Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ra  Re  Ri  Ro  Ru  Ry  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, CHRISTIAAN Christiaan Röser trompetter op het Admiraliteitsjacht verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1789 263 121v
HANSES, JAKOB Jacobus Hansen R(a)tsma herbergier verkoper Weverstraat NZ 1699 244 27v
, KORNELIS Cornelis van Raam, c.u. tinnegieter huurder Voorstraat 64 1761 255 91v
, STOFFEL Stoffel Raapen naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1686 242 121r
, DIRK Dirk Raaven mr. suikerraffineerdersknecht koper van 1/2 huis Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker mr. horlogemaker en ijzerkramer koper door niaar huis en tuin Voorstraat 32 1751 252 159r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten oosten Voorstraat 30 1753 253 53v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten oosten Voorstraat 30achter 1753 253 56v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1768 257 94v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1768 257 94v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker , burger verkoper Voorstraat 32 1778 259 151v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker , burger verkoper Sint Odolphisteeg 2 1778 259 151v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obe Hendriks Rademaker naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1758 254 164r
RADEMAKER, PIETER HENDRIKS Pieter Hendriks Rademaker koopman koper huis met tuintje Grote Kerkstraat 13 1756 254 16r
RADEMAKER, PIETER HENDRIKS Pieter Hendriks Rademaker, c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 13 1756 254 16r
RADEMAKER, PIETER HENDRIKS Pieter Hendriks Rademaker koper huis Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
RADEMAKER, PIETER HENDRIKS Pieter Hendriks Rademaker koopman koper huis of pakhuis Franekereind 32 1756 254 16r
RADEMAKER, PIETER HENDRIKS Pieter Hendriks Rademaker huurder (p.j.) Franekereind 32 1756 254 16r
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademaker verkoper Schritsen 46 1783 261 66v
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademaker verkoper Schritsen 44 1783 261 84r
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademaker verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademaker verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademaker verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademaker verkoper van 1/8 Droogstraat NZ 1785 261 311v
RADEMAKER, RINSKE Rinske Hend_ks Rademaker verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
RADSMA, vroedsman Radsma naastligger ten oosten Voorstraat 4 1771 257 187r
RADSMA, vroedsman Radsma naastligger ten oosten Voorstraat 4 1775 258 233v
RADSMA, de weduwe van Radsma naastligger ten westen Heiligeweg 4 1808 268 74r
RADSMA, F. F. Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, H. de weduwe van H. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1782 260 282r
RADSMA, H. de weduwe van H. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 8 1788 262 288v
RADSMA, H. vroedsman H. Radsma naastligger ten westen Voorstraat 28 1790 263 219r
RADSMA, H. de weduwe van H. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1799 265 169v
RADSMA, H. wijlen vroedsman H. Radsma naastligger ten oosten Voorstraat 24 1807 267 346r
RADSMA, HARMEN Harm Radsma horlogemaker koper huis met tuin Voorstraat 26 1777 259 38r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1758 254 164r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1774 258 186v
RADSMA, HARMEN wijlen Harmen Radsma Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, HARMEN wijlen Harmen Radsma Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, HARMEN wijlen Harmen Radsma Sint Odolphisteeg WZ 1778 259 101r
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma Sint Odolphisteeg WZ 1778 259 101r
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma Sint Odolphisteeg WZ 1778 259 101r
RADSMA, HARMEN de weduwe van vroedsman Harmen Radsma naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 6 1780 259 235v
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma verkoper Voorstraat 48 1782 260 163v
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma koper zoutkeet ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma, burger koper tuin met vruchtbomen en zomerhuis ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma koopman curator Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma koopman Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
RADSMA, J. de erven van J. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 266r
RADSMA, J. wijlen J. Radsma Heiligeweg 2 1793 264 135v
RADSMA, J. wijlen J. Radsma Noorderhaven 114 1805 267 182v
RADSMA, J. wijlen J. Radsma Heiligeweg 2 1805 267 182v
RADSMA, JAKOB Jacob Radsma naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 1 1747 251 162r
RADSMA, JAKOB Jacob Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1758 254 164r
RADSMA, JAKOB Jacob Radsma, sr. naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg WZ 1759 254 246v
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma, c.u. mr. slotmaker koper huis Voorstraat 48 1721 246 100v
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 50 1723 246 156r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma naastligger ten westen Voorstraat 50 1723 246 156r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 100r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma verkoper Sint Odolphisteeg 6 1756 254 19v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 32 1778 259 151v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Radsma, burger naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 6 1780 259 235v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Radsma, burger verkoper Sint Odolphisteeg 6 1780 259 235v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerdts Radsma mr. horlogemaker koper huis en tuin Sint Odolphisteeg 6 1756 254 19v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerdts Radsma, c.u. huurder Sint Odolphisteeg 6 1756 254 19v
RADSMA, JELTE Jelte Radsma verkoper van 1/3 Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, JELTE Jelte Radsma wolkammer verkoper van 1/3 Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, JELTE Jelte Radsma verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, JELTE Jelte Radsma wolkammer verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, JELTE Jelte Radsma verkoper van 1/3 Sint Odolphisteeg WZ 1778 259 101r
RADSMA, JELTE Jelte Radsma wolkammer verkoper van 1/3 Sint Odolphisteeg WZ 1778 259 101r
RADSMA, JELTE burgervaandrig Jelte Radsma koper huis en nieuwgebouwde grutterij Hoogstraat 23 1784 261 188r
RADSMA, JELTE Jelte Radsma koper pakhuis of wagenhuis en stalling Droogstraat ZZ 1784 261 188r
RADSMA, JELTE wijlen Jelte Radsma Noorderhaven 114 1795 264 238r
RADSMA, JELTE Jelte Radsma Noorderhaven 114 1795 264 238r
RADSMA, JELTE wijlen Jelte Radsma Hoogstraat 16 1803 266 264r
RADSMA, JELTE de weduwe van Jelte Radsma naastligger ten oosten Hoogstraat 14 1807 267 333v
RADSMA, JELTE wijlen Jelte Radsma wolkammer Hoogstraat 21 1808 268 168r
RADSMA, JELTE wijlen Jelte Radsma Noorderhaven 114 1809 268 214r
RADSMA, KLAASKE Klaaske Radsma Voorstraat 12 1807 267 350r
RADSMA, LUCIA Lucia Radsma Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, LUCIA Lucia Radsma Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, LUCIA Lucia Radsma Sint Odolphisteeg WZ 1778 259 101r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma mr. uurwerkmaker koper huis en poltie guardiniersland Zuidoostersingel 1794 264 202r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
RADSMA, MARTEN Marten Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 6 1802 266 54v
RADSMA, MARTEN Marten Radsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 6 1805 267 128r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma mr. horlogemaker verkoper Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
RADSMA, MARTEN Marten Radsma mr. horlogemaker curatoren over Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma mr. horlogemaker Hoogstraat 40 1810 269 46r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma mr. horlogemaker Hoogstraat 40 1810 269 46r
RADSMA, MARTEN TJEERDS de minderjarige Marten Tjeerds Radsma Voorstraat 48 1782 260 163v
RADSMA, TJEERD Tjeerd Radsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 1 1747 251 162r
RADSMA, TJEERD burgervaandrig Tjeerd Radsma koper Sint Odolphisteeg WZ 1758 254 164r
RADSMA, TJEERD wijlen burgerhopman Tjeerd Radsma Voorstraat 48 1782 260 163v
RADSMA, TJEERD Tjeerd Radsma predikant verkoper Voorstraat 26 1807 267 341v
RADSMA, TRIJNTJE meerderjarige vrijster Trijntje Radsma verkoper Voorstraat 48 1782 260 163v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks Raedemaeker verkoper Schritsen 18 1776 258 264v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks Raedemaker naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1762 255 166v
, DIRK Dirk Raeven huurder (p.j.) Zoutsloot NZ 1771 257 219v
RADEMAKER, Ramaker, e.a. kapitein huurder Zuiderhaven 71a 1788 263 49v
RANDEN, ROELOF Roelof van Randen huurder (p.j.) Voorstraat 69 1701 244 123v
RANDEN, ROELOF Roeloff van Randen , c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 69 1701 244 89r
, JAN Jan van Randwijck koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Voorstraat 42 1808 268 118r
, JAN Jan van Randwijk Franse schoolhouder verkoper Voorstraat 42 1809 268 287r
, JAN Jan van Randwijk Franse schoolhouder verkoper Lanen 63 1809 268 287r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems van Ranou medicus koper fraaie hof met vruchtbomen Zuiderhaven 6 1702 244 166r
RANOU, WILLEM wijlen dr. Wilhelmus Ranouw Zuiderhaven 6 1727 247 18r
, ANTJE Anna Ransen herbergierse Voorstraat 36 1734 248 299v
, ANTJE Anna Ransen verkoper Voorstraat 36 1764 256 75r
, ANTJE Anna Ransen verkoper Voorstraat 36 1772 258 31v
, ANTJE Antje Ransen koper door niaar huis Voorstraat 36 het Hof van Friesland 1764 256 75r
, BALTHASAR Balthazar Rantsouw trompetter op het Prinsenjacht Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
, gesterkt door Baltinus Rantzou Moriaanstraat 1722 246 132v
, ANTJE Antje Ranzen koper huis en tuin Lanen 86 1771 257 222r
, STOFFEL Stoffel Rapen naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1693 243 52r
RAS, DAVID David Ras, c.u. huurder Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
RAS, DAVID David Ras, c.u. huurder Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
RAS, FENNE Fenne Ras naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 30 1652 236 186r
, ALBERT Albertus Raschen naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
RASSCHER, wijlen Rasschen Zuiderhaven 51 1777 259 66v
RASSCHER, de weduwe van Rasschen naastligger ten oosten Zuiderhaven 51 1777 259 66v
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen verkoper van 8/32 Zuiderhaven 53 1801 266 47v
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen gezworen klerk ter secretarie Schritsen 50 1803 266 219r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen gezworen klerk ter secretarie Schritsen 50achter 1803 266 219r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen gezworen klerk ter secretarie Schritsen 54 1803 266 226v
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen gezworen klerk ter secretarie Ooievaarsteeg 1803 266 228r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen gezworen klerk ter secretarie Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen gezworen klerk ter secretarie Noorderhaven 100 1803 266 250r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen eerste klerk ter secretarie Voorstraat 29 1806 267 279v
RASSCHER, ALBERT Albertus Rasschen gezworen klerk ter secretarie koper huis en erf Hoogstraat 1 1806 267 262v
RASSCHER, ALBERT Albertus Rasschen klerk koper huis Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies Noorderhaven 31 1771 257 226r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies Droogstraat 21achter 1771 257 227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies Droogstraat 21 1771 257 227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies Droogstraat 23 1771 257 227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies Droogstraat 1 1771 257 229r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies Zoutsloot 21 1771 257 230r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies Noorderhaven 44 1772 258 14v
RASSCHER, JANKE Janke Rasschen Noordijs 4 1782 260 254r
RASSCHER, JANKE Janke Rasschen Schritsen 50 1783 261 61r
RASSCHER, JANKE Janke Rasschen Schritsen 50achter 1783 261 61r
RASSCHER, JANKE Janke Rasschen Zuiderhaven 53 1801 266 47v
RASSCHER, JANKE Janke Rasschen Schritsen 50 1803 266 219r
RASSCHER, JANKE Janke Rasschen Schritsen 50achter 1803 266 219r
RASSCHER, JANKE wijlen Janke Rasschen Schritsen 54 1803 266 226v
RASSCHER, JANKE Janke Rasschen Ooievaarsteeg 1803 266 228r
RASSCHER, JANKE Janke Rasschen Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
RASSCHER, JANKE Janke Rasschen Noorderhaven 100 1803 266 250r
RASSCHER, TRIJNTJE Trijntje Rasschen verkoper Zoutsloot 38 1783 261 14r
RASSCHER, TRIJNTJE Trijntje Rasschen verkoper van 8/32 Zuiderhaven 53 1801 266 47v
RASSCHER, TRIJNTJE Trijntje Rasschen verkoper Bildtpoort (gebied) 1803 266 222v
RASSCHER, TRIJNTJE Trijntje Rasschen koper huis en bleekveld Schritsen 54 1803 266 226v
RASSCHER, TRIJNTJE Trijntje Rasschen verkoper Schritsen 54 1808 268 65v
JANS, FEIKE Feike Jans Rath verkoper Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker Noorderhaven 31 1771 257 226r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker Droogstraat 21achter 1771 257 227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker Droogstraat 21 1771 257 227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker Droogstraat 23 1771 257 227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker Droogstraat 1 1771 257 229r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker Zoutsloot 21 1771 257 230r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker Noorderhaven 44 1772 258 14v
RADSMA, HARMEN Harmen Ratsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14 1735 249 99r
RADSMA, HARMEN Harmen Ratsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1769 257 135r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Ratsma verkoper en curator van Sint Odolphisteeg 4 1781 260 35v
RADSMA, HARMEN TJEERDS Harmen Tjeerts Ratsma verkoper Zoutsloot 13 1774 258 152v
RADSMA, HARMEN TJEERDS Harmen Tjeerts Ratsma Zoutsloot 13 1774 258 152v
RADSMA, J. J. Ratsma naastligger ten oosten Voorstraat 46 1765 256 140v
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsma mr. horlogemaker koper door niaar huis Voorstraat 6 1741 250 199v
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsma naastligger ten oosten Voorstraat 4 1757 254 105r
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsma naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1762 255 177v
RADSMA, JAKOB de erven van Jacob Ratsma naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 220av
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Ratsma, c.u. mr. slotmaker koper huis Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Ratsma mr. horlogemaker Voorstraat 74 1778 259 145v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Ratsma Sint Odolphisteeg 4 1781 260 35v
