Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ma  Me  Mi  Mo  Mu  My  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, LIJSBET Elisabeth de Maber Sint Odolphisteeg 6 1694 243 117r
, LIJSBET Elisabeth de Mabes Sint Odolphisteeg 6 1707 245 29v
AISES, FREERK Freddrik Ayses Machui koper 4 pm braakliggend greidland ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
AISES, FREERK niaarnemer Freddrik Ayses Machui naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes koper 2 huizen naast en aan elkaar strekkende noordwaarts tot aan de ringmuur met de u Lanen 33 1615 229 254v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1615 229 254v
MAAS, FRANS PIETERS Frans Pieters van der Maes, burger koper huis met loods en lege plaats Lanen ZZ 1615 229 273r
PIETERS, DIRK Dirck Pieters Maes?, burger c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1615 229 282r
PIETERS, DIRK Dirck Pieters Maes?, burger c.u. naastligger ten noorden Lanen 33 1615 229 282r
PIETERS, DIRK Dirck Pieters Maes?, burger verkoper Lanen 33 1615 229 282r
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters Maetje ?, c.u. huurder Schritsen 60 1756 254 39v
MAGEMA, LIEUWE Livius Magema, c.u. verkoper Kerkpad WZ 1668 239 143r
MAGEMA, LIEUWE Livius Magema, c.u. verkoper Zuiderpoort (gebied) 1668 239 143v
MAGEMA, LIEUWE wijlen Livius Magema gerechtsbode tot Bolsward Zuiderhaven ZZ 1680 241 76r
MAGEMA, LIEUWE wijlen Livius Magema gerechtsbode der stad Bolsward Schritsen NZ 1680 241 98r
, LIEUWE wijlen Livius Maggama gerechtsbode der stad Bolsward Schritsen 36 1680 241 60v
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arjens Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 41 1696 243 257r
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arriens Mahiu koopman koper huis Steenhouwersstraat 3 1696 243 220v
MAHIU, AISE ARJENS de hof van Aise Arriens Mahiu naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 3 1696 243 220v
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu koopman koper 1/2 huis en houtstek genaamd de Drie Parochien Noorderhaven 39 de Drie Parochien 1702 244 162r
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu koopman koper 1/6 huis en houtstek Noorderhaven 39 1702 244 167v
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu koopman eigenaar van 5/6 Noorderhaven 39 1702 244 167v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1741 250 152v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiu koopman Noorderhaven 101 1752 253 1v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiu koper erf en tuin Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiu koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
MAHIU, FEDDRIK AISES testementair administrator en exectiteur Fedderick Aises Mahiu koopman verkoper Bildtstraat WZ 1725 246 222v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1752 252 214v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman verkoper Noorderhaven 101 1752 253 1v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu reversaalhouder Romastraat ZZ 1753 253 66r
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman Rozengracht 2 1753 253 119r
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman Noorderhaven 39 1753 253 120r
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman Noorderhaven 63 1753 253 121r
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman Noorderhaven 21 1753 253 122r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahiu koopman Droogstraat 5 1754 253 157v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aisses Mahiu koopman ? Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r
MAHIU, FREERK AISES Freddrik Ayses Mahiu koopman Kruisstraat 10 1728 247 74v
MAHIU, FREERK AISES Frederik Aises Mahiu koopman verkoper Nieuwstraat 1723 246 157r
MAHIU, KLAAS Klaes R. Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1746 251 116r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
MAHIU, REIER ARJENS gecommitteerde crediteuren Reyer Arjens Mahiu Noorderhaven 72 1687 242 207r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman Brouwersstraat 25 1702 244 148v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu Voorstraat 56oost 1712 245 176r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu, burger Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
MAHIU, REIER ARJENS pakhuis van Reyer Arjens Mahiu koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1726 246 265r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman Kruisstraat 10 1728 247 74v
MAHIU, AISE ARJENS de erven van wijlen Aytse Arjens Mahu naastligger ten noorden Noordijs 9 1726 246 273v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahu naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahu naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahu koopman Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arjens Mahui naastligger ten westen Noorderhaven 41 1679 241 6ra
MAHIU, ANDRIES de weduwe van Andries Mahui huurder Zuiderhaven 11 1742 250 260r
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahui naastligger ten westen Droogstraat NZ 1686 242 124r
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahui, burger houtkoper koper huis Rozengracht 2 1687 242 163v
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui Hoogstraat 33oost 1739 250 79v
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 19 1745 251 99v
MAHIU, KLAAS REIERS het pakhuis van Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Noorderhaven 99 1733 248 256v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman Lanen 16 1737 249 210r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui, burger koopman koper dwarshuis, hof en achterhuis Noordijs 1 1738 249 352v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1739 250 41r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen Noorderhaven 65 1739 250 41v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
MAHIU, KLAAS Claes R. Mahui naastligger ten westen Lombardstraat 1742 250 255r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper door niaar huis genaamd het Moriaantje, lege plaats Noorderhaven 71 het Moriaantje 1728 247 146r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui, burger koopman koper door niaar huis en pakhuis/houtstek Noorderhaven 69 1729 247 227v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman naastligger ten westen Droogstraat 21 1733 248 231r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui, burger koopman koper 1/3 huis Havenplein 26 1735 249 89v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui Bildtstraat 16 1715 245 255r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Ayses Mahui koopman verkoper Nieuwstraat 50 1748 251 245v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Mahui naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper Kruisstraat 1726 246 256v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman Lanen 16 1737 249 210r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman Noordijs 1 1738 249 352v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman Rommelhaven 1 1738 249 354r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman curator Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman naastligger ten westen Noorderhaven 27 1751 252 144v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Noorderhaven 27 1751 252 144v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman crediteur Voorstraat 87 1728 247 132v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui Schritsen 44 1730 247 322v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman heeft cessie verleend Grutterstraat 5 1732 248 129r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman heeft cessie verleend aan de verkopers Vijverstraat NZ 1732 248 132v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman koper greidland 8 pm waarop huis, schuur en wagenhuis Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper Zuiderstraat 10 1749 252 24v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aytses Mahui koopman Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aytses Mahui koopman crediteur Voorstraat 85 1728 247 131v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aytses Mahui koopman crediteur Rapenburg NZ 1728 247 134r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aytses Mahui koopman crediteur Voorstraat 83achter 1728 247 135v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aytses Mahui koopman heeft cessie verleend aan de verkopers Zuiderhaven ZZ 1732 248 131r
MAHIU, FEDDRIK ALLES Fedrik Ayles Mahui, burger koopman Noorderhaven 44 1731 248 64r
MAHIU, FREERK Frederik Aytzes Mahui, burger koopman verkoper Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koopman verkoper Zuiderhaven 19zuid 1715 245 251r
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koper provisioneel stuk landt plm. 1 pm met een huis, hof, schuur en beide drooghuizen ten oosten van Harlingen 1712 245 317r
MAHIU, REIER ARJENS de hof van Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 1684 242 42v
MAHIU, REIER ARJENS de tuin van Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 1689 242 287r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman Zoutsloot 24 1699 244 17r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper onbekend 1699 244 31r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper Kleine Kerkstraat 18 1702 244 160v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui verkoper Zuiderpoort (gebied) 1702 244 161v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman crediteur Voorstraat 85 1728 247 131v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman crediteur Voorstraat 87 1728 247 132v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman crediteur Rapenburg NZ 1728 247 134r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman crediteur Voorstraat 83achter 1728 247 135v
MAIRE, JAN de heer Jan Maire boekverkoper koper 1/2 huis Voorstraat 68 1637 234 34r
MAIRE, JAN Jan la Maire, burger boekverkoper verkoper Voorstraat 68 1637 234 41r
, de heer Majeur verkoper Midlumerlaan 1670 240 30v
, ARJEN Adriaen Majeur koper huis Hofstraat 47 1682 241 193v
, ARJEN Adriaan Majeur* naastligger ten oosten Hofstraat 45 1688 242 257v
, ARJEN de weduwe van Adriaan Majoor naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18 1709 245 96v
, ARJEN de weduwe van Adriaen Majoor naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18 1713 245 188v
, ARJEN de erven van Adriaen Majoor naastligger ten oosten Hofstraat 45 1718 246 33r
, ARJEN Arjen Majoor naastligger ten oosten Hofstraat 45 1698 243 354r
, Noël Malza bontwever 1766 256 205r
MAMMINGA, JOUKE burgemeester Joucke Mamminga Voorstraat 87 1694 243 73r
MAMMINGA, burgemeester Jouco Mamminga Vioolsteeg 1695 243 154r
MAMMINGA, JOUKE burgemeester Jouke Mamminga Voorstraat 87 1694 243 74v
, POPPE Poppe Manalda koopman koper huis Romastraat 29 1781 260 83v
, JAN Jan Mannory koopman koper huis Zuiderhaven 4 1771 257 201v
, JAN Jan Mannory koopman Zuiderhaven 4 1773 258 67v
JANS, IEKE Eeke Jans Manolda mr. bakker (oud -) koper huis Grote Ossenmarkt 16achter 1757 254 90r
, THOMAS wijlen Thomas van der Marck, vrijheer tot Leur Lombardstraat 2 1683 241 266r
, MEIERT Meyer Marcus huurder Zuiderstraat NZ 1803 266 235r
MARGADANT, J. wijlen J. Margadant Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
MARGADANT, JANKE JOHANNES Jantje Johannes Margadant koper huis Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
MARGADANT, JANKE JOHANNES Jantje Johannes Margadant verkoper Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
MARGADANT, JOHANNES de weduwe van Johannes Margadant huurder beneden (p.w.) Vijverstraat 2 1802 266 122v
MARNSTRA, de weduwe van Marnstra notaris verhuurder voor 1 jaar Voorstraat 14 1700 244 57r
MARNSTRA, Marnstra procureur Noorderhaven 31achter 1722 246 148v
MARNSTRA, als bewoner Marnstra procureur naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
MARNSTRA, ANNE Anne Marnstra notaris verkoper Noorderhaven 98 1801 265 308r
MARNSTRA, DOMINICUS Dominicus Marnstra notaris verkoper Schoolsteeg 1679 241 45v
MARNSTRA, DOMINICUS oud burgemeester Dominicus Marnstra notaris verkoper van 1/3 Droogstraat 22 1753 253 70r
MARNSTRA, GEERTJE Geertje Marnstra verkoper van 1/3 Droogstraat 22 1753 253 70r
MARNSTRA, GRIETJE Griette Marnstra verkoper Zoutsloot ZZ 1708 245 73v
MARNSTRA, GRIETJE Griette Marnstra verkoper Fabrieksstraat ZZ 1708 245 73v
MARNSTRA, HORATIUS hopman Horatius Dominicus Marnstra, c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 10 1688 242 221v
MARNSTRA, JAN MINNES Jan Minnes Marnstra contrarolleur te Makkum Zoutsloot ZZ 1695 243 138r
MARNSTRA, JAN MINNES Jan Minnes Marnstra contrarolleur te Makkum Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
MARNSTRA, JOHANNES Johannes Marnstra Zoutsloot ZZ 1708 245 73v
MARNSTRA, JOHANNES Johannes Marnstra Fabrieksstraat ZZ 1708 245 73v
MARNSTRA, MINNE JANS Minne Jansen Marnstra naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1680 241 116v
MARNSTRA, MINNE JANS hopman Minne Jansen Marnstra Voorstraat 10 1684 242 28r
MARNSTRA, MINNE JANS hopman Minne Jansen Marnstra Voorstraat 11west 1689 242 281r
MARNSTRA, MINNE JANS hopman Minne Jansen Marnstra Voorstraat 73 1689 242 281r
MARNSTRA, MINNE JANS hopman Minne Jansen Marnstra Sint Jacobstraat 1689 242 281r
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman te Harlingen Minne Jansen Marnstra Zoutsloot ZZ 1695 243 138r
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman te Harlingen Minne Jansen Marnstra Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
MARNSTRA, PETRUS Petrus Marnstra procureur postulant koper huis Droogstraat ZZ 1751 252 177v
MARNSTRA, PIETER Pieter Marnstra Zoutsloot ZZ 1708 245 73v
MARNSTRA, PIETER Pieter Marnstra Fabrieksstraat ZZ 1708 245 73v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper van 1/3 Droogstraat 22 1753 253 70r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra winkelier Noorderhaven 98 1754 253 166v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra koper kamer of pakhuis Noorderhaven 98achter 1764 256 73r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten noorden Noorderhaven 98achter 1764 256 73r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra koper woning Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten noorden Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra koper huis Kerkpoortstraat WZ 1771 257 194v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper Kerkpoortstraat 1773 258 83r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper Karremanstraat 20 1775 258 198v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper onbekend 1775 258 203v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra mr. grofsmid koper door niaar huis Scheerstraat 11 1777 259 80v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten noorden Scheerstraat 7 1781 260 25v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper Noorderhaven 98 1787 262 225v
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNES Trijntie Minnes Marnstra verkoper Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
, JAKOB Jacobus Maroi mr. chirurgijn Vijverstraat 1699 244 12v
, KORNELIS monsieur Cornelis de Marré kassier Bank van Lening ? (last en procuratie hebbende van Anna Christina Losecaet CS) Zuiderhaven ZZ 1724 246 211r
, KORNELIS monsieur Cornelis de Marré kassier Bank van Lening ? (last en procuratie hebbende van Anna Chritina Losecaet CS) Hofstraat 5 1724 246 211v
