Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ta  Te  Ti  To  Tu  Ty  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, BEREND Barent Taaken naastligger ten oosten Hofstraat 27 1801 265 288r
, BERNARDUS Bernardus van Taaken koopman koper woning Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
, BERNARDUS wijlen Bernardus van Taaken verkoper Hofstraat 29 1806 267 198r
, BERNARDUS wijlen Bernardus van Taaken verkoper Vianen ZZ 1806 267 199r
, BERNARDUS wijlen Bernardus van Taaken verkoper Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
TABES, de weduwe van Tabes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1748 251 247v
TABES, de erven van burgemeester Tabes naastligger ten oosten Noordijs 5 1774 258 137v
TABES, de erven van burgemeester Tabes naastligger ten zuiden Noordijs 5 1774 258 137v
TABES, de erven van Tabes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21 1779 259 172r
TABES, A. de heer A. L. Tabes naastligger ten noorden Voorstraat 101 1787 262 215r
TABES, A. A. Tabes naastligger ten westen William Boothstraat 6noord 1788 263 60r
TABES, A. A. L. Tabes naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1793 264 79v
TABES, ANNE de heer Annaeus Tabes naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
TABES, ANNE Annaeus Tabes koopman verkoper Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
TABES, ANNE Annaeus Tabes koopman koper huis, pakhuis en tuin Zuiderhaven 2 1788 262 299v
TABES, ANNE wijlen Annaeus L. Tabes Pothondjessteeg 2 1802 266 61r
TABES, LOURENS Annaus Lourens Tabes koopman verkoper Zoutsloot ZZ 1788 263 17r
TABES, ANNE Anneus Tabes tichelbaas naastligger ten noorden Droogstraat 1789 263 77v
TABES, ANNE Anneus Tabes verkoper Droogstraat 1789 263 77v
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes naastligger ten oosten Zoutsloot 1773 258 128r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes verkoper Zoutsloot 1773 258 128r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes koopman verkoper Noordijs 7 1792 264 14r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes koopman verkoper Noordijs 14 1792 264 31r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes, burger verkoper ten zuiden van Harlingen 1795 264 264v
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes, burger verkoper Noorderhoofd 1 1795 264 265v
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes verkoper Nieuweburen 19 1795 264 281r
TABES, ANNE LOURENS Anneus Lourens Tabes verkoper Zuiderhaven 2 1799 265 187r
TABES, LOURENS wijlen oud burgemeester Lourens Tabes Zoutsloot 1773 258 128r
TABES, LOURENS Lourins Tabes huurder (p.j.) Droogstraat NZ 1739 250 41r
, TIBERIUS burgemeester van Leeuwarden en oud Statenlid der provincie Tiberius Tacama verkoper Zuiderhaven 55 1694 243 108v
TADEMA, A. A. Tadema naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
TADEMA, A. A. J. Tadema naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 13 1811 269 137r
TADEMA, ANNE Anne J. Tadema apotheker koper huis met plaats, tuin, bleekveld en daarachter een dubbel pakhuis Voorstraat 75 1798 265 92v
TADEMA, ANNE Anne Tadema apotheker verkoper van 1/4 Zoutsloot 28 1802 266 162r
TADEMA, ANNE JELLES Anne Jelles Tadema apotheker koper huis Brouwersstraat 3 het Bolswarder Veer 1797 265 27r
TADEMA, EVERT Evert Tadema naastligger ten westen Grote Kerkstraat 14 1789 263 107r
TADEMA, EVERT Evert Tadema huurder Comediesteeg 1 1807 267 353r
TADEMA, EVERT EDGERS Evert Edsgers Tadema mr. korfmaker koper huis Grote Kerkstraat 12 1788 262 302v
TADEMA, EVERT EDGERS wijlen Evert Edsgers Tadema mr. korfmaker Grote Kerkstraat 12 1791 263 352v
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadema huistimmerman koper huis Droogstraat 59 1808 268 21r
TADEMA, MARTJEN Maartje Tadema Grote Kerkstraat 12 1772 258 59r
TADEMA, MARTJEN Maartje Tadema verkoper Grote Kerkstraat 12 1788 262 302v
TADEMA, REINER PIETERS wijlen Reinder Pieters Tadema Bildtstraat 12 1773 258 86r
TADEMA, REINER PIETERS wijlen Reinder Pieters Tadema Bildtstraat 12 1773 258 86r
TADEMA, WOPKE JANS Wopcke Jansen Tadema, burger kleermaker koper huis Zuiderhaven 18 1660 238 32r
TADEMA, WOPKE JANS Wopcke Jansen Tadema mr. kleermaker huurder Lanen 89 1660 238 65v
TADEMA, WOPKE JANS Wopcke Jansen Tadema verkoper Zuiderhaven 18 1679 241 42r
TADEMA, WOPKE JANS Wopke Jans Tadema verkoper Zuiderpoort (gebied) 1680 241 103r
TADEMA, WOPKE JANS huis (2) van Wopke Jansen Tadema grondpacht onbekend 1663 238 189v
TADEMA, WOPKE JANS het huis en hof van Wopke Jansen Tadema naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1674 240 167r
DIRKS, FEIKE Feike Dirks Tadema* naastligger ten westen Droogstraat 61 1810 269 62v
TADEMA, WOPKE JANS grondpacht uit het huis van Wopke Jansen Taedema, burger grondpacht Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
, BERNARDUS Bernardus van Taken koopman koper huis Hofstraat 29 1798 265 105r
, BERNARDUS Bernardus van Taken koopman huurder (p.j.) Hofstraat 29 1798 265 105r
, BERNARDUS Bernardus van Taken koper kamer of woning Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
, BERNARDUS Bernardus van Taken koopman verkoper Gardenierstraat ZZ 1802 266 114v
, SJOERD Sioerd Taks naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
, TJALLING Tjalling Tallingii Pietersz apotheker koper deftig huis Noordijs 21zuid 1757 254 75v
TALMA, GEERTJE PIEBES Geertje Pybes van Tallum verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
TALMA, OEPKES Hieck Upckes Tallum Hoogstraat 1630 232 140r
TALMA, PIEBE WIETSES Pybe Wytses Tallum, burger koper huis Kerkpoortstraat NZ 1695 243 144r
TALMA, PIEBE WIETSES Pybe Wytzes Tallum naastligger ten westen Voorstraat 101 1700 244 45r
TALMA, WOPKE WIETSES Wopke Wytses van Tallum, c.u. koper huis Zuiderstraat NZ 1651 236 176v
TALMA, WOPKE WIETSES Wopke Wytses van Tallum, c.u. koper huis Zuiderstraat 1651 236 176v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Pybes Tallum verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Pybes van Tallum, burger koper huis en tuintje Rozengracht 18 1681 241 156r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Pybes van Tallum naastligger ten westen Voorstraat 101 1682 241 46va
TALMA, WIETSE PIEBES schoenmakersperk van Wytse Pybes van Tallum koopman naastligger ten westen Rozengracht 20 1684 242 60r
TALMA, Talma, nom. liberorum koopman eigenaar van 1/2 Voorstraat 87 1728 247 132v
TALMA, de erven van Talma eigenaar schuur bij de molen onbekend 1774 258 156v
TALMA, AAFKE Aafke Talma verkoper Voorstraat 60 1792 264 58r
TALMA, AAFKE mejuffrouw Aafke Talma koper door niaar knechtswoning ((voor de zes percelen in deze akte)) Lanen 81achter 1794 264 189r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma Bildtpoort (gebied) 1767 257 25r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma Bargebuurt OZ 1767 257 26r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma Noorderhaven 34 1767 257 27r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma Rozengracht NZ 1767 257 28r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma Nieuwstraat 10 1769 257 109r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma Nieuwstraat 12 1769 257 109r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma naastligger ten westen Voorstraat 60 1792 264 58r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Voorstraat 60 1792 264 58r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Voorstraat 58 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Sint Christoffelsteeg 4 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Voorstraat 56 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Lanen 83 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Lanen 81achter 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Hoogstraat 9 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Noorderhaven 32 1801 266 24r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma Bildtpoort (gebied) 1767 257 25r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma Bargebuurt OZ 1767 257 26r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma Noorderhaven 34 1767 257 27r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma Rozengracht NZ 1767 257 28r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma Nieuwstraat 10 1769 257 109r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma Nieuwstraat 12 1769 257 109r
TALMA, GEERTRUIDA Geertruida Talma verkoper Franekereind 38 1793 264 87r
TALMA, GRIETJE WIETSES Grietje Wytses Talma verkoper Voorstraat 87 1741 250 8ra
TALMA, GRIETJE Grytje Talma huurder Noordijs 4 1756 254 27r
TALMA, KNIERKE juffrouw Knierke Talma verkoper Brouwersstraat 15 1762 255 160r
TALMA, KNIERKE WIETSES Knierke Wytses Talma verkoper Voorstraat 87 1741 250 8ra
TALMA, PIEBE Piebe Talma, c. sorore huurder (p.j.) Noorderhaven 24 1754 253 141v
TALMA, PIEBE WIETSES Piebe Wytses Talma verkoper Voorstraat 87 1741 250 8ra
TALMA, S. S. Talma koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 25 1757 254 53v
TALMA, S. de erven van S. Talma naastligger ten westen Rozengracht 27 1763 255 203r
TALMA, S. S. Talma verpachter grond Voorstraat 99 1779 259 212v
TALMA, SJOERD Sioerd Talma koopman en wijnhandelaar onbekend 1737 249 178v
TALMA, SJOERD Sioerd Talma koopman naastligger ten oosten Franekereind 36 1738 249 258v
TALMA, SJOERD Sioerd Talma koopman en distillateur verkoper Bildtstraat 11 1738 249 270r
TALMA, SJOERD Sioerd Talma koopman naastligger ten oosten Franekereind 36 1738 249 19va
TALMA, SJOERD Sioerd Talma naastligger ten westen Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
TALMA, SJOERD Sioerd Talma koopman naastligger ten oosten Voorstraat 97 1739 250 49v
TALMA, SJOERD Sioerd Talma verpachter grond Voorstraat 99 1739 250 69v
TALMA, SJOERD Sioerd Talma, burger koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 99 1739 250 69v
TALMA, SJOERD Sioerd Talma koopman koper 1/2 huis Noorderhaven 32 het Wit Hart 1740 250 112v
TALMA, SJOERD Sioerd Talma koopman verkoper Rozenstraat 1740 250 113v
TALMA, SJOERD Sioerd Talma naastligger ten westen Simon Stijlstraat 2 1740 250 119r
TALMA, SJOERD het pakhuis van Sioerd Talma, c.s. naastligger ten oosten Havenplein 16 1741 250 144v
TALMA, SJOERD Sioerd Talma naastligger ten noorden onbekend 1741 250 153v
TALMA, SJOERD Sioerd Talma koopman koper 1/2 huis Rozengracht 19 1750 252 60v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma distillateur en koopman Zuiderplein 5 1728 247 139r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman koper huis Sint Christoffelsteeg 1728 247 211r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma destillateur en koopman Grachtswalplein 1729 247 263v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma destillateur en koopman koper van 2/8 1/2 Rapenburgermolen en huis Rapenburg 1729 247 269v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma destillateur en koopman koper van 2/8 1/2 Rapenburgermolen en huis onbekend 1729 247 270v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koper door niaar huis Voorstraat 58 1729 247 276r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, n.u. koopman naastligger ten oosten Voorstraat 58 1729 247 276r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, n.u. koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 58 1729 247 276r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma destillateur en koopman verkoper van 2/8 Rapenburg ZZ 1730 247 350r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma destillateur en koopman koper 1/4 huis genaamd de Bonte Bock Voorstraat 99 de Bonte Bok 1731 248 32r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma destillateur en koopman eigenaar van 1/4 Voorstraat 99 de Bonte Bok 1731 248 32r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman eigenaar van 1/2 Rozengracht 22 1731 248 33r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, burger distillateur en koopman gecommitteerde uit de geabandonneerde boedel Lanen 41 1733 248 228r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, burger wijnhandelaar en koopman aanhandelaar pakhuis onder een dak met de oostelijke naastligger Havenplein 18 1735 249 46v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, burger koopman en wijnhandelaar verwandelaar Sint Christoffelsteeg WZ 1735 249 46v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 68r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 7ra
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 11va
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, c.s. naastligger ten noorden Voorstraat 61 1741 250 197v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, burger koopman koper stal en wagenhuis Nieuwstraat 10 1742 250 217v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, burger koopman koper stal en wagenhuis Nieuwstraat 12 1742 250 217v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, burger koopman en distillateur koper van 1/4 rogge- en weitmolen, schuur of stal en drie woningen onbekend de Bildtpoortsmolen 1742 250 234r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman en distillateur koper 1/2 huis Noorderhaven 32 het Wit Hart 1742 250 241r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman en distillateur eigenaar van 1/2 Noorderhaven 32 1742 250 241r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman koper Bargebuurt OZ 1742 250 256r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma naastligger ten westen Havenplein 18a 1742 250 263v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman koper huis Zuiderhaven 13 de Pauwestaart 1743 250 284v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman en distillateur koper huis Hoogstraat 6 1743 251 8r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma distillateur en wijnhandelaar Hoogstraat 43 1743 251 17r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma distillateur en wijnhandelaar Hofstraat 7 1743 251 18r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman koper huis Noorderhaven 34 1743 251 22r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 34 1743 251 22r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma naastligger ten westen Noorderhaven 34 1743 251 22r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman naastligger ten westen Havenplein 18a 1745 251 79v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman koper mouterij en stalling Hoogstraat 9 1745 251 92v
TALMA, SJOERD mouterij van Sjoerd Talma koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 7 1745 251 95v