RADSMA, TJEERD Tjeerd Ratsma horlogemaker naastligger ten zuiden Voorstraat 6 1741 250 199v
RADSMA, TJEERD Tjeerd Ratsma naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
RADSMA, TJEERD Tjeerd Ratsma koper huis Voorstraat 74 1778 259 145v
RADSMA, TJEERD JAKOBS wijlen Tjeerd Jacobs Ratsma Voorstraat 74 1781 260 51v
, JOHANNA Johanna Raus 1784 261 149v
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Rausen Liemendijk 1806 267 246r
, JOHANNA Johanna Rausen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 1789 263 130r
, JOHANNA Johanna Rausen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 1789 263 130r
, JOHANNA Johanna Rausen verkoper Grote Kerkstraat 1789 263 130r
, JOHANNA Johanna Rausen Liemendijk 1806 267 246r
, JOHANNA Johanna Rausen verkoper van 1/2 Liemendijk 1806 267 246r
, JOHANNA Johanna Rausen Liemendijk 1806 267 246r
, JOHANNA Johanna Rausen verkoper van 1/2 Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
, JOHANNA Johanna Rausen Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
, JOHANNA Johanna Rausen verkoper Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
, JOHANNA Johanna Rausen Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
, JOHANNA Johanna Rausen verkoper 1806 267 248v
, JOHANNA Johanna Rausen 1806 267 248v
, PIETER Pieter Rausen, burger mr. kleermaker koper huis Kleine Bredeplaats 16 1783 261 98r
, PIETER Pieter Raussen , c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RAUWERDA, JAN Jan A. Rauwerda koper huis Steenhouwersstraat 2 1789 263 76v
RAUWERDA, JAN Jan Rauwerda, burger Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
RAUWERDA, JAN AUKES Jan Aukes Rauwerda Nieuwstraat 20 1784 261 145r
RAVEN, DIRK Dirk Raven Voorstraat 89 1764 256 56v
RECHTER, TEUNIS Theunis Rechter naastligger ten oosten Liemendijk 1675 240 181r
RECHTER, TEUNIS Tonis Rechter naastligger ten oosten Liemendijk 1666 239 46v
, GEERT Geert Reckers moutmaker verkoper Franekertrekvaart 1771 257 188r
REDDING, PETRUS ds. Petrus Regnerus Reddingius geniaarde koper Rozengracht 7west 1726 246 251r
REDDING, wijlen ds. Reddinguis Rozengracht 7west 1728 247 126v
REDDING, KNIERKE meerderjarige dochter Cuniera Reddinguis Rozengracht 7 1728 247 130r
REDDING, KNIERKE WIEBRENS Cunira Wybrandus Reddinguis S.S.M. candidatus koper van 1/4 Rozengracht 7west 1728 247 126v
REDDING, FREERK Fredericus Reddinguis predikant koper van 1/4 Rozengracht 7west 1728 247 126v
REDDING, FREERK Fredericus Reddinguis Rozengracht 7 1728 247 130r
REDDING, PETRUS ds. Petrus Reddinguis Rozengracht 7west 1728 247 126v
REDDING, WIEBREN Wybrandus Reddinguis S.S.M. candidatus verkoper Rozengracht 7 1728 247 130r
REEK, PIETER Pieter de Reek koper huis Zuiderhaven 18 1715 245 252r
, JAKOB Jacobus Reeman huurder 1 kamer (p.j.) Lanen 12 1752 253 12v
REEN, de huisinge van ds. Reen naastligger ten westen Rinnertspijp 8 1709 245 84v
REEN, Reen kapitein naastligger ten noorden onbekend 1718 246 10r
REEN, ds. Reen, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1727 247 22r
REEN, ds. Reen, c.u. naastligger ten westen Noorderhaven 90 1727 247 22r
REEN, dr. Reen naastligger ten oosten Voorstraat 87 1728 247 132v
REEN, dr. Reen naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1730 247 300v
REEN, dokter Reen naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1730 247 317v
REEN, Reen predikant (oud -) verkoper Hofstraat 16 1734 248 353r
REEN, ALBERT ds. Albartus Reen, pro se et q.q. verkoper Noorderhaven 32 1717 245 286v
REEN, ALBERT Albertus Reen predikant (oud -) verkoper Voorstraat 89 1734 248 352r
REEN, ANNE Annius Reen naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1642 234 163r
REEN, HARMEN Harmannus Reen Droogstraat ZZ 1647 235 265v
REEN, HARMEN Harmannus Reen Droogstraat ZZ 1647 235 265v
REEN, HARMEN Harmanus Reen schrijver van een compagnie soldaten koper onbekend 1640 234 110r
REEN, HARMEN Harmanus Reen schrijver van een compagnie soldaten naastligger ten noorden onbekend 1640 234 110r
REEN, broer Hermanuis Reen Droogstraat 1646 235 217v
REEN, broer Hermanuis Reen Droogstraat 1646 235 217v
REEN, HARMEN Hermanus Reen naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1642 234 163r
REEN, JOHANNES ARENDS wijlen Joannes Arents Reen Zoutsloot 1 1667 239 77v
REEN, LEENTJE SIBBELES Leentie Sibles Reen naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1699 243 402v
REEN, LIENTJE SIBBELES Lijntie Sibbeles Reen verkoper van 1/2 Hoogstraat 7 1702 244 188v
REEN, LIENTJE SIBBELES Lijntie Sibbeles Reen verkoper van 1/2 Hoogstraat 9 1702 244 189r
REEN, SIBBELES Lijntien Sibbles Reen huurder Brouwersstraat 13 1684 242 14v
REEN, SIBBELES Lijntien Sibles Reen naastligger ten westen Hoogstraat 11 1693 243 38v
REEN, LIEUWE Livius Reen oud kapitein ter recherge van 't collegie ter Admiraliteit in Frieslan koper van 15/16 van 2/3 15/16 van 2/3 huis Heiligeweg 7 1708 245 43v
REEN, LIEUWE wijlen Livius Reen oud kapitein Heiligeweg 7 1724 246 207v
REEN, MARIA Maria Reen verkoper Wasbleek 1668 239 171v
REEN, PIER ANNES oud burgerhopman Pier Annes Reen, burger koper huis Noorderhaven 75 1642 234 163r
REEN, PIER ANNES de zonen van Pier Annes Reen naastligger ten oosten Zoutsloot 1642 234 177r
REEN, REGNERUS ds. Regnerus Reen predikant verkoper Noorderhaven 32 1671 240 7ra
REEN, SIEBREN dr. Sibrandus Reen bouwmeester Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
REEN, SIEBREN dr. Sibrandus Reen bouwmeester Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
REEN, SIEBREN Sybrandus Reen naastligger ten westen Voorstraat 91 1718 246 32r
REEN, SIEBREN Sybrandus Reen advocaat Hof van Friesland en bouwmeester hebbende approbatie van zijn vader Voorstraat 89 1734 248 352r
REEN, SIEBREN Sybrandus Reen advocaat Hof van Friesland en bouwmeester hebbende approbatie van zijn vader Hofstraat 16 1734 248 353r
, ALBERT Albertus Reen a Mentes predikant (gereformeerd) koper tuin en zomerhuis Rapenburg 18 1809 268 259r
REENSTRA, de kamers van de erven van Reenstra secretaris naastligger ten noorden Weverstraat 1660 238 61v
REENSTRA, ANNE PIERS het verkochte is het sterfhuis van Anne Piers Reenstra secretaris voormalig bewoner Zoutsloot 1661 238 8va
REENSTRA, ANNE hopman kolonel Annius Reenstra secretaris der Vijf Deelen Dijken koper huis Droogstraat ZZ 1647 235 265v
REENSTRA, ANNE kopers Annius Reenstra naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1647 235 265v
REENSTRA, ANNE de verkoper Annius Reenstra naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1658 237 177v
REENSTRA, ANNE secretaris Annius Reenstra secretaris vijf delen zeedijken verkoper van 1/2 Noorderhaven 75 1658 237 177v
REENSTRA, ANNE secretaris Annius Reenstra verkoper van 1/2 Noorderhaven 75 1658 237 177v
REENSTRA, secretaris Annuis Reenstra naastligger ten westen Liemendijk 1658 237 172av
REES, van Rees, n.u. bakker naastligger ten westen Hoogstraat 9 1804 267 18v
REES, H. H. van Rees mr. bakker naastligger ten oosten Hoogstraat 5 1805 267 118v
REES, H. H. van Rees, n.u. mr. bakker naastligger ten oosten Hoogstraat 5 1808 268 48v
REGNERI, GEERT Geert Regneri bewoner Zuiderstraat 1635 233 164v
REGNERI, GOOITSKE PIEBES Goyckien Pibes Regneri, pro se verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 1 1636 233 178r
REGNERI, JANKE REINS Janke Reins Regneri Schritsen 17 1759 254 243r
REGNERI, MATTEUS Matthijs Regneri huurder boven Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
REGNERI, PIEBE wijlen Pibo Regneri secretaris van Gaasterland Schritsen 1 1636 233 178r
RECHTS, GEERTJE Geertje Regts Kerkpoortstraat 1758 254 121v
RECHTS, GEERTJE Geertje Regts Kerkpoortstraat 1762 255 142r
RECHTS, SIEMEN Symon Regts huurder benedenkamer (p.j.) Rommelhaven ZZ 1767 257 252r
RECHTS, WALING Waling Regts huurder (p.w.) Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
, JOHANNES Johannes Reguihrs koren- en zakkendrager verkoper Weverstraat NZ 1699 244 23r
, KASPER Caspar Rehage, c.u. verkoper Romastraat ZZ 1650 236 132v
REIDEMA, PIETER Pieter Reidema notaris koper huis Gardenierstraat 8 1748 251 231r
REIDHORST, AUKJE Aukje Reidhorst huurder achteropkamer (p.j.) Brouwersstraat 12 1788 262 276v
REIDHORST, AUKJE Aukje Reidhorst naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1805 267 131r
REIDHORST, AUKJE bejaarde vrijster Aukje Reidhorst verkoper Kerkpad 20 1809 268 241v
REIDHORST, AUKJE Aukje Reidhorst naastligger ten noorden Kerkpad 22 1809 268 245v
REIDHORST, AUKJE HENDRIKS Aukje Hendriks Reidhorst koper huis Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v
REIDHORST, AUKJE Aukjen Reidhorst, meerderjarig dienstmeid verkoper Lanen 13 1775 258 205v
REIDHORST, AUKJE meerderjarig vrijster Aukjen Reidhorst koper huis Kerkpad 20 1796 264 305v
REIDHORST, GEERTJE Geertje Reidhorst verkoper Lanen 13 1775 258 205v
REIDHORST, GEERTJE Geertje Reidhorst Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
REIDHORST, GEERTJE HENDRIKS Geertje Hendriks Reidhorst begunstigde lijfrente (p.j.) Lanen 9 1810 269 22v
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorst naastligger ten oosten Zuiderhaven 43 1743 251 26r
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorst havenchercher koper van 1/2 huis Zuiderhaven 45 1743 251 28r
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorst, c.u. huurder Schritsen 60 1754 253 162r
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorst marktmeester en generale opzichter van stadsmiddelen koper huis en tuintje Lanen 13 1754 253 194r
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorst naastligger ten westen Lanen 15 1757 254 56v
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorst verkoper Lanen 13 1775 258 205v
REIDHORST, Herdrik Reidhorst Zuiderstraat 25 1774 258 169v
REIDHORST, JAKOB Jacob Reidhorst last- en procuratie hebbende van zijn vader Zuiderstraat 25 1774 258 169v
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorst mr. chirurgijn koper huis en weefwinkel Franekereind 29oost 1772 258 65r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorst mr. chirurgijn verkoper Franekereind 29oost 1773 258 82r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorst verkoper Lanen 13 1775 258 205v
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorst mr. chirurgijn koper huis Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorst mr. chirurgijn verkoper Kerkpoortstraat 67 1775 258 235r
REIDHORST, RINSKE Renske Reidhorst Franekereind 40 1777 259 58r
REIDHORST, RINSKE Rinske Reidhorst verkopers Lanen 13 1775 258 205v
REIDHORST, RINSKE Rinske H. Reidhorst verkoper Franekereind 40 1798 265 106r
REIDHORST, TETJE Tetie Reidhorst Zuiderpoort (gebied) 1753 253 112v
REIDHORST, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntie Hendriks Reidhorst Schritsen 9 1779 259 160r
REIDHORST, TRIJNTJE Trijntje Reidhorst verkoper Lanen 13 1775 258 205v
REIDHORST, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntje Hendriks Reidhorst Schritsen 9achter 1784 261 212r
REIDHORST, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntje Hendriks Reidhorst Schritsen 9achter 1784 261 212r
JANS, ANTJE Antje Jans Reidmaker Schritsen 57 1805 267 119v
JANS, DAAM Daam Jans Reidmaker timmerknecht huurder (p.j.) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
, JAN Jan S. Reidmaker verkoper Lanen 85 1805 267 122r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens Reidmaker NZ 1807 267 334r
REITSMA, AALTJE SIEBRENS Aaltje Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85 1800 265 214v
REITSMA, ANTJE PIETERS Antie Pieters Reidsma verkoper Brouwersstraat 14 1749 251 279r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsma verkoper Grote Kerkstraat 13 1756 254 16r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsma verkoper Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsma verkoper Franekereind 32 1756 254 16r
REITSMA, GERRIT SIEBRENS Gerrit Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85 1800 265 214v
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsma mr. bakker koper door niaar huis Lanen 44 1763 255 204v
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsma, c.s. huurder Lanen 44 1790 263 227r
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsma verkoper Lanen 44 1790 263 227r
REITSMA, HOITE KEIMPES Hooyte Keimpes Reidsma naastligger ten westen Lanen 46 1788 262 301r
REITSMA, HOITE KEIMPES Hooyte Keimpes Reidsma verkoper Lanen 46 1788 262 301r
REITSMA, JAKOB SIEBRENS Jacob Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85 1800 265 214v
REITSMA, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrands Reidsma winkelier koper huis en tuintje Kleine Bredeplaats 17 1785 261 296r
REITSMA, JAN Jan C. Reidsma, c.u. huurder Brouwersstraat 2 1803 266 304v
REITSMA, JAN Jan C. Reidsma mr. koekbakker verkoper Moriaanstraat 3 1808 268 142r
REITSMA, JAN KLASES Jan Claasen Reidsma mr. bakker koper huis en jeneverstokerij Brouwersstraat 8 1807 268 14r
REITSMA, JELTJE KLASES Jeltske Klaases Reidsma verkoper Hofstraat 3 1811 269 122v
REITSMA, JETSKE KLASES meerderjarige vrijster Jetske Klaasen Reidsma koper huis Hofstraat 3 1809 268 306v
REITSMA, KEIMPE HOITES burgervaandrig Keimpe Hoites Reidsma mr. bakker geniaarde koper Heiligeweg 20 1748 251 228ar
REITSMA, KEIMPE HOITES oud burgervaandrig Keimpe Hoites Reidsma verkoper Lanen 44 1763 255 204v
REITSMA, KEIMPE HOITES burgervaandrig Keimpe Hoytes Reidsma mr. bakker verkoper Zoutsloot ZZ 1735 249 59v
REITSMA, KEIMPE HOITES [als huurder?] Keimpe Hoytes Reidsma naastligger ten zuiden Heiligeweg 22 1752 253 30v
REITSMA, LUTSKE SIEBRENS Lutske Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85 1800 265 214v
REITSMA, PIETER HOITES het pakhuis van wijlen vroedsman Peter Hoytes Reidsma naastligger ten oosten Franekereind 30 1739 250 32r
REITSMA, PIETER HOITES vroedsman Pieter Hoytes Reidsma koopman koper 1/3 huis en kamer Brouwersstraat 14 1734 248 330r
REITSMA, PIETER HOITES vroedsman Pieter Hoytes Reidsma koopman eigenaar van 1/3 Brouwersstraat 14 1734 248 330r
REITSMA, PIETER HOITES vroedsman Pieter Hoytes Reidsma koopman eigenaar kamer in de Calevisscherssteeg Brouwersstraat 14 1734 248 330r
REITSMA, PIETER HOITES de erven van vroedsman Pieter Hoytes Reidsma naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 18 1736 249 122r
REITSMA, PIETER HOITES het pakhuis van wijlen vroedsman Pieter Hoytes Reidsma naastligger ten oosten Franekereind 30 1739 250 1va
REITSMA, PIETER HOITES de erven van vroedsman Pyter Hoytes Reidsma naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1742 250 226v
REITSMA, PIETER HOITES de erven van vroedsman Pyter Hoytes Reidsma naastligger ten noorden Brouwersstraat 16 1742 250 227r
REITSMA, SIEBREN Sybrandus Reidsma, e.a. huurder Zuiderhaven 24 1766 256 171r
REITSMA, FOLKERT SIEBRENS Volkert Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85 1800 265 214v
JANS, JAN Jan Jansen Reier huurder voor een jaar (p.j.) Noorderhaven 60 1698 243 360v
JANS, SIEBE Sybe Jansen Reiers mr. gortmaker verkoper Hofstraat 41 1714 245 212v
ANDRIES, CATHARINA Catharina Andreus Reigert Lanen 39 1805 267 141v