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper van 1/2 als last en procuratie hebbende van Anna Christina Losecaet c.s Voorstraat 81 1724 246 208r
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper van 1/2 als last en procuratie hebbende van Anna Christina Losecaet c.s Noorderhaven 76 1724 246 209r
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper van 1/2 als last en procuratie hebbende van Anna Christina Losecaet c.s Noorderhaven 78 1724 246 209r
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper van 1/2 als last en procuratie hebbende van Anna Christina Losecaet c.s (en tesamen over het geheel) Voorstraat 33 1724 246 209v
, KORNELIS monsieur Cornelis de Marree kassier Bank van Lening Noorderhaven 90 1724 246 210v
MARS, B. B. Mars commies naastligger ten zuiden Bildtstraat 19 1810 268 351r
MARS, BEREND Barend Mars commies ter recherche koper huis Bildtstraat 21 1807 267 294v
JANS, JAN Jan Jansen Mars? bewoner Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
MARSUM, ALEXANDER Alexander van Marssum apotheker Heiligeweg 7 1724 246 207v
MARSUM, LIJSBET Elisabeth van Marssum, meerderjarige dochter Heiligeweg 7 1724 246 207v
MARSUM, JAKOB zijn innocente broeder Jacobus van Marssum Heiligeweg 7 1724 246 207v
MARSUM, MARGARETA Margareta van Marssum Heiligeweg 7 1724 246 207v
MARSUM, MARTEN Martinus van Marssum apotheker verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v
MARSUM, GRIETJE wijlen Grietie van Marsum Rommelhaven 6voor 1659 237 204v
MARSUM, MARGARETA Magrita van Marsum Rommelhaven 6voor 1660 238 5va
MARSUM, MARGARETA Magrita van Marsum Rommelhaven 6achter 1660 238 5va
, FREERK Fredrik Marting naastligger ten westen Rozengracht 50 1788 262 285v
MARTINI, ANTJE Anna Martini verkoper Voorstraat 26 1718 245 309r
, de tuin van Martyni kapitein naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1754 253 151v
, mevrouw Matack naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1791 263 324r
, PIETER wijlen Pieter Matack kapitein onder de artilleristen in dienst van de staat Noorderhaven 43 1789 263 110r
, KORNELIS Cornelis Mathijssen koper kamer Spijkerboor (gebied) ZZ 1700 244 87v
, EVERT als bewoner mr. Evert Matius naastligger ten westen onbekend 1659 237 185r
, EVERT mr. Evert Matius naastligger ten oosten onbekend 1659 237 191r
, JAN Jan Mayre boekverkoper Voorstraat 68 1629 232 101r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazet schipper (trekveer-) koper huis bestaande uit een paardenstal en kamer Nieuwstraat 10 1755 253 243v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazet schipper (trekveer-) koper huis bestaande uit een paardenstal en kamer Nieuwstraat 12 1755 253 243v
MECIMA, J. J. Mecima naastligger ten westen Achterstraat 1776 258 250r
MECIMA, J. J. Mecima naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
MECIMA, J. vroedsman J. Mecima naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31 1777 259 39r
MECIMA, J. J. Mecima , c.u. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
MECIMA, JAKOB Jacobus Mecima koopman koper 1/2 huis en hof Nieuweburen 25 Pasveer 1779 259 159r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker koper huis Voorstraat 94 de Spijkerton 1769 257 128v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima, n.u. naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1771 257 235r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima naastligger ten westen Liemendijk NZ 1772 258 35v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
MECIMA, JOHANNES vroedsman Johannes Mecima apotheker verkopers Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker verkoper Voorstraat 94 1779 259 185r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker koper 1/2 huis of zwavelraffinaderij Bildtpoort (gebied) 1779 259 188v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker eigenaar van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1779 259 188v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman koper huis, tuin en achterhuis Noorderhaven 101 1779 259 199r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman Spijkerboor (gebied) 1780 259 289v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima verkoper Nieuweburen 25 1780 259 298v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima naastligger ten oosten Scheerstraat 7 1781 260 25v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman in drogerijen Schritsen 1 1781 260 26v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima, n.u. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima eigenaar van 1/2 Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman Bildtstraat 3 1784 261 135r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman Scheerstraat 9 1784 261 204r
MECIMA, JOHANNES wijlen Johannes Mecima Kerkpoortstraat OZ 1789 263 166r
MECIMA, JOHANNES de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecima verkoper Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
MECIMA, JOHANNES wijlen Johannes Mecima Noorderhaven 101 1790 263 182v
MECIMA, JOHANNES wijlen Johannes Mecima Droogstraat NZ 1790 263 182v
MECIMA, JOHANNES de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecima verkoper Liemendijk 1790 263 185r
MECIMA, Johannes* Mecima naastligger ten westen Scheerstraat 11 1773 258 70v
MECIMA, JOHANNES Johannis Mecima, c.u. naastligger ten westen Scheerstraat 11 1777 259 80v
MECIMA, MINKE Meinsje Mecima verkoper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
MECIMA, MINKE Meinsje Mecima eigenaar van 1/3 Bildtpoort (gebied) 1803 266 288r
, JOHANNES Johannes Mecimae koopman Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r
, JOHANNES Johannes Mecimae koopman koper huis Droogstraat NZ 1783 261 25r
, KORNELIS de erven van Cornelis Medagten verkoper Hoogstraat 7 1749 252 2v
MEDALEN, FETJE JANS Fettie Jans Medalen verkoper Lanen 40 1784 261 246v
MEDALEN, FETJE Fettje J. Medalen Schritsen 52 1779 259 180v
MEDALEN, FETJE JANS Fettje Jans Medalen Lanen 40 1778 259 128v
MEDALEN, FETJE JANS wijlen Fettje Jans Medalen Schritsen 54 1785 261 275r
MEDALEN, FETJE JANS wijlen Fettje Jans Medalen Hofstraat 35 1785 261 276r
KLASES, PIETER Pyter Claeses Meedtie naastligger ten westen Schritsen NZ 1681 241 127r
, TEUNIS Teunis Meelcker naastligger ten westen Droogstraat 1662 238 137v
, HENDRIK de weduwe van Hendrik Meelkers naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4 1667 239 79v
MEELMAN, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendrix Meelman naastligger ten oosten onbekend 1650 236 132r
, FROUKJE Frouckie Meeltis verkoper andere helft Noorderhaven 98 1700 244 49r
, FROUKJE Frouckie Meeltis verkoper Heiligeweg NZ 1700 244 51r
MEER, ANNE de tuin van Anne van der Meer naastligger ten noorden Molenpad 1722 246 135v
MEER, KASPER Casper ter Meer verkoper van 1/10 Hofstraat 29 1752 252 209r
MEER, FROUKJE JANS Froukjen Jans van der Meer Noorderhaven 72 1773 258 78v
MEER, FROUKJE JANS wijlen Frouwkje Jans van der Meer Noorderhaven 72 1808 268 45v
MEER, GEERTJE TJEERDS Geertje Tjeerds van der Meer koper huis Schritsen 66 1802 266 172v
MEER, TJEERD Tjeerd van der Meer Schritsen NZ 1796 264 318v
, JOHANNA Johanna Meerbeek Heiligeweg 68 1810 269 66v
, JOHANNA Johanna Meerbeek Heiligeweg 68 1810 269 66v
METER, AUKJE Aukje Meeter huurder Comediesteeg WZ 1807 267 345r
, PIETER Pieter Meetie naastligger ten oosten Zuiderstraat 10 1749 252 24v
DOUWES, PIETER Pieter Douwes Meetie schipper Zuiderstraat 10 1749 252 24v
, PIETER Pyter Meetie naastligger ten westen Schritsen NZ 1678 241 11v
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetie naastligger ten westen Schritsen NZ 1680 241 114r
DOUWES, PIETER Pyter Douwes Meetie schipper huurder Grote Ossenmarkt 12 1732 248 127v
DOUWES, PIETER wijlen Pieter Douwes Meetje Zuiderstraat 12 1764 256 25r
DOUWES, PIETER wijlen Pieter Douwes Meetje Zuiderstraat 10 1764 256 26v
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetje naastligger ten westen Schritsen NZ 1724 246 198r
DOUWES, PIETER Pytter Douwes Meetje schipper (groot-) koper huis en hof Zuiderstraat ZZ 1748 251 210r
MEILSMA, kamer en hof van Meilsma secretaris naastligger ten oosten Achterstraat 1661 238 80r
MEILSMA, de hovinge van Meilsma secretaris naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 117r
MEILSMA, de kamer en hovinga van Meilsma secretaris naastligger ten oosten Liemendijk 1661 238 8va
MEILSMA, de kamer en hovinga van Meilsma secretaris naastligger ten noorden Liemendijk 1661 238 8va
MEILSMA, de hovinge van Meilsma secretaris naastligger ten oosten Liemendijk 1661 238 8va
MEILSMA, het huis van Meilsma secretaris naastligger ten westen Voorstraat 40 1671 240 66v
MEILSMA, CATHARINA Catharina Meilsma verkoper Noorderhaven 22 1731 248 68r
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1658 237 171v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma, burger koper van 1/3 Karremanstraat 20 1658 237 173r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma apotheker koper kamer, hovinge met belvedere/zomerhuis Liemendijk 1658 237 172av
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma apotheker verkoper Weverstraat 1659 237 199r
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten westen Vijver WZ 1659 238 4r
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten westen Weverstraat 1666 239 61r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma, c.u. secretaris der vijf delen dijken koper hof met bomen en planten, prieel of belvedere, kamer en een paardenstal onbekend 1669 239 200r
MEILSMA, JAKOB de hof van secretaris Jacobus Meilsma naastligger ten westen Liemendijk 1671 240 37r
MEILSMA, JAKOB grondpacht uit de hof van Jacobus Meilsma secretaris Liemendijk 1679 241 30r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma secretaris 5-Deels Dijken naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1679 241 39v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma secretaris 5-Deels Dijken naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1679 241 39v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma secretaris 5-Deels Dijken verkoper Liemendijk NZ 1679 241 39v
MEILSMA, PETRUS ds. Petri Meilsma naastligger ten westen Voorstraat 49 1659 237 189r
MEILSMA, REINOU Reinnoutie Meilsma Lanen 23 1696 243 231v
MEILSMA, REINOU Reinoutie Meilsma Lanen 23 1696 243 231r
MEILSMA, REINOU Reinoutje Meilsma verkoper Voorstraat 46 1707 245 37r
MEILSMA, Reynutie Meilsma Voorstraat 46 1699 244 24r
MEINARDA, ANTJE Anna Theodora Meinarda Lombardstraat 1 1802 266 160v
, BEERTJE Beerdtje Meindershagen winkelierster verkoper Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
, BERENDJE Beerntje Meinertshage Grote Ossenmarkt 14 1745 251 58v
, ROELOF Roelof Meints schipper (smak-) koper huis Grote Bredeplaats 4 1777 259 46r
, ROELOF burgemeester Roelof W. Meints koper pakhuis of stalling Hondenstraat 4 1790 263 275v
, ROELOF oud burgemeester Roelof W. Meints koopman koper huis Hondenstraat 8 1801 266 32v
, ROELOF de weduwe van Roelof Meints naastligger ten westen Vijver 4 1808 268 133r
, ROELOF burgemeester Roelof Meintz verkoper 't Poortje 7 1790 263 222r
, ROELOF Roelof Meintz naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1803 266 229v
, ROELOF Roelof W. Meintz naastligger ten westen Hondenstraat 10 1804 267 71r
, ROELOF wijlen oud burgemeester Roelof W. Meintz koopman Hondenstraat 2 1807 267 343v
MEJONTSMA, MARIA Maria Teresia Mejontsma verkopers Voorstraat 67 1677 241 2v
, HENDRIK Hendrik Melcherenbag koper huis Grote Kerkstraat 12 1791 263 352v
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendriks Mellema naastligger ten noorden Voorstraat 81 1706 244 312v
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendriks Mellema, c.s. mr. wagenmaker naastligger ten noorden Voorstraat 83 1724 246 210r
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendrix Mellema, burger mr. wagenmaker koper houtstek Rommelhaven NZ 1697 243 297r
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS het houtstek van Albert Hendrix Mellema naastligger ten zuiden Hoogstraat ZZ 1697 243 300r
MELLEMA, HENDRIK ALBERTS wijlen Hendrik Alberts Mellema wagenmaker Rommelhaven 2 1748 251 227v
MELLEMA, LIEUWE de erven van Lieuue Mellema naastligger ten zuiden onbekend 1642 235 13v
MELLEMA, LIEUWE de erven van Lieuue Mellema naastligger ten noorden onbekend 1642 235 13v
MELLEMA, IETJE ALBERTS Yttie Alberts Mellema Heiligeweg 70 1739 250 42v
MELLINGA, CATHARINA Vrouwe Catharina van Mellinga verkoper noordoost van Harlingen 1677 240 264v
, GERRIT de weduwe van wijlen Gerrit Melsma naastligger ten westen Achterstraat 1646 235 222r
MENALDA, burgemr. Menalda naastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid 1714 245 217v
MENALDA, burgemeester Menalda naastligger ten noorden Voorstraat 97 1720 246 90r
MENALDA, het pakhuis van burgemeester Menalda naastligger ten westen Noordijs 10 1720 246 92r
MENALDA, de weitwasserij van oud burgemeester Menalda naastligger ten westen William Boothstraat 6zuid 1723 246 171v
MENALDA, de weduwe Menalda naastligger ten westen onbekend 1728 247 112v
MENALDA, vroedsman Menalda Zuiderplein 5 1728 247 139r
MENALDA, de stal van de weduwe van wijlen burgemeester Menalda naastligger ten oosten Noordijs 1 1731 248 36r
MENALDA, burgemeester Menalda naastligger ten noorden Bildtstraat 5 1732 248 135r
MENALDA, de weduwe van burgemeester Menalda naastligger ten westen Scheerstraat 4 1741 250 148r
MENALDA, Menalda verpachter grond Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r
MENALDA, de weduwe van Menalda verpachter grond Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper van 1/4 Voorstraat 97achter 1737 249 187v
MENALDA, AALTJE vrouw Aaltje Menalda verkoper Bildtstraat 3 1755 253 201r
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper Prinsenstraat 4 1761 255 83v
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper Noordijs 5 1774 258 137v
MENALDA, ANTJE Anna Menalda Noorderhaven 77 1803 266 184r
MENALDA, E. wijlen E. J. Menalda Franekereind 40 1777 259 58r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda koopman Zuiderplein OZ 1764 256 85r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda, c.s. naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 18 1769 257 108r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda mr. bakker (oud -) en koopman koper woning en weefwinkel Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda mr. bakker (oud -) koper woning Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1771 257 221v
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten oosten Lanen 41 1773 258 121v
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1774 258 170v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1749 252 29r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda mr. kleinbakker koper huis en hof Franekereind 40 1750 252 83r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1753 253 38v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1754 253 183r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1758 254 154v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1763 255 192v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda koopman koper huis Weverstraat 10 1765 256 90v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda koopman koper grote tuin Weverstraat 10 1766 256 182v
