Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ba  Be  Bi  Bo  Bu  By  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
IJSENBEEK, THOMAS B. Thomas B. IJzenbeek koopman verkoper Lanen 28 1774 258 168v
BERENDS, ANTJE Antje Baarends koper Karremanstraat 8 1778 259 155r
BERENDS, BEREND Barend Baarends , c.u. huurder Anjelierstraat 16 1796 264 345r
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Baarends verkoper Spekmarkt 4 1796 265 8v
BERENDS, CHRISTINA Christina Baarnds verkoper Hofstraat 21oost 1776 259 2v
BAARTES, JILLES Jelis Baarts koper huis, mouterij en brouwerij met de gerechtigheid van het merk zijnde een Witte Lelij en de brouwgereedschappen Heiligeweg 40 1626 231 115v
, BIEKE Baecke Backes verkoper Franekertrekvaart NZ 1631 232 186v
WIERSMA, DOUWTJE Doutie Backes Wiersma verkoper Schritsen 36 1680 241 60v
, ANTJE het huis van Anna Baeffkens grondpacht verschuldigd aan dit perceel Gardenierstraat 1603 228 359v
, IETJE Yd Baerda koper Drie Roemersteeg 1611 229 55v
, IETJE Jetje Baerde verkoper Franekereind 20 1633 233 81r
, BAARTE Baerdt Baerdts crediteur (triumphant) Hoogstraat 25 1601 228 251v
WIJDENBRUG, PIETER Pieter Baerend van Wijdenbrug ritmeester van een compagnie huzaren onder het korps van verkoper Spinstraat 11 1786 262 72v
BERENDS, WILLEM Willem Baerents Deersma verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
, BEREND Barent Baerentsen bontwever koper huis Heiligeweg 26 1721 246 93v
, BEREND Barent Baerentsen bontwever naastligger ten westen Heiligeweg 28 1724 246 190v
, BEREND Berent Baerentsen bontwever naastligger ten westen Heiligeweg 28 1724 246 202r
BERENDS, BOKKE Bocke Baerns koper kamer Lanen ZZ 1601 228 244r
BERENDS, BOKKE Bocke Baerns naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1601 228 244r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Baerns goedvrouw koper kamer en ledige plaats Schritsen 64achter 1660 238 59r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Baerns goedvrouw naastligger ten noorden Schritsen 64achter 1660 238 59r
BERENDS, BEREND Barent Baernts mr. bontwever verkoper Heiligeweg 26 1729 247 248v
BERENDS, HARMEN de weduwe van mr. Harmen Baernts verkoper Schoolsteeg WZ 1657 237 128v
BAARTES, JILLES oud burgerhopman Jelis Baerts brouwer koper van 1/4 ten zuiden van Harlingen 1656 237 62r
BAARTES, JILLES Jelis Baerts , c.u. koper hof Rozengracht 22 1656 237 99r
BAARTES, JILLES Jelis Baerts koper drie kamers aan elkaar Wasbleek NZ 1656 237 99v
BAARTES, JILLES burgerhopman Jillis Baerts naastligger ten westen Hofstraat 1654 236 248v
, JILLES Jilles Baertsen naastligger ten oosten Rozenstraat 3zuid 1648 236 28v
BALLINGS, JAN het huis van Jan Balling naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1625 231 44r
BALLINGS, JAN Jan Ballinghs , de jonge naastligger ten noorden Brouwersstraat 9 1620 230 240r
BALLINGS, JAN Jan Ballinghs , de jonge, c.u. verkoper Brouwersstraat 7 1622 230 292v
BALLINGS, JAN Jan Ballinghs naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5achter 1643 235 77v
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 13 1791 263 360r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 11 1791 263 360r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 5 1791 263 360r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 7 1791 263 360r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 9 1791 263 360r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Herenwaltje 17 1791 263 364r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Molenpad 6 1791 263 369r
BALLINGS, ALBERT wijlen Albert Ballings verkoper van 1/9 Lanen 71 1791 263 370ar
BALLINGS, AUKJE Auck Ballings bewoner Nieuwstraat 66 1632 233 59r
BALLINGS, JAN Jan Ballings verkoper ([volgens het protest in de marge is hij mede verkoper]) Heiligeweg 34 1615 230 2r
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1623 230 343v
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5achter 1627 232 24v
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 4 1636 234 13v
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten westen Brouwersstraat WZ 1638 234 60r
BALLINGS, JAN Jan Ballings verkoper Brouwersstraat 7 1652 236 192r
BALLINGS, JAN Jan Ballings naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5achter 1657 237 257v
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 13 1791 263 360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 11 1791 263 360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 5 1791 263 360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 7 1791 263 360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Weverstraat 9 1791 263 360r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Herenwaltje 17 1791 263 364r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Molenpad 6 1791 263 369r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Lanen 71 1791 263 370ar
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Voorstraat 55 1804 267 29r
BALLINGS, SIBBELTJE Sibbeltje Ballings verkoper van 1/9 Voorstraat 57achter 1804 267 30v
BALTES, ANTJE Anna Baltes verkoper Zoutsloot 38 1603 228 339v
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltes Kannegieter verkoper Voorstraat 64 1682 241 51ra
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltes , c.u. korendrager verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter 1691 242 342r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltes zakkendrager naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord_achter 1685 242 80v
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltes wever naastligger ten oosten Weverstraat 9 1700 244 78v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltes verkoper Steenhouwersstraat 2 1727 247 2r
BALTES, JOHANNES Johannis Baltes koper molen genaamd de Bildtpoortsmolen en molenaarshuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1737 249 178v
BALTES, JOHANNES Johannis Baltes koper (het gebruik van een) schuur of stalling ([voor de twee percelen in deze akte]) Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
, ANTJE wijlen Antie Baltges verkoper Zoutsloot 38 1632 233 51v
BALTES, ENGELTJE Engeltie Balthus koper Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
BALTES, GERRIT Gerrit Balthus molenaar verkoper van 1/8 Rapenburg ZZ 1730 247 350r
BALTES, JOHANNES wijlen Johannes Balthus mr. molenaar verkoper Bildtstraat 2 1747 251 175v
BALTES, ANTJE Anna Baltis verkoper Zoutsloot 38 1624 231 13v
BALTES, ENGELTJE Engel Balts verkoper Zoutsloot 1 1616 230 43v
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus verkoper Heiligeweg 21 1638 234 50r
BALTES, AALTJE Aeltie Baltus naastligger ten noorden Peterseliestraat 1648 236 34r
BALTES, ENGELTJE Engeltje Baltus verkoper van 1/12 (1/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
BALTES, GERRIT Gerrit Baltus naastligger ten westen Zuidersteeg 2 1723 246 185r
BALTES, GERRIT Gerrit Baltus molenaar geniaarde koper van 1/2 Noordermolen 1 1729 247 263v
BALTES, GERRIT Gerrit Baltus molenaar naastligger ten westen Zuidersteeg 9 1737 249 160r
BALTES, GERRIT Gerryt Baltus molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 269v
BALTES, GERRIT Gerryt Baltus molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v
BALTES, GERRIT Gerryt Baltus mr. molenaar verkoper Zuiderpoortsmolen 1 1738 249 263v
BALTES, GRIETJE Grietie Baltus huurder Weeshuisstraat 1693 243 40r
STERK, GRIETJE BALTES Grietie Baltus Sterk naastligger ten oosten Noorderhaven 48 1738 249 345v
BALTES, GRIETJE Gryttie Baltus koper William Boothstraat 3 1701 244 100v
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Heiligeweg 27noord 1676 240 31va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden 1676 240 33ra
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus , c.u. koper huis of woning Carl Visschersteeg 1675 240 168r
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus koper twee grote kamers Weverstraat 15 1695 243 125v
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus koper twee grote kamers Weverstraat 17 1695 243 125v
BALTES, HENDRIK Hendrick Baltus koper door niaar kamer Weverstraat 13 1695 243 126r
BALTES, HENDRIK de verkopers, nu Hendrick Baltus naastligger ten oosten Weverstraat 13 1695 243 126r
BALTES, HENDRIK wijlen Hendrick Baltus verkoper Gardenierstraat 16 1711 245 142v
BALTES, HENDRIK wijlen Hendrik Baltus naastligger ten westen Weverstraat 17 1707 245 22r
BALTES, HENDRIK wijlen Hendrik Baltus verkoper Weverstraat 17 1707 245 22r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoon verkoper van 1/12 (1/3 van 1/4) Steenhouwersstraat 2 1732 248 86r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varenspersoon koper huis Gardenierstraat 16 1735 249 103r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezel koper huis Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus , c.u. matroos huurder Lanen 93 1740 250 90r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten noorden Zuiderhaven 43 1743 251 26r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten noorden Zuiderhaven 45 1743 251 28r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus varensgezel verkoper Gardenierstraat 16 1756 253 258r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus naastligger ten noorden Zuiderhaven 43 1775 258 237r
BALTES, HENDRIK Hendrik Baltus , bejaard verkoper (verkoper mag zonder huur te betalen levenslang op de bovenkamer wonen, hij wil vanuit dit pand worden begraven, erven betalen hiervoor 3-00-00 CG) Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
BALTES, JANKE wijlen Janke Baltus erflater Kerkpoortstraat 69 1687 242 211v
BALTES, JOHANNES Johann Baltus naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1764 256 79v
BALTES, JOHANNES wijlen Johannes Baltus molenaar verkoper Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus koper huis en tuintje Zoutsloot 89 1749 251 252r
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus ruilebuit verkoper Grote Kerkstraat 5 1750 252 52v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus naastligger ten westen Zoutsloot 91 1750 252 96r
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1759 254 236v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1762 255 173v
BALTES, JOHANNES Johannes Baltus verkoper Zoutsloot 89 1767 257 24r
BALTES, JOHANNES Johannis Baltus naastligger ten noorden Bildtstraat 4 1737 249 205v
BALTES, PIETER Pieter Baltus kistmaker crediteur (triumphant) Fabrieksstraat 1616 230 22r
BALTES, TJITSKE Tjietske Baltus verkoper Noorderhaven 50 1756 253 257r
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerrit Banier Middachten verkoper Bildtstraat 14 1666 239 10va
BANIERS, GERRIT Gerrit Baniers verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v
BANIERS, GERRIT Gerryt Baniers naastligger ten zuiden Bildtstraat 12 1680 241 111v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerryt Baniers Middachten verkoper Bildtstraat 14 1680 241 116v
MIDDACHTEN, GERRIT BANIERS Gerryt Baniers Middachten naastligger ten westen Lanen 44 1685 242 70v
BANIERS, LIEUWE Lieuwe Baniers zeevarend persoon verkoper Anjelierstraat 7 1767 256 268v
BANIERS, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Baniers huurder boven Droogstraat 59 1768 257 72r
ADMIRAAL, PIETER BANIERS Pieter Baniers Admiraal mr. wolspinner verkoper Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper onbekend 1621 230 278v
BANIERS, STOFFEL huis en plaats van Stoffel Baniers naastligger ten westen Lanen 37 1622 230 305r
BANIERS, STOFFEL huis en plaats van Stoffel Baniers naastligger ten westen Lanen 37 1626 231 122r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Droogstraat 53 1635 233 159r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper Lanen 35 1635 233 174v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Lanen 17 1638 234 50v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers , c.s. verkoper Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL de kamers van Stoffel Baniers naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL huis en hof van Stoffel Baniers naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 36 1641 234 154r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers , oor zijn kinderen koopman verkoper Rozengracht ZZ 1642 235 13r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers koopman verkoper Rozengracht ZZ 1642 235 13r
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1643 235 92v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1643 235 96r
BANIERS, STOFFEL de kamer van Stoffel Baniers naastligger ten zuiden Voorstraat 95 1645 235 167v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers verkoper Zuiderhaven ZZ 1646 235 204v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Baniers , c.u. huurder ([staat: Lb]) Bildtstraat 21 1646 235 211r
BANIERS, STOFFEL de erfgenamen van wijlen Stoffel Baniers verkoper Nieuwstraat 30 1651 236 158v
BANIERS, STOFFEL wijlen Stoffel Baniers koper Noordijs 8 1654 236 273r
BANIERS, STOFFEL Stoffell Baniers verkoper q.q. Voorstraat 72 1634 233 155r
BANIERS, STOFFEL Stoffell Baniers verkoper q.q. Noordijs 8 1634 233 155r
BANIERS, SIETSE Sytze Baniers naastligger ten zuiden Rommelhaven 2 1760 254 257v
BANIERS, IEMKJE Ymkje Baniers verkoper van 2/3 Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
BANIERS, STOFFEL Stoffel Banniers verkoper Nieuwstraat 40 1646 235 207r
, TJEERD Tieerd Bantes verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1708 245 74v
, JANKE Jannetgien Bantrams verkoper Havenplein 20 1601 228 262v
, JANKE Jannetgien Bantrams verkoper Havenplein 22 1601 228 262v
, JANKE Jannetgien Bantrams verkoper Havenplein 24 1601 228 262v
BERENDS, BEREND Barend Barends bontwever koper kamer Heiligeweg 26achter 1721 246 115r
BERENDS, BEREND Barend Barends naastligger ten westen Heiligeweg 26achter 1721 246 115r
BERENDS, BEREND Barend Barends , c.u. huurder benedenhuis (p.j.) Hofstraat 29 1790 263 276v
BERENDS, BAUKE Bauke Barends naastligger ten oosten Zoutsloot 36 1774 258 140v
BERENDS, LIJSBET Lijsbert Barends koper Spekmarkt 4 1789 263 154r
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Barends koper Karremanstraat 30 1772 258 51v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper q.q. Rozengracht 2 1799 265 159r
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper q.q. Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper q.q. Liemendijk ZZ 1799 265 161v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar verkoper q.q. Schritsen 60 1799 265 166v
BERENDS, PIETER Pieter Barends Embdenaar commies verkoper Heiligeweg 52 1809 268 191v
BERENDS, WILLEM Willem Barends veerschipper op Amsterdam en koopman koper huis Grote Bredeplaats 17 1753 253 77v
BERENDS, ALBERT Albert Barents , oudste zoon verkoper q.q. Gardenierstraat 1632 233 55r
BERENDS, BEREND Baarnt Barents , c.u. bontwever koper twee grote kamers Kerkpad 1 1718 246 3v
BERENDS, BEREND Barent Barents bontwever koper huis Zoutsloot 80 1724 246 195r
BERENDS, BEREND Barent Barents mr. bontwever naastligger ten westen Rapenburg 8 1740 250 126v
BERENDS, BOKKE Bocke Barents verkoper q.q. Lanen 73 1611 229 62r
BERENDS, BOKKE Bocko Barents , c.u. timmerman naastligger ten zuiden Lanen NZ 1612 229 108r
