Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Sa  Se  Si  So  Su  Sy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
SALOMON, MOSES Moses Salomon koopman koper huis Zuiderhaven 25 1801 266 44r
SALVERDA, Beertje Philippus Salverda verkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg WZ 1769 257 135r
SALVERDA, de weduwe van Salverda naastligger ten zuiden Noordijs 10 1789 263 123r
SALVERDA, de weduwe Salverda naastligger ten zuiden Noordijs 10 1801 265 303r
SALVERDA, SIEBES Heyltie Sybes Salverda verkopers Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
SALVERDA, AAFKE wijlen Aafke L. Salverda verkoper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
SALVERDA, AAFKE wijlen Aafke L. Salverda verkoper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
SALVERDA, AAFKE wijlen Aafke L. Salverda verkoper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
SALVERDA, AAFKE LAMMERTS Aafke Lammerts Salverda Lanen 83 1758 254 120v
SALVERDA, AATJE Atje Salverda verkoper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
SALVERDA, AATJE Atje Salverda verkoper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
SALVERDA, AATJE Atje Salverda verkoper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
SALVERDA, DIRK Dirk Salverda verkoper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
SALVERDA, DIRK Dirk Salverda verkoper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
SALVERDA, DIRK Dirk Salverda verkoper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
SALVERDA, FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas Salverda Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
SALVERDA, GEPKE Gepke Salverda verkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg WZ 1769 257 135r
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES Gysbert Sybes Salverda verkoper Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES Gijsbert Sybes Salverda verkoper Zeilmakersstraat 16 1741 250 181r
SALVERDA, GIJSBERT SIEBES Gijsbert Sybes Salverda koopman koper pan en estrikwerk met een knechtswoning en paardenstal Droogstraat 15 1751 252 161v
SALVERDA, IENSKE THOMAS Inske Tomas Salverda Hoogstraat 1 1658 237 175av
SALVERDA, JOHANNA Johanna Salverda Hoogstraat 27 1794 264 220r
SALVERDA, JOHANNA OTTES Johanna Ottes Salverda alsmede Hoogstraat 27 1794 264 166v
SALVERDA, LAMMERT de weduwe van wijlen Lammert Salverda Sint Jacobstraat 4 1682 241 211r
SALVERDA, LAMMERT Lambert Salverda verkoper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
SALVERDA, LAMMERT Lambert Salverda verkoper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
SALVERDA, LAMMERT Lambert Salverda verkoper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
SALVERDA, LUCAS Lucas Salverda verkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg WZ 1769 257 135r
SALVERDA, OTTE Otte S. Salverda koopman naastligger ten westen Voorstraat 87 1741 250 8ra
SALVERDA, OTTE Otte Salverda naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v
SALVERDA, OTTE Otte Salverda naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v
SALVERDA, OTTE wijlen Otte S. Salverda koopman Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
SALVERDA, OTTE S. Otte S. Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 79 1774 258 162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda verkoper Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda, burger mr. wolkammer geniaarde koper Voorstraat 69 1737 249 200v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sibes Salverda koopman koper dwarshuis Romastraat 27 1738 249 227r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman koper huis en tuintje Voorstraat 85 1739 250 2v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer Voorstraat 62 1745 251 59v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper Nieuwstraat OZ 1745 251 61r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper Franekereind 29oost 1745 251 62v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper Lombardstraat 2 1745 251 69v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otto Sybes Salverda mr. wolkammer koper huis Noordijs 12 1753 253 89r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer en koopman Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda, burger mr. wolkammer koper tuin van 48 bij 19 houtvoeten breed Voorstraat 85 1758 254 162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman William Boothstraat OZ 1758 254 265r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman William Boothstraat OZ 1758 254 265r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda, c.s. en q.q. William Boothstraat OZ 1758 254 266v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda, c.s. en q.q. William Boothstraat OZ 1758 254 266v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2 1761 255 85v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper noordoost van Harlingen 1765 256 107v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten westen Voorstraat 87 1765 256 113r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten oosten Romastraat 25 1766 256 150v
SALVERDA, OTTE SIEBES het pakhuis gekocht door Otte Sybes Salverda, c.s. naastligger ten oosten Voorstraat 83achter 1766 256 186v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koper pakhuis Voorstraat 83 1766 256 189r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 83 1766 256 189r
SALVERDA, OTTE SIEBES pakhuis Otte Sybes Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 81 1766 256 190r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman Karremanstraat OZ 1766 256 229r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otto Sybes Salverda koopman verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg WZ 1769 257 135r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten westen Voorstraat 87 1771 257 184r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper Romastraat NZ 1773 258 74v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman onbekend 1776 258 6va
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper Voorstraat 85 1780 260 2r
SALVERDA, POPPE de weduwe van Poppe Salverda naastligger ten noorden Noordijs 14 1805 267 124r
SALVERDA, RINSKE Rinske Salverda naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21 1669 239 195v
SALVERDA, SIEBE Sybe Salverda verkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg WZ 1769 257 135r
SALVERDA, SIEBE Sybe Salverda Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
SALVERDA, SIEBE Sybe Salverda Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
SALVERDA, SIEBE Sybe Salverda koopman Voorstraat 30 1780 259 238v
SALVERDA, SIEBE de erven van Sybe Salverda koopman naastligger ten noorden Noordijs 14 1795 264 266v
SALVERDA, SIEBE OTTES de erven van Sibe Ottes Salverda naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1739 250 21v
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverda koopman verkoper Comediesteeg 4 1776 259 22r
SALVERDA, SIEBE OTTES de weduwe van Sybe Ottes Salverda koopman huurder Voorstraat 85 1780 260 2r
SALVERDA, SIETSKE LAMMERTS Sytske Lammerts Salverda, c.m. naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
SALVERDA, SIETSKE LAMMERTS Sytske Lammerts Salverda verkoper Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
SALVERDA, SJOUKJE Sjoukje Salverda verkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg WZ 1769 257 135r
SALVERDA, TRIJNTJE SIEBES Trijntie Sybes Salverda verkoper Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
SALVERDA, TRIJNTJE SIEBES Trijntie Sybes Salverda verkoper Zeilmakersstraat 16 1741 250 181r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Vijverstraat 8 1692 243 16r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Schritsen 31 1692 243 16v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Hofstraat 17 1692 243 17v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Hofstraat 15 1692 243 18v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Hofstraat 13 1692 243 19r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Hofstraat 21 1692 243 19v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Hofstraat NZ 1692 243 20r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Romastraat NZ 1692 243 20v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant onbekend 1692 243 21r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Molenpad 1692 243 21v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Lanen 51 1692 243 22r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Romastraat 6 1693 243 45v
SAMPLONIUS, GERARDUS ds. Gerhardus Semplonius predikant Tiepelsteeg 1693 243 46r
SANNES, J. J. van Sannes huurder Bargebuurt 5 1808 268 177v
SAS, ANTJE Anneke Sas Noorderhaven 66 1665 239 1v
SAS, ANTJE Anneke Sas Wasbleek 1668 239 171v
SAS, JAKOB Jacob Sas, burger geniaarde koper Schritsen 54 1785 261 275r
SAS, JAKOB Jacob Sas matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Lanen 21 1785 261 310r
SAS, JAKOB Jacob Sas matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Zuiderhaven 25 1786 262 97v
SAS, JAKOB Jacob Sas oud matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Grote Ossenmarkt 11 1790 263 192v
SAS, JAKOB Jacob Sas, c.s. naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1790 263 210r
SAS, JAKOB Jacob Sas koper 1/2 huis Lanen 21 1791 263 346v
SAS, JAKOB Jacob Sas verkoper Lanen 21 1792 264 55v
SAS, JAKOB Jacob Sas koper door niaar huis Zuiderhaven 4 1793 264 79v
SAS, JAKOB Jacob Sas matroos op het Admiraliteitsjacht verkoper Grote Ossenmarkt 11 1793 264 81r
SAS, JAKOB Jacob Sas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1799 265 187r
SAS, JAKOB Jacob Sas, e.a. naastligger ten noorden Weeshuisstraat NZ 1800 265 225v
SAS, JAKOB Jacob Sas, c.s. naastligger ten noorden Weeshuisstraat NZ 1802 266 50v
SAS, JAKOB Jacob Sas koopman verkoper Zuiderhaven 4 1802 266 68v
SAS, JAKOB Jacob Sas koopman koper pakhuis Grote Ossenmarkt 2 1802 266 174v
SAS, JAKOB Jacob Sas naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 2 1802 266 174v
SAS, JAN Jan Sas naastligger ten noorden Franekereind ZZ 1793 264 148r
SAS, JAN Jan Sas naastligger ten noorden Franekereind ZZ 1794 264 226r
SAS, JOHANNES Johannes Sas mr. kleermaker koper huis Moriaanstraat 1789 263 92r
SAS, JOHANNES Johannes Sas mr. kleermaker bewoner/eigenaar Fabrieksstraat WZ 1794 264 233r
SAS, KORNELIS Cornelis Sas huurder boven (p.j.) Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
SCHAAF, burgemeester Schaaf, c.u. naastligger ten westen Voorstraat 97 1756 254 2r
SCHAAF, burgemeester Schaaf, c.u. naastligger ten noorden Voorstraat 97 1756 254 2r
SCHAAF, de heer Schaaf naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1764 256 88v
SCHAAF, de heer Schaaf naastligger ten zuiden Noorderhaven 66 1764 256 88v
SCHAAF, burgemeester Schaaf naastligger ten westen Voorstraat 16 1766 256 179r
SCHAAF, de heer burgemeester Schaaf naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
SCHAAF, de tuin van burgemeester Schaaf naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 5 1782 260 168v
SCHAAF, vroedsman Schaaff naastligger ten westen Rozengracht 16achter 1733 248 212v
SCHAAF, burgemeester Schaaff huurder pakhuis (p.j.) Noorderhaven 58 1749 252 16v
SCHAAF, de heer Schaaff naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1761 255 80v
SCHAAF, de heer Schaaff naastligger ten zuiden Noorderhaven 66 1761 255 80v
SCHAAF, de erven van oud burgemeester Schaaff naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
SCHAAF, burgemeester Schaaff, q.q. naastligger ten westen Franekereind 40 1777 259 58r
SCHAAF, burgemeester Schaaff naastligger ten westen Voorstraat 16 1786 262 94v
SCHAAF, burgemeester Schaaff naastligger ten noorden Lanen 15 1787 262 221v
SCHAAF, burgemeester Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
SCHAAF, de weduwe van Schaaff naastligger ten westen Voorstraat 16 1805 267 132ar
SCHAAF, de weduwe van Schaaff, c.u. naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg OZ 1806 267 213v
SCHAAF, B. burgerkolonel B. Schaaf naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
SCHAAF, B. de weduwe van B. Schaaf naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1754 253 141v
SCHAAF, BENJAMIN burgerkolonel Benjamin Schaaf koopman koper van 1/2 huis Romastraat ZZ 1752 253 19v
SCHAAF, BENJAMIN de weduwe van burger-kolonel Benjamin Schaaf naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 11 1754 253 146r
SCHAAF, BENJAMIN wijlen burgerkolonel Benjamin Schaaf Kleine Bredeplaats 11 1754 253 146r
SCHAAF, BENJAMIN burgerkolonel Benjamin Schaaff Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaaf naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaaf naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 26 1760 254 258v
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaaf verkoper Havenplein 18 1763 255 227r
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaaf verkoper Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff verkoper Bildtpoort (gebied) 1767 257 25r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff verkoper Bargebuurt OZ 1767 257 26r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff naastligger ten westen Noorderhaven 34 1767 257 27r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff verkoper Noorderhaven 34 1767 257 27r
SCHAAF, ELSKE juffrouw Elsje Schaaff verkoper Rozengracht NZ 1767 257 28r
SCHAAF, G. burgemeester G. Schaaf naastligger ten westen Voorstraat 16 1769 257 111r
SCHAAF, GRIETJE SIEDSES Gryttie Sydses Schaaff Nieuwstraat 42 1701 244 122v
SCHAAF, GRIETJE SIEDSES Gryttie Sydses Schaaff Nieuwstraat 42 1701 244 122v
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaf naastligger ten westen Rozengracht 16achter 1763 255 206r
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaf naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaf naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
SCHAAF, H. burgemeester H. Schaaff naastligger ten westen Rozengracht 16achter 1738 249 349r
SCHAAF, H. burgemeester H. Schaaff naastligger ten westen Voorstraat 16 1768 257 38v
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf koper huis, wagenhuis en stalling Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf naastligger ten westen Voorstraat 27 1746 251 126r
SCHAAF, HENDRIK de heer burgemeester Hendrik Schaaf Voorstraat 93achter 1750 252 82r
SCHAAF, HENDRIK de heer Hendrik Schaaf naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1752 252 180r
SCHAAF, HENDRIK de heer Hendrik Schaaf naastligger ten zuiden Noorderhaven 66 1752 252 180r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf naastligger ten oosten Rozengracht 12 1754 253 173r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf Noorderhaven 68 1755 253 231v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf koopman koper huis, tuin en pakhuis Voorstraat 95 de Ossekop 1756 253 265r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf koper huis, grote tuin en stalling Voorstraat 14 1759 254 219r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaf naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 7 1768 257 76v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaff geniaarde koper Voorstraat 10 1738 249 345r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaff koper van door niaar houtstek en hof Rozengracht 12 1739 250 15r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaff curator Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
SCHAAF, HENDRIK oud burgemeester Hendrik Schaaff Rozengracht 14 1765 256 126v
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaff verkoper Nieuwstraat 10 1769 257 109r
SCHAAF, HENDRIK burgemeester Hendrik Schaaff verkoper Nieuwstraat 12 1769 257 109r
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaf verkoper Kleine Kerkstraat 1 1789 263 93r
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaff Both Apothekerstraat 9 1779 259 216v
SCHAAF, HILTJE Hyltje Schaaff naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaff Grote Bredeplaats 25 1780 259 292v
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaff naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 25 1780 259 292v
SCHAAF, HILTJE juffrouw Hiltje Schaaff naastligger ten oosten Lanen 12 1783 261 18r
SCHAAF, HILTJE juffrouw Hiltje Schaaff naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r
SCHAAF, HILTJE Hiltje Schaaff naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
SCHAAF, HILTJE juffrouw Hiltje Schaaff Noorderhaven 71 1787 262 235v
