Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
A., EELKE Eeltje A. Travaille, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 81voor 1774 258 162v
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 17 1786 262 99r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 15 1786 262 99r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper van 1/3 Hoogstraat 15achter 1786 262 99r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer naastligger ten noorden Noorderhaven 23 1786 262 71r
BAKKER, JAN A. Jan A. Backer verkoper Noorderhaven 23 1786 262 71r
BAKKER, JAN A. Jan A. Bakker verkoper Noorderhaven 27 1786 262 95v
, ATE Ate Aaeckes koper dwarshuis Kerkpoortstraat ZZ 1680 241 95v
AGES, ANTJE vrijster Antje Aages verkoper Droogstraat 20west 1665 239 32v
AGES, ANTJE Antje Aages verkoper van 1/3 Brouwersstraat 18 1666 239 35r
AGES, FOPPE Foppe Aages verkoper van 1/3 Brouwersstraat 18 1666 239 35r
AGES, JAN Jan Aages , c.u. wagenaar koper 2/3 huis voorheen schuur Droogstraat 20west 1665 239 32v
KRAMER, de hof en kamer van Haancke Aalckes Cramer naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1626 231 142r
ALLES, JANKE Janke Aales naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1692 242 378r
, HAANTJE Haantie Aaltsen naastligger ten oosten Liemendijk 1622 230 314v
, HAANTJE Haantie Aaltsen koper huis met een ledige plaats, loods en achterhuis en vrije grond van dien Voorstraat 65 1626 231 139r
, JAN Jan Aaltyes smid naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1620 230 202v
, ALLERT Allert Aanckes verkoper q.q. Noordijs WZ 1598 228 94r
ARENDS, SIEMEN wijlen Zymen Aanes stadsleidekker verkoper Hofstraat 1 1667 239 17va
ARENDS, GERRIT Gerrit Aarents naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1750 252 87r
ARENDS, JAN Jan Aarents naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 45 1750 252 51v
ARENDS, WILLEM Willem Aarents mr. bakker geniaarde koper Bildtstraat 9 1696 243 252v
ARENDS, WILLEM Willem Aarents mr. bakker huurder Bildtstraat 9 1696 243 252v
ARJENS, WILLEM Willem Aaris mr. bakker koper huis en loods Liemendijk 1691 242 353r
ARJENS, WILLEM de koper Willem Aaris mr. bakker naastligger ten zuiden Liemendijk 1691 242 353r
ARENDS, BOUWE Bouue Aarns , c.u. verkoper Lanen 30 1641 234 146v
ARENDS, HANS het huis van wijlen? Hans Aarns naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1641 234 147r
ARENDS, HILTJE Hiltie Aarns koper Bildtstraat 22 1620 230 205r
ARENDS, EMILIUS de erfgenamen van wijlen Amel Aarnts verpachter grond ([staat: eeuwige rente]) ten zuiden van Harlingen 1621 230 262r
ARENDS, EMILIUS de erfgenamen van wijlen Amel Aarnts verpachter grond ([staat: jaarlijkse rente]) ten zuiden van Harlingen 1663 238 201v
ARENDS, EMILIUS Amel Aarnts naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1598 228 119r
ARENDS, ARJAANTJE Arjaantje Aarnts koper Bargebuurt 20 1665 239 2r
ARENDS, ELSKE Elske Aarnts verkoper Nieuweburen 25 1687 242 210r
ARENDS, FOPPE Foppe Aarnts naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 76v
ARENDS, HANS Hans Aarnts , c.u. oud commandeur Admiraliteit in Friesland verkoper Karremanstraat 27 1692 242 399r
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aarnts naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1624 231 10v
ARENDS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrand Aarnts naastligger ten westen Klaverbladstraat 27 1692 242 399v
ARENDS, IJSBRAND de zwager van IJsbrant Aarnts naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1649 236 91r
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aarnts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1642 235 21v
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aarnts naastligger ten oosten Noorderhaven 48 1662 238 126r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u. verkoper Nutstraat WZ 1642 235 11r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aarnts , c.u. koper voor- en achterhuis en plaats met het eigendom van een vrije steeg strekkende naar de Noorderhaven Grote Bredeplaats 9 1641 234 152v
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aarnts verkoper Zeilmakersstraat 13 1599 228 134r
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aarnts verkoper Zeilmakersstraat 15 1599 228 134v
ARENDS, LUBBERT Lubbert Aarnts naastligger ten westen Lombardspijp 1626 231 115r
ARENDS, NANNE de weduwe van Nanning Aarnts naastligger ten oosten Zuiderhaven 63 1662 238 141r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aarnts verpachter grond Weverstraat 15 1650 236 136v
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aarnts verkoper Weverstraat 15 1650 236 136v
AARTS, ANTJE Antie Aarts , voor haar kinderen verkoper Hofstraat 19oost 1707 245 40r
AARTS, ARJEN Arian Aarts naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1626 231 115v
AARTS, ARJEN Arien Aarts koper huis Heiligeweg 38 1620 230 225r
AARTS, KORNELIS Cornelis Aarts oud schipper koper huis Zuiderhaven 7 1790 263 190v
AARTS, KORNELIS Cornelis Aarts naastligger ten westen Zuiderhaven 9 1802 266 150v
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2 1611 229 37r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts Ducis naastligger ten westen Schritsen 26 1612 229 81r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aarts Ducis verkoper q.q. Scheerstraat 2 1612 229 73r
AARTS, de erfgenamen van wijlen Henrdrick Aarts naastligger ten noorden William Boothstraat 1626 231 116v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1685 242 102v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts naastligger ten oosten Droogstraat 77 1685 242 102v
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 8va
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 8va
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1689 242 268v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopman naastligger ten oosten Droogstraat 77 1689 242 268v
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Achterstraat 1661 238 80r
AARTS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Aarts naastligger ten zuiden Schritsen 54 1679 241 55v
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Havenplein 18west 1774 258 166r
AARTS, JETSKE Jetske Aarts naastligger ten oosten Havenplein 18west 1774 258 166r
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Voorstraat 8 1781 260 15v
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Poortje 3 1781 260 15v
AARTS, JORIS de weduwe van Joris Aarts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
AARTS, JORIS de gortmakerij van Joris Aarts naastligger ten westen Kruisstraat 10oost 1755 253 211r
AARTS, JORIS Joris Aarts oud mr. gortmaker verkoper Heiligeweg 62 1759 254 244v
AARTS, JORIS Joris Aarts mr. gortmaker koper huis Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
AARTS, JORIS wijlen Joris Aarts mr. gortmaker verkoper Zeilmakersstraat 13 1767 256 234v
AARTS, JORIS Joris Aarts oud mr. gortmaker verkoper Kruisstraat 10west 1759 254 248v
AARTS, MAAIKE Maicke Aarts verkoper Lammert Warndersteeg 10 1726 246 256v
AARTS, MAAIKE Maike Aarts koper Sint Jacobstraat 4 1726 246 283r
AARTS, MAAIKE Mayke Aarts koper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
AARTS, SIETSKE Sietske Aarts verkoper Zuiderhaven 7 1790 263 190v
AARTS, SIETSKE Sydske Aarts koper Zuiderhaven 7 1788 263 3v
, JAKOB grondpacht uit de kamers van de weduwe van Jacob Aartz eigenaar perceel Moriaanstraat 12 1670 239 215r
, JAN Jan Aartz naastligger ten oosten Lanen 23 1669 239 202v
, JAN de gleibakkerij van Jan Aartz naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1670 240 4r
ATES, GERBEN Gerben Aates melktapper verkoper Droogstraat 18 1751 252 177v
ATES, ARJEN [als bewoner*] Arjen Aatis naastligger ten noorden Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
ABES, AUKJE de weduwe Acke Abbes naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de straat]) Rozengracht 17 1661 238 87r
ABES, AKE de weduwe en erfgenamen van wijlen gemeensman Aeke Abbes verkoper Rapenburg NZ 1664 238 221r
ABES, AKE de twee nagelaten kinderen van de gezworen gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rozengracht 19 1664 238 23va
ABES, AKE de nagelaten kinderen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1664 238 25va
KUIPER, ANTJE ABES meerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper koper 1/2 huis Brouwersstraat 12noord 1773 258 68v
KUIPER, ANTJE ABES meerderjarige vrijster Antie Abbes Kuyper eigenaar van 1/2 Brouwersstraat 12noord 1773 258 68v
ABES, ANTJE Antje Abbes , c.s. naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3 1753 253 126v
ABES, ANTJE Antje Abbes , c.s. naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 3 1753 253 126v
ABES, ANTJE Antje Abbes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 10 1786 262 70r
ABES, ANTJE Antje Abbes naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3 1766 256 208r
ABES, ANTJE Antje Abbes naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 3 1766 256 208r
KUIPER, ANTJE ABES Antje Abbes Cuiper, bejaarde vrijster (62 jaar) verkoper Rommelhaven 1 1783 261 31v
ABES, AUKJE Auck Abbes verkoper Sint Jacobstraat 6 1618 230 144v
ABES, AUKJE Auck Abbes consenteert Schoolsteeg 1619 230 158v
KUIPER, AUKJE ABES Aukje Abbes Kuiper, bejaarde vrijster verkoper Brouwersstraat 12noord 1788 262 276v
ABES, BOKKE Bocke Abbes verkoper Nieuwstraat 30 1656 237 97v
ABES, C. C. Abbes verkoper Noorderhaven 112 1802 266 143v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes hoedenmaker bewoner Voorstraat 13 1602 228 338v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes hoedenmaker verkoper q.q. Voorstraat 13 1602 228 338v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes verkoper q.q. Voorstraat 13 1603 228 380r
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes verkoper Grote Bredeplaats 25 1604 228 384v
ABES, KOENRAAD Coenert Abbes verkoper Grote Bredeplaats 27 1604 228 384v
ABES, de keet van Coenertt Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes verkoper q.q. Heiligeweg 20 1623 230 336v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1625 231 74r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes protesteert vanwege een gerechtigheid onbekend 1623 230 337v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes koper huis met schuur, strekkende naar de Nieuwe Kerkstraat Kruisstraat NZ 1627 232 7r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1627 232 7r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes zoutzieder verkoper van 1/2 Noorderhaven 28 1617 230 69r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes koper kamer Kruisstraat 5oost 1623 230 340r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes koper twee boven- en twee benedenkamers Kruisstraat ZZ 1623 230 340v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg OZ 1620 230 230v
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
ABES, KOENRAAD nu Coenraad Abbes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ 1628 232 68r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ 1628 232 68v
ABES, KOENRAAD de keet van Coenraad Abbes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes zoutzieder koper kamer Kruisstraat 1628 232 70r
ABES, KOENRAAD Coenraad Abbes zoutzieder naastligger ten westen Kruisstraat 1628 232 70r
ABES, KOENRAAD de zoutkeet van Coenraad Abbes naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v
ABES, KOENRAAD gebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Coenraadt Abbes naastligger Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes verkoper q.q. Brouwersstraat 10 1630 232 163r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes geniaarde koper Voorstraat 34 1631 232 172v
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14 1630 232 131r
ABES, KOENRAAD Coenraed Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14achter 1630 232 131r
ABES, KOENRAAD de keet van oud burgemeester Coenraed Abbes naastligger ten noorden onbekend 1636 234 2v
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraedt Abbes verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
ABES, KOENRAAD gezworen gemeensman Coenraedt Abbes koper huis Noordijs 4 1631 233 21r
ABES, KOENRAAD burgemeester Coenraedt Abbes verpachter grond ([staat: een rijksdaalder]) Sint Christoffelsteeg 1633 233 83r
ABES, KOENRAAD de kamer van oud burgemeester Coenraet Abbes naastligger ten noorden Kruisstraat 3west 1640 234 108v
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r
ABES, KOENRAAD burgemeester Coenraet Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14 1633 233 89v
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Coenraet Abbes verkoper Schoolsteeg WZ 1635 233 162r
ABES, KOENRAAD oud burgemeester Conraet Abbes naastligger ten oosten Voorstraat 14 1642 234 175r
ABES, KORNELIS Cornelis Abbes naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1801 266 37v
ABES, KORNELIS Cornelis Abbes naastligger ten westen Noorderhaven 114 1795 264 238r
ABES, DIENA Dina Abbes verkoper Kerkpoortstraat 1690 242 320v
ABES, DIENA wijlen Dina Abbes verkoper Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, DIRK Dirck Abbes , c.s. geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
ABES, DIRK Dirck Abbes koper huis Franekerpoort (gebied) 1636 234 9v
ABES, DIRK de potterij van Dirck Abbes naastligger ten zuiden onbekend 1648 236 12r
ABES, DIRK Dirck Abbes verkoper Nieuwstraat 36 1653 236 230r
ABES, DIRK Dirck Abbes koper huis Franekerpoort (gebied) 1659 237 213r
ABES, DIRK Dirck Abbes Pottie koper kamer Weverstraat NZ 1660 238 35r
ABES, DIRKJE de erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottje verkoper Achterstraat 7 1665 239 2ra
ABES, DIRKJE de erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottje verkoper Oude Turfkade WZ 1665 239 2ra
ABES, DIRK wijlen Dirk Abbes Pottje verkoper Franekerpoort (gebied) 1664 238 230r
ABES, DIRKJE de erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottje verkoper Anjelierstraat 1665 239 2ra
ABES, DOUWE Douwe Abbes verkoper Noorderhaven NZ 1604 228 388r
ABES, DOUWE Douwe Abbes naastligger ten oosten Bildtstraat 12 1604 228 390r
ABES, DOUWE Douwe Abbes protesteert vanwege een hypotheek Franekerpoort (gebied) 1600 228 197r
ABES, DOUWE Douwe Abbes protesteert Noordijs 1 1599 228 135v
ABES, DIEUWKE Dyew Abbes verkoper Noordees (gebied) 1598 228 81v
ABES, IEKE de weduwe van Eecke Abbes naastligger ten zuiden Hofstraat 18 1662 238 137r
ABES, IEKE Eecke Abbes , c.u. koper huis Rozengracht 23 1648 236 44r
ABES, IEKE gemeensman Eeke Abbes brouwer koper hof Rapenburg 1659 237 208v
ABES, IEKE de mouterij van de weduwe van Eeke Abbes naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1663 238 180r
ABES, EELKE Eelcke Abbes koper plaats aan de kopers brouwerij Rozenstraat 3zuid 1648 236 28v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Noorderhaven NZ 1615 229 277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Hoogstraat 18 1615 229 277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Rommelhaven 13 1615 229 277v
