Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Henderyna E. Wildschut verkoper van 1/2 Franekereind 25 1772 258 61r
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Hendryna E. Wildschut verkoper van 1/2 Franekereind 29oost 1772 258 65r
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda huurder Franekereind NZ 1778 259 127v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda koopman verkoper Franekereind NZ 1778 259 127v
EEBES, ANTJE Antie Ebbes Franekerpoort (gebied) 1670 240 7r
EEBES, KORNELIS hof van Cornelis Ebbes naastligger ten westen Rozengracht 27 1631 232 187r
EEBES, SJOUKJE Sjoukjen Ebbes naastligger ten noorden Noordijs WZ 1739 250 25v
EEBES, SIETSKE de erven van Sydske Ebbes naastligger ten zuiden Noordijs 4 1729 247 238v
IEBELES, TETJE Tettie Ebeles winkelier Kleine Kerkstraat 2 1694 243 79v
EVERTS, ANTJE Antie Eberts Schritsen ZZ 1709 245 96r
EEBES, DOEDE Doede Ebes Voorstraat 74 1636 233 180r
EEBES, HIBBE Hibbe Ebes koper onbekend 1630 232 133v
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Rozengracht 40 1660 238 53v
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Rozengracht 38 1660 238 58r
, JANKE Janneke Eddrickx Hofstraat NZ 1646 235 194v
EEDES, Aeckhien Edes kopers Lanen 58 1681 241 142v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verliezer Liemendijk 1614 229 232v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema succumbeerde onbekend 1634 233 144v
EEDES, ELBRICHJE jongedochter Elbrich Edes verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
EEDES, JAN de weduwe van wijlen Jan Edes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1682 241 202r
EEDES, JELLE Jelle Edes Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
EEDES, MARTEN het huis van Marten Edes naastligger ten westen Weverstraat 1654 236 261v
EEDES, REIN Rein Edes , c.u. verkoper Zoutsloot 36 1633 233 111v
EEDES, SIEBREN de weduwe en erven van Sybrandt Edes Feytema verpachter grond Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
EEDES, SIEBREN Sybrant Edes Feytema Rozengracht ZZ 1630 232 165v
EEDES, SIEBREN wijlen Sybrant Edes Feytema Vijverstraat NZ 1634 233 148r
EEDES, TJEERD Tjaard Edes naastligger ten oosten Weeshuisstraat NZ 1800 265 225v
EEDES, TJITSKE jongedochter Tjietske Edes verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
EDGERS, ANTJE Antie Edgers naastligger ten westen Hondenstraat 3 1777 259 28v
EDGERS, ANTJE Antie Edgers verkoper Hondenstraat 3 1777 259 28v
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edgers compasseur ? als erfgenamen van hun vader Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edgers mr. kompasmaker Grote Kerkstraat 19 1695 243 146r
EDGERS, DOUWE wijlen Douue Edgers Noorderhaven 107 1662 238 132r
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s. William Boothstraat 6zuid 1714 245 217v
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s. verkoper William Boothstraat 6zuid 1714 245 217v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers , burger koper huis Herenknechtenkamerstraat NZ 1615 229 248r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Heiligeweg 1624 231 15v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers Voorstraat ZZ 1630 232 131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers Voorstraat ZZ 1630 232 131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers onbekend 1630 232 131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers onbekend 1630 232 131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers Gardenierstraat 1631 232 178v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Voorstraat 12 1634 233 138r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 144r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Brouwersstraat 1b 1635 233 162v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1635 233 165r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1636 234 9v
EDGERS, HIELKJE Hylk Edgers ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
EDGERS, JETSKE Feddes weduwe ? Jetske Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5v
EDGERS, JETSKE de erfgenamen van Jetske Edgers naastligger ten westen Romastraat NZ 1624 231 7v
EDGERS, MARIA Marijke Edgers verkoper Rozengracht 8 1778 259 158r
EDGERS, Sywcke Edgers , burgerse onbekend 1630 232 138v
EDGERS, DOETJE Doetje Edges verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v
EDGERS, Geertej Edges verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v
EDGERS, MARIA Marijke Edges verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v
EDGERS, TRIJNTJE Trijntje Edges verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema, verpachter grond Grote Kerkstraat 3 1625 231 51r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema niaarverzoeker Voorstraat ZZ 1625 231 62v
EDSES, SIEBREN Sibrant Edses Feytema, burger koopman verkoper van 1/2 Voorstraat ZZ 1625 231 62v
EDSES, SIEBREN wijlen Sibrant Edses Feytema Voorstraat ZZ 1625 231 62v
, MARIA Maria Edsgaers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers Grote Bredeplaats 6oost 1732 248 93r
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers Vijverstraat NZ 1734 248 296r
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers verkoper Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edsgers , c.u. schooldienaar koper huis of woning onbekend 1741 250 179r
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edsgers , burger schoolmeester koper huis Hondenstraat 8 1751 252 104v
EDGERS, KORNELIS de weduwe van Cornelis Edsgers huurder Hondenstraat 8 1765 256 112v
EDGERS, KORNELIS wijlen Cornelis Edsgers schoolmeester Hondenstraat 8 1765 256 112v
EDGERS, DOETJE Doetie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
EDGERS, DOETJE Doetie Edsgers verkoper van 1/4 deel Rozengracht 12 1735 249 45v
TADEMA, EVERT EDGERS Evert Edsgers Tadema mr. korfmaker koper huis Grote Kerkstraat 12 1788 262 302v
TADEMA, EVERT EDGERS wijlen Evert Edsgers Tadema mr. korfmaker Grote Kerkstraat 12 1791 263 352v
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/4 deel Rozengracht 12 1735 249 45v
EDGERS, GEERTJE Geertje Edsgers naastligger ten westen Noorderhaven 14 1759 254 218ar
EDGERS, MARIA Marike Edsgers verkoper van 1/4 deel Rozengracht 12 1735 249 45v
EDGERS, TRIJNTJE Trijntie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
EDGERS, TRIJNTJE Trijntie Edsgers verkoper van 1/4 deel Rozengracht 12 1735 249 45v
EDGERS, TRIJNTJE Trijntje Edsgers , c.s. huurder Lanen 40 1762 255 145r
EDGERS, WOPKE wijlen Wopke Edsgers Heiligeweg 19 1774 258 181r
EESGES, ANTJE Antje Edsges koper 2/5 huis Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r
EESGES, DOETJE Doetje Edsges Karremanstraat 16 1728 247 124v
EESGES, GEERTJE Geertie Edsges , c.s. verkoper Schritsen 11 1720 246 60r
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v
EESGES, MARIA Marijke Edsges Karremanstraat 16 1728 247 124v
EESGES, MARIA Marijke Edsges koper 1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkel Rozengracht 8 1746 251 148r
EESGES, MARIA Marijke Edsges eigenaar van 1/3 Rozengracht 8 1746 251 148r
EESGES, TRIJNTJE Trijntie Edsges verkoper Rozengracht 8 1746 251 148r
EESGES, TRIJNTJE Trijntje Edsges Karremanstraat 16 1728 247 124v
EESGES, WOPKE wijlen Wopke Edsges matroos op het Admiraliteitsjacht Spekmarkt 6 1753 253 48v
EESGES, WOPKE wijlen Wopke Edsges Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r
EESGES, WOPKE de weduwe van Wopke Edsges naastligger ten oosten Spekmarkt 1 1772 258 44r
EESGES, IEMKJE Ymkien Edsges verkoper Nieuwstraat 50 1723 246 185v
EEBES, RITSKE Ritske Eebes , c.u. mr. kistmaker verkoper Droogstraat 1643 235 86r
IEBELES, GOSSE Gosse Eebles naastligger ten oosten Noordijs OZ 1659 237 185r
IEBELES, GOSSE Gosse Eebles , burger koper kamer Noordijs OZ 1659 237 190v
, BEREND Bernt Eecke ? verkoper Scheerstraat 1616 230 15r
IEKES, DIRK Dirk Eeckes koopman Hoogstraat 18 1710 245 103r
IEKES, FOEKJE Foeck Eeckes , burger Karremanstraat 1624 231 25v
IEKES, JAN Jan Eeckes naastligger ten oosten Lanen 20 1710 245 137r
IEKES, LIEUWE Lieuwe Eeckes Grote Kerkstraat 1637 234 25r
EEDES, wijlen Aergie Eedes Lanen 58 1702 244 154v
EEDES, BERBER Barber Eedes William Boothstraat OZ 1635 233 168v
BOER, KLAAS EEDES Claas Eedes de Boer mr. huistimmerman Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Vijverstraat 1615 230 4v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema naastligger ten oosten Voorstraat 30 1616 230 20r
FEITSMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feytsma verkoper (gesuccumbeerde) Vijverstraat 1615 230 1v
EEDES, GRIETJE Griettie Eedes , burger Noorderhaven NZ 1642 235 31v
EEDES, HENDRIK vrijgezel Hendrick Eedes verkoper Lanen 58 1681 241 142v
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat 1631 232 180v
EEDES, REIN hopman Reyn Eedes naastligger ten noorden Lanen 19 1635 233 157r
EEDES, SJOERD Sioerd Eedes verkoper 1615 229 267r
EEDES, SIEBREN Sybrant Eedes naastligger ten zuiden Roeperssteeg 1631 232 170r
EEDES, SIEBREN Sybrant Eedes naastligger ten noorden Roeperssteeg 1631 232 170r
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1793 264 79v
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten oosten Weeshuisstraat NZ 1802 266 50v
EEDES, TJEERD Tjeerd Eedes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1802 266 68v
EESGES, TIETE wijlen Tiete Eedsges Karremanstraat 25 1732 248 113r
EESGES, TIETE wijlen Tiete Eedsges Karremanstraat 25 1732 248 113r
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1693 243 42v
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper Nieuwstraat 50 1693 243 47r
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper Nieuwstraat 48 1693 243 47v
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper Franekereind 27 1692 243 2va
IEKES, ANTJE Antje Eekes verkoper Both Apothekerstraat WZ 1689 242 277r
IEKES, LIJSBET Elisabeth Eekes Eekema Voorstraat 16 1766 256 179r
IEKES, JAN Jan Eekes mr. kleermaker verkoper Lanen 45 1688 242 247r
IEKES, JAN Jan Eekes , burger mr. kleermaker koper 3/4 huis Lanen 22 1696 243 211v
IEKES, JAN Jan Eekes , c.u. mr. kleermaker eigenaar van 1/4 Lanen 22 1696 243 211v
IEKES, PIER Pier Eekes verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1658 237 166v
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda mr. bakker koper woning Bildtpoort (gebied) 1767 257 25r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda naastligger ten westen Voorstraat 90 1771 257 213r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda mr. bakker en koopman koper huis Bildtpoort (gebied) 1773 258 107r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda naastligger ten westen Hofstraat 1 1774 258 148v
MENALDA, POPPE IEKES wijlen Poppe Eekes Menalda koopman Romastraat 29 1789 263 145r
IEKES, SJOERD Sioerd Eekes Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
EELKEMA, KLAAS IEKES Claes Eekkes Eelcoma geadmitteerde landmeter ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
EELKES, ANNE Anne Eelckes zeeman? crediteur (triumphant) Kleine Bredeplaats WZ 1615 229 282v
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1653 236 244r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1654 236 265r
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, burger koopman schriftelijke last en procuratie hebbende van Voorstraat 40 1682 241 220v
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, J.U.D. advokaat Hof van Friesland curator van het nagelaten weeskind van Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
EELKES, DIRK wijlen Dirk Eelckes Hofstraat 41 1711 245 163r
EELKES, DOETJE Doed Eelckes , q.q. koper kamer Romastraat 6 1653 236 240r
EELKES, DOETJE de kamer van Doetie Eelckes naastligger ten westen Romastraat ZZ 1661 238 110v
EELKES, DOETJE Doetje Eelckes naastligger ten westen Romastraat ZZ 1664 238 225r
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u. turfdrager koper kamer Moriaanstraat 1675 240 209v
EELKES, DOEIE de kamer van Doie Eelckes naastligger ten noorden onbekend 1667 239 88v
EELKES, DOEIE Doie Eelckes turfdrager koper 2 huisjes of kamers Zoutsloot 96 1668 239 167v
EELKES, DOEIE Doje Eelckes , c.u. verkoper Lombardstraat 1668 239 166v
EELKES, DOEIE wijlen Doye Eelckes turfdrager Lammert Warndersteeg OZ 1678 241 13v
EELKES, DOEIE wijlen Doye Eelckes Rozengracht 42 1680 241 117v
EELKES, DIRK Durck Eelckes , burger koper kamer Lanen NZ 1644 235 136r
EELKES, EELKJE Eelck Eelckes , c.soc. koper huis en plaats ten noorden daarvan Rozengracht 27 1651 236 147r
EELKES, Emmerich Eelckes , c.u. koper huis Romastraat ZZ 1711 245 161r
EELKES, EMMERIK Emmerick Eelckes koper huis en erf met een klein tuinte erachter Nieuwstraat 1709 245 100v
EELKES, EMMERIK Emmerik Eelckes Nieuwstraat OZ 1714 245 211v
EELKES, FRANSKE Franske Eelckes , burger verkoper Herenknechtenkamerstraat NZ 1615 229 248r
EELKES, GEERTJE de erven van wijlen Gertie Eelckes verkoper Zoutsloot 59 1718 246 23r
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u. koper kamer Lammert Warndersteeg 1647 235 266v
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u. verwandelaar Lammert Warndersteeg 1650 236 123v
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u. aanhandelaar kamer (p.j.) Kerkpoortstraat NZ 1650 236 124v
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes , burger mr. bakker koper huis en bakkerij Heiligeweg 6 1686 242 125v
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes , c.u. naastligger ten westen Nieuwstraat 1719 246 44r
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper Kerkpoortstraat 1647 235 260r
EELKES, JAN Jan Eelckes , c.u. koper huis Hofstraat 41 1660 238 22r
EELKES, JELTJE Jel Eelckes verkoper (voor haar en als moeder) Kleine Bredeplaats WZ 1625 231 58r
