Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ba  Be  Bi  Bo  Bu  By  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
IJSENBEEK, THOMAS B. Thomas B. IJzenbeek koopman verkoper Lanen 28 1774 258 168v
BERENDS, ANTJE Antje Baarends koper Karremanstraat 8 1778 259 155r
BERENDS, BEREND Barend Baarends , c.u. huurder Anjelierstraat 16 1796 264 345r
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Baarends verkoper Spekmarkt 4 1796 265 8v
BERENDS, CHRISTINA Christina Baarnds Hofstraat 21 1776 259 2v
BAARTES, JILLES Jelis Baarts koper huis, mouterij en brouwerij met de gerechtigheid van het merk zijnde een Witte L Heiligeweg 46 1626 231 115v
BAARTES, JILLES voormalige brouwerij van Jilles Baarts naastligger Kruisstraat 6 1665 239 32r
BAARTES, TJEPKE wijlen Tiepke Baarts koper onbekend 1648 236 45v
, BIEKE Baecke Backes verkoper Franekertrekvaart NZ 1631 232 186v
WIERSMA, DOUWTJE Doutie Backes Wiersma verkoper Schritsen 36 1680 241 60v
, IETJE Yd Baerda koper Drie Roemersteeg 1611 229 55v
, IETJE Jetje Baerde verkoper Franekereind 20 1633 233 81r
, Ghillis Baerdts koper huis onbekend 1632 233 57v
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrug ritmeester van een compagnie huzaren onder het korps van verkoper Spinstraat 7 1786 262 72v
BERENDS, WILLEM Willem Baerents Deersma verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
, BEREND Barent Baerentsen bontwever koper huis Heiligeweg 26 1721 246 93v
, BEREND Barent Baerentsen* bontwever naastligger ten westen Heiligeweg 28 1724 246 190v
, BEREND Berent Baerentsen* bontwever naastligger ten westen Heiligeweg 28 1724 246 202r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Baerns goedvrou koper kamer en lege plaats Brouwersstraat WZ 1660 238 59r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Baerns goedvrou naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1660 238 59r
BERENDS, BEREND Barent Baernts mr. bontwever verkoper Heiligeweg 26 1729 247 248v
BERENDS, HARMEN de weduwe van mr. Harmen Baernts verkoper Schoolsteeg WZ 1657 237 128v
BAARTES, KORNELIS haar zoon Cornelis Baerts verkoper Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
BAARTES, JILLES Jelis Baerts crediteur (triumphant) Kruisstraat NZ 1627 232 17r
BAARTES, JILLES Jelis Baerts geniaarde koper onbekend 1630 232 146r
BAARTES, JILLES huis en brouwerij van de kopers Jelis Baerts , c.u. naastligger ten zuiden onbekend 1630 232 146r
BAARTES, JILLES oud burgerhopman Jelis Baerts brouwe koper van 1/4 ten zuiden van Harlingen 1656 237 62r
BAARTES, JILLES Jelis Baerts , c.u. koper hof Rozengracht 22 1656 237 99r
BAARTES, JILLES Jelis Baerts koper drie kamers aan elkaar Wasbleek NZ 1656 237 99v
BAARTES, JILLES burgerhopman Jillis Baerts naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1653 236 246v
BAARTES, JILLES burgerhopman Jillis Baerts naastligger ten westen Hofstraat 1654 236 248v
BAARTES, PIETJE Pytie Baerts verkoper onbekend 1646 235 196v
, JILLES Jilles Baertsen naastligger ten oosten Rozenstraat OZ 1648 236 28v
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 13 1791 263 360r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 11 1791 263 360r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 5 1791 263 360r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 7 1791 263 360r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 9 1791 263 360r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Herenwaltje 17 1791 263 364r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Zuiderhaven ZZ 1791 263 369r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Lanen 71 1791 263 370ar
BALLINGS, AUKJE Auck Ballings bewoner Nieuwstraat 66 1632 233 59r
BALLINGS, JAN Jan Ballings verkoper (volgens het protest in de marge is hij mede verkoper) Heiligeweg ZZ 1615 230 2r
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ 1657 237 257v
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 13 1791 263 360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 11 1791 263 360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 5 1791 263 360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 7 1791 263 360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 9 1791 263 360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Herenwaltje 17 1791 263 364r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Zuiderhaven ZZ 1791 263 369r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Lanen 71 1791 263 370ar
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltes Kannegieter verkoper Voorstraat 64 1682 241 51ra
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltes , c.u. korendrager verkoper Brouwersstraat 12zuid_a 1691 242 342r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltes zakkendrager naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord_ 1685 242 80v
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltes wever naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1700 244 78v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltes verkoper Steenhouwersstraat 2 1727 247 2r
BALTES, JOHANNES Johannis Baltes koper molen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1737 249 178v
, ANTJE wijlen Antie Baltges verkoper Zoutsloot 38 1632 233 51v
BALTES, ENGELTJE Engeltie Balthus koper Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
BALTES, GERRIT Gerrit Balthus molenaar verkoper van 1/8 Rapenburg ZZ 1730 247 350r
BALTES, JOHANNES wijlen Johannes Balthus mr. molenaar verkoper Bildtstraat 2 1747 251 175v
, SEERP de erfgenamen van Seerp Balties naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1687 242 176v
BALTES, ANTJE Anna Baltis verkoper Zoutsloot 1624 231 13v
BALTES, ENGELTJE Engel Balts verkoper Zoutsloot 1 1616 230 43v
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus verkoper Heiligeweg 21 1638 234 50r
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat 1648 236 34r
BALTES, ENGELTJE Engeltje Baltus Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
BALTES, GERRIT Gerrit Baltus naastligger ten westen Zuidersteeg 2 1723 246 185r
BALTES, GERRIT Gerrit Baltus molenaar geniaarde koper van 1/2 Noordermolen 1 1729 247 263v
BALTES, GERRIT Gerrit Baltus molenaar naastligger ten westen Zuiderstraat 1737 249 160r
BALTES, GERRIT Gerryt Baltus molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 269v
BALTES, GERRIT Gerryt Baltus molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v
BALTES, GERRIT Gerryt Baltus mr. molenaar verkoper Zuiderpoortsmolen 1 1738 249 263v
BALTES, GRIETJE Grietie Baltus huurder Weeshuisstraat 1693 243 40r
STERK, GRIETJE BALTES Grietie Baltus Sterk naastligger ten oosten Noorderhaven 48 1738 249 345v
BALTES, GRIETJE Gryttie Baltus koper Oosterkeetstraat 1701 244 100v
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Heiligeweg 27noord 1676 240 31va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Heiligeweg 27zuid 1676 240 33ra
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus , c.u. koper huis of woning Carl Visschersteeg 1675 240 168r
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus koper 2 grote kamers Weverstraat 15 1695 243 125v
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus koper 2 grote kamers Weverstraat 17 1695 243 125v
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus koper door niaar kamer Weverstraat 13 1695 243 126r
BALTES, HENDRIK de verkopers, nu Hendrick Baltus naastligger ten oosten Weverstraat 13 1695 243 126r
BALTES, HENDRIK wijlen Hendrick Baltus verkoper Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
BALTES, HENDRIK wijlen Hendrik Baltus naastligger ten westen Weverstraat 17 1707 245 22r
BALTES, HENDRIK wijlen Hendrik Baltus verkoper Weverstraat 17 1707 245 22r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoon verkoper van 2/12 (2/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoon koper huis Gardenierstraat ZZ 1735 249 103r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezel koper huis Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus , c.u. matroos huurder Lanen 93 1740 250 90r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten noorden Zuiderhaven 43 1743 251 26r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten noorden Zuiderhaven 45 1743 251 28r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezel verkoper Gardenierstraat ZZ 1756 253 258r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten noorden Zuiderhaven 43 1775 258 237r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus , bejaard verkoper Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
BALTES, JANKE wijlen Janke Baltus erflater Kerkpoort (gebied) 1687 242 211v
BALTES, JOHANNES Johann Baltus naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1764 256 79v
BALTES, JOHANNES wijlen Johannes Baltus molenaar verkoper Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus koper huis en tuintje Zoutsloot 89 1749 251 252r
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus ruilebuiter verkoper Grote Kerkstraat 5 1750 252 52v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus naastligger ten westen Zoutsloot 91 1750 252 96r
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1759 254 236v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1762 255 173v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus verkoper Zoutsloot 89 1767 257 24r
BALTES, JOHANNES Johannis Baltus naastligger ten noorden Bildtstraat 4 1737 249 205v
BALTES, PIETER Pieter Baltus kistmaker crediteur (triumphant) Fabrieksstraat 1616 230 22r
BALTES, TJITSKE Tjietske Baltus verkoper Noorderhaven 50 1756 253 257r
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Banier Middachten verkoper Bildtstraat 14 1666 239 10va
BANIERS, GERRIT Gerrit Baniers verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v
BANIERS, GERRIT Gerryt Baniers naastligger ten zuiden Bildtstraat 12 1680 241 111v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerryt Baniers Middachten verkoper Bildtstraat 14 1680 241 116v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerryt Baniers Middachten naastligger ten westen Lanen 44 1685 242 70v
BANIERS, LIEUWE Lieuwe Baniers zeevarend persoon verkoper Anjelierstraat 7 1767 256 268v
BANIERS, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Baniers huurder boven Droogstraat 59 1768 257 72r
ADMIRAAL, PIETER BANIERS Pieter Baniers Admiraal mr. wolspinner verkoper Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
BANIERS, STOFFEL huis en plaats van Stoffel Baniers naastligger ten westen Lanen NZ 1626 231 122r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Droogstraat 1635 233 159r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper Lanen 35 1635 233 174v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers Lanen NZ 1638 234 50v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers , c.s. verkoper Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL de kamers van Stoffel Baniers naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL huis en hof van Stoffel Baniers naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 36 1641 234 154r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers , oor zijn kinderen koopman verkoper Rozengracht ZZ 1642 235 13r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers koopman verkoper Rozengracht ZZ 1642 235 13r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1643 235 92v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1643 235 96r
BANIERS, STOFFEL de kamer van Stoffel Baniers naastligger ten zuiden Voorstraat 95 1645 235 167v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper Zuiderhaven ZZ 1646 235 204v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers , c.u. huurder ([staat: Lb]) Bildtstraat 21 1646 235 211r
BANIERS, STOFFEL de erfgenamen van Stoffel Baniers verkoper Nieuwstraat WZ 1651 236 158v
BANIERS, STOFFEL wijlen Stoffel Baniers koper Noordijs 8 1654 236 273r
BANIERS, STOFFEL Stoffell Baniers verkoper q.q. Voorstraat 72 1634 233 155r
BANIERS, STOFFEL Stoffell Baniers verkoper q.q. Noordijs 8 1634 233 155r
BANIERS, SIETSE Sytze Baniers naastligger ten zuiden Rommelhaven 2 1760 254 257v
BANIERS, IEMKJE Ymkje Baniers Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Banniers verkoper Nieuwstraat 40 1646 235 207r
, TJEERD Tieerd Bantes verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1708 245 74v
BERENDS, BEREND Barend Barends bontwever koper kamer Heiligeweg 26achter 1721 246 115r
BERENDS, BEREND Barend Barends naastligger ten westen Heiligeweg 26achter 1721 246 115r
BERENDS, BEREND Barend Barends , c.u. huurder benedenhuis (p.j.) Hofstraat 29 1790 263 276v
BERENDS, BAUKE Bauke Barends naastligger ten oosten Zoutsloot 36 1774 258 140v
BERENDS, LIJSBET Lijsbert Barends Spekmarkt 4 1789 263 154r
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Barends koper Karremanstraat 30 1772 258 51v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper q.q. Rozengracht 2 1799 265 159r
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper q.q. Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper q.q. Liemendijk ZZ 1799 265 161v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar Schritsen 60 1799 265 166v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar commies verkoper Heiligeweg 52 1809 268 191v
BERENDS, WILLEM Willem Barends veerschipper op Amsterdam en koopman koper huis Grote Bredeplaats 17 1753 253 77v
BERENDS, ALBERT Albert Barents , oudste zoon verkoper q.q. Gardenierstraat 1632 233 55r
BERENDS, BEREND Baarnt Barents , c.u. bontwever koper 2 grote kamers Kerkpad 1 1718 246 3v
BERENDS, BEREND Barent Barents bontwever koper huis Zoutsloot 80 1724 246 195r
BERENDS, BEREND Barent Barents mr. bontwever naastligger ten westen Rapenburg 8 1740 250 126v
BERENDS, BOKKE Bocke Barents verkoper q.q. Lanen NZ 1611 229 62r
BERENDS, BOKKE Bocko Barents , c.u. timmerman naastligger ten zuiden Lanen NZ 1612 229 108r
BERENDS, BOKKE Bocko Barents timmerman verkoper Lanen NZ 1612 229 108r
BERENDS, DIRK Dirck Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 48 1721 246 100v
BERENDS, DJURRE Djurre Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 48 1721 246 100v
BERENDS, GEESKE Geeske Barents koper Rapenburg 8 1740 250 126v
BERENDS, HARMKE Harmina Barents verkoper Hofstraat 47west 1718 246 33r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Barents Hartochvelt oud boekverkoper verkoper Poortje 3 1659 237 218v
BERENDS, JAN Jan Barents koper provisioneel achterhuis Voorstraat ZZ 1606 228 496r
BERENDS, JAN Jan Barents Middelaer Brouwersstraat 9 1677 240 268r
BERENDS, PIETER Pyter Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 48 1721 246 100v
BERENDS, STEFFEN Steven Barents , c.u. mr. slotmaker verkoper Lanen 38 1655 237 47r
BERENDS, WILLEM Willem Barents naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19achter 1755 253 218v
BERENDS, WILLEM wijlen Willem Barents verkoper Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
BERENDS, WILLEMKE Willemtie Barents koper Rozengracht 16 1669 239 214r
ALPHEN, BEREND BERENDS Barent Barentsen Alphes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1725 246 242r
BARTELDS, BOTE wijlen Bote Barteles verkoper van 1/2 Spinhuisstraat NZ 1785 262 49v