TALMA, SJOERD de mouterij van Sjoerd Talma naastligger ten oosten Hoogstraat 7 1747 251 173r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma naastligger ten westen Bildtstraat 2 1747 251 175v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 7 1749 252 2v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman en mr. distillateur koper woning Kerkpoortstraat NZ 1749 252 37r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma naastligger ten westen Franekereind 40 1750 252 83r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma naastligger ten oosten Franekereind 36 1750 252 84r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma eigenaar van 1/2 Rozengracht 19 1751 252 150v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma verpachter grond Voorstraat 99 1751 252 163r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 29 het Wit Hart 1753 253 67r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, c.s. naastligger ten oosten Voorstraat 83 1753 253 118r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma, c.s. naastligger ten westen Rozengracht NZ 1753 253 127r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koper huis Voorstraat 89 1754 253 140v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma naastligger ten oosten Hoogstraat 7 1754 253 168r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma verkoper Zuiderhaven 30 1756 254 9v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman ontvanger vd koopsom Zoutsloot 25 1757 254 53v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman verkoper Franekereind 19 1757 254 70v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma verkoper Rozengracht 19 1757 254 95r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman verkoper Zuiderhaven 13 1757 254 99v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) 1758 254 125v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman verkoper Voorstraat 87 1758 254 156v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman naastligger ten oosten Gardenierstraat 9 1759 254 225v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma naastligger ten westen Kruisstraat 10 1759 254 248v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman verkoper Rommelhaven 20achter 1760 254 259v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma naastligger ten westen Rozengracht 27 1760 255 5v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman verkoper Vianen 1760 255 38r
TALMA, SJOERD wijlen de heer Sjoerd Talma reversaalhouder Spijkerboor (gebied) 1763 255 222v
TALMA, SJOERD wijlen de heer Sjoerd Talma reversaalhouder Lanen 81 1763 255 223v
TALMA, SJOERD PIEBES Sjoerd Piebes Talma koopman verkoper Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r
TALMA, SIEBREN de heer Sybrand Talma naastligger ten westen Voorstraat 60 1760 255 18v
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talma koopman Havenplein 18 1763 255 227r
TALMA, SIEBREN de weduwe van Sybrand Talma naastligger ten noorden Bargebuurt OZ 1763 255 231v
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talma Bildtpoort (gebied) 1767 257 25r
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talma Bargebuurt OZ 1767 257 26r
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talma Noorderhaven 34 1767 257 27r
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talma Rozengracht NZ 1767 257 28r
TALMA, SIEBREN de erven van Sybrand Talma naastligger ten westen Noorderhaven 34 1774 258 174r
TALMA, SIEBREN de erven van Sybrand Talma naastligger ten westen Noorderhaven 34 1777 259 69v
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrandt Talma koopman Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
TALMA, WIETSE Wytse Talma, burger koopman verkoper en crediteur Voorstraat 85 1728 247 131v
TALMA, WIETSE Wytse Talma, burger koopman verkoper en crediteur Rapenburg NZ 1728 247 134r
TALMA, WIETSE Wytse Talma, burger koopman verkoper Voorstraat 87 1728 247 132v
TALMA, WIETSE Wytse Talma, burger koopman verkoper en crediteur Voorstraat 83achter 1728 247 135v
TALMA, WIETSE hof van de erven van Wytse Talma naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 1731 248 24v
TALMA, WIETSE wijlen Wytse Talma koopman Rozengracht 22 1731 248 33r
TALMA, WIETSE wijlen Wytse Talma koopman Nutstraat WZ 1731 248 34r
TALMA, WIETSE de nagelaten kinderen van Wytse Talma naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1732 248 109v
TALMA, WIETSE de nagelaten kinderen van Wytse Talma naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1732 248 109v
TALMA, WIETSE de nagelaten kinderen van Wytse Talma verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1732 248 109v
TALMA, WIETSE wijlen Wytse Talma verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1732 248 110v
TALMA, WIETSE de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Wytse Talma koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 99 1739 250 69v
TALMA, WIETSE PIEBES hopman Wytse Piebes Talma Tiepelsteeg 1721 246 93r
TALMA, WIETSE PIEBES hopman Wytse Piebes Talma Heiligeweg 26 1721 246 93v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talma koopman koper tuin Both Apothekerstraat 1726 246 259v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talma koopman naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 1726 246 259v
TALMA, WIETSE PIEBES de kinderen van wijlen Wytse Piebes Talma verkoper van 1/4 Rapenburg ZZ 1731 247 391v
TALMA, WIETSE PIEBES de geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Piebes Talma koopman verkoper Voorstraat 99 1731 248 32r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talma Voorstraat 87 1741 250 8ra
TALMA, WIETSE hopman Wytze Talma naastligger ten oosten Voorstraat 97 1720 246 90r
TALMA, WIETSE de leerlooierij van Wytze Talma koopman naastligger ten noorden Rozengracht 18achter 1727 247 18v
TALMA, WIETSE Wytze Talma koopman erfgenaam Kruisstraat 10 1728 247 74v
TALMA, WIETSE Wytze Talma koopman verkoper Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talma koopman koper huis genaamd De Spijkerboor Zuiderhaven 18 de Spijkerboor 1725 246 218v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talma, burger koopman verkoper Zuiderhaven 18 1729 247 221r
, Talma [staat: Tolsma] koopman naastligger ten noorden Bargebuurt OZ 1744 251 41r
TOLMAN, AAFKE Aafke Talman Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
TOLMAN, GEERTJE Geertje Talman Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
TOLSMA, HENDRIK Hendrik Talsma koper huis en weefwinkel Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v
TOLSMA, SIERK Sierk Talsma koopman naastligger ten zuiden Vissersstraat 4 1771 257 234r
TOLSMA, SIERK Sierk Talsma koopman naastligger ten westen Vissersstraat 4 1771 257 234r
TAMBOER, HELMICH Helmer Tamboer huurder Zuiderhaven ZZ 1658 237 172r
TAMBOESER, J. oud burgemeester J. Tamboeser naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 7 1791 263 344r
TAMBOESER, J. oud burgemeester J. Tamboeser naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7 1791 263 344r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboeser koper huis Voorstraat 9 1777 259 62v
TAMBOESER, JAN Jan Tamboeser, c.u. huurder Voorstraat 9 1777 259 62v
TAMBOESER, JAN de heer Jan Tamboeser commissaris bij de zitdagen Rommelhaven 20voor 1786 262 309r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboeser koopman koper huis Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboeser naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboeser naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
TAMBOESER, HARMEN Harmanus Tamboezer huurder Zuiderhaven 77west 1801 265 302r
TAMBOESER, JAN vroedsman Jan Tamboezer naastligger ten westen Voorstraat 11west 1781 260 109v
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezer koper stalling en wagenhuis Nieuwstraat 10 1788 263 28r
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezer koper stalling en wagenhuis Nieuwstraat 12 1788 263 28r
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezer verkoper Voorstraat 9 1789 263 87v
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezer koopman koper huis en pakhuizen Voorstraat 78 1789 263 167v
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezer koopman huurder (p.j.) Voorstraat 78 1789 263 167v
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezer naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 7 1797 265 54v
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezer naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7 1797 265 54v
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezer verkoper Nieuwstraat 10 1806 267 250r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezer verkoper Nieuwstraat 12 1806 267 250r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezer koopman koper huis Hofstraat 15 1807 267 291r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezer bewoner Voorstraat 78 1808 268 27r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezer koopman verkoper Voorstraat 78 1808 268 27r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezer koopman verkoper Hofstraat 15 1808 268 151r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezer naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 9 1809 268 187v
TAMBOESER, JAN oud burgemeester Jan Tamboezer verkoper Kleine Kerkstraat 7 1809 268 226r
TAMBOESER, JAN Jan Tamboezer naastligger ten oosten Hofstraat 13 1809 268 230r
TAMBOESER, MARCELLUS Marcelis J. Tamboezer, c.u. huurder (p.j.) Brouwersstraat 18 1802 266 115v
TAMBOESER, MARCELLUS wijlen Marcelis Tamboezer Voorstraat 78 1808 268 27r
TAMBOESER, MARCELLUS wijlen Marcelis Tamboezer Sint Odolphisteeg 8 1808 268 104v
TAMBOESER, MARCELLUS wijlen Marcelis Tamboezer Sint Odolphisteeg 8 1808 268 104v
, ABRAHAM Abrahamus Tammeri predikant 1654 236 264r
, Christintie Tammeri 1654 236 264r
, JANKE Jancke Tammeri 1654 236 264r
, OTJE Oedtie Tammeri 1654 236 264r
, TIETJE Tiedtie Tammeri 1654 236 264r
TAMSMA, HENDRIK ARJENS Hendrik Arjaans Tamsma koper huis Havenplein 3 1782 260 256v
TAMSMA, HENDRIK ARJENS Hendrik Arjens Tamsma naastligger ten westen Havenplein 14 1808 268 91r
, DIRK Dirck Taner huurder 1 kamer Zuiderhaven 18 1692 243 23v
, JAN Jan Tangena verkoper Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
, JAN Jan Tangena verkoper Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
, JOHANNES wijlen Johannis Tangena Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
, JOHANNES wijlen Johannis Tangena Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
TANGERMAN, vroedsman Tangerman naastligger ten westen Voorstraat 84 1778 259 134v
TANGERMAN, FREERK vroedsman Fredericus Tangerman mr. loodgieter Hoogstraat 18 1782 260 302v
TANGERMAN, FREERK wijlen vroedsman Fredericus Tangerman Brouwersstraat 3 1785 261 271v
TANGERMAN, FREERK wijlen mederaad in de vroedschap Frederik Tangerman verkoper Voorstraat 82 1785 261 5ra
TANGERMAN, FREERK vroedsman Frederikus Tangerman, burger mr. loodgieter geniaarde koper Voorstraat 81 1774 258 162v
TANGERMAN, FREERK Frederikus Tangerman, burger mr. loodgieter geniaarde koper huis Voorstraat 79 1774 258 162v
TANGERMAN, FREERK Frederikus Tangerman mr. loodgieter koper huis Voorstraat 82 de Rode Leeuw 1776 259 18v
TANGERMAN, SIPKE minderjarige Sipke Tangerman Voorstraat 82 1785 261 5ra
TANGERMAN, SIPKE Sipke Tangerman Sint Jacobstraat 21 1793 264 149v
TANGERMAN, WILLEM minderjarige Willem Tangerman Voorstraat 82 1785 261 5ra
TANIA, GERBEN Gerben Tania verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1641 234 151r
TANIA, GERBEN Gerben Tania, q.q. verkoper van 1/2 Schritsen ZZ 1641 234 155v
TANIA, GERBEN Gerben Tania, burger verkoper Rozengracht 50 1648 236 13v
TANIA, GERBEN Gerben Tania, c.u. koper huis Rapenburg ZZ 1649 236 67v
TANIA, GERBEN Gerbren Tania koper panwerk met een turfschuur, kamer of woning en een hof met prieel Rozengracht 50 1644 235 148v
TANIA, HILTJE GERBENS Hiltie Gerbens Tania Sint Jacobstraat 10zuid 1659 238 2r
, JAKOB de kamer van Jacob Tanis naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ 1709 245 83r
TANIA, GERBEN Gerben Tannia, burger bakker verkoper Rapenburg OZ 1658 237 170r
, KOERT Koert Tap soldaat geniaarde koper Achterstraat ZZ 1662 238 151r
, JOHANNES Joannes Tarquinij mr. chirurgijn Grote Kerkstraat 44 1680 241 106r
, JOHANNES Joannes Tarquiny verkoper Hofstraat ZZ 1680 241 84v
, JOHANNES Joannes Tarquiny mr. chirurgijn onbekend 1680 241 107r
, JOHANNES mr. Joannes Tarquiny Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
, JOHANNES Joannes Tarquiny Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
THEKEN, JETSKE Jetske van Teeken Grote Bredeplaats 14 1759 254 212r
HENDRIKS, JOOST het nagelaten kind van Joost Hendriks Teetenburg mr. bontwever verkoper van 1/2 Kerkpad 16 1763 255 220v
, Tekkelenburg Lanen 20 1766 256 207r
, GERRIT Gerryt Telgman huurder (p.w.) Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
, het huis en hof van capitein Tellinkhuis naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) 1708 245 48r
, het huis en hof van capitein Tellinkhuis naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) 1708 245 48r
, AUGUSTINUS Augustinus Tellinkhuis kapitein bij de Admiraliteit koper huis, hof, belvedere, stallinge en aparte woning Zuiderhaven 18 1708 245 46v
, AUGUSTINUS Capitain Augustinus Tellinkhuis verkoper Zuiderhaven 18 1712 245 165v
, AUGUSTINUS Augustinus Tellinkhuisen kapitein verkoper Zuiderhaven 18 1712 245 166r
, AUGUSTINUS Augustinus Tellinkhuisen koopman verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1712 245 169v
, CHRISTIAAN Christiaen Temmer pruikenmaker naastligger ten oosten Lanen 62 1752 252 206v
REINERS, FRANS Frans Reiners Tempelaer, c.u. koper panwerk Zoutsloot 1639 234 90v
REINERS, FRANS Frans Reiners Tempelaer, c.u. koper huis met hof daarachter ten westen Zoutsloot 1639 234 90v
REINERS, FRANS Frans Reyners Tempeler naastligger ten noorden Schritsen 1643 235 65v
, de hovinge van Templaer naastligger ten westen Raamstraat 1 1645 235 184r
, het huis van Templaer naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1674 240 138r
, FRANS Frans Templaer naastligger ten zuiden Lanen 71achter 1646 235 225v
, FRANS de verkoper Frans Templaer naastligger ten westen Lanen 38 1647 235 249v
, FRANS Frans Templaer verkoper Lanen 38 1647 235 249v
REINERS, FRANS de hof van Frans Reiners Templaer naastligger ten oosten Zuiderhaven 71a 1650 236 130v
REINERS, FRANS de erven van het pakhuis van Frans Reiners Templaer naastligger ten noorden Voorstraat 26achter 1672 240 85v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templaer koper door niaar huis Schritsen 1643 235 65v
FRANSES, JAN Jan Fransen Templaer naastligger ten noorden Lanen OZ 1615 229 276v
, REINER hof van Reiner Templaer naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1661 238 90r
, REINER Reiner Templaer verkoper Kerkpoortstraat 1680 241 86v
, REINER Reiner Templaer naastligger ten oosten Havenpoort 1680 241 88v
, REINER Reiner Templaer naastligger ten oosten Voorstraat 30 1680 241 89r
, REINER Reyner Templaer naastligger ten oosten Hofstraat 20 1660 238 27v
, REINER Reyner Templaer verkoper ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
, REINER Reyner Templaer verkoper Franekereind 13 1673 240 128v
