Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ma  Me  Mi  Mo  Mu  My  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, HENDRIK Henrick Maackal naastligger ten zuiden Hondenstraat 5a 1626 231 109r0
, LIJSBET Elisabeth de Maber koper Sint Odolphisteeg 10 1694 243 117r0
, LIJSBET Elisabeth de Mabes verkoper Sint Odolphisteeg 10 1707 245 29v0
, Sjurdts Macall naastligger ten westen onbekend 1600 228 208r0
AISES, FREERK Freddrik Ayses Machui koper 4 pm braakliggend greidland ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v0
AISES, FREERK Freddrik Ayses Machui koper 4 pm braakliggend greidland ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v0
AISES, FREERK Freddrik Ayses Machui koper 4 pm braakliggend greidland ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v0
AISES, FREERK niaarnemer Freddrik Ayses Machui naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v0
AISES, FREERK niaarnemer Freddrik Ayses Machui naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v0
AISES, FREERK niaarnemer Freddrik Ayses Machui naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v0
, SJOERD Syourdt Maeckall naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1601 228 260v0
, JAN Jan Maers huurder deel ([totale huur]) Nieuwstraat 6 1759 254 220v0
, JAN Jan Maers huurder deel ([totale huur]) Nieuwstraat 8 1759 254 220v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes koper twee huizen naast en aan elkaar strekkende noordwaarts tot aan de ringmuur met de uitgang in de brede steeg ten westen van het kleinste huis Lanen 33 1615 229 254v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes koper twee huizen naast en aan elkaar strekkende noordwaarts tot aan de ringmuur met de uitgang in de brede steeg ten westen van het kleinste huis Lanen 33 1615 229 254v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1615 229 254v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1615 229 254v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1615 229 282r0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1615 229 282r0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u. naastligger ten noorden Lanen 33 1615 229 282r0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u. naastligger ten noorden Lanen 33 1615 229 282r0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes verkoper Lanen 33 1615 229 282r0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes verkoper Lanen 33 1615 229 282r0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes naastligger ten westen Rozengracht 10 1613 229 142v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes naastligger ten westen Rozengracht 10 1613 229 142v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes verkoper Lanen 70 1613 229 172v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes verkoper Lanen 70 1613 229 172v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes koper huis Lanen 37 1612 229 124r0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes koper huis Lanen 37 1612 229 124r0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1613 229 139v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1613 229 139v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter 1613 229 139v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter 1613 229 139v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes koper twee huissteden Rozengracht 8 1612 229 100v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes koper twee huissteden Rozengracht 8 1612 229 100v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes koper twee huissteden Rozengracht 8 1612 229 100v0
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pyters Maes koper twee huissteden Rozengracht 8 1612 229 100v0
MAAS, FRANS PIETERS Frans Pieters van der Maes koper huis met loods en ledige plaats Lanen 28 1615 229 273r0
MAAS, FRANS PIETERS Frans Pieters van der Maes koper huis met loods en ledige plaats Lanen 28 1615 229 273r0
MAAS, FRANS PIETERS Frans Pieters van der Maes koper huis met loods en ledige plaats Schritsen 19 1615 229 273r0
MAAS, FRANS PIETERS Frans Pieters van der Maes koper huis met loods en ledige plaats Schritsen 19 1615 229 273r0
MAAS, PIETER Pieter Maes naastligger ten oosten Lanen 1599 228 145r0
, PIETER Pieter Maessen naastligger ten westen Lanen 72 1597 228 71v0
, ARJEN Adriano Maetio professor astronomie universiteit Franeker verkoper ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v0
MAGEMA, LIEUWE Livius Magema, c.u. verkoper Kerkpad 14 1668 239 143r0
MAGEMA, LIEUWE wijlen Livius Magema gerechtsbode verkoper Schritsen 35 1680 241 98r0
MAGEMA, LIEUWE Livius Magema, c.u. verkoper Zuiderstraat 1668 239 143v0
MAGEMA, LIEUWE wijlen Livius Magema gerechtsbode verkoper Zuiderhaven ZZ 1680 241 76r0
, LIEUWE wijlen Livius Maggama gerechtsbode verkoper Schritsen 36 1680 241 60v0
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arjens Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 41 1696 243 257r0
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arjens Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 41 1696 243 257r0
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arjens Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 41 1696 243 257r0
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arriens Mahiu koopman koper huis Steenhouwersstraat 3 1696 243 220v0
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arriens Mahiu koopman koper huis Steenhouwersstraat 3 1696 243 220v0
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arriens Mahiu koopman koper huis Steenhouwersstraat 3 1696 243 220v0
MAHIU, AISE ARJENS de hof van Aise Arriens Mahiu naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 3 1696 243 220v0
MAHIU, AISE ARJENS de hof van Aise Arriens Mahiu naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 3 1696 243 220v0
MAHIU, AISE ARJENS de hof van Aise Arriens Mahiu naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 3 1696 243 220v0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu koopman koper 1/6 huis en houtstek Noorderhaven 39 1702 244 167v0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu koopman koper 1/6 huis en houtstek Noorderhaven 39 1702 244 167v0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu koopman koper 1/6 huis en houtstek Noorderhaven 39 1702 244 167v0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu koopman eigenaar van 5/6 Noorderhaven 39 1702 244 167v0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu koopman eigenaar van 5/6 Noorderhaven 39 1702 244 167v0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu koopman eigenaar van 5/6 Noorderhaven 39 1702 244 167v0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu houtkoper naastligger ten westen Noorderhaven 41 1690 242 323r0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu houtkoper naastligger ten westen Noorderhaven 41 1690 242 323r0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu houtkoper naastligger ten westen Noorderhaven 41 1690 242 323r0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu koopman koper 1/2 huis en houtstek genaamd de Drie Parochien Noorderhaven 39 de Drie Parochien 1702 244 162r0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu koopman koper 1/2 huis en houtstek genaamd de Drie Parochien Noorderhaven 39 de Drie Parochien 1702 244 162r0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahiu koopman koper 1/2 huis en houtstek genaamd de Drie Parochien Noorderhaven 39 de Drie Parochien 1702 244 162r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1741 250 152v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1741 250 152v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiu koopman verkoper Noorderhaven 101 1752 253 1v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiu koopman verkoper Noorderhaven 101 1752 253 1v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiu koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiu koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiu koper erf en tuin Zuiderhaven 6 1727 247 18r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiu koper erf en tuin Zuiderhaven 6 1727 247 18r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Fedderick Aises Mahiu koopman verkoper q.q. Bildtstraat 18 1725 246 222v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Fedderick Aises Mahiu koopman verkoper q.q. Bildtstraat 18 1725 246 222v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Fedderick Aises Mahiu koopman verkoper q.q. Bildtstraat 18 1725 246 222v0
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Rozengracht 2 1753 253 119r0
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Noorderhaven 39 1753 253 120r0
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Noorderhaven 63 1753 253 121r0
MAHIU, FEDDRIK wijlen Feddrik Aiises Mahiu koopman erflater Noorderhaven 21 1753 253 122r0
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman verkoper Noorderhaven 101 1752 253 1v0
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1752 252 214v0
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu reversaalhouder Romastraat 4west 1753 253 66r0
MAHIU, FEDDRIK AISES wijlen Feddrik Aises Mahiu koopman erflater Droogstraat 5 1754 253 157v0
MAHIU, FEDDRIK AISES wijlen Feddrik Aises Mahiu koopman erflater Droogstraat 5 1754 253 157v0
MAHIU, FEDDRIK AISES wijlen Feddrik Aises Mahiu koopman erflater Droogstraat 5 1754 253 157v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aisses Mahiu koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aisses Mahiu koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aisses Mahiu koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r0
MAHIU, FREERK AISES Freddrik Ayses Mahiu koopman verkoper q.q. Kruisstraat 10west 1728 247 74v0
MAHIU, FREERK AISES Freddrik Ayses Mahiu koopman verkoper q.q. Kruisstraat 10west 1728 247 74v0
MAHIU, FREERK AISES Freddrik Ayses Mahiu koopman verkoper q.q. Kruisstraat 10west 1728 247 74v0
MAHIU, FREERK AISES Frederik Aises Mahiu koopman verkoper Nieuwstraat 18 1723 246 157r0
MAHIU, FREERK AISES Frederik Aises Mahiu koopman verkoper Nieuwstraat 18 1723 246 157r0
MAHIU, FREERK AISES Frederik Aises Mahiu koopman verkoper Nieuwstraat 18 1723 246 157r0
MAHIU, KLAAS Klaes R. Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1746 251 116r0
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahiu koopman koper q.q. 1/4 grondpacht van 62-00-00 gg ten zuiden van Harlingen 1708 245 74v0
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahiu koopman koper q.q. 1/4 grondpacht van 62-00-00 gg ten zuiden van Harlingen 1708 245 74v0
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahiu koopman koper q.q. 1/4 grondpacht van 62-00-00 gg ten zuiden van Harlingen 1708 245 74v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 25 1702 244 148v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 25 1702 244 148v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 25 1702 244 148v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu verkoper Voorstraat 56oost 1712 245 176r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu verkoper Voorstraat 56oost 1712 245 176r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu verkoper Voorstraat 56oost 1712 245 176r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman koper ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman koper ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman koper ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman verkoper q.q. Kruisstraat 10west 1728 247 74v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman verkoper q.q. Kruisstraat 10west 1728 247 74v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu koopman verkoper q.q. Kruisstraat 10west 1728 247 74v0
MAHIU, REIER ARJENS pakhuis van Reyer Arjens Mahiu koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 10 1726 246 265r0
MAHIU, REIER ARJENS pakhuis van Reyer Arjens Mahiu koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 10 1726 246 265r0
MAHIU, REIER ARJENS pakhuis van Reyer Arjens Mahiu koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 10 1726 246 265r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu verkoper q.q. Noorderhaven 72 1687 242 207r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu verkoper q.q. Noorderhaven 72 1687 242 207r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu verkoper q.q. Noorderhaven 72 1687 242 207r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu verkoper q.q. Zuidergat 19 1712 245 185r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu verkoper q.q. Zuidergat 19 1712 245 185r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahiu verkoper q.q. Zuidergat 19 1712 245 185r0
MAHIU, AISE ARJENS de erfgenamen van wijlen Aytse Arjens Mahu naastligger ten noorden Noordijs 9 1726 246 273v0
MAHIU, AISE ARJENS de erfgenamen van wijlen Aytse Arjens Mahu naastligger ten noorden Noordijs 9 1726 246 273v0
MAHIU, AISE ARJENS de erfgenamen van wijlen Aytse Arjens Mahu naastligger ten noorden Noordijs 9 1726 246 273v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahu, meerderjarig vrijgezel koper door niaar ratione vicinitatis grond en ledige stede Zuiderhaven 10 1726 246 265r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahu, meerderjarig vrijgezel koper door niaar ratione vicinitatis grond en ledige stede Zuiderhaven 10 1726 246 265r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahu naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1727 247 18r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahu naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1727 247 18r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahu naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1727 247 18r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahu naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1727 247 18r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahu koopman koper Zuiderhaven 6 1727 247 18r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahu koopman koper Zuiderhaven 6 1727 247 18r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahu koopman koper Zuiderhaven 6 1727 247 18r0
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arjens Mahui naastligger ten westen Noorderhaven 41 1679 241 6ra0
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arjens Mahui naastligger ten westen Noorderhaven 41 1679 241 6ra0
MAHIU, AISE ARJENS Aise Arjens Mahui naastligger ten westen Noorderhaven 41 1679 241 6ra0
MAHIU, ANDRIES de weduwe van wijlen Andries Mahui huurder Zuiderhaven 11 1742 250 260r0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahui houtkoper koper huis Rozengracht 2 1687 242 163v0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahui houtkoper koper huis Rozengracht 2 1687 242 163v0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahui houtkoper koper huis Rozengracht 2 1687 242 163v0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahui naastligger ten westen Droogstraat 7 1686 242 124r0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahui naastligger ten westen Droogstraat 7 1686 242 124r0
MAHIU, AISE ARJENS Ayse Arjens Mahui naastligger ten westen Droogstraat 7 1686 242 124r0
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui geniaarde koper Hoogstraat 33oost 1739 250 79v0
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui niaarnemer q.q. Rozengracht 15 1739 250 16r0
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui koopman niaarnemer q.q. Rozengracht 17 1739 250 16r0
MAHIU, KLAAS Claas R. Mahui koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 19 1745 251 99v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen Noorderkade 13 1737 249 157v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen Noorderkade 13 1737 249 157v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui verkoper Noorderkade 13 1737 249 157v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui verkoper Noorderkade 13 1737 249 157v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman verkoper q.q. Lanen 16 1737 249 210r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman verkoper q.q. Lanen 16 1737 249 210r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1739 250 41r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1739 250 41r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1747 251 178r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1747 251 178r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen Noorderhaven 65 1739 250 41v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen Noorderhaven 65 1739 250 41v0
