Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Da  De  Di  Do  Du  Dy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
TOUSSAINT, J. D. J. D. Toussaint medeverkoper en gebruiker Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
FABER, MEILE D. Meile D. Faber middelste der 3 huizen door hem nieuw gesticht voor enkele jaren Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
FABER, MEILE D. de geabandonneerde boedel van Meile D. Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
FABER, MEILE D. Meile D. Faber westelijkste van de 3 voorkamers door hem voor weinige jaren gesticht Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams Gardenierstraat 1767 256 230r
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams Gardenierstraat 1772 258 8v
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams Gardenierstraat 1772 258 8v
DAAMS, KORNELIS Cornelis Daems , c.u. en c.s. verkoper Noorderhaven 113 1652 236 200r
DAAMS, DIEUWKE Dieuke Daems Oosterkeetstraat 1727 247 8v
DAAMS, JAN Jan Daems , burger c.u. koper lege plaats Zuiderpoort (gebied) 1651 236 168v
DAAMS, KORNELIS Cornelis Damis verkoper Bildtstraat OZ 1633 233 118r
MINNEN, KLAAS Claes Dammen van Minnen koper kamer Weverstraat 1639 234 88v
, PIETER Pyter Daniëls , c.u. huurder (p.j.) Zuiderhaven 13 1743 250 284v
, RINSKE Rinske Daniëls Zuiderhaven 17 1745 251 64r
DANIELS, KORNELIS Cornelis Daniels bewoner Franekerpoort (gebied) 1652 236 200v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels arbeider Karremanstraat 23 1760 254 255r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder (p.j.) Bargebuurt OZ 1763 255 231v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager koper woning Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder Droogstraat 23 1771 257 227v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huis Grote Kerkstraat 27 1779 259 218r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels , c.u. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager verkoper van 1/2 Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huis Kerkpad 2 1784 261 138r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels naastligger ten noorden Kerkpad 2 1784 261 138r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager verkoper Grote Kerkstraat 27 1784 261 203r
DANIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 4 1802 266 167r
DANIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 6 1802 266 167r
DANIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 8 1802 266 167r
DANIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 10 1802 266 167r
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels koper door niaar 1/2 huis, loods en plaats Zoutsloot NZ 1665 239 19r
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels eigenaar van 1/2 Zoutsloot NZ 1665 239 19r
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels Brouwersstraat 12zuid 1674 240 151v
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels Brouwersstraat 12zuid 1674 240 151v
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels Nieuwstraat OZ 1743 251 16v
DANIELS, HENDRIK Hendriks Daniels naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels mr. beeldhouwer huurder Zoutsloot NZ 1781 260 118r
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels , c.u. mr. beeldhouwer huurder (p.j.) Zoutsloot 61 1788 263 45r
DANIELS, JOOST Joost Daniels koper kamer onbekend 1705 244 308v
DANIELS, LAMKE Lamke Daniels huurder (p.w.) Carl Visschersteeg WZ 1761 255 98r
DANIELS, MICHIEL Michiel Daniels huurder (p.j.) Lanen 50 1782 260 229r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels uitdraagster Moriaanstraat 10 1757 254 78r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels huurder Romastraat 27 1781 260 9r
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels verkoper Kerkpoortstraat 1675 240 205v
DANIELS, PIETER Pieter Daniels huurder woning Zuiderhaven 49 1774 258 192v
DANIELS, Pihlippus Daniels Eilsenius verkoper Bildtpoort (gebied) 1678 241 18v
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels koper woning Kerkpoortstraat OZ 1724 246 191r
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1738 249 266v
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1742 250 239v
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1769 257 100r
DANIELS, PAULUS Pouwlus Daniels varensgezel verkoper Kerkpoortstraat OZ 1743 251 5r
DANIELS, PIETER Pyter Daniels mr. pruikmaker koper door niaar huis Lanen 64 1752 253 22r
DANIELS, PIETER Pyter Daniels naastligger ten oosten Lanen 62 1754 253 190v
DANIELS, PIETER de nagelaten kinderen van Pyter Daniels pruikmaker Lanen 64 1760 255 27r
DANIELS, PIETER Pytter Daniels huurder Noordijs 1 1737 249 180r
DANIELS, REINER Reinier Daniels , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1718 246 20v
DANIELS, REINER Reynier Daniels gleibakker verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1723 246 173r
DANIELS, TEUNIS Teunis Daniels , c.u. bewoner Hoogstraat 21 1772 258 18r
BEVA, TRIJNTJE DANIELS Trijntje Daniels Beva verkoper Zuiderpoort (gebied) 1790 263 261r
DANIELS, WOUTER Wouter Daniels huurder bovenkamer Voorstraat 51 1775 258 226r
DAVIDS, HENDRIK Hendrick David Houtingh, burger c.u. koper huis Voorstraat 62 1642 234 169v
DAVIDS, GERRIT Gerrit Davids koper huis Hofstraat 45 1722 246 141r
DAVIDS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Davids huurder Kerkpoortstraat 61 1810 269 21v
DAVIDS, JANKE Janke Davids Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v
DAVIDS, JANKE Janke Davids naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1728 247 98v
DAVIDS, JANKE Janke Davids naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
DAVIDS, RINSKE Rinske Davids verkoper Achterstraat NZ 1700 244 78r
DAVIDS, RINSKE Rinske Davids koper huis met stoep en (luifel ?) Hoogstraat 15achter 1701 244 101r
DAVIDS, WILLEM Willem Davids scheepstimmerman koper huis en tuintje Zoutsloot 71 1787 262 238v
DAVIDS, WILLEM Willem Davids naastligger ten westen Zoutsloot 79 1790 263 251v
DAVIDS, WILLEM Willem Davids scheepstimmerbaas koper als vader en voorstander over zijn 2 minderjarige kinderen huis Lanen 21achter 1799 265 168v
DAVIDS, WILLEM de erven van Willem Davids naastligger ten noorden Lanen 21 1801 266 19r
DAVIDS, WILLEM de erven van Willem Davids naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1808 268 43v
DAVIDS, ISAAK Ysaack Davids , c.s. huurder Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
DEDDES, HERE Heere Deddes schipper (schuit-) koper huis Zuiderhaven 6 1768 257 66v
DEDDES, HERE de erven van Here Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1782 260 292v
DEDDES, HERE Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1771 257 201v
DEDDES, HERE Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1773 258 67v
DEDDES, HERE de erven van Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1783 261 88r
DEDDES, SIETSKE Syts Deddes William Boothstraat OZ 1635 233 168v
, TJITSKE Tietske Deerxs Liemendijk NZ 1658 237 174v
, JORK Jorcke Derckes koper 2 kamers Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r
DIRKS, ARJEN Arien Dercx , burger koopman verkoper Liemendijk 1615 229 271v
DIRKS, ROMKE Romke Derx schipper op Dokkum-Stroobos (trek-) Voorstraat 92 1696 243 232v
DIRKS, FOLKERT Folckert Diercx Cleyne naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat OZ 1614 229 219v
DIRKS, GERRIT Gerryt Diercx naastligger ten oosten Romastraat 1614 229 214r
DIRKS, JAN Jan Diercx , burger zoutmeter koper kamer Weverstraat 1614 229 219r
DIRKS, JAN Jan Diercx , burger zoutmeter koper (2e) kamer Weverstraat 1614 229 219r
DIRKS, JAN Jan Diercx , burger zoutmeter naastligger ten noorden Weverstraat 1614 229 219r
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter verkoper Kerkpoortstraat OZ 1614 229 219v
DIRKS, JAN Jan Diercx crediteur (triumphant) Schritsen 1614 229 234r
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Schritsen 1614 229 234r
DIRKS, JAN Jan Diercx , burger zoutmeter verkoper Rinnertspijp 1616 230 16v
DIRKS, JELTJE Jelcke Diercx Vijverstraat 1615 229 284v
DIRKS, JOEKE Jucke Diercx verkoper Vijverstraat 1615 229 284v
DIRKS, RINSKE Reynscke Diercx Brouwersstraat WZ 1614 229 210r
DIRKS, SIETSE Sytse Diercx Bildtstraat OZ 1614 229 233v
, RIKSTJE Ricxt Diercxdr Bildtstraat OZ 1616 230 23v
DIRKS, JAN Jan Dierkx verkoper van 1/4 Nieuwstraat 1633 233 114v
DJURRES, PIER wijlen Pier Dieurres Schritsen 1649 236 81v
DIEDERIKS, SJOUKE Sjoucke Dijderts verkoper Zuiderpoort (gebied) 1672 240 110v
DJOERDS, JAN Jan Dioerdts scheepstimmerman koper kamer of woning Nieuwstraat 52 1684 242 39v
DJOERDS, LAMMERT de erven van Lammerts Dioerts naastligger ten zuiden Anjelierstraat 1658 237 175r
DIONISIUS, het huis van dr. Dionisius naastligger ten oosten Schritsen 1643 235 65v
DJURRES, PIER verkopers andere woning Pier Diorres , c.u. metselaar naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
DJURRES, PIER Pier Diorres verkoper Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
DJURRES, PIER Pier Diorres naastligger ten noorden Noordijs 1629 232 109v
DJURRES, PIETER Piter Diorres metselaar koper voorste kamer 2 kamers achterelkaar Franekereind 1614 229 200v
DIRKS, IETJE Ydtie Dirck verkoper onbekend 1650 236 111v
DIRKS, AAGJE Aechjen Dircks koper provisioneel huis met een hof en planten Hoogstraat 35 1694 243 4ra
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks William Boothstraat 1625 231 48r
DIRKS, ANDRIES Andries Dircks mr. metselaar verkoper van 2/3 Hoogstraat 2 1717 245 280r
DIRKS, ANNE Anne Dircks Lammert Warndersteeg OZ 1688 242 258r
HEMERT, ARJEN DIRKS Arie Dircks Hemert naastligger ten oosten William Boothstraat WZ 1637 234 26v
DIRKS, ARJEN Arien Dircks verkoper (zitting ten raadhuize op 23 januari) Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
DIRKS, ARJEN Arien Dircks , burger koper huis, loods en plaats Brouwersstraat 5 1625 231 44r
DIRKS, ARJEN de mouterij van Arien Dircks naastligger ten oosten Droogstraat 1630 232 116r
DIRKS, ARJEN Arien Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1629 232 119r
DIRKS, ARJEN Arien Dircks naastligger ten oosten Droogstraat 1629 232 119r
DIRKS, ARJEN mr. Arien Dircks eigenaar van 1/2 Kerkpad WZ 1669 239 199r
DIRKS, AUKE Aucke Dircks naastligger ten oosten Zuiderhaven 45 1718 246 18v
DIRKS, BERBER Barbar Dircks , burger Zuiderhaven 27 1625 231 55v
DIRKS, BERBER Barbar Dircks , burger Zuiderhaven NZ 1625 231 56r
DIRKS, BOTJE Bottie Dircks bewoner Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u. koper kamer Schritsen ZZ 1636 233 182r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks naastligger ten westen Spinhuisstraat NZ 1642 235 15v
DIRKS, KLAAS Claes Dircks roylebuyt naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1649 236 65v
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u. verkoper Havenplein 1667 239 106v
DIRKS, KORNELIS de erfgenamen van Cornelis Dircks naastligger ten noorden Lanen ZZ 1624 231 22r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks , burger distillateur koper Lanen 21 1668 239 141v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks , c.u. distillateur koper nieuwe kamer Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks zakkendrager huurder/bewoner Schoolsteeg OZ 1629 232 108v
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks bezemmaker Herenknechtenkamerstraat 19 1629 232 121r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks kistmaker koper huis Liemendijk 1634 233 145r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Schritsen 1 1636 233 178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Schritsen 1 1636 233 178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Schritsen 1 1636 233 178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1681 241 43ra
GROOT, DIRK DIRKS Dirck Dircks de Groot, burger kistmaker koper huis met de ledige plaats daar achter Voorstraat 68 1637 234 41r
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks Lombardstraat 1648 236 17r
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
DIRKS, DOUWE het panwerk van Douwe Dircks naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman koper 1/3 huis Noordijs 1 1723 246 161v
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman eigenaar van 1/3 Noordijs 1 1723 246 161v
DIRKS, ENGELTJE Engel Dircks verkoper Kromme Elleboogsteeg 1677 240 272v
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks houtkoper Grote Kerkstraat 1615 229 257v
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks onbekend 1630 232 115r
DIRKS, FOKELTJE Foockel Dircks koper kamer Hofstraat 1615 230 8r
DIRKS, FRANS Frans Dircks , burger koper twee kamers met een lege plaats ten noorden (als mede erfgenaam van Goyck Geerts) Liemendijk 1624 231 18r
DIRKS, FRANS Frans Dircks brouwer naastligger ten westen Grote Bredeplaats 21 1638 234 55r
HEMERT, FRANS DIRKS Frans Dircks van Hemert opdrachtgevers 1/2 Hoogstraat NZ 1630 232 115v
HEMERT, FRANS DIRKS Frans Dircks van Hemert opdrachtgevers 1/2 Droogstraat 1630 232 116r
DIRKS, FREERK de kamer van wijlen Freerck Dircks naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1660 238 57v
DIRKS, FREERK de erven van Freerck Dircks eerdere eigenaar Zeilmakersstraat 1668 239 162v
DIRKS, FREERK Freerk Dircks , c.u. verkoper Bildtstraat 14 1646 235 206v
DIRKS, GERRIT de plaats gekocht door Gerryt Dircks naastligger ten noorden Noorderhaven 111 1624 231 12v
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks , burger koper noordelijkste plaats van drie plaatsen Noorderhaven 109 1624 231 13r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1625 231 44r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks , burger houtkoper verkoper Heiligeweg ZZ 1625 231 45v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks , burger Franekereind 1615 229 240r
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper onbekend WZ 1624 231 17v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks , burger Kerkpoortstraat 1625 231 44v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper (vrijster) Franekerpoort (gebied) 1630 232 137r
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten oosten Romastraat 6 1669 239 199v
DIRKS, HANS Hans Dircks boorder koper provisioneel huis met 1/2 timmerhelling noordoost van Harlingen 1683 241 64va
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten zuiden Liemendijk 1684 242 56v
DIRKS, HINNE Henne Dircks naastligger ten oosten Kerkpoortstraat OZ 1681 241 36va
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks , burger schoenmaker koper huis, strekkende van voor het diept tot achter aan het huis van wijlen Gerrijt H Franekereind 1625 231 52r
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper Zuiderhaven NZ 1629 232 113v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper Hoogstraat NZ 1630 232 115v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper Droogstraat 1630 232 116r