MENALDA, IEKE JANS de tuin van Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Weverstraat 10 1766 256 182v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda mr. bakker (oud -) koper woning Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
MENALDA, IEKE Eke Menalda koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 26 1766 256 152v
MENALDA, IEKE de tuin van Eke Menalda naastligger ten noorden Weverstraat 8 1766 256 183r
MENALDA, IEKE Eke Menalda verkoper Weverstraat 10 1769 257 127v
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menalda mr. bakker koper huis Lanen 43 1739 250 67v
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1766 256 164v
MENALDA, FOPPE de weduwe van Foppe Menalda naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1794 264 185r
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Oosterbolwerk 1777 259 57r
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Franekereind 40 1777 259 58r
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Lanen 43 1777 259 59r
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Zuiderhaven 57 1777 259 60r
MENALDA, P. P. Menalda naastligger ten zuiden Schritsen 12 1783 261 68v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman verkoper Wasbleek 1762 255 128v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman verkoper Scheerstraat 3 1762 255 130r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda Heiligeweg 40 1762 255 176r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Vissersstraat 12 1769 257 105v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman en mr. bakker koper huis en weefwinkel Weverstraat 1 1771 257 240v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman koper hof met deftige vrugtbomen en soomerhuis Franekereind 25 1772 258 61r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman naastligger ten westen Franekereind 29oost 1773 258 82r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman geniaarde koper Brouwersstraat 11 1773 258 87r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Oosterbolwerk 1777 259 57r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Franekereind 40 1777 259 58r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Lanen 43 1777 259 59r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Zuiderhaven 57 1777 259 60r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman koper huis Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1778 259 118v
MENALDA, POPPE Poppe E. Menalda naastligger ten oosten Voorstraat 84 1778 259 134v
MENALDA, POPPE Poppe E. Menalda verkoper Bildtpoort (gebied) 1779 259 168r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda, e.a. naastligger ten oosten Voorstraat 84 1779 259 202v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker Havenplein 14 1780 259 253r
MENALDA, POPPE (geniaard) Poppe Menalda Havenplein 14 1780 259 266r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman en mr. bakker verkoper onbekend 1781 260 33v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman koper huis Moriaanstraat 1781 260 108r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman koper dwarshuis Franekereind 34 1781 260 123v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman Moriaanstraat 1782 260 212r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman Franekereind 34 1782 260 252r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman verkoper Romastraat 29 1782 260 307v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe E. Menalda koopman Franekereind 25 1783 261 16r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman Moriaanstraat 7 1784 261 162r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman Moriaanstraat 7 1784 261 162r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman Moriaanstraat 9 1784 261 163v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman Moriaanstraat 9 1784 261 163v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman Moriaanstraat 9 1784 261 163v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten zuiden Schritsen 12 1784 261 165r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman Voorstraat 86 1784 261 195v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda Noorderhaven 89 1785 261 259v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1786 262 132r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1786 262 132r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten westen Rapenburg NZ 1787 262 222v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1787 262 222v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda koopman naastligger ten noorden Brouwersstraat 28 1788 262 262v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman Brouwersstraat 28 1788 262 262v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda Noorderhaven 89 1790 263 198r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe E. Menalda Noorderhaven 89 1791 263 345r
MENALDA, POPPE het onlangs gekochte huis van de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Romastraat 27 1802 266 137r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda Romastraat 29 1802 266 141r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1803 266 230v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda Kleine Kerkstraat 16 1804 267 55r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1806 267 191r
MENALDA, de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Molenpad 16 1809 268 242v
MENALDA, de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Molenpad 14 1809 268 242v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda huurder Franekereind NZ 1778 259 127v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda koopman verkoper Franekereind NZ 1778 259 127v
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda mr. bakker koper woning Bildtpoort (gebied) 1767 257 25r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda naastligger ten westen Voorstraat 90 1771 257 213r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda mr. bakker en koopman koper huis Bildtpoort (gebied) 1773 258 107r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda naastligger ten westen Hofstraat 1 1774 258 148v
MENALDA, POPPE IEKES wijlen Poppe Eekes Menalda koopman Romastraat 29 1789 263 145r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper huis annex koekenbakkerij; met woonkelder Voorstraat 86 1761 255 88r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper fraai huis Brouwersstraat 26 1766 256 152v
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper huis Brouwersstraat 27 1772 258 1r
MENALDA, POPPE IEKES de tuin van Poppe Ekes Menalda naastligger ten westen Franekereind 29oost 1772 258 65r
MENALDA, REIN SIKKES Oud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda, c.u. koper huis Scheerstraat 4 1714 245 228r
MENALDA, REIN SIKKES burgemr. Rein Sickes Menalda, c.u. naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1714 245 230v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda, c.u. koper pakhuis Voorstraat 97achter 1721 246 94r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda geweigerde niaarnemer William Boothstraat 6noord 1722 246 150r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen William Boothstraat 6noord 1722 246 150r
MENALDA, REIN SIKKES oud burgemeester Rein Sickes Menalda huurder zolders (p.j.) Noorderhaven 68 1723 246 177r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen William Boothstraat 6zuid 1724 246 196v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda koper huis Prinsenstraat 4 1725 246 246r
MENALDA, REIN SIKKES burgermeester Rein Sickes Menalda naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1727 246 309r
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1742 250 272v
MENALDA, REIN SIKKES de weduwe van burgemeester Rein Sikkes Menalda naastligger ten westen Noordijs 10 1735 249 87r
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van Reinder Sickes Menalda naastligger ten oosten Noordijs 1 1737 249 180r
MENALDA, REINER SIKKES wijlen burgemeester Reinder Sickes Menalda Voorstraat 97achter 1737 249 187v
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van Reiner Sikkes Menalda naastligger ten noorden Bildtstraat 5 1741 250 189r
MENALDA, REIN SIKKES wijlen Reyn Sickes Menalda Voorstraat 27 1730 247 314v
MENALDA, REIN SIKKES wijlen burgemeester Reyn Sikkes Menalda, burger Noordijs 9 1728 247 65v
MENALDA, SIKKE oud burgemeester Sicco Menalda koopman verkoper van 1/4 Voorstraat 97achter 1737 249 187v
MENALDA, SIKKE de weduwe van Sicco Menalda naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1742 250 270r
MENALDA, SIKKE wijlen burgemeester Sicco Menalda William Boothstraat 5 1754 253 169r
MENALDA, SIKKE wijlen burgemeester Sicco Menalda Scheffersplein OZ 1754 253 169r
MENALDA, SIKKE REINS burgemeester Sicco Reins Menalda koper pakhuis Roeperssteeg 2 1737 249 193r
MENALDA, SIKKE REINS oud burgemeester Sicco Reins Menalda, burger verkoper Rommelhaven 26b 1739 250 5r
MENALDA, SIKKE REINS wijlen oud burgemeester de heer Sicco Reins Menalda Roeperssteeg 2 1741 250 145v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda, burger koper zoutkeet William Boothstraat 5 1728 247 88r
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda, burger koper pakhuis en tuin Scheffersplein OZ 1728 247 88r
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
MENALDA, SIKKE REINS vroedsman Sicke Reyns Menalda Grachtswalplein 1729 247 263v
MENALDA, SIKKE REINS vroedsman Sicke Reyns Menalda koper huis Rommelhaven 26b 1731 248 40v
MENALDA, SIKKE Sicko Menalda Lanen 1 1728 247 115r
MENALDA, SIKKE REINS Sikke Reyns Menalda, c.u. koopman huurder (p.j.) Noordijs 9 1728 247 65v
MENALDA, ULBE de weduwe van Ulbe Menalda naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda, burger mr. bakker koper huis Kleine Kerkstraat 3 1736 249 116r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda, burger mr. bakker verkoper Heiligeweg 70 1739 250 42v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda, burger mr. bakker koper van 1/2 Hoogstraat 2 1740 250 127v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda naastligger ten westen Achterstraat 1749 252 13v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker (oud -) geniaarde koper Franekereind 24 1749 252 33r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda schipper (trekveer-) geniaarde koper Brouwersstraat 21 1750 252 79r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker (oud -) koper 1/2 huis Hoogstraat 2 1751 252 164v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker (oud -) eigenaar van 1/2 Hoogstraat 2 1751 252 164v
MENALDA, ULBE JANS de weduwe van Ulbe Jans Menalda naastligger ten westen Liemendijk 1752 252 203v
MENALDA, ULBE JANS wijlen Ulbe Jans Menalda Voorstraat 90 1754 253 177r
MENALDA, ULBE JANS de weduwe van Ulbe Janz Menalda naastligger ten westen onbekend 1754 253 156v
MENALDA, ULBE JANS wijlen Ulbe Janz Menalda Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
MENALDA, JANS Ulbo Jansen Menalda mr. bakker geniaarde koper Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda Voorstraat 81 1749 251 256v
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda Achterstraat NZ 1766 256 217r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda Liemendijk 1766 256 217r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda Liemendijk 1766 256 217r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda verkoper Voorstraat 90 1771 257 213r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda verkoper Hoogstraat 31 1774 258 175r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda kopers onbekend 1775 258 203v
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper huis en plaats Hoogstraat 31 1775 258 232r
JANS, ULBE Ulbe Jans Menalda [staat: Menolda] verkoper Hoogstraat NZ 1734 248 326r
JANS, IEKE Eeke Jansen Menolda verkoper Brouwersstraat 28 1725 246 223r
JANS, EELKE Eelke Jans Menolda, cum curatoribus koper huis en bakhuis Brouwersstraat 28 1721 246 105r
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, burger mr. bakker koper koolstek Zuiderhaven 79a 1735 249 48r
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, burger mr. bakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 79a 1735 249 48r
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, burger mr. bakker naastligger ten noorden Zuiderhaven 79a 1735 249 48r
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda mr. bakker koper huis Hoogstraat 11 1739 250 68v
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda mr. bakker (oud -) koper woning Karremanstraat 1746 251 122v
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda naastligger ten westen Liemendijk 1747 251 163r
MENTES, als bewoner ds. Mentes naastligger ten oosten Zuiderhaven 23 1771 257 242v
MENTES, als bewoner ds. Mentes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1771 257 242v
MENTES, ds. Mentes huurder (p.j.) Zuiderhaven 25 1771 257 245v
MENTES, ds. Mentes naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1801 265 292r
MENTES, ALBERT eerwaarde heer Albertus Reen a Mentes predikant Hofstraat 13 1783 261 94r
, JOHANNES wijlen Johannes Thomas Mentze mr. broekmaker Anjelierstraat 16 1796 264 345r
, JOHANNES wijlen Johannes Thomas Mentze mr. broekmaker verkoper Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
, JOHANNES wijlen Johannes Thomas Mentze mr. broekmaker verkoper Heiligeweg 38 1796 265 4r
THOMAS, JOHANNES wijlen Johannes Thomas Mentze mr. broekmaker Grote Kerkstraat 31midden 1796 264 347r
MEPPEL, van Meppel Lanen 20 1766 256 207r
, HENDRIK Henricus van der Mercht Grote Bredeplaats 6oost 1779 259 190r
, DOUWE Douue Merckx naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1643 235 57r
, HENDRIK Hendrik Merkelbach huurder deel Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
, BEREND Beernt Mersman, c.u. huurder Kerkpoortstraat 1719 246 50v
, DOUWE Douwe Merx, burger verkoper Weverstraat 1644 235 155v
MESDAG, GILLES Gilles Mesdag koopman verkoper Zuiderhaven 1 1758 254 178r
MESDAG, GILLES MARTENS Gilles Martens Mesdag Zuiderhaven 1 1758 254 178r
MESDAG, JILLES MARTENS Jilles Martens Mesdag makelaar koper pakhuis Noorderhaven 1 1719 246 49v
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gilles Mesdag naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1725 246 246r
MESDAG, MARTEN GILLES wijlen Marten Gilles Mesdag Romastraat ZZ 1749 252 3v
MESDAG, MARTEN GILLES wijlen Marten Gilles Mesdag Romastraat ZZ 1753 253 66r
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdag verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdag makelaar Noorderhaven 41 1737 249 198r
MESDAG, MARTEN GILLES wijlen Marten Gillis Mesdag makelaar Brouwersstraat 8 1739 250 4r
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdag makelaar naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r
MESDAG, GILLES Maten Gillis Mesdag makelaar bewoner en gebruiker van 1/2 (p.j.) Noorderhaven 41 1736 249 142r
MESDAG, T. dr. T. Mesdag Hoogstraat 40 1810 269 46r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag Brouwersstraat 8 1738 249 274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag Brouwersstraat 10 1738 249 274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag koper huis Brouwersstraat 8 1739 250 4r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag Brouwersstraat 8 1743 250 289v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettje Martens Mesdag Zuiderhaven 1 1758 254 178r
MESDAG, FETJE MARTENS Fettie Martens Mesdagh Droogstraat NZ 1739 250 41r