SCHAAF, J. burgemeester J. Schaaff naastligger ten westen Voorstraat 27 1785 261 286r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pytters Schaaff schipper op Leeuwarden (trekschuit-) koper tuintje ((staat: 10 zilveren ducatons)) Karremanstraat NZ 1708 245 41v
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff, burger koper huis met een thuin en ledige plaatse Zuiderhaven 73oost 1710 245 105r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff koper woning Rommelhaven 4 1710 245 107r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff, burger koopman verkoper Karremanstraat NZ 1710 245 118r
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff, c.u. koper huis en erve Nieuwstraat OZ 1714 245 211v
SCHAAF, JAN PIETERS Jan Pieters Schaaff naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1715 245 244r
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaff Noordijs 8 1777 259 72r
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaff verkoper Grote Ossenmarkt 15 1784 261 187r
SCHAAF, JANKE Janke Schaaff Voorstraat 95 1787 262 179r
SCHAAF, JANKE Jannetie Schaaff Noordijs WZ 1797 265 30r
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaff verkoper van 1/3 ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaff koper huis en tuin Zuiderhaven 79 1803 266 230v
SCHAAF, JANKE Janneke Schaaff verkoper Zuiderhaven 79 1806 267 191r
SCHAAF, PETRUS Petrus Schaaff medicinae doctor verkoper Nieuwstraat 42 1701 244 122v
SCHAAF, PIETER KLASES Pyter Claasen Schaaff Noorderhaven 114 1731 248 55r
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaf naastligger ten westen Noorderhaven 54 1781 260 109v
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaf naastligger ten westen Noorderhaven 58 1781 260 157r
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaf naastligger ten oosten Voorstraat 23 1782 260 196r
SCHAAF, S. S. Schaaf, q.q. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1782 260 244r
SCHAAF, S. S. Schaaf, q.q. naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1782 260 244r
SCHAAF, S. S. Schaaff naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1767 257 11r
SCHAAF, S. S. Schaaff naastligger ten zuiden Noorderhaven 66 1767 257 11r
SCHAAF, S. S. Schaaff naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1782 260 314v
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaff naastligger ten oosten Zoutsloot OZ 1783 261 28r
SCHAAF, S. S. Schaaff naastligger ten oosten William Boothstraat OZ 1783 261 128v
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaff naastligger ten oosten Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHAAF, S. S. Schaaff, q.q. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1784 261 200r
SCHAAF, S. S. Schaaff, q.q. naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1784 261 200r
SCHAAF, S. oud burgemeester S. Schaaff voormalig eigenaar Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
SCHAAF, S. wijlen S. Schaaff Zoutsloot 80 1806 267 220v
SCHAAF, S. wijlen S. Schaaff Noorderhaven 20 1806 267 230v
SCHAAF, SIEDS vrijgezel Syds Schaaf koopman koper pakhuis Noorderhaven 68 1755 253 231v
SCHAAF, SIEDS het pakhuis gekocht door Sys Schaaf naastligger ten westen Noorderhaven 58 1756 254 24r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf naastligger ten westen Noorderhaven 58 1760 254 260r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf koopman Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf koopman verkoper Kerkpoortstraat 9achter 1766 256 154v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf koopman Kerkpoortstraat 9 1766 256 156v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf koopman Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf verkoper Havenplein 18 1766 256 226r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21 1766 256 227r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf koopman koper van 1/4 Noorderkade 13 1767 256 247r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaf Zoutsloot 1773 258 128r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syts Schaaf naastligger ten westen Noorderhaven 70 1777 259 42v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaf naastligger ten zuiden Vijverstraat 20 1782 260 301r
SCHAAF, SIEDS Gedep.v.Friesland Syds Schaaf koper van 1/2 Noorderhaven 71 1787 262 235v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaf naastligger ten zuiden Vijverstraat 20 1792 264 25r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf ten zuiden van Harlingen 1795 264 264v
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaff Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaff koopman koper door niaar woning Bargebuurt OZ 1767 257 26r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaff koopman huurder Noorderhaven 52 1767 257 30r
SCHAAF, SIEDS de erven van Syds Schaaff naastligger ten zuiden Voorstraat 76 1775 258 235v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaff verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1779 259 216v
SCHAAF, SIEDS de erven van Syds Schaaff naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1779 259 222v
SCHAAF, SIEDS de erven van Syds Schaaff naastligger ten zuiden Voorstraat 76 1780 259 286av
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaff koper stuk grond of tuin Grote Bredeplaats 25 1780 259 292v
SCHAAF, SIEDS mr. Syds Schaaff, J.U.D. advocaat Hof van Friesland Grote Bredeplaats 25 1780 259 292v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaff verordineerde commissaris Zoutsloot NZ 1779 259 305v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaff verkoper Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaff Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaff verkoper Noorderhaven 68 1790 263 224v
SCHAAF, SIEDS burgemeester Syds Schaaff verkoper Voorstraat 25 1790 263 224v
SCHAAF, SIEDS oud burgemeester Syds Schaaff koper en naastligger ten oosten huis Drie Roemerssteeg 9 1795 264 263r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 9 1795 264 263r
SCHAAF, SIEDS de erven van Syds Schaaff naastligger ten oosten Nieuweburen 15 1802 266 58r
SCHAAF, SIEDS wijlen Syds Schaaff ten zuiden van Harlingen 1802 266 136r
SCHAAF, SIEDS de weduwe van oud burgemeester Syds Schaaff naastligger ten oosten Zoutsloot OZ 1804 267 58v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS Syds Benjamins Schaaf eigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1770 257 155v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf Noorderhaven 31 1771 257 226r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf Droogstraat 21achter 1771 257 227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf Droogstraat 21 1771 257 227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf Droogstraat 23 1771 257 227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf Droogstraat 1 1771 257 229r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf Zoutsloot 21 1771 257 230r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf Noorderhaven 44 1772 258 14v
SCHAAF, SIEDS PIETERS wijlen Syds Pieters Schaaff Zuiderpoort (gebied) 1717 245 299r
SCHAAF, SIETSE wijlen Sytse Pyter Schaaf Kerkpoortstraat 9 1732 248 92r
SCHAAF, SIETSKE Sytske Schaaf Havenplein 18a 1745 251 79v
SCHAAF, SIETSKE wijlen Sydske Schaaf Kerkpoortstraat 9achter 1766 256 154v
SCHAAF, SIETSKE wijlen Sydske Schaaf Kerkpoortstraat 9 1766 256 156v
SCHAAF, SIETSKE wijlen Sydske Schaaf Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
SCHAAF, SIETSKE wijlen Sydske Schaaff Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jansen Schaaff verkoper Rommelhaven 4 1721 246 106r
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jansen Schaaff verkoper Nieuwstraat OZ 1721 246 109v
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jans Schaaff Zoutsloot NZ 1725 246 220v
SCHAAF, SIETSKE JANS Sytske Jans Schaaff Zoutsloot NZ 1725 246 220v
SCHAAFSMA, JAN Jan Schaafsma, c.u. mr. timmerman verkoper Heiligeweg 3 1786 262 128r
SCHAAFSMA, JAN Jan Schaafsma, c.u. mr. timmerman verkoper Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman koper huis Heiligeweg 3 1782 260 222r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman koper achterhuis Lanen 91 1782 260 306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman naastligger ten oosten Lanen 91 1782 260 306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman naastligger ten zuiden Lanen 91 1782 260 306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman koper door niaar huis Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. timmerman koper van 1/2 Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
SCHAAFSMA, PIETJE JANS Pietje Jans Schaafsma Schritsen 46 1805 267 115v
SCHAAFSMA, PIETJE JANS Pietje Jans Schaafsma Raamstraat 6 1807 267 305v
SCHAFT, ARJEN de erven van de weduwe van Adriaen Schaft naastligger ten westen Voorstraat 12 1634 233 138r
SCHAFT, ARJEN de erven van Arian Schaft verpachter grond Sint Jacobstraat OZ 1636 234 1v
SCHAFT, ARJEN het huis van Adriaen Schaft naastligger ten oosten Hondenstraat 7 1638 234 67v
SCHAFT, GERBEN Gerbrant Schaft, burger c.s. verkoper Kleine Bredeplaats 19 1642 234 171r
SCHAFT, GERBEN Gerbrant Schaft, burger c.f. verkoper Grote Bredeplaats 20 1642 234 172v
SCHAFT, MAAIKE weduwe Maycke Arien Schaft bewoner/eigenaar onbekend 1630 232 129v
SCHAR, HILLEBRAND JAKOBS wijlen Hillebrandt Jacobs Schar Lanen 83 1683 242 1r
SCHEERHAGEN, DIRK Dirck Scheerhagen verkoper Brouwersstraat 14 1743 250 300r
SCHELLING, GERBEN JANS Gerben Jansen van der Schelling verkoper Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r
SCHELLING, GERBEN JANS Gerben Jansen van der Schelling verkoper Peterseliestraat 1648 236 8v
SCHELLING, JAN GERRITS Jan Gerrits op der Schelling naastligger ten oosten Hoogstraat 22 1665 239 29v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger Noorderhaven 77 1661 238 76v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger Zoutsloot NZ 1661 238 77r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger Achterstraat ZZ 1661 238 79r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u. verkoper Liemendijk 1661 238 79v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger Achterstraat 1661 238 80r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger Weverstraat 1661 238 80v
SCHELLINGER, JELMER de kamer van Jelmer Schellinger naastligger ten oosten onbekend 1661 238 81r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u. verkoper onbekend 1661 238 81r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u. verkoper onbekend 1661 238 81v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger Kerkpoortstraat 31 1661 238 82r
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u. verkoper Weverstraat 1661 238 82v
SCHELLINGER, JELMER Jelmer Schellinger, n.u. verkoper Weverstraat 1661 238 82v
SCHELLINGER, JELMER wijlen Jelmer Schellinger Wasbleek 1668 239 171v
SCHELLINGER, JELMER EVERTS de heer Jelmer Everts Schellinger, burger koper land en de gedempte brouwersvijver Rozengracht 38 1662 238 127v
SCHELLINGWOU, de weduwe van Schellingwou naastligger ten noorden Zuiderstraat 1781 260 99r
SCHELLINGWOU, de weduwe van Schellingwouw naastligger ten noorden Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELLINGWOU, de weduwe van Schellingwouw naastligger ten zuiden Brouwersstraat 16 1783 261 35r
SCHELLINGWOU, F. de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten oosten Zuidersteeg 7 1783 261 13r
SCHELLINGWOU, F. de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten noorden Zuidersteeg 7 1783 261 13r
SCHELLINGWOU, F. B. de weduwe van F. B. Schellingwouw naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1782 260 284r
SCHELLINGWOU, F. B. de weduwe van F. B. Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1782 260 284r
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou Nieuwstraat 20 1775 258 211r
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou Grote Werf 2werf 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou Nutstraat 1oost 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou Nutstraat 1west 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou Grote Werf 2 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERS de weduwe van Folkert Piers Schellingwouw naastligger ten oosten Zuiderstraat 1776 259 20v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERS de weduwe van Folkert Piers Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat 1776 259 20v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou Zuiderhaven 18 1778 259 110r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou Bildtpoort (gebied) 1781 260 72v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwou naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwou naastligger ten noorden Nieuwstraat 22 1781 260 88v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de erven van Folkert Pieters Schellingwou naastligger ten oosten Zuiderstraat 10 1781 260 161v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou Grote Werf 2 1782 260 171v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou Zuiderhaven 9 1784 261 226r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwouw koopman onbekend 1770 257 167r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1778 259 144v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat 27 1778 259 155v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat 27 1780 259 287v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw Zuiderhaven 32 1800 265 257v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw Zuiderhaven 36west 1800 265 259r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw, c.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1800 265 260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw, c.u. naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1800 265 260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw Zuiderhaven 18 1800 265 260r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw naastligger ten oosten Zuidersteeg 1 1800 265 261r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw Zuidersteeg 1 1800 265 261r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de verkoper wijlen Volkert Pieters Schellingwouw naastligger ten zuiden Zuiderstraat 14 1800 265 262r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw Zuiderstraat 14 1800 265 262r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw verkoper Nieuweburen 7 1800 265 263r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Volkert Pieters Schellingwouw verkoper Brouwersstraat 24 1800 265 264r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwouw Zuiderhaven 34 1801 265 290v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de erven van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten oosten Zuiderhaven 28 1801 265 301r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de erven van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten zuiden Zuiderhaven 28 1801 265 301r
SCHELLINGWOU, KLAAS SWIERS wijlen Claas Sweerus Schellingwou boekverkoper Zuiderhaven 9 1759 254 234v
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwou koper werf Grote Werf 2werf 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwou koper drooghuis Nutstraat 1oost 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwou koper drooghuis Nutstraat 1west 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, MAAIKE Mayke Schellingwou koper houtschuur Grote Werf 2 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouw verkoper Zuiderhaven 30 1775 258 213v
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouw verkoper Zuiderhaven 30 1775 258 213v
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouw verkoper Zuiderhaven 30 1775 258 213v
SCHELLINGWOU, PIETER Pieter Schellingwouw verkoper Zuiderhaven 30 1775 258 213v
SCHELLINGWOU, TRIJNTJE Trijntie Schellingwou koper van 1/2 Zuiderhaven 18 1778 259 110r
SCHELLINGWOU, TRIJNTJE Trijntie Schellingwouw koper 1/3 huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardestalling Zuiderhaven 38 1778 259 149r
SCHELTEMA, de weduwe van Scheltema, nom. liberorum naastligger ten noorden Lanen 23 1696 243 231r
SCHELTEMA, de hof van Scheltema koopman naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg OZ 1715 245 246v
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema huurder Schritsen 5 1730 247 331r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper van 1/4 Schritsen 5 1730 247 331r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper van 1/4 Schritsen 5 1730 247 331r
