Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Va  Ve  Vi  Vo  Vu  Vy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck mr. brouwer verkoper Spinhuisstraat 1677 240 270v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck koper grondpacht 0-15-00 CG onbekend 1679 241 54v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck koopman naastligger ten westen Noorderhaven 40 1680 241 92r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1680 241 92r
VALK, HARMEN PIETERS de erven van Harmen Pieters Valck naastligger ten oosten Rinnertspijp 1 1682 241 55va
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Piters Valck gecommitteerde crediteuren van Zuiderpoort (gebied) 1680 241 83v
VALK, HARMEN PIETERS oud burgervaandrig Harmen Pyters Valck verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pyters Valck koper halve zoutmolen ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pyters Valck gecommitteerde crediteuren van Zuiderstraat 29 1680 241 84r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Valck, burger koopman en mr. brouwer koper grondpacht 25-00-00 CG ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Valck koper 1/4 van 62 GG grondpacht ten zuiden van Harlingen 1681 241 153v
VALK, HARMEN PIETERS wijlen Harmen Pytters Valck naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten oosten Achterstraat 1652 236 205v
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten zuiden Achterstraat 1652 236 205v
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten westen Achterstraat 1652 236 205v
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten noorden Achterstraat 1652 236 205v
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1652 236 205v
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1652 236 205v
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1652 236 205v
VALK, JURJEN Jurien Valck naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1652 236 205v
VALK, JURJEN Jurrien Valck, c.u. verkoper Vijver 2 1659 237 205v
VALK, JURJEN Jurrien Valck, vader van de koper verkoper Bildtstraat 1 1661 238 73v
VALK, JURJEN de zoon van Jurrien Valck naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1662 238 157v
VALK, JURJEN Jurrien Valck naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1663 238 166v
VALK, TJERK JURJENS Tierck Juriens Valck verkoper Bildtstraat 1 1662 238 123v
VALK, TIETJE Tyttie Valck Voorstraat NZ 1675 240 26ra
KLASES, HESSEL brouwerij en tuin van Hessel Clasen Valckenburg naastligger ten westen Hoogstraat 31 1685 242 66r
KLASES, HESSEL brouwerij en tuin van Hessel Clasen Valckenburg naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1685 242 66r
KLASES, HESSEL Hessel Clasen Valckenburg Weverstraat 1685 242 92r
KLASES, HESSEL Hessel Clasen Valckenburg naastligger ten oosten Weverstraat 1685 242 92r
KLASES, HESSEL Hessel Clasen Valckenburg naastligger ten westen Weverstraat 1685 242 92r
KLASES, HESSEL Hessel Clasen Valckenburg naastligger ten noorden Weverstraat 1685 242 92r
, hopman Valckenburgh naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1679 241 32r
, KLAAS oud burgerhopman Claes Valckenburgh, burger brouwer verkoper en curator van Ooievaarsteeg 1679 241 11ra
, KLAAS oud burgerhopman Claes Valckenburgh, burger brouwer verkoper en curator van Noordergrachtswal 1679 241 11ra
JANS, KLAAS de erven van oud hopman Claes Jans Valckenburgh naastligger ten westen Hoogstraat 35 1682 241 57va
JANS, KLAAS Claes Jansen Valckenburgh mr. brouwer naastligger ten oosten onbekend 1677 240 269r
KLASES, HESSEL Hessel Claessen Valckenburgh brouwer naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1683 241 259v
KLASES, HESSEL Hessel Claessen Valckenburgh brouwer naastligger ten westen Hoogstraat 31 1683 241 259v
PIETERS, HARMEN de erven van Harmen Pyters Valcks naastligger ten oosten gortmakerij Grote Bredeplaats 33achter 1689 242 289r
, POPPE Poppe Valderpoort mr. verwer naastligger ten oosten Hoogstraat 39 1794 264 174v
GEERTS, POPPE Poppe Geerts Valderpoort mr. verver koper huis Hoogstraat 41 1791 263 313r
, EMILIUS dr. Aemilius Valeri schepen verkoper Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
, PIETJE Pytie Valeri verkoper Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
, PETRONELLA Petronella Valerii Brouwersstraat 13 1672 240 77r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valk Noorderhaven 38 1695 243 179r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pytters Valk koper huis Noorderhaven 38 1670 240 3r
VALK, JAN JANS Jan Jansen Valk verkoper Romastraat 12 1670 240 9r
VALK, JURJEN 2 kamers van Jurjen Valk naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1664 238 237r
VALK, JURJEN Jurrien Valk koper provisioneel 1660 238 7ra1
VALK, MARGARETA Margareta Valk verkoper Noorderhaven 38 1695 243 179r
VALK, TRIJNTJE HARMENS Trijntie Harmens Valk Noorderhaven 38 1695 243 179r
VALK, TRIJNTJE HARMENS Trijntje Harmens Valk Voorstraat 30achter 1730 247 312v
VALK, TRIJNTJE HARMENS Trijntje Harmens Valk Vijver 5 1754 253 149r
VALKEN, KLAAS de hof van Claas Valken naastligger ten westen Hoogstraat 33 1666 239 7va
VALKEN, KLAAS DOUWES Claes Douwes Valken mr. brouwer koper kamer en plaats Nieuweburen 25 1724 246 194v
VALKEN, KLAAS JANS Claes Jansen Valken koper twee kamers Nieuwstraat 1674 240 142v
VALKEN, DOUWES de weduwe van Claeske Douwes Valken huurder (p.j.) Noorderhaven 96 1749 251 276r
VALKEN, KLAAS DOUWES Klaas Douwes Valken naastligger ten noorden Wasbleek 1727 246 300V
, KLAAS oud burgerhopman Claes Valkenborgh koper provisioneel huis Ooievaarsteeg 1679 241 11ra
, hopman Valkens naastligger Hoogstraat 22 1665 239 29v
DOUWES, KLAAS Claes Douwes Valkens naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1711 245 150v
DOUWES, KLAAS oud burger vaandrig Claes Douwes Valkens mr. brouwer verkoper Hoogstraat 27 1711 245 150v
DOUWES, KLAAS oud burger vaandrig Claes Douwes Valkens mr. brouwer verkoper Noorderhaven NZ 1711 245 152r
, KORNELIS Cornelis van Valre koopman koper huis Hoogstraat 15 1695 243 165r
, KORNELIS Cornelis Valre verkoper Hoogstraat 15 1698 243 383r
, JAN Jan W. van Vals, c.u. mr. schoenmaker huurder (p.j. en 20 gulden voor de spekkraam) Lanen 80 1803 266 190r
, WILLEM Willem van Vals , c.u. huurder bovenkamer Franekereind 23west 1778 259 156v
, WILLEM Willem van Vals mr. schoenmaker koper huis Simon Stijlstraat 9 1779 259 181r
, WILLEM officier van het Schoenmakersgilde Willem van Vals verkoper Schritsen 24 1789 263 103r
, WILLEM Willem van Vals mr. schoenmaker verkoper Simon Stijlstraat 9 1797 265 23r
JANS, GEERT Geert Jans Varebrink? verkoper Karremanstraat OZ 1718 246 7v
VAREL, HENDRIK Hendrik van Varel koper huis en tuin Gardenierstraat 4 1808 268 152v
VAREL, HENDRIK Hendrik van Varel huurder Gardenierstraat 4 1808 268 152v
, PIETER de erven van Pyter Varijns naastligger ten oosten Franekereind 25 1731 248 1r
, HENDRIK wijlen Hendrik Vastenhout Heiligeweg 32 1718 246 4r
VASTRIK, HENDRIK Hendrick Vastrick, burger Voorstraat 29 1644 235 141r
, PIETER Pieter Vayion koopman Vijverstraat 30 1729 247 294v
, ADAM Adam Veelink hofmeester van het Admiraliteitsjacht koper huis en tuintje Schritsen 35 1753 253 51r
, ADAM Adam Veelink hofmeester van het Admiraliteitsjacht verkoper Schritsen 35 1761 255 47v
VEEN, A. A. van der Veen naastligger ten noorden Schritsen 53 1810 269 115r
VEEN, FEDDE Fedde van der Veen kastelein in de Valk Brouwersstraat 2 1793 264 153v
VEEN, FEDDE Fedde van der Veen kastelein in de Valk naastligger ten noorden Brouwersstraat 2 1793 264 153v
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door het hof prodigus verklaar oud bakker verkoper Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen oud bakker verkoper Franekereind 20 1765 256 264r
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen oud bakker Liemendijk NZ 1765 256 264r
VEEN, GERBEN JANS de door het hof prodigus verklaarde Gerben Jans van der Veen oud bakker Bargebuurt 28 1765 256 264r
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jansen van der Veen oud bakker onbekend 1764 256 44v
VEEN, HETTE Hette van der Veen, c.u. huurder beneden Hofstraat 29 1806 267 198r
VEEN, HETTE Hette van der Veen huurder tuin Vianen ZZ 1806 267 199r
VEEN, HETTE Hette van der Veen naastligger ten zuiden Vianen ZZ 1806 267 199r
VEEN, J. J. van der Veen naastligger ten noorden Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
VEEN, J. J. van der Veen naastligger ten westen Voorstraat 27 1803 266 298r
VEEN, J. de Heer J. L. van der Veen naastligger ten westen Noorderhaven 70 1808 268 89v
VEEN, J. J. van der Veen naastligger ten oosten Weverstraat 14 1810 269 75v
VEEN, JAN Jan van der Veen koopman Brouwersstraat 10 1786 262 70r
VEEN, JAN Jan van der Veen winkelier en koopman koper huis en erf Noorderhaven 68 1790 263 224v
VEEN, JAN Jan van der Veen huurder (p.j.) Noorderhaven 68 1790 263 224v
VEEN, JAN Jan van der Veen winkelier en koopman koper kaarsenmakerij en pakhuis Voorstraat 25 het Eekhuis 1790 263 224v
VEEN, JAN Jan van der Veen huurder (p.j.) Voorstraat 25 1790 263 224v
VEEN, JAN Jan van der Veen koopman verkoper Zoutsloot 79 1790 263 251v
VEEN, JAN Jan van der Veen koopman Lanen 21 1791 263 346v
VEEN, JAN Jan van der Veen geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
VEEN, JAN curator Jan van der Veen koopman Vijverstraat 20 1794 264 203r
VEEN, JAN Jan van der Veen naastligger ten westen Noorderhaven 58 1799 265 189r
VEEN, JAN Jan van der Veen koopman koper kamer Noorderhaven 56achter 1800 265 211v
VEEN, JAN Jan van der Veen, n.u. eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 18 1800 265 222r
VEEN, JAN Jan van der Veen, n.u. eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 18 1800 265 241r
VEEN, JAN Jan van der Veen mr. horlogemaker koper huis Voorstraat 6 1802 266 54v
VEEN, JAN Jan van der Veen koopman verkoper van 1/4 Zuiderhaven 18 1802 266 88r
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman Achterstraat NZ 1802 266 124v
VEEN, JAN Jan van der Veen naastligger ten oosten Voorstraat 23 1803 266 256v
VEEN, JAN Jan van der Veen naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman koper hof met tuinkamer Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman huurder Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman koper huis Kruisstraat NZ 1805 267 121r
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman koper huis Heiligeweg 46 1805 267 127v
VEEN, JAN de koper Jan van der Veen naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1805 267 127v
VEEN, JAN Jan van der Veen mr. horlogemaker verkoper Voorstraat 6 1805 267 128r
VEEN, JAN Jan L. van der Veen koopman verkoper Heiligeweg 46 1806 267 270r
VEEN, JAN Jan van der Veen naastligger ten oosten Weverstraat 14 1806 267 285v
VEEN, JAN Jan van der Veen naastligger ten westen Voorstraat 27 1807 267 351r
VEEN, JAN Jan van der Veen koopman koper huis Noorderhaven 72 1808 268 45v
VEEN, JAN de koper Jan van der Veen koopman huurder (p.j.) Noorderhaven 72 1808 268 45v
VEEN, JAN Jan L. van der Veen naastligger ten noorden Nieuwstraat 54 1810 269 83r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, vrijgezel verwandelaar Franekereind 14 1773 258 109r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, vrijgezel aanhandelaar 1/3 huis en tuin Rommelhaven 6voor 1773 258 109r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen bakkersgezel verkoper Lammert Warndersteeg 1773 258 110v
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, meerderjarig vrijgezel verkoper Rommelhaven 6voor 1774 258 150v
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen medeverkoper en bewoner Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen verkopers van 1/3 Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veen winkelier verkoper Zoutsloot 77 1787 262 182r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veen winkelier naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veen winkelier verkoper Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veen winkelier naastligger ten westen Sint Jacobstraat 9 1787 262 186r
VEEN, JAN JOCHEMS Jan Jochums van der Veen winkelier verkoper Sint Jacobstraat 9 1787 262 186r
VEEN, JAN LAMMERTS Jan Lammerts van der Veen koopman Lanen 91 1793 264 127v
VEEN, JAN LAMMERTS Jan Lammerts van der Veen verkoper Noorderhaven 72 1808 268 109v
VEEN, JENTJE GERBENS Janke Gerbens van der Veen, meerderjarig jongman bakkersgezel verkoper Voorstraat 94 1773 258 111r
VEEN, JOCHEM JANS Jochem Jans van der Veen, burger winkelier koper woninge Zoutsloot 77 1773 258 97r
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jan van der Veen mr. bakker verkoper Schritsen 54 1785 261 275r
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jans van der Veen mr. bakker verkoper van 3/4 Hofstraat 35 1785 261 276r
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jans van der Veen mr. bakker Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
VEEN, LAMMERT JANS de erven van Lammert Jans van der Veen naastligger ten westen Lanen 28 1810 269 6r
VEEN, MINNE Minne van der Veen mr. verver koper huis 't Poortje 13 1805 267 112v
VEEN, MINNE Minne van der Veen naastligger ten oosten Lanen 3 1805 267 123r
VEEN, MINNE Minne van der Veen naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
VEEN, MINNE LAMMERTS Minne Lammerts van der Veen mr. verver koper huis Lanen 5 1802 266 52v
VEEN, PIER Pier L. van der Veen, en comp. verkoper Achterstraat NZ 1802 266 124v
VEEN, PIER Pier L. van der Veen naastligger ten oosten Lanen 24 1810 269 17r
VEEN, PIER LAMMERTS Pier Lammerts van der Veen koper tuin, tuinkamer en zomerhuis Achterstraat NZ 1799 265 180v
VEEN, POPPE Poppe van der Veen huurder Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r
VEEN, REINER Reinder van der Veen mr. blauwverver koper huis en tuin Lanen 58 1793 264 78r
VEEN, REINER Reinder van der Veen huurder Lanen 58 1793 264 78r
VEEN, REINER Reinder van der Veen blauwverver koper huis Lanen 64 1804 267 105v
VEEN, TJITSE JENTJES burgervaandrig Tietze Jenties van der Veen Noorderhaven 90 1724 246 210v
VEEN, TJITSE JENTJES burgervaandrig Tietze Jenties van der Veen verkoper (erfgenamen van Hettie Borkes Hoeckstede) Zuiderhaven ZZ 1724 246 211r
VEEN, TJITSE JENTJES burgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen verkoper Voorstraat 81 1724 246 208r
VEEN, TJITSE JENTJES burgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen verkoper Noorderhaven 76 1724 246 209r
VEEN, TJITSE JENTJES burgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen verkoper Noorderhaven 78 1724 246 209r
VEEN, TJITSE JENTJES burgervaandrig Tietze Jentjes van der Veen verkoper Voorstraat 33 1724 246 209v
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen Franekereind 14 1771 257 199r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen verkoper Heiligeweg 70 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen Franekereind 14 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen huurder achter en tuin (p.j.) Rommelhaven 6voor 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen verkoper Rommelhaven 6voor 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen Rommelhaven ZZ 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen eigenaar van en bewoner van de opkamer Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen arbeider verkoper van 2/3 Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen naastligger ten zuiden Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen verkoper Heiligeweg 70 1778 259 90v
VEEN, IETJE G. Ytje G. van der Veen verkoper van 1/3 Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen naastligger ten oosten Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen naastligger ten zuiden Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen verkopers van 1/3 Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Yttie Gerbens van der Veen verkoper Rommelhaven 8 1776 258 261r
VEEN, IETJE GERBENS Yttje Gerbens van der Veen eigenaar van 1/3 Lammert Warndersteeg 1773 258 110v
VEEN, IETJE GERBENS Yttje Gerbens van der Veen koper 1/3 huis en bakkerij Voorstraat 94 1773 258 111r
VENEMA, DOEKE Doeke Veenema verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat OZ 1789 263 166r
