Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Na  Ne  Ni  No  Nu  Ny  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, JANKE minderjarige vrijster Jannetje Nôy verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1784 261 175v
, LOUIS Louis Nôy verkoper q.q. Nieuweburen 25 1784 261 175v
, SWAANTJE minderjarige Swaantje Nôy verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1784 261 175v
, HARMEN Harmanus Nack, c.u. huurder (p.j.) Achterstraat 1787 262 199v
, LOURENS Louwrens Nack naastligger ten noorden Nieuwstraat 20 1784 261 145r
NAGEL, BEERT wijlen Beerd Nagel verkoper Vianen ZZ 1766 256 172r
NAGEL, KARST PIETERS Carst Pytters de Nagel, c.u. koper 1/2 huis Noorderhaven 10 1653 236 223r
NAK, LOURENS Lourens Nak, n.u. naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v
NAK, LOURENS Lourens Nak mr. varkensslager huurder Kleine Bredeplaats 20 1807 267 323v
NAK, LOURENS Lourens Nak, c.u. en c.s. huurder beneden Hoogstraat 40 1754 253 148r
NAK, LOURENS Louwrens Nak naastligger ten noorden Nieuwstraat 20 1784 261 257r
NAK, LOURENS Louwrens Nak, c.u. mr. bontwever huurder beneden Hoogstraat 40 1754 253 132v
NAK, LOURENS Louwrens Nak naastligger ten noorden Nieuwstraat 20 1785 262 15r
, DIRK Dirk Nannings beurtschipper huurder (p.j.) Havenplein 16 1765 256 98v
, H. dr. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
, H. dr. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
NAP, PIETER KLASES Pieter Claasen Nap bootsman voormalig Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Noorderhaven 23 1806 267 193r
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Nap onderbootsman Admiraliteit in Friesland verkoper Zuiderhaven 7 1790 263 190v
NAP, PIETER KLASES Pieter Claazen Nap schipper koper huis/winkel Zuiderhaven 7 1788 263 3v
, MOSES Moses Napthali huurder Lanen 41 1675 240 24ra
, ALBERT Albert Nauoogh koper huis Zuiderhaven ZZ 1687 242 192v
, ALBERT wijlen Albert Nauoogh verkoper Zuiderhaven ZZ 1697 243 307r
, ALBERT Albert Nauoogh naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
GERRITS, ALBERT Albert Gerryts Nauoogh geniaarde koper Zuiderstraat ZZ 1682 241 176v
NAUTA, timmerhuis van burgemeester Nauta naastligger Grote Ossenmarkt ZZ 1663 238 171r
NAUTA, burgemeester Zierck Nauta naastligger ten oosten Voorstraat 78 1695 243 160r
NAUTA, burgemeester Nauta naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
NAUTA, burgemeester Nauta naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1695 243 144r
NAUTA, de hof van oud burgemeester Nauta naastligger ten zuiden Romastraat 1664 238 222r
NAUTA, ritmeester Nauta verkoper onbekend 1656 237 81r
NAUTA, de ledige plaats van burgemeester Nauta naastligger ten oosten Zuiderhaven 16 1663 238 190v
NAUTA, de weduwe van Nauta naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1784 261 146r
NAUTA, wijlen Nauta naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1711 245 162v
NAUTA, AALTJE Aaltje Nauta verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
NAUTA, AALTJE Aaltje Nauta verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
NAUTA, AALTJE JANS Aeltje Jans Nauta verkoper Zoutsloot 30 1745 251 98v
NAUTA, ANTJE de weduwe Antje Nauta naastligger ten noorden Lanen 9oost 1784 261 183v
NAUTA, BAUKJE Bauckien Nauta koper Noorderhaven 104 1732 248 120r
NAUTA, BAUKJE Baukien Nauta verkoper Wortelstraat 5tuin 1723 246 170r
NAUTA, Baukje Nauta betrokkene Noorderhaven 104 1755 253 222r
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta verkoper Vismarkt 1 1735 249 76v
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta verkoper Wasbleek WZ 1755 253 226r
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta verkoper Noorderhaven 104 1755 253 227r
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta koper Noorderhaven 44 1731 248 64r
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta koper Wortelstraat 5tuin 1713 245 200r
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta verkoper van 2/54 Noordermolen 1 1729 247 263v
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta koper Noorderhaven 95 1712 245 172ar
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1722 246 140v
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta verkoper Noorderhaven 95 1724 246 203v
NAUTA, C. het pakhuis van wed. C. Nauta naastligger ten oosten Voorstraat 28 1765 256 123v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman verkoper Hondenstraat 4 1790 263 275v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koper Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1768 257 76v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta distillateurse huurder tot 1768 (p.j.) Voorstraat 41 1764 256 54r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta geniaarde koper Schritsen 58 1782 260 167r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman verkoper Voorstraat 30 1785 262 40r
NAUTA, KLAAS het huis genaamd Sevilien, van de weduwe van Claas Nauta naastligger ten noorden (kopers moeten zich houden aan een accoord tussen Dirk Winia en Sytske Popta en de Stad Harlingen.) Voorstraat 30achter Sevilien 1779 259 168v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas J. Nauta koopman verkoper Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman verkoper Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koper provisioneel Sint Odolphisteeg 14 1763 255 266r
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten oosten Hondenstraat 2 1784 261 191v
NAUTA, KLAAS wijlen Claas Nauta koopman verkoper Voorstraat 22 1795 264 271v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten westen Voorstraat 32 1778 259 151v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten noorden Voorstraat 30achter Sevilla 1780 259 238v
NAUTA, KLAAS Claas Nauta distillateur en koopman koper huis Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
NAUTA, KLAAS Claas Nauta distillateur en koopman geniaarde koper Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
NAUTA, KLAAS Claas Nauta koper door niaar pakhuis of stalling Hondenstraat 4 1752 252 231v
NAUTA, KLAAS de weduwe van Claas Nauta naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 18 1763 255 220av
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta naastligger ten zuiden Wortelstraat 6 1758 254 147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta naastligger ten westen Wortelstraat 6 1758 254 147v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta mr. brouwer verwandelaar Hoogstraat 27 1759 254 203r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta mr. brouwer aanhandelaar 1/2 veerschip op Leeuwarden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1759 254 203r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Claas Jacobus Nauta naastligger ten westen Hoogstraat 35 1757 254 95v
NAUTA, KLAAS Claes Nauta distillateur en koopman koper huis Voorstraat 30 Sevilien 1753 253 53v
NAUTA, KLAAS Claes Nauta, c.u. naastligger ten noorden Voorstraat 30achter 1753 253 56v
NAUTA, Ducko Nauta ontvanger naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 4 1675 240 180r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
NAUTA, DOEKE het huis gekocht door Duco Nauta ontvanger naastligger ten oosten Spinstraat 1680 241 117r
NAUTA, DOEKE het huis gekocht door Duco Nauta ontvanger naastligger ten zuiden Spinstraat 1680 241 117r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 2 1/2 pm bouwland ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE de heer Duco Nauta ontvanger van de boelgoederen koper 1/4 van 1 1/2 pm weiland ten noorden van Harlingen 1697 243 296r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 4 1/2 pm greidland (per pm) ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper percelen no. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 Spinhuisstraat 1681 241 163r
NAUTA, DOEKE de heer Duco Nauta secretaris van de boelgoederen koper door niaar ca. 2 1/2 pm land, nu blekerij ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper hof met bomen, planten, nieuw zomerhuis, vijver net stenen kanaal door de stadswal Wasbleek 1680 241 103v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper 3 pm 8 eynsen 14 penningen 9 roeden en 9 voeten greidland ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
NAUTA, DOEKE pm genaamd de Valom Duco Nauta ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper tichelwerk en 1/3 pm land ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta heeft vrije drift ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper 7 pm land en een huis ([per pm]) ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta naastligger ten zuiden Spinstraat ZZ 1685 242 95v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 6 pm bouwland ([per pm]) ten zuidoosten van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta naastligger ten noorden Spinstraat ZZ 1685 242 95v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 8 pm bouwland ([per pm]) ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta koper door niaar ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 3 pm land ([per pm]) ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 8 pm bouwland ([per pm]) ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger van de boelgoederen koper 1 pm, 5 einsen, 2 penningen, 7 roeden en 8 voeten greidland ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE het land van de koper Duco Nauta naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
