Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ba  Be  Bi  Bo  Bu  By  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, Aerse Balthove verkoper q.q. Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v0
, Levijntie van den Brande koper Weverstraat NZ 1686 242 124v0
, Levijntie van der Brande verkoper Weverstraat 5 1699 244 23r0
, Elza Dorothea Briel verkoper van 1/4 Lanen 23 1796 264 333v0
KORNELIS, Toontie Cornelis Bond verkoper buiten Harlingen 1650 236 107r0
KORNELIS, Toontie Cornelis Bond verkoper buiten Harlingen 1650 236 107r0
KORNELIS, Toontie Cornelis Bond verkoper buiten Harlingen 1650 236 107r0
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaire verkoper Schritsen 43 1623 230 334v0
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaire verkoper Schritsen 43 1623 230 334v0
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaire verkoper Schritsen 43 1623 230 334v0
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaire verkoper Schritsen 43 1623 230 334v0
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaire verkoper Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaire verkoper Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaire verkoper Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaire verkoper Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaire verkoper Romastraat 1623 230 334v0
PIETERS, Susanneken Pieters de Blaire verkoper Romastraat 1623 230 334v0
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaire verkoper Romastraat 1623 230 334v0
PIETERS, Martijntyen Pieters de Blaire verkoper Romastraat 1623 230 334v0
, ABEL Abel Bolhuys verkoper q.q. Hoogstraat 51 1799 265 148r0
, ABEL Abel Bolhuys verkoper q.q. Hoogstraat 53 1799 265 148r0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire verkoper Schritsen 43 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire verkoper Schritsen 43 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Schritsen 43 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Schritsen 43 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Schritsen 43 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Schritsen 43 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Schritsen 43 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Schritsen 43 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire verkoper Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire verkoper Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire verkoper Romastraat 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire verkoper Romastraat 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Romastraat 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Romastraat 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Romastraat 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Romastraat 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Romastraat 1623 230 334v0
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Romastraat 1623 230 334v0
HARMENS, ALLERT Allert Harmens Burkhof mr. bontwever koper Grote Ossenmarkt 18 1727 247 41r0
HARMENS, ALLERT Allert Harmens Burkhof mr. bontwever koper Grote Ossenmarkt 18 1727 247 41r0
, ANTJE Anna Catharina Boetzelaar koper Bildtstraat 9 1787 262 216r0
, ANTJE Anna Catharina Boetzelaar verkoper Bildtstraat 9 1798 265 81v0
, ANTJE Anna Catharina Boetzelaar verkoper Bildtstraat 9 1798 265 81v0
, AREND Arend Bertling naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1810 268 341r0
, BASTIAAN de weduwe van wijlen Bastiaan Bikkers naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1770 257 152v0
REINS, BAUKJE de verkoopster Bauckien Reins Bientiema naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 15 1663 238 197v0
REINS, BAUKJE de verkoopster Bauckien Reins Bientiema naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 15 1663 238 197v0
REINS, BAUKJE Bauckien Reins Bientiema verkoper Kerkpoortstraat 15 1663 238 197v0
REINS, BAUKJE Bauckien Reins Bientiema verkoper Kerkpoortstraat 15 1663 238 197v0
REINS, BAUKJE wijlen Bauckjen Reins Bientjema verkoper Lanen 21achter 1664 238 222v0
REINS, BAUKJE wijlen Bauckjen Reins Bientjema verkoper Lanen 21achter 1664 238 222v0
, BEREND Beernd Borcherts mr. bontwever koper huis Tiepelsteeg 1762 255 136v0
, CHRISTIAAN Christiaan Bessing, c.u. mr. kleermaker huurder (p.j.) Franekereind 2 1761 255 111r0
, CHRISTINA Christina Briel koper Grote Ossenmarkt 1 1782 260 227v0
, CHRISTINA Christina Briel verkoper van 1/4 Lanen 40 1790 263 208v0
, CHRISTINA Christina Briels koper Franekereind 2 1783 261 49r0
, CHRISTINA Christina Briels koper Nieuwstraat 38 1783 261 121r0
, CHRISTINA Cristina Brincks verkoper Noordijs 5 1601 228 267r0
, DANIEL Daniel Benecee, c.u. huurder Zuiderhaven 11 1746 251 114r0
, DANIEL Daniel Benneze mr. pruikenmaker koper huis annex weefwinkel Rozenstraat 2 1761 255 68v0
, DANIEL Daniel Benneze mr. pruikenmaker verkoper Rozenstraat 4 1763 255 195r0
, DANIEL Daniel Benneze mr. pruikenmaker verkoper Rozenstraat 2 1763 255 196r0
, DANIEL Daniel Bennezee bewoner (eigenaar bedsteedeuren) Zuiderhaven 23 1759 254 223v0
, DIRK Dirk Bertling naastligger ten noorden Brouwersstraat 21 1756 254 42v0
, DIRK Dirk Blommers mr. bontwever koper woning en weefwinkel Hofstraat 28 1763 255 226r0
, DOROTHEA meerderjarige ongehuwde dochter Dorothea Boevings verkoper Franekereind 1 1761 255 86v0
, EGBERT Engbert Borches bontwever verkoper Lanen 20 1766 256 207r0
, ELSKE Elsa Dorothea Briel verkoper Kerkpoortstraat 8 1796 264 323v0
, GERRIT het sterfhuis van Gerrit Bilooten naastligger ten noorden Noorderhaven 81 1672 240 87v0
JURJENS, GERRIT Gerrit Jurjens Beeker bontwever koper huis Nieuwstraat 19 1743 251 16v0
JURJENS, GERRIT Gerrit Jurjens Beeker bontwever koper huis Nieuwstraat 19 1743 251 16v0
, H. H. Brunnig naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r0
, HANS Hans Boeselach hovenier koper huis, hof en belvedere Wasbleek ZZ 1730 247 333v0
, HANS Hans Burquet bewoner Noorderhaven 40 1628 232 77v0
, HARMEN Harmen Bessing bontwever koper huis Lanen 24 1771 257 201r0
, HARMEN Harmen Borcherts bontwever geniaarde koper Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v0
, HARMEN Harmen Borcherts mr. bontwever koper huis en tuin Rozenstraat 1 Almenum 1730 247 340v0
, HARMEN Harmen Breumers, c.u. huurder Wasbleek 3 1742 250 229r0
, HARMKE Harmanna Briel verkoper van 1/2 Noorderhaven 79 1790 263 255r0
, HARMKE Harmanna Briel verkoper van 1/2 Noorderhaven 81 1790 263 255r0
, HARMKE Harmanna Briel verkoper van 1/2 Bildtstraat 24 1790 263 255r0
, HARMKE Harmanna Briel verkoper van 1/2 Noorderhaven 83 1790 263 255r0
, HARMKE Harmanna Briel verkoper van 1/2 Droogstraat 27 1790 263 255r0
, HARMKE Harmana Briel verkoper van 1/4 Fabrieksstraat 18 1796 264 327v0
, HARMKE wijlen Harmana Briel verkoper Noorderhaven 69 1808 268 158v0
, HENDRIK Hendrik Bux naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 29 1803 266 271r0
RUDMERS, HITJE wijlen Hidtje Rodmers Beket erflater Hondenstraat 8 1801 266 32v0
RUDMERS, HITJE wijlen Hidtje Rodmers Beket erflater Hondenstraat 8 1801 266 32v0
GERLOFS, HOBBE Hobbe Gerloffs Berchuys verkoper (gesuccumbeerde) Hofstraat 39 1615 230 3v0
GERLOFS, HOBBE Hobbe Gerloffs Berchuys verkoper (gesuccumbeerde) Hofstraat 39 1615 230 3v0
OENSES, IEME Eeme Onckes van Brytzyl koper kamer of loodsje onbekend 1597 228 47v0
OENSES, IEME Eeme Onckes van Brytzyl koper kamer of loodsje onbekend 1597 228 47v0
, J. J. Beetzel naastligger ten oosten Voorstraat 27 1803 266 298r0
, JAKOB Jacob van Beetzel kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Bredeplaats 14 1732 248 145v0
, JAKOB wijlen haar eerste man Jacobus van Beetzel erflater Voorstraat 29 1806 267 279v0
, JAKOB Jacob Bijmhoelt, c.u. huurder Grote Bredeplaats 25 1811 269 149v0
, JAN Jan Barthold huurder (p.j.) Nieuwstraat 3 1767 256 238r0
, JAN Jan Bathorn bewoner Vijver 1 1671 240 65v0
, JAN grondpacht uit de kamer en weefwinkel van Jan Beecks eigenaar perceel Sint Odolphisteeg OZ 1613 229 182v0
, JAN Jan van Beetzel mr. wolkammer koper huis met o.a. toonbank, winkelkasjes en borden [=planken] etc. Voorstraat 29 1776 259 7r0
, JAN Jan Belleman naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1597 228 36r0
, JAN Jan Bentel verkoper Noorderhaven 64 1778 259 153r0
, JAN Jan Bertels koopman koper huis Tiepelsteeg 1781 260 85r0
, JAN Jan Bertels naastligger ten zuiden Nieuwstraat 22 1781 260 88v0
, JAN Jan Bertels koopman koper door niaar huis en wagenhuis Nieuwstraat 22 1793 264 136v0
, JAN Jan Bertels naastligger ten noorden Lanen 82a 1800 265 253r0
, JAN Jan Bertels koopman verkoper q.q. Lanen 5 1802 266 52v0
, JAN Jan Bertels koopman verkoper q.q. Dalpad 7 1802 266 53v0
, JAN Jan Bertels koopman naastligger ten noorden Nieuwstraat 26 1802 266 118v0
, JAN Jan Bertels koopman verkoper Nieuwstraat 26 1802 266 118v0
, JAN Jan Bertels koopman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 22 1802 266 118v0
, JAN Jan Bertels koopman verkoper Nieuwstraat 22 1802 266 118v0
, JAN Jan Bertels koopman naastligger ten westen Lanen 84 1807 267 348v0
, JAN Jan Bettels koopman verkoper q.q. Karremanstraat 12 1788 262 251r0
, JAN Jan Bettels koopman verkoper q.q. Karremanstraat 30 1788 262 253v0
, JAN Jan Bettels koopman verkoper q.q. Karremanstraat 10 1788 262 255r0
, JAN Jan Bettels koopman verkoper q.q. Karremanstraat 18 1788 262 256v0
, JAN Jan Bettels koopman verkoper q.q. Zoutsloot 67 1788 262 258r0
, JAN Jan Bettels koopman verkoper q.q. Karremanstraat 1788 263 1r0
, JAN Jan Bettels koper huis Lanen 82 de Grauwe Kat 1797 265 44r0
, JAN Jan Bettels koopman verkoper q.q. Lanen 82 1797 265 44r0
, JAN Jan Beyke naastligger ten westen Karremanstraat 2 1671 240 62v0
, JAN Jan Bijck naastligger ten westen Karremanstraat 2 1664 238 220v0
, JAN wijlen Jan Billenberg verkoper van 5/9 Hondenstraat 9 1734 248 334v0
, JAN Jan Blomma mr. grofsmid koper huis en smederij Heiligeweg 28 1805 267 167r0
, JAN de weduwe van wijlen Jan Blommers naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1763 255 226v0
, JAN Jan Brevink, c.u. huurder Hofstraat 22 1809 268 197r0
, JAN Jan Brevink bontwerker koper huis Moriaanstraat 12 1810 269 70v0
, JAN Jan Brevink huurder Moriaanstraat 12 1810 269 70v0
, JAN Jan Brevink naastligger ten oosten Moriaanstraat 10achter 1810 269 73r0
, JAN Jan Bruuer naastligger ten oosten Zoutsloot 7achter 1650 236 105v0
, JAN burgervaandrig Jan Buman verkoper Bildtstraat 18 1730 247 336v0
AGES, JAN Jan Ages Beust schippersknecht koper huis Kerkpad 20 1809 268 241v0
AGES, JAN Jan Ages Beust schippersknecht koper huis Kerkpad 20 1809 268 241v0
AGES, JAN Jan Ages Beust schippersknecht koper huis Kerkpad 20 1809 268 241v0
DIRKS, JAN de weduwe van wijlen Jan Dircks Bossent naastligger ten westen Lanen 24 1627 232 16r0
DIRKS, JAN de weduwe van wijlen Jan Dircks Bossent naastligger ten westen Lanen 24 1627 232 16r0
DIRKS, JAN de weduwe van wijlen Jan Dircks Bossent naastligger ten westen Lanen 24 1627 232 16r0
, JOHANNA Johanna Christina Briel verkoper van 1/2 Romastraat 27 1792 264 32v0
, JOHANNES Johannes Bevan verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9 1727 247 47v0
, JOHANNES Johannes Bevan verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v0
, JOHANNES Johannes Bigteld huurder noord beneden (p.j.) Hoogstraat 53 1764 256 70v0
, JOHANNES Johannes Boondgeest verkoper q.q. Noorderhaven 107 1796 264 320v0
, JOHANNES Joannis Buningsveldt kok van het noordelijke jacht huurder Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v0
, JOOST Joost Boyens koper jaarlijkse rente van 10-14-00 gg Voorstraat 60 1597 228 59r0
, JOOST jaarlijkse rente uit het huis van Joost Boyens, c.u. bewoner ([staat: 10-14-00 GG]) Voorstraat 60 1597 228 59r0
JANS, JOOST Joost Jans Bellemans verkoper Noordees (gebied) 1614 229 194r0
JANS, JOOST Joost Jans Bellemans verkoper Noordees (gebied) 1614 229 194r0
JANS, JORIS Joris Jans Bellemans verkoper Noordees (gebied) 1614 229 194r0
JANS, JORIS Joris Jans Bellemans verkoper Noordees (gebied) 1614 229 194r0
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaire verkoper Schritsen 43 1623 230 334v0
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaire verkoper Schritsen 43 1623 230 334v0
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaire verkoper Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaire verkoper Kerkpoortstraat 1623 230 334v0
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaire verkoper Romastraat 1623 230 334v0
PIETERS, JUDITH Judit Pieters de Blaire verkoper Romastraat 1623 230 334v0
, JULIUS de ledige plaats van Julius Boltinga naastligger ten oosten Vijverstraat 1605 228 481r0
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunz notaris verkoper q.q. Voorstraat 10 1619 230 157v0
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunz notaris verkoper q.q. Voorstraat 10 1619 230 157v0
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunz notaris verkoper q.q. Sint Jacobstraat 8 1619 230 157v0
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunz notaris verkoper q.q. Sint Jacobstraat 8 1619 230 157v0
, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes de Brijs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 166v0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Beneda koper huis Heiligeweg 29 1616 230 51v0
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Beneda koper huis Heiligeweg 29 1616 230 51v0
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens van Berckel, c.u. verkoper Heiligeweg 66 1655 237 32r0
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens van Berckel, c.u. verkoper Heiligeweg 66 1655 237 32r0
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens van Berckel, c.u. verkoper Heiligeweg 66 1655 237 32r0
ARJENS, KORNELIS wijlen Cornelis Ariens Berckel verkoper ten oosten van Harlingen 1657 237 112r0
ARJENS, KORNELIS wijlen Cornelis Ariens Berckel verkoper ten oosten van Harlingen 1657 237 112r0
ARJENS, KORNELIS wijlen Cornelis Ariens Berckel verkoper ten oosten van Harlingen 1657 237 112r0
PAULUS, KORNELIS Cornelis Pouwels Bogaerda naastligger ten westen Noorderhaven 72 1685 242 82r0
PAULUS, KORNELIS Cornelis Pouwels Bogaerda naastligger ten westen Noorderhaven 72 1685 242 82r0
, LIEUWE Lieuue Boskewier huurder Grote Kerkstraat 41 1658 237 162v0
, LIEUWE Lieuue Boskewier huurder Grote Kerkstraat 41 1658 237 163r0
, LIEUWE Lieuwe Brijman huurder voor 10 of 15 jaren Rozengracht 19 1805 267 184v0
PIETERS, LOURENS Lourens Pytters Brijn koper Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
PIETERS, LOURENS Lourens Pytters Brijn koper Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
, MEINERT Meinert Bens protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 38 1624 230 390r0
, NICOLAAS Nicolaas de Beris naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1601 228 261v0
, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Niclaes de Bries naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1611 229 38r0
, NICOLAAS Niclaes de Brijs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1597 228 50r0
, NICOLAAS Niclaas de Brijs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1599 228 163v0
, NICOLAAS Nicolaes de Bris verpachter grond Kerkpoortstraat ZZ 1601 228 274v0
, NICOLAAS Nicolaes de Bris naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1601 228 274v0
JARICHS, PIER burgemeester Pier Jaarigs Betton verkoper q.q. Hondenstraat 8 1732 248 5ra0
JARICHS, PIER burgemeester Pier Jaarigs Betton verkoper q.q. Hondenstraat 8 1732 248 5ra0
, PIETER Pieter Bolties, c.u. schipper transportjacht Admiraliteit in Frieslandt koper huis Zuiderhaven 53 1718 245 310r0
, PIETER Pieter Bonnee koopman verkoper q.q. Voorstraat 42 1742 250 244v0
JANS, PIETER Pytter Jansen Bentes verkoper van 1/2 Noorderhaven 35oost 1682 241 234v0
JANS, PIETER Pytter Jansen Bentes verkoper van 1/2 Noorderhaven 35oost 1682 241 234v0
PIETERS, PIETER de last- en procuratiehebbende van Piter Piters van der Bilt verkoper Zoutsloot 17 1628 232 72r0
PIETERS, PIETER de last- en procuratiehebbende van Piter Piters van der Bilt verkoper Zoutsloot 17 1628 232 72r0
PIERS, PIETJE Pietertje Piers Beket verkoper Hondenstraat 8 1801 266 32v0
PIERS, PIETJE Pietertje Piers Beket verkoper Hondenstraat 8 1801 266 32v0
ERRITS, RINSE Rinse Erryts van Berghen kastelein in Roma koper huis Nieuwstraat 21 Rome 1784 261 132r0
ERRITS, RINSE Rinse Erryts van Berghen kastelein in Roma koper huis Nieuwstraat 21 Rome 1784 261 132r0
ERRITS, RINSE Rinse Erryts van Berghen kastelein in Roma koper huis Nieuwstraat 21 Rome 1784 261 132r0
, SIKKE Sicco Bienstra procureur postulant verkoper q.q. Voorstraat 75 1795 264 252r0
, SJOUKE Sjoucke van Bessen mr. chirurgijn verkoper Simon Stijlstraat 9 1682 241 189r0
TIETES, SWAANTJE Swaantje Tietes Boutsma koper door niaar Schritsen 58 1788 263 8r0
TIETES, SWAANTJE Swaantje Tietes Boutsma koper door niaar Schritsen 58 1788 263 8r0
TIETES, SWAANTJE Swaantje Tietes Boutsma koper door niaar Schritsen ZZ 1788 263 8r0
TIETES, SWAANTJE Swaantje Tietes Boutsma koper door niaar Schritsen ZZ 1788 263 8r0
, TANNEKE Tanneke Brunels verkoper Brouwersstraat 11 1659 237 207r0
, TANNEKE Tanneken Bruyneels koper voorhuis met een ledige plaats ten oosten Brouwersstraat 11 1641 234 140r0
REINS, TETJE Tettje Reins Bientiema verkoper Weverstraat 1664 238 26ra0
REINS, TETJE Tettje Reins Bientiema verkoper Weverstraat 1664 238 26ra0
, TEUNIS Teunis ter Breuil verkoper q.q. Lanen 69 1753 253 70v0
, TEUNTJE Teuntje Barmand koper Vijverstraat 8 1768 257 70v0
, TEUNTJE Teuntje Barmond koper Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r0
, TEUNTJE Theuntje Barmond koper Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r0
, TEUNTJE Theuntje Barmond naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r0
, TRIJNTJE Trijntje Boontes huurder (p.j.) Hoogstraat 4 1751 252 134v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuving koper Voorstraat 68 1804 267 19v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuving koper Voorstraat 68 1804 267 19v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuving koper Voorstraat 68 1804 267 19v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuving huurder Voorstraat 68 1804 267 19v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuving huurder Voorstraat 68 1804 267 19v0
