Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Wa  We  Wi  Wo  Wu  Wy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
WAAL, LIJSBET Elisabeth Frederica van der Waal koper Zuiderhaven 23 1804 267 12v
WAAL, LIJSBET Elisabeth Frederica van der Waal huurder Zuiderhaven 23 1804 267 12v
WAAL, GERARDUS Gerardus de Waal verkoper q.q. Noorderhaven 107 1796 264 320v
WAARD, H. H. de Waard naastligger ten zuiden Rinnertspijp 10 1795 264 244v
WAARD, H. burgemeester H. de Waard naastligger ten westen Nieuwstraat 64 1786 262 60v
WAARD, H. burgemeester H. de Waard naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1786 262 60v
WAARD, H. vroedsman H. de Waard naastligger ten noorden Romastraat 13 1780 259 277v
WAARD, HARMEN burgervaandrig Harmanus de Waard geniaarde koper Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
WAARD, HARMEN gezworen gemeensman Harmanus de Waard koper huis Grote Bredeplaats 31 1783 261 119r
WAARD, HARMEN vroedsman Harmanus de Waard koper huis Zuiderstraat 27 1781 260 156r
WAARD, HARMEN oud burgemeester Harmanus de Waard verkoper Voorstraat 63 1801 266 22v
WAARD, HARMEN burgemeester Hermanus de Waard koper huis en tuin Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
WAARD, JOHANNES Johannes de Waard naastligger ten westen Heiligeweg 4 1758 254 151r
WAARD, JOHANNES wijlen Johannes de Waard verkoper Heiligeweg 2 1776 259 15v
WAARD, PIETER burgersergeant Pieter de Waard kok koper loods en plaats Voorstraat 27 1730 247 314v
WAARD, SOFIA JOHANNES wijlen Sophia Johannes de Waard erflater Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
WAARD, JOHANNES Johannes de Waart naastligger ten westen Heiligeweg 4 1754 253 181r
WAARD, JOHANNES Johannes de Waart naastligger ten noorden Brouwersstraat 1 1760 255 4v
WAARD, JOHANNES Johannis de Waart naastligger ten westen Heiligeweg 4 1739 250 77v
WAARD, JOHANNES Johannis de Waart naastligger ten westen Heiligeweg 4 1739 250 4va
WAARD, SOFIA JOHANNES Sofia Johannes de Waart koper Simon Stijlstraat 3 1752 252 184r
, GEERTJE Geertje Waayers koper Grote Kerkstraat 21 1811 269 141r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Symons Waayes aanhandelaar huis Karremanstraat 24zuid 1598 228 129r
WADMAN, GEPKE FOLKERTS Gepke Folkerts Wadman koper Schritsen 15 1784 261 217v
, JAN Jan Waegmans haarkoper verkoper van 1/3 Noorderhaven 34achter 1725 246 224r
, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna de Wael naastligger ten westen Vianen 18 1630 232 128r
, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna de Wael naastligger ten westen Vianen 16 1630 232 128r
, KLAAS Claes de Wael naastligger ten oosten Lanen NZ 1628 232 51r
, KLAAS Claes de Wael naastligger ten oosten Lanen NZ 1628 232 57v
, JAN Jan de Wael naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1647 235 257r
, JASPER Jaspar de Wael naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid 1602 228 288r
, JASPER Jasper de Wael naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1599 228 138r
, JASPER Jasper de Wael naastligger ten zuiden Brouwersstraat 10 1605 228 443r
, JASPER Jasper de Wael naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid 1597 228 35v
JANS, JAN de andere woning van Jan Jansen de Waell linnenwever naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1650 236 131v
JANS, JAN Jan Jansen de Waell linnenwever verkoper Zuiderhaven ZZ 1650 236 131v
, JOHANNES Johannes de Waerd naastligger ten noorden Brouwersstraat 1 1735 249 77v
, PIETER wijlen vroedsman Pytter de Waerd verkoper Voorstraat 27 1746 251 126r
WAARD, HARMEN de boedel van wijlen Harmanus de Waert koopman verkoper Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
WAARD, HARMEN Harmanus de Waert koopman verkoper Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
, TEUNIS Tonis de Waeyer naastligger ten oosten Droogstraat 57 1620 230 206r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijn Tuenis de Waeyer bruid 1606 228 508r
WAGENAAR, FEDDE MINNES Fedde Minnes Wagenaar geniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat 29 1740 250 138v
WAGENAAR, JAN Jan C. Wagenaar huurder (p.j.) Lanen 45 1809 268 198v
WAGENAAR, burgervaandrig Wagenaer, c.u. huurder (p.w.) Kleine Kerkstraat 12 1752 253 28v
WAGENAAR, JOHANNES Johannes Wagenaer, c.u. huurder (p.w.) Romastraat ZZ 1753 253 66r
SIEMENS, TEUNIS Thonis Simons de Waie verkoper Franekerpoort (gebied) 1626 231 120v
WALLENCOURT, SARA Sara de Wallencourt verkoper van 1/3 Gardenierstraat 8 1750 252 58v
WALLENCOURT, SARA Sara de Wallencourt verkoper van 1/3 Gardenierstraat 8 1750 252 58v
WALLER, de weduwe van Waller naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
WALLER, de weduwe van Waller naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 14 1781 260 71v
WALLER, JOHANNES Johannes Waller mr. blikslager koper huis (koper was huurder) Sint Jacobstraat 12 1772 258 38v
WALLER, JOHANNES Johannes Waller mr. blikslager huurder (p.j.) Sint Jacobstraat 12 1760 255 22r
WALLER, SOFIA vrouwe Sophia Waller, c.s. verkoper Schritsen 63 1811 269 157v
WALLER, SOFIA Sophia Waller koper Voorstraat 63 1807 267 331v
, JAKOB Jaques Walliaen verkoper q.q. ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 330v
, JAKOB Jaques Walliaen brouwer verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 330v
HOITES, RIENKJE Rinck Hoytes Walpert koper Grote Werf 1 1650 236 105r
WALRICH, Walrich commies en klerk bewoner Hoogstraat 1 1733 248 252v
WALRICH, Walrich notaris naastligger ten oosten Rozengracht 16 1725 246 215r
WALRICH, Walrich klerk bewoner Hoogstraat 1 1733 248 235r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland koper 1/2 huis of woning Kerkpad 32 1695 243 142r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland eigenaar van 1/2 Kerkpad 32 1695 243 142r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1695 243 142v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 55achter 1695 243 130r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1695 243 130v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich naastligger ten noorden Kerkpad 34 1707 245 30v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/2 Hofstraat NZ 1695 243 130v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Kerkpad 32achter 1695 243 131r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/2 Kerkpad 32achter 1695 243 131r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich naastligger ten noorden Kerkpad 34 1707 245 31v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich klerk Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/2 Kerkpad WZ 1695 243 131v
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich commies Admiraliteit in Friesland verkoper Kerkpad 32 1707 245 32r
WALRICH, KORNELIS Cornelis Walrich naastligger ten zuiden Kerkpad 28 1698 243 389v
WALRICH, KORNELIS Cornelius Walrich, c.u. koper huis en ledige plaats Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
WALRICH, KORNELIS de weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelius Walrich commies verkoper Zuiderhaven 73oost 1710 245 105r
WALRICH, KORNELIS Cornelius Walrich klerk Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
WALRICH, KORNELIS Cornelius Walrich klerk Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
WALRICH, DOMINICUS Dominicus Walrich notaris koper door niaar van 1/2 huis Rozengracht 18 1711 245 140v
WALRICH, DOMINICUS burgervaandrig Dominicus Walrich notaris koper door niaar koolstekplaats off oud huisstede Rozengracht 22 1715 245 241r
WALRICH, DOMINICUS de weduwe van Dominicus Walrich naastligger ten oosten Rozengracht 22 1715 245 241r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal Friesland verkoper buiten Harlingen 1660 238 42r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal verkoper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
WALRICH, PIEBE dr. Pibo Walrich, c.u. huurder Schritsen 15 1718 246 30v
, BAUKJE Bauckjen Walricheym verkoper ten zuiden van Harlingen 1643 235 89v
, GERARDUS Gerrardus Walricheym verkoper ten zuiden van Harlingen 1643 235 89v
, Walrick notaris naastligger ten noorden Rozengracht 18achter 1720 246 79r
, DOMINICUS Dominicus Walrig notaris bewoner Rozengracht 18 1726 246 264r
, DOMINICUS Dominicus Walrig notaris verkoper Rozengracht 18 1726 246 264r
, DOMINICUS burgervaandrig Dominicus Walrigh notaris koper van 1/2 huis en tuin Rozengracht 18 1717 245 293v
, DOMINICUS burgervaandrig Dominicus Walrigh notaris eigenaar van 1/2 Rozengracht 18 1717 245 293v
, DOMINICUS het koolstek van Dominicus Walrigh naastligger ten westen Rozengracht 18 1717 245 293v
, PIEBE Pibo Walrigh studiosus verkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
, de hof van Walrighs notaris naastligger ten noorden Rozengracht 22 1722 246 144r
WALSWEER, dr. Walsweer naastligger ten westen Noorderhaven 80 1687 242 176r
WALSWEER, KORNELIS Cornelis Walsweer notaris naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1674 240 133r
WALSWEER, KORNELIS Cornelis Walsweer, c.u. koper 1/3 huis Zoutsloot 1 1667 239 111v
WALSWEER, KORNELIS de kamer van dr. Cornelius Walsweer naastligger ten westen Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweer koper 1/2 huis Noorderhaven 78 1668 239 26va
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweer procureur huurder Noorderhaven 78 1668 239 26va
WALSWEER, KORNELIS wijlen dr. Cornelius Walsweer verkoper Noorderhaven 76 1689 242 282v
WALSWEER, KORNELIS wijlen dr. Cornelius Walsweer verkoper Noorderhaven 78 1689 242 282v
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweer, c.u. procureur postulant koper 1/2 huis Noorderhaven 78 1668 239 134v
WALSWEER, KORNELIS wijlen Cornelius Walsweer verkoper Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
WALSWEER, KORNELIS wijlen Cornelius Walsweer verkoper Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweer notaris koper huis en ledige plaats Noorderhaven 76 1670 240 19v
WALSWEER, KORNELIS het huis van Cornelius Walsweer notaris naastligger ten oosten Noorderhaven 76 1670 240 19v
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweer notaris koper twee kamers Kerkpoortstraat NZ 1671 240 71r
WALSWEER, KORNELIS Cornelius Walsweer notaris verkoper q.q. Liemendijk NZ 1672 240 78r
WALSWEER, KORNELIS dr. Cornelius Walsweer naastligger ten westen Voorstraat 35 1685 242 85v
WALTA, ANDRIES Andries van Walta huurder Kleine Ossenmarkt 8 1631 233 3v
WALTA, SIEBREN wijlen Sibrant van Walta verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1645 235 176r
WALTA, SIEBREN wijlen de manhafte kapitein Sybrant van Walta verkoper ten noordoosten van Harlingen 1645 235 176v
, JAN Jan van Wansele verkoper Hoogstraat 28 1643 235 40r
, burgemeester Jacoby Warmelskercken verkoper Zuiderhaven 54 1658 237 174r
, PIETER Pieter Warnar naastligger ten oosten Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
WARSTRA, BAUKJE HESSELS Bauck Hessels Warstra koper onbekend 1616 230 24v
HESSELS, WIETSE Wytse Hessels Wasenaar ontvanger verkoper Rozengracht 22 1723 246 178r
WASSENAAR, oud burgemeester Wassenaar naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1717 245 293v
WASSENAAR, burgemeester Wassenaar naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 10 1707 245 29v
WASSENAAR, wijlen Wassenaar voormalig bewoner Brouwersstraat 10 1786 262 70r
WASSENAAR, het panwerk van oud burgemeester Wassenaar naastligger ten westen Rozengracht NZ 1716 245 267r
WASSENAAR, burgemeester Wassenaar naastligger ten zuiden Noorderhaven 80 1753 253 95r
WASSENAAR, Wassenaar, n.u. koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1740 250 107v
WASSENAAR, AAFKE HENDRIKS Aafke Hendriks Wassenaar verkoper Voorstraat 35 1769 257 107r
WASSENAAR, AAKJE Aken Wassenaar koper Noorderhaven 75 1701 244 112r
WASSENAAR, AAKJE Aken Wassenaar geniaarde koper William Boothstraat 31 1699 244 16r
WASSENAAR, AAKJE HARMENS Aken Harmens Wassenaar verkoper Zoutsloot 79 1790 263 251v
WASSENAAR, AAKJE HESSELS Aken Hessels Wassenaar verkoper Voorstraat 14 1701 244 118v
WASSENAAR, ANTJE Anna Wassenaar koper Sint Jacobstraat 4 1786 262 103r
WASSENAAR, ANTJE Anna Wassenaar koper Sint Jacobstraat 6 1786 262 103r
WASSENAAR, ANTJE AUKES Antje Aukes Wassenaar bewoner Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
WASSENAAR, ANTJE AUKES Antje Aukes Wassenaar verkoper Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
WASSENAAR, ANTJE ROMKES Antje Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Noorderhaven 41 1787 262 159r
WASSENAAR, ANTJE ROMKES Antje Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
WASSENAAR, ANTJE ROMKES Antje Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar verkoper Voorstraat 74 1752 252 183r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar verkoper Simon Stijlstraat 3 1752 252 184r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar koopman verkoper Nieuwstraat 9 1752 252 185r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar verkoper Kleine Kerkstraat 14 1752 252 185v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar koopman verkoper Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar, n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1749 252 5r
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 5 1750 252 52v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 5 1751 252 110v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar, n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1745 251 59v
WASSENAAR, ARJEN Arjen Wassenaar koopman koper woning Nieuwstraat 9 1745 251 61r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar naastligger ten westen Sint Jacobstraat 2 1773 258 3ra
WASSENAAR, AUKE de erfgenamen van wijlen Auke Wassenaar naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1787 262 158r
WASSENAAR, AUKE de erfgenamen van wijlen Auke Wassenaar naastligger ten westen Sint Jacobstraat 2 1787 262 158r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar cementmaler verkoper q.q. Achterstraat 11 1772 258 16r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar naastligger ten zuiden Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1759 254 182r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar naastligger ten westen Sint Jacobstraat 2 1759 254 182r
WASSENAAR, AUKE wijlen Auke Wassenaar koopman verkoper Sint Jacobstraat 4 1786 262 103r
WASSENAAR, AUKE de weduwe van Auke Wassenaar koopman naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1786 262 103r
WASSENAAR, AUKE wijlen Auke Wassenaar koopman verkoper Sint Jacobstraat 6 1786 262 103r
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar koopman naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1781 260 93v
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar koopman naastligger ten westen Sint Jacobstraat 2 1781 260 93v
WASSENAAR, AUKE Auke Wassenaar naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1773 258 3ra
WASSENAAR, BEERT Beert Wassenaar, c.u. huurder voorste gedeelte Lanen 77 1790 263 281r
WASSENAAR, BEERT Beert Wassenaar, c.u. huurder voorbeneden (p.j.) Lanen 77 1792 264 73r
WASSENAAR, KORNELIS Cornelis Wassenaar metselaar koper huis Heiligeweg 17 1788 262 261r
WASSENAAR, KORNELIS Cornelis Wassenaar naastligger ten westen Heiligeweg 19 1803 266 254r
WASSENAAR, KORNELIS Cornelis Wassenaar naastligger ten oosten Heiligeweg 15 1788 263 11v
