Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ha  He  Hi  Ho  Hu  Hy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wilda naastligger ten oosten onbekend 1775 258 203v
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wilda naastligger ten zuiden onbekend 1775 258 203v
H., JOHANNES Johannes H. Orisand verkoper Vianen 22 1810 269 15v
HAANTJES, JAN de verwandelaar Jan Haanckes eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1619 230 186v
HAANTJES, JAN Jan Haanckes verwandelaar ten oosten van Harlingen 1619 230 186v
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haanties naastligger ten westen Voorstraat 38 1660 238 50r
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haanties verkoper van 1/2 Voorstraat 5 1684 242 4va
HAANTJES, DOUWE Douwe Haanties koper Rozengracht 11 1680 241 99v
HAANTJES, DOUWE Douwe Haanties verkoper Rozengracht 13 1680 241 112r
HAANTJES, HENDRIK Hendrik Haanties mr. kuiper verkoper Hoogstraat 29 1701 244 91r
HAANTJES, AMALIA Lycke Haanties koper hof met zomerhuis, bomen, planten, galerij, put en wijnstokken, en met drie vrije in- en uitgangen (N-Z-W) Kerkpoortstraat 9 1666 239 57v
HAANTJES, BERBER Berber Haantjes koper Kerkpad 34 1707 245 31v
HAANTJES, FREERK Freerk Haantjes , e.a. huurder Grote Kerkstraat 33 1665 239 4ra
HAANTJES, GEPKE Gepke Haantjes koper Oosterkeetstraat 4 1769 257 101r
HAANTJES, GRIETJE Gryttje Haantjes huurder (p.w.) Liemendijk 1760 255 2v
HAANTJES, JANKE Jana Haantjes koper Klaverbladstraat 18 1798 265 94r
HAANTJES, JANKE Jane Haantjes koper Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
HAANTJES, JANKE Jane Haantjes huurder Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes huurder Zoutsloot 25 1785 261 280r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes koper huis en ijzersmederij Nieuwstraat 33 1795 264 250r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes pannenbakker verkoper Franekereind 23oost 1795 264 273r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes pannenboeter verkoper Franekereind 23oost 1796 264 313v
HAANTJES, JOHANNES wijlen Johannes Haantjes verkoper Nieuwstraat 33 1799 265 144r
HAANTJES, JOHANNES wijlen Johannes Haantjes verkoper Franekereind 29oost 1799 265 152r
HAANTJES, JOHANNES wijlen Johannes Haantjes pannenboeter verkoper Franekereind 23west 1801 266 12r
HAANTJES, AMALIA Lyke Haantjes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1661 238 74r
HAANTJES, AMALIA Lyke Haantjes naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 5 1663 238 179v
HAANTJES, MAAIKE Mayke Haantjes koper Karremanstraat 20 1751 252 136v
HAANTJES, MAAIKE Mayke Haantjes koper Liemendijk 1760 255 2v
HAANTJES, MAAIKE wijlen Mayke Haantjes erflater Karremanstraat 20 1775 258 198v
HAANTJES, MAAIKE wijlen Mayke Haantjes erflater onbekend 1775 258 203v
HAANTJES, SIEMEN Simen Haantjes naastligger ten westen Bildtstraat 4 1800 265 254v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes huistimmerman koper huis Zoutsloot 39 1774 258 189v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. huistimmerman verkoper Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. timmerman koper huis Bargebuurtspoortje 12 1785 261 289r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. Huistimmerman koper door niaar huis onlangs nieuw gebouwd, tuin en hof Zoutsloot 39 1787 262 196r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten oosten Zoutsloot 13 1787 262 226v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten westen Bildtstraat 4 1788 263 55v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten oosten Bargebuurt 1789 263 173v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. timmerman koper Molenpad ZZ 1790 263 269r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. timmerman koper huis Bargebuurt 1793 264 90r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes huistimmermansbaas koper woning Rinnertspijp 10 1795 264 244v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. timmerman koper huis Droogstraat 51 1801 266 11r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten westen Bildtstraat 4 1811 269 125r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. huistimmerman verkoper q.q. Zoutsloot 18 1811 269 132v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes mr. timmerman geniaarde koper Bargebuurt 28 1794 264 207v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten westen Zoutsloot 21 1799 265 204r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ 1806 267 211r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Zoutsloot 42 1806 267 247r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten westen Vissersstraat 2 1807 267 337v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Zoutsloot 42 1808 268 39v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1808 268 62r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten noorden Zoutsloot 37 1808 268 62r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten oosten Molenpad 4 1808 268 153r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1808 268 174v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1809 268 216r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten noorden Zoutsloot 37 1809 268 216r
HARINGS, KLAAS Claas Haarings scheepstimmerman geniaarde koper Zuiderplein 5zuid 1767 256 253r
HARNSES, LAMMERT Lammert Haarnsen torenwachter verkoper Hoogstraat 25 1693 243 66v
HARNSES, LAMMERT Lammert Haarnsen torenwachter verkoper Hoogstraat 17achter 1693 243 66v
HAIES, ANTJE Antie Haayes naastligger ten zuiden Schritsen 41achter 1599 228 158v
HAIES, ARNOLDUS Arnoldus Haayes varensgezel koper huis Franekereind 2 1808 268 95v
HAIES, BROER Broer Haayes schipper koper huis en erf Zoutsloot 51 1807 268 4r
HAIES, FRANS Frans Haayes koper van 1/4 Rozengracht 19 1805 267 143v
HAIES, FRANS Frans Haayes koper van 1/4 Rozengracht NZ 1805 267 143v
HAIES, FRANS Frans Haayes koper van 1/4 Rozenstraat OZ 1805 267 143v
HAIES, FRANS Frans Haayes verkoper Rozengracht 19 1805 267 184v
HAIES, JAN Jan Haayes , c.u. bewoner Nieuwstraat 56 1800 265 244r
HAIES, JAN Jan Haayes koper huis met bleek en tuintje Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
HAIES, JAN Jan Haayes schipper naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
HAIES, JAN Jan Haayes schipper verkoper Grote Kerkstraat 21 1811 269 141r
HAIES, KLAASKE Klaaske Haayes koper Lanen 30 1808 268 61r
HAIES, LIJSBET Lijsbet Haayes koper Grote Kerkstraat 19 1599 228 141r
HAIES, RIEMKJE Riemke Haayes verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1801 266 28r
HAIES, RIEMKJE Riemke Haayes verkoper Lanen 63 1809 268 272r
HAIES, RUURD wijlen Ruyrd Haayes koper onbekend 1598 228 126v
HABBES, LUITJEN Luitien Habes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21 1659 238 9v
HAKES, IEMKJE Imck Hackes koper Heiligeweg 48 1628 232 59r
HAKES, IEMKJE Imck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 26 1649 236 67r
HAKES, IEMKJE Imck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 26 1652 236 191v
HAKES, IEMKJE Imck Hackes verkoper Heiligeweg 24 1664 238 224r
HAKES, IEMKJE Impck Hackes naastligger ten westen Heiligeweg 26 1659 238 1v
HAKES, SIETSE Sytse Hackes verkoper Zuiderhaven 47 1633 233 125v
HAKES, SIETSE Sytse Hackes verkoper Vijverstraat 1633 233 125v
HAKES, SIETSE Sytse Hackes verkoper Zuiderhaven 47 1637 234 28r
HAKES, IEMKJE Ymck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 26 1653 236 223v
HIBBES, KLAAS de schuur van Claes Haebes naastligger ten westen Zuiderstraat 1644 235 121r
HAANTJES, GRIETJE Griet Haenckes aanhandelaar Kleine Bredeplaats WZ 1612 229 112v
HAANTJES, JAN Jan Haenckes koper 1/6 van 4 pm land ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1619 230 185v
HAANTJES, JAN Jan Haenckes koper 1/6 huis en plaatsje ([voor de drie percelen in deze akte]) Noorderhaven 58 1619 230 185v
HAANTJES, JAN Jan Haenckes eigenaar van 5/6 Noorderhaven 58 1619 230 185v
HAANTJES, JAN Jan Haenckes koper 1/6 van 1 pm land ([voor de drie percelen in deze akte]) ten oosten van Harlingen 1619 230 185v
LAMKEMA, JAN HAANTJES oud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkema naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
LAMKEMA, JAN HAANTJES oud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkema verkoper ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
LAMKEMA, JAN HAANTJES de verkoper, oud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkema naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
LAMKEMA, JAN HAANTJES oud burgervaandrig Jan Haenkes Lamkema verkoper ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
, HESSEL de erfgenamen van wijlen Hessel Haentie naastligger ten zuiden Hoogstraat 2 1657 237 134v
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten oosten Voorstraat 3 1658 237 153r
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten noorden Voorstraat 3 1658 237 153r
HAANTJES, Amelyke Haenties verkoper Scheerstraat 1 1679 241 52v
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten zuiden Noorderhaven 44 1681 241 144r
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 9 1682 241 189r
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 3 1682 241 48ra
HAANTJES, BOUWE de pas gekochte kamer van Buue Haenties naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1622 230 308r
HINGST, KLAAS HAANTJES Claes Haenties Hingst koper stalling Nieuwstraat WZ 1732 248 175v
HINGST, KLAAS HAANTJES de koper Claes Haenties Hingst naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1732 248 175v
HAANTJES, FREERK Freerck Haenties verkoper van 1/2 Franekereind 40 1633 233 88v
HAANTJES, GERRIT Gerryt Haenties schipper verkoper Lanen 23een_achter 1698 243 379r
HAANTJES, HENDRIK Hendrick Haenties koper 1/3 huis en erf Hoogstraat 29 1696 243 247v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties naastligger ten oosten Noorderhaven 67 1640 234 104r
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties koper van 1/2 Zuiderhaven 52 1646 235 208v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties , c.soc. naastligger ten oosten Zuiderhaven 48 1648 236 53v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties , c.soc. naastligger ten zuiden Zuiderhaven 48 1648 236 53v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties naastligger ten zuiden Hoogstraat 2 1649 236 93v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties verkoper Zuiderhaven 50 1650 236 119v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties verkoper Hoogstraat 29 1696 243 247v
HAANTJES, IETJE Idtie Haenties verkoper van 1/2 Franekereind 40 1633 233 88v
HAANTJES, JAN Jan Haenties naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1622 230 292r
HAANTJES, JAN Jan Haenties naastligger ten noorden Voorstraat 15 1623 230 338v
HAANTJES, JAN Jan Haenties naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ 1629 232 108v
HAANTJES, JAN Jan Haenties naastligger ten oosten Noorderhaven 56 1631 233 12v
HAANTJES, JAN Jan Haenties verkoper Noorderhaven 58 1637 234 40v
HAANTJES, JAN Jan Haenties verkoper Franekertrekvaart ZZ 1640 234 94v
HAANTJES, JAN Jan Haenties verkoper onbekend 1640 234 99v
HAANTJES, JAN het land van Jan Haenties naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HAANTJES, JAN Jan Haenties Lankema verkoper buiten Harlingen 1639 234 85v
HAANTJES, AMALIA Lycke Haenties koper huis Drie Roemersteeg OZ 1656 237 71v
HAANTJES, AMALIA Lycke Haenties naastligger ten oosten Voorstraat 47 1671 240 50v
HAANTJES, Lyke Haenties naastligger ten oosten Voorstraat 47 1671 240 38v
HAANTJES, AMALIA Lyke Haenties naastligger ten oosten Voorstraat 47 1671 240 5ra
HAANTJES, SJUK Siuck Haenties protesteert vanwege een competentie Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties koper Hoogstraat 29achter 1630 232 140r
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties koper Zoutsloot 1642 234 179v
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties eigenaar van 2/3 Hoogstraat 29 1696 243 247v
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties verkoper Hoogstraat 29 1696 243 248r
, Luycke Haentis verkoper Droogstraat 77 1635 233 172r
, Luycke Haentis verkoper Zoutsloot 64 1635 233 172r
HAANTJES, ANTJE Antie Haentjes koper Noorderhaven 12 1688 242 252r
HAANTJES, ANTJE Antie Haentjes huurder Noorderhaven 12 1688 242 252r
HAANTJES, ANTJE Antje Haentjes koper Both Apothekerstraat 1 1754 253 138v
HAANTJES, HARMEN de weduwe van Harmen Haentjes naastligger ten zuiden Karremanstraat 18 1771 257 202v
HAANTJES, JAN Jan Haentjes aanhandelaar Droogstraat 7 1616 230 40v
HAANTJES, JAN Jan Haentjes Lamkama verkoper Noorderhaven 54 1636 234 14v
HAANTJES, AMALIA de erfgenamen van wijlen Lyke Haentjes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1a 1663 238 170v
, BIENSE wijlen Biense Haentkens protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
HAANTJES, GRIETJE Griet Haentkes koper Kerkpad 20 1613 229 161r
, BOUWE Buue Haentyes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1624 231 19r
HARDA, BOUWE Buue Haentyes Haerda koper huis Brouwersstraat WZ 1621 230 290v
HARDA, BOUWE als huurders Buue Haentyes Haerda, c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1621 230 290v
HARDA, BOUWE Buue Haentyes Haerda koper nieuwe kamer Carl Visschersteeg 1621 230 291r
, JAN Jan Haentyes verwandelaar ([afgeleid uit de tegenakte]) ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
, JAN Jan Haentyes aanhandelaar Zoutsloot 61 1616 230 41v
, JAN Jan Haentyes verwandelaar Droogstraat 7 1616 230 42r
, JAN Jan Haentyes verpachter grond Zoutsloot 61 1621 230 282v
, JAN Jan Haentyes verkoper Zoutsloot 61 1621 230 282v
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feyke Haeringhs Veltsma koper huis met ernaast een mandelige steeg Liemendijk NZ 1695 243 137r
HARINGS, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Haeringhs naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1600 228 207v
HARINGS, KORNELIS Cornelis Haerings mr. wolkammer koper huis Heiligeweg 23 1768 257 74v
HARINGS, EGBERT de erfgenamen van wijlen Egbert Haerings naastligger ten oosten Lanen 62 1741 250 179v
HARINGS, FEIKE Feycke Haerings oud luitenant ter zee geniaarde koper Brouwersstraat 23 1690 242 333r
HARINGS, GRIETJE Grietie Haerings huurder Liemendijk 1752 252 203v
HARINGS, JAKOB Jacob Haerings verkoper Liemendijk OZ 1617 230 90r
HARINGS, JAN Jan Haerings naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1719 246 53r
HARINGS, JAN Jan Haerings naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1719 246 53r
BOT, JAN HARINGS Jan Haerings Bot naastligger ten oosten Zoutsloot 47 1719 246 49r
HARINGS, TRIJNTJE Trijnke Haerings koper Franekertrekvaart NZ 1617 230 100v
HARMENS, KLAAS Claes Haermens verkoper Sint Jacobstraat 10 1640 234 109v
, JAN oud burgervaandrig Jan Haerms verkoper Noorderhaven 58 1641 234 127r
HARNES, LAMMERT Lammert Haerns , c.u. stadstorenblazer koper tuin Klaverbladstraat 27 1692 242 399v
HAIES, Aette Haeyes verkoper Weverstraat 1654 236 255r
HAIES, AGE Agge Haeyes verkoper q.q. Schritsen 1597 228 72r
HAIES, ANTJE Anna Haeyes koper Weverstraat 17 1667 239 109v
