Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ra  Re  Ri  Ro  Ru  Ry  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, KORNELIS Cornelis van Raam, c.u. tingieter huurder Voorstraat 64 1761 255 91v
, STOFFEL Stoffel Raapen naastligger ten noorden Nieuwstraat 31 1686 242 121r
, DIRK Dirk Raaven mr. suikerraffineerdersknecht koper van 1/2 huis Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker mr. horlogemaker en ijzerkramer koper door niaar huis en tuin Voorstraat 32 1751 252 159r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS burgermajoor Obbe Hendriks Rademaker mr. horlogemaker en ijzerkramer koper door niaar huis, tuin, wagenhuis en stal Sint Odolphisteeg WZ 1751 252 159r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten oosten Voorstraat 30 1753 253 53v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten oosten Voorstraat 30achter 1753 253 56v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1768 257 94v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1768 257 94v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker verkoper Voorstraat 32 1778 259 151v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker verkoper Sint Odolphisteeg 2 1778 259 151v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obe Hendriks Rademaker naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 12 1758 254 164r
RADEMAKER, PIETER HENDRIKS Pieter Hendriks Rademaker koopman koper huis en tuintje ([voor de drie percelen in deze akte]) Grote Kerkstraat 13 1756 254 16r
RADEMAKER, PIETER HENDRIKS Pieter Hendriks Rademaker, c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 13 1756 254 16r
RADEMAKER, PIETER HENDRIKS Pieter Hendriks Rademaker koper huis ([voor de drie percelen in deze akte]) Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
RADEMAKER, PIETER HENDRIKS Pieter Hendriks Rademaker koopman koper huis of pakhuis ([voor de drie percelen in deze akte]) Franekereind 32 1756 254 16r
RADEMAKER, PIETER HENDRIKS Pieter Hendriks Rademaker huurder (p.j.) Franekereind 32 1756 254 16r
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademaker verkoper Schritsen 46 1783 261 66v
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademaker verkoper Schritsen 44 1783 261 84r
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademaker verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademaker verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademaker verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademaker verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
RADEMAKER, RINSKE HENDRIKS Rinske Hendriks Rademaker verkoper van 1/8 Zoutsloot 26 1785 261 311v
RADSMA, vroedsman Radsma naastligger ten oosten Voorstraat 4 1771 257 187r
RADSMA, vroedsman Radsma naastligger ten oosten Voorstraat 4 1775 258 233v
RADSMA, de weduwe van Radsma naastligger ten westen Heiligeweg 4 1808 268 74r
RADSMA, F. F. Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, H. de weduwe van H. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14 1782 260 282r
RADSMA, H. de weduwe van H. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14 1788 262 288v
RADSMA, H. vroedsman H. Radsma naastligger ten westen Voorstraat 28 1790 263 219r
RADSMA, H. de weduwe van H. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14 1799 265 169v
RADSMA, H. wijlen vroedsman H. Radsma naastligger ten oosten Voorstraat 24 1807 267 346r
RADSMA, HARMEN Harm Radsma horlogemaker koper huis met tuin Voorstraat 26 1777 259 38r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma koper huis Sint Odolphisteeg 12 1758 254 164r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1774 258 186v
RADSMA, HARMEN wijlen Harmen Radsma verkoper van 1/3 Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma verkoper q.q. Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, HARMEN wijlen Harmen Radsma erflater Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, HARMEN wijlen Harmen Radsma verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma verkoper q.q. Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, HARMEN wijlen Harmen Radsma erflater Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, HARMEN wijlen Harmen Radsma verkoper van 1/3 Sint Odolphisteeg 16 1778 259 101r
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 16 1778 259 101r
RADSMA, HARMEN wijlen Harmen Radsma erflater Sint Odolphisteeg 16 1778 259 101r
RADSMA, HARMEN de weduwe van vroedsman Harmen Radsma naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10 1780 259 235v
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma verkoper Voorstraat 48 1782 260 163v
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma koper zoutkeet Noorderkade 25 1783 261 106r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma koper tuin met vruchtbomen en zomerhuis ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
RADSMA, J. de erfgenamen van wijlen J. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14 1763 255 266r
RADSMA, J. wijlen J. Radsma koper Heiligeweg 2 1793 264 135v
RADSMA, J. wijlen J. Radsma koper Noorderhaven 114 1805 267 182v
RADSMA, J. wijlen J. Radsma koper Heiligeweg 2 1805 267 182v
RADSMA, JAKOB Jacob Radsma naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 1 1747 251 162r
RADSMA, JAKOB Jacob Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 12 1758 254 164r
RADSMA, JAKOB Jacob Radsma, sr. naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 18 1759 254 246v
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma, c.u. mr. slotmaker koper huis Voorstraat 48 1721 246 100v
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 50 1723 246 156r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma naastligger ten westen Voorstraat 50 1723 246 156r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 18 1735 249 100r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma verkoper Sint Odolphisteeg 10 1756 254 19v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 32 1778 259 151v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 10 1780 259 235v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Radsma verkoper Sint Odolphisteeg 10 1780 259 235v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerdts Radsma mr. horlogemaker koper huis en tuin Sint Odolphisteeg 10 1756 254 19v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerdts Radsma, c.u. huurder Sint Odolphisteeg 10 1756 254 19v
RADSMA, JELTE Jelte Radsma verkoper q.q. Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, JELTE Jelte Radsma verkoper van 1/3 Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, JELTE Jelte Radsma verkoper q.q. (Antie Tjerks heeft recht op het gedeelte van kleindochter Lucia Radsma) Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, JELTE Jelte Radsma verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, JELTE Jelte Radsma verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 16 1778 259 101r
RADSMA, JELTE Jelte Radsma verkoper van 1/3 Sint Odolphisteeg 16 1778 259 101r
RADSMA, JELTE burgervaandrig Jelte Radsma koper huis en nieuwgebouwde grutterij Hoogstraat 23 1784 261 188r
RADSMA, JELTE Jelte Radsma koper pakhuis of wagenhuis en stalling Droogstraat 24 1784 261 188r
RADSMA, JELTE wijlen Jelte Radsma, c.s. koper door niaar Noorderhaven 114 1795 264 238r
RADSMA, JELTE wijlen Jelte Radsma eigenaar van 3/4 Noorderhaven 114 1795 264 238r
RADSMA, JELTE wijlen Jelte Radsma koper Hoogstraat 16 1803 266 264r
RADSMA, JELTE de weduwe van Jelte Radsma naastligger ten oosten Hoogstraat 14 1807 267 333v
RADSMA, JELTE wijlen Jelte Radsma wolkammer koper Hoogstraat 21 1808 268 168r
RADSMA, JELTE wijlen Jelte Radsma verkoper Noorderhaven 114 1809 268 214r
RADSMA, KLAASKE Klaaske Radsma koper Voorstraat 12 1807 267 350r
RADSMA, LUCIA het aandeel van Lucia Radsma verkoper van 1/3 Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, LUCIA het aandeel van Lucia Radsma verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, LUCIA het aandeel van Lucia Radsma verkoper van 1/3 Sint Odolphisteeg 16 1778 259 101r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma mr. uurwerkmaker koper huis en poltie guardiniersland Zuidoostersingel 1794 264 202r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
RADSMA, MARTEN Marten Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 6 1802 266 54v
RADSMA, MARTEN Marten Radsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 6 1805 267 128r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma mr. horlogemaker verkoper Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
RADSMA, MARTEN Marten Radsma mr. horlogemaker verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma mr. horlogemaker verkoper q.q. Hoogstraat 40 1810 269 46r
RADSMA, MARTEN Marten Radsma mr. horlogemaker verkoper q.q. Hoogstraat 40 1810 269 46r
RADSMA, MARTEN TJEERDS de minderjarige Marten Tjeerds Radsma verkoper Voorstraat 48 1782 260 163v
RADSMA, TJEERD Tjeerd Radsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 1 1747 251 162r
RADSMA, TJEERD burgervaandrig Tjeerd Radsma koper Sint Odolphisteeg 12 1758 254 164r
RADSMA, TJEERD wijlen burgerhopman Tjeerd Radsma verkoper Voorstraat 48 1782 260 163v
RADSMA, TJEERD Tjeerd Radsma predikant verkoper Voorstraat 26 1807 267 341v
RADSMA, TRIJNTJE meerderjarige vrijster Trijntje Radsma verkoper Voorstraat 48 1782 260 163v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks Raedemaeker verkoper Schritsen 18 1776 258 264v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks Raedemaker naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1762 255 166v
, DIRK Dirk Raeven huurder (p.j.) Zoutsloot 31 1771 257 219v
RADEMAKER, Ramaker, e.a. kapitein huurder Zuiderhaven 71a 1788 263 49v
RANDEN, ROELOF Roelof van Randen huurder (p.j.) Voorstraat 69 1701 244 123v
RANDEN, ROELOF Roeloff van Randen, c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 69 1701 244 89r
, JAN Jan van Randwijck koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Voorstraat 42 1808 268 118r
, JAN Jan van Randwijk Franse schoolhouder verkoper Voorstraat 42 1809 268 287r
, JAN Jan van Randwijk Franse schoolhouder verkoper Lanen 63 1809 268 287r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems van Ranou medicus koper fraaie hof met vruchtbomen Zuiderhaven 6 1702 244 166r
RANOU, WILLEM wijlen dr. Wilhelmus Ranouw verkoper Zuiderhaven 6 1727 247 18r
, ANTJE Anna Ransen herbergierse koper Voorstraat 36 1734 248 299v
, ANTJE Anna Ransen verkoper Voorstraat 36 1764 256 75r
, ANTJE Anna Ransen verkoper Voorstraat 36 1772 258 31v
, ANTJE Antje Ransen koper door niaar huis Voorstraat 36 het hof van Friesland 1764 256 75r
, BALTHASAR Balthazar Rantsouw trompetter op het Prinsenjacht verkoper Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
, Baltinus Rantzou koper Moriaanstraat 1722 246 132v
, ANTJE Antje Ranzen koper huis en tuin Lanen 86 1771 257 222r
, STOFFEL Stoffel Rapen naastligger ten noorden Nieuwstraat 31 1693 243 52r
RAS, DAVID David Ras, c.u. huurder Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
RAS, DAVID David Ras, c.u. huurder Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
RAS, FENNE Fenne Ras naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 30 1652 236 186r
, ALBERT Albertus Raschen naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
RASSCHER, wijlen Rasschen koper door niaar Zuiderhaven 51 1777 259 66v
RASSCHER, de weduwe van Rasschen naastligger ten oosten Zuiderhaven 51 1777 259 66v
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen verkoper van 8/32 Zuiderhaven 53 1801 266 47v
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen gezworen klerk ter secretarie verkoper q.q. Schritsen 50 1803 266 219r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen gezworen klerk ter secretarie verkoper q.q. Schritsen 50achter 1803 266 219r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen gezworen klerk ter secretarie verkoper q.q. Schritsen 54 1803 266 226v
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen gezworen klerk ter secretarie verkoper q.q. Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen gezworen klerk ter secretarie verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen gezworen klerk ter secretarie verkoper q.q. Noorderhaven 100 1803 266 250r
RASSCHER, ALBERT Albartus Rasschen verkoper Voorstraat 29 1806 267 279v
RASSCHER, ALBERT Albertus Rasschen gezworen klerk ter secretarie koper huis en erf Hoogstraat 1 1806 267 262v
RASSCHER, ALBERT Albertus Rasschen klerk koper huis Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies verkoper Noorderhaven 31 1771 257 226r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies verkoper Droogstraat 21achter 1771 257 227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies verkoper Droogstraat 21 1771 257 227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies verkoper Droogstraat 23 1771 257 227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies verkoper Zoutsloot 21 1771 257 230r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies verkoper Noorderhaven 44 1772 258 14v
RASSCHER, JANKE Janke Rasschen geniaarde koper Noordijs 4 1782 260 254r
RASSCHER, JANKE Janke Rasschen koper Schritsen 50 1783 261 61r
RASSCHER, JANKE Janke Rasschen koper Schritsen 50achter 1783 261 61r
RASSCHER, JANKE wijlen Janke Rasschen verkoper van 8/32 Zuiderhaven 53 1801 266 47v
RASSCHER, JANKE wijlen Janke Rasschen erflater Schritsen 50 1803 266 219r
RASSCHER, JANKE wijlen Janke Rasschen erflater Schritsen 50achter 1803 266 219r
RASSCHER, JANKE wijlen Janke Rasschen erflater Schritsen 54 1803 266 226v
RASSCHER, JANKE wijlen Janke Rasschen erflater Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
RASSCHER, JANKE wijlen Janke Rasschen erflater Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
RASSCHER, JANKE Janke Rasschen erflater Noorderhaven 100 1803 266 250r
RASSCHER, TRIJNTJE Trijntje Rasschen verkoper Zoutsloot 38 1783 261 14r
RASSCHER, TRIJNTJE Trijntje Rasschen verkoper van 8/32 Zuiderhaven 53 1801 266 47v
RASSCHER, TRIJNTJE Trijntje Rasschen verkoper Bildtpoort (gebied) OZ 1803 266 222v
RASSCHER, TRIJNTJE Trijntje Rasschen koper huis en bleekveld Schritsen 54 1803 266 226v
RASSCHER, TRIJNTJE Trijntje Rasschen verkoper Schritsen 54 1808 268 65v
JANS, FEIKE Feike Jans Rath verkoper Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker verkoper Noorderhaven 31 1771 257 226r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker verkoper Droogstraat 21achter 1771 257 227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker verkoper Droogstraat 21 1771 257 227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker verkoper Droogstraat 23 1771 257 227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker verkoper Zoutsloot 21 1771 257 230r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker verkoper Noorderhaven 44 1772 258 14v
RADSMA, HARMEN Harmen Ratsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 20 1735 249 99r
RADSMA, HARMEN Harmen Ratsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14 1769 257 135r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Ratsma verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 8 1781 260 35v
