Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ga  Ge  Gi  Go  Gu  Gy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BROUWER, HEIN G. Hein G. Brouwer naastligger ten westen Heiligeweg 20 1773 258 116v
BROUWER, HEIN G. Hein G. Brouwer naastligger ten westen Nieuwstraat 16 1775 258 230v
G., J. J. G. Woldring luitenant-kolonel verkopers van 3/8 Voorstraat 18 1774 258 153v
VEEN, IETJE G. Ytje G. van der Veen verkoper van 1/3 Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
GEELES, PIETER Pytter Gaales scheepstimmerman verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1746 251 157r
GATSES, HERE Heere Gaatses naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22 1617 230 77v
GATSES, HESSEL Hessel Gaatses naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter 1606 228 509v
GATSES, AALTJE Aelcke Gaatzes verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
GATSES, HERE Heere Gaatzes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23 1598 228 95v
GATSES, HERE Heere Gaatzes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 23 1598 228 96r
GATSES, HERE Heere Gaatzes naastligger ten oosten Lanen 3 1603 228 356r
GATSES, HESSEL Hessel Gaatzes koper 1/2 huis met het eigendom van 1/2 van de grond Grote Kerkstraat 23 1597 228 40r
GATSES, HESSEL Hessel Gaatzes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 48 1598 228 74r
GATSES, JETSKE Jetske Gaatzes koper Rommelhaven 10achter 1599 228 168v
GATSES, JETSKE Jetske Gaatzes verkoper Rommelhaven 10achter 1599 228 169r
GATSES, TRIJNTJE Trijn Gaatzes koper Hoogstraat 1achter 1600 228 189v
, FEIE Doctor Feye Gabbema rector van de grote school koper 1/4 huis, schuur en plaatsje Simon Stijlstraat 7 1620 230 223v
, FEIE Doctor Feye Gabbema rector van de grote school koper 3/4 part van huis, schuur en plaatske Simon Stijlstraat 7 1620 230 224r
GABES, ARJEN Aeriaen Gabbes naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1638 234 57r
GABES, ARJEN Aerien Gabbes koper kamer Both Apothekerstraat 2 1638 234 58v
GABES, ARJEN de koper Aerien Gabbes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 2 1638 234 58v
GABES, ANTJE Anna Gabbes verkoper Oosterkeetstraat 1620 230 244r
GABES, ARJEN Ariaen Gabbes naastligger ten noorden Brouwersstraat 5achter 1643 235 77v
GABES, ARJEN de weduwe van Arien Gabbes naastligger ten noorden Brouwersstraat 5achter 1657 237 257v
GABES, ARJEN de weduwe van Arien Gabbes naastligger ten noorden Brouwersstraat 5achter 1660 238 69r
GABES, ARJEN Aryen Gabbes koper huis, plaats en kamer Brouwersstraat 1b 1635 233 162v
GABES, KORNELIS als bewoner Cornelis Gabbes naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1690 242 305r
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes , c.u. en c.s. huurder Heiligeweg 48 1696 243 187v
GABES, KORNELIS als bewoner Cornelis Gabbes kooltjer naastligger ten zuiden Heiligeweg 50 1705 244 275v
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes mr. metselaar koper huis Heiligeweg 10 1734 248 308v
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes mr. metselaar koper huis Heiligeweg 8 1734 248 323r
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes mr. metselaar naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1734 248 323r
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes mr. metselaar naastligger ten noorden Heiligeweg 8 1734 248 323r
GABES, KORNELIS Cornelis Gabbes mr. metselaar verkoper Heiligeweg 8 1743 251 23v
BOLTA, KORNELIS GABES Cornelis Gabbes Bolta koper huis, plaats en schuur met een vrije uit- en ingang Hoogstraat 53 1660 238 68v
BOLTA, KORNELIS GABES Cornelis Gabbes Bolta, c.u. verkoper Hoogstraat 53 1671 240 74v
BOLTA, KORNELIS GABES Cornelis Gabbes Bolta, c.u. koper huis ten noorden van Harlingen 1671 240 74v
GABES, DOUWE Douwe Gabbes mr. timmerman koper huis Voorstraat 99 de Bonte Bok 1751 252 163r
GABES, DOUWE Douwe Gabbes huurder pakhuis (p.j.) Voorstraat 75 1755 253 240v
GABES, DOUWE Douwe Gabbes naastligger ten oosten Voorstraat 97 1756 254 2r
GABES, DOUWE Douwe Gabbes mr. timmerman geniaarde koper van 1/2 Hoogstraat 35 1757 254 95v
GABES, DOUWE Douwe Gabbes mr. huistimmerman verkoper Voorstraat 99 1779 259 212v
GABES, FETJE Fed Gabbes verkoper Poortje 1 1605 228 460v
GABES, FEDDE Fedde Gabbes koper finaal huis Brouwersstraat 23 1601 228 254v
GABES, Feddke Gabbes koper Bildtstraat 14 1605 228 456r
GABES, FREERK Freerck Gabbes , c.f. verkoper Bildtstraat 13 1652 236 199v
GABES, GEERTJE Geertie Gabbes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 36 1686 242 117v
GABES, HIBBE Hibbe Gabbes huurder Voorstraat 69 1750 252 68r
GABES, JOHANNES Johan Gabbes naastligger ten westen Zoutsloot 53tuin 1611 229 18v
GABES, JOHANNES wijlen Johan Gabbes verkoper Bildtpoort (gebied) 1611 229 68r
GABES, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johan Gabbes verkoper Bildtpoort (gebied) 1612 229 81r
GABES, JOUKE wijlen Jouke Gabbes verkoper Nieuwstraat WZ 1766 256 224v
GABES, KLAAS Klaas Gabbes naastligger ten westen Anjelierstraat 8 1783 261 113r
GABES, MICHIEL de erfgenamen van wijlen Michiel Gabbes naastligger ten zuiden Noordijs 6 1644 235 147r
GABES, OBBE Obbe Gabbes verwandelaar Bildtpoort (gebied) 1617 230 90v
GABES, SIEMEN Simen Gabbes verkoper q.q. Vioolsteeg 1636 234 22v
GABES, STEFFEN Steven Gabbes verkoper Zuiderhaven ZZ 1627 231 165r
GABES, STEFFEN wijlen Steven Gabbes naastligger ten westen Noorderhaven 13 1656 237 90r
GABES, STEFFEN wijlen Steven Gabbes visafslager verkoper Zuiderhaven ZZ 1656 237 93r
GABES, STEFFENTJE wijlen Steven Gabbes verkoper Noorderhaven 11 1657 237 119v
GABES, TRIJNTJE Trijn Gabbes koper Fortuinsteeg 3 1641 234 126r
GABES, TRIJNTJE Trijn Gabbes verkoper Grote Kerkstraat 30achter 1644 235 134r
GABES, TRIJNTJE Trijn Gabbes verkoper Grote Kerkstraat 28twee_achter 1646 235 206r
GABES, UILKE Uilke Gabbes naastligger ten westen Werfpad ZZ 1712 245 169v
GABES, UILKJE Uulck Gabbes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
GABES, SARA Zara Gabbes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 36 1686 242 117v
, HIBBE de weduwe van Hibbe Gabers naastligger ten westen Zuiderstraat 12 1724 246 204v
GABES, ARJEN grondpacht uit het huis van de weduwe van Arjen Gabes eigenaar perceel Brouwersstraat 1b 1675 240 211r1
GABES, KLAAS Claes Gabes timmerman koper huis Achterstraat 7 1772 258 49v
GABES, KORNELIS als bewoner Cornelis Gabes naastligger ten zuiden Heiligeweg 50 1706 244 313r
GABES, KORNELIS Cornelis Gabes mr. metselaar geniaarde koper Heiligeweg 8 1733 248 261v
GABES, KORNELIS Cornelis Gabes , c.u. scheepstimmerman huurder (p.j.) Vijverstraat 14 1790 263 210r
GABES, DOUWE Douwe Gabes mr. timmerman verkoper William Boothstraat 4 1753 253 117v
GABES, DOUWE Douwe Gabes mr. huistimmerman verkoper Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
GABES, GEELE wijlen Gale Gabes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1674 240 167v
GABES, GEELE wijlen Gale Gabes verkoper Zuiderstraat 1674 240 167v
GABES, HIBBE Hibbe Gabes , c.u. koper huis en hof Zuiderhaven ZZ 1711 245 139r
GABES, HIBBE Hibbe Gabes pachter koper huis en stallinge Zuiderstraat ZZ 1714 245 207r
GABES, HIBBE Hibbe Gabes naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1714 245 207r
GABES, HIBBE wijlen Hibbe Gabes verkoper Zuiderhaven ZZ 1727 247 51v
GABES, HIBBE Hibbe Gabes , c.u. huurder voorste deel Voorstraat 93oost 1752 253 34v
GABES, HIBBE Hibbe Gabes huurder andere kamer (p.j.) Liemendijk NZ 1776 258 250r
GABES, JANKE Jancke Gabes naastligger ten noorden Zuiderstraat 1675 240 179v
GABES, KLAAS Klaas Gabes naastligger ten oosten Achterstraat 5 1776 258 244r
GABES, KLAAS Klaas Gabes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1782 260 162v
GABES, KLAAS Klaas Gabes huistimmermansknecht verkoper Achterstraat 7 1785 261 288r
GABES, SJOERD Sjoerd Gabes , c.u. huurder Havenplein 24 1791 263 290v
GABES, SJOERD Sjoerd Gabes , c.u. huurder van 1/2 (p.j.) Weeshuisstraat 13 1791 263 342r
GABES, SJOERD Sjoerd Gabes , c.u. huurder van 1/2 (p.j.) Weeshuisstraat 15 1791 263 342r
GABES, TJERK Tierk Gabes koemelker koper stal Zoutsloot 38 1732 248 90r
GABES, TJERK Tjerck Gabes koemelker verkoper Zoutsloot 38 1733 248 251v
GABES, TRIJNTJE Trijntje Gabes verkoper Grote Ossenmarkt 21 1798 265 118r
GABES, UILKE Uilcke Gabes eigenaar van 1/2 Werfpad 7 1693 243 62r
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. naastligger ten oosten Werfpad 7 1693 243 62r
GABES, UILKE Uilcke Gabes verkoper Werfpad 7 1693 243 62r
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. korendrager naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1715 245 248v
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. korendrager verkoper Werfpad ZZ 1715 245 248v
GABES, UILKE Uilke Gabes naastligger ten westen Werfpad 1708 245 48r
GABES, ULBE Ulbe Gabes scheepstimmerman verkoper Werfpad 9 1695 243 176r
GABES, UILKE Uylke Gabes koper twee kamers aan elkaar onder 1 dak Werfpad 7 1693 243 43v
GATSES, HESSEL zijn ouders Hessel Gadses , c.u. bewoner Franekereind 15 1636 234 8r
GATSES, JAN Jan Gadses afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Hofstraat 27 1725 246 216v
, FETJE Fettie Gadtzes verkoper Hofstraat 27 1725 246 216v
, FETJE Fettie Gadtzes , voor haar voorkinderen verkoper Hofstraat 27 1725 246 216v
GABES, HIBBE de weduwe van Hibbe Gaebes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1726 246 293v
GABES, HIBBE de weduwe van Hibbe Gaebes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1726 246 293v
GABES, MINKE Minke Gaebes huurder Noorderhaven 13 1748 251 232v
, NEELTJE Neeltje Gaedonis koper Zoutsloot 10 1704 244 261v
GEELES, KLAAS Claes Gaeles naastligger ten oosten Kroonsteeg 5 1712 245 172r
GEELES, KLAAS wijlen Claes Gaeles verkoper Schritsen 13achter 1732 248 98r
GEELES, GEELE de weduwe van Gale Gaeles naastligger ten zuiden Droogstraat 20west 1672 240 81v
GEELES, JANKE Jancke Gaeles naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1676 240 241r
GEELES, JANKE Jancke Gaeles naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1691 242 340r
GAAIKES, PIETJE Pietje Gaikes huurder Franekereind 29oost 1739 250 22v
GEELES, KLAAS de woninge van Claes Gales naastligger ten zuiden Lanen 20 1710 245 137r
GEELES, KLAAS Claes Gales naastligger ten oosten Kroonsteeg 5 1714 245 224r
GEELES, GEELE huis en timmerwerf van Gale Gales naastligger ten westen Rozengracht 26 1630 232 165v
GEELES, GEELE wijlen Gale Gales verkoper Rozengracht ZZ 1631 233 36v
GEELES, GEELE wijlen Gale Gales koper Zuiderstraat 1644 235 117r
GEELES, GEELE Gale Gales grootschipper koper huis met plaats Hoogstraat 11 1660 238 50v
GEELES, GEELE Gale Gales grootschipper koper hof met bomen, planten en een priëel Zuiderstraat 1661 238 92r
GEELES, GEELE Gale Gales grootschipper naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1661 238 92r
GEELES, GEELE de hof van Gale Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1667 239 117r
GEELES, GEELE de hof van Gale Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1668 239 127v
GEELES, GEELE Gale Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1668 239 164v
GEELES, GEELE Gale Gales grootschipper koper nieuw gebouwd dwarshuis waarin twee woningen Weeshuisstraat 13 1670 240 27r
GEELES, GEELE Gale Gales grootschipper koper nieuw gebouwd dwarshuis waarin twee woningen Weeshuisstraat 15 1670 240 27r
GEELES, GEELE de weduwe van Gale Gales naastligger ten oosten Hoogstraat 9 1676 240 224r
GEELES, GEELE de weduwe van mr. Gale Gales naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1683 242 8r
GEELES, JANKE Jancke Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
GEELES, JANKE wijlen Janke Gales verkoper Hoogstraat 11 1693 243 38v
GEELES, JANKE de erfgenamen van wijlen Janke Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west 1694 243 87v
, WIEGER Wiger Galties naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1613 229 169r
, WIEGER Wieger Galtyes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1620 230 202v
, WIEGER Wieger Galtyes verkoper Zuiderhaven ZZ 1620 230 209v
, WIEGER Wieger Galtyes naastligger ten oosten Zuiderhaven 1620 230 210v
, WIEGER Wiger Galtyes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1616 230 48v
, BEREND de proclamant Beernt Garmens , c.u. naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1613 229 175r
, BEREND Beernt Garmers trompetter koper Bildtpoort (gebied) 1613 229 175r
GERRITS, Aernt Garryts huurder voor 5 jaren Hoogstraat 32 1643 235 46v
, JETSKE Jedske Gatdzes koper Gardenierstraat ZZ 1723 246 182v
, LAMMERT Lambert Gatien naastligger ten noorden Schritsen 38 1612 229 97v
GATSES, HERE Hero Gaties naastligger ten oosten Lanen 3 1612 229 103r
GATSES, ANTJE Antie Gatjes verkoper van 1/2 Noorderhaven 72 1687 242 207r
GATSES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Gatjes naastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter 1683 241 243r
GATSES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Gatjes naastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter 1693 243 66v
GATSES, SEERP de erfgenamen van wijlen Serp Gatjes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1695 243 165r
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper kamer Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
GATSES, AALTJE Ael Gatses koper Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
GATSES, BEITSKE Beyts Gatses koper Peterseliestraat 1634 233 143r
GATSES, DOUWE Douwe Gatses koper huis met een plaats daarachter Hoogstraat 29 1628 232 73v
GATSES, DOUWE Douwe Gatses verkoper Hoogstraat 29 1633 233 111r
GATSES, FETJE Fettie Gatses naastligger ten zuiden William Boothstraat 2 1738 249 264v
GATSES, FETJE Fettje Gatses koper William Boothstraat WZ 1706 245 5r
GATSES, FEITSE Fettye Gatses naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1621 230 258r
GATSES, FROUKJE Frouck Gatses protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 3 1604 228 430r
GATSES, GERBEN Gerben Gatses naastligger ten oosten Bildtstraat 7 1630 232 149v
GATSES, HERE Heere Gatses koper provisioneel huis onbekend 1622 230 297r
GATSES, HERE Here Gatses naastligger ten westen Poortje 13 1612 229 122v
GATSES, HERE Here Gatses verkoper Droogstraat 1614 229 205v
GATSES, HERE Here Gatses naastligger ten westen Lanen 7 1621 230 263r
GATSES, HERE Here Gatses verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 6 1623 230 337r
GATSES, HERE de weduwe en erfgenamen van wijlen Here Gatses , c.soc. naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22 1628 232 44r
GATSES, HERE Here Gatses naastligger ten westen Lanen 9 1637 234 24v
GATSES, HERE Hero Gatses koper van 1/2 Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
GATSES, HERE Hero Gatses naastligger ten oosten Lanen 3 1613 229 127v
GATSES, HERE Herre Gatses verkoper q.q. Droogstraat NZ 1631 233 17r
GATSES, HESSEL Hessel Gatses lakenkoper verkoper Heiligeweg 38 1611 229 59r
GATSES, HESSEL Hessel Gatses lakenkoper verkoper Grote Kerkstraat 23 1612 229 71v
GATSES, HESSEL Hessel Gatses naastligger ten oosten Franekereind 13 1625 231 45r
GATSES, HESSEL Hessel Gatses verkoper q.q. Grote Kerkstraat NZ 1627 231 164r
GATSES, HESSEL Hessel Gatses gebruiker ([staat: meier]) ten zuidoosten van Harlingen 1634 233 140r
GATSES, HESSEL Hessel Gatses naastligger ten oosten Franekereind 13 1644 235 119v
GATSES, HESSEL Hessel Gatses eerdere huurder van deel 1 groot ca. 5 pm ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
