Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ha  He  Hi  Ho  Hu  Hy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
H., G. G. H. ten Fin bewoner Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wilda naastligger ten oosten onbekend 1775 258 203v
WILDE, HARMEN H. Harmen H. Wilda naastligger ten zuiden onbekend 1775 258 203v
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haanties naastligger ten westen Voorstraat 38 1660 238 50r
HAANTJES, DOUWE Douwe Haanties Rozengracht 11 1680 241 99v
HAANTJES, DOUWE Douwe Haanties Rozengracht 13 1680 241 112r
HAANTJES, HENDRIK Hendrik Haanties mr. kuiper verkoper Hoogstraat 29 1701 244 91r
HAANTJES, AMALIA Lycke Haanties koper hof met zomerhuis, bomen, planten, galerij, put en wijnstokken, en met drie vrij Kerkpoortstraat 9 1666 239 57v
HAANTJES, BERBER Berber Haantjes Kerkpoortstraat 34 1707 245 31v
HAANTJES, FREERK Freerk Haantjes , e.a. huurder Grote Kerkstraat 33 1665 239 4ra
HAANTJES, GEPKE Gepke Haantjes Oosterkeetstraat 1769 257 101r
HAANTJES, GRIETJE Gryttje Haantjes huurder (p.w.) onbekend 1760 255 2v
HAANTJES, JANKE Jana Haantjes Oosterbolwerk 1798 265 94r
HAANTJES, JANKE Jane Haantjes Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
HAANTJES, JANKE Jane Haantjes Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes huurder Zoutsloot 25 1785 261 280r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes koper huis en ijzersmederij Nieuwstraat 33 1795 264 250r
HAANTJES, JOHANNES Johannes Haantjes pannebakker Franekereind 23 1795 264 273r
HAANTJES, JOHANNES wijlen Johannes Haantjes Nieuwstraat 33 1799 265 144r
HAANTJES, JOHANNES wijlen Johannes Haantjes Franekereind 29oost 1799 265 152r
HAANTJES, JOHANNES wijlen Johannes Haantjes panneboeter Franekereind 23 1801 266 12r
HAANTJES, AMALIA Lyke Haantjes naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 1661 238 74r
HAANTJES, AMALIA Lyke Haantjes naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 5 1663 238 179v
HAANTJES, MAAIKE Mayke Haantjes Karremanstraat 20 1751 252 136v
HAANTJES, MAAIKE Mayke Haantjes onbekend 1760 255 2v
HAANTJES, MAAIKE wijlen Mayke Haantjes Karremanstraat 20 1775 258 198v
HAANTJES, MAAIKE wijlen Mayke Haantjes onbekend 1775 258 203v
HAANTJES, SIEMEN Simen Haantjes naastligger ten westen Bildtstraat 4 1800 265 254v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes huistimmerman koper huis Zoutsloot 39 1774 258 189v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. timmerman koper huis Bargebuurtspoortje 12 1785 261 289r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. Huistimmerman koper door niaar huis onlangs nieuw gebouwd, tuin en hof Bildtpoort (gebied) 1787 262 196r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten oosten Zoutsloot 13 1787 262 226v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten westen Bildtstraat 4 1788 263 55v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten oosten Bargebuurt 1789 263 173v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. timmerman koper Molenpad ZZ 1790 263 269r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. timmerman koper huis Bargebuurt 1793 264 90r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes huistimmermansbaas koper woning Rinnertspijp 10 1795 264 244v
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. timmerman koper huis Droogstraat 51 1801 266 11r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes naastligger ten westen Bildtstraat 4 1811 269 125r
HAANTJES, SIEMEN Simon Haantjes mr. huistimmerman Zoutsloot 18 1811 269 132v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes mr. timmerman geniaarde koper Bargebuurt 28 1794 264 207v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten westen Zoutsloot 21 1799 265 204r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ 1806 267 211r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1807 267 337v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Zoutsloot 42 1808 268 39v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten oosten Zoutsloot 47 1808 268 62r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten noorden Zoutsloot 47 1808 268 62r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten oosten Molenpad 4 1808 268 153r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1808 268 174v
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten oosten Zoutsloot 47 1809 268 216r
HAANTJES, SIEMEN Symon Haantjes naastligger ten noorden Zoutsloot 47 1809 268 216r
HARINGS, KLAAS Claas Haarings scheepstimmerman geniaarde koper Zuiderplein OZ 1767 256 253r
HARNSES, LAMMERT Lammert Haarnsen torenwachter verkoper Hoogstraat 25 1693 243 66v
HARNSES, LAMMERT Lammert Haarnsen torenwachter verkoper Hoogstraat 17achter 1693 243 66v
HAIES, ARNOLDUS Arnoldus Haayes varensgezel koper huis Franekereind 2 1808 268 95v
HAIES, BROER Broer Haayes schipper koper huis en erf Zoutsloot 51 1807 268 4r
HAIES, FRANS Frans Haayes koper van 1/4 Rozengracht 19 1805 267 143v
HAIES, FRANS Frans Haayes koper van 1/4 Rozengracht NZ 1805 267 143v
HAIES, FRANS Frans Haayes koper van 1/4 Rozenstraat OZ 1805 267 143v
HAIES, FRANS Frans Haayes verkoper Rozengracht 19 1805 267 184v
HAIES, JAN Jan Haayes , c.u. bewoner Nieuwstraat 56 1800 265 244r
HAIES, JAN Jan Haayes koper huis met bleek en tuintje Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
HAIES, JAN Jan Haayes schipper naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
HAIES, JAN Jan Haayes schipper Grote Kerkstraat 21 1811 269 141r
HAIES, KLAASKE Klaaske Haayes Lanen 30 1808 268 61r
HAIES, RIEMKJE Riemke Haayes verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1801 266 28r
HAIES, RIEMKJE Riemke Haayes verkoper Lanen 63 1809 268 272r
HABBES, LUITJEN Luitien Habes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21 1659 238 9v
HAKES, IEMKJE Imck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1652 236 191v
HAKES, IEMKJE Imck Hackes Heiligeweg ZZ 1664 238 224r
HAKES, SIETSE Sytse Hackes verkoper Zuiderhaven 1633 233 125v
HAKES, SIETSE Sytse Hackes bewoner Vijverstraat 1633 233 125v
HAKES, SIETSE Sytse Hackes verkoper Vijverstraat 1633 233 125v
HAKES, IEMKJE Ymck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1653 236 223v
HIBBES, KLAAS de schuur van Claes Haebes naastligger ten westen Zuiderstraat 1644 235 121r
LAMKEMA, JAN HAANTJES oud burger vaandrig Jan Haenkes Lamkema naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
LAMKEMA, JAN HAANTJES oud burger vaandrig Jan Haenkes Lamkema verkoper ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
LAMKEMA, JAN HAANTJES Jan Haenkes Lamkema, oud burger vaandrig de verkoper naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
LAMKEMA, JAN HAANTJES Jan Haenkes Lamkema, oud burger vaandrig verkoper ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
, HESSEL de erven van Hessel Haentie naastligger ten zuiden Rozengracht 2 1657 237 134v
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten oosten Voorstraat 3 1658 237 153r
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten noorden Voorstraat 3 1658 237 153r
HAANTJES, Amelyke Haenties verkoper Scheerstraat 1 1679 241 52v
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten zuiden Noorderhaven 44 1681 241 144r
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 9 1682 241 189r
HAANTJES, AMALIA Amelyke Haenties naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 3 1682 241 48ra
HINGST, KLAAS HAANTJES Claes Haenties Hingst, burger koper stalling Nieuwstraat WZ 1732 248 175v
HINGST, KLAAS HAANTJES de koper Claes Haenties Hingst, burger naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1732 248 175v
HAANTJES, GERRIT Gerryt Haenties schipper verkoper Lanen 23 1698 243 379r
HAANTJES, HENDRIK Hendrick Haenties koper 1/3 huis en erf Hoogstraat 29 1696 243 247v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1640 234 104r
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties koper van 1/2 Zuiderhaven 52 1646 235 208v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties , c.soc. naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1648 236 53v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties , c.soc. naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1648 236 53v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties naastligger ten zuiden Hoogstraat 2 1649 236 93v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties Zuiderhaven 50 1650 236 119v
HAANTJES, HESSEL Hessel Haenties verkoper Hoogstraat 29 1696 243 247v
HAANTJES, JAN Jan Haenties naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ 1629 232 108v
HAANTJES, JAN Jan Haenties verkoper Noorderhaven ZZ 1637 234 40v
HAANTJES, JAN Jan Haenties , burger verkoper Franekertrekvaart ZZ 1640 234 94v
HAANTJES, JAN Jan Haenties verkoper onbekend 1640 234 99v
HAANTJES, JAN het land van Jan Haenties naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
HAANTJES, JAN Jan Haenties Lankema verkoper 1639 234 85v
HAANTJES, AMALIA Lycke Haenties naastligger ten oosten Voorstraat 47 1671 240 50v
HAANTJES, Lyke Haenties naastligger ten oosten Voorstraat 47 1671 240 38v
HAANTJES, AMALIA Lyke Haenties naastligger ten oosten Voorstraat 47 1671 240 5ra
HAANTJES, SINT Sind Haenties naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 9 1682 241 189r
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties Hoogstraat 1630 232 140r
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties Zoutsloot 1642 234 179v
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties eigenaar van 2/3 Hoogstraat 29 1696 243 247v
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties verkoper Hoogstraat 29 1696 243 248r
, Luycke Haentis Droogstraat NZ 1635 233 172r
HAANTJES, ANTJE Antie Haentjes Noorderhaven 12 1688 242 252r
HAANTJES, ANTJE Antie Haentjes Noorderhaven 12 1688 242 252r
HAANTJES, ANTJE Antje Haentjes Haentjes Both Apothekerstraat 1 1754 253 138v
HAANTJES, HARMEN de weduwe van Harmen Haentjes naastligger ten zuiden Karremanstraat 18 1771 257 202v
HAANTJES, JAN Jan Haentjes Lamkama verkoper Noorderhaven ZZ 1636 234 14v
HAANTJES, AMALIA de erven van Lyke Haentjes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1a 1663 238 170v
, Buur Haentyes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1624 231 19r
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feyke Haeringhs Veltsma koper huis met ernaast een (mandelige) steeg Liemendijk 1695 243 137r
HARINGS, KORNELIS Cornelis Haerings mr. wolkammer koper huis Heiligeweg 23 1768 257 74v
HARINGS, EGBERT de erven van Egbert Haerings naastligger ten oosten Lanen 62 1741 250 179v
HARINGS, GRIETJE Grietie Haerings huurder Liemendijk 1752 252 203v
HARINGS, JAN Jan Haerings naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1719 246 53r
HARINGS, JAN Jan Haerings naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1719 246 53r
BOT, JAN HARINGS Jan Haerings Bot naastligger ten oosten Zoutsloot 47 1719 246 49r
HARMENS, KLAAS Claes Haermens , burger verkoper Sint Jacobstraat 10 1640 234 109v
, JAN oud burgervaandrig Jan Haerms verkoper Noorderhaven 58 1641 234 127r
HAIES, Aette Haeyes verkoper Weverstraat 1654 236 255r
HAIES, ANTJE Anna Haeyes Weverstraat NZ 1667 239 109v
HAIES, DIRK Dirk Haeyes mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen onbekend de Bildtpoortsmolen 1761 255 62r
HAIES, DIRK Dirk Haeyes mr. molenaar eigenaar van 1/2 onbekend 1761 255 62r
HAIES, DIRK Dirk Haeyes eigenaar van 1/2 onbekend 1772 258 24v
HAIES, DIRK Dirk Haeyes molenaar verkoper onbekend 1774 258 156v
HAIES, FREERK Freerck Haeyes mesmaker geniaarde koper Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
HAIES, HARMEN Harmen Haeyes koper huis met een ledige plaats Lanen ZZ 1633 233 115v
HAIES, PIEBE Pybe Haeyes brouwer Scheffersplein WZ 1633 233 124r
HAIES, PIEBE Pybe Haeyes koper huis, brouwerij en mouterij Noorderhaven 110 1634 233 152v
HAIES, SJOUKJE Sjoukje Haeyes huurder achterkamer (p.j.) Grote Kerkstraat 12 1771 257 205v
HAIES, WILLEM Willem Haeyes koper huis Grote Kerkstraat 25 1772 258 10r
HAITSES, JOUKE Jouke Haeytses Voorstraat 82 1702 244 183v
, JAKOB huis en erf van de erven van Jacob Hagens naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
, JAKOB huis en erf van de erven van Jacob Hagens naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
HAIES, AALTJE Aeltie Haies naastligger ten oosten Lanen 44 1659 237 183v
HAIES, ANNE de weduwe van Anne Haies naastligger ten noorden Heiligeweg 20 1715 245 232v
HAIES, ANNE wijlen Anne Haies Heiligeweg 22 1717 245 297r
HAIES, ANNE wijlen Anne Haies Heiligeweg 22 1717 245 297r
HAIES, ANNE wijlen Anne Haies Heiligeweg 22 1717 245 297r
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
HAIES, KLAAS de weduwe van Claes Haies naastligger ten noorden Voorstraat 52achter 1718 246 32v
HAIES, GERRIT Gerryt Haies , c.u. koper woning Bildtpoort (gebied) de Foek 1717 245 280v
HAIES, JAN de weduwe van Jan Haies naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1714 245 212r
HAIES, JAN de weduwe van Jan Haies naastligger ten westen Zoutsloot 1 1716 245 272v
HAIES, JAN wijlen Jan Haies koopman Franekereind 15 1717 245 293r
HAIES, PIEBE Pibe Haies , burger brouwer koper huis en loods Scheerstraat 3 de Scheer 1637 234 28v
HAIES, PIER Pier Haies koper kamer Romastraat 25 1667 239 18ra
