Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ma  Me  Mi  Mo  Mu  My  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, HENDRIK Henrick Maackal naastligger ten zuiden Hondenstraat 7 1626 231 109r
, LIJSBET Elisabeth de Maber koper Sint Odolphisteeg 10 1694 243 117r
, LIJSBET Elisabeth de Mabes verkoper Sint Odolphisteeg 10 1707 245 29v
, Sjurdts Macall naastligger ten westen onbekend 1600 228 208r
AISES, FREERK Freddrik Ayses Machui koper 4 pm braakliggend greidland ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
AISES, FREERK niaarnemer Freddrik Ayses Machui naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
, SJOERD Syourdt Maeckall naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1601 228 260v
, JAN Jan Maers huurder deel ([totale huur]) Nieuwstraat 6 1759 254 220v
, JAN Jan Maers huurder deel ([totale huur]) Nieuwstraat 8 1759 254 220v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes koper twee huizen naast en aan elkaar strekkende noordwaarts tot aan de ringmuur met de uitgang in de brede steeg ten westen van het kleinste huis Lanen 33 1615 229 254v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1615 229 254v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1615 229 282r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u. naastligger ten noorden Lanen 33 1615 229 282r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes verkoper Lanen 33 1615 229 282r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes koper twee huissteden Rozengracht 8 1612 229 100v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes koper twee huissteden Rozengracht 6 1612 229 100v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes koper huis Lanen 37 1612 229 124r
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1613 229 139v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter 1613 229 139v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes naastligger ten westen Rozengracht 10 1613 229 142v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes verkoper Lanen 70 1613 229 172v
MAAS, FRANS PIETERS Frans Pieters van der Maes koper huis met loods en ledige plaats Lanen 28 1615 229 273r
MAAS, PIETER Pieter Maes naastligger ten oosten Lanen 1599 228 145r
, PIETER Pieter Maessen naastligger ten westen Lanen 72 1597 228 71v
, ARJEN Adriano Maetio professor astronomie universiteit Franeker verkoper ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters Maetje ?, c.u. huurder Schritsen 60 1756 254 39v
MAGEMA, LIEUWE Livius Magema, c.u. verkoper Kerkpad WZ 1668 239 143r
MAGEMA, LIEUWE Livius Magema, c.u. verkoper Zuiderstraat 1668 239 143v
MAGEMA, LIEUWE wijlen Livius Magema gerechtsbode verkoper Zuiderhaven ZZ 1680 241 76r
MAGEMA, LIEUWE wijlen Livius Magema gerechtsbode verkoper Schritsen 35 1680 241 98r
, LIEUWE wijlen Livius Maggama gerechtsbode verkoper Schritsen 36 1680 241 60v
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arjens Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 41 1696 243 257r
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arriens Mahiu koopman koper huis Steenhouwersstraat 3 1696 243 220v
MAHIU, AISE ARJENS de hof van Aise Arriens Mahiu naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 3 1696 243 220v
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu houtkoper naastligger ten westen Noorderhaven 41 1690 242 323r
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu koopman koper 1/2 huis en houtstek genaamd de Drie Parochien Noorderhaven 39 de Drie Parochien 1702 244 162r
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu koopman koper 1/6 huis en houtstek Noorderhaven 39 1702 244 167v
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu koopman eigenaar van 5/6 Noorderhaven 39 1702 244 167v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1741 250 152v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiu koopman verkoper Noorderhaven 101 1752 253 1v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiu koper erf en tuin Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiu koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
MAHIU, FEDDRIK AISES Fedderick Aises Mahiu koopman verkoper q.q. Bildtstraat 18 1725 246 222v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1752 252 214v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman verkoper Noorderhaven 101 1752 253 1v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu reversaalhouder Romastraat ZZ 1753 253 66r
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Rozengracht 2 1753 253 119r
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Noorderhaven 39 1753 253 120r
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Noorderhaven 63 1753 253 121r
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Noorderhaven 21 1753 253 122r
MAHIU, FEDDRIK AISES wijlen Feddrik Aises Mahiu koopman erflater Droogstraat 5 1754 253 157v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aisses Mahiu koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r
MAHIU, FREERK AISES Freddrik Ayses Mahiu koopman verkoper q.q. Kruisstraat 10west 1728 247 74v
MAHIU, FREERK AISES Frederik Aises Mahiu koopman verkoper Nieuwstraat 18 1723 246 157r
MAHIU, KLAAS Klaes R. Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1746 251 116r
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahiu koopman koper q.q. 1/4 grondpacht van 62-00-00 GG ten zuiden van Harlingen 1708 245 74v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman koper ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu verkoper q.q. Noorderhaven 72 1687 242 207r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 25 1702 244 148v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu verkoper Voorstraat 56oost 1712 245 176r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu verkoper q.q. Zuiderstraat 1712 245 185r
MAHIU, REIER ARJENS pakhuis van Reyer Arjens Mahiu koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 10 1726 246 265r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman verkoper q.q. Kruisstraat 10west 1728 247 74v
MAHIU, AISE ARJENS de erfgenamen van wijlen Aytse Arjens Mahu naastligger ten noorden Noordijs 9 1726 246 273v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahu, meerderjarig vrijgezel koper door niaar ratione vicinitatis grond en ledige stede Zuiderhaven 10 1726 246 265r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahu naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahu naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahu koopman koper Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arjens Mahui naastligger ten westen Noorderhaven 41 1679 241 6ra
MAHIU, ANDRIES de weduwe van Andries Mahui huurder Zuiderhaven 11 1742 250 260r
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahui naastligger ten westen Droogstraat 7west 1686 242 124r
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahui houtkoper koper huis Rozengracht 2 1687 242 163v
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui niaarnemer q.q. Rozengracht 15 1739 250 16r
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui koopman niaarnemer q.q. Rozengracht 17 1739 250 16r
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui geniaarde koper Hoogstraat 33oost 1739 250 79v
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 19 1745 251 99v
MAHIU, KLAAS REIERS het pakhuis van Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Noorderhaven 99 1733 248 256v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen Noorderkade 13 1737 249 157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui verkoper Noorderkade 13 1737 249 157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman verkoper q.q. Lanen 16 1737 249 210r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman koper dwarshuis, hof en achterhuis Noordijs 15 1738 249 352v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1739 250 41r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen Noorderhaven 65 1739 250 41v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
MAHIU, KLAAS Claes R. Mahui naastligger ten westen Lombardstraat NZ 1742 250 255r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper door niaar huis genaamd het Moriaantje, ledige plaats Noorderhaven 101 het Moriaantje 1728 247 146r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper door niaar woning Droogstraat 16 1728 247 147r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper door niaar huis en pakhuis of houtstek Noorderhaven 99 1729 247 227v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman naastligger ten westen Droogstraat NZ 1733 248 231r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper 1/3 huis Havenplein 26 1735 249 89v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Bildtstraat 16 1715 245 255r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Ayses Mahui koopman verkoper Nieuwstraat 50 1748 251 245v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Mahui naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Lanen 16 1737 249 210r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Noordijs 15 1738 249 352v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven 1 1738 249 354r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman naastligger ten westen Noorderhaven 103 1751 252 144v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Noorderhaven 103 1751 252 144v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Schritsen 44 1730 247 322v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5oost 1732 248 129r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Zuiderhaven 12 1732 248 131r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5west 1732 248 132v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman koper 8 pm greidland waarop huis, schuur en wagenhuis Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 12 1749 252 24v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aytses Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
MAHIU, FEDDRIK ALLES Fedrik Ayles Mahui koopman verkoper q.q. Noorderhaven 44 1731 248 64r
MAHIU, FREERK Frederik Aytzes Mahui koopman verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koopman verkoper Zuiderhaven 19zuid 1715 245 251r
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koper provisioneel ca. 1 pm land met huis, hof, schuur en beide drooghuizen Noorderkade 1 1712 245 317r
MAHIU, REIER ARJENS de hof van Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 9 1684 242 42v
MAHIU, REIER ARJENS de tuin van Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 9 1689 242 287r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Zoutsloot 24 1699 244 17r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Achterstraat ZZ 1699 244 31r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 18 1702 244 160v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui verkoper q.q. Zuiderstraat 1702 244 161v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 34west 1705 244 287r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman koper door niaar ratione vicinitatis Zuiderhaven 10 1726 246 265r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v
MAIRE, JAN de heer Jan Maire boekverkoper koper 1/2 huis Voorstraat 68 1637 234 34r
MAIRE, JAN Jan la Maire boekverkoper verkoper Voorstraat 68 1637 234 41r
, de heer Majeur verkoper Midlumerlaan 1670 240 30v
, ARJEN Adriaan Majeur naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1688 242 257v
, ARJEN Adriaen Majeur koper huis Hofstraat 47oost 1682 241 193v
, ARJEN de weduwe van Adriaan Majoor naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18 1709 245 96v
, ARJEN de weduwe van Adriaen Majoor naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18 1713 245 188v
, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adriaen Majoor naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1718 246 33r
, Aerrien Majoor naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1691 242 353v
, ARJEN Arjen Majoor naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1698 243 354r
, NOEL Noel Malza bontwever verkoper Kerkpoortstraat 5achter 1766 256 205r
MAMMINGA, JOUKE burgemeester Joucke Mamminga verkoper Voorstraat 87 1694 243 73r
MAMMINGA, burgemeester Jouco Mamminga verkoper Voorstraat 89een_achter 1695 243 154r
MAMMINGA, JOUKE burgemeester Jouke Mamminga verkoper Voorstraat 87 1694 243 74v
, JAN Jan Mannory koopman koper huis Zuiderhaven 4 1771 257 201v
, JAN Jan Mannory koopman verkoper Zuiderhaven 4 1773 258 67v
JANS, IEKE Eeke Jans Manolda oud mr. bakker koper huis Schritsen 16 1757 254 90r
, THOMAS wijlen Thomas van der Marck, vrijheer tot Leur verkoper Lombardstraat 2 1683 241 266r
, JAN de kamer van Jan Marcx naastligger ten oosten Hofstraat 1618 230 150v
, HANS Hans Mardorff glasmaker niaarnemer Spekmarkt 6 1619 230 187r
, HANS Hans Mardorff glasmaker naastligger ten zuiden Spekmarkt 6 1619 230 187r
, HENDRIK Hendrick Mardoue koper huis, schuur en ledige plaats Voorstraat 38 1620 230 213v
MARGADANT, J. wijlen J. Margadant koper Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
MARGADANT, JANKE JOHANNES Jantje Johannes Margadant koper huis Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
MARGADANT, JANKE JOHANNES Jantje Johannes Margadant verkoper Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
MARGADANT, JOHANNES de weduwe van Johannes Margadant huurder beneden (p.w.) Vijverstraat 2 1802 266 122v
MARNSTRA, de weduwe van Marnstra notaris verhuurder voor 1 jaar Voorstraat 14 1700 244 57r
MARNSTRA, Marnstra procureur verkoper q.q. Noorderhaven 31een_achter 1722 246 148v
MARNSTRA, als bewoner Marnstra procureur naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
MARNSTRA, ANNE Anne Marnstra notaris verkoper Noorderhaven 98achter 1801 265 308r
MARNSTRA, DOMINICUS burgervaandrig Dominicus Marnstra notaris koper door niaar kamer Voorstraat 95 1678 241 4v
MARNSTRA, DOMINICUS Dominicus Marnstra notaris verkoper Schoolsteeg 1679 241 45v
MARNSTRA, DOMINICUS oud burgemeester Dominicus Marnstra notaris verkoper van 1/3 Droogstraat 18 1753 253 70r
MARNSTRA, GEERTJE Geertje Marnstra verkoper van 1/3 Droogstraat 18 1753 253 70r
MARNSTRA, GRIETJE Griette Marnstra verkoper Zoutsloot 42 1708 245 73v
MARNSTRA, GRIETJE Griette Marnstra verkoper Fabrieksstraat ZZ 1708 245 73v
MARNSTRA, HORATIUS burgerhopman Horatius Dominicus Marnstra, c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 10 1688 242 221v
MARNSTRA, JAN MINNES wijlen Jan Minnes Marnstra contrarolleur erflater Zoutsloot 42 1695 243 138r
MARNSTRA, JAN MINNES wijlen Jan Minnes Marnstra contrarolleur erflater Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
MARNSTRA, JOHANNES Johannes Marnstra verkoper Zoutsloot 42 1708 245 73v
MARNSTRA, JOHANNES Johannes Marnstra verkoper Fabrieksstraat ZZ 1708 245 73v
MARNSTRA, MINNE JANS Minne Jansen Marnstra naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1680 241 116v
