Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
A., EELKE Eeltje A. Travaille, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 81 1774 258 162v
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer naastligger Zoutsloot ZZ 1785 262 44r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper Zoutsloot ZZ 1785 262 44r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 23 1786 262 71r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer Noorderhaven 23 1786 262 71r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 15 1786 262 99r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 15achter 1786 262 99r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 17 1786 262 99r
BAKKER, JAN A. Jan A. Bakker verkoper Noorderhaven 27 1786 262 95v
LEI, JARICH A. Jarig A. van der Ley naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
IEBELES, JAN Jan Aaebles huisman Lanen 78 1766 256 145r
IEBELES, JAN Jan Aaebles huisman Wasbleek 1766 256 148r
, ATE Ate Aaeckes koper dwarshuis Kerkpoortstraat ZZ 1680 241 95v
AGES, ANTJE vrijster Antje Aages verkoper Droogstraat ZZ 1665 239 32v
AGES, ANTJE Antje Aages verkoper van 1/3 Brouwersstraat 18 1666 239 35r
AGES, FOPPE Foppe Aages verkoper van 1/3 Brouwersstraat 18 1666 239 35r
AGES, JAN Jan Aages , c.u. wagenaar koper 2/3 huis voorheen schuur Droogstraat ZZ 1665 239 32v
ARENDS, SIETSE Sytse Aanes naastligger ten westen Vijverstraat 11 1739 250 74v
ARENDS, SIEMEN wijlen Zymen Aanes stadsleidekker Hofstraat 1 1667 239 17va
ARENDS, GERRIT Gerrit Aarents naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1750 252 87r
ARENDS, JAN Jan Aarents naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1750 252 51v
ARENDS, WILLEM Willem Aarents , burger mr. bakker geniaarde koper Bildtpoort (gebied) 1696 243 252v
ARENDS, WILLEM Willem Aarents , burger mr. bakker huurder Bildtpoort (gebied) 1696 243 252v
ARENDS, BOUWE Bouue Aarns , c.u. verkoper Lanen ZZ 1641 234 146v
ARENDS, HANS het huis van wijlen? Hans Aarns naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1641 234 147r
ARENDS, ANNE de erven van Anne Aarnts verpachter grond ((jaarlijkse rente)) ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
ARENDS, ARJAANTJE Arjaantje Aarnts Bargebuurt 20 1665 239 2r
ARENDS, ELSKE Elske Aarnts Nieuweburen 25 1687 242 210r
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aarnts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1624 231 10v
ARENDS, IJSBRAND IJsbrandt Aarnts naastligger ten oosten Noorderhaven 50 1662 238 126r
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aarnts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1642 235 21v
ARENDS, IJSBRAND de zwager van IJsbrant Aarnts naastligger ten noorden Zuiderhaven 1649 236 91r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u. koper voor- en achterhuis en plaats met het eigendom van een vrije steeg strekkende na Grote Bredeplaats 9 1641 234 152v
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1642 235 11r
ARENDS, NANNE de weduwe van Nanning Aarnts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aarnts Weverstraat 1650 236 136v
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aarnts Weverstraat 1650 236 136v
AARTS, ANTJE Antie Aarts verkoper Hofstraat 19 1707 245 40r
AARTS, KORNELIS Cornelis Aarts oud schipper koper huis Zuiderhaven 7 1790 263 190v
AARTS, KORNELIS Cornelis Aarts naastligger ten westen Zuiderhaven 9 1802 266 150v
AARTS, KORNELIS wijlen Cornelis Aarts Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
AARTS, JAKOB hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Achterstraat 1661 238 80r
AARTS, JAKOB de hovinge van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 8va
AARTS, JAKOB de hovinge van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 8va
AARTS, JAKOB Jacob Aarts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1685 242 102v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopman naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1689 242 268v
AARTS, JAN de erven van Jan Aarts naastligger ten zuiden Schritsen 54 1679 241 55v
AARTS, JETSKE Jetske Aarts kopers Havenplein 18 1774 258 166r
AARTS, JETSKE Jetske Aarts naastligger ten oosten Havenplein 18 1774 258 166r
AARTS, JETSKE Jetske Aarts Voorstraat 8 1781 260 15v
AARTS, JETSKE Jetske Aarts 't Poortje 3 1781 260 15v
AARTS, JORIS de gortmakerij van Joris Aarts naastligger ten westen Kruisstraat 12 1755 253 211r
AARTS, JORIS Joris Aarts mr. gortmaker (oud -) verkoper Heiligeweg 62 1759 254 244v
AARTS, JORIS Joris Aarts mr. gortmaker (oud -) verkoper Kruisstraat 10 1759 254 248v
AARTS, JORIS Joris Aarts mr. gortmaker koper huis Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
AARTS, JORIS wijlen Joris Aarts mr. gortmaker Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v
AARTS, JORIS de weduwe van Joris Aarts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v
AARTS, MAAIKE Maicke Aarts Kruisstraat 1726 246 256v
AARTS, MAAIKE Maike Aarts Sint Jacobstraat 4 1726 246 283r
AARTS, MAAIKE Mayke Aarts Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
AARTS, SIETSKE Sietske Aarts Zuiderhaven 7 1790 263 190v
AARTS, SIETSKE Sydske Aarts Zuiderhaven 7 1788 263 3v
, JAKOB de kamers van de weduwe van Jacob Aartz verpachter grond Moriaanstraat 12 1670 239 215r
, JAN Jan Aartz naastligger ten oosten Lanen 23 1669 239 202v
, JAN de gleibakkerij van Jan Aartz naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1670 240 4r
ATES, GERBEN Gerben Aates melktapper verkoper Droogstraat ZZ 1751 252 177v
ATES, ARJEN [als bewoner*] Arjen Aatis naastligger ten noorden Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
ABES, ? Abbes , c.u. huurder Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
ABES, AUKJE de weduwe Acke Abbes naastligger ten oosten Rozengracht 17 1661 238 87r
ABES, AKE weduwe en de erven van de gemeensman Aeke Abbes verkoper Rapenburg 1664 238 221r
ABES, AKE de twee nagelaten kinderen van de gezworen gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rozengracht 19 1664 238 23va
ABES, AKE de nagelaten kinderen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1669 238 25va
KUIPER, ANTJE ABES meerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper koper 1/2 huis Brouwersstraat 12 1773 258 68v
KUIPER, ANTJE ABES meerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper eigenaar van 1/2 Brouwersstraat 12 1773 258 68v
ABES, ANTJE Antje Abbes , c.s. naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3 1753 253 126v
ABES, ANTJE Antje Abbes , c.s. naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 3 1753 253 126v
ABES, ANTJE Antje Abbes naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3 1766 256 208r
ABES, ANTJE Antje Abbes naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 3 1766 256 208r
ABES, ANTJE Antje Abbes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 10 1786 262 70r
KUIPER, ANTJE ABES bejaarde vrijster (62 jaar) Antje Abbes Cuiper verkoper Rommelhaven 1 1783 261 31v
KUIPER, AUKJE ABES bejaarde vrijster Aukje Abbes Kuiper verkoper Brouwersstraat 12 1788 262 276v
ABES, C. C. Abbes verkoper Noorderhaven 112 1802 266 143v
ABES, KOENRAAD de keet van Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1615 229 246r
ABES, KOENRAAD de zoutkeet van Coenraad Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1624 231 9r
ABES, KOENRAAD gebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Coenraadt Abbes Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
ABES, Coenraat? Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1630 232 131r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes naastligger ten oosten onbekend 1630 232 131r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes verkoper Brouwersstraat WZ 1630 232 163r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes koper huis Voorstraat 34 1631 232 172v
ABES, KOENRAAD de keet van oud burgemeester Coenraed Abbes naastligger ten noorden onbekend 1636 234 2v
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraedt Abbes verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Schoolsteeg WZ 1635 233 162r
ABES, KOENRAAD de kamer van oud burgemeester Coenraet Abbes naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 108v
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Conraet Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14 1642 234 175r
ABES, KORNELIS Cornelis Abbes naastligger ten westen Noorderhaven 114 1795 264 238r
ABES, KORNELIS Cornelis Abbes naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1801 266 37v
ABES, DIENA wijlen Dina Abbes Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, DIRK Dirck Abbes koper huis Franekerpoort (gebied) 1636 234 9v
ABES, DIRK de potterij van Dirck Abbes naastligger ten zuiden onbekend 1648 236 12r
ABES, DIRK Dirck Abbes verkoper Nieuwstraat WZ 1653 236 230r
ABES, DIRK Dirck Abbes , burger c.s. koper kamer met loods Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
ABES, DIRK Dirck Abbes , burger koper huis Franekerpoort (gebied) 1659 237 213r
ABES, DIRK Dirck Abbes Poptie, burger koper kamer Franekereind ZZ 1660 238 35r
ABES, DIRK wijlen Dirk Abbes Pottje verkoper Franekerpoort (gebied) 1664 238 230r
ABES, DIRKJE de erven van Dirk Abbes Pottje verkoper Achterstraat 7 1665 239 2ra
ABES, DIRKJE de erven van Dirk Abbes Pottje verkoper Franekereind ZZ 1665 239 2ra
ABES, DIRKJE de erven van Dirk Abbes Pottje verkoper Anjelierstraat 1665 239 2ra
ABES, IEKE Eecke Abbes , c.u. koper huis Rozengracht 19 1648 236 44r
ABES, IEKE de weduwe van Eecke Abbes naastligger ten zuiden Hofstraat 18 1662 238 137r
ABES, IEKE gemeensman Eeke Abbes brouwer koper hof Rapenburg 1659 237 208v
ABES, IEKE de mouterij van de weduwe van Eeke Abbes naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1663 238 180r
ABES, EELKE Eelcke Abbes , burger koper plaats aan de kopers brouwerij Rozenstraat OZ 1648 236 28v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes , burger Noorderhaven NZ 1615 229 277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes , burger Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes , burger Hoogstraat ZZ 1615 229 277v
ABES, IEKE Eke Abbes , burger c.u. koper brouwerij en mouterij Rozenstraat OZ 1648 236 9r
ABES, IEKE de weduwe van Eke Abbes brouwer naastligger ten oosten Rapenburg 1662 238 121r
ABES, IEKE huis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1664 238 212r
ABES, IEKE huis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1664 238 212r
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
ABES, FOKKE Focke Abbes huur 1 kamer 1 jaar (p.j.) Karremanstraat OZ 1726 246 258r
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten westen Liemendijk NZ 1739 250 10r
ABES, FOKKE de erven van Focke Abbes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
ABES, FOKKE Fokke Abbes naastligger ten noorden Voorstraat 73 1729 247 285v
ABES, FOKKE Fokke Abbes naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1735 249 20r
ABES, FOKKE de weduwe van Fokke Abbes bewoner Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
ABES, FOKKE de erven van Fokke Abbes naastligger ten noorden Voorstraat 69 1750 252 68r
ABES, GRIETJE bejaarde dochter Grietie Abbes verkoper van 1/8 Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, GRIETJE Griettie Abbes Zuiderstraat ZZ 1650 236 146r
ABES, Heertien Abbes verkoper Zuiderhaven 26 1645 235 171r
ABES, HETTE Hette Abbes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1630 232 122v
ABES, Hettien Abbes naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1638 234 70r
KUIPER, HIELKJE ABES wijlen Hylkje Abbes Kuiper Nieuwstraat 10 1772 258 43r
KUIPER, HIELKJE ABES wijlen Hylkje Abbes Kuiper Nieuwstraat 12 1772 258 43r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiper Scheerstraat 10 1772 258 62r
KUIPER, HIELKJE ABES wijlen Hylkje Abbes Kuiper Rommelhaven 1 1773 258 75v
KUIPER, HIELKJE ABES wijlen Hylkjen Abbes Kuiper Brouwersstraat 12 1773 258 68v
ABES, JAKOB Jacob Abbes ijzersmid naastligger ten oosten Zoutsloot 22 1694 243 91v
ABES, JAKOB Jacob Abbes , c.u. mr. smid koper huis met ledige plaats als helling gebruikt Zoutsloot 1 1699 244 3r
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1772 258 38v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1774 258 142v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1774 258 182v
ABES, JAN Jan Abbes turfdrager en winkelier verkoper Bargebuurt 18 1775 258 227v
ABES, JAN wijlen Jan Abbes Sint Jacobstraat 14 1781 260 71v
ABES, JAN wijlen Jan Abbes Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
ABES, JAN Jan Abbes huurder beneden (p.j.) Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
ABES, JETSKE Jedske Abbes koper huis Grote Bredeplaats 1639 234 82v
ABES, JOHANNES Johannes Abbes huurder zuidelijke bovenkamer (p.w.) Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
ABES, JOOST wijlen Joost Abbes koopman Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, JOOST wijlen Joost Abbes koopman Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper lege plaats Nieuwstraat OZ 1648 236 43r
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper 4/9 huis Franekerpoort (gebied) 1652 236 200v
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorter koper huis Romastraat ZZ 1697 243 305r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorter naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1701 244 128r
ABES, MARTEN het huis verkocht aan Marten Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1705 244 304v
ABES, MARTEN Marten Abbes , ter zee absent Romastraat 1 1706 244 334r
ABES, MARTEN Marten Abbes , burger mr. koordewerker koper door niaar kamer Gardenierstraat 2 1716 245 259v
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat NZ 1717 245 283v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. verkoper Romastraat ZZ 1718 246 30r
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker koper huis en tuintje Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat NZ 1728 247 116v
ABES, MARTEN Marten Abbes koordewerker koper huis Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
ABES, MARTEN Marten Abbes , burger mr. koordewerker verkoper Hoogstraat 34 1732 248 107v
ABES, MARTEN de erven van Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1736 249 141r
ABES, MARTEN de erven van Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1741 250 186v
ABES, MARTEN de erven van Marten Abbes naastligger ten oosten onbekend 1753 253 85r
ABES, MARTEN de erven van Marten Abbes naastligger ten zuiden onbekend 1753 253 85r
ABES, MARTEN Martin Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1716 245 259v
ABES, MINNE Minne Abbes , burger mr. ijzersmid koper huis en stalling Achterstraat ZZ 1735 249 20r
ABES, MINNE Minne Abbes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
ABES, MINNE Minne Abbes , c.s. naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
ABES, NEELTJE Neel Abbes William Boothstraat 37 1661 238 104r
ABES, NEELTJE Neeltie Abbes William Boothstraat 1666 239 8va
ABES, RIENK Rinck Abbes naastligger ten noordoosten Heiligeweg 19 1642 235 34v
ABES, RINSE de weduwe van Rins Abbes naastligger ten oosten Franekereind 2 1734 249 16r
ABES, RINSE Rinse Abbes , c.u. koper huis waar de Drie Zakkendragers uithangt Sint Odolphisteeg OZ de Drie Zakkendragers 1658 237 177r
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten westen Voorstraat 38 1661 238 71v
ABES, RINSE Rinse Abbes koper huis (plus een Rijksdaalder) Bildtstraat 17 1664 238 204v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten noorden voor deze bewoont door Abbe Jacobs als eigenaar en nu door mr. smid Romcke Douwe Bildtstraat OZ 1676 240 229v