GATSES, HOMME Homme Gatses naastligger ten zuiden Lanen 91 1614 229 187v
GATSES, HOMME Homme Gatses schuitvoerder naastligger ten noorden Lanen 86 1616 230 27r
GATSES, HOMME Homme Gatses schuitvoerder naastligger ten noorden Lanen 86 1618 230 105v
GATSES, HOMME Homme Gatses naastligger ten zuiden Lanen 91 1619 230 157r
GATSES, IDSKE Idske Gatses naastligger ten oosten Rommelhaven 26 1718 246 6r
GATSES, IDSKE Idske Gatses verkoper Gardenierstraat ZZ 1718 246 25r
GATSES, JAN Jan Gatses , c.u. koper kamer, loods en ledige plaats Droogstraat 53 1653 236 238r
GATSES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Gatses verkoper Droogstraat 53 1657 237 118r
GATSES, LAMMERT wijlen Lambert Gatses verkoper Schritsen 38 1618 230 142r
GATSES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Gatses naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1698 243 383r
GATSES, SIETE Site Gatses koper grondpacht Sint Christoffelsteeg OZ 1606 228 525v
GATSES, SIETSKE Sytse Gatses verkoper Brouwersstraat 23 1612 229 71r
GATSES, TJITSKE Tiets Gatses koper Hoogstraat 51 1629 232 112v
GATSES, TJITSKE Tietske Gatses koper grondpacht van 2-05-00 CG Oosterkeetstraat 5 1648 236 40r
GATSES, TJITSKE de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Tjetske Gatses verkoper huis Hoogstraat 51 1681 241 42va
GATSES, TRIJNTJE Trijntie Gatses koper Heiligeweg 21 1644 235 143v
GATSES, TRIJNTJE Trijntie Gatses koper woning Both Apothekerstraat WZ 1655 237 52r
GATSES, TRIJNTJE Trijntie Gatses koper Grote Kerkstraat 19 1658 237 169r
GATSES, TRIJNTJE Trijntie Gatses koper Kerkpoortstraat 1 1663 238 161r
GATSES, TJITSKE Tzietske Gatses verkoper Oosterkeetstraat 1668 239 167r
GATSES, ANDRIES wijlen Andries Gatties verpachter grond Nieuwstraat 1632 233 46v
GATSES, ANDRIES de weduwe van Andries Gatties verpachter grond Nieuwstraat 1638 234 71r
GATSES, FEITSE Fettie Gatties koper huis met loods en ledige plaats erachter Brouwersstraat WZ 1614 229 236r
GATSES, GERBEN Gerben Gatties koper huis Noorderhaven 18 1618 230 118v
GATSES, GERBEN Gerben Gatties naastligger ten oosten Noorderhaven 76 1629 232 102r
GATSES, GERBEN Gerben Gatties naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1629 232 102r
GATSES, GERBEN wijlen Gerben Gatties naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1635 233 172v
GATSES, GERBEN wijlen Gerben Gatties naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1667 239 108v
GATSES, HINKE Hencke Gatties , voor zich en haar zoontje verkoper Lanen 85oost 1675 240 29va
GATSES, HOMME Homme Gatties naastligger ten oosten Lanen 84 1624 231 23r
GATSES, OBBE Obbe Gatties verkoper q.q. Voorstraat 74 1636 233 180r
GATSES, SEERP Seerp Gatties naastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter 1674 240 152r
GATSES, SEERP Seerp Gatties koper huis Noordijs 1 1675 240 187r
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. Noorderhaven 43 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. Noorderhaven 41 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. Liemendijk NZ 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. Noordijs 15 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. Noordijs 4 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP Seerp Gatties verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
GATSES, SEERP de weduwe en erfgenamen van wijlen Seerp Gatties naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1683 241 68va
GATSES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Gatties naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1687 242 176v
GATSES, GERBEN Gerben Gattjes naastligger ten oosten Lanen 45 1663 238 178r
GATSES, IESKJE Jisk Gattjes koper Noorderhaven 54 1665 239 26v
GATSES, IESKJE Jisk Gattjes koper Noorderhaven 54 1665 239 26v
GATSES, SEERP Seerp Gattjes wijdschipper koper huis, loods en plaats Hoogstraat 17 1665 239 30v
, HERE Here Gattyes koopman koper twee benedenkamers met een opkamer aan elkaar Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
, HOMME Homme Gattyes naastligger ten oosten Lanen 84 1623 230 344r
GATSES, HERE Heere Gatzes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
GATSES, HESSEL Hessel Gatzes , c.soc. verkoper q.q. Zoutsloot 1611 229 46v
GATSES, HESSEL Hessel Gatzes ontvanger van de floreen Weverstraat ZZ 1630 232 124r
GATSES, HINKE Hincke Gatzes koper Lanen 85oost 1669 239 200v
GATSES, TRIJNTJE Trijntje Gatzes koper Nieuwstraat 62 1665 239 26r
GAUKES, BAUKE Baucke Gauckes , c.u. huurder (p.j.) Kleine Kerkstraat 10 1703 244 217r
GAUKES, DJURRE Diorre Gauckes koper huis Heiligeweg ZZ 1601 228 260v
GAUKES, DJURRE Diorre Gauckes koper kamer Lammert Warndersteeg 1603 228 357r
GAUKES, FROUKJE Frouck Gauckes koper Franekereind 30oost 1620 230 234r
GAUKES, FROUKJE Frouck Gauckes verkoper Kerkpoortstraat 41 1620 230 256v
GAUKES, HOITE Hoyte Gauckes naastligger ten oosten Heiligeweg 20 1612 229 70v
GAUKES, HOITE Hoyte Gauckes naastligger ten westen Heiligeweg 20 1612 229 70v
GAUKES, HOITE Hoyte Gauckes verkoper Heiligeweg 22 1615 229 267v
GAUKES, HOITE Hoyte Gauckes verkoper Noorderhaven 1615 229 279r
GAUKES, SIEBREN de weduwe van Zybren Gauckes naastligger ten oosten Voorstraat 91 1733 248 237r
GAUKES, SIEBREN de weduwe van Sybren Gaukes naastligger ten oosten Vijverstraat 15 1732 248 102v
, FEDDE Feddo Gaveri , c.u. mr. chirurgijn koper tuin of klein hofje Grote Kerkstraat OZ 1652 236 214r
, FEDDE Feddo Gaveri Boomgaerden mr. chirurgijn koper drie kamers Noorderhaven 28achter 1645 235 186r
, FEDDE de koper Feddo Gaveri Boomgaerden, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1645 235 186r
GEERTS, Mayke Geerds verkoper Brouwersstraat 24 1729 247 297v
GEERTS, Mayke Geerds verkoper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v
GEERTS, MAAIKE Mayke Geerds verkoper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v
, OBBE Obbe Geertgies verkoper Zuiderstraat 1611 229 47v
, OBBE Obbe Geerties protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied) 1598 228 102v
, OBBE Obbe Geerties koper ledige plaats Droogstraat NZ 1600 228 225v
, OBBE de plaats nu van de koper Obbe Geerties , c.u. naastligger ten westen Droogstraat NZ 1600 228 225v
, OBBE Obbe Geerties koper ledige plaats Droogstraat NZ 1600 228 226r
, OBBE de plaats nu van de koper Obbe Geerties , c.u. naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1600 228 226r
, OBBE Obbe Geerties , nom. quo naastligger ten noorden onbekend 1602 228 321v
, OBBE het huis van Obbe Geerties naastligger ten oosten Zuiderstraat 1612 229 96r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Schritsen 38 1612 229 97v
, OBBE de ledige plaats van Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1614 229 217v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderstraat 1616 230 18r
, OBBE Obbe Geerties grootschipper koper huis met zomerkeuken en een ledige plaats erachter Zuiderhaven 91 1616 230 33r
, OBBE Obbe Geerties koper huis met eigemdom van steeg Voorstraat 35 1616 230 51r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Noorderhaven 33achter 1617 230 70r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Voorstraat 37 1617 230 104r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1618 230 107v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1618 230 146v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Voorstraat 37 1618 230 148r
, OBBE de verkopers Obbe Geerties , c.u. naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 1625 231 61r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Schritsen 38 1628 232 43v
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven 57 1630 232 123r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven 59 1630 232 123r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven 61 1630 232 123r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven NZ 1630 232 123r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven 63 1630 232 123r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 1630 232 126r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1630 232 143v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1630 232 143v
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderstraat 1630 232 144r
, OBBE wijlen Obbe Geerties verkoper Zuiderstraat 1632 233 69v
, OBBE wijlen Obbe Geerties verkoper Noorderhaven 80 1633 233 79r
, OBBE zijn wijlen vader Obbe Geerties verkoper Noorderhaven 80 1633 233 79r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Zuiderstraat 27 1633 233 125r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderstraat 27 1633 233 125r
, OBBE Obbe Geertis verkoper Zuiderstraat ZZ 1630 232 134v
GEERTS, AALTJE Aeltie Geerts koper woning Herenwaltje 17 1677 240 266r
GEERTS, AUKJE Akke Geerts koper Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r
GEERTS, AUKJE Akke Geerts koper Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r
GEERTS, AUKJE Akke Geerts naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v
GEERTS, AUKJE Akke Geerts verkoper Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v
GEERTS, AUKJE Akke Geerts verkoper Grote Ossenmarkt 15 1803 267 4r
GEERTS, ALLERT Allert Geerts molenaar koper 1/2 huis en rogmolen genaamd de Zuiderpoortsmolen Zuiderpoortsmolen 1 de Zuiderpoortsmolen 1738 249 263v
GEERTS, ALLERT Allert Geerts molenaar geniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
GEERTS, ALLERT Allert Geerts verkoper van 1/2 Zuiderpoortsmolen 1 1746 251 155r
GEERTS, ALLERT Allert Geerts molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen en woonhuis, schuur en paardenstal Kerkpoortsmolen 1 de Kerkpoortsmolen 1747 251 174r
GEERTS, ALLERT Allert Geerts eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 1 1751 252 133r
GEERTS, ALLERT Allert Geerts molenaar verkoper Kerkpoortsmolen 1 1755 253 210r
KLOPPENBURG, ANTJE GEERTS minderjarige Anna Geerts Cloppenburg verkoper Karremanstraat 22 1796 264 362r
GEERTS, ANNE het huis van Anne Geerts naastligger ten oosten Heiligeweg 15 1601 228 243r
GEERTS, ANTJE Antie Geerts koper Hoogstraat 4 1703 244 197r
GEERTS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antie Geerts naastligger ten westen Hoogstraat 6 1743 251 8r
GEERTS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antje Geerts naastligger ten westen Hoogstraat 6 1745 251 67v
GEERTS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antje Geerts naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts koper Both Apothekerstraat 11 1758 254 130r
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts verkoper Both Apothekerstraat 11 1765 256 125v
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts koper huis Noorderhaven 10 1782 260 273r
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts verkoper Raamstraat 8 1783 261 108v
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts winkelierse koper huis Heiligeweg 46 1789 263 142v
GEERTS, AUKJE de boedel en nalatenschap van wijlen Aukje Geerts verkoper Noorderhaven 10achter 1790 263 200r
GEERTS, AUKJE wijlen Aukje Geerts verkoper Heiligeweg 46 1790 263 202r
GEERTS, AUKJE nalatenschap van Aukje Geerts verkoper Noorderhaven 10 1791 263 300v
GEERTS, AUKJE Aukjen Geerts koper Raamstraat 8 1766 256 221v
GEERTS, BAUKJE Bauckien Geerts koper Kerkpad 32achter 1733 248 227r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts naastligger ten oosten Vianen 1737 249 174r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts naastligger ten zuiden Vianen 1737 249 174r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts verkoper Vianen 1737 249 174r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts verkoper Kerkpad 32achter 1750 252 63v
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts verkoper Kerkpad 34 1753 253 69v
GEERTS, BAUKJE Boukjen Geerts verkoper Voorstraat 81een_achter 1727 246 308r
GEERTS, BAUKJE Boukjen Geerts verkoper van 1/5 Noorderhaven 5 1727 247 31r
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper finaal kamer nr. 4 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper finaal kamer nr. 5 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra1
GEERTS, KLAAS Claas Geerts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra1
GEERTS, KLAAS wijlen Claas Geerts naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1708 245 69v
GEERTS, KLAAS wijlen Claas Geerts verkoper Karremanstraat WZ 1708 245 69v
GEERTS, KLAAS Claes Geerts verkoper Hofstraat 37 1618 230 117v
GEERTS, KLAAS Claes Geerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
GEERTS, KLAAS Claes Geerts koper huis met loodske en plaatske Achterstraat ZZ 1699 244 31r
GEERTS, KLAAS Claes Geerts naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1699 244 31r
KELDER, KLAAS GEERTS Claes Geerts Kelder koper huis Karremanstraat 14 1695 243 121v
GEERTS, KORNELIS Corneles Geerts , c.u. huurder (p.j.) Schritsen 8 1755 253 225v
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts , mede voor zich verkoper Grote Kerkstraat 29 1685 242 62r
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts , mede voor zich verkoper Kruisstraat 4 1685 242 62r
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts , c.u. schuitschipper huurder Zoutsloot 95 1708 245 69r
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts schuitschipper verkoper Zuiderstraat 15 1714 245 227r
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts geniaarde koper Heiligeweg 3 1756 254 31v
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts naastligger ten zuiden Schritsen 59 1763 256 1r
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts huurder (p.j.) Schritsen 61 1771 257 196v
GEERTS, KORNELIS wijlen Cornelis Geerts stokersknecht erflater Schritsen 61 1771 257 196v
KNOL, KORNELIS GEERTS Cornelis Geerts Knol stokersknecht verkoper Lanen 40 1778 259 128v
KROL, KORNELIS GEERTS Cornelis Geerts Krol koper huis Grote Kerkstraat 35 1777 259 67v
KROL, KORNELIS GEERTS wijlen Cornelis Geerts Krol verkoper Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
GEERTS, KORNELIS Cornelis Geerts Staverman huurder William Boothstraat OZ 1738 249 338r
GEERTS, DIEUWKE Dieucke Geerts naastligger ten oosten Noorderhaven 87 1685 242 82v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1752 253 9v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1752 253 9v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1752 253 19v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman verkoper van 1/2 Romastraat 1 1752 253 21r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman koper Gardenierstraat 4 1752 253 29v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman eigenaar van 1/2 Gardenierstraat 4 1752 253 29v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1753 253 90r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts mr. timmerman verkoper Both Apothekerstraat 3 1753 253 90r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1755 253 203r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts , n.u. naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1755 253 203r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1755 253 219v
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman naastligger ten westen Romastraat 5 1757 254 73r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts timmerman naastligger ten westen Romastraat 5 1763 256 13r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts mr. huistimmerman verkoper Gardenierstraat 4 1778 259 133r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts mr. huistimmerman verkoper q.q. Gardenierstraat 4 1778 259 133r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten westen Romastraat 5 1786 262 51r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten westen Romastraat 5 1786 262 76r