ABES, IEKE de weduwe van Eke Abbes brouwer naastligger ten oosten Rapenburg 1662 238 121r
ABES, IEKE Eke Abbes , c.u. koper brouwerij en mouterij Rozenstraat 3zuid 1648 236 9r
ABES, IEKE huis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1664 238 212r
ABES, IEKE huis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1664 238 212r
ABES, FETJE Fed Abbes koper Poortje 1 1599 228 137v
ABES, FOKKE Focke Abbes huurder voor 1 jaar (p.j.) Karremanstraat OZ 1726 246 258r
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten noorden Voorstraat 73 1729 247 285v
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten westen Achterstraat 7 1739 250 10r
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1 1626 231 144v
ABES, FOKKE Focke Abbes naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1 1628 232 54v
ABES, FOKKE de erfgenamen van wijlen Focke Abbes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
ABES, FOKKE Fokke Abbes naastligger ten westen Achterstraat 7 1735 249 20r
ABES, FOKKE de erfgenamen van wijlen Fokke Abbes naastligger ten noorden Voorstraat 69 1750 252 68r
ABES, FOKKE de weduwe van Fokke Abbes bewoner Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
ABES, GRIETJE Griet Abbes koper Liemendijk ZZ 1627 232 10r
ABES, GRIETJE Grietie Abbes koper Hoogstraat 38 1632 233 63v
ABES, GRIETJE Grietie Abbes , bejaarde dochter verkoper Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, GRIETJE Griettie Abbes verkoper Zuiderstraat ZZ 1650 236 146r
ABES, HARMEN Harmen Abbes naastligger ten oosten Zoutsloot 28 1606 228 499v
ABES, HARMEN het gewezen huis van Harmen Abbes naastligger ten zuiden Zoutsloot 28 1606 228 499v
ABES, HARMEN Harmen Abbes verkoper Bildtstraat 12 1604 228 390r
ABES, Heertien Abbes verkoper Zuiderhaven 26 1645 235 171r
ABES, HETTE Hette Abbes naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1630 232 122v
ABES, Hettien Abbes naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1638 234 70r
ABES, HOITE Hoite Abbes naastligger ten zuiden Rommelhaven 4 1692 242 403r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiper verkoper Nieuwstraat 10 1772 258 43r
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiper verkoper Nieuwstraat 12 1772 258 43r
KUIPER, HIELKJE ABES wijlen Hylkje Abbes Kuiper verkoper Rommelhaven 1 1773 258 75v
KUIPER, HIELKJE ABES Hylkje Abbes Kuiper verkoper Scheerstraat 10 1772 258 62r
KUIPER, HIELKJE ABES wijlen Hylkjen Abbes Kuiper verkoper Brouwersstraat 12noord 1773 258 68v
ABES, IEDE Ide Abbes verkoper Voorstraat 1602 228 313r
ABES, IEDE Ide Abbes , oud 25 jaren verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 329r
ABES, JAKOB Jacob Abbes ijzersmid naastligger ten oosten Zoutsloot 22 1694 243 91v
ABES, JAKOB Jacob Abbes , c.u. mr. smid koper huis met ledige plaats gebruikt als helling Zoutsloot 1 1699 244 3r
ABES, JAKOB het hiervoor verkochte perceel aan Jacob Abbes mr. smid naastligger ten westen Zoutsloot 9 1699 244 3v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1772 258 38v
ABES, JAN Jan Abbes turfdrager en winkelier verkoper Bargebuurt 18 1775 258 227v
ABES, JAN Jan Abbes huurder beneden (p.j.) Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1774 258 182v
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1774 258 142v
ABES, JAN wijlen Jan Abbes eerdere onderhandse verkoper Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
ABES, JAN Jan Abbes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
ABES, JAN wijlen Jan Abbes verkoper Sint Jacobstraat 14 1781 260 71v
ABES, JETSKE Jedske Abbes koper huis Grote Bredeplaats 18 1639 234 82v
ABES, JETSE Jetse Abbes verkoper van 1/2 William Boothstraat 37 1631 233 26r
ABES, JOHANNES Johannes Abbes huurder zuidelijke bovenkamer (p.w.) Hoogstraat 53 1764 256 51r
ABES, JOHANNES Johannes Abbes gebruiker ten oosten van Harlingen 1605 228 447v
ABES, JOOST wijlen Joost Abbes koopman verkoper Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, JOOST wijlen Joost Abbes koopman erflater Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper ledige plaats Nieuwstraat OZ 1648 236 43r
ABES, LIEUWE huis en plaats van Lieuwe Abbes naastligger ten zuiden Hoogstraat 38 1632 233 63v
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper 4/9 huis ([staat: 100 rijksdaalders van 50 stuivers het stuk]) Franekerpoort (gebied) 1652 236 200v
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper huis en ledige plaats daarachter Hoogstraat 36 1628 232 69r
ABES, MARIA wijlen Marie Abbes verkoper Voorstraat 13 1603 228 380r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorter naastligger ten oosten Romastraat 4west 1701 244 128r
ABES, MARTEN Marten Abbes koordewerker koper huis Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 5 1728 247 116v
ABES, MARTEN Marten Abbes mr. koordewerker verkoper Hoogstraat 34 1732 248 107v
ABES, MARTEN het huis verkocht aan Marten Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1705 244 304v
ABES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
ABES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
ABES, MARTEN Marten Abbes koper huis en tuintje Gardenierstraat 4 1704 244 264r
ABES, MARTEN Marten Abbes naastligger ten westen Romastraat 5 1717 245 283v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. verkoper Romastraat ZZ 1718 246 30r
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorter koper huis Romastraat 4oost 1697 243 305r
ABES, MARTEN Marten Abbes , ter zee absent koper door niaar Romastraat 1 1706 244 334r
ABES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1736 249 141r
ABES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Abbes naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1741 250 186v
ABES, MARTEN Marten Abbes rogstorter verkoper Romastraat 4oost 1705 244 271v
ABES, MARTEN Marten Abbes mr. koordewerker koper door niaar kamer Gardenierstraat 2 1716 245 259v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker koper huis en tuintje Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Marten Abbes , c.u. koordemaker naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1721 246 117v
ABES, MARTEN Martin Abbes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1716 245 259v
ABES, MARIA wijlen Mary Abbes verkoper Voorstraat 13 1602 228 338v
ABES, MARIA de kamer nagelaten door Mary Abbes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 56 1626 231 157r
ABES, MARIA de kamer eerder van Mary Abbes grondpacht verschuldigd aan dit perceel (p.j.) Zuiderhaven 54 1647 235 261r
ABES, MARIA de kamer van Mary Abbes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderhaven 54 1629 232 96r
ABES, MINNE Minne Abbes mr. ijzersmid koper huis en stalling Achterstraat 7 1735 249 20r
ABES, MINNE Minne Abbes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
ABES, MINNE Minne Abbes , c.s. naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
ABES, NEELTJE Neel Abbes koper William Boothstraat 39 1661 238 104r
ABES, NEELTJE Neeltie Abbes koper William Boothstraat 39 1666 239 8va
ABES, RIENK Rinck Abbes naastligger ten noordoosten Heiligeweg 30 1642 235 34v
ABES, RINSE de weduwe van Rins Abbes naastligger ten oosten Franekereind 2 1734 249 16r
ABES, RINSE de schuur van Rinse Abbes kuiper naastligger ten zuiden Hoogstraat 34 1706 244 320r
ABES, RINSE Rinse Abbes kuiper naastligger ten westen Hoogstraat 34 1706 244 320r
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeter naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7 1681 241 136v
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes verkoper Sint Odolphisteeg 5 1683 241 267r
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger Heiligeweg 70 1720 246 63v
ABES, RINSE Rinse Abbes mr. kuiper koper huis Franekereind 4 1701 244 135v
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 26 1750 252 96ar
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes naastligger ten noorden (zijn woning mag niet worden betimmerd volgens zijn koopbrief) Heiligeweg 70 1734 248 290r
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 26 1745 251 71v
ABES, RINSE Rinse Abbes koper huis Bildtstraat 17 1664 238 204v
ABES, RINSE Rinse Abbes mr. kuiper verkoper Hoogstraat 32 1712 245 185v
ABES, RINSE Rinse Abbes mr. kuiper naastligger ten oosten Franekereind 2 1728 247 125v
ABES, RINSE Rinse Abbes , c.u. koper huis waar de Drie Zakkendragers uithangt Sint Odolphisteeg 5 de Drie Zakkendragers 1658 237 177r
ABES, RINSE Rinse Abbes huurder Gardenierstraat 9 1727 247 47v
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Bildtstraat 15 1684 242 15v
ABES, RINSE de weduwe van Rinse Abbes naastligger ten zuiden Bildtstraat 15 1689 242 276r
ABES, RINSE de erfgenamen van wijlen Rinse Abbes rogmeter naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7 1682 241 198v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten oosten Franekereind 2 1714 245 223v
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes mr. kuiper koper Heiligeweg 36 1730 247 308v
ABES, RINSE wijlen Rinse Abbes verkoper Franekereind 4 1751 252 111r
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1676 240 229v
ABES, RINSE Rinse Abbes naastligger ten westen Voorstraat 38 1661 238 71v
ABES, RINSE Rinse Abbes rogmeter verkoper Vianen 2 1679 241 43r
ABES, RINSE het sterfhuis van wijlen Rintse Abbes verkoper Heiligeweg 32 1661 238 99v
ABES, SJOUKJE Sjouckjen Abbes , bejaarde dochter verkoper Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, STEFFEN Steffen Abbes , c.u. koper schoenmakersperk Raamstraat 5achter 1642 235 18r
ABES, STEFFEN Steffen Abbes mr. schoenmaker verkoper Achterstraat ZZ 1657 237 114v
ABES, STEFFEN Steffen Abbes mr. schoenmaker verkoper Schritsen 56zuidoost 1666 239 38v
ABES, STEFFEN Steffen Abbes mr. schoenmaker koper schoenmakersperk Zoutsloot 1 1639 234 78v
ABES, STEFFEN Stephen Abbes naastligger ten oosten Noorderhaven 50 1642 235 17r
ABES, SIETSKE Sytske Abbes verkoper Noordijs 4 1693 243 54r
ABES, TETJE Tet Abbes verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 8 1600 228 219r
ABES, TETJE Teth Abbes verkoper Zuiderstraat 1599 228 136v
ABES, TETJE Teth Abbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r
ABES, TETJE Teth Abbes verkoper Schritsen NZ 1597 228 68r
ABES, TJEERD Tiaerd Abbes naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 8 1631 233 3v
ABES, TJEERD Tiaerdt Abbes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 8 1635 233 166v
ABES, TJEERD Tieerd Abbes verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1657 237 116v
ABES, TJALLING wijlen Tjalling Abbes verkoper Hofstraat 21west 1707 245 25v
ABES, TRIJNTJE Trijn Abbes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
ABES, TRIJNTJE Trijn Abbes koper Nieuwstraat 52 1611 229 64r
ABES, TRIJNTJE Trijncke Abbes verkoper ten zuiden van Harlingen 1599 228 167v
ABES, IEBELTJE Ybeltje Abbes verkoper Rommelhaven 4 1746 251 121v
ABES, SIJKE Sij Abbis verkoper Grote Kerkstraat NZ 1633 233 110v
ABELS, AALTJE Aeltie Abeles koper huis Romastraat 13 1705 244 307v
ABELS, DOUWE Douue Abeles naastligger ten noorden Nieuwstraat 37 1655 237 24v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles koper huis en plaats Nieuwstraat OZ 1648 236 40v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles , c.s. verkoper Achterstraat ZZ 1647 235 268v
ABELS, DOUWE Douwe Abeles , c.u. koper huis daer de Vergulden Star uuthangt Grote Kerkstraat 28 de Vergulden Star 1644 235 138v
ABELS, HERBERT Harbert Abeles huurder Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
ABELS, LIEUWE Lieuwe Abeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1648 236 41v
ABELS, TETJE Tettie Abeles , voor haar dochter verkoper q.q. Voorstraat 82 1702 244 183v
ABELS, SIEBREN Sibrando Abeli verkoper ten zuiden van Harlingen 1611 229 58r
ABELS, SIEBREN Sibrando Abeli oud predikant verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 32 1614 229 229v
ABELS, SIEBREN Sibrandus Abeli naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1611 229 49v
ABELS, SIEBREN Sibrandus Abeli naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1613 229 154r
ABELS, SIEBREN Sybrandus Abelis naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30 1597 228 17r
ABELS, TETJE Tetje Abelis koper Voorstraat 82 1699 244 22r
ABELS, ENGELTJE hun wijlen moeder Engeltje Abels erflater Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, ENGELTJE hun wijlen moeder Engeltje Abels erflater Bargebuurt 24 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels koper 1/4 huis en kamer Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels koper 1/4 huis en kamer Bargebuurt 24 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels geniaarde koper Kleine Kerkstraat 14 1705 244 269r
ABELS, HENDRIK Hendrik Abels mr. zeilmaker huurder bleekveld (p.j.) Zuiderhaven 12 1781 260 61r
ABELS, HENDRIK Hendrik Abels mr. zeilmaker koper huis Zuiderhaven 4 1782 260 292v
ABELS, HENDRIK de boedel van Hendrik Abels mr. zeilmaker verkoper Zuiderhaven 4 1783 261 88r
ABELS, HILTJE Hill Abels koper Rommelhaven 10achter 1599 228 169r
ABELS, LIJSBET Lijsbet Abels verkoper Franekereind ZZ 1611 229 57r
ABELS, LIJSBET Lijsbeth Abels geniaarde koper Nieuwstraat 38 1597 228 30r
ABELS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Abels erflater Franekereind 24 1619 230 165v
ABELS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Abels verpachter grond Franekereind 24 1619 230 166v
ABELS, SIEBREN Sibrandus Abels koper huis Zuiderplein 3 1611 229 36r
ABELS, SIEBREN Sibrandus Abels naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1615 229 254r
ABELS, SIEBRICHJE Sybrich Abels verpachter grond Noorderhaven 110 1597 228 16v
ALBERTS, DIRK wijlen Dirck Aberts erflater Noordijs 1627 232 21r
ABES, AALTJE Aeltie Abes koper Zuiderstraat 1660 238 21v
ABES, DIRK wijlen Dirk Abes verkoper ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
ABES, DIRK Dirk Abes koper houtmolen, huis, schuur en stalling 2 pm land, 1/2 kolk en sloot aan de singel ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
ABES, DOETJE Doetje Abes koper Noorderhaven 42 1754 253 147r
ABES, DOUWE wijlen Douwe Abes mr. soudter verkoper Achterstraat 7 1699 244 23v
ABES, DOUWE Douwe Abes mr. smid koper huis Bildtstraat 23 1697 243 267r
ABES, DOUWTJE Douwtje Abes verkoper Hoogstraat 51 1810 269 42v
ABES, DOUWTJE Douwtje Abes verkoper Hoogstraat 53 1810 269 42v
ABES, DOUWTJE Douwtje Abes koper Rommelhaven 6 1782 260 178v
ABES, Driekie Abes verkoper Sint Jacobstraat 3 1719 246 34v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot 59 1802 266 80v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot 59 1802 266 90v
ABES, EELKE Eeltje Abes meesterknecht zeilmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmaker koper huis Zoutsloot 20 1804 267 97r
ABES, FOKELTJE Fokeltie Abes verkoper Kerkpoortstraat 69 1714 245 215v
