Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ga  Ge  Gi  Go  Gu  Gy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BROUWER, HEIN G. Hein G. Brouwer naastligger ten westen Heiligeweg 20 1773 258 116v
BROUWER, HEIN G. Hein G. Brouwer naastligger ten westen Nieuwstraat 16 1775 258 230v
G., J. J. G. Woldring luitenant-kolonel Voorstraat 18 1774 258 153v
VEEN, IETJE G. Ytje G. van der Veen verkoper van 1/3 Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
GEELES, PIETER Pytter Gaales scheepstimmerman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1746 251 157r
GABES, ARJEN Aeriaen Gabbes naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1638 234 57r
GABES, ARJEN Aerien Gabbes koper kamer Both Apothekerstraat 2 1638 234 58v
GABES, ARJEN de koper Aerien Gabbes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 2 1638 234 58v
GABES, ARJEN Ariaen Gabbes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1643 235 77v
GABES, ARJEN de weduwe van Arien Gabbes naastligger ten noorden Brouwersstraat 5 1660 238 69r
GABES, ARJEN Aryen Gabbes koper huis, plaats en kamer Brouwersstraat 1b 1635 233 162v
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes , c.u. en c.s. huurder Heiligeweg 48 1696 243 187v
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes , burger mr. metselaar koper huis Heiligeweg 10 1734 248 308v
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes , burger mr. metselaar koper huis Heiligeweg 8 1734 248 323r
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes , burger mr. metselaar naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1734 248 323r
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes , burger mr. metselaar naastligger ten noorden Heiligeweg 8 1734 248 323r
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes mr. metselaar verkoper Heiligeweg 8 1743 251 23v
BOLTA, KORNELIS GABES Cornelis Gabbes Bolta koper huis, plaats en schuur met een vrije uit- en ingang Franekerpoort (gebied) WZ 1660 238 68v
BOLTA, KORNELIS GABES Cornelis Gabbes Bolta, c.u. verkoper Hoogstraat 53 1671 240 74v
BOLTA, KORNELIS GABES Cornelis Gabbes Bolta, c.u. koper huis ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
GABES, DOUWE Douwe Gabbes , burger mr. timmerman koper huis Voorstraat 99 de Bonte Bok 1751 252 163r
GABES, DOUWE Douwe Gabbes huurder pakhuis (p.j.) Voorstraat 75 1755 253 240v
GABES, DOUWE Douwe Gabbes naastligger ten oosten Voorstraat 97 1756 254 2r
GABES, DOUWE Douwe Gabbes , burger mr. timmerman geniaarde koper van 1/2 Hoogstraat NZ 1757 254 95v
GABES, DOUWE Douwe Gabbes mr. huistimmerman Voorstraat 99 1779 259 212v
GABES, FREERK Freerck Gabbes , c.f. verkoper Bildtstraat 13 1652 236 199v
GABES, GEERTJE Geertie Gabbes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat ZZ 1686 242 117v
GABES, HIBBE Hibbe Gabbes huurder Voorstraat 69 1750 252 68r
GABES, JOUKE wijlen Jouke Gabbes Nieuwstraat WZ 1766 256 224v
GABES, KLAAS Klaas Gabbes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1783 261 113r
GABES, MICHIEL de erven van Michiel Gabbes naastligger ten zuiden Noordijs 6 1644 235 147r
GABES, SIEMEN Simen Gabbes Vioolsteeg 1636 234 22v
GABES, TRIJNTJE Trijn Gabbes Fortuinsteeg 3 1641 234 126r
GABES, TRIJNTJE Trijn Gabbes , burger Grote Kerkstraat 32 1644 235 134r
GABES, TRIJNTJE Trijn Gabbes Heiligeweg ZZ 1646 235 206r
GABES, UILKE Uilke Gabbes naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) ZZ 1712 245 169v
GABES, UILKJE Uulck Gabbes verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1644 235 130r
GABES, SARA Zara Gabbes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat ZZ 1686 242 117v
, HIBBE de weduwe van Hibbe Gabers naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1724 246 204v
GABES, ARJEN grondpacht uit het huis van de weduwe van Arjen Gabes Brouwersstraat 1b 1675 240 211r1
GABES, KLAAS Claes Gabes timmerman koper huis Bildtpoort (gebied) 1772 258 49v
GABES, KORNELIS als bewoner Cornelis Gabes naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1706 244 313r
GABES, KORNELIS Cornelis Gabes , burger mr. metselaar geniaarde koper Heiligeweg 8 1733 248 261v
GABES, KORNELIS Cornelis Gabes , c.u. scheepstimmerman huurder (p.j.) Vijverstraat ZZ 1790 263 210r
GABES, DOUWE Douwe Gabes mr. timmerman Zoutsloot 1753 253 117v
GABES, DOUWE Douwe Gabes mr. huistimmerman Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
GABES, GEELE wijlen Gale Gabes Zuiderpoort (gebied) 1674 240 167v
GABES, GEELE wijlen Gale Gabes Zuiderpoort (gebied) 1674 240 167v
GABES, HIBBE Hibbe Gabes , c.u. koper huis en hof Zuiderhaven 18 1711 245 139r
GABES, HIBBE Hibbe Gabes pagter koper huis en stallinge Zuiderstraat ZZ 1714 245 207r
GABES, HIBBE Hibbe Gabes naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1714 245 207r
GABES, HIBBE wijlen Hibbe Gabes , burger Zuiderhaven ZZ 1727 247 51v
GABES, HIBBE Hibbe Gabes , c.u. huurder voorste deel Voorstraat 93oost 1752 253 34v
GABES, HIBBE Hibbe Gabes huurder andere kamer (p.j.) Achterstraat 1776 258 250r
GABES, JANKE Jancke Gabes Zuiderpoort (gebied) 1675 240 179v
GABES, KLAAS Klaas Gabes naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1776 258 244r
GABES, KLAAS Klaas Gabes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1782 260 162v
GABES, KLAAS Klaas Gabes timmermansknecht (huis-) verkoper Bildtpoort (gebied) 1785 261 288r
GABES, SJOERD Sjoerd Gabes , c.u. huurder Weeshuisstraat 1791 263 290v
GABES, SJOERD Sjoerd Gabes , c.u. huurder van 1/2 (p.j.) Weeshuisstraat NZ 1791 263 342r
GABES, TJERK Tierk Gabes koemelker koper stal Zoutsloot ZZ 1732 248 90r
GABES, TJERK Tjerck Gabes koemelker verkoper Zoutsloot ZZ 1733 248 251v
GABES, TRIJNTJE Trijntje Gabes Grote Ossenmarkt 21 1798 265 118r
GABES, UILKE Uilcke Gabes eigenaar van 1/2 Spijkerboor (gebied) 1693 243 62r
GABES, UILKE Uilcke Gabes , burger c.u. naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) 1693 243 62r
GABES, UILKE Uilcke Gabes , burger verkoper Spijkerboor (gebied) 1693 243 62r
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. korendrager naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1715 245 248v
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. korendrager verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1715 245 248v
GABES, UILKE Uilke Gabes naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1708 245 48r
GABES, ULBE Ulbe Gabes , burger scheepstimmerman verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1695 243 176r
GABES, UILKE Uylke Gabes , burger koper 2 kamers aan elkaar onder 1 dak Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 43v
GATSES, HESSEL zijn ouders Hessel Gadses , c.u. bewoner Franekereind 15 1636 234 8r
, FETJE Fettie Gadtzes verkoper (tevens als moeder en voorstanderse over haar kinderen bij haar 1e man Tjalling P) Hofstraat 27 1725 246 216v
GABES, HIBBE de weduwe van Hibbe Gaebes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1726 246 293v
GABES, HIBBE de weduwe van Hibbe Gaebes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1726 246 293v
GABES, MINKE Minke Gaebes huurder Noorderhaven 9 1748 251 232v
GEELES, KLAAS Claes Gaeles naastligger ten oosten Kroonsteeg 5 1712 245 172r
GEELES, KLAAS wijlen Claes Gaeles Lanen 20achter 1732 248 98r
GEELES, GEELE de weduwe van Gale Gaeles naastligger ten zuiden Droogstraat 1672 240 81v
GEELES, JANKE Jancke Gaeles Zuiderhaven 18 1676 240 241r
GAAIKES, PIETJE Pietje Gaikes huurder Franekereind 29oost 1739 250 22v
GEELES, KLAAS de woninge van Claes Gales naastligger ten zuiden Lanen 20 1710 245 137r
GEELES, KLAAS Claes Gales naastligger ten oosten Kroonsteeg 5 1714 245 224r
GEELES, GEELE huis en timmerwerf van Gale Gales naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1630 232 165v
GEELES, GEELE Gale Gales Zuiderstraat 1644 235 117r
GEELES, GEELE Gale Gales schipper (groot-) koper huis met plaats Hoogstraat 21 1660 238 50v
GEELES, GEELE Gale Gales , burger schipper (groot-) koper hof met bomen, planten en een priëel Zuiderpoort (gebied) 1661 238 92r
GEELES, GEELE Gale Gales , burger schipper (groot-) naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1661 238 92r
GEELES, GEELE het hof van Gale Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1667 239 117r
GEELES, GEELE de hof van Gale Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1668 239 127v
GEELES, GEELE Gale Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1668 239 164v
GEELES, GEELE Gale Gales schipper (groot-) koper Nieuw gebouwd dwarshuis Zuiderhaven 2 1670 240 27r
GEELES, GEELE de weduwe van Gale Gales naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1676 240 224r
GEELES, GEELE de weduwe van mr. Gale Gales naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1683 242 8r
GEELES, JANKE Jancke Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
GEELES, JANKE wijlen Janke Gales Hoogstraat 11 1693 243 38v
GEELES, JANKE de erven van Janke Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1694 243 87v
, JETSKE Jedske Gatdzes Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
GATSES, ANTJE Antie Gatjes Noorderhaven 72 1687 242 207r
GATSES, SEERP de erven van wijlen Seerp Gatjes naastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter 1683 241 243r
GATSES, SEERP de erven van Seerp Gatjes naastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter 1693 243 66v
GATSES, SEERP de erven van Serp Gatjes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1695 243 165r
GATSES, BEITSKE Beyts Gatses Peterseliestraat 1634 233 143r
GATSES, DOUWE Douwe Gatses verkoper Hoogstraat 29 1633 233 111r
GATSES, FETJE Fettie Gatses naastligger ten zuiden Lombardstraat 1738 249 264v
GATSES, FETJE Fettje Gatses naastligger ten oosten Zoutsloot OZ 1706 245 5r
GATSES, GERBEN Gerben Gatses naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1630 232 149v
GATSES, HERE Here Gatses , burger verkoper Droogstraat 1614 229 205v
GATSES, HERE Here Gatses naastligger ten westen Lanen NZ 1637 234 24v
GATSES, HESSEL Hessel Gatses naastligger ten oosten Noordijs 1625 231 45r
GATSES, HESSEL Hessel Gatses gebruiker ([staat: meier]) 1634 233 140r
GATSES, HESSEL Hessel Gatses naastligger ten oosten Franekereind 13 1644 235 119v
GATSES, HESSEL Hessel Gatses eerdere huurder van 1 deel groot ong. 5 p.m. ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
GATSES, IDSKE Idske Gatses naastligger ten oosten Rommelhaven 26 1718 246 6r
GATSES, IDSKE Idske Gatses verkoper Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
GATSES, JAN Jan Gatses , c.u. koper kamer, loods en lege plaats Droogstraat 100 1653 236 238r
GATSES, JAN de erven van Jan Gatses verkoper Droogstraat 100 1657 237 118r
GATSES, SEERP de erven van Seerp Gatses naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1698 243 383r
GATSES, TJITSKE Tiets Gatses , burgerse Hoogstraat NZ 1629 232 112v
GATSES, TJITSKE de gezamenlijke erven van Tjetske Gatses verkoper huis Franekerpoort (gebied) 1681 241 42va
GATSES, TRIJNTJE Trijntie Gatses , burger Heiligeweg NZ 1644 235 143v
GATSES, TRIJNTJE Trijntie Gatses Grote Kerkstraat 19 1658 237 169r
GATSES, TRIJNTJE Trijntie Gatses Kerkpoortstraat 1 1663 238 161r
GATSES, TJITSKE Tzietske Gatses verkoper Oosterkeetstraat 1668 239 167r
GATSES, ANDRIES de weduwe van Andries Gatties verpachter grond Nieuwstraat 1638 234 71r
GATSES, FETJE Fettie Gatties , burger koper huis met loods en lege plaats erachter Brouwersstraat 1614 229 236r
GATSES, GERBEN Gerben Gatties naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1629 232 102r
GATSES, GERBEN wijlen Gerben Gatties Bildtstraat 1 1635 233 172v
GATSES, GERBEN Trijntie, de weduwe van Gerben Gatties naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1667 239 108v
GATSES, HINKE Hencke Gatties verkoper Lanen 85 1675 240 29va
GATSES, HOMME Homme Gatties naastligger ten oosten Lanen 84 1624 231 23r
GATSES, OBBE Obbe Gatties Voorstraat 74 1636 233 180r
GATSES, SEERP Seerp Gatties naastligger ten zuiden Hoogstraat 25 1674 240 152r
GATSES, SEERP Seerp Gatties koper huis Noordijs 1 1675 240 187r
GATSES, SEERP Seerp Gatties Noorderhaven 43 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties Noorderhaven 41 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties Liemendijk NZ 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties Noordijs 19 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties Noordijs 4 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP de weduwe en erven van Seerp Gatties naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1683 241 68va
GATSES, GERBEN Gerben Gattjes naastligger ten oosten Lanen 45 1663 238 178r
GATSES, IESKJE Jisk Gattjes Noorderhaven 48 1665 239 26v
GATSES, IESKJE Jisk Gattjes Noorderhaven 54 1665 239 26v
GATSES, SEERP Seerp Gattjes , burger schipper (wijd-) koper huis, loods en plaats Hoogstraat 17 1665 239 30v
GATSES, HERE Heere Gatzes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
GATSES, HESSEL Hessel Gatzes ontvanger vd pacht (pacht is een rente van 1 ,5 %) Weverstraat ZZ 1630 232 124r
GATSES, HINKE Hincke Gatzes Lanen 85 1669 239 200v
GATSES, TRIJNTJE Trijntje Gatzes Nieuwstraat WZ 1665 239 26r
GAUKES, HOITE Hoyte Gauckes verkoper Heiligeweg 1615 229 267v
GAUKES, HOITE Hoyte Gauckes , burger verkoper Noorderhaven 1615 229 279r
GAUKES, SIEBREN de weduwe van Zybren Gauckes naastligger ten oosten Voorstraat 91 1733 248 237r
GAUKES, SIEBREN de weduwe van Sybren Gaukes naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1732 248 102v
, FEDDE Feddo Gaveri , c.u. mr. chirurgijn koper tuin of klein hofje Grote Kerkstraat OZ 1652 236 214r
, FEDDE Feddo Gaveri Boomgaerden, burger mr. chirurgijn koper 3 kamers Noorderhaven ZZ 1645 235 186r
, FEDDE de koper Feddo Gaveri Boomgaerden, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1645 235 186r
GEERTS, Mayke Geerds Brouwersstraat 22 1729 247 297v
GEERTS, Mayke Geerds Brouwersstraat WZ 1729 247 297v
GEERTS, MAAIKE Mayke Geerds Carl Visschersteeg WZ 1729 247 297v
, HARMEN huis en plaats van Harmen Geerns naastligger ten zuiden onbekend 1630 232 133v
, OBBE Obbe Geertien naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1633 233 125r
, OBBE Obbe Geertien naastligger ten westen Zuiderstraat ZZ 1633 233 125r
, OBBE de lege plaats van Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1614 229 217v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderstraat 1616 230 18r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven NZ 1630 232 123r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven NZ 1630 232 123r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven NZ 1630 232 123r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven NZ 1630 232 123r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven NZ 1630 232 123r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 1630 232 126r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1630 232 143v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1630 232 143v
, OBBE Obbe Geerties , burger verkoper Zuiderstraat 1630 232 144r
, OBBE Obbe Geertis , burger verkoper Zuiderstraat ZZ 1630 232 134v
GEERTS, AALTJE Aeltie Geerts koper woning Herenwaltje 17 1677 240 266r
GEERTS, AUKJE Akke Geerts Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r
GEERTS, AUKJE Akke Geerts Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r
GEERTS, AUKJE Akke Geerts Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v
GEERTS, AUKJE Akke Geerts verkoper Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v
GEERTS, AUKJE Akke Geerts Grote Ossenmarkt 15 1803 267 4r
GEERTS, ALLERT Allert Geerts , burger molenaar koper 1/2 rogmolen en huis Zuiderpoort (gebied) de Zuiderpoortsmolen 1738 249 263v
GEERTS, ALLERT Allert Geerts , burger molenaar koper van 1/8 onbekend 1742 250 234r
GEERTS, ALLERT Allert Geerts verkoper van 1/2 Zuiderpoort (gebied) 1746 251 155r
GEERTS, ALLERT Allert Geerts molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen, woonhuis, schuur en paardenstal Wasbleekstraat OZ de Kerkpoortsmolen 1747 251 174r
GEERTS, ALLERT Allert Geerts eigenaar van 1/2 Wasbleekstraat OZ 1751 252 133r
GEERTS, ALLERT Allert Geerts , burger molenaar verkoper Wasbleekstraat OZ 1755 253 210r
KLOPPENBURG, ANTJE GEERTS minderjarige Anna Geerts Cloppenburg verkoper Zoutsloot NZ 1796 264 362r
GEERTS, ANTJE Antie Geerts Hoogstraat 4 1703 244 197r
GEERTS, ANTJE de erven van Antie Geerts naastligger ten westen Hoogstraat 6 1743 251 8r