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zuiderstraat 10 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zuiderpoort (gebied) 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Schritsen 36 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 William Boothstraat 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Hofstraat NZ 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Hofstraat ZZ 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zoutsloot OZ 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Liemendijk 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Schritsen ZZ 1630 232 116v1
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper Zuiderstraat 1629 232 118v
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de erven van de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandts secretaris der boelgoeden verkoper Lanen NZ 1659 238 13r
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de erven van de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandts secretaris der boelgoeden verkoper Lanen NZ 1659 238 13r
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten westen Hofstraat 1615 230 8r
DIRKS, HINNE Hinne Dircks verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 81r
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1668 239 155v
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger Vijverstraat ZZ 1668 239 32ra
DIRKS, HOMME Homme Dircks stuurman naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1679 241 36r
DIRKS, Homme [staat: Hobbe] Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1677 240 262v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks schoenmaker naastligger ten westen Lanen NZ 1630 232 133r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks , burger mr. schoenmaker koper ( besteckte) tuin Schritsen 1630 232 139v
DIRKS, JAKOB het perk van Jacob Dircks naastligger ten zuiden Schritsen 52 1637 234 37v
DIRKS, JAKOB de weduwe van Jacob Dircks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64 1694 243 86v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 23 1708 245 76r
DIRKS, Jaeptien Dircks William Boothstraat 1625 231 48r
DIRKS, JAN Jan Dircks , burger metselaar koper huis met een lege plaats en pothuis waar de Groene pot uithangt Schritsen 50 1614 229 225r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat NZ 1615 229 248r
DIRKS, JAN Jan Dircks , burger mr. timmerman koper huis met een lege plaats en kamer daar recht achter?ponderen Brouwersstraat OZ 1615 229 272r
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Spinhuisstraat 1624 231 15r
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar teruggever Rinnertspijp 1624 231 26r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
DIRKS, JAN hovinge en ledige plaats van Jan Dircks metselaar naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1630 232 126r
DIRKS, JAN Jan Dircks geniaarde koper Schritsen ZZ 1634 233 151v
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Drie Roemerssteeg 1635 233 177r
DIRKS, JAN naastligger Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Lombardstraat 1637 234 35r
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. goudsmid naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 3 1668 239 146v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Cuyck verkoper Noordees (gebied) ZZ 1615 229 250r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Kuyck William Boothstraat OZ 1682 241 53va
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
WOLF, JAN DIRKS wijlen Jan Dircks de Wolff Brouwersstraat WZ 1630 232 163r
DIRKS, JANKE de weduwe Jantien Dircks naastligger ten zuiden Noordijs 1614 229 201v
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks geniaarde niaarnemer Noorderhaven ZZ 1630 232 163v
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks , c.u. naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1630 232 163v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dircks Hillebrants verkoper Hofstraat ZZ 1647 235 248r
DIRKS, JOB wijlen Job Dircks stadsmakelaar en mr. gortmaker Kleine Bredeplaats WZ 1676 240 36va
DIRKS, JOB de voorkinderen van wijlen Job Dircks stadsmakelaar en mr. gortmaker Kleine Bredeplaats WZ 1676 240 36va
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks koper huis Rommelhaven 8 1634 233 145v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10 1638 234 53r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10 1642 235 30v
DIRKS, JOCHEM het bakkershuis van Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10 1642 235 33r
DIRKS, JOHANNES als huurster de weduwe van Johannis Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1694 243 86v
DIRKS, JOEKE Jucke Dircks koper huis, loods en plaats Zuiderhaven NZ 1614 229 217v
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ 1615 229 272r
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond Hoogstraat NZ 1629 232 112v
DIRKS, LAAS uitgang vh hof van Laes Dircks naastligger ten oosten Romastraat 1630 232 135r
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Drie Roemerssteeg 1635 233 177r
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper huis Brouwersstraat WZ 1647 235 243r
DIRKS, MAAIKE koper Maycke Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1647 235 243r
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks verkoper onbekend 1693 243 67r
ZANDSTRA, MAAIKE DIRKS Mayke Dircks Sanstra Liemendijk 4 1715 245 251v
DIRKS, MINKE Mijntie Dircks , burgerse Weverstraat 1629 232 104r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks Schritsen 2 1679 241 17va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks Vijverstraat 21 1679 241 17va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper van 1/2 Rozengracht 22 1715 245 241r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dircks Roorda Rozengracht NZ 1694 243 90v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks , burger koper huis Hoogstraat NZ 1629 232 112v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks koper deftige en neringrijke zoutkeet met de panne daar in zijnde en een woning aan de Nieuwstraat 42 1715 245 234r
DIRKS, POPPE Poppe Dircks Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
DIRKS, PIETER Pytter Dircks , c.u. koper kamer Romastraat 6 1669 239 199v
DIRKS, PIETER Pytter Dircks , burger scheepstimmerman geniaarde koper Spinhuisstraat 1683 242 7r
DIRKS, RIENK Rienck Dircks , burger Grote Bredeplaats 33 1636 234 6v
DIRKS, RIKSTJE Rixt Dircks , burgerse Zuiderplein OZ 1629 232 109r
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind 26 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen Franekereind 32 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen 1680 241 25ra1
DIRKS, ROMMERT Rombert Dircks verkoper Drie Roemerssteeg 1635 233 177r
DIRKS, ROMKE Romcke Dircks , c.s. naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1666 239 9ra
DIRKS, SARA Sara Dircks Karremanstraat OZ 1694 243 80v
DIRKS, SARA Sara Dircks Karremanstraat OZ 1694 243 80v
DIRKS, SEERP Seerp Dircks verkoper Noordijs 1 1723 246 161v
DIRKS, SJUK mr. Siouck Dircks bewoner Rommelhaven ZZ 1680 241 27ra
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks , burger bakker koper 1/8 huis, bakhuis en ledige plaats Franekereind 7 1629 232 105r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks , burger koopman koper huis, 2 kamers aanelkaar met een plaats Schoolsteeg 1630 232 141r
DIRKS, SIPKE brouwerij en mouterij van Sipcke Dircks naastligger ten noorden Schoolsteeg 1630 232 141r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks naastligger ten noorden onbekend 1648 236 12v
DIRKS, SIPKE het huis van Sipke Dircks naastligger ten westen Franekereind 9 1648 236 16r
DIRKS, SJOERD Sjoerd Dircks naastligger ten oosten Voorstraat 1 1698 243 391v
DIRKS, SIEBREN Sybrandt Dircks huurder Rapenburg 1689 242 291v
DIRKS, SIEBREN Sybrant Dircks naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 1629 232 104v
DIRKS, SIEBREN Sybrant Dircks naastligger ten westen Lanen NZ 1630 232 146v
DIRKS, SIEBRICHJE Sybrich Dircks verkoper Weverstraat NZ 1651 236 172v
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1688 242 245v
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
DIRKS, SIETSE Sytske Dircks Lanen 20achter 1732 248 98r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks Drie Roemerssteeg 1635 233 177r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks Drie Roemerssteeg 1635 233 177r
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dircks , burgerse Noorderhaven ZZ 1629 232 108r
DIRKS, TJEPKE Tiepcke Dircks , burger verkoper Romastraat NZ 1666 239 43r
DIRKS, TJEPKE Tiepcke Dircks , burger koper huis met een kelder Vismarkt 1 1666 239 44r
DIRKS, TJITSKE Tiets Dircks Lanen NZ 1647 235 262r
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Dircks Noordees (gebied) ZZ 1615 229 250r
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Dircks William Boothstraat 1625 231 48r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dircks Brouwersstraat 7 1668 239 154v
DIRKS, TIEMEN vaandrig Tymen Dircks naastligger ten westen Brouwersstraat WZ 1646 235 238r
DIRKS, WATSE Watse Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ 1689 242 277r
DIRKS, WATSE Watze Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ 1694 243 85r
DIRKS, WIEPKE Wepke Dircks verkoper Droogstraat ZZ 1714 245 209v
DIRKS, WIERD Wierdt Dircks Schritsen 1 1636 233 178r
DIRKS, WILLEM Willem Dircks , burger koper huis genaamd Lieuuenburgh Moriaanstraat 3 't huys Lieuuenburgh 1660 238 31r
DIRKS, WILLEM de erven van Willem Dircks brouwer verkoper Noorderhaven 15 1667 239 123r
DIRKS, WILLEM de erven van Willem Dircks brouwer verkoper Kerkpoortstraat 1668 239 160v
DIRKS, WIEPKE wijlen Wipke Dircks Hoogstraat 15 1721 246 101v
DIRKS, WIEBREN Wybren Dircks , burger koper 1/2 huis Sint Christoffelsteeg 1657 237 130r
DIRKS, WIEBREN Wybren Dircks eigenaar van 1/2 Sint Christoffelsteeg 1657 237 130r
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper 1680 241 25ra1
SMID, DIRKS Ylbrand Dircks Smidt verkoper Zuiderhaven 24 1683 242 6v
DIRKS, SIERK huis genaamd de Gecroonde Werelt Zierck Dircks mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 110 de gekroonde wereld 1678 241 9v
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1679 241 15ra
DIRKS, SIERK mr. Zierck Dircks naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1680 241 27ra
, JAN Jan Dirckse zoutdrager naastligger ten zuiden Weverstraat 1629 232 104r
DIRKS, ANNE Anne Dircksen verkoper Grote Ossenmarkt 18 1645 235 187v
DIRKS, ARJEN de weduwe en erven van wijlen Arie Dircksen verpachter grond Sint Jacobstraat 1636 234 4r
DIRKS, KLAAS Claes Dircksen naastligger ten westen Rozengracht 1652 236 196r
HOLSTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dircksen van Holsteyn Bildtpoort (gebied) 1673 240 116v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircksen brouwer naastligger ten zuiden Lombardstraat 1649 236 97r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircksen brouwer naastligger ten noorden Lombardstraat 1649 236 97r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1636 234 4r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen kistmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat WZ 1644 235 107r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen , burger verkoper Rapenburg 1648 236 46r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen wever naastligger ten westen Rapenburg 1650 236 114v
DIRKS, DIRK de kamer van Dirck Dircksen naastligger ten noorden 1671 240 58v
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen mr. bakker koper huis Noorderhaven 12 1688 242 252r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen mr. bakker huurder (p.j.) Noorderhaven 12 1688 242 252r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1721 246 96v
DIRKS, HANS Hans Dircksen , c.u. koper kamer Romastraat 8 1668 239 149v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircksen , c.u. koper hovinge Kerkpoortstraat 1649 236 76r
DIRKS, JAN Jan Dircksen naastligger ten westen Schritsen ZZ 1636 234 10r
DIRKS, JAN Jan Dircksen verkoper Weverstraat OZ 1637 234 34v
DIRKS, JAN Jan Dircksen , c.s. verkoper Vijverstraat ZZ 1645 235 189v
DIRKS, JAN wijlen Jan Dircksen , burger stuurman verkoper Zoutsloot 1 1654 236 263v
DIRKS, JAN Jan Dircksen goudsmid naastligger ten westen Schritsen ZZ 1681 241 173v
DIRKS, JAN Jan Dircksen mr. metselaar koper Schritsen NZ 1688 242 255v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda mr. zilversmid koper provisioneel huis Voorstraat 63 1679 241 16va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda koper provisioneel huis genaamde de Paeschwegh Schritsen 2 de Paaschwegh 1679 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda, burger mr. goudsmid verkoper Schritsen 2 1680 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda, burger mr. goudsmid verkoper Jan Ruurdstraat 1 1680 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda, burger mr. goudsmid verkoper Vijverstraat 21 1680 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS de hof van wijlen Jan Dircksen Roorda mr. goudsmid naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1694 243 102v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen naastligger ten oosten Lanen 38 1647 235 249v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen , burger naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1647 236 3v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen verkoper Lanen ZZ 1647 236 3v
DIRKS, LOURENS Lourens Dircksen koper huis onbekend 1646 235 195v
DIRKS, PIETER Pieter Dircksen , burger scheepstimmerman koper kamer, de noordelijkste van twee aan elkaar gebouwde kamers, de andere (ten zuid Grote Kerkstraat NZ 1693 243 67v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dircksen naastligger ten zuiden Vijver 1649 236 60r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dircksen verkoper Vijver 1649 236 60r
KUIK, JAN DIRKS oud burgemeester Jan Dirckses Kuyck koper huis en stallen Franekerpoort (gebied) 1688 242 249v
DIRKS, AAGJE Achie Dirckx Heiligeweg NZ 1631 232 166r
DIRKS, ANTJE Antie Dirckx Grote Kerkstraat NZ 1635 233 168v
DIRKS, ARJEN Ariaen Dirckx verpachter grond Karremanstraat 27 1633 233 124v
DIRKS, ARJEN Arien Dirckx verpachter grond Zoutsloot 1 1630 232 156r
DIRKS, ARJEN Arien Dirckx verpachter grond Zoutsloot 7 1630 232 156v
DIRKS, ARJEN de weduwe van Arien Dirckx naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1646 235 193r
DIRKS, ARJEN wijlen Arien Dirckx van Heemert [staat: Hemeert] Droogstraat ZZ 1647 235 265v
DIRKS, ARJEN wijlen Arien Dirckx van Heemert [staat: Hemeert] Droogstraat ZZ 1647 235 265v
DIRKS, Arjeantie Dirckx , burgerse Droogstraat 1630 232 145r
DIRKS, ARJEN de weduwe en erven van Aryen Dirckx naastligger ten westen Herenwaltje 1635 233 168r
DIRKS, BRECHTJE Brecht Dirckx Bildtpoort (gebied) 1630 232 149v
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx metselaar verkoper Lanen ZZ 1633 233 115v
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx naastligger ten oosten Noordijs 1 1634 233 147r