ABES, FOKELTJE Fokeltie Abes koper Kerkpoortstraat 69 1702 244 160r
ABES, FOSKE Foske Abes verkoper Zuiderstraat 8 1775 258 207r
ABES, FOSKE Foske Abes verkoper Noorderhaven 1 1772 258 20r
ABES, GERRIT Gerryt Abes verkoper Noorderhaven 98 1700 244 49r
ABES, GOSSE Gosse Abes naastligger ten zuiden Kerkpad 20 1809 268 241v
ABES, GOSSE Gosse Abes schipper koper huis Kerkpad 22 1809 268 245v
ABES, GOSSE Gosse Abes koper huis Kerkpad 22 1808 268 71r
ABES, HIDDE Hidde Abes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1642 235 45r
ABES, HIELKE Hylke Abes boer verkoper Lanen 59 1759 254 232v
ABES, HILTJE Hyltie Abes naastligger ten westen Lanen 65west 1750 252 101v
ABES, HIELKE de weduwe van Hyltie Abes huurder (p.j.) Noordijs 8 1777 259 72r
ABES, HIELKE Hyltje Abes kooltjer koper huis Lanen 63 1745 251 97v
ABES, HIELKE Hyltje Abes naastligger ten zuiden Lanen 57 1758 254 169v
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. smid naastligger ten westen Bargebuurt 1706 244 341r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1703 244 215v
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. smid verkoper Zoutsloot 24 1694 243 78r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1701 244 111r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1700 244 73v
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. ijzersmid verkoper Zoutsloot 1 1726 246 267r
ABES, JAN Jan Abes schipper op Deventer verkoper Bildtstraat 18 1802 266 142r
ABES, JAN Jan Abes schipper koper Bildtstraat 18 1800 265 249v
ABES, JAN Jan Abes naastligger ten zuiden Bargebuurt 16 1774 258 172r
ABES, JANKE Jantje Abes verkoper Nieuwstraat 62 1804 267 103r
ABES, LEENDERT Lenert Abes , c.u. koper huis, loods en plaats Romastraat 4oost 1664 238 225r
CRODDENBOS, LEENDERT ABES Lenert Abes Croddebos verkoper Romastraat 4oost 1669 239 204r
ABES, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieue Abes naastligger ten noordoosten Hoogstraat 34 1659 237 194r
ABES, MARTEN Marten Abes rogstorter naastligger ten oosten Romastraat 1 1706 244 334r
ABES, MAAIKE Mayke Abes koper Noorderhaven 66 1767 257 11r
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten westen Achterstraat 5 1735 249 76r
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten noorden Achterstraat 5 1735 249 76r
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid koper provisioneel dwarshuis Bildtstraat 1 1728 247 3va
ABES, MINNE Minne Abes verkoper Achterstraat 5 1735 249 76r
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1728 247 3va
ABES, MINNE Minne Abes mr. grofsmid geniaarde koper Scheerstraat 11 1777 259 80v
ABES, MINNE de boedel van wijlen Minne Abes mr. ijzersmid verkoper Bildtpoort (gebied) 1752 252 237r
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1750 252 69v
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid verkoper Bildtstraat 1 1750 252 69v
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid verkoper van 1/8 Zoutsloot 1 1728 247 95v
ABES, MINNE Minne Abes mr. ijzersmid verkoper Liemendijk ZZ 1750 252 69v
ABES, MINNE Minne Abes smid naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u. mr. ijzersmid koper huis Achterstraat 3 1725 246 235r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u. mr. ijzersmid naastligger ten oosten Achterstraat 3 1725 246 235r
ABES, MINNE Minne Abes oud mr. ijzersmid naastligger ten oosten Achterstraat 7 1739 250 10r
ABES, MINNE Minne Abes oud mr. ijzersmid naastligger ten noorden Achterstraat 7 1739 250 10r
ABES, MINNE Minne Abes oud mr. ijzersmid verkoper Achterstraat 7 1739 250 10r
ABES, MINNE Minne Abes , c.u. koper stokerij Achterstraat 3 1719 246 33v
ABES, MINNE Minne Abes naastligger ten noorden Achterstraat 5 1721 246 103v
FABER, MINNE ABES de erfgenamen van wijlen Minne Abes Faber naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10 1780 259 261v
FABER, MINNE ABES de erfgenamen van wijlen Minne Abes Faber naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12 1780 259 261v
FABER, MINNE ABES Minne Abes Faber mr. grofsmid koper twee nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 14 1779 259 198r
FABER, MINNE ABES Minne Abes Faber mr. grofsmid koper twee nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 16 1779 259 198r
ABES, PIER de weduwe van Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23 1808 268 85r
ABES, PIER Pier Abes koper door niaar huis Hoogstraat 19 1784 261 155v
ABES, PIER Pier Abes snikschipper op Bolsward verkoper Hoogstraat 19 1792 264 28v
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten zuiden Droogstraat 22 1787 262 175v
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23 1803 266 289r
ABES, PIER Pier Abes sjouwerman verkoper Karremanstraat 7 1784 261 194v
ABES, PIER Pier Abes arbeider koper weefwinkel en plaats Karremanstraat 7 1783 261 36v
ABES, PIER Pierus Abes naastligger ten zuiden Droogstraat 22 1786 262 112r
ABES, PIETER Pieter Abes naastligger ten oosten Hoogstraat 17 1786 262 99r
ABES, RIENK de weduwe van Rients Abes huurder gedeelte (p.j.) Ooievaarsteeg 11 1797 265 18r
ABES, RINSE wijlen Rinse Abes verkoper van 1/2 Scheerstraat 8west 1685 242 70r
ABES, RINSE de weduwe van wijlen Rinse Abes naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1683 241 257r
ABES, RITSKE Ritske Abes naastligger ten zuiden Noorderhaven 109 1645 235 162r
ABES, SIPKE Sipke Abes verkoper Noorderhaven 98 1700 244 49r
ABES, SJOUKJE Sjouckjen Abes , ongehuwde meerderjarige dochter verkoper q.q. Schritsen 37 1694 243 109v
ABES, SJOUKJE Sjoukien Abes naastligger ten noorden Noordijs 8 1735 249 42v
ABES, SJOUKJE Sjoukje Abes verkoper Sint Jacobstraat 3 1719 246 34v
ABES, SJOUKJE Sjoukjen Abes naastligger ten noorden Noordijs 8 1736 249 118r
ABES, SJOUKJE Sjoukjen Abes naastligger ten zuiden Noordijs 4 1741 250 155r
ABES, SIEBE Sybbe Abes heeft het mede eigendom, gebruik en onderhoud van de bak in zijn stoep Rommelhaven 18een_achter 1681 241 30ra
ABES, SIEBE Sybbe Abes naastligger ten noorden Rommelhaven 18een_achter 1681 241 30ra
ABES, SIEBE Sybe Abes koper provisioneel huis Rommelhaven 18een_achter 1681 241 30ra
ABES, GERRIT Gerryt Abis verkoper Heiligeweg 31 1700 244 51r
ABES, SIPKJE Sipke Abis verkoper Heiligeweg 31 1700 244 51r
ABELS, BROER wijlen Broer Ables bakker verkoper Kerkpoortstraat 59 1665 239 3va
ABELS, FOKKE Focke Ables koper huis, paardestal Achterstraat 5 1721 246 103v
ABELS, GEELTJE Geeltje Ables verkoper Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
ABELS, HARMEN Harmen Ables , c.u. matroos koper door niaar huis Tiepelsteeg 1721 246 99v
ABELS, JELTJE Jeltje Ables verkoper Voorstraat 70 1767 256 231r
ABRAHAMS, BAUKJE Baukien Abrahams naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
ABRAHAMS, BEREND Berend Abrahams huurder Moriaanstraat 1734 249 8v
ABRAHAMS, KLAAS Claas Abrahams mr. kuiper verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r
ABRAHAMS, KLAAS Claes Abrahams huurder (p.j.) Hoogstraat 51 1681 241 42va
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams naastligger ten noorden Voorstraat 57 1714 245 213r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams verkoper van 1/2 Voorstraat 57 1714 245 213r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams koper Noorderhaven 104 1695 243 134r
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams koper Noorderhaven 46 1702 244 144v
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams verkoper Noorderhaven 46 1706 245 2v
ABRAHAMS, KLAASKE Claeske Abrahams koper Noorderhaven 46 1702 244 171r
ABRAHAMS, KORNELIS Cornelis Abrahams houtmolenaar verkoper Hofstraat 21midden 1777 259 61v
ABRAHAMS, KORNELIS Cornelis Abrahams houtmolenaar koper schuur, en koestalling met grond Franekertrekvaart 9 1784 261 226v
BEIDSCHAT, KORNELIS ABRAHAMS wijlen Cornelis Abrahams Beidschat verkoper ten noorden van Harlingen 1790 263 207r
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42 1742 250 233r
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1742 250 233r
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42 1737 249 217v
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
ABRAHAMS, GERRIT wijlen Gerrit Abrahams koper Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
ABRAHAMS, HANS wijlen Hans Abrahams erflater Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
ABRAHAMS, HANS wijlen Hans Abrahams erflater Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1775 258 223v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1750 252 100v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams , c.u. koper woning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een put Nieuwstraat 38achter 1654 236 277v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams mr. knoopmaker verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams koper huis Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1770 257 149v
ABRAHAMS, HENDRIK Hendrik Abrahams verkoper Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
ABRAHAMS, HINKE Hinke Abrahams koper Zuiderhaven 29 1809 268 268v
ABRAHAMS, HINKE Hinke Abrahams Roosen geniaarde koper Zuiderhaven 4 1802 266 68v
ABRAHAMS, HIELKJE Hycke Abrahams verkoper Romastraat 4oost 1764 256 21r
ABRAHAMS, HIELKJE Hycke Abrahams koper Romastraat 4oost 1752 252 213r
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams joods koopman verkoper Lanen 76 1782 260 288r
ABRAHAMS, ISAAK Isaac Abrahams joods koopman koper huis Lanen 76 1776 258 255v
ABRAHAMS, ISAAK Isac Abrahams naastligger ten westen Lanen 76a 1780 259 257r
ABRAHAMS, JAKOB de weduwe van Jacob Abrahams huurder van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
ABRAHAMS, JAN Jan Abrahams herbergier eigenaar van 1/4 ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
ABRAHAMS, JAN wijlen Jan Abrahams Kniphaen verkoper Kerkpoortstraat NZ 1686 242 121v
ABRAHAMS, JOHANNES Johan Abrahams koper huis genaamd de Morgenstar Lanen 85oost de Morgenstar 1774 258 167v
ABRAHAMS, LIJSBET Lijsbeth Abrahams , voor haar kinderen verkoper Rozengracht 16 1688 242 234v
ABRAHAMS, LIJSBET Lijsbeth Abrahams , voor haar kinderen verkoper Rozengracht 16achter 1688 242 16ra
ABRAHAMS, MARIA Marytie Abrahams verkoper Lanen 1668 239 149r
ABRAHAMS, MOSES Moise Abrahams , c.u. koper hofje Romastraat NZ 1668 239 151v
ABRAHAMS, MOSES grondpacht uit het huis van Moises Abrahams eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r1
ABRAHAMS, MOSES het huis van de erfgenamen van wijlen Moises Abrahams naastligger ten oosten Lanen 67 1713 245 201v
ABRAHAMS, MOSES Moises Abrahams mr. knoopmaker verkoper Lanen 71twee_achter 1703 244 222v
ABRAHAMS, MOSES Moises Abrahams naastligger ten westen Lanen 71vier_achter 1704 244 256r
ABRAHAMS, Moizes Abrahams naastligger ten westen Kerkpad WZ 1670 239 215v
ABRAHAMS, Moizes Abrahams verkoper Kerkpad WZ 1670 239 215v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 6 1662 238 122v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13 1701 244 88r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 27 1698 243 349r
ABRAHAMS, MOSES grondpacht uit de hof van Moses Abrahams eigenaar perceel onbekend 1708 245 53r1
ABRAHAMS, MOSES de hof van Moses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13 1705 244 307v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams , c.u. koper huis Sint Odolphisteeg 4 1660 238 14v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams mr. knoopmaker naastligger ten oosten Lanen 67 1700 244 75r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams , c.u. verkoper Romastraat NZ 1675 240 210v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 6 1681 241 127v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Lanen 71een_achter 1690 242 311r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams koper kamer Lanen 71twee_achter 1667 239 97r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 6 1662 238 149v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 27 1709 245 3v
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrahams mr. knoopmaker naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 2 1685 242 101r
ABRAHAMS, MOSES de hof van Moyses Abrahams knoopmaker naastligger ten oosten Romastraat 13 1692 243 13v
ABRAHAMS, MOSES de tuin van Moyses Abrahams naastligger ten zuiden Romastraat 1682 241 183r
ABRAHAMS, MOSES de tuin van Moyses Abrahams naastligger ten westen Romastraat 1682 241 183r
ABRAHAMS, MOSES Moyses Abrahams verkoper Zoutsloot 1 1674 240 136r
ABRAHAMS, MOSES Moyses Abrahams knoopmaker koper kamer Romastraat 25 1675 240 194v
ABRAHAMS, MOSES de hof van Moyses Abrahams naastligger ten oosten Romastraat 13 1693 243 70v
ABRAHAMS, MOSES grondpacht uit het huis van Moyses Abrahams eigenaar perceel onbekend 1681 241 41va2
ABRAHAMS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Abrahams , c.u. naastligger ten oosten Hofstraat 21west 1777 259 27v
ABRAHAMS, PIETER wijlen Pieter Abrahams , c.u. bewoner Hofstraat 21midden 1777 259 61v
ABRAHAMS, PIETER Pieter Abrahams naastligger ten oosten Hofstraat 21west 1774 258 194r
ABRAHAMS, PIETER Pyter Abrahams grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1768 257 52r
ABRAHAMS, PIETER Pyter Abrahams naastligger ten oosten Hofstraat 21west 1767 257 34v
ABRAHAMS, PIETER Pyter Abrahams koper huis Hofstraat 21midden 1765 256 135r
ABRAHAMS, SIETSKE Sijtske Abrahams verkoper Noorderhaven 52 1620 230 231r
ABRAHAMS, SIEBE Sybe Abrahams mr. vleeshouwer afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek 92 1781 260 80r
ABRAHAMS, SIEBE Sybe Abrahams mr. vleeshouwer afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
ABRAHAMS, SIETSKE Sydtske Abrahams koper Brouwersstraat 4 1605 228 486r
ABRAHAMS, SIETSKE Sytske Abrahams koper onbekend 1622 230 322v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder (p.j.) Noordergrachtswal 1762 255 127v
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams , c.u. huurder (p.j.) ten noorden van Harlingen 1765 256 115r
ABRAHAMS, TEETSE Taedse Abrahams bleker koper huisje en stuk grond, voorheen zeemtouwerij ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
ABRAHAMS, TEETSE Teetse Abrahams houtmolenaar koper Midlumerlaan 1750 252 80r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntie Abrahams koper Karremanstraat 21 1752 252 217v
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams verkoper Heiligeweg 4 1758 254 151r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams koper Heiligeweg 4 1754 253 181r
ABRAHAMS, TRIJNTJE Trijntje Abrahams koper Zuiderstraat 25 1757 254 77r
ABRAHAMS, IETJE Yttie Abrahams huurder Zuidersteeg 2 1692 243 22v
ABRAHAMS, MINKE Minke Abrams Roosen koper Grote Ossenmarkt 23 1799 265 202r
ABRAHAMS, MOSES Moses Abrams koper huis en tuin Lanen 71 1670 240 16r
ABRAHAMS, Mosis Abrams koper kamer Zoutsloot 1 1663 238 177v
ADAMS, JAN de weduwe van Jan Adam Gypsums naastligger ten oosten ([AlleFriezen: Gipson]) Grote Kerkstraat 31oost 1645 235 168r
ADAMS, ANTJE Anna Adams verkoper Vioolsteeg 1625 231 38r