VENEMA, DOEKE Doeke Veenema naastligger ten oosten Lanen 38 1790 263 264r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstra mr. bakker naastligger ten zuiden Franekereind 2 1761 255 111r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstra mr. bakker naastligger ten westen Franekereind 2 1761 255 111r
VEENSTRA, OEGE Oege Veenstra naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1782 260 207r
VEENSTRA, R. R. Veenstra koper huis Rozengracht 7west 1810 269 25v
VEENSTRA, R. R. Veenstra naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1810 269 25v
VEENSTRA, R. R. Veenstra naastligger ten noorden Rozengracht 7west 1810 269 25v
VEENSTRA, ROELOF Roelof Veenstra mr. hovenier koper huis en tuin Rozengracht 7oost 1809 268 274v
VEENSTRA, S. S. Veenstra koopman verkoper Kerkpoortstraat 31 1810 268 344v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1783 261 94r
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Lanen 18 1783 261 104v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Kroonsteeg 3 1783 261 104v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
VEER, CHRISTINA de weduwe Christina de Veer naastligger ten oosten Karremanstraat 21 1787 262 223v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Karremanstraat 21 1787 262 223v
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
VEER, CHRISTINA Christina de Veer verkoper Heiligeweg 17 1788 262 261r
VEER, CHRISTINA Christina Iman de Veer koper zomerhuis Zuiderpoort (gebied) 1790 263 261r
VEER, CHRISTINA wijlen Christina J. de Veer Zoutsloot 49 1804 267 50r
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Zoutsloot ZZ 1796 264 340v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Zuiderpoort (gebied) 1796 264 342r
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veer Voorstraat 87 1771 257 184r
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veer Rommelhaven 16 1771 257 184r
VEER, CHRISTINA Christyna Ymans de Veer Voorstraat 87 1765 256 113r
VEER, KORNELIS Cornelis van der Veer naastligger ten zuiden Jekelsteeg 2 1809 268 248r
VEER, KORNELIS Cornelis van der Veer koper huis Schritsen 19 1809 268 249v
VEER, CHRISTINA Cristina de Veer verkoper Havenplein 20 1786 262 133r
VEER, DOEDE Doede van der Veer schipper op Leeuwarden (trekveer-) verkoper Heiligeweg 19 1803 266 254r
VEER, DOEDE Doede van der Veer schipper (trekveer-) verkoper van 1/2 Herenwaltje 9 1804 267 25v
VEER, GEERTJE PETRUS Geertje Petrus van der Veer Brouwersstraat 21 1808 268 49v
VEER, TJITSE JENTJES burgervaandrig Tietze Jenties van der Veer verkoper (erfgenaam van Fettie Bockes Hoekstede) Hofstraat 5 1724 246 211v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes Veerdijk Heiligeweg 21 1765 256 132v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijk, c.m. naastligger ten zuiden Heiligeweg 23 1768 257 74v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijk, c.m. naastligger ten noorden Heiligeweg 23 1768 257 74v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijk verkoper Heiligeweg 23 1768 257 74v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijk Heiligeweg 21 1770 257 148v
TJEERDS, TJEERD Tjeerd Tjeerds Veerdijk mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 23 1774 258 186v
VEERSMA, C. oud burgemeester C. Veersma naastligger ten westen Rommelhaven NZ 1737 249 177v
VEERSMA, KORNELIS oud burgemeester Corneles Veersma verkoper huis Franekereind 1 1758 254 152r
VEERSMA, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Veersma naastligger ten westen Franekereind 3 1738 249 223r
VEERSMA, KORNELIS oud burgemeester Cornelis Veersma naastligger ten zuiden en Noorderhaven 48 1738 249 345v
VEERSMA, KORNELIS het huis de groene Molen van oud burgemeester Cornelis Veersma naastligger ten oosten Noordijs 27 de Groene Molen 1738 249 290v
VELDE, ARJEN JANS Adriaen Jansen van der Velde, c.u. koper huis Achterstraat 1661 238 116v
VELDE, ANTJE Meerderjarige vrijster Antje van der Velde verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
VELDE, ANTJE Meerderjarige vrijster Antje van der Velde verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
VELDE, B. B. ten Velde mr. kleermaker koper huis Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
VELDE, B. B. ten Velde naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
VELDE, BALTHASAR Balster J. ten Velde naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
VELDE, JAN Jan Adriaan van der Velde houwerker koper huis Rapenburg 1689 242 297r
VELDE, JOCHEMKE Jochemke van der Velde Karremanstraat 3 1808 268 120v
VELDE, JOCHEMKE WIEBES Jochemke Wybes van der Velde Bildtstraat 18 1804 267 8v
VELDE, JOCHEMKE Jogchemke van der Velde verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
VELDE, JOCHEMKE Jogchemke van der Velde verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
VELDE, TEUNIS Teunis ten Velde huurder 2e achterste woning (p.j.) Romastraat 1781 260 138r
VELDE, TEUNIS Teunis te Velde huurder Vianen 1786 262 127r
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde kopers Weeshuisstraat 5 1786 262 53r
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde koper Weeshuisstraat 1791 263 290v
VELDE, Trijntje van der Velde, c.u. naastligger ten zuiden Weeshuisstraat 1791 263 290v
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde verkoper Weeshuisstraat NZ 1803 266 193r
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde naastligger ten zuiden Weeshuisstraat NZ 1803 266 193r
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde verkoper Weeshuisstraat NZ 1803 266 193r
VELDE, WIEBE Wybe van der Velde chirurgijn verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
VELDE, WIEBE Wybe van der Velde chirurgijn verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
VELDHUIS, HARMEN Harmen Veldhuis huurder Hofstraat 16 1778 259 109r
VELDHUIS, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Veldhuis naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1764 256 24r
VELDHUIS, MICHIEL Michiel Veldhuis koper huis Molenpad 1 1782 260 231r
VELDHUIS, MICHIEL Michiel Veldhuis verkoper Molenpad 1 1783 261 123r
, JOHANNA meerderjarige ongehuwde dochter Johanna de Velle koper van 1/4 1/4 huis Voorstraat 62 1767 256 250r
, JOHANNA Johanna de Velle Voorstraat 62 1769 257 136r
, WILHELMINA Willemina de Velle winkelierse koper 1/4 huis Voorstraat 62 1764 256 76r
, WILHELMINA Willemyna de Velle winkelierse Voorstraat 62 1767 256 250r
VELLINGA, Vellinga naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1801 266 27r
VELLINGA, D. de stal van D. Vellinga naastligger ten noorden Hondenstraat 5 1789 263 376r
VELLINGA, D. D. Vellinga naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1796 265 1r
VELLINGA, DIRK meerderjarige jongman Dirk Vellinga koper pan- en estrikwerk met toebehoren, woonhuis, knechtenwoning, paardenstal, etc. Rozengracht 17 1768 257 43r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga verkoper Rozengracht 17 1778 259 116v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga koopman Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga solliciteur koper huis Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u. naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u. naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga solliciteur admiraliteit Friesland verkoper van 1/4 Noorderhaven 57west 1785 262 3r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga koopman William Boothstraat 31 1791 263 332v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1796 264 350r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u. naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u. naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga verkoper Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga koper huis Grote Bredeplaats 16 1806 267 209v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1806 267 209v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga verkoper Grote Bredeplaats 16 1806 267 209v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga directeur van het fonds der O & A zeelieden naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1806 267 224v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga directeur van het fonds der O & A zeelieden naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1806 267 224v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga directeur van het fonds der O & A zeelieden verkoper Grote Bredeplaats 16 1806 267 224v
VELLINGA, JAKOMINA REINS Jacomijntje Reins Vellinga Bildtstraat 12 1773 258 86r
VELLINGA, MINNE Menno Vellinga William Boothstraat 6zuid 1797 265 15r
VELSEN, dr. Velsen verkoper 1662 238 141v
VELSEN, KLAAS Claas van Velsen naastligger ten westen Karremanstraat 10 1759 254 230r
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velsen bewoner Noordijs 1 1763 256 15v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velsen mr. bakker verkoper Noordijs 1 1763 256 15v
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsen kandidaat theloog verkoper van 1/12 Noorderhaven 109 1722 246 153r
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsen mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsen mr. bakker Noorderhaven 34 1784 261 172r
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsen mr. bakker Rinnertspijp 8 1784 261 173v
VELSEN, KORNELIS Cornelis van Velsen mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
VELSEN, FRANS ds. Franciscus Velsen , c.u. predikant koper kamer Franekereind 1701 244 126v
VELSEN, GERARDUS Gerardus van Velsen predikant verkoper van 1/6 Noorderhaven 109 1722 246 153r
VELSEN, GERARDUS ds. Gerardus van Velsen predikant Zuiderhaven 75 1754 253 152v
VELSEN, GERARDUS ds. Gerardus van Velsen, c.u. predikant naastligger ten oosten Zuiderhaven 75 1754 253 152v
VELSEN, GERARDUS ds. Gerardus van Velsen, c.u. predikant naastligger ten noorden Zuiderhaven 75 1754 253 152v
VELSEN, GERARDUS eerw. heer Gerardus van Velsen predikant Scheffersplein 25 1762 255 133r
VELSEN, GERARDUS wijlen Gerardus van Velsen predikant (emeritus -) Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
VELSEN, IJSBRAND IJsbrant van Velsen naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1737 249 191v
VELSEN, JAN SIETSES huisman Jan Sytses Velsen Nieuwstraat WZ 1759 254 220v
VELSEN, JAN SIETSES huisman Jan Sytses Velsen Rapenburg ZZ 1766 256 204r
VELSEN, T. de hof van ds. Th. Velsen naastligger ten oosten Weverstraat 1706 244 324r
, GERARDUS Gerardus Velth huurder Lanen 86 1787 262 174v
VELDHUIS, burgemeester Velthuis naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1696 243 225v
VELDHUIS, burgemeester Velthuis naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1696 243 225v
VELDHUIS, wijlen Velthuis Kerkpoortstraat 1708 245 68v
VELDHUIS, Velthuis koopman naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1738 249 356v
VELDHUIS, ANTJE BERENDS meerderjarig vrijster Antje Beernds Velthuis verkoper Nieuweburen NZ 1780 259 281r
VELDHUIS, FOKJE Fockjen Velthuis verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, HARMEN BERENDS Harmen Beerends Velthuis verkoper Romastraat ZZ 1803 266 302r
VELDHUIS, HARMEN BERENDS Harmen Beernds Velthuis naastligger ten oosten Romastraat 2oost 1789 263 160v
VELDHUIS, J. gemeensman J. Velthuis huurder (p.j.) Hofstraat 17 1692 243 17v
VELDHUIS, J. J. Velthuis, c.u. mr. brouwer naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1718 246 9r
VELDHUIS, J. J. Velthuis, c.u. mr. brouwer naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1718 246 9r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis koper provisioneel huis genaamd de Drie Schelvissen Zuiderhaven 23 de Drie Schelvissen 1675 240 26va
VELDHUIS, JAKOB de hof van burgemeester Jacob Velthuis naastligger ten westen Zuiderhaven 14 1695 243 126v
VELDHUIS, JAKOB burgemeester Jacob Velthuis naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1696 243 248v
VELDHUIS, JAKOB oud burgemeester Jacob Velthuis verpachter grond Hofstraat 27 1700 244 87r
VELDHUIS, JAKOB wijlen vroedsman Jacob Velthuis wijnhandelaar Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, JAKOB wijlen vroedsman Jacob Velthuis wijnhandelaar Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacob Velthuis Raadhuissteeg 1702 244 142v
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis mr. brouwer verkoper Achterstraat NZ 1727 246 302r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis mr. brouwer Noordijs 23 1727 246 302v
VELDHUIS, JAKOB IEBELES oud burgemeester Jacob Ibeles Velthuis wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 88west 1699 244 6v
VELDHUIS, JAKOB IEBELES Jacob Ybels Velthuis koper huis en de eigenom van de steeg oostwaarts gelegen Noorderhaven 74 Bremen 1674 240 133r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuis koper plaatsje gebruikt als hoenderhok Raadhuisstraat WZ 1693 243 41r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuis naastligger ten westen Raadhuisstraat WZ 1693 243 41r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuis naastligger ten noorden Raadhuisstraat WZ 1693 243 41r
VELDHUIS, JAKOB oud burgemeester Jacob Yebels Velthuis biersteker verkoper Noorderhaven 108 1698 243 382r
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacobus Velthuis koper door niaar huis Noorderhaven 48 1683 241 249v
VELDHUIS, JAKOB burgemeester Jacobus Velthuis naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1697 243 305r
VELDHUIS, JAKOB burgemeester Jacobus Velthuis naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1697 243 305r
VELDHUIS, JAKOB het hof van burgemeester Jacobus Velthuis naastligger ten westen Zuiderhaven 14 1697 243 314r
VELDHUIS, JAKOB het hof van burgemeester Jacobus Velthuis naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1697 243 315v
VELDHUIS, JAKOB burgemeester de heer Jacobus Velthuis naastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacobus Velthuis Noorderhaven 74 1702 244 143v
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacobus Velthuis Noorderhaven 46 1702 244 144v
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacobus Velthuis Zuiderhaven 6 1702 244 166r
VELDHUIS, JAKOB wijlen burgemeester Jacobus Velthuis Romastraat 6 1705 244 301v
VELDHUIS, JAKOB wijlen burgemeester Jacobus Velthuis Romastraat 6 1705 244 301v
VELDHUIS, JAKOB wijlen Jacobus Velthuis Kerkpoortstraat 1708 245 47v
VELDHUIS, JAKOB Jacobus Velthuis, c.u. koper huis, brouwerij en paardestal Grote Bredeplaats 14 1712 245 175r
VELDHUIS, JAN Jan Velthuis oud bontwever verkoper Zoutsloot 86 1768 257 85r
VELDHUIS, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Velthuis naastligger ten oosten Zoutsloot 86 1768 257 82v
VELDHUIS, MICHIEL Michiel Velthuis huurder Molenpad 1 1784 261 243v
VELDHUIS, RIKSTJE Richtje Velthuis Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, TOBIAS Tobias Velthuis naastligger ten noorden Karremanstraat 1770 257 150v
VELDHUIS, vroedsman Velthuys naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
VELDHUIS, gemeensman Velthuys naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1683 241 235v
VELDHUIS, gemeensman Velthuys naastligger ten westen Noorderhaven 76 1689 242 282v
VELDHUIS, gemeensman Velthuys naastligger ten westen Noorderhaven 78 1689 242 282v
VELDHUIS, BEREND Barent Velthuys koper huis, tuintje en gang Weverstraat ZZ 1736 249 145v
VELDHUIS, BEREND Barent Velthuys naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1736 249 145v
VELDHUIS, HENDRIK Vroedsman Hendrick Velthuys verwandelaar Zuiderpoort (gebied) 1681 241 143r
VELDHUIS, JAKOB Vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1680 241 115r
VELDHUIS, JAKOB Vroedsman Jacob Velthuys, burger aanhandelaar hof met een prieel (p.j.) Zuiderpoort (gebied) 1681 241 143r
VELDHUIS, JAKOB Vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1681 241 144r
VELDHUIS, JAKOB de hof van vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
VELDHUIS, JAKOB Vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1682 241 222v
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten westen Noorderhaven 48 1683 241 249v
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys koper provisioneel huis Voorstraat 7 1680 241 24ra
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys biersteker bewoner Voorstraat 7 1680 241 24ra
VELDHUIS, JAKOB vaandrig Jacob Velthuys koper provisioneel huis Noorderhaven 46 1680 241 24ra