MAHIU, KLAAS REIERS het pakhuis van Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Noorderhaven 99 1733 248 256v0
MAHIU, KLAAS REIERS het pakhuis van Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Noorderhaven 99 1733 248 256v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman koper dwarshuis, hof en achterhuis Noordijs 15 1738 249 352v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman koper dwarshuis, hof en achterhuis Noordijs 15 1738 249 352v0
MAHIU, KLAAS R. Claes R. Mahui naastligger ten westen Lombardstraat NZ 1742 250 255r0
MAHIU, KLAAS R. Claes R. Mahui naastligger ten westen Lombardstraat NZ 1742 250 255r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper door niaar huis en pakhuis of houtstek Noorderhaven 99 1729 247 227v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper door niaar huis en pakhuis of houtstek Noorderhaven 99 1729 247 227v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper 1/3 huis Havenplein 22 1735 249 89v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper 1/3 huis Havenplein 22 1735 249 89v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper door niaar huis genaamd het Moriaantje, ledige plaats Noorderhaven 101 het Moriaantje 1728 247 146r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper door niaar huis genaamd het Moriaantje, ledige plaats Noorderhaven 101 het Moriaantje 1728 247 146r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper door niaar woning Droogstraat 16 1728 247 147r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper door niaar woning Droogstraat 16 1728 247 147r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman naastligger ten westen Droogstraat NZ 1733 248 231r0
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman naastligger ten westen Droogstraat NZ 1733 248 231r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Bildtstraat 16 1715 245 255r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Bildtstraat 16 1715 245 255r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Bildtstraat 16 1715 245 255r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui verkoper q.q. Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Ayses Mahui koopman verkoper Nieuwstraat 50 1748 251 245v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Ayses Mahui koopman verkoper Nieuwstraat 50 1748 251 245v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Ayses Mahui koopman verkoper Nieuwstraat 50 1748 251 245v0
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Mahui naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1746 251 117v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Lanen 16 1737 249 210r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Lanen 16 1737 249 210r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Lanen 16 1737 249 210r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Noordijs 15 1738 249 352v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Noordijs 15 1738 249 352v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Noordijs 15 1738 249 352v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven 1 1738 249 354r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven 1 1738 249 354r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven 1 1738 249 354r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman naastligger ten westen Noorderhaven 103 1751 252 144v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman naastligger ten westen Noorderhaven 103 1751 252 144v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman naastligger ten westen Noorderhaven 103 1751 252 144v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Noorderhaven 103 1751 252 144v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Noorderhaven 103 1751 252 144v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Noorderhaven 103 1751 252 144v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Rapenburg 12tuin 1728 247 134r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Rapenburg 12tuin 1728 247 134r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Rapenburg 12tuin 1728 247 134r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5oost 1732 248 129r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5oost 1732 248 129r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5oost 1732 248 129r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Zuiderhaven 12 1732 248 131r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Zuiderhaven 12 1732 248 131r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Zuiderhaven 12 1732 248 131r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5west 1732 248 132v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5west 1732 248 132v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman cedent Hondenstraat 5west 1732 248 132v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 10 1749 252 24v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 10 1749 252 24v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 10 1749 252 24v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman koper 8 pm greidland waarop huis, schuur en wagenhuis ten noorden van Harlingen 1749 251 285v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman koper 8 pm greidland waarop huis, schuur en wagenhuis ten noorden van Harlingen 1749 251 285v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui koopman koper 8 pm greidland waarop huis, schuur en wagenhuis ten noorden van Harlingen 1749 251 285v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Schritsen 42 1730 247 322v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Schritsen 42 1730 247 322v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Ayses Mahui verkoper q.q. Schritsen 42 1730 247 322v0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aytses Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven ZZ 1728 247 99r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aytses Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven ZZ 1728 247 99r0
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aytses Mahui koopman verkoper q.q. Rommelhaven ZZ 1728 247 99r0
MAHIU, FEDDRIK ALLES Fedrik Ayles Mahui koopman verkoper q.q. Noorderhaven 44 1731 248 64r0
MAHIU, FEDDRIK ALLES Fedrik Ayles Mahui koopman verkoper q.q. Noorderhaven 44 1731 248 64r0
MAHIU, FEDDRIK ALLES Fedrik Ayles Mahui koopman verkoper q.q. Noorderhaven 44 1731 248 64r0
MAHIU, FREERK Frederik Aytzes Mahui koopman verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r0
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koopman verkoper Zuiderhaven 19zuid 1715 245 251r0
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koopman verkoper Zuiderhaven 19zuid 1715 245 251r0
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koopman verkoper Zuiderhaven 19zuid 1715 245 251r0
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koper provisioneel ca. 1 pm land met huis, hof, schuur en beide drooghuizen Noorderkade 1 1712 245 317r0
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koper provisioneel ca. 1 pm land met huis, hof, schuur en beide drooghuizen Noorderkade 1 1712 245 317r0
MAHIU, REIER ARJENS Rejer Arjens Mahui koper provisioneel ca. 1 pm land met huis, hof, schuur en beide drooghuizen Noorderkade 1 1712 245 317r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Rapenburg 12tuin 1728 247 134r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Rapenburg 12tuin 1728 247 134r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Rapenburg 12tuin 1728 247 134r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Achterstraat 12 1699 244 31r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Achterstraat 12 1699 244 31r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Achterstraat 12 1699 244 31r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Achterstraat 14 1699 244 31r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Achterstraat 14 1699 244 31r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Achterstraat 14 1699 244 31r0
MAHIU, REIER ARJENS de tuin van Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 9 1689 242 287r0
MAHIU, REIER ARJENS de tuin van Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 9 1689 242 287r0
MAHIU, REIER ARJENS de tuin van Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 9 1689 242 287r0
MAHIU, REIER ARJENS de hof van Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 9 1684 242 42v0
MAHIU, REIER ARJENS de hof van Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 9 1684 242 42v0
MAHIU, REIER ARJENS de hof van Reyer Arjens Mahui naastligger ten oosten Droogstraat 9 1684 242 42v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 16 1702 244 160v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 16 1702 244 160v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 16 1702 244 160v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui verkoper q.q. Zuidergat 21 1702 244 161v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui verkoper q.q. Zuidergat 21 1702 244 161v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui verkoper q.q. Zuidergat 21 1702 244 161v0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman koper door niaar ratione vicinitatis Zuiderhaven 10 1726 246 265r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman koper door niaar ratione vicinitatis Zuiderhaven 10 1726 246 265r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman koper door niaar ratione vicinitatis Zuiderhaven 10 1726 246 265r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Zoutsloot 24 1699 244 17r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Zoutsloot 24 1699 244 17r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Zoutsloot 24 1699 244 17r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 34west 1705 244 287r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 34west 1705 244 287r0
MAHIU, REIER ARJENS Reyer Arjens Mahui koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 34west 1705 244 287r0
MAIRE, JAN Jan la Maire boekverkoper verkoper Voorstraat 68 1637 234 41r0
MAIRE, JAN de heer Jan Maire boekverkoper koper 1/2 huis Voorstraat 68 1637 234 34r0
, de heer Majeur verkoper Midlumerlaan 1670 240 30v0
, ARJEN Adriaan Majeur naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1688 242 257v0
, ARJEN Adriaen Majeur koper huis Hofstraat 47oost 1682 241 193v0
, ARJEN de weduwe van wijlen Adriaan Majoor naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18 1709 245 96v0
, ARJEN de weduwe van wijlen Adriaen Majoor naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18 1713 245 188v0
, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adriaen Majoor naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1718 246 33r0
, Aerrien Majoor naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1691 242 353v0
, ARJEN Arjen Majoor naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1698 243 354r0
, NOEL Noel Malza bontwever verkoper Kerkpoortstraat 5achter 1766 256 205r0
MAMMINGA, JOUKE burgemeester Joucke Mamminga verkoper Voorstraat 87 1694 243 73r0
MAMMINGA, burgemeester Jouco Mamminga verkoper Voorstraat 89een_achter 1695 243 154r0
MAMMINGA, JOUKE burgemeester Jouke Mamminga verkoper Rommelhaven 16 1694 243 74v0
, JAN Jan Mannory koopman verkoper Zuiderhaven 4 1773 258 67v0
, JAN Jan Mannory koopman koper huis Zuiderhaven 4 1771 257 201v0
, THOMAS wijlen Thomas van der Marck, vrijheer tot Leur verkoper Lombardstraat 2 1683 241 266r0
, HANS Hans Mardorff glasmaker niaarnemer Spekmarkt 6 1619 230 187r0
, HANS Hans Mardorff glasmaker naastligger ten zuiden Spekmarkt 6 1619 230 187r0
, HENDRIK Hendrick Mardoue koper huis, schuur en ledige plaats Voorstraat 38 1620 230 213v0
MARGADANT, J. wijlen J. Margadant koper Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r0
MARGADANT, JANKE JOHANNES Jantje Johannes Margadant verkoper Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v0
MARGADANT, JANKE JOHANNES Jantje Johannes Margadant verkoper Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v0
MARGADANT, JANKE JOHANNES Jantje Johannes Margadant koper huis Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r0
MARGADANT, JANKE JOHANNES Jantje Johannes Margadant koper huis Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r0
MARGADANT, JOHANNES de weduwe van wijlen Johannes Margadant huurder beneden (p.w.) Vijverstraat 2 1802 266 122v0
MARNSTRA, Marnstra procureur verkoper q.q. Noorderhaven 31een_achter 1722 246 148v0
MARNSTRA, als bewoner Marnstra procureur naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r0
MARNSTRA, de weduwe van wijlen Marnstra notaris verhuurder voor 1 jaar Voorstraat 14 1700 244 57r0
MARNSTRA, ANNE Anne Marnstra notaris verkoper Noorderhaven 98een_achter 1801 265 308r0
MARNSTRA, DOMINICUS oud burgemeester Dominicus Marnstra notaris verkoper van 1/3 Droogstraat 18 1753 253 70r0
MARNSTRA, DOMINICUS Dominicus Marnstra notaris verkoper Schoolsteeg 1 1679 241 45v0
MARNSTRA, DOMINICUS burgervaandrig Dominicus Marnstra notaris koper door niaar kamer Schoolsteeg 1 1678 241 4v0
MARNSTRA, DOMINICUS burgerhopman Dominicus Marnstra, c.u. notaris huurder (p.j.) Voorstraat 10 1688 242 221v0
MARNSTRA, GEERTJE Geertje Marnstra verkoper van 1/3 Droogstraat 18 1753 253 70r0
MARNSTRA, GRIETJE Griette Marnstra verkoper Zoutsloot 42 1708 245 73v0
MARNSTRA, GRIETJE Griette Marnstra verkoper Fabrieksstraat 22 1708 245 73v0
MARNSTRA, GRIETJE Griette Marnstra verkoper Fabrieksstraat 24 1708 245 73v0
MARNSTRA, JAN MINNES wijlen Jan Minnes Marnstra contrarolleur erflater Zoutsloot 42 1695 243 138r0
MARNSTRA, JAN MINNES wijlen Jan Minnes Marnstra contrarolleur erflater Zoutsloot 42 1695 243 138r0
MARNSTRA, JAN MINNES wijlen Jan Minnes Marnstra contrarolleur erflater Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
MARNSTRA, JAN MINNES wijlen Jan Minnes Marnstra contrarolleur erflater Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
MARNSTRA, JAN MINNES wijlen Jan Minnes Marnstra contrarolleur erflater Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
MARNSTRA, JAN MINNES wijlen Jan Minnes Marnstra contrarolleur erflater Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
MARNSTRA, JOHANNES Johannes Marnstra verkoper Zoutsloot 42 1708 245 73v0
MARNSTRA, JOHANNES Johannes Marnstra verkoper Fabrieksstraat 22 1708 245 73v0
MARNSTRA, JOHANNES Johannes Marnstra verkoper Fabrieksstraat 24 1708 245 73v0
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman Minne Jansen Marnstra verkoper q.q. Voorstraat 73 1689 242 281r0
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman Minne Jansen Marnstra verkoper q.q. Voorstraat 73 1689 242 281r0
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman Minne Jansen Marnstra verkoper q.q. Sint Jacobstraat 15 1689 242 281r0
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman Minne Jansen Marnstra verkoper q.q. Sint Jacobstraat 15 1689 242 281r0
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman Minne Jansen Marnstra geniaarde koper Voorstraat 21 1690 242 316r0
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman Minne Jansen Marnstra geniaarde koper Voorstraat 21 1690 242 316r0
MARNSTRA, MINNE JANS wijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstra erflater Zoutsloot 42 1695 243 138r0
MARNSTRA, MINNE JANS wijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstra erflater Zoutsloot 42 1695 243 138r0
MARNSTRA, MINNE JANS wijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstra erflater Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
MARNSTRA, MINNE JANS wijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstra erflater Fabrieksstraat 22 1695 243 138r0