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 13 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Weverstraat 13 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 11 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Weverstraat 11 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 5 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Weverstraat 5 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 7 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Weverstraat 7 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 9 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Weverstraat 9 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Herenwaltje 17 1791 263 364r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Herenwaltje 17 1791 263 364r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Zoutsloot 1791 263 366v
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Zoutsloot 1791 263 366v
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Zuiderhaven 18 1791 263 369r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Zuiderhaven 18 1791 263 369r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Lanen 71 1791 263 370ar
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Lanen 71 1791 263 370ar
REINALDA, A. de weduwe van A. Reinalda naastligger ten oosten Rommelhaven 26b 1783 261 71v
REINALDA, AGE Aege Reinalda koopman koper land en huis Zuidoostersingel 1 het Kruidhuis 1755 253 198v
REINALDA, AGE Age Reinalda, n.u. naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman verkoper ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten oosten Franekertrekvaart 1771 257 188r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten westen Franekertrekvaart 1771 257 188r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten zuiden Franekertrekvaart 1771 257 188r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten noorden Franekertrekvaart 1771 257 188r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
REINALDA, AGE wijlen Age Reinalda koopman Rommelhaven 28 1784 261 143r
REINALDA, AGE wijlen Age Reinalda Noorderhaven 53 1784 261 258r
REINALDA, AGE wijlen Age Reinalda koopman Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
REINALDA, Alger? Reinalda koopman verkoper Franekereind 19 1757 254 70v
REINALDA, KLAASKE GOSSES Claaske Gosses Reinalda Hoogstraat 14 1807 267 333v
REINALDA, HELENA Helena Reinalda begunstigde lijfrente (p.j.) Lanen 9 1810 269 22v
REINALDA, J. J. Reinalda naastligger ten noorden Franekereind 29oost 1781 260 46r
REINALDA, JAKOB Jac. Reinalda naastligger ten westen Lanen 9oost 1784 261 183v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda mr. kleermaker Lanen 13 1775 258 205v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda mr. kleermaker koper Lanen NZ 1779 259 173r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Lanen 71achter 1782 260 315v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Lanen NZ 1782 260 315v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21 1798 265 118r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten noorden Franekereind 29oost 1799 265 152r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten noorden Franekereind 29west 1801 266 18r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21 1801 266 42v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda verkoper Grote Ossenmarkt 19 1802 266 121r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda verkoper van 1/3 Lanen 25 1803 266 224r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda verkoper van 1/3 Lanen 27 1803 266 258r
REINALDA, JAKOB gelastigde Jacob Reinalda Franekereind 40 1808 268 145r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda Lanen 9 1810 269 22v
REINALDA, JAKOB SIEMENS Jacobus Simons Reinalda verkoper Lanen 9 1788 262 271v
REINALDA, JOHANNA de weduwe van Johannes Reinalda, c.s. huurder Voorstraat 6 1741 250 199v
REINALDA, JOHANNES wijlen Johannis Reinalda procureur en gezworen klerk Voorstraat 11west 1740 250 93r
REINALDA, MAGDALENA wijlen Magdalena Reinalda verkoper Franekereind 40 1808 268 145r
REINALDA, MAGDALENA JAKOBS Magdalena Jacobs Reinalda koper huis en tuin Franekereind 40 de Pot van Overvloed 1798 265 106r
REINALDA, TRIJNTJE JELLES Trijntje Jelles Reinalda Lanen 51 1779 259 191r
REINALDA, TRIJNTJE JELLES Trijntje Jelles Reinalda Lanen 45 1779 259 193v
REINALDA, IEDE gemeensman Yde Reinalda naastligger ten zuiden Franekereind 6 1689 242 263v
REINALDA, IEDE JAKOBS gemeensman Yde Jacobs Reinalda naastligger ten noorden Heiligeweg 62 1698 243 381v
, JAKOB Jacobus Reinalda [staat: Rienalda] mr. kleermaker koper huis Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
REINDERS, ANTJE Antje Reinders 1803 266 217r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhard kastelein koper door niaar huis Nieuwstraat 66 1805 267 186r
REINHART, J. J. Reinhart naastligger ten oosten Franekereind 29west 1801 266 18r
REINHART, J. J. Reinhart naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1804 267 103r
REINHART, J. J. Reinhart kastelein naastligger ten westen Franekereind 27 1808 268 129r
REINHART, J. J. Reinhart kastelein naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64 1809 268 323v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart ordinaris houder koper huis en herberg Franekereind 23 de Ooievaar 1796 264 313v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart herbergier koper huis Franekereind 29oost 1799 265 152r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein koper huis Voorstraat 2 1800 265 246r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1800 265 246r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein Grote Bredeplaats 1 1801 265 304v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart naastligger ten oosten Franekereind 23 1801 266 12r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein Grote Bredeplaats 1 1803 266 265r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart, c.u. naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart verkoper Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein in de Oyevaar koper huis met grote tuin Weverstraat 14 de Ooievaar 1806 267 285v
REINHART, JAKOB wijlen Jacob Reinhart kastelein Franekereind 23 1810 269 59v
REINHART, JAKOB de boedel van wijlen Jacob Reinhart kastelein verkoper Weverstraat 14 1810 269 75v
REINHART, JOHANNES Johan Adam Reinhart Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
, ANTONIUS Anthony Reinie strandmeester verkoper Karremanstraat 1699 244 23v
REINSMA, Reinsma brouwer naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1793 264 121r
REINSMA, de weduwe van Reinsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 15 1808 268 183v
REINSMA, SIKKE Sicco Reinsma Hoogstraat 27 1794 264 220r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antie Pieters Reitsma koper 1/3 huis en kamer Brouwersstraat 14 1738 249 348r
REITSMA, ANTJE PIETERS de vertegenwoordigers van Antie Pieters Reitsma q.q. eigenaar van 2/3 Brouwersstraat 14 1738 249 348r
REITSMA, JAN wijlen Jan C. Reitsma mr. koekbakker verkoper Grote Kerkstraat 24 1808 268 140r
REITSMA, KEIMPE HOITES burgervaandrig Keimpe Hoites Reitsma mr. bakker Brouwersstraat 14 1738 249 348r
REITSMA, PIETER HOITES wijlen vroedsman Pieter Hoites Reitsma Brouwersstraat 14 1738 249 348r
REITSMA, SIEBREN Sybren Reitsma koper huis Lanen 85 de Morgenster 1785 262 7v
REITSMA, SIEBREN SIEBRENS Sybren Sibrandus Reitsma verkoper Heiligeweg 6 1799 265 153r
JANS, JOUKJE Joukjen Jans Rejers verkoper Hoogstraat 18 1710 245 103r
JANS, SIEBE Sybe Jansen Rejers, c.u. mr. gortmaker koper van 1/2 huis en gortmakerie of gorthuis daaragter Hoogstraat 18 1710 245 103r
JANS, SIEBE Sybe Jansen Rejers naastligger ten westen Rommelhaven 15 1713 245 198r
, TEUNIS Teunis van Rekken naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1753 253 127r
, DIRK Dirk Rekkers moutmaker ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
, GEERT Geert Rekkers moutmaker koper poltje land met huis ten oosten van Harlingen het Kruidhuis 1769 257 103r
, GEERT Geert Rekkers moutmaker geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
, GEERT Geert Rekkers moutmaker eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
, GEERT Geert Rekkers verkoper ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
, JAKOB Jacobus Reman huurder Zuiderstraat NZ 1749 252 8r
RENEMAN, ds. Daniël Reneman predikant bewoner Raamstraat 3 1672 240 93v
RENEMAN, DANIEL Daniel Reneman naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1669 239 38ra
RENEMAN, DANIEL Daniel Reneman pastoor huurder Kerkpad WZ 1669 239 39ra
RENEMAN, DANIEL bewoner ds. Daniel Reneman naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
RENEMAN, DANIEL schepen van Leeuwarden Daniel Reneman onbekend 1771 257 191v
RENEMAN, DOMINICUS HENDRIKS Dominus Henricus Reneman predikant Drie Roemerssteeg 1 1724 246 212r
RENEMAN, FOKELTJE Fokeltie Reneman Vijverstraat NZ 1732 248 102v
RENEMAN, FOKELTJE Fokeltje Reneman Zuiderhaven 47 1728 247 67r
RENEMAN, FOKELTJE Fokeltje Reneman Vijverstraat NZ 1729 247 281r
RENEMAN, H. ds. H. Reneman, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg OZ 1719 246 44v
RENEMAN, HENDRIK Ds. Henricus Reneman predikant Voorstraat 5 1701 244 97v
RENEMAN, HENDRIK Ds. Henricus Reneman predikant William Boothstraat WZ 1701 244 116r
RENEMAN, HENDRIK Ds. Henricus Reneman predikant William Boothstraat WZ 1701 244 116r
RENEMAN, HENDRIK Henricus Reneman Voorstraat 24 1725 246 226r
RENEMAN, HENDRIK ds. Henricus Reneman em. pastor van Buitenpost Rozengracht 40 1727 247 4r
RENEMAN, HENDRIK wijlen ds. Henricus Reneman predikant te Buitenpost Kleine Kerkstraat 16 1729 247 230r
RENEMAN, HARMEN de erven van Hermanus Reneman predikant naastligger ten oosten Brouwersstraat 17 1722 246 143v
RENEMAN, TRIJNTJE Trijntje Reneman bruid onbekend 1771 257 191v
RENGERS, HARMEN Harm Rengers, c.s. naastligger ten noorden Nieuwstraat 25 1802 266 169v
RENGERS, HARMEN Harmen Rengers naastligger ten noorden Nieuwstraat 13 1809 268 194r
RENGERS, LIDIA Lydia Rengers verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
RENGERS, SARA Sara Rengers verkoper Heiligeweg 30 1680 241 87v
RENGERS, SARA Sara Rengers verkoper Heiligeweg 30 1680 241 87v
RINIA, ANTJE Anna Renia Voorstraat NZ 1675 240 26ra
RINIA, LIJSBET Elisabeth Renia Voorstraat NZ 1675 240 26ra
RINIA, FROUKJE Frouckjen Renia verkoper Voorstraat NZ 1675 240 26ra
RINIA, JAKOB Jacob Renia Voorstraat NZ 1675 240 26ra
RINIA, NICOLAAS Nicolaus Renia Voorstraat NZ 1675 240 26ra
RINIA, PETRUS Petrus Renia Voorstraat NZ 1675 240 26ra
RINIA, PIETER KLASES Pyter Claessen Renia Voorstraat NZ 1675 240 26ra
, ANTONIUS Anthony Renije strandmeester verkoper Bildtstraat 23 1700 244 40v
, dr. Joanne Renio advocaat Hof van Friesland Noorderhaven NZ 1630 232 138r
, KASPER Casper Reou distillateur naastligger ten westen Achterstraat NZ 1700 244 78r
, KASPER Casper Reou distillateur naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1700 244 79v
, KASPER Casper Reou distillateur naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1700 244 79v
, JAN Jan Repco naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
, JAN Jan Repco naastligger ten westen Grote Bredeplaats 12 1789 263 376r
, JAN Jan Repco naastligger ten noorden Hondenstraat 3 1789 263 376r
REPKO, J. J. F. Repko naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
REPKO, JAN Jan Repko naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19 1780 259 300v
REPKO, JAN Jan Frederik Repko koper huis Grote Bredeplaats 10 1784 261 250r
REPKO, JAN Jan F. Repko koopman naastligger ten noorden Hondenstraat 3 1805 267 162v
REPKO, JAN FREERKS Jan Freerks Repko koper huis Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
REUS, Reus naastligger ten zuiden Noorderhaven 4 1799 265 155r
REUS, AALTJE Aaltje Reus Voorstraat 19 1797 265 21v
REUS, ANTJE Antje de Reus verkoper Voorstraat 19 1801 265 297r
REUS, HOTSE wijlen vroedsman Hotze de Reus Heiligeweg 36 1782 260 164v
REUS, J. burgerkolonel J. de Reus naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1784 261 146r
REUS, J. J. de Reus naastligger ten oosten Rommelhaven 26b 1786 262 63r
REUS, J. J. de Reus, c.s. huurder Schritsen 50achter 1808 268 22v
REUS, JAN Jan Reus naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1736 249 141r
REUS, JAN Jan de Reus chirurgijn naastligger ten westen Grote Bredeplaats 3 1736 249 147v
REUS, JAN Jan Reus mr. chirurgijn Hoogstraat 9 1738 249 230r
REUS, JAN Jan de Reus mr. chirurgijn Hoogstraat 23 1738 249 336r
REUS, JAN de hof van Jan Reus, c.s. mr. chirurgijn naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1741 250 186v
REUS, JAN Jan Reus mr. chirurgijn Zuiderhaven 36 1741 250 206v
REUS, JAN Jan de Reus mr. chirurgijn Zuiderhaven 36 1742 250 223r
REUS, JAN ? Jan de Reus naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
REUS, JAN Jan de Reus mr. chirurgijn koper pan- en estrikwerk, woonhuis, knechtswoning, tuin met zomerhuis en verdere toebe Rozengracht 17 1754 253 135v
REUS, JAN burgervaandrig Jan de Reus chirurgijn verkoper Kleine Ossenmarkt 3 1756 254 51v
REUS, JAN vaandrig Jan de Reus, burger mr. chirurgijn verkoper Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
REUS, JAN burgervaandrig Jan de Reus mr. chirurgijn Noorderhaven 14 1759 254 218ar
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus naastligger ten westen Rozenstraat 2 1761 255 68v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn koper pan- en estrikwerk met toebehoren, woningen, schuur, stal, knechtenwoning, paard Rozengracht 30 1761 255 112v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn koper wagenhuis Wasbleekstraat WZ 1761 255 112v
REUS, JAN kolonel Jan de Reus, c.s. huurder Rozengracht 15 1763 255 184r
REUS, JAN kolonel Jan de Reus naastligger ten oosten Rozengracht 15 1763 255 184r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus naastligger ten westen Rozenstraat 4 1763 255 195r
REUS, JAN Jan de Reus naastligger ten oosten Rozengracht 15 1763 255 210v
REUS, JAN kolonel mr. Jan de Reus naastligger ten westen Rozenstraat 4 1764 256 34v
REUS, JAN Jan de Reus naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1765 256 128v
REUS, JAN Jan de Reus naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1765 256 128v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus Lanen 78 1766 256 145r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus Wasbleek 1766 256 148r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus Moriaanstraat 1 1766 256 180r
REUS, JAN Jan de Reus naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1766 256 196r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn verkoper Rozengracht 17 1768 257 43r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn koper huis Zuiderhaven 15 1769 257 120v
REUS, JAN kolonel Jan de Reus naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 11 1772 258 56v
REUS, JAN kolonel Jan de Reus naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 9 1772 258 56v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus naastligger ten westen Vijverstraat 20 1777 259 68v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn verkoper Rozengracht 30 1778 259 123r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn verkoper Wasbleekstraat WZ 1778 259 123r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus verkoper en curator Raamstraat 5 1781 260 53r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus koper 4/5 woning Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
REUS, JAN stadskolonel Jan de Reus naastligger ten westen Vijverstraat 20 1782 260 301r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus koper van 1/2 Rommelhaven 28 1784 261 143r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn en vroedmeester koper huis Hondenstraat 2 1784 261 191v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn en vroedmeester naastligger ten westen Hondenstraat 2 1784 261 191v