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuys koper provisioneel huis Raadhuissteeg 1 Benthem 1681 241 40va
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten zuiden Noorderhaven 88west 1684 242 26v
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1685 242 82r
VELDHUIS, JAKOB huis genaamd de Beurs Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 80 de Beurs 1687 242 176r
VELDHUIS, JAKOB het huis van gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1687 242 207r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys mr. brouwer naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys mr. brouwer naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
VELDHUIS, JAKOB hof en kamer van vroedsman Jacobus Velthuys naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1694 243 77r
VELDHUIS, JAKOB hof en kamer van vroedsman Jacobus Velthuys naastligger ten westen Romastraat ZZ 1694 243 77r
VELDHUIS, JAKOB Jacobus Velthuys, burger mr. brouwer verkoper Grote Bredeplaats 14 1732 248 145v
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feyke Haeringhs Veltsma koper huis met ernaast een (mandelige) steeg Liemendijk 1695 243 137r
, GRIETJE Grietje Veltsma winkelier Franekereind 25 1729 247 223v
VELSEN, ds. van Velzen naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen naastligger ten westen Karremanstraat 10 1758 254 168r
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen mr. bakker koper huis met bakkerij Noordijs 1 1758 254 171v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen verkoper Zoutsloot 21 1763 255 254v
VELSEN, KLAAS vroedsman Claas van Velzen verkoper Bildtpoort (gebied) 1763 255 255v
VELSEN, KLAAS Claas van Velzen, c.u. Noordijs 1 1763 256 15v
VELSEN, GERARDUS wijlen Gerardus van Velzen predikant (emeritus -) Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
, DOEKE Doeke Venama naastligger ten westen Voorstraat 61 1788 263 40v
VENEMA, D. de erven van D. Venema, c.s. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
VENEMA, DIRK Dirk Venema, burger koper huis Droogstraat 61 1787 262 208v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doecke Wybrens Venema eigenaar van 1/2 (57) Voorstraat 59 1762 255 151v
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doecke Wybrens Venema naastligger ten noorden Voorstraat 59 1762 255 151v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1770 257 149v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten westen Nieuwstraat 34 1772 258 60r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1775 258 223v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema mr. verver en glasmaker koper huis Karremanstraat 5 1778 259 139v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
VENEMA, DOEKELTJE Doeke Venema geniaarde koper van 1/2 Both Apothekerstraat 15zuid 1780 259 288v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema, burger geniaarde koper Droogstraat ZZ 1782 260 207r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema verver en glasmaker kopers Kerkpoortstraat 4 1782 260 233r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema mr. verver en glasmaker koper Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten noorden Karremanstraat 7 1783 261 36v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema, burger koper huis Droogstraat 59 1783 261 45v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten oosten Voorstraat 57 1783 261 80v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten noorden Voorstraat 57 1783 261 80v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema, burger koper 1/3 huis Droogstraat 59 1786 262 75r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten westen Voorstraat 61 1786 262 88r
VENEMA, DOEKE oud burgersergeant Doeke Venema koper huis Lanen 80 1789 263 80v
VENEMA, DOEKE Doeke Venema mr. verwer koper van 1/2 Grote Kerkstraat 46 1789 263 162r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1791 263 344r
VENEMA, DOEKE Doeke Venema naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1797 265 54v
VENEMA, DOEKE de erven van Doeke Venema naastligger ten oosten Lanen ZZ 1802 266 104ar
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venema eigenaar van 1/2 (57) Voorstraat 59 1762 255 156r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venema naastligger ten noorden Voorstraat 59 1762 255 156r
VENEMA, DOEKE WIEBRENS Doeke Wybrens Venema mr. glasmaker koper huis Nieuwstraat 34achter 1772 258 5v
VERBRUGGEN, ANTONIUS Anthoni Verbruggen bontwever verkoper Rapenburg 1774 258 149v
VERBRUGGEN, ANTONIUS Anthony Verbruggen bontwever koper huis Rapenburg ZZ 1768 257 84v
, JAKOB Jacob Verfalje mr. gortmaker Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
, AREND wijlen Arent Verff Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Peters Verhagen, burger koper hoekhuis Voorstraat 2 1653 236 241v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 6 1649 236 96r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen geniaarde koper Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Pyters Verhagen naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
VERHAGEN, JOHANNES de weduwe van Johannes Verhagen koper van 2/3 Bildtstraat OZ 1659 238 10r
VERHAGEN, MARTJEN JOHANNES Martie Johannis Verhagen verkoper van 1/4 Noorderhaven 97 1697 243 271v
VERHEL, JOHANNES Johan Verhel, q.q. verkoper Hofstraat ZZ 1673 240 119r
VERHOEK, Haasje Verhoek, c.u. huurder Achterstraat ZZ 1778 259 111r
VERKERK, AALTJE Aeltie Verkerck Zuiderhaven 56 1643 235 52v
, ANTONIUS Anthoon Verkooye huurder Bargebuurtspoortje WZ 1805 267 130r
, BEREND Beernd Verlaege mr. bontwever verkoper Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
, BEREND Baarnd Verlage bontwever geauthoriseerde administrator en executeur Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
, BEREND Baarnd Verlage bontwever Gardenierstraat 1773 258 116r
, BEREND Beerend Verlage naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
, BEREND Beernd Verlage mr. bontwever verkoper Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 233r
, BEREND Beernd Verlage koper provisioneel huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 5va
, BEREND Beernd Verlage naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
, BEREND Berend Verlage naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
JANS, BEREND Berent Jansen Verlage mr. bontwever verkoper van 1/2 Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, GILLES Gillis Vermeerisch koopman koper van 1/3 onbekend 1695 243 150r
VERMEERS, huis en tuin van Vermeers koopman naastligger ten westen Rapenburg 1688 242 250v
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeers naastligger ten westen Havenplein 20 1686 242 127r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeers naastligger ten noorden Havenplein 20 1686 242 127r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeers koopman koper tuin en prieel Rapenburg ZZ 1687 242 177r
VERMEERS, GILLES het pakhuis van Gillis Vermeers naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1698 243 357r
VERMEERS, Vermeersch koopman naastligger ten noorden Lanen 33 1709 245 77r
VERMEERS, de juffrs Vermeersch naastligger ten noorden Lanen 17 1746 251 158r
VERMEERS, juffrouw Vermeersch naastligger ten oosten Voorstraat 16 1766 256 179r
VERMEERS, stal en wagenhuis van de erven van Juffer Vermeersch naastligger ten noorden Lanen 17achter 1767 256 241r
VERMEERS, de erven van juffrouw Vermeersch naastligger ten oosten Voorstraat 16 1768 257 38v
VERMEERS, de erven van de juffers Vermeersch naastligger ten oosten Voorstraat 16 1769 257 111r
VERMEERS, ANTJE Anna Vermeersch Noorderhaven 113 1731 248 29r
VERMEERS, ANTJE Anna Vermeersch verkoper van 1/5 Zuiderhaven 69 1739 250 58r
VERMEERS, ANTJE Anna Vermeersch verkoper van 1/5 Vijverstraat 11 1739 250 74v
VERMEERS, ANTJE vrouw Anna Vermeersch koper paardenstal met een afdakje Droogstraat 65 1755 253 205r
VERMEERS, ANTJE Anna Vermeersch verkoper van 5/8 Voorstraat 18 1774 258 153v
VERMEERS, LIJSBET meerderjarige juffer en vrijster Elisabeth Vermeersch verkoper van 1/5 Zuiderhaven 69 1739 250 58r
VERMEERS, LIJSBET meerderjarige juffer Elisabeth Vermeersch verkoper van 1/5 Vijverstraat 11 1739 250 74v
VERMEERS, G. de weduwe van G. Vermeersch naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
VERMEERS, G. de weduwe van wijlen G. Vermeersch voormalig bewoner Voorstraat 18 1774 258 153v
VERMEERS, G. de weduwe van G. Vermeersch naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen WZ 1776 259 8v
VERMEERS, G. de erven van dr. G. Vermeersch naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
VERMEERS, G. de erven van dr. G. Vermeersch naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
VERMEERS, Gijsb. Vermeersch, J.U.D. koopman verkoper van 1/5 Vijverstraat 11 1739 250 74v
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbert Vermeersch koopman koper 1/2 van 5 pm 11 einsen 9 roeden land onbekend de Snobbersfenne 1742 250 225r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbert Vermeersch koopman verkoper ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbertus Vermeersch, J.U.D. koopman verkoper van 1/5 Zuiderhaven 69 1739 250 58r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbertus Vermeersch, J.U.D. koopman koper 9 pm kooltjers- en greidland onder jurdisdictie v.d. Stad Harlingen ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
VERMEERS, GIJSBERT Gijsbertus Vermeersch, J.U.D. koopman naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
VERMEERS, GIJSBERT wijlen dr. Gijsbertus Vermeersch Voorstraat 18 1774 258 153v
VERMEERS, GILLES als bewoner Gilles Vermeersch naastligger ten oosten Vijverstraat 9 1699 243 398v
VERMEERS, GILLES Gilles Vermeersch mr. blikslager huurder Noorderhaven 88west 1699 244 6v
VERMEERS, GILLES Gilles Vermeersch koopman koper hof met zomerhuis en een kamer daarachter ten noorden Rapenburg 1701 244 117v
VERMEERS, GILLES hof van Gilles Vermeersch naastligger ten oosten Rapenburg 1701 244 117v
VERMEERS, GILLES Gilles Vermeersch koper hof met bomen, bloemen, planten en zomerhuis Zuiderhaven 6 1714 245 221r
VERMEERS, GILLES het huis van Gilles Vermeersch naastligger ten zuiden Rinnertspijp 10 1716 245 278r
VERMEERS, GILLES Gilles Vermeersch verkoper Zuiderhaven ZZ 1726 246 251v
VERMEERS, GILLES weduwe en zonen v wijlen Gilles Vermeersch naastligger ten westen Zuiderhaven 73 1726 246 263v
VERMEERS, GILLES Gilles Vermeersch blikslager naastligger ten zuiden Rinnertspijp 10 1726 246 294v
VERMEERS, GILLES de weduwe en erven van Gilles Vermeersch naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1728 247 134r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch Noorderhaven NZ 1684 242 27v
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch, burger koopman koper 2 kamers Rapenburg ZZ 1694 243 76r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1694 243 76r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch, burger koper woning Vijverstraat 11 1695 243 152r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1709 245 101v
VERMEERS, GILLES wijlen Gillis Vermeersch koopman Hondenstraat 4 1726 246 260r
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeersch naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1730 247 350r
VERMEERS, GILLES de weduwe en erven van Gillis Vermeersch koopman naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1731 247 391v
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeersch naastligger ten zuiden Vijver 12 1734 248 318r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeersch Zuiderhaven 71a 1734 248 332r
VERMEERS, GILLES wijlen Gillis Vermeersch Zuiderhaven 71a 1734 248 336v
VERMEERS, GILLES de weduwe en de erven van wijlen Gillis Vermeersch naastligger ten oosten Zuiderhaven 71a 1735 249 50r
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeersch naastligger ten oosten Zuiderhaven 71a 1735 249 78v
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeersch naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1737 249 170r
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeersch koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 71a 1738 249 343v
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeersch koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 71a 1738 249 257r
VERMEERS, JANKE meerderjarige juffer en vrijster Janneke Vermeersch verkoper van 1/5 Zuiderhaven 69 1739 250 58r
VERMEERS, JANKE meerderjarige juffer Janneke Vermeersch verkoper van 1/5 Vijverstraat 11 1739 250 74v
VERMEERS, JILLES Jillis Vermeersch naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1724 246 211r
VERMEERS, LIJSBET Lijsbet Vermeersch Zuiderhaven 6 1714 245 221r
VERMEERS, MARIA meerderjarige juffer en vrijster Maria Vermeersch verkoper van 1/5 Zuiderhaven 69 1739 250 58r
VERMEERS, MARIA meerderjarige juffer Maria Vermeersch verkoper van 1/5 Vijverstraat 11 1739 250 74v
VERMEERS, MARIA Maria Vermeersch verkopers van 3/8 Voorstraat 18 1774 258 153v
VERMEERS, ROELOFKE Roeloffke Vermeersch Zuiderhaven 6 1714 245 221r
VERMEULEN, ABRAHAM de weduwe van Abraham Vermeulen huurder Zuiderstraat 22 1775 258 234r
VERMEULEN, ABRAHAM de weduwe van Abraham Vermeulen, en haar dochters voormalig huurder Zuiderstraat 1776 258 251v
VERMEULEN, AGNIETJE Agnietie Vermeulen Noorderhaven 88west 1732 248 4ra
VERMEULEN, BAARTJE Baatje Vermeulen verkoper Schritsen 66 1802 266 172v
VERMEULEN, BAUKJE Baukje Vermeulen Schritsen 66 1786 262 124v
VERMEULEN, LIJSBET JANS Lijsbettie Jans Vermeulen koper van 1/2 2 erven Zuiderhaven 71 1686 242 110v
VERMEULEN, WILHELMINA Willemijntie Vermeulen verkopers Fabrieksstraat 1682 241 227v
VERRUCI, JAN Jan Willem Verruci fiscaal Gardenierstraat 8 1750 252 58v
VERSCHUUR, J. professor J. H. Verschuir Zuiderhaven 39 1771 257 192v
VERSCHUUR, J. professor J. H. Verschuir Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
VERSCHUUR, J. professor J. H. Verschuir Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
, JOHANNES Professor Johannes Henricus Verschuur Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs Vervalje koopman verkoper Lanen 60 1746 251 125r
, JAN Jan Jacob Vervalje gortmaker Schritsen NZ 1726 246 250r
, HARMEN Hermanus Vespasianus, Groningen chirurgijn Hoogstraat 1 1640 234 93r
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet mr. bakker verkoper namens de huiszittende armen Grutterstraat 5 1732 248 129r
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet mr. bakker verkoper en samen met Zuiderhaven ZZ 1732 248 131r
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet mr. bakker verkoper namens de huiszittende armen Vijverstraat NZ 1732 248 132v
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet mr. bakker en koopman verkoper Schritsen 56westac 1744 251 31v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker geniaarde koper van 1/2 Rozengracht 12 1739 250 15r
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker en koopman koper tuin met zomerhuis, fornuis en secreet Schritsen 56westac 1739 250 37v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 16 1742 250 227r
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker Ooievaarstraat 6 1751 252 137v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth Brouwersstraat 18 1763 255 230v
, ROMMERT de weduwe van Rommert de Veth naastligger ten westen Noorderhaven 48 1738 249 345v
, ROMMERT wijlen Rommert de Veth koopman Noorderhaven 46 1739 250 51r
HARMENS, ROMMERT vrijgezel Rommert Harmensen Veth koper huis en wijnkelder Noorderhaven 46 1722 246 133v
, JAKOB de weduwe van Jacobes Vetsens naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1723 246 158v
, JOHANNES Johannes Vetsens secretaris naastligger ten noorden Voorstraat 1 1731 247 375v
JELLES, SIEUWKE Sioucke Jelles Vetsens Lanen 40 1684 242 42r
, het nagelaten huis door wijlen burgemeester Vetsensius naastligger ten zuiden Kruisstraat 8 1677 240 259r
, ANTJE Antie Vetsensius naastligger ten noorden Voorstraat 21 1682 241 214r
, G. G. Vetsensius, c.soc. naastligger ten zuiden Voorstraat 26 1654 236 271r
, ANTJE Antie Vetsentius verkoper Noorderhaven 64 1687 242 172r
JANS, SIEMEN Symen Jansen Vettekeucken koper van 1/3 Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