ADAMS, ANTONIUS Anthonis Adams verkoper Voorstraat 17west 1602 228 316r
ADAMS, ANTONIUS Anthonys Adams koper provisioneel 1/2 huis daer den ouden leeuwe uutsteckt Voorstraat 17 de Oude Leeuw 1599 228 166r
ADAMS, KLAAS Claes Adams niaarnemer q.q. Zoutsloot 91 1630 232 158v
ADAMS, KLAAS Claes Adams koper huis alwaar de Blauwe Pot uitgehangen heeft Lanen 45 de Blauwe Pot 1652 236 189r
ADAMS, KORNELIS Cornelis Adams mr. linnenwever koper twee kamers Lanen 71vijf_achter 1680 241 70r
ADAMS, KORNELIS wijlen Cornelis Adams linnenwever verkoper Lanen 71drie_achter 1692 242 404r
ADAMS, ELSKE Elske Adams koper Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams verkoper Sint Odolphisteeg 18 1808 268 128r
ADAMS, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 14 1799 265 169v
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper q.q. Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams mr. huistimmerman verkoper Lanen 37 1785 262 22r
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 14 1788 262 288v
ADAMS, FEDDE Fedde Adams naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
ADAMS, FRANS Frans Adams verkoper Voorstraat 14 1597 228 46v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1784 261 232r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar verkoper Gardenierstraat 4 1791 263 355r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams bewoner Noordijs 25 1791 263 356v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams verkoper Noordijs 25 1791 263 356v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper huis Oosterkeetstraat 5 1780 259 283v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Gardenierstraat 6 1780 260 1r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1789 263 96r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Gardenierstraat 6 1779 259 179v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Rapenburg 1785 261 300r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper huis Noordijs 25 1767 256 233r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams huurder (p.j.) Noordijs 25 1767 256 233r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten westen Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper huis Gardenierstraat 4 1778 259 133r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Gardenierstraat 4 1778 259 133r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams mr. metselaar koper van 1/2 huis Molenpad 14 1785 261 305r
ADAMS, Goslings Adams naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
ADAMS, GRIETJE Grietie Adams huurder Sint Odolphisteeg WZ 1718 246 27v
ADAMS, GRIETJE Grietje Adams huurder Vijverstraat 6 1805 267 133r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper van 1/4 (als man en voogd v zijn vrouw en lasthebbende voor Bote Segers) Spekmarkt 2 1631 233 3r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper q.q. Spekmarkt 2 1631 233 3r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper q.q. Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
ADAMS, HERE Heere Adams geniaarde koper Hofstraat 27 1725 246 216v
ADAMS, HERE Heere Adams koper woning Gardenierstraat 12 1738 250 2r
ADAMS, HERE Heere Adams geniaarde koper Romastraat NZ 1733 248 261r
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1749 251 260v
ADAMS, HERE wijlen Heere Adams erflater Gardenierstraat 12 1761 255 76r
ADAMS, HERE wijlen Heere Adams verkoper Achterstraat 14 1759 254 209r
ADAMS, HERE Heere Adams , c.u. zakkendrager geniaarde koper Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
ADAMS, HERE Heere Adams naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1759 254 247v
ADAMS, HENDRIK wijlen Hendrik Adams erflater Wasbleek ZZ 1730 247 333v
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams koper tuin en kamer Wasbleek 1727 246 300V
ADAMS, HENDRIK Hendrik Adams Hitsing koper huis, weefwinkel en hof Romastraat ZZ 1736 249 124v
ADAMS, HERE Here Adams korendrager koper huis Peterseliestraat 1725 246 243v
ADAMS, HERE Herre Adams korendrager koper woning Achterstraat 14 1745 251 75v
ADAMS, JAN Jan Adams verkoper Lanen 64 1660 238 23v
ADAMS, JAN Jan Adams naastligger ten westen Noorderhaven 50 1642 235 17r
ADAMS, JAN Jan Adams verkoper Alemanssteeg 1632 233 61v
ADAMS, JAN Jan Adams verkoper Alemanssteeg 1632 233 61v
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van generaal Nostiz verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1785 262 38r
ADAMS, JAN de gleybakkerij van wln. Jan Adams naastligger ten westen Kruisstraat 1648 236 29v
ADAMS, JAN de gleibakkerij, nagelaten door Jan Adams naastligger ten zuiden Kruisstraat 5west 1652 236 184v
ADAMS, JAN de gleibakkerij, nagelaten door Jan Adams naastligger ten westen Kruisstraat 5west 1652 236 184v
ADAMS, JAN Jan Adams koper huis, strekkende vanaf de haven zuidwaarts tot het huis en plaatske van Hendrick Watses Noorderhaven 48 1629 232 108r
ADAMS, JAN burgerhopman Jan Adams naastligger ten zuiden Heiligeweg 60 1640 234 117v
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van generaal Nostiz naastligger ten noorden Lanen 37 1785 262 22r
ADAMS, JAN Jan Adams militair in het regiment van generaal Nostiz verkoper Lanen 37 1785 262 22r
ADAMS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Adams naastligger ten oosten Kruisstraat 8 1645 235 180r
ADAMS, JANKE het tuintje van Jan Adams naastligger ten zuiden Kruisstraat 5west 1647 235 266v
ADAMS, JANKE het tuintje van Jan Adams naastligger ten westen Kruisstraat 5west 1647 235 266v
ADAMS, JAN Jan Adams koopman naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 2 1809 268 233r
ADAMS, JAN Jan Adams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1643 235 46r
ADAMS, JAN Jan Adams naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1643 235 46r
ADAMS, JAN Jan Adams koopman koper huis Vijverstraat 30 1808 268 156r
ADAMS, JAN Jan Adams koopman koper huis Vijverstraat 28 1808 268 156r
ADAMS, JAN Jan Adams huurder Vijverstraat 30 1808 268 156r
ADAMS, JAN Jan Adams huurder Vijverstraat 28 1808 268 156r
ADAMS, JAN de gleibakkerij van Jan Adams naastligger ten zuiden Kruisstraat 5west 1650 236 123v
ADAMS, JAN de gleibakkerij van Jan Adams naastligger ten westen Kruisstraat 5west 1650 236 123v
ADAMS, JAN Jan Adams , c.u. huurder (p.j.) Vijverstraat 30 1803 266 191v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, pro se et q.q. koper twee boven- en beneden kamers en nog een kamer met een schuurtje ten oosten en zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 109r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson koper huis Grote Kerkstraat 33 1640 234 111r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij nagelaten door wijlen Jan Adams Gipson naastligger ten oosten Kruisstraat 3west 1662 238 125r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson koper kamer Heiligeweg 46een_achter 1640 234 114v
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson verkoper q.q. onbekend 1639 234 89r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson, c.u. koper ledige plaats met bomen en planten Kruisstraat 3oost 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij van Jan Adams Gipson, c.u. naastligger ten westen Kruisstraat 3oost 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS de gleibakkerij van Jan Adams Gipson, c.u. naastligger ten noorden Kruisstraat 3oost 1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS Jan Adams Gipson koper schuur of huis Kruisstraat 3west 1640 234 108v
ADAMS, JAN gemeensman Jan Adams Gipsun naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31oost 1643 235 49v
ADAMS, JAN gemeensman Jan Adams Gipsun koper schuur Kruisstraat 6 1643 235 47v
ADAMS, JETSE wijlen Jetse Adams verkoper Liemendijk ZZ 1714 245 214r
ADAMS, JETSE Jetse Adams naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1706 244 315v
ADAMS, JOHANNES Johannes Adams Abrahams naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
ADAMS, REIER Reyer Adams koper provisioneel huis Kleine Kerkstraat 1612 229 88r
ADAMS, REIER Reyer Adams koper huis Noorderhaven 23 1612 229 118r
ADAMS, REIER Reyer Adams houtkoper koper huis genaempt de Drie Parochiekercken, met zomerkeuken en ledige plaats erachter ([voor de twee percelen in deze akte]) Noorderhaven 39 de Drie Parochiekercken 1618 230 120r
ADAMS, REIER wijlen Reyer Adams verkoper van 1/4 onbekend 1627 232 20r
ADAMS, REIER Reyer Adams houtkoper koper 1/2 ledige, tot nu toe nooit verkochte, plaats ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot NZ 1618 230 120r
ADAMS, REIER Reyer Adams naastligger ten westen Droogstraat 5 1622 230 293r
ADAMS, REIER Reyer Adams koper twee kamers en hof Droogstraat 21 1620 230 219r
ADAMS, ROMKE Romcke Adams schrijver van een compagnie soldaten te voet verkoper Sint Odolphisteeg 5 1658 237 177r
ADAMS, STITTERT Stittert Adams schuitschipper naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1692 242 386r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1767 257 23r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe trekschipper koper huis Hoogstraat 18 1758 254 131r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe grootschipper verkoper Zuidersteeg 9 1737 249 160r
BONTEKOE, STITTERT ADAMS Stittert Adams Bontekoe trekschipper verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 12 1758 254 164r
BONTEKOE, TRIJNTJE ADAMS Trijntje Adams Bontekoe, minderjarig verkoper Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
ADAMS, WOUTER Wolter Adams verkoper q.q. Rommelhaven 20 1612 229 86r
EEDES, WIEMER wijlen Wiemer Ades koper Lanen 79 1664 238 205v
ADOLFS, NIES Nys Adolffs verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3 1625 231 51r
ADOLFS, TRIJNTJE Trijn Adolphs koper Grote Ossenmarkt ZZ 1613 229 141v
ARJENS, ALLERT de vrouw van Allert Adriaans verkoper van 5/10 Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
ARJENS, Buycke Adriaans verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
ARJENS, Buycke Adriaans verkoper q.q. Kerkpad WZ 1700 244 84v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaans Jonker schuitschipper verkoper Kleine Bredeplaats 2 1785 261 279r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaans Jonker schuitschipper koper huis Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r
ARJENS, FRANS Frans Adriaans huurder Karremanstraat 1 1736 249 126v
ARJENS, IEMKJE Imkjen Adriaans koper Nieuwstraat 35 1754 253 188v
ARJENS, JAN Jan Adriaans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 35 1703 244 224r
ARJENS, IEMKJE Ymkie Adriaans koper Rozengracht 18 1764 256 68r
ARJENS, IEMKJE Ymkien Adriaans verkoper Anjelierstraat 16 1765 256 143v
ARJENS, IEMKJE Ymkjen Adriaans verkoper Rozengracht 18 1765 256 131v
ARJENS, IEMKJE Ymkjen Adriaans verkoper Anjelierstraat 6 1765 256 134r
ARJENS, ALBERT Albert Adriaansz mr. bontwever verkoper Rapenburg NZ 1750 252 104r
ARJENS, ALLERT Allert Adriaens , c.u. en c.s. huurder Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
ARJENS, BOEKE Buicke Adriaens verkoper van 1/5 Kerkpad 28 1698 243 389v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Adriaens koper huis of kamer Kromme Elleboogsteeg OZ 1637 234 31r
ARJENS, KORNELIS Cornelis Adriaens protesteert vanwege een vordering Noordees (gebied) 1605 228 444v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Adriaens koopman protesteert vanwege een hypotheek Hoogstraat 20 1620 230 201v
ARJENS, KORNELISKE Cornelis Adriaens Oliphier verkoper q.q. Franekereind 18 1626 231 99v
ARJENS, KORNELISKE Cornelis Adriaens Oliphier verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivier naastligger ten westen Voorstraat 30 1616 230 20r
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivier protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 53 1614 229 190v
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivier protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ 1622 230 332v
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivier protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 36 1614 229 191r
OLIVIER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaens Olivier protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven NZ 1622 230 296r
OLIVIER, KORNELIS ARJENS de erfgenamen van wijlen Cornelis Adriaens Olivier naastligger ten oosten Voorstraat 26 1640 234 107v
ARJENS, FRANS Frans Adriaens naastligger ten westen Rapenburg NZ 1749 251 253v
VELDE, JAN ARJENS Jan Adriaens van der Velde bontwerker verkoper Rapenburg 6west 1690 242 328v
ARJENS, MARTJEN Maertien Adriaens koper Zoutsloot NZ 1612 229 101v
SCHAFT, ARJENS de erfgenamen van wijlen Maertien Adriaens Schaft verkoper Voorstraat 10 1633 233 93r
ARJENS, JAN Jan Adriaensen koper huis met plaats Nieuwstraat 37 1697 243 322v
ARJENS, JOHANNES wijlen Johannes Adriani verkoper Romastraat 1621 230 268v
ARJENS, JOHANNES de kindskinderen van wijlen Johannes Adriani verkoper Romastraat 1621 230 268v
ADAM, PETRUS ARJENS Petrus Adriani de Adam verkoper Zuiderhaven 67 1735 249 50r
ADAM, PETRUS ARJENS huisman Petrus Adriani Adam afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Noorderhaven 44 1745 251 82r
ARJENS, PETRUS Petrus Adrianus , meerderjarige vrijgezel verkoper van 1/2 Franekereind 14 1726 246 271v
ATSES, HENDRIK Hendrik Adses scheepstimmerman koper van 1/2 huis of herberg, en weefwinkel genaamd de Oude Hilbrand Kerkpoortstraat 23 de Oude Hilbrand 1795 264 292v
ATSES, SIETSE de hypothecaire crediteuren van Sytse Adtses verkoper Lanen 58 1720 246 60v
, JAN huisman Jan Aeaebles verkoper q.q. Moriaanstraat 1 1766 256 180r
, JAN huisman Jan Aeaebles verkoper q.q. Lanen 78 1766 256 145r
, JAN huisman Jan Aeaebles verkoper q.q. Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
, JAN huisman Jan Aeaebles verkoper q.q. Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
, JAN huisman Jan Aeaebles verkoper q.q. Wasbleek 1766 256 148r
EEBES, SJOUKJE meerderjarige ongehuwde dochter Sjouckjen Aebbes verkoper Schritsen 41 1694 243 93v
IEBELES, DOUWE Douwe Aebeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33 1648 236 41r
IEBELES, DOUWE Douue Aebelis verkoper Grote Kerkstraat 28 1645 235 183v
IEBELES, DOUWE Douue Aebelis koper ledige plaats Achterstraat ZZ 1645 235 185r
, BROER Broer Aebelus , c.u. bakker koper huis Kerkpoortstraat 59 1661 238 111r
, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Aeberts naastligger ten zuiden Weverstraat 1670 240 30r
, GEERT de kamers van Geert Aeberts , c.soc. naastligger ten zuiden onbekend 1670 240 18r
EEBES, ANTJE wijlen Antie Aebes verwandelaar Noorderhaven 111 1693 243 57v
EEBES, ANTJE wijlen Antie Aebes erflater Noorderhaven 111 1693 243 57v
EEBES, BAUKE Baucke Aebes , c.u. verkoper Schritsen 12 1668 239 157r
EEBES, KLAAS wijlen Claes Aebes naastligger steeg Simon Stijlstraat 7 1620 230 243r
EEBES, KORNELIS Cornelis Aebes eigenaar van 1/2 (de zuidelijke helft) Hofstraat 1630 232 137v
EEBES, KORNELIS plaats van Cornelis Aebes naastligger ten zuiden Hofstraat 1630 232 137v