REUS, JAN oud burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1786 262 58v
REUS, JAN oud burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn verkoper Zuiderhaven 15 1786 262 58v
REUS, JAN oud burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn Vijverstraat ZZ 1790 263 210r
REUS, JAN de erven van Jan de Reus naastligger ten westen Vijverstraat 20 1792 264 25r
REUS, JAN Jan de Reus huurder boven Voorstraat 2 1800 265 246r
REUS, JAN Jan de Reus eigenaar van 1/4 Grote Bredeplaats 1 1801 265 304v
REUS, JAN Jan de Reus koopman verkoper Grote Bredeplaats 1 1803 266 265r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reus naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1702 244 178r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reus naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1702 244 178r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reus naastligger ten oosten Schritsen 1 1708 245 58r
REUS, JANKE JAKOBS de weduwe van Jan Jacobs Reus naastligger ten zuiden Lanen 6 1719 246 45r
REUS, LAMMERT Lamert de Reus naastligger ten westen Grote Bredeplaats 3 1799 265 156r
REUS, LAMMERT Lammert Reus mr. bakker huurder (p.j.) Voorstraat 4 1771 257 187r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus verkoper Vijverstraat ZZ 1790 263 210r
REUS, LAMMERT Lammert Reus koper huis Lanen 76 1790 263 268r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus naastligger ten westen Hondenstraat 4 1790 263 275v
REUS, LAMMERT Lammert Reus naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 41 1793 264 145r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus koper Kerkpoortstraat 39 1793 264 146v
REUS, LAMMERT Lammert Reus naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 41 1797 265 46v
REUS, LAMMERT Lammert de Reus verkoper van 1/2 Rommelhaven 28 1800 265 240r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus mr. bakker (oud -) verkoper Grote Bredeplaats 1 1801 265 304v
REUS, LAMMERT bejaard burger Lammert de Reus verkoper Hondenstraat 2 1802 266 144r
REUS, LAMMERT bejaard burger Lammert de Reus verkoper Lanen 76 1806 267 227v
REUS, LAMMERT Lammert de Reus, burger verkoper Kerkpoortstraat 39 1808 268 68v
REUS, LAMMERT JANS Lammert Jans de Reus naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1720 246 71v
REUS, LAMMERT JANS Lammert Jans de Reus verkoper Vijverstraat ZZ 1720 246 71v
REUS, LAMMERT JANS Lammert Jansen de Reus verkoper Schritsen 3 1720 246 65r
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reus Franekereind 23 1796 264 313v
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reus kopers Franekereind 29oost 1799 265 152r
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reus koper 1/2 huis Grote Bredeplaats 1 1801 265 304v
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reus eigenaar van 1/4 Grote Bredeplaats 1 1801 265 304v
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reus koper 1/4 huis Grote Bredeplaats 1 1803 266 265r
REUS, TRIJNTJE HOTSES Trijntje Hotses de Reus koper 1/2 huis Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
REUS, TRIJNTJE HOTSES Trijntje Hotzes de Reus verkoper Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
, CHRISTIAAN Christiaan Reuser trompetter op het Admiraliteitsjacht koper huis en achterkamer of weefwinkel Both Apothekerstraat 15zuid 1787 262 176v
, C. Chr. Rex notaris bewoner Noorderhaven 88west 1675 240 26va
GERRITS, JAN Jan Gerrits Rex, burger mr. bontwever koper huis en bleekje Rapenburg ZZ 1743 251 15v
, ARJAANTJE Ariaantje van de Rey Noorderhaven 53 1785 262 19r
REID, NICOLAAS Nicolaus Reyde koper huis onbekend 1646 235 237r
, de erven van vroedsman Reydsma naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14 1743 250 300r
KEIMPES, ANTJE Antje Keympes Reydsma verkoper Schritsen 53 1768 257 44v
, KEIMPE [geniaarde koper] Keympe Reydsma, c.u. naastligger ten zuiden Heiligeweg 22 1748 251 229v
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyer verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyer Zoutsloot 105 1668 239 22ra
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyer, burger koper 1/2 pan- en estrikwerk met alle toebehoren Rozengracht 22 1672 240 90r
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyer, burger gortmaker koper 2/3 huis of pottenbakkerij Rommelhaven 13 1675 240 189v
REIER, JAN JANS het huis van Jan Jansen Reyer naastligger ten noorden Rommelhaven 13 1675 240 189v
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyer, c.u. verkoper Nieuwstraat 1676 240 225v
REIER, JAN JANS de gortmakerij van Jan Jansen Reyer naastligger ten westen Rommelhaven 15 1696 243 194r
REIER, JAN SIEBES Jan Sybes Reyer, burger oud schipper (trek-) verkoper Hoogstraat 18 1758 254 128v
REIER, JAN SIEBES Jan Sybes Reyer huurder Hoogstraat 18 1758 254 131r
REIER, JAN SIEBES Jan Sybes Reyer, burger verkoper Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
REIER, SIEBE JANS Sybe Jansen Reyer verpachter grond Sint Jacobstraat 4 1726 246 283r
REIER, SIEBE JANS Sybe Jansen Reyer mr. gortmaker (oud -) verkoper van 1/2 Droogstraat 24 1733 248 179v
REIER, SIEBE JANS Sybe Jansen Reyer naastligger ten westen Rommelhaven 15 1734 249 11v
REIER, SIEBE JANS Sybe Janzen Reyer naastligger ten oosten Droogstraat 22 1727 247 54r
KLASES, DIRK Dirk Claeses Reyers koper van 1/3 Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
, JAN Jan Reyers voormalig eigenaars ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
JANS, JAN Jan Jansen Reyers, burger koper hovinge, prieel, bomen en planten Franekerpoort (gebied) 1664 238 235v
JANS, JAN huis genaamd de Zwarte Ruiter Jan Jansen Reyers, burger mr. gortmaker koper van 1/3 1/3 huis Sint Jacobstraat 4 de Zwarte Ruiter 1679 241 51ar
JANS, JAN Jan Jansen Reyers gortmaker verkoper van 1/2 Rozengracht 20 1684 242 60r
JANS, JAN Jan Jansen Reyers mr. gortmaker naastligger ten oosten Rommelhaven 11 1687 242 197v
JANS, JAN Jan Jansen Reyers mr. gortmaker naastligger ten noorden Rommelhaven 11 1687 242 197v
JANS, JAN het huis van Jan Jansen Reyers naastligger ten oosten Rommelhaven 13 1688 242 229v
JANS, JAN de gortmakerij van Jan Jansen Reyers naastligger ten westen Rommelhaven 15 1693 243 31r
JANS, JAN Jan Jansen Reyers verkoper van 1/2 Zoutsloot 6 1693 243 43r
JANS, JAN de gortmakerij van Jan Jansen Reyers naastligger ten westen Rommelhaven 15 1698 243 379v
JANS, JAN Jan Jansen Reyers eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1707 245 20r
JANS, JOUKJE Joukjen Jansen Reyers koper onbekend 1701 244 119v
JANS, SJOUKJE Sjoukjen Jans Reyers Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
JANS, SIEBE Sybe Jansen Reyers mr. gortmaker verkoper Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
JANS, SIEBE Sybe Jansen Reyers naastligger ten oosten Rommelhaven 11 1713 245 193r
REIGER, KLAASKE Clazina Reygers verkoper Lanen 39 1808 268 112r
REINALDA, Reynalda koper huis Lanen 5 1700 244 348r
REINALDA, EEDE de gortmakerij van vroedsman Edo Reynalda naastligger ten zuiden Franekereind 6 1684 242 23r
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1686 242 157v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1686 242 157v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda, c.u. verkoper Nieuwstraat 40 1693 243 36r
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobus Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1698 243 385r
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobus Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1698 243 385r
REINALDA, HELENA Helena Reynalda Pothondjessteeg 2 1802 266 61r
REINALDA, JAKOB Jacob Reynalda verkoper Nieuwstraat 66 1805 267 186r
REINALDA, MAGDALENA Magdalena Reynalda Pothondjessteeg 2 1805 267 174r
REINALDA, IEDE JAKOBS gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda geniaarde koper Kerkpad WZ 1683 241 268r
REINALDA, IEDE JAKOBS Gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1683 241 268r
REINALDA, IEDE JAKOBS Gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda naastligger ten westen Kerkpad WZ 1683 241 268r
REINALDA, IEFKE IEDES Yfke Ydes Reynalda Franekerpoort (gebied) 1700 244 35r
, CHRISTINA Christina Reynders Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reyns verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reyns verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reyns verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reyns verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reyns verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reyns verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reyns verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
, SIKKE Sicco P. Reynsma apotheker koper huis, tuin, brouwerij, stalling en mouterij Hoogstraat 27 de Lelie 1794 264 166v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma naastligger ten zuiden Voorstraat 8 1781 260 15v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma verkoper Voorstraat 8 1781 260 15v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma naastligger ten noorden 't Poortje 3 1781 260 15v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma verkoper 't Poortje 3 1781 260 15v
REITSMA, HANS MICHIELS Hans Michels Reytsma, c.u. koper kamer en loodske Weverstraat 1683 241 262v
REE, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rhee mr. kleermaker Hoogstraat ZZ 1680 241 29va
REEN, ANNE Annius Rheen, burger koper kamer Herenwaltje 1635 233 168r
REEN, ANNE de koper Annius Rheen naastligger ten westen Herenwaltje 1635 233 168r
REEN, ANNE de koper Annius Rheen naastligger ten noorden Herenwaltje 1635 233 168r
REEN, ANNE Annius Rheen verkoper Zoutsloot 1648 236 22r
REEN, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rheen, burger mr. kleermaker verkoper van 1/2 Molenpad ZZ 1683 241 68ra
REEN, HARMEN Harmannus Rheen, burger koper Herenwaltje 1635 233 168r
REEN, HARMEN de koper Harmannus Rheen naastligger ten westen Herenwaltje 1635 233 168r
REEN, HARMEN de koper Harmannus Rheen naastligger ten noorden Herenwaltje 1635 233 168r
REEN, HARMEN Harmanus Rheen Zoutsloot 1648 236 22r
REEN, HARMEN Harmen Rheen Noorderhaven 75 1635 233 159v
REEN, HARMEN Hermanus Rheen Liemendijk 1648 236 47r
REEN, HARMEN Hermanus Rheen Liemendijk 1648 236 47r
REEN, HOITJE DOEKES haar wijlen vader Hoytie Doekes Rheen erflater Hoogstraat 45 1702 244 146v
REEN, MARIA Maria Rheen verkoper Noorderhaven 77 1661 238 76v
REEN, MARIA Maria Rheen verkoper Zoutsloot NZ 1661 238 77r
REEN, Maria Rheen verkoper Achterstraat ZZ 1661 238 79r
REEN, Maria Rheen verkoper Achterstraat 1661 238 80r
REEN, Maria Rheen verkoper Weverstraat 1661 238 80v
REEN, Maria Rheen verkoper Kerkpoortstraat 31 1661 238 82r
REEN, MARIA Maria van Rheen Rozengracht 38 1662 238 127v
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen opdrachtgever Hoogstraat NZ 1630 232 115v
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen opdrachtgever Droogstraat 1630 232 116r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1635 233 158r
REEN, PIER ANNES de hof van Pier Annes Rheen naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1638 234 51v
REEN, PIER ANNES de weduwe van Pier Annes Rheen naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1644 235 105r
REEN, PIER ANNES de weduwe en erfgenamen van Pier Annes Rheen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1645 235 182r
REEN, PIER ANNES het panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen, c.s. naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1635 233 172r
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Noorderhaven NZ 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Weverstraat 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Droogstraat NZ 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Zoutsloot 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Karremanstraat ZZ 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Liemendijk 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Liemendijk 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Oosterbolwerk 1661 238 8va
REEN, PIER ????de erven van??? Pierke Rheen naastligger ten oosten onbekend 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper onbekend 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Oosterbolwerk 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Kerkpoortstraat 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper 1661 238 8va1
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper 1661 238 8va1
REEN, ROMKJE BAUKES Romckien Bauckes Rheen Rapenburg NZ 1652 236 201r
RHENEN, BAUKES Tydsdke Baukes van Rheenen Heiligeweg 68 1785 261 265v
REENSTRA, ANNE de kamers van Annius Rheenstra secretaris naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1653 236 248r
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn onbekend 1649 236 90v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn onbekend 1649 236 90v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn onbekend 1649 236 90v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn onbekend 1649 236 90v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn onbekend 1649 236 90v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn onbekend 1649 236 90v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn onbekend 1649 236 90v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn onbekend 1649 236 90v
, Rhijngrave van Salm kolonel in dienst der Verenigde Nederlanden Zuiderhaven 54 1786 262 66r
, Rhijngrave van Salm kolonel in dienst der Verenigde Nederlanden Steenhouwersstraat 4 1786 262 68r
, Rhijngrave van Salm kolonel in dienst der Verenigde Nederlanden Spinstraat 7 1786 262 72v
, Rhijngrave van Salm kolonel in dienst der Verenigde Nederlanden Steenhouwersstraat 2 1786 262 74r
RIDDER, JAN burgemeester Jan Ridder verkoper Hofstraat 16 1658 237 170ar
, JAKOB Jacob Ried naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10 1805 267 176r
, JAKOB Jacob Ried naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
RIEMERSMA, G. G. Riemersma Voorstraat 55 1804 267 29r
RIEMERSMA, G. G. Riemersma Voorstraat 57 1804 267 30v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris koper huis (secr. 5 delen zeedijken binnen _ en buitendijk) Noorderhaven 75 1635 233 159v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris der Vijf Deelen Dijken koper huis met een vrije steeg ten zuiden onbekend 1640 234 110r
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris der Vijf Deelen Dijken naastligger ten noorden onbekend 1640 234 110r
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris der Vijf Deelen Dijken aanhandelaar twee kamers aanelkaars erf (p.j.) Droogstraat 1646 235 217v
RIENSTRA, ANNE proclamant Annius Rienstra naastligger ten oosten Droogstraat 1646 235 217v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris der Vijf Deelen Dijken verwandelaar Droogstraat 1646 235 217v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris der Vijf Deelen Dijken koper schuur Liemendijk 1648 236 47r
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris der Vijf Deelen Dijken naastligger ten oosten Liemendijk 1648 236 47r
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstra stadsbouwmeester huurder Noorderhaven ZZ 1737 249 217r
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstra bouwmeester koper provisioneel huis Noorderhaven 72 1737 249 17va