BERENDS, BOKKE Bocko Barents timmerman verkoper Lanen NZ 1612 229 108r
BERENDS, BRECHTJE Brechtie Barents verkoper Romastraat 1621 230 268v
BERENDS, DIRK Dirck Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 48 1721 246 100v
BERENDS, DJURRE Djurre Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 48 1721 246 100v
BERENDS, GEESKE Geeske Barents koper Rapenburg 8 1740 250 126v
BERENDS, HARMKE Harmina Barents verkoper Hofstraat 47west 1718 246 33r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Barents Hartochvelt oud boekverkoper verkoper Poortje 3 1659 237 218v
BERENDS, JAN Jan Barents koper provisioneel achterhuis Voorstraat 42achter 1606 228 496r
BERENDS, JAN Jan Barents Middelaer verkoper Brouwersstraat 9 1677 240 268r
BERENDS, PIETER Pyter Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 48 1721 246 100v
BERENDS, STEFFEN Steven Barents , c.u. mr. slotmaker verkoper Lanen 38 1655 237 47r
BERENDS, WILLEM Willem Barents naastligger ten westen Noorderhaven 22achter 1755 253 218v
BERENDS, WILLEM wijlen Willem Barents verkoper Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
BERENDS, WILLEMKE Willemtie Barents koper Rozengracht 16 1669 239 214r
ALPHEN, BEREND BERENDS Barent Barentsen Alphes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1725 246 242r
BERNARDUS, TEEKE Taecke Barnardi verkoper Gardenierstraat 2 1622 230 323v
, KLAAS wijlen Claes Barrtouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 1604 228 424r
BARTELDS, DIRK wijlen Dirck Bartel kalkbeslager bewoner Lanen 42achter 1599 228 154v
BARTELDS, BOTE wijlen Bote Barteles verkoper Spinhuisstraat NZ 1785 262 49v
BARTELDS, BOTE wijlen Bote Barteles verkoper van 1/2 Spekmarkt 2 1786 262 82r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Barteles beurtschipper op Amsterdam koper huis Zeilmakersstraat 13 1810 269 31r
BARTELDS, GRIETJE Grietje Barteles verkoper Heiligeweg 16achter 1786 262 61v
BARTELDS, GRIETJE Grietje Barteles verkoper Spekmarkt 2 1786 262 82r
BARTELDS, LIJSBET Lijsbert Barteles verkoper van 1/2 Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
BARTELDS, IETJE wijlen Ytje Barteles koper Bildtstraat 21 1794 264 196v
BARTELDS, AAFKE Aefke Bartels verkoper Heiligeweg 26 1729 247 248v
BARTELDS, AALTJE Aeltie Bartels koper Franekereind 19 1667 239 113v
BARTELDS, ANTJE Anna Bartels verkoper Achterstraat 1644 235 121v
BARTELDS, ANTJE de hof van Antie Bartels naastligger ten westen Karremanstraat 2 1644 235 107r
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1644 235 107r
BARTELDS, ANTJE Antie Bartels naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1660 238 63r
BARTELDS, ANTJE Antje Bartels koper Noordijs 1 1758 254 171v
BARTELDS, ANTJE Antje Bartels verkoper Noordijs 1 1763 256 15v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman koper huis Lanen 81 1752 253 18r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1752 253 19v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper van 1/2 Romastraat 1 1752 253 21r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper Gardenierstraat 4 1752 253 29v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper Lanen 81 1756 253 251r
BARTELDS, BAUKJE Bauck Bartels verkoper Heiligeweg 50 1601 228 261r
BARTELDS, BAUKJE wijlen Bauck Bartels verkoper Voorstraat 58 1611 229 11r
BARTELDS, BOTE wijlen Bote Bartels verkoper Heiligeweg 16achter 1786 262 61v
BARTELDS, KASPER Casper Bartels verkoper Schritsen 47 1729 247 286v
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels koper provisioneel ledige plaats Achterstraat 49 1620 230 209r
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels koper 3/4 huis en kamer Drie Roemersteeg 1635 233 177r
BARTELDS, KLAAS de kopers Claes Bartels , c.u. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1635 233 177r
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels erfgenaam en verkoper Hofstraat 31 1681 241 155v
BARTELDS, KLAAS Claes Bartels schuitvaarder verkoper Hondenstraat 14 1684 242 16r
BARTELDS, KLAAS de weduwe van Claes Bartels schuitvaarder bewoner Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels naastligger ten oosten Lanen 9 1637 234 24v
BARTELDS, KLEIS de kamer van Cleis Bartels naastligger ten zuiden Zuiderhaven 49 1640 234 107r
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels , c.u. verkoper Zuiderhaven 49 1640 234 107r
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels , c.s. naastligger ten westen Schritsen ZZ 1641 234 126v
BARTELDS, KLEIS Cleis Bartels verkoper Zuiderhaven 63 1643 235 74r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lanting rentmeester koper pan- en estrikwerk met knechtswoning ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 111 1740 250 99r
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleis Bartels Lanting rentmeester koper estrikwerk met 2 huizen, schuren, wagenhuis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 99 1740 250 99r
BARTELDS, Cleyes Bartels koper huis en schuur Lanen 9oost 1647 235 262r
BARTELDS, de kopers Cleyes Bartels naastligger ten westen Lanen 9oost 1647 235 262r
BARTELDS, Cleyes Bartels , c.u. geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt ZZ 1616 230 17v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels veerschipper koper oud huis (afgebroken en herbouwd) Lanen 9west 1617 230 93v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten oosten Lanen 7 1621 230 263r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten noorden Zuiderhaven 49 1628 232 33v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten oosten Heiligeweg 26 1628 232 42v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-10-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte]) onbekend 1628 232 79v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte]) onbekend 1628 232 79v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte]) Hoogstraat 38 1628 232 79v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels verkoper q.q. William Boothstraat OZ 1629 232 120r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels verkoper q.q. Heiligeweg 28 1629 232 120r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten westen Voorstraat 14achter 1630 232 131r
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels verpachter grond Hoogstraat 38 1632 233 63v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels veerschipper koper twee ledige plaatsen of huissteden, met kamers en plaats erachter, voor en achter 50 voeten breed Zuiderhaven 57 1632 233 67v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten westen Voorstraat 14 1633 233 89v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels koper door niaar huis met stal en timmerhuis Zuiderhaven 49 1639 234 77v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten noorden Zuiderhaven 49 1639 234 77v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels niaarnemer Grote Kerkstraat 35 1643 235 46r
BARTELDS, KLEIS lege plaatsen van Cleys Bartels naastligger ten zuiden Schritsen 18 1643 235 73v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels , c.u. verkoper Schritsen 18 1643 235 73v
BARTELDS, KLEIS Cleys Bartels naastligger ten westen Grote Kerkstraat 37 1643 235 91v
BARTELDS, KLEIS het hek van Cleys Bartels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 37 1643 235 91v
LANTING, KLEIS BARTELDS Cleys Bartels Lanting naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 16 1653 236 225v
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels schuitschipper koper huis en tuintje Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
BARTELDS, KORNELIS Cornelis Bartels naastligger ten zuiden Plantsoen 4 1810 269 13v
BARTELDS, DIRK Dirk Bartels naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1768 257 38r
BARTELDS, DOETJE Doedke Bartels verkoper Noorderhaven 105 1615 230 11r
BARTELDS, DOETJE Doedtie Bartels verkoper Droogstraat 3 1615 229 241r
BARTELDS, DOETJE Doedtke Bartels verkoper Droogstraat 16 1616 230 55v
BARTELDS, DOETJE Doetie Bartels verkoper Vijverstraat 21 1695 243 120v
BARTELDS, DOETJE Doetje Bartels koper Franekereind 23west 1689 242 262v
BARTELDS, FEDDE Fedde Bartels , c.u. koper kamer Alemanssteeg 1656 237 86r
BARTELDS, FREERK Freerck Bartels naastligger ten zuiden Brouwersstraat OZ 1598 228 95r
BARTELDS, GEESKE Geeske Bartels koper Zoutsloot 96 1674 240 166v
BARTELDS, HAANTJE Haantje Bartels huurder onbekend 1775 258 203v
BARTELDS, HIELKJE Hycke Bartels verkoper Both Apothekerstraat OZ 1721 246 112v
BARTELDS, HIELKJE wijlen Hyke Bartels erflater Heiligeweg 25 1717 245 287r
BARTELDS, IEME Ieme Bartels verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1666 239 56v
BARTELDS, Imck Bartels naastligger ten oosten Wortelstraat 13achter 1671 240 59v
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels , volle zuster van de verkoperse afgewezen niaarnemer Bildtstraat 19 1649 236 99r
BARTELDS, IEMKJE Imk Bartels koper huis Zoutsloot 98 1665 239 11r
BARTELDS, IEMKJE Impcke Bartels verkoper Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
BARTELDS, IEMKJE Impk Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1668 239 167v
BARTELDS, de erfgenamen van wijlen Inte Bartels verpachter grond Sint Christoffelsteeg WZ 1606 228 519r
BARTELDS, de erfgenamen van wijlen Inte Bartels naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1606 228 519r
BARTELDS, JAKOB wijlen Jacob Bartels erflater Noordijs 27 1606 228 522r
BARTELDS, JAKOB Jacob Bartels scheepstimmerman koper huis Zuiderhaven 15 1803 266 229v
BARTELDS, JAN mr. Jan Bartels naastligger ten oosten Voorstraat NZ 1601 228 257r
BARTELDS, JAN wijlen mr. Jan Bartels koper Voorstraat 1602 228 313r
BARTELDS, JAN wijlen mr. Jan Bartels eigenaar perceel Voorstraat 1602 228 313r
BARTELDS, JAN de weduwe en de erfgenamen van wijlen mr. Jan Bartels naastligger ten westen Voorstraat 13 1602 228 338v
BARTELDS, JAN wijlen mr. Jan Bartels chirurgijn verkoper Gardenierstraat 1603 228 351r
BARTELDS, JAN de weduwe van mr. Jan Bartels naastligger ten westen Gardenierstraat 1603 228 359v
BARTELDS, JAN wijlen Jan Bartels verkoper Gardenierstraat 1605 228 436r
BARTELDS, JAN wijlen Jan Bartels verkoper Gardenierstraat 1605 228 437v
BARTELDS, JAN wijlen mr. Jan Bartels erflater Voorstraat 11oost 1620 230 203r
BARTELDS, JAN wijlen Jan Bartels verkoper Voorstraat 11oost 1620 230 210v
BARTELDS, JAN de erfgenamen van wijlen mr. Jan Bartels naastligger ten oosten Voorstraat 56west 1625 231 62v
BARTELDS, JAN Jan Bartels koper huis metledige plaats daarachter Schritsen 4 1636 234 10r
BARTELDS, JAN Jan Bartels koper huis Bildtstraat 3 1644 235 127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels , c.u. verkoper Zeilmakersstraat 17 1652 236 201v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Achterstraat 3 1670 239 216r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier koper hof, stenen zomerhuis en galerij Weverstraat 14 1768 257 88r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier verkoper van 1/4 Liemendijk NZ 1769 257 102r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier naastligger ten oosten Weverstraat 10 1769 257 127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
BARTELDS, JAN de tuin van Jan Bartels mr. hovenier naastligger ten oosten Klaverbladstraat 5 1775 258 200v
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten oosten Weverstraat 10 1778 259 107r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Franekereind NZ 1778 259 127v
BARTELDS, JAN Jan Bartels mr. hovenier geniaarde koper Sint Jacobstraat 14 1781 260 71v
BARTELDS, JAN Jan Bartels mr. hovenier eerdere onderhandse koper Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
BARTELDS, JAN Jan Bartels hovenier koper tuin, kamer en galerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Kerkpoortstraat 13achter 1782 261 1r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten westen Fabrieksstraat 4 1783 261 16r
BARTELDS, JAN Jan Bartels naastligger ten oosten Weverstraat 8 1783 261 126v
BARTELDS, JAN de kinderen van wijlen Jan Bartels mr. hovenier verkoper Weverstraat 14 1789 263 375r
BARTELDS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Bartels naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
BARTELDS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Bartels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
BARTELDS, JAN de kinderen van wijlen Jan Bartels mr. hovenier verkoper Kerkpoortstraat 13 1791 263 380r
KOK, JAN BARTELDS Jan Bartels Cock, c.u. koper huis Lombardstraat 6 1656 237 56r
KOK, JAN BARTELDS het huis waar Salomons Tempel uithangt van Jan Bartels Cocq naastligger ten oosten Bildtstraat 1 Salomons Tempel 1669 239 205v
KOK, JAN BARTELDS Jan Bartels Cocq naastligger ten oosten Bildtstraat 1 1680 241 76v
BARTELDS, JAN Jan Bartels Coq, c.u. commandeur koper huis Achterstraat 1 1663 238 166v
STEIN, JAN BARTELDS mr. Jan Bartels van Steyn chirurgijn koper ledige plaats Gardenierstraat 1598 228 92v
BARTELDS, JANKE Jancke Bartels verkoper Kerkpoortstraat 69 1680 241 62v
BARTELDS, JANKE meerderjarige dochter Janke Bartels verkoper van 1/4 Liemendijk NZ 1769 257 102r
BARTELDS, JANKE Janke Bartels verkoper Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
BARTELDS, JANKE Janke Bartels geniaarde koper Voorstraat 30 1785 262 40r
BARTELDS, JANKE Janke Bartels koper Hoogstraat 13 1786 262 64r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels geniaarde koper Noorderhaven 102 1727 246 304v
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels huurder Noorderhaven 102 1727 246 304v
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels koper Noorderhaven 114 1731 248 55r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels koper Weverstraat 1 1732 248 156r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels koper Liemendijk 1747 251 163r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartels koper Noorderhaven 110 1749 252 42r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten zuiden Lombardstraat 1611 229 54r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11 1618 230 131r
BARTELDS, JOCHEM Jochum Bartels naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1620 230 244r
BARTELDS, JOCHEM de weduwe van Jochum Bartels naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5 1648 236 40r
BARTELDS, JOCHEM grondpacht uit het huis van de weduwe van Jochum Bartels smeersloter eigenaar perceel Oosterkeetstraat 11 1656 237 61r1
BARTELDS, JOOST Joost Bartels verkoper Hofstraat 17west 1709 245 314v
BARTELDS, LEENDERT Lenert Bartels naastligger ten oosten Hondenstraat 6 1633 233 87v
BARTELDS, LEENDERT Lenert Bartels timmerman naastligger ten westen Hondenstraat 10 1641 234 133v
BARTELDS, LEENDERT wijlen burgemeester Lenert Bartels verkoper Hondenstraat 8 1653 236 226v
BARTELDS, LIEUWE Lieuue Bartels verkoper Voorstraat 91 1631 233 14v
BARTELDS, LIEUWE Lieuwe Bartels verkoper Grote Kerkstraat 17 1635 233 176r
BARTELDS, LIJSBET Lijsbert Bartels verkoper van 1/2 Spekmarkt 2 1786 262 82r