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman Minne Jansen Marnstra verkoper Voorstraat 10 1684 242 28r
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman Minne Jansen Marnstra verkoper q.q. Voorstraat 11west 1689 242 281r
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman Minne Jansen Marnstra verkoper q.q. Voorstraat 73 1689 242 281r
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman Minne Jansen Marnstra verkoper q.q. Sint Jacobstraat 15 1689 242 281r
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman Minne Jansen Marnstra geniaarde koper Voorstraat 21 1690 242 316r
MARNSTRA, MINNE JANS wijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstra erflater Zoutsloot 42 1695 243 138r
MARNSTRA, MINNE JANS wijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstra erflater Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
MARNSTRA, PETRUS Petrus Marnstra procureur postulant koper huis Droogstraat 18 1751 252 177v
MARNSTRA, PIETER Pieter Marnstra verkoper Zoutsloot 42 1708 245 73v
MARNSTRA, PIETER Pieter Marnstra verkoper Fabrieksstraat ZZ 1708 245 73v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper van 1/3 Droogstraat 18 1753 253 70r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra winkelier koper Noorderhaven 98 1754 253 166v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra koper kamer of pakhuis Noorderhaven 98achter 1764 256 73r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten noorden Noorderhaven 98achter 1764 256 73r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra koper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra koper woning Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten noorden Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra koper huis Kerkpoortstraat 2 1771 257 194v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1773 258 83r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper en reversaalhouder Karremanstraat 20 1775 258 198v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper en reversaalhouder onbekend 1775 258 203v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra mr. grofsmid koper door niaar huis Scheerstraat 11 1777 259 80v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten noorden Scheerstraat 7 1781 260 25v
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper Noorderhaven 98 1787 262 225v
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNES de crediteuren van Trijntie Minnes Marnstra verkoper Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
, JAKOB Jacobus Maroi mr. chirurgijn verkoper Vijverstraat 6 1699 244 12v
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper q.q. Voorstraat 81 1724 246 208r
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper q.q. Noorderhaven 76 1724 246 209r
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper q.q. Noorderhaven 78 1724 246 209r
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper q.q. Voorstraat 33 1724 246 209v
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper q.q. Noorderhaven 90 1724 246 210v
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper q.q. Zuiderhaven 38twee_achter 1724 246 211r
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper q.q. Hofstraat 5 1724 246 211v
MARS, B. B. Mars commies naastligger ten zuiden Bildtstraat 19 1810 268 351r
MARS, BEREND Barend Mars commies ter recherche Admiraliteit in Friesland koper huis Bildtstraat 21 1807 267 294v
JANS, JAN Jan Jansen Mars? bewoner Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
MARSUM, ALEXANDER Alexander van Marssum apotheker verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v
MARSUM, LIJSBET Elisabeth van Marssum, meerderjarige dochter verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v
MARSUM, JAKOB zijn innocente broeder Jacobus van Marssum, innocent verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v
MARSUM, MARGARETA Margareta van Marssum verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v
MARSUM, MARTEN Martinus van Marssum apotheker verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v
MARSUM, wijlen Grietie van Marsum koper Rommelhaven 8 1659 237 204v
MARSUM, MARGARETA Magrita van Marsum verkoper Rommelhaven 8 1660 238 5va
MARSUM, MARGARETA Magrita van Marsum verkoper Rommelhaven 8een_achter 1660 238 5va
MARSUM, MARGARETA Margarita van Marsum verkoper Rozengracht 14 1659 237 238r
MARSUM, MARGARETA Margarita van Marsum verkoper Rozengracht 14achter 1659 237 238r
MARSUM, MARGARETA Margarita van Marsum verkoper Zuiderhaven ZZ 1659 237 238r
MARTENS, GRIETJE JANS Grietie Jans Martens koper huis Roeperssteeg OZ 1626 231 131r
MARTENS, GRIETJE JANS Grietie Jans Martens verpachter grond Roeperssteeg OZ 1626 231 131r
MARTENS, GRIETJE JANS Grietie Jans Martens verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18 1627 231 162r
, FREERK Fredrik Marting naastligger ten westen Rozengracht 26 1788 262 285v
MARTINI, ANTJE Anna Martini, voor zich en haar kinderen verkoper Voorstraat 26 1718 245 309r
MARTINI, REGNERUS dr. Regnerus Martini protesteert vanwege een hypotheek van 13 juni 1593 Noorderhaven 82 1615 229 264r
, HANS wijlen Hans Martorff verkoper Schritsen 67 1624 230 377r
, de tuin van Martyni kapitein naastligger ten noorden Zuiderhaven 63 1754 253 151v
MAASSEN, DIRK Dirck Masen naastligger ten oosten Rozengracht 2 1611 229 66v
MAST, MARTEN MICHIELS Marten Michielsen Mast, c.u. verver huurder (p.j.) Lanen 86 1692 242 376r
, DIRK Dierck Mastenbroeck naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1617 230 90v
, mevrouw Matack naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1791 263 324r
, PIETER wijlen Pieter Matack kapitein onder de artilleristen in dienst van de staat koper Noorderhaven 43 1789 263 110r
, EVERT als bewoner mr. Evert Matius naastligger ten westen Scheerstraat 8midden 1659 237 185r
, EVERT mr. Evert Matius naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1659 237 191r
JANS, EVERT mr. Evert Jans Matius verkoper q.q. Scheerstraat 6 1647 236 5v
, JAN Jan Mayre boekverkoper koper Voorstraat 68 1629 232 101r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazet trekveerschipper koper huis bestaande uit een paardenstal en kamer Nieuwstraat 10 1755 253 243v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazet trekveerschipper koper huis bestaande uit een paardenstal en kamer Nieuwstraat 12 1755 253 243v
MECIMA, J. J. Mecima naastligger ten westen Liemendijk NZ 1776 258 250r
MECIMA, J. J. Mecima naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
MECIMA, J. vroedsman J. Mecima naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter 1777 259 39r
MECIMA, J. J. Mecima, c.u. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
MECIMA, JAKOB Jacobus Mecima koopman koper 1/2 huis en hof Nieuweburen 25 Pasveer 1779 259 159r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker koper huis Voorstraat 94 de Spijkerton 1769 257 128v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima, n.u. naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1771 257 235r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1772 258 35v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima naastligger ten westen Scheerstraat 11 1773 258 70v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
MECIMA, JOHANNES vroedsman Johannes Mecima apotheker verkoper Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koper door niaar huis met weefwinkel voor vier getouwen Zoutsloot NZ 1777 259 40v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima naastligger ([blijkens een niaar]) Zoutsloot NZ 1777 259 40v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker verkoper Voorstraat 94 1779 259 185r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker koper 1/2 huis of zwavelraffinaderij Bildtpoort (gebied) 1779 259 188v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker eigenaar van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1779 259 188v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman koper huis, tuin en achterhuis Noorderhaven 101 1779 259 199r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman verkoper Werfpad 1780 259 289v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima verkoper Nieuweburen 25 1780 259 298v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima naastligger ten oosten Scheerstraat 7 1781 260 25v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman in drogerijen verkoper Schritsen 1oost 1781 260 26v
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima, n.u. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima eigenaar van 1/2 Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman verkoper Bildtstraat 3 1784 261 135r
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman verkoper Scheerstraat 9 1784 261 204r
MECIMA, JOHANNES de boedel van wijlen Johannes Mecima verkoper van 3/6 Kerkpoortstraat 27 1789 263 166r
MECIMA, JOHANNES de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecima verkoper Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
MECIMA, JOHANNES de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecima verkoper Noorderhaven 101 1790 263 182v
MECIMA, JOHANNES de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecima verkoper Droogstraat 55 1790 263 182v
MECIMA, JOHANNES de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecima verkoper Liemendijk 1790 263 185r
MECIMA, JOHANNES Johannis Mecima, c.u. naastligger ten westen Scheerstraat 11 1777 259 80v
MECIMA, MINKE Meinsje Mecima verkoper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
MECIMA, MINKE Meinsje Mecima eigenaar van 1/3 Bildtpoort (gebied) 1803 266 288r
, JOHANNES Johannes Mecimae koopman verkoper Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r
, JOHANNES Johannes Mecimae koopman koper huis Droogstraat 55 1783 261 25r
, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Medagten verkoper Hoogstraat 7 1749 252 2v
MEDALEN, FETJE JANS Fettie Jans Medalen verkoper Lanen 40 1784 261 246v
MEDALEN, FETJE Fettje J. Medalen koper Schritsen 52 1779 259 180v
MEDALEN, FETJE JANS Fettje Jans Medalen koper Lanen 40 1778 259 128v
MEDALEN, FETJE JANS wijlen Fettje Jans Medalen verkoper q.q. Schritsen 54 1785 261 275r
MEDALEN, FETJE JANS de boedel van wijlen Fettje Jans Medalen verkoper van 3/4 Hofstraat 35 1785 261 276r
KLASES, PIETER Pyter Claeses Meedtie naastligger ten westen Schritsen 23 1681 241 127r
, HENDRIK de weduwe van Hendrik Meelkers naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4 1667 239 79v
MEELMAN, KLAAS het huis van Claes Meelman naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1627 232 22r
, FROUKJE Frouck Meeltis verkoper Noorderhaven 98 1700 244 49r
, FROUKJE Frouckie Meeltis verkoper Heiligeweg 31 1700 244 51r
MEER, ANNE de tuin van Anne van der Meer naastligger ten noorden Molenpad 11 1722 246 135v
MEER, KASPER Casper ter Meer verkoper van 1/10 Hofstraat 29 1752 252 209r
MEER, FROUKJE JANS Froukjen Jans van der Meer koper Noorderhaven 72 1773 258 78v
MEER, FROUKJE JANS wijlen Frouwkje Jans van der Meer erflater Noorderhaven 72 1808 268 45v
MEER, GEERTJE TJEERDS Geertje Tjeerds van der Meer koper huis Schritsen 66 1802 266 172v
MEER, TJEERD Tjeerd van der Meer verkoper van 1/10 Schritsen 49 1796 264 318v
, JOHANNA Johanna Meerbeek koper Heiligeweg 68 1810 269 66v
, JOHANNA Johanna Meerbeek huurder Heiligeweg 68 1810 269 66v
PIETERS, FRANS Frans Pieters van der Meers reidmaker geniaarde koper Lanen ZZ 1611 229 40v
METER, AUKJE Aukje Meeter huurder Comediesteeg 6 1807 267 345r
, PIETER Pieter Meetie naastligger ten oosten Zuiderstraat 12 1749 252 24v
DOUWES, PIETER Pieter Douwes Meetie schipper koper door niaar Zuiderstraat 12 1749 252 24v
, PIETER Pyter Meetie naastligger ten westen Schritsen 23 1678 241 11v
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetie naastligger ten westen Schritsen 23 1680 241 114r
DOUWES, PIETER Pyter Douwes Meetie schipper huurder Grote Ossenmarkt 12 1732 248 127v
KLASES, PIETER Pieter Claessen Meetje naastligger ten westen Werfpad 1717 245 280v
DOUWES, PIETER wijlen Pieter Douwes Meetje verkoper Zuiderstraat 14 1764 256 25r
DOUWES, PIETER wijlen Pieter Douwes Meetje verkoper Zuiderstraat 12 1764 256 26v
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetje naastligger ten westen Schritsen 23 1724 246 198r
DOUWES, PIETER Pytter Douwes Meetje grootschipper koper huis en hof Zuiderstraat 14 1748 251 210r
MEILSMA, kamer en hof van Meilsma secretaris naastligger ten oosten Achterstraat 1661 238 80r
MEILSMA, de hof van Meilsma secretaris naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 117r
MEILSMA, de kamer en hof van Meilsma secretaris naastligger ten oosten Liemendijk 1661 238 8va
MEILSMA, de kamer en hof van Meilsma secretaris naastligger ten noorden Liemendijk 1661 238 8va
MEILSMA, de hof van Meilsma secretaris naastligger ten oosten Liemendijk 1661 238 8va
MEILSMA, het huis van Meilsma secretaris naastligger ten westen Voorstraat 40 1671 240 66v
MEILSMA, CATHARINA Catharina Meilsma verkoper Noorderhaven 22 1731 248 68r
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacob Meilsma naastligger ten westen Klaverbladstraat WZ 1659 237 241v
MEILSMA, JAKOB de ingang naar de hof van Jacob Meilsma naastligger ten noorden Klaverbladstraat WZ 1659 237 241v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma, c.u. apotheker koper hof met prieel Weverstraat 1655 237 14r
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten zuiden Weverstraat 1655 237 51v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma apotheker geniaarde koper Voorstraat 62 1656 237 88r
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1658 237 171v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma koper van 1/3 Karremanstraat 20 1658 237 173r
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten westen Klaverbladstraat 2 1658 237 173v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma apotheker koper kamer, hof met belvedere of zomerhuis Liemendijk NZ 1658 237 172av
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma apotheker verkoper Weverstraat 1659 237 199r
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten westen Vijver WZ 1659 238 4r
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten westen Klaverbladstraat 2 1666 239 61r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma, c.u. secretaris Vijf Deelen Zeedijken koper hof met bomen en planten, prieel of belvedere, kamer en een paardenstal onbekend 1669 239 200r
MEILSMA, JAKOB de hof van secretaris Jacobus Meilsma naastligger ten westen Liemendijk NZ 1671 240 37r
MEILSMA, JAKOB grondpacht uit de hof van Jacobus Meilsma secretaris eigenaar perceel Liemendijk NZ 1679 241 30r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma secretaris Vijf Deelen Zeedijken naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1679 241 39v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma secretaris Vijf Deelen Zeedijken naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1679 241 39v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper Liemendijk NZ 1679 241 39v