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuving huurder Voorstraat 68 1804 267 19v0
, WILLEM de kamer van Willem Bell naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1661 238 92v0
, WILLEM Willem Beuzink naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5achter 1766 256 205r0
, WILLEM Willem Jan Bissuin verkoper Schritsen 50achter 1736 249 120r0
, WILLEM Guliam Boneta soldaat huurder Wortelstraat 9 1702 244 158v0
, WILLEM Guliam Boneta soldaat huurder Wortelstraat 11 1702 244 158v0
, WILLEM Gilliam Boneta verkoper Wortelstraat 10 1720 246 58r0
JANS, WILLEM Willem Jansen Bissiun varensgezel verkoper Kerkpoortstraat 23 1740 250 118r0
JANS, WILLEM Willem Jansen Bissiun varensgezel verkoper Kerkpoortstraat 23 1740 250 118r0
JANS, WILLEM Willem Jansen Bockebloed verkoper Noordijs 5 1656 237 89v0
JANS, WILLEM Willem Jansen Bockebloed verkoper Noordijs 5 1656 237 89v0
JANS, WILLEM Willem Jansen Bockebloed verkoper Noordijs 3een_achter 1656 237 89v0
JANS, WILLEM Willem Jansen Bockebloed verkoper Noordijs 3een_achter 1656 237 89v0
KLASES, WILLEM Willem Claesen Bell naastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin 1658 237 170v0
KLASES, WILLEM Willem Claesen Bell naastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin 1658 237 170v0
KLASES, WILLEM Willem Claesen Bell naastligger ten oosten Oosterbolwerk 2tuin 1658 237 170v0
, ZACHARIAS Zacharias Berghaan naastligger ten oosten Hofstraat 41 1707 245 38v0
, ZACHARIAS Zacharias Berghaan naastligger ten oosten Hofstraat 41 1711 245 163r0
, ZACHARIAS Zacharias Berghaan naastligger ten oosten Hofstraat 41 1714 245 212v0
, ZACHARIAS Zacharias Berghaen zeevarend gezel koper woning met kamer en loods Hofstraat 45 1704 244 259v0
, ZACHARIAS Zacharias Berghaen naastligger ten oosten Hofstraat 41 1715 245 255v0
, ZACHARIAS Zacharias Berghaen naastligger ten westen Hofstraat 47west 1718 246 33r0
, ZACHARIAS Sacharius Berghaen naastligger ten westen Hofstraat 47west 1722 246 141r0
BAANTJES, JAKOB LIEUWES Jacob Lieuwes Baantjer koper huis Zoutsloot 23 1765 256 137r0
BAANTJES, JAKOB LIEUWES Jacob Lieuwes Baantjer koper huis Zoutsloot 23 1765 256 137r0
BAANTJES, SCHELTE OEDSES Schelte Oedses Baantjer, c.u. huurder (p.w.) Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r0
BAANTJES, SCHELTE OEDSES Schelte Oedses Baantjer, c.u. huurder (p.w.) Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r0
BAAR, HENDRIK Hendrik Baer naastligger ten zuiden Romastraat 2 1670 240 14r0
BAARDA, E. E. Baarda mr. bakker koper huis Zuiderhaven 9 1799 265 200r0
BAARDA, E. E. Barda mr. bakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 9 1799 265 200r0
BAARDA, EVERT PIETERS Evert Pieters Baarda mr. bakker verkoper Zuiderhaven 9 1802 266 150v0
BAARDA, EVERT PIETERS Evert Pieters Baarda mr. bakker verkoper Zuiderhaven 9 1802 266 150v0
BAARDA, FEIKE JANS Feike Jans Baarda koper huis en herberg genaamd Benthem Noorderhaven 88 Benthem 1782 260 246r0
BAARDA, FEIKE JANS Feike Jans Baarda koper huis en herberg genaamd Benthem Noorderhaven 88 Benthem 1782 260 246r0
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baarda bierdrager koper 1/2 huis Both Apothekerstraat 11 1667 239 85v0
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baarda bierdrager koper 1/2 huis Both Apothekerstraat 11 1667 239 85v0
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baarda bierdrager eigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat 11 1667 239 85v0
BAARDA, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baarda bierdrager eigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat 11 1667 239 85v0
BAARDA, IETJE Itie Rense Baarda koper Havenplein 6 1636 234 11v0
BAARDA, IETJE wijlen Ida Baerda verkoper Voorstraat 10 1619 230 157v0
BAARDA, IETJE wijlen Ida Baerda verkoper Sint Jacobstraat 8 1619 230 157v0
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baarda koopman koper van 1/4 Bildtstraat 24 1725 246 221r0
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baarda koopman koper van 1/4 Bildtstraat 24 1725 246 221r0
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baarda koopman koper Noorderhaven 79 1725 246 227r0
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baarda koopman koper Noorderhaven 79 1725 246 227r0
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baerda koopman koper van 1/8 Zoutsloot 26 1728 247 62r0
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baerda koopman koper van 1/8 Zoutsloot 26 1728 247 62r0
BAARS, ALBERTJE HIDDES Albertie Hiddes Baers koper Zuiderhaven 73oost 1720 246 77v0
BAARS, ALBERTJE HIDDES Albertie Hiddes Baers koper Zuiderhaven 73oost 1720 246 77v0
BAARS, ALBERTJE HIDDES Albertje Hiddes Baers verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v0
BAARS, ALBERTJE HIDDES Albertje Hiddes Baers verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v0
BAARS, ARJAANTJE Ariaentie Baers verkoper Prinsenstraat 2 1727 246 309r0
BAARS, DIEUWKE HIDDES Dieuwerke Hiddes Baers verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v0
BAARS, DIEUWKE HIDDES Dieuwerke Hiddes Baers verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v0
BAARS, HIDDE IEGES Hidde Yges Baars grootschipper en koopman verkoper q.q. Rozenstraat 1 1707 245 14r0
BAARS, HIDDE IEGES Hidde Yges Baars grootschipper en koopman verkoper q.q. Rozenstraat 1 1707 245 14r0
BAARS, LIJSBET HIDDES Lijsbeth Hiddes de Baars koper Prinsenstraat 4 1725 246 246r0
BAARS, LIJSBET HIDDES Lijsbeth Hiddes de Baars koper Prinsenstraat 4 1725 246 246r0
BAARS, LIJSBET HIDDES Lijsbeth Hiddes Baars verkoper van 1/2 Voorstraat 97achter 1737 249 187v0
BAARS, LIJSBET HIDDES Lijsbeth Hiddes Baars verkoper van 1/2 Voorstraat 97achter 1737 249 187v0
BAARS, LIJSBET HIDDES Liesbeth Hiddes de Baers koper huis, tuin en woning Noordijs 9 1728 247 65v0
BAARS, LIJSBET HIDDES Liesbeth Hiddes de Baers koper huis, tuin en woning Noordijs 9 1728 247 65v0
BAARS, LIJSBET HIDDES Elijsabeth Hiddes Baers verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v0
BAARS, LIJSBET HIDDES Elijsabeth Hiddes Baers verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v0
BAAS, EVERT ARJENS Evert Ariens Baas naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1667 239 87v0
BAAS, EVERT ARJENS Evert Ariens Baas naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1667 239 87v0
BAAS, EVERT ARJENS Evert Ariens Baas naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1667 239 87v0
BACHERS, BEREND oud burgerluitenant Beern Bacherach verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v0
BACHUM, AGNIETJE Agnietje Bachum koper Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v0
BACHUM, AUKJE Aukje van Bachum koper Zoutsloot 37 1809 268 216r0
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bacchum koper Noorderhaven 26 1798 265 69r0
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bachum naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1801 266 41r0
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bachum verkoper Noorderhaven 26 1801 266 41r0
BADER, JOHANNES Johannes Bader koopman koper huis Grote Kerkstraat 22 1810 268 337v0
BAERDT, Ghillis Baerdts koper huis Grote Kerkstraat 1632 233 57v0
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r0
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r0
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r0
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r0
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r0
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r0
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r0
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r0
BAERDT, FEIKE JANS Feike Jans Baarde kastelein in herberg Benthem verkoper Noorderhaven 88 Benthem 1784 261 244v0
BAERDT, FEIKE JANS Feike Jans Baarde kastelein in herberg Benthem verkoper Noorderhaven 88 Benthem 1784 261 244v0
BAERDT, FRANS SIEMENS burgerhopman Frans Symens Baerde koper schuur of genaamd wordende estrikbakkerij van Tymen, pottenbakker Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v0
BAERDT, FRANS SIEMENS burgerhopman Frans Symens Baerde koper schuur of genaamd wordende estrikbakkerij van Tymen, pottenbakker Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v0
BAERDT, FRANS SIEMENS burgerhopman Frans Symens Baerde naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v0
BAERDT, FRANS SIEMENS burgerhopman Frans Symens Baerde naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v0
BAERDT, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baert verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
BAERDT, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baert verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
BAERDT, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baert, broeder van de verkoper koper door niaar ratione sanguinis ledige plaats Zuiderhaven 21 1602 228 293r0
BAERDT, HENDRIK HOBBES Hendrick Hobbes Baert, broeder van de verkoper koper door niaar ratione sanguinis ledige plaats Zuiderhaven 21 1602 228 293r0
BAERDT, IETJE Ida Baerdt verkoper Lanen 46 1612 229 119r0
BAERDT, IETJE wijlen Idtie Baerdt erflater buiten Harlingen 1654 236 264r0
BAERDT, IETJE wijlen Ida Baert verkoper Voorstraat 17 1616 230 13v0
BAERDT, IETJE wijlen Ida Baert verkoper Sint Jacobstraat 8 1616 230 13v0
BAERDT, IETJE DOEDES wijlen Ida Doedes Baerd verkoper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
BAERDT, IETJE DOEDES wijlen Ida Doedes Baerd verkoper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
BAERDT, IETJE DOEDES wijlen Ida Doedes Baerd verkoper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r0
BAERDT, IETJE DOEDES Ida Doedes Baerts koper Voorstraat 17oost 1606 228 512r0
BAERDT, IETJE DOEDES Ida Doedes Baerts koper Voorstraat 17oost 1606 228 512r0
BAERDT, IETJE DOEDES Ida Doedes Baerts koper Voorstraat 17oost 1606 228 512r0
BAERDT, IETJE DOEDES Ida Doedes Baerts naastligger ten westen Voorstraat 17oost 1606 228 512r0
BAERDT, IETJE DOEDES Ida Doedes Baerts naastligger ten westen Voorstraat 17oost 1606 228 512r0
BAERDT, IETJE DOEDES Ida Doedes Baerts naastligger ten westen Voorstraat 17oost 1606 228 512r0
BAERDT, IETJE DOEDES Ida Doedes Baerts naastligger ten noorden Voorstraat 17oost 1606 228 512r0
BAERDT, IETJE DOEDES Ida Doedes Baerts naastligger ten noorden Voorstraat 17oost 1606 228 512r0
BAERDT, IETJE DOEDES Ida Doedes Baerts naastligger ten noorden Voorstraat 17oost 1606 228 512r0
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baard koper van 1/32 1/8 dubbel huis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1745 251 105v0
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baard koper van 1/32 1/8 dubbel huis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1745 251 105v0
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baard koper van 1/32 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1745 251 105v0
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baard koper van 1/32 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1745 251 105v0
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baard koper van 1/32 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1745 251 105v0
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baard koper van 1/32 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1745 251 105v0
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1745 251 3va0
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1745 251 3va0
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 81 1745 251 3va0
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 81 1745 251 3va0
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1745 251 3va0
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1745 251 3va0
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1745 251 3va0
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1745 251 3va0
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1745 251 5ra0
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1745 251 5ra0
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1745 251 5ra0
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1745 251 5ra0
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1745 251 5ra0
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1745 251 5ra0
BAERDT, JILLERT het huis, daar het Haarlemmer Wapen uithangt, in Lammert Warndersteeg van hopman Jillert Baert naastligger ten oosten Kruisstraat het Haarlemmer Wapen 1648 236 29v0
BAERDT, JILLES de mouterij van Jelis Baart naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 27 1642 234 165r0
BAERDT, JILLES voormalige brouwerij van Jilles Baarts naastligger Kruisstraat 6oost 1665 239 32r0
BAERDT, JILLES Jelis Baerts crediteur (triumphant) Kruisstraat NZ 1627 232 17r0
BAERDT, JILLES Jelis Baerts geniaarde koper Heiligeweg 44 1630 232 146r0
BAERDT, JILLES huis en brouwerij van de kopers Jelis Baerts, c.u. naastligger ten zuiden Heiligeweg 44 1630 232 146r0
BAERDT, JILLES burgerhopman Jillis Baerts naastligger ten noorden Kruisstraat 5west 1653 236 246v0
BAERDT, KLAAS het huis van Claes Baerts naastligger ten oosten Voorstraat 5 1603 228 349v0
BAERDT, KORNELIS haar zoon Cornelis Baerts verkoper Lammert Warndersteeg 8noord 1612 229 94v0
BAERDT, KORNELIS haar zoon Cornelis Baerts verkoper Lammert Warndersteeg 8zuid 1612 229 94v0
BAERDT, PIETER MARTENS wijlen Pieter Martens Baerde koopmansbode verkoper Zoutsloot NZ 1696 243 234v0
BAERDT, PIETER MARTENS wijlen Pieter Martens Baerde koopmansbode verkoper Zoutsloot NZ 1696 243 234v0
BAERDT, PIETJE Pytie Baerts verkoper Gardenierstraat 1 1646 235 196v0
BAERDT, SIEBREN Sibrandt Baard, c.u. huurder Zuiderhaven 46 1662 238 159v0
BAERDT, SIEBREN de heer Sibrandus Baardt ontvanger verkoper Voorstraat 35 1660 238 63v0
BAERDT, SIEBREN de heer ontvanger Sybrandus Baerdt ontvanger-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis en loods, met een plaats er tussenin, onlangs nieuw gebouwd door Ieme Dircx c.u. Met een hof met bomen en planten, en een ledige plaats of huisstede ten westen Zuiderhaven 46 1654 236 275r0
BAERDT, SIEBREN Sybrandus Baerdt ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper huis Voorstraat 35 1657 237 138r0
BAERDT, SJOERD HOBBES Syourt Hobbes Baert verkoper Zuiderhaven 21 1602 228 293r0
BAERDT, SJOERD HOBBES Syourt Hobbes Baert verkoper Zuiderhaven 21 1602 228 293r0
BAERDT, SJOERD HOBBES Syourt Hobbes Baert verkoper Zuiderhaven 21 1602 228 333v0
BAERDT, SJOERD HOBBES Syourt Hobbes Baert verkoper Zuiderhaven 21 1602 228 333v0
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r0
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r0
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r0
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r0
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r0
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r0
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r0
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r0
BAERDT, TJEPKE wijlen Tiepke Baarts koper onbekend 1648 236 45v0
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r0
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r0
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r0
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r0
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r0
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r0
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r0
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r0
BAERDT, W. de weduwe van wijlen vroedsman W. Baard naastligger ten oosten Rozenstraat 1 1764 256 81v0
BAERDT, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Baard naastligger ten oosten Hofstraat 20b 1764 256 81r0
BAERDT, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Baard naastligger ten zuiden Hofstraat 20b 1764 256 81r0
BAERDT, WILLEM de weduwe en erfgenamen van wijlen Willem Baard naastligger ten oosten Voorstraat 99 1779 259 212v0
BAERDT, WILLEM vroedsman Willem Baerd koopman koper hof met galerij Hofstraat 20achter 1756 254 3v0
BAERDT, WILLEM de ingang van de hof van vroedsman Willem Baerd naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1756 254 20v0
BAERDT, WILLEM de hof van Willem Baerd naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1756 254 20v0
BAERDT, WILLEM AGES wijlen vroedsman Willem Ages Baard verkoper Hofstraat 20zuid 1764 256 80r0
BAERDT, WILLEM AGES wijlen vroedsman Willem Ages Baard verkoper Hofstraat 20zuid 1764 256 80r0
BAERDT, WILLEM AGES wijlen vroedsman Willem Ages Baard verkoper Hofstraat 20zuid 1764 256 80r0
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard verkoper van 1/2 Voorstraat 13 1739 250 67av0
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard verkoper van 1/2 Voorstraat 13 1739 250 67av0
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard betrokkene (heeft 60-00-00 cg grondpacht ontvangen) onbekend 1745 251 74v0
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard betrokkene (heeft 60-00-00 cg grondpacht ontvangen) onbekend 1745 251 74v0
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard verkoper van 1/2 Zoutsloot 127 1745 251 80v0
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard verkoper van 1/2 Zoutsloot 127 1745 251 80v0
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard herbergier verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard herbergier verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r0
BAGGELAAR, JAN Jan Baggelaar naastligger ten oosten Zoutsloot 32 1766 256 167r0
BAGGELAAR, JAN Jan Baggelaar naastligger ten zuiden Zoutsloot 32 1766 256 167r0
BAGGELAAR, JAN HARMENS Jan Harmens Baggelaar verkoper Zoutsloot 36 1774 258 140v0
BAGGELAAR, JAN HARMENS Jan Harmens Baggelaar verkoper Zoutsloot 36 1774 258 140v0
BAKKER, het huis van Backer secretaris naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1721 246 114r0
BAKKER, oud secretaris Backer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 28 1725 246 223r0
BAKKER, de erfgenamen van wijlen Backer secretaris verpachter grond Schoolstraat 1 1753 253 79r0
BAKKER, de erfgenamen van wijlen Backer secretaris verpachter grond Hofstraat 7 1754 253 157r0
BAKKER, Backer bode naastligger ten noorden Zuiderplein 5 1767 256 253r0