BARTELDS, RIENKJE Rink Bartels koper Heiligeweg 15 1666 239 41v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1626 231 123v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1626 231 142v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1637 234 48r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper kamer Droogstraat 41 1641 234 128r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper huis Schritsen 67 1641 234 129v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. koper huis en schuur Zoutsloot NZ 1642 234 177r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1642 235 32r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. mr. smid verkoper Schritsen 67 1643 235 40v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger onbekend 1644 235 103v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper kamer Liemendijk 1648 236 46v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. verkoper Liemendijk 1648 236 47r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. verkoper Bildtstraat 19 1649 236 99r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels smid naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid 1654 236 265r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid 1659 238 2r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten westen Sint Jacobstraat 5achter 1660 238 19r
BARTELDS, SJOERD de kamers van Sioerd Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1661 238 77r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. ijzerkramer koper huis met een plaatsje en een vrije uit- en ingang in de steeg ten oosten Sint Jacobstraat 3 1661 238 97v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels ijzerkramer naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 3 1661 238 97v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid 1661 238 119r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. koper door niaar kamer Achterstraat ZZ 1662 238 151r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels , c.u. koper door niaar kamer Achterstraat ZZ 1662 238 151v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels smid naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1662 238 151v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper huis, weefwinkel, loods en plaats Rapenburg ZZ 1663 238 162v
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels smid naastligger ten westen Sint Jacobstraat 5achter 1659 238 2ra
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 3 1667 239 118r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels verkoper Sint Jacobstraat 3 1667 239 118r
BARTELDS, SJOERD de erfgenamen van wijlen Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid 1687 242 171r
BARTELDS, SJOERD de erfgenamen van wijlen Sioerd Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid 1698 243 343v
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels , c.u. mr. smid verkoper Rapenburg ZZ 1644 235 138r
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels smid naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1644 235 141v
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels verkoper Zoutsloot NZ 1644 235 152r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels koper door niaar twee kamers Achterstraat ZZ 1666 239 34r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten westen Achterstraat 1666 239 42r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels verkoper Achterstraat 1666 239 42r
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels verkoper Achterstraat ZZ 1671 240 61v
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1669 239 211r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Achterstraat ZZ 1669 239 211r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1671 240 52r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Bildtpoort (gebied) 1671 240 52r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Rapenburg ZZ 1671 240 60r
BARTELDS, SJOERD de erfgenamen van wijlen Sjoerdt Bartels naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10zuid 1685 242 6va
BARTELDS, SJOERD Syourdt Bartels naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1615 230 2r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntie Bartels koper Rommelhaven 15 1627 232 30r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntie Bartels koper Scheffersplein 13een_achter 1682 241 208v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntie Bartels koper Zoutsloot 20 1800 265 252r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels geniaarde koper Kleine Kerkstraat 18 1731 248 41v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels verkoper van 1/4 Liemendijk NZ 1769 257 102r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels begunstigde van een lijfrente (p.j.) Franekereind 14 1793 264 105v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartels verkoper Franekereind 14 1793 264 105v
BARTELDS, TJEERD Tyaerdt Bartels koper kamer onbekend 1603 228 350v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels kuiper huurder Franekereind 13 1644 235 119v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels mr. kuiper koper huis en zomerhuis met een loods en ledige plaats of tuin Franekereind 7 1653 236 241r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels hovenier verkoper van 1/4 Liemendijk NZ 1769 257 102r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartels huurder kelder (p.w.) Hoogstraat 31 1793 264 121r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartels huurder benedenkamer (p.w.) Rinnertspijp 1 1800 265 239r
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartels huurder Hondenstraat 5west 1805 267 162v
BARTELDS, WIEBREN Wybren Bartels mr. horlogemaker koper tuin of hof met zomerhuis Rozengracht 18achter 1763 255 206r
BARTELDS, WIEBREN Wybren Bartels mr. horlogemaker koper huis Tiepelsteeg 1771 257 206v
KLOK, WIEBREN BARTELDS Wybren Bartels Klok mr. uurwerkmaker koper huis Spekmarkt 2 1754 253 134v
BARTELDS, IEMKJE Ymck Bartels koper huis (tee kamers), loods en plaats Zoutsloot 94 1660 238 25r
BARTELDS, IEMKJE de kamer van de erfgenamen van wijlen Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1674 240 166v
BARTELDS, de erfgenamen van wijlen Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1676 240 240v
BARTELDS, IEMKJE de erfgenamen van wijlen Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1681 241 141r
BARTELDS, IEMKJE de erfgenamen van wijlen Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1682 241 205v
BARTELDS, IETJE Ytje Bartels verkoper Bildtstraat 21 1807 267 294v
BARTELDS, JAN mr. Jan Bartelts naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 12r
, KORNELIS Cornelio Bartholomaei lakenkoper verkoper Scheerstraat 8west 1611 229 33v
BARTHOLOMEUS, KORNELIS Cornelis Bartholomaeus protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor 1616 230 31v
BARTHOLOMEUS, KORNELIS burgemeester Cornelis Bartholomeus , c.u. eerdere eigenaar Voorstraat 47 1622 230 302r
HEMMERT, KORNELIS BARTHOLOMEUS Cornelis Bartholomeus van Hemmert verkoper Bildtstraat 18 1618 230 133r
BARTHOLOMEUS, LIJSBET Lijsbeth Bartholomeus verkoper Noordijs OZ 1784 261 130r
BARTHOLOMEUS, NEELTJE Neeltie Bartholomeus verkoper Voorstraat 67 1616 230 35r
, KORNELIS Cornelis Bartholomey naastligger ten oosten Voorstraat 45 1617 230 101r
BARTELDS, ALBERT de weduwe van Albert Bartles naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1727 247 1r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartles timmerman verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
BARTELDS, KLEIS de plaatsen en kamers van Cleys Bartles naastligger ten oosten Zuiderhaven 61 1643 235 71v
BARTELDS, FOKKE huisman Focke Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
BARTELDS, GERRIT Gerrit Bartles , c.u. naastligger ten oosten Hondenstraat 10 1804 267 71r
BARTELDS, GERRIT Gerrit Bartles , c.u. naastligger ten zuiden Hondenstraat 10 1804 267 71r
BARTELDS, GERRIT Gerryt Bartles mr. schoenmaker koper huis en tuintje Vijver 4 1802 266 166r
BARTELDS, GERRIT Gerryt Bartles , c.u. naastligger ten oosten Hondenstraat 10 1802 266 168v
BARTELDS, GERRIT Gerryt Bartles , c.u. naastligger ten zuiden Hondenstraat 10 1802 266 168v
BARTELDS, JETSKE de verkoper Ietske Bartles naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
BARTELDS, JETSKE Ietske Bartles verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
BARTELDS, JAN Jan Bartles naastligger ten oosten Weverstraat 8 1779 259 165r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartles koper Droogstraat 18 1730 247 307r
BARTELDS, JETSKE Jetske Bartles verkoper Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
BARTELDS, PIETER wijlen Pieter Bartles verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartles koper Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
BARTELDS, TRIJNTJE Trijntje Bartles eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
BARTELDS, WOPKE Wopke Bartles arbeider verkoper Bargebuurt 20 1774 258 142v
BARTHOLOMEUS, KORNELIS de kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Bartolomaeus verkoper Nieuwstraat 1623 230 366r
, JILLES de brouwerij van Jelis Bartou(t) naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat]) Kruisstraat 1 1660 238 47r
BARTELDS, ARJEN burgemeester Adriaen Bartouts koper huis Zoutsloot 38 1603 228 339v
BARTELDS, ARJEN burgemeester Adriaen Bartouts naastligger ten noorden Noordijs 7 1604 228 399r
BARTELDS, ARJEN oud burgemeester Adriaen Bartouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 1604 228 424r
BARTELDS, ARJEN Arien Bartouts naastligger ten noorden William Boothstraat 1603 228 381r
BARTELDS, BARTELD Bartout Bartouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 1604 228 424r
BARTELDS, BARTELD bestevaer en geautoriseerde voormomber van de 2 jongste weeskinderen van wijlen Bartout Bartouts verkoper q.q. Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v
BARTELDS, BARTELD de kinderen, kindskinderen en gezamenlijke erfgenamen van wijlen Bartout Bartouts verkoper Noordijs 5 1624 231 34v
BARTELDS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Bartouts naastligger ten westen Noorderhaven 28 1600 228 197v
BARTELDS, JILLES Jelis Bartouts brouwer koper huis Kruisstraat 5west 1629 232 91v
BARTELDS, JILLES Jelis Bartouts brouwer koper huis en schuur Heiligeweg 44 1631 233 23v
BARTELDS, JILLES de kopers Jelis Bartouts naastligger ten zuiden Heiligeweg 44 1631 233 23v
BARTELDS, JILLES burgerhopman Jelis Bartouts brouwer verkoper Kruisstraat 5west 1644 235 142v
BARTELDS, Maritgien Bartouts verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartouts koper Grote Bredeplaats 35 1689 242 289r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartouts koper Grote Bredeplaats 33achter 1689 242 289r
, JANKE Janthien Bartrams verkoper Havenplein 1599 228 177r
, JANKE Janthien Bartrams aanhandelaar Noorderhaven 5 1599 228 178r
, JANKE Jantien Bartrams verkoper Havenplein 14 1598 228 116r
, JANKE Jantien Bartrams verkoper Noorderhaven NZ 1600 228 195r
, JANKE Jantien Bartrams verkoper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
, JANKE Jantyen Bartrams verkoper Voorstraat 2 1597 228 24r
, MARIA Maria Bartrams protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor 1616 230 31v
BAARTES, KORNELIS Cornelis Barts verkoper Heiligeweg 54 1614 229 192r
BAARTES, DIRK de weduwe van Dirk Barts huurder (p.j.) Wasbleek 1789 263 376r
BAARTES, GERRIT Gerrit Barts verkoper Vijver 4 1808 268 133r
BAARTES, TRIJNTJE Trijntie Barts koper Zoutsloot NZ 1751 252 115r
BAARTES, TRIJNTJE Trijntje Barts koper Franekereind 1 1805 267 155r
, HANS Hans Bas geniaarde koper Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
BASTIAANS, ANDRIES Andries Bastiaans timmerman verkoper Nieuwstraat 32 1744 251 44r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaans , n.u. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1 1690 242 307r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaans naastligger ten westen Noorderhaven 6 1698 243 386v
BASTIAANS, JAN de weduwe van Jan Bastiaans naastligger ten noorden Voorstraat 73achter 1707 245 31r
BASTIAANS, JAN de weduwe van Jan Bastiaans naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 3 1719 246 57v
BASTIAANS, JOCHEM Jochem Bastiaans verver verkoper Zoutsloot 20 1787 262 177v
BASTIAANS, JOCHEM Jochum Bastiaans hovenier naastligger ten westen Zoutsloot 22 1784 261 136r
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS Johanna Bastiaans van Campen koper Hoogstraat 2 1803 266 253r
KAMPEN, JOHANNA BASTIAANS Johanna Bastiaans van Kampen verkoper Hoogstraat 2 1804 267 99v
BEKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bekker koper Noorderhaven 62 1772 258 20v
BIKKER, MARTJEN BASTIAANS Maartje Bastiaans Bikker verkoper Lanen 28 1774 258 168v
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaans naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28 1672 240 79r
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaans , dochter van de verkoperse afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Kerkstraat 23achter 1650 236 100r
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaans verkoper Kerkpoortstraat 1665 239 22v
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaans naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1665 239 4va
BASTIAANS, RUURD de crediteuren van wijlen Ruyrd Bastiaans verkoper Brouwersstraat OZ 1598 228 95r
OEBERIUS, TIETJE BASTIAANS Tietie Bastiaans Oberius koper Heiligeweg 16achter 1787 262 154r
BASTIAANS, TRIJNTJE Trijntje Bastiaans koper Romastraat 29 1789 263 145r
BASTIAANS, WORP de weduwe van Werp Bastiaans naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10 1756 254 19v
BASTIAANS, WILLEMKE Willemke Bastiaans verkoper Franekerpoort (gebied) 1700 244 81v
BASTIAANS, ISAAK Ysaac Bastiaans koper huis met loods, plaats en bakhuis met de achteruitgang in de Pieter Molentjesteeg Heiligeweg 4 1666 239 11va
, MAAIKE Mayke Bastiaanzen koper huis Harmen Honingmanssteeg WZ 1666 239 49v
BASTIAANS, AGNIETJE Agnietie Bastiaens koper Heiligeweg 26 1659 238 1v
BASTIAANS, KLAASKE Claeske Bastiaens naastligger ten noorden Peterseliestraat 1632 233 41v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u. koper hoekhuis Franekereind 16 1645 235 191v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten oosten Rozengracht 3 1649 236 62v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Rozengracht 3 1649 236 62v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten oosten Zuiderplein 5zuid 1649 236 63r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Zuiderplein 5zuid 1649 236 63r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten westen Rozengracht NZ 1649 236 63v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Rozengracht NZ 1649 236 63v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord 1649 236 73r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens verkoper Zuiderplein 5noord 1649 236 73r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u. bakker verkoper Rozengracht 7west 1650 236 110v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakker koper huis Franekereind 19 1651 236 149v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens bakker verkoper Franekereind 16 1651 236 151v
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u. verkoper Zuiderplein 5zuid 1654 236 276r