FRANSES, REINER Reyner Fransen Templaer, burger koper huis en mouterij Noordees (gebied) 1615 229 248v
, TIBERIUS Tiberius Templaer, burger koper plaats /steeg Grote Kerkstraat 19 1629 232 100v
, TIBERIUS Tiberius Templaer, burger koper graf met een blauwe steen Kerkpad 3 1629 232 107v
, TIBERIUS oud burgerhopman Tiberius Templaer koper jaarlijkse grondpacht Kerkpoortstraat ZZ 1645 235 183r
, TIBERIUS Tiberius Templaer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1645 235 183r
, TIBERIUS Tiberius Templaer naastligger ten zuiden onbekend 1646 235 228r
, TIBERIUS oud burger hopman, gemeensman Tiberius Templaer, c.u. koper huis Rapenburg 1647 235 244v
, TIBERIUS het huis van Tiberius Templaer naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1647 235 247v
, TIBERIUS Tiberius Templaer naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
, Tibery Templaer naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1681 241 127v
TEMPELAAR, REINER FRANSES Reiner Fransen Templair, burger verkoper Noordijs 1625 231 36v
TEMPELAAR, TIBERIUS Tiberius Templair koper huis met hof (de verkopers gebruiken de hof) Rozengracht 27 1631 232 178r
, de gemeensman Templar, burger koper door niaar schuur Kerkpoortstraat 1649 236 62r
, de gemeensman Templar naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1649 236 62r
, de gemeensman Templar koper door niaar hoekhuis Kerkpoortstraat 1649 236 64r
, AAGJE Aaghjen Templar verkoper Weverstraat 1667 239 19va
FRANSES, AAGJE Achtie Fransen Templar Weverstraat 1659 237 199r
, AAGJE Aechien Templar verkoper onbekend 1667 239 99av
, FRANS Frans Templar naastligger ten oosten Voorstraat 26achter 1641 234 138v
, FRANS Frans Templar naastligger ten noorden Voorstraat 26achter 1641 234 138v
, FRANS het achterhuis van Frans Templar naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1665 239 1v
, FRANS de hof van Frans Templar naastligger ten zuiden Schritsen 48 1666 239 41r
, FRANS de kamers van Frans Templar naastligger ten westen Schritsen 48 1666 239 41r
REINERS, FRANS Frans Reiners Templar, burger koopman koper van 2/5 deel voor- en achterhuis van De Vergulden Engel Voorstraat 29 1654 236 276v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templar verkoper Voorstraat 29 1660 238 54v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templar koopman koper huis (1) en het huis (2) erachter Voorstraat 25 1662 238 150r
REINERS, FRANS Frans Reiners Templar naastligger ten westen Voorstraat 28 1682 241 186r
REINERS, FRANS Frans Reinerts Templar verkoper Lanen ZZ 1653 236 247v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templar naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1634 233 151v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templar naastligger ten westen Lanen 93 1639 234 76r
REINERS, FRANS Frans Reyners Templar, burger c.u. koper huis en zomerkeuken op een vrij grond Voorstraat 26 1640 234 107v
REINERS, FRANS de hovinge van burgemeester Frans Reyners Templar naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1641 234 126v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templar naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1644 235 97r
FRANSES, JAN wijlen Jan Fransen Templar Voorstraat 26 1640 234 107v
REINERS, LIJSBET Lijsbet Reyners Templar Zuiderhaven 18 1642 235 18v
, Regnero Templar verkoper Noordijs OZ 1665 239 12r
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Kerkpoortstraat 1660 238 38r
, REGNERUS Regnerus Templar apotheker verkoper Hofstraat 1660 238 48v
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1662 238 148r
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1662 238 148r
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Noorderhaven 1665 239 24r
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Voorstraat 49 1666 239 40r
, REGNERUS Regnerus Templar apotheker verkoper Schritsen 48 1666 239 41r
, REGNERUS Regnerus Templar verkoper Kleine Bredeplaats 4 1666 239 55r
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1666 239 55v
, REGNERUS Regnerus Templar naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1666 239 55v
, REINER Reiner Templar koper 1/2 huis Grote Kerkstraat 19 1658 237 155v
, REINER Reiner Templar Rozengracht 38 1660 238 58r
, REINER Reiner Templar, c.u. naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar, c.u. naastligger ten westen Kerkpoortstraat WZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar, c.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar, c.u. verkoper Kerkpoortstraat WZ 1660 238 69v
, REINER Reiner Templar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1662 238 122v
, REINER Reiner Templar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1662 238 149v
, REINER Reiner Templar, q.q. crediteur (triumphant) onbekend 1660 238 6va
, REINER Reiner Templar naastligger ten westen Noorderhaven 44 1665 239 5v
, REINER huis en hof van Reiner Templar naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1666 239 60v
, REINER huis en hof van Reiner Templar naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1666 239 60v
, REINER huis en hof van Reiner Templar naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1666 239 60v
, REINER Reiner Templar, burger apotheker koper huis met een vrije in- en uitgang in de St. Odolphisteeg Voorstraat 32 1669 239 208v
, REINER wijlen Reiner Templar Sint Odolphisteeg 2 1697 243 268r
, REINER Reinner Templar naastligger ten oosten Hofstraat 1659 238 7v
, REINER Reinner Templar naastligger ten zuiden Hofstraat 1659 238 7v
, REINER Reyner Templar verkoper Grote Kerkstraat NZ 1660 238 39v
, REINER Reyner Templar naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1675 240 207v
, REINER de erven van Reyner Templar naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 6 1682 241 184v
, REINER de erven van Reyner Templar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 6 1682 241 184v
, REINER het huis van wijlen Reyner Templar naastligger ten oosten Voorstraat 30 1687 242 185r
, REINER Reyner Templar eerdere eigenaar Kerkpoortstraat 20 1689 242 282r
, T. T. Templar naastligger ten zuiden Lanen 71achter 1652 236 202v
, TIBERIUS oud hopman Tiberius Templar, burger niaarnemer Kerkpoortstraat WZ 1644 235 134v
, TIBERIUS oud hopman Tiberius Templar, burger naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1644 235 134v
, TIBERIUS burgerhopman Tiberius Templar, c.u. koopman verkoper Kerkpoort (gebied) 1645 235 167r
, TIBERIUS Tiberius Templar koper huis met een plaats en een heerlijke kamer erachter Voorstraat 49 1645 235 187r
, TIBERIUS Tiberius Templar, burger koopman koper huis Noorderhaven 42 het Amelander wapen 1646 235 193v
, TIBERIUS Tiberius Templar koper door niaar Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
, TIBERIUS Tiberius Templar eigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
, TIBERIUS Tiberius Templar naastligger ten noorden 1650 236 136r
, TIBERIUS het huis van Tiberius Templar naastligger ten westen Noorderhaven 12 1651 236 175r
, TIBERIUS de zoutkeet van de weduwe en erven van Tiberius Templar naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1654 236 260r
, TIBERIUS de weduwe en erfgenamen van Tiberius Templar koper huis, loods en plaats met de woning daarachter,strekkende van voren de Voorstraa Voorstraat 32 1654 236 272v
, TIBERIUS ee erfgenamen van de gemeensman Tiberius Templar naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1654 236 273v
, TIBERIUS ee erfgenamen van de gemeensman Tiberius Templar naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1654 236 273v
, TIBERIUS de erven van Tiberius Templar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1658 237 142r
, TIBERIUS de erven van Tiberius Templar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1658 237 156r
, Tiberus Templar naastligger ten oosten Hofstraat 1640 234 93v
REINERS, TJEBBE hopman Tiebbe Reyners Templar naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1641 234 142v
FRANSES, TRIJNTJE Trijntie Franses Templar Voorstraat 38 1660 238 50r
FRANSES, TRIJNTJE Trintie Fransens Templar Voorstraat 38 1661 238 71v
JANS, WIETSKE dochter Wytske Jans Templar verkoper Voorstraat 26 1640 234 107v
, AAGJE Aechien Templars verkoper van 1/2 Rozengracht 38 1660 238 58r
, AAGJE Aegtie Templer William Boothstraat OZ 1658 237 171ar
, REINER Reiner Templer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1668 239 160v
, REINER Reiner Templer naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1668 239 160v
, REINER erfgenaam van zijn ouders Reiner Templer verkoper Hofstraat ZZ 1669 239 188r
, Reiner/Rignerus Templer naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1668 239 160v
, REINER de hof van Reyner Frans Templer naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1630 232 126r
, REINER Reyner Templer apotheker verkoper Voorstraat 80 1669 239 207r
TENKINK, HENDRIK de heer Hendrik Tenckinck equipagemeester bij de Admiraliteit koper huis met hof Zuiderhaven 52 1747 251 171v
, GEESKE juffer Gezina Catharina Tencking koper huis en tuintje Grote Bredeplaats 9 1769 257 114v
, JOHANNA juffer Johanna Rebecca Tencking koper Grote Bredeplaats 9 1769 257 114v
TENKINK, GEESKE Gesina Catharina Tenckink verkoper Zuiderhaven 52 1758 254 142r
TENKINK, GEESKE Gesina Catharina Tenckink verkoper Zuiderhaven 52 1758 254 142r
TENKINK, H. wijlen H. Tenckink equipagemeester Zuiderhaven 52 1758 254 142r
TENKINK, JAN ds. Jan Willem Coenraad Tenckink predikant Zuiderhaven 52 1758 254 142r
TENKINK, JOHANNA Johanna Rebecca Tenckink verkoper van 2/3 Zuiderhaven 52 1758 254 142r
TENKINK, JOHANNA Johanna Rebecca Tenckink verkoper van 1/3 Zuiderhaven 52 1758 254 142r
TENKINK, JOHANNA Johanna Rebacca Tenckink verkoper Grote Bredeplaats 9 1774 258 173r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Tengers mr. bontwever koper huis Zuiderhaven ZZ 1743 250 287v
, JAKOB Jacobus Tenonius verkoper ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
, JAKOB Jacobus Tenonius jurist koper pm land ten oosten van Harlingen 1688 242 242r
WIEBES, ROELOF Roeliff Wybes Teppenboer verkoper Noorderhaven 1630 232 143r
, JAKOB Jacob Terdijst, burger koper kamer met de lege plaats, tuin en hof daarachter Heiligeweg 1624 231 15v
TERPSTRA, JOHANNES SIPKES Johannes Sipkes Terpstra Weverstraat 13 1791 263 360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKES Johannes Sipkes Terpstra Weverstraat 11 1791 263 360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKES Johannes Sipkes Terpstra Weverstraat 5 1791 263 360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKES Johannes Sipkes Terpstra Weverstraat 7 1791 263 360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKES Johannes Sipkes Terpstra Weverstraat 9 1791 263 360r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKES Johannes Sipkes Terpstra Herenwaltje 17 1791 263 364r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKES Johannes Sipkes Terpstra Zoutsloot 1791 263 366v
TERPSTRA, JOHANNES SIPKES Johannes Sipkes Terpstra Zuiderhaven 18 1791 263 369r
TERPSTRA, JOHANNES SIPKES Johannes Sipkes Terpstra Lanen 71 1791 263 370ar
, JOHANNES Joannes Terquiny eerdere eigenaar Kerkpoortstraat 20 1689 242 282r
, A. A. Terwogt naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
, A. A. Terwogt naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
, ADAM Adam Terwogt Franse schoolhouder koper huis Voorstraat 32 1809 268 189v
TETRODE, P. P. Tetrode koopman koper door niaar huis en tuintje ((voor de twee percelen in deze akte)) Rozengracht 18 1780 259 271v
TETRODE, P. P. Tetrode koopman koper door niaar tuin en zomerhuis ((voor de twee percelen in deze akte)) Rozengracht 16 1780 259 271v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten westen Rozengracht 16 1780 259 271v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1781 260 112r
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten westen Rozengracht 16achter 1782 260 281r
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten westen Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten noorden Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
TETRODE, P. P. Tetrode verpachter grond Fabrieksstraat 26 1786 262 121v
TETRODE, P. de heer P. Tetrode naastligger ten westen Spinhuisstraat 13 1787 262 195r
TETRODE, P. de heer P. Tetrode naastligger ten noorden Spinhuisstraat 13 1787 262 195r
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten noorden Lanen 35 1788 262 267r
TETRODE, P. P. Tetrode verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
TETRODE, P. P. Tetrode koopman Hoogstraat 17 1792 264 37r
TETRODE, P. P. Tetrode koopman Hoogstraat 15 1792 264 37r
TETRODE, P. P. Tetrode koopman Droogstraat 20 1792 264 37r
TETRODE, P. P. Tetrode huurder Voorstraat 60 1792 264 58r
TETRODE, P. P. Tetrode , c.s. huurder Droogstraat ZZ 1793 264 76v
TETRODE, P. P. Tetrode koopman koper door niaar plek grond Zuiderhaven 49 1793 264 95v
TETRODE, P. P. Tetrode koopman koper door niaar huis en erf Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten oosten Raamstraat 1 1794 264 163v
TETRODE, P. P. Tetrode, c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 53 1801 266 47v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten westen Zuiderhaven 53 1802 266 101r
TETRODE, P. wijlen P. Tetrode verkoper Karremanstraat 3 1808 268 120v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten oosten Liemendijk 4 1809 268 326r
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten oosten Liemendijk 6 1809 268 326r
TETRODE, P. de weduwe van P. Tetrode naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
TETRODE, P. de weduwe van P. Tetrode naastligger ten oosten Zuiderhaven 61 1810 269 89r
TETRODE, PETRONELLA Petronella Maria van Tetrode Noordijs 21 1793 264 125r
TETRODE, PETRONELLA Petronelle Maria Tetrode Noordijs 19 1781 260 92r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper huis, tuin en houtstek Rozengracht 14 1774 258 151v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Noorderhaven 97 1775 258 195r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman geniaarde koper Rozengracht 10 1776 259 13v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode naastligger ten zuiden Voorstraat 30 1780 259 238v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Rozengracht 26 1781 260 57v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Wasbleek 13 1781 260 57v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode, en comp. huurder Zuiderhaven 38 1781 260 68v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman naastligger ten westen Rozengracht 16achter 1781 260 95r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rozengracht 16achter 1781 260 95r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper Hoogstraat 17 1781 260 141r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Rozengracht 28 1781 260 145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Wasbleek ZZ 1781 260 145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