MEILSMA, JAKOB de weduwe van Jacobus Meilsma secretaris verkoper Liemendijk ZZ 1689 242 301v
MEILSMA, PETRUS ds. Petri Meilsma naastligger ten westen Voorstraat 49 1659 237 189r
MEILSMA, REINOU Reinnoutie Meilsma koper Lanen 23 1696 243 231v
MEILSMA, REINOU Reinoutie Meilsma koper Voorstraat 26achter 1696 243 231r
MEILSMA, REINOU Reinoutje Meilsma verkoper Voorstraat 46 1707 245 37r
MEILSMA, Reynutie Meilsma koper Voorstraat 46 1699 244 24r
MEINARDA, ANTJE Anna Theodora Meinarda koper Hoogstraat 32 1802 266 160v
, BEERTJE Beerdtje Meindershagen winkelierse verkoper Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
, BERENDJE Beerntje Meinertshage koper Grote Ossenmarkt 14 1745 251 58v
, ROELOF Roelof Meints smakschipper koper huis Grote Bredeplaats 4 1777 259 46r
, ROELOF Roelof W. Meints geniaarde koper Hondenstraat 4 1790 263 275v
, ROELOF oud burgemeester Roelof W. Meints koopman koper huis Hondenstraat 8 1801 266 32v
, ROELOF de weduwe van Roelof Meints naastligger ten westen Vijver 4 1808 268 133r
, ROELOF burgemeester Roelof Meintz verkoper q.q. Poortje 7 1790 263 222r
, ROELOF Roelof Meintz naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1803 266 229v
, ROELOF Roelof W. Meintz naastligger ten westen Hondenstraat 10 1804 267 71r
, ROELOF wijlen oud burgemeester Roelof W. Meintz koopman verwandelaar Hondenstraat 2 1807 267 343v
MEJONTSMA, MARIA Maria Teresia Mejontsma verkoper Voorstraat 67 1677 241 2v
, HENDRIK Hendrik Melcherenbag koper huis Grote Kerkstraat 12 1791 263 352v
MELLEMA, ALBERT Albert Mellema mr. wagenmaker huurder houtstek (p.j.) Hoogstraat 10 1697 243 275r
MELLEMA, ALBERT het houtstek van Albert Mellema naastligger ten zuiden Hoogstraat 10 1704 244 242v
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendriks Mellema naastligger ten noorden Voorstraat 81 1706 244 312v
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendriks Mellema, c.s. mr. wagenmaker naastligger ten noorden Voorstraat 83 1724 246 210r
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendrix Mellema mr. wagenmaker koper houtstek Rommelhaven 5 1697 243 297r
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS het houtstek van Albert Hendrix Mellema naastligger ten zuiden Hoogstraat 10 1697 243 300r
MELLEMA, HENDRIK ALBERTS wijlen Hendrik Alberts Mellema wagenmaker erflater Rommelhaven 2 1748 251 227v
MELLEMA, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuue Mellema naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 235 13v
MELLEMA, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuue Mellema naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 13v
MELLEMA, IETJE ALBERTS Yttie Alberts Mellema koper Heiligeweg 70 1739 250 42v
MELLINGA, CATHARINA Vrouwe Catharina van Mellinga verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
, GERRIT de weduwe van wijlen Gerrit Melsma naastligger ten westen Achterstraat 1646 235 222r
MENALDA, burgemeester Menalda naastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid 1714 245 217v
MENALDA, burgemeester Menalda naastligger ten noorden Voorstraat 97 1720 246 90r
MENALDA, het pakhuis van burgemeester Menalda naastligger ten westen Noordijs 10 1720 246 92r
MENALDA, de weitwasserij van oud burgemeester Menalda naastligger ten westen William Boothstraat 6 1723 246 171v
MENALDA, de weduwe Menalda naastligger ten westen onbekend 1728 247 112v
MENALDA, vroedsman Menalda verkoper van 1/3 Zuiderplein 5noord 1728 247 139r
MENALDA, de stal van de weduwe van wijlen burgemeester Menalda naastligger ten oosten Noordijs 1 1731 248 36r
MENALDA, burgemeester Menalda naastligger ten noorden Bildtstraat 5 1732 248 135r
MENALDA, de weduwe van burgemeester Menalda naastligger ten westen Scheerstraat 4 1741 250 148r
MENALDA, de weduwe Menalda verpachter grond Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r
MENALDA, de weduwe van Menalda verpachter grond Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper van 1/4 Voorstraat 97achter 1737 249 187v
MENALDA, AALTJE vrouw Aaltje Menalda verkoper Bildtstraat 3 1755 253 201r
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper Prinsenstraat 4 1761 255 83v
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper Noordijs 5 1774 258 137v
MENALDA, ANTJE Anna Menalda koper Noorderhaven 77 1803 266 184r
MENALDA, E. wijlen E. J. Menalda erflater Franekereind 40 1777 259 58r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda koopman verkoper q.q. Zuiderplein 5noord 1764 256 85r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda, c.s. naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 18 1769 257 108r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda oud mr. bakker en koopman koper woning en weefwinkel Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda oud mr. bakker koper woning Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1771 257 221v
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten oosten Lanen 41 1773 258 121v
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1774 258 170v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1749 252 29r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda mr. kleinbakker koper huis en hof Franekereind 40 1750 252 83r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1753 253 38v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1754 253 183r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1758 254 154v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1763 255 192v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda koopman koper huis Weverstraat 10 1765 256 90v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda koopman koper grote tuin Weverstraat 10 1766 256 182v
MENALDA, IEKE JANS de tuin van Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Weverstraat 10 1766 256 182v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda oud mr. bakker koper woning Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
MENALDA, IEKE Eke Menalda koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 26 1766 256 152v
MENALDA, IEKE de tuin van Eke Menalda naastligger ten noorden Weverstraat 8 1766 256 183r
MENALDA, IEKE Eke Menalda verkoper Weverstraat 10 1769 257 127v
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menalda mr. bakker koper huis Lanen 43 1739 250 67v
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1766 256 164v
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Fabrieksstraat 1777 259 57r
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Franekereind 40 1777 259 58r
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Lanen 43 1777 259 59r
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Zuiderhaven 57 1777 259 60r
MENALDA, P. P. Menalda naastligger ten zuiden Schritsen 12 1783 261 68v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman verkoper q.q. Wasbleek 1762 255 128v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman verkoper q.q. Scheerstraat 3 1762 255 130r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda verkoper q.q. Heiligeweg 40 1762 255 176r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Vissersstraat 12 1769 257 105v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker en koopman koper huis en weefwinkel Weverstraat 1 1771 257 240v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman koper hof met deftige vrugtbomen en soomerhuis Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1773 258 82r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman geniaarde koper Brouwersstraat 11 1773 258 87r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Fabrieksstraat 1777 259 57r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Franekereind 40 1777 259 58r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Lanen 43 1777 259 59r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Zuiderhaven 57 1777 259 60r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman geniaarde koper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1778 259 118v
MENALDA, POPPE Poppe E. Menalda naastligger ten oosten Voorstraat 84 1778 259 134v
MENALDA, POPPE Poppe E. Menalda verkoper Vissersstraat 12 1779 259 168r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda, e.a. naastligger ten oosten Voorstraat 84 1779 259 202v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker geniaarde koper Havenplein 10 1780 259 253r
MENALDA, POPPE [de geniaarde] Poppe Menalda naastligger ten westen Havenplein 14 1780 259 266r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker en koopman verkoper onbekend 1781 260 33v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman koper huis Romastraat 29 1781 260 83v
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman koper huis Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman koper dwarshuis Franekereind 34 1781 260 123v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman verkoper Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman verkoper Franekereind 34 1782 260 252r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman verkoper Romastraat 29 1782 260 307v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe E. Menalda koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1783 261 16r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman naastligger ten noorden Moriaanstraat 7 1784 261 162r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman verkoper Moriaanstraat 7 1784 261 162r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman naastligger ten oosten Moriaanstraat 9 1784 261 163v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman naastligger ten noorden Moriaanstraat 9 1784 261 163v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman verkoper Moriaanstraat 9 1784 261 163v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten zuiden Schritsen 12 1784 261 165r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman verkoper Voorstraat 86 1784 261 195v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda verkoper van 1/3 Noorderhaven 89 1785 261 259v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1786 262 132r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1786 262 132r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten westen Rapenburg NZ 1787 262 222v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1787 262 222v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda koopman naastligger ten noorden Brouwersstraat 28 1788 262 262v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman verkoper Brouwersstraat 28 1788 262 262v
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koper van 1/2 Noorderhaven 89 1790 263 198r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe E. Menalda verkoper Noorderhaven 89 1791 263 345r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Rapenburg 7 1794 264 185r
MENALDA, POPPE het onlangs gekochte huis van de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Romastraat 27 1802 266 137r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koper Romastraat 29 1802 266 141r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1803 266 230v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda verkoper Kleine Kerkstraat 16 1804 267 55r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1806 267 191r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Molenpad 16 1809 268 242v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Molenpad 14 1809 268 242v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda huurder Franekereind NZ 1778 259 127v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda koopman verkoper Franekereind NZ 1778 259 127v
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda mr. bakker koper woning Vissersstraat 12 1767 257 25r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda naastligger ten westen Voorstraat 90 1771 257 213r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda mr. bakker en koopman koper huis Vissersstraat 12 1773 258 107r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda naastligger ten westen Hofstraat 1 1774 258 148v
MENALDA, POPPE IEKES wijlen Poppe Eekes Menalda koopman verkoper q.q. Romastraat 29 1789 263 145r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper huis annex koekenbakkerij; met woonkelder Voorstraat 86 1761 255 88r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper fraai huis Brouwersstraat 26 1766 256 152v
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper huis Brouwersstraat 27 1772 258 1r
MENALDA, POPPE IEKES de tuin van Poppe Ekes Menalda naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
MENALDA, REIN SIKKES Oud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda, c.u. koper huis Scheerstraat 2 1714 245 228r
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda, c.u. naastligger ten oosten Noordijs 1 1714 245 230v
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda verkoper Hondenstraat 3oost 1720 246 79v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda, c.u. koper pakhuis Voorstraat 97achter 1721 246 94r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda afgewezen niaarnemer William Boothstraat 6 1722 246 150r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen William Boothstraat 6 1722 246 150r
MENALDA, REIN SIKKES oud burgemeester Rein Sickes Menalda huurder zolders (p.j.) Noorderhaven 68 1723 246 177r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen William Boothstraat 6 1724 246 196v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda koper huis Prinsenstraat 4 1725 246 246r
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1727 246 309r
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1742 250 272v
MENALDA, REIN SIKKES de weduwe van burgemeester Rein Sikkes Menalda naastligger ten westen Noordijs 10 1735 249 87r
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van Reinder Sickes Menalda naastligger ten oosten Noordijs 1 1737 249 180r
MENALDA, REINER SIKKES wijlen burgemeester Reinder Sickes Menalda erflater Voorstraat 97achter 1737 249 187v
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van Reiner Sikkes Menalda naastligger ten noorden Bildtstraat 5 1741 250 189r
MENALDA, REIN SIKKES wijlen Reyn Sickes Menalda verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v
MENALDA, REIN SIKKES wijlen burgemeester Reyn Sikkes Menalda koper Noordijs 9 1728 247 65v
MENALDA, SIKKE oud burgemeester Sicco Menalda koopman verkoper van 1/4 Voorstraat 97achter 1737 249 187v
MENALDA, SIKKE de weduwe van Sicco Menalda naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1742 250 270r
MENALDA, SIKKE wijlen burgemeester Sicco Menalda verkoper William Boothstraat 5 1754 253 169r
MENALDA, SIKKE wijlen burgemeester Sicco Menalda verkoper Scheffersplein OZ 1754 253 169r