BARTELDS, BOTE wijlen Bote Barteles verkoper van 1/2 Spekmarkt 2 1786 262 82r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Barteles beurtschipper op Amsterdam koper huis Zeilmakersstraat 13 1810 269 31r
BARTELDS, GRIETJE Grietje Barteles verkoper Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
BARTELDS, GRIETJE Grietje Barteles Spekmarkt 2 1786 262 82r
BARTELDS, LIJSBET Lijsbert Barteles verkoper van 1/2 Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
BARTELDS, IETJE wijlen Ytje Barteles koper Bildtstraat 21 1794 264 196v
BARTELDS, AAFKE Aefke Bartels verkoper Heiligeweg 26 1729 247 248v
BARTELDS, AALTJE Aeltie Bartels koper Franekereind 19 1667 239 113v
BARTELDS, ANTJE Anna Bartels verkoper Achterstraat 1644 235 121v
BARTELDS, ANTJE de hof van Antie Bartels naastligger ten westen Karremanstraat 2 1644 235 107r
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1644 235 107r
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1660 238 63r
BARTELDS, ANTJE Antje Bartels koper Noordijs 1 1758 254 171v
BARTELDS, ANTJE Antje Bartels verkoper Noordijs 1 1763 256 15v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman Gardenierstraat 2 1752 253 9v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman koper huis Lanen 81 1752 253 18r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper van 1/2 Romastraat ZZ 1752 253 19v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper van 1/2 Romastraat 1 1752 253 21r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman Gardenierstraat 4 1752 253 29v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper Lanen 81 1756 253 251r
BARTELDS, BAUKJE wijlen Bauck Bartels verkoper Voorstraat 58 1611 229 11r
BARTELDS, BOTE wijlen Bote Bartels verkoper Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
BARTELDS, KASPER Casper Bartels verkoper Schritsen 47 1729 247 286v
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels koper 3/4 huis en kamer Drie Roemersteeg 1635 233 177r
BARTELDS, KLAAS de kopers Claes Bartels , c.u. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1635 233 177r
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels erfgenaam en verkoper Hofstraat 31 1681 241 155v
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels schuitevaarder verkoper Hondenstraat 14 1684 242 16r
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels schuitvaarder Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels naastligger ten oosten Lanen NZ 1637 234 24v
BARTELDS, KLEIS de kamer van Cleis Bartels naastligger ten zuiden Zuiderhaven 57 1640 234 107r
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels , c.u. verkoper Zuiderhaven 57 1640 234 107r
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels , c.s. naastligger ten westen Schritsen ZZ 1641 234 126v
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels verkoper Zuiderhaven NZ 1643 235 74r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lanting rentmeester koper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 111 1740 250 99r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lanting rentmeester koper estrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 99 1740 250 99r
BARTELDS, Cleyes Bartels koper huis en schuur Lanen 9oost 1647 235 262r
BARTELDS, de kopers Cleyes Bartels naastligger ten westen Lanen 9oost 1647 235 262r
BARTELDS, Cleyes Bartels , c.u. geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt ZZ 1616 230 17v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels veerschipper koper oud huis (afgebroken en herbouwd) Lanen 9west 1617 230 93v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten noorden Zuiderhaven NZ 1628 232 33v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten oosten Heiligeweg 34 1628 232 42v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-10-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte]) onbekend 1628 232 79v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte]) onbekend 1628 232 79v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte]) Franekerpoort (gebied) 1628 232 79v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels verkoper q.q. William Boothstraat 1629 232 120r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels verkoper q.q. Heiligeweg 34 1629 232 120r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten westen Voorstraat 14achter 1630 232 131r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels verpachter grond Hoogstraat 38 1632 233 63v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels veerschipper koper 2 ledige plaatsen of huissteden, met kamers en plaats erachter, voor en achter 5 Zuiderhaven 57 1632 233 67v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten westen Voorstraat 14 1633 233 89v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper door niaar huis met stal en timmerhuis Zuiderhaven 49 1639 234 77v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten noorden Zuiderhaven 49 1639 234 77v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels niaarverzoeker Grote Kerkstraat 35 1643 235 46r
BARTELDS, KLEIS lege plaatsen van Cleys Bartels naastligger ten zuiden Zuiderhaven 57 1643 235 73v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels , c.u. verkoper Zuiderhaven 57 1643 235 73v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten westen Grote Kerkstraat 37 1643 235 91v
BARTELDS, KLEIS het hek van Cleys Bartels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 37 1643 235 91v
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleys Bartels Lanting naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 16 1653 236 225v
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels schuitschipper koper huis en tuintje Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten zuiden Plantsoen 4 1810 269 13v
BARTELDS, DIRK Dirk Bartels naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1768 257 38r
BARTELDS, DOETJE Doedke Bartels verkoper Noorderhaven 105 1615 230 11r
BARTELDS, DOETJE Doedtie Bartels verkoper Zoutsloot ZZ 1615 229 241r
BARTELDS, DOETJE Doedtke Bartels verkoper Droogstraat ZZ 1616 230 55v
BARTELDS, DOETJE Doetie Bartels verkoper Vijverstraat 21 1695 243 120v
BARTELDS, DOETJE Doetje Bartels koper Franekereind 23west 1689 242 262v
BARTELDS, FEDDE Fedde Bartels , c.u. koper kamer Alemanssteeg 1656 237 86r
BARTELDS, GEESKE Geeske Bartels koper Zoutsloot 96 1674 240 166v
BARTELDS, HAANTJE Haantje Bartels huurder onbekend 1775 258 203v
BARTELDS, HIELKJE Hycke Bartels verkoper Both Apothekerstraat OZ 1721 246 112v
BARTELDS, HIELKJE wijlen Hyke Bartels erflater Heiligeweg 25 1717 245 287r
BARTELDS, IEME Ieme Bartels verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1666 239 56v
BARTELDS, Imck Bartels naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1671 240 59v
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels , volle zuster van de verkoperse afgewezen niaarnemer Bildtstraat 19 1649 236 99r
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels koper huis Zoutsloot 98 1665 239 11r
BARTELDS, IEMKJE Impcke Bartels verkoper Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
BARTELDS, IEMKJE Impk Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1668 239 167v
BARTELDS, de erven van Inte Bartels verpachter grond Sint Christoffelsteeg WZ 1606 228 519r
BARTELDS, de erven van Inte Bartels naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1606 228 519r
BARTELDS, JAKOB wijlen Jacob Bartels erflater Noordees (gebied) 1606 228 522r
BARTELDS, JAKOB Jacob Bartels scheepstimmerman koper huis Zuiderhaven 15 1803 266 229v
BARTELDS, JAN de erfgenamen van mr. Jan Bartels naastligger ten oosten Voorstraat 56west 1625 231 62v
BARTELDS, JAN Jan Bartels koper huis metledige plaats daarachter Schritsen 4 1636 234 10r
BARTELDS, JAN Jan Bartels koper huis Bildtstraat 3 1644 235 127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels , c.u. verkoper Zeilmakersstraat 17 1652 236 201v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Achterstraat NZ 1670 239 216r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier koper hof, stenen zomerhuis en galerij Weverstraat 14 1768 257 88r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier verkoper van 1/4 Liemendijk NZ 1769 257 102r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier naastligger ten oosten Weverstraat 10 1769 257 127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Franekereind 25 1772 258 61r
BARTELDS, JAN de tuin van Jan Bartels mr. hovenier naastligger ten oosten Weverstraat 8 1775 258 200v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten oosten Weverstraat 10 1778 259 107r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Franekereind NZ 1778 259 127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels mr. hovenier geniaarde koper Sint Jacobstraat 14 1781 260 71v
BARTELDS, JAN Jan Bartels mr. hovenier eerdere onderhandse koper Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier koper huis Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier koper tuin, kamer en galerij Kerkpoortstraat 13achter 1782 261 1r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Franekereind 25 1783 261 16r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten oosten Weverstraat 8 1783 261 126v
BARTELDS, JAN de kinderen van wijlen Jan Bartels mr. hovenier verkoper Weverstraat 14 1789 263 375r
BARTELDS, JAN de erfgenamen van Jan Bartels naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
BARTELDS, JAN de erfgenamen van Jan Bartels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
BARTELDS, JAN de kinderen van wijlen Jan Bartels mr. hovenier verkoper Kerkpoortstraat 13 1791 263 380r
KOK, JAN BARTELDS Jan Bartels Cock, c.u. koper huis Lombardstraat 6 1656 237 56r
KOK, JAN BARTELDS het huis waar Salomons Tempel uithangt van Jan Bartels Cocq naastligger ten oosten Bildtstraat 1 Salomons Tempel 1669 239 205v
KOK, JAN BARTELDS Jan Bartels Cocq naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1680 241 76v
BARTELDS, JAN Jan Bartels Coq, c.u. commandeur koper huis Achterstraat 1 1663 238 166v
BARTELDS, JANKE Jancke Bartels verkoper Kerkpoortstraat 1680 241 62v
BARTELDS, JANKE meerderjarige dochter Janke Bartels verkoper van 1/4 Liemendijk NZ 1769 257 102r
BARTELDS, JANKE Janke Bartels verkoper Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
BARTELDS, JANKE Janke Bartels Voorstraat 30 1785 262 40r
BARTELDS, JANKE Janke Bartels koper Hoogstraat 13 1786 262 64r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels geniaarde koper Noorderhaven 102 1727 246 304v
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels huurder Noorderhaven 102 1727 246 304v
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels Noorderhaven 114 1731 248 55r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels koper Weverstraat 1732 248 156r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels koper Liemendijk 1747 251 163r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels koper Noorderhaven 110 1749 252 42r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten zuiden Lombardstraat 1611 229 54r
BARTELDS, JOCHEM de weduwe van Jochum Bartels naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 9 1648 236 40r
BARTELDS, JOCHEM grondpacht uit het huis van de weduwe van Jochum Bartels smeersloter eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1656 237 61r1
BARTELDS, JOOST Joost Bartels verkoper Hofstraat 17 1709 245 314v
BARTELDS, LEENDERT Lenert Bartels naastligger ten oosten Hondenstraat 6 1633 233 87v
BARTELDS, LEENDERT wijlen burgemeester Lenert Bartels verkoper Hondenstraat 8 1653 236 226v
BARTELDS, LIEUWE Lieuue Bartels verkoper Voorstraat 91 1631 233 14v
BARTELDS, LIEUWE Lieuwe Bartels verkoper Grote Kerkstraat 17 1635 233 176r
BARTELDS, LIJSBET Lijsbert Bartels verkoper van 1/2 Spekmarkt 2 1786 262 82r
BARTELDS, RIENKJE Rink Bartels koper Heiligeweg 15 1666 239 41v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Heiligeweg 1626 231 123v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Heiligeweg 1626 231 142v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1637 234 48r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper kamer Droogstraat 1641 234 128r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper huis Schritsen 67 1641 234 129v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. koper huis en schuur Zoutsloot NZ 1642 234 177r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1642 235 32r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. mr. smid verkoper Schritsen 67 1643 235 40v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger onbekend 1644 235 103v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper kamer Liemendijk 1648 236 46v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. verkoper Liemendijk 1648 236 47r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. verkoper Bildtstraat 19 1649 236 99r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels smid naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid 1654 236 265r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid 1659 238 2r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten westen Sint Jacobstraat WZ 1660 238 19r
BARTELDS, SJOERD de kamers van Sioerd Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1661 238 77r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. ijzerkramer koper huis met een plaatsje en een vrije uit- en ingang in de steeg ten oosten Sint Jacobstraat 3 1661 238 97v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels ijzerkramer naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 3 1661 238 97v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid 1661 238 119r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. koper door niaar kamer Achterstraat ZZ 1662 238 151r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. koper door niaar kamer Achterstraat ZZ 1662 238 151v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels smid naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1662 238 151v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper huis, weefwinkel, loods en plaats Rapenburg ZZ 1663 238 162v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels smid naastligger ten westen Sint Jacobstraat 5achter 1659 238 2ra
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 3 1667 239 118r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels verkoper Sint Jacobstraat 3 1667 239 118r
BARTELDS, SJOERD de erfgenamen van Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid 1687 242 171r
BARTELDS, SJOERD de erfgenamen van Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid 1698 243 343v
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels , c.u. mr. smid verkoper Rapenburg ZZ 1644 235 138r
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels smid naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1644 235 141v
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels verkoper Zoutsloot NZ 1644 235 152r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels koper door niaar 2 kamers Achterstraat ZZ 1666 239 34r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten westen Achterstraat 1666 239 42r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels verkoper Achterstraat 1666 239 42r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels verkoper Achterstraat ZZ 1671 240 61v