BASTIAANS, KORNELIS Cornelis Bastiaens , c.u. verkoper Franekereind 19 1664 238 231r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaens wijdschipper naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1683 241 237r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaens , n.u. naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 3 1690 242 308r
BASTIAANS, JAN Jan Bastiaens naastligger ten westen Zoutsloot 53 1696 243 244v
BASTIAANS, JAN de weduwe van Jan Bastiaens naastligger ten zuiden Zoutsloot 51achter 1700 244 71r
BASTIAANS, JAN de weduwe van Jan Bastiaens naastligger ten oosten Zoutsloot 49 1712 245 164v
BASTIAANS, JAN de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Bastiaens naastligger ten westen Zoutsloot 53 1719 246 51v
BASTIAANS, JAN de weduwe van Jan Bastiaens naastligger ten oosten Zoutsloot 49 1721 246 119r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9 1719 246 56r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1719 246 56r
BASTIAANS, MARTJEN Maertie Bastiaens huurder Sint Odolphisteeg 18 1735 249 100r
BASTIAANS, MAAIKE May Bastiaens naastligger ten westen Peterseliestraat 1655 237 39r
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1669 239 199r
BASTIAANS, MAAIKE Maycke Bastiaens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28 1681 241 139v
BASTIAANS, MAAIKE Mayke Bastiaens koper kamer met een tuintje Kerkpoortstraat 1664 238 220r
BASTIAANS, ROMKJE Romcke Bastiaens verkoper Noorderhaven 1603 228 371r
BASTIAANS, RUURD het staerfhuis van wijlen Ruyrt Bastiaens crediteur (triumphant) Brouwersstraat OZ 1599 228 171r
BASTIAANS, wijlen Ryourdt Bastiaens verkoper Brouwersstraat OZ 1598 228 106r
BASTIAANS, TEUNIS Thonis Bastiaens verkoper Heiligeweg 11 1643 235 71r
BASTIAANS, TRIJNTJE grondpacht uit het huis van Trijn Bastiaens eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r2
BASTIAANS, TRIJNTJE grondpacht uit het huis van Trijntie Bastiaens eigenaar perceel Tiepelsteeg 1681 241 41va2
BASTIAANS, TRIJNTJE Trijntie Bastiaens verkoper Heiligeweg 34 1685 242 71r
BASTIAANS, Tyetsken Bastiaens verkoper van 1/4 Herenwaltje 7 1693 243 55v
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens koper Sint Odolphisteeg 12 1697 243 268r
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10 1707 245 29v
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14 1735 249 97r
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14 1746 251 154r
BASTIAANS, WILLEMKE Willemke Bastiaens verkoper van 1/4 Herenwaltje 7 1693 243 55v
BASTIAANS, IEMKJE Ympkjen Bastiaens verkoper van 1/4 Herenwaltje 7 1693 243 55v
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens , c.u. verkoper Heiligeweg 4 1681 241 35ra
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens , c.u. verkoper Lanen 85oost 1681 241 35ra
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
BASTIAANS, ISAAK Ysack Bastjaens mr. bakker koper provisioneel huis genaamd de Morgenstar Lanen 85oost de Morgenstar 1675 240 29va
BIKKER, JOCHEM Jogchum Bastyaans Bikker koper Noorderhaven 28 1756 254 6r
, AUKJE Auck Baucke aanhandelaar Wortelstraat NZ 1600 228 195v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-04-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1597 228 60v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1597 228 60v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper huis met de ledige plaats daarachter Kerkpoortstraat NZ 1600 228 187r
BAUKES, EEBE het sterfhuis van wijlen Aebe Bauckes , c.u. verkoper Noordijs WZ 1605 228 450v
BAUKES, ANTJE Anna Bauckes verkoper Franekerpoort (gebied) 1613 229 160r
BAUKES, ANTJE Anna Bauckes verkoper Hoogstraat 41 1618 230 116r
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verwandelaar onbekend 1598 228 77v
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verkoper Wortelstraat NZ 1603 228 358r
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
BAUKES, AUKJE Auck Bauckes verkoper Schritsen 21 1624 230 381v
BAUKES, BAUKJE Bauck Bauckes koper Franekerpoort (gebied) 1600 228 197r
BAUKES, BAUKE Bauck Bauckes koper huis, uitgezonderd de grond met gereedschappen ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
BAUKES, BAUKE de verkoper Baucke Bauckes , c.u. naastligger ten oosten onbekend 1600 228 208r
BAUKES, BAUKE Baucke Bauckes verkoper onbekend 1600 228 208r
BAUKES, BAUKJE Bauckien Bauckes koper Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r
BAUKES, BAUKJE Bauckien Bauckes eigenaar van 1/3 Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r
BAUKES, BROER Broer Bauckes mr. brouwer koper huis William Boothstraat OZ 1723 246 169v
BAUKES, BROER Broer Bauckes naastligger ten zuiden William Boothstraat 25 1723 246 174v
BAUKES, KLAAS Claas Bauckes mr. kuiper koper huis Bildtstraat 27 1674 240 137r
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes kuiper verkoper Bildtstraat 27 1681 241 150r
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
BAUKES, KLAAS Claes Bauckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes koper hoekhuis Bildtstraat 11 1635 233 172v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u. koper 1/3 huis daar de Valk in de gevel staat Noorderhaven 107 de Valk 1638 234 68v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u. bakker koper 1/3 huis waar de Valck in de gevel staat en van het kleine huis eraan toebehorende Noorderhaven 107 de Valck 1643 235 65r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes bakker naastligger ten westen Zoutsloot 43 1644 235 109r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u., de proclamants broeder verkoper Hoogstraat 1644 235 113r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes koper 1/3 huis genaamd de Valcke Noorderhaven 107 de Valcke 1645 235 162v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes , c.u. eigenaar van 2/3 Noorderhaven 107 1645 235 162v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Bauckes naastligger ten westen Zoutsloot 49 1657 237 127r
BAUKES, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven 105 1657 237 263v
BAUKES, DOEKE wijlen Doecke Bauckes verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16 1656 237 98r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u. koper huis, loods en plaats Kerkpoortstraat 59 1658 237 170r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 65 1660 238 64v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 59 1661 238 111r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes verkoper q.q. Noorderhaven 13 1669 239 37ra
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes verkoper Schritsen NZ 1671 240 38r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes mr. bakker koper huis Hofstraat ZZ 1672 240 97r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes mr. bakker koper kamer Grote Kerkstraat 28 1672 240 97v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes , c.u. bakker koper grondpacht van 1-10-00 CG Franekereind 13 1673 240 128v
BAUKES, DOEDE grondpacht uit het huis genaamd de Fortuin van Doede Bauckes , c.u. bakker eigenaar perceel Franekereind 13 de Fortuin 1673 240 128v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huis met een bakhuis Franekereind 9 1676 240 222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes bakker naastligger ten oosten Franekereind 9 1676 240 222v
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper door niaar 1/2 huis Franekereind 9 1676 240 229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes eigenaar van 1/2 Franekereind 9 1676 240 229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten oosten Franekereind 9 1676 240 229r
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes koper provisioneel huis, plaats en steeg Rommelhaven 11 1670 240 3ra
BAUKES, DOEDE Doede Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28 1682 241 214v
BAUKES, DOUWTJE Doutie Bauckes verkoper Zuiderhaven ZZ 1680 241 76r
BAUKES, DOUWTJE Doutie Bauckes verkoper Schritsen 35 1680 241 98r
BAUKES, DOUWE Douue Bauckes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1643 235 68v
BAUKES, DOUWE Douwe Bauckes , zoon van de verkoperse koper door niaar huis daer de Swarte Gortmullen uuythanght, met ledige plaats ten zuiden Nieuwstraat 58 de Zwarte Gortmolen 1647 235 244r
BAUKES, DOUWE Douwe Bauckes , c.u. meelman verkoper onbekend 1648 236 12r
BAUKES, EEBE Eebe Bauckes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1605 228 441r
BAUKES, EEBE Eebe Bauckes eerdere bewoner Noordijs WZ 1605 228 441r
BAUKES, EEBE het sterfhuis van wijlen Eebe Bauckes verkoper Noordijs WZ 1605 228 441r
BAUKES, ENNE de kamer van de erfgenamen van wijlen Eene Bauckes naastligger ten oosten Rinnertspijp WZ 1625 231 60v
BAUKES, IEME Eme Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1611 229 2v
BAUKES, ENNE Ene Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1599 228 138v
BAUKES, ENNE Ene Bauckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1621 230 285r
BAUKES, ENNE wijlen Ene Bauckes erflater Grote Bredeplaats 21 1623 230 372v
BAUKES, ENNE wijlen Ene Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 21 1623 230 372v
BAUKES, ENNE wijlen Ene Bauckes erflater Grote Bredeplaats 19 1623 230 372v
BAUKES, ENNE wijlen Ene Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 19 1623 230 372v
BAUKES, ENNE wijlen Ene Bauckes erflater Grote Bredeplaats 25achter 1623 230 372v
BAUKES, ENNE wijlen Ene Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1623 230 372v
BAUKES, ENNE wijlen Ene Bauckes erflater Noorderhaven 28achter 1623 230 372v
BAUKES, ENNE wijlen Ene Bauckes verkoper Noorderhaven 28achter 1623 230 372v
BAUKES, ENNE de erfgenamen van wijlen Enne Bauckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 28 1617 230 69r
BAUKES, ENNE de brouwerij van de erfgenamen van wijlen Enno Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven 20 1616 230 55r
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
BAUKES, ENNE de nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
BAUKES, ENNE de nagelaten weeskinderen van wijlen weduwnaar Enno Bauckes verkoper van 1/2 Vijver WZ 1617 230 58r
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23achter 1617 230 58r
BAUKES, ENNE wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23achter 1617 230 58r
BAUKES, ENNE de nagelaten weeskinderen van wijlen Enno Bauckes verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23achter 1617 230 58r
BAUKES, ENNE de weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Vijverstraat 1617 230 64v
BAUKES, ENNE de weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes naastligger ten zuiden Vijverstraat 1617 230 64v
BAUKES, ENNE de weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Vijverstraat 1617 230 64v
BAUKES, ENNE de weduwe en erfgenamen van wijlen Enno Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 23achter 1617 230 64v
BAUKES, FOKKE Focke Bauckes , uitlandig verkoper van 1/2 Hondenstraat 14 1628 232 69v
BAUKES, GABE Gabe Bauckes naastligger ten westen onbekend 1659 237 191v
BAUKES, GEELE Gale Bauckes brouwer en tichelaar koper 5 pm land (per pm) ten zuidoosten van Harlingen 1662 238 141v
BAUKES, GEELE Gale Bauckes naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1662 238 141v
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes , vader van de koper verkoper Heiligeweg ZZ 1601 228 260v
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes verpachter grond Peterseliestraat 1614 229 196r
BAUKES, GERRIT Gerryt Bauckes verkoper q.q. Lanen 7 1620 230 251v
BAUKES, GERRIT Gerryt Bauckes verkoper q.q. Lanen 7 1620 230 251v
BAUKES, GOSSE Gosse Bauckes verkoper Hoogstraat 51 1626 231 98r
BAUKES, GRIETJE Gryttie Bauckes verkoper Kerkpoortstraat 49 1702 244 145v
BAUKES, HIELKJE Hylck Bauckes koper Zoutsloot 1 1617 230 74v
BAUKES, HIELKJE Hylck Bauckes verkoper Bildtpoort (gebied) 1617 230 102v
BAUKES, IDSKE Idtske Bauckes koper Rommelhaven 26b 1598 228 74v
BAUKES, IEME Ime Bauckes , n.u. eigenaar van 1/5 Grote Bredeplaats 19 1603 228 340v
BAUKES, IEME Ime Bauckes , n.u. eigenaar Grote Bredeplaats 21 1603 228 340v
BAUKES, IEME Ime Bauckes koper provisioneel huis en brouwhuis Grote Bredeplaats 19 1603 228 345v
BAUKES, IEME Ime Bauckes koper provisioneel huis met 3 kamers daarachter Grote Bredeplaats 21 1603 228 345v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes verkoper Grote Bredeplaats 25 1611 229 3r
BAUKES, ENNE Inne Bauckes eigenaar van 1/2 Schritsen 1614 229 197v
BAUKES, ENNE Inne Bauckes crediteur (triumphant) Schritsen 1614 229 197v
REEN, IEPE BAUKES Ipe Bauckes Rheen deurwaarder Staten van Friesland verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
BAUKES, JAN Jan Bauckes verkoper q.q. William Boothstraat 27 1634 233 148r
BAUKES, JELTJE Jelcke Bauckes verkoper Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r
BAUKES, JELTJE de kamer van Jeltie Bauckes naastligger ten oosten Brouwersstraat 3 1720 246 59r
BAUKES, JENKE Jenneke Bauckes naastligger ten zuiden Franekereind 28 1716 245 271r
BAUKES, JENKE Jenneke Bauckes naastligger ten westen Franekereind 28 1716 245 271r
BAUKES, JENKE Jenneke Bauckes verkoper Franekereind 28 1716 245 271r
BAUKES, JETSKE Jicke Bauckes verkoper Bildtstraat 12 1604 228 390r
BAUKES, JOHANNES wijlen Joannes Bauckes verkoper Hoogstraat 5 1685 242 64r
LEI, JOHANNES BAUKES burgerhopman Joannes Bauckes van der Ley koper huis en hof Noorderhaven 53 1675 240 201v
LEI, JOHANNES BAUKES burgerhopman Joannes Bauckes van der Ley naastligger ten oosten Noorderhaven 51 1679 241 35v
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes bruidegom 1602 228 316v
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes koper tichelwerk of steenovern met huis en 2 1/2 pm land ten zuiden van Harlingen 1621 230 262r
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes naastligger ten noorden Noordijs 11noord 1625 231 82r
BAUKES, JOHANNES Johannes Bauckes koopman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ 1626 231 133r
BAUKES, JOHANNES de hof van Johannes Bauckes naastligger ten zuiden William Boothstraat 1639 234 82r
BAUKES, LOUW de erfgenamen van wijlen Louw Bauckes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1615 229 276r
BAUKES, NEELTJE Neeltje Bauckes huurder Noorderhaven 54 1665 239 26v
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes verwandelaar ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes brouwer en tichelaar aanhandelaar 1/4 tichelwerk, huis, loods en steenplaatsen ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Rozengracht NZ 1648 236 27v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes contractant kleiverkoop ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar koper 1 pm 8 einsen 12 penningen en 7 roeden land ten zuiden van Harlingen 1656 237 61v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar koper van 1/4 ten zuiden van Harlingen 1656 237 62r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar koper 1/4 tichelwerk ten oosten van Harlingen 1656 237 92v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tigcheler verkoper Rommelhaven 1 1658 237 151r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer geniaarde koper Grote Kerkstraat 41 1659 237 192r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer koper 1/2 tichelwerk met ovens, loodsen, huis en plaatsen ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verpachter grond Lanen 43 1661 238 84r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer naastligger ten noorden Heiligeweg 38 1661 238 90v