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeter verkoper Vianen 1679 241 43r
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeter naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7 1681 241 136v
ABES, RINSE de erven van wijlen Rinse Abbes rogmeter naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7 1682 241 198v
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes Sint Odolphisteeg 5 1683 241 267r
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Bildtstraat OZ 1684 242 15v
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Bildtstraat 1689 242 276r
ABES, RINSE Rinse Abbes mr. kuiper koper huis Franekereind 4 1701 244 135v
ABES, RINSE Rinse Abbes , burger mr. kuiper Hoogstraat 32 1712 245 185v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten oosten Franekereind 2 1714 245 223v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger Heiligeweg 70 1720 246 63v
ABES, RINSE Rinse Abbes huurder Gardenierstraat 5 1727 247 47v
ABES, RINSE Rinse Abbes mr. kuiper naastligger ten oosten Franekereind 2 1728 247 125v
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes mr. kuiper Heiligeweg 36 1730 247 308v
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes Heiligeweg 70 1734 248 290r
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 26 1745 251 71v
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 26 1750 252 96ar
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes Franekereind 4 1751 252 111r
ABES, RINSE het sterfhuis van wijlen Rintse Abbes verkoper Heiligeweg 36 1661 238 99v
ABES, SJOUKJE bejaarde dochter Sjouckjen Abbes verkoper van 1/8 Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, STEFFEN Steffen Abbes mr. schoenmaker koper schoenmakersperk Zoutsloot 1 1639 234 78v
ABES, STEFFEN Steffen Abbes , burger c.u. koper schoenmakersperk Raamstraat 5 1642 235 18r
ABES, STEFFEN Steffen Abbes mr. schoenmaker verkoper Achterstraat 1657 237 114v
ABES, STEFFEN Steffen Abbes mr. schoenmaker verkoper Schritsen ZZ 1666 239 38v
ABES, STEFFEN Stephen Abbes naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1642 235 17r
ABES, SIETSKE Sytske Abbes verkoper van 1/8 Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, TJEERD Tiaerdt Abbes naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 1635 233 166v
ABES, TJEERD Tieerd Abbes verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1657 237 116v
ABES, TJALLING wijlen Tjalling Abbes Hofstraat 21 1707 245 25v
ABES, IEBELTJE Ybeltje Abbes Rommelhaven 4 1746 251 121v
, RINSE de schuur van Rinse Abbes* kuiper naastligger ten zuiden Hoogstraat ZZ 1706 244 320r
, RINSE Rinse Abbes* kuiper naastligger ten westen Hoogstraat ZZ 1706 244 320r
ABES, SIJKE Sij Abbis verkoper Grote Kerkstraat NZ 1633 233 110v
ABELS, AALTJE Aeltie Abeles koper huis Romastraat 13 1705 244 307v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles , c.u. koper huis waar de Vergulder Star uithangt Grote Kerkstraat 28 de Vergulder Star 1644 235 138v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles , c.s. verkoper onbekend 1647 235 268v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles , burger koper huis en plaats Nieuwstraat OZ 1648 236 40v
ABELS, HERBERT Harbert Abeles huurder Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
ABELS, LIEUWE Lieuwe Abeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1648 236 41v
ABELS, TETJE Tettie Abeles verkoper Voorstraat 82 1702 244 183v
ABELS, SIEBREN Sibrando Abeli predikant verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 1614 229 229v
ABELS, TETJE Tetje Abelis Voorstraat 82 1699 244 22r
ABELS, ENGELTJE hun moeder Engeltje Abels Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, ENGELTJE hun moeder Engeltje Abels Bargebuurt 24 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels koper 1/4 huis en kamer Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels koper 1/4 huis en kamer Bargebuurt 24 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24 1744 251 37v
ABELS, HENDRIK Hendrik Abels mr. zeilmaker huurder bleekveld (p.j.) Zuiderhaven 18 1781 260 61r
ABELS, HENDRIK Hendrik Abels mr. zeilmaker koper huis Zuiderhaven 4 1782 260 292v
ABELS, HENDRIK Hendrik Abels mr. zeilmaker Zuiderhaven 4 1783 261 88r
ABELS, SIEBREN Sibrandus Abels naastligger ten zuiden Heiligeweg 2 1615 229 254r
ALBERTS, ULBE de kamer van Ulbe Aberts naastligger ten westen Weverstraat 1648 236 32r
ABES, AALTJE Aeltie Abes Zuiderpoort (gebied) 1660 238 21v
ABES, DIRK Dirk Abes koper houtmolen, huis, schuur en stalling 2 pm land, 1/2 kolk en sloot aan de singel ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
ABES, DIRK wijlen Dirk Abes ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
ABES, DOETJE Doetje Abes Noorderhaven 42 1754 253 147r
ABES, DOUWE Douwe Abes mr. smid koper huis Bildtstraat 23 1697 243 267r
ABES, DOUWE wijlen Douwe Abes mr. soudter Karremanstraat 1699 244 23v
ABES, DOUWTJE Douwtje Abes Rommelhaven 6 1782 260 178v
ABES, DOUWTJE Douwtje Abes Hoogstraat 51 1810 269 42v
ABES, DOUWTJE Douwtje Abes Hoogstraat 53 1810 269 42v
ABES, Driekie Abes verkoper Sint Jacobstraat 3 1719 246 34v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot 59 1802 266 80v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot 59 1802 266 90v
ABES, EELKE Eeltje Abes meesterknecht in de zeylmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmaker koper huis Zoutsloot 20 1804 267 97r
ABES, FOKELTJE Fokeltie Abes Kerkpoortstraat 1702 244 160r
ABES, FOKELTJE Fokeltie Abes verkoper Kerkpoortstraat 77 1714 245 215v
ABES, FOSKE Foske Abes verkoper Noorderhaven 1 1772 258 20r
ABES, FOSKE Foske Abes verkoper van 5/8 Zuiderpoort (gebied) OZ 1775 258 207r
ABES, GOSSE Gosse Abes koper huis Kerkpad 22 1808 268 71r
ABES, GOSSE Gosse Abes naastligger ten zuiden Kerkpad 20 1809 268 241v
ABES, GOSSE Gosse Abes schipper koper huis Kerkpad 22 1809 268 245v
ABES, HIDDE Hidde Abes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1642 235 45r
ABES, HIELKE Hylke Abes boer verkoper Lanen 59 1759 254 232v
ABES, HILTJE Hyltie Abes naastligger ten westen Lanen 65west 1750 252 101v
ABES, HIELKE de weduwe van Hyltie Abes huurder (p.j.) Noordijs 8 1777 259 72r
ABES, HIELKE Hyltje Abes kooltjer koper huis Lanen NZ 1745 251 97v
ABES, HIELKE Hyltje Abes naastligger ten zuiden Lanen 57 1758 254 169v
ABES, JAKOB Jacob Abes , burger mr. smid verkoper Zoutsloot 24 1694 243 78r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1700 244 73v
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1701 244 111r
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. smid naastligger ten westen Bargebuurt 1706 244 341r
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. ijzersmid verkoper onbekend 1726 246 267r
ABES, JAN Jan Abes naastligger ten zuiden Bargebuurt 16 1774 258 172r
ABES, JAN Jan Abes schipper koper Bildtstraat 18 1800 265 249v
ABES, JAN Jan Abes schipper op Deventer verkoper Bildtstraat 18 1802 266 142r
ABES, JANKE Jantje Abes Nieuwstraat 62 1804 267 103r
ABES, LEENDERT Lenert Abes , c.u. koper huis, loods en plaats Romastraat ZZ 1664 238 225r
CRODDENBOS, LEENDERT ABES Lenert Abes Croddebos verkoper Romastraat ZZ 1669 239 204r
ABES, LIEUWE de erven van Lieue Abes naastligger ten noordoosten Franekerpoort (gebied) 1659 237 194r
ABES, MARTEN Marten Abes rogstorter naastligger ten oosten Romastraat 1 1706 244 334r
ABES, MAAIKE Mayke Abes Noorderhaven 66 1767 257 11r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u. koper stokerij Bildtstraat 1719 246 33v
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten noorden Achterstraat 5 1721 246 103v
ABES, MINNE Minne Abes , c.u. mr. ijzersmid koper huis Achterstraat NZ 1725 246 235r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u. mr. ijzersmid naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1725 246 235r
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid Zoutsloot 1 1728 247 95v
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid koper provisioneel dwarshuis Bildtstraat 1 1728 247 3va
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1728 247 3va
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten westen Achterstraat NZ 1735 249 76r
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1735 249 76r
ABES, MINNE Minne Abes verkoper Achterstraat NZ 1735 249 76r
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid (oud -) naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1739 250 10r
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid (oud -) naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1739 250 10r
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid (oud -) verkoper Liemendijk NZ 1739 250 10r
ABES, MINNE Minne Abes , burger mr. ijzersmid naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1750 252 69v
ABES, MINNE Minne Abes , burger mr. ijzersmid verkoper Bildtstraat 1 1750 252 69v
ABES, MINNE Minne Abes , burger mr. ijzersmid verkoper Liemendijk ZZ 1750 252 69v
ABES, MINNE wijlen Minne Abes mr. ijzersmid verkoper Bildtpoort (gebied) 1752 252 237r
ABES, MINNE Minne Abes mr. grofsmid geniaarde koper Scheerstraat 11 1777 259 80v
FABER, MINNE ABES Minne Abes Faber mr. grofsmid koper 2 nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 14 1779 259 198r
FABER, MINNE ABES Minne Abes Faber mr. grofsmid koper 2 nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 16 1779 259 198r
FABER, MINNE ABES de erven van Minne Abes Faber naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10 1780 259 261v
FABER, MINNE ABES de erven van Minne Abes Faber naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12 1780 259 261v
SMID, MINNE ABES Minne Abes Smidt naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
ABES, PIER Pier Abes arbeider koper weefwinkel en plaats Karremanstraat 7 1783 261 36v
ABES, PIER Pier Abes koper door niaar huis Hoogstraat 19 1784 261 155v
ABES, PIER Pier Abes sjouwerman verkoper Karremanstraat 7 1784 261 194v
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1787 262 175v
ABES, PIER Pier Abes schipper op Bolsward (snik-) lastgever Hoogstraat 19 1792 264 28v
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23 1803 266 289r
ABES, PIER de weduwe van Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23 1808 268 85r
ABES, PIER Pierus Abes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1786 262 112r
ABES, PIETER Pieter Abes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1786 262 99r
ABES, RIENK de weduwe van Rients Abes huurder gedeelte (p.j.) Ooievaarsteeg 1797 265 18r
ABES, RINSE de weduwe van wijlen Rinse Abes naastligger ten noorden Bildtstraat OZ 1683 241 257r
ABES, RINSE Rinse Abes Scheerstraat 6 1685 242 70r
ABES, RITSKE Ritske Abes naastligger ten zuiden Noorderhaven 109 1645 235 162r
ABES, SJOUKJE ongehuwde meerderjarige dochter Sjouckjen Abes verkoper Schritsen NZ 1694 243 109v
ABES, SJOUKJE Sjoukien Abes naastligger ten noorden Noordijs 8 1735 249 42v
ABES, SJOUKJE Sjoukje Abes verkoper Sint Jacobstraat 3 1719 246 34v
ABES, SJOUKJE Sjoukjen Abes naastligger ten noorden Noordijs WZ 1736 249 118r
ABES, SJOUKJE Sjoukjen Abes naastligger ten zuiden Noordijs 4 1741 250 155r
ABES, SIEBE Sybbe Abes heeft het mede eigendom, gebruik en onderhoud van de bak in zijn stoep Vioolsteeg OZ 1681 241 30ra
ABES, SIEBE Sybbe Abes naastligger ten noorden Vioolsteeg OZ 1681 241 30ra
ABES, SIEBE Sybe Abes koper provisioneel huis Vioolsteeg OZ 1681 241 30ra
ABES, GERRIT Gerryt Abis verkoper andere helft Noorderhaven 98 1700 244 49r
ABES, GERRIT Gerryt Abis verkoper Heiligeweg NZ 1700 244 51r
ABES, SIPKE Sipke Abis verkoper andere helft Noorderhaven 98 1700 244 49r
ABES, SIPKJE Sipke Abis verkoper Heiligeweg NZ 1700 244 51r
ABELS, BROER Broer Ables bakker Kerkpoortstraat 1665 239 3va
ABELS, FOKKE Focke Ables koper huis, paardestal Achterstraat 5 1721 246 103v
ABELS, GEELTJE Geeltje Ables Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
ABELS, JAN Jan Ables huisman Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
ABELS, JAN Jan Ables huisman Moriaanstraat 1 1766 256 180r
ABELS, JELTJE Jeltje Ables verkoper Voorstraat 70 1767 256 231r
ABRAHAMS, BAUKJE Baukien Abrahams naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
ABRAHAMS, BEREND Berend Abrahams huurder Moriaanstraat 1734 249 8v
ABRAHAMS, KLAAS Claas Abrahams mr. kuiper Brouwersstraat 19 1737 249 166r
ABRAHAMS, KLAAS Claes Abrahams huurder (p.j.) Franekerpoort (gebied) 1681 241 42va
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams Noorderhaven 104 1695 243 134r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams Noorderhaven 46 1702 244 144v
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams Noorderhaven 46 1702 244 171r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams verkoper Noorderhaven 46 1706 245 2v
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams naastligger ten noorden Voorstraat 57 1714 245 213r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams verkoper van 1/2 Voorstraat 57 1714 245 213r
BEIDSCHAT, KORNELIS ABRAHAMS wijlen Corn. Abrahams Beidschat ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
ABRAHAMS, KORNELIS Cornelis Abrahams houtmolenaar verkoper Hofstraat 21 1777 259 61v
ABRAHAMS, KORNELIS Cornelis Abrahams houtmolenaar koper schuur, en koestalling met grond ten noorden van Harlingen 9 1784 261 226v
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42 1737 249 217v
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42 1742 250 233r
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1742 250 233r
ABRAHAMS, GERRIT wijlen Gerrit Abrahams Pothondjessteeg 1659 237 218r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams , c.u. koper woning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een put Nieuwstraat WZ 1654 236 277v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams mr. knoopmaker Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1750 252 100v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1770 257 149v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1775 258 223v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams koper huis Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
ABRAHAMS, HANS wijlen Hans Abrahams Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
ABRAHAMS, HANS wijlen Hans Abrahams Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
ABRAHAMS, HENDRIK Hendrik Abrahams Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
ABRAHAMS, HINKE Hinke Abrahams Zuiderhaven 29 1809 268 268v
ABRAHAMS, HINKE Hinke Abrahams Roosen Zuiderhaven 4 1802 266 68v
ABRAHAMS, HIELKJE Hycke Abrahams Romastraat ZZ 1752 252 213r
ABRAHAMS, HIELKJE Hycke Abrahams Romastraat 4 1764 256 21r
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams koopman (joods -) koper huis Lanen 76 1776 258 255v
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams koopman (joods -) verkoper Lanen 76 1782 260 288r
ABRAHAMS, JAKOB de weduwe van Jacob Abrahams huurder van 1/2 noordoost van Harlingen 1661 238 114r
ABRAHAMS, JAN Jan Abrahams herbergier Mede-eigenaar andere helft der molen ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
ABRAHAMS, JAN wijlen Jan Abrahams Kniphaen Kerkpoortstraat OZ 1686 242 121v
ABRAHAMS, JOHANNES Johan Abrahams koper huis genaamd de Morgenstar Lanen 85 de Morgenstar 1774 258 167v
ABRAHAMS, LIJSBET Lijsbeth Abrahams verkoper Rozengracht 16 1688 242 234v
ABRAHAMS, MARIA Marytie Abrahams (zie DTB: huwelijk Sybrandt van Hittingha (apotheker)en Maritie Abrahams van Berg) Lanen 1668 239 149r