MENALDA, SIKKE REINS burgemeester Sicco Reins Menalda koper pakhuis Noorderhaven 106achter 1737 249 193r
MENALDA, SIKKE REINS oud burgemeester Sicco Reins Menalda verkoper Rommelhaven 26b 1739 250 5r
MENALDA, SIKKE REINS wijlen oud burgemeester de heer Sicco Reins Menalda verkoper Noorderhaven 106achter 1741 250 145v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koper zoutkeet ([voor de twee percelen in deze akte]) William Boothstraat 5 1728 247 88r
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koper pakhuis en tuin ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1728 247 88r
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
MENALDA, SIKKE REINS vroedsman Sicke Reyns Menalda verkoper van 1/54 Noordermolen 1 1729 247 263v
MENALDA, SIKKE REINS vroedsman Sicke Reyns Menalda koper huis Rommelhaven 26b 1731 248 40v
MENALDA, SIKKE Sicko Menalda verkoper van 1/3 Lanen 1 1728 247 115r
MENALDA, SIKKE REINS Sikke Reyns Menalda, c.u. koopman huurder (p.j.) Noordijs 9 1728 247 65v
MENALDA, ULBE de weduwe van Ulbe Menalda naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda verkoper Hoogstraat 13 1734 248 326r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker koper huis Kleine Kerkstraat 3 1736 249 116r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker verkoper Heiligeweg 70 1739 250 42v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker koper van 1/2 Hoogstraat 2 1740 250 127v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda naastligger ten westen Achterstraat 1749 252 13v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda oud mr. bakker geniaarde koper Franekereind 26 1749 252 33r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda trekveerschipper geniaarde koper Brouwersstraat 21achter 1750 252 79r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda oud mr. bakker koper 1/2 huis Hoogstraat 2 1751 252 164v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda oud mr. bakker eigenaar van 1/2 Hoogstraat 2 1751 252 164v
MENALDA, ULBE JANS de weduwe van Ulbe Jans Menalda naastligger ten westen Liemendijk 1752 252 203v
MENALDA, ULBE JANS wijlen Ulbe Jans Menalda erflater Voorstraat 90 1754 253 177r
MENALDA, ULBE JANS de weduwe van Ulbe Janz Menalda naastligger ten westen onbekend 1754 253 156v
MENALDA, ULBE JANS wijlen Ulbe Janz Menalda verkoper Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
MENALDA, JANS Ulbo Jansen Menalda mr. bakker geniaarde koper Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda geniaarde koper Voorstraat 81 1749 251 256v
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper Achterstraat NZ 1766 256 217r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper Liemendijk 1766 256 217r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper Liemendijk 1766 256 217r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda verkoper Voorstraat 90 1771 257 213r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda verkoper Hoogstraat 31 1774 258 175r
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper onbekend 1775 258 203v
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper huis en plaats Hoogstraat 31 1775 258 232r
, JOHANNES Johannes Menaldum verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
, JOHANNES Johannes Menaldum verkoper q.q. Sint Jacobstraat 4 1627 232 31r
, JOHANNES Johannes Menaldum verkoper q.q. Noorderhaven 112 1627 232 31r
JANS, IEKE Eeke Jansen Menolda verkoper Brouwersstraat 28 1725 246 223r
JANS, EELKE Eelke Jans Menolda, cum curatoribus koper huis en bakhuis Brouwersstraat 28 1721 246 105r
JANS, IEKE Eke Jans Menolda mr. bakker koper koolstek Zuiderhaven 81 1735 249 48r
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u. mr. bakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 81 1735 249 48r
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u. mr. bakker naastligger ten noorden Zuiderhaven 81 1735 249 48r
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda mr. bakker koper huis Hoogstraat 11 1739 250 68v
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda oud mr. bakker koper woning Anjelierstraat 3 1746 251 122v
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda oud mr. bakker koper woning Anjelierstraat 5 1746 251 122v
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda naastligger ten westen Liemendijk 1747 251 163r
MENS, AUGUSTINUS JANS Augustinus Jans Mens kruidenier koper huis genaempt de Arcke van Noah Voorstraat 23 de Ark van Noach 1601 228 258r
MENTES, als bewoner ds. Mentes naastligger ten oosten Zuiderhaven 23 1771 257 242v
MENTES, als bewoner ds. Mentes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1771 257 242v
MENTES, ds. Mentes huurder (p.j.) Zuiderhaven 25 1771 257 245v
MENTES, ds. Mentes naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1801 265 292r
MENTES, A. A. R. Mentes, c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 73 1793 264 91r
MENTES, ALBERT eerwaarde heer Albertus Reen a Mentes predikant verkoper Hofstraat 13 1783 261 94r
, JOHANNES de nagelaten boedel van wijlen Johannes Thomas Mentze mr. broekmaker erflater Anjelierstraat 16 1796 264 345r
, JOHANNES wijlen Johannes Thomas Mentze mr. broekmaker verkoper Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
, JOHANNES wijlen Johannes Thomas Mentze mr. broekmaker verkoper Heiligeweg 38 1796 265 4r
THOMAS, JOHANNES het sterfhuis en de boedel van wijlen Johannes Thomas Mentze mr. broekmaker verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1796 264 347r
MEPPEL, van Meppel verkoper q.q. Lanen 20 1766 256 207r
, HENDRIK Henricus van der Mercht verkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor 1779 259 190r
, HENDRIK Hendrik Merkelbach huurder deel Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
, BEREND Beernt Mersman, c.u. huurder Kerkpoortstraat 11 1719 246 50v
MESDAG, GILLES wijlen Gillis Mesdach verkoper Schritsen 43 1623 230 334v
MESDAG, GILLES de onmondige weeskinderen van wijlen Gillis Mesdach verkoper Schritsen 43 1623 230 334v
MESDAG, GILLES wijlen Gillis Mesdach verkoper Kerkpoortstraat 1623 230 334v
MESDAG, GILLES de onmondige weeskinderen van wijlen Gillis Mesdach verkoper Kerkpoortstraat 1623 230 334v
MESDAG, GILLES wijlen Gillis Mesdach verkoper Romastraat 1623 230 334v
MESDAG, GILLES de onmondige weeskinderen van wijlen Gillis Mesdach verkoper Romastraat 1623 230 334v
MESDAG, GILLES MARTENS Gillis Martens Mesdach stadsmakelaar koper van 1/2 huis Grote Ossenmarkt 10 1703 244 201r
MESDAG, JILLES het achterhuis van Jelis Mesdach naastligger ten zuiden Lanen 52 1622 230 311v
MESDAG, JILLES het achterhuis van Jelis Mesdach naastligger ten zuiden Lanen 52 1625 231 79r
MESDAG, JILLES PIETERS Jelis Pieters Mesdach, c.soc. naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1621 230 273v
MESDAG, PIETER Pieter Mesdach verkoper q.q. Schritsen 1602 228 282v
MESDAG, PIETER Pieter Mesdach erflater Schritsen 43 1623 230 334v
MESDAG, PIETER Pieter Mesdach erflater Kerkpoortstraat 1623 230 334v
MESDAG, PIETER Pieter Mesdach erflater Romastraat 1623 230 334v
MESDAG, GILLES Gilles Mesdag koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 1 1758 254 178r
MESDAG, GILLES MARTENS Gilles Martens Mesdag verkoper Zuiderhaven 1 1758 254 178r
MESDAG, JILLES MARTENS Jilles Martens Mesdag makelaar koper pakhuis Zuiderhaven 1 1719 246 49v
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gilles Mesdag naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1725 246 246r
MESDAG, MARTEN GILLES wijlen Marten Gilles Mesdag koper Romastraat ZZ 1749 252 3v
MESDAG, MARTEN GILLES wijlen Marten Gilles Mesdag verkoper Romastraat ZZ 1753 253 66r
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdag verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdag makelaar verkoper Noorderhaven 41 1737 249 198r
MESDAG, MARTEN GILLES wijlen Marten Gillis Mesdag makelaar verkoper Brouwersstraat 8 1739 250 4r
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdag makelaar naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r
MESDAG, GILLES Maten Gillis Mesdag makelaar bewoner en gebruiker van 1/2 (p.j.) Noorderhaven 41 1736 249 142r
MESDAG, T. dr. T. Mesdag verkoper q.q. Hoogstraat 40 1810 269 46r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag aanhandelaar Brouwersstraat 8 1738 249 274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag verwandelaar Brouwersstraat 10 1738 249 274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag koper huis Brouwersstraat 8 1739 250 4r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag verkoper Brouwersstraat 8 1743 250 289v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettje Martens Mesdag verkoper Zuiderhaven 1 1758 254 178r
MESDAG, FETJE MARTENS Fettie Martens Mesdagh niaarnemer Droogstraat NZ 1739 250 41r
MESDAG, JILLES wijlen Jelis Mesdagh naastligger ten oosten Schritsen 41 1627 232 23v
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdagh, c.u. verkoper Schritsen 43 1646 235 226v
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdagh makelaar verkoper van 1/2 Noorderhaven 44 1731 248 64r
MESDAG, MARTEN JILLES Marten Jillis Mesdagh makelaar verkoper van 1/18 Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdagh naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1733 248 214r
KLASES, PIETER wijlen Pyter Claesen Metie erflater Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
KLASES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Clasen Metie verkoper Schritsen 21 1725 246 237v
PIETERS, Wadtze Pieters Metie verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
, ARJEN Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicen verkoper ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usu fructuaris van deze landen verkoper buiten Harlingen 1628 232 56v
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 66v
, JAN de kamer van Jan Metselaer naastligger ten oosten Moriaanstraat 8 1710 245 118v
METS, CATHARINA ongehuwde dochter Catharina Metz verkoper Heiligeweg 48 1696 243 187v
, FOKKE Fokke Metzelaar naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1784 261 233r
, J. J. Christiaan Metzelaar hofmeester huurder Noorderhaven 23 1786 262 71r
, JOHANNES Johan Metzelaar, c.u. hofmeester op het Statenjacht bewoner Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
, JILT Jilt Metzelaer huurder westzijde (p.j.) Heiligeweg 8 1700 244 67r
, J. J. C. Metzeler, c.u. koper 1/2 huis Noorderhaven 31 1786 262 106r
METZLAR, Metzlar bode naastligger ten westen Noorderhaven 33 1798 265 73v
METZLAR, J. J. C. Metzlar bode naastligger ten westen Noorderhaven 33 1801 266 33v
METZLAR, J. J. C. Metzlar kamerbewaarder bij de Marine verkoper Noorderhaven 31 1803 266 248r
METZLAR, J. ds. J. C. Metzlar verkoper Zuiderhaven 8 1810 269 35v
METZLAR, JAKOB Jacob Casper Metzlar predikant koper huis, grote hof, zomerhuis met stal en wagenhuis Zuiderhaven 8 1793 264 129v
, J. J. C. Metzler hofmeester naastligger ten westen Noorderhaven 33 1787 262 168v
, J. J. C. Metzler koper 1/2 huis Noorderhaven 31 1788 262 259v
, J. J. C. Metzler eigenaar van 1/2 Noorderhaven 31 1788 262 259v
, KAREL Charles de Meulemeester koper huis, bakkerij met de tuin daar bezijden ([of 576-00-00 GG]) Lanen 46 1797 265 42v
, KAREL Charles de Meulemeester verkoper Lanen 46 1798 265 107r
MEULEN, burgemeester van der Meulen naastligger ten westen Klaverbladstraat 14 1782 260 203r
MEULEN, burgemeester van der Meulen naastligger ten westen Klaverbladstraat 16 1782 260 203r
MEULEN, AAFKE TJEBBES wijlen Aafke Tjebbes van der Meulen verkoper Hoogstraat 10 1768 257 253v
MEULEN, AAFKE TJEBBES Aefke Tjebbes van der Meulen koper Hoogstraat 10 1753 253 41r
MEULEN, ALEF oud hopman Alef van der Meulen, c.f. naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
MEULEN, ALEF Alef van der Meulen apotheker koper dubbele woning genaamd de Roo Deuren en tuintje Kerkpoortstraat 29 de Rode Deuren 1753 253 60v
MEULEN, ALEF de kopers Alef van der Meulen, c.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 29 1753 253 60v
MEULEN, ALEF Alef van der Meulen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
MEULEN, ALEF Alef van der Meulen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1763 255 188v
MEULEN, ALEF Alef van der Meulen apotheker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 23 1772 258 36v
MEULEN, ALEF oud burgerhopman Aleff van der Meulen apotheker koper tuin met zomerhuis Weverstraat ZZ 1751 252 138v
MEULEN, ANNE de hof van Anne van der Meulen koopman naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1700 244 38v
MEULEN, ANNE de hof van Anne van der Meulen naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
MEULEN, ANNE de hoff van Anne van der Meulen naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1710 245 104r
MEULEN, ANNE Anne van der Meulen naastligger ten oosten Moriaanstraat 8 1710 245 118v
MEULEN, ANNE Anne van der Meulen naastligger ten noorden Molenpad 11 1713 245 200v
MEULEN, ANNE Anne van der Meulen verkoper Molenpad 11 1713 245 200v
MEULEN, ANNE de hof van Anne van der Meulen naastligger ten noorden Molenpad 11 1715 245 243r
MEULEN, ANNE huisman Anne van der Meulen, en erven verkoper Fabrieksstraat 34 1724 246 202v
MEULEN, ANNE SAPES Anne Saapes van der Meulen molenaar koper 1/2 rogge- en windmolen genaamd de Bildtpoortsmolen onbekend NZ de Bildtpoortsmolen 1774 258 156v
MEULEN, ANNE SAPES Anne Sapes van der Meulen verkoper Bildtpoortsmolen 1 1800 265 242r
MEULEN, ANTJE SIKKES de kinderen als erfgenaam van hun moeder Antie Sikkes van der Meulen verkoper ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
MEULEN, ANTJE SIKKES wijlen Antie Sikkes van der Meulen verkoper ten zuiden van Harlingen 1753 253 49v
MEULEN, AATJE Atje J. van der Meulen verkoper Raamstraat 6 1807 267 305v
MEULEN, AATJE Attje van der Meulen koper Schritsen 44 1795 264 282r
MEULEN, B. oud burgemeester B. van der Meulen koper door niaar huis Scheffersplein OZ 1774 258 170v
MEULEN, B. B. van der Meulen naastligger Zoutsloot ZZ 1776 258 265v
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen naastligger ten oosten Franekereind 3 1777 259 30r
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen naastligger ten oosten Herenwaltje 3 1782 260 202r
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen verkoper q.q. Lanen 50 1782 260 229r
MEULEN, BEREND vroedsman Barend van der Meulen koper woning Zoutsloot 80 1768 257 82v
MEULEN, BEREND vroedsman Barend van der Meulen koopman koper door niaar huis en hof Zoutsloot 84 1768 257 87r