DOUWES, REIN Rein Douwes Vettervogel, c.u. huurder Bildtstraat 18 1800 265 249v
VETTEVOGEL, AUKJE PIETERS Akke Pieters Vettevogel verkoper Brouwersstraat 21 1808 268 49v
VETTEVOGEL, KLAASKE Claaske Vettevogel kopers Hoogstraat 1 1782 260 204r
VETTEVOGEL, KLAASKE Claaske Vettevogel koper stalling en wagenhuis Droogstraat 63 1785 262 12r
VETTEVOGEL, KLAASKE Claeske Vettevogel naastligger ten oosten Voorstraat 63 1752 253 4r
VETTEVOGEL, D. vroedsman D. W. Vettevogel, c.s. naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1787 262 196r
VETTEVOGEL, D. D. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1788 263 58r
VETTEVOGEL, D. D. W. Vettevogel naastligger ten noorden Bildtstraat 14 1809 268 256r
VETTEVOGEL, DIEUWKE JELLES Dieuke Jelles Vettevogel Noorderhaven 34 1738 249 281v
VETTEVOGEL, DIRKJE JELLES Dirkje Jelles Vettevogel verkopers Noorderhoofd 1 1733 248 225v
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogel koopman koper huis Bildtstraat 12 1773 258 86r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogel naastligger ten westen Bildtstraat 14 1780 259 270v
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogel naastligger ten noorden Bildtstraat 14 1780 259 270v
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogel naastligger ten westen Bildtstraat 14 1781 260 11r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogel naastligger ten noorden Bildtstraat 14 1781 260 11r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogel koopman naastligger ten westen Lanen 91 1782 260 306r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe Vettevogel koopman verkoper Lanen 91 1782 260 306r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe W. Vettevogel koopman verkoper Zoutsloot 94 1803 266 239r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe W. Vettevogel koopman verkoper Zoutsloot 96 1803 266 240v
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe W. Vettevogel koopman verkoper Wortelstraat 15 1803 266 242r
VETTEVOGEL, DOUWE Douwe W. Vettevogel verkoper Bildtstraat 12 1810 269 37v
VETTEVOGEL, DOUWE oud vroedsman Douwe W. Vettevogel verkoper 't Poortje 5 1810 269 39r
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogel mr. chirurgijn koper huis Lanen 45 1728 247 214v
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogel, burger mr. chirurgijn koper huis Lanen 36 1730 247 347r
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogel naastligger ten oosten Lanen 34 1732 248 122r
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogel mr. chirurgijn koper huis Voorstraat 65 1732 248 140r
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogel mr. chirurgijn verkoper Lanen 36 1732 248 169v
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogel, burger mr. chirurgijn verkoper Lanen 45 1732 248 174v
VETTEVOGEL, DOUWE JELLES Douwe Jelles Vettevogel naastligger ten oosten Voorstraat 63 1739 250 55r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytses Vettevogel Lanen 56 1797 265 16v
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytses Vettevogel koopman verkoper Lanen 93 1798 265 68r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytses Vettevogel naastligger ten oosten Zoutsloot 28 1802 266 162r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytses Vettevogel koopman verkoper van 3/4 Zoutsloot 28 1802 266 162r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogel verkoper Ooievaarsteeg 1797 265 18r
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogel koopman Voorstraat 19 1797 265 21v
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogel koopman Lanen 47 1797 265 28v
VETTEVOGEL, DOUWE WIETSES Douwe Wytzes Vettevogel koopman verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1798 265 100r
VETTEVOGEL, DIEUWKE JELLES Duike Jelles Vettevogel Noorderhaven 33 1733 248 209v
VETTEVOGEL, DIEUWKE JELLES Duke Jelles Vettevogel verkopers Lanen 15 1733 248 205r
VETTEVOGEL, HENDRIK Hendrik Vettevogel, c.u. banketbakker huurder (p.j.) Noorderhaven 87 1802 266 92v
VETTEVOGEL, HENDRIK Hendrik J. Vettevogel mr. banketbakker Brouwersstraat 21 1808 268 49v
VETTEVOGEL, HENDRIK Hendrik J. Vettevogel banketbakker koper huis Nieuwstraat 19 1810 269 48r
VETTEVOGEL, J. J. Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1779 259 228v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten westen Kerkpad 22 1808 268 71r
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 10 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten westen Kerkpad 22 1809 268 245v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1810 269 30r
VETTEVOGEL, JAKOB Jacobus Vettevogel mr. zilversmid huurder Voorstraat 63 1807 267 331v
VETTEVOGEL, JAN Jan Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1773 258 87r
VETTEVOGEL, JAN Jan Vettevogel koopman naastligger ten zuiden Bildtstraat 6 1784 261 207v
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten oosten Vianen 1787 262 228r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten westen Noorderhaven 89 1790 263 198r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman en winkelier koper kamer, weefwinkel en behoorlijke zolder Weverstraat 13 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten westen Weverstraat 13 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman en winkelier koper kamer, weefwinkel en genoegzame zolder Weverstraat 11 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten oosten Weverstraat 11 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten westen Weverstraat 11 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten noorden Weverstraat 11 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman en winkelier koper kamer, weefwinkel en genoegzame zolder Weverstraat 5 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten zuiden Weverstraat 5 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten noorden Weverstraat 5 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman en winkelier koper kamer, weefwinkel en behoorlijke zolder Weverstraat 7 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten zuiden Weverstraat 7 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman en winkelier koper voorhuis of ondervertrek, kamer daarboven en daarboven een zolder Weverstraat 9 het Staltje 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten oosten Weverstraat 9 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten noorden Weverstraat 9 1791 263 360r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman en winkelier koper huis Herenwaltje 17 1791 263 364r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman koper huis Lanen 78 het Kartouw 1792 264 59r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman koper door niaar huis Voorstraat 43 1792 264 71r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1793 264 148r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1794 264 226r
VETTEVOGEL, JAN Jan Vettevogel koopman koper huis Zuiderhaven 83 1796 264 311r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman naastligger ten zuiden Franekereind 40 1798 265 106r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel koopman naastligger ten westen Lanen 80 1803 266 190r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1805 267 131r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten oosten Weverstraat 3 1808 268 36v
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten zuiden Franekereind 40 1808 268 145r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 63 1809 268 272r
VETTEVOGEL, JAN Jan W. Vettevogel verkoper Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS huis gekocht door Jan Pieters Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 91 1731 248 48r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pieters Vettevogel koper huis Lanen 89 1731 248 49r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pieters Vettevogel, burger verkoper van 1/2 Lanen 89 1739 250 36r
VETTEVOGEL, JAN PIETERS Jan Pytters Vettevogel naastligger ten noorden 't Poortje 7 1747 251 166v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper door niaar huis Zoutsloot 41 1767 256 236r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koper van 1/2 Brouwersstraat 13 1768 257 38r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis, woning en weefwinkel, bij en aan elkaar Vianen 1786 262 125v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper 3 woonkamers en weefwinkels, bij en aan elkaar Vianen 1786 262 127r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten oosten Vianen 1786 262 127r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman naastligger ten noorden Vianen 1786 262 127r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis en bakkerij Schritsen 11 1787 262 171r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper woning Bargebuurt 16 1796 264 325r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytses Vettevogel koopman koper huis Fabrieksstraat WZ 1796 264 327v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten zuiden Bildtstraat 6 1770 257 157r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper stal, wagenhuis en zomerhuis Weverstraat 1782 260 294v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten oosten Fabrieksstraat 28 1782 260 296r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten noorden Fabrieksstraat 26 1786 262 121v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Noorderhaven 87 1789 263 67r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman geniaarde koper Fabrieksstraat WZ 1789 263 69v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES de geniaarde Jan Wytzes Vettevogel, c.s. naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1789 263 98v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman geniaarde koper Voorstraat 19 1789 263 125v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis en weefwinkel Anjelierstraat 1 1793 264 138r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel naastligger ten noorden Brouwersstraat 23 1798 265 111r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Ooievaarsteeg OZ 1799 265 172r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Ooievaarsteeg OZ 1799 265 173r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Oosterbolwerk WZ 1799 265 174r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman koper huis Zoutsloot 21 1799 265 204r
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman verkoper Noorderhaven 87 1802 266 92v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES Jan Wytzes Vettevogel koopman verkoper Anjelierstraat NZ 1803 266 199v
VETTEVOGEL, JAN WIETSES de administrator over kinderen van Jan Wytzes Vettevogel koopman Voorstraat 33 1805 267 183v
VETTEVOGEL, JELLE Jelle Vettevogel naastligger ten westen Zoutsloot 1652 236 199r
VETTEVOGEL, JELLE PIETERS de erven van Jelle Pieters Vettevogel naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1665 239 25r
VETTEVOGEL, JELLE PIETERS Jelle Pyters Vettevogel naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1642 235 31v
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes W. Vettevogel, c.u. huurder Simon Stijlstraat 7 1778 259 138v
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes W. Vettevogel , c.u. huurder Simon Stijlstraat 7 1779 259 163r
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes Vettevogel koopman naastligger ten westen Lanen 91 1782 260 306r
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes Vettevogel koopman verkopers Lanen 91 1782 260 306r
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes W. Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 5 1792 264 10r
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 5 1799 265 166r
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes W. Vettevogel naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
VETTEVOGEL, JOHANNES Johannes W. Vettevogel mr. wolkammer koper huis 't Poortje 5 1810 269 39r
VETTEVOGEL, JOHANNES WIETSES Johannes Wytses Vettevogel mr. wolkammer verkoper Lanen 93 1798 265 68r
VETTEVOGEL, KLAASKE Klaaske Vettevogel verkoper Voorstraat 65 1782 260 277r
VETTEVOGEL, KLAASKE DOUWES ongehuwde dochter Klaaske Douwes Vettevogel verkoper Lanen 15 1752 252 192v
VETTEVOGEL, P. P. Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1779 259 228v
VETTEVOGEL, P. P. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1788 263 58r
VETTEVOGEL, PIETER Pieter Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1773 258 87r
VETTEVOGEL, PIETER Pieter Vettevogel naastligger ten oosten Brouwersstraat 17 1781 260 65v
VETTEVOGEL, PIETER Pieter Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 17 1781 260 65v
VETTEVOGEL, PIETER Pieter Vettevogel naastligger ten oosten Brouwersstraat 19 1781 260 160r
VETTEVOGEL, PIETER Pieter Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19 1781 260 160r
VETTEVOGEL, PIETER Pieter Vettevogel naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1785 261 296r
VETTEVOGEL, PIETER Pieter W. Vettevogel naastligger ten westen Noorderhaven 89 1791 263 345r
VETTEVOGEL, PIETER Pieter W. Vettevogel naastligger ten westen Both Apothekerstraat 18 1807 268 1r
VETTEVOGEL, PIETER vader Pieter W. Vettevogel mr. wolkammer Brouwersstraat 21 1808 268 49v
VETTEVOGEL, PIETER DOUWES Pieter Douwes Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1782 260 213v
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Vettevogel naastligger ten oosten Brouwersstraat 19 1793 264 155r
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19 1793 264 155r
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Vettevogel naastligger ten oosten Brouwersstraat 19 1797 265 11v
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES Pieter Wytzes Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19 1797 265 11v
VETTEVOGEL, PIETER WIETSES Pytter Wytses Vettevogel koper van 1/2 huis en hof Brouwersstraat 13 1768 257 38r
VETTEVOGEL, REIN DOUWES Rein Douwes Vettevogel, c.u. huurder (p.j.) Bildtstraat 18 1796 264 338v
VETTEVOGEL, W. de erven van W. Vettevogel naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1783 261 37v
VETTEVOGEL, W. W. Vettevogel naastligger ten oosten Voorstraat 24 1808 268 126r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytse Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 59 1759 254 232v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytse Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 5 1761 255 108v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytse Vettevogel naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytse Vettevogel naastligger ten westen Kerkpad 20 1796 264 305v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytse Vettevogel koopman koper Zuiderhaven 83 1796 264 311r
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jans Vettevogel mr. wolkammer Lanen 30 1755 253 234v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jansen Vettevogel naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jansen Vettevogel naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 15achter 1748 251 222v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jansen Vettevogel mr. wolkammer verkoper Kleine Bredeplaats 15twee_a 1748 251 223v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Jansen Vettevogel mr. wolkammer koper huis Brouwersstraat 21 1756 254 42v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytse Janz Vettevogel mr. wolkammer koper huis Lanen 57 1758 254 169v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel naastligger ten noorden Heiligeweg NZ 1756 254 31v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel naastligger ten zuiden 't Poortje 3 1781 260 15v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel naastligger ten noorden Heiligeweg 3 1782 260 222r