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx , c.u. koper kamer Spinhuisstraat 1649 236 74v
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx , burger koper huis Zoutsloot 1649 236 82v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , burger koper 1/6 huis Voorstraat ZZ 1631 232 183v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx verkoper / wandelaar Voorstraat ZZ 1631 232 184v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx koper / wandelaar kamer Voorstraat ZZ 1631 232 184v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , c.u. koper huis Brouwersstraat 27 1644 235 113v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1645 235 182v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx naastligger ten oosten Karremanstraat 1649 236 80r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Achterstraat 1650 236 107v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , c.u. Karremanstraat 1650 236 123r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , burger c.u. koper huis Grote Kerkstraat 17 1651 236 166v
DIRKS, Dircx Dirckx naastligger ten zuiden Liemendijk 1646 235 202v
DIRKS, DOUWE de plaats van de erven van Douue Dirckx naastligger Grote Kerkstraat 1635 233 167r
DIRKS, ELING Elingh Dirckx verkoper Lanen ZZ 1635 233 167r
DIRKS, FRANS Frans Dirckx naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
DIRKS, FREERK Freeck Dirckx koper ledige plaats ( nu behuisd ) Herenwaltje 1630 232 154r
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx van Hemert verkoper Bargebuurt 28 1649 236 58r
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx Hemert naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1650 236 104r
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx Hemert verkoper Zoutsloot 21 1650 236 104r
HEMERT, FREERK DIRKS het huis van Freerck Dirckx van Hemert naastligger ten westen Noorderhaven 1652 236 210r
DIRKS, FEIKE Fyke Dirckx Heiligeweg NZ 1631 232 166r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirckx verkoper Zoutsloot 1633 233 117r
DIRKS, HANS Hans Dirckx mr. scheepstimmerman koper provisioneel Liemendijk ZZ 1681 241 43ra
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirckx verkoper Voorstraat ZZ 1631 232 183v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirckx verkoper Noordijs 3 1653 236 226r
DIRKS, HINNE Hopman Hinne Dirckx verkoper onbekend 1649 236 75r
DIRKS, HINNE het huis van Hinne Dirckx naastligger ten westen Rapenburg 1649 236 79v
DIRKS, HINNE Hinne Dirckx verkoper Rapenburg 1649 236 79v
DIRKS, HINNE Hinne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 83v
DIRKS, HINNE wijlen oud-burgerhopman Hinne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 97v
DIRKS, HINNE de ruijghscherne van Hinne Dirckx hopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat OZ 1650 236 115r
DIRKS, IEME Ieme Dirckx , burger koper hovinge met bomen, bloemen en planten Achterstraat 1646 235 231r
DIRKS, IEME het huis van Ime Dirckx naastligger ten zuiden onbekend 1646 235 214v
DIRKS, ENNE Inne Dirckx , burger c.u. koper schuur of paardenstal Rozengracht 40 1648 236 26v
DIRKS, ENNE Inne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat NZ 1649 236 64v
DIRKS, Jacb Dirckx , burger schipper op Leeuwarden koper huis Nieuwstraat 1654 236 249v
DIRKS, JAN Jan Dirckx naastligger ten westen Schritsen 1630 232 154v
DIRKS, JAN Jan Dirckx mr. metselaar naastligger ten oosten of naastligger ten westen Schritsen ZZ 1647 235 250v
DIRKS, JAN wijlen Jan Dirckx Zuiderpoort (gebied) 1648 236 51r
DIRKS, JAN de kamer gekocht door Jan Dirckx naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1649 236 98v
DIRKS, JAN Jan Dirckx naastligger ten noorden Zuiderhaven NZ 1651 236 178r
DIRKS, JETSKE Jetske Dirckx naastligger ten oosten Noorderhaven 88 1647 235 265r
DIRKS, JETSKE Jetske Dirckx naastligger ten westen Voorstraat 45 1651 236 178v
DIRKS, JOCHEM Jochem Dirckx naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 1636 234 12r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirckx , burger verkoper onbekend 1649 236 95r
DIRKS, LAAS Laes Dirckx naastligger ten westen onbekend 1647 235 270r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirckx , c.u. koper huis Achterstraat 1650 236 107v
DIRKS, MAAIKE Maycke Dirckx Brouwersstraat 1634 233 150v
DIRKS, MAAIKE Mayke Dirckx koper door niaar huis Brouwersstraat 1646 235 236r
DIRKS, MAAIKE de niaarnemerse Mayke Dirckx naastligger ten noorden Brouwersstraat 1646 235 236r
DIRKS, MICHIEL Michiel Dirckx Heiligeweg NZ 1631 232 166r
DIRKS, PIETER Pieter Dirckx naastligger ten oosten Rozengracht 38 1630 232 159v
DIRKS, PIETER Pyter Dirckx naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 1633 233 121v
DIRKS, PIETER wijlen Pyter Dirckx Rozengracht 40 1648 236 9v
DIRKS, RINSKE Rins Dirckx , burger Hoogstraat 21 1638 234 63v
DIRKS, SIEMEN Simon Dirckx , burger koper huis Karremanstraat WZ 1638 234 51r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dirckx koper ledige plaats Franekerpoort (gebied) 1634 233 149r
DIRKS, SIPKE de kopers Sipcke Dirckx , c.u. naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1634 233 149r
DIRKS, SIPKE tuin van Sipcke Dirckx naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) ZZ 1636 234 10r
DIRKS, SIPKE Sipke Dirckx onbekend 1646 235 214v
DIRKS, Siple Dirckx , burger koopman koper stuk greidland, groot plm. 4 pondemaat 1652 236 203r
DIRKS, SIEBREN Sybrant Dirckx verkoper Vijver 1649 236 78v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirckx verkoper onbekend 1649 236 60v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirckx , c.u. verkoper Vijverstraat 1650 236 110r
DIRKS, SIEMEN vaandrig Symen Dirckx , c.u. geniaarde koper Brouwersstraat 1646 235 236r
DIRKS, TJEERD wijlen? Tieerd Dirckx Noorderhaven 14 1649 236 77r
DIRKS, TJITSKE Tiets Dirckx Lanen NZ 1647 235 262r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx verkoper Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r
DIRKS, TIEMEN vaandrig Tymen Dirckx , burger koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1648 236 37r
DIRKS, TIEMEN vaandrig Tymen Dirckx , burger pottenbakker koper door niaar kamer en plaats Schritsen 1649 236 93r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx naastligger ten zuiden Schritsen 1649 236 93r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx pottenbakker naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx verkoper Carl Visschersteeg 1651 236 168r
DIRKS, WILLEM Willem Dirckx verkoper Zoutsloot 1633 233 117r
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirckx , c.u. scheepstimmerman koper nieuw huis Zuiderstraat 33 1648 236 21r
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirckx naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1649 236 89v
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirckx , c.u. verkoper Zuiderpoort (gebied) 1649 236 92r
DIRKS, IETJE Ydtie Dirckx verkoper Rapenburg 1651 236 174v
DIRKS, IEME Yeme Dirckx , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1654 236 275r
ROORDA, JAN DIRKS de erven van Jan Dirckxen Roorda naastligger ten oosten Voorstraat 26 1699 243 401v
DIRKS, TIEMEN de erven van Tymen Dirckxen verkoper Schritsen 1652 236 197r
DIRKS, TIEMEN de erven van Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg 1652 236 197r
DIRKS, TIEMEN de erven van Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg 1652 236 197r
DIRKS, ABE Abe Dircx , c.u. koper twee kamers Kerkpoortstraat 1660 238 15v
DIRKS, ABE Abe Dircx verkoper Kerkpoortstraat WZ 1666 239 42v
DIRKS, AAFKE Aefke Dircx koper kamer Vijverstraat 1651 236 180r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircx Wortelstraat 17 1659 237 189v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircx Midlumerlaan 1660 238 55v
DIRKS, ANTJE Antie Dircx , burgerse Voorstraat ZZ 1631 232 184v
DIRKS, ANTJE Antie Dircx , burgerse Voorstraat ZZ 1631 232 184v
DIRKS, ANTJE mede voor haar kinderen Antie Dircx verkoper Zuiderhaven NZ 1634 233 129r
DIRKS, ARJAANTJE Ariaentie Dircx Voorstraat 43 1659 237 182v
DIRKS, ARJEN de weduwe genaamd Hiltie van Arien Dircx naastligger ten oosten William Boothstraat 3 1661 238 85r
DIRKS, ARJEN Aryan Dircx verpachter grond Liemendijk ZZ 1634 233 142v
DIRKS, ARJEN Aryen Dircx verpachter grond Liemendijk 1634 233 145r
DIRKS, ARJEN Aryen Dircx naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1635 233 159v
JORRITSMA, BAUKJE DIRKS Bauckien Dircx Jorritsma verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
DIRKS, BERBER wijlen Berber Dircx Grote Ossenmarkt 2 1646 235 200r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircx brouwer naastligger ten oosten Noordijs 3 1653 236 226r
DIRKS, DIEUWKE Dieucke Dircx Voorstraat 30 1616 230 20r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kistmaker koper huis Karremanstraat WZ 1634 233 134r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten westen Weverstraat 1644 235 138r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx mr. kuiper koper kamer Gardenierstraat 1658 237 141v
DIRKS, DIRK de erven van Dirck Dircx kistmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1658 237 155v
DIRKS, DIRK het huis genaamd het Spinwiel van Dirck Dircx naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19 het Spinnewiel 1658 237 169r
DIRKS, DIRK de erven van Dirck Dircx naastligger ten noorden Lanen 89 1660 238 65v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
DIRKS, DIRK het huis van Dirck Dircx grondpacht 00-12-00 CG 1681 241 41va2
GROOT, DIRK DIRKS de erven van Dirck Dircx de Groot verkoper Voorstraat 68 1658 237 145v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx Mock naastligger ten oosten Hondenstraat 1 1657 237 121v
DIRKS, ELSKE Elske Dircx verkoper Weverstraat 1658 237 175v
JORRITSMA, FOEKE DIRKS Foeke Dircx Jorritsma Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1633 233 109v
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1634 233 134r
DIRKS, FRANS hof van burgemeester Frans Dircx naastligger ten westen Achterstraat 1660 238 67r
HEMERT, FRANS DIRKS wijlen Frans Dircx van Hemert verkoper Hoogstraat NZ 1640 234 106r
DIRKS, FREERK de kamers van wijlen Freerck Dircx naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1661 238 118v
DIRKS, FREERK het huis van Freerk Dircx naastligger ten noorden William Boothstraat WZ 1635 233 175r
DIRKS, GERRIT de erven van Gerrit Dircx naastligger ten westen Grote Kerkstraat ZZ 1643 235 54v
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircx roggedrager verkoper Franekerpoort (gebied) 1643 235 74v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircx Droogstraat 1614 229 217r
DIRKS, GRIETJE wijlen Grietie Dircx Grote Kerkstraat 1631 232 186r
DIRKS, HARKE Harcke Dircx , burger kussendrager koper huis William Boothstraat OZ 1683 241 251v
DIRKS, HINNE hopman Henne Dircx naastligger ten zuiden Weeshuisstraat WZ 1643 235 81r
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de heer Hillebrant Dircx Hillebrants, c.u. koper bouwland 4 einsen, 14 penningen, 2 roeden en 9 1/2 voeten noordoost van Harlingen 1660 238 49v
DIRKS, HILTJE Hiltie Dircx wolnaaister naastligger ten oosten Lanen 50 1659 237 181r
DIRKS, HINNE hopman Hinne Dircx naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1643 235 38r
DIRKS, HIELKJE Hylck Dircx Grote Kerkstraat NZ 1643 235 46r
DIRKS, JAKOB de perken van Jacob Dircx naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1633 233 119v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx schipper op Leeuwarden verkoper Nieuwstraat 48 1658 237 176r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx , burger aanhandelaar huis Grote Kerkstraat 36 1732 248 114r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx , burger verwandelaar Ooievaarsteeg OZ 1732 248 114r
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten oosten onbekend 1642 235 28r
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten westen Schritsen 28 1642 235 37r
DIRKS, JAN Jan Dircx stuurman naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1663 238 21va
DIRKS, JANKE de weduwe Jantien Dircx naastligger ten zuiden Noordijs 1616 230 23r
DIRKS, JETSKE Jetske Dircx verkoper Voorstraat 43 1659 237 182v
DIRKS, JETSKE Jetske Dircx huurder Lanen NZ 1659 238 13r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircx naastligger ten noorden Zoutsloot 36 1633 233 111v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircx bakker eigenaar Zoutsloot ZZ 1635 233 164v
DIRKS, JOCHEM de erven van Jochum Dircx verkoper Rommelhaven 6voor 1659 237 204v
DIRKS, JOCHEM de erven van Jochum Dircx verpachter grond Weverstraat NZ 1662 238 130r
DIRKS, JOCHEM het huis van wijlen Jochum Dircx naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1663 238 182r
DIRKS, JOCHEM het verkochte is sterfhuis van gemeensman Jochum Dircx eerdere bewoner Rommelhaven 6voor 1660 238 5va
DIRKS, JOCHEM het sterfhuis van gemeensman Jochum Dircx naastligger ten noorden Rommelhaven 6achter 1660 238 5va
DIRKS, JOCHEM de erven van Jochum Dircx verpachter grond Weverstraat NZ 1662 238 13ra
DIRKS, JOCHEM het huis van wijlen Jochum Dircx naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1663 238 21ra
DIRKS, JOHANNES Johannes Dircx verkoper onbekend ZZ 1645 235 180v
DIRKS, LIEUWE Lieuue Dircx , c.u. slager koper schuur Zoutsloot NZ het Oude Commediantshuis 1659 237 198r
DIRKS, LIEUWE Lieuue Dircx huurder Grote Kerkstraat 41 1659 237 201v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dircx Grote Bredeplaats 27 1662 238 125v
DIRKS, LOURENS Lourens Dircx zeilmaker verkoper Heiligeweg ZZ 1641 234 130v
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircx verkoper Brouwersstraat WZ 1660 238 59r
DIRKS, MAAIKE Mayke Dircx , burger verkoper Lanen ZZ 1643 235 85v
DIRKS, MEINTJE Meintie Dircx koper van 1/2 Lanen 39 1661 238 78r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircx koper dwarshuis met een huis erachter voorheen gebruikt als haringhang Zuiderhaven 54 1664 238 207r
DIRKS, PIETER wijlen Piter Dircx Rozengracht ZZ 1645 235 178v
DIRKS, ROMKE Romke Dircx , c.s. naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1666 239 49r
DIRKS, ROMMERT Rommert Dircx verkoper Lanen ZZ 1631 232 185r
DIRKS, RUURD Ruierd Dircx Rozengracht NZ 1663 238 180r
DIRKS, RUURD Ruierd Dircx OZ 1663 238 180v
DIRKS, RUURD Ruierd Dircx Weverstraat NZ 1663 238 181r
DIRKS, RUURD Ruierd Dircx Weverstraat ZZ 1663 238 181v
DIRKS, SJOUKE Sioucke Dircx , c.u. timmerman koper 1/2 huis Zuiderhaven ZZ 1659 237 181v
DIRKS, SJOUKE Sioucke Dircx , c.u. timmerman koper 2 kamers met een loods Rozenstraat WZ 1661 238 109r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx verpachter grond Lammert Warndersteeg 1614 229 208r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx koper greidland 4 pm 7 einsen 15 penningen 3 roeden ((per pm)) ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx , c.u. verkoper Vijverstraat ZZ 1653 236 237v
DIRKS, SIPKE de erven van Sipcke Dircx naastligger ten westen Franekereind 7 1660 238 67v