HAIES, DIRK Dirk Haeyes mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1761 255 62r
HAIES, DIRK Dirk Haeyes mr. molenaar eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 1 1761 255 62r
HAIES, DIRK Dirk Haeyes eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 1 1772 258 24v
HAIES, DIRK Dirk Haeyes molenaar verkoper onbekend NZ 1774 258 156v
HAIES, FRANS Frans Haeyes naastligger ten zuiden Herenwaltje 7 1703 244 218r
HAIES, FRANS Frans Haeyes waterhaler naastligger ten westen Wortelstraat 5tuin 1706 244 322r
HAIES, FRANS de weduwe van Frans Haeyes waterhaler naastligger ten westen Wortelstraat 5tuin 1713 245 200r
HAIES, FRANS de weduwe van Frans Haeyes waterhaler naastligger ten westen Wortelstraat 5tuin 1723 246 170r
HAIES, FREERK Freerck Haeyes mesmaker geniaarde koper Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
HAIES, HARMEN Harmen Haeyes koper huis met een ledige plaats Lanen 38 1633 233 115v
HAIES, JAN wijlen Jan Haeyes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
HAIES, JAN wijlen Jan Haeyes verkoper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
HAIES, MICHIEL Michiel Haeyes verkoper Zuiderplein 3 1629 232 109r
HAIES, PIEBE Pybe Haeyes brouwer verkoper q.q. William Boothstraat 3 1633 233 124r
HAIES, PIEBE Pybe Haeyes koper huis, brouwerij en mouterij Noorderhaven 110 1634 233 152v
HAIES, SIJKE Sijcke Haeyes koper Noordees (gebied) 1627 231 160v
HAIES, SJOUKJE Sjoukje Haeyes huurder achterkamer (p.j.) Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
HAIES, de zuster van de verkoper Trijntje Haeyes eigenaar van 1/2 ([de naam komt uit de verkoop van de andere helft]) Zuiderplein 3 1629 232 109r
HAIES, WILLEM Willem Haeyes koper huis Grote Kerkstraat 25 1772 258 10r
HAITSES, JOUKE Jouke Haeytses verkoper Voorstraat 82 1702 244 183v
HAIES, AALTJE Aeltie Haies naastligger ten oosten Lanen 72 1659 237 183v
HAIES, ANNE de weduwe van Anne Haies naastligger ten noorden Heiligeweg 20 1715 245 232v
HAIES, ANNE wijlen Anne Haies naastligger ten westen Heiligeweg 22 1717 245 297r
HAIES, ANNE wijlen Anne Haies naastligger ten noorden Heiligeweg 22 1717 245 297r
HAIES, ANNE wijlen Anne Haies verkoper Heiligeweg 22 1717 245 297r
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
HAIES, KLAAS de weduwe van Claes Haies naastligger ten noorden Voorstraat 52achter 1718 246 32v
HAIES, GERRIT Gerryt Haies , c.u. koper woning Bildtpoort (gebied) de Foek 1717 245 280v
HAIES, JAN de weduwe van Jan Haies naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1714 245 212r
HAIES, JAN de weduwe van Jan Haies naastligger ten westen Zoutsloot 1 1716 245 272v
HAIES, JAN wijlen Jan Haies koopman verkoper Franekereind 15 1717 245 293r
HAIES, JELTJE Jeltie Haies naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1691 242 347v
HAIES, PIEBE Pibe Haies brouwer koper huis waar de Scheer uithangt en loods Scheerstraat 3 de Scheer 1637 234 28v
HAIES, PIER Pier Haies koper kamer Romastraat 25 1667 239 18ra
HAIES, PIER Pier Haies naastligger ten zuiden Heiligeweg 14 1710 245 129r
HAIES, RUURD Ruird Haies , c.u. verkoper Franekereind 23west 1714 245 218r
HAIES, TRIJNTJE Trijntie Haies naastligger ten noorden Lanen 71twee_achter 1667 239 97r
, JAN Jan Haits blokmakersknecht verkoper Hofstraat 1 1809 268 267r
HAITSES, ANNE wijlen Anne Haitses verkoper Grote Kerkstraat NZ 1633 233 110v
HAITSES, BOUWE Bouwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1699 243 398r
HAITSES, BOUWE het verkochte huis van de erfgenamen van wijlen Buwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1721 246 126r
HAITSES, KLAAS de weduwe van Claas Haitses naastligger ten noorden William Boothstraat 3 1663 238 193v
HAITSES, KLAAS de weduwe van Claes Haitses naastligger ten noorden William Boothstraat 3 1659 237 202r
HAITSES, HAITSE Haitse Haitses houtkoper verkoper Havenplein 10 1636 234 11v
HAITSES, LIJSBET Lijsbet Haitses verkoper onbekend 1739 250 78v
HAITSES, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibren Haitses rogmeter naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 11 1693 243 58v
HAITSES, SJOERD Sioerd Haitses , c.u. koper woning of twee kamers Lanen 71een_achter 1646 235 225v
HAITSES, OEPKE Upke Haitses naastligger ten oosten Lanen 21 1662 238 142r
HAITSES, Uupcke Haitses naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1633 233 92r
HAITSES, BOUWE de erfgenamen van wijlen Bouwe Haitzes naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1718 246 15r
HAITSES, WIEBREN Wybren Haitzes naastligger ten noordwesten Vianen 2 1725 246 245r
HAIES, BARTELD Bartel Hajes verkoper Schritsen 4 1716 245 272r
HAIES, DIRK Dirk Hajes , e.a. naastligger ten oosten Rozengracht 26 1781 260 57v
HAIES, DIRK Dirk Hajes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
HAIES, DIRK Dirk Hajes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
HAIES, FRANS Frans Hajes waterhaler koper door niaar ratione sanguinis Wortelstraat 1 1702 244 141r
HAIES, JAN Jan Hajes verkoper q.q. Achterstraat 7 1699 244 23v
HAIES, KEIMPE Keimpe Hajes bierdrager huurder Romastraat 4oost 1697 243 305r
HAIES, LIEUWE Lieuwe Hajes naastligger ten westen Achterstraat NZ 1664 238 203v
SINNEMA, PIEBE HAIES de weduwe van burgemeester Pibe Hajes Sinnema naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1662 238 144r
HAIES, PIER Pier Hajes huurder Franekereind 24 1696 243 188v
HALBES, ANTJE Anna Halbers koper Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v
HALBES, ANTJE Anna Halbers verkoper Simon Stijlstraat 9 1779 259 181r
HALBES, ANTJE Anna Halbes koper Schritsen 15achter 1769 257 132v
HALBES, ANTJE Anna Halbes koper door niaar Lanen 22 1776 259 7ar
HALBES, ANNE Anne Halbes naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat]) Kerkpad 7 1627 232 19r
HALBES, KLAAS de schuur van Claes Halbes naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1642 234 172r
HALBES, KLAAS de schuur van Claes Halbes naastligger ten westen Zuiderstraat 1643 235 45v
HALBES, LUITJEN Luiten Halbes smid naastligger ten zuiden Bildtstraat 12 1631 233 20v
HALBES, LUITJEN Luitien Halbes smid naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21 1644 235 133v
HALBES, LUITJEN Luitien Halbes , c.u. smid verkoper Zuiderhaven 23 1660 238 28r
HALBES, LUITJEN Luitien Halbes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21 1660 238 30r
HALBES, Luythie Halbes huurder voor 2 jaren (p.j.) Zuiderstraat 1619 230 165r
HALBES, LUITJEN Luytien Halbes smid koper huis met achtererf en ledige plaats 14 1621 230 267v
HALBES, LUITJEN Luytien Halbes smid naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1633 233 87r
HALBES, LUITJEN Luytien Halbes verkoper Bildtstraat 14 1633 233 90r
HALBES, LUITJEN Luytien Halbes smid naastligger ten noorden Zuiderhaven 25 1634 233 130v
, EELKE wijlen Eelcke Hamanny koper Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
HAANTJES, AAFKE Aeff Hanckes koper Hofstraat 41 1616 230 35v
HAANTJES, KLAAS Claes Hanckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1598 228 101r
HAANTJES, KLAAS Claes Hanckes naastligger ten westen Grote Bredeplaats NZ 1600 228 218v
HAANTJES, KORNELIS wijlen Cornelis Hanckes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25achter 1623 230 372v
HAANTJES, Gryedt Hanckes koper Noordijs 1 1599 228 135v
HAANTJES, JAN Jan Hanckes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
HAANTJES, Tyalingh Hanckes crediteur q.q. Heiligeweg 1600 228 199r
, ANNE Anne Hancx verkoper q.q. Heiligeweg 48 1598 228 74r
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes , c.p. koper huis Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1799 265 174r
HAANTJES, GERRIT Gerryt Hankes huurder (p.j.) Fabrieksstraat WZ 1799 265 174r
, Alyth Hanne verkoper Nieuwstraat 48 1611 229 25r
JOHANNES, ALBERT Albert Hannes verkoper van 1/5 Achterstraat ZZ 1748 251 241r
JOHANNES, EELKJE Eelck Hannes koper William Boothstraat 35 1601 228 277r
JOHANNES, EELKJE Eelcke Hannes verkoper William Boothstraat 35 1605 228 478v
JONG, FEIKJE JOHANNES Feikje Hannes de Jong huurder (p.pm.p.j.) ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
HANSES, AREND Ane Hans naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1613 229 184v
HANSES, DIRK wijlen Dirck Hans verkoper Heiligeweg 1600 228 210r
HANSES, DOUWE Douwe Hans verkoper Schritsen 56oost 1811 269 117r
HANSES, DIRK wijlen Dyrck Hans verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1601 228 273r
HANSES, Henni Hans , voor zich en zijn kinderen turfdrager verkoper Gardenierstraat 1620 230 222v
HANSES, JANKE Janke Hans verkoper Zuiderstraat 12 1719 246 51r
HANSES, JELTE Jelte Hans , c.u. bewoner Zuiderhaven ZZ 1626 231 134r
HANSES, JELTE Jelte Hans verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven ZZ 1626 231 134r
HANSES, JOOST Joost Hans verkoper Moriaanstraat 1634 233 149r
HANSES, JURJEN Jurgen Hans slotmaker koper twee kamers aanelkaar Peterseliestraat 1634 233 143r
HANSES, JURJEN Jurien Hans bontwerker geniaarde koper Kleine Kerkstraat 16 1641 234 131v
PIJL, MAAIKE HANSES Maycke Hans Pijl koper buiten Harlingen 1611 229 29r
HANSES, KRIJN Quirijn Hans , c.u. verkoper Hoogstraat 1twee_achter 1642 234 170v
HANSES, WIEBE Wybe Hans verkoper Grote Kerkstraat 11 1612 229 74r
HANSES, AREND wijlen Aarnt Hansen verkoper van 1/2 Franekereind 23west 1684 242 13r
HANSES, AREND Aarnt Hansen naastligger ten noorden Achterstraat ZZ 1689 242 286v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen bontwever koper huis en weefwinkel Kerkpad 1 1763 255 207v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1768 257 35v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen koper hof met zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen huurder (p.j.) Rozengracht 16 1780 259 271v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 27 1781 260 9r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 29 1781 260 83v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 29 1782 260 307v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 25 1784 261 152v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
HANSES, ABRAHAM Abram Hansen naastligger ten noorden Romastraat 25 1782 260 182r
HANSES, AAFKE Aeffke Hansen verkoper Franekereind 27 1600 228 223r
HANSES, AALTJE de erfgenamen van wijlen Aeltje Hansen naastligger ten westen Noorderhaven 16 1759 254 188v
HANSES, AREND Aernt Hansen verkoper Achterstraat ZZ 1692 242 396r
FINK, AREND HANSES Aernt Hansen Vink stuurman verkoper Achterstraat ZZ 1699 243 400r
HANSES, ALLERT Allert Hansen huurder voor 10 jaren Lanen 48 1643 235 41r
HANSES, AMKE Amkje Hansen koper huis Anjelierstraat 3 1807 268 5r
HANSES, ANDRIES Andries Hansen naastligger ten oosten Schritsen 33 1688 242 255v
HANSES, ANDRIES Andries Hansen naastligger ten oosten Lanen 40 1688 242 255v
HANSES, ANDRIES Andries Hansen mr. wever koper woning Hofstraat 25 1693 243 49r
HANSES, ANDRIES Andries Hansen , nom. liberorum naastligger ten oosten Schritsen 33 1694 243 105v
HANSES, ANDRIES Andries Hansen schilder verkoper Hofstraat 25 1698 243 347v
HANSES, ANDRIES de nagelaten kinderen van wijlen Andries Hansen mr. verver erflater Lanen 44achter 1702 244 139v
HANSES, AREND Ane Hansen , voor zijn kinderen koper door niaar huis Hoogstraat 36 1606 228 498r
HANSES, AREND wijlen Ane Hansen wijdschipper koper Romastraat 13 1705 244 307v
HANSES, AREND de weduwe van Ane Hansen naastligger ten oosten Romastraat 11 1715 245 253v
HANSES, ANTJE Anna Hansen koper Klaverbladstraat WZ 1621 230 275v
HANSES, ANTJE Anna Hansen koper Zuiderhaven 26 1775 258 234r
HANSES, ANTJE Anna Hansen koper Zuiderstraat 22 1775 258 234r
HANSES, ANTJE Anna Hansen verkoper Zuiderstraat 22 1776 258 251v
HANSES, ANTJE Antke Hansen de Blauwer verkoper Lanen ZZ 1611 229 40v
HANSES, AREND Arendt Hansen , c.soc. verkoper Nieuwstraat 62 1633 233 98v
HANSES, AREND Arent Hansen koper 3/4 huis Franekereind 25 1633 233 100r
HANSES, AREND Arent Hansen eigenaar van 1/4 Franekereind 25 1633 233 100r
HANSES, AREND Arent Hansen verkoper Franekereind 25 1633 233 117r
HANSES, AREND Arent Hansen lichtervoerder naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1691 242 349v
HANSES, AREND Arent Hansen naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1692 242 392v
HANSES, AREND Arent Hansen naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1692 242 392v
HANSES, AREND Arent Hansen verkoper Achterstraat ZZ 1692 242 392v
HANSES, AREND Arent Hansen naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1699 244 31r
FINK, AREND HANSES Arent Hansen Vinck lichtervoerder verkoper Achterstraat ZZ 1699 243 400r
HEMERT, ARJEN HANSES Arien Hansen van Hemert koopman verkoper Zoutsloot NZ 1697 243 328v
HANSES, ARJEN Arjen Hansen apotheker verkoper Noordijs 15 1679 241 29r
HANSES, ARJEN Arjen Hansen koper provisioneel huis met drie zolders, paardestal en belvedere Zuiderhaven 71a 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemert geniaarde koper onbekend 1676 240 234r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemert koper hof Weverstraat 1676 240 235r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkoper Zuiderhaven 71a 1682 241 185r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker naastligger ten westen Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
HEMERT, ARJAANTJE HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker geniaarde koper Noorderhaven 48 1683 241 249v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkoper van 3/10 Zuiderhaven 71a 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkoper van 3/10 Zuiderhaven 69 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkoper van 3/10 Zuiderhaven 71 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemert koper provisioneel houthuis Zuiderhaven 67 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkoper van 3/10 Zuiderhaven 67 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkoper Noorderhaven 42 1685 242 95r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker geniaarde koper Zuiderhaven 40 1687 242 188v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker koper huis Voorstraat 23 1688 242 230r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert verkoper Havenplein 5 1694 243 82r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker koper door niaar huis Kerkpoortstraat NZ 1694 243 95r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert ontvanger tot Pingjum verkoper Kerkpoortstraat 29 1706 244 322v
HEMERT, ARJEN HANSES de erfgenamen van wijlen Arjen Hansen van Hemert naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1729 247 229r
HEMERT, ARJEN HANSES wijlen Arjen Hansen van Hemert verkoper Zuiderhaven 67 1738 249 257r
HEMERT, ARJEN HANSES de hof achter het huis genaamd de Silverberg van Arrien Hansen van Hemert, c.u. apotheker naastligger Kerkpoortstraat 27tuin de Silverberg 1696 243 227v
HEMERT, ARJEN HANSES Arrien Hansen van Hemert verkoper Kerkpoortstraat 27tuin 1696 243 227v
HANSES, AATJE Attke Hansen koper ten zuiden van Harlingen 1598 228 87v
HANSES, Benjemyn Hansen huurder voor 1 jaar Vijverstraat 24 1660 238 24v
HANSES, BOUWE Bouwe Hansen zoon van, en sterkt zijn moeder bij de koop Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