RADSMA, HARMEN TJEERDS Harmen Tjeerts Ratsma verkoper Zoutsloot 13 1774 258 152v
RADSMA, HARMEN TJEERDS Harmen Tjeerts Ratsma verkoper q.q. Zoutsloot 13 1774 258 152v
RADSMA, J. J. Ratsma naastligger ten oosten Voorstraat 46 1765 256 140v
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsma mr. horlogemaker koper door niaar huis Voorstraat 6 1741 250 199v
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsma naastligger ten oosten Voorstraat 4 1757 254 105r
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsma naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8 1762 255 177v
RADSMA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Ratsma naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 18 1763 255 220av
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Ratsma, c.u. mr. slotmaker koper huis Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
RADSMA, JAKOB TJEERDS oud burgerkolonel Jacob Tjeerds Ratsma mr. horlogemaker koper door niaar huis Sint Odolphisteeg 8 1762 255 177v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Ratsma mr. horlogemaker koper Voorstraat 74 1778 259 145v
RADSMA, JAKOB TJEERDS Jacob Tjeerds Ratsma verkoper Sint Odolphisteeg 8 1781 260 35v
RADSMA, TJEERD Tjeerd Ratsma horlogemaker naastligger ten zuiden Voorstraat 6 1741 250 199v
RADSMA, TJEERD Tjeerd Ratsma naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
RADSMA, TJEERD Tjeerd Ratsma koper huis Voorstraat 74 1778 259 145v
RADSMA, TJEERD JAKOBS wijlen Tjeerd Jacobs Ratsma verkoper Voorstraat 74 1781 260 51v
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Rausen verkoper Liemendijk 1806 267 246r
, JOHANNA Johanna Rausen koper Kerkpoortstraat 9een_achter 1784 261 149v
, JOHANNA Johanna Rausen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 1789 263 130r
, JOHANNA Johanna Rausen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 1789 263 130r
, JOHANNA Johanna Rausen verkoper Grote Kerkstraat 1789 263 130r
, JOHANNA Johanna Rausen verkoper Liemendijk 1806 267 246r
, JOHANNA Johanna Rausen verkoper van 1/2 Liemendijk 1806 267 246r
, JOHANNA Johanna Rausen verkoper Liemendijk 1806 267 246r
, JOHANNA wijlen Johanna Rausen erflater Zoutsloot 42 1806 267 247r
, JOHANNA Johanna Rausen verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter 1806 267 248v
, JOHANNA Johanna Rausen verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter 1806 267 248v
, PIETER Pieter Rausen mr. kleermaker koper huis Kleine Bredeplaats 16 1783 261 98r
, PIETER Pieter Raussen, c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
, PIETER Pieter Raussen, c.u. mr. kleermaker eerdere huurder Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
RAUWERDA, JAN Jan A. Rauwerda koper huis Steenhouwersstraat 2 1789 263 76v
RAUWERDA, JAN Jan Rauwerda verkoper Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
RAUWERDA, JAN AUKES Jan Aukes Rauwerda verkoper q.q. Nieuwstraat 20 1784 261 145r
RAVEN, DIRK Dirk Raven suikerraffineerder verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v
RAVEN, DIRK Dirk Raven huurder Voorstraat 89een_achter 1764 256 56v
RECHTER, TEUNIS Theunis Rechter naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1675 240 181r
RECHTER, TEUNIS Tonis Rechter naastligger ten oosten Liemendijk 1666 239 46v
, GEERT Geert Reckers moutmaker verkoper Franekertrekvaart 1771 257 188r
REDDING, PETRUS ds. Petrus Regnerus Reddingius geniaarde koper Rozengracht 7west 1726 246 251r
REDDING, wijlen ds. Reddinguis koper van 1/2 Rozengracht 7west 1728 247 126v
REDDING, KNIERKE meerderjarige dochter Cuniera Reddinguis verkoper Rozengracht 7 1728 247 130r
REDDING, KNIERKE WIEBRENS Cunira Wybrandus Reddinguis ss.m.candidatus koper van 1/4 Rozengracht 7west 1728 247 126v
REDDING, FREERK Fredericus Reddinguis predikant koper van 1/4 Rozengracht 7west 1728 247 126v
REDDING, FREERK Fredericus Reddinguis verkoper Rozengracht 7 1728 247 130r
REDDING, PETRUS wijlen ds. Petrus Reddinguis erflater Rozengracht 7west 1728 247 126v
REDDING, WIEBREN Wybrandus Reddinguis ss.m.candidatus verkoper Rozengracht 7 1728 247 130r
REEK, PIETER Pieter de Reek koper huis Zuiderhaven ZZ 1715 245 252r
, JAKOB Jacobus Reeman huurder 1 kamer (p.j.) Lanen 12 1752 253 12v
REEN, ds. Reen naastligger ten westen Rinnertspijp 8 1709 245 84v
REEN, Reen kapitein naastligger ten oosten Heiligeweg 5 1718 246 10r
REEN, ds. Reen, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1727 247 22r
REEN, ds. Reen, c.u. naastligger ten westen Noorderhaven 90 1727 247 22r
REEN, dr. Reen naastligger ten oosten Voorstraat 87 1728 247 132v
REEN, dr. Reen naastligger ten noorden Rozengracht 9 1730 247 300v
REEN, dr. Reen naastligger ten noorden Rozengracht 9 1730 247 317v
REEN, Reen oud predikant verkoper Hofstraat 16 1734 248 353r
REEN, ALBERT ds. Albartus Reen, pro se et q.q. verkoper Noorderhaven 32 1717 245 286v
REEN, ALBERT Albertus Reen oud predikant verkoper Voorstraat 89 1734 248 352r
REEN, ANNE Anne Reen protesteert Noorderhaven 111 1625 231 67r
REEN, ANNE Annius Reen naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1642 234 163r
REEN, HARMEN Harmannis Reen aanhandelaar Droogstraat 77 1646 235 217v
REEN, HARMEN Harmannis Reen aanhandelaar Zoutsloot 64 1646 235 217v
REEN, HARMEN Harmannis Reen verwandelaar Droogstraat 77 1646 235 217v
REEN, HARMEN Harmannis Reen verwandelaar Zoutsloot 64 1646 235 217v
REEN, HARMEN Harmannus Reen koper Droogstraat 8 1647 235 265v
REEN, HARMEN Harmannus Reen naastligger ten zuiden Droogstraat 8 1647 235 265v
REEN, HARMEN Harmanus Reen schrijver van een compagie soldaten koper Achterstraat 1629 232 98r
REEN, HARMEN Harmanus Reen schrijver van een compagnie soldaten koper onbekend 1640 234 110r
REEN, HARMEN de koper Harmanus Reen schrijver van een compagnie soldaten naastligger ten noorden onbekend 1640 234 110r
REEN, HARMEN Hermanus Reen naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1642 234 163r
REEN, JOHANNES ARENDS wijlen Joannes Arents Reen verkoper van 1/2 Zoutsloot 39 1667 239 77v
REEN, LEENTJE SIBBELES Leentie Sibles Reen naastligger ten oosten Droogstraat 63 1699 243 402v
REEN, LIENTJE SIBBELES Lijntie Sibbeles Reen verkoper van 1/2 Hoogstraat 7achter 1702 244 188v
REEN, LIENTJE SIBBELES Lijntie Sibbeles Reen verkoper van 1/2 Hoogstraat 9 1702 244 189r
REEN, SIBBELES Lijntien Sibbles Reen huurder Brouwersstraat 13 1684 242 14v
REEN, SIBBELES Lijntien Sibles Reen naastligger ten westen Hoogstraat 11 1693 243 38v
REEN, LIEUWE Livius Reen oud kapitein ter recherche Admiraliteit in Friesland koper Heiligeweg 7 1708 245 43v
REEN, LIEUWE wijlen Livius Reen oud kapitein erflater Heiligeweg 7 1724 246 207v
REEN, MARIA Maria Reen verkoper Wasbleek 1668 239 171v
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen verkoper buiten Harlingen 1611 229 27r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen verkoper q.q. Noorderhaven 113 1624 231 12v
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen verkoper q.q. Noorderhaven 111 1624 231 12v
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen verkoper q.q. Noorderhaven 109 1624 231 13r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen protesteert vanwege een gebroken belofte Noorderhaven 111 1625 231 67r
REEN, PIER ANNES de kamers van Pier Annes Reen naastligger ten oosten onbekend 1625 231 84r
REEN, PIER ANNES de kamers van Pier Annes Reen naastligger ten westen onbekend 1625 231 84r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen, c.u. verkoper onbekend 1631 233 12r
REEN, PIER ANNES oud burgerhopman Pier Annes Reen koper huis Noorderhaven 75 1642 234 163r
REEN, PIER ANNES de zonen van Pier Annes Reen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1642 234 177r
REEN, PIER ANNES gedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken buitendijks Pier Annis Reen protesteert vanwege een hypotheek Schritsen 52 1622 230 304v
REEN, REGNERUS ds. Regnerus Reen, voor zijn kind predikant verkoper Noorderhaven 32 1671 240 7ra
REEN, SIEBREN de erfgenamen van wijlen dr. Sibrandus Reen bouwmeester verkoper q.q. Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
REEN, SIEBREN de erfgenamen van wijlen dr. Sibrandus Reen bouwmeester verkoper q.q. Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
REEN, SIEBREN Sybrandus Reen naastligger ten westen Voorstraat 91 1718 246 32r
REEN, SIEBREN Sybrandus Reen advocaat Hof van Friesland en bouwmeester hebbende approbatie van zijn vader Voorstraat 89 1734 248 352r
REEN, SIEBREN Sybrandus Reen advocaat Hof van Friesland en bouwmeester verkoper Hofstraat 16 1734 248 353r
, ALBERT Albertus Reen a Mentes gereformeerd predikant koper tuin en zomerhuis Rapenburg 22 1809 268 259r
REENSTRA, de kamers van de erfgenamen van wijlen Reenstra secretaris naastligger ten noorden Weverstraat 1660 238 61v
REENSTRA, ANNE PIERS Anne Piers Reenstra naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1629 232 91r
REENSTRA, ANNE PIERS het verkochte is het sterfhuis van Anne Piers Reenstra secretaris voormalig bewoner Zoutsloot 1661 238 8va
REENSTRA, ANNE Annius Reenstra secretaris Vijf Deelen Zeedijken koper door niaar huis, hof en loods Zoutsloot NZ 1631 233 15v
REENSTRA, ANNE hopman kolonel Annius Reenstra secretaris Vijf Deelen Zeedijken koper huis Droogstraat 8 1647 235 265v
REENSTRA, ANNE kopers Annius Reenstra naastligger ten zuiden Droogstraat 8 1647 235 265v
REENSTRA, ANNE Annius Reenstra secretaris naastligger ten westen Liemendijk NZ 1656 237 77v
REENSTRA, ANNE Annius Reenstra secretaris naastligger ten westen Liemendijk NZ 1658 237 172av
REENSTRA, ANNE de verkoper Annius Reenstra naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1658 237 177v
REENSTRA, ANNE Annius Reenstra secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper van 1/2 Noorderhaven 75 1658 237 177v
REENSTRA, ANNE Annius Reenstra secretaris verkoper van 1/2 Noorderhaven 75 1658 237 177v
REENSTRA, HARMEN PIERS de hof van Harmen Piers Reenstra naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1629 232 91r
REES, van Rees, n.u. bakker naastligger ten westen Hoogstraat 9 1804 267 18v
REES, H. H. van Rees mr. bakker naastligger ten oosten Hoogstraat 5 1805 267 118v
REES, H. H. van Rees, n.u. mr. bakker naastligger ten oosten Hoogstraat 5 1808 268 48v
REGNERI, GEERT Geert Regneri bewoner Zuiderstraat 1635 233 164v
REGNERI, GOOITSKE PIEBES Goyckien Pibes Regneri, pro se verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 3 1636 233 178r
REGNERI, JANKE REINS Janke Reins Regneri koper Schritsen 17 1759 254 243r
REGNERI, MATTEUS Matthijs Regneri huurder boven Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
REGNERI, PIEBE wijlen Pibo Regneri secretaris van Gaasterland erflater Schritsen 3 1636 233 178r
RECHTS, GEERTJE Geertje Regts geniaarde koper Kerkpad 32 1758 254 121v
RECHTS, GEERTJE Geertje Regts koper Kerkpad 32 1762 255 142r
RECHTS, SIEMEN Symon Regts huurder benedenkamer (p.j.) Rommelhaven 4 1767 257 252r
RECHTS, WALING Waling Regts huurder (p.w.) Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
, KASPER Caspar Rehage, c.u. verkoper Romastraat ZZ 1650 236 132v
REIDEMA, PIETER Pieter Reidema notaris koper huis Gardenierstraat 8 1748 251 231r
REIDHORST, AUKJE Aukje Reidhorst huurder achteropkamer (p.j.) Brouwersstraat 12noord 1788 262 276v
REIDHORST, AUKJE Aukje Reidhorst naastligger ten noorden Kerkpad 22 1805 267 131r
REIDHORST, AUKJE Aukje Reidhorst, bejaarde vrijster verkoper Kerkpad 20 1809 268 241v
REIDHORST, AUKJE Aukje Reidhorst naastligger ten noorden Kerkpad 22 1809 268 245v
REIDHORST, AUKJE HENDRIKS Aukje Hendriks Reidhorst, meerderjarige vrijster geniaarde koper Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v
REIDHORST, AUKJE Aukjen Reidhorst, meerderjarig dienstmeid verkoper Lanen 13 1775 258 205v
REIDHORST, AUKJE meerderjarig vrijster Aukjen Reidhorst koper huis Kerkpad 20 1796 264 305v
REIDHORST, GEERTJE Geertje Reidhorst verkoper Lanen 13 1775 258 205v
REIDHORST, GEERTJE Geertje Reidhorst koper Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
REIDHORST, GEERTJE HENDRIKS Geertje Hendriks Reidhorst begunstigde van een lijfrente (p.j.) Lanen 9 1810 269 22v
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorst naastligger ten oosten Zuiderhaven 43 1743 251 26r
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorst havencherger geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 45 1743 251 28r
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorst, c.u. huurder Schritsen 60 1754 253 162r
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorst marktmeester en generale opzichter van stadsmiddelen koper huis en tuintje Lanen 13 1754 253 194r
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorst naastligger ten westen Lanen 15 1757 254 56v
REIDHORST, HENDRIK Hendrik Reidhorst verkoper Lanen 13 1775 258 205v
REIDHORST, Herdrik Reidhorst verkoper q.q. Zuiderstraat 21 1774 258 169v
REIDHORST, JAKOB Jacob Reidhorst verkoper q.q. Zuiderstraat 21 1774 258 169v
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorst mr. chirurgijn koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorst mr. chirurgijn verkoper Fabrieksstraat 6 1773 258 82r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorst verkoper Lanen 13 1775 258 205v
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorst mr. chirurgijn koper huis Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
REIDHORST, JAKOB Jacobus Reidhorst mr. chirurgijn verkoper Kerkpoortstraat 67 1775 258 235r
REIDHORST, RINSKE Renske Reidhorst koper Franekereind 40 1777 259 58r
REIDHORST, RINSKE Rinske Reidhorst verkoper Lanen 13 1775 258 205v
REIDHORST, RINSKE Rinske H. Reidhorst verkoper Franekereind 40 1798 265 106r
REIDHORST, TETJE Tetie Reidhorst koper Zuiderstraat 29 1753 253 112v
REIDHORST, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntie Hendriks Reidhorst koper Schritsen 7 1779 259 160r
REIDHORST, TRIJNTJE Trijntje Reidhorst verkoper Lanen 13 1775 258 205v
REIDHORST, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntje Hendriks Reidhorst koper Schritsen 7achter 1784 261 212r
REIDHORST, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntje Hendriks Reidhorst naastligger ten westen Schritsen 7achter 1784 261 212r
JANS, ANTJE Antje Jans Reidmaker koper Schritsen 57 1805 267 119v
JANS, DAAM Daam Jans Reidmaker timmerknecht huurder (p.j.) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
, JAN Jan S. Reidmaker verkoper Lanen 85oost 1805 267 122r
SIEBRENS, JAN Jan Sybrens Reidmaker verkoper q.q. Kerkpoortstraat 9twee_achter 1807 267 334r
REITSMA, AALTJE SIEBRENS Aaltje Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85oost 1800 265 214v
REITSMA, ANTJE PIETERS Antie Pieters Reidsma verkoper Brouwersstraat 14 1749 251 279r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsma verkoper Grote Kerkstraat 13 1756 254 16r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsma verkoper Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsma verkoper Franekereind 32 1756 254 16r