SCHELTEMA, ANTJE Antie Scheltema verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1732 248 103v
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper Noorderhaven 88west 1782 260 246r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, ANTJE Antje Scheltema verkoper van 1/6 Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema eerste chirurgus op Lands schip van oorlog De Pallas verkoper Noorderhaven 88west 1782 260 246r
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema eerste chirurgus op 's Lands fregat van oorlog De Pallas der Admiralit verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema medicinae doctor verkoper van 1/6 Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
SCHELTEMA, BOUWE dr. Bouwe Scheltema medicinae doctor koper huis en cementmakerij Lanen 9 1806 267 211v
SCHELTEMA, BOUWE dr. Bouwe Scheltema medicus koper 2 kamers onder 1 dak en een kamer bij de noordelijkste Drie Roemerssteeg OZ 1806 267 213v
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema Lanen 9 1810 269 22v
SCHELTEMA, BOUWE Bouwe Scheltema Drie Roemerssteeg OZ 1810 269 22v
SCHELTEMA, FOEKJE Foekjen Scheltema naastligger ten oosten Voorstraat 2 1766 256 198v
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltema verkoper Voorstraat 4 1771 257 187r
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltema verkoper Vijverstraat 20 1777 259 68v
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltema verkoper Noorderhaven 88west 1782 260 246r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltema verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltema verkoper van 1/6 Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje P. Scheltema Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje P. Scheltema Brouwersstraat 12 1805 267 170v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema koper huis en cementmalerij Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS de koper Geertje Pieters Scheltema huurder huis Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS de koper Geertje Pieters Scheltema huurder cementmalerij Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema koper huis Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Lanen 9 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema naastligger ten oosten Lanen 9 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema naastligger ten noorden Lanen 9 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Drie Roemerssteeg OZ 1805 267 166r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Hofstraat 17 1805 267 168r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Lanen 9 1806 267 211v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Drie Roemerssteeg OZ 1806 267 213v
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltema verkoper Noorderhaven 88west 1782 260 246r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltema naastligger ten westen Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltema verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, HENDRIKJE Hendrikje Scheltema verkoper van 1/6 Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
SCHELTEMA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Scheltema koper Noorderhaven 65 1783 261 50v
SCHELTEMA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Scheltema Heiligeweg 25 1783 261 111v
SCHELTEMA, HOTSKE PIETERS Hotske Pyters Scheltema Noorderhaven 90 1764 256 69v
SCHELTEMA, HOTSKE PIETERS Hotske Pieters Scheltema Noorderhaven 90 1771 257 232v
SCHELTEMA, IEFKE Yfke Scheltema Franekereind 12 1750 252 75v
SCHELTEMA, IEFKE Yefke Scheltema Franekereind 10 1750 252 103r
SCHELTEMA, IENSKE JANS Ynskjen Jans Scheltema koper huis Noorderhaven 90 1738 249 292r
SCHELTEMA, JAN Jan Scheltema koopman naastligger ten westen Voorstraat 58 1729 247 276r
SCHELTEMA, JAN Jan Scheltema koopman naastligger ten oosten Voorstraat 54 1729 247 279r
SCHELTEMA, JAN de weduwe van Jan Scheltema naastligger ten westen Voorstraat 12 1738 249 21va
SCHELTEMA, JAN de weduwe van oud burgerhopman Jan Scheltema naastligger ten zuiden Voorstraat 10 1739 250 10v
SCHELTEMA, JAN wijlen Jan Scheltema koopman Voorstraat 10 1739 250 10v
SCHELTEMA, JAN de weduwe van Jan Scheltema naastligger ten westen Voorstraat 12 1739 250 3ra
SCHELTEMA, JAN JANS wijlen Jan Jansen Scheltema koopman Voorstraat 26 1699 243 401v
SCHELTEMA, JAN JANS Jan Jansen Scheltema naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 4 1713 245 196v
SCHELTEMA, JAN JANS Jan Jansen Scheltema naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 4 1714 245 220v
SCHELTEMA, JAN JANS het hoff van Jan Jansen Scheltema naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 6 1715 245 249v
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltema, c.u. koopman koper huis met de agterwoning en kamer ten zuiden Voorstraat 10 1714 245 229r
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pyters Scheltema naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 1 1723 246 184r
SCHELTEMA, JAN PIETERS Jan Pieters Scheltema naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 1 1723 246 186v
SCHELTEMA, JAN SIEBOUTS weefwinkel van Jan Sibolts Scheltema, burger koopman naastligger ten oosten Rozengracht 17 1739 250 16r
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltema verkopers Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltema verkoper Vijverstraat 20 1782 260 301r
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltema naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1792 264 69v
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltema verkoper Zoutsloot ZZ 1792 264 69v
SCHELTEMA, JANKE Janke Scheltema verkoper Zoutsloot ZZ 1796 264 343v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltema secretaris van Franeker Noorderhaven 51 1784 261 225r
SCHELTEMA, KORNELIS Corn. Scheltema secretaris der stad Franeker Noorderhaven 79 1785 261 311v
SCHELTEMA, KORNELIS Corn. Scheltema secretaris der stad Franeker Noorderhaven 81 1785 261 311v
SCHELTEMA, KORNELIS Corn. Scheltema secretaris der stad Franeker Bildtstraat 24 1785 261 311v
SCHELTEMA, KORNELIS Corn. Scheltema secretaris der stad Franeker Noorderhaven 83 1785 261 311v
SCHELTEMA, KORNELIS Corn. Scheltema secretaris der stad Franeker Droogstraat NZ 1785 261 311v
SCHELTEMA, KORNELIS Cornelis Scheltema secretaris Stad Franeker Droogstraat 63 1785 262 12r
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 Noorderhaven 51 1784 261 225r
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 haar aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Dirk Fontein, samen 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 haar aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Dirk Fontein, samen 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 haar aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Dirk Fontein, samen 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 haar aandeel als erfgenaam van Jan Pieter Oldaans, met Dirk Fontein, samen 1/8 d Noorderhaven 83 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 haar aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Dirk Fontein, samen 1/8 Droogstraat NZ 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63 1785 262 12r
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltema verkoper Zoutsloot ZZ 1754 253 164v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltema verkoper van 1/2 Noorderhaven 90 1761 255 73v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltema Noorderhaven 90 1764 256 69v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkje Scheltema ontvanger jaarlijkse rente Droogstraat 67 1773 258 101r
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkjen Scheltema verkoper Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
SCHELTEMA, LOLKJE Lolkie Scheltema Vijverstraat 20 1777 259 68v
SCHELTEMA, P. wijlen P. Scheltema Noorderhaven 88west 1782 260 246r
SCHELTEMA, P. wijlen P. Scheltema Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, PAULUS oud burgemeester Poulus Scheltema Grote Bredeplaats 27 1744 251 39v
SCHELTEMA, PETRUS Petrus Scheltema, burger gerechtsbode koper huis Schritsen 5 1733 248 217r
SCHELTEMA, PIETER de verkoper Pieter Scheltema naastligger ten noorden Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema gerechtsbode verkoper van 1/2 Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema gerechtsbode verkoper van 1/4 Schritsen 5 1730 247 331r
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema bode verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1732 248 103v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema gerechtsbode koper Grutterstraat 5 1732 248 129r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman koper van 1/2 Noorderhaven 90 1735 249 85r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman geniaarde koper Heiligeweg 66 1737 249 169r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema geniaarde koper Hoogstraat 40 1737 249 169r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema winkelier Hoogstraat 9 1738 249 230r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman Hoogstraat 23 1738 249 336r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman verkoper Noorderhaven 90 1738 249 292r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema, burger koopman koper estrikwerk met bloks, kleimolen, oven, knechtswoning, zand- en estrikhokken op d Rozengracht 15 1739 250 16r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema, burger koopman koper hoekhuis Rozengracht 17 1739 250 16r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema, burger koopman koper woning en weefwinkel Rozenstraat WZ 1739 250 16r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema eigenaar van 1/2 Noorderhaven 32 1740 250 112v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1740 250 141r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema estrikbakker koper tuin met woning hoog zomerhuis Rozengracht NZ 1741 250 169v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman naastligger ten westen onbekend 1741 250 179r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema estrikbakker en koopman Zuiderhaven 36 1741 250 206v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema pan- en estrikbakker Zuiderhaven 36 1742 250 223r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema pan- en estrikbakker koper tuin met zomerhuis Hofstraat 16 1745 251 73v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema, c.u. naastligger ten oosten Hofstraat 16 1745 251 73v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema, c.u. naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1745 251 73v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema koopman koper huis (plus 2 nieuwe bonte schortdoeken) Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema koopman naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema koopman naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema koopman naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema verkoper Schritsen 5 1746 251 133r
SCHELTEMA, PIETER de geregistreerde hypothecaire crediteuren van Pytter Scheltema verkoper Rozenstraat 4 1746 251 134v
SCHELTEMA, PIETER de geregistreerde hypothecaire crediteuren van Pytter Scheltema verkoper Rozengracht 17 1746 251 135v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema verkoper Hofstraat 16 1746 251 138r
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1748 251 211r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema koopman naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 17 1748 251 247v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema winkelier verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema winkelier verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema winkelier verkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1753 253 80v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1753 253 80v
SCHELTEMA, PIETER de cementmakerij van Pieter Scheltema, nom. liberorum naastligger ten westen Rozengracht 17 1754 253 135v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema herbergier koper Zoutsloot WZ 1756 253 253v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema, c.u. huurder Noorderhaven 88 1754 253 275r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema, burger herbergier verkoper Bildtstraat 4 1756 254 18v
SCHELTEMA, PIETER Pytter Scheltema naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 15 1759 254 222r
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema, burger herbergier koper 1/2 huis en herberg Noorderhaven 88west Benthem 1760 255 37r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema, burger herbergier koper 1/2 huis en herberg Noorderhaven 88west Benthem 1762 255 164r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema herbergier verkoper Rozengracht 15 1763 255 184r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema herbergier verkoper Rozengracht 13 1763 255 218v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema herbergier koper huis Rommelhaven 20achter 1763 255 221v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema herbergier verkoper Rommelhaven 20achter 1765 256 110v
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
SCHELTEMA, PIETER de weduwe van Pieter Scheltema naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1773 258 71v
SCHELTEMA, PIETER de weduwe van Pieter Scheltema naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
SCHELTEMA, PIETER wijlen Pieter Scheltema Nieuwstraat 22 1781 260 88v
SCHELTEMA, PIETER wijlen Pieter Scheltema Noorderhaven 88west 1782 260 246r
SCHELTEMA, PIETER de erven van de weduwe van Pieter Scheltema naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1785 261 299r
SCHELTEMA, PIETER JANS broeder van de koopster Pytter Jansen Scheltema verkoper Franekereind 8 1670 240 14v
SCHELTEMA, PIETER JANS broeder van de koopster Pyter Jansen Scheltema verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v
SCHELTEMA, PIETER JANS Pyter Jansen Scheltema, n.u. naastligger ten westen Vijverstraat 26 1720 246 89v
SCHELTEMA, PIETER JANS Pyter Jansen Scheltema, burger koper door niaar huis, tuin en achterhuis Noordijs 9 1726 246 273v
SCHELTEMA, PIETER JANS Pieter Jansen Scheltema koopman koper Romastraat 27 1737 249 158v
SCHELTEMA, PIETER JANS Pytter Jansen Scheltema verkoper en Romastraat 27 1738 249 227r
SCHELTEMA, PIETER SCHELTES Pyter Scheltes Scheltema herbergier geniaarde koper Zoutsloot 59 1760 255 20r
SCHELTEMA, SIEMEN Symon Scheltema contrector naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1697 243 326r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema verkoper Noorderhaven 88west 1782 260 246r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema mr. schilder verkoper van 1/6 Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
SCHELTEMA, TEEKE Taeke Scheltema koper Lanen 9 1806 267 211v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema koper Drie Roemerssteeg OZ 1806 267 213v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema Lanen 9 1810 269 22v
SCHELTEMA, TEEKE Taco Scheltema Drie Roemerssteeg OZ 1810 269 22v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltema koopman naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1754 253 164v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltema verkoper Zoutsloot ZZ 1754 253 164v
SCHELTEMA, THOMAS haar broer Tomas Scheltema koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven 90 1761 255 73v
SCHELTEMA, THOMAS Thomas Scheltema koopman Noorderhaven 90 1764 256 69v
SCHELTINGA, juffrouw Scheltinga naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1672 240 84v
SCHELTINGA, als bewoner dr. Scheltinga naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1700 244 63v
SCHELTINGA, dr. Scheltinga naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1700 244 69v
SCHELTINGA, de heer Peerus van Scheltinga ontvanger der convooien en licenten koper huis Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
SCHELTINGA, Scheltinga ontvanger-generaal naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west 1773 258 127r
SCHELTINGA, Scheltinga naastligger ten westen Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
SCHELTINGA, FREERKS Aeltsie Freerks Scheltinge Nieuweburen 25 1724 246 194v
SCHELTINGA, A. A. Scheltinga naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1774 258 146r
SCHELTINGA, A. de heer A. Scheltinga naastligger ten oosten Nieuweburen 11 1781 260 97v