HANSES, CHRISTIAAN Christiaan Hansen varensgezel koper huis Zoutsloot 97 1802 266 70v
HANSES, KLAAS Claas Hansen kofschipper koper huis en steede Nieuwstraat 1778 259 113r
HANSES, KLAAS Claas Hansen kofschipper koper door niaar dwarshuis en bleekveld Vijverstraat 6 1779 259 178r
HANSES, KLAAS de weduwe van Claas Hansen naastligger ten oosten Zuiderhaven 27 1781 260 17v
HANSES, KLAAS wijlen Claas Hansen kofschipper verkoper Vijverstraat 4 1782 260 210r
HANSES, KLAAS de weduwe van Claas Hansen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
HANSES, KLAAS wijlen Claas Hansen verkoper Vijverstraat 2 1781 260 314r
HANSES, KLAAS de weduwe van Claas Hansen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a 1805 267 109v
HANSES, KLAAS wijlen Claas Hansen verkoper Vijverstraat 6 1805 267 133r
HANSES, KLAAS Claes Hansen koper provisioneel grondpacht ([veiling om een verschuldigd bedrag te betalen]) Hondenstraat 13 1615 230 4v
HANSES, KLAAS Claes Hansen huurder (p.j.) Rapenburg 10oost 1687 242 182r
HANSES, KLAAS Claes Hansen varenspersoon verkoper van 1/9 Noorderhaven 6 1759 254 194v
HANSES, KLAAS wijlen Claes Hansen varenspersoon verkoper van 1/9 Noorderhaven 8 1759 254 196v
HANSES, KOERT Coert Hansen koper finaal kamer nr. 7 Bargebuurt 18 1660 238 7ra
HANSES, KOERT Coert Hansen koper provisioneel Bargebuurt 18 1660 238 7ra
HANSES, KOERT Coert Hansen naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1665 239 23r
HANSES, KOERT Coert Hansen naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1706 244 329r
HANSES, KORNELIS Cornelis Hansen , c.u. koper kamer en loods Zuiderstraat 1643 235 45v
HANSES, KORNELIS Cornelis Hansen naastligger Zuiderstraat 1644 235 117r
HOUT, KORNELIS HANSES Cornelis Hansen van der Hout galjootschipper koper huis Vijverstraat 4 1696 243 233v
HOUT, KORNELIS HANSES Cornelis Hansen van der Hout boeierschipper koper pakhuis gebruikt als wijnhuis Noorderhaven 48 1701 244 134r
HOUT, KORNELIS HANSES Cornelis Hansen van der Hout naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
HANSES, mr. Crijne Hansen verkoper Schritsen 17 1643 235 88v
HANSES, DETJE Dettje Hansen koper Zuiderhaven 34oost 1704 244 260r
HANSES, DETJE Dettje Hansen verkoper Zuiderhaven 36west 1748 251 217r
HANSES, DIRK Dierck Hansen verkoper Karremanstraat 1597 228 36v
HANSES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dierck Hansen crediteur (triumphant) Heiligeweg 1600 228 199r
HANSES, DIRK Dirck Hansen , c.u. houtzager koper kamer, loods en plaats Anjelierstraat NZ 1646 235 214v
HANSES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Hansen naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1651 236 169v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen huurder voor 1 jaar Hofstraat 35 1667 239 115v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen huurder Voorstraat 81 1676 240 236r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen mr. huistimmerman geniaarde koper Zuiderstraat 16 1803 267 5r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman in hout koper huis Brouwersstraat 11 1808 268 101v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper pan- en estrikwerk ([voor de drie percelen in deze akte]) Rozengracht 17 1808 268 106r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper pan- en estrikwerk ([voor de drie percelen in deze akte]) Rozengracht 21 1808 268 106r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper pan- en estrikwerk ([voor de drie percelen in deze akte]) Rozenstraat 2 1808 268 106r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper pan- en estrikwerk ([voor de drie percelen in deze akte]) Hofstraat 10 1808 268 106r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper greidland ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman koper huis Dijkswal 6 1808 268 177v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman verkoper Brouwersstraat 11 1809 268 204v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman verkoper Both Apothekerstraat 8 1809 268 204v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman verkoper Both Apothekerstraat 10 1809 268 204v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten westen Dijkswal 10 1809 268 212r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten oosten Schritsen 56west 1809 268 227r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman koper huis genaamd de Drie Spaarpotten Schritsen 56oost de Drie Spaarpotten 1809 268 228v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten westen Schritsen 58 1809 268 231v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 23 1809 268 284v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten zuiden Hofstraat 14 1809 268 301r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten westen Hofstraat 14 1809 268 301r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman verkoper Dijkswal 6 1810 268 333v
HANSES, IEBELTJE Ebel Hansen koper Voorstraat 25 1622 230 297v
HANSES, EILERT de weduwe van wijlen Ellert Hansen naastligger ten noorden Karremanstraat 24zuid 1597 228 4v
HANSES, IEPE Epe Hansen koper huis met kleine plaats en loods daarachter Hoogstraat 23 1599 228 161r
HANSES, EERKE Erick Hansen verkoper Voorstraat 2 1615 229 246r
HANSES, EERKE Erick Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
HANSES, EGBERT wijlen Eybert Hansen koper Karremanstraat 24noord 1602 228 339r
HANSES, EILERT de weduwe van wijlen Eylert Hansen naastligger ten noorden Karremanstraat 24zuid 1598 228 129r
HANSES, FEMME Femme Hansen , c.u. huurder achter beneden Vijver 9 1758 254 143v
HANSES, GEERTJE Geert Hansen verkoper Vijver 1619 230 156v
HANSES, GEERTJE Geert Hansen verkoper Vijver 1620 230 229r
HANSES, GEERT Geert Hansen kooltjer koper door niaar Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
HANSES, GEERT Geert Hansen naastligger ten noorden Hondenstraat 5west 1777 259 28v
HANSES, GEERT Geert Hansen verkoper Hondenstraat 3 1780 259 286ar
HANSES, GEERT Geert Hansen kooltjer verkoper Grote Bredeplaats 10 1782 260 218r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper onbekend 1605 228 441r
HANSES, HANS Hans Hansen huurder buiten Harlingen 1614 229 222r
HANSES, HANS de steenplaats van Hans Hansen naastligger ten westen buiten Harlingen 1614 229 222r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Gardenierstraat 1632 233 40v
HANSES, HANS Hans Hansen schipper koper huis en plaats Bildtstraat 14 1636 234 3r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. koper Kerkpad 22 1639 234 72r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. naastligger ten zuiden Kerkpad 22 1639 234 72r
HANSES, HANS Hans Hansen koper huis en erf waar het Kromhout uitsteekt Noorderhaven 51 het Kromhout 1641 234 125v
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. verkoper Bildtstraat 14 1641 234 161r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Zuiderstraat 31 1642 235 33v
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1644 235 100r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. koper Heiligeweg 18 1646 235 226r
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten oosten Heiligeweg 18 1646 235 226r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Noorderhaven 51 1649 236 85r
HANSES, HANS wijlen Hans Hansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1658 237 173r
HANSES, HANS Hans Hansen zijdekaarder huurder Karremanstraat 22 1681 241 32va
HANSES, HANS Hans Hansen houtmolenaar koper huis Zuiderhaven ZZ 1685 242 98r
HANSES, HANS Hans Hansen , n.u. naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter 1723 246 179r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oude houtmolenaar koper huis Franekereind 21 1746 251 160r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oude houtmolenaar naastligger ten oosten Franekereind 19 1749 252 28r
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten oosten Franekereind 19 1757 254 70v
HANSES, HANS Hans Hansen , de jonge c.s. naastligger ten westen Voorstraat 64 1761 255 91v
JONG, HANS HANSES kinderen van Hans Hansen de Jong, c.s. naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
HANSES, HANS Hans Hansen Poff huurder Franekertrekvaart 1615 229 251v
HANSES, HANS het tichelwerk van Hans Hansen Poff naastligger ten noorden Franekertrekvaart 1615 229 251v
HANSES, HANS Hans Hansen Poff koper kamer Grote Kerkstraat 19 1619 230 195v
HANSES, HANS Hans Hansen Poff verkoper Heiligeweg 23 1624 230 388v
HANSES, HARING Haring Hansen schoenmaker naastligger ten oosten Voorstraat 64 1600 228 210v
HANSES, HARING Haring Hansen schoenmaker naastligger ten oosten Voorstraat 64 1611 229 49r
HANSES, HARING Haring Hansen verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 66 1621 230 280v
HANSES, HARING Haringh Hansen naastligger ten westen Voorstraat 68 1597 228 31v
HANSES, HARING Haringh Hansen , onder 1 dak schoenmaker naastligger ten westen Voorstraat 68 1599 228 173r
HANSES, HARING Haringh Hansen naastligger ten oosten Voorstraat 64 1620 230 199r
HANSES, HARING steeg naar het huis van Haringh Hansen naastligger ten westen Simon Stijlstraat 7 1620 230 243r
HANSES, HARING Haringh Hansen naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1620 230 243r
HANSES, HARING Haringh Hansen naastligger ten westen Voorstraat 68 1623 230 363r
HANSES, HARING wijlen Haringh Hansen erflater Voorstraat 66 1624 230 391v
HANSES, HARMEN Harmen Hansen , c.u. koper kamer met een weefwinkel met loods en plaats daarachter Vianen NZ 1652 236 185r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Franekereind 23west 1606 228 521r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen boomsluiter van de Franekerpijpen koper 1/4 huis Franekereind 23west 1611 229 33r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen , c.u. boomsluiter van de Franekerpijpen eigenaar van 3/4 Franekereind 23west 1611 229 33r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Franekertrekvaart NZ 1615 229 259r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen , pro se et socio protesteert vanwege een hypotheek Franekertrekvaart NZ 1617 230 100v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper grondpacht van 1-10-00 CG Franekereind 23west de Toren van Babel 1619 230 190v
HANSES, HENDRIK grondpacht uit het huis daar tegenwoordich den Toorn van Babilonien uutsteeckt, van Hendrick Hansen , c.u. eigenaar perceel Franekereind 23west 1619 230 190v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen geniaarde koper Franekereind 30west 1624 231 14r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Nieuwstraat 60 1624 231 20r
HANSES, HENDRIK het huis van Hendrick Hansen naastligger ten zuiden Scheffersplein 27 1624 231 25r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper huis met de gerechte helft van de plaats daarbij ten westen gelegen Schoolsteeg OZ 1629 232 86v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen protesteert vanwege onrechtmatige proclamatie Schoolsteeg OZ 1629 232 86v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koopman verkoper Karremanstraat 4 1630 232 155r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper kamer, weefwinkel en plaats erachter Weverstraat 1633 233 85v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost 1642 234 171v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind ZZ 1645 235 192r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Franekereind ZZ 1645 235 192r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper schuur, dorshuis en paardestal Lammert Warndersteeg 10 1646 235 219v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 58 1647 235 244r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen , c.u. koper kamer Spinstraat 9oost 1648 236 15v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper van 1/2 kamer, loods, weefwinkel en plaats Weverstraat NZ 1648 236 17v
HANSES, HENDRIK de kamers van Hendrick Hansen naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
HANSES, HENDRIK de woning van Hendrick Hansen naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r
HANSES, HENDRIK de woning van Hendrick Hansen naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost 1657 237 105v
HANSES, HENDRIK de plaats van Hendrick Hansen naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1657 237 105v
HANSES, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Hansen naastligger ten zuiden Scheffersplein 27 1657 237 106r
HANSES, HENDRIK huis en kamers gebouwd door Hendrick Hansen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 41 1658 237 160r
HANSES, HENDRIK huis en kamers gebouwd door Hendrick Hansen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 41 1658 237 160v
HANSES, HENDRIK de kamers van Hendrick Hansen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 41 1659 237 198v
HANSES, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Hansen naastligger ten zuiden Scheffersplein 27 1657 237 262v
HANSES, HENDRIK het huis van Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost 1657 237 262v
HANSES, HENDRIK het huis van Hendrick Hansen naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r
HANSES, HENDRIK de huizen van Hendrick Hansen naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v
HANSES, HENDRIK Hendrik Hansen naastligger ten oosten Schritsen 22 1632 233 63r
HANSES, HENDRIK het huis van Hendrik Hansen naastligger ten westen v/h huis Franekereind 23oost 1636 234 1r
HANSES, HENDRIK het huis van Hendrik Hansen naastligger ten westen Franekereind 36 1640 234 98v
HANSES, HENDRIK het huis van Hendrik Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost 1646 235 216v
HANSES, HENDRIK het huis gebouwd door Hendrik Hansen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 41 1659 237 192r
HANSES, HENDRIK Hendrik Hansen , c.u. huurder Heiligeweg 34 1757 254 93r
HANSES, HENDRIK Hendrik Hansen , c.u. huurder (p.j.) Nieuwstraat 56 1769 257 145r
HANSES, HENDRIK het huis van Hendrix Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost 1646 235 215v
HANSES, Henni Hansen koper huis Gardenierstraat 1613 229 165r
HANSES, HESSEL Hessel Hansen mr. koperslager verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 29 1698 243 390v
HANSES, HESSEL Hessel Hansen mr. koperslager verkoper q.q. Lanen 44achter 1702 244 139v
HANSES, HESSEL als bewoner Hessel Hansen koperslager naastligger ten westen Simon Stijlstraat 3 1721 246 94v
HANSES, HEIN wijlen Heyn Hansen consenteert ten zuiden van Harlingen 1599 228 167v
HANSES, IEDE Ide Hansen , c.u. naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1658 237 248r
HANSES, IEDE Iede Hansen , c.u. koper 3/4 huis Sint Odolphisteeg 6 1658 237 142r
HANSES, IEDE Iede Hansen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1658 237 156r