REITSMA, GERRIT SIEBRENS Gerrit Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85oost 1800 265 214v
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsma mr. bakker koper door niaar huis Lanen 44 1763 255 204v
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsma, c.s. huurder Lanen 44 1790 263 227r
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsma, oud 59 jaren verkoper Lanen 44 1790 263 227r
REITSMA, HOITE KEIMPES Hooyte Keimpes Reidsma naastligger ten westen Lanen 46 1788 262 301r
REITSMA, HOITE KEIMPES Hooyte Keimpes Reidsma verkoper Lanen 46 1788 262 301r
REITSMA, JAKOB SIEBRENS Jacob Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85oost 1800 265 214v
REITSMA, JAKOB SIEBRENS Jacob Sybrands Reidsma winkelier koper huis en tuintje Kleine Bredeplaats 17 1785 261 296r
REITSMA, JAN Jan C. Reidsma, c.u. huurder Brouwersstraat 2 1803 266 304v
REITSMA, JAN Jan C. Reidsma, voor zich en zijn broers en zusters mr. koekbakker verkoper Kerkpoortstraat 31 1808 268 142r
REITSMA, JAN KLASES Jan Claasen Reidsma mr. bakker koper huis en jeneverstokerij Brouwersstraat 8 1807 268 14r
REITSMA, JELTJE KLASES Jeltske Klaases Reidsma verkoper Hofstraat 3 1811 269 122v
REITSMA, JETSKE KLASES meerderjarige vrijster Jetske Klaasen Reidsma koper huis Hofstraat 3 1809 268 306v
REITSMA, KEIMPE HOITES burgervaandrig Keimpe Hoites Reidsma mr. bakker geniaarde koper Heiligeweg 20 1748 251 228ar
REITSMA, KEIMPE HOITES oud burgervaandrig Keimpe Hoites Reidsma verkoper Lanen 44 1763 255 204v
REITSMA, KEIMPE HOITES burgervaandrig Keimpe Hoytes Reidsma mr. bakker verkoper Zoutsloot 58 1735 249 59v
REITSMA, KEIMPE HOITES [geniaarde koper] Keimpe Hoytes Reidsma naastligger ten zuiden Heiligeweg 22 1752 253 30v
REITSMA, LUTSKE SIEBRENS Lutske Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85oost 1800 265 214v
REITSMA, PIETER HOITES het pakhuis van wijlen vroedsman Peter Hoytes Reidsma naastligger ten oosten Franekereind 30 1739 250 32r
REITSMA, PIETER HOITES vroedsman Pieter Hoytes Reidsma koopman koper 1/3 huis en kamer Brouwersstraat 14 1734 248 330r
REITSMA, PIETER HOITES vroedsman Pieter Hoytes Reidsma koopman eigenaar van 1/3 Brouwersstraat 14 1734 248 330r
REITSMA, PIETER HOITES vroedsman Pieter Hoytes Reidsma koopman eigenaar kamer in de Calevisscherssteeg Brouwersstraat 14 1734 248 330r
REITSMA, PIETER HOITES de erfgenamen van wijlen vroedsman Pieter Hoytes Reidsma naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 18 1736 249 122r
REITSMA, PIETER HOITES het pakhuis van wijlen vroedsman Pieter Hoytes Reidsma naastligger ten oosten Franekereind 30 1739 250 1va
REITSMA, PIETER HOITES de erfgenamen van wijlen vroedsman Pyter Hoytes Reidsma naastligger ten westen Brouwersstraat 12zuid_achter 1742 250 226v
REITSMA, PIETER HOITES de erfgenamen van wijlen vroedsman Pyter Hoytes Reidsma naastligger ten noorden Brouwersstraat 16 1742 250 227r
REITSMA, SIEBREN Sybrandus Reidsma, e.a. huurder Zuiderhaven 24 1766 256 171r
REITSMA, FOLKERT SIEBRENS Volkert Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85oost 1800 265 214v
JANS, JAN Jan Jansen Reier huurder voor 1 jaar (p.j.) Noorderhaven 60 1698 243 360v
JANS, SIEBE Sybe Jansen Reiers mr. gortmaker verkoper Hofstraat 41 1714 245 212v
ANDRIES, CATHARINA Catharina Andreus Reigers koper Lanen 39 1805 267 141v
REINALDA, A. de weduwe van A. Reinalda naastligger ten oosten Rommelhaven 26b 1783 261 71v
REINALDA, AGE Aege Reinalda koopman koper land en huis Zuidoostersingel 1 het Kruidhuis 1755 253 198v
REINALDA, AGE Age Reinalda, n.u. naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman verkoper ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten oosten Franekertrekvaart 1771 257 188r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten westen Franekertrekvaart 1771 257 188r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten zuiden Franekertrekvaart 1771 257 188r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten noorden Franekertrekvaart 1771 257 188r
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen ZZ 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen ZZ 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen ZZ 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen ZZ 1774 258 135v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen ZZ 1774 258 138v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen ZZ 1774 258 138v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen ZZ 1774 258 138v
REINALDA, AGE Age Reinalda koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen ZZ 1774 258 138v
REINALDA, AGE wijlen Age Reinalda koopman verkoper Rommelhaven 28 1784 261 143r
REINALDA, AGE wijlen Age Reinalda koper Noorderhaven 53 1784 261 258r
REINALDA, AGE wijlen Age Reinalda koopman erflater Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
REINALDA, Alger? Reinalda koopman verkoper q.q. Franekereind 19 1757 254 70v
REINALDA, KLAASKE GOSSES Claaske Gosses Reinalda koper Hoogstraat 14 1807 267 333v
REINALDA, HELENA Helena Reinalda begunstigde van een lijfrente (p.j.) Lanen 9 1810 269 22v
REINALDA, J. J. Reinalda naastligger ten noorden Franekereind 29oost 1781 260 46r
REINALDA, JAKOB Jac. Reinalda naastligger ten westen Lanen 9oost 1784 261 183v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda mr. kleermaker verkoper Lanen 13 1775 258 205v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda mr. kleermaker koper (betaalt 525-00-00 CG van de koopsom) Lanen 25 1779 259 173r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Lanen 71een_achter 1782 260 315v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Lanen NZ 1782 260 315v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21 1798 265 118r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten noorden Franekereind 29oost 1799 265 152r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten noorden Franekereind 29west 1801 266 18r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21 1801 266 42v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda verkoper Grote Ossenmarkt 19 1802 266 121r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda verkoper van 1/3 Lanen 25 1803 266 224r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda verkoper van 1/3 Lanen 25achter 1803 266 258r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda verkoper Franekereind 40 1808 268 145r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda begunstigde van een lijfrente Lanen 9 1810 269 22v
REINALDA, JAKOB Jacobus Reinalda mr. kleermaker koper huis Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
REINALDA, JAKOB SIEMENS Jacobus Simons Reinalda verkoper Lanen 9west 1788 262 271v
REINALDA, JOHANNES de weduwe van Johannes Reinalda, c.s. huurder Voorstraat 6 1741 250 199v
REINALDA, JOHANNES wijlen Johannis Reinalda procureur en gezworen klerk verkoper Voorstraat 11west 1740 250 93r
REINALDA, MAGDALENA Magdalena Reinalda verkoper Franekereind 40 1808 268 145r
REINALDA, MAGDALENA JAKOBS Magdalena Jacobs Reinalda koper huis en tuin Franekereind 40 de Pot van Overvloed 1798 265 106r
REINALDA, TRIJNTJE JELLES het testament van wijlen Trijntje Jelles Reinalda verkoper Lanen 51 1779 259 191r
REINALDA, TRIJNTJE JELLES het testament van wijlen Trijntje Jelles Reinalda verkoper Lanen 45 1779 259 193v
REINALDA, IEDE gemeensman Yde Reinalda naastligger ten zuiden Franekereind 6 1689 242 263v
REINALDA, IEDE JAKOBS gemeensman Yde Jacobs Reinalda naastligger ten noorden Heiligeweg 62 1698 243 381v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhard kastelein koper door niaar huis Nieuwstraat 66 1805 267 186r
REINHART, J. J. Reinhart naastligger ten oosten Franekereind 29west 1801 266 18r
REINHART, J. J. Reinhart naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1804 267 103r
REINHART, J. J. Reinhart kastelein naastligger ten westen Franekereind 27 1808 268 129r
REINHART, J. J. Reinhart kastelein naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64 1809 268 323v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart ordinarishouder koper huis en herberg de Ojevaar genaamdt Franekereind 23oost de Ooievaar 1796 264 313v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart herbergier koper huis Franekereind 29oost 1799 265 152r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein koper huis Voorstraat 2 1800 265 246r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1800 265 246r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein koper Grote Bredeplaats 1 1801 265 304v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart naastligger ten oosten Franekereind 23west 1801 266 12r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein koper Grote Bredeplaats 1 1803 266 265r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart, c.u. naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart verkoper Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein in de Oyevaar koper huis met grote tuin Weverstraat 14 de Ooievaar 1806 267 285v
REINHART, JAKOB wijlen Jacob Reinhart kastelein verkoper Franekereind 23oost 1810 269 59v
REINHART, JAKOB de boedel van wijlen Jacob Reinhart kastelein verkoper Weverstraat 14 1810 269 75v
REINHART, JOHANNES Johan Adam Reinhart koper Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
, ANTONIUS Anthony Reinie strandmeester verkoper q.q. Achterstraat 7 1699 244 23v
REINSMA, Reinsma brouwer naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1793 264 121r
REINSMA, de weduwe van Reinsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 15 1808 268 183v
REINSMA, SIKKE Sicco Reinsma verkoper Hoogstraat 27 1794 264 220r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antie Pieters Reitsma koper 1/3 huis en kamer Brouwersstraat 14 1738 249 348r
REITSMA, ANTJE PIETERS de vertegenwoordigers van Antie Pieters Reitsma, q.q. eigenaar van 2/3 Brouwersstraat 14 1738 249 348r
REITSMA, JAKOB HANSES Jacobus Hansen Reitsma herbergier verkoper Klaverbladstraat 19 1699 244 27v
REITSMA, JAN Jan C. Reitsma, voor zich en zijn broers en zusters mr. koekbakker verkoper Grote Kerkstraat 24 1808 268 140r
REITSMA, KEIMPE HOITES burgervaandrig Keimpe Hoites Reitsma mr. bakker koper q.q. Brouwersstraat 14 1738 249 348r
REITSMA, PIETER HOITES wijlen vroedsman Pieter Hoites Reitsma koper Brouwersstraat 14 1738 249 348r
REITSMA, SIEBREN Sybren Reitsma koper huis Lanen 85oost de Morgenster 1785 262 7v
REITSMA, SIEBREN SIEBRENS Sybren Sibrandus Reitsma verkoper Heiligeweg 6 1799 265 153r
JANS, JOUKJE Joukjen Jans Rejers verkoper Hoogstraat 18 1710 245 103r
JANS, JOUKJE Joukjen Jans Rejers verkoper Rommelhaven 13 1710 245 103r
JANS, SIEBE Sybe Jansen Rejers, c.u. mr. gortmaker koper van 1/2 huis en gortmakerij of gorthuis daarachter Hoogstraat 18 1710 245 103r
JANS, SIEBE Sybe Jansen Rejers, c.u. mr. gortmaker koper van 1/2 huis en gortmakerij of gorthuis daarachter Rommelhaven 13 1710 245 103r
JANS, SIEBE Sybe Jansen Rejers naastligger ten westen Rommelhaven 15 1713 245 198r
, TEUNIS Teunis van Rekken naastligger ten noorden Rozengracht 19 1753 253 127r
, DIRK Dirk Rekkers moutmaker koper ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
, GEERT Geert Rekkers moutmaker koper poltje land met huis ten oosten van Harlingen het Kruidhuis 1769 257 103r
, GEERT Geert Rekkers moutmaker geniaarde koper ten oosten van Harlingen ZZ 1774 258 135v
, GEERT Geert Rekkers moutmaker eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen ZZ 1774 258 135v
, GEERT Geert Rekkers verkoper ten oosten van Harlingen ZZ 1774 258 138v
, JAKOB Jacobus Reman huurder Zuiderstraat 25 1749 252 8r
RENEMAN, DANIEL Daniel Reneman naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1669 239 38ra
RENEMAN, DANIEL Daniel Reneman pastoor huurder Kerkpad WZ 1669 239 39ra
RENEMAN, DANIEL ds. Daniel Reneman predikant bewoner Raamstraat 3 1672 240 93v
RENEMAN, DANIEL als bewoner ds. Daniel Reneman naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
RENEMAN, DANIEL schepen van Leeuwarden Daniel Reneman betrokkene 1771 257 191v
RENEMAN, FOKELTJE Fokeltie Reneman verkoper Vijverstraat 15 1732 248 102v
RENEMAN, FOKELTJE Fokeltje Reneman koper Zuiderhaven 47 1728 247 67r
RENEMAN, FOKELTJE Fokeltje Reneman koper Vijverstraat 15 1729 247 281r
RENEMAN, H. ds. H. Reneman, n.u. naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 14 1705 244 269r
RENEMAN, H. ds. H. Reneman, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1719 246 44v
RENEMAN, HENDRIK ds. Henricus Reneman predikant verkoper Voorstraat 5 1701 244 97v
RENEMAN, HENDRIK ds. Henricus Reneman predikant verkoper Noordijs OZ 1701 244 116r
RENEMAN, HENDRIK ds. Henricus Reneman predikant verkoper William Boothstraat WZ 1701 244 116r
RENEMAN, HENDRIK ds. Henricus Reneman predikant verkoper Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
RENEMAN, HENDRIK Henricus Reneman verkoper Voorstraat 24 1725 246 226r
RENEMAN, HENDRIK ds. Henricus Reneman emeritus pastor verkoper Wasbleekstraat 3 1727 247 4r
RENEMAN, HENDRIK wijlen ds. Henricus Reneman predikant verkoper Kleine Kerkstraat 16 1729 247 230r
RENEMAN, HARMEN de erfgenamen van wijlen Hermanus Reneman predikant naastligger ten oosten Brouwersstraat 17 1722 246 143v
RENEMAN, TRIJNTJE Trijntje Reneman bruid 1771 257 191v
RENGERS, HARMEN Harm Rengers, c.s. naastligger ten noorden Nieuwstraat 13 1802 266 169v
RENGERS, HARMEN Harmen Rengers naastligger ten noorden Nieuwstraat 13 1809 268 194r
RENGERS, SARA Sara Rengers verkoper Heiligeweg 30 1680 241 87v
RENGERS, SARA Sara Rengers verkoper Heiligeweg 30 1680 241 87v
RINIA, ANTJE Anna Renia verkoper Voorstraat NZ 1675 240 26ra
RINIA, LIJSBET Elisabeth Renia verkoper Voorstraat NZ 1675 240 26ra
RINIA, FROUKJE Frouckjen Renia verkoper Voorstraat NZ 1675 240 26ra
RINIA, JAKOB Jacob Renia verkoper Voorstraat NZ 1675 240 26ra
RINIA, NICOLAAS Nicolaus Renia verkoper Voorstraat NZ 1675 240 26ra
RINIA, PETRUS Petrus Renia verkoper Voorstraat NZ 1675 240 26ra
RINIA, PIETER KLASES wijlen Pyter Claessen Renia erflater Voorstraat NZ 1675 240 26ra
, ANTONIUS Anthony Renije strandmeester verkoper Bildtstraat 23 1700 244 40v
, dr. Joanne Renio advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 65 1630 232 138r
, JAN Jan Repco naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
, JAN Jan Repco naastligger ten westen Grote Bredeplaats 12 1789 263 376r
, JAN Jan Repco naastligger ten noorden Hondenstraat 5west 1789 263 376r
REPKO, J. J. F. Repko naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
REPKO, JAN Jan Repko naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19 1780 259 300v
REPKO, JAN Jan Frederik Repko koper huis Grote Bredeplaats 10 1784 261 250r
REPKO, JAN Jan F. Repko koopman naastligger ten noorden Hondenstraat 5west 1805 267 162v
REPKO, JAN FREERKS Jan Freerks Repko koper huis Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
REUS, Reus naastligger ten zuiden Noorderhaven 4 1799 265 155r
REUS, AALTJE Aaltje Reus koper Voorstraat 19 1797 265 21v
REUS, ANTJE Antje de Reus verkoper Voorstraat 19 1801 265 297r
REUS, HOTSE wijlen vroedsman Hotze de Reus verkoper van 1/3 Heiligeweg 36 1782 260 164v