DIRKS, SIPKE het huis en plaats van de weduwe van Sipcke Dircx naastligger ten oosten Noordijs 25 1661 238 91v
DIRKS, SIPKE het andere huis van Sipke Dircx , c.u. naastligger ten westen Franekereind 7 1653 236 241r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircx , c.u. verkoper Franekereind 7 1653 236 241r
DIRKS, de erven van Stijse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat 1661 238 116r
DIRKS, SIETSE de weduwe van Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat 1642 235 45r
DIRKS, SIETSKE Sytske Dircx Vijverstraat NZ 1732 248 102v
DIRKS, TJOMME Tiomme Dircx bakker naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1651 236 181v
DIRKS, TRIJNTJE Trijncke Dircx , burger Scheerstraat 3 1615 229 240v
DIRKS, TRIJNTJE de weduwe Trijntie Dircx naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1640 234 117v
DIRKS, TIEMEN Tymen Dircx koper dwarshuis, timmerhuis en een ledige plaats daarachter onbekend 1633 233 113v
DIRKS, TIEMEN vaandrig Tymen Dircx , c.u. verkoper Kerkpoort (gebied) 1643 235 77r
DIRKS, WILLEM Willem Dircx , burger koper huis Noorderhaven 19 1660 238 35v
DIRKS, WILLEM Willem Dircx , burger naastligger ten westen Noorderhaven 19 1660 238 35v
DIRKS, WILLEM Willem Dircx verkoper Rozengracht 4 1660 238 43r
ALMA, IEDE DIRKS olderman van het bakkersgilde Yde Dircx Alma verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1659 237 203r
, DOEDE Doede Dircx [staat: Zyerx] Hofstraat 27 1725 246 216v
, HILTJE Hiltie Dircx* naastligger ten oosten Lanen 50 1658 237 153v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen verkoper Brouwersstraat 27 1646 235 205v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen , c.u. koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1661 238 114v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen sergant en mr. kuiper naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1683 241 241r
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen Mock naastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
STORK, DIRK DIRKS Dirck Dircxen Stork, burger sergeant koper huis Kerkpoortstraat 9 1682 241 182v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircxen naastligger ten westen Zoutsloot 1 1659 238 5v
DIRKS, HINNE Hinne Dircxen naastligger ten noorden Moriaanstraat 1644 235 111r
DIRKS, JAKOB herberg de Oyevaer bij de Franekerpijpen van Jacob Dircxen herbergier lokatie van de verkoop onbekend 1660 238 6va
DIRKS, JAN Jan Dircxen alimentatores van hun moey Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 116r
ROORDA, JAN DIRKS huis genaamd de Stads Roeper Jan Dircxen Roorda mr. goud- en zilversmid koper 3/4 huis Voorstraat 28 de Stadsroeper 1682 241 186r
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircxen Roorda mr. goud- en zilversmid reeds eigenaar van 1/4 van deze woning Voorstraat 28 1682 241 186r
DIRKS, JETSE Jetse Dircxen verkoper Karremanstraat 19 1682 241 202v
DIRKS, JOCHEM gemeensman Jochum Dircxen naastligger ten westen Rommelhaven 12 1658 237 174av
DIRKS, LAAS Laes Dircxen , c.u. mr. metselaar naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23 1614 229 201r
DIRKS, LAAS Laes Dircxen , burger mr. metselaar verkoper Brouwersstraat 23 1614 229 201r
DIRKS, LAAS Laes Dircxen verkoper Lanen 1643 235 41v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1643 235 64v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1643 235 64v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten oosten Lanen ZZ 1643 235 85v
DIRKS, REIER weesmr. Reyer Dircxen Spijcker Noorderhaven 36 1653 236 223r
DIRKS, SIEMEN Symen Dircxen boterkoper huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 24 1661 238 106v
DIRKS, WILLEM Willem Dircxen , c.u. brouwer koper huis, brouwerij en hovinge achter het huis en brouwerij en een kamer ten zuiden Rozengracht 4 1654 236 256v
DIRKS, WILLEM Willem Dircxen , burger koper brouwerij-mouterij met huis en tuintje ten noorden tot aan de ringmuur, ook nog Simon Stijlstraat 6 1661 238 95r
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u. koopman koper woning Voorstraat 52achter 1718 246 32v
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52achter 1718 246 32v
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52achter 1718 246 32v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk mr. knoopmaker, turfdrager verkoper van 7/24 Rapenburg ZZ 1729 247 274v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk mr. knoopmaker en turfdrager koper van 1/2 5/12 huis Schritsen 11 1729 247 284r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirk IJsenbeek naastligger ten oosten Noorderhaven 71 1726 246 281r
DIRKS, PIETER Pyter Dirk turfdrager koper huis Lanen 91 het Blauw Lam 1731 248 48r
DIRKS, PIETER de koper Pyter Dirk turfdrager naastligger ten noorden Lanen 91 1731 248 48r
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS wijlen Trijntie Dirk IJsenbeek Heiligeweg 23 1717 245 285v
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirks verkoper van 1/4 Franekerpoort (gebied) 1732 248 91r
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirks Lanen 45 1663 238 178r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/3 Heiligeweg 38 1761 255 77r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ 1761 255 98r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/3 Bargebuurt 24 1761 255 99r
DIRKS, ABEL wijlen Abel Dirks schoenmaker Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
DIRKS, Aebert Dirks bontwever koper huis Kerkpoortstraat 39 1771 257 195v
DIRKS, AGE Aege Dirks , burger mr. koordewerker koper huis Heiligeweg 13 1734 248 291v
SCHIERE, AAGJE DIRKS Aegjen Dirks Schiere verkoper van 1/3 Zuiderstraat 27 1728 247 73r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirks naastligger ten zuiden Hoogstraat 21 1723 246 187v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirks Hoogstraat 21 1723 246 187v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema doodgraver verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema doodgraver verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema mr. steenhouwer en doodgraver koper huis Heiligeweg 22 1752 253 30v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema, burger koper huis Heiligeweg 34 1757 254 93r
DIRKS, AUKJE Akke Dirks Gardenierstraat 4 1808 268 152v
DIRKS, AUKJE Akke Dirks Gardenierstraat 4 1808 268 152v
DIRKS, ALBERT Albart Dirks koper woning (plus 1 ducaat) Nieuwstraat 34 1664 238 229r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks bontwever koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman koper tuin, kamer en kelder Gardenierstraat 9 1759 254 225v
DIRKS, ALBERT wijlen Albert Dirks naastligger ten oosten Gardenierstraat 7 1759 254 226v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat 7 1759 254 226v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman koper door niaar woning Gardenierstraat 7 1763 256 2r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman naastligger ten oosten Gardenierstraat 7 1763 256 2r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman naastligger ten noorden Gardenierstraat 7 1763 256 2r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks verkoper van 1/4 Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat 1767 256 230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1767 256 230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks , burger mr. timmerman verkoper Gardenierstraat 1767 256 230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6voor 1767 257 252r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6voor 1773 258 109r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks mr. huistimmerman koper door niaar 2/3 huis en tuin Rommelhaven 6voor 1774 258 150v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6voor 1774 258 150v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks mr. huistimmerman koper 1/3 huis Rommelhaven 8 1776 258 261r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks mr. huistimmerman naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1776 258 261r
DIRKS, ALBERT de weduwe van Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1779 259 306v
DIRKS, ALBERT de weduwe van Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1782 260 178v
DIRKS, ALBERT wijlen Albert Dirks Rommelhaven 6 1782 260 274r
DIRKS, ALBERT de weduwe van Albert Dirks naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
DIRKS, ALBERT wijlen Albert Dirks mr. timmerman Rommelhaven 8 1783 261 69v
DIRKS, ALBERT wijlen Albert Dirks Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
DIRKS, ANDRIES Andries Dirks mr. metselaar koper huis Noorderhaven 90 1724 246 210v
SCHIERE, ANDRIES DIRKS Andries Dirks Schiere mr. pruikmaker koper huis Hoogstraat 16 1770 257 173r
DIRKS, ANDRIES wijlen Andrys Dirks mr. metselaar Noorderhaven 90 1727 247 22r
DIRKS, AGNIETJE Angenietje Dirks Romastraat 29 1789 263 145r
DIRKS, ANNE Anne Dirks , c.p. mr. bakker koper door niaar huis Scheerstraat 2 1714 245 230v
DIRKS, ANNE Anne Dirks , burger mr. kleermaker koper huis Lanen 74 1729 247 289r
DIRKS, ANNE Anne Dirks naastligger ten westen Lanen 76 1742 250 271r
DIRKS, ANNE Anne Dirks mr. kleermaker verkoper Lanen 74 1746 251 113r
DIRKS, ANNE Anne Dirks Yepey mr. zilversmid koper koopmanshuis Voorstraat 66 het Engels Laken 1788 262 297r
YPEY, ANNE DIRKS Anne Dirks Ypey mr. zilversmid verkoper Voorstraat 66 1804 267 22r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks Zoutsloot 80 1724 246 195r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks Spijkerboor (gebied) 1734 248 349r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks Lanen 45 1734 248 351r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks Schritsen 11 1735 249 66r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks Spijkerboor (gebied) ZZ 1739 250 7r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks Raamstraat 3 1739 250 33v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks onbekend 1740 250 110v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks onbekend 1740 250 110v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks Karremanstraat 22 1747 251 187v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks verkoper Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
DIRKS, ANTJE Antje Dirks Schritsen 5 1730 247 331r
DIRKS, ANTJE Antje Dirks Zuiderhaven 17 1741 250 6ra
DIRKS, ANTJE Antje Dirks koper huis Zoutsloot 22 1756 253 252r
DIRKS, ANTJE Antje Dirks verkoper Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
DIRKS, AREND Arend Dirks mr. bontwever koper huis Grote Kerkstraat 41 1781 260 91r
DIRKS, AREND de weduwe van Arend Dirks huurder (p.j.) Droogstraat ZZ 1782 260 207r
DIRKS, AREND wijlen Arend Dirks Grote Kerkstraat 41 1783 261 42v
POORT, ARJEN DIRKS Arjen Dirks Poort koper huis Brouwersstraat 15 1801 265 287v
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman Noorderhaven 79 1751 252 154r
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman Droogstraat 27 1751 252 154r
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman Noorderhaven 83 1751 252 154r
DIRKS, mr. Arrjan Dirks koper Kerkpad WZ 1665 239 4va
DIRKS, ARJEN wijlen Arrjen Dirks Zoutsloot 1 1667 239 77v
DIRKS, ARJEN wijlen Arrjen Dirks Zoutsloot 67 1667 239 78v
DIRKS, AATJE Attje Dirks verkoper Hoogstraat 40 1810 269 46r
DIRKS, AATJE Attje Dirks verkoper Hoogstraat 40 1810 269 46r
DIRKS, AUKE Auke Dirks , burger mr. kistmaker verkoper Zuiderhaven 47 1728 247 67r
DIRKS, AUKE Auke Dirks , c.u. huurder (p.j.) Bargebuurt 16 1796 264 325r
DIRKS, AUKE Auke Dirks naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1797 265 34r
DIRKS, AUKJE Aukjen Dirks , meerderjarige vrijster verkoper Bargebuurt 20 1774 258 142v
AGEMA, BAARTJE DIRKS Baatje Dirks Agema voormalig bewoner Brouwersstraat 10 1786 262 70r
AGEMA, BAARTJE DIRKS meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, BAARTJE DIRKS meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, BAARTJE DIRKS Batje Dirks Agema Brouwersstraat 10 1786 262 70r
DIRKS, BAUKE Bauke Dirks naastligger ten noorden Kerkpad 32 1799 265 140r
DIRKS, BAUKJE Baukje Dirks huurder Bargebuurt 26 1808 268 174v
DIRKS, BEREND wijlen Beernd Dirks Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
DIRKS, BEREND Beernt Dirks korfmaker koper provisioneel huis Grote Kerkstraat 16 1752 253 270r
DIRKS, BEERT Beert Dirks brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1730 247 309r
DIRKS, BEERT Beert Dirks , burger brouwer koper hof en zomerhuis Romastraat 35 1731 247 390r
BROUWER, BEERT DIRKS Beert Dirks Brouwer, burger winkelier koper huis Bildtstraat 21 1731 248 60v
BROUWER, BEERT DIRKS burgervaandrig Beert Dirks Brouwer koopman verkoper Bildtstraat 21 1737 249 215r
BROUWER, BEERT DIRKS Beert Dirks Brouwer koopman verkoper Romastraat 35 1769 257 140r
DIRKS, LIJSBET de erven van de kamer van Bettie Dirks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 17 1715 245 254v
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks verkoper Kerkpoortstraat 1758 254 121v
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks , meerderjarige vrijster verkoper Franekereind 34 1758 254 122v
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks verkoper Nieuwstraat WZ 1766 256 224v
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks sleeper koper huis Karremanstraat 30 1783 261 9v
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks sleeper naastligger ten westen Karremanstraat 32 1783 261 23v
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks sleeper naastligger ten noorden Karremanstraat 32 1783 261 23v
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1789 263 144r
DIRKS, BOUWE de weduwe van Bouwe Dirks naastligger ten noorden Noorderhaven 107 1796 264 320v
DIRKS, BRUIN Bruin Dirks verkoper Kerkpoortstraat WZ 1788 262 266r
DIRKS, KASPER Caspar Dirks mr. bontwever huurder Grote Kerkstraat 31west 1734 248 331r
DIRKS, KASPER Casper Dirks , c.u. huurder Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
DIRKS, KASPER Casper Dirks huurder Romastraat 27 1737 249 158v
DIRKS, KASPER Casper Dirks mr. bontwever Romastraat 27 1737 249 158v
DIRKS, CATHARINA Catharine Dirks Schouwburg koper huis Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaan Dirks naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 5 1743 251 27r
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks verkoper Schritsen 48 1718 246 22v
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks , burger mr. ijzersmid koper 1/2 huis Sint Jacobstraat 11 1735 249 30r
DIRKS, Christyaan Dirks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11 1756 254 29v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks naastligger ten zuiden Havenplein 12 1665 239 1ra
DIRKS, KLAAS Claas Dirks Ooievaarsteeg 1783 261 15r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varenspersoon verkoper Lanen 43 1792 264 18v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varensgezel koper huis Lanen 43 1798 265 96v
DIRKS, KLAAS de erven van Claas Dirks naastligger ten oosten Lanen 41 1809 268 202r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks molenaarsarbeider koper huis Lanen 24 1810 269 17r