MEULEN, BEREND Barend van der Meulen naastligger ten westen Zoutsloot 84 1768 257 87r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s. naastligger ten westen Wortelstraat 5tuin 1771 257 197v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1771 257 200v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s. naastligger ten oosten Herenwaltje 3 1780 259 255r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Rozengracht 26 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleek 13 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Nieuweburen 11 1781 260 97v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Zuiderstraat 1781 260 99r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Noorderhaven 36 1781 260 100v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Rinnertspijp 1 1781 260 106r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Voorstraat 11oost 1781 260 109v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Noorderhaven 54 1781 260 109v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Voorstraat 11west 1781 260 109v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper Ooievaarsteeg 1782 260 280v
MEULEN, BEREND Barent van der Meulen koper twee zoutketen onder 1 dak, met schuren en overige toebehoren plus een meidenkamer en een stukje grond op het oosteinde van de Zoutsloot William Boothstraat 5 1753 253 73v
MEULEN, BEREND vroedsman Beerend van der Meulen koper huis en weefwinkel Zoutsloot 82 1768 257 85r
MEULEN, KORNELIS TJEBBES Cornelis Tjebbes van der Meulen verkoper Sint Odolphisteeg 14 1782 260 282r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Elisabeth Cornelis van der Meulen verkoper Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS wijlen Elisabeth Cornelis van der Meulen verkoper Schritsen 49 1810 269 91r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS wijlen Elisabeth Cornelis van der Meulen verkoper Lanen 54 1810 269 110r
MEULEN, FREERK KLASES Freerk Claeses van der Meulen koopman verkoper van 1/2 Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
MEULEN, J. J. van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 51 1799 265 148r
MEULEN, J. J. van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 53 1799 265 148r
MEULEN, JAN Jan van der Meulen koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 20 1799 265 142r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtmolenaar koper huis Vissersstraat 2 1789 263 151r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtmolenaar verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtzaagmolenaar en koopman koper huis en brouwerij Brouwersstraat 22 1792 264 8r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen koopman verkoper q.q. Rozenstraat 3 1798 265 83r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen naastligger ten westen Brouwersstraat 24 1800 265 264r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen naastligger ten noorden Brouwersstraat 24 1800 265 264r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper q.q. Rozengracht 1797 265 313r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper q.q. Rozengracht 1797 265 313r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtzaagmolenaar verkoper q.q. Lanen 54 1810 269 110r
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN JANS Jan Jansen van der Meulen koper leerlooierij en -drogerij Zoutsloot 31 1788 262 303v
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Kornelis van der Meulen houtmolenaar verkoper Bargebuurt OZ 1806 267 211r
MEULEN, JELTE HINNES Jelte Hinnes van der Meulen betrokkene onbekend 1757 254 112r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen, c.s. naastligger ten noorden Voorstraat 95 1756 253 265r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper huis Hoogstraat 47 1775 258 203r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper huis Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper huis met plaats en bleek Hoogstraat 49 1782 260 199v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Hoogstraat 49 1782 260 199v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Hoogstraat 51 1785 261 281r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1785 261 299r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten zuiden Scheffersplein 7 1786 262 84r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1787 262 229r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper wagenhuis, stalling en bleekveld William Boothstraat 3 1788 263 51r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1789 263 97r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
MEULEN, JOHANNES de weduwe van Johannes T. van der Meulen naastligger ten oosten Voorstraat 93 1802 266 86v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker verkoper Oosterkeetstraat 3 1804 267 46r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1805 267 146r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper huis Bildtstraat 19 1810 268 351r
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 51 1810 269 42v
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 53 1810 269 42v
MEULEN, JOHANNES TJEBBES wijlen Johannes Tjebbes van der Meulen koper door niaar Voorstraat 85 1780 260 2r
MEULEN, JOHANNES TJEBBES de weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen naastligger ten oosten Voorstraat 93 1785 262 30r
MEULEN, JOHANNES TJEBBES de weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen koper huis Molenpad 4 1802 266 55v
MEULEN, JOHANNES TJEBBES de weduwe van Johannes Tjebbes van der Meulen naastligger ten westen Molenpad 4 1802 266 55v
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulen zadelmakersknecht koper huis Scheffersplein OZ 1769 257 140v
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulen naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1770 257 153v
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Lijsbeth Cornelis van der Meulen koper Lanen 54 1792 264 4r
MEULEN, MEINTJE Meintje van der Meulen koper Hoogstraat 5 1805 267 118v
MEULEN, MINKE Mentje van der Meulen verkoper Zuiderhaven 39 1804 267 69v
MEULEN, MINKE Mentje van der Meulen verkoper Grote Ossenmarkt 6oost 1804 267 69v
MEULEN, MINKE Mentje van der Meulen verkoper Grote Ossenmarkt 6west 1804 267 69v
MEULEN, MINNE Minne van der Meulen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1702 244 145v
MEULEN, MINKE mejuffrouw Mintje van der Meulen koper Zuiderhaven 39 1786 262 101r
MEULEN, MINKE mejuffrouw Mintje van der Meulen koper Grote Ossenmarkt 6oost 1786 262 101r
MEULEN, MINKE mejuffrouw Mintje van der Meulen koper Grote Ossenmarkt 6west 1786 262 101r
MEULEN, MINKE Mintje van der Meulen verkoper Hoogstraat 5 1808 268 48v
MEULEN, MINKE Mintje van der Meulen verkoper William Boothstraat 5 1808 268 108v
MEULEN, MINKE Mintje van der Meulen verkoper Zoutsloot 84 1808 268 127r
MEULEN, PIETER Pieter P. van der Meulen koper huis en tuin Schritsen 52 1779 259 180v
MEULEN, PIETER PIETERS wijlen Pieter Pieters van der Meulen verkoper Lanen 40 1784 261 246v
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30oost 1680 241 25ra
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER PIETERS Pyter Pyters van der Meulen koper huis Lanen 40 1778 259 128v
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, SIKKE ARENDS Sicke Anties van der Meulen houtmolenaar op de klokslag deser stadt verkoper ten zuiden van Harlingen 1714 245 217r
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rinties van der Meulen, c.u. houtmolenaar koper houtmolen en stalling ten zuiden van Harlingen 1710 245 125v
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rintjes van der Meulen houtmolenaar geniaarde koper ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30oost 1680 241 25ra
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN PIETERS vroedsman Sybren Pieters van der Meulen naastligger ten westen Rozengracht 21 1795 264 243v
MEULEN, T. sergeant T. van der Meulen huurder huis en tuin (p.j.) Weverstraat 14 1789 263 375r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe J. van der Meulen naastligger ten oosten Voorstraat 81een_achter 1795 264 257r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen koopman naastligger ten westen Voorstraat 87 1804 267 33v
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen koopman verkoper q.q. Voorstraat 89 1804 267 60v
MEULEN, TJEBBE Tjebbe J. van der Meulen koopman verkoper Molenpad 2 1806 267 272r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe J. van der Meulen verkoper Molenpad 4 1806 267 272r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen naastligger ten oosten Voorstraat 83 1808 268 86v
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen naastligger ten noorden Voorstraat 83 1808 268 86v
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen koopman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1809 268 234r
MEULEN, TJEBBE wijlen Tjebbe van der Meulen koper Heiligeweg 24 1810 269 51r
MEULEN, TJEBBE de weduwe van Tjebbe van der Meulen naastligger ten westen Heiligeweg 26 1811 269 143r
MEULEN, TJEBBE JOHANNES Tjebbe Johannes van der Meulen grutter verkoper Voorstraat 95 1787 262 179r
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen koper Simon Stijlstraat 7 1789 263 135v
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen koper Lammert Warndersteeg 13 1796 264 335r
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen verkoper Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen verkoper Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
MEULEN, WILT wijlen Wilt van der Meulen gruttemaker verkoper Voorstraat 70 1784 261 193r
MEULEN, WILT wijlen Wilt T. van der Meulen gortmaker verkoper Lanen 45 1800 265 227r
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, IETJE Yttje van der Meulen betrokkene onbekend 1757 254 112r
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Schritsen 50 1803 266 219r
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Schritsen 50achter 1803 266 219r
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Schritsen 54 1803 266 226v
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Noorderhaven 100 1803 266 250r
, KORNELIS de heer Cornelis Meunix raadsheer raad van Vlaanderen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 14 1675 240 201r
MEURS, KORNELIS Cornelis Meurs naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1597 228 53v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut verkoper van 1/3 Voorstraat 55 1624 230 382v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut naastligger ten oosten Noordijs 5 1624 231 31r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut verkoper Noordijs 5 1624 231 31r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper huis en mouterij Noordijs 7 1625 231 36v
PIETERS, JAN de koper Jan Pieters Meut, c.u. naastligger ten noorden Noordijs 7 1625 231 36v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut verkoper q.q. Herenwaltje 1 1625 231 50r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Zoutsloot NZ 1627 232 2r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 2v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 3r
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 3v
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut naastligger ten zuiden Noordijs 5 1629 232 88r
PIETERS, JAN Jan Piters Meut koopman verkoper Schritsen 50achter 1627 232 22v
MEEUWIS, LIEUWE Lieuwe Mevis zoutbrandersknecht koper huis, tuin, erf Heiligeweg 40 1809 268 302v
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper q.q. Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper van 1/4 (als man en voogd v zijn vrouw en lasthebbende voor Bote Segers) Spekmarkt 2 1631 233 3r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper q.q. Spekmarkt 2 1631 233 3r
MEY, ANTJE JANS Antje Jans van der Mey koper Zoutsloot 23 1808 268 30v
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey koper Zuiderhaven ZZ 1643 235 64r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 44 1680 241 106r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper q.q. Grote Kerkstraat 44 1680 241 106r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper onbekend 1680 241 107r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper q.q. onbekend 1680 241 107r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper q.q. Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
MEY, DOUWE Douwe van der Mey verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r
MEY, DOUWE Douwe M. van der Mey huurder Lanen 41 1809 268 202r
MEY, FEDDE Fedde van der Mey verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper huis Noordijs 4 1631 232 173v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u. naastligger ten westen Noordijs 4 1631 232 173v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper kamer en gorthuis en het vrije medegebruik van de steeg Noordijs 4 1631 232 174r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u. naastligger ten oosten Noordijs 4 1631 232 174r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper kamer Schoolsteeg OZ 1631 232 185v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u. naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ 1631 232 185v
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper kamer Schoolsteeg OZ 1631 233 22r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ 1631 233 22r
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ 1631 233 22r
MEY, HENDRIK Hendrik H. van der Mey koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
MEY, HENDRIK de verkoper Hendrik van der Mey naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey verkoper Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23achter 1780 259 292v
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey mr. bakker koper Brouwersstraat 22 1783 261 35r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey naastligger ten oosten Lanen 3 1783 261 47v
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 20 1789 263 159r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey mr. brouwer verkoper Brouwersstraat 22 1792 264 8r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey mr. brouwer en koopman verkoper Lanen 5 1792 264 10r
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey verkoper q.q. Hoogstraat 22 1798 265 108v
MEY, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens van der Mey koopman verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
MEY, HEERKE Herke J. van der Mey naastligger ten westen Zoutsloot 20 1804 267 97r
MEY, HEERKE JANS Herke Jans van der Mey koper huis Zoutsloot 20 1800 265 252r
MEY, JAN SCHELTES Jan Scheltes van der Mey protesteert Noorderhaven 24 1784 261 200r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 44 1680 241 106r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey verkoper onbekend 1680 241 107r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey, vrijgezel verkoper Zuiderhaven 19zuid 1688 242 246r
MEY, MARTEN JANS Marten Jans van der Mey schuitschipper koper huis en bleekveld Bildtstraat 23 1800 265 220v
MEY, MARTEN JANS wijlen Marten Jans van der Mey schuitschipper verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r
MEY, SAKE JOCHEMS Saake Jochems van der Mey koopman verkoper Noorderhoofd 1 1797 265 24r