NAUTA, DOEKE het land van de koper Duco Nauta naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1678 241 18r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger koper provisioneel 4 1/2 pm land ([per pm]) ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE ontvanger-generaal Duco Nauta naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 24 1708 245 57r
NAUTA, DOEKE Duco Nauta ontvanger naastligger ten zuidoosten ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
NAUTA, DOEKE Duco Nauta oud ontvanger verkoper Zuiderhaven ZZ 1691 242 344r
NAUTA, EDWER Eduarda Nauta koper zoutkeet Scheffersplein 25 1778 259 113v
NAUTA, EDWER Eduarda Nauta verkoper Voorstraat 2 1721 246 122v
NAUTA, EDWER Eduarda Nauta crediteur Voorstraat 67 1720 246 72v
NAUTA, vrouw Eduarde Nauta verkoper Wortelstraat 5tuin 1771 257 197v
NAUTA, FOEKJE Foeckjen Nauta, moeder van de verkopers huurder Voorstraat 13 1788 263 46r
NAUTA, doctore Gajo Nauta secretaris van Sneek verkoper Voorstraat 9 1617 230 96v
NAUTA, doctor Gajo Nauta secretaris van Sneek verkoper Noorderhaven 50 1617 230 97r
NAUTA, HARING SIENES wijlen burgemeester Haring Synes Nauta naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r
NAUTA, HARMEN SIENES de weduwe van burgemeester Harmen Sines Nauta naastligger ten westen Spinhuisstraat 1679 241 27r
NAUTA, HARMEN SIENES wijlen Harmen Synes Nauta, vader van de verkoperse erflater Zuiderhaven ZZ 1707 245 27v
NAUTA, HARMEN SIENES de timmerwerf van de erfgenamen van wijlen de heer Harmen Synes Nauta naastligger ten noorden Zuiderstraat 1699 243 394r
NAUTA, HARMEN SIENES vroedsman Harmen Synes Nauta equipagemeester koper door niaar timmerwerf of drie huissteden Zuiderhaven 18 1661 238 77v
NAUTA, HARMEN SIENES burgemeester Harmen Synes Nauta, c.u. verkoper Rozengracht 42 1667 239 102v
NAUTA, HARMEN SIENES Harmen Synes Nauta equipagemeester naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1661 238 77v
NAUTA, HARMEN SIENES burgemeester Harmen Synes Nauta geniaarde koper Zuiderhaven 63 1662 238 141r
NAUTA, HARMEN SIENES burgemeester Harmen Synes Nauta verkoper Rozenstraat 1 1667 239 90r
NAUTA, HARMEN SIENES Harmen Synes Nauta verkoper q.q. Lanen 36 1667 239 91r
NAUTA, HARMEN SIENES Harmen Synes Nauta verkoper q.q. Schritsen 27 1667 239 91r
NAUTA, HARMEN SIENES burgemeester Harmen Synes Nauta, c.u. koper pakhuis met plaats en hof Zuiderhaven 50 1668 239 140v
NAUTA, HARMEN SIENES oud burgemeester Harmen Synes Nauta koper twee ledige huissteden getekend met nrs. 3 en 4 Weeshuisstraat 13 1663 238 163v
NAUTA, HARMEN SIENES burgemeester Harmen Synes Nauta raad Admiraliteit koper huis en hof Zuiderhaven ZZ 1675 240 174v
NAUTA, HARMEN SIENES huis en tuin van de erfgenamen van wijlen Harmen Synes Nauta oud raad Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1691 242 344v
NAUTA, HARMEN SIENES de timmerwerf van de erfgenamen van wijlen de heer Harmen Synnes Nauta naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
NAUTA, HARMEN SIENES oud burgemeester Harmen Zynes Nauta koper kamer Spinhuisstraat 1669 239 202r
NAUTA, HARMEN SIENES de hof van Harmen Zynes Nauta naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1669 239 202r
NAUTA, HESSELTJE DOEKES Hesseltie Doekes Nauta naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r
NAUTA, HESSELTJE DOEKES Hesseltie Doekes Nauta koper huis Lanen 80 1688 242 229r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS de verkoopster Ibeltje Harmens Nauta naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m. verkoper Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m. verkoper Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta verkoper Lanen 80 1720 246 83r
NAUTA, IENTE Inte Nauta bode Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta, c.u. crediteur (triumphant) Noorderhaven 34achter 1739 250 2va
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta, c.u. mr. tingieter crediteur (triumphant) Noorderhaven 34achter 1739 250 3va
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta tin- en loodgieter koper door niaar woning Hoogstraat 33oost 1739 250 79v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta, c.u. mr. tingieter huurder Voorstraat 19 1739 250 56v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta mr. tingieter verkoper van 1/4 Nieuweburen 25 1735 249 39v
NAUTA, JAKOB wijlen Jacobus Nauta mr. brouwer verkoper Hoogstraat 33oost 1744 251 51v
NAUTA, JAKOB de weduwe van Jacobus Nauta naastligger ten westen Hoogstraat 35 1742 250 247v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta mr. tingieter verkoper van 1/2 Lanen 1 1731 248 31v
NAUTA, JAKOB Jacobus Nauta mr. tingieter koper door niaar van 1/2 Herenwaltje 9 1731 248 54r
NAUTA, JAKOB wijlen Jacobus Nauta mr. brouwer naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1741 250 187v
NAUTA, JAN WIEBRENS de weduwe van Jan Wybrens Nauta naastligger ten westen Voorstraat 24 1732 248 151v
NAUTA, JELLE Jelle Nauta, minderjarig jongman koper pan- en estrikwerk Zoutsloot 99 1786 262 69r
NAUTA, JELLE Jelle Nauta koopman verkoper Zoutsloot 99 1790 263 214v
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruirds Nauta koper huis Noorderhaven 109 1722 246 153r
NAUTA, JELTE RUURDS de erfgenamen van wijlen Jelte Ruirds Nauta naastligger ten westen Vijverstraat 9 1758 254 167r
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruirds Nauta verpachter grond Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1748 251 212r
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruurds Nauta verpachter grond Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1748 251 223v
NAUTA, JELTE RUURDS Jelte Ruurds Nauta naastligger ten westen Vijverstraat 9 1744 251 49v
NAUTA, JELTE RUURDS de weduwe van Jelte Ruurds Nauta naastligger ten oosten Voorstraat 46 1784 261 148r
NAUTA, JETSE RUURDS Jetse Ruirds Nauta verpachter grond Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1747 251 164av
NAUTA, KLAAS de weduwe van Klaas Nauta naastligger ten westen Voorstraat 24 1773 258 89v
NAUTA, KLAAS JAKOBS meerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer naastligger ten oosten Herenwaltje 9 1755 253 242v
NAUTA, KLAAS JAKOBS meerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer naastligger ten zuiden Herenwaltje 9 1755 253 242v
NAUTA, KLAAS JAKOBS meerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer verkoper Herenwaltje 9 1755 253 242v
NAUTA, KLAAS JAKOBS Klaas Jacobus Nauta, meerderjarig vrijgezel mr. brouwer naastligger ten zuiden Wortelstraat 6 1755 253 243r
NAUTA, KLAAS JAKOBS Klaas Jacobus Nauta, meerderjarig vrijgezel mr. brouwer naastligger ten westen Wortelstraat 6 1755 253 243r
NAUTA, KLAAS JAKOBS meerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nauta mr. brouwer verkoper Wortelstraat 6 1755 253 243r
NAUTA, LIJSBET WIEBRENS de kinderen van wijlen Lijsbet Wybrens Nauta verkoper Lanen 83 1718 246 5r
NAUTA, LIEUWE Livius Nauta apotheker verkoper Zuiderhaven 5 1686 242 128v
NAUTA, M. M. Nauta verkoper Zoutsloot 71 1777 259 63r
NAUTA, M. wijlen burgervaandrig M. Nauta strandmeester verkoper Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
NAUTA, M. de weduwe van M. Nauta strandmeester naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1788 262 280r
NAUTA, MARTJEN Maartie Nauta verkoper Noorderhaven 70 1777 259 42v
NAUTA, MARTJEN Maartje Nauta koper huis en tuin Noorderhaven 53 1784 261 258r
NAUTA, MARTJEN Maartje Nauta verkoper Zuiderhaven 49 1774 258 192v
NAUTA, MARTJEN Martie Nauta verkoper van 1/2 Noorderhaven 53 1785 262 19r
NAUTA, MARTJEN J. Martie J. Nauta verkoper Noordijs 4 1782 260 254r
NAUTA, MARTEN MEILES Martien Meyles Nauta naastligger ten noorden Noordijs 4 1756 254 27r
NAUTA, MARTJEN Martje Nauta koper huis, bakkerij en hof Zoutsloot 79 1790 263 251v
NAUTA, MARTJEN Martje Nauta verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
NAUTA, MARTJEN Martje Nauta verkoper Rommelhaven 28 1784 261 143r
NAUTA, MARTJEN JELTES Martje Jeltes Nauta koper huis Noorderhaven 109 1781 260 130v
NAUTA, MARTJEN Martjen Nauta naastligger ten westen Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
NAUTA, MARTJEN Martjen Nauta verkoper Scheerstraat 6achter 1782 260 289r
NAUTA, MARTJEN JELTES Martjen Jeltes Nauta koper door niaar Noordijs 4 1756 254 27r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Mechiel Nauta verkoper q.q. Zuiderhaven 47 1780 259 307v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Mechiel Nauta verkoper q.q. Heiligeweg 6 1780 259 307v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Mechiel Nauta verkoper q.q. Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Mechiel Nauta verkoper q.q. Both Apothekerstraat 3 1780 259 307v
NAUTA, MICHIEL Michel Nauta naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1781 260 161v
NAUTA, MICHIEL Michel Nauta naastligger ten oosten Zuiderstraat 12 1782 260 198r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michel Nauta naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1782 260 198r
NAUTA, MICHIEL Michel Nauta verkoper Zuiderstraat 12 1782 260 198r
NAUTA, MICHIEL Michiel Nauta naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Rozengracht 26 1781 260 57v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta koper dwarshuis Zuiderstraat 12 1781 260 161v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Rinnertspijp 1 1781 260 106r
NAUTA, MICHIEL wijlen burgervaandrig Michiel Nauta strandmeester verkoper Zuidersteeg 7 1783 261 13r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Wasbleek 13 1781 260 57v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta strandmeester koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Voorstraat 11oost 1781 260 109v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Noorderhaven 54 1781 260 109v