HANSES, IEPE Ippe Hansen naastligger ten westen Hoogstraat 25 1602 228 280r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen koper huis Kerkpoortstraat NZ 1644 235 106r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen tabakspijpmaker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1644 235 146r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen , c.u. koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1651 236 155v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen schipper op Leeuwarden koper huis Franekereind 20 1655 237 29r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen , c.u. koper 1/2 huis Grote Bredeplaats 8west_achter 1656 237 81v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen tabakspijpmaker naastligger Kromme Elleboogsteeg OZ 1661 238 114v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen tabakspijpmaker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9 1666 239 57v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen naastligger ten westen Zuiderhaven 13 1667 239 95v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen , e.a. verkoper Zuiderhaven 13 1667 239 95v
HANSES, JAKOB burgervaandrig Jacob Hansen tabakspijpmaker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1668 239 151r
HANSES, JAKOB burgervaandrig Jacob Hansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1675 240 190v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen tabakspijpmaker koper 1/2 huis Grote Bredeplaats 8west_achter 1679 241 48v
HANSES, JAKOB de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Hansen tabakspijpmaker verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 19achter 1682 241 195r
HANSES, JAKOB wijlen Jacob Hansen verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter 1681 241 44ra
HANSES, JAKOB Jacob Hansen mr. gortmaker koper schone wel ter nering staand huis en hof Kerkpoortstraat 49 1700 244 43r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen mr. gortmaker verkoper Kerkpoortstraat 49 1702 244 145v
REITSMA, JAKOB HANSES Jacobus Hansen Reitsma herbergier verkoper Klaverbladstraat 19 1699 244 27v
HANSES, JAN Jan Hansen eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 1achter 1597 228 3r
HANSES, JAN Jan Hansen verkoper Sint Jacobstraat 1achter 1597 228 26v
HANSES, JAN Jan Hansen koper huis strekkende oostwaarts naar het diept Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v
HANSES, JAN Jan Hansen verkoper Kleine Bredeplaats 21 1623 230 359v
HANSES, JAN Jan Hansen koper huis Noorderhaven 27 1626 231 127r
HANSES, JAN Jan Hansen verkoper Noorderhaven 27 1627 232 17v
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u. koper kamer met vrije steeg Schoolsteeg WZ 1633 233 106v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
HANSES, JAN wijlen Jan Hansen verkoper Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
HANSES, JAN wijlen Jan Hansen naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 6 1641 234 123v
HANSES, JAN wijlen Jan Hansen verkoper Sint Jacobstraat 6 1642 235 36r
HANSES, JAN wijlen burgemeester Jan Hansen koper Lombardstraat 4 1643 235 72v
HANSES, JAN wijlen Jan Hansen verkoper Sint Odolphisteeg 4 1643 235 82r
HANSES, JAN wijlen Jan Hansen niaarnemer Lombardstraat 1643 235 85r
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1643 235 91r
HANSES, JAN Jan Hansen koper kamer Scheffersplein ZZ 1658 237 169v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Scheffersplein ZZ 1658 237 169v
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u. koper kamer Oosterkeetstraat 11 1666 239 54r
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat 26 1667 239 16ra
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat 26 1667 239 21ra
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1670 240 9v
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat 26 1671 240 35r
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 22 1670 240 1va
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten oosten Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HANSES, JAN wijlen Jan Hansen erflater Scheffersplein 13een_achter 1682 241 208v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten oosten Hofstraat 18 1685 242 76v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten oosten Hofstraat 18 1693 243 39r
HANSES, JAN Jan Hansen zeevarende verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
HANSES, JAN Jan Hansen koper door niaar woning Kerkpoortstraat 45 1719 246 34r
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u. huurder beneden Zuiderhaven 1 1719 246 49v
HANSES, JAN Jan Hansen verkoper Kerkpoortstraat 45 1724 246 191r
HANSES, JAN Jan Hansen zakkendrager verkoper Kruisstraat 5oost 1727 247 23v
HANSES, JAN Jan Hansen kooldrager aanhandelaar huis Zuiderhaven ZZ 1729 247 291v
HANSES, JAN Jan Hansen kooldrager verwandelaar Liemendijk NZ 1729 247 291v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5 1730 247 328v
HANSES, JAN meerderjarige vrijgezel Jan Hansen , c.s. verkoper Heiligeweg 15 1731 248 55v
HANSES, JAN Jan Hansen koper huis Zeilmakersstraat 3 1734 248 306v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten westen Kerkpoortstraat 5 1734 249 13r
HANSES, JAN Jan Hansen kooldrager verkoper Zeilmakersstraat 3 1736 249 110r
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u. huurder Rinnertspijp 10 1739 250 37r
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u. huurder Rinnertspijp 10 1740 250 111r
HANSES, JAN wijlen Jan Hansen kooldrager verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1743 251 24v
HANSES, JAN Jan Hansen varende op het Prinsenjacht koper huis Zuiderhaven 29 1772 258 50v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 27 1781 260 17v
HANSES, JAN wijlen Jan Hansen huurder Heiligeweg 36 1782 260 164v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 27 1802 266 122v
DREYER, JAN HANSES Jan Hansen Dreyer huurder 2 (p.j.) Voorstraat 62 1766 256 176r
DREYER, JAN HANSES Jan Hansen Dreyer huurder (p.j.) Voorstraat 62 1767 256 250r
DREYER, JAN HANSES de erfportie de kinderen van wijlen Jan Hansen Dreyer erflater Noorderhaven 88 1782 260 246r
DREYER, JAN HANSES de erfportie van wijlen Jan Hansen Dreyer verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
OOSTERHOUT, JAN HANSES Jan Hansen Oosterhout koper huis met tuin Simon Stijlstraat 7 1779 259 163r
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soet naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soet verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soet, q.q. protesteert vanwege een hypotheek Lanen 63 1622 230 312v
HANSES, JANKE Jancke Hansen verkoper Heiligeweg 38 1620 230 225r
HANSES, JANKE Jancke Hansen verkoper Vijver 1620 230 229r
HANSES, JEEN de kinderen en goederen van Jane Hansen verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
HANSES, JANKE Janske Hansen verkoper Vijver 1619 230 156v
HANSES, JARICH Jarich Hansen , c.u. eerdere eigenaar Lanen ZZ 1602 228 298v
HANSES, JARICH Jarich Hansen , c.u. eerdere eigenaar onbekend 1602 228 298v
HANSES, JARICH Jarig Hansen schipper binnenjacht van Hare Hoogheid de prinsesse van Friesland te Leeuwarden verkoper Vijverstraat 26 1707 245 21v
HANSES, JELTE wijlen Jelte Hansen erflater Zuiderhaven ZZ 1627 231 165r
HANSES, JOHANNES Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v
HANSES, JOHANNES de kamer van Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1598 228 125r
HANSES, JOHANNES Johannes Hansen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1598 228 125v
HANSES, JOHANNES Johannis Hansen verkoper Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r
HANSES, JOOST Joost Hansen koper kamer Zoutsloot 65 1639 234 90r
HANSES, JOOST Joost Hansen naastligger ten westen Karremanstraat 22 1642 234 176v
HANSES, JOOST Joost Hansen naastligger ten westen Karremanstraat 22 1655 237 44r
HANSES, JOOST Joost Hansen naastligger ten oosten Zoutsloot 61 1676 240 226r
HANSES, JOOST Joost Hansen de Blauwer, mede voor zich verkoper q.q. Lanen ZZ 1611 229 40v
HANSES, JURJEN Jurrien Hansen , c.u. verkoper Kleine Kerkstraat 14 1644 235 145r
HANSES, KAREL Karel Hansen , c.u. huurder Steenhouwersstraat 2 1789 263 76v
HANSES, KARST Karst Hansen varenspersoon koper huis Zuiderhaven 36west 1748 251 217r
HANSES, KLAAS Klaas Hansen kofschipper koper Lanen 22 1776 259 7ar
HANSES, KOERT Koert Hansen chirurgijn en militair persoon verkoper Weverstraat 1679 241 46r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper door niaar huis en hof Rapenburg 4 1705 244 271r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper hof, stal, kamer, zomerhuis enz Rapenburg NZ 1706 244 319v
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper tuintje Kerkpoortstraat 63 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 63 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT de huisinge van Lambert Hansen organist naastligger ten westen Kerkpoortstraat 63 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 63 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist verkoper Rapenburg 4 1712 245 174r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57 1717 245 288r
HANSES, LAMMERT de weduwe van Lambert Hansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57 1722 246 128r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist verkoper Liemendijk ZZ 1723 246 180r
HANSES, LAMMERT de tuin van Lambert Hansen organist naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1725 246 216r
HANSES, LAMMERT mr. Lambertus Hansen organist koper huis met bomen, planten en prieel Nieuweburen 27 1714 245 208r
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 65 1710 245 131v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist verkoper Rapenburg NZ 1723 246 176v
HANSES, LAMMERT de tuin van Lammert Hansen mr. organist naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1724 246 207r
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57 1727 247 58v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67 1729 247 243v
HANSES, Lijsbetgie Hansen de Blauwer verkoper Lanen ZZ 1611 229 40v
HANSES, LIJSBET Lijsbeth Hansen verkoper Grote Kerkstraat 38 1597 228 55v
HANSES, LOURENS Lourens Hansen naastligger ten oosten Hoogstraat 29 1611 229 4v
HANSES, LOURENS Lourens Hansen naastligger ten westen Hoogstraat 33 1612 229 119v
HANSES, LOURENS Lourens Hansen naastligger ten westen Hoogstraat 33 1612 229 123r
HANSES, LOURENS huis en ledige plaats van Lourens Hansen naastligger ten oosten Hoogstraat 29 1615 229 240v
HANSES, LOURENS Lourens Hansen naastligger ten oosten Hoogstraat 29achter 1623 230 361r
HANSES, LOURENS Lourens Hansen naastligger ten oosten Hoogstraat 29 1628 232 73v
HANSES, LOURENS Lourens Hansen naastligger ten oosten Hoogstraat 29achter 1630 232 140r
HANSES, LOURENS Lourens Hansen verkoper van 1/5 Herenknechtenkamerstraat 15 1653 236 235v
HANSES, LOUW Louw Hansen wever naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1715 245 244r
HANSES, LUTSKE Luts Hansen geniaarde koper Grote Kerkstraat 31west 1633 233 99v
HANSES, MARTEN Marten Hansen koper kamer Romastraat 6 1646 235 208r
HANSES, MARTEN wijlen Marten Hansen verkoper Franekereind 10 1750 252 86r
HANSES, MARTJEN Martie Hansen verkoper Zuiderhaven 77west 1685 242 75r
PIJL, MAAIKE HANSES Mayck Hansen Pijl koper 7 einsen greidland in Harlinger Mieden ([staat: Mayck Hans Pijls dr.]) buiten Harlingen 1623 230 367v
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn verkoper Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
HANSES, MELLE Melle Hansen mr. chirurgijn verkoper Lammert Warndersteeg 14 1682 241 179v
HANSES, MELLE Melle Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 16 1682 241 180r
HANSES, MELLE Melle Hansen mr. chirurgijn verkoper Lammert Warndersteeg 18 1683 241 236r
HANSES, MELLE Melle Hansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 25 1683 241 258v
HANSES, MELLE Melle Hansen mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Franekereind 23west 1684 242 13r
HANSES, MELLE Melle Hansen mr. chirurgijn verkoper Both Apothekerstraat OZ 1684 242 57r
HANSES, MELLE Melle Hansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 23 1687 242 181v
HANSES, MELLE Melle Hansen mr. chirurgijn naastligger ten zuiden Bildtstraat 23 1697 243 267r
HANSES, MELLE Melle Hansen mr. chirurgijn verkoper q.q. Noordermolen 1 1695 243 5ra
HANSES, MELLE Melle Hansen mr. chirurgijn naastligger ten zuiden Bildtstraat 23 1700 244 40v
HANSES, MELLE Melle Hansen , c.u. koper van 1/3 huis Zuiderhaven ZZ 1709 245 92v
HANSES, MELLE wijlen Melle Hansen naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12 1719 246 37v
HANSES, MELLE mr. Melle Hansen naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1719 246 38v
HANSES, MELLE Melle Hansen , n.u. naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12 1719 246 51r
HANSES, MELLE Melle Hansen verkoper Bildtstraat 25 1720 246 74r
HANSES, MELLE Melle Hansen naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12 1721 246 97r
HANSES, MINNE Minne Hansen , c.u. e.a.. huurder Hondenstraat 5west 1802 266 157v
HANSES, MINNE Minne Hansen huurder Hondenstraat 5west 1805 267 162v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Hondenstraat ZZ 1626 231 134v
HANSES, OBBE Obbe Hansen geniaarde koper Havenplein 1627 232 8v
HANSES, OBBE Obbe Hansen grootschipper koper drie ledige plaatsen of huissteden Rozengracht 10 1631 233 21v
HANSES, OBBE Obbe Hansen grootschipper koper drie ledige plaatsen of huissteden Rozengracht 12 1631 233 21v
HANSES, OBBE Obbe Hansen grootschipper koper drie ledige plaatsen of huissteden Rozengracht 14 1631 233 21v
HANSES, OBBE Obbe Hansen verkoper Hondenstraat 10 1631 233 25v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1634 233 146v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten westen Rozengracht 14 1640 234 97r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten westen Rozengracht 14 1645 235 178v
HANSES, OBBE wijlen Obbe Hansen naastligger ten westen Rozengracht 14 1653 236 220v
HANSES, OBBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Obbe Hansen naastligger ten oosten Rozengracht 8 1656 237 94v
HANSES, OBBE de weduwe van wijlen Obbe Hansen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 28 1657 237 104v
HANSES, OBBE wijlen Obbe Hansen verkoper Rozengracht 10 1659 237 186r
HANSES, OBBE wijlen Obbe Hansen verkoper Rozengracht 12 1659 237 186r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Rozengracht 8 1659 237 200v
HANSES, OBBE de weduwe van Obbe Hansen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 28 1656 237 265v
HANSES, OBBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Obbe Hansen naastligger ten oosten Rozengracht 8 1655 237 266r
HANSES, OBBE het koolstek en het gebouw daarop staand van de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen , c.u. naastligger ten westen Noorderhaven 61 1665 239 2va
HANSES, OBBE de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen verkoper Noorderhaven 61 1665 239 2va
HANSES, OBBE het hoekhuis van de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen , c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 59 1665 239 2va
HANSES, OBBE de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen verkoper Noorderhaven 59 1665 239 2va
HANSES, OBBE huis en hof van Obbe Hansen naastligger ten noorden Zuiderstraat 1684 242 32v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1684 242 57r
HANSES, OBBE huurder Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten zuiden Vijver 2 1685 242 73r
HANSES, OBBE Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten zuiden Vijver 2 1686 242 127v