TETRODE, PIETER de heer Pieter Tetrode Noorderhaven 58 1781 260 157r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper pakhuis, kelder, huis en tuin Hoogstraat 15 1782 260 297v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1782 260 297v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Rapenburg 1785 261 300r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Molenpad 18 1785 261 301r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Molenpad 16 1785 261 302r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Molenpad 14 1785 261 305r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Rapenburg NZ 1785 261 307r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Rapenburg NZ 1785 262 1r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Rapenburg NZ 1785 262 2r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode, c.s. naastligger ten oosten Hoogstraat 13 1785 262 6r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koper zoutkeet Scheffersplein 23 1786 262 87r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman Voorstraat 16 1786 262 94v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper van 1/3 Hoogstraat 15 1786 262 99r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper van 1/3 Hoogstraat 15achter 1786 262 99r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper van 1/3 Hoogstraat 17 1786 262 99r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode verkoper Lanen 29 1788 262 275r
TETRODE, PIETER huis en leerlooierij van Pieter Tetrode koopman naastligger ten westen Rozengracht 18 1788 262 290r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rozengracht 18 1788 262 290r
TETRODE, PIETER de leerlooierij van Pieter Tetrode koopman naastligger ten westen Rozengracht 16 1788 262 295v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rozengracht 16 1788 262 295v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode verkoper Rozengracht 14 1788 262 305r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rozengracht 20 1788 262 306v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper huis en pakhuis Noorderhaven 93 1788 263 47v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode huurder pakhuis Noorderhaven 93 1788 263 47v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Noorderhaven 93 1789 263 78v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode naastligger ten noorden Scheffersplein 25 1789 263 117v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper dubbelhuis en tuin Zuiderhaven 73 1793 264 91r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper pakhuis Raamstraat 3 1801 265 292r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper huis Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman naastligger ten westen Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman naastligger ten noorden Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
TETRODE, PIETJE wijlen Pieter Tetrode Raamstraat WZ 1807 267 300v
TETRODE, PIETER de weduwe van Pieter Tetrode naastligger ten zuiden Schritsen 50achter 1808 268 22v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode, q.q. koopman koper Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
TETRODE, PIETER wijlen Pieter Tetrode Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
, HENDRIK Hendrik Teutelaar Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
, JAN Jan Teuteling bontwever koper deftig huis Kerkpad 34 1766 256 224r
, JAN Jan Teuteling bontwever Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
, JAN Jan Teuteling bontwever Brouwersstraat 17 1781 260 65v
, JAN Jan Teuteling bontwever Nieuwstraat WZ 1781 260 74v
, JAN Jan Teuteling bontwever Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
, JAN Jan Teuteling bontwever Hofstraat ZZ 1781 260 77r
, JAN Jan Teuteling bontwever Romastraat 29 1781 260 83v
, JAN Jan Teuteling bontwever Tiepelsteeg 1781 260 85r
, JAN Jan Teuteling bontwever Nieuwstraat 22 1781 260 88v
, JAN Jan Teuteling mr. bontwever Lanen 18 1782 260 287r
, AREND Arend Teutling mr. bontwever verkoper Heiligeweg 46 1785 261 264v
, AREND Arend Teutling koper huis en weefwinkel Kerkpad 34 1788 263 30v
, AREND Arend Teutling huurder Kerkpad 34 1788 263 30v
, AREND Arend Teutling naastligger ten noorden Hofstraat 29 1798 265 105r
, AREND Arend Teutling naastligger ten zuiden Kerkpad 32 1799 265 140r
, AREND Arend Teutling naastligger ten noorden Hofstraat 29 1806 267 198r
, AREND Arent Teutling koper huis Heiligeweg 46 1780 259 286v
, AREND Arent Teutling naastligger ten noorden Hofstraat 29 1790 263 276v
JANS, DIRK Dirk Jans Teutling Rapenburg 1793 264 359r
JANS, GEESKE Gezina Jans Teutling Rapenburg 1793 264 359r
, JAN Jan H. Teutling, burger bontwever verkoper Hofstraat 22 1781 260 103v
, JAN Jan H. Teutling, burger bontwever verkoper Moriaanstraat 1781 260 108r
, JAN Jan H. Teutling, burger bontwever verkoper Brouwersstraat 19 1781 260 160r
, JAN Jan H. Teutling mr. bontwever koper huis Rapenburg ZZ 1782 260 188v
, JAN Jan H. Teutling, burger bontwever verkoper Rapenburg ZZ 1782 260 188v
, JAN Jan Teutling huurder (p.j.) Nieuwstraat 22 1782 260 290r
, JAN Jan H. Teutling koopman verkoper Grote Kerkstraat 41 1783 261 42v
, JAN Jan Teutling mr. bontwever koper huis Franekerpoort (gebied) 1783 261 63r
, JAN Jan Teutling bontwever verkoper Kerkpad 34 1788 263 30v
, JAN Jan Teutling naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1789 263 134r
, JAN wijlen Jan Teutling Rapenburg 1793 264 359r
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks Teutling Schritsen 60 1784 261 174v
JANS, JOHANNES Johannes Jans Teutling Rapenburg 1793 264 359r
TEYEMA, J. J. Teyema, c.u. koster huurder Bildtpoort (gebied) 1803 266 222v
TEYEMA, S. S. Teyema naastligger ten westen Voorstraat 83 1808 268 86v
TEYEMA, SJOERD Sjoerd Teyema schooldienaar koper huis Voorstraat 81 1806 267 218v
TEYEMA, SJOERD Sjoerd Teyema schooldienaar koper huis Voorstraat 81achter 1806 267 218v
, BERNARDUS Bernardus van Thaken weversbaas koper huis, winkel en tuin Vianen 6 1803 266 237v
, BERNARDUS Bernardus van Thaken naastligger ten zuiden Vianen 6 1803 266 237v
THEKEN, JETSKE Jetske van Theeken huurder beneden (p.j.) Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
THEKEN, MARIA Marijke van Theeken huurder (p.j.) Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
, juffers Theekens huurder Steenhouwersstraat 2 1786 262 74r
, ANNE het huis van Annius Theodori naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 5 1649 236 66v
, ANNE het huis van conrector Annius Theodori naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 5 1651 236 157r
, ANNE Annius Theodori conrector geniaarde koper Zuiderhaven 33 1653 236 234r
, ANNE Annius Theodori oud conrector naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1658 237 177r
, ANNE Annius Theodori oud conrector naastligger ten oosten Voorstraat 43 1659 237 182v
, ANNE Annius Theodori conrector naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 5 1683 241 267r
, ANNE Annius Theodori naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 5 1699 244 12r
, LAMMERT hof en kamer van Lambartus Theodori naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1642 234 172r
, LAMMERT Lambartus Theodori naastligger ten westen Noorderhaven 80 1649 236 71r
, PETRUS wijlen ds. Petrus Theodori predikant Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
, T. T. Theodori notaris huurder onbekend 1665 239 13r
, TJERK Tarquinius Theodori huurder Voorstraat ZZ 1667 239 121ar
THEOTARDI, EVA Eva Theotardi Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
THIELE, PAULUS Paulus van Thiele koper huis Nieuweburen 19 1795 264 281r
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoen kopers Kerkpoortstraat 1682 241 201r
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoen kopers Kerkpoortstraat 1682 241 201v
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoen kopers Kerkpoortstraat 1682 241 202r
HOEN, KORNELIS Cornelis Thoen mr. chirurgijn verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
KLASES, FEDDE Fedde Claessen Tiaardtsma vaandrig van de Edele manhaften hopman Groustins verkoper Rozengracht ZZ 1638 234 59r
, FRANS Frans Tiallingii verkoper en Noorderhaven 87 1737 249 207v
, FRANS Frans Tiallingii koopman verkoper van 7/36 Droogstraat NZ 1749 252 15v
, JAKOB Jacobus Tiallingii advocaat Hof van Friesland verkoper lasthebber van Noorderhaven 87 1737 249 207v
, JAKOB dr. Jacobus Tiallingii koopman verkoper van 7/36 Droogstraat NZ 1749 252 15v
, TJALLING Tialling Tiallingii apotheker verkopers van 7/12, broeders Noorderhaven 87 1737 249 207v
, TJALLING Tialling Tiallingii verkoper van 7/36 Droogstraat NZ 1749 252 15v
, JOHANNES Johannis Tiboelt koopman verkoper van 36/72 Franekereind 36 1738 249 19va
TICHELAAR, mr. Tichelaar verkoper Rommelhaven 4 1724 246 193v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tichelaar koper huis Zoutsloot 80 1750 252 73v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tichelaar koper grote hof Zoutsloot ZZ 1750 252 73v
TICHELAAR, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Tichelaar Noorderhaven 10 1778 259 143v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Droogstraat NZ 1785 261 311v
TICHELAAR, SJOERD HARMENS Sjoerd Harmens Tichelaar Voorstraat 91 1707 245 34r
TICHELAAR, SJOERD HARMENS Sjoerd Harmens Tichelaar Schoolsteeg 1707 245 35v
TICHELAAR, SJOERD HARMENS Sjoerd Harmens Tichelaar Schoolsteeg 1707 245 36r
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
TICHELAAR, IEME FREERKS wijlen Yme Freerks Tichelaar Noorderhaven 79 1785 261 311v
TICHELAAR, IEME FREERKS wijlen Yme Freerks Tichelaar koopman Noorderhaven 81 1785 261 311v
TEEKES, JAN Jan Teekes Tichelaer tichelaar verkoper Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens Tichelaer koper huis Moriaanstraat 12 1748 251 237r
TIEMENS, BEREND Beernd Hendrik Tiemans, c.u. huurder Kerkpoortstraat 47 1764 256 82v
TIENEN, TJERK Tjerk van Tienen naastligger ten oosten Schritsen 46 1805 267 115v
, RIEMKJE wijlen Rieme Tierca Franekereind ZZ 1631 232 167r
TICHELAAR, AGE JOHANNES Age Johannis Tigchelaar verkoper van 1/4 Zoutsloot 86 1768 257 87r
TICHELAAR, DIRK JANS Dirk Jansen Tigchelaar Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaar geniaarde koper Hofstraat 29noord 1756 254 24v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaar naastligger ten oosten Hofstraat 29noord 1756 254 24v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaar koper Lanen 59 1759 254 232v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaar koper huis en weefwinkel onbekend 1762 255 125v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaar koper woning Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaar koper huis Lanen 21achter 1766 256 174r
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS wijlen Johannis Harmens Tigchelaar Zoutsloot 86 1768 257 87r
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannis Harmens Tigchelaar Zoutsloot 86 1768 257 87r
TICHELAAR, KLAAS Klaas Tigchelaar rustend leraar der Doopsgezinden Voorstraat 83 1808 268 86v
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Yemes Tigchelaar verkoper van 1/2 Noorderhaven 51 1784 261 225r
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Yemes Tigchelaar Noorderhaven 51 1784 261 225r
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Ymes Tigchelaar koopman Droogstraat 63 1785 262 12r
TICHELAAR, WIEBE JOHANNES Wybe Johannis Tigchelaar verkoper van 1/4 Zoutsloot 86 1768 257 87r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens Tighelaer verkoper Moriaanstraat 12 1751 252 121r
JANS, DIRK Dirck Jansen Tijhoff, c.u. verkoper Tiepelsteeg OZ 1719 246 45v
JANS, DIRK Dirck Jansen Tijhoft, c.u. koper huis Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
TIJSMA, LIEUWE HIDDES wijlen vroedsman Lieuwe Hiddes Tijsma Vissersstraat 1 1776 259 4r
THIJSSEN, TRIJNTJE Trijntje Tijssen huurder (p.w.) Rommelhaven 16 1771 257 184r
THIJSSEN, TRIJNTJE Trijntje Tijssen Grote Ossenmarkt 13 1807 267 298r
PIETERS, BEREND Beerend Pieters Tikkel huurder vierde huis Nieuwstraat WZ 1799 265 175r
, MARTJEN Martyen Timans Rozengracht 21 1624 231 27r
TIMMERMAN, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Timmerman verkoper Karremanstraat 18 1771 257 202v
TIMMERMAN, ANTJE KORNELIS Antje Cornelis Timmerman verkoper Noorderhaven 82 1781 260 149v
TIMMERMAN, C. de weduwe van C. J. Timmerman naastligger ten westen Noorderhaven 92 1765 256 100v
TIMMERMAN, KORNELIS Cornelis J. Timmerman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1751 252 107r
TIMMERMAN, KORNELIS JENTJES Cornelis Jentjes Timmerman koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1752 252 236r
TIMMERMAN, KORNELIS JENTJES Cornelis Jentjes Timmerman koopman naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1759 254 237v
TIMMERMAN, KORNELIS JENTJES tuin en ververij van de weduwe van Cornelis Jentjes Timmerman koopman naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
TIMMERMAN, GRIETJE Grietje Timmerman Voorstraat 73 1801 266 46r
TIMMERMAN, HENDRIK Hendrik Timmerman naastligger ten oosten Nieuwstraat 1778 259 113r
TIMMERMAN, HENDRIK Hendrik Timmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1778 259 113r
TIMMERMAN, HENDRIK Hendrik Timmerman naastligger ten westen Nieuwstraat 1778 259 113r
TIMMERMANS, KORNELIS JENTJES baan, tuin en ververij van de erven van de weduwe van Cornelis Jentjes Timmermans koopman naastligger ten noorden onbekend 1770 257 167r
TIMMERMANS, DJURRE Diorre Timmermans naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1631 232 177v
TIMMERMANS, de weduwe van Sybens Timmermans naastligger ten westen of naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1647 235 250v
, GRIETJE Grietje Tinges Lanen 82 1797 265 44r
, GRIETJE Grietje Tinges koopvrouw Nieuwstraat 26 1802 266 118v
, GRIETJE Grietje Tinges koopvrouw Nieuwstraat 26 1802 266 118v
, GRIETJE Grietje Tinges koopvrouw Nieuwstraat 22 1802 266 118v
, GRIETJE Grietje Tinges koopvrouw Nieuwstraat 22 1802 266 118v
, OTTE Otto Titie oud hofmeester koper huis Zuiderhaven 24 1795 264 268v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pyters Tiuchsel Schritsen NZ 1648 236 19r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters Tiuksel verkoper van 1/3 Lanen 42 1659 238 2v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters Tiuksel verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 15 1659 238 2v
TJALLINGA, FRANS Frans Tjallinga Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
, P. P. Tjallingi naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1811 269 149v
TJALLINGII, keet van Tjallingii apotheker naastligger Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
