Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ua  Ue  Ui  Uo  Uu  Uy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, luitenant van der Uil naastligger ten zuiden Noorderhaven 48 1683 241 249v
, AMBROSIUS Ambrosius van der Uil verkoper Noorderhaven 47 1677 240 272r
JOHANNES, Pytie Joannes van der Uil verkoper Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r
, JAN Jan Uitersman naastligger ten oosten Weverstraat 3 1692 243 10r
UTRECHT, JAN Jan van Uitrecht geniaarde koper Schritsen 30 1697 243 276v
, MARTEN Martijn Ulefant Noordergrachtswal 1762 255 127v
UNIA, SIETSKE FOKKES Sytske Fockes Unia verkoper Heiligeweg 20 1628 232 50r
UNIA, SIETSKE FOKKES Sytske Fockes Unia verkoper Franekerpoort (gebied) 1628 232 61v
, A. A. van Urk verkoper Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
, ADAM Adam van Urk naastligger ten zuiden Noorderhaven 22 1767 257 15r
, AREND Arent van Urk hofmeester naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HENDRIKS, AREND Arent Hendriks van Urk hofmeester op het admiraliteitsjacht koper huis Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
, LIJSBET Lijsbeth Urks verkoper Voorstraat 30achter 1779 259 168v
UIL, luitenant van der Uyl naastligger ten zuiden Noorderhaven 48 1680 241 73r
UIL, luitenant van der Uyl naastligger ten oosten Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
UIL, AMBROSIUS Ambrosius van der Uyl verkoper Noorderhaven 47 1676 240 233v
UIL, JOHANNES luitenant Joannes van der Uyl naastligger ten westen Voorstraat 9 1679 241 53v
UIL, TEUNIS KARSTES schepen Teunis Kers den Uyl Noorderhaven 114 1731 248 55r
JANS, JOHANNES Joannes Jansen van der Uyll mr. goudsmid koper van 1/2 huis waar Amstelredam uithangt Voorstraat 7a-oost Amstelredam 1668 239 132v
, JAN Jan Uyterman naastligger ten westen Weverstraat NZ 1695 243 125r