ABRAHAMS, MOSES Moise Abrahams , c.u. koper hofke Romastraat NZ 1668 239 151v
ABRAHAMS, MOSES Moises Abrahams eigenaar (p.j.) onbekend 1699 244 9r
ABRAHAMS, MOSES de erven van het huis van Moises Abrahams Lanen NZ 1713 245 201v
ABRAHAMS, Moizes Abrahams naastligger ten westen Kerkpad WZ 1670 239 215v
ABRAHAMS, Moizes Abrahams verkoper Kerkpad WZ 1670 239 215v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams , c.u. koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1660 238 14v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1662 238 122v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1662 238 149v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams , burger koper kamer Lanen 71achter 1667 239 97r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams , c.u. verkoper Romastraat NZ 1675 240 210v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1681 241 127v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams mr. knoopmaker naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1685 242 101r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 27 1698 243 349r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams mr. knoopmaker naastligger ten oosten Lanen 23 1700 244 75r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13 1701 244 88r
ABRAHAMS, MOSES de hof van Moses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13 1705 244 307v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 27 1709 245 3v
ABRAHAMS, MOSES Moyses Abrahams verkoper Zoutsloot 1 1674 240 136r
ABRAHAMS, MOSES Moyses Abrahams knoopmaker koper kamer Romastraat 25 1675 240 194v
ABRAHAMS, MOSES de tuin van Moyses Abrahams naastligger ten zuiden Romastraat 1682 241 183r
ABRAHAMS, MOSES de tuin van Moyses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 1682 241 183r
ABRAHAMS, MOSES het huis van Moyses Abrahams grondpacht 00-15-00 CG 1681 241 41va2
ABRAHAMS, MOSES de hof van Moyses Abrahams knoopmaker naastligger ten oosten Romastraat 13 1692 243 13v
ABRAHAMS, MOSES de hof van Moyses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13 1693 243 70v
ABRAHAMS, PIETER Pieter Abrahams naastligger ten oosten Hofstraat 21 1774 258 194r
ABRAHAMS, PIETER de erven van Pieter Abrahams , c.u. naastligger ten oosten Hofstraat 21 1777 259 27v
ABRAHAMS, PIETER wijlen Pieter Abrahams , c.u. bewoner Hofstraat 21 1777 259 61v
ABRAHAMS, PIETER Pyter Abrahams koper huis Hofstraat 21 1765 256 135r
ABRAHAMS, PIETER Pyter Abrahams naastligger ten oosten Hofstraat 21 1767 257 34v
ABRAHAMS, PIETER Pyter Abrahams grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1768 257 52r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder (p.j.) Noordergrachtswal 1762 255 127v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams bleker koper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerij noordoost van Harlingen 1765 256 107v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder (p.j.) ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
ABRAHAMS, TEETSE Teetse Abrahams houtmolenaar koper Midlumerlaan 1750 252 80r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntie Abrahams Karremanstraat 21 1752 252 217v
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams Heiligeweg 4 1754 253 181r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams Zuiderstraat NZ 1757 254 77r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams Heiligeweg 4 1758 254 151r
ABRAHAMS, IETJE Yttie Abrahams huurder Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
, ISAAK Isac Abrahams [staat: Joosten] naastligger ten westen Lanen 76a 1780 259 257r
ABRAHAMS, MINKE Minke Abrams Roosen Grote Ossenmarkt 23 1799 265 202r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrams koper huis en tuin Lanen 23 1670 240 16r
ABRAHAMS, Mosis Abrams koper kamer Zoutsloot 1 1663 238 177v
ADAMS, JAN de weduwe van Jan Adam Gypsums naastligger ten oosten (zie AF: Gipson) Hofstraat 1645 235 168r
ADAMS, ANTJE Anna Adams Vioolsteeg 1625 231 38r
ADAMS, KLAAS Claes Adams , burger koper huis Lanen 45 1652 236 189r
ADAMS, KORNELIS Cornelis Adams mr. linnenwever koper twee kamers Lanen NZ 1680 241 70r
ADAMS, ELSKE Elske Adams Lammert Warndersteeg WZ 1769 257 100r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper Lanen 37 1785 262 22r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8 1788 262 288v
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
ADAMS, FEDDE de erven van Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1799 265 169v
ADAMS, FEDDE Fedde Adams Sint Odolphisteeg 18 1808 268 128r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper huis Noordijs 25 1767 256 233r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams huurder (p.j.) Noordijs 25 1767 256 233r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper huis Gardenierstraat 4 1778 259 133r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Gardenierstraat 4 1778 259 133r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar verkoper Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Gardenierstraat 6 1779 259 179v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper huis Lombardstraat 1780 259 283v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Gardenierstraat 6 1780 260 1r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1781 260 74v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden William Boothstraat 1 1782 260 177v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1784 261 232r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Rapenburg 1785 261 300r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper van 1/2 huis Molenpad 14 1785 261 305r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1789 263 96r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar verkoper Gardenierstraat 4 1791 263 355r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams bewoner Noordijs 25 1791 263 356v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams verkoper Noordijs 25 1791 263 356v
ADAMS, Goslings Adams naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
ADAMS, GRIETJE Grietie Adams huurder Sint Odolphisteeg WZ 1718 246 27v
ADAMS, GRIETJE Grietje Adams huurder Vijverstraat 6 1805 267 133r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper 1/2 Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
ADAMS, HERE Heere Adams , c.u. zakendrager koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
ADAMS, HERE Heere Adams geniaarde koper Hofstraat 27 1725 246 216v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
ADAMS, HERE Heere Adams geniaarde koper Romastraat NZ 1733 248 261r
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
ADAMS, HERE Heere Adams koper woning Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1749 251 260v
ADAMS, HERE Heere Adams , burger Karremanstraat 1759 254 209r
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1759 254 247v
ADAMS, HERE wijlen Heere Adams Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams koper tuin en kamer Wasbleek 1727 246 300V
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams verkoper en erflater Liemendijk 40 1730 247 333v
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams Hitsing, burger koper huis, weefwinkel en hof Romastraat ZZ 1736 249 124v
ADAMS, HERE Here Adams korendrager koper huis Peterseliestraat 1725 246 243v
ADAMS, HERE Herre Adams korendrager koper woning Karremanstraat ZZ 1745 251 75v
ADAMS, JAN Jan Adams , burger koper huis, strekkende vanaf de haven zuidwaarts tot het huis en plaatske van Hendrick Noorderhaven ZZ 1629 232 108r
ADAMS, JAN hopman Jan Adams naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
ADAMS, JAN Jan Adams naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1642 235 17r
ADAMS, JAN Jan Adams naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1643 235 46r
ADAMS, JAN Jan Adams naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1643 235 46r
ADAMS, JAN de erven van Jan Adams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ 1645 235 180r
ADAMS, JAN de gleybakkerij van wln. Jan Adams naastligger ten westen Kruisstraat 1648 236 29v
ADAMS, JAN de gleibakkerij van Jan Adams naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1650 236 123v
ADAMS, JAN de gleibakkerij van Jan Adams naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1650 236 123v
ADAMS, JAN de gleibakkerij, nagelaten door Jan Adams naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1652 236 184v
ADAMS, JAN de gleibakkerij, nagelaten door Jan Adams naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1652 236 184v
ADAMS, JAN Jan Adams Lanen ZZ 1660 238 23v
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van Gen. Nostiz naastligger ten noorden Lanen 37 1785 262 22r
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van Gen. Nostiz verkoper Lanen 37 1785 262 22r
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van generaal Nostiz verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, JAN Jan Adams , c.u. huurder (p.j.) Vijverstraat 30 1803 266 191v
ADAMS, JAN Jan Adams koopman koper huis Vijverstraat 30 1808 268 156r
ADAMS, JAN Jan Adams koopman koper huis Vijverstraat 28 1808 268 156r
ADAMS, JAN Jan Adams huurder Vijverstraat 30 1808 268 156r
ADAMS, JAN Jan Adams huurder Vijverstraat 28 1808 268 156r
ADAMS, JAN Jan Adams koopman naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 2 1809 268 233r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson verkoper onbekend 1639 234 89r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, burger koper schuur of huis Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 108v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, pro se et q.q. koper 2 boven- en beneden kamers en nog een kamer met een schuurtje ten oosten en zuid Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson koper huis Grote Kerkstraat NZ 1640 234 111r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, burger koper kamer Heiligeweg 1640 234 114v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, c.u. koper lege plaats met bomen en planten Kruisstraat NZ 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij van Jan Adams Gipson, c.u. naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij van Jan Adams Gipson, c.u. naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij nagelaten door wijlen Jan Adams Gipson naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1662 238 125r
ADAMS, JAN gemeensman Jan Adams Gipsun koper schuur Kruisstraat ZZ 1643 235 47v
ADAMS, JAN gemeensman Jan Adams Gipsun naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ 1643 235 49v
ADAMS, JETSE Jetse Adams naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1706 244 315v
ADAMS, JETSE wijlen Jetse Adams Liemendijk 1714 245 214r
ADAMS, JOHANNES Johannes Adams Abrahams naastligger ten noorden Ooievaarstraat 6 1794 264 200v
ADAMS, ROMKE Romcke Adams schrijver van een compagnie soldaten te voet verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1658 237 177r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe, burger schipper (groot-) Zuiderpoort (gebied) 1737 249 160r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe, burger schipper (trek-) koper huis Hoogstraat 18 1758 254 131r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe schipper (trek-) Sint Odolphisteeg WZ 1758 254 164r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1767 257 23r
BONTEKOE, TRIJNTJE ADAMS Trijntje Adams Bontekoe verkoper Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
ADAMS, TEUNTJE Tuentie Jan Adams naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1647 235 266v
ADAMS, TEUNTJE Tuentie Jan Adams naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1647 235 266v
EEDES, WIEMER wijlen Wiemer Ades Lanen NZ 1664 238 205v
ADOLFS, NIES Nys Adolffs , burger verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3 1625 231 51r
ARJENS, ALLERT de huisvrouw van Allert Adriaans verkoper van 5/10 Lammert Warndersteeg WZ 1742 250 239v
ARJENS, Buycke? Adriaans Kerkpad WZ 1700 244 84v
ARJENS, Buycke? Adriaans verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaans Jonker schipper (schuit-) koper huis Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaans Jonker schipper (schuit-) verkoper Kleine Bredeplaats 2 1785 261 279r
ARJENS, FRANS Frans Adriaans huurder Karremanstraat OZ 1736 249 126v
ARJENS, IEMKJE Imkjen Adriaans Nieuwstraat 35 1754 253 188v
ARJENS, IEMKJE Ymkie Adriaans Rozengracht 18 1764 256 68r
ARJENS, IEMKJE Ymkien Adriaans Liemendijk ZZ 1765 256 143v
ARJENS, IEMKJE Ymkjen Adriaans Rozengracht 18 1765 256 131v
ARJENS, IEMKJE Ymkjen Adriaans Anjelierstraat 6 1765 256 134r
ARJENS, ALBERT Albert Adriaansz mr. bontwever Rapenburg NZ 1750 252 104r
ARJENS, ALLERT Allert Adriaens , c.u. en c.s. huurder Lammert Warndersteeg WZ 1742 250 239v
ARJENS, BOEKE Buicke Adriaens Kerkpad 1 1698 243 389v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Adriaens koper huis of kamer Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivier naastligger ten westen Voorstraat 30 1616 230 20r
OLIVIER, KORNELIS ARJENS de erven van Cornelis Adriaens Olivier naastligger ten oosten Voorstraat 26 1640 234 107v
ARJENS, FRANS Frans Adriaens naastligger ten westen Rapenburg NZ 1749 251 253v
ARJENS, JAN Jan Adriaensen koper huis met plaats Nieuwstraat 37 1697 243 322v
ADAM, PETRUS ARJENS Petrus Adriani de Adam verkoper Zuiderhaven 71a 1735 249 50r
ARJENS, PETRUS Petrus Adrianus , meerderjarige vrijgezel verkoper 1/2 Franekereind 14 1726 246 271v
, WELMOED de kamer van Welmoed Adries verpachter grond Romastraat ZZ 1670 239 218v
ATSES, HENDRIK Hendrik Adses scheepstimmerman koper van 1/2 huis, herberg en weefwinkel Kerkpoortstraat 23 de Oude Hilbrand 1795 264 292v
ATSES, SIETSE de hypothecaire crediteuren van Sytse Adtses verkoper Lanen 58 1720 246 60v
EEBES, SJOUKJE meerderjarige ongehuwde dochter Sjouckjen Aebbes verkoper Schritsen 41 1694 243 93v
IEBELES, DOUWE Douwe Aebeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1648 236 41r
IEBELES, DOUWE Douue Aebelis verkoper Grote Kerkstraat 28 1645 235 183v
IEBELES, DOUWE Douue Aebelis koper lege plaats (datum kan niet correct zijn!!! is dit later ingevuld en heeft de klerk verkeerd ) onbekend 1645 235 185r
, BROER Broer Aebelus , c.u. bakker koper huis Rapenburg ZZ 1661 238 111r
, GEERT de kamers van Geert Aeberts , c.soc. naastligger ten zuiden onbekend 1670 240 18r
, GEERT de erven van Geert Aeberts naastligger ten zuiden Weverstraat 1670 240 30r
EEBES, ANTJE wijlen Antie Aebes Noorderhaven 111 1693 243 57v
EEBES, ANTJE wijlen Antie Aebes Noorderhaven 111 1693 243 57v
EEBES, BAUKE Baucke Aebes , c.u. verkoper Schritsen 12 1668 239 157r
EEBES, KORNELIS Cornelis Aebes eigenaar van 1/2 plaats onbekend 1630 232 137v
EEBES, KORNELIS plaats van Cornelis Aebes naastligger ten zuiden onbekend 1630 232 137v
EEBES, DIRK Dirck Aebes pottebakker naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1637 234 33r
EEBES, JAKOB Jacob Aebes , c.u. mr. smid koper Zoutsloot 24 1687 242 179r
POSTHUMUS, NICOLAAS EEBES Nicolaus Aebes Posthumus Noorderhaven 111 1693 243 57v
EEBES, PIETER Peter Aebes , burger verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
EEBES, PIETER Peter Aebes koopman Brouwersstraat 25 1646 235 220v
EEBES, PIETER de schuur van Pieter Aebes , burger koopman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1640 234 102v
EEBES, PIETER Pieter Aebes , burger koopman verkoper Grote Kerkstraat NZ 1640 234 102v
EEBES, PIETER Pieter Aebes naastligger ten westen Rozengracht 38 1662 238 138v
EEBES, PIETER de hovinge van Pieter Aebes naastligger ten westen Wasbleek 1664 238 215r