EEBES, DIRK Dirck Aebes pottenbakker naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1637 234 33r
EEBES, FEIKJE de nagelaten weeskinderen van wijlen Feyck Aebes verkoper Heiligeweg 6 1625 231 75r
EEBES, JAKOB Jacob Aebes , c.u. mr. smid koper Zoutsloot 24 1687 242 179r
POSTHUMUS, NICOLAAS EEBES Nicolaus Aebes Posthumus verwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111 1693 243 57v
EEBES, PIETER Peter Aebes koopman verkoper Brouwersstraat 25 1646 235 220v
EEBES, PIETER Peter Aebes verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
EEBES, PIEBE Piebe Aebes verkoper q.q. Heiligeweg 6 1625 231 75r
EEBES, PIETER de hof van Pieter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1664 238 215r
EEBES, PIETER Pieter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1662 238 138v
EEBES, PIETER de schuur van Pieter Aebes koopman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31west 1640 234 102v
EEBES, PIETER Pieter Aebes koopman verkoper Grote Kerkstraat 31west 1640 234 102v
EEBES, PIETER Piter Aebes koopman koper huis, kamer en mouterij Grote Kerkstraat 31west 1636 234 12v
EEBES, PIETER Pyeter Aebes verkoper q.q. Zuiderhaven 49 1639 234 77v
EEBES, PIETER Pyter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1649 236 76r
EEBES, PIETER Pyter Aebes naastligger ten oosten Rozengracht 22 1648 236 13v
EEBES, PIETER Pytter Aebes koopman koper huis Noordijs 4 1652 236 190v
EEBES, PIETER Pytter Aebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1656 237 60r
EEBES, RITSKE Ridtske Aebes naastligger ten noorden Noorderhaven 107 1643 235 65r
EEBES, RINSKE Rijns Aebes koper Schoolsteeg 1599 228 163r
EEBES, RITSKE Ritscke Aebes kistmaker koper huis Grote Kerkstraat 24 de Oude Kerkpoort 1618 230 115v
EEBES, RITSKE Ritscke Aebes kistmaker koper Sint Jacobstraat 15 1613 229 171r
EEBES, RITSKE Ritscke Aebes kistmaker verkoper Sint Jacobstraat 15 1613 229 171v
EEBES, RITSKE Ritscke Aebes naastligger ten noorden Noorderhaven 107 1638 234 68v
EEBES, RITSKE Ritske Aebes kistmaker koper huis met een steeg en loodsje Sint Jacobstraat 13 1614 229 235v
EEBES, RITSKE Ritske Aebes koper Droogstraat 22 1622 230 313v
EEBES, RITSKE Ritske Aebes naastligger ten noorden Heiligeweg NZ 1631 232 166r
EEBES, RITSKE Ritske Aebes mr. kistmaker naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat]) Karremanstraat 28zuid 1642 234 163v
EEBES, RITSKE Ritske Aebes kistmaker koper ledige plaats met de beheining Noorderhaven 111 1625 231 67r
EEBES, RITSKE Ritske Aebes naastligger ten noorden Noorderhaven 113 1652 236 200r
EEBES, RUURD burgervaandrig Ruird Aebes verkoper Zuiderstraat 1670 240 3v
EEBES, SIEBE Sybe Aebes , c.u. grootveerschipper koper huis Rommelhaven 18 1652 236 187v
EEBES, SIEBE de weduwe van Sybe Aebes bewoner Weverstraat 1681 241 149r
EEBES, SIETSKE Sytske Aebes naastligger ten noorden Voorstraat 95 1691 242 372v
EEBES, TETJE Teth Aebes koper Zuiderstraat 1597 228 41r
EEBES, TIJS de huisstede van Tijs Aebes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Alemanssteeg 1597 228 21r
EEBES, WILLEM Willem Aebes eigenaar van 1/2 Hofstraat 1630 232 137v
EEBES, WILLEM plaats van Willem Aebes naastligger ten zuiden Hofstraat 1630 232 137v
EEBES, WIETSKE Wytske Aebes verkoper Voorstraat 95 1628 232 58r
EEBES, WIETSKE Wytske Aebes verkoper Grote Kerkstraat 24 1636 234 8v
IEBELES, ANTJE kamer bewoond door Antje Aebles naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
IEBELES, DOUWE Douwe Aebles , c.u. koper huis Franekereind 23oost 1646 235 216v
, ANTJE Anne Aede verkoper Lanen 36 1602 228 281v
, ANTJE Anne Aede verkoper Schritsen 27 1602 228 281v
, BERBER Barbara Aede koper Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
EEDES, ANTJE Antie Aedes verkoper Noorderhaven 112achter 1675 240 197v
EEDES, ANTJE Antke Aedes verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v
EEDES, BINKE de nagelaten weeskinderen van wijlen Bent Aedes verkoper Jekelsteeg 1 1604 228 430v
EEDES, BERBER Berber Aedes koper Gardenierstraat 11 1646 235 198r
EEDES, GOSSE Gosse Aedes koopman verkoper q.q. Bildtstraat 9 1783 261 2ra
EEDES, JELLE de sonen van Jelle Aedes eigenaar van 1/3 Noorderhaven 18 1695 243 173r
EEDES, de plaats van Martie Aedes naastligger ten noorden Weverstraat ZZ 1629 232 104r
EEDES, MARTJEN Martien Aedes naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1633 233 98r
EEDES, MARTEN Martien Aedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1630 232 152r
EEDES, MARTEN Martien Aedes naastligger ten westen Weverstraat 1639 234 88v
EEDES, MARTJEN Martyen Aedes naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1630 232 124r
EEDES, Martyen Aedes naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1626 231 111v
EEDES, TJEERD Tjaard Aedes oud schipper aanhandelaar huis Hondenstraat 2 1807 267 343v
EEDES, TJITSKE Tjeets Aedes koper kamer en loods Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r
EEDES, IEBELTJE Ybeltie Aedes verkoper onbekend 1737 249 202r
EEDES, SIEBREN wijlen Sybrand Aedis verpachter grond Sint Jacobstraat 4 1630 232 142v
EESGES, ANTJE Antje AEdsges koper Hondenstraat 5west 1736 249 155r
EESGES, ANTJE Antje Aedsges naastligger ten westen Hondenstraat 5west 1736 249 155r
EESGES, LIJSBET Lijsbert Aedsges koper door niaar huis Hondenstraat 10 1747 251 201r
FELTEN, ANTJE EDGERS Antie Aegers Phelten eerdere eigenaar buiten Harlingen 1611 229 27r
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ens verkoper onbekend 1664 238 204r
AGES, AREND huis en hof van Aentie Aeges naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1630 232 116v
AGES, ANSKE Ansck Aeges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1611 229 6r
AGES, BROER Broer Aeges naastligger ten oosten Hondenstraat 10 1631 233 25v
AGES, KLAAS Claes Aeges naastligger ten westen Achterstraat NZ 1625 231 40r
AGES, GREULT Greolt Aeges smid naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 3 1655 237 38v
AGES, HARMEN Harmen Aeges mr. brouwer koper huis Nieuwstraat 34achter 1723 246 179r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Aeges Aegema verkoper Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r
AGES, JEEN Jaan Aeges waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1684 242 39v
AGES, JEEN Jaan Aeges , c.u. waterhaler verkoper Nieuwstraat 50 1687 242 206v
AGES, JEEN de weduwe van Jaan Aeges naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v
AGES, JEEN Jaen Aeges waterhaler koper huis Nieuwstraat 36 1687 242 206r
AGES, JEEN Jaen Aeges waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 38achter 1698 243 332v
AGES, JAN wijlen Jan Aeges Pottael verkoper Droogstraat 20west 1672 240 81v
AGES, LIEUWE Lieuwe Aeges grootschipper koper huis (ruim omschreven) Schritsen 11 1675 240 188v
AGES, SIEMEN Symen Aeges , c.u. koper kamer Spinstraat 1655 237 35v
AKES, ABE Abbe Aekes verkoper Lanen 62 1669 239 35ra
AKES, ABE Abbe Aekes naastligger ten noorden Noordijs 7 1684 242 2va
AKES, JAKOB Jacob Aekes verkoper Lanen 62 1669 239 35ra
AKES, MEIKE Meisje Aekes koper Zoutsloot 65 1802 266 82r
ALKES, FETJE de ledige plaats van Fed Aelckes naastligger ten noorden Zuiderstraat 1597 228 20v
ALKES, Haancke Aelckes kramer koper ledige plaats Achterstraat NZ 1612 229 109v
ALKES, LOLKE Lolcke Aelckes schoenmaker koper huis (oostelijke helft) waar de Olde Liew uithangt Voorstraat 17oost de Olde Liew 1616 230 21r
ALKES, LOLKE Lolcke Aelckes schoenmaker bruidegom 1600 228 222v
ALKES, LOLKE Lolcke Aelckes schoenmaker koper huis Grote Bredeplaats 24 1615 229 247r
ALEFS, PELGRIM de kamer van Pilgrum Aeleffs naastligger ten westen Kerkpoortstraat 27 1683 242 5v
ALLERTS, JAN Jan Aelerts bruidegom 1603 228 349r
ALLES, DOUWE Douwe Aeles scheepstimmerman verkoper Droogstraat NZ 1629 232 81r
ALLES, MARTEN Martien Aeles naastligger ten westen Hofstraat 1619 230 185r
, GERRIT de uitgang van gemeensman Gerrit Aelffs potter naastligger ten noorden Schritsen 56zuidoost 1673 240 17ra
ALKES, LOLKE Lolcke Aelkes koopman verkoper Brouwersstraat 25 1646 235 220v
, HAANTJE Haentie Aelsen verkoper Franekerpoort (gebied) 1636 234 9v
EELSES, HAANTJE Haentie Aelties , c.u. verkoper Heiligeweg 46een_achter 1633 233 105v
EELSES, HAANTJE de weduwe en de erfgenamen van wijlen burgerhopman Haentie Aelties verkoper Voorstraat 65 1644 235 135v
EELSES, JAKOB wijlen Jacob Aelties smid verkoper van 1/2 Zuiderhaven NZ 1631 232 168v
EELSES, JAKOB het weeskind van wijlen Jacob Aelties verkoper van 1/2 Zuiderhaven NZ 1631 232 168v
EELSES, JAN Jan Aelties smid naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1644 235 126r
EELSES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Aelties naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1660 238 27r
EELSES, JAN Jan Aelties smid verkoper q.q. Zuiderhaven NZ 1631 232 168v
EELSES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Aelties naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1660 238 64r
EELSES, JAN wijlen Jan Aelties eerdere eigenaar Zuiderhaven ZZ 1662 238 129r
EELSES, JAN Jan Aelties smid naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1649 236 86r
EELSES, JAN Jan Aelties koper twee ledige plaatsen aanelkaar Zuiderhaven ZZ 1613 229 169r
EELSES, JALKE Jolcke Aelties verkoper q.q. Lanen 17 1638 234 50v
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties eigenaar van 1/2 (oostelijke helft) Voorstraat 17west 1620 230 205v
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties , c.s. koper q.q. Spinhuisstraat 1634 233 135r
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties , c.s. koper q.q. kamer Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties naastligger ten noorden Brouwersstraat 27 1646 235 205v
EELSES, LOLKE Lolcke Aelties verkoper Sint Odolphisteeg 1649 236 68v
EELSES, LOLKE Lolke Aelties koper huis met een ledige plaats erachter Brouwersstraat 25 1642 235 5r
EELSES, LOLKE Lolke Aelties verpachter grond Weverstraat NZ 1650 236 117v
EELSES, LOLKE Lolke Aelties mr. schoenmaker verkoper van 1/4 Voorstraat 17oost 1640 234 104v
EELSES, Haaentie Aeltsen naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1627 231 160v
EELSES, HAANTJE oud burgerhopman Haentie Aeltsen verkoper onbekend 1622 230 323r
, RIKSTJE Richt Aeltsens koper Zuiderhaven NZ 1625 231 74v
, RIKSTJE Richt Aeltsens koper Zuiderhaven NZ 1625 231 74v
EELSES, HAANTJE als bewoner Haencke Aeltses kramer naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6 1618 230 144v
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6 1620 230 238v
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses naastligger ten noorden Nieuwstraat 1623 230 366r
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses verkoper Noorderhaven 75 1629 232 119r
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses naastligger ten oosten Voorstraat 63 1627 231 172v
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses verkoper Droogstraat 8 1629 232 119r
KRAMER, HAANTJE EELSES Haentie Aeltyes Cramer naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1629 232 109v
EELSES, JAKOB Jacob Aeltyes smid koper twee ledige plaatsen aan elkaar Zuiderhaven 55 1624 231 24r
EELSES, JAN Jan Aeltyes smid koper huis met loods/zomerkeuken met daarachter een ledige plaats Noorderhaven 76 1629 232 102r
EELSES, JAN Jan Aeltyes smid koper huis met loods/zomerkeuken met daarachter een ledige plaats Noorderhaven 78 1629 232 102r
EELSES, JAN Jan Aeltyes smid naastligger ten oosten Zuiderhaven 1632 233 66r
EELSES, JAN Jan Aeltyes smid naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1616 230 48v
EELSES, JAN Jan Aeltyes smid verkoper Zuiderhaven ZZ 1616 230 48v
EELSES, JAN Jan Aeltyes smid naastligger ten westen Zuiderhaven 1620 230 210v
EELSES, LOLKE Lolcke Aeltyes naastligger ten zuiden Noorderhaven 60 1619 230 196r
EELSES, LOLKE Lolcke Aeltyes naastligger ten oosten Voorstraat 15 1623 230 338v
EELSES, LOLKE Lolcke Aeltyes verkoper q.q. Voorstraat 73 1631 233 28v
BOER, ABE AMES Abbe Aemes de Boer verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 4 1600 228 205v
EMILIUS, HILTJE Hiltie Aemilius verwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111 1693 243 57v
EMILIUS, RINTJE Rintje Aemilius verwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111 1693 243 57v
ARENDS, PIETER Pieter Aenckes naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1617 230 70v
ANDRIES, OUTGER Aelger Aendries naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1684 242 20v
ARENDS, ABE Abbe Aenes verkoper Gardenierstraat 1597 228 44r
ARENDS, ABE Abbe Aenes aanhandelaar kamer Heiligeweg 46 1602 228 286r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 4 1599 228 180v
ARENDS, EEBE de kamer van Aebe Aenes naastligger ten zuiden Romastraat 1598 228 100r
ARENDS, EEBE de kamer van Aebe Aenes naastligger ten noorden Romastraat 1598 228 100r
ARENDS, EEBE de verkopers Aebe Aenes , c.u. naastligger ten westen Romastraat 1597 228 37r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat 1597 228 37r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat 1597 228 37v
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Gardenierstraat 1597 228 38r
ARENDS, AREND Aene Aenes lakenkoper koper huis ([munteenheid niet vermeld]) Sint Jacobstraat 3 1651 236 155r
ARENDS, DIRK Dirck Aenes turfdrager koper Franekerpoort (gebied) 1688 242 249v
ARENDS, IEBELTJE Ebel Aenes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 92v
ARENDS, HANS Hans Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 13 1729 247 236r
ARENDS, HESSEL Hessel Aenes verpachter grond Lanen 83 1616 230 30v
ARENDS, HESSEL Hessel Aenes verpachter grond Lanen 83 1656 237 265v
ARENDS, HESSEL Hessel Aenes verpachter grond Lanen 83 1656 237 102r
ARENDS, JAN Jan Aenes eigenaar van 1/2 molen Noordermolen 1 1738 249 265r
ARENDS, JANKE Jantyen Aenes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 1597 228 34v
ARENDS, JOUKE Joucke Aenes koper huis en ledige plaats William Boothstraat 39 1600 228 204r
ARENDS, LOLKE de meerderjarige erfgenamen van wijlen Lolcke Aenes , c.u. verkoper Voorstraat 37 1617 230 104r
ARENDS, LOLKE wijlen Lolcke Aenes naastligger ten oosten Voorstraat 35 1613 229 135v
ARENDS, LOLKE het huis van wijlen Lolcke Aenes naastligger ten oosten Voorstraat 35 1616 230 51r
ARENDS, LOLKE Lolcke Aenes naastligger ten zuiden Noorderhaven 82 1597 228 15r
ARENDS, RINSKE Rinske Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 13 1729 247 236r
ARENDS, SIKKE Sicke Aenes koper kamer Lammert Warndersteeg 1612 229 94r
ARENDS, het huis genaamd het Engels huis van Syebe Aenes , c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 50 het Engels Huis 1639 234 81r
ARENDS, TEUNIS Teunis Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 13 1729 247 236r
, Cornelio Aengium verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1613 229 144v
ARENDS, HESSEL Hessel Aenis naastligger ten oosten Schritsen 64 1615 229 275v
ARENDS, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Aenis verkoper Schritsen 66 1618 230 148v