WASSENAAR, KORNELIS KLASES de erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen Wassenaar verkoper Hondenstraat 10 1712 245 177v
WASSENAAR, KORNELIS KLASES Cornelis Clases Wassenaar verkoper Droogstraat 15achter 1689 242 288v
WASSENAAR, KORNELIS KLASES de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Cornelis Clases Wassenaar verkoper Lanen 42 1707 245 33v
WASSENAAR, DIEUWKE Dieuwke R. Wassenaar koper Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
WASSENAAR, DIEUWKE Dieuwke R. Wassenaar verkoper Grote Bredeplaats 35 1805 267 173r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Noorderhaven 41 1787 262 159r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
WASSENAAR, DIRK KLASES Dirk Clases Wassenaar verkoper q.q. Lanen 42 1707 245 33v
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker verkoper van 1/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
WASSENAAR, DOUWE AUKES Douwe Aukes Wassenaar mr. bakker verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
WASSENAAR, GERBEN de weduwe van Gerben Wassenaar naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord 1784 261 231r
WASSENAAR, GERBEN SIPKES wijlen Gerben Sipkes Wassenaar erflater Brouwersstraat 10 1786 262 70r
WASSENAAR, GRIETJE Grietje Wassenaar huurder (p.j.) Schritsen 50achter 1736 249 120r
WASSENAAR, H. oud burgemeester H. W. Wassenaar, c.u. verkoper Grote Bredeplaats 14 1712 245 175r
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harm M. Wassenaar huurder achter Heiligeweg 30 1778 259 104r
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaar hofmeester op het Prinsenjacht verkoper Grote Ossenmarkt 23 1737 249 209r
WASSENAAR, HARMEN Harmen Wassenaar koper huis Grote Ossenmarkt 23 1723 246 183v
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaar mr. op het jacht van Z.H.de prins van Oranje en Nassau verkoper Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harmen Wassenaar koper Jan Ruurdstraat 1 1740 250 106v
WASSENAAR, HARMEN Harmen Wassenaar, c.u. huurder boven Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
WASSENAAR, HENDRIK vroedsman Hendrik Wassenaar naastligger ten zuiden Noorderhaven 80 1737 249 217r
WASSENAAR, HENDRIK KORNELIS vroedsman Hendrik Cornelis Wassenaar koper q.q. Brouwersstraat 14 1738 249 348r
WASSENAAR, HESSEL burgemeester Hessel Wassenaar naastligger ten oosten Rozengracht 20 1706 244 338v
WASSENAAR, HESSEL burgemeester Hessel Wassenaar naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1706 244 338v
WASSENAAR, HESSEL oud rentmeester Hessel Wassenaar verkoper Noorderhaven 38 1695 243 179r
WASSENAAR, HESSEL de brouwerij van vroedsman Hessel Wassenaar naastligger ten westen Hondenstraat 9 1705 244 278r
WASSENAAR, HESSEL oud burgemeester Hessel Wassenaar, c.u. verkoper ten zuiden van Harlingen 1712 245 181r
WASSENAAR, HESSEL burgemeester Hessel Wassenaar, c.u. verkoper Vijver 3 1712 245 181v
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaar oud rentmeester naastligger ten oosten Rozengracht 20 1694 243 78v
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaar oud rentmeester naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1694 243 78v
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaar oud rentmeester naastligger ten oosten Rozengracht 14 1689 242 270v
WASSENAAR, HESSEL achter de brouwerij van Hessel Wassenaar rentmeester naastligger ([dit is schuin tegenover het verkochte]) Vijver 2 1686 242 127v
WASSENAAR, HESSEL burgemeester Hessel Wassenaar naastligger ten zuiden Rozenstraat 1 1709 245 91v
WASSENAAR, HESSEL oud burgemr. Hessel Wassenaar naastligger ten oosten Rozengracht 18achter 1717 245 289r
WASSENAAR, HESSEL oud burgemeester Hessel Wassenaar, c.u. verkoper Rozengracht 22 1722 246 144r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES oud burgemr. Hessel Wytses Wassenaar, c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 18achter 1712 245 179r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES oud burgemr. Hessel Wytses Wassenaar, c.u. verkoper Rozengracht 18achter 1712 245 179r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Hessel Wytses Wassenaar verkoper Voorstraat 30achter 1730 247 312v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES burgemeester Hessel Wytses Wassenaar naastligger ten zuiden Rozenstraat 1 1707 245 14r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES de mouterij in de volgende akte gekocht door Hessel Wytses Wassenaar naastligger ten zuiden Voorstraat 30 1687 242 185r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaar koopman koper mouterij Voorstraat 30achter 1687 242 186r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaar verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES de brouwerij van de medeverkoper Hessel Wytses Wassenaar naastligger ten westen Hondenstraat 7 1705 244 291r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES vroedsman Hessel Wytses Wassenaar verkoper Hondenstraat 7 1705 244 291r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES vroedsman Hessel Wytses Wassenaar verkoper q.q. Hondenstraat 7 1705 244 291r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES oud burgemeester Hessel Wytses Wassenaar, c.u. verkoper Rozenstraat OZ 1712 245 177r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES de erfgenamen van wijlen Hessel Wytses Wassenaar verpachter grond Vijver 3 1754 253 149r
WASSENAAR, HIELKJE Hyke Wassenaar verkoper Lanen 85oost 1785 262 7v
WASSENAAR, HIELKJE Hyke Wassenaar koper Scheerstraat 9 1786 262 56r
WASSENAAR, HIELKE ARJENS Hyke Arjens Wassenaar koper Lanen 85oost 1774 258 167v
WASSENAAR, J. J. Wassenaar notaris naastligger ten oosten Noorderhaven 31achter 1802 266 171v
WASSENAAR, J. J. Wassenaar notaris naastligger ten zuiden Noorderhaven 31achter 1802 266 171v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Noorderhaven 35 1797 265 63r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koper pakhuis Noorderhaven 39 1808 268 161v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar huurder Noorderhaven 39 1808 268 161v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Droogstraat 7oost 1797 265 66v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten westen Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Nieuwstraat 20 1784 261 257r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Zoutsloot 25 1785 261 280r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten westen Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koper huis Schritsen 60 1799 265 166v
WASSENAAR, JAKOB burgervaandrig Jacob Wassenaar koopman koper Rozengracht 20 1788 262 306v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten zuiden Schritsen 60 1799 265 166v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten westen Schritsen 60 1799 265 166v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar procureur postulant verkoper q.q. Noorderhaven 23 1791 263 358r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Rozengracht 27 1784 261 235r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Noorderhaven 31 1806 267 188r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Noorderhaven 33 1806 267 188r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Anjelierstraat 10 1784 261 236v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Wasbleek 23 1784 261 237v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper huis Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris naastligger ten westen Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
WASSENAAR, JAKOB de Heer Jacob Wassenaar huurder Noorderhaven 74 1806 267 192ar
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Nieuwstraat 33 1784 261 238v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Vijver 3 1785 261 262r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper looiersperk of leertouwerij Schritsen 56zuidwest 1803 266 283r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
WASSENAAR, JAKOB het erf van de heer Jacob Wassenaar naastligger ten oosten Schritsen 56zuidwest 1803 266 283r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper huis Noorderhaven 31 1803 266 248r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Nieuwstraat 22 1784 261 241v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Rozengracht 20 1800 265 214r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koopman koper door niaar huis, hof en achtererf als pakhuis Schritsen 58 1788 263 8r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Noorderhaven 108 1801 265 299v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper pakhuis Noorderhaven 20 1806 267 230v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris huurder (p.j.) Noorderhaven 20 1806 267 230v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Schritsen 60 1809 268 262v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koopman koper door niaar huis Schritsen ZZ 1788 263 8r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Zuiderhaven 36 1785 261 269v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Schritsen 56west 1809 268 227r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven 1 1809 268 308r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Westerstraat 43 1785 261 270v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Schritsen 56oost 1809 268 228v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Noordijs 10 1801 265 303r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Noordijs 10 1801 265 303r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten zuiden Schritsen 60 1790 263 266v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten westen Schritsen 60 1790 263 266v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Zoutsloot 1 1785 261 298r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Hofstraat 13 1809 268 230r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar verkoper q.q. van 1/3 Hofstraat 26 1793 264 156r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten oosten Schritsen 58 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten zuiden Schritsen 58 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Schritsen 58 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar, n.u. naastligger ten oosten Rozengracht 18 1788 262 290r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Hoogstraat 30 1801 265 306r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koper huis en ijzersmederij Noorderhaven 1 1797 265 59r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Brouwersstraat 8 1799 265 186r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Hoogstraat 33 1801 265 307r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Noorderhaven 98achter 1801 265 308r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar huurder Lanen 81 1782 260 304v
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar naastligger ten oosten Lanen 74 1788 262 284r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar naastligger ten noorden Rapenburg 1785 261 300r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar koper huis Molenpad 18 1785 261 301r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar naastligger ten westen Molenpad 18 1785 261 301r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar koper huis Molenpad 16 1785 261 302r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar naastligger ten oosten Molenpad 14 1785 261 305r
WASSENAAR, MICHIEL HARMENS Michiel Harmens Wassenaar mr. verver en glasmaker koper huis Lanen 76 1782 260 288r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaar mr. verver en glasmaker verkoper Lanen 76 1790 263 268r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaar mr. verver en glasmaker verkoper Molenpad ZZ 1790 263 269r
WASSENAAR, MICHIEL Migchiel Wassenaar mr. verver en glasmaker verkoper Molenpad 16 1790 263 270r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar, c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 64 1756 254 36r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar, c.s. naastligger ten oosten Voorstraat 21 1756 254 36r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar, c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1768 257 51r
WASSENAAR, ROMKE wijlen Romke Wassenaar mr. glasmaker erflater Zoutsloot 53tuin 1738 249 232v
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar mr. verver en glasmaker verkoper van 1/20 Noorderhaven 85 1738 249 283r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar mr. verver en glasmaker verkoper van 1/20 Achterstraat 6 1738 249 260v
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar, nom. liberorum c.s naastligger ten oosten Noorderhaven 64 1753 253 99r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar, nom. liberorum c.s naastligger ten oosten Voorstraat 21 1753 253 99r
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaar mr. verver en glasmaker koper Noorderhaven 41 1737 249 198r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaar verkoper van 1/16 Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaar mr. glasmaker koper door niaar van 1/3 Voorstraat 10 1738 249 345r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytses Wassenaar mr. glasmaker koper Noorderhaven 41 1736 249 142r
WASSENAAR, ROMKE WIETSES Romke Wytzes Wassenaar mr. glasmaker en verver verkoper q.q. Voorstraat 23 1782 260 196r
WASSENAAR, STEFFEN Stephanus Wassenaar, s.s.min.cand. conrector geniaarde koper Noordijs 1 1714 245 230v
WASSENAAR, SIETSKE Sytske Wassenaar koper Heiligeweg 9 1783 261 11v
WASSENAAR, SIETSKE AUKES Sytske Aukes Wassenaar koper grondpacht van 4-00-00 GG uit de zoutkeet van de man van de koper aan de Sexbierumervaart ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
WASSENAAR, TJITSKE Tjieskjen Wassenaar huurder Schritsen 50achter 1736 249 120r
WASSENAAR, TRIJNTJE HARMENS Trijntje Harmens Wassenaar verkoper Brouwersstraat 15 1801 265 287v
WASSENAAR, WIETSE Wytse Wassenaar consenteert William Boothstraat 31 1699 244 16r
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaar, c.u. verkoper Simon Stijlstraat 2 1666 239 44v
WASSENAAR, rentmeester Wassenaer naastligger ten noorden Rozengracht 19 1685 242 88v
WASSENAAR, de mouterij van Wassenaer rentmeester naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 10 1691 242 350v
WASSENAAR, oud rentmeester Wassenaer naastligger ten oosten Voorstraat 28 1700 244 68v
WASSENAAR, de heer Wassenaer koopman naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 10 1694 243 117r
WASSENAAR, burgemeester Wassenaer naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1711 245 140v
WASSENAAR, het pakhuis van Wassenaer rentmeester naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1692 243 2v
WASSENAAR, het pakhuis van Wassenaer rentmeester naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1692 243 3r
WASSENAAR, de oud rentmeester Wassenaer, c.s. naastligger ten westen Hondenstraat 13 1695 243 137v
WASSENAAR, AUKE HARMENS Auke Harmens Wassenaer koper huis en cementmakerij (en 1/4 van het huis ten zuiden) Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
WASSENAAR, BARTELD WIETSES Bartel Wytses Wassenaer koopman verkoper q.q. Hoogstraat 15 1683 241 68va
WASSENAAR, BARTELD WIETSES Bartel Wytses Wassenaer koopman verkoper q.q. Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
WASSENAAR, BEERT ULBES de hof van burgemeester Beert Ulbes Wassenaer naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