HANSES, OBBE Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten noorden Vijver 6tuin 1692 242 405r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1693 243 40v
HANSES, OBBE Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten noorden Vijver 6tuin 1695 243 167r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1698 243 389r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper naastligger ten noorden Zuiderstraat 1699 244 14r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock grootschipper koper huis Vijver 4 1679 241 33r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock wijdschipper naastligger ten noorden Vijver 6 1691 242 368v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock naastligger ten noorden Zuiderstraat 1694 243 89r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen Bock grootveerschipper verkoper van 1/2 Lanen 74 1697 243 265r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock grootveerschipper en koopman verkoper Zuidersteeg 1 1702 244 164r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen Bok naastligger ten zuiden Hondenstraat 10 1712 245 177v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok naastligger ten zuiden Vijver 2 1716 245 261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok naastligger ten westen Vijver 2 1716 245 261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok verkoper Vijver 4 1722 246 128v
HANSES, PIEBE Piebe Hansen zoon van, en sterkt zijn moeder bij de koop Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
HANSES, PIER wijlen Pier Hansen koper van 1/3 Karremanstraat 18 1664 238 233v
HANSES, PIER wijlen Pier Hansen koper Achterstraat 1667 239 86r
HANSES, PIETER Pieter Hansen verkoper Kleine Bredeplaats 21 1624 231 30v
HANSES, POPPE Poppe Hansen koper twee kamers boven elkaar Lanen 44achter 1597 228 6v
HANSES, POPPE Poppe Hansen verkoper Lanen 44achter 1598 228 82v
HANSES, PAULUS Pouwels Hansen , c.u. koper huis Heiligeweg 11 1647 235 254r
HANSES, KRIJN Quirijn Hansen verkoper Zoutsloot 52 1641 234 132v
HANSES, REINER Reiner Hansen naastligger ten zuiden Rinnertspijp 1 1627 232 14v
HANSES, REINER Reynder Hansen verkoper Vijver 1620 230 229r
HANSES, REINER Reyner Hansen verkoper Vijver 1619 230 156v
HANSES, RIENK de weduwe van Rienk Hansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1761 255 109v
JONG, RIENK HANSES Rienk Hansen de Jongh koper door niaar Franekereind 29oost 1745 251 62v
HANSES, RINNERT wijlen Rinnert Hansen , grootvader van de verkoper eerdere eigenaar Kerkpoortstraat NZ 1600 228 193r
HANSES, RINNERT Rinnert Hansen protesteert vanwege een vordering Kerkpoortstraat 1601 228 238r
HANSES, RINNERT Rinnert Hansen verkoper 1602 228 305v
HANSES, ROELOF Roeliff Hansen verkoper Peterseliestraat 1648 236 34r
HANSES, SIEBOUT Sibout Hansen , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderstraat 1621 230 261v
HOUT, SJOERD HANSES Sioerd Hansen van der Hout mr. blokmaker verkoper Noorderhaven 48 1738 249 345v
HANSES, STOFFEL Stoffel Hansen , c.u. huurder voor 1 jaar Zuiderhaven ZZ 1726 246 293v
HANSES, SIEBE de weduwe van Sybe Hansen huurder Liemendijk 42 1787 262 190v
HANSES, SIEBREN Sybren Hansen verkoper Hoogstraat 1achter 1599 228 166v
HANSES, SIETSKE Sydske Hansen verkoper Voorstraat 82 1702 244 183v
HANSES, SIETSKE wijlen Sytske Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
HANSES, SIETSKE wijlen Sytske Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 14 1682 241 179v
HANSES, SIETSKE wijlen Sytske Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 16 1682 241 180r
HANSES, Tanette Hansen , voor haar twee kinderen verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v
HANSES, TJERK Tierck Hansen naastligger ten noorden Heiligeweg 21 1644 235 143v
HANSES, TIJS Tijs Hansen , c.u. bontwever koper huis en tuintie Kerkpoortstraat 69 1714 245 215v
HANSES, TIJS wijlen Tijs Hansen verkoper Kerkpoortstraat 69 1732 248 137r
HANSES, TJALTJE Tjallingje Hansen koper Schritsen 64 1803 266 294v
HANSES, TJEPKE Tjepke Hansen verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
HANSES, TRIJNTJE de hof van Trijntie Hansen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1670 240 9v
HANSES, TRIJNTJE de verkoperse Trijntie Hansen naastligger ten noorden Rommelhaven 16 1734 248 301v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hansen verkoper Rommelhaven 16 1734 248 301v
HANSES, UILKE Uilke Hansen , c.u. schipper huurder kelder Franekereind 23west 1778 259 156v
HANSES, VICTOR Victoor Hansen verkoper Hofstraat 25 1718 246 11r
HANSES, WARNER Warner Hansen bewoner Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
HANSES, WIEBE schoenmakersperk van Wibe Hansen naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1630 232 139v
HANSES, WIEBE de weeskinderen van wijlen Wibe Hansen verkoper van 1/2 Voorstraat 95 1640 234 120r
HANSES, WIEBE Wybe Hansen schoenmaker koper schoenmakersperk Schritsen ZZ 1626 231 138v
HANSES, WIEBE weduwe van Wybe Hansen naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ 1629 232 108v
HANSES, WIEBE Wybe Hansen naastligger ten oosten Voorstraat 91 1631 233 14v
HANSES, IEDE Yde Hansen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1660 238 14v
HANSES, IEDE Yde Hansen , c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 6 1662 238 122v
HANSES, IETJE Ydtie Hansen koper Voorstraat 48 1618 230 124r
, ANTJE Anna Hansen? Siverts, minderjarig nagelaten kind verkoper Bildtpoort (gebied) 1793 264 360r
, JAN Jan Hansen? Siverts, minderjarig nagelaten kind verkoper Bildtpoort (gebied) 1793 264 360r
HANSES, EELKJE Eelck Hansens koper Scheffersplein ZZ 1658 237 169v
HANSES, JAKOB oud burgervaandrig Jacob Hansens , c.u. verkoper Grote Ossenmarkt 19achter 1671 240 69r
HANSES, JAN het panwerk van Jan Hansens naastligger ten westen Zoutsloot 1 1664 238 227v
HANSES, JAN de kamer van Jan Hansens brouwer naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
HANSES, JURJEN Jurrien Hansens kuiper koper twee kamers Liemendijk NZ 1672 240 78r
HANSES, OBBE Obbe Hansens naastligger onbekend 1644 235 136v
HANSES, AALTJE Aaltje Hanses verkoper Vijverstraat 5 1758 254 163r
HANSES, AALTJE wijlen Aaltje Hanses erflater Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
HANSES, AALTJE wijlen Aaltje Hanses erflater Noorderhaven 14 1759 254 218ar
HANSES, ABRAHAM wijlen Abraham Hanses verkoper Kerkpad 1 1786 262 113r
HANSES, ABRAHAM wijlen Abraham Hanses verkoper Romastraat 27 1786 262 114r
HANSES, AAFKE huis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses koper huis Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1681 241 139r
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9 1698 243 345r
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses verkoper Noorderhaven 20 1723 246 162r
HANSES, AALTJE Aeltje Hanses geniaarde koper Noorderhaven 40 1729 247 232r
HANSES, AREND Aene Hanses naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1611 229 25v
HANSES, ANDRIES het huis van Andries Hanses naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor 1601 228 244v
HANSES, ANDRIES Andries Hanses verver naastligger ten westen Schritsen 37 1688 242 251v
HANSES, ANDRIES Andries Hanses schilder geniaarde koper Lanen 44achter 1690 242 337v
HANSES, ANDRIES Andries Hanses schilder naastligger ten westen Lanen 44achter 1690 242 337v
HANSES, ANTJE Anneke Hanses koper Achterstraat 1630 232 148v
HANSES, ANTJE Anneke Hanses koper Nieuwstraat WZ 1635 233 165v
HANSES, ANTONIA Anthonetta Hanses koper Lanen 13 1618 230 128r
HANSES, ANTONIA Anthonette Hanses verkoper Lanen 13 1623 230 341r
HANSES, ANTJE Antie Hanses verkoper Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
HANSES, ANTJE Antie Hanses koper Hofstraat 21midden 1725 246 228v
HANSES, ANTJE Antie Hanses huurder Hofstraat 21midden 1725 246 228v
HANSES, ANTJE Antie Hanses koper Schritsen 65b 1740 250 122v
HANSES, ANTJE Antie Hanses geniaarde koper Brouwersstraat 24 1742 250 209r
HANSES, ANTJE Antie Hanses koper Heiligeweg 17 1742 250 236r
HANSES, ANTJE Antje Hanses verkoper Hofstraat 21midden 1731 247 389r
HANSES, ANTJE Antje Hanses verkoper Heiligeweg 17 1744 251 33r
HANSES, ANTJE Antje Hanses verkoper Lanen 5 1761 255 108v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert koper hof en zomerhuis Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker koper huis Grote Kerkstraat 15 1683 241 241r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker koper schuur of peerdestal Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker koper tuin Weverstraat OZ 1692 242 381r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker naastligger ten zuiden Weverstraat OZ 1692 242 381r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker koper kamer Weverstraat 1692 242 395r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert apotheker naastligger ten oosten Voorstraat 5 1684 242 4va
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert ontvanger verkoper Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
HEMERT, ARJEN HANSES Arrien Hanses van Hemert apotheker verkoper Voorstraat 23 1696 243 186v
HANSES, AATJE wijlen Attie Hanses erflater Nieuwstraat 1633 233 114v
HANSES, AUKJE Auckjen Hanses , c.u. verkoper Vijverstraat ZZ 1709 245 101v
HANSES, BRECHTJE Brechtje Hanses , voor zich en haar kinderen verkoper Hoogstraat 16 1662 238 12va
HANSES, KORNELISKE Corneliske Hanses bewoner Hoogstraat 40 1655 237 34r
HANSES, DETJE Dedtie Hanses koper Zuiderhaven ZZ 1696 243 256v
HANSES, DETJE Dettie Hanses verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1746 251 157r
HANSES, DIRK Dirck Hanses verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter 1597 228 48v
HANSES, DIRK Dirck Hanses smid bewoner Zuiderstraat 1613 229 178r
HANSES, IEBELTJE Ebeltie Hanses verkoper Noorderhaven 110 1634 233 152v
STAPERT, IEBELTJE HANSES Ebeltie Hanses Stapert koper Liemendijk NZ 1635 233 157v
STAPERT, HANSES de hof van Ebeltie Hanses Stapert naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1654 236 262v
HANSES, EELKJE Eelck Hanses koper huis Both Apothekerstraat 9 1648 236 24v
HANSES, ELSKE Elsche Hanses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
HANSES, ELSKE Elske Hanses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1692 243 4v
JONG, FEIKJE HANSES Feykje Hanses de Jong verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
HANSES, FREERK Freerck Hanses smid naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 24 1636 234 8v
HANSES, GEERT Geert Hanses koetsier verkoper Voorstraat 62 1776 259 12v
HANSES, GEERTJE Geertje Hanses verkoper Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
HANSES, GRIETJE Grietje Hanses koper Zoutsloot 22 1732 248 77r
HANSES, GRIETJE wijlen Grietje Hanses erflater Zoutsloot 22 1742 250 210v
HANSES, GRIETJE Grietje Hanses huurder (p.j.) Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
HANSES, GRIETJE Grietje Hanses huurder voorkamer Droogstraat 51 1801 266 11r
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend 1597 228 60v
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper onbekend 1597 228 60v
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper q.q. Hondenstraat 6 1633 233 87v
HANSES, HANS Hans Hanses Poff koper huisstede voor en achter 21 houtvoeten breed ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele]) Zuiderhaven NZ 1625 231 73r
HANSES, HANS Hans Hanses Poff koper kamer ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele]) Zuiderhaven NZ 1625 231 73r
HANSES, HANS Hans Hanses Poff verkoper Zuiderhaven NZ 1625 231 74v
HANSES, HANS Hans Hanses Poff verkoper Zuiderhaven NZ 1625 231 74v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses koper Noorderhaven 107 1624 231 3r
HANSES, HENDRIK diaken Hendrick Hanses koper q.q. Both Apothekerstraat 15zuid 1625 231 60r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses koper kamer Liemendijk ZZ 1629 232 91r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses verkoper onbekend 1629 232 91r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses , c.u. verkoper Noorderhaven 107 1638 234 68v
HANSES, HENDRIK de woning van Hendrick Hanses naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1648 236 17v
HANSES, HENDRIK Hendrik Hanses koper huis Nieuwstraat 56 1633 233 89r
HANSES, HIDDE Hidde Hanses naastligger ten westen Hondenstraat 8 1765 256 112v
STAPERT, IEBELTJE HANSES Ibeltie Hanses Stapert koper Liemendijk NZ 1635 233 158r
HANSES, IETJE wijlen Idtje Hanses Cardinael verkoper Voorstraat 48 1636 234 17v
HANSES, IETJE wijlen Idtje Hanses Cardinael verkoper Lanen 17 1636 234 18r
HANSES, IENTJE Intie Hanses verkoper Nieuwstraat 58 1665 239 28r
HANSES, IENTJE Intje Hanses koper Nieuwstraat 58 1661 238 113r
HANSES, JAKOB Jacob Hanses mr. tabakpijpmaker koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1663 238 196v
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten onbekend 1628 232 76r
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 19 1633 233 121v
HANSES, JAN de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Hanses naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 6 1636 234 14r
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten Hofstraat 18 1681 241 126v
HANSES, JANKE Jancke Hanses koper door niaar Schritsen 63 1718 246 9v
HANSES, JANKE Janke Hanses verkoper Kerkpad WZ 1665 239 4va
HANSES, JANKE Janke Hanses koper Nieuwstraat 37 1697 243 322v
HANSES, JANKE Janneke Hanses koper Havenplein 10 1691 242 357r
HANSES, JANKE Janneke Hanses huurder voor 6 jaren Havenplein 10 1691 242 357r
HANSES, JANKE Jantien Hanses koper van 1/2 Hondenstraat 6 1616 230 15v
HANSES, JANKE het voorhuis van Jantien Hanses naastligger ten westen Franekereind 30west 1640 234 111v
HANSES, JELTJE Jeltie Hanses verkoper Zuiderstraat 1695 243 159r
HANSES, JETSE Jetse Hanses mr. bakker koper huis met een hof erachter en een apart verhuurde kamer Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
HANSES, JETSE Jetse Hanses , c.u. koper provisioneel Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
HANSES, JETSE Jetse Hanses mr. bakker naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1706 244 333v
HANSES, JETSE Jetse Hanses mr. bakker naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1706 244 333v
HANSES, JETSE wijlen Jetse Hanses mr. bakker koper Grote Bredeplaats 13 1726 246 252r
HANSES, JETSE wijlen Jetse Hanses , zoon erflater Kerkpoortstraat NZ 1757 254 263r
HANSES, JETSKE Jetsje Hanses , minderjarig verkoper Heiligeweg 1632 233 73r
HANSES, JETSKE Jetske Hanses koper Heiligeweg 48 1728 247 117v
HANSES, JETSKE Jetske Hanses verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
OOSTERVEEN, JETSKE HANSES Jetske Hanses Oosterveen koper hof en zomerhuis Kruisstraat 3west 1767 256 244r
OOSTERVEEN, JETSKE HANSES Jetske Hanses Oosterveen huurder (p.j.) Kruisstraat 3west 1767 256 244r
HANSES, JOCHEM Jochum Hanses van Blesendorp soldaat onder Julius van Eysinga koper Hofstraat 37 1618 230 117v
HANSES, JOCHEM Jochum Hanses van Blesendorp, c.u. soldaat onder Julius van Eysinga naastligger ten westen Hofstraat 37 1618 230 117v
HANSES, JOOST Joost Hanses naastligger ten westen Karremanstraat 22 1646 235 237v