BAUKES, PAULUS de brouwerij van Pals Bauckes naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat]) Kruisstraat 3west 1662 238 125r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer koper huis alwaer het Haentie op de stock staet, plaats en loods erachter Noorderhaven 66 het Haentie 1662 238 136v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer verkoper Hofstraat 18 1662 238 137r
BAUKES, PAULUS de hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1662 238 138v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1662 238 157r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1662 238 157r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar verkoper Kruisstraat 8zuid_achter 1663 238 190r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
BAUKES, PAULUS huis en brouwerij van Pals Bauckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1664 238 209r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Grote Kerkstraat 27 1664 238 209r
BAUKES, PAULUS het huis genaamd het Haantje van Pals Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven 64 het Haantje 1664 238 209v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Kerkpoortstraat 1664 238 212r
BAUKES, PAULUS 3 kamers van Pals Bauckes naastligger ten zuiden Rozengracht 27 1664 238 212v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Rozengracht 27 1664 238 212v
BAUKES, PAULUS een kamer en de voormalige hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1664 238 215r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten oosten Rozengracht 19 1664 238 23va
BAUKES, PAULUS de verkochte landen van Pals Bauckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
BAUKES, PAULUS de vader van de kopers Pals Bauckes verkoper ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
BAUKES, PAULUS de verkochte hof van Pals Bauckes naastligger ten noorden Rozengracht 1665 239 2v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Rozengracht 1665 239 2v
BAUKES, Palse Bauckes tichelaar verkoper Noorderhaven 66 1665 239 1v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes koper huis, plaats en tuin Gardenierstraat NZ 1620 230 245v
BAUKES, PIEBE gezworen gemeensman Piebe Bauckes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1623 230 341v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes naastligger Gardenierstraat 1625 231 70v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes koopman verkoper Achterstraat ZZ 1628 232 70v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes , c.u. verkoper Liemendijk ZZ 1645 235 175r
BAUKES, PIETER Pieter Bauckes , zoon van de verkoper koper door niaar kamer Kruisstraat 1615 229 270v
BAUKES, PIETER Pieter Bauckes verpachter grond Klaverbladstraat 5 1621 230 268r
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper huis of kamer Both Apothekerstraat 1614 229 200r
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verpachter grond Both Apothekerstraat 1614 229 200r
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 32 1614 229 229v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verkoper Bildtpoort (gebied) NZ 1615 229 246v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper huis, schuur en ledige plaats Zoutsloot NZ 1615 229 253v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verpachter grond ([tekent protest aan]) Klaverbladstraat 19 1617 230 61v
BAUKES, PIEBE burgerhopman Pybe Bauckes verkoper q.q. Rozengracht 22 1629 232 110v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes koper door niaar huis met plaatske Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
BAUKES, PIEBE huis en hof van Pybe Bauckes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
BAUKES, PIEBE de hof van Pybe Bauckes naastligger ten westen Gardenierstraat 1632 233 40v
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes verkoper q.q. Brouwersstraat 21 1633 233 122r
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 38 1633 233 122r
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 33 1633 233 122r
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes bewoner Brouwersstraat 1 1634 233 156v
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib. verkoper Brouwersstraat 1 1634 233 156v
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v
BAUKES, PIEBE burgemeester Pybe Bauckes , pro se et nom. lib. verkoper Gardenierstraat 1634 233 156v
BAUKES, PIEBE oud burgemeester Pybe Bauckes , mede voor zijn kinderen verkoper ([staat: in het geheel]) Brouwersstraat 1 1635 233 165r
BAUKES, PIEBE oud burgemeester Pybe Bauckes verkoper Gardenierstraat NZ 1635 233 169r
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1644 235 127r
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes verpachter grond Klaverbladstraat 19 1644 235 155v
BAUKES, PIEBE Pybe Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38achter 1645 235 165r
BAUKES, RIKSTJE Richtie Bauckes verkoper van 1/2 Lanen 28 1703 244 355r
BAUKES, RIKSTJE de kinderen van Richtie Bauckes verkoper van 1/2 Lanen 28 1703 244 355r
BAUKES, ROCHUS Rocheus Bauckes koper grondpacht van 2-05-00 CG Voorstraat 62 1605 228 481v
BAUKES, ROCHUS de erfgenamen van wijlen Rochus Bauckes naastligger ten westen Voorstraat 64 1620 230 199r
REEN, ROMKJE BAUKES Romckien Bauckes Rheen koper Kerkpoortstraat 55achter 1652 236 201r
REEN, ROMKJE BAUKES wijlen Romckien Bauckes Rheen erflater Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
BAUKES, SAAPKE Saep Bauckes koper Grote Kerkstraat 27 1619 230 193v
BAUKES, SAAPKE Saep Bauckes verkoper Grote Kerkstraat 27 1624 231 10r
BAUKES, SCHELTE Schelte Bauckes verkoper Lanen 1623 230 357v
BAUKES, SJOUKJE Siouck Bauckes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1629 232 89r
BAUKES, SJOUKJE Siouck Bauckes verkoper Franekerpoort (gebied) 1629 232 89r
BAUKES, SJOERD wijlen Siuerd Bauckes verkoper Lanen 7 1620 230 251v
BAUKES, STOFFEL Stoffel Bauckes verkoper q.q. Lanen 7 1620 230 251v
BAUKES, STOFFEL Stoffel Bauckes verkoper q.q. Lanen 7 1620 230 251v
BAUKES, SIEBOUT Sybout Bauckes , c.u. geniaarde koper Nieuwstraat 56 1644 235 97v
BAUKES, SIEMEN Symen Bauckes rogdrager verkoper Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r
BAUKES, SIEMEN wijlen Symen Bauckes verkoper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
BAUKES, SIEMEN de weduwe van Symen Bauckes naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1670 240 4ra
BAUKES, SIEMEN Symon Bauckes koper kamer Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
BAUKES, SIETSKE Sytske Bauckes koper Spinstraat 11 1702 244 181v
BAUKES, TEEKE Taecke Bauckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
BAUKES, TEEKE de weduwe van Taecke Bauckes , c.soc. naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
BAUKES, TJEERD Tiaard Bauckes muller koper huis, de ledige plaats ten zuiden en het medegebruik van de ledige plaats ten zuiden Noordees (gebied) 1627 231 160v
BAUKES, TJEERD Tiaerd Bauckes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1636 234 9v
BAUKES, TIJSKE de kamer van Tieske Bauckes naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1655 237 46r
BAUKES, Tjaerdts Bauckes verkoper Zoutsloot 1 1617 230 74v
BAUKES, TJERK wijlen Tjerk Bauckes , c.u. erflater Zoutsloot 105 1668 239 22ra
BAUKES, TRIJNTJE Trijncke Bauckes verkoper Lanen 89 1615 229 276v
BAUKES, TRIJNTJE Trijnke Bauckes koper Sint Jacobstraat 13 1597 228 35r
BAUKES, TRIJNTJE Trijnke Bauckes koper Noorderhaven 108 1598 228 107r
BAUKES, TRIJNTJE Trijnke Bauckes aanhandelaar Lanen 89 1599 228 144r
BAUKES, TRIJNTJE Trijnke Bauckes verkoper Sint Jacobstraat 13 1614 229 235v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes geniaarde koper Heiligeweg 44 1630 232 146r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes koper Heiligeweg 44 1631 233 23v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes naastligger ten zuiden Heiligeweg 44 1631 233 23v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes verkoper Kruisstraat 5west 1644 235 142v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Bauckes verkoper Rozengracht NZ 1648 236 27v
BAUKES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntie Bauckes verkoper Noorderhaven 107 1668 239 133r
BAUKES, TRIJNTJE Trintie Bauckes koper Kruisstraat 5west 1629 232 91v
BAUKES, TJEERD Tyaerd Bauckes , c.u. verkoper Noordees (gebied) 1629 232 109v
BAUKES, Tziaedts Bauckes koper Zoutsloot NZ 1613 229 127r
BAUKES, UILKJE Uylckjen Bauckes , voor haar kinderen verkoper Grote Ossenmarkt 14 1684 242 2ra
BAUKES, WALTJE grondpacht uit het huis van Wal Bauckes eigenaar perceel Lombardstraat 1656 237 61r1
BAUKES, ENNE de kopers en de andere erfgenamen van wijlen Enno Bauckis naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1623 230 350v
BAUKES, LOUW wijlen Louw Baucks protesteert vanwege een hypotheek Rinnertspijp WZ 1598 228 83r
, TJEERD Tjaardt Bauckx verkoper Nieuwstraat 1637 234 33r
, LOUW het huis van Louw Baucx naastligger ten westen Heiligeweg 1600 228 199r
BAUKES, ABRAHAM wijlen Abraham Baukes erflater Lanen 56 1728 247 100r
BAUKES, ABRAHAM Abraham Baukes , e.a. huurder (p.j.) Lanen 56 1731 248 10v
WIJNGAARD, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerden mr. knoopmaker koper huis Schritsen 27 1748 251 224v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerden mr. knoopmaker koper huis Schritsen 27 1748 251 224v
BAUKES, AALTJE Aeltien Baukes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1651 236 150v
BAUKES, ANNE Anne Baukes verkoper Lanen 56 1728 247 100r
BAUKES, AATJE Attie Baukes naastligger ten westen Lanen 58 1720 246 60v
BAUKES, AATJE Attie Baukes verkoper Lanen 56 1728 247 100r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes schuitvoerder koper kamer met een tuintje en oosten daarvan Achterstraat 1651 236 146v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper heerlijk huis Lanen 15 1757 254 56v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper Zuiderhaven 1 1758 254 178r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper woning Gardenierstraat 14 1772 258 22v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis met een bleek Droogstraat 47 de Witte Leest 1772 258 52v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger deelt put Voorstraat 18 1774 258 153v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 13 1775 258 205v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Zuiderhaven 1 1782 260 240r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Grote Kerkstraat 19 1782 260 257v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Droogstraat 47 1782 260 259r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Gardenierstraat 14 1782 260 261v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
BAUKES, BAUKE de koper Bauke Baukes mr. metselaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 13 1783 261 73r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Schritsen 55 1786 262 147r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes , oud ruim 65 jaren mr. metselaar verkoper Lanen 15 1787 262 221v
BAUKES, BROER Broer Baukes verkoper Scheffersplein OZ 1723 246 169r
BAUKES, BROER Broer Baukes koper woning of kamer Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v
BAUKES, BROER Broer Baukes naastligger ten noorden William Boothstraat 5 1728 247 88r
BAUKES, BROER Broer Baukes koopman naastligger ten zuiden William Boothstraat 25 1732 248 96r
BAUKES, BROER de erfgenamen van wijlen Broer Baukes naastligger ten noorden William Boothstraat 5 1754 253 169r
BAUKES, BROER de erfgenamen van wijlen Broer Baukes naastligger ten noorden William Boothstraat 5 1757 254 111r
BAUKES, BROER wijlen Broer Baukes verkoper William Boothstraat 27 1769 257 125v
BAUKES, BROER de goederen nagelaten bij wijlen Broer Baukes koper Zoutsloot ZZ 1773 258 96r
BAUKES, BROER de nalatenschap van wijlen Broer Baukes koper Achterstraat ZZ 1773 258 96r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker koper huis Heiligeweg 4 1784 261 252r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes mr. bakker naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1786 262 134r
BAUKES, KLAAS Claas Baukes naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1793 264 135v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes naastligger ten zuiden Bildtstraat 9 1651 236 169r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes schuitschipper koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Rozenstraat 1 Almenum 1793 264 131v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes schuitschipper koper grond van de voormalige suikerraffinaderij ([voor de twee percelen in deze akte]) Hofstraat 20 1793 264 131v
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes naastligger ten noorden Rozengracht 21 1799 265 207r
BAUKES, KORNELIS Cornelis Baukes naastligger ten noorden Rozengracht 21 1801 265 285r
BAUKES, KORNELIS de weduwe van Cornelis Baukes naastligger ten westen Hofstraat 22 1809 268 197r
BAUKES, DOEDE wijlen Doede Baukes verkoper Wortelstraat 10 1720 246 58r
BAUKES, EELKJE Eeke Baukes koper Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
BAUKES, IEKE Eeke Baukes verkoper Zeilmakersstraat 21 1777 259 48v
BAUKES, EELKJE Eelkje Baukes koper Noorderhaven 3 1793 264 84r
BAUKES, IEME Eme Baukes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1598 228 88r
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes koper huis Romastraat 29 1780 259 286r
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes naastligger ten oosten Romastraat 27 1781 260 9r
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes , c.u. huurder (p.j.) Romastraat 29 1781 260 83v
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes huurder (p.j.) Romastraat 29 1782 260 307v
BAUKES, FOLKERT Folkert Baukes , c.u. huurder Noorderhaven 89 1790 263 198r
BAUKES, FRANS Frans Baukes huurder Noorderhaven 27 1786 262 95v
BAUKES, FRANS Frans Baukes huurder benedenkamer Lanen 33 1788 262 267r
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopma koper herberg met nieuwe kolfbaan en ijzersmederij Rozengracht 27 de Gekroonde Zeevaart 1792 264 21v
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopma kastelein protesteert omdat hij geen consent geeft Rozengracht 27 1799 265 150r
FOPMA, FRANS BAUKES Frans Baukes Fopma verkoper Rozengracht 27 1800 265 247r
BAUKES, FREERK Freerk Baukes scheepstimmerman koper huis Lanen 3 1783 261 47v
BAUKES, GEERTJE Geertje Baukes koper Kerkpoortstraat 29 1779 259 227v
BAUKES, GOSSE vrijgezel Gosse Baukes koper huis Grote Kerkstraat 27 1784 261 203r
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claver mr. kastmaker verkoper Grote Kerkstraat 27 1790 263 187v
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Claver mr. kastmaker verkoper Tiepelsteeg OZ 1790 263 189r
KLAVER, GOSSE BAUKES Gosse Baukes Klaver mr. schrijnwerker verkoper Heiligeweg 68 1785 261 265v
BAUKES, GRIETJE Grietje Baukes koper Lanen 74 1729 247 289r
BAUKES, GRIETJE Grytie Baukes koper Kerkpoortstraat 49 1700 244 43r
BAUKES, HENDRIK Hendrik Baukes , c.u. huurder 1 woning Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