WASSENAAR, BEERT ULBES de hof van burgemeester Beert Ulbes Wassenaer naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1679 241 46v
WASSENAAR, BEERT ULBES burgemeester Beert Ulbes Wassenaer naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1680 241 79r
WASSENAAR, KORNELIS KLASES Cornelis Claessen Wassenaer mr. schoenmaker koper huis Hondenstraat 10 1679 241 34r
WASSENAAR, GRIETJE Grytie Wassenaer huurder (p.j.) Schritsen 50achter 1736 249 12va
WASSENAAR, GRIETJE Grytje Wassenaer huurder begane grond (p.j.) Grote Bredeplaats 6oost 1744 251 2ra
WASSENAAR, HARMEN Harmen Wassenaer naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21 1734 248 286v
WASSENAAR, HARMEN Harmen Wassenaer naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25achter 1728 247 69r
WASSENAAR, HENDRIK vroedsman Hendrik Wassenaer verkoper q.q. Zoutsloot 22 1742 250 210v
WASSENAAR, HERE WIETSES oud rentmeester Herre Wytzes Wassenaer naastligger ten zuiden Rozenstraat 1 1700 244 46r
WASSENAAR, HESSEL Hessel Wassenaer verkoper Brouwersstraat 1b 1700 244 36v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1681 241 156r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer verkoper Rozengracht 18 1681 241 156r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES het pakhuis van Hessel Wytses Wassenaer oud rentmeester naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1692 242 384r
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer oud rentmeester van Harlingen koper provisioneel huis Vijver 3 1683 241 63ra
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer verkoper q.q. Zuiderhaven 36oost 1680 241 70v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer verkoper q.q. Grote Werf 2zuid 1680 241 70v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer rentmeester koper brouwerij en mouterij ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
WASSENAAR, HESSEL WIETSES Hessel Wytses Wassenaer naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1688 242 16ra
WASSENAAR, ROMKE Romke Wassenaer, c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1753 253 120r
WASSENAAR, Tjiskien Wassenaer huurder Schritsen 50achter 1736 249 12va
WASSENAAR, WIETSE HESSELS Wytse Hessels Wassenaer koopman koper door niaar pannenbakkerij en toebehoren Rozengracht 22 1722 246 144r
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer havenmeester naastligger ten westen Kerkpad WZ 1681 241 163v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer havenmeester verkoper ten noorden van Harlingen 1681 241 164v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS Wytse Stevens Wassenaer makelaar en havenmeester koper hof met prieel Kerkpad WZ 1681 241 152v
, DANIEL Daniel Wasser huurder Bildtpoort (gebied) 1803 266 216r
, JOHANNES Johannes Waterham koper Zuiderhaven 4 1771 257 201v
, JOHANNES Johannes Waterham koopman verkoper Zuiderhaven 4 1773 258 67v
WATERMAN, P. wijlen P. Waterman schipper eerdere bewoner Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
WATERMAN, P. wijlen P. Waterman erflater Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
WATERMAN, PIETER Pieter Waterman, c.u. huurder (p.j.) Zoutsloot 52 1752 252 216v
WATERMAN, PIETER Pieter Waterman naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21 1777 259 48v
WATERMAN, PIETER Pyter Waterman grootschipper koper Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
WATERMAN, PIETER Pyter Waterman naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
WATERMAN, SIEMEN PIETERS Simon Pieters Waterman grootschipper koper huis Vijverstraat 4 1774 258 188v
, KORNELIS Cornelis Wathaus koopman verkoper Voorstraat 91 1631 233 14r
, JAN Jan Watis verkoper ([staat: poorter tot Amsterdam]) Lanen 12 1630 232 141v
, THOMAS Thomas Watson, Schotsman koper hoekhuis of kamer Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r
TJEERDS, JAN de crediteuren van Jan Tiaerdts Wattinga verkoper Voorstraat 52oost 1619 230 158r
TJEERDS, JAN Jan Tiaerdts Wattinga bewoner/huurder Voorstraat 52oost 1619 230 163v
, WILKE Wiltie Wattinga naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1708 245 75r
, KORNELIS wijlen Cornelis Watzes koper Brouwersstraat 8 1794 264 195r
, FOLKERT de nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u. verkoper Zoutsloot 39 1787 262 196r
, FOLKERT Folkert Wax bewoner Noorderhaven 40 1775 258 228v
, FOLKERT de nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u. verkoper Bargebuurt 8 1787 262 197v
, FOLKERT de geabandonneerde boedel van Folkert Wax verkoper Noorderhaven 40 1775 258 228v
, FOLKERT de nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u. verkoper Bargebuurt 10 1787 262 198v
, FOLKERT Folkert Wax naastligger ten zuiden Vissersstraat 12 1773 258 107r
, FOLKERT de nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u. verkoper Achterstraat 1787 262 199v
, FOLKERT de geabandonneerde boedel van Folkert Wax verkoper Zoutsloot 33achter 1775 258 231r
, FOLKERT de nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u. verkoper Achterstraat 1787 262 201r
, FOLKERT de weduwe van Folkert Wax huurder Vissersstraat 12 1787 262 202v
, FOLKERT de nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u. verkoper Vissersstraat 12 1787 262 202v
, FOLKERT de nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax, c.u. verkoper Weverstraat 1787 262 203v
, FOLKERT Folkert Wax naastligger ten noorden Zoutsloot 39 1774 258 189v
, JAN Jan Wax mr. bakker koper Vismarkt 4 1758 254 145v
, JAN Jan Wax, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 31 1771 257 219v
, JAN Jan Wax naastligger ten noorden Zoutsloot 39 1771 257 220v
, JAN vroedsman Jan Wax naastligger ten oosten Rapenburg 18 1767 257 18r
, JAN vroedsman Jan Wax naastligger ten oosten Rapenburg 20 1767 257 18r
, JAN vroedsman Jan Wax mr. bakker koper woning Vissersstraat 12 1769 257 105v
, JAN Jan Wax naastligger ten zuiden Vissersstraat 12 1769 257 105v
, JAN raadsman Jan Wax naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper q.q. Zoutsloot 39 1787 262 196r
, JAN vroedsman Jan Wax bakker koper huis en bakkerij Noorderhaven 40 1775 258 228v
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper q.q. Bargebuurt 8 1787 262 197v
, JAN Jan Wax naastligger ten westen Bildtstraat 6 1770 257 157r
, JAN vroedsman Jan Wax koper twee woningen en weefwinkels Vissersstraat 10 1770 257 158r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper q.q. Bargebuurt 10 1787 262 198v
, JAN vroedsman Jan Wax naastligger ten oosten Vissersstraat 10 1770 257 158r
, JAN vroedsman Jan Wax naastligger ten zuiden Vissersstraat 10 1770 257 158r
, JAN vroedsman Jan Wax koekbakker naastligger ten oosten Vissersstraat 12 1773 258 107r
, JAN vroedsman Jan Wax koper huis Bildtstraat 2 1770 257 159r
, JAN vroedsman Jan Wax koekbakker naastligger ten westen Vissersstraat 12 1773 258 107r
, JAN vroedsman Jan Wax koekbakker verkoper Vissersstraat 12 1773 258 107r
, JAN vroedsman Jan Wax naastligger ten westen Bildtstraat 2 1770 257 159r
, JAN vroedsman Jan Wax naastligger ten noorden Zoutsloot 33achter 1775 258 231r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper q.q. Achterstraat 1787 262 199v
, JAN Jan Wax naastligger ten oosten Vissersstraat 12 1779 259 168r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper q.q. Achterstraat 1787 262 201r
, JAN Jan Wax naastligger ten westen Vissersstraat 12 1779 259 168r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper q.q. Vissersstraat 12 1787 262 202v
, JAN Jan Wax mr. bakker en koopman koper dubbel huis onder 1 dak met hof Rapenburg 22 1766 256 204r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper q.q. Weverstraat 1787 262 203v
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper Voorstraat 4 1775 258 233v
, JAN vroedsman Jan Wax koper huis Voorstraat 4 1771 257 187r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper Bargebuurt 8 1782 260 263r
, JAN Jan Wax mr. koekbakker huurder onderste graanzolder Hoogstraat 10 1753 253 41r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper Bargebuurt 10 1782 260 263r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper Rapenburg 18 1782 260 264r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper Rapenburg 20 1782 260 264r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper Rapenburg 33 1782 260 264r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper Bildtstraat 2 1782 260 265r
, JAN Jan Wax naastligger ten noorden Zoutsloot 37 1768 257 63r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper q.q. Grote Bredeplaats 19 1780 259 300v
, JAN vroedsman Jan Wax mr. koekbakker koper zomerhuis en keukentje, vaste tinkas, fournois en een hof daarachter Zoutsloot 33 1768 257 64v
, JAN raadsman Jan Wax naastligger ten oosten Noorderhaven 38 1784 261 228r
, JAN raadsman Jan Wax naastligger ten zuiden Noorderhaven 38 1784 261 228r
, JAN vroedsman Jan Wax verkoper Noorderhaven 40 1792 264 47v
WAAI, TEUNIS Anckie Tonis du Way verkoper Lanen 71 1613 229 150v
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Teunis de Way verkoper Karremanstraat 28zuid 1638 234 51r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Theunes de Way koper door niaar huis Voorstraat 11west 1639 234 77r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Theunes de Way verkoper Voorstraat 11west 1639 234 77r
WAAI, ANTJE THOMAS Antie Tomas de Way verpachter grond Karremanstraat 28zuid 1642 234 163v
WAAI, TEUNIS SIEMENS de erfgenamen van wijlen Theunis Simons de Way naastligger ten oosten Noorderhaven 95 1683 241 239v
WAAI, TEUNIS SIEMENS de erfgenamen van wijlen Theunis Symens de Way naastligger ten oosten Noorderhaven 95 1633 233 97r
WAAI, TEUNIS SIEMENS het huis van de erfgenamen van wijlen Thonis Symens de Way naastligger ten westen Noorderhaven 114 1629 232 98v
WAAI, TEUNIS Toenis de Way naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1626 231 156v
WAAI, TEUNIS Toenis de Way naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1626 231 148v
WAAI, TEUNIS Toenis de Way naastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord 1627 232 26r
WAAI, TEUNIS de erfgenamen van wijlen Tonis de Way naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1634 233 152v
WAAI, TEUNIS SIEMENS de erfgenamen van wijlen Tonis Symons de Way naastligger ten oosten Noorderhaven 95 1629 232 111r
, TEUNIS de plaats van Thoenis du Way(e)n naastligger ten zuiden Karremanstraat 24zuid 1615 229 252r
SIEMENS, TEUNIS Thoenis Simons de Waye koper kamer Franekerpoort (gebied) 1622 230 325r
SIEMENS, TEUNIS Toenis Simons de Waye koper huis Noorderhaven 112 1619 230 167v
, TEUNIS Tonis du Waye naastligger ten oosten Droogstraat 1622 230 327v
WAEYEN, ANTJE TEUNIS Antie Tonis van Wayen, moeder van de verkoper afgewezen niaarnemer ratione sanguinis ([blijkens een niaar]) Rozengracht 7oost 1655 237 31v
WAYER, ANTJE TEUNIS Annecken Thoenys de Wayer bruid 1606 228 422r
WAYER, TEUNIS SIEMENS de erfgenamen van wijlen Teunis Simens de Wayer naastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord 1638 234 49v
WAYER, TEUNIS Thonis de Wayer naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord 1602 228 339r
WAYER, TEUNIS Thonys de Wayer naastligger ten zuiden Karremanstraat 28noord 1604 228 417r
WAYER, TEUNIS Thonys de Wayer naastligger ten noorden Karremanstraat 28noord 1604 228 417r
WAYER, TEUNIS Toenis de Wayer naastligger ten oosten Droogstraat 57 1620 230 214r
WAYER, TEUNIS SIEMENS Tonis Symons de Wayer verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25west 1605 228 486v
KLASES, DOUWE Douwe Claes Weck koper huis Klaverbladstraat 19 1612 229 102r
, de erfgenamen van wijlen Lyscke van Weda naastligger ten oosten Lanen NZ 1605 228 444r
WIEDEMEYER, TEUNIS Toenis Wedemeyer koper huis Klaverbladstraat 5 1621 230 268r
TEEDES, FREERK Fredrick Taedes Wedje koopman naastligger ten zuiden Noordijs 7 1687 242 165r
, JAN Jan Weegerink mr. bontwever verkoper Molenpad 1 1768 257 39r
WEERD, DIRK Dirk van Weerd naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1789 263 144r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerschold mr. bontwever verkoper Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r
HENDRIKS, GERRIT Gerryt Hendriks Weerscholt bontwever koper huis Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
WEGHUIS, HARMEN JANS Harmen Jans Weghuis mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 16 1775 258 230v
WEGHUIS, JAN Jan Weghuis naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
, HENDRIK Hendrik Weghuizen, n.u. verkoper Rapenburg 6 1807 267 296r
WEIDE, SJOERD Sjoerd van der Weide mr. bakker koper huis en bakkerij Spitsbergen genaamd Rommelhaven 28 Spitsbergen 1800 265 240r
WEIDE, SJOERD Sjoerd van der Weide huurder (p.j.) Rommelhaven 28 1800 265 240r
JANS, JAN Jan Jansen Weideman schuitschipper verkoper Noorderhaven 107 1751 252 108v
, LIJSBET de hypothecaire crediteur van Elisabeth Weidenaer verkoper Noorderhaven 40 1729 247 232r
, LIJSBET Lijsbet Weidenaer naastligger ten noorden Vismarkt 4 1719 246 48v
, LIJSBET Lijsbet Weidenaer naastligger ten noorden Vismarkt 4 1728 247 93v
, LIJSBET het huis genaamd het Vergolden Hooft, van de weduwe en erfgenamen van wijlen Lijsbeth Weidenaer koper 1/2 huis Noorderhaven 40 het Vergulde Hoofd 1680 241 92r
, LIJSBET Lijsbet Weideners naastligger ten oosten Noorderhaven 38 1695 243 179r
WEILAND, JETSKE Jetske Weiland voormalig bewoner Brouwersstraat 5 1782 260 223r
WEILAND, JETSKE de nagelaten goederen van wijlen Jetske Weiland verkoper Brouwersstraat 5 1782 260 223r
WEILAND, SIPKE Sipke Weiland mr. hoedenmaker koper huis Brouwersstraat 5 1765 256 114v
WEILAND, SIPKE Sipke Weiland huurder (p.j.) Brouwersstraat 5 1765 256 114v
WEIMA, wijlen burgemeester Weima naastligger ten noorden Voorstraat 101 1741 250 195r
WEIMA, de weduwe Weima naastligger ten noorden Voorstraat 99 1739 250 69v
WEIMA, burgemeester Weima naastligger ten westen William Boothstraat 6zuid 1714 245 217v
WEIMA, burgemeester Weima naastligger ten westen Weverstraat 10 1722 246 138r
WEIMA, oud burgemeester Weima naastligger ten westen William Boothstraat 6 1723 246 171v
WEIMA, de weduwe van wijlen burgemeester Weima naastligger ten noorden Voorstraat 99 1731 248 32r
WEIMA, JANKE meerderjarige vrijster Janke Weima koper houttuin of afgestekte grond Droogstraat 5 1754 253 157v
WEIMA, JANKE het panwerk van Janke Weima naastligger ten oosten Droogstraat 5 1754 253 157v
WEIMA, JANKE Janke Weima, meerderjarige vrijster verkoper Weverstraat 8 1755 253 206r
WEIMA, JANKE Janneke Weima naastligger ten zuiden Noordijs 12 1753 253 89r
WEIMA, SJOERDS burgemeester Jaregh Sjoerds Weima naastligger ten westen William Boothstraat 6 1722 246 150r
WEIMA, JARICH wijlen burgemeester Jarig Weima koper Droogstraat NZ 1739 250 41r
WEIMA, JARICH de weduwe van burgemeester Jarig Weima naastligger ten westen Droogstraat NZ 1739 250 41r
WEIMA, JARICH wijlen burgemeester Jarig Weima koper Grote Ossenmarkt 19 1740 250 140r
WEIMA, JARICH de hof van de weduwe van burgemeester Jarig Weima naastligger ten westen Weverstraat 10 1739 250 25v
WEIMA, JARICH de weduwe van oud burgemeester Jarig Weima naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
WEIMA, JARICH burgemeester Jarigh Weima, n.u. naastligger ten westen Weverstraat 10 1723 246 171r