EELKES, JELTJE de kamer van Jeltie Eelckes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 11 1675 240 24ra
EELKES, JELTJE de kamer van Jeltie Eelckes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 7 1675 240 24ra
EELKES, JELTJE Jeltie Eelckes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
EELKES, JELTJE Jeltie Eelckes naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 1680 241 74v
EELKES, IESE vrijgezel Jisse Eelckes Bildtstraat 14 1680 241 116v
EELKES, PIETER Pieter Eelckes naastligger ten oosten onbekend 1630 232 115r
EELKES, REINER Reyner Eelckes , burger mr. metselaar koper huis Nieuwstraat WZ 1686 242 156v
EELKES, RINNERT het huis van Rinnert Eelckes , c.soc. naastligger ten zuiden Noordijs 8 1677 240 248r
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1677 240 271v
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1677 240 272r
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1679 241 35v
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1678 241 5ra
EELKES, RINNERT de erven van Rinnert Eelckes naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1685 242 72v
EELKEMA, RINNERT EELKES wijlen Rinnert Eelckes Eelcoma verkoper Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelckes koper van 1/2 Bildtstraat 14 1680 241 116v
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntie Eelckes Banga koper door niaar 1/8 van ongeveer 7 pm land 1650 236 103r
EELKES, TIEMEN vrijgezel Tymen Eelckes koper van 1/2 huis Bildtstraat 14 1680 241 116v
EELKES, WIETSKE Wydtske Eelckes Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes kopers Zuiderpoort (gebied) 1680 241 109v
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1680 241 109v
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1680 241 109v
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes kopers Zuiderpoort (gebied) 1680 241 110r
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
EELKES, IETSEN wijlen Ydtse Eelckes Lammert Warndersteeg 1614 229 208r
ELINGS, SIEMEN Symen Eelings , burger koper huis Lombardstraat 1642 235 29v
EELKES, ANDRIESKE Andrieske Eelkes Lanen 45 1809 268 198v
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1642 235 45r
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker naastligger ten westen Schritsen NZ 1738 249 355v
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
EELKES, ANNE Anne Eelkes , burger mr. bakker aanhandelaar huis en tuintje Noorderhaven 65 1741 250 152v
EELKES, ANNE Anne Eelkes , burger mr. bakker verwandelaar Noorderhaven 18 1741 250 152v
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker verkoper van 3/4 Lanen 62 1741 250 179v
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten westen Zoutsloot 32 1749 252 6v
EELKES, ANNE de weduwe van Anne Eelkes naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1753 253 40r
EELKES, ANNE de weduwe van Anne Eelkes huurder Sint Christoffelsteeg WZ 1763 255 229r
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer, burger verkoper onbekend 1742 250 225r
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer, burger aanhandelaar 3 pm weiland ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Backer Zoutsloot 32 1752 253 32r
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Bakker erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v
EELKEMA, ANTJE EELKES Antie Eelkes Eelcoma William Boothstraat 5 1700 244 65v
EELKES, AREND burgemeester Arent Eelkes verkoper Hofstraat ZZ 1723 246 165v
EELKES, AUKE Auke Eelkes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1642 234 163v
EELKES, AUKJE Aukjen Eelkes naastligger ten noorden Zoutsloot 20achter 1707 245 16r
EELKES, AUKJE Aukjen Eelkes verkoper Zoutsloot 20achter 1707 245 16r
EELKES, DOETJE Doetie Eelkes naastligger ten oosten Romastraat 4 1660 238 60v
EELKES, DOOITSE Dooytse Eelkes Zoutsloot 47 1719 246 49r
HINGST, DOOITSE EELKES Dooytse Eelkes Hingst luitenant ter zee bij de Admiraliteit Vijver 4 1786 262 91v
EELKES, DOOITSE Dooytze Eelkes Hinxt luitenant kolonel en kapitein ter Zee bij de Admiraliteit koper huis en erf Voorstraat 60 1792 264 58r
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u. koper kamer Fabrieksstraat 1664 238 211v
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u. turfdrager verkoper Zoutsloot 96 1674 240 166v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eeke Eelkes Wildschut verkoper van 1/4 Noordijs 17 1751 252 178v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut Voorstraat 28 1738 249 221v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut naastligger ten oosten Voorstraat 28 1738 249 221v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut verkoper Voorstraat 28 1765 256 123v
ADEMA, FOKELTJE EELKES Fokeltie Eelkes Adema verkoper Hoogstraat 7 1749 252 2v
EELKES, GERRIT Gerrit Eelkes koper huis Zoutsloot 1 1671 240 63r
EELKES, GRIETJE Grietje Eelkes Achterstraat 1651 236 146v
EELKES, GRIETJE Grytie Eelkes naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1687 242 163r
EELKES, HAITSE wijlen Haitse Eelkes Lammert Warndersteeg OZ 1663 238 187r
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschut Noorderhaven 24 1779 259 222v
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschut Rozengracht 18 1780 259 271v
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschut Rozengracht 16 1780 259 271v
EELKES, HESSELTJE Hesseltie Eelkes verkoper Zuiderhaven 36 1747 251 192v
EELKES, HESSELTJE Hesseltje Eelkes verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25 1728 247 69r
SCHOONHOVEN, HINKE EELKES Hinke Eelkes Schoonhoven Lanen 75 1809 268 193r
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes Franekerpoort (gebied) 1694 243 92r
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes koper kamer Franekerpoort (gebied) 1700 244 81v
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes , c.s. naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1720 246 70v
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker koper huis Zoutsloot ZZ 1760 255 23r
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker verkoper Zoutsloot ZZ 1763 255 216v
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker koper door niaar huis Hofstraat 35 1779 259 200v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1779 259 200v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) 1782 260 172v
EELKES, JAN Jan Eelkes kleibakker verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 173v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 174v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1785 261 276r
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1788 263 54r
KROL, JAN EELKES de weesvoogden en de efgenamen van Jan Eelkes Croll verkoper Hofstraat 41 1668 239 27ra
EELKES, JELLE minderjarige zoon Jelle Eelkes koper Zuiderhaven 36 1747 251 192v
EELKES, JELLE verkopers zoon Jelle Eelkes , c.u. mr. huistimmerman bewoner Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
EELKES, JELLE Jelle Eelkes huurder Kleine Bredeplaats OZ 1775 258 239r
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes boterkoper verkoper van 1/4 Noorderhaven 44 1731 248 64r
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes mr. brouwer Noorderhaven 37 1741 250 163v
BUTTERKOPER, JOCHEM EELKES Jogchum Eelkes Butterkooper mr. panbakker verkoper Lanen 7 1743 250 296v
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. kleinbakker koper huis Noorderhaven 46 1741 250 183r
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker Kleine Ossenmarkt 3 1750 252 99r
EELKES, PIER Pier Eelkes , n.u. naastligger ten oosten Schritsen 17 1751 252 166r
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker Lanen 2 1756 254 41r
EELKES, PIER Pier Eelkes Grote Ossenmarkt 16achter 1757 254 90r
EELKES, PIER Pier Eelkes Zuiderhaven 61 1757 254 91r
EELKES, PIER Pier Eelkes Scheerstraat 1 1757 254 92r
EELKES, PIER Pier Eelkes Heiligeweg 34 1757 254 93r
EELKES, PIER Pier Eelkes Voorstraat 2 1757 254 94r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1759 254 243r
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Vijverstraat 30 1771 257 236r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker en koopman Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1774 258 168v
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1778 259 125r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1782 260 170v
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s. bakker naastligger ten zuiden Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 174v
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 175v
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1784 261 198v
EELKES, PIERKJE de weduwe van Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1789 263 102r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Romastraat 1781 260 138r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman Voorstraat 5 1782 260 309r
BAKKER, PIER EELKES de weduwe van Pier Eelkes Bakker bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1792 264 354r
EELKES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Eelkes verkoper Voorstraat 66 1640 234 94r
EELKES, PIETER de erven van wijlen Pieter Eelkes verkoper Hoogstraat 16 1640 234 94r
EELKES, PIETER Pieter Eelkes naastligger ten westen Noorderhaven 32 1730 247 379r
EELKES, PIETER Pieter Eelkes mr. timmerman koper huis Lanen 66 1739 250 6r
EELKES, PIETER Pieter Eelkes mr. timmerman verkoper Lanen 66 1750 252 100r
EELKES, PIETER Pieter Eelkes mr. huistimmerman Kerkpoortstraat 57 1763 255 265r
BAKKER, PIETER EELKES Pieter Eelkes Backer eigenaar van 1/2 onbekend 1742 250 225r
BUTTERKOPER, PIETER EELKES wijlen Pieter Eelkes Butterkoper Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
EELKES, PIETER Pyter Eelkes mr. gortmaker verkoper van 1/4 Noorderhaven 44 1731 248 64r
EELKES, PIETER Pyter Eelkes mr. timmerman naastligger ten oosten Lanen 64 1742 250 276v
EELKES, PIETER Pyter Eelkes mr. huistimmerman koper huis met weefwinkel Rapenburg 57 1751 252 174r
EELKES, PIETER Pyter Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1753 253 76v
EELKES, PIETER Pyter Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1757 254 78v
EELKES, PIETER Pytter Eelkes huistimmerman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 59 1761 255 56r
EELKES, REINER Reiner Eelkes mr. metselaar huurder en bewoner Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
EELKES, REINER Reyner Eelkes , c.u. keurmeester van 't seildoek verkoper Zoutsloot NZ 1642 234 167r
EELKES, REINER Reyner Eelkes , burger mr. metselaar verkoper Nieuwstraat WZ 1696 243 236r
EELKEMA, RINNERT EELKES het nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelkes Eelcoma koopman Voorstraat 97achter 1683 241 65va
EELKES, RUURD Ruyrd Eelkes huurder Droogstraat 22 1689 242 279r
EELKES, SJOUKE Siouke Eelkes koopman koper huis met de Rode Leeuw in de gevel Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1698 243 379v
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelkes , burger Voorstraat 69 1625 231 55r
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Banga koper 1/8 van ongeveer 7 pondemaat land in 2 stukken ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Banga koper 1/8 van ongeveer 7 pondemaat land in 2 stukken ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
EELKES, IETJE Yttie Eelkes Noorderhaven 58 1685 242 87v
EELKES, FEIE Feje Eelties , c.u. schipper (schuit-) geniaarde koper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r
EELKES, FEIE Feye Eelties naastligger ten westen Hondenstraat 4 1726 246 260r
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties Karremanstraat 11 1778 259 95r
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties Achterstraat ZZ 1778 259 111r
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes Spinstraat NZ 1757 254 57v
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes Spinstraat ZZ 1764 256 23r
EELKES, FEIE Feye Eeltjes naastligger ten oosten Zuiderhaven 27 1730 247 326v
EELKES, MAAIKE Maayke Eeltjes Nieuwstraat 56 1800 265 244r
EELKES, TABE Tabe Eeltjes hingstkoopman Voorstraat 65 1784 261 256r
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Karremanstraat 11 1782 260 310r
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Karremanstraat 11 1782 260 310r
IEMES, EELKJE Eelck Eemes crediteur (triumphant) Heiligeweg 1615 229 258r
IEPES, Lyoepck Eepes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1614 229 203r
, AALTJE Aaltje Eercx verkoper Lanen NZ 1663 238 169r
, GEERTJE Geertje Eercx verkoper Lanen NZ 1663 238 169r
, JAN Jan Eercx , c.u. grootschipper koper huis Lanen 22 1654 236 250r
, PIETER Pieter Eercx verkoper Lanen NZ 1663 238 169r
, TIJS Thijs Eercx verkoper Lanen NZ 1663 238 169r
EEDES, MAAIKE Mayke Eerdes Lanen 20 1808 268 94r
ERRITS, MAAIKE Mayke Eerdts Rozenstraat 2 1763 255 196r
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks verkoper Lanen NZ 1663 238 168v
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks Kerkpoortstraat 59 1761 255 56r
EERKES, AREND wijlen Arent Eerks , burger Lanen 56 1728 247 100r
EERKES, FOKKE Focke Eerks huurder voorhuis (p.j.) Zuiderhaven 15 1769 257 120v
EERKES, FOKKE Focke Eerks Zuiderhaven 15 1769 257 120v
EERKES, GEERTJE Geertje Eerks verkoper Lanen NZ 1663 238 168v
EERKES, JAN Jan Eerks Lanen NZ 1663 238 16ra
EERKES, JAN Jan Eerks Lanen NZ 1663 238 16ra
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma mr. boekbinder koper huis Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman koper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizen Prinsenstraat 2 1755 253 220r
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman huurder pakhuis Prinsenstraat 2 1755 253 220r
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma, burger koopman verkoper Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma naastligger ten noorden Prinsenstraat 4 1778 259 119v