VETTEVOGEL, WIETSE de erven van Wytze Vettevogel naastligger ten noorden 't Poortje 7 1790 263 222r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 21achter 1795 264 249r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 22 1795 264 271v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur en koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1797 265 60v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur verkoper Hoogstraat 30 1801 265 306r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur verkoper Hoogstraat 33 1801 265 307r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur Noorderhaven 98 1801 265 308r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur verkoper Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel procureur verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel notaris Voorstraat 26 1807 267 341v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel notaris Voorstraat 26 1807 267 341v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel notaris Voorstraat 24 1807 267 346r
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel notaris koper tuin, zomerhuis, en woonhuisje of weefwinkel Molenpad 16 1809 268 242v
VETTEVOGEL, WIETSE Wytze Vettevogel notaris koper tuin, zomerhuis, en woonhuisje of weefwinkel Molenpad 14 1809 268 242v
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytze Jans Vettevogel naastligger ten noorden Lanen 86 1771 257 222r
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytze Jans Vettevogel procureur postulant en koopman naastligger ten noorden is ook verkoper Voorstraat 24 1796 264 316r
VETTEVOGEL, WIETSE JANS Wytze Jans Vettevogel procureur postulant en koopman verkoper Voorstraat 24 1796 264 316r
WIETSES, JAN Jan Wytzes Vettevoogel naastligger ten oosten Zoutsloot 39 1771 257 220v
WIETSES, JAN Jan Wytzes Vettevoogel naastligger ten oosten Zoutsloot 39 1774 258 189v
JANS, WIETSE Wytse Jansen Vettevoogel mr. wolkammer koper woning of kamer Kleine Bredeplaats 15twee_a 1748 251 212r
, Oud burgemeester Vetzenius naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6west 1671 240 64v
, JELLE Gellius Vetzenius procureur postulant verkoper Grote Kerkstraat 41 1658 237 160r
, JELLE Gellius Vetzenius verkoper Grote Kerkstraat 41 1658 237 160v
, JELLE Gellius Vetzenius verkoper Grote Kerkstraat 41 1658 237 162v
, JELLE oud burgemeester Gellius Vetzenius naastligger ten zuiden Voorstraat 26achter 1672 240 85v
, de weduwe van Vetzens rentmr. naastligger ten westen Hoogstraat 25 1674 240 152r
, ANTJE Antje Vetzens Noorderhaven 64 1664 238 209v
KORNELIS, JELLE Jelle Cornelis Vetzens verkoper van 1/3 Noordijs 8 1654 236 273r
, G. oud burgemeester G. Vetzensius koper 1/2 huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 33 1665 239 4ra
, oud burgemeester Gelius Vetzensius koper Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
, JELLE Gellius Vetzensius geniaarde koper Lombardstraat 1654 236 267r
, JELLE burgemeester Gellius Vetzensius koper huis Zuiderhaven 13 de Pauwesteert 1659 238 4v
, JELLE burgemeester Gellius Vetzensius, c.s. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1660 238 51v
, JELLE oud burgemeester Gellius Vetzensius koper van 1/2 huis genaamd de Blauwe Pott, met tuintje, loods en plaats Lanen 45 de Blauwe Pott 1663 238 178r
, JELLE oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Lanen 21 1665 239 15v
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius, c.soc. naastligger ten westen Lanen 1672 240 93r
, JELLE de erven van het huis van oud burgemeester Gellius Vetzensius, c.soc. naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1674 240 133r
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Rozengracht 13 1673 240 17va
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1675 240 20va
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Lanen 54 1675 240 21va
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Lanen NZ 1675 240 21va
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Grote Kerkstraat 33 1675 240 21va
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Voorstraat 31 1675 240 21va
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper van 2/3 Hondenstraat NZ 1675 240 21va
, Gellus Vetzensius procureur postlant verkoper Weverstraat NZ 1652 236 217v
, JELLE de weduwe van Jelle Vetzensius rentmeester naastligger ten westen Hoogstraat 17 1665 239 30v
, T. T. Vetzensius koper provisioneel Noorderhaven 61 1665 239 2va
, T. T. Vetzensius koper provisioneel Noorderhaven 59 1665 239 2va
, G. oud burgemeester G. Vetzentio verkoper Voorstraat 89 1665 239 16r
, JELLE burgemeester Gellius Vetzentius naastligger ten westen Hofstraat NZ 1660 238 42v
VIDELIUS, H. huis gekocht door H. Videlius naastligger ten noorden Voorstraat 81 1766 256 190r
VIDELIUS, H. wijlen H. Videlius rentmeester (stads-) Voorstraat 81 1774 258 162v
VIDELIUS, H. wijlen H. Videlius rentmeester (stads-) Voorstraat 79 1774 258 162v
VIDELIUS, HARMEN Harmanus Videlius mr. zilversmid Lanen NZ 1743 251 3r
VIDELIUS, HARMEN Harmanus Videlius naastligger ten westen Voorstraat 83 1753 253 118r
VIDELIUS, HARMEN Harmanus Videlius naastligger ten zuiden Voorstraat 83achter 1766 256 186v
VIDELIUS, HARMEN Hermanus Videlius stadsrentmeester koper huis Voorstraat 83achter 1766 256 186v
, Viedelius rentmeester (stads-) naastligger ten oosten Voorstraat 81 1749 251 256v
, HARMEN Harmanus Viedelius rentmeester (stads-) koper door niaar 1/2 huis Voorstraat 81 1749 251 256v
, HARMEN Harmanus Viedelius rentmeester naastligger ten oosten Voorstraat 75 1755 253 240v
VIERSEN, heer Viersen verkoper Noorderhaven 100 1659 237 197r
VIERSEN, dr. van Viersen verkoper Noorderhaven 40 1659 237 197v
VIERSEN, het land van de heer Viersen naastligger ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
VIERSEN, de hovinge van de heer Viersen naastligger ten oosten Hofstraat 18 1662 238 137r
VIERSEN, de heer Viersen naastligger ten zuiden 1662 238 141v
VIERSEN, van Viersen ((Alle Friezen: Dyuwerke van Viersen)) Zuiderhaven ZZ 1669 238 27va
VIERSEN, de heer Viersen naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
VIERSEN, AALTJE Aeltie van Viersen verkoper ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
VIERSEN, AALTJE Alida van Viersen verkoper Noorderhaven 62 1710 245 102v
VIERSEN, Assuereus van Viersen, c.u. verkoper Vijverstraat NZ 1657 237 113r
VIERSEN, ASSUERUS Assuerus van Viersen secr. der gedeputeerden in Friesland koper 2/9 van de Grote Lijnbaan Rozengracht 42 1659 237 203v
VIERSEN, ASSUERUS Assuerus van Viersen koper 2/9 van de Grote Lijnbaan Rozengracht 42 1659 237 204r
VIERSEN, ASSUERUS de heer Assuerus van Viersen Rozengracht 42 1667 239 102v
VIERSEN, BERNOU juffrouw Bennu van Viersen Noordijs 19 1672 240 86v
VIERSEN, BRUIN de heer Bruno van Viersen, voor zich kapitein van een compagnie infanterie verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 14 1675 240 201r
VIERSEN, CATHARINA Catarine van Viersen Noorderhaven 62 1710 245 102v
VIERSEN, KLAARTJE Clara van Viersen Noorderhaven 62 1710 245 102v
VIERSEN, de heer Ghijsbartus van Viersen secretaris der Gedeputeerde Staten verkoper van 1/2 Rozengracht 42 1667 239 102v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1657 237 132r
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris te Harlingen dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Franekereind 25 1659 237 194v
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersen naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersen naastligger ten westen Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND secretaris dr. IJsbrandus van Viersen verkoper Noorderhaven 66 1659 237 195r
VIERSEN, IJSBRAND IJsbrandus van Viersen naastligger ten oosten Noorderhaven 98 1659 237 195v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de prov. rekenkamer Noorderhaven 34 1659 238 7r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de prov.rekenkamer Hofstraat 1659 238 7v
VIERSEN, IJSBRAND de heer IJsbrandus van Viersen secretaris Hofstraat 20 1660 238 27v
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen advocaat Hof van Friesland, secretaris prov. rekenkamer koper bouwland ca. 4 pm ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris naastligger ten westen Hofstraat 1660 238 48v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de provinciale rekenkamer Voorstraat 38 1660 238 50r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de rekenkamer naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de rekenkamer naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris van de rekenkamer verkoper ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris van de rekenkamer verkoper Noorderhaven 74 1660 238 68r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, n.u. naastligger ten noorden Voorstraat 19 1661 238 83r
VIERSEN, IJSBRAND dr. IJsbrandus van Viersen, c.u. secretaris van de rekenkamer verkoper noordoost van Harlingen 1661 238 94v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de prov. rekenkamer naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1662 238 136v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de prov. rekenkamer naastligger ten westen Noorderhaven 66 1662 238 136v
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris van de prov. rekenkamer Voorstraat 25 1662 238 150r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen, nomine uxoris secretaris van de rekenkamer verkoper Hofstraat ZZ 1663 238 176r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. IJsbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer Noorderhaven 64 1664 238 209v
VIERSEN, IJSBRAND het land van de heer IJsbrandus van Viersen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
VIERSEN, IJSBRAND IJsbrandus van Viersen kapitein te voet Noorderhaven 62 1710 245 102v
VIERSEN, IJSBRAND de heer Isbrandt van Viersen 1672 240 80r
VIERSEN, IJSBRAND pensionaris van Leeuwarden en Harlingen Isbrandus van Viersen secretaris provinciale rekenkamer verkoper Rozengracht 42 1659 237 204r
VIERSEN, IJSBRAND de heer dr. Isbrandus van Viersen voormalig eigenaar ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
VIERSEN, IJSBRAND de kinderen van de heer Isbrandus Viersen verpachter grond onbekend 1673 240 128r
VIERSEN, JOCHEM Jochum van Viersen Noordijs 19 1672 240 86v
VIERSEN, LUCRETIA Lucretia van Viersen verkoper Rapenburg 1701 244 117v
VIERSEN, LUCRETIA Lucretia van Viersen Heiligeweg 7 1708 245 43v
VIERSEN, LUCRETIA Lucretia van Viersen eigenaar van 1/3, en van 1/16 van 2/3 Heiligeweg 7 1708 245 43v
VIERSEN, LUCRETIA wijlen Lucretia van Viersen Heiligeweg 7 1724 246 207v
VIERSEN, FILIPPUS Philippus van Viersen raad ordinaris Hof van Friesland onbekend 1737 249 167r
VIERSEN, REMMERT Regerend burgemeester te Sloten Rembertus van Viersen verkoper ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
VIERSEN, UILKJE de erven van juffrouw Uilckien van Viersen verkoper Lanen 38 1668 239 153v
VIERSEN, UILKJE de erven van juffrouw Uilckien van Viersen verkoper Schritsen NZ 1668 239 154r
VIERSEN, UILKJE juffrouw Uilkjen van Viersen Noordijs 19 1672 240 86v
, IJSBRAND secretaris Isbrandus van Viersen [staat: Fiersen] secretaris provinciale rekenkamer verkoper Voorstraat 19 1659 237 196v
VIERSEN, Vlekien van Vierssen 1658 237 173ar
, Vijselaar, c.s. kapitein naastligger ten zuiden Noorderhaven 34 1669 239 190r
, de hof van Vijselaar kapitein naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1675 240 196r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaar Herenwaltje 17 1701 244 105r
JANS, JAN Jan Jansen Vijselaar, c.u. kapitein ter zee koper huis, brouwerij, mouterij, loods en een lege plaats Rozengracht 19 1666 239 55v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselaar naastligger ten oosten Rozengracht 19 1666 239 55v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselaar kapitein bij de Admiraliteit koper 1/30 windmolen genaamd de Kerkpoortsmolen Kerkpoortstraat de Kerkpoortsmolen 1675 240 205v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselaar, c.u. kapitein bij de Admiraliteit koper huis Rozengracht 19 1676 240 214v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselaar, c.u. kapitein bij de Admiraliteit naastligger ten oosten Rozengracht 19 1676 240 214v
JANS, JAN Jan Jansen Vijselaar, c.u. kapitein bij de Admiraliteit naastligger ten noorden Rozengracht 19 1676 240 214v
, Vijselaer kapitein naastligger ten zuiden Hofstraat 18 1681 241 126v
, Vijselaer kapitein naastligger ten oosten Rozengracht 19 1681 241 133r
, Vijselaer kapitein naastligger ten noorden Rozengracht 19 1681 241 133r
, Vijselaer kapitein verkoper Rozengracht 19 1681 241 133r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaer Wasbleek 1684 242 17r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaer Kerkpoortstraat 1684 242 18r
, KORNELISKE Cornelia Vijselaer Nieuwstraat 1684 242 18v
, EVA Eva Vijselaer Wasbleek 1684 242 17r
, EVA Eva Vijselaer Kerkpoortstraat 1684 242 18r
, EVA Eva Vijselaer Nieuwstraat 1684 242 18v
, EVERT Evert Vijselaer Nieuwstraat 1684 242 18v
, GEERT Geert Vijselaer Wasbleek 1684 242 17r
, GEERT Geert Vijselaer Kerkpoortstraat 1684 242 18r
, HARMEN Harmen Vijselaer mr. zilversmid verkoper Wasbleek 1684 242 17r
, HARMEN Harmen Vijselaer mr. zilversmid verkoper Kerkpoortstraat 1684 242 18r
, HARMEN Harmen Vijselaer mr. zilversmid verkoper Nieuwstraat 1684 242 18v
, Jacomijna Vijselaer verkoper Nieuwstraat 1684 242 18v
, JAKOMINA Jacomijne Vijselaer verkoper Wasbleek 1684 242 17r
, JAKOMINA Jacomijne Vijselaer verkoper Kerkpoortstraat 1684 242 18r
JANS, JAN de hof van Jan Jansen Vijselaer naastligger ten zuiden Rozengracht 22 1672 240 90r
JANS, JAN Jan Jansen Vijselaer kapitein bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 18 1681 241 141v
, Vijselar kapitein naastligger ten westen Rozengracht 40 1664 238 227r
, de hof van Vijselar kapitein naastligger ten zuiden Rozengracht ZZ 1668 239 26ra
, JAN Jan Vijseler kapitein naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1668 239 127v
, JAN huis en mouterij van Jan Vijseler kapitein naastligger ten zuiden Rozenstraat 1 1669 239 187v
JANS, JAN Jan Jansen Vijseler kapitein bij de Admiraliteit naastligger ten oosten Rozengracht 19 1668 239 173v
JANS, JAN Jan Jansen Vijseler kapitein bij de Admiraliteit naastligger ten noorden Rozengracht 19 1668 239 173v
JANS, JAN Jan Jansen Vijseler kapitein bij de Admiraliteit verkoper Rozengracht 19 1668 239 173v
JANS, JAN Jan Jansen Vijseler, burger kapitein ter zee koper 3 kamers Wasbleek 1671 240 45v
, JOHANNES Johannes A. Vikerman opzichter huurder (p.j.) Lanen 42 1798 265 72r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinck hovenier koper woning met een weefwinkel Liemendijk NZ 1750 252 94v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vinck, c.u. hovenier naastligger ten westen Liemendijk NZ 1750 252 94v
FINK, ANTONIUS Anthony Vinck hovenier koper woning Liemendijk NZ 1750 252 93r
FINK, ANTONIUS Anthony Vinck, c.u. hovenier naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1750 252 93r
FINK, AREND HANSES Arent Hansen Vinck, burger lichtervoerder verkoper Achterstraat ZZ 1699 243 400r
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vinck koopman last en procuratiehouder Noorderhaven 107 1796 264 320v
, de erven van de weduwe van Vinckelbos kapitein naastligger ten westen Zoutsloot 65 1687 242 215r
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Vinckelbos schipper op Amsterdam (veer-) verkoper Zoutsloot 61 1723 246 163r
, JAN de weduwe van Jan Vinckelbos kapitein naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
, JAN de weduwe van Jan Vinckelbos kapitein naastligger ten westen Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
JANS, JAN Jan Jansen Vinckelbos verkoper van 4/7 Grote Bredeplaats 29 1698 243 390v
, de weduwe van Vinckelbosch kapitein naastligger ten zuiden Liemendijk OZ 1680 241 77v
, de weduwe van Vinckelbosch kapitein naastligger ten westen Zoutsloot 65 1680 241 85v
, de erven van wijlen Vinckelbosch kapitein naastligger ten westen Karremanstraat 16 1682 241 203v
, de erven van wijlen Vinckelbosch kapitein naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
PIETERS, JAN de erven van Jan Pytters Vinckelbosch kapitein naastligger ten westen Karremanstraat 16 1684 242 40r
FINK, A. A. Vink naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1763 255 222v
FINK, AREND HANSES Aernt Hansen Vink, burger stuurman verkoper Achterstraat ZZ 1699 243 400r