GEERTS, ANTJE de erven van Antje Geerts naastligger ten westen Hoogstraat 6 1745 251 67v
GEERTS, ANTJE de erven van wijlen Antje Geerts naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts Both Apothekerstraat 11 1758 254 130r
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts Both Apothekerstraat 11 1765 256 125v
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts koper huis Noorderhaven 10 1782 260 273r
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts verkoper Zuiderhaven 71a 1783 261 108v
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts winkelierse koper huis Heiligeweg 46 1789 263 142v
GEERTS, AUKJE wijlen Aukje Geerts onbekend 1790 263 200r
GEERTS, AUKJE wijlen Aukje Geerts Heiligeweg 46 1790 263 202r
GEERTS, AUKJE nalatenschap van Aukje Geerts Noorderhaven 10 1791 263 300v
GEERTS, AUKJE Aukjen Geerts Raamstraat 8 1766 256 221v
GEERTS, BAUKJE Bauckien Geerts Kerkpad 32 1733 248 227r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts naastligger ten oosten Vianen 1737 249 174r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts naastligger ten zuiden Vianen 1737 249 174r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts Vianen 1737 249 174r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts Kerkpad 32 1750 252 63v
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts Kerkpad 32 1753 253 69v
GEERTS, BAUKJE Boukjen Geerts verkoper Voorstraat 81achter 1727 246 308r
GEERTS, BAUKJE Boukjen Geerts verkoper van 1/5 Noorderhaven 5 1727 247 31r
GEERTS, KLAAS Claas Geerts bieder kamer nr. 4 1660 238 7ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts bieder kamer nr. 5 1660 238 7ra1
GEERTS, KLAAS wijlen Claas Geerts Karremanstraat WZ 1708 245 69v
GEERTS, KLAAS wijlen Claas Geerts Karremanstraat WZ 1708 245 69v
GEERTS, KLAAS Claes Geerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
GEERTS, KLAAS Claes Geerts koper huis met loodske en plaatske onbekend 1699 244 31r
GEERTS, KLAAS Claes Geerts naastligger ten oosten onbekend 1699 244 31r
KELDER, KLAAS GEERTS Claes Geerts Kelder, burger koper huis Karremanstraat 14 1695 243 121v
GEERTS, KORNELIS Corneles Geerts , c.u. huurder (p.j.) Schritsen 8 1755 253 225v
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts verkoper Grote Kerkstraat 29 1685 242 62r
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts verkoper Grote Kerkstraat 29 1685 242 62r
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts , c.u. schipper (schuit-) huurder Zoutsloot NZ 1708 245 69r
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts schipper (schuit-) verkoper Zuiderstraat 7 1714 245 227r
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts geniaarde koper Heiligeweg NZ 1756 254 31v
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts naastligger ten zuiden Schritsen 59 1763 256 1r
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts huurder (p.j.) Schritsen 61 1771 257 196v
GEERTS, KORNELIS wijlen Cornelis Geerts stokersknecht Schritsen 61 1771 257 196v
KNOL, KORNELIS GEERTS Cornelis Geerts Knol stokersknecht Lanen 40 1778 259 128v
KROL, KORNELIS GEERTS Cornelis Geerts Krol koper huis Grote Kerkstraat 35 1777 259 67v
KROL, KORNELIS GEERTS wijlen Cornelis Geerts Krol Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts Staverman huurder Zoutsloot OZ 1738 249 338r
GEERTS, DIEUWKE Dieucke Geerts naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1685 242 82v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1752 253 9v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1752 253 9v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman Gardenierstraat 2 1752 253 9v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman Romastraat ZZ 1752 253 19v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman Romastraat 1 1752 253 21r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman Gardenierstraat 4 1752 253 29v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman Gardenierstraat 4 1752 253 29v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman onbekend 1753 253 85r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 5 1753 253 90r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts mr. timmerman Both Apothekerstraat 5 1753 253 90r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1755 253 203r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1755 253 203r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1755 253 219v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts mr. timmerman verkoper Gardenierstraat 4 1778 259 133r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten westen Romastraat 3 1786 262 51r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten westen Romastraat 3 1786 262 76r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten zuiden Gardenierstraat 4 1791 263 355r
WOUDE, DIRK GEERTS Dirk Geerts van der Woude huurder achter (p.j.) Lanen 62 1788 263 15r
WOUDE, DIRK GEERTS Dirk Geerts van der Woude koper huis Brouwersstraat 24 1800 265 264r
WOUDE, DIRK GEERTS de koper Dirk Geerts van der Woude, c.u. huurder (p.j.) Brouwersstraat 24 1800 265 264r
GEERTS, EISE Eise Geerts , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1779 259 222v
GEERTS, FEDDE Fedde Geerts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1664 238 227v
GEERTS, FEIKE Feike Geerts Rommelhaven 18drie_a 1723 246 163v
GEERTS, Geere Geerts , c.u. huurder (p.j.) Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
GEERTS, Geere Geerts , c.u. huurder (p.j.) Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts verkoper Voorstraat 2 1687 242 187r
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts van Minden verkoper Kleine Bredeplaats 2 1675 240 185r
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts van Minden eigenaar van 2/3 Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
GEERTS, Geetske Geerts verkoper Kleine Bredeplaats 2 1686 242 125r
GEERTS, GERRIT Gerrit Geerts , c.u. naastligger ten noorden Heiligeweg 20 1748 251 228ar
GEERTS, GERRIT Gerrit Geerts scheepstimmerman koper huis Heiligeweg 22 1748 251 229v
GEERTS, GERRIT Gerrit Geerts naastligger ten westen Heiligeweg 24 1752 252 195r
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts koper huis Schritsen 1615 229 275v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts kalkmeter verkoper Brouwersstraat 1634 233 150v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts koper schuur of dwarshuis onbekend 1635 233 164r
GEERTS, GERRIT hun vader Gerryt Geerts Schritsen 67 1641 234 129v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts scheepstimmerman verkoper Heiligeweg 22 1752 253 30v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts , burger scheepstimmerman koper huis en tuin Zoutsloot 48 1754 253 147v
GEERTS, GERRIT wijlen Gerryt Geerts scheepstimmerman Zoutsloot 48 1772 258 54v
GEERTS, GOOITSKE de gemeene erfgenamen van Goyck Geerts verkoper Liemendijk 1624 231 20v
GEERTS, GOOITSEN Goytjen Geerts Hoogstraat 6 1743 251 8r
GEERTS, HARKE Harke Geerts blokmakersknecht koper helft van een huis 't Poortje 13 1737 249 163r
GEERTS, HARKE Harke Geerts naastligger ten noorden Lanen 7 1743 250 296v
GEERTS, HARKE Harke Geerts naastligger ten noorden Lanen 7 1763 255 217v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten westen onbekend 1641 234 128v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts koper kamer 1707 245 27r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts , c.u. huurder Brouwersstraat 15 1745 251 72v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts mr. bontwever koper woning Zoutsloot 1 1755 253 233v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten oosten Bargebuurt 1766 256 228r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten oosten Zoutsloot 1767 256 258r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts , c.u. mr. bontwever huurder (p.j.) Moriaanstraat 1781 260 108r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts mr. bontwever huurder (p.j.) Moriaanstraat 1782 260 212r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts verkoper Zoutsloot 1 1793 264 89r
GEERTS, HARMEN de weduwe van Harmen Geerts huurder perceel 1 (p.w.) Bargebuurt 1801 266 39v
GEERTS, HERE Heere Geerts huurder Karremanstraat 3 1808 268 120v
GEERTS, HENDRIK Hendrick Geerts , c.u. naastligger ten westen Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts , burger mr. metselaar verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts turfdrager Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts turfdrager koper woning Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
GEERTS, HENDRIK zijnde de minderjarige nagelaten kinderen van Hendrik Geerts turfdrager Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
KLATTER, HENDRIK GEERTS Hendrik Geerts Klatter koper huis en herberg Grote Bredeplaats 5west het Zwart Kruis 1801 265 289r
KLATTER, HENDRIK GEERTS Hendrik Geerts Klatter verkoper Grote Bredeplaats 5west 1803 266 233r
GEERTS, HINKE Hinke Geerts Brouwersstraat 11 1779 259 228v
GEERTS, IETJE Idtie Geerts Schritsen NZ 1641 234 158r
GEERTS, IETJE Idtie Geerts Rapenburg NZ 1652 236 201r
GEERTS, EEUWE wijlen Ive Geerts Weverstraat NZ 1699 244 26v
GEERTS, JAKOB Jacob Geerts , c.u. huurder Heiligeweg 2 1786 262 134r
GEERTS, JAKOB Jacob Geerts gortmakersknecht koper voorste gedeelte van een huis Rozengracht 28 1797 265 41r
GEERTS, JAKOB Jacob Geerts verkoper Rozengracht 28 1805 267 125r
GEERTS, JAN Jan Geerts , burger koper houtstek met de plaats daarachter Zuiderhaven 19zuid 1624 231 12r
GEERTS, JAN schoenmakersperk van Jan Geerts naastligger ten zuiden Schritsen 1630 232 139v
GEERTS, JAN de hovinge van burgemeester Jan Geerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1644 235 126r
GEERTS, JAN Jan Geerts verkoper Kerkpoortstraat NZ 1661 238 78v
GEERTS, JAN Jan Geerts zeevarende Liemendijk 4 1715 245 251v
GEERTS, JAN Jan Geerts zeevarende Liemendijk 4 1715 245 251v
GEERTS, JAN Jan Geerts naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1716 245 269v
GEERTS, JAN Jan Geerts naastligger ten westen Brouwersstraat 2 1720 246 86v
GEERTS, JAN Jan Geerts schipper verkoper Bargebuurt WZ 1723 246 175v
GEERTS, JAN Jan Geerts schipper (kof-) verkoper Zoutsloot 1 1724 246 193r
GEERTS, JAN de weduwe van Jan Geerts huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
GEERTS, JAN Jan Geerts bontwever huurder 4e woning (p.j.) Moriaanstraat NZ 1781 260 40v
GEERTS, JAN Jan Geerts Hoogstraat 51 1785 261 281r
GEERTS, JAN Jan Geerts koper huis Nieuwstraat 56 1800 265 244r
GEERTS, JAN Jan Geerts verkoper Vianen 22 1809 268 232v
GEERTS, JELTJE Jelte Geerts Rommelhaven 7 1803 267 1r
GEERTS, JETSE Jetse Geerts naastligger ten westen Bargebuurt 8 1680 241 118r
GEERTS, JETSE Jetse Geerts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1685 242 66v
GEERTS, JETSE Jetse Geerts naastligger ten noorden Bargebuurt 1707 245 19r
GEERTS, JETSE Jetze Geerts bieder hoekkamer nr. 12 1660 238 7ra2
GEERTS, LAMMERT Lambert Geerts Herenwaltje 1625 231 35r
GEERTS, MAAIKE Maike Geerts Zoutsloot 96 1770 257 155r
GEERTS, MAAIKE Maike Geerts Kerkpoortstraat 1773 258 83r
GEERTS, MARIA Marijke Geerts Grote Kerkstraat 35 1735 249 67r
GEERTS, MARIA Marijke Geerts Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v
GEERTS, NEELTJE Neeltie Geerts Achterstraat NZ 1711 245 146r
GEERTS, OBBE Obbe Geerts naastligger Zuiderstraat 1614 229 221r
GEERTS, OBBE Obbe Geerts , burger naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1630 232 124v
GEERTS, OBBE Obbe Geerts , burger verkoper Zuiderstraat NZ 1630 232 124v
GEERTS, PIETER Pieter Geerts wolkammersknecht koper huis Rapenburg ZZ 1804 267 6r
GEERTS, POPPE Poppe Geerts Valderpoort mr. verver koper huis Hoogstraat 41 1791 263 313r
GEERTS, PIETER de weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
GEERTS, PIETER de weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1722 246 146r
GEERTS, PIETER de weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1723 246 173r
GEERTS, PIETER de weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1723 246 173v
GEERTS, PIETER wijlen Pyter Geerts Lanen 57 1758 254 169v
GEERTS, PIETER Pytter Geerts zoutdrager verkoper Kromme Elleboogsteeg 1705 244 306v
GEERTS, PIETER Pytter Geerts koper huis Kruisstraat 12 de Witte Gevel 1706 244 343r
GEERTS, PIETER Pytter Geerts huurder Kruisstraat 12 1706 244 343r
BEER, RINNERT GEERTS Rinnert Geerts de Beer kapitein op het Statenjacht koper huis Noorderhaven 3 1793 264 84r
HAMSTRA, ROELOF GEERTS Roelof Geerts Hamstra koopman koper huis Rapenburg ZZ 1799 265 177r
GEERTS, ROELOF Roeloff Geerts moutmaker koper huis Kruisstraat 3 1784 261 171r
GEERTS, RUURD Ruird Geerts mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Lanen 74 1729 247 289r
GEERTS, SAAKJE Saakje Geerts Hofstraat 27 1776 259 7av
GEERTS, SAAKJE Saakjen Geerts Hofstraat 27 1778 259 149v
GEERTS, SIEBOUT Sibout Geerts huurder Nieuwstraat 48 1689 242 284v
GEERTS, SIKKE Sicke Geerts koper huis Nieuwstraat 1726 246 254v
GEERTS, SIKKE Sicke Geerts naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
GEERTS, SIKKE Sikke Geerts metselaar naastligger ten oosten Lombardstraat 1735 249 65r
GEERTS, SJOERD Sjoerd Geerts timmerman naastligger ten oosten Lombardstraat 1681 241 151v
GEERTS, STIJNTJE Stijntie Geerts Kerkpoortstraat 1669 239 182r
GEERTS, STIJNTJE Stijntie Geerts huurder Grote Kerkstraat 11achter 1686 242 117r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts mr. chirurgijn huurder Noorderhaven 38 1695 243 179r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westeroven, burger mr. chirurgijn koper huis Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
GEERTS, TJAMKE Tiaem Geerts Karremanstraat WZ 1645 235 182v
GEERTS, TJALLING Tialling Geerts bewoner Scheerstraat 3 1733 248 273v
GEERTS, TJAMKE Tiam Geerts Achterstraat 1646 235 213v
GEERTS, TJALLING Tjalling Geerts turfdrager verkoper Voorstraat 81achter 1727 246 308r
GEERTS, TJALLING Tjalling Geerts kooltjer verkoper van 1/5 Noorderhaven 5 1727 247 31r
, HARMEN Harmen Geerts* naastligger ten oosten Bargebuurt 1760 255 30v
GEERTS, SJOERD Sioerd Geertsen koper huis en lege plaats Weverstraat 1663 238 192r
GEERTS, SJOERD Sjoerdt Geertsen naastligger ten oosten Lombardstraat 1688 242 234r
, OBBE Obbe Geertyes , burger verkoper Spinhuisstraat 1625 231 61r
GELKES, HAITSE wijlen Haitse Gelckes Kerkpoortstraat WZ 1660 238 63r
GEELES, HESSEL Hessel Geles , burger c.u. koper huis Sint Jacobstraat 12 1653 236 225r
GEELES, TJALLING Tjalling Geles koper huis Franekerpoort (gebied) 1687 242 182ar
GEELES, TJALLING wijlen Tjallingh Geles Nieuwstraat OZ 1688 242 253r
GEELES, SJOUKJE Sjouckjen Gelles Schritsen 33 1694 243 105v
GERLOFS, JAN het pakhuis van Jan Gellofs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1760 255 24v
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes Kerkpoortstraat NZ 1634 233 133r
GEPKES, UILKJE Uylck Gepckes Heiligeweg 36 1631 232 174v
GERARDUS, ANTONIUS Anthoni Gerardi naastligger ten noorden Rommelhaven 5 1732 248 116v
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Anthonius Gerardi Wijngaerden naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Anthonius Gerardi Wijngaerden naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
GERARDUS, ANTONIUS Anthony Gerardi , burger havenchercher koper door niaar huis en tuin Hoogstraat 10 1729 247 268r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS vroedsman Anthony Gerardi Wijngaarden, burger winkelier koper door niaar houtstek Rommelhaven 5 1732 248 116v
GERARDUS, ANTONIUS Antoni Gerardi havenchercher naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1 1732 248 97r
GERARDUS, ANTONIUS Antoni Gerardi naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1 1737 249 211r
GERARDUS, ANTONIUS Antoni Gerardi naastligger ten oosten Hoogstraat 6 1743 251 8r
GERARDUS, ANTONIUS Antoni Gerardi naastligger ten zuiden Hoogstraat 6 1743 251 8r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaarden winkelier verkoper Schritsen 4 1738 249 288r
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerden verwandelaar Schritsen 4 1734 248 286v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerden verwandelaar Schritsen 4 1734 248 286v
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerden aanhandelaar huis en bakkerij Grote Ossenmarkt 21 1734 248 286v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerden aanhandelaar huis en bakkerij Grote Ossenmarkt 21 1734 248 286v