JONGEMA, JAN EERKES wijlen Jan Eerks Jongma koopman Prinsenstraat 2 1780 260 5v
EERKES, PIETER Pieter Eerks verkoper Lanen NZ 1663 238 168v
EERKES, TIJS Thijs Eerks verkoper Lanen NZ 1663 238 168v
EERKES, TJITSKE Tytske Eerks verkoper Kleine Kerkstraat 10 1720 246 91r
ERNSTES, JAKOB Jacob Eernstes onbekend 1677 241 1v
ERNSTES, JAKOB Jacob Eernstes verkoper Hofstraat 21 1679 241 58v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1668 239 175v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes , burger koper 2 kamers onbekend 1677 241 1v
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
EERKES, JAN de weduwe van Jan Eerx naastligger ten noorden Schritsen 3 1675 240 176v
EERKES, LIEKELE Lyckle Eerx , c.u. koper woning Lanen ZZ 1657 237 123r
EERKES, TIJS wijlen Tijs Eerx Zoutsloot NZ 1729 247 288r
EERKES, TRIJNTJE de nagelaten kinderen van Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Lanen NZ 1663 238 16ra
EERKES, TRIJNTJE de nagelaten kinderen van Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Lanen NZ 1663 238 16ra
EESGES, TIETE Tytte Eesges , c.u. herbergiers huurder (p.j.) Noorderhaven 74 1674 240 133r
, ALLERT Allert Eeters koper kamer en stal Hofstraat 1614 229 215r
, Eete? Eetes? verpachter grond Sint Odolphisteeg WZ 1615 229 263v
EDSES, HIBBE Hibbe Eetses , burger verkoper Nieuwstraat 1615 229 278r
EEUWES, HIBBE Hebbe Eeues koper huis (definitief) Heiligeweg 38 1615 229 266v
EEUWES, JANKE Jantien Eeuues onbekend 1633 233 113v
EEUWES, HANS Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Franekereind 23 1665 239 6v
EEUWES, HANS Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
EEUWES, HANS Hans Eeuwes Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
EEUWES, HANS Hans Eeuwes Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes Kleine Bredeplaats 13 1676 240 221r
EEUWES, HANS de weduwe van Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1677 240 273v
EEUWES, HANS de weduwe van Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23west 1684 242 13r
EEUWES, HARRIT Harrit Eeuwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11 1753 253 102r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes , burger varenspersoon koper kamer Both Apothekerstraat OZ 1735 249 98r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Hofstraat 7 1735 249 104v
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Hofstraat 7 1743 251 18r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes turfdrager koper van 1/2 Romastraat ZZ 1752 253 19v
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1752 253 29v
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes turfdrager koper woning Gardenierstraat ZZ 1756 253 258r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11 1758 254 130r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Romastraat 1 1763 256 13r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes , burger verkoper Both Apothekerstraat OZ 1765 256 108r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11 1766 256 212r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes verkoper Gardenierstraat ZZ 1768 257 58r
EEUWES, HILTJE Hiltje Eeuwes Schritsen 35 1795 264 246r
EEUWES, HILTJE Hiltje Eeuwes Grote Ossenmarkt 11 1805 267 157r
EEUWES, HILTJE Hiltje Eeuwes Zoutsloot 86 1806 267 264r
EEUWES, JANKE Janke Eeuwes Zoutsloot 47 1803 266 307v
EEUWES, JOB huisman Job Eeuwes curator Hoogstraat 2 1804 267 99v
EEUWES, JOHANNES Johannes Eeuwes scheepstimmerman koper huis Kerkpoortstraat 55 1798 265 88r
EEUWES, JOHANNES Johannes Eeuwes naastligger ten westen Rapenburg 1 1802 266 99r
EEUWES, JOHANNES Johannes Eeuwes mr. knecht bij Mollema en Wieger Harmens verkoper Kerkpoortstraat 55 1804 267 78r
EEUWES, ROELOF Roeloff Eeuwes naastligger ten westen Voorstraat 92 1696 243 232v
, HARRIT Harryt Eeuwes* turfdrager naastligger ten noorden Romastraat 3 1757 254 73r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arien Eeverts Oosterbaen naastligger ten noorden onbekend 1669 239 193r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Eeverts Oosterbaan koopman verkoper van 1/8 Hoogstraat 9 1745 251 92v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Eeverts Oosterbaan koopman verkoper van 1/8 Hoogstraat 7 1745 251 95v
EVERTS, DIRKJE Dirkjen Eeverts koper kamer Droogstraat 1693 243 32r
EVERTS, EELKJE Eelkjen Eeverts Spijkerboor (gebied) 1693 243 68v
EVERTS, FRANS Frans Eeverts vleeshouwer naastligger ten westen Voorstraat 11west 1694 243 115v
EVERTS, FRANS Frans Eeverts vleeshouwer naastligger ten noorden Voorstraat 11west 1694 243 115v
EVERTS, HENDRIK burgemeester Hendrick Eeverts , n.u. naastligger ten westen Zoutsloot 47 1719 246 49r
EVERTS, JAN twee kamers bewoond door Jan Eeverts , c.s. grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1692 243 17v
EVERTS, JAN Jan Eeverts , burger c.u. koper kamer Hofstraat 15 1692 243 18v
EVERTS, JAN Jan Eeverts , c.s. naastligger ten oosten Hofstraat 13 1692 243 19r
EVERTS, JAN Jan Eeverts naastligger ten westen Zoutsloot 63 1807 267 318v
EVERTS, MATTEUS de weduwe van Mathijs Eeverts naastligger ten zuiden Heiligeweg NZ 1660 238 54r
EVERTS, PIETER Pyter Eeverts verkoper Zuiderstraat 1644 235 121r
EVERTS, HENDRIK burgemeester Hendrick Eewerts naastligger ten zuiden Noorderhaven 52 1720 246 75r
OOSTERBAAN, JAN EVERTS hypothecaire crediteuren van wijlen Jan Eewerts Oosterbaan verkoper Achterstraat 1684 242 46v
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Eewerts ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
EVERTS, TJERK Tjerck Eewerts , en kinderen verkoper Bildtstraat 22 1720 246 63r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egbarts naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egbarts , c.u. koper huis en hovinge Noorderhaven 57west 1657 237 120r
EGBERTS, KORNELIS de weduwe en erven van Cornelis Egberdts naastligger ten oosten Voorstraat 21 1633 233 107r
EGBERTS, KORNELIS de weduwe van Cornelis Egberdts bewoner Voorstraat 23 1634 233 155r
EGBERTS, ALBERT Albert Egberts , c.u. huurder kamer (p.j.) Noorderhaven 35 1777 259 34v
EGBERTS, ANSKE de weduwe van Ansch Egberts naastligger ten oosten Brouwersstraat 21 1633 233 122r
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts , c.u. koper huis Lanen 44 1659 237 183v
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts , c.u. verkoper Lanen 72 1660 238 62r
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts verkoper Zoutsloot 13 1667 239 109r
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts , c.u. verkoper Zoutsloot 1 1667 239 111v
EGBERTS, KORNELIS het nagelaten weeskind van wijlen Cornelis Egberts verkoper Voorstraat 47 1671 240 5ra
EGBERTS, KORNELIS het nagelaten weeskind van Cornelis Egberts verkoper Kerkpoortstraat 13 1671 240 5ra
EGBERTS, KORNELIS het nagelaten weeskind van Cornelis Egberts verkoper Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1680 241 21va
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1680 241 21va
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts verkoper als men an voogd van Zoutsloot NZ 1680 241 21va
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts naastligger ten zuiden Heiligeweg OZ 1629 232 121v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts Rijscamp verkoper Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
EGBERTS, HARING Haring Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 9 1670 240 5r
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper Voorstraat 47 1671 240 5ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper Kerkpoortstraat 13 1671 240 5ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
EGBERTS, HARING Haringh Egberts , burger smid (stads-) verkoper van 1/2 Zuiderhaven 3 1615 230 12r
EGBERTS, HARING de weduwe van Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1625 231 42r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1649 236 87r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1669 239 193v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Egberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1742 250 249r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Egberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Egberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
EGBERTS, IEMKJE Imckien Egberts Noorderhaven 52 1667 239 83r
EGBERTS, JAKOB het huis van Jacob Egberts molenaar naastligger ten oosten Rozengracht 22 1672 240 90r
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 5 1774 258 158v
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 9 1779 259 181r
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 9 1779 259 181r
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaar naastligger ten oosten Rapenburg 1645 235 166r
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten oosten Rapenburg 1647 236 3r
EGBERTS, JAN de kamer van Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1652 236 208r
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1654 236 258v
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1654 236 267v
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaar naastligger ten noorden onbekend 1659 237 191v
EGBERTS, JAN Jan Egberts verkoper onbekend 1659 237 191v
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaar naastligger ten oosten Rozengracht 22 1660 238 55r
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaar koper huis Kerkpoortstraat WZ 1660 238 69v
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1661 238 93v
EGBERTS, JAN Jan Egberts , c.u. molenaar verkoper Kerkpoortstraat 1666 239 60v
EGBERTS, JAN Jan Egberts huurder Rommelhaven 14 1742 250 279v
DEVENTER, JAN EGBERTS wijlen Jan Egberts van Deventer Franekerpoort (gebied) 1650 236 128r
EGBERTS, JAN Jan Egberts Lammering Scheerstraat 9 1762 255 174v
AKKER, JELMER EGBERTS Jelmer Egberts Acker winkelier koper 1/4 huis Voorstraat 62 1776 259 12v
AKKER, JELMER EGBERTS medehuurder Jelmer Egberts Acker verkoper Voorstraat 62 1785 262 14r
EGBERTS, JOHANNES Johannes Egberts huurder tweede huis Kerkpoortstraat 1782 260 216r
EGBERTS, LIEUWE Lieuwe Egberts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1667 239 108r
EGBERTS, LIEUWE Liuwe Egberts , c.u. koper kamer en loods onbekend 1652 236 191r
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkopeer 1/2 Schritsen NZ 1726 246 250r
EGBERTS, MARIA Marike Egberts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5 1685 242 90v
EGBERTS, OTTE Otte Egberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1664 238 220r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1665 239 22v
EGBERTS, RIEMKJE Riemcke Egberts koper huis Lanen 1643 235 75r
EGBERTS, RIEMKJE Riempcke Egberts , burger verkoper van 1/2 Zuiderhaven 3 1615 230 12r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koper huis en plaats Zoutsloot NZ 1644 235 109r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1649 236 74r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1651 236 169r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1651 236 181v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1657 237 127r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtstraat 1658 237 168r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts , burger koopman koper ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts , burger koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 57oostac 1670 240 2v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 57oostvo 1671 240 56r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 57oostvo 1673 240 126v
OFFRINGA, ROELOF EGBERTS Roelof Egberts Offringa koper huis en herberg Franekereind 23oost de Ooievaar 1739 250 18r
EGBERTS, RIJK Ryck Egberts naastligger ten oosten Anjelierstraat 1614 229 220r
EGBERTS, TRIJNTJE de loods van Trijn Egberts naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 11 1615 229 260v
EGBERTS, TRIJNTJE de loods van Trijn Egberts naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 1615 229 281v
EGBERTS, WARNER Warner Egberts soldaat koper kamer en een weefwinkel Kerkpad WZ 1667 239 72v
EGBERTS, WARNER Warner Egberts koper huis Kruisstraat 3 1667 239 115r
EGBERTS, WARNER Warner Egberts , c.u. verkoper Weverstraat 1668 239 163v
WARNERS, EGBERTS Wilen Egberts Warners Kruisstraat 3oost 1674 240 135v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat OZ 1615 229 244r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts koekebakker koper nieuwe kamer (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren) Kerkpoortstraat OZ 1615 229 244v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts koekebakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1615 229 245r
EGBERTS, WILLEM burgemeester Willem Egberts koper vrijwillige part van een huis Voorstraat 23 1635 233 165v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts verkoper Schritsen 8 1710 245 108r
EGBERTS, IEMKJE Ymckien Egberts kopers Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
, GRIETJE Griet Egberts* verkoper (staat: Griet Jan Reyners Fedders weduwe) 1617 229 259v
EGBERTS, HENDRIK Hendrick Eibers Koitker koper huis Tiepelsteeg OZ 1719 246 45v
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eiberts Klinkhoff Brouwersstraat 14 1723 246 155r
EGBERTS, BERBER Berber Eiberts Bildtstraat 1 1728 247 3va
EGBERTS, BERBER wijlen Berber Eiberts Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
EGBERTS, GRIETJE Gryttie Eiberts huurder Droogstraat 1702 244 158v
EGBERTS, HARING de erven van Haring Eiberts naastligger ten westen Noorderhaven 27 1699 244 5v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1759 254 227v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts Kroitker mr. bontwever verkoper Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eiberts Gardenierstraat ZZ 1756 253 258r