FINK, ANTJE Anna Vink verkoper Scheerstraat 9 1784 261 204r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper hof en zomerhuis Hofstraat ZZ 1748 251 211r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1748 251 211r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink, burger verkoper Both Apothekerstraat 11 1758 254 130r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten westen Voorstraat 11west 1760 255 1r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1761 255 114r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink koper huis Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink, burger hovenier koper huis Zuidersteeg 1762 255 170v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper huis Scheerstraat 9 1762 255 174v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten noorden Rozengracht 15 1763 255 184r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper Kerkpoortstraat OZ 1763 255 188v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten noorden Rozengracht 15 1763 255 210v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink, burger hovenier verkoper Voorstraat 9 1763 255 229v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper 2 woningen Spijkerboor (gebied) 1763 255 237r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten westen* Zuiderhaven 35 1763 255 250v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper woning en bleekveld Bildtpoort (gebied) 1763 255 255v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper huis Noorderhaven 66 1764 256 88v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper woning Bargebuurt 1765 256 97r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink, c.s. naastligger ten noorden Bargebuurt 1765 256 109v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 116r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper huis Bargebuurt 9 1765 256 124v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier verkoper Anjelierstraat 18 1766 256 197r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier koper 1/2 huis Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten zuiden Liemendijk 1766 256 217r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten noorden Bargebuurt OZ 1767 256 259v
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink naastligger ten westen Liemendijk NZ 1765 256 264r
FINK, ANTONIUS Anthoni Vink hovenier verkoper Noorderhaven 66 1767 257 11r
FINK, ANTONIUS de erven van Anthoni Vink naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
FINK, ANTONIUS de erven van Anthoni Vink naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
FINK, ANTONIUS Anthonie Vink hovenier koper huis Zuiderhaven 33 1759 254 200r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink hovenier koper huis met weefwinkel voor drie getouwen Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink hovenier koper 1/2 huis Rozengracht 19 1751 252 150v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink hovenier koper huis met plaatske en bleekveld Spijkerboor (gebied) 1758 254 125v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink koper huis en grote hof Nieuweburen 25 Pasveer 1759 254 183r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten westen Nieuweburen 27 1759 254 233v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten westen* Zuiderhaven 35 1760 255 25v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink koper huis Voorstraat 9 1760 255 31v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1760 255 41r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink hovenier koper huis en tuintje Schritsen 1 1761 255 63r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1761 255 78v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1762 255 131r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink eigenaar van 1/3 Zuiderhaven ZZ 1762 255 140r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink bijker en hovenier verkoper van 1/3 Zuiderhaven ZZ 1762 255 157v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink hovenier verkoper Rozenstraat OZ 1762 255 165r
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten westen Rozengracht 13 1763 255 218v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten noorden Rozengracht 13 1763 255 218v
FINK, ANTONIUS Anthony Vink naastligger ten westen Karremanstraat 8 1764 256 37v
FINK, ANTONIUS de erven van Anthony Vink naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
FINK, ANTJE Antje Vink Nieuweburen 25 1779 259 159r
FINK, ANTJE Antje Vink Noorderhaven 101 1779 259 199r
FINK, ANTJE Antje Vink Nieuweburen 25 1780 259 298v
FINK, ANTJE Antje Vink verkoper Schritsen 1 1781 260 26v
FINK, ANTJE Antje Vink verkoper Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r
FINK, ANTJE Antje Vink verkoper Bildtstraat 3 1784 261 135r
FINK, ANTJE wijlen Antje Vink Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
FINK, ANTJE wijlen Antje Vink Noorderhaven 101 1790 263 182v
FINK, ANTJE wijlen Antje Vink Droogstraat NZ 1790 263 182v
FINK, ANTJE wijlen Antje Vink Liemendijk 1790 263 185r
FINK, ANTJE ANTONIUS Antje Anthonis Vink verkoper Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
FINK, ANTJE ANTONIUS Antje Anthony Vink verkoper Spijkerboor (gebied) 1780 259 289v
FINK, ANTONIUS Antoni Vink scheepsslaper en hovenier koper huis, tuin en 2 zomerhuisjes Hofstraat 16 1734 248 353r
FINK, ANTONIUS Antoni Vink, burger scheepsbewaarder koper 2 hoven met huizen of woningen aan de einden Rozengracht NZ 1740 250 141r
FINK, ANTONIUS Antoni Vink, burger scheepsbewaarder naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1740 250 141r
FINK, ANTONIUS Antoni Vink naastligger ten westen Rozengracht NZ 1741 250 169v
FINK, ANTONIUS de cementmakerij gekocht door Antoni Vink naastligger ten westen Rozengracht 17 1746 251 135v
FINK, ANTONIUS Antoni Vink guardenier koper cementmakerij, huis met een bleekveld of tuintje ten westen Hofstraat 16 1746 251 138r
FINK, ANTONIUS Antoni Vink naastligger ten westen Hofstraat 16 1746 251 138r
FINK, ANTONIUS Antoni Vink hovenier koper huis en tuintje Both Apothekerstraat 11 1753 253 102r
FINK, ANTONIUS Antoni Vink hovenier koper Zuiderhaven 18 1761 255 53r
FINK, ANTONIUS Antoni Vink naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1765 256 143v
FINK, ANTONIUS Antony Vink, burger hovenier koper woning William Boothstraat 1 1752 252 186v
FINK, ANTONIUS Antony Vink, burger hovenier koper Romastraat ZZ 1752 252 191r
FINK, ANTONIUS Antony Vink hovenier verkoper Romastraat ZZ 1752 252 213r
FINK, ANTONIUS Antony Vink naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ 1753 253 63r
FINK, ANTONIUS Antony Vink naastligger ten westen Rozengracht 17 1754 253 135v
FINK, ANTONIUS Antony Vink koopman koper huis Bildtstraat 3 1755 253 201r
FINK, ANTONIUS de woning gekocht door Antony Vink naastligger ten westen Schritsen 3 1760 255 17r
FINK, AUKJE Aukje Vink Schritsen 7 1810 269 102r
FINK, HANS ARENDS Hans Anes Vink schipper naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1707 245 25r
FINK, JAN Jan Vink Both Apothekerstraat OZ 1666 239 60r
FINK, M. burgemeester M. Vink verkoper van 3/6 Kerkpoortstraat OZ 1789 263 166r
FINK, M. M. Vink naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1799 265 179v
FINK, M. M. Vink naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1799 265 179v
FINK, M. oud burgemeester M. Vink verkoper van 1/2 Weeshuisstraat NZ 1802 266 50v
FINK, M. de heer M. Vink naastligger ten westen Hofstraat 19 1803 266 188v
FINK, M. M. Vink naastligger ten noorden Karremanstraat 23 1803 266 210v
FINK, M. de heer M. Vink naastligger ten westen Rozengracht 21 1803 266 275r
FINK, M. M. Vink naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1804 267 56r
FINK, MINNE burgemeester Menne Vink verkoper Kruisstraat NZ 1788 262 276av
FINK, MINNE Menno Vink koopman koper huis en koemelkerij Moriaanstraat ZZ 1783 261 27r
FINK, MINNE Menno Vink naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1784 261 147r
FINK, MINNE burgemeester en vroedschap Menno Vink koper 1/2 pakhuis en erf Rozengracht 13 1789 263 81v
FINK, MINNE Menno Vink naastligger ten westen Rozengracht 13 1789 263 81v
FINK, MINNE Menno Vink naastligger ten noorden Rozengracht 13 1789 263 81v
FINK, MINNE burgemeester Menno Vink Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
FINK, MINNE burgemeester Menno Vink verkoper Noorderhaven 101 1790 263 182v
FINK, MINNE burgemeester Menno Vink verkoper Droogstraat NZ 1790 263 182v
FINK, MINNE burgemeester Menno Vink Liemendijk 1790 263 185r
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vink koper huis Hofstraat 19 1791 263 310v
FINK, MINNE Menno Vink verkoper Hofstraat 19 1791 263 310v
FINK, MINNE burgemeester Menno Vink koper huis Anjelierstraat 18 1791 263 351r
FINK, MINNE burgemeester Menno Vink Weverstraat 14 1789 263 375r
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vink Kerkpoortstraat NZ 1791 263 380r
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vink koper huis Lanen 21achter 1794 264 171v
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vink koper huis Bildtpoort (gebied) 1794 264 199v
FINK, MINNE oud burgemeester Menno Vink koper 1/4 huis Noorderhaven 114 1795 264 238r
FINK, MINNE Menno Vink, burger koopman verkoper Lanen 21achter 1795 264 249r
FINK, MINNE Heer Menno Vink koper Franekerpoort (gebied) 1797 265 60v
FINK, MINNE Menno Vink koopman naastligger ten oosten Rozengracht 7 1802 266 130r
FINK, MINNE lid gemeentebestuur Menno Vink verkoper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
FINK, MINNE Menno Vink koopman koper stalling Rozenstraat 3 1809 268 209r
FINK, MINKE MINNES Minke Minnes Vink kopers Heiligeweg 6 1799 265 153r
FINK, MINNE Minne Vink koopman Grote Kerkstraat 24 1780 259 240r
FINK, MINNE Minne Vink koopman Kerkpoortstraat 39 1780 259 241v
FINK, MINNE Minne Vink koopman Bargebuurt 14 1780 259 242v
FINK, MINNE Minne Vink koopman Wortelstraat 15 1780 259 243v
FINK, MINNE Minne Vink koopman Heiligeweg 17 1780 259 245r
FINK, MINNE Minne Vink koopman Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
FINK, MINNE Minne Vink koopman Heiligeweg 21 1780 259 248r
FINK, MINNE Minne Vink koopman Voorstraat 89 1780 259 256r
FINK, MINNE Minne Vink koopman koper 1/2 woning Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
FINK, MINNE Minne Vink eigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten noorden William Boothstraat 1 1782 260 177v
FINK, MINNE Minne Vink koopman koper Rommelhaven 1 1783 261 31v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink koopman koper huis Karremanstraat 1784 261 170r
FINK, MINNE Minne Vink huistimmerman koper tuin en zomerhuis Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten noorden Nieuwstraat 22 1784 261 241v
FINK, MINNE Minne Vink koper van 1/3 huis Romastraat ZZ 1784 261 254r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink naastligger ten oosten Rozengracht 7 1785 261 263r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper Zuiderhaven 33 1785 262 36r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink curator Vianen 1786 262 125v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink curator Vianen 1786 262 127r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink naastligger ten westen Rapenburg NZ 1786 262 132r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper Rapenburg NZ 1786 262 132r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink curator Droogstraat 61 1787 262 208v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink koper woning en weefwinkel Rapenburg NZ 1787 262 222v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink curator Rapenburg NZ 1787 262 222v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink koper huis Karremanstraat 21 1787 262 223v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink curator Vianen 1787 262 228r
FINK, MINNE burgemeester Minne Vink naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1789 263 72v
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten oosten Anjelierstraat 16 1796 264 345r
FINK, MINNE Minne Vink koopman verkoper Kerkpoortstraat 26 1798 265 95v
FINK, MINNE Minne Vink Rozengracht 1797 265 313r
FINK, MINNE Minne Vink Rozengracht 1797 265 313r
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten noorden Lombardstraat 1804 267 46r
FINK, MINNE Minne Vink koopman koper huis en tuintje Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
FINK, MINNE Minne Vink mede-gerechtslid verkoper Moriaanstraat ZZ 1805 267 126r
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5 1806 267 204r
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten westen Rozengracht 17 1808 268 106r
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten westen Rozengracht 21 1808 268 106r
FINK, MINNE Minne Vink naastligger ten westen Rozenstraat 2 1808 268 106r
FINK, MINKE Minne Vink naastligger ten zuiden Anjelierstraat 34 1810 269 19v
FINK, MINNE vroedsman Minno Vink verkoper Rozenstraat 3 1783 261 127v
FINK, MINNE oud burgemeester Minno Vink koper kamer en weefwinkel Rapenburg NZ 1794 264 185r
FINK, MINNE Minno Vink koopman verkoper Rozenstraat 3 1798 265 83r
FINK, MINNE Minno Vink naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1803 266 214r
FINK, MINNE Mede gerechtslid Minno Vink verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1805 267 141r
FINK, MINNE Minno Vink verkoper Rozenstraat 3 1810 268 357v
FINK, Mino Vink naastligger ten oosten Rozengracht 7oost 1809 268 274v
FINK, SIENE Syno Vink huurder Kleine Kerkstraat 10 1805 267 176r
, KORNELIS Cornelis Vinkebos naastligger ten westen Karremanstraat 20 1722 246 151r
JANS, ANTJE Antje Jans Vinkelbos Zoutsloot 67 1755 253 238v
JANS, ANTJE Antje Jans Vinkelbos Zoutsloot 61 1755 253 239v
, KORNELIS Cornelis Vinkelbos naastligger ten westen Karremanstraat 18 1714 245 226v
, KORNELIS Cornelis Vinkelbos naastligger ten westen Karremanstraat 20 1714 245 229v
, KORNELIS Cornelis Vinkelbos naastligger ten oosten Zoutsloot 59 1718 246 23r
, KORNELIS Cornelis Vinkelbos naastligger ten zuiden Noorderhaven 31achter 1722 246 148v
, KORNELIS de weduwe van Cornelis Vinkelbos schipper naastligger ten westen Noorderhaven 33 1733 248 209v
JANS, KORNELIS Cornelis Jansen Vinkelbos naastligger ten zuiden Noorderhaven 31achter 1720 246 80v
KORNELIS, LIJSBET Elisabet Cornelis Vinkelbos Bildtstraat 21 1737 249 215r
, JAN Jan Vinkelbos commandeur bij de Admiraliteit koper huis, loods en plaats en nog een kamer ten noorden Zoutsloot 67 1667 239 78v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbert Cornelis Vinkelbos Bildtstraat 21 1742 250 216v
, KORNELIS Cornelis Vinkelbosch naastligger ten westen Noorderhaven 33 1730 247 367r
, KORNELIS wijlen Cornelis Vinkelbosch schipper Noorderhaven 31 1736 249 129v
PIETERS, JAN Jan Pieters Vinkelbosch, c.u. kapitein Admiraliteit koper 3/4 huis Zoutsloot 61 1676 240 226r
, JAN de weduwe en de erven van Jan Viro verkoper Voorstraat ZZ 1654 236 254r
, JAN de weduwe en erven van Jan Viro pasteibakker verkoper Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Vischer naastligger ten oosten Liemendijk 1660 238 26r
VISSER, HEIN FRANSES vaandrig Hein Fransen Vischer koper hof met bomen, planten en allerhande bloemen (koper en verkoper zijn broers) Weverstraat 1667 239 111r
, KORNELISKE Cornelia Viselaer dochter van de verkoper Kerkpoortstraat 1683 241 67va
, KORNELISKE Cornelia Viselaer onbekend 1699 244 9r
, EVA wijlen Eva Viselaer dochter van de bestevader Kerkpoortstraat 1683 241 67va
, EVERT wijlen Evert Viselaer zoon van de bestevader Kerkpoortstraat 1683 241 67va
, HARMEN Harmen Viselaer zoon van de verkoper Kerkpoortstraat 1683 241 67va
, JAN Jan Viselaer kapitein verkoper Kerkpoortstraat 1682 241 233r
, JAN Jan Viselaer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1683 241 67va
JANS, JAN Jan Jansen Viselaer kapitein naastligger ten westen Rozengracht NZ 1676 240 35ra
JANS, JAN Jan Jansen Viselaer kapitein Rinnertspijp 10 1678 241 17v
JANS, JAN Jan Jansen Viselaer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1682 241 233r
JANS, JAN Jan Jansen Viselaer kapitein verkoper en vader en wettige voorstander over Kerkpoortstraat 1683 241 67va
JANS, JAN Jan Jansen Viselaer kapitein bestevader en voorstander over de kinderen van wijlen zijn zoon Kerkpoortstraat 1683 241 67va
, Viseler kapitein naastligger ten zuiden Rozenstraat 1 1667 239 90r
JANS, JAN Jan Jansen Viseler, c.u. koper 1/2 achterhuis Noorderhaven 34achter 1668 239 162r
VISKER, DIRK Dirck Visker verkoper Rozenstraat WZ 1660 238 21r