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiel Nauta verkoper Kleine Bredeplaats 20 1807 267 323v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiel Nauta verkoper Zuiderstraat 14 1790 263 253v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Voorstraat 11west 1781 260 109v
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiel Nauta verkoper Kleine Bredeplaats 20achter 1807 267 323v
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
NAUTA, MICHIEL Michiel Nauta strandmeester Vijf Deelen Zeedijken verkoper q.q. Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Lanen 50 1782 260 229r
NAUTA, MICHIEL Michiel Nauta strandmeester verkoper q.q. Zuiderstraat 18 1774 258 145v
NAUTA, MICHIEL Michiel Nauta naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Nieuweburen 11 1781 260 97v
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiel Nauta strandmeester verkoper Zuiderstraat 12 1789 263 141r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Zuiderstraat 1781 260 99r
NAUTA, MICHIEL Michiel Nauta strandmeester koper door niaar huis Zuidersteeg 7 1775 258 241r
NAUTA, MICHIEL burgervaandrig Michiel Nauta verkoper q.q. Noorderhaven 36 1781 260 100v
NAUTA, MICHIEL SIPKES wijlen Michiel Sipkes Nauta verkoper van 1/2 Rozengracht 4 1809 268 277r
NAUTA, MICHIEL wijlen Michiels Nauta strandmeester verkoper Vijver 5 1785 262 17r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta gortmaker verkoper Vijver 1 1765 256 96v
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta strandmeester verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta strandmeester koper woning Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta, c.u. strandmeester huurder (p.j.) Havenplein 18oost 1766 256 226r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta mr. gortmaker koper Vijver 1 1763 255 213r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta strandmeester geniaarde koper Zuiderhaven 36west 1766 256 170r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta strandmeester koper huis en hof Zuiderstraat 14 1766 256 212v
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta, n.u. naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1765 256 135v
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta, n.u. naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 18 1765 256 135v
NAUTA, burgervaandrig Nichiel Nauta verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
NAUTA, burgervaandrig Nichiel Nauta verkoper q.q. Lanen 50 1782 260 229r
NAUTA, PIEKJE Peekjen Nauta koper Weverstraat 1712 245 165r
NAUTA, Peerkien Nauta naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v
NAUTA, Peerkien Nauta verkoper Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta verkoper Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta verkoper Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta verkoper onbekend 1736 249 121v
NAUTA, PIERKJE Perkjen Nauta verkoper van 2/54 Noordermolen 1 1729 247 263v
NAUTA, PIERKJE Perkjen Nauta, wegens een oude reversaalbrief verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
NAUTA, Pierkjien Nauta verkoper Scheffersplein OZ 1715 245 319r
NAUTA, R. R. Nauta advocaat Hof van Friesland verkoper Zoutsloot 56 1792 264 69v
NAUTA, R. wijlen R. Nauta verkoper van 1/2 Zuiderhaven 44 1786 262 104v
NAUTA, R. de weduwe van R. Nauta naastligger ten westen Voorstraat 52oost 1803 266 295v
NAUTA, RINTJE ANNES Rintje Annes Nauta schipper verkoper Gardenierstraat 12 1761 255 76r
NAUTA, ROBIJN Robijn Nauta koper Voorstraat 50 1800 265 248v
NAUTA, RUDOLF Rudolf Nauta, J.U.D. verkoper Zoutsloot 54 1796 264 343v
NAUTA, RUDOLF Rudolf Nauta verkoper Vijverstraat 20 1782 260 301r
NAUTA, RUDOLF Rudolph Nauta advocaat Hof van Friesland verkoper Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
NAUTA, RUURD Ruird Nauta naastligger ten oosten Vijverstraat 5 1758 254 163r
NAUTA, RUURD JELLES Ruird Jelles Nauta naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1773 258 96r
NAUTA, RUURD JELTES wijlen Ruird Jeltes Nauta koopman verkoper Rozengracht 27 1774 258 131r
NAUTA, RUURD JELTES wijlen Ruird Jeltes Nauta koper door niaar Voorstraat 48 1782 260 163v
NAUTA, RUURD de weduwe van Ruurd Nauta naastligger ten westen Voorstraat 52west 1790 263 279r
NAUTA, RUURD de weduwe van Ruurd Nauta naastligger ten oosten Voorstraat 48 1782 260 163v
NAUTA, RUURD de weduwe van Ruurd Nauta naastligger ten zuiden Voorstraat 48 1782 260 163v
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd Nauta koopman koper q.q. Zoutsloot 99 1786 262 69r
NAUTA, RUURD de weduwe van Ruurd Nauta naastligger ten oosten Zoutsloot 79 1790 263 251v
NAUTA, RUURD de weduwe van Ruurd Nauta naastligger ten oosten Voorstraat 46 1797 265 38r
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd Nauta huurder Voorstraat 50 1800 265 248v
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd Nauta koopman verkoper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd J. Nauta koopman verkoper van 1/2 Lanen 21 1785 261 292r
NAUTA, RUURD de weduwe van Ruurd Nauta naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1781 260 67r
NAUTA, RUURD de weduwe van Ruurd Nauta naastligger ten westen Karremanstraat 6 1781 260 118r
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd J. Nauta koopman naastligger ten oosten Voorstraat 48 1792 264 2r
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd J. Nauta koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 48 1792 264 2r
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd J. Nauta koopman verkoper Voorstraat 48 1792 264 2r
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd Nauta verkoper Vijverstraat 7 1792 264 3r
NAUTA, RUURD wijlen Ruurd J. Nauta verkoper Zoutsloot 83 1790 263 216v
NAUTA, RUURD de weduwe van Ruurd Nauta naastligger ten westen Zoutsloot 85 1777 259 76r
NAUTA, RUURD de weduwe van Ruurd Nauta naastligger ten noorden Zoutsloot 85 1777 259 76r
NAUTA, RUURD JELLES de weduwe van Ruurd Jelles Nauta naastligger ten oosten Voorstraat 48 1802 266 97v
NAUTA, RUURD JELLES de weduwe van Ruurd Jelles Nauta naastligger ten zuiden Voorstraat 48 1802 266 97v
NAUTA, RUURD JELTES Ruurd Jeltes Nauta fabrikant koper huis, blauwververij en tuin Zoutsloot 83 1768 257 90r
NAUTA, RUURD JELTES wijlen Ruurd Jeltes Nauta verkoper Noorderhaven 109 1781 260 130v
NAUTA, SARA Sara Nauta koper Voorstraat 30 1809 268 321v
NAUTA, SARA Sara Nauta koper Voorstraat 30 1809 268 321v
NAUTA, Seerkjen Nauta koper Voorstraat 80 1713 245 197v
NAUTA, SIERK Sierck Nauta naastligger ten oosten Voorstraat 78 1681 241 155r
NAUTA, SIERK de erfgenamen van wijlen burgemeester Sierk Nauta naastligger ten westen Heiligeweg 23 1717 245 285v
NAUTA, SIERK oud burgemeester en vroedsman Sierk Nauta naastligger ten noorden Scheffersplein 23 1697 243 311v
NAUTA, SIERK oud burgemeester en vroedsman Sierk Nauta verkoper Scheffersplein 23 1697 243 311v
NAUTA, SIEMEN JANS het huis van de erfgenamen van wijlen Simen Jansen Nauta, c.s. naastligger ten westen Hondenstraat 3oost 1720 246 79v
NAUTA, SIEMEN KLASES Simon Claessen Nauta, c.s. verkoper van 1/2 Lanen 39 1712 245 182r
NAUTA, SIPKE Sipke Nauta strandmeester verkoper van 3/8 Voorstraat 45oost 1740 250 89r
NAUTA, SIPKE burgerhopman Sipke Nauta strandmeester verkoper Noorderhaven 90 1755 253 245r
NAUTA, SIPKE burgerhopman Sipke Nauta strandmeester verkoper Voorstraat 45oost 1755 253 245r
NAUTA, SIPKE burgerhopman Sipke Nauta strandmeester verkoper Voorstraat 45 1755 253 246r
NAUTA, SIPKE wijlen burgerhopman Sipke Nauta koper Zuiderhaven 71 1783 261 99r
NAUTA, SIPKE burgerhopman Sipke Nauta verkoper Zuiderhaven 29 1772 258 50v
NAUTA, SIPKE burgerhopman Sipke Nauta koper van 1/2 huis Zuiderhaven 29 1752 253 33v
NAUTA, SIPKE Sipke Nauta strandmeester koper huis Voorstraat 45oost 1740 250 89r
NAUTA, SIPKJE Sipkje Nauta geniaarde koper Voorstraat 75 1795 264 252r
NAUTA, SIERK oud burgemeester Siricus Nauta koper 2/3 pothuis, plaats en tuin Scheffersplein OZ 1691 242 21va
NAUTA, SJOUKE Sjouke Nauta koper huis Zoutsloot 41 1760 254 261v
NAUTA, SJOUKE Sjouke Nauta koopman verkoper Zoutsloot 41 1762 255 121r
NAUTA, SIERK oud burgemeester Syerck Nauta koper woning Grote Kerkstraat 19twee_achter 1697 243 306v
NAUTA, SIERK de hof van Syerck Nauta naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19twee_achter 1697 243 306v
NAUTA, TEETSKE FEDDES Taeaedske Feddes Nauta, bejaarde vrijster koper Rozenstraat 2 1793 264 97r
NAUTA, THOMAS AUKES vroedsman Thomas Auckes Nauta naastligger ten oosten Noorderhaven 13 1681 241 34va
NAUTA, THOMAS AUKES vroedsman Thomas Auckes Nauta verkoper Noorderhaven 19 1681 241 156v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta verkoper William Boothstraat OZ 1702 244 157v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta verkoper Herenwaltje 3 1702 244 158r
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta verkoper Wortelstraat 8 1702 244 158v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta verkoper Wortelstraat 11 1702 244 158v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta verkoper Wortelstraat 1 1702 244 141r
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta verkoper William Boothstraat OZ 1702 244 166v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta verkoper Zuiderhaven ZZ 1691 242 344r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nauta verkoper Zuiderhaven 50 1706 244 321r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nauta verkoper Zuiderhaven ZZ 1707 245 27v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nauta koper Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nauta verkoper Zuiderhaven 16 1706 244 324ar