MEY, SAKE JOCHEMS Saake Jochems van der Mey koopman verkoper Raamstraat 8 1797 265 25v
MEY, SAKE Sake van der Mey naastligger ten noorden Brouwersstraat 5 1791 263 348v
MEY, SAKE JOCHEMS Sake Jochems van der Mey koopman verkoper Brouwersstraat 3 1797 265 27r
MEY, SAKE JOCHEMS Sake Jochums van der Mey koper huis Raamstraat 8 1788 263 22v
MEY, SIEMEN Symon van der Mey verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r
MEY, WILLEM JANS Willem Jansen van der Mey naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1668 239 153r
MEY, WILLEM JANS Willem Jansen van der Mey naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1668 239 31va
MEY, WILLEM JANS het huis nagelaten door Willem Jansen van der Mey naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1675 240 211v
MEY, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen van der Mey, vader van de koperse erflater Grote Kerkstraat 44 1680 241 106r
MEY, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen van der Mey, vader van de koperse erflater onbekend 1680 241 107r
MEY, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen van der Mey, vader van de koperse erflater Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
MEY, WIEPKJE Wypkje van der Mey verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r
MEYER, burgerhopman Meyer naastligger ten oosten Zuiderhaven 81 1735 249 48r
MEYER, ANTJE HARMENS wijlen Antje Harmens Meyer erflater Noorderhaven 69 1768 257 90v
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyer koper Heiligeweg 9 1771 257 214r
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyer naastligger ten noorden Heiligeweg 9 1771 257 214r
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Tomas Meyer verkoper Heiligeweg 9 1783 261 11v
MEYER, ANTJE THOMAS wijlen Antje Tomas Meyer erflater Zuiderhaven 83 1796 264 311r
MEYER, AUKE JANS Auk Jans Meyer huurder Rommelhaven 15 1796 265 10r
MEYER, AUKE JANS de geabandonneerde boedel van Auke Jans Meyer verkoper Rommelhaven 15 1796 265 10r
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer, c.u. naastligger ten westen onbekend 1635 233 164r
MEYER, GEERT JANS als bewoner Geert Janssen Meyer, c.u. naastligger ten noorden onbekend 1635 233 164r
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer verkoper onbekend 1635 233 164r
MEYER, GERRIT Gerrit Meyer koper huis Hoogstraat 43 1808 268 157v
MEYER, HARMEN Harmen Meyer, c.u. huurder perceel 2 (p.w.) Bargebuurt 1801 266 39v
MEYER, HARTOG Hartog Meyer, c.u. mr. vleeshouwer huurder Noorderhaven 83 1763 255 238r
MEYER, HARTOG Hartog Meyer joods slager koper huis Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
MEYER, HARTOG Hartog Meyer huurder voorste gedeelte (p.j.) Noorderhaven 83 1785 261 311v
MEYER, HENDRIK wijlen Hendrick Meyer naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1 1668 239 131r
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer huistimmermansknecht koper huis Lanen 41 1785 262 43r
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer mr. timmerman koper huis Lanen 56 1797 265 16v
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer naastligger ten westen Lanen 43 1798 265 96v
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1803 266 245r
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer huistimmerman verkoper Lanen 41 1809 268 202r
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer naastligger ten oosten Lanen 9 1810 269 22v
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer naastligger ten oosten Lanen 54 1810 269 110r
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Hendrina Hendriks Meyer koper Comediesteeg 3 1811 269 119r
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Hendrina Hendriks Meyer koper Lanen 79 1811 269 119r
MEYER, LODEWIJK Lodewijk Meyer soldaat koper huis (soldaat onder de 4e halve brigade, 22 battailon, 1e comp.) Kerkpoortstraat 41 1797 265 46v
MEYER, MEIE vroedsman Meye H. Meyer naastligger ten westen Zoutsloot 53 1755 253 236r
MEYER, MEIE HARMENS vroedsman Meye Harmens Meyer verkoper q.q. Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
MEYER, MEIE HARMENS vroedsman Meye Harmens Meyer koper huis en paardenstal met ernaast een steegje Zoutsloot 30 1752 253 32r
MEYER, MEIE HARMENS vroedsman Meye Harmens Meyer koper provisioneel huis en tuin Noorderhaven 69 1752 253 272r
MEYER, MEIE HARMENS vroedsman Meye Harmens Meyer naastligger ten westen Zoutsloot 32 1759 254 204v
MEYER, MEIE HARMENS vroedsman Meye Harmens Meyer naastligger ten westen Zoutsloot 36 1759 254 205v
MEYER, MEIE HARMENS Meye Harmens Meyer naastligger ten westen Zoutsloot 53 1759 254 214v
MEYER, MEIE HARMENS gezworen gemeensman Meye Harmens Meyer koper q.q. Voorstraat 11west 1759 254 249v
MEYER, MEIE HARMENS vroedsman Meye Harmens Meyer naastligger ten noorden Herenwaltje 7 1758 254 265r
MEYER, MEIE HARMENS vroedsman Meye Harmens Meyer naastligger ten noorden Herenwaltje 7 1758 254 266v
MEYER, MEIE HARMENS de erfgenamen van wijlen Meye Harmens Meyer naastligger ten noorden Herenwaltje 7 1768 257 41r
MEYER, MEIE HARMENS wijlen vroedsman Meye Harmens Meyer erflater Herenwaltje 5 1768 257 48r
MEYER, MEIE HARMENS wijlen vroedsman Meye Harmens Meyer erflater Noorderhaven 69 1768 257 90v
MEYER, PIETER Pyter Meyer bierdrager koper huis Grote Kerkstraat 28twee_achter 1646 235 206r
MEYER, PIETER Pytter Meyer huurder achterhuis Hoogstraat 13 1636 233 179v
MEYER, PIETER Pytter Meyer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 28een_achter 1653 236 231v
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyer winkelier verkoper q.q. Hondenstraat 5oost 1732 248 129r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyer winkelier verkoper q.q. Zuiderhaven 12 1732 248 131r
MEYER, THOMAS burgervaandrig Thomas Meyer winkelier verkoper q.q. Hondenstraat 5west 1732 248 132v
MEYER, THOMAS JANS burgerhopman Thomas Jansen Meyer winkelier verkoper q.q. Zuiderhaven 29 1736 249 111v
MEYERS, BEREND de weduwe van Baarnt Meyers huurder Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
MEYERS, JAN Jan Meyers commies ten kantore van de beschrevene middelen koper huis Schritsen 37 1811 269 127r
MEILSMA, Meylsma secretaris naastligger ten westen Voorstraat 37 1684 242 23v
MEILSMA, de hof van Meylsma secretaris naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1687 242 171v
MEILSMA, CATHARINA Catharina Meylsma koper Noorderhaven 22 1700 244 83r
MEILSMA, GERRIT PIETERS Gerryt Pyters Meylsma apotheker verkoper Noorderhaven 110 1634 233 152v
MEILSMA, GERRIT PIETERS Gerryt Pyters Meylsma apotheker koper grondpacht van 4-00-00 GG Liemendijk NZ 1635 233 157v
MEILSMA, GERRIT PIETERS Gerryt Pyters Meylsma apotheker koper huis en hof Liemendijk NZ 1635 233 158r
MEILSMA, GERRIT PIETERS de hof van Gerryt Pyters Meylsma apotheker naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1635 233 158r
MEILSMA, JAKOB de kamer en hof van Jacob Meylsma secretaris naastligger ten oosten Liemendijk 1661 238 79v
MEILSMA, JAKOB de kamer en hof van Jacob Meylsma secretaris naastligger ten noorden Liemendijk 1661 238 79v
MEILSMA, JAKOB wijlen Jacob Meylsma secretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijks verkoper Voorstraat 35 1685 242 85v
MEILSMA, JAKOB wijlen Jacob Meylsma secretaris verkoper Liemendijk NZ 1685 242 86v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsma apotheker koper huis met daarachter een kamer Voorstraat 19 1659 237 196v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsma penningmeester van de geoctrooieerde Noordse Compagnie koper huis Voorstraat 35 1660 238 63v
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsma apotheker verkoper Voorstraat 19 1661 238 83r
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meylsma secretaris Vijf Deelen Zeedijken naastligger ten westen Voorstraat 37 1677 240 253v
MEILSMA, PETRUS Petrus Meylsma verkoper Zoutsloot ZZ 1648 236 47v
MEILSMA, PETRUS ds. Petrus Meylsma verkoper Voorstraat 47 1659 237 184r
MEILSMA, PETRUS ds. Petrus Meylsma predikant verkoper Zuiderhaven 35 1674 240 165r
MEILSMA, REINOU Reynouke Meylsma, meerderjarige dochter verkoper Voorstraat 35 1685 242 85v
MEILSMA, REINOU Reynouke Meylsma, meerderjarige dochter verkoper Liemendijk NZ 1685 242 86v
, ROELOF Roelof W. Meynts naastligger ten westen Hondenstraat 10 1802 266 168v
, ROELOF Roeloff W. Meynts naastligger ten westen Vijver 4 1802 266 166r
, GERRIT huis en tuin van Gerrit Midachten naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
MIDDACHTEN, Middachten equipagemeester bieder 1/5 [staat: 3/5 van 1/3] huis en hof Lanen 40 1659 238 3raa
MIDDACHTEN, Middachten equipagemeester naastligger ten oosten Lanen 38 1665 239 27v
MIDDACHTEN, KORNELIS Cornelis Middachten gerechtsbode verkoper Brouwersstraat 21 1672 240 107r
MIDDACHTEN, LIJSBET Elisabeth Middachten verkoper Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
MIDDACHTEN, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Middachten naastligger ten oosten Schritsen 29 1689 242 264v
MIDDACHTEN, GERRIT de tuin van Gerrit Middachten naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1692 242 398v
MIDDACHTEN, GERRIT de hof van Gerrit Middachten naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1692 243 2r
MIDDACHTEN, GERRIT de hof van Gerrit Middachten naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1692 243 8v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Banier Middachten verkoper Bildtstraat 14 1666 239 10va
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Beniers Middachten koper tuin en zomerhuis streckende van de Droogstraat af tot aan de Zoutsloot Droogstraat 9 1689 242 287r
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Beniers Middachten verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 4v
MIDDACHTEN, GERRIT Gerryt Middachten naastligger ten westen Schritsen 35 1680 241 98r
MIDDACHTEN, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerryt Middachten naastligger ten oosten Schritsen 27 1681 241 140r
MIDDACHTEN, GERRIT het huis van Gerryt Middachten naastligger ten oosten Lanen 38 1684 242 42r
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerryt Baniers Middachten verkoper Bildtstraat 14 1680 241 116v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerryt Baniers Middachten naastligger ten westen Lanen 44 1685 242 70v
MIDDACHTEN, GERRIT PIETERS huis en hof van Gerryt Pytters Middachten naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1685 242 98r
MIDDACHTEN, GERRIT PIETERS huis en hof van Gerryt Pytters Middachten naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1685 242 98r
MIDDACHTEN, GERRIT PIETERS huis en hof van Gerryt Pytters Middachten naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1685 242 98r
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS Pieter Gerrits Middachten equipagemeester koper 4/5 [staat: 2/3 en 2/5 van 1/3] huis en hof Lanen 40 1659 238 2v
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS burgerhopman Pieter Gerrits Middachten equipagemeester Admiraliteit in Friesland koper huis met een houtstek ten oosten en een hof en tuin ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1664 238 234v
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS Pyter Gerrits Middachten naastligger ten noorden Rozengracht 3 1649 236 62v
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS Pyter Gerrits Middachten koper plaats Zuiderplein 5zuid 1649 236 63r
MIDDACHTEN, PIETER Pytter Middachten, c.u. equipagemeester verkoper Zuiderhaven ZZ 1667 239 117r
MIDDACHTEN, PIETER de smederij en hof van de eerdere eigenaar Pytter Middachten equipagemeester naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1668 239 127v
MIDDACHTEN, STOFFEL Stoffel Middachten kapitein Admiraliteit in Friesland koper huis Noorderhaven 65 1698 243 362r
, CHRISTOFFEL Christoffel Middaghten schout bij nacht verkoper q.q. Zuiderhaven 61 1721 246 102v
, CHRISTOFFEL Christoffel Middaghten schout bij nacht Admiraliteit in Friesland verkoper Rozengracht 7oost 1721 246 117r
, CHRISTOFFEL de heer Christoffel Middaghten verkoper q.q. Schritsen 35 1723 246 184v
, GERRIT Gerrit Bernders Middaghten koopman verkoper Schritsen 33 1688 242 255v
, GERRIT Gerrit Bernders Middaghten koopman verkoper Lanen 40 1688 242 255v
, Middagten schout bij nacht verkoper Zuiderhaven 75west 1718 246 20av
, CHRISTOFFEL Christoffel Middagten schout bij nacht verkoper Noorderhaven 65 1714 245 216r
GERRITS, DIEUWKE Dieuke Gerrits Middagten koper Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
GERRITS, DIEUWKE Dieuke Gerrits Middagten koper Sint Christoffelsteeg 5 1702 244 188r
GERRITS, DIEUWKE Dieuke Gerrits Middagten verkoper Simon Stijlstraat 6 1704 244 236v
, GERRIT de hof van Gerrit Middagten naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1695 243 151r
, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Middagten koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v
, GERRIT Gerryt Middagten naastligger ten noorden Schritsen 33 1680 241 102v
, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerryt Middagten naastligger ten oosten Schritsen 29 1681 241 135r
, GERRIT Gerryt Middagten koper provisioneel huis Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerryt Middagten naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
BANIERS, GERRIT Gerryt Beniers Middagten koopman verkoper onbekend 1682 241 229r
STOFFELS, GERRIT Gerryt Stoffels Middagten executeur van de stad Harlingen verkoper ten profijte van Grote Bredeplaats 10 1678 241 4ra
, STOFFEL Stoffel Middagten schout bij nacht Admiraliteit in Friesland koper hof met bomen, planten en zomerhuis Rozengracht 7oost 1708 245 70v
, STOFFEL Stoffel Middagten schout bij nacht Admiraliteit in Friesland geniaarde koper Schritsen 10 1710 245 108v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen Middelaer verkoper Brouwersstraat 9 1677 240 268r
JANS, ANTJE Anna Jans Middelaer verkoper Brouwersstraat 9 1677 240 268r
BERENDS, JAN Jan Barents Middelaer verkoper Brouwersstraat 9 1677 240 268r
TJEBBES, HARMEN wijlen Hermen Tiebbes Middeloom bewoner Weverstraat NZ 1660 238 35r
, HARMEN Hermen Middenom naastligger ten zuiden WZ 1652 236 218v
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester verkoper Tiepelsteeg 1797 265 19v
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester koper huis Zuiderstraat 14 1800 265 262r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester verkoper Zuiderstraat 16 1803 267 5r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema strandmeester koper huizen Weverstraat 14 1810 269 75v
MIEDEMA, REIN Rein Miedema verkoper Zuiderhaven 43 1810 269 89r
MIEDEMA, REIN Rein Miedema koopman verkoper Schritsen 5oost 1810 269 102r
MIEDEMA, S. S. Miedema strandmeester naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1784 261 207v
MIEDEMA, S. S. Miedema naastligger ten oosten Bildtstraat 9 1798 265 81v
MIEDEMA, S. S. Miedema strandmeester naastligger ten westen Zuiderhaven 32achter 1801 265 294v