VISKER, DIRK de andere kamer van Dirck Visker naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1660 238 31v
VISKER, DIRK Dirck Visker verkoper Rozenstraat WZ 1660 238 31v
, ANTJE Anna Johcchums Vissaan verkoper Franekereind 36 1750 252 84r
, ANTJE Anna Johgchums Vissaan verkoper Franekereind 40 1750 252 83r
JOCHEMS, ANTJE Anna Jochums Vissaen Franekereind 40 1728 247 129r
VISSER, gemeensman Visscher naastligger ten oosten Liemendijk 1666 239 63r
VISSER, als huurder dr. Visscher naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1731 247 371v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Visscher verkoper Rozengracht 14 1674 240 139v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Visscher verkoper Noorderhaven 44 1674 240 164v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Visscher verkoper Zuiderhaven 77oost 1675 240 168v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckjen Fransen Visscher koper huis en hof met bomen en planten daarachter Rozengracht 14 1670 240 22r
VISSER, BAUKJE FRANSES Baukien Fransen Visscher koper huis Noorderhaven 44 1665 239 5v
VISSER, KAREL PAULUS Caerl Pouwels Visscher naastligger ten westen Schritsen 64 1644 235 133r
VISSER, KAREL de erven van Carel Visscher naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1680 241 78v
VISSER, KLAAS Claas Visscher naastligger ten westen Vioolsteeg 1665 239 9v
VISSER, KLAAS Claas Visscher naastligger ten westen Rommelhaven 10 1666 239 50v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, burger koper hovinge Weverstraat 1659 237 217r
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, burger c.u. koper nieuw huis en mouterij Noordijs 7 1662 238 119v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, burger koopman koper huis en plaats of achteruit Havenplein 10 1664 238 203r
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, c.u. verpachter grond Noordijs 7 1664 238 213v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher verkoper Noordijs 7 1664 238 213v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher, burger koper huis, loods, plaats en bierkelder Noorderhaven 66 de Oude Haan 1665 239 1v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher naastligger ten noorden Rommelhaven 6achter 1666 239 39v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher naastligger ten oosten Rommelhaven 4 1669 239 203v
VISSER, KLAAS de erven van Claes Visscher naastligger ten oosten Noorderhaven 20 1679 241 38r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscher verkoper Weverstraat 1667 239 111r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscher, burger koper hof met bomen, planten en prieel Wasbleek 1668 239 171v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscher verkoper Noorderhaven 34 1669 239 190r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscher verkoper Bildtpoort (gebied) 1673 240 116v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visscher, burger geniaarde koper Noorderhaven 44 1674 240 164v
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Franssen Visscher koper huis Bildtstraat 17 1662 238 138r
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Visscher, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 1659 237 206v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Visscher verkoper Rozengracht 14 1670 240 22r
VISSER, DIRK FRANSES de kamers van Dirk Fransen Visscher naastligger ten zuiden Rozenstraat 2 1660 238 29r
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher, c.u. koper lege plaats of schoenmakersperk Raamstraat 5 1663 238 175r
VISSER, DIRK FRANSES mede gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1663 238 175r
VISSER, DIRK FRANSES mede gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher naastligger ten westen Raamstraat 5 1663 238 175r
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirk Fransen Visscher koper huis, loods en plaats en een hof ten zuiden met bomen, planten en prieel Rozengracht 14 1666 239 58v
VISSER, DIRK FRANSES vroedsman Dirk Fransen Visscher naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1669 239 214r
VISSER, DIRK FRANSES oud vroedsman Dirk Fransen Visscher verkoper Schritsen 50achter 1670 240 4r
VISSER, DIRK FRANSES vroedsman Dirk Fransen Visscher verkoper Voorstraat 31 1670 240 20v
VISSER, HARMEN wijlen Harmen Visscher Weverstraat 1 1771 257 240v
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscher verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 187r
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscher verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscher Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v
VISSER, HEIN FRANSES Hein Fransen Visscher verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 189r
VISSER, HEIN FRANSES vaandrig Hein Fransen Visscher koper 9/10 huis genaamd de Acht Pelsen Bildtpoort (gebied) de Acht Pelsen 1664 238 222r
VISSER, HEIN FRANSES Hein Franses Visscher vorig bewoner Grote Bredeplaats 19 1680 241 90v
VISSER, HEIN FRANSES wijlen Heyn Franses Visscher, burger verkoper Grote Bredeplaats 19 1680 241 90v
, KLAAS Claes Visschers naastligger ten westen Molenpad ZZ 1683 241 68ra
VISSER, de weduwe van Visser naastligger ten zuiden Scheffersplein 7 1808 268 33v
VISSER, B. B. Visser gebruiker Zuiderhaven 71 1804 267 45r
VISSER, B. de heer B. Visser, en zoon naastligger ten oosten Noorderhaven 15 1804 267 63v
VISSER, B. de heer B. Visser, en zoon naastligger ten westen Noorderhaven 15 1804 267 63v
VISSER, BEREND JANS Baarnd Jans Visser schipper (groot-) Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
VISSER, BEREND JANS Baarnd Jans Visser Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper mijn en huis Noorderhaven 17 het Groot Wanschapen of Noachs Ark 1784 261 165v
VISSER, BEREND Barend Visser koper van 1/2 Noorderhaven 23 1786 262 71r
VISSER, BEREND Barend I. Visser, c.u. koopman huurder Noorderhaven 41 1787 262 159r
VISSER, BEREND Barend Visser, c.u. koopman huurder (p.j.) Noorderhaven 41 1787 262 187r
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper huis, voormaals bakkerij Noorderhaven 12 1789 263 169r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman naastligger ten oosten onbekend 1790 263 200r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1791 263 300v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1791 263 322v
VISSER, BEREND Barend Visser koper huis Noorderhaven 17 het Wanschapen 1792 264 26v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 17 1792 264 26v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Hoogstraat 17 1792 264 37r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Hoogstraat 15 1792 264 37r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Droogstraat 20 1792 264 37r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper woning Achterstraat 1792 264 39v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper huis Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper lijnbaan, teerhuis, hennepschuur en knechtswoning Franekerpoort (gebied) 1792 264 67r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1793 264 101r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1793 264 101r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper huis met twee houtschuren Noorderhaven 35 1797 265 63r
VISSER, BEREND Barend Visser koper huis Noorderhaven 33 1798 265 73v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1798 265 73v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1799 265 125r
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper Noorderhaven 33 1799 265 125r
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koopman koper huizen Zuiderhaven 34 1801 265 290v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman Kleine Bredeplaats 25 1801 266 20r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1801 266 33v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koopman koper huis Noorderhaven 13 1802 266 94v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1803 267 5r
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper Noorderhaven 15 1804 267 63v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koopman koper plek ledige grond Zuiderstraat 14 1805 267 134v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon naastligger ten zuiden Zuiderstraat 14 1805 267 134v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 31 1806 267 188r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1806 267 188r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Zuiderstraat 12 1806 267 192r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1806 267 192r
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koper door niaar huis en tuin Zuiderhaven 36west 1806 267 239v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1806 267 239v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koper pan- en estrikwerk etc. Zoutsloot ZZ 1807 267 303v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten zuiden Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten zuiden Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
VISSER, BEREND de heer Barend Visser, en zoon naastligger ten oosten Noorderhaven 11 1809 268 203r
VISSER, KLAAS FRANSES Claes Fransen Visser apotheker koper 1/2 huis, loods en plaats Rozengracht 40 1659 237 180v
VISSER, KLAAS FRANSES wijlen Claes Fransen Visser Wasbleek 1687 242 169r
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visser schipper (schuit-) koper huis Zuiderhaven 4 1783 261 88r
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visser schipper (schuit-) koper Noorderhaven 24 1784 261 200r
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visser naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1786 262 81r
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visser naastligger ten noorden Weeshuisstraat NZ 1786 262 109v
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visser schipper (schuit-) verkoper Zuiderhaven 4 1793 264 79v
VISSER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Visser oud schipper (schuit-) verkopert Noorderhaven 24 1794 264 186r
VISSER, FAAS PIETERS Faas Pyters Visser lijnslager verkoper Bildtstraat 17 1760 255 33r
VISSER, GRIETJE Grietje Visser, c.s. huurder Weverstraat 14 1810 269 75v
VISSER, HARMEN Harmen Visser naastligger ten westen Weverstraat 3 1768 257 73r
VISSER, HARMEN JANS Harmen Jansen Visser mr. bontwever koper huis Weverstraat 1 1752 252 226r
VISSER, JAN Jan Visser, c.u. huurder Bildtstraat OZ 1787 262 216r
VISSER, JAN stadstamboer Jan Visser naastligger ten oosten Weeshuisstraat 1791 263 290v
VISSER, JAN Jan Visser, c.u. huurder Lanen 91 1799 265 205r
VISSER, JAN Jan Visser, c.s. naastligger ten oosten Weeshuisstraat NZ 1803 266 193r
VISSER, JAN Jan F. Visser koopman koper huis Franekereind 17 1805 267 108r
VISSER, JAN Jan F. Visser koopman huurder (p.j.) Franekereind 17 1805 267 108r
VISSER, JAN Jan Visser koopman verkoper Havenplein 26 1806 267 252r
VISSER, JAN Jan Visser naastligger ten westen Franekereind 19 1809 268 298v
VISSER, JAN FOKKES Jan Fokkes Visser naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1784 261 207v
VISSER, JOHANNES Johannes Visser koopman koper woning Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
VISSER, JOHANNES Johannes Visser naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r
VISSER, PIETER wijlen Pieter Visser mr. kompasmaker Rommelhaven 12 1781 260 125r
VISSER, PIETER wijlen Pieter Visser mr. kompasmaker Rommelhaven 18voor 1781 260 127r
VISSER, PIETER FASES Pyter Faases Visser Bildtstraat 17 1760 255 33r
VISSER, SIEBE Sybe Visser koper huis Noordijs 6 1794 264 193v
VISSER, SIEBE Sybe Visser publicq notaris verkoper Noordijs WZ 1797 265 30r
VISSER, SIEBE Sybe Visser notaris verkoper Bildtstraat 23 1800 265 220v
VISSER, SIEBE Sybe Visser notaris verkoper Droogstraat 37 1800 265 223r
VISSER, SIEBE Sybe Visser notaris Noorderhaven 76 1800 265 224r
VISSER, SIEBE wijlen Sybe Visser notaris Grote Bredeplaats 22 1802 266 96v
VISSER, SIEBE wijlen Sybe Visser Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
VISSER, IEGE FOKKES luitenant Yege Fokkes Visser, burger mr. ijzersmid koper huis ((voor de twee percelen in deze akte)) Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r
VISSER, IEGE FOKKES luitenant Yege Fokkes Visser, burger mr. ijzersmid koper huis ((voor de twee percelen in deze akte)) Sint Jacobstraat 9 1787 262 186r
VISSER, IEGE Yge Visser koper huis, herberg, stal en wagenhuis Hoogstraat 51 het Wapen van Harlingen 1799 265 148r
VISSER, IEGE Yge Visser koper huis, herberg, stal en wagenhuis Hoogstraat 53 het Wapen van Harlingen 1799 265 148r
VISSER, IEGE Yge Visser naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
VISSER, IEGE Yge Visser kastelein verkoper Hoogstraat 51 1810 269 42v
VISSER, IEGE Yge Visser kastelein verkoper Hoogstraat 53 1810 269 42v
VISSER, Yger Visser kastelein huurder ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
, BEREND Barend Vissser naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman Noorderhaven 79 1751 252 154r
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman Droogstraat 27 1751 252 154r
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman Noorderhaven 83 1751 252 154r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Ceimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1760 254 260r
VLASBLOEM, HENDRIK sr. Hendrick Vlasbloem, q.q. brouwer koper huis, stalling en plaats met put en gemak Zuiderstraat ZZ de Stad Bolsward 1652 236 213v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS wijlen Hendrik Rienx Vlasbloem verkoper Brouwersstraat 25 1702 244 148v
VLASBLOEM, KEIMPE Keimpe D. Vlasbloem naastligger ten westen Noorderhaven 62 1772 258 20v
VLASBLOEM, KEIMPE de erven van Keimpe Vlasbloem naastligger ten noorden Droogstraat 61 1785 261 277r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1756 254 24r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten westen Noorderhaven 62 1771 257 222v
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten noorden Voorstraat 17 1775 258 211v
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES de erven van Keimpe Douwes Vlasbloem naastligger ten oosten Vijverstraat 20 1792 264 25r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keympe Douwes Vlasbloem, nom. liberorum naastligger ten westen Droogstraat 59 1768 257 72r
VLASBLOEM, KEIMPE DOUWES Keympe Douwes Vlasbloem, nom. liberorum naastligger ten noorden Droogstraat 59 1768 257 72r
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem koper 2 huizen Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem koper 2 huizen Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem verkoper Vijverstraat ZZ 1805 267 158r
VLASBLOEM, SIETSKE Sytske Vlasbloem Zoutsloot ZZ 1801 265 284v
VLASBLOEM, SIETSKE Sytske Vlasbloem verkoper van 1/2 Franekereind 29west 1801 266 18r
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sytske Keimpes Vlasbloem naastligger ten westen Noorderhaven 62 1790 263 250r
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sytske Keimpes Vlasbloem naastligger ten westen Noorderhaven 62 1793 264 92v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 4 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE Zydske Vlasbloem verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
, K. K. D. Vlasblom naastligger ten westen Noorderhaven 62 1780 259 269v
, KEIMPE Keimpe D. Vlasblom naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1781 260 157r
, de hovinge van Lijntien Vlasblom naastligger ten zuiden Snakkerburen (gebied) 1650 236 121r
KEIMPES, SIETSKE Zytske Keimpes Vlasblom kopers Voorstraat 17 1799 265 193v
, KEIMPE de erven van Keimpe Vlasbom naastligger ten zuiden Karremanstraat 25 1788 263 13r
VLASMAN, GEERTJE MARTENS Geertje Martens Vlasman verkoper Franekereind 40 1728 247 129r
VLASMAN, SIEBOUT ANDRIES Sybout Andries Vlasman Noorderhaven 52 1720 246 75r
, WILLEM William Vlek naastligger ten westen Havenplein 18a 1808 268 38r
, J. J. van der Vleugel naastligger ten noorden Voorstraat 75 1798 265 92v
, JAN Jan van der Vleugel, c.s. naastligger ten westen Voorstraat 79 1795 264 261v
, JAN Jan van der Vleugel mr. kleermaker verkoper Sint Jacobstraat 11 1807 267 307v
, JAN Jan van de Vleugel eigenaar Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
