Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Da  De  Di  Do  Du  Dy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ZIJLSTRA, C. D. schepen C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Poortje 5 1810 269 39r0
ZIJLSTRA, C. D. schepen C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Poortje 5 1810 269 39r0
ZIJLSTRA, C. D. schepen C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Poortje 5 1810 269 39r0
ZIJLSTRA, KORNELIS D. Cornelis D. Zijlstra verkoper q.q. Hoogstraat 15 1792 264 37r0
ZIJLSTRA, KORNELIS D. Cornelis D. Zijlstra verkoper q.q. Hoogstraat 15 1792 264 37r0
ZIJLSTRA, KORNELIS D. Cornelis D. Zijlstra verkoper q.q. Hoogstraat 15 1792 264 37r0
ZIJLSTRA, KORNELIS D. Cornelis D. Zijlstra verkoper Havenplein 18 1808 268 38r0
ZIJLSTRA, KORNELIS D. Cornelis D. Zijlstra verkoper Havenplein 18 1808 268 38r0
ZIJLSTRA, KORNELIS D. Cornelis D. Zijlstra verkoper Havenplein 18 1808 268 38r0
TOUSSAINT, J. D. J. D. Toussaint medeverkoper en gebruiker Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r0
TOUSSAINT, J. D. J. D. Toussaint medeverkoper en gebruiker Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r0
TOUSSAINT, J. D. J. D. Toussaint medeverkoper en gebruiker Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r0
ZEILMAKER, JAN D. de erfgenamen van wijlen Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zoutsloot 23 1808 268 30v0
ZEILMAKER, JAN D. de erfgenamen van wijlen Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zoutsloot 23 1808 268 30v0
ZEILMAKER, JAN D. de erfgenamen van wijlen Jan D. Zeilmaker naastligger ten oosten Zoutsloot 23 1808 268 30v0
FABER, MEILE D. de gerepudieerde boedel van wijlen Meile D. Faber mr. grofsmid verkoper Kromme Elleboogsteeg 1793 264 107v0
FABER, MEILE D. de gerepudieerde boedel van wijlen Meile D. Faber mr. grofsmid verkoper Kromme Elleboogsteeg 1793 264 107v0
FABER, MEILE D. de gerepudieerde boedel van wijlen Meile D. Faber mr. grofsmid verkoper Kromme Elleboogsteeg 1793 264 107v0
FABER, MEILE D. de geabandonneerde boedel van Meile D. Faber verkoper Dijkswal 8 1786 262 57r0
FABER, MEILE D. de geabandonneerde boedel van Meile D. Faber verkoper Dijkswal 8 1786 262 57r0
FABER, MEILE D. de geabandonneerde boedel van Meile D. Faber verkoper Dijkswal 8 1786 262 57r0
FABER, MEILE D. Meile D. Faber verkoper Zoutsloot 25 1785 261 280r0
FABER, MEILE D. Meile D. Faber verkoper Zoutsloot 25 1785 261 280r0
FABER, MEILE D. Meile D. Faber verkoper Zoutsloot 25 1785 261 280r0
FABER, MEILE D. Meile D. Faber eerdere eigenaar Dijkswal 10 1785 261 260r0
FABER, MEILE D. Meile D. Faber eerdere eigenaar Dijkswal 10 1785 261 260r0
FABER, MEILE D. Meile D. Faber eerdere eigenaar Dijkswal 10 1785 261 260r0
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1772 258 8v0
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1772 258 8v0
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1772 258 8v0
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams verkoper Gardenierstraat 11 1772 258 8v0
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams verkoper Gardenierstraat 11 1772 258 8v0
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams verkoper Gardenierstraat 11 1772 258 8v0
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams koper Gardenierstraat 11 1767 256 230r0
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams koper Gardenierstraat 11 1767 256 230r0
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams koper Gardenierstraat 11 1767 256 230r0
DAAMS, LUTSKE Lyoedts Daams koper kamer Oosterkeetstraat 3 1621 230 276v0
DAAMS, LUTSKE Lyoedts Daams koper kamer Oosterkeetstraat 3 1621 230 276v0
DAAMS, LUTSKE Lyoedts Daams koper kamer Oosterkeetstraat 3 1621 230 276v0
DAAMS, KORNELIS Cornelis Daems naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1631 233 18r0
DAAMS, KORNELIS Cornelis Daems naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1631 233 18r0
DAAMS, KORNELIS Cornelis Daems naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1631 233 18r0
DAAMS, KORNELIS Cornelis Daems , c.u. en c.s. verkoper Noorderhaven 113 1652 236 200r0
DAAMS, KORNELIS Cornelis Daems , c.u. en c.s. verkoper Noorderhaven 113 1652 236 200r0
DAAMS, KORNELIS Cornelis Daems , c.u. en c.s. verkoper Noorderhaven 113 1652 236 200r0
DAAMS, DIEUWKE Dieuke Daems koper Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v0
DAAMS, DIEUWKE Dieuke Daems koper Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v0
DAAMS, DIEUWKE Dieuke Daems koper Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v0
DAAMS, JAN Jan Daems , c.u. koper ledige plaats Zuidersteeg 9 1651 236 168v0
DAAMS, JAN Jan Daems , c.u. koper ledige plaats Zuidersteeg 9 1651 236 168v0
DAAMS, JAN Jan Daems , c.u. koper ledige plaats Zuidersteeg 9 1651 236 168v0
, ANTJE Anna Damels verkoper Gardenierstraat 1597 228 7v0
DAAMS, KORNELIS Cornelis Damis verkoper Bildtstraat 17 1633 233 118r0
DAAMS, KORNELIS Cornelis Damis verkoper Bildtstraat 17 1633 233 118r0
DAAMS, KORNELIS Cornelis Damis verkoper Bildtstraat 17 1633 233 118r0
MINNEN, KLAAS Claes Dammen van Minnen koper kamer Karremanstraat ZZ 1639 234 88v0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 44r0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 44r0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 44r0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Romastraat 1597 228 37r0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Romastraat 1597 228 37r0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Romastraat 1597 228 37r0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Romastraat 1597 228 37v0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Romastraat 1597 228 37v0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Romastraat 1597 228 37v0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 38r0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 38r0
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 38r0
DANIELS, ANTJE Anne Daniels verkoper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
DANIELS, ANTJE Anne Daniels verkoper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
DANIELS, ANTJE Anne Daniels verkoper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
DANIELS, ANTJE Anne Daniels aanhandelaar Heiligeweg 46 1602 228 286r0
DANIELS, ANTJE Anne Daniels aanhandelaar Heiligeweg 46 1602 228 286r0
DANIELS, ANTJE Anne Daniels aanhandelaar Heiligeweg 46 1602 228 286r0
DANIELS, KORNELIS Cornelis Daniels bewoner Hoogstraat 36 1652 236 200v0
DANIELS, KORNELIS Cornelis Daniels bewoner Hoogstraat 36 1652 236 200v0
DANIELS, KORNELIS Cornelis Daniels bewoner Hoogstraat 36 1652 236 200v0
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyes koper Kleine Bredeplaats 22 1628 232 44r0
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyes koper Kleine Bredeplaats 22 1628 232 44r0
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyes koper Kleine Bredeplaats 22 1628 232 44r0
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyes koper Vijver 9 1628 232 44r0
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyes koper Vijver 9 1628 232 44r0
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyes koper Vijver 9 1628 232 44r0
DANIELS, EVA Eva Daniels koper Havenplein 12 1603 228 350r0
DANIELS, EVA Eva Daniels koper Havenplein 12 1603 228 350r0
DANIELS, EVA Eva Daniels koper Havenplein 12 1603 228 350r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder Droogstraat 23 1771 257 227v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder Droogstraat 23 1771 257 227v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder Droogstraat 23 1771 257 227v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager verkoper Grote Kerkstraat 27 1784 261 203r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager verkoper Grote Kerkstraat 27 1784 261 203r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager verkoper Grote Kerkstraat 27 1784 261 203r0
DANIELS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 4 1802 266 167r0
DANIELS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 4 1802 266 167r0
DANIELS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 4 1802 266 167r0
DANIELS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 6 1802 266 167r0
DANIELS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 6 1802 266 167r0
DANIELS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 6 1802 266 167r0
DANIELS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 8 1802 266 167r0
DANIELS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 8 1802 266 167r0
DANIELS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 8 1802 266 167r0
DANIELS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 10 1802 266 167r0
DANIELS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 10 1802 266 167r0
DANIELS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 10 1802 266 167r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder (p.j.) Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder (p.j.) Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder (p.j.) Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huis Grote Kerkstraat 27 1779 259 218r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huis Grote Kerkstraat 27 1779 259 218r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huis Grote Kerkstraat 27 1779 259 218r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager koper woning Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager koper woning Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager koper woning Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels arbeider verkoper van 1/48 Karremanstraat 23 1760 254 255r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels arbeider verkoper van 1/48 Karremanstraat 23 1760 254 255r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels arbeider verkoper van 1/48 Karremanstraat 23 1760 254 255r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels , c.u. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels , c.u. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels , c.u. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager verkoper van 1/2 Bargebuurtspoortje 12 1782 260 225r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager verkoper van 1/2 Bargebuurtspoortje 12 1782 260 225r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager verkoper van 1/2 Bargebuurtspoortje 12 1782 260 225r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huis met een massale bleek Kerkpad 2 1784 261 138r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huis met een massale bleek Kerkpad 2 1784 261 138r0
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huis met een massale bleek Kerkpad 2 1784 261 138r0
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels koper Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 151v0
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels koper Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 151v0
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels koper Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 151v0
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 151v0
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 151v0
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 151v0
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels koper door niaar 1/2 huis, loods en plaats Zoutsloot 87 1665 239 19r0
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels koper door niaar 1/2 huis, loods en plaats Zoutsloot 87 1665 239 19r0
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels koper door niaar 1/2 huis, loods en plaats Zoutsloot 87 1665 239 19r0
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels eigenaar van 1/2 Zoutsloot 87 1665 239 19r0
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels eigenaar van 1/2 Zoutsloot 87 1665 239 19r0
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels eigenaar van 1/2 Zoutsloot 87 1665 239 19r0
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels verkoper Nieuwstraat 19 1743 251 16v0
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels verkoper Nieuwstraat 19 1743 251 16v0
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels verkoper Nieuwstraat 19 1743 251 16v0
DANIELS, HENDRIK Hendriks Daniels naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42oost 1785 261 284r0
DANIELS, HENDRIK Hendriks Daniels naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42oost 1785 261 284r0
DANIELS, HENDRIK Hendriks Daniels naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42oost 1785 261 284r0
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels , c.u. mr. beeldhouwer huurder (p.j.) Zoutsloot 61 1788 263 45r0
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels , c.u. mr. beeldhouwer huurder (p.j.) Zoutsloot 61 1788 263 45r0
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels , c.u. mr. beeldhouwer huurder (p.j.) Zoutsloot 61 1788 263 45r0
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels mr. beeldhouwer huurder Zoutsloot 87 1781 260 118r0
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels mr. beeldhouwer huurder Zoutsloot 87 1781 260 118r0
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels mr. beeldhouwer huurder Zoutsloot 87 1781 260 118r0
DANIELS, JOHANNES de nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Johannis Daniels verkoper Voorstraat 91 1657 237 259r0
DANIELS, JOHANNES de nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Johannis Daniels verkoper Voorstraat 91 1657 237 259r0
DANIELS, JOHANNES de nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Johannis Daniels verkoper Voorstraat 91 1657 237 259r0
DANIELS, JOHANNES de nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Johannis Daniels verkoper Dalpad 1657 237 259r0
DANIELS, JOHANNES de nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Johannis Daniels verkoper Dalpad 1657 237 259r0
DANIELS, JOHANNES de nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Johannis Daniels verkoper Dalpad 1657 237 259r0
DANIELS, JOOST Joost Daniels , gesterkt met zijn vader koper kamer Nieuwstraat 1705 244 308v0
DANIELS, JOOST Joost Daniels , gesterkt met zijn vader koper kamer Nieuwstraat 1705 244 308v0
DANIELS, JOOST Joost Daniels , gesterkt met zijn vader koper kamer Nieuwstraat 1705 244 308v0
DANIELS, LAMKE Lamke Daniels huurder (p.w.) Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
DANIELS, LAMKE Lamke Daniels huurder (p.w.) Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
DANIELS, LAMKE Lamke Daniels huurder (p.w.) Carl Visschersteeg 4 1761 255 98r0
DANIELS, MICHIEL Michiel Daniels huurder (p.j.) Lanen 50 1782 260 229r0
DANIELS, MICHIEL Michiel Daniels huurder (p.j.) Lanen 50 1782 260 229r0
DANIELS, MICHIEL Michiel Daniels huurder (p.j.) Lanen 50 1782 260 229r0
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels uitdraagster verkoper Moriaanstraat 10 1757 254 78r0
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels uitdraagster verkoper Moriaanstraat 10 1757 254 78r0
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels uitdraagster verkoper Moriaanstraat 10 1757 254 78r0
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels huurder Romastraat 27 1781 260 9r0
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels huurder Romastraat 27 1781 260 9r0
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels huurder Romastraat 27 1781 260 9r0
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels verkoper Kerkpoortsmolen 1 1675 240 205v0
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels verkoper Kerkpoortsmolen 1 1675 240 205v0
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels verkoper Kerkpoortsmolen 1 1675 240 205v0
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels Eilsenius verkoper Bildtpoortsmolen 1 1678 241 18v0
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels Eilsenius verkoper Bildtpoortsmolen 1 1678 241 18v0
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels Eilsenius verkoper Bildtpoortsmolen 1 1678 241 18v0
DANIELS, PIETER Pieter Daniels huurder woning Zuiderhaven 49 1774 258 192v0
DANIELS, PIETER Pieter Daniels huurder woning Zuiderhaven 49 1774 258 192v0
DANIELS, PIETER Pieter Daniels huurder woning Zuiderhaven 49 1774 258 192v0
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels koper woning Kerkpoortstraat 45 1724 246 191r0
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels koper woning Kerkpoortstraat 45 1724 246 191r0
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels koper woning Kerkpoortstraat 45 1724 246 191r0
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels koper huis Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v0
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels koper huis Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v0