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstra bouwmeester koper finaal huis Noorderhaven 72 1737 249 18ra
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstra stadsbouwmeester koper huis en weefwinkel Oosterbolwerk 1762 255 147r
RIENSTRA, BOKKE SIKKES Bocke Sickes Rienstra stadsbouwmeester naastligger ten westen Noorderhaven 74 1741 250 172v
RIENSTRA, BOKKE wijlen Bokke Rienstra stadsbouwmeester en koopman Noorderhaven 72 1773 258 78v
RIENSTRA, S. S. Rienstra naastligger ten westen Hoogstraat 3 1793 264 103v
RIENSTRA, S. S. Rienstra voormalig eigenaar Droogstraat 63 1806 267 271r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra klerk Voorstraat 11west 1759 254 249v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk ter secretarie verkoper van 1/2 Voorstraat 60 1760 255 18v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk Voorstraat 9 1760 255 31v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk ter secretarie koper Oosterbolwerk 1762 255 147r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk verkoper Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk verkoper Oosterbolwerk 1763 255 249r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk verkoper Zuiderhaven 35 1763 255 250v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk verkoper Raamstraat 3 1763 255 252r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk verkoper Zuiderhaven 31 1763 255 253v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant koper pan- en estrikwerk ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Voorstraat 87 1765 256 113r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur naastligger ten oosten Noorderkade 13 1767 256 247r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur naastligger ten noorden Noorderkade 13 1767 256 247r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper en curator van Rinnertspijp WZ 1767 257 14r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra verkoper Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Rommelhaven 7 1772 258 6v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Rommelhaven 11 1772 258 7v
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Nieuwstraat 10 1772 258 43r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Nieuwstraat 12 1772 258 43r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Scheerstraat 10 1772 258 62r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant Grote Bredeplaats 12 1773 258 66r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Hondenstraat 5 1773 258 66r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Brouwersstraat 12 1773 258 68v
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Rommelhaven 1 1773 258 75v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur Grote Kerkstraat 18 1776 258 248v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Wortelstraat 10 1776 259 4v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper onbekend 1776 259 6r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Voorstraat 29 1776 259 7r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen WZ 1776 259 8v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten westen ten oosten van Harlingen WZ 1776 259 8v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander verkoper ten oosten van Harlingen WZ 1776 259 8v
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant koper hof, kamer met zolder en zomerhuis Kerkpoortstraat 31 1777 259 39r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra verkoper Kerkpoortstraat 31 1777 259 54r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur verkoper Hofstraat 22 1781 260 103v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur verkoper Moriaanstraat 1781 260 108r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Rapenburg NZ 1781 260 113r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur verkoper Brouwersstraat 19 1781 260 160r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur-postulant koper huis en tuintje Hoogstraat 1 1782 260 204r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander verkoper ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant Heiligeweg 4 1784 261 252r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur en koopman Droogstraat 63 1785 262 12r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur-postulant verkoper Havenplein 26 1786 262 93v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra Hoogstraat 14 1787 262 183r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Weeshuisstraat NZ 1791 263 342r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Voorstraat 81 1795 264 255r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Voorstraat 77 1795 264 257r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Voorstraat 79 1795 264 261v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Drie Roemerssteeg 9 1795 264 263r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant Voorstraat 22 1795 264 271v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1798 265 124r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander verkoper ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra oud procureur koper tuin met vruchtbomen, zomerhuis, gallerij en keuken Zoutsloot 80 1806 267 220v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra huurder (p.j.) Zoutsloot 80 1806 267 220v
RIENSTRA, SIKKE wijlen oud procureur Sicco Rienstra voormalig eigenaar Hoogstraat 1 1806 267 262v
RIENSTRA, SIKKE wijlen Sicco Rienstra voormalig eigenaar Zoutsloot 86 1806 267 264r
RIENSTRA, SIKKE de erven van Sicco Rienstra naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1807 267 325r
RIENSTRA, SIKKE Sikke Rienstra procureur Heiligeweg 15 1776 258 249r
RIENSTRA, SIKKE Sikko Rienstra procureur postulant verkoper en curator van Nieuwstraat 28 1781 260 44v
RIENSTRA, SIKKE Sikko Rienstra procureur postulant verkoper Rapenburg ZZ 1782 260 188v
RIENSTRA, SIKKE curator Sikko Rienstra verkoper Zuiderhaven 8 1793 264 129v
RIENSTRA, SIKKE Sikko Rienstra procureur Rozenstraat 1 1793 264 131v
RIENSTRA, SIKKE Sikko Rienstra procureur Rozenstraat 1 1793 264 131v
RIENSTRA, TRIJNTJE Trijntie Rienstra verkoper Zuiderhaven 73west 1760 255 28v
RIENSTRA, TRIJNTJE Trijntie Rienstra huurder (p.j.) Noorderhaven 90 1761 255 73v
RIENSTRA, TRIJNTJE Trijntje Rienstra verkoper van 1/2 Schritsen NZ 1760 255 36r
RIENSTRA, TRIJNTJE Trijntje Rienstra verkoper Hoogstraat 1 1806 267 262v
RIENSTRA, TRIJNTJE Trijntje Rienstra verkoper Zoutsloot 86 1806 267 264r
RIENSTRA, TRIJNTJE Trijntje Rienstra verkoper Droogstraat 63 1809 267 271r
REINS, TETJE Tettie Reyns Rientiema Liemendijk NZ 1658 237 174v
, FROUKJE als bewoner Vrouckjen Rienxma, c. sorore naastligger ten oosten Voorstraat 30 1687 242 185r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Riering bontwever verkoper Molenpad NZ 1758 254 174v
NICOLAAS, HANS Hans Nicolaus Riet, burger koper 2 kamers Weverstraat het Dorstige Hondje 1667 239 114v
, JAKOB Jacob Riet kapitein der turfdragers koper huis Kleine Kerkstraat 8 1803 266 215r
, JAKOB Jacob Riet bontwever koper van 1/2 huis Rapenburg ZZ 1807 267 296r
, JAKOB Jacob Riet naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1808 268 123v
, JAKOB Jacob Riet Rapenburg ZZ 1808 268 123v
, JAKOB Jacobus Riet naastligger ten oosten Rapenburg 4 1800 265 274v
, JAKOB Jacobus Riet naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1804 267 6r
REITSMA, JAN PAULUS hopman Jan Palses Rietsma verkoper Heiligeweg 40 1666 239 49r
REITSMA, JAN PAULUS vaandrig Jan Palses Rietsma Heiligeweg 40 1666 239 9ra
RIEDSTRA, HENDRIK Hendrik Rietstra huurder Heiligeweg 36 1805 267 137v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruyrdts Riewal, burger waagmeester koper 3 woningen achter elkaar onder 1 dak, waarvan de laatste bestaaat uit 2 kamers; Weverstraat NZ 1695 243 125r
RUURDS, wijlen Hilberand Ruirds Riewali Zuiderhaven 21 1741 250 190r
RUURDS, HISKE Hiske Ruyrd Riewalt Kleine Bredeplaats WZ 1678 241 15r
ELIAS, PIETER Pyter Elias Rijckart Lanen 74 1712 245 164r
RIJKART, PIETER Pytter Rijkart verkoper/gelastigde Zoutsloot 22 1725 246 242v
RIJKE, PIETER Pieter Rijke Zuiderhaven 18 1717 245 283r
RIJKE, PIETER wijlen Pieter Rijke, burger Liemendijk NZ 1730 247 343v
RIJKE, PIETER wijlen Pyter Rijke Liemendijk NZ 1729 247 291v
RIJKE, PIETER Pyter Rijke Liemendijk NZ 1729 247 291v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alagonda van Rijn Lanen 23 1644 235 125r
JAKOBS, IEDE wijlen vroedsman Yde Jacobs Rijnalda Heiligeweg 64 1701 244 94v
RIJP, JAN Jan van der Rijp koopman koper Rozengracht 19 1685 242 88v
RIJP, JAN wijlen Jan Gerrietsen van de Rijp koopman Rozengracht NZ 1696 243 223r
RIJP, JAN JANS Jan Jansen van der Rijp biersteker Noorderhaven 48 1680 241 73r
RIJPMA, de weduwe van burgemeester Rijpema naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 15achter 1742 250 277v
RIJPMA, GEESKE vrouw Gesina van Rijpema verkoper Zuiderplein 5 1739 250 48v
RIJPMA, LIEUWE de tuin van Livius Rijpma naastligger ten westen Wasbleek 1692 243 4r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts Rijscamp verkoper Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
, HANS wijlen Hans Ieme de Rinck Zoutsloot 30 1646 235 224r
RING, A. A. van Ring medicinae doctor verkoper Oosterbolwerk 1798 265 94r
RING, A. dr. A. van Ring naastligger ten noorden Spinstraat 11 1808 268 29v
RING, ANTONIUS Anthony van Ring medicinae doctor koper huis Voorstraat 65 1784 261 256r
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner William Boothstraat 1639 234 73v
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner William Boothstraat 1639 234 82r
RING, IEME de keet van Ime de Ring naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1638 234 57v
RING, REINER HENDRIKS Reiner Hendrix de Ring, burger mr. metselaar verkoper van 1/2 Lanen NZ 1698 243 371r
RENGERS, ANTJE Antie Ringers Kleine Kerkstraat 4 1739 250 72v
RENGERS, HARMEN Harmen Ringers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1801 266 14v
RENGERS, HARMEN Harmen Ringers naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1805 267 139v
RENGERS, HARMEN Harmen Ringers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1810 269 48r
RENGERS, HENDRIK de hovinge van Hendrick Ringers naastligger ten noorden Zuiderhaven 65 1663 238 200r
RENGERS, HENDRIK Hendrik Ringers bode naastligger ten noorden Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
RENGERS, HENDRIK de hof van Hendrik Ringers naastligger ten noorden Zuiderhaven 65 1667 239 119v
RENGERS, LIDIA Lydia Ringers verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
RENGERS, LIDIA Lydia Ringers verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
RENGERS, VITUS Vitus Ringers predikant tot Ried verkoper Brouwersstraat 4 1689 242 271v
RENGERS, VITUS ds. Vitus Ringers predikant verkoper Schritsen 54 1692 243 12v
RING, A. dr. A. van Ringh koopman koper huis Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
RING, A. dr. A. van Ringh koper huis en houtschuur Zuiderhaven 52 1799 265 133v
RING, A. dr. A. van Ringh naastligger ten oosten Voorstraat 63 1801 266 22v
RING, A. dr. A. van Ringh naastligger ten noorden Voorstraat 63 1801 266 22v
RING, A. dr. A. van Ringh naastligger ten westen Voorstraat 67 1804 267 96r
RING, ANTONIUS Anthony van Ringh medicinae doctor Nieuwstraat 33 1793 264 110v
RING, ANTONIUS Antonius van Ringh medicinae doctor Schritsen 43 1789 263 73v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringh verpachter grond Noordees (gebied) 1615 229 248v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringh naastligger ten oosten Noordees (gebied) 1615 229 248v
RING, ENNE JAKOBS Zeker stakettinge en Enne Jacobs de Ringh naastligger ten oosten Noordijs 1625 231 36v
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringh, burger koper kamer Droogstraat 1614 229 202v
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringh koper huis (westelijke helft) Voorstraat 17oost de Olde Liew 1616 230 21r
RING, HANS wijlen Hans James de Ringh Bildtpoort (gebied) 1649 236 74r
RING, HANS IEMES Hans Emes de Ringh, burger c.u. koper huis, brouwerij en mouterij Zoutsloot 30 1641 234 132r
RING, JAKOB IEMES Jacob Ymes de Ringh verkoper Noorderhaven 61 1709 245 100r
RING, MARTJEN IEMES Martijntie Ymes de Ringh Noorderhaven 61 1709 245 100r
RING, PIETER IEMES wijlen Pieter Ymes de Ringh Noorderhaven 61 1709 245 100r
RING, REINER HENDRIKS Reyner Hendrix de Ringh, burger koper huis Lanen 23 1686 242 116v
RING, TJITSKE IEMES Tieskjen Ymes de Ringh Noorderhaven 61 1709 245 100r
, HENDRIK Hendrick Ringhers gerechtsbode bieder 1/5 huis, plaats en hof Schritsen ZZ 1659 238 2ra
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters Ringhers gerechtsbode koper 4/5 huis, plaats en een hofke erachter en een vrije steeg Schritsen 54 1660 238 16v
TEUNIS, HARMEN Harmen Teunis Ringhienk Franekerpoort (gebied) 1732 248 91r
, GERRIT Gerryt Ringvoet suikerbakker huurder (p.j.) Noorderhaven 48 1680 241 73r
RINIA, ANTONIUS Antoni Rinia naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1713 245 189r
RINIA, TJEERD Tieerd Rinia bewoner Voorstraat 32 1654 236 272v
, Rinjee strandmeester bewoner huis Noorderhaven 79 1725 246 227r
GERBENS, PIERKJE Pierkje Gerbens Rinket Voorstraat 49 1783 261 82r
RINSMA, AAFKE Aafke Rinsma Droogstraat 83 1810 269 7v
RINSMA, JOHANNES Johannes Rinsma huurder beneden (p.j.) Voorstraat 19 1797 265 21v
RINSMA, JOHANNES Johannes Rinsma bedienaar van het boelgoedsontvang koper Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
RINSMA, PETRONELLA Petronella Rinsma verkoper van 1/4 Rozengracht 50 1788 262 285v
RINSMA, PETRONELLA Petronella Rinsma verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
RINSMA, WIEBREN JANS Wybren Jans Rinsma, burger koopman verkoper onbekend 1659 237 207v
RINTJEMA, BAUKJE REINS Baukjen Reins Rintjema ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
ROMKES, HOTSE vroedsman Hotze Romkes Rinxma koopman verkoper Kerkpad 24 1782 260 195r
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripama apotheker curator Romastraat 27 1698 243 349r
RIJPMA, de gemeensman Ripema naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 5 1710 245 130r
RIJPMA, de gemeensman Ripema naastligger ten oosten Voorstraat 6 1710 245 132v
RIJPMA, gemeensman Ripema Voorstraat 10 1714 245 229r
RIJPMA, de hof van vroedsman Ripema naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 7 1721 246 95r
RIJPMA, vroedsman Ripema naastligger ten zuiden Noordijs 25 1721 246 97v
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripema apotheker Schritsen NZ 1694 243 109v
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripema, c.s. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 3 1695 243 145r
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripema apotheker naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
RIJPMA, LIEUWE gemeensman Livius Ripema koper zoutkeet Scheffersplein 25 1707 245 22v
RIJPMA, RITSKE ds. Risco Ripema verkoper Scheffersplein 25 1762 255 133r
RIJPMA, ds. Ritsco Ripema curator Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r
RIJPMA, ds. Ritsco Ripema curator Kleine Bredeplaats 20achter 1756 253 260v
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntie Ripperda naastligger ten westen Karremanstraat 4 1800 265 235r
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperda huurder (p.j.) Karremanstraat 5 1808 268 69v
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperda naastligger ten westen Karremanstraat 2 1809 268 326r