REUS, J. burgerkolonel J. de Reus naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1784 261 146r
REUS, J. J. de Reus naastligger ten oosten Rommelhaven 26b 1786 262 63r
REUS, J. J. de Reus, c.s. huurder Schritsen 50achter 1808 268 22v
REUS, JAN Jan Reus naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1736 249 141r
REUS, JAN Jan de Reus chirurgijn naastligger ten westen Grote Bredeplaats 3 1736 249 147v
REUS, JAN Jan Reus mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Hoogstraat 9 1738 249 230r
REUS, JAN Jan de Reus mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Hoogstraat 23 1738 249 336r
REUS, JAN de hof van Jan Reus, c.s. mr. chirurgijn naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1741 250 186v
REUS, JAN Jan Reus mr. chirurgijn koper van 1/2 Zuiderhaven 36oost 1741 250 206v
REUS, JAN Jan de Reus mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Zuiderhaven 36oost 1742 250 223r
REUS, JAN Jan de Reus, n.u. afgewezen niaarnemer van 1/2 Rozengracht 13 1746 251 138r
REUS, JAN mr. Jan de Reus naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
REUS, JAN Jan de Reus mr. chirurgijn koper pan- en estrikwerk, woonhuis, knechtswoning, tuin met zomerhuis en verdere toebehoren Rozengracht 17 1754 253 135v
REUS, JAN burgervaandrig Jan de Reus, mede voor zich chirurgijn verkoper Kleine Bredeplaats 23 1756 254 51v
REUS, JAN burgervaandrig Jan de Reus mr. chirurgijn verkoper Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
REUS, JAN burgervaandrig Jan de Reus mr. chirurgijn verkoper q.q. Noorderhaven 14 1759 254 218ar
REUS, JAN Jan de Reus naastligger ten westen Hofstraat 16 1761 255 68v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn koper pan- en estrikwerk met toebehoren, woningen, schuur, stal, knechtenwoning, paardenstal en wagenhuis Rozengracht 30 1761 255 112v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn koper wagenhuis Wasbleekstraat WZ 1761 255 112v
REUS, JAN kolonel Jan de Reus, c.s. huurder Rozengracht 15 1763 255 184r
REUS, JAN kolonel Jan de Reus naastligger ten oosten Rozengracht 15 1763 255 184r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus naastligger ten westen Rozenstraat 4 1763 255 195r
REUS, JAN Jan de Reus naastligger ten oosten Rozengracht 15 1763 255 210v
REUS, JAN kolonel mr. Jan de Reus naastligger ten westen Rozenstraat 4 1764 256 34v
REUS, JAN Jan de Reus naastligger ten zuiden Hofstraat 12a 1765 256 128v
REUS, JAN Jan de Reus naastligger ten westen Hofstraat 12a 1765 256 128v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus verkoper q.q. Lanen 78 1766 256 145r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus verkoper q.q. Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus verkoper q.q. Wasbleek 1766 256 148r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus verkoper q.q. Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus verkoper q.q. Moriaanstraat 1 1766 256 180r
REUS, JAN Jan de Reus naastligger ten zuiden Hofstraat 14 1766 256 196r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn verkoper Rozengracht 17 1768 257 43r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn koper huis Zuiderhaven 15 1769 257 120v
REUS, JAN kolonel Jan de Reus naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 11 1772 258 56v
REUS, JAN kolonel Jan de Reus naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 9 1772 258 56v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus naastligger ten westen Vijverstraat 20 1777 259 68v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn verkoper Rozengracht 34 1778 259 123r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn verkoper Wasbleekstraat WZ 1778 259 123r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus verkoper q.q. Raamstraat 5 1781 260 53r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus koper 4/5 woning Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
REUS, JAN stadskolonel Jan de Reus naastligger ten westen Vijverstraat 20 1782 260 301r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus koper van 1/2 Rommelhaven 28 1784 261 143r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn en vroedmeester koper huis Hondenstraat 2 1784 261 191v
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn en vroedmeester naastligger ten westen Hondenstraat 2 1784 261 191v
REUS, JAN oud burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1786 262 58v
REUS, JAN oud burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn verkoper Zuiderhaven 15 1786 262 58v
REUS, JAN wijlen oud burgerkolonel Jan de Reus mr. chirurgijn erflater Vijverstraat 14 1790 263 210r
REUS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan de Reus naastligger ten westen Vijverstraat 20 1792 264 25r
REUS, JAN Jan de Reus huurder boven Voorstraat 2 1800 265 246r
REUS, JAN Jan de Reus eigenaar van 1/4 Grote Bredeplaats 1 1801 265 304v
REUS, JAN Jan de Reus koopman verkoper Grote Bredeplaats 1 1803 266 265r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reus naastligger ten zuiden Vijverstraat 16 1702 244 178r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reus naastligger ten westen Vijverstraat 16 1702 244 178r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reus naastligger ten oosten Schritsen 1oost 1708 245 58r
REUS, JAN JAKOBS de weduwe van Jan Jacobs Reus naastligger ten zuiden Lanen 6 1719 246 45r
REUS, LAMMERT Lamert de Reus naastligger ten westen Grote Bredeplaats 3 1799 265 156r
REUS, LAMMERT Lammert Reus mr. bakker huurder (p.j.) Voorstraat 4 1771 257 187r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus verkoper Vijverstraat 14 1790 263 210r
REUS, LAMMERT Lammert Reus koper huis Lanen 76 1790 263 268r
REUS, LAMMERT burgemeester Lammert J. Reus koper door niaar pakhuis of stalling Hondenstraat 4 1790 263 275v
REUS, LAMMERT Lammert de Reus naastligger ten westen Hondenstraat 4 1790 263 275v
REUS, LAMMERT Lammert Reus naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 41 1793 264 145r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus koper Kerkpoortstraat 39 1793 264 146v
REUS, LAMMERT Lammert Reus naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 41 1797 265 46v
REUS, LAMMERT Lammert de Reus verkoper van 1/2 Rommelhaven 28 1800 265 240r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus oud mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 1 1801 265 304v
REUS, LAMKE de verkoper* Lammert de Reus naastligger ten oosten Hondenstraat 2 1802 266 144r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus, bejaard verkoper Hondenstraat 2 1802 266 144r
REUS, LAMMERT de verkoper* Lammert de Reus naastligger ten westen Hondenstraat 4 1802 266 144r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus, bejaard verkoper Hondenstraat 4 1802 266 144r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus, bejaard verkoper Lanen 76 1806 267 227v
REUS, LAMMERT Lammert de Reus verkoper Kerkpoortstraat 39 1808 268 68v
REUS, LAMMERT JANS Lammert Jans de Reus naastligger ten oosten Vijverstraat 12 1720 246 71v
REUS, LAMMERT JANS Lammert Jans de Reus verkoper Vijverstraat 12 1720 246 71v
REUS, LAMMERT JANS Lammert Jansen de Reus verkoper Schritsen 3 1720 246 65r
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reus koper Franekereind 23oost 1796 264 313v
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reus koper Franekereind 29oost 1799 265 152r
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reus koper 1/2 huis Grote Bredeplaats 1 1801 265 304v
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reus eigenaar van 1/4 Grote Bredeplaats 1 1801 265 304v
REUS, TRIJNTJE Trijntje de Reus koper 1/4 huis Grote Bredeplaats 1 1803 266 265r
REUS, TRIJNTJE HOTSES Trijntje Hotses de Reus koper 1/2 huis Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
REUS, TRIJNTJE HOTSES Trijntje Hotzes de Reus verkoper Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
, CHRISTIAAN Christiaan Reuser trompetter op het Admiraliteitsjacht koper huis en achterkamer of weefwinkel Both Apothekerstraat 15zuid 1787 262 176v
, doctor Joanne Revio verkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r
, doctor Joanne Revio verkoper van 1/6 Lanen 91 1628 232 49r
, dr. Joanne Revio verkoper van 1/6 Hoogstraat 22 1628 232 49r
, C. Chr. Rex notaris bewoner Noorderhaven 88 1675 240 26va
GERRITS, JAN Jan Gerrits Rex mr. bontwever koper huis en bleekje Rapenburg 6west 1743 251 15v
, ARJAANTJE Ariaantje van de Rey koper Noorderhaven 53 1785 262 19r
REID, NICOLAAS Nicolaus Reyde koper huis Klaverbladstraat 19 1646 235 237r
, de erfgenamen van wijlen vroedsman Reydsma naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid 1743 250 300r
KEIMPES, ANTJE Antje Keympes Reydsma verkoper Schritsen 53 1768 257 44v
, KEIMPE [geniaarde koper] Keympe Reydsma, c.u. naastligger ten zuiden Heiligeweg 22 1748 251 229v
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyer verkoper van 1/2 ten zuiden van Harlingen 1667 239 125v
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyer verkoper q.q. Zoutsloot 105 1668 239 22ra
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyer koper 1/2 pan- en estrikwerk met alle toebehoren Rozengracht 34 1672 240 90r
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyer gortmaker koper 2/3 huis of pottenbakkerij Rommelhaven 13 1675 240 189v
REIER, JAN JANS het huis waar de Rode Leeuw in de gevel staat Jan Jansen Reyer, c.u. gortmaker eigenaar van 1/3 Rommelhaven 13 1675 240 189v
REIER, JAN JANS het huis van Jan Jansen Reyer naastligger ten noorden Rommelhaven 13 1675 240 189v
REIER, JAN JANS Jan Jansen Reyer, c.u. verkoper Nieuwstraat 1676 240 225v
REIER, JAN JANS de gortmakerij van Jan Jansen Reyer naastligger ten westen Rommelhaven 15 1696 243 194r
REIER, JAN SIEBES Jan Sybes Reyer oud trekschipper verkoper Hoogstraat 18 1758 254 128v
REIER, JAN SIEBES Jan Sybes Reyer oud trekschipper verkoper Rommelhaven 13 1758 254 128v
REIER, JAN SIEBES Jan Sybes Reyer huurder Hoogstraat 18 1758 254 131r
REIER, JAN SIEBES Jan Sybes Reyer verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
REIER, SIEBE JANS Sybe Jansen Reyer verpachter grond Sint Jacobstraat 4 1726 246 283r
REIER, SIEBE JANS Sybe Jansen Reyer oud mr. gortmaker verkoper van 1/2 Droogstraat 24 1733 248 179v
REIER, SIEBE JANS Sybe Jansen Reyer naastligger ten westen Rommelhaven 15 1734 249 11v
REIER, SIEBE JANS Sybe Janzen Reyer naastligger ten oosten Droogstraat 22 1727 247 54r
KLASES, DIRK Dirk Claeses Reyers koper van 1/3 Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
, JAN Jan Reyers voormalig eigenaars ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
JANS, JAN Jan Jansen Reyers koper hof met prieel, bomen en planten Franekerpoort (gebied) 1664 238 235v
JANS, JAN huis genaamd de Zwarte Ruiter Jan Jansen Reyers mr. gortmaker koper van 1/3 1/3 huis alwaer de Swarte Ruyter uithanght Sint Jacobstraat 4 de Zwarte Ruiter 1679 241 51ar
JANS, JAN Jan Jansen Reyers gortmaker verkoper van 1/2 Rozengracht 22 1684 242 60r
JANS, JAN Jan Jansen Reyers mr. gortmaker naastligger ten oosten Rommelhaven 11 1687 242 197v
JANS, JAN Jan Jansen Reyers mr. gortmaker naastligger ten noorden Rommelhaven 11 1687 242 197v
JANS, JAN het huis van Jan Jansen Reyers naastligger ten oosten Rommelhaven 13 1688 242 229v
JANS, JAN Jan Jansen Reyers mr. gortmaker verkoper van 1/2 Noorderhaven 25 1691 242 348v
JANS, JAN Jan Jansen Reyers mr. gortmaker verkoper van 1/4 Vijverstraat 20 1691 242 349r
JANS, JAN Jan Jansen Reyers mr. gortmaker verkoper van 1/2 Achterstraat ZZ 1691 242 349v
JANS, JAN de gortmakerij van Jan Jansen Reyers naastligger ten westen Rommelhaven 15 1693 243 31r
JANS, JAN Jan Jansen Reyers verkoper van 1/2 Zoutsloot 6 1693 243 43r
JANS, JAN de gortmakerij van Jan Jansen Reyers naastligger ten westen Rommelhaven 15 1698 243 379v
JANS, JAN Jan Jansen Reyers koopman koper van 1/4 Sint Jacobstraat 4 1703 244 212r
JANS, JAN Jan Jansen Reyers eigenaar van 1/3 Sint Jacobstraat 4 1703 244 212r
JANS, JAN Jan Jansen Reyers naastligger ten oosten Rommelhaven 11 1704 244 244r
JANS, JAN Jan Jansen Reyers naastligger ten noorden Rommelhaven 11 1704 244 244r
JANS, JAN Jan Jansen Reyers eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1707 245 20r
JANS, JOUKJE Joukjen Jansen Reyers, ongehuwde dochter koper grondpacht van 2-00-00 CG onbekend de Drie Kronen 1701 244 119v
JANS, SJOUKJE Sjoukjen Jans Reyers verkoper Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
JANS, SIEBE Sybe Jansen Reyers mr. gortmaker verkoper Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
JANS, SIEBE Sybe Jansen Reyers naastligger ten oosten Rommelhaven 11 1713 245 193r
REIGER, KLAASKE Clazina Reygers verkoper Lanen 39 1808 268 112r
REIGER, LIDIA Lydia Reygers bewoner Karremanstraat 20 1726 246 285r
REINALDA, D. D. Reynalda koper provisioneel huis Lanen 5 1700 244 348r
REINALDA, EEDE de gortmakerij van vroedsman Edo Reynalda naastligger ten zuiden Franekereind 6 1684 242 23r
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1686 242 157v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1686 242 157v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda, c.u. verkoper Nieuwstraat 40 1693 243 36r
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobus Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1698 243 385r
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobus Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1698 243 385r
REINALDA, HELENA Helena Reynalda koper Grote Ossenmarkt 19achter 1802 266 61r
REINALDA, JAKOB Jacob Reynalda verkoper Nieuwstraat 66 1805 267 186r
REINALDA, JOHANNES Johannes Reynalda procureur postulant koper huis Voorstraat 11west 1705 244 270v
REINALDA, MAGDALENA Magdalena Reynalda verkoper Grote Ossenmarkt 19achter 1805 267 174r
REINALDA, IEDE JAKOBS wijlen vroedsman Yde Jacobs Reynalda verkoper Heiligeweg 64 1701 244 94v
REINALDA, IEDE JAKOBS gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda geniaarde koper Kerkpad WZ 1683 241 268r
REINALDA, IEDE JAKOBS Gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1683 241 268r
REINALDA, IEDE JAKOBS Gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda naastligger ten westen Kerkpad WZ 1683 241 268r
REINALDA, IEFKE IEDES Yfke Ydes Reynalda koper Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r
, CHRISTINA Christina Reynders koper Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reyns verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reyns verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reyns verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reyns verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reyns verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reyns verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, TJEBBE Tiebbe Piters Reyns verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
, SIKKE Sicco P. Reynsma apotheker koper huis, tuin, brouwerij, stalling, mouterijen woningen Hoogstraat 27 de Lelie 1794 264 166v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma naastligger ten zuiden Voorstraat 8 1781 260 15v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma verkoper Voorstraat 8 1781 260 15v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma naastligger ten noorden Poortje 3 1781 260 15v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma verkoper Poortje 3 1781 260 15v