HAIES, PIER Pier Haies naastligger ten zuiden Heiligeweg 14 1710 245 129r
HAIES, RUURD Ruird Haies , c.u. verkoper Franekereind 17 1714 245 218r
HAIES, TRIJNTJE Trijntie Haies naastligger ten noorden Lanen 71achter 1667 239 97r
, JAN Jan Haits blokmakersknecht verkoper Hofstraat 1 1809 268 267r
HAITSES, ANNE wijlen Anne Haitses Grote Kerkstraat NZ 1633 233 110v
HAITSES, BOUWE Bouwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1699 243 398r
HAITSES, BOUWE het verkochte huis van de erven van Buwe Haitses naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1721 246 126r
HAITSES, KLAAS de weduwe van Claas Haitses naastligger ten noorden William Boothstraat 3 1663 238 193v
HAITSES, KLAAS de weduwe van Claes Haitses naastligger ten noorden William Boothstraat 3 1659 237 202r
HAITSES, HAITSE Haitse Haitses houtkoper verkoper Havenplein 10 1636 234 11v
HAITSES, LIJSBET Lijsbet Haitses verkoper onbekend 1739 250 78v
HAITSES, SIEBREN de erven van Sibren Haitses rogmeter naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ 1693 243 58v
HAITSES, OEPKE Upke Haitses naastligger ten oosten Lanen 21 1662 238 142r
HAITSES, BOUWE de erven van Bouwe Haitzes naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1718 246 15r
HAITSES, WIEBREN Wybren Haitzes naastligger ten noordwesten Romastraat 1725 246 245r
HAIES, BARTELD Bartel Hajes Schritsen 4 1716 245 272r
HAIES, DIRK Dirk Hajes , e.a. naastligger ten oosten Rozengracht 26 1781 260 57v
HAIES, DIRK Dirk Hajes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
HAIES, DIRK Dirk Hajes naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
HAIES, FRANS Frans Hajes waterhaler Herenwaltje 1 1702 244 141r
HAIES, JAN Jan Hajes , burger verkoper Karremanstraat 1699 244 23v
HAIES, KEIMPE Keimpe Hajes bierdrager huurder Romastraat ZZ 1697 243 305r
HAIES, LIEUWE Lieuwe Hajes naastligger ten westen Achterstraat NZ 1664 238 203v
SINNEMA, PIEBE HAIES de weduwe van burgemeester Pibe Hajes Sinnema naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1662 238 144r
HAIES, PIER Pier Hajes huurder Franekereind 24 1696 243 188v
HALBES, ANTJE Anna Halbers Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v
HALBES, ANTJE Anna Halbes Schritsen 15achter 1769 257 132v
HALBES, ANTJE Anna Halbes Lanen 22 1776 259 7ar
HALBES, KLAAS de schuur van Claes Halbes naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1642 234 172r
HALBES, KLAAS de schuur van Claes Halbes naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1643 235 45v
HALBES, LAMMERT Lambert Halbes verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ 1644 235 145r
HALBES, LUITJEN Luitien Halbes , c.u. smid verkoper Zuiderhaven 23 1660 238 28r
HALBES, LUITJEN Luitien Halbes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21 1660 238 30r
HALBES, LUITJEN Luytien Halbes smid naastligger ten noorden Zuiderhaven 25 1634 233 130v
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes , c.p. koper huis Nieuwstraat 1799 265 139r
HAANTJES, GERRIT Gerrit Hankes naastligger ten zuiden Oosterbolwerk WZ 1799 265 174r
HAANTJES, GERRIT Gerryt Hankes huurder (p.j.) Oosterbolwerk WZ 1799 265 174r
JOHANNES, ALBERT Albert Hannes Karremanstraat 1748 251 241r
JONG, FEIKJE JOHANNES Feikje Hannes de Jong huurder (p.j.) ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
HANSES, AREND Arent Hans verkoper Franekereind 25 1633 233 117r
HANSES, DOUWE Douwe Hans verkoper Schritsen 56oost 1811 269 117r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hans verkoper Nieuwstraat 60 1624 231 20r
HANSES, HENDRIK het huis van Hendrick Hans naastligger ten zuiden Scheffersplein 27 1624 231 25r
HANSES, JANKE Janke Hans Zuiderstraat 10 1719 246 51r
HANSES, JOOST Joost Hans verkoper Moriaanstraat 1634 233 149r
HANSES, JURJEN Jurgen Hans slotmaker koper 2 kamers aanelkaar Peterseliestraat 1634 233 143r
HANSES, JURJEN Jurien Hans bontwerker geniaarde koper Kleine Kerkstraat 16 1641 234 131v
HANSES, KRIJN Quirijn Hans , c.u. verkoper Hoogstraat 1 1642 234 170v
HANSES, WIEBE schoenmakersperk van Wibe Hans naastligger ten noorden Schritsen 1630 232 139v
HANSES, AREND wijlen Aarnt Hansen Franekereind 23west 1684 242 13r
HANSES, AREND Aarnt Hansen naastligger ten noorden Achterstraat ZZ 1689 242 286v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen bontwever koper huis en weefwinkel Kerkpad 1 1763 255 207v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1768 257 35v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen koper hof met zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen huurder (p.j.) Rozengracht 16 1780 259 271v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 27 1781 260 9r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 29 1781 260 83v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 29 1782 260 307v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 25 1784 261 152v
HANSES, ABRAHAM Abram Hansen naastligger ten noorden Romastraat 25 1782 260 182r
HANSES, AALTJE de erven van Aeltje Hansen naastligger ten westen Noorderhaven 16 1759 254 188v
FINK, AREND HANSES Aernt Hansen Vink, burger stuurman verkoper Achterstraat ZZ 1699 243 400r
HANSES, AMKE Amkje Hansen koper huis Anjelierstraat 3 1807 268 5r
HANSES, ANDRIES Andries Hansen naastligger ten oosten Schritsen NZ 1688 242 255v
HANSES, ANDRIES Andries Hansen , burger mr. wever koper woning Hofstraat NZ 1693 243 49r
HANSES, ANDRIES Andries Hansen , nom. liberorum naastligger ten oosten Schritsen 33 1694 243 105v
HANSES, ANDRIES Andries Hansen schilder verkoper Hofstraat 25 1698 243 347v
HANSES, ANDRIES Andries Hansen mr. wever Lanen 44achter 1702 244 139v
HANSES, AREND wijlen Ane Hansen schipper (wijd-) Romastraat 13 1705 244 307v
HANSES, AREND de weduwe van Ane Hansen naastligger ten oosten Romastraat NZ 1715 245 253v
HANSES, ANTJE Anna Hansen kopers Zuiderhaven 26 1775 258 234r
HANSES, ANTJE Anna Hansen kopers Zuiderstraat 22 1775 258 234r
HANSES, ANTJE Anna Hansen verkopers Zuiderstraat 1776 258 251v
HANSES, AREND Arent Hansen koper 3/4 huis Franekereind 25 1633 233 100r
HANSES, AREND Arent Hansen eigenaar van 1/4 Franekereind 25 1633 233 100r
HANSES, AREND Arent Hansen naastligger ten westen onbekend 1699 244 31r
FINK, AREND HANSES Arent Hansen Vinck, burger lichtervoerder verkoper Achterstraat ZZ 1699 243 400r
HEMERT, ARJEN HANSES Arien Hansen van Hemert koopman verkoper Zoutsloot NZ 1697 243 328v
HANSES, ARJEN Arjen Hansen apotheker verkoper en erfgenamen onder beneficie van inventaris van Noordijs 15 1679 241 29r
HANSES, ARJEN Arjen Hansen koper provisioneel huis Zuiderhaven 71a 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemert, burger geniaarde koper onbekend 1676 240 234r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemert, burger koper hof Weverstraat 1676 240 235r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker verkoper Zuiderhaven 71a 1682 241 185r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker naastligger ten westen Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
HEMERT, ARJAANTJE HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker geniaarde koper Noorderhaven 48 1683 241 249v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker Zuiderhaven 71a 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker Zuiderhaven 71 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen Hemert koper provisioneel houthuis Zuiderhaven 69 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker Zuiderhaven 69 1679 241 12ra
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert, burger apotheker verkoper Noorderhaven 42 1685 242 95r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert, burger apotheker koper tuin, prieel en zomerhuis Zuiderhaven 6 1687 242 188v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert, burger apotheker koper huis Voorstraat 23 1688 242 230r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert verkoper Havenplein 5 1694 243 82r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert apotheker koper door niaar huis Kerkpoortstraat OZ 1694 243 95r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert ontvanger tot Pingjum Kerkpoortstraat 31 1706 244 322v
HEMERT, ARJEN HANSES de erven van Arjen Hansen van Hemert naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1729 247 229r
HEMERT, ARJEN HANSES wijlen Arjen Hansen van Hemert Zuiderhaven 71a 1738 249 257r
HEMERT, ARJEN HANSES het hof achter het huis genaamd de Silverberg van Arrien Hansen van Hemert, burger c.u. apotheker naastligger Kerkpoortstraat 27a de Silverberg 1696 243 227v
HEMERT, ARJEN HANSES Arrien Hansen van Hemert, burger verkoper Kerkpoortstraat 27a 1696 243 227v
HANSES, Benjemyn Hansen huurder Vijverstraat 24 1660 238 24v
HANSES, BOUWE Bouwe Hansen zoon van, en sterkt zijn moeder bij de koop Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
HANSES, CHRISTIAAN Christiaan Hansen varensgezel koper huis Zoutsloot NZ 1802 266 70v
HANSES, KLAAS Claas Hansen schipper (kof-) koper huis en steede Nieuwstraat 1778 259 113r
HANSES, KLAAS Claas Hansen schipper (kof-) koper door niaar dwarshuis en bleekveld Vijverstraat 6 1779 259 178r
HANSES, KLAAS de weduwe van Claas Hansen naastligger ten oosten Zuiderhaven 27 1781 260 17v
HANSES, KLAAS wijlen Claas Hansen schipper (kof-) Vijverstraat 4 1782 260 210r
HANSES, KLAAS de weduwe van Claas Hansen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
HANSES, KLAAS wijlen Claas Hansen Vijverstraat 4 1781 260 314r
HANSES, KLAAS de weduwe van Claas Hansen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a 1805 267 109v
HANSES, KLAAS wijlen Claas Hansen verkoper Vijverstraat 6 1805 267 133r
HANSES, KLAAS Claes Hansen koper provisioneel grondpacht (zo veel eeuwige rente als nodig is om de schuld in te lossen) Vijverstraat 1615 230 4v
HANSES, KLAAS Claes Hansen huurder (p.j.) Rapenburg ZZ 1687 242 182r
HANSES, KLAAS Claes Hansen varend persoon Noorderhaven 6 1759 254 194v
HANSES, KLAAS wijlen Claes Hansen varend persoon Noorderhaven 8 1759 254 196v
HANSES, KOERT Coert Hansen bieder kamer nr. 7 Bargebuurt 18 1660 238 7ra
HANSES, KOERT Coert Hansen naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1665 239 23r
HANSES, KOERT Coert Hansen naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1706 244 329r
HANSES, KORNELIS Cornelis Hansen , c.u. koper kamer en loods Zuiderpoort (gebied) 1643 235 45v
HANSES, KORNELIS Cornelis Hansen naastligger Zuiderstraat 1644 235 117r
HOUT, KORNELIS HANSES Cornelis Hansen van der Hout, burger schipper (galjoot-) koper huis Vijverstraat 4 1696 243 233v
HOUT, KORNELIS HANSES Cornelis Hansen van der Hout schipper (boeier-) koper pakhuis gebruikt als wijnhuis Noorderhaven 48 1701 244 134r
HOUT, KORNELIS HANSES Cornelis Hansen van der Hout naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
HANSES, Crijne Hansen mr. verkoper Schritsen 1643 235 88v
HANSES, DETJE Dettje Hansen verkoper Zuiderhaven ZZ 1748 251 217r
HANSES, DIRK Dirck Hansen , c.u. houtzager koper kamer, loods en plaats onbekend 1646 235 214v
HANSES, DIRK de erven van Dirck Hansen naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1651 236 169v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen huurder Hofstraat 35 1667 239 115v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen huurder Voorstraat 81 1676 240 236r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen mr. huistimmerman geniaarde koper Zuiderstraat ZZ 1803 267 5r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman in hout koper huis Brouwersstraat 11 1808 268 101v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper pan- en estrikwerk Rozengracht 17 1808 268 106r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper pan- en estrikwerk Rozengracht 21 1808 268 106r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper pan- en estrikwerk Rozenstraat 2 1808 268 106r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koper greidland ten noorden van Harlingen de Snobbesfenne 1808 268 169v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman koper huis Bargebuurt 5 1808 268 177v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman verkoper Brouwersstraat 11 1809 268 204v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman verkoper Both Apothekerstraat 8 1809 268 204v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman verkoper Both Apothekerstraat 10 1809 268 204v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten westen Dijkswal 10 1809 268 212r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten oosten Schritsen 56west 1809 268 227r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman koper huis genaamd de Drie Spaarpotten Schritsen 56oost de Drie Spaarpotten 1809 268 228v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten westen Schritsen 58 1809 268 231v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman Zuiderstraat 17 1809 268 284v
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1809 268 301r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen naastligger ten westen Hofstraat 16 1809 268 301r
HANSES, DOUWE Douwe Hansen koopman verkoper Bargebuurt 7 1810 268 333v
HANSES, EERKE Erick Hansen verkoper Voorstraat 2 1615 229 246r
HANSES, EERKE Erick Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 1615 229 246r
HANSES, FEMME Femme Hansen , c.u. huurder achter beneden Vijver 9 1758 254 143v