ARENDS, HESSEL het sterfhuis van wijlen Hessel Aenis verkoper Schritsen 66 1619 230 164r
ARENDS, LOLKE de erfgenamen van wijlen Lolcke Aenis verkoper Voorstraat 37 1618 230 148r
ARENDS, LUITJEN Luytien Aenis crediteur (triumphant) Zoutsloot 105 1620 230 221r
ARENDS, HIELKE grondpacht uit het huis nu bewoond door Hylcke Aennes wortelman eigenaar perceel Simon Stijlstraat 3 1649 236 90v
ARENDS, HIELKE Hylcke Aennes wortelman verkoper Simon Stijlstraat 3 1652 236 197r1
ARENDS, KORNELIS Cornelis Aens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1708 245 61v
ARENDS, HANS Hans Aens naastligger ten westen Scheerstraat 7 1695 243 118v
ARENDS, HERE wijlen Here Aens verkoper Nieuwstraat 1675 240 208r
ARENDS, JAN Jan Aens , c.u. bontwever huurder Zuiderhaven 50 1731 247 378r
ARENDS, DIRK Dirk Aenties mr. huistimmerman koper huis Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
ARENDS, DIRK de kamer van Dirk Aenties naastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter 1721 246 106r
ARENDS, DIRK het huis van Dirk Aenties naastligger ten zuiden (gezamelijke vrij in- en uitgang en op en afslag over de plaats van dit huis) Rommelhaven 4een_achter 1724 246 193v
ARENDS, DIRK Dirk Aenties naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
ARENDS, DIRK Dirk Aenties naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1727 247 45v
ARENDS, DIRK de kamer van Dirk Aenties naastligger ten zuiden Rommelhaven 4een_achter 1710 245 107r
ARENDS, TRIJNTJE Trintie Aenties koper Gardenierstraat 12 1661 238 107r
GAL, AUKE het huis van Auke Aeraens Gol naastligger ten oosten Lanen 17 1638 234 50v
AARTS, JAKOB Jacob Aerdts Colum koopman koper 1/2 huis Heiligeweg 30 1635 233 156r
AARTS, LIJSBET Lisbeth Aerdts koper Romastraat ZZ 1618 230 130r
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerens verkoper Achterstraat 1 1683 242 10r
ARENDS, HANS Hans Aerents zoutdrager naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 12 1612 229 116ar
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents mr. schoenmaker koper 1/2 huis Rommelhaven 4 1735 249 84r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents mr. schoenmaker eigenaar van 1/2 Rommelhaven 4 1735 249 84r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents mr. schoenmaker naastligger ten oosten Rommelhaven 4 1735 249 84r
ARENDS, WOUTER Wouter Aerents mr. schoenmaker naastligger ten noorden Rommelhaven 4 1735 249 84r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriaens brouwer koper huis daar het Groene Claverblad uytgehangen heeft, ledige plaats en kamer Voorstraat 60 het Groene Claverblad 1637 234 36r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriaens koper huis, brouwerij en mouterij, met houtstek ten westen en koeschuur daarachter; staande aanelkaar Noorderhaven 37 1638 234 54r
ARJENS, JELMER burgemeester Jelmer Aeriaens koper huis en houtstek Hoogstraat 10 1637 234 42v
ARJENS, Gryttyen Aerians verkoper Hofstraat 1597 228 23v
ARJENS, JELMER Jelmer Aerians verkoper Grote Ossenmarkt 12 1646 235 233v
ARJENS, WOUTER de weduwe van wijlen Wouter Aerians naastligger ten oosten Vijverstraat 1611 229 56v
ARJENS, ARJEN wijlen Aerien Aeriens smid koper Gardenierstraat NZ 1598 228 89v
ARJENS, ARJEN wijlen Aerien Aeriens smid koper Gardenierstraat 1598 228 89v
ARJENS, ARJEN Aerien Aeriens Keucken, de oude verkoper Grote Bredeplaats 15 1611 229 54v
ARJENS, DIRK Dirck Aeriens , c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 60 1638 234 60r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriens verkoper Voorstraat 60 1638 234 60r
ARJENS, GRIETJE Griet Aeris naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1637 234 40v
ARJENS, DIRK Dirck Aerjans brouwer koper kamer Sint Christoffelsteeg 3 1637 234 29r
ARJENS, REINER Reyner Aerjens verkoper Zeilmakersstraat 17 1648 236 37v
ARENDS, HENDRIK mr. Hendrick Aernds bewoner Noorderhaven 108 1639 234 87r
ARENDS, HENDRIK de plaats van Hendrick Aerndts naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1599 228 152v
ARENDS, JOCHEM Jochum Aerndts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16 1643 235 54v
ARENDS, JOCHEM Jochum Aerndts naastligger ten oosten Heiligeweg 13 1643 235 54v
ARENDS, AALTJE Aeltie Aerns koper huis, strekkende van de Lanen af zuidwaarts tot aan het huis van Albert Jans Lanen 30 1626 231 159r
ARENDS, Amel Aerns naastligger ten westen Noorderhaven 39 1611 229 18v
ARENDS, FOPPE Foppe Aerns huurder Grote Bredeplaats 23 1598 228 88r
ARENDS, FOPPE Foppe Aerns verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 23 1598 228 88r
ARENDS, GRIETJE Griedt Aerns koper Sint Jacobstraat 10 1599 228 136r
ARENDS, HANS Hans Aerns zoutdrager koper door niaar kamer Nieuwstraat 62 1618 230 116v
ARENDS, HENDRIK wijlen Hendrick Aerns verkoper Kleine Kerkstraat 5 1659 237 221r
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aerns protesteert q.q. Kleine Bredeplaats 15 1599 228 159r
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aerns koper huis Kleine Kerkstraat 5 1647 236 2r
ARENDS, Iisbrandt Aerns , c.u. grootveerschipper koper huis Noorderhaven 50 1656 237 101v
ARENDS, IJSBRAND IJsbrant Aerns , c.u. verkoper Noorderhaven 50 1662 238 148v
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aerns , c.u. verkoper Zuiderhaven 6 1643 235 50r
ARENDS, IJSBRAND Isbrant Aerns verkoper Grote Bredeplaats 9 1642 235 31r
ARENDS, JAKOB de kamer van Jacob Aerns naastligger ten zuiden Heiligeweg 19 1617 230 68v
ARENDS, JAKOB in de Haan van Jacob Aerns naastligger ten noorden Heiligeweg 15 de Haan 1601 228 250r
ARENDS, JAN Jan Aerns mr. kuiper naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1685 242 89v
ARENDS, JAN Jan Aerns naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1599 228 134r
ARENDS, JASPER Jasper Aerns kistmaker naastligger ten oosten onbekend 1597 228 17v
ARENDS, JASPER het huis van Jasper Aerns naastligger ten oosten onbekend 1602 228 321v
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aerns verkoper Franekereind 27 1600 228 213r
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aerns verkoper Nieuwstraat 66 1600 228 213v
ARENDS, MARTJEN Martien Aerns verkoper Vijverstraat 6 1616 230 20v
ARENDS, MARTJEN Martien Aerns verkoper (gesuccumbeerde) Herenknechtenkamerstraat 1615 230 7r
ARENDS, NANNE Nanningh Aerns , c.u. mr. kuiper koper hof met bomen en plantagie Achterstraat 45oost 1652 236 187r
ARENDS, NANNE de hof van de koper Nanningh Aerns naastligger ten westen Achterstraat 45oost 1652 236 187r
ARENDS, PIETER Pyter Aerns blokmaker naastligger ten westen Rommelhaven 24 1651 236 163v
ARENDS, PIETER Pytter Aerns naastligger ten westen Noorderhaven 6 1682 241 228r
ARENDS, PIETER Pytter Aerns , c.u. verkoper Noorderhaven 50 1656 237 101v
ARENDS, SIEUWKE Sioucke Aerns koper Kruisstraat 5west 1644 235 142v
ARENDS, TANNEKE Tanneke Aerns koper Anjelierstraat ZZ 1614 229 220r
ARENDS, TIEMEN weduwe Timen Aerns naastligger ten westen Vijverstraat 12 1638 234 55v
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aerns koper onbekend 1642 235 28r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aerns protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 38 1638 234 70v
ARENDS, ARENDJE Aentie Aernts verkoper Karremanstraat 24zuid 1615 229 252r
ARENDS, Amele Aernts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1606 228 507r
ARENDS, de erfgenamen van wijlen Ammel Aernts verpachter grond ([staat: 5-00-00 GG]) Vijver 5 1617 230 63v
ARENDS, ANNE de erfgenamen van wijlen Anne Aernts verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG]) ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
ARENDS, Annelies Aernts koper Bildtpoort (gebied) 1612 229 90r
ARENDS, ANTJE Antie Aernts koper Rozengracht 23 1636 234 4v
ARENDS, ANTJE Antie Aernts koper Rozenstraat 3zuid 1636 234 4v
ARENDS, KLAAS Claes Aernts gleibakker verkoper Schritsen 50 1617 230 102v
ARENDS, KLAAS Claes Aernts rogverschieter verkoper Rapenburg 6west 1687 242 161v
ARENDS, DIRK Dirk Aernts mr. huistimmerman verkoper Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
ARENDS, DOUWE Douwe Aernts verkoper Voorstraat 23 1615 229 242r
ARENDS, IESKJE Eeske Aernts verkoper Rommelhaven 8 1691 242 347v
ARENDS, IESKJE Eeske Aernts verkoper Noorderhaven 66 1691 242 347r
ARENDS, ELSKE Elske Aernts verkoper Molenpad 8 1690 242 338v
ARENDS, ELSKE Elske Aernts koper Voorstraat 67 1658 237 176v
ARENDS, ELSKE Elskien Aernts koper Grote Kerkstraat 28twee_achter 1646 235 206r
ARENDS, FLORIS Floris Aernts huurder Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
ARENDS, FLORIS huis bewoond door Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
ARENDS, FLORIS Floris Aernts , c.u. koper kamer met een winkel en plaats Grote Kerkstraat 38achter 1645 235 165r
ARENDS, FLORIS Floris Aernts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1648 236 34r
ARENDS, FOPPE Foppe Aernts verkoper Grote Bredeplaats 23 1599 228 138v
ARENDS, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Aernts verkoper Nieuwstraat 66 1632 233 59r
ARENDS, HANS Hans Aernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1618 230 116v
ARENDS, HANS Hans Aernts naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1618 230 116v
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdrager koper Nieuwstraat 64 1615 229 240r
ARENDS, HANS Hans Aernts , c.u. zoutdrager naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64 1615 229 240r
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdrager koper kamer Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
ARENDS, HANS de proclamant Hans Aernts , c.u. zoutdrager naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
ARENDS, HANS Hans Aernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 60 1621 230 267r
ARENDS, HANS Hans Aernts koper 1/2 huis (oostelijke helft) Franekereind 29oost 1613 229 153v
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aernts naastligger ten oosten Heiligeweg 3 1600 228 199v
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aernts naastligger ten oosten Schritsen 22 1606 228 506v
ARENDS, HENDRIK Hendrick Aernts koper kamer Zoutsloot 1 1620 230 246r
ARENDS, HIELKE wijlen Hylcke Aernts koper Zuiderstraat 31 1668 239 165r
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrand Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
ARENDS, IJSBRAND de weduwe van IJsbrand Aernts naastligger ten westen Klaverbladstraat 27 1691 242 342v
ARENDS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Aernts naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1671 240 39v
ARENDS, IJSBRAND Isbrandt Aernts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1637 234 27r
ARENDS, IJSBRAND het huis van Isbrant Aernts naastligger ten westen Havenplein 5 1647 235 245v
ARENDS, JAKOB de kamer van Jacob Aernts naastligger ten zuiden Heiligeweg 19 1617 230 74r
ARENDS, JAN Jan Aernts kuiper naastligger ten oosten Heiligeweg 10 1662 238 156r
ARENDS, JAN Jan Aernts , c.u. kuiper koper huis en ledige plaats Heiligeweg 14 1655 237 38r
ARENDS, JASPER Jasper Aernts teruggetrokken niaarnemer ratione vicinitatis onbekend 1597 228 24v
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aernts koper Nieuwstraat 62 1598 228 112v
ARENDS, LIJSBET Lijsbeth Aernts verkoper in de noorder nieuwestad 1597 228 64v
ARENDS, MAAS Maas Aernts huurder Liemendijk 1661 238 79v
ARENDS, MARTJEN wijlen Martien Aernts verkoper Vijverstraat 8 1617 230 58r
ARENDS, MARIA Marythien Aernts verkoper Carl Visschersteeg 1604 228 413v
ARENDS, NANNE grondpacht uit het huis van de weduwe van Nanning Aernts eigenaar perceel onbekend 1663 238 189v
ARENDS, NANNE Nanningh Aernts mr. kuiper koper nieuw huis met zomerhuis, tuin en plaats Zuiderhaven 65 1653 236 243r
ARENDS, PIETER Pyter Aernts mr. blokmaker bewoner Noorderhaven 14 1649 236 77r
ARENDS, PIETER Pyter Aernts , c.u. koper huis Noorderhaven 14 1649 236 77v
ARENDS, PIETER Pytter Aernts mr. blokmaker koper van 1/2 Sint Jacobstraat 13 1667 239 107r
ARENDS, PIETER Pytter Aernts , c.u. koper Rommelhaven 26 1652 236 218r
ARENDS, PIETER Pytter Aernts blokmaker naastligger van de achteruitgang Grote Bredeplaats 5oost 1660 238 22v
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakker koper van 1/2 Schritsen NZ 1671 240 38r
ARENDS, RINNERT Rinnert Aernts bakker eigenaar van 7/10 Schritsen NZ 1671 240 38r
WIJNSMA, RINNERT ARENDS oud burgemeester en gemeensman Rinnert Aernts Wijnsma verkoper 1/15 deel Kerkpoortsmolen 1 1689 242 292v
ARENDS, RINNERT de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Rinnert Aernts Wynsma, c.soc. naastligger ten westen Lanen 3 1703 244 225r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aernts koper Lombardstraat 1673 240 118r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aernts naastligger ten zuiden Lombardstraat 1673 240 118r
ARENDS, TRIJNTJE Trijntie Aernts naastligger ten westen Lombardstraat 1673 240 118r
AARTS, de weduwe van mr. Aerts naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 37 1611 229 47r
AARTS, ASKE Aeske Aerts verkoper Karremanstraat 27 1683 241 63va
AARTS, ANTJE Anneken Aerts bruid 1604 228 402v
AARTS, ANTJE Antje Aerts verkoper Droogstraat 61 1672 240 11va
AARTS, ARJEN Ariaen Aerts huurder Grote Kerkstraat 38 1633 233 122r
AARTS, ARJEN Arian Aerts verkoper (gesuccumbeerde) Romastraat ZZ 1625 231 87r
AARTS, ARJEN Arian Aerts naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1621 230 264v
AARTS, ARJEN Arian Aerts protesteert vanwege een erfeniskwestie Heiligeweg 38 1622 230 304r
AARTS, ARJEN Arian Aerts verkoper van 4/6 Heiligeweg 38 1622 230 304r
AARTS, ARJEN Arjaen Aerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 25 1644 235 114v
AARTS, ARJEN Arjaen Aerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 25 1644 235 105v
AARTS, BARTELD Bartel Aerts , c.u. bewoner achterste gedeelte Voorstraat 43 1632 233 70r
AARTS, CATHARINA Catelina Aerts koper Lanen NZ 1605 228 444r
AARTS, KLAAS Claes Aerts naastligger ten westen Voorstraat 74 1626 231 121r
AARTS, KLAAS Claes Aerts , c.u. verkoper Voorstraat 72 1633 233 108v
AARTS, Clara Aerts verkoper Droogstraat 61 1672 240 11va
AARTS, KORNELIS Cornelis Aerts koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 9 1799 265 200r
AARTS, de erfgenamen van wijlen Hendick Aerts naastligger ten noorden William Boothstraat 1639 234 82r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts koper provisioneel Lanen 11 1600 228 190r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1600 228 200r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts verkoper q.q. Lanen 11 1600 228 190r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten oosten Heiligeweg 3 1614 229 198r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten oosten Heiligeweg 3 1614 229 198r
AARTS, HENDRIK huis daar de Bonte Aarnt uitsteekt van Hendrick Aerts naastligger ten westen Schritsen 26 de Bonte Arend 1611 229 68r