WEIMA, JARICH SJOERDS oud burgemeester Jarigh Sioerds Weima naastligger ten westen William Boothstraat 6 1724 246 196v
WEIMA, SIEMEN Simon Weima procureur verkoper q.q. Zuiderhaven 8 1793 264 129v
WEIMA, SIEMEN Simon Weima procureur verkoper q.q. Rozenstraat 1 1793 264 131v
WEIMA, SIEMEN Simon Weima procureur verkoper q.q. Hofstraat 20 1793 264 131v
WEIMA, SIEMEN Simon Weima verkoper q.q. Lanen 63 1793 264 139r
WEIMA, SIEMEN Simon Weima verkoper q.q. Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
WEIMA, SIEMEN Simon Weima verkoper q.q. Zoutsloot 59 1793 264 143v
WEIMA, SIEMEN Simon Weima verkoper q.q. Kerkpoortstraat 41 1793 264 145r
WEIMA, SIEMEN Simon Weima verkoper q.q. Kerkpoortstraat 39 1793 264 146v
WEIMA, SIEMEN Simon Weima verkoper q.q. Weverstraat 15 1793 264 148r
, SIEMEN Simon de Wein oud secretaris huurder huis buiten Harlingen 1699 244 7v
, SIEMEN Symon de Wein secretaris van Franeker verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 35 1682 241 58ra
WELLINGA, ANTJE Antje Wellinga koper Lanen 70 1804 267 104r
WELLINGA, P. P. Wellinga koperslager naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid 1810 268 347r
WELLINGA, P. P. Wellinga koperslager naastligger ten noorden Zuiderhaven 23 1804 267 12v
WELLINGA, PAULUS raadslid Paulus Wellinga verkoper q.q. Lanen 73 1802 266 122r
, JOHANNES Johannes Weltier naastligger ten zuiden Lanen 44 1701 244 100r
WEMER, HENDRIK KLASES Hendrik Clasen Wemer naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5 1686 242 109r
, H. de tuin van H. Wennekers, en zoon naastligger ten westen Schritsen 56oost 1811 269 117r
, HARMEN Harmen Wennekers koper huis Kerkpoortstraat 5 1795 264 288r
, HARMEN Harmen Wennekers verkoper Kerkpoortstraat 5 1798 265 90r
WENNEKES, DIRK Dirk Wennekes huurder (p.j.) Brouwersstraat 19 1781 260 160r
WENNEKES, DIRK Dirk Wennekes mr. bontwever koper huis Hofstraat 25 1781 260 78v
WENNEKES, HARMEN Harmen Wennekes naastligger ten westen Romastraat 4 1810 269 81r
WENNEKES, N. N. Wennekes, n.u. naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
WENSELAAR, DAAM JARICHS wijlen Daam Jarigs Wenselaar verkoper Franekereind 29oost 1799 265 152r
WENSELAAR, DAAM JARICHS wijlen Daam Jarigs Wenselaar verkoper Franekereind 23oost 1795 264 273r
WENSELAAR, DANIEL JARICHS wijlen Daan Jarigs Wenselaar verkoper Franekereind 23oost 1796 264 313v
WINSEMIUS, LEVINA Lewyna Wensemius verkoper Kerkpoortstraat 18 1751 252 107r
WENTHOLT, L. L. R. Wentholt koper wind rogge- en weitmolen, dubbel woonhuis en stalling Zuiderpoortsmolen 1 1802 266 84v
KLASES, DOUWE Douwe Claes Werck verkoper Kerkpoortstraat 1611 229 14r
WERF, van der Werf koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot 40 1801 265 305v
WERF, van der Werf koopman naastligger ten westen Zoutsloot 40 1801 265 305v
WERF, DIRK Dirk van der Werf naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
WERF, DIRK JANS Dirk Jans van der Werf bakkersknecht koper huis en bakkerij Kerkpoortstraat 53 1793 264 98r
WERF, G. G. A. van der Werf koopman naastligger ten westen Droogstraat 51 1801 266 11r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf verkoper Hofstraat 22 1781 260 103v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf timmerman koper huis Kerkpoortstraat 57 1768 257 69v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf verkoper Brouwersstraat 19 1781 260 160r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf verkoper Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf koopman koper huis Noordijs OZ 1784 261 130r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf koopman naastligger ten westen Noordijs OZ 1784 261 130r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
WERF, JOHANNES Johannes van der Werf koopman koper huis gebruikt als stokerij Droogstraat 47 1801 265 296v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf koopman verkoper Heiligeweg 16 1791 263 302r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf koopman verkoper Heiligeweg 18 1791 263 302r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf naastligger ten westen Heiligeweg 16achter 1787 262 154r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werf naastligger ten oosten Zuiderhaven 71a 1804 267 95r
WERF, JOHANNES Johannes A. van der Werf koopman koper huis Noorderhaven 95 1800 265 230r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebeles van der Werf havenmeester naastligger Zuiderhaven 71 1804 267 45r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf havenmeester en koopman verkoper Grote Bredeplaats 5west 1801 265 289r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 41 1783 261 42v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf verkoper q.q. Brouwersstraat 17 1798 265 314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf verkoper q.q. Weeshuisstraat 13 1798 265 314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf verkoper q.q. Weeshuisstraat 15 1798 265 314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman eigenaar brouwerij bij de Tiepelsteeg Tiepelsteeg 1785 262 38r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 6 1785 262 46r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf naastligger ten westen Heiligeweg 20 1784 261 220v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoel Heiligeweg 16 1782 260 208r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoel Heiligeweg 18 1782 260 208r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf naastligger ten westen Zuiderstraat 1781 260 99r
WERF, JOHANNES OEBELES wijlen Johannes Oebles van der Werf koopman erflater Heiligeweg 27zuid 1791 263 306r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
WERF, IEPE Ype van der Werf, c.u. huurder (p.j.) Droogstraat 22 1786 262 112r
WERF, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis van der Werff verkoper Voorstraat 56oost 1651 236 172r
WERF, DIRK JANS de boedel van wijlen Dirk Jans van der Werff mr. bakker verkoper Kerkpoortstraat 53 1803 267 2v
WERF, DOEKELE ANDRIES Doekle Andries van der Werff koper door niaar huis Schritsen 2 1783 261 60r
WERF, HIDDE Hidde van der Werff mr. bakker verkoper q.q. Hofstraat 1 1774 258 148v
WERF, JAN Jan W. van der Werff, c.u. huurder (p.j.) Rommelhaven 20 1786 262 309r
WERF, JAN NANNES Jan Nannings van der Werff verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1674 240 147v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Hofstraat ZZ 1781 260 77r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Romastraat 29 1781 260 83v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Tiepelsteeg 1781 260 85r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Nieuwstraat 22 1781 260 88v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Brouwersstraat 17 1781 260 65v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werff verkoper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
WERF, JENTJE WILLEMS Janke Willems van der Werff huurder Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
WERF, JOHANNES Johannes van der Werff bewoner Heiligeweg 16 1791 263 315v
WERF, JOHANNES Johannes van der Werff bewoner Heiligeweg 18 1791 263 315v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werff koopman verkoper q.q. Heiligeweg 16 1791 263 315v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werff koopman verkoper q.q. Heiligeweg 18 1791 263 315v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werff koopman verkoper q.q. Havenplein 8 1791 263 321r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werff naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werff koopman verkoper Noorderhaven 10 1791 263 322v
WERF, JOHANNES Johannes van der Werff naastligger ten oosten Zuiderhaven 71a 1805 267 138v
WERF, JOHANNES Johannes van der Werff naastligger ten zuiden Zoutsloot 38 1810 269 107r
WERF, JOHANNES Johannes van der Werff naastligger ten oosten Gardenierstraat 6 1779 259 179v
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werff naastligger ten zuiden Lanen 2 1785 261 4va
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebeles van der Werff naastligger ten westen Heiligeweg 16achter 1786 262 61v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff koopman naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1787 262 194r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff koopman verkoper Zuiderstraat NZ 1787 262 194r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff naastligger ten oosten Gardenierstraat 6 1780 260 1r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff naastligger ten noorden Romastraat 11 1778 259 148v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff naastligger ten zuiden Lanen 2 1787 262 209v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff naastligger ten zuiden Lanen 2 1799 265 131r
WERF, JOHANNES Johannis O. van der Werff koopman verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1803 266 217r
WERF, WILLEMS Naningh Willems van der Werff verkoper q.q. Voorstraat 53 1619 230 198r
WERF, NANNE WILLEMS Nanning Willems van der Werff afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
WERF, NANNE WILLEMS Nanningh Willems van der Werff koper 1/3 van 1/2 van 5 pm, en 2/5 van 1/3 pm greidland ([per pm]) buiten Harlingen 1611 229 27r
WERF, IEPE Ype van der Werff, c.u. huurder (p.j.) Droogstraat 22 1787 262 175v
, JAKOBJE Jacoba Jacobina Werndly geniaarde koper Havenplein 16 1806 267 288v
WERNER, HENDRIK Hendrik Werner huurder Anjelierstraat 39 1809 268 266r
WERNER, HENDRIK Hendrik Werner huurder Anjelierstraat 41 1809 268 266r
, JAKOMINA Jacomyna Werrendly koper huis, pakhuis en plaats Havenplein 18 1808 268 38r
, GORIS Goris de Wert, in comp. protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ 1624 230 390r
ANDRIES, PIETER wijlen Pieter Andries Wervinga verkoper Voorstraat 30achter 1779 259 168v
, JAN Jan Wesling naastligger ten zuiden Nieuwstraat 22 1784 261 241v
, TEUNIS Teunis Wesling naastligger ten westen Hofstraat 20 1756 254 3v
, TEUNIS Teunis Wesling verkoper q.q. Lanen 69 1753 253 70v
, TEUNIS Theunis Wesling winkelier verkoper q.q. Hoogstraat 49 1746 251 6va
HENDRIKS, TEUNIS vrijgezel Theunis Hendrix Wesling bontwever koper huis en kamer Heiligeweg 26 1729 247 248v
, GRIETJE Grytie Weslings koper Rozengracht 18 1765 256 131v
, TEUNIS Teunis Weslings bontreder verkoper Heiligeweg 26 1741 250 159v
, TEUNIS Theunis Weslings winkelier en bontreder geniaarde koper Hofstraat 47west 1745 251 90r
, TEUNIS Teunis Weslink bontreder en winkelier verkoper Both Apothekerstraat 1 1754 253 138v
WESSELING, JAN Jan Wesseling naastligger ten zuiden Nieuwstraat 22 1782 260 290r
WESSELING, TEUNIS Teunis Wesseling koopman koper Hofstraat ZZ 1756 254 20v
WESSELIUS, HARMEN ds. Harmannus Wesselius predikant verkoper Hondenstraat 7 1705 244 291r
WESSELIUS, HARMEN ds. Hermanus Wesselius, c.u. predikant verkoper ten zuiden van Harlingen 1721 246 116v
, HARMEN ds. Hermanus Wessellies predikant verkoper Noorderhaven 38 1695 243 179r
WESSELS, SJOERD Sjoerd Wessels huurder achterkamer (p.j.) Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
WESTENDORP, de erfgenamen van wijlen Westendorp naastligger ten westen Voorstraat 7a 1803 266 290r
WESTENDORP, de gezusters Westendorp naastligger ten oosten Voorstraat 32 1809 268 189v
WESTENDORP, A. A. Westendorp mr. bakker naastligger ten oosten Voorstraat 5 1783 261 62r
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp naastligger ten zuiden Noorderhaven 44 1772 258 14v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp mr. banketbakker koper ondanks niaar huis, in gebruik als wolkammerij en -ververij Voorstraat 7 het Paradijs 1753 253 87r
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp mr. banketbakker verkoper Kleine Bredeplaats 16 1753 253 114v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp mr. koekbakker koper huis Kleine Bredeplaats 16 1745 251 77r
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp mr. koekbakker koper huis en bakkerij Voorstraat 34 1785 262 48v
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp naastligger ten westen Voorstraat 7a-west 1762 255 149r
WESTENDORP, ALLERT Allardus Westendorp naastligger ten westen Voorstraat 7a 1775 258 199v
WESTENDORP, ALLERT Allert Westendorp, c.u. huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 18 1744 251 38v
WESTENDORP, B. het huis genaamd de Witte Trompet gekocht door B. Westendorp naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9 de Witte Trompet 1766 256 156v
WESTENDORP, BEREND Beerend Westendorp mr. bontwever koper huis Moriaanstraat 1 1766 256 180r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever verkoper Rommelhaven 18drie_achter 1766 256 218v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp verkoper van 1/2 van 1/2 Hofstraat 14 1766 256 196r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever koper huis Kerkpoortstraat 11 de Witte Trompet 1766 256 181v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp verkoper van 1/4 Rapenburg 10achter 1769 257 112r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever geniaarde koper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp bontwever koper kamer of woning Rommelhaven 18drie_achter 1766 256 169v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever verkoper Moriaanstraat 1 1766 256 215r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever verkoper Fabrieksstraat 18 1766 256 216r
WESTENDORP, BEREND Beernd Westendorp mr. bontwever geniaarde koper Achterstraat 31 1770 257 150v
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jans Westendorp, n.u. naastligger ten oosten Rapenburg 10west 1768 257 84v
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jans Westendorp, n.u. naastligger ten zuiden Rapenburg 10west 1768 257 84v
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jansen Westendorp bontwever verkoper q.q. Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
WESTENDORP, BEREND Berent Westendorp mr. bontwever verkoper Kerkpoortstraat 11 1766 256 214r
WESTENDORP, G. G. Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1776 259 12v
WESTENDORP, GEESKE Geeske Westendorp koper Brouwersstraat 17 1737 249 188v
WESTENDORP, GERARDUS de erfgenamen van wijlen Gerardus Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1766 256 176r
WESTENDORP, GERARDUS de weduwe van Gerardus Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1764 256 76r
WESTENDORP, GERARDUS Gerardus Westendorp ijzerkramer koper huis Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
WESTENDORP, GERARDUS de erfgenamen van wijlen Gerardus Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1769 257 136r
WESTENDORP, GERARDUS wijlen Gerardus Westendorp verkoper van 1/2 Rozengracht 18achter 1763 255 206r
WESTENDORP, GERARDUS de erfgenamen van wijlen Gerardus Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1767 256 250r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Hofstraat 22 1781 260 103v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Hofstraat ZZ 1781 260 77r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Brouwersstraat 19 1781 260 160r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Rapenburg 6oost 1782 260 188v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Romastraat 29 1781 260 83v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Tiepelsteeg 1781 260 85r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Nieuwstraat 22 1781 260 88v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Brouwersstraat 17 1781 260 65v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