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperda naastligger ten westen Karremanstraat 4 1809 268 326r
JANS, BERBER Berber Jans van Rippers huurder Voorstraat 93achter 1785 262 30r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters van Rippers verkoper van 1/12 Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters van Rippers verkoper van 1/24 Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
, ENOCH Enoch van Rippers mr. chirurgijn koper hof met vruchtdragende bomen, wijnstok en prieel Karremanstraat 1696 243 198r
PIETERS, ENOCH Enoch Pieters van Rippers mr. chirurgijn verkoper van 1/12 Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
, ENOCH Enog van Rippers mr. chirurgijn verkoper Karremanstraat NZ 1708 245 41v
, ENOCH Enog van Rippers chirurgijn en koopman verkoper Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v
, ENOCH Enogh van Rippers verkoper van 1/6 Brouwersstraat 16 1708 245 42r
, JAN Jan van Rippers verkoper van 1/6 Brouwersstraat 16 1708 245 42r
, JAN Jan van Rippers mr. glasmaker Rommelhaven 4 1735 249 52r
, JAN Jan van Rippers naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1735 249 55v
, JAN Jan van Rippers koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1736 249 111v
PIETERS, JAN Jan Pieters van Rippers Schots koopman verkoper van 1/12 Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans van Rippers Voorstraat 57achter 1751 252 167v
, WILHELMINA wijlen Willemijntie van Rippers Brouwersstraat 16 1708 245 42r
JANS, ANTJE Antje Jans van Ripperts Nieuwstraat 64 1783 261 97r
JANS, ANTJE haar wijlen grootmoeder Antje Jans van Ripperts Franekereind 4 1784 261 202r
, ENOCH Enoch van Ripperts , c.u. mr. chirurgijn verkoper van 1/4 Heiligeweg 5 1700 244 71v
, ENOCH Enoch van Ripperts , c.u. mr. chirurgijn koper fraai huis met graanzolders Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
, ENOCH het huis uit de vorige akte van Enog van Ripperts naastligger ten zuiden Rinnertspijp 1 1701 244 93v
, ENOCH mr. Enog van Ripperts, c.s. naastligger ten oosten Lanen NZ 1701 244 139r
, ENOCH Enog van Ripperts koopman naastligger ten zuiden Rinnertspijp 1 1702 244 185r
SJOERDS, ENOCH Enog Sjoerds van Ripperts, burger schipper (galjoot-) Voorstraat 101 1741 250 195r
, JAKOB Jacob van Ripperts, n.u. naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1717 245 301r
, JAN Jan van Ripperts Zoutsloot 20 1713 245 192v
, JAN Jan Ripperts naastligger ten oosten Zuiderhaven 31 1723 246 172r
, JAN Jan van Ripperts koopman naastligger ten westen Vijverstraat 4 1727 247 34r
JANS, JAN Jan Jansen van Ripperts mr. glasmaker huurder Rommelhaven 26b 1739 250 5r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Ripperts koopman Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
PIETERS, JAN wijlen Jan Pieters van Ripperts koopman Zuiderhaven 15 1738 249 285v
PIETERS, JAN Jan Pytters van Ripperts Simon Stijlstraat 2 1706 244 325r
, JENTJE Janneke Ripperts naastligger ten oosten Vijverstraat 26 1732 248 142r
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans van Ripperts winkelier Voorstraat 57 1744 251 42v
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans van Ripperts naastligger ten noorden Voorstraat 57 1744 251 42v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans van Ripperts Bildtstraat 21 1746 251 152r
RIS, WINTJE HUBERTS Weintien Huiberts van Ris Vijverstraat NZ 1666 239 56r
, JOHANNES Johannes Rits huurder benedenkamer Voorstraat 83achter 1766 256 186v
, JOHANNES Johannes Rits, c.s. naastligger ten westen Voorstraat 83 1766 256 189r
EVERTS, JANKE Janne Everts Ritsbergen Hofstraat 21 1802 266 109r
RIVE, KASPER de weduwe van Casper Rive huurder (p.w.) Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
, KASPER Caspar Rivee huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 25 1772 258 10r
, KASPER de weduwe van Caspar Rivee huurder van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruirds Riwal naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1699 244 26v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruirds Riwal naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1699 244 26v
, ANTJE Antie Rix Heiligeweg 5 1700 244 71v
, GOSSE Gosse Rix, burger onbekend 1688 242 218v
, KAREL Carel Hendrik Roëser trompetter op het Admiraliteitsjacht koper huis Lanen 36 1794 264 212r
, ARJEN de erven van Arjen Robijns koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 55 1730 247 354r
ROORDA, vaandrig Roda naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
ROORDA, LIJSBET Elisabet Roda Voorstraat 58 1711 245 146v
ROORDA, JAN Jan Roda mr. goudsmid naastligger ten westen Voorstraat 30 1680 241 89r
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkopers van 1/2 Noorderhaven 15 1804 267 63v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper Lanen 9 1810 269 22v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper Drie Roemerssteeg OZ 1810 269 22v
RODENHUIS, PIETER Pieter Rodenhuis koper Lanen 9 1806 267 211v
RODENHUIS, PIETER Pieter Rodenhuis koper Drie Roemerssteeg OZ 1806 267 213v
RODENHUIS, Y. Y. Rodenhuis naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1791 263 309v
RODENHUIS, IEPE Ype J. Rodenhuis koper huis en bakkerij Noorderhaven 65 1783 261 50v
RODENHUIS, IEPE raadsman Ype Rodenhuis Franekereind 4 1792 264 49v
RODENHUIS, IEPE JETSES Ype Jetzes Rodenhuis mr. bakker verkoper Heiligeweg 25 1783 261 111v
, HANS de weduwe van Hans Rodhuizum huurder (p.j.) Nieuwstraat 21 1756 254 43v
, JAN Jan Roedtje naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 16 1805 267 126v
, JAN Jan Roedtje naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 16 1809 268 217v
KLASES, JAN Jan Claasen Roedtje koper huis en stalling Oosterkeetstraat 5 1806 267 204r
KLASES, JAN Jan Klaases Roedtje voerman koper huis Moriaanstraat ZZ 1805 267 126r
, HARMEN Harmen Roeling, c.s. huurder Lanen 20 1766 256 207r
, HARMEN Harmen Roelink huurder Lanen 20 1767 256 232r
, LIDIA Lydia Roengers verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
, JAKOB het kind van Jacob Roepers naastligger ten westen Scheerstraat 5 1659 237 209r
, KASPER Caspar Roer, c.u. distillateur huurder Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
, KASPER Casper Roer distillateur koper huis, mouterij en stokerij Bildtpoort (gebied) 1698 243 387v
, de gebroeders Roerich naastligger ten zuiden Noorderhaven 88west 1782 260 246r
, de weduwe en de erven van Roerich verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1787 262 176v
, de weduwe en de erven van Roerich verkoper Rozemarijnstraat 1 1787 262 239v
, de erven van A. en S. Roerich, c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 10 1808 268 98r
, ADAM Adam Roerich, c.u. kok op het Admiraliteitsjacht geniaarde koper Voorstraat 41 1764 256 54r
, ADAM [geniaarde koper] Adam Roerich naastligger ten oosten Voorstraat 39 1764 256 57r
, ADAM Adam Roerich naastligger ten noorden Voorstraat 39 1764 256 57r
, ADAM Adam Roerich geniaarde koper Voorstraat 36 1764 256 75r
, ADAM Adam Roerich koper huis Voorstraat 39 1766 256 161r
, ADAM Adam Roerich kok op het Admiraliteitsjacht koper huis Voorstraat 41 1766 256 197v
, ADAM Adam Roerich huurder Voorstraat 41 1766 256 197v
, ADAM Adam Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 197v
, ADAM Adam Roerich kok op het Admiraliteitsjacht koper huis Voorstraat 41 1766 256 199v
, ADAM Adam Roerich huurder Voorstraat 41 1766 256 199v
, ADAM Adam Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 199v
, ADAM Adam Roerich kok Vijverstraat NZ 1769 257 115v
, ADAM Adam Roerich koper huis Voorstraat 31 1776 258 248r
, ADAM Adam Roerich kastelein in het Herenlogement koper huis Rozemarijnstraat 1 het Herenlogement 1777 259 53r
, ADAM Adam Roerich kastelein koper huis met achtererf Noorderhaven 64 1778 259 153r
, ADAM Adam Roerich, burger koper door niaar van 1/2 huis en weefwinkel Both Apothekerstraat 15zuid 1780 259 288v
, ADAM Adam Roerich, burger koper van 1/2 Both Apothekerstraat 15zuid 1780 259 288v
, ADAM Adam Roerich geniaarde koper Sint Odolphisteeg 4 1781 260 35v
, S. S. Roerich huurder nieuw voor vijf jaren Noorderhaven 64 1778 259 153r
, SAMUEL Samuel Roerich kok op het Statenjacht geniaarde koper Voorstraat 41 1764 256 54r
, SAMUEL [geniaarde koper] Samuel Roerich naastligger ten oosten Voorstraat 39 1764 256 57r
, SAMUEL Samuel Roerich naastligger ten noorden Voorstraat 39 1764 256 57r
, SAMUEL Samuel Roerich Voorstraat 36 1764 256 75r
, SAMUEL Samuel Roerich koper Voorstraat 39 1766 256 161r
, SAMUEL Samuel Roerich kok op het Statenjacht koper Voorstraat 41 1766 256 197v
, SAMUEL Samuel Roerich huurder (p.j.) Voorstraat 41 1766 256 197v
, SAMUEL Samuel Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 197v
, SAMUEL Samuel Roerich kok op het Statenjacht koper Voorstraat 41 1766 256 199v
, SAMUEL Samuel Roerich huurder (p.j.) Voorstraat 41 1766 256 199v
, SAMUEL Samuel Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 199v
, SAMUEL Samuel Roerich kastelein en kok koper 1/2 huis Rommelhaven 1 het Blauw Panhuis 1773 258 75v
, SAMUEL Samuel Roerich kopers Voorstraat 31 1776 258 248r
, SAMUEL Samuel Roerich Sint Odolphisteeg 4 1781 260 35v
, PIETER Pieter Roerom Vioolsteeg 1625 231 38r
, PIETER Pyter Roesen mr. kleermaker verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
ARJENS, LIJSBET de crediteuren van wijlen Lijsbet Ariens Roeske verkoper Heiligeweg 38 1697 243 316v
, GRIETJE Griet Roesken naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1675 240 197r
, GRIETJE Gryet Roesschenburgh naastligger ten oosten Liemendijk 1684 242 56v
ROEST, KAREL MARCUS Carel Marcus Roest oud kapitein lands infanterie Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
ROEST, JOUKE Joucke Roest naastligger ten noorden Rinnertspijp OZ 1670 240 13r
ROEST, WIEBE IEPES Wybe Ipes Roest verkoper van 1/2 Noorderhaven ZZ 1645 235 186r
, GRIETJE Gryt Roesthenburgh naastligger ten oosten Liemendijk 1684 242 24v
, KAREL Carel Hendrik Roezer verkoper Lanen 36 1799 265 182v
, wijlen Joanne Roffio Noorderhaven NZ 1630 232 138r
, CHRISTINA Christina Rogeau verkoper Zuiderhaven 54 1658 237 174r
, HILTJE Hiltie Rombarti verkoper van 1/2 Brouwersstraat 1667 239 21ra
PIETERS, MICHIEL Mychiel Pytters Romerman turfvoerder [staat: turfvoeder] koper huis Noorderhaven 2 het Moriaantje 1800 265 228r
RONDAAN, LOLLE GOOITSENS Lolle Goitjens Rondaan huurder Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo Heiligeweg 22 1752 253 30v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo Zoutsloot 48 1754 253 147v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo verkoper Zoutsloot 48 1772 258 54v
ROOK, Heer de Roock naastligger ten westen Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
ROOK, A. de heer A. de Roock naastligger ten oosten Voorstraat 55 1804 267 29r
ROOK, A. de heer A. de Roock naastligger ten noorden Voorstraat 55 1804 267 29r
ROOK, A. A. de Roock, nom. liberorum equipagemeester naastligger ten noorden Voorstraat 57 1804 267 30v
ROOD, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pytters Rood Zuiderhaven 99 1686 242 128v
ROORDA, JAN DIRKS de weduwe van wijlen Jan Dirxen Rooda mr. zilversmid naastligger ten oosten Liemendijk 1682 241 232r
ROORDA, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Rooda naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v
, SJOERD Sjoerd G. Rooden huurder Zuiderhaven 30 1801 265 294v
, Roodenberg militair huurder voorbeneden (p.w.) Havenplein 10 1791 263 299r
, SJOERD Sjoerd J. Roodenhuis huurder (p.j.) Zuidersteeg 1 1800 265 261r
, IEPE vroedsman Ype Roodenhuis koper Brouwersstraat 12 1788 262 276v
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker Brouwersstraat 8 1795 264 258v
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker Zoutsloot NZ 1795 264 260r
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman onbekend 1800 265 233v
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman Karremanstraat 4 1800 265 235r
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman Karremanstraat 2 1800 265 236r
, IEPE Ype Roodenhuis koopman koper huis Noorderhaven 83 1802 266 132r
, IEPE Ype Roodenhuis koopman huurder (p.j.) Noorderhaven 83 1802 266 132r
, IEPE oud burgemeester Ype Roodenhuis koper huis Drie Roemerssteeg OZ 1805 267 166r
, IEPE oud burgemeester Ype Roodenhuis eigenaar van 1/2 Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
, IEPE lid gemeentebestuur Ype Roodenhuis koper Brouwersstraat 12 1806 267 267v
JETSES, IEPE Ype Jetzes Roodenhuis mr. bakker koper huis Liemendijk 1785 261 308r
JETSES, IEPE vroedsman Ype Jetzes Roodenhuis Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
, KLAAS Claas Roodtje naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
, KLAAS Claas Roodtje koemelker koper huis, wagenhuis, koemelkerij en grond ten zuiden Scheffersplein 1 1810 269 44r
, JAN Jan Roodtje naastligger ten noorden Franekereind 19 1809 268 298v
KLASES, JAN Jan Claasen Roodtje melktapper koper huis Kleine Kerkstraat 14 1804 267 43v
KLASES, JAN Jan Claassen Roodtje, burger Hofstraat 47 1799 265 149r
KLASES, JAN Jan Klaasen Roodtje verkoper Wasbleek 1805 267 147v
, KLAAS Klaas Roodtje naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v
JANS, KLAAS Klaas Jans Roodtje koemelker koper stalling Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
JANS, KLAAS Klaas Jans Roodtje koemelker verkoper Lammert Warndersteeg 13 1810 269 54v
, SJOUKE Sjouke Cl. Roodtje naastligger ten oosten Hofstraat 45 1800 265 271v
KLASES, SJOUKE Sjouke Claases Roodtje koper huis Hofstraat 47 1799 265 149r
ROOK, A. de heer A. de Rook naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1803 266 250r
ROORDA, Roorda mr. goudsmid naastligger ten oosten Voorstraat 26achter 1672 240 85v
ROORDA, Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1799 265 154r
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 6 1759 254 194v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 8 1759 254 196v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pytters Roorda verkoper Zuiderhaven 17 1741 250 6ra
ROORDA, BERBER SJOERDS Berber Sjoerds Roorda Hofstraat 29 1752 252 209r
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Clases Roorda huurder 1e woning (p.j.) Weeshuisstraat 1798 265 314r
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Klaazen Roorda stuurman koper huis Hondenstraat 10 1804 267 71r
ROORDA, DIRK JANS wijlen Dirck Jansen Roorda erflater Schritsen 2 1679 241 17va
ROORDA, DIRK JANS wijlen Dirck Jansen Roorda erflater Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
ROORDA, DIRK JANS wijlen Dirck Jansen Roorda erflater Vijverstraat 21 1679 241 17va
ROORDA, DIRK JANS Dirk Jansen Roorda naastligger ten oosten Voorstraat 17oost 1698 243 386r
ROORDA, DIRK JANS Dirk Jansen Roorda verkoper Voorstraat 17oost 1698 243 386r
ROORDA, DIRK JANS wijlen Dirk Jansen Roorda Voorstraat 58 1711 245 146v
ROORDA, DIRK haar wijlen broeder Durk Roorda Voorstraat 28 1700 244 68v
ROORDA, LIJSBET Elisabet Roorda naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1710 245 102v
ROORDA, LIJSBET een gouden ducaat voor de dochter van Elisabeth Roorda toehaak Voorstraat 28 1700 244 68v
ROORDA, LIJSBET Elisabeth Roorda verkoper Voorstraat 28 1700 244 68v
ROORDA, LIJSBET Elisabeth Roorda verkoper Voorstraat 28 1700 244 68v
ROORDA, EVERT Evert Roorda William Boothstraat 6zuid 1797 265 15r
ROORDA, FETJE PIETERS Fettie Pieters Roorda bakker Noorderhaven 6 1698 243 386v