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts schipper op Leeuwarden (trekveer-) koper 1/5 huis en tuin Simon Stijlstraat 7 1749 251 267v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts bieder 4/5 huis en tuin (p.j.) Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts schipper (beurt-) Bildtstraat 17 1755 253 235v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
POOL, JAN EGBERTS Jan Eiberts Pool naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1694 243 87v
EGBERTS, JELTJE Jeltje Eiberts Bildtstraat 1 1728 247 3va
EGBERTS, MARIA Marij Eiberts Kleine Kerkstraat 7 1708 245 41r
MUNTER, MICHIEL EGBERTS Michiel Eiberts Munter, c.u. mr. hoedenmaker koper huis Voorstraat 45 1718 246 1r
EGBERTS, THOMAS Tomas Eiberts huurder (p.w.) Vijver 3 1783 261 22v
EGBERTS, WILLEM het houtstek van Tieerd Sioerds voor en agter de camer van Willem Eiberts naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1708 245 46v
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts koper woningn off kamer Spijkerboor (gebied) 1708 245 48r
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts scheepstimmerman koper woning Schritsen 8 1709 245 81r
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts koper huis Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
EGBERTS, ROBIJN de weduwe van Robijn Eigberts ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v
EILERTS, HENDRIK Hendrik Eilerts Schritsen 26 1699 243 393r
EILES, EILE Eile Eiles koemelker geniaarde koper Grote Kerkstraat 33 1722 246 151v
EILES, EELKE Eelcke Eilis verkoper Zuiderstraat 17 1636 234 10v
EILERTS, GRIETJE Grietie Eillerts Drie Roemerssteeg 1 1644 235 142r
EISES, JOHANNA Johanna Eises Hoogstraat 47 1743 250 288v
EITS, JAN Jan Eits , c.u. huurder (p.j.) Hoogstraat 43 1787 262 237r
IEKES, GERBEN Gerben Ekes chirurgijn verkoper van 1/4 Lanen 22 1696 243 211v
IEKES, LAAS Laes Ekes schipper koper huis Kleine Bredeplaats 10 1719 246 39v
IEKES, LAAS de erven van Laes Ekes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid 1728 247 215v
EKEMA, LIJSBET IEKES bejaarde vrijster Lijsbet Ekes Ecoma verkoper van 3/12 Hoogstraat 19 1740 250 80v
EKEMA, LIJSBET IEKES bejaarde vrijster Lijsbet Ekes Ecoma verkoper van 3/12 Droogstraat 22 1740 250 87v
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper huis annex koekenbakkerij; met woonkelder Voorstraat 86 1761 255 88r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper fraai huis Brouwersstraat 26 1766 256 152v
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper huis Brouwersstraat 27 1772 258 1r
MENALDA, POPPE IEKES de tuin van Poppe Ekes Menalda naastligger ten westen Franekereind 29oost 1772 258 65r
IEKES, SJOERD Sioerd Ekes schipper op Sneek verkoper van 1/4 Lanen 22 1696 243 211v
IEKES, SIEUWKE Siouke Ekes Lanen 22 1696 243 211v
IEKES, SJOERD Sjoerd Ekes schipper op Sneek (veer-) naastligger ten oosten Heiligeweg 52 1706 244 313r
IEKES, SJOERD Sjoerd Ekes schipper op Sneek (veer-) verkoper van 1/4 Heiligeweg 52 1706 244 313r
ELBERTS, ABRAHAM Abraham Elberts schipper (wijd-) koper huis, tuin Zoutsloot NZ 1727 247 7v
ELBERTS, HARMEN Harmen Elberts besteller van het Grootveerschippersgilde verkoper van 1/2 Hofstraat 35 1779 259 200v
, ABE Abbe Elbrichs , c.u. hoedenmaker huurder Voorstraat 34 1631 232 172v
, ABE Abbe Elbrichs verkoper Voorstraat 93 1635 233 175v
, JANKE Jantien Elbrichs , burger Brouwersstraat OZ 1615 229 272r
, JANKE Jantien Elbrichs , burgerse Brouwersstraat 13 1635 233 177v
, JANKE Jantien Elbrichs Brouwersstraat 13 1639 234 74r
EILERTS, JAN Jan Elderts , burger mr. timmerman koper huis met graanzolders en een pakhuis erachter Noorderhaven 63 1753 253 121r
EILERTS, JAN Jan Elderts mr. timmerman koper huis Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
, Ejudith Eleasar kopers Lanen 76 1776 258 255v
, NATHANAEL Nathan Eleasar huurder bendengedeelte Heiligeweg 11 1799 265 163r
ELINGS, SIKKE Sicke Elens mr. chirurgijn verkoper Sint Jacobstraat 3 1639 234 88r
ELINGS, SIKKE Sicke Elens chirurgijn naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10noord 1642 234 168v
ELINGS, SIXTUS mr. Sixtus Elens naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12 1653 236 225r
ELINGS, SIXTUS Sixtus Elens mr. chirurgijn verkoper Weverstraat 1654 236 261v
ELINGS, SIXTUS mr. Sixtus Elens , c.u. verkoper Sint Jacobstraat 10zuid 1654 236 265r
ELINGS, SIXTUS mr. Sixtus Elens koper huis onbekend 1657 237 110r
ELINGS, THEODORUS Theodorus Johannes Elens verkoper Sint Jacobstraat 4 1630 232 142v
IELES, HANS Hans Eles koper Schritsen NZ 1635 233 169r
, JAN Jan Geert Elfers , c.u. verkoper Scheerstraat 11 1777 259 80v
ELIAS, KORNELIS Cornelis Elias huurder Rapenburg ZZ 1694 243 79r
ELIAS, KORNELIS Cornelius Elias huurder Rapenburg ZZ 1687 242 202v
ELIAS, HANS Hans Elias , c.u. huurder Zoutsloot NZ 1781 260 67r
ELIAS, HANS Hans Elias verkoper Franekereind 21 1808 268 154r
WIT, HANS ELIAS Hans Elias de Witt koper huis Franekereind 21 1803 266 225v
ELIAS, JOHANNES Johannes Elias huurder (p.j.) Hoogstraat 2 1793 264 117v
ELIAS, JOHANNES Johannes Elias , c.u. huurder Herenwaltje 9 1804 267 25v
ELIAS, JOUKJE Joukjen Elias Kleine Bredeplaats 24 1760 255 7v
ELIAS, JOUKJE Joukjen Elias Vijverstraat 21 1763 255 225v
ELIAS, LIJSBET Lijsbet Elias Rozengracht 17 1661 238 87r
ELIAS, LIJSBET Lijsbet Elias Rozengracht NZ 1663 238 180r
ELIAS, LIJSBET Lijsbet Elias Kerkpoortstraat 1663 238 20ra
ELIAS, LIJSBET Lijsbet Elias Grote Kerkstraat 1663 238 20ra
ELIAS, LIJSBET Lijsbet Elias Weverstraat 1663 238 20ra
ELIAS, LIJSBET Lijsbet Elias Weverstraat 1663 238 20ra
ELIAS, LIJSBET de erven van Lijsbeth Elias verkoper Noorderhaven 48 1665 239 26v
ELIAS, LIJSBET de erven van Lijsbeth Elias verkoper Noorderhaven 54 1665 239 26v
ELIAS, MARTJEN Martentie Elias Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
ELIAS, MARTJEN Martijntje Elias verkoper Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r
ELIAS, PIETER Pyter Elias Rijckart Lanen 74 1712 245 164r
ELEASARS, JUDITH Judith Eliasar verkopers Lanen 76 1782 260 288r
, ABRAHAM Abraham Elikan verkoper Voorstraat 36 1807 267 336r
ELINGS, LIEUWKJE Liauck Elinghs Sint Jacobstraat 4 1643 235 91r
ELINGS, SIEMEN het andere huis van Symen Elinghs naastligger ten noorden Rapenburg 1648 236 22v
ELINGS, SIEMEN Symen Elinghs verkoper Rapenburg 1648 236 22v
ELINGS, SIEMEN Symen Elinghs koper huis Zuiderpoort (gebied) 1648 236 38v
ELINGS, DOUWE wijlen proc. liberis Douwe Elings Lanen 50 1659 237 181r
ELINGS, PIETER Pieter Elings naastligger ten westen Schritsen NZ 1624 231 16r
ELINGS, SIKKE Sicke Elings verkoper Lanen 19 1635 233 157r
ELINGS, SIKKE wijlen Sicke Elings 1657 237 128r
ELINGS, SIKKE wijlen Sicko Elings Voorstraat 81 1676 240 236r
ELINGS, SIKKE wijlen Sikke Elings ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
ELINGS, SIEMEN Simen Elings naastligger ten zuiden Rapenburg 1645 235 165v
ELINGS, SIEMEN Simon Elings verkoper Lombardstraat 1643 235 46v
ELINGS, SIXTUS Sixtus Elings , c.s. verkoper Voorstraat 73 1660 238 40v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huis, loods en plaats en met een vrije uit- en ingang ten zuiden (plus 1 rijksdaalder voor de verkopers huisvrouw) Rapenburg 1644 235 139r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huis met een plaats Rapenburg 1644 235 150r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper nieuw gebouwd hoekhuis met een kleine plaats en bakhuis erachter (plus 1 gouden ducaton) Rapenburg 1644 235 156v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Rapenburg 1644 235 156v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings , burger koper huis onbekend 1647 235 268v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings verkoper Franekerpoort (gebied) 1648 236 10r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huis Nieuwstraat WZ 1649 236 94v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1650 236 127r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1651 236 147v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1652 236 193v
, ABRAHAM Abraham Elkan Levy koper huis en herberg Rommelhaven 18voor de Aardappelbeurs 1805 267 161v
, ABRAHAM Abraham Elkan Levy koopman verkoper Rommelhaven 18voor 1805 267 177r
EELKES, EELKE Eelck Elkes verkoper Hofstraat NZ 1657 237 122av
EILERTS, JAN Jan Ellerds verkoper Noorderhaven 63 1781 260 20v
, JAN Jan Ellerdts naastligger ten westen Lanen 78 1634 233 152r
EILERTS, JAN wijlen Jan Ellers Jansz Voorstraat 81 1774 258 162v
EILERTS, JAN wijlen Jan Ellers Jansz Voorstraat 79 1774 258 162v
EILERTS, JAN mr. Jan Ellert bewoner Lanen ZZ 1638 234 57v
EILERTS, ANTJE Antie Ellerts Brouwersstraat 3 1684 242 20v
EILERTS, DIRK wijlen Dirck Ellerts Franekereind 26 1715 245 246r
EILERTS, DIRK Dirk Ellerts schipper op Leeuwarden (trek-) koper huis Franekereind 26 1703 244 191r
EILERTS, DIRK de weduwe van Dirk Ellerts naastligger ten westen Franekereind 28 1707 245 11v
EILERTS, FREERK Freeck Ellerts , c.u. geniaarde koper Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
EILERTS, FREERK Freerck Ellerts verkoper onbekend 1666 239 48v
EILERTS, FREERK wijlen Freerck Ellerts bierdrager naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1680 241 79r
EILERTS, GRIETJE Grietie Ellerts naastligger ten oosten Lanen 50 1694 243 118r
EILERTS, GRIETJE Grietie Ellerts naastligger ten westen Lanen 54 1698 243 364v
EILERTS, GRIETJE Grietie Ellerts naastligger ten oosten Lanen 50 1698 243 370v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , burger koper 1/2 schoenmakersperk met drie kuipen, twee kalkdobben, een eeckhuis en gereedsch onbekend 1673 240 120r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , burger mr. schoenmaker koper schoenmakersperk met vier kuipen met een huisje daarboven, twee kalkdobben en ee Schritsen ZZ 1673 240 120v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , c.u. verkoper Zoutsloot OZ 1676 240 218v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , c.u. mr. schoenmaker ende trekschipper koper huis William Boothstraat 29 1687 242 212v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , c.u. mr. schoenmaker ende trekschipper naastligger ten zuiden William Boothstraat 27 1687 242 214r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , burger schipper op Leeuwarden (trek-) koper 1/2 schoenmakersperk met vier kuipen met een huisje daarboven, twee kalkdobben e Schritsen ZZ 1689 242 293r
EILERTS, JAN Jan Ellerts blauwverver huurder Kleine Bredeplaats 25 1687 242 175r
EILERTS, JAN Jan Ellerts van Laer, c.u. koper huis, loods en plaats Nieuwstraat 34 1653 236 244r
EILERTS, JAN Jan Ellerts van Laer naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1683 242 6v
EILERTS, JAN de erven van Jan Ellerts van Laer eigenaar Voorstraat 56oost 1694 243 105r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts , c.u. naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1615 229 252r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts verkoper Zoutsloot ZZ 1615 229 252r
EILES, ANDRIES Andries Elles koper drie huizen Vijverstraat 13 1799 265 130v
EILES, ANDRIES Andries Elles koper drie huizen Vijverstraat 15 1799 265 130v
EILES, ANDRIES Andries Elles koper drie huizen Vijverstraat 17 1799 265 130v
EILES, ANDRIES Andries Elles naastligger ten zuiden Vijver OZ 1801 266 10r
EILES, ANDRIES Andries Elles mr. scheepstimmerman verkoper Vijverstraat 13 1809 268 305v
EILES, KORNELIS Cornelis Elles opzichter Zoutsloot NZ 1777 259 76r
EILES, KORNELIS Cornelis Elles opzichter Droogstraat NZ 1777 259 77v
EILES, JANKE Janke Elles verkoper Kerkpoortstraat OZ 1686 242 121v
EELSES, SJOERD wijlen Sioerd Elses Voorstraat 11west 1689 242 281r
EELSES, SJOERD wijlen Sioerd Elses Voorstraat 73 1689 242 281r
EELSES, SJOERD wijlen Sioerd Elses Sint Jacobstraat 1689 242 281r
EELSES, SJOERD wijlen Sioerdt Elses Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
EELSES, SJOERD Sjoerd Elses verkoper als man en voogd van zijn huisvrouw Zoutsloot WZ 1680 241 85r
EELSES, SJOERD Sjoerdt Elses Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
ELIAS, JELGER Jelger Elyas huurder (p.w.) Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
IEMKES, EVERTJE Evertie Emckes Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
IEMES, GERLOF Gerloff Emes scheepstimmerlieden naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1696 243 235r
RING, HANS IEMES Hans Emes de Ringh, burger c.u. koper huis, brouwerij en mouterij Zoutsloot 30 1641 234 132r
IEMES, HITJE Hidke Emes verkoper Zuiderstraat 1616 230 18r
IEMES, de erven van Pyttie Emes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) WZ 1657 237 124r
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper kamer met gang en de grond waarop dit staat onbekend 1700 244 73v
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper huis onbekend 1701 244 111r
EMMERIKS, AUKJE Auckien Emmericks Rapenburg NZ 1675 240 203v
EMMERIKS, NIESKE Niescke Emmericks , burger Franekereind 19 1615 229 278v
, NIESKE Niescke Emmerickx Zuiderstraat 1635 233 169v
EMMERIKS, KORNELIS Cornelis Emmeriks schipper (smak-) koper huis Schritsen 8 1739 250 13v
EMMERIKS, KORNELIS Cornelis Emmeriks schipper koper woning Herenknechtenkamerstraat OZ 1741 250 200v
EMMERIKS, WILLEM Willem Emmeriks bontwever koper huis met plaatske en tuintje Weverstraat 10 1758 254 127r
ENNES, BAUKE Baucke Enes glasmaker naastligger ten westen Lanen 52 1633 233 127r
EGBERTS, JAN Jan Engberts mr. bontwever koper huis Nieuwstraat 19 1774 258 165r
ENGELS, ANTJE Antie Engeles Herenwaltje 17 1733 248 268r
ENGELS, IEMKJE wijlen Imke Engeles Kerkpoortstraat WZ 1738 249 267v
ENGELS, KLAAS Claas Engels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 77 1714 245 215v