MARNSTRA, MINNE JANS wijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstra erflater Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
MARNSTRA, MINNE JANS wijlen burgerhopman Minne Jansen Marnstra erflater Fabrieksstraat 24 1695 243 138r0
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman Minne Jansen Marnstra verkoper Voorstraat 10 1684 242 28r0
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman Minne Jansen Marnstra verkoper Voorstraat 10 1684 242 28r0
MARNSTRA, MINNE JANS Minne Jansen Marnstra naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1680 241 116v0
MARNSTRA, MINNE JANS Minne Jansen Marnstra naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1680 241 116v0
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman Minne Jansen Marnstra verkoper q.q. Voorstraat 11west 1689 242 281r0
MARNSTRA, MINNE JANS burgerhopman Minne Jansen Marnstra verkoper q.q. Voorstraat 11west 1689 242 281r0
MARNSTRA, PETRUS Petrus Marnstra procureur postulant koper huis Droogstraat 18 1751 252 177v0
MARNSTRA, PIETER Pieter Marnstra verkoper Zoutsloot 42 1708 245 73v0
MARNSTRA, PIETER Pieter Marnstra verkoper Fabrieksstraat 22 1708 245 73v0
MARNSTRA, PIETER Pieter Marnstra verkoper Fabrieksstraat 24 1708 245 73v0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper van 1/3 Droogstraat 18 1753 253 70r0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra winkelier koper Noorderhaven 98 1754 253 166v0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra koper kamer of pakhuis Noorderhaven 98een_achter 1764 256 73r0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1781 260 56r0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten noorden Noorderhaven 98een_achter 1764 256 73r0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra koper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra mr. grofsmid koper door niaar huis Scheerstraat 11 1777 259 80v0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten noorden Scheerstraat 7 1781 260 25v0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper en reversaalhouder Karremanstraat 20 1775 258 198v0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper Noorderhaven 98 1787 262 225v0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra koper huis Kerkpoortstraat 2 1771 257 194v0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper en reversaalhouder onbekend 1775 258 203v0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1773 258 83r0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra koper woning Noorderhaven 98een_achter 1766 256 185r0
MARNSTRA, RINSKE Rinske Marnstra naastligger ten noorden Noorderhaven 98een_achter 1766 256 185r0
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNES de crediteuren van Trijntie Minnes Marnstra verkoper Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNES de crediteuren van Trijntie Minnes Marnstra verkoper Fabrieksstraat 22 1715 245 247v0
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNES de crediteuren van Trijntie Minnes Marnstra verkoper Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
MARNSTRA, TRIJNTJE MINNES de crediteuren van Trijntie Minnes Marnstra verkoper Fabrieksstraat 24 1715 245 247v0
, JAKOB Jacobus Maroi mr. chirurgijn verkoper Vijverstraat 6 1699 244 12v0
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper q.q. Voorstraat 77 1724 246 208r0
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper q.q. Noorderhaven 76 1724 246 209r0
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper q.q. Noorderhaven 78 1724 246 209r0
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper q.q. Voorstraat 33 1724 246 209v0
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper q.q. Noorderhaven 90 1724 246 210v0
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper q.q. Zuiderhaven 38een_achter 1724 246 211r0
, KORNELIS Cornelis de Marre kassier in de Bank van Lening verkoper q.q. Hofstraat 5 1724 246 211v0
MARS, B. B. Mars commies naastligger ten zuiden Bildtstraat 19 1810 268 351r0
MARS, BEREND Barend Mars commies ter recherche Admiraliteit in Friesland koper huis Bildtstraat 21 1807 267 294v0
MARS, JAN JANS Jan Jansen Mars bewoner Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v0
MARS, JAN JANS Jan Jansen Mars bewoner Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v0
MARSUM, ALEXANDER Alexander van Marssum apotheker verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v0
MARSUM, LIJSBET Elisabeth van Marssum, meerderjarige dochter verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v0
MARSUM, JAKOB zijn innocente broeder Jacobus van Marssum, innocent verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v0
MARSUM, MARGARETA Margareta van Marssum verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v0
MARSUM, MARTEN Martinus van Marssum apotheker verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v0
MARSUM, wijlen Grietie van Marsum koper Rommelhaven 8 1659 237 204v0
MARSUM, MARGARETA Magrita van Marsum verkoper Rommelhaven 8 1660 238 5va0
MARSUM, MARGARETA Magrita van Marsum verkoper Rommelhaven 8een_achter 1660 238 5va0
MARSUM, MARGARETA Margarita van Marsum verkoper Rozengracht 14 1659 237 238r0
MARSUM, MARGARETA Margarita van Marsum verkoper Rozengracht 14achter 1659 237 238r0
MARSUM, MARGARETA Margarita van Marsum verkoper Zuiderhaven ZZ 1659 237 238r0
MARTENS, GRIETJE JANS Grietie Jans Martens verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18 1627 231 162r0
MARTENS, GRIETJE JANS Grietie Jans Martens verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18 1627 231 162r0
MARTENS, GRIETJE JANS Grietie Jans Martens koper huis Roeperssteeg OZ 1626 231 131r0
MARTENS, GRIETJE JANS Grietie Jans Martens koper huis Roeperssteeg OZ 1626 231 131r0
MARTENS, GRIETJE JANS Grietie Jans Martens verpachter grond Roeperssteeg OZ 1626 231 131r0
MARTENS, GRIETJE JANS Grietie Jans Martens verpachter grond Roeperssteeg OZ 1626 231 131r0
, FREERK Fredrik Marting naastligger ten westen Rozengracht 22 1788 262 285v0
MARTINI, ANTJE Anna Martini koper Voorstraat 26 1699 243 401v0
MARTINI, ANTJE Anna Martini, voor zich en haar kinderen verkoper Voorstraat 26 1718 245 309r0
MARTINI, REGNERUS dr. Regnerus Martini protesteert vanwege een hypotheek van 13 juni 1593 Noorderhaven 82 1615 229 264r0
MARTINI, REGNERUS dr. Regnerus Martini protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 102 1613 229 182r0
, HANS wijlen Hans Martorff verkoper Schritsen 67 1624 230 377r0
, de tuin van Martyni kapitein naastligger ten noorden Zuiderhaven 63 1754 253 151v0
MAASSEN, DIRK Dirck Masen naastligger ten oosten Rozengracht 2 1611 229 66v0
MAASSEN, DIRK Dirck Masen naastligger ten oosten Rozengracht 4 1611 229 66v0
MAASSEN, DIRK Dirck Masen naastligger ten oosten Rozengracht 6 1611 229 66v0
MAST, MARTEN MICHIELS Marten Michielsen Mast, c.u. verver huurder (p.j.) Lanen 86 1692 242 376r0
MAST, MARTEN MICHIELS Marten Michielsen Mast, c.u. verver huurder (p.j.) Lanen 86 1692 242 376r0
, DIRK Dierck Mastenbroeck naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1617 230 90v0
, mevrouw Matack naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1791 263 324r0
, PIETER wijlen Pieter Matack kapitein onder de artilleristen in dienst van de staat koper Noorderhaven 43 1789 263 110r0
, EVERT als bewoner mr. Evert Matius naastligger ten westen Scheerstraat 8midden 1659 237 185r0
, EVERT mr. Evert Matius naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1659 237 191r0
JANS, EVERT mr. Evert Jans Matius verkoper q.q. Scheerstraat 6 1647 236 5v0
JANS, EVERT mr. Evert Jans Matius verkoper q.q. Scheerstraat 6 1647 236 5v0
, JAN Jan Mayre boekverkoper koper Voorstraat 68 1629 232 101r0
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazet trekveerschipper koper huis bestaande uit een paardenstal en kamer Nieuwstraat 10 1755 253 243v0
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazet trekveerschipper koper huis bestaande uit een paardenstal en kamer Nieuwstraat 10 1755 253 243v0
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazet trekveerschipper koper huis bestaande uit een paardenstal en kamer Nieuwstraat 12 1755 253 243v0
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazet trekveerschipper koper huis bestaande uit een paardenstal en kamer Nieuwstraat 12 1755 253 243v0
MECIMA, J. J. Mecima, c.u. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r0
MECIMA, J. J. Mecima naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra0
MECIMA, J. vroedsman J. Mecima naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter 1777 259 39r0
MECIMA, J. J. Mecima naastligger ten westen Liemendijk NZ 1776 258 250r0
MECIMA, JAKOB Jacobus Mecima koopman koper 1/2 huis en hof Nieuweburen 25 Pasveer 1779 259 159r0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman verkoper Nieuweweg 11 1780 259 289v0
MECIMA, JOHANNES de boedel van wijlen Johannes Mecima verkoper van 3/6 Kerkpoortstraat 27 1789 263 166r0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman koper huis, tuin en achterhuis Noorderhaven 101 1779 259 199r0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima eigenaar van 1/2 Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1772 258 35v0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima naastligger ten oosten Scheerstraat 7 1781 260 25v0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima, n.u. naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1771 257 235r0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman in drogerijen verkoper Schritsen 1oost 1781 260 26v0
MECIMA, JOHANNES de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecima verkoper Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker koper huis Voorstraat 94 de Spijkerton 1769 257 128v0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima naastligger ten westen Scheerstraat 11 1773 258 70v0
MECIMA, JOHANNES de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecima verkoper Noorderhaven 101 1790 263 182v0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman verkoper Scheerstraat 9 1784 261 204r0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima verkoper Nieuweburen 25 1780 259 298v0
MECIMA, JOHANNES de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecima verkoper Droogstraat 55 1790 263 182v0
MECIMA, JOHANNES de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Johannes Mecima verkoper Liemendijk 1790 263 185r0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker verkoper Voorstraat 94 1779 259 185r0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima, n.u. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker koper 1/2 huis of zwavelraffinaderij Bildtpoort (gebied) 1779 259 188v0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima apotheker eigenaar van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1779 259 188v0
MECIMA, JOHANNES vroedsman Johannes Mecima apotheker verkoper Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koopman verkoper Bildtstraat 3 1784 261 135r0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima koper door niaar huis met weefwinkel voor vier getouwen Zoutsloot 1 1777 259 40v0
MECIMA, JOHANNES Johannes Mecima naastligger ([blijkens een niaar]) Zoutsloot 1 1777 259 40v0
MECIMA, JOHANNES Johannis Mecima, c.u. naastligger ten westen Scheerstraat 11 1777 259 80v0
MECIMA, MINKE Meinsje Mecima verkoper ten noorden van Harlingen 1802 266 163r0
MECIMA, MINKE Meinsje Mecima eigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen 1803 266 288r0
, JOHANNES Johannes Mecimae koopman verkoper Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r0
, JOHANNES Johannes Mecimae koopman koper huis Droogstraat 55 1783 261 25r0
, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Medagten verkoper Hoogstraat 7 1749 252 2v0
MEDALEN, FETJE JANS Fettie Jans Medalen verkoper Lanen 40 1784 261 246v0
MEDALEN, FETJE JANS Fettie Jans Medalen verkoper Lanen 40 1784 261 246v0
MEDALEN, FETJE Fettje J. Medalen koper Schritsen 54 1779 259 180v0
MEDALEN, FETJE JANS wijlen Fettje Jans Medalen verkoper q.q. Schritsen 54 1785 261 275r0
MEDALEN, FETJE JANS wijlen Fettje Jans Medalen verkoper q.q. Schritsen 54 1785 261 275r0
MEDALEN, FETJE JANS de boedel van wijlen Fettje Jans Medalen verkoper van 3/4 Hofstraat 35 1785 261 276r0
MEDALEN, FETJE JANS de boedel van wijlen Fettje Jans Medalen verkoper van 3/4 Hofstraat 35 1785 261 276r0
MEDALEN, FETJE JANS Fettje Jans Medalen koper Lanen 40 1778 259 128v0
MEDALEN, FETJE JANS Fettje Jans Medalen koper Lanen 40 1778 259 128v0
KLASES, PIETER Pyter Claeses Meedtie naastligger ten westen Schritsen 23 1681 241 127r0
KLASES, PIETER Pyter Claeses Meedtie naastligger ten westen Schritsen 23 1681 241 127r0
KLASES, PIETER Pyter Claeses Meedtie naastligger ten westen Schritsen 23 1681 241 127r0
, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Meelkers naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4 1667 239 79v0
MEELMAN, KLAAS het huis van Claes Meelman naastligger ten zuiden Rozenstraat 2 1627 232 22r0
, FROUKJE Frouck Meeltis verkoper Noorderhaven 98 1700 244 49r0
, FROUKJE Frouckie Meeltis verkoper Heiligeweg 31 1700 244 51r0
MEER, ANNE de tuin van Anne van der Meer naastligger ten noorden Molenpad 11 1722 246 135v0
MEER, KASPER Casper ter Meer verkoper van 1/10 Hofstraat 29 1752 252 209r0
MEER, FROUKJE JANS Froukjen Jans van der Meer koper Noorderhaven 72 1773 258 78v0
MEER, FROUKJE JANS Froukjen Jans van der Meer koper Noorderhaven 72 1773 258 78v0
MEER, FROUKJE JANS wijlen Frouwkje Jans van der Meer erflater Noorderhaven 72 1808 268 45v0
MEER, FROUKJE JANS wijlen Frouwkje Jans van der Meer erflater Noorderhaven 72 1808 268 45v0
MEER, GEERTJE TJEERDS Geertje Tjeerds van der Meer koper huis Schritsen 66 1802 266 172v0
MEER, GEERTJE TJEERDS Geertje Tjeerds van der Meer koper huis Schritsen 66 1802 266 172v0
MEER, TJEERD Tjeerd van der Meer verkoper van 1/10 Schritsen 49 1796 264 318v0
, JOHANNA Johanna Meerbeek koper Heiligeweg 68 1810 269 66v0
, JOHANNA Johanna Meerbeek huurder Heiligeweg 68 1810 269 66v0
PIETERS, FRANS Frans Pieters van der Meers reidmaker geniaarde koper Lanen ZZ 1611 229 40v0
PIETERS, FRANS Frans Pieters van der Meers reidmaker geniaarde koper Lanen ZZ 1611 229 40v0
METER, AUKJE Aukje Meeter huurder Comediesteeg 6 1807 267 345r0
, PIETER Pieter Meetie naastligger ten oosten Zuiderstraat 10 1749 252 24v0
DOUWES, PIETER Pieter Douwes Meetie schipper koper door niaar Zuiderstraat 10 1749 252 24v0
DOUWES, PIETER Pieter Douwes Meetie schipper koper door niaar Zuiderstraat 10 1749 252 24v0
DOUWES, PIETER Pieter Douwes Meetie schipper koper door niaar Zuiderstraat 10 1749 252 24v0
, PIETER Pyter Meetie naastligger ten westen Schritsen 23 1678 241 11v0
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetie naastligger ten westen Schritsen 23 1680 241 114r0
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetie naastligger ten westen Schritsen 23 1680 241 114r0
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetie naastligger ten westen Schritsen 23 1680 241 114r0
DOUWES, PIETER Pyter Douwes Meetie schipper huurder Grote Ossenmarkt 12 1732 248 127v0
DOUWES, PIETER Pyter Douwes Meetie schipper huurder Grote Ossenmarkt 12 1732 248 127v0
DOUWES, PIETER Pyter Douwes Meetie schipper huurder Grote Ossenmarkt 12 1732 248 127v0
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters Meetje, c.u. huurder Schritsen 60 1756 254 39v0
PIETERS, DOUWE Douwe Pyters Meetje, c.u. huurder Schritsen 60 1756 254 39v0
KLASES, PIETER Pieter Claessen Meetje naastligger ten westen Nieuweweg 11 1717 245 280v0
KLASES, PIETER Pieter Claessen Meetje naastligger ten westen Nieuweweg 11 1717 245 280v0
KLASES, PIETER Pieter Claessen Meetje naastligger ten westen Nieuweweg 11 1717 245 280v0
DOUWES, PIETER wijlen Pieter Douwes Meetje verkoper Zuiderstraat 12 1764 256 25r0
DOUWES, PIETER wijlen Pieter Douwes Meetje verkoper Zuiderstraat 12 1764 256 25r0
DOUWES, PIETER wijlen Pieter Douwes Meetje verkoper Zuiderstraat 12 1764 256 25r0
DOUWES, PIETER wijlen Pieter Douwes Meetje verkoper Zuiderstraat 10 1764 256 26v0