GEERTS, DIRK Dirk Geerts naastligger ten zuiden Gardenierstraat 4 1791 263 355r
WOUDE, DIRK GEERTS Dirk Geerts van der Woude huurder achter (p.j.) Lanen 62 1788 263 15r
WOUDE, DIRK GEERTS Dirk Geerts van der Woude koper huis Brouwersstraat 24 1800 265 264r
WOUDE, DIRK GEERTS de koper Dirk Geerts van der Woude, c.u. huurder (p.j.) Brouwersstraat 24 1800 265 264r
GEERTS, DOUWE Douwe Geerts bruidegom 1606 228 524r
GEERTS, EGBERT wijlen Egbert Geerts verkoper Zoutsloot 80 1601 228 267v
GEERTS, EISE Eise Geerts , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1779 259 222v
GEERTS, FEDDE Fedde Geerts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1664 238 227v
GEERTS, FEIKE Feike Geerts verkoper Rommelhaven 18drie_achter 1723 246 163v
GEERTS, Geere Geerts , c.u. huurder (p.j.) Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
GEERTS, Geere Geerts , c.u. huurder (p.j.) Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
GEERTS, GEERT wijlen Geert Geerts koper Voorstraat 91achter 1611 229 32v
GEERTS, GEERT Geert Geerts , c.u. koper twee kamers aan elkaar Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v
GEERTS, GEERT het huis ten westen daaraan staande van Geert Geerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 2 1624 230 380v
GEERTS, GEERT het weeskind van wijlen Geert Geerts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts verkoper Voorstraat 2 1687 242 187r
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts van Minden verkoper Kleine Bredeplaats 2 1675 240 185r
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts van Minden eigenaar van 2/3 Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
GEERTS, Geetske Geerts verkoper Kleine Bredeplaats 2 1686 242 125r
GEERTS, GERRIT Gerrit Geerts naastligger ten oosten Schritsen 65b 1633 233 76v
GEERTS, GERRIT Gerrit Geerts verkoper van 1/2 Voorstraat 66 1633 233 92v
GEERTS, GERRIT Gerrit Geerts , c.u. naastligger ten noorden Heiligeweg 20 1748 251 228ar
GEERTS, GERRIT Gerrit Geerts scheepstimmerman koper huis Heiligeweg 22 1748 251 229v
GEERTS, GERRIT Gerrit Geerts naastligger ten westen Heiligeweg 24 1752 252 195r
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts koper huis Brouwersstraat 1597 228 25v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts koper kamer Voorstraat 91achter 1611 229 32v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts naastligger ten westen Brouwersstraat 10 1613 229 146r
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts koper huis Schritsen 64 1615 229 275v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts koper huis met ledige plaats erachter Hoogstraat 41 1618 230 116r
GEERTS, GERRIT het huis ten westen daaraan staande van Gerryt Geerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 2 1626 231 114r
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts verkoper Schritsen 64 1627 231 169v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts geniaarde koper Sint Odolphisteeg WZ 1627 232 4v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts kalkmeter verkoper Brouwersstraat 10 1634 233 150v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts koper schuur of dwarshuis onbekend 1635 233 164r
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts verkoper Schritsen 67 1641 234 129v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts scheepstimmerman verkoper Heiligeweg 22 1752 253 30v
GEERTS, GERRIT Gerryt Geerts scheepstimmerman koper huis en tuin Zoutsloot 48 1754 253 147v
GEERTS, GERRIT wijlen Gerryt Geerts scheepstimmerman verkoper Zoutsloot 48 1772 258 54v
GEERTS, GOOITSKE Goyck Geerts verkoper Bildtpoort (gebied) 1598 228 80v
GEERTS, GOOITSKE Goyck Geerts koper onbekend 1598 228 113r
GEERTS, GOOITSKE Goyck Geerts koper Bildtpoort (gebied) 1613 229 175r
GEERTS, GOOITSKE Goyck Geerts koper onbekend 1621 230 278r
GEERTS, GOOITSKE de erfgenamen van wijlen Goyck Geerts verkoper Bildtpoort (gebied) 1623 230 370r
GEERTS, GOOITSKE de erfgenamen van wijlen Goyck Geerts , (waaronder de koper zelf) verkoper Anjelierstraat 9 1624 231 18r
GEERTS, GOOITSKE de erfgenamen van wijlen Goyck Geerts , (waaronder de koper zelf) verkoper Liemendijk 2 1624 231 18r
GEERTS, GOOITSKE de erfgenamen van wijlen Goyck Geerts verkoper Liemendijk 1624 231 20v
GEERTS, GOOITSEN Goytjen Geerts verkoper Hoogstraat 6 1743 251 8r
GEERTS, GRIETJE Griet Geerts verkoper Liemendijk ZZ 1627 232 10r
GEERTS, GRIETJE de verkoper Griet Geerts verpachter grond Achterstraat NZ 1628 232 65r
GEERTS, GRIETJE Griet Geerts verkoper Achterstraat NZ 1628 232 65r
GEERTS, GRIETJE Gryet Geerts koper onbekend 1606 228 520r
GEERTS, HANS de crediteuren van Hans Geerts verkoper Franekerpoort (gebied) 1632 233 74r
GEERTS, HARKE Harke Geerts blokmakersknecht koper 1/2 huis Poortje 13 1737 249 163r
GEERTS, HARKE Harke Geerts naastligger ten noorden Lanen 7 1743 250 296v
GEERTS, HARKE Harke Geerts naastligger ten noorden Lanen 7 1763 255 217v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten westen onbekend 1641 234 128v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts koper kamer Blindemanssteeg 1707 245 27r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts , c.u. huurder Brouwersstraat 15 1745 251 72v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts mr. bontwever koper woning Zoutsloot 1 1755 253 233v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten oosten Bargebuurt 1760 255 30v
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten oosten Bargebuurt 1766 256 228r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1767 256 258r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts , c.u. mr. bontwever huurder (p.j.) Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts mr. bontwever huurder (p.j.) Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r
GEERTS, HARMEN Harmen Geerts verkoper Zoutsloot 1 1793 264 89r
GEERTS, HARMEN de weduwe van Harmen Geerts huurder perceel 1 (p.w.) Bargebuurt 1801 266 39v
GEERTS, HERE Heere Geerts huurder Karremanstraat 3 1808 268 120v
GEERTS, HENDRIK Hendrick Geerts , c.u. naastligger ten westen Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts mr. metselaar verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts turfdrager verkoper Gardenierstraat 12 1761 255 76r
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts turfdrager koper woning Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
GEERTS, HENDRIK Hendrik Geerts naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
GEERTS, HENDRIK zijnde minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Hendrik Geerts turfdrager erflater Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
KLATTER, HENDRIK GEERTS Hendrik Geerts Klatter koper huis en herberg Grote Bredeplaats 5west het Zwart Kruis 1801 265 289r
KLATTER, HENDRIK GEERTS Hendrik Geerts Klatter verkoper Grote Bredeplaats 5west 1803 266 233r
GEERTS, HINKE Hinke Geerts koper Brouwersstraat 11 1779 259 228v
GEERTS, IETJE Idtie Geerts koper Schritsen 55 1641 234 158r
GEERTS, IETJE Idtie Geerts verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1652 236 201r
GEERTS, EEUWE wijlen Ive Geerts geniaarde koper Weverstraat NZ 1699 244 26v
GEERTS, JAKOB Jacob Geerts , c.u. huurder Heiligeweg 2 1786 262 134r
GEERTS, JAKOB Jacob Geerts gortmakersknecht koper voorste gedeelte van een huis Rozengracht 28 1797 265 41r
GEERTS, JAKOB Jacob Geerts verkoper Rozengracht 32 1805 267 125r
GEERTS, JAN Jan Geerts kistmaker naastligger ten zuiden Spekmarkt 1604 228 404r
GEERTS, JAN de kamer van Jan Geerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 1 1606 228 484v
GEERTS, JAN schoenmakersperk van Jan Geerts naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1630 232 139v
GEERTS, JAN Jan Geerts verkoper Kerkpoortstraat NZ 1661 238 78v
GEERTS, JAN Jan Geerts zeevarende verkoper Liemendijk 4 1715 245 251v
GEERTS, JAN Jan Geerts zeevarende verkoper Liemendijk 4 1715 245 251v
GEERTS, JAN Jan Geerts naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1716 245 269v
GEERTS, JAN Jan Geerts naastligger ten westen Brouwersstraat 2 1720 246 86v
GEERTS, JAN Jan Geerts schipper verkoper Bargebuurt 18 1723 246 175v
GEERTS, JAN Jan Geerts kofschipper verkoper Zoutsloot 1 1724 246 193r
GEERTS, JAN de weduwe van Jan Geerts huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
GEERTS, JAN Jan Geerts bontwever huurder (p.j.) Molenpad 11 1781 260 40v
GEERTS, JAN Jan Geerts koper Hoogstraat 51 1785 261 281r
GEERTS, JAN Jan Geerts koper huis Nieuwstraat 56 1800 265 244r
GEERTS, JAN Jan Geerts verkoper Vianen 22 1809 268 232v
GEERTS, JELTJE Jelte Geerts koper Rommelhaven 7 1803 267 1r
GEERTS, JETSE Jetse Geerts naastligger ten westen Bargebuurt 8 1680 241 118r
GEERTS, JETSE Jetse Geerts naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1685 242 66v
GEERTS, JETSE Jetse Geerts naastligger ten noorden Bargebuurt 2zuid 1707 245 19r
GEERTS, JETSE Jetze Geerts koper finaal hoekkamer nr. 12 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 2noord 1660 238 7ra2
GEERTS, JETSE Jetze Geerts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 2noord 1660 238 7ra2
GEERTS, LAMMERT wijlen Lambert Geerts koper Wortelstraat ZZ 1625 231 35r
GEERTS, LAMMERT wijlen Lambert Geerts naastligger ten westen Wortelstraat ZZ 1627 232 25r
GEERTS, LAMMERT wijlen Lambert Geerts verkoper Wortelstraat ZZ 1627 232 25r
GEERTS, MAAIKE Maike Geerts geniaarde koper Zoutsloot 96 1770 257 155r
GEERTS, MAAIKE Maike Geerts koper Kerkpoortstraat ZZ 1773 258 83r
GEERTS, MARIA Marijke Geerts koper Grote Kerkstraat 35 1735 249 67r
GEERTS, MARIA Marijke Geerts koper Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v
GEERTS, NEELTJE Neeltie Geerts koper Achterstraat 7 1711 245 146r
GEERTS, OBBE Obbe Geerts naastligger Zuiderstraat 1614 229 221r
GEERTS, OBBE Obbe Geerts naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1630 232 124v
GEERTS, OBBE Obbe Geerts verkoper Zuiderstraat NZ 1630 232 124v
GEERTS, PIETER Pieter Geerts zoutdrager geniaarde koper Kruisstraat 10oost 1705 244 267v
GEERTS, PIETER Pieter Geerts wolkammersknecht koper huis Rapenburg 4 1804 267 6r
GEERTS, POPPE Poppe Geerts Valderpoort mr. verver koper huis Hoogstraat 41 1791 263 313r
GEERTS, PIETER de weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
GEERTS, PIETER de weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1722 246 146r
GEERTS, PIETER de weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 12 1723 246 173r
GEERTS, PIETER de weduwe van Pyter Geerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 14 1723 246 173v
GEERTS, PIETER wijlen Pyter Geerts verkoper Lanen 57 1758 254 169v
GEERTS, PIETER Pytter Geerts zoutdrager verkoper Kromme Elleboogsteeg 1705 244 306v
GEERTS, PIETER Pytter Geerts koper huis Kruisstraat 10oost de Witte Gevel 1706 244 343r
GEERTS, PIETER Pytter Geerts huurder Kruisstraat 10oost 1706 244 343r
BEER, RINNERT GEERTS Rinnert Geerts de Beer kapitein op het Statenjacht koper huis Noorderhaven 3 1793 264 84r
HAMSTRA, ROELOF GEERTS Roelof Geerts Hamstra koopman koper huis Rapenburg 6oost 1799 265 177r
GEERTS, ROELOF Roeloff Geerts moutmaker koper huis Kruisstraat 5oost 1784 261 171r
GEERTS, RUURD Ruird Geerts mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Lanen 74 1729 247 289r
GEERTS, SAAKJE Saakje Geerts koper Hofstraat 27 1776 259 7av
GEERTS, SAAKJE Saakjen Geerts verkoper Hofstraat 27 1778 259 149v
GEERTS, SIEBOUT Sibout Geerts huurder Nieuwstraat 48 1689 242 284v
GEERTS, SIKKE Sicke Geerts koper huis Nieuwstraat 38 1726 246 254v
GEERTS, SIKKE Sicke Geerts naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
GEERTS, SIKKE Sikke Geerts metselaar naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 5 1735 249 65r
GEERTS, STIJNTJE Stijntie Geerts koper Kerkpoortstraat 67 1669 239 182r
GEERTS, STIJNTJE Stijntie Geerts huurder Grote Kerkstraat 11een_achter 1686 242 117r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts mr. chirurgijn huurder Noorderhaven 38 1695 243 179r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westeroven mr. chirurgijn koper huis Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
GEERTS, TEUNIS Teunis Geerts Westeroven koopman naastligger ten oosten Hondenstraat 14 1703 244 227r
GEERTS, TJAMKE Tiaem Geerts verkoper Karremanstraat 2 1645 235 182v
GEERTS, TJALLING Tialling Geerts bewoner Scheerstraat 3 1733 248 273v
GEERTS, TJAMKE Tiam Geerts verkoper Achterstraat 1646 235 213v
GEERTS, TJALLING Tjalling Geerts verkoper Voorstraat 81een_achter 1727 246 308r
GEERTS, TJALLING Tjalling Geerts kooltjer verkoper van 1/5 Noorderhaven 5 1727 247 31r
GEERTS, SJOERD Sioerd Geertsen koper huis en ledige plaats Lombardstraat 8 1663 238 192r
GEERTS, SJOERD Sjoerd Geertsen timmerman naastligger ten oosten Lombardstraat 6 1681 241 151v
GEERTS, SJOERD Sjoerdt Geertsen naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1688 242 234r
, OBBE Obbe Geertyes naastligger ten noordwesten Zuiderstraat 31 1619 230 169v
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Noorderhaven 63 1620 230 244v
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Zuiderhaven NZ 1622 230 296r
, OBBE de verkoper Obbe Geertyes , c.u. naastligger ten noorden Voorstraat 25 1622 230 297v
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Voorstraat 25 1622 230 297v
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Droogstraat NZ 1622 230 319v
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Spinhuisstraat 1625 231 61r
, OBBE de kamer van Obbe Geertyes naastligger ten zuiden Schritsen 40 1628 232 34r
GELKES, HAITSE wijlen Haitse Gelckes verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1660 238 63r
GELKES, LIEUWE Lieuue Gelckes verkoper Gardenierstraat 1613 229 165r
, KLAAS Claes Gelens? verkoper Kerkpoortstraat 1597 228 34r
GEELES, GEERTJE dit is het sterfhuis van Geertie Geles voormalig bewoner Schritsen 1661 238 11va
GEELES, HESSEL Hessel Geles , c.u. koper huis Sint Jacobstraat 12 1653 236 225r
GEELES, TJALLING Tjalling Geles koper huis Franekerpoort (gebied) 1687 242 182ar
GEELES, TJALLING wijlen Tjallingh Geles verkoper Nieuwstraat 9 1688 242 253r
GILLES, HERBERT Herbert Gelis koopman koper 1/2 huis Kleine Bredeplaats 21 1623 230 359v
GEELES, SJOUKJE Sjouckjen Gelles verkoper Schritsen 33 1694 243 105v
GERLOFS, JAN het pakhuis van Jan Gellofs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1760 255 24v
GEPKES, UILKJE Ulck Gepckes koper Franekereind 29oost 1611 229 63r
GEPKES, UILKJE Ulck Gepckes verkoper ledige plaats Franekerpoort (gebied) 1613 229 174v
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes verkoper Franekerpoort (gebied) 1611 229 7r
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes koper Kruisstraat 1612 229 116av
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes verkoper Noordijs WZ 1612 229 117v
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes verkoper Peterseliestraat 1617 230 78v
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes koper Kerkpoortstraat 9 1634 233 133r
GEPKES, UILKJE Uylck Gepckes verkoper Grote Kerkstraat 26 1631 232 174v
GEPKES, UILKJE Uylck Gepckes verkoper Heiligeweg 36 1631 232 174v
GEPKES, UILKJE Ulck Gepkes verkoper Franekereind NZ 1613 229 161v