HANSES, GEERT Geert Hansen kooltjer Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
HANSES, GEERT Geert Hansen naastligger ten noorden Hondenstraat 3 1777 259 28v
HANSES, GEERT Geert Hansen Vijver 1780 259 286ar
HANSES, GEERT Geert Hansen kooltjer Grote Bredeplaats 10 1782 260 218r
HANSES, HANS Hans Hansen huurder 1614 229 222r
HANSES, HANS de steenplaats van Hans Hansen naastligger ten westen 1614 229 222r
HANSES, HANS Hans Hansen , burger schipper koper huis en plaats Bildtstraat 14 1636 234 3r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. Kerkpad WZ 1639 234 72r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. Kerkpad WZ 1639 234 72r
HANSES, HANS Hans Hansen koper huis en erven waar het Kromhout uitsteekt Noorderhaven NZ het Kromhout 1641 234 125v
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. verkoper Bildtstraat 14 1641 234 161r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Zuiderstraat 33 1642 235 33v
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1644 235 100r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. Heiligeweg 18 1646 235 226r
HANSES, HANS Hans Hansen Heiligeweg 18 1646 235 226r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Noorderhaven NZ 1649 236 85r
HANSES, HANS wijlen Hans Hansen Karremanstraat 20 1658 237 173r
HANSES, HANS Hans Hansen zijdecaerder huurder Karremanstraat 22 1681 241 32va
HANSES, HANS Hans Hansen , burger houtmolenaar koper huis Zuiderhaven ZZ 1685 242 98r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter 1723 246 179r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oude houtmolenaar koper huis Franekereind 21 1746 251 160r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oude houtmolenaar naastligger ten oosten Franekereind 19 1749 252 28r
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten oosten Franekereind 19 1757 254 70v
HANSES, HANS Hans Hansen , de jonge c.s. naastligger ten westen Voorstraat 64 1761 255 91v
JONG, HANS HANSES kinderen van Hans Hansen de Jong, c.s. naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
HANSES, HANS Hans Hansen Poff huurder Franekertrekvaart 1615 229 251v
HANSES, HANS het tichelwerk van Hans Hansen Poff naastligger ten noorden Franekertrekvaart 1615 229 251v
HANSES, HARMEN Harmen Hansen , c.u. koper kamer met een weefwinkel met loods en plaats daarachter Vianen NZ 1652 236 185r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen , burger verkoper ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen geniaarde koper Franekereind ZZ 1624 231 14r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen , burger koopman verkoper Liemendijk ZZ 1630 232 155r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost 1642 234 171v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind ZZ 1645 235 192r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen verkoper Franekereind ZZ 1645 235 192r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper schuur, dorshuis en paardestal Kerkpoortstraat 1646 235 219v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 58 1647 235 244r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen , burger c.u. koper kamer Spinstraat 9 1648 236 15v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen koper van 1/2 kamer, loods, weefwinkel en plaats Weverstraat NZ 1648 236 17v
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger tegenover Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost 1657 237 105v
HANSES, HENDRIK de plaats van Hendrick Hansen naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1657 237 105v
HANSES, HENDRIK de erven van Hendrick Hansen naastligger ten zuiden Scheffersplein 29 1657 237 106r
HANSES, HENDRIK huis en kamers gebouwd door Hendrick Hansen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 41 1658 237 160r
HANSES, HENDRIK huis en kamers gebouwd door Hendrick Hansen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 41 1658 237 160v
HANSES, HENDRIK de kamers van Hendrick Hansen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 41 1659 237 198v
HANSES, HENDRIK het huis van Hendrik Hansen naastligger ten westen v/h huis Franekereind 23oost 1636 234 1r
HANSES, HENDRIK het huis van Hendrik Hansen naastligger ten westen Franekereind ZZ 1640 234 98v
HANSES, HENDRIK het huis van Hendrik Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost 1646 235 216v
HANSES, HENDRIK Hendrik Hansen , c.u. huurder Heiligeweg 34 1757 254 93r
HANSES, HENDRIK Hendrik Hansen , c.u. huurder (p.j.) Nieuwstraat 56 1769 257 145r
HANSES, HENDRIK het huis van Hendrix Hansen naastligger ten westen Franekereind 23oost 1646 235 215v
HANSES, HESSEL Hessel Hansen mr. koperslager Grote Bredeplaats 29 1698 243 390v
HANSES, HESSEL Hessel Hansen Lanen 44achter 1702 244 139v
HANSES, HESSEL als bewoner Hessel Hansen koperslager naastligger ten westen Simon Stijlstraat 3 1721 246 94v
HANSES, IEDE Iede Hansen , burger c.u. koper 3/4 huis Sint Odolphisteeg 4 1658 237 142r
HANSES, IEDE Iede Hansen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1658 237 156r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen koper huis Kerkpoortstraat NZ 1644 235 106r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen tabakspijpmaker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1644 235 146r
HANSES, JAKOB Jacob Hansen , c.u. koper kamer Kerkpoortstraat OZ 1651 236 155v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen tabakspijpmaker naastligger Kerkpoortstraat NZ 1661 238 114v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen tabakspijpmaker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9 1666 239 57v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen naastligger ten westen Zuiderhaven 13 1667 239 95v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen , e.a. verkoper Zuiderhaven 13 1667 239 95v
HANSES, JAKOB vaandrig Jacob Hansen tabakspijpmaker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1668 239 151r
HANSES, JAKOB Vaandrig Jacob Hansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1675 240 190v
HANSES, JAKOB Jacob Hansen , burger tabakspijpmaker koper 1/2 huis Vijverstraat NZ 1679 241 48v
HANSES, JAKOB de weduwe en de erven van wijlen Jacob Hansen tabakspijpmaker hebbende last en consent van de eigenaar Grote Ossenmarkt 19achter 1682 241 195r
HANSES, JAKOB wijlen Jacob Hansen Vijverstraat NZ 1681 241 44ra
HANSES, JAKOB Jacob Hansen mr. gortmaker verkoper Kerkpoortstraat NZ 1702 244 145v
HANSES, JAKOB Jacobus Hansen R(a)tsma herbergier verkoper Weverstraat NZ 1699 244 27v
HANSES, JAN Jan Hansen , burger koper huis strekkende oostwaarts naar het diept Lammert Warndersteeg 1614 229 207v
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u. koper kamer met vrije steeg Schoolsteeg WZ 1633 233 106v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
HANSES, JAN wijlen Jan Hansen Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
HANSES, JAN wijlen Jan Hansen Sint Jacobstraat 6 1642 235 36r
HANSES, JAN wijlen Jan Hansen Sint Odolphisteeg 2 1643 235 82r
HANSES, JAN wijlen Jan Hansen Lombardstraat 1643 235 85r
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1643 235 91r
HANSES, JAN Jan Hansen koper kamer Scheffersplein ZZ 1658 237 169v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Scheffersplein ZZ 1658 237 169v
HANSES, JAN Jan Hansen , burger c.u. koper kamer Oosterkeetstraat 1666 239 54r
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1667 239 16ra
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat 1667 239 21ra
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1670 240 9v
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1671 240 35r
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1670 240 1va
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HANSES, JAN Jan Hansen brouwer naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HANSES, JAN wijlen Jan Hansen William Boothstraat OZ 1682 241 208v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten oosten Hofstraat 18 1685 242 76v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten oosten Hofstraat 18 1693 243 39r
HANSES, JAN Jan Hansen koper door niaar woning Kerkpoortstraat OZ 1719 246 34r
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u. huurder beneden Noorderhaven 1 1719 246 49v
HANSES, JAN Jan Hansen verkoper Kerkpoortstraat OZ 1724 246 191r
HANSES, JAN Jan Hansen , burger zakkendrager verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1727 247 23v
HANSES, JAN Jan Hansen kooldrager aanhandelaar huis Liemendijk NZ 1729 247 291v
HANSES, JAN Jan Hansen kooldrager verwandelaar Liemendijk NZ 1729 247 291v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1730 247 328v
HANSES, JAN meerderjarige vrijgezel Jan Hansen , c.s. verkoper Heiligeweg 15 1731 248 55v
HANSES, JAN Jan Hansen koper huis Bargebuurt OZ 1734 248 306v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1734 249 13r
HANSES, JAN Jan Hansen , burger kooldrager verkoper Bargebuurt OZ 1736 249 110r
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u. huurder Rinnertspijp 10 1739 250 37r
HANSES, JAN Jan Hansen , c.u. huurder Rinnertspijp 10 1740 250 111r
HANSES, JAN Jan Hansen kooldrager Zuiderhaven ZZ 1743 251 24v
HANSES, JAN Jan Hansen varende op het Prinsenjacht koper huis Zuiderhaven 29 1772 258 50v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 27 1781 260 17v
HANSES, JAN wijlen Jan Hansen Heiligeweg 36 1782 260 164v
HANSES, JAN Jan Hansen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 27 1802 266 122v
DREYER, JAN HANSES Jan Hansen Dreyer huurder 2 (p.j.) Voorstraat 62 1766 256 176r
DREYER, JAN HANSES Jan Hansen Dreyer huurder (p.j.) Voorstraat 62 1767 256 250r
DREYER, JAN HANSES wijlen Jan Hansen Dreyer competerende uit de boedel en nalatenschap van Noorderhaven 88west 1782 260 246r
DREYER, JAN HANSES de erfportie van wijlen Jan Hansen Dreyer verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
OOSTERHOUT, JAN HANSES Jan Hansen Oosterhout koper huis met tuin Simon Stijlstraat 7 1779 259 163r
ZOET, JAN HANSES Jan Hansen Soet naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1615 229 246r
HANSES, JEEN Jane Hansen verkoper van 1/6 Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
HANSES, JANKE Jantien Hansen Hondenstraat 6 1616 230 15v
HANSES, JARICH Jarig Hansen schipper op het binnenjagt van Haar Hooghijt de prinsesse van Frieslan Vijverstraat 26 1707 245 21v
HANSES, JOOST Joost Hansen koper kamer Zoutsloot 65 1639 234 90r
HANSES, JOOST Joost Hansen naastligger ten oosten Zoutsloot 61 1676 240 226r
HANSES, JURJEN Jurrien Hansen , c.u. verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1644 235 145r
HANSES, KARST Karst Hansen , burger varenspersoon koper huis Zuiderhaven ZZ 1748 251 217r
HANSES, KLAAS Klaas Hansen schipper (kof-) koper Lanen 22 1776 259 7ar
HANSES, KOERT Koert Hansen chirurgijn en militair persoon verkoper Weverstraat 1679 241 46r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper hof, stal, kamer, zomerhuis enz Rapenburg NZ 1706 244 319v
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper tuintje Kerkpoortstraat 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT de huisinge van Lambert Hansen organist naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen , burger organist verkoper Rapenburg 1712 245 174r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57 1717 245 288r
HANSES, LAMMERT de weduwe van Lambert Hansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57 1722 246 128r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist verkoper Molenpad 1723 246 180r
HANSES, LAMMERT de tuin van Lambert Hansen organist naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1725 246 216r
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1710 245 131v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist verkoper Rapenburg NZ 1723 246 176v
HANSES, LAMMERT de tuin van Lammert Hansen mr. organist naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1724 246 207r
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1727 247 58v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen Kerkpoortstraat 75 1729 247 243v
HANSES, LOURENS huis en lege plaats van Lourens Hansen naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1615 229 240v
HANSES, LOURENS Lourens Hansen Vijverstraat 6 1653 236 235v
HANSES, LOUW Louw Hansen wever naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1715 245 244r
HANSES, MARTEN Marten Hansen , burger koper kamer Romastraat 6 1646 235 208r
HANSES, MARTEN wijlen Marten Hansen Franekereind 10 1750 252 86r
HANSES, MARTJEN Martie Hansen verkoper Zuiderhaven NZ 1685 242 75r
HANSES, MELLE Melle Hansen chirurgijn verkoper Schritsen NZ 1682 241 179r
HANSES, MELLE Melle Hansen mr. chirurgijn verkoper Schritsen NZ 1682 241 179v
HANSES, MELLE Melle Hansen verkoper Schritsen NZ 1682 241 180r
HANSES, MELLE Melle Hansen mr. chirurgijn verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1683 241 236r
HANSES, MELLE Melle Hansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 25 1683 241 258v
HANSES, MELLE Melle Hansen mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Franekereind 23west 1684 242 13r
HANSES, MELLE Melle Hansen , burger mr. chirurgijn verkoper Nutstraat 1684 242 57r
HANSES, MELLE Melle Hansen naastligger ten zuiden Bildtstraat 23 1687 242 181v