DOUWES, PIETER wijlen Pieter Douwes Meetje verkoper Zuiderstraat 10 1764 256 26v0
DOUWES, PIETER wijlen Pieter Douwes Meetje verkoper Zuiderstraat 10 1764 256 26v0
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetje naastligger ten westen Schritsen 23 1724 246 198r0
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetje naastligger ten westen Schritsen 23 1724 246 198r0
KLASES, PIETER Pyter Claesen Meetje naastligger ten westen Schritsen 23 1724 246 198r0
DOUWES, PIETER Pytter Douwes Meetje grootschipper koper huis en hof Zuiderstraat 12 1748 251 210r0
DOUWES, PIETER Pytter Douwes Meetje grootschipper koper huis en hof Zuiderstraat 12 1748 251 210r0
DOUWES, PIETER Pytter Douwes Meetje grootschipper koper huis en hof Zuiderstraat 12 1748 251 210r0
MEILSMA, de kamer en hof van Meilsma secretaris naastligger ten oosten Achterstraat 23 1661 238 8va0
MEILSMA, de kamer en hof van Meilsma secretaris naastligger ten noorden Achterstraat 23 1661 238 8va0
MEILSMA, de hof van Meilsma secretaris naastligger ten oosten Anjelierstraat 16 1661 238 8va0
MEILSMA, de hof van Meilsma secretaris naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 117r0
MEILSMA, het huis van Meilsma secretaris naastligger ten westen Voorstraat 40 1671 240 66v0
MEILSMA, kamer en hof van Meilsma secretaris naastligger ten oosten Achterstraat 1661 238 80r0
MEILSMA, CATHARINA Catharina Meilsma verkoper Noorderhaven 22 1731 248 68r0
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacob Meilsma naastligger ten westen Klaverbladstraat WZ 1659 237 241v0
MEILSMA, JAKOB de ingang naar de hof van Jacob Meilsma naastligger ten noorden Klaverbladstraat WZ 1659 237 241v0
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma secretaris Vijf Deelen Zeedijken naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1679 241 39v0
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma secretaris Vijf Deelen Zeedijken naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1679 241 39v0
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper Liemendijk NZ 1679 241 39v0
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten zuiden Weverstraat 1655 237 51v0
MEILSMA, JAKOB de weduwe van wijlen Jacobus Meilsma secretaris verkoper Liemendijk ZZ 1689 242 301v0
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma, c.u. secretaris Vijf Deelen Zeedijken koper hof met bomen en planten, prieel of belvedere, kamer en een paardenstal onbekend 1669 239 200r0
MEILSMA, JAKOB grondpacht uit de hof van Jacobus Meilsma secretaris eigenaar perceel Achterstraat 33 1679 241 30r0
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma apotheker koper kamer, hof met belvedere of zomerhuis Achterstraat 33 1658 237 172av0
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma apotheker verkoper Weverstraat 1659 237 199r0
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma, c.u. apotheker koper hof met prieel Weverstraat 1655 237 14r0
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma apotheker geniaarde koper Voorstraat 62 1656 237 88r0
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten westen Vijver WZ 1659 238 4r0
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1658 237 171v0
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten westen Klaverbladstraat 2 1666 239 61r0
MEILSMA, JAKOB Jacobus Meilsma koper van 1/3 Karremanstraat 20 1658 237 173r0
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten westen Klaverbladstraat 2 1658 237 173v0
MEILSMA, JAKOB de hof van secretaris Jacobus Meilsma naastligger ten westen Liemendijk NZ 1671 240 37r0
MEILSMA, PETRUS ds. Petri Meilsma naastligger ten westen Voorstraat 49 1659 237 189r0
MEILSMA, REINOU Reinnoutie Meilsma koper Voorstraat 26achter 1696 243 231v0
MEILSMA, REINOU Reinoutie Meilsma koper Voorstraat 26achter 1696 243 231r0
MEILSMA, REINOU Reinoutje Meilsma verkoper Voorstraat 46 1707 245 37r0
MEILSMA, Reynutie Meilsma koper Voorstraat 46 1699 244 24r0
MEINARDA, ANTJE Anna Theodora Meinarda koper Hoogstraat 32 1802 266 160v0
, BEERTJE Beerdtje Meindershagen winkelierse verkoper Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v0
, BERENDJE Beerntje Meinertshage koper Grote Ossenmarkt 14 1745 251 58v0
, ROELOF Roelof Meints smakschipper koper huis Grote Bredeplaats 4 1777 259 46r0
, ROELOF Roelof W. Meints geniaarde koper Hondenstraat 4 1790 263 275v0
, ROELOF de weduwe van wijlen Roelof Meints naastligger ten westen Vijver 4 1808 268 133r0
W., ROELOF oud burgemeester Roelof W. Meints koopman koper huis Hondenstraat 8 1801 266 32v0
W., ROELOF oud burgemeester Roelof W. Meints koopman koper huis Hondenstraat 8 1801 266 32v0
, ROELOF Roelof Meintz naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1803 266 229v0
, ROELOF burgemeester Roelof Meintz verkoper q.q. Poortje 7 1790 263 222r0
W., ROELOF wijlen oud burgemeester Roelof W. Meintz koopman verwandelaar Hondenstraat 2 1807 267 343v0
W., ROELOF wijlen oud burgemeester Roelof W. Meintz koopman verwandelaar Hondenstraat 2 1807 267 343v0
W., ROELOF Roelof W. Meintz naastligger ten westen Hondenstraat 10 1804 267 71r0
W., ROELOF Roelof W. Meintz naastligger ten westen Hondenstraat 10 1804 267 71r0
MEJONTSMA, MARIA Maria Teresia Mejontsma verkoper Voorstraat 67 1677 241 2v0
MELLEMA, ALBERT Albert Mellema mr. wagenmaker huurder houtstek (p.j.) Hoogstraat 10 1697 243 275r0
MELLEMA, ALBERT het houtstek van Albert Mellema naastligger ten zuiden Hoogstraat 10 1704 244 242v0
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendriks Mellema naastligger ten noorden Voorstraat 77 1706 244 312v0
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendriks Mellema naastligger ten noorden Voorstraat 77 1706 244 312v0
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendriks Mellema, c.s. mr. wagenmaker naastligger ten noorden Voorstraat 83 1724 246 210r0
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendriks Mellema, c.s. mr. wagenmaker naastligger ten noorden Voorstraat 83 1724 246 210r0
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendrix Mellema mr. wagenmaker koper houtstek Rommelhaven 5 1697 243 297r0
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS Albert Hendrix Mellema mr. wagenmaker koper houtstek Rommelhaven 5 1697 243 297r0
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS het houtstek van Albert Hendrix Mellema naastligger ten zuiden Hoogstraat 10 1697 243 300r0
MELLEMA, ALBERT HENDRIKS het houtstek van Albert Hendrix Mellema naastligger ten zuiden Hoogstraat 10 1697 243 300r0
MELLEMA, HENDRIK ALBERTS wijlen Hendrik Alberts Mellema wagenmaker erflater Rommelhaven 2 1748 251 227v0
MELLEMA, HENDRIK ALBERTS wijlen Hendrik Alberts Mellema wagenmaker erflater Rommelhaven 2 1748 251 227v0
MELLEMA, HENDRIK ALBERTS wijlen Hendrik Alberts Mellema wagenmaker erflater Rommelhaven 2 1748 251 227v0
MELLEMA, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuue Mellema naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 235 13v0
MELLEMA, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuue Mellema naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 13v0
MELLEMA, IETJE ALBERTS Yttie Alberts Mellema koper Heiligeweg 70 1739 250 42v0
MELLEMA, IETJE ALBERTS Yttie Alberts Mellema koper Heiligeweg 70 1739 250 42v0
MELLEMA, IETJE ALBERTS Yttie Alberts Mellema koper Heiligeweg 70 1739 250 42v0
MELLINGA, CATHARINA Vrouwe Catharina van Mellinga verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v0
, GERRIT de weduwe van wijlen Gerrit Melsma naastligger ten westen Achterstraat 45 1646 235 222r0
MENALDA, burgemeester Menalda naastligger ten noorden Voorstraat 97 1720 246 90r0
MENALDA, de stal van de weduwe van wijlen burgemeester Menalda naastligger ten oosten Noordijs 1 1731 248 36r0
MENALDA, het pakhuis van burgemeester Menalda naastligger ten westen Noordijs 10 1720 246 92r0
MENALDA, de weduwe Menalda naastligger ten westen onbekend 1728 247 112v0
MENALDA, vroedsman Menalda verkoper van 1/3 Zuiderplein 3 1728 247 139r0
MENALDA, burgemeester Menalda naastligger ten noorden Bildtstraat 5 1732 248 135r0
MENALDA, de weduwe van wijlen Menalda verpachter grond Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v0
MENALDA, de weduwe Menalda verpachter grond Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r0
MENALDA, de weitwasserij van oud burgemeester Menalda naastligger ten westen Zoutsloot 106noord 1723 246 171v0
MENALDA, burgemeester Menalda naastligger ten noorden Zoutsloot 106zuid 1714 245 217v0
MENALDA, de weduwe van wijlen burgemeester Menalda naastligger ten westen Scheerstraat 4 1741 250 148r0
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper van 1/4 Voorstraat 97achter 1737 249 187v0
MENALDA, AALTJE vrouw Aaltje Menalda verkoper Bildtstraat 3 1755 253 201r0
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper Prinsenstraat 4 1761 255 83v0
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper Noordijs 3 1774 258 137v0
MENALDA, ANTJE Anna Menalda koper Noorderhaven 77 1803 266 184r0
MENALDA, E. wijlen E. J. Menalda erflater Franekereind 40 1777 259 58r0
MENALDA, IEKE Eeke Menalda oud mr. bakker en koopman koper woning en weefwinkel Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r0
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten oosten Lanen 41 1773 258 121v0
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot OZ 1774 258 170v0
MENALDA, IEKE Eeke Menalda oud mr. bakker koper woning Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v0
MENALDA, IEKE Eeke Menalda, c.s. naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 16 1769 257 108r0
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot OZ 1771 257 221v0
MENALDA, IEKE Eeke Menalda koopman verkoper q.q. Zuiderplein 3 1764 256 85r0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda koopman koper huis Weverstraat 10 1765 256 90v0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda koopman koper huis Weverstraat 10 1765 256 90v0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda mr. kleinbakker koper huis en hof Franekereind 40 1750 252 83r0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda mr. kleinbakker koper huis en hof Franekereind 40 1750 252 83r0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1763 255 192v0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1763 255 192v0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda oud mr. bakker koper woning Kleine Kerkstraat 14 1766 256 193r0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda oud mr. bakker koper woning Kleine Kerkstraat 14 1766 256 193r0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1749 252 29r0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1749 252 29r0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda koopman koper grote tuin Weverstraat 10 1766 256 182v0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda koopman koper grote tuin Weverstraat 10 1766 256 182v0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1754 253 183r0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1754 253 183r0
MENALDA, IEKE JANS de tuin van Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Weverstraat 10 1766 256 182v0
MENALDA, IEKE JANS de tuin van Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Weverstraat 10 1766 256 182v0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1758 254 154v0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1758 254 154v0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1753 253 38v0
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1753 253 38v0
MENALDA, IEKE Eke Menalda koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 26 1766 256 152v0
MENALDA, IEKE Eke Menalda verkoper Weverstraat 10 1769 257 127v0
MENALDA, IEKE de tuin van Eke Menalda naastligger ten noorden Klaverbladstraat 5 1766 256 183r0
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menalda mr. bakker koper huis Lanen 43 1739 250 67v0
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menalda mr. bakker koper huis Lanen 43 1739 250 67v0
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1766 256 164v0
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1766 256 164v0
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r0
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Franekereind 40 1777 259 58r0
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Lanen 43 1777 259 59r0
MENALDA, JAN Jan Menalda verkoper Zuiderhaven 57 1777 259 60r0
MENALDA, P. P. Menalda naastligger ten zuiden Schritsen 12 1783 261 68v0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman koper dwarshuis Franekereind 34 1781 260 123v0
MENALDA, POPPE [de geniaarde] Poppe Menalda naastligger ten westen Havenplein 10 1780 259 266r0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman koper hof met deftige vrugtbomen en soomerhuis Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten oosten Rapenburg 7 1794 264 185r0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman verkoper Voorstraat 86 1784 261 195v0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda verkoper Kleine Kerkstraat 14 1804 267 55r0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda, e.a. naastligger ten oosten Voorstraat 84 1779 259 202v0
MENALDA, POPPE Poppe E. Menalda naastligger ten oosten Voorstraat 84 1778 259 134v0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten westen Rapenburg NZ 1787 262 222v0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1787 262 222v0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman verkoper q.q. Wasbleek 1762 255 128v0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman verkoper Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1803 266 230v0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman verkoper q.q. Scheerstraat 3 1762 255 130r0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman geniaarde koper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe E. Menalda koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1783 261 16r0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman koper huis Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten oosten Molenpad 14 1809 268 242v0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten oosten Molenpad 16 1809 268 242v0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1806 267 191r0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker en koopman koper huis en weefwinkel Weverstraat 1 1771 257 240v0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Fabrieksstraat WZ 1777 259 57r0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda koopman naastligger ten noorden Brouwersstraat 28 1788 262 262v0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman verkoper Brouwersstraat 28 1788 262 262v0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Franekereind 40 1777 259 58r0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman koper huis Romastraat 29 1781 260 83v0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Vissersstraat 8 1769 257 105v0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Lanen 43 1777 259 59r0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1778 259 118v0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker en koopman verkoper onbekend 1781 260 33v0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1786 262 132r0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker verkoper Zuiderhaven 57 1777 259 60r0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1786 262 132r0