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels koper huis Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v0
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels naastligger ten westen Kerkpoortstraat 47 1738 249 266v0
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels naastligger ten westen Kerkpoortstraat 47 1738 249 266v0
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels naastligger ten westen Kerkpoortstraat 47 1738 249 266v0
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r0
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r0
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r0
DANIELS, PAULUS Pouwlus Daniels varensgezel verkoper Kerkpoortstraat 45 1743 251 5r0
DANIELS, PAULUS Pouwlus Daniels varensgezel verkoper Kerkpoortstraat 45 1743 251 5r0
DANIELS, PAULUS Pouwlus Daniels varensgezel verkoper Kerkpoortstraat 45 1743 251 5r0
DANIELS, PIETER Pyter Daniels naastligger ten oosten Lanen 62 1754 253 190v0
DANIELS, PIETER Pyter Daniels naastligger ten oosten Lanen 62 1754 253 190v0
DANIELS, PIETER Pyter Daniels naastligger ten oosten Lanen 62 1754 253 190v0
DANIELS, PIETER Pyter Daniels mr. pruikenmaker koper door niaar huis Lanen 64 1752 253 22r0
DANIELS, PIETER Pyter Daniels mr. pruikenmaker koper door niaar huis Lanen 64 1752 253 22r0
DANIELS, PIETER Pyter Daniels mr. pruikenmaker koper door niaar huis Lanen 64 1752 253 22r0
DANIELS, PIETER Pyter Daniels , c.u. huurder (p.j.) Zuiderhaven 13 1743 250 284v0
DANIELS, PIETER Pyter Daniels , c.u. huurder (p.j.) Zuiderhaven 13 1743 250 284v0
DANIELS, PIETER Pyter Daniels , c.u. huurder (p.j.) Zuiderhaven 13 1743 250 284v0
DANIELS, PIETER de drie nagelaten kinderen van wijlen Pyter Daniels pruikenmaker verkoper Lanen 64 1760 255 27r0
DANIELS, PIETER de drie nagelaten kinderen van wijlen Pyter Daniels pruikenmaker verkoper Lanen 64 1760 255 27r0
DANIELS, PIETER de drie nagelaten kinderen van wijlen Pyter Daniels pruikenmaker verkoper Lanen 64 1760 255 27r0
DANIELS, PIETER Pytter Daniels huurder Noordijs 1 1737 249 180r0
DANIELS, PIETER Pytter Daniels huurder Noordijs 1 1737 249 180r0
DANIELS, PIETER Pytter Daniels huurder Noordijs 1 1737 249 180r0
DANIELS, REINER Reinier Daniels koper huis Kruisstraat 3oost 1703 244 217v0
DANIELS, REINER Reinier Daniels koper huis Kruisstraat 3oost 1703 244 217v0
DANIELS, REINER Reinier Daniels koper huis Kruisstraat 3oost 1703 244 217v0
DANIELS, REINER Reinier Daniels , c.u. verkoper Kruisstraat 3oost 1718 246 20v0
DANIELS, REINER Reinier Daniels , c.u. verkoper Kruisstraat 3oost 1718 246 20v0
DANIELS, REINER Reinier Daniels , c.u. verkoper Kruisstraat 3oost 1718 246 20v0
DANIELS, REINER Reynier Daniels gleibakker verkoper Lammert Warndersteeg 12 1723 246 173r0
DANIELS, REINER Reynier Daniels gleibakker verkoper Lammert Warndersteeg 12 1723 246 173r0
DANIELS, REINER Reynier Daniels gleibakker verkoper Lammert Warndersteeg 12 1723 246 173r0
DANIELS, RINSKE Rinske Daniels geniaarde koper Zuiderhaven 17 1745 251 64r0
DANIELS, RINSKE Rinske Daniels geniaarde koper Zuiderhaven 17 1745 251 64r0
DANIELS, RINSKE Rinske Daniels geniaarde koper Zuiderhaven 17 1745 251 64r0
DANIELS, TEUNIS Teunis Daniels , c.u. bewoner Hoogstraat 21 1772 258 18r0
DANIELS, TEUNIS Teunis Daniels , c.u. bewoner Hoogstraat 21 1772 258 18r0
DANIELS, TEUNIS Teunis Daniels , c.u. bewoner Hoogstraat 21 1772 258 18r0
BEVA, TRIJNTJE DANIELS Trijntje Daniels Beva verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r0
BEVA, TRIJNTJE DANIELS Trijntje Daniels Beva verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r0
BEVA, TRIJNTJE DANIELS Trijntje Daniels Beva verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r0
DANIELS, WOUTER Wouter Daniels huurder bovenkamer Voorstraat 51 1775 258 226r0
DANIELS, WOUTER Wouter Daniels huurder bovenkamer Voorstraat 51 1775 258 226r0
DANIELS, WOUTER Wouter Daniels huurder bovenkamer Voorstraat 51 1775 258 226r0
DANIELS, ANTJE Anna Danyels verkoper Romastraat NZ 1599 228 174r0
DANIELS, ANTJE Anna Danyels verkoper Romastraat NZ 1599 228 174r0
DANIELS, ANTJE Anna Danyels verkoper Romastraat NZ 1599 228 174r0
DAVIDS, HENDRIK Hendrick David Houtingh, c.u. koper huis Voorstraat 62 1642 234 169v0
DAVIDS, HENDRIK Hendrick David Houtingh, c.u. koper huis Voorstraat 62 1642 234 169v0
DAVIDS, HENDRIK Hendrick David Houtingh, c.u. koper huis Voorstraat 62 1642 234 169v0
DAVIDS, GERRIT Gerrit Davids koper huis Hofstraat 47west 1722 246 141r0
DAVIDS, GERRIT Gerrit Davids koper huis Hofstraat 47west 1722 246 141r0
DAVIDS, GERRIT Gerrit Davids koper huis Hofstraat 47west 1722 246 141r0
DAVIDS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Davids huurder Kerkpoortstraat 61 1810 269 21v0
DAVIDS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Davids huurder Kerkpoortstraat 61 1810 269 21v0
DAVIDS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Davids huurder Kerkpoortstraat 61 1810 269 21v0
DAVIDS, JANKE Janke Davids naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r0
DAVIDS, JANKE Janke Davids naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r0
DAVIDS, JANKE Janke Davids naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r0
DAVIDS, JANKE Janke Davids koper Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v0
DAVIDS, JANKE Janke Davids koper Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v0
DAVIDS, JANKE Janke Davids koper Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v0
DAVIDS, JANKE Janke Davids naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1728 247 98v0
DAVIDS, JANKE Janke Davids naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1728 247 98v0
DAVIDS, JANKE Janke Davids naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1728 247 98v0
DAVIDS, RINSKE Rinske Davids koper kamer met stoep en loyff (luifel) daar voor Hoogstraat 15achter 1701 244 101r0
DAVIDS, RINSKE Rinske Davids koper kamer met stoep en loyff (luifel) daar voor Hoogstraat 15achter 1701 244 101r0
DAVIDS, RINSKE Rinske Davids koper kamer met stoep en loyff (luifel) daar voor Hoogstraat 15achter 1701 244 101r0
DAVIDS, RINSKE Rinske Davids verkoper Anjelierstraat 2 1700 244 78r0
DAVIDS, RINSKE Rinske Davids verkoper Anjelierstraat 2 1700 244 78r0
DAVIDS, RINSKE Rinske Davids verkoper Anjelierstraat 2 1700 244 78r0
DAVIDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Davids naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1808 268 43v0
DAVIDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Davids naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1808 268 43v0
DAVIDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Davids naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1808 268 43v0
DAVIDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Davids naastligger ten noorden Lanen 21 1801 266 19r0
DAVIDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Davids naastligger ten noorden Lanen 21 1801 266 19r0
DAVIDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Davids naastligger ten noorden Lanen 21 1801 266 19r0
DAVIDS, WILLEM Willem Davids , voor zijn twee minderjarige kinderen scheepstimmerbaas koper huis Lanen 21achter 1799 265 168v0
DAVIDS, WILLEM Willem Davids , voor zijn twee minderjarige kinderen scheepstimmerbaas koper huis Lanen 21achter 1799 265 168v0
DAVIDS, WILLEM Willem Davids , voor zijn twee minderjarige kinderen scheepstimmerbaas koper huis Lanen 21achter 1799 265 168v0
DAVIDS, WILLEM Willem Davids scheepstimmerman koper huis en tuintje Zoutsloot 71 1787 262 238v0
DAVIDS, WILLEM Willem Davids scheepstimmerman koper huis en tuintje Zoutsloot 71 1787 262 238v0
DAVIDS, WILLEM Willem Davids scheepstimmerman koper huis en tuintje Zoutsloot 71 1787 262 238v0
DAVIDS, WILLEM Willem Davids naastligger ten westen Zoutsloot 79 1790 263 251v0
DAVIDS, WILLEM Willem Davids naastligger ten westen Zoutsloot 79 1790 263 251v0
DAVIDS, WILLEM Willem Davids naastligger ten westen Zoutsloot 79 1790 263 251v0
DAVIDS, ISAAK Ysaack Davids , c.s. huurder Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r0
DAVIDS, ISAAK Ysaack Davids , c.s. huurder Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r0
DAVIDS, ISAAK Ysaack Davids , c.s. huurder Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r0
DEDDES, EILERT Ellert Deddes crediteur (triumphant) q.q. onbekend 1602 228 321v0
DEDDES, EILERT Ellert Deddes crediteur (triumphant) q.q. onbekend 1602 228 321v0
DEDDES, EILERT Ellert Deddes crediteur (triumphant) q.q. onbekend 1602 228 321v0
DEDDES, HERE Heere Deddes schuitschipper koper huis Zuiderhaven 6 1768 257 66v0
DEDDES, HERE Heere Deddes schuitschipper koper huis Zuiderhaven 6 1768 257 66v0
DEDDES, HERE Heere Deddes schuitschipper koper huis Zuiderhaven 6 1768 257 66v0
DEDDES, HERE de erfgenamen van wijlen Here Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1782 260 292v0
DEDDES, HERE de erfgenamen van wijlen Here Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1782 260 292v0
DEDDES, HERE de erfgenamen van wijlen Here Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1782 260 292v0
DEDDES, HERE de erfgenamen van wijlen Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1783 261 88r0
DEDDES, HERE de erfgenamen van wijlen Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1783 261 88r0
DEDDES, HERE de erfgenamen van wijlen Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1783 261 88r0
DEDDES, HERE Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1773 258 67v0
DEDDES, HERE Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1773 258 67v0
DEDDES, HERE Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1773 258 67v0
DEDDES, HERE Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1771 257 201v0
DEDDES, HERE Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1771 257 201v0
DEDDES, HERE Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1771 257 201v0
DEDDES, SIETSKE Syts Deddes koper Zoutsloot OZ 1635 233 168v0
DEDDES, SIETSKE Syts Deddes koper Zoutsloot OZ 1635 233 168v0
DEDDES, SIETSKE Syts Deddes koper Zoutsloot OZ 1635 233 168v0
, TJITSKE Tietske Deerxs verkoper Liemendijk NZ 1658 237 174v0
DIRKS, ARJEN Arien Dercx koopman verkoper Liemendijk 1615 229 271v0
DIRKS, ARJEN Arien Dercx koopman verkoper Liemendijk 1615 229 271v0
DIRKS, ARJEN Arien Dercx koopman verkoper Liemendijk 1615 229 271v0
DIRKS, ROMKE Romke Derx trekschipper op Dokkum-Stroobos verkoper Voorstraat 92 1696 243 232v0
DIRKS, ROMKE Romke Derx trekschipper op Dokkum-Stroobos verkoper Voorstraat 92 1696 243 232v0
DIRKS, ROMKE Romke Derx trekschipper op Dokkum-Stroobos verkoper Voorstraat 92 1696 243 232v0
, JANKE Janke Dicx verkoper Voorstraat 32 1705 244 281v0
FINK, KLAAS DIRKS grondpacht uit het huis van Claes Dierck Finck eigenaar perceel Voorstraat 67 1605 228 476r0
FINK, KLAAS DIRKS grondpacht uit het huis van Claes Dierck Finck eigenaar perceel Voorstraat 67 1605 228 476r0
FINK, KLAAS DIRKS grondpacht uit het huis van Claes Dierck Finck eigenaar perceel Voorstraat 67 1605 228 476r0
DIRKS, LAAS Laes Diercks naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1616 230 44v0
DIRKS, LAAS Laes Diercks naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1616 230 44v0
DIRKS, LAAS Laes Diercks naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1616 230 44v0
, HINNE Henne Dierckssen koper huis en plaats Brouwersstraat 14 1617 230 61r0
DIRKS, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Dierckx eigenaar perceel Voorstraat 67 1605 228 450v0
DIRKS, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Dierckx eigenaar perceel Voorstraat 67 1605 228 450v0
DIRKS, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Dierckx eigenaar perceel Voorstraat 67 1605 228 450v0
DIRKS, ANTJE Anna Diercx koper onbekend 1598 228 108r0
DIRKS, ANTJE Anna Diercx koper onbekend 1598 228 108r0
DIRKS, ANTJE Anna Diercx koper onbekend 1598 228 108r0
DIRKS, ANTJE Anne Diercx aanhandelaar huis Lanen 87 1597 228 63r0
DIRKS, ANTJE Anne Diercx aanhandelaar huis Lanen 87 1597 228 63r0
DIRKS, ANTJE Anne Diercx aanhandelaar huis Lanen 87 1597 228 63r0
DIRKS, ARJEN Ariaen Diercx houtkoper koper dwarskamer en ledige plaats Bildtstraat 15 1617 230 76r0
DIRKS, ARJEN Ariaen Diercx houtkoper koper dwarskamer en ledige plaats Bildtstraat 15 1617 230 76r0
DIRKS, ARJEN Ariaen Diercx houtkoper koper dwarskamer en ledige plaats Bildtstraat 15 1617 230 76r0
DIRKS, BAUKJE Bauck Diercx verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor 1601 228 244v0
DIRKS, BAUKJE Bauck Diercx verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor 1601 228 244v0
DIRKS, BAUKJE Bauck Diercx verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor 1601 228 244v0
FINK, KLAAS DIRKS Claes Diercx Finck koper oud huis of vier kamers Voorstraat 73achter 1602 228 316v0
FINK, KLAAS DIRKS Claes Diercx Finck koper oud huis of vier kamers Voorstraat 73achter 1602 228 316v0
FINK, KLAAS DIRKS Claes Diercx Finck koper oud huis of vier kamers Voorstraat 73achter 1602 228 316v0
FINK, KLAAS DIRKS Claes Diercx Finck naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter 1602 228 316v0
FINK, KLAAS DIRKS Claes Diercx Finck naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter 1602 228 316v0
FINK, KLAAS DIRKS Claes Diercx Finck naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter 1602 228 316v0
DIRKS, IEMKJE Eeme Diercx koper Noordijs 27 1606 228 522r0
DIRKS, IEMKJE Eeme Diercx koper Noordijs 27 1606 228 522r0
DIRKS, IEMKJE Eeme Diercx koper Noordijs 27 1606 228 522r0
DIRKS, ELSKE Els Diercx verkoper Gardenierstraat 1597 228 61v0
DIRKS, ELSKE Els Diercx verkoper Gardenierstraat 1597 228 61v0
DIRKS, ELSKE Els Diercx verkoper Gardenierstraat 1597 228 61v0
DIRKS, FOLKERT Folckert Diercx Cleyne naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1614 229 219v0
DIRKS, FOLKERT Folckert Diercx Cleyne naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1614 229 219v0
DIRKS, FOLKERT Folckert Diercx Cleyne naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1614 229 219v0
DIRKS, GERBEN Gerbrandt Diercx verpachter grond Franekereind 38 1599 228 143r0
DIRKS, GERBEN Gerbrandt Diercx verpachter grond Franekereind 38 1599 228 143r0
DIRKS, GERBEN Gerbrandt Diercx verpachter grond Franekereind 38 1599 228 143r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Diercx naastligger ten oosten Romastraat 5 1614 229 214r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Diercx naastligger ten oosten Romastraat 5 1614 229 214r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Diercx naastligger ten oosten Romastraat 5 1614 229 214r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Diercx koper 1/2 huis Noordijs 27 1606 228 522r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Diercx koper 1/2 huis Noordijs 27 1606 228 522r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Diercx koper 1/2 huis Noordijs 27 1606 228 522r0
DIRKS, GRIETJE Griedt Diercx koper Poortje 1598 228 90v0
DIRKS, GRIETJE Griedt Diercx koper Poortje 1598 228 90v0
DIRKS, GRIETJE Griedt Diercx koper Poortje 1598 228 90v0
DIRKS, GRIETJE Griet Diercx koper Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
DIRKS, GRIETJE Griet Diercx koper Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
DIRKS, GRIETJE Griet Diercx koper Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
DIRKS, HANS grondpacht uit het huis van Hans Diercx eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 22 1597 228 63v0
DIRKS, HANS grondpacht uit het huis van Hans Diercx eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 22 1597 228 63v0
DIRKS, HANS grondpacht uit het huis van Hans Diercx eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 22 1597 228 63v0
DIRKS, HINNE Hinne Diercx verwandelaar Hofstraat ZZ 1618 230 142v0
DIRKS, HINNE Hinne Diercx verwandelaar Hofstraat ZZ 1618 230 142v0
DIRKS, HINNE Hinne Diercx verwandelaar Hofstraat ZZ 1618 230 142v0
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
DIRKS, JAN Jan Diercx crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
DIRKS, JAN Jan Diercx crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
DIRKS, JAN Jan Diercx crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r0
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22 1617 230 77v0
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22 1617 230 77v0
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22 1617 230 77v0
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Diercx houtzager verkoper Schritsen 5 1606 228 491v0
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Diercx houtzager verkoper Schritsen 5 1606 228 491v0
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Diercx houtzager verkoper Schritsen 5 1606 228 491v0
DIRKS, JAN Jan Diercx gecommitteerde koopmans bode op Amsterdam verkoper Brouwersstraat 11 1618 230 130v0
DIRKS, JAN Jan Diercx gecommitteerde koopmans bode op Amsterdam verkoper Brouwersstraat 11 1618 230 130v0
DIRKS, JAN Jan Diercx gecommitteerde koopmans bode op Amsterdam verkoper Brouwersstraat 11 1618 230 130v0