HANSES, JOOST het huis van Joost Hanses naastligger ten westen Karremanstraat 22 1649 236 80v
HANSES, JOOST wijlen Joost Hanses verkoper Zoutsloot 65 1680 241 85v
HANSES, KLAASKE Klaaske Hanses koper Grote Kerkstraat 33 1807 268 2r
HANSES, KRIJN Krijn Hanses koper Kerkpoort (gebied) 1643 235 70v
HANSES, LEENTJE Leentie Hanses koper Kleine Bredeplaats OZ 1628 232 74v
HANSES, LEENTJE Leentie Hanses koper onbekend 1628 232 76r
HANSES, LIEUWKJE Leuck Hanses verkoper Lanen ZZ 1663 238 177r
HANSES, LIEUWKJE wijlen Leukjen Hanses erflater Hondenstraat 9 1705 244 278r
HANSES, LIEUWKJE Leukjen Hanses koper Franekereind 10 1707 245 29r
HANSES, LISKJE Lisk Hanses verkoper Lanen ZZ 1663 238 177r
HANSES, LOURENS Lourens Hanses naastligger ten oosten Hoogstraat 29 1633 233 111r
HANSES, MARGARETA Margariet Hanses koper Achterstraat 1636 234 6r
HANSES, MARIA Marike Hanses koper door niaar Rapenburg 4 1705 244 271r
HANSES, MARTEN Marten Hanses verkoper Romastraat ZZ 1650 236 104v
HANSES, MARTEN Martien Hanses verkoper Zuiderhaven 1648 236 23v
HANSES, MARTJEN Martien Hanses verkoper Kerkpad 1672 240 89r
JONG, MARTJEN HANSES Martjen Hanses de Jong verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouw verkoper Romastraat ZZ 1676 240 240r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouw verkoper Grote Bredeplaats 1 1690 242 307r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouw verkoper Grote Bredeplaats 3 1690 242 308r
HANSES, MAAIKE Maycke Hanses Cartouw verkoper Lanen 2 1690 242 309r
HANSES, MAAIKE Mayke Hanses koper Rinnertspijp 10 1716 245 278r
HANSES, MELLE Melle Hanses mr. chirurgijn verkoper Weverstraat NZ 1681 241 147r
HANSES, MELLE Melle Hanses mr. chirurgijn koper huis Bildtstraat 27 1681 241 150r
HANSES, MELLE Melle Hanses chirurgijn verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
HANSES, NEELTJE Neeltie Hanses bruid 1605 228 484r
HANSES, NIESKE Nieske Hanses , c.u. verkoper Vijverstraat ZZ 1709 245 101v
HANSES, OBBE de weduwe en kinderen van Obbe Hanses naastligger ten westen Rozengracht 14 1648 236 9v
HANSES, OBBE Obbe Hanses wijdschipper naastligger ten oosten Zuiderhaven 13 1680 241 80v
HANSES, OBBE het huis genaamd de Valck Obbe Hanses wijdschipper koper huis Zuiderstraat de Valk 1683 241 235v
HANSES, POPPE grondpacht uit het huis van Poppe Hanses eigenaar perceel Sint Christoffelsteeg 1633 233 81v
HANSES, PAULUS Poulus Hanses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9 1698 243 345r
HANSES, RINSE Rinse Hanses verkoper q.q. Kleine Bredeplaats WZ 1600 228 190r
HANSES, RINSKE wijlen Rinske Hanses verkoper Voorstraat 9 1631 233 13r
HANSES, RINSKE Rinske Hanses bewoner Voorstraat 32 1640 234 100r
HANSES, RINSKE Rintscke Hanses koper Voorstraat 9 1617 230 96v
HANSES, SIBBELTJE Sibbel Hanses eigenaar van 2/4 Lanen 32 1611 229 68r
HANSES, SIBBELTJE Sibbel Hanses verkoper Lanen 32 1611 229 68r
HANSES, SIBBELTJE Sibbel Hanses verkoper Lanen 32 1611 229 68r
HANSES, SIETSKE Syds Hanses , minderjarig verkoper Heiligeweg 1632 233 73r
HANSES, SIETSKE wijlen Sydtske Hanses verkoper Weverstraat NZ 1681 241 147r
HANSES, SIETSKE wijlen Sydtske Hanses erflater Lammert Warndersteeg 18 1683 241 236r
HANSES, SIEMEN de verkoper Symen Hanses , c.u. naastligger ten noorden onbekend 1600 228 214v
HANSES, SIEMEN Symen Hanses verkoper onbekend 1600 228 214v
HANSES, SIETSKE wijlen Sytske Hanses verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierse koper Heiligeweg 38 1744 251 37v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierse eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38 1744 251 37v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierse koper Bargebuurt 24 1744 251 37v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierse eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24 1744 251 37v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses naastligger ten zuiden Bargebuurt 22 1752 252 235r
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses naastligger ten zuiden Bargebuurt 22 1758 254 119v
HANSES, TJERK Tierck Hanses verkoper Voorstraat 68 1625 231 70r
HANSES, TIJS de weduwe van Tijs Hanses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 67 1729 247 243v
HANSES, TJEPKE Tjepke Hanses scheepstimmerman koper woning Hofstraat 25 1706 245 1r
HANSES, TJITSKE Tjietske Hanses , dochter verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat NZ 1757 254 263r
HANSES, TRIJNTJE Trijn Hanses koper Hoogstraat ZZ 1644 235 131r
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper Zuiderhaven 1648 236 23v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper van 1/2 Bildtstraat 7 1658 237 168r
HANSES, TRIJNTJE de hof van Trijntie Hanses naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
HANSES, TRIJNTJE het huis van wijlen Trijntie Hanses naastligger ten oosten Heiligeweg 1676 240 214r
HANSES, TRIJNTJE de curatoren over de weeskinderen van wijlen Trijntie Hanses verkoper Heiligeweg 1676 240 214r
HANSES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hanses erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HANSES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hanses erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HANSES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hanses erflater Heiligeweg 27noord 1676 240 31va
HANSES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hanses erflater Heiligeweg 27noord 1676 240 31va
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper q.q. Heiligeweg 27noord 1676 240 31va
HANSES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hanses erflater Heiligeweg 27midden 1676 240 33ra
HANSES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hanses erflater Heiligeweg 27midden 1676 240 33ra
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper q.q. Heiligeweg 27midden 1676 240 33ra
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses koper huis Both Apothekerstraat 9 1682 241 204v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1684 242 16v
HANSES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hanses verkoper Voorstraat 64 1684 242 39r
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses koper Hoogstraat 39 1698 243 388r
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses naastligger ten zuiden Rommelhaven 12 1736 249 146v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper Rommelhaven 16 1737 249 183v
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses naastligger ten zuiden Heiligeweg 29 1664 238 242r
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Hoogstraat NZ 1666 239 6va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Hoogstraat 30 1666 239 6va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Hoogstraat 33 1666 239 6va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Hoogstraat 33tuin 1666 239 6va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Droogstraat 1666 239 6va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Noorderhaven 34 1666 239 6va
HANSES, TRIJNTJE wijlen Trijntje Hanses verkoper Noorderhaven 34achter 1666 239 6va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses geniaarde koper ([Trijntje, bron: AlleFriezen]) Hoogstraat 32 1712 245 185v
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Molenpad 9a 1730 247 310v
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses koper Achterstraat 3 1799 265 133r
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Achterstraat 3 1804 267 106v
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses koper Schritsen 17 1808 268 72r
JONG, TRIJNTJE HANSES Trijntje Hanses de Jong verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
HANSES, TRIJNTJE Trintie Hanses koper Noorderhaven 34 1643 235 42v
HANSES, WELMOED Welmoetie Hanses koper Grote Ossenmarkt 15 1670 240 1v
HANSES, WIEBE Wybe Hanses schoenmaker koper huis, met het gebruik van de steeg ten westen Voorstraat 95 1628 232 58r
STAPERT, IEBELTJE HANSES he hof van Ybeltie Hanses Stapert naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1654 236 274v
STAPERT, IEBELTJE HANSES wijlen Ybeltie Hanses Stapert erflater Voorstraat 35 1657 237 138r
HANSES, IETJE Ydge Hanses koper Lanen 17 1625 231 40v
HANSES, JETSKE Yetske Hanses geniaarde koper Rinnertspijp 10 1726 246 294v
HANSES, Ytgie Hanses verkoper Romastraat 6 1625 231 77v
HANSES, IETJE Ytje Hanses koper Nieuwstraat 52 1684 242 39v
HANSES, IETJE Ytje Hanses huurder (p.w.) Rommelhaven 20achter 1754 253 140v
HANSES, KLAAS Claes Hanssen crediteur (triumphant) Hofstraat 39 1615 229 283r
HANSES, HARING Haeringh Hanssen koper huis Sint Jacobstraat 16 1618 230 105r
HANSES, HANS Hans Hanssen koper huis en het houtstek ten noorden Zuiderstraat 31 1635 233 170r
HANSES, HANS Hans Hanssen Poff bruidegom 1603 228 346r
HANSES, HENDRIK Hendrik Hanssen , c.u. koper huis of kamer en ledige plaatsen ([bedrag niet vermeld]) Droogstraat 53 1637 234 23v
HANSES, JAKOB Jacob Hanssen koper ledige plaats achter het huis van de proclamanten Kerkpoortstraat NZ 1644 235 117v
HANSES, JAKOB Jacob Hanssen tabakspijpmaker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1657 237 102v
HANSES, JAN Jan Hanssen koper hoekhuis of kamer alwaer het Cromholt uutsteckt Lammert Warndersteeg het Cromholt 1617 230 68r
ZOET, JAN HANSES wijlen Jan Hanssen Soet verkoper Grote Bredeplaats 21 1638 234 55r
HANSES, JELTE Jelte Hanssen grootschipper koper huis, houtstek met twee achterkamers en een ledige plaats en een vrije uitgang achter aan het bolwerk Zuiderhaven 12 1617 230 95r
HANSES, JELTE Jelte Hanssen grootschipper verkoper Hoogstraat 21 1618 230 119v
HANSES, OBBE Obbe Hanssen naastligger ten oosten Rozengracht 8 1634 233 135r
HANSES, RUURD Ruyrt Hanssen bewoner Gardenierstraat 1634 233 156v
HANSES, UILKJE Uulk Hanssen koper Schoolsteeg WZ 1597 228 11v
, OBBE Obbe Hanssens naastligger ten oosten onbekend 1637 234 43v
, SIEBOUT de crediteuren van Sibolt Hanssens verkoper Zuiderstraat 17 1637 234 47v
HANSES, IETJE Idtie Hansses bruid 1603 228 341v
HANSES, POPPE Poppe Hansses protesteert vanwege een reversaal Grote Kerkstraat 30 1597 228 17r
HANSES, RINNERT Rinnert Hansses naastligger Rinnertspijp WZ 1598 228 83r
HANSES, SIEBOUT Sybout Hansses naastligger ten zuiden Zuiderstraat 19 1636 234 10v
HAANTJES, HESSEL Hessel Hanties naastligger ten oosten Noorderhaven 67 1645 235 186v
HAANTJES, JAN Jan Hanties aanhandelaar 1/2 van 3 1/2 pm greid- of venland ten oosten van Harlingen 1619 230 186r
HAANTJES, JAN mandelig land van de aanhandelaar Jan Hanties naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1619 230 186r
HAANTJES, JAN oud vaandrig Jan Hanties Lamckema verkoper ten zuiden van Harlingen 1642 235 19v
HAANTJES, SJOUKE de weduwe van Siouke Hanties naastligger ten westen Voorstraat 67 1641 234 135v
HANSES, ABRAHAM de weduwe van Abraham Hanzen huurder achterste gedeelte (p.j.) Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Bouman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Bouwman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
HANSES, KARST Carst Hanzen , c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1755 253 232v
BOUWMAN, JAN HANSES Jan Hanzen Bouman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
BOUWMAN, JAN HANSES Jan Hanzen Bouwman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
HANSES, KARST Karst Hanzen verkoper Zuiderhaven 36west 1756 254 9v
HANSES, ANTJE Antie Hanzes koper Lanen 5 1747 251 185r
HANSES, ANTJE Antje Hanzes koper Grote Bredeplaats 9 1774 258 173r
HANSES, GEERT Geert Hanzes kooltjer koper 1/4 huis Voorstraat 62 1769 257 136r
HANSES, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Hanzes , de oude naastligger ten oosten Franekereind 19 1771 257 238r
JONG, KLAASKE HANSES Klaaske Hanzes de Jong koper Heiligeweg 2 1786 262 134r
HANSES, SIBBELTJE Sibbel Hanzes verkoper onbekend 1624 230 391r
HANSES, SJOUKJE Sjoukjen Hanzes koper Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
HARKES, AAFKE Aeff Harckes naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r
HARKES, AAFKE het hoekhuis van Aeffke Harckes naastligger ten noorden ([staat: Aeffke Aeleff Jans smidts]) Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
HARKES, BAUKE de geabandonneerde boedel van Baucke Harckes verkoper Lanen 41 1733 248 228r
HARKES, HENDRIK Hendrick Harckes , c.u. verkoper van 1/2 Liemendijk NZ 1672 240 78r
HARKES, HESSEL Hessel Harckes metselaar verkoper Kerkpoortstraat 51 1676 240 230v
HARKES, JANKE Jancke Harckes koper Heiligeweg 20 1628 232 50r
HARKES, JANKE Jancke Harckes verkoper Heiligeweg 20 1633 233 112v
HARKES, JANKE Jancke Harckes koper Noordijs 1 1634 233 147r
HARKES, JANKE Jancke Harckes koper Lanen 54 1635 233 165r
HARKES, JANKE Jancke Harckes verkoper Zuiderstraat 31 1642 235 33v
HARKES, JANKE Jancke Harckes koper kamer Liemendijk OZ 1656 237 56v
HARKES, JAN wijlen Jans Harckes koper Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r
HARKES, JANKE Jantien Harckes verkoper van 1/4 Lanen ZZ 1606 228 493v
HARKES, JELLE Jelle Harckes koper provisioneel huis Franekereind 6 1670 240 2ra
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v
HARKES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Harckes verkoper onbekend 1606 228 494v
HARKES, SJOERD Syoert Harckes verkoper onbekend 1597 228 56r
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes koper door niaar onbekend 1597 228 17v
HARKES, SJOERD Syourdt Harckes naastligger ten noorden onbekend 1597 228 17v
HARKES, SJOERD Syourt Harckes naastligger ten zuiden Poortje 1601 228 268r
HARKES, SJOERD Syurdt Harckes naastligger ten noorden onbekend 1597 228 24v
HARKES, TJEBBE Tiebbe Harckes gortmaker naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1697 243 274r
HARKES, WIEPKJE Wypck Harckes naastligger ten noorden Zuiderhaven 21 1602 228 293r
HARTS, OENE Oene Harders koper hoekhuis Kerkpoortstraat 1645 235 185v
, BROER Broer Hardtman naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1630 232 124r
HARTS, OENE Oene Hardus naastligger ten westen Franekereind 29west 1625 231 64v
HARTS, OENE Oene Hardus verkoper Franekereind 29west 1625 231 64v
HARTS, OENE Oene Hardus verkoper Franekereind 27 1631 233 6v
HARTS, OENE Oene Hardus koper kamer onbekend 1647 235 259v
HARINGS, EGBERT Eghbert Harengs naastligger ten westen Noorderhaven 9 1725 246 223v
HARINGS, EGBERT Egbert Haring verkoper q.q. Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
HARINGS, SIERK Sierck Haringh verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
HARINGS, ABE Abbe Haringhs verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r
HARINGS, ABE Abbe Haringhs naastligger ten noorden onbekend 1621 230 259r
JELSMA, FEIKE HARINGS burgermajoor Feike Haringhs Jelsma koper huis met loods en plaats Brouwersstraat 11 1691 242 343r
JELSMA, FEIKE HARINGS burgermajoor Feike Haringhs Jelsma huurder voor 15 jaren (p.j.) Brouwersstraat 11 1691 242 343r
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feycke Haringhs Feltsma verkoper Liemendijk NZ 1698 243 392r
HARINGS, HARMEN Harmen Haringhs grootschipper koper huis met ledige plaats daar achter Zuiderhaven 23 1620 230 248r
HARINGS, HARMEN Harmen Haringhs verkoper q.q. Grote Kerkstraat 12 1622 230 295r