BAKKER, de weduwe van wijlen Bakker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r0
BAKKER, de weduwe van wijlen Bakker naastligger ten westen Rozengracht 7oost 1809 268 274v0
BAKKER, DOEDES de keet van Zeerp Doedes de Backer naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 23 1702 244 162v0
BAKKER, DOEDES de keet van Zeerp Doedes de Backer naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 23 1702 244 162v0
BAKKER, DOEDES de keet van Zeerp Doedes de Backer naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 23 1702 244 162v0
BAKKER, A. A. W. Bakker naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 4zuid 1779 259 201v0
BAKKER, ALBERT vroedsman Albert Wijmes Backer naastligger ten oosten Voorstraat 70 1784 261 193r0
BAKKER, ALBERT Albert W. Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 57 1781 260 50r0
BAKKER, ALBERT Albert W. Bakker naastligger ten westen Voorstraat 74 1786 262 107v0
BAKKER, ALBERT vroedsman Albert Wymes Bakker koopman koper huis Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r0
BAKKER, ALBERT Albert Wimes Bakker koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 83 1796 264 311r0
BAKKER, ALBERT Albert Wimes Bakker koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 83 1796 264 311r0
BAKKER, ALBERT Albert W. Bakker koopman verkoper Grote Kerkstraat 39 1801 265 297v0
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakker koopman koper nieuw huis alwaar het Blinde Ezel uithangt Voorstraat 72 de Blinde Ezel 1776 259 25r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakker koopman koper nieuw huis alwaar het Blinde Ezel uithangt Voorstraat 72 de Blinde Ezel 1776 259 25r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wijmers Bakker verkoper q.q. Nieuwstraat 38 1783 261 121r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wijmers Bakker verkoper q.q. Nieuwstraat 38 1783 261 121r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wymers Bakker koper huis Kleine Kerkstraat 4 1788 263 57r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wymers Bakker koper huis Kleine Kerkstraat 4 1788 263 57r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakker, c.u. naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 4 1788 263 57r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakker, c.u. naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 4 1788 263 57r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wiemers Bakker huurder Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedsman Albert Wiemers Bakker huurder Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Grote Bredeplaats 12 1789 263 376r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Grote Bredeplaats 12 1789 263 376r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Hondenstraat 5oost 1789 263 376r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Hondenstraat 5oost 1789 263 376r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Hondenstraat 5west 1789 263 376r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Hondenstraat 5west 1789 263 376r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Grote Kerkstraat 39 1789 263 376r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Grote Kerkstraat 39 1789 263 376r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Wasbleek 1789 263 376r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS mederaadslid in de vroedschap Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Wasbleek 1789 263 376r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman verkoper q.q. Noordijs 14 1795 264 266v0
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman verkoper q.q. Noordijs 14 1795 264 266v0
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman verkoper q.q. Rinnertspijp 1 1800 265 239r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wijmers Bakker koopman verkoper q.q. Rinnertspijp 1 1800 265 239r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Rommelhaven 28 1800 265 240r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS Albert Wymers Bakker verkoper q.q. Rommelhaven 28 1800 265 240r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS oud burgemeester Albert Wymers Bakker koper 1/3 huis Lanen 83oost de Morgenster 1805 267 122r0
BAKKER, ALBERT WIEMERS oud burgemeester Albert Wymers Bakker koper 1/3 huis Lanen 83oost de Morgenster 1805 267 122r0
BAKKER, ANNE Anne Bakker mr. bakker en kalkbrander koper huis met paardenstal ernaast Zoutsloot 30 1746 251 115r0
BAKKER, ANNE Anne Bakker mr. bakker en kalkbrander verkoper Noorderhaven 65 1746 251 116r0
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer verkoper ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer verkoper ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer verkoper ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer aanhandelaar 3 pm weiland ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer aanhandelaar 3 pm weiland ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer aanhandelaar 3 pm weiland ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Backer verkoper Zoutsloot 30 1752 253 32r0
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Backer verkoper Zoutsloot 30 1752 253 32r0
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Backer verkoper Zoutsloot 30 1752 253 32r0
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Bakker erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v0
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Bakker erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v0
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Bakker erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v0
BAKKER, ANSKJE JETSES Anskje Jetses Bakker koper Lanen 63 1809 268 272r0
BAKKER, ANSKJE JETSES Anskje Jetses Bakker koper Lanen 63 1809 268 272r0
BAKKER, ANTJE GERLOFS Antje Gerlofs Bakker koper Zoutsloot 106noord 1788 263 60r0
BAKKER, ANTJE GERLOFS Antje Gerlofs Bakker koper Zoutsloot 106noord 1788 263 60r0
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jansen Backer erflater Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v0
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jansen Backer erflater Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v0
BAKKER, ANTJE JANS wijlen Antje Jans Backer erflater Lanen 21 1785 261 292r0
BAKKER, ANTJE JANS wijlen Antje Jans Backer erflater Lanen 21 1785 261 292r0
BAKKER, ANTJE JANS Antie Jans Bakker geniaarde koper Zuiderhaven 19zuid 1735 249 82v0
BAKKER, ANTJE JANS Antie Jans Bakker geniaarde koper Zuiderhaven 19zuid 1735 249 82v0
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakker koper Zuiderhaven 46 1745 251 66v0
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakker koper Zuiderhaven 46 1745 251 66v0
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakker reversaalhouder Grote Kerkstraat 26 1745 251 71v0
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakker reversaalhouder Grote Kerkstraat 26 1745 251 71v0
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakker verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v0
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakker verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v0
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakker verkoper Klaverbladstraat 14 1782 260 203r0
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakker verkoper Klaverbladstraat 14 1782 260 203r0
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakker verkoper Klaverbladstraat 16 1782 260 203r0
BAKKER, ANTJE JANS Antje Jans Bakker verkoper Klaverbladstraat 16 1782 260 203r0
BAKKER, ARJEN Arjen Bakker huurder Zuiderhaven 9 1802 266 150v0
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backer mr. bakker verkoper Voorstraat 31 1740 250 108v0
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backer mr. bakker verkoper Voorstraat 31 1740 250 108v0
BAKKER, AUKE Aucke Backer wijdschipper naastligger ten westen Noorderhaven 25 1691 242 348v0
BAKKER, AUKE land van Aucke Backer koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r0
BAKKER, AUKE Aucke Backer koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1710 245 133v0
BAKKER, AUKE Aucke Backer koopman verpachter grond Voorstraat 56oost 1712 245 183r0
BAKKER, AUKE de weduwe van wijlen Auke Backer koopman naastligger ten zuiden Kruisstraat 10oost 1728 247 70r0
BAKKER, AUKE de weduwe van wijlen Auke Backer koopman naastligger ten zuiden Kruisstraat 10oost 1728 247 102v0
BAKKER, AUKE de weduwe van wijlen Aucke Backer koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1728 247 117v0
BAKKER, AUKE de weduwe van wijlen Auke Backer verpachter grond Grote Kerkstraat 7 1729 247 257r0
BAKKER, AUKE de weduwe van wijlen Auke Backer naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v0
BAKKER, AUKE de weduwe van wijlen Auke Backer naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v0
BAKKER, AUKE Auke Backer koopman koper door niaar pan- en estrikwerk met een knechtswoning en paardenstal Droogstraat 15 1751 252 161v0
BAKKER, AUKE Auke Backer naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r0
BAKKER, AUKE Aucke Backer naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r0
BAKKER, AUKE het land van Aucke Bakker naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r0
BAKKER, AUKE de weduwe van wijlen Auke Bakker naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v0
BAKKER, AUKE Auke Bakker verkoper q.q. Noorderhaven 19 1745 251 99v0
BAKKER, AUKE Auke J. Bakker naastligger ten zuiden Noorderhaven 31twee_achter 1750 252 81r0
BAKKER, AUKE Auke Bakker naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1753 253 49v0
BAKKER, AUKE Auke Bakker naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r0
BAKKER, AUKE wijlen Auke Bakker koopman verkoper Franekereind 34 1781 260 123v0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koper huis, kamer en plaats erachter en een halve steeg ten zuiden Heiligeweg 52 1667 239 82v0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koper huis, kamer en plaats erachter en een halve steeg ten zuiden Heiligeweg 52 1667 239 82v0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer verkoper q.q. Kerkpad 1 1680 241 27va0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer verkoper q.q. Kerkpad 1 1680 241 27va0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koper provisioneel Heiligeweg 4 1681 241 35ra0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koper provisioneel Heiligeweg 4 1681 241 35ra0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koper 2 pm 6 einsen 13 penningen en 6 roeden land ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koper 2 pm 6 einsen 13 penningen en 6 roeden land ten zuiden van Harlingen 1700 244 76r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer, n.u. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 39 1702 244 172r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer, n.u. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 39 1702 244 172r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer protesteert vanwege ontbrekende gerechtigheden ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer protesteert vanwege ontbrekende gerechtigheden ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer, n.u. naastligger ten zuiden Kruisstraat 10oost 1705 244 267v0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer, n.u. naastligger ten zuiden Kruisstraat 10oost 1705 244 267v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backer koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 50 1705 244 275v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backer koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 50 1705 244 275v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backer koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 50 1705 244 275v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backer koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 50 1705 244 275v0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koopman koper huis Heiligeweg 50 1706 244 313r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koopman koper huis Heiligeweg 50 1706 244 313r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koopman koper tuintje met zomerhuis Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koopman koper tuintje met zomerhuis Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backer, n.u. koopman naastligger ten zuiden Kruisstraat 10oost 1706 244 343r0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backer, n.u. koopman naastligger ten zuiden Kruisstraat 10oost 1706 244 343r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen van der Backer koper door niaar houtmolen ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen van der Backer koper door niaar houtmolen ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1710 245 125v0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1710 245 125v0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer, c.u. verpachter grond Voorstraat 56oost 1712 245 176r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer, c.u. verpachter grond Voorstraat 56oost 1712 245 176r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer verkoper Voorstraat 56oost 1712 245 176r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer verkoper Voorstraat 56oost 1712 245 176r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer verkoper q.q. Zuidergat 19 1712 245 185r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer verkoper q.q. Zuidergat 19 1712 245 185r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koopman koper 1/2 sloot ten zuiden van Harlingen 1714 245 217r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer koopman koper 1/2 sloot ten zuiden van Harlingen 1714 245 217r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1716 245 258r0
BAKKER, AUKE JANS Aucke Jansen Backer naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1716 245 258r0
BAKKER, AUKE JANS de weduwe van wijlen Auke Jans Backer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v0
BAKKER, AUKE JANS de weduwe van wijlen Auke Jans Backer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v0
BAKKER, AUKE JANS de weduwe van wijlen Auke Jans Backer naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v0
BAKKER, AUKE JANS de weduwe van wijlen Auke Jans Backer naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backer koopman verkoper q.q. Bildtstraat 9 1744 251 46v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backer koopman verkoper q.q. Bildtstraat 9 1744 251 46v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backer koopman naastligger ten westen Droogstraat 15 1751 252 161v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backer koopman naastligger ten westen Droogstraat 15 1751 252 161v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backer koopman verkoper q.q. Anjelierstraat 7 1754 253 180r0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backer koopman verkoper q.q. Anjelierstraat 7 1754 253 180r0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backer koopman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 23 1756 254 51v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Backer koopman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 23 1756 254 51v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backer koopman verkoper van 11/16 Lanen 15 1757 254 56v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Backer koopman verkoper van 11/16 Lanen 15 1757 254 56v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Bakker naastligger ten westen Noorderhaven 27 1698 243 354v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansen Bakker naastligger ten westen Noorderhaven 27 1698 243 354v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Bakker, q.q. koopman afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Noorderhaven 44 1745 251 82r0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Bakker, q.q. koopman afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Noorderhaven 44 1745 251 82r0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Bakker koopman verkoper Droogstraat 21 1747 251 182r0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jans Bakker koopman verkoper Droogstraat 21 1747 251 182r0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansz Bakker verkoper q.q. Heiligeweg 46achter 1759 254 202v0
BAKKER, AUKE JANS Auke Jansz Bakker verkoper q.q. Heiligeweg 46achter 1759 254 202v0
BAKKER, BAUKJE wijlen Baukje J. Bakker verkoper Voorstraat 84 1778 259 134v0
BAKKER, BAUKJE Baukje P. Bakker koper van 1/2 Lanen 80 1803 266 190r0
BAKKER, BAUKJE SEERPS Bauckjen Seerps Bakker geniaarde koper Zoutsloot 44 1742 250 210v0
BAKKER, BAUKJE SEERPS Bauckjen Seerps Bakker geniaarde koper Zoutsloot 44 1742 250 210v0
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Backer koper Voorstraat 42 1742 250 244v0
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Backer koper Voorstraat 42 1742 250 244v0
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Backer verkoper Voorstraat 42 1743 250 280r0
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Backer verkoper Voorstraat 42 1743 250 280r0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer erflater Voorstraat 91 1785 262 23v0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer erflater Voorstraat 91 1785 262 23v0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer erflater Voorstraat 93een_achter 1785 262 23v0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer erflater Voorstraat 93een_achter 1785 262 23v0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer erflater Heiligeweg 52 1785 262 25v0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer erflater Heiligeweg 52 1785 262 25v0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer erflater Heiligeweg 50 1785 262 27r0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer erflater Heiligeweg 50 1785 262 27r0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer, moey van Jan Aukes Backer erflater Gedempte Korte Zoutsloot 27 1785 262 28r0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer, moey van Jan Aukes Backer erflater Gedempte Korte Zoutsloot 27 1785 262 28r0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer erflater Voorstraat 93 1785 262 30r0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer erflater Voorstraat 93 1785 262 30r0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer erflater Voorstraat 93een_achter 1785 262 30r0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer erflater Voorstraat 93een_achter 1785 262 30r0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer erflater Voorstraat 89 1785 262 31v0