VLIE, KLAAS Claas van 't Vlie huurder Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
VLIE, HARMEN JANS vroedsman Harmen Jansen van Vlie naastligger ten westen Noordijs 4 1679 241 6ra
VLIE, HARMEN JANS vroedsman Harmen Jansen van 't Vlie naastligger ten westen Noordijs 4 1693 243 54r
VLIE, HARMEN JANS vroedsman Harmen Jansen van 't Vlie naastligger ten noorden Noordijs 4 1693 243 54r
VLIE, HARMEN JANS Harmen Jansen van 't Vlie naastligger ten westen Noordijs 4 1710 245 111r
VLIE, HARMEN JANS Harmen Jansen van het Vlie, c.u. koper huis Bildtstraat 22 1720 246 63r
VLIE, HARMEN JANS oud hopman Harmen Jansen van 't Vlie mr. glasmaker verkoper van 2/3 Lanen 93 1740 250 90r
VLIE, J. J. van 't Vlie naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1793 264 74v
VLIE, JAN vroedsman Jan van 't Vlie naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1785 261 311v
VLIE, JAN vroedsman Jan van 't Vlie naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1791 263 325v
VLIE, JAN vroedsman Jan van 't Vlie koper pakhuis Droogstraat ZZ 1793 264 76v
VLIE, JAN vroedsman Jan van 't Vlie koper door niaar huis Bildtstraat 24 1793 264 93v
VLIE, JAN Jan van 't Vlie naastligger ten westen Bildtstraat 24 1793 264 93v
VLIE, JAN Jan van 't Vlie naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1793 264 93v
VLIE, JAN Jan van 't Vlie mr. verver en glasmaker naastligger ten westen Bildtstraat 24 1800 265 219v
VLIE, JAN Jan van 't Vlie mr. verver en glasmaker naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1800 265 219v
VLIE, JAN Jan van 't Vlie mr. verver en glasmaker verkoper Bildtstraat 24 1800 265 219v
VLIE, JAN wijlen Jan van 't Vlie verver en glasmaker Bildtstraat 22 1801 265 298v
VLIE, JAN HARMENS Burgervaandrig Jan Harmen van 't Vlie voogd en man over zijn huisvrouw Noorderhaven 11 1685 242 103v
VLIE, JAN HARMENS vaandrig Jan Harmens van 't Vlie, burger koper kamer Rommelhaven 26 1696 243 224v
VLIE, JAN HARMENS vaandrig Jan Harmens van 't Vlie, burger naastligger ten noorden Rommelhaven 26 1696 243 224v
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmens van Vlie Hoogstraat 10 1697 243 275r
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie Rommelhaven NZ 1697 243 297r
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie Hoogstraat ZZ 1697 243 300r
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie verkoper Schoolsteeg 1705 244 309r
VLIE, JAN HARMENS het plaetske van Jan Harmens van 't Vlie naastligger ten noorden Rommelhaven 26 1714 245 210v
VLIE, JAN HARMENS Jan Harmens van 't Vlie verkoper Rommelhaven 26 1714 245 210v
SIETSES, SIKKE Sikko Sytzes van Vlieland naastligger ten westen Kruisstraat 6 1665 239 32r
, KLAAS de weduwe van Claas Vlielander huurder Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
JELLES, WOBBE Wobbe Jelles van Vlielandt naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1682 241 210v
VLIET, ANNE JAKOBS Anne Jacobs Vliet, burger schipper (wijd-) verkoper van 1/5 Hoogstraat 19 1682 241 54va
VLIET, ANNE JAKOBS wijlen Anne Jacobs Vliet schipper (wijd-) Havenplein ZZ 1684 242 56r
VLIET, DIRK Dirk W. van Vliet naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
VLIET, DIRK JANS Dirk Jans van der Vliet mr. bakker verkoper Bildtstraat 18 1764 256 89v
VLIET, DIRK JANS Dirk Jansen Vliet mr. bakker verkoper van 1/2 Zoutsloot 57 1761 255 93v
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wiebes Vliet naastligger ten westen Grote Kerkstraat 39 1801 265 297v
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes Vliet mr. bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes van Vliet naastligger ten westen Grote Kerkstraat 39 1789 263 376r
VLIET, DIRK WIEBES Dirk Wybes Vliet naastligger ten westen Grote Kerkstraat 39 1805 267 152v
VLIET, HARMEN burgerhopman Harmen van 't Vliet, c.s. naastligger ten zuiden Lanen 91 1731 248 48r
VLIET, HARMEN oud hopman Harmen van Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1745 251 105v
VLIET, HARMEN oud hopman Harmen van Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1745 251 3va
VLIET, HARMEN oud hopman Harmen van Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 81 1745 251 3va
VLIET, HARMEN oud hopman Harmen van Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1745 251 5ra
VLIET, HARMEN hopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1751 252 115v
VLIET, HARMEN hopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1751 252 126v
VLIET, HARMEN hopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1751 252 129r
VLIET, HARMEN hopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1751 252 154r
VLIET, HARMEN oud burgerhopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1763 255 238r
VLIET, HARMEN oud burgerhopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 81 1763 255 238r
VLIET, J. vroedsman J. van 't Vliet naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1790 263 255r
VLIET, JAN DIRKS de erven van Jan Dirks Vliet naastligger ten noorden Bildtstraat 20 1750 252 55v
VLIET, MARTEN Marten van Vliet koper huis Noorderhaven 9 1808 268 84r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes Vliet mr. bakker huurder Rommelhaven 28 1784 261 143r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vliet koper huis Noorderhaven 3 1804 267 51v
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vliet brugman Kettingbrug verkoper Noorderhaven 3 1808 268 83r
VLIET, MARTEN WIEBES Marten Wybes van Vliet naastligger ten westen Noorderhaven 11 1809 268 203r
VLIET, PIETER ALEFS Pieter Alephs Vliet, burger mr. timmerman koper huis Bildtstraat 21 1737 249 215r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet, burger mr. bakker koper huis Bildtstraat 20 1750 252 55v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper Kleine Kerkstraat 7 1750 252 100v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker koper 1/2 huis Lanen 2 1759 254 193v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper Lanen 2 1759 254 231v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks van der Vliet mr. bakker Romastraat 13 1761 255 75r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper Bildtstraat 20 1762 255 122r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 37 de Pelikaan 1766 256 155v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1769 257 100r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
, Vliethoorn naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1728 247 216v
, de hof van de heer Vliethoorn naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1731 248 59r
, FREERK Frederik Vliethoorn koper huis en tuin Zuiderhaven 44 1728 247 197v
, FREERK Frederik Vliethoorn naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1728 247 200r
, FREERK drossaard van Waalwijk Frederik Vliethoorn verwandelaar huis en wal Zuiderhaven ZZ 1735 249 55v
, FREERK drossaard van Waalwijk Frederik Vliethoorn aanhandelaar huis en wal Zuiderhaven 29 1735 249 55v
, FREERK Fredrik Vliethoorn drossaard van de Heerlijkheid Waalwijk Zuiderhaven 29 1736 249 111v
, JAKOB Jacob Vluks huurder huis (p.j.) Hoogstraat 15 1782 260 297v
, JAKOB Jacobus Vluks huurder Hofstraat 21 1808 268 176r
, EGBERT Eybert Jacobs [staat: Jansen] Vlyet, burger schipper (wijd-) verkoper Grote Ossenmarkt 19 1679 241 47v
JANS, Marij Jan Vlys naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9 1615 229 266r
FEUGEN, ARJAANTJE juffrouw Adriana Cornelia Voegen William Boothstraat 5 1754 253 169r
FEUGEN, ARJAANTJE juffrouw Adriana Cornelia Voegen Scheffersplein OZ 1754 253 169r
FEUGEN, ARJAANTJE Adriana Cornelia Voegen William Boothstraat 5 1757 254 111r
VOET, MARIA HENDRIKS Marijke Hendriks Voet verkoper Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r
VOET, MARIA Marijke Voets koemelker Heiligeweg 38 1807 267 327v
VOET, MARIA Marijke Voets Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
VOET, SJOUKJE HENDRIKS Sjoukje Hendriks Voets kopers Noorderhaven 88west 1782 260 246r
VOGELSANG, AUKE Auke Vogelsang schipper koper huis Grote Ossenmarkt 19 1804 267 21r
VOGELSANG, AUKE Auke Vogelsang schipper verkoper Kleine Bredeplaats 4 1804 267 40r
VOGELSANG, AUKE SWIERS Auke Swerus Vogelsang, c.u. huurder vorhuis en voorkamer (p.j.) Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
VOGELSANG, J. J. H. Vogelsang verkoper Kerkpoortstraat 5achter 1805 267 147r
VOGELSANG, JAN Jan Hendrik Vogelsang naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5 1795 264 288r
VOGELSANG, JAN Jan Hendrik Vogelsang naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5 1798 265 90r
VOGELSANG, JAN Jan Vogelsang koopman koper huis Hoogstraat 2 1803 266 253r
VOGELSANG, JAN Jan Vogelsang verkoper Rommelhaven 18voor 1803 266 307r
VOGELSANG, JAN Jan Vogelsang verkoper Hoogstraat 2 1804 267 99v
VOGELSANG, AUKE Auke Vogelzang schipper koper huis Kleine Bredeplaats 4 1799 265 154r
VOGELSANG, DOMINICUS Dominicus Vogelzang huurder (p.j.) Nieuwstraat 19 1804 267 82r
VOGELSANG, HENDRIK Hendrik Vogelzang koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 233r
VOGELSANG, JAN Jan Hendrik Vogelzang naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5 1782 260 232r
VOGELSANG, JAN Jan Vogelzang koper huis Rommelhaven 18voor 1801 265 287r
VOGELSANG, JAN JANS Jan Jansen Vogelzang, burger klompenmaker koper huis Bargebuurt 15 1760 254 251v
VOGELSANG, MEINERT JANS Meindert Jans Vogelzang koper woning Sint Odolphisteeg 13 1792 264 15r
, JAN wijlen Jan Hein Volbrink Nieuwstraat 1795 264 290v
, JAN wijlen Jan Hein Volbrink Kerkpoortstraat 23 1795 264 292v
, JAN Jan A. Volbrink, c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 7 1803 266 194v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks Volbrink, burger koper huis Hofstraat 41 1799 265 165r
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks Volbrink verkoper Hofstraat 41 1802 266 83v
HENDRIKS, JOHANNES Johannes Hendriks Volbrink, c.u. eerder eigenaar Hofstraat 41 1802 266 91v
WOMELIUS, THEODORUS Ds. Theodorus Vomelius predikant Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
WOMELIUS, THEODORUS Ds. Theodorus Vomelius predikant Voorstraat 69 1701 244 89r
WOMELIUS, THEODORUS ds. Theodorus Vomelius predikant Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
WOMELIUS, ds. Theodory Vomelius predikant Sint Jacobstraat WZ 1709 245 95r
, DIRK luitenant Dirck Vonck van Linden, c.u. militair naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
, DIRK luitenant Dirck Vonck van Linden militair verkoper Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
, DIRK jhr. Dirck Vonck van Linden, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1663 238 199r
VONK, MARTEN Marten Vonk schipper Zuiderhaven 77west 1801 265 302r
, DIRK jhr. Dirk Vonk van Linden, c.u. bieder 1/2 huis en hovinge met bomen en planten en nog een kamer daarachter Zuiderhaven ZZ 1669 238 27va
VOORDA, burgemeester Voorda naastligger ten westen Schritsen NZ 1642 234 176r
VOORDA, burgemeester Voorda naastligger ten oosten Schritsen 1654 236 253v
VOORDA, burgemeester Voorda naastligger ten westen Lanen ZZ 1660 238 23v
VOORDA, achter de brouwerij van wijlen burgemeester Voorda naastligger Moriaanstraat 1679 241 30r
VOORDA, de kinderen en de erven van burgemeester Voorda, c.s. naastligger ten westen Schritsen 65b 1710 245 119v
VOORDA, Voorda notaris naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1a 1712 245 166v
VOORDA, Voorda notaris naastligger ten zuiden Voorstraat 66 1713 245 188r
VOORDA, Voorda notaris Voorstraat 97 1720 246 90r
VOORDA, Voorda notaris Noordijs 10 1720 246 92r
VOORDA, Voorda notaris Voorstraat 97achter 1721 246 94r
VOORDA, Voorda koopman koper finaal pakhuis Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v
VOORDA, Voorda notaris koper door niaar huis Kleine Kerkstraat 16 1729 247 230r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS wijlen Christiaen Jacob van der Voorda Schritsen 1633 233 118v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS de weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voorda verkoper van 1/8 Schritsen 1633 233 127v
VOORDA, HELENA Helena Voorda Noorderhaven 46 1739 250 51r
VOORDA, HELENA Helena Voorda verkoper van 1/2 Noorderhaven 46 1741 250 183r
VOORDA, HELENA Helena Voorda verkoper Kromme Elleboogsteeg 1744 251 40v
VOORDA, HELENA Helena Voorda Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
VOORDA, J. J. Voorda notaris en fiscaal verkoper Schritsen 65 1714 245 203v
VOORDA, JAKOB de brouwerij van Jacob Voorda naastligger ten oosten Kruisstraat 8 1668 239 168v
VOORDA, JAKOB wijlen burgemeester Jacob Voorda Heiligeweg 40 1682 241 61va
VOORDA, JAKOB professor Jacob J. Voorda, J.U.D. professor verkoper Kromme Elleboogsteeg 1744 251 40v
VOORDA, JAKOB Jacobus Voorda, q.q. Rozengracht 17 1674 240 144v
VOORDA, JAN wijlen Jan Voorda Voorstraat 18 1774 258 153v
VOORDA, JANKE Janneke Voorda verkoper Bildtstraat 15 1732 248 124v
VOORDA, JANKE JAKOBS Janneke Jacobs Voorda Noorderhaven 68 1723 246 177r
VOORDA, JOOST oud burgemeester Joost van der Voorda naastligger ten westen Lanen ZZ 1643 235 78v
VOORDA, JOOST JAKOBS Joost Jacobs van der Voorda verkoper van 3/8 Schritsen 1633 233 127v
VOORDA, JOOST JAKOBS Joost Jacobs van der Voorda Schritsen 1633 233 127v
VOORDA, JUSTUS Justus Voorda notaris en fiscaal verkoper Lanen 76achter 1714 245 202v
VOORDA, JUSTUS Justus Voorda Kleine Kerkstraat 16 1729 247 282v
VOORDA, JUSTUS wijlen Justus Voorda Grote Kerkstraat 1a 1733 248 188v
, vroedsman Voorde verkoper van 1/6 Lanen ZZ 1669 239 190v
, de kamer van de weduwe van burgemeester Voorde naastligger ten zuiden Lanen 76 1668 239 28va
, JAKOB burgervaandrig Jacob van de Voorde koper 1/2 huis, brouwerij, mouterij met een schuur en 2 plaatsen en een loods Heiligeweg 40 de Witte Lelie 1666 239 49r
, JAKOB vroedsman Jacob van de Voorde verkoper van 1/6 Lanen ZZ 1669 239 35ra
, JAKOB Jacobus Voorde koper 1/2 of 3/6 van een huis, brouwerij en mouterij, met schuur, 2 plaatsen en een lo Heiligeweg 40 de Witte Lelie 1666 239 9ra
, JANKE Janneke Voorde Lanen ZZ 1669 239 35ra
, JOOST de erven van burgemeester Joost van de Voorde, c.s. eerdere eigenaar Lanen ZZ 1670 239 220r
, JAN Jan Voorden notaris naastligger ten westen Grote Kerkstraat 7 1729 247 291r
VOORDEWIND, KORNELIS KLASES Cornelis Claasen Voordewind varensgezel verkoper Scheerstraat 9 1786 262 56r
VOORDEWIND, RINSKE KLASES Rinske Claasen Voordewind Raamstraat 1 1794 264 163v
, GEESKE Geeske Klaaske Voordewindt kopers Brouwersstraat 5 1782 260 223r
VERHOEK, GEERTJE Geertje Voorhoek verkoper Voorstraat 81 1774 258 162v
VERHOEK, GEERTJE Geertje Voorhoek verkoper Voorstraat 79 1774 258 162v
VERHOEK, IEKJE Jikke Voorhoek verkoper Voorstraat 81 1774 258 162v
VERHOEK, IEKJE Jikke Voorhoek verkoper Voorstraat 79 1774 258 162v
VORM, JANKE TJEERDS Janneke Tieerds van der Vorm Lanen 31 1733 248 181v
, DIRK Dirck Vormholt verkoper Noorderhaven 104 1695 243 134r
, HENDRIK Hendrick Vormholt verkoper Noorderhaven 104 1695 243 134r
JAKOBS, ANTJE wijlen Antie Jacobs Vorssenborgh bestemoeder van het nagelaten weeskind Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
JAKOBS, ANTJE wijlen Antie Jacobs Vorzenborg bestemoeder van Trijntie Hendricks Mouts Voorstraat 63 1679 241 16va
VOS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus di Vos mr. zilversmid verkoper Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
VOS, EVERT Evert Vos Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Alberts Vos 1659 238 3raa
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Alberts Vos 1659 238 3raa
VOS, FREERK Frederick Christiaan de Vos Rozengracht 7west 1726 246 251r
VOS, GEERT Geert Vos, n.u. naastligger ten westen Heiligeweg 6 1780 259 307v
VOS, GEERT JANS Geert Jans Vos Heiligeweg 4 1784 261 252r
VOS, GRIETJE Grietje de Vos Hoogstraat 23 1772 258 47r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrand Anny Vos, burger koper huis met een lege plaats en stalling daarachter+ twee kamers m.u.v. een kamer, d Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos, burger koper 2 kamers aan elkaar onbekend 1624 231 29v
VOS, IJSBRAND ANNES Isbrant Anny Vos verkoper onbekend 1625 231 63r
VOS, JAN Jan Vos Nieuwstraat 38 1796 264 322r
VOS, JAN Jan Vos Kerkpoortstraat WZ 1796 264 323v
VOS, JAN Jan Vos