HANSES, MELLE Melle Hansen mr. chirurgijn naastligger ten zuiden Bildtstraat 23 1697 243 267r
HANSES, MELLE Melle Hansen mr. chirurgijn curator onbekend 1695 243 5ra
HANSES, MELLE Melle Hansen mr. chirurgijn naastligger ten zuiden Bildtstraat 23 1700 244 40v
HANSES, MELLE Melle Hansen , c.u. koper van 1/3 huis Zuiderhaven 18 1709 245 92v
HANSES, MELLE wijlen Melle Hansen naastligger ten zuiden Zuiderstraat 10 1719 246 37v
HANSES, MELLE mr. Melle Hansen naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1719 246 38v
HANSES, MELLE Melle Hansen , n.u. naastligger ten zuiden Zuiderstraat 10 1719 246 51r
HANSES, MELLE Melle Hansen verkoper Bildtstraat 25 1720 246 74r
HANSES, MELLE Melle Hansen naastligger ten zuiden Zuiderstraat 10 1721 246 97r
HANSES, MINNE Minne Hansen , c.u. en c.s. huurder Vijver 1802 266 157v
HANSES, MINNE Minne Hansen huurder Hondenstraat 3 1805 267 162v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1634 233 146v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten westen Rozengracht 38 1640 234 97r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1645 235 178v
HANSES, OBBE wijlen Obbe Hansen Rozengracht 38 1653 236 220v
HANSES, OBBE wijlen Obbe Hansen Rozengracht 12 1659 237 186r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Rozengracht 6 1659 237 200v
HANSES, OBBE het koolstek en het gebouw daarop staand van de erven van Obbe Hansen , c.u. naastligger ten westen Noorderhaven 61 1665 239 2va
HANSES, OBBE de erven van Obbe Hansen verkoper Noorderhaven 61 1665 239 2va
HANSES, OBBE het hoekhuis van de erven van Obbe Hansen , c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 59 1665 239 2va
HANSES, OBBE de erven van Obbe Hansen verkoper Noorderhaven 59 1665 239 2va
HANSES, OBBE huis en hof van Obbe Hansen naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1684 242 32v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Nutstraat 1684 242 57r
HANSES, OBBE huurder Obbe Hansen schipper (wijd-) naastligger ten zuiden Vijver 2 1685 242 73r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-) naastligger ten zuiden Vijver 2 1686 242 127v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1693 243 40v
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper (wijd-) naastligger ten noorden Vijver 6tuin 1695 243 167r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1698 243 389r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1699 244 14r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock, burger schipper (groot-) koper huis Vijver 4 1679 241 33r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1694 243 89r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen Bock, burger schipper (grootveer-) Lanen 74 1697 243 265r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock schipper en koopman (grootveer-) verkoper Zuiderpoort (gebied) 1702 244 164r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen Bok naastligger ten zuiden Hondenstraat 10 1712 245 177v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok naastligger ten zuiden Vijver 2 1716 245 261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok naastligger ten westen Vijver 2 1716 245 261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok verkoper Vijver 4 1722 246 128v
HANSES, PIEBE Piebe Hansen zoon van, en sterkt zijn moeder bij de koop Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
HANSES, PIER wijlen Pier Hansen Sint Jacobstraat WZ 1664 238 233v
HANSES, PIER wijlen Pier Hansen Achterstraat 1667 239 86r
HANSES, PAULUS Pouwels Hansen , c.u. koper huis Heiligeweg 11 1647 235 254r
HANSES, RIENK de weduwe van Rienk Hansen naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1761 255 109v
JONG, RIENK HANSES Rienk Hansen de Jongh Franekereind 29oost 1745 251 62v
HANSES, ROELOF Roeliff Hansen verkoper Peterseliestraat 1648 236 34r
HOUT, SJOERD HANSES Sioerd Hansen van der Hout, burger mr. blokmaker verkoper Noorderhaven 48 1738 249 345v
HANSES, STOFFEL Stoffel Hansen , c.u. huurder tot mei 1727 Zuiderhaven ZZ 1726 246 293v
HANSES, SIEBE de weduwe van Sybe Hansen huurder Liemendijk 42 1787 262 190v
HANSES, SIETSKE Sydske Hansen Voorstraat 82 1702 244 183v
HANSES, SIETSKE wijlen Sytske Hansen Schritsen NZ 1682 241 179v
HANSES, SIETSKE wijlen Sytske Hansen Schritsen NZ 1682 241 180r
HANSES, TJERK Tierck Hansen naastligger ten noorden Heiligeweg NZ 1644 235 143v
HANSES, TIJS Tijs Hansen , c.u. bontwever koper huis en tuintie Kerkpoortstraat 77 1714 245 215v
HANSES, TIJS wijlen Tijs Hansen Kerkpoortstraat 77 1732 248 137r
HANSES, TJALTJE Tjallingje Hansen Schritsen 64 1803 266 294v
HANSES, TRIJNTJE de hof van Trijntie Hansen naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1670 240 9v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hansen naastligger ten noorden Rommelhaven 16 1734 248 301v
HANSES, UILKE Uilke Hansen , c.u. schipper huurder kelder Franekereind 23west 1778 259 156v
HANSES, VICTOR Victoor Hansen verkoper Hofstraat 25 1718 246 11r
HANSES, WARNER Warner Hansen bewoner Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
HANSES, WIEBE de weeskinderen van wijlen Wibe Hansen verkoper van 1/2 Voorstraat 95 1640 234 120r
HANSES, WIEPKJE weduwe van Wybe Hansen naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ 1629 232 108v
HANSES, IEDE Yde Hansen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1660 238 14v
HANSES, IEDE Yde Hansen , c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 4 1662 238 122v
, LAMMERT mr. Lambertus Hansen* organist koper huis met bomen, planten en prieel Wasbleek 2 1714 245 208r
, ANTJE Anna Hansen? Siverts Bildtpoort (gebied) 1793 264 360r
, JAN Jan Hansen? Siverts verkoper Bildtpoort (gebied) 1793 264 360r
HANSES, EELKJE Eelcke Hansens Scheffersplein ZZ 1658 237 169v
HANSES, HENDRIK huis gebouwd door Hendrik Hansens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 41 1659 237 192r
HANSES, JAKOB oud burgervaandrig Jacob Hansens , c.u. verkoper Grote Ossenmarkt 19achter 1671 240 69r
HANSES, JAN het panwerk van Jan Hansens naastligger ten westen Zoutsloot 1 1664 238 227v
HANSES, JAN de kamer van Jan Hansens brouwer naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
HANSES, JURJEN Jurrien Hansens kuiper koper 2 kamers Liemendijk 1672 240 78r
HANSES, OBBE Obbe Hansens naastligger onbekend 1644 235 136v
HANSES, Hanses Hoogstraat 32 1712 245 185v
HANSES, AALTJE Aaltje Hanses Vijverstraat 5 1758 254 163r
HANSES, AALTJE wijlen Aaltje Hanses erflater Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
HANSES, AALTJE wijlen Aaltje Hanses Noorderhaven 14 1759 254 218ar
HANSES, ABRAHAM wijlen Abraham Hanses Kerkpad 1 1786 262 113r
HANSES, ABRAHAM wijlen Abraham Hanses Romastraat 27 1786 262 114r
HANSES, AAFKE huis genaamd de Hoge Tinne Aefke Hanses koper huis Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1681 241 139r
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9 1698 243 345r
HANSES, AALTJE Aeltie Hanses Noorderhaven 20 1723 246 162r
HANSES, AALTJE Aeltje Hanses Noorderhaven 40 1729 247 232r
AKKER, ALBERT HANSES Albert Hanses Acker gehuwd met verkoper 1/2 huis Noorderhaven 72 1687 242 207r
HANSES, ANDRIES Andries Hanses verwer naastligger ten westen Schritsen NZ 1688 242 251v
HANSES, ANTJE Anneke Hanses , burgerse Achterstraat 1630 232 148v
HANSES, ANTJE Anneke Hanses Nieuwstraat 1635 233 165v
HANSES, ANTJE Antie Hanses Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
HANSES, ANTJE Antie Hanses Hofstraat 21 1725 246 228v
HANSES, ANTJE Antie Hanses Hofstraat 21 1725 246 228v
HANSES, ANTJE Antie Hanses Schritsen 65b 1740 250 122v
HANSES, ANTJE Antie Hanses Brouwersstraat 24 1742 250 209r
HANSES, ANTJE Antie Hanses Heiligeweg 17 1742 250 236r
HANSES, ANTJE Antje Hanses Hofstraat 21 1731 247 389r
HANSES, ANTJE Antje Hanses Heiligeweg 17 1744 251 33r
HANSES, ANTJE Antje Hanses Lanen 5 1761 255 108v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert koper hoving en zomerhuis Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert, burger apotheker koper huis Grote Kerkstraat 15 1683 241 241r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert, burger apotheker koper schuur of peerdestal Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert, burger apotheker naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert, burger apotheker naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hanses van Hemert ontvanger verkoper Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
HEMERT, ARJEN HANSES Arrien Hanses van Hemert apotheker verkoper Voorstraat 23 1696 243 186v
HANSES, AATJE wijlen Attie Hanses Nieuwstraat 1633 233 114v
HANSES, AUKJE Auckjen Hanses , c.u. verkoper Vijverstraat ZZ 1709 245 101v
HANSES, BRECHTJE Brechtje Hanses verkoper Hoogstraat 16 1662 238 12va
HANSES, DETJE Dedtie Hanses Zuiderhaven 18 1696 243 256v
HANSES, DETJE Dettie Hanses verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1746 251 157r
HANSES, IEBELTJE Ebeltie Hanses Noorderhaven 110 1634 233 152v
STAPERT, IEBELTJE HANSES Ebeltie Hanses Stapert Noorderhaven NZ 1635 233 157v
HANSES, EELKJE Eelck Hanses koper huis Both Apothekerstraat 9 1648 236 24v
HANSES, ELSKE Elsche Hanses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
HANSES, ELSKE Elske Hanses naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1692 243 4v
JONG, FEIKJE HANSES Feykje Hanses de Jong verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
HANSES, FREERK Freerck Hanses smid naastligger ten noordwesten Heiligeweg 1636 234 8v
HANSES, GEERT Geert Hanses koetsier verkoper Voorstraat 62 1776 259 12v
HANSES, GEERTJE Geertje Hanses verkoper Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
HANSES, GRIETJE Grietje Hanses Zoutsloot 1732 248 77r
HANSES, GRIETJE Grietje Hanses Zoutsloot 22 1742 250 210v
HANSES, GRIETJE Grietje Hanses huurder (p.j.) Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
HANSES, GRIETJE Grietje Hanses huurder voorkamer Droogstraat 51 1801 266 11r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses , burger Hoogstraat 1 1624 231 3r
HANSES, HENDRIK Hendrick Hanses , c.u. verkoper Noorderhaven 107 1638 234 68v
HANSES, HENDRIK de woning van Hendrick Hanses naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1648 236 17v
HANSES, HIDDE Hidde Hanses naastligger ten westen Hondenstraat 8 1765 256 112v
STAPERT, IEBELTJE HANSES Ibeltie Hanses Stapert Noorderhaven NZ 1635 233 158r
HANSES, IETJE wijlen Idtje Hanses Cardinael Voorstraat ZZ 1636 234 17v
HANSES, IENTJE Intie Hanses Nieuwstraat 58 1665 239 28r
HANSES, IENTJE Intje Hanses Nieuwstraat 58 1661 238 113r
HANSES, JAKOB Jacob Hanses mr. tabakpijpmaker koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1663 238 196v
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1633 233 121v
HANSES, JAN weduwe en erven van wijlen Jan Hanses naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1636 234 14r
HANSES, JAN Jan Hanses naastligger ten oosten Hofstraat 18 1681 241 126v
HANSES, JANKE Jancke Hanses Schritsen 63 1718 246 9v
HANSES, JANKE Janke Hanses Kerkpad WZ 1665 239 4va
HANSES, JANKE Janke Hanses Nieuwstraat 37 1697 243 322v
HANSES, JANKE het voor huis van Jantien Hanses naastligger ten westen Franekereind 30 1640 234 111v
HANSES, JELTJE Jeltie Hanses verkoper Zuiderpoort (gebied) 1695 243 159r
HANSES, JETSE Jetse Hanses mr. bakker koper huis met een hof erachter en een apart verhuurde kamer Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
HANSES, JETSE Jetse Hanses , c.u. koper provisioneel Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
HANSES, JETSE Jetse Hanses mr. bakker naastligger ten oosten Molenpad 1706 244 333v
HANSES, JETSE Jetse Hanses mr. bakker naastligger ten zuiden Molenpad 1706 244 333v
HANSES, JETSE wijlen Jetse Hanses mr. bakker Grote Bredeplaats 13 1726 246 252r
HANSES, JETSE wijlen Jetse Hanses , zoon Kerkpoortstraat OZ 1757 254 263r
HANSES, JETSKE Jetske Hanses Heiligeweg 48 1728 247 117v
HANSES, JETSKE Jetske Hanses verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
OOSTERVEEN, JETSKE HANSES Jetske Hanses Oosterveen koper hof en zomerhuis Kruisstraat 5 1767 256 244r
OOSTERVEEN, JETSKE HANSES Jetske Hanses Oosterveen huurder (p.j.) Kruisstraat 5 1767 256 244r
HANSES, JOOST Joost Hanses naastligger ten westen Karremanstraat 22 1646 235 237v
HANSES, JOOST het huis van Joost Hanses naastligger ten westen Karremanstraat 22 1649 236 80v
HANSES, JOOST wijlen Joost Hanses Zoutsloot 65 1680 241 85v
HANSES, KLAASKE Klaaske Hanses Grote Kerkstraat 33 1807 268 2r
HANSES, KRIJN Krijn Hanses koper Kerkpoort (gebied) 1643 235 70v
HANSES, LIEUWKJE Leuck Hanses verkoper Lanen ZZ 1663 238 177r
HANSES, LIEUWKJE Leukjen Hanses Franekereind 10 1707 245 29r
HANSES, LIJSBET Lijsbet Hanses naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1641 234 123v
HANSES, LISKJE Lisk Hanses verkoper Lanen ZZ 1663 238 177r
HANSES, LOURENS Lourens Hanses naastligger ten oosten Hoogstraat 29 1633 233 111r
HANSES, MARGARETA Margariet Hanses Achterstraat 1636 234 6r
HANSES, MARTEN Marten Hanses verkoper Romastraat ZZ 1650 236 104v
HANSES, MARTEN Martien Hanses verkoper Zuiderhaven 1648 236 23v
HANSES, MARTJEN Martien Hanses verkoper Kerkpad 1672 240 89r
JONG, MARTJEN HANSES Martjen Hanses de Jong verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