MIEDEMA, S. S. Miedema naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) OZ 1803 266 222v
MIEDEMA, S. S. Miedema, c.s. naastligger ten westen Zuiderstraat 16 1803 267 5r
MIEDEMA, SIEMEN burgervaandrig Simon Miedema verkoper q.q. Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
MIEDEMA, SIEMEN burgervaandrig Simon Miedema verkoper q.q. Wasbleek 92 1782 260 216r
MIEDEMA, SIEMEN burgervaandrig Simon Miedema verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
MIEDEMA, SIEMEN burgervaandrig Simon Miedema koper huis en tuintje Zoutsloot 43 1784 261 131r
MIEDEMA, SIEMEN Simon Miedema naastligger ten oosten Bildtstraat 3 1784 261 135r
MIEDEMA, SIEMEN Simon Miedema naastligger ten oosten Bildtstraat 9 1787 262 216r
MIEDEMA, SIEMEN Simon Miedema strandmeester koper huis Zuiderstraat 14 1790 263 253v
MIEDEMA, SIEMEN Symon Miedema strandmeester koper door niaar huis Zuiderstraat 16 1803 267 5r
MIEDEMA, SIEMEN Symon Miedema naastligger ten westen Zuiderstraat 14 1805 267 134v
MIEDEMA, SIEMEN Symon Miedema strandmeester verkoper Zuiderstraat 14 1805 267 134v
MIEDEMA, SIEMEN Symon Miedema naastligger ten oosten Bildtstraat 3 1805 267 145r
MIEDEMA, SIEMEN Symon R. Miedema strandmeester verkoper Zuiderstraat 14 1806 267 192r
, ARJEN Arrien Mildaat huurder Rapenburg 12 1696 243 193r
JANS, ULBE de weduwe van Ulbe Jans Minalda naastligger ten westen Hoogstraat 4 1756 253 268r
KLASES, HENDRIK Hendrick Claes van Minback koper huis Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 15v
ALBERTS, GEERT Geert Albarts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1675 240 195r
ALBERTS, GEERT Geert Alberts van Minden eigenaar van 2/3 Kleine Bredeplaats 2 1675 240 185r
ALBERTS, GEERT Geert Alberts van Minden koper door niaar 1/2 huis Voorstraat 2 1681 241 142r
ALBERTS, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Alberts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1686 242 150v
ALBERTS, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Alberts van Minden naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1685 242 5ra
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts van Minden verkoper Kleine Bredeplaats 2 1675 240 185r
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts van Minden eigenaar van 2/3 Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lammerts Minnama verkoper Midlumerlaan 1671 240 46r
, ANNE dr. Aeneas Minnelaides, verblijft in het buitenland verkoper van 1/7 Voorstraat 64 1659 237 187r
, ANNE dr. Aeneas Minnelaides, verblijft in het buitenland verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
, ANNE dr. Aeneas Minnelaides verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
, ANNE dr. Aeneas Minnelaides verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 189r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u. koper huis Schritsen 55 1658 237 155r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u. verkoper Schritsen 55 1661 238 88v
MINNEMA, JAN JOCHEMS Jan Jochums Minnema stadsbosschieter koper huis Lanen 30 1614 229 204r
MINNEMA, JAN LAMMERTS Jan Lammerts Minnema, c.s. verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
MINNEMA, JAN LAMMERTS wijlen Jan Lammerts Minnema verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
MINNEMA, JARICH Jarich Minnema naastligger ten zuiden Brouwersstraat 26 1667 239 16ra
, JAN Jan Minneman naastligger ten westen Lanen 3 1621 230 273r
, JAN wijlen Jan Minnemans naastligger ten westen Lanen NZ 1620 230 210r
JOCHEMS, JAN Jan Jochums Minnemans naastligger ten westen Lanen NZ 1614 229 210v
MINNEN, KLAAS Claes Dammen van Minnen koper kamer Weverstraat 1639 234 88v
MINNEN, GEERT ALBERTS Geert Albarts Minnen, c.u. koper kamer Rapenburg NZ 1661 238 93v
, JAN Jan Miranda naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1666 239 10va
, JAN Jan Miranda verkoper Bildtstraat 16 1671 240 40r
, JAN Jan Miranda naastligger ten noorden Bildtstraat 18 1671 240 42r
, JAN Jean de Mirande commies ter recherche Admiraliteit in Friesland koper huis met een plaats met een uitgang in de steeg Bildtstraat 16 1661 238 87v
, GILLES Gilles Misdach naastligger ten zuiden Lanen 52 1640 234 96r
PIETERS, JILLES Jelis Pieters Misdach, c.s. naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1615 229 263v
, ANTJE Anna Maria Misgon koper Weverstraat 8 1804 267 15r
, ANTJE Anna Maria Misgon koper Weverstraat 10 1804 267 15r
MOCKEMA, vroedsman Moccama naastligger ten oosten onbekend 1741 250 179r
MOCKEMA, A. A. Moccama naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter 1782 260 182r
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Moccama verkoper q.q. Noordijs 1 1763 256 15v
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Moccama koper huis Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
, DIRK Dirck Mock, c.s. naastligger ten oosten Lanen 48 1696 243 209r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis Mock mr. glasmaker koper van 1/2 huis Lanen 50 1694 243 118r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx Mock naastligger ten oosten Hondenstraat 1 1657 237 121v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen Mock naastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen Mock naastligger ten westen Noorderhaven 50 1662 238 148v
, DIRK de successeurs van Dirk Mock naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 3 1696 243 206r
MOCKEMA, vroedsman Mockama naastligger ten westen Voorstraat 55 1720 246 68v
MOCKEMA, vroedsman Mockama verkoper q.q. Schritsen 22 1721 246 109r
MOCKEMA, AUGUSTINUS de boedel van wijlen Augustinus Mockama verkoper van 1/2 Rommelhaven 28 1800 265 240r
MOCKEMA, JOHANNES burgervaandrig Johannes Mockama mr. brouwer verkoper Voorstraat 29 1706 244 336r
MOCKEMA, JOHANNES burgervaandrig Johannes Mockama mr. brouwer koper huis Rozengracht 20 1706 244 338v
MOCKEMA, MARIA JOHANNES Marijke Johannis Mockama koper Zoutsloot 19 1734 248 288v
, ERNST Eernst Mockama van Haringsma toe Slooten, q.q. grietman van Baarderadeel koper q.q. Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
MOCKEMA, burgervaandrig Mockema naastligger ten oosten Rozengracht 18 1711 245 140v
MOCKEMA, vroedman Mockema naastligger ten zuiden Noorderhaven 100 1725 246 220r
MOCKEMA, A. vroedsman A. A. Mockema, c.s. naastligger ten oosten Rommelhaven 26b 1793 264 161r
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mockema naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1740 250 140r
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mockema verkoper van 1/2 Hoogstraat 10 1753 253 41r
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mockema koper van 1/2 huis en bakkerij Rommelhaven 28 Spitsbergen 1784 261 143r
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mockema koper huis Grote Ossenmarkt 15 1784 261 187r
MOCKEMA, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mockema verkoper Kerkpoortstraat 9 1787 262 210v
MOCKEMA, AUGUSTINUS de erfgenamen van wijlen Augustinus Mockema naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r
MOCKEMA, AUGUSTINUS de boedel van wijlen Augustinus Mockema verkoper Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r
MOCKEMA, AUGUSTINUS de boedel van wijlen Augustinus Mockema verkoper Rinnertspijp 1 1800 265 239r
MOCKEMA, WIEGERS Fijtje Wiegers Mockema verkoper Hofstraat 12a 1729 247 287r
MOCKEMA, JOHANNES Johannes Mockema koper Hofstraat 16 1712 245 175v
MOCKEMA, JOHANNES Johannes Mockema eigenaar van 4/12 Hofstraat 16 1712 245 175v
MOCKEMA, JOHANNES Johannes Mockema naastligger ten oosten Rozengracht 18 1717 245 293v
MOCKEMA, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Mockema naastligger ten westen Rozengracht 22 1722 246 144r
MOCKEMA, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Mockema naastligger ten westen Rozengracht 22 1723 246 178r
MOCKEMA, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Mockema naastligger ten oosten Rozengracht 18 1726 246 264r
MOCKEMA, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Mockema naastligger ten westen Rozengracht 22 1726 246 276v
MOCKEMA, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Mockema verkoper Rozengracht 20 1729 247 250v
MOCKEMA, MARGARETA JOHANNES Margaretha Johannes Mockema verkoper van 1/2 Rozengracht 20 1729 247 250v
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockema crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockema verkoper q.q. Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockema crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
MOCKEMA, MARIA Marijke Mockema verkoper q.q. Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
MOCKEMA, MAAIKE Mayke Mockema verkoper Voorstraat 29 1707 245 24v
MOCKEMA, MAAIKE Mayke Mockema verkoper van 1/2 Voorstraat 29 1716 245 274r
MOCKEMA, TIETJE Titia Mockema koper hof met zomerhuis onbekend 1739 250 64r
MOCKEMA, TIETJE JOHANNES Titia Johannes Mockema verkoper van 1/2 Rozengracht 20 1729 247 250v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema mr. zilversmid koper door niaar twee kamers Voorstraat 58een_achter 1711 245 146v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema mr. zilversmid verkoper Voorstraat 58een_achter 1711 245 152v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema, c.u. koper huis en hof daar de Vergulde Boot uithangt Voorstraat 53 de Vergulde Boot 1711 245 157v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema mr. zilversmid verkoper Voorstraat 29 1711 245 160r
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema koper 8/12 hof Hofstraat 16 1712 245 175v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema eigenaar van 4/12 Hofstraat 16 1712 245 175v
MOCKEMA, WIEGER vroedsman Wieger Mockema verkoper van 2/3 William Boothstraat 6 1723 246 171v
, JULIUS Jr. Julius Mockema van Unia naastligger ten noorden onbekend 1641 234 131r
, JULIUS Jr. Julius Mockema van Unia verkoper onbekend 1641 234 131r
, JULIUS Jr. Julius Mockema van Unia verkoper Noorderhaven 104 1641 234 142r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis Mocq mr. glasmaker verkoper van 1/2 Lanen 50 1698 243 370v
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Modderman bewoner onbekend 1629 232 102v
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Modderman verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1631 233 33v
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Modderman verkoper van 1/4 onbekend 1631 233 34v
MODDERMAN, JAN JANS Jan Jans Modderman, voor zich verkoper van 1/4 Heiligeweg 58 1631 233 35r
MODDERMAN, JANKE TJEERDS Jancke Tieerdts Modderman naastligger ten westen Voorstraat 90 1668 239 174v
MODDERMAN, JANKE TJEERDS Jancke Tieerdts Modderman naastligger ten noorden Voorstraat 90 1668 239 178r
MODDERMAN, TJEERD GERRITS wijlen Tieerd Gerrits Modderman koper Voorstraat 86 1667 239 64v
JOHANNES, AUGUSTINUS Augustinus Johannes Moekema verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v
JOHANNES, MARGARETA Margareta Johannes Moekema verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v
JOHANNES, MARIA Marijke Johannes Moekema verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v
JOHANNES, TIETJE Titia Johannes Moekema verkoper van 1/16 Noorderhoofd 1 1729 247 253v
MOES, WILLEM Willem Moes turfschipper koper huis Vianen 22 1810 269 15v
DIRKS, DIRK Dirk Dirksen Mok koper huis alwaar de Jeneverboom uithangt Noorderhaven 48 de Jeneverboom 1662 238 126r
DIRKS, DIRK Dirk Dirksen Mok naastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost 1668 239 132v
, A. vroedsman A. Mokkema naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21 1788 262 241v
, AUGUSTINUS als bewoner Augustinus Mokkema naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 23 1737 249 209r
, AUGUSTINUS vroedschap Augustinus Mokkema koper door niaar huis Noorderhaven 85 1777 259 91v
, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mokkema verkoper Noorderhaven 85 1779 259 167v
, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mokkema naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21 1779 259 172r
, AUGUSTINUS Augustinus Mokkema verkoper Grote Ossenmarkt 21 1779 259 172r
, AUGUSTINUS vroedsman Augustinus Mokkema koper huis Rinnertspijp 1 1781 260 106r
, AUGUSTINUS oud vroedsman Augustinus Mokkema verkoper Grote Ossenmarkt 23 1799 265 202r
, MARIA Marijke Mokkema koper Noorderhaven 88oost 1734 248 347v
, MARIA Marijke Mokkema koper Noorderhaven 87 1747 251 168r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol koper huis William Boothstraat 3 1618 230 112v
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol, c.u. naastligger ten oosten William Boothstraat 3 1618 230 112v
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol bewindhebber van de tafel van lening koper kamer Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol, c.u. naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol, c.u. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol, c.u. naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol bewindhebber van de tafel van lening koper huis of kamer Oosterkeetstraat 6 1618 230 113v
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol taeffelhouder koper grondpacht van 1-00-00 CG Lombardstraat 2 1618 230 140r
MOL, ANTONIUS grondpacht uit het huis van Anthoni de Mol eigenaar perceel Lombardstraat 2 1618 230 140r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol taeffelhouder koper huis waar de Bank van Lening werd gehouden ([koopprijs niet vermeld]) Lombardstraat 2 1618 230 144r
MOL, ANTONIUS Anthoni de Mol naastligger ten oosten Lombardstraat 2 1618 230 144r
MOL, Anthonio de Mol, q.q. tafelhouder crediteur (triumphant) Carl Visschersteeg 1615 230 1v
MOL, ANTONIUS Anthonius de Mol, bewaarder der Tafel van Leninge koper huis Lombardstraat 4 1612 229 80r
MOL, ANTONIUS Antoni Mol verkoper ([blijkens verkoop grondpacht in de volgende akte]) Lombardstraat 4 1625 231 72r
MOL, ANTONIUS Antoni Mol verkoper ([blijkens verkoop grondpacht in de volgende akte]) Lombardstraat 2 1625 231 72r
MOL, ANTONIUS Antoni Mol verkoper Lombardstraat 2 1625 231 72v
MOL, ANTONIUS de verkopers Antonis Mol, c.u. verpachter grond huis Lombardstraat 2 1621 230 279r
MOL, ANTONIUS Antonis Mol verkoper Lombardstraat 2 1621 230 279r
MOL, PETRUS Petrus Mol predikant verkoper Noorderhaven 77 1731 248 46r
MOLEN, ANNE de schuur en hof van Anne van der Molen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
MOLEN, ANNE de schuur en hof van Anne van der Molen naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
MOLEN, ANNE Anne van der Molen koopman huurder Scheerstraat 5 1694 243 98v
MOLEN, ANNE de hof van Anne van der Molen naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v
MOLEN, ANNE de woninge van Anne van der Molen naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
MOLEN, ANNE HENDRIKS de oud gemeensman Anne Hendrix van der Molen koper door niaar twee kamers Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