BAUKES, HILTJE Hiltie Baukes koper Nieuwstraat 38 1726 246 254v
BAUKES, HILTJE wijlen Hiltie Baukes erflater Nieuwstraat WZ 1739 250 8r
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes huurder (p.j.) buiten Harlingen 1651 236 161v
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13 1761 255 70v
BAUKES, JAKOB wijlen Jacob Baukes verkoper Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
BAUKES, JAN wijlen Jan Baukes koper Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
BAUKES, JAN Jan Baukes koper huis en erf Grote Ossenmarkt 23 1799 265 202r
BAUKES, JAN Jan Baukes geniaarde koper Zuiderhaven 4 1802 266 68v
BAUKES, JAN Jan Baukes koper huis Zuiderhaven 29 1809 268 268v
BAUKES, JAN de weduwe van Jan Baukes naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1811 269 147r
BAUKES, JANKE meerderjarige vrijster Janke Baukes verkoper Noorderhaven 98 1741 250 191v
BAUKES, JELTJE als bewoner Jeltie Baukes naastligger ten oosten Brouwersstraat 3 1725 246 236v
BAUKES, JELTJE Jeltie Baukes geniaarde koper Droogstraat NZ 1738 249 229r
BAUKES, JILT de weduwe van Jielt Baukes naastligger ten noorden Nieuwstraat 5 1742 250 250r
BAUKES, JILT Jilt Baukes mr. metselaar hypothecaire crediteur Noordermolen 1 1738 249 265r
BAUKES, JOHANNES Joannes Baukes verkoper ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
BAUKES, JOHANNES de hof van Johannes Baukes naastligger ten zuiden William Boothstraat 1626 231 116v
BOER, JOUKE BAUKES Jouke Baukes de Boer verkoper Hoogstraat 43 1808 268 157v
BAUKES, JILT Jylt Baukes metselaar naastligger ten noorden Nieuwstraat 5 1740 250 107r
BAUKES, KLAAS de weduwe van Klaas Baukes naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1799 265 153r
BAUKES, KLAAS de weduwe van Klaas Baukes naastligger ten westen Heiligeweg 6 1799 265 153r
BAUKES, KLAAS wijlen Klaas Baukes verkoper Heiligeweg 4 1807 268 9r
BAUKES, LIEUWKJE meerderjarige vrijster Lieuwkjen Baukes verkoper Noorderhaven 98 1741 250 191v
BAUKES, LIJSBET Lijsberth Baukes huurder Kerkpoortstraat 2 1786 262 123v
BAUKES, NEELTJE ongehuwde dochter Neeltje Baukes , ongehuwde dochter, oud 61 1/2 jaren verkoper Lanen 15 1787 262 221v
BAUKES, NEELTJE Neeltje Baukes , ongehuwde dochter verkoper Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
BAUKES, NEELTJE wijlen Neeltje Baukes voormalig bewoner Schritsen 55 1799 265 157r
BAUKES, NEELTJE de boedel van wijlen Neeltje Baukes verkoper (testament dd 04-07-1788) Schritsen 55 1799 265 157r
BAUKES, NEELTJE wijlen Neeltje Baukes voormalig eigenaar Schritsen 55 1799 265 167v
BAUKES, PAULUS Paals Baukes naastligger ten westen Hoogstraat 10 1641 234 157v
BAUKES, PAULUS Pals Baukes tichelaar koper van 1/2 huis, houtstek en kelder eronder, met ledige plaats daaraan ten noorden Rommelhaven 13 1640 234 92v
BAUKES, PAULUS Pals Baukes brouwer en tichelaar geniaarde koper Heiligeweg 46een_achter 1662 238 159r
BAUKES, PAULUS Pals Baukes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1663 238 180r
BAUKES, PIEBE als bewoner Piebe Baukes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1643 235 37v
BAUKES, PIER Pier Baukes naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1720 246 84v
BAUKES, PIETJE Pietje Baukes verkoper Schritsen 2 1809 268 251v
BAUKES, PIEBE oud burgemeester Pybe Baukes naastligger ten noorden Brouwersstraat 1b 1674 240 162r
BAUKES, RINSKE Rinske Baukes , c.s. huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r
BAUKES, SARA wijlen Sara Baukes huurder Zuiderhaven 13 1757 254 99v
BAUKES, SARA wijlen Sara Baukes huurder Zuiderhaven 13 1757 254 99v
BAUKES, SIJKE Sijke Baukes geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1702 244 186r
BAUKES, SJOERDJE Sioetje Baukes koper Heiligeweg 50 1785 262 27r
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes koper Schritsen 61 1771 257 196v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes koper Schritsen 59 1781 260 39v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes geniaarde koper Hoogstraat 19 1784 261 155v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes naastligger ten noorden Schritsen 61 1802 266 112v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes verkoper Schritsen 61 1802 266 112v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes koper Schritsen 61 1802 266 133v
BAUKES, SJOERDJE Sjoerdtje Baukes verkoper Heiligeweg 50 1810 269 87r
BAUKES, SIETSKE Sydske Baukes verkoper Spinstraat 11 1703 244 219r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes koper Nieuweburen 13 1782 260 230r
BAUKES, SIETSKE Sytske Baukes verkoper Nieuweburen 13 1788 263 59r
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1642 234 173v
BAUKES, TEEKE Take Baukes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes koper huis Vijver 9 1801 266 10r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16 1809 268 218v
BAUKES, THOMAS Thomas Baukes naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1809 268 305v
BAUKES, TIETJE Tietje Baukes koper Schritsen 25 1801 265 293r
BAUKES, TRIJNTJE Trijnke Baukes koper Hondenstraat ZZ 1626 231 134v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Grote Kerkstraat 1632 233 57v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Brouwersstraat 11 1688 242 226v
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Zoutsloot 67 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Nieuwstraat 42 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Lombardstraat 2 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Lombardstraat 4 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Franekereind 19 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Kleine Kerkstraat 10 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend 1708 245 53r
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Hondenstraat 12 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Hondenstraat 9 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Hondenstraat 13 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Kleine Kerkstraat 8 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Lanen 28 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Lanen 26 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper onbekend 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r1
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Kleine Bredeplaats 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE Trijntie Baukes koper Tiepelsteeg 1708 245 53r2
BAUKES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 28 1786 262 121v
BAUKES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntje Baukes verkoper Fabrieksstraat 20 1786 262 122v
RHENEN, BAUKES Tydsdke Baukes van Rheenen geniaarde koper Heiligeweg 68 1785 261 265v
BAUKES, WOPKE Wopke Baukes verkoper Zoutsloot 85 1777 259 76r
BAUKES, WOPKE Wopke Baukes verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes turfschipper koper huis en tuin Schritsen 15 1784 261 217v
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 22 1785 262 34r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 17 1789 263 102r
BAUKES, WIEBE de erfgenamen van wijlen Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 22 1801 266 9r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten westen Schritsen 17 1808 268 72r
BAUKES, WIEBE Wybe Baukes naastligger ten zuiden Lanen 24 1810 269 17r
KOMST, HENDRIK BAUKES Hendrik Baukesz Komst koper huis Zuiderhaven 33 1809 268 253r
BAUKES, ENNE de kopers en de andere erfgenamen van wijlen Enno Baukis naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1623 230 350r
BAUKES, PIEBE Piebe Baukis verpachter grond Klaverbladstraat 19 1626 231 138r
, LOUW Louu Baux naastligger ten westen onbekend 1597 228 11r
BAVIUS, IEFKE Yfke Bavius verkoper ten zuiden van Harlingen 1708 245 74v
, WIEBREN Wybren Baytsen koper woning bestaand uit 2 kamers Romastraat ZZ Romen 1695 243 170v
BERENDS, GEERTJE Geertie Beens verkoper Grote Kerkstraat 18 1690 242 327v
BERENDS, THOMAS Thomas Beens linnenwever koper huis met een schuurtje erachter Rapenburg 6west 1690 242 328v
BERENDS, WILLEM Willem Beens stadstorenblazer koper huis Grote Kerkstraat 39 1706 244 324av
BERENDS, NEELTJE Neeltgien Beents naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1603 228 361r
BEERTS, JAN Jan Beerds bewoner kamer 3 Wasbleek 92 1781 260 80r
BEERTS, JAN Jan Beerds Oppenkamp huurder (p.w.) Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BERENDS, LIJSBET Elisabeth Beerends huurder Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r
BERENDS, FOKELTJE Fokeltje Beerends koper Heiligeweg 13 1810 269 56r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerends naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends huurder Vianen 14 1786 262 125v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerends koper huis Weverstraat 3 1808 268 36v
VELDHUIS, HARMEN BERENDS Harmen Beerends Velthuis verkoper Romastraat ZZ 1803 266 302r
BERENDS, HILTJE Hiltje Beerends koper Bargebuurt 1801 266 39v
BERENDS, JAN wijlen Jan Beerends mr. bontwever verkoper Hofstraat 14 1766 256 196r
BERENDS, JAN Jan Beerends , c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 11 1766 256 214r
BERENDS, JAN Jan Beerends verkoper q.q. Nieuwstraat 25 1777 259 46v
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerends verkoper Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerends naastligger ten oosten Schritsen 31 1805 267 132r
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper huis Karremanstraat 32 1805 267 181v
BERENDS, MARIA Marijke Beerends koper Heiligeweg 26 1811 269 143r
BERENDS, REINER de weduwe van Reinder Beerends huurder (p.j.) Vijverstraat 9 1808 268 75r
BERENDS, RUURD Ruurd Beerends Eekel naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33 1775 258 219r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuving koper Voorstraat 68 1804 267 19v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerends Boeuving huurder Voorstraat 68 1804 267 19v
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends koper Vijverstraat 30 1808 268 156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends koper Vijverstraat 28 1808 268 156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends huurder Vijverstraat 30 1808 268 156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends huurder Vijverstraat 28 1808 268 156r
BERENDS, FOKKE Focke Beerens naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1661 238 101r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerent bontwever koper huis Karremanstraat 16 1733 248 192r
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerents koper van 1/2 Karremanstraat 10 1788 262 255r
BERENDS, HENDRIK Hendrich Beerents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13 1733 248 218v
BERENDS, JAN Jan Beerents koper kamer en weefwinkel William Boothstraat 3 1719 246 55v
BERENDS, JAN Jan Beerents naastligger ten noorden Kerkpad 34 1766 256 224r
BERENDS, JORIS Jooris Beerents koper huis Rozemarijnstraat 3 1733 248 224r
BERENDS, REIN Rein Beerents , c.u. huurder (p.j.) Zoutsloot 54 1796 264 343v
BERENDS, JAN Jan Hendrik Beernd , c.u. huurder (p.j.) Fabrieksstraat 6 1783 261 120r
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug verpachter grond Spinstraat NZ 1757 254 57v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS Pieter Beernd van Wijdenbrug naastligger ten noorden Spinstraat NZ 1757 254 57v
BERENDS, AALTJE Aaltie Beernds koper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
BERENDS, AALTJE Aaltje Beernds koper huis Nieuwstraat 34 1772 258 60r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds koper huis Vijverstraat 9 1758 254 167r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds verkoper Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds naastligger ten oosten Vijverstraat 7 1792 264 3r
BERENDS, ANTJE Antje Beernds , oud meerderjarige vrijster verkoper Vijverstraat 9 1801 266 13v
VELDHUIS, ANTJE BERENDS meerderjarig vrijster Antje Beernds Velthuis verkoper Nieuweburen 5 1780 259 281r
BERENDS, BEREND de weduwe van Beernd Beernds naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1754 253 179r
BERENDS, BEREND Beernd Beernds bontwever koper woning en weefwinkel Werfpad 1761 255 78v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds bontwever verkoper Werfpad 1763 255 222v
BERENDS, BEREND Beernd Beernds mr. bontwever huurder (p.j.) Achterstraat 7 1765 256 264r
BERENDS, BEREND Beernd Beernds , c.u. huurder boven Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
BERENDS, BINKE Bente Beernds huurder Werfpad 1763 255 237r
BERENDS, CATHARINA Catharina Beernds verkoper Nieuwstraat 16 1775 258 230v
BERENDS, DAVID meerjarige jongeman David Beernds touwslager koper huis William Boothstraat 25 1781 260 19r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond huis Rommelhaven 2 1760 254 257v
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond pakhuis Rommelhaven 2 1760 254 257v
BERENDS, DIRK Dirk Beernds korfmaker verkoper van 1/2 Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond huis Rommelhaven 2 1767 256 240r
BERENDS, DIRK Dirk Beernds verpachter grond wagenmakerij Rommelhaven 2 1767 256 240r
BERENDS, DOETJE Doetje Beernds koper Rommelhaven 15 1796 265 10r
BERENDS, FRANS Frans Beernds naastligger ten oosten Wortelstraat 10 1759 254 240v
BERENDS, FRANS Frans Beernds bontwever verkoper Zoutsloot 98 1759 254 242v
BERENDS, GRIETJE Grietje Beernds verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
BERENDS, GRIETJE wijlen Grytje Beernds erflater Vijver 6 1754 253 274r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds , c.u. huurder (p.j.) Hofstraat 19oost 1755 253 248r
BERENDS, HARMEN wijlen Harmen Beernds verkoper Kerkpad 34 1756 254 15r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 29 1770 257 178v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds mr. bontwever koper huis Nieuwstraat 20 1775 258 211r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernds huurder kamer (p.j.) Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
VELDHUIS, HARMEN BERENDS Harmen Beernds Velthuis naastligger ten oosten Romastraat 4west 1789 263 160v
BERENDS, HENDRIK de nagelaten minderjarige zoon van Hendrik Beernds mr. bontwever verkoper Moriaanstraat 12 1754 253 163v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 35 1754 253 188v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds bontwever verkoper onbekend 1762 255 125v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds bontwever verkoper Kerkpoortstraat 27 1763 255 188v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds naastligger ten noorden Nieuwstraat 35 1764 256 87r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernds huurder (p.j.) Nieuwstraat 3 1777 259 50r
BERENDS, JAKOB Jacob Beernds , c.u. huurder Hofstraat 21west 1765 256 142v
BERENDS, JAN Jan Beernds naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7 1751 252 112r
BERENDS, JAN Jan Beernds stoelmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 24 1751 252 160v
BERENDS, JAN Jan Beernds stoelmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 24 1751 252 160v
BERENDS, JAN Jan Beernds naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9 1752 253 19v