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1669 239 211r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Achterstraat ZZ 1669 239 211r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1671 240 52r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Bildtpoort (gebied) 1671 240 52r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Rapenburg ZZ 1671 240 60r
BARTELDS, SJOERD de erven van Sjoerdt Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid 1685 242 6va
BARTELDS, SJOERD Syourdt Bartels naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1615 230 2r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntie Bartels koper Rommelhaven 15 1627 232 30r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntie Bartels koper William Boothstraat OZ 1682 241 208v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntie Bartels koper Zoutsloot 20 1800 265 252r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels geniaarde koper Kleine Kerkstraat 18 1731 248 41v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels verkoper van 1/4 Liemendijk NZ 1769 257 102r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels begunstigde van lijfrente (p.j.) Franekereind 14 1793 264 105v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels verkoper Franekereind 14 1793 264 105v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels kuiper huurder Franekereind 13 1644 235 119v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels mr. kuiper koper huis en zomerhuis met een loods en lege plaats of tuin Franekereind 7 1653 236 241r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels hovenier verkoper van 1/4 Liemendijk NZ 1769 257 102r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartels huurder kelder (p.w.) Hoogstraat 31 1793 264 121r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartels huurder benedenkamer (p.w.) Rinnertspijp 1 1800 265 239r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartels huurder Hondenstraat 3oost 1805 267 162v
BARTELDS, WIEBREN Wybren Bartels mr. horlogemaker koper tuin of hof met zomerhuis Rozengracht 16achter 1763 255 206r
BARTELDS, WIEBREN Wybren Bartels mr. horlogemaker koper huis Tiepelsteeg 1771 257 206v
KLOK, WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels Klok mr. uurwerkmaker koper huis Spekmarkt 2 1754 253 134v
BARTELDS, IEMKJE Ymck Bartels koper huis (tee kamers), loods en plaats Zoutsloot 94 1660 238 25r
BARTELDS, IEMKJE de erfgenamen van de kamer van Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1674 240 166v
BARTELDS, de erfgenamen van Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1676 240 240v
BARTELDS, IEMKJE de erfgenamen van Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1681 241 141r
BARTELDS, IEMKJE de erfgenamen van Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1682 241 205v
BARTELDS, IETJE Ytje Bartels verkoper Bildtstraat 21 1807 267 294v
, LEENDERT Lenert Bartels* timmerman naastligger ten westen Hondenstraat 10 1641 234 133v
BARTELDS, JAN mr. Jan Bartelts naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 12r
BARTHOLOMEUS, KORNELIS Cornelis Bartholomaeus demonstrant (wegens een hypotheek) Grote Bredeplaats 6 1616 230 31v
BARTHOLOMEUS, LIJSBET Lijsbeth Bartholomeus verkoper Noordijs OZ 1784 261 130r
BARTHOLOMEUS, NEELTJE Neeltie Bartholomeus verkoper Voorstraat 67 1616 230 35r
, KORNELIS Cornelis Bartholomey naastligger ten oosten Voorstraat 45 1617 230 101r
BARTELDS, ALBERT de weduwe van Albert Bartles naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1727 247 1r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartles timmerman verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
BARTELDS, KLEIS de plaatsen en kamers van Cleys Bartles naastligger ten oosten Zuiderhaven 63 1643 235 71v
BARTELDS, FOKKE huisman Focke Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
BARTELDS, GERRIT Gerrit Bartles , c.u. naastligger ten oosten Hondenstraat 10 1804 267 71r
BARTELDS, GERRIT Gerrit Bartles , c.u. naastligger ten zuiden Hondenstraat 10 1804 267 71r
BARTELDS, GERRIT Gerryt Bartles mr. schoenmaker koper huis en tuintje Vijver 4 1802 266 166r
BARTELDS, GERRIT Gerryt Bartles , c.u. naastligger ten oosten Hondenstraat 10 1802 266 168v
BARTELDS, GERRIT Gerryt Bartles , c.u. naastligger ten zuiden Hondenstraat 10 1802 266 168v
BARTELDS, JETSKE de verkoper Ietske Bartles naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
BARTELDS, JETSKE Ietske Bartles verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
BARTELDS, JAN Jan Bartles naastligger ten oosten Weverstraat 8 1779 259 165r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartles koper Droogstraat 18 1730 247 307r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartles verkoper Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
BARTELDS, PIETER wijlen Pieter Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartles koper Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartles eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartles arbeider verkoper Bargebuurt 20 1774 258 142v
, JILLES de brouwerij van Jelis Bartou(t) naastligger ten zuiden* ([dit is aan de overkant van de straat]) Kruisstraat 1 1660 238 47r
BARTELDS, BARTELD bestevaer en geautoriseerde voormomber van de 2 jongste weeskinderen van wijlen Bartout Bartouts verkoper q.q. Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v
BARTELDS, BARTELD kinderen, kindskinderen en gezamenlijk erfgenamen van Bartout Bartouts verkoper Noordijs 5 1624 231 34v
BARTELDS, JILLES Jelis Bartouts brouwer koper huis onbekend 1629 232 91v
BARTELDS, JILLES Jelis Bartouts brouwer koper huis en schuur Heiligeweg ZZ 1631 233 23v
BARTELDS, JILLES de kopers Jelis Bartouts naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1631 233 23v
BARTELDS, JILLES burgerhopman Jelis Bartouts brouwer verkoper Kruisstraat 11 1644 235 142v
BARTELDS, Maritgien Bartouts verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartouts koper Grote Bredeplaats 35 1689 242 289r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartouts koper Grote Bredeplaats 33achter 1689 242 289r
, MARIA Maria Bartrams demonstrant (wegens een hypotheek) Grote Bredeplaats 6 1616 230 31v
BAARTES, KORNELIS Cornelis Barts verkoper Heiligeweg ZZ 1614 229 192r
BAARTES, DIRK de weduwe van Dirk Barts huurder (p.j.) Wasbleek 1789 263 376r
BAARTES, GERRIT Gerrit Barts verkoper Vijver 4 1808 268 133r
BAARTES, TRIJNTJE Trijntie Barts koper Zoutsloot NZ 1751 252 115r
BAARTES, TRIJNTJE Trijntje Barts koper Franekereind 1 1805 267 155r
, HANS Hans Bas geniaarde koper Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
BASTIAANS, ANDRIES Andries Bastiaans timmerman verkoper Nieuwstraat 32 1744 251 44r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaans , n.u. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1 1690 242 307r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaans naastligger ten westen Noorderhaven 6 1698 243 386v
BASTIAANS, JAN de weduwe van Jan Bastiaans naastligger ten noorden Grote Bredeplaats NZ 1707 245 31r
BASTIAANS, JAN de weduwe van Jan Bastiaans naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 3 1719 246 57v
BASTIAANS, JOCHEM Jochem Bastiaans verver verkoper Zoutsloot 20 1787 262 177v
BASTIAANS, JOCHEM Jochum Bastiaans hovenier naastligger ten westen Zoutsloot 22 1784 261 136r
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS Johanna Bastiaans van Campen Hoogstraat 2 1803 266 253r
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS Johanna Bastiaans van Kampen verkoper Hoogstraat 2 1804 267 99v
BEKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bekker koper Noorderhaven 62 1772 258 20v
BIKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bikker verkoper Lanen 28 1774 258 168v
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaans naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28 1672 240 79r
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaans , dochter van de verkoperse afgewezen niaarnemer ratione sanguinis onbekend 1650 236 100r
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaans verkoper Kerkpoortstraat 1665 239 22v
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaans naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1665 239 4va
OEBERIUS, TIETJE BASTIAANS Tietie Bastiaans Oberius koper Heiligeweg 16achter 1787 262 154r
BASTIAANS, TRIJNTJE Trijntje Bastiaans koper Romastraat 29 1789 263 145r
BASTIAANS, WORP de weduwe van Werp Bastiaans naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10 1756 254 19v
BASTIAANS, WILLEMKE Willemke Bastiaans verkoper Franekerpoort (gebied) 1700 244 81v
BASTIAANS, ISAAK Ysaac Bastiaans koper huis met loods, plaats en bakhuis met de achteruitgang in de Pieter Molentjestee Heiligeweg 4 1666 239 11va
, MAAIKE Mayke Bastiaanzen koper huis Harmen Honingmanssteeg WZ 1666 239 49v
BASTIAANS, AGNIETJE Agnietie Bastiaens koper Heiligeweg 34 1659 238 1v
BASTIAANS, KLAASKE Claeske Bastiaens naastligger ten noorden onbekend 1632 233 41v
BASTIAANS, KLAASKE Claeske Bastiaens naastligger ten noorden ([waarschijnlijk Claeske, weduwe van Bastiaen]) Peterseliestraat NZ 1644 235 114r
BASTIAANS, KLAASKE Claeske Bastiaens verkoper ([waarschijnlijk Claeske, weduwe van Bastiaen]) onbekend 1650 236 100r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u. koper hoekhuis Franekereind 16 1645 235 191v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten oosten Rozengracht 3 1649 236 62v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Rozengracht 3 1649 236 62v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten oosten Zuiderplein 5zuid 1649 236 63r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Zuiderplein 5zuid 1649 236 63r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten westen Rozengracht NZ 1649 236 63v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Rozengracht NZ 1649 236 63v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord 1649 236 73r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Zuiderplein 5noord 1649 236 73r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u. bakker verkoper Rozengracht 7west 1650 236 110v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakker koper huis Franekereind 19 1651 236 149v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakker verkoper Franekereind 16 1651 236 151v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u. verkoper Zuiderplein 5zuid 1654 236 276r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u. verkoper Franekereind 19 1664 238 231r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaens wijdschipper naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1683 241 237r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaens , n.u. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 3 1690 242 308r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaens naastligger ten westen Zoutsloot 53 1696 243 244v
BASTIAANS, JAN de weduwe van Jan Bastiaens naastligger ten zuiden Zoutsloot 51achter 1700 244 71r
BASTIAANS, JAN de weduwe van Jan Bastiaens naastligger ten oosten Zoutsloot 49 1712 245 164v
BASTIAANS, JAN de weduwe en erfgenamen van Jan Bastiaens naastligger ten westen Zoutsloot 53 1719 246 51v
BASTIAANS, JAN de weduwe van Jan Bastiaens naastligger ten oosten Zoutsloot 49 1721 246 119r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9 1719 246 56r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1719 246 56r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens huurder Sint Odolphisteeg 18 1735 249 100r
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaens naastligger ten westen Peterseliestraat 1655 237 39r
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1669 239 199r
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28 1681 241 139v
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaens koper kamer met een tuintje Kerkpoortstraat 1664 238 220r
BASTIAANS, TEUNIS Thonis Bastiaens verkoper Heiligeweg 11 1643 235 71r
BASTIAANS, TRIJNTJE grondpacht uit het huis van Trijn Bastiaens eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r2
BASTIAANS, TRIJNTJE grondpacht uit het huis van Trijntie Bastiaens eigenaar perceel 1681 241 41va2
BASTIAANS, TRIJNTJE Trijntie Bastiaens verkoper Heiligeweg 34 1685 242 71r
BASTIAANS, Tyetsken Bastiaens verkoper van 1/4 Herenwaltje OZ 1693 243 55v
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens koper Sint Odolphisteeg 12 1697 243 268r
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10 1707 245 29v
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14 1735 249 97r
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14 1746 251 154r
BASTIAANS, WILLEMKE Willemke Bastiaens verkoper van 1/4 Herenwaltje OZ 1693 243 55v
BASTIAANS, IEMKJE Ympkjen Bastiaens verkoper van 1/4 Herenwaltje OZ 1693 243 55v
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens , c.u. verkoper Heiligeweg 4 1681 241 35ra
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens , c.u. verkoper Lanen 85oost 1681 241 35ra
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
BASTIAANS, ISAAK Ysack Bastjaens mr. bakker koper provisioneel huis genaamd de Morgenstar Lanen 85oost de Morgenstar 1675 240 29va
BIKKER, JOCHEM Jogchum Bastyaans Bikker Noorderhaven 28 1756 254 6r
BAUKES, EEBE het sterfhuis van wijlen Aebe Bauckes , c.u. verkoper Noordijs WZ 1605 228 450v
BAUKES, ANTJE Anna Bauckes verkoper Franekerpoort (gebied) 1613 229 160r
BAUKES, ANTJE Anna Bauckes verkoper Hoogstraat 41 1618 230 116r
BAUKES, BAUKE Bauck Bauckes koper huis, uitgezonderd de grond met gereedschappen ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
BAUKES, BROER Broer Bauckes mr. brouwer koper huis William Boothstraat OZ 1723 246 169v
BAUKES, BROER Broer Bauckes naastligger ten zuiden William Boothstraat 27 1723 246 174v
BAUKES, KLAAS Claas Bauckes mr. kuiper koper huis Bildtstraat 27 1674 240 137r
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes kuiper verkoper Bildtstraat 27 1681 241 150r
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes koper hoekhuis Bildtstraat 11 1635 233 172v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u. koper 1/3 huis daar de Valk in de gevel staat Noorderhaven 107 de Valk 1638 234 68v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u. bakker koper 1/3 huis en van het kleine huis eraan toebehorende Noorderhaven 107 de Valck 1643 235 65r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes bakker naastligger ten westen Zoutsloot 43 1644 235 109r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u. verkoper Hoogstraat 1644 235 113r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes koper 1/3 huis genaamd de Valcke Noorderhaven 107 de Valcke 1645 235 162v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u. eigenaar van 2/3 Noorderhaven 107 1645 235 162v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes naastligger ten westen Zoutsloot 49 1657 237 127r
BAUKES, KORNELIS de erfgenamen van Cornelis Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven 105 1657 237 263v