MOLEN, JAN Jan C. van der Molen naastligger ten noorden Bargebuurt 1793 264 90r
MOLEN, JAN Jan C. van der Molen, c.s. naastligger ten westen Lanen 45 1809 268 198v
MOLEN, JAN JANS Jan Jansen van der Molen pottenbakker geniaarde koper Bargebuurt 8 1783 261 90v
MOLEN, JAN JANS Jan Jansen van der Molen pottenbakker geniaarde koper Bargebuurt 10 1783 261 90v
MOLEN, JAN JANS wijlen Jan Jansen van der Molen verkoper Bildtpoort (gebied) 1795 264 254r
MOLEN, JAN JANS de weduwe van Jan Jansen van der Molen eigenaar Vissersstraat 2 1807 267 337v
MOLEN, JAN JANS de gerepudieerde boedel van wijlen Jan Jansen van der Molen verkoper Vissersstraat 2 1807 267 337v
MOLEN, JAN JANS de gerepudieerde boedel van wijlen Jan Jansen van der Molen verkoper Zoutsloot 31 1807 267 337v
MOLEN, JAN JANS Jan Janzen van der Molen naastligger ten noorden Bildtstraat 18 1800 265 249v
MOLEN, JAN JANS de weduwe van Jan Janzen van der Molen naastligger ten noorden Bildtstraat 18 1802 266 142r
MOLENAAR, ANNE Anne Molenaar naastligger ten oosten Vissersstraat 6 1789 263 132v
MOLENAAR, BAUKE Bauke Molenaar naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1794 264 214r
MOLENAAR, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Molenaar verkoper Kromme Elleboogsteeg 1798 265 78v
MOLENAAR, LIJSBET Elisabeth Molenaar geniaarde koper Zuiderhaven 21 1802 266 104r
MOLENAAR, LIJSBET wijlen Elisabeth Molenaar erflater Zuiderhaven 9 1810 269 32r
MOLENAAR, LIJSBET Elizabeth Molenaar koper Zuiderhaven 9 1802 266 150v
MOLENAAR, FRANS JOHANNES Frans Johannes Molenaar, c.u. huurder Rozengracht 13 1763 255 218v
MOLENAAR, PIETER SIEBRENS Pieter Sybrens Molenaar verkoper Rozengracht 1797 265 313r
MOLENAAR, PIETER SIEBRENS Pieter Sybrens Molenaar verkoper Rozengracht 1797 265 313r
MOLENAAR, SIEBREN de gerepudieerde boedel van wijlen Sibren P. Molenaar verkoper Rozenstraat 3 1798 265 83r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sibren Pieters Molenaar verkoper q.q. Kruisstraat 6 1788 263 7r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sibren Pieters Molenaar verkoper q.q. Heiligeweg 70 1789 263 156r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sibren Pieters Molenaar verkoper q.q. Romastraat 4west 1789 263 160v
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sibren Pieters Molenaar verkoper q.q. Grote Kerkstraat 46 1789 263 162r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sibren Pieters Molenaar verkoper q.q. Bargebuurt 22 1789 263 163v
MOLENAAR, SJOERD Sjoerd Molenaar naastligger ten oosten Rozengracht 19 1753 253 127r
MOLENAAR, SIEBREN vroedsman Sybren P. Molenaar verkoper q.q. Kerkpoortstraat 27 1789 263 166r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sybren Pieters Molenaar verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sybren Pieters Molenaar verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS vroedsman Sybren Pieters Molenaar verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS wijlen Sybren Pieters Molenaar koopman verkoper Rozengracht 1797 265 313r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS wijlen Sybren Pieters Molenaar erflater Rozengracht 1797 265 313r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS wijlen Sybren Pieters Molenaar koopman verkoper Rozengracht 1797 265 313r
MOLENAAR, SIEBREN PIETERS wijlen Sybren Pieters Molenaar erflater Rozengracht 1797 265 313r
MOLENAAR, TRIJNTJE Trijntje Molenaar koper Voorstraat 33 1805 267 183v
MOLENAAR, TRIJNTJE Trijntje Molenaar huurder Voorstraat 33 1805 267 183v
MOLENAAR, RIENK Rienck Molenaer naastligger ten zuiden Zuidersteeg 2 1692 243 22v
MOLENAAR, RIENK de erfgenamen van wijlen Rinke Molenaer naastligger ten westen Zuiderpoortsmolen 1 1706 244 313v
MOLENAAR, SJOERD PIETERS Sjoerd Pyters Molenaer koper door niaar van 1/2 Rozengracht 19oost 1722 246 127v
MOLENAAR, SJOERD PIETERS Sjoerd Pyters Molenaer koper huis, plaats, tuin Rozengracht NZ 1722 246 129v
MOLENAAR, TIJS GERRITS Tijs Gerrits Molenaer verkoper Bildtstraat 22 1714 245 207v
PIETERS, JAN de weduwe van Jan Pytters Molentie naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid 1669 239 210v
, PIETER de woning van Pieter Molentie naastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter 1660 238 56r
, PIETER de woning van Pieter Molentie naastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter 1675 240 181v
, PIETER de kamer van Pyter Molentie naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1663 238 21va
, PIETER de kamer van Pyter Molentie naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v
IENTES, PIETER Pyter Inties Molentie, c.u. koper huis en hofke Both Apothekerstraat 15noord 1651 236 152v
, PIETER Pytter Molentie verkoper Scheerstraat 6 1655 237 27r
, PIETER Pytter Molentie naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ 1655 237 52r
, PIETER Pytter Molentie naastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter 1664 238 219r
, PIETER Pytter Molentie naastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter 1664 238 223v
, PIETER Pytter Molentie naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 11 1667 239 85v
, PIETER de woning van Pytter Molentie naastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter 1670 240 24r
IENTES, PIETER waaruit verstorven is Pytter Inties Molentie bewoner Brouwersstraat 19achter 1672 240 78v
, PIETER Pieter Molentje verkoper Fabrieksstraat 1664 238 211v
MOL, Anthonio de Moll bewaarder van de tafel van leningen koper q.q. Hofstraat 17 1614 229 230v
MOL, ANTONIUS Anthonys de Moll bewaarder van de tafel van leningen koper q.q. Hofstraat 17 1614 229 228v
MOLLEMA, C. C. Mollema koopman naastligger ten noorden Lanen 71een_achter 1807 267 292r
MOLLEMA, C. C. Mollema naastligger ten westen Voorstraat 54 1807 267 347r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman koper huis Voorstraat 36 het Hoff van Friesland 1792 264 34v
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman verkoper van 1/32 Zuiderhaven 53 1801 266 47v
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman koper Nutstraat 6 1803 266 260r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman koper Nutstraat 4 1803 266 260r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman koper Nutstraat 2 1803 266 260r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman koper Nutstraat 2achter 1803 266 260r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman koper Zuiderhaven 71 1804 267 45r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman verkoper Voorstraat 36 1805 267 113v
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman koper 1/2 huis Noorderhaven 62 1806 267 256r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema, q.q. koopman huurder (p.j.) Schoolstraat 2 1807 268 6r
MOLLEMA, KORNELIS Cornelis Mollema koopman koper huis Zoutsloot 37 1808 268 62r
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema koper 25/32 huis en pakhuis Zuiderhaven 53 1801 266 47v
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema eigenaar van 7/32 Zuiderhaven 53 1801 266 47v
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema verkoper Zuiderhaven 53 1802 266 101r
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema koper Voorstraat 16 1805 267 132ar
MOLLEMA, GERBEN Gerben Mollema verkoper q.q. Heiligeweg 2 1786 262 134r
MOLLEMA, GERBEN Gerben Mollema verkoper q.q. Brouwersstraat 1 1786 262 136r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema mr. gortmaker verkoper q.q. Noordijs 1 1765 256 129v
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema mr. gortmaker verkoper q.q. Rommelhaven 11 1765 256 130v
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema koopman koper 1/2 huis en tuintje Hoogstraat 21 1772 258 18r
MOLLEMA, HEIN burgervaandrig Hein Mollema koopman verkoper q.q. Noorderhaven 40 1775 258 228v
MOLLEMA, HEIN burgervaandrig Hein Mollema koopman verkoper q.q. Zoutsloot 33achter 1775 258 231r
MOLLEMA, HEIN burgervaandrig Hein Mollema koopman verkoper q.q. Hoogstraat 21 1776 258 262r
MOLLEMA, HEIN burgervaandrig Hein Mollema koopman koper huis Heiligeweg 2 1776 259 15v
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema naastligger ten zuiden Heiligeweg 2 1776 259 15v
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema protesteert Noorderhaven 24 1784 261 200r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema protesteert q.q. Noorderhaven 24 1784 261 200r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema verkoper q.q. Noorderhaven 61 1785 261 273r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema verkoper q.q. Noorderhaven 59 1785 261 273r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema verkoper q.q. Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema koopman verkoper q.q. Achterstraat 1785 261 282r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema koopman verkoper q.q. Zoutsloot 105 1785 261 283r
MOLLEMA, HEIN Hein Mollema koopman verkoper q.q. Liemendijk 1785 261 308r
MOLLEMA, HEIN de minderjarige kinderen van wijlen Hein Mollema koopman verkoper Heiligeweg 2 1786 262 134r
MOLLEMA, HEIN de minderjarige kinderen van Hein Mollema koopman verkoper Brouwersstraat 1 1786 262 136r
MOLLEMA, HEIN Heyn Mollema naastligger ten westen Hoogstraat 23 1772 258 47r
MOLLEMA, HEIN Heyn Mollema naastligger ten westen Droogstraat 26 1772 258 47r
MOLLEMA, HEIN Heyn Mollema naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1780 259 307v
MOLLEMA, KORNELIS Kornelis Mollema koopman verkoper Zoutsloot 37 1809 268 216r
MOLLEMA, LIJSBET Lijsbeth Mollema koper Noorderhaven 62 1793 264 92v
MOLLEMA, LIJSBET Lijsbeth Mollema huurder Noorderhaven 62 1793 264 92v
, BALT Baltus Molts winkelier koper door niaar huis Karremanstraat 14 1769 257 136v
, BALT Baltus Molts koopman koper huis en drie grote weefgetouwen Karremanstraat 18 1771 257 202v
, BALT Baltus Molts winkelier koper 1/2 huis Droogstraat 37 1772 258 12r
, BALT Baltus Molts koopman en winkelier koper huis Liemendijk NZ 1772 258 17r
, BALT Baltus Molts winkelier koper huisn en weefwinkel Liemendijk ZZ 1772 258 35v
, BALT Baltus Molts winkelier naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1772 258 35v
, BALT Baltus Molts koper huis Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
, BALT Baltus Molts koopman verkoper Liemendijk NZ 1776 258 250r
, BALT Baltus Molts naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1777 259 32v
, BALT Baltus Molts naastligger ten zuiden Karremanstraat 15 1782 260 272r
, BALT Baltus Moltsz koopman verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 65 1782 261 3r
, BALT Baltus Moltsz naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1783 261 41v
, BALT het testament van wijlen Baltus Moltsz verkoper Karremanstraat 1788 263 1r
, BALTHASAR Balthasar Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1778 259 94r
, BALT Baltus Moltz koper huis Karremanstraat 12 1765 256 107r
, BALT Baltus Moltz stokersknecht geniaarde koper Liemendijk OZ 1768 257 78v
, BALT Baltus Moltz koper hof en zomerhuis Liemendijk NZ de Noordermolen 1769 257 102r
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Karremanstraat 10 1774 258 161v
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1774 258 161v
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Zoutsloot 67 1774 258 184r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten oosten Karremanstraat 17 1774 258 185r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 17 1774 258 185r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1775 258 198v
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67 1775 258 235r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten westen Zoutsloot 71 1777 259 63r
, BALT Baltus Moltz koopman verkoper van 1/2 Droogstraat 37 1777 259 89v
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 16 1778 259 108r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1778 259 108r
, BALT Baltus Moltz koopman koper woning Karremanstraat 17 1778 259 140v
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 17 1778 259 140v
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 17 1778 259 140v
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1778 259 155r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten westen Zoutsloot 71 1781 260 107r
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Karremanstraat 11 1782 260 310r
, BALT Baltus Moltz koopman koper woning Achterstraat 18 1782 260 310r
, BALT de erfgenamen van wijlen Baltus Moltz naastligger ten westen Zoutsloot 71 1787 262 238v
, BALT de erfgenamen van wijlen Baltus Moltz naastligger ten noorden Zoutsloot 71 1787 262 238v
, BALT Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 12 1788 262 251r
, BALT Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 30 1788 262 253v
, BALT Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 10 1788 262 255r
, BALT het testament van wijlen Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 18 1788 262 256v
, BALT de nagelaten boedel van wijlen Baltus Moltz verkoper Zoutsloot 67 1788 262 258r
TAMMES, LIEUWE Lieuwe Tammes Moninckhuys koper provisioneel huis Bildtstraat 19 1613 229 150r
, ABRAHAM Abraham Monna bewoner Liemendijk ZZ 1772 258 35v
MONSMA, IDS DIRKS Ids Dirks Monsma rogmolenaar koper huis Bildtstraat 9 1787 262 216r
MONSMA, IDS DIRKS wijlen Ids Dirks Monsma verkoper Bildtstraat 9 1798 265 81v
MONSMA, OTTE AUKES Otte Auckes Monsma koper huis met een loods, plaats en tuintje Nieuwstraat 33 1697 243 273r
MONSMA, OTTE AUKES Otte Auckes Monsma koper huis met schoenlappershuisje ter zijde Hoogstraat 43 1702 244 146v
MONSMA, SIEMEN FOEKES wijlen Symon Foeckes Monsma kapitein koper Zuiderhaven 77oost 1668 239 148v
, BERTRAM Bertrand Monvielle, c.u. huurder Karremanstraat 21 1787 262 223v
, Bettrang Monvielle, c.u. huurder William Boothstraat WZ 1788 263 62r
, JOHANNES Joannes Moock ? drossaard en rentmeester van Terschelling verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
MOOI, JOHANNES Johannes Mooi naastligger ten westen Hofstraat 21midden 1765 256 135r
MOLEN, KORNELIS Cornelis van der Moolen, minderjarige vrijgezel koper huis en bakkerij Zoutsloot 61 1779 259 171r
MOLEN, J. de weduwe van J. van der Moolen naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1806 267 211r
MOLEN, JAN Jan van der Moolen koper Zoutsloot 61 1779 259 171r
MOLEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Moolen koopman verkoper Brouwersstraat 22 1803 266 182r
MOLEN, JAN JANS wijlen Jan Jans van der Moolen pottenbakker verkoper Bildtstraat 16 1805 267 116v
MOLEN, JAN JANS de weduwe van Jan Janse van der Moolen naastligger ten noorden Bildtstraat 18 1796 264 338v
MOLEN, JAN JANS de weduwe van Jan Jansen van der Moolen naastligger ten noorden Bildtstraat 18 1804 267 8v
MOLEN, TJEBBE Tjebbe van der Moolen naastligger ten oosten Voorstraat 81twee_achter 1795 264 261v
MOLENAAR, AREND HENDRIKS Ane Hendriks Moolenaar