AARTS, HENDRIK hendrick Aerts verkoper Schritsen 24 1613 229 186r
AARTS, HENDRIK hendrick Aerts verkoper Zuiderhaven NZ 1613 229 186r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 4 1611 229 4r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 4 1611 229 4r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts verkoper q.q. Lanen 11 1599 228 185r
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts Duces naastligger ten westen Heiligeweg 7 1613 229 138v
AARTS, HENDRIK hendrick Aerts Ducis naastligger ten westen Rozengracht 7oost 1613 229 160v
AARTS, HENDRIK wijlen Hendrick Aerts Ducis verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 6 1619 230 198v
AARTS, HENDRIK wijlen Hendrick Aerts Ducis verkoper van 1/2 Heiligeweg 7 1619 230 198v
AARTS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducis protesteert vanwege een vordering Franekereind 8 1620 230 247v
AARTS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Aerts Ducis verlaat protesteert vanwege een vordering Franekereind 8 1620 230 247v
AARTS, HENDRIK Hendrick Aerts Ducis koper tuin of ledige plaats met afbakening Schritsen 18 de Arend 1612 229 87v
AARTS, HENDRIK de koper Hendrick Aerts Ducis naastligger ten zuiden Schritsen 18 1612 229 87v
AARTS, HENDRIK de koper Hendrick Aerts Ducis naastligger ten noorden Schritsen 18 1612 229 87v
AARTS, HENDRIKJE Hendrickyen Aerts koper kamer Rommelhaven 18twee_achter 1628 232 71v
AARTS, HENDRIK als bewoner Hendrik Aerts slager naastligger ten oosten Voorstraat 29 1698 243 372v
AARTS, IETJE Idtie Aerts verkoper Romastraat NZ 1633 233 112r
AARTS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts koopman naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1698 243 392r
AARTS, JAKOB de mouterij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Lanen 23een_achter 1685 242 88r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Achterstraat 1688 242 222v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat 1688 242 222v
AARTS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten westen Lanen 33 1691 242 21ra
AARTS, JAKOB het panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 10 1695 243 127v
AARTS, JAKOB het panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 10 1695 243 127v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 10 1672 240 106v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 10 1672 240 106v
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts koper Voorstraat 53 1693 243 34r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Voorstraat 55achter 1687 242 204v
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aerts gleibakker naastligger ten oosten Liemendijk 1687 242 205v
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts koper Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, JAKOB de desolate boedel van wijlen Jacob Aerts koopman verkoper Zoutsloot 70 1695 243 6ra
AARTS, JAKOB de panbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 77 1661 238 8va1
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1681 241 161r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 77 1681 241 161r
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1674 240 130v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 77 1674 240 130v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Zoutsloot 64 1674 240 130v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Droogstraat 77 1674 240 130v
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aerts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 79v
AARTS, JAKOB de galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratre naastligger ten zuiden Schritsen 52 1667 239 73r
AARTS, JAKOB de galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratre naastligger ten westen Schritsen 52 1667 239 73r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 1 1690 242 307r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Noorderhaven 104 1681 241 39va
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Noordergrachtswal 1679 241 11ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 3 1690 242 308r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman koper twee kamers onder 1 dak Achterstraat NZ 1682 241 197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat NZ 1682 241 197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper q.q. Lanen 2 1690 242 309r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 6 1682 241 218r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger enigszins ten zuiden Zoutsloot 6 1682 241 218r
AARTS, JAKOB de erfgenamen van wijlen de weduwe van Jacob Aerts koopman naastligger ten westen Noorderhaven 104 1695 243 134r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper Noorderhaven 33 1690 242 311r
AARTS, JAKOB de panbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 77 1661 238 82v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper Lanen 71een_achter 1690 242 311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper Grote Ossenmarkt 4 1690 242 311r
AARTS, JAKOB de weduwe en erfgenamen van Jacob Aerts naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1695 243 137r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper Noordijs 1690 242 311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koper huisplaats met hout en getimmer Zoutsloot 66 1682 241 223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 66 1682 241 223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden voor een gedeelte Zoutsloot 66 1682 241 223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts verkoper van 1/5 Voorstraat 12 1688 242 15ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts verkoper q.q. Voorstraat 12 1688 242 15ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Voorstraat 55achter 1686 242 155v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts gleibakker koper woning met een tuintje en een plaatske erachter Achterstraat NZ 1661 238 102r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts , c.s. naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1661 238 102r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts Colom naastligger ten zuiden Heiligeweg 32 1670 239 219r
AARTS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1692 242 385v
AARTS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacobus Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 7 1692 242 385v
AARTS, JAN wijlen Jan Aerts gleibakker verkoper Schritsen 50 1684 242 54v
AARTS, JAN de mouterij van Jan Aerts naastligger ten oosten Voorstraat 26achter 1672 240 85v
AARTS, JAN Jan Aerts naastligger ten oosten Voorstraat 26achter 1671 240 52v
AARTS, JAN wijlen Jan Aerts naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1656 237 84v
AARTS, JAN Jan Aerts verkoper Schritsen 50 1681 241 168v
AARTS, JORIS de gorterij van Jooris Aerts naastligger ten westen Kruisstraat 10oost 1728 247 102v
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker koper huis Heiligeweg 62 1731 247 377r
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten zuiden Heiligeweg 64 1736 249 128v
AARTS, JORIS gorterij van Joris Aerts , c.s. naastligger ten westen Kruisstraat 10oost 1728 247 70r
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1735 249 7ra
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker koper 1/2 bakhuis nu gorterij Kruisstraat 10west 1728 247 74v
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1735 249 67r
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1735 249 11va
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker koper 1/2 pakhuis Kruisstraat 10west 1728 247 105r
AARTS, JORIS Joris Aerts mr. gortmaker eigenaar van 1/2 Kruisstraat 10west 1728 247 105r
AARTS, JORIS Joris Aerts linnenwever koper huis waarin een weefwinkel, met loods en ledige plaats ten westen Hofstraat 41 1632 233 72v
AARTS, LEENTJE Leyntie Aerts koper Schritsen 24 1613 229 186r
AARTS, LEENTJE Leyntie Aerts koper Zuiderhaven NZ 1613 229 186r
AARTS, LEENTJE Leyntie Aerts koper Voorstraat 53 1614 229 190v
AARTS, wijlen Lijntien Aerts erflater Voorstraat 53 1693 243 34r
AARTS, wijlen Lijntien Aerts erflater Hoogstraat 20 1693 243 35r
AARTS, wijlen Lijntien Aerts erflater Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, LIJSBET Lijsbet Aerts verkoper Grote Kerkstraat 46 1619 230 190r
AARTS, LIJSBET Lijsbeth Aerts koper Romastraat 5 1614 229 214r
AARTS, LIJSBET Lijsbeth Aerts verkoper Kerkpad 1 1613 229 179r
AARTS, LIJSBET Lijsbeth Aerts bruid 1604 228 395v
AARTS, LIEPKJE Lupkien Aerts koper Zoutsloot 22 1725 246 242v
AARTS, Lysken Aerts verkoper Bildtstraat 18 1603 228 336r
AARTS, MARTJEN Maerthien Aerts verkoper van 1/2 Kerkpad 18 1604 228 405r
AARTS, MAAIKE Maycke Aerts koper Herenwaltje 19 1629 232 103v
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Herenknechtenkamerstraat 15 1719 246 47r
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Zuiderhaven ZZ 1727 247 40r
AARTS, MAAIKE Mayke Aerts verkoper Brouwersstraat 18 1726 246 266r
AARTS, PIETER Pieter Aerts wijnkoper protesteert vanwege een vordering Rinnertspijp WZ 1598 228 83r
AARTS, PIETER wijlen Pieter Aerts erflater Voorstraat 53 1693 243 34r
AARTS, PIETER wijlen Pytter Aerts erflater Hoogstraat 20 1693 243 35r
AARTS, PIETER wijlen Pytter Aerts erflater Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, THOMAS Thomas Aerts koper kamer Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
AARTS, TEUNIS Thonys Aerts wijnheer protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 74 1599 228 140r
, GRIETJE Griedt Aesge verkoper Kleine Bredeplaats 25 1599 228 174v
EESGES, HARMEN Harmen Aesgens huurder Hondenstraat 13 1614 229 223r
EESGES, ANTJE Anne Aesges verkoper Grote Kerkstraat 24 1636 234 8v
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r
EESGES, ANSKE Ansck Aesges naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1612 229 116r
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 1606 228 513v
EESGES, ANSKE floreenrente uit de hof van Ansck Aesges eigenaar perceel Kerkpoortstraat 1606 228 514r
EESGES, ANSKE Ansck Aesges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat 1606 228 514r
EESGES, ANSKJE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Lammert Warndersteeg 1617 230 68r
EESGES, ANSKE Ansck Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1620 230 239r
EESGES, ANSKE Ansck Aesges naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1612 229 114r
FELTEN, ANSKJE EESGES de nagelaten weeskinderen van wijlen Ansck Aesges Phelten verkoper Grote Kerkstraat 46 1624 230 376v
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Phelten verkoper ([volgens protest in de marge: wijlen Ansck Aesges]) buiten Harlingen 1623 230 367v
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Phelten koper huis Grote Kerkstraat 46 1619 230 190r
EESGES, ANSKE Anscke Aesges verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
EESGES, ANSKE de hof van Anscke Aesges naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
EESGES, ANTJE Antie Aesges koper Droogstraat 22 1622 230 313v
EESGES, ANTJE Antie Aesges aanhandelaar Zoutsloot NZ 1623 230 365r
EESGES, ANTJE Antie Aesges koper Noorderhaven 111 1625 231 67r
EESGES, ANTJE huis en hof van Antie Aesges naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1627 232 15r
FELTEN, ANTJE EESGES Antie Aesges Phelten, innocent verkoper Zoutsloot NZ 1631 233 15v
EESGES, ARJEN Arjen Aesges verkoper Karremanstraat 25 1732 248 113r
EESGES, FEKKE Fecke Aesges verkoper Scheffersplein OZ 1670 240 12av
EESGES, GIJSBERT mr. Gijsbert Aesges koper huis Grote Bredeplaats 18 1597 228 2r
EESGES, GIJSBERT wijlen mr. Gijsbert Aesges crediteur (triumphant) Schritsen 1606 228 513v
EESGES, GIJSBERT de twee nagelaten weeskinderen Vvan wijlen mr. Gijsbert Aesges verkoper Kerkpoortstraat 1604 228 431v
EESGES, GIJSBERT de twee nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Gijsbert Aesges verkoper Grote Bredeplaats 18 1604 228 431v
EESGES, GIJSBERT de twee nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Gijsbert Aesges verkoper Kerkpoortstraat 1604 228 431v
FELTEN, GIJSBERT EESGES Gijsbert Aesges Phelten verkoper ten oosten van Harlingen 1597 228 19r
EESGES, GIJSBERT mr. Gijsberth Aesges eigenaar van 1/3 Heiligeweg 1601 228 269r
EESGES, GIJSBERT Gijsberth Aesges chirurgijn eigenaar van 1/3 Heiligeweg 1599 228 160r
EESGES, GRIETJE Griet Aesges koper Achterstraat ZZ 1627 232 15r
EESGES, GRIETJE Griet Aesges koper Kleine Bredeplaats 25 1597 228 41v
FELTEN, GRIETJE EESGES Griet Aesges Phelten verkoper ten oosten van Harlingen 1597 228 19r
EESGES, GRIETJE Gryet Aesges verkoper Schritsen ZZ 1600 228 196v
EESGES, GRIETJE Gryet Aesges koper Schritsen 1598 228 119av
EESGES, HARMEN Harmen Aesges verkoper (gecondemneerde) Kerkpoortstraat NZ 1612 229 116r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat 1606 228 514r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges betrokkene Grote Bredeplaats 22 1606 228 530r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges tromslager verkoper Fabrieksstraat 1606 228 530r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges goudsmid bewoner Voorstraat 20 1599 228 155v
EESGES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Aesges verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v
EESGES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Aesges naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1632 233 54v
EESGES, HARMEN Harmen Aesges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat 1611 229 52v
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Phelten huurder Hondenstraat 13 1615 230 4v
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Phelten verkoper ten oosten van Harlingen 1597 228 19r
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Phelten verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ 1612 229 114r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges Pheltens huurder Hondenstraat 13 1615 230 1v
FELTEN, HARMEN EESGES Herman Aesges Phelten bewoner Zuiderstraat 1604 228 422v
EESGES, JENTJE Jencke Aesges verkoper Weverstraat ZZ 1629 232 104r
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuue Aesges koper Tuinpad 4 1618 230 139r
EESGES, SEERP Seerp Aesges naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1673 240 124r
EESGES, SEERP Seerp Aesges naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1673 240 124v
EESGES, SEERP Seerp Aesges verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ 1633 233 78v
EESGES, SEERP het huis van wijlen Seerp Aesges naastligger Zuiderstraat 1668 239 145v
EESGES, TIETE het huis genaamd de Drie Cronen bewoond door Tytte Aesges , c.u. naastligger ten westen Noorderhaven 112achter de Drie Kronen 1675 240 197v
EESGES, WOPKE de weduwe van Wopke Aesges naastligger ten oosten Spekmarkt 1 1772 258 29v
EESGES, GRIETJE Gryet Aesghes verkoper Schritsen 1598 228 131v
EESGES, JENTJE Jentie Aesgis huurder Nieuwstraat 64 1633 233 104v
, EEBE Aebe Aessens verkoper Zoutsloot 96 1606 228 515r