WESTENDORP, JAN de minderjarige Jan Westendorp verkoper van 1/4 Rapenburg 10achter 1769 257 112r
WESTENDORP, JOHANNA Johanna Westendorp koper Kleine Bredeplaats 16 1783 261 98r
WESTENDORP, MARIA Maria Westendorp, meerderjarige vrijster verkoper van 1/2 Lanen 82 1779 259 186v
WESTERBAAN, ANTJE GERRITS Anna Gerryts Westerbaan koper Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
, de erfgenamen van wijlen Berry Westerdijck naastligger ten zuiden Herenwaltje 1629 232 92v
WESTERDIJK, ANTJE JANS Annetie Jans Westerdijk verkoper Kleine Kerkstraat 8 1657 237 134r
, wijlen luitenant Westereenen verkoper Lanen 5 1700 244 74v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof winkelier verkoper q.q. Romastraat 5 1728 247 116v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof, weesvoogd koopman verkoper q.q. Karremanstraat OZ 1728 247 127v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoff winkelier verkoper q.q. Noordijs 23 1727 246 302v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoff winkelier verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 18 1727 246 302v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoff koopman verkoper Romastraat ZZ 1749 252 3v
BOUWES, WILLEM Willem Bouwes Westerhofs koopman verkoper Achterstraat NZ 1727 246 302r
WESTERHUIS, Westerhuis naastligger ten oosten Noorderhaven 68 1723 246 177r
WESTERHUIS, de heer Westerhuis, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 72 1696 243 248v
WESTERHUIS, de heer Westerhuis naastligger ten oosten Noorderhaven 68 1700 244 61v
WESTERHUIS, Beere Westerhuis naastligger ten westen Noorderhaven 72 1702 244 169v
WESTERHUIS, SUFFRIDUS Suffridus Westerhuis rentmeester verkoper Schritsen 56 1702 244 171v
WESTERHUIS, T. Th. Westerhuis koopman naastligger ten westen Voorstraat 92 1804 267 75r
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuis koper huis Voorstraat 90 1798 265 112v
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuis koopman verkoper q.q. Noorderhaven 76 1800 265 224r
WESTERHUIS, THOMAS Thomas Westerhuis koopman verkoper q.q. Noorderhaven 78 1800 265 224r
, ANTONIUS Anthonius Westeroven mr. chirurgijn geniaarde koper Grote Bredeplaats 17 1695 243 141r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westeroven mr. chirurgijn koper huis Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westeroven koopman naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1703 244 227r
, CATHARINA Catharina Westeruydt verkoper Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijck koper Hoogstraat 39 1783 261 40v
, JAKOB Jacob Joh. Westerwijk mr. kuiper koper huis Zuiderstraat 31west 1778 259 155v
JOHANNES, JAKOB wijlen Jacob Johannes Westerwijk mr. kuiper verkoper Zuiderstraat 31west 1780 259 287v
JOHANNES, SJOUKJE Sjoukje Johannes Westerwijk verkoper Weverstraat 1 1781 260 87v
JOHANNES, SJOUKJE Sjoukje Johannes Westerwijk verkoper Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
JOHANNES, SJOUKJE Sjoukje Johannes Westerwijk verkoper Zuiderhaven 1786 262 55r
JOHANNES, wijlen Sjoukjw Johannes Westerwijk, moeder erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijk koper van 1/3 Rommelhaven 26b 1783 261 71v
JOHANNES, SJOUKJE wijlen Sjouwkje Johannes Westerwijk, tweede huweijk erflater Hoogstraat 39 1794 264 174v
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijk verkoper Lanen 35 1795 264 294r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijk verkoper Lammert Warndersteeg 18 1784 261 134r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijk verkoper Kerkpad 2 1784 261 138r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijk verkoper Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijk verkoper Fabrieksstraat 6 1783 261 120r
JOHANNES, SJOUKJE Sjouwkje Johannes Westerwijk verkoper Vijver 9 1793 264 162r
, GEERTRUIDA Vrouwe Geertruida Margareta Westpalm verkoper Zuiderhaven 2 1788 262 299v
, GEERTRUIDA Geertruida Margaretha Westpalm koper Zuiderhaven 2 1786 262 81r
WESTRA, Westra baljuw naastligger ten westen Bildtstraat 12 1810 269 37v
WESTRA, gemeensman Westra naastligger ten oosten Rozengracht 16 1725 246 215r
WESTRA, vroedsman Westra naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1778 259 138v
WESTRA, dr. Westra naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1801 266 30r
WESTRA, dr. Westra naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1801 266 30r
WESTRA, dhr. Westra naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1791 263 339r
WESTRA, ARJAANTJE Arjaantie Westra verkoper Voorstraat 62 1740 250 107v
WESTRA, ARJAANTJE Arjaentie Westra, ongehuwde meerderjarige vrijster koper huis met twee aparte achterwoningen Voorstraat 62 1726 246 249r
WESTRA, BAUKJE HESSELS Bauck Hessels Westra protesteert vanwege een testament Voorstraat 50 1639 234 80v
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Hofstraat 7 1735 249 104v
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Rozengracht 18 1742 250 273v
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Sint Odolphisteeg 14 1735 249 97r
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1735 249 98r
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Sint Odolphisteeg 20 1735 249 99r
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Sint Odolphisteeg 18 1735 249 100r
WESTRA, BRECHTJE SIKKES Bregje Zikkes Westra koper huis Zuiderhaven 77west 1809 268 240v
WESTRA, BRECHTJE Bregtje Westra koper Both Apothekerstraat 1 1805 267 111v
WESTRA, BRECHTJE TJEERDS Bregtje Tjeerds Westra, mede voor haar minderjarige kind verkoper Schritsen 44 1770 257 256r
WESTRA, BRECHTJE SIKKES Bregtje Zikkes Westra verkoper Both Apothekerstraat 1 1809 268 264r
WESTRA, BRECHTJE SIKKES Bregttie Sikkes Westra koper huis, twee houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal (Koper moet de marmeren vloer en het schoorsteenstuk uit het huis verwijderen en ontvangt een goede houten vloer.) Zuiderhaven 40 1801 265 281v
WESTRA, H. H. J. Westra gebruiker houtmolen ten zuiden van Harlingen 1803 266 305v
WESTRA, H. de erfgenamen van wijlen H. Westra naastligger ten zuiden Scheffersplein 3 1810 269 44r
WESTRA, H. dr. H. J. Westra naastligger ten westen Schritsen 7achter 1805 267 135r
WESTRA, H. H. J. Westra baljuw 8e district verkoper Dalpad 7 1808 268 135v
WESTRA, H. H. J. Westra baljuw 8e district verkoper Scheffersplein 7 1808 268 137r
WESTRA, H. dr. H. J. Westra naastligger ten westen Bildtstraat 18 1804 267 8v
WESTRA, H. H. Westra, q.q. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1794 264 186r
WESTRA, H. H. Westra, q.q. naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1794 264 186r
WESTRA, H. de. H. Westra, nom.prop. koper door niaar pakhuis Droogstraat 27 de Oude Vermaning 1790 263 255r
WESTRA, H. dr. H. Westra naastligger ten westen Bildtstraat 18 1802 266 142r
WESTRA, H. dr. H. Westra naastligger ten westen Bildtstraat 18 1796 264 338v
WESTRA, H. H. Westra baljuw van Barradeel naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1808 268 158v
WESTRA, HENDRIK drost van het tiende Drostambt Hendricus Westra koper huis Noorderhaven 75 1803 266 246v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westra koper huis Zoutsloot 28 1802 266 162r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westra naastligger ten westen Zoutsloot 28 1802 266 162r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra naastligger ten zuiden Scheffersplein 3 1791 263 288v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus J. Westra verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en tuintje Noorderhaven 71 1787 262 235v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra naastligger ten zuiden Scheffersplein 3 1789 263 84v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra naastligger ten westen Noorderhaven 75 1803 266 246v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra advocaat koper huis of pakhuis en ledige ruimte gebruikt als smederij Zuiderhaven 28 1801 265 301r
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra advocaat Hof van Friesland koper huis en timmerwinkel Noorderhaven 73 1790 263 265v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra naastligger ten westen Noorderhaven 73 1790 263 265v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra advocaat Hof van Friesland geniaarde koper Havenpoort 1 1789 263 139v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra koper huis Dalpad 7 1802 266 53v
WESTRA, HENDRIK Henricus Westra advocaat koper huis Droogstraat ZZ 1789 263 144r
WESTRA, HENDRIK J. Henricus J. Westra verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 14 1799 265 169v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper Nieuwstraat 10 1788 263 28r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper Nieuwstraat 12 1788 263 28r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1798 265 69r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper q.q. Noordijs 19 1788 263 29v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper Noorderhaven 26 1798 265 69r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper q.q. Lanen 60 1788 263 31v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1788 263 33r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper q.q. Nieuwstraat WZ 1788 263 37r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra naastligger ten westen Noorderhaven 73 1788 263 42v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra advocaat Hof van Friesland verkoper Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra advocaat koper huis Scheffersplein 7 1789 263 94v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper q.q. Scheffersplein 7 1789 263 94v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/4 Rozengracht 26 1788 262 285v
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra verkoper q.q. William Boothstraat WZ 1788 263 62r
WESTRA, HENDRIK JANS dr. Henricus Jans Westra naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten westen Rozengracht 26 1781 260 57v
WESTRA, J. mr. J. Westra naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1785 262 37r
WESTRA, J. mr. J. Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 16achter 1785 262 37r
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1768 257 255r
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1768 257 255r
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten westen Rozengracht 28 1781 260 145r
WESTRA, JARICH vroedsman Jaarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1782 260 281r
WESTRA, JARICH vroedsman Jaerig Westra verkoper q.q. Zuiderhaven 73west 1760 255 13v
WESTRA, JARICH vroedsman Jaerig Westra naastligger ten oosten Voorstraat 64 1761 255 91v
WESTRA, JARICH Jaerig Westra lakenkoper verkoper en Sint Odolphisteeg 18 1735 249 100r
WESTRA, JAN burgerhopman Jan Westra naastligger ten noorden Zoutsloot 13 1774 258 152v
WESTRA, JAN burgerhopman Jan Westra naastligger ten westen Zoutsloot 13 1774 258 152v
WESTRA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Westra, c.s. naastligger Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
WESTRA, JAN Jan Westra naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
WESTRA, JAN Jan Westra naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
WESTRA, JAN Jan Westra naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1770 257 181r
WESTRA, JAN Jan Westra naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
WESTRA, JAN Jan Westra koopman geniaarde koper Bargebuurt OZ 1767 257 26r
WESTRA, JAN Jan Westra koopman koper door niaar pakhuis Noorderhaven 52 1767 257 30r
WESTRA, JAN Jan Westra procureur postulant en koopman verkoper q.q. Bildtstraat 16 1772 258 27v
WESTRA, JAN Jan Westra, c.u. huurder Noorderhaven 69 1768 257 90v
WESTRA, JAN Jan Westra procureur postulant en koopman geniaarde koper Zuiderstraat 18 1774 258 145v
WESTRA, JAN Jan Westra koopman koper door niaar grond (eerder leerlooiersperk), stalling en kamer Bargebuurt de Weegkamer 1765 256 109v
WESTRA, JARICH wijlen vroedsman en oud burgemeester Jarig Westra erflater Voorstraat 66 1788 262 297r
WESTRA, JARICH Jarig Westra koopman naastligger ten zuiden Rozenstraat 1740 250 113v
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten oosten Voorstraat 64 1778 259 137v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten westen Wasbleek 1762 255 128v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten noorden Wasbleek 1762 255 128v
WESTRA, JARICH Jarig Westra lakenkoper verkoper en Hofstraat 7 1735 249 104v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra verpachter grond Spekmarkt 1 1772 258 44r
WESTRA, JARICH oud burgemeester Jarig Westra naastligger ten oosten Spinhuisstraat 13 1787 262 195r
WESTRA, JARICH de tuin van Jarig Westra koopman naastligger ten noorden Wasbleek 3 1742 250 229r
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 22 1733 248 259r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 16achter 1782 260 281r
WESTRA, JARICH Jarig Westra koopman verpachter grond Spekmarkt 1 1737 249 182v
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 18 1733 248 262v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 5 1774 258 158v
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten westen Noorderkade 25 1807 267 325r
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten zuiden Noorderkade 25 1807 267 325r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 18achter 1763 255 206r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1749 251 267v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra crediteur (deducent) q.q. Herenwaltje 7 1758 254 265r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra koopman verkoper Noorderhaven 52 1767 257 30r
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 16achter 1781 260 95r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra verpachter grond Spekmarkt 1 1772 258 29v
WESTRA, JARICH oud burgemeester Jarig Westra naastligger ten oosten Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra crediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 1 1758 254 265r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 18 1765 256 131v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1765 256 131v
WESTRA, JARICH wijlen raadslid en oud burgemeester Jarig Westra erflater Rozengracht 26 1788 262 285v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 18 1780 259 271v
WESTRA, JARICH Jarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 18achter 1733 248 212v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1780 259 271v
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 18 1764 256 68r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1764 256 68r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 18 1761 255 89r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1761 255 89r
WESTRA, JARICH vroedsman Jarig Westra verkoper q.q. Hondenstraat 12 1761 255 90v
WESTRA, JARICH Jarig Westra lakenkoper verkoper en Sint Odolphisteeg 14 1735 249 97r
WESTRA, JARICH Jarig Westra lakenkoper verkoper en Sint Odolphisteeg 20 1735 249 99r
WESTRA, JARICH JANS Jarig Jans Westra lit. hum. med. studiosus verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