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nauta verkoper Zoutsloot ZZ 1706 244 331v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nauta verkoper Zuiderhaven ZZ 1706 244 332v
NAUTA, Ydteke Nauta, jongedochter verkoper Voorstraat 80 1713 245 197v
NAUTA, Yduarda Nauta koper Zoutsloot 86 1730 247 321r
NAUTA, Ydurverda Nauta koper Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
NAUTA, Ydvarda Nauta koper Wortelstraat 5tuin 1723 246 170r
NAUTA, Ydverke Nauta, suae iuris koper huis Voorstraat 2 1719 246 50r
NAUTA, Ydwarda Nauta verkoper van 2/54 Noordermolen 1 1729 247 263v
NAUTA, IEBELTJE Yebeltie Nauta verkoper William Boothstraat 5 1693 243 52v
NAUTA, IEBELTJE Yebeltie Nauta verkoper Scheffersplein 21 1693 243 52v
NAUTA, SIERKS Youarda Sierks Nauta verkoper Sint Jacobstraat 12 1743 251 19r
NAUTA, Ywerke Nauta naastligger ten zuiden Zoutsloot 80 1724 246 195r
NAUTA, Ywerke Nauta verkoper Zoutsloot 80 1724 246 195r
NAUTA, SIERK de hof van burgemeester Zierck Nauta naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1696 243 210v
NAUTA, SIERK de hof van burgemeester Zierck Nauta naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ 1696 243 210v
NAUTA, SIERK de ingang van de hof van burgemeester Zierck Nauta naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1696 243 210v
NAUTA, SIERK de tuin van burgemeester Zierck Nauta naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1690 242 310r
NAUTA, SIERK de ingang van de hof van Zierck Nauta naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1687 242 174r
NAUTA, SIERK Zierck Nauta naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ 1687 242 174v
NAUTA, SIERK burgemeester Zierk Nauta koper twee eeuwige grondpachten ([voor de twee grondpachten in deze akte]) Grote Kerkstraat 19twee_achter 1695 243 152v
NAUTA, SIERK de erfgenamen van wijlen burgemeester Zierk Nauta naastligger ten oosten Voorstraat 78 1709 245 82r
NAUTA, SIERK Zierk Nauta naastligger ten westen Heiligeweg 8 1700 244 66r
NAUTA, SIERK oud burgemeester Zierk Nauta verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1697 243 308r
NAUTA, SIERK burgemeester Zierk Nauta koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) Alemanssteeg 1695 243 152v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta verkoper Zuiderhaven 1 1689 242 299r
NAUTA, oud burgemeester Ziricus Nauta wijnhandelaar verkoper Voorstraat 82 1699 244 22r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten oosten Hofstraat 16 1693 243 60v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta wijnhandelaar koper hof gelegen achter het huis van de verkoper en het grootste gedeelte van de oostelijke keuken achterin genoemd huis Voorstraat 82 1695 243 157v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta, c.u. wijnhandelaar naastligger ten westen Voorstraat 82 1695 243 157v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
NAUTA, Ziricus Nauta, c.u. apotheker koper huis Grote Kerkstraat 19twee_achter 1678 241 11r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper hof met vruchtdragende bomen, wijnstokken, bloemen, kruiden, prieel en zomerhuis Rozengracht 13 1675 240 186r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta koper huis, plaatske en het eigendom van een vrije steeg ten oosten Voorstraat 82 1695 243 166r
NAUTA, regerend burgemeester Ziricus Nauta, c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1695 243 166r
NAUTA, regerend burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten westen Voorstraat 82 1695 243 166r
NAUTA, de erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten zuiden Voorstraat 82 1702 244 183v
NAUTA, de erfgenamen van wijlen burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten westen Voorstraat 82 1702 244 183v
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper hof Weverstraat 1681 241 145r
NAUTA, Ziricus Nauta, q.q. apotheker verkoper Scheerstraat 1 1679 241 52v
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta koper huis met potasbranderij Scheffersplein 15 1692 242 374v
NAUTA, de keet van burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten zuiden Scheffersplein 15 1692 242 374v
NAUTA, oud burgemeester Ziricus Nauta verkoper Scheffersplein OZ 1692 242 404v
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker verkoper q.q. Noordermolen 1 1686 242 151r
NAUTA, Ziricus Nauta koper onder- en bovenkamer Grote Kerkstraat 19een_achter 1678 241 17r
NAUTA, oud burgemeester en medevroedsman Ziricus Nauta verkoper Scheffersplein 15 1698 243 360r
NAUTA, Ziricus Nauta naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19een_achter 1678 241 17r
NAUTA, Ziricus Nauta naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19een_achter 1678 241 17r
NAUTA, de ingang van de hof van de burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 22 1695 243 120r
NAUTA, de hof van de burgemeester Ziricus Nauta naastligger ten westen Kerkpoortstraat 22 1695 243 120r
NAUTA, burgemeester Ziricus Nauta koper erf of ledige plek waarop voorheen kamer was gebouwd Grote Kerkstraat 19 1695 243 149r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker verkoper Rozengracht 13 1678 241 19r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen koper huis Voorstraat 80 1679 241 56r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper door niaar tuin en prieel Kerkpoortstraat ZZ 1687 242 174v
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen naastligger ten zuiden Voorstraat 80 1679 241 56r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker en ontvanger florenen Harlinger uitburen naastligger ten noorden Voorstraat 80 1679 241 56r
NAUTA, Ziricus Nauta apotheker koper provisioneel zoutkeet en steeg Scheffersplein 23 1682 241 56va
, WESSEL Wessel van Neercassel koopman koper pannenbakkerij en toebehoren Rozengracht 22 1723 246 178r
, JOHANNA Johanna van Neercassels verkoper Hondenstraat 4 1726 246 260r
, JOHANNA Johanna Neerkassel verkoper Rozengracht 22 1726 246 276v
, JOHANNA Johanna Neerkassel verkoper Rozengracht 22 1726 246 276v
, DOEIE Doye Neerwegh naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1642 235 13v
, WILHELMINA Wilhelmina Nellee winkelierse geniaarde koper Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
, JAN Jan Neurenberg huurder bovenvoorkamer (p.j.) Zuiderhaven 61 1790 263 379r
NICOLAI, JOHANNES Joannes Nicolai commies van de kamer van financien verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
NICOLAI, NICOLAAS dr. Nicolaus Nicolai advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Herenwaltje 1630 232 154r
, HENDRIK Hendrick Nieman koper huis Heiligeweg 26 1629 232 89v
, HENDRIK Hendrick Nieman naastligger ten zuiden Heiligeweg 28 1633 233 27v
, HENDRIK Hendrick Niemandt naastligger ten westen Heiligeweg 28achter 1632 233 60r
, HENDRIK Hendrick Niemandt bierdrager koper kamer Heiligeweg 26achter 1632 233 60v
, HENDRIK Hendrick Niemandt naastligger ten westen Heiligeweg 26achter 1632 233 60v
, HENDRIK Hendrik Niessing huurder Hofstraat 13 1783 261 94r
JANS, EELKE de nagelaten weeskinderen van wijlen Eelcke Jansen Nieuenhuis verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 253r
NIEUWMAN, HENDRIK Hendrik Nieuman naastligger ten zuiden Heiligeweg 28 1637 234 29v
NIEUWMAN, LUCRETIA KARELS Lucretia Carels Nieuman koper Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
NIEUWMAN, THOMAS Tomas Nieuman koper huis met plaats daarachter Liemendijk 1624 231 4v
NIEUWMAN, THOMAS Tomas Nieuman naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1624 231 18v
NIEUWMAN, THOMAS Tomas Nieuman verkoper Achterstraat 1624 230 387v
, ANTJE Anna van Nieustadt verkoper Zuiderhaven 54 1634 233 130r
, ANTJE Anne Nieustadt naastligger ten noorden Spinstraat 7 1634 233 140v
, DAVID sergeant Davidt d' Nieuve? koper kamer Rapenburg 1684 242 37v
, JAKOB Jacob Pieter Nieuwboer naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 9 1772 258 56v
, JAKOB Jacob Nieuwboer naastligger ten zuiden Lanen 76 1776 258 255v
, JAKOB Jacob Pieter Nieuwboer naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 9 1772 258 56v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nieuwboer verkoper q.q. Lanen 51 1779 259 191r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nieuwboer verkoper q.q. Lanen 45 1779 259 193v
NIEUWBUUR, D. D. Nieuwbuur medicinae doctor verkoper van 1/2 Vijverstraat 20 1803 266 303r
NIEUWBUUR, DIRK Dirk Nieuwbuur medicinae doctor koper William Boothstraat 5 1808 268 108v
NIEUWENHUIS, de stal van de heer Nieuwenhuis naastligger ten oosten Lanen 6 1761 255 81v
NIEUWENHUIS, AREND Aarnt Nieuwenhuis strandmeester koper huis Zuiderhaven ZZ 1698 243 389r
NIEUWENHUIS, AREND de weduwe van Aerent Nieuwenhuis naastligger ten oosten Zuiderstraat 12 1724 246 204v
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuis huurder stalling Zuiderhaven 16 1778 259 110r
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuis gebruiker paardenstal Zuiderhaven 16 1784 261 206v
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuis verkoper Zuiderhaven 16 1778 259 110r
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuis koper huis ([voor de vier percelen in deze akte]) Zuiderhaven 30 1775 258 213v
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuis koper pakhuis ([voor de vier percelen in deze akte]) Zuiderhaven 30 1775 258 213v