DIRKS, JAN Jan Diercx gecommitteerde koopmans bode op Amsterdam verkoper Both Apothekerstraat 10 1618 230 130v0
DIRKS, JAN Jan Diercx gecommitteerde koopmans bode op Amsterdam verkoper Both Apothekerstraat 10 1618 230 130v0
DIRKS, JAN Jan Diercx gecommitteerde koopmans bode op Amsterdam verkoper Both Apothekerstraat 10 1618 230 130v0
DIRKS, JAN Jan Diercx opperman naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
DIRKS, JAN Jan Diercx opperman naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
DIRKS, JAN Jan Diercx opperman naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
DIRKS, JAN mr. Jan Diercx chirurgijn en apotheker verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
DIRKS, JAN mr. Jan Diercx chirurgijn en apotheker verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
DIRKS, JAN mr. Jan Diercx chirurgijn en apotheker verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r0
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter koper kamer Weverstraat 1614 229 219r0
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter koper kamer Weverstraat 1614 229 219r0
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter koper kamer Weverstraat 1614 229 219r0
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1617 230 61v0
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1617 230 61v0
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1617 230 61v0
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter naastligger ten noorden Weverstraat 1614 229 219r0
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter naastligger ten noorden Weverstraat 1614 229 219r0
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter naastligger ten noorden Weverstraat 1614 229 219r0
DIRKS, JANKE Jan Diercx verkoper Weverstraat 1614 229 219r0
DIRKS, JANKE Jan Diercx verkoper Weverstraat 1614 229 219r0
DIRKS, JANKE Jan Diercx verkoper Weverstraat 1614 229 219r0
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1614 229 219v0
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1614 229 219v0
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1614 229 219v0
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter verkoper Rinnertspijp 1 1616 230 16v0
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter verkoper Rinnertspijp 1 1616 230 16v0
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter verkoper Rinnertspijp 1 1616 230 16v0
DIRKS, JELTJE Jelcke Diercx verwandelaar Kleine Bredeplaats 14twee_achter 1615 229 284v0
DIRKS, JELTJE Jelcke Diercx verwandelaar Kleine Bredeplaats 14twee_achter 1615 229 284v0
DIRKS, JELTJE Jelcke Diercx verwandelaar Kleine Bredeplaats 14twee_achter 1615 229 284v0
DIRKS, JELLE Jelle Diercx grootschipper koper huis met tuin of plaats erachter Zuiderstraat ZZ 1617 230 89v0
DIRKS, JELLE Jelle Diercx grootschipper koper huis met tuin of plaats erachter Zuiderstraat ZZ 1617 230 89v0
DIRKS, JELLE Jelle Diercx grootschipper koper huis met tuin of plaats erachter Zuiderstraat ZZ 1617 230 89v0
DIRKS, JELLE Jelle Diercx naastligger ten oosten Zuiderstraat 1617 230 91r0
DIRKS, JELLE Jelle Diercx naastligger ten oosten Zuiderstraat 1617 230 91r0
DIRKS, JELLE Jelle Diercx naastligger ten oosten Zuiderstraat 1617 230 91r0
DIRKS, JOEKE Jucke Diercx verwandelaar Kleine Bredeplaats 14twee_achter 1615 229 284v0
DIRKS, JOEKE Jucke Diercx verwandelaar Kleine Bredeplaats 14twee_achter 1615 229 284v0
DIRKS, JOEKE Jucke Diercx verwandelaar Kleine Bredeplaats 14twee_achter 1615 229 284v0
DIRKS, LAAS Laes Diercx naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1618 230 130v0
DIRKS, LAAS Laes Diercx naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1618 230 130v0
DIRKS, LAAS Laes Diercx naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1618 230 130v0
DIRKS, LAAS Laes Diercx naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 10 1618 230 130v0
DIRKS, LAAS Laes Diercx naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 10 1618 230 130v0
DIRKS, LAAS Laes Diercx naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 10 1618 230 130v0
DIRKS, LAAS Laes Diercx metselaar verkoper Achterstraat NZ 1617 230 86v0
DIRKS, LAAS Laes Diercx metselaar verkoper Achterstraat NZ 1617 230 86v0
DIRKS, LAAS Laes Diercx metselaar verkoper Achterstraat NZ 1617 230 86v0
DIRKS, LAAS Laes Diercx mr. metselaar koper huis Achterstraat NZ 1617 230 88v0
DIRKS, LAAS Laes Diercx mr. metselaar koper huis Achterstraat NZ 1617 230 88v0
DIRKS, LAAS Laes Diercx mr. metselaar koper huis Achterstraat NZ 1617 230 88v0
DIRKS, LAMMERT Lammert Diercx koper dwarskamer met tuin Herenwaltje 1600 228 234r0
DIRKS, LAMMERT Lammert Diercx koper dwarskamer met tuin Herenwaltje 1600 228 234r0
DIRKS, LAMMERT Lammert Diercx koper dwarskamer met tuin Herenwaltje 1600 228 234r0
DIRKS, PIETER het jongste weeskind van wijlen Pieter Diercx , als zijnde voor 1/4 erfgenaam koper ten noorden van Harlingen 1599 228 142r0
DIRKS, PIETER het jongste weeskind van wijlen Pieter Diercx , als zijnde voor 1/4 erfgenaam koper ten noorden van Harlingen 1599 228 142r0
DIRKS, PIETER het jongste weeskind van wijlen Pieter Diercx , als zijnde voor 1/4 erfgenaam koper ten noorden van Harlingen 1599 228 142r0
DIRKS, RINSKE Reynscke Diercx koper Brouwersstraat 12zuid 1614 229 210r0
DIRKS, RINSKE Reynscke Diercx koper Brouwersstraat 12zuid 1614 229 210r0
DIRKS, RINSKE Reynscke Diercx koper Brouwersstraat 12zuid 1614 229 210r0
DIRKS, RIKSTJE Ricxt Diercx koper Bildtstraat 19 1616 230 23v0
DIRKS, RIKSTJE Ricxt Diercx koper Bildtstraat 19 1616 230 23v0
DIRKS, RIKSTJE Ricxt Diercx koper Bildtstraat 19 1616 230 23v0
DIRKS, SAAPKE Saepke Diercx koper Kleine Bredeplaats 23 1598 228 95v0
DIRKS, SAAPKE Saepke Diercx koper Kleine Bredeplaats 23 1598 228 95v0
DIRKS, SAAPKE Saepke Diercx koper Kleine Bredeplaats 23 1598 228 95v0
DIRKS, SAAPKE Saepke Diercx verkoper Kleine Bredeplaats 23 1598 228 96r0
DIRKS, SAAPKE Saepke Diercx verkoper Kleine Bredeplaats 23 1598 228 96r0
DIRKS, SAAPKE Saepke Diercx verkoper Kleine Bredeplaats 23 1598 228 96r0
DIRKS, SIETSE Sytse Diercx verkoper Bildtstraat 15 1614 229 233v0
DIRKS, SIETSE Sytse Diercx verkoper Bildtstraat 15 1614 229 233v0
DIRKS, SIETSE Sytse Diercx verkoper Bildtstraat 15 1614 229 233v0
DIRKS, TIEMEN Thimen Diercx aanhandelaar kamer of zomerhuis Hofstraat ZZ 1618 230 142v0
DIRKS, TIEMEN Thimen Diercx aanhandelaar kamer of zomerhuis Hofstraat ZZ 1618 230 142v0
DIRKS, TIEMEN Thimen Diercx aanhandelaar kamer of zomerhuis Hofstraat ZZ 1618 230 142v0
DIRKS, TJITSKE Tietscke Diercx koper Lanen 9west 1617 230 93v0
DIRKS, TJITSKE Tietscke Diercx koper Lanen 9west 1617 230 93v0
DIRKS, TJITSKE Tietscke Diercx koper Lanen 9west 1617 230 93v0
DIRKS, TRIJNTJE de kinderen van wijlen Trijn Diercx erflater Noordijs 27 1606 228 522r0
DIRKS, TRIJNTJE de kinderen van wijlen Trijn Diercx erflater Noordijs 27 1606 228 522r0
DIRKS, TRIJNTJE de kinderen van wijlen Trijn Diercx erflater Noordijs 27 1606 228 522r0
DIRKS, TRIJNTJE de kinderen van wijlen Trijn Diercx erflater Noordijs 27 1606 228 522r0
DIRKS, TRIJNTJE de kinderen van wijlen Trijn Diercx erflater Noordijs 27 1606 228 522r0
DIRKS, TRIJNTJE de kinderen van wijlen Trijn Diercx erflater Noordijs 27 1606 228 522r0
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Diercx verkoper Noordijs 27 1606 228 522r0
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Diercx verkoper Noordijs 27 1606 228 522r0
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Diercx verkoper Noordijs 27 1606 228 522r0
, HINNE Henne Diercxen koper huis en plaats Brouwersstraat 14 1617 230 62r0
DIRKS, JAN Jan Dierkx verkoper van 1/4 Vijverstraat ZZ 1633 233 114v0
DIRKS, JAN Jan Dierkx verkoper van 1/4 Vijverstraat ZZ 1633 233 114v0
DIRKS, JAN Jan Dierkx verkoper van 1/4 Vijverstraat ZZ 1633 233 114v0
DIRKS, BERBER Barber Dierx koper Lanen 3 1603 228 356r0
DIRKS, BERBER Barber Dierx koper Lanen 3 1603 228 356r0
DIRKS, BERBER Barber Dierx koper Lanen 3 1603 228 356r0
DIRKS, BAUKJE Bauck Dierx koper Noorderhaven 41 1604 228 416v0
DIRKS, BAUKJE Bauck Dierx koper Noorderhaven 41 1604 228 416v0
DIRKS, BAUKJE Bauck Dierx koper Noorderhaven 41 1604 228 416v0
DIRKS, SAKE Saecke Dierx bakker koper Noordijs 2 1618 230 135v0
DIRKS, SAKE Saecke Dierx bakker koper Noordijs 2 1618 230 135v0
DIRKS, SAKE Saecke Dierx bakker koper Noordijs 2 1618 230 135v0
DIEDERIKS, DIRK Dirck Dietters bruidegom 1602 228 329v0
DIEDERIKS, DIRK Dirck Dietters bruidegom 1602 228 329v0
DIEDERIKS, DIRK Dirck Dietters bruidegom 1602 228 329v0
DJURRES, PIERKJE wijlen Pier Dieurres naastligger ten westen Schritsen 17 1644 235 144r0
DJURRES, PIERKJE wijlen Pier Dieurres naastligger ten westen Schritsen 17 1644 235 144r0
DJURRES, PIERKJE wijlen Pier Dieurres naastligger ten westen Schritsen 17 1644 235 144r0
DJURRES, PIER wijlen Pier Dieurres koper Schritsen 15 1649 236 81v0
DJURRES, PIER wijlen Pier Dieurres koper Schritsen 15 1649 236 81v0
DJURRES, PIER wijlen Pier Dieurres koper Schritsen 15 1649 236 81v0
DEIES, SIEBE Sybe Dijes verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 1604 228 418v0
DEIES, SIEBE Sybe Dijes verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 1604 228 418v0
DEIES, SIEBE Sybe Dijes verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 1604 228 418v0
, DIRK Dierck Diltes smid verkoper Achterstraat NZ 1616 230 44v0
, DIRK Dierck Diltes naastligger ten westen Achterstraat NZ 1617 230 86v0
DJOERDS, DJOERD Dioerd Dioerdts koper huis met de loods daarachter Hondenstraat 8 1626 231 134v0
DJOERDS, DJOERD Dioerd Dioerdts koper huis met de loods daarachter Hondenstraat 8 1626 231 134v0
DJOERDS, DJOERD Dioerd Dioerdts koper huis met de loods daarachter Hondenstraat 8 1626 231 134v0
DJOERDS, DOEDE Doede Dioerdts naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1602 228 334r0
DJOERDS, DOEDE Doede Dioerdts naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1602 228 334r0
DJOERDS, DOEDE Doede Dioerdts naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1602 228 334r0
DJOERDS, JAN Jan Dioerdts scheepstimmerman koper kamer of woning Nieuwstraat 52 1684 242 39v0
DJOERDS, JAN Jan Dioerdts scheepstimmerman koper kamer of woning Nieuwstraat 52 1684 242 39v0
DJOERDS, JAN Jan Dioerdts scheepstimmerman koper kamer of woning Nieuwstraat 52 1684 242 39v0
DJOERDS, TRIJNTJE Trijn Dioerdts naastligger ten westen Hondenstraat 10 1631 233 25v0
DJOERDS, TRIJNTJE Trijn Dioerdts naastligger ten westen Hondenstraat 10 1631 233 25v0
DJOERDS, TRIJNTJE Trijn Dioerdts naastligger ten westen Hondenstraat 10 1631 233 25v0
DIONISIUS, het huis van dr. Dionisius naastligger ten oosten Voorstraat 26 1643 235 65v0
DIONISIUS, het huis van dr. Dionisius naastligger ten oosten Voorstraat 26 1643 235 65v0
DIONISIUS, het huis van dr. Dionisius naastligger ten oosten Voorstraat 26 1643 235 65v0
DIONISIUS, JAKOB Jacob Dionisius verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 108 1624 230 381r0
DIONISIUS, JAKOB Jacob Dionisius verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 108 1624 230 381r0
DIONISIUS, JAKOB Jacob Dionisius verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 108 1624 230 381r0
DIONISIUS, JAKOB Jacob Dionisius verkoper q.q. Noorderhaven 108 1624 230 381r0
DIONISIUS, JAKOB Jacob Dionisius verkoper q.q. Noorderhaven 108 1624 230 381r0
DIONISIUS, JAKOB Jacob Dionisius verkoper q.q. Noorderhaven 108 1624 230 381r0
DJURRES, PIER verkopers andere woning Pier Diorres , c.u. metselaar naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v0
DJURRES, PIER verkopers andere woning Pier Diorres , c.u. metselaar naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v0
DJURRES, PIER verkopers andere woning Pier Diorres , c.u. metselaar naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v0
DJURRES, PIER Pier Diorres verkoper Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v0
DJURRES, PIER Pier Diorres verkoper Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v0
DJURRES, PIER Pier Diorres verkoper Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v0
DJURRES, PIER de weduwe van wijlen Pier Diorres naastligger ten westen Schritsen 17 1643 235 88v0
DJURRES, PIER de weduwe van wijlen Pier Diorres naastligger ten westen Schritsen 17 1643 235 88v0
DJURRES, PIER de weduwe van wijlen Pier Diorres naastligger ten westen Schritsen 17 1643 235 88v0
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. metselaar verkoper Nieuwstraat 62 1618 230 116v0
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. metselaar verkoper Nieuwstraat 62 1618 230 116v0
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. metselaar verkoper Nieuwstraat 62 1618 230 116v0
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar koper kamer Franekerpoort (gebied) 1613 229 174v0
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar koper kamer Franekerpoort (gebied) 1613 229 174v0
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar koper kamer Franekerpoort (gebied) 1613 229 174v0
DJURRES, PIER Pier Diorres naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1613 229 174v0
DJURRES, PIER Pier Diorres naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1613 229 174v0
DJURRES, PIER Pier Diorres naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1613 229 174v0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar verpachter grond Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar verpachter grond Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar verpachter grond Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. stadsmetselaar verkoper Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. stadsmetselaar verkoper Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. stadsmetselaar verkoper Nieuwstraat WZ 1622 230 329r0
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar koper provisioneel de voorste van twee kamers achterelkaar Nieuwstraat 62 1614 229 200v0
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar koper provisioneel de voorste van twee kamers achterelkaar Nieuwstraat 62 1614 229 200v0
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar koper provisioneel de voorste van twee kamers achterelkaar Nieuwstraat 62 1614 229 200v0
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. metselaar koper 2/20 huis Schritsen 15achter 1630 232 154v0
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. metselaar koper 2/20 huis Schritsen 15achter 1630 232 154v0
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. metselaar koper 2/20 huis Schritsen 15achter 1630 232 154v0
DJURRES, PIER de weduwe van wijlen Pier Diorres metselaar naastligger ten westen Schritsen 17 1637 234 46v0
DJURRES, PIER de weduwe van wijlen Pier Diorres metselaar naastligger ten westen Schritsen 17 1637 234 46v0
DJURRES, PIER de weduwe van wijlen Pier Diorres metselaar naastligger ten westen Schritsen 17 1637 234 46v0
DJURRES, PIER Pier Diorres naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1629 232 109v0
DJURRES, PIER Pier Diorres naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1629 232 109v0
DJURRES, PIER Pier Diorres naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1629 232 109v0
DJURRES, PIER Pyer Diorres naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
DJURRES, PIER Pyer Diorres naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
DJURRES, PIER Pyer Diorres naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r0
DJURRES, ROMMERT Rommert Diorres verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 34 1599 228 183v0
DJURRES, ROMMERT Rommert Diorres verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 34 1599 228 183v0
DJURRES, ROMMERT Rommert Diorres verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 34 1599 228 183v0
DJURRES, ROMMERT Rommert Diorres verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 34 1601 228 250r0
DJURRES, ROMMERT Rommert Diorres verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 34 1601 228 250r0
DJURRES, ROMMERT Rommert Diorres verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 34 1601 228 250r0
DJURRES, ROMMERT Rommert Diorres verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 34 1600 228 197v0
DJURRES, ROMMERT Rommert Diorres verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 34 1600 228 197v0
DJURRES, ROMMERT Rommert Diorres verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 34 1600 228 197v0
DJURRES, PIER Pier Diorris metselaar naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1619 230 182v0
DJURRES, PIER Pier Diorris metselaar naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1619 230 182v0
DJURRES, PIER Pier Diorris metselaar naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1619 230 182v0
DIRKS, IETJE Ydtie Dirck verkoper onbekend 1650 236 111v0
DIRKS, IETJE Ydtie Dirck verkoper onbekend 1650 236 111v0
DIRKS, IETJE Ydtie Dirck verkoper onbekend 1650 236 111v0