SCHELTINGA, A. A. Scheltinga naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1787 262 309v
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltinga verkoper Voorstraat 20 1730 247 365v
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltinga huur te betalen aan Voorstraat 20 1731 247 386r
SCHELTINGA, AALTJE FREERKS Aeltje Freerks Scheltinga verkoper deel weeshuisvijver Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
SCHELTINGA, ALBERT Albert Scheltinga koopman verkoper Zuiderhaven 18 1760 255 43ar
SCHELTINGA, ALBERT Albert Scheltinga koopman verkoper Zuiderhaven 18 1761 255 53r
SCHELTINGA, ALLERT Alardus Scheltinga advocaat Hof van Friesland en secr. Van de delen binnen en buiten de d verkoper Kruisstraat 12 1706 244 343r
SCHELTINGA, ALLERT de erven van dr. Allardus Scheltinga naastligger ten noorden Noordijs 19 1721 246 110r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, n.u. koper door niaar huis met een zomerhuis Hofstraat 7 1754 253 157r
SCHELTINGA, ALLERT Allart Scheltinga koper huis en nog een huis erachter in de Kleine Kerkstraaat Voorstraat 76 de Vergulde Boterton 1755 253 211v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper huis Spinstraat 1756 254 8r
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allert Scheltinga koopman koper woning, paardestal, huisteed of houtstek Zuiderhaven 18 1760 255 41r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper huis onbekend 1761 255 64v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten oosten onbekend 1761 255 64v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten zuiden onbekend 1761 255 64v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten noorden onbekend 1761 255 64v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1762 255 140r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1762 255 153v
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltinga koopman koper huis, houtschuur, hof en plaats Zuiderhaven ZZ 1762 255 157v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koper Hoogstraat 6 1763 255 200v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, c.s. naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) 1763 255 222v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koper Sint Christoffelsteeg WZ 1763 255 229r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) 1763 255 237r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) 1763 255 237r
SCHELTINGA, ALLERT Hr. Allard Scheltinga naastligger ten noorden Spinstraat ZZ 1764 256 23r
SCHELTINGA, ALLERT Allert Scheltinga koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltinga koopman Zuiderhaven 38 1764 256 85v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten zuiden Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 91v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 91v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 116r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 116r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper Brouwersstraat 26 1766 256 152v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, c.s. naastligger ten zuiden Noordijs 19 1766 256 161v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper Voorstraat 76 1766 256 211r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper van 2/8 Noorderkade 13 1767 256 247r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper van 2/8 Kruisstraat 6 1767 256 252r
SCHELTINGA, ALLERT de heer Allard Scheltinga koopman koper 1/2 pakhuis van beneden tot aan de 2e zolder Spinhuisstraat 1767 256 253v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper van 2/8 Zuiderhaven 61 1767 256 254v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper van 2/8 Zoutsloot 57 1767 256 256r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper van 2/8 Kruisstraat NZ 1767 256 257r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper 1/2 pakhuis Spinhuisstraat 1767 257 30v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1767 257 30v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper William Boothstraat OZ 1769 257 125v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper van 1/2 onbekend 1770 257 167r
SCHELTINGA, ALLERT Allert Scheltinga koopman verkoper van 1/3 Schritsen 61 1771 257 196v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten westen Hoogstraat 10 1768 257 253v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman Rommelhaven 10 1773 258 91v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga, q.q. koopman koper huis en tuintje Zoutsloot NZ 1773 258 96r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman koper huis en tuintie Achterstraat ZZ 1773 258 96r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koper van 1/2 timmerwerf, timmerboet, 2 kamers, weefwinkel, werf met dienstwoning en stalling Zuiderhaven 18 1778 259 110r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten westen Zuiderhaven 38 1778 259 149r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koper 1/3 huis, houtstekken, hof, wagenhuis en paardestallen Zuiderhaven 38 1779 259 189v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga eigenaar van 1/3 Zuiderhaven 38 1779 259 189v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten westen Zuiderhaven 38 1779 259 189v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper Nieuweburen 13 1781 260 32r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper Zuiderhaven 18 1781 260 61r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper Zuiderhaven 38 1781 260 68v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 38 1781 260 69v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper Zuiderhaven 38 1781 260 69v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1781 260 72v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman naastligger ten zuiden Noordijs 19 1781 260 92r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper Sint Christoffelsteeg 6 1781 260 96r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1781 260 150v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1782 260 169v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten zuiden Noordijs 21 1793 264 125r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga Noordijs 19 1794 264 181r
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper Noordijs OZ 1797 265 56v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga naastligger ten westen Zuiderhaven 38 1801 265 281v
SCHELTINGA, ALLERT Allard Scheltinga verkoper Hoogstraat 6 1809 268 185r
SCHELTINGA, ANTJE Anna Scheltinga Zoutsloot 45 1755 253 199r
SCHELTINGA, ANTJE Anna Scheltinga Zoutsloot 45 1761 255 57v
SCHELTINGA, ANTJE FREERKS Anna Freerks Scheltinga Brouwersstraat 22 1761 255 96r
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltinga eerste klerk bij de Admiraliteit koper huis Zuiderhaven 18 1728 247 108v
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltinga commies bij de Admiraliteit voogd burgerweeshuis Liemendijk 40 1730 247 333v
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltinga commies bij de Admiraliteit Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erven van dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond ((staat: 3-00-00 GG)) Voorstraat 60 1638 234 58r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erven van dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond ((staat: 3-00-00 GG)) Voorstraat 60 1638 234 60r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erven van dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond Lanen 83 1650 236 144r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erven van Dirck Lieuues Scheltinga verpachter grond huis en brouwerij Simon Stijlstraat 6 1661 238 95r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erven van dr. Dirk Lieuwes Scheltinga verpachter grond huis en brouwerij Simon Stijlstraat 6 1664 238 228r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erven van dr. Dirk Lieuwes Scheltinga verpachter grond brouwerij en huis Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
SCHELTINGA, EELKE Eelco Scheltinga executeur testamentair Zuiderhaven 55 1720 246 81r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman koper schuur Zuiderhaven ZZ 1727 247 40r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman verkoper van 1/2 Rommelhaven 10 1730 247 313v
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga, burger koopman koper huis met graanzolders Rommelhaven 1 1730 247 355r
SCHELTINGA, FREERK Fredrik Scheltinga, burger koopman koper huis en tuin Zuiderhaven 18 1733 248 187v
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman verkoper Spinstraat NZ 1733 248 202r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3 1733 248 224r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 3 1733 248 224r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga naastligger ten westen Rommelhaven 3 1737 249 215v
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3 1737 249 220r
SCHELTINGA, FREERK Freerk Scheltinga koopman naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 3 1737 249 220r
SCHELTINGA, FREERK ALLERTS Freerk Allarts Scheltinga, burger koopman Noordijs 1 1738 249 352v
SCHELTINGA, FREERK ALLERTS de gezamenlijke crediteuren van Freerk Allarts Scheltinga, burger verkoper Rommelhaven 1 1738 249 354r
SCHELTINGA, FREERK JAKOBS de erven van Freerk Jacobs Scheltinga naastligger ten noorden Lanen NZ 1719 246 42r
SCHELTINGA, GRIETJE medeverkoopster Grietje F. Scheltinga huurder Noordijs 4 1741 250 155r
SCHELTINGA, GRIETJE FREERKS Griet Freerks Scheltinga Zoutsloot ZZ 1728 247 80r
SCHELTINGA, GRIETJE FREERKS Grytje Freerks Scheltinga verkoper van 1/2 Zoutsloot ZZ 1740 250 132r
SCHELTINGA, GRIETJE FREERKS Grytje Freerks Scheltinga, wegens absentie van haar man verkoper van 1/4 Noordijs 4 1741 250 155r
SCHELTINGA, HILTJE FREERKS Hiltie Freerks Scheltinga verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1735 249 39v
SCHELTINGA, IENSKE Ynske Scheltinga Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltinga William Boothstraat 5 1757 254 111r
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltinga William Boothstraat OZ 1758 254 132v
SCHELTINGA, JAKOB FREERKS Jacobus Freerks Scheltinga koopman koper deftig huis Noorderhaven 21 1758 254 157v
SCHELTINGA, JAKOB FREERKS Jacob Freerks Scheltinga lijnslager koper van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1759 254 237v
SCHELTINGA, JOHANNES erf en huis van verkoper Joannes van Scheltinga, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 88 1647 235 265r
SCHELTINGA, JOHANNES dr. Joannes van Scheltinga, c.u. verkoper Noorderhaven 88 1647 235 265r
SCHELTINGA, MARTEN weledelgestrenge heer Martinus van Scheltinga ontvanger-generaal der Admiraliteit koper huis Grote Bredeplaats 8oost 1769 257 110r
SCHELTINGA, MARTEN Martinus van Scheltinga ontvanger-generaal Admiraliteit koper door niaar huis, tuin, stalling en wagenhuis Grote Bredeplaats 8west 1773 258 127r
SCHELTINGA, MARTEN Martinus van Scheltinga naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost 1779 259 190r
SCHELTINGA, MARTEN Grietman van Schoterland Martinus van Scheltinga ontvanger-generaal der Admiraliteit verkoper Grote Bredeplaats 8 1780 259 231r
SCHELTINGA, P. P. van Scheltinga gebruiker Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltinga convooimeester koper dubbel huis [39/41] Zuiderhaven 39 1771 257 192v
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltinga convooimeester koper ruime onderkamer Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltinga convooimeester koper bovenkamer Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga ontvanger der convoyen en licenten verkoper Heiligeweg 60zuid 1772 258 5r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga convooimeester der Convooien en Licenten koper kamer of woninge Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga convooimeester der Convooien en Licenten naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga convooimeester der Convooien en Licenten naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga naastligger ten westen Zuiderhaven 45 1775 258 237r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten noorden Zuiderhaven 39 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 39 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit verkoper Grote Ossenmarkt 6 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 8 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 8 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier bij de Admiraliteit verkoper Grote Ossenmarkt 8 1786 262 101r
SCHELTINGA, RINSKE Rinske Scheltinga Noorderhaven 63 1781 260 20v
SCHELTINGA, RUURD de erven van Ruurd Scheltinga naastligger ten noorden Noordijs 23 1752 253 2v
SCHELWALD, P. P. Schelwald, c.u. naastligger ten westen Schritsen 43 1789 263 73v
SCHENK, JAKOB Jacob Schenk oud scheepstimmerman koper huis Hoogstraat 23 1755 253 215r
SCHENK, JAKOB Jacob P. Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1763 255 258v
SCHENK, JAKOB Jacob Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 25 1764 256 30r
SCHENK, JAKOB Jacob Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 17 1764 256 30r
SCHENK, JAKOB Jacob P. Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1770 257 177v
SCHENK, JAKOB Jacob Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1772 258 18r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenk, burger geniaarde koper Zoutsloot 79 1754 253 170v
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pytters Schenk naastligger ten oosten Droogstraat 24 1765 256 144r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenk oud scheepstimmerman Weverstraat 2 1767 256 235r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenk oud scheepstimmerman verkoper Schritsen 37 1767 256 251r
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenk oud scheepstimmerman Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v
SCHENK, JAKOB PIETERS Jacob Pyters Schenk, burger oud scheepstimmerman verkoper Hoogstraat 23 1772 258 47r
SCHENK, JAN PIETERS Jan Pyters Schenk oud scheepstimmerman verkoper en curator Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
SCHENKEL, HENDRIK mr. Hendrick Schenkel koper huis Liemendijk 1630 232 135v
SCHENKEL, HENDRIK mr. Hendrick Schenkel naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1631 232 181r
SCHENKEL, HENDRIK mr. Hendrik Schenkel naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1650 236 130v
SCHENKEL, JILLES HENDRIKS Jillis Hendricx Schenkel mr. chirurgijn koper huis met voor- en achterhuis en plaats strekkende noordwaarts tot aan het huis v Grote Bredeplaats 9 1643 235 86v
SCHENKEL, WILLEMKE JILLES Willemcke Jilles Schenkel verkoper Grote Bredeplaats 9 1671 240 49v
SCHENKIUS, NICOLAAS PIETERS Nicolaas Pieters Schenkius koper huis Voorstraat 46 1800 265 272v
SCHERMER, GRIETJE Grietje Schermer 1806 267 248v
SCHIERE, oud burgemeester Schiere naastligger ten oosten Bildtstraat 1707 245 36v
SCHIERE, oud burgemeester Schiere naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1710 245 137v
SCHIERE, de erven van burgemeester Schiere naastligger ten westen Hondenstraat 10 1712 245 177v
SCHIERE, AAGJE DIRKS Aegjen Dirks Schiere verkoper van 1/3 Zuiderstraat 27 1728 247 73r
SCHIERE, ANDRIES Andries Schiere naastligger ten noorden Rommelhaven 11 1772 258 7v
SCHIERE, ANDRIES Andries Schiere naastligger ten oosten Hoogstraat 14 1776 259 3v
SCHIERE, ANDRIES de erven van Andries Schiere bewoner Hoogstraat 16 1787 262 181r
SCHIERE, ANDRIES wijlen Andries Schiere mr. pruikmaker Hoogstraat 16 1787 262 181r
SCHIERE, ANDRIES de erven van Andries Schiere naastligger ten oosten Hoogstraat 14 1787 262 183r
SCHIERE, ANDRIES DIRKS Andries Dirks Schiere mr. pruikmaker koper huis Hoogstraat 16 1770 257 173r
SCHIERE, ANTJE JANS Antje Jans Schiere verkoper van 1/6 Lanen NZ 1727 247 10r
SCHIERE, ANTJE JANS Antje Jans Schiere verkoper van 1/6 Voorstraat 61 1727 247 12v
SCHIERE, ANTJE JANS wijlen Antie Jans Schiere Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
SCHIERE, ANTJE JANS Antje Jans Schiere Noorderhaven 22 1740 250 135r
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sioerds Schiere verkoper Grote Bredeplaats 4 1716 245 272v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS de tuin van Antie Sioerdts Schiere Molenpad NZ 1717 245 288v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sjoerds Schiere verkoper Molenpad 1722 246 135v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antje Sjoerds Schiere, meerderjarige dochter koper huis met onder- en bovenkamer Schritsen NZ 1726 246 286v