HARINGS, JAKOB Jacob Haringhs , c.u. koper kamer Sint Odolphisteeg 1649 236 68v
HARINGS, JAKOB Jacob Haringhs verkoper Herenwaltje 15 1687 242 177v
HARINGS, LIEKELE Lyckle Haringhs naastligger ten westen Grote Kerkstraat 14 1611 229 15v
HARINGS, LIEKELE wijlen Lyckle Haringhs verkoper Grote Kerkstraat 12 1622 230 295r
HARINGS, LIEKELE wijlen Lyckle Haringhs verkoper Grote Kerkstraat 12 1622 230 295r
HARINGS, PIER Pyer Haringhs dorpsrechter koper huis (met eigendom van de wal aan de nieuwe haven voor het huis) Zuiderstraat 1597 228 20v
HARINGS, PIETJE Pytie Haringhs naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1649 236 85v
HARINGS, PIETJE Pytke Haringhs koper Zoutsloot 61 1634 233 132v
HARINGS, REIMER de heer Reymer Haringhs lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Noorderhaven 50 1617 230 97r
HARINGS, RIEMER de heer Riemer Haringhs lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Voorstraat 9 1617 230 96v
HARINGS, TRIJNTJE Trijn Haringhs koper ten oosten van Harlingen 1622 230 305v
HARINGS, TRIJNTJE Trijn Haringhs verkoper Zuiderhaven NZ 1624 231 2v
HARINGS, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntie Haringhs verkoper buiten Harlingen 1651 236 161v
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Haringhs verkoper Kleine Bredeplaats 21 1690 242 330r
HARINGS, TRIJNTJE zijn dochter Trijntje Haringhs verkoper Noorderhaven 8 1721 246 111v
HARINGS, TIETE Tytte Haringhs koemelker huurder Nieuwstraat 40 1693 243 36r
HARINGS, IETJE Yd Haringhs verkoper Lanen 83 1616 230 30v
HARINGS, ABE Abbe Harings verkoper Voorstraat 66 1624 230 391v
HARINGS, ABE Abbe Harings verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1625 231 71v
HARINGS, ABE Abbe Harings naastligger ten noorden Nieuwstraat 50 1629 232 85r
HARINGS, ABE wijlen Abbe Harings verkoper William Boothstraat 27 1649 236 96v
HARINGS, ABEL wijlen Able Harings verkoper Nieuwstraat 48 1644 235 119r
HARINGS, ANDRIES wijlen Anderies Harings erflater Voorstraat 10 1738 249 345r
HARINGS, ANDRIES Andries Harings verkoper Zuiderstraat 1717 245 299r
HARINGS, ANDRIES Andries Harings mr. tingieter verkoper Lanen 45 1728 247 214v
HARINGS, ANDRIES Andries Harings Both mr. tingieter koper huis Voorstraat 23 de Arke Noach 1718 246 28r
HARINGS, Baattje Harings huurder Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
HARINGS, Baattje Harings verkoper Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
HARINGS, BAUKJE Bauk Harings koper Zuiderhaven 1622 230 303r
HARINGS, KLAAS Claas Harings verkoper Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings mr. wolkammer verkoper van 1/3 Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings naastligger ten oosten Heiligeweg 21 1770 257 148v
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1773 258 122v
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings naastligger ten noorden Heiligeweg 21 1780 259 248r
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings wolkammer naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1783 261 111v
HARINGS, KORNELIS de boedel en nalatenschap van wijlen Cornelis Harings mr. wolkammer verkoper Heiligeweg 23 1791 263 307r
HARINGS, DIRK Dirck Harings verkoper Voorstraat 66 1624 230 391v
HARINGS, DIRK Dirck Harings verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1625 231 71v
HARINGS, DIRK wijlen Dirk Harings verkoper Schritsen ZZ 1626 231 138v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper q.q. Zuiderhaven 49 1623 230 348v
HARINGS, EGBERT de kinderen van Egbert Harings verkoper Zuiderhaven 47 1633 233 125v
HARINGS, EGBERT de kinderen van Egbert Harings verkoper Vijverstraat 1633 233 125v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koper huis en schuur Weeshuisstraat 11 1700 244 47v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper q.q. Zoutsloot 49 1712 245 164v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koopman verkoper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper Noorderhaven 7 1726 246 255v
HARINGS, EGBERT Eibert Harings naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1721 246 121v
HARINGS, EGBERT Eibert Harings koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1726 246 252v
HARINGS, Erbert Harings verkoper q.q. Tiepelsteeg 1708 245 61v
HARINGS, FEIKE Feike Harings majoor eerdere eigenaar Liemendijk NZ 1698 243 342r
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper Brouwersstraat 11 1698 243 345v
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper van 1/6 Heiligeweg 68 1698 243 348r
HARINGS, GRIETJE Grietie Harings koper Achterstraat 1749 252 13v
HARINGS, GRIETJE Grietie Harings verkoper Liemendijk 1752 252 203v
HARINGS, GRIETJE Grietje Harings , voor haar kinderen verkoper Lanen 73 1779 259 304v
HARINGS, HARING de kinderen van Haring Harings verkoper Zuiderhaven 23 1631 232 168r
HARINGS, HARMEN Harmen Harings grootschipper verkoper Zuiderhaven 23 1624 231 2r
HARINGS, HARMEN de curator over de weeskinderen Harmen Harings crediteur (triumphant) Zuiderhaven 23 1627 232 25v
HARINGS, HARMEN de weeskinderen van Harmen Harings crediteur (triumphant) Zuiderhaven 23 1628 232 53r
HARINGS, HEIN Hein Harings houtstapelaar koper huis en erve Zuiderstraat 18 1770 257 162r
HARINGS, HIELKJE Hilck Harings naastligger ten westen Grote Kerkstraat 14 1600 228 203r
HARINGS, HIELKJE Hilck Harings naastligger ten westen Grote Kerkstraat 14 1604 228 413r
HARINGS, HIELKJE Hilck Harings naastligger ten westen Heiligeweg 11 1604 228 413r
HARINGS, HOBBE Hobbe Harings verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1625 231 71v
HARINGS, JAKOB Jacob Harings naastligger ten noorden Liemendijk OZ 1614 229 232r
HARINGS, JAKOB Jacob Harings koper kamer Achterstraat OZ 1615 229 277r
HARINGS, JAN Jan Harings naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1711 245 153r
HARINGS, JAN Jan Harings naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1711 245 153r
HARINGS, JAN Jan Harings , c.u. grootveerschipper koper huis en tuintie Zoutsloot 49 1712 245 164v
HARINGS, JAN de hof van Jan Harings naastligger ten noorden Zoutsloot 55 1716 245 265r
HARINGS, JAN wijlen Jan Harings verkoper Zoutsloot 49 1721 246 119r
HARINGS, JAN wijlen Jan Harings kompasmaker koper Vijver 7 1731 247 384v
HARINGS, JAN wijlen Jan Harings verkoper van 1/2 Lanen 64 1731 248 28v
HARINGS, JAN de tuin van de erfgenamen van wijlen Jan Harings naastligger ten oosten Zoutsloot 51achter 1735 249 69r
HARINGS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Harings naastligger ten oosten Zoutsloot 53 1736 249 107r
HARINGS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Harings naastligger ten noorden Zoutsloot 53 1736 249 107r
HARINGS, JENTJE Jentie Harings naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1714 245 207r
HARINGS, LIEKELE Lyckele Harings schoenmaker verkoper Gardenierstraat 1606 228 531v
HARINGS, LIEKELE Lyckle Harings naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1613 229 138v
HARINGS, LIEKELE wijlen Lykle Harings verpachter grond Grote Kerkstraat 10 1626 231 120r
HARINGS, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Harings naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21 1602 228 293r
HARINGS, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Harings naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21 1602 228 333v
HARINGS, PIETJE Pietje Harings huurder Kerkpad 20 1796 264 305v
HARINGS, PIER Pyer Harings naastligger ten noorden Zuiderstraat 1604 228 422v
HARINGS, REINER Reyner Harings procureur postulant verkoper q.q. Droogstraat 1605 228 445v
HARINGS, RINSKE wijlen Reynsck Harings verkoper Voorstraat 66 1624 230 391v
HARINGS, RIKSTJE Ricxt Harings koper Noordees (gebied) 1613 229 149r
HARINGS, RIEMKJE Riemke Harings koper Noorderhaven 19 1776 258 249v
HARINGS, RIENKJE wijlen Rienck Harings verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1625 231 71v
HARINGS, RUURD schuur en huis van wijlen Rioerd Harings , gebruiker v.d. steeg naastligger Bildtstraat 16 1601 228 252v
HARINGS, RUURD Ruyrt Harings verkoper Bildtpoort (gebied) 1604 228 425r
HARINGS, SIPKE wijlen Sipke Harings verkoper van 1/6 Heiligeweg 68 1698 243 348r
HARINGS, SIPKE de weduwe van Sipke Harings huurder (p.j.) Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
HARINGS, SIEBOUT de erfgenamen van wijlen Sybout Harings naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1625 231 88r
HARINGS, TRIJNTJE Trijn Harings verkoper Zuiderhaven 1622 230 303r
HARINGS, TRIJNTJE Trijnke Harings koper Zuiderhaven NZ 1614 229 209r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings , voor zich en haar onmondige kinderen verkoper Franekertrekvaart NZ 1631 233 29v
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings verkoper Franekertrekvaart NZ 1631 233 29v
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings verkoper William Boothstraat OZ 1640 234 100v
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntje Harings , minderjarige verkoper (de minderjarige mag dit 1/3 deel v h huis opeisen na taxatie van een onpartijdige) Grote Bredeplaats 27 1721 246 113r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntke Harings koper ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
HARINGS, TRIJNTJE Trintie Harings protesteert buiten Harlingen 1642 235 27v
HARINGS, WIEGER Wieger Harings huistimmerknecht verkoper Droogstraat 22 1809 268 254v
HARINGS, WIEGER Wieger Harings huistimmerknecht verkoper Bildtstraat 14 1809 268 256r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Schritsen 26 1758 254 150r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes geniaarde koper Zuiderplein 5noord 1764 256 85r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Hoogstraat 28 1765 256 121r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Schritsen 52 1765 256 122r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper van 1/2 Voorstraat 16 1766 256 179r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Voorstraat 76 1766 256 211r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Havenplein 18oost 1766 256 226r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Hoogstraat 28 1767 256 245v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Schritsen 52 1767 256 260v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Voorstraat 16 1768 257 38v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes eigenaar van 1/2 Voorstraat 16 1768 257 38v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Havenplein 18oost 1768 257 58v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Hofstraat 23 1768 257 68v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Voorstraat 16 1769 257 111r
HARKES, AALTJE wijlen Aaltje Harkes erflater Hofstraat 23 1784 261 181r
HARKES, ALLERT Allert Harkes wever bruidegom 1605 228 484r
HARKES, BAUKE Bauke Harkes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 13 1737 249 191v
HARKES, DOEKE Doeke Harkes , c.u. e.a. opzichter huurder (p.j.) Zoutsloot 67 1788 262 258r
HARKES, EELKJE Eelkjen Harkes koper Lanen 81 1728 247 144r
HARKES, GERRIT Gerrit Harkes korendrager koper woning en weefwinkel Vianen 1787 262 228r
HARKES, HESSEL Hessel Harkes naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1665 239 26r
HARKES, JANKE Janck Harkes niaarnemer Peterseliestraat 1648 236 8v
HARKES, JANKE de mouterij van Jancke Harkes naastligger ten westen Kruisstraat 10west 1677 240 259r
HARKES, JANKE Jancke Harkes verkoper Kruisstraat 10west 1677 240 259r
STOK, JURJEN HARKES Jurjen Harkes van der Stok metselaar gestuite koper huis, herberg, overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis Rozengracht 27 de hof van Friesland 1799 265 150r
STOK, JURJEN HARKES Jurjen Harkes van der Stok mr. metselaar koper huis of smederij Heiligeweg 28 1810 269 52r
HARKES, LIJSBET Lijsbert Harkes koper Lanen 62 1741 250 179v
HARKES, PIER Pier Harkes bontwever koper door niaar woning uitgezonderd winkel en toonbank in het voorhuis Lanen 72 1748 251 241v
HARKES, PIER Pier Harkes mr. bontwever verkoper Lanen 72 1753 253 123r
HARKES, TIJS de weduwe van Thijs Harkes naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1728 247 140r
HARKES, TJEBBE Tjebbe Harkes koper huis en gorterij alwaar de Swarte Gortmolen uithangt Nieuwstraat 58 de Zwarte Gortmolen 1667 239 98v
HARKES, TIETJE Tyttje Harkes naastligger ten zuiden Poortje 11 1771 257 244v
HARKES, IEMKJE Ymkje Harkes koper Molenpad ZZ 1804 267 16v
HARKES, IEMKJE Ymkje Harkes koper Hoogstraat 27 1804 267 42r
, ANDRIES de erfgenamen van wijlen Andries Harlings naastligger ten zuiden Noorderhaven 66 1761 255 80v
IDSINGA, SAKE Saco Harm. van Idsinga ontvanger van de boelgoederen koper Zuiderhaven 16 1746 251 132r
, EELKE wijlen Eelcke Harmani protesteert vanwege een hypotheek Hofstraat NZ 1615 230 2v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmanni verkoper q.q. Both Apothekerstraat 15noord 1622 230 306r
HARMENS, HILLEBRAND Hilbrandus Harmanni blikslager afgewezen niaarnemer Romastraat ZZ 1643 235 66v
HARMENS, RINNERT Rinnert Harmanni koper provisioneel huis en plaats Both Apothekerstraat 15noord 1616 230 16r
HARMENS, RINNERT de nagelaten weeskinderen van wijlen Rinnert Harmanni verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1622 230 306r
HARMENS, EELKE Eelcke Harmannus koper finaal kamer Gardenierstraat 1603 228 348v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmannus koper huis Lanen 80 1598 228 109r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmans Pheltens naastligger ten zuiden onbekend 1625 231 84r
HARMENS, LIEUWE Lieuue Harmans naastligger ten westen Lanen 66achter 1623 230 339r
HARMENS, MARIA Mary Harmans niaarnemer ratione sanguinis Noordees (gebied) 1601 228 241r
HARMENS, OTTE Otte Harmans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1624 230 389r
HARMENS, PIETER Pieter Harmans naastligger ten zuiden Heiligeweg 64 1626 231 98v
HARMENS, PIETJE Pietje Harmans koper Raamstraat 1 1732 248 103v
HARMENS, TRIJNTJE Trijn Harmans niaarnemer ratione sanguinis Noordees (gebied) 1601 228 241r
HARMENS, WARNER wijlen Warner Harmans verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r
BROOS, AAFKE HARMENS Aafke Harmanus Broos koper Voorstraat 13 1795 264 280r
HARMENS, EELKE wijlen Eelcke Harmanus koper Droogstraat 57 1635 233 167v
HARMENS, GELKE wijlen Gelke Harmanus verkoper Droogstraat 57 1642 235 24v
HARMENS, GRIETJE Grietje Harmanus koper Lanen 74 1788 262 284r
ROYEN, JAN HARMENS Jan Harmanus van Rooyen arbeider koper huis Hoogstraat 33 1801 266 8r
HARMENS, JOHANNES Johannis Harmanus niaarnemer ratione sanguinis Noordees (gebied) 1601 228 241r
HARMENS, MARIA Marijke Harmanus IJskam koper Kerkpoortstraat 55 1798 265 88r
HARMENS, MARIA Marijke Harmanus IJskam verkoper Kerkpoortstraat 55 1804 267 78r
HARMENS, WALKE Walke Harmanus , c.u. gebruiker Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmen van 't Vlie verkoper Noorderhaven 11 1685 242 103v
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r
HARMENS, AAFKE Aafke Harmens koper Noorderhaven 82 1781 260 149v
HARMENS, AALTJE Aaltje Harmens , wonende in het gasthuis verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