EEBES, PIETER Piter Aebes , burger koopman koper huis Grote Kerkstraat NZ 1636 234 12v
EEBES, PIETER Pyeter Aebes Zuiderhaven NZ 1639 234 77v
EEBES, PIETER Pyter Aebes naastligger ten oosten Rozengracht 50 1648 236 13v
EEBES, PIETER Pyter Aebes naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1649 236 76r
EEBES, PIETER Pytter Aebes koopman koper huis Noordijs 4 1652 236 190v
EEBES, RITSKE Ridtske Aebes naastligger ten noorden Noorderhaven 107 1643 235 65r
EEBES, RITSKE Ritscke Aebes Noorderhaven 107 1638 234 68v
EEBES, RITSKE Ritske Aebes , burger kistmaker koper huis met een steeg en loodsje Sint Jacobstraat OZ 1614 229 235v
EEBES, RITSKE Ritske Aebes naastligger ten noorden Heiligeweg NZ 1631 232 166r
EEBES, RITSKE Ritske Aebes kistmaker naastligger ten zuiden Droogstraat NZ 1642 234 163v
EEBES, RITSKE Ritske Aebes naastligger ten noorden Noorderhaven 113 1652 236 200r
EEBES, RUURD vaandrig Ruird Aebes verkoper Zuiderpoort (gebied) 1670 240 3v
EEBES, SIEBE Sybe Aebes , c.u. grootveerschipper koper huis Rommelhaven 18 1652 236 187v
EEBES, SIEBE de weduwe van Sybe Aebes bewoner Weverstraat 1681 241 149r
EEBES, WILLEM Willem Aebes mede eigenaar 1/2 plaats onbekend 1630 232 137v
EEBES, WILLEM plaats van Willem Aebes naastligger ten zuiden onbekend 1630 232 137v
EEBES, WIETSKE Wytske Aebes verkoper Heiligeweg 1636 234 8v
IEBELES, DOUWE Douwe Aebles , c.u. koper huis Franekereind 23oost 1646 235 216v
IEBELES, JAN huisman Jan Aebles huisman Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
, BERBER Barbara Aede , burger Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
EEDES, ANTJE Antie Aedes Sint Jacobstraat 2achter 1675 240 197v
EEDES, BERBER Berber Aedes , burger Gardenierstraat NZ 1646 235 198r
EEDES, GOSSE Gosse Aedes koopman Bildtstraat 9 1783 261 2ra
EEDES, JELLE de sonen van Jelle Aedes mede eigenaar voor 1/3 Noorderhaven 18 1695 243 173r
EEDES, Martie Aedes naastligger ten noorden Weverstraat 1629 232 104r
EEDES, MARTEN Martien Aedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1630 232 152r
EEDES, MARTEN Martien Aedes naastligger ten westen Weverstraat 1639 234 88v
EEDES, MARTJEN Martyen Aedes naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1630 232 124r
EEDES, TJEERD Tjaard Aedes oud schipper aanhandelaar huis Hondenstraat 2 1807 267 343v
EEDES, IEBELTJE Ybeltie Aedes onbekend 1737 249 202r
EESGES, ANTJE Antje AEdsges Vijverstraat NZ 1736 249 155r
EESGES, ANTJE Antje AEdsges naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1736 249 155r
EESGES, LIJSBET Lijsbert Aedsges koper door niaar huis Hondenstraat 10 1747 251 201r
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ens onbekend 1664 238 204r
AGES, AREND Aentie Aeges naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1630 232 116v
AGES, CLaeske Aeges naastligger ten westen Achterstraat NZ 1625 231 40r
AGES, HARMEN Harmen Aeges mr. brouwer koper huis Nieuwstraat 34achter 1723 246 179r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Aeges Aegema verkoper Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r
AGES, HILTJE Hiltie Aeges koper huis William Boothstraat 35 1672 240 108r
AGES, JEEN Jaan Aeges waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1684 242 39v
AGES, JEEN Jaan Aeges , c.u. waterhaler verkoper Nieuwstraat 50 1687 242 206v
AGES, JANKE de weduwe van Jaan Aeges naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1719 246 40v
AGES, JEEN Jaen Aeges waterhaler koper huis Nieuwstraat 36 1687 242 206r
AGES, JAN wijlen Jan Aeges Pottael Droogstraat 1672 240 81v
AGES, LIEUWE Lieuwe Aeges schipper (groot-) koper huis (ruim omschreven) Schritsen 11 1675 240 188v
, JEEN Jaen Aeges* waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 38achter 1698 243 332v
AKES, ABE Abbe Aekes verkoper Lanen ZZ 1669 239 35ra
AKES, JAKOB Jacob Aekes verkoper Lanen ZZ 1669 239 35ra
AKES, MEIKE Meisje Aekes koper Zoutsloot 65 1802 266 82r
ALKES, LOLKE Lolcke Aelckes schoenmaker koper huis Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 247r
ALKES, LOLKE Lolcke Aelckes schoenmaker koper huis (oostelijke helft) waar de Olde Liew uithangt Voorstraat 17oost de Olde Liew 1616 230 21r
ALEFS, PELGRIM de kamer van Pilgrum Aeleffs naastligger ten westen Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
, GERRIT de uitgang van gemeensman Gerrit Aelffs pottenbakker [staat: potter] naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1673 240 17ra
ALKES, LOLKE Lolcke Aelkes koopman verkoper Brouwersstraat 25 1646 235 220v
, HAANTJE Haentie Aelsen , burger verkoper Franekerpoort (gebied) 1636 234 9v
EELSES, HAANTJE Haentie Aelties , c.u. verkoper Heiligeweg ZZ 1633 233 105v
EELSES, HAANTJE de weduwe en erfgenamen van wijlen burgerhopman Haentie Aelties verkoper Voorstraat 65 1644 235 135v
KRAMER, HAANTJE EELSES Haentie Aelties Cramer naastligger ten zuiden Noordijs 1629 232 109v
EELSES, JAKOB wijlen Jacob Aelties smid onbekend 1631 232 168v
EELSES, JAKOB het weeskind van wijlen Jacob Aelties onbekend 1631 232 168v
EELSES, JAN Jan Aelties smid verkoper van 1/2 onbekend 1631 232 168v
EELSES, JAN Jan Aelties smid naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1644 235 126r
EELSES, JAN Jan Aelties smid naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1649 236 86r
EELSES, JAN de erven van Jan Aelties naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1660 238 27r
EELSES, JAN de erven van Jan Aelties naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1660 238 64r
EELSES, JAN wijlen Jan Aelties eerdere eigenaar Zuiderhaven ZZ 1662 238 129r
EELSES, JALKE Jolcke Aelties , burger verkoper Lanen 21 1638 234 50v
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties , c.s. koper kamer met daarachter een weefwinkel Spinhuisstraat 1634 233 135r
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties , c.s. koper kamer Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties naastligger ten noorden Brouwersstraat 27 1646 235 205v
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties verkoper Sint Odolphisteeg 1649 236 68v
EELSES, LOLKE Lolke Aelties mr. schoenmaker verkoper van 1/4 Voorstraat 17oost 1640 234 104v
EELSES, LOLKE Lolke Aelties , burger koper huis met een lege plaats erachter Brouwersstraat 25 1642 235 5r
EELSES, LOLKE Lolke Aelties verpachter grond Weverstraat NZ 1650 236 117v
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses verkoper Noorderhaven 75 1929 232 119r
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses Droogstraat 1629 232 119r
EELSES, JAKOB Jacob Aeltyes , burger smid koper twee lege plaatsen aan elkaar Zuiderhaven NZ 1624 231 24r
EELSES, JAN Jan Aeltyes smid koper huis met loods/zomerkeuken met daarachter een ledige plaats Noorderhaven ZZ 1629 232 102r
EMILIUS, HILTJE Hiltie Aemilius verwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111 1693 243 57v
EMILIUS, RINTJE Rintje Aemilius verwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111 1693 243 57v
ANDRIES, OUTGER Aelger Aendries naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1684 242 20v
ARENDS, AREND Aene Aenes lakenkoper koper huis ((geldeenheid niet in akte)) Sint Jacobstraat 3 1651 236 155r
ARENDS, DIRK Dirck Aenes turfdrager koper Franekerpoort (gebied) 1688 242 249v
ARENDS, HANS Hans Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 13 1729 247 236r
ARENDS, HESSEL Hessel Aenes verpachter grond Lanen 83 1656 237 102r
ARENDS, JAN Jan Aenes eigenaar van 1/2 molen onbekend 1738 249 265r
ARENDS, RINSKE Rinske Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 13 1729 247 236r
ARENDS, het Engels huis van Syebe Aenes , c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 56 het Engels Huis 1639 234 81r
ARENDS, TEUNIS Teunis Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 13 1729 247 236r
ARENDS, HIELKE Hylcke Aennes Wortelman verkoper Simon Stijlstraat 1652 236 197r1
ARENDS, KORNELIS Cornelis Aens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1708 245 61v
ARENDS, HANS Hans Aens naastligger ten westen Scheerstraat 7 1695 243 118v
ARENDS, HERE wijlen Here Aens Nieuwstraat 1675 240 208r
ARENDS, JAN Jan Aens , c.u. bontwever huurder Zuiderhaven 50 1731 247 378r
ARENDS, DIRK Dirk Aenties , burger mr. huistimmerman koper huis Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
ARENDS, DIRK Dirk Aenties naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
ARENDS, DIRK de kamer van Dirk Aenties naastligger ten zuiden Rommelhaven 4 1710 245 107r
ARENDS, DIRK de kamer van Dirk Aenties naastligger ten zuiden Rommelhaven 4 1721 246 106r
ARENDS, DIRK het huis van Dirk Aenties naastligger ten zuiden Rommelhaven 4 1724 246 193v
ARENDS, DIRK Dirk Aenties naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1727 247 45v
ARENDS, TRIJNTJE Trintie Aenties Gardenierstraat ZZ 1661 238 107r
ARENDS, HANS Hans Aents , burger zoutdrager koper Franekereind 1615 229 240r
ARENDS, HANS Hans Aents , burger c.u. zoutdrager naastligger ten zuiden Franekereind 1615 229 240r
GAL, AUKE het huis van Auke Aeraens Gol naastligger ten oosten Lanen 21 1638 234 50v
AARTS, JAKOB Jacob Aerdts Colum koopman koper 1/2 huis Heiligeweg 1635 233 156r
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerens verkoper Achterstraat NZ 1683 242 10r
ARENDS, AUKJE de erven van Auckien Aerens verkoper Noorderhaven 11 1657 237 119v
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents , burger mr. schoenmaker koper huis Rommelhaven 4 1735 249 84r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents , burger mr. schoenmaker naastligger ten oosten Rommelhaven 4 1735 249 84r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents , burger mr. schoenmaker naastligger ten noorden Rommelhaven 4 1735 249 84r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriaens , burger brouwer koper huis, ledige plaats en kamer (uitgebreide beschrijving van bezwaring met servituut volgens brief van 19 juli 1) Voorstraat 60 het Groene Claverblad 1637 234 36r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriaens , burger koper huis, brouwerij en mouterij, met houtstek ten westen en koeschuur daarachter; st Noorderhaven 37 1638 234 54r
ARJENS, JELMER burgemeester Jelmer Aeriaens koper huis en houtstek Hoogstraat 10 1637 234 42v
ARJENS, JELMER Jelmer Aerians verkoper Grote Ossenmarkt 12 1646 235 233v
ARJENS, DIRK Dirck Aeriens , c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 60 1638 234 60r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriens verkoper Voorstraat 60 1638 234 60r
ARJENS, GRIETJE Griet Aeris naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1637 234 40v
ARJENS, DIRK Dirck Aerjans , burger brouwer koper kamer Sint Christoffelsteeg 3 1637 234 29r
ARJENS, REINER Reyner Aerjens verkoper Achterstraat 1648 236 37v
ARENDS, HENDRIK mr. Hendrick Aernds bewoner Noorderhaven 108 1639 234 87r
ARENDS, JOCHEM Jochum Aerndts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat ZZ 1643 235 54v
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aerns koper huis onbekend 1647 236 2r
ARENDS, HENDRIK wijlen Hendrick Aerns Kleine Kerkstraat OZ 1659 237 221r
ARENDS, Iisbrandt Aerns , burger c.u. schipper (grootveer-) koper huis Noorderhaven 52 1656 237 101v
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aerns , c.u. verkoper Noorderhaven 52 1662 238 148v
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aerns , c.u. verkoper Zuiderhaven 6 1643 235 50r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aerns , burger verkoper Grote Bredeplaats 9 1642 235 31r
ARENDS, JAN Jan Aerns mr. kuiper naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1685 242 89v
ARENDS, MARTJEN Martien Aerns Herenknechtenkamerstraat 1615 230 7r
ARENDS, MARTJEN Martien Aerns Vijverstraat 1616 230 20v
ARENDS, NANNE Nanningh Aerns , c.u. mr. kuiper koper hovinge met bomen en plantagie Liemendijk NZ 1652 236 187r
ARENDS, NANNE de hovinge van Nanningh Aerns naastligger ten westen Liemendijk NZ 1652 236 187r
ARENDS, PIETER Pyter Aerns blokmaker naastligger ten westen Rommelhaven 24 1651 236 163v
ARENDS, PIETER Pytter Aerns , c.u. verkoper Noorderhaven 52 1656 237 101v
ARENDS, PIETER Pytter Aerns naastligger ten westen Noorderhaven 6 1682 241 228r
ARENDS, SIEUWKE Sioucke Aerns , burger Lammert Warndersteeg 1644 235 142v
ARENDS, TANNEKE Tanneke Aerns Anjelierstraat 1614 229 220r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aerns protestant wegens hypotheek Voorstraat 38 1638 234 70v
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aerns onbekend 1642 235 28r
ARENDS, ARENDJE Aentie Aernts Zoutsloot ZZ 1615 229 252r
ARENDS, ANNE de erven van Anne Aernts verpachter grond ((staat: 1-19-00 GG)) ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
ARENDS, ANTJE Antie Aernts , burger Kerkpoortstraat NZ 1636 234 4v
ARENDS, DIRK Dirk Aernts mr. huistimmerman Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
ARENDS, DOUWE Douwe Aernts Voorstraat 23 1615 229 242r
ARENDS, ELSKE Elske Aernts Voorstraat 67 1658 237 176v
ARENDS, ELSKE Elskien Aernts Heiligeweg ZZ 1646 235 206r
ARENDS, FLORIS Floris Aernts huurder Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
ARENDS, FLORIS huis bewoond door Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
ARENDS, FLORIS Floris Aernts , c.u. koper kamer met een winkel en plaats Grote Kerkstraat 38achter 1645 235 165r
ARENDS, FLORIS Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1648 236 34r
ARENDS, HIELKE wijlen Hylcke Aernts Zuiderstraat NZ 1668 239 165r
ARENDS, IJSBRAND de erven van IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
ARENDS, IJSBRAND de erven van IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 39v
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aernts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1637 234 27r
ARENDS, IJSBRAND het huis van Isbrant Aernts naastligger ten westen Havenplein 5 1647 235 245v
ARENDS, JAN Jan Aernts kuiper naastligger ten oosten Heiligeweg 10 1662 238 156r
ARENDS, MAAS Maas Aernts huurder Liemendijk 1661 238 79v
ARENDS, NANNE huis (4) van de weduwe van Nanning Aernts grondpacht onbekend 1663 238 189v
ARENDS, NANNE Nanningh Aernts , burger mr. kuiper koper nieuw huis met zomerhuis, tuin en plaats Zuiderhaven NZ 1653 236 243r
ARENDS, PIETER Pyter Aernts mr. blokmaker bewoner Noorderhaven 14 1649 236 77r
ARENDS, PIETER Pyter Aernts , c.u. koper huis Noorderhaven 14 1649 236 77v
ARENDS, PIETER Pytter Aernts , c.u. Rommelhaven 24b 1652 236 218r
ARENDS, PIETER Pytter Aernts blokmaker naastligger van de achteruitgang Grote Bredeplaats 5oost 1660 238 22v
ARENDS, PIETER Pytter Aernts , burger mr. blokmaker koper van 1/2 Sint Jacobstraat 13 1667 239 107r
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakker koper van 1/2 Schritsen NZ 1671 240 38r
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakker Schritsen NZ 1671 240 38r
WIJNSMA, RINNERT ARENDS oud burgemeester en gemeensman Rinnert Aernts Wijnsma verkoper 1/15 deel onbekend 1689 242 292v
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aernts Lombardstraat 1673 240 118r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aernts Lombardstraat 1673 240 118r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aernts Lombardstraat 1673 240 118r
AARTS, ASKE Aeske Aerts Karremanstraat 1683 241 63va
AARTS, ANTJE Antje Aerts verkoper Droogstraat NZ 1672 240 11va
AARTS, ARJEN Ariaen Aerts huurder Grote Kerkstraat 1633 233 122r
AARTS, ARJEN Arjaen Aerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 25 1644 235 105v
AARTS, ARJEN Arjaen Aerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 25 1644 235 114v
AARTS, KLAAS Claes Aerts , c.u. verkoper Voorstraat 72 1633 233 108v