HANSES, MAAIKE Mayke Hanses Rinnertspijp 10 1716 245 278r
HANSES, MELLE Melle Hanses , burger mr. chirurgijn verkoper Weverstraat NZ 1681 241 147r
HANSES, MELLE Melle Hanses mr. chirurgijn koper huis Bildtstraat 27 1681 241 150r
HANSES, MELLE Melle Hanses chirurgijn verkoper van 1/2 onbekend 1682 241 177v
HANSES, NIESKE Nieske Hanses , c.u. Vijverstraat ZZ 1709 245 101v
HANSES, OBBE de weduwe en kinderen van Obbe Hanses naastligger ten westen Rozengracht 40 1648 236 9v
HANSES, OBBE Obbe Hanses schipper (wijd-) naastligger ten oosten Zuiderhaven 13 1680 241 80v
HANSES, OBBE huis genaamd de Valck Obbe Hanses schipper (wijd-) koper huis Zuiderpoort (gebied) de Valk 1683 241 235v
HANSES, PIETER Pieter Hanses , burger verkoper Kleine Bredeplaats 1624 231 30v
HANSES, PAULUS Poulus Hanses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9 1698 243 345r
HANSES, RINSKE Rinske Hanses bewoner Voorstraat 32 1640 234 100r
HANSES, SIETSKE wijlen Sydtske Hanses Weverstraat NZ 1681 241 147r
HANSES, SIETSKE wijlen Sydtske Hanses Lammert Warndersteeg WZ 1683 241 236r
HANSES, SIETSKE wijlen Sytske Hanses onbekend 1682 241 177v
HANSES, SIETSKE wijlen Sytske Hanses Schritsen NZ 1682 241 179r
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierse koper Heiligeweg 38 1744 251 37v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierse eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38 1744 251 37v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierse koper Bargebuurt 24 1744 251 37v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses winkelierse eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24 1744 251 37v
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses naastligger ten zuiden Bargebuurt 22 1752 252 235r
HANSES, SIETSKE Sytske Hanses naastligger ten zuiden Bargebuurt 22 1758 254 119v
HANSES, TIJS de weduwe van Tijs Hanses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 75 1729 247 243v
HANSES, TJEPKE Tjepke Hanses , burger scheepstimmerman koper woning Hofstraat 25 1706 245 1r
HANSES, TJITSKE Tjietske Hanses , dochter verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat OZ 1757 254 263r
HANSES, TRIJNTJE Trijn Hanses Hoogstraat ZZ 1644 235 131r
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses Zuiderhaven 1648 236 23v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper van 1/2 Bildtstraat 1658 237 168r
HANSES, TRIJNTJE de hof van Trijntie Hanses naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
HANSES, TRIJNTJE het huis van wijlen Trijntie Hanses naastligger ten oosten Heiligeweg 1676 240 214r
HANSES, TRIJNTJE de curatoren over de weeskinderen van wijlen Trijntie Hanses verkoper Heiligeweg 1676 240 214r
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses Heiligeweg NZ 1676 240 31va
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses Heiligeweg NZ 1676 240 31va
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses Heiligeweg NZ 1676 240 31va
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses Heiligeweg NZ 1676 240 33ra
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses Heiligeweg NZ 1676 240 33ra
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses Heiligeweg NZ 1676 240 33ra
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses koper huis Both Apothekerstraat 9 1682 241 204v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1684 242 16v
HANSES, TRIJNTJE wijlen Trijntie Hanses Voorstraat 64 1684 242 39r
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses Hoogstraat 39 1698 243 388r
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses naastligger ten zuiden Rommelhaven 12 1736 249 146v
HANSES, TRIJNTJE Trijntie Hanses verkoper Rommelhaven 16 1737 249 183v
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses naastligger ten zuiden Heiligeweg NZ 1664 238 242r
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses Hoogstraat NZ 1666 239 6va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses Hoogstraat 30 1666 239 7ra
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses Hoogstraat 33 1666 239 7ra
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses Hoogstraat 33 1666 239 7va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses Droogstraat 1666 239 7va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses Noorderhaven 34 1666 239 7va
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses Rinnertspijp 1666 239 8ra
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Molenpad NZ 1730 247 310v
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses Achterstraat 1799 265 133r
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses verkoper Achterstraat 1804 267 106v
HANSES, TRIJNTJE Trijntje Hanses Schritsen 17 1808 268 72r
JONG, TRIJNTJE HANSES Trijntje Hanses de Jong verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
HANSES, TRIJNTJE Trintie Hanses Rinnertspijp 1643 235 42v
HANSES, WELMOED Welmoetie Hanses Grote Ossenmarkt 15 1670 240 1v
STAPERT, IEBELTJE HANSES he hof van Ybeltie Hanses Stapert naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1654 236 274v
STAPERT, IEBELTJE HANSES wijlen Ybeltie Hanses Stapert Voorstraat 35 1657 237 138r
HANSES, IETJE Ydge Hanses Lanen NZ 1625 231 40v
HANSES, JETSKE Yetske Hanses Rinnertspijp 10 1726 246 294v
HANSES, IETJE Ytje Hanses Nieuwstraat 52 1684 242 39v
HANSES, IETJE Ytje Hanses huurder (p.w.) Voorstraat 89 1754 253 140v
HANSES, KLAAS Claes Hanssen crediteur (triumphant) Hofstraat NZ 1615 229 283r
HANSES, HANS Hans Hanssen , burger koper huis en het houtstek ten noorden Zuiderstraat ZZ 1635 233 170r
HANSES, HENDRIK Hendrik Hanssen , burger c.u. koper kamer en ledige plaats ((bedrag niet ingevuld)) Droogstraat 1637 234 23v
HANSES, JAKOB Jacob Hanssen koper ledige plaats achter het huis van de proclamanten Kerkpoortstraat NZ 1644 235 117v
HANSES, JAKOB Jacob Hanssen tabakspijpmaker naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ 1657 237 102v
ZOET, JAN HANSES wijlen Jan Hanssen Soet Grote Bredeplaats 21 1638 234 55r
HANSES, OBBE Obbe Hanssen naastligger ten oosten Rozengracht 1634 233 135r
HANSES, RUURD Ruyrt Hanssen bewoner Gardenierstraat 1634 233 156v
, OBBE Obbe Hanssens naastligger ten oosten onbekend 1637 234 43v
, SIEBOUT de crediteuren van Sibolt Hanssens verkoper Zuiderstraat 1637 234 47v
HANSES, SIEBOUT Sybout Hansses ene kant Zuiderstraat 17 1636 234 10v
HAANTJES, HESSEL Hessel Hanties naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1645 235 186v
HAANTJES, JAN oud vaandrich Jan Hanties Lamckema, burger verkoper ten zuiden van Harlingen 1642 235 19v
HAANTJES, SJOUKE de weduwe van Siouke Hanties naastligger ten westen Voorstraat 67 1641 234 135v
HANSES, ABRAHAM de weduwe van Abraham Hanzen huurder achterste gedeelte (p.j.) Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Bouman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
BOUWMAN, KAREL HANSES Carel Hanzen Bouwman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
HANSES, KARST Carst Hanzen , c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 36 1755 253 232v
BOUWMAN, JAN HANSES Jan Hanzen Bouman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
BOUWMAN, JAN HANSES Jan Hanzen Bouwman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
HANSES, KARST Karst Hanzen , burger Zuiderhaven 30 1756 254 9v
HANSES, ANTJE Antie Hanzes Lanen 5 1747 251 185r
HANSES, ANTJE Antje Hanzes kopers Grote Bredeplaats 9 1774 258 173r
HANSES, GEERT Geert Hanzes kooltjer koper 1/4 huis Voorstraat 62 1769 257 136r
HANSES, HANS de erven van Hans Hanzes , de oude naastligger ten oosten Franekereind 19 1771 257 238r
JONG, KLAASKE HANSES Klaaske Hanzes de Jong Heiligeweg 2 1786 262 134r
HANSES, SJOUKJE Sjoukjen Hanzes Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
HARKES, AAFKE Aeff Harckes naastligger ten noorden Lombardstraat 1648 236 17r
HARKES, BAUKE Baucke Harckes , burger verkoper Lanen 41 1733 248 228r
HARKES, HENDRIK Hendrick Harckes , c.u. verkoper van 1/2 Liemendijk 1672 240 78r
HARKES, HESSEL Hessel Harckes metselaar verkoper Kerkpoortstraat OZ 1676 240 230v
HARKES, JANKE Jancke Harckes Schritsen ZZ 1633 233 112v
HARKES, JANKE Jancke Harckes Noordijs 1 1634 233 147r
HARKES, JANKE Jancke Harckes Lanen 54 1635 233 165r
HARKES, JANKE Jancke Harckes verkoper Zuiderstraat 33 1642 235 33v
HARKES, JAN wijlen Jans Harckes Lombardstraat 1648 236 17r
HARKES, JELLE Jelle Harckes koper provisioneel huis Franekereind 6 1670 240 2ra
HARKES, TJEBBE Tiebbe Harckes gortmaker naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1697 243 274r
HARTS, OENE Oene Harders koper hoekhuis Kerkpoortstraat 1645 235 185v
, BROER Broer Hardtman naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1630 232 124r
HARTS, OENE Oene Hardus , burger naastligger ten westen Franekereind 1625 231 64v
HARTS, OENE Oene Hardus , burger verkoper Franekereind 1625 231 64v
HARTS, OENE Oene Hardus koper kamer onbekend 1647 235 259v
HARINGS, EGBERT Eghbert Harengs naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1725 246 223v
HARINGS, EGBERT Egbert Haring verkoper Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
HARINGS, SIERK Sierck Haringh verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
HARINGS, FEIKE Feycke Haringhs Feltsma majoor verkoper Liemendijk 1698 243 392r
HARINGS, JAKOB Jacob Haringhs , c.u. koper kamer Sint Odolphisteeg 1649 236 68v
HARINGS, JAKOB Jacob Haringhs verkoper Herenwaltje 15 1687 242 177v
HARINGS, PIETJE Pytie Haringhs naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1649 236 85v
HARINGS, PIETJE Pytke Haringhs Zoutsloot 1634 233 132v
HARINGS, TRIJNTJE Trijn Haringhs Zuiderhaven NZ 1624 231 2v
HARINGS, TRIJNTJE de erven van Trijntie Haringhs verkoper 1651 236 161v
HARINGS, TRIJNTJE zijn dochter Trijntje Haringhs verkoper Noorderhaven 8 1721 246 111v
HARINGS, TIETE Tytte Haringhs koemelker huurder Nieuwstraat 40 1693 243 36r
HARINGS, ABE wijlen Abbe Harings onbekend 1649 236 96v
HARINGS, ABEL Able Harings Nieuwstraat WZ 1644 235 119r
HARINGS, ANDRIES wijlen Anderies Harings Voorstraat 10 1738 249 345r
HARINGS, ANDRIES Andries Harings Zuiderpoort (gebied) 1717 245 299r
HARINGS, ANDRIES Andries Harings mr. tinnegieter verkoper Lanen 45 1728 247 214v
HARINGS, ANDRIES Andries Harings Both mr. tinnegieter koper huis Voorstraat 23 de Arke Noach 1718 246 28r
HARINGS, Baattje Harings huurder Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
HARINGS, Baattje Harings Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
HARINGS, KLAAS Claas Harings Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings mr. wolkammer verkoper van 1/3 Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings naastligger ten oosten [staat: westen] Heiligeweg 21 1770 257 148v
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1773 258 122v
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings naastligger ten noorden Heiligeweg 21 1780 259 248r
HARINGS, KORNELIS Cornelis Harings wolkammer naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1783 261 111v
HARINGS, KORNELIS de boedel en nalatenschap van wijlen Cornelis Harings mr. wolkammer verkoper Heiligeweg 23 1791 263 307r
HARINGS, EGBERT de kinderen van Egbert Harings verkoper Zuiderhaven 1633 233 125v
HARINGS, EGBERT de kinderen van Egbert Harings verkoper Vijverstraat 1633 233 125v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koper huis en schuur Weeshuisstraat 11 1700 244 47v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings Zoutsloot NZ 1712 245 164v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koopman verkoper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper Noorderhaven 87 1726 246 255v
HARINGS, EGBERT Eibert Harings naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1721 246 121v
HARINGS, EGBERT Eibert Harings koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1726 246 252v
HARINGS, Erbert Harings verkoper Tiepelsteeg 1708 245 61v
HARINGS, FEIKE Feike Harings eigenaar ? Liemendijk 1698 243 342r
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper Brouwersstraat 11 1698 243 345v
HARINGS, FEIKE stadsmajoor Feike Harings Feltsma verkoper van 1/6 Heiligeweg 68 1698 243 348r
HARINGS, GRIETJE Grietie Harings Achterstraat 1749 252 13v
HARINGS, GRIETJE Grietie Harings verkoper Liemendijk 1752 252 203v
HARINGS, GRIETJE Grietje Harings Lanen 73 1779 259 304v
HARINGS, HARING de kinderen van Haring Harings Zuiderhaven NZ 1631 232 168r
HARINGS, HARMEN Harmen Harings , burger grootschipper verkoper Zuiderhaven WZ 1624 231 2r
HARINGS, HEIN Hein Harings houtstapelaar koper huis en erve Zuiderpoort (gebied) OZ 1770 257 162r
HARINGS, JAKOB Jacob Harings naastligger ten noorden Liemendijk OZ 1614 229 232r
HARINGS, JAKOB Jacob Harings , burger koper kamer Achterstraat OZ 1615 229 277r
HARINGS, JAN Jan Harings naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1711 245 153r
HARINGS, JAN Jan Harings naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1711 245 153r
HARINGS, JAN Jan Harings , c.u. schipper (grootveer-) koper huis en tuintie Zoutsloot NZ 1712 245 164v
HARINGS, JAN de hof van Jan Harings naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1716 245 265r
HARINGS, JAN wijlen Jan Harings Zoutsloot NZ 1721 246 119r
HARINGS, JAN wijlen Jan Harings kompasmaker Vijver 7 1731 247 384v
HARINGS, JAN wijlen Jan Harings Lanen 64 1731 248 28v