HARMENS, AALTJE de nagelaten kinderen van Aaltje Harmens verkoper Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
HARMENS, AALTJE wijlen Aaltje Harmens verkoper Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
HARMENS, ABE wijlen Abe Harmens bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
HARMENS, ABE de weduwe van Abe Harmens huurder (p.w.) Achterstraat 18 1782 260 310r
HARMENS, ABEL Abel Harmens mr. korfmaker koper Bildtstraat 15 1732 248 124v
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens verkoper Vianen ZZ 1727 247 24v
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Vianen ZZ 1728 247 92r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens koper q.q. Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
HARMENS, AALTJE Aelke Harmens koper Hondenstraat 9 1613 229 164v
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens koper Kleine Bredeplaats 7 1641 234 156v
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens , c.s. naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1645 235 175r
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens , ongehuwd verkoper Achterstraat NZ 1646 235 193r
HARMENS, AALTJE de erfgenamen van wijlen Aeltie Harmens verkoper Vijverstraat 1652 236 205v
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens koper Hoogstraat 23 1658 237 173av
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: derdehalve goudgulden]) Kerkpoortstraat 29 1597 228 22v
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 29 1597 228 22v
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 3-00-00 GG]) Kerkpoortstraat 33 1597 228 29r
HARMENS, EESGE de hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 33 1597 228 29r
HARMENS, de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat 2 1597 228 42r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger Kerkpoortstraat 1597 228 53r
HARMENS, EESGE de plaatsen van Aesge Harmens naastligger tegenover Kerkpoortstraat NZ 1598 228 89r
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1600 228 198v
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: derdehalve goudgulden]) Kerkpoortstraat 29 1600 228 207r
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 29 1600 228 207r
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Kerkpoortstraat 1601 228 275r
HARMENS, EESGE wijlen Aesge Harmens bewoner? Kerkpoortstraat 1604 228 431v
HARMENS, EESGE grondpacht uit de kamer van Aesge Harmens eigenaar onbekend 1605 228 449r
HARMENS, EESGE wijlen Aesge Harmens bewoner Kerkpoortstraat NZ 1605 228 455r
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Fabrieksstraat 1613 229 155r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1613 229 155r
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Kerkpoortstraat 1613 229 156r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat 1614 229 232v
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 33 1616 230 24r
HARMENS, EESGE de hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1617 230 68r
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Kerkpoortstraat 1617 230 77r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger Kerkpoortstraat NZ 1618 230 115r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger Kerkpoortstraat NZ 1618 230 121v
HARMENS, EESGE de hof van wijlen Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens verpachter grond ([staat: derdehalve goudgulden]) Kerkpoortstraat NZ 1619 230 183r
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1619 230 183r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r
HARMENS, EESGE Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpad 7 1627 232 19r
HARMENS, EESGE Aesge Harmens naastligger ten oosten Kerkpad 7 1628 232 35r
HARMENS, EESGE het huis van Aesghe Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1600 228 193r
HARMENS, AGNIETJE Agniet Harmens koper provisioneel en finaal kamer Anjelierstraat 1665 239 2ra
HARMENS, AGNIETJE Agniet Harmens verkoper Nieuwstraat 14 1670 240 29v
WASSENAAR, AAKJE HARMENS Aken Harmens Wassenaar verkoper Zoutsloot 79 1790 263 251v
HARMENS, ALBERT Albart Harmens , c.u. uurwerkmaker koper ledige plaats achter het huis van Cornelis Bolleman onbekend 1649 236 75r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens koper q.q. Jekelsteeg 1 1620 230 242v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. onbekend 1622 230 331v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Voorstraat ZZ 1625 231 37r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Voorstraat ZZ 1625 231 37r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u. eigenaar van 1/2 Voorstraat 21 1625 231 47v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , e.a. bewoner Voorstraat 21 1625 231 56v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten westen Voorstraat 23 1625 231 87v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten zuiden Voorstraat 40 1626 231 103r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. Brouwersstraat 16 1631 232 169r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. Carl Visschersteeg 1631 232 169r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper q.q. Voorstraat 84 1634 233 148v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1643 235 53r
HARMENS, ALBERT als bewoner Albert Harmens naastligger ten zuiden Vismarkt 1 1644 235 153v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens koper twee kamers Rapenburg 1644 235 159r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten westen Peterseliestraat 1646 235 240v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Rapenburg 1649 236 68r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 1649 236 97v
HARMENS, ALBERT huis en hof van de weduwe van burgemeester Albert Harmens naastligger ten oosten Voorstraat 38achter 1659 238 13r
HARMENS, ALBERT wijlen burgemeester Albert Harmens verkoper Voorstraat 40achter 1671 240 69v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Barkhof mr. bontwever verkoper Schoolstraat 1 1727 247 42r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Barkhoff, c.u. koper huis Schoolstraat 1 1726 246 254r
KROL, ALBERT HARMENS Albert Harmens Krol, n.u. naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29 1741 250 196r
HARMENS, ALLERT Aldert Harmens koper 1/2 huis Kleine Kerkstraat 16 1804 267 55r
HARMENS, ALLERT Aldert Harmens verkoper van 1/2 Kleine Kerkstraat 16 1805 267 126v
HARMENS, ALLERT Aldert Harmens koper huis Lanen 44 1805 267 164v
HARMENS, ALLERT Allert Harmens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29 1735 249 55v
HARMENS, ALLERT Allert Harmens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29 1736 249 111v
HARMENS, ALLERT Allert Harmens Burkhof mr. bontwever koper Grote Ossenmarkt 18 1727 247 41r
KROL, ALLERT HARMENS de weduwe van Allert Harmens Krol naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29 1752 253 33v
HARMENS, AALTJE Alyt Harmens verkoper van 1/2 William Boothstraat 3 1718 246 21v
KROL, ANDRIES HARMENS Andries Harmens Kroll huurder Vijverstraat 9 1685 242 90r
HARMENS, ANTJE Anna Harmens , mede voor haar kinderen verkoper onbekend 1598 228 72v
HARMENS, Anth. Harmens huurder (p.w.) Hoogstraat 28 1773 258 119v
HARMENS, ANTONIUS Anthoni Harmens huurder (p.w.) Lanen 51 1779 259 191r
HARMENS, ANTONIUS Anthony Harmens mr. kleermaker koper Grote Kerkstraat 35 1762 255 157r
HARMENS, ANTONIUS Anthony Harmens kleermaker verkoper Grote Kerkstraat 35 1764 256 61v
HARMENS, ANTJE wijlen Antie Harmens erflater Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens verkoper Droogstraat 1634 233 153v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens koper Zoutsloot 19 1734 248 288v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens koper William Boothstraat OZ 1738 249 338r
HARMENS, ANTJE Antie Harmens verkoper William Boothstraat OZ 1738 249 338r
HARMENS, ANTJE Antie Harmens koper Zoutsloot 51 1739 250 12v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens verkoper Zoutsloot 25 1740 250 110r
DUNIA, ANTJE HARMENS Antie Harmens Dunia, bejaarde ongehuwde dochter verkoper Grote Ossenmarkt 17 1748 251 247v
HARMENS, ANTJE Antje Harmens koper Bildtstraat 16 1754 253 145r
HARMENS, ANTJE wijlen Antje Harmens erflater Herenwaltje 5 1768 257 48r
HARMENS, ANTJE Antje Harmens huurder achterboven (p.w.) Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
ADEMA, ANTJE HARMENS Antje Harmens Adema verkoper Hofstraat 12a 1765 256 128v
MEYER, ANTJE HARMENS wijlen Antje Harmens Meyer erflater Noorderhaven 69 1768 257 90v
SPELTJE, ANTJE HARMENS Antje Harmens Speltje koper Bildtstraat 16 1743 251 20r
SPELTJE, ANTJE HARMENS Antje Harmens Speltje verkoper Bildtstraat 16 1754 253 145r
HARMENS, ARJAANTJE Ariaantie Harmens koper onbekend 1737 249 202r
HARMENS, ARJAANTJE wijlen Arjaantje Harmens erflater onbekend 1762 255 125v
HARMENS, ARJAANTJE Aryaentien Harmens bruid 1604 228 394v
HARMENS, ATE Ate Harmens , c.u. huurder Bargebuurt 26 1808 268 174v
HARMENS, ATSE mr. Atse Harmens chirurgijn koper huis, loods, ledige plaats, en kamer daarachter Sint Jacobstraat 7 1636 234 1v
HARMENS, ATSE mr. Atse Harmens , c.u. koper hof Weverstraat 1639 234 88v
HARMENS, ATSE mr. Atse Harmens koper dwarskamer Sint Jacobstraat 9 1643 235 69v
HARMENS, ATSE de kopers Atse Harmens , c.u. naastligger ten westen Sint Jacobstraat 9 1643 235 69v
HARMENS, ATSE mr. Atse Harmens mr. chirurgijn koper ledige plaats groot 8 1/2 voet achter zijn huis Rommelhaven 6drie_achter 1645 235 173r
HARMENS, ATSE Atse Harmens mr. chirurgijn naastligger ten westen Rommelhaven 6drie_achter 1645 235 173r
WASSENAAR, AUKE HARMENS Auke Harmens Wassenaer koper huis en cementmakerij (en 1/4 van het huis ten zuiden) Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
HARMENS, Baeffgen Harmens bierschooister verkoper Noorderhaven 76 1619 230 153r
HARMENS, Baeffgen Harmens bierschooister verkoper Noorderhaven 78 1619 230 153r
HARMENS, BEREND Barent Harmens koper huis Kerkpad 34 de Bruine Baard 1707 245 31v
HARMENS, BAUKJE Bauck Harmens , voor zich en haar kind verkoper Hoogstraat 24 1625 231 53r
FEDDEMA, BAUKJE HARMENS Baukjen Harmens Feddema koper Hoogstraat 1 1701 244 90r
HARMENS, BEREND Beernd Harmens , c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 29 1746 251 120r
HARMENS, BEREND Beernd Harmens bontwever verkoper Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
LOHMAN, BEREND HARMENS Beernd Harmens Loman bontwever verkoper Werfpad ZZ 1765 256 116r
SIDERIUS, BEREND HARMENS de minderjarige kinderen van wijlen Beernd Harmens Siderius verkoper Lanen 73 1779 259 304v
HARMENS, BEREND Beerndt Harmens naastligger ten oosten Vianen 1753 253 86r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens mr. bontwever koper dwarshuis Rapenburg ZZ 1736 249 132v
HARMENS, BEREND wijlen Beernt Harmens huurder Rapenburg ZZ 1737 249 170r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens mr. wever verkoper Rapenburg ZZ 1737 249 212r
HARMENS, BEREND de weduwe van Beernt Harmens naastligger ten westen Hofstraat 29 1745 251 109r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens bontwever koper huis Vianen WZ 1746 251 140v
HARMENS, BEREND de weduwe van Beernt Harmens naastligger ten westen Hofstraat 29 1752 252 209r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens bontwever koper door niaar huis Liemendijk OZ 1768 257 78v
HARMENS, BEREND Beernt Harmens , c.u. huurder (p.w.) Gardenierstraat 12 1791 263 329r
HARMENS, BERBER de crediteuren van wijlen Berber Harmens verkoper Romastraat ZZ 1694 243 77r
HARMENS, BERBER Berber Harmens koper door niaar Kerkpad 32achter 1756 254 24v
HARMENS, BERBER Berber Harmens verkoper van 1/2 Hofstraat 29 1772 258 37v
HARMENS, BERBER Berber Harmens verkoper Vianen 6 1803 266 237v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijp aanhandelaar Brouwersstraat 8 1738 249 274v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijp verwandelaar Brouwersstraat 8 1738 249 274v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijp aanhandelaar erf aan de westkant van de Brouwersgracht strekkende tot de Carel Vissers Steeg Brouwersstraat 10 1738 249 274v
HARMENS, BEREND Berent Harmens verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 12 1625 231 95r
HARMENS, BEREND Berent Harmens verkoper van 1/2 William Boothstraat 3 1718 246 21v
HARMENS, BEREND Berent Harmens , q.q. verkoper van 1/2 William Boothstraat 3 1718 246 21v
HARMENS, BEREND Berent Harmens bontweversknecht koper huis Werfpad ZZ 1739 250 7r
FELTEN, BRECHTJE HARMENS Brechtie Harmens Phelten verkoper van 1/4 Hoogstraat 17 1630 232 115v
FELTEN, BRECHTJE HARMENS Brechtie Harmens Phelten verkoper van 1/4 Droogstraat ZZ 1630 232 116r
HARMENS, BROER huis en brouwerij van Broer Harmens naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1636 234 17r
HARMENS, BROER het huis van de weduwe van Broer Harmens naastligger ten oosten Weverstraat 1654 236 261v
HARMENS, KLAAS grondpacht uit de kamer van wijlen Claas Harmens eigenaar perceel Voorstraat 93achter 1624 231 28r
HARMENS, KLAAS Claas Harmens , vrijgezel bontwever koper twee dwarskamers waarvan 1 als weefwinkel Zoutsloot 82 1732 248 76r
HARMENS, KLAAS vrijgezel Claas Harmens bontwever koper hof Zoutsloot 82oost 1732 248 76r
HARMENS, KLAAS Claas Harmens mr. bontwever verkoper Zoutsloot 82 1737 249 204v
HARMENS, KLAAS de nagelaten kinderen van Claas Harmens mr. bontwever verkoper Zoutsloot 82 1750 252 73v
HARMENS, KLAAS de nagelaten kinderen van Claas Harmens mr. bontwever verkoper Zoutsloot 84tuin 1750 252 73v
HARMENS, KLAAS Claas Harmens koemelker geniaarde koper Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
HARMENS, KLAASKE Claaske Harmens , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 47west 1764 256 63v
HARMENS, KLAASKE Claaske Harmens verkoper Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper huis Noorderhaven 31 1597 228 8v
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper kamer Voorstraat 93achter 1605 228 463v
HARMENS, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Harmens eigenaar perceel Voorstraat 93achter 1606 228 526r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens verkoper Voorstraat 93achter 1612 229 98r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens verkoper Lanen 33 1615 229 254v
HARMENS, KLAAS Claes Harmens crediteur (triumphant) Zuiderstraat 1615 229 271r
HARMENS, KLAAS wijlen Claes Harmens verkoper Voorstraat 3 1616 230 53r
HARMENS, KLAAS de weduwe en kinderen van wijlen Claes Harmens verkoper ten noorden van Harlingen 1617 230 57v
HARMENS, KLAAS wijlen Claes Harmens verkoper Voorstraat NZ 1622 230 332v
HARMENS, KLAAS wijlen Claes Harmens verkoper Grote Bredeplaats 31 1623 230 343r
HARMENS, KLAAS wijlen Claes Harmens naastligger ten westen Voorstraat 95 1624 230 374r
HARMENS, KLAAS wijlen Claes Harmens naastligger ten westen Voorstraat 95 1624 230 386r
HARMENS, KLAAS wijlen Claes Harmens verkoper Grote Bredeplaats 31 1630 232 153r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper huis achter de Valk Karremanstraat 24noord de Valk 1641 234 150r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens verkoper Karremanstraat 24noord 1643 235 93r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper huis Achterstraat NZ