GERARDUS, ANTONIUS Antonius Gerardi winkelier Schritsen 8 1739 250 13v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaarden koper door niaar huis Grote Ossenmarkt 23 1737 249 209r
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaerden winkelier koper huis Schritsen 4 1734 248 329r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaerden winkelier koper huis Schritsen 4 1734 248 329r
GERARDUS, FOPPE Foppius Gerardi rentmeester verkoper Lanen 48 1643 235 41r
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramius apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
GASINJET, JOOST GERARDUS Joost Gerardus Gasinjet Rozengracht 21 1799 265 207r
GERARDUS, PIETER Pyter Gerardus mr. metselaar Bildtstraat 21 1752 253 7r
GERARDUS, PIETER wijlen Pyter Gerardus mr. metselaar Noorderhaven 1 1761 255 67v
GERARDUS, PIETER Pytter Gerardus , burger mr. metselaar koper huis Noorderhaven 5 1749 252 20r
, ANTONIUS Anthony Gerardy naastligger ten oosten Hoogstraat 6 1745 251 67v
, ANTONIUS Anthony Gerardy naastligger ten zuiden Hoogstraat 6 1745 251 67v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens Liemendijk ZZ 1737 249 171v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens Liemendijk 1738 249 342r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens Heiligeweg 70 1739 250 42v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens Hoogstraat 11 1739 250 68v
GERBENS, AAFKE wijlen Aafke Gerbens verkoper Achterstraat NZ 1754 253 180r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens verkoper Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
GERBENS, AUKJE Acke Gerbens verkoper van 1/3 Noorderhaven 34 1738 249 281v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens Hoogstraat 13 1731 248 25v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens Heiligeweg 70 1734 248 290r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens Hoogstraat NZ 1734 248 326r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens Hoogstraat 31 1734 248 338v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens Kleine Kerkstraat 3 1736 249 116r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens Karremanstraat 1746 251 122v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens Franekereind 24 1749 252 33r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper huis Voorstraat 90 1754 253 177r
GERBENS, AGNIETJE Agnietje Gerbens Weeshuisstraat 1740 250 104r
GERBENS, AUKJE Akke Gerbens koper Romastraat 29 1782 260 307v
GERBENS, ANTJE Anna Gerbens kopers Lanen 41 1785 262 43r
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens Kleine Bredeplaats 2 1686 242 125r
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens verkoper Grote Kerkstraat 35 1693 243 50r
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens Tiepelsteeg 1696 243 214v
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens onbekend 1699 244 31r
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens Kerkpoortstraat 1725 246 242r
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens verkoper Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
GERBENS, ANTJE Antje Gerbens koper woning Karremanstraat NZ 1753 253 72v
GERBENS, ARJEN wijlen Arjen Gerbens Zoutsloot 25 1696 243 191v
GERBENS, AATJE meerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r
GERBENS, AATJE meerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ 1761 255 109v
GERBENS, AATJE meerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Franekereind 2 1761 255 111r
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens , c.u. schipper (schuit-) koper huis Schritsen 26 1713 245 191v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens , c.u. koper gorthuis Liemendijk 1714 245 202r
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens schipper (schuit-) koper huis Hoogstraat 53 1714 245 204v
GERBENS, AUKE het gorthuis van Aucke Gerbens naastligger ten westen Lanen NZ 1717 245 302v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens , c.u. koper woning, loodsje en plaats Bildtpoort (gebied) 1718 246 10v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens , c.u. naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1718 246 10v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens koper pakhuis Lombardstraat 1725 246 215v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens (tevens curator van Pieter Douwes) Zuiderhaven 18 1725 246 218v
BORGER, AUKE GERBENS Aucke Gerbens Borger koopman verkoper Hoogstraat 53 1725 246 222r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koper pakhuis Achterstraat 7 1720 246 83v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens naastligger ten oosten Achterstraat 7 1720 246 83v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens naastligger ten oosten Achterstraat 5 1721 246 103v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens , q.q. c.s. verkoper van 1/2 Grote Werf 2 1722 246 131v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koopman koper tuin Schritsen 28 1724 246 199r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens naastligger ten noorden Schritsen 28 1724 246 199r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens Schritsen NZ 1725 246 237v
GERBENS, AUKE het gorthuis van de verkoper Auke Gerbens koopman naastligger ten westen Anjelierstraat 6 1732 248 85r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens , burger koopman verkoper Anjelierstraat 6 1732 248 85r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens , burger koopman verkoper Achterstraat ZZ 1735 249 20r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens , burger koopman verkoper Lombardstraat 1738 249 264v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens oud schipper verkoper Schritsen 28 1738 249 266r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens pelmolenaar verkoper van 1000/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens pelmolenaar koper huis Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v
GERBENS, AUKE wijlen Auke Gerbens naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
GERBENS, AUKJE Aukje Gerbens Romastraat 29 1789 263 145r
GERBENS, BAUKE Bauke Gerbens huurder (p.w.) Moriaanstraat 1784 261 249r
GERBENS, BOTE Boote Gerbens , burger schipper (schuit-) Heiligeweg 10 1734 248 308v
GERBENS, BOTE Boote Gerbens , burger schipper (schuit-) Heiligeweg 10 1734 248 308v
GERBENS, BOTE Boote Gerbens schipper (schuit-) Heiligeweg 10 1734 248 308v
GERBENS, BOTE Bote Gerbens schipper (schuit-) koper door niaar 2 huizen en een weefwinkel Heiligeweg 8 1733 248 261v
GERBENS, BOTE Bothe Gerbens , burger schuitvoerder Heiligeweg 8 1734 248 323r
GERBENS, KLAAS Claas Gerbens naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1740 250 109v
GERBENS, KLAAS wijlen Claas Gerbens huurder Karremanstraat 10 1758 254 168r
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens koper 1/2 woning, 1 beneden- en 2 bovenkamers, een mouterij en yestkamer, put en wipst Nieuwstraat WZ 1643 235 83v
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidum, c.u. koper 1/2 huis Schritsen ZZ 1643 235 84r
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidum koper 1/2 huis onbekend 1644 235 130v
LUIDUM, KLAAS GERBENS de mouterij van Claes Gerbens Luidum, c.u. naastligger ten noorden onbekend 1644 235 130v
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidum verkoper onbekend 1645 235 189r
GERBENS, KLAAS de mouterij van Claes Gerbens Luyden naastligger ten zuiden Franekereind 18 1646 235 197v
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens Luyden verkoper Franekereind 18 1646 235 197v
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1658 237 165r
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 1 1729 247 292v
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens huisman verkoper van 29/120 Wasbleekstraat OZ 1751 252 133r
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens huisman verkoper Rozengracht 27 1751 252 147v
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens huisman verkoper Hofstraat 14 1751 252 148v
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens huisman verkoper Rapenburg 1751 252 149v
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens huisman Rozengracht 19 1751 252 150v
GERBENS, KORNELIS de weduwe van Cornelis Gerbens huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 41 1763 256 5r
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens huurder bovenste graanzolder van het voorhuis (p.j.) Noordijs 1 1767 257 1r
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1659 237 215v
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1659 237 215v
GERBENS, DETJE Detje Gerbens verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25 1728 247 69r
GERBENS, DIRK het perk van Dirck Gerbens naastligger ten westen Rozengracht 22 1660 238 55r
GERBENS, DIRK het perk van Dirck Gerbens naastligger ten westen Rozengracht 22 1672 240 90r
GERBENS, DIRK Dirk Gerbens mr. schoenmaker verkoper Kerkpoortstraat 1639 234 89v
GERBENS, DIRK Dirk Gerbens naastligger ten zuiden Noordijs WZ 1668 239 25va
GERBENS, DIRK het perk van Dirk Gerbens naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1668 239 26ra
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens , burgerse Heiligeweg 22 1631 232 176v
GERBENS, FEDDE Fedde Gerbens huurder Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
GERBENS, FOKKE huisman Focke Gerbens koper huis en tuintje Schritsen NZ 1760 255 36r
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens naastligger ten westen Schritsen 49 1761 255 105v
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens Kerkpad 16 1763 255 220v
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens naastligger ten westen Schritsen 49 1765 256 106r
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens Lanen 20 1767 256 232r
GERBENS, FOKKE wijlen Focke Gerbens Rozengracht 14 1774 258 151v
GERBENS, FOKKE Fokke Gerbens , burger reversaalhouder Kromme Elleboogsteeg 1762 255 137v
GERBENS, FOKKE Fokke Gerbens naastligger ten zuiden Lanen 54 1765 256 97v
GERBENS, FOKKE oud huisman Fokke Gerbens verkoper Hoogstraat 47 1771 257 218r
GERBENS, GATSE de plaats van Gattie Gerbens naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1644 235 127v
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1644 235 129r
GERBENS, Gattie Gerbens Rozengracht NZ 1649 236 63r
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens , c.u. koper huis Noorderhaven 80 1649 236 71r
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens , c.soc. naastligger ten westen Zuiderplein 1650 236 110v
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens stadsmakelaar naastligger ten noorden Voorstraat 35 1657 237 138r
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens naastligger ten noorden Voorstraat 35 1660 238 63v
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens , c.u. makelaar eerdere bewoner Noorderhaven 80 1667 239 18va
GERBENS, GATSE Gattje Gerbens naastligger ten westen Noorderhaven 82 1664 238 236r
GERBENS, GATSE het huis van wijlen Gattje Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1668 239 134v
GERBENS, GATSE Gattje Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1668 239 26va
GERBENS, GATSE Gatze Gerbens verkoper Zoutsloot NZ 1644 235 109r
GERBENS, GEELTJE Geeltje Gerbens bleker koper Schritsen 66 1783 261 33r
GERBENS, GEELTJE Geeltje Gerbens Schritsen 66 1786 262 124v
GERBENS, GEERTJE de weduwe Geertie Gerbens naastligger ten noorden Rozengracht 27 1644 235 158v
GERBENS, GEERTJE Geertje Gerbens Franekereind 24 1730 247 370v
FABER, GEERTJE GERBENS Geertje Gerbens Faber Prinsenstraat 4 1806 267 228v
GERBENS, GELSKE Gelske Gerbens verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25 1728 247 69r
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens Karremanstraat 1 1743 251 1r
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens Karremanstraat 1 1752 252 197r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. mr. metselaar naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1651 236 181r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. mr. metselaar verkoper Noorderhaven ZZ 1651 236 181r
GERBENS, GERBEN de woning van Gerben Gerbens naastligger ten noorden Voorstraat 24 1652 236 209v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens mr. metselaar koper huis met daaraan een klein huisje Kerkpoortstraat WZ 1658 237 142v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. metselaar koper huis met loods en plaats Hoogstraat 21 1659 237 200r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens mr. metselaar verkoper Hoogstraat 21 1660 238 50v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , burger koper Lanen 3 1660 238 71r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens naastligger ten westen Achterstraat 1662 238 139v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. koper huis genaamd Salomons tempel Bildtpoort (gebied) Salomons Tempel 1662 238 157v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. metselaar verkoper Bildtpoort (gebied) 1663 238 166v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens koper huis Lanen 21achter 1664 238 222v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens mr. metselaar naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1664 238 237r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens verkoper Lanen 3 1665 239 9r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v
GERBENS, GERBEN het huis van Gerben Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v
GERBENS, GERBEN de gezamenlijke erven van Gerben Gerbens metselaar verkoper Zoutsloot 18 1681 241 126r
GERBENS, GERBRICHJE Gerbrig Gerbens Zoutsloot NZ 1730 247 338v
GERBENS, GERBRICHJE Gerbrig Gerbens Zoutsloot NZ 1747 251 183v
GERBENS, GERRIT het kind in echt verwekt bij Gerrit Gerbens verkoper van 1/2 Franekereind ZZ 1636 233 180v
GERBENS, GERRIT de weduwe van Gerrit Gerbens koper door niaar Droogstraat ZZ 1657 237 131r
GERBENS, GERRIT de weduwe van Gerrit Gerbens naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1657 237 131r
GERBENS, GERRIT Gerryt Gerbens , c.u. huurder Droogstraat 1684 242 25v
GERBENS, GERRITJE Gerrytje Gerbens verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25 1728 247 69r
GERBENS, GRIETJE Grytje Gerbens Noorderhaven 1 1761 255 67v
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens bakker koper huis Bildtstraat 12 1680 241 111v
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens , voor hemzelf mr. bakker verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat ZZ 1682 241 50ra
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens , n.u. bakker naastligger ten oosten Bildtstraat 3 1695 243 122r
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens van den Hawen verkoper Bildtstraat 12 1705 244 302v
GERBENS, HERE hovinge van Heere Gerbens naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1732 248 91r
GERBENS, HERE Heere Gerbens bewoner Hoogstraat 53 1732 248 160v
GERBENS, HERE Heere Gerbens naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1737 249 185v
GERBENS, HERE Heere Gerbens naastligger ten oosten Hoogstraat 49 1746 251 6va
GERBENS, HERE Heere Gerbens stalman verkoper van 1/2 Hoogstraat 51 1750 252 54v
GERBENS, HENDRIK Hendrik Gerbens Anjelierstraat NZ 1779 259 181v
GERBENS, HERE Here Gerbens wagenaar koper huis in gebruik als pottenbakkerij Hoogstraat 51 1740 250 97r
GERBENS, HERE Here Gerbens voerman verkoper Nieuwstraat 56 1740 250 107r
TANIA, HILTJE GERBENS Hiltie Gerbens Tania Sint Jacobstraat 10zuid 1659 238 2r
GERBENS, HOBBE Hobbe Gerbens Droogstraat NZ 1670 239 220r
GERBENS, HOBBE wijlen Hobbe Gerbens verkoper van 1/6 Brouwersstraat 14 1682 241 227r
GERBENS, HOBBE de erven van wijlen Hobbe Gerbens verkoper Liemendijk 1682 241 232r
GERBENS, IDSKE Idske Gerbens Franekereind 25 1633 233 117r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopman koper huis Nieuwstraat 34 1654 236 265r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopman koper kamer Grote Kerkstraat NZ 1654 236 265v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verpachter grond Noordijs 7 1662 238 119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verkoper Noordijs 7 1662 238 119v
JAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Jaersma verkoper (uitdager en winnaar is Hendrick Mouts) Zoutsloot 1662 238 15va
GERBENS, IEGE Igge Gerbens , burger koopman koper 1/6 huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 41 1658 237 160r
GERBENS, IEGE Igge Gerbens , burger koopman koper 1/4 huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 41 1658 237 160v
GERBENS, IEGE Ighe Gerbens verkoper William Boothstraat 3 1663 238 193v
GERBENS, JAKOB de weduwe van Jacob Gerbens naastligger ten oosten Romastraat 27 1733 248 238r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS oud burgervaandrig Jacob Gerbens Sprottinga koper 4 kamers Weverstraat 1681 241 157v
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS oud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinga naastligger ten westen Weverstraat 1682 241 205r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS oud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat 1682 241 205r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS oud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinga koper provisioneel huis Franekereind 40 1682 241 44va
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS Jacob Gerbens Sprottinga koper huis Franekereind 23west 1687 242 167r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS vroedsman Jacob Gerbens Sprottinga, c.u. verkoper Noorderhaven 42 1688 242 256v
GERBENS, JAN Jan Gerbens huurder Hoogstraat 19 1682 241 54va
GERBENS, JAN Jan Gerbens bakker naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
GERBENS, JAN Jan Gerbens ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
GERBENS, JAN wijlen Jan Gerbens Zoutsloot 16 1741 250 151v
GERBENS, JAN wijlen Jan Gerbens Kromme Elleboogsteeg 1749 251 254v
GERBENS, JAN Jan Gerbens , c.u. huurder andere deel (p.j.) Zoutsloot WZ 1756 253 253v
GERBENS, JAN Jan Gerbens voerman koper huis Hoogstraat 12 1764 256 77r
GERBENS, JAN wijlen Jan Gerbens Hoogstraat 12 1768 257 77v
GERBENS, JAN Jan Gerbens , c.s. naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1768 257 253v
GERBENS, JAN de weduwe van Jan Gerbens naastligger ten westen Hofstraat 19 1791 263 289v
GERBENS, JAN wijlen Jan Gerbens Hofstraat 19 1791 263 310v
GERBENS, JAN Jan Gerbens Laansma verkoper Bildtstraat 11 1714 245 205v
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, vrijgezel verwandelaar Franekereind 14 1773 258 109r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, vrijgezel aanhandelaar 1/3 huis en tuin Rommelhaven 6voor 1773 258 109r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen bakkersgezel verkoper Lammert Warndersteeg 1773 258 110v
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, meerderjarig vrijgezel verkoper Rommelhaven 6voor 1774 258 150v
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen medeverkoper en bewoner Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen verkopers van 1/3 Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
GERBENS, JANKE Janke Gerbens verkoper Romastraat ZZ 1758 254 158v
VEEN, JENTJE GERBENS Janke Gerbens van der Veen, meerderjarig jongman bakkersgezel verkoper Voorstraat 94 1773 258 111r
GERBENS, JANKE Janneke Gerbens verkoper Grote Kerkstraat 35 1693 243 50r
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens metselaarsgezel verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 15 1731 248 3r
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens mr. metselaar koper huis en plaats Karremanstraat 13 1731 248 24r
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens , burger koper Nieuwstraat OZ 1734 248 344r
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens , burger verkoper Nieuwstraat OZ 1737 249 212v
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens , burger mr. metselaar verkoper Zoutsloot NZ 1737 249 219r
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens , burger schipper (trekveer-) koper huis Droogstraat 22 1753 253 70r
GERBENS, JELMER wijlen Jelmer Gerbens Droogstraat 22 1755 253 221r
GERBENS, JELTJE Jeltje Gerbens Zoutsloot ZZ 1689 242 268v
GERBENS, JETSKE Jetske Gerbens Lanen 69 1645 235 166v
GERBENS, JETSKE Jetske Gerbens verkoper Lanen 69 1658 237 171av
GERBENS, JURJEN Jurjen Gerbens gleibakker koper huis Romastraat ZZ 1702 244 164v
GERBENS, LAMKE Lamkjen Gerbens Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
GERBENS, MEINTJE Mein Gerbens Bildtpoort (gebied) 1669 239 181v
GERBENS, PIERKJE Pierkje Gerbens Rinket Voorstraat 49 1783 261 82r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens naastligger ten zuiden Bildtstraat 15 1715 245 240r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens schipper (schuit-) koper van 1/2 huis Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1737 249 216r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1738 250 1r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens panbakker koper woning Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1773 258 70v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1751 252 124v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1762 255 174v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra Oosterbolwerk 1764 256 38v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra Wasbleek 1764 256 39v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra Wasbleek 1764 256 42r
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra koper woning Hoogstraat 33west 1764 256 70r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1769 257 113v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1773 258 119v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1774 258 175r
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra Karremanstraat 20 1775 258 198v
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra onbekend 1775 258 203v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten noorden Voorstraat 51 1775 258 226r
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1775 258 232r
GERBENS, PIETER de erven van Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1777 259 80v
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
GERBENS, PIETER de erven van burgerhopman Pieter Gerbens Klamstra Hoogstraat 30 1801 265 306r
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra koper huis Hoogstraat 28 1751 252 135v
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra, c.u. naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1751 252 135v
GERBENS, PIETER burgervaandrig Pyter Gerbens Clamstra verkoper Droogstraat 22 1757 254 85v
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra koopman koper fraaie woning Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra koper woning Wortelstraat 9 1767 256 239r
GERBENS, PIETER de weduwe van Pyter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Gardenierstraat 1773 258 116r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens , c.u. schoenlapper koper huis c.o.a. Zoutsloot 1 1685 242 66v
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens schipper (schuit-) koper 1/2 huis en hof Zuiderhaven 18 1699 244 19r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens huurder Herenwaltje 1702 244 158r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens Lanen 30 1703 244 355r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens , c.u. klompmaker verkoper Zuiderhaven ZZ 1720 246 78r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens Klamstra, burger koper huis Hoogstraat 30 1736 249 143r
GERBENS, REINER Reiner Gerbens koper van 1/4 Hoogstraat 47 1679 241 39r
GERBENS, REINER Reiner Gerbens metselaar kopers onbekend 1680 241 91v
GERBENS, REINER Reyner Gerbens verkoper van 1/4 Hoogstraat 47 1681 241 172r
GERBENS, REINER Reyner Gerbens Grote Bredeplaats 2 1684 242 29r
GERBENS, SAKE Saake Gerbens arbeider Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1679 241 59v
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens metselaar koper van 1/2 kamer Zoutsloot ZZ 1680 241 61r
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens mr. metselaar koper huis Zoutsloot 18 1681 241 126r
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens , burger koper kamer Zoutsloot ZZ 1681 241 130r
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1681 241 166r
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens metselaar naastligger ten westen Zoutsloot 20 1681 241 176r
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens mr. metselaar naastligger ten westen Droogstraat NZ 1687 242 193v
GERBENS, SIERK wijlen Sierck Gerbens stadsmetselaar Zoutsloot ZZ 1694 243 112r
GERBENS, Sjierck Gerbens mr. metselaar koper huis Zoutsloot ZZ 1681 241 125v
GERBENS, STIJNTJE Stijntie Gerbens Grote Kerkstraat 20 1680 241 120r
GERBENS, SIERK Syerck Gerbens mr. stadsmetselaar verkoper Kerkpoortstraat OZ 1686 242 152v
GERBENS, SIERK Syerck Gerbens , burger mr. metselaar koper huis en plaats Havenplein 10 1687 242 196v
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens brouwer koper huis, brouwerij, turfhuis en een nieuw gebouwde mouterij en met een vrije steeg Lanen 38 1663 238 200v
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens , c.u. huurder Lanen 38 1663 238 200v
GERBENS, SIETSE de boedel van wijlen Sytse Gerbens brouwer verkoper Lanen 38 1667 239 91r
GERBENS, SIETSE het sterfhuis van Sytse Gerbens , c.u. eerdere eigenaar/bewoner Lanen 38 1668 239 153v
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens brouwer eerdere bewoner Schritsen NZ 1668 239 154r
GERBENS, TJEERD Tiaard Gerbens , c.u. mr. lijnslager koper huis en houthok Noorderhaven 33 1714 245 212r
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens , c.u. mr. lijnslager geniaarde koper van 1/2 Rozengracht 20 1711 245 140v
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens , c.u. mr. lijnslager koper huis Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens , c.u. mr. lijnslager koper huis Noorderhaven 34 1723 246 154v
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens mr. lijnslager koper tuin en zomerhuis Zuiderhaven ZZ 1724 246 211r
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens naastligger ten noorden Rinnertspijp 2 1725 246 224r
GERBENS, TJEERD wijlen Tieerd Gerbens mr. lijnslager Havenpoort 1 1734 248 282v
GERBENS, TJEERD wijlen Tieerd Gerbens Noorderhaven 34 1738 249 281v
GERBENS, TJEERD Tjeerd Gerbens , burger lijnslager koper lijnbaan Zoutsloot NZ 1708 245 45r
GERBENS, TJEERD Tjeerd Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 31achter 1720 246 80v
GERBENS, TJEERD Tjeerd Gerbens mr. lijnslager naastligger ten oosten Noorderhaven 31achter 1722 246 148v
GERBENS, TJEERD Tjeerd Gerbens naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1726 246 251v
GERBENS, TJEERD de weduwe van Tjeerd Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1727 247 55v
GERBENS, TJEERD wijlen Tjeerd Gerbens Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v
GERBENS, TJEERD de weduwe van Tjeerd Gerbens naastligger ten westen Zuiderhaven 44 1728 247 197v
GERBENS, TJEERDJE de weduwe van Tjeerd Gerbens naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1728 247 216v
GERBENS, TJEERD wijlen Tjeerd Gerbens Noorderhoofd 1 1730 247 308r
GERBENS, TJEERD wijlen Tjeerd Gerbens mr. lijnslager Noorderhaven 33 1730 247 367r
GERBENS, TJEERD de weduwe van Tjeerd Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1730 247 379r
GERBENS, TJEERD wijlen Tjeerd Gerbens mr. lijnslager Zuiderhaven ZZ 1731 247 388r
GERBENS, TJEERD de weduwe van Tjeerd Gerbens naastligger ten noorden Rinnertspijp 2 1736 249 109r
GERBENS, TJEPKE wijlen Tjepke Gerbens Grote Ossenmarkt 25 1728 247 69r
GERBENS, TJERK Tjerk Gerbens koper huis met smederij en op de Liemendijk 2 paardenstallen Bildtpoort (gebied) 1754 253 165v
GERBENS, TJERK Tjerk Gerbens koper huis en smederij en 2 paardenstallen op de Liemendijk Liemendijk ZZ 1754 253 165v
GERBENS, TRIJNTJE Trijntie Gerbens Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
GERBENS, TRIJNTJE Trijntie Gerbens verkoper Zoutsloot 1 1667 239 116r
GERBENS, TRIJNTJE Trijntie Gerbens verkoper Kerkpoortstraat 11 1687 242 189v
GERBENS, TRIJNTJE Trijntie Gerbens verkoper Grote Kerkstraat 35 1693 243 50r
GERBENS, TRIJNTJE Trijntie Gerbens Zuiderhaven 53 1725 246 247v
GERBENS, TRIJNTJE Trijntie Gerbens Noorderhaven 34 1738 249 281v
GERBENS, TRIJNTJE Trijntje Gerbens verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25 1728 247 69r
GERBENS, TRIJNTJE Trijntje Gerbens verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 15 1731 248 3r
GERBENS, TJITSKE Tyetske Gerbens koper 7 voeten en 4 duim grond onbekend 1687 242 179v
GERBENS, ULBE Ulbe Gerbens , burger koper schuur Rapenburg 1649 236 79v
GERBENS, Ulcke Gerbens naastligger ten oosten onbekend 1649 236 83r
GERBENS, UILKE wijlen burgemeester Ulke Gerbens Rapenburg 1651 236 174v
GERBENS, UILKE wijlen Uulke Gerbens onbekend 1650 236 111v
GERBENS, WALLE Walle Gerbens scheepstimmerman koper 1/2 huis Schritsen 52 1781 260 135v
GERBENS, WALLE Walle Gerbens huurder (p.j.) Schritsen 52 1781 260 135v
GERBENS, WALLE Walle Gerbens eigenaar van 1/2 Schritsen 52 1781 260 313r
GERBENS, WALLE Walle Gerbens huurder van 1/2 Schritsen 52 1781 260 313r
GERBENS, WALLE Walle Gerbens naastligger ten westen Schritsen 54 1785 261 275r
GERBENS, WELMOED Welmoed Gerbens naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99v
GERBENS, WILLEM Willem Gerbens huurder (p.j.) Droogstraat 22 1740 250 87v
GERBENS, WILLEM Willem Gerbens , thans naar Oost-Indie zeeman Scheerstraat 4 1763 255 262v
GERBENS, WOUTER Wouter Gerbens bewoner Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
GERBENS, WOUTER Wouter Gerbens huurder (p.w.) Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
GERBENS, WOUTER de weduwe van Wouter Gerbens huurder voorbovenkamer 2 (p.w.) Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen Franekereind 14 1771 257 199r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen verkoper Heiligeweg 70 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen Franekereind 14 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen huurder achter en tuin (p.j.) Rommelhaven 6voor 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen verkoper Rommelhaven 6voor 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen Rommelhaven ZZ 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen eigenaar van en bewoner van de opkamer Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen arbeider verkoper van 2/3 Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
GERBENS, WIEBREN Wybren Gerbens huurder Oosterkeetstraat 5 1806 267 204r
GERBENS, WIEBREN Wybren Gerbens slager koper huis Hoogstraat 31 1810 269 104v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma verkoper Grote Kerkstraat 41 1659 237 198v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma, burger koopman koper 1/3 huis Grote Kerkstraat 41 1659 237 201v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma, burger koper huis waar de Hertog van Mecklenburgh heeft uitgehangen William Boothstraat 3 de Hertog van Mecklenburgh 1659 237 202r
HANSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Hansma gedoemde en bewoner (uitwijzing dd. 12 april 1660) onbekend 1660 238 6va
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen naastligger ten zuiden Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen verkoper Heiligeweg 70 1778 259 90v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen naastligger ten oosten Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen naastligger ten zuiden Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen verkopers van 1/3 Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Yttie Gerbens van der Veen verkoper Rommelhaven 8 1776 258 261r
VEEN, IETJE GERBENS Yttje Gerbens van der Veen eigenaar van 1/3 Lammert Warndersteeg 1773 258 110v
VEEN, IETJE GERBENS Yttje Gerbens van der Veen koper 1/3 huis en bakkerij Voorstraat 94 1773 258 111r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens , burger mr. stadsmetselaar koper grondpacht 1-00-00 GG Kerkpoortstraat OZ 1686 242 151v
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar koper woning betaande uit twee kamers Romastraat 8 1688 242 226r
GERBENS, SIERK Zierk Gerbens metselaar verkoper Zoutsloot ZZ 1680 241 77r
GERBENS, SIERK wijlen Zierk Gerbens , burger mr. metselaar Romastraat ZZ 1695 243 147r
GERBENS, SIERK wijlen Zierk Gerbens mr. stadsmetselaar Zoutsloot 18 1697 243 284r