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuis koper woning ([voor de vier percelen in deze akte]) Zuiderhaven 30 1775 258 213v
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuis koper woning ([voor de vier percelen in deze akte]) Zuiderhaven 30 1775 258 213v
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuis koper door niaar tuin, hof met stenen zomerhuis, en huis en weefwinkel Zuiderstraat 1781 260 99r
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuis verkoper van 1/2 Liemendijk 3 1781 260 72v
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna Nieuwenhuis verkoper Zuiderhaven 9 1784 261 226r
NIEUWENHUIS, ANTJE Anna van der Nieuwenhuis koopman koper door niaar timmerwerf, timmerboet, twee kamers en weefwinkel Zuiderhaven 16 1776 259 17v
NIEUWENHUIS, ANTJE F. Anna F. Nieuwenhuis verkoper Nieuwstraat 20 1775 258 211r
NIEUWENHUIS, ANTONIUS Anthon Nieuwenhuis bontwever koper huis Hofstraat 41 1807 267 308v
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuis verkoper Grote Werf 2 1782 260 171v
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuis verkoper van 1/6 Rozengracht 2 1753 253 119r
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuis verkoper van 1/6 Noorderhaven 39 1753 253 120r
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuis verkoper van 1/6 Noorderhaven 63 1753 253 121r
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuis verkoper Grote Werf 2werf 1775 258 216v
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuis verkoper Nutstraat 1oost 1775 258 216v
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuis verkoper van 1/6 Noorderhaven 21 1753 253 122r
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuis verkoper Nutstraat 1west 1775 258 216v
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuis verkoper Grote Werf 2 1775 258 216v
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuis naastligger ten oosten Zuiderhaven 7 1768 257 37v
NIEUWENHUIS, ANTJE Antje Nieuwenhuis verkoper Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuis koper huis, weefwinkel en plaatsje Nieuwstraat 20 1768 257 56r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Juffrouw Antje Feddriks Nieuwenhuis koper van 1/2 lijnbaan, teerhuis en hennipzolder ([voor de twee percelen in deze akte]) onbekend 1770 257 167r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Juffrouw Antje Feddriks Nieuwenhuis koper van 1/2 knechtswoning waarin twee woonkamers, bij een lijnbaan ([voor de twee percelen in deze akte]) onbekend 1770 257 167r
NIEUWENHUIS, ANTJE FEDDRIKS Antje Feddriks Nieuwenhuis koper huis, groot pakhuis en 3 aparte woningen erachter Grote Werf 2 1755 253 212v
NIEUWENHUIS, AREND Arend Nieuwenhuis opzichter Vijf Deelen Zeedijken koper oud huis met stalling en hof Zuidersteeg 1 1702 244 164r
NIEUWENHUIS, AREND Arend Nieuwenhuis naastligger ten noorden Zuidersteeg 1 1702 244 164r
NIEUWENHUIS, AREND Arent Nieuwenhuis naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1719 246 37v
NIEUWENHUIS, AREND Arent Nieuwenhuis, linguarum studiosis verkoper Zuiderstraat 14 1736 249 156r
NIEUWENHUIS, AREND de weduwe van Arent Nieuwenhuis naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1721 246 97r
NIEUWENHUIS, AREND Arent Nieuwenhuis opzichter Vijf Deelen Zeedijken naastligger ten noorden Zuidersteeg 1 1702 244 169r
NIEUWENHUIS, AREND Arent Nieuwenhuis opzichter verkoper Zuidersteeg 1 1702 244 169r
NIEUWENHUIS, KLAAS Claas Nieuwenhuis, c.u. huurder boven Lanen 78 1792 264 59r
NIEUWENHUIS, E. de heer E. Nieuwenhuis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis kapitein verkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis oud kapitein verkoper Vijverstraat 21 1763 255 225v
NIEUWENHUIS, EVERT de heer Evert Nieuwenhuis naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 24 1760 255 7v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis oud kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
NIEUWENHUIS, EVERT de heer Evert Nieuwenhuis naastligger ten noorden Schritsen 5west 1764 256 74r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis, c.s. naastligger ten noorden Schritsen 5oost 1762 255 159r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis oud kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1760 255 43ar
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland geniaarde koper Hofstraat 7 1754 253 157r
NIEUWENHUIS, EVERT de heer Evert Nieuwenhuis kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper Droogstraat 5 1754 253 157v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis oud kapitein koper door niaar huis of wagenhuis Vijverstraat 21 1756 254 5r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 26 1760 254 258v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Liemendijk 3 1759 254 237v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis oud kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1761 255 53r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis huurder (p.j.) Noorderhaven 44 1741 250 175v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis oud kapitein van de Admiraliteit verkoper van 1/6 Rozengracht 2 1753 253 119r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis, c.s. naastligger ten noorden Schritsen 5oost 1768 257 57r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis oud kapitein van de Admiraliteit verkoper van 1/6 Noorderhaven 39 1753 253 120r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis, q.q. koopman afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Noorderhaven 44 1745 251 82r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis oud kapitein van de Admiraliteit verkoper van 1/6 Noorderhaven 63 1753 253 121r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Franekereind 16 1739 250 35v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 14 1753 253 97v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis oud kapitein van de Admiraliteit verkoper van 1/6 Noorderhaven 21 1753 253 122r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuis oud kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 6 1759 254 194v
NIEUWENHUIS, EVERT Ewert Nieuwenhuis verkoper Romastraat 27 1738 249 227r
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foeckje Nieuwenhuis koper stalling, wagenhuis en tuin Droogstraat 9 1789 263 77v
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foeckje Nieuwenhuis koper door niaar van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foekje Nieuwenhuis verkoper op eigen naam Noorderhaven 35 1797 265 63r
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foekje Nieuwenhuis verkoper op eigen naam Droogstraat 7oost 1797 265 66v
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foekje Nieuwenhuis verkoper Noorderhaven 33 1798 265 73v
NIEUWENHUIS, FOEKJE Foekje Nieuwenhuis koper door niaar Noorderhaven 33 1787 262 168v
NIEUWENHUIS, FOEKJE juffrouw Foekje Nieuwenhuis naastligger ten westen Noorderhaven 35 1797 265 63r
NIEUWENHUIS, FOEKJE Juffrouw Foekjen Nieuwenhuis verkoper onbekend 1770 257 167r
NIEUWENHUIS, FOEKJE Juffrouw Foekjen Nieuwenhuis verkoper onbekend 1770 257 167r
NIEUWENHUIS, GEERTJE Geertje Nieuwenhuis koper huis met tuin en plaatske Hoogstraat 5 1758 254 166r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruid Nieuwenhuis koper huis Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruid Nieuwenhuis koper huis Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruid Nieuwenhuis naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Juffrouw Geertruid Nieuwenhuis verkoper onbekend 1770 257 167r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Juffrouw Geertruid Nieuwenhuis verkoper onbekend 1770 257 167r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruida Nieuwenhuis verkoper Lanen 12 1783 261 18r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruida Nieuwenhuis koper door niaar van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
NIEUWENHUIS, GERRIT Gerryt Nieuwenhuis, c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 27 1789 263 166r
NIEUWENHUIS, TJERK professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuis verkoper van 1/6 Rozengracht 2 1753 253 119r
NIEUWENHUIS, TJERK professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuis verkoper van 1/6 Noorderhaven 39 1753 253 120r
NIEUWENHUIS, TJERK professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuis verkoper van 1/6 Noorderhaven 63 1753 253 121r
NIEUWENHUIS, TJERK professor in de theologie onder de Doopsgezinden Tjerk Nieuwenhuis verkoper van 1/6 Noorderhaven 21 1753 253 122r
, AREND de erfgenamen van wijlen Arent Nieuwenhus naastligger ten zuiden Zuiderstraat 16 1735 249 32r
NIEUWENHUIS, de heer Nieuwenhuys naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
NIEUWENHUIS, AREND de erfgenamen van wijlen Arent Nieuwenhuys naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1719 246 51r
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuys oud kapitein van de Admiraliteit koper wagenhuis met 2 kamers erboven Lanen 12 het Oud Raadhuis 1755 253 204v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuys oud kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland koper huis, bleekveld Grote Bredeplaats 26 1760 254 258v
NIEUWENHUIS, EVERT Evert Nieuwenhuys koopman koper Romastraat 27 1737 249 158v
NIJHOLT, Niholt notaris koper provisioneel huis Kerkpad 1 1680 241 27va
NIJHOLT, JOHANNES Joannes Niholt notaris koper dwarshuis Kerkpoortstraat ZZ 1679 241 50r
NIJHOLT, JOHANNES Joannis Niholt notaris koper huis Voorstraat 40 1671 240 66v
NIJHOLT, JOHANNES Joannis Niholt notaris naastligger ten noorden Voorstraat 40achter 1671 240 69v