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdagh, c.u. verkoper Schritsen 43 1646 235 226v
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdagh makelaar verkoper van 1/2 Noorderhaven 44 1731 248 64r
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdagh naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1733 248 214r
KLASES, PIETER wijlen Pyter Claesen Metie (allen erfgenamen van Pyter Claesen Metie) Zuiderhaven 18 1725 246 218v
KLASES, PIETER de erfven van wijlen Pyter Clasen Metie verkopers Schritsen NZ 1725 246 237v
PIETERS, Wadtze Pieters Metie verkoper 1/6 Zuiderhaven 18 1725 246 218v
METSELAAR, HERE Heere Metselaar naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1732 248 142v
, JAN de kamer van Jan Metselaer naastligger ten oosten Moriaanstraat 8 1710 245 118v
METS, CATHARINA ongehuwde dochter Catharina Metz verkoper Heiligeweg 48 1696 243 187v
HIDDES, ATSE Atze Hiddes Metzelaar verkoper Schritsen 66 1783 261 33r
, FOKKE Fokke Metzelaar naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1784 261 233r
, HERE Heere Metzelaar naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1739 250 75v
, J. J. Christiaan Metzelaar hofmeester huurder Noorderhaven 23 1786 262 71r
, JOHANNES Johan Metzelaar, c.u. hofmeester op het Statenjacht bewoner Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
, JILT Jilt Metzelaer huurder westzijde (p.j.) Heiligeweg 8 1700 244 67r
, J. J. C. Metzeler, c.u. koper 1/2 huis Noorderhaven 31 1786 262 106r
METZLAR, Metzlar bode naastligger ten westen Noorderhaven 33 1798 265 73v
METZLAR, J. J. C. Metzlar bode naastligger ten westen Noorderhaven 33 1801 266 33v
METZLAR, J. J. C. Metzlar kamerbewaarder bij de Marine verkoper Noorderhaven 31 1803 266 248r
METZLAR, J. ds. J. C. Metzlar verkoper Zuiderhaven 8 1810 269 35v
METZLAR, JAKOB Jacob Casper Metzlar predikant koper huis; grote hof, zomerhuis met stal en wagenhuis Zuiderhaven 8 1793 264 129v
, J. J. C. Metzler hofmeester naastligger ten westen Noorderhaven 33 1787 262 168v
, J. J. C. Metzler koper 1/2 huis Noorderhaven 31 1788 262 259v
, J. J. C. Metzler eigenaar van 1/2 Noorderhaven 31 1788 262 259v
, KAREL Charles de Meulemeester koper huis, bakkerij met de tuin daar bezijden ((of 576:00:00 GG)) Lanen 46 1797 265 42v
, KAREL Charles de Meulemeester verkoper Lanen 46 1798 265 107r
MEULEN, burgemeester van der Meulen naastligger ten westen onbekend 1782 260 203r
MEULEN, AAFKE TJEBBES wijlen Aafke Tjebbes van der Meulen Hoogstraat 10 1768 257 253v
MEULEN, AAFKE TJEBBES Aefke Tjebbes van der Meulen Hoogstraat 10 1753 253 41r
MEULEN, ALEF oud hopman Alef van der Meulen, c.f. naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
MEULEN, ALEF Alef van der Meulen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
MEULEN, ALEF Alef van der Meulen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1763 255 188v
MEULEN, ALEF Alef van der Meulen apotheker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1772 258 36v
MEULEN, ALEF oud burgerhopman Aleft van der Meulen apotheker koper tuin met zomerhuis Weverstraat ZZ 1751 252 138v
MEULEN, ANNE hof van Anne van der Meulen koopman naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1700 244 38v
MEULEN, ANNE de hof van Anne van der Meulen naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
MEULEN, ANNE de hoff van Anne van der Meulen naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1710 245 104r
MEULEN, ANNE Anne van der Meulen naastligger ten oosten Moriaanstraat 8 1710 245 118v
MEULEN, ANNE Anne van der Meulen naastligger ten noorden Molenpad 1713 245 200v
MEULEN, ANNE Anne van der Meulen verkoper Molenpad 1713 245 200v
MEULEN, ANNE de hof van Anne van der Meulen naastligger ten noorden Molenpad NZ 1715 245 243r
MEULEN, ANNE SAPES Anne Saapes van der Meulen molenaar koper 1/2 rogge- en windmolen genaamd de Bildtpoortsmolen onbekend de Bildtpoortsmolen 1774 258 156v
MEULEN, ANNE SAPES Anne Sapes van der Meulen verkoper Bildtpoort (gebied) 1800 265 242r
MEULEN, ANTJE SIKKES de kinderen als erfgenaam van hun moeder Antie Sikkes van der Meulen verkoper ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
MEULEN, ANTJE SIKKES Antie Sikkes van der Meulen Zeepziedersstraat 1753 253 49v
MEULEN, AATJE Atje J. van der Meulen Raamstraat 6 1807 267 305v
MEULEN, AATJE Attje van der Meulen Schritsen 44 1795 264 282r
MEULEN, B. oud burgemeester B. van der Meulen koper door niaar huis Scheffersplein OZ 1774 258 170v
MEULEN, B. B. van der Meulen naastligger Zoutsloot 1776 258 265v
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen naastligger ten oosten Franekereind 3 1777 259 30r
MEULEN, B. B. van der Meulen commissaris Zuiderhaven 47 1780 259 307v
MEULEN, B. B. van der Meulen commissaris Heiligeweg 6 1780 259 307v
MEULEN, B. B. van der Meulen commissaris Both Apothekerstraat 3 1780 259 307v
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1782 260 202r
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen Lanen 50 1782 260 229r
MEULEN, BEREND vroedsman Barend van der Meulen koper woning Zoutsloot 86 1768 257 82v
MEULEN, BEREND Barend van der Meulen naastligger ten westen Zoutsloot 86 1768 257 87r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s. naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1771 257 197v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1771 257 200v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1780 259 255r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen curator Rozengracht 26 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen curator Wasbleek 13 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen curator Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen curator Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen curator Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen curator Nieuweburen 11 1781 260 97v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen curator Zuiderstraat 1781 260 99r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, q.q. Noorderhaven 36 1781 260 100v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen Rinnertspijp 1 1781 260 106r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper Voorstraat 11oost 1781 260 109v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper Noorderhaven 54 1781 260 109v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper Voorstraat 11west 1781 260 109v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper Zoutsteeg 1782 260 280v
MEULEN, BEREND Barent van der Meulen koper 2 zoutketen onder 1 dak, met schuren en overige toebehoren plus een meidenkamer William Boothstraat 5 1753 253 73v
MEULEN, BEREND vroedsman Beerend van der Meulen koper huis en weefwinkel Zoutsloot 86 1768 257 85r
MEULEN, KORNELIS TJEBBES Cornelis Tjebbes van der Meulen, burger verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1782 260 282r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Elisabeth Cornelis van der Meulen verkoper Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Elisabeth Cornelis van der Meulen Schritsen 49 1810 269 91r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS wijlen Elisabeth Cornelis van der Meulen verkoper Lanen 54 1810 269 110r
MEULEN, FREERK KLASES Freerk Claeses van der Meulen koopman Brouwersstraat 23 1798 265 111r
MEULEN, J. J. van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 51 1799 265 148r
MEULEN, J. J. van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 53 1799 265 148r
MEULEN, JAN Jan van der Meulen koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 20 1799 265 142r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtmolenaar koper huis Bargebuurt 1789 263 151r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtmolenaar Spekmarkt 4 1789 263 154r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen koopman en houtzaagmolenaar koper huis en brouwerij Brouwersstraat 22 1792 264 8r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen koopman verkoper Rozenstraat 3 1798 265 83r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen naastligger ten westen Brouwersstraat 24 1800 265 264r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen naastligger ten noorden Brouwersstraat 24 1800 265 264r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen Rozengracht 1797 265 313r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen Rozengracht 1797 265 313r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtzaagmolenaar Lanen 54 1810 269 110r
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN JANS Jan Jansen van der Meulen koper leerlooierij en -drogerij Zoutsloot 13 1788 262 303v
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Kornelis van der Meulen houtmolenaar verkoper Bargebuurt OZ 1806 267 211r
MEULEN, JELTE HINNES Jelte Hinnes van der Meulen onbekend 1757 254 112r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen, c.s. naastligger ten noorden Voorstraat 95 1756 253 265r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper huis Hoogstraat 47 1775 258 203r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper huis William Boothstraat 1 1782 260 177v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper huis met plaats en bleek Hoogstraat 49 1782 260 199v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Hoogstraat 49 1782 260 199v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarstraat 6 1783 261 25v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Hoogstraat 51 1785 261 281r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1785 261 299r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1787 262 229r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper wagenhuis, stalling en bleekveld William Boothstraat 1788 263 51r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1789 263 97r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarstraat 6 1794 264 200v
MEULEN, JOHANNES de weduwe van Johannes T. van der Meulen naastligger ten oosten Voorstraat 93 1802 266 86v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker verkoper Lombardstraat 1804 267 46r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1805 267 146r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper huis Bildtstraat 19 1810 268 351r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 51 1810 269 42v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 53 1810 269 42v
MEULEN, JOHANNES TJEBBES wijlen Johannes Tjebbes van der Meulen Voorstraat 85 1780 260 2r
MEULEN, JOHANNES TJEBBES de weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen naastligger ten oosten Voorstraat 93 1785 262 30r
MEULEN, JOHANNES TJEBBES de weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen koper huis Rapenburg 1802 266 55v
MEULEN, JOHANNES TJEBBES de weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen naastligger ten westen Rapenburg 1802 266 55v
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulen zadelmakersknecht koper huis William Boothstraat OZ 1769 257 140v
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulen naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1770 257 153v
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarstraat 6 1787 262 151r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Lijsbeth Cornelis van der Meulen Lanen 54 1792 264 4r
MEULEN, MEINTJE Meintje van der Meulen Hoogstraat 5 1805 267 118v
MEULEN, MINKE Mentje van der Meulen Zuiderhaven 39 1804 267 69v
MEULEN, MINKE Mentje van der Meulen Grote Ossenmarkt 6a 1804 267 69v
MEULEN, MINKE Mentje van der Meulen Grote Ossenmarkt 6 1804 267 69v
MEULEN, MINNE Minne van der Meulen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1702 244 145v
MEULEN, MINKE Mejuffr. Mintje van der Meulen Zuiderhaven 39 1786 262 101r
MEULEN, MINKE Mejuffr. Mintje van der Meulen Grote Ossenmarkt 6 1786 262 101r
MEULEN, MINKE Mejuffr. Mintje van der Meulen Grote Ossenmarkt 8 1786 262 101r
MEULEN, MINKE Mintje van der Meulen Hoogstraat 5 1808 268 48v
MEULEN, MINKE Mintje van der Meulen verkoper William Boothstraat 5 1808 268 108v
MEULEN, MINKE Mintje van der Meulen verkoper Zoutsloot 84 1808 268 127r
MEULEN, PIETER Pieter P. van der Meulen koper huis en tuin Schritsen 52 1779 259 180v
MEULEN, PIETER PIETERS wijlen Pieter Pieters van der Meulen Lanen 40 1784 261 246v
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER PIETERS Pyter Pyters van der Meulen koper huis Lanen 40 1778 259 128v
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind 26 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind 32 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen 1680 241 25ra1
MEULEN, SIKKE ARENDS Sicke Anties van der Meulen houtmolenaar op de klokslag deser stadt verkoper ten zuiden van Harlingen 1714 245 217r
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rinties van der Meulen, c.u. houtmolenaar onder de klokslag van Sneek koper houtmolen en stalling ten zuiden van Harlingen 1710 245 125v
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rintjes van der Meulen houtmolenaar onder de klokslag van Sneek koper houtmolen ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers Franekereind 26 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers Franekereind 32 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkopers 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN PIETERS vroedsman Sybren Pieters van der Meulen naastligger ten westen Rozengracht 21 1795 264 243v
MEULEN, T. sergeant T. van der Meulen huurder huis en tuin (p.j.) Weverstraat 14 1789 263 375r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe J. van der Meulen naastligger ten oosten Voorstraat 77 1795 264 257r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen koopman naastligger ten westen Voorstraat 87 1804 267 33v
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen koopman verkoper Voorstraat 89 1804 267 60v
MEULEN, TJEBBE Tjebbe J. van der Meulen koopman verkoper Molenpad ZZ 1806 267 272r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe J. van der Meulen verkoper Molenpad ZZ 1806 267 272r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen naastligger ten oosten Voorstraat 83 1808 268 86v
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen naastligger ten noorden Voorstraat 83 1808 268 86v
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen koopman curator Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1809 268 234r
MEULEN, TJEBBE wijlen Tjebbe van der Meulen Heiligeweg 24 1810 269 51r
MEULEN, TJEBBE de weduwe van Tjebbe van der Meulen naastligger ten westen Heiligeweg 26 1811 269 143r
MEULEN, TJEBBE JOHANNES Tjebbe Johannes van der Meulen grutter verkoper Voorstraat 95 1787 262 179r
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen Simon Stijlstraat 7 1789 263 135v
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen Lammert Warndersteeg 13 1796 264 335r
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
MEULEN, WILT wijlen Wilt van der Meulen gruttemaker Voorstraat 70 1784 261 193r
MEULEN, WILT wijlen Wilt T. van der Meulen gortmaker Lanen 45 1800 265 227r
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, IETJE Yttje van der Meulen onbekend 1757 254 112r
, ALEF Alef van der Meulen [staat: Muelen] apotheker koper dubbele woning genaamd de Roo Deuren en tuintje Kerkpoortstraat 31 de Rode Deuren 1753 253 60v
, ALEF de kopers Alef van der Meulen [staat: Muelen], c.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 31 1753 253 60v