ENGELS, KLAAS Claes Engels naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1710 245 131v
ENGELS, KLAAS wijlen Claes Engels Kerkpoortstraat 75 1729 247 243v
ENGELS, KLAAS Claes Engels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 77 1732 248 137r
ENGELS, ENGEL Engel Engels koper huis en ledige plaats Gardenierstraat 1634 233 144r
ENGELS, ENGEL Engel Engels verkoper Gardenierstraat 1636 234 9v
ENGELS, ENGEL Engel Engels , c.u. geniaarde koper Grote Kerkstraat 44 1644 235 129v
ENGELS, ENGEL Engel Engels ?KOPER? (zie akte: 235-0129v ?) Kleine Bredeplaats 1644 235 132v
ENGELS, ENGEL Engel Engels naastligger ten zuiden Rozengracht 1652 236 207r
ENGELS, GEERT Geert Engels , e.a. huurder Lombardstraat 1717 245 279v
ENNES, ANTJE Antie Ennes verkoper Franekereind 10 1750 252 86r
ENNES, BAUKE Baucke Ennes naastligger ten westen Lanen 52 1640 234 96r
ENNES, KORNELIS Cornelis Ennes grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1733 248 265r
ENNES, KORNELIS Cornelis Ennes molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen met woonhuis en stalling Zuiderpoort (gebied) de Zuiderpoortsmolen 1771 257 203r
ENNES, KORNELIS Cornelis Ennes molenaar koper woning Zuiderpoort (gebied) NZ 1772 258 48r
ENNES, KORNELIS Cornelis Ennes molenaar naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) NZ 1772 258 48r
MOLENAAR, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Molenaar Kromme Elleboogsteeg 1798 265 78v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wiga naastligger ten oosten Zuiderstraat 1785 262 46r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wiga naastligger ten oosten Zuiderstraat 4 1789 263 90v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga mr. molenaar koper huis bestaande uit twee woningen Lammert Warndersteeg OZ 1782 260 186v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga mr. molenaar Grachtswalplein 1782 260 226r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
WIJGA, KORNELIS ENNES grutterij van Cornelis Ennes Wijga naastligger ten zuiden Heiligeweg 2 1786 262 134r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga geniaarde koper Brouwersstraat 1 1786 262 136r
WIJGA, KORNELIS ENNES de weduwe van Cornelis Ennes Wijga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1796 264 335r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r
WIJGA, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Wijga onbekend 1800 265 233v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Wijga rogmolenaar Rapenburg 1802 266 55v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Wijga rogmolenaar Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga mr. molenaar koper huis Zuiderpoort (gebied) 1778 259 130v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga, c.u. mr. molenaar naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1778 259 130v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga koper 1/10 wind rogge- en weitmolen, huis en stallen Zuiderpoort (gebied) 1779 259 184r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga eigenaar van 1/2 Zuiderpoort (gebied) 1779 259 184r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga mr. molenaar koper huis Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga roggemolenaar Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga koper 1/10 en 1/30 rogge- en weitmolen met woning en stal Zuiderpoort (gebied) ZZ 1786 262 116r
WIJGA, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Wyga rogmolenaar Zuiderpoort (gebied) 1802 266 84v
VRIES, GEERTJE ENNES meerderjarige vrijster Geertie Ennes de Fries verkoper van 39/96 Schritsen 65b 1740 250 122v
VRIES, GEERTJE ENNES Geertie Ennes de Vries Bildtstraat 20 1750 252 55v
VRIES, GEERTJE ENNES Geertje Ennes de Vries verkoper Voorstraat 81 1749 251 256v
VRIES, GEERTJE ENNES Geertje Ennes de Vries Bildtstraat 20 1762 255 122r
ENNES, JAKOB Jacob Ennes koemelker koper huis en stal Kerkpoortstraat 20 1762 255 163r
ENNES, JAN de kinderen van Jan Ennes verkoper William Boothstraat OZ 1640 234 119r
ENNES, JANKE Jantje Ennes Kerkpoortstraat 53 1805 267 148r
ENNES, JETSKE Jetske Ennes Liemendijk 1806 267 246r
ENNES, LEENTJE Leyntie Ennes , burger Noordijs 1625 231 36v
ENNES, LEENTJE Leyntie Ennes , burger Noordijs 1625 231 36v
VRIES, SIKKE ENNES Sicke Ennes de Vries Grote Kerkstraat 5 1751 252 110v
ENNES, SIKKE Sikke Ennes , c.f. huurder Voorstraat 81 1749 251 256v
ENNES, SIKKE Sikke Ennes bontwever Grote Kerkstraat 5 1750 252 52v
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Fries verkoper Schritsen 65b 1740 250 122v
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vries Lanen 78 1766 256 145r
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vries Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vries Wasbleek 1766 256 148r
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vries Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vries Moriaanstraat 1 1766 256 180r
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes Grote Kerkstraat 41 1805 267 152v
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes Grote Kerkstraat 39 1805 267 152v
ENNES, TJEERD Tjeerd Ennes mr. bakker koper huis, mouterij Voorstraat 83 1674 240 138v
ENNES, TJEERD Tjeerd Ennes Voorstraat 81 1676 240 236r
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerd Ennes verkoper van 1/2 Hofstraat 45 1682 241 189v
VRIES, TJERK ENNES Tjerk Ennes de Fries verkoper Schritsen 65b 1740 250 122v
VRIES, TJERK ENNES Tjerk Ennes de Vries huurder huis Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
VRIES, TRIJNTJE ENNES Trijntie Ennes de Fries verkoper Schritsen 65b 1740 250 122v
WIJGA, IEKE ENNES Ycke Ennes Wijga mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen, huis en div. Grachtswalplein de Noordermolen 1761 255 49v
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten noorden Anjelierstraat NZ 1793 264 134v
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten noorden Anjelierstraat NZ 1794 264 213r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijga mr. molenaar koper 1/4 wind-, rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen Grachtswalplein de Noordermolen 1782 260 226r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijga mr. molenaar eigenaar van 1/2 Grachtswalplein 1782 260 226r
WIJGA, IEKE ENNES wijlen Yke Ennes Wijga rogmolenaar verkoper van 3/4 onbekend 1800 265 233v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 2 1771 257 208v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 4 1771 257 208v
WIJGA, IEKE ENNES de stalling van wijlen Yke Ennes Wyga naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1800 265 235r
WIJGA, IEKE ENNES wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 4 1800 265 235r
WIJGA, IEKE ENNES wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 2 1800 265 236r
ENOCHS, JAN Jan Enoch verkoper van 1/24 Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
EINTES, ARJEN Arjen Entes schipper huurder achterhuis Kleine Bredeplaats 14 1807 267 314r
, WILLEM Willem Entgers naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1727 247 6v
, JAN de erven van Jann Enttens naastligger ten noorden onbekend 1637 234 43v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Epes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7oost 1696 243 237v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Epes Zeestra verkoper Noorderhaven 72 1696 243 248v
JUCKEMA, BAUKJE IEPES Bauckien Epes Juckema Achterstraat 1615 229 264v
IEPES, KLAAS Claes Epes , burger mr. smid koper van 1/2 door niaar Nieuwstraat 52 1696 243 261r
IEPES, IEME wijlen Eme Epes Zoutsloot 30 1696 243 238v
IEPES, ENNE Inne Epes koper huis, brouwerij, mouterij en bierkamer ten oosten van de brouwerij staand Zoutsloot ZZ 1650 236 141r
IEPES, PIETER Pieter Epes koper huis Lanen ZZ 1631 232 185r
IEPES, PIETER Pieter Epes , c.u. naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1631 232 185r
IEPES, PIETER Piter Epes naastligger ten oosten onbekend 1659 237 191r
IEPES, TEEDE Taede Epes , burger c.u. verkoper onbekend 1648 236 12v
IEPES, TIJS Tijs Epes , c.u. molenaar koper woning Herenwaltje 19 1711 245 159r
IEPES, TIJS Tijs Epes , c.u. molenaar naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1711 245 159r
IEPES, TIJS Tijs Epes , c.u. molenaar naastligger ten noorden Herenwaltje 19 1711 245 159r
IEPKES, KOENRAAD wijlen Coene Epkes verstorven vorige bewoner Zoutsloot 1681 241 129v
LUDINGA, GERRIT IEPKES Gerryt Epkes Ludinga (voor zich) Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 16 1753 253 63v
IEPKES, LIEUWE oud huisman Lieuwe Epkes verkoper Ooievaarsteeg OZ 1772 258 55v
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 14 1775 258 230r
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 14 1772 258 2ra
IEPKES, SJOERD de weduwe en erfgenamen van Suierd Epkes naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1625 231 37r
IEPES, GERRIT Gerryt Eppes mr. schoenmaker huurder (p.j.) Karremanstraat 11 1782 260 310r
IEPES, GRIETJE Grietie Eppes Kromme Elleboogsteeg 1696 243 206r
IEPES, GERRIT Gerrit Eppis , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 1788 263 1r
ERASMUS, ERASMUS de kamers van Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat 1644 235 155r
ERASMUS, ERASMUS Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ 1653 236 228v
, HANS het sterfhuis van wijlen de heer Hans Erichs Voorstraat 2 1615 229 257r
, HANS nagelaten door wijlen Hans Erichs verkoper (9 maart laatste zittingsdag) Lammert Warndersteeg 1615 229 257r
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks Voorstraat 2 1615 229 246r
EERKES, HANS Hans Ericks , c.u. Lammert Warndersteeg 1615 229 246r
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks Lammert Warndersteeg 1615 229 246r
EERKES, TIJS Thijs Ericks graandroger koper huis en plaatske Zoutsloot NZ 1708 245 69r
EERKES, Tjiekzke Ericks koper huis Kleine Kerkstraat 10 1717 245 282v
, HANS de keten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1614 229 204v
, HANS de keeten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1614 229 207v
, HANS de hof van Hans Ericx naastligger ten oosten Vijverstraat 1614 229 233r
EERKES, JAN Jan Eriks naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
EERKES, LIEKELE Lyckle Erix , burger koper huis Vijverstraat NZ 1677 240 262r
ERNSTES, ABE Abe Ernstes koper woning Zoutsloot 1 1716 245 272v
ERNSTES, HENDRIK Hendrick Ernstes verkoper Schritsen 1615 229 261r
ERNSTES, HENDRIK Hendrick Ernstes mr. metselaar koper huis Vijverstraat NZ 1635 233 163v
ERNSTES, JAKOB Jacob Ernstes bootsgezel huurder onbekend 1695 243 169v
ERNSTES, MARTEN wijlen Marten Ernstes Both Apothekerstraat OZ 1711 245 144r
ERNSTES, MARTEN wijlen Marten Ernstes Weverstraat 4 1721 246 92v
ERRITS, RINSE Rinse Erryts van Berghen kastelein in Roma koper huis Nieuwstraat 21 Rome 1784 261 132r
EESGES, GERRIT Gerrit Esges huurder Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Esges schipper (groot-) Voorstraat 85 1696 243 207r
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Esges schipper Voorstraat 1 1715 245 236v
EESGES, WOPKE Wopke Esges stuurman naastligger ten oosten Spekmarkt 1 1737 249 182v
IETES, IETE de erven van Ete Etes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ 1624 231 35v
EEUWES, JANKE Jantien Eues , burger Rozengracht ZZ 1642 235 12r
EEUWES, OENE Oene Eues , burger koper huis Schritsen NZ 1641 234 158r
EEUWES, RINSKE Rinscke Eues Karremanstraat 1634 233 143r
EEUWES, AGE het huis voor d?t huis bewoont door Age Eus gerechtsbode naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1670 240 21v
, HIBBE Hibbe Eustes koper van 1/4 huis Grote Kerkstraat 17 1635 233 176r
EEUWES, HANS Hans Euues koper 1/4 van vier huizen Scheffersplein 29 1657 237 106r
EEUWES, HIBBE Hibbe Euues , burger koper Lanen NZ 1630 232 133r
EEUWES, HIBBE Hibbe Euues koopman verkoper Heiligeweg 36 1631 232 174v
EEUWES, JANKE Jantien Euues Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v
EEUWES, OENE mr. Oene Euues , c.u. verkoper Schritsen NZ 1649 236 70v
, JANKE Jantie Euwe , burger Sint Jacobstraat OZ 1636 234 1v
EEUWES, HANS Hans Euwes koper huis en schuur geschikt als koemelkerij met een vrje steeg ten westen Rapenburg ZZ 1668 239 22va
EEUWES, HANS de weduwe van wijlen Hans Euwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1683 241 269r
EEUWES, HARRIT Harryt Euwes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord 1740 250 136v
EEUWES, HARRIT Harryt Euwes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid 1742 250 262r
EEUWES, HIBBE Hibbe Euwes koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1634 233 133r
EEUWES, JAN Jan Euwes mr. verver en glasmaker Lanen 13 1795 264 299v
EEUWES, OENE Oenne Euwes verkoper Rapenburg NZ 1652 236 201r
EEUWES, TRIJNTJE Trijntie Euwes Karremanstraat 1695 243 186r
EVERTS, Mathia Everardi verkoper (IETS valt onder het gerecht van Leeuwarden) Liemendijk 1614 229 232v
EVERTS, KLAASKE Claescke Everdts Havenplein 1 1634 233 153r
EVERTS, PIETER Pyter Everdts verkoper Zoutsloot ZZ 1635 233 168r
EVERTS, ELSKE Elsjen Evers Grote Bredeplaats 5west 1801 265 289r
, SIEMEN Simon Everses koper pakhuis of stalling Hondenstraat 4 1752 252 231v
EVERTS, PIETER de verkoper Pyter Evert naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 9 1650 236 120v
EVERTS, sergeant Everts huurder (p.j.) Hoogstraat 11 1793 264 118v
EVERTS, AUKJE Acke Everts Achterstraat 1666 239 42r
EVERTS, AAFKE Aefke Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 27 1728 247 73r
EVERTS, AALTJE Aeltien Everts Herenwaltje 17 1696 243 205r
EVERTS, AALTJE bejaarde vrijster Alyt Everts verkoper van 3/8 Lanen 13 1747 251 188v
EVERTS, ANNE Anne Everts Wynalda verkoper Noorderhaven 107 1782 260 315v
EVERTS, ANNE Anne Everts Wynalda verkoper Schritsen 11 1782 260 315v