TJALLINGII, dr. Tjallingii naastligger ten oosten Zuiderplein OZ 1765 256 117r
TJALLINGII, dr. Tjallingii naastligger ten noorden Zuiderplein OZ 1765 256 117r
TJALLINGII, ANTJE MARTENS Antie Martens Tjallingii verkoper van 1/3 Romastraat 13 1761 255 75r
TJALLINGII, AATJE Attia Tjallingii verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
TJALLINGII, F. F. Tjallingii naastligger ten noorden Raamstraat WZ 1807 267 300v
TJALLINGII, FRANS Franciscus Tjallingii naastligger ten noorden Brouwersstraat 33 1735 249 74v
TJALLINGII, FRANS Franciscus Tjallingii naastligger ten oosten Brouwersstraat 33 1735 249 74v
TJALLINGII, FRANS Franciscus Tjallingii verkoper Brouwersstraat 33 1735 249 74v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii koper huis Noordijs 11 1787 262 191v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii Hoogstraat 17 1792 264 37r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii verkoper Hoogstraat 15 1792 264 37r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii verkoper Droogstraat 20 1792 264 37r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii verkoper Achterstraat 1792 264 39v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii Vijverstraat 5 1793 264 157v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii naastligger ten oosten Rommelhaven 11 1799 265 129r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1801 265 296r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii koopman koper plateel- of gleibakkerij etc. Schritsen 50 1803 266 219r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii koopman koper huis en bleekveld Schritsen 50achter 1803 266 219r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii koopman koper tuin en zomerhuis Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii koopman naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii koopman koper woning Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii koopman koper woning Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii naastligger ten oosten Noordijs 5 1804 267 93v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ 1807 267 320r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg OZ 1807 267 320r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ 1807 267 320r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ 1807 267 320r
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii naastligger ten oosten Schritsen 52 1807 267 326v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii naastligger ten zuiden Schritsen 52 1807 267 326v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii naastligger ten westen Schritsen 52 1807 267 326v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii koopman naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1808 268 22v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii koopman verkoper Schritsen 50achter 1808 268 22v
TJALLINGII, FRANS Frans Tjallingii koopman koper huis Scheerstraat 4 1808 268 32r
TJALLINGII, FRANS de koper Frans Tjallingii, c.u. koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1808 268 32r
TJALLINGII, FRANS de koper Frans Tjallingii, c.u. koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 4 1808 268 32r
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruid Tjallingii koper huis Zuiderplein OZ 1783 261 74r
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruid Tjallingii naastligger ten oosten Zuiderplein OZ 1783 261 74r
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruid Tjallingii naastligger ten noorden Zuiderplein OZ 1783 261 74r
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruida Tjallingii verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruida Tjallingii Rozengracht 50 1788 262 285v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingii koper van 1/5 Hoogstraat 25 1752 253 25v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingii koper van 1/5 Hoogstraat 17 1752 253 25v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingii naastligger ten noorden Zuiderplein OZ 1764 256 85r
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingii naastligger ten oosten Zuiderplein OZ 1765 256 266v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingii naastligger ten noorden Zuiderplein OZ 1765 256 266v
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii koopman huurder naastgelegen houtschuur Zoutsloot ZZ 1785 262 44r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii, c.u. koopman huurder Noorderhaven 35 1786 262 140v
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii huurder Droogstraat NZ 1788 263 39r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii, n.u. koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1789 263 165r
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland naastligger ten noorden en Brouwersstraat 33 1735 249 74v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland naastligger ten oosten en Brouwersstraat 33 1735 249 74v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland verkoper en Brouwersstraat 33 1735 249 74v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii geniaarde koper Heiligeweg 11 1754 253 133v
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingii koopman koper van 1/2 huis Kruisstraat 12 de Drie Schelvissen 1755 253 211r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingii advocaat en notaris verkoper Kruisstraat 12 1761 255 51r
TJALLINGII, JAKOB de zoutkeet van dr. Jacobus Tjallingii, c.s. naastligger ten zuiden Scheffersplein 25 1762 255 133r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingii naastligger ten westen Hofstraat 2 1763 256 9r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingii koopman verkoper Hoogstraat 25 1764 256 30r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingii koopman verkoper Hoogstraat 17 1764 256 30r
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland verkoper Raamstraat 8 1766 256 221v
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingii advocaat en notaris koper huis Zuidersteeg 7 1766 256 222r
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland verkoper Zuidersteeg 7 1775 258 241r
TJALLINGII, JAKOB zoutkeet van dr. Jacobus Tjallingii naastligger ten zuiden Scheffersplein 25 1778 259 113v
TJALLINGII, JAKOB keeten van Jacobus Tjallingii naastligger ten noorden Franekereind 23 1778 259 156v
TJALLINGII, JAKOB keeten van Jacobus Tjallingii naastligger ten noorden Franekereind 23west 1778 259 156v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
TJALLINGII, JAKOB Jacobus Tjallingii, J.U.D. advocaat Hof van Friesland Scheffersplein 27 1781 260 47v
TJALLINGII, JOHANNES Johannes Tjallingii apotheker verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
TJALLINGII, METJE MARTENS Mette Martens Tjallingii verkoper van 1/3 Romastraat 13 1761 255 75r
TJALLINGII, PETRUS Petrus Tjallingii eerste klerk bij de Admiraliteit Amsterdam verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
TJALLINGII, PIER Pier Tjallingii huurder huis, blauwververij en drogerij (p.j.) Zoutsloot 83 1790 263 216v
TJALLINGII, PIETER Pieter Tjallingii koopman verkoper Noordijs 23 1786 262 138r
TJALLINGII, PIETER Pieter Tjallingii naastligger ten westen Noorderhaven 31 1788 262 259v
TJALLINGII, PIETER Pieter Tjallingii koopman koper huis, blauwververij en tuin Zoutsloot 83 1790 263 216v
TJALLINGII, PIETER Pieter Tjallingii koopman Noorderhaven 7 1799 265 128r
TJALLINGII, PIETER Pieter Tjallingii koopman Noorderhaven 28 1806 267 282v
TJALLINGII, T. T. Tjallingii koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1773 258 103v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker naastligger ten noorden en Brouwersstraat 33 1735 249 74v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker naastligger ten oosten en Brouwersstraat 33 1735 249 74v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker verkoper en Brouwersstraat 33 1735 249 74v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1 1741 250 161r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker verpachter grond Noorderhaven 16 1759 254 188v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii naastligger ten oosten Kruisstraat 10 1759 254 248v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker en zoutbrander verkoper Kruisstraat 12 1761 255 51r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii, c.u. apotheker huurder (p.j.) Voorstraat 53 1763 255 209v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii apotheker koper woning Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii koopman kopers Lammert Warndersteeg WZ 1773 258 103v
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii koopman naastligger ten noorden Franekereind 3 1777 259 30r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Tjallingii huurder voorhuis Kleine Bredeplaats 14 1807 267 314r
TJALLINGII, TJALLING MARTENS Tjalling Martens Tjallingii boekbinder en koopman verkoper van 1/3 Romastraat 13 1761 255 75r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pieters Tjallingii apotheker koper grondpacht Noorderhaven ZZ 1758 254 180r
TJALLINGII, TJALLING Tjalling Pietrsz Tjallingii apotheker en koopman koper van 1/2 Kruisstraat 12 1755 253 211r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pytersz Tjallingii apotheker en zoutbrander koper woning Kromme Elleboogsteeg 1762 255 119r
TJALLINGII, TJALLING PIETERS Tjalling Pytersz Tjallingii apotheker en zoutbrander naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 1762 255 119r
, FRANS Frans Tjallingij naastligger ten westen Rommelhaven 15 1796 265 10r
, ABRAHAM Abraham Tjallingius lands opzichter huurder Bildtstraat 17 1804 267 67v
, F. F. Tjallngii, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 57 1804 267 30v
, AALTJE Aaltje Tjarda verkoper Voorstraat 48 1782 260 163v
ISAAKS, PIETER Pytter Ysacks Tjeete Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
TJESSEMA, LIEUWE HIDDES vroedsman Lieuwe Hiddes Tjesma verkoper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
TJESSEMA, LIEUWE HIDDES wijlen vroedsman Lieuwe Hiddes Tjesma Voorstraat 31 1776 258 248r
TJESSEMA, IEGES Marijke Yges Tjesma Voorstraat NZ 1740 250 108v
TJESSEMA, MAAIKE IEGES Mayke Yeges Tjesma verkoper Voorstraat 31 1776 258 248r
TJESSEMA, RIJKJE JAKOBS wijlen Rijkjen Jacobs Tjesma Noordijs 4 1729 247 238v
TJESSEMA, RIJKJE JAKOBS wijlen Rijkjen Jacobs Tjesma Noordijs 4 1729 247 238v
TJESSEMA, RIJKJE JAKOBS Ryckjen Jacobs Tjesma Zoutsloot 1 1702 244 152r
TJESSEMA, IEGE HIBBES wijlen Yge Hebbes Tjesma Voorstraat NZ 1740 250 108v
, HENDRIK Hendrik Tobé koper leeg stuk grond Zuiderhaven 30 1801 265 294v
, HENDRIK Hendrik Tobé naastligger ten zuiden Zuiderhaven 30 1801 265 294v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobe naastligger ten oosten Zuiderhaven 34 1801 265 290v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobe naastligger ten oosten Zuiderstraat 10 1809 268 207v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobee koper huis Zuiderhaven 36west 1800 265 259r
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobee koper Zuidersteeg 1 1800 265 261r
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobee naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12 1806 267 192r
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobee oppasser aan de voorpoort van de lands werf verkoper Zuiderhaven 36west 1806 267 239v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobee oppasser aan de voorpoort van het lands magazijn koper huis Gardenierstraat 8 1806 267 240v
TOBEE, HENDRIK Hendrik Tobee naastligger ten oosten Zuiderstraat 10 1810 269 105v
, KLAAS Claas Tobias schipper (schuit-) koper huis Grote Ossenmarkt 1a 1796 264 331r
, JAN Jan Tobias schipper op Deventer geniaarde koper Noorderhaven 85 1777 259 91v
, JAN Jan Tobias, c.u. schipper op Deventer (markt-) huurder Noorderhaven 85 1779 259 167v
JANS, KLAAS wijlen Klaas Jans Tobias Grote Ossenmarkt 1a 1801 266 28r
, JAN Jan Tolman?, e.a. huurder Noorderhaven 76 1615 229 253r
TOLSMA, de weduwe van Tolsma naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1782 260 169v
TOLSMA, het zomerhuis van de weduwe Tolsma naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 173v
TOLSMA, het zomerhuis van de weduwe Tolsma naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 173v
TOLSMA, AAFKE Aefke Tolsma Zuiderhaven 46 1728 247 200r
TOLSMA, AAFKE Aefke Tolsma Zuiderhaven 48 1740 250 120v
TOLSMA, DIEUWKE Dieuke Tolsma Vismarkt 4 1735 249 26r
TOLSMA, DIEUWKE Dieuke Tolsma naastligger ten noorden Vismarkt 4 1735 249 26r
TOLSMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Tolsma Noorderhaven 38 1732 248 80r
TOLSMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Tolsma Vismarkt 4 1758 254 145v
TOLSMA, FOKELE wijlen Fokle Sjerk Tolsma, ontvanger van de vijf Delen Bu Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
TOLSMA, JELTJE DOEIES Jeltje Dooyes Tolsma Nieuwstraat 54 1808 268 46v
TOLSMA, JELTJE DOEIES Jeltje Doyes Tolsma verkoper Nieuwstraat 54 1810 269 83r
TOLSMA, JOHANNES huisman Johannes Tolsma verkoper Grote Kerkstraat 25 1802 266 127r
TOLSMA, JOHANNES huisman Johannes D. Tolsma verkoper Heiligeweg 38 1802 266 128v
TOLSMA, LAMMERT DIRKS Lammert Dirks Tolsma schipper koper huis, koeystal enz Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r
TOLSMA, S. de weduwe van S. Tolsma naastligger ten westen Noorderhaven 57oost 1776 258 252v
TOLSMA, S. de weduwe van S. Tolsma naastligger ten noorden Noorderhaven 57oost 1776 258 252v
TOLSMA, SIBBELTJE DIRKS Sibbeltje Durks Tolsma Heiligeweg 16 1791 263 302r
TOLSMA, SIBBELTJE DIRKS Sibbeltje Durks Tolsma Heiligeweg 18 1791 263 302r
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsma naastligger ten noorden Noorderhaven 57oost 1731 248 43v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsma koopman Droogstraat ZZ 1731 248 44v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsma koopman Droogstraat ZZ 1731 248 44v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsma koopman curator Lanen 33 1751 252 109v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsma koopman Zoutsloot 45 1755 253 199r
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsma naastligger ten westen Zoutsloot 37 1764 256 88r
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsma koopman Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 91v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsma naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1771 257 219v
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsma koopman Zoutsloot 29 1777 259 75r
TOLSMA, SIERK Sierk Tolsma Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 174v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekeles Tolsma koopman Zoutsloot NZ 1740 250 114v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekles Tolsma koopman verkoper Rozengracht 27 1738 249 342v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekles Tolsma koopman Noorderhaven 65 1739 250 41v