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirks Bilker Zuiderhaven 1666 239 50r
DIRKS, KLAAS Claes Dirks verkoper Heiligeweg NZ 1701 244 132v
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dirks Fontein koopman verkoper Droogstraat 21 1733 248 231r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Corn. Dirks Zijlstra havenmeester huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
DIRKS, KORNELIS Corneles Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1758 254 168r
DIRKS, KORNELIS de erven van Cornelis Dirks naastligger ten oosten Noordijs 7 1662 238 119v
DIRKS, KORNELIS de erven van Cornelis Dirks naastligger ten oosten Noordijs 7 1664 238 213v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks koper Lanen 21 1668 239 21va
DIRKS, KORNELIS de kinderen en erven van Cornelis Dirks koopman verkoper van 10/72 Prinsensteeg 3 1709 245 78r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks , c.u. koper huis Karremanstraat 22 1715 245 233v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1723 246 158v
DIRKS, KORNELIS de erven van Cornelis Dirks naastligger ten westen Hofstraat NZ 1724 246 191v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 18 1726 246 285r
DIRKS, KORNELIS de weduwe en de erven van Cornelis Dirks naastligger ten westen Hofstraat NZ 1735 249 80v
DIRKS, KORNELIS de zoon van Cornelis Dirks zeefmaker naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1737 249 181v
DIRKS, KORNELIS wijlen Cornelis Dirks Karremanstraat 22 1738 249 341r
DIRKS, KORNELIS de weduwe en de erven van Cornelis Dirks naastligger ten westen Hofstraat NZ 1738 249 289r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks schipper koper huis Karremanstraat 12 1740 250 109v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1759 254 230r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks arbeider verkoper Karremanstraat 12 1763 255 201v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot 59 1768 257 81r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks sleefmaker verkoper Zoutsloot 61 1769 257 139r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks Kerkpoortstraat WZ 1771 257 194v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks Kerkpoortstraat 39 1771 257 195v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Havenplein 18a 1773 258 98r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS vaandrig Cornelis Dirks Zijlstra, burger koper 2 huizen en een tuin Voorstraat 8 1781 260 15v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS vaandrig Cornelis Dirks Zijlstra, burger koper 2 huizen en een tuin 't Poortje 3 1781 260 15v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester verkoper Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra oud havenmeester verkoper Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks Kleine Bredeplaats 15 1786 262 111r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks Schritsen 58 1788 263 8r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks Schritsen ZZ 1788 263 8r
DIRKS, DIRK het huis van Dirk Dirks naastligger ten oosten Achterstraat 1637 234 43r
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirk Dirks Achterstraat 1637 234 43r
DIRKS, DIRK de weduwe van Dirk Dirks naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1751 252 113r
DIRKS, DIRK Dirk Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1769 257 114v
DIRKS, DIRK Dirk Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1774 258 173r
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjer bewoner Zoutsloot 21 1784 261 158v
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjer verkoper Zoutsloot 21 1784 261 158v
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1770 257 153r
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1778 259 143v
DIRKS, DIRKJE Dirkje Dirks verkoper Grote Kerkstraat 20 1767 257 8v
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Oosterbolwerk 1758 254 134r
DIRKS, DOETJE Doedtie Dirks Sint Odolphisteeg 12 1739 250 7v
DIRKS, DOETJE Doetie Dirks Schritsen 62 1753 253 37v
DIRKS, DOETJE Doetje Dirks verkoper Brouwersstraat 3 1752 253 23v
DIRKS, DOETJE Doetje Dirks winkelier Grote Ossenmarkt 15 1759 254 222r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks huurder Rapenburg ZZ 1730 247 350r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks , c.u. huurder (p.j.) 1741 250 161r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 31 1777 259 54r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks hovenier koper huis en tuin onbekend 1782 260 203r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks hovenier onbekend 1782 260 203r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1782 260 296r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 31 1784 261 230r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks hovenier verkoper Weverstraat 1795 264 298r
BOLTA, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Bolta, c.u. koper huis en bakkerij Bildtstraat 11 1714 245 205v
BOLTA, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Bolta verkoper Bildtstraat 11 1728 247 124r
SIDERIUS, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Siderius koper huis Both Apothekerstraat 8 1782 260 213v
JONG, EESGE DIRKS Easge Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1770 257 153r
DIRKS, EDGER Edger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1769 257 114v
DIRKS, EDGER Edsger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1774 258 173r
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopman geniaarde koper Voorstraat 52west 1726 246 261v
DIRKS, EELKE de [geniaarde] kopers Eelke Dirks , c.u. koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1726 246 261v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks , burger koopman koper huis Karremanstraat 18 1729 247 283v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopman Voorstraat 73 1729 247 285v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, burger koopman en fabrikant koper huis Franekereind 29 1733 248 185v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, burger koper kamer Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, burger naastligger ten oosten Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, burger naastligger ten zuiden Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, burger naastligger ten noorden Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman Droogstraat NZ 1753 253 40r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1757 254 96v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1757 254 96v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1758 254 118r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1758 254 118r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, n.u. koopman Hofstraat ZZ 1765 256 128v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschut koopman koper hoving en zomerhuis Weverstraat NZ 1735 249 51r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschut koopman naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1735 249 51r
JONG, EESGE DIRKS Esge Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1778 259 143v
DIRKS, FERK Feerk Dirks koopman verkoper Schritsen 22 1810 269 2r
DIRKS, FEIKE Feike Dirks Rapenburg ZZ 1808 268 123v
DIRKS, FEIKE Feike Dirks Kruisstraat 3 1808 268 124r
DIRKS, FEIKE Feike Dirks Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50 1803 266 219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50achter 1803 266 219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 54 1803 266 226v
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 1803 266 228r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Noorderhaven 100 1803 266 250r
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadema huistimmerman koper huis Droogstraat 59 1808 268 21r
DIRKS, FEIKE Feike Dirks Tadema* naastligger ten westen Droogstraat 61 1810 269 62v
DIRKS, FEMKE Femme Dirks verkoper Bargebuurt 20 1774 258 142v
DIRKS, FEIKE Feyke Dirks , c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat NZ 1780 259 307v
DIRKS, FOPPE Foppe Dirks koopman Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
DIRKS, FOPPE Foppe Dirks mr. metselaar koper huis Schritsen 2 de Paasweg 1739 250 59v
DIRKS, FOPPE de weduwe van Foppe Dirks naastligger ten westen Schritsen 4 1761 255 72v
DIRKS, FRANS de kamer van Frans Dirks naastligger ten westen Achterstraat 1637 234 43r
DIRKS, FRANS de erven van oud burgemeester Frans Dirks verkoper Grote Bredeplaats 21achter 1665 239 14v
DIRKS, FREERK Freerk Dirks naastligger ten oosten Noorderhaven 57oost 1636 234 19r
DIRKS, FREERK de erven van Freerk Dirks eerdere eigenaar Bargebuurt 20 1665 239 2r
DIRKS, FREERK Freerk Dirks scheepstimmerman koper huis Schritsen 22 1796 264 308r
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fontein zoutzieder koper huis Heiligeweg 7 1735 249 23ar
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fontein koopman en zoutzieder verkoper Heiligeweg 7 1743 250 295r
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt NZ 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 8 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 14 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 26 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 24 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 22 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 20 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 18 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 16 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 14 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 12 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 24 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 10 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 2 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 22 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 20 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 18 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 16 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 14 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 12 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 10 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ra2
HEMERT, FREERK DIRKS kindskinderen en de erven van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper 1660 238 7ra2
DIRKS, FREERKJE Freerkje Dirks kopers Lanen 76 1782 260 288r
DIRKS, GEERTJE Geertie Dirks , minderjarig verkoper 1/2 huis Voorstraat 37 1726 246 253r
DIRKS, GEERTJE Geertje Dirks Nieuwstraat WZ 1805 267 184r
DIRKS, GEERTJE Geertje Dirks naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1805 267 184r
DIRKS, GEERTJE wijlen Geertje Dirks Nieuwstraat WZ 1806 267 242v
DIRKS, GEERTJE wijlen Geertje Dirks Nieuwstraat 48 1806 267 244r
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Voorstraat 30 1753 253 53v
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Voorstraat 30achter 1753 253 56v
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Noorderhaven 85 1753 253 58v
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Kerkpoortstraat 31 1753 253 60v
DIRKS, GERRIT Gerrit Dirks , c.u. huurder (p.j.) Zuiderstraat 29 1730 247 370r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirks bontwever verkoper van 1/2 Scheerstraat 5 1763 255 233v
DIRKS, GERRIT de weduwe van Gerryt Dirks huurder (p.j.) Karremanstraat 2 1771 257 208v
DIRKS, GERRIT de weduwe van Gerryt Dirks huurder (p.j.) Karremanstraat 4 1771 257 208v
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirks , c.u. eigenaar Zoutsloot NZ 1782 260 166r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirks lantaarnopsteker verkoper Zoutsloot NZ 1782 260 166r
DIRKS, GEERTJE wijlen Gertie Dirks Drie Roemerssteeg 5 1734 248 324r
DIRKS, GERRIT de weduwe van Gorryt Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot OZ 1738 249 338r
DIRKS, wijlen Goyken Dirks Hoogstraat 12 1764 256 263r
DIRKS, GRIETJE Grietje Dirks Nieuwstraat WZ 1739 250 8r
DIRKS, HAIE Haeye Dirks molenaar koper huis Zoutsloot 61 1769 257 139r
DIRKS, HAIE de weduwe van Haeye Dirks naastligger ten westen Karremanstraat 18 1771 257 202v
DIRKS, HANS Hans Dirks Achterstraat NZ 1665 239 3r
DIRKS, HANS Hans Dirks koper huis Dalpad 7 1808 268 135v
DIRKS, HANS Hans Dirks mr. molenmaker verkoper Dalpad 7 1810 268 332r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks bontwever koper woning weefwinkel en plaats Both Apothekerstraat 15noord 1746 251 130v
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 11 1753 253 102r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid 1754 253 171r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 11 1758 254 130r
DIRKS, HARMEN weeskind Harmen Dirks verkoper Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 11 1766 256 212r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks voormalig bewoner Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
DIRKS, HARMEN wijlen Harmen Dirks koopman Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks bontwever Nieuwstraat 33 1775 258 219r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks Spijkerboor (gebied) 1781 260 28r
DIRKS, HARMEN Harmen Dirks mr. bontwever Weverstraat 3 1786 262 143v
DIRKS, HARMEN de erven van Harmen Dirks verkoper Hoogstraat 28 1808 268 144r
DIRKS, HAIE wijlen Haye Dirks onbekend 1771 257 215r
DIRKS, HERE de weduwe van Heere Dirks naastligger ten zuiden Lanen 31 1733 248 181v
DIRKS, HERE de weduwe van Heere Dirks naastligger ten oosten Lanen NZ 1743 251 3r
DIRKS, HERE wijlen Heere Dirks schipper Voorstraat 69 1750 252 68r
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirks mr. chirurgijn verkoper van 1/4 Zoutsloot 92 1728 247 63v
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirks mr. chirurgijn verkoper van 1/4 Hoogstraat 31 1728 247 64v
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirks mr. ijzersmid koper huis Zuiderhaven 17 de Brandaris 1745 251 64r
DIRKS, HENDRIK Hendrik Dirks , c.u. huurder Schritsen 9achter 1805 267 135r
DIRKS, HARMEN Hermanus Dirks , c.u. huurder woning Vianen ZZ 1806 267 199r
DIRKS, HERE wijlen Herre Dirks Lanen 33 1751 252 109v
DIRKS, HIDDE Hidde Dirks naastligger ten westen Hondenstraat 8 1790 263 205v
DIRKS, HIDDE Hidde Dirks naastligger ten westen Hondenstraat 8 1801 266 32v
DIRKS, HIDDE Hidde Dirks naastligger ten noorden Vijver 1802 266 157v
DIRKS, HIDDE Hidde Dirks naastligger ten oosten Hondenstraat 3 1805 267 162v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks mr. schoenmaker koper door niaar huis Grote Kerkstraat 33 1722 246 151v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks koster van de Westerkerk verkoper Schritsen 11 1735 249 66r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks mr. schoenmaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1735 249 67r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks mr. schoenmaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1735 249 7ra