EVERTS, ANNE Anne Everts Wynalda verkoper Lanen 71achter 1782 260 315v
EVERTS, ANNE Anne Everts Wynalda verkoper Lanen NZ 1782 260 315v
EVERTS, ANTJE Antje Everts Voorstraat 70 1663 238 194r
EVERTS, ANTJE Antje Everts Voorstraat 70 1663 238 194r
EVERTS, ANTJE Antje Everts Voorstraat 70 1663 238 194r
EVERTS, ANTJE Antje Everts Bildtstraat 1689 242 276r
POSTMA, ANTJE EVERTS Antje Everts Postma Havenplein 18 1801 266 16r
EVERTS, ARJEN Arien Everts , cum fratribus koper huis, hof met bomen, planten en huissteden Grote Bredeplaats 2 de Pauw 1657 237 121r
EVERTS, ARJEN Arien Everts naastligger ten westen Zuiderhaven 13 1659 238 4v
EVERTS, ARJEN Arien Everts , burger koopman koper huis of 2 kamers onder 1 dak met het mede gebruik van de steeg ten westen Liemendijk 1666 239 63r
EVERTS, ARJEN steeg lopend langs de lijnbaan van Arjen Everts naastligger ten noorden Zoutsloot 107 1664 238 210r
EVERTS, ARJEN steeg lopend langs de lijnbaan van Arjen Everts naastligger ten noorden Zoutsloot 107 1664 238 210r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaan koper provisioneel huis, hof met prieel Liemendijk NZ 1679 241 6ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS wijlen Arjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 22 1684 242 22r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaen koopman koper huis Franekerpoort (gebied) 1679 241 46v
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaen koper ledige plaats Achterstraat 1682 241 199r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaen naastligger ten westen Achterstraat 1682 241 199r
EVERTS, ARJEN Arrien Everts bieder kamer nr. 9 1660 238 7ra1
EVERTS, ARJEN Arrien Everts koper finaal kamer nr. 10 1660 238 7ra1
EVERTS, AUKJE Aukjen Everts Noorderhaven 18 1710 245 137v
EVERTS, AUKJE Aukjen Everts Voorstraat 43 1735 249 33v
OOSTERBAAN, AUKJE EVERTS Aukjen Everts Oosterbaen verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v
EVERTS, BAUKE Baucke Everts verkoper onbekend 1637 234 23v
EVERTS, BAUKE de huisplaats van Baucke Everts naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 1645 235 169v
EVERTS, BAUKJE de huisstede van Bauk Everts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt NZ 1640 234 110v
EVERTS, BERBER Berber Everts Voorstraat 62 1785 262 14r
EVERTS, BERBER Berber Everts Voorstraat 62 1797 265 53v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan koopman curator van Voorstraat 85 1731 248 18v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1732 248 108v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1732 248 108v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan tutor over Zuiderhaven 18 1732 248 109v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan curator van de nagelaten kinderen van Zuiderhaven 18 1732 248 110v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 16 1741 250 151v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1741 250 152v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten westen Droogstraat 21 1747 251 182r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS de tuin van Claas Everts Oosterbaan koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1752 252 214v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 16 1752 252 232v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaan koopman verkoper van 1/2 Nutstraat WZ 1731 248 34r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaan koopman verkoper en curator Voorstraat 87 1741 250 8ra
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1746 251 116r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Zoutsloot 16 1752 252 232v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaen, burger koopman koper schuur, stalling en zomerhuis Karremanstraat 13 1735 249 95r
WIJNGAARD, KLAAS EVERTS wijlen Claes Everts Wijngaerden Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
WIJNGAARDEN, KLAAS EVERTS wijlen Claes Everts Wijngaerden Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
EVERTS, KLAASKE Claeske Everts verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
EVERTS, DIRKJE kamer ten zuiden van Derkjen Everts naastligger Noorderhaven 91 1697 243 269v
EVERTS, DIRKJE Dirckjen Everts naastligger ten noorden Noorderhaven 91 1716 245 259r
EVERTS, DIRK Dirk Everts naastligger ten noorden Noorderhaven 91 1697 243 269v
EVERTS, DIRK Dirk Everts huistimmerman Hoogstraat 10 1729 247 268r
EVERTS, DIRK Dirk Everts , c.u. huurder Weverstraat 3 1789 263 82v
EVERTS, EELKE Eeltie Everts , c.u. huurder Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
EVERTS, EELKE Eeltje Everts huurder Romastraat ZZ 1783 261 118r
EVERTS, ELSKE Elsjen Everts Grote Bredeplaats 5west 1803 266 233r
EVERTS, EVERT Evert Everts , c.u. verkoper (in geval van schuld; byeenkomst 8 december ten raadhuize van Harlingen) Romastraat NZ 1614 229 235r
EVERTS, FEIKE Feycke Everts , burger koper vier huizen, ten westen het groot nieuw huis met nog drie kleine huizen ten noor Scheffersplein 27 1624 231 25r
EVERTS, FEIKE de mouterij en kamers van Feycke Everts naastligger ten westen v/h huis Franekereind 23oost 1636 234 1r
EVERTS, FEIKE Feycke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost 1642 234 171v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts , burger zoutmaker koper door niaar huis, loods, plaats en tuin Franekereind 23oost 1646 235 215v
EVERTS, FEIKE de erven van Feycke Everts , c.s. verkoper Franekereind 23oost 1657 237 105v
EVERTS, FEIKE de erven van Feycke Everts verkoper Scheffersplein 29 1657 237 106r
EVERTS, FEIKJE Feyke Everts Franekereind 23oost 1646 235 215v
EVERTS, FEIKE Feyke Everts Franekereind 23oost 1646 235 216v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekie Everts Oosterbaan naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1732 248 108v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekie Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1732 248 108v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Everts Oosterbaan naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1732 248 109v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1732 248 109v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1732 248 110v
OOSTERBAAN, EVERTS Foekine Everts Oosterbaan naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1732 248 109v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan koper huis, tuin Voorstraat 85 1728 247 131v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Voorstraat 85 1728 247 131v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS meerderjarige dochter Foekjen Everts Oosterbaan koper 1/2 huis, hof en stal Voorstraat 87 1728 247 132v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS wijlen Foekjen Everts Oosterbaan bewoonster Voorstraat 87 1728 247 132v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan koper 1/2 huis, zomerhuis en boomgaard Rapenburg NZ 1728 247 134r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan eigenaar van 1/2 Rapenburg NZ 1728 247 134r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan koper pakhuis 2 vierkanten hoog Voorstraat 83achter 1728 247 135v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Voorstraat 83achter 1728 247 135v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS de hof van Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Voorstraat 83achter 1731 247 372v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper Voorstraat 83achter 1731 247 372v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper van 3/4 Rapenburg ZZ 1731 247 391v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS huis van verkoper Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Voorstraat 85 1731 248 18v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS tuin van verkoper Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten noorden Voorstraat 85 1731 248 18v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper Voorstraat 85 1731 248 18v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten westen Voorstraat 89 1734 248 352r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ 1735 249 38v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Voorstraat 85 1739 250 2v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan naastligger ten noorden Voorstraat 85 1739 250 2v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS bejaarde vrijster Foekjen Everts Oosterbaan Voorstraat 87 1741 250 8ra
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaen erfgenaam Kruisstraat 10 1728 247 74v
EVERTS, FOKELTJE Fookeltie Everts Kerkpoortstraat OZ 1743 251 5r
EVERTS, FOKELTJE Fookeltje Everts Lammert Warndersteeg WZ 1742 250 239v
EVERTS, FRANS Frans Everts slachter koper schuur om koebeesten, schapen sampt paerden te stallen ende logeren Bildtpoort (gebied) 1672 240 100v
EVERTS, FRANS Frans Everts slachter naastligger ten westen Voorstraat 11west 1683 241 237v
EVERTS, FRANS Frans Everts slachter koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
EVERTS, FRANS Frans Everts , burger mr. slachter koper huis Vijverstraat 21 1695 243 146v
EVERTS, FRANS de weduwe en erven van Frans Everts slachter naastligger ten westen Grote Bredeplaats 12 1698 243 339r
EVERTS, FRANS de weduwe van Frans Everts slachter naastligger ten oosten Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS Geertie Everts Oosterbaan verkoper van 1/3 Voorstraat 85 1739 250 2v
EVERTS, GEERTJE Geertje Everts Grote Bredeplaats 2 1684 242 33v
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS Geertje Everts Oosterbaen verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v
LINDEBOOM, GEERTRUIDA EVERTS Geertruid Everts Lindeboom bontwever verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 7 1762 255 135v
EVERTS, GERRIT hopman Gerrit Everts Hardenburg koper door niaar lege plaats, breed 24 voet, lang 48 voet Rozengracht 1654 236 276r
EVERTS, GERRIT hopman Gerryt Everts Hardenburg koper 1/4 huis Franekereind 8 1657 237 126v
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS Gertie Everts Oosterbaan Voorstraat 85 1731 248 18v
EVERTS, GOSLING Gosling Everts metselaar koper huis Romastraat 13 1761 255 84v
EVERTS, GOSLING Gosling Everts naastligger ten zuiden Gardenierstraat 8 1763 255 194r
EVERTS, GOSLING Gosling Everts mr. metselaar verkoper Hofstraat 27 1776 259 7av
EVERTS, GOSLING Gosling Everts naastligger ten oosten Romastraat 3 1778 259 148v
EVERTS, GRIETJE Griet Everts naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 4 1657 237 116v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grietje Everts Oosterbaan Voorstraat 85 1728 247 131v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grietje Everts Oosterbaan Rapenburg NZ 1728 247 134r
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grietje Everts Oosterbaan Voorstraat 87 1728 247 132v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grietje Everts Oosterbaan Voorstraat 83achter 1728 247 135v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grietje Everts Oosterbaan Rapenburg ZZ 1731 247 391v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grietje Everts Oosterbaan Nutstraat WZ 1731 248 34r
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grietje Everts Oosterbaan Voorstraat 87 1741 250 8ra
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grietje Everts Oosterbaen Kruisstraat 10 1728 247 74v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grytie Everts Oosterbaan Zuiderhaven 18 1732 248 109v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grytie Everts Oosterbaan Zuiderhaven 18 1732 248 109v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grytie Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1732 248 109v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grytie Everts Oosterbaan Zuiderhaven 18 1732 248 110v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grytie Everts Oosterbaan Voorstraat 99 1739 250 69v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grytie Everts Oosterbaen koper huis Grote Werf 2 1722 246 131v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grytie Everts Oosterbaen naastligger ten oosten Grote Werf 2 1722 246 131v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grytie Everts Oosterbaen naastligger ten noorden Grote Werf 2 1722 246 131v
EVERTS, HANS Hans Everts gleibakker Schritsen 66 1770 257 163r
EVERTS, HARING Haring Everts , c.s. naastligger ten westen onbekend 1710 245 124v
EVERTS, HARING Haring Everts verkoper Romastraat ZZ 1711 245 161r
EVERTS, HARING Haring Everts turfdrager naastligger ten noorden Romastraat 35 1715 245 239v
EVERTS, HARING Haringh Everts , burger koper huis Romastraat 1682 241 183r
OOSTERBAAN, HERE EVERTS studiosus Heere Everts Oosterbaan Hoogstraat 3 1758 254 161v
OOSTERBAAN, HERE EVERTS Heere Everts Oosterbaan Hoogstraat 5 1758 254 166r
EVERTS, HENDRIK Hendrick Everts naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1649 236 85v
EVERTS, HENDRIK Hendrick Everts mr. slager Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
EVERTS, HENDRIK oud burgemeester Hendrik Everts verkoper Grote Bredeplaats 8west 1727 247 5r
EVERTS, HENDRIK oud burgemeester Hendrik Everts naastligger ten zuiden Noorderhaven 52 1730 247 307v
EVERTS, HENDRIK oud burgemeester Hendrik Everts koper huis Zoutsloot NZ 1731 248 42v
EVERTS, HENDRIK woning Hendrik Everts naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1731 248 50r
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts bontwever naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 10 1733 248 180v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts , burger koper huis Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts , burger koper door niaar huis Voorstraat 11west 1740 250 93r
EVERTS, HENDRIK oud burgemeester Hendrik Everts naastligger ten westen Voorstraat 11west 1740 250 93r