MEULENAAR, IEME JAKOBS Yeme Jacobs Meulenaar verkoper Lanen 9west 1681 241 133v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs Meulenaer naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1681 241 152r
, C. C. de Meulenmeester Schritsen 50 1803 266 219r
, C. C. de Meulenmeester Schritsen 50achter 1803 266 219r
, C. C. de Meulenmeester Schritsen 54 1803 266 226v
, C. C. de Meulenmeester Ooievaarsteeg 1803 266 228r
, C. C. de Meulenmeester Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
, C. C. de Meulenmeester Noorderhaven 100 1803 266 250r
, KORNELIS de heer Cornelis Meunix mede raadsheer in de raad van Vlaanderen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 14 1675 240 201r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut, burger naastligger ten oosten Noordijs 1624 231 31r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut verkoper Noordijs 1624 231 31r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut, burger koper huis en mouterij Noordijs 1625 231 36v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut, burger naastligger ten noorden Noordijs 1625 231 36v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut Zoutsloot 1625 231 50r
, HENDRIK Hendrick Meuus verkoper onbekend 1624 231 29v
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuck Mevis Bildtpoort (gebied) 1651 236 181v
MEEUWIS, LIEUWE Lieuwe Mevis zoutbrandersknecht koper huis, tuin, erf Heiligeweg 40 1809 268 302v
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper 1/2 Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
MEY, ANTJE JANS Antje Jans van der Mey Zoutsloot 23 1808 268 30v
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey Zuiderhaven ZZ 1643 235 64r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 44 1680 241 106r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey geauthoriseerde curator van mede-erfgenaam Grote Kerkstraat 44 1680 241 106r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper onbekend 1680 241 107r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey geauthoriseerde curator van mede-erfgenaam onbekend 1680 241 107r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey geauthoriseerde curator van Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
MEY, DOUWE Douwe van der Mey Bildtstraat 23 1807 268 16r
MEY, DOUWE Douwe M. van der Mey huurder Lanen 41 1809 268 202r
MEY, FEDDE Fedde van der Mey Bildtstraat 23 1807 268 16r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, burger koper huis Noordijs 1631 232 173v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u. naastligger ten westen Noordijs 1631 232 173v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, burger koper kamer en gorthuis en het vrye medegebruik vd steeg Noordijs 1631 232 174r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u. naastligger ten oosten Noordijs 1631 232 174r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, burger koper kamer Schoolsteeg OZ 1631 232 185v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u. naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ 1631 232 185v
MEY, HENDRIK Hendrik H. van der Mey koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
MEY, HENDRIK de verkoper Hendrik van der Mey naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey verkoper Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1780 259 292v
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey mr. bakker Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey mr. bakker Brouwersstraat 16 1783 261 35r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey naastligger ten oosten Lanen 3 1783 261 47v
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 20 1789 263 159r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey mr. brouwer verkoper Brouwersstraat 22 1792 264 8r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey mr. brouwer en koopman verkoper Lanen 5 1792 264 10r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey, burger verkoper Hoogstraat 22 1798 265 108v
MEY, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens van der Mey koopman Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
MEY, HEERKE Herke J. van der Mey naastligger ten westen Zoutsloot 20 1804 267 97r
MEY, HEERKE JANS Herke Jans van der Mey koper huis Zoutsloot 18 1800 265 252r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 44 1680 241 106r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey verkoper onbekend 1680 241 107r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey, vrijgezel verkoper Zuiderhaven 19zuid 1688 242 246r
MEY, MARTEN JANS Marten Jans van der Mey schipper (schuit-) koper huis en bleekveld Bildtstraat 23 1800 265 220v
MEY, MARTEN JANS wijlen Marten Jans van der Mey schipper (schuit-) Bildtstraat 23 1807 268 16r
MEY, SAKE JOCHEMS Saake Jochems van der Mey koopman verkoper Noorderhoofd 1 1797 265 24r
MEY, SAKE JOCHEMS Saake Jochems van der Mey koopman verkoper Raamstraat 8 1797 265 25v
MEY, SAKE Sake van der Mey naastligger ten noorden Brouwersstraat 5 1791 263 348v
MEY, SAKE JOCHEMS Sake Jochems van der Mey koopman verkoper Brouwersstraat 3 1797 265 27r
MEY, SAKE JOCHEMS Sake Jochums van der Mey koper huis Raamstraat 8 1788 263 22v
MEY, SIEMEN Symon van der Mey Bildtstraat 23 1807 268 16r
MEY, WILLEM JANS Willem Jansen van der Mey naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1668 239 153r
MEY, WILLEM JANS Willem Jansen van der Mey naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1668 239 31va
MEY, WILLEM JANS het huis nagelaten door Willem Jansen van der Mey naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1675 240 211v
MEY, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen van der Mey Grote Kerkstraat 44 1680 241 106r
MEY, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen van der Mey onbekend 1680 241 107r
MEY, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen van der Mey Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
MEY, WIEPKJE Wypkje van der Mey Bildtstraat 23 1807 268 16r
MEYER, burgerhopman Meyer naastligger ten oosten Zuiderhaven 79a 1735 249 48r
MEYER, ANTJE HARMENS Antje Harmens Meyer Noorderhaven 69 1768 257 90v
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyer Heiligeweg 9 1771 257 214r
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyer Heiligeweg 9 1771 257 214r
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Tomas Meyer verkoper Heiligeweg 9 1783 261 11v
MEYER, ANTJE THOMAS wijlen Antje Tomas Meyer Zuiderhaven 83 1796 264 311r
MEYER, AUKE JANS Auk Jans Meyer huurder Rommelhaven 15 1796 265 10r
MEYER, AUKE JANS de geabandonneerde boedel van Auke Jans Meyer verkoper Rommelhaven 15 1796 265 10r
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer, c.u. naastligger ten westen onbekend 1635 233 164r
MEYER, GEERT JANS als bewoner Geert Janssen Meyer, c.u. naastligger ten noorden onbekend 1635 233 164r
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer verkoper onbekend 1635 233 164r
MEYER, GERRIT Gerrit Meyer koper huis Hoogstraat 43 1808 268 157v
MEYER, HANS Hans Meyer stoofmaker Romastraat ZZ 1654 236 270r
MEYER, HARMEN Harmen Meyer, c.u. huurder perceel 2 (p.w.) Bargebuurt 1801 266 39v
MEYER, HARTOG Hartog Meyer, c.u. mr. vleeshouwer huurder Noorderhaven 83 1763 255 238r
MEYER, HARTOG Hartog Meyer slager (joods -) koper huis Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
MEYER, HARTOG Hartog Meyer huurder voorste gedeelte (p.j.) Noorderhaven 83 1785 261 311v
MEYER, HENDRIK wijlen Hendrick Meyer Hoogstraat 33 1668 239 131r
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer huistimmermansknecht koper huis Lanen 41 1785 262 43r
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer mr. timmerman koper huis Lanen 56 1797 265 16v
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer naastligger ten westen Lanen 43 1798 265 96v
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer naastligger ten noorden Droogstraat 1803 266 245r
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer huistimmerman verkoper Lanen 41 1809 268 202r
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer naastligger ten oosten Lanen 9 1810 269 22v
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer naastligger ten oosten Lanen 54 1810 269 110r
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Hendrina Hendriks Meyer Bedelaarsteeg 3 1811 269 119r
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Hendrina Hendriks Meyer Lanen 79 1811 269 119r
MEYER, LODEWIJK Lodewijk Meyer soldaat koper huis (soldaat onder de 4e halve brigade, 22 battailon, 1e comp.) Kerkpoortstraat 41 1797 265 46v
MEYER, MEIE vroedsman Meye H. Meyer naastligger ten westen Zoutsloot 53 1755 253 236r
MEYER, MEIE HARMENS vroedsman Meye Harmens Meyer Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v
MEYER, MEIE HARMENS vroedsman Meye Harmens Meyer koper huis en paardenstal met ernaast een steegje Zoutsloot 32 1752 253 32r
MEYER, MEIE HARMENS vroedsman Meye Harmens Meyer koper provisioneel huis en tuin Noorderhaven 69 1752 253 272r
MEYER, MEIE HARMENS Meye Harmens Meyer naastligger ten westen Zoutsloot 53 1759 254 214v
MEYER, MEIE HARMENS Meye Harmens Meyer Voorstraat 11west 1759 254 249v
MEYER, MEIE HARMENS vroedsman Meye Harmens Meyer naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1758 254 265r
MEYER, MEIE HARMENS vroedsman Meye Harmens Meyer naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1758 254 266v
MEYER, MEIE HARMENS de erven van Meye Harmens Meyer naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1768 257 41r
MEYER, MEIE HARMENS wijlen vroedsman Meye Harmens Meyer Zoutsloot OZ 1768 257 48r
MEYER, MEIE HARMENS wijlen vroedsman Meye Harmens Meyer Noorderhaven 69 1768 257 90v
MEYER, MEIERT HARMENS vroedsman Meyer Harmens Meyer naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1759 254 204v
MEYER, MEIERT HARMENS vroedsman Meyer Harmens Meyer naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1759 254 205v
MEYER, PIETER Pyter Meyer bierdrager koper huis Heiligeweg ZZ 1646 235 206r
MEYER, PIETER Pytter Meyer huurder achterhuis Hoogstraat NZ 1636 233 179v
MEYER, PIETER Pytter Meyer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 28achter 1653 236 231v
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyer winkelier verkoper namens de huiszittende armen Grutterstraat 5 1732 248 129r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyer winkelier verkoper Zuiderhaven ZZ 1732 248 131r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyer winkelier verkoper namens de huiszittende armen Vijverstraat NZ 1732 248 132v
MEYER, THOMAS JANS burgerhopman Thomas Jansen Meyer winkelier verkoper Zuiderhaven 29 1736 249 111v
MEYERS, BEREND de weduwe van Baarnt Meyers huurder Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
MEYERS, JAN Jan Meyers commies ten kantore der beschrevene middelen koper huis Schritsen 37 1811 269 127r
, Meyesma secretaris naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1687 242 171v
MEILSMA, Meylsma secretaris naastligger ten westen Voorstraat 37 1684 242 23v
MEILSMA, CATHARINA Catharina Meylsma Noorderhaven 22 1700 244 83r
MEILSMA, GERRIT PIETERS Gerryt Pyters Meylsma apotheker verkoper Noorderhaven 110 1634 233 152v
MEILSMA, GERRIT PIETERS Gerryt Pyters Meylsma apotheker koper grondpacht GG 4-00-00 Noorderhaven NZ 1635 233 157v
MEILSMA, GERRIT PIETERS Gerryt Pyters Meylsma apotheker koper huis en hovinge Noorderhaven NZ 1635 233 158r
MEILSMA, GERRIT PIETERS hovinge van Gerryt Pyters Meylsma apotheker naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1635 233 158r
MEILSMA, JAKOB de kamer en hof van Jacob Meylsma secretaris naastligger ten oosten Liemendijk 1661 238 79v
MEILSMA, JAKOB de kamer en hof van Jacob Meylsma secretaris naastligger ten noorden Liemendijk 1661 238 79v
MEILSMA, JAKOB wijlen Jacob Meylsma secretaris (secr. Vijf delen binnen -en buitendijks) Voorstraat 35 1685 242 85v
MEILSMA, JAKOB wijlen Jacob Meylsma secretaris Liemendijk 1685 242 86v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsma apotheker koper huis met daarachter een kamer Voorstraat 19 1659 237 196v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsma penningmeester van de geoctrooieerde Noordse Compagnie koper huis Voorstraat 35 1660 238 63v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsma apotheker verkoper Voorstraat 19 1661 238 83r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsma secretaris der Vijff Deelen Dijkagie naastligger ten westen Voorstraat 37 1677 240 253v
MEILSMA, PETRUS Petrus Meylsma verkoper Zoutsloot 1648 236 47v
MEILSMA, PETRUS ds. Petrus Meylsma verkoper Voorstraat 47 1659 237 184r
MEILSMA, PETRUS ds. Petrus Meylsma predikant verkoper Zuiderhaven 33 1674 240 165r
MEILSMA, REINOU Reynouke Meylsma Voorstraat 35 1685 242 85v
MEILSMA, REINOU Reynouke Meylsma Liemendijk 1685 242 86v
, ROELOF Roelof W. Meynts naastligger ten westen Hondenstraat 10 1802 266 168v
, ROELOF Roeloff W. Meynts naastligger ten westen Vijver 4 1802 266 166r
, GERRIT huis en tuin van Gerrit Midachten naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
MIDDACHTEN, Middachten equipagemeester bieder 3/5 van 1/3 huis en hovinge 1659 238 3raa
MIDDACHTEN, Middachten equipagemeester naastligger ten oosten Lanen 40 1665 239 27v
MIDDACHTEN, KORNELIS Cornelis Middachten gerechtsbode Brouwersstraat 21 1672 240 107r
MIDDACHTEN, LIJSBET Elisabeth Middachten verkoper Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
MIDDACHTEN, GERRIT de erven van Gerrit Middachten naastligger ten oosten Schritsen 1689 242 264v
MIDDACHTEN, GERRIT de hof van Gerrit Middachten naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1692 243 2r
MIDDACHTEN, GERRIT de hof van Gerrit Middachten naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1692 243 8v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Banier Middachten Bildtstraat 14 1666 239 10va
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Beniers Middachten, burger verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 4v
MIDDACHTEN, GERRIT REINERS Gerrit Reniers Middachten, burger koper tuin en zomerhuis streckende van de Droogstraat af tot aan de Zoutsloot Droogstraat 1689 242 287r
MIDDACHTEN, GERRIT Gerryt Middachten naastligger ten westen Schritsen NZ 1680 241 98r
MIDDACHTEN, GERRIT de erven van Gerryt Middachten naastligger ten oosten Schritsen NZ 1681 241 140r
MIDDACHTEN, GERRIT het huis van Gerryt Middachten naastligger ten oosten Lanen 40 1684 242 42r
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerryt Baniers Middachten verkoper Bildtstraat 14 1680 241 116v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerryt Baniers Middachten naastligger ten westen Lanen 44 1685 242 70v
MIDDACHTEN, GERRIT PIETERS huis en hof van Gerryt Pytters Middachten naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1685 242 98r
MIDDACHTEN, GERRIT PIETERS huis en hof van Gerryt Pytters Middachten naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1685 242 98r
MIDDACHTEN, GERRIT PIETERS huis en hof van Gerryt Pytters Middachten naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1685 242 98r
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS Pieter Gerrits Middachten equipagemeester koper 2/3 en 2/5 van 1/3 (12/15) huis en hof Lanen 42 1659 238 2v
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS burgerhopman Pieter Gerrits Middachten equipagemeester bij de Admiraliteit koper huis met een houtstek ten oosten en een hof en tuin ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1664 238 234v