GEPKES, UILKJE Uulck Gepkes koper Nieuwstraat 60 1621 230 267r
GEPKES, UILKJE Uulck Gepkes koper Grote Kerkstraat 15 1621 230 281r
GEPKES, UILKJE Uulck Gepkes verkoper Nieuwstraat 60 1621 230 287r
GEPKES, UILKJE Uylck Gepkes verkoper Franekereind 29oost 1613 229 153v
GERARDUS, ANTONIUS Anthoni Gerardi naastligger ten noorden Rommelhaven 5 1732 248 116v
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Anthonius Gerardi Wijngaerden naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Anthonius Gerardi Wijngaerden naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
GERARDUS, ANTONIUS Anthony Gerardi havencherger koper door niaar huis en tuin Hoogstraat 10 1729 247 268r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS vroedsman Anthony Gerardi Wijngaarden winkelier koper door niaar houtstek Rommelhaven 5 1732 248 116v
GERARDUS, ANTONIUS Antoni Gerardi havencherger naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1 1732 248 97r
GERARDUS, ANTONIUS Antoni Gerardi naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1 1737 249 211r
GERARDUS, ANTONIUS Antoni Gerardi naastligger ten oosten Hoogstraat 6 1743 251 8r
GERARDUS, ANTONIUS Antoni Gerardi naastligger ten zuiden Hoogstraat 6 1743 251 8r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaarden winkelier verkoper Schritsen 4 1738 249 288r
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerden verwandelaar Schritsen 4 1734 248 286v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerden verwandelaar Schritsen 4 1734 248 286v
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerden aanhandelaar huis en bakkerij Grote Ossenmarkt 21 1734 248 286v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antoni Gerardi Wijngaerden aanhandelaar huis en bakkerij Grote Ossenmarkt 21 1734 248 286v
GERARDUS, ANTONIUS Antonius Gerardi winkelier verkoper van 1/2 Schritsen 8 1739 250 13v
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaarden koper door niaar huis Grote Ossenmarkt 23 1737 249 209r
WIJNGAARD, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaerden winkelier koper huis Schritsen 4 1734 248 329r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS Antonius Gerardi Wijngaerden winkelier koper huis Schritsen 4 1734 248 329r
GERARDUS, F. F. Gerardi protesteert vanwege fraude met de huurjaren Voorstraat 50 1643 235 92r
GERARDUS, F. F. Gerardi niaarnemer ratione proximitatis Voorstraat 50 1643 235 92r
GERARDUS, FOPPE Foppius Gerardi rentmeester verkoper Lanen 48 1643 235 41r
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramius apotheker koper huis of woning Lanen 71een_achter 1659 237 192v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS de koper Nicolaus Gerardi Bramius apotheker naastligger ten oosten Lanen 71een_achter 1659 237 192v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramius apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
GASINJET, JOOST GERARDUS Joost Gerardus Gasinjet verkoper q.q. Rozengracht 21 1799 265 207r
GERARDUS, PIETER Pyter Gerardus mr. metselaar verkoper Bildtstraat 21 1752 253 7r
GERARDUS, PIETER wijlen Pyter Gerardus mr. metselaar verkoper Noorderhaven 5 1761 255 67v
GERARDUS, PIETER Pytter Gerardus mr. metselaar koper huis Noorderhaven 5 1749 252 20r
, ANTONIUS Anthony Gerardy naastligger ten oosten Hoogstraat 6 1745 251 67v
, ANTONIUS Anthony Gerardy naastligger ten zuiden Hoogstraat 6 1745 251 67v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens koper Liemendijk ZZ 1737 249 171v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens koper Liemendijk 1738 249 342r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens verkoper Heiligeweg 70 1739 250 42v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens koper Hoogstraat 11 1739 250 68v
GERBENS, AAFKE de goederen van wijlen Aafke Gerbens verkoper Anjelierstraat 7 1754 253 180r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens verkoper Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
GERBENS, AUKJE Acke Gerbens verkoper van 1/6 Noorderhaven 34 1738 249 281v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Hoogstraat 13 1731 248 25v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Heiligeweg 70 1734 248 290r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens verkoper Hoogstraat 13 1734 248 326r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Hoogstraat 31 1734 248 338v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Kleine Kerkstraat 3 1736 249 116r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Anjelierstraat 3 1746 251 122v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper Anjelierstraat 5 1746 251 122v
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens geniaarde koper Franekereind 26 1749 252 33r
GERBENS, AAFKE Aefke Gerbens koper huis Voorstraat 90 1754 253 177r
GERBENS, AALTJE Aelcke Gerbens verkoper Kromme Elleboogsteeg 1601 228 249v
GERBENS, AGNIETJE Agnietje Gerbens koper Dalpad 9 1740 250 104r
GERBENS, AUKJE Akke Gerbens koper Romastraat 29 1782 260 307v
GERBENS, ANTJE Anna Gerbens verkoper Hofstraat 1606 228 492v
GERBENS, ANTJE Anna Gerbens koper Lanen 41 1785 262 43r
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens koper Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens koper Kleine Bredeplaats 2 1686 242 125r
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens verkoper Grote Kerkstraat 35 1693 243 50r
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens koper Tiepelsteeg 1696 243 214v
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens verkoper Achterstraat ZZ 1699 244 31r
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens koper Kerkpoortstraat NZ 1725 246 242r
GERBENS, ANTJE Antie Gerbens verkoper Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
GERBENS, ANTJE Antje Gerbens koper woning Anjelierstraat 7 1753 253 72v
GERBENS, ARJEN wijlen Arjen Gerbens verkoper Zoutsloot 25 1696 243 191v
GERBENS, AATJE meerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r
GERBENS, AATJE meerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ 1761 255 109v
GERBENS, AATJE meerderjarige ongehuwde dochter Attje Gerbens verkoper van 1/4 Franekereind 2 1761 255 111r
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens , c.u. schuitschipper koper huis Schritsen 26 1713 245 191v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens , c.u. koper gorthuis Liemendijk NZ 1714 245 202r
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens schuitschipper koper huis Hoogstraat 53 1714 245 204v
GERBENS, AUKE het gorthuis van Aucke Gerbens naastligger ten westen Lanen NZ 1717 245 302v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens , c.u. koper woning, loodsje en plaats Bildtpoort (gebied) 1718 246 10v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens , c.u. naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1718 246 10v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens koper pakhuis Lombardstraat 1725 246 215v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
GERBENS, AUKE Aucke Gerbens verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
BORGER, AUKE GERBENS Aucke Gerbens Borger koopman verkoper Hoogstraat 53 1725 246 222r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koper pakhuis Achterstraat 7 1720 246 83v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens naastligger ten oosten Achterstraat 7 1720 246 83v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens naastligger ten oosten Achterstraat 5 1721 246 103v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens , q.q. c.s. verkoper van 1/2 Grote Werf 2 1722 246 131v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koopman koper tuin Schritsen 26 1724 246 199r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens naastligger ten noorden Schritsen 26 1724 246 199r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens verkoper Schritsen 21 1725 246 237v
GERBENS, AUKE het gorthuis van de verkoper Auke Gerbens koopman naastligger ten westen Anjelierstraat 6 1732 248 85r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koopman verkoper Anjelierstraat 6 1732 248 85r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koopman verkoper Achterstraat 7 1735 249 20r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens koopman verkoper William Boothstraat 2 1738 249 264v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens oud schipper verkoper Schritsen 26 1738 249 266r
GERBENS, AUKE Auke Gerbens pelmolenaar verkoper van 1000/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
GERBENS, AUKE Auke Gerbens pelmolenaar koper huis Jan Ruurdstraat 1 1741 250 173v
GERBENS, AUKE wijlen Auke Gerbens naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
GERBENS, AUKJE Aukje Gerbens verkoper Romastraat 29 1789 263 145r
GERBENS, BAUKE Bauke Gerbens huurder (p.w.) Moriaanstraat 1784 261 249r
GERBENS, BOTE Boote Gerbens schuitschipper naastligger ten zuiden Heiligeweg 10 1734 248 308v
GERBENS, BOTE Boote Gerbens schuitschipper naastligger ten westen Heiligeweg 10 1734 248 308v
GERBENS, BOTE Boote Gerbens schuitschipper verkoper Heiligeweg 10 1734 248 308v
GERBENS, BOTE Bote Gerbens schuitschipper koper door niaar twee huizen en een weefwinkel Heiligeweg 8 1733 248 261v
GERBENS, BOTE Bothe Gerbens schuitvoerder koper Heiligeweg 8 1734 248 323r
GERBENS, KLAAS Claas Gerbens naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1740 250 109v
GERBENS, KLAAS wijlen Claas Gerbens huurder Karremanstraat 10 1758 254 168r
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens slotmaker eigenaar van 1/4 Lanen 32 1611 229 68r
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens koper 5/7 van 3 pm miedland buiten Harlingen 1621 230 270r
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens koper 1/2 woning, 1 beneden- en 2 bovenkamers, een mouterij en yestkamer, put en wipstoel en 1/4 van een praam waarvan Feicke Everts de andere helft bezit Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r
GERBENS, KLAAS huisman Claes Gerbens , c.u. koper huis en smederij Rommelhaven 4 1692 242 403r
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidum, c.u. koper 1/2 huis Franekereind 18 1643 235 84r
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidum koper 1/2 huis Franekereind 18 1644 235 130v
LUIDUM, KLAAS GERBENS de mouterij van Claes Gerbens Luidum, c.u. naastligger ten zuiden Franekereind 18 1644 235 130v
LUIDUM, KLAAS GERBENS Claes Gerbens Luidum verkoper Franekereind 29oost 1645 235 189r
GERBENS, KLAAS de mouterij van Claes Gerbens Luyden naastligger ten zuiden Franekereind 18 1646 235 197v
GERBENS, KLAAS Claes Gerbens Luyden verkoper Franekereind 18 1646 235 197v
GERBENS, KORNELIS wijlen Cornelis Gerbens erflater Hoogstraat NZ 1621 230 271v
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens schoenmaker naastligger ten oosten onbekend 1656 237 66v
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1658 237 165r
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens , mede voor zijn kinderen verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 1 1729 247 292v
GERBENS, KORNELIS huisman Cornelis Gerbens verkoper van 29/120 Kerkpoortsmolen 1 1751 252 133r
GERBENS, KORNELIS huisman Cornelis Gerbens verkoper Rozengracht 27 1751 252 147v
GERBENS, KORNELIS huisman Cornelis Gerbens verkoper Hofstraat 14 1751 252 148v
GERBENS, KORNELIS huisman Cornelis Gerbens verkoper Rapenburg ZZ 1751 252 149v
GERBENS, KORNELIS huisman Cornelis Gerbens verkoper Rozengracht 19 1751 252 150v
GERBENS, KORNELIS de weduwe van Cornelis Gerbens huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 41 1763 256 5r
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbens huurder bovenste graanzolder van het voorhuis (p.j.) Noordijs 1 1767 257 1r
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v
BLEKER, KORNELIS GERBENS Cornelis Gerbens Bleker naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1659 237 215v
GERBENS, DETJE Detje Gerbens verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25achter 1728 247 69r
GERBENS, DIRK Dirck Gerbens protesteert vanwege op zijn plaats gemaakte lichten Kerkpoort (gebied) 1643 235 77r
GERBENS, DIRK het perk van Dirck Gerbens naastligger ten westen Rozengracht 34 1656 237 98v
GERBENS, DIRK het perk van Dirck Gerbens naastligger ten westen Rozengracht 34 1660 238 55r
GERBENS, DIRK het perk van Dirck Gerbens naastligger ten westen Rozengracht 34 1672 240 90r
GERBENS, DIRK Dirk Gerbens mr. schoenmaker verkoper Wasbleekstraat 3 1639 234 89v
GERBENS, DIRK Dirk Gerbens naastligger ten zuiden Noordijs 12 1668 239 25va
GERBENS, DIRK het perk van Dirk Gerbens naastligger ten westen Rozengracht 34 1668 239 26ra
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens koper Hofstraat 37 1618 230 117v
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens koper Grote Kerkstraat 28 1629 232 93r
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens verkoper Heiligeweg 22 1631 232 176v
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens verkoper Peterseliestraat 1632 233 41v
GERBENS, FEDDE Fedde Gerbens huurder Liemendijk 38 1688 242 254r
GERBENS, FOKKE huisman Focke Gerbens koper huis en tuintje Schritsen 43 1760 255 36r
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens naastligger ten westen Schritsen 45 1761 255 105v
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens verkoper q.q. Kerkpad 16 1763 255 220v
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens naastligger ten westen Schritsen 45 1765 256 106r
GERBENS, FOKKE Focke Gerbens verkoper q.q. Lanen 20 1767 256 232r
GERBENS, FOKKE wijlen Focke Gerbens huurder huis en tuin Rozengracht 14 1774 258 151v
GERBENS, FOKKE Fokke Gerbens reversaalhouder Kromme Elleboogsteeg OZ 1762 255 137v
GERBENS, FOKKE Fokke Gerbens naastligger ten zuiden Lanen 54 1765 256 97v
GERBENS, FOKKE oud huisman Fokke Gerbens verkoper q.q. Hoogstraat 47 1771 257 218r
GERBENS, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerck Gerbens naastligger ten oosten Peterseliestraat 1621 230 286v
GERBENS, GATSE Gatie Gerbens stadsmakelaar naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1655 237 4r
GERBENS, GATSE de plaats van Gattie Gerbens naastligger ten oosten Bildtstraat 3 1644 235 127v
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens naastligger ten westen Zoutsloot 45 1644 235 129r
GERBENS, Gattie Gerbens koper Zuiderplein 5zuid 1649 236 63r
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens , c.u. koper huis Noorderhaven 80 1649 236 71r
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens , c.soc. naastligger ten westen Rozengracht 7west 1650 236 110v
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens stadsmakelaar naastligger ten noorden Voorstraat 35 1657 237 138r
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens naastligger ten noorden Voorstraat 35 1660 238 63v
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens , c.u. makelaar eerdere bewoner Noorderhaven 80 1667 239 18va
GERBENS, GATSE Gattje Gerbens naastligger ten westen Noorderhaven 82 1664 238 236r
GERBENS, GATSE het huis van wijlen Gattje Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1668 239 134v
GERBENS, GATSE Gattje Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1668 239 26va
GERBENS, GATSE Gatze Gerbens verkoper Zoutsloot 43 1644 235 109r
GERBENS, GEELTJE Geeltje Gerbens bleker koper Schritsen 66 1783 261 33r
GERBENS, GEELTJE Geeltje Gerbens verkoper Schritsen 66 1786 262 124v