AARTS, Clara Aerts verkoper Droogstraat NZ 1672 240 11va
AARTS, KORNELIS Cornelis Aerts koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 9 1799 265 200r
AARTS, de erven van Hendick Aerts naastligger ten noorden William Boothstraat 1639 234 82r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts , burger mr. wagenmaker koper door niaar huis Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
AARTS, HENDRIK Hendrik Aerts slachter naastligger ten oosten Voorstraat 29 1698 243 372v
AARTS, IETJE Idtie Aerts Romastraat NZ 1633 233 112r
AARTS, JAKOB hof van Jacob Aerts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 79v
AARTS, JAKOB de pannenbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Weverstraat 1661 238 82v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts galeibakker koper woning met een tuintje en een plaatske erachter Achterstraat NZ 1661 238 102r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts , c.s. naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1661 238 102r
AARTS, JAKOB de pannebakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten 1661 238 8va1
AARTS, JAKOB de galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratre naastligger ten zuiden Schritsen 52 1667 239 73r
AARTS, JAKOB de galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratre naastligger ten westen Schritsen 52 1667 239 73r
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 12 1672 240 106v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 12 1672 240 106v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1674 240 130v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1674 240 130v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1681 241 161r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman koper 2 kamers onder 1 dak Achterstraat NZ 1682 241 197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat NZ 1682 241 197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1682 241 218r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger enigszins ten zuiden Zoutsloot ZZ 1682 241 218r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koper huisplaats met hout en getimmer Zoutsloot ZZ 1682 241 223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1682 241 223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger voor een gedeelte ten zuiden Zoutsloot ZZ 1682 241 223v
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Noordergrachtswal 1679 241 11ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Noorderhaven 104 1681 241 39va
AARTS, JAKOB mouterij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Lanen 23 1685 242 88r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Lanen 5 1686 242 155v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Voorstraat 55 1687 242 204v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts gleibakker naastligger ten oosten Liemendijk 1687 242 205v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Achterstraat 1688 242 222v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat 1688 242 222v
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts Voorstraat 53 1693 243 34r
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, JAKOB het panwerk van de erven van Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 12 1695 243 127v
AARTS, JAKOB het panwerk van de erven van Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 12 1695 243 127v
AARTS, JAKOB de erven van de weduwe van Jacob Aerts koopman naastligger ten westen Noorderhaven 104 1695 243 134r
AARTS, JAKOB de erven en weduwe van Jacob Aerts naastligger ten oosten Liemendijk 1695 243 137r
AARTS, JAKOB de erven van Jacob Aerts koopman naastligger ten oosten Liemendijk 1698 243 392r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman Zoutsloot ZZ 1695 243 6ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts Colom naastligger ten zuiden Heiligeweg 32 1670 239 219r
AARTS, JAN Jan Aerts naastligger ten oosten Voorstraat 26achter 1671 240 52v
AARTS, JAN de mouterij van Jan Aerts naastligger ten oosten Voorstraat 26achter 1672 240 85v
AARTS, JAN Jan Aerts verkoper Schritsen 50 1681 241 168v
AARTS, JAN wijlen Jan Aerts gleibakker Schritsen 50 1684 242 54v
AARTS, JORIS de gorterij van Jooris Aerts naastligger ten westen Kruisstraat 12 1728 247 102v
AARTS, JORIS gorterij van Joris Aerts , c.s. naastligger ten westen Kruisstraat 12 1728 247 70r
AARTS, JORIS Joris Aerts , burger mr. gortmaker koper 1/2 bakhuis nu gorterij Kruisstraat 10 1728 247 74v
AARTS, JORIS Joris Aerts , burger mr. gortmaker koper 1/2 pakhuis Kruisstraat 10 1728 247 105r
AARTS, JORIS Joris Aerts , burger mr. gortmaker eigenaar van 1/2 Kruisstraat 10 1728 247 105r
AARTS, JORIS Joris Aerts , burger mr. gortmaker koper huis Heiligeweg 62 1731 247 377r
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1735 249 67r
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten zuiden Heiligeweg 64 1736 249 128v
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1735 249 7ra
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1735 249 11va
AARTS, wijlen Lijntien Aerts Voorstraat 53 1693 243 34r
AARTS, wijlen Lijntien Aerts Hoogstraat 20 1693 243 35r
AARTS, wijlen Lijntien Aerts Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, LIJSBET Lijsbeth Aerts Romastraat 1614 229 214r
AARTS, LIEPKJE Lupkien Aerts Zoutsloot 22 1725 246 242v
AARTS, MAAIKE Maycke Aerts , burgerse Herenwaltje 1629 232 103v
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1719 246 47r
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts Brouwersstraat 18 1726 246 266r
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts Zuiderhaven ZZ 1727 247 40r
AARTS, PIETER wijlen Pieter Aerts Voorstraat 53 1693 243 34r
AARTS, PIETER wijlen Pytter Aerts Hoogstraat 20 1693 243 35r
AARTS, PIETER wijlen Pytter Aerts Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, THOMAS Thomas Aerts , burger koper kamer Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
EESGES, ANTJE Anne Aesges Heiligeweg 1636 234 8v
EESGES, ARJEN Arjen Aesges , burger verkoper Karremanstraat 25 1732 248 113r
EESGES, FEKKE Fecke Aesges Scheffersplein OZ 1670 240 12av
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Phelten huurder Vijverstraat 1615 230 4v
EESGES, HARMEN Harmen Aesges Pheltens huurder Vijverstraat 1615 230 1v
EESGES, Iemcke Aesges verkoper Weverstraat 1629 232 104r
EESGES, SEERP het huis van wijlen Seerp Aesges naastligger Zuiderpoort (gebied) 1668 239 145v
EESGES, SEERP Seerp Aesges naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1673 240 124r
EESGES, SEERP Seerp Aesges naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1673 240 124v
EESGES, TIETE het huis genaamd de Drie Cronen bewoond door Tytte Aesges , c.u. naastligger ten westen Sint Jacobstraat 2achter de Drie Kronen 1675 240 197v
EESGES, WOPKE de weduwe van Wopke Aesges naastligger ten oosten Spekmarkt 1 1772 258 29v
EESGES, JENTJE Jentie Aesgis huurder Nieuwstraat 64 1633 233 104v
ATES, ATE Aete Aetes schipper op Leeuwarden en winkelier (trek-) koper huis Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
ATES, GERLOF Gerleff Aetes mr. schoenmaker koper huis Sint Jacobstraat 3 1639 234 88r
ATES, GERLOF Gerliff Aetes , c.u. geniaarde koper Bildtstraat 21 1639 234 79v
ATES, HENDRIK Hendrick Aetes blokmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r
ATES, HENDRIK wijlen Hendrik Aetes Franekereind 27 1692 243 2va
AGES, AATJE Attie Ages Hoogstraat 45 1767 257 33v
BRUNIA, AATJE AGES Attie Ages Brunia verkoper als moeder en wettige tutrix over haar kinderen Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
BRUNIA, AATJE AGES Attie Ages Brunia verkoper als moeder en wettige tutrix over haar kinderen Bildtstraat 1680 241 28ra
AGES, AATJE Attje Ages Hoogstraat 4 1751 252 134v
AGES, AATJE Attje Ages verkoper Hoogstraat 28 1751 252 135v
AGES, AATJE Attje Ages Hoogstraat 4 1755 253 249r
AGES, AATJE Attje Ages Lanen 40 1755 253 249r
AGES, AATJE Attje Ages Lanen 40 1758 254 177r
AGES, AATJE Attje Ages verkoper Hoogstraat 45 1787 262 229r
AGES, BEATRIX Beatria Ages Kerkpoortstraat 39 1726 246 253v
AGEMA, BEATRIX AGES Biatrix Ages Agema Grote Bredeplaats 19 1744 251 34v
AGES, BOTE Botte Ages Sint Jacobstraat WZ 1663 238 185v
AGES, BROER Broer Ages naastligger ten oosten Zuiderhaven 13 1667 239 95v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages koper huis Hofstraat NZ 1660 238 42v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages verkoper Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
AGES, DIEUWKE Dieuke Ages naastligger ten westen Hofstraat 21 1707 245 25v
AGES, DIEUWKE Dieuwke Ages naastligger ten westen Hofstraat 21 1679 241 58v
AGES, DOETJE wijlen Doedtie Ages Prinsensteeg 1 1677 240 252v
AGES, DOETJE wijlen Doedtie Ages Voorstraat 37 1677 240 253v
AGES, DOETJE Doedtie Ages Lanen NZ 1677 240 254r
AGES, DOETJE Doedtie Ages Lanen NZ 1677 240 254r
AGES, DOETJE Doedtie Ages Lanen NZ 1677 240 254r
AGES, DOETJE Doedtie Ages Lanen NZ 1677 240 254v
AGES, DOETJE Doedtie Ages Lanen NZ 1677 240 254v
AGES, EELKJE Eelckien Ages verkopers Droogstraat 1679 241 37v
AGES, EELKJE Eelk Ages Droogstraat ZZ 1665 239 32v
AGES, FETJE Fedtie Ages koper kamer Wortelstraat 9 1707 245 39v
AGES, FETJE Fettie Ages verkoper Wortelstraat 9 1734 248 285v
AGES, FEIKJE Feyckien Ages Schritsen 14 1676 240 244v
AGES, FEIKJE Feyckien Ages koper huis Schritsen NZ 1678 241 11v
AGES, FOEKE Foeke Ages naastligger ten zuiden Bildtstraat 4 1737 249 205v
AGES, FOEKE de weduwe van Foeke Ages naastligger ten noorden Zoutsloot 41 1742 250 242v
AGES, FOEKE de weduwe van Foeke Ages naastligger ten noorden Zoutsloot 41 1742 250 243v
AGES, FREERK Freerck Ages verkoper Karremanstraat OZ 1657 237 108v
AGES, FREERK wijlen Freerck Ages metselaar Kerkpoortstraat WZ 1658 237 142v
AGES, GEPKE Gepke Ages Noorderhaven 58 1760 254 260r
AGES, GREULT Greolt Ages koper huis Rommelhaven ZZ 1648 236 18v
AGES, GREULT de weduwe van Greolt Ages naastligger ten westen Sint Jacobstraat 1663 238 182r
AGES, GREULT de weduwe van Greolt Ages naastligger ten westen Sint Jacobstraat 1663 238 21ra
AGES, HARMEN burgemeester Harmen Ages koper huis, plaats, tuintje, brouwerij, mouterij en huis daar achter Scheffersplein OZ 1723 246 169r
AGES, HARMEN Harmen Ages mr. brouwer Noorderhaven 113 1723 246 187r
AGES, HARMEN de mouterij van Harmen Ages naastligger ten westen Nieuwstraat 26 1724 246 199v
AGES, HARMEN Harmen Ages verkoper Nieuwstraat 26 1724 246 199v
AGES, HARMEN hopman Harmen Ages naastligger ten noorden Heiligeweg 70 1729 247 252r
AGES, HARMEN burger hopman Harmen Ages mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
AGES, HARMEN burgerhopman Harmen Ages koper huis Lanen 31 1733 248 181v
AGES, HARMEN Harmen Ages koopman naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
AGES, HARMEN Harmen Ages naastligger ten westen Hoogstraat 17 1752 253 25v
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agama mr. brouwer koper huis Franekereind 2 1728 247 125v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agama mr. bierbrouwer en collecteur geniaarde koper Liemendijk 40 1728 247 204v
AGEMA, HARMEN AGES burger hopman Harmen Ages Agema mr. brouwer voogd burgerweeshuis Liemendijk 40 1730 247 333v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer Franekerpoort (gebied) 1731 247 391r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer verkoper Scheffersplein 1732 248 83r
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema koper huis en hof Hoogstraat 15 1740 250 124v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Hoogstraat 15 1766 256 149v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Romastraat 25 1766 256 150v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Lanen 31 1766 256 151v
AGES, HERE de weduwe van Heere Ages naastligger ten zuiden Liemendijk 4 1809 268 326r
AGES, HERE de weduwe van Heere Ages naastligger ten zuiden Liemendijk 6 1809 268 326r
AGES, HINNE Henne Ages verkoper Noorderhaven 114 1701 244 107v
AGES, HIELKJE Hilck Ages Nieuwstraat 58 1647 235 244r
AGES, HIELKE wijlen Hylke Ages Zoutsloot NZ 1781 260 67r
AGES, HIELKE wijlen Hylke Ages Zoutsloot NZ 1781 260 118r
AGES, HIELKE Hylke Ages Liemendijk ZZ 1781 260 118r
AGES, IEME Ime Ages koper huis Hofstraat 47 1668 239 145r
AGES, IEME Ime Ages koper 1/4 huis Zuiderpoort (gebied) 1668 239 145v
AGES, JEEN Jaan Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1683 241 273r
AGES, JEEN Jaan Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1684 242 30v
AGES, JEEN Jaan Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1706 244 317r
AGES, JEEN Jaen Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1685 242 76r
AGES, JAN Jan Ages Beust schippersknecht koper huis Kerkpad 20 1809 268 241v
AGES, JANKE Jancke Ages Schritsen 14 1676 240 244v
AGES, JELTE Jelte Ages mr. brouwer en koopman verkoper Sint Odolphisteeg 4 1713 245 194r
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baske mr. brouwer Franekereind NZ 1709 245 97r
AGES, Jottie Ages Noorderhaven 31 1698 243 354v
AGES, KLAAS achter herberg de Pauw Klaas Ages bootsman koper huis Zuiderhaven 13 de Pauwenstaart 1780 259 250r
AGES, KLAAS Klaas Ages schuitevoerder huurder Hondenstraat 10 1804 267 71r
AGES, LEENTJE Leentie Ages Karremanstraat 1 1752 252 197r
AGES, LEENTJE Leentje Ages koper door niaar huis en weefwinkel Liemendijk NZ 1793 264 112r
AGES, LEENTJE Leentje Ages naastligger ten westen Liemendijk NZ 1793 264 112r
AGES, LIENTJE Lientje Ages naastligger ten westen Achterstraat NZ 1766 256 217r
AGES, MARCUS Marcus Ages , burger c.u. koper huis Moriaanstraat 2 1660 238 45r
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 39 1662 238 129v
AGES, METJE Mettje Ages Vijverstraat 24 1759 254 199r
AGES, METJE Mettje Ages Vijverstraat 24 1767 256 262r
AGES, MINNE Minne Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 32 1744 251 44r
AGES, MINNE Minne Ages Nieuwstraat 30 1752 252 233v
AGES, MINKE Mintje Ages Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
AGES, OLIVIER de weduwe van Olivier Ages , c.s. bewoner Zoutsloot 48 1682 241 48va
AGES, PIETJE Pyter Ages huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 31midden 1735 249 64r
AGES, PIETJE haar zusters Pytertie Ages Noorderhaven 31 1698 243 354v
AGES, REIN Rein Ages koper huis Kleine Kerkstraat 18 1811 269 145r
AGES, SIEBRICHJE Sibrig Ages koper Noorderhaven 57oost 1776 258 252v
AGES, SIEMEN Simon Ages makelaar geniaarde koper Molenpad ZZ 1675 240 170v
AGES, SIEMEN de hof van Simon Ages naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1684 242 19r
AGES, SJOERD Sioerd Ages , c.u. koper huis, plaats, tuintje en noodstal Noordijs 25 de Gulden Handbijl 1661 238 91v
AGES, SJOERD Sioerd Ages , c.u. smid koper huis Hoogstraat 1668 239 161v
AGES, SJOERD Sioerd Ages smid naastligger ten noorden Noordijs 27 1667 239 18ra
AGES, SJOERD Sjoerd Ages smid naastligger ten zuiden Noordijs 23 1669 239 179r
AGES, SJOERD Sjoerd Ages naastligger ten noorden Franekereind NZ 1671 240 8va
AGES, SJOERD Sjoerd Ages smid verkoper Noordijs 25 1679 241 51r
AGES, SJOERD Sjoerd Ages smid verkoper Lombardstraat 1682 241 187r
AGES, SJOUKJE de weduwe van Sjouken Ages erflater Zuiderhaven 27 1730 247 326v
AGES, SIEMEN Symen Ages Nieuwstraat 58 1659 238 2ra
AGES, SIEMEN Symen Ages koper huis Grote Kerkstraat 12 het Billandts Wapen 1670 239 216v
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaar verkoper Grote Kerkstraat 10 1679 241 27v
AGES, SIEMEN Symen Ages koper provisioneel tuin met bomen en plantenn Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1681 241 141v