BAKKER, BERBER JANS wijlen Berber Jans Backer erflater Voorstraat 89 1785 262 31v0
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Bakker verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v0
BAKKER, BERBER JANS Berber Jans Bakker verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v0
BAKKER, BEREND JANS Beerend Jans Backer schuitschipper koper huis (in de vorm van een lijfrente) Noorderhaven 90 1764 256 69v0
BAKKER, BEREND JANS Beerend Jans Backer schuitschipper koper huis (in de vorm van een lijfrente) Noorderhaven 90 1764 256 69v0
BAKKER, BEREND JANS de boedel van Barend Jans Bakker verkoper Noorderhaven 90 1771 257 232v0
BAKKER, BEREND JANS de boedel van Barend Jans Bakker verkoper Noorderhaven 90 1771 257 232v0
BAKKER, C. C. Bakker naastligger ten zuiden Noorderhaven 100 1803 266 250r0
BAKKER, C. de weduwe van wijlen C. Bakker naastligger ten westen Voorstraat 55 1804 267 29r0
BAKKER, C. de weduwe van wijlen C. Bakker naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v0
BAKKER, C. wijlen C. Bakker verkoper Heiligeweg 36 1810 269 108r0
BAKKER, CHRISTOFFEL Christoffel Bakker militair huurder achterboven (p.w.) Havenplein 4 1791 263 299r0
BAKKER, DIRK Dirk R. Bakker verkoper van 1/4 Dijkswal 8 1809 268 212r0
BAKKER, DIRK LIEUWES Dirk Lieuwes Bakker zoutdrager koper woning Borstelsteeg 10 1787 262 154r0
BAKKER, DIRK LIEUWES Dirk Lieuwes Bakker zoutdrager koper woning Borstelsteeg 10 1787 262 154r0
BAKKER, DIRK RUURDS Dirk Ruurds Bakker verkoper Romastraat 4west 1809 268 278v0
BAKKER, DIRK RUURDS Dirk Ruurds Bakker verkoper Romastraat 4west 1809 268 278v0
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Claases Bakker koper Voorstraat 72 1775 258 238r0
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Claases Bakker koper Voorstraat 72 1775 258 238r0
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Claases Bakker koper Voorstraat 72 1775 258 238r0
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Clases Bakker koper Voorstraat 5 1783 261 62r0
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Clases Bakker koper Voorstraat 5 1783 261 62r0
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Clases Bakker koper Voorstraat 5 1783 261 62r0
BAKKER, DOEDE de tuin van Doede Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 1 1730 247 361r0
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten westen onbekend 1737 249 202r0
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten oosten Moriaanstraat 5 1737 249 218v0
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 5 1737 249 218v0
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1738 249 337v0
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1738 249 337v0
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten noorden Franekereind 23west 1739 250 76v0
BAKKER, DOEDE de tuin van Doede Backer koopman naastligger ten westen Fabrieksstraat 26 1744 251 54v0
BAKKER, DOEDE Doede Backer koopman naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1754 253 138r0
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten zuiden Rommelhaven 20achter 1760 254 259v0
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten noorden Kruisstraat 1 1762 255 123r0
BAKKER, DOEDE Doede Backer naastligger ten westen Fabrieksstraat 24 1762 255 125v0
BAKKER, DOEDE Doede Backer koopman verkoper Fabrieksstraat 28tuin 1762 255 167v0
BAKKER, DOEDE Dodoneus Backer koopman naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1767 256 257r0
BAKKER, DOEDE pakhuis van de heer Dodoneus Backer naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 25 1781 260 47v0
BAKKER, DOEDE Doede Bakker koopman naastligger ten westen Moriaanstraat 1734 249 8v0
BAKKER, DOEDE Doede Bakker naastligger ten oosten Moriaanstraat 5 1735 249 45r0
BAKKER, DOEDE Doede Bakker naastligger ten noorden Moriaanstraat 5 1735 249 45r0
BAKKER, DOEDE Doede Bakker naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1735 249 105v0
BAKKER, DOEDE Doede Bakker, c.u. koopman naastligger ten oosten Voorstraat 40 1742 250 258v0
BAKKER, DOEDE Doede Bakker, c.u. koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 40 1742 250 258v0
BAKKER, DOEDE Doede S. Bakker koper Voorstraat 93oost 1752 253 34v0
BAKKER, DOEDE Doede Bakker naastligger ten noorden Heiligeweg 46achter 1759 254 202v0
BAKKER, DOEDE Doede S. Bakker verkoper q.q. Voorstraat 84 1778 259 134v0
BAKKER, DOEDE Doede Bakker naastligger ten zuiden Voorstraat 89een_achter 1780 259 256r0
BAKKER, DOEDE Doede Bakker naastligger ten westen Kruisstraat 5west 1784 261 234r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman naastligger ten noorden Franekereind 23midden 1739 250 18r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman naastligger ten noorden Franekereind 23midden 1739 250 18r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1739 250 18r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1739 250 18r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman koper huis en tuintje Voorstraat 91 1742 250 275v0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman koper huis en tuintje Voorstraat 91 1742 250 275v0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman verkoper Voorstraat 42 1743 250 280r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman verkoper Voorstraat 42 1743 250 280r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1754 253 163v0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1754 253 163v0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koper door niaar huis Voorstraat 89 1765 256 119r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koper door niaar huis Voorstraat 89 1765 256 119r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman verkoper q.q. Kerkpoortsmolen 1 1770 257 164r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman verkoper q.q. Kerkpoortsmolen 1 1770 257 164r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman verkoper q.q. Hofstraat 1 1774 258 148v0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman verkoper q.q. Hofstraat 1 1774 258 148v0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 91 1785 262 23v0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 91 1785 262 23v0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 91 1785 262 23v0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 91 1785 262 23v0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93een_achter 1785 262 23v0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93een_achter 1785 262 23v0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93een_achter 1785 262 23v0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93een_achter 1785 262 23v0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Heiligeweg 52 1785 262 25v0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Heiligeweg 52 1785 262 25v0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Heiligeweg 50 1785 262 27r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Heiligeweg 50 1785 262 27r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Heiligeweg 50 1785 262 27r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Heiligeweg 50 1785 262 27r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer erflater Gedempte Korte Zoutsloot 27 1785 262 28r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer erflater Gedempte Korte Zoutsloot 27 1785 262 28r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Gedempte Korte Zoutsloot 27 1785 262 28r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Gedempte Korte Zoutsloot 27 1785 262 28r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93 1785 262 30r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93 1785 262 30r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93 1785 262 30r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93 1785 262 30r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93een_achter 1785 262 30r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93een_achter 1785 262 30r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93een_achter 1785 262 30r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93een_achter 1785 262 30r0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 89 1785 262 31v0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 89 1785 262 31v0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 89 1785 262 31v0
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 89 1785 262 31v0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman koper huis en erf Voorstraat 42 1742 250 244v0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman koper huis en erf Voorstraat 42 1742 250 244v0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker zoutzieder en koopman verkoper van 1/12 Lanen 73 1743 251 3r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker zoutzieder en koopman verkoper van 1/12 Lanen 73 1743 251 3r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman koper huis of woning Voorstraat 93een_achter 1750 252 82r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman koper huis of woning Voorstraat 93een_achter 1750 252 82r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman naastligger ten westen Voorstraat 93een_achter 1750 252 82r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman naastligger ten westen Voorstraat 93een_achter 1750 252 82r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman naastligger ten noorden Voorstraat 93een_achter 1750 252 82r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman naastligger ten noorden Voorstraat 93een_achter 1750 252 82r0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1782 260 192v0
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1782 260 192v0
BAKKER, DOUWE KLASES wijlen Douwe Clases Backer verkoper Spekmarkt 6 1753 253 48v0
BAKKER, DOUWE KLASES wijlen Douwe Clases Backer verkoper Spekmarkt 6 1753 253 48v0
BAKKER, DOUWE KLASES wijlen Douwe Clases Backer verkoper Spekmarkt 6 1753 253 48v0
BAKKER, FILIPPUS Philippus Bakker verkoper q.q. Noorderhaven 19 1745 251 99v0
BAKKER, FOKJE KORNELIS de goederen van Fokje Cornelis Bakker verkoper Voorstraat 5 1782 260 309r0
BAKKER, FOKJE KORNELIS de goederen van Fokje Cornelis Bakker verkoper Voorstraat 5 1782 260 309r0
BAKKER, FOKJE KORNELIS de goederen van Fokje Cornelis Bakker verkoper Voorstraat 5 1782 260 309r0
BAKKER, FOLKERT Folkerdt Backer huurder 1 zolder Zuiderhaven 1 1758 254 178r0
BAKKER, GATSKE WILLEMS Gatske Willems Bakker, ongehuwde dochter verkoper Borstelsteeg 14 1787 262 185r0
BAKKER, GATSKE WILLEMS Gatske Willems Bakker, ongehuwde dochter verkoper Borstelsteeg 14 1787 262 185r0
BAKKER, GERBEN Gerben Bakker naastligger ten westen Voorstraat 77achter 1766 256 190r0
BAKKER, GERLOF WIEGERS wijlen Gerlof Wiegers Backer koopman koper Rinnertspijp 8 1784 261 173v0
BAKKER, GERLOF WIEGERS wijlen Gerlof Wiegers Backer koopman koper Rinnertspijp 8 1784 261 173v0
BAKKER, GERLOF WIEGERS de weduwe van wijlen Gerlof Wygers Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1785 261 311v0
BAKKER, GERLOF WIEGERS de weduwe van wijlen Gerlof Wygers Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1785 261 311v0
BAKKER, GERLOF WIEGERS de weduwe van wijlen Gerlof Wiegers Backer naastligger ten noorden Voorstraat 9 1789 263 87v0
BAKKER, GERLOF WIEGERS de weduwe van wijlen Gerlof Wiegers Backer naastligger ten noorden Voorstraat 9 1789 263 87v0
BAKKER, GERLOF WIEGERS Gerlof Wiegers Bakker naastligger ten noorden Voorstraat 9 1777 259 62v0
BAKKER, GERLOF WIEGERS Gerlof Wiegers Bakker naastligger ten noorden Voorstraat 9 1777 259 62v0
BAKKER, GRIETJE SEERPS Grietje Seerps Backer verkoper van 1/12 Lanen 73 1743 251 3r0
BAKKER, GRIETJE SEERPS Grietje Seerps Backer verkoper van 1/12 Lanen 73 1743 251 3r0
BAKKER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems Bakker verkoper Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
BAKKER, GRIETJE WILLEMS Grietje Willems Bakker verkoper Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
BAKKER, HAIE AUKES Haye Aukes Bakker koopman verkoper Droogstraat 15 1728 247 137r0
BAKKER, HAIE AUKES Haye Aukes Bakker koopman verkoper Droogstraat 15 1728 247 137r0
BAKKER, HAIE AUKES Haye Aukes Bakker koopman verkoper Droogstraat 15 1728 247 137r0
BAKKER, HAITSE Haitze P. Bakker koper dwarshuis Lanen 39 1805 267 141v0
BAKKER, HAITSE Haytze P. Bakker koopman verkoper Lanen 39 1808 268 112r0
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltie Douwes Bakker verkoper Rommelhaven 12 1781 260 125r0
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltie Douwes Bakker verkoper Rommelhaven 12 1781 260 125r0
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltie Douwes Bakker verkoper Rommelhaven 12 1781 260 125r0
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltje Douwes Bakker bewoner voorste gedeelte Rommelhaven 18 1781 260 127r0
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltje Douwes Bakker bewoner voorste gedeelte Rommelhaven 18 1781 260 127r0
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltje Douwes Bakker bewoner voorste gedeelte Rommelhaven 18 1781 260 127r0
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltie Douwes Bakker verkoper Rommelhaven 18 1781 260 127r0
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltie Douwes Bakker verkoper Rommelhaven 18 1781 260 127r0
BAKKER, HILTJE DOUWES Hiltie Douwes Bakker verkoper Rommelhaven 18 1781 260 127r0
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin 1738 249 232v0
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin 1738 249 232v0
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5 Achterstraat 8 1738 249 260v0
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5 Achterstraat 8 1738 249 260v0
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5 Achterstraat 10 1738 249 260v0
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5 Achterstraat 10 1738 249 260v0
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5 Noorderhaven 85 1738 249 283r0
BAKKER, HINKE WIEBES Hinke Wybes Backer verkoper van 1/5 Noorderhaven 85 1738 249 283r0
BAKKER, IEDE Yde P. Bakker boekbinder koper huis Schritsen 37 1803 266 252r0
BAKKER, IEDE Yde P. Bakker boekbinder huurder (p.j.) Schritsen 37 1803 266 252r0
BAKKER, IEDE Yede Bakker huurder Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r0
BAKKER, IEDE Yde P. Bakker verkoper Schritsen 37 1809 268 286r0
BAKKER, JAKOB C. de weduwe van wijlen Jacob C. Bakker huurder Voorstraat 5 1782 260 309r0
BAKKER, JAKOB C. de weduwe van wijlen Jacob C. Bakker huurder Voorstraat 5 1782 260 309r0
BAKKER, JAKOB C. de weduwe van wijlen Jacob C. Bakker huurder Voorstraat 5 1782 260 309r0
BAKKER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Backer naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v0
BAKKER, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Backer naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v0
BAKKER, JAKOB WIEGERS Jacob Wygers Backer naastligger ten oosten Voorstraat 3 1766 256 200v0
BAKKER, JAKOB WIEGERS Jacob Wygers Backer naastligger ten oosten Voorstraat 3 1766 256 200v0
BAKKER, JAKOB WIEGERS wijlen Jacob Wygers Bakker mr. koperslager verkoper Voorstraat 5 1782 260 309r0
BAKKER, JAKOB WIEGERS wijlen Jacob Wygers Bakker mr. koperslager verkoper Voorstraat 5 1782 260 309r0
BAKKER, JAN de heer Jan Minso Backer, en zijn zoon koper huis en ankersmederij genaamd de Hoge Tinne Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1742 250 272v0
BAKKER, JAN wijlen Jan Menso Backer verkoper Zuiderhaven 31bis 1751 252 152r0
BAKKER, JAN Jan A. Backer koopman verkoper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat OZ 1784 261 166v0
BAKKER, JAN Jan A. Backer naastligger ten oosten Noorderhaven 53 1784 261 258r0
BAKKER, JAN Jan A. Backer koopman naastligger ten westen Noorderhaven 57west 1785 262 3r0
BAKKER, JAN Jan A. Backer naastligger ten oosten Noorderhaven 53 1785 262 19r0
BAKKER, JAN Jan A. Backer naastligger ten zuiden Zoutsloot 6 1785 262 44r0
BAKKER, JAN Jan A. Backer verkoper Zoutsloot 6 1785 262 44r0
BAKKER, JAN Jan A. Backer koopman verkoper Noorderhaven 55 1786 262 119r0
BAKKER, JAN wijlen Jan Minso Bakker koopman verkoper Prinsenstraat 2 1749 251 266v0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 49 1774 258 192v0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 25 1777 259 55r0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 25 1777 259 55r0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman naastligger ten noorden Noorderhaven 25 1777 259 55r0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman verkoper Noorderhaven 25 1777 259 55r0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman verkoper Zuiderhaven 51 1777 259 66v0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker naastligger ten oosten Droogstraat 13 1785 262 13r0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker verkoper van 1/2 Zuiderhaven 46 1786 262 104v0
BAKKER, JAN de heer Jan A. Bakker naastligger ten oosten Noorderhaven 31 1786 262 106r0
BAKKER, JAN de heer Jan A. Bakker naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1786 262 106r0
BAKKER, JAN de heer Jan A. Bakker verkoper Noorderhaven 31 1786 262 106r0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker verkoper Droogstraat 15 1788 263 39r0
BAKKER, JAN Jan C. Bakker naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1792 264 47v0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman koper huis Kerkpoortstraat 51 1808 268 20r0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman verkoper q.q. Schritsen 23 1808 268 85r0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 83 1808 268 86v0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman koper huis Kleine Kerkstraat 4zuid 1810 269 40v0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4zuid 1810 269 40v0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koper huis Heiligeweg 36 1810 269 108r0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman verkoper q.q. Heiligeweg 36 1810 269 108r0