TOLSMA, SIERK de tuin van de weduwe van Sjierk Tolsma naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
TOLSMA, T. T. Tolsma ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
TOLSMA, TEEKELE Taeckle Tolsma oud ontvanger hypothecaire crediteuren van Grote Kerkstraat 27 1721 246 103r
TOLSMA, TEEKELE SIERKS Taekle Sierks Tolsma huisman Voorstraat 62 1766 256 176r
TOLSMA, TEEKELE SIERKS wijlen Taekle Zierx Tolsma ontvanger Kleine Bredeplaats 9 1729 247 296v
TOLSMA, TEEKELE Teekle S. Tolsma verkoper van 1/2 Noorderhaven 57west 1785 262 3r
TOLSMA, IETJE Ytie Tolsma Grote Bredeplaats 14 1778 259 124r
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsma koper Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsma aanhandelaar zoutkeet William Boothstraat 31 1791 263 332v
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsma ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsma verkoper ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
TOLSMA, IETJE SIERKS Ytje Sierks Tolsma verkoper van 1/4 Noorderhaven 57west 1785 262 3r
TOLSMA, IETJE Yttje Tolsma Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
, WILLEM Willem Tomas, c.u. huurder Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
JANS, JAN Jan Jansen Tompetter naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1726 246 258r
, JAN wijlen Jan Toncoy Heiligeweg 15 1666 239 41v
TONGEREN, ANTJE Anna van Tongeren verkoper Peterseliestraat 1614 229 212r
TOREN, KORNELIS Cornelis van Toorn, c.u. koper huis en plaats Brouwersstraat 17 1726 246 250v
TOREN, KORNELIS Cornelis van Toorn naastligger ten noorden Brouwersstraat 19 1737 249 166r
TOREN, KORNELIS Cornelis van Toorn mr. bontwever verkoper Brouwersstraat 17 1737 249 188v
, PIETER Pieter Franciscus Tordoir koopman huis (p.j.) Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
, PIETER Pieter Franciscus Tordoir voormalig eigenaar Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
PIETERS, ANDRIES Andrys Pytters Torp koper huis (zie DTB: huwelijk Andries Pieters en Gerttruid Jans, hij uit Selsburg, Denemarke) ten noorden van Harlingen het Henst Hoff 1668 239 148r
, de heer burgemeester Tousaint, n.u. naastligger ten oosten Lanen 69 1753 253 70v
TOUSSAINT, burgemeester Toussaint naastligger ten oosten Lanen 69 1767 257 20r
TOUSSAINT, burgemeester Toussaint naastligger ten zuiden Franekereind 40 1777 259 58r
TOUSSAINT, burgemeester Toussaint naastligger ten oosten Lanen 69 1777 259 70v
TOUSSAINT, burgemeester Toussaint naastligger ten westen Molenpad 14 1785 261 305r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaint verkoper van 1/3 Weverstraat 13 1791 263 360r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaint verkoper van 1/3 Weverstraat 11 1791 263 360r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaint verkoper van 1/3 Weverstraat 5 1791 263 360r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaint verkoper van 1/3 Weverstraat 7 1791 263 360r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaint verkoper van 1/3 Weverstraat 9 1791 263 360r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaint verkoper van 1/3 Herenwaltje 17 1791 263 364r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaint verkoper van 1/3 Zoutsloot 1791 263 366v
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaint verkoper van 1/3 Zuiderhaven 18 1791 263 369r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaint verkoper van 1/3 Lanen 71 1791 263 370ar
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaint koper zoutkeet, stalling en wagenhuis Nieuwstraat 40 1801 266 1r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaint Zuiderhaven 79 1803 266 230v
TOUSSAINT, ANTJE wijlen Anna Toussaint Nieuwstraat 40 1804 267 27r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Toussaint Voorstraat 55 1804 267 29r
TOUSSAINT, ANTJE Anna Maria Toussaint verkoper van 1/9 Voorstraat 55 1804 267 29r
TOUSSAINT, ANTJE wijlen Anna Toussaint Voorstraat 57 1804 267 30v
TOUSSAINT, D. de heer D. Toussaint naastligger ten oosten Voorstraat 53 1763 255 209v
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint, n.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1755 253 227r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 104 1755 253 227r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint naastligger ten zuiden Noorderhaven 102 1758 254 153v
TOUSSAINT, J. J. Toussaint koopman koper huis, weefwinkel en tuin Franekereind NZ 1779 259 165r
TOUSSAINT, J. J. Toussaint koopman naastligger ten noorden Franekereind NZ 1779 259 165r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint naastligger ten westen Lanen 73 1779 259 304v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint naastligger ten oosten Weverstraat 3 1786 262 143v
TOUSSAINT, J. de heer J. D. Toussaint naastligger ten westen Lanen 73 1787 262 189v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint, e.a. naastligger Weverstraat 1787 262 203v
TOUSSAINT, J. oud burgemeester J. D. Toussaint naastligger ten oosten Voorstraat 53 1787 262 207r
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1788 263 14r
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint naastligger ten oosten Weverstraat 3 1789 263 82v
TOUSSAINT, J. D. J. D. Toussaint medeverkoper en gebruiker Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
TOUSSAINT, JOHANNES burgemeester Johan Daniel Toussaint koper van 1/2 door niaar Voorstraat 57achter 1751 252 167v
TOUSSAINT, JOHANNES burgemeester Johan Daniel Toussaint, n.u. naastligger ten oosten Weverstraat 3 1768 257 73r
TOUSSAINT, JOHANNES vrije waterlossing door het huis van burgemeester Johan Daniel Toussaint naastligger ten zuiden Franekereind 36 1778 259 102r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint koper 1/2 huis, leerlooierij met inventaris, drooghuis en kuipen Weverstraat 10 1778 259 107r
TOUSSAINT, JOHANNES burgemeester Johan Daniel Toussaint Weverstraat 10 1778 259 107r
TOUSSAINT, JOHANNES burgemeester Johan Daniel Toussaint verordineerde commissaris Lanen 25 1779 259 303r
TOUSSAINT, JOHANNES burgemeester Johan Daniel Toussaint verordineerde commissaris Lanen 25 1779 259 303r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan D. Toussaint, jr. koopman verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniël Toussaint Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan D. Toussaint Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint koper 1/2 huis en leerlooierij Klaverbladstraat 1 1783 261 126v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint eigenaar van 1/2 Klaverbladstraat 1 1783 261 126v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint koopman Voorstraat 4 1784 261 219v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint distillateur verkoper van 1/3 Weverstraat 13 1791 263 360r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint Weverstraat 13 1791 263 360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint distillateur verkoper van 1/3 Weverstraat 11 1791 263 360r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint Weverstraat 11 1791 263 360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint distillateur verkoper van 1/3 Weverstraat 5 1791 263 360r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint Weverstraat 5 1791 263 360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint distillateur verkoper van 1/3 Weverstraat 7 1791 263 360r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint Weverstraat 7 1791 263 360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint distillateur verkoper van 1/3 Weverstraat 9 1791 263 360r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint Weverstraat 9 1791 263 360r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint distillateur verkoper van 1/3 Herenwaltje 17 1791 263 364r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint Herenwaltje 17 1791 263 364r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint distillateur verkoper van 1/3 Zoutsloot 1791 263 366v
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint Zoutsloot 1791 263 366v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint distillateur verkoper van 1/3 Zuiderhaven 18 1791 263 369r
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint Zuiderhaven 18 1791 263 369r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint distillateur verkoper van 1/3 Lanen 71 1791 263 370ar
TOUSSAINT, JOHANNES wijlen vroedsman en burgemeester Johan Daniel Toussaint Lanen 71 1791 263 370ar
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint koopman Voorstraat 60 1792 264 58r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan D. Toussaint Franekereind 38 1793 264 87r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint jeneverstoker Voorstraat 58 1794 264 189r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint jeneverstoker Sint Christoffelsteeg 4 1794 264 189r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint jeneverstoker Voorstraat 56 1794 264 189r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint jeneverstoker Lanen 83 1794 264 189r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint jeneverstoker Lanen 81achter 1794 264 189r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint jeneverstoker Hoogstraat 9 1794 264 189r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint verkoper als man en voogd van zijn huisvrouw Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint verkoper Klaverbladstraat 1 1799 265 185r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint Noorderhaven 32 1801 266 24r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint oud distillateur Weverstraat 6 1801 266 29r
TOUSSAINT, JOHANNES oud burgemeester Johan Daniel Toussaint Voorstraat 55 1804 267 29r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint verkoper van 3/9 Voorstraat 55 1804 267 29r
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniël Toussaint verkoper van 3/9 Voorstraat 57 1804 267 30v
TOUSSAINT, JOHANNES de erven van wijlen oud burgemeester Johan Daniël Toussaint Voorstraat 57 1804 267 30v
TOUSSAINT, JOHANNES Johan Daniel Toussaint verkoper Bildtpoort (gebied) 1808 268 73r
TOUSSAINT, M. dr. M. Toussaint verkoper en curator Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r
TOUSSAINT, M. M. Toussaint commies bewoner Grote Bredeplaats 8west 1773 258 127r
TOUSSAINT, MARIA Mejuffrouw Maria Toussaint Weverstraat 13 1791 263 360r
TOUSSAINT, MARIA Mejuffrouw Maria Toussaint Weverstraat 11 1791 263 360r
TOUSSAINT, MARIA Mejuffrouw Maria Toussaint Weverstraat 5 1791 263 360r
TOUSSAINT, MARIA Mejuffrouw Maria Toussaint Weverstraat 7 1791 263 360r
TOUSSAINT, MARIA Mejuffrouw Maria Toussaint Weverstraat 9 1791 263 360r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint Herenwaltje 17 1791 263 364r
TOUSSAINT, MARIA Mejuffrouw Maria Toussaint Zoutsloot 1791 263 366v
TOUSSAINT, MARIA Mejuffrouw Maria Toussaint Zuiderhaven 18 1791 263 369r
TOUSSAINT, MARIA mejuffrouw Maria Toussaint Lanen 71 1791 263 370ar
TOUSSAINT, MARIA Maria Toussaint verkoper van 3/9 Voorstraat 57 1804 267 30v
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Weverstraat 13 1791 263 360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Weverstraat 11 1791 263 360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Weverstraat 5 1791 263 360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Weverstraat 7 1791 263 360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Weverstraat 9 1791 263 360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Herenwaltje 17 1791 263 364r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Zoutsloot 1791 263 366v
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Zuiderhaven 18 1791 263 369r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Lanen 71 1791 263 370ar
TOUTENBURG, wijlen Toutenburg oud secretaris van Workum Noorderhaven 43 1789 263 110r
TOUTENBURG, wijlen Toutenburg oud secretaris van Workum Scheffersplein 25 1789 263 117v
TOUTENBURG, wijlen Toutenburg oud secretaris van Workum Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
, ARJEN wijlen Arjan Tovus verkoper Zuiderplein 1720 246 79r
, EELKE Eelke Travaile naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1755 253 231v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaile naastligger ten westen Vijver WZ 1752 252 230v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaile naastligger ten noorden Vijver WZ 1752 252 230v
, EELKE Eeltje Travaile koopman koper provisioneel Zuiderhaven 17 1751 252 243r
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten noorden Romastraat 1 1752 253 21r
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten noorden Vijverstraat 1 1753 253 101r
, EELKE Eeltje Travaile koopman koper huis met tuin, stal en wagenhuis Grote Bredeplaats 8 1754 253 160v
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten oosten Noorderhaven 68 1755 253 231v
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten westen Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten westen Rozengracht 15 1763 255 184r
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten westen Rozengracht 15 1763 255 210v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile, burger koopman koper huis Romastraat ZZ 1752 252 191r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman verkoper Romastraat ZZ 1752 252 213r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Grote Bredeplaats 6west 1752 252 229r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman koper van 1/2 Zuiderhaven 6 1753 253 47v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman koper kamer en tuintje onbekend 1753 253 85r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile, burger koopman koper huis Voorstraat 83 1753 253 118r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman koper van 1/3 Voorstraat 52west 1754 253 191v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman verkoper Grote Bredeplaats 6west 1755 253 208v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Zuiderpoort (gebied) 1757 254 79r
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travailje verkoper Hoogstraat 21 1776 258 262r
, EELKE huis gekocht door Eeltje Travailje, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1757 254 87r
, EELKE Eeltje Travailje koopman koper woning Zoutsloot NZ 1757 254 107v
, EELKE Eeltje Travailje koopman geniaarde koper Grote Kerkstraat 31midden 1760 255 44v
, EELKE Eeltje Travailje naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west 1761 255 102r
, EELKE Eeltje Travailje koopman koper huis en tuin Rozengracht 13 1763 255 218v
, EELKE Eeltje Travailje koopman koper Spijkerboor (gebied) 1763 255 237r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailje koopman geniaarde koper Noorderhaven 58 1756 254 24r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailje koopman verkoper Romastraat ZZ 1759 254 221v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailje koopman verkoper Grote Bredeplaats 8west 1764 256 35v