BAUKES, DOEKE wijlen Doecke Bauckes verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16 1656 237 98r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u. koper huis, loods en plaats Kerkpoortstraat 59 1658 237 170r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1660 238 64v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 59 1661 238 111r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes Noorderhaven 13 1669 239 37ra
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes verkoper Schritsen NZ 1671 240 38r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes mr. bakker koper huis Hofstraat ZZ 1672 240 97r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes mr. bakker koper kamer Grote Kerkstraat 28 1672 240 97v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u. bakker koper grondpacht van 1-10-00 CG Franekereind 13 1673 240 128v
BAUKES, DOEDE grondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes , c.u. bakker eigenaar perceel Franekereind 13 de Fortuin 1673 240 128v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huis met een bakhuis Franekereind 9 1676 240 222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakker naastligger ten oosten Franekereind 9 1676 240 222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huis Franekereind 9 1676 240 229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes eigenaar van 1/2 Franekereind 9 1676 240 229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten oosten Franekereind 9 1676 240 229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper provisioneel huis, plaats en steeg Rommelhaven 11 1670 240 3ra
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28 1682 241 214v
BAUKES, DOUWTJE Doutie Bauckes verkoper Zuiderhaven ZZ 1680 241 76r
BAUKES, DOUWTJE Doutie Bauckes verkoper Schritsen 35 1680 241 98r
BAUKES, DOUWE Douue Bauckes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1643 235 68v
BAUKES, DOUWE Douwe Bauckes , zoon van de verkoperse koper door niaar huis daer de Swarte Gortmullen uuythanght, met lege plaats ten zuiden Nieuwstraat 58 de Zwarte Gortmolen 1647 235 244r
BAUKES, DOUWE Douwe Bauckes , c.u. meelman verkoper onbekend 1648 236 12r
BAUKES, ENNE de erfgenamen van de kamer van Eene Bauckes naastligger ten oosten Rinnertspijp WZ 1625 231 60v
BAUKES, IEME Eme Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1611 229 2v
BAUKES, ENNE de erfgenamen van Enne Bauckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 32 1617 230 69r
BAUKES, ENNE de brouwerij van de erfgenamen van Enno Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1616 230 55r
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
BAUKES, ENNE de nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
BAUKES, ENNE de nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes naastligger ten oosten onbekend 1617 230 58r
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 onbekend 1617 230 58r
BAUKES, ENNE de nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 onbekend 1617 230 58r
BAUKES, ENNE de weduwe en erfgenamen van Enno Bauckes verkoper Vijverstraat 1617 230 64v
BAUKES, ENNE de weduwe en erfgenamen van Enno Bauckes naastligger ten zuiden Vijverstraat 1617 230 64v
BAUKES, ENNE de weduwe en erfgenamen van Enno Bauckes verkoper Vijverstraat 1617 230 64v
BAUKES, ENNE de weduwe en erfgenamen van Enno Bauckes verkoper onbekend 1617 230 64v
BAUKES, FOKKE Focke Bauckes , uitlandig verkoper van 1/2 Vijverstraat ZZ 1628 232 69v
BAUKES, GABE Gabe Bauckes naastligger ten westen onbekend 1659 237 191v
BAUKES, GEELE Gale Bauckes brouwer en tichelaar koper 5 pm land (per pm) ten zuidoosten van Harlingen 1662 238 141v
BAUKES, GEELE Gale Bauckes naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1662 238 141v
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes verpachter grond Peterseliestraat 1614 229 196r
BAUKES, GOSSE Gosse Bauckes verkoper Hoogstraat 51 1626 231 98r
BAUKES, GRIETJE Gryttie Bauckes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1702 244 145v
BAUKES, HIELKJE Hylck Bauckes koper Zoutsloot 1 1617 230 74v
BAUKES, HIELKJE Hylck Bauckes verkoper Bildtpoort (gebied) 1617 230 102v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 25 1611 229 3r
BAUKES, ENNE Inne Bauckes eigenaar van 1/2 Schritsen 1614 229 197v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes crediteur (triumphant) Schritsen 1614 229 197v
REEN, IEPE BAUKES Ipe Bauckes Rheen deurwaarder Staten van Friesland verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
BAUKES, JAN Jan Bauckes verkoper q.q. William Boothstraat 27 1634 233 148r
BAUKES, JELTJE de kamer van Jeltie Bauckes naastligger ten oosten Brouwersstraat 3 1720 246 59r
BAUKES, JENKE Jenneke Bauckes naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1716 245 271r
BAUKES, JENKE Jenneke Bauckes naastligger ten westen Franekereind ZZ 1716 245 271r
BAUKES, JENKE Jenneke Bauckes verkoper Franekereind ZZ 1716 245 271r
BAUKES, JOHANNES wijlen Joannes Bauckes verkoper Hoogstraat 5 1685 242 64r
LEI, JOHANNES BAUKES burgerhopman Joannes Bauckes van der Ley koper huis en hof Noorderhaven 53 1675 240 201v
LEI, JOHANNES BAUKES burgerhopman Joannes Bauckes van der Ley naastligger ten oosten Noorderhaven 51 1679 241 35v
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes naastligger ten noorden Noordijs 11noord 1625 231 82r
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes koopman Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
BAUKES, JOHANNES de hof van Johannes Bauckes naastligger ten zuiden William Boothstraat 1639 234 82r
BAUKES, LOUW de erfgenamen van Louw Bauckes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat WZ 1615 229 276r
BAUKES, NEELTJE Neeltje Bauckes huurder Noorderhaven 54 1665 239 26v
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes verwandelaar ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes brouwer en tichelaar aanhandelaar 1/4 tichelwerk, huis, loods en steenplaatsen ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Zuiderhaven ZZ 1648 236 27v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes contractant kleiverkoop ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar koper 1 pm, 8 einsen, 12 penningen, 7 roeden land ten zuiden van Harlingen 1656 237 61v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar koper van 1/4 ten zuiden van Harlingen 1656 237 62r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar koper 1/4 tichelwerk ten oosten van Harlingen 1656 237 92v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tigcheler verkoper Rommelhaven 1 1658 237 151r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer geniaarde koper Grote Kerkstraat 41 1659 237 192r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer koper 1/2 tichelwerk met ovens, loodsen, huis en plaatsen ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verpachter grond Lanen 43 1661 238 84r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer naastligger ten noorden Heiligeweg 38 1661 238 90v
BAUKES, PAULUS de brouwerij van Pals Bauckes naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat]) Kruisstraat 3 1662 238 125r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer koper huis alwaer het Haentie op de stock staet, plaats en loods erachter Noorderhaven 66 Het Haentie 1662 238 136v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer verkoper Hofstraat 18 1662 238 137r
BAUKES, PAULUS de hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Rozengracht 38 1662 238 138v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1662 238 157r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1662 238 157r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar verkoper Kruisstraat NZ 1663 238 190r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
BAUKES, PAULUS huis en brouwerij van Pals Bauckes naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 27 1664 238 209r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Grote Kerkstraat 27 1664 238 209r
BAUKES, PAULUS het huis genaamd het Haantje van Pals Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven 64 het Haantje 1664 238 209v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Kerkpoortstraat 1664 238 212r
BAUKES, PAULUS 3 kamers van Pals Bauckes naastligger ten zuiden Rozengracht NZ 1664 238 212v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Rozengracht NZ 1664 238 212v
BAUKES, PAULUS een kamer en de voormalige hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleek 1664 238 215r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten oosten Rozengracht 19 1664 238 23va
BAUKES, PAULUS de verkochte landen van Pals Bauckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
BAUKES, PAULUS de vader van de kopers Pals Bauckes verkoper ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
BAUKES, PAULUS de verkochte hof van Pals Bauckes naastligger ten noorden Rozengracht 1665 239 2v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Rozengracht 1665 239 2v
BAUKES, Palse Bauckes tichelaar verkoper Noorderhaven 66 1665 239 1v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes naastligger Gardenierstraat 1625 231 70v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes koopman verkoper Achterstraat ZZ 1628 232 70v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes , c.u. verkoper Liemendijk ZZ 1645 235 175r
BAUKES, PIETER Pieter Bauckes , zoon van de verkoper koper door niaar kamer Kruisstraat 1615 229 270v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper huis of kamer Both Apothekerstraat 1614 229 200r
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verpachter grond Both Apothekerstraat 1614 229 200r
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 1614 229 229v
BAUKES, PIEBE haar cousijn Pybe Bauckes verkoper Bildtpoort (gebied) NZ 1615 229 246v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper huis, schuur en lege plaats Zoutsloot NZ 1615 229 253v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verpachter grond (tekent protest aan) Klaverbladstraat 19 1617 230 61v
BAUKES, PIEBE hopman Pybe Bauckes verkoper q.q. Rozengracht ZZ 1629 232 110v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper door niaar huis met plaatske Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
BAUKES, PIEBE huis en hof van Pybe Bauckes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
BAUKES, PIEBE de hof van Pybe Bauckes naastligger ten westen Gardenierstraat 1632 233 40v
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes Grote Kerkstraat ZZ 1633 233 117v
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes verkoper q.q. Brouwersstraat 21 1633 233 122r
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 38 1633 233 122r
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 33 1633 233 122r
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes bewoner Brouwersstraat 1 1634 233 156v
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib. verkoper Brouwersstraat 1 1634 233 156v
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v
BAUKES, PIEBE oud burgemeester Pybe Bauckes , mede voor zijn kinderen verkoper ([staat: in het geheel]) Brouwersstraat 1 1635 233 165r
BAUKES, PIEBE oud burgemeester Pybe Bauckes verkoper Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1644 235 127r
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verpachter grond Klaverbladstraat 19 1644 235 155v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38achter 1645 235 165r
BAUKES, RIKSTJE Richtie Bauckes verkoper van 1/2 Lanen 28 1703 244 355r
BAUKES, RIKSTJE de kinderen van Richtie Bauckes verkoper van 1/2 Lanen 28 1703 244 355r
BAUKES, ROCHUS Rocheus Bauckes koper grondpacht van 2-05-00 CG Voorstraat ZZ 1605 228 481v
REEN, ROMKJE BAUKES Romckien Bauckes Rheen koper Kerkpoortstraat 55achter 1652 236 201r
REEN, ROMKJE BAUKES wijlen Romckien Bauckes Rheen erflater Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
BAUKES, SAAPKE Saep Bauckes verkoper Grote Kerkstraat 27 1624 231 10r
BAUKES, SJOUKJE Siouck Bauckes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1629 232 89r
BAUKES, SJOUKJE Siouck Bauckes verkoper Franekerpoort (gebied) 1629 232 89r
BAUKES, SIEBOUT Sybout Bauckes , c.u. geniaarde koper Nieuwstraat 56 1644 235 97v
BAUKES, SIEMEN Symen Bauckes rogdrager verkoper Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r
BAUKES, SIEMEN wijlen Symen Bauckes Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
BAUKES, SIEMEN de weduwe van Symen Bauckes naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra
BAUKES, SIEMEN Symon Bauckes koper kamer Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
BAUKES, SIETSKE Sytske Bauckes koper Spinstraat 11 1702 244 181v
BAUKES, TEEKE Taecke Bauckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
BAUKES, TEEKE de weduwe van Taecke Bauckes , c.soc. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
BAUKES, TJEERD Tiaard Bauckes molenaar [staat: muller] koper huis de lege plaats ten zuiden en het medegebruik van de lege plaats ten zuiden Noordees (gebied) 1627 231 160v
BAUKES, TJEERD Tiaerd Bauckes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1636 234 9v
BAUKES, TIJSKE de kamer van Tieske Bauckes naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1655 237 46r
BAUKES, Tjaerdts Bauckes verkoper Zoutsloot 1 1617 230 74v
BAUKES, TJERK Tjerk Bauckes , c.u. Zoutsloot 105 1668 239 22ra
BAUKES, TRIJNTJE Trijncke Bauckes verkoper Lanen OZ 1615 229 276v
BAUKES, TRIJNTJE Trijnke Bauckes verkoper Sint Jacobstraat 13 1614 229 235v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes geniaarde koper onbekend 1630 232 146r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes koper Heiligeweg ZZ 1631 233 23v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1631 233 23v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes verkoper Kruisstraat 11 1644 235 142v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes verkoper Zuiderhaven ZZ 1648 236 27v
BAUKES, TRIJNTJE de erfgenamen van Trijntie Bauckes verkoper Noorderhaven 107 1668 239 133r
BAUKES, TRIJNTJE Trintie Bauckes koper onbekend 1629 232 91v
BAUKES, TJEERD Tyaerd Bauckes verkoper Noordijs 1629 232 109v
BAUKES, Tziaedts Bauckes koper Zoutsloot NZ 1613 229 127r
BAUKES, UILKJE Uylckjen Bauckes , voor haar kinderen verkoper Grote Ossenmarkt 14 1684 242 2ra
BAUKES, WALTJE grondpacht uit het huis van Wal Bauckes eigenaar perceel Lombardstraat 1656 237 61r1
, TJEERD Tjaardt Bauckx verkoper Nieuwstraat 1637 234 33r
BAUKES, ABRAHAM wijlen Abraham Baukes erflater Lanen 56 1728 247 100r
BAUKES, ABRAHAM Abraham Baukes , e.a. huurder (p.j.) Lanen 56 1731 248 10v
WIJNGAARD, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerden mr. knoopmaker koper huis Schritsen 27 1748 251 224v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerden mr. knoopmaker koper huis Schritsen 27 1748 251 224v
BAUKES, AALTJE Aeltien Baukes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1651 236 150v
BAUKES, ANNE Anne Baukes verkoper Lanen 56 1728 247 100r
BAUKES, AATJE Attie Baukes naastligger ten westen Lanen 58 1720 246 60v