HEMERT, ARJEN DIRKS Adriaen Dircks van Hemert verpachter grond Liemendijk WZ 1632 233 58r0
HEMERT, ARJEN DIRKS Adriaen Dircks van Hemert verpachter grond Liemendijk WZ 1632 233 58r0
HEMERT, ARJEN DIRKS Adriaen Dircks van Hemert verpachter grond Liemendijk WZ 1632 233 58r0
DIRKS, AAGJE Aechjen Dircks koper finaal huis met een hof en planten Hoogstraat 35 1694 243 4ra0
DIRKS, AAGJE Aechjen Dircks koper finaal huis met een hof en planten Hoogstraat 35 1694 243 4ra0
DIRKS, AAGJE Aechjen Dircks koper finaal huis met een hof en planten Hoogstraat 35 1694 243 4ra0
DIRKS, AAFKE Aeff Dircks , voor zich en haar kinderen verkoper Grote Ossenmarkt 10 1621 230 254v0
DIRKS, AAFKE Aeff Dircks , voor zich en haar kinderen verkoper Grote Ossenmarkt 10 1621 230 254v0
DIRKS, AAFKE Aeff Dircks , voor zich en haar kinderen verkoper Grote Ossenmarkt 10 1621 230 254v0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks verkoper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks verkoper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks verkoper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v0
DIRKS, AALTJE wijlen Aeltie Dircks verkoper Zoutsloot 1625 231 48r0
DIRKS, AALTJE wijlen Aeltie Dircks verkoper Zoutsloot 1625 231 48r0
DIRKS, AALTJE wijlen Aeltie Dircks verkoper Zoutsloot 1625 231 48r0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks protesteert vanwege een competentie Noorderhaven 102 1613 229 182r0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks protesteert vanwege een competentie Noorderhaven 102 1613 229 182r0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks protesteert vanwege een competentie Noorderhaven 102 1613 229 182r0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks protesteert vanwege een competentie Franekertrekvaart 1613 229 182r0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks protesteert vanwege een competentie Franekertrekvaart 1613 229 182r0
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks protesteert vanwege een competentie Franekertrekvaart 1613 229 182r0
DIRKS, ALBERT Albert Dircks gleibakker huurder Schritsen 68 1690 242 309v0
DIRKS, ALBERT Albert Dircks gleibakker huurder Schritsen 68 1690 242 309v0
DIRKS, ALBERT Albert Dircks gleibakker huurder Schritsen 68 1690 242 309v0
DIRKS, AMERENS Amerens Dircks koper Droogstraat ZZ 1612 229 103V0
DIRKS, AMERENS Amerens Dircks koper Droogstraat ZZ 1612 229 103V0
DIRKS, AMERENS Amerens Dircks koper Droogstraat ZZ 1612 229 103V0
DIRKS, ANDRIES Andries Dircks mr. metselaar verkoper van 2/3 Hoogstraat 2 1717 245 280r0
DIRKS, ANDRIES Andries Dircks mr. metselaar verkoper van 2/3 Hoogstraat 2 1717 245 280r0
DIRKS, ANDRIES Andries Dircks mr. metselaar verkoper van 2/3 Hoogstraat 2 1717 245 280r0
DIRKS, ANNE Anne Dircks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r0
DIRKS, ANNE Anne Dircks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r0
DIRKS, ANNE Anne Dircks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r0
DIRKS, ANTJE Anti Dircks verkoper Kleine Kerkstraat 9 1625 231 82v0
DIRKS, ANTJE Anti Dircks verkoper Kleine Kerkstraat 9 1625 231 82v0
DIRKS, ANTJE Anti Dircks verkoper Kleine Kerkstraat 9 1625 231 82v0
DIRKS, ANTJE Anti Dircks verkoper Grote Kerkstraat 15 1625 231 82v0
DIRKS, ANTJE Anti Dircks verkoper Grote Kerkstraat 15 1625 231 82v0
DIRKS, ANTJE Anti Dircks verkoper Grote Kerkstraat 15 1625 231 82v0
DIRKS, ANTJE Antie Dircks , zuster van de verkoper koper 1/14 huis Grote Kerkstraat 26 1620 230 231v0
DIRKS, ANTJE Antie Dircks , zuster van de verkoper koper 1/14 huis Grote Kerkstraat 26 1620 230 231v0
DIRKS, ANTJE Antie Dircks , zuster van de verkoper koper 1/14 huis Grote Kerkstraat 26 1620 230 231v0
DIRKS, ANTJE Antie Dircks , zuster van de verkoper koper 1/14 huis Heiligeweg 36 1620 230 231v0
DIRKS, ANTJE Antie Dircks , zuster van de verkoper koper 1/14 huis Heiligeweg 36 1620 230 231v0
DIRKS, ANTJE Antie Dircks , zuster van de verkoper koper 1/14 huis Heiligeweg 36 1620 230 231v0
DIRKS, ANTJE Antie Dircks koper Grote Ossenmarkt 19 1632 233 53v0
DIRKS, ANTJE Antie Dircks koper Grote Ossenmarkt 19 1632 233 53v0
DIRKS, ANTJE Antie Dircks koper Grote Ossenmarkt 19 1632 233 53v0
DIRKS, ARJEN Ariaen Dircks verpachter grond Karremanstraat 25 1624 230 378r0
DIRKS, ARJEN Ariaen Dircks verpachter grond Karremanstraat 25 1624 230 378r0
DIRKS, ARJEN Ariaen Dircks verpachter grond Karremanstraat 25 1624 230 378r0
DIRKS, ARJAANTJE Ariaentie Dircks koper Zoutsloot 30 1627 232 19v0
DIRKS, ARJAANTJE Ariaentie Dircks koper Zoutsloot 30 1627 232 19v0
DIRKS, ARJAANTJE Ariaentie Dircks koper Zoutsloot 30 1627 232 19v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper q.q. Noorderhaven 113 1624 231 12v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper q.q. Noorderhaven 113 1624 231 12v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper q.q. Noorderhaven 113 1624 231 12v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper q.q. Noorderhaven 111 1624 231 12v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper q.q. Noorderhaven 111 1624 231 12v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper q.q. Noorderhaven 111 1624 231 12v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks koper huis met ledige plaats erachter Noorderhaven 15 1612 229 89v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks koper huis met ledige plaats erachter Noorderhaven 15 1612 229 89v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks koper huis met ledige plaats erachter Noorderhaven 15 1612 229 89v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper q.q. Noorderhaven 109 1624 231 13r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper q.q. Noorderhaven 109 1624 231 13r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper q.q. Noorderhaven 109 1624 231 13r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks naastligger ten zuiden Bildtstraat 22 1620 230 205r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks naastligger ten zuiden Bildtstraat 22 1620 230 205r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks naastligger ten zuiden Bildtstraat 22 1620 230 205r0
DIRKS, ARJEN grondpacht uit het huis van Arian Dircks eigenaar perceel Droogstraat 22 1623 230 363v0
DIRKS, ARJEN grondpacht uit het huis van Arian Dircks eigenaar perceel Droogstraat 22 1623 230 363v0
DIRKS, ARJEN grondpacht uit het huis van Arian Dircks eigenaar perceel Droogstraat 22 1623 230 363v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Karremanstraat 25 1623 230 365v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Karremanstraat 25 1623 230 365v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Karremanstraat 25 1623 230 365v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Droogstraat 22 1627 232 8r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Droogstraat 22 1627 232 8r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Droogstraat 22 1627 232 8r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 27 1620 230 241v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 27 1620 230 241v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 27 1620 230 241v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Liemendijk ZZ 1627 232 10r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Liemendijk ZZ 1627 232 10r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Liemendijk ZZ 1627 232 10r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 27 1624 230 379r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 27 1624 230 379r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 27 1624 230 379r0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks crediteur (triumphant) Hoogstraat 25 1626 231 129v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks crediteur (triumphant) Hoogstraat 25 1626 231 129v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks crediteur (triumphant) Hoogstraat 25 1626 231 129v0
DIRKS, ARJEN de verkoper Arian Dircks verpachter grond Bildtstraat 24 1621 230 269v0
DIRKS, ARJEN de verkoper Arian Dircks verpachter grond Bildtstraat 24 1621 230 269v0
DIRKS, ARJEN de verkoper Arian Dircks verpachter grond Bildtstraat 24 1621 230 269v0
DIRKS, ARJEN de verkoper Arian Dircks naastligger ten zuiden Bildtstraat 24 1621 230 269v0
DIRKS, ARJEN de verkoper Arian Dircks naastligger ten zuiden Bildtstraat 24 1621 230 269v0
DIRKS, ARJEN de verkoper Arian Dircks naastligger ten zuiden Bildtstraat 24 1621 230 269v0
DIRKS, ARJEN de verkoper Arian Dircks naastligger ten westen Bildtstraat 24 1621 230 269v0
DIRKS, ARJEN de verkoper Arian Dircks naastligger ten westen Bildtstraat 24 1621 230 269v0
DIRKS, ARJEN de verkoper Arian Dircks naastligger ten westen Bildtstraat 24 1621 230 269v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Bildtstraat 24 1621 230 269v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Bildtstraat 24 1621 230 269v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Bildtstraat 24 1621 230 269v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks , c.u. koper mouterij en ledige plaats Herenwaltje 10 1620 230 246v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks , c.u. koper mouterij en ledige plaats Herenwaltje 10 1620 230 246v0
DIRKS, ARJEN Arian Dircks , c.u. koper mouterij en ledige plaats Herenwaltje 10 1620 230 246v0
HEMERT, ARJEN DIRKS Arian Dircks van Hemert betrokkene Noorderhaven 111 1625 231 67r0
HEMERT, ARJEN DIRKS Arian Dircks van Hemert betrokkene Noorderhaven 111 1625 231 67r0
HEMERT, ARJEN DIRKS Arian Dircks van Hemert betrokkene Noorderhaven 111 1625 231 67r0
DIRKS, ARJEN mr. Arien Dircks eigenaar van 1/2 Kerkpad WZ 1669 239 199r0
DIRKS, ARJEN mr. Arien Dircks eigenaar van 1/2 Kerkpad WZ 1669 239 199r0
DIRKS, ARJEN mr. Arien Dircks eigenaar van 1/2 Kerkpad WZ 1669 239 199r0
DIRKS, ARJEN Arien Dircks , meerderjarig verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v0
DIRKS, ARJEN Arien Dircks , meerderjarig verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v0
DIRKS, ARJEN Arien Dircks , meerderjarig verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v0
DIRKS, ARJEN Arien Dircks houtkoper koper huis met ledige plaats daar achter Droogstraat 22 1621 230 274v0
DIRKS, ARJEN Arien Dircks houtkoper koper huis met ledige plaats daar achter Droogstraat 22 1621 230 274v0
DIRKS, ARJEN Arien Dircks houtkoper koper huis met ledige plaats daar achter Droogstraat 22 1621 230 274v0
DIRKS, ARJEN Arien Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1629 232 119r0
DIRKS, ARJEN Arien Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1629 232 119r0
DIRKS, ARJEN Arien Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1629 232 119r0
DIRKS, ARJEN Arien Dircks naastligger ten oosten Droogstraat 8 1629 232 119r0
DIRKS, ARJEN Arien Dircks naastligger ten oosten Droogstraat 8 1629 232 119r0
DIRKS, ARJEN Arien Dircks naastligger ten oosten Droogstraat 8 1629 232 119r0
DIRKS, ARJEN Arien Dircks koper huis, loods en plaats Brouwersstraat 5 1625 231 44r0
DIRKS, ARJEN Arien Dircks koper huis, loods en plaats Brouwersstraat 5 1625 231 44r0
DIRKS, ARJEN Arien Dircks koper huis, loods en plaats Brouwersstraat 5 1625 231 44r0
DIRKS, ARJEN de mouterij van Arien Dircks naastligger ten zuiden Herenwaltje 6 1632 233 64r0
DIRKS, ARJEN de mouterij van Arien Dircks naastligger ten zuiden Herenwaltje 6 1632 233 64r0
DIRKS, ARJEN de mouterij van Arien Dircks naastligger ten zuiden Herenwaltje 6 1632 233 64r0
DIRKS, ARJEN de mouterij van Arien Dircks naastligger ten oosten Zoutsloot 70 1630 232 116r0
DIRKS, ARJEN de mouterij van Arien Dircks naastligger ten oosten Zoutsloot 70 1630 232 116r0
DIRKS, ARJEN de mouterij van Arien Dircks naastligger ten oosten Zoutsloot 70 1630 232 116r0
DIRKS, ARJEN het huis van Arien Dircks houtkoper naastligger ten oosten Droogstraat 7 1629 232 81r0
DIRKS, ARJEN het huis van Arien Dircks houtkoper naastligger ten oosten Droogstraat 7 1629 232 81r0
DIRKS, ARJEN het huis van Arien Dircks houtkoper naastligger ten oosten Droogstraat 7 1629 232 81r0
HEMERT, ARJEN DIRKS Arien Dircks van Hemert koper q.q. Sint Jacobstraat 8 1632 233 42v0
HEMERT, ARJEN DIRKS Arien Dircks van Hemert koper q.q. Sint Jacobstraat 8 1632 233 42v0
HEMERT, ARJEN DIRKS Arien Dircks van Hemert koper q.q. Sint Jacobstraat 8 1632 233 42v0
HEMERT, ARJEN DIRKS Arien Dircks van Hemert koper q.q. Schoolsteeg 1632 233 43r0
HEMERT, ARJEN DIRKS Arien Dircks van Hemert koper q.q. Schoolsteeg 1632 233 43r0
HEMERT, ARJEN DIRKS Arien Dircks van Hemert koper q.q. Schoolsteeg 1632 233 43r0
HEMERT, ARJEN DIRKS Arien Dircks Hemert naastligger ten oosten Zoutsloot 115 1637 234 26v0
HEMERT, ARJEN DIRKS Arien Dircks Hemert naastligger ten oosten Zoutsloot 115 1637 234 26v0
HEMERT, ARJEN DIRKS Arien Dircks Hemert naastligger ten oosten Zoutsloot 115 1637 234 26v0
DIRKS, ARJEN Arjan Dircks koper kamer Bildtstraat 15 1625 231 77r0
DIRKS, ARJEN Arjan Dircks koper kamer Bildtstraat 15 1625 231 77r0
DIRKS, ARJEN Arjan Dircks koper kamer Bildtstraat 15 1625 231 77r0
DIRKS, ARJEN Arjan Dircks naastligger ten zuiden Bildtstraat 15 1625 231 77r0
DIRKS, ARJEN Arjan Dircks naastligger ten zuiden Bildtstraat 15 1625 231 77r0
DIRKS, ARJEN Arjan Dircks naastligger ten zuiden Bildtstraat 15 1625 231 77r0
DIRKS, Aryn Dircks verkoper q.q. Zuiderhaven 65 1616 230 54v0
DIRKS, Aryn Dircks verkoper q.q. Zuiderhaven 65 1616 230 54v0
DIRKS, Aryn Dircks verkoper q.q. Zuiderhaven 65 1616 230 54v0
DIRKS, AUKJE wijlen Auck Dircks verkoper Voorstraat 40 1619 230 160r0
DIRKS, AUKJE wijlen Auck Dircks verkoper Voorstraat 40 1619 230 160r0
DIRKS, AUKJE wijlen Auck Dircks verkoper Voorstraat 40 1619 230 160r0
DIRKS, AUKE Aucke Dircks , c.u. mr. huistimmerman verkoper Schritsen 28 1690 242 324v0
DIRKS, AUKE Aucke Dircks , c.u. mr. huistimmerman verkoper Schritsen 28 1690 242 324v0
DIRKS, AUKE Aucke Dircks , c.u. mr. huistimmerman verkoper Schritsen 28 1690 242 324v0
DIRKS, AUKE Aucke Dircks naastligger ten oosten Zuiderhaven 45 1718 246 18v0
DIRKS, AUKE Aucke Dircks naastligger ten oosten Zuiderhaven 45 1718 246 18v0
DIRKS, AUKE Aucke Dircks naastligger ten oosten Zuiderhaven 45 1718 246 18v0
DIRKS, BERBER Barbar Dircks koper Zuiderhaven 33 1625 231 55v0
DIRKS, BERBER Barbar Dircks koper Zuiderhaven 33 1625 231 55v0
DIRKS, BERBER Barbar Dircks koper Zuiderhaven 33 1625 231 55v0
DIRKS, BERBER Barbar Dircks koper Zuiderhaven 37 1625 231 56r0
DIRKS, BERBER Barbar Dircks koper Zuiderhaven 37 1625 231 56r0
DIRKS, BERBER Barbar Dircks koper Zuiderhaven 37 1625 231 56r0
DIRKS, BAUKJE Bauck Dircks koper Zoutsloot NZ 1626 231 150v0
DIRKS, BAUKJE Bauck Dircks koper Zoutsloot NZ 1626 231 150v0
DIRKS, BAUKJE Bauck Dircks koper Zoutsloot NZ 1626 231 150v0
DIRKS, BAUKE Baucke Dircks huurder voor 1 jaar buiten Harlingen 1611 229 27r0
DIRKS, BAUKE Baucke Dircks huurder voor 1 jaar buiten Harlingen 1611 229 27r0
DIRKS, BAUKE Baucke Dircks huurder voor 1 jaar buiten Harlingen 1611 229 27r0
DIRKS, BOTJE Bottie Dircks bewoner Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
DIRKS, BOTJE Bottie Dircks bewoner Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
DIRKS, BOTJE Bottie Dircks bewoner Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
DIRKS, BRECHTJE Brechtie Dircks verkoper Sint Jacobstraat 8 1632 233 42v0
DIRKS, BRECHTJE Brechtie Dircks verkoper Sint Jacobstraat 8 1632 233 42v0
DIRKS, BRECHTJE Brechtie Dircks verkoper Sint Jacobstraat 8 1632 233 42v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks ruilebuit naastligger ten oosten Steenhouwersstraat 3 1649 236 65v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks ruilebuit naastligger ten oosten Steenhouwersstraat 3 1649 236 65v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks ruilebuit naastligger ten oosten Steenhouwersstraat 3 1649 236 65v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks koper Rommelhaven 2west 1627 232 29v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks koper Rommelhaven 2west 1627 232 29v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks koper Rommelhaven 2west 1627 232 29v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks verkoper Brouwersstraat 9 1620 230 240r0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks verkoper Brouwersstraat 9 1620 230 240r0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks verkoper Brouwersstraat 9 1620 230 240r0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks naastligger ten westen Spinhuisstraat 3 1642 235 15v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks naastligger ten westen Spinhuisstraat 3 1642 235 15v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks naastligger ten westen Spinhuisstraat 3 1642 235 15v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks schipper verkoper q.q. Schritsen 28 1624 230 380r0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks schipper verkoper q.q. Schritsen 28 1624 230 380r0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks schipper verkoper q.q. Schritsen 28 1624 230 380r0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks schipper verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks schipper verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks schipper verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u. verkoper Havenplein 20 1667 239 106v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u. verkoper Havenplein 20 1667 239 106v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u. verkoper Havenplein 20 1667 239 106v0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u. koper kamer Rozengracht 4achter 1636 233 182r0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u. koper kamer Rozengracht 4achter 1636 233 182r0