NIJHOLT, MELLE Melle Niholt, c.u. verkoper Spekmarkt 6 1715 245 245r
NIJHOLT, MELLE Melle Niholt koper provisioneel huis Spekmarkt 6 1712 245 315v
, GERRIT de weduwe van Gerryt Nij naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1782 260 188v
, GERRIT de weduwe van Gerryt Nij naastligger ten westen Rapenburg 10west 1778 259 147v
NIJBOER, J. J. P. Nijboer naastligger ten zuiden Lanen 76 1782 260 288r
NIJBOER, JAKOB Jacob Nijboer, c.s. naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1778 259 119v
NIJBOER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Nijboer naastligger ten zuiden Lanen 76 1790 263 268r
NIJBOER, JAKOB Jacob P. Nijboer koopman verkoper q.q. Wortelstraat 15 1780 259 243v
NIJBOER, JAKOB P. Jacob P. Nijboer koopman verkoper Zuiderhaven 1 1782 260 240r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboer naastligger ten westen Schritsen 65b 1774 258 157v
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboer koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
NIJBOER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Nijboer koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 24 1780 259 240r
, burgemeester Nijckerck naastligger ten oosten Liemendijk OZ 1680 241 77v
LAMMERTS, FOLKERT burgemeester Folckert Lamberts Nijckerck crediteur en speciaal hypotheek hebbende vermogens pachtbrief dd 11-09-1662 ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
, JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper q.q. Heiligeweg 21 1780 259 248r
, JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 39 1780 259 241v
, JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper q.q. Bargebuurt 14 1780 259 242v
, JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper q.q. Heiligeweg 17 1780 259 245r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper Grote Ossenmarkt 5 1774 258 133r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboer koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboer koopman verkoper q.q. Voorstraat 89een_achter 1780 259 256r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters Nijeboer koopman verkoper Grote Ossenmarkt 14 1783 261 103v
NIEUWENHUIS, SIEMEN Symen Nijenhuis naastligger ten oosten Zuiderhaven 9 1615 230 12r
JANS, GERRIT wijlen Gerryt Janzen Nijeweer erflater Rapenburg 8 1789 263 134r
NIJHOF, IEPE GERRITS wijlen Ype Gerrits Nijhoff verkoper Noorderhaven 65 1692 242 389r
NIJHOLT, MELLE FEIES Melle Feyes Nijhold eigenaar Rozengracht 5 1729 247 251v
NIJHOLT, JOHANNES Joannes Fejonis Nijholt notaris koper huis Grote Kerkstraat 28twee_achter 1672 240 102r
NIJHOLT, JOHANNES huis genaamd de Drie Rosijne Korven Joannes Nijholt notaris koper huis Noorderhaven 56 de Drie Rozijnekorven 1681 241 153r
NIJHOLT, JOHANNES Joannes Nijholt notaris verkoper Noorderhaven 56 1681 241 172v
NIJHOLT, JOHANNES Joannes Nijholt notaris verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1680 241 95v
NIJHOLT, JOHANNES het huis van Joannes Nijholt naastligger ten noorden Voorstraat 40achter 1672 240 110r
NIJHOLT, JOHANNES wijlen Joannes Nijholt verkoper Kerkpad 1 1683 241 239r
NIJHOLT, JOHANNES wijlen Joannis Nijholt verkoper Grote Kerkstraat 28twee_achter 1691 242 368r
NIJHOLT, JOHANNES Joannis Nijholt notaris verkoper Voorstraat 40 1682 241 220v
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholt verkoper Hofstraat 16 1743 250 296ar
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholt verkoper Rozengracht 5 1743 250 297av
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholt verkoper Rozengracht 3 1743 250 299r
NIJHOLT, LAMMERT FEIES Lammert Feyes Nijholt voerman huurder Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r
NIJHOLT, MELLE FEIES Melle Feyes Nijholt koper huis met overdekte ledige plaats en een tuintje Rozengracht 5 1705 244 298r
NIJKERK, het huis van vroedsman Nijkerck naastligger ten westen Lanen 39 1674 240 158r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTS de weduwe en erfgenamen van wijlen oud burgemeester Folckert Lamberts Nijkerck verkoper Hoogstraat 40 1682 241 188r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTS wijlen oud burgemeester Folckert Lammerts Nijkerck erflater Sint Odolphisteeg 2 1685 242 101r
NIJKERK, SIEBRICHJE FOLKERTS Sybrigien Folckerts Nijkerck koper Grote Bredeplaats 24 1681 241 134r
NIJKERK, WIEBREN Wibrandus Nijkerck predikant verkoper Sint Odolphisteeg 2 1685 242 101r
NIJKERK, het huis van gemeensman Nijkerk naastligger ten westen Lanen 39 1670 240 1ra
NIJKERK, het huis van vroedsman Nijkerk naastligger ten westen Lanen 39 1675 240 209r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTS burgemeester Folckert Lamberts Nijkerk verkoper ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
NIJKERK, FOLKERT dr. Folkerus Nijkerk advocaat Hof van Friesland verkoper Sint Odolphisteeg 2 1725 246 225r
NIJKERK, SIEBRICHJE Sybrichie Nijkerk koper onbekend 1686 242 112r
NIJKERK, WIEBREN wijlen dr. Wybrandus Nijkerk erflater Sint Odolphisteeg 2 1725 246 225r
NIEUWMAN, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Nijman naastligger ten zuiden Heiligeweg 28 1661 238 103v
NIEUWMAN, HENDRIK Hendrick Nijman naastligger ten zuiden Heiligeweg 28 1635 233 169v
NIEUWMAN, HENDRIK Hendrick Nijman verkoper Heiligeweg 26 1649 236 67r
NIEUWMAN, THOMAS de keuken van Thomas Nijman naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1629 232 90r
NIJS, J. J. de Nijs naastligger ten noorden Rozengracht 5 1778 259 146v
NIJSING, ANTJE Anna Elisabeth Nijsing winkelier koper Scheerstraat 11 1773 258 70v
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing bontwever koper huis met daarachter een woning onder een dak Karremanstraat 11 1778 259 95r
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing, c.u. bontwever naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1778 259 95r
NIJSING, JAN Jan H. Nijsing, c.u. bontwever naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1778 259 95r
NIJSING, JAN HARMENS Jan Harmens Nijsing bontwerker koper huis Achterstraat 18 1778 259 111r
, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Nijssing naastligger ten noorden Karremanstraat 15 1782 260 272r
, GERRIT Gerryt Nijwed mr. bontwever verkoper van 1/2 Hofstraat 29 1772 258 37v
, GERRIT Gerrit Nijweert naastligger ten westen Rapenburg 10west 1774 258 149v
LAMMERTS, FOLKERT Folkert Lammerts Nikerck, c.u. verkoper Bargebuurt 6 1664 238 230v
LAMMERTS, FOLKERT wijlen oud burgemeester Folckert Lammerts Nikerk erflater Lanen 37 1685 242 80r
LAMMERTS, FOLKERT Folkert Lammerts Nikerk koper huis met een plaatske Lanen 37 1661 238 112v
, SIEBRICHJE Sibrichie Nikerk verkoper Lanen 37 1685 242 80r
, WIEBREN ds. Wibrandus Nikerk predikant verkoper Lanen 37 1685 242 80r
, ANTONIA Antonetta Elisabeth Nippold koper 1/2 huis en tuin Voorstraat 24 1808 268 126r
, ANTONIA Antonetta Elisabeth Nippold betrokkene Voorstraat 24 1808 268 126r
, KAREL Carel Christiaan Nippold, c.p. verkoper Voorstraat 24 1808 268 126r
, ANTONIA Antonetta Elisabeth Nippoldt koper Voorstraat 24 1807 267 346r
, KAREL Carel Christiaan Nippoldt koper huis en tuin Voorstraat 24 1807 267 346r
NITZEN, jonkheer Nitsen naastligger ten oosten buiten Harlingen 1614 229 222r
NITZEN, jonkheer Nitsen naastligger ten westen buiten Harlingen 1614 229 222r
, MARIA Maria Nobelet huurder (p.j.) Zuiderhaven 23 1771 257 242v
, MARIA als bewoner Maria Nobelet naastligger ten noorden Zuiderhaven 25 1771 257 245v
, TEUNIS Theunis Noberhuis mr. koperslager huurder Heiligeweg 8 1784 261 214v
NOBLET, MARIA de erfgenamen van wijlen Juffrouw Maria Noblet huurder (p.j.) Zuiderhaven 23 1781 260 136v
NOLLES, vroedsman Nolles naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12 1711 245 162v
NOLLES, JAN burgerhopman Jan Nolles koper huis en tuin Grote Bredeplaats 24 1708 245 57r
NOLLIDES, de weduwe van Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18 1801 266 27r
NOLLIDES, vroedsman Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1719 246 36v
NOLLIDES, vroedsman Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1719 246 36v
NOLLIDES, de erfgenamen van wijlen burgemeester Nollides naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 23 1747 251 191v
NOLLIDES, de weduwe van Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18 1796 265 1r
NOLLIDES, het tuintie van de vroedsman Nollides naastligger ten oosten Hondenstraat 13 1716 245 266r
NOLLIDES, vroedsman Nollides naastligger ten noorden Hondenstraat 13 1716 245 266r
NOLLIDES, wijlen burgemeester Nollides verkoper Noorderhaven 97 1747 251 199r
NOLLIDES, oub burgemeester Nollides naastligger ten noorden Schritsen 47 1729 247 286v
NOLLIDES, de weduwe van burgemeester Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
NOLLIDES, de weduwe van burgemeester Nollides naastligger ten westen Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
NOLLIDES, de erfgenamen van wijlen burgemeester Nollides naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1751 252 138v
NOLLIDES, B. B. Nollides verkoper Noorderhaven 83 1794 264 227r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides koper van 1/3 Rommelhaven 26b 1783 261 71v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides koper Zoutsloot 61 1784 261 182r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides koper Noorderhaven 76 1782 260 200v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides koper Noorderhaven 78 1782 260 200v
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides verkoper Noorderhaven 76 1783 261 115r