BAUKES, AATJE Attie Baukes verkoper Lanen 56 1728 247 100r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes schuitvoerder koper kamer met een tuintje en oosten daarvan Achterstraat 1651 236 146v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper heerlijk huis Lanen 15 1757 254 56v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper Zuiderhaven 1 1758 254 178r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper woning Gardenierstraat ZZ 1772 258 22v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis met een bleek Droogstraat 47 de Witte Leest 1772 258 52v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger deelt put Voorstraat 18 1774 258 153v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 13 1775 258 205v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Zuiderhaven 1 1782 260 240r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Grote Kerkstraat 19 1782 260 257v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Droogstraat 47 1782 260 259r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1782 260 261v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
BAUKES, BAUKE de koper Bauke Baukes mr. metselaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 13 1783 261 73r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Schritsen 55 1786 262 147r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes , oud ruim 65 jaren mr. metselaar verkoper Lanen 15 1787 262 221v
BAUKES, BROER Broer Baukes verkoper Scheffersplein OZ 1723 246 169r
BAUKES, BROER Broer Baukes koper woning of kamer Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v
BAUKES, BROER Broer Baukes naastligger ten noorden William Boothstraat 5 1728 247 88r
BAUKES, BROER Broer Baukes koopman naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1732 248 96r
BAUKES, BROER de erfgenamen van Broer Baukes naastligger ten noorden William Boothstraat 5 1754 253 169r
BAUKES, BROER de erfgenamen van Broer Baukes naastligger ten noorden William Boothstraat 5 1757 254 111r
BAUKES, BROER wijlen Broer Baukes verkoper William Boothstraat OZ 1769 257 125v
BAUKES, BROER de goederen nagelaten bij wijlen Broer Baukes koper Zoutsloot ZZ 1773 258 96r
BAUKES, BROER de nalatenschap van wijlen Broer Baukes koper Achterstraat ZZ 1773 258 96r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker koper huis Heiligeweg 4 1784 261 252r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1786 262 134r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1793 264 135v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes naastligger ten zuiden Bildtstraat OZ 1651 236 169r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes schuitschipper koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Rozenstraat 1 Almenum 1793 264 131v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes schuitschipper koper grond van de voormalige suikerraffinaderij ([voor de twee percelen in deze akte]) Hofstraat 20 1793 264 131v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes naastligger ten noorden Rozengracht 21 1799 265 207r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes naastligger ten noorden Rozengracht 21 1801 265 285r
BAUKES, KORNELIS de weduwe van Cornelis Baukes naastligger ten westen Hofstraat 22 1809 268 197r
BAUKES, DOEDE wijlen Doede Baukes verkoper Wortelstraat 10 1720 246 58r
BAUKES, EELKJE Eeke Baukes koper Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
BAUKES, IEKE Eeke Baukes verkoper Zeilmakersstraat 21 1777 259 48v
BAUKES, EELKJE Eelkje Baukes koper Noorderhaven 3 1793 264 84r
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes koper huis Romastraat 29 1780 259 286r
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes , c.u. huurder (p.j.) Romastraat 29 1781 260 83v
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes huurder (p.j.) Romastraat 29 1782 260 307v
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes , c.u. huurder Noorderhaven 89 1790 263 198r
BAUKES, FRANS Frans Baukes huurder Noorderhaven 27 1786 262 95v
BAUKES, FRANS Frans Baukes huurder benedenkamer Lanen 33 1788 262 267r
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopma koper herberg met nieuwe kolfbaan en ijzersmederij Rozengracht 27 de Gekroonde Zeevaart 1792 264 21v
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopma kastelein demonstrant (wegens dat hij geen consent geeft) Rozengracht 27 1799 265 150r
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopma verkoper Rozengracht 27 1800 265 247r
BAUKES, FREERK Freerk Baukes scheepstimmerman koper huis Lanen 3 1783 261 47v
BAUKES, GEERTJE Geertje Baukes koper Kerkpoortstraat 29 1779 259 227v
BAUKES, GOSSE vrijgezel Gosse Baukes koper huis Grote Kerkstraat 27 1784 261 203r
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claver mr. kastemaker verkoper Grote Kerkstraat 27 1790 263 187v
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claver mr. kastemaker verkoper Tiepelsteeg OZ 1790 263 189r
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Klaver mr. schrijnwerker verkoper Heiligeweg 68 1785 261 265v
BAUKES, GRIETJE Grietje Baukes koper Lanen 74 1729 247 289r
BAUKES, GRIETJE Grytie Baukes koper Kerkpoortstraat NZ 1700 244 43r
BAUKES, HENDRIK Hendrik Baukes , c.u. huurder 1 woning Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
BAUKES, HILTJE Hiltie Baukes koper Nieuwstraat 38 1726 246 254v
BAUKES, HILTJE Hiltie Baukes Nieuwstraat WZ 1739 250 8r
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes huurder (p.j.) buiten Harlingen 1651 236 161v
BAUKES, JAKOB wijlen Jacob Baukes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13 1761 255 70v
BAUKES, JAKOB wijlen Jacob Baukes verkoper Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
BAUKES, JAN wijlen Jan Baukes koper Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
BAUKES, JAN Jan Baukes koper huis en erf Grote Ossenmarkt 23 1799 265 202r
BAUKES, JAN Jan Baukes geniaarde koper Zuiderhaven 4 1802 266 68v
BAUKES, JAN Jan Baukes koper huis Zuiderhaven 29 1809 268 268v
BAUKES, JAN de weduwe van Jan Baukes naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1811 269 147r
BAUKES, JANKE meerderjarige vrijster Janke Baukes verkoper Noorderhaven 98 1741 250 191v
BAUKES, JELTJE als bewoner Jeltie Baukes naastligger ten oosten Brouwersstraat 3 1725 246 236v
BAUKES, JELTJE Jeltie Baukes geniaarde koper Droogstraat NZ 1738 249 229r
BAUKES, JILT de weduwe van Jielt Baukes naastligger ten noorden Nieuwstraat NZ 1742 250 250r
BAUKES, JILT Jilt Baukes mr. metselaar hypothecaire crediteur Noordermolen 1 1738 249 265r
BAUKES, JOHANNES Joannes Baukes verkoper ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
BAUKES, JOHANNES de hof van Johannes Baukes naastligger ten zuiden William Boothstraat 1626 231 116v
BOER, JOUKE BAUKES Jouke Baukes de Boer verkoper Hoogstraat 43 1808 268 157v
BAUKES, JILT Jylt Baukes metselaar naastligger ten noorden Nieuwstraat 56 1740 250 107r
BAUKES, KLAAS de weduwe van Klaas Baukes naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1799 265 153r
BAUKES, KLAAS de weduwe van Klaas Baukes naastligger ten westen Heiligeweg 6 1799 265 153r
BAUKES, KLAAS wijlen Klaas Baukes verkoper Heiligeweg 4 1807 268 9r
BAUKES, LIEUWKJE meerderjarige vrijster Lieuwkjen Baukes verkoper Noorderhaven 98 1741 250 191v
BAUKES, LIJSBET Lijsberth Baukes huurder Kerkpoortstraat 2 1786 262 123v
BAUKES, NEELTJE ongehuwde dochter Neeltje Baukes , ongehuwde dochter, oud 61 1/2 verkoper Lanen 15 1787 262 221v
BAUKES, NEELTJE Neeltje Baukes , ongehuwde dochter verkoper Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
BAUKES, NEELTJE wijlen Neeltje Baukes voormalig bewoner Schritsen 55 1799 265 157r
BAUKES, NEELTJE de boedel van wijlen Neeltje Baukes verkoper (testament dd 04-07-1788) Schritsen 55 1799 265 157r
BAUKES, NEELTJE wijlen Neeltje Baukes voormalig eigenaar Schritsen 55 1799 265 167v
BAUKES, PAULUS Paals Baukes naastligger ten westen Hoogstraat 10 1641 234 157v
BAUKES, PAULUS Pals Baukes tichelaar koper van 1/2 huis, houtstek en kelder eronder, met ledige plaats daaraan ten noorden Rommelhaven 13 1640 234 92v
BAUKES, PAULUS Pals Baukes brouwer en tichelaar geniaarde koper Heiligeweg 46achter 1662 238 159r
BAUKES, PAULUS Pals Baukes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1663 238 180r
BAUKES, PIEBE als bewoner Piebe Baukes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1643 235 37v
BAUKES, PIER Pier Baukes naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1720 246 84v
BAUKES, PIETJE Pietje Baukes verkoper Schritsen 2 1809 268 251v
BAUKES, PIEBE oud burgemeester Pybe Baukes naastligger ten noorden Brouwersstraat 1b 1674 240 162r
BAUKES, RINSKE Rinske Baukes , c.s. huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r
BAUKES, SARA wijlen Sara Baukes huurder Zuiderhaven 13 1757 254 99v
BAUKES, SARA wijlen Sara Baukes huurder Zuiderhaven 13 1757 254 99v
BAUKES, SIJKE Sijke Baukes geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1702 244 186r
BAUKES, SJOERDJE Sioetje Baukes koper Heiligeweg 50 1785 262 27r
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes Schritsen 61 1771 257 196v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes Schritsen 59 1781 260 39v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes geniaarde koper Hoogstraat 19 1784 261 155v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes Schritsen 61 1802 266 112v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes Schritsen 61 1802 266 112v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes Schritsen 61 1802 266 133v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes verkoper Heiligeweg 50 1810 269 87r
BAUKES, SIETSKE Sydske Baukes verkoper Spinstraat 11 1703 244 219r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes koper Nieuweburen 13 1782 260 230r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes verkoper Nieuweburen 13 1788 263 59r
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1642 234 173v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen onbekend 1642 234 173v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes koper huis Vijver 9 1801 266 10r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16 1809 268 218v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1809 268 305v
BAUKES, TIETJE Tietje Baukes Schritsen 25 1801 265 293r
BAUKES, TRIJNTJE Trijnke Baukes koper Hondenstraat ZZ 1626 231 134v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend 1632 233 57v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Brouwersstraat 11 1688 242 226v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Zoutsloot 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Nieuwstraat 42 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Lombardstraat 2 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Lombardstraat 4 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Franekereind 19 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Kleine Kerkstraat 10 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Vijverstraat 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Hondenstraat 9 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Hondenstraat 13 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Kleine Kerkstraat 8 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Lanen 28 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Lanen 26 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Kleine Bredeplaats 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Heiligeweg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE de erfgenamen van Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 26 1786 262 121v
BAUKES, TRIJNTJE de erfgenamen van Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 22 1786 262 122v
RHENEN, BAUKES Tydsdke Baukes van Rheenen geniaarde koper Heiligeweg 68 1785 261 265v
BAUKES, WOPKE Wopke Baukes Zoutsloot 85 1777 259 76r
BAUKES, WOPKE Wopke Baukes verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes turfschipper koper huis en tuin Schritsen 15 1784 261 217v
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 22 1785 262 34r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 17 1789 263 102r
BAUKES, WIEBE de erfgenamen van Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 22 1801 266 9r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 17 1808 268 72r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 24 1810 269 17r
, FOLKERT Folkert Baukes* naastligger ten oosten Romastraat 27 1781 260 9r
KOMST, HENDRIK BAUKES Hendrik Baukesz Komst koper huis Zuiderhaven 33 1809 268 253r
BAUKES, PIEBE Piebe Baukis verpachter grond Klaverbladstraat 19 1626 231 138r
, LOUW Louu Baux naastligger ten westen onbekend 1597 228 11r
BAVIUS, IEFKE Yfke Bavius verkoper ten zuiden van Harlingen 1708 245 74v
, WIEBREN Wybren Baytsen koper woning bestaand uit 2 kamers Romastraat ZZ Romen 1695 243 170v
BERENDS, GEERTJE Geertie Beens verkoper Grote Kerkstraat 18 1690 242 327v
BERENDS, THOMAS Thomas Beens linnenwewer koper huis met een schuurtje erachter Rapenburg 6west 1690 242 328v
BERENDS, WILLEM Willem Beens stadstorenblazer koper huis Grote Kerkstraat 39 1706 244 324av
BEERTS, JAN Jan Beerds bewoner kamer 3 Wasbleek 92 1781 260 80r
BEERTS, JAN Jan Beerds Oppenkamp huurder (p.w.) Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BERENDS, LIJSBET Elisabeth Beerends huurder Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r
BERENDS, FOKELTJE Fokeltje Beerends koper Heiligeweg 13 1810 269 56r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerends naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends huurder Vianen 1786 262 125v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends koper huis Weverstraat 3 1808 268 36v
VELDHUIS, HARMEN BERENDS Harmen Beerends Velthuis verkoper Romastraat ZZ 1803 266 302r
BERENDS, HILTJE Hiltje Beerends koper Bargebuurt 1801 266 39v
BERENDS, JAN wijlen Jan Beerends mr. bontwever Hofstraat 16 1766 256 196r
BERENDS, JAN Jan Beerends , c.u. huurder (p.j. totaal) Kerkpoortstraat 11 1766 256 214r
BERENDS, JAN Jan Beerends Nieuwstraat 25 1777 259 46v
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerends verkoper Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerends naastligger ten oosten Schritsen 31 1805 267 132r
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper huis Karremanstraat 32 1805 267 181v
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper Heiligeweg 26 1811 269 143r
BERENDS, REINER de weduwe van Reinder Beerends huurder (p.j.) Vijverstraat 9 1808 268 75r
BERENDS, RUURD Ruurd Beerends Eekel naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33 1775 258 219r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuving koper Voorstraat 68 1804 267 19v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuving huurder Voorstraat 68 1804 267 19v
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends koper Vijverstraat 30 1808 268 156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends koper Vijverstraat 28 1808 268 156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends huurder Vijverstraat 30 1808 268 156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends huurder Vijverstraat 28 1808 268 156r
BERENDS, FOKKE Focke Beerens naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1661 238 101r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerent bontwever koper huis Karremanstraat 16 1733 248 192r
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerents koper van 1/2 Karremanstraat 10 1788 262 255r
BERENDS, HENDRIK Hendrich Beerents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13 1733 248 218v