MENALDA, POPPE het onlangs gekochte huis van de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten oosten Romastraat 27 1802 266 137r0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman verkoper Romastraat 29 1782 260 307v0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker geniaarde koper Havenplein 6 1780 259 253r0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda verkoper van 1/3 Noorderhaven 89 1785 261 259v0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe E. Menalda verkoper Noorderhaven 89 1791 263 345r0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koper Romastraat 29 1802 266 141r0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1773 258 82r0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman naastligger ten noorden Moriaanstraat 7 1784 261 162r0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koper van 1/2 Noorderhaven 89 1790 263 198r0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman verkoper Moriaanstraat 7 1784 261 162r0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman naastligger ten oosten Moriaanstraat 9 1784 261 163v0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman naastligger ten noorden Moriaanstraat 9 1784 261 163v0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman verkoper Moriaanstraat 9 1784 261 163v0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda koopman geniaarde koper Brouwersstraat 11 1773 258 87r0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten zuiden Schritsen 12 1784 261 165r0
MENALDA, POPPE Poppe Menalda verkoper q.q. Heiligeweg 40 1762 255 176r0
MENALDA, POPPE wijlen Poppe Menalda koopman verkoper Franekereind 34 1782 260 252r0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda verkoper Vissersstraat 8 1779 259 168r0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda verkoper Vissersstraat 8 1779 259 168r0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda verkoper Vissersstraat 8 1779 259 168r0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda huurder Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda huurder Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda huurder Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda koopman verkoper Fabrieksstraat 4 1778 259 127v0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda naastligger ten westen Voorstraat 90 1771 257 213r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda naastligger ten westen Voorstraat 90 1771 257 213r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda naastligger ten westen Voorstraat 90 1771 257 213r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda naastligger ten westen Hofstraat 1 1774 258 148v0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda naastligger ten westen Hofstraat 1 1774 258 148v0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda naastligger ten westen Hofstraat 1 1774 258 148v0
MENALDA, POPPE IEKES wijlen Poppe Eekes Menalda koopman verkoper q.q. Romastraat 29 1789 263 145r0
MENALDA, POPPE IEKES wijlen Poppe Eekes Menalda koopman verkoper q.q. Romastraat 29 1789 263 145r0
MENALDA, POPPE IEKES wijlen Poppe Eekes Menalda koopman verkoper q.q. Romastraat 29 1789 263 145r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda mr. bakker en koopman koper huis Vissersstraat 8 1773 258 107r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda mr. bakker en koopman koper huis Vissersstraat 8 1773 258 107r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda mr. bakker en koopman koper huis Vissersstraat 8 1773 258 107r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda mr. bakker koper woning Vissersstraat 8 1767 257 25r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda mr. bakker koper woning Vissersstraat 8 1767 257 25r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda mr. bakker koper woning Vissersstraat 8 1767 257 25r0
MENALDA, POPPE IEKES de tuin van Poppe Ekes Menalda naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
MENALDA, POPPE IEKES de tuin van Poppe Ekes Menalda naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
MENALDA, POPPE IEKES de tuin van Poppe Ekes Menalda naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper fraai huis Brouwersstraat 26 1766 256 152v0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper fraai huis Brouwersstraat 26 1766 256 152v0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper fraai huis Brouwersstraat 26 1766 256 152v0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper huis Brouwersstraat 27 1772 258 1r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper huis Brouwersstraat 27 1772 258 1r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper huis Brouwersstraat 27 1772 258 1r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper huis annex koekenbakkerij; met woonkelder Voorstraat 86 1761 255 88r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper huis annex koekenbakkerij; met woonkelder Voorstraat 86 1761 255 88r0
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper huis annex koekenbakkerij; met woonkelder Voorstraat 86 1761 255 88r0
MENALDA, REIN SIKKES oud burgemeester Rein Sickes Menalda huurder zolders (p.j.) Noorderhaven 68 1723 246 177r0
MENALDA, REIN SIKKES oud burgemeester Rein Sickes Menalda huurder zolders (p.j.) Noorderhaven 68 1723 246 177r0
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1742 250 272v0
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1742 250 272v0
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda afgewezen niaarnemer Zoutsloot 106noord 1722 246 150r0
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda afgewezen niaarnemer Zoutsloot 106noord 1722 246 150r0
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen Zoutsloot 106noord 1722 246 150r0
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen Zoutsloot 106noord 1722 246 150r0
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda, c.u. koper pakhuis Voorstraat 97achter 1721 246 94r0
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda, c.u. koper pakhuis Voorstraat 97achter 1721 246 94r0
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda verkoper Hondenstraat 3 1720 246 79v0
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda verkoper Hondenstraat 3 1720 246 79v0
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen Zoutsloot 106noord 1724 246 196v0
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen Zoutsloot 106noord 1724 246 196v0
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda koper huis Prinsenstraat 4 1725 246 246r0
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda koper huis Prinsenstraat 4 1725 246 246r0
MENALDA, REIN SIKKES Oud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda, c.u. koper huis Scheerstraat 2 1714 245 228r0
MENALDA, REIN SIKKES Oud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda, c.u. koper huis Scheerstraat 2 1714 245 228r0
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda, c.u. naastligger ten oosten Noordijs 1 1714 245 230v0
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda, c.u. naastligger ten oosten Noordijs 1 1714 245 230v0
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1727 246 309r0
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1727 246 309r0
MENALDA, REIN SIKKES de weduwe van wijlen burgemeester Rein Sikkes Menalda naastligger ten westen Noordijs 10 1735 249 87r0
MENALDA, REIN SIKKES de weduwe van wijlen burgemeester Rein Sikkes Menalda naastligger ten westen Noordijs 10 1735 249 87r0
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van wijlen Reinder Sickes Menalda naastligger ten oosten Noordijs 1 1737 249 180r0
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van wijlen Reinder Sickes Menalda naastligger ten oosten Noordijs 1 1737 249 180r0
MENALDA, REINER SIKKES wijlen burgemeester Reinder Sickes Menalda erflater Voorstraat 97achter 1737 249 187v0
MENALDA, REINER SIKKES wijlen burgemeester Reinder Sickes Menalda erflater Voorstraat 97achter 1737 249 187v0
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van wijlen Reiner Sikkes Menalda naastligger ten noorden Bildtstraat 5 1741 250 189r0
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van wijlen Reiner Sikkes Menalda naastligger ten noorden Bildtstraat 5 1741 250 189r0
MENALDA, REIN SIKKES wijlen Reyn Sickes Menalda verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v0
MENALDA, REIN SIKKES wijlen Reyn Sickes Menalda verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v0
MENALDA, REIN SIKKES wijlen burgemeester Reyn Sikkes Menalda koper Noordijs 9 1728 247 65v0
MENALDA, REIN SIKKES wijlen burgemeester Reyn Sikkes Menalda koper Noordijs 9 1728 247 65v0
MENALDA, SIKKE de weduwe van wijlen Sicco Menalda naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 9 1742 250 270r0
MENALDA, SIKKE wijlen burgemeester Sicco Menalda verkoper Zoutsloot 121 1754 253 169r0
MENALDA, SIKKE wijlen burgemeester Sicco Menalda verkoper Gedempte Korte Zoutsloot OZ 1754 253 169r0
MENALDA, SIKKE oud burgemeester Sicco Menalda koopman verkoper van 1/4 Voorstraat 97achter 1737 249 187v0
MENALDA, SIKKE REINS oud burgemeester Sicco Reins Menalda verkoper Rommelhaven 26b 1739 250 5r0
MENALDA, SIKKE REINS oud burgemeester Sicco Reins Menalda verkoper Rommelhaven 26b 1739 250 5r0
MENALDA, SIKKE REINS burgemeester Sicco Reins Menalda koper pakhuis Roeperssteeg 2 1737 249 193r0
MENALDA, SIKKE REINS burgemeester Sicco Reins Menalda koper pakhuis Roeperssteeg 2 1737 249 193r0
MENALDA, SIKKE REINS wijlen oud burgemeester de heer Sicco Reins Menalda verkoper Roeperssteeg 2 1741 250 145v0
MENALDA, SIKKE REINS wijlen oud burgemeester de heer Sicco Reins Menalda verkoper Roeperssteeg 2 1741 250 145v0
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koper zoutkeet ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 121 1728 247 88r0
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koper zoutkeet ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 121 1728 247 88r0
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koper pakhuis en tuin ([voor de twee percelen in deze akte]) Gedempte Korte Zoutsloot OZ 1728 247 88r0
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koper pakhuis en tuin ([voor de twee percelen in deze akte]) Gedempte Korte Zoutsloot OZ 1728 247 88r0
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v0
MENALDA, SIKKE REINS vroedsman Sicke Reyns Menalda koper huis Rommelhaven 26b 1731 248 40v0
MENALDA, SIKKE REINS vroedsman Sicke Reyns Menalda koper huis Rommelhaven 26b 1731 248 40v0
MENALDA, SIKKE REINS vroedsman Sicke Reyns Menalda verkoper van 1/54 Noordermolen 1 1729 247 263v0
MENALDA, SIKKE REINS vroedsman Sicke Reyns Menalda verkoper van 1/54 Noordermolen 1 1729 247 263v0
MENALDA, SIKKE Sicko Menalda verkoper van 1/3 Lanen 1 1728 247 115r0
MENALDA, SIKKE REINS Sikke Reyns Menalda, c.u. koopman huurder (p.j.) Noordijs 9 1728 247 65v0
MENALDA, SIKKE REINS Sikke Reyns Menalda, c.u. koopman huurder (p.j.) Noordijs 9 1728 247 65v0
MENALDA, ULBE de weduwe van wijlen Ulbe Menalda naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda naastligger ten westen Achterstraat 1749 252 13v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda naastligger ten westen Achterstraat 1749 252 13v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker koper van 1/2 Hoogstraat 2 1740 250 127v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker koper van 1/2 Hoogstraat 2 1740 250 127v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda oud mr. bakker koper 1/2 huis Hoogstraat 2 1751 252 164v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda oud mr. bakker koper 1/2 huis Hoogstraat 2 1751 252 164v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda oud mr. bakker eigenaar van 1/2 Hoogstraat 2 1751 252 164v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda oud mr. bakker eigenaar van 1/2 Hoogstraat 2 1751 252 164v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker koper huis Kleine Kerkstraat 3 1736 249 116r0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker koper huis Kleine Kerkstraat 3 1736 249 116r0
MENALDA, ULBE JANS de weduwe van wijlen Ulbe Jans Menalda naastligger ten westen Liemendijk 14 1752 252 203v0
MENALDA, ULBE JANS de weduwe van wijlen Ulbe Jans Menalda naastligger ten westen Liemendijk 14 1752 252 203v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker verkoper Heiligeweg 70 1739 250 42v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker verkoper Heiligeweg 70 1739 250 42v0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda oud mr. bakker geniaarde koper Franekereind 26 1749 252 33r0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda oud mr. bakker geniaarde koper Franekereind 26 1749 252 33r0
MENALDA, ULBE JANS wijlen Ulbe Jans Menalda erflater Voorstraat 90 1754 253 177r0
MENALDA, ULBE JANS wijlen Ulbe Jans Menalda erflater Voorstraat 90 1754 253 177r0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda verkoper Hoogstraat 13 1734 248 326r0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda verkoper Hoogstraat 13 1734 248 326r0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda trekveerschipper geniaarde koper Brouwersstraat 21achter 1750 252 79r0
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda trekveerschipper geniaarde koper Brouwersstraat 21achter 1750 252 79r0
MENALDA, ULBE JANS wijlen Ulbe Janz Menalda verkoper Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r0
MENALDA, ULBE JANS wijlen Ulbe Janz Menalda verkoper Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r0
MENALDA, ULBE JANS de weduwe van wijlen Ulbe Janz Menalda naastligger ten westen Liemendijk 14 1754 253 156v0
MENALDA, ULBE JANS de weduwe van wijlen Ulbe Janz Menalda naastligger ten westen Liemendijk 14 1754 253 156v0
MENALDA, JANS Ulbo Jansen Menalda mr. bakker geniaarde koper Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v0
MENALDA, JANS Ulbo Jansen Menalda mr. bakker geniaarde koper Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda verkoper Voorstraat 90 1771 257 213r0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda verkoper Voorstraat 90 1771 257 213r0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper Achterstraat NZ 1766 256 217r0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper Achterstraat NZ 1766 256 217r0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda verkoper Hoogstraat 31 1774 258 175r0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda verkoper Hoogstraat 31 1774 258 175r0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper Liemendijk 1766 256 217r0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper Liemendijk 1766 256 217r0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper Liemendijk 1766 256 217r0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper Liemendijk 1766 256 217r0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper onbekend 1775 258 203v0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper onbekend 1775 258 203v0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda geniaarde koper Voorstraat 77 1749 251 256v0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda geniaarde koper Voorstraat 77 1749 251 256v0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper huis en plaats Hoogstraat 31 1775 258 232r0
MENALDA, WIEPKJE ULBES Wypkjen Ulbes Menalda koper huis en plaats Hoogstraat 31 1775 258 232r0
JANS, IEKE Eeke Jans Menalda [staat: Manolda] oud mr. bakker koper huis Schritsen 16 1757 254 90r0
JANS, IEKE Eeke Jans Menalda [staat: Manolda] oud mr. bakker koper huis Schritsen 16 1757 254 90r0
JANS, ULBE Ulbe Jans Menalda [staat: Menolda] oud mr. bakker koper woning Anjelierstraat 3 1746 251 122v0
JANS, ULBE Ulbe Jans Menalda [staat: Menolda] oud mr. bakker koper woning Anjelierstraat 3 1746 251 122v0
JANS, ULBE Ulbe Jans Menalda [staat: Menolda] oud mr. bakker koper woning Anjelierstraat 5 1746 251 122v0
JANS, ULBE Ulbe Jans Menalda [staat: Menolda] oud mr. bakker koper woning Anjelierstraat 5 1746 251 122v0
, JOHANNES Johannes Menaldum verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1627 232 31r0
, JOHANNES Johannes Menaldum verkoper q.q. Sint Jacobstraat 4 1627 232 31r0
, JOHANNES Johannes Menaldum verkoper q.q. Noorderhaven 112 1627 232 31r0
JANS, IEKE Eeke Jansen Menolda verkoper Brouwersstraat 28 1725 246 223r0
JANS, IEKE Eeke Jansen Menolda verkoper Brouwersstraat 28 1725 246 223r0
JANS, EELKE Eelke Jans Menolda, cum curatoribus koper huis en bakhuis Brouwersstraat 28 1721 246 105r0
JANS, EELKE Eelke Jans Menolda, cum curatoribus koper huis en bakhuis Brouwersstraat 28 1721 246 105r0
JANS, IEKE Eke Jans Menolda mr. bakker koper koolstek Zuiderhaven 81west 1735 249 48r0
JANS, IEKE Eke Jans Menolda mr. bakker koper koolstek Zuiderhaven 81west 1735 249 48r0