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Gerbens? Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat 1681 241 157v
GERBENS, AUKE het pakhuis van Auke Gerbensz naastligger ten zuiden Lombardstraat 1726 246 259r
, REIN Rein Gerbrandes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1779 259 216v
WIJNGAARDEN, JANKE GERBENS Janke Gerbrands Wijngaarden Zoutsloot 43 1784 261 131r
GERBENS, Sybrigje Gerbrands Zoutsloot 22 1784 261 136r
GERBENS, Wilhelmijntje Gerbrands Noorderhaven 10 1791 263 322v
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrandts ?eerdere eigenaar? onbekend 1614 229 208v
GERBENS, IEGE Ige Gerbrandts , burger verkoper Grote Kerkstraat NZ 1657 237 140r
GERBENS, IEGE Ige Gerbrants Grote Kerkstraat NZ 1654 236 265v
GERBENS, IETJE Ydtie Gerbrants verpachter grond Vijverstraat 1657 237 103v
GERBENS, AAFKE Aeff Gerbrens Zuiderstraat 1615 230 10v
GERBENS, DIRK Durck Gerbrens , burger mr. schoenmaker geniaarde koper Voorstraat 57 1644 235 145v
GERKES, KLAASKE Claeske Gerckes Hoogstraat 25 1644 235 147v
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama Voorstraat ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van Franekereind 36 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van Franekereind 26 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van Franekereind 40 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van Franekereind 32 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van 1680 241 25ra1
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van 1680 241 25ra1
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van 1680 241 25ra1
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper als man en voogd van 1680 241 25ra1
GERKES, JAN de hof van kapitein Jan Gerckes naastligger ten noorden Spinstraat NZ 1635 233 161r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla hopman van een compagnie soldaten koper huis met schuur ten westen en een hovinge daarachter Zuiderhaven 54 1634 233 130r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla kapitein verpachter grond Steenhouwersstraat 6 1637 234 42r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla kapitein naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 6 1637 234 42r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla, c.u. kapitein koper kamer Spinstraat 9 1640 234 96v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla kapitein verpachter grond Spinstraat 9 1640 234 96v
GERKES, JAN old kapitein Jan Gerckes Hoptilla naastligger ten oosten Zuiderhaven 52 1646 235 208v
GERKES, JAN old kapitein Jan Gerckes Hoptilla verkoper Zuiderhaven 54 1647 235 261r
GERKES, Jurcke Gerckes verwandelaar Tiepelsteeg 1688 242 245r
GERKES, Jurcke Gerckes , burger gleibakker aanhandelaar kamer ((de waarde van het verwandelde is CG 45:00:00)) Peterseliestraat OZ 1688 242 245v
GERKES, RITSKE Ritscke Gerckes , burger lakenkoper koper huis Zuiderstraat NZ 1615 230 8v
GERKES, RITSKE Ritscke Gerckes kistmaker naastligger ten zuiden Noorderhaven 109 1637 234 24v
GERKES, ANTJE Antje Gerkes verkoper van 1/6 Voorstraat 75 1730 247 304v
GERKES, FEITSE Fetje Gerkes verkoper van 1/6 Voorstraat 75 1730 247 304v
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerkes Siccama Rozengracht 2 1635 233 171r
GERKES, GERKE Gerke Gerkes , c.u. naastligger ten westen Voorstraat 81 1706 244 312v
GERKES, GERKE Gerke Gerkes , burger turfdrager koper woning Voorstraat 81 1706 245 4r
GERKES, GERKJE weduwe Gerke Gerkes naastligger ten noorden Voorstraat 81 1724 246 208r
GERKES, GERKJE Gerke Gerkes verkoper van 1/6 Voorstraat 75 1730 247 304v
GERKES, Gertie Gerkes mr. chirurgijn verkoper Hofstraat NZ 1724 246 191v
GERKES, HAIE Haye Gerkes , c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 85 1731 248 18v
GERKES, HAIE Haye Gerkes , c.u. huurder Hoogstraat 23 1755 253 215r
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes houtmolenaar verkoper van 1/6 Voorstraat 75 1730 247 304v
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes mr. chirurgijn Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes mr. chirurgijn Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes mr. chirurgijn Grote Kerkstraat 25 1730 247 364v
GERKES, JAN Jan Gerkes Hoptilla kapitein koper kamer Zuiderhaven 56 1643 235 52v
GERKES, JAN de hovinge van Jan Gerkes Hoptilla, c.u. naastligger ten noorden Zuiderhaven 56 1643 235 52v
GERKES, JURJEN Jurjen Gerkes gleibakker verkoper Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
GERKES, PIETER Pieter Gerkes verkoper van 1/6 Voorstraat 75 1730 247 304v
GERKES, ROMKE Romke Gerkes Franekereind 2 1714 245 223v
GERKES, TRIJNTJE Trijntje Gerkes verkoper van 1/6 Voorstraat 75 1730 247 304v
GERKES, WILLEM Willem Gerkes wagenaar Zuiderstraat ZZ 1706 244 314r
GERLOFS, GAUKE de erven van wijlen mr. Gaucke Gerliffs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21 1638 234 55r
GERLOFS, GAUKE huis van mr. Gauke Gerliffs naastligger ten zuiden onbekend 1638 234 64r
GERLOFS, TJERK Tierk Gerliffs naastligger ten zuiden Brouwersstraat 15 1637 234 37v
GERLOFS, JAN Jan Gerlifs , c.u. koper kamer Vijver 1649 236 78v
GERLOFS, JAN Jan Gerlifs naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1651 236 179v
GERLOFS, AAKJE Aeke Gerloffs Voorstraat 17oost 1683 242 3v
GERLOFS, BERBER Berber Gerloffs Drie Roemerssteeg OZ 1648 236 44v
GERLOFS, KLAAS Claes Gerloffs schipper (wijd-) Noorderhaven 27 1695 243 136v
GERLOFS, KLAAS Claes Gerloffs naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1711 245 139r
GERLOFS, KLAAS Claes Gerloffs naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1714 245 207r
GERLOFS, KLAAS Claes Gerloffs koopman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 23 1721 246 118r
GERLOFS, FOLKERT Folckert Gerloffs , burger koper kamer (toehaak en 1/32 deel scheeps aan Edger Douwes met de aanpart van buidel tot 2000) onbekend 1644 235 160r
GERLOFS, FOLKERT de weduwe van Folckert Gerloffs naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 53 1677 240 256r
GERLOFS, FOLKERT wijlen Folckert Gerloffs Franekerpoort (gebied) 1681 241 42va
GERLOFS, FOLKERT wijlen Folkert Gerloffs Oosterkeetstraat 1668 239 167r
GERLOFS, GAUKE mr. Gaucke Gerloffs chirurgijn koper 4 GG grondpacht uit 2 kamers Zoutsloot ZZ 1635 233 164v
GERLOFS, HOBBE Hobbe Gerloffs verkoper (gesuccumbeerde) Hofstraat NZ 1615 229 283r
GERLOFS, HOBBE Hobbe Gerloffs Berchuys verkoper (gesuccumbeerde) Hofstraat NZ 1615 230 3v
GERLOFS, IEDE Iede Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1641 234 135r
GERLOFS, JAN Jan Gerloffs naastligger ten zuiden Vijver WZ 1666 239 33v
GERLOFS, JAN Jan Gerloffs koper huis, plaats en tuin met een vrije uitgang in de steeg Zoutsloot 46 1667 239 86v
GERLOFS, JAN Jan Gerloffs Zoutsloot 48 1682 241 48va
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs koopman naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs naastligger ten zuiden onbekend 1713 245 189v
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs verkoper onbekend 1713 245 189v
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs koopman verkoper Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1717 245 299r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs naastligger ten oosten Zuiderstraat 10 1719 246 37v
GERLOFS, PIETER de erven van Pieter Gerloffs naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1731 248 21v
GERLOFS, PIETER de weduwe van Pieter Gerloffs koopman naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1735 249 32r
GERLOFS, PIER het huis van Pyer Gerloffs naastligger ten oosten Sint Jacobstraat OZ 1614 229 235v
GERLOFS, PIETER Pyter Gerloffs naastligger ten oosten Zuiderstraat 10 1719 246 51r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerloffs naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1720 246 78r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerloffs koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1720 246 84r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerloffs koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1721 246 113v
GERLOFS, Riccum Gerloffs verkoper Karremanstraat 1662 238 149r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerloffs Bullaart mr. bakker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24 1736 249 134v
GERLOFS, TJERK Tierk Gerloffs verkoper Brouwersstraat 19 1641 234 147v
GERLOFS, TEUNIS wijlen? Tonis Gerloffs eerdere huurder van deel 2 groot ong. 2p.m. ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten oosten 1634 233 132r
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten noorden 1634 233 132r
GERLOFS, WILLEM Willem Gerloffs naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1662 238 135r
GERLOFS, AAGJE Aechien Gerlofs Rozengracht 18 1681 241 156r
GERLOFS, AGNIETJE Agnietje Gerlofs onbekend 1740 250 105r
GERLOFS, ANSKJE Anskie Gerlofs huurder Hoogstraat 36 1780 259 251r
GERLOFS, ANSKJE Anskje Gerlofs verkoper Romastraat 27 1781 260 9r
GERLOFS, ANTJE de rato caverende voor zijn zuster Antie Gerlofs verkoper van 2/3 Hoogstraat 31 1723 246 166r
GERLOFS, ANTJE de rato carverend voor zijn zuster Antie Gerlofs verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied) 1723 246 166v
BAKKER, ANTJE GERLOFS Antje Gerlofs Bakker William Boothstraat 6noord 1788 263 60r
GERLOFS, KLAAS Claes Gerlofs koopman koper Zuiderstraat 1706 244 324ar
GERLOFS, KLAAS Claes Gerlofs naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 23 1721 246 115r
GERLOFS, KLAAS Claes Gerlofs verkoper Noorderhaven 5 1721 246 121v
GERLOFS, KLAAS Claes Gerlofs koopman naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25 1722 246 152v
GERLOFS, KLAAS wijlen Claes Gerlofs koopman verkoper Grote Ossenmarkt 23 1723 246 183v
GERLOFS, KLAAS wijlen Claes Gerlofs verkoper (samen voor het geheel als erfgenamen van hun vader) Zuiderstraat 31 1724 246 198v
GERLOFS, KLAAS de erven van wijlen Claes Gerlofs koopman Zuiderpoort (gebied) 1724 246 204v
GERLOFS, KLAAS de erven van Claes Gerlofs koopman Zuiderhaven ZZ 1724 246 205r
GERLOFS, KLAAS de erven van wijlen Claes Gerlofs Zuiderpoort (gebied) 1724 246 205v
GERLOFS, FOLKERT Folckert Gerlofs , c.u. verkoper Zuiderhaven 18 1650 236 124r
GERLOFS, GAUKE de erfgenamen van mr. Gaucke Gerlofs naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen OZ 1644 235 123r
GERLOFS, GERRIT Gerryt Gerlofs , burger geniaarde koper Hoogstraat 5 1685 242 64r
GERLOFS, GERRIT Gerryt Gerlofs , burger mr. gortmaker koper huis met een kamer daarachter Achterstraat de Drie Pelsen 1686 242 113v
GERLOFS, GRIETJE Grietie Gerlofs verkoper van 1/3 Hoogstraat 35 1694 243 4ra
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikje Gerlofs koper lege grond Weeshuisstraat ZZ 1764 256 69r
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikje Gerlofs naastligger ten zuiden Weeshuisstraat ZZ 1764 256 69r
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikjen Gerlofs onbekend 1740 250 105r
GERLOFS, JAKOB Jacob Gerlofs , c.u. huurder Schritsen 52 1780 259 301v
VRIES, JAKOB GERLOFS Jacob Gerlofs de Vries koper dwarshuis Schritsen ZZ 1786 262 77r
VRIES, JAKOB GERLOFS Jacob Gerlofs de Vries oud schipper verkoper Schritsen ZZ 1803 266 282r
GERLOFS, JAN de weduwe van Jan Gerlofs naastligger ten zuiden Vijverstraat 1680 241 80r
GERLOFS, JAN de weduwe van Jan Gerlofs naastligger ten zuiden Vijver WZ 1684 242 47v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs verkoper van 1/3 Hoogstraat 35 1694 243 4ra
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs assistent verkoper Hoogstraat 31 1723 246 166r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs assistent verkoper Franekerpoort (gebied) 1723 246 166v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs koper huis en losse goederen Bildtstraat 13 1723 246 188r
GERLOFS, JAN wijlen Jan Gerlofs Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs , burger mr. bakker koper huis Bildtstraat 11 1728 247 124r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs mr. bakker koper kamer Zoutsloot NZ 1729 247 294r
GERLOFS, JAN de weduwe van Jan Gerlofs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs mr. bakker koper door niaar huis Noorderhaven NZ 1732 248 84r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs mr. bakker naastligger ten noorden Bildtstraat 15 1732 248 124v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs mr. bakker koper huis en hoving Zoutsloot NZ 1732 248 148v
GERLOFS, JAN wijlen Jan Gerlofs Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs mr. bakker naastligger ten westen Zoutsloot 30 1745 251 98v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs naastligger ten westen Zoutsloot 30 1746 251 115r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs koper huis Bildtstraat OZ 1761 255 61r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs naastligger ten noorden Bildtstraat OZ 1761 255 61r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builaard naastligger ten westen Zoutsloot 41 1762 255 121r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builaart naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1750 252 69v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builaart, burger koper pakhuis en tuintje Zoutsloot 37 1764 256 88r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builaart naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1764 256 88r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builard mr. bakker koper huis en bakkerij Kleine Bredeplaats 22 1765 256 95r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builard naastligger ten westen Zoutsloot 41 1767 256 236r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builardt naastligger ten westen Zoutsloot 41 1742 250 242v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart, burger koper gorthuis Achterstraat NZ 1735 249 76r
GERLOFS, JAN schuur van Jan Gerlofs Builart mr. bakker naastligger Bildtpoort (gebied) 1745 251 87v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten westen Zoutsloot 32 1752 253 32r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart mr. bakker Zuiderhaven 75 1754 253 152v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1754 253 165v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1755 253 207r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten westen Zoutsloot WZ 1756 253 253v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten noorden Zoutsloot WZ 1756 253 253v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten westen Bildtstraat 4 1756 254 18v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten noorden Bildtstraat 4 1756 254 18v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten westen Zoutsloot 41 1760 254 261v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1767 257 25r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1767 257 25r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1767 257 25r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Buillart mr. bakker Brouwersstraat 16 1742 250 227r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Buillart mr. bakker Wasbleek 3 1742 250 229r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Buillart, burger mr. bakker koper huis Bildtstraat 2 1747 251 175v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Buillart, c.u. naastligger ten zuiden Bildtstraat 2 1747 251 175v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Bullart naastligger ten westen Bildtstraat 4 1737 249 205v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Bullart, burger mr. bakker verkoper Bildtstraat 11 1738 249 271v
GERLOFS, JOHANNES Joannes Gerlofs koopman Zoutsloot ZZ 1695 243 6ra
GERLOFS, LIEUWE Lieuwe Gerlofs huurder (p.j.) Rozenstraat OZ 1805 267 143v
GERLOFS, PIETER Pieter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderstraat 1706 244 313v
GERLOFS, PIETER Pieter Gerlofs naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1706 244 314r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerlofs verkoper Zoutsloot NZ 1712 245 164v
GERLOFS, PIETER weduwe en zonen v wijlen Pieter Gerlofs koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1727 246 311r
GERLOFS, PIETER weduwe en zonen v wijlen Pieter Gerlofs koopman verkoper Zuiderhaven 18 1727 246 311r
GERLOFS, PIETER de erven van Pieter Gerlofs koopman naastligger ten zuiden Havenpoort WZ 1729 247 243r
GERLOFS, PIETER de erven van Pieter Gerlofs koopman naastligger ten noorden Havenpoort WZ 1729 247 243r