REITSMA, HANS Hans Nichels Reytsma, c.u. koper kamer en loodske Weverstraat 1683 241 262v
REE, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rhee mr. kleermaker verkoper q.q. Hoogstraat 28 1680 241 29va
REEN, AALTJE ALBERTS Aeltie Alberti Rheen verkoper Grote Kerkstraat 4 1611 229 4r
REEN, ANNE Annius Rheen koper kamer Herenwaltje 4 1635 233 168r
REEN, ANNE de koper Annius Rheen naastligger ten westen Herenwaltje 4 1635 233 168r
REEN, ANNE de koper Annius Rheen naastligger ten noorden Herenwaltje 4 1635 233 168r
REEN, ANNE Annius Rheen verkoper Zoutsloot 1648 236 22r
REEN, ANTJE PIERS Antie Pyers Rheen verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
REEN, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rheen mr. kleermaker verkoper q.q. Molenpad 6 1683 241 68ra
REEN, HARMEN Harmannus Rheen schrijver van een compagnie soldaten verkoper Liemendijk 1632 233 52r
REEN, HARMEN Harmannus Rheen koper Herenwaltje 4 1635 233 168r
REEN, HARMEN de koper Harmannus Rheen naastligger ten westen Herenwaltje 4 1635 233 168r
REEN, HARMEN de koper Harmannus Rheen naastligger ten noorden Herenwaltje 4 1635 233 168r
REEN, HARMEN Harmanus Rheen verkoper Zoutsloot 1648 236 22r
REEN, HARMEN Harmen Rheen koper Noorderhaven 75 1635 233 159v
REEN, HARMEN Hermanus Rheen koper Liemendijk 1648 236 47r
REEN, HARMEN Hermanus Rheen naastligger ten oosten Liemendijk 1648 236 47r
REEN, HOITJE DOEKES haar wijlen vader Hoytie Doekes Rheen erflater Hoogstraat 43 1702 244 146v
REEN, IEPE BAUKES Ipe Bauckes Rheen deurwaarder Staten van Friesland verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
REEN, MARIA Maria Rheen verkoper Noorderhaven 77 1661 238 76v
REEN, MARIA Maria Rheen verkoper Zoutsloot NZ 1661 238 77r
REEN, Maria Rheen verkoper Zoutsloot 51achter 1661 238 79r
REEN, Maria Rheen verkoper Achterstraat 1661 238 80r
REEN, Maria Rheen verkoper Weverstraat 1661 238 80v
REEN, Maria Rheen verkoper Kerkpoortstraat 31 1661 238 82r
REEN, Maria Rheen verkoper Kerkpoortstraat NZ 1661 238 82r
REEN, Maria Rheen verkoper Schritsen 7 1661 238 82r
REEN, Maria Rheen verkoper onbekend NZ 1661 238 82r
REEN, MARIA Maria van Rheen koper Rozengracht 38 1662 238 127v
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen verkoper buiten Harlingen 1611 229 29r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen verkoper q.q. Hoogstraat 17 1630 232 115v
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen verkoper q.q. Droogstraat ZZ 1630 232 116r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen naastligger ten westen Liemendijk NZ 1635 233 158r
REEN, PIER ANNES de hof van Pier Annes Rheen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1638 234 51v
REEN, PIER ANNES de weduwe van Pier Annes Rheen naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1644 235 105r
REEN, PIER ANNES de weduwe en erfgenamen van wijlen Pier Annes Rheen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1645 235 182r
REEN, PIER ANNES de kamer van Pier Annis Rheen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v
REEN, PIER ANNES het panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen, c.s. naastligger ten oosten Droogstraat 77 1635 233 172r
REEN, PIER ANNES het panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1635 233 172r
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Noorderhaven 77 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Zoutsloot 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen naastligger ten oosten Zoutsloot 51achter 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Zoutsloot 51achter 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Liemendijk 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Liemendijk 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Fabrieksstraat 1661 238 8va
REEN, PIER de kamer van de verkoper Pierke Rheen naastligger ten oosten onbekend 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper onbekend 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Fabrieksstraat 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Kerkpoortstraat 29 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Kerkpoortstraat 1661 238 8va1
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Kerkpoortstraat 1661 238 8va1
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Kerkpoortstraat 1661 238 8va1
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Weverstraat ZZ 1661 238 8va1
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Droogstraat 77 1661 238 8va1
REEN, ROMKJE BAUKES Romckien Bauckes Rheen koper Kerkpoortstraat 55achter 1652 236 201r
REEN, ROMKJE BAUKES wijlen Romckien Bauckes Rheen erflater Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
RHENEN, BAUKES Tydsdke Baukes van Rheenen geniaarde koper Heiligeweg 68 1785 261 265v
REENSTRA, ANNE de kamers van Annius Rheenstra secretaris naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1653 236 248r
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn koper Grote Bredeplaats 16 1649 236 90v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn koper Grote Kerkstraat 1a 1649 236 90v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn koper onbekend 1649 236 90v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn koper Voorstraat 68 1649 236 90v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn koper onbekend 1649 236 90v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn koper onbekend 1649 236 90v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn koper Simon Stijlstraat 3 1649 236 90v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alegonda van Rhijn koper onbekend 1649 236 90v
, Rhijngrave van Salm kolonel in dienst van de Verenigde Nederlanden verkoper Zuiderhaven 54 1786 262 66r
, Rhijngrave van Salm kolonel in dienst van de Verenigde Nederlanden verkoper Steenhouwersstraat 4 1786 262 68r
, Rhijngrave van Salm kolonel in dienst van de Verenigde Nederlanden verkoper Spinstraat 11 1786 262 72v
, Rhijngrave van Salm kolonel in dienst van de Verenigde Nederlanden verkoper Steenhouwersstraat 2 1786 262 74r
RIDDER, JAN burgemeester Jan Ridder verkoper Hofstraat 16 1658 237 170ar
, JAKOB Jacob Ried naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10 1805 267 176r
, JAKOB Jacob Ried naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
RIEMERSMA, G. G. Riemersma verkoper van 1/9 Voorstraat 55 1804 267 29r
RIEMERSMA, G. G. Riemersma verkoper van 1/9 Voorstraat 57achter 1804 267 30v
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 13 1791 263 360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Weverstraat 13 1791 263 360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Weverstraat 13 1791 263 360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 11 1791 263 360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Weverstraat 11 1791 263 360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Weverstraat 11 1791 263 360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 5 1791 263 360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Weverstraat 5 1791 263 360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Weverstraat 5 1791 263 360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 7 1791 263 360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Weverstraat 7 1791 263 360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Weverstraat 7 1791 263 360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 9 1791 263 360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Weverstraat 9 1791 263 360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Weverstraat 9 1791 263 360r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper van 1/9 Herenwaltje 17 1791 263 364r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Herenwaltje 17 1791 263 364r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Herenwaltje 17 1791 263 364r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Nieuweburen 23 1791 263 366v
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Nieuweburen 23 1791 263 366v
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper van 1/9 Molenpad 6 1791 263 369r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Molenpad 6 1791 263 369r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Molenpad 6 1791 263 369r
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper van 1/9 Lanen 71 1791 263 370ar
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Lanen 71 1791 263 370ar
RIEMERSMA, GERARDUS Gerardus Riemersma koopman verkoper q.q. Lanen 71 1791 263 370ar
RIEMERSMA, JETSKE juffrouw Jets Riemersma verpachter grond Franekereind 40 1603 228 354v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijks koper ledige plaats Achterstraat 1629 232 98r
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris Vijf Deelen binnen- en buitendijks verkoper Liemendijk 1632 233 52r
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris Vijf Deelen Zeedijken koper huis Noorderhaven 75 1635 233 159v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris Vijf Deelen Zeedijken koper huis met een vrije steeg ten zuiden onbekend 1640 234 110r
RIENSTRA, ANNE de koper Annius Rienstra secretaris Vijf Deelen Zeedijken naastligger ten noorden onbekend 1640 234 110r
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris Vijf Deelen Zeedijken aanhandelaar twee kamers aan elkaars erf Droogstraat 77 1646 235 217v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris Vijf Deelen Zeedijken aanhandelaar twee kamers aan elkaars erf Zoutsloot 64 1646 235 217v
RIENSTRA, ANNE proclamant Annius Rienstra naastligger ten oosten Droogstraat 77 1646 235 217v
RIENSTRA, ANNE proclamant Annius Rienstra naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1646 235 217v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris Vijf Deelen Zeedijken verwandelaar Droogstraat 77 1646 235 217v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris Vijf Deelen Zeedijken verwandelaar Zoutsloot 64 1646 235 217v
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris Vijf Deelen Zeedijken koper schuur Liemendijk 1648 236 47r
RIENSTRA, ANNE Annius Rienstra secretaris Vijf Deelen Zeedijken naastligger ten oosten Liemendijk 1648 236 47r
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstra stadsbouwmeester huurder Noorderhaven 80 1737 249 217r
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstra bouwmeester koper provisioneel huis Noorderhaven 72 1737 249 17va
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstra bouwmeester koper finaal huis Noorderhaven 72 1737 249 18ra
RIENSTRA, BOKKE Bocke Rienstra stadsbouwmeester koper huis en weefwinkel Fabrieksstraat 1762 255 147r
RIENSTRA, BOKKE SIKKES Bocke Sickes Rienstra stadsbouwmeester naastligger ten westen Noorderhaven 74 1741 250 172v
RIENSTRA, BOKKE wijlen Bokke Rienstra stadsbouwmeester en koopman verkoper Noorderhaven 72 1773 258 78v
RIENSTRA, S. S. Rienstra naastligger ten westen Hoogstraat 3 1793 264 103v
RIENSTRA, S. S. Rienstra voormalig eigenaar Droogstraat 63 1806 267 271r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra klerk verkoper q.q. Voorstraat 11west 1759 254 249v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk ter secretarie verkoper q.q. Voorstraat 60 1760 255 18v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk verkoper q.q. Voorstraat 9 1760 255 31v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk ter secretarie koper Fabrieksstraat 1762 255 147r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk verkoper q.q. Fabrieksstraat 28achter 1763 255 249r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk verkoper q.q. Zuiderhaven 35 1763 255 250v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk verkoper q.q. Raamstraat 3 1763 255 252r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk verkoper q.q. Zuiderhaven 31 1763 255 253v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Hoogstraat 53 1764 256 51r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant koper pan- en estrikwerk Noorderkade 23 1764 256 83r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Voorstraat 87 1765 256 113r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur naastligger ten oosten Noorderkade 13 1767 256 247r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur naastligger ten noorden Noorderkade 13 1767 256 247r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Noorderhaven 34achter 1767 257 14r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra verkoper Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Rommelhaven 7 1772 258 6v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Rommelhaven 11 1772 258 7v
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Nieuwstraat 10 1772 258 43r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Nieuwstraat 12 1772 258 43r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Scheerstraat 10 1772 258 62r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Grote Bredeplaats 12 1773 258 66r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Hondenstraat 5oost 1773 258 66r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Brouwersstraat 12noord 1773 258 68v
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Rommelhaven 1 1773 258 75v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur verkoper q.q. Grote Kerkstraat 18 1776 258 248v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Wortelstraat 8 1776 259 4v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Voorstraat 29 1776 259 7r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten zuiden Noorderkade 25 1776 259 8v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten westen Noorderkade 25 1776 259 8v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander verkoper Noorderkade 25 1776 259 8v
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra procureur postulant koper hof, kamer met zolder en zomerhuis Kerkpoortstraat 31achter 1777 259 39r