GERBENS, GEERTJE Geert Gerbens koper Noorderhaven 50 1625 231 91v
GERBENS, GEERTJE de weduwe Geertie Gerbens naastligger ten noorden Rozengracht 27 1644 235 158v
GERBENS, GEERTJE Geertje Gerbens verkoper Franekereind 24 1730 247 370v
FABER, GEERTJE GERBENS Geertje Gerbens Faber koper Prinsenstraat 4 1806 267 228v
GERBENS, GELSKE Gelske Gerbens verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25achter 1728 247 69r
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens koper Karremanstraat 1 1743 251 1r
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens verkoper Karremanstraat 1 1752 252 197r
GERBENS, GERBEN de verkoper Gerben Gerbens , c.u. mr. metselaar naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad ZZ 1651 236 181r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. mr. metselaar verkoper in de noorder nieuwestad ZZ 1651 236 181r
GERBENS, GERBEN de woning van Gerben Gerbens naastligger ten noorden Voorstraat 50 1652 236 209v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens mr. metselaar koper huis met daaraan een klein huisje Kerkpoortstraat ZZ 1658 237 142v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. metselaar koper huis met loods en plaats Hoogstraat 11 1659 237 200r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens mr. metselaar verkoper Hoogstraat 11 1660 238 50v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens koper Lanen 3 1660 238 71r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens naastligger ten westen Anjelierstraat 2 1662 238 139v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. koper huis genaamd Salomons tempel Achterstraat 1 Salomons Tempel 1662 238 157v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. metselaar verkoper Achterstraat 1 1663 238 166v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens koper huis Lanen 21achter 1664 238 222v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens mr. metselaar naastligger ten westen Achterstraat 5 1664 238 237r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens verkoper Lanen 3 1665 239 9r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1667 239 107v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens metselaar naastligger ten noorden Lanen 21 1668 239 141v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens metselaar naastligger ten noorden Lanen 21 1668 239 21va
GERBENS, GERBEN het huis van Gerben Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1671 240 32v
GERBENS, GERBEN de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Gerben Gerbens metselaar verkoper Zoutsloot 18 1681 241 126r
GERBENS, GERBRICHJE Gerbrig Gerbens koper Zoutsloot 87 1730 247 338v
GERBENS, GERBRICHJE wijlen Gerbrig Gerbens erflater Zoutsloot 87 1747 251 183v
GERBENS, GERRIT Gerrit Gerbens naastligger ten zuiden Franekereind 20 1633 233 81r
GERBENS, GERRIT Gerrit Gerbens naastligger ten westen Franekereind 20 1633 233 81r
GERBENS, GERRIT het kind in echt verwekt bij Gerrit Gerbens verkoper van 1/2 Franekereind 18 1636 233 180v
GERBENS, GERRIT de weduwe van Gerrit Gerbens koper door niaar Hoogstraat 17achter 1657 237 131r
GERBENS, GERRIT de weduwe van Gerrit Gerbens naastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter 1657 237 131r
GERBENS, GERRIT Gerryt Gerbens koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Franekereind 18 1628 232 56r
GERBENS, GERRIT Gerryt Gerbens koper mouterij, zuidwaarts staande achter het huis in de vorige akte ([voor de twee percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r
GERBENS, GERRIT de hof van Gerryt Gerbens naastligger ten noorden Nieuwstraat 1632 233 46v
GERBENS, GERRIT Gerryt Gerbens koper huis daer den Blauue Clock uuythanght Nieuwstraat 66 de Blauwe Klok 1632 233 59r
GERBENS, GERRIT Gerryt Gerbens , c.u. huurder Droogstraat NZ 1684 242 25v
GERBENS, GERRITJE Gerrytje Gerbens verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25achter 1728 247 69r
GERBENS, GRIETJE Grytje Gerbens koper Noorderhaven 5 1761 255 67v
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens bakker koper huis Bildtstraat 12 1680 241 111v
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens , voor zich mr. bakker verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 16 1682 241 50ra
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens , n.u. bakker naastligger ten oosten Bildtstraat 3 1695 243 122r
GERBENS, HARMEN Harmen Gerbens van den Hawen verkoper Bildtstraat 12 1705 244 302v
GERBENS, HERE de hof van Heere Gerbens naastligger ten noorden William Boothstraat 3 1732 248 91r
GERBENS, HERE Heere Gerbens bewoner Hoogstraat 53 1732 248 160v
GERBENS, HERE Heere Gerbens naastligger ten noorden William Boothstraat 3 1737 249 185v
GERBENS, HERE Heere Gerbens naastligger ten oosten Hoogstraat 49 1746 251 6va
GERBENS, HERE Heere Gerbens stalman verkoper van 1/2 Hoogstraat 51 1750 252 54v
GERBENS, HENDRIK Hendrik Gerbens verkoper van 1/2 Anjelierstraat 7 1779 259 181v
GERBENS, HERE Here Gerbens wagenaar koper huis in gebruik als pottenbakkerij Hoogstraat 51 1740 250 97r
GERBENS, HERE Here Gerbens voerman verkoper Nieuwstraat 5 1740 250 107r
TANIA, HILTJE GERBENS Hiltie Gerbens Tania koper Sint Jacobstraat 10zuid 1659 238 2r
GERBENS, HOBBE Hobbe Gerbens verkoper Droogstraat 55west 1670 239 220r
GERBENS, HOBBE wijlen Hobbe Gerbens verkoper van 1/6 Brouwersstraat 14 1682 241 227r
GERBENS, HOBBE de erfgenamen van wijlen Hobbe Gerbens verkoper Liemendijk NZ 1682 241 232r
GERBENS, IDSKE Idske Gerbens koper Franekereind 25 1633 233 117r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopman koper huis Nieuwstraat 34 1654 236 265r
GERBENS, IEGE Ige Gerbens koopman koper kamer Alemanssteeg NZ 1654 236 265v
GERBENS, IEGE Ige Gerbens verkoper Nieuwstraat 34 1656 237 78v
GERBENS, IEGE Ige Gerbens naastligger ten noorden Alemanssteeg 1656 237 86r
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG]) Noordijs 7 1662 238 119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haarsma verkoper Noordijs 7 1662 238 119v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ige Gerbens Haersma verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot 1662 238 15va
GERBENS, IEGE Igge Gerbens koopman koper 1/6 huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 41 1658 237 160r
GERBENS, IEGE Igge Gerbens koopman koper 1/4 huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 41 1658 237 160v
HAARSMA, IEGE GERBENS Ighe Gerbens Haarsma verkoper William Boothstraat 3 1663 238 193v
HAARSMA, IEGE GERBENS Iige Gerbens Haersma koopman koper huis en mouterij Noordijs 7 1656 237 89v
HAARSMA, IEGE GERBENS Iige Gerbens Haersma koopman koper Noordijs 5achter 1656 237 89v
GERBENS, JAKOB de weduwe van Jacob Gerbens naastligger ten oosten Romastraat 27 1733 248 238r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS oud burgervaandrig Jacob Gerbens Sprottinga koper vier kamers Weverstraat 1681 241 157v
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS oud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinga naastligger ten westen Weverstraat 1682 241 205r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS oud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat 1682 241 205r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS oud vaandrig Jacob Gerbens Sprottinga koper provisioneel huis Franekereind 40 1682 241 44va
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS Jacob Gerbens Sprottinga koper huis Franekereind 23west 1687 242 167r
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS vroedsman Jacob Gerbens Sprottinga, c.u. verkoper Noorderhaven 42 1688 242 256v
SPROTTINGA, JAKOB GERBENS vroedsman Jacob Gerbens Sprottinga koper huis Noorderhaven 42 1685 242 5va
GERBENS, JAN Jan Gerbens naastligger ten oosten Heiligeweg 70 1629 232 84v
GERBENS, JAN Jan Gerbens naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1629 232 84v
GERBENS, JAN Jan Gerbens verkoper Franekereind 4 1632 233 39v
GERBENS, JAN Jan Gerbens huurder Hoogstraat 19 1682 241 54va
GERBENS, JAN Jan Gerbens ontvanger naastligger ten westen Zoutsloot 43 1705 244 288r
GERBENS, JAN Jan Gerbens bakker naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
GERBENS, JAN Jan Gerbens verkoper van 2/8 ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
GERBENS, JAN wijlen Jan Gerbens verkoper van 1/6 Zoutsloot 18 1741 250 151v
GERBENS, JAN wijlen Jan Gerbens verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ 1749 251 254v
GERBENS, JAN Jan Gerbens , c.u. huurder andere deel (p.j.) Bildtstraat 4 1756 253 253v
GERBENS, JAN Jan Gerbens voerman koper huis Hoogstraat 12 1764 256 77r
GERBENS, JAN wijlen Jan Gerbens verkoper Hoogstraat 12 1768 257 77v
GERBENS, JAN Jan Gerbens , c.s. naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1768 257 253v
GERBENS, JAN de weduwe van Jan Gerbens naastligger ten westen Hofstraat 19oost 1791 263 289v
GERBENS, JAN wijlen Jan Gerbens verkoper Hofstraat 19west 1791 263 310v
GERBENS, JAN Jan Gerbens Laansma verkoper Bildtstraat 11 1714 245 205v
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, vrijgezel verwandelaar Franekereind 14 1773 258 109r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, vrijgezel aanhandelaar 1/3 huis en tuin Rommelhaven 6 1773 258 109r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen bakkersgezel verkoper Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, meerderjarig jongman bakkersgezel verkoper Voorstraat ZZ 1773 258 111r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen, meerderjarig vrijgezel verkoper Rommelhaven 6 1774 258 150v
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen medeverkoper en bewoner Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
VEEN, JAN GERBENS Jan Gerbens van der Veen verkopers van 1/3 Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
GERBENS, JANKE Janke Gerbens verkoper Romastraat ZZ 1758 254 158v
GERBENS, JANKE Janneke Gerbens verkoper Grote Kerkstraat 35 1693 243 50r
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens metselaarsgezel verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 15 1731 248 3r
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens mr. metselaar koper huis en plaats Zoutsloot 95 1731 248 24r
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens koper Nieuwstraat 14 1734 248 344r
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens verkoper Nieuwstraat 14 1737 249 212v
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens mr. metselaar verkoper Zoutsloot 95 1737 249 219r
GERBENS, JELMER Jelmer Gerbens trekveerschipper koper huis Droogstraat 18 1753 253 70r
GERBENS, JELMER wijlen Jelmer Gerbens verkoper Droogstraat 18 1755 253 221r
GERBENS, JELTJE Jeltie Gerbens verkoper Zoutsloot 64 1692 242 385v
GERBENS, JELTJE Jeltie Gerbens verkoper Droogstraat 7 1692 242 385v
GERBENS, JELTJE Jeltje Gerbens koper Zoutsloot 64 1689 242 268v
GERBENS, JELTJE Jeltje Gerbens koper Droogstraat 77 1689 242 268v
GERBENS, JETSKE Jetske Gerbens koper Lanen 69 1645 235 166v
GERBENS, JETSKE Jetske Gerbens koper van 1/2 Raamstraat 1 1655 237 20r
GERBENS, JETSKE Jetske Gerbens verkoper Lanen 69 1658 237 171av
GERBENS, JORIS de erfgenamen van wijlen Joris Gerbens verkoper Bildtstraat 23 1632 233 42r
GERBENS, JURJEN Jurjen Gerbens gleibakker koper huis Romastraat ZZ 1702 244 164v
GERBENS, LAMKE Lamkjen Gerbens koper Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
GERBENS, LEENTJE Leentie Gerbens koper Sint Jacobstraat 1627 232 29v
GERBENS, LEENTJE Leentie Gerbens verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r
GERBENS, LEENTJE Leentie Gerbens verkoper q.q. Rommelhaven 2west 1628 232 45r
GERBENS, MARIA de gezamenlijke crediteuren van Mary Gerbens verkoper Zoutsloot ZZ 1626 231 154r
GERBENS, MEINTJE Mein Gerbens koper Achterstraat 3 1669 239 181v
GERBENS, PIERKJE wijlen Pierkje Gerbens Rinket, meerderjarige vrijster erflater Voorstraat 49 1783 261 82r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens naastligger ten zuiden Bildtstraat 15 1715 245 240r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens schuitschipper koper 1/2 huis Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens , c.u. schuitschipper eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1737 249 216r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1738 250 1r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens winkelier koper door niaar huis Gardenierstraat 16 1743 250 294r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens pannenbakker koper woning Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1773 258 70v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten westen Gardenierstraat 18 1751 252 124v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1762 255 174v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper q.q. Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper q.q. Wasbleek 1764 256 39v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper q.q. Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper q.q. Wasbleek 1764 256 42r
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper q.q. Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
GERBENS, PIETER burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra koper woning Hoogstraat 33west 1764 256 70r
GERBENS, PIETER Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1769 257 113v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1773 258 119v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1774 258 175r
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper en reversaalhouder Karremanstraat 20 1775 258 198v
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper en reversaalhouder onbekend 1775 258 203v
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten noorden Voorstraat 51 1775 258 226r
GERBENS, PIETER de weduwe van Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1775 258 232r
GERBENS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Gerbens Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 11 1777 259 80v
GERBENS, PIETER wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Clamstra verkoper Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
GERBENS, PIETER de erfgenamen van wijlen burgerhopman Pieter Gerbens Klamstra verkoper Hoogstraat 30 1801 265 306r
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra koper huis Hoogstraat 28 1751 252 135v
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra, c.u. naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1751 252 135v
GERBENS, PIETER burgervaandrig Pyter Gerbens Clamstra verkoper q.q. Droogstraat 22 1757 254 85v
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra koopman koper fraaie woning Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
GERBENS, PIETER Pyter Gerbens Clamstra koper woning Wortelstraat 9 1767 256 239r
GERBENS, PIETER de weduwe van Pyter Gerbens Clamstra naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1773 258 116r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens , c.u. schoenlapper koper huis c.o.a. Zoutsloot 1 1685 242 66v
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens schuitschipper koper 1/2 huis en hof Zuiderhaven ZZ 1699 244 19r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens huurder Herenwaltje 3 1702 244 158r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens verkoper van 1/2 Lanen 28 1703 244 355r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens verkoper q.q. Lanen 28 1703 244 355r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens , c.u. klompmaker verkoper Zuiderhaven ZZ 1720 246 78r