BAKKER, JAN Jan A. Bakker koopman verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 16 1811 269 145r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer koopman verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 25 1781 260 47v0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer koopman verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 25 1781 260 47v0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer koopman verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 25 1781 260 47v0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 23 1786 262 71r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 23 1786 262 71r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 23 1786 262 71r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper Noorderhaven 23 1786 262 71r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper Noorderhaven 23 1786 262 71r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper Noorderhaven 23 1786 262 71r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 17 1786 262 99r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 17 1786 262 99r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 17 1786 262 99r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 15 1786 262 99r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 15 1786 262 99r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 15 1786 262 99r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 15achter 1786 262 99r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 15achter 1786 262 99r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 15achter 1786 262 99r0
BAKKER, JAN A. Jan A. Bakker verkoper Noorderhaven 27 1786 262 95v0
BAKKER, JAN A. Jan A. Bakker verkoper Noorderhaven 27 1786 262 95v0
BAKKER, JAN A. Jan A. Bakker verkoper Noorderhaven 27 1786 262 95v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman verkoper Liemendijk 4 1715 245 251v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman verkoper Liemendijk 4 1715 245 251v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman verkoper Liemendijk 4 1715 245 251v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper huis Zoutsloot 8 1722 246 132v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper huis Zoutsloot 8 1722 246 132v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper huis Zoutsloot 8 1722 246 132v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koper huis Noorderhaven 31een_achter 1722 246 148v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koper huis Noorderhaven 31een_achter 1722 246 148v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koper huis Noorderhaven 31een_achter 1722 246 148v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koper pak- of timmerhuis Zuiderhaven 51 1724 246 201v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koper pak- of timmerhuis Zuiderhaven 51 1724 246 201v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koper pak- of timmerhuis Zuiderhaven 51 1724 246 201v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman geniaarde koper Zuiderhaven 10 1726 246 265r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman geniaarde koper Zuiderhaven 10 1726 246 265r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman geniaarde koper Zuiderhaven 10 1726 246 265r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper looierij of perk Droogstraat 15achter 1726 246 268r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper looierij of perk Droogstraat 15achter 1726 246 268r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper looierij of perk Droogstraat 15achter 1726 246 268r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman koper twee huizen naast elkaar Noorderhaven 25 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman koper twee huizen naast elkaar Noorderhaven 25 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman koper twee huizen naast elkaar Noorderhaven 25 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman koper twee huizen naast elkaar Noorderhaven 27 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman koper twee huizen naast elkaar Noorderhaven 27 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman koper twee huizen naast elkaar Noorderhaven 27 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen Noorderhaven 25 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen Noorderhaven 25 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen Noorderhaven 25 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen Noorderhaven 27 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen Noorderhaven 27 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen Noorderhaven 27 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 25 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 25 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 25 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 27 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 27 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 27 1727 247 11v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1727 247 41r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1727 247 41r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1727 247 41r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten westen Zoutsloot 26 1728 247 89v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten westen Zoutsloot 26 1728 247 89v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten westen Zoutsloot 26 1728 247 89v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman koper q.q. 1/2 huis (p.j.) Karremanstraat 25 1732 248 113r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman koper q.q. 1/2 huis (p.j.) Karremanstraat 25 1732 248 113r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman koper q.q. 1/2 huis (p.j.) Karremanstraat 25 1732 248 113r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper tuin en zomerhuis Droogstraat NZ 1733 248 231r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper tuin en zomerhuis Droogstraat NZ 1733 248 231r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman koper tuin en zomerhuis Droogstraat NZ 1733 248 231r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1733 248 231r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1733 248 231r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Backer koopman naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1733 248 231r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1736 249 129v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1736 249 129v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1736 249 129v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen onbekend 1739 250 78v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen onbekend 1739 250 78v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen onbekend 1739 250 78v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1740 250 96r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1740 250 96r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1740 250 96r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer koopman naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1741 250 181r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen Zoutsloot 10 1770 257 165v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen Zoutsloot 10 1770 257 165v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer naastligger ten westen Zoutsloot 10 1770 257 165v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Lanen 21 1785 261 292r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Lanen 21 1785 261 292r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Lanen 21 1785 261 292r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Voorstraat 91 1785 262 23v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Voorstraat 91 1785 262 23v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Voorstraat 91 1785 262 23v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Voorstraat 93een_achter 1785 262 23v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Voorstraat 93een_achter 1785 262 23v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Voorstraat 93een_achter 1785 262 23v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Heiligeweg 52 1785 262 25v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Heiligeweg 52 1785 262 25v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Heiligeweg 52 1785 262 25v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Heiligeweg 50 1785 262 27r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Heiligeweg 50 1785 262 27r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Heiligeweg 50 1785 262 27r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Gedempte Korte Zoutsloot 27 1785 262 28r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Gedempte Korte Zoutsloot 27 1785 262 28r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Gedempte Korte Zoutsloot 27 1785 262 28r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Voorstraat 93 1785 262 30r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Voorstraat 93 1785 262 30r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Voorstraat 93 1785 262 30r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper Voorstraat 93een_achter 1785 262 30r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper Voorstraat 93een_achter 1785 262 30r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper Voorstraat 93een_achter 1785 262 30r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Voorstraat 89 1785 262 31v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Voorstraat 89 1785 262 31v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Backer verkoper van 1/2 Voorstraat 89 1785 262 31v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1735 249 95r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1735 249 95r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1735 249 95r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Heiligeweg 54 1736 249 108r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Heiligeweg 54 1736 249 108r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Heiligeweg 54 1736 249 108r0
BAKKER, JAN AUKES de erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a. koopman naastligger ten westen Droogstraat 27 1745 251 3va0
BAKKER, JAN AUKES de erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a. koopman naastligger ten westen Droogstraat 27 1745 251 3va0
BAKKER, JAN AUKES de erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a. koopman naastligger ten westen Droogstraat 27 1745 251 3va0
BAKKER, JAN AUKES de erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a. koopman naastligger ten westen Droogstraat 27 1745 251 5ra0
BAKKER, JAN AUKES de erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a. koopman naastligger ten westen Droogstraat 27 1745 251 5ra0
BAKKER, JAN AUKES de erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a. koopman naastligger ten westen Droogstraat 27 1745 251 5ra0
BAKKER, JAN AUKES de erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a. naastligger ten westen Droogstraat 27 1745 251 105v0
BAKKER, JAN AUKES de erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a. naastligger ten westen Droogstraat 27 1745 251 105v0
BAKKER, JAN AUKES de erfgenamen van wijlen Jan Aukes Bakker, e.a. naastligger ten westen Droogstraat 27 1745 251 105v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman koper van 1/2 koopmanshuis Noorderhaven 31 1771 257 226r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman koper van 1/2 koopmanshuis Noorderhaven 31 1771 257 226r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman koper van 1/2 koopmanshuis Noorderhaven 31 1771 257 226r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1771 257 226r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1771 257 226r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1771 257 226r0
BAKKER, JAN AUKES het pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Droogstraat 1 1771 257 229r0
BAKKER, JAN AUKES het pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Droogstraat 1 1771 257 229r0
BAKKER, JAN AUKES het pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Droogstraat 1 1771 257 229r0
BAKKER, JAN AUKES het pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1772 258 34v0
BAKKER, JAN AUKES het pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1772 258 34v0
BAKKER, JAN AUKES het pakhuis van Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1772 258 34v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakker koopman koper huis, tuin, kamer en grote overdekte houtschuur ten noorden ([voor de drie percelen in deze akte]) Noorderhaven 33 1777 259 34v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakker koopman koper huis, tuin, kamer en grote overdekte houtschuur ten noorden ([voor de drie percelen in deze akte]) Noorderhaven 33 1777 259 34v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakker koopman koper huis, tuin, kamer en grote overdekte houtschuur ten noorden ([voor de drie percelen in deze akte]) Noorderhaven 33 1777 259 34v0
BAKKER, JAN AUKES de koper Jan Auckes Bakker naastligger ten westen Noorderhaven 33 1777 259 34v0
BAKKER, JAN AUKES de koper Jan Auckes Bakker naastligger ten westen Noorderhaven 33 1777 259 34v0
BAKKER, JAN AUKES de koper Jan Auckes Bakker naastligger ten westen Noorderhaven 33 1777 259 34v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakker koopman koper huis ([voor de drie percelen in deze akte]) Noorderhaven 35west 1777 259 34v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakker koopman koper huis ([voor de drie percelen in deze akte]) Noorderhaven 35west 1777 259 34v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakker koopman koper huis ([voor de drie percelen in deze akte]) Noorderhaven 35west 1777 259 34v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakker koopman koper pakhuis waarin wijnhandel, kamer en houtstek ([voor de drie percelen in deze akte]) Noorderhaven 35oost 1777 259 34v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakker koopman koper pakhuis waarin wijnhandel, kamer en houtstek ([voor de drie percelen in deze akte]) Noorderhaven 35oost 1777 259 34v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Auckes Bakker koopman koper pakhuis waarin wijnhandel, kamer en houtstek ([voor de drie percelen in deze akte]) Noorderhaven 35oost 1777 259 34v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker naastligger ten westen Noorderhaven 37 1779 259 206r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker naastligger ten westen Noorderhaven 37 1779 259 206r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker naastligger ten westen Noorderhaven 37 1779 259 206r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman koper wagenhuis en stal Hoogstraat 17 1781 260 141r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman koper wagenhuis en stal Hoogstraat 17 1781 260 141r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman koper wagenhuis en stal Hoogstraat 17 1781 260 141r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman koper Hoogstraat 15 1782 260 297v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman koper Hoogstraat 15 1782 260 297v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman koper Hoogstraat 15 1782 260 297v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1782 260 297v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1782 260 297v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1782 260 297v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 35 1786 262 140v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 35 1786 262 140v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 35 1786 262 140v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman verkoper Noorderhaven 35 1786 262 140v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman verkoper Noorderhaven 35 1786 262 140v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman verkoper Noorderhaven 35 1786 262 140v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker naastligger ten westen Droogstraat 15 1786 262 145r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker naastligger ten westen Droogstraat 15 1786 262 145r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker naastligger ten westen Droogstraat 15 1786 262 145r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman verkoper Droogstraat 15 1786 262 145r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman verkoper Droogstraat 15 1786 262 145r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker koopman verkoper Droogstraat 15 1786 262 145r0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker verkoper Noorderhaven 33 1787 262 168v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker verkoper Noorderhaven 33 1787 262 168v0
BAKKER, JAN AUKES Jan Aukes Bakker verkoper Noorderhaven 33 1787 262 168v0
BAKKER, JAN FREERKS Jan Freercx Backer koper huis Hoogstraat 43 1663 238 16ra0
BAKKER, JAN FREERKS Jan Freercx Backer koper huis Hoogstraat 43 1663 238 16ra0
BAKKER, JAN FREERKS Jan Freercks Backer verkoper van 1/4 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
BAKKER, JAN FREERKS Jan Freercks Backer verkoper van 1/4 Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r0
BAKKER, JAN HARMENS Jan Harmens Backer, c.u. koopman verkoper Romastraat 35 1715 245 239v0
BAKKER, JAN HARMENS Jan Harmens Backer, c.u. koopman verkoper Romastraat 35 1715 245 239v0
BAKKER, JAN HARMENS burgemeester Jan Harmens Backer verkoper Zuiderhaven 71 1726 246 263v0
BAKKER, JAN HARMENS burgemeester Jan Harmens Backer verkoper Zuiderhaven 71 1726 246 263v0
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker verkoper van 1/9 Noorderhaven 41 1787 262 159r0
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker verkoper van 1/9 Noorderhaven 41 1787 262 159r0
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker verkoper van 1/9 Noorderhaven 41 1787 262 159r0
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker verkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r0
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker verkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r0