ROORDA, FRANS FEITSES Frans Fetses Roorda, burger koopman koper woning Noorderhaven 67 1697 243 304r
ROORDA, FRANS FEITSES Frans Fetses Roorda naastligger ten zuiden Noorderhaven 67 1697 243 304r
ROORDA, FRANS JETSES Frans Jetses Roorda, burger koopman koper huis met een plaatsje en een tuintje erachter Noorderhaven 67 1697 243 268v
ROORDA, FRANS JETSES Frans Jetses Roorda naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1698 243 362r
ROORDA, FRANS JETSES Frans Jetses Roorda naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1711 245 152r
ROORDA, FRANS JETSES Frans Jetses Roorda naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1714 245 216r
ROORDA, FRANS JETSES de erven van Frans Jetses Roorda koopman naastligger ten westen Zoutsloot 1724 246 203r
ROORDA, FRANS JETSES de erven van Frans Jetses Roorda koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1725 246 231v
ROORDA, FRANS JETSES Frans Jetzes Roorda koopman verkoper Bildtstraat 23 1700 244 40v
ROORDA, GRIETJE RINSES Grietie Rinses Roorda Voorstraat 89 1696 243 226r
ROORDA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 6 1759 254 194v
ROORDA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 8 1759 254 196v
ROORDA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pytters Roorda Hondenstraat 8 1747 251 176v
ROORDA, J. J. Roorda, n.u. naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1786 262 64r
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten westen Noorderhaven 101 1790 263 182v
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1804 267 40r
ROORDA, J. de Heer J. Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
ROORDA, J. de Heer J. Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
ROORDA, J. J. Roorda Zuiderhaven 77oost 1810 268 355r
ROORDA, JAKOB vroedsman Jacob Roorda curator Rapenburg ZZ 1668 239 22va
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda Droogstraat 65 1755 253 205r
ROORDA, JAKOB huis gekocht door Jacob Roorda, c.u. naastligger ten oosten Hoogstraat 3 1758 254 161v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda Hoogstraat 5 1758 254 166r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten* Zuiderhaven 35 1760 255 25v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda, burger verkoper Rommelhaven 10 1761 255 74v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten* Zuiderhaven 35 1763 255 250v
ROORDA, JAKOB Heer Jacob Roorda naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1766 256 204r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda koopman verkoper Rapenburg ZZ 1767 257 18r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper en curator van Hofstraat 17 1768 257 52r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Liemendijk OZ 1768 257 78v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman onbekend 1770 257 167r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1771 257 192v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1775 258 208v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman verkoper Noorderhaven 113 1782 260 271r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda Lanen 12 1783 261 18r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda verkoper Hoogstraat 39 1783 261 40v
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2 1785 261 279r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman huurder (p.j.) Hoogstraat 51 1785 261 281r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1785 262 6r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Droogstraat 63 1785 262 12r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten* Zuiderhaven 25 1786 262 97v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1786 262 101r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 8 1786 262 101r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Droogstraat ZZ 1788 263 14r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Noorderhaven 97 1790 263 259v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Noorderkade 1 1790 263 282v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1792 264 69v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Noordoostersingel 45 1799 265 146r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Noordoostersingel 45 1799 265 146r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Noordoostersingel 45 1799 265 146r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Noorderkade 7 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Noorderkade 7 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Noorderkade 7 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper noordoost van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1802 266 174v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1804 267 69v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman verkoper Zuiderhaven 37 1805 267 114v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Hoogstraat 5 1805 267 118v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Droogstraat 63 1806 267 271r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Droogstraat 65 1807 267 356r
ROORDA, JAKOB FRANSES Jacob Fransen Roorda koopman koper huis met hof met daarachter een pakhuis Noordijs 15 1702 244 182v
ROORDA, JAKOB FRANSES de erven van Jacob Fransen Roorda naastligger ten westen Voorstraat 67 1725 246 227v
ROORDA, JAKOB de heer Jacobus Roorda naastligger ten westen Hoogstraat 7 1788 262 278r
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roorda verkoper Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roorda koper Noorderhaven 6 1748 251 209r
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roorda naastligger ten oosten Noorderhaven 6 1748 251 209r
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roorda Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roorda Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
ROORDA, JAN Jan Roorda mr. goudsmid naastligger ten westen Havenpoort 1680 241 88v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger generaal koper huis en paardestal Droogstraat ZZ 1725 246 229r
ROORDA, JAN Jan Roorda koper huis en paardestal Droogstraat ZZ 1725 246 231r
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger-generaal van Barradeel koper pakhuis voor graan, met zolders Zuiderhaven 37 1729 247 295v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger naastligger ten westen Hoogstraat 13 1731 248 25v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger-generaal van Barradeel koper huis Noorderhaven 113 1731 248 29r
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger en collecteur-generaal van Barradeel verkoper Voorstraat 65 1732 248 140r
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1734 248 326r
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger-generaal van Barradeel Zuiderhaven 69 1739 250 58r
ROORDA, JAN Jan Roorda, c.f. ontvanger naastligger ten noorden Hoogstraat 11 1739 250 68v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger-generaal van Barradeel Vijverstraat 11 1739 250 74v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger Rozenstraat 4 1746 251 134v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger Rozengracht 17 1746 251 135v
ROORDA, JAN de tuin van Jan Roorda ontvanger naastligger ten westen Rapenburg 1751 252 149v
ROORDA, JAN [foutief] Jan Roorda ontvanger naastligger ten oosten Zuiderhaven 33 1751 252 176v
ROORDA, JAN wijlen de heer Jan Roorda Droogstraat 65 1755 253 205r
ROORDA, JAN het pakhuis van wijlen de heer Jan Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1756 253 263r
ROORDA, JAN de weduwe van Jan Roorda naastligger ten oosten Rapenburg 1757 254 68r
ROORDA, JAN de weduwe van wijlen Jan Roorda Kerkpoortstraat 1757 254 73v
ROORDA, JAN de weduwe van Jan Roorda naastligger ten oosten Rapenburg 1757 254 82r
ROORDA, JAN de erven van Jan Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1761 255 114r
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda mr. zilversmid koper provisioneel huis Voorstraat 63 1679 241 16va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda koper provisioneel huis genaamde de Paeschwegh Schritsen 2 de Paaschwegh 1679 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda, burger mr. goudsmid verkoper Schritsen 2 1680 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda, burger mr. goudsmid verkoper Jan Ruurdstraat 1 1680 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda, burger mr. goudsmid verkoper Vijverstraat 21 1680 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS de hof van wijlen Jan Dircksen Roorda mr. goudsmid naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1694 243 102v
ROORDA, JAN DIRKS de erven van Jan Dirckxen Roorda naastligger ten oosten Voorstraat 26 1699 243 401v
ROORDA, JAN DIRKS huis genaamd de Stads Roeper Jan Dircxen Roorda mr. goud- en zilversmid koper 3/4 huis Voorstraat 28 de Stadsroeper 1682 241 186r
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircxen Roorda mr. goud- en zilversmid reeds eigenaar van 1/4 van deze woning Voorstraat 28 1682 241 186r
ROORDA, JAN DIRKS haar wijlen vader Jan Dirks Roorda mr. goudsmid Voorstraat 28 1700 244 68v
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirksen Roorda, burger mr. goudsmid koper huis met mede gebruik van de steeg Simon Stijlstraat 5 1663 238 179v
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirx Roorda mr. goudsmid huis (p.j.) Noorderhaven 44 1674 240 164v
ROORDA, JAN DIRKS de erven van Jan Dirx Roorda naastligger ten westen Liemendijk 1710 245 116r
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roorda mr. goudsmid koper 1/2 huis Voorstraat 17oost 1675 240 183r
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roorda naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 3 1671 240 8va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roorda naastligger ten westen Liemendijk 1679 241 30r
ROORDA, JAN DIRKS wijlen Jan Dirxen Roorda Voorstraat 17oost 1683 242 3v
ROORDA, JAN DIRKS de erven van Jan Dirxen Roorda naastligger ten oosten Lanen 23 1696 243 231r
ROORDA, JAN DIRKS wijlen Jan Dirxen Roorda Noorderhaven 64 1698 243 358v
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxes Roorda, burger mr. goudsmid koper kamer Sint Christoffelsteeg OZ 1667 239 85r
ROORDA, JANKE Janneke Roorda verkoper van 1/2 Rozengracht 19 1664 238 23va
ROORDA, JANKE Janneke Roorda verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1669 238 25va
ROORDA, JETSE Jetse Roorda koper Droogstraat ZZ 1725 246 231r
ROORDA, JETSE Jetse Roorda huurder Hoogstraat 7 1731 248 4r
ROORDA, JETSE Jetse Roorda, burger schrijver van een compagnie koper huis, hof met vruchtbomen en ledige plaats Noorderhaven 99 1733 248 256v
ROORDA, JETSE Jetse Roorda, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 82 1752 252 204v
ROORDA, JETSE Jetse Roorda huurder pakhuis Hoogstraat 10 1753 253 41r
ROORDA, JETSE Jetse Roorda, n.u. oud schrijver naastligger ten westen Voorstraat 86 1761 255 88r
ROORDA, JETSE Jetse Roorda naastligger ten oosten Voorstraat 82 1776 259 18v
ROORDA, JETSE wijlen Jetse Roorda Voorstraat 84 1778 259 134v
ROORDA, JETSKE RINSES Jetske Rinses Roorda Zuiderhaven ZZ 1731 248 59r
ROORDA, JETSE Jetze Roorda koper Droogstraat ZZ 1725 246 229r
ROORDA, JETSE vrijgezel Jetze Roorda, burger verkoper Zoutsloot 85 1729 247 217v
ROORDA, JETSE Jetze Roorda naastligger ten westen Noorderhaven 101 1752 253 1v
ROORDA, JETSE Jetze Roorda, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 82 1771 257 217v
ROORDA, JETSE Jetze Roorda naastligger ten oosten Noorderhaven 97 1775 258 195r
ROORDA, JETSE de weduwe en erven van Jetze Roorda naastligger ten westen Noorderhaven 101 1779 259 199r
ROORDA, JETSE JAKOBS Jetze Jacobs Roorda, burger schrijver van een compagnie infanterie koper huis met hof Zoutsloot 22 1742 250 210v
ROORDA, JOHANNES Joannes Tarquinii Roorda koper Noorderhaven 44 1674 240 164v
ROORDA, JOHANNES TJERKS Joannes Terquiny Roorda verkoper Noorderhaven 44 1680 241 115r
ROORDA, JOHANNES commandeur Johan Roorda verkoper onbekend 1659 237 214r
ROORDA, LUITJENS Leendeert Luitjens Roorda mr. ijzersmid verkoper Noorderhaven 6 1748 251 209r
ROORDA, LEENDERT Leendert Roorda mr. ijzersmid naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west 1754 253 131r
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Leendert Luitjens Roorda mr. ijzersmid Noorderhaven 34 1738 249 281v
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Leendert Luitjens Roorda mr. ijzersmid (oud -) verkoper van 1/3 Noorderhaven 6 1759 254 194v
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Leendert Luitjens Roorda mr. ijzersmid (oud -) verkoper van 1/3 Noorderhaven 8 1759 254 196v
ROORDA, LIJSBET JANS Lijsbet Jansen Roorda verkoper Voorstraat 17oost 1698 243 386r
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luiten Pytters Roorda mr. ijzersmid verkoper Zuiderhaven 17 1745 251 64r
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luitien Pytters Roorda naastligger ten oosten Noorderhaven 4 1725 246 246v
ROORDA, LUITJEN Luitje Roorda mr. ijzersmid naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west 1732 248 1ra
ROORDA, LUITJEN Luitjen P. Roorda naastligger ten zuiden Hondenstraat 2 1743 250 293r
ROORDA, LUITJEN Luitjen Roorda, c.s. huurder Hondenstraat 8 1751 252 104v
ROORDA, LUITJEN voormalig eigenaar Luitjen Roorda mr. ijzersmid verkoper ? Zuiderhaven 17 1751 252 241r
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luitjen Pyters Roorda mr. ijzersmid Jekelsteeg 1 1742 250 238v
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luitjen Pyters Roorda mr. ijzersmid (oud -) verkoper van 1/9 Noorderhaven 6 1759 254 194v
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luitjen Pyters Roorda mr. ijzersmid (oud -) verkoper van 1/9 Noorderhaven 8 1759 254 196v
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luitjen Pytters Roorda mr. ijzersmid koper 1/3 huis en smederij Zuiderhaven 17 de Brandaris 1741 250 6ra
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luitjen Pytters Roorda mr. ijzersmid eigenaar van 2/3 Zuiderhaven 17 1741 250 6ra
ROORDA, LUITJEN PIETERS Luitjen Pytters Roorda mr. ijzersmid curator Zuiderhaven 17 1741 250 6ra
ROORDA, LUTSKE PIETERS Luytien Pyters Roorda naastligger ten westen Noorderhaven 8 1721 246 111v
ROORDA, MARIA Marijke Rients [staat: Michiels] Roorda Rommelhaven 20voor 1786 262 309r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dircks Roorda Rozengracht NZ 1694 243 90v
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dirks Roorda Hofstraat 16 1697 243 326r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltje Dirx Roorda ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
ROORDA, PIETER Pieter Roorda stads smid naastligger ten noorden Liemendijk ZZ 1679 241 42v
ROORDA, PIETER Pieter Roorda naastligger ten westen Hoogstraat ZZ 1698 243 333v
ROORDA, PIETER Pieter Roorda naastligger ten noorden Zuiderhaven 19noord 1724 246 213r
ROORDA, PIETER Pieter Roorda, c.u. en c.s. huurder Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ROORDA, PIETER JAKOBS vaandrig Pieter Jacobs Roorda naastligger ten westen Noorderhaven 18 1669 238 24va
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luitiens Roorda mr. smid verkoper Noorderhaven 110 1678 241 9v
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luitiens Roorda mr. stadssmid Prinsenstraat 2 1681 241 139r
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luitiens Roorda koper huis Lombardstraat 1682 241 187r