NOLLIDES, BONTJE UILKES Bontje Uilkes Nollides verkoper Noorderhaven 78 1783 261 115r
NOLLIDES, BAUKJE UILKES Boutje Uilkes Nollides verkoper Zoutsloot 61 1788 263 45r
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1802 266 96v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1802 266 96v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1791 263 372v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1791 263 372v
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
NOLLIDES, J. de heer J. Nollides naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1777 259 79r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18 1777 259 79r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
NOLLIDES, J. de heer J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
NOLLIDES, J. mejuffrouw de weduwe van J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
NOLLIDES, J. de heer J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16 1761 255 58v
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
NOLLIDES, JAN vroedsman Jan Nollides koper klein huis en tuin Lanen 58 1720 246 60v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollides naastligger ten oosten Hondenstraat 9 1734 248 322r
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollides verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1723 246 165r
NOLLIDES, JAN burgemeester Jan Nollides naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 23 1740 250 118r
NOLLIDES, JAN wijlen oud burgemeester Jan Nollides verkoper Lanen 58 1742 250 207v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollides koper 4/9 huis Hondenstraat 13 1734 248 334v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollides naastligger ten oosten Hondenstraat 13 1734 248 334v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollides naastligger ten noorden Hondenstraat 13 1734 248 334v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1729 247 247r
NOLLIDES, JAN burgemeester Jan Nollides naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12 1731 248 69r
NOLLIDES, JAN wijlen burgemeester Jan Nollides koper Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollides naastligger ten oosten Lanen 56 1731 248 10v
NOLLIDES, JAN oud burgemeester Jan Nollides naastligger ten zuiden Lanen 56 1731 248 10v
NOLLIDES, JAN vroedsman Jan Nollides, c.u. koper kamer met een afdakje Grote Bredeplaats 22achter 1709 245 94r
NOLLIDES, JAN Jan Nollides, c.u. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22achter 1709 245 94r
NOLLIDES, JAN vroedsman Jan Nollides koper onbekend 1712 245 176v
NOLLIDES, JAN burgemeester Jan Nollides naastligger ten oosten Noorderhaven 93 1733 248 190v
NOLLIDES, JANKE Juffrouw Janke Nollides verkoper Voorstraat 46 1765 256 140v
NOLLIDES, JANKE Janke Nollides koper kamer, weefwinkel en loots Lanen 65west_achter 1774 258 155r
NOLLIDES, JANKE Janke Nollides naastligger ten oosten Lanen 65west_achter 1774 258 155r
NOLLIDES, JANKE Janke Nollides naastligger ten noorden Lanen 65west_achter 1774 258 155r
NOLLIDES, JANKE Janke Nollides koper Voorstraat 44 1753 253 92r
NOLLIDES, JANKE Janke Nollides koper door niaar Voorstraat 4 1757 254 105r
NOLLIDES, JANKE juffrouw Janke Nollides verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18 1767 257 32r
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollides verkoper Scheffersplein 25 1778 259 113v
NOLLIDES, JOHANNES de heer Johannes Nollides koper zoutkeet Scheffersplein 25 1762 255 133r
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollides koper door niaar huis Hondenstraat 9 1759 254 210v
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollides naastligger ten oosten Hondenstraat 9 1759 254 210v
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollides naastligger ten noorden Hondenstraat 9 1759 254 210v
NOLLIDES, JOHANNES de heer Johannes Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1767 257 32r
NOLLIDES, JOHANNES de heer Johannes Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18 1767 257 32r
NOLLIDES, JOHANNES Johannes Nollides koopman verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18 1767 257 32r
NOLLIDES, NOLLE de erfgenamen van wijlen Nolle Nollides naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1749 251 282v
, HARMEN Harmen Nolman koper huis Heiligeweg 26 1811 269 143r
HARMENS, JAN Jan Harms Noodkamp koper tuin en zomerhuis Kromme Elleboogsteeg 1793 264 133v
, Noordbruis havencherger huurder (p.j.) Zuiderhaven 4 1762 255 116r
ANDRIES, RIENK Rincke Andries van Noorden bewoner Noordijs 2 1597 228 59v
JANS, PIETER Pieter Jansen Noordewint naastligger ten westen Noorderhaven 76 1689 242 282v
JANS, PIETER Pieter Jansen Noordewint naastligger ten westen Noorderhaven 78 1689 242 282v
, de weduwe Noordga naastligger ten westen Carl Visschersteeg 6 1788 262 270v
, de weduwe Noordga naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 6 1788 262 270v
, A. de weduwe van A. Noordga naastligger ten westen Brouwersstraat 12noord 1773 258 68v
, wijlen burgervaandrig Alb. Noordga naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1774 258 193r
, ALBERT burgervaandrig Albert Noordga verkoper q.q. Noordijs 1 1763 256 15v
, ALBERT burgervaandrig Albert Noordga fabrikant geniaarde koper Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
, ALBERT burgervaandrig Albert Noordga fabrikant naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
, ALBERT burgervaandrig Albert Noordga koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 57 1763 255 265r
, ALBERT burgervaandrig Albert Noordga verkoper q.q. Heiligeweg 20 1759 254 239v
, ALBERT Albert Noordga, c.s. naastligger ten westen Both Apothekerstraat 2 1761 255 85v
, ALBERT Albert Noordga naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
, ALBERT Albert Noordga koopman koper huis Tiepelsteeg 1759 254 247v
, ALBERT burgervaandrig Albert Noordga koopman koper fraai huis en tuintje Gardenierstraat 1 1765 256 94r
, ALBERT Albert Noordga naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1760 255 4v
JAKOBS, ALBERT burgervaandrig Albert Jacobs Noordga fabrikant koper woning Gardenierstraat 2 1755 253 203r
, JAKOB Jacob Noordga naastligger ten oosten Schritsen 56oost 1773 258 69v
, JAKOB Jacob Noordga fabrikant van bonten koper hof Schritsen ZZ 1768 257 42v
, JAKOB wijlen Jacob Noordga koopman verkoper Schritsen 36 1782 260 224r
, JAKOB wijlen Jacob Noordga koopman verkoper Schritsen 58 1782 260 167r
, JAKOB Jacob Noordga koopman en fabrikeur verkoper Noorderhaven 64 1756 254 36r
, JAKOB Jacob Noordga koopman en fabrikeur verkoper Voorstraat 21 1756 254 36r
, JAKOB Jacob Noordga koper huis Schritsen ZZ 1761 255 59v
, JAKOB Jacob Noordga koopman koper huis Schritsen 58 1769 257 98r
, JAKOB Jacob Noordga koopman naastligger ten oosten Schritsen 58 1769 257 98r
, JAKOB Jacob Noordga koopman naastligger ten zuiden Schritsen 58 1769 257 98r
, RINSKE Rinske Noordga koper Kerkpoortstraat 31achter 1777 259 54r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga verkoper Brouwersstraat 12noord 1784 261 231r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga verkoper Gardenierstraat 2 1784 261 232r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga verkoper Gardenierstraat 1 1784 261 233r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga verkoper Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga verkoper Kerkpoortstraat 31achter 1784 261 230r
NOORDMANS, KARST Carst Noordman naastligger ten oosten Achterstraat 1644 235 115r
NOORMAN, KARST Carst Noorman verkoper Achterstraat 1652 236 197r
, DOMINICUS Dominicus Noorthoff verkoper William Boothstraat WZ 1706 245 5r
, DOMINICUS Dominicus Noorthoff verkoper Noorderhaven 49 1707 245 10r
, DIRK Dirk Nootebroek verkoper van 1/10 Hofstraat 29 1752 252 209r
NOOI, JANKE Jannetje Nooy verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
NOOI, JANKE Jannetje Nooy, minderjarige vrijster verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
NOOI, JANKE Jannetje Nooy, minderjarige vrijster verkoper van 1/4 Kruisstraat 5oost 1784 261 171r
NOOI, LOUIS Louys Nooy verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
NOOI, LOUIS Louys Nooy verkoper q.q. Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
NOOI, LOUIS Louys Nooy verkoper q.q. Kruisstraat 5oost 1784 261 171r
NOOI, SWAANTJE Swaantje Nooy verkoper Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
NOOI, SWAANTJE Swaantje Nooy, minderjarig verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
NOOI, SWAANTJE Swaantje Nooy, minderjarig verkoper van 1/4 Kruisstraat 5oost 1784 261 171r
NOPPEN, KLAAS ATSES Claas Atzes Noppen bakker verkoper Vijver 1 1665 239 29r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunes Norberhuis mr. koperslager koper huis Voorstraat 5 1783 261 62r
, TEUNIS Theunes Norberus naastligger ten westen Rozengracht 20 1800 265 214r
NORBERHUIS, T. T. Norbruis koopman verkoper Lanen 45 1809 268 198v
NORBERHUIS, T. T. Norbruis, c.s. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
NORBERHUIS, T. T. Norbruis koopman naastligger ten oosten Molenpad 4 1802 266 55v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunes Norbruis mr. koperslager verkoper Rozengracht 18 1800 265 251r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis huurder Voorstraat 72 1776 259 25r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis naastligger ten westen Rozengracht 20 1788 262 306v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper westelijke van drie huizen Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager naastligger ten oosten Voorstraat 3 1810 269 112v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper boomgaard en zomerhuisje Rozengracht 18 1788 262 290r