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker verkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r0
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker koper huis Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r0
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker koper huis Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r0
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker koper huis Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r0
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker verkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r0
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker verkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r0
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker verkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r0
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker commissaris van de trekschepen verkoper Grote Bredeplaats 35 1805 267 173r0
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker commissaris van de trekschepen verkoper Grote Bredeplaats 35 1805 267 173r0
BAKKER, JAN KORNELIS Jan Cornelis Bakker commissaris van de trekschepen verkoper Grote Bredeplaats 35 1805 267 173r0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backer koopman koper pakhuis Lammert Warndersteeg 1763 255 240v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backer koopman koper pakhuis Lammert Warndersteeg 1763 255 240v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backer distillateur en koopman koper kamer Kruisstraat ZZ 1765 256 120r0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backer distillateur en koopman koper kamer Kruisstraat ZZ 1765 256 120r0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backer distillateur en koopman koper huis en hof Hoogstraat 15 1766 256 149v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backer distillateur en koopman koper huis en hof Hoogstraat 15 1766 256 149v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backer naastligger ten westen Hoogstraat 15 1766 256 149v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backer naastligger ten westen Hoogstraat 15 1766 256 149v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backer distillateur en koopman verkoper Grote Bredeplaats 7 1766 256 213r0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backer distillateur en koopman verkoper Grote Bredeplaats 7 1766 256 213r0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symens Backer distillateur en koopman verkoper Noorderhaven 39 1768 257 51r0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symens Backer distillateur en koopman verkoper Noorderhaven 39 1768 257 51r0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backer koopman betrokkene verzoekt scheiding van handel van onbekend 1768 257 60r0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Backer koopman betrokkene verzoekt scheiding van handel van onbekend 1768 257 60r0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backer distillateur en koopman koper huis Zuiderhaven 4 1773 258 67v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Backer distillateur en koopman koper huis Zuiderhaven 4 1773 258 67v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Bakker naastligger ten westen Hoogstraat 15 1740 250 124v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Bakker naastligger ten westen Hoogstraat 15 1740 250 124v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker naastligger ten noorden Zuiderstraat 21 1774 258 169v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker naastligger ten noorden Zuiderstraat 21 1774 258 169v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker distillateur en koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 13 1775 258 208v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker distillateur en koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 13 1775 258 208v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker distillateur en koopman betrokkene Hoogstraat 13 1775 258 208v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker distillateur en koopman betrokkene Hoogstraat 13 1775 258 208v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker distillateur en koopman verkoper Hoogstraat 13 1775 258 208v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker distillateur en koopman verkoper Hoogstraat 13 1775 258 208v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Bakker koopman verkoper Zuiderstraat 23west 1778 259 155v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Symons Bakker koopman verkoper Zuiderstraat 23west 1778 259 155v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker verkoper van 1/2 Brouwersstraat 11 1779 259 228v0
BAKKER, JAN SIEMENS Jan Simons Bakker verkoper van 1/2 Brouwersstraat 11 1779 259 228v0
BAKKER, JAN SIEMENS de nalatenschap van wijlen Jan Simons Bakker verkoper Karremanstraat 19 1782 260 285r0
BAKKER, JAN SIEMENS de nalatenschap van wijlen Jan Simons Bakker verkoper Karremanstraat 19 1782 260 285r0
BAKKER, JAN SIEMENS de nalatenschap van wijlen Jan Symons Bakker verkoper Zuiderhaven 4 1782 260 292v0
BAKKER, JAN SIEMENS de nalatenschap van wijlen Jan Symons Bakker verkoper Zuiderhaven 4 1782 260 292v0
BAKKER, JAN SIEMENS de nalatenschap van wijlen Jan Simons Bakker verkoper Hoogstraat 15 1782 260 297v0
BAKKER, JAN SIEMENS de nalatenschap van wijlen Jan Simons Bakker verkoper Hoogstraat 15 1782 260 297v0
BAKKER, JAN SIETSES wijlen Jan Sytses Backer erflater Voorstraat 30 1753 253 53v0
BAKKER, JAN SIETSES wijlen Jan Sytses Backer erflater Voorstraat 30 1753 253 53v0
BAKKER, JAN SIETSES wijlen Jan Sytses Backer erflater Voorstraat 30achter 1753 253 56v0
BAKKER, JAN SIETSES wijlen Jan Sytses Backer erflater Voorstraat 30achter 1753 253 56v0
BAKKER, JAN SIETSES wijlen Jan Sytses Backer erflater Noorderhaven 85 1753 253 58v0
BAKKER, JAN SIETSES wijlen Jan Sytses Backer erflater Noorderhaven 85 1753 253 58v0
BAKKER, JAN SIETSES wijlen Jan Sytses Backer erflater Kerkpoortstraat 29 1753 253 60v0
BAKKER, JAN SIETSES wijlen Jan Sytses Backer erflater Kerkpoortstraat 29 1753 253 60v0
BAKKER, JILLES Jielles Bakker, c.u. militair huurder keuken Hoogstraat 10 1753 253 41r0
BAKKER, JOB Job Backer koopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 29 1734 248 320v0
BAKKER, JOB de erfgenamen van wijlen Job Bakker koopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 29 1740 250 138v0
BAKKER, JOB A. Job A. Backer koopman naastligger ten westen onbekend 1736 249 121v0
BAKKER, JOB A. Job A. Backer koopman naastligger ten westen onbekend 1736 249 121v0
BAKKER, JOB A. Job A. Backer koopman naastligger ten westen onbekend 1736 249 121v0
BAKKER, JOB AUKES Job Auckes Backer naastligger ten westen Weverstraat 1712 245 165r0
BAKKER, JOB AUKES Job Auckes Backer naastligger ten westen Weverstraat 1712 245 165r0
BAKKER, JOB AUKES Job Auckes Backer naastligger ten westen Weverstraat 1712 245 165r0
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman koper kamer Weverstraat ZZ 1727 247 25v0
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman koper kamer Weverstraat ZZ 1727 247 25v0
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman koper kamer Weverstraat ZZ 1727 247 25v0
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1727 247 25v0
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1727 247 25v0
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1727 247 25v0
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1727 247 25v0
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1727 247 25v0
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1727 247 25v0
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman koper huis Noorderhaven 55 1731 247 387r0
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman koper huis Noorderhaven 55 1731 247 387r0
BAKKER, JOB AUKES Job Aukes Backer koopman koper huis Noorderhaven 55 1731 247 387r0
BAKKER, JOHANNES Johannes Bakker, c.u. huurder (p.w.) Grote Kerkstraat 44 1796 264 329r0
BAKKER, JOHANNES Johannes Bakker huurder Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r0
BAKKER, KLAAS Klaas Bakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 37 1787 262 217v0
BAKKER, KLAAS Klaas Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 37 1787 262 217v0
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenrad Backer bootsman geniaarde koper Heiligeweg 19 1773 258 118r0
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenraad Backer bootsman Admiraliteit verkoper Kleine Bredeplaats 16 1783 261 98r0
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenraad Bakker koper Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r0
BAKKER, KOENRAAD wijlen vroedsman Coenraad Bakker bootsman koper provisioneel Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r0
BAKKER, KOENRAAD de weduwe van wijlen Coenraad Bakker naastligger ten noorden Rapenburg 1 1792 264 64v0
BAKKER, KOENRAAD wijlen Coenraad Bakker bootsman verkoper Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v0
BAKKER, KOENRAAD Coenraad Bakker ijzerkramer verkoper q.q. Sint Jacobstraat 15 1797 265 35r0
BAKKER, KOENRAAD Coenraad W. Bakker naastligger ten zuiden Noorderhaven 98een_achter 1801 265 308r0
BAKKER, KOENRAAD de weduwe van wijlen Coenraad Bakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 39 1804 267 69v0
BAKKER, KOENRAAD Coenraad W. Bakker, c.u. huurder Voorstraat 33 1805 267 183v0
BAKKER, KOENRAAD Coenraad P. Bakker mr. kompasmaker koper huis Nieuwstraat 34achter 1808 268 33v0
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman in ijzer verkoper Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman in ijzer verkoper Fortuinsteeg 1 1797 265 19v0
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman koper zoutkeet met pan, zelhuis, dennen, turfschuur, stal, wagenhuis, beide woonkamers aan de vaartswal en een stukje land Noorderkade 23 1800 265 208r0
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman koper zoutkeet met pan, zelhuis, dennen, turfschuur, stal, wagenhuis, beide woonkamers aan de vaartswal en een stukje land Noorderkade 23 1800 265 208r0
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman verkoper Zuiderhaven 43 1810 269 89r0
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman verkoper Zuiderhaven 43 1810 269 89r0
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman verkoper Zuiderhaven 45 1810 269 89r0
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman verkoper Zuiderhaven 45 1810 269 89r0
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman verkoper Schritsen 7 1810 269 102r0
BAKKER, KOENRAAD WILLEMS Coenraad Willems Bakker koopman verkoper Schritsen 7 1810 269 102r0
BAKKER, KORNELIS Cornelis Backer naastligger ten zuiden Schritsen 64 1742 250 219v0
BAKKER, KORNELIS Cornelis Backer koper huis Grote Kerkstraat 41 1799 265 134v0
BAKKER, KORNELIS Cornelis Bakker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 18 1799 265 136r0
BAKKER, KORNELIS Cornelis P. Bakker koper huis Grote Kerkstraat 39 1801 265 297v0
BAKKER, KORNELIS Cornelis P. Bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 39 1801 265 297v0
BAKKER, KORNELIS Cornelis P. Bakker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 39 1801 265 297v0
BAKKER, KORNELIS wijlen Cornelis Bakker koopman verkoper Grote Kerkstraat 41 1805 267 152v0
BAKKER, KORNELIS wijlen Cornelis Bakker koopman verkoper Grote Kerkstraat 39 1805 267 152v0
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur aanhandelaar tuintje naast het huis van Brouwersstraat 8 1738 249 274v0
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur aanhandelaar tuintje naast het huis van Brouwersstraat 8 1738 249 274v0
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur verwandelaar Brouwersstraat 10 1738 249 274v0
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur verwandelaar Brouwersstraat 10 1738 249 274v0
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur niaarnemer Droogstraat NZ 1739 250 41r0
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur niaarnemer Droogstraat NZ 1739 250 41r0
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur verkoper Brouwersstraat 8 1743 250 289v0
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur verkoper Brouwersstraat 8 1743 250 289v0
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Bakker distillateur koper Brouwersstraat 8 1739 250 4r0
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Bakker distillateur koper Brouwersstraat 8 1739 250 4r0
BAKKER, LAMMERT Lammert Backer naastligger ten noorden Schritsen 17 1784 261 198v0
BAKKER, LAMMERT Lammert Bakker naastligger ten oosten Schritsen 15 1784 261 217v0
BAKKER, LAMMERT Lammert J. Bakker naastligger ten noorden Schritsen 17 1808 268 72r0
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Backer koopman verkoper Zoutsloot 117 1781 260 38r0
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Backer koopman verkoper Zoutsloot 117 1781 260 38r0
BAKKER, LAMMERT JANS wijlen Lammert Jans Bakker verkoper Voorstraat 57 1781 260 50r0
BAKKER, LAMMERT JANS wijlen Lammert Jans Bakker verkoper Voorstraat 57 1781 260 50r0
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakker koopman verkoper Droogstraat 24 1782 260 207r0
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakker koopman verkoper Droogstraat 24 1782 260 207r0
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakker naastligger ten noorden Schritsen 17 1789 263 102r0
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakker naastligger ten noorden Schritsen 17 1789 263 102r0
BAKKER, LIEUWE Lieuwe Backer verkoper Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r0
BAKKER, LIJSBET Lijsbeth Bakker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1798 265 77v0
BAKKER, LIJSBET Lijsbeth Bakker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1798 265 77v0
BAKKER, LIJSBET Elisabeth Bakker uitdraagster koper huis Heiligeweg 36 1805 267 137v0
BAKKER, LIJSBET Elisabeth Bakker koper Voorstraat 32 1809 268 189v0
BAKKER, LIJSBET Elisabeth T. Bakker verkoper Zuiderstraat 10 1809 268 207v0
BAKKER, LODEWIJK KLASES Lodewijk Claasen Bakker, c.u. huurder 2e woning Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v0
BAKKER, LODEWIJK KLASES Lodewijk Claasen Bakker, c.u. huurder 2e woning Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v0
BAKKER, LODEWIJK KLASES Lodewijk Claasen Bakker, c.u. huurder 2e woning Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v0
BAKKER, MARGARETA Margareta Bakker koper Zuiderstraat 14 1800 265 262r0
BAKKER, MARGARETA Margareta Bakker verkoper Zuiderstraat 14 1803 267 5r0
BAKKER, MARGARETA Margaretha W. Bakker verkoper Zuiderhaven 43 1810 269 89r0
BAKKER, MARGARETA Margaretha W. Bakker verkoper Zuiderhaven 45 1810 269 89r0
BAKKER, MARGARETA Margaretha W. Bakker verkoper Schritsen 7 1810 269 102r0
BAKKER, NEELTJE REINERS Neeltje Reinders Bakker koper huis Vijverstraat 13 1809 268 305v0
BAKKER, NEELTJE REINERS Neeltje Reinders Bakker koper huis Vijverstraat 13 1809 268 305v0
BAKKER, OENE Oene Backer smid naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19 1603 228 340v0
BAKKER, OENE MELIS Oene Melis Backer naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1611 229 54v0
BAKKER, OENE MELIS Oene Melis Backer naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1611 229 54v0
BAKKER, OENE MELIS Oene Melis Backer verkoper Achterstraat 11 1612 229 95v0
BAKKER, OENE MELIS Oene Melis Backer verkoper Achterstraat 11 1612 229 95v0
BAKKER, P. de weduwe van wijlen P. C. Bakker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west 1810 268 360v0
BAKKER, PIEBE Piebo Backer mr. schoenmaker huurder Zuiderhaven 7 1783 261 125v0
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker geniaarde koper Zuiderhaven 51 1777 259 66v0
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker huurder (p.j.) Zuiderhaven 51 1777 259 66v0
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker koper pakhuis en tuin Zoutsloot 29 1777 259 75r0
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker, c.s. mr. schoenmaker huurder Nieuweburen 25 1779 259 159r0
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker koper pakhuis Vissersstraat 4 1779 259 166r0
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker naastligger ten oosten Vissersstraat 4 1779 259 166r0
BAKKER, PIEBE KOENRAADS Piebo Coenraads Bakker mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 31 1782 260 181r0
BAKKER, PIEBE KOENRAADS Piebo Coenraads Bakker mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 31 1782 260 181r0
BAKKER, PIEBE KOENRAADS Piebo Coenraads Bakker mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 31 1782 260 181r0
BAKKER, PIER Pier E. Bakker naastligger ten oosten Vianen 10 1786 262 125v0
BAKKER, PIER Pier E. Bakker naastligger ten oosten Vianen 12 1786 262 125v0
BAKKER, PIER EELKES wijlen Pier Eelkes Bakker koopman erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v0
BAKKER, PIER EELKES wijlen Pier Eelkes Bakker koopman erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v0
BAKKER, PIER EELKES wijlen Pier Eelkes Bakker koopman erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 99 1779 259 212v0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 99 1779 259 212v0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 99 1779 259 212v0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 14 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 14 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 14 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 16 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 16 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 16 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 18 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 18 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Vianen 18 1781 260 138r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 5 1782 260 309r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 5 1782 260 309r0
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 5 1782 260 309r0
BAKKER, PIER EELKES de weduwe van wijlen Pier Eelkes Bakker bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1792 264 354r0