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u. mr. bakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 81west 1735 249 48r0
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u. mr. bakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 81west 1735 249 48r0
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u. mr. bakker naastligger ten noorden Zuiderhaven 81west 1735 249 48r0
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u. mr. bakker naastligger ten noorden Zuiderhaven 81west 1735 249 48r0
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda naastligger ten westen Liemendijk 14 1747 251 163r0
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda naastligger ten westen Liemendijk 14 1747 251 163r0
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda mr. bakker koper huis Hoogstraat 11 1739 250 68v0
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda mr. bakker koper huis Hoogstraat 11 1739 250 68v0
MENS, AUGUSTINUS JANS Augustinus Jans Mens kruidenier koper huis genaempt de Arcke van Noah Voorstraat 23 de Ark van Noach 1601 228 258r0
MENS, AUGUSTINUS JANS Augustinus Jans Mens kruidenier koper huis genaempt de Arcke van Noah Voorstraat 23 de Ark van Noach 1601 228 258r0
MENTES, als bewoner ds. Mentes naastligger ten oosten Zuiderhaven 23 1771 257 242v0
MENTES, als bewoner ds. Mentes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1771 257 242v0
MENTES, ds. Mentes naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1801 265 292r0
MENTES, ds. Mentes huurder (p.j.) Zuiderhaven 25 1771 257 245v0
MENTES, A. A. R. Mentes, c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 73 1793 264 91r0
MENTES, ALBERT eerwaarde heer Albertus Reen a Mentes predikant verkoper Hofstraat 13 1783 261 94r0
, JOHANNES de nagelaten boedel van wijlen Johannes Thomas Mentze mr. broekmaker erflater Anjelierstraat 16 1796 264 345r0
, JOHANNES wijlen Johannes Thomas Mentze mr. broekmaker verkoper Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r0
, JOHANNES wijlen Johannes Thomas Mentze mr. broekmaker verkoper Heiligeweg 38 1796 265 4r0
THOMAS, JOHANNES het sterfhuis en de boedel van wijlen Johannes Thomas Mentze mr. broekmaker verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1796 264 347r0
THOMAS, JOHANNES het sterfhuis en de boedel van wijlen Johannes Thomas Mentze mr. broekmaker verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1796 264 347r0
MEPPEL, van Meppel verkoper q.q. Lanen 20 1766 256 207r0
, HENDRIK Henricus van der Mercht verkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor 1779 259 190r0
, HENDRIK Hendrik Merkelbach huurder deel Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r0
, HENDRIK Hendrik Merkelbach koper huis Grote Kerkstraat 12 1791 263 352v0
, BEREND Beernt Mersman, c.u. huurder Kerkpoortstraat 11 1719 246 50v0
MESDAG, GILLES wijlen Gillis Mesdach verkoper Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
MESDAG, GILLES de onmondige weeskinderen van wijlen Gillis Mesdach verkoper Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
MESDAG, GILLES wijlen Gillis Mesdach verkoper Romastraat 1623 230 334v0
MESDAG, GILLES de onmondige weeskinderen van wijlen Gillis Mesdach verkoper Romastraat 1623 230 334v0
MESDAG, GILLES wijlen Gillis Mesdach verkoper Schritsen 43 1623 230 334v0
MESDAG, GILLES de onmondige weeskinderen van wijlen Gillis Mesdach verkoper Schritsen 43 1623 230 334v0
MESDAG, GILLES MARTENS Gillis Martens Mesdach stadsmakelaar koper van 1/2 huis Grote Ossenmarkt 10 1703 244 201r0
MESDAG, GILLES MARTENS Gillis Martens Mesdach stadsmakelaar koper van 1/2 huis Grote Ossenmarkt 10 1703 244 201r0
MESDAG, JILLES het achterhuis van Jelis Mesdach naastligger ten zuiden Lanen 52 1622 230 311v0
MESDAG, JILLES het achterhuis van Jelis Mesdach naastligger ten zuiden Lanen 52 1625 231 79r0
MESDAG, JILLES PIETERS Jelis Pieters Mesdach, c.soc. naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1621 230 273v0
MESDAG, JILLES PIETERS Jelis Pieters Mesdach, c.soc. naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1621 230 273v0
MESDAG, PIETER Pieter Mesdach erflater Schritsen 43 1623 230 334v0
MESDAG, PIETER Pieter Mesdach erflater Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
MESDAG, PIETER Pieter Mesdach erflater Romastraat 1623 230 334v0
MESDAG, PIETER Pieter Mesdach verkoper q.q. Schritsen ZZ 1602 228 282v0
MESDAG, GILLES Gilles Mesdag koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 1 1758 254 178r0
MESDAG, GILLES MARTENS Gilles Martens Mesdag verkoper Zuiderhaven 1 1758 254 178r0
MESDAG, GILLES MARTENS Gilles Martens Mesdag verkoper Zuiderhaven 1 1758 254 178r0
MESDAG, JILLES MARTENS Jilles Martens Mesdag makelaar koper pakhuis Zuiderhaven 1 1719 246 49v0
MESDAG, JILLES MARTENS Jilles Martens Mesdag makelaar koper pakhuis Zuiderhaven 1 1719 246 49v0
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gilles Mesdag naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1725 246 246r0
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gilles Mesdag naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1725 246 246r0
MESDAG, MARTEN GILLES wijlen Marten Gilles Mesdag koper Romastraat 4west 1749 252 3v0
MESDAG, MARTEN GILLES wijlen Marten Gilles Mesdag koper Romastraat 4west 1749 252 3v0
MESDAG, MARTEN GILLES wijlen Marten Gilles Mesdag verkoper Romastraat 4west 1753 253 66r0
MESDAG, MARTEN GILLES wijlen Marten Gilles Mesdag verkoper Romastraat 4west 1753 253 66r0
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdag makelaar verkoper Noorderhaven 41 1737 249 198r0
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdag makelaar verkoper Noorderhaven 41 1737 249 198r0
MESDAG, MARTEN GILLES wijlen Marten Gillis Mesdag makelaar verkoper Brouwersstraat 8 1739 250 4r0
MESDAG, MARTEN GILLES wijlen Marten Gillis Mesdag makelaar verkoper Brouwersstraat 8 1739 250 4r0
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdag verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v0
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdag verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v0
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdag makelaar naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r0
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdag makelaar naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r0
MESDAG, GILLES Maten Gillis Mesdag makelaar bewoner en gebruiker van 1/2 (p.j.) Noorderhaven 41 1736 249 142r0
MESDAG, GILLES Maten Gillis Mesdag makelaar bewoner en gebruiker van 1/2 (p.j.) Noorderhaven 41 1736 249 142r0
MESDAG, T. dr. T. Mesdag verkoper q.q. Hoogstraat 40 1810 269 46r0
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag koper huis Brouwersstraat 8 1739 250 4r0
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag koper huis Brouwersstraat 8 1739 250 4r0
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag verkoper Brouwersstraat 8 1743 250 289v0
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag verkoper Brouwersstraat 8 1743 250 289v0
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag aanhandelaar Brouwersstraat 8 1738 249 274v0
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag aanhandelaar Brouwersstraat 8 1738 249 274v0
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag verwandelaar Brouwersstraat 10 1738 249 274v0
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag verwandelaar Brouwersstraat 10 1738 249 274v0
MESDAG, TETJE MARTENS Tettje Martens Mesdag verkoper Zuiderhaven 1 1758 254 178r0
MESDAG, TETJE MARTENS Tettje Martens Mesdag verkoper Zuiderhaven 1 1758 254 178r0
MESDAG, FETJE MARTENS Fettie Martens Mesdagh niaarnemer Droogstraat NZ 1739 250 41r0
MESDAG, FETJE MARTENS Fettie Martens Mesdagh niaarnemer Droogstraat NZ 1739 250 41r0
MESDAG, JILLES wijlen Jelis Mesdagh naastligger ten oosten Schritsen 41 1627 232 23v0
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdagh makelaar verkoper van 1/2 Noorderhaven 44 1731 248 64r0
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdagh makelaar verkoper van 1/2 Noorderhaven 44 1731 248 64r0
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdagh, c.u. verkoper Schritsen 43 1646 235 226v0
MESDAG, MARTEN GILLES Marten Gillis Mesdagh, c.u. verkoper Schritsen 43 1646 235 226v0
MESDAG, MARTEN JILLES Marten Jillis Mesdagh makelaar verkoper van 1/18 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
MESDAG, MARTEN JILLES Marten Jillis Mesdagh makelaar verkoper van 1/18 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdagh naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
MESDAG, MARTEN GILLES Martens Gillis Mesdagh naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
KLASES, PIETER wijlen Pyter Claesen Metie erflater Nieuweweg 9 1725 246 218v0
KLASES, PIETER wijlen Pyter Claesen Metie erflater Nieuweweg 9 1725 246 218v0
KLASES, PIETER wijlen Pyter Claesen Metie erflater Nieuweweg 9 1725 246 218v0
KLASES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Clasen Metie verkoper Schritsen 21 1725 246 237v0
KLASES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Clasen Metie verkoper Schritsen 21 1725 246 237v0
KLASES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Clasen Metie verkoper Schritsen 21 1725 246 237v0
PIETERS, Wadtze Pieters Metie verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
PIETERS, Wadtze Pieters Metie verkoper van 1/6 Nieuweweg 9 1725 246 218v0
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usu fructuaris van deze landen verkoper buiten Harlingen 1628 232 56v0
, ARJEN Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicen verkoper ten noorden van Harlingen 1628 232 48v0
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 66v0
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r0
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r0
METS, CATHARINA ongehuwde dochter Catharina Metz verkoper Heiligeweg 48 1696 243 187v0
, FOKKE Fokke Metzelaar naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1784 261 233r0
, J. J. Christiaan Metzelaar hofmeester huurder Noorderhaven 23 1786 262 71r0
, JOHANNES Johan Metzelaar, c.u. hofmeester op het Statenjacht bewoner Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r0
, J. J. C. Metzeler, c.u. koper 1/2 huis Noorderhaven 31 1786 262 106r0
METZLAR, Metzlar bode naastligger ten westen Noorderhaven 33 1798 265 73v0
METZLAR, J. ds. J. C. Metzlar verkoper Zuiderhaven 8 1810 269 35v0
METZLAR, J. J. C. Metzlar bode naastligger ten westen Noorderhaven 33 1801 266 33v0
METZLAR, J. J. C. Metzlar kamerbewaarder bij de Marine verkoper Noorderhaven 31 1803 266 248r0
METZLAR, JAKOB Jacob Casper Metzlar predikant koper huis, grote hof, zomerhuis met stal en wagenhuis Zuiderhaven 8 1793 264 129v0
, J. J. C. Metzler koper 1/2 huis Noorderhaven 31 1788 262 259v0
, J. J. C. Metzler eigenaar van 1/2 Noorderhaven 31 1788 262 259v0
, J. J. C. Metzler hofmeester naastligger ten westen Noorderhaven 33 1787 262 168v0
, KAREL Charles de Meulemeester verkoper Lanen 46 1798 265 107r0
, KAREL Charles de Meulemeester koper huis, bakkerij met de tuin daar bezijden ([of 576-00-00 GG]) Lanen 46 1797 265 42v0
MEULEN, burgemeester van der Meulen naastligger ten westen Klaverbladstraat 14 1782 260 203r0
MEULEN, burgemeester van der Meulen naastligger ten westen Klaverbladstraat 16 1782 260 203r0
MEULEN, AAFKE TJEBBES wijlen Aafke Tjebbes van der Meulen verkoper Hoogstraat 10 1768 257 253v0
MEULEN, AAFKE TJEBBES wijlen Aafke Tjebbes van der Meulen verkoper Hoogstraat 10 1768 257 253v0
MEULEN, AAFKE TJEBBES Aefke Tjebbes van der Meulen koper Hoogstraat 10 1753 253 41r0
MEULEN, AAFKE TJEBBES Aefke Tjebbes van der Meulen koper Hoogstraat 10 1753 253 41r0
MEULEN, ALEF Alef van der Meulen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v0
MEULEN, ALEF Alef van der Meulen apotheker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 23 1772 258 36v0
MEULEN, ALEF Alef van der Meulen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1763 255 188v0
MEULEN, ALEF oud hopman Alef van der Meulen, c.f. naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r0
MEULEN, ALEF Alef van der Meulen apotheker koper dubbele woning genaamd de Roo Deuren en tuintje Kerkpoortstraat 29 de Rode Deuren 1753 253 60v0
MEULEN, ALEF de kopers Alef van der Meulen, c.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 29 1753 253 60v0
MEULEN, ALEF oud burgerhopman Aleff van der Meulen apotheker koper tuin met zomerhuis Weverstraat ZZ 1751 252 138v0
MEULEN, ANNE de hof van Anne van der Meulen naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v0
MEULEN, ANNE de hof van Anne van der Meulen naastligger ten noorden Molenpad 11 1715 245 243r0
MEULEN, ANNE Anne van der Meulen naastligger ten oosten Moriaanstraat 8 1710 245 118v0
MEULEN, ANNE de hoff van Anne van der Meulen naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1710 245 104r0
MEULEN, ANNE de hof van Anne van der Meulen koopman naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1700 244 38v0
MEULEN, ANNE huisman Anne van der Meulen, en erven verkoper Fabrieksstraat 34 1724 246 202v0
MEULEN, ANNE Anne van der Meulen naastligger ten noorden Molenpad 11 1713 245 200v0
MEULEN, ANNE Anne van der Meulen verkoper Molenpad 11 1713 245 200v0
MEULEN, ANNE SAPES Anne Saapes van der Meulen molenaar koper 1/2 rogge- en windmolen genaamd de Bildtpoortsmolen onbekend NZ de Bildtpoortsmolen 1774 258 156v0
MEULEN, ANNE SAPES Anne Saapes van der Meulen molenaar koper 1/2 rogge- en windmolen genaamd de Bildtpoortsmolen onbekend NZ de Bildtpoortsmolen 1774 258 156v0
MEULEN, ANNE SAPES Anne Sapes van der Meulen verkoper Bildtpoortsmolen 1 1800 265 242r0
MEULEN, ANNE SAPES Anne Sapes van der Meulen verkoper Bildtpoortsmolen 1 1800 265 242r0
MEULEN, ANTJE SIKKES wijlen Antie Sikkes van der Meulen verkoper ten zuiden van Harlingen 1753 253 49v0
MEULEN, ANTJE SIKKES wijlen Antie Sikkes van der Meulen verkoper ten zuiden van Harlingen 1753 253 49v0
MEULEN, ANTJE SIKKES de kinderen als erfgenaam van hun moeder Antie Sikkes van der Meulen verkoper ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r0
MEULEN, ANTJE SIKKES de kinderen als erfgenaam van hun moeder Antie Sikkes van der Meulen verkoper ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r0
MEULEN, AATJE Atje J. van der Meulen verkoper Raamstraat 6 1807 267 305v0
MEULEN, AATJE Attje van der Meulen koper Schritsen 44 1795 264 282r0
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1 1782 260 227v0
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen verkoper q.q. Lanen 50 1782 260 229r0
MEULEN, B. oud burgemeester B. van der Meulen koper door niaar huis Gedempte Korte Zoutsloot OZ 1774 258 170v0
MEULEN, B. B. van der Meulen naastligger Zoutsloot 86 1776 258 265v0
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen naastligger ten oosten Franekereind 3 1777 259 30r0
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen naastligger ten oosten Herenwaltje 3 1782 260 202r0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Nieuweburen 11 1781 260 97v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Zuidergat 19 1781 260 99r0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Noorderhaven 36 1781 260 100v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Rozengracht 26 1781 260 57v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Rinnertspijp 1 1781 260 106r0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleek 13 1781 260 57v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleekstraat 10 1781 260 57v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Voorstraat 11oost 1781 260 109v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleekstraat 6 1781 260 57v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Noorderhaven 54 1781 260 109v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleekstraat 2 1781 260 57v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Voorstraat 11west 1781 260 109v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s. naastligger ten westen Wortelstraat 5tuin 1771 257 197v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s. naastligger ten oosten Herenwaltje 3 1780 259 255r0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1771 257 200v0