NORBERHUIS, TEUNIS vroedsman Teunis Norbruis koper huis Molenpad 6 1791 263 369r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper Lanen 37 1788 262 293r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis mr. koperslager koper huis, tuintje en bleekveld Lanen 45 1800 265 227r
NORBERHUIS, TEUNIS Teunis Norbruis naastligger ten oosten Rozengracht 16 1788 262 295v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager koper woning Zuiderbolwerk 1787 262 188v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis, c.u. huurder beneden (p.j.) Heiligeweg 8 1779 259 164r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager koper van 1/2 Achterstraat 1787 262 199v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager naastligger ten oosten Achterstraat 1787 262 199v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager koper van 1/2 Achterstraat 1787 262 201r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager naastligger ten westen Achterstraat 1787 262 201r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis koper van 1/2 Weverstraat 1787 262 203v
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis mr. koperslager koper huis alwaar het Blind Esel uithangt Voorstraat 72 het Blind Esel 1775 258 238r
NORBERHUIS, TEUNIS Theunis Norbruis naastligger ten oosten Molenpad 4 1806 267 272r
, HENDRIK Hendrik Norbrus, c.u. havencherger huurder (p.j.) Noorderhaven 6 1759 254 194v
, MARCUS Marcus Nordeman naastligger ten zuiden onbekend 1649 236 60v
, JOSEF Joseph Norden huurder zolder boven voorkamer (p.j.) Heiligeweg 46 1730 247 367v
SIEMENS, JOSEF Joseph Symons Norden, c.u. huurder Voorstraat 72 1726 246 292v
, Rijntgien van Norden, grootvader van de bruid consenteert 1603 228 374v
ANDRIES, RIENK Rincke Andries van Norden koper huis Noordees (gebied) 1598 228 94v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Nordman, c.u. koper huis Zoutsloot 1 1642 235 21r
NOREL, vroedsman Norel naastligger ten oosten Hoogstraat 53 1788 262 307v
NOREL, vroedsman Norel naastligger ten oosten Voorstraat 31 1793 264 86r
NOREL, AALTJE Aaltje Norel, meerderjarige vrijster koper van 1/2 voorhuis Heiligeweg 3 1786 262 128r
NOREL, AALTJE Aaltje Norel, meerderjarige vrijster koper van 1/2 achterhuis Heiligeweg 3achter 1786 262 128r
NOREL, AALTJE Aaltje Norel naastligger ten oosten Lanen 86 1787 262 174v
NOREL, EELSE Aaltje Norel naastligger ten zuiden Lanen 91 1789 263 146v
NOREL, ANTJE Anna Norel, vrijster verkoper Spekmarkt 1 1800 265 232v
NOREL, ANTJE Anna Norel, meerderjarige vrijster koper van 1/2 Heiligeweg 3 1786 262 128r
NOREL, ANTJE Anna Norel, meerderjarige vrijster koper van 1/2 Heiligeweg 3achter 1786 262 128r
NOREL, ANTJE Anna Norel naastligger ten oosten Lanen 86 1787 262 174v
NOREL, ANTJE meerderjarig vrijster Anna Norel verkoper Heiligeweg 3zuid 1793 264 120r
NOREL, ANTJE Anna Norel, bejaarde vrijster verkoper Lanen 91achter 1793 264 85v
NOREL, ANTJE Anna Norel, c.s. naastligger ten zuiden Lanen 91 1793 264 127v
NOREL, ANTJE KLASES Antie Claases Norel koper Franekereind 1 1797 265 57v
NOREL, KLAAS Claas Norel, c.s. huurder (p.j.) Voorstraat 16 1766 256 179r
NOREL, KLAAS mr. Claas Norel, c.s. huurder Voorstraat 16 1768 257 38v
NOREL, HENDRIK Hendrik Norel architect huurder Franekereind 10 1733 248 197v
NOREL, HENDRIK Hendrik Norel huurder Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
NOREL, HENDRIK Hendrik Norel mr. timmerman geniaarde koper Grote Kerkstraat 1a 1733 248 188v
NOREL, JAKOB hun wijlen oom Jacob Norel erflater Voorstraat 33 1805 267 183v
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten westen Voorstraat 35 1779 259 183r
NOREL, JAKOB wijlen Jacob Norel loodgieter verkoper Spekmarkt 1 1800 265 232v
NOREL, JAKOB Jacob Norel mr. loodgieter koper huis Spekmarkt 1 1772 258 44r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten oosten Voorstraat 31 1776 258 248r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten westen Voorstraat 35 1769 257 107r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Lanen 82a 1779 259 220r
NOREL, JAKOB Jacob Norel loodgieter en tekenmeester geniaarde koper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1791 263 330v
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Noorderhaven 78 1791 263 330v
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1782 260 200v
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Noorderhaven 78 1782 260 200v
NOREL, JAKOB Jacob Norel mr. loodgieter koper door niaar huis Voorstraat 33 1762 255 172r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1783 261 115r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Noorderhaven 78 1783 261 115r
NOREL, JAKOB Jacob Norel mr. loodgieter betrokkene onbekend 1757 254 112r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1805 267 130r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel koper huis Liemendijk 42 1787 262 190v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter verkoper Brouwersstraat 18 1808 268 122r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel naastligger ten westen Zuiderstraat 29 1803 266 235r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel naastligger ten oosten Spekmarkt 1 1806 267 284v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper van 1/2 woning Nieuwstraat 4 1795 264 290v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel naastligger ten oosten Schritsen 31 1802 266 105r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel naastligger ten zuiden Zoutsloot 94 1803 266 239r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper huis Lanen 35 1795 264 294r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel naastligger ten zuiden Lanen 84 1807 267 348v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel, c.s. naastligger ten zuiden Zoutsloot 79 1790 263 251v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper huis Zoutsloot 96 1803 266 240v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper huis en bakkerij Voorstraat 37 1800 265 268r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter verkoper Lanen 35 1801 266 3r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel naastligger ten oosten Wortelstraat 15 1803 266 242r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel loodgieter verkoper Achterstraat 1793 264 102v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel naastligger ten oosten Wortelstraat 15 1808 268 34v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel koper woning Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel loodgieter koper huis Achterstraat 1788 263 43v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper 1/2 huis Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter verkoper Heiligeweg 1west 1807 267 293v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel verkoper Schritsen 33 1810 268 346r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel naastligger ten oosten Heiligeweg 13 1810 269 56r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper huis Kleine Bredeplaats 15 1808 268 183v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper huis en cementmalerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Lanen 9 1810 269 22v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel naastligger ten oosten Schritsen 31 1802 266 113v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper twee kamers onder 1 dak en 1 kamer achter en ten noorden vd cementmalerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper twee kamers onder 1 dak en 1 kamer achter en ten noorden vd cementmalerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper huis Brouwersstraat 18 1802 266 115v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel, c.u. loodgieter koper huis Heiligeweg 15 1788 263 11v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper huis Schritsen 33 1802 266 117r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter huurder Lanen 25achter 1803 266 258r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel loodgieter koper Zoutsloot 77 1787 262 182r
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter koper pakhuis en mouterij Hoogstraat 9 1804 267 18v
NOREL, JOHANNES Johannes Norel mr. loodgieter verkoper Zuiderstraat 27 1806 267 241v
NOREL, KLAAS Klaas Norel varensgezel koper huis Lanen 50 1810 268 352v
NOTA, LIJSBET JANS Elizabeth Jans Nota verkoper Heiligeweg 6 1799 265 153r
NOTA, TRIJNTJE WOPKES Trijntje Wopkes Nota winkelier koper huis en tuintje Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
NOTA, TRIJNTJE WOPKES Trijntje Wopkes Nota winkelier naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
NUIS, Nuis naastligger ten westen Havenplein 16 1809 268 294v
JANS, BEREND Beerend Jans Nuister koper huis en tuintje Havenplein 14 1808 268 134v
, OTTE Otte Nydings verkoper Weverstraat ZZ 1629 232 104r
, SIEBRICHJE Sybrich Nydings verkoper Weverstraat ZZ 1629 232 104r
, JAKOB Jacob Nyeboer naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1761 255 83v
NIJSTEN, PETRUS wijlen secretaris dr. Petro Nysten oud secretaris van Barradeel verkoper Hofstraat 1630 232 137v
NIJSTEN, PETRUS secretaris van Barradeel dr. Petrus Nysten koper hof met ledige plaats en kamertje, ten noorden van de hof gelegen Rozengracht NZ 1627 232 26v
NIJSTEN, PETRUS secretaris van Barradeel dr. Petrus Nysten, c.u. naastligger ten westen Rozengracht NZ 1627 232 26v
, GERRIT Gerryt Nyters, voor zich en zijn twee zoons verkoper Schritsen 62 1612 229 72r