HARINGS, JAN de tuin van de erven van Jan Harings naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ 1735 249 69r
HARINGS, JAN de erven van Jan Harings naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1736 249 107r
HARINGS, JAN de erven van Jan Harings naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1736 249 107r
HARINGS, JENTJE Jentie Harings naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1714 245 207r
HARINGS, PIETJE Pietje Harings huurder Kerkpad 20 1796 264 305v
HARINGS, RIEMKJE Riemke Harings kopers Noorderhaven 19 1776 258 249v
HARINGS, SIPKE wijlen Sipke Harings Heiligeweg 68 1698 243 348r
HARINGS, SIPKE de weduwe van Sipke Harings huurder (p.j.) Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
HARINGS, TRIJNTJE Trijnke Harings Zuiderhaven NZ 1614 229 209r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings verkoper William Boothstraat OZ 1640 234 100v
HARINGS, TRIJNTJE Trijntie Harings verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntje Harings , minderjarige verkoper Grote Bredeplaats 27 1721 246 113r
HARINGS, TRIJNTJE Trijntke Harings ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
HARINGS, WIEGER Wieger Harings huistimmerknecht verkoper Droogstraat 26 1809 268 254v
HARINGS, WIEGER Wieger Harings huistimmerknecht verkoper Bildtstraat 14 1809 268 256r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Schritsen 26 1758 254 150r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Zuiderplein OZ 1764 256 85r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Hoogstraat 28 1765 256 121r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Schritsen 52 1765 256 122r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Voorstraat 16 1766 256 179r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Voorstraat 76 1766 256 211r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Havenplein 18 1766 256 226r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Hoogstraat 28 1767 256 245v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Schritsen 52 1767 256 260v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Voorstraat 16 1768 257 38v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Voorstraat 16 1768 257 38v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Havenplein 18a 1768 257 58v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Hofstraat 23 1768 257 68v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes Voorstraat 16 1769 257 111r
HARKES, AALTJE wijlen Aaltje Harkes Hofstraat 23 1784 261 181r
HARKES, BAUKE Bauke Harkes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ 1737 249 191v
HARKES, DOEKE Doeke Harkes , c.u. e.a. opzichter huurder (p.j.) Zoutsloot 67 1788 262 258r
HARKES, EELKJE Eelkjen Harkes Sint Christoffelsteeg WZ 1728 247 144r
HARKES, GERRIT Gerrit Harkes korendrager koper woning en weefwinkel Vianen 1787 262 228r
HARKES, HESSEL Hessel Harkes naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1665 239 26r
HARKES, JANKE de mouterij van Jancke Harkes naastligger ten westen Kruisstraat 8 1677 240 259r
HARKES, JANKE Jancke Harkes verkoper Kruisstraat 8 1677 240 259r
STOK, JURJEN HARKES Jurjen Harkes van der Stok metselaar gestuite koper huis, herberg, overdekte kolfbaan, stalling en zomerhuis Rozengracht 27 het Hof van Friesland 1799 265 150r
STOK, JURJEN HARKES Jurjen Harkes van der Stok mr. metselaar koper huis of smederij Heiligeweg 28 1810 269 52r
HARKES, LIJSBET Lijsbert Harkes Lanen 62 1741 250 179v
HARKES, PIER Pier Harkes bontwever koper door niaar woning uitgezonderd winkel en toonbank in het voorhuis Lanen 72 1748 251 241v
HARKES, PIER Pier Harkes mr. bontwever verkoper Lanen 72 1753 253 123r
HARKES, TIJS de weduwe van Thijs Harkes naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1728 247 140r
HARKES, TIJS de weduwe van Thijs Harkes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1729 247 261v
HARKES, TJEBBE Tjebbe Harkes , burger koper huis en gorterij alwaar de Swarte Gortmolen uithangt (plus 1 gouden ducaton en 3 rijksdaalders) Nieuwstraat 58 de Zwarte Gortmolen 1667 239 98v
HARKES, TIETJE Tyttje Harkes naastligger ten zuiden 't Poortje 11 1771 257 244v
HARKES, IEMKJE Ymkje Harkes Molenpad ZZ 1804 267 16v
HARKES, IEMKJE Ymkje Harkes Hoogstraat 27 1804 267 42r
IDSINGA, SAKE Saco Harm. van Idsinga ontvanger der boelgoeden koper Zuiderhaven 6 1746 251 132r
, EELKE wijlen Eelcke Harmani Hofstraat NZ 1615 230 2v
HARMENS, RINNERT Rinnert Harmanni koper provisioneel huis en plaats Both Apothekerstraat 1616 230 16r
HARMENS, TRIJNTJE Trijn Harmannus verkoper (gesuccumbeerde) Kleine Bredeplaats WZ 1615 229 282v
HARMENS, PIETJE Pietje Harmans Raamstraat 1 1732 248 103v
HARMENS, WARNER wijlen Warner Harmans Oosterbolwerk 1762 255 147r
BROOS, AAFKE HARMENS Aafke Harmanus Broos Voorstraat 13 1795 264 280r
HARMENS, EELKE wijlen Eelcke Harmanus Droogstraat 1635 233 167v
HARMENS, GELKE wijlen Gelke Harmanus Droogstraat NZ 1642 235 24v
HARMENS, GRIETJE Grietje Harmanus Lanen 74 1788 262 284r
ROYEN, JAN HARMENS Jan Harmanus van Rooyen arbeider koper huis Hoogstraat 33 1801 266 8r
HARMENS, MARIA Marijke Harmanus IJskam Kerkpoortstraat 55 1798 265 88r
HARMENS, MARIA Marijke Harmanus IJskam Kerkpoortstraat 55 1804 267 78r
HARMENS, WALKE Walke Harmanus , c.u. gebruiker Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
VLIE, JAN HARMENS Burgervaandrig Jan Harmen van 't Vlie voogd en man over zijn huisvrouw Noorderhaven 11 1685 242 103v
HARMENS, AAFKE Aafke Harmens Noorderhaven 82 1781 260 149v
HARMENS, AALTJE Aaltje Harmens verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
HARMENS, AALTJE de nagelaten kinderen van Aaltje Harmens Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
HARMENS, AALTJE Aaltje Harmens Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
HARMENS, ABE wijlen Abe Harmens Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
HARMENS, ABE de weduwe van Abe Harmens huurder (p.w.) Karremanstraat 11 1782 260 310r
HARMENS, ABEL Abel Harmens mr. korfmaker koper Bildtstraat 15 1732 248 124v
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens verkoper Vianen ZZ 1727 247 24v
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1728 247 92r
HARMENS, AAFKE Aefke Harmens , burgerse Tiepelsteeg WZ 1728 247 103v
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens Kleine Bredeplaats 7 1641 234 156v
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens , c.s. naastligger ten zuiden Liemendijk 1645 235 175r
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens verkoper (ongehuwde zusters?) Achterstraat NZ 1646 235 193r
HARMENS, AALTJE de erven van Aeltie Harmens verkoper Vijverstraat 1652 236 205v
HARMENS, AALTJE Aeltie Harmens Hoogstraat 23 1658 237 173av
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger Liemendijk 1614 229 232v
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1615 230 3r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmens naastligger ten oosten onbekend 1616 230 24r
HARMENS, AGNIETJE Agniet Harmens koper provisioneel en finaal kamer Anjelierstraat 1665 239 2ra
HARMENS, AGNIETJE Agniet Harmens verkoper Nieuwstraat 46 1670 240 29v
WASSENAAR, AAKJE HARMENS Aken Harmens Wassenaar Zoutsloot 79 1790 263 251v
HARMENS, ALBERT Albart Harmens , c.u. uurwerkmaker koper lege plaats onbekend 1649 236 75r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Noorderhaven ZZ 1625 231 37r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Noorderhaven ZZ 1625 231 37r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , e.a. bewoner Voorstraat 1625 231 56v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Brouwersstraat WZ 1631 232 169r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Carl Visschersteeg 1631 232 169r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Voorstraat ZZ 1634 233 148v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1643 235 53r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger Vismarkt 1 1644 235 153v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens koper 2 kamers (plus voor de kinderen elk een zilveren ducaton) Rapenburg 1644 235 159r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens naastligger ten westen Peterseliestraat 1646 235 240v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Rapenburg 1649 236 68r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 1649 236 97v
HARMENS, ALBERT huis en hof van de weduwe van burgemeester Albert Harmens naastligger ten oosten Lanen NZ 1659 238 13r
HARMENS, ALBERT wijlen burgemeester Albert Harmens Voorstraat 40achter 1671 240 69v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Barkhof mr. bontwever verkoper Schoolstraat 1 1727 247 42r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens Barkhoff, c.u. koper huis Schoolstraat 1 1726 246 254r
KROL, ALBERT HARMENS Albert Harmens Krol, n.u. naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29 1741 250 196r
HARMENS, ALLERT Aldert Harmens koper huis Kleine Kerkstraat 16 1804 267 55r
HARMENS, ALLERT Aldert Harmens verkoper van 1/2 Kleine Kerkstraat 16 1805 267 126v
HARMENS, ALLERT Aldert Harmens koper huis Lanen 44 1805 267 164v
HARMENS, ALLERT Allert Harmens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29 1735 249 55v
HARMENS, ALLERT Allert Harmens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29 1736 249 111v
HARMENS, ALLERT Allert Harmens Burkhof mr. bontwever Grote Ossenmarkt 18 1727 247 41r
KROL, ALLERT HARMENS de weduwe van Allert Harmens Krol naastligger ten zuiden Zuiderhaven 29 1752 253 33v
HARMENS, AALTJE Alyt Harmens verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1718 246 21v
KROL, ANDRIES HARMENS Andries Harmens Kroll huurder Vijverstraat NZ 1685 242 90r
HARMENS, Anth. Harmens huurder (p.w.) Hoogstraat 28 1773 258 119v
HARMENS, ANTONIUS Anthoni Harmens huurder (p.w.) Lanen 51 1779 259 191r
HARMENS, ANTONIUS Anthony Harmens mr. kleermaker Grote Kerkstraat 35 1762 255 157r
HARMENS, ANTONIUS Anthony Harmens kleermaker Grote Kerkstraat 35 1764 256 61v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens Droogstraat 1634 233 153v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens Zoutsloot 9 1734 248 288v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens Zoutsloot OZ 1738 249 338r
HARMENS, ANTJE Antie Harmens verkoper Zoutsloot OZ 1738 249 338r
HARMENS, ANTJE Antie Harmens Zoutsloot 51 1739 250 12v
HARMENS, ANTJE Antie Harmens Zoutsloot NZ 1740 250 110r
DUNIA, ANTJE HARMENS bejaarde ongehuwde dochter Antie Harmens Dunia verkoper Grote Ossenmarkt 17 1748 251 247v
HARMENS, ANTJE Antje Harmens Bildtstraat 16 1754 253 145r
HARMENS, ANTJE Antje Harmens Zoutsloot OZ 1768 257 48r
HARMENS, ANTJE Antje Harmens huurder achterboven (p.w.) Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
ADEMA, ANTJE HARMENS Antje Harmens Adema verkoper Hofstraat ZZ 1765 256 128v
MEYER, ANTJE HARMENS Antje Harmens Meyer Noorderhaven 69 1768 257 90v
SPELTJE, ANTJE HARMENS Antje Harmens Speltje Bildtstraat 16 1743 251 20r
SPELTJE, ANTJE HARMENS Antje Harmens Speltje Bildtstraat 16 1754 253 145r
HARMENS, ARJAANTJE Ariaantie Harmens onbekend 1737 249 202r
HARMENS, ARJAANTJE Arjaantje Harmens onbekend 1762 255 125v
HARMENS, ATE Ate Harmens , c.u. huurder Bargebuurt 26 1808 268 174v
HARMENS, ATSE mr. Atse Harmens , burger chirurgijn koper huis,loods,ledige plaats en kamer daarachter Sint Jacobstraat OZ 1636 234 1v
HARMENS, ATSE mr. Atse Harmens , c.u. koper hof Weverstraat 1639 234 88v
HARMENS, ATSE mr. Atse Harmens koper dwarskamer Sint Jacobstraat 9 1643 235 69v
HARMENS, ATSE de kopers Atse Harmens , c.u. naastligger ten westen Sint Jacobstraat 9 1643 235 69v
HARMENS, ATSE mr. Atse Harmens , burger mr. chirurgijn koper lege plaats groot 8 1/2 voet achter zijn huis (plus 1 rozenobel) onbekend 1645 235 173r
HARMENS, ATSE Atse Harmens , burger mr. chirurgijn naastligger onbekend 1645 235 173r
WASSENAAR, AUKE HARMENS Auke Harmens Wassenaer koper huis en cementmakerij (en 1/4 van het huis ten zuiden) Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
HARMENS, BEREND Barent Harmens koper huis Kerkpoortstraat 34 de Bruine Baard 1707 245 31v
HARMENS, BAUKJE Bauck Harmens verkoper (voor haar en haar kind) Hoogstraat ZZ 1625 231 53r
FEDDEMA, BAUKJE HARMENS Baukjen Harmens Feddema Hoogstraat 1 1701 244 90r
HARMENS, BEREND Beernd Harmens , c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat OZ 1746 251 120r
HARMENS, BEREND Beernd Harmens bontwever verkoper Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
LOHMAN, BEREND HARMENS Beernd Harmens Loman bontwever verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 116r
SIDERIUS, BEREND HARMENS wijlen Beernd Harmens Siderius, burger Lanen 73 1779 259 304v
HARMENS, BEREND Beerndt Harmens naastligger ten oosten Vianen 1753 253 86r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens mr. bontwever koper dwarshuis Rapenburg ZZ 1736 249 132v
HARMENS, BEREND wijlen Beernt Harmens Rapenburg ZZ 1737 249 170r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens mr. wever verkoper Rapenburg ZZ 1737 249 212r
HARMENS, BEREND de weduwe van Beernt Harmens naastligger ten westen Hofstraat 29 1745 251 109r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens bontwever koper huis Vianen WZ 1746 251 140v