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS Pyter Gerrits Middachten naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1649 236 62v
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS Pyter Gerrits Middachten koper plaats Rozengracht NZ 1649 236 63r
MIDDACHTEN, PIETER Pytter Middachten, c.u. equipagemeester verkoper Zuiderhaven 18 1667 239 117r
MIDDACHTEN, PIETER de smederij en hof van de eerdere eigenaar Pytter Middachten equipagemeester naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1668 239 127v
MIDDACHTEN, STOFFEL Stoffel Middachten kapitein bij de Admiraliteit koper huis Noorderhaven 65 1698 243 362r
, CHRISTOFFEL Christoffel Middaghten schout bij nacht lasthebbende van Zuiderhaven 65 1721 246 102v
, CHRISTOFFEL Christoffel Middaghten schout bij nacht v h college v d admiraliteit van Friesland verkoper Rozengracht 7oost 1721 246 117r
, CHRISTOFFEL de heer Christoffel Middaghten Schritsen 35 1723 246 184v
, GERRIT Gerrit Bernders Middaghten, burger koopman verkoper Schritsen NZ 1688 242 255v
, Middagten schout bij nacht verkoper Zuiderhaven 75west 1718 246 20av
, CHRISTOFFEL Christoffel Middagten schout bij nacht verkoper Noorderhaven 65 1714 245 216r
GERRITS, DIENA Dienke Gerrits Middagten Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
GERRITS, DIEUWKE Dieuke Gerrits Middagten Sint Christoffelsteeg 5 1702 244 188r
, GERRIT de hof van Gerrit Middagten naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1695 243 151r
, GERRIT de erven van Gerrit Middagten koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v
, GERRIT Gerryt Middagten naastligger ten noorden Schritsen NZ 1680 241 102v
, GERRIT de erven van Gerryt Middagten naastligger ten oosten Schritsen NZ 1681 241 135r
, GERRIT Gerryt Middagten koper provisioneel huis Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
, GERRIT de erven van Gerryt Middagten naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
BANIERS, GERRIT Gerryt Beniers Middagten, burger koopman verkoper onbekend 1682 241 229r
STOFFELS, GERRIT Gerryt Stoffels Middagten executeur der stad Harlingen verkoper ten profijte van huis Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
, STOFFEL Stoffel Middagten schout bij nagt van 't Ed:Mog: Collegie ter Admiraliteit in Friesland koper hof met bomen, planten en zomerhuis Rozengracht 7oost 1708 245 70v
, STOFFEL Stoffel Middagten schout bij nacht Admiraliteit geniaarde koper Schritsen 10 1710 245 108v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen Middelaer Brouwersstraat 9 1677 240 268r
JANS, ANTJE Anna Jans Middelaer Brouwersstraat 9 1677 240 268r
BERENDS, JAN Jan Barents Middelaer Brouwersstraat 9 1677 240 268r
TJEBBES, HARMEN wijlen Hermen Tiebbes Middeloom bewoner Franekereind ZZ 1660 238 35r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester Tiepelsteeg 1797 265 19v
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester koper huis Zuiderstraat 14 1800 265 262r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester verkoper Zuiderstraat ZZ 1803 267 5r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester koper huizen Weverstraat 14 1810 269 75v
MIEDEMA, REIN Rein Miedema verkoper Zuiderhaven 61 1810 269 89r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema koopman Schritsen 7 1810 269 102r
MIEDEMA, S. S. Miedema strandmeester naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1784 261 207v
MIEDEMA, S. S. Miedema naastligger ten oosten Bildtstraat 9 1798 265 81v
MIEDEMA, S. S. Miedema strandmeester naastligger ten westen Zuiderhaven 30 1801 265 294v
MIEDEMA, S. S. Miedema naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1803 266 222v
MIEDEMA, S. S. Miedema, c.s. naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ 1803 267 5r
MIEDEMA, SIEMEN burgervaandrig Simon Miedema geauthoriseerde curator en Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
MIEDEMA, SIEMEN burgervaandrig Simon Miedema geauthoriseerde curator en Kerkpoortstraat 1782 260 216r
MIEDEMA, SIEMEN burgervaandrig Simon Miedema geauthoriseerde curator en Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
MIEDEMA, SIEMEN vaandrig Simon Miedema koper huis en tuintje Zoutsloot 43 1784 261 131r
MIEDEMA, SIEMEN Simon Miedema naastligger ten oosten Bildtstraat 3 1784 261 135r
MIEDEMA, SIEMEN Simon Miedema naastligger ten oosten Bildtstraat OZ 1787 262 216r
MIEDEMA, SIEMEN Simon Miedema strandmeester koper huis Zuiderstraat 12 1790 263 253v
MIEDEMA, SIEMEN Symon Miedema strandmeester koper door niaar huis Zuiderstraat ZZ 1803 267 5r
MIEDEMA, SIEMEN Symon Miedema naastligger ten westen Zuiderstraat 14 1805 267 134v
MIEDEMA, SIEMEN Symon Miedema strandmeester verkoper Zuiderstraat 14 1805 267 134v
MIEDEMA, SIEMEN Symon Miedema naastligger ten oosten Bildtstraat 3 1805 267 145r
MIEDEMA, SIEMEN Symon R. Miedema strandmeester verkoper Zuiderstraat 12 1806 267 192r
, ARJEN Arrien Mildaat huurder Rapenburg 1696 243 193r
JANS, ULBE de weduwe van Ulbe Jans Minalda naastligger ten westen Hoogstraat 4 1756 253 268r
ALBERTS, GEERT Geert Albarts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg 1675 240 195r
ALBERTS, GEERT Geert Alberts van Minden koper door niaar 1/2 huis Voorstraat 2 1681 241 142r
ALBERTS, GEERT de erven van Geertie Alberts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1686 242 150v
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts van Minden verkoper Kleine Bredeplaats 2 1675 240 185r
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts van Minden eigenaar van 2/3 Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lammerts Minnama Midlumerlaan 1671 240 46r
, ANNE dr. Aeneas Minnelaides, verblijft in het buitenland Voorstraat 49 1659 237 187r
, ANNE dr. Aeneas Minnelaides, verblijft in het buitenland Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
, ANNE dr. Aeneas Minnelaides verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v
, ANNE dr. Aeneas Minnelaides Voorstraat 49 1659 237 189r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u. koper huis Schritsen NZ 1658 237 155r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u. verkoper Schritsen 55 1661 238 88v
MINNEMA, JAN JOCHEMS Jan Jochums Minnema, burger bosschieter (stads-) koper huis Lanen ZZ 1614 229 204r
MINNEMA, JAN LAMMERTS Jan Lammerts Minnema, c.s. verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
MINNEMA, JAN LAMMERTS wijlen Jan Lammerts Minnema noordoost van Harlingen 1677 240 273r
MINNEMA, JARICH Jarich Minnema naastligger ten zuiden Brouwersstraat 20 1667 239 16ra
JOCHEMS, JAN Jan Jochums Minnemans naastligger ten westen Lanen NZ 1614 229 210v
MINNEN, KLAAS Claes Dammen van Minnen koper kamer Weverstraat 1639 234 88v
JANS, WIEBE Wybe Jansen Minninckhuis Zuiderstraat NZ 1695 243 143v
, JAN Jan Miranda naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1666 239 10va
, JAN Jan Miranda verkoper Bildtstraat 16 1671 240 40r
, JAN Jan Miranda naastligger ten noorden Bildtstraat 18 1671 240 42r
, JAN Jean de Mirande commies ter recherche koper huis met een plaats met een uit-gang in de steeg Bildtstraat 16 1661 238 87v
PIETERS, JILLES Jelis Pieters Misdach, c.s. naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1615 229 263v
, ANTJE Anna Maria Misgon Weverstraat 8 1804 267 15r
, ANTJE Anna Maria Misgon Weverstraat 10 1804 267 15r
MOCKEMA, vroedsman Moccama naastligger ten oosten onbekend 1741 250 179r
MOCKEMA, A. A. Moccama naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9achter 1782 260 182r
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Moccama Noordijs 1 1763 256 15v
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Moccama koper huis Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
, DIRK Dirck Mock, c.s. naastligger ten oosten Lanen 48 1696 243 209r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis Mock, burger mr. glasmaker koper van 1/2 huis Lanen 50 1694 243 118r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx Mock naastligger ten oosten Hondenstraat 1 1657 237 121v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen Mock naastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen Mock naastligger ten westen Noorderhaven 52 1662 238 148v
, DIRK de successeurs van Dirk Mock naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1696 243 206r
MOCKEMA, vroedsman Mockama naastligger ten westen Voorstraat 55 1720 246 68v
MOCKEMA, vroedsman Mockama Schritsen 22 1721 246 109r
MOCKEMA, AUGUSTINUS wijlen Augustinus Mockama verkoper van 1/2 Rommelhaven 28 1800 265 240r
MOCKEMA, JOHANNES burgervaandrig Johannes Mockama mr. brouwer verkoper Voorstraat 29 1706 244 336r
MOCKEMA, JOHANNES burgervaandrig Johannes Mockama mr. brouwer koper huis (toehaak: een rijksdaelder) Rozengracht 22 1706 244 338v
MOCKEMA, MARIA JOHANNES Marijke Johannis Mockama Zoutsloot 9 1734 248 288v
, ERNST Eernst Mockama van Haringsma toe Sloo grietman over Baerderadeel koper 2 ledige plaetsen te samen als timmerwerf Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
MOCKEMA, vaandrig Mockema naastligger ten oosten Rozengracht 20 1711 245 140v
MOCKEMA, vroedman Mockema naastligger ten zuiden Noorderhaven 100 1725 246 220r
MOCKEMA, A. vroedsman A. A. Mockema, c.s. naastligger ten oosten Rommelhaven 26b 1793 264 161r
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mockema naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1740 250 140r
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mockema Hoogstraat 10 1753 253 41r
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mockema koper van 1/2 huis en bakkerij Rommelhaven 28 Spitsbergen 1784 261 143r
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mockema koper huis Grote Ossenmarkt 15 1784 261 187r
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mockema verkoper Kerkpoortstraat 9 1787 262 210v
MOCKEMA, AUGUSTINUS de erven van Augustinus Mockema naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r
MOCKEMA, AUGUSTINUS wijlen Augustinus Mockema Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r
MOCKEMA, AUGUSTINUS de boedel van wijlen Augustinus Mockema verkoper Rinnertspijp 1 1800 265 239r
MOCKEMA, WIEGERS Fijtje Wiegers Mockema verkoper Hofstraat ZZ 1729 247 287r
MOCKEMA, JOHANNES Johannes Mockema Hofstraat 16 1712 245 175v
MOCKEMA, JOHANNES Johannes Mockema naastligger ten oosten Rozengracht 20 1717 245 293v
MOCKEMA, JOHANNES de erven van Johannes Mockema naastligger ten westen Rozengracht 18achter 1722 246 144r
MOCKEMA, JOHANNES de erven van Johannes Mockema naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1723 246 178r
MOCKEMA, JOHANNES de erven van wijlen Johannes Mockema naastligger ten oosten Rozengracht 18 1726 246 264r
MOCKEMA, JOHANNES de erven van wijlen Johannes Mockema naastligger ten westen Rozengracht 22 1726 246 276v
MOCKEMA, JOHANNES de erven van Johannes Mockema verkopers Rozengracht 20 1729 247 250v
MOCKEMA, MARGARETA JOHANNES Margaretha Johannes Mockema verkoper van 1/2 Rozengracht 20 1729 247 250v
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockema eiseres Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
MOCKEMA, MARIA de kinderen en erven van Marijke Mockema verkoper ? Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
MOCKEMA, MAAIKE Mayke Mockema verkoper Voorstraat 29 1707 245 24v
MOCKEMA, MAAIKE Mayke Mockema Voorstraat 29 1716 245 274r
MOCKEMA, TIETJE Titia Mockema koper hof met zomerhuis onbekend 1739 250 64r
MOCKEMA, TIETJE JOHANNES Titia Johannes Mockema verkoper van 1/2 Rozengracht 20 1729 247 250v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema mr. zilversmid koper 2 kamers Voorstraat 58 1711 245 146v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema, burger mr. zilversmid verkoper Voorstraat 58achter 1711 245 152v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema, c.u. koper huis en hof daar de Vergulde Boot uithangt Voorstraat 53 de vergulde Boot 1711 245 157v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema mr. silversmidt verkoper Voorstraat 29 1711 245 160r
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema koper van 8/12 hof Hofstraat 16 1712 245 175v
MOCKEMA, WIEGER vroedsman Wieger Mockema William Boothstraat 6zuid 1723 246 171v
, JULIUS Jr. Julius Mockema van Unia naastligger ten noorden onbekend 1641 234 131r
, JULIUS Jr. Julius Mockema van Unia verkoper onbekend 1641 234 131r
, JULIUS Jr. Julius Mockema van Unia verkoper Noorderhaven 104 1641 234 142r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis Mocq, burger mr. glasmaker verkoper van 1/2 Lanen 50 1698 243 370v
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Modderman huurder / bewoner onbekend 1629 232 102v
MODDERMAN, JANKE TJEERDS Jancke Tieerdts Modderman naastligger ten westen Voorstraat 90 1668 239 174v
MODDERMAN, JANKE TJEERDS Jancke Tieerdts Modderman naastligger ten noorden Voorstraat 90 1668 239 178r
MODDERMAN, TJEERD GERRITS wijlen Tieerd Gerrits Modderman Voorstraat 86 1667 239 64v
JOHANNES, AUGUSTINUS Augustinus Johannes Moekema verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v
JOHANNES, MARGARETA Margareta Johannes Moekema verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes Moekema verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v
JOHANNES, TIETJE Titia Johannes Moekema verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v
MOES, WILLEM Willem Moes schipper (turf-) koper huis Vianen 22 1810 269 15v
, MAAIKE Mayke Moises Lanen NZ 1711 245 158v
, TRIJNTJE Trijntie Moises verkoper Lanen NZ 1711 245 158v
DIRKS, DIRK Dirk Dirksen Mok, burger koper huis Noorderhaven 50 de Jeneverboom 1662 238 126r
DIRKS, DIRK Dirk Dirksen Mok naastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost 1668 239 132v
, A. vroedsman A. Mokkema naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21 1788 262 241v
, AUGUSTINUS als bewoner Augustinus Mokkema naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 23 1737 249 209r
, AUGUSTINUS vroedschap Augustinus Mokkema koper door niaar huis Noorderhaven 85 1777 259 91v
, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mokkema verkoper Noorderhaven 85 1779 259 167v
, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mokkema naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21 1779 259 172r
, AUGUSTINUS Augustinus Mokkema verkoper Grote Ossenmarkt 21 1779 259 172r
, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mokkema koper huis Rinnertspijp 1 1781 260 106r
, AUGUSTINUS oud vroedsman Augustinus Mokkema verkoper Grote Ossenmarkt 23 1799 265 202r
, MARIA Marijke Mokkema Noorderhaven 88oost 1734 248 347v
, MARIA Marijke Mokkema Noorderhaven 87 1747 251 168r
MOL, Anthonio de Mol, q.q. tafelhouder crediteur (triumphant) Carl Visschersteeg 1615 230 1v
MOL, PETRUS Petrus Mol predikant Noorderhaven 77 1731 248 46r
, MARTEN Marten Molemaker naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1710 245 132r
MOLEN, ANNE de schuur en hof van Anne van der Molen naastligger ten zuiden Molenpad 1692 243 21v
MOLEN, ANNE de schuur en hof van Anne van der Molen naastligger ten westen Molenpad 1692 243 21v
MOLEN, ANNE Anne van der Molen koopman huurder Scheerstraat 5 1694 243 98v
MOLEN, ANNE de woninge van Anne van der Molen naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
MOLEN, JAN Jan C. van der Molen naastligger ten noorden Bargebuurt 1793 264 90r
MOLEN, JAN Jan C. van der Molen, c.s. naastligger ten westen Lanen 45 1809 268 198v
MOLEN, JAN JANS Jan Jansen van der Molen pottenbakker koper 2 woningen en weefwinkels Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