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks mr. schoenmaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1735 249 11va
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks voorzanger in de Westerkerk geniaarde koper Grote Ossenmarkt 16achter 1739 250 70v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks koper door niaar huis Zuiderhaven 21 1741 250 190r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks mr. schoenmaker en koster van de Wester kerk verkoper Grote Kerkstraat 35 1742 250 215v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks naastligger ten oosten Zuiderhaven 43 1743 251 26r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks mr. schoenmaker koper van 1/2 Zuiderhaven 45 1743 251 28r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7 1750 252 100v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks voorzanger in de Westerkerk koper van 1/2 Zuiderhaven 29 1752 253 33v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks naastligger ten westen Zuiderhaven 31 1757 254 65r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks koster naastligger ten noorden Zuiderhaven 23 1759 254 223v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks naastligger ten noorden Zuiderhaven 23 1763 255 215v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks naastligger ten westen Zuiderhaven 31 1763 255 253v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks koster naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks huurder Havenplein 18a 1768 257 58v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS Hilbrand Dirks Koster Zuiderhaven 29 1772 258 50v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS Hilbrand Dirks Koster verkoper Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrant Dirks mr. schoenmaker en koster van de Westerkerk koper huis Kleine Kerkstraat 5 1736 249 153r
DIRKS, HILTJE Hiltje Dirks kopers Karremanstraat 20 1775 258 198v
DIRKS, HINKE Meerderjarige ongehuwde jonge dochter Hinke Dirks verkoper Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
DIRKS, HINKE Hinke Dirks naastligger ten westen Vijverstraat 19 1785 261 294v
DIRKS, HINKE Hinke Dirks verkoper Vijverstraat 13 1795 264 295v
DIRKS, HINKE Hinke Dirks verkoper Vijverstraat 15 1795 264 295v
DIRKS, HINKE Hinke Dirks verkoper Vijverstraat 17 1796 264 315r
SJAARDA, HIELKJE DIRKS Hylkjen Dirks Sjaarda Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
DIRKS, IDS vrijgezel Ids Dirks molenaarsknecht koper 1/2 wind rogge- en weitmolen Bildtpoort (gebied) de Bildtpoortsmolen 1786 262 139r
MONSMA, IDS DIRKS Ids Dirks Monsma rogmolenaar koper huis Bildtstraat OZ 1787 262 216r
MONSMA, IDS DIRKS wijlen Ids Dirks Monsma Bildtstraat 9 1798 265 81v
DIRKS, IDSKE Idske Dirks Voorstraat 90 1798 265 112v
DIRKS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Dirks mr. kleermaker Lanen 48 1744 251 29r
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dirks koopman verkoper Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
DIRKS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Dirks Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
DIRKS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Dirks Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
DIRKS, IEMKJE Imkjen Dirks huurder Rapenburg 1731 248 53v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, IETJE DIRKS Ittie Dirks Hillebrants verwandelaar 1660 238 55v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u. koper 1/4 en 1/8 huis Heiligeweg 25 1718 246 1v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. knoopmaker koper 5/16 huis Heiligeweg 25 1723 246 181r
DIRKS, JAKOB de koper Jacob Dirks , c.u. mr. knoopmaker eigenaar van 6/16 Heiligeweg 25 1723 246 181r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks huurder Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. bakker verkoper van 1/4 Zoutsloot 92 1728 247 63v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. bakker verkoper van 1/4 Hoogstraat 31 1728 247 64v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. bakker koper huis Bildtstraat 18 1730 247 336v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , burger mr. bakker verkoper Bildtstraat OZ 1730 247 369v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. knoopmaker koper woning Ooievaarsteeg OZ 1731 248 2v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker naastligger ten noorden Bildtstraat 20 1731 248 25r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster huurder (p.j.) Weverstraat NZ 1735 249 51r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1735 249 64r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 68r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u. en c.s. huurder Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster koper van 1/2 Molenpad NZ 1736 249 144v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster verkoper van 1/2 Molenpad NZ 1737 249 196r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks schipper (schuit-) huurder Noorderhaven 87 1737 249 207v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster van de grote kerk koper Rozemarijnstraat 1 1737 249 211r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten zuiden onbekend 1737 249 214r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Rozemarijnstraat 3 1737 249 220r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koopman koper huis Noorderhaven 34 1738 249 281v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks substituut koster grote kerk koper huis en weefwinkel Wasbleek NZ 1738 249 287r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 7ra
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 11va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster curator van het kind van huis Hofstraat NZ 1736 249 14va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster curator van het kind van Hofstraat NZ 1737 249 16va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster curator van Noorderhaven 72 1737 249 17va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster curator van het kind van Noorderhaven 72 1737 249 18ra
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks oud substituut koster curator Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten zuiden Rozengracht 38 1739 250 46v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmaker geniaarde koper Grote Ossenmarkt 16achter 1739 250 70v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1740 250 112v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koopman koper Liemendijk 1740 250 115v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , burger oud koster geniaarde koper van 1/2 Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , burger Voorstraat 57 1742 250 212r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , burger schipper koper huis Bildtstraat 21 1742 250 216v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. knoopmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1742 250 249r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten noorden Rinnertspijp WZ 1739 250 2va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten noorden Rinnertspijp WZ 1739 250 3va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , n.p. bieder ? huis (p.j.) Both Apothekerstraat 8 1740 250 5va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bewoner Noorderhaven 34 1743 251 22r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks oud boterkoper verkoper Noorderhaven 34 1743 251 22r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks schipper (schuit-) verkoper Bildtstraat 21 1746 251 152r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks makelaar verkoper Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kooltjer Noordijs OZ 1784 261 130r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Spekmarkt 2 1786 262 82r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u. huurder Bildtpoort (gebied) ZZ 1790 263 271r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster verkoper Lanen 66 1739 250 6r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster verkoper Noorderhaven 32 1740 250 112v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster curator Liemendijk 1740 250 115v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster Both Apothekerstraat 8 1740 250 5va
DANSER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Danser plateelschilder en winkelier verkoper Franekereind 1 1805 267 155r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschool koper huis Franekereind 1 1797 265 57v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschool huurder (p.j.) Franekereind 1 1797 265 57v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Koster koper 5/16 huis Heiligeweg NZ 1732 248 100r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Koster, c.u. eigenaar van 11/16 Heiligeweg NZ 1732 248 100r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks van der Steven, burger oud schipper verkoper Nieuwstraat 66 1732 248 164r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacobus Dirks Coster curator Scheerstraat 4 1741 250 148r
DIRKS, JAN Jan Dirks mr. goudsmid koper 1/4 huis en tuin en 2 woningen onbekend 1665 239 13r
DIRKS, JAN de erven van Jan Dirks metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1666 239 61v
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten noordoosten Zuiderstraat NZ 1669 239 41ra
DIRKS, JAN Jan Dirks timmerman verkoper Heiligeweg NZ 1701 244 132v
DIRKS, JAN Jan Dirks , c.u. mr. metselaar verkoper Wasbleek 2 1710 245 117v
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
DIRKS, JAN wijlen Jan Dirks Zoutsloot ZZ 1719 246 38r
DIRKS, JAN Jan Dirks mr. metselaar koper huis Lanen NZ 1719 246 42r
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
DIRKS, JAN Jan Dirks mr. bontwever Weverstraat 13 1728 247 5ra
DIRKS, JAN wijlen Jan Dirks Zoutsloot NZ 1731 248 42v
DIRKS, JAN Jan Dirks bakkersgezel koper van 1/2 huis en bakkerij Bildtstraat 18 1734 248 298r
DIRKS, JAN Jan Dirks bakker Vijverstraat NZ 1736 249 155r
DIRKS, JAN de erven van Jan Dirks naastligger ten zuiden Bildtstraat 16 1743 251 20r
DIRKS, JAN de erven van Jan Dirks naastligger ten zuiden Bildtstraat 16 1754 253 145r
DIRKS, JAN wijlen Jan Dirks Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
DIRKS, JAN Jan Dirks , c.s. huurder Hoogstraat 15 1766 256 149v
DIRKS, JAN Jan Dirks groenteteler koper huis Rozemarijnstraat 3 1766 256 208r
DIRKS, JAN Jan Dirks bontwever verkoper Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
DIRKS, JAN Jan Dirks huurder 3e woning (p.j.) Moriaanstraat NZ 1781 260 40v
DIRKS, JAN Jan Dirks koper 1/2 huis Franekereind 34 1785 262 4r
DIRKS, JAN de weduwe Jan Dirks naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 1 1787 262 239v
DIRKS, JAN Jan Dirks schipper (trekveer-) verkoper Franekereind 34 1796 264 306v
DIRKS, JAN Jan Dirks schipper op Dokkum (trekveer-) koper huis Nieuwstraat 38 1796 264 322r
DIRKS, JAN Jan Dirks schipper op Dokkum (trekveer-) koper 1/4 woning en weefwinkel Kerkpoortstraat WZ 1796 264 323v
DIRKS, JAN Jan Dirks timmerknecht koper huis Rommelhaven 15 de Roode Leeuw 1796 265 10r
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten zuiden Rapenburg 1802 266 55v
DIRKS, JAN Jan Dirks Kerkpoortstraat OZ 1802 266 67r
DIRKS, JAN Jan Dirks verkoper Nieuwstraat 38 1803 266 279r
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten oosten Droogstraat 1806 267 222v
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten zuiden Anjelierstraat 39 1809 268 266r
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten zuiden Anjelierstraat 41 1809 268 266r
DIRKS, JAN Jan Dirks naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1809 268 293v
DIRKS, JAN zijn ouders Jan Dirks IJsenbeecq Noorderhaven 73 1748 251 213r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek mr. timmerman geniaarde koper Lanen 58 1702 244 154v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek mr. huistimmerman koper pakhuis de Seven-star genaamd met een woning daaragter Noorderhaven 73 de Zevenster 1709 245 101r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek mr. timmerman koper 1/2 huis Rommelhaven 4 1724 246 193v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek huistimmerman koper pakhuis laatst bootiemaakerij Zuiderhaven 37 1726 246 260v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek mr. huistimmerman verkoper Zuiderhaven 37 1727 246 303v
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirks IJsenbeek huurder bovenkamer (p.w.) Lanen 21achter 1766 256 174r
IJSENBEEK, JAN DIRKS wijlen Jan Dirks IJsenbeek Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, JAN DIRKS wijlen Jan Dirks IJsenbeek Lanen 9oost 1784 261 183v
ROORDA, JAN DIRKS haar wijlen vader Jan Dirks Roorda mr. goudsmid Voorstraat 28 1700 244 68v
VLIET, JAN DIRKS de erven van Jan Dirks Vliet naastligger ten noorden Bildtstraat 20 1750 252 55v
WIJNGAARD, JAN DIRKS Jan Dirks Wijngaard metselaarsknecht koper Nieuwstraat 35 1793 264 122v
BIERMA, JANKE DIRKS Jancke Dirks Bierma , c.m. verkoper van 1/4 Voorstraat 3 1700 244 54v
BIERMA, JANKE DIRKS Jancke Dirks Bierma Voorstraat 30 1709 245 97v
BIERMA, JANKE DIRKS Jancke Dirks Bierma Voorstraat 30 1709 245 97v
DIRKS, JANKE Janke Dirks Kerkpoortstraat 1735 249 54v
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirks Bierma Voorstraat 32 1700 244 37v
BIERMA, JANKE DIRKS Janke Dirks Bierma bakkerse koper mouterij met eest en zolder Voorstraat 30achter 1730 247 312v
BIERMA, JANKE DIRKS de koperse Janke Dirks Bierma naastligger ten noorden Voorstraat 30achter 1730 247 312v
DIRKS, JELTE de weduwe van Jelte Dirks naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 2 1773 258 115v
DIRKS, JELTE Jelte Dirks mr. bakker huurder (p.j.) Brouwersstraat 3 1785 261 271v
DIRKS, JELTJE Jeltje Dirks verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r
DIRKS, JELTJE Jeltje Dirks verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 20achter 1756 253 260v
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelker Hoogstraat 31 1775 258 232r
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelker Lombardstraat 10 1776 258 242v
DIRKS, JETSE Jetse Dirks koemelker verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v
DIRKS, JETSE Jetse Dirks Scheerstraat 10 1778 259 142v
DIRKS, JETSKE Jetske Dirks Heiligeweg 20 1759 254 239v
DIRKS, JETSKE wijlen Jetske Dirks Noordijs 1 1765 256 129v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dirks Hillebrants verwandelaar 1660 238 55v
DIRKS, JETSE Jetze Dirks Hoogstraat 31 1774 258 175r
DIRKS, JILLES wijlen Jielles Dirks bewoner Vijver OZ 1759 254 224v
DIRKS, JOHANNES Joannes Dirks waterhaler koper huis en tuin erachter Weverstraat ZZ 1723 246 171r
DIRKS, JOHANNES Johannes Dirks waterhaler Kerkpoortstraat NZ 1730 247 328v
DIRKS, JOHANNES Johannes Dirks , burger houtdrager verkoper Weverstraat 10 1739 250 25v
DIRKS, JOHANNES Johannes Dirks , burger houtdrager aanhandelaar huis Noordijs WZ 1739 250 25v
DIRKS, JOHANNES wijlen Johannes Dirks Noordijs 8 1749 251 262v