AGES, SIEMEN Symen Ages naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
AGES, SIEMEN het huis van Symen Ages makelaar (stads-) naastligger ten noorden onbekend 1688 242 218v
AGES, SIEMEN de stalling van Symmen Ages naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1671 240 4ra
AGES, SIEMEN Symon Ages makelaar bewezen diensten ((staat: 1 gouden ducaton)) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
AGES, SIETSKE Sytske Ages Schritsen 14 1676 240 244v
AGES, SIETSKE Sytske Ages verkoper Schritsen 14 1710 245 119r
AGES, TEUNIS de weduwe van Teunis Ages huurder (p.j.) Rozemarijnstraat 3 1806 267 251r
AGES, THOMAS de erven van Thomas Ages naastligger ten westen Noorderhaven 29 1697 243 287v
AGES, THOMAS haar broer Tomas Ages Noorderhaven 31 1698 243 354v
AGES, TRIJNTJE Trijntie Ages Karremanstraat 19 1732 248 165r
AGES, TRIJNTJE Trijntje Ages verkoper Karremanstraat 19 1761 255 51v
AGES, WILLEM Willem Ages havencherger koper huis Voorstraat 101 1741 250 195r
AGES, WILLEM Willem Ages naastligger ten oosten Voorstraat 99 1751 252 163r
BAERDT, WILLEM AGES wijlen vroedsman Willem Ages Baard Hofstraat ZZ 1764 256 80r
AGES, EEUWE Yeve Ages oud zoutmolenaar bewoner ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
AGES, IEME 1/2 houtmolen en 1/2 huis van Yme Ages verpachter grond ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
AGES, IEME Yme Ages verkoper ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
AGES, IETJE Ytie Ages Karremanstraat 1662 238 147r
AGES, IETJE Ytie Ages verkoper Karremanstraat 1668 239 176v
AGES, IETJE Ytie Ages verkoper van 1/5 Noorderhaven 31 1698 243 354v
AGES, Yurre? Ages houtmolenaar verkoper Franekereind 26 1669 239 36ra
PIPHRON, DOETJE AGES Doetie Aggaeus Piphron verkoper Voorstraat 50 1692 243 1ra
AGES, GREULT Greold Agges naastligger ten noorden Sint Jacobstraat WZ 1663 238 185v
AGES, GREULT Greolt Agges Rommelhaven 4 1651 236 156v
AGES, JETSKE Jets Agges Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Droogstraat 1614 229 217r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verpachter grond Liemendijk OZ 1614 229 232r
AGES, RIPPERT Rippert Agges naastligger ten zuiden Liemendijk OZ 1614 229 232r
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper (hoek)huis, loods, achterhuis en lege plaats Liemendijk OZ 1615 229 243r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verpachter grond Achterstraat OZ 1615 229 277r
AGES, RIPPERT Rippert Agges , burger verkoper Lanen 84 1624 231 23r
AGES, TRIJNTJE Trijncke Agges Grote Kerkstraat 1614 229 229v
AGES, FEIKJE Feyckien Aghes verkoper Schritsen NZ 1680 241 114r
AGES, HARMEN Harmen Agis mr. brouwer naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1725 246 226v
AGES, HARMEN Harmen Agis naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1725 246 226v
AGES, SIEMEN de stal van Symen Agis naastligger ten noorden Rapenburg 1671 240 34v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1752 252 214v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman verkoper Noorderhaven 101 1752 253 1v
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu reversaalhouder Romastraat ZZ 1753 253 66r
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman Rozengracht 2 1753 253 119r
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman Noorderhaven 39 1753 253 120r
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman Noorderhaven 63 1753 253 121r
MAHIU, FEDDRIK Feddrik Aiises Mahiu koopman Noorderhaven 21 1753 253 122r
MAHIU, FEDDRIK AISES testementair administrator en exectiteur Fedderick Aises Mahiu koopman verkoper Bildtstraat WZ 1725 246 222v
AISES, FEDDRIK Feddrick Aises Zoutsloot 46 1716 245 258v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrick Aises Mahui Bildtstraat 16 1715 245 255r
AISES, FEDDRIK Feddrik Aises onbekend 1713 245 189v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahiu koopman Droogstraat 5 1754 253 157v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman verkoper Kruisstraat 1726 246 256v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman Lanen 16 1737 249 210r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman Noordijs 1 1738 249 352v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman Rommelhaven 1 1738 249 354r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aises Mahui koopman curator Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
MAHIU, FREERK AISES Frederik Aises Mahiu koopman verkoper Nieuwstraat 1723 246 157r
, HARMEN Harmen Aisgens huurder (ten nadele van de Ybel Sybrandts) Vijverstraat 1614 229 223r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aisses Mahiu koopman ? Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman naastligger ten westen Noorderhaven 27 1751 252 144v
MAHIU, FEDDRIK AISES Feddrik Aitses Mahui koopman verkoper Noorderhaven 27 1751 252 144v
ALBERTS, AALTJE Aaltje Albarts verkoper Achterstraat NZ 1665 239 3r
ALBERTS, ALBERT Albart Albarts naastligger ten westen Schritsen 64 1687 242 201v
ALBERTS, AATJE jonge dochter Attje Albarts verkoper van 1/6 Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
ALBERTS, KLAAS Claes Albarts , c.u. koper houtstek met een kamer Zuiderhaven ZZ 1642 235 11r
ALBERTS, EVERT Evert Albarts naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1666 239 55r
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven 77 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Albarts Vos Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
ALBERTS, GEERT Geert Albarts eigenaar van 1/2 Voorstraat 2 1681 241 142r
ALBERTS, GEERT Geert Albarts ??, c.u. ?? koper kamer Rapenburg NZ 1661 238 93v
ALBERTS, GEERT Geert Albarts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg 1675 240 195r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Albarts naastligger ten noorden Herenwaltje 1635 233 168r
ALBERTS, GOSLING Goslingh Albarts mr. chirurgus verkoper Liemendijk 1675 240 181r
ALBERTS, GRIETJE Grietje Albarts naastligger ten zuiden Lanen 20 1669 239 34va
ALBERTS, JAKOB Jacob Albarts naastligger ten noorden onbekend 1657 237 110r
ALBERTS, JAN Jan Albarts naastligger Heiligeweg 24 1642 235 14v
ALBERTS, JAN Jan Albarts koper kamer Zuiderhaven ZZ 1647 235 257r
PIETERS, JANKE ALBERTS Jancke Albarts Pieters naastligger ten noorden Schoolsteeg 1658 237 162r
ALBERTS, PIETER Pyter Albarts , c.u. koper huis Sint Jacobstraat 4 de Swarte ruyter 1643 235 91r
ALBERTS, PIETER Pytter Albarts verkoper van 1/6 Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
ALBERTS, RIENK Rienck Albarts , c.u. verkoper Liemendijk 1666 239 46v
ALBERTS, RINTJE de nagelaten zoon van Rintje Albarts verkoper Lanen 46 1665 239 3ra
ALBERTS, ROMKE de kopers Romcke Albarts , c.u. naastligger ten noorden Voorstraat 1635 233 166v
ALBERTS, ROMKE Romcke Albarts naastligger ten westen Voorstraat 68 1637 234 41r
ALBERTS, ROMKE Romke Albarts naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1636 234 11r
ALBERTS, ROMKE Rompcke Albarts koper huis Voorstraat 1635 233 166v
ALBERTS, TEEKE Taecke Albarts verkoper Vijverstraat NZ 1635 233 163v
ALBERTS, TEEKE Taecke Albarts Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
ALBERTS, TEEKE de verkoper Taeke Albarts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
ALBERTS, TEEKE Taeke Albarts verkoper Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
ALBERTS, TEEKE Take Albarts , burger koper 1/2 huis en de helft van een hof recht achter dit huis, Droogstraat NZ, twee pla Noorderhaven 57oost 1636 234 19r
ALBERTS, TEEKE Take Albarts , burger verkoper Vijverstraat NZ 1638 234 56v
ALBERTS, THOMAS Tomas Albarts naastligger ten zuiden Schoolsteeg 1658 237 162r
GROEN, TRIJNTJE ALBERTS Trijntie Albarts Groen Voorstraat 17oost 1675 240 183r
, 1/2 panwerk van de erven van ? Taecke? Albarts? naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
HAAS, GOVERT ALBERTS Govert Albartus de Haas mr. bakker verkoper van 1/3 Zuiderhaven 83 1796 264 311r
ALBERTS, DIRK Dirck Alberdts koper greidland 9 pm 11 einsen 3 roeden 4 voeten 1633 233 101r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Albers Winalda naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1719 246 46r
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albers Bakker Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Albert bontwever koper huis Romastraat NZ 1728 247 116v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
BAKKER, TRIJNTJE ALBERTS Trijntje Albert Bakker Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts mr. bontwever koper huis Vijverstraat 1725 246 244r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
ALBERTS, AALTJE Aelcke Alberts , burger Grote Kerkstraat 1615 230 1r
ALBERTS, AALTJE Aeltje Alberts koper van 7/8 kamer Zoutsloot 1 1728 247 95v
ALBERTS, AGE Age Alberts mr. schoenmaker koper huis Grote Bredeplaats 26 1749 251 263v
ALBERTS, AGE Age Alberts mr. schoenmaker verkoper Grote Bredeplaats 26 1760 254 258v
ALBERTS, AGE Age Alberts mr. schoenmaker Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
ALBERTS, AGE Age Alberts mr. schoenmaker huurder gedeelte van het huis (p.j.) Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
ALBERTS, AGE Age Alberts mr. schoenmaker huurder Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper door niaar kamer Carl Visschersteeg 1646 235 221r
ALBERTS, ALBERT koper Albert Alberts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1646 235 221r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , c.u. pottenbakker koper huis, plaats, put en bak met 2 kamers Schritsen 44 1671 240 46v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper huis met twee woningen er achter Schritsen 15 1683 241 246r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts verkoper Schritsen 15 1683 241 246v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper huis Schritsen 62 1684 242 29v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts koper kamer Carl Visschersteeg OZ 1685 242 80v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts mr. pottenbakker naastligger ten oosten Schritsen 54 1692 243 12v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , burger mr. pottenbakker koper hoekhuis met bottelarij ernaast Hofstraat NZ Bruinenbeerd 1695 243 130v
ALBERTS, ALBERT het huis staande Hofstraat hoek kerkhof van Albert Alberts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1695 243 131r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts mr. pottenbakker naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , burger c.u. pottenbakker koper huis of woning met een lege plaats en loods Schritsen 48 1697 243 294r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts naastligger ten westen Schritsen 46 1717 245 300r
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts naastligger ten zuiden Rozenstraat 2 1761 255 68v
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts naastligger ten zuiden Rozenstraat 4 1763 255 195r
ALBERTS, ALBERT de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingh Carl Visschersteeg 1654 236 266v
ALBERTS, ALBERT de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingh Carl Visschersteeg 1654 236 266v
ROOS, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Roos, c.u. schipper (galjoot-) koper huis Schritsen NZ 1718 246 27r
ALBERTS, ALBERTJE Albertie Alberts naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1723 246 175v
ALBERTS, ANTJE Antie Alberts Nieuwstraat 28 1758 254 137r
ALBERTS, ANTJE Antje Alberts verkoper Kerkpoortstraat OZ 1736 249 128r
ALBERTS, ANTJE Antje Alberts dienstmaagd verkoper van 1/4 Hofstraat 21 1802 266 109r
ALBERTS, Bartl Alberts bakker geniaarde koper Voorstraat NZ 1639 234 77r
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2 onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2 onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2 onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2 onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts bontwever naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1730 247 328v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts , c.u. koper huis Lanen NZ 1630 232 146v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts naastligger ten noorden Lanen NZ 1630 232 146v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts mr. wever verkoper Kerkpoortstraat 1724 246 197v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts bontwever koper huis Hoogstraat 49 1727 247 48v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts naastligger ten noordoosten [staat: noordwesten] Hoogstraat 47 1731 247 380v
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1734 249 13r
ALBERTS, BEREND Beernt Alberts verkoper Nieuwstraat 25 1777 259 46v
ALBERTS, BINNE Benne Alberts naastligger ten westen Karremanstraat 18 1726 246 285r
ALBERTS, BEREND Berend Alberts naastligger ten oosten Hoogstraat 47 1743 250 288v
ALBERTS, BEREND wijlen Berend Alberts Schoöhuis verkoper Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts verkoper Weverstraat 1631 232 175r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts mr. wever koper huis Kerkpoortstraat OZ 1720 246 89r
ALBERTS, BEREND Berent Alberts mr. wever verkoper Zoutsloot 25 1739 250 1ra
ALBERTS, BETTING Betting Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 59 1802 266 80v
ALBERTS, BETTING Betting Alberts naastligger ten oosten Zoutsloot 59 1802 266 90v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer koper huis Schritsen 46 1805 267 115v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer schipper koper plek grond of tuintje met huisjes Raamstraat 6 1807 267 305v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer naastligger ten noorden Raamstraat 6 1807 267 305v
ALBERTS, BIEUWE wijlen Bieuwe Alberts schipper (smak-) Zoutsloot NZ 1732 248 78v
ALBERTS, KLAAS Claas Alberts huurder Rapenburg ZZ 1808 268 123v
ALBERTS, KLAASKE Claaske Alberts Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
ALBERTS, KLAAS erven van wijlen Claes Alberts bezemmaker naastligger ten oosten Heiligeweg 36 1631 232 174v
ALBERTS, KLAASKE CLaeske Alberts Herenwaltje 1625 231 35r
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts verkoper van 1/15 Lanen 42 1659 238 2v
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts verkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 15 1659 238 2v
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts 1659 238 3raa
ALBERTS, KORNELIS Cornelis Alberts 1659 238 3raa
ALBERTS, DIEUWKE Dieuke Alberts ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts Noordergrachtswal 1793 264 142r
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper huis Nieuwstraat 34 1809 268 188v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts huurder Nieuwstraat 34 1809 268 188v
ALBERTS, DIENA Dina Alberts Heiligeweg 22 1748 251 229v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo Heiligeweg 22 1752 253 30v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo Zoutsloot 48 1754 253 147v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo verkoper Zoutsloot 48 1772 258 54v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts koper door niaar huis met een gorterij daaragter Brouwersstraat 18 1708 245 49v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts Brouwersstraat 18 1708 245 56r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts mr. bontwever koper huis Grote Kerkstraat 2 1731 248 61r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts naastligger ten oosten Lanen 87 1740 250 105v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts naastligger ten oosten Lanen 87 1750 252 50v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts naastligger ten oosten Lanen 87 1761 255 104v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts schipper koper huis en tuintje Both Apothekerstraat 11 1765 256 125v