MOLEN, JAN JANS Jan Jansen van der Molen pottenbakker koper 2 woningen en weefwinkels Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
MOLEN, JAN JANS wijlen Jan Jansen van der Molen Bildtpoort (gebied) 1795 264 254r
MOLEN, JAN JANS de weduwe van Jan Jansen van der Molen eigenaar Bildtpoort (gebied) 1807 267 337v
MOLEN, JAN JANS wijlen Jan Jansen van der Molen Bildtpoort (gebied) 1807 267 337v
MOLEN, JAN JANS wijlen Jan Jansen van der Molen Zoutsloot NZ 1807 267 337v
MOLEN, JAN JANS Jan Janzen van der Molen naastligger ten noorden Bildtstraat 18 1800 265 249v
MOLEN, JAN JANS de weduwe van Jan Janzen van der Molen naastligger ten noorden Bildtstraat 18 1802 266 142r
MOLENAAR, ANNE Anne Molenaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1789 263 132v
MOLENAAR, BAUKE Bauke Molenaar naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1794 264 214r
MOLENAAR, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Molenaar Kromme Elleboogsteeg 1798 265 78v
MOLENAAR, LIJSBET Elisabeth Molenaar Zuiderhaven 21 1802 266 104r
MOLENAAR, LIJSBET wijlen Elisabeth Molenaar Zuiderhaven 9 1810 269 32r
MOLENAAR, LIJSBET Elizabeth Molenaar Zuiderhaven 9 1802 266 150v
MOLENAAR, FRANS JOHANNES Frans Johannes Molenaar, c.u. huurder Rozengracht 13 1763 255 218v
MOLENAAR, PIETER SIEBRENS Pieter Sybrens Molenaar Rozengracht 1797 265 313r
MOLENAAR, PIETER SIEBRENS Pieter Sybrens Molenaar Rozengracht 1797 265 313r
MOLENAAR, RIENK de erven van Rienk Molenaar naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
MOLENAAR, SIEBREN de gerepudieerde boedel van wijlen Sibren P. Molenaar Rozenstraat 3 1798 265 83r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sibren Pieters Molenaar verkoper Kruisstraat 6 1788 263 7r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sibren Pieters Molenaar Heiligeweg 70 1789 263 156r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sibren Pieters Molenaar verkoper Romastraat 2oost 1789 263 160v
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sibren Pieters Molenaar verkoper Grote Kerkstraat 46 1789 263 162r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sibren Pieters Molenaar, q.q. Bargebuurt 22 1789 263 163v
MOLENAAR, SJOERD Sjoerd Molenaar naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1753 253 127r
MOLENAAR, SIEBREN vroedsman Sybren P. Molenaar verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat OZ 1789 263 166r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sybren Pieters Molenaar Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sybren Pieters Molenaar Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sybren Pieters Molenaar Spekmarkt 4 1789 263 154r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS wijlen Sybren Pieters Molenaar koopman Rozengracht 1797 265 313r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS wijlen Sybren Pieters Molenaar Rozengracht 1797 265 313r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS wijlen Sybren Pieters Molenaar koopman Rozengracht 1797 265 313r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS wijlen Sybren Pieters Molenaar Rozengracht 1797 265 313r
MOLENAAR, TRIJNTJE Trijntje Molenaar koper Voorstraat 33 1805 267 183v
MOLENAAR, TRIJNTJE Trijntje Molenaar huurder Voorstraat 33 1805 267 183v
MOLENAAR, GERRIT de weduwe van Gerrit Molenaer naastligger ten westen Rapenburg NZ 1721 246 104r
MOLENAAR, RIENK Rienck Molenaer naastligger ten zuiden Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
MOLENAAR, RIENK Rienck Molenaer naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1699 244 14r
MOLENAAR, RIENK de erven van Rinke Molenaer naastligger ten westen Zuiderstraat 1706 244 313v
MOLENAAR, SJOERD PIETERS Sjoerd Pyters Molenaer koper door niaar van 1/2 Rozengracht 19oost 1722 246 127v
MOLENAAR, SJOERD PIETERS Sjoerd Pyters Molenaer koper huis, plaats, tuin Rozengracht NZ 1722 246 129v
MOLENAAR, TIJS GERRITS Tijs Gerrits Molenaer Bildtstraat 22 1714 245 207v
PIETERS, JAN de weduwe van Jan Pytters Molentie naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1669 239 210v
, PIETER de woning van Pieter Molentie naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ 1660 238 56r
, PIETER de woning van Pieter Molentie naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 18 1675 240 181v
, PIETER de kamer van Pyter Molentie naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1663 238 21va
, PIETER de kamer van Pyter Molentie naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1675 240 209v
IENTES, PIETER Pyter Inties Molentie, c.u. koper huis en hofke Both Apothekerstraat OZ 1651 236 152v
, PIETER Pytter Molentie naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ 1664 238 219r
, PIETER Pytter Molentie naastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter 1664 238 223v
, PIETER Pytter Molentie naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1667 239 85v
, PIETER de woning van Pytter Molentie naastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter 1670 240 24r
IENTES, PIETER waaruit verstorven is Pytter Inties Molentie Both Apothekerstraat 1672 240 78v
, PIETER Pieter Molentje verkoper Fabrieksstraat 1664 238 211v
, ANTJE de erven van Antje Molks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v
MOL, Anthonio de Moll bewaarder der tafel van leningen curator Hofstraat 1614 229 230v
MOL, ANTONIUS Anthonys de Moll bewaarder der tafel van leningen curator Hofstraat NZ 1614 229 228v
MOLLEMA, ALBERT Albert Mollema mr. wagenmaker huurder houtstek (p.j.) Hoogstraat 10 1697 243 275r
MOLLEMA, C. C. Mollema koopman naastligger ten noorden Lanen 71achter 1807 267 292r
MOLLEMA, C. C. Mollema naastligger ten westen Voorstraat 54 1807 267 347r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman koper huis Voorstraat 36 het Hoff van Friesland 1792 264 34v
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman verkoper van 1/32 Zuiderhaven 53 1801 266 47v
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman Nutstraat 6 1803 266 260r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman Nutstraat 4 1803 266 260r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman Nutstraat 2 1803 266 260r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman Nutstraat 2achter 1803 266 260r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman Zuiderhaven 71 1804 267 45r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman verkoper Voorstraat 36 1805 267 113v
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman koper 1/2 huis Noorderhaven 62 1806 267 256r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema, q.q. koopman huurder (p.j.) Schoolstraat 2 1807 268 6r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman koper huis Zoutsloot 47 1808 268 62r
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema koper 25/32 huis en pakhuis Zuiderhaven 53 1801 266 47v
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema eigenaar van 7/32 Zuiderhaven 53 1801 266 47v
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema verkoper Zuiderhaven 53 1802 266 101r
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema Voorstraat 16 1805 267 132ar
MOLLEMA, GERBEN Gerben Mollema verkoper Heiligeweg 2 1786 262 134r
MOLLEMA, GERBEN Gerben Mollema Brouwersstraat 1 1786 262 136r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema mr. gortmaker Noordijs 1 1765 256 129v
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema mr. gortmaker verkoper Rommelhaven 11 1765 256 130v
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema koopman koper 1/2 huis en tuintje Hoogstraat 21 1772 258 18r
MOLLEMA, HEIN burgervaandrig Hein Mollema koopman Noorderhaven 40 1775 258 228v
MOLLEMA, HEIN burgervaandrig Hein Mollema koopman Zoutsloot NZ 1775 258 231r
MOLLEMA, HEIN burgervaandrig Hein Mollema koopman Hoogstraat 21 1776 258 262r
MOLLEMA, HEIN burgervaandrig Hein Mollema koopman koper huis Heiligeweg 2 1776 259 15v
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema naastligger ten zuiden Heiligeweg 2 1776 259 15v
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema Noorderhaven 61 1785 261 273r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema Noorderhaven 59 1785 261 273r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema koopman Achterstraat 1785 261 282r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema koopman Zoutsloot NZ 1785 261 283r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema koopman Liemendijk 1785 261 308r
MOLLEMA, HEIN wijlen Hein Mollema koopman Heiligeweg 2 1786 262 134r
MOLLEMA, HEIN de minderjarige kinderen van Hein Mollema koopman verkoper Brouwersstraat 1 1786 262 136r
MOLLEMA, HEIN Heyn Mollema naastligger ten westen Hoogstraat 23 1772 258 47r
MOLLEMA, HEIN Heyn Mollema naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1780 259 307v
MOLLEMA, KORNELIS Kornelis Mollema koopman verkoper Zoutsloot 47 1809 268 216r
MOLLEMA, LIJSBET Lijsbeth Mollema Noorderhaven 62 1793 264 92v
MOLLEMA, LIJSBET Lijsbeth Mollema Noorderhaven 62 1793 264 92v
MOLLES, HEIN Hein Molles mr. gortmaker geniaarde koper Hoogstraat 18 1758 254 128v
MOLLES, HEIN Hein Molles, burger mr. gortmaker koper huis en tuintje Brouwersstraat 1 1760 255 4v
MOLLES, HEIN Hein Molles mr. gortmaker koper huis Both Apothekerstraat 2 1761 255 85v
MOLLES, HEIN Hein Molles mr. gortmaker naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 2 1761 255 85v
MOLLES, HEIN Hein Molles huurder boven (p.j.) Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
, BALT Baltus Molts winkelier koper door niaar huis Karremanstraat 14 1769 257 136v
, BALT Baltus Molts koopman koper huis en drie grote weefgetouwen Karremanstraat 18 1771 257 202v
, BALT Baltus Molts winkelier koper 1/2 huis Droogstraat NZ 1772 258 12r
, BALT Baltus Molts koopman en winkelier koper huis Liemendijk NZ 1772 258 17r
, BALT Baltus Molts winkelier koper huisn en weefwinkel Liemendijk NZ 1772 258 35v
, BALT Baltus Molts winkelier naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1772 258 35v
, BALT Baltus Molts koper huis Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
, BALT Baltus Molts koopman verkoper Achterstraat 1776 258 250r
, BALT Baltus Molts naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1777 259 32v
, BALT Baltus Molts naastligger ten zuiden Karremanstraat 17 1782 260 272r
, BALT Baltus Moltsz koopman verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 65 1782 261 3r
, BALT Baltus Moltsz naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1783 261 41v
, BALT Baltus Moltsz Karremanstraat 1788 263 1r
, BALTHASAR Balthasar Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 17 1778 259 94r
, BALT Baltus Moltz koper huis Karremanstraat WZ 1765 256 107r
, BALT Baltus Moltz stokersknecht koper huis Liemendijk OZ 1768 257 78v
, BALT Baltus Moltz koper hof en zomerhuis Liemendijk NZ de Noordermolen 1769 257 102r
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Karremanstraat 10 1774 258 161v
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1774 258 161v
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Zoutsloot 67 1774 258 184r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten oosten Karremanstraat 17 1774 258 185r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 17 1774 258 185r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1775 258 198v
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67 1775 258 235r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten westen Zoutsloot 71 1777 259 63r
, BALT Baltus Moltz koopman Droogstraat NZ 1777 259 89v
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 16 1778 259 108r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1778 259 108r
, BALT Baltus Moltz koopman koper woning Karremanstraat OZ 1778 259 140v
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1778 259 140v
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1778 259 140v
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1778 259 155r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten westen Zoutsloot 71 1781 260 107r
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Karremanstraat 11 1782 260 310r
, BALT Baltus Moltz koopman koper woning Karremanstraat 11 1782 260 310r
, BALT de erven van Baltus Moltz naastligger ten westen Zoutsloot 71 1787 262 238v
, BALT de erven van Baltus Moltz naastligger ten noorden Zoutsloot 71 1787 262 238v
, BALT Baltus Moltz Karremanstraat WZ 1788 262 251r
, BALT Baltus Moltz Karremanstraat 30 1788 262 253v
, BALT Baltus Moltz Karremanstraat 10 1788 262 255r
, BALT Baltus Moltz Karremanstraat 18 1788 262 256v
, BALT de nagelaten boedel van wijlen Baltus Moltz Zoutsloot 67 1788 262 258r
, ABRAHAM Abraham Monna bewoner Liemendijk NZ 1772 258 35v
, HENDRIK Hendrik Monsing naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
MONSMA, IDS DIRKS Ids Dirks Monsma rogmolenaar koper huis Bildtstraat OZ 1787 262 216r
MONSMA, IDS DIRKS wijlen Ids Dirks Monsma Bildtstraat 9 1798 265 81v
MONSMA, OTTE AUKES Otte Auckes Monsma koper huis met een loods, plaats en tuintje Nieuwstraat OZ 1697 243 273r
MONSMA, OTTE AUKES Otte Auckes Monsma koper huis met schoenlappershuisje ter zijde Hoogstraat 45 1702 244 146v
MONSMA, SIEMEN FOEKES wijlen Symon Foeckes Monsma kapitein Zuiderhaven 77oost 1668 239 148v
, BERTRAM Bertrand Monvielle, c.u. huurder Karremanstraat 21 1787 262 223v
, Bettrang Monvielle, c.u. huurder William Boothstraat 1788 263 62r
, JOHANNES Joannes Moock ? drossaard en rentmeester van Terschelling verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
MOOI, JOHANNES Johannes Mooi naastligger ten westen Hofstraat 21 1765 256 135r
MOLEN, KORNELIS minderjarige vrijgezel Cornelis van der Moolen koper huis en bakkerij Zoutsloot 61 1779 259 171r
MOLEN, J. de weduwe van J. van der Moolen naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1806 267 211r
MOLEN, JAN Jan van der Moolen Zoutsloot 61 1779 259 171r
MOLEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Moolen koopman verkoper Brouwersstraat 22 1803 266 182r
MOLEN, JAN JANS wijlen Jan Jans van der Moolen verkoper Bildtstraat 16 1805 267 116v
MOLEN, JAN JANS de weduwe van Jan Janse van der Moolen naastligger ten noorden Bildtstraat 18 1796 264 338v
MOLEN, JAN JANS de weduwe van Jan Jansen van der Moolen naastligger ten noorden Bildtstraat 18 1804 267 8v
MOLEN, TJEBBE Tjebbe van der Moolen naastligger ten oosten Voorstraat 79 1795 264 261v
MOLENAAR, AREND HENDRIKS Ane Hendriks Moolenaar houtzaagmolenaar koper ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
MOOI, ANTJE WIEBES Antje Wybes Mooy Grote Kerkstraat 39 1702 244 172r
MOOI, JAN Jan Mooy naastligger ten oosten onbekend 1683 241 70va
MOOI, JOHANNES JANS wijlen Johannes Jansen Mooy Bildtstraat 16 1772 258 27v
MARTENS, PIETER wijlen Pieter Martens Mooyman onbekend 1659 237 207v
MARTENS, PIETER Piter Martens Mooyman koper huis met een vrije uitgang door de steeg Heiligeweg ZZ 1641 234 130v
PIETERS, WIEBE Wybe Pieters Mooyman, burger wijnkoper koper kamer en loods Romastraat 1659 237 210r
PIETERS, WIEBE Wybe Pieters Mooyman naastligger ten zuiden Romastraat 1659 237 210r
PIETERS, WIEBE Wybe Pieters Mooyman, burger koopman verkoper Tiepelsteeg 1665 239 16v
PIETERS, WIEBE Wybe Pytters Mooyman wijnhandelaar koper huis een een hof daarachter Rozengracht 14 1674 240 139v
, EVERT Evert Morgen naastligger ten westen Hoogstraat 25 1683 241 243r