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u. koper kamer Rozengracht 4achter 1636 233 182r0
FINK, KLAAS DIRKS het huis nu van Claes Dircks Vinck naastligger ten westen Voorstraat 75achter 1602 228 324v0
FINK, KLAAS DIRKS het huis nu van Claes Dircks Vinck naastligger ten westen Voorstraat 75achter 1602 228 324v0
FINK, KLAAS DIRKS het huis nu van Claes Dircks Vinck naastligger ten westen Voorstraat 75achter 1602 228 324v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks naastligger ten noorden Lanen 42achter 1618 230 141r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks naastligger ten noorden Lanen 42achter 1618 230 141r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks naastligger ten noorden Lanen 42achter 1618 230 141r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks , c.u. distillateur koper nieuwe kamer Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks , c.u. distillateur koper nieuwe kamer Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks , c.u. distillateur koper nieuwe kamer Carl Visschersteeg 12 1669 239 186r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks naastligger ten oosten Schritsen 33 1619 230 161r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks naastligger ten oosten Schritsen 33 1619 230 161r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks naastligger ten oosten Schritsen 33 1619 230 161r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks naastligger ten oosten Lanen 40 1619 230 161r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks naastligger ten oosten Lanen 40 1619 230 161r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks naastligger ten oosten Lanen 40 1619 230 161r0
DIRKS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Dircks naastligger ten noorden Lanen 42achter 1624 231 22r0
DIRKS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Dircks naastligger ten noorden Lanen 42achter 1624 231 22r0
DIRKS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Dircks naastligger ten noorden Lanen 42achter 1624 231 22r0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks distillateur koper Lanen 21 1668 239 141v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks distillateur koper Lanen 21 1668 239 141v0
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks distillateur koper Lanen 21 1668 239 141v0
DIRKS, DIEUWKE Diew Dircks , voor zich verkoper Hofstraat 37 1618 230 117v0
DIRKS, DIEUWKE Diew Dircks , voor zich verkoper Hofstraat 37 1618 230 117v0
DIRKS, DIEUWKE Diew Dircks , voor zich verkoper Hofstraat 37 1618 230 117v0
DIRKS, DIEUWKE Diew Dircks , voor haar vijf voorkinderen verkoper q.q. Hofstraat 37 1618 230 117v0
DIRKS, DIEUWKE Diew Dircks , voor haar vijf voorkinderen verkoper q.q. Hofstraat 37 1618 230 117v0
DIRKS, DIEUWKE Diew Dircks , voor haar vijf voorkinderen verkoper q.q. Hofstraat 37 1618 230 117v0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks kistmaker koper huis Liemendijk 1634 233 145r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks kistmaker koper huis Liemendijk 1634 233 145r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks kistmaker koper huis Liemendijk 1634 233 145r0
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks koper Vijverstraat 6 1627 232 30v0
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks koper Vijverstraat 6 1627 232 30v0
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks koper Vijverstraat 6 1627 232 30v0
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks bezemmaker naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1629 232 121r0
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks bezemmaker naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1629 232 121r0
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks bezemmaker naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1629 232 121r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Schritsen 3 1636 233 178r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Schritsen 3 1636 233 178r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Schritsen 3 1636 233 178r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Schritsen 3 1636 233 178r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Schritsen 3 1636 233 178r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Schritsen 3 1636 233 178r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 3 1636 233 178r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 3 1636 233 178r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 3 1636 233 178r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1681 241 43ra0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1681 241 43ra0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1681 241 43ra0
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks koper Alemanssteeg 1613 229 125r0
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks koper Alemanssteeg 1613 229 125r0
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks koper Alemanssteeg 1613 229 125r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks zakkendrager bewoner Schoolsteeg OZ 1629 232 108v0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks zakkendrager bewoner Schoolsteeg OZ 1629 232 108v0
DIRKS, DIRK Dirck Dircks zakkendrager bewoner Schoolsteeg OZ 1629 232 108v0
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks kleermaker naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v0
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks kleermaker naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v0
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks kleermaker naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v0
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks verkoper van 1/2 Lanen 50 1626 231 150r0
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks verkoper van 1/2 Lanen 50 1626 231 150r0
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks verkoper van 1/2 Lanen 50 1626 231 150r0
GROOT, DIRK DIRKS Dirck Dircks de Groot kistmaker koper huis met de ledige plaats daar achter Voorstraat 68 1637 234 41r0
GROOT, DIRK DIRKS Dirck Dircks de Groot kistmaker koper huis met de ledige plaats daar achter Voorstraat 68 1637 234 41r0
GROOT, DIRK DIRKS Dirck Dircks de Groot kistmaker koper huis met de ledige plaats daar achter Voorstraat 68 1637 234 41r0
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v0
DIRKS, DIRKJE Dirckyen Dircks verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 4 1627 232 4v0
DIRKS, DIRKJE Dirckyen Dircks verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 4 1627 232 4v0
DIRKS, DIRKJE Dirckyen Dircks verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 4 1627 232 4v0
DIRKS, DOUWE grondpacht uit de huisstede van Douue Dircks eigenaar perceel ([staat: 2-00-00 GG]) Heiligeweg 11 1613 229 182v0
DIRKS, DOUWE grondpacht uit de huisstede van Douue Dircks eigenaar perceel ([staat: 2-00-00 GG]) Heiligeweg 11 1613 229 182v0
DIRKS, DOUWE grondpacht uit de huisstede van Douue Dircks eigenaar perceel ([staat: 2-00-00 GG]) Heiligeweg 11 1613 229 182v0
DIRKS, DOUWE het panwerk van Douwe Dircks naastligger ten oosten Franekertrekvaart NZ 1624 231 14v0
DIRKS, DOUWE het panwerk van Douwe Dircks naastligger ten oosten Franekertrekvaart NZ 1624 231 14v0
DIRKS, DOUWE het panwerk van Douwe Dircks naastligger ten oosten Franekertrekvaart NZ 1624 231 14v0
DIRKS, EEDE Ede Dircks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
DIRKS, EEDE Ede Dircks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
DIRKS, EEDE Ede Dircks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
DIRKS, EEDE de erfgenamen van wijlen Eede Dircks naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
DIRKS, EEDE de erfgenamen van wijlen Eede Dircks naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
DIRKS, EEDE de erfgenamen van wijlen Eede Dircks naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman koper 1/3 huis Noordijs 1 1723 246 161v0
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman koper 1/3 huis Noordijs 1 1723 246 161v0
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman koper 1/3 huis Noordijs 1 1723 246 161v0
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman eigenaar van 1/3 Noordijs 1 1723 246 161v0
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman eigenaar van 1/3 Noordijs 1 1723 246 161v0
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman eigenaar van 1/3 Noordijs 1 1723 246 161v0
DIRKS, ENGELTJE Engel Dircks verkoper Kromme Elleboogsteeg 1677 240 272v0
DIRKS, ENGELTJE Engel Dircks verkoper Kromme Elleboogsteeg 1677 240 272v0
DIRKS, ENGELTJE Engel Dircks verkoper Kromme Elleboogsteeg 1677 240 272v0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1624 230 387r0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1624 230 387r0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1624 230 387r0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v0
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Hoogstraat 14 1630 232 115r0
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Hoogstraat 14 1630 232 115r0
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Hoogstraat 14 1630 232 115r0
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Rommelhaven 9 1630 232 115r0
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Rommelhaven 9 1630 232 115r0
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Rommelhaven 9 1630 232 115r0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1612 229 84r0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1612 229 84r0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1612 229 84r0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks houtkoper verkoper q.q. Heiligeweg 38 1615 229 257v0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks houtkoper verkoper q.q. Heiligeweg 38 1615 229 257v0
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks houtkoper verkoper q.q. Heiligeweg 38 1615 229 257v0
DIRKS, FEIKE het huis genaamd het Fortuin, van Feycke Dircks naastligger ten westen Franekereind 15 het Fortuin 1612 229 99r0
DIRKS, FEIKE het huis genaamd het Fortuin, van Feycke Dircks naastligger ten westen Franekereind 15 het Fortuin 1612 229 99r0
DIRKS, FEIKE het huis genaamd het Fortuin, van Feycke Dircks naastligger ten westen Franekereind 15 het Fortuin 1612 229 99r0
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1613 229 156r0
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1613 229 156r0
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1613 229 156r0
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks , alias Cleyne verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1613 229 156r0
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks , alias Cleyne verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1613 229 156r0
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks , alias Cleyne verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1613 229 156r0
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 21v0
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 21v0
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 21v0
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks Cleyne naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 166v0
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks Cleyne naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 166v0
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks Cleyne naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 166v0
DIRKS, FOKELTJE Foockel Dircks koper kamer Hofstraat ZZ 1619 230 183v0
DIRKS, FOKELTJE Foockel Dircks koper kamer Hofstraat ZZ 1619 230 183v0
DIRKS, FOKELTJE Foockel Dircks koper kamer Hofstraat ZZ 1619 230 183v0
DIRKS, FOKELTJE Foockel Dircks koper kamer Hofstraat 14 1615 230 8r0
DIRKS, FOKELTJE Foockel Dircks koper kamer Hofstraat 14 1615 230 8r0
DIRKS, FOKELTJE Foockel Dircks koper kamer Hofstraat 14 1615 230 8r0
DIRKS, FOKELTJE Foockel Dircks , [staat: Foockel Rompckes] naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1618 230 138v0
DIRKS, FOKELTJE Foockel Dircks , [staat: Foockel Rompckes] naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1618 230 138v0
DIRKS, FOKELTJE Foockel Dircks , [staat: Foockel Rompckes] naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1618 230 138v0
DIRKS, FRANS Frans Dircks brouwer naastligger ten westen Grote Bredeplaats 21 1638 234 55r0
DIRKS, FRANS Frans Dircks brouwer naastligger ten westen Grote Bredeplaats 21 1638 234 55r0
DIRKS, FRANS Frans Dircks brouwer naastligger ten westen Grote Bredeplaats 21 1638 234 55r0
DIRKS, FRANS Frans Dircks koper twee kamers met een ledige plaats ten noorden Liemendijk 2 1624 231 18r0
DIRKS, FRANS Frans Dircks koper twee kamers met een ledige plaats ten noorden Liemendijk 2 1624 231 18r0
DIRKS, FRANS Frans Dircks koper twee kamers met een ledige plaats ten noorden Liemendijk 2 1624 231 18r0
DIRKS, FRANS Frans Dircks koper twee kamers met een ledige plaats ten noorden Anjelierstraat 9 1624 231 18r0
DIRKS, FRANS Frans Dircks koper twee kamers met een ledige plaats ten noorden Anjelierstraat 9 1624 231 18r0
DIRKS, FRANS Frans Dircks koper twee kamers met een ledige plaats ten noorden Anjelierstraat 9 1624 231 18r0
DIRKS, FRANS Frans Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 62 1627 232 23r0
DIRKS, FRANS Frans Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 62 1627 232 23r0
DIRKS, FRANS Frans Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 62 1627 232 23r0
HEMERT, FRANS DIRKS Frans Dircks van Hemert verkoper q.q. Hoogstraat 17 1630 232 115v0
HEMERT, FRANS DIRKS Frans Dircks van Hemert verkoper q.q. Hoogstraat 17 1630 232 115v0
HEMERT, FRANS DIRKS Frans Dircks van Hemert verkoper q.q. Hoogstraat 17 1630 232 115v0
HEMERT, FRANS DIRKS Frans Dircks van Hemert verkoper q.q. Zoutsloot 70 1630 232 116r0
HEMERT, FRANS DIRKS Frans Dircks van Hemert verkoper q.q. Zoutsloot 70 1630 232 116r0
HEMERT, FRANS DIRKS Frans Dircks van Hemert verkoper q.q. Zoutsloot 70 1630 232 116r0
DIRKS, FREERK het andere huis van verkoper Freerck Dircks naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1632 233 57r0
DIRKS, FREERK het andere huis van verkoper Freerck Dircks naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1632 233 57r0
DIRKS, FREERK het andere huis van verkoper Freerck Dircks naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1632 233 57r0
DIRKS, FREERK de kamer van wijlen Freerck Dircks naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1660 238 57v0
DIRKS, FREERK de kamer van wijlen Freerck Dircks naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1660 238 57v0
DIRKS, FREERK de kamer van wijlen Freerck Dircks naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1660 238 57v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Zoutsloot 96 1632 233 57r0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Zoutsloot 96 1632 233 57r0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Zoutsloot 96 1632 233 57r0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks naastligger ten oosten Zoutsloot 17 1628 232 72r0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks naastligger ten oosten Zoutsloot 17 1628 232 72r0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks naastligger ten oosten Zoutsloot 17 1628 232 72r0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoper koper 3/4 van twee huissteden Zoutsloot 21 1626 231 109v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoper koper 3/4 van twee huissteden Zoutsloot 21 1626 231 109v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoper koper 3/4 van twee huissteden Zoutsloot 21 1626 231 109v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoper koper 3/4 van twee huissteden Zoutsloot 21achter 1626 231 109v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoper koper 3/4 van twee huissteden Zoutsloot 21achter 1626 231 109v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoper koper 3/4 van twee huissteden Zoutsloot 21achter 1626 231 109v0
DIRKS, FREERK de koper Freerck Dircks houtkoper eigenaar van 1/4 Zoutsloot 21 1626 231 109v0