RIENSTRA, SIKKE burgervaandrig Sicco Rienstra verkoper Kerkpoortstraat 31achter 1777 259 54r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur verkoper q.q. Hofstraat 22 1781 260 103v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur verkoper q.q. Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Kerkpoortstraat 55achter 1781 260 113r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur verkoper q.q. Brouwersstraat 19 1781 260 160r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant koper huis en tuintje Hoogstraat 1 1782 260 204r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten zuiden Noorderkade 25 1783 261 106r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander naastligger ten westen Noorderkade 25 1783 261 106r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander verkoper Noorderkade 25 1783 261 106r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Heiligeweg 4 1784 261 252r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur en koopman koper Droogstraat 63 1785 262 12r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Havenplein 26 1786 262 93v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra verkoper q.q. Hoogstraat 14 1787 262 183r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Weeshuisstraat 13 1791 263 342r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Weeshuisstraat 15 1791 263 342r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Voorstraat 81 1795 264 255r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Voorstraat 81een_achter 1795 264 257r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Voorstraat 81twee_achter 1795 264 261v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Voorstraat 22 1795 264 271v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter 1798 265 124r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra zoutbrander verkoper Noorderkade 23 1800 265 208r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra oud procureur koper tuin met vruchtbomen, zomerhuis, gallerij en keuken Zoutsloot 84 1806 267 220v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra huurder (p.j.) Zoutsloot 84 1806 267 220v
RIENSTRA, SIKKE wijlen oud procureur Sicco Rienstra voormalig eigenaar Hoogstraat 1 1806 267 262v
RIENSTRA, SIKKE wijlen Sicco Rienstra voormalig eigenaar Zoutsloot 84 1806 267 264r
RIENSTRA, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicco Rienstra naastligger ten noorden Noorderkade 25 1807 267 325r
RIENSTRA, SIKKE Sikke Rienstra procureur verkoper q.q. Heiligeweg 15 1776 258 249r
RIENSTRA, SIKKE Sikko Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Nieuwstraat 28 1781 260 44v
RIENSTRA, SIKKE Sikko Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Rapenburg 6oost 1782 260 188v
RIENSTRA, SIKKE Sikko Rienstra procureur postulant verkoper Voorstraat 65 1782 260 277r
RIENSTRA, SIKKE Sikko Rienstra procureur verkoper q.q. Zuiderhaven 8 1793 264 129v
RIENSTRA, SIKKE Sikko Rienstra procureur verkoper q.q. Rozenstraat 1 1793 264 131v
RIENSTRA, SIKKE Sikko Rienstra procureur verkoper q.q. Hofstraat 20 1793 264 131v
RIENSTRA, TRIJNTJE Trijntie Rienstra verkoper Zuiderhaven 73west 1760 255 28v
RIENSTRA, TRIJNTJE Trijntie Rienstra huurder (p.j.) Noorderhaven 90 1761 255 73v
RIENSTRA, TRIJNTJE Trijntje Rienstra verkoper van 1/2 Schritsen 43 1760 255 36r
RIENSTRA, TRIJNTJE Trijntje Rienstra verkoper Hoogstraat 1 1806 267 262v
RIENSTRA, TRIJNTJE Trijntje Rienstra verkoper Zoutsloot 84 1806 267 264r
RIENSTRA, TRIJNTJE Trijntje Rienstra verkoper Droogstraat 63 1809 267 271r
REINS, TETJE Tettie Reyns Rientiema koper Liemendijk NZ 1658 237 174v
, FROUKJE als bewoner Vrouckjen Rienxma, c.sorore naastligger ten oosten Voorstraat 30 1687 242 185r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Riering bontwever verkoper Molenpad NZ 1758 254 174v
NICOLAAS, HANS Hans Nicolaus Riet koper twee kamers waar het Dorstige Hondje uithangt Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hondje 1667 239 114v
, JAKOB Jacob Riet kapitein van de turfdragers koper huis Kleine Kerkstraat 8 1803 266 215r
, JAKOB Jacob Riet bontwever koper van 1/2 huis Rapenburg 6 1807 267 296r
, JAKOB Jacob Riet naastligger ten oosten Rapenburg 4 1808 268 123v
, JAKOB Jacob Riet naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1808 268 123v
, JAKOB Jacobus Riet naastligger ten oosten Rapenburg 4 1800 265 274v
, JAKOB Jacobus Riet naastligger ten oosten Rapenburg 4 1804 267 6r
REITSMA, JAN PAULUS burgerhopman Jan Palses Rietsma verkoper Heiligeweg 40 1666 239 49r
REITSMA, JAN PAULUS burgervaandrig Jan Palses Rietsma verkoper q.q. Heiligeweg 40 1666 239 9ra
RIEDSTRA, HENDRIK Hendrik Rietstra huurder Heiligeweg 36 1805 267 137v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruyrdts Riewal geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1691 242 340r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruyrdts Riewal waagmeester koper drie woningen achter elkaar onder 1 dak, waarvan de laatste bestaaat uit 2 kamers; met het vrije gebruik van de steeg achter deze huizen Weverstraat NZ 1695 243 125r
RUURDS, wijlen Hilberand Ruirds Riewali verkoper Zuiderhaven 21 1741 250 190r
RUURDS, HISKE Hiske Ruyrd Riewalt geniaarde koper Kleine Bredeplaats 22 1678 241 15r
ELIAS, PIETER Pyter Elias Rijckart verkoper q.q. Lanen 74 1712 245 164r
RIJKART, PIETER Pytter Rijkart verkoper q.q. Zoutsloot 22 1725 246 242v
RIJKE, PIETER Pieter Rijke naastligger ten oosten Zuiderhaven 52west 1717 245 283r
RIJKE, PIETER wijlen Pieter Rijke verkoper Liemendijk NZ 1730 247 343v
RIJKE, PIETER wijlen Pyter Rijke verwandelaar Zuiderhaven ZZ 1729 247 291v
RIJKE, PIETER Pyter Rijke aanhandelaar Liemendijk NZ 1729 247 291v
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis Rijkeleelck crediteur (triumphant) Havenplein 16 1600 228 234v
RIJN, ALEGONDA juffrouw Alagonda van Rijn geniaarde koper Lanen 71een_achter 1644 235 125r
RIJN, PIETER DJURRES Pieter Jurres van Rijn protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 40 1619 230 160r
RIJP, JAN Jan van der Rijp koopman koper Rozengracht 19 1685 242 88v
RIJP, JAN wijlen Jan Gerrietsen van de Rijp koopman verkoper van 1/9 Rozengracht NZ 1696 243 223r
RIJP, JAN JANS Jan Jansen van der Rijp biersteker verkoper Noorderhaven 48 1680 241 73r
RIJPMA, GEESKE vrouw Gesina van Rijpema verkoper Zuiderplein 5zuid 1739 250 48v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts Rijscamp verkoper Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
, HANS wijlen Hans Ieme de Rinck verkoper Zoutsloot 30 1646 235 224r
, LOUW Louw de Rinck naastligger ten oosten onbekend 1598 228 81r
, LOUW de plaats van Louw de Rinck naastligger ten westen onbekend 1598 228 105v
, LOURENS de tuin van de verkoper Louwerens de Rinck naastligger ten noorden onbekend 1598 228 86r
, LOURENS Louwerens de Rinck verkoper onbekend 1598 228 86r
, LOURENS de tuin van Louwerens de Rinck naastligger ten oosten onbekend 1599 228 162r
, LOURENS Louwrens de Rinck verkoper Zoutsloot NZ 1598 228 116v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs de Rinck, c.u. naastligger ten oosten Noordijs 7 1611 229 9v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs de Rinck verkoper Noordijs 7 1611 229 9v
RING, A. A. van Ring medicinae doctor verkoper Klaverbladstraat 18 1798 265 94r
RING, A. dr. A. van Ring naastligger ten noorden Spinstraat 11 1808 268 29v
RING, Annetgien Ring koper ten oosten van Harlingen 1600 228 228r
RING, ANTONIUS Anthony van Ring medicinae doctor koper huis Voorstraat 65 1784 261 256r
RING, HANS JAKOBS Hans Jacobs de Ring naastligger ten westen Herenwaltje 1600 228 234r
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner William Boothstraat 1639 234 73v
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner William Boothstraat 1639 234 82r
RING, IEME de keet van Ime de Ring naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1638 234 57v
RING, REINER HENDRIKS Reiner Hendrix de Ring mr. metselaar verkoper van 1/2 Lanen 65west 1698 243 371r
RING, IEME de brouwerij van Yeme de Ring naastligger Herenwaltje 1600 228 234r
RING, IEME JAKOBS Yme Jacobs de Ring verkoper William Boothstraat 1626 231 116v
RENGERS, ANTJE Antie Ringers verkoper Kleine Kerkstraat 4 1739 250 72v
RENGERS, HARMEN Harmen Ringers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 9 1801 266 14v
RENGERS, HARMEN Harmen Ringers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 9 1805 267 139v
RENGERS, HARMEN Harmen Ringers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 9 1810 269 48r
RENGERS, HENDRIK de hof van Hendrick Ringers naastligger ten noorden Zuiderhaven 65 1663 238 200r
RENGERS, HENDRIK Hendrik Ringers bode naastligger ten noorden Zuiderhaven 63 1662 238 141r
RENGERS, HENDRIK de hof van Hendrik Ringers naastligger ten noorden Zuiderhaven 65 1667 239 119v
RENGERS, LIDIA Lydia Ringers verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
RENGERS, LIDIA Lydia Ringers verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
RENGERS, LIDIA Lydia Ringers verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
RENGERS, LIDIA Lydia Ringers verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
RENGERS, LIDIA Lydia Ringers verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
RENGERS, LIDIA Lydia Ringers verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
RENGERS, LIDIA Lydia Ringers verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
RENGERS, LIDIA Lydia Ringers verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
RENGERS, VITUS Vitus Ringers predikant verkoper Brouwersstraat 4 1689 242 271v
RENGERS, VITUS ds. Vitus Ringers predikant verkoper Schritsen ZZ 1692 243 12v
RING, A. dr. A. van Ringh koopman koper huis Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
RING, A. dr. A. van Ringh koper huis en houtschuur Zuiderhaven 52 1799 265 133v
RING, A. dr. A. van Ringh naastligger ten oosten Voorstraat 63 1801 266 22v
RING, A. dr. A. van Ringh naastligger ten noorden Voorstraat 63 1801 266 22v
RING, A. dr. A. van Ringh naastligger ten westen Voorstraat 67 1804 267 96r
RING, ANTONIUS Anthony van Ringh medicinae doctor verkoper q.q. Nieuwstraat 33 1793 264 110v
RING, ANTONIUS Antonius van Ringh medicinae doctor verkoper van 1/2 Schritsen 43 1789 263 73v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringh verpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG]) Noordijs 7 1615 229 248v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringh naastligger ten oosten Noordijs 7 1615 229 248v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringh verpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG]) Noordijs 7 1625 231 36v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringh naastligger ten oosten Noordijs 7 1625 231 36v
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringh koper kamer Droogstraat 39 1614 229 202v
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringh koper huis (westelijke helft) waar de Olde Liew uithangt Voorstraat 17west de Olde Liew 1616 230 21r
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringh verkoper Voorstraat 17west 1620 230 205v
RING, HANS IEMES Hans Emes de Ringh, c.u. koper huis, brouwerij en mouterij Zoutsloot 30 1641 234 132r
RING, HANS IEMES wijlen Hans Iemes de Ringh koper Bildtstraat 7 1649 236 74r
RING, JAKOB IEMES Jacob Ymes de Ringh verkoper Noorderhaven 61 1709 245 100r
RING, MARTJEN IEMES Martijntie Ymes de Ringh verkoper Noorderhaven 61 1709 245 100r
RING, PIETER IEMES wijlen Pieter Ymes de Ringh erflater Noorderhaven 61 1709 245 100r
RING, REINER HENDRIKS Reyner Hendrix de Ringh koper huis Lanen 23 1686 242 116v
RING, TJITSKE IEMES Tieskjen Ymes de Ringh verkoper Noorderhaven 61 1709 245 100r
RING, IEME JAKOBS Yeme Jacobs de Ringh leraar zijner gemeente verkoper Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
, HENDRIK Hendrick Ringhers gerechtsbode bieder 1/5 huis, plaats en hof Schritsen 40 1659 238 2ra
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pytters Ringhers gerechtsbode koper 4/5 huis, plaats en een hofke erachter en een vrije steeg Schritsen 40 1660 238 16v
TEUNIS, HARMEN Harmen Teunis Ringhienk verkoper q.q. William Boothstraat 3 1732 248 91r
, GERRIT Gerryt Ringvoet suikerbakker huurder (p.j.) Noorderhaven 48 1680 241 73r
RINIA, ANTONIUS Antoni Rinia naastligger ten zuiden Vissersstraat 2 1713 245 189r
RINIA, TJEERD Tieerd Rinia bewoner Voorstraat 32 1654 236 272v
, ANTONIUS Anthoni Rinie strandmeester of opzichter van Zeedijk....? koper huis of stalling Bildtpoort (gebied) 1695 243 153r
, Rinjee strandmeester bewoner huis Noorderhaven 79 1725 246 227r
GERBENS, PIERKJE wijlen Pierkje Gerbens Rinket, meerderjarige vrijster erflater Voorstraat 49 1783 261 82r
RINSMA, AAFKE Aafke Rinsma koper Droogstraat 83 1810 269 7v
RINSMA, JOHANNES Johannes Rinsma huurder beneden (p.j.) Voorstraat 19 1797 265 21v
RINSMA, JOHANNES Johannes Rinsma bedienaar van het boelgoedsontvang koper Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
RINSMA, PETRONELLA Petronella Rinsma verkoper van 1/4 Rozengracht 26 1788 262 285v
RINSMA, PETRONELLA Petronella Rinsma verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
RINTJEMA, BAUKJE REINS Baukjen Reins Rintjema verkoper ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
ROMKES, HOTSE vroedsman Hotze Romkes Rinxma koopman verkoper q.q. Kerkpad 24 1782 260 195r
, RUURD Rioerd van Rioerda, de jonge naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1618 230 132v
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripama apotheker koper Romastraat 27 1698 243 349r
RIJPMA, de gemeensman Ripema naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 5 1710 245 130r
RIJPMA, de gemeensman Ripema naastligger ten oosten Voorstraat 6 1710 245 132v
RIJPMA, gemeensman Ripema naastligger ten westen Voorstraat 10 1714 245 229r
RIJPMA, de hof van vroedsman Ripema naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 7 1721 246 95r
RIJPMA, vroedsman Ripema naastligger ten zuiden Noordijs 25 1721 246 97v
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripema apotheker koper hof met prieel, vruchtbomen en wijnstokken Nieuweburen 27 1690 242 313v
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripema apotheker verkoper q.q. Schritsen 37 1694 243 109v
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripema, c.s. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 3 1695 243 145r
RIJPMA, LIEUWE Livius Ripema apotheker naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
RIJPMA, LIEUWE gemeensman Livius Ripema koper zoutkeet Scheffersplein 25 1707 245 22v
RIJPMA, RITSKE ds. Risco Ripema verkoper Scheffersplein 25 1762 255 133r
RIJPMA, ds. Ritsco Ripema verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r
RIJPMA, ds. Ritsco Ripema verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 20achter 1756 253 260v
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntie Ripperda naastligger ten westen Karremanstraat 4 1800 265 235r
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperda huurder (p.j.) Karremanstraat 5 1808 268 69v
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperda naastligger ten westen Karremanstraat 2 1809 268 326r
RIJPERDA, TRIJNTJE Trijntje Ripperda naastligger ten westen Karremanstraat 4 1809 268 326r
JANS, BERBER Berber Jans van Rippers huurder Voorstraat 93achter 1785 262 30r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters van Rippers verkoper van 1/12 Brouwersstraat 14achter 1695 243 185r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters van Rippers verkoper van 1/24 Brouwersstraat 14achter 1695 243 185r
, ENOCH Enoch van Rippers mr. chirurgijn koper hof met vruchtdragende bomen, wijnstok en prieel Karremanstraat 1696 243 198r
PIETERS, ENOCH Enoch Pieters van Rippers mr. chirurgijn verkoper van 1/12 Brouwersstraat 14achter 1695 243 185r
, ENOCH Enog van Rippers mr. chirurgijn verkoper Achterstraat 7 1708 245 41v
, ENOCH Enog van Rippers chirurgijn en koopman verkoper Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v
, ENOCH Enogh van Rippers verkoper van 1/12 en (1/3 van 1/6) Brouwersstraat 16 1708 245 42r