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts huurder beneden (p.j.) Lanen 21achter 1766 256 174r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts mr. bontwever Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
ALBERTS, DIRK Dirk Alberts Lanstra schipper verkoper Havenplein 16 1765 256 98v
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sandstra varenspersoon Both Apothekerstraat 11 1766 256 212r
ALBERTS, DIRKJE Dirkje Alberts Kruisstraat NZ 1788 262 276av
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts verkoper van 1/3 Zoutsloot NZ 1732 248 78v
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts Rommelhaven 6 1782 260 274r
ALBERTS, DIRKJE Dirkjen Alberts verkoper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts , burger koopman koper huis Kruisstraat 1652 236 201v
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat OZ 1657 237 108r
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v
ALBERTS, DOEDE Doede Alberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 1670 240 21v
ALBERTS, DOUWE Douwe Alberts huurder Hoogstraat 32 1733 248 275r
ALBERTS, DOUWE Douwe Alberts karreman gebruiker Lombardstraat 1 1733 248 276v
ALBERTS, EVA Eva Alberts Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
ALBERTS, EVA Eva Alberts Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 173r
ALBERTS, EVA Eva Alberts Lanen 21achter 1766 256 174r
ALBERTS, EVA Eva Alberts Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
ALBERTS, EVA Eva Alberts huurder Lanen 21 1766 256 178r
ALBERTS, EVA Eva Alberts Lanen 21 1766 256 178r
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts , burger koper huis Vijverstraat 24 1729 247 281v
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten oosten Vijverstraat 22 1742 250 267r
ALBERTS, FEDDRIK Feddrik Alberts naastligger ten westen Vijverstraat 26 1749 251 271v
ALBERTS, FEITSE Fettje Alberts , burger verkoper van 1/2 William Boothstraat OZ 1730 247 346r
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Alberts Vos 1659 238 3raa
VOS, FOLKERT ALBERTS Folkert Alberts Vos 1659 238 3raa
ALBERTS, FRANS wijlen Frans Alberts Prinsensteeg 3 1779 259 219r
ALBERTS, FRANS Frans Alberts naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1782 260 166r
ALBERTS, FRANS Frans Alberts , c.u. bontwever huurder 1 (p.j.) Kerkpoortstraat WZ 1792 264 65v
ALBERTS, GEERT Geert Alberts , c.soc. verkoper Kruisstraat 3oost 1671 240 70v
ALBERTS, GEERT Geert Alberts van Minden koper door niaar 1/2 huis Voorstraat 2 1681 241 142r
ALBERTS, GEERT Geertie Alberts , c.u. koper hoekhuis Kleine Bredeplaats 2 1650 236 101v
ALBERTS, GEERT de erven van Geertie Alberts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1686 242 150v
ALBERTS, GERLOF Gerlof Alberts koper huis Brouwersstraat 16 1742 250 227r
ALBERTS, GERLOF Gerlof Alberts mr. blauwverver afgewezen niaarnemer Brouwersstraat 14 1749 251 279r
ALBERTS, GERLOF Gerlof Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14 1749 251 279r
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts Wasbleek 1762 255 128v
ALBERTS, GERLOF de weduwe van Gerlof Alberts naastligger ten westen Brouwersstraat 18 1763 255 230v
ALBERTS, GERLOF de weduwe van Gerlof Alberts naastligger ten noorden Brouwersstraat 18 1763 255 230v
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts Zoutsloot 37 1768 257 63r
ALBERTS, GERLOF wijlen Gerlof Alberts Zoutsloot NZ 1768 257 64v
ALBERTS, GERLOF Gerloff Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14 1749 252 17v
ALBERTS, GERRIT Gerrit Hendrik Alberts koper huis Nieuwstraat OZ 1736 249 132r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts naastligger ten noorden Hofstraat 1 1774 258 148v
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts koopman verkoper Heiligeweg 54 1791 263 308v
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1792 264 1r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts mr. verver en glasmaker verkoper Zuiderhaven ZZ 1792 264 13r
ALBERTS, GERRIT Gerrit Alberts naastligger ten noorden Hofstraat 5 1794 264 223r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts verkoper van 1/8 Zoutsloot 1 1728 247 95v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts mr. schilder huurder Noorderhaven 88oost 1734 248 347v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts huurder Noorderhaven 100 1735 249 88v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts mr. wagenmaker koper huis en wagenmakerij Zuiderpoort (gebied) 1736 249 137r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts mr. wagenmaker verkoper Zuiderpoort (gebied) 1738 249 231r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts mr. glasmaker Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten noorden Brouwersstraat 27 1772 258 1r
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 56 1779 259 187v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten noorden Hofstraat 3 1781 260 151v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1790 263 223v
ALBERTS, GERRIT Gerryt Alberts naastligger ten westen Zuiderhaven 52 1791 263 292r
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstra verpachter grond Voorstraat 11west 1683 241 237v
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstra mr. chirurgijn verkoper Voorstraat 11west 1683 241 237v
STEENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Steenstra Hoogstraat 31 1683 241 259v
STIENSTRA, GOSLING ALBERTS Goslingh Alberts Stienstra mr. chirurgijn huurder Noorderhaven 97 1697 243 292v
STIENSTRA, GOSLING ALBERTS het huis genaamd de Wanne van Goslingh Alberts Stienstra mr. chirurgijn naastligger ten zuiden Noorderhaven 97 de Wanne 1697 243 292v
ALBERTS, GRIETJE Grietie Alberts naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1680 241 23ra
ALBERTS, GRIETJE Grietje Alberts verkopers Schritsen ZZ 1681 241 173v
ALBERTS, GRIETJE Grijtie Alberts Lombardstraat 1722 246 141v
ALBERTS, GRIETJE Grijtie Alberts Franekerpoort (gebied) 1723 246 164v
ALBERTS, GRIETJE Grytie Alberts Hoogstraat 28 1719 246 53v
ALBERTS, HARMEN Harmen Alberts , c.u. huurder beneden Hoogstraat 19 1753 253 103v
ALBERTS, HARMEN Harmen Alberts kooltjer huurder (p.j.) Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
ALBERTS, HARMEN de erven van Harmen Alberts kooltjer huurder (p.j.) Heiligeweg 60zuid 1772 258 5r
ALBERTS, HAIE Haye Alberts schipper (galjoot-) koper huis en tuin erachter (en 1 zilveren lepel) Zoutsloot NZ 1725 246 220v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalf naastligger ten westen Zoutsloot 1730 247 302v
KALF, HAIE ALBERTS Haye Alberts Kalf schipper (galjoot-) verkoper Zoutsloot NZ 1730 247 338v
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrickien Alberts Havenplein 5 1647 235 245v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts wagenmaker koper huis Rommelhaven 2west 1723 246 161r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten westen Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
ALBERTS, HENDRIK houtstek van Hendrik Alberts naastligger ten zuiden Hoogstraat 10 1729 247 268r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts , burger mr. wagenmaker verkoper Rommelhaven 5 1732 248 116v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts mr. wagenmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1voor 1734 248 345r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1voor 1740 250 137v
ALBERTS, HENDRIK wijlen Hendrik Alberts mr. bontwever Hofstraat ZZ 1765 256 128v
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 19 1774 258 165r
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 19 1772 258 2ra
ALBERTS, HENDRIK Hendrik Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1801 265 294r
ALBERTS, HENDRIK de erven van Hendrik Alberts verkoper Nieuwstraat OZ 1803 266 308r
MELLEMA, HENDRIK ALBERTS wijlen Hendrik Alberts Mellema wagenmaker Rommelhaven 2 1748 251 227v
ALBERTS, wijlen Hendrik* Alberts Karremanstraat WZ 1701 244 95v
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrikje Alberts Romastraat 4 1809 268 278v
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrikje Alberts Romastraat 4 1810 269 81r
ALBERTS, HINKE Hinke Alberts naastligger ten westen Scheerstraat 11 1737 249 216r
ALBERTS, HINKE Hinke Alberts naastligger ten westen Scheerstraat 11 1738 250 1r
ALBERTS, HISKE Hiske Alberts verkoper van 1/2 Brouwersstraat 10 1786 262 70r
ALBERTS, HISSE Hiske Alberts ten oosten van Harlingen 1794 264 179v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Moriaanstraat NZ 1781 260 40v
OSINGA, HISKE ALBERTS Hiske Alberts Osinga verkoper Droogstraat ZZ 1781 260 43v
ALBERTS, HUBERT wijlen Huibert Alberts Zoutsloot NZ 1732 248 78v
ALBERTS, ENNE lijnbaan van Inne Alberts naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1630 232 149v
ALBERTS, JEEN vrijgezel Jaane Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 36 1756 253 255r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts naastligger ten noorden onbekend 1614 229 218r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Sint Jacobstraat OZ 1614 229 235v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Lanen OZ 1615 229 276v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts , burger verkoper Schritsen 1630 232 154v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts Schritsen 1630 232 154v
ALBERTS, JAKOB wijlen Jacob Alberts Zoutsloot NZ 1643 235 87v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts koper kamer met een lege plaats Kerkpoortstraat NZ 1644 235 128r
ALBERTS, JAKOB de kamer van Jacob Alberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 19 1646 235 194r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts mr. schoenmaker koper schoenmakersperk, geschikt tot een looyerij, met toebehoren Zoutsloot 1 1676 240 228r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts mr. schoenmaker Heiligeweg 34 1685 242 71r
ALBERTS, JAKOB oud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 24 1706 244 340r
ALBERTS, JAKOB oud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 24 1707 245 8v
ALBERTS, JAKOB burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1718 246 20ar
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
ALBERTS, JAKOB het huis van Jacob Alberts grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1730 247 351v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts varend persoon koper woning Hofstraat 27 1731 247 380r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1733 248 265r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda Voorstraat 68 1708 245 67v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Heiligeweg 26 1721 246 93v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Simon Stijlstraat 3 1721 246 94v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Schritsen 56 1721 246 100r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts Wynalda verkoper Fabrieksstraat 1688 242 261v
ALBERTS, JAKOB de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Wynalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 93r
ALBERTS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Wynalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1631 232 180v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1634 233 143r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger Heiligeweg ZZ 1636 234 5v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1637 234 35v
ALBERTS, JAN de tuin van Jan Alberts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 28 1645 235 178r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1646 235 240v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 24 1657 237 127v
ALBERTS, JAN het huis van wijlen Jan Alberts naastligger Heiligeweg 24 1669 239 198r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten onbekend 1680 241 67v
ALBERTS, JAN Jan Alberts , burger kramer verkoper Kleine Kerkstraat 7 1680 241 78r
ALBERTS, JAN de erven van Jan Alberts naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1683 242 1v
ALBERTS, JAN Jan Alberts , c.u. bontwever koper huis off woning Nieuwstraat OZ 1715 245 244r
ALBERTS, JAN Jan Alberts scheepstimmerman koper 1/2 huis Schritsen NZ 1724 246 198r
ALBERTS, JAN Jan Alberts mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten Schritsen NZ 1725 246 237v
ALBERTS, JAN Jan Alberts bontwever verkoper van 1/4 Kruisstraat 12 1728 247 70r
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts Zoutsloot 1 1728 247 95v
ALBERTS, JAN Jan Alberts scheepstimmerman verkoper Schritsen NZ 1731 248 20v
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts Nieuwstraat OZ 1731 248 39v
ALBERTS, JAN wijlen Jan Alberts mr. wagenmaker Zuiderpoort (gebied) 1736 249 137r
ALBERTS, JAN Jan Alberts mr. bontwever huurder (p.j.) Nieuwstraat 1742 250 253v
ALBERTS, JAN Jan Alberts timmerman koper huis Lanen 85 de Morgenster 1751 252 114r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r
ALBERTS, JAN Jan Alberts varensgezel koper huis of woning Prinsensteeg 3 1761 255 71v
ALBERTS, JAN Jan Alberts mr. bontwever koper huis met weefwinkel Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
ALBERTS, JAN Jan Alberts , burger zeeman verkoper Zeilmakersstraat 11 1762 255 123v
ALBERTS, JAN Jan Alberts naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1762 255 152v
ALBERTS, JAN Jan Alberts timmerman verkoper Lanen 85 1770 257 147v
ALBERTS, JAN Jan Alberts lands opzichter huurder (p.j.) Bildtstraat 9 1798 265 81v
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntie naastligger ten oosten Peterseliestraat 1662 238 146r
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntie naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1661 238 11ra
ALBERTS, JAN Jan Alberts Trijntie naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1672 240 98r
ALBERTS, JANKE Janke Alberts verkoper van 1/8 Zoutsloot 1 1728 247 95v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts naastligger ten westen Voorstraat 34 1717 245 297v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 2 1725 246 225r
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 2 1727 247 49v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts Hofstraat 47 1746 251 141v
ALBERTS, JANKE Janneke Alberts Hofstraat 45 1764 256 63v
ALBERTS, JANKE wijlen Janneke Alberts Hofstraat 47 1790 263 204r
AKKER, JANKE ALBERTS de uitgang van het huis van Janneke Alberts Acker naastligger ten oosten Voorstraat 30achter 1730 247 312v
ALBERTS, JELLE Jelle Alberts , c.u. en c.s. huurder Brouwersstraat 17 1726 246 250v
ALBERTS, JETSKE Jetske Alberts huurder Romastraat NZ 1741 250 175r
ALBERTS, JETSKE Jetske Alberts naastligger ten noorden Nieuwstraat 21 1784 261 132r
ALBERTS, IESKJE Jieskjen Alberts Voorstraat 82 1785 261 5ra
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts Zuiderhaven 95 1729 247 254v
ALBERTS, JILDOU Jilduw Alberts Prinsensteeg 1 1733 248 214r
ALBERTS, JILT Jilt Alberts koper kamer Gardenierstraat ZZ 1695 243 171r
ALBERTS, JILT Jilt Alberts metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1708 245 70r
ALBERTS, JILT Jilt Alberts koper huis en ledige plaats Lanen ZZ 1717 245 285r
ALBERTS, JOCHEM Jochem Alberts , c.u. huurder (p.j.) Raamstraat 8 1797 265 25v
ALBERTS, JOCHEM Jochum Alberts , c.u. huurder achterste deel Rozengracht 7 1802 266 130r
ALBERTS, JOEKE Joecke Alberts , c.u. zeevarende koper huis met een tuin daaragter Grote Kerkstraat 35 1709 245 87r
ALBERTS, JOEKE de erven van Joecke Alberts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden 1734 248 317r