DIRKS, JOHANNES huisman Johannes Dirks koper huis Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
DIRKS, JOHANNES huisman Johannes Dirks koper huis Heiligeweg 38 1796 265 4r
LANGE, JOHANNES DIRKS Johannes Dirks de Lange mr. grofsmid koper huis Hoogstraat 38 1809 268 280r
DIRKS, JOHANNES Johannis Dirks zoutdrager verkoper onbekend 1738 249 265r
DIRKS, JORRIT Jorrit Dirks , c.u. schipper (smal-) koper woning Herenwaltje 1708 245 72r
DIRKS, JUDITH weeskind Judith Dirks verkoper Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
DIRKS, KNIERKE de woning van Knierke Dirks naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
DIRKS, LAMMERT Lambert Dirks , c.u. koper woning Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
DIRKS, LAMMERT de weduwe van Lammert Dirks naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks koper 3, 5 pondemaaten greidland ten zuiden van Harlingen 1797 265 36v
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks gardenier Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks bleker koper 7 pm bouwland als bleek ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
TOLSMA, LAMMERT DIRKS Lammert Dirks Tolsma schipper koper huis, koeystal enz Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks , burger metselaar verkoper Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks gebruiker Bargebuurt WZ 1735 249 53r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks mr. metselaar Franekereind 27 1740 250 134r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks metselaar Zoutsloot 16 1741 250 151v
DIRKS, LIJSBET Lijsbet Dirks verkoper Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks Hoogstraat 30 1736 249 143r
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks koper huis Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks Hoogstraat 28 1751 252 135v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks , meerderjarige jongedochter verkopers Bargebuurt 20 1774 258 142v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks Gardenierstraat 4 1778 259 133r
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks verkoper Romastraat 1795 264 242v
DIRKS, LIEKELE Lykle Dirks huurder Noorderhaven 2 1800 265 228r
DIRKS, LIJSBET wijlen Lysbeth Dirks Weverstraat 13 1728 247 5ra
DIRKS, MARTJEN Maartie Dirks onbekend 1738 249 265r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartie Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper Rozengracht 1797 265 313r
ZIJLSTRA, MARTJEN DIRKS Maartje Dirks Zijlstra verkoper Rozengracht 1797 265 313r
DIRKS, MARTJEN Maartjen Dirks Hoogstraat 6 1745 251 67v
DIRKS, MARIA Marijke Dirks verkoper Hoogstraat 10 1637 234 42v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1763 255 182v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks schipper (groot-) verkoper William Boothstraat WZ 1764 256 29r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks huurder Rommelhaven 8 1776 258 261r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks timmerman op 's Lands fregat van oorlog De Pallas (tweede -) koper huis Rapenburg 1782 260 265r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks Vissersstraat 12 1787 262 202v
DIRKS, MARTEN de weduwe van Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat 4 1788 263 55v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks huurder Hofstraat 5 1794 264 223r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks naastligger ten noorden Bildtstraat 4 1800 265 254v
DIRKS, MARTEN de weduwe van Marten Dirks naastligger ten westen Bildtstraat 2 1804 267 11v
DIRKS, MARTEN wijlen Marten Dirks Bildtstraat 2 1804 267 11v
DIRKS, MARTEN Marten Dirks koper huis Achterstraat 1804 267 106v
DIRKS, MARTEN de weduwe van Marten Dirks naastligger ten westen Bildtstraat 2 1805 267 109r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks varensgezel koper huis Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
DIRKS, MARTEN Marten Dirks varensgezel huurder Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
DIRKS, MARTEN de weduwe van Marten Dirks naastligger ten oosten Bargebuurt 26 1808 268 174v
DIRKS, MARTJEN Martjen Dirks Zoutsloot NZ 1707 245 39r
DIRKS, MARTJEN Martjen Dirks verkoper onbekend 1738 249 265r
DIRKS, MAAIKE Mayke Dirks naastligger ten oosten Noorderhaven 98 1700 244 49r
ZANDSTRA, MAAIKE DIRKS Mayke Dirks Sanstra huurder Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
DIRKS, MEILE Meile Dirks naastligger ten westen Tuinsteeg 4 1809 268 195v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid Hoogstraat 38 1771 257 204r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis en smederij Rozengracht 27 1779 259 182r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper wagenhuis Kerkpoortstraat WZ 1779 259 204v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 36 1780 259 251r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. grofsmid koper huis Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Wasbleek 13 1781 260 57v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper door niaar huis Nieuwstraat 22 1782 260 290r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis en bakkerij Zuiderpoort (gebied) 1782 261 2r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper woning en zomerhuis Zuiderpoort (gebied) 1782 261 2r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten oosten Hoogstraat 36 1782 261 5r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Vijver 3 1783 261 22v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Lammert Warndersteeg 5 1783 261 23r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis waarin diverse woningen Karremanstraat 32 de Beyert 1783 261 23v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 1 1783 261 124r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper tuin, zomerhuis en verdere gerechtigheden Rozengracht 27 1783 261 125r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Nieuwstraat 20 1784 261 145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20 1784 261 145r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber mr. ijzersmid koper helling, timmerhuis en huis Zoutsloot 1 1784 261 213v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Rozengracht 27 1784 261 235r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Anjelierstraat ZZ 1784 261 236v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Wasbleek 23 1784 261 237v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Nieuwstraat 33 1784 261 238v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber eerdere gebruiker Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Nieuwstraat 22 1784 261 241v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Nieuwstraat 20 1784 261 257r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Vijver 3 1785 261 262r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber verkoper Zoutsloot 1 1785 261 298r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1785 262 14r
FABER, MEILE DIRKS Meile Dirks Faber naastligger ten noorden Vijver 5 1785 262 17r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber verkoper Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber gebruiker Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber mr. smid Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber mr. smid Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber mr. grofsmid Rozengracht 27 1792 264 21v
FABER, MEILE DIRKS wijlen Meile Dirks Faber Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, MEILE DIRKS de boedel van wijlen Meile Dirks Faber verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
DIRKS, MEILE de erven van Meyle Dirks naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1796 264 317v
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 1782 260 180r
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1782 260 180r
FABER, MEILE DIRKS de geabandonneerde boedel van Meyle Dirks Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
FABER, MEILE DIRKS Meyle Dirks Faber mr. ijzersmid koper huis, hoving en smederij Rozengracht 27 1787 262 162v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhout koopman Voorstraat 81 1774 258 162v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhout koopman Voorstraat 79 1774 258 162v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirks Herenwaltje OZ 1698 243 369v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirks naastligger ten noorden Lanen NZ 1713 245 201v
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dirks Roorda Hofstraat 16 1697 243 326r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks Voorstraat 89 1666 239 36r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks naastligger ten noorden Zuiderhaven 1666 239 50r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Zuiderhaven 1666 239 50r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks huurder keukentje (p.j.) Bildtstraat 16 1772 258 27v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. huistimmerman koper 1/4 huis Schritsen 50achter 1736 249 120r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman koper huis Heiligeweg 6 1752 252 219v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1758 254 151r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks timmerman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman koper door niaar huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1763 255 252r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks , burger mr. timmerman koper huis, houtstek, tuin en zomerhuis Rozengracht 14 1765 256 126v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1766 256 155v
DIRKS, PIEKE Piecke Dirks , c.u. huurder Zuiderhaven 29 1752 253 33v
DIRKS, PIER Pier Dirks , c.u. huurder Wortelstraat NZ 1700 244 75v
DIRKS, PIETER eigenerfde Pieter Dirks , c.u. huisman verkoper Hoogstraat 25 1714 245 230r
DIRKS, PIETER eigenerfde Pieter Dirks , c.u. huisman verkoper Hoogstraat 17 1714 245 230r
DIRKS, PIETER Pieter Dirks naastligger ten oosten Lanen 87 1730 247 316r
DIRKS, PIETER Pieter Dirks naastligger ten oosten Lanen 89 1739 250 36r
DIRKS, PIETER Pieter Dirks , c.u. huurder boven (p.j.) Noorderhaven 32 1742 250 241r
DIRKS, PIETER Pieter Dirks , c.u. huurder Noorderhaven 27 1751 252 144v
DIRKS, PIETER Pieter Dirks huurder Anjelierstraat NZ 1793 264 134v
DIRKS, PIETER Pieter Dirks huurder (p.j.) Anjelierstraat NZ 1794 264 213r
DIRKS, PIETER Pieter Dirks , c.u. huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1797 265 19v
DIRKS, PIETER Pieter Dirks koper dubbel huis en bakkerij Zuiderstraat 17 1804 267 32r
DIRKS, PIETER Pieter Dirks verkoper Zuiderstraat 17 1809 268 284v
GALEMA, PIETER DIRKS Pieter Dirks Galama koopman koper grond, huis, hof en houtschuren Noorderkade 1 1790 263 282v
HOLLANDER, PIETER DIRKS Pieter Dirks Hollander, meerderjarige vrijgezel koper huis, brouwerij en tapperij Hoogstraat 27 1775 258 236r
HOLLANDER, PIETER DIRKS Pieter Dirks Hollander verkoper Hoogstraat 27 1779 259 160v
HOLLANDER, PIETER DIRKS Pieter Dirks Hollander koper huis Heiligeweg 27 1808 268 52r
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker koper huis met ernaast een woonkelder onder 1 dak en een bakhuis daarachter langs de s Voorstraat 86 1700 244 80v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten oosten Molenpad 1724 246 202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten zuiden Molenpad 1724 246 202v
DIRKS, POPPE Poppe Dirks mr. bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 26 1726 246 294r
DIRKS, PAULUS Poulus Dirks mr. timmerman koper provisioneel 3/4 huis Schritsen 50achter 1736 249 12va
DIRKS, PAULUS Poulus Dirks koper huis Kerkpoortstraat NZ 1747 251 186v
DIRKS, PAULUS Poulus Dirks mr. huistimmerman koper huis Zuiderhaven 47 1751 252 117v
DIRKS, PAULUS Poulus Dirks naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1754 253 181r
DIRKS, PIETER de verkopers Pyter Dirks , c.u. naastligger ten zuiden [staat: noorden] Grote Kerkstraat 2 1731 248 61r
DIRKS, PIETER Pyter Dirks , burger verkoper Grote Kerkstraat 2 1731 248 61r
DIRKS, PIETER Pyter Dirks koopman naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 175v
DIRKS, PIETER de nagelaten kinderen van Pyter Dirks verkoper Spijkerboor (gebied) 1742 250 231r
GRAAF, PIETER DIRKS de crediteuren van Pyter Dirks Graaff mr. scheepstimmerman verkoper Schritsen 4 1711 245 143r
DIRKS, PIETJE Pyttje Dirks Noorderhaven 32 1730 247 379r
IJSENBEEK, REINER DIRKS wijlen Reinder Dirks IJsenbeek Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, REINER DIRKS wijlen Reinder Dirks IJsenbeek Lanen 9oost 1784 261 183v
FONTEIN, REINER DIRKS Reiner Dirks Fontein koopman verkoper Noordijs 12 1735 249 102r
FONTEIN, REINER DIRKS Reinier Dirks Fontein naastligger ten zuiden Noordijs 10 1735 249 87r
DIRKS, RINSKE Reinskje Dirks Both Apothekerstraat 15zuid 1754 253 171r
DIRKS, REINOU Reinuke Dirks verkoper Heiligeweg 68 1725 246 236r
DIRKS, REINER wijlen Reyner Dirks Schritsen 22 1731 248 39r
DIRKS, RIEMKJE Riemer Dirks Kleine Ossenmarkt WZ 1637 234 24r
DIRKS, RIENK Rienk Dirks schipper (buiten-) koper dwarshuis met groot hof en een tuin Zoutsloot 20 1794 264 209r
DIRKS, RIENK huisman Rienk Dirks verkoper Zoutsloot 44 1798 265 101v
DIRKS, RIENK huisman Rienk Dirks verkoper Zoutsloot 46 1798 265 101v
DIRKS, RIKSTJE Rigtsje Dirks koper huis Zuiderstraat 10 1744 251 41v
DIRKS, RIKSTJE Rigtsje Dirks Zuiderstraat 10 1749 252 24v
DIRKS, RINSKE Rinske Dirks Gardenierstraat 5 1755 253 244v
DIRKS, RINSKE Rinske Dirks Spekmarkt 1 1809 268 210v
DIRKS, RINSKE Rinske Dirks Spekmarkt 1 1809 268 210v
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema Brouwersstraat 14 1749 251 279r
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, RINSKE DIRKS Rinske Dirks Agema Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
DIRKS, RINTJE Rintje Dirks , c.u. huurder (p.j.) Borstelsteeg 1 1769 257 123v
DIRKS, REINTJE Rintje Dirks huurder (p.j.) Kleine Kerkstraat 14 1787 262 156r
AGEMA, ROELOFKE DIRKS Roelofke Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, ROELOFKE DIRKS Roelofke Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
DIRKS, ROMKE Romke Dirks , c.u. storter koper huis Grote Kerkstraat 27 1664 238 209r
DIRKS, RUURD de weduwe van Ruurd Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot OZ 1768 257 48r
FABER, RUURD DIRKS Ruurd Dirks Faber koopman verkoper Sint Jacobstraat 11 1735 249 30r
DIRKS, SEERP Seerp Dirks koopman koper huis en loods Voorstraat 47 de Olifant 1719 246 36r
DIRKS, SEERP Seerp Dirks koopman naastligger ten oosten Brouwersstraat 21 1724 246 195v
DIRKS, SEERP Seerp Dirks bontreder koper achterhuis Voorstraat 47 1724 246 204r
DIRKS, SEERP de koper Seerp Dirks , c.u. bontreder naastligger ten zuiden Voorstraat 47 1724 246 204r
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut koper provisioneel huis Havenplein 1 Leeuwenburg 1731 247 13va
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut koopman koper paardenstal en wagenhuis Vissersstraat 1 1740 250 114r
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut naastligger ten westen Voorstraat 49 1741 250 167v