, JAN Jan van Rippers verkoper van 1/12 en (1/3 van 1/6) Brouwersstraat 16 1708 245 42r
, JAN Jan van Rippers mr. glasmaker verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter 1735 249 52r
, JAN Jan van Rippers naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1735 249 55v
, JAN Jan van Rippers koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1736 249 111v
PIETERS, JAN Jan Pieters van Rippers Schots koopman verkoper van 1/12 Brouwersstraat 14achter 1695 243 185r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Rippers koopman verkoper Lanen 17 1719 246 42r
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans van Rippers geniaarde koper Voorstraat 57achter 1751 252 167v
, WILHELMINA wijlen Willemijntie van Rippers verkoper van 1/6 en (1/6 van 1/6) Brouwersstraat 16 1708 245 42r
JANS, ANTJE wijlen Antje Jans van Ripperts erflater Nieuwstraat 64 1783 261 97r
JANS, ANTJE haar wijlen grootmoeder Antje Jans van Ripperts erflater Franekereind 4 1784 261 202r
, ENOCH Enoch van Ripperts, c.u. mr. chirurgijn verkoper van 1/4 Heiligeweg 5 1700 244 71v
, ENOCH Enoch van Ripperts, c.u. mr. chirurgijn koper fraai huis met graanzolders Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
, ENOCH het huis uit de vorige akte van Enog van Ripperts naastligger ten zuiden Rinnertspijp 1 1701 244 93v
, ENOCH mr. Enog van Ripperts, c.s. naastligger ten oosten Lanen 19 1701 244 139r
, ENOCH Enog van Ripperts koopman naastligger ten zuiden Rinnertspijp 1 1702 244 185r
SJOERDS, ENOCH Enog Sjoerds van Ripperts galjootschipper verkoper Voorstraat 101 1741 250 195r
, JAKOB Jacob van Ripperts, n.u. naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1717 245 301r
, JAN Jan van Ripperts verkoper Zoutsloot 20 1713 245 192v
, JAN Jan Ripperts naastligger ten oosten Zuiderhaven 31 1723 246 172r
, JAN Jan van Ripperts koopman naastligger ten westen Vijverstraat 4 1727 247 34r
JANS, JAN Jan Jansen van Ripperts mr. glasmaker huurder Rommelhaven 26b 1739 250 5r
PIETERS, JAN Jan Pieters van Ripperts koopman verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
PIETERS, JAN wijlen Jan Pieters van Ripperts koopman verkoper Zuiderhaven 27 1738 249 285v
PIETERS, JAN Jan Pytters van Ripperts koper Simon Stijlstraat 2 1706 244 325r
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans van Ripperts winkelier koper van 1/2 Voorstraat 57 1744 251 42v
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans van Ripperts naastligger ten noorden Voorstraat 57 1744 251 42v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans van Ripperts geniaarde koper Bildtstraat 21 1746 251 152r
RIS, WINTJE HUBERTS Weintien Huiberts van Ris koper Hondenstraat 13 1666 239 56r
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispens koper onbekend 1599 228 176r
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispens verkoper ([staat: Impck Gerloff Rispens dochter]) onbekend 1601 228 250v
RISPENS, JOHANNES GERLOFS Johannys Gerlefs Rispens verkoper Voorstraat 60 1597 228 59r
RISPENS, SJOERD Sioerd Rispens verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 1626 231 139v
, JOHANNES Johannes Rits huurder benedenkamer Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
, JOHANNES [als huurder] Johannes Rits, c.s. naastligger ten westen Voorstraat 83achter 1766 256 189r
EVERTS, JANKE Janne Everts Ritsbergen koper Hofstraat 21oost 1802 266 109r
RIVE, KASPER de weduwe van Casper Rive huurder (p.w.) Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
, KASPER Caspar Rivee huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 25 1772 258 10r
, KASPER de weduwe van Caspar Rivee huurder van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruirds Riwal naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1699 244 26v
RUURDS, HILLEBRAND Hilbrand Ruirds Riwal naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1699 244 26v
, ANTJE Antie Rix koper Heiligeweg 5 1700 244 71v
, GOSSE Gosse Rix verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
, ABEL Abelus Robijnsma verkoper van 1/3 van 1/5 Simon Stijlstraat 1657 237 251v
, Asche Robodus eerdere eigenaar Schritsen ZZ 1600 228 227r
, Asche Robodus crediteur (triumphant) Schritsen ZZ 1600 228 227r
ROORDA, LIJSBET Elisabet Roda verkoper Voorstraat 58een_achter 1711 245 146v
ROORDA, JAN Jan Roda mr. goudsmid naastligger ten westen Voorstraat 30 1680 241 89r
, DIRK Dirck Rodenborch verkoper Rozengracht ZZ 1613 229 136v
RODENBURG, DIRK Dirck Rodenburgh protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 25 1622 230 297v
RODENBURG, JAN Jan Rodenburgh verkoper Voorstraat 47 1622 230 302r
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper q.q. Noorderhaven 15 1804 267 63v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper q.q. Lanen 9 1810 269 22v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper q.q. Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper q.q. Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v
RODENHUIS, PIETER Pieter Rodenhuis koper Lanen 9 1806 267 211v
RODENHUIS, PIETER Pieter Rodenhuis koper Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
RODENHUIS, PIETER Pieter Rodenhuis koper Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
RODENHUIS, Y. Y. Rodenhuis naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1791 263 309v
RODENHUIS, IEPE Ype J. Rodenhuis koper huis en bakkerij Noorderhaven 65 1783 261 50v
RODENHUIS, IEPE vroedsman Ype Rodenhuis niaarnemer ratione societatis et vicinitatis Brouwersstraat 10 1790 263 228r
RODENHUIS, IEPE raadsman Ype Rodenhuis verkoper q.q. Franekereind 4 1792 264 49v
RODENHUIS, IEPE JETSES Ype Jetzes Rodenhuis mr. bakker verkoper Heiligeweg 25 1783 261 111v
, HANS de weduwe van Hans Rodhuizum huurder (p.j.) Nieuwstraat 21 1756 254 43v
, JAN Jan Roedtje naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 16 1805 267 126v
, JAN Jan Roedtje naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 16 1809 268 217v
KLASES, JAN Jan Claasen Roedtje koper huis en stalling Oosterkeetstraat 3 1806 267 204r
KLASES, JAN Jan Klaases Roedtje voerman koper huis Moriaanstraat 10 1805 267 126r
, HARMEN Harmen Roeling, c.s. huurder Lanen 20 1766 256 207r
, HARMEN Harmen Roelink huurder Lanen 20 1767 256 232r
, JAKOB het kind van Jacob Roepers naastligger ten westen Scheerstraat 5 1659 237 209r
, KASPER Caspar Roer, c.u. distillateur huurder Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
, KASPER Casper Roer distillateur koper huis, mouterij en stokerij Achterstraat 1 1698 243 387v
, KASPER Kasper Roer distillateur naastligger ten westen Achterstraat 3 1700 244 78r
, de gebroeders Roerich naastligger ten zuiden Noorderhaven 88 1782 260 246r
, de weduwe en erfgenamen van wijlen Roerich verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1787 262 176v
, de weduwe en erfgenamen van wijlen Roerich verkoper Rozemarijnstraat 1 1787 262 239v
, de erfgenamen van wijlen A. en S. Roerich, c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 10 1808 268 98r
, ADAM Adam Roerich, c.u. kok op het Admiraliteitsjacht geniaarde koper Voorstraat 41 1764 256 54r
, ADAM [geniaarde koper] Adam Roerich naastligger ten oosten Voorstraat 39 1764 256 57r
, ADAM Adam Roerich naastligger ten noorden Voorstraat 39 1764 256 57r
, ADAM Adam Roerich geniaarde koper Voorstraat 36 1764 256 75r
, ADAM Adam Roerich koper huis Voorstraat 39 1766 256 161r
, ADAM Adam Roerich kok op het Admiraliteitsjacht koper huis Voorstraat 41 1766 256 197v
, ADAM Adam Roerich huurder (p.j.) Voorstraat 41 1766 256 197v
, ADAM Adam Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 197v
, ADAM Adam Roerich kok op het Admiraliteitsjacht koper huis Voorstraat 41 1766 256 199v
, ADAM Adam Roerich huurder (p.j.) Voorstraat 41 1766 256 199v
, ADAM Adam Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 199v
, ADAM Adam Roerich kok geniaarde koper Hondenstraat 3oost 1769 257 115v
, ADAM Adam Roerich koper huis Voorstraat 31 1776 258 248r
, ADAM Adam Roerich kastelein in Het Herenlogement koper huis Rozemarijnstraat 1 het Herenlogement 1777 259 53r
, ADAM Adam Roerich kastelein koper huis met achtererf Noorderhaven 64 1778 259 153r
, ADAM Adam Roerich koper door niaar van 1/2 huis en weefwinkel Both Apothekerstraat 15zuid 1780 259 288v
, ADAM Adam Roerich koper van 1/2 Both Apothekerstraat 15zuid 1780 259 288v
, ADAM Adam Roerich geniaarde koper Sint Odolphisteeg 8 1781 260 35v
, S. S. Roerich huurder nieuw voor vijf jaren Noorderhaven 64 1778 259 153r
, SAMUEL Samuel Roerich kok op het Statenjacht geniaarde koper Voorstraat 41 1764 256 54r
, SAMUEL [geniaarde koper] Samuel Roerich naastligger ten oosten Voorstraat 39 1764 256 57r
, SAMUEL Samuel Roerich naastligger ten noorden Voorstraat 39 1764 256 57r
, SAMUEL Samuel Roerich geniaarde koper Voorstraat 36 1764 256 75r
, SAMUEL Samuel Roerich koper Voorstraat 39 1766 256 161r
, SAMUEL Samuel Roerich kok op het Statenjacht koper Voorstraat 41 1766 256 197v
, SAMUEL Samuel Roerich huurder Voorstraat 41 1766 256 197v
, SAMUEL Samuel Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 197v
, SAMUEL Samuel Roerich kok op het Statenjacht koper Voorstraat 41 1766 256 199v
, SAMUEL Samuel Roerich huurder Voorstraat 41 1766 256 199v
, SAMUEL Samuel Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 199v
, SAMUEL Samuel Roerich kastelein en kok koper 1/2 huis Rommelhaven 1 het Blauw Panhuis 1773 258 75v
, SAMUEL Samuel Roerich koper Voorstraat 31 1776 258 248r
, SAMUEL Samuel Roerich geniaarde koper Sint Odolphisteeg 8 1781 260 35v
, SAMUEL Samuel Roerich koper door niaar 1/2 huis (wekelijkse lijfrente) Rommelhaven 1 het Blauw Panhuis 1783 261 31v
, PIETER wijlen Pieter Roerom verkoper Vioolsteeg 1625 231 38r
, PIETER wijlen Pieter Roerom verkoper Sint Christoffelsteeg 1625 231 53v1
, PIETER Pyter Roesen mr. kleermaker verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
, KAREL Carel Hendrik Roeser trompetter op het Admiraliteitsjacht koper huis Lanen 36 1794 264 212r
, CHRISTIAAN Christiaan Roeser trompetter op het Admiraliteitsjacht verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1789 263 121v
ARJENS, LIJSBET de crediteuren van wijlen Lijsbet Ariens Roeske verkoper Heiligeweg 38 1697 243 316v
, GRIETJE Griet Roesken naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1675 240 197r
, GRIETJE Gryet Roesschenburgh naastligger ten oosten Liemendijk 1684 242 56v
ROEST, KAREL MARCUS Carel Marcus Roest oud kapitein lands infanterie verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
ROEST, JOUKE Joucke Roest naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1670 240 13r
ROEST, WIEBE IEPES Wibe Ypes Roest naastligger ten westen Noorderhaven 28achter 1638 234 64r
ROEST, WIEBE IEPES Wybe Ipes Roest verkoper van 1/2 Noorderhaven 28achter 1645 235 186r
, GRIETJE Gryt Roesthenburgh naastligger ten oosten Liemendijk 1684 242 24v
, KAREL Carel Hendrik Roezer verkoper Lanen 36 1799 265 182v
, CHRISTINA Christina Rogeau protesteert vanwege grondpacht Spinstraat 11 1655 237 22v
, CHRISTINA Christina Rogeau verkoper Zuiderhaven 54 1658 237 174r
ROLLEMA, WILLEM JANS Willem Jansen Rollema verkoper q.q. Zuiderhaven 15 1625 231 93r
ROLLEMA, WILLEM JANS Willem Jansen Rollema verkoper q.q. Heiligeweg 20 1625 231 93r
ROLLEMA, WILLEM JANS Willem Jansen Rollema verkoper q.q. Hondenstraat 1 1625 231 93r
ROLLEMA, IETJE JANS wijlen Yd Jans Rollema verkoper Zuiderhaven 15 1625 231 93r
ROLLEMA, IETJE JANS wijlen Yd Jans Rollema verkoper Heiligeweg 20 1625 231 93r
ROLLEMA, IETJE JANS wijlen Yd Jans Rollema verkoper Hondenstraat 1 1625 231 93r
JOHANNES, JAN Jan Johannis Rolues koper kamer met ledige plaats Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r
, HILTJE Hiltie Rombarti, voor haar dochter verkoper van 1/2 Brouwersstraat 26 1667 239 21ra
TJERKS, FOPPE Foppe Tiercx Romeda koper 1/2 huis, loods en plaats Lanen 35 1655 237 49r
PIETERS, MICHIEL Mychiel Pytters Romerman turfvoeder koper huis genaamd het Moriaantje Noorderhaven 2 het Moriaantje 1800 265 228r
ROMKEMA, IEPE JAKOBS burgemeester Ipe Jacobs Romkema koper provisioneel 1/2 van twee kamers met ledige plaats Noorderhaven 98 1602 228 303r
RONDAAN, LOLLE GOOITSENS Lolle Goitjens Rondaan huurder Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo verkoper Heiligeweg 22 1752 253 30v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo koper Zoutsloot 48 1754 253 147v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo verkoper Zoutsloot 48 1772 258 54v
ROOK, Heer de Roock naastligger ten westen Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
ROOK, A. de heer A. de Roock naastligger ten oosten Voorstraat 55 1804 267 29r
ROOK, A. de heer A. de Roock naastligger ten noorden Voorstraat 55 1804 267 29r
ROOK, A. A. de Roock, nom. liberorum equipagemeester naastligger ten noorden Voorstraat 57achter 1804 267 30v
ROOD, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pytters Rood verkoper Zuiderhaven 5 1686 242 128v
ROORDA, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Rooda naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v
, SJOERD Sjoerd G. Rooden huurder Zuiderhaven 32achter 1801 265 294v
, Roodenberg militair huurder voorbeneden (p.w.) Havenplein 8 1791 263 299r
, SJOERD Sjoerd J. Roodenhuis huurder (p.j.) Zuidersteeg 1 1800 265 261r
, IEPE vroedsman Ype Roodenhuis koper Brouwersstraat 12noord 1788 262 276v
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker verkoper q.q. Brouwersstraat 8 1795 264 258v
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker verkoper q.q. Zoutsloot 79 1795 264 260r
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman verkoper q.q. Noordermolen 1 1800 265 233v
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman verkoper q.q. Karremanstraat 4 1800 265 235r
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman verkoper q.q. Karremanstraat 2 1800 265 236r
, IEPE Ype Roodenhuis koopman koper huis Noorderhaven 83 1802 266 132r
, IEPE Ype Roodenhuis koopman huurder (p.j.) Noorderhaven 83 1802 266 132r
, IEPE oud burgemeester Ype Roodenhuis koper huis Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
, IEPE oud burgemeester Ype Roodenhuis eigenaar van 1/2 Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
, IEPE lid gemeentebestuur Ype Roodenhuis koper Brouwersstraat 12 1806 267 267v
JETSES, IEPE Ype Jetzes Roodenhuis mr. bakker geniaarde koper Liemendijk 1785 261 308r
JETSES, IEPE vroedsman Ype Jetzes Roodenhuis verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
, KLAAS Claas Roodtje naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
, KLAAS Claas Roodtje koemelker koper huis, wagenhuis, koemelkerij en grond ten zuiden Scheffersplein 3 1810 269 44r
, JAN Jan Roodtje naastligger ten noorden Franekereind 19 1809 268 298v
KLASES, JAN Jan Claasen Roodtje melktapper koper huis Kleine Kerkstraat 14 1804 267 43v
KLASES, JAN Jan Claassen Roodtje verkoper q.q. Hofstraat 47oost 1799 265 149r
KLASES, JAN Jan Klaasen Roodtje verkoper Wasbleek 23 1805 267 147v
, KLAAS Klaas Roodtje naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v
JANS, KLAAS Klaas Jans Roodtje koemelker koper stalling Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