, E. wijlen E. A. Travaille Grote Bredeplaats 4 1777 259 46r
, E. wijlen E. Travaille Hoogstraat 53 1778 259 93r
, EELKE Eeltie Travaille koopman Rommelhaven 18twee_a 1776 259 19v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaille, c.u. koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaille koopman verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaille verkoper Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
, EELKE Eeltje Travaille koopman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 6 1758 254 144v
, EELKE Eeltje Travaille naastligger ten westen Romastraat ZZ 1758 254 158v
, EELKE Eeltje Travaille naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
, EELKE Eeltje Travaille koopman koper woning Scheffersplein OZ 1771 257 221v
, EELKE Eeltje Travaille koopman verkoper Lanen 31 1772 258 39v
, EELKE Eeltje Travaille naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1772 258 49v
, EELKE Eeltje Travaille koopman verkoper Achterstraat NZ 1776 258 244r
, EELKE Eeltje Travaille wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank onbekend 1776 258 6va
, EELKE wijlen Eeltje Travaille koopman Schritsen 52 1780 259 299v
, EELKE wijlen Eeltje Travaille Schritsen 52 1780 259 301v
A., EELKE Eeltje A. Travaille, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 81 1774 258 162v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Voorstraat 52west 1757 254 96v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Bargebuurt 1760 255 30v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman Schritsen ZZ 1761 255 59v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille naastligger ten noorden Lanen 33 1770 257 174r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 39 1775 258 197r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman geniaarde koper Zuidersteeg 7 1775 258 241r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Kerkpoortstraat 39 1776 258 244v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille Voorstraat 83 1781 260 132v
, EELKJE Eeltie Travaillie winkelierse koper 1/2 nieuw huis en bleekveld Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
, EELKE Eeltje Travaillie koopman koper groot huis Lanen 31 1766 256 151v
, EELKE Eeltje Travaillie naastligger ten zuiden Voorstraat 83 1766 256 189r
, EELKE Eeltje Travaillie, n.u. naastligger ten westen Schritsen 52 1767 256 260v
, EELKE Eeltje Travaillie koopman koper pakhuis Achterstraat NZ 1771 257 199v
, EELKE de Pauw en Eeltje Travaillie naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west de Pauw 1771 257 225r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillie koper van 1/2 huis en tuintje Hoogstraat 21 1770 257 177v
, EELKE Eeltje Travalje koopman koper woning Romastraat ZZ 1753 253 62v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travalje winkelier koper huis, bontreedersfabriek (uitgebreide beschrijving) Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
, EELKE Eeltje Trawalie koopman geniaarde koper van 1/2 Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntie naastligger ten oosten Peterseliestraat 1662 238 146r
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntie naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntie naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r
TROMP, KLAARTJE Clara Tromp Heiligeweg 58 1792 264 354r
TROMP, KLAARTJE Clara Tromp huurder (p.j.) Schritsen 17 1792 264 354r
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp naastligger ten noorden Molenpad 1 1784 261 243v
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, c.u. naastligger ten zuiden Moriaanstraat 8 1788 263 6r
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, c.u. naastligger ten westen Moriaanstraat 8 1788 263 6r
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, n.u. naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1789 263 130r
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, n.u. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1789 263 130r
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp, c.u. naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp Rapenburg NZ 1792 264 64v
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1792 264 65v
TROMP, KORNELIS de weduwe van Cornelis Tromp naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
TROMP, KORNELIS de weduwe van Cornelis Tromp naastligger ten oosten Schritsen 64 1803 266 294v
TROMP, KORNELIS HENDRIKS Cornelis Hendriks Tromp turfdrager verkoper Lanen NZ 1784 261 168r
TROMP, HENDRIK Hendrik Tromp naastligger ten zuiden Lanen 69 1757 254 89v
TROMP, HENDRIK Hendrik Tromp naastligger ten zuiden Lanen 69 1767 257 20r
TROMP, HENDRIK Hendrik Tromp naastligger ten zuiden Lanen 69 1777 259 70v
TROMP, LAMMERT KLASES wijlen Lambert Clases Tromp lijnslager Nieuwstraat OZ 1705 244 310v
TROMP, LAMMERT Lammert Tromp mr. lijnslager naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1697 243 273r
TROMP, WIETSE HENDRIKS Wytse Hendriks Tromp scheepstimmerman koper huis Schritsen 66 1786 262 124v
TROMP, WIETSE Wytze Tromp naastligger ten westen Brouwersstraat 2 1793 264 153v
TROMP, WIETSE HENDRIKS wijlen Wytze Hendriks Tromp Schritsen 66 1802 266 172v
, KORNELIS Cornelis Trompeter naastligger ten westen Droogstraat 1641 234 128r
, JAN Jan Trompeter koper van 1/4 Noorderhaven 23 1786 262 71r
TROMPETTER, KORNELIS Cornelis Trompetter naastligger ten westen Droogstraat 1635 233 159r
TROMPETTER, KORNELIS Cornelis Trompetter naastligger ten westen Droogstraat 1637 234 23v
TROMPETTER, KORNELIS Cornelis Trompetter naastligger ten westen Droogstraat 100 1653 236 238r
TROMPETTER, KORNELIS de weduwe van Cornelis Trompetter naastligger ten westen Droogstraat 100 1657 237 118r
TROMPETTER, DIRK Dirk J. Trompetter huurder huis Kerkpoortstraat 53 1793 264 98r
TROMPETTER, GEERTJE JANS Geertie Jansen Trompetter verkoper van 1/3 Zuiderpoort (gebied) 1723 246 160r
TROMPETTER, GRIETJE JANS Grytje Janz Trompetter, c.m. huurder beneden Zoutsloot 67 1755 253 238v
TROMPETTER, HENDRIK Hendrik Trompetter naastligger ten zuiden Lanen 69 1753 253 70v
TROMPETTER, J. P. J. P. Trompetter naastligger ten westen Noorderhaven 17 1782 260 299r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter schipper (wijd-) naastligger ten oosten onbekend 1696 243 202r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter schipper (wijd-) naastligger ten westen Vijverstraat 4 1696 243 233v
TROMPETTER, JANKE de weduwe van Jan Trompetter naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1706 244 316v
TROMPETTER, JAN de weduwe van Jan Trompetter naastligger ten zuiden Zuiderstraat 7 1714 245 227r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter naastligger ten westen Karremanstraat 16 1747 251 167v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter naastligger ten westen Zoutsloot 65 1748 251 249v
TROMPETTER, JAN de weduwe van Jan Trompetter huurder (p.j.) Karremanstraat OZ 1766 256 229r
TROMPETTER, JAN wijlen Jan Trompetter Karremanstraat OZ 1766 256 229r
TROMPETTER, JAN de weduwe van Jan Trompetter naastligger ten westen Zoutsloot 24 1773 258 92v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter Hoogstraat 21 1776 258 262r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter koopman verkoper Prinsenstraat 4 1778 259 119v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter koopman verkoper Noorderhoofd 1 1778 259 119v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter koopman verkoper Noorderhoofd 1 1778 259 121r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter koopman naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter koper 6, 5 voet grond Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
TROMPETTER, JAN de koper Jan Trompetter naastligger ten noorden Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1782 260 314v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter koopman naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter koopman koper 1/2 houtzaagmolen, droogschuren ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter naastligger ten westen Zoutsloot 55 1790 263 378v
TROMPETTER, JAN Jan P. Trompetter naastligger ten westen Noorderhaven 17 1792 264 26v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter koopman verkoper Noorderhaven 3 1793 264 84r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter naastligger ten oosten Noorderhaven 13 1793 264 99v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter naastligger ten oosten Noorderhaven 13 1795 264 296v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1798 265 69r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter koopman koper huis Zuiderhaven 77west 1801 265 302r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter naastligger ten westen Noorderhaven 32 1801 266 24r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1801 266 41r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1802 266 63r
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter naastligger ten oosten Noorderhaven 13 1802 266 94v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter koopman eigenaar houtmolen ten zuiden van Harlingen 1803 266 305v
TROMPETTER, JAN Jan Trompetter voormalig eigenaar Noorderhaven 28 1806 267 282v
TROMPETTER, JAN GERRITS Jan Gerryts Trompetter naastligger ten zuiden Vijver WZ 1699 243 393v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter, burger koper huis Zuiderstraat 5 1697 243 295r
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter naastligger ten zuiden Liemendijk 1714 245 214v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter verkoper van 1/3 Zuiderpoort (gebied) 1723 246 160r
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter, n.u. schipper (grootveer-) koper door niaar huis Zoutsloot 61 1723 246 163r
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1728 247 127v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter naastligger ten oosten Zoutsloot 53 1738 249 232v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter schipper naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1735 249 1ra
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter schipper naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1735 249 2va
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1739 250 8v
TROMPETTER, JAN JANS Jan Jansen Trompetter naastligger ten zuiden Karremanstraat ZZ 1745 251 75v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter schipper Grote Bredeplaats 35 1758 254 139r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter schipper Grote Bredeplaats 8oost 1764 256 59v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter, burger schipper koper heerlijk huis Noorderhaven 15 1765 256 109r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman Lanen 28 1774 258 168v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter Achterstraat NZ 1776 258 244r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman Kerkpoortstraat 39 1776 258 244v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman verkoper Rommelhaven 18twee_a 1776 259 19v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman Both Apothekerstraat 15zuid 1780 259 288v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman koper huis Rinnertspijp 8 1782 260 239r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman verkoper Rinnertspijp 8 1783 261 44v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman Noorderhaven 34 1784 261 172r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman Rinnertspijp 8 1784 261 173v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman verkoper Noorderhaven 23 1787 262 167r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pieters Trompetter koopman Noorderhaven 35 1795 264 301r
TROMPETTER, JAN PIETERS wijlen Jan Pieters Trompetter koopman Noorderhaven 15 1804 267 63v
TROMPETTER, JAN PIETERS wijlen Jan Pieters Trompetter Noorderhaven 15 1804 267 63v
TROMPETTER, JAN PIETERS wijlen Jan Pieters Trompetter koopman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
TROMPETTER, JAN PIETERS kamer met een uitbouwsel aan het verkochte van de erven van Jan Pyters Trompetter naastligger ten noorden Zoutsloot 67 1755 253 238v
TROMPETTER, JAN PIETERS de erven van Jan Pyters Trompetter verkoper Zoutsloot 67 1755 253 238v
TROMPETTER, JAN PIETERS de erven van Jan Pyters Trompetter verkoper Zoutsloot 61 1755 253 239v
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pyters Trompetter, burger schipper koper 1/2 huis Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r
TROMPETTER, JAN PIETERS Jan Pyters Trompetter, thans uitlandig Karremanstraat OZ 1766 256 229r
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompetter Voorstraat 69 1737 249 200v
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompetter Voorstraat 85 1739 250 2v
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompetter Voorstraat 85 1758 254 162v
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompetter verkoper van 1/4 Karremanstraat OZ 1766 256 229r
TROMPETTER, PIETER JANS Pieter Jansen Trompetter schipper (groot-) koper huis Schritsen 52 1734 248 354r
TROMPETTER, PIETER JANS Pieter Jansen Trompetter huurder Brouwersstraat 4 1735 249 35v
TROMPETTER, PIETER wijlen Pytter Trompetter Voorstraat 57 1744 251 42v
TROMPETTER, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Trompetter verkoper van 1/3 Zuiderpoort (gebied) 1723 246 160r
TROMPETTER, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Trompetter huurder (p.j.) Vijverstraat 4 1727 247 34r
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetter verkoper van 1/15 Lanen 42 1659 238 2v
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetter verkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 15 1659 238 2v
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetter curator 1659 238 3raa
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetter 1659 238 3raa
, HENDRIK Hendrik Trouwsteede, burger mr. bontwever koper huis en weefwinkel Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
, GERRIT Gerryt Trox Voorstraat 36 1764 256 75r
, GERRIT wijlen Gerryt Trox Voorstraat 36 1772 258 31v
KLASES, WILLEM Willem Clases Truitien naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1667 239 16ra
TUIK, JAKOB Jacob Tuik, c.u. huurder achterwoning Lanen 36 1782 260 191v
TUIK, JAKOB Jacob Tuik huurder (p.j.) Hofstraat 35 1785 261 276r
TUIK, JAKOB Jacob Tuik, c.u. huurder Hofstraat 35 1788 263 54r
TUIMELAAR, MARTEN Martinus Tuimelaar, c.u. huurder Zoutsloot 21 1799 265 204r
TUINEMA, KOENRAAD Coenraad Tuinema kastelein Hoogstraat 26 1787 262 173v
TUINHOUT, H. de Heer H. Tuinhout naastligger ten oosten Vijverstraat 1 1806 267 205r