BAKKER, PIER EELKES de weduwe van wijlen Pier Eelkes Bakker bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1792 264 354r0
BAKKER, PIER EELKES de weduwe van wijlen Pier Eelkes Bakker bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1792 264 354r0
BAKKER, PIETER Pieter Backer huurder Simon Stijlstraat 1 1769 257 136r0
BAKKER, PIETER Pieter Backer huurder 1e gedeelte (p.j.) Simon Stijlstraat 1 1776 259 12v0
BAKKER, PIETER Pieter Backer huurder (p.j.) Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v0
BAKKER, PIETER Pieter Backer uitdragers koper huis met bleekveld Grote Kerkstraat 33 1790 263 284r0
BAKKER, PIETER Pieter Bakker timmermansknecht koper huis Sint Odolphisteeg 14 1799 265 169v0
BAKKER, PIETER wijlen Pieter Bakker uitdrager verkoper Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r0
BAKKER, PIETER de weduwe van wijlen Pieter Bakker naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 1 1808 268 54v0
BAKKER, PIETER Pieter Bakker naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 16 1808 268 128r0
BAKKER, PIETER EELKES Pieter Eelkes Backer eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, PIETER EELKES Pieter Eelkes Backer eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, PIETER EELKES Pieter Eelkes Backer eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1742 250 225r0
BAKKER, PIETJE JANS Pietje Jansz Bakker koper Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r0
BAKKER, PIETJE JANS Pietje Jansz Bakker koper Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r0
BAKKER, R. R. Bakker oud secretaris verpachter grond Schoolstraat 1 1727 247 42r0
BAKKER, R. de weduwe van wijlen R. Bakker huurder Vijver 4 1808 268 133r0
BAKKER, RIENK Rinke Backer koopman verkoper q.q. Droogstraat 23 1783 261 109v0
BAKKER, RIENK Rinke Backer koopman verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v0
BAKKER, RIENK Rinke Backer koopman verkoper q.q. Anjelierstraat 8 1783 261 113r0
BAKKER, RIENK Rinke Bakker verkoper Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r0
BAKKER, RIENK Rinke Bakker verkoper Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r0
BAKKER, RIENK Rinke Bakker koopman verkoper q.q. Anjelierstraat 14 1783 261 114r0
BAKKER, RIENK Rinke Bakker naastligger ten oosten Herenwaltje 17 1791 263 364r0
BAKKER, RIENK Rinke Bakker naastligger ten oosten Noordijs 5 1792 264 14r0
BAKKER, RIENK Rinke C. Bakker koopman naastligger ten oosten Noordijs 5 1794 264 211r0
BAKKER, RIENK J. Rinke J. Bakker koopman verkoper Scheerstraat 3 1805 267 174v0
BAKKER, RIENK J. Rinke J. Bakker koopman verkoper Scheerstraat 3 1805 267 174v0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Backer naastligger ten zuiden Scheerstraat 12 1781 260 32v0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Backer naastligger ten zuiden Scheerstraat 12 1781 260 32v0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Backer naastligger ten zuiden Scheerstraat 12 1781 260 32v0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Backer koopman in bonten verkoper Scheerstraat 12een_achter 1785 262 5r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Backer koopman in bonten verkoper Scheerstraat 12een_achter 1785 262 5r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Backer koopman in bonten verkoper Scheerstraat 12een_achter 1785 262 5r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Comediesteeg 4 1776 259 22r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Comediesteeg 4 1776 259 22r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Comediesteeg 4 1776 259 22r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Comediesteeg 6 1776 259 22r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Comediesteeg 6 1776 259 22r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Comediesteeg 6 1776 259 22r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1783 261 92r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1783 261 92r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman koper huis Scheerstraat 3 de Scheer 1783 261 92r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot 106noord 1788 263 60r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot 106noord 1788 263 60r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot 106noord 1788 263 60r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker verkoper Zoutsloot 106noord 1788 263 60r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker verkoper Zoutsloot 106noord 1788 263 60r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker verkoper Zoutsloot 106noord 1788 263 60r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Zoutsloot 106zuid 1797 265 15r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Zoutsloot 106zuid 1797 265 15r0
BAKKER, RIENK KORNELIS Rinke Cornelis Bakker koopman verkoper Zoutsloot 106zuid 1797 265 15r0
BAKKER, ROMKE de erfgenamen van wijlen Romke Backer verpachter grond Zuiderhaven 38twee_achter 1743 250 287v0
BAKKER, ROMKE KORNELIS de keet van Romcke Cornelis Backer naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
BAKKER, ROMKE KORNELIS de keet van Romcke Cornelis Backer naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
BAKKER, ROMKE KORNELIS de keet van Romcke Cornelis Backer naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v0
BAKKER, ROMKE KORNELIS Romke Cornelis Backer advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 55 1731 247 387r0
BAKKER, ROMKE KORNELIS Romke Cornelis Backer advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 55 1731 247 387r0
BAKKER, ROMKE KORNELIS Romke Cornelis Backer advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 55 1731 247 387r0
BAKKER, ROMMERT de heer Romulus Backer, J.U.D. secretaris van Barradeel koper door niaar huis Voorstraat 90 1720 246 70r0
BAKKER, ROMMERT Romulus Backer secretaris van Barradeel verkoper Voorstraat 90 1720 246 77r0
BAKKER, ROMMERT dr. Romulus Backer secretaris van Barradeel verkoper Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r0
BAKKER, ROMMERT Romulus de Backer, J.U.D. oud secretaris van Barradeel en Franeker verkoper Zuiderhaven 83 1726 246 278v0
BAKKER, ROMMERT Romulus Backer advocaat Hof van Friesland en oud secretaris van Barradeel koper huis Noorderhaven 55 1730 247 354r0
BAKKER, ROMMERT vrijgezel Romulus Backer oud secretaris van Barradeel koper huis Noordijs 21zuid 1731 248 15v0
BAKKER, ROMMERT Romulus Backer secretaris naastligger ten noorden Noordijs 23 1731 248 37r0
BAKKER, S. S. Backer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backer verkoper van 2/3 Grote Kerkstraat 31west 1701 244 120v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backer verkoper van 2/3 Grote Kerkstraat 31west 1701 244 120v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backer verkoper van 2/3 Grote Kerkstraat 31west 1701 244 120v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes de Backer koopman verkoper van 1/3 Gedempte Korte Zoutsloot 23 1702 244 162v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes de Backer koopman verkoper van 1/3 Gedempte Korte Zoutsloot 23 1702 244 162v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes de Backer koopman verkoper van 1/3 Gedempte Korte Zoutsloot 23 1702 244 162v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes de Backer, mede voor zich zelf koopman verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 23 1702 244 162v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes de Backer, mede voor zich zelf koopman verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 23 1702 244 162v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes de Backer, mede voor zich zelf koopman verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 23 1702 244 162v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backer koopman naastligger ten oosten Voorstraat 82 1702 244 183v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backer koopman naastligger ten oosten Voorstraat 82 1702 244 183v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backer koopman naastligger ten oosten Voorstraat 82 1702 244 183v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backer naastligger ten oosten Voorstraat 80 1713 245 197v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backer naastligger ten oosten Voorstraat 80 1713 245 197v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backer naastligger ten oosten Voorstraat 80 1713 245 197v0
BAKKER, SEERP DOEDES wijlen Seerp Doedes Backer koper Moriaanstraat NZ 1715 245 250v0
BAKKER, SEERP DOEDES wijlen Seerp Doedes Backer koper Moriaanstraat NZ 1715 245 250v0
BAKKER, SEERP DOEDES wijlen Seerp Doedes Backer koper Moriaanstraat NZ 1715 245 250v0
BAKKER, SEERP DOEDES wijlen Seerp Doedes Backer naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1715 245 250v0
BAKKER, SEERP DOEDES wijlen Seerp Doedes Backer naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1715 245 250v0
BAKKER, SEERP DOEDES wijlen Seerp Doedes Backer naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1715 245 250v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backker verkoper van 2/3 Kruisstraat ZZ 1701 244 120r0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backker verkoper van 2/3 Kruisstraat ZZ 1701 244 120r0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backker verkoper van 2/3 Kruisstraat ZZ 1701 244 120r0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Bakker geniaarde koper Noordijs 15 1700 244 64v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Bakker geniaarde koper Noordijs 15 1700 244 64v0
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Bakker geniaarde koper Noordijs 15 1700 244 64v0
BAKKER, SIEBE GERRITS wijlen Sybe Gerrits Backer koopman erflater Franekereind 18 1739 250 62r0
BAKKER, SIEBE GERRITS wijlen Sybe Gerrits Backer koopman erflater Franekereind 18 1739 250 62r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fokkes Backer mr. koperslager niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15 1739 250 16r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fokkes Backer mr. koperslager niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15 1739 250 16r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fokkes Backer mr. koperslager niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 15 1739 250 16r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backer mr. koperslager niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17 1739 250 16r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backer mr. koperslager niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17 1739 250 16r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backer mr. koperslager niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17 1739 250 16r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backer mr. koperslager naastligger ten westen Heiligeweg 5achter 1743 250 301v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backer mr. koperslager naastligger ten westen Heiligeweg 5achter 1743 250 301v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backer mr. koperslager naastligger ten westen Heiligeweg 5achter 1743 250 301v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backer mr. koperslager verkoper Heiligeweg 5achter 1743 250 301v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backer mr. koperslager verkoper Heiligeweg 5achter 1743 250 301v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fockes Backer mr. koperslager verkoper Heiligeweg 5achter 1743 250 301v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backer mr. koperslager koper huis en een 2e huis erachter Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backer mr. koperslager koper huis en een 2e huis erachter Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backer mr. koperslager koper huis en een 2e huis erachter Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backer mr. koperslager naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backer mr. koperslager naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Backer mr. koperslager naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backer mr. koperslager verkoper Voorstraat 73achter 1755 253 234r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backer mr. koperslager verkoper Voorstraat 73achter 1755 253 234r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backer mr. koperslager verkoper Voorstraat 73achter 1755 253 234r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backer koopman verkoper Voorstraat 73 1771 257 209v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backer koopman verkoper Voorstraat 73 1771 257 209v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Backer koopman verkoper Voorstraat 73 1771 257 209v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper Zoutsloot 49 1734 248 339v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper Zoutsloot 49 1734 248 339v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper Zoutsloot 49 1734 248 339v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper q.q. Voorstraat 62 1745 251 59v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper q.q. Voorstraat 62 1745 251 59v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper q.q. Voorstraat 62 1745 251 59v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper q.q. Nieuwstraat 7 1745 251 61r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper q.q. Nieuwstraat 7 1745 251 61r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper q.q. Nieuwstraat 7 1745 251 61r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper q.q. Franekereind 29oost 1745 251 62v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper q.q. Franekereind 29oost 1745 251 62v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper q.q. Franekereind 29oost 1745 251 62v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper q.q. Lombardstraat 2 1745 251 69v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper q.q. Lombardstraat 2 1745 251 69v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker mr. koperslager verkoper q.q. Lombardstraat 2 1745 251 69v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symen Fockes Bakker naastligger ten westen Voorstraat 75 1755 253 240v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symen Fockes Bakker naastligger ten westen Voorstraat 75 1755 253 240v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Symen Fockes Bakker naastligger ten westen Voorstraat 75 1755 253 240v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Bakker mr. koperslager koper Voorstraat 73achter 1756 253 252v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Bakker mr. koperslager koper Voorstraat 73achter 1756 253 252v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fockes Bakker mr. koperslager koper Voorstraat 73achter 1756 253 252v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker oud mr. koperslager verkoper Brouwersstraat 27 1772 258 1r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker oud mr. koperslager verkoper Brouwersstraat 27 1772 258 1r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker oud mr. koperslager verkoper Brouwersstraat 27 1772 258 1r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker oud mr. koperslager verkoper Grote Kerkstraat 6 1772 258 2v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker oud mr. koperslager verkoper Grote Kerkstraat 6 1772 258 2v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker oud mr. koperslager verkoper Grote Kerkstraat 6 1772 258 2v0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker oud mr. koperslager verkoper Sint Jacobstraat 17 1772 258 4r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker oud mr. koperslager verkoper Sint Jacobstraat 17 1772 258 4r0
BAKKER, SIEMEN FOKKES Simon Fokkes Bakker oud mr. koperslager verkoper Sint Jacobstraat 17 1772 258 4r0
BAKKER, SIETSKE PIETERS Sytske Pieters Bakker verkoper Romastraat 13 1803 266 187v0
BAKKER, SIETSKE PIETERS Sytske Pieters Bakker verkoper Romastraat 13 1803 266 187v0
BAKKER, SIMKJE P. Simkje P. Bakker koper van 1/2 Lanen 80 1803 266 190r0
BAKKER, SIMKJE P. Simkje P. Bakker koper van 1/2 Lanen 80 1803 266 190r0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Sympke Pieters Backer koper Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Sympke Pieters Backer koper Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simke Pieters Backer koper Voorstraat 9 1789 263 87v0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simke Pieters Backer koper Voorstraat 9 1789 263 87v0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simke Pieters Bakker koopvrouw verkoper Voorstraat 9 1795 264 283v0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simke Pieters Bakker koopvrouw verkoper Voorstraat 9 1795 264 283v0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakker koper Voorstraat 46 1797 265 38r0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakker koper Voorstraat 46 1797 265 38r0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Symke Pieters Bakker koper Lanen 34 1799 265 183v0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Symke Pieters Bakker koper Lanen 34 1799 265 183v0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simpje Pieters Bakker verkoper Voorstraat 46 1800 265 272v0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simpje Pieters Bakker verkoper Voorstraat 46 1800 265 272v0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakker koper Romastraat 13 1803 266 187v0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakker koper Romastraat 13 1803 266 187v0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakker huurder Romastraat 13 1803 266 187v0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakker huurder Romastraat 13 1803 266 187v0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakker koper Hofstraat 19oost 1803 266 188v0
BAKKER, SIMKJE PIETERS Simkje Pieters Bakker koper Hofstraat 19oost 1803 266 188v0
BAKKER, SJOUKJE PIETERS Sioukje Pieters Bakker geniaarde koper Lanen 13 1795 264 299v0
BAKKER, SJOUKJE PIETERS Sioukje Pieters Bakker geniaarde koper Lanen 13 1795 264 299v0
BAKKER, T. T. C. Bakker eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 16 1800 265 241r0
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Teewis Jacobs Backer verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r0