GERBENS, PIETER Pytter Gerbens Klamstra koper huis Hoogstraat 30 1736 249 143r
GERBENS, REINER Reiner Gerbens koper van 1/4 Hoogstraat 47 1679 241 39r
GERBENS, REINER Reiner Gerbens metselaar geniaarde koper onbekend 1680 241 91v
GERBENS, REINER Reyner Gerbens verkoper van 1/4 Hoogstraat 47 1681 241 172r
GERBENS, REINER Reyner Gerbens koper q.q. Grote Bredeplaats 2 1684 242 29r
GERBENS, RINSKE de crediteuren van Rinske Gerbens verkoper Weverstraat ZZ 1627 232 5v
GERBENS, SAKE Saake Gerbens arbeider verkoper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens naastligger ten westen Zoutsloot 60 1679 241 59v
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens , c.u. metselaar koper van 1/2 kamer Zoutsloot 58 1680 241 61r
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens mr. metselaar koper huis Zoutsloot 18 1681 241 126r
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens koper kamer Zoutsloot ZZ 1681 241 130r
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1681 241 166r
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens metselaar naastligger ten westen Zoutsloot 20 1681 241 176r
GERBENS, SIERK Sierck Gerbens mr. metselaar naastligger ten westen Droogstraat 67 1687 242 193v
GERBENS, SIERK wijlen Sierck Gerbens stadsmakelaar verkoper Zoutsloot 56 1694 243 112r
GERBENS, Sjierck Gerbens mr. metselaar koper huis Zoutsloot 56 1681 241 125v
GERBENS, STIJNTJE Stijntie Gerbens koper Grote Kerkstraat 20 1680 241 120r
GERBENS, SIERK grondpacht uit kamers van de koper Syerck Gerbens mr. stadsmetselaar eigenaar perceel Kerkpoortstraat NZ 1686 242 152v
GERBENS, SIERK Syerck Gerbens mr. stadsmetselaar verkoper Kerkpoortstraat NZ 1686 242 152v
GERBENS, SIERK Syerck Gerbens mr. metselaar koper huis en plaats Havenplein 10 1687 242 196v
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens brouwer koper huis, brouwerij, turfhuis en een nieuw gebouwde mouterij en met een vrije steeg ten westen Lanen 36 1663 238 200v
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens brouwer koper huis, brouwerij, turfhuis en een nieuw gebouwde mouterij en met een vrije steeg ten westen Schritsen 27 1663 238 200v
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens , c.u. huurder Lanen 36 1663 238 200v
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens , c.u. huurder Schritsen 27 1663 238 200v
GERBENS, SIETSE de boedel van wijlen Sytse Gerbens brouwer verkoper Lanen 36 1667 239 91r
GERBENS, SIETSE de boedel van wijlen Sytse Gerbens brouwer verkoper Schritsen 27 1667 239 91r
GERBENS, SIETSE dit was het sterfhuis van Sytse Gerbens , c.u. eerdere eigenaar Lanen 36 1668 239 153v
GERBENS, SIETSE Sytse Gerbens brouwer eerdere bewoner Schritsen 27 1668 239 154r
GERBENS, SIEUWKE Syuucke Gerbens verkoper (gesuccumbeerde) ten oosten van Harlingen 1613 229 144v
GERBENS, TJEERD Tiaard Gerbens , c.u. mr. lijnslager koper huis en houthok Noorderhaven 33 1714 245 212r
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens , c.u. mr. lijnslager geniaarde koper van 1/2 Rozengracht 18 1711 245 140v
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens , c.u. mr. lijnslager koper huis Zeilmakersstraat 13 1718 246 17v
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens , c.u. mr. lijnslager koper huis Noorderhaven 34 1723 246 154v
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens mr. lijnslager koper tuin met vruchtbomen, planten en stenen zomerhuis Zuiderhaven 38twee_achter 1724 246 211r
GERBENS, TJEERD Tieerd Gerbens naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter 1725 246 224r
GERBENS, TJEERD wijlen Tieerd Gerbens mr. lijnslager verkoper Havenpoort 1 1734 248 282v
GERBENS, TJEERD wijlen Tieerd Gerbens erflater Noorderhaven 34 1738 249 281v
GERBENS, TJEERD Tjeerd Gerbens lijnslager koper lijnbaan Noorderhoofd 3 1708 245 45r
GERBENS, TJEERD Tjeerd Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 31een_achter 1720 246 80v
GERBENS, TJEERD Tjeerd Gerbens mr. lijnslager naastligger ten oosten Noorderhaven 31een_achter 1722 246 148v
GERBENS, TJEERD Tjeerd Gerbens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 38een_achter 1726 246 251v
GERBENS, TJEERD de lijnbaan van Tjeerd Gerbens naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1726 246 267r
GERBENS, TJEERD de weduwe van Tjeerd Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1727 247 55v
GERBENS, TJEERD wijlen Tjeerd Gerbens verkoper Zeilmakersstraat 13 1728 247 111v
GERBENS, TJEERD de hof van de weduwe van Tjeerd Gerbens naastligger ten westen Zuiderhaven 44 1728 247 197v
GERBENS, TJEERD de weduwe van Tjeerd Gerbens naastligger ten noorden Zuiderhaven 38achter 1728 247 216v
GERBENS, TJEERD wijlen Tjeerd Gerbens verkoper Noorderhoofd 3 1730 247 308r
GERBENS, TJEERD wijlen Tjeerd Gerbens mr. lijnslager verkoper Noorderhaven 33 1730 247 367r
GERBENS, TJEERD de weduwe van Tjeerd Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1730 247 379r
GERBENS, TJEERD wijlen Tjeerd Gerbens mr. lijnslager verkoper Zuiderhaven 38twee_achter 1731 247 388r
GERBENS, TJEERD de weduwe van Tjeerd Gerbens naastligger ten noorden Noorderhaven 34achter 1736 249 109r
GERBENS, TJEPKE wijlen Tjepke Gerbens verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25achter 1728 247 69r
GERBENS, TJERK Tjerk Gerbens geniaarde koper Bildtpoort (gebied) 1754 253 165v
GERBENS, TJERK Tjerk Gerbens geniaarde koper Liemendijk ZZ 1754 253 165v
GERBENS, TRIJNTJE Trijntie Gerbens geniaarde koper Zoutsloot 12 1666 239 51r
GERBENS, TRIJNTJE Trijntie Gerbens verkoper Zoutsloot 1 1667 239 116r
GERBENS, TRIJNTJE Trijntie Gerbens verkoper Kerkpoortstraat 11 1687 242 189v
GERBENS, TRIJNTJE Trijntie Gerbens verkoper Grote Kerkstraat 35 1693 243 50r
GERBENS, TRIJNTJE Trijntie Gerbens koper Zuiderhaven 53 1725 246 247v
GERBENS, TRIJNTJE Trijntie Gerbens verkoper van 1/6 Noorderhaven 34 1738 249 281v
GERBENS, TRIJNTJE Trijntje Gerbens verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25achter 1728 247 69r
GERBENS, TRIJNTJE Trijntje Gerbens verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 15 1731 248 3r
GERBENS, TJITSKE Tyetske Gerbens koper 7 voeten en 4 duim grond onbekend 1687 242 179v
GERBENS, TJEPKE Tziepcke Gerbens rogstorter verkoper Droogstraat 1611 229 12r
GERBENS, ULBE Ulbe Gerbens koper schuur Rapenburg 1649 236 79v
GERBENS, ULBE wijlen burgemeester Ulbe Gerbens verkoper Rapenburg NZ 1651 236 174v
GERBENS, UILKE Ulcke Gerbens eigenaar van 1/2 huis Rommelhaven 26 1629 232 95r
GERBENS, UILKE Ulcke Gerbens koper door niaar ledige plaats onbekend 1649 236 83r
GERBENS, Ulcke Gerbens naastligger ten oosten onbekend 1649 236 83r
GERBENS, UILKE Uulcke Gerbens koper van 1/2 huis daar de Swarte Raven uithangt Rommelhaven 26 de Zwarte Raven 1629 232 95r
GERBENS, UILKE wijlen Uulke Gerbens verkoper onbekend 1650 236 111v
GERBENS, WALLE Walle Gerbens scheepstimmerman koper 1/2 huis Schritsen 52 1781 260 135v
GERBENS, WALLE Walle Gerbens huurder (p.j.) Schritsen 52 1781 260 135v
GERBENS, WALLE Walle Gerbens eigenaar van 1/2 Schritsen 52 1781 260 313r
GERBENS, WALLE Walle Gerbens huurder van 1/2 Schritsen 52 1781 260 313r
GERBENS, WALLE Walle Gerbens naastligger ten westen Schritsen 54 1785 261 275r
GERBENS, WATSE Watse Gerbens naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter 1606 228 509v
GERBENS, WELMOED Welmoed Gerbens naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99v
GERBENS, WILLEM Willem Gerbens huurder (p.j.) Droogstraat 22 1740 250 87v
GERBENS, WILLEM Willem Gerbens , thans naar Oost-Indie zeeman verkoper Scheerstraat 8west 1763 255 262v
GERBENS, WOUTER Wouter Gerbens bewoner Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
GERBENS, WOUTER Wouter Gerbens huurder (p.w.) Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
GERBENS, WOUTER de weduwe van Wouter Gerbens huurder voorbovenkamer 2 (p.w.) Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen verkoper Franekereind 14 1771 257 199r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen verkoper Heiligeweg 70 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen verkoper Franekereind 14 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen huurder achter en tuin (p.j.) Rommelhaven 6 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS de goederen van Wouter Gerbens van der Veen verkoper Rommelhaven 6 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS de goederen van Wouter Gerbens van der Veen verkoper Rommelhaven 4 1767 257 252r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen eigenaar van en bewoner van de opkamer Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
VEEN, WOUTER GERBENS Wouter Gerbens van der Veen arbeider verkoper van 2/3 Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
GERBENS, WIEBREN Wybren Gerbens huurder Oosterkeetstraat 3 1806 267 204r
GERBENS, WIEBREN Wybren Gerbens slager koper huis Hoogstraat 31 1810 269 104v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma verkoper Grote Kerkstraat 41 1659 237 198v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma koopman geniaarde koper Grote Kerkstraat 41 1659 237 201v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma koper huis waar de Hertog van Mecklenburgh heeft uitgehangen William Boothstraat 3 de Hertog van Mecklenburgh 1659 237 202r
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Harsma verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1660 238 6va
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen naastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen koper Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen huurder Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen verkoper Heiligeweg 70 1778 259 90v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen naastligger ten oosten Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen naastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen verkopers van 1/3 Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Yttie Gerbens van der Veen verkoper Rommelhaven 8 1776 258 261r
VEEN, IETJE GERBENS Yttje Gerbens van der Veen eigenaar van 1/3 Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 110v
VEEN, IETJE GERBENS Yttje Gerbens van der Veen koper 1/3 huis en bakkerij Voorstraat ZZ 1773 258 111r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1681 241 175r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1686 242 110r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. stadsmetselaar koper grondpacht van 1-00-00 GG Kerkpoortstraat NZ 1686 242 151v
GERBENS, SIERK grondpacht uit kamers van de koper Zierck Gerbens mr. stadsmetselaar eigenaar perceel Kerkpoortstraat NZ 1686 242 151v
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. metselaar koper woning betaande uit twee kamers Romastraat 8 1688 242 226r
GERBENS, SIERK Zierck Gerbens mr. stadsmetselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r
GERBENS, SIERK Zierk Gerbens metselaar verkoper Zoutsloot 58 1680 241 77r
GERBENS, SIERK wijlen Zierk Gerbens mr. metselaar verkoper Romastraat ZZ 1695 243 147r
GERBENS, SIERK wijlen Zierk Gerbens mr. stadsmetselaar verkoper Zoutsloot 18 1697 243 284r
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Gerbens? Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat 1681 241 157v
GERBENS, AUKE het pakhuis van Auke Gerbensz naastligger ten zuiden Scheerstraat 12 1726 246 259r
, REIN Rein Gerbrandes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1779 259 216v
WIJNGAARDEN, JANKE GERBENS Janke Gerbrands Wijngaarden koper Zoutsloot 43 1784 261 131r
GERBENS, Sybrigje Gerbrands koper Zoutsloot 22 1784 261 136r
GERBENS, Wilhelmijntje Gerbrands koper Noorderhaven 10 1791 263 322v
GERBENS, KORNELIS Cornelis Gerbrandts koper huis, hof en plaats Hoogstraat NZ 1600 228 209v
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrandts eerdere eigenaar Kruisstraat ZZ 1614 229 208v
GERBENS, HILTJE Hil Gerbrandts koper Hoogstraat 1twee_achter 1599 228 167r
GERBENS, JETSKE Iets Gerbrandts koper onbekend 1597 228 31r
GERBENS, IEGE Ige Gerbrandts verkoper Grote Kerkstraat 31west 1657 237 140r
GERBENS, JAN Jan Gerbrandts naastligger ten oosten Franekereind 2 1631 233 80v
GERBENS, JELTJE Jel Gerbrandts koper Hoogstraat 23 1599 228 161r
GERBENS, MARIA Mary Gerbrandts , vrijster koper kamer Zoutsloot ZZ 1616 230 38r
GERBENS, MEINERT Meynert Gerbrandts verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1597 228 50v
GERBENS, SIPKE Sipcke Gerbrandts crediteur (triumphant) onbekend 1602 228 335r
GERBENS, TRIJNTJE Trijn Gerbrandts koper onbekend 1599 228 159v
GERBENS, AALTJE Aelcke Gerbrants koper Kromme Elleboogsteeg 1598 228 90r
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1597 228 55r
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants koper huis Lanen 6 1599 228 148r
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants verwandelaar Lanen 6 1599 228 148v
GERBENS, FOEKJE de nagelaten weeskinderen van Foeck Gerbrants verkoper van 1/2 Noordijs WZ 1598 228 94r
GERBENS, FOEKJE Foeck Gerbrants verkoper van 1/2 Noordijs WZ 1598 228 94r
GERBENS, FREERK de weduwe van Freerck Gerbrants naastligger ten westen Peterseliestraat 1612 229 100r
GERBENS, GOOITSEN Goycke Gerbrants verkoper q.q. Heiligeweg 1622 230 333r
GERBENS, GOOITSEN Goycke Gerbrants verkoper q.q. Brouwersstraat 1622 230 333r
GERBENS, IEGE Ige Gerbrants koper Grote Kerkstraat 31west 1654 236 265v
GERBENS, JANKE Jantien Gerbrants koper Hofstraat NZ 1619 230 171v
GERBENS, TRIJNTJE Trijn Gerbrants verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot NZ 1602 228 299r
GERBENS, TIEMEN Tyman Gerbrants naastligger ten westen Noorderhaven 20 1620 230 236r
GERBENS, IETJE Ydtie Gerbrants verpachter grond Hondenstraat 13 1657 237 103v
GERBENS, AAFKE Aeff Gerbrens koper Zuiderstraat 1615 230 10v
GERBENS, BAUKJE Bauck Gerbrens aanhandelaar Kerkpoortstraat 41 1616 230 39v
GERBENS, BAUKJE Bauck Gerbrens verwandelaar Heiligeweg 22 1616 230 40r
GERBENS, DIRK Durck Gerbrens mr. schoenmaker geniaarde koper Voorstraat 57 1644 235 145v
GERBENS, HENDRIK Hendrick Gerbrens verkoper Nieuwstraat WZ 1605 228 457v
GERBENS, JAN wijlen Jan Gerbrens verkoper Hoogstraat 1605 228 451r
GERBENS, JAN wijlen Jan Gerbrens verkoper Hoogstraat 1605 228 451r
GERBENS, MARTEN Marten Gerbrens verkoper William Boothstraat 1 1599 228 161v
GERBENS, PIETER Pieter Gerbrens verkoper q.q. Hoogstraat 1605 228 451r
GERBENS, SJOERD Syourdt Gerbrens verkoper q.q. Hoogstraat 1605 228 451r
GERBENS, wijlen Sywcke Gerbrens verkoper (gesuccumbeerde) Franekertrekvaart 1613 229 152v
GERKES, KLAASKE Claeske Gerckes koper Hoogstraat 17achter 1644 235 147v
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama verkoper van 1/2 Voorstraat 60 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
GERKES, GERRIT Gerryt Gerckes Osingh verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
GERKES, HERE Hero Gerckes opzichter Vijf Deelen Zeedijken binnendijks koper huis strekkende van het 't diept achter tot aan de schuur vd verkopers Bildtpoort (gebied) 1613 229 181v
GERKES, JAN de hof van kapitein Jan Gerckes naastligger ten noorden Spinstraat 9west 1635 233 161r