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luytiens Roorda mr. stadssmid koper huis Noorderhaven 6 1682 241 228r
ROORDA, PIETER LUITJENS Pieter Luytiens Roorda verkoper Noorderhaven 6 1698 243 386v
ROORDA, PIETJE JAKOBS Pietie Jacobs Roorda Karremanstraat 13 1735 249 95r
ROORDA, PIETER Pyter Roorda mr. stadssmid naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 2achter 1675 240 197v
ROORDA, PIETER Pyter Roorda naastligger ten zuiden Hondenstraat 4 1726 246 260r
ROORDA, PIETJE JAKOBS Pytje Jacobs Roorda Zoutsloot 16 1745 251 68v
ROORDA, PIETER grondpacht uit het huis bewoond door Pytter Roorda mr. smid grondpacht Noorderhaven 1671 240 47r
ROORDA, PIETER de kamers van Pytter Roorda naastligger ten oosten Achterstraat 83 1684 242 21v
ROORDA, PIETER Pytter Roorda mr. stadssmid naastligger ten westen Hoogstraat ZZ 1684 242 40v
ROORDA, PIETER Pytter Roorda naastligger ten noorden Herenwaltje 15 1687 242 177v
ROORDA, PIETER Pytter Roorda naastligger ten zuiden Hondenstraat 4 1725 246 243r
ROORDA, PIETER JAKOBS Pytter Jacobs Roorda stadsroeper verkoper Zuiderhaven 61 1669 239 212r
ROORDA, PIETER JAKOBS de gecedeerde boedel van Pytter Jacobs Roorda, c.u. verkoper Noorderhaven 16 1671 240 49r
ROORDA, PIETER LUITJENS Pytter Luitiens Roorda, burger mr. smid koper huis Noorderhaven 110 de Gecroonde Werelt 1673 240 115r
ROORDA, PIETER LUITJENS Pytter Luitjens Roorda mr. ijzersmid Zuiderhaven 17 1741 250 6ra
ROORDA, PIETER LUITJENS Pytter Luytiens Roorda geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1686 242 108v
ROORDA, PIETER LUITJENS Pytter Luytjens Roorda mr. smid koper huis Noorderhaven 82 de Korenbeurs 1684 242 54r
ROORDA, RIENK PIETERS Rienck Pieters Roorda, burger mr. grofsmid verkoper Zuiderhaven 18 1699 244 10v
ROORDA, RIENK PIETERS Rienck Pytters Roorda koper huis, zeer geschikt als smidse Zuiderhaven 18 1693 243 36v
ROORDA, RIENK PIETERS Rienk Pytters Roorda smid koper 1/2 huis genaamd de Brandaris Zuiderhaven 17 de Brandaris 1702 244 182r
ROORDA, RIENK PIETERS Rienk Pytters Roorda smid eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 17 1702 244 182r
ROORDA, MICHIELS wijlen Rients [staat: Rienk] Michgiels Roorda Rommelhaven 20voor 1786 262 309r
ROORDA, RINSE JETSES Rinse Jetses Roorda koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1680 241 76r
ROORDA, RINSE JETSES Rinse Jetses Roorda Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
ROORDA, RINSE JETSES het huis van Rinse Jetses Roorda koopman naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
ROORDA, RINSE JETSES wijlen Rinse Jetses Roorda Noorderhaven 39 1702 244 162r
ROORDA, RINSKE Rinske J. Roorda Rommelhaven 1 1738 249 354r
ROORDA, RINSKE JAKOBS Rinske Jacobs Roorda verkoper Noordijs 1 1738 249 352v
ROORDA, TIETJE DIRKS Titie Dirx Roorda Hofstraat 12a 1694 243 116r
ROORDA, TRIJNTJE Trijntie Roorda huurder Achterstraat NZ 1727 246 302r
ROORDA, TRIJNTJE LUITJENS bejaarde vrijster Trijntie Luitjens Roorda koper huis Noorderhaven 6 1748 251 209r
ROORDA, TRIJNTJE LUITJENS Trijntje Luitjens Roorda Noorderhaven 8 1759 254 196v
ROORDA, TIETE Tytie Roorda Voorstraat 29 1698 243 372v
ROORDA, IEMKJE LUITJENS Ymkje Luitjens Roorda Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
ROORDA, IEMKJE LUITJENS Ymkjen Luitjens Roorda verkoper van 1/3 Noorderhaven 6 1759 254 194v
ROORDA, IEMKJE LUITJENS Ymkjen Luitjens Roorda verkoper van 1/3 Noorderhaven 8 1759 254 196v
, JAN wijlen Jan Roorda [staat: Roda] Voorstraat 30 1687 242 185r
, JAN Jan Roordtje naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 16 1804 267 55r
, JAN Jan Roordtje naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 16 1804 267 55r
ROOS, ALBERT de erven van Albert Roos naastligger ten westen Schritsen NZ 1726 246 250r
ROOS, ALBERT Albert Roos naastligger ten westen Hofstraat 23 1757 254 54v
ROOS, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Roos, c.u. schipper (galjoot-) koper huis Schritsen NZ 1718 246 27r
ROOS, DOUWE Douwe de Roos koper huis Nieuwstraat 54 1810 269 83r
ROOS, DOUWE KORNELIS Douwe Cornelis de Roos koper Achterstraat 7 1809 268 265r
ROOS, DOUWE KORNELIS Douwe Cornelis de Roos koper Anjelierstraat 6 1809 268 265r
ROOS, DOUWE KORNELIS Douwe Cornelis de Roos koper huis Vijver 8 1810 268 336r
ROOS, FOEKE PIETERS Foecke Pytersen Roos, burger schipper (groot-) koper huis, loods en plaats Hofstraat 1647 235 243v
ROOS, HILTJE PIETERS Hiltie Pytters Roos verkoper Zuiderhaven 5 1667 239 106r
ROOS, JAN Jan Roos, burger koopman koper groot pakhuis naast de verkopers onbekend 1700 244 39v
ROOS, JAN Jan Roos huurder onbekend 1700 244 39v
ROOS, JAN JAKOBS Jan Jacobsz Roos verkoper Rozengracht 10 1715 245 253r
ROOS, JURJEN Jurjen de Roos, burger koper huis, plaats en cementmolen Lanen 9oost 1683 241 261v
ROOS, JURJEN Jurjen de Roos, burger koper huis Noorderhaven 88west 1684 242 26v
ROOS, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters Roos Noorderhaven 1675 240 193v
ROOS, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pytters Roos Zuiderhaven 5 1667 239 106r
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos verkoper Vijverstraat 30 1808 268 156r
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos verkoper Vijverstraat 28 1808 268 156r
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos verkoper Bargebuurt 26 1808 268 174v
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos verkoper Hofstraat 21 1808 268 176r
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos verkoper Bargebuurt 5 1808 268 177v
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos verkoper Lanen 37 1808 268 179r
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos verkoper Romastraat NZ 1808 268 180v
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos verkoper Schritsen 26 1808 268 182r
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos huurder Kleine Bredeplaats 15 1808 268 183v
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos verkoper Kleine Bredeplaats 15 1808 268 183v
ROOS, TRIJNTJE Trijntje de Roos verkoper van 1/4 Dijkswal 10 1809 268 212r
, TRIJNTJE Trijntie Pitters* Roos* mede verkoper 't Poortje OZ 1699 243 400v
ROOS, PIETER Pieter Roose koopman verkoper Voorstraat 69 1737 249 200v
ROOS, ISAAK Ysaak de Roose, burger koper huis de Morgenstarre Lanen 85 1730 247 348r
, JURJEN wijlen Jurien Roose (Rosee) cementmaker Brouwersstraat 11 1698 243 345v
ROSEMA, MARIA TJERKS Marijke Tjerks Roosema Voorstraat 46 1765 256 140v
, A. burgemeester A. Roosen naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1750 252 87r
, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosen mr. reidmaker naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1733 248 261v
, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosen mr. reidmaker verkoper Heiligeweg 8 1733 248 261v
, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosen naastligger ten oosten Heiligeweg 10 1734 248 308v
, ABRAHAM vroedsman Abraham Roosen naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1743 251 23v
, ABRAHAM wijlen burgemeester Abraham Roosen Heiligeweg 12 1760 255 35r
ABRAHAMS, HINKE Hinke Abrahams Roosen Zuiderhaven 4 1802 266 68v
, ISAAK Isaak Roosen verkoper van 1/2 Zoutsloot 1732 248 77r
, ISAAK Isaak Roosen koopman verkoper Scheffersplein OZ 1741 250 170v
ABRAHAMS, MINKE Minke Abrams Roosen Grote Ossenmarkt 23 1799 265 202r
, PIETER Pieter Roosen mr. kleermaker koper huis en stal Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
, ISAAK Ysaak Roosen, burger koopman verkoper Lanen 85 1733 248 248r
, ISAAK Ysaak Roosen naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1753 253 103v
, ISAAK Ysack Roosen, c.u. koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1754 253 194v
, ISAAK Ysack Roosen koopman verkoper Hoogstraat 21 1754 253 194v
, ISAAK Ysack Roosen koopman verkoper Hoogstraat 23 1755 253 215r
, ISAAK Ysack Roosen Vijverstraat 5 1756 254 22v
, ISAAK Ysak Roosen koopman koper huis Hoogstraat 21 1743 250 286v
, ISAAK Ysak Roosen koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1743 250 286v
, ISAAK Ysak Roosen koopman naastligger ten noorden Hoogstraat 21 1743 250 286v
, ISAAK Ysak Roosen naastligger ten westen Hoogstraat 25 1752 253 25v
, TEUNIS Theunis Roosendael, meerderjarige vrijgezel mr. bontwever koper huis Karremanstraat OZ 1750 252 88r
ROOSMA, MARIA TJERKS Marijke Tjerks Roosma Voorstraat 46 1784 261 148r
, JAN Jan Rootje voerman Schritsen 44 1795 264 282r
ROYEN, van Rooyen naastligger ten westen Hofstraat 23 1809 268 270r
ROYEN, HARMEN Harmanus van Rooyen huurder benedenkamer (p.j.) Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
ROYEN, HARMEN Harmanus van Rooyen huurder beneden (p.j.) Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
ROYEN, HARMEN de weduwe van Harmanus van Rooyen huurder voorboven (p.w.) Havenplein 10 1791 263 299r
ROYEN, JAKOB Jacobus van Rooyen koper huis Hofstraat 21 1807 268 18v
ROYEN, JAN de weduwe van Jan van Rooyen naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1810 269 104v
ROYEN, JAN HARMENS Jan Harmanus van Rooyen arbeider koper huis Hoogstraat 33 1801 266 8r
, REIN Rein Roozema strandmeester huurder Zuiderhaven 36 1785 261 269v
, ISAAK wijlen Isack Roozen Zoutsloot 24 1773 258 92v
, ISAAK Ysak Roozen naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1740 250 80v
, ISAAK Ysak Roozen koopman naastligger ten oosten Droogstraat 22 1740 250 87v
PIETERS, JAN Jan Pieters van Roppers koopman verkoper Lanen NZ 1719 246 42r
, HENDRIK de weduwe van Hendrick Roptazijl naastligger ten westen Lanen NZ 1719 246 42r
ROS, Ros kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1693 243 63v
ROS, ANSKE JANS Anske Jansen Ros, c.u. verkoper Grote Ossenmarkt 23 1721 246 115r
ROS, KARST oud burgemeester Carst Ros mr. zilversmid Zuiderstraat NZ 1749 252 8r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper huis Zuiderhaven 25 1692 243 14v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper woning Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
ROS, KARST KARSTES de koper Carst Carsten Ros, c.u. kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros Hoogstraat 1 1701 244 90r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros mr. zilversmid verkoper Zuiderhaven 25 1716 245 257v
ROS, FRANS Frans Ros, c.u. huurder Vianen 1753 253 86r
ROS, JAKOB mr. Jacob Ros naastligger ten zuiden Vijverstraat 4 1727 247 34r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros mr. chirurgijn koper hof Kerkpoortstraat 1718 246 19r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros, c.u. mr. chirurgijn koper huis Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros, c.u. koper 1/6 huis Grote Ossenmarkt 23 1721 246 115r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros, c.u. mr. chirurgijn geniaarde koper Zuiderhaven 31 1723 246 172r
ROS, JAKOB JANS de kopers Jacob Jansen Ros, c.u. mr. chirurgijn naastligger ten zuiden Zuiderhaven 31 1723 246 172r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros chirurgijn koper huis Drie Roemerssteeg 1 1723 246 184r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros koper 2 kamers Zuiderpoort (gebied) 1723 246 185r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros mr. chirurgijn verkoper Drie Roemerssteeg 1 1723 246 186v
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1724 246 190r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros mr. chirurgijn verkoper Rapenburg 1725 246 228r
ROS, JAKOB JANS wijlen Jacob Jansen Ros Grote Ossenmarkt 1 1751 252 152r
ROS, LIJSBET JANS Lijsbet Jansen Ros koper huis Grote Ossenmarkt 3 1718 246 16v
ROS, MAAIKE JANS Mayke Jansen Ros, c.m. en c.s. verkoper Grote Ossenmarkt 23 1721 246 118r
, JURJEN Jurrien Roséé cementmaker koper stuk land Bildtpoort (gebied) 1696 243 189v
ROSE, ANDRIES Andries Rose ijzerkramer en koopman verkoper Voorstraat 69 1750 252 68r
ROSEBOOM, LUTSKE Lutske Roseboom Hofstraat 21 1807 268 18v
ROSEE, ANDRIES Andries Rosee naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
ROSEE, ANDRIES Andrys Rosee, c.s. naastligger ten westen onbekend 1735 249 62r
ROSEE, ANDRIES Andrys Rosee, burger winkelier koper door niaar huis Voorstraat 69 1737 249 200v
ROSEE, ANDRIES Andrys Rosee huurder Voorstraat 69 1737 249 200v
ROSEE, JURJEN wijlen Jurien Rosee cementmaker Lanen 9oost 1698 243 342v
ROSEE, JURJEN wijlen Jurien Rosee cementmaker Heiligeweg 68 1698 243 348r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee, burger mr. sleefmaker koper huis Franekereind 25 1696 243 190v
ROSEE, MARTEN Marten Rosee naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1697 243 274r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee mr. zeefmaker koper door niaar huis Rommelhaven 10 1698 243 381r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee mr. zeefmaker naastligger ten westen Rommelhaven 10 1698 243 381r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee zeefmaker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1699 243 399r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee bieder en koper dubbel huis Grote Kerkstraat 24 1694 243 4va
ROSEE, MARTEN Marten Rosee, c.u. mr. zeefmaker naastligger ten westen Rommelhaven 10 1699 244 6r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee mr. zeefmaker verkoper Rommelhaven 10 1699 244 6r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee naastligger ten noorden Voorstraat 69 1701 244 89r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee, c.u. mr. zeefmaker koper huis met benedenkamer en opkamer en turfzolder Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
ROSEE, MARTEN Marten Rosee mr. zeefmaker koper huis Voorstraat 69 1701 244 123v
ROSEE, MARTEN Marten Rosee, c.u. naastligger ten noorden Voorstraat 69 1701 244 123v
ROSEE, MARTEN Marten Rosee koopman koper tuintje Schoolsteeg 1705 244 309r
ROSEE, MARTEN Marten Rosee koopman koper huis (betalen aan Eduard Nauta) Voorstraat 67 1720 246 72v
ROSEE, MARTEN Marten Rosee naastligger ten oosten Voorstraat 67 1720 246 72v
ROSEE, PIETER Pyter Rosee, burger koopman verkoper Franekereind 25 1729 247 223v
ROSEE, PIETER Pyter Rosee, burger koopman verkoper Grote Kerkstraat 24 1729 247 226r
ROSEMA, PETRUS Petrus van Rosema verkoper Voorstraat 47 1687 242 208v
ROSEMA, REIN Rein Rosema strandmeester geniaarde koper Zuiderhaven 50 1792 264 1r
ROSEMA, RIJKJE Rickien van Rosema Zuiderhaven 54 1647 235 261r
ROSEN, A. de weduwe van burgemeester A. Rosen reversaalhouder Heiligeweg 8 1761 255 65r
ROSEN, A. de weduwe van burgemeester A. Rosen naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1761 255 65r
ROSEN, ABRAHAM Abraham Rosen mr. reidemaker koper huis tuin erachter Heiligeweg 12 1724 246 212v
ROSEN, ABRAHAM Abraham Rosen verkoper Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
ROSEN, ABRAHAM Vaandrig Abraham Rosen naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1733 248 202v
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen, burger zoutbrander koper huis Hoogstraat 23 1738 249 336r
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen, c.s. naastligger ten zuiden Vijver 6tuin 1752 252 234r
, MARIA Maria Elysabeth Rosendaal verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
ROSENDAL, LEENDERT Leendert Rosendal mr. kleermaker Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
ROSENDAL, TEUNIS wijlen Teunis Rosendal mr. bontwever Liemendijk OZ 1768 257 78v
ROSENDAL, TEUNIS wijlen Theunis Rosendal Kerkpoortstraat 67