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Teewis Jacobs Backer verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r0
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS wijlen Teewis Jacobs Backer verkoper Hoogstraat 35 1783 261 65v0
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS wijlen Teewis Jacobs Backer verkoper Hoogstraat 35 1783 261 65v0
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Tevis Jacobs Bakker verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v0
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Tevis Jacobs Bakker verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v0
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Thevis Jacobs Bakker mr. bakker verkoper Bildtstraat 18 1771 257 193v0
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS Thevis Jacobs Bakker mr. bakker verkoper Bildtstraat 18 1771 257 193v0
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS wijlen Taewis Jacobs Bakker mr. gortmaker verkoper Hoogstraat 37 1780 260 3v0
BAKKER, TEEUWIS JAKOBS wijlen Taewis Jacobs Bakker mr. gortmaker verkoper Hoogstraat 37 1780 260 3v0
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakker koper 4/5 timmerwerf met schuur, knechtswoning en stalling Zuiderhaven 16 1791 263 293v0
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakker koper 4/5 timmerwerf met schuur, knechtswoning en stalling Zuiderhaven 16 1791 263 293v0
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakker koper 4/5 timmerwerf met schuur, knechtswoning en stalling Zuiderhaven 16 1791 263 293v0
BAKKER, TJEERD KLASES burgerbevelhebber Tjeerd Clasen Bakker koper huis Zuiderstraat 18 1792 264 16r0
BAKKER, TJEERD KLASES burgerbevelhebber Tjeerd Clasen Bakker koper huis Zuiderstraat 18 1792 264 16r0
BAKKER, TJEERD KLASES burgerbevelhebber Tjeerd Clasen Bakker koper huis Zuiderstraat 18 1792 264 16r0
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claasen Bakker koper van 1/4 timmerwerf, schuur, loods, sleephelling, huis en stalling Zuiderhaven 16 1792 264 60v0
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claasen Bakker koper van 1/4 timmerwerf, schuur, loods, sleephelling, huis en stalling Zuiderhaven 16 1792 264 60v0
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claasen Bakker koper van 1/4 timmerwerf, schuur, loods, sleephelling, huis en stalling Zuiderhaven 16 1792 264 60v0
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakker verkoper van 1/4 Zuiderhaven 16 1802 266 88r0
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakker verkoper van 1/4 Zuiderhaven 16 1802 266 88r0
BAKKER, TJEERD KLASES Tjeerd Claases Bakker verkoper van 1/4 Zuiderhaven 16 1802 266 88r0
BAKKER, TJEERD KLASES oud burgerbevelhebber Tjeerd Claasen Bakker verkoper Zuiderstraat 18 1806 267 227r0
BAKKER, TJEERD KLASES oud burgerbevelhebber Tjeerd Claasen Bakker verkoper Zuiderstraat 18 1806 267 227r0
BAKKER, TJEERD KLASES oud burgerbevelhebber Tjeerd Claasen Bakker verkoper Zuiderstraat 18 1806 267 227r0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backer verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backer verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backer verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backer koper Zuidergat 14 1786 262 116r0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backer koper Zuidergat 14 1786 262 116r0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Backer koper Zuidergat 14 1786 262 116r0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Clases Bakker koper Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Clases Bakker koper Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Clases Bakker koper Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjitske Claases Bakker verkoper Noordermolen 1 1782 260 226r0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjitske Claases Bakker verkoper Noordermolen 1 1782 260 226r0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjitske Claases Bakker verkoper Noordermolen 1 1782 260 226r0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker geniaarde koper Brouwersstraat 1 1786 262 136r0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker geniaarde koper Brouwersstraat 1 1786 262 136r0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker geniaarde koper Brouwersstraat 1 1786 262 136r0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Bakker verkoper Kromme Elleboogsteeg 1798 265 78v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Bakker verkoper Kromme Elleboogsteeg 1798 265 78v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claasen Bakker verkoper Kromme Elleboogsteeg 1798 265 78v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Klaasen Bakker verkoper van 1/4 Noordermolen 1 1800 265 233v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Klaasen Bakker verkoper van 1/4 Noordermolen 1 1800 265 233v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Molenpad 6 1802 266 55v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Molenpad 6 1802 266 55v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Molenpad 6 1802 266 55v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Zuidergat 14 1802 266 84v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Zuidergat 14 1802 266 84v0
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Claases Bakker verkoper Zuidergat 14 1802 266 84v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakker koper Fabrieksstraat 32 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakker koper Fabrieksstraat 32 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakker koper Fabrieksstraat 32 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Fabrieksstraat 34 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Fabrieksstraat 34 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Fabrieksstraat 34 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Fabrieksstraat 36 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Fabrieksstraat 36 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Fabrieksstraat 36 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Molenpad 11 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Molenpad 11 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker koper Molenpad 11 1800 265 255v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Alberts Bakker koper Voorstraat 87 1804 267 33v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Alberts Bakker koper Voorstraat 87 1804 267 33v0
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Alberts Bakker koper Voorstraat 87 1804 267 33v0
BAKKER, W. W. C. Bakker bode naastligger ten westen Schritsen 9 1779 259 160r0
BAKKER, W. W. C. Bakker bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Lanen 16achter 1784 261 212r0
BAKKER, W. de weduwe van wijlen W. C. Bakker naastligger ten westen Zuiderhaven 47 1793 264 95v0
BAKKER, W. de weduwe van wijlen W. C. Bakker naastligger ten westen Zuiderhaven 49 1793 264 95v0
BAKKER, W. KOENRAADS W. Coenraads Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1789 263 170r0
BAKKER, W. KOENRAADS W. Coenraads Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1789 263 170r0
BAKKER, W. KOENRAADS W. Coenraads Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1789 263 170r0
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer wijdschipper koper dwarshuis Noorderhaven 15 1711 245 150r0
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer wijdschipper koper dwarshuis Noorderhaven 15 1711 245 150r0
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer wijdschipper koper dwarshuis Noorderhaven 15 1711 245 150r0
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer verkoper Zoutsloot 53tuin 1738 249 232v0
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer verkoper Zoutsloot 53tuin 1738 249 232v0
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer verkoper Zoutsloot 53tuin 1738 249 232v0
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer verkoper q.q. Achterstraat 8 1738 249 260v0
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer verkoper q.q. Achterstraat 8 1738 249 260v0
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer verkoper q.q. Achterstraat 8 1738 249 260v0
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer verkoper q.q. Achterstraat 10 1738 249 260v0
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer verkoper q.q. Achterstraat 10 1738 249 260v0
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer verkoper q.q. Achterstraat 10 1738 249 260v0
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer verkoper q.q. Noorderhaven 85 1738 249 283r0
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer verkoper q.q. Noorderhaven 85 1738 249 283r0
BAKKER, WIEBE FEDDES Wybe Feddes Backer verkoper q.q. Noorderhaven 85 1738 249 283r0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backer zoutzieder koper huis Franekereind 18 1725 246 241v0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backer zoutzieder koper huis Franekereind 18 1725 246 241v0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backer naastligger ten oosten Franekereind 16 1726 246 274v0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backer naastligger ten oosten Franekereind 16 1726 246 274v0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer koopman verkoper Zoutsloot 121 1728 247 88r0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer koopman verkoper Zoutsloot 121 1728 247 88r0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer koopman verkoper Gedempte Korte Zoutsloot OZ 1728 247 88r0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer koopman verkoper Gedempte Korte Zoutsloot OZ 1728 247 88r0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1733 248 231r0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1733 248 231r0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer pan- en estrikbakker verkoper q.q. Franekereind 36 1738 249 19va0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerryts Backer pan- en estrikbakker verkoper q.q. Franekereind 36 1738 249 19va0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backer naastligger ten oosten Franekereind 16 1739 250 35v0
BAKKER, WIEBE GERRITS Wybe Gerrits Backer naastligger ten oosten Franekereind 16 1739 250 35v0
BAKKER, WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrants Backer naastligger ten oosten Lanen 4 1736 249 139v0
BAKKER, WIEBE SIEBRENS Wybe Sybrants Backer naastligger ten oosten Lanen 4 1736 249 139v0
BAKKER, WIEBE SIEBRENS de weduwe van wijlen Wybe Sybrands Backer naastligger ten oosten Lanen 4 1751 252 122r0
BAKKER, WIEBE SIEBRENS de weduwe van wijlen Wybe Sybrands Backer naastligger ten oosten Lanen 4 1751 252 122r0
BAKKER, WIEBE SIEBRENS wijlen Wybe Sybrands Backer grootschipper verkoper Lanen 6 1757 254 67r0
BAKKER, WIEBE SIEBRENS wijlen Wybe Sybrands Backer grootschipper verkoper Lanen 6 1757 254 67r0
BAKKER, WILLEM Willem Backer bode Admiraliteit in Friesland koper door niaar huis Zuiderplein 3 1764 256 85r0
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten zuiden Zuiderplein 1zuid 1765 256 266v0
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten zuiden Zuiderplein 1zuid 1765 256 117r0
BAKKER, WILLEM Willem Backer bode Admiraliteit in Friesland koper door niaar hof en zomerhuis of woonkamer Zuiderplein 5 1767 256 253r0
BAKKER, WILLEM Willem Backer, n.u. naastligger ten noorden Bildtstraat 6 1770 257 157r0
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten westen Fabrieksstraat 28tuin 1782 260 296r0
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1783 261 57r0
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 5 1783 261 58r0
BAKKER, WILLEM Willem Backer bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten zuiden Zuiderplein 1zuid 1783 261 74r0
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten oosten Moriaanstraat 1784 261 249r0
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 1784 261 249r0
BAKKER, WILLEM Willem C. Backer naastligger ten westen Rozengracht 7 1785 261 263r0
BAKKER, WILLEM burgervaandrig Willem Bakker koper hof met fruitbomen en zomerhuis Kerkpoortstraat 31achter de Rode Deuren 1777 259 54r0
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r0
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r0
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55achter 1781 260 113r0
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 14 1782 260 203r0
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 16 1782 260 203r0
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten zuiden Lanen 12 1783 261 18r0
BAKKER, WILLEM Willem C. Bakker bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Zuiderhaven 39 1786 262 101r0
BAKKER, WILLEM Willem Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper huis Kerkpad 1 1786 262 113r0
BAKKER, WILLEM Willem Coenraad Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper huis Voorstraat 53 1787 262 207r0
BAKKER, WILLEM Willem Bakker bode naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 10 1791 263 303v0
BAKKER, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Bakker naastligger ten oosten Schritsen 5 1800 265 216r0
BAKKER, WILLEM de weduwe van wijlen Willem C. Bakker naastligger ten westen Rozengracht 7 1802 266 130r0
BAKKER, WILLEM wijlen Willem C. Bakker bode Admiraliteit in Friesland verkoper Lanen 84 1807 267 348v0
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten zuiden Bildtstraat 2 1782 260 265r0
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten zuiden Bildtstraat 2 1782 260 265r0
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten zuiden Bildtstraat 2 1782 260 265r0
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v0
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v0
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v0
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55een_achter 1786 262 92v0
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55een_achter 1786 262 92v0
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55een_achter 1786 262 92v0
BAKKER, WILLEM DOUWES burgervaandrig Willem Douwes Bakker verkoper q.q. Anjelierstraat 7 1779 259 181v0
BAKKER, WILLEM DOUWES burgervaandrig Willem Douwes Bakker verkoper q.q. Anjelierstraat 7 1779 259 181v0
BAKKER, WILLEM DOUWES burgervaandrig Willem Douwes Bakker verkoper q.q. Anjelierstraat 7 1779 259 181v0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker, c.s. naastligger Kerkpoortstraat 29 1779 259 227v0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker, c.s. naastligger Kerkpoortstraat 29 1779 259 227v0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker, c.s. naastligger Kerkpoortstraat 29 1779 259 227v0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Brouwersstraat 1b 1784 261 229r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Brouwersstraat 1b 1784 261 229r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Brouwersstraat 1b 1784 261 229r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Kerkpoortstraat 31achter 1784 261 230r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Kerkpoortstraat 31achter 1784 261 230r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Kerkpoortstraat 31achter 1784 261 230r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Brouwersstraat 12noord 1784 261 231r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Brouwersstraat 12noord 1784 261 231r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Brouwersstraat 12noord 1784 261 231r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Gardenierstraat 2 1784 261 232r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Gardenierstraat 2 1784 261 232r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Gardenierstraat 2 1784 261 232r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Gardenierstraat 1 1784 261 233r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Gardenierstraat 1 1784 261 233r0
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Gardenierstraat 1 1784 261 233r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Backer naastligger ten westen Rapenburg NZ 1785 261 300r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Backer naastligger ten westen Rapenburg NZ 1785 261 300r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Backer naastligger ten westen Rapenburg NZ 1785 261 300r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper dubbel erf Zuiderhaven 43 1775 258 237r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper dubbel erf Zuiderhaven 43 1775 258 237r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper dubbel erf Zuiderhaven 43 1775 258 237r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper huis Rozengracht 5 1778 259 146v0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper huis Rozengracht 5 1778 259 146v0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper huis Rozengracht 5 1778 259 146v0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper huis, weefwinkel en kamer Rozengracht 3 1780 259 267v0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper huis, weefwinkel en kamer Rozengracht 3 1780 259 267v0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper huis, weefwinkel en kamer Rozengracht 3 1780 259 267v0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Rozengracht 3 1780 259 267v0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Rozengracht 3 1780 259 267v0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Rozengracht 3 1780 259 267v0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Rozengracht 3 1780 259 267v0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Rozengracht 3 1780 259 267v0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Rozengracht 3 1780 259 267v0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland verkoper Kerkpad 1 1787 262 166r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland verkoper Kerkpad 1 1787 262 166r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland verkoper Kerkpad 1 1787 262 166r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland verkoper Bildtstraat 4 1788 263 55v0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland verkoper Bildtstraat 4 1788 263 55v0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland verkoper Bildtstraat 4 1788 263 55v0