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut fabrikant en koopman koper van 1/2 pakhuis Noorderhaven 74 Bremen 1741 250 172v
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut koopman verkoper Vissersstraat 1 1748 251 247r
DIRKS, SIPKJE Sepkjen Dirks huisvrouw verkoper Achterstraat 1794 264 173v
DIRKS, SIBBELTJE Sibbeltje Dirks kopers Heiligeweg 16 1782 260 208r
DIRKS, SIBBELTJE Sibbeltje Dirks kopers Heiligeweg 18 1782 260 208r
DIRKS, SIKKE Sicco Dirks ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
DIRKS, SIEBREN de weduwe van Siebrand Dirks huurder Rommelhaven 18 1788 263 52v
DIRKS, SIKKE Sikke Dirks bleker koper 5/8 van 6 pm greidland ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
DIRKS, SIKKE Sikke Dirks bleker huurder van 3/8 ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
DIRKS, SJOUKJE Sioukien Dirks verkoper Lanen 34 1732 248 122r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS wijlen Sipke Dirks IJsbrandi Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS wijlen Sipke Dirks IJsbrandi Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands koopman koper huis Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands, c.u. koopman naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands koopman verkoper Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands naastligger ten zuiden Noordijs 25 1767 256 233r
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands, c.s. naastligger ten westen Voorstraat 73 1771 257 209v
IJSBRANDS, SIPKE DIRKS Sipke Dirks IJsbrands naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 17 1772 258 4r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKS de erven van Sipke Dirks IJsbrandy naastligger ten noorden Voorstraat 71 1803 266 286r
IJSBRANDY, SIPKE DIRKS de erven van Sipke Dirks IJsbrandy verkoper Voorstraat 71 1803 266 286r
HILAARDA, SIERK DIRKS Sjerk Dirks Hylaarda verkoper Fabrieksstraat 1688 242 261v
DIRKS, SIERK Sjirk Dirks stadsarbeider koper huis Karremanstraat 11 1810 269 97v
BIERSMA, SJOERD DIRKS Sjoerd Dirks Biersma verkoper van 1/4 Voorstraat 3 1700 244 54v
DIRKS, SJOERDJE Sjoerdtje Dirks Rapenburg 1757 254 82r
DIRKS, Sjoerdtjen Dirks Rapenburg 1757 254 68r
DIRKS, SJOUKE Sjoucke Dirks , c.u. verkoper Rozenstraat WZ 1665 239 12v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks sleper koper paardenstal Bildtpoort (gebied) 1753 253 117r
DIRKS, SIEBREN de stalling van Sybren Dirks naastligger ten oosten Vissersstraat 4 1754 253 148v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks , c.u. sleeper huurder huis boven het wagenhuis Sint Jacobstraat 2 1759 254 182r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 37 1764 256 88r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1771 257 219v
DIRKS, SIEBREN de stallinge van Sybren Dirks naastligger ten oosten Vissersstraat 4 1771 257 234r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks naastligger ten oosten Vissersstraat 4 1779 259 166r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot 31 1782 260 181r
DIRKS, SIEBREN ?de erven van Sybren Dirks sleeper naastligger ten noorden Zoutsloot 33 1783 261 85r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot 13 1788 262 303v
DIRKS, SIEBREN wijlen Sybren Dirks sleper Bildtpoort (gebied) 1789 263 132v
DIRKS, SIEMEN Symon Dirks koper huis met plaats en tuin en nog een eigen vrije steeg uitgang hebbende door de po Voorstraat 8 1665 239 5ra
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks Lanen 36 1730 247 347r
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks verkoperse Bargebuurtspoortje 10 1733 248 180v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks Sint Jacobstraat 1voor 1740 250 137v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks Vijverstraat NZ 1742 250 214av
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks huurder Nieuwstraat 10 1742 250 217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks huurder Nieuwstraat 12 1742 250 217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks Nieuwstraat 10 1742 250 217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks Nieuwstraat 12 1742 250 217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks koper paardenstal Sint Jacobstraat 1achter 1755 253 217v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks naastligger ten westen* Sint Jacobstraat 1achter 1755 253 217v
DIRKS, SIETSKE wijlen Sytske Dirks Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Sanstra verkoper Zoutsloot 9 1734 248 288v
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Sanstra Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks Schouwburg Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
DIRKS, SIETSKE Sytske Dirks Schouwburg verkoper Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Zijlstra Spekmarkt 4 1772 258 32v
DIRKS, TEEDE wijlen Taede Dirks Hofstraat ZZ 1753 253 88v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks Weverstraat 1749 251 282v
DIRKS, TETJE Tettie Dirks verkoper Weverstraat ZZ 1751 252 138v
DIRKS, TETJE Tettje Dirks huurder noordelijke bovenkamer (p.j.) Franekerpoort (gebied) 1764 256 51r
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dirks Lanen 4 1751 252 122r
DIRKS, TJITSKE Tieetske Dirks , c.s. verkoper Lanen NZ 1637 234 24v
DIRKS, TJEPKE Tiepke Dirks koper huis met plaats en een vrije eigen steeg Kerkpoortstraat 1665 239 3va
DIRKS, TJITSKE Tietske Dirks verkoper van 1/6 Heiligeweg 32 1718 246 4r
DIRKS, TJALLING Tjalling Dirks koper huis en erf Zoutsloot 67 1808 268 43v
MUUR, TJALLING DIRKS Tjalling Dirks van der Muur naastligger ten westen Zoutsloot 71 1810 269 16r
MUUR, TJALLING DIRKS Tjalling Dirks van der Muur naastligger ten noorden Zoutsloot 71 1810 269 16r
DIRKS, TJEERD Tjeerd Dirks verkoper Spekmarkt 1 1806 267 284v
DIRKS, TJEERD Tjeerd Dirks naastligger ten westen Heiligeweg 1west 1807 267 293v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirks verkoper Heiligeweg NZ 1701 244 132v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirks Lombardstraat 1726 246 285v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirks winkelierse Rozengracht 28 1733 248 204r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirks Sint Jacobstraat 1voor 1734 248 345r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirks Voorstraat 60 1760 255 18v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dirks verkoper Zuiderhaven 35 1760 255 25v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks Rozengracht 40 1727 247 4r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks Voorstraat 60 1728 247 72r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks Sint Jacobstraat 1achter 1730 247 320r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks uitdrager Lanen 76 1755 253 237v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks Zuiderhaven 35 1758 254 170v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks verkoper van 1/4 Karremanstraat OZ 1766 256 229r
DIRKS, TRIJNTJE Trijntje Dirks Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
BROUWER, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks Brouwer koper huis Moriaanstraat 1731 248 23v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks IJsenbeek verkoper van 1/3 Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks IJsenbeek verkoper van 1/3 Lanen 9oost 1784 261 183v
SIDERIUS, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks Siderius Rozengracht 12 1754 253 173r
SIDERIUS, TRIJNTJE DIRKS Trijntje Dirks Siderius Rozengracht 10 1776 259 13v
DIRKS, UILKE Uiltje Dirks timmermansknecht geniaarde koper Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
DIRKS, UILKE Uiltje Dirks koper huis Lanen 87 het Zwart Kruis 1783 261 4ra
DIRKS, UILKE Uiltje Dirks huistimmerknecht koper huis Kruisstraat 5 1809 268 276r
DIRKS, W. de weduwe van W. Dirks huurder boven (p.w.) Scheffersplein 7 1808 268 33v
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirks Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
DIRKS, WINTJE Weyntien Dirks Nieuwstraat WZ 1728 247 106r
DIRKS, WINTJE Weyntjen Dirks Lombardstraat ZZ 1728 247 83v
DIRKS, WINTJE Weyntjen Dirks Lombardstraat ZZ 1728 247 83v
DIRKS, WIEBE Wiebe Dirks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
DIRKS, WIEBE Wiebe Dirks Blokmaker Noorderhaven 3 1793 264 84r
DIRKS, WIERD Wierd Dirks , c.u. verkoper Kleine Ossenmarkt WZ 1637 234 24r
DIRKS, WIERD Wierd Dirks , c.u. huurder Schritsen 57 1739 250 34v
DIRKS, WILLEM Willem Dirks brouwer verkoper Simon Stijlstraat 6 1664 238 228r
DIRKS, WILLEM Willem Dirks , c.u. huurder (p.j.) Vijverstraat 20 1794 264 203r
DIRKS, WILLEM Willem Dirks , c.u. schoorsteenveger huurder Grote Kerkstraat 46 1800 265 273v
DIRKS, WILLEM Willem Dirks koper huis Anjelierstraat 15 1811 269 152v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks mr. bakker Voorstraat 81 1749 251 256v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks mr. bakker koper van 1/2 huis Lanen 2 1756 254 41r
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks mr. blokmaker koper huis Prinsenstraat 4 1761 255 83v
DIRKS, WIEBE de weduwe van Wybe Dirks bewoner boven (p.j.) Lanen 48 1773 258 125v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks mr. blokmaker Prinsenstraat 4 1778 259 119v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks Prinsenstraat 4 1778 259 119v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks mr. blokmaker Noorderhoofd 1 1778 259 119v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks Noorderhoofd 1 1778 259 119v
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks mr. blokmaker Noorderhoofd 1 1778 259 121r
DIRKS, WIEBE Wybe Dirks naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1780 259 307v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet, burger mr. bakker koper huis Bildtstraat 20 1750 252 55v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper Kleine Kerkstraat 7 1750 252 100v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker koper 1/2 huis Lanen 2 1759 254 193v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper Lanen 2 1759 254 231v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks van der Vliet mr. bakker Romastraat 13 1761 255 75r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker verkoper Bildtstraat 20 1762 255 122r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 37 de Pelikaan 1766 256 155v
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1769 257 100r
VLIET, WIEBE DIRKS Wybe Dirks Vliet naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
DIRKS, WIEBREN Wyberen Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 25 1739 250 1ra
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirks , c.u. koper woning Bargebuurt 17 1718 246 31v
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirks naastligger ten noorden Zoutsloot 25 1718 246 32r
DIRKS, WIEGER Wyger Dirks herbergier geniaarde koper Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
DIRKS, WIEGER Wyger Dirks naastligger ten oosten Franekereind 23west 1739 250 76v
HORNSTRA, WIEGER DIRKS Wyger Dirks Hornstra herbergier geniaarde koper Franekereind 29oost 1738 249 350r
HORNSTRA, WIEGER DIRKS wijlen Wyger Dirks Hornstra herbergier Nieuwstraat 56 1741 250 162v
DIRKS, WIETSE Wytse Dirks koper van 1/2 Bildtstraat 18 1734 248 298r
DIRKS, WIETSE Wytse Dirks huurder boven Heiligeweg 46 1789 263 142v
DIRKS, WIETSKE Wytske Dirks , c.s. naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 23 1699 244 34v
DIRKS, WIETSE Wytze Dirks huurder boven Heiligeweg 46 1790 263 202r
BLOEM, WIETSE DIRKS stadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blom Hofstraat 29 1806 267 198r
BLOEM, WIETSE DIRKS stadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blom verkoper Vianen ZZ 1806 267 199r
BLOEM, WIETSE DIRKS stadsmajoor bij Drost en Gerechte Wytze Dirks Blom verkoper Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
DIRKS, IEBELTJE Ybeltje Dirks Havenplein 18 1804 267 41r
DIRKS, JETSKE Ydske Dirks Vijver 2 1732 248 170v
DIRKS, IEBELTJE wijlen Yebeltje Dirks Weverstraat 1 1771 257 240v
DIRKS, IEBELTJE Yebeltje Dirks Havenplein 18a 1806 267 288v
DIRKS, IETJE Yetie Dirks verkoper Vijverstraat 1700 244 74r
DIRKS, IETJE Yetie Dirks koper Zoutsloot 1776 258 265v
DIRKS, IEFKE Yfke Dirks Herenwaltje 9 1731 248 54r
DIRKS, IEFKE Yfke Dirks Droogstraat 24 1733 248 179v
DIRKS, IEFKE Yfke Dirks Kromme Elleboogsteeg WZ 1735 249 24v
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks , c.u. huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1761 255 106r
DIRKS, IEMKJE Ymke Dirks huurder beneden (p.w.) Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks huurder (p.w.) onbekend ZZ 1772 258 28v
DIRKS, IEMKJE Ymkie Geertie Dirks Gardenierstraat 4 1778 259 133r
DIRKS, IEPE Ype Dirks turfdrager koper kamer Zoutsloot 78 1727 247 39r
DIRKS, IEPE Ype Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1737 249 206v
DIRKS, IEPE Ype Dirks naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1737 249 219r
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks , burger lichterman Noordijs 8 1735 249 42v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1735 249 59v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks , burger ligterman koper van 7/9 huis Zoutsloot ZZ 1735 249 60v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks ligterman eigenaar van 2/9 Zoutsloot ZZ 1735 249 60v
DIRKS, IEPKE de erven van Ypke Dirks naastligger ten westen Both Apothekerstraat OZ 1753 253 80v
DIRKS, IEPE Yppe Dirks verkoper Zoutsloot 78 1732 248 105v
DIRKS, IEPE Yppe Dirks mr. bontwever Zoutsloot NZ 1732 248 106v
DIRKS, IEPE Yppe Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1739 250 44v
DIRKS, IESKJE Yske Dirks Hoogstraat 12 1735 249 40v
DIRKS, IETJE Yttje Dirks winkelierse verkoper van 1/2 Zoutsloot 57 1761 255 93v
DIRKS, IETJE Yttje Dirks verkoper Spekmarkt 1 1772 258 29v
DIRKS, IETJE wijlen Yttje Dirks Droogstraat 59 1783 261 45v
SIDERIUS, IETJE DIRKS Yttje Dirks Siderius Voorstraat 97 1756 254 2r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zydske Dirks Zijlstra Brouwersstraat 22 1803 266 182r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra Bargebuurt 1789 263 151r
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
ZIJLSTRA, SIETSKE DIRKS Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
, PIETER Pieter Dirks [staat: Hendriks] naastligger ten westen Grote Kerkstraat 4 1730 247 332v
, ALBERT de erven van Albert Dirks* timmerman naastligger ten westen Rommelhaven 12 1781 260 125r
, FREERK Freerk Dirks* naastligger ten westen Schritsen 24 1804 267 92r
, UILKE Uiltje Dirks* naastligger ten noorden Lanen 89 1797 265 20v
DIRKS, DIEUWKE Dieucke Dirksen , burger Schritsen 1614 229 206r
STOK, DIRK DIRKS Dirck Dirksen Stock naastligger ten noorden OZ 1694 243 98r
DIRKS, DIRK de huisinge van Dirk Dirksen naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1716 245 273v
DIRKS, DIRK wijlen Dirk Dirksen mr. bakker Karremanstraat 16 1728 247 124v
JONG, DIRK DIRKS bejaard vrijgezel Dirk Dirksen de Jong, burger verkoper Noorderhaven 12 1788