BERENDS, JAN Jan Beerents koper kamer en weefwinkel William Boothstraat 3 1719 246 55v
BERENDS, JAN Jan Beerents naastligger ten noorden Kerkpad 34 1766 256 224r
BERENDS, JORIS Jooris Beerents koper huis Rozemarijnstraat 3 1733 248 224r
BERENDS, REIN Rein Beerents , c.u. huurder (p.j.) Zoutsloot 54 1796 264 343v
BERENDS, JAN Jan Hendrik Beernd , c.u. huurder (p.j.) Franekereind 29 1783 261 120r
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug verpachter grond Spinstraat NZ 1757 254 57v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug naastligger ten noorden Spinstraat NZ 1757 254 57v
BERENDS, AALTJE Aaltie Beernds Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
BERENDS, AALTJE Aaltje Beernds koper huis Nieuwstraat 34 1772 258 60r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds koper huis Vijverstraat 9 1758 254 167r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds naastligger ten oosten Vijverstraat 7 1792 264 3r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds , oud meerderjarige vrijster verkoper Vijverstraat 9 1801 266 13v
VELDHUIS, ANTJE BERENDS meerderjarig vrijster Antje Beernds Velthuis verkoper Nieuweburen 5 1780 259 281r
BERENDS, BEREND de weduwe van Beernd Beernds naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1754 253 179r
BERENDS, BEREND Beernd Beernds bontwever koper woning en weefwinkel Spijkerboor (gebied) 1761 255 78v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds bontwever verkoper Spijkerboor (gebied) 1763 255 222v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds mr. bontwever huurder (p.j.) Liemendijk NZ 1765 256 264r
BERENDS, BEREND Beernd Beernds , c.u. huurder boven Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
BERENDS, BINKE Bente Beernds huurder Spijkerboor (gebied) 1763 255 237r
BERENDS, CATHARINA Catharina Beernds verkoper Nieuwstraat 16 1775 258 230v
BERENDS, DAVID meerjarige jongeman David Beernds touwslager koper huis William Boothstraat 27 1781 260 19r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond huis Rommelhaven 2 1760 254 257v
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond pakhuis Rommelhaven 2 1760 254 257v
BERENDS, DIRK Dirk Beernds korfmaker verkoper van 1/2 Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond huis Rommelhaven 2west 1767 256 240r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond wagenmakerij Rommelhaven 2west 1767 256 240r
BERENDS, DOETJE Doetje Beernds koper Rommelhaven 15 1796 265 10r
BERENDS, FRANS Frans Beernds naastligger ten oosten Wortelstraat 10 1759 254 240v
BERENDS, FRANS Frans Beernds bontwever verkoper Zoutsloot 98 1759 254 242v
BERENDS, GRIETJE Grietje Beernds verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
BERENDS, GRIETJE wijlen Grytje Beernds verkoper Vijver 6 1754 253 274r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds , c.u. huurder (p.j.) Hofstraat 19 1755 253 248r
BERENDS, HARMEN wijlen Harmen Beernds verkoper Kerkpad 34 1756 254 15r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 29 1770 257 178v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds mr. bontwever koper huis Nieuwstraat 20 1775 258 211r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds huurder kamer (p.j.) Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
VELDHUIS, HARMEN BERENDS Harmen Beernds Velthuis naastligger ten oosten Romastraat 4west 1789 263 160v
BERENDS, HENDRIK de nagelaten minderjarige zoon van Hendrik Beernds mr. bontwever verkoper Moriaanstraat 12 1754 253 163v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 35 1754 253 188v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds bontwever verkoper onbekend 1762 255 125v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds bontwever verkoper Kerkpoortstraat 27 1763 255 188v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 35 1764 256 87r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds huurder (p.j.) Nieuwstraat 3 1777 259 50r
BERENDS, JAKOB Jacob Beernds , c.u. huurder Hofstraat 21 1765 256 142v
BERENDS, JAN Jan Beernds naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7 1751 252 112r
BERENDS, JAN Jan Beernds stoelmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 24 1751 252 160v
BERENDS, JAN Jan Beernds stoelmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 24 1751 252 160v
BERENDS, JAN Jan Beernds naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1752 253 19v
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.s. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7 1754 253 153v
BERENDS, JAN Jan Beernds verkoper Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
BERENDS, JAN Jan Beernds bontwever koper huis onbekend ZZ 1763 256 17v
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.u. huurder (p.j. totaal) Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
BERENDS, JAN Jan Beernds bontwever verkoper Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
BERENDS, JAN Jan Beernds naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9 1779 259 216v
BERENDS, JAN de erfgenamen van Jan Beernds naastligger ten oosten Hoogstraat 24 1780 259 252r
BERENDS, JAN de erfgenamen van Jan Beernds naastligger ten zuiden Hoogstraat 24 1780 259 252r
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.s. huurder Scheerstraat 1 1781 260 14r
BERENDS, JAN de weduwe van Jan Beernds huurder (p.w.) Tiepelsteeg 1781 260 85r
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.u. huurder Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
BERENDS, JELTJE Jeltje Beernds verkoper Zuidersteeg ZZ 1772 258 48r
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Beernds koper Nieuwstraat 30 1752 252 233v
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Beernds koper Rommelhaven 2west 1767 256 240r
BERENDS, LISKJE Liskjen Beernds naastligger ten zuiden Bildtstraat 9 1752 252 199v
BERENDS, LISKJE Liskjen Beernds , voor haar minderjarige dochter winkelierse verkoper Bildtstraat 11 1752 253 8r
BERENDS, MARTJEN Martje Beernds koper Droogstraat NZ 1777 259 77v
BERENDS, NEELTJE Neltje Beernds naastligger ten zuiden Nieuwstraat 29 1770 257 178v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS heer Pieter Beernds van Wijdenbrug verpachter grond Spinstraat ZZ 1764 256 23r
BERENDS, PIETER de weduwe van Pyter Beernds naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1757 254 92r
BERENDS, PIETER wijlen Pyter Beernds steenvoerder verkoper Herenwaltje 19 1759 254 187v
BERENDS, PIETJE Pytje Beernds koper Scheerstraat 6 1751 252 146v
BERENDS, PIETJE Pyttie Beernds geniaarde koper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
BERENDS, RIKSTJE wijlen Rixtje Beernds verkoper Hoogstraat 14 1787 262 183r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds , oud 48 jaar bontwever verkoper van een lijfrente op zijn lijf en leven Nieuwstraat 35 1782 260 221r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds Eekel bontwever koper dwarshuisje en tuintje Nieuwstraat 35 1764 256 87r
BERENDS, STIJNTJE Stijntje Beernds verkoper Liemendijk OZ 1768 257 78v
BERENDS, STIJNTJE wijlen Stijntje Beernds erflater Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernds Beuving koper door niaar huis en brouwerij Heiligeweg 16 het Springend Paard 1793 264 159r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernds Beuving koper door niaar huis en brouwerij Heiligeweg 18 het Springend Paard 1793 264 159r
BERENDS, TRIJNTJE Trintje Beernds koper Hoogstraat 47 1775 258 203r
BERENDS, IETJE Yttje Beernds huurder Heiligeweg 8 1761 255 65r
BERENDS, SIEBOUT Sybout Beerndts naastligger ten westen Franekereind 30oost 1679 241 51v
BERENDS, ARJEN Aarjen Beerns naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
BERENDS, AALTJE Aeltie Beerns koper Gardenierstraat 1628 232 75v
BERENDS, Aerntie Beerns koper huis Brouwersstraat 7 1668 239 154v
BERENDS, Aerntie Beerns naastligger ten noorden Brouwersstraat 9 1677 240 268r
BERENDS, AGNIETJE Agniet Beerns verkoper Brouwersstraat 19 1641 234 147v
BERENDS, ALBERT Albert Beerns mr. bontwever koper Zuiderstraat 12 1744 251 41v
BERENDS, ALLERT Allert Beerns huurder Schritsen 60 1735 249 90v
BERENDS, ANTJE Anna Beerns verkoper Schritsen 1597 228 2v
BERENDS, ANTJE Anna Beerns , mede voor zich verkoper Zoutsloot NZ 1631 233 6r
BERENDS, ANTJE Antie Beerns koper Sint Jacobstraat 9 1643 235 69v
BERENDS, ANTJE Antie Beerns koper Moriaanstraat 4 1735 249 72r
BERENDS, ARJEN de weduwe van Arjan Beerns naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18 1726 246 279v
BERENDS, ARJEN Arjen Beerns koper door niaar Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
BERENDS, ARJEN Arjen Beerns , c.u. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
BERENDS, ARJEN Arjen Beerns verkoper Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
BERENDS, ARJEN de weduwe van Arjen Beerns naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14 1728 247 71r
BERENDS, AUKJE Auck Beerns verkoper Lanen 91 1614 229 187v
BERENDS, AUKJE Aukien Beerns verkoper Havenpoort 1 1734 248 282v
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns koper Noorderhoofd NZ 1708 245 45r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns koper Zuiderhaven ZZ 1724 246 211r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Zeilmakersstraat 13 1728 247 111v
BERENDS, AUKJE moeder Aukjen Beerns verkoper Noorderhoofd 1 1730 247 308r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Noorderhaven 33 1730 247 367r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Zuiderhaven 40 1731 247 388r
BERENDS, AUKJE wijlen Aukjen Beerns erflater Noorderhaven 34 1738 249 281v
BERENDS, BEREND Beern Beerns , broeders zoon van de verkopers koper door niaar kamer Schritsen 1642 235 26r
BERENDS, BEREND Beern Beerns , c.u. geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg WZ 1714 245 222r
BERENDS, BEREND wijlen Beern Beerns mr. wever koper Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
BERENDS, BEREND Beern Beerns naastligger ten westen Zoutsloot 82 1732 248 76r
BERENDS, BEREND Beern Beerns , c.u. huurder Wasbleek 3 1742 250 229r
BERENDS, BEREND Beern Beerns mr. bontwever Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphers koper huis Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphers naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
BERENDS, Beerns Beerns , c.u. bontwever geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg WZ 1717 245 303r
BERENDS, BERENDJE wijlen Beerntie Beerns verkoper Herenwaltje 17 1657 237 260r
BERENDS, BERBER Berber Beerns koper Weverstraat 1644 235 107v
BERENDS, CHRISTIAAN Christiaen Beerns huurder Zuiderhaven 13 1680 241 80v
BERENDS, KOENRAAD Coenraed Beerns huurder Spijkerboor (gebied) 1734 248 349r
BERENDS, DIRK Dirk Beerns mr. korfmaker verkoper van 1/3 Zoutsloot 49 1732 248 78v
BERENDS, DIRK Dirk Beerns korfmaker naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1735 249 27v
BERENDS, DOUWE Douwe Beerns verkoper Zoutsloot 1 1746 251 112v
BERENDS, EELKJE Eelck Beerns verkoper Vijverstraat 1612 229 105r
BERENDS, EELKE Eelcke Beerns verkoper Lanen 35 1612 229 124r
BERENDS, ELSKE Elske Beerns naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 45 1743 251 5r
BERENDS, Eltke Beerns koper huis Lanen NZ 1611 229 46r
BERENDS, IEPE Epe Beerns kuiper koper 1/2 huis Rommelhaven 2west 1633 233 99r
BERENDS, IEPE Epe Beerns koper huis Heiligeweg 66 1655 237 32r
BERENDS, FEDDRIK Feddrik Beerns naastligger Weverstraat 1663 238 192r
BERENDS, FENTJE Fenne Beerns koper Kerkpoortstraat 7 1730 247 336r
BERENDS, FOKKE Focke Beerns naastligger ten oosten Hoogstraat 24 1625 231 53r
BERENDS, FOKKE Focke Beerns Droogstraat NZ 1626 231 102v
BERENDS, FOKKE Focke Beerns , c.u. verkoper Hoogstraat 26 1634 233 142r
BERENDS, FRANS Frans Beerns mr. wever naastligger ten oosten Wortelstraat 10 1740 250 116v
BERENDS, FRANS Frans Beerns mr. wever naastligger ten oosten Wortelstraat 10 1741 250 194r
BERENDS, GEERTJE Geertie Beerns verkoper van 200/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
BERENDS, GEERTJE Geertie Beerns verkoper Both Apothekerstraat 8 1740 250 5va
BERENDS, GEERTRUIDA Geertruid Beerns koper Nieuwstraat 25 1748 251 236r
BERENDS, GEESKE Geeske Beerns verkoper Moriaanstraat 4 1735 249 72r
BERENDS, GERBEN wijlen Gerben Beerns verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerns voormalig huurder? (p.j.) Ooievaarsteeg 1745 251 110r
BERENDS, GERRIT Gerryt Beerns huurder Molenpad 9a 1736 249 144v
BERENDS, GERRITJE Gerrytje Beerns verkoper Kromme Elleboogsteeg 1762 255 119r
BERENDS, GEERTJE Gertie Beerns verkoper Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
BERENDS, GEERTJE Gertie Beerns verkoper Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
BERENDS, GOOITSEN de curatoren van wijlen Goytyen Beerns , c.u. mr. linnenwever verkoper Romastraat 3 1639 234 75r
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns huurder voor 10 jaren Kerkpad 18 1738 249 273v
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns verkoper Hofstraat NZ 1736 249 14va
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns verkoper Hofstraat NZ 1737 249 16va
BERENDS, GRIETJE de erfgenamen van wijlen Grietje Beerns verkoper Kleine Bredeplaats 20 1637 234 30r
BERENDS, GRIETJE de erfgenamen Grietje Beerns verpachter grond Lanen 44 1665 239 5r
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerns huurder Bildtstraat 5 1730 247 369v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns koper huis Lanen 30 1642 235 19r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten zuiden Lanen 30 1642 235 19r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns , c.u. mr. chirurgijn geniaarde koper Rozengracht 14 1653 236 220v
BERENDS, HARMEN mr. Harmen Beerns , c.u. geniaarde koper Liemendijk 1655 237 12v
BERENDS, HARMEN mr. Harmen Beerns chirurgijn koper hof met bomen, planten en prieel ([staat: L]) Achterstraat 45oost 1655 237 21v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns mr. bontwever koper huis en weefwinkel Vianen 1737 249 174r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten noorden Hofstraat 29 1745 251 109r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten noorden Hofstraat 29 1752 252 209r
BERENDS, HARMEN wijlen Harmen Beerns Hofstraat 29noord 1756 254 24v
BERENDS, HENDRIK van Hendrick Beerns naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1613 229 160r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns smid naastligger ten westen Hoogstraat 41 1618 230 116r
BERENDS, HENDRIK de last- en procuratiehouders van Hendrick Beerns verkoper onbekend ZZ 1626 231 130r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1626 231 156r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns naastligger ten oosten Hoogstraat 1627 231 166v
BERENDS, HENDRIK het huis toebehorende aan Hendrick Beerns naastligger ten oosten Poortje 1 1648 236 35v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns Voorstraat 50 1670 239 41va