ATES, ATE Aete Aetes trekschipper op Leeuwarden en winkelier koper nieuw gebouwd huis Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
ATES, GERLOF Gerleff Aetes mr. schoenmaker koper huis Sint Jacobstraat 3 1639 234 88r
ATES, GERLOF Gerliff Aetes , c.u. geniaarde koper Bildtstraat 19 1639 234 79v
ATES, HENDRIK Hendrick Aetes blokmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r
ATES, HENDRIK Hendrick Aetes blokmaker naastligger ten westen Noorderhaven 32 1629 232 110r
ATES, HENDRIK wijlen Hendrik Aetes verkoper Franekereind 27 1692 243 2va
ATES, HENDRIK Hendrick Aetis naastligger ten zuiden Vijver 1619 230 156v
ATES, HENDRIK Hendrick Aetis blokmaker koper huis met tuintje en plaats daarachter Vijver 1620 230 229r
EDSES, GERRIT Gerrit Aetses naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1600 228 200r
ATES, EEBE Eebe Aettes verkoper q.q. Carl Visschersteeg 1597 228 62r
EEUWES, HANS de weduwe van Hans Aeuwes naastligger ten zuiden Scheffersplein 27 1679 241 11ra
EEUWES, HANS de weduwe van Hans Aeuwes naastligger ten westen Scheffersplein 27 1679 241 11ra
AGES, AATJE Attie Ages koper Hoogstraat 45 1767 257 33v
BRUNIA, AATJE AGES Attie Ages Brunia, voor haar kinderen verkoper Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
BRUNIA, AATJE AGES Attie Ages Brunia, voor haar kinderen verkoper Bildtstraat 21 1680 241 28ra
AGES, AATJE Attje Ages verwandelaar Hoogstraat 4 1755 253 249r
AGES, AATJE Attje Ages aanhandelaar Lanen 40 1755 253 249r
AGES, AATJE Attje Ages verkoper Hoogstraat 45 1787 262 229r
AGES, AATJE Attje Ages verkoper Lanen 40 1758 254 177r
AGES, AATJE Attje Ages koper Hoogstraat 4 1751 252 134v
AGES, AATJE Attje Ages verkoper Hoogstraat 28 1751 252 135v
AGES, BEATRIX Beatrix Ages verkoper Kerkpoortstraat 39 1726 246 253v
AGEMA, BEATRIX AGES Biatrix Ages Agema koper Grote Bredeplaats 19 1744 251 34v
AGES, BOTE Botte Ages verkoper Rommelhaven 4een_achter 1663 238 185v
AGES, BROER Broer Ages naastligger ten oosten Zuiderhaven 13 1667 239 95v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages koper huis Hofstraat NZ 1660 238 42v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages verkoper Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
AGES, DIEUWKE Dieuke Ages naastligger ten westen Hofstraat 21west 1707 245 25v
AGES, DIEUWKE Dieuwke Ages naastligger ten westen Hofstraat 21west 1679 241 58v
AGES, DOETJE wijlen Doedtie Ages verkoper Zuiderhaven 1oud 1677 240 252v
AGES, DOETJE wijlen Doedtie Ages verkoper Voorstraat 37 1677 240 253v
AGES, DOETJE Doedtie Ages naastligger ten zuiden Lanen 57 1677 240 254r
AGES, DOETJE Doedtie Ages naastligger ten noorden Lanen 57 1677 240 254r
AGES, DOETJE wijlen Doedtie Ages verkoper Lanen 57 1677 240 254r
AGES, DOETJE Doedtie Ages naastligger ten noorden Lanen 61 1677 240 254v
AGES, DOETJE wijlen Doedtie Ages verkoper Lanen 61 1677 240 254v
AGES, EELKJE Eelckien Ages verkoper Droogstraat 59 1679 241 37v
AGES, EELKJE Eelk Ages verkoper Droogstraat 20west 1665 239 32v
AGES, FETJE Fedtie Ages koper kamer Wortelstraat 9 1707 245 39v
AGES, FETJE Fettie Ages verkoper Wortelstraat 9 1734 248 285v
AGES, FEIKJE Feyckien Ages koper huis Schritsen 23 1678 241 11v
AGES, FEIKJE Feyckien Ages verkoper Schritsen 14 1676 240 244v
AGES, FOEKE Foeke Ages naastligger ten zuiden Bildtstraat 4 1737 249 205v
AGES, FOEKE de weduwe van Foeke Ages naastligger ten noorden Zoutsloot 41 1742 250 242v
AGES, FOEKE de weduwe van Foeke Ages naastligger ten noorden Zoutsloot 41 1742 250 243v
AGES, FREERK wijlen Freerck Ages metselaar verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1658 237 142v
AGES, FREERK Freerck Ages verkoper Karremanstraat 27 1657 237 108v
AGES, FREERK Freerck Ages koper huis en schuur met gort- en meelmolen Karremanstraat 27 1655 237 48r
AGES, GEPKE Gepke Ages koper Noorderhaven 58 1760 254 260r
AGES, GREULT Grelt Ages smid naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter 1661 238 89v
AGES, GREULT Greolt Ages koper door niaar drie kamers Rommelhaven 4een_achter 1661 238 89v
AGES, GREULT de weduwe van Greolt Ages naastligger ten westen Rommelhaven 6een_achter 1663 238 21ra
AGES, GREULT Greolt Ages koper huis Rommelhaven 4 1648 236 18v
AGES, GREULT de weduwe van Greolt Ages naastligger ten westen Rommelhaven 6 1663 238 182r
AGES, HARMEN Harmen Ages naastligger ten westen Hoogstraat 17 1752 253 25v
AGES, HARMEN Harmen Ages koopman naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 22 1733 248 259r
AGES, HARMEN burgemeester Harmen Ages koper huis, plaats, tuintje, brouwerij, mouterij en huis daar achter Scheffersplein OZ 1723 246 169r
AGES, HARMEN burgerhopman Harmen Ages koper huis Lanen 29 1733 248 181v
AGES, HARMEN de mouterij van Harmen Ages naastligger ten westen Nieuwstraat 26 1724 246 199v
AGES, HARMEN Harmen Ages verkoper Nieuwstraat 26 1724 246 199v
AGES, HARMEN Harmen Ages mr. brouwer verkoper Noorderhaven 113 1723 246 187r
AGES, HARMEN burgerhopman Harmen Ages mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
AGES, HARMEN burgerhopman Harmen Ages naastligger ten noorden Heiligeweg 70 1729 247 252r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agama mr. brouwer koper huis Franekereind 2 1728 247 125v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agama mr. bierbrouwer en collecteur geniaarde koper Liemendijk 40 1728 247 204v
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer verkoper q.q. Wasbleek ZZ 1730 247 333v
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema mr. brouwer naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer verkoper Scheffersplein OZ 1732 248 83r
AGEMA, HARMEN AGES Harmen Ages Agema koper huis en hof Hoogstraat 15 1740 250 124v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Hoogstraat 15 1766 256 149v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Romastraat 25 1766 256 150v
AGEMA, HARMEN AGES oud burgerhopman Harmen Ages Agema verkoper Lanen 29 1766 256 151v
AGEMA, HARMEN AGES burgerhopman Harmen Ages Agema mr. brouwer verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) 1731 247 391r
AGES, HERE de weduwe van Heere Ages naastligger ten zuiden Noordermolen 1 1809 268 326r
AGES, HERE de weduwe van Heere Ages naastligger ten zuiden Liemendijk 6 1809 268 326r
AGES, HEMME Hemme Ages verkoper Noorderhaven 114 1701 244 107v
AGES, HIELKJE Hilck Ages geniaarde koper Nieuwstraat 58 1647 235 244r
AGES, HIELKE wijlen Hylke Ages koper Zoutsloot 87 1781 260 67r
AGES, HIELKE wijlen Hylke Ages koper Zoutsloot 87 1781 260 118r
AGES, HIELKE wijlen Hylke Ages koper Karremanstraat 6 1781 260 118r
AGES, IEME Ime Ages koper huis Hofstraat 47oost 1668 239 145r
AGES, IEME Ime Ages koper 1/4 huis Zuiderstraat 1668 239 145v
AGES, JEEN Jaan Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1683 241 273r
AGES, JEEN Jaan Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1684 242 30v
AGES, JEEN Jaan Ages , c.u. geniaarde koper Nieuwstraat 35 1703 244 224r
AGES, JEEN Jaan Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1706 244 317r
AGES, JEEN Jaen Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1685 242 76r
AGES, JAN Jan Ages Beust schippersknecht koper huis Kerkpad 20 1809 268 241v
AGES, JANKE Jancke Ages verkoper Schritsen 14 1676 240 244v
AGES, JELTE Jelte Ages mr. brouwer en koopman verkoper Sint Odolphisteeg 6 1713 245 194r
BASKE, JELTE AGES Jelte Ages Baske mr. brouwer verkoper Fabrieksstraat 6 1709 245 97r
AGES, Jottie Ages verkoper van 1/3 van 1/5 Noorderhaven 27 1698 243 354v
AGES, KLAAS achter herberg de Pauw Klaas Ages bootsman koper huis genaamd het Pauwestaartje Zuiderhaven 13 de Pauwenstaart 1780 259 250r
AGES, KLAAS Klaas Ages schuitvoerder huurder Hondenstraat 10 1804 267 71r
AGES, LEENTJE Leentie Ages koper Karremanstraat 1 1752 252 197r
AGES, LEENTJE Leentje Ages naastligger ten westen Achterstraat NZ 1766 256 217r
AGES, LEENTJE Leentje Ages koper door niaar huis en weefwinkel Liemendijk NZ 1793 264 112r
AGES, LEENTJE Leentje Ages naastligger ten westen Liemendijk NZ 1793 264 112r
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 39 1660 238 45r
AGES, MARCUS Marcus Ages , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 39 1662 238 129v
AGES, METJE Mettje Ages koper Vijverstraat 24 1759 254 199r
AGES, METJE Mettje Ages verkoper Vijverstraat 24 1767 256 262r
AGES, MINNE Minne Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 32 1744 251 44r
AGES, MINNE Minne Ages verkoper Nieuwstraat 30 1752 252 233v
AGES, MINKE Mintje Ages koper Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
AGES, OLIVIER de weduwe van Olivier Ages , c.s. bewoner Zoutsloot 48 1682 241 48va
AGES, PIETJE Pyter Ages huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 31midden 1735 249 64r
AGES, PIETJE Pytertie Ages verkoper van 1/3 van 1/5 Noorderhaven 27 1698 243 354v
AGES, REIN Rein Ages koper huis Kleine Kerkstraat 18 1811 269 145r
AGES, RIPPERT Rippert Ages verkoper Bildtstraat 18 1621 230 282r
AGES, SIEBRICHJE Sibrig Ages koper Noorderhaven 57oost 1776 258 252v
AGES, SIEMEN Simon Ages makelaar geniaarde koper Molenpad 14 1675 240 170v
AGES, SIEMEN de hof van Simon Ages naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1684 242 19r
AGES, SJOERD Sioerd Ages , c.u. koper huis waar de Gulden Handbijl uithangt, plaats, tuintje en noodstal Noordijs 25 de Gulden Handbijl 1661 238 91v
AGES, SJOERD Sioerd Ages smid naastligger ten noorden Noordijs 27 1667 239 18ra
AGES, SJOERD Sioerd Ages , c.u. smid koper huis Hoogstraat 37 1668 239 161v
AGES, SJOERD Sjoerd Ages smid verkoper Noordijs 25 1679 241 51r
AGES, SJOERD Sjoerd Ages naastligger ten noorden Franekereind 1 1671 240 8va
AGES, SJOERD Sjoerd Ages smid verkoper Hoogstraat 24 1682 241 187r
AGES, SJOERD Sjoerd Ages smid naastligger ten zuiden Noordijs 23 1669 239 179r
AGES, SJOUKJE de weduwe van wijlen Sjouken Ages erflater Zuiderhaven 15 1730 247 326v
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaar verkoper Grote Kerkstraat 12 1679 241 27v
AGES, SIEMEN Symen Ages koper huis waar het Billandts Wapen uithangt Grote Kerkstraat 12 het Billandts Wapen 1670 239 216v
AGES, SIEMEN Symen Ages makelaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1681 241 141v
AGES, SIEMEN Symen Ages naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
AGES, SIEMEN Symen Ages gezworen makelaar verkoper q.q. Grote Bredeplaats 1 1690 242 307r
AGES, SIEMEN Symen Ages gezworen makelaar verkoper q.q. Grote Bredeplaats 3 1690 242 308r
AGES, SIEMEN Symen Ages gezworen makelaar verkoper q.q. Lanen 2 1690 242 309r
AGES, SIEMEN Symen Ages koper provisioneel tuin met bomen en planten Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
AGES, SIEMEN het huis van Symen Ages stadsmakelaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
AGES, SIEMEN Symen Ages verkoper q.q. Nieuwstraat 58 1659 238 2ra
AGES, SIEMEN de stalling van Symmen Ages naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1671 240 4ra
AGES, SIEMEN Symon Ages makelaar bewezen diensten ([staat: 1 gouden ducaton]) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
AGES, SIEMEN Symon Ages stadsmakelaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
AGES, SIETSKE Sytske Ages verkoper Schritsen 14 1710 245 119r
AGES, SIETSKE Sytske Ages koper Schritsen 14 1676 240 244v
AGES, TEUNIS de weduwe van Teunis Ages huurder (p.j.) Rozemarijnstraat 3 1806 267 251r
AGES, THOMAS de erfgenamen van wijlen Thomas Ages naastligger ten westen Noorderhaven 29 1697 243 287v
AGES, THOMAS Tomas Ages verkoper van 1/3 van 1/5 Noorderhaven 27 1698 243 354v
AGES, TRIJNTJE Trijntie Ages koper Karremanstraat 19 1732 248 165r
AGES, TRIJNTJE Trijntje Ages verkoper Karremanstraat 19 1761 255 51v
AGES, WILLEM Willem Ages havencherger koper huis Voorstraat 101 1741 250 195r
AGES, WILLEM Willem Ages naastligger ten oosten Voorstraat 99 1751 252 163r
BAERDT, WILLEM AGES wijlen vroedsman Willem Ages Baard verkoper Hofstraat ZZ 1764 256 80r
AGES, EEUWE Yeve Ages oud houtmolenaar bewoner ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
AGES, IEME grondpacht uit 1/2 houtmolen en 1/2 huis van Yme Ages eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
AGES, IEME Yme Ages verkoper ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
AGES, IETJE Ytie Ages verkoper van 1/5 Noorderhaven 27 1698 243 354v
AGES, IETJE Ytie Ages koper Achterstraat 1662 238 147r
AGES, IETJE Ytie Ages verkoper Achterstraat NZ 1668 239 176v
AGES, Yurre? Ages , voor zijn kind houtmolenaar verkoper Franekereind 26 1669 239 36ra
PIPHRON, DOETJE AGES Doetie Aggaeus Piphron verkoper Voorstraat 50 1692 243 1ra
AGES, AAFKE Aef Agges koper Voorstraat 91achter 1629 232 88v
AGES, AGE het weeskind van Agge Agges eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
AGES, AGE het weeskind van wijlen Agge Agges verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v
AGES, BAUKJE Bauck Agges verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 15r
AGES, BAUKJE Bauck Agges verkoper Achterstraat ZZ 1627 232 15r
AGES, BAUKJE Bauck Agges verkoper Brouwersstraat 25 1612 229 111v
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten zuiden onbekend WZ 1626 231 103v
AGES, BROER Broer Agges naastligger ten westen onbekend WZ 1626 231 103v
AGES, BROER Broer Agges verkoper onbekend WZ 1626 231 103v
AGES, DIRK Dierck Agges verkoper Voorstraat 91achter 1617 230 80r
AGES, DIEUWKE Dieuw Agges verkoper Zoutsloot 98 1611 229 44v
AGES, DIEUWKE Dieuw Agges koper Nieuwstraat 1599 228 162v
AGES, DIRK Dirck Agges verkoper Schoolsteeg OZ 1611 229 18r
AGES, DIRK Dirck Agges koper 1/2 kamer of oud brouwhuis Voorstraat 91achter 1613 229 154v
AGES, DOUWE Douue Agges verkoper Kerkpoortstraat 43 1613 229 134r
AGES, IEPE Epe Agges koper provisioneel 1/2 huis Schritsen 1597 228 19v
AGES, IEPE Epo Agges naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1599 228 152v
AGES, GREULT Greold Agges naastligger ten noorden Rommelhaven 4een_achter 1663 238 185v
AGES, GREULT Greolt Agges koper door niaar Rommelhaven 6 1651 236 156v
AGES, Grolt Agges verkoper Rommelhaven 4 1692 242 403r
AGES, HAIE Haeye Agges koper huis Sint Christoffelsteeg WZ 1622 230 311r
AGES, JAN Jan Agges koper huis Hofstraat 5 1620 230 232r
AGES, JAN Jan Agges koper huis Hofstraat 3 1620 230 232r
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Nieuwstraat 62 1618 230 116v
AGES, JETSKE Jets Agges koper Franekerpoort (gebied) 1613 229 174v
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Nieuwstraat WZ 1622 230 329r
AGES, JETSKE Jets Agges verkoper Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
AGES, PIETER Pieter Agges verkoper onbekend 1598 228 108r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verpachter grond Liemendijk OZ 1617 230 90r
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Grote Kerkstraat 10 1626 231 120r
AGES, RIPPERT Rippert Agges koper kamer (aan het huis van de proclamanten) Karremanstraat 15 1617 230 91v
AGES, RIPPERT Rippert Agges naastligger ten oosten Achterstraat </