TUINHOUT, HAIE Haaye Tuinhout, q.q. commies generaal der Convooien en Licenten koper huis, stal, wagenhuis, achterwoning en zomerhuis Schoolstraat 2 1807 268 6r
TUINHOUT, HAIE Hajo Tuinhout commies generaal der Convooien en Licenten koper huis Hondenstraat 3 1805 267 162v
TUINHOUT, HAIE Hajo Tuinhout commies generaal der Convooien en Licenten huurder Hondenstraat 3 1805 267 162v
TUINHOUT, HAIE Hajo Tuinhout commies generaal der Convooien en Licenten naastligger ten westen Hondenstraat 3 1805 267 162v
TUINHOUT, HAIE Haye Tuinhout commies-generaal huurder Zuiderhaven 2 1799 265 187r
TUINHOUT, HAIE de heer Hayo Tuinhout commies generaal der Convooien en Licenten koper dubbelhuis en tuin Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
TUINING, H. H. Tuining commies van 't Vlieland koper huis Zuiderhaven 71a 1804 267 95r
TUININGA, Tuininga procureur Noorderhaven 88west 1733 248 7ra
TUININGA, Tuininga procureur naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1749 251 276r
TUININGA, Tuininga procureur naastligger Noorderhaven 112 1755 253 229r
TUININGA, B. B. Tuininga naastligger ten oosten Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
TUININGA, B. B. Tuininga procureur verkoper van 1/2 Brouwersstraat 11 1773 258 87r
TUININGA, B. B. Tuininga procureur naastligger ten oosten Voorstraat 51 1775 258 226r
TUININGA, B. B. Tuininga Kruisstraat 6 1782 260 286r
TUININGA, B. B. Tuininga Zuiderhaven 36 1785 261 269v
TUININGA, B. B. Tuininga Zoutsloot 1 1785 261 298r
TUININGA, B. B. Tuininga Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
TUININGA, B. B. Tuininga procureur naastligger ten westen Lanen 46 1797 265 42v
TUININGA, BARTELD Bartele Tuininga koper huis en tuintje Voorstraat 53 1763 255 209v
TUININGA, BARTELD Bartele Tuininga naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Rozengracht 18 1765 256 131v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant Anjelierstraat 6 1765 256 134r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Liemendijk ZZ 1765 256 143v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper Brouwersstraat 11 1766 256 220v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant Noorderhaven 22 1767 257 15r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper 1/12 mouterij en turfhuis Kruisstraat 1768 257 67v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant eigenaar van 1/4 Kruisstraat 1768 257 67v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper van 1/4 Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur-postulant voor het gerecht Harlingen geniaarde koper Rommelhaven 6voor 1774 258 150v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur-postulant in massaliteit bezittende Kruisstraat 1776 258 259v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant Kruisstraat 8 1781 260 105r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper woning Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 182r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper huis Kerkpoortstraat 9achter 1782 260 182r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper huis Romastraat 25 1782 260 182r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper huis Achterstraat het Halfgemaakte Schip 1783 261 64r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga naastligger ten westen Achterstraat 1783 261 64r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur verpachter grond Romastraat 4 1784 261 129v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1784 261 149r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper 1784 261 149v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Bildtpoort (gebied) 1784 261 151r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1784 261 152r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Romastraat 25 1784 261 152v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper houtzaagmolen, huis, droogschuren, paardenstalling ten zuiden van Harlingen de Hoop 1784 261 209r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper herberg, hof en lege smederij Rozengracht 27 de Arend 1784 261 235r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Rozengracht 27 1784 261 235r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Anjelierstraat ZZ 1784 261 236v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Wasbleek 23 1784 261 237v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Nieuwstraat 33 1784 261 238v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Nieuwstraat 22 1784 261 241v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Nieuwstraat 20 1784 261 257r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Vijver 3 1785 261 262r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Zoutsloot 25 1785 261 280r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Voorstraat 53 1787 262 207r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Procureur postulant verkoper ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper huis Lanen 44 1790 263 227r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur verkoper Noorderhaven 108 1801 265 299v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper van 1/2 Zuiderpoort (gebied) 1802 266 63r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
TUININGA, BARTELD wijlen Bartle Tuininga procureur verkoper Lanen 44 1805 267 164v
TUININGA, BOTE wijlen Bote Tuininga Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
TUININGA, BOTE de weduwe van Bote Tuininga naastligger ten oosten Gardenierstraat 1 1784 261 233r
TUININGA, BOTE BOTES Bote Botes Tuininga varenspersoon Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
TUININGA, BOTE LOURENS wijlen Bote Lourens Tuininga Lanen 25 1779 259 303r
TUININGA, BOTE LOUWS Bote Louws Tuininga, ongehuwd meerderjarig jongman koper huis Heiligeweg 62 1805 267 187r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga Hoogstraat 23 1784 261 188r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga Droogstraat ZZ 1784 261 188r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga koper 1/4 huis Heiligeweg 2 1793 264 135v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga eigenaar van 1/4 Heiligeweg 2 1793 264 135v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga, c.s. eigenaar van 3/4 Noorderhaven 114 1795 264 238r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga niaar Noorderhaven 114 1795 264 238r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga koper 1/4 huis Noorderhaven 114 1805 267 182v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga eigenaar van 3/4 Noorderhaven 114 1805 267 182v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga koper 1/4 huis Heiligeweg 2 1805 267 182v
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga eigenaar van 3/4 Heiligeweg 2 1805 267 182v
TUININGA, FEIKJE Feikje M. Tuininga koper huis tuin en bleekveld Hoogstraat 21 1808 268 168r
TUININGA, FEIKJE Feikje M. Tuininga naastligger ten noorden Hoogstraat 21 1808 268 168r
TUININGA, FEIKJE Feikje Tuininga verkoper Noorderhaven 114 1809 268 214r
TUININGA, FEIKJE MINNES Feikje Minnes Tuininga wolkamster koper huis Hoogstraat 16 1803 266 264r
TUININGA, GEERTJE Geertje Tuininga verkoper Heiligeweg 2 1793 264 135v
TUININGA, GRIETJE Grietje Tuininga Noorderhaven 114 1795 264 238r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur koper huis en plaats Brouwersstraat 17 1722 246 143v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Brouwersstraat 17 1726 246 250v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant geniaarde koper Noorderhaven 102 1727 246 304v
TUININGA, JAKOB betalen aan Jacob Tuininga huur 1 jaar Noorderhaven 102 1727 246 304v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant Noorderhoofd 1 1729 247 253v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, burger procureur postulant koper huis Droogstraat ZZ 1730 247 307r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, burger procureur postulant verkoper Rozenstraat 1 1730 247 340v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant Voorstraat 99 1731 248 32r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Rozengracht 22 1731 248 33r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur verkoper van 1/2 Nutstraat WZ 1731 248 34r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis Noorderhaven 114 Bijlleveld 1731 248 55r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis Weverstraat 1732 248 156r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten westen Nieuwstraat 18 1732 248 159r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Spijkerboor (gebied) 1734 248 349r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Droogstraat ZZ 1735 249 71v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur koper van 1/2 huis Noorderhaven 90 1735 249 85r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten westen Nieuwstraat 18 1736 249 123v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten noorden en Nieuwstraat 20 1737 249 199v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Noorderhaven 90 1738 249 292r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga koper provisioneel 1/2 huis Voorstraat 12 1738 249 21va
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, burger procureur postulant geniaarde koper van 1/2 Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper woning Noorderhaven 98achter 1744 251 53r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur Rozenstraat 4 1746 251 134v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur Rozengracht 17 1746 251 135v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper woning en weefwinkel Liemendijk 1747 251 163r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper en curator van Zuiderhaven 18 1748 251 244v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten noorden Noorderhaven 94 1749 251 277v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Noorderhaven 98achter 1749 251 284r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga naastligger ten noorden Liemendijk 1749 252 10v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Achterstraat 1749 252 13v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, c.u. procureur naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1749 252 26r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis Noorderhaven 110 1749 252 42r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1749 252 42r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant Liemendijk 1752 252 203v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper een aantal jaarlijkse grondpachten van diverse percelen ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, c.s. procureur naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant geniaarde koper onbekend 1754 253 156v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininga naastligger ten oosten Noorderhaven 112 1756 254 11v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininga naastligger ten zuiden Noorderhaven 112 1756 254 11v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininga naastligger ten westen Noorderhaven 112 1756 254 11v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininga verpachter grond Franekereind 32 1756 254 16r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis en weefwinkel met 3 weefgetouwen Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininga verpachter grond Franekereind 34 1758 254 122v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 2 1759 254 182r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant William Boothstraat OZ 1758 254 265r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant William Boothstraat OZ 1758 254 265r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga oud proc. verpachter grond Franekereind 36 1766 256 159v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga oud procureur verpachter grond Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuininga procureur Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuininga procureur Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuininga oud procureur Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
TUININGA, JAKOB de weduwe van Jacob Tuininga grondpacht (p.j.) Franekereind 36 1776 258 263r
TUININGA, JAKOB de weduwe van Jacob Tuininga procureur verpachter grond Franekereind 36 1778 259 102r
TUININGA, JAKOB de erven van Jacob Tuininga verpachter grond Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga huurder huis Zuiderpoort (gebied) 1802 266 63r
TUININGA, JAKOB de erven van Jacob Tuininga verpachter grond Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
TUININGA, JAKOB Jacobus Tuininga procureur postulant Vismarkt 1 1739 250 43v
TUININGA, JAN BOTES Jan Botes Tuininga turfdrager verkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
TUININGA, JETSKE Jetske Tuininga eigenaar van 1/4 Heiligeweg 2 1793 264 135v
TUININGA, LOURENS Lourens B. Tuininga, c.u. mr. slager huurder voorste gedeelte (p.j.) Noorderhaven 83 1790 263 255r
TUININGA, LOURENS BOTES Lourens Botes Tuininga mr. slager verkoper van 1/3 Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
TUININGA, M. vroedsman M. Tuininga naastligger ten noorden Brouwersstraat 1 1786 262 136r
TUININGA, MARTJEN Maartje Tuininga eigenaar van 1/4 Heiligeweg 2 1793 264 135v
TUININGA, MARTJEN kinderen van Martje Tuininga verkoper Noorderhaven 114 1805 267 182v
TUININGA, MARTJEN kinderen van Martje Tuininga verkoper Heiligeweg 2 1805 267 182v
TUININGA, MINNE Menno Tuininga chirurgijn verkoper van 1/4 Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
TUININGA, MINNE vroedsman Menno Tuininga koper huis Heiligeweg 2 1786 262 134r
TUININGA, MINNE Menno Tuininga Noorderhaven 114 1805 267 182v
TUININGA, MINNE Menno Tuininga Heiligeweg 2 1805 267 182v
TUININGA, MINNE vroedsman Minno Tuininga naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 2 1781 260 93v
TUINSTRA, PIETJE PIETERS Pietje Pieters Tuinstra verkoper Prinsenstraat 6 1806 267 255v
HARMENS, HARMEN Harm Harmens Tunig naastligger ten noorden Kerkpad 20 1796 264 305v
TUINING, H. H. Tuning commies van 't Vlieland verkoper Zuiderhaven 71a 1805 267 138v
, IETJE Yttie Turcois huurder Hoogstraat 11 1693 243 38v
TUININGA, B. B. Tuyninga naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 26 1787 262 148v
TUININGA, B. B. Tuyninga naastligger ten westen Kerkpoortstraat 26 1787 262 148v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuyninga procureur postulant verkoper Rozengracht 27 1787 262 162v
TUININGA, JAKOB het huis de Spijkerboor Jacob Tuyninga procureur postulant koper huis Spijkerboor (gebied) de Spijkerboor 1732 248 147v
TUININGA, MINNE raadsman Menno Tuyninga naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 2 1787 262 158r
TUININGA, MINNE vroedsman Minne Tuyninga naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 2 1773 258 3ra
, SIEDS Syts Tyalff naastligger ten westen Lanen NZ 1625 231 40v
TIJSES, JOHANNES Johannes Tiessens Tyesma, burger koopman verkoper Franekereind ZZ 1631 232 167r