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns bontwever koper huis Nieuwstraat 33 1728 247 107v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns naastligger ten noorden Nieuwstraat 35 1728 247 119r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns mr. wever verkoper Nieuwstraat 19 1735 249 37v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns mr. wever geniaarde koper Nieuwstraat 1735 249 63r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns mr. bontwever koper huis Moriaanstraat 12 1751 252 121r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns naastligger ten oosten Moriaanstraat 10 1751 252 123v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns koper door niaar huis genaamd de Zilverberg, bij de Rode Deuren Kerkpoortstraat 27 de Zilverberg 1760 255 6v
BERENDS, IEPE Iepe Beerns kuiper koper van 1/4 Franekereind 30west 1640 234 111v
BERENDS, IEPE Ipe Beerns mr. kuiper koper hoekhuis Voorstraat 60 1638 234 58r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 58 1641 234 150v
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ipe Beerns koper 1/2 huis Franekereind 29 1645 235 189r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ipe Beerns mr. kuiper koper huis waar het Raad van Avonturen uithangt, plaats en tuin Kerkpoortstraat NZ Rad van Avontuur 1646 235 201r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns koper huis met een schuur daarachter Franekereind 9 1648 236 16r
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ipe Beerns naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v
BERENDS, IEPE de plaats van wijlen Ipe Beerns naastligger ten westen Kerkpad WZ 1667 239 72v
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
BERENDS, IEPE Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1652 236 210v
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns schoenmaker verkoper van 1/2 Franekereind 40 1633 233 88v
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns Grote Kerkstraat 20 1663 238 162r
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns verkoper Rapenburg ZZ 1715 245 244v
BERENDS, JAN Jan Beerns verkoper Zoutsloot NZ 1625 231 69r
BERENDS, JAN weduwe en de erfgenamen van Jan Beerns naastligger ten zuiden Hoogstraat 26 1634 233 142r
BERENDS, JAN de weduwe van Jan Beerns naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1637 234 31v
BERENDS, JAN Jan Beerns rogstorter koper huis en plaats Hofstraat NZ 1638 234 49r
BERENDS, JAN Jan Beerns , c.u. koper huis Grote Kerkstraat 37 1643 235 91v
BERENDS, JAN wijlen Jan Beerns verkoper Scheerstraat 1645 235 161v
BERENDS, JAN Jan Beerns koper kamer Schoolsteeg WZ 1647 235 263r
BERENDS, JAN Jan Beerns koper huis met een tuintje Karremanstraat 4 1662 238 149r
BERENDS, JAN het huis van het kind van Jan Beerns naastligger ten westen Zoutsloot 98 1675 240 189r
BERENDS, JAN Jan Beerns schuitschipper Noorderhaven 100 1710 245 106v
BERENDS, JAN Jan Beerns oud schuitschipper verkoper Noorderhaven 90 1727 247 22r
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
BERENDS, JAN wijlen Jan Beerns William Boothstraat 3 1732 248 91r
BERENDS, JAN Jan Beerns bontwever koper huis Kerkpoortstraat NZ 1734 249 13r
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1 1737 249 211r
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten zuiden Hoogstraat 22 1741 250 154v
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten noorden Nieuwstraat 37 1743 250 285v
BERENDS, JAN wijlen Jan Beerns bontwever Liemendijk 1752 252 203v
BERENDS, JAN Jan Beerns , c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 55achter 1754 253 186r
BERENDS, JAN Jan Beerns huurder deel Nieuwstraat 6 1759 254 220v
BERENDS, JAN Jan Beerns huurder deel Nieuwstraat 8 1759 254 220v
ZOMER, JAN BERENDS Jan Beerns Somer, c.u. verkoper Karremanstraat 4 1669 239 189r
BERENDS, JANKE Janke Beerns koper Rapenburg ZZ 1715 245 244v
BERENDS, JANKE Janke Beerns eigenaar van 1/3 Rapenburg ZZ 1715 245 244v
BERENDS, JELTJE Jeltie Beerns koper Zuidersteeg 1 1739 250 23v
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerns bontwever Kerkpoortstraat 10 1743 250 302v
BERENDS, JOOST de erfgenamen van Joost Beerns naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg OZ 1627 231 169r
BERENDS, JOOST de erfgenamen van Joost Beerns naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ 1627 231 169r
BERENDS, JOOST Joost Beerns eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1696 243 256v
BERENDS, JOOST Joost Beerns verkoper Zuiderhaven ZZ 1698 243 382v
BERENDS, JORIS Joris Beerns naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 1 1737 249 211r
BERENDS, JORIS Joris Beerns , thans uitlandig varenspersoon verkoper Rozemarijnstraat 3 1737 249 220r
BERENDS, DJURRE Jurre Beerns verkoper Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns geniaarde koper Noorderkade 13 1705 244 292r
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns koper Noorderkade 13 1706 244 341v
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns verkoper Noorderkade 13 1706 244 345r
BERENDS, LISKJE Lischjen Beerns koper Bildtstraat 11 1738 249 271v
BERENDS, LISKJE Liskjen Beerns winkelier verkoper Zoutsloot 51 1739 250 12v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaar koper kamer Zoutsloot 21 1730 247 356v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaar koper woonhuis, stal, wagenhuis en tuintje Nieuwstraat 56 1740 250 107r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaar verkoper Zoutsloot 21 1740 250 111v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezel verkoper Nieuwstraat NZ 1742 250 250r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezel verkoper Nieuwstraat OZ 1742 250 252r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezel verkoper Nieuwstraat OZ 1742 250 253v
BERENDS, LUBBERT Lubbert Beerns pannebakker koper huis Kerkpad 7 1695 243 175r
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Nieuwstraat 33 1728 247 107v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Rommelhaven ZZ 1730 247 298v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns verkoper Rommelhaven 22 1753 253 44v
BERENDS, MARTEN Marten Beerns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6 1649 236 96r
BERENDS, MARTEN de erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Hondenstraat 13 1657 237 103v
BERENDS, MARTEN wijlen mr. Marten Beerns koper Grote Bredeplaats 1657 237 116r
BERENDS, MARTEN de erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Grote Bredeplaats 1657 237 116r
BERENDS, NEELTJE de weduwe Neelke Beerns verpachter grond Lanen 44achter 1597 228 6v
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van Neelke Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1617 230 77v
BERENDS, NEELTJE Neeltie Beerns verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG]) Lanen 44achter 1605 228 466v
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van Neeltie Beerns naastligger ten zuiden Klaverbladstraat OZ 1617 230 63v
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van Neeltie Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1628 232 44r
BERENDS, NEELTJE de erven van Neeltie Beerns naastligger ten noorden Vijver 9 1628 232 44r
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns verpachter grond Schritsen 39 1605 228 464r
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuis naastligger ten westen Voorstraat 57 1718 246 5v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuis verkoper Voorstraat 57 1718 246 5v
BERENDS, PIETER Pieter Beerns verpachter grond Rommelhaven 2west 1628 232 45r
BERENDS, PIETER Pieter Beerns smid bewoner Rommelhaven 2west 1628 232 45r
BERENDS, PIETER Pieter Beerns , c.u. mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 1 1664 238 227v
BERENDS, PIETER Pieter Beerns verkoper van 1/2 Zoutsloot 21 1730 247 356v
GAARMAN, PIETER BERENDS Pieter Beerns Gaarman verkoper Grote Kerkstraat 38 1661 238 112r
BERENDS, PIETER wijlen Pieter Beerns Gaermans verkoper Zuiderhaven 6 1679 241 40v
BERENDS, PIETJE Pietie Beerns koper Kleine Kerkstraat 18 1636 233 181r
BERENDS, PIETER het hoekhuis bewoont door Piter Beerns smid naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1628 232 57r
BERENDS, PIETER wijlen Pyter Beerns smid verkoper Noorderhaven 112 1633 233 93v
BERENDS, PIETER de weduwe en erfgenamen van Pyter Beerns naastligger ten westen Rommelhaven 6 1634 233 142v
BERENDS, PIETER Pyter Beerns schoenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 2oost 1649 236 86v
GAARMAN, PIETER BERENDS Pyter Beerns Gaerman koper huis daar de Ham uithangt Grote Kerkstraat 38 de Ham 1650 236 142v
GAARMAN, PIETER BERENDS Pyter Beerns Gaerman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1655 237 32v
BERENDS, PIETJE Pytie Beerns verkoper Gardenierstraat 11 1646 235 198r
BERENDS, PIETER Pytter Beerns naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1653 236 242r
GAARMAN, PIETER BERENDS Pytter Beerns Gaerman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1655 237 3r
BERENDS, ROBERT Robbert Beerns , c.u. koper huis Molenpad 1 1718 246 26r
BERENDS, ROBERT Robbert Beerns mr. bontwever naastligger ten westen Molenpad 9 1729 247 273v
BERENDS, ROBERT de erfgenamen van Robbert Beerns naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 49 1744 251 35v
BERENDS, SIEBOUT Sibout Beerns verkoper als erfgenaam van zijn bestemoeder Zuiderbolwerk 1680 241 82r
BERENDS, SIEBOUT Sibout Beerns naastligger ten westen onbekend 1680 241 91v
BERENDS, SJOERD Sjoerd Beerns koopman koper huis en mouterij Noordijs 7 1687 242 165r
BERENDS, STEFFEN Steeven Beerns slotmaker koper huis Lanen 38 1647 236 3v
BERENDS, STEFFEN Steven Beerns mr. slotmaker koper Kleine Kerkstraat 5 1659 237 221r
BERENDS, STEFFEN wijlen Steven Beerns naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7 1680 241 78r
BERENDS, SIEBOUT Sybout Beerns verkoper als erfgenaam van zijn bestemoeder Franekereind 30west 1680 241 81v
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten westen Rapenburg 8 1702 244 165v
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten oosten Rapenburg 4 1705 244 271r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beerns verkoper Brouwersstraat WZ 1631 233 17v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beerns koper huis Schritsen 64 1644 235 133r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beerns koper Voorstraat 12achter 1647 235 257v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beerns verkoper Lanen 93 1695 243 148r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerns verkoper Kerkpoortstraat 65 1729 247 243v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerns koper Nieuwstraat 19 1743 251 16v
BERENDS, WARNER Warner Beerns , c.u. knoopmaker koper huis Lanen 56 1649 236 76v
BERENDS, WARNER de erfgenamen van Warner Beerns knoopmaker verkoper Lanen 56 1676 240 216r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns verkoper Spinstraat 11 1637 234 42r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns koper huis Kerkpoort (gebied) 1637 234 42r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. onbekend 1642 235 20v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. verkoper Rozengracht 18 1642 235 20v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1650 236 102v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten noorden Romastraat 5 1657 237 137r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten noorden Romastraat 5 1666 239 43r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1667 239 82r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. stadstorenblazer verkoper Lanen 86 1714 245 216v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 25 1736 249 133r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 25 1737 249 161r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. huurder Nieuwstraat 25 1739 250 9r
BERENDS, IEFKE Yffke Beerns verkoper Rapenburg ZZ 1715 245 244v
BERENDS, IEPE Ype Beerns kuiper geniaarde koper Franekereind 2 1631 233 80v
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ype Beerns naastligger ten oosten Franekereind 7 1660 238 67v
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ype Beerns naastligger ten westen Franekereind 13 1661 238 97r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ype Beerns naastligger ten noorden Franekereind 13 1661 238 97r
BERENDS, IEPE burgerhopman Ype Beerns , c.u. koper huis en nog een woning waar de Vergulden Feder uithangt erachter met een aparte Grote Kerkstraat 20 de Vergulde Feder 1663 238 162r
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ype Beerns naastligger Heiligeweg 15 1666 239 41v
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ype Beerns naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1666 239 44v
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ype Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 58 1667 239 84v
BERENDS, IEPE de erfgenamen van het huis van Ype Beerns naastligger ten westen Rommelhaven 11 1670 240 3ra
BERENDS, IEPE de erfgenamen van Ype Beerns naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Yppe Beerns naastligger ten westen Franekereind 13 1659 237 216r
, SIEBREN Sybrandt Beerns [staat: huurder Both Apothekerstraat 1615 230 11v
, LUBBERT Lubbert Beerns* pannebakker naastligger ten westen Hofstraat 31 1701 244 98v
ALPHEN, BEREND BERENDS Beern Beernsen Alphes koper huis Kerkpoortstraat 7 1723 246 179v
BERENDS, ARJAANTJE Adriaentie Beernts verkoper Gardenierstraat 1636 234 9v
BERENDS, ALBERT Albert Beernts verkoper Hoogstraat 49 1746 251 6va
BERENDS, ALBERT Albert Beernts verkoper Zuiderstraat 12 1749 252 24v
BERENDS, ANDRIES Andries Beernts koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1673 240 127v
BERENDS, ANTJE Antie Beernts koper Sint Jacobstraat 7 1636 234 1v
BERENDS, AUKJE Auck Beernts verkoper Schritsen 5 1617 230 66r
BERENDS, AUKJE Auck Beernts verkoper Lanen 30 1617 230 73v
BERENDS, BAUKJE wijlen de verkoper Bauck Beernts koper door niaar Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
BERENDS, BAUKJE wijlen Bauck Beernts verkoper Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
BERENDS, BEREND Beernt Beernts verkoper q.q. Weverstraat 1617 230 65v
BERENDS, BEREND Beernt Beernts mr. bontwever naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1732 248 105v
BERENDS, BEREND Beernt Beernts naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1734 248 333v
BERENDS, BEREND verkopers vader wijlen Beernt Beernts eerdere bewoner Kerkpad 1 1750 252 64v
BERENDS, BEREND wijlen Beernt Beernts mr. bontwever Romastraat 29 1750 252 71r
BERENDS, BEREND Beernt Beernts naastligger ten westen Zoutsloot 82 1750 252 73v
BERENDS, BOIEN Boyen Beernts geniaarde koper Franekereind 4 1632 233 39v
BERENDS, DAVID David Beernts verkoper William Boothstraat OZ 1800 265 229r
BERENDS, DOUWE Douwe Beernts , n.u. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v
BERENDS, DOUWE Douwe Beernts naastligger ten westen Bargebuurt 5 1746 251 151r
BERENDS, ELSKE Elsien Beernts verkoper Lammert Warndersteeg 1606 228 506r
BERENDS, ELSKE Elske Beernts verkoper Zuiderplein 3 1611 229 36r
BERENDS, IEPE het huis van Epe Beernts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1647 235 252v
BERENDS, IEPE Epe Beernts naastligger ten oosten Franekereind 7 1653 236 241r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Epe Beernts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1658 237 171v
BERENDS, IEPE burgervaandrig Epe Beernts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1661 238 83v
BERENDS, IEPE de erfgenamen van vaandrig Epo Beernts naastligger ten westen Pompsteeg 1669 239 203r