HARMENS, BEREND de weduwe van Beernt Harmens naastligger ten westen Hofstraat 29 1752 252 209r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens , c.u. huurder (p.w.) Gardenierstraat 12 1791 263 329r
HARMENS, BERBER de crediteuren van wijlen Berber Harmens verkoper Romastraat ZZ 1694 243 77r
HARMENS, BERBER Berber Harmens Hofstraat 29noord 1756 254 24v
HARMENS, BERBER Berber Harmens verkoper van 1/2 Hofstraat 29 1772 258 37v
HARMENS, BERBER Berber Harmens verkoper Vianen 6 1803 266 237v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijp Brouwersstraat 8 1738 249 274v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijp verwandelaar Brouwersstraat 8 1738 249 274v
GONGGRIJP, BERBER HARMENS Berber Harmens Gonggrijp aanhandelaar erf aan de westkant van de Brouwersgracht strekkende tot de Carel Vissers Steeg Brouwersstraat 10 1738 249 274v
HARMENS, BEREND Berent Harmens Franekerpoort (gebied) 1718 246 21v
HARMENS, BEREND Berent Harmens bontweversknecht koper huis Spijkerboor (gebied) ZZ 1739 250 7r
HARMENS, BRECHTJE Brechtie Harmens Hoogstraat NZ 1630 232 115v
HARMENS, BRECHTJE Brechtie Harmens Droogstraat 1630 232 116r
HARMENS, BROER huis en brouwerij van Broer Harmens naastligger ten noorden Brouwersstraat 1636 234 17r
HARMENS, BROER het huis van de weduwe van Broer Harmens naastligger ten oosten Weverstraat 1654 236 261v
HARMENS, KLAAS vrijgezel Claas Harmens bontwever koper 2 kamers waarvan 1 als weefwinkel Zoutsloot ZZ 1732 248 76r
HARMENS, KLAAS vrijgezel Claas Harmens bontwever koper hovinge Zoutsloot ZZ 1732 248 76r
HARMENS, KLAAS Claas Harmens mr. bontwever verkoper Zoutsloot ZZ 1737 249 204v
HARMENS, KLAAS de nagelaten kinderen van Claas Harmens mr. bontwever verkoper Zoutsloot 80 1750 252 73v
HARMENS, KLAAS de nagelaten kinderen van Claas Harmens mr. bontwever verkoper Zoutsloot ZZ 1750 252 73v
HARMENS, KLAAS Claas Harmens koemelker geniaarde koper Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
HARMENS, KLAASKE Claaske Harmens , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 45 1764 256 63v
HARMENS, KLAASKE Claaske Harmens verkoper Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
HARMENS, KLAAS Claes Harmens Lanen 33 1615 229 254v
HARMENS, KLAAS Claes Harmens crediteur (triumphant) Zuiderpoort (gebied) 1615 229 271r
HARMENS, KLAAS wijlen Claes Harmens Grote Bredeplaats NZ 1630 232 153r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens , burger koper huis Karremanstraat 24 de Valk 1641 234 150r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens verkoper Zoutsloot ZZ 1643 235 93r
HARMENS, KLAAS Claes Harmens koper huis Achterstraat 1644 235 126v
HARMENS, KORNELIS wijlen burgemeester en ontvanger Cornelis Harmens Romastraat 6 1653 236 240r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens onbekend 1633 233 113v
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens Achterstraat 1637 234 43r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens Achterstraat 1637 234 43r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens Achterstraat 1637 234 43r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens , burger niaarnemer Lombardstraat 1643 235 85r
HARMENS, DIEUWKE Dieuw Harmens koper huis Lombardstraat 1643 235 72v
HARMENS, DIRK Dirck Harmens Halvelanst, c.u. koper kamer Weverstraat 1650 236 137v
HARMENS, DIRK Dirk Harmens , burger schipper (wijd-) koper huis Hofstraat 13 1707 245 9r
HARMENS, DIRK wijlen Dirk Harmens , burger Voorstraat 68 1729 247 234v
HARMENS, DIRK wijlen Dirk Harmens Voorstraat 73 1729 247 285v
HARMENS, DIRK Dirk Harmens huurder 2e kelder met aparte ingang (p.j.) Noorderhaven 19 1745 251 99v
SOPINGIUS, DIRKJE HARMENS Dirkjen Harmens Sopingius Franekereind 36 1738 249 19va
SOPINGIUS, DIRKJE HARMENS Dirkjen Harmens Sopingius verkoper van 10/72 Franekereind 30 1739 250 1va
HARMENS, Doutske Harmens Franekereind 23 1795 264 273r
HARMENS, DOUWE Douwe Harmens , c.u. mr. kuiper koper kamer Franekerpoort (gebied) WZ 1688 242 244v
HARMENS, DOUWE Douwe Harmens , c.u. huurder Hoogstraat 29 1696 243 248r
HARMENS, DOUWE Douwe Harmens mr. kuiper naastligger ten oosten Hoogstraat 29 1696 243 248r
HARMENS, DOUWE Douwe Harmens mr. kuiper naastligger ten oosten Hoogstraat 29 1701 244 91r
FABER, DOUWE HARMENS Douwe Harmens Faber verpachter grond Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
SIDERIUS, DOUWE HARMENS wijlen Douwe Harmens Siderius Schritsen 67 1783 261 100r
HARMENS, EGBERT Egbert Harmens , c.u. huurder Vijverstraat NZ 1703 244 190v
HARMENS, ELSKE Elscke Harmens naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1667 239 74r
HARMENS, ELSKE Elske Harmens naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) WZ 1657 237 124r
HARMENS, ELSKE Elske Harmens naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1684 242 53v
HARMENS, ELSKE Elske Harmens Noorderhaven 112 1755 253 229r
HARMENS, ELSKE Elske Harmens Noorderhaven 112 1756 254 11v
HARMENS, ENGELTJE Engel Harmens naastligger ten oosten Scheerstraat 7 1695 243 118v
HARMENS, ENGELTJE Engel Harmens verkoper Herenwaltje 17 1696 243 205r
HARMENS, FETJE Fedtie Harmens verkoper Achterstraat NZ 1646 235 193r
HARMENS, FENTJE Fenne Harmens verkoper Zoutsloot NZ 1643 235 87v
HARMENS, FETJE Fettie Harmens Hoogstraat NZ 1630 232 115v
HARMENS, FETJE Fettie Harmens Droogstraat 1630 232 116r
HARMENS, FREERK Freerck Harmens , burger, vrijgezel koper kamer Grote Kerkstraat 1653 236 242v
HARMENS, FREERK de kamer van Freerk Harmens grondpacht verschuldigd aan dit huis Voorstraat ZZ 1624 231 33r
HARMENS, FROUKJE Froukje Harmens Vijverstraat 24 1767 256 262r
HARMENS, FROUKJE Froukjen Harmens Vijverstraat 1 1753 253 101r
HARMENS, FROUKJE Froukjen Harmens Vijverstraat 1 1767 257 8r
HARMENS, GEERT Geert Harmens , burger verkoper Ooievaarsteeg 1653 236 244v
HARMENS, GEERT Geert Harmens huurder Hoogstraat NZ 1684 242 20r
HARMENS, GEERT Geert Harmens , burger koper huis Zuiderstraat NZ 1695 243 143v
HARMENS, GEERT Geert Harmens , c.u. naastligger ten oosten Zuiderstraat 5 1697 243 295r
HARMENS, GEERT wijlen Geert Harmens Weverstraat ZZ 1711 245 155v
HARMENS, GEERT Geert Harmens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1731 248 54v
HARMENS, GEERT Geert Harmens huurder oud Vijverstraat 24 1787 262 204v
HARMENS, GEERT Geert Harmens , c.u. huurder Schritsen 37 1790 263 274r
HARMENS, GEERTJE de weduwe van Geert Harmens huurder Bargebuurt WZ 1797 265 34r
HARMENS, GEERT Geert Harmens , c.u. huurder (p.j.) Spinstraat 11 1808 268 29v
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krol erflater/ bewoner Hoogstraat 49 1727 247 48v
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krol mr. bontwever Heiligeweg 13 1775 258 240r
KROL, GEERT HARMENS wijlen Geert Harmens Krol Heiligeweg 3 1782 260 222r
HARMENS, GEERTJE Geertie Harmens Zoutsloot ZZ 1663 238 17va
HARMENS, GEERT Geertje Harmens , c.u. huurder Lanen 63 1793 264 139r
HARMENS, GEERTRUIDA Geertruid Harmens verkoper 1766 256 205r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens koper kamer Grote Kerkstraat 1633 233 123r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens , c.u. naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1633 233 123r
HARMENS, GERRIT kamer nr. 3 van Gerrit Harmens naastligger ten oosten Nieuweburen 3 1672 240 112r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens gardenier koper kamer Nieuweburen 5 1672 240 112v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens kistmaker heeft een venster gesteld Kleine Kerkstraat 18 1681 241 128r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens , burger koper kamer Hofstraat 31 1696 243 199r
HARMENS, GERRIT de kamer van Gerrit Harmens naastligger ten westen Hofstraat 33 1696 243 199v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens linnenwever verkoper Hofstraat 31 1701 244 98v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens bontwerker koper twee kamers Oosterkeetstraat 1701 244 100v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens koper huis (toehaak: een zilveren ducaton) Hoogstraat ZZ 1706 244 340v
HARMENS, GERRIT de huisinge van Gerrit Harmens naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1710 245 104v
HARMENS, GERRIT wijlen burgemeester Gerrit Harmens bakker Noorderhaven 114 1731 248 55r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens mr. bontwever koper huis en weefwinkel Hofstraat 47 1746 251 141v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens mr. bontwever koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat NZ de Oude Hillebrand 1747 251 191v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens bontwever verkoper Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1777 259 43v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens gardenier bewoner Spekmarkt 2 1679 241 31r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 46 1680 241 20va
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1728 247 92r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten oosten Hoogstraat 34 1732 248 107v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens Kerkpoortstraat 9achter 1734 248 325r
HARMENS, GERRIT de weduwe van Gerryt Harmens huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten noorden onbekend 1762 255 125v
HARMENS, GERRIT de weduwe van Gerryt Harmens huurder weefwinkel (p.j.) Kerkpoortstraat OZ 1763 255 188v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Oosterbolwerk 1764 256 38v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens mr. bontwever koper kamer of woning Hofstraat 45 1764 256 63v
HARMENS, GERRIT de kopers Gerryt Harmens naastligger ten oosten Hofstraat 45 1764 256 63v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten oosten Hofstraat 45 1765 256 96r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1766 256 216r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden onbekend 1776 259 6r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens fabrikant van bonten koper huis Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten zuiden Weverstraat 1782 260 294v
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28 1782 260 296r
HARMENS, GERRIT Gerryt Harmens Kerkpoortstraat 65 1782 261 3r
HARMENS, GERRIT wijlen Gerryt Harmens Fabrieksstraat 26 1786 262 121v
HARMENS, GERRIT wijlen Gerryt Harmens Fabrieksstraat 22 1786 262 122v
HARMENS, GERRIT wijlen Gerryt Harmens Hofstraat 47 1790 263 204r
HARMENS, GERRIT wijlen Gerryt Harmens Weverstraat 6 1802 266 135r
HARMENS, GERRIT wijlen Gerryt Harmens Hofstraat 41 1807 267 308v
HARMENS, GERRIT wijlen Gerryt Harmens ten Fin fabrikeur in bonten verkoper Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v
FELTEN, GERRIT HARMENS Gerryt Harmens Phelten opdrachtgever Hoogstraat NZ 1630 232 115v
FELTEN, GERRIT HARMENS Gerryt Harmens Phelten opdrachtgever Droogstraat 1630 232 116r
HARMENS, GRIETJE Griet Harmens naastligger ten oosten Liemendijk 1695 243 139v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper van 1/2 Peterseliestraat 1662 238 146r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens Hofstraat 37 1678 241 12v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkopers Zoutsloot 1682 241 209r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens kopers Grote Kerkstraat 23achter 1682 241 225r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens uitdraagster bewoner Bildtstraat OZ 1683 241 257r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens Hoogstraat ZZ 1684 242 40v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens Rozenstraat 2 1684 242 50v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens Lanen 3 1684 242 52r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens Lanen 3 1685 242 104r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens Heiligeweg 38 1697 243 316v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens verkoper Hoogstraat ZZ 1698 243 333v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens Weverstraat ZZ 1736 249 145v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1736 249 145v
HARMENS, GRIETJE Grietie Harmens eigenaar van 1/3 Nieuwstraat 25 1737 249 161r
SOPINGIUS, GRIETJE HARMENS Grietie Harmens Sopingius verkoper van 6/72 Franekereind 36 1738 249 19va
SOPINGIUS, GRIETJE HARMENS Grietie Harmens Sopingius verkoper Nieuwstraat 25 1739 250 9r
HARMENS, GRIETJE Grietje Harmens verkoper van 1/2 Romastraat NZ 1664 238 232r
HARMENS, GRIETJE Grietje Harmens verkoper Hoogstraat 49 1782 260 199v
BEEKMAN, GRIETJE HARMENS Grietje Harmens Beekman verkoper Heiligeweg NZ 1666 239 62v
SOPINGIUS, GRIETJE HARMENS Grietje Harmens Sopingius verkoper van 9/72 Franekereind 30 1739 250 32r
HARMENS, GRIETJE Gryttie Harmens Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
SPELTJE, GRIETJE HARMENS Gryttie Harmens Speltie winkelier Grote Ossenmarkt 23 1737 249 209r
HARMENS, HALBE Halbe Harmens verkoper onbekend 1649 236 83r
HARMENS, HANS Hans Harmens naastligger ten oosten Vijverstraat 1615 229 284v
HARMENS, HANS stalling en plaatske van Hans Harmens naastligger ten oosten Nieuwstraat 1633 233 114v
HARMENS, HANS Hans Harmens naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1634 233 129r
HARMENS, HANS de schuur nu van burgemeester Hans Harmens naastligger Kleine Ossenmarkt WZ 1637 234 24r
HARMENS, HANS oud burgemeester Hans Harmens naastligger ten oosten Vijverstraat 8 1643 235 61v
HARMENS, HANS oud burgemeester van de Stad Harlingen Hans Harmens koper hoekhuis Noorderhaven 88 1647 235 265r