EVERTS, HENDRIK oud burgemeester Hendrik Everts naastligger ten noorden Voorstraat 11west 1740 250 93r
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts metselaar verkoper Nieuwstraat 38 1750 252 61v
EVERTS, HENDRIK wijlen Hendrik Everts Voorstraat 89 1754 253 140v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts pannenboeter koper stalling, wagenhuis en ruim bleekveld terzijde William Boothstraat 3 1756 254 7r
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts naastligger ten zuiden Lombardstraat 2 1759 254 191v
EVERTS, HENDRIK wijlen Hendrik Everts koopman Droogstraat 24 1765 256 144r
EVERTS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Everts naastligger ten noorden Hoogstraat 21 1770 257 177v
EVERTS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Everts naastligger ten noorden Hoogstraat 21 1772 258 18r
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts Hoogstraat 41 1781 260 36v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Everts William Boothstraat 3 1781 260 38r
EVERTS, HENDRIK wijlen Hendrik Everts Droogstraat ZZ 1782 260 207r
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts Nieuwstraat 14 1781 260 12r
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts Nieuwstraat 16 1781 260 12r
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts Noorderhaven 98 1787 262 225v
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts Noorderhaven 98 1801 266 31v
EVERTS, HENDRIKJE Hendrikje Everts Noorderhaven 98 1801 266 31v
EVERTS, HITJE Hidtie Everts verkoper noordoost van Harlingen 1651 236 167r
EVERTS, HILTJE Hiltie Everts verkoper Heiligeweg ZZ 1643 235 71r
EVERTS, HILTJE Hiltie Everts verkoper Droogstraat 100 1653 236 238r
EVERTS, JAKOB als bewoner Jacob Everts naastligger ten westen Hoogstraat 1644 235 113r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten zuiden Zuiderhaven WZ 1624 231 2r
EVERTS, JAN Jan Everts , burger koekenbakker koper ( doorgaand ) huis, strekkende vanaf de Voorstraat tot de haven Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r
EVERTS, JAN het houtstek van Jan Everts naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat 19 1629 232 121r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten zuiden Zuiderhaven NZ 1631 232 168r
EVERTS, JAN Jan Everts houtkoper verkoper Zuiderhaven 25 1634 233 130v
EVERTS, JAN huis en erf van burgemeester Jan Everts naastligger ten oosten onbekend 1638 234 64r
EVERTS, JAN Jan Everts , c.u. houtkoper verkoper Zuiderhaven 24 1638 234 70r
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Everts koper pottenbakkerij, huis en lege plaats Zoutsloot 1641 234 156r
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Everts naastligger ten westen Zoutsloot 1641 234 156r
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Everts koper huis, loods en een lege plaats daarachter Zoutsloot NZ 1642 234 167r
EVERTS, JAN vaandrig Jan Everts , burger houtkoper koper huis met een kelder, 2 bakovens, put en bak Brouwersstraat 27 1642 234 170r
EVERTS, JAN Jan Everts houtkoper verkoper Zuiderhaven NZ 1642 234 173r
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Everts , c.u. koper lege plaats met bomen of plantagie Herenwaltje 1642 235 7r
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Everts , c.u. naastligger ten oosten Herenwaltje 1642 235 7r
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Everts , c.u. koper huis Zoutsloot NZ 1642 235 15v
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Everts , c.u. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1642 235 15v
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Everts , c.u. naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1642 235 15v
EVERTS, JAN Jan Everts houtkoper koper huis, loods en lege plaats Zoutsloot ZZ 1642 235 36v
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Everts koper huis Zoutsloot 107 1643 235 47r
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Everts , c.u. naastligger ten oosten Zoutsloot 107 1643 235 47r
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Everts , c.u. naastligger ten noorden Zoutsloot 107 1643 235 47r
EVERTS, JAN Jan Everts verkoper Brouwersstraat 27 1644 235 113v
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten noorden Noorderhaven ZZ 1651 236 181r
EVERTS, JAN Jan Everts verkoper Zoutsloot ZZ 1657 237 109v
EVERTS, JAN de kinderen en erven van Jan Everts looier verkoper Kerkpoortstraat 1661 238 10va
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
EVERTS, JAN Jan Everts , burger bontwever koper huis Droogstraat NZ 1729 247 288v
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten westen Droogstraat NZ 1734 249 14r
EVERTS, JAN Jan Everts , burger mr. schoenmaker koper huis Schritsen 11 1735 249 66r
EVERTS, JAN Jan Everts , burger schoenmaker koper 1/2 schuur of pakhuis onbekend 1739 250 71v
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoper aanhandelaar huis en tuintje Lanen 23 1741 250 205r
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoper verkoper onbekend 1741 250 205r
EVERTS, JAN Jan Everts koopman Voorstraat 57 1744 251 42v
EVERTS, JAN Jan Everts , burger winkelier koper van 1/2 Schritsen 5 1746 251 133r
EVERTS, JAN Jan Everts koopman koper 3/4 huis Noorderhaven 107 de Valk 1751 252 108v
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten zuiden Lanen 12 1752 253 12v
EVERTS, JAN Jan Everts , burger koopman verkoper Schritsen 5 1753 253 82v
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten zuiden Lanen 12 1754 253 190r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten zuiden Lanen 12 1755 253 204v
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten westen Schritsen 13 1757 254 109v
EVERTS, JAN Jan Everts , c.u. en c.s. huurder Sint Odolphisteeg 4 1762 255 177v
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten westen Schritsen 13 1764 256 49r
EVERTS, JAN Jan Everts , burger koopman koper huis Kroonsteeg 5 1765 256 141v
EVERTS, JAN de koper Jan Everts naastligger ten zuiden Kroonsteeg 5 1765 256 141v
EVERTS, JAN Jan Everts oud koopman koper 1/2 huis genaamd de Valk Noorderhaven 107 de Valk 1774 258 179v
EVERTS, JAN Jan Everts leerkoper verkoper Schritsen 44 1777 259 64r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten westen Lanen NZ 1779 259 173r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten noorden Lanen NZ 1779 259 173r
EVERTS, JAN Jan Everts verkoper Lanen NZ 1779 259 173r
EVERTS, JAN Jan Everts naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1781 260 35v
EVERTS, JAN wijlen Jan Everts Noorderhaven 107 1782 260 315v
EVERTS, JAN wijlen Jan Everts Schritsen 11 1782 260 315v
EVERTS, JAN wijlen Jan Everts Lanen 71achter 1782 260 315v
EVERTS, JAN wijlen Jan Everts Lanen NZ 1782 260 315v
EVERTS, JAN burgemeester Jan Everts Bijencorff naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1647 235 242r
EVERTS, JAN de heer Jan Everts Bijencorff monstercommissaris naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1652 236 193v
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Everts Bijencorff verkoper Franekerpoort (gebied) 1659 237 194r
EVERTS, JAN de heer Jan Everts Bijencorff naastligger ten westen Noorderhaven 34 1659 238 7r
EVERTS, JAN de heer Jan Everts Bijenkorff, q.q. naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1663 238 184v
EVERTS, JAN Jan Everts Bouwknegt schipper op Haarlem koper huis Rommelhaven 11 1799 265 129r
EVERTS, JAN Jan Everts Goyer, burger c.u. naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 39 1648 236 20r
EVERTS, JAN Jan Everts Goyer naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1648 236 20r
EVERTS, JAN Jan Everts Goyer, burger c.u. verkoper Kerkpoortstraat 39 1648 236 20r
LINDEBOOM, JAN EVERTS Jan Everts Lindeboom bontwever verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 7 1762 255 135v
EVERTS, JAN Jan Everts Wynalda verkoper Noorderhaven 107 1782 260 315v
EVERTS, JAN Jan Everts Wynalda verkoper Schritsen 11 1782 260 315v
EVERTS, JAN Jan Everts Wynalda verkoper Lanen 71achter 1782 260 315v
EVERTS, JAN Jan Everts Wynalda verkoper Lanen NZ 1782 260 315v
EVERTS, JANKE Janne Everts Ritsbergen Hofstraat 21 1802 266 109r
EVERTS, JANKE Jantien Everts Rozengracht 23 1646 235 196r
SCHELLINGER, JELMER EVERTS de heer Jelmer Everts Schellinger, burger koper land en de gedempte brouwersvijver Rozengracht 38 1662 238 127v
EVERTS, JENKE Jenneke Everts verkoper Noorderhaven NZ 1634 233 137r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Klaas Everts Oosterbaan koopman koper door niaar 1/2 huis Zoutsloot 16 1745 251 68v
EVERTS, LIEUWE Lieuwe Everts , c.u. bewoner Voorstraat 67 1725 246 227v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts Wasbleek 1671 240 45v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts Wasbleek 1671 240 45v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts Wasbleek 1671 240 45v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts Wasbleek 1671 240 45v
EVERTS, LIJSBET Lijsbeth Everts Zuiderhaven ZZ 1660 238 64r
EVERTS, LIJSBET Lijsbeth Everts kopers Grote Bredeplaats 2 1679 241 50v
EVERTS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Everts Stante overleden vrouw van de bestevader Kerkpoortstraat 1683 241 67va
EVERTS, MARIA Marijke Everts Kerkpad 1 1763 255 207v
EVERTS, MARIA Marijke Everts Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Kerkpad 1 1786 262 113r
EVERTS, MARIA Marijke Everts verkoper Romastraat 27 1786 262 114r
EVERTS, MARTEN Marten Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 27 1728 247 73r
EVERTS, MINKE Minke Everts Wortelstraat 15 1808 268 34v
EVERTS, MINKE Minke Everts Lanen 4 1808 268 166v
EVERTS, NEELTJE Neeltie Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 27 1728 247 73r
EVERTS, NEELTJE Neeltie Everts verkoper van 1/4 Lanen 13 1747 251 188v
EVERTS, NEELTJE Neeltje Everts Hoogstraat 4 1787 262 309v
EVERTS, OBBE Obbe Everts huurder achterhuis Voorstraat 30 1785 262 40r
EVERTS, OBBE Obbe Everts Wynalda verkoper Noorderhaven 107 1782 260 315v
EVERTS, OBBE Obbe Everts Wynalda huurder Schritsen 11 1782 260 315v
EVERTS, OBBE Obbe Everts Wynalda verkoper Schritsen 11 1782 260 315v
EVERTS, OBBE Obbe Everts Wynalda verkoper Lanen 71achter 1782 260 315v
EVERTS, OBBE Obbe Everts Wynalda verkoper Lanen NZ 1782 260 315v
EVERTS, OLFERT Olfert Everts , burger mr. bakker koper 2/3 huis Heiligeweg 4 1739 250 77v
EVERTS, OLFERT Olfert Everts , c.u. koper 1/3 huis Heiligeweg 4 1739 250 4va
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1743 251 13r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 6 1743 251 13r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1743 251 1ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 6 1743 251 1ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1752 252 219v
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 6 1752 252 219v
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker verkoper Heiligeweg 4 1754 253 181r
EVERTS, PIETER Pieter Everts , burger koper huis met een grote plaats Voorstraat 12achter 1662 238 152v
EVERTS, PIETER Pieter Everts Noorderhaven 40 1659 238 2ra
EVERTS, PIETER Pieter Everts naastligger ten westen Lanen 44 1665 239 5r
EVERTS, PIETER Piter Everts 1/2 deel Zoutsloot ZZ 1637 234 44r
EVERTS, PIETER Piter Everts Voorstraat 95 1640 234 120r
EVERTS, PIETER Piter Everts verkoper Zuiderhaven NZ 1642 234 172r
EVERTS, PIETER de hof van Piter Everts naastligger Voorstraat 10 1643 235 58v
EVERTS, PIETER Pyter Everts verkoper Noorderhaven 75 1635 233 159v
EVERTS, PIETER Pyter Everts verkoper Kleine Bredeplaats 9 1650 236 120v
EVERTS, PIETER Pyter Everts verkoper Grote Bredeplaats 22 1650 236 140v
EVERTS, RIENK als meier Rienk Everts huurder onbekend 1642 234 173v
EVERTS, RINSKE Rinske Everts Grote Kerkstraat 12 1791 263 352v
EVERTS, RUURD het huis van Ruird Everts Hogenhuis naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28 1672 240 102r
EVERTS, RUURD Ruird Everts Hogenhuis verkoper Grote Kerkstraat 28 1672 240 102r
HOGENHUISEN, RUURD EVERTS Ruird Everts Hogenhuys gerechtsbode koper kamer met put en bak Romastraat ZZ 1669 239 204r
EVERTS, RUURD mr. Ruirdt Everts Hogenhuis verkoper Kerkpoortstraat NZ 1672 240 95v
EVERTS, RUURD mr. Ruirdt Everts Hogenhuis verkoper Hofstraat ZZ 1672 240 97r
EVERTS, RUURD het vierde perceel van mr. Ruirdt Everts Hogenhuis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 28 1672 240 97v
EVERTS, RUURD het eerste perceel van mr. Ruirdt Everts Hogenhuis naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28 1672 240 97v
EVERTS, RUURD mr. Ruirdt Everts Hogenhuis verkoper Grote Kerkstraat 28 1672 240 97v
EVERTS, RUURD de erven van Ruyrd Everts naastligger ten westen Noordijs OZ 1692 243 1r
EVERTS, SCHELTE Schelte Everts , c.u. verkoper Rinnertspijp 1642 234 168r
EVERTS, SEERPKE Seerpje Everts Heiligeweg 8 1784 261 214v
EVERTS, SEERPKE wijlen Seerpje Everts verkoper Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Everts Zeepziedersstraat 1753 253 49v
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Everts ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Everts ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda, c.u. huurder (p.j.) Zoutsloot NZ 1796 264 362r
WIJNALDA, SIKKE EVERTS Sikke Everts Wijnalda verkoper Karremanstraat 22 1810 269 1r
EVERTS, SIKKE Sikke Everts Wynalda verkoper Noorderhaven 107 1782 260 315v
EVERTS, SIKKE Sikke Everts Wynalda verkoper Schritsen 11 1782 260 315v
EVERTS, SIKKE Sikke Everts Wynalda verkoper Lanen 71achter 1782 260 315v
EVERTS, SIKKE Sikke Everts Wynalda verkoper Lanen NZ 1782 260 315v
EVERTS, STEFFEN Steven Everts , c.u. huurder (p.w.) Bargebuurt 22 1789 263 163v