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.s. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7 1754 253 153v
BERENDS, JAN Jan Beernds verkoper Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
BERENDS, JAN Jan Beernds bontwever koper huis onbekend ZZ 1763 256 17v
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
BERENDS, JAN Jan Beernds bontwever verkoper Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
BERENDS, JAN Jan Beernds naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9 1779 259 216v
BERENDS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Beernds naastligger ten oosten Hoogstraat 24 1780 259 252r
BERENDS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Beernds naastligger ten zuiden Hoogstraat 24 1780 259 252r
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.s. huurder Scheerstraat 1 1781 260 14r
BERENDS, JAN de weduwe van Jan Beernds huurder (p.w.) Tiepelsteeg 1781 260 85r
BERENDS, JAN Jan Beernds , c.u. huurder Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
BERENDS, JELTJE Jeltje Beernds verkoper Zuidersteeg ZZ 1772 258 48r
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Beernds koper Nieuwstraat 30 1752 252 233v
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Beernds koper Rommelhaven 2 1767 256 240r
BERENDS, LISKJE Liskjen Beernds naastligger ten zuiden Bildtstraat 9 1752 252 199v
BERENDS, LISKJE Liskjen Beernds , voor haar minderjarige dochter winkelierse verkoper Bildtstraat 11 1752 253 8r
BERENDS, MARTJEN Martje Beernds koper Droogstraat NZ 1777 259 77v
BERENDS, NEELTJE Neltje Beernds naastligger ten zuiden Nieuwstraat 29 1770 257 178v
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS heer Pieter Beernds van Wijdenbrug verpachter grond Spinstraat ZZ 1764 256 23r
BERENDS, PIETER de weduwe van Pyter Beernds naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1757 254 92r
BERENDS, PIETER wijlen Pyter Beernds steenvoerder verkoper Herenwaltje 19 1759 254 187v
BERENDS, PIETJE Pytje Beernds koper Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
BERENDS, PIETJE Pyttie Beernds geniaarde koper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
BERENDS, RIKSTJE wijlen Rixtje Beernds verkoper Hoogstraat 14 1787 262 183r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds , oud 48 jaar bontwever verkoper Nieuwstraat 35 1782 260 221r
BERENDS, RUURD Ruurd Beernds Eekel bontwever koper dwarshuisje en tuintje Nieuwstraat 35 1764 256 87r
BERENDS, STIJNTJE Stijntje Beernds verkoper Liemendijk OZ 1768 257 78v
BERENDS, STIJNTJE wijlen Stijntje Beernds erflater Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernds Beuving koper door niaar huis en brouwerij Heiligeweg 16 het Springend Paard 1793 264 159r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beernds Beuving koper door niaar huis en brouwerij Heiligeweg 18 het Springend Paard 1793 264 159r
BERENDS, TRIJNTJE Trintje Beernds koper Hoogstraat 47 1775 258 203r
BERENDS, IETJE Yttje Beernds huurder Heiligeweg 8 1761 255 65r
BERENDS, SIEBOUT Sybout Beerndts naastligger ten westen Franekereind 30oost 1679 241 51v
BERENDS, ARJEN Aarjen Beerns naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
BERENDS, AALTJE Aeltie Beerns koper Gardenierstraat 1628 232 75v
BERENDS, Aerntie Beerns koper huis Brouwersstraat 7 1668 239 154v
BERENDS, Aerntie Beerns naastligger ten noorden Brouwersstraat 9 1677 240 268r
BERENDS, AGNIETJE Agniet Beerns verkoper Brouwersstraat 19 1641 234 147v
BERENDS, ALBERT Albert Beerns mr. bontwever koper Zuiderstraat 12 1744 251 41v
BERENDS, ALLERT Allert Beerns huurder Schritsen 60 1735 249 90v
BERENDS, ANTJE Anna Beerns verkoper Schritsen 1597 228 2v
BERENDS, ANTJE Anna Beerns , mede voor zich verkoper Zoutsloot NZ 1631 233 6r
BERENDS, ANTJE Antie Beerns koper Sint Jacobstraat 9 1643 235 69v
BERENDS, ANTJE Antie Beerns koper Moriaanstraat 4 1735 249 72r
BERENDS, ARJEN de weduwe van Arjan Beerns naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18 1726 246 279v
BERENDS, ARJEN Arjen Beerns koper door niaar Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
BERENDS, ARJEN Arjen Beerns , c.u. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
BERENDS, ARJEN Arjen Beerns verkoper Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
BERENDS, ARJEN de weduwe van Arjen Beerns naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14 1728 247 71r
BERENDS, AUKJE Auck Beerns verkoper Lanen 91 1614 229 187v
BERENDS, AUKJE Aukien Beerns verkoper Havenpoort 1 1734 248 282v
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns koper Noorderhoofd 3 1708 245 45r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns koper Zuiderhaven 38twee_achter 1724 246 211r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Zeilmakersstraat 13 1728 247 111v
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns , moeder van de koper verkoper Noorderhoofd 3 1730 247 308r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Noorderhaven 33 1730 247 367r
BERENDS, AUKJE Aukjen Beerns verkoper Zuiderhaven 38twee_achter 1731 247 388r
BERENDS, AUKJE wijlen Aukjen Beerns erflater Noorderhaven 34 1738 249 281v
BERENDS, BEREND Beern Beerns , broers zoon van de verkoperse koper door niaar kamer Schritsen 1642 235 26r
BERENDS, BEREND Beern Beerns , c.u. geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg WZ 1714 245 222r
BERENDS, BEREND wijlen Beern Beerns mr. wever koper Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
BERENDS, BEREND Beern Beerns naastligger ten westen Zoutsloot 82 1732 248 76r
BERENDS, BEREND Beern Beerns , c.u. huurder Wasbleek 3 1742 250 229r
BERENDS, BEREND Beern Beerns mr. bontwever verkoper Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphers koper huis Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphers naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
BERENDS, Beerns Beerns , c.u. bontwever geniaarde koper Kromme Elleboogsteeg WZ 1717 245 303r
BERENDS, BERENDJE wijlen Beerntie Beerns verkoper Herenwaltje 17 1657 237 260r
BERENDS, BERBER Berber Beerns koper Weverstraat 1644 235 107v
BERENDS, BOKKE Bocke Beerns naastligger ten oosten Lanen 75 1620 230 223r
BERENDS, CHRISTIAAN Christiaen Beerns huurder Zuiderhaven 13 1680 241 80v
BERENDS, KOENRAAD Coenraed Beerns huurder Zuiderhaven 1734 248 349r
BERENDS, DIRK Dirk Beerns mr. korfmaker verkoper van 1/3 Zoutsloot 49 1732 248 78v
BERENDS, DIRK Dirk Beerns korfmaker naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1735 249 27v
BERENDS, DOUWE Douwe Beerns verkoper Zoutsloot 1 1746 251 112v
BERENDS, EELKJE Eelck Beerns verkoper Vijverstraat 1612 229 105r
BERENDS, EELKE Eelcke Beerns verkoper Lanen 37 1612 229 124r
BERENDS, ELSKE Elske Beerns koper Zuiderplein 3 1598 228 114r
BERENDS, ELSKE Elske Beerns naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 45 1743 251 5r
BERENDS, Eltke Beerns koper huis Lanen 37 1611 229 46r
BERENDS, IEPE Epe Beerns kuiper koper 1/2 huis Rommelhaven 2west 1633 233 99r
BERENDS, IEPE Epe Beerns koper huis Heiligeweg 66 1655 237 32r
BERENDS, FEDDRIK Feddrik Beerns naastligger Lombardstraat 8 1663 238 192r
BERENDS, FENTJE Fenne Beerns koper Kerkpoortstraat 7 1730 247 336r
BERENDS, FOKKE Focke Beerns naastligger ten oosten Hoogstraat 24 1625 231 53r
BERENDS, FOKKE Focke Beerns verkoper q.q. Droogstraat NZ 1626 231 102v
BERENDS, FOKKE Focke Beerns , c.u. verkoper Hoogstraat 26 1634 233 142r
BERENDS, FRANS Frans Beerns mr. wever naastligger ten oosten Wortelstraat 10 1740 250 116v
BERENDS, FRANS Frans Beerns mr. wever naastligger ten oosten Wortelstraat 10 1741 250 194r
BERENDS, GEERTJE Geertie Beerns verkoper van 200/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
BERENDS, GEERTJE Geertie Beerns verkoper Both Apothekerstraat 8 1740 250 5va
BERENDS, GEERTRUIDA Geertruid Beerns koper Nieuwstraat 25 1748 251 236r
BERENDS, GEESKE Geeske Beerns verkoper Moriaanstraat 4 1735 249 72r
BERENDS, GERBEN wijlen Gerben Beerns verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beerns voormalig huurder? (p.j.) Ooievaarsteeg 1745 251 110r
BERENDS, GERRIT Gerryt Beerns huurder Molenpad 9a 1736 249 144v
BERENDS, GERRITJE Gerrytje Beerns verkoper Kromme Elleboogsteeg 1762 255 119r
BERENDS, GEERTJE Gertie Beerns verkoper Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
BERENDS, GEERTJE Gertie Beerns verkoper Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
BERENDS, GOOITSEN Goycke Beerns naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1618 230 143v
BERENDS, GOOITSEN de curatoren van wijlen Goytyen Beerns , c.u. mr. linnenwever verkoper Romastraat 3 1639 234 75r
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns huurder voor 10 jaren Kerkpad 18 1738 249 273v
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns verkoper Hofstraat 21oost 1736 249 14va
BERENDS, GRIETJE Grietie Beerns verkoper Hofstraat 21oost 1737 249 16va
BERENDS, GRIETJE de erfgenamen van wijlen Grietje Beerns verkoper Kleine Bredeplaats 20 1637 234 30r
BERENDS, GRIETJE de erfgenamen van wijlen Grietje Beerns verkoper Vijver 7 1637 234 30r
BERENDS, GRIETJE de erfgenamen Grietje Beerns verpachter grond Lanen 44 1665 239 5r
BERENDS, GRIETJE Grietje Beerns huurder Bildtstraat 5 1730 247 369v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten oosten Liemendijk 1620 230 218v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten westen in de noorder nieuwestad 1623 230 371r
BERENDS, HARMEN het kind van Harmen Beerns verkoper Liemendijk NZ 1623 230 371v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns , voor zijn kind verkoper Liemendijk NZ 1623 230 371v
BERENDS, HARMEN de plaats van Harmen Beerns naastligger ten oosten onbekend NZ 1624 230 378v
BERENDS, HARMEN huis en plaats van Harmen Beerns naastligger ten zuiden Liemendijk NZ 1630 232 133v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns koper huis Lanen 30 1642 235 19r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten zuiden Lanen 30 1642 235 19r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns , c.u. mr. chirurgijn geniaarde koper Rozengracht 14 1653 236 220v
BERENDS, HARMEN mr. Harmen Beerns , c.u. geniaarde koper Liemendijk 1655 237 12v
BERENDS, HARMEN mr. Harmen Beerns chirurgijn koper hof met bomen, planten en prieel ([staat: L]) Achterstraat 45oost 1655 237 21v
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns mr. bontwever koper huis en weefwinkel Vianen 1737 249 174r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten noorden Hofstraat 29 1745 251 109r
BERENDS, HARMEN Harmen Beerns naastligger ten noorden Hofstraat 29 1752 252 209r
BERENDS, HARMEN wijlen Harmen Beerns verkoper Kerkpad 32achter 1756 254 24v
BERENDS, HENDRIK van Hendrick Beerns naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1613 229 160r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns smid naastligger ten westen Hoogstraat 41 1618 230 116r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns verkoper onbekend NZ 1624 230 378v
BERENDS, HENDRIK de last- en procuratiehouders van Hendrick Beerns verkoper onbekend ZZ 1626 231 130r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1626 231 156r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beerns naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1627 231 166v
BERENDS, HENDRIK het huis toebehorende aan Hendrick Beerns naastligger ten oosten Poortje 1 1648 236 35v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns verkoper q.q. Voorstraat 50 1670 239 41va
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns bontwever koper huis Nieuwstraat 33 1728 247 107v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns naastligger ten noorden Nieuwstraat 35 1728 247 119r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns mr. wever verkoper Nieuwstraat 19 1735 249 37v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns mr. wever geniaarde koper Nieuwstraat 1735 249 63r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns mr. bontwever koper huis Moriaanstraat 12 1751 252 121r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns naastligger ten oosten Moriaanstraat 10 1751 252 123v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beerns koper door niaar huis genaamd de Zilverberg, bij de Rode Deuren Kerkpoortstraat 27 de Zilverberg 1760 255 6v
BERENDS, IEPE Iepe Beerns kuiper koper van 1/4 Franekereind 30west 1640 234 111v
BERENDS, IEPE Ipe Beerns mr. kuiper koper hoekhuis Voorstraat 60 1638 234 58r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 58 1641 234 150v
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ipe Beerns koper 1/2 huis Franekereind 29oost 1645 235 189r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ipe Beerns mr. kuiper koper huis waar het Raad van Avonturen uithangt, plaats en tuin Kerkpoortstraat NZ Rad van Avontuur 1646 235 201r
BERENDS, IEPE Ipe Beerns koper huis met een schuur daarachter Franekereind 9 1648 236 16r
BERENDS, IEPE de erfgenamen van wijlen Ipe Beerns naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v
BERENDS, IEPE de plaats van wijlen Ipe Beerns naastligger ten westen Kerkpad WZ 1667 239 72v
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
BERENDS, IEPE Ippe Beerns naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1652 236 210v
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns schoenmaker verkoper van 1/2 Franekereind 40 1633 233 88v
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns verkoper q.q. Grote Kerkstraat 20 1663 238 162r
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns verkoper Rapenburg 10west 1715 245 244v
BERENDS, JAN Jan Beerns bewoner Hondenstraat 13 1619 230 189v
BERENDS, JAN de verkoper Jan Beerns naastligger ten zuiden onbekend 1620 230 212v
BERENDS, JAN Jan Beerns verkoper onbekend 1620 230 212v
BERENDS, JAN Jan Beerns verkoper Zoutsloot NZ 1625 231 69r
BERENDS, JAN de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Beerns naastligger ten zuiden Hoogstraat 26 1634 233 142r
BERENDS, JAN de weduwe van Jan Beerns naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1637 234 31v
BERENDS, JAN Jan Beerns rogstorter koper huis en plaats Hofstraat NZ 1638 234 49r
BERENDS, JAN Jan Beerns , c.u. koper huis Grote Kerkstraat 37 1643 235 91v
BERENDS, JAN wijlen Jan Beerns verkoper Hoogstraat 1645 235 161v
BERENDS, JAN Jan Beerns koper kamer Schoolsteeg WZ 1647 235 263r
BERENDS, JAN Jan Beerns koper huis met een tuintje Karremanstraat 4 1662 238 149r
BERENDS, JAN het huis van het kind van Jan Beerns naastligger ten westen Zoutsloot 98 1675 240 189r
BERENDS, JAN Jan Beerns schuitschipper koper q.q. Noorderhaven 100 1710 245 106v
BERENDS, JAN Jan Beerns oud schuitschipper verkoper Noorderhaven 90 1727 247 22r
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
BERENDS, JAN wijlen Jan Beerns erflater William Boothstraat 3 1732 248 91r
BERENDS, JAN Jan Beerns bontwever koper huis Kerkpoortstraat 5 1734 249 13r
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1 1737 249 211r
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten zuiden Hoogstraat 22 1741 250 154v
BERENDS, JAN Jan Beerns naastligger ten noorden Nieuwstraat 37 1743 250 285v
BERENDS, JAN wijlen Jan Beerns bontwever verkoper Liemendijk 1752 252 203v
BERENDS, JAN Jan Beerns , c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 55achter 1754 253 186r