DIRKS, FREERK de koper Freerck Dircks houtkoper eigenaar van 1/4 Zoutsloot 21 1626 231 109v0
DIRKS, FREERK de koper Freerck Dircks houtkoper eigenaar van 1/4 Zoutsloot 21 1626 231 109v0
DIRKS, FREERK de koper Freerck Dircks houtkoper eigenaar van 1/4 Zoutsloot 21achter 1626 231 109v0
DIRKS, FREERK de koper Freerck Dircks houtkoper eigenaar van 1/4 Zoutsloot 21achter 1626 231 109v0
DIRKS, FREERK de koper Freerck Dircks houtkoper eigenaar van 1/4 Zoutsloot 21achter 1626 231 109v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Gardenierstraat 1620 230 227v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Gardenierstraat 1620 230 227v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Gardenierstraat 1620 230 227v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoper verkoper Bildtpoort (gebied) 1621 230 278r0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoper verkoper Bildtpoort (gebied) 1621 230 278r0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoper verkoper Bildtpoort (gebied) 1621 230 278r0
DIRKS, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerck Dircks eerdere eigenaar Bargebuurtspoortje 2zuid 1668 239 162v0
DIRKS, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerck Dircks eerdere eigenaar Bargebuurtspoortje 2zuid 1668 239 162v0
DIRKS, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerck Dircks eerdere eigenaar Bargebuurtspoortje 2zuid 1668 239 162v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Droogstraat 1 1620 230 219v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Droogstraat 1 1620 230 219v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Droogstraat 1 1620 230 219v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks koper kamer Zoutsloot 96 1622 230 307v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks koper kamer Zoutsloot 96 1622 230 307v0
DIRKS, FREERK Freerck Dircks koper kamer Zoutsloot 96 1622 230 307v0
DIRKS, FREERK Freerk Dircks , c.u. verkoper Bildtstraat 14 1646 235 206v0
DIRKS, FREERK Freerk Dircks , c.u. verkoper Bildtstraat 14 1646 235 206v0
DIRKS, FREERK Freerk Dircks , c.u. verkoper Bildtstraat 14 1646 235 206v0
DIRKS, GEERTJE Geertie Dircks koper Voorstraat 99 1617 230 88r0
DIRKS, GEERTJE Geertie Dircks koper Voorstraat 99 1617 230 88r0
DIRKS, GEERTJE Geertie Dircks koper Voorstraat 99 1617 230 88r0
DIRKS, GERBEN Gerbrant Dircks verpachter grond Franekereind 34 1626 231 146r0
DIRKS, GERBEN Gerbrant Dircks verpachter grond Franekereind 34 1626 231 146r0
DIRKS, GERBEN Gerbrant Dircks verpachter grond Franekereind 34 1626 231 146r0
DIRKS, GERRIT wijlen Gerryt Dircks verkoper Romastraat 1623 230 358v0
DIRKS, GERRIT wijlen Gerryt Dircks verkoper Romastraat 1623 230 358v0
DIRKS, GERRIT wijlen Gerryt Dircks verkoper Romastraat 1623 230 358v0
DIRKS, GERRIT de plaats gekocht door Gerryt Dircks naastligger ten noorden Noorderhaven 111 1624 231 12v0
DIRKS, GERRIT de plaats gekocht door Gerryt Dircks naastligger ten noorden Noorderhaven 111 1624 231 12v0
DIRKS, GERRIT de plaats gekocht door Gerryt Dircks naastligger ten noorden Noorderhaven 111 1624 231 12v0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koper noordelijkste plaats van drie plaatsen, op beide einden 26 houtvoeten Noorderhaven 109 1624 231 13r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koper noordelijkste plaats van drie plaatsen, op beide einden 26 houtvoeten Noorderhaven 109 1624 231 13r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koper noordelijkste plaats van drie plaatsen, op beide einden 26 houtvoeten Noorderhaven 109 1624 231 13r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koopman koper huis en plaats Zoutsloot 42 1623 230 338r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koopman koper huis en plaats Zoutsloot 42 1623 230 338r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koopman koper huis en plaats Zoutsloot 42 1623 230 338r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1625 231 44r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1625 231 44r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1625 231 44r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koper kamer Kruisstraat 1 1620 230 255v0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koper kamer Kruisstraat 1 1620 230 255v0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koper kamer Kruisstraat 1 1620 230 255v0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks houtkoper verkoper Kruisstraat 1 1625 231 45v0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks houtkoper verkoper Kruisstraat 1 1625 231 45v0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks houtkoper verkoper Kruisstraat 1 1625 231 45v0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks naastligger ten noorden Noorderhaven 111 1625 231 67r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks naastligger ten noorden Noorderhaven 111 1625 231 67r0
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks naastligger ten noorden Noorderhaven 111 1625 231 67r0
KET, GERRIT DIRKS burgemeester Gerryt Dircks Keth verkoper van 1/6 Voorstraat 7 1627 232 6r0
KET, GERRIT DIRKS burgemeester Gerryt Dircks Keth verkoper van 1/6 Voorstraat 7 1627 232 6r0
KET, GERRIT DIRKS burgemeester Gerryt Dircks Keth verkoper van 1/6 Voorstraat 7 1627 232 6r0
KET, GERRIT DIRKS burgemeester Gerryt Dircks Keth verkoper van 1/6 Noorderhaven 46 1627 232 6r0
KET, GERRIT DIRKS burgemeester Gerryt Dircks Keth verkoper van 1/6 Noorderhaven 46 1627 232 6r0
KET, GERRIT DIRKS burgemeester Gerryt Dircks Keth verkoper van 1/6 Noorderhaven 46 1627 232 6r0
DIRKS, GOVERT Govert Dircks verpachter grond Voorstraat 93een_achter 1612 229 98r0
DIRKS, GOVERT Govert Dircks verpachter grond Voorstraat 93een_achter 1612 229 98r0
DIRKS, GOVERT Govert Dircks verpachter grond Voorstraat 93een_achter 1612 229 98r0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Drie Roemersteeg 7 1619 230 181v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Nieuwstraat 64 1615 229 240r0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Nieuwstraat 64 1615 229 240r0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Nieuwstraat 64 1615 229 240r0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper onbekend WZ 1624 231 17v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper onbekend WZ 1624 231 17v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper onbekend WZ 1624 231 17v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks , vrijster verkoper Franekerpoort (gebied) 1630 232 137r0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks , vrijster verkoper Franekerpoort (gebied) 1630 232 137r0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks , vrijster verkoper Franekerpoort (gebied) 1630 232 137r0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper Kerkpad 7 1625 231 44v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper Kerkpad 7 1625 231 44v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper Kerkpad 7 1625 231 44v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper Hoogstraat 1twee_achter 1622 230 307r0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper Hoogstraat 1twee_achter 1622 230 307r0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper Hoogstraat 1twee_achter 1622 230 307r0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Franekereind 29oost 1613 229 153v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Franekereind 29oost 1613 229 153v0
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Franekereind 29oost 1613 229 153v0
DIRKS, HADEWICH Hadu Dircks verkoper Karremanstraat 27 1620 230 241v0
DIRKS, HADEWICH Hadu Dircks verkoper Karremanstraat 27 1620 230 241v0
DIRKS, HADEWICH Hadu Dircks verkoper Karremanstraat 27 1620 230 241v0
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten oosten Romastraat 6 1669 239 199v0
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten oosten Romastraat 6 1669 239 199v0
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten oosten Romastraat 6 1669 239 199v0
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten zuiden Liemendijk 1684 242 56v0
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten zuiden Liemendijk 1684 242 56v0
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten zuiden Liemendijk 1684 242 56v0
BOORDER, HANS DIRKS Hans Dircks Boorder koper provisioneel huis met 1/2 timmerhelling ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
BOORDER, HANS DIRKS Hans Dircks Boorder koper provisioneel huis met 1/2 timmerhelling ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
BOORDER, HANS DIRKS Hans Dircks Boorder koper provisioneel huis met 1/2 timmerhelling ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va0
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircks verkoper Grote Kerkstraat 26 1620 230 231v0
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircks verkoper Grote Kerkstraat 26 1620 230 231v0
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircks verkoper Grote Kerkstraat 26 1620 230 231v0
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircks verkoper Heiligeweg 36 1620 230 231v0
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircks verkoper Heiligeweg 36 1620 230 231v0
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircks verkoper Heiligeweg 36 1620 230 231v0
DIRKS, HINNE [een uitgang naar] Henne Dircks naastligger ten oosten Molenpad 1 1681 241 36va0
DIRKS, HINNE [een uitgang naar] Henne Dircks naastligger ten oosten Molenpad 1 1681 241 36va0
DIRKS, HINNE [een uitgang naar] Henne Dircks naastligger ten oosten Molenpad 1 1681 241 36va0
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks schoenmaker koper huis, strekkende van voor het diept tot achter aan het huis van wijlen Gerryt Harmens Voorstraat 101 1625 231 52r0
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks schoenmaker koper huis, strekkende van voor het diept tot achter aan het huis van wijlen Gerryt Harmens Voorstraat 101 1625 231 52r0
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks schoenmaker koper huis, strekkende van voor het diept tot achter aan het huis van wijlen Gerryt Harmens Voorstraat 101 1625 231 52r0
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks verkoper Heiligeweg 20 1623 230 336v0
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks verkoper Heiligeweg 20 1623 230 336v0
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks verkoper Heiligeweg 20 1623 230 336v0
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks schoenmaker verkoper Lanen 84 1623 230 344r0
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks schoenmaker verkoper Lanen 84 1623 230 344r0
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks schoenmaker verkoper Lanen 84 1623 230 344r0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Hofstraat ZZ 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Hofstraat ZZ 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Hofstraat ZZ 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zoutsloot OZ 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zoutsloot OZ 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zoutsloot OZ 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Liemendijk 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Liemendijk 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Liemendijk 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zoutsloot 51 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zoutsloot 51 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zoutsloot 51 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Schritsen 36 1629 232 116v1
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Schritsen 36 1629 232 116v1
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Schritsen 36 1629 232 116v1
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper Zuiderhaven 75west 1629 232 113v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper Zuiderhaven 75west 1629 232 113v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper Zuiderhaven 75west 1629 232 113v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks protesteert vanwege een hypotheek Rozengracht 2 1622 230 328v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks protesteert vanwege een hypotheek Rozengracht 2 1622 230 328v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks protesteert vanwege een hypotheek Rozengracht 2 1622 230 328v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper Zuiderstraat 1626 231 100v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper Zuiderstraat 1626 231 100v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper Zuiderstraat 1626 231 100v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zuiderstraat 12 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zuiderstraat 12 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zuiderstraat 12 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zuiderstraat 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zuiderstraat 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zuiderstraat 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Schritsen 32 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Schritsen 32 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Schritsen 32 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zoutsloot 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zoutsloot 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zoutsloot 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Hofstraat 41 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Hofstraat 41 1629 232 116v0
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Hofstraat 41 1629 232 116v0
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de erfgenamen van wijlen de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandts secretaris van de boelgoederen verkoper Voorstraat 42 1659 238 13r0
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de erfgenamen van wijlen de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandts secretaris van de boelgoederen verkoper Voorstraat 42 1659 238 13r0
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de erfgenamen van wijlen de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandts secretaris van de boelgoederen verkoper Voorstraat 42 1659 238 13r0
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de erfgenamen van wijlen de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandts secretaris van de boelgoederen verkoper Voorstraat 42achter 1659 238 13r0
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de erfgenamen van wijlen de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandts secretaris van de boelgoederen verkoper Voorstraat 42achter 1659 238 13r0
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de erfgenamen van wijlen de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandts secretaris van de boelgoederen verkoper Voorstraat 42achter 1659 238 13r0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten westen Hofstraat 14 1615 230 8r0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten westen Hofstraat 14 1615 230 8r0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten westen Hofstraat 14 1615 230 8r0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks koper twee oude kamers Molenpad 11 1625 231 79v0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks koper twee oude kamers Molenpad 11 1625 231 79v0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks koper twee oude kamers Molenpad 11 1625 231 79v0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten oosten Molenpad 11 1625 231 79v0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten oosten Molenpad 11 1625 231 79v0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten oosten Molenpad 11 1625 231 79v0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten noorden Molenpad 11 1625 231 79v0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten noorden Molenpad 11 1625 231 79v0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten noorden Molenpad 11 1625 231 79v0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks verkoper Brouwersstraat 14 1618 230 111r0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks verkoper Brouwersstraat 14 1618 230 111r0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks verkoper Brouwersstraat 14 1618 230 111r0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks verkoper Hofstraat ZZ 1618 230 111v0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks verkoper Hofstraat ZZ 1618 230 111v0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks verkoper Hofstraat ZZ 1618 230 111v0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 81r0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 81r0
DIRKS, HINNE Hinne Dircks verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 81r0
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1668 239 155v0
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1668 239 155v0