SCHIERE, ANTJE SJOERDS Antie Sioerds Schiere naastligger ten oosten Schritsen 31 1732 248 138r
SCHIERE, B. B. Schiere naastligger ten oosten Noorderhaven 18 1808 268 115v
SCHIERE, BERBER Berber Schiere koper huis Schritsen 3 1803 266 208r
SCHIERE, BERBER Berber Schiere, c. sorore huurder (p.j.) Schritsen 3 1803 266 208r
SCHIERE, BOUWE Bouwe Schiere naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29 1706 244 316v
SCHIERE, BOUWE Bouwe Schiere naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1717 245 301r
SCHIERE, BOUWE wijlen Bouwe Schiere Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
SCHIERE, BOUWE Bouwe Schiere naastligger ten westen Zoutsloot 16 1789 263 175v
SCHIERE, BOUWE Bouwe Schiere naastligger ten westen Noorderhaven 16 1809 268 218v
SCHIERE, BOUWE GERRITS Bouwe Gerrits Schiere schipper op Leeuwarden (trek-) verkoper Grote Bredeplaats 10 1715 245 235r
SCHIERE, DIRK Dirck Schiere naastligger ten noorden Hoogstraat 39 1668 239 136v
SCHIERE, DIRK Dirck Schiere naastligger ten noorden Lombardstraat 1668 239 166v
SCHIERE, DIRK het huis van Dirck Schiere timmerman naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1673 240 114r
SCHIERE, DIRK het huis van Dirck Schiere mr. timmerman naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1675 240 189r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere naastligger ten oosten Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1699 243 394r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1710 245 133r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere naastligger ten westen Hoogstraat 18 1787 262 211v
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere mr. pruikmaker koper huis Hoogstraat 19 1792 264 28v
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere mr. pruikmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 17 1792 264 37r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere gerechtsbode koper van 1/2 Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere mr. pruikmaker koper door niaar dubbel huis met winkel Voorstraat 7a 1802 266 139r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere mr. pruikmaker verkoper Voorstraat 7a 1803 266 284r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere verkoper Voorstraat 7a 1803 266 290r
SCHIERE, DIRK de weduwe van Dirk Schiere naastligger ten westen Hoogstraat 21 1808 268 168r
SCHIERE, DIRK ANDRIES Dirk Andries Schiere verkoper van 1/3 Zuiderstraat 27 1728 247 73r
SCHIERE, DIRK ANDRIES Dirk Andries Schiere verkoper Hoogstraat 16 1787 262 181r
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schiere naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1661 238 102v
SCHIERE, DIRK JANS Dirk Jansen Schiere naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1665 239 11r
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schiere scheepstimmerman verkoper Achterstraat 83 1684 242 21v
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schiere naastligger ten noordoosten Zuiderstraat NZ 1685 242 61r
SCHIERE, FREERK Freerk Hingst Schiere koopman verkoper van 1/6 Lanen NZ 1727 247 10r
SCHIERE, FREERK Freerk Hingst Schiere koopman verkoper van 1/6 Voorstraat 61 1727 247 12v
SCHIERE, FREERK Freerk Schiere, burger koopman, bontreder koper huis Noorderhaven 22 1731 248 68r
SCHIERE, FREERK Freerk Schiere koopman koper huis Bargebuurt WZ 1735 249 53r
SCHIERE, FREERK wijlen Freerk Schiere koopman Vissersstraat 1 1740 250 114r
SCHIERE, FREERK wijlen Freerk Schiere koopman Noorderhaven 22 1740 250 135r
SCHIERE, GERRIT de vrouw en zuster van Gerryt Schiere naastligger ten westen Hondenstraat 10 1679 241 34r
SCHIERE, GERRIT Gerryt Schiere naastligger ten noorden Zuiderhaven 13 1680 241 80v
SCHIERE, GERRIT Gerryt Schiere koper provisioneel Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
SCHIERE, GERRIT Gerryt Schiere hoosbrijder naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
SCHIERE, GERRIT vroedsman Gerryt Schiere, c.s. naastligger ten zuiden Rinnertspijp 8 1685 242 97v
SCHIERE, GERRIT gemeensman Gerrit Schiere naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17 1695 243 141r
SCHIERE, GERRIT de vroedsman Gerrit Schiere naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1695 243 173r
SCHIERE, GERRIT vroedsman Gerryt Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 29 1698 243 390v
SCHIERE, GERRIT de huisinge van oud burgemr. Gerrit Schiere naastligger ten zuiden Rinnertspijp 8 1709 245 84v
SCHIERE, GERRIT de erven van Gerrit Schiere naastligger ten zuiden Rinnertspijp 2 1725 246 224r
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerrit Buwes Schiere, burger c.u. koper huis Grote Bredeplaats 10 1660 238 66v
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerryt Bouwes Schiere, burger geniaarde koper Voorstraat 75 1676 240 215r
SCHIERE, GERRIT BOUWES Gerryt Bouwes Schiere, burger hoosbrijder Hondenstraat 8 1677 241 2r
SCHIERE, GERRIT BOUWES Mede-vroedsman Gerryt Bouwes Schiere verkoper Zoutsloot 43 1686 242 158v
SCHIERE, GERRIT BOUWES gemeensman Gerrit Bouwes Schiere koper door niaar 1/2 huis ((voor 1/1)) Grote Bredeplaats 15 de Goudberg 1688 242 220r
SCHIERE, GERRIT BOUWES vroedsman Gerrit Bouwes Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost 1696 243 250v
SCHIERE, GERRIT BOUWES gemeensman Gerrit Buwes Schiere naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 31 1697 243 323v
SCHIERE, GERRIT BOUWES vroedsman Gerryt Bouwes Schiere verkoper Kleine Bredeplaats 8zuid 1700 244 42v
SCHIERE, GERRIT GERRITS Gerrit Gerrits Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
SCHIERE, GRIETJE Grietje Schiere naastligger ten oosten Schritsen 1 1809 268 220r
SCHIERE, HIELKJE ANDRIES Hyke Andries Schiere verkoper Hoogstraat 16 1787 262 181r
SCHIERE, J. J. Schiere, n.u. naastligger ten noorden Voorstraat 9 1795 264 283v
SCHIERE, JAKOB ANDRIES Jacob Andries Schiere verkoper Hoogstraat 16 1787 262 181r
SCHIERE, JAN Jan Schiere Zuiderhaven 9achter 1700 244 41v
SCHIERE, JAN de hof van Jan Schiere koopman naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1706 244 315v
SCHIERE, JAN de keet van Jan Schiere naastligger ten noorden Scheffersplein 25 1707 245 22v
SCHIERE, JAN Jan Schiere verkoper Voorstraat 58 1711 245 146v
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten oosten Voorstraat 57 1714 245 213r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten zuiden Liemendijk 1714 245 214r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten westen Liemendijk 1714 245 214r
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman naastligger ten oosten Voorstraat NZ 1718 246 5v
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten oosten Voorstraat 57 1722 246 139r
SCHIERE, JAN Jan Schiere koper pahuis en grond Zuiderhaven 54 1788 263 63v
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman koper huis en jeneverstokerij Herenknechtenkamerstraat 19 1789 263 138r
SCHIERE, JAN Jan Schiere verkoper Kerkpoortstraat WZ 1792 264 65v
SCHIERE, JAN Jan Schiere Voorstraat 43 1792 264 71r
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1793 264 101r
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman naastligger ten westen Vijverstraat 5 1793 264 157v
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1794 264 231v
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten noorden Rinnertspijp 10 1795 264 244v
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman naastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid 1797 265 15r
SCHIERE, JAN Jan Schiere verkoper van 1/2 Bargebuurt WZ 1797 265 34r
SCHIERE, JAN Jan Schiere curator Noorderhaven 1 1797 265 59r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten westen Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten westen Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman verkoper Zuiderhaven 27 1802 266 122v
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman verkoper Vijverstraat 2 1802 266 122v
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1802 266 132r
SCHIERE, JAN Jan Schiere, n.u. naastligger ten noorden Voorstraat 7a 1802 266 139r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1803 266 216r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1803 266 222v
SCHIERE, JAN Jan C. Schiere koper westelijk keukentje of achtergedeelte van een dubbel huis Voorstraat 7a 1803 266 284r
SCHIERE, JAN Jan Schiere, c.u. naastligger ten noorden Voorstraat 7a 1803 266 290r
SCHIERE, JAN Jan Schiere, c.s. naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman koper van 1/2 woning en tuintje Kromme Elleboogsteeg OZ 1804 267 84r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten westen Karremanstraat 32 1805 267 181v
SCHIERE, JAN Jan Schiere koopman naastligger ten westen Noorderhaven 20 1806 267 230v
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten oosten Liemendijk 1806 267 246r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 20achter 1807 267 323v
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten zuiden Bildtstraat 23 1807 268 16r
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten westen Zoutsloot 18 1811 269 132v
SCHIERE, JAN Jan Schiere naastligger ten westen Steenhouwersstraat 4 1811 269 147r
SCHIERE, JAN KORNELIS Jan Cornelis Schiere koopman Hoogstraat 13 1785 262 6r
SCHIERE, JAN KORNELIS Jan Cornelis Schiere koopman koper huis/pakhuis (weefwinkel) William Boothstraat 6noord 1788 263 60r
SCHIERE, JAN KORNELIS Jan Cornelis Schiere naastligger ten oosten Zuiderhaven 52 1791 263 292r
SCHIERE, JAN KORNELIS Jan Cornelis Schiere koopman geniaarde koper Voorstraat 43 1792 264 71r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerdts Schiere naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1695 243 153r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere koopman Achterstraat 1699 244 1v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere koopman koper 1/2 huis Voorstraat 61 1699 244 4v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere koopman eigenaar van 1/2 Voorstraat 61 1699 244 4v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere Zuiderhaven 9 1700 244 43v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere koopman verkoper Lanen 43 1701 244 104r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sieverts Schiere koopman Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
SCHIERE, JAN SJOERDS schuur van Jan Sjoerds Schiere koopman naastligger ten oosten Liemendijk 1703 244 194v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerds Schiere, c.u. Lanen NZ 1711 245 158v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sioerds Schiere koopman naastligger ten oosten Voorstraat 57 1724 246 206r
SCHIERE, JAN SJOERDS wijlen Jan Sjoerds Schiere koopman Achterstraat NZ 1727 247 3r
SCHIERE, JAN SJOERDS wijlen Jan Sjoerds Schiere Lanen NZ 1727 247 10r
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere erflater Lanen NZ 1727 247 10r
SCHIERE, JAN SJOERDS wijlen Jan Sjoerds Schiere Voorstraat 61 1727 247 12v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schiere erflater Voorstraat 61 1727 247 12v
SCHIERE, KLAAS GERRITS wijlen Claas Gerrits Schiere Noorderhaven NZ 1661 238 75v
SCHIERE, KORNELIS de weduwe van Cornelis Schiere naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
SCHIERE, KORNELIS de erven van Cornelis B. Schiere, c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 8 1793 264 129v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere mr. zeilmaker naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1761 255 82v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten westen Noorderhaven 22 1767 257 15r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten westen Noorderhaven 22 1773 258 77r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere mr. zeilmaker curatoren van Sint Jacobstraat 5 1781 260 52r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere mr. zeilmaker verkoper Heiligeweg 36 1782 260 164v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v
SCHIERE, KORNELIS BOUWES de erven van Cornelis Bouwes Schiere naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r
SCHIERE, LIJSBET JANS meerderjarig vrijster Lijsbeth Jans Schiere verkoper van 1/6 Lanen NZ 1727 247 10r
SCHIERE, LIJSBET JANS meerderjarig vrijster Lijsbeth Jans Schiere verkoper van 1/6 Voorstraat 61 1727 247 12v
SCHIERE, LIJSBET JANS Elisabet Jans Schiere koper 1/6 zoutkeet Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
SCHIERE, LIJSBET JANS Elisabet Jans Schiere eigenaar van 5/6 Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
SCHIERE, LIJSBET JANS Lijsbeth Jansen Schiere Hoogstraat 23 1738 249 336r
SCHIERE, NICOLAAS een woning van ds. Nicolaus Schiere predikant naastligger ten noorden Rinnertspijp 10 1716 245 278r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper Rinnertspijp 10 1716 245 278r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper Grote Bredeplaats 15 1717 245 284r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant Hondenstraat 8 1717 245 305r
SCHIERE, NICOLAAS Nicolaus Schiere predikant (gereformeerd) verkoper Rinnertspijp 4 1726 246 248r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
SCHIERE, SIEMEN BOUWES Symen Buwes Schiere mr. kuiper huurder (p.j.) Lanen 25 1694 243 100v
SCHIERE, SIEUWKE ANDRIES Sieuke Andries Schiere verkoper Hoogstraat 16 1787 262 181r
SCHIERE, SJOERD Sioerd Schiere verkoper Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
SCHIERE, SJOERD Sjoerdt Schiere naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west 1671 240 64v
SCHIERE, SJOERD Sjoerdt Schiere schipper (groot-) naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1684 242 29r
SCHIERE, SJOERD Sjoerd Schiere naastligger ten oosten Molenpad NZ 1730 247 310v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sioerd Claasen Schiere verkoper Vijverstraat NZ 1660 238 19v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerd Claessen Schiere, burger schipper (groot-) verkoper Hoogstraat 47 1679 241 39r
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerd Claeses Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1679 241 50v
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1684 242 36r
SCHIERE, SJOERD KLASES Sjoerdt Clasen Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1684 242 36v
SCHIERE, SJOERD KLASES Siewert Clasen Schiere verkoper Grote Bredeplaats 4 1699 244 33v
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sjoerds Schiere Voorstraat 56 1698 243 388v
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sjoerds Schiere (p.j.) Hofstraat 16 1701 244 110r
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sioerds Schiere verkoper Hofstraat 16 1709 245 94v
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sioerds Schiere Noordijs 4 1710 245 111r
SCHIERE, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sioerds Schiere koper huis Schritsen 17 1718 246 17r
SCHIPPERS, HENDRIKJE WOUTERS Hendrikje Wouters Schippers Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
SCHMIDT, WILLEM LAMMERTS procureur v h gerecht Willem Lammerts Schmitz Voorstraat 83 1724 246 210r
SCHOENMAKER, JOHANNES Johan Hendrik Schoenmaker mr. kleermaker Heiligeweg 36 1793 264 108v
SCHOESTER, JAN Jan Schoester naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1677 240 260v
SCHOESTER, JAN het huis van Jan Schoester naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1677 240 260v
SCHOESTER, JAN JAKOBS wijlen Jan Jacobs Schoester bewoner Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
SCHOESTER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schoester koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
SCHOL, JANS Tierds Jansen Schol, c.u. verkoper Lanen 44 1659 237 183v
SCHOL, HENDRIK Hendrick Schol curator Voorstraat 57 1695 243 144v
SCHOL, TJEERD het huis van Tjeerdt Schol schipper (trek-) naastligger ten oosten Lanen 12 1675 240 199r
SCHOL, TJEERD Tieerd Scholl, burger schipper koper huis daar de Vergulde Lelie uithangt, met tuin ,2 zomerkeukens daarachter, plaat Lanen 44 de vergulde Lelie 1651 236 158r
SCHOL, TJEERD Tieerd Scholl naastligger ten oosten Lanen 42 1658 237 170av
SCHOL, TJEERD JANS Tiaard Jansen Schol, burger schipper (trek-) koper kamer Nieuwstraat WZ 1667 239 64r
SCHOLTE, Gerecht Scholten, q.q. verkoper Hofstraat ZZ 1673 240 119r
SCHOLTENS, JAN Jan Scholtens naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1685 242 91v
SCHONE, ROELOF Roeloff Schone naastligger ten noorden Droogstraat 23 1783 261 109v