GERLOFS, PIETER de weduwe en zonen van Pieter Gerlofs koopman naastligger ten noorden Zuiderstraat 29 1730 247 370r
GERLOFS, PIETER de weduwe en zonen van Pieter Gerlofs koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1732 248 131r
GERLOFS, PIETER de weduwe en de erven van Pieter Gerlofs koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1733 248 187v
GERLOFS, PIETER wijlen Pieter Gerlofs koopman Zuiderhaven 18 1734 248 307r
GERLOFS, PIETER wijlen Pieter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1734 248 307r
GERLOFS, PIETER wijlen Pieter Gerlofs naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1734 248 307r
GERLOFS, PIETER de weduwe van Pieter Gerlofs naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1734 249 15r
GERLOFS, PIETER de weduwe en de erven van Pieter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1737 249 190v
GERLOFS, PIETER de weduwe en erven van Pieter Gerlofs naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1742 250 231r
GERLOFS, PIETER de weduwe van Pieter Gerlofs koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1748 251 244v
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1699 244 19r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1702 244 173r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs koopman naastligger ten oosten Zuiderstraat 10 1721 246 97r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs koopman in hout koper houtstek en smidse Zuiderstraat 31 1724 246 198v
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs koopman naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1724 246 204v
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1724 246 205r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs koopman naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1724 246 205v
GERLOFS, PIETER weduwe en zonen van Pyter Gerlofs koopman naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1727 246 307v
GERLOFS, PIETER Pytter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1702 244 166r
GERLOFS, PIETER Pytter Gerlofs koopman koper hof met vruchtbomen Zuiderpoort (gebied) 1702 244 169r
GERLOFS, PIETER Pytter Gerlofs koopman koper timmerwerf Zuiderstraat 1706 244 324ar
GERLOFS, PIETER Pytter Gerlofs koopman huurder (p.j.) Zuiderstraat 1706 244 324ar
GERLOFS, PIETER koopman Pytter Gerlofs , burger koper westelijke kamer van een woning Spijkerboor (gebied) ZZ 1708 245 64v
GERLOFS, PIETER koopman Pytter Gerlofs , burger koper twee ledige huisplaatsen Spijkerboor (gebied) ZZ 1708 245 64v
GERLOFS, PIETER de weduwe en de erven van Pytter Gerlofs koopman naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) ZZ 1736 249 156r
GERLOFS, PIETER de weduwe en de erven van Pytter Gerlofs koopman naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) ZZ 1736 249 156r
GERLOFS, PIETER de weduwe en zonen van Pytter Gerlofs koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven NZ 1737 249 176v
GERLOFS, PIETER de weduwe en erven van Pytter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderstraat 29 1746 251 144r
GERLOFS, PIETER de weduwe van Pytter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1748 251 210r
GERLOFS, Rickum Gerlofs koper huis met een hofke daarachter Bildtstraat WZ 1658 237 161v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs mr. bakker Noorderhaven 25 1727 247 11v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs mr. bakker Noorderhaven 27 1727 247 11v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 41 1728 247 140v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Vijver 7 1731 247 384v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Moriaanstraat 4 1735 249 72r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 4 1735 249 72r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs mr. bakker naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1736 249 152r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs mr. bakker naastligger ten westen Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1740 250 112r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten noorden Schritsen 65b 1740 250 122v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1748 251 234v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Vijver ZZ 1749 252 23v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1751 252 123v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs Builart naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1742 250 214av
GERLOFS, SIEMEN Symon Gerlofs huurder Kruisstraat 3 1808 268 124r
GERLOFS, SIEMEN Symon Gerlofs huurder Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
GERLOFS, SIETSKE Sytske Gerlofs naastligger ten oosten Vijverstraat 1657 237 103v
GERLOFS, TRIJNTJE Trijntie Gerlofs Zuiderhaven 75 1724 246 200r
GERLOFS, TRIJNTJE Trijntje Gerlofs Voorstraat 76 1755 253 211v
GERLOFS, TRIJNTJE Trijntje Gerlofs koper van 1/3 deftig dwarshuis Zuiderhaven 38 1764 256 85v
GERLOFS, TRIJNTJE Trijntje Gerlofs naastligger ten westen Zuiderhaven 38 1764 256 85v
GERLOFS, TRIJNTJE Trijntje Gerlofs Brouwersstraat 26 1766 256 152v
GERLOFS, TRIJNTJE Trijntje Gerlofs Voorstraat 76 1766 256 211r
GERLOFS, WIEGER Wieger Gerlofs mr. chirurgijn naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1727 247 15r
GERLOFS, WILLEM Willem Gerlofs , burger koper huis en loods met een plaats Droogstraat 1651 236 149r
GERLOFS, WILLEM de weduwe van Willem Gerlofs naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1672 240 11va
GERLOFS, WIEGER de erven van Wyger Gerlofs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 105v
GERLOFS, WIEGER de erven van Wyger Gerlofs naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1745 251 105v
GERLOFS, WIEGER de erven van Wyger Gerlofs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 3va
GERLOFS, WIEGER de erven van Wyger Gerlofs naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1745 251 3va
GERLOFS, WIEGER de erven van Wyger Gerlofs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 5ra
GERLOFS, WIEGER de erven van Wyger Gerlofs naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1745 251 5ra
GERLOFS, IEBELTJE als alimentators van de dochter van Ybeltje Gerlofs verkoper van 1/3 Hoogstraat 31 1723 246 166r
GERLOFS, IEBELTJE Ybeltje Gerlofs verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied) 1723 246 166v
, wijlen Alest Gernst Schritsen 56 1719 246 39r
GERARDUS, FOPPE Foppius Gerrardi , burger rentmeester koper hovinge met prieel Noorderhaven NZ 1642 235 31v
GERRITS, JAN Jan Gerreyts wever naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 75 1729 247 243v
GERRITS, GERRIT Gerriet Gerriets huurder (p.j.) Rommelhaven 10 1773 258 91v
RIJP, JAN wijlen Jan Gerrietsen van de Rijp koopman Rozengracht NZ 1696 243 223r
GERRITS, AAFKE Aafke Gerrits verkoper van 1/3 Lanen 93 1740 250 90r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits Noorderhaven 114 1731 248 55r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits Voorstraat 52west 1758 254 118r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits verkoper Karremanstraat 17 1774 258 185r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits Zuiderstraat 4 1789 263 90v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits Hoogstraat 38 1809 268 280r
GERRITS, AUKJE Acke Gerrits naastligger ten noorden Vijverstraat 11 1695 243 152r
GERRITS, ATSE Adtse Gerrits , c.u. geniaarde koper Hofstraat 47 1661 238 76r
GERRITS, AAFKE Aefke Gerrits , burger Brouwersstraat 3 1638 234 57r
GERRITS, AALTJE meerderjarige vrijster Aeltie Gerrits verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1749 251 260v
GERRITS, AALTJE Aeltje Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg ZZ 1743 251 15v
GERRITS, AALTJE Aeltje Gerrits Romastraat 35 1769 257 140r
GERRITS, AREND Aernt Gerrits naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1643 235 49v
GERRITS, AREND Aernt Gerrits naastligger ten oosten Franekereind 17 1647 235 264r
GERRITS, AREND Aernt Gerrits bakker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost 1649 236 59v
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits , burger scheepstimmerman koper kamer Zoutsloot 1 1688 242 232r
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits verkoper Kleine Bredeplaats 4 1689 242 296r
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1695 243 153r
GERRITS, ALBERT de weduwe van Albert Gerrits naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1723 246 183r
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits huurder bovenkamer Lanen 82 1737 249 172v
GERRITS, ALBERT Albert Gerrits mr. bontwever koper huis Nieuwstraat 25 1748 251 236r
GERRITS, ALLE Ale Gerrits huurder (p.j.) Vijverstraat 13 1809 268 305v
GERRITS, ANDRIES Andrys Gerrits verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30 1738 249 18va
GERRITS, ANDRIES Andrys Gerrits verkoper van 1/3 Nieuwstraat 30 1738 249 19ra
GERRITS, ANTJE Anna Gerrits verkoper Spinstraat 1643 235 87r
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits Achterstraat 1660 238 67r
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits koper huis Kerkpoortstraat 1 1671 240 44r
GERRITS, ANTJE het huis en de plaats van Antie Gerrits naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits Liemendijk 1675 240 203r
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits Liemendijk 1675 240 203r
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits eigenaar Grote Kerkstraat 3 1693 243 61v
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits koper huis Grote Bredeplaats 4 1716 245 272v
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits Zeilmakersstraat 7 1733 248 216r
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits Kerkpoortstraat 1738 249 266v
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits begunstigde jaarlijkse lijfrente gedurende verkopers leven Grote Kerkstraat 11 1741 250 178r
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits verkoper Grote Kerkstraat 11 1741 250 178r
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits Lombardstraat 1742 250 255r
GERRITS, ANTJE Antie Gerrits Hardenburgh verkoper Nieuwstraat 42 1695 243 147v
GERRITS, ANTJE Antien Gerrits , cum marito en c.s. verkoper Brouwersstraat 2 1720 246 86v
GERRITS, ANTJE Antje Gerrits Zoutsloot 67 1755 253 238v
GERRITS, ANTJE Antje Gerrits verkoper Noorderhoofd 1 1774 258 185v
GERRITS, ANTONIUS Antoni Gerrits , c.u. haven cherger koper huis Schritsen 4 1716 245 272r
GERRITS, ANTONIUS Antoni Gerrits naastligger ten westen Schritsen 8 1717 245 304r
GERRITS, ARJAANTJE Ariaen Gerrits verkoper Droogstraat 1642 235 27r
GERRITS, ATSE Atse Gerrits naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1649 236 67v
GERRITS, ATSE Atse Gerrits leertouwer naastligger ten zuiden Rapenburg OZ 1658 237 170r
GERRITS, AUKE Aucke Gerrits schoenmaker verkoper Zoutsloot 1694 243 91r
GERRITS, AUKE Aucke Gerrits rogmeter naastligger ten oosten Hofstraat 19 1702 244 178v
GERRITS, AUKE Aucke Gerrits verkoper Hofstraat 19 1702 244 178v
GERRITS, AUKE wijlen Aucke Gerrits rogmeter Hofstraat 19 1707 245 40r
GERRITS, AUKJE weduwe Auckien Gerrits verkoper Schritsen NZ 1724 246 198r
GERRITS, AUKE Auke Gerrits , c.u. rogmeter verkoper Rozengracht NZ 1692 243 2v
GERRITS, AUKJE Aukje Gerrits Vijverstraat ZZ 1663 238 22va
GERRITS, BANIER huis van het kind van Banier Gerrits naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1661 238 87v
GERRITS, BARTELD Bartel Gerrits koopman naastligger ten westen Noorderhaven 72 1737 249 18ra
GERRITS, BARTELD Bartele Gerrits havenchercher koper tuin en zomerhuis Zuiderpoort (gebied) 1733 248 215r
GERRITS, BARTELD Bartele Gerrits naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1733 248 221r
GERRITS, BAUKJE Baukjen Gerrits Grote Ossenmarkt 16 1739 250 53v
GERRITS, BEATRIX weduwe Beate Gerrits Orsinga laatste eigenaar Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
GERRITS, BEREND Beern Gerrits Grab verkoper en erflater Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
GERRITS, BEREND Beernd Gerrits naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat OZ 1789 263 166r
GERRITS, BEERT Beert Gerrits naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 16 1692 243 10v
GERRITS, BANIER Bennier Gerrits , burger c.u. koopman (schots -) koper huis Bildtstraat 14 1648 236 15r
GERRITS, BANIER de erven van Bennier Gerrits naastligger ten zuiden Bildtstraat 12 1662 238 120v
GERRITS, BINKE Bente Gerrits naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
GERRITS, BINKE Bente Gerrits naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
GERRITS, Bente Gerrits naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
GERRITS, BINKE Bente Gerrits naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
GERRITS, BERBER Berber Gerrits huurder Rapenburg NZ 1693 243 29r
GERRITS, BEREND Berent Gerrits , c.u. bontwever koper huis Gardenierstraat 1718 246 20ar
GERRITS, BEREND Berent Gerrits bontwever koper 2 kamers en loods Tiepelsteeg 1721 246 115v
GERRITS, BEREND Berent Gerrits naastligger ten westen Zoutsloot 80 1724 246 195r
GERRITS, BONNE Bone Gerrits verkoper Achterstraat ZZ 1652 236 193v
GERRITS, BOTE Bottie Gerrits naastligger ten oosten Hofstraat 19 1714 245 211r
GERRITS, BOTJE Bottie Gerrits naastligger ten oosten Hofstraat 19 1718 246 8r
GERRITS, BOUWE Boue Gerrits naastligger ten oosten Herenwaltje 1652 236 194r
GERRITS, BOUWE Bouwe Gerrits naastligger ten oosten Herenwaltje 1654 236 271r
GERRITS, BOUWE vrijgezel Bouwe Gerrits mr. bontwever koper woning Franekerpoort (gebied) 1745 251 81r
SCHIERE, BOUWE GERRITS Bouwe Gerrits Schiere schipper op Leeuwarden (trek-) verkoper Grote Bredeplaats 10 1715 245 235r
GERRITS, Buen Gerrits naastligger ten oosten Herenwaltje 1648 236 33r
GERRITS, CATHARINA Catharina Gerrits koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat NZ de Olde Hilbrand 1772 258 36v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits , burger pannebakker koper huis Bargebuurt OZ 1736 249 110r
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ 1738 249 285r
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1739 250 77v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten noorden Bargebuurt OZ 1741 250 150v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten noorden Bargebuurt OZ 1741 250 150v
GERRITS, KLAAS Claas Gerrits naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1739 250 4va
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braam verpachter grond Zoutsloot 32 1661 238 89r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braam naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1665 239 30r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braam naastligger ten oosten Lanen 71achter 1667 239 97r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braam naastligger ten zuiden Lanen 71achter 1667 239 97r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claas Gerrits Braam verkoper Lanen 71achter 1667 239 97r
SCHIERE, KLAAS GERRITS wijlen Claas Gerrits Schiere Noorderhaven NZ 1661 238 75v
SLOTEN, KLAAS GERRITS burgemeester Claas Gerrits van Slooten koper door niaar huis, noordelijk gedeelte Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits naastligger ten westen onbekend ZZ 1647 235 267r
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits Gardenierstraat 1671 240 57v
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits winkelier koper huis Heiligeweg 6 1726 246 291v
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits , c.u. huurder beneden Brouwersstraat WZ 1730 247 361v
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits verkoper Bargebuurt OZ 1742 250 256r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braam naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1663 238 177r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braam naastligger ten oosten Lanen 71achter 1663 238 21va
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braam naastligger ten zuiden Lanen 71achter 1663 238 21va
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braem naastligger ten oosten Lanen 71achter 1646 235 225v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg 1646 235 231v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braem naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1654 236 262r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braem apotheker naastligger ten oosten Voorstraat 52 1659 237 208r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braem apotheker naastligger ten oosten Voorstraat 52 1659 237 208r