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1668 239 155v0
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger Vijverstraat 20 1668 239 32ra0
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger Vijverstraat 20 1668 239 32ra0
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger Vijverstraat 20 1668 239 32ra0
DIRKS, HOMME Homme Dircks stuurman naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1679 241 36r0
DIRKS, HOMME Homme Dircks stuurman naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1679 241 36r0
DIRKS, HOMME Homme Dircks stuurman naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1679 241 36r0
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1677 240 262v0
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1677 240 262v0
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1677 240 262v0
DIRKS, HOUKJE Houck Dircks verkoper Alemanssteeg 1632 233 61v0
DIRKS, HOUKJE Houck Dircks verkoper Alemanssteeg 1632 233 61v0
DIRKS, HOUKJE Houck Dircks verkoper Alemanssteeg 1632 233 61v0
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dircks smid verkoper Zuiderhaven 24 1683 242 6v0
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dircks smid verkoper Zuiderhaven 24 1683 242 6v0
DIRKS, IJSBRAND IJsbrand Dircks smid verkoper Zuiderhaven 24 1683 242 6v0
DIRKS, JAKOB het perk van Jacob Dircks naastligger ten zuiden Schritsen 52achter 1637 234 37v0
DIRKS, JAKOB het perk van Jacob Dircks naastligger ten zuiden Schritsen 52achter 1637 234 37v0
DIRKS, JAKOB het perk van Jacob Dircks naastligger ten zuiden Schritsen 52achter 1637 234 37v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks schoenmaker naastligger ten westen Lanen NZ 1630 232 133r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks schoenmaker naastligger ten westen Lanen NZ 1630 232 133r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks schoenmaker naastligger ten westen Lanen NZ 1630 232 133r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks mr. schoenmaker koper tuin Leerlooierssteeg 2 1630 232 139v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks mr. schoenmaker koper tuin Leerlooierssteeg 2 1630 232 139v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks mr. schoenmaker koper tuin Leerlooierssteeg 2 1630 232 139v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 23 1708 245 76r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 23 1708 245 76r0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 23 1708 245 76r0
DIRKS, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Dircks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64 1694 243 86v0
DIRKS, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Dircks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64 1694 243 86v0
DIRKS, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Dircks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64 1694 243 86v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks verkoper van 2/20 ten oosten van Harlingen 1622 230 296v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks verkoper van 2/20 ten oosten van Harlingen 1622 230 296v0
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks verkoper van 2/20 ten oosten van Harlingen 1622 230 296v0
DIRKS, Jaeptien Dircks verkoper Zoutsloot 1625 231 48r0
DIRKS, Jaeptien Dircks verkoper Zoutsloot 1625 231 48r0
DIRKS, Jaeptien Dircks verkoper Zoutsloot 1625 231 48r0
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks , c.u. mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks , c.u. mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks , c.u. mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN wijlen Jan Dircks naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1621 230 285r0
DIRKS, JAN wijlen Jan Dircks naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1621 230 285r0
DIRKS, JAN wijlen Jan Dircks naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1621 230 285r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, JAN Jan Dircks oud zoutmeter koper huis Zoutsloot 96 1632 233 57r0
DIRKS, JAN Jan Dircks oud zoutmeter koper huis Zoutsloot 96 1632 233 57r0
DIRKS, JAN Jan Dircks oud zoutmeter koper huis Zoutsloot 96 1632 233 57r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten zuiden Weverstraat 1629 232 95v0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten zuiden Weverstraat 1629 232 95v0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten zuiden Weverstraat 1629 232 95v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verwandelaar Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 156v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verwandelaar Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 156v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verwandelaar Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 156v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter aanhandelaar kamer Weverstraat 11 1613 229 157r0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter aanhandelaar kamer Weverstraat 11 1613 229 157r0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter aanhandelaar kamer Weverstraat 11 1613 229 157r0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verkoper Weverstraat 11 1618 230 140v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verkoper Weverstraat 11 1618 230 140v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verkoper Weverstraat 11 1618 230 140v0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1612 229 102r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1612 229 102r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1612 229 102r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 19 1615 229 248r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 19 1615 229 248r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 19 1615 229 248r0
DIRKS, JAN Jan Dircks brouwer koper huis Schritsen 27 1629 232 97r0
DIRKS, JAN Jan Dircks brouwer koper huis Schritsen 27 1629 232 97r0
DIRKS, JAN Jan Dircks brouwer koper huis Schritsen 27 1629 232 97r0
DIRKS, JAN Jan Dircks brouwer naastligger ten oosten Schritsen 27 1629 232 97r0
DIRKS, JAN Jan Dircks brouwer naastligger ten oosten Schritsen 27 1629 232 97r0
DIRKS, JAN Jan Dircks brouwer naastligger ten oosten Schritsen 27 1629 232 97r0
DIRKS, JAN Jan Dircks huurder ten oosten van Harlingen 1613 229 144v0
DIRKS, JAN Jan Dircks huurder ten oosten van Harlingen 1613 229 144v0
DIRKS, JAN Jan Dircks huurder ten oosten van Harlingen 1613 229 144v0
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten westen Schritsen 4 1613 229 173r0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten westen Schritsen 4 1613 229 173r0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten westen Schritsen 4 1613 229 173r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. goudsmid naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 3 1668 239 146v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. goudsmid naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 3 1668 239 146v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. goudsmid naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 3 1668 239 146v0
DIRKS, JAN Jan Dircks oud zoutdrager verkoper Franekerpoort (gebied) 1632 233 46r0
DIRKS, JAN Jan Dircks oud zoutdrager verkoper Franekerpoort (gebied) 1632 233 46r0
DIRKS, JAN Jan Dircks oud zoutdrager verkoper Franekerpoort (gebied) 1632 233 46r0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verkoper Klaverbladstraat WZ 1621 230 275v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verkoper Klaverbladstraat WZ 1621 230 275v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verkoper Klaverbladstraat WZ 1621 230 275v0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten oosten Schritsen 24 1613 229 186r0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten oosten Schritsen 24 1613 229 186r0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten oosten Schritsen 24 1613 229 186r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 24 1628 232 57v0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 24 1628 232 57v0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 24 1628 232 57v0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar koper huis met een ledige plaats en pothuis daer de Groene Pot uuthanght Schritsen 42 de Groene Pot 1614 229 225r0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar koper huis met een ledige plaats en pothuis daer de Groene Pot uuthanght Schritsen 42 de Groene Pot 1614 229 225r0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar koper huis met een ledige plaats en pothuis daer de Groene Pot uuthanght Schritsen 42 de Groene Pot 1614 229 225r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Schritsen 27 1632 233 47v0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Schritsen 27 1632 233 47v0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Schritsen 27 1632 233 47v0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Lanen 36 1632 233 47v0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Lanen 36 1632 233 47v0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Lanen 36 1632 233 47v0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 3 1619 230 184v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 3 1619 230 184v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 3 1619 230 184v0
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 24 1628 232 51r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 24 1628 232 51r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 24 1628 232 51r0
DIRKS, JAN naastligger Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DIRKS, JAN naastligger Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DIRKS, JAN naastligger Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Schritsen 15achter 1628 232 42r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Schritsen 15achter 1628 232 42r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Schritsen 15achter 1628 232 42r0
DIRKS, JAN hof en ledige plaats van Jan Dircks metselaar naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 16achter 1630 232 126r0
DIRKS, JAN hof en ledige plaats van Jan Dircks metselaar naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 16achter 1630 232 126r0
DIRKS, JAN hof en ledige plaats van Jan Dircks metselaar naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 16achter 1630 232 126r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten oosten Schritsen 40 1628 232 34r0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten oosten Schritsen 40 1628 232 34r0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten oosten Schritsen 40 1628 232 34r0
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v0
DIRKS, JAN Jan Dircks koper provisioneel huis daer den Drie Loodtsluyden uitsteecken Jan Ruurdstraat 1 de Drie Loodsluiden 1621 230 281v0
DIRKS, JAN Jan Dircks koper provisioneel huis daer den Drie Loodtsluyden uitsteecken Jan Ruurdstraat 1 de Drie Loodsluiden 1621 230 281v0
DIRKS, JAN Jan Dircks koper provisioneel huis daer den Drie Loodtsluyden uitsteecken Jan Ruurdstraat 1 de Drie Loodsluiden 1621 230 281v0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Schritsen 15achter 1626 231 104r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Schritsen 15achter 1626 231 104r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Schritsen 15achter 1626 231 104r0
DIRKS, JAN Jan Dircks beedigd zoutmeter verkoper Klaverbladstraat 5 1621 230 268r0
DIRKS, JAN Jan Dircks beedigd zoutmeter verkoper Klaverbladstraat 5 1621 230 268r0
DIRKS, JAN Jan Dircks beedigd zoutmeter verkoper Klaverbladstraat 5 1621 230 268r0
DIRKS, JAN Jan Dircks opperman naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 3 1602 228 333r0
DIRKS, JAN Jan Dircks opperman naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 3 1602 228 333r0
DIRKS, JAN Jan Dircks opperman naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 3 1602 228 333r0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Schritsen 15achter 1627 231 170v0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Schritsen 15achter 1627 231 170v0
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Schritsen 15achter 1627 231 170v0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1629 232 92r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1629 232 92r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1629 232 92r0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten westen Schritsen 28 1624 230 386v0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten westen Schritsen 28 1624 230 386v0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten westen Schritsen 28 1624 230 386v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter koper huis Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 166v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter koper huis Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 166v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter koper huis Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 166v0
DIRKS, JAN Jan Dircks huurder Franekertrekvaart 1613 229 152v0
DIRKS, JAN Jan Dircks huurder Franekertrekvaart 1613 229 152v0
DIRKS, JAN Jan Dircks huurder Franekertrekvaart 1613 229 152v0
DIRKS, JAN Jan Dircks geniaarde koper Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
DIRKS, JAN Jan Dircks geniaarde koper Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
DIRKS, JAN Jan Dircks geniaarde koper Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
DIRKS, JAN Jan Dircks koper kamer Kerkpoortstraat ZZ 1601 228 274v0
DIRKS, JAN Jan Dircks koper kamer Kerkpoortstraat ZZ 1601 228 274v0
DIRKS, JAN Jan Dircks koper kamer Kerkpoortstraat ZZ 1601 228 274v0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten westen Schritsen 28 1624 230 380r0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten westen Schritsen 28 1624 230 380r0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten westen Schritsen 28 1624 230 380r0
DIRKS, JAN Jan Dircks koper kamer Kerkpoortstraat 1601 228 275r0
DIRKS, JAN Jan Dircks koper kamer Kerkpoortstraat 1601 228 275r0
DIRKS, JAN Jan Dircks koper kamer Kerkpoortstraat 1601 228 275r0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1620 230 233v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1620 230 233v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1620 230 233v0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten oosten Vijverstraat 19 1620 230 245r0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten oosten Vijverstraat 19 1620 230 245r0
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten oosten Vijverstraat 19 1620 230 245r0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verkoper Klaverbladstraat 5 1618 230 124v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verkoper Klaverbladstraat 5 1618 230 124v0
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verkoper Klaverbladstraat 5 1618 230 124v0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Zoutsloot 96 1637 234 35r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Zoutsloot 96 1637 234 35r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Zoutsloot 96 1637 234 35r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. timmerman koper huis met een ledige plaats en kamer daar achter Brouwersstraat 13 1615 229 272r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. timmerman koper huis met een ledige plaats en kamer daar achter Brouwersstraat 13 1615 229 272r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. timmerman koper huis met een ledige plaats en kamer daar achter Brouwersstraat 13 1615 229 272r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1622 230 309r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1622 230 309r0
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1622 230 309r0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, JAN de weduwe van wijlen Jan Dircks Bossent naastligger ten westen Lanen 24 1627 232 16r0
DIRKS, JAN de weduwe van wijlen Jan Dircks Bossent naastligger ten westen Lanen 24 1627 232 16r0
DIRKS, JAN de weduwe van wijlen Jan Dircks Bossent naastligger ten westen Lanen 24 1627 232 16r0
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Cuyck verkoper Franekereind 8 1615 229 250r0
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Cuyck verkoper Franekereind 8 1615 229 250r0
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Cuyck verkoper Franekereind 8 1615 229 250r0
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Kuyck verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 3 1682 241 53va0
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Kuyck verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 3 1682 241 53va0