WESTRA, JARICH JANS Jarig Jans Westra lit. hum. med. studiosus verkoper van 1/4 Rozengracht 26 1788 262 285v
WESTRA, JARICH Jarigh Westra lakenkoper verkoper en Both Apothekerstraat 15zuid 1735 249 98r
WESTRA, LOLKE vroedsman Lolke Westra lakenwinkelier koper door niaar panwerk, huis, turfschuur, ovenhuis, kleibult en tuin erachter Rozengracht 22 1726 246 276v
WESTRA, LOLKE vroedsman Lolke Westra lakenwinkelier koper door niaar tuin noord van het panwerk Rozengracht 22 1726 246 276v
WESTRA, LOLKE de tuin van Lolke Westra naastligger ten westen Rozengracht 22 1726 246 276v
WESTRA, LOLKE de erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westra naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord 1733 248 6ra
WESTRA, LOLKE wijlen ds. Lolke Westra verkoper van 1/4 Rozengracht 26 1788 262 285v
WESTRA, LOLKE de erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 22 1731 248 33r
WESTRA, LOLKE de erfgenamen van wijlen burgemeester Lolke Westra naastligger ten westen Rozengracht 22 1731 248 33r
WESTRA, LOLKE de hof van vroedsman Lolke Westra naastligger ten westen Rozengracht 22 1722 246 144r
WESTRA, LOLKE wijlen ds. Lolke Westra verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jaerigs Westra verkoper q.q. Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jaerigs Westra verkoper q.q. Voorstraat 85 1728 247 131v
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jaerigs Westra verkoper q.q. Voorstraat 87 1728 247 132v
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jaerigs Westra verkoper q.q. Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jaerigs Westra verkoper q.q. Voorstraat 83achter 1728 247 135v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra verkoper q.q. Lanen 82 1712 245 315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra verkoper q.q. Lanen 84 1712 245 315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra verkoper q.q. Lanen 86 1712 245 315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra verkoper q.q. Lanen 82a 1712 245 315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra verkoper q.q. Spekmarkt 6 1712 245 315v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra verkoper q.q. Rapenburg 10oost 1712 245 315v
WESTRA, LOLKE JARICHS het panwerk en tuintje van de verwandelaars Lolke Jarigs Westra, c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 18achter 1727 247 18v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra verkoper q.q. Rapenburg 12 1712 245 315v
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jarigs Westra verwandelaar huis en tuin Rozengracht 18achter 1727 247 18v
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jarigs Westra aanhandelaar hof Rozengracht 18achter 1727 247 18v
WESTRA, LOLKE JARICHS de nieuwgebouwde woningen van Lolke Jarigs Westra, c.u. naastligger ten zuiden Rozengracht 18achter 1727 247 18v
WESTRA, LOLKE JARICHS Lolke Jarigs Westra koper huis Voorstraat 66 1713 245 188r
WESTRA, LOLKE JARICHS vroedsman Lolke Jarigs Westra koopman verkoper q.q. Kruisstraat 10west 1728 247 74v
WESTRA, LOLKE JARICHS gemeensman Lolke Jarigs Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1726 246 264r
WESTRA, LOLKE JARICHS wijlen Lolke Jarigs Westra koper Rozengracht 20 1729 247 250v
WESTRA, SJOERDJE SIKKES Sjoerdje Sickes Westra koper Lanen 25 1759 254 244r
WESTRA, SJOERDJE SIKKES de gerepudieerde boedel en nalatenschap van wijlen Sjoerdtje Sikkes Westra verkoper Kleine Kerkstraat 18 1811 269 145r
WESTRA, TIJS LUITJENS Thijs Luitjens Westra houtmolenaar verkoper ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
WESTRA, TIJS LUITJENS Tijs Luitiens Westra naastligger ten oosten Schritsen 4 1711 245 143r
WESTRA, JARICHS vroedsman Tolbe Jarigs Westra, c.u. koper huis en zomerhuis Wasbleek 1721 246 114v
WESTRA, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Westra verkoper van 1/4 Rozengracht 26 1788 262 285v
WESTRA, TRIJNTJE JANS Trijntje Jans Westra verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
WESTRA, TRIJNTJE LOLKES Trijntje Lolkes Westra verkoper van 1/4 Rozengracht 26 1788 262 285v
WESTRA, TRIJNTJE LOLKES Trijntje Lolkes Westra verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
, KORNELIS wijlen Jr. Cornelis Westreen luitenant van een compagnie te voet verkoper Noorderhaven 104 1681 241 39va
, WILLEM Willem Weszeling huurder boven (p.w.) Heiligeweg 21 1780 259 248r
, DIRK Dirk C. Wetsen, c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 1 1787 262 166r
, JAKOB de weduwe van Jacobus Wetsen naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1714 245 229v
, MICHIEL Miggiel Wetsen naastligger ten oosten Zuiderhaven 77west 1801 265 302r
, MICHIEL Miggiel Wetsen naastligger ten noorden Zuiderhaven 77west 1801 265 302r
WETSENS, burgervaandrig Wetsens naastligger ten westen Hoogstraat 17achter 1662 238 124v
WETSENS, AATJE JELLES Attie Jelles Wetsens verkoper Hoogstraat 15 1683 241 68va
WETSENS, AATJE JELLES Attie Jelles Wetsens verkoper Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
WETSENS, KORNELIS kamer en weefwinkel van Cornelis Wetsens naastligger ten westen Rozengracht 5 1743 250 297av
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens turfdrager koper kamer Kruisstraat 10oost 1754 253 150r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens naastligger ten westen Hofstraat 16 1743 250 296ar
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens turfdrager geniaarde koper Rozengracht 5 1743 250 297av
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens turfdrager koper kamer en weefwinkel Rozengracht 3 1743 250 299r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens naastligger ten oosten Rozengracht 3 1743 250 299r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Schritsen 64 1766 256 223v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Noorderhaven 91 1766 256 187v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Voorstraat 83achter 1766 256 189r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Voorstraat 81achter 1766 256 190r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Rommelhaven 16 1766 256 191r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens, c.u. en c.s. huurder Voorstraat 94 1766 256 192r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens winkelier koper huis en tuin Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens verkoper Voorstraat 94 1766 256 192r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens winkelier koper woning Tiepelsteeg 1767 257 13r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetsens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens koopman koper 1/3 mouterij en turfhuis Kruisstraat 8 1778 259 136r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens koopman eigenaar van 1/3 Kruisstraat 8 1778 259 136r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens koopman verkoper Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens koopman verkoper Lanen 72 1776 259 23v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens verkoper Voorstraat 72 1776 259 25r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper van 1/2 van 1/4 Schritsen 64 1766 256 223v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91 1766 256 187v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
WETSENS, DIRK KORNELIS de verkoper Dirk Cornelis Wetsens bewoner Voorstraat 72 1775 258 238r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 83achter 1766 256 189r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens koopman verkoper Voorstraat 72 1775 258 238r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81achter 1766 256 190r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 16 1766 256 191r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens koopman verkoper Voorstraat 82 1776 259 18v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier koper Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 94 1766 256 192r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier koper Tiepelsteeg 1767 257 13r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetsens winkelier verkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
WETSENS, JAKOB de weduwe van Jacobus Wetsens naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1722 246 151r
WETSENS, JAKOB de weduwe van Jacobus Wetsens naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1726 246 285r
WETSENS, JELLE burgemeester Jelle Wetsens naastligger ten noorden Havenplein 24 1662 238 156v
WETSENS, JELLE wijlen Jelle Wetsens rentenier erflater Hoogstraat 15 1683 241 68va
WETSENS, JELLE wijlen Jelle Wetsens rentenier erflater Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
WETSENS, JELLE burgemeester Jelle Wetsens naastligger ten noorden Havenplein 24 1659 237 199v
WETSENS, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Wetsens naastligger ten westen Hoogstraat 17achter 1657 237 131r
WETSENS, JELTE KORNELIS de erfgenamen van wijlen Jelte Cornelis Wetsens naastligger ten westen Hoogstraat 17achter 1683 241 243r
WETSENS, JOHANNES de heer Johannes van Wetsens naastligger ten oosten Rozengracht 26 1748 251 218r
WETSENS, JOHANNES de heer Johannes Wetsens secretaris naastligger ten oosten Noorderhaven 42 1732 248 81v
WETSENS, JOHANNES heer Johannes Wetsens secretaris naastligger ten westen Noorderhaven 42 1732 248 81v
WETSENS, JOHANNES de heer Johannes Wetsens secretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijks koper huis Noorderhaven 44 1731 248 64r
WETSENS, JOHANNES Johannes Wetsens secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper van 2/54 Noordermolen 1 1729 247 263v
WETSENS, JOHANNES secretaris Johannes Wetsens koper dwarshuis metdaarachter een grote hof Hofstraat 17west 1757 254 100v
WETSENS, JOHANNES het huis de Witte Arend Johannes Wetsens secretaris Vijf Deelen dijken in Westergo koper huis, hof, plaats en steeg Noorderhaven 104 de Witte Arend 1732 248 120r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetsens secretaris huurder Noorderhaven 44 1745 251 82r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetsens naastligger ten noorden Voorstraat 57achter 1751 252 167v
WETSENS, JOHANNES secretaris v d vijfdelen vd zeedijk binnen en buitendijks Johannes Wetsens verkoper Noorderhaven 95 1724 246 203v
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetsens secretaris naastligger ten oosten Noorderhaven 102 1734 248 341r
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijster verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetsens, minderjarige vrijster verkoper van 1/2 van 1/4 Schritsen 64 1766 256 223v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91 1766 256 187v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 83achter 1766 256 189r
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 81achter 1766 256 190r
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Rommelhaven 16 1766 256 191r
WETSENS, MARIA KORNELIS minderjarige vrijster Marijke Cornelis Wetsens verkoper van 1/2 van 1/2 Voorstraat 94 1766 256 192r
WETSENS, MICHIEL JELLES Michiel Jelles Wetsens verkoper van 1/5 Hoogstraat 15 1683 241 68va
WETSENS, MICHIEL JELLES Michiel Jelles Wetsens verkoper van 1/5 Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsens mr. wever verkoper Hofstraat 16 1743 250 296ar
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsens mr. wever verkoper Rozengracht 5 1743 250 297av
WETSENS, ROELOF JAKOBS Roelof Jacobus Wetsens mr. wever verkoper Rozengracht 3 1743 250 299r
WETSENS, SIETSKE jonge dochter Sytske Wetsens huurder Hofstraat 27 1776 259 7av
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsens naastligger ten oosten Heiligeweg 1 1802 266 126r
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsens koper huis Lanen 86 1798 265 119r
WETSENS, SIETSKE Zydske Wetsens naastligger ten oosten Lanen 86 1798 265 119r
, JAKOB wijlen Jacobus Wetsensius assistent koper Karremanstraat 18 1714 245 226v
, MICHIEL Michiel Wetses naastligger ten oosten Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
, MICHIEL Michiel Wetses naastligger ten noorden Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
, DIRK Dirk Wetzen naastligger ten zuiden Franekereind 2 1783 261 49r
, DIRK Dirk Wetzen naastligger ten westen Franekereind 2 1783 261 49r
, DIRK Dirk Wetzen koopman koper door niaar huis Heiligeweg 68 1785 261 265v
, DIRK Dirk Wetzen koopman verkoper Heiligeweg 68 1786 262 108v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis Wetzen koopman koper van 1/3 Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
KORNELIS, Dirkjen Cornelis Wetzen naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 2 1773 258 115v
, JOHANNES Johannis van Wetzen secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1738 249 221v
, M. M. van Wetzen naastligger ten oosten Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
, M. M. van Wetzen naastligger ten noorden Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
, SIETSKE meerderjarig vrijster Sytske Wetzen koper huis met bleekveld Heiligeweg 3zuid 1793 264 120r
WETSENS, JELLE burgemeester Gellius Wetzenius verkoper Grote Kerkstraat 41 1659 237 201v
WETSENS, JELLE oud burgemeester Jellius Wetzenius koper hof met vruchtdragende bomen Rozengracht 13 1671 240 43r
WETSENS, Wetzens secretaris naastligger ten westen Noorderhaven 106achter 1741 250 145v
WETSENS, Wetzens secretaris bewoner Voorstraat 24 1732 248 151v
WETSENS, Wetzens secretaris naastligger ten westen Noorderhaven 106achter 1737 249 193r
WETSENS, de woning gekocht door burgemeester Wetzens naastligger ten westen Rozengracht 17 1671 240 42v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens verkoper Kruisstraat ZZ 1765 256 120r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens verkoper Rozengracht 3 1758 254 160v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens winkelier verkoper Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens verkoper van 1/2 Spekmarkt 4 1772 258 32v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens winkelier verkoper Borstelsteeg 1 1769 257 123v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobus Wetzens koper van 1/2 Voorstraat 82 1771 257 217v
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens, c.s. naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
WETSENS, DIRK wijlen Dirk C. Wetzens verkoper Heiligeweg 70 1789 263 156r
WETSENS, DIRK het testament van wijlen Dirk Wetzens verkoper Romastraat 4west 1789 263 160v
WETSENS, DIRK de nagelaten boedel van wijlen Dirk Wetzens verkoper Grote Kerkstraat 46 1789 263 162r
WETSENS, DIRK de nagelaten boedel van wijlen Dirk Wetzens verkoper Bargebuurt 22 1789 263 163v
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens naastligger ten noorden Heiligeweg 68 1785 261 265v
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens, voor zijn kinderen koopman verkoper Zoutsloot 18 1774 258 187v
WETSENS, DIRK het testament van wijlen Dirk C. Wetzens verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 27 1789 263 166r
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens naastligger ten noorden Heiligeweg 66 1786 262 52r
WETSENS, DIRK Dirk C. Wetzens, c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 1 1786 262 113r
WETSENS, DIRK Dirk Wetzens naastligger ten zuiden Franekereind 4 1784 261 202r