SCHONE, ROELOF Roelof T. Schone, burger verkoper van 1/2 Schritsen 67 1787 262 214r
SCHONE, ROELOF TJERKS Roelof Tjerks Schone, burger koper Schritsen 67 1783 261 100r
SCHONE, ROELOF TJERKS oud burger Roelof Tjerks Schone verkoper Zoutsloot 22 1784 261 136r
SCHONEBEEK, Wietzi Schonebeek Grote Ossenmarkt 1 1796 264 312v
SCHONEBEEK, GRIETJE Grietje Schonebeek Rommelhaven 12 1781 260 125r
SCHONEBEEK, GRIETJE Grietje Schonebeek Rommelhaven 18voor 1781 260 127r
SCHONEBEEK, GRIETJE Grietje Schonebeek Rommelhaven 18 1788 263 52v
SCHONEBEEK, GRIETJE JANS Gryttje Jans Schonebeek Voorstraat 9 1769 257 134r
SCHONEBEEK, GRIETJE JANS Gryttje Jans Schonebeek verkopers Voorstraat 9 1774 258 171v
SCHONEBEEK, HOTSKE JANS Hotske Jans Schonebeek verkoperse Zoutsloot 78 1732 248 105v
SCHONEBEEK, HOTSKE JANS Hotske Jans Schonebeek koper huis Zoutsloot NZ 1732 248 106v
SCHONEBEEK, HUBERT Huibert Schonebeek, meerderjarig vrijgezel verkoper Romastraat 15 1758 254 147r
SCHONEBEEK, HUBERT meerderjarige vrijgezel Huibert Schonebeek verkoper Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
SCHONEBEEK, J. J. Schonebeek naastligger ten westen Romastraat 25 1782 260 182r
SCHONEBEEK, JAN de weduwe van wijlen Jan Schonebeek naastligger ten zuiden Lanen 80 1720 246 83r
SCHONEBEEK, JAN wijlen Jan Schonebeek verkoper Spekmarkt 2 1721 246 96r
SCHONEBEEK, JAN de weduwe van Jan Schonebeek, c.s. naastligger ten zuiden Lanen 78 1722 246 128r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten noorden Spekmarkt 4 1723 246 157v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek, burger mr. chirurgijn koper huis Grote Kerkstraat 14 1728 247 71r
SCHONEBEEK, JAN vaandrig Jan Schonebeek mr. chirurgijn naastligger ten noorden Spekmarkt 4 1728 247 212v
SCHONEBEEK, JAN burgervaandrig Jan Schonebeek mr. chirurgijn koper tuin met vruchtbomen Romastraat 15 1729 247 282r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeek naastligger ten zuiden Lanen 80 1730 247 10ra
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek, vaandrig naastligger ten oosten Romastraat 13 1732 248 72r
SCHONEBEEK, JAN burgervaandrig Jan Schonebeek naastligger ten westen Romastraat 27 1732 248 72v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek mr. chirurgijn koper huis Zoutsloot 1732 248 94r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeek naastligger ten westen Heiligeweg 13 1734 248 291v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek mr. chirurgijn naastligger ten oosten Heiligeweg 9 1735 249 22r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeek mr. chirurgijn koper huis Zuiderpoort (gebied) 1735 249 32r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeek mr. chirurgijn koper huis Noordijs 8 1735 249 42v
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeek naastligger ten noorden Noordijs 10 1735 249 87r
SCHONEBEEK, JAN oud burgervaandrig Jan Schonebeek, c.u. mr. chirurgijn koper 13/16 huis Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
SCHONEBEEK, JAN de weduwe en de erven van Jan Schonebeek naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1738 249 226v
SCHONEBEEK, JAN wijlen oud burgervaandrig Jan Schonebeek mr. chirurgijn Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
SCHONEBEEK, JAN dr. Jan Schonebeek mr. chirurgijn koper door niaar huis Heiligeweg 11 1754 253 133v
SCHONEBEEK, JAN de weduwe van Jan Schonebeek naastligger ten noorden Heiligeweg 11 1754 253 133v
SCHONEBEEK, JAN wijlen Jan Schonebeek Heiligeweg 11 1754 253 133v
SCHONEBEEK, JAN wijlen Jan Schonebeek Spekmarkt 2 1754 253 134v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek mr. chirurgijn koper door niaar tuintje met zomerhuis Romastraat 15 1758 254 147r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek mr. chirurgijn koper door niaar deftig huis Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Romastraat 13 1761 255 75r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Romastraat 13 1761 255 84v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Zuiderhaven 31 1763 255 253v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) NZ 1772 258 48r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1772 258 59r
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) OZ 1775 258 207r
SCHONEBEEK, JAN burgerhopman Jan Schonebeek Zuiderpoort (gebied) 1778 259 130v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Romastraat 13 1780 259 277v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten westen Romastraat 25 1784 261 152v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonebeek naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1788 262 302v
SCHONEBEEK, JAN Jan Schonenbeek naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1736 249 154r
SCHONEBEEK, JAN JANS Jan Jansen Schonebeek, c.u. koper huis Spekmarkt 2 1721 246 96r
SCHONEBEEK, JAN JANS oud burgervaandrig Jan Jansen Schonebeek mr. chirurgijn Zoutsloot NZ 1732 248 106v
SCHONEBEEK, JAN JANS Jan Jansen Schonebeek mr. chirurgijn verkoper Noordijs WZ 1736 249 118r
SCHONEBEEK, JAN JANS de weduwe en erven van Jan Jansen Schonenbeek naastligger ten oosten Voorstraat 65 1668 239 128v
SCHONEBEEK, JOHANNES oud burgerhopman Johannes Schonebeek koper huis Kleine Kerkstraat 14 1787 262 156r
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytje Jans Schonebeek Kerkpoortstraat 51 1730 247 300r
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytie Jansen Schonebeek koper huis Zoutsloot 78 1732 248 105v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pietie Jans Schonebeek Zoutsloot 78 1734 248 333v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytie Jans Schonebeek Noordijs WZ 1736 249 118r
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytje Jans Schonebeek Weverstraat 10 1739 250 25v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pytje Jans Schonebeek Noordijs WZ 1739 250 25v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pietje Jans Schonebeek Hoogstraat 32 1740 250 125v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pyttje Jans Schonebeek Hoogstraat 32 1757 254 115v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pyttje Jans Schonebeek Spijkerboor (gebied) 1758 254 125v
SCHONEBEEK, PIETJE JANS Pyttje Janz Schonebeek Weverstraat 10 1758 254 127r
SCHONENBURG, Tiatje Schonenburch, c.u. mr. chirurgijn verkoper Noorderhaven 12 1661 238 105v
SCHONENBURG, Tiaitien Schonenburgh, c.u. verpachter grond Noorderhaven 12 1659 238 6v
SCHONENBURG, Tiaitien Schonenburgh, c.u. verkoper Noorderhaven 12 1659 238 6v
SCHONENBURG, GEERTRUIDA Geertruid Schonenberg Lanen 2 1799 265 131r
SCHOONHOVEN, HINKE EELKES Hinke Eelkes Schoonhoven Lanen 75 1809 268 193r
SCHOONHOVEN, SIPKE Sipke J. Schoonhoven naastligger ten oosten Lanen 75 1809 268 193r
SCHOONHOVEN, WIEBE Wybe E. Schoonhoven schipper (trekveer-) koper huis Lanen 75 1809 268 193r
SCHOONHOVEN, WIEBE Wybe E. Schoonhoven schipper (trekveer-) huurder Lanen 75 1809 268 193r
SCHOOT, J. J. Schoot naastligger ten oosten Schritsen 7 1810 269 102r
SCHOOT, JOHANNES Johannes Schoot naastligger ten zuiden Schritsen 9achter 1805 267 135r
SCHOOT, JOHANNES oud tamboermajoor Johannes Wilhelmus Schoot koper huis Schritsen 9 1811 269 139r
SCHOOT, JOHANNES Johannes Schoot oud sergeant in dienst van het voormalig Bataafsche gemenebest verkoper Schritsen 9 1811 269 139r
SCHOT, HENDRIKJE Hendrina Schot Vijver 4 1808 268 133r
SCHOT, JOHANNES Johan Schot koper huis waarin voorhuis, kamer, zaal, bovenkamer, twee keukens, galerij en bloement Voorstraat 24 1682 241 207v
SCHOT, JOHANNES Johan Schot proviandmeester verkoper Voorstraat 24 1685 242 77r
SCHOTANUS, TRIJNTJE Trijntje Schotanus verkoper Hoogstraat NZ 1663 238 16ra
SCHOTANUS, TRIJNTJE HENDRIKS Trijntie Hendricks Schotanis Franekerpoort (gebied) 1654 236 262v
SCHOTS, TEEDE JORIS Tede Joris Schots naastligger ten westen Rommelhaven 24b 1652 236 218r
SCHOTSMAN, FREERK Fredrick Schotsman, c.u. mr. boekdrukker koper huis Voorstraat 26 1718 245 309r
SCHOTSMAN, FREERK burgerhopman Frederik Schotsman naastligger ten noorden Voorstraat 26achter 1722 246 147r
SCHOTSMAN, FREERK Fredrik Schotsman boekdrukker naastligger ten westen Voorstraat 28 1738 249 221v
SCHOTSMAN, JAKOB Jacob Schotsman naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1664 238 214v
SCHOTSMAN, JAKOB de erven van Jacob Schotsman naastligger ten oosten Hofstraat 35 1686 242 157r
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsman, c.u. koper van 1/2 2 dwarskamers aan elkaar Hofstraat 37 1672 240 113v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsman, burger verkoper 1/2 van 2 dwarskamers Hofstraat 37 1678 241 12v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsman, burger eigenaar van 1/2 Hofstraat 37 1678 241 12v
SCHOUTEN, GERRIT Gerryt Schouten verkoper Voorstraat 28 1682 241 186r
SCHOUTEN, GRIETJE Grietie Schouten Lanen 39 1752 253 5v
SCHOUTEN, GRIETJE wijlen Grietje Schouten Lanen 39 1804 267 9v
SCHOUWENBURG, de heer Schouwenburg naastligger ten westen Bildtstraat 22 1810 269 57v
SCHOUWENBURG, DIRK Dirk Schouwenburg koper door niaar 1/3 huis Heiligeweg 66 1737 249 169r
SCHOUWENBURG, DIRK Dirk Schouwenburg koper door niaar 1/3 grondpacht Hoogstraat 40 1737 249 169r
SCHOUWENBURG, HENDRIK Henricus Schouwenburg koper huis Noorderhaven 77 1803 266 184r
SCHOUWENBURG, HENDRIK Hendricus Schouwenburg naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1803 266 246v
SCHOUWENBURG, HENDRIK Henricus van Schouwenburg koopman Zoutsloot 54 1806 267 238r
SCHOUWENBURG, JAN Jan Schouwenburg koopman verkoper Heiligeweg 66 1737 249 169r
SCHRADER, de heer Schrader, c.s. commies huurder (p.j.) Hoogstraat 1 1754 253 174r
SCHRADER, de heer Schrader naastligger ten noorden Hofstraat 13 1783 261 94r
SCHRADER, J. J. Schrader naastligger Romastraat 4 1775 258 217r
SCHRADER, J. J. Schrader naastligger ten zuiden Romastraat 2 1782 260 283r
SCHRADER, J. J. Schrader, e.a. commies naastligger Romastraat 4 1784 261 129v
SCHRADER, JOHANNES Johannes Schrader commies van de Lands middelen in Westergoo koper huis Hofstraat 17 1770 257 168v
SCHRADER, JOHANNES het huis de Fontein van Johannes Schrader commies van 's Lands gemene middelen verpachter grond Hofstraat 21 de Fontein 1774 258 194r
SCHRADER, JOHANNES het huis de Fontein van Johannes Schrader commies verpachter grond Hofstraat 27 de Fontein 1776 259 7av
SCHRADER, JOHANNES het huis de Fontein van Johannes Schrader verpachter grond Hofstraat 21 de Fontein 1777 259 27v
SCHRADER, JOHANNES het huis de Fontein van Johannes Schrader verpachter grond Hofstraat 27 de Fontein 1778 259 149v
SCHRADER, JOHANNES wijlen Johannes Schrader oud commies van de lands gemene middelen verkoper Hofstraat 17 1795 264 275v
SCHRADER, LIJSBET wijlen Elisabeth Schraader verkoper Zuiderhaven 2 1779 259 207v
SCHREUDER, Schreuder kastelein naastligger ten oosten Noorderhaven 68 1790 263 224v
SCHREUDER, Christ. Schreuder Voorstraat 27 1797 265 12v
SCHREUDER, CHRISTOFFEL de erven van Christoffel Schreuder huurder (p.j.) Lanen 46 1810 269 49v
SCHRIK, Sj. Schrik koopman naastligger ten oosten Vijver 3 1783 261 22v
SCHRIK, juffrouw de weduwe Schrik naastligger ten oosten Lanen 71 1791 263 370ar
SCHRIK, GRIETJE KLASES Grietie Clases Schrik Lanen 16 1737 249 210r
SCHRIK, J. J. Schrik naastligger ten westen Hofstraat 21 1780 259 282v
SCHRIK, KLAAS PIETERS Claes Pytters Schrik verkoper Brouwersstraat 19 1685 242 91r
SCHRIK, KLAAS SJOERDS wijlen Claas Sioerds Schrik schipper (beurt-) Lanen 16 1737 249 210r
SCHRIK, LOLKJE Lolkje Schrik Grote Bredeplaats 19achter 1755 253 218v
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS Lolkjen Sioerds Schrik koper huis Noorderhaven 22 1740 250 135r
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS Lolkjen Sjoerds Schrik verkoper van 1/4 Zuiderhaven 75 1749 251 273v
SCHRIK, LOLKJE SJOERDS Lolkje Sjoerds Schrik Noorderhaven 22 1767 257 15r
SCHRIK, MARIA Maria Schrik verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
SCHRIK, MARIA Maria Schrik verkoper Kleine Bredeplaats 14 1800 265 270r
SCHRIK, MARIA Maria Schrik verkoper Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
SCHRIK, METJE Mettje Schrik Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
SCHRIK, P. de weduwe van P. Schrik naastligger ten westen Lanen 77 1792 264 73r
SCHRIK, RINSKE KLASES Rinske Clases Schrik verkoper van 1/4 Lanen 16 1737 249 210r
SCHRIK, S. burgemeester S. Schrik naastligger ten westen Lanen 77 1790 263 281r
SCHRIK, S. wijlen S. Schrik, c.u. Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik naastligger ten oosten Hondenstraat 12 1754 253 162v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1760 254 253r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1760 254 253r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman koper huis Hondenstraat 12 1761 255 90v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman naastligger ten oosten Hondenstraat 12 1761 255 90v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman naastligger ten noorden Vijver 1 1763 255 213r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik naastligger ten westen Hofstraat 21 1764 256 53r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman koper huis Vijver 1 1765 256 96v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik naastligger ten noorden Vijver 1 1765 256 96v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman Zoutsloot NZ 1765 256 103v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 18 1765 256 135v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik naastligger ten westen Hofstraat 21 1765 256 142v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman Noorderkade 13 1767 256 247r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman Kruisstraat 6 1767 256 252r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman Zuiderhaven 61 1767 256 254v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman Zoutsloot 57 1767 256 256r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman Kruisstraat NZ 1767 256 257r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1767 256 261r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik naastligger ten westen Hofstraat 21 1767 257 34v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1768 257 52r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik, c.s. naastligger ten oosten Karremanstraat 1769 257 122v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman Zoutsloot NZ 1774 258 178v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik naastligger ten westen Hofstraat 21 1774 258 194r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik naastligger ten westen Hofstraat 21 1777 259 27v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik Schritsen 35 1777 259 86r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ 1778 259 147v
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
SCHRIK, SJOERD de heer Sjoerd Schrik naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1783 261 98r
SCHRIK, SJOERD de heer Sjoerd Schrik naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1783 261 98r
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman Schritsen 35 1784 261 160r
SCHRIK, SJOERD vroedsman Sjoerd Schrik koopman koper van 7/10 Lanen 73 1787 262 189v
SCHRIK, SJOERD wijlen burgemeester Sjoerd Schrik Hofstraat 19 1791 263 289v
SCHRIK, SJOERD wijlen burgemeester Sjoerd Schrik Lanen 73 1796 264 304v
SCHRIK, SJOERD wijlen Sjoerd Schrik Kleine Bredeplaats 14 1800 265 270r
SCHRIK, SJOERD KLASES Syoert Claessen Schrik, c.u. koper huis, loods en bleekveld Zuiderhaven 75west 1718 246 20av
SCHRIK, SJOERD KLASES burgemeester Sioerd Clasen Schrik verkoper van 1/4 Lanen 16 1737 249 210r
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik verkoper van 1/4 Zuiderhaven 75 1749 251 273v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik bontfabrikant Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik naastligger ten oosten Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik naastligger ten zuiden Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik naastligger ten westen Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Teekes Schrik Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Teekes Schrik verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
SCHRIK, SUSANNA SJOERDS Susanne Sjoerds Schrik verkoper van 1/4 Zuiderhaven 75 1749 251 273v
SCHRIK, TEEKE Taeke Schrik koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
SCHRIK, TEEKE Taeke Schrik schipper Lanen 17 1746 251 158r
SCHRIK, TEEKE wijlen vroedsman Taeke Schrik Zuiderhaven 75 1749 251 273v