, JANKE Jancke Moriaus Steenhouwersstraat 2 1630 232 147v
, CHRISTINA Christina Morrouw Zuiderstraat 7 1781 260 122r
, CHRISTINA Christina Morrouw Zuiderstraat 7 1781 260 122r
, JOCHEM Joghum Mortel Bildtpoort (gebied) 1731 247 379v
MOS, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens ter Mos bleker Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r
MOS, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens ter Mos koemelker koper huis Heiligeweg 38 1807 267 327v
MOS, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens ter Mos koper huis Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
MOS, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens ter Mos naastligger ten noorden Brouwersstraat 21 1808 268 49v
, DOEDE Doede Mosch, c.u. huurder Weverstraat ZZ 1695 243 124v
FEIKES, DOEDE Doede Feikes Mosch zoutdrager huurder (p.j.) Nieuwstraat 48 1689 242 284v
, JAN Jan Mosck naastligger ten noorden Zoutsloot WZ 1688 242 233v
, JAN Jan Mosk naastligger ten noorden William Boothstraat WZ 1696 243 247r
MINNES, ENNE Enne Minnes Mosselaar wijnhandelaar koper huis Karremanstraat 1 1740 250 102v
MOSSELMAN, HIELKE het huis van Hylcke Mosselman naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1654 236 265v
MOSSELMAN, HIELKE het huis van Hylcke Mosselman naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1657 237 140r
MOSSELMAN, HIELKE Hylke Mosselman naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1640 234 102v
MORSINK, GERRIT Gerrit Mossing koper huis en twee weefwinkels Kerkpoortstraat OZ 1792 264 33v
MORSINK, GRIETJE Gryttje Mossing verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1765 256 114r
MORSINK, HENDRIK Hendrik Mossing mr. bontwever koper huis en 2 weefwinkels met plaats Franekerpoort (gebied) 1765 256 114r
MORSINK, HENDRIK Hendrik Mossing naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 67 1775 258 235r
MORSINK, HENDRIK Hendrik Mossing mr. bontwever verkoper Kerkpoortstraat OZ 1792 264 33v
MOSTERMAN, KLAAS de kinderen van Claes Mosterman naastligger ten zuiden onbekend 1661 238 89v
MOSTERMAN, ROMKE Romcke Mosterman naastligger ten westen Voorstraat 68 1637 234 34r
, KLAAS Claes Mostermans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat WZ 1663 238 185v
, HENDRIK Hendrick Moudts, burger mr. goudsmid verpachter grond Lanen 22 1661 238 110r
, HENDRIK Hendrick Moudts, burger mr. goudsmid verkoper Lanen 22 1661 238 110r
MOUTER, A. A. Mouter moeder Noorderhaven 53 1784 261 258r
MOUTER, ANTJE juffrouw Anna Mouter koper huis, weefwinkel en hof Rapenburg ZZ 1769 257 112r
MOUTER, ANTJE Anna Mouter naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1769 257 112r
MOUTER, ANTJE Anna Mouter verkoper Franekertrekvaart NZ 1779 259 188av
MOUTER, ANTJE de 2 onmondige kinderen van Anna Mouter verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
MOUTER, ANTJE de 2 onmondige kinderen van Anna Mouter verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1782 261 1r
MOUTER, ANTJE PIETERS de erven van Antje Pyters Mouter verkoper Hoogstraat 16 1767 257 23r
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouter verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 63 1753 253 121r
MOUTER, ANTJE WILLEMS Antje Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 21 1753 253 122r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 63 1753 253 121r
MOUTER, IDSKE WILLEMS Itske Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 21 1753 253 122r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouter Zoutsloot 86 1740 250 99r
MOUTER, NANKE WILLEMS Nencke Willems Mouter William Boothstraat 1 1731 248 35r
MOUTER, Neynke Mouter Noorderhaven 39 1753 253 120r
MOUTER, Neynke Mouter Noorderhaven 63 1753 253 121r
MOUTER, Neynke Mouter Noorderhaven 21 1753 253 122r
MOUTER, TRIJNTJE Nynke Mouter Rozengracht 2 1753 253 119r
MOUTER, PIETER WILLEMS Pieter Willems Mouter koopman verkoper van 1/2 Droogstraat 24 1733 248 179v
MOUTER, TRIJNTJE de erven van Trijntie Mouter naastligger ten oosten Noorderhaven 51 1784 261 225r
MOUTER, TRIJNTJE Trijntje Mouter eerdere bewoner Noorderhaven 53 1784 261 258r
MOUTER, TRIJNTJE wijlen Trijntje Mouter gebruiker Droogstraat 11 1785 262 13r
MOUTER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntje Willems Mouter verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
MOUTER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntje Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
MOUTER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntje Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 63 1753 253 121r
MOUTER, TRIJNTJE WILLEMS Trijntje Willems Mouter verkoper van 1/8 Noorderhaven 21 1753 253 122r
MOUTER, WILLEM PIETERS Willem Pieters Mouter, n.u. koopman naastligger ten westen Noorderhaven 55 1730 247 354r
MOUTER, WILLEM PIETERS Willem Pieters Mouter, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 55 1731 247 387r
MOUTER, WILLEM PIETERS de erven van Willem Pieters Mouter verkoper Hoogstraat 16 1767 257 23r
MOUTER, WILLEM PIETERS de erven van Willem Pyters Mouter, c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 18 1758 254 128v
MOUTER, WILLEM PIETERS de erven van Willem Pyters Mouter, c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 18 1758 254 131r
MOUTER, JETSKE Yetske Mouter verkoper van 1/3 Noorderhaven 53 1784 261 258r
MOUTER, JETSKE Yetske Mouter verkoper van 1/3 Droogstraat 11 1785 262 13r
, JOHANNES Johannes Moutmaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1792 264 11v
HENDRIKS, ANTJE huis genaamd het Gouden Kettingh Antie Hendricks Mouts verkoper van 1/2 Voorstraat 63 het Gouden Ketting 1679 241 16va
HENDRIKS, ANTJE Antie Hendricks Mouts verkoper van 1/2 Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
, HENDRIK Hendrick Mouts zilversmid koper huis Lanen ZZ 1654 236 259v
, HENDRIK Hendrick Mouts naastligger ten noorden Lanen ZZ 1657 237 123r
, HENDRIK Hendrick Mouts naastligger ten westen Lanen 42 1658 237 170av
, HENDRIK Hendrick Mouts zilversmid naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1658 237 171ar
, HENDRIK Hendrick Mouts naastligger ten westen Lanen 26 1659 237 186v
, HENDRIK Hendrick Mouts verkoper William Boothstraat 3 1659 237 202r
, HENDRIK Hendrick Mouts naastligger ten westen Voorstraat 65 1659 238 8r
, HENDRIK Hendrick Mouts, burger zilversmid verpachter grond Lanen 22 1662 238 13va
, HENDRIK Hendrick Mouts, burger zilversmid verkoper Lanen 22 1662 238 13va
, HENDRIK Hendrick Mouts, c.u. goudsmid verkoper William Boothstraat OZ 1665 239 21v
, HENDRIK het huis van Hendrick Mouts Roeperssteeg 7 1672 240 113r
, HENDRIK Hendrick Mouts Noorderhaven 44 1674 240 164v
, HENDRIK Hendrick Mouts, burger mr. goudsmid koper huis (ruim beschreven) Zuiderhaven 77oost 1675 240 168v
, HENDRIK Hendrick Mouts mr. zilversmid naastligger ten westen Voorstraat 65 1675 240 177r
, HENDRIK Hendrick Mouts mr. zilversmid naastligger ten westen Voorstraat 65 1675 240 188r
, HENDRIK Hendrick Mouts mr. zilversmid Voorstraat 63 1679 241 16va
, HENDRIK wijlen Hendrick Mouts mr. zilver- en goudsmid bestevader van het nagelaten weeskind Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
HENDRIKS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hendricks Mouts verkoper van 1/2 Voorstraat 63 1679 241 16va
HENDRIKS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hendricks Mouts Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
DIRKS, PIETER Pieter Dirx Moxma mr. chirurgijn verkoper van hem zelf, en last hebbende van Noorderhaven 48 1680 241 73r
MOOI, ANTJE WIEBES Antje Wybes Moy Grote Kerkstraat 39 1706 244 324av
MOOI, JAN GERRITS onmondige kinderen van Jan Gerrits Moy verkoper van 1/5 1659 238 3raa
MOOI, JAN GERRITS de onmondige kinderen van Jan Gerrits Moy verkoper van 1/5 1659 238 3raa
MOOI, PIETER MARTENS Pyter Martens Moy, burger c.u. koper huis en bakhuis Grote Bredeplaats 25 1650 236 108v
MOOI, PIETER MARTENS de weduwe en erven van Pytter Martens Moy naastligger ten westen Grote Bredeplaats 27 1662 238 125v
MOOI, WIEBE PIETERS Wybe Pytters Moy, burger wijnkoper koper Lanen NZ 1659 238 13r
MOOI, WIEBE PIETERS Wybe Pytters Moy, burger wijnkoper koper Lanen NZ 1659 238 13r
MOOIMAN, ANTJE Antie Moyman Heiligeweg NZ 1717 245 279r
MOOIMAN, ANTJE Antie Moyman verkoper Heiligeweg NZ 1738 249 263r
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman, burger c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pyter Martens Moyman verkoper Franekereind 6 1644 235 112v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pyter Martens Moyman schipper koper huis met erachter een loods en ten oosten daarvan een plaats Rozengracht 23 1646 235 196r
MOOIMAN, WIEBE PIETERS Wiebe Pytters Moyman Rozengracht 16 1687 242 215v
MOOIMAN, WIEBE Wybbe Moyman huurder Zuiderhaven 24 1668 239 178v
MOOIMAN, WIEBE Wybe Moyman naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v
MOOIMAN, WIEBE Wybe Moyman naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1666 239 12ra
MOOIMAN, WIEBE Wybe Moyman naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1681 241 173v
MOOIMAN, WIEBE PIETERS Wybe Pyters Moyman koopman naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
, het huis van Moymans koopman naastligger Zuiderhaven ZZ 1669 239 193v
FREERKS, JAN Jan Freercks Moyswart naastligger ten noorden Zuiderhaven WZ in de Schelvissen 1624 231 2r
MEULEN, ANNE huisman Anne van der Muelen verkoper (en erven) Molenpad 1724 246 202v
, DIRK Dirk van der Muir naastligger ten westen Zoutsloot 43 1771 257 186r
JANS, DIRK Dirk Jans van der Muir winkelier koper huis Bildtstraat 11 1764 256 33v
MULDER, vrouw Mulder huurder Vijverstraat 6 1805 267 133r
MULDER, AALTJE Aaltje Mulder Voorstraat 70 1784 261 193r
MULDER, LIJSBET Elisabeth Mulder Grote Bredeplaats 18 1777 259 79r
MULDER, GERARDUS de weduwe Gerrardus Mulder huurder Carl Visschersteeg WZ 1788 262 270v
MULDER, GRIETJE Grietje Mulder verkoper Lanen 74 1806 267 215v
MULDER, GRIETJE Grietje Mulder verkoper Lanen 72 1806 267 216v
MULDER, HARMEN Harm Mulder, c.u. scheepstimmerbaas huurder Zuiderhaven 53 1801 266 47v
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulder scheepstimmerbaas koper huis met pakhuis (als timmerschuur) ernaast Zuiderhaven 53 1802 266 101r
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulder, c.u. scheepstimmerbaas huurder (p.j.) Zuiderhaven 53 1802 266 101r
MULDER, HARMEN Harmen Mulder naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
MULDER, HARMEN Harmen Mulder naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
MULDER, HEIKE HARMENS Heyke Harms Mulder Zuiderhaven 53 1802 266 101r
MULDER, JOHANNES Johannes Mulder, c.u. huurder perceel 3 (p.w.) Bargebuurt 1801 266 39v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11 1753 253 102r
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid 1754 253 171r
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1757 254 100v
MULDER, JURJEN hof van Jurjen Mulder naastligger ten westen Hofstraat 17 1757 254 100v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11 1758 254 130r
MULDER, JURJEN de hof van Jurjen Mulder naastligger Both Apothekerstraat 11 1765 256 125v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 11 1766 256 212r
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1768 257 52r
MULDER, JURJEN hof van Jurjen Mulder naastligger ten westen Hofstraat 17 1768 257 52r
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1774 258 147v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder naastligger ten westen Romastraat ZZ 1774 258 147v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid 1780 259 288v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder naastligger ten oosten Romastraat 2 1782 260 283r
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder naastligger ten oosten Romastraat 2 1782 260 300r
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid 1787 262 176v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid 1789 263 121v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder hovenier koper huis Romastraat 2oost 1789 263 160v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder hovenier naastligger ten zuiden Romastraat 2oost 1789 263 160v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder hovenier naastligger ten westen Romastraat 2oost 1789 263 160v
MULDER, JURJEN Jurjen Mulder grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 Rome 1795 264 275v
MULDER, JURJEN de erven van Jurjen Mulder naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid 1810 269 24v
MULDER, ANTJE Antje Mulders verkoper Droogstraat ZZ 1754 253 129r
MULDER, ANTJE Antje Mulders verkoper Rapenburg ZZ 1763 255 226v
MULDER, DIENA Dyna Mulders Scheffersplein OZ 1770 257 153v
MULDER, DIENA Dyna Mulders Scheffersplein 1770 257 153v
MULDER, DIENA Dyna Mulders Scheffersplein 1770 257 153v
MULDER, GRIETJE Grietie Mulders Lanen 72 1776 259 23v
MULDER, GRIETJE Grietie Mulders Lanen 72 1776 259 23v
MULDER, LAMKE Lammigje Mulders Nieuwstraat OZ 1805 267 139v
, JAN Jan Mullenkamp naastligger ten westen Hofstraat NZ 1731 248 67r
MULLER, Catharina Muller naastligger ten westen Romastraat ZZ 1803 266 302r
MULLER, LIJSBET Elisabeth Muller koper Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
MULLER, LIJSBET Elisabeth Muller Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
MULLER, HENDRIK Hendrik Muller, c.u. huurder (p.w.) Franekereind 23 1801 266 12r
MULLER, J. Luitenant J. W. Muller, c.u. huurder Rozengracht 21 1799 265 207r
MULLER, JURJEN Jurien Muller koper hof met een kamer Romastraat ZZ 1753 253 100r
MULLER, JURJEN de erven van Jurjen Muller naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord 1805 267 179r
SIEMENS, KLAAS Claes Symens Munckedam scheepstimmerman koper huis, 2 loodsen, ledige plaats en hovinge daarachter Zuiderstraat 1635 233 169v
MUNKERUS, FEMKE Femmetie Munckerus Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
MUNKERUS, JURJEN ds. Georghius Munckerus curator Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
, HUBERT wijlen Huub Johannes Jacobus Munckerus? Zuiderstraat NZ 1685 242 61r
SIEMENS, KLAAS Claes Symens Munkedam naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1668 239 174r
WIEBES, TRIJNTJE weduwe Trijntie Wybes Munnekehuys koper huis Vijverstraat ZZ 1724 246 213v
WIEBES, TRIJNTJE Trijntie Wybes Munnekehuys naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1724 246 213v
MUNNIK, JAN Jan Munnick sergeant onder de compagnie van kapitein Johan Gerckes Hoptilla koper kamer Achterstraat NZ 1637 234 23r
MUNNIKHUIS, WIEBE JANS Wybe Jans Munnickhuis, burger koopman Zuiderstraat 5 1697 243 295r
MUNNIKHUIS, wijlen Munnikhuis koopman Noorderhaven 49 1707 245 10r
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catarina Munnikhuis koper huis Hondenstraat 14 1738 249 220v
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catarina Munnikhuis naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1738 249 220v
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catharina Munnikhuis verkoper Schritsen 60 1735 249 90v
MUNNIKHUIS, TRIJNTJE WIEBES weduwe Trijntie Wybes Munnikhuis koper huis Vijverstraat ZZ 1725 246 221v
MUNNIKHUIS, TRIJNTJE WIEBES weduwe Trijntie Wybes Munnikhuis naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1725 246 221v
MUNNIKHUIS, CATHARINA Catharina Munnikhuys verkoper Noorderhaven 51 1728 247 101r
MUNNIKHUIS, CATHARINA hun moeder Catharina Munnikhuys Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
MUNNIK, JOHANNES Johannes Munniks