WETSENS, DIRK C. Dirk C. Wetzens naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1774 258 182v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens koopman verkoper van 1/2 Kruisstraat 8 1781 260 105r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens, n.u. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1774 258 178r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens naastligger ten noorden Droogstraat 21achter 1771 257 227v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens koopman koper door niaar van 1/3 Kruisstraat 8 1776 258 259v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens naastligger ten oosten Voorstraat 70 1771 257 210v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens naastligger ten noorden Heiligeweg 66 1787 262 180r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens koopman koper Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens naastligger ten oosten Voorstraat 70 1767 256 231r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens koopman koper huis Romastraat 4west 1774 258 147v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens koopman koper huis Lanen 72 1772 258 63r
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens koopman verkoper van 1/2 Spekmarkt 4 1772 258 32v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens winkelier verkoper Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens winkelier verkoper Borstelsteeg 1 1769 257 123v
WETSENS, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Wetzens koopman koper van 1/2 huis Voorstraat 82 1771 257 217v
WETSENS, KORNELIS Dirkjen Cornelis Wetzens naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1774 258 142v
WETSENS, DIRK KORNELIS Durk Cornelis Wetzens koopman koper huis en bakkerij met winkel en gereedschappen Heiligeweg 70 1778 259 90v
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris verpachter grond Hofstraat 21west de Fontein 1765 256 142v
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris verpachter grond Hofstraat 21oost de Fontein 1760 255 16r
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris verpachter grond Hofstraat 21west de Fontein 1767 257 34v
WETSENS, JELLE Jelle Wetzens rentmeester naastligger ten westen Hoogstraat 17achter 1663 238 165r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper Vismarkt 1 1735 249 76v
WETSENS, JOHANNA Johannes Wetzens betrokkene akte van scheiding Noorderhaven 104 1755 253 222r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper Wasbleek WZ 1755 253 226r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper Noorderhaven 104 1755 253 227r
WETSENS, JOHANNES de boedel van wijlen de heer Johannes van Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper Hofstraat 17west 1768 257 52r
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper Noorderhaven 44 1741 250 175v
WETSENS, JOHANNES Johannes van Wetzens secretaris naastligger ten westen Noorderhaven 46 1741 250 183r
WETSENS, JOHANNES Johannes Wetzens verpachter grond Hofstraat 21midden 1765 256 135r
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken naastligger ten oosten Rozengracht 26 1739 250 46v
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper Rozengracht 26 1739 250 46v
WETSENS, JOHANNES de heer Johannis Wetzens secretaris naastligger ten westen Noorderhaven 46 1739 250 51r
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 42 1737 249 217v
WETSENS, JOHANNES Johannis Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
WETSENS, JOHANNES Johannis van Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken naastligger ten noorden Wasbleek NZ 1738 249 287r
WETSENS, JOHANNES Johannis van Wetzens secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper van 1/3 Wasbleek NZ 1738 249 287r
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzens verkoper van 1/2 Spekmarkt 4 1772 258 32v
WETSENS, MARIA KORNELIS Marijke Cornelis Wetzens koper van 1/2 Voorstraat 82 1771 257 217v
WETSENS, MICHIEL Michiel van Wetzens koper huis en tuin Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
WETSENS, MICHIEL Michiel van Wetzens oud substituut Bailluw van Ameland verkoper Weeshuisstraat 13 1790 263 211v
WETSENS, MICHIEL Michiel van Wetzens oud substituut Bailluw van Ameland verkoper Weeshuisstraat 15 1790 263 211v
WETSENS, MICHIEL Migchiel van Wetzens substituut baljuw van de heerlijkheid Ameland koper door niaar huis en hof Hofstraat 17west 1768 257 52r
WETSENS, MICHIEL Migchiel van Wetzens substituut baillieu en rentmeester op de vrije heerlijkheyd Ameland verkoper Hofstraat 17west 1770 257 168v
WETSENS, SIETSKE Sydske van Wetzens, meerderjarige dochter verkoper Weeshuisstraat 13 1790 263 211v
WETSENS, SIETSKE Sydske van Wetzens, meerderjarige dochter verkoper Weeshuisstraat 15 1790 263 211v
WETSENS, SIETSKE Sydske van Wetzens, bejaarde vrijster geniaarde koper Heiligeweg 27zuid 1791 263 306r
WETSENS, SIETSKE Sytske Wetzens huurder Lanen 86 1771 257 222r
, ABRAHAM Abrahamus Wetzensius verkoper Grote Kerkstraat 33 1676 240 241v
, JELLE burgemeester Gellius Wetzensius 1e bieder (p.j.) Franekereind 14 1668 239 26ra
, JAKOB Jacobus Wetzensius verkoper Grote Kerkstraat 33 1676 240 241v
, JELLE de heer burgemeetser Jellius Wetzensius koper 1/2 huis genaamd de Blauwe Handt Voorstraat 31 de Blauwe Hand 1670 240 20v
, JELLE oud burgemeester Jellius Wetzensius koper huis, loods, plaats en tuin Simon Stijlstraat 2 1666 239 44v
WEI, DIRK Dirk H. van der Wey koper twee huizen Karremanstraat 2 1809 268 326r
WEI, DIRK Dirk H. van der Wey koper twee huizen Karremanstraat 4 1809 268 326r
WEI, DIRK Dirk H. van der Wey koper molen genaamd de Noordermolen, en huis Noordermolen 1 de Noordermolen 1809 268 326r
WEI, DIRK Dirk H. van der Wey koper molen genaamd de Noordermolen, en huis Liemendijk 6 de Noordermolen 1809 268 326r
WEIDE, IDS Its van der Weyde koper huis Vijverstraat 6 1806 267 196r
JANS, KLAAS Claas Jans Weydeman verkoper van 1/9 Noorderhaven 41 1787 262 159r
JANS, KLAAS Claas Jans Weydeman verkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
JANS, KLAAS Claas Jans Weydeman verkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
WEIMA, wijlen burgemeester Weyma naastligger ten noorden Voorstraat 99 1751 252 163r
WEIMA, JARICH SJOERDS burgemeester Jaerigh Sjoerds Weyma koper huis Weverstraat 8 1730 247 351r
WEIMA, JARICH SJOERDS Jaerigh Sjoerds Weyma naastligger ten noorden Weverstraat 8 1730 247 351r
WEIMA, JANKE meerderjarige vrijster Janke Weyma koper leerlooiersperk of gedeelte grond Zoutsloot 1755 253 196v
WEIMA, JARICH SJOERDS oud burgemeester Jarigh Sjoerds Weyma koper drie voet grond van de stalling van de verkoper onbekend 1728 247 112v
WEIMA, JARICH SJOERDS Jarigh Sjoerds Weyma naastligger ten zuiden onbekend 1728 247 112v
WIARDA, wijlen Herone Wiaarda verkoper Lanen 40 1636 233 179r
WIARDA, het nagelaten huis van dr. Wiaerda naastligger ten westen Lanen 42 1654 236 251v
WIARDA, HERE de weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. Hero Wiaerda naastligger ten oosten Lanen 38 1633 233 115v
WIARDA, HERE hof, loods of zomerhuis van doctor Hero Wiaerda naastligger ten westen Schritsen 35 1629 232 90v
WIARDA, Wiarda makelaar naastligger ten zuiden Zuiderstraat 20 1801 266 25r
WIARDA, het huis van dr. Wiarda naastligger ten westen Schritsen 1649 236 66r
WIARDA, Wiarda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6west 1808 268 114r
WIARDA, Ab. Wiarda secretaris van Baarderadeel geniaarde koper Grote Bredeplaats 8west_voor 1773 258 127r
WIARDA, EVERT Evert Wiarda zilversmid verkoper q.q. Noordijs 1 1763 256 15v
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
WIARDA, EVERT [geniaarde koper] Evert Wiarda naastligger ten oosten Voorstraat 15 1773 258 80r
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid geniaarde koper Voorstraat 17 1775 258 211v
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid verkoper q.q. Heiligeweg 9 1766 256 205v
WIARDA, EVERT Evert Wiarda mr. zilversmid verkoper q.q. Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
WIARDA, GERLOFKE Gerlofke Wiarda koper William Boothstraat 5 1753 253 73v
WIARDA, GEESKE juffrouw Gesina Wiarda verkoper van 1/8 Hondenstraat 12 1754 253 162v
WIARDA, HERE de erfgenamen van wijlen dr. Hero Wiarda naastligger ten westen Schritsen 35 1633 233 127v
WIARDA, HERE Hero Wiarda verkoper Lanen 40 1636 233 179r
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda koper Voorstraat 35 1779 259 183r
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Bildtpoortsmolen 1 1808 268 55v
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Achterstraat 7 1809 268 265r
WIARDA, IDSKE Idske Wiarda verkoper Anjelierstraat 7 1809 268 265r
WIARDA, IDSKE Itske Wiarda verkoper Schritsen 17 1808 268 72r
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wiarda koper Havenplein 5 1752 252 223v
WIARDA, MONSE Monte Wiarda commies convooien en licenten koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
WIARDA, MONSE Monte Wiarda huurder (p.j.) Westerstraat 43 1790 263 261r
WIARDA, S. S. Wiarda naastligger ten westen Zuiderhaven 28 1801 265 301r
WIARDA, S. S. Wiarda makelaar naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1795 264 268v
WIARDA, S. S. Wiarda makelaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1795 264 268v
WIARDA, S. de heer S. Wiarda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1807 268 7v
WIARDA, S. S. Wiarda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1808 268 114r
WIARDA, SIEMEN wijlen Simon Wiarda boekverkoper erflater Heiligeweg 23 1791 263 307r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda oud makelaar koper huis Zuiderhaven 30 1800 265 260r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda kofschipper koper huis Voorstraat 6 1794 264 168v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda schipper naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
WIARDA, SJOERD Sjoerd P. Wiarda bewoner Zoutsloot 47 1803 266 307v
WIARDA, SJOERD Sjoerd P. Wiarda verkoper Zoutsloot 47 1803 266 307v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda schipper naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda oud gezworen makelaar koper huis Zuiderstraat 22 1806 267 227r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda naastligger ten oosten Zuiderstraat 22 1806 267 227r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda makelaar koper pakhuis Zuiderhaven 37 1805 267 114v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda makelaar koper huis en tuin Zuiderhaven 26 1788 262 246v
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda makelaar naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1789 263 100r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda makelaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1789 263 100r
WIARDA, SJOERD Sjoerd Wiarda schipper verkoper Voorstraat 6 1802 266 54v
WIARDA, SJOERD Sjoerd P. Wiarda naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
WIARDA, WILHELMINA Wilhelmina Wiarda verkoper Noorderhaven 65 1692 242 389r
WIARDA, IDSKE Itske Wiarde verkoper Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r
WIARDI, EGBERT Egbartus Wiardi predikant verkoper Rozengracht 9 1730 247 300v
WIARDI, EGBERT JOHANNES ds. Egbertus Johannes Wiardi predikant verkoper Kleine Bredeplaats 12 1731 248 69r
WYBENGA, MARTEN Martinus Wibinga, c.u. verkoper Hofstraat NZ 1635 233 159v
WYBRANDI, SJOUKJE wijlen Sjouckien Wibrandi erflater Lanen 37 1685 242 80r
JANS, JOHANNES Johannes Jansen Wichuys bontwever koper huis en weefwinkel Nieuwstraat 18 1742 250 224r
, HENDRIK Hendrick Wickol verkoper Grote Ossenmarkt 19achter 1682 241 195r
, de woning gekocht door Widenbrug naastligger ten westen Schritsen 10 1710 245 108v
, ALEXANDER de heer Alexander Widenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper door niaar schuur Spinstraat NZ 1705 244 280v
, ALEXANDER de heer Alexander Widenbrug, n.u. betrokkene ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r
, ALEXANDER Alexander Widenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper huis Schritsen 8 1710 245 108r
WIJDENBRUG, de heer Widenbrugh verpachter grond Werfpad 7 1712 245 170v
WIJDENBRUG, mevrouw Widenbrugh verpachter grond Romastraat 8 1731 248 13r
WIJDENBRUG, wijlen Widenbrugh verkoper Voorstraat 62 1719 246 46r
WIJDENBRUG, A. de hof van A. Widenbrugh ontvanger naastligger ten noorden Spinstraat 11 1700 244 79r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrugh verkoper van 8/28 Weverstraat OZ 1692 242 381r
WIJDENBRUG, ALEXANDER dr. Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper huis Spinstraat 11 1703 244 219r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrugh secretaris Franekeradeel koper door niaar ratione vicinitatis huis, stalling en hof Zuiderhaven 54 1698 243 352v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Spinstraat 11 1703 244 219r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Spinstraat 11 1703 244 219r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper Zuiderhaven ZZ 1699 244 10r
WIJDENBRUG, ALEXANDER dhr. Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper oude kamer ([staat: vier zilveren ducatons]) Steenhouwersstraat WZ 1703 244 223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER dhr. Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verpachter grond Steenhouwersstraat WZ 1703 244 223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat WZ 1703 244 223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Steenhouwersstraat WZ 1703 244 223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh, c.u. ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Steenhouwersstraat WZ 1703 244 223r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrugh ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper kamer Spinstraat 9oost 1703 244 203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh verpachter grond Spinstraat 9oost 1703 244 203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh naastligger ten westen Spinstraat 9oost 1703 244 203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de koper Alexander Widenbrugh naastligger ten noorden Spinstraat 9oost 1703 244 203v
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrugh secretaris van Franekeradeel verkoper Rozengracht NZ 1692 243 3r
WIJDENBRUG, ALEXANDER Alexander Widenbrugh oud ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper Schritsen 8 1717 245 304r
, Widenburg, n.u. ontvanger-generaal naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1708 245 43v
, ALEXANDER Alexander Widenburgh, c.u. secretaris van Franekeradeel huurder Noorderhaven 75 1691 242 22ra
, geregisteerde crediteuren van Widschut, c.u. verkoper Zuiderhaven 71a 1702 244 177v
WYBENGA, ANDRIES wijlen Andries Wiebenga koopman verkoper Voorstraat 47 1787 262 212v
WYBENGA, A. de weduwe van A. Wiebinga naastligger ten westen Rozengracht 27 1787 262 162v
WYBENGA, DIEUWKE GERRITS Dieuwke Gerryts Wiebinga geniaarde koper Noorderhaven 85 1780 259 284v
WYBENGA, DIEUWKE GERRITS Dieuwke Gerryts Wiebinga naastligger ten zuiden Noorderhaven 85 1780 259 284v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wiebinga koper huis Fabrieksstraat 20 1796 264 332v
JANS, JAN Jan Jansen Wiedeman schuitschipper verkoper Droogstraat 61 1755 253 200v
WIJDENBRUG, de heer Wiedenbrug naastligger ten westen Kruisstraat 5west 1753 253 64r