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Kuyck verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 3 1682 241 53va0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 34 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra0
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra0
WOLF, JAN DIRKS de twee weeskinderen van wijlen Jan Dircks de Wolff verkoper Brouwersstraat 10 1630 232 163r0
WOLF, JAN DIRKS de twee weeskinderen van wijlen Jan Dircks de Wolff verkoper Brouwersstraat 10 1630 232 163r0
WOLF, JAN DIRKS de twee weeskinderen van wijlen Jan Dircks de Wolff verkoper Brouwersstraat 10 1630 232 163r0
DIRKS, JANKE Jantien Dircks , en haar absente zuster verkoper van 1/2 Romastraat 3 1631 233 30r0
DIRKS, JANKE Jantien Dircks , en haar absente zuster verkoper van 1/2 Romastraat 3 1631 233 30r0
DIRKS, JANKE Jantien Dircks , en haar absente zuster verkoper van 1/2 Romastraat 3 1631 233 30r0
DIRKS, JILLERT Jeldert Dircks koper huis genaempt ofte getekent metten Roden Leuw Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1627 232 30r0
DIRKS, JILLERT Jeldert Dircks koper huis genaempt ofte getekent metten Roden Leuw Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1627 232 30r0
DIRKS, JILLERT Jeldert Dircks koper huis genaempt ofte getekent metten Roden Leuw Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1627 232 30r0
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Noorderhaven 90 1630 232 163v0
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Noorderhaven 90 1630 232 163v0
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Noorderhaven 90 1630 232 163v0
DIRKS, JETSKE de afgewezen niaarnemer Jetske Dircks , c.u. naastligger ten westen Noorderhaven 90 1630 232 163v0
DIRKS, JETSKE de afgewezen niaarnemer Jetske Dircks , c.u. naastligger ten westen Noorderhaven 90 1630 232 163v0
DIRKS, JETSKE de afgewezen niaarnemer Jetske Dircks , c.u. naastligger ten westen Noorderhaven 90 1630 232 163v0
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks aanhandelaar Hofstraat 1627 231 173v0
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks aanhandelaar Hofstraat 1627 231 173v0
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks aanhandelaar Hofstraat 1627 231 173v0
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v0
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v0
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v0
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dircks Hillebrants verkoper Hofstraat ZZ 1647 235 248r0
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dircks Hillebrants verkoper Hofstraat ZZ 1647 235 248r0
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dircks Hillebrants verkoper Hofstraat ZZ 1647 235 248r0
DIRKS, JOB wijlen Job Dircks mr. gortmaker en stadsmakelaar verkoper Kleine Bredeplaats 16 1676 240 36va0
DIRKS, JOB wijlen Job Dircks mr. gortmaker en stadsmakelaar verkoper Kleine Bredeplaats 16 1676 240 36va0
DIRKS, JOB wijlen Job Dircks mr. gortmaker en stadsmakelaar verkoper Kleine Bredeplaats 16 1676 240 36va0
DIRKS, JOB de voorkinderen van wijlen Job Dircks mr. gortmaker en stadsmakelaar verkoper Kleine Bredeplaats 16 1676 240 36va0
DIRKS, JOB de voorkinderen van wijlen Job Dircks mr. gortmaker en stadsmakelaar verkoper Kleine Bredeplaats 16 1676 240 36va0
DIRKS, JOB de voorkinderen van wijlen Job Dircks mr. gortmaker en stadsmakelaar verkoper Kleine Bredeplaats 16 1676 240 36va0
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10 1638 234 53r0
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10 1638 234 53r0
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10 1638 234 53r0
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks koper huis Rommelhaven 8een_achter 1634 233 145v0
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks koper huis Rommelhaven 8een_achter 1634 233 145v0
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks koper huis Rommelhaven 8een_achter 1634 233 145v0
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10 1642 235 30v0
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10 1642 235 30v0
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10 1642 235 30v0
DIRKS, JOCHEM het bakkershuis van Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10 1642 235 33r0
DIRKS, JOCHEM het bakkershuis van Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10 1642 235 33r0
DIRKS, JOCHEM het bakkershuis van Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10 1642 235 33r0
DIRKS, JOHANNES als huurster de weduwe van wijlen Johannis Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1694 243 86v0
DIRKS, JOHANNES als huurster de weduwe van wijlen Johannis Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1694 243 86v0
DIRKS, JOHANNES als huurster de weduwe van wijlen Johannis Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1694 243 86v0
DIRKS, JOEKE wijlen Jucke Dircks grootschipper verkoper Zuiderhaven 65 1616 230 54v0
DIRKS, JOEKE wijlen Jucke Dircks grootschipper verkoper Zuiderhaven 65 1616 230 54v0
DIRKS, JOEKE wijlen Jucke Dircks grootschipper verkoper Zuiderhaven 65 1616 230 54v0
DIRKS, JOEKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Jucke Dircks verkoper Zuiderhaven 65 1617 230 57v0
DIRKS, JOEKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Jucke Dircks verkoper Zuiderhaven 65 1617 230 57v0
DIRKS, JOEKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Jucke Dircks verkoper Zuiderhaven 65 1617 230 57v0
DIRKS, JOEKE Jucke Dircks aanhandelaar huis, loods en plaats Zuiderhaven 63 1614 229 217v0
DIRKS, JOEKE Jucke Dircks aanhandelaar huis, loods en plaats Zuiderhaven 63 1614 229 217v0
DIRKS, JOEKE Jucke Dircks aanhandelaar huis, loods en plaats Zuiderhaven 63 1614 229 217v0
DIRKS, LAAS het onlangs gekochte huis van Laas Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
DIRKS, LAAS het onlangs gekochte huis van Laas Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
DIRKS, LAAS het onlangs gekochte huis van Laas Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1619 230 181r0
DIRKS, LAAS Laas Dircks mr. metselaar verkoper Brouwersstraat 25 1616 230 46v0
DIRKS, LAAS Laas Dircks mr. metselaar verkoper Brouwersstraat 25 1616 230 46v0
DIRKS, LAAS Laas Dircks mr. metselaar verkoper Brouwersstraat 25 1616 230 46v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noordoosten Hoogstraat 36 1628 232 69r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noordoosten Hoogstraat 36 1628 232 69r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noordoosten Hoogstraat 36 1628 232 69r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1626 231 106r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1626 231 106r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1626 231 106r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond Hoogstraat 51 1629 232 112v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond Hoogstraat 51 1629 232 112v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond Hoogstraat 51 1629 232 112v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Hoogstraat 51 1626 231 98r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Hoogstraat 51 1626 231 98r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Hoogstraat 51 1626 231 98r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verkoper Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verkoper Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verkoper Drie Roemersteeg 3 1621 230 275r0
DIRKS, LAAS uitgang vh hof van Laes Dircks naastligger ten oosten Romastraat 1630 232 135r0
DIRKS, LAAS uitgang vh hof van Laes Dircks naastligger ten oosten Romastraat 1630 232 135r0
DIRKS, LAAS uitgang vh hof van Laes Dircks naastligger ten oosten Romastraat 1630 232 135r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks koper huis met ledige plaats daar achter Lanen 38 1621 230 277r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks koper huis met ledige plaats daar achter Lanen 38 1621 230 277r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks koper huis met ledige plaats daar achter Lanen 38 1621 230 277r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar naastligger ten oosten Schritsen 27 1632 233 47v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar naastligger ten oosten Schritsen 27 1632 233 47v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar naastligger ten oosten Schritsen 27 1632 233 47v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar naastligger ten oosten Lanen 36 1632 233 47v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar naastligger ten oosten Lanen 36 1632 233 47v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar naastligger ten oosten Lanen 36 1632 233 47v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Brouwersstraat 22 1621 230 290v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Brouwersstraat 22 1621 230 290v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Brouwersstraat 22 1621 230 290v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Drie Roemersteeg 7 1635 233 177r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks mr. metselaar koper huis Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks mr. metselaar koper huis Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks mr. metselaar koper huis Drie Roemersteeg 3 1620 230 228r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Hoogstraat 51 1627 232 32v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Hoogstraat 51 1627 232 32v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Hoogstraat 51 1627 232 32v0
DIRKS, LAAS het huis van Laes Dircks naastligger ten oosten Noordijs 1 1632 233 51r0
DIRKS, LAAS het huis van Laes Dircks naastligger ten oosten Noordijs 1 1632 233 51r0
DIRKS, LAAS het huis van Laes Dircks naastligger ten oosten Noordijs 1 1632 233 51r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten westen Hofstraat 1611 229 48r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten westen Hofstraat 1611 229 48r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten westen Hofstraat 1611 229 48r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond Hofstraat 9 1617 230 59v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond Hofstraat 9 1617 230 59v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond Hofstraat 9 1617 230 59v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks mr. metselaar koper huis waar de Blauwe Troffel uitsteekt met daarachter een dwarskamer Brouwersstraat 25 de Blauwe Troffel 1612 229 111v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks mr. metselaar koper huis waar de Blauwe Troffel uitsteekt met daarachter een dwarskamer Brouwersstraat 25 de Blauwe Troffel 1612 229 111v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks mr. metselaar koper huis waar de Blauwe Troffel uitsteekt met daarachter een dwarskamer Brouwersstraat 25 de Blauwe Troffel 1612 229 111v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1625 231 92v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1625 231 92v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1625 231 92v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 24 1621 230 258r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 24 1621 230 258r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 24 1621 230 258r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten westen Hofstraat NZ 1627 232 24r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten westen Hofstraat NZ 1627 232 24r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten westen Hofstraat NZ 1627 232 24r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1626 231 105r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1626 231 105r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1626 231 105r0
DIRKS, LAAS de uitgang van de hof van Laes Dircks naastligger ten oosten Romastraat NZ 1626 231 130v0
DIRKS, LAAS de uitgang van de hof van Laes Dircks naastligger ten oosten Romastraat NZ 1626 231 130v0
DIRKS, LAAS de uitgang van de hof van Laes Dircks naastligger ten oosten Romastraat NZ 1626 231 130v0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 13 1615 229 272r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 13 1615 229 272r0
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 13 1615 229 272r0
DIRKS, LIENTJE wijlen Lijntie Dircks verkoper Weverstraat 1631 233 34r0
DIRKS, LIENTJE wijlen Lijntie Dircks verkoper Weverstraat 1631 233 34r0
DIRKS, LIENTJE wijlen Lijntie Dircks verkoper Weverstraat 1631 233 34r0
DIRKS, LIJSBET Lijsbet Dircks eigenaar van 1/4 onbekend 1619 230 188r0
DIRKS, LIJSBET Lijsbet Dircks eigenaar van 1/4 onbekend 1619 230 188r0
DIRKS, LIJSBET Lijsbet Dircks eigenaar van 1/4 onbekend 1619 230 188r0
DIRKS, LOURENS Lourens Dircks verkoper van 1/2 Lanen 50 1626 231 150r0
DIRKS, LOURENS Lourens Dircks verkoper van 1/2 Lanen 50 1626 231 150r0
DIRKS, LOURENS Lourens Dircks verkoper van 1/2 Lanen 50 1626 231 150r0
DIRKS, MARIA Marya Dircks koper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
DIRKS, MARIA Marya Dircks koper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
DIRKS, MARIA Marya Dircks koper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v0
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper Schritsen 27 1632 233 47v0
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper Schritsen 27 1632 233 47v0
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper Schritsen 27 1632 233 47v0
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper Lanen 36 1632 233 47v0
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper Lanen 36 1632 233 47v0
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper Lanen 36 1632 233 47v0
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks verkoper Rommelhaven 4een_achter 1693 243 67r0
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks verkoper Rommelhaven 4een_achter 1693 243 67r0
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks verkoper Rommelhaven 4een_achter 1693 243 67r0
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper huis Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r0
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper huis Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r0
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper huis Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r0
DIRKS, MAAIKE de koperse Maycke Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r0
DIRKS, MAAIKE de koperse Maycke Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r0
DIRKS, MAAIKE de koperse Maycke Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r0
DIRKS, MAAIKE Mayke Dircks koper Kleine Bredeplaats 21 1690 242 330r0
DIRKS, MAAIKE Mayke Dircks koper Kleine Bredeplaats 21 1690 242 330r0
DIRKS, MAAIKE Mayke Dircks koper Kleine Bredeplaats 21 1690 242 330r0
DIRKS, MAAIKE Mayke Dircks naastligger ten noorden ([staat: Maycke Fockes]) Brouwersstraat 12noord_achter 1667 239 110r0
DIRKS, MAAIKE Mayke Dircks naastligger ten noorden ([staat: Maycke Fockes]) Brouwersstraat 12noord_achter 1667 239 110r0
DIRKS, MAAIKE Mayke Dircks naastligger ten noorden ([staat: Maycke Fockes]) Brouwersstraat 12noord_achter 1667 239 110r0
ZANDSTRA, MAAIKE DIRKS Mayke Dircks Sanstra koper Liemendijk 4 1715 245 251v0
ZANDSTRA, MAAIKE DIRKS Mayke Dircks Sanstra koper Liemendijk 4 1715 245 251v0
ZANDSTRA, MAAIKE DIRKS Mayke Dircks Sanstra koper Liemendijk 4 1715 245 251v0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper (gesuccumbeerde) Grote Ossenmarkt 1621 230 274r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper (gesuccumbeerde) Grote Ossenmarkt 1621 230 274r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper (gesuccumbeerde) Grote Ossenmarkt 1621 230 274r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v0
DIRKS, MINKE Meynts Dircks koper Kerkpoortstraat 29 1619 230 183r0
DIRKS, MINKE Meynts Dircks koper Kerkpoortstraat 29 1619 230 183r0
DIRKS, MINKE Meynts Dircks koper Kerkpoortstraat 29 1619 230 183r0
DIRKS, MINKE Mijntie Dircks koper Weverstraat ZZ 1629 232 104r0
DIRKS, MINKE Mijntie Dircks koper Weverstraat ZZ 1629 232 104r0
DIRKS, MINKE Mijntie Dircks koper Weverstraat ZZ 1629 232 104r0
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks , meerderjarig verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v0
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks , meerderjarig verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v0
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks , meerderjarig verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v0
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Schritsen 2 1679 241 17va0
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Schritsen 2 1679 241 17va0
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Schritsen 2 1679 241 17va0
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va0
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Vijverstraat 21 1680 241 17va0
DIRKS, NEELTJE <