BERENDS, FOEKJE Foeck Beernts verkoper van 1/2 Droogstraat 1615 229 256v
BERENDS, Foeck Beernts demonstrant (wegens een hypotheek) Droogstraat 1616 230 42r
BERENDS, FRANS Frans Beernts bontwever koper huis waarin 2 kamers, en plaatsje Zoutsloot 98 1726 246 285v
BERENDS, FRANS Frans Beernts mr. bontwever Karremanstraat OZ 1750 252 88r
BERENDS, GEERTJE Geertie Beernts verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
BERENDS, GEERTRUIDA wijlen Geertruid Beernts Borgers erflater Nieuwstraat 25 1777 259 46v
BERENDS, GEELTJE Gelck Beernts verkoper Kleine Bredeplaats 8zuid 1611 229 60r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts , c.u. bontwever koper huis met een hof daarachter Rapenburg 4 1712 245 174r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 57 1717 245 288r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts huurder Molenpad 9a 1737 249 196r
BERENDS, HARMEN de erfgenamen van Harmen Beernts verkoper Jekelsteeg 1 1654 236 259r
BERENDS, HARMEN wijlen Harmen Beernts erflater Jekelsteeg 1 1654 236 261r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts mr. chirurgijn koper huis en erf Lanen 73 1743 251 3r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts bontwever koper tuin met zomerhuis Kerkpad 32 1750 252 63v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , c.u. naastligger ten oosten Kerkpad 32 1750 252 63v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts mr. bontwever koper woning Kerkpad 34 1753 253 69v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , c.u. mr. bontwever naastligger ten zuiden Kerkpad 34 1753 253 69v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , c.u. mr. bontwever naastligger ten westen Kerkpad 34 1753 253 69v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1785 261 297r
BERENDS, HEEBELE Hebbel Beernts naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 4 1675 240 174r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verkoper onbekend 1611 229 50v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts , c.u. bontwever koper huis en een potkast ter zijden Franekerpoort (gebied) 1717 245 284v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 11 1719 246 50v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts Hartooghvelt boekverkoper koper huis en loods Poortje 3 1648 236 36r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts verkoper q.q. Grote Kerkstraat 33 1665 239 4ra
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts bontwever koper huis Nieuwstraat 19 1731 248 39v
BERENDS, HENDRIK wijlen Hendrik Beernts verkoper Karremanstraat 16 1747 251 167v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts bontwever verkoper Nieuwstraat 19 1801 265 294r
BERENDS, IEPE Ipe Beernts mr. kuiper koper huis Voorstraat 60 1638 234 60r
BERENDS, IEPE Ipe Beernts mr. kuiper koper huis, brouwerij en mouterij William Boothstraat 1639 234 82r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ipe Beernts verkoper Franekereind 29 1650 236 128v
BERENDS, JAN Jan Beernts verkoper Brouwersstraat 13 1615 229 272r
BERENDS, JAN het huis van het kind van Jan Beernts naastligger ten westen Zoutsloot 98 1673 240 114r
BERENDS, JAN Jan Beernts huurder Zoutsloot 53 1696 243 244v
BERENDS, JAN Jan Beernts , c.u. smalschipper koper huis Hoogstraat 2 1717 245 280r
BERENDS, JAN Jan Beernts steenvoerder koper huis Herenwaltje 15 1733 248 278v
BERENDS, JAN wijlen Jan Beernts verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 39 1747 251 186v
BERENDS, JAN Jan Beernts verkoper Hoogstraat 49 1746 251 6va
BERENDS, JAN Jan Beernts mr. bontwever koper woning en weefwinkel Achterstraat 1749 252 13v
BERENDS, JAN Jan Beernts naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1749 252 36r
BERENDS, JAN Jan Beernts mr. bontwever verkoper Kerkpad 1 1750 252 64v
BERENDS, JAN Jan Beernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20 1768 257 56r
BERENDS, JAN Jan Beernts bewoner Noordijs OZ 1782 260 289r
BERENDS, JOOST Joost Beernts mr. scheepstimmerman koper 1/2 helling Zuiderhaven ZZ 1696 243 253v
BERENDS, JOOST Joost Beernts mr. scheepstimmerman verkoper Heiligeweg 17 1697 243 278r
BERENDS, MARIA Marijke Beernts koper Karremanstraat 12 1788 262 251r
BERENDS, MARIA Marijke Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
BERENDS, MARTEN Marten Beernts chirurgijn en stadsroeper verkoper Karremanstraat 19 1640 234 95r
BERENDS, NEELTJE Neeltie Beernts verkoper Zoutsloot 1 1724 246 193r
BERENDS, PIETER de weduwe van Pieter Beernts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
BERENDS, PIETER Pieter Beernts naastligger ten westen Brouwersstraat 4 1732 248 101r
BERENDS, PIETER Pieter Beernts naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1749 252 36r
KORF, PIETER BERENDS Pieter Beernts Corf naastligger ten oosten Schritsen 62 1730 247 342r
GAARMAN, PIETER BERENDS Pieter Beernts Gaarman, c.u. koper lege plaats of huisstede van 44 x 22 voeten Zuiderhaven 6 1663 238 164v
BERENDS, PIETJE Pietie Beernts verkoper van 1/3 Karremanstraat OZ 1750 252 88r
BERENDS, PIETER Pyter Beernts koper huis Herenwaltje 19 1733 248 269v
BERENDS, PIETER Pyter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1733 248 271r
BERENDS, PIETER Pytter Beernts naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1746 251 159r
BERENDS, PIETJE Pyttie Beernts verkoper Kerkpoortstraat 1658 237 171v
BERENDS, SIEBOUT grondpacht uit het huis van Sibout Beernts eigenaar perceel 1680 241 25ra1
BERENDS, SJOERD Sioerd Beernts koopman verkoper Noordijs 5achter 1692 243 1v
BERENDS, SJOERD plaats en mouterij van Sjoerdt Beernts koopman naastligger ten zuiden Noordijs 5 1691 242 23ra
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts mr. linnenwever koper door niaar huis Rapenburg 6oost 1694 243 81r
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1694 243 81r
BERENDS, TRIJNTJE grondpacht uit de huisstede van Trijn Beernts eigenaar perceel onbekend 1606 228 494v
BERENDS, TRIJNTJE Trijn Beernts koper Zoutsloot OZ 1611 229 59v
BERENDS, TRIJNTJE Trijn Beernts koper Kleine Bredeplaats 2 1630 232 161v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beernts verkoper Spinhuisstraat ZZ 1636 233 182r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beernts koper Kerkpad 32 1709 245 102r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts koper Scheffersplein OZ 1769 257 140v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts koper Nieuwstraat 16 1772 258 14r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
BERENDS, WILLEM Willem Beernts koper hoekhuis Steenhouwersstraat 6 1630 232 147v
BERENDS, WILLEM Willem Beernts wever naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1650 236 143r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ype Beernts verkoper van 1/4 Franekereind 30 1660 238 37v
BROUWER, AAFKE Aafke Beert Brouwer verkoper Grote Kerkstraat 21 1787 262 220v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer verkoper Nieuweburen 25 1779 259 159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 16 1789 263 157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer verkoper Brouwersstraat 16 1789 263 157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1789 263 159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer verkoper Brouwersstraat 20 1789 263 159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aefke Beerts Brouwer verkoper Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
BEERTS, BOIEN Boyen Beerts kuiper naastligger ten westen Franekereind 6 1644 235 112v
BEERTS, FENTJE Fenne Beerts koper Kromme Elleboogsteeg 7achter 1729 247 225v
BEERTS, FENTJE Fenne Beerts naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 7achter 1729 247 225v
BEERTS, GERRIT Gerryt Beerts naastligger ten westen onbekend 1624 231 11v
BEERTS, TJEPKE wijlen Tepke Beerts koper Romastraat 5 1657 237 137r
BIEUWES, MAAIKE Mayke Beeuwes koper Zoutsloot 77 1755 253 225r
, IEMKJE Impcke Bendix? koper Kromme Elleboogsteeg 1606 228 503r
BENEDICTUS, ROMKE de erfgenamen van Romcke Benedicks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27 1694 243 84v
BENEDICTUS, ALEF Aleff Benedicti verkoper q.q. Lanen 36 1616 230 53r
BENEDICTUS, PIETER de nagelaten weeskinderen van wijlen Pieter Benedicti verkoper Lanen 36 1616 230 53r
BENEDICTUS, PIETER de curatoren over de weeskinderen van Pieter Benedicti verkoper van 1/2 Lanen 36 1617 230 57v
BENEDICTUS, SIEBOUT Sibolt Benedicti verkoper q.q. Lanen 36 1616 230 53r
BENEDICTUS, JOHANNES Johannes Benedictus mr. wagenmaker koper huis met een stal erachter en waar De Vrachtwagen uithangt Hoogstraat 39 de Vrachtwagen 1698 243 388r
BENEDICTUS, JOHANNES Johannes Benedictus mr. wagenmaker geniaarde koper Hoogstraat 32 1712 245 185v
BENEDICTUS, wijlen Riuerdke Benedictus erflater Havenplein 28 1628 232 35v
BENEDICTUS, ROMKE Romcke Benedictus koper provisioneel huis, brouwerij, mouterij en paardenstal Heiligeweg 40 1682 241 61va
BENEDICTUS, ROMKE Romcke Benedictus , c.u. afgewezen niaarnemer Grote Kerkstraat 31west 1688 242 228r
BENEDICTUS, ROMKE Romke Benedictus koper door niaar voorhuis alwaer het Wapen van het westeynd van Vlielant aen de looyff geschilder Grote Kerkstraat 29 het Wapen van het westeind van Vlieland 1685 242 62r
BENEDICTUS, ROMKE Romke Benedictus koper door niaar achterhuis waarin twee benedenkamers Kruisstraat 4 1685 242 62r
BENEDICTUS, ROMKE Romke Benedictus naastligger ten westen Kruisstraat 4 1685 242 62r
BENEDICTUS, ROMKE Romke Benedictus naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west 1688 242 228r
BENEDICTUS, ROMKE de erfgenamen van Romke Benedix naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27 1694 243 114v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Beniers Middachten koper tuin en zomerhuis streckende van de Droogstraat af tot aan de Zoutsloot Droogstraat 9 1689 242 287r
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Beniers Middachten verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 4v
BANIERS, GERRIT Gerryt Beniers Middagten koopman verkoper onbekend 1682 241 229r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Beniers verpachter grond Ooievaarsteeg 1643 235 68v
BENJAMINS, LIPMAN Lipman Benjamins , c.u. huurder beneden Heiligeweg 11 1789 263 104v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS Syds Benjamins Schaaf eigenaar van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1770 257 155v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf verkoper Noorderhaven 31 1771 257 226r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf verkoper Droogstraat 21achter 1771 257 227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf verkoper Droogstraat 21 1771 257 227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf verkoper Droogstraat 23 1771 257 227v
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf verkoper Zoutsloot 21 1771 257 230r
SCHAAF, SIEDS BENJAMINS wijlen Syds Benjamins Schaaf verkoper Noorderhaven 44 1772 258 14v
BINNES, TIETE Tiete Bennes huurder voor 10 jaren Zuiderstraat 31west 1778 259 155v
BANIERS, GERRIT Gerryt Benniers naastligger ten noorden Noordijs 10 1617 230 73r
BANIERS, GERRIT Gerryt Benniers naastligger ten noorden Noordijs 1617 230 76v
, GERRIT Gerryt Bennyers koper huis met een loods en lege plaats (zie AF: Gerryt Baniers) Noordijs 8 1616 230 23r
, Sytkse Bente verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 27 1723 246 186r
BINKES, ANTJE Antie Bentes verkoper Zeilmakersstraat 11 1662 238 120r
BINKES, ANTJE Antie Bentes , minderjarige voordochter verkoper van 1/8 Noorderhaven 64 1691 242 24ra
BINKES, ANTJE Antie Bentes verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
BINKES, BINKE Bente Bentes kantoorknecht verkoper van 1/5 Zoutsloot 53tuin 1738 249 232v
BINKES, BINKE Bente Bentes kantoorknecht verkoper van 1/5 Achterstraat 6 1738 249 260v
BINKES, BINKE Bente Bentes kantoorknecht verkoper van 1/5 Noorderhaven 85 1738 249 283r
BINKES, DIEUWKE Dieuke Bentes , c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1727 247 15r
BINKES, DIEUWKE Dieuke Bentes , c.s. naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1727 247 30v
BINKES, DIEUWKE de erfgenamen van Dieuke Bentes naastligger ten westen Karremanstraat 16 1733 248 192r
BINKES, DIEUWKE de erfgenamen van Dieuke Bentes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1736 249 127v
BINKES, DIEUWKE de erfgenamen van Dieuke Bentes naastligger ten westen Noorderhaven 87 1737 249 207v
BINKES, DIEUWKE Dieuwke Bentes verkoper Zoutsloot 49 1721 246 119r
BINKES, EELKJE Eeke Bentes verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 27 1723 246 186r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderen verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Havenplein 24 1791 263 290v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 101 1793 264 88r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek naastligger ten noorden Voorstraat 97 1802 266 149v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 97 1802 266 149v
BINKES, EELKE Eelken Bentes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31 1728 247 68r
BINKES, EELKE Eelken Bentes verkoper Nieuwstraat 31 1728 247 68r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkje Bentes IJsenbeek koper huis Noordijs 14 1795 264 266v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 31 1725 246 214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 33 1725 246 214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper huis Zoutsloot NZ 1725 246 231v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes verkoper Nieuwstraat 33 1728 247 107v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeek koper Voorstraat 97 1780 259 297v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeek koper huis Voorstraat 101 1787 262 215r
BINKES, GEERTJE de weduwe Geertie Bentes naastligger ten noorden Rozengracht 8 1667 239 92v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Rozengracht 8 1667 239 92v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Rozengracht 8achter 1667 239 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Poortje 1667 239 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Noorderhaven 80 1667 239 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes koper Voorstraat 92 1670 240 12v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes koper kamer voorzien met heerlijke wijnstokken Spinhuisstraat ZZ 1671 240 55v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes Voorstraat 92 1674 240 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder andere woning Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder Rapenburg ZZ 1737 249 170r
BONKE, GEERTJE BINKES Geertie Bentes Boncq koper Rozengracht 8 1659 237 200v
BINKES, GEERTJE Geertje Bentes verkoper Voorstraat 73 1668 239 141r
BINKES, GEERTJE Geertje Bentes verkoper van 1/8 Noorderhaven 64 1691 242 24ra
BINKES, GRIETJE Grietie Bentes naastligger ten oosten Voorstraat 90 1667 239 84r
BINKES, GRIETJE de tuin van Grietie Bentes naastligger ten zuiden Voorstraat 90 1667 239 84r
BINKES, GRIETJE de erfgenamen van Grietie Bentes naastligger ten zuiden Franekereind 4 1669 239 187r
BINKES, GRIETJE Grietie Bentes koper Raamstraat 3 1672 240 93v
BINKES, GRIETJE wijlen Grietie Bentes verkoper Heiligew