MEULEN, BEREND vroedsman Barend van der Meulen koper woning Zoutsloot 80 1768 257 82v0
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper Ooievaarsteeg 1782 260 280v0
MEULEN, BEREND vroedsman Barend van der Meulen koopman koper door niaar huis en hof Zoutsloot 84 1768 257 87r0
MEULEN, BEREND Barend van der Meulen naastligger ten westen Zoutsloot 84 1768 257 87r0
MEULEN, BEREND Barent van der Meulen koper twee zoutketen onder 1 dak, met schuren en overige toebehoren plus een meidenkamer en een stukje grond op het oosteinde van de Zoutsloot Zoutsloot 119 1753 253 73v0
MEULEN, BEREND vroedsman Beerend van der Meulen koper huis en weefwinkel Zoutsloot 82 1768 257 85r0
MEULEN, KORNELIS TJEBBES Cornelis Tjebbes van der Meulen verkoper Sint Odolphisteeg 14 1782 260 282r0
MEULEN, KORNELIS TJEBBES Cornelis Tjebbes van der Meulen verkoper Sint Odolphisteeg 14 1782 260 282r0
MEULEN, LIJSBET KORNELIS wijlen Elisabeth Cornelis van der Meulen verkoper Schritsen 49 1810 269 91r0
MEULEN, LIJSBET KORNELIS wijlen Elisabeth Cornelis van der Meulen verkoper Schritsen 49 1810 269 91r0
MEULEN, LIJSBET KORNELIS wijlen Elisabeth Cornelis van der Meulen verkoper Schritsen 49 1810 269 91r0
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Elisabeth Cornelis van der Meulen verkoper Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r0
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Elisabeth Cornelis van der Meulen verkoper Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r0
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Elisabeth Cornelis van der Meulen verkoper Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r0
MEULEN, LIJSBET KORNELIS wijlen Elisabeth Cornelis van der Meulen verkoper Lanen 54 1810 269 110r0
MEULEN, LIJSBET KORNELIS wijlen Elisabeth Cornelis van der Meulen verkoper Lanen 54 1810 269 110r0
MEULEN, LIJSBET KORNELIS wijlen Elisabeth Cornelis van der Meulen verkoper Lanen 54 1810 269 110r0
MEULEN, FREERK KLASES Freerk Claeses van der Meulen koopman verkoper van 1/2 Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r0
MEULEN, FREERK KLASES Freerk Claeses van der Meulen koopman verkoper van 1/2 Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r0
MEULEN, FREERK KLASES Freerk Claeses van der Meulen koopman verkoper van 1/2 Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r0
MEULEN, J. J. van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 51 1799 265 148r0
MEULEN, J. J. van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 53 1799 265 148r0
MEULEN, JAN Jan van der Meulen koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 20 1799 265 142r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtzaagmolenaar en koopman koper huis en brouwerij Brouwersstraat 22 1792 264 8r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtzaagmolenaar en koopman koper huis en brouwerij Brouwersstraat 22 1792 264 8r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtzaagmolenaar en koopman koper huis en brouwerij Brouwersstraat 22 1792 264 8r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper q.q. Rozengracht 1797 265 313r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper q.q. Rozengracht 1797 265 313r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper q.q. Rozengracht 1797 265 313r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper q.q. Rozengracht 1797 265 313r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper q.q. Rozengracht 1797 265 313r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper q.q. Rozengracht 1797 265 313r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtmolenaar koper huis Bargebuurt 1 1789 263 151r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtmolenaar koper huis Bargebuurt 1 1789 263 151r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtmolenaar koper huis Bargebuurt 1 1789 263 151r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen naastligger ten westen Brouwersstraat 24 1800 265 264r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen naastligger ten westen Brouwersstraat 24 1800 265 264r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen naastligger ten westen Brouwersstraat 24 1800 265 264r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen naastligger ten noorden Brouwersstraat 24 1800 265 264r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen naastligger ten noorden Brouwersstraat 24 1800 265 264r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen naastligger ten noorden Brouwersstraat 24 1800 265 264r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtmolenaar verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtmolenaar verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtmolenaar verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtzaagmolenaar verkoper q.q. Lanen 54 1810 269 110r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtzaagmolenaar verkoper q.q. Lanen 54 1810 269 110r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen houtzaagmolenaar verkoper q.q. Lanen 54 1810 269 110r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen koopman verkoper q.q. Rozenstraat 3 1798 265 83r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen koopman verkoper q.q. Rozenstraat 3 1798 265 83r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Cornelis van der Meulen koopman verkoper q.q. Rozenstraat 3 1798 265 83r0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN JANS Jan Jansen van der Meulen koper leerlooierij en -drogerij Zoutsloot 31 1788 262 303v0
MEULEN, JAN JANS Jan Jansen van der Meulen koper leerlooierij en -drogerij Zoutsloot 31 1788 262 303v0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Kornelis van der Meulen houtmolenaar verkoper Bargebuurt OZ 1806 267 211r0
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Kornelis van der Meulen houtmolenaar verkoper Bargebuurt OZ 1806 267 211r0
MEULEN, JELTE HINNES Jelte Hinnes van der Meulen betrokkene onbekend 1757 254 112r0
MEULEN, JELTE HINNES Jelte Hinnes van der Meulen betrokkene onbekend 1757 254 112r0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1805 267 146r0
MEULEN, JOHANNES de weduwe van wijlen Johannes T. van der Meulen naastligger ten oosten Voorstraat 93 1802 266 86v0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 5 1786 262 84r0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper huis Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Gedempte Korte Zoutsloot 7 1785 261 299r0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen, c.s. naastligger ten noorden Voorstraat 95 1756 253 265r0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 51 1810 269 42v0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 53 1810 269 42v0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper huis Hoogstraat 47 1775 258 203r0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1787 262 229r0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Hoogstraat 51 1785 261 281r0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker verkoper Oosterkeetstraat 3 1804 267 46r0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper wagenhuis, stalling en bleekveld Zoutsloot 117 1788 263 51r0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper huis met plaats en bleek Hoogstraat 49 1782 260 199v0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Hoogstraat 49 1782 260 199v0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker koper huis Bildtstraat 19 1810 268 351r0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen mr. zadelmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1789 263 97r0
MEULEN, JOHANNES Johannes van der Meulen naastligger ten westen Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v0
MEULEN, JOHANNES TJEBBES de weduwe van wijlen Johannes Tjebbes van der Meulen koper huis Molenpad 6 1802 266 55v0
MEULEN, JOHANNES TJEBBES de weduwe van wijlen Johannes Tjebbes van der Meulen koper huis Molenpad 6 1802 266 55v0
MEULEN, JOHANNES TJEBBES de weduwe van wijlen Johannes Tjebbes van der Meulen naastligger ten westen Molenpad 6 1802 266 55v0
MEULEN, JOHANNES TJEBBES de weduwe van wijlen Johannes Tjebbes van der Meulen naastligger ten westen Molenpad 6 1802 266 55v0
MEULEN, JOHANNES TJEBBES de weduwe van wijlen Johannes Tjebbes van der Meulen naastligger ten oosten Voorstraat 93 1785 262 30r0
MEULEN, JOHANNES TJEBBES de weduwe van wijlen Johannes Tjebbes van der Meulen naastligger ten oosten Voorstraat 93 1785 262 30r0
MEULEN, JOHANNES TJEBBES wijlen Johannes Tjebbes van der Meulen koper door niaar Voorstraat 85 1780 260 2r0
MEULEN, JOHANNES TJEBBES wijlen Johannes Tjebbes van der Meulen koper door niaar Voorstraat 85 1780 260 2r0
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulen zadelmakersknecht koper huis Gedempte Korte Zoutsloot 9 1769 257 140v0
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulen naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r0
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulen naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 5 1770 257 153v0
MEULEN, JOHANNES Johannis van der Meulen naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 7 1770 257 153v0
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Lijsbeth Cornelis van der Meulen koper Lanen 54 1792 264 4r0
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Lijsbeth Cornelis van der Meulen koper Lanen 54 1792 264 4r0
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Lijsbeth Cornelis van der Meulen koper Lanen 54 1792 264 4r0
MEULEN, MEINTJE Meintje van der Meulen koper Hoogstraat 5 1805 267 118v0
MEULEN, MINKE Mentje van der Meulen verkoper Zuiderhaven 39 1804 267 69v0
MEULEN, MINKE Mentje van der Meulen verkoper Grote Ossenmarkt 6oost 1804 267 69v0
MEULEN, MINKE Mentje van der Meulen verkoper Grote Ossenmarkt 6west 1804 267 69v0
MEULEN, MINNE Minne van der Meulen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1702 244 145v0
MEULEN, MINKE Mintje van der Meulen verkoper Hoogstraat 5 1808 268 48v0
MEULEN, MINKE Mintje van der Meulen verkoper Zoutsloot 84 1808 268 127r0
MEULEN, MINKE mejuffrouw Mintje van der Meulen koper Zuiderhaven 39 1786 262 101r0
MEULEN, MINKE mejuffrouw Mintje van der Meulen koper Grote Ossenmarkt 6oost 1786 262 101r0
MEULEN, MINKE mejuffrouw Mintje van der Meulen koper Grote Ossenmarkt 6west 1786 262 101r0
MEULEN, MINKE Mintje van der Meulen verkoper Zoutsloot 119 1808 268 108v0
MEULEN, PIETER Pieter P. van der Meulen koper huis en tuin Schritsen 54 1779 259 180v0
MEULEN, PIETER PIETERS wijlen Pieter Pieters van der Meulen verkoper Lanen 40 1784 261 246v0
MEULEN, PIETER PIETERS wijlen Pieter Pieters van der Meulen verkoper Lanen 40 1784 261 246v0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER DIRKS Pyter Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, PIETER PIETERS Pyter Pyters van der Meulen koper huis Lanen 40 1778 259 128v0
MEULEN, PIETER PIETERS Pyter Pyters van der Meulen koper huis Lanen 40 1778 259 128v0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, SIKKE ARENDS Sicke Anties van der Meulen houtmolenaar op de klokslag deser stadt verkoper ten zuiden van Harlingen 1714 245 217r0
MEULEN, SIKKE ARENDS Sicke Anties van der Meulen houtmolenaar op de klokslag deser stadt verkoper ten zuiden van Harlingen 1714 245 217r0
MEULEN, SIKKE ARENDS Sicke Anties van der Meulen houtmolenaar op de klokslag deser stadt verkoper ten zuiden van Harlingen 1714 245 217r0
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rinties van der Meulen, c.u. houtmolenaar koper houtmolen en stalling ten zuiden van Harlingen 1710 245 125v0
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rinties van der Meulen, c.u. houtmolenaar koper houtmolen en stalling ten zuiden van Harlingen 1710 245 125v0
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rintjes van der Meulen houtmolenaar geniaarde koper ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r0
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rintjes van der Meulen houtmolenaar geniaarde koper ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN DIRKS Sybren Dirx van der Meulen verkoper q.q. Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, SIEBREN PIETERS vroedsman Sybren Pieters van der Meulen naastligger ten westen Rozengracht 21 1795 264 243v0
MEULEN, SIEBREN PIETERS vroedsman Sybren Pieters van der Meulen naastligger ten westen Rozengracht 21 1795 264 243v0
MEULEN, T. sergeant T. van der Meulen huurder huis en tuin (p.j.) Weverstraat 14 1789 263 375r0
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1809 268 234r0
MEULEN, TJEBBE Tjebbe J. van der Meulen verkoper Molenpad 6 1806 267 272r0
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen koopman verkoper q.q. Voorstraat 89 1804 267 60v0
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen naastligger ten oosten Voorstraat 83 1808 268 86v0
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen naastligger ten noorden Voorstraat 83 1808 268 86v0
MEULEN, TJEBBE de weduwe van wijlen Tjebbe van der Meulen naastligger ten westen Heiligeweg 26 1811 269 143r0
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen koopman naastligger ten westen Voorstraat 87 1804 267 33v0
MEULEN, TJEBBE Tjebbe van der Meulen koopman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r0
MEULEN, TJEBBE wijlen Tjebbe van der Meulen koper Heiligeweg 24 1810 269 51r0
MEULEN, TJEBBE Tjebbe J. van der Meulen naastligger ten oosten Voorstraat 77een_achter 1795 264 257r0
MEULEN, TJEBBE J. Tjebbe J. van der Meulen koopman verkoper Molenpad 4 1806 267 272r0
MEULEN, TJEBBE J. Tjebbe J. van der Meulen koopman verkoper Molenpad 4 1806 267 272r0
MEULEN, TJEBBE JOHANNES Tjebbe Johannes van der Meulen grutter verkoper Voorstraat 95 1787 262 179r0
MEULEN, TJEBBE JOHANNES Tjebbe Johannes van der Meulen grutter verkoper Voorstraat 95 1787 262 179r0
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen verkoper Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r0
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen verkoper Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r0
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen koper Lammert Warndersteeg 13 1796 264 335r0
MEULEN, TRIJNTJE Trijntje van der Meulen koper Simon Stijlstraat 7 1789 263 135v0
MEULEN, WILT wijlen Wilt van der Meulen gruttemaker verkoper Voorstraat 70 1784 261 193r0
MEULEN, WILT wijlen Wilt T. van der Meulen gortmaker verkoper Lanen 45 1800 265 227r0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, IETJE Yttje van der Meulen betrokkene onbekend 1757 254 112r0
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Schritsen 50 1803 266 219r0
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Schritsen 50achter 1803 266 219r0
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Schritsen 54 1803 266 226v0
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r0
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r0
, C. C. de Meulenmeester verkoper van 1/3 Noorderhaven 100 1803 266 250r0
, KORNELIS de heer Cornelis Meunix raadsheer raad van Vlaanderen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 14 1675 240 201r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper huis en mouterij Noordijs 5 1625 231 36v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper huis en mouterij Noordijs 5 1625 231 36v0
PIETERS, JAN de koper Jan Pieters Meut, c.u. naastligger ten noorden Noordijs 5 1625 231 36v0