SCHRIK, TRIJNTJE SJOERDS Trijntie Sjoerds Schrik verkoper van 1/4 Zuiderhaven 75 1749 251 273v
SCHRIK, WIEBRICHJE KLASES Wybrigjen Clases Schrik verkoper van 1/4 Lanen 16 1737 249 210r
SCHUIT, PIETER Pieter Schuit naastligger ten westen Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
SCHUIT, PIETER Pieter Schuit scheepstimmerbaas bij de Admiraliteit koper huis Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
SCHUIT, PIETER Pieter Schuit Zuiderhaven 77west 1801 265 302r
SCHULTENS, minderjarige Hest. Cath. Schultens ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
SCHULTENS, ALBERT professor Albertus Schultens professor verkoper ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
SCHULTZE, JAN Jan Barend Schultz naastligger ten noorden Vijver 4 1802 266 166r
SCHULTZE, JAN Jan Barend Schultz naastligger ten noorden Vijver 4 1808 268 133r
SCHUT, JAN de erven van Jan Schut naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1660 238 46r
SCHUT, JAN Jan Schut, c.u. naastligger ten noorden Voorstraat 49 1666 239 40r
SCHUT, JAN Jan Schut Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
SCHUT, JAN Jan Schut Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
SCHUT, JAN Jan Schut, burger koopman koper stalling, wagenhuis en tuin Zoutsloot ZZ 1737 249 181v
SCHUT, JAN Jan Schut naastligger ten zuiden Noorderhaven 98achter 1744 251 53r
SCHUT, JAN tuin bij de koffieschenkerij van Jan Schut naastligger ten oosten Liemendijk 1747 251 163r
SCHUT, JAN Jan Schut wijnhandelaar koper huis Noorderhaven 92 1747 251 196v
SCHUT, JAN de koffieschenkerij van Jan Schut naastligger ten westen Noorderhaven 96 1749 251 276r
SCHUT, JAN Jan Schut koopman en koffieschenker geniaarde koper Noorderhaven 94 1749 251 277v
SCHUT, JAN Jan Schut wijnsteker en koffieschenker koper woning Noorderhaven 98achter 1749 251 284r
SCHUT, JAN Jan Schut koopman koper 5/8 huis Hondenstraat 12 1754 253 162v
SCHUT, JAN Jan Schut naastligger ten zuiden Noorderhaven 98 1754 253 166v
SCHUT, JAN Jan Schut koffieschenker koper hof Liemendijk NZ 1755 253 205v
SCHUT, JAN vroedsman Jan Schut koffieschenker koper door niaar woning (noordelijke gedeelte) Noorderhaven 90 1755 253 245r
SCHUT, JAN Jan Schut naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1755 253 245r
SCHUT, JAN Jan Schut naastligger ten oosten Voorstraat 45 1755 253 245r
SCHUT, JAN Jan Schut naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1761 255 73v
SCHUT, JAN Jan Schut wijnhandelaar en koffieschenker koper huis Rommelhaven 10 1761 255 74v
SCHUT, JAN Jan Schut koffieschenker koper van 1/2 nieuw gebouwd huis met bleekveld Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
SCHUT, JAN de erven van Jan Schut naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1764 256 69v
SCHUT, JAN wijlen Jan Schut koffieschenker en wijnhandelaar Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
SCHUT, JAN wijlen Jan Schut koffieschenker en wijnhandelaar verkoper Achterstraat NZ 1764 256 71v
SCHUT, JAN wijlen Jan Schut koffieschenker en wijnhandelaar Rommelhaven 10 1764 256 72v
SCHUT, JAN het testament van wijlen Jan Schut koffieschenker en wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 98achter 1764 256 73r
SCHUT, JAN het testament van wijlen Jan Schut koffieschenker en wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 92 1765 256 100v
SCHUT, JAN SJOERDS Jan Sioerds Schut naastligger ten noorden Voorstraat 49 1659 237 189r
SCHUT, JAN SJOERDS Jan Sjoerds Schut naastligger ten oosten Noorderhaven 48 1665 239 26v
SCHUT, JAN SJOERDS wijlen Jan Sjoerdts Schut Noorderhaven ZZ 1681 241 153r
SCHUTS, JAN de tuin van Jan Schuts naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1762 255 117v
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur bontwever koper huis Kerkpoortstraat 5 1798 265 90r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur, c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 5 1798 265 90r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7 1803 266 194v
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur koopman koper huis Kerkpoortstraat 5achter 1805 267 147r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter 1805 267 147r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur koopman koper Hofstraat 29 1806 267 198r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur koopman koper Vianen ZZ 1806 267 199r
SCHUURMAN, AREND Arent Schuurman, c.u. huurder huur ca. 5-7 strs. (p.w.) Romastraat ZZ 1749 252 3v
SCHUURMAN, JAKOB FREERKS Jacob Freerks Schuurman landopzichter Hondenstraat 8 1790 263 205v
SCHUURMAN, JANKE JANS Janke Jans Schuurman Bildtstraat 3 1805 267 145r
SCHUURMAN, SIEMEN Symon Schuurman koper dubbel huis Vijverstraat 20 1803 266 303r
SCHUURMAN, SIEMEN Symen Schuurman schipper en koopman geniaarde koper Nieuwstraat 66 1805 267 186r
SCHUURMANS, JAKOB Jacobus Schuurmans landsopzichter te Makkum Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
SCHUURMANS, JAKOB FREERKS wijlen Jacob Freerks Schuurmans Hondenstraat 8 1801 266 32v
SCHUURMANS, JAN WOUTERS Jan Wouters Schuirmans koper door niaar woning en weefwinkel waarin 3 getouwen geplaatst kunnen worden Hofstraat NZ 1745 251 90r
SCHUURMANS, SIEMEN Symon Schuurmans koopman koper huis Pothondjessteeg 2 1805 267 174r
SCHUURMANS, SIEMEN Symon Schuurmans naastligger ten westen Pothondjessteeg 2 1805 267 174r
SCHUURMANS, SIEMEN Symon Schuurmans koper huis en tuin Lanen 19 1808 268 50v
SCHWEITZER, de weduwe van Schweitzer kleermaker huurder (p.j.) Kleine Kerkstraat 14 1804 267 43v
SIBELIUS, TEEKE Taeco Sibelius predikant verkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
SIDERIUS, de weduwe van vroedsman Siderius huurder (p.j.) Both Apothekerstraat 8 1740 250 5va
SIDERIUS, Siderius naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1759 254 221v
SIDERIUS, de weduwe van Siderius naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1767 257 22r
SIDERIUS, de weduwe van Siderius, e.a. naastligger ten noorden Hofstraat 17 1768 257 52r
SIDERIUS, de weduwe van vroedsman Siderius naastligger ten westen Romastraat 4 1769 257 99r
SIDERIUS, de weduwe Siderius naastligger ten noorden Hofstraat 17 1770 257 168v
SIDERIUS, ANTJE DOUWES Antje Douwes Siderius kopers Romastraat 3 1786 262 51r
SIDERIUS, ANTJE DOUWES Antje Douwes Siderius verkopers Romastraat 3 1786 262 76r
SIDERIUS, B. B. H. Siderius dorpsrechter van Almenum Noorderhaven 90 1771 257 232v
SIDERIUS, BEREND Beernd Siderius naastligger ten westen Comediesteeg 4 1776 259 22r
SIDERIUS, BEREND DOUWES Berend Douwes Siderius Schritsen 67 1783 261 100r
SIDERIUS, BEREND HARMENS wijlen Beernd Harmens Siderius, burger Lanen 73 1779 259 304v
SIDERIUS, DIRK vroedsman Dirk Siderius naastligger ten noorden Hofstraat 17 1732 248 171v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van gemeensman Dirk Siderius naastligger ten zuiden Noordijs 8 1735 249 42v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van vroedsman Dirk D. Siderius naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1766 256 220v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van vroedsman Dirk D. Siderius naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1766 256 220v
SIDERIUS, DIRK wijlen vroedsman Dirk D. Siderius Brouwersstraat 11 1766 256 220v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van Dirk Siderius naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1773 258 87r
SIDERIUS, DIRK de weduwe van Dirk Siderius naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1773 258 87r
SIDERIUS, DIRK de weduwe en de erven van gemeensman Dirck Syderius naastligger ten noorden Hofstraat 17 1733 248 265r
SIDERIUS, DIRK de weduwe van vroedsman Dirk Syderius naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1734 248 350r
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Siderius mr. blauwverver koper provisioneel Havenplein 1 1731 247 12va
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Siderius mr. blauwverver koper huis Brouwersstraat 9 1731 248 19v
SIDERIUS, DIRK DOUWES wijlen gemeensman Dirk Douwes Siderius Noordijs 10 1735 249 87r
SIDERIUS, DIRK DOUWES de weduwe van vroedsman Dirk Douwes Siderius naastligger ten noorden Noordijs 12 1735 249 102r
SIDERIUS, DIRK DOUWES wijlen gemeensman Dirk Douwes Siderius Brouwersstraat 11 1739 250 21v
SIDERIUS, DIRK DOUWES de weduwe van gemeensman Dirk Douwes Siderius naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1739 250 21v
SIDERIUS, DIRK DOUWES wijlen vroedsman Dirk Douwes Siderius Brouwersstraat 11 1773 258 87r
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Siderius, burger koper huis Zuiderstraat 18 1786 262 117r
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Siderius verkoper Zuiderstraat 18 1792 264 16r
SIDERIUS, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Siderius koper huis Both Apothekerstraat 8 1782 260 213v
SIDERIUS, DOUWE HARMENS wijlen Douwe Harmens Siderius Schritsen 67 1783 261 100r
SIDERIUS, DOUWE SIKKES wijlen Douwe Sickes Siderius Lanen 34 1732 248 122r
SIDERIUS, HARMEN DOUWES Harmen Douwes Siderius Schritsen 67 1783 261 100r
SIDERIUS, IEFKE DOUWES Yefke Douwes Siderius Bildtstraat 23 1800 265 220v
SIDERIUS, IEFKE DOUWES Yefke Douwes Siderius verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r
SIDERIUS, IETJE DIRKS Yttje Dirks Siderius Voorstraat 97 1756 254 2r
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Siderius baljuw curator Hondenstraat 12 1808 268 116v
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Siderius baljuw curator Vijver 1 1808 268 116v
SIDERIUS, MEINERT mr. Meinardus Siderius baljuw curator Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
SIDERIUS, N. weduwe N. N. Siderius naastligger ten noorden Hofstraat 17 1757 254 100v
SIDERIUS, PIETER DOUWES Pieter Douwes Siderius Schritsen 67 1783 261 100r
SIDERIUS, SEERP Seerp Siderius, c.s. naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1755 253 205v
SIDERIUS, SEERP Seerp Siderius, c.s. naastligger ten westen Liemendijk NZ 1755 253 205v
SIDERIUS, SIKKE Sicke Siderius verkoper Sint Odolphisteeg 12 1739 250 7v
SIDERIUS, SIKKE DOUWES Sikke Douwes Siderius eigenaar van de put op zijn plaats Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 97r
SIDERIUS, SIKKE DOUWES Sikke Douwes Siderius boterkoper koper kamer of huis Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 100r
SIDERIUS, TJEERD DOUWES Tjeerd Douwes Siderius schipper (buiten-) koper huis Zoutsloot 85 1807 267 302v
SIDERIUS, TRIJNTJE Trijntje Siderius verkoper van 1/2 Brouwersstraat 11 1779 259 228v
SIDERIUS, TRIJNTJE Trijntje Siderius naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1780 259 290v
SIDERIUS, TRIJNTJE Trijntje Siderius naastligger ten westen Romastraat ZZ 1780 259 290v
SIDERIUS, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks Siderius Rozengracht 12 1754 253 173r
SIDERIUS, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks Siderius Rozengracht 10 1776 259 13v
SIEGMAN, JOHANNES Johan H. Siegman , c.u. stadstorenblazer verkoper Rozemarijnstraat 1 1777 259 53r
SIERSMA, AUGUSTINUS mr. Augustinus Siersma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1664 238 211r
SIERSMA, AUGUSTINUS Augustinus Siersma, burger chirurgijn koper hof met bomen, planten en prieel met een vrije uit- en ingang op Rapenburg Rapenburg ZZ 1666 239 54v
SIERSMA, AUGUSTINUS Augustinus Siersma chirurgijn koper huis of kamer Vijverstraat NZ 1666 239 56r
SIERSMA, AUGUSTINUS Augustinus van Siersma, c.u. mr. chirurgijn verkoper Rapenburg 1668 239 156v
SIERSMA, AUGUSTINUS de weduwe van mr. Augustinus Siersma naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1677 240 262r
SIERSMA, AUGUSTINUS de erven van mr. Augustinus van Siersma verkoper Kleine Bredeplaats 24 1675 240 28ra
SIKKEMA, vroedsman Sickama naastligger ten westen Voorstraat 12 1739 250 38v
SIKKEMA, GEERTJE Geertie Siccama verkoper Voorstraat 60 1635 233 160r
SIKKEMA, GEERTJE de verkoper Geertie Siccama Sint Christoffelsteeg 1636 234 12r
SIKKEMA, GEERTJE Geertie Siccama verkoper Sint Christoffelsteeg 1636 234 12r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama Voorstraat ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerkes Siccama Rozengracht 2 1635 233 171r
SIKKEMA, H. H. Siccama mr. tinnegieter Raamstraat 1 1732 248 103v
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccama, c.u. mr. tinnegieter huurder Voorstraat 10 1738 249 345r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccama mr. tinnegieter Rozengracht 16achter 1738 249 349r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccama mr. tinnegieter koper 2 kamers Bildtstraat 11 1738 249 270r
SIKKEMA, HARMEN vroedsman Harmanus Siccama mr. tinnegieter Voorstraat 10 1739 250 10v
SIKKEMA, HARMEN vroedsman Harmanus Siccama mr. tinnegieter Rozengracht 16achter 1744 251 30v
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccama Schritsen 25 1753 253 36r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccama Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccama ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccama naastligger ten westen Voorstraat 12 1753 253 93r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccema mr. tinnegieter Schritsen 5 1730 247 331r
SIKKEMA, HENDRIK ds. Henricus Siccama, c.u. huurder Kerkpad 16 1731 248 59v
SIKKEMA, LAMMERT Lamberto Siccama grietman van Gaasterland Schritsen 1 1636 233 178r
SIKKEMA, LAMMERT Lamberto Siccama grietman van Gaasterland Schritsen 1 1636 233 178r
SIKKEMA, LIEUWE het huis bewoond door Lieuwe Siccama naastligger ten noorden Bildtstraat WZ 1672 240 88v
SIKKEMA, LIEUWE Livius Siccama, c.u. huurder huis (p.j.) Zuiderhaven 11 1674 240 140r
SIKKEMA, LIEUWE het huis waar de Falk op de stok staat, bewoont door Livius Siccama naastligger ten zuiden Prinsenstraat 6 1674 240 141r
SIKKEMA, LIEUWE het huis waar de Falk op de stok staat, bewoont door Livius Siccama naastligger ten westen Prinsenstraat 6 1674 240 141r
SIKKEMA, LIJSBET Lijsbeth Siccama kopers Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
SIKKEMA, LIJSBET Lijsbeth Siccama naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccama Drie Roemerssteeg 5 1782 260 168v
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccema Drie Roemerssteeg 3 1789 263 113v
SIKKEMA, MEINERT Meindert Siccama, c.u. huurder (p.w.) Vianen ZZ 1803 266 186r
SIKKEMA, ROMMERT Rombart Siccama koper door niaar 1/2 huis Voorstraat 60 1635 233 160r
SIKKEMA, ROMMERT Rombart Siccama koopman koper door niaar 1/2 kamer Sint Christoffelsteeg 1636 234 12r
SIKKEMA, ROMMERT Rombert Siccama, burger verkoper Voorstraat 60 1637 234 36r
SIMONIDES, ALBERT Albertus Simonides, c.s. huurder Zuiderhaven 19zuid 1735 249 82v
SIMONIDES, DOUWE Douwe Simonides, c.u. koper huis Lanen NZ 1713 245 201v
SINNEMA, HARING het verkochte huis en plaats van Haringh Sinnema naastligger ten noorden Noorderhaven ZZ 1671 240 75v
SINNEMA, HARING het huis bewoond door Haringh Sinnema naastligger ten westen Sint Jacobstraat 2achter 1672 240 83r
SINNEMA, HARING Haringh Sinnema verkoper Sint Jacobstraat 2achter 1672 240 83r
SINNEMA, HARING PIEBES de brouwerij van Haringh Pybes Sinnama naastligger Noorderhaven 1671 240 47r
SINNEMA, HARING PIEBES grondpacht uit huis en brouwerij van Haringh Pybes Sinnama Noorderhaven NZ 1671 240 48r
SINNEMA, HARING PIEBES de brouwerij van Haringh Pybes Sinnema brouwer naastligger ten zuiden Noorderhaven 110 1673 240 115r
SINNEMA, HARING PIEBES Haringh Pybes Sinnema brouwer verkoper Noorderhaven 110 1673 240 115r
SINNEMA, HARING PIEBES Haringh Pybes Sinnema eerdere verkoper Rommelhaven ZZ 1680 241 27ra
SINNEMA, HARING SIEBES Haringh Sybes Sinnema, c.u. verkoper Noorderhaven ZZ 1671 240 75v
SINNEMA, JAKLE de brouwerij van Jackle Sinnema naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1669 239 181v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnama brouwer naastligger Bildtstraat 1 1669 239 40ra
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jakle Pybes Sinnema verkoper Brouwersstraat 9 1663 238 22va
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, burger c.u. koper kamer Achterstraat 1666 239 59r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, burger naastligger ten westen Achterstraat 1666 239 59r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, c.u. koper kamer Achterstraat 1666 239 59v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema brouwer naastligger (heeft het recht om zijn putstoel op de wal te stellen) Bildtstraat 1 1669 239 205v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackele Pybes Sinnema, c.u. verkoper Bildtpoort (gebied) 1670 239 216r