ALBERTS, JOEKE de erven van Joecke Alberts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden 1734 248 317r
ALBERTS, JOHANNA Johanna Alberts verkoper van 1/12 Nieuweburen 27 1745 251 104r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper huis Romastraat ZZ 1775 258 218r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts oud schipper op Bolsward koper huis Heiligeweg 13 1775 258 240r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten westen Heiligeweg 15 1776 258 249r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (wijd-) verkoper Heiligeweg 13 1776 259 14v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg 17 1778 259 126r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper woning Lanen 82a 1779 259 220r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Lanen 82a 1779 259 220r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1780 259 240r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg 17 1780 259 245r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1780 259 290v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten noorden Schritsen 67 1783 261 100r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten westen Romastraat ZZ 1783 261 118r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Lanen 86 1787 262 174v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten noorden Schritsen 67 1787 262 214r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper huis Grote Kerkstraat 21 1787 262 220v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg 17 1788 262 261r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts koper Herenwaltje 9 1789 263 86r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-) geniaarde koper Nieuwstraat 1789 263 124v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1789 263 154r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat 1790 263 211v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (trekveer-) koper huis Heiligeweg 26 1791 263 319r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts verkoper Heiligeweg 26 1791 263 319r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Weeshuisstraat NZ 1791 263 342r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-) Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1794 264 172v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-) koper 1/4 huis Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1796 265 8v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Lanen 82 1797 265 44r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten zuiden Lanen 86 1798 265 119r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-) verkoper Heiligeweg 26 1799 265 196r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-) verkoper Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (trekveer-) naastligger ten oosten Lanen 82a 1800 265 217v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper (trekveer-) verkoper Lanen 82a 1800 265 217v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-) verkoper Weeshuisstraat NZ 1800 265 225v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Spekmarkt 1 1800 265 232v
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten oosten Lanen 82a 1800 265 253r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts naastligger ten westen Heiligeweg 1oost 1802 266 126r
ALBERTS, JOHANNES Johannes Alberts schipper op Franeker (trekveer-) huurder (p.j.) Heiligeweg 1west 1807 267 293v
ALBERTS, JOB Joop Alberts naastligger ten oosten Liemendijk 1630 232 145v
ALBERTS, JOEKE Jucke Alberts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 33 1722 246 151v
ALBERTS, JOEKE Jucke Alberts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1722 246 151v
ALBERTS, KLAAS Klaas Alberts verkoper Vianen 22 1809 268 232v
ALBERTS, LEENDERT Leen Alberts koper Nieuwstraat 36 1687 242 206r
ALBERTS, LEENTJE meerderjarige vrijster Leene Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 36 1756 253 255r
ALBERTS, LIEUWKJE Lieuke Alberts Moriaanstraat 1 1696 243 240r
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts Bargebuurt OZ 1738 249 285r
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts Zoutsloot 25 1757 254 53v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts verkoper Nieuwstraat 25 1777 259 46v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts Zoutsloot 25 1798 265 104r
ALBERTS, Lijsbeth Alberts verkoper van 1/3 Schritsen 44 1730 247 322v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbeth Alberts Noorderhaven 27 1751 252 144v
ALBERTS, LIJSBET Lysbeth Alberts Hofstraat 1614 229 226r
STIENSTRA, MARTJEN ALBERTS wijlen Maartje Alberts Stienstra Franekereind 36 1709 245 78v
ALBERTS, MARTJEN Maertie Alberts Noorderhaven 42 1685 242 95r
ALBERTS, MARCUS Marcus Alberts verkoper Moriaanstraat NZ 1710 245 110r
ALBERTS, MARCUS wijlen Marcus Alberts Vijverstraat NZ 1729 247 281r
ALBERTS, wijlen Mareus Alberts Vijverstraat 24 1729 247 281v
ALBERTS, MARIA Marieke Alberts verkoper van 1/2 Wasbleek 2 1739 250 14v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts winkelier Rapenburg NZ 1739 250 9v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts , c.m. huurder (p.j.) Zoutsloot 39 1771 257 220v
ALBERTS, MARIUS Marius Alberts verkoper Oosterkeetstraat 1701 244 100v
ALBERTS, MARTEN Marten Alberts mr. bakker Bildtstraat 9 1798 265 81v
ALBERTS, MARTJEN Martjen Alberts Franekereind 23west 1689 242 262v
ALBERTS, MAAIKE Maycke Alberts verkoper Schritsen 1630 232 154v
ALBERTS, MINKE Meinke Alberts Heiligeweg NZ 1701 244 132v
ALBERTS, MINKE wijlen Meinske Alberts Heiligeweg NZ 1727 246 315v
STELLINGWERF, MICHIEL ALBERTS Michiel Alberts Stellingwerff, c.u. en c.s. commissaris van de grouue waren verkoper Lanen 71achter 1646 235 225v
ALBERTS, MINKE Minke Alberts Both Apothekerstraat 11 1766 256 212r
ALBERTS, Mouike Alberts Kerkpad 34 1707 245 30v
ALBERTS, MURK Murk Alberts , c.u. huurder (p.j.) Zuiderhaven 18 1791 263 369r
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts verwandelaar Both Apothekerstraat 1 1733 248 194v
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts aanhandelaar Kerkpoortstraat 1733 248 194v
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1733 248 202v
ALBERTS, OKJE Okjen Alberts verkoper Kerkpoortstraat OZ 1734 248 338r
ALBERTS, OTTE Otto Alberts verkoper en curator van Nieuwstraat OZ 1682 241 47va
ALBERTS, PETRONELLA Petronella Alberts huurder Bargebuurt 8 1791 263 305r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts sleefmaker huurder pakhuis beneden Zuiderhaven 49 1774 258 192v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 57 1777 259 60r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. sleefmaker koper huis Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten zuiden* Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten westen Schritsen 12 1783 261 68v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. sleefmaker Schritsen 12 1784 261 165r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten westen Schritsen 12 1784 261 165r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. sleefmaker koper huis Hofstraat 23 1784 261 181r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts zeepziedersknecht koper huis Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
ALBERTS, PIETER de erven van Pieter Alberts naastligger ten noorden Zuiderhaven 57 1791 263 336r
ALBERTS, PIETER Pieter Alberts mr. kuiper verkoper Kerkpoortstraat 57 1791 263 373v
ALBERTS, PIETER de erven van Pieter Alberts naastligger ten zuiden Schritsen 4 1800 265 218v
STIENSTRA, PIETER ALBERTS Pieter Alberts Stienstra mr. sleefmaker geniaarde koper Schritsen 2 1783 261 60r
STIENSTRA, PIETER ALBERTS Pieter Alberts Stienstra, c.u. mr. sleefmaker naastligger ten zuiden Schritsen 2 1783 261 60r
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts Vijverstraat 1680 241 80r
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts Zuiderhaven 13 1680 241 80v
ALBERTS, POPPE de weduwe van Poppe Alberts naastligger ten oosten Schritsen 56 1702 244 171v
ALBERTS, POPPE Poppe Alberts naastligger ten noorden Schritsen 56 1702 244 180r
ALBERTS, POPPE wijlen Poppe Alberts Carl Visschersteeg WZ 1722 246 149r
ALBERTS, PIETER Pyter Alberts mr. sleefmaker koper huis Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
ALBERTS, PIETER Pyter Alberts naastligger ten zuiden Schritsen 4 1761 255 72v
ALBERTS, RIENK Rienck Alberts , c.u. koper huis met plaats en 1/2 steeg Liemendijk 1657 237 135v
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Schritsen 48 1711 245 155r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Schritsen 48 1711 245 155r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Schritsen 48 1711 245 155r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Hulstcamp Hoogstraat 1 1708 245 312r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga Kerkpoortstraat 31 1784 261 230r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga Carl Visschersteeg OZ 1784 261 231r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga Gardenierstraat 2 1784 261 232r
ALBERTS, RINSKE Rinske Alberts Noordga Gardenierstraat 1 1784 261 233r
ALBERTS, ROMKE wijlen Romcke Alberts verkoper Voorstraat 66 1638 234 71r
ALBERTS, ROMKE wijlen Romcke Alberts verkoper Nieuwstraat 1638 234 71r
ALBERTS, RUURD de weduwe van Ruerd Alberts verwer naastligger ten zuiden Rozengracht 16 1732 248 150r
ALBERTS, RUURD de weduwe van Ruerd Alberts naastligger ten zuiden Rozengracht 16 1733 248 193r
ALBERTS, RUURD de weduwe van Ruerd Alberts naastligger ten westen Rozengracht 28 1733 248 204r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts , burger mr. verver koper huis met bleekveld en grote stokerij Brouwersstraat 16 1708 245 42r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14 1712 245 180r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts , c.u. koper hof met zomerhuis en schuur of ledige plaats met vruchtbomen Kerkpoortstraat 1716 245 267r
ALBERTS, RUURD de hof van Ruird Alberts naastligger ten oosten Rozengracht 18achter 1722 246 144r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14 1723 246 155r
ALBERTS, RUURD Ruird Alberts mr. blauwverver koper huis Zuiderhaven 75 1724 246 200r
ALBERTS, RUURD Weduwe Ruird Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14 1731 248 5v
ALBERTS, RUURD wijlen Ruird Alberts blauwverver Noorderhaven NZ 1732 248 84r
ALBERTS, RUURD wijlen Ruird Alberts mr. blauwverver Rozengracht 16achter 1733 248 212v
ALBERTS, RUURD de weduwe van Ruird Alberts naastligger ten zuiden Rozengracht 16 1733 248 262v
ALBERTS, RUURD de erven van Ruird Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14 1738 249 348r
ALBERTS, RUURD Ruurd Alberts mr. lakenverver naastligger ten westen Brouwersstraat 18 1726 246 266r
ALBERTS, RUURD Ruurd Alberts mr. lakenverver naastligger ten noorden Brouwersstraat 18 1726 246 266r
ALBERTS, RUURD de tuin van Ruurd Alberts naastligger ten oosten Rozengracht 22 1726 246 276v
ALBERTS, RUURD Ruurd Alberts naastligger ten westen Rozengracht 40 1727 247 4r
ALBERTS, RUURD de weduwe van Ruurd Alberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 14 1734 248 330r
ALBERTS, RUURD Ruyrd Alberts , burger mr. blauwverver aanhandelaar tuin met zomerhuis en twee prieelen Rozengracht 16achter 1727 247 18v
ALBERTS, RUURD het panwerk en de tuin van Ruyrd Alberts , c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1727 247 18v
ALBERTS, RUURD Ruyrd Alberts mr. blauwverver verwandelaar Rozengracht 18achter 1727 247 18v
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts koper huis Kerkpoortstraat 57 1680 241 94v
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts bleker verkoper van 1/2 Wasbleek 2 1739 250 14v
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts huurder Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
ALBERTS, SIEMENTJE Simentje Alberts verkoper van 1/4 Hofstraat 21 1802 266 109r
ALBERTS, SIMKE Simke Alberts naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1799 265 154r
ALBERTS, SIMKE Simke Alberts naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1804 267 40r
ALBERTS, SIMKE Simke Alberts naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1805 267 175r
ALBERTS, SJOUKE Sioucke Alberts koper kamer Franekerpoort (gebied) 1687 242 184r
ALBERTS, SJOUKE wijlen Siouke Alberts Franekerpoort (gebied) 1694 243 92r
ALBERTS, STEFFEN Steven Alberts bontwever Nieuwstraat 16 1753 253 63v
ALBERTS, SIEBREN wijlen Sybren Alberts Voorstraat 74 1636 233 180r
ALBERTS, SIEMENTJE Symontje Alberts Hoogstraat 26 1804 267 107r
ALBERTS, SIEMENTJE Symontje Alberts huurder Hoogstraat 26 1804 267 107r
ALBERTS, TEEKE de erven van Taco Alberts verkoper Noorderhaven 57oostac 1670 240 2v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u. Zoutsloot 1639 234 90v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts , c.u. Zoutsloot 1639 234 90v
ALBERTS, TEEKE Taecke Alberts naastligger ten zuiden Zoutsloot 1639 234 90v
ALBERTS, TEEKE de erven van Take Alberts naastligger ten oosten Noorderhaven 57west 1657 237 120r
ALBERTS, TEUNIS Teunis Alberts adelborst onder de comp.van de capt.jonker Johan van Roorda, garnzoen verkoper Romastraat ZZ 1654 236 270r
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts gortmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1698 243 376v
ALBERTS, TJALLING Tialling Alberts , c.u. verkoper Lanen NZ 1717 245 302v
ALBERTS, TJALLING de erven van Tialling Alberts naastligger ten westen Droogstraat NZ 1738 249 229r
ALBERTS, TJALLING de erven van Tialling Alberts naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1738 249 229r
ALBERTS, TJEPKE Tiepke Alberts , c.u. koper kamer Zeilmakersstraat 1668 239 162v
ALBERTS, TJEPKE Tiepke Alberts , c.u. verkoper Zeilmakersstraat 1672 240 100r
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts naastligger ten westen Schritsen 1633 233 118v
ALBERTS, TJERK Tierck Alberts verkoper Gardenierstraat 1634 233 154r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts koper huis en gortmakerij Droogstraat NZ 1696 243 259r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts mr. gortmaker koper tuintie en een somerhuis Achterstraat NZ 1711 245 146r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts mr. gortmaker koper van een deel Karremanstraat 25 1713 245 191r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts mr. gortmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 25 1713 245 191r
ALBERTS, TJALLING Tuintie van Tjalling Alberts naastligger ten oosten Liemendijk 1714 245 202r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts , c.u. mr. gortmaker koper huis Droogstraat ZZ 1719 246 37r
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts mr. gortmaker koper/bewoner stal en afdak en vrije put Droogstraat 1726 246 270v
ALBERTS, TJALLING Tjalling Alberts mr. gortmaker naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1728 247 147r
ALBERTS, TJALLING de erven van Tjallingh Alberts naastligger ten zuiden Karremanstraat 25 1732 248 113r
ALBERTS, TJEPKE Tjebke Alberts naastligger ten westen Schritsen 33 1694 243 105v
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts , c.u. koper kamer Grote Kerkstraat 28 1672 240 79r
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts , burger koper huis Schritsen NZ 1681 241 135r
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts verkoper Grote Kerkstraat 28 1681 241 139v
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
ALBERTS, TJEPKE Tjepke Alberts schuitevaarder Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
ALBERTS, TJEPKJE Tjepke Alberts naastligger ten zuiden