GERKES, JAN de hof van kapitein Jan Gerckes naastligger ten noorden Spinstraat 9oost 1635 233 161r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla hopman koper onbekend 1632 233 43v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla hopman van een compagnie soldaten koper huis met schuur ten westen en een hof daarachter Zuiderhaven 54 1634 233 130r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla kapitein verpachter grond Spinstraat 11 1637 234 42r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla kapitein naastligger ten noorden Spinstraat 11 1637 234 42r
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla, c.u. kapitein koper kamer Spinstraat 9 1640 234 96v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla kapitein verpachter grond Spinstraat 9 1640 234 96v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla oud kapitein naastligger ten oosten Zuiderhaven 52 1646 235 208v
GERKES, JAN Jan Gerckes Hoptilla oud kapitein verkoper Zuiderhaven 54 1647 235 261r
GERKES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Gerckes Hoptilla verpachter grond Spinstraat 11 1655 237 22v
GERKES, Jurcke Gerckes verwandelaar Tiepelsteeg 1688 242 245r
GERKES, Jurcke Gerckes gleibakker aanhandelaar kamer ([de waarde van het verwandelde is CG 45:00:00]) Peterseliestraat OZ 1688 242 245v
GERKES, RITSKE Ritscke Gerckes tichelaar verkoper Zuiderstraat 1613 229 178r
GERKES, RITSKE Ritscke Gerckes lakenkoper koper huis Zuiderstraat NZ 1615 230 8v
GERKES, RITSKE Ritscke Gerckes kistmaker naastligger ten zuiden Noorderhaven 109 1637 234 24v
GERKES, RITSKE Ritske Gerckes koper huis met loods en ledige plaats daarachter Kromme Elleboogsteeg WZ 1612 229 98v
GERKES, RITSKE Ritske Gerckes naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1616 230 47v
, SARA Sara Gereyts eigenaar van 1/32 Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
, SARA Sara Gereyts eigenaar van 1/32 Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
, GAUKE mr. Goucke Gerfliffs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21 1623 230 372v
GERRITS, JOCHEM Jochem Gerits bruidegom 1605 228 465v
GERKES, ANTJE Antje Gerkes verkoper van 1/6 Voorstraat 81twee_achter 1730 247 304v
GERKES, FEITSE Fetje Gerkes verkoper van 1/6 Voorstraat 81twee_achter 1730 247 304v
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerkes Siccama verkoper Rozengracht 2 1635 233 171r
GERKES, GERKE wijlen Gerke Gerkes koper Hofstraat 1 1692 242 388r
GERKES, GERKE Gerke Gerkes , c.u. naastligger ten westen Voorstraat 81 1706 244 312v
GERKES, GERKE Gerke Gerkes turfdrager koper woning Voorstraat 81achter 1706 245 4r
GERKES, GERKJE de weduwe Gerke Gerkes naastligger ten noorden Voorstraat 81 1724 246 208r
GERKES, GERKJE Gerke Gerkes verkoper van 1/6 Voorstraat 81twee_achter 1730 247 304v
GERKES, Gertie Gerkes mr. chirurgijn verkoper Hofstraat 1 1724 246 191v
GERKES, HAIE Haye Gerkes , c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 85 1731 248 18v
GERKES, HAIE Haye Gerkes , c.u. huurder Hoogstraat 23 1755 253 215r
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes houtmolenaar verkoper van 1/6 Voorstraat 81twee_achter 1730 247 304v
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes mr. chirurgijn verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes mr. chirurgijn verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
GERKES, JAKOB Jacob Gerkes mr. chirurgijn koper van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1730 247 364v
GERKES, JAN kapitein Jan Gerkes Hoptilla kapitein koper kamer Spinstraat 9oost 1643 235 52v
GERKES, JAN de hof van Jan Gerkes Hoptilla, c.u. naastligger ten noorden Spinstraat 9oost 1643 235 52v
GERKES, Jurcke Gerkes gleibakker koper woning Hofstraat 27 1690 242 303r
GERKES, JURJEN Jurjen Gerkes gleibakker verkoper Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
GERKES, JORK Jurke Gerkes verkoper Hofstraat 27 1691 242 332r
GERKES, PIETER Pieter Gerkes verkoper van 1/6 Voorstraat 81twee_achter 1730 247 304v
GERKES, ROMKE Romke Gerkes verkoper Franekereind 2 1714 245 223v
GERKES, TRIJNTJE Trijntje Gerkes verkoper van 1/6 Voorstraat 81twee_achter 1730 247 304v
GERKES, WILLEM Willem Gerkes wagenaar koper Zuiderstraat 6achter 1706 244 314r
GERLOFS, ADAM grondpacht uit de huisstede van Adam Gerleffs metselaar eigenaar perceel onbekend 1606 228 494v
GERLOFS, GERLOF de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Gerleff Gerleffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 485r
GERLOFS, JOHANNES Johannes Gerleffs goudsmid koper kamer Sint Christoffelsteeg 1597 228 70v
GERLOFS, LAMMERT Lambert Gerleffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 485r
RISPENS, JOHANNES GERLOFS Johannys Gerlefs Rispens verkoper Voorstraat 60 1597 228 59r
GERLOFS, ADAM de erfgenamen van wijlen Adam Gerliffs naastligger ten noorden Vioolsteeg 1625 231 78r
GERLOFS, DOUWE Douwe Gerliffs verkoper van 1/2 Lanen 8 1636 233 182r
GERLOFS, GAUKE de erfgenamen van wijlen mr. Gaucke Gerliffs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21 1638 234 55r
GERLOFS, GAUKE het huis van mr. Gauke Gerliffs naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1638 234 64r
GERLOFS, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerliff Gerliffs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 39 1613 229 135r
GERLOFS, GAUKE mr. Goucke Gerliffs chirurgijn koper huis Grote Bredeplaats 23 1621 230 285r
GERLOFS, GAUKE Goucke Gerliffs chirurgijn huurder voor 5 jaren (p.j.) Grote Bredeplaats 23 1621 230 285r
GERLOFS, GAUKE mr. Goucke Gerliffs chirurgijn koper kamer Grote Bredeplaats 25 1621 230 285r
GERLOFS, GAUKE het huis daer de Hollantsche Dalers uutsteecken, van mr. Goucke Gerliffs naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 25achter de Hollandse Daalders 1623 230 372v
GERLOFS, GAUKE mr. Goucke Gerliffs chirurgijn koper huis Grote Bredeplaats 25 1625 231 71r
GERLOFS, GAUKE mr. Goucke Gerliffs , c.u. chirurgijn naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1625 231 71r
GERLOFS, GAUKE mr. Goucke Gerliffs , c.u. chirurgijn naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1625 231 71r
GERLOFS, GAUKE mr. Goucke Gerliffs chirurgijn verkoper Havenplein 1626 231 104v
GERLOFS, GAUKE Mr. Goucke Gerliffs verkoper Zoutsloot 21 1626 231 109v
GERLOFS, HIELKJE Hylck Gerliffs koper Gardenierstraat 1620 230 222v
GERLOFS, LAMMERT de weduwe en erfgenamen van wijlen Lambert Gerliffs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 39 1614 229 187r
GERLOFS, MARTEN wijlen Marten Gerliffs verkoper van 1/2 William Boothstraat 1 1611 229 20r
GERLOFS, SIETSKE Syts Gerliffs koper huis Vijverstraat NZ 1620 230 245r
GERLOFS, TETJE Teth Gerliffs verkoper Schritsen 60 1617 230 56v
GERLOFS, TJERK Tierk Gerliffs naastligger ten zuiden Brouwersstraat 15 1637 234 37v
GERLOFS, JAN Jan Gerlifs , c.u. koper kamer Vijver 1649 236 78v
GERLOFS, JAN Jan Gerlifs naastligger ten oosten Vijver 6tuin 1651 236 179v
GERLOFS, MARTEN de kamer recht tegenover dit huis, van de weduwe van Marten Gerlifs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Peterseliestraat 1628 232 55v
GERLOFS, AAKJE Aeke Gerloffs verkoper van 2/3 Voorstraat 17oost 1683 242 3v
GERLOFS, ANTJE Ancke Gerloffs koper Lanen 46 1612 229 119r
GERLOFS, BERBER Berber Gerloffs geniaarde koper Drie Roemersteeg OZ 1648 236 44v
GERLOFS, KLAAS Claes Gerloffs wijdschipper verkoper van 1/10 Noorderhaven 9 1695 243 136v
GERLOFS, KLAAS Claes Gerloffs naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1711 245 139r
GERLOFS, KLAAS Claes Gerloffs naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1714 245 207r
GERLOFS, KLAAS Claes Gerloffs koopman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21 1721 246 118r
GERLOFS, KRIJNTJE Crijne Gerloffs koper Hoogstraat 40 1602 228 309v
GERLOFS, FOLKERT Folckert Gerloffs koper kamer ([voor 1/32 aandeel in de schip van Edger Douwes]) onbekend 1644 235 160r
GERLOFS, FOLKERT Folckert Gerloffs koper provisioneel Anjelierstraat 1 1659 237 236v
GERLOFS, FOLKERT de weduwe van Folckert Gerloffs naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 53 1677 240 256r
GERLOFS, FOLKERT wijlen Folckert Gerloffs verkoper Hoogstraat 51 1681 241 42va
GERLOFS, FOLKERT wijlen Folkert Gerloffs verkoper Oosterkeetstraat 1668 239 167r
GERLOFS, GAUKE mr. Gaucke Gerloffs chirurgijn koper grondpacht van 4-00-00 GG Zoutsloot 32 1635 233 164v
GERLOFS, GAUKE mr. Gaucke Gerloffs chirurgijn koper grondpacht van 4-00-00 GG Zoutsloot 34 1635 233 164v
GERLOFS, GERLOF Gerloff Gerloffs koper ca. 4 pm greidland ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 178v
GERLOFS, GERLOF Gerloff Gerloffs koper 5 pm greidland onbekend 1603 228 353r
GERLOFS, GERLOF Gerloff Gerloffs koper 1/3 van 3 pm land ten zuidoosten van Harlingen 1603 228 364v
GERLOFS, GERLOF Gerloff Gerloffs naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1605 228 461v
GERLOFS, GERLOF wijlen Gerloff Gerloffs eerdere eigenaar buiten Harlingen 1605 228 468r
GERLOFS, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerloff Gerloffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 468r
GERLOFS, HOBBE Hobbe Gerloffs verkoper (gesuccumbeerde) Hofstraat 39 1615 229 283r
GERLOFS, HOBBE Hobbe Gerloffs naastligger ten westen Hofstraat 41 1616 230 35v
GERLOFS, HOBBE Hobbe Gerloffs Berchuys verkoper (gesuccumbeerde) Hofstraat 37 1615 230 3v
GERLOFS, HIELKE Hylcke Gerloffs koper huis Hoogstraat 1achter 1599 228 166v
GERLOFS, HIELKE Hylcke Gerloffs metselaar naastligger ten noorden Hoogstraat 1twee_achter 1599 228 167r
GERLOFS, IEDE Iede Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1641 234 135r
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispens koper onbekend 1599 228 176r
RISPENS, IEMKJE GERLOFS Impck Gerloffs Rispens verkoper ([staat: Impck Gerloff Rispens dochter]) onbekend 1601 228 250v
GERLOFS, JAN Jan Gerloffs naastligger ten zuiden Vijver 8 1666 239 33v
GERLOFS, JAN Jan Gerloffs koper huis, plaats en tuin met een vrije uitgang in de steeg Zoutsloot 48 1667 239 86v
GERLOFS, JAN Jan Gerloffs verkoper van 1/2 Zoutsloot 48 1682 241 48va
GERLOFS, MARTEN wijlen Marten Gerloffs protesteert vanwege een vordering Kleine Bredeplaats 15 1599 228 159r
GERLOFS, PIER Pier Gerloffs naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 13 1597 228 35r
GERLOFS, PIER Pier Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat 73 1597 228 65r
GERLOFS, PIER Pier Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat 73 1601 228 241r
GERLOFS, PIER Pier Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat 73achter 1602 228 319r
GERLOFS, PIER rente uit de saete van Pier Gerloffs eigenaar onbekend 1605 228 449r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs koopman naastligger ten noorden Zuiderstraat 1712 245 185r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs naastligger ten zuiden Zuiderhaven 16 1713 245 189v
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1713 245 189v
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs verkoper q.q. Zuiderhaven 16 1713 245 189v
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs verkoper q.q. Zuiderhaven 18 1713 245 189v
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs koopman verkoper Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs naastligger ten noorden Zuiderstraat 1717 245 299r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerloffs naastligger ten oosten Zuiderstraat 12 1719 246 37v
GERLOFS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Gerloffs naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1731 248 21v
GERLOFS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Gerloffs naastligger ten noorden Zuiderstraat 1733 248 215r
GERLOFS, PIETER de weduwe van Pieter Gerloffs koopman naastligger ten oosten Zuiderstraat 16 1735 249 32r
GERLOFS, PIER Pyer Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat 73 1597 228 18r
GERLOFS, PIER Pyer Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat 73 1599 228 185v
GERLOFS, PIER Pyer Gerloffs naastligger ten zuiden Rommelhaven 6 1600 228 188r
GERLOFS, PIER het huis van Pyer Gerloffs naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 13 1614 229 235v
GERLOFS, PIETER Pyter Gerloffs naastligger ten oosten Zuiderstraat 12 1719 246 51r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerloffs koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1720 246 78r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerloffs koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1720 246 84r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerloffs koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1721 246 113v
GERLOFS, Riccum Gerloffs verkoper Karremanstraat 4 1662 238 149r
GERLOFS, RIEMKJE Rieme Gerloffs bruid 1600 228 222v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerloffs Bullaart mr. bakker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24 1736 249 134v
GERLOFS, TJERK Tierk Gerloffs verkoper Brouwersstraat 19 1641 234 147v
GERLOFS, TEUNIS wijlen? Tonis Gerloffs eerdere huurder van deel 2 groot ca. 2 pm ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten oosten buiten Harlingen 1634 233 132r
GERLOFS, TEUNIS Tuenis Gerloffs naastligger ten noorden buiten Harlingen 1634 233 132r
GERLOFS, WILLEM Willem Gerloffs naastligger ten oosten Droogstraat 61 1662 238 135r
, ANTJE Ancke Gerloffts verkoper Lanen 46 1617 230 95v
, GERRIT de weduwe van Gerryt Gerloffts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
GERLOFS, AAGJE Aechien Gerlofs koper Rozengracht 18 1681 241 156r
GERLOFS, AGNIETJE Agnietje Gerlofs verkoper Westerkerklaan 1740 250 105r
GERLOFS, ANSKJE Anskie Gerlofs huurder Hoogstraat 36 1780 259 251r
GERLOFS, ANSKJE Anskje Gerlofs verkoper Romastraat 27 1781 260 9r
GERLOFS, ANTJE de rato caverende voor zijn zuster Antie Gerlofs verkoper van 2/3 Hoogstraat 31 1723 246 166r
GERLOFS, ANTJE de rato carverend voor zijn zuster Antie Gerlofs verkoper van 1/3 Zoutsloot 92 1723 246 166v
BAKKER, ANTJE GERLOFS Antje Gerlofs Bakker koper William Boothstraat 6noord 1788 263 60r
GERLOFS, KLAAS Claes Gerlofs koopman koper Zuiderhaven 16 1706 244 324ar
GERLOFS, KLAAS Claes Gerlofs naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21 1721 246 115r
GERLOFS, KLAAS Claes Gerlofs verkoper Noorderhaven 5 1721 246 121v
GERLOFS, KLAAS Claes Gerlofs koopman naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25 1722 246 152v
GERLOFS, KLAAS wijlen Claes Gerlofs koopman verkoper Grote Ossenmarkt 23 1723 246 183v
GERLOFS, KLAAS wijlen Claes Gerlofs koopman erflater Zuiderstraat 31 1724 246 198v
GERLOFS, KLAAS wijlen Claes Gerlofs koopman erflater Zuiderstraat 12 1724 246 204v
GERLOFS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Gerlofs koopman erflater Zuiderhaven 16 1724 246 205r
GERLOFS, KLAAS wijlen Claes Gerlofs koopman erflater Zuiderstraat 1724 246 205v
GERLOFS, DOUWE de plaats van Douwe Gerlofs naastligger ten zuiden Zoutsloot 48 1633 233 86v
GERLOFS, FOLKERT Folckert Gerlofs , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1650 236 124r
GERLOFS, GAUKE de erfgenamen van wijlen mr. Gaucke Gerlofs naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen OZ 1644 235 123r
GERLOFS, GERRIT de weduwe van Gerrit Gerlofs gortmaker naastligger ten westen Achterstraat 7 1699 244 23v
GERLOFS, GERRIT de weduwe van Gerrit Gerlofs gortmaker naastligger ten westen Achterstraat 7 1708 245 41v
GERLOFS, GERRIT de weduwe van Gerrit Gerlofs gortmaker naastligger ten westen Achterstraat 7 1710 245 118r
GERLOFS, GERRIT Gerryt Gerlofs geniaarde koper Hoogstraat 5 1685 242 64r
GERLOFS, GERRIT Gerryt Gerlofs mr. gortmaker koper huis met een kamer daarachter ([staat: 45 zilveren dukatons]) Achterstraat 5 de Drie Pelsen 1686 242 113v