SINNEMA, PIEBE HAIES wijlen burgemeester Pybe Hayes Sinnama Bildtpoort (gebied) 1664 238 237r
SINNEMA, PIEBE HAIES de weduwe van de burgemeester Pybe Hayes Sinnema naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1660 238 58v
SINNEMA, PIEBE HAIES de weduwe van burgemeester Pibe Hajes Sinnema naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1662 238 144r
SINNEMA, PIEBE HAIES de weduwe van Pibe Hayes Sinnema naastligger ten zuiden Hoogstraat 16 1662 238 12va
SIPMA, JANKE Jantje Sipma Lanen 82 1779 259 186v
SJAARDA, HIELKJE DIRKS Hylkjen Dirks Sjaarda Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
SJAARDA, HIELKJE DIRKS Hylckjen Dirx Sjaerda Grote Bredeplaats 17 1695 243 141r
SJOERDA, AALTJE RITSKES Aeltie Ritskes Sioorda Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
SJOERDS, PIETER Pieter Foeke Sjoerds procureur verkoper Lanen 71 1805 267 151v
SJORDEMA, EILE Eylardus Sjordema Gardenierstraat 8 1750 252 58v
SJORDEMA, HISKE Hiske Sjordema verkoper van 1/3 Gardenierstraat 8 1750 252 58v
SJORDEMA, LOLKJE Lolkjen Sjordema verkoper van 1/3 Gardenierstraat 8 1750 252 58v
SJOUMA, DOMINICUS Dominicus Siouma verkoper William Boothstraat OZ 1658 237 171ar
SJOUMA, DOMINICUS Dominicus Siouma, c.u. verkoper Lanen 71achter 1659 237 192v
SJOUMA, DOMINICUS Dominicus Siouma, c.u. verwandelaar Rapenburg ZZ 1660 238 53r
SJOUMA, DOMINICUS de weduwe en erven van Dominicus Siouma aanhandelaar huis, prieeltje, bomen en planten (p.j.) Rozengracht 40 de Drie Rapen 1660 238 53v
SJOUMA, DOMINICUS wijlen Dominicus Siouma Rozengracht 38 1660 238 58r
SJOUMA, DOMINICUS de crediteuren van Dominicus Siouma verkoper van 1/2 Rozengracht 38 1660 238 58r
SJOUMA, GRIETJE Grietie Siouma Rapenburg 1658 237 178v
SJOUMA, KLAAS weduwe van wijlen Claes Siouma naastligger ten westen Grote Bredeplaats 4 1638 234 69v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS haar zoon Claes Sybrants Siouma Grote Bredeplaats 4 1616 230 22v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS Claes Sybrants Siouma koper huis Hofstraat NZ 1635 233 159v
SJOUMA, KLAAS SIEBRENS wijlen Claes Sybrants Siouma Vismarkt 1 1644 235 153v
SJOUMA, TRIJNTJE Trijntie Siouma, burger koper huis met een vrije uit- en ingang in de steeg (plus 4 zilveren ducatons) Vismarkt 1 de Witte Zon 1644 235 153v
SJOUMA, TRIJNTJE DOUWES de erven van wijlen Trijntie Douwes Siouma verkoper Grote Bredeplaats 2 1657 237 121r
SJOUMA, TRIJNTJE DOUWES de erven van Trijntie Douwes Siouma verkoper Hondenstraat 1 1657 237 121v
SJOUMA, TRIJNTJE DOUWES de erven van Trijntie Douwes Siouma verkoper Kerkpoortstraat NZ 1657 237 122v
SLEESWIJK, GILLES Gilles Sleeswijk schipper (smak-) verkoper Schritsen 65b 1723 246 168r
SLEESWIJK, TRIJNTJE Trijntie Sleeswijk verkoper Schritsen 65b 1722 246 140r
SLOT, ALBERT KLASES Albert Clasen Slot verkoper Hoogstraat 30 1668 239 137v
SLOTEN, wijlen Ins? Fedde van Sloten Vijverstraat ZZ 1725 246 221v
SLOTEN, wijlen Jaenes van Sloten Noorderhaven 21 1753 253 122r
SLOTEN, JANS wijlen Jaenes Jansen van Slooten Rommelhaven 1753 253 128r
SLOTEN, ARJEN Adrianus van Slooten predikant verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
SLOTEN, ARJEN ds. Adrianus van Slooten predikant verkoper van 1/2 Hondenstraat 12 1761 255 90v
SLOTEN, AUKE meerderjarige jongeman Auke Rinnes van Sloten verkoper Schritsen 60 1754 253 162r
SLOTEN, ELSKE Elske van Slooten verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
SLOTEN, ELSKE Elske van Slooten Hondenstraat 2 1784 261 191v
SLOTEN, ELSKE juffrouw Elske van Sloten verkoper van 1/4 Hondenstraat 12 1754 253 162v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten Grote Bredeplaats 8west 1764 256 35v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten verkoper Hoogstraat 53 1778 259 93r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten naastligger ten westen Schritsen 52 1779 259 180v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten verkoper Schritsen 52 1780 259 299v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten verkoper Schritsen 52 1780 259 301v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten naastligger ten westen Voorstraat 85 1780 260 2r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Slooten verkoper Voorstraat 83 1781 260 132v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Sloten Schritsen 52 1734 248 354r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Sloten Grote Bredeplaats 8 1754 253 160v
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Sloten winkelier Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
SLOTEN, ELSKE ARJENS Elske Janes van Sloten verkoper Grote Bredeplaats 4 1777 259 46r
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Slooten Voorstraat 83 1753 253 118r
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Slooten verkoper Schritsen ZZ 1761 255 59v
SLOTEN, ELSKE JEENS Elske Jaenes van Sloten Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r
SLOTEN, FEDDE ds. Fedde van Slooten, c.u. predikant koper huis Kleine Bredeplaats 14 1710 245 109r
SLOTEN, FEDDE Ds. Feddo van Slooten predikant te Midlum koper van 3/4 hof Zuiderhaven 6 1711 245 145r
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Slooten Noorderhaven 51 1728 247 101r
SLOTEN, FEDDE de weduwe van ds. Feddo van Slooten naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1745 251 77r
SLOTEN, FEDDE de weduwe van ds. Feddo van Slooten naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1745 251 77r
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Feddo van Slooten Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
SLOTEN, FEDDE Ds. Fedde van Sloten, c.u. predikant te Midlum koper huis Hondenstraat 14 1710 245 114v
SLOTEN, FEDDE Ds. Fedde van Sloten, c.u. naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1710 245 114v
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Sloten pastor te Midlum verkoper Schritsen 54 1710 245 122v
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Sloten predikant te Midlum koper van 3/4 huis Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Sloten predikant te Midlum Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, FEDDE ds. Feddo van Sloten predikant te Midlum Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, FEDDE Ds. Fedde van Sloten pastor verkoper Zuiderhaven 6 1714 245 221r
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Fedde van Sloten Vijverstraat ZZ 1724 246 213v
SLOTEN, FEDDE Fedde van Sloten naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1724 246 213v
SLOTEN, FEDDE wijlen ds. Fedde van Sloten Vijverstraat ZZ 1725 246 221v
SLOTEN, FEDDE de weduwe van Fedde van Sloten predikant naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1732 248 144r
SLOTEN, FEDDE de weduwe van Feddo van Sloten predikant naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1733 248 195v
SLOTEN, FEDDE wijlen Feddo van Sloten predikant Schritsen 60 1735 249 90v
SLOTEN, FEDDE wijlen Feddo van Sloten predikant Hondenstraat 14 1738 249 220v
SLOTEN, FEDDE Feddo van Sloten predikant Hondenstraat 14 1738 249 220v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slooten schipper (groot-) naastligger ten zuiden Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slooten schipper (groot-) naastligger ten westen Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slooten schipper (groot-) verkoper Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slooten schipper (groot-) verkoper Zuiderhaven 6 1711 245 145r
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slooten, burger oud schipper koper door niaar zomerhuis en kamer Rozengracht NZ 1730 247 300v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Slooten, burger oud schipper verkoper Rozengracht NZ 1730 247 317v
SLOTEN, HERE JANS Heere Jansen van Sloten Schritsen 54 1710 245 122v
SLOTEN, IETJE Ytje van Slooten verkoper van 1/2 Hondenstraat 2 1784 261 191v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slooten Heiligeweg 8 1784 261 214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slooten Heiligeweg 8 1784 261 214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slooten Heiligeweg 8 1784 261 214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slooten Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
SLOTEN, J. J. van Slooten Droogstraat ZZ 1787 262 175v
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten koopman Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten koper huis en bleekveld Noorderhaven 76 1800 265 224r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten koopman Nieuwstraat 56 1800 265 244r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1806 267 192ar
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1807 268 3r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten koper Voorstraat 3 1810 269 112v
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten naastligger ten noorden Voorstraat 3 1810 269 112v
SLOTEN, JAN Jan van Slooten koper huis Droogstraat ZZ de Rode Ploeg 1786 262 112r
SLOTEN, JAN ARJENS wijlen Jan Janes van Slooten schipper (groot-) Kerkpoortstraat WZ 1751 252 107r
SLOTEN, JAN ARJENS wijlen Jan Janes van Sloten schipper Schritsen 60 1756 254 39v
SLOTEN, JAN JANS Jan Jansen van Slooten, burger schipper (wijd-) verkoper van 1/2 Karremanstraat 22 1699 243 398r
SLOTEN, JAN JEENS wijlen Jan Jaenes van Slooten Havenplein 5 1752 252 223v
SLOTEN, JAN JEENS wijlen Jan Jaenes van Slooten Kerkpoortstraat 1752 252 236r
SLOTEN, JAN JEENS wijlen Jan Jaenes van Sloten Schritsen 60 1754 253 162r
SLOTEN, JANKE de erven van Janke van Slooten Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
SLOTEN, JANKE JANS Janneke Jans van Slooten verkoper Schritsen ZZ 1761 255 59v
SLOTEN, JEEN Jaene van Slooten, burger schipper koper lijnbaan Havenpoort 1 1752 252 224v
SLOTEN, JEEN Jaene van Slooten koopman koper van 1/2 Brouwersstraat 22 1756 254 12v
SLOTEN, JEEN Jaane van Slooten verkoper Brouwersstraat 22 1757 254 98r
SLOTEN, JEEN vroedsman Jaene van Slooten verkoper van 6/18 Zuiderhaven 73west 1760 255 13v
SLOTEN, JEEN vroedsman Jaene van Slooten koopman verkoper Schritsen ZZ 1761 255 59v
SLOTEN, JEEN vroedsman Jaene van Slooten verkopers van 1/2 Hondenstraat 12 1761 255 90v
SLOTEN, JEEN de erven van Jaane van Slooten Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slooten koper door niaar 1/2 mouterij, huis, pakhuis en turfschuur ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slooten koper 1/2 mouterij, huis, pakhuis en turfschuur ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slooten onbekend 1776 258 6va
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slooten verordineerde commissaris Lanen 73 1779 259 304v
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slooten koper pakhuis, mouterij en turfhuis Kruisstraat 8 1781 260 105r
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slooten koper huis Voorstraat 11oost 1781 260 109v
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slooten koper huis Noorderhaven 54 1781 260 109v
SLOTEN, JEEN oud burgemeester Jane van Slooten koper huis Voorstraat 11west 1781 260 109v
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slooten verkoper Kruisstraat 6 1782 260 286r
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slooten ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slooten ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
SLOTEN, JEEN burgemeester Jane van Slooten ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
SLOTEN, JEEN Jane van Slooten naastligger ten oosten Voorstraat 9 1789 263 87v
SLOTEN, JEEN de weduwe van Jane van Sloten naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jansen van Slooten Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jansen van Slooten Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jansen van Slooten Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jansen van Slooten Zuiderhaven 6 1711 245 145r
SLOTEN, JEEN JANS de weduwe van Jane Jans van Slooten naastligger ten zuiden Schritsen 60 1756 254 39v
SLOTEN, JEEN JANS de weduwe van Jane Jans van Slooten naastligger ten westen Schritsen 60 1756 254 39v
SLOTEN, JEEN JANS Jaene Jans van Slooten gerechtsbode verkoper Schritsen ZZ 1761 255 59v
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jans van Sloten, c.u. koper huis, plaats en kamer Schritsen ZZ 1720 246 71r
SLOTEN, JEEN JANS Jane Jansen van Sloten, c.u. koper kamer Rommelhaven 4 1722 246 137r
SLOTEN, JEEN JANS de weduwe van Jane Jans van Sloten schipper naastligger ten zuiden Schritsen 60 1754 253 162r
SLOTEN, JEEN JANS de weduwe van Jane Jans van Sloten schipper naastligger ten westen Schritsen 60 1754 253 162r
SLOTEN, JEEN JEENS Jaene Jaenes van Slooten, burger schipper koper hoekhuis en loods Havenplein 5 1752 252 223v
SLOTEN, KLAAS de weduwe van burgemeester Claes van Slooten naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7 1750 252 100v
SLOTEN, KLAAS GERRITS burgemeester Claas Gerrits van Slooten koper door niaar huis, noordelijk gedeelte Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
SLOTEN, KLAAS GERRITS Claes Gerrits van Sloten, c.s. Franekereind NZ 1722 246 133r
SLOTEN, KLAAS GERRITS burgemeester Claes Gerryts van Sloten naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
SLOTEN, KLAAS GERRITS burgemeester Claas Gerryts van Sloten naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 5 1736 249 153r
SLOTEN, KLAAS GERRITS oud burgemeester Claas Gerryts van Sloten verkoper Schritsen NZ 1738 249 355v
SLOTEN, MAAIKE meerderjarige vrijster Mayke van Slooten verkoper Schritsen ZZ 1761 255 59v
SLOTEN, MAAIKE ARJENS Mayke Janus van Slooten Rozengracht 14 1765 256 126v
SLOTEN, PIETER Pieter van Sloten naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat OZ 1773 258 4ra
SLOTEN, PIETJE JANS Pietie Jansen van Slooten, c.m. Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, PIETJE JANS Pietie Jansen van Slooten, c.m. Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, PIETJE JANS Pietie Jansen van Slooten, c.m. Schritsen 60 1711 245 144v
SLOTEN, PIETJE JANS Pietie Jansen van Slooten, c.m. Zuiderhaven 6 1711 245 145r
SLOTEN, PIETJE JANS Pytje Jans van Slooten Grote Bredeplaats 22 1729 247 247r
SLOTEN, PIETJE JANS Pytje Jans van Slooten Grote Bredeplaats 23 1729 247 247r
SLOTEN, PIETJE JANS Pytie Jans van Slooten koper huis Hondenstraat 2 de Pauw 1743 250 293r
SLOTEN, PIETJE JANS Pytje Jans van Slooten huurder Sint Odolphisteeg WZ 1758 254 164r
SLOTEN, PIETJE JANS Pyttie Jans van Sloten koper huis Schritsen ZZ 1720 246 69v
SLOTEN, PIETJE JANS Pyttie Jans van Sloten naastligger ten westen Schritsen ZZ 1720 246 71r
SLOTEN, PIETJE JANS Pyttie Jans van Sloten verkoper Schritsen ZZ 1720 246 71r
SLOTEN, PIETJE JANS Pytie Jans van Sloten Grote Bredeplaats 23 1722 246 134v
SLOTEN, PIETJE JANS Pietie Jans van Sloten Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
SLOTEN, PIETJE JEENS Pyttje Jaenes van Slooten Schritsen ZZ 1761 255 59v
SLOTEN, RINNERT HERES Rinnert Heeres van Slooten schipper koper door niaar huis Schritsen 60 1735 249 90v
SLOTEN, S. de weduwe van S. van Slooten naastligger ten westen Lanen 42 1799 265 158r
SLOTEN, S. wijlen S. van Slooten Noorderhaven 24 1801 266 30r
SLOTEN, SIBBELTJE Sibbeltje van Slooten verkoper Rozengracht NZ 1730 247 300v
SLOTEN, SIBBELTJE Sibbeltie van Slooten verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
SLOTEN, SIBBELTJE Sibbeltje van Sloten verkoper Kleine Bredeplaats 12 1731 248 69r
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slooten schipper verkoper Schritsen ZZ 1761 255 59v
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slooten schipper (schuit-) verzoeken een curator aan te stellen over onbekend 1776 258 6va
SLOTEN, SIPKE Sipke van Slooten schipper (schuit-) koper Noorderhaven 24 1784 261 200r
SLOTEN, SIPKE wijlen Sipke van Slooten Lanen 40 1801 266 26r
SLOTEN, SIPKE Sipke van Sloten koopman koper huis Lanen 40 1790 263 208v
SLOTEN, SIPKE Sipke van Sloten koopman koper huis 't Poortje 7 1790 263 222r
SLOTEN, SIPKE ARJENS Sipke Janes van Slooten schipper en koopman koper huis Noorderhaven 44 1780 259 280r
SLOTEN, SIPKE ARJENS Sipke Janes van Slooten naastligger ten oosten Vismarkt 1 1788 262 249r
SLOTEN, SIPKJE de weduwe van Sipke van Slooten naastligger ten westen Lanen 42 1798 265 72r
SLOTEN, T. steeg tussen Noorderhaven-Voorstraat naast vorige perceel T. van Slooten Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slooten koopman koper huis