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braem naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1661 238 117v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braem naastligger ten oosten Lanen NZ 1663 238 173v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braem naastligger ten zuiden Lanen NZ 1663 238 173v
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Buis mr. slachter koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1674 240 138r
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Buis Kromme Elleboogsteeg 1674 240 154v
BUIS, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Buis, burger koper kamer Weverstraat 1675 240 169v
SLOTEN, KLAAS GERRITS Claes Gerrits van Sloten, c.s. Franekereind NZ 1722 246 133r
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits Spitske, burger verkoper Heiligeweg 6 1743 251 13r
GERRITS, KLAAS Claes Gerrits Spitske, burger verkoper van 1/2 Heiligeweg 6 1743 251 1ra
GERRITS, KLAASKE Claeske Gerrits verkoper Brouwersstraat 2 1720 246 86v
GERRITS, KLAASKE Claeske Gerrits Noordergrachtswal 1742 250 238r
GERRITS, KORNELIS wijlen Cornelis Gerrits Kleine Kerkstraat 3 1648 236 54v
GERRITS, KORNELIS wijlen Cornelis Gerrits Kleine Kerkstraat 3 1649 236 82r
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerrits huurder (p.j.) Voorstraat 2 1653 236 241v
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerrits , c.u. mr. schoenmaker koper schoenmakersperk geschikt als looierij Zoutsloot 1 1667 239 74v
GERRITS, KORNELIS Cornelis Gerrits mr. schoenmaker huurder beneden (p.j.) Schritsen 41 1694 243 93v
POST, KORNELIS GERRITS Cornelis Gerrits Post, c.u. koper huis Zuiderpoort (gebied) 1694 243 93r
GERRITS, DIENA Dienke Gerrits Middagten Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
AKKER, DIEUWKE GERRITS Dieuke Gerrits Acker verkoper Nieuwstraat 30 1738 249 335v
GERRITS, DIEUWKE Dieuke Gerrits Middagten Sint Christoffelsteeg 5 1702 244 188r
WYBENGA, DIEUWKE GERRITS Dieuwke Gerrits Wybenga verkoper Noorderhaven 87 1789 263 67r
GERRITS, DIRK Dirck Gerrits , c.u. koper huis Schritsen ZZ 1647 235 250v
GERRITS, DIRK Dirck Gerrits Noorderhaven 97 1697 243 271v
GERRITS, DIRK de erven van oud burgemeester Dirk Gerrits naastligger ten noorden Zuiderplein OZ 1637 234 24r
GERRITS, DIRK Dirk Gerrits , burger mr. damastwever koper blauwpande dwarshuis Scheerstraat 5 1738 249 279r
GERRITS, DIRK de weduwe van Dirk Gerrits naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1746 251 159r
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits brouwer naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 2 1706 244 325r
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits mr. brouwer koper huis Lanen 83 1716 245 264r
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits mr. brouwer naastligger ten westen Lanen 83 1716 245 264r
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits mr. brouwer naastligger ten noorden Lanen 83 1716 245 264r
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits naastligger ten oosten Lanen 83 1718 246 5r
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits naastligger ten noorden Lanen 83 1718 246 5r
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits mr. brouwer naastligger ten oosten Lanen 81 1722 246 130r
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg OZ 1722 246 130v
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ 1722 246 130v
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg OZ 1722 246 130v
GERRITS, DOUWE Douwe Gerrits naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ 1722 246 130v
BROUWER, DOUWE GERRITS het wagenhuis van Douwe Gerrits Brouwer naastligger ten zuiden Voorstraat 58twee_a 1717 245 298r
PRINS, DOUWE GERRITS de kinderen van wijlen Douwe Gerrits Prins, burger mr. brouwer erflater Simon Stijlstraat 6 1729 247 6va
PRINS, DOUWE GERRITS wijlen Douwe Gerrits Prins, burger mr. brouwer erflater Lanen 83 1729 247 9ra
GERRITS, DOUWTJE Douwtien Gerrits Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
GERRITS, EELKJE Eeke Gerrits verkoper Droogstraat 1775 258 212v
GERRITS, EELKE Eeltje Gerrits Franekereind 29 1779 259 177r
BIJLSMA, ELIAS GERRITS Elias Gerrits Bijlsma mr. blikslager koper huis Sint Jacobstraat 14 1797 265 33r
GERRITS, LIJSBET Elisabeth Gerrits verkoper van 1/2 Vijverstraat 20 1803 266 303r
GERRITS, ENNE Enne Gerrits , c.u. schipper verkoper Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v
GERRITS, ENNE wijlen Enne Gerrits winkelier Franekereind 10 1738 249 280r
GERRITS, ENNE wijlen Enne Gerrits winkelier Nieuwstraat 66 1738 249 280r
GERRITS, FONGERKE Fongerke Gerrits verkopers aan de meest biedende bij het uitgaan van de brandende kaars Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
GERRITS, FONGERKE Fongerke Gerrits verkoper Kerkpoortstraat OZ 1773 258 4ra
GERRITS, FOPPE Foppe Gerrits rentmeester verkoper Lanen 69 1645 235 181r
GERRITS, FOPPE de hovinge van Foppe Gerrits oud rentmeester naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1648 236 13r
GERRITS, FOPPE wijlen Foppe Gerrits Noorderhaven 1649 236 55v
GERRITS, FRANS Frans Gerrits moutmeester koper huis Achterstraat NZ 1688 242 248r
GERRITS, FRANS Frans Gerrits graanverschieter verkoper Liemendijk ZZ 1701 244 124v
GERRITS, FRANS Frans Gerrits naastligger ten westen Voorstraat NZ 1701 244 351v
GERRITS, GEERT Geert Gerrits naastligger ten oosten Heiligeweg 1671 240 53v
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerrits Heiligeweg 25 1723 246 181r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerrits Grote Kerkstraat 31midden 1734 248 317r
GERRITS, Geertie* Gerrits Grote Ossenmarkt 16achter 1739 250 70v
GERRITS, GERBEN Gerben Gerrits naastligger ten zuiden Droogstraat 1659 237 206r
GERRITS, GERBEN Gerben Gerrits verkoper van 1/2 Droogstraat 1659 237 206r
GERRITS, GERBEN Gerben Gerrits naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1662 238 124v
GERRITS, GERBEN Gerben Gerrits naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1663 238 165r
GERRITS, GERBEN Gerben Gerrits , burger stuurman verkoper Hoogstraat 17 1665 239 30v
GERRITS, GERBEN Gerben Gerrits verkoper aan de meest biedende bij het uitgaan van de brandende kaars Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
GERRITS, GERBEN Gerben Gerrits verkoper Kerkpoortstraat OZ 1773 258 4ra
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Schritsen 1630 232 127r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits wijdschipper koper hof, rondom van een hek voorzien, met een kamertje erin Grote Kerkstraat 28 1645 235 178r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 18 1646 235 204v
GERRITS, GERRIT de verkoper Gerrit Gerrits naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1646 235 212r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits , burger verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1646 235 212r
GERRITS, GERRIT de kamers van Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits verkoper Schritsen 1652 236 197r1
GERRITS, GERRIT het huis van Gerrit Gerrits naastligger ten zuiden Heiligeweg NZ 1653 236 243v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits naastligger ten noorden 1662 238 146v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits , de jonge verkoper Heiligeweg NZ 1664 238 242r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits , c.u. koopman koper huis Zuiderstraat 1665 239 33r
GERRITS, GERRIT de erven van Gerrit Gerrits naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1668 239 25ra
GERRITS, GERRIT de kamer van Gerrit Gerrits naastligger ten oosten Peterseliestraat 1671 240 68r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits , burger schoolmeester koper panwerk met huis of woning Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoolmeester naastligger ten noorden Zuiderhaven 57 1695 243 140r
GERRITS, GERRIT de erven van Gerrit Gerrits naastligger ten noorden Schoolstraat 1 1696 243 188r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits , burger schoolmeester verkoper Zeilmakersstraat 16 1696 243 242r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits , burger mr. wever verkoper Lanen 23 1708 245 43r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits schoolmeester naastligger ten zuiden Schritsen 14 1709 245 84r
GERRITS, GERRIT wijlen Gerrit Gerrits schoolmeester Schritsen 14 1710 245 119r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits , c.u. koper huis voormaals genaamd het vergulde spinwiel Grote Kerkstraat 19 het Vergulde Spinnewiel 1716 245 277v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits , c.u. huurder Grote Kerkstraat 40west 1719 246 41v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1725 246 221v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits bontwever verkoper Kruisstraat 12 1728 247 102v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits naastligger ten noorden Voorstraat 75 1730 247 304v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits bontwever naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1731 247 388r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits bontwever naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1731 248 59r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits koper kamer of huis Rommelhaven 18vijf_a 1733 248 233v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits bontwever naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1740 250 126v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits , c.u. schoenmaker huurder Bildtstraat 5 1741 250 189r
GERRITS, GERRIT vrijgezel Gerrit Gerrits bontwever koper huis Hoogstraat 43 1743 251 17r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits Franekereind 21 1746 251 160r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits mr. schoenmaker huurder (p.j.) Bildtstraat OZ 1749 252 39r
GERRITS, GERRIT de weduwe van Gerrit Gerrits huurder (gedeeltelijk) Lammert Warndersteeg 18 1799 265 136r
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits uitdrager koper huis Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13 1811 269 137r
SCHIERE, GERRIT GERRITS Gerrit Gerrits Schiere naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
GERRITS, GERRITJE Gerritje Gerrits Zuiderhaven 48 1664 238 232v
GERRITS, GERRITJE Gerritje Gerrits verkoper Zuiderhaven 21 1741 250 190r
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits bakker naastligger ten noorden Rapenburg 1695 243 130r
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1695 243 142v
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits , c.u. mr. bakker huurder bakkerij (p.j.) Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
GERRITS, GIJSBERT Gijsbert Gerrits verkoper van 1/6 Karremanstraat 1742 250 269r
GERRITS, GEELTJE Giltie Gerrits verkoper Zeilmakersstraat 1670 240 21v
GERRITS, Gooitie Gerrits Heiligeweg 25 1733 248 239r
SURINGAR, GAUKE GERRITS Gouke Gerrits Suirger naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1707 245 26v
SURINGAR, GAUKE GERRITS Gouke Gerrits Zuirger koopman verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 43v
GERRITS, GRIETJE kopers' moeder Grietie Gerrits Voorstraat 59 1654 236 277r
GERRITS, GRIETJE kopers' moeder Grietie Gerrits Voorstraat 59 1654 236 277r
GERRITS, GRIETJE Grietie Gerrits Voorstraat 75 1676 240 215r
GERRITS, GRIETJE Grietie Gerrits koper 1/2 kamer Weeshuisstraat 1693 243 40r
GERRITS, GRIETJE de koperse Grietie Gerrits , en kinderen eigenaar van 1/2 Weeshuisstraat 1693 243 40r
GERRITS, GRIETJE Grietie Gerrits verkoper Romastraat ZZ 1698 243 376r
GERRITS, GRIETJE Grietje Gerrits Hofstraat 14 1647 236 4v
GERRITS, GRIETJE Grietje Gerrits Grote Kerkstraat 4 1730 247 332v
GERRITS, GRIETJE Grietje Gerrits Voorstraat 61 1788 263 40v
GERRITS, GRIETJE Griettie Gerrits Zuiderhaven 1648 236 23v
GERRITS, GRIETJE Griettie Gerrits Zuiderhaven 1648 236 23v
GERRITS, GRIETJE Griettie Gerrits koper door niaar hoekhuis met loods en plaats en 2 opkamers met een aparte uit- en ingang Rozengracht 17 1661 238 87r
GERRITS, GIJSBERT Gysbert Gerrits verkoper Kerkpoortstraat NZ 1700 244 43r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits verkoper Heiligeweg NZ 1638 234 50r
GERRITS, HARMEN burgemeester Harmen Gerrits naastligger ten westen Hoogstraat 21 1638 234 63v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits , c.u. verkoper Rommelhaven 2oost 1649 236 86v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits koper provisioneel Bargebuurt 20 1660 238 7ra
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits bieder kamer nr. 3 ligt ten noorden van westerse kamer 1660 238 7ra1
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten zuiden 1660 238 7ra1
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits , c.u. bontwever koper kamer en weverij onder één dak Fabrieksstraat WZ 1715 245 247v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits mr. wever koper huis onbekend 1726 246 296r
GERRITS, HARMEN de kamer gekocht door Harmen Gerrits naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten noorden onbekend 1737 249 202r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten zuiden onbekend 1737 249 214r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten oosten onbekend 1781 260 33v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerrits naastligger ten oosten Weverstraat 1 1781 260 87v
APPELMAN, HARMEN GERRITS Harmen Gerrits Appelman naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1648 236 18v
GERRITS, HAIE Haye Gerrits , c.u. metselaar geniaarde koper Hofstraat 1647 235 247r
GERRITS, HAIE Haye Gerrits naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1648 236 41v
GERRITS, HAIE Haye Gerrits naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1648 236 42r
GERRITS, HAIE Haye Gerrits , burger koper lege plaats Nieuwstraat OZ 1648 236 43v
GERRITS, HAIE Haye Gerrits verkoper Lanen NZ 1663 238 173v
GERRITS, HAIE Haye Gerrits bontwever kopers Wortelstraat ZZ 1774 258 141v
GERRITS, HAIE Haye Gerrits koper 1/2 huis Bargebuurt 20 1774 258 142v
GERRITS, HEIN Hein Gerrits mr. brouwer geniaarde koper Rapenburg 1774 258 149v
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwer naastligger ten westen Tiepelsteeg 1771 257 206v
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwer naastligger ten westen Nieuwstraat 16 1772 258 14r
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwer koopman naastligger ten westen Gardenierstraat 1773 258 116r
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwer brouwer en koopman Heiligeweg 20 1773 258 116v
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwer naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1773 258 120v
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwer mr. brouwer en koopman verkoper Moriaanstraat ZZ 1775 258 207v
BROUWER, HEIN GERRITS Hein Gerrits Brouwer verkoper Hoogstraat 36 1780 259 251r
GERRITS, HENDRIK Hendrick Gerrits , burger koper huis Zoutsloot 98 1673 240 114r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits schoenmaker huurder Voorstraat 43 1718 246 4v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1720 246 82v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1723 246 173r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits naastligger ten zuiden Kruisstraat 1726 246 256v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits mr. bontwever verkoper van 1/2 Hoogstraat 15 1730 247 340r
GERRITS, HENDRIK het pas gekochte huis van Hendrik Gerrits naastligger ten westen Kruisstraat 3 1731 247 374v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits , burger bontwever koper woning Kruisstraat NZ 1731 247 375r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits mr. bontwever koper huis Lammert Warndersteeg WZ het Wapen van Batavia 1731 248 22v
GERRITS, HENDRIK kopers Hendrik Gerrits mr. bontwever naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1731 248 22v