GERLOFS, GAUKE mr. Goucke Gerlofs koper kamer, staande achter het huis van de Hollantsche Daler Grote Bredeplaats 25achter 1629 232 92r
GERLOFS, GAUKE het huis van de Hollandsche Daler, van mr. Goucke Gerlofs naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 25achter de Hollandsche Daler 1629 232 92r
GERLOFS, GRIETJE Grietie Gerlofs verkoper van 1/3 Hoogstraat 35 1694 243 4ra
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikje Gerlofs koper lege grond Dalpad 9 1764 256 69r
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikje Gerlofs naastligger ten zuiden Dalpad 9 1764 256 69r
GERLOFS, HENDRIKJE Hendrikjen Gerlofs koper Westerkerklaan 1740 250 105r
GERLOFS, HIELKJE Hylck Gerlofs koper Spinhuisstraat 1 1626 231 144v
GERLOFS, JAKOB Jacob Gerlofs , c.u. huurder Schritsen 52 1780 259 301v
VRIES, JAKOB GERLOFS Jacob Gerlofs de Vries koper dwarshuis Schritsen 36 1786 262 77r
VRIES, JAKOB GERLOFS Jacob Gerlofs de Vries oud schipper verkoper Schritsen 36 1803 266 282r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs naastligger ten oosten Vijver 6tuin 1656 237 63r
GERLOFS, JAN de weduwe van Jan Gerlofs naastligger ten zuiden Vijver 10 1680 241 80r
GERLOFS, JAN de weduwe van Jan Gerlofs naastligger ten zuiden Vijver 10 1684 242 47v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs verkoper van 1/3 Hoogstraat 35 1694 243 4ra
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs assistent verkoper Hoogstraat 31 1723 246 166r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs assistent verkoper Zoutsloot 92 1723 246 166v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs koper huis en losse goederen Bildtstraat 13 1723 246 188r
GERLOFS, JAN wijlen Jan Gerlofs koper Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs mr. bakker koper huis Bildtstraat 11 1728 247 124r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs mr. bakker koper kamer Zoutsloot NZ 1729 247 294r
GERLOFS, JAN de weduwe van Jan Gerlofs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs mr. bakker koper door niaar huis Zuiderhaven 77west 1732 248 84r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs mr. bakker naastligger ten noorden Bildtstraat 15 1732 248 124v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs mr. bakker koper huis en hof Zoutsloot 39 1732 248 148v
GERLOFS, JAN wijlen Jan Gerlofs verkoper Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs mr. bakker naastligger ten westen Zoutsloot 30 1745 251 98v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs naastligger ten westen Zoutsloot 30 1746 251 115r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs koper huis Bildtstraat 15 1761 255 61r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs naastligger ten noorden Bildtstraat 15 1761 255 61r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builaard naastligger ten westen Zoutsloot 41 1762 255 121r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builaart naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1750 252 69v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builaart koper pakhuis en tuintje Zoutsloot 37 1764 256 88r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builaart naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1764 256 88r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builard mr. bakker koper huis en bakkerij Kleine Bredeplaats 22 1765 256 95r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builard naastligger ten westen Zoutsloot 41 1767 256 236r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builardt naastligger ten westen Zoutsloot 41 1742 250 242v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart koper gorthuis Achterstraat 5 1735 249 76r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart mr. bakker koper door niaar twee kamers Achterstraat 11 1738 249 270r
GERLOFS, JAN de schuur van Jan Gerlofs Builart mr. bakker naastligger Bildtpoortsmolen 1 1745 251 87v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten westen Zoutsloot 30 1752 253 32r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart mr. bakker verkoper Zuiderhaven 77west 1754 253 152v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1754 253 165v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1755 253 207r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten westen Bildtstraat 4 1756 253 253v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten noorden Bildtstraat 4 1756 253 253v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten westen Bildtstraat 4 1756 254 18v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten noorden Bildtstraat 4 1756 254 18v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten westen Zoutsloot 41 1760 254 261v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten oosten Vissersstraat 12 1767 257 25r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten zuiden Vissersstraat 12 1767 257 25r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Builart naastligger ten westen Vissersstraat 12 1767 257 25r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Buillart mr. bakker verkoper van 1/4 Brouwersstraat 16 1742 250 227r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Buillart mr. bakker verkoper van 1/4 Wasbleek 3 1742 250 229r
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Buillart mr. bakker koper huis Bildtstraat 2 1747 251 175v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Buillart, c.u. naastligger ten zuiden Bildtstraat 2 1747 251 175v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Bullart naastligger ten westen Bildtstraat 4 1737 249 205v
GERLOFS, JAN Jan Gerlofs Bullart mr. bakker verkoper Bildtstraat 11 1738 249 271v
GERLOFS, JOHANNES Joannes Gerlofs koopman verkoper q.q. Zoutsloot 70 1695 243 6ra
GERLOFS, LIEUWE Lieuwe Gerlofs huurder (p.j.) Rozenstraat OZ 1805 267 143v
GERLOFS, PIETER Pieter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderpoortsmolen 1 1706 244 313v
GERLOFS, PIETER Pieter Gerlofs naastligger ten oosten Zuiderstraat 6achter 1706 244 314r
GERLOFS, PIETER Pieter Gerlofs verkoper q.q. Zoutsloot 49 1712 245 164v
GERLOFS, PIETER weduwe en zonen v wijlen Pieter Gerlofs koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1727 246 311r
GERLOFS, PIETER de weduwe en zonen van wijlen Pieter Gerlofs koopman verkoper Zuiderhaven 18 1727 246 311r
GERLOFS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 16 1729 247 243r
GERLOFS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 16 1729 247 243r
GERLOFS, PIETER de weduwe en zonen van Pieter Gerlofs koopman naastligger ten noorden Zuiderstraat 31west 1730 247 370r
GERLOFS, PIETER de weduwe en zonen van Pieter Gerlofs koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 12 1732 248 131r
GERLOFS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1733 248 187v
GERLOFS, PIETER wijlen Pieter Gerlofs koopman koper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1734 248 307r
GERLOFS, PIETER wijlen Pieter Gerlofs naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1734 248 307r
GERLOFS, PIETER wijlen Pieter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1734 248 307r
GERLOFS, PIETER de weduwe van Pieter Gerlofs naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1734 249 15r
GERLOFS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderstraat 1737 249 190v
GERLOFS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Gerlofs naastligger ten westen Werfpad 1742 250 231r
GERLOFS, PIETER de weduwe van Pieter Gerlofs koopman naastligger ten westen Werfpad ZZ 1748 251 244v
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1699 244 19r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderstraat 1702 244 173r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs koopman naastligger ten oosten Zuiderstraat 12 1721 246 97r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs koopman in hout koper houtstek en smidse Zuiderstraat 31 1724 246 198v
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs koopman naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12 1724 246 204v
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderhaven 16 1724 246 205r
GERLOFS, PIETER Pyter Gerlofs koopman naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1724 246 205v
GERLOFS, PIETER weduwe en zonen van Pyter Gerlofs koopman naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1727 246 307v
GERLOFS, PIETER Pytter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1702 244 166r
GERLOFS, PIETER Pytter Gerlofs koopman koper hof met vruchtbomen Zuidersteeg 1 1702 244 169r
GERLOFS, PIETER het pakhuis van Pytter Gerlofs koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 34west 1705 244 287r
GERLOFS, PIETER Pytter Gerlofs koopman koper timmerwerf Zuiderhaven 16 1706 244 324ar
GERLOFS, PIETER Pytter Gerlofs koopman huurder (p.j.) Zuiderhaven 16 1706 244 324ar
GERLOFS, PIETER koopman Pytter Gerlofs koper westelijke kamer van een woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Werfpad ZZ 1708 245 64v
GERLOFS, PIETER koopman Pytter Gerlofs koper twee ledige huisplaatsen, lang gebruikt als timmerwerf ([voor de twee percelen in deze akte]) Zuiderhaven ZZ 1708 245 64v
GERLOFS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Gerlofs koopman naastligger ten noorden Zuiderstraat 14 1736 249 156r
GERLOFS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Gerlofs koopman naastligger ten oosten Zuiderstraat 14 1736 249 156r
GERLOFS, PIETER de weduwe en zonen van Pytter Gerlofs koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1737 249 176v
GERLOFS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderstraat 31 1746 251 144r
GERLOFS, PIETER de weduwe van Pytter Gerlofs naastligger ten noorden Zuiderstraat 14 1748 251 210r
GERLOFS, Rickum Gerlofs koper huis met een hofke daarachter Karremanstraat 4 1658 237 161v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs mr. bakker verkoper Noorderhaven 25 1727 247 11v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs mr. bakker verkoper Noorderhaven 27 1727 247 11v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs , n.u. naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 41 1728 247 140v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Vijver 7 1731 247 384v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Moriaanstraat 4 1735 249 72r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 4 1735 249 72r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs mr. bakker naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1736 249 152r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs mr. bakker naastligger ten westen Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1740 250 112r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten noorden Schritsen 65b 1740 250 122v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1748 251 234v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Vijver ZZ 1749 252 23v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1751 252 123v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs Builart verkoper q.q. Zuiderhaven 13 1741 250 149r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs Builart naastligger ten noorden Vijverstraat 15 1742 250 214av
GERLOFS, SIEMEN Symon Gerlofs huurder Kruisstraat 5oost 1808 268 124r
GERLOFS, SIEMEN Symon Gerlofs huurder Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
GERLOFS, SIETSKE Sytske Gerlofs naastligger ten oosten Hondenstraat 13 1657 237 103v
GERLOFS, TRIJNTJE Trijntie Gerlofs verkoper Zuiderhaven 77west 1724 246 200r
GERLOFS, TRIJNTJE Trijntje Gerlofs koper Voorstraat 76 1755 253 211v
GERLOFS, TRIJNTJE Trijntje Gerlofs koper van 1/3 deftig dwarshuis Zuiderhaven 38 1764 256 85v
GERLOFS, TRIJNTJE Trijntje Gerlofs naastligger ten westen Zuiderhaven 38 1764 256 85v
GERLOFS, TRIJNTJE Trijntje Gerlofs verkoper Brouwersstraat 26 1766 256 152v
GERLOFS, TRIJNTJE Trijntje Gerlofs verkoper Voorstraat 76 1766 256 211r
GERLOFS, TIETJE Tyet Gerlofs koper Lanen 44achter 1605 228 466v
GERLOFS, WIEGER Wieger Gerlofs mr. chirurgijn naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1727 247 15r
GERLOFS, WILLEM Willem Gerlofs koper huis en loods met een plaats Droogstraat 63 1651 236 149r
GERLOFS, WILLEM de weduwe van Willem Gerlofs naastligger ten oosten Droogstraat 61 1672 240 11va
GERLOFS, WIEGER de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 105v
GERLOFS, WIEGER de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1745 251 105v
GERLOFS, WIEGER de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 3va
GERLOFS, WIEGER de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1745 251 3va
GERLOFS, WIEGER de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1745 251 5ra
GERLOFS, WIEGER de erfgenamen van wijlen Wyger Gerlofs naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1745 251 5ra
GERLOFS, IEBELTJE als alimentators van de dochter van Ybeltje Gerlofs verkoper van 1/3 Hoogstraat 31 1723 246 166r
GERLOFS, IEBELTJE Ybeltje Gerlofs verkoper van 1/3 Zoutsloot 92 1723 246 166v
GERBENS, BEREND Bernt Germers koper twee kamers (onder- en bovenkamer) Lanen 44achter 1598 228 82v
, BINKE Bent Germerts trompetter verkoper Lanen 44achter 1603 228 340r
GERARDUS, FOPPE Foppius Gerrardi rentmeester koper hof met prieel Zoutsloot 53tuin 1642 235 31v
GERRITS, JAN Jan Gerreyts wever naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67 1729 247 243v
GERRITS, HARMEN Harmen Gerridts naastligger ten oosten Rommelhaven 2west 1633 233 99r
GERRITS, GERRIT Gerriet Gerriets huurder (p.j.) Rommelhaven 10 1773 258 91v
RIJP, JAN wijlen Jan Gerrietsen van de Rijp koopman verkoper van 1/9 Rozengracht NZ 1696 243 223r
GERRITS, AAFKE Aafke Gerrits verkoper van 1/3 Lanen 93 1740 250 90r
GERRITS, AALTJE wijlen Aaltie Gerrits verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits verkoper Noorderhaven 114 1731 248 55r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits koper Voorstraat 52west 1758 254 118r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits verkoper Karremanstraat 17 1774 258 185r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits koper Zuiderstraat 6 1789 263 90v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits koper Hoogstraat 38 1809 268 280r
GERRITS, AUKJE Acke Gerrits naastligger ten noorden Vijverstraat 11 1695 243 152r
GERRITS, ARJAANTJE Adriaentie Gerrits koper huis, plaats en schuur Droogstraat 9 1633 233 96v
GERRITS, ATSE Adtse Gerrits , c.u. geniaarde koper Hofstraat 47oost 1661 238 76r
GERRITS, AAFKE Aefke Gerrits koper Brouwersstraat 3 1638 234 57r
GERRITS, AAGJE Aegt Gerrits verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ 1633 233 78v
GERRITS, AALTJE Aeltgien Gerrits koper finaal grondpacht van 0-11-00 CG Sint Jacobstraat 13 1603 228 372v
GERRITS, AALTJE meerderjarige vrijster Aeltie Gerrits verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1749 251 260v
GERRITS, AALTJE Aeltje Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 6west 1743 251 15v
GERRITS, AALTJE Aeltje Gerrits koper Romastraat 35 1769 257 140r
GERRITS, AREND Aernt Gerrits bakker naastligger ten oosten Weverstraat 1633 233 85v
GERRITS, AREND Aernt Gerrits bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west 1636 234 12v
GERRITS, AREND Aernt Gerrits naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost 1643 235 49v
GERRITS, AREND Aernt Gerrits naastligger ten oosten