OOSTERBAAN, STIJNTJE EVERTS Stijntje Everts Oosterbaen erflater van 1/4 Voorstraat 73 1729 247 285v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Taetske Everts Oosterbaan koper huis Noorderhaven ZZ 1727 247 35v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS de koper Taetske Everts Oosterbaan naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1727 247 35v
OOSTERBAAN, TEETSKE EVERTS Teetske Everts Oosterbaan Noorderhaven ZZ 1708 245 75r
EVERTS, TJITSKE Tietske Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 27 1728 247 73r
EVERTS, TJITSKE bejaarde vrijster Tietske Everts verkoper van 3/8 Lanen 13 1747 251 188v
EVERTS, TJERK Tjerk Everts Duimke, c.u. koper 3/6 huis Bildtstraat 22 1714 245 207v
OOSTERBAAN, TRIJNTJE EVERTS ongehuwde vrijster Trijntie Everts Oosterbaan verkoper van 1/3 Voorstraat 85 1739 250 2v
EVERTS, TRIJNTJE Trijntje Everts Hoogstraat 4 1787 262 309v
OOSTERBAAN, IEBELTJE EVERTS Yebeltje Everts Oosterbaan ten oosten van Harlingen 1800 265 208r
OOSTERBAAN, IETJE EVERTS ongehuwde vrijster Yttie Everts Oosterbaan verkoper van 1/3 Voorstraat 85 1739 250 2v
, ANTJE Antie Everts? verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
, ANTJE Antie Everts? verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
, ANTJE Antie Everts? verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
, ANTJE Antie Everts? verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
, ANTJE Antie Everts? verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
, ANTJE Antie Everts? verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
, ANTJE Antie Everts? verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
, GERRIT Gerryt Everts? verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
, GERRIT Gerryt Everts? verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
, GERRIT Gerryt Everts? verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
, GERRIT Gerryt Everts? verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
, GERRIT Gerryt Everts? verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
, GERRIT Gerryt Everts? verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
, GERRIT Gerryt Everts? verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Evertz Oosterbaan, n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1739 250 41v
EVERTS, PIETER Pieter Evertz curator Lanen 33 1668 239 21va
EVERTS, PIETER Pieter Evertz curator Lanen 21 1668 239 21va
EEUWES, OENE Oene Eves , c.u. koper 2 kamers Rapenburg 1649 236 68r
FRANK, JOHANNES Johannes Evouds Frank hovenier koper huis, tuin en zomerhuis Rapenburg ZZ 1767 257 18r
EWOUTS, MARIA Marij Evouts Rozengracht 50 1644 235 148v
EVERTS, JAN Jan Ewerdts Goier herbergier naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1643 235 38r
EVERTS, JAN Jan Ewerdts Goier herbergier verkoper Kerkpoortstraat 1643 235 38r
EVERTS, AUKJE Acke Ewerts Bildtpoort (gebied) 1661 238 101r
EVERTS, ANTJE Antie Ewerts huurder kamer Zuiderhaven 18 1675 240 175r
EVERTS, ANTJE Antie Ewerts Zoutsloot 1 1685 242 91v
EVERTS, ARJEN de lijnbaan van Arien Ewerts koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1675 240 192v
EVERTS, ARJEN Arjen Ewerts koopman naastligger ten westen Karremanstraat 1681 241 169r
EVERTS, ARJEN de lijnbaan van Arjen Ewerts naastligger Noordergrachtswal 1679 241 11ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Ewerts Oosterbaen, burger koper 4 pondematen en enige ??? Los land (als mede- en gelastigde van de verdere bewindhebbers van de schippers en bootgez) noordoost van Harlingen 1677 240 264v
OOSTERBAAN, AUKJE EVERTS Aukjen Ewerts Oosterbaan verkoper Noorderhaven 18 1737 249 183r
EVERTS, EELKJE Eelkjen Ewerts ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
EVERTS, FIEKE Fijke Ewerts Herenwaltje 15 1733 248 278v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Ewerts Oosterbaan naastligger ten oosten Rommelhaven 16 1734 248 301v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekien Ewerts Oosterbaan naastligger ten zuiden Rommelhaven 16 1734 248 301v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Ewerts Oosterbaen verkoper Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
EVERTS, FOKELTJE Fokeltie Ewerts Kerkpoortstraat OZ 1724 246 191r
EVERTS, FRANS Frans Ewerts , burger mr. slachter koper huis Voorstraat 9 1679 241 53v
EVERTS, FRANS Frans Ewerts , burger vleeshouwer koper 2 kamers Voorstraat 11 1683 241 272r
EVERTS, FRANS Frans Ewerts , burger vleeshouwer naastligger ten westen Voorstraat 11 1683 241 272r
EVERTS, FRANS nu Frans Ewerts vleeshouwer huurder (p.j.) ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
EVERTS, FRANS de erven van Frans Ewerts mr. vleeshouwer verkoper Voorstraat NZ 1702 244 351v
EVERTS, GEESKE Geeske Ewerts Franekerpoort (gebied) 1737 249 185v
EVERTS, GRIETSEN Huis en plaats van Griet Ewerts naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 20 1625 231 59v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS Grietje Ewerts Oosterbaen overleden dochter Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
EVERTS, HENDRIK Hendrik Ewerts mr. vleeshouwer curator (07/10 + 1/10) Voorstraat NZ 1702 244 351v
EVERTS, HENDRIK Hendrik Ewerts , burger mr. metselaar koper huis en paardestal Nieuwstraat 38 1738 249 234r
EVERTS, JAKOB Jacob Ewerts Duymke, c.u. koper huis Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r
EVERTS, JAN Jan Ewerts , burger houtkoper koper ledige plaats of hoekhuisstede, wijd 29 en lang 91 houtvoeten Zuiderhaven ZZ 1636 234 13r
EVERTS, JAN burgemeester Jan Ewerts naastligger Rinnertspijp 1637 234 38v
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Ewerts koper huis en een loods ten zuiden Zoutsloot 111 1643 235 43r
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Ewerts , c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 111 1643 235 43r
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Ewerts , c.u. naastligger ten noorden Zoutsloot 111 1643 235 43r
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Ewerts koper tuin of hovinge Achterstraat 1643 235 43v
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Ewerts , c.u. naastligger ten oosten Achterstraat 1643 235 43v
EVERTS, JAN oud burgemeester Jan Ewerts , c.u. naastligger ten zuiden Achterstraat 1643 235 43v
EVERTS, JAN Jan Ewerts , burger koopman koper huis, stal, hofke met bomen en planten Karremanstraat WZ 1676 240 232v
EVERTS, JAN Jan Ewerts naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1679 241 46v
EVERTS, JAN Jan Ewerts naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1679 241 46v
EVERTS, JAN de lijnbaan van Jan Ewerts naastligger ten noorden Liemendijk 1685 242 86v
EVERTS, JAN Jan Ewerts mr. schoenmaker (oud -) aanhandelaar 1/2 schuur of pakhuis onbekend 1738 249 339v
EVERTS, JAN Jan Ewerts mr. schoenmaker (oud -) gebruiker bovenste gedeelte pakhuis 1738 249 339v
EVERTS, JAN Jan Ewerts mr. schoenmaker (oud -) verwandelaar 1738 249 339v
EVERTS, JAN Jan Ewerts , burger geniaarde koper Raamstraat 3 1739 250 33v
EVERTS, JAN het panwerk van Jan Ewerts Bijencorf naastligger Franekerpoort (gebied) 1666 239 45v
EVERTS, JAN Jan Ewerts Bijenkorf naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat OZ 1657 237 122ar
OOSTERBAAN, JAN EVERTS wijlen Jan Ewerts Oosterbaan Karremanstraat WZ 1684 242 28v
OOSTERBAAN, JAN EVERTS wijlen Jan Ewerts Oosterbaan Grote Bredeplaats 2 1684 242 29r
FRANK, JOHANNES EVERTS vroedsman Johannes Ewerts Frank naastligger ten zuiden Voorstraat 34 1785 262 48v
FRANK, JOHANNES EVERTS vroedsman Johannes Ewerts Frank naastligger ten westen Voorstraat 34 1785 262 48v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Ewerts Grote Bredeplaats 2 1684 242 33v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Ewerts Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Ewerts Zuiderhaven 9 1700 244 43v
EVERTS, LIEUWE Liuwe Ewerts mr. vleeshouwer curator Voorstraat NZ 1702 244 351v
EVERTS, LOLKJE Lolkjen Ewerts Lanen 16 1737 249 210r
ZWAGER, PIETER EVERTS Pytter Ewerts Swager naastligger ten noorden Schritsen NZ 1680 241 98r
EVERTS, RUURD Ruird Ewerts Hogenhuis, burger koper kamer onbekend 1672 240 89v
EVERTS, RUURD Ruirdt Ewerts Hogenhuis, burger mr. chirurgijn koper kamer Heiligeweg 1671 240 53v
EVERTS, STIJNTJE Stijntie Ewerts Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
OOSTERBAAN, STIJNTJE EVERTS Stijntie Ewerts Oosterbaan Voorstraat 52west 1726 246 261v
EVERTS, TJERK Tjerk Ewerts verkoper van 1/5 Lanen 46 1702 244 159r
EVERTS, TRIJNTJE Trijntie Ewerts verkoper van 1/6 William Boothstraat 27 1676 240 222r
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouds bewoner Spinstraat ZZ 1764 256 23r
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouds verkoper Spinstraat ZZ 1764 256 23r
EWOUTS, JOHANNES Johannes Ewouts hovenier geniaarde koper Spinhuisstraat 1766 256 222v
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouts koper huis Spinstraat NZ 1757 254 57v
EWOUTS, MAAIKE Mayke Ewouts huurder Spinstraat NZ 1757 254 57v
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eyberts verkoper Droogstraat ZZ 1720 246 58r
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts naastligger ten zuiden Liemendijk 1682 241 221v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts verkoper Liemendijk 1682 241 221v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1686 242 154v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts mr. bakker verkoper Zoutsloot NZ 1688 242 239v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts , burger mr. bakker koper door niaar huis Noorderhaven 42 1688 242 256v
EGBERTS, GEERTJE Geertie Eyberts verkoper Droogstraat ZZ 1720 246 58r
EGBERTS, GERRIT Gerrit Eyberts geniaarde koper Herenwaltje 1 1702 244 141r
EGBERTS, GERRIT Gerrit Eyberts , c.u. koper en huurder Herenwaltje 1 1702 244 141r
EGBERTS, GERRIT Gerryt Eyberts verkoper Droogstraat ZZ 1720 246 58r
EGBERTS, HARING de erven van Haeringh Eyberts naastligger ten westen Noorderhaven 27 1695 243 136v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik eyberts bontwever Droogstraat NZ 1729 247 288v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts mr. bontwever koper gedeelte van een hof onbekend 1732 248 112r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1732 248 125v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts uitkering (p.j.) Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 4 1788 263 25v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 6 1788 263 25v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 8 1788 263 25v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts eerdere eigenaar Kerkpad 10 1788 263 25v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eyberts huurder Romastraat 2 1799 265 181v
EGBERTS, HILTJE Hiltie Eyberts Both Apothekerstraat OZ 1735 249 98r
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eyberts Both Apothekerstraat OZ 1765 256 108r
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eyberts Gardenierstraat ZZ 1768 257 58r
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eyberts verkoper Gardenierstraat 6 1779 259 179v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts schipper (trekveer-) Bildtstraat 9 1752 252 199v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts , n.u. naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1752 253 8r
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts naastligger ten zuiden Bildtstraat OZ 1761 255 61r
EGBERTS, JAKOB Jacob Eyberts verkoper Simon Stijlstraat 7 1778 259 138v
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Pool scheepstimmerman koper huis Zuiderhaven 18 1687 242 193r
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Pool mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 18 1689 242 288r
POOL, JAN EGBERTS wijlen Jan Eyberts Pool mr. scheepstimmerman Zuiderhaven 18 1696 243 253v
EGBERTS, MICHIEL Michiel Eyberts naastligger ten westen Noorderhaven 92 1721 246 104v
EGBERTS, PIETER Pyter Eyberts naastligger ten zuiden Noorderhaven 72 1733 248 177v
EGBERTS, PIETER Pyter Eyberts Karremanstraat 1742 250 269r
EGBERTS, PIETJE Pyttertie Eyberts koper kamer Rapenburg NZ 1686 242 150v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Eyberts protesteert wegens hypotheek Lanen 1644 235 106v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Eyberts koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
, JAKOB wijlen Jacob Eyderts molenaar Bargebuurt OZ 1685 242 83r
EIES, WIETSKE Wytske Eyes Brouwersstraat OZ 1615 229 268v
EIES, WIETSKE Wytske Eyes Romastraat 1615 229 269r
EGBERTS, LUTSKE Lucke Eygberts Zoutsloot NZ 1673 240 129r
EILERTS, EILERT Eylert Eylerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1756 254 32v
EILERTS, GRIETJE Grietie Eylerts Vijver 1 1681 241 159r
EILERTS, GRIETJE Griettie Eylerts Drie Roemerssteeg 1 1642 235 29r
EILERTS, JAN het huis van Jan Eylerts naastligger ten zuidoosten Zuiderpoort (gebied) 1648 236 38v
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laer, burger koper huis en hovinge Zuiderpoort (gebied) 1648 236 21v
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laer, burger mr. kleermaker koper huis, loods, plaats en 1/2 kamer ten zuiden daarvan Voorstraat 56oost 1651 236 172r
EILERTS, JAN Jan Eylerts van Laer verkoper Nieuwstraat 34 1654 236 265r
EISES, AGE burgemeester van Franeker Agge Eyses koper 2 bovenzolders met het dak boven de twee woningen Jesel en Trijn Abrams toebehor onbekend 1649 236 95r
VRIES, ANTONIUS EISES als bewoner Anthoni Eyses de Vries naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1726 246 283r
FABER, BAUKJE EISES Boukjen Eyses Faber Heiligeweg 27 1789 263 108v
EISES, EISKE Eyskjen Eyses huurder Bildtpoort (gebied) 1767 257 25r
EISES, FREERK Frederik Eyses Lanen 24 1810 269 17r
EISES, MARTEN Martien Eyses huurder ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
FABER, ROUKJE EISES Roukjen Eyses Faber Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r