GERRITS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Gerrits naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1738 249 262r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits bontwever koper hof met 2 zomerhuizen onbekend 1739 250 78v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits Franekereind 27 1740 250 134r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits bontwever Zoutsloot 16 1741 250 151v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits bontwever koper huis en plaats Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits naastligger ten westen Oosterbolwerk 1781 260 9r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid 1789 263 121v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits blauwverver koper huis Raamstraat 1 1794 264 163v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid 1810 269 24v
GERRITS, HESSEL Hessel Gerrits Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r
GERRITS, HESSEL Hessel Gerrits mr. bontwever naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GERRITS, Hillegondt Gerrits Rozengracht 10 1720 246 66v
GERRITS, HILTJE Hiltje Gerrits kopers Noorderhaven 16 1773 258 108r
GERRITS, HUGO Huge Gerrits winkelier verkoper Franekereind 21 1746 251 160r
GERRITS, HUGO Huig Gerrits winkelier koper van 1/2 dubbele stallen Zuiderstraat 1756 254 38v
GERRITS, HUGO Huige Gerrits winkelier koper huis Lanen 89 1739 250 36r
GERRITS, HUGO Huige Gerrits naastligger ten zuiden Lanen 87 1740 250 105v
GERRITS, HUGO Huige Gerrits winkelier koper van 1/2 Schritsen 64 1742 250 219v
GERRITS, HUGO Huige Gerrits winkelier koper huis en weefwinkel en tuintje Nieuwstraat 50 1748 251 245v
GERRITS, HUGO Huige Gerrits naastligger ten zuiden Noorderhaven 42 1749 252 32r
GERRITS, HUGO Huige Gerrits naastligger ten zuiden Lanen 87 1750 252 50v
GERRITS, HUGO Huige Gerrits naastligger ten oosten Schritsen 62 1750 252 98r
GERRITS, HUGO Huige Gerrits koopman koper Spinstraat 1751 252 167r
GERRITS, HUGO Huige Gerrits winkelier verkoper Nieuwstraat 56 1769 257 145r
GERRITS, IEME Imme Gerrits van Langerack, burger schoenmaker verkoper Rinnertspijp 8 1709 245 84v
GERRITS, ENNE het perk van Inne Gerrits naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1689 242 295v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 1692 243 9v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits , burger mr. schoenmaker verkoper Spinhuisstraat 7 1695 243 174v
GERRITS, ENNE Inne Gerrits , c.u. schipper (schuit-) koper huis Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r
GERRITS, JAKOB huisman Jacob Gerrits koper huis, plaats en hovinge Rozengracht ZZ 1638 234 59r
GERRITS, JAKOB Jacob Gerrits naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1649 236 65v
GERRITS, JAKOB weduwe Jacob Gerrits huurder Kerkpoortstraat NZ 1731 248 54v
GERRITS, Jaeper Gerrits verkoper Rapenburg NZ 1720 246 85r
GERRITS, JAN wijlen Jan Gerrits Zoutsloot 1643 235 51r
GERRITS, JAN Jan Gerrits koper kamer, loods en plaatsje Brouwersstraat 1644 235 110v
GERRITS, JAN turfdrager Jan Gerrits naastligger ten westen Brouwersstraat WZ 1647 235 243r
GERRITS, JAN de kamer van Jan Gerrits naastligger ten zuiden Weverstraat NZ 1648 236 17v
GERRITS, JAN Jan Gerrits turfdrager verkoper Weverstraat NZ 1648 236 17v
GERRITS, JAN Jan Gerrits turfdrager verkoper Weverstraat 1648 236 32r
GERRITS, JAN Jan Gerrits , c.u. koper schuur Bildtpoort (gebied) 1663 238 186r
GERRITS, JAN Jan Gerrits gortmaker koper huis Achterstraat NZ 1664 238 203v
GERRITS, JAN Jan Gerrits , c.u. gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied) 1667 239 98r
GERRITS, JAN Jan Gerrits koper huis Grote Kerkstraat 15 1669 239 213r
GERRITS, JAN grondpacht uit het huis van Jan Gerrits , burger grondpacht Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
GERRITS, JAN Jan Gerrits koper woning bestaand uit een boven en beneden kamer Herenwaltje 17 het Schepel 1696 243 205r
GERRITS, JAN Jan Gerrits verkoper Herenwaltje 17 1696 243 249v
GERRITS, JAN Jan Gerrits gleibakker geniaarde koper Scheerstraat ZZ 1700 244 45v
GERRITS, JAN Jan Gerrits koper kamer Nieuwstraat 40 1706 244 317r
GERRITS, JAN Jan Gerrits huurder (p.j.) Nieuwstraat 40 1706 244 317r
GERRITS, JAN Jan Gerrits varensgezel huurder achterkamer Scheerstraat ZZ 1707 245 6v
GERRITS, JAN Jan Gerrits mr. bontwever koper huis Nieuwstraat WZ 1710 245 109v
GERRITS, JAN Jan Gerrits , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 1710 245 131v
GERRITS, JAN het gorthuis van Jan Gerrits naastligger ten westen Achterstraat NZ 1711 245 146r
GERRITS, JAN Jan Gerrits gortmaker verkoper van 1/2 Kroonsteeg 5 1712 245 172r
GERRITS, JAN Jan Gerrits verkoper Liemendijk 1714 245 202r
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1714 245 206v
GERRITS, JAN Jan Gerrits mr. bakker naastligger ten westen Noorderhaven 34 1723 246 154v
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1723 246 157r
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten westen Rinnertspijp 2 1725 246 224r
GERRITS, JAN Jan Gerrits mr. kleermaker naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 2 1725 246 225r
GERRITS, JAN Jan Gerrits , burger mr. timmerman koper huis Droogstraat NZ 1729 247 287v
GERRITS, JAN Jan Gerrits mr. kleermaker Romastraat 35 1731 247 390r
GERRITS, JAN Jan Gerrits mr. kleermaker Kerkpoortstraat 9 1732 248 92r
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten noorden Lanen ZZ 1736 249 129r
GERRITS, JAN Jan Gerrits mr. kleermaker naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 8 1736 249 138v
GERRITS, JAN Jan Gerrits huurder achterkamer met 2 bedsteden Hondenstraat 14 1738 249 220v
GERRITS, JAN Jan Gerrits schipper (schuit-) Hondenstraat 14 1738 249 220v
GERRITS, JAN Jan Gerrits schipper (schuit-) curator van Hondenstraat 14 1738 249 220v
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 16 1739 250 53v
GERRITS, JAN Jan Gerrits , c.u. mr. bontwever huurder Kerkpoortstraat NZ 1740 250 118r
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten oosten Rapenburg 57 1751 252 174r
GERRITS, JAN Jan Gerrits naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1762 255 166v
GERRITS, JAN Jan Gerrits Breukers huurder gedeelte (p.j.) Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemert havenchercher koper Weverstraat 1697 243 302v
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemert havencherger koper huis met vrij gebruik vd steeg Havenplein 18a 1702 244 155v
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemert koper huis Vijver 9 1712 245 167v
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemert naastligger ten zuiden Vijver 7 1715 245 254r
HEMERT, JAN GERRITS de weduwe en kinderen van Jan Gerrits van Hemert verkoper Havenplein 18a 1716 245 271v
MOOI, JAN GERRITS onmondige kinderen van Jan Gerrits Moy verkoper van 1/5 1659 238 3raa
MOOI, JAN GERRITS de onmondige kinderen van Jan Gerrits Moy verkoper van 1/5 1659 238 3raa
OFFRINGA, JAN GERRITS Jan Gerrits Offringa, c.u. koper huis Noorderhaven 32 het Wit Hart 1717 245 286v
OFFRINGA, JAN GERRITS Jan Gerrits Offringa mr. bakker verkoper Noorderhaven 32 1727 247 55v
GERRITS, JAN Jan Gerrits Rex, burger mr. bontwever koper huis en bleekje Rapenburg ZZ 1743 251 15v
SCHELLING, JAN GERRITS Jan Gerrits op der Schelling naastligger ten oosten Hoogstraat 22 1665 239 29v
SPEKMAN, JAN GERRITS als bewoner Jan Gerrits Speckman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4 1681 241 132r
SPEKMAN, JAN GERRITS wijlen Jan Gerrits Spekman Grote Kerkstraat 2 1688 242 231r
GERRITS, JAN Jan Gerrits Spitske verkoper Westerstraat 1808 268 28v
WIJNGAARDEN, JAN GERRITS Jan Gerrits Wijngaarden mr. kleermaker verkoper van 3/4 Lanen 76 1742 250 271r
GERRITS, JANKE Jancke Gerrits koper huis en tuin met eigen steeg Brouwersstraat 12zuid de Grauwe Gans 1689 242 272v
GERRITS, JANKE Jancke Gerrits winkelier Kerkpoortstraat 1696 243 195r
GERRITS, JEEN Jane Gerrits schoenmar naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1712 245 178v
GERRITS, JANKE Janke Gerrits Lanen NZ 1743 251 3r
GERRITS, JANKE bejaarde vrijster Janke Gerrits Noorderhaven 31achter 1750 252 81r
GERRITS, JANKE Janke Gerrits Orsinga verkoper Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
GERRITS, JANKE Janke Gerrits Orsinga naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 12 1731 248 69r
OSINGA, JANKE GERRITS Janke Gerrits Osinga Brouwersstraat 11 1698 243 345v
GERRITS, JANKE Janneke Gerrits Kleine Bredeplaats WZ 1663 238 201r
GERRITS, JANKE Jantie Gerrits Sint Jacobstraat 2 1662 238 139r
GERRITS, JARICH Jarich Gerrits , c.u. koper huis Vijverstraat 12 1663 238 179r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits , burger koper huis Scheerstraat ZZ 1700 244 52v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verkoper Hoogstraat ZZ 1706 244 320r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits , burger verkoper Scheerstraat ZZ 1707 245 6v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits uurwerkmaker koper huis Franekereind 28 1707 245 11v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits , c.u. uurwerkmaker koper woning Rapenburg 1710 245 103v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits naastligger ten oosten Franekereind 26 1715 245 246r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits naastligger ten oosten Franekereind 26 1716 245 263r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits uurwerkmaker koper ledig staande kamer of oude woning met 11 1/2 voeten en 1 1/2 duim ruimte zuidwa Franekereind ZZ 1716 245 271r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits uurwerkmaker naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1716 245 271r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits uurwerkmaker naastligger ten noorden Franekereind ZZ 1716 245 271r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits naastligger ten westen Franekereind 26 1721 246 111r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits naastligger ten westen Franekereind NZ 1722 246 133r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits naastligger ten westen Franekereind 26 1729 247 236v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verpachter grond onbekend ZZ 1730 247 341v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits horlogemaker verkoper Franekereind 24 1731 248 2r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verpachter grond Carl Visschersteeg WZ 1731 248 18r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits koper huis Nieuwstraat 62 1731 248 45v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16 1732 248 144r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verpachter grond Lombardstraat 2 1740 250 94v
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits Nieuwstraat 62 1743 251 25v
GERRITS, JELLE Jelle Gerrits bontwever verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1749 251 260v
GERRITS, JELLE Jelle Gerrits , c.u. huurder Zuiderstraat 10 1749 252 24v
GERRITS, JENNE Jenne Gerrits schoenmaker naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1709 245 96r
GERRITS, JETSE Jetse Gerrits , c.soc. verkoper Gardenierstraat 1671 240 57v
GERRITS, JETSKE Jetske Gerrits bewoner Kerkpad WZ 1733 248 249v
GERRITS, JETSKE Jetske Gerrits naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1733 248 249v
GERRITS, JETSKE Jetske Gerrits Hoogstraat 22 1787 262 152r
GERRITS, JILLES Jillis Gerrits verkoper Carl Visschersteeg 1675 240 168r
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerrits van Ackersloot koper kamer en ledige plaats Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
AKKERSLOOT, JILLES GERRITS Jillis Gerrits van Akkersloot koper 1/2 kamer of woning Rinnertspijp 2 1669 239 206r
GERRITS, JOHANNES Johannes Gerrits naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1735 249 76r
GERRITS, JOHANNES Johannes Gerrits naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1750 252 69v
GROL, JOHANNES GERRITS Johannes Gerrits van Grol mr. bontwever koper huis Heiligeweg ZZ 1774 258 153r
GROL, JOHANNES GERRITS Johannes Gerrits van Grol mr. bontwever koper woning met bleekveld voor de deur Franekerpoort (gebied) 1774 258 153r
GERRITS, JURJEN Jurien Gerrits Holtsichvast verkoper Lanen 26 1659 237 186v
GERRITS, JURJEN Jurrien Gerrits ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
GERRITS, KLAAS Klaas Gerrits koper huis Voorstraat 78 de Vergulde Driehoek 1709 245 82r
GERRITS, Lampkien Gerrits Kerkpoortstraat WZ 1733 248 250v
GERRITS, LIEUWE Lieuwe Gerrits schoenmaker naastligger ten oosten Schritsen 1649 236 84v
GERRITS, LIEUWE Lieuwe Gerrits mr. schoenmaker verpachter grond Schritsen 1661 238 86r
GERRITS, LIJSBET Lijsbet Gerrits verkoper Peterseliestraat 1663 238 185r
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerrits onbekend 1647 235 269v
GERRITS, LUBBERT wijlen burgemeester en ontvanger Lubbert Gerrits Lanen 42 1654 236 251v
GERRITS, LUITJEN Luitien Gerrits putgraver Sint Odolphisteeg WZ 1674 240 138r
GERRITS, LUITJEN Luitien Gerrits koper kamer Kromme Elleboogsteeg 1674 240 154v
GERRITS, LUITJEN Luitien Gerrits koper provisioneel huis of woning Kerkpoortstraat OZ 1675 240 25va
GERRITS, LUTSKE Lutske Gerrits Kerkpoortstraat 1658 237 171v
GERRITS, LIJSBET weduwe Lysbet Gerrits koordewerker verkoper van 1/2 Heiligeweg 34 1637 234 29v
GERRITS, MAAIKE Maeike Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg ZZ 1743 251 15v
GERRITS, MARTJEN Maertie Gerrits Zuiderhaven 37 1675 240 180r
GERRITS, MAAIKE Maike Gerrits verkoper van 1/5 1659 238 3raa
GERRITS, MAAIKE Maike Gerrits verkoper van 1/5 1659 238 3raa
GERRITS, MARGARETA Margarieta Gerrits Karremanstraat 1658 237 168av
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits Gardenierstraat NZ 1727 246 306v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits Karremanstraat 19 1728 247 106v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits Liemendijk NZ 1729 247 291v
GERRITS, MARIA wijlen Marijke Gerrits Liemendijk NZ 1729 247 291v
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits Bargebuurt OZ 1736 249 110r
GERRITS, MARIA Marijke Gerrits verkoper Zuiderhaven ZZ 1743 251 24v
GERRITS, MARIA Marike Gerrits verkoper Lanen 33 1709 245 77r
GERRITS, MARIA Marike Gerrits Bargebuurt OZ 1734 248 306v
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerrits koper huis Zuiderpoort (gebied) 1648 236 51r
GERRITS, MAAIKE Maycke Gerrits verkoper Heiligeweg 1652 236 198v
VOS, MICHIEL GERRITS Michiel Gerrits Vos lakenkoper verkoper Brouwersstraat 14 1723 246 155r
GERRITS, NEELTJE Neeltie Gerrits Droogstraat NZ 1696 243 259r
GERRITS, NEELTJE Neeltie Gerrits Bildtpoort (gebied) 1698 243 387v
GERRITS, NEELTJE Neeltje Gerrits Noorderhaven 114 1731 248 55r
GERRITS, Nuyse Gerrits kopers Rommelhaven 18vijf_a 1733 248 233v
GERRITS, OENE One Gerrits mr. bontwerker koper kamer en plaats Franekerpoort (gebied) 1718 246 21v
GERRITS, OTTE wijlen Otte Gerrits Franekerpoort (gebied) 1719 246 55v
GERRITS, PIETER Pieter Gerrits , burger zoutdrager koper woning Weverstraat 1696 243 200r
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS Pieter Gerrits Middachten equipagemeester koper 2/3 en 2/5 van 1/3 (12/15) huis en hof Lanen 42 1659 238 2v
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS burgerhopman Pieter Gerrits Middachten equipagemeester bij de Admiraliteit koper huis met een houtstek ten oosten en een hof en tuin ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1664 238 234v
GERRITS, POPKE Popke Gerrits naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 43v
GERRITS, PIETER Pyter Gerrits mr. schoenmaker Zoutsloot 26 1728 247 62r
GERRITS, PIETER Pyter Gerrits metselaar koper huis Grote Kerkstraat 23achter 1742 250 257r
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS Pyter Gerrits Middachten naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1649 236 62v
MIDDACHTEN, PIETER GERRITS Pyter Gerrits Middachten koper plaats Rozengracht NZ 1649 236 63r
GERRITS, PIETER Pytter Gerrits metselaar verkoper Grote Kerkstraat 23achter 1744 251 50v
GERRITS, REINOU Reinouke Gerrits Bargebuurt 18 1730 247 319v
GERRITS, RINSKE Rinske Gerrits , nom. liberorum naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 38 1717 245 291v
GERRITS, RINSKE Rinske Gerrits verkoper Bildtstraat OZ 1749 252 39r
GERRITS, Rinskse Gerrits Bildtstraat 5 1741 250 189r
GERRITS, SIPKE Sipke Gerrits mr. gortmaker verkoper Zuiderhaven 17 1702 244 182r
GERRITS, SIPKE Sipke Gerrits , c.u. koper huis Schritsen NZ 1712 245 184r
GERRITS, SIPKE de erven van Sipke Gerrits naastligger ten oosten Schritsen NZ 1733 248 220r
GERRITS, SIPKE de erven van Sipke Gerrits naastligger ten oosten Schritsen NZ