WIJDENBRUG, de erfgenamen van wijlen Wiedenbrug verpachter grond Romastraat ZZ 1718 246 30r
WIEGERSMA, ANNE THEODORUS wijlen ds. Annius Theodori Wiegersma predikant erflater Sint Odolphisteeg 1 1705 244 274r
WIEGERSMA, GERARDUS Gerhardus Wiegersma muntmeester verkoper Sint Odolphisteeg 1 1705 244 274r
WIEGERSMA, GERLOF Gerlof Wiegersma naastligger ten noorden Zoutsloot 61 1769 257 139r
WIEGERSMA, MEINOU Meinu Wiegersma, ongehuwde meerderjarige dochter verkoper Sint Odolphisteeg 1 1705 244 274r
WIELEN, KLAAS HENDRIKS Claas Hendriks van Wielen mr. horlogemaker koper huis Bargebuurt OZ 1806 267 211r
WIELING, JAN Jan Wieling naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1770 257 153v
WIELINGA, IEPE Ype Wielinga naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1709 245 97r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Wieltje geniaarde koper Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Wieltje geniaarde koper Grote Ossenmarkt 5 1774 258 133r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Wieltje huurder huis (p.j.) Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Wieltje huurder huis (p.j.) Grote Ossenmarkt 5 1774 258 133r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Wieltje huurder weefwinkel (p.j.) Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Wieltje huurder weefwinkel (p.j.) Grote Ossenmarkt 5 1774 258 133r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Wieltje, c.u. huurder Zuiderhaven 29 1772 258 50v
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wierda mederechter van Baarderadeel verkoper q.q. Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
WIERDA, HIELKE Hylko Wierda oud bijzitter van Doniawerstal verkoper Zuiderhaven 10 1726 246 265r
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsma naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1782 260 223r
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsma naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
WIERDSMA, ABEL Abelus Wierdsma, n.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1791 263 348v
WIERDSMA, FOEKJE Foekje Wierdsma koper Voorstraat 93achter 1785 262 30r
WIERDSMA, FOEKJE Foekje Wierdsma koper Voorstraat 89 1785 262 31v
WIERDSMA, FOEKJE Foekje Wierdsma koper Voorstraat 93 1785 262 30r
WIERDSMA, JAN JANS Jan Jansen Wierdsma, met zijn moeder mr. huistimmerman huurder Lanen 74 1697 243 265r
WIERDSMA, NIESKE JANS Nieske Jans Wierdsma koper Zuiderhaven 46 1662 238 159v
WIERDSMA, NIESKE JANS de kinderen van Nieske Jans Wierdsma verkoper Zuiderhaven 46 1669 239 33va
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma bewoner Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma bewoner Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma bewoner Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma bewoner Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
WIERING, PIETER ALLERTS Pieter Alderts Wiering verkoper van 1/2 Romastraat 29 1738 249 232r
, Bringaertie van Wieringen verkoper Zuiderstraat NZ 1685 242 61r
, HEILTJE Heiltie Wiero koper Grote Kerkstraat 33 1676 240 241v
, EVA Eva Wieroos verkoper Voorstraat 10 1684 242 28r
, GEERTRUIDA Geertruyt Wieroos verkoper Zoutsloot 1 1685 242 73v
, GEERTRUIDA Geertruyt Wieroos verkoper Voorstraat 10 1684 242 28r
, HENDRIK Hendrick Wieroos verkoper Voorstraat 10 1684 242 28r
WIERSMA, ABEL Abelius Wiersma naastligger ten noorden Brouwersstraat 9 1786 262 115r
WIERSMA, ALBERT Albertus Wiersma huurder hof Rozengracht 2 1769 257 124v
WIERSMA, DOUWTJE Doutie Backes Wiersma verkoper Schritsen 36 1680 241 60v
WIERSMA, FOEKJE Foetina Wiersma koper Voorstraat 89twee_achter 1789 263 171r
WIERSMA, FOEKJE Foetina Wiersma koper Voorstraat 89een_achter 1789 263 171r
WIERSMA, FOEKJE Foetina Wiersma naastligger ten zuiden Voorstraat 89twee_achter 1789 263 171r
WIERSMA, FOEKJE Foetina Wiersma naastligger ten zuiden Voorstraat 89een_achter 1789 263 171r
WIERSMA, GILLES JANS de erfgenamen van wijlen vroedsman Gilles Jansen Wiersma naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1726 246 252r
WIERSMA, HESSEL Hessel Wiersma verkoper van 1/2 Gardenierstraat 11 1700 244 86r
WIERSMA, HESSEL Hessel Wiersma verkoper van 1/2 Voorstraat 69 1701 244 89r
WIERSMA, HESSEL Hessel Wiersma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
WIERSMA, HESSEL Hessel Wiersma verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16 1709 245 95r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersma wijdschipper verkoper Werfpad ZZ 1695 243 139r
WIERSMA, HESSEL JANS de kamer van Hessel Jansen Wiersma naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1692 243 9r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersma wijdschipper koper nieuw gebouwd huis Schritsen 26 1699 243 393r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersma wijdschipper koper kamer Zuiderhaven ZZ 1692 243 2r
WIERSMA, HESSEL JANS Hessel Jansen Wiersma wijdschipper naastligger ten westen Schritsen 30 1704 244 251v
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersma mr. bakker naastligger ten westen Noorderhaven 14 1731 248 63r
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersma mr. bakker verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v
WIERSMA, JAKOB JANS Jacob Jansen Wiersma verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
WIERSMA, JAKOB JANS wijlen Jacob Jansen Wiersma verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v
WIERSMA, JAN JANS Jan Jans Wiersma naastligger ten oosten Zoutsloot 20achter 1707 245 16r
WIERSMA, JAN JANS de kinderen van wijlen Jan Jansen Wiersma mr. timmerman verkoper Lanen 74 1712 245 164r
WIERSMA, JAN JANS Jan Jansen Wiersma afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Schritsen 63 1705 244 268r
WIERSMA, JAN JANS Jan Jansen Wiersma mr. timmerman naastligger ten noorden Schritsen 63 1705 244 268r
WIERSMA, JAN JANS Jan Jansen Wiersma naastligger ten noorden Schritsen 63 1706 244 337v
WIERSMA, JILLES JANS Jillis Jansen Wiersma verkoper q.q. Voorstraat 78 1709 245 82r
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gilles Wiersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1741 250 152v
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gilles Wiersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1741 250 152v
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gillis Wiersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1737 249 183r
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gillis Wiersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1737 249 183r
, gemeensman Wiertsma naastligger ten westen Kroonsteeg 5 1712 245 172r
JANS, ELIAS Elias Jansen Wiertsma verkoper Zoutsloot 22 1725 246 242v
JANS, HESSEL wijlen Hessel Jansen Wiertsma verkoper Schritsen 26 1713 245 191v
JANS, JAKOB Jacob Jansen Wiertsma verkoper Zoutsloot 22 1725 246 242v
JANS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jans Wiertsma naastligger ten oosten Zoutsloot 20 1718 246 2v
JANS, JAN het huis van Jan Jans Wiertsma naastligger ten oosten Zoutsloot 20 1713 245 192v
JANS, JAN Jan Jansen Wiertsma mr. huistimmerman koper woning Zoutsloot 22 1694 243 91v
JANS, JILLES vroedsman Jilles Jansen Wiertsma mr. lijnslager koper huis Grote Bredeplaats 15 1717 245 284r
JANS, JILLES vroedsman Jilles Jansen Wiertsma mr. lijnslager verkoper Schritsen 7 1717 245 305v
JANS, JILLES Jillis Jansen Wiertsma koper lijnbaan, woning en pakhuis Nieuwstraat 31 1705 244 310v
JANS, NIESKE Nieske Jans Wiertsma verkoper Zuiderhaven 46 1668 239 150v
JANS, NIESKE Nieske Jans Wiertsma verkoper Zuiderhaven 52 1665 239 10r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wiga naastligger ten oosten Zuiderstraat 6 1785 262 46r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wiga naastligger ten oosten Zuiderstraat 6 1789 263 90v
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wiga molenaar koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen, met 2 maalstenen, zeilen, paard en kar Bildtpoortsmolen 1 de Bildpoortsmolen 1800 265 266v
, JAN Jan Wigchuis naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r
JANS, JAN Jan Jansen Wigchuys mr. bontwever koper huis Zuiderhaven ZZ 1743 251 24v
WIGGERS, LIEUWE ALKES Lieuwe Alkes Wiggers zoutmeter koper Huis Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
JANS, JAN Jan Jansen Wighuis mr. bontwever verkoper Zuiderhaven ZZ 1762 255 153v
JANS, JOHANNES Johannes Jansen Wighuys mr. wever verkoper Nieuwstraat 18 1746 251 129v
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama koper Noorderhaven 56 1681 241 153r
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama koper Voorstraat 40 1671 240 66v
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama verkoper Kerkpad 1 1683 241 239r
WIGLEMA, TRIJNTJE Trijntje Wiglama verkoper Grote Kerkstraat 28twee_achter 1691 242 368r
, JOHANNES Johannes Wiglenhuis koper huis met potkast Brouwersstraat 15 1745 251 72v
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuis naastligger ten noorden Voorstraat 29 1776 259 7r
, ARNOLDUS wijlen Arnoldus Wiglinghuisen gerechtsbode erflater Noorderhaven 72 1808 268 45v
, HEERKE Heerke Wiglinghuisen mr. kleermaker verkoper Kleine Kerkstraat 8 1803 266 215r
, de erfgenamen van wijlen Wiglinghuizen stadsbode naastligger ten westen Noorderhaven 74 1807 268 3r
, ANTJE Antje WiglingHuizen koper Schritsen 19 1809 268 249v
, ARNOLDUS de erfgenamen van wijlen Arnoldus Wiglinghuizen naastligger ten noorden Voorstraat 29 1806 267 279v
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuizen gerechtsbode verkoper q.q. Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuizen gerechtsbode koper huis Noorderhaven 72 1773 258 78v
, ARNOLDUS Arnoldus Wiglinghuizen gerechtsbode verkoper q.q. Lanen 30 1782 260 267r
, RUURDJE Ruurdje Wiglinghuizen verkoper Noorderhaven 72 1808 268 45v
, de kamers van de hopman Wiijngaarden naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1661 238 8va
, ANDRIES Andries Wijbinga verkoper q.q. Achterstraat 15 1764 256 71v
, SCHELTE Schelto Wijbinga koper Franekertrekvaart NZ 1779 259 188av
WIJDENBRUG, mevrouw Wijdenbrug naastligger ten westen Kruisstraat 5west 1731 247 375r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug verpachter grond Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug naastligger ten westen Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
WIJDENBRUG, Wijdenbrug naastligger ten oosten Heiligeweg 56 1734 248 343ar
WIJDENBRUG, Wijdenbrug naastligger ten zuiden Heiligeweg 56 1734 248 343ar
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrug naastligger ten oosten Kruisstraat 1 1762 255 123r
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal verkoper Kruisstraat 5west 1728 247 85v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen Alexander Wijdenbrug ontvanger-generaal verkoper Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
WIJDENBRUG, ALEXANDER de weduwe en erfgenamen van wijlen Alexander Wijdenbrug verpachter grond Zuiderhaven ZZ 1727 247 40r
WIJDENBRUG, ALEXANDER de weduwe en de erfgenamen van wijlen de heer Alexander Wijdenbrug naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1727 247 40r
WIJDENBRUG, ALEXANDER wijlen de heer Alexander Wijdenbrug koper door niaar Heiligeweg 7 1724 246 207v
WIJDENBRUG, Vrouwe Amadea Sophia van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Kruisstraat 3west 1767 256 244r
WIJDENBRUG, vrouwe Amedea Sophia van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
WIJDENBRUG, vrouwe Amedea Sophia van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost 1767 256 242r
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrug raad en advocaat fiscaal Admiraliteit verkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
WIJDENBRUG, ERNST de heer Ernst Willem van Wijdenbrug raad en advocaat fiscaal Admiraliteit verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost 1767 256 242r
WIJDENBRUG, ERNST Heer Ernst Willem van Wijdenbrug raad en advocaat fiscaal Admiraliteit verkoper van 1/3 Kruisstraat 3west 1767 256 244r
WIJDENBRUG, ERNST Ernst Willem van Wijdenbrug advocaat fiscaal Admiraliteit in Friesland betrokkene onbekend NZ 1782 260 317r
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
WIJDENBRUG, MARGARETA vrouwe Margaretha van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost 1767 256 242r
WIJDENBRUG, MARGARETA Vrouwe Margaretha van Wijdenbrug verkoper van 1/3 Kruisstraat 3west 1767 256 244r
WIJDENBRUG, P. P. B. van Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland koper door niaar 1/3 huis (1/4 en 1/12) Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verpachter grond Spinhuisstraat 1741 250 205r
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1741 250 205r
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pieter Berent Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1739 250 65r
WIJDENBRUG, PIETER dr. Pieter Baerend van den Wijdenbrug koper huis genaamd de Nakende Mannen, hof, stal en wagenhuis Zuiderhaven 54 de Naakende Mannen 1785 262 33r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper Heiligeweg 9 1735 249 22r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10 1735 249 22r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper Grote Kerkstraat 10 1735 249 22r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Berent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper Heiligeweg 7 1735 249 23ar
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrug ritmeester van een compagnie huzaren verkoper Zuiderhaven 54 1786 262 66r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/3 Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Barend van Wijdenbrug ritmeester van een compagnie huzaren verkoper Steenhouwersstraat 4 1786 262 68r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost 1767 256 242r
WIJDENBRUG, PIETER wijlen Pieter Beerent van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/3 Kruisstraat 3west 1767 256 244r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrug ritmeester van een compagnie huzaren verkoper Steenhouwersstraat 2 1786 262 74r
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pieter Berent Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1739 250 65r
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrug ritmeester van een compagnie huzaren onder het korps van verkoper Spinstraat 11 1786 262 72v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug verpachter grond Spinstraat NZ 1757 254 57v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug naastligger ten noorden Spinstraat NZ 1757 254 57v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS heer Pieter Beernds van Wijdenbrug verpachter grond Spinstraat ZZ 1764 256 23r
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pytter Berent Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verpachter grond Spinhuisstraat 1739 250 71v
WIJDENBRUG, PIETER de heer Pytter Berent Wijdenbrug naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1739 250 71v
WIJDENBRUG, van Wijdenbrugh fiscaal naastligger ten oosten Zuiderhaven 52 1785 261 259r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh verpachter grond Romastraat 4oost 1752 252 213r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh verpachter grond Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
WIJDENBRUG, de heer Wijdenbrugh naastligger ten westen Steenhouwersstraat 2 </