BERENDS, JAN Jan Beerns huurder deel Nieuwstraat 6 1759 254 220v
BERENDS, JAN Jan Beerns huurder deel Nieuwstraat 8 1759 254 220v
BERENDS, JAN Jan Beerns van Aurick verkoper q.q. Peterseliestraat 1622 230 315v
ZOMER, JAN BERENDS Jan Beerns Somer, c.u. verkoper Karremanstraat 4 1669 239 189r
BERENDS, JANKE Janke Beerns koper Rapenburg 10west 1715 245 244v
BERENDS, JANKE Janke Beerns eigenaar van 1/3 Rapenburg 10west 1715 245 244v
BERENDS, JELTJE Jeltie Beerns koper Zuidersteeg 1 1739 250 23v
BERENDS, JOHANNES Johannes Beerns bontwever verkoper Kerkpoortstraat 10 1743 250 302v
BERENDS, JOOST Joost Beerns eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1696 243 256v
BERENDS, JOOST Joost Beerns verkoper Zuiderhaven ZZ 1698 243 382v
BERENDS, JORIS Joris Beerns naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 1 1737 249 211r
BERENDS, JORIS Joris Beerns , thans uitlandig varenspersoon verkoper Rozemarijnstraat 3 1737 249 220r
BERENDS, DJURRE Jurre Beerns verkoper Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns geniaarde koper Noorderkade 13 1705 244 292r
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns koper Noorderkade 13 1706 244 341v
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns verkoper Noorderkade 13 1706 244 345r
BERENDS, LISKJE Lischjen Beerns koper Bildtstraat 11 1738 249 271v
BERENDS, LISKJE Liskjen Beerns winkelier verkoper Zoutsloot 51 1739 250 12v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaar koper kamer Zoutsloot 21 1730 247 356v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaar koper woonhuis, stal, wagenhuis en tuintje Nieuwstraat 5 1740 250 107r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns metselaar verkoper Zoutsloot 21 1740 250 111v
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezel verkoper Nieuwstraat 5 1742 250 250r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezel verkoper Nieuwstraat 3 1742 250 252r
BERENDS, LOLKE Lolke Beerns varensgezel verkoper Nieuwstraat 1 1742 250 253v
BERENDS, LUBBERT Lubbert Beerns pannenbakker koper huis Kerkpad 7 1695 243 175r
BERENDS, LUBBERT Lubbert Beerns pannenbakker naastligger ten westen Hofstraat 31 1701 244 98v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Nieuwstraat 33 1728 247 107v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns koper Rommelhaven 22 1730 247 298v
BERENDS, MARIA Marijke Beerns verkoper Rommelhaven 22 1753 253 44v
BERENDS, MARTEN Marten Beerns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 6 1649 236 96r
BERENDS, MARTEN de erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Hondenstraat 13 1657 237 103v
BERENDS, MARTEN wijlen mr. Marten Beerns koper Grote Bredeplaats 1657 237 116r
BERENDS, MARTEN de erfgenamen van wijlen mr. Marten Beerns verkoper Grote Bredeplaats 1657 237 116r
BERENDS, NEELTJE de weduwe Neelke Beerns verpachter grond Lanen 44achter 1597 228 6v
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neelke Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1617 230 77v
BERENDS, NEELTJE Neeltie Beerns verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG]) Lanen 44achter 1605 228 466v
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten zuiden Vijver 5 1617 230 63v
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1623 230 369r
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1628 232 44r
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten noorden Vijver 9 1628 232 44r
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1603 228 376v
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns verpachter grond Schritsen 39 1605 228 464r
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuis naastligger ten westen Voorstraat 57 1718 246 5v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuis verkoper Voorstraat 57 1718 246 5v
BERENDS, PIETER Pieter Beerns verpachter grond Rommelhaven 2west 1628 232 45r
BERENDS, PIETER Pieter Beerns smid bewoner Rommelhaven 2west 1628 232 45r
BERENDS, PIETER Pieter Beerns , c.u. mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 1 1664 238 227v
BERENDS, PIETER Pieter Beerns verkoper van 1/2 Zoutsloot 21 1730 247 356v
GAARMAN, PIETER BERENDS Pieter Beerns Gaarman verkoper Grote Kerkstraat 38 1661 238 112r
BERENDS, PIETER wijlen Pieter Beerns Gaermans verkoper Zuiderhaven 6 1679 241 40v
BERENDS, PIETJE Pietie Beerns koper Kleine Kerkstraat 18 1636 233 181r
BERENDS, PIETER het hoekhuis bewoont door Piter Beerns smid naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1628 232 57r
BERENDS, PIETER wijlen Pyter Beerns smid verkoper Noorderhaven 112 1633 233 93v
BERENDS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pyter Beerns naastligger ten westen Rommelhaven 6 1634 233 142v
BERENDS, PIETER Pyter Beerns schoenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 2oost 1649 236 86v
GAARMAN, PIETER BERENDS Pyter Beerns Gaerman koper huis daar de Ham uithangt Grote Kerkstraat 38 de Ham 1650 236 142v
GAARMAN, PIETER BERENDS Pyter Beerns Gaerman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1655 237 32v
BERENDS, PIETJE Pytie Beerns verkoper Gardenierstraat 11 1646 235 198r
BERENDS, PIETER Pytter Beerns naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1653 236 242r
GAARMAN, PIETER BERENDS Pytter Beerns Gaerman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1655 237 3r
BERENDS, REINER wijlen Reyner Beerns verkoper (gesuccumbeerde) Vijver 1601 228 250r
BERENDS, ROBERT Robbert Beerns , c.u. koper huis Molenpad 1 1718 246 26r
BERENDS, ROBERT Robbert Beerns mr. bontwever naastligger ten westen Molenpad 9 1729 247 273v
BERENDS, ROBERT de erfgenamen van wijlen Robbert Beerns naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 49 1744 251 35v
BERENDS, SIEBOUT Sibout Beerns verkoper als erfgenaam van zijn bestemoeder Zuiderbolwerk 1680 241 82r
BERENDS, SIEBOUT Sibout Beerns naastligger ten westen onbekend 1680 241 91v
BERENDS, SJOERD Sjoerd Beerns koopman koper huis en mouterij Noordijs 7 1687 242 165r
BERENDS, STEFFEN Steeven Beerns slotmaker koper huis Lanen 38 1647 236 3v
BERENDS, STEFFEN Steven Beerns mr. slotmaker koper Kleine Kerkstraat 5 1659 237 221r
BERENDS, STEFFEN wijlen Steven Beerns naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7 1680 241 78r
BERENDS, SIEBOUT Sybout Beerns verkoper als erfgenaam van zijn bestemoeder Franekereind 30west 1680 241 81v
BERENDS, SIEBREN Sybrandt Beerns huurder Both Apothekerstraat OZ 1615 230 11v
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten westen Rapenburg 8 1702 244 165v
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten oosten Rapenburg 4 1705 244 271r
BERENDS, TRIJNTJE Trijncke Beerns koper Brouwersstraat 12noord 1621 230 263v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beerns verkoper Brouwersstraat 12noord 1631 233 17v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beerns koper huis Schritsen 64 1644 235 133r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beerns koper Voorstraat 12achter 1647 235 257v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntie Beerns verkoper Lanen 93 1695 243 148r
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerns verkoper Kerkpoortstraat 67 1729 247 243v
BERENDS, TRIJNTJE Trijntje Beerns koper Nieuwstraat 19 1743 251 16v
BERENDS, WARNER Warner Beerns , c.u. knoopmaker koper huis Lanen 56 1649 236 76v
BERENDS, WARNER de erfgenamen van wijlen Warner Beerns knoopmaker verkoper Lanen 56 1676 240 216r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns verkoper Spinstraat 11 1637 234 42r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns koper huis Kerkpoort (gebied) 1637 234 42r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. doorgehaalde akte Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1642 235 20v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. verkoper Rozengracht 18 1642 235 20v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1650 236 102v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten noorden Romastraat 5 1657 237 137r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten noorden Romastraat 5 1666 239 43r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1667 239 82r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. stadstorenblazer verkoper Lanen 86 1714 245 216v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 25 1736 249 133r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 25 1737 249 161r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. huurder Nieuwstraat 25 1739 250 9r
BERENDS, IEFKE Yffke Beerns verkoper Rapenburg 10west 1715 245 244v
BERENDS, IEPE Ype Beerns kuiper geniaarde koper Franekereind 2 1631 233 80v
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ype Beerns naastligger ten oosten Franekereind 7 1660 238 67v
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ype Beerns naastligger ten westen Franekereind 13 1661 238 97r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ype Beerns naastligger ten noorden Franekereind 13 1661 238 97r
BERENDS, IEPE burgerhopman Ype Beerns , c.u. koper huis en nog een woning waar de Vergulden Feder uithangt erachter met een aparte uitgang, die afzonderlijk verhuurd kan worden Grote Kerkstraat 20 de Vergulde Feder 1663 238 162r
BERENDS, IEPE de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger Heiligeweg 15 1666 239 41v
BERENDS, IEPE de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1666 239 44v
BERENDS, IEPE de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 58 1667 239 84v
BERENDS, IEPE het huis van de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten westen Rommelhaven 11 1670 240 3ra
BERENDS, IEPE de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Yppe Beerns naastligger ten westen Franekereind 13 1659 237 216r
ALPHEN, BEREND BERENDS Beern Beernsen Alphes koper huis Kerkpoortstraat 7 1723 246 179v
BERENDS, ARJAANTJE Adriaentie Beernts verkoper Gardenierstraat 1636 234 9v
BERENDS, ALBERT Albert Beernts verkoper Hoogstraat 49 1746 251 6va
BERENDS, ALBERT Albert Beernts verkoper Zuiderstraat 12 1749 252 24v
BERENDS, ANDRIES Andries Beernts koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1673 240 127v
BERENDS, ANTJE Antie Beernts koper Sint Jacobstraat 7 1636 234 1v
BERENDS, AUKJE Auck Beernts verkoper Schritsen 5 1617 230 66r
BERENDS, AUKJE Auck Beernts verkoper Lanen 30 1617 230 73v
BERENDS, BAUKJE wijlen de verkoper Bauck Beernts koper door niaar Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
BERENDS, BAUKJE wijlen Bauck Beernts verkoper Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
BERENDS, BEREND Beernt Beernts verkoper q.q. Weverstraat 13 1617 230 65v
BERENDS, BEREND Beernt Beernts mr. bontwever naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1732 248 105v
BERENDS, BEREND Beernt Beernts naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1734 248 333v
BERENDS, BEREND verkopers vader wijlen Beernt Beernts eerdere bewoner Kerkpad 1 1750 252 64v
BERENDS, BEREND wijlen Beernt Beernts mr. bontwever koper Romastraat 29 1750 252 71r
BERENDS, BEREND Beernt Beernts naastligger ten westen Zoutsloot 82 1750 252 73v
BERENDS, BOKKE Bocke Beernts timmerman naastligger ten zuiden onbekend 1600 228 214v
BERENDS, BOIEN Boyen Beernts geniaarde koper Franekereind 4 1632 233 39v
BERENDS, DAVID David Beernts verkoper William Boothstraat 17 1800 265 229r
BERENDS, DOUWE Douwe Beernts , n.u. naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v
BERENDS, DOUWE Douwe Beernts naastligger ten westen Bargebuurt 5 1746 251 151r
BERENDS, EELKJE Eelck Beernts verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid 1611 229 60r
BERENDS, ELSKE Elsien Beernts verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1606 228 506r
BERENDS, ELSKE Elske Beernts verkoper Zuiderplein 3 1611 229 36r
BERENDS, IEPE het huis van Epe Beernts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1647 235 252v
BERENDS, IEPE Epe Beernts naastligger ten oosten Franekereind 7 1653 236 241r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Epe Beernts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1658 237 171v
BERENDS, IEPE burgervaandrig Epe Beernts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1661 238 83v
BERENDS, IEPE de erfgenamen van wijlen burgervaandrig Epo Beernts naastligger ten westen Pompsteeg 1669 239 203r
BERENDS, FOEKJE Foeck Beernts verkoper van 1/2 Droogstraat 7 1615 229 256v
BERENDS, Foeck Beernts protesteert vanwege een hypotheek Droogstraat 7 1616 230 42r
BERENDS, FRANS Frans Beernts bontwever koper huis waarin 2 kamers, en plaatsje Zoutsloot 98 1726 246 285v
BERENDS, FRANS Frans Beernts mr. bontwever verkoper q.q. Karremanstraat OZ 1750 252 88r
BERENDS, GEERTJE Geertie Beernts verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
BERENDS, GEERTRUIDA wijlen Geertruid Beernts Borgers erflater Nieuwstraat 25 1777 259 46v
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts , c.u. bontwever koper huis met een hof daarachter Rapenburg 4 1712 245 174r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 57 1717 245 288r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts huurder Molenpad 9a 1737 249 196r
BERENDS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Beernts verkoper Jekelsteeg 1 1654 236 259r
BERENDS, HARMEN wijlen Harmen Beernts erflater Jekelsteeg 1 1654 236 261r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts mr. chirurgijn koper huis en erf Lanen 73 1743 251 3r
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts bontwever koper tuin met zomerhuis Kerkpad 32achter 1750 252 63v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , c.u. naastligger ten oosten Kerkpad 32achter 1750 252 63v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts mr. bontwever koper woning Kerkpad 34 1753 253 69v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , c.u. mr. bontwever naastligger ten zuiden Kerkpad 34 1753 253 69v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts , c.u. mr. bontwever naastligger ten westen Kerkpad 34 1753 253 69v
BERENDS, HARMEN Harmen Beernts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1785 261 297r
BERENDS, HEEBELE Hebbel Beernts naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 4 1675 240 174r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verpachter grond (af te kopen met 35-00-00 CG) Karremanstraat 1599 228 157r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verkoper Karremanstraat 1599 228 157r
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts verkoper Liemendijk 1611 229 50v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts , c.u. bontwever koper huis en een potkast ter zijden Hoogstraat 43 1717 245 284v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 11 1719 246 50v
BERENDS, HENDRIK Hendrick Beernts Hartooghvelt boekverkoper koper huis en loods Poortje 3 1648 236 36r
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts verkoper q.q. Grote Kerkstraat 33 1665 239 4ra
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts bontwever koper huis Nieuwstraat 19 1731 248 39v
BERENDS, HENDRIK wijlen Hendrik Beernts verkoper Karremanstraat 16 1747 251 167v
BERENDS, HENDRIK Hendrik Beernts bontwever verkoper Nieuwstraat 19 1801 265 294r