JANS, KLAAS Klaas Jans Roodtje koemelker verkoper Lammert Warndersteeg 13 1810 269 54v
, SJOUKE Sjouke Cl. Roodtje naastligger ten oosten Hofstraat 45 1800 265 271v
KLASES, SJOUKE Sjouke Claases Roodtje koper huis Hofstraat 47oost 1799 265 149r
ROOK, A. de heer A. de Rook naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1803 266 250r
ROORDA, burgervaandrig Roorda naastligger ten westen Zuiderhaven 63 1662 238 141r
ROORDA, Roorda mr. goudsmid naastligger ten oosten Voorstraat 26achter 1672 240 85v
ROORDA, Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1799 265 154r
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 6 1759 254 194v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 8 1759 254 196v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pytters Roorda verkoper Zuiderhaven 17 1741 250 6ra
ROORDA, BERBER SJOERDS Berber Sjoerds Roorda koper Hofstraat 29 1752 252 209r
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Clases Roorda huurder 1e woning (p.j.) Weeshuisstraat 13 1798 265 314r
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Clases Roorda huurder 1e woning (p.j.) Weeshuisstraat 15 1798 265 314r
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Klaazen Roorda stuurman koper huis Hondenstraat 10 1804 267 71r
ROORDA, DIRK JANS wijlen Dirck Jansen Roorda erflater Schritsen 2 1679 241 17va
ROORDA, DIRK JANS wijlen Dirck Jansen Roorda erflater Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
ROORDA, DIRK JANS wijlen Dirck Jansen Roorda erflater Vijverstraat 21 1680 241 17va
ROORDA, DIRK JANS Dirk Jansen Roorda naastligger ten oosten Voorstraat 17oost 1698 243 386r
ROORDA, DIRK JANS Dirk Jansen Roorda verkoper Voorstraat 17oost 1698 243 386r
ROORDA, DIRK JANS de goederen van wijlen Dirk Jansen Roorda verkoper Voorstraat 58een_achter 1711 245 146v
ROORDA, DIRK haar wijlen broeder Durk Roorda verkoper Voorstraat 28 1700 244 68v
ROORDA, LIJSBET Elisabet Roorda naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1710 245 102v
ROORDA, LIJSBET een gouden ducaat voor de dochter van Elisabeth Roorda toehaak Voorstraat 28 1700 244 68v
ROORDA, LIJSBET Elisabeth Roorda verkoper Voorstraat 28 1700 244 68v
ROORDA, LIJSBET Elisabeth Roorda verkoper Voorstraat 28 1700 244 68v
ROORDA, EVERT Evert Roorda koper William Boothstraat 6zuid 1797 265 15r
ROORDA, FETJE PIETERS Fettie Pieters Roorda bakker koper Noorderhaven 6 1698 243 386v
ROORDA, FRANS FEITSES Frans Fetses Roorda koopman koper woning Noorderhaven 67achter 1697 243 304r
ROORDA, FRANS FEITSES Frans Fetses Roorda naastligger ten zuiden Noorderhaven 67achter 1697 243 304r
ROORDA, FRANS JETSES Frans Jetses Roorda koopman koper huis met een plaatsje en een tuintje erachter Noorderhaven 67 1697 243 268v
ROORDA, FRANS JETSES Frans Jetses Roorda naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1698 243 362r
ROORDA, FRANS JETSES Frans Jetses Roorda naastligger ten westen Noorderhaven 69 1711 245 152r
ROORDA, FRANS JETSES Frans Jetses Roorda naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1714 245 216r
ROORDA, FRANS JETSES de erfgenamen van wijlen Frans Jetses Roorda koopman naastligger ten westen Zoutsloot 83achter 1724 246 203r
ROORDA, FRANS JETSES de erfgenamen van wijlen Frans Jetses Roorda koopman naastligger ten westen Zoutsloot 83achter 1725 246 231v
ROORDA, FRANS JETSES Frans Jetzes Roorda koopman verkoper Bildtstraat 23 1700 244 40v
ROORDA, GRIETJE RINSES Grietie Rinses Roorda verkoper Rommelhaven 18twee_achter 1696 243 226r
ROORDA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Roorda koper Zuiderhaven 17 1745 251 64r
ROORDA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 6 1759 254 194v
ROORDA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 8 1759 254 196v
ROORDA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikjen Pytters Roorda koper Hondenstraat 8 1747 251 176v
ROORDA, J. J. Roorda, n.u. naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1786 262 64r
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten westen Noorderhaven 101 1790 263 182v
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1804 267 40r
ROORDA, J. de Heer J. Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
ROORDA, J. de Heer J. Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
ROORDA, J. J. Roorda verkoper q.q. Zuiderhaven 77oost 1810 268 355r
ROORDA, JAKOB vroedsman Jacob Roorda verkoper q.q. Rapenburg ZZ 1668 239 22va
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koper Droogstraat 65 1755 253 205r
ROORDA, JAKOB huis gekocht door Jacob Roorda, c.u. naastligger ten oosten Hoogstraat 3 1758 254 161v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koper Hoogstraat 5 1758 254 166r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Zuiderhaven 35 1760 255 25v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Rommelhaven 10 1761 255 74v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Zuiderhaven 35 1763 255 250v
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda koper door niaar van 1/2 lijnbaan, teerhuis, hennepzolder en knechtswoning Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
ROORDA, JAKOB Heer Jacob Roorda naastligger ten westen Rapenburg 22 1766 256 204r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda koopman verkoper Rapenburg 18 1767 257 18r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda koopman verkoper Rapenburg 20 1767 257 18r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper q.q. Hofstraat 17west 1768 257 52r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Liemendijk OZ 1768 257 78v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koper Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koper Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman verkoper onbekend 1770 257 167r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman verkoper onbekend 1770 257 167r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1771 257 192v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1775 258 208v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman verkoper Noorderhaven 113 1782 260 271r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Lanen 12 1783 261 18r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda verkoper q.q. Hoogstraat 39 1783 261 40v
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2 1785 261 279r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman huurder (p.j.) Hoogstraat 51 1785 261 281r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1785 262 6r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Droogstraat 63 1785 262 12r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Zuiderhaven 35 1786 262 97v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1786 262 101r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6west 1786 262 101r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Droogstraat ZZ 1788 263 14r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Noorderhaven 97 1790 263 259v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Noorderkade 1 1790 263 282v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten zuiden Zoutsloot 56 1792 264 69v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Noordoostersingel 45 1799 265 146r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Noordoostersingel 45 1799 265 146r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper q.q. Noordoostersingel 45 1799 265 146r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Noorderkade 7 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Noorderkade 7 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper q.q. Noorderkade 7 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1802 266 174v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1804 267 69v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman verkoper Zuiderhaven 37 1805 267 114v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Hoogstraat 5 1805 267 118v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koper door niaar huis Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Droogstraat 63 1806 267 271r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Droogstraat 65 1807 267 356r
ROORDA, JAKOB KLASES Jacob Clases van der Roorda verkoper q.q. Bildtstraat 13 1631 233 36r
ROORDA, JAKOB FRANSES Jacob Fransen Roorda koopman koper huis met hof met daarachter een pakhuis Noordijs 15 1702 244 182v
ROORDA, JAKOB FRANSES Jacob Fransen Roorda koopman koper 1/2 wel ter nering staand huis op een kelder, met plaats, loods en achterhuis Voorstraat 65 1705 244 297r
ROORDA, JAKOB FRANSES Jacob Fransen Roorda, n.u. koopman eigenaar van 1/2 Voorstraat 65 1705 244 297r
ROORDA, JAKOB FRANSES de erfgenamen van wijlen Jacob Fransen Roorda naastligger ten westen Voorstraat 67 1725 246 227v
ROORDA, JAKOB de heer Jacobus Roorda naastligger ten westen Hoogstraat 7 1788 262 278r
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roorda verkoper Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roorda koper Noorderhaven 6 1748 251 209r
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Luitjens Roorda naastligger ten oosten Noorderhaven 6 1748 251 209r
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roorda koper Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
ROORDA, JAAIKE LUITJENS Jaike Lutjens Roorda huurder voor 5 jaren Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
ROORDA, JAN Jan Roorda mr. goudsmid naastligger ten westen Voorstraat 30achter 1680 241 88v
ROORDA, JAN wijlen Jan Roorda naastligger ten westen Voorstraat 30 1687 242 185r
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger generaal geniaarde koper Droogstraat ZZ 1725 246 229r
ROORDA, JAN Jan Roorda koper huis en paardestal Droogstraat ZZ 1725 246 231r
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger-generaal Barradeel koper pakhuis voor graan, met zolders Zuiderhaven 37 1729 247 295v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger naastligger ten westen Hoogstraat 13 1731 248 25v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger-generaal Barradeel koper huis Noorderhaven 113 1731 248 29r
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger en collecteur-generaal Barradeel verkoper Voorstraat 65 1732 248 140r
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger naastligger ten westen Hoogstraat 13 1734 248 326r
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger-generaal Barradeel verkoper van 1/5 Zuiderhaven 69 1739 250 58r
ROORDA, JAN Jan Roorda, c.f. ontvanger naastligger ten noorden Hoogstraat 11 1739 250 68v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger-generaal Barradeel verkoper van 1/5 Vijverstraat 11 1739 250 74v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger verkoper q.q. Rozenstraat 4 1746 251 134v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger verkoper q.q. Rozengracht 17 1746 251 135v
ROORDA, JAN de tuin van Jan Roorda ontvanger naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1751 252 149v
ROORDA, JAN Jan Roorda ontvanger naastligger ten oosten Zuiderhaven 33 1751 252 176v
ROORDA, JAN wijlen de heer Jan Roorda koper Droogstraat 65 1755 253 205r
ROORDA, JAN het pakhuis van wijlen de heer Jan Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1756 253 263r
ROORDA, JAN de weduwe van Jan Roorda naastligger ten oosten Rapenburg 16 1757 254 68r
ROORDA, JAN de weduwe van wijlen Jan Roorda naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1757 254 73v
ROORDA, JAN de weduwe van Jan Roorda naastligger ten oosten Rapenburg 16 1757 254 82r
ROORDA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1761 255 114r
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda mr. zilversmid koper provisioneel huis Voorstraat 63 1679 241 16va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda koper provisioneel huis genaamd de Paeschwegh Schritsen 2 de Paaschwegh 1679 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda mr. goudsmid verkoper Schritsen 2 1680 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda mr. goudsmid verkoper Jan Ruurdstraat 1 1680 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda mr. goudsmid verkoper Vijverstraat 21 1680 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS de weduwe van Jan Dircksen Roorda naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1689 242 301v
ROORDA, JAN DIRKS de hof van wijlen Jan Dircksen Roorda mr. goudsmid naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1694 243 102v
ROORDA, JAN DIRKS de erfgenamen van wijlen Jan Dirckxen Roorda naastligger ten oosten Voorstraat 26 1699 243 401v
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircxen Roorda mr. goud- en zilversmid koper 3/4 huis alwaer de Stadtsroeper uithangt Voorstraat 28 de Stadsroeper 1682 241 186r
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircxen Roorda mr. goud- en zilversmid eigenaar van 1/4 Voorstraat 28 1682 241 186r
ROORDA, JAN DIRKS haar wijlen vader Jan Dirks Roorda mr. goudsmid verkoper Voorstraat 28 1700 244 68v
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirksen Roorda mr. goudsmid koper huis met mede gebruik van de steeg Simon Stijlstraat 5 1663 238 179v
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirx Roorda mr. goudsmid koper door niaar woning Voorstraat 58twee_achter 1674 240 136v
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirx Roorda, q.q. koper Noorderhaven 44 1674 240 164v
ROORDA, JAN DIRKS de erfgenamen van wijlen Jan Dirx Roorda naastligger ten westen Liemendijk NZ 1710 245 116r
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roorda mr. goudsmid koper 1/2 huis Voorstraat 17oost 1675 240 183r
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roorda naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 3 1671 240 8va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxen Roorda naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1679 241 30r
ROORDA, JAN DIRKS de weduwe van wijlen Jan Dirxen Roorda mr. zilversmid naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1682 241 232r
ROORDA, JAN DIRKS wijlen Jan Dirxen Roorda koper Voorstraat 17oost 1683 242 3v
ROORDA, JAN DIRKS wijlen Jan Dirxen Roorda mr. goudsmid koper door niaar Voorstraat 21 1690 242 316r
ROORDA, JAN DIRKS wijlen Jan Dirxen Roorda naastligger ten zuiden Noorderhaven 64 1691 242 24ra
ROORDA, JAN DIRKS de erfgenamen van wijlen Jan Dirxen Roorda naastligger ten oosten Voorstraat 26achter 1696 243 231r
ROORDA, JAN DIRKS wijlen Jan Dirxen Roorda naastligger ten zuiden Noorderhaven 64 1698 243 358v
ROORDA, JAN DIRKS de erfgenamen van wijlen Jan Dirxen Roorda naastligger ten westen Liemendijk NZ 1703 244 204r
ROORDA, JAN DIRKS de erfgenamen van wijlen Jan Dirxen Roorda naastligger ten westen Schritsen 4 1703 244 234v
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dirxes Roorda mr. goudsmid koper kamer Voorstraat 58een_achter 1667 239 85r
ROORDA, JANKE Janneke Roorda verkoper van 1/2 Rozengracht 19 1664 238 23va
ROORDA, JANKE Janneke Roorda verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1664 238 25va
ROORDA, JETSE Jetse Roorda koper Droogstraat ZZ