PIETERS, JAN de koper Jan Pieters Meut, c.u. naastligger ten noorden Noordijs 5 1625 231 36v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut verkoper q.q. Herenwaltje 1 1625 231 50r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut verkoper q.q. Herenwaltje 1 1625 231 50r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Zoutsloot NZ 1627 232 2r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Zoutsloot NZ 1627 232 2r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 2v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 2v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 3r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 3r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 3v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut koper Peterseliestraat 1627 232 3v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut naastligger ten oosten Noordijs 3 1624 231 31r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut naastligger ten oosten Noordijs 3 1624 231 31r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut verkoper Noordijs 3 1624 231 31r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut verkoper Noordijs 3 1624 231 31r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut verkoper van 1/3 Voorstraat 57 1624 230 382v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut verkoper van 1/3 Voorstraat 57 1624 230 382v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut verkoper van 1/3 Voorstraat 59 1624 230 382v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut verkoper van 1/3 Voorstraat 59 1624 230 382v0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut naastligger ten zuiden Noordijs 3 1629 232 88r0
PIETERS, JAN Jan Pieters Meut naastligger ten zuiden Noordijs 3 1629 232 88r0
PIETERS, JAN Jan Piters Meut koopman verkoper Schritsen 50achter 1627 232 22v0
PIETERS, JAN Jan Piters Meut koopman verkoper Schritsen 50achter 1627 232 22v0
MEEUWIS, LIEUWE Lieuwe Mevis zoutbrandersknecht koper huis, tuin, erf Heiligeweg 40 1809 268 302v0
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper van 1/4 (als man en voogd v zijn vrouw en lasthebbende voor Bote Segers) Spekmarkt 2 1631 233 3r0
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper van 1/4 (als man en voogd v zijn vrouw en lasthebbende voor Bote Segers) Spekmarkt 2 1631 233 3r0
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper van 1/4 (als man en voogd v zijn vrouw en lasthebbende voor Bote Segers) Spekmarkt 2 1631 233 3r0
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper q.q. Spekmarkt 2 1631 233 3r0
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper q.q. Spekmarkt 2 1631 233 3r0
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper q.q. Spekmarkt 2 1631 233 3r0
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r0
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r0
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r0
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper q.q. Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r0
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper q.q. Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r0
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper q.q. Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r0
MEY, ANTJE JANS Antje Jans van der Mey koper Zoutsloot 23 1808 268 30v0
MEY, ANTJE JANS Antje Jans van der Mey koper Zoutsloot 23 1808 268 30v0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 42oost 1680 241 106r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 42oost 1680 241 106r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper q.q. Grote Kerkstraat 42oost 1680 241 106r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper q.q. Grote Kerkstraat 42oost 1680 241 106r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper Kerkpad 2 1680 241 107r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper Kerkpad 2 1680 241 107r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper q.q. Kerkpad 2 1680 241 107r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper q.q. Kerkpad 2 1680 241 107r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42west 1680 241 108r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42west 1680 241 108r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 42west 1680 241 108r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 42west 1680 241 108r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper q.q. Grote Kerkstraat 42west 1680 241 108r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey verkoper q.q. Grote Kerkstraat 42west 1680 241 108r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey koper Zuiderhaven ZZ 1643 235 64r0
MEY, KLAASKE WILLEMS Claeske Willems van der Mey koper Zuiderhaven ZZ 1643 235 64r0
MEY, DOUWE Douwe van der Mey verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r0
MEY, DOUWE Douwe M. van der Mey huurder Lanen 41 1809 268 202r0
MEY, FEDDE Fedde van der Mey verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper kamer en gorthuis en het vrije medegebruik van de steeg Noordijs 4 1631 232 174r0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper kamer en gorthuis en het vrije medegebruik van de steeg Noordijs 4 1631 232 174r0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u. naastligger ten oosten Noordijs 4 1631 232 174r0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u. naastligger ten oosten Noordijs 4 1631 232 174r0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper kamer Schoolsteeg OZ 1631 233 22r0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper kamer Schoolsteeg OZ 1631 233 22r0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ 1631 233 22r0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ 1631 233 22r0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ 1631 233 22r0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ 1631 233 22r0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper kamer Schoolsteeg OZ 1631 232 185v0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper kamer Schoolsteeg OZ 1631 232 185v0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u. naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ 1631 232 185v0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u. naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ 1631 232 185v0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper huis Noordijs 4 1631 232 173v0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey koper huis Noordijs 4 1631 232 173v0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u. naastligger ten westen Noordijs 4 1631 232 173v0
MEY, HENDRIK WILLEMS Hendrick Willems van der Mey, c.u. naastligger ten westen Noordijs 4 1631 232 173v0
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey mr. bakker koper Brouwersstraat 22 1783 261 35r0
MEY, HENDRIK de verkoper Hendrik van der Mey naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1780 259 268v0
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23achter 1780 259 292v0
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey verkoper Noorderhaven 28achter 1780 259 268v0
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey mr. brouwer verkoper Brouwersstraat 22 1792 264 8r0
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey mr. brouwer en koopman verkoper Lanen 5 1792 264 10r0
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r0
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey naastligger ten oosten Lanen 3 1783 261 47v0
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey verkoper q.q. Hoogstraat 22 1798 265 108v0
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 20 1789 263 159r0
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r0
MEY, HENDRIK Hendrik H. van der Mey koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v0
MEY, HENDRIK Hendrik van der Mey mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r0
MEY, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens van der Mey koopman verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ 1776 259 10v0
MEY, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens van der Mey koopman verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ 1776 259 10v0
MEY, HEERKE Herke J. van der Mey naastligger ten westen Zoutsloot 20 1804 267 97r0
MEY, HEERKE JANS Herke Jans van der Mey koper huis Zoutsloot 20 1800 265 252r0
MEY, HEERKE JANS Herke Jans van der Mey koper huis Zoutsloot 20 1800 265 252r0
MEY, JAN SCHELTES Jan Scheltes van der Mey protesteert Noorderhaven 24 1784 261 200r0
MEY, JAN SCHELTES Jan Scheltes van der Mey protesteert Noorderhaven 24 1784 261 200r0
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey, vrijgezel verkoper Zuiderhaven 19zuid 1688 242 246r0
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey, vrijgezel verkoper Zuiderhaven 19zuid 1688 242 246r0
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 42oost 1680 241 106r0
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 42oost 1680 241 106r0
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey verkoper Kerkpad 2 1680 241 107r0
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey verkoper Kerkpad 2 1680 241 107r0
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 42west 1680 241 108r0
MEY, JAN WILLEMS Jan Willems van der Mey verkoper Grote Kerkstraat 42west 1680 241 108r0
MEY, MARTEN JANS Marten Jans van der Mey schuitschipper koper huis en bleekveld Bildtstraat 23 1800 265 220v0
MEY, MARTEN JANS Marten Jans van der Mey schuitschipper koper huis en bleekveld Bildtstraat 23 1800 265 220v0
MEY, MARTEN JANS wijlen Marten Jans van der Mey schuitschipper verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r0
MEY, MARTEN JANS wijlen Marten Jans van der Mey schuitschipper verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r0
MEY, SAKE JOCHEMS Saake Jochems van der Mey koopman verkoper Noorderhoofd 1 1797 265 24r0
MEY, SAKE JOCHEMS Saake Jochems van der Mey koopman verkoper Noorderhoofd 1 1797 265 24r0
MEY, SAKE JOCHEMS Saake Jochems van der Mey koopman verkoper Raamstraat 8 1797 265 25v0
MEY, SAKE JOCHEMS Saake Jochems van der Mey koopman verkoper Raamstraat 8 1797 265 25v0
MEY, SAKE Sake van der Mey naastligger ten noorden Brouwersstraat 5 1791 263 348v0
MEY, SAKE JOCHEMS Sake Jochems van der Mey koopman verkoper Brouwersstraat 3 1797 265 27r0
MEY, SAKE JOCHEMS Sake Jochems van der Mey koopman verkoper Brouwersstraat 3 1797 265 27r0
MEY, SAKE JOCHEMS Sake Jochums van der Mey koper huis Raamstraat 8 1788 263 22v0
MEY, SAKE JOCHEMS Sake Jochums van der Mey koper huis Raamstraat 8 1788 263 22v0
MEY, SIEMEN Symon van der Mey verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r0
MEY, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen van der Mey, vader van de koperse erflater Grote Kerkstraat 42oost 1680 241 106r0
MEY, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen van der Mey, vader van de koperse erflater Grote Kerkstraat 42oost 1680 241 106r0
MEY, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen van der Mey, vader van de koperse erflater Kerkpad 2 1680 241 107r0
MEY, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen van der Mey, vader van de koperse erflater Kerkpad 2 1680 241 107r0
MEY, WILLEM JANS Willem Jansen van der Mey naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1668 239 31va0
MEY, WILLEM JANS Willem Jansen van der Mey naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1668 239 31va0
MEY, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen van der Mey, vader van de koperse erflater Grote Kerkstraat 42west 1680 241 108r0
MEY, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen van der Mey, vader van de koperse erflater Grote Kerkstraat 42west 1680 241 108r0
MEY, WILLEM JANS het huis nagelaten door Willem Jansen van der Mey naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1675 240 211v0
MEY, WILLEM JANS het huis nagelaten door Willem Jansen van der Mey naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1675 240 211v0
MEY, WILLEM JANS Willem Jansen van der Mey naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1668 239 153r0
MEY, WILLEM JANS Willem Jansen van der Mey naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1668 239 153r0
MEY, WIEPKJE Wypkje van der Mey verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r0
MEYER, burgerhopman Meyer naastligger ten oosten Zuiderhaven 81west 1735 249 48r0
MEYER, ANTJE HARMENS wijlen Antje Harmens Meyer erflater Noorderhaven 69 1768 257 90v0
MEYER, ANTJE HARMENS wijlen Antje Harmens Meyer erflater Noorderhaven 69 1768 257 90v0
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyer koper Heiligeweg 9 1771 257 214r0
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyer koper Heiligeweg 9 1771 257 214r0
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyer naastligger ten noorden Heiligeweg 9 1771 257 214r0
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyer naastligger ten noorden Heiligeweg 9 1771 257 214r0
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Tomas Meyer verkoper Heiligeweg 9 1783 261 11v0
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Tomas Meyer verkoper Heiligeweg 9 1783 261 11v0
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Tomas Meyer verkoper Grote Kerkstraat 10 1783 261 11v0
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Tomas Meyer verkoper Grote Kerkstraat 10 1783 261 11v0
MEYER, ANTJE THOMAS wijlen Antje Tomas Meyer erflater Zuiderhaven 83 1796 264 311r0
MEYER, ANTJE THOMAS wijlen Antje Tomas Meyer erflater Zuiderhaven 83 1796 264 311r0
MEYER, AUKE JANS Auk Jans Meyer huurder Rommelhaven 15 1796 265 10r0
MEYER, AUKE JANS Auk Jans Meyer huurder Rommelhaven 15 1796 265 10r0
MEYER, AUKE JANS de geabandonneerde boedel van Auke Jans Meyer verkoper Rommelhaven 15 1796 265 10r0
MEYER, AUKE JANS de geabandonneerde boedel van Auke Jans Meyer verkoper Rommelhaven 15 1796 265 10r0
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer, c.u. naastligger ten westen Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer, c.u. naastligger ten westen Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
MEYER, GEERT JANS als bewoner Geert Janssen Meyer, c.u. naastligger ten noorden Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
MEYER, GEERT JANS als bewoner Geert Janssen Meyer, c.u. naastligger ten noorden Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer verkoper Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer verkoper Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
MEYER, GERRIT Gerrit Meyer koper huis Hoogstraat 43 1808 268 157v0
MEYER, HARMEN Harmen Meyer, c.u. huurder perceel 2 (p.w.) Bargebuurt 1801 266 39v0
MEYER, HARTOG Hartog Meyer huurder voorste gedeelte (p.j.) Noorderhaven 83 1785 261 311v0
MEYER, HARTOG Hartog Meyer joods slager koper huis Gardenierstraat 7 1783 261 83r0
MEYER, HARTOG Hartog Meyer, c.u. mr. vleeshouwer huurder Noorderhaven 83 1763 255 238r0
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer mr. timmerman koper huis Lanen 56 1797 265 16v0
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer naastligger ten westen Lanen 43 1798 265 96v0
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer huistimmerman verkoper Lanen 41 1809 268 202r0
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer huistimmermansknecht koper huis Lanen 41 1785 262 43r0
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1803 266 245r0
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer naastligger ten oosten Lanen 54 1810 269 110r0
MEYER, HENDRIK Hendrik Meyer naastligger ten oosten Lanen 9 1810 269 22v0
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Hendrina Hendriks Meyer koper Comediesteeg 3 1811 269 119r0
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Hendrina Hendriks Meyer koper Comediesteeg 3 1811 269 119r0
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Hendrina Hendriks Meyer koper Lanen 79 1811 269 119r0
MEYER, HENDRIKJE HENDRIKS Hendrina Hendriks Meyer koper Lanen 79 1811 269 119r0
MEYER, LODEWIJK Lodewijk Meyer soldaat koper huis (soldaat onder de 4e halve brigade, 22 battailon, 1e comp.) Kerkpoortstraat 41 1797 265 46v0
MEYER, MEIE vroedsman Meye H. Meyer naastligger ten westen Zoutsloot 53 1755 253 236r0
MEYER, MEIE vroedsman Meye H. Meyer naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin 1755 253 236r0
MEYER, MEIE HARMENS wijlen vroedsman Meye Harmens Meyer erflater Noorderhaven 69 1768 257 90v0
MEYER, MEIE HARMENS wijlen vroedsman Meye Harmens Meyer erflater Noorderhaven 69 1768 257 90v0
MEYER, MEIE HARMENS Meye Harmens Meyer naastligger ten westen Zoutsloot 53 1759 254 214v0
MEYER, MEIE HARMENS Meye Harmens Meyer naastligger ten westen Zoutsloot 53 1759 254 214v0