HARMENS, HANS de uitgang van het hof van burgermr. Hans Harmens naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1653 236 237v
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Fries naastligger ten oosten Voorstraat 5 1635 233 161r
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Fries koper 1/3 + 1/15 huis ((485 + 97 GG)) Grote Bredeplaats 33 1636 234 6v
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Fries koper huis, 1/5 deel van 1/3 deel Grote Bredeplaats 33 1636 234 15r
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Fries koper Noorderhaven 2 1642 235 16v
HARMENS, HANS Hans Harmens van Hattingh, burger koper kamer Sint Christoffelsteeg OZ 1624 231 35v
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1636 233 180r
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten westen Havenplein 10 1636 234 11v
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten westen onbekend 1637 234 23v
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries, burger koper huis Vijverstraat 12 1638 234 55v
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Vries naastligger ten oosten Vijverstraat 12 1638 234 55v
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries, burger koper 2/15 deel huis met plaats Grote Bredeplaats 33 1638 234 66v
VRIES, HANS HARMENS het onlangs mede gekochte huis van oud burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten westen Noorderhaven 4 1642 235 30r
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1647 235 247v
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries koper 1/6 lange lijnbaan Zuiderhaven ZZ 1649 236 94r
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Vries naastligger ten oosten Noorderhaven 12 1651 236 175r
VRIES, HANS HARMENS oud burgermeester Hans Harmens de Vries naastligger ten zuiden Noorderhaven 36 1653 236 223r
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten oosten Vijverstraat 6 1653 236 235v
VRIES, HANS HARMENS het huis van wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1657 237 132v
VRIES, HANS HARMENS wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vries Zuiderhaven 18 1658 237 151v
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries Anjelierstraat 1658 237 175r
VRIES, HANS HARMENS wijlen burgemeester Hans Harmens de Vries Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
HARMENS, HANS wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vryes Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
HARMENS, HARMEN Harm Harmens Tunig naastligger ten noorden Kerkpad 20 1796 264 305v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakker naastligger ten zuiden Heiligeweg OZ 1615 229 241v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bakker verkoper Heiligeweg 2 1615 229 254r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens Noorderhaven ZZ 1625 231 37r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens Noorderhaven ZZ 1625 231 37r
HARMENS, HARMEN schuur en ledige plaats van Harmen Harmens naastligger ten noorden Rozengracht 27 1631 232 178r
HARMENS, HARMEN 2 kamers van Harmen Harmens naastligger ten noorden Rozengracht 27 1631 232 178r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , burger koper 1/2 huis en 11 houtvoeten ledige plaats Voorstraat ZZ 1636 233 181v
HARMENS, HARMEN de erven van Harmen Harmens verkoper Both Apothekerstraat 1637 234 34v
HARMENS, HARMEN grondpacht uit de plaats of tuin van Harmen Harmens houtzager Achterstraat 1637 234 43r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens houtzager naastligger ten westen Achterstraat 1637 234 43r
HARMENS, HARMEN de erven van Harmen Harmens verkoper Brouwersstraat 3 1638 234 57r
HARMENS, HARMEN het huis van wijlen Harmen Harmens naastligger ten westen Both Apothekerstraat 2 1638 234 58v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u. koper kamer Spinstraat 1643 235 87r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u. houtzager koper kamer Achterstraat NZ 1646 235 193r
HARMENS, HARMEN lege plaats van de verkopers Harmen Harmens naastligger ten oosten Karremanstraat 1646 235 211v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u. verkoper Karremanstraat 1646 235 211v
HARMENS, HARMEN ledige plaats van verkoper Harmen Harmens naastligger ten oosten onbekend 1646 235 214v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u. verkoper onbekend 1646 235 214v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u. verkoper Spinstraat 9 1648 236 15v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u. verkoper Karremanstraat 1650 236 123r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , burger verkoper Achterstraat 1651 236 146v
HARMENS, HARMEN de erven van Harmen Harmens naastligger ten oosten Voorstraat 70 1663 238 194r
HARMENS, HARMEN de erven van Harmen Harmens naastligger ten oosten Voorstraat 70 1663 238 194r
HARMENS, HARMEN de erven van Harmen Harmens naastligger ten oosten Voorstraat 70 1663 238 194r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten noordoosten Franekerpoort (gebied) 1675 240 184v
HARMENS, HARMEN de erven van het huis van Harmen Harmens naastligger ten oosten Voorstraat 70 1676 240 35va
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten noordwesten Hoogstraat 47 1679 241 39r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , burger winkelier verkoper Noorderhaven 40 1680 241 92r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten noordwesten Hoogstraat 47 1681 241 172r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koper 1/12 huis Grote Bredeplaats 2 1684 242 29r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koopman verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 36v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens koopman koper huis Kerkpoortstraat 31 de Zilverberg 1706 244 315r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens Rapenburg ZZ 1729 247 274v
HARMENS, HARMEN kinderen van wijlen Harmen Harmens Schritsen 11 1729 247 284r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bontwever geniaarde koper Zoutsloot 45 1731 248 51r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten zuiden Weverstraat 1732 248 156r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 18 1732 248 159r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , burger bontwever koper huis Spijkerboor (gebied) 1734 248 349r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten westen Romastraat 27 1737 249 158v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens naastligger ten westen Romastraat 27 1738 249 227r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bontwever verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1739 250 7r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u. huurder (p.j.) Nieuweburen 25 1741 250 187v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u. huurder Achterstraat 1749 252 13v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens , c.u. huurder (p.j.) Droogstraat ZZ 1754 253 129r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens bewoner achter en weefwinkel Vijver OZ 1759 254 224v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens Dobbersma verkoper Hoogstraat NZ 1685 242 63v
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens Outhoff weversgezel koper huis Achterstraat 1726 246 263r
HARMENS, HARMKE Harmentie Harmens Spinhuisstraat 1634 233 146v
HARMENS, HARMKE Harmentje Harmens koper 1/3 kamer onbekend 1637 234 43v
HARMENS, HARMKE de koper Harmentje Harmens eigenaar van 2/3 onbekend 1637 234 43v
HARMENS, HERE Heere Harmens mr. bontwever koper huis Karremanstraat 1 1752 252 197r
HARMENS, HERE de weduwe van Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 5 1776 258 243v
HARMENS, HERE Heere Harmens naastligger ten noorden Karremanstraat 5 1778 259 139v
HARMENS, HERE wijlen Heere Harmens Liemendijk NZ 1793 264 112r
HARMENS, HENDRIK de erven van Hendrick Harmens naastligger ten westen Lanen 54 1635 233 165r
HARMENS, HENDRIK de erven van Hendrick Harmens naastligger ten oosten Lanen 56 1643 235 73r
HARMENS, HENDRIK de erven van Hendrick Harmens naastligger ten zuiden Lanen 56 1643 235 73r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens , c.u. koper kamer Romastraat ZZ 1652 236 185v
HARMENS, HENDRIK het bewoonde huis van Hendrick Harmens , c.u. naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1652 236 185v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens , c.u. knoopmaker verkoper Romastraat 6 1653 236 240r
HARMENS, HENDRIK commmandeur Hendrick Harmens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1657 237 129r
HARMENS, HENDRIK de kamer van Hendrick Harmens naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1675 240 179v
HARMENS, HENDRIK de kamer van Hendrick Harmens naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1676 240 241r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens stoeldraaier bewoner Heiligeweg 1676 240 242v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1681 241 143r
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens koper huis met twee woningen er achter Schritsen 15 1683 241 246v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens , burger rogmeter koper kamer of woning Schritsen 15achter 1683 242 2v
HARMENS, HENDRIK de koper Hendrick Harmens rogmeter naastligger ten zuiden Schritsen 15achter 1683 242 2v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens , burger koper huis Brouwersstraat 11 1688 242 226v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens stadsrogstorter koper huis Schritsen 17 1693 243 29v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens stadsrogstorter naastligger ten westen Schritsen 17 1693 243 29v
HARMENS, HENDRIK Hendrick Harmens , burger koper hof met bomen, planten, wijnstok en 2 prieelen Kerkpoortstraat WZ 1697 243 308r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens commandeur verkoper Zuiderhaven ZZ 1662 238 154r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens naastligger ten zuiden Lanen 22 1696 243 211v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens bontreder naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1699 243 401r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens Rinnertspijp 1 1701 244 93v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens mr. gortmaker Rinnertspijp 1 1702 244 185r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens koopman koper provisioneel huis met steeg Grote Bredeplaats 20 1701 244 349r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1701 244 350r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens gortmaker verkoper Brouwersstraat 18 1708 245 49v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens , burger verkoper Zuiderhaven ZZ 1709 245 83v
HARMENS, HENDRIK wijlen Hendrik Harmens mr. bakker Voorstraat 90 1752 252 211r
HARMENS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Harmens mr. bakker naastligger ten westen Voorstraat 90 1754 253 177r
HARMENS, HENDRIK wijlen Hendrik Harmens mr. bakker Voorstraat 90 1754 253 177r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 30 1758 254 179r
HARMENS, HENDRIK wijlen Hendrik Harmens Voorstraat 86 1761 255 88r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens bontwever verkopers Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
HARMENS, HENDRIK wijlen Hendrik Harmens Hofstraat 22 1781 260 103v
HARMENS, HENDRIK wijlen Hendrik Harmens Hofstraat 22 1781 260 103v
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens koper huis Romastraat 29 1782 260 307v
HARMENS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Harmens naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1789 263 134r
HARMENS, HENDRIK wijlen Hendrik Harmens Romastraat 29 1789 263 145r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens bontwever Rapenburg ZZ 1807 267 296r
DOORNAT, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Doornat sjouwerman koper huis Grote Ossenmarkt 1a 1801 266 28r
DOORNAT, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Doornat verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1805 267 109v
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoop naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1776 258 243v
KNOOP, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Knoop naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1778 259 139v
KUIK, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Kuik, c.u. huurder Rommelhaven 11 1765 256 130v
MEY, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens van der Mey koopman Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
SOPINGIUS, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Sopingius Franekereind 36 1738 249 19va
SOPINGIUS, HENDRIK HARMENS Hendrik Harmens Sopingius verkoper van 10/72 Franekereind 30 1739 250 1va
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10 1717 245 282v
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens mr. wieldraaier eigenaar van 1/2 Kleine Kerkstraat 8 1718 246 12r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10 1720 246 91r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens wieldraaier naastligger ten oosten Voorstraat 72 1726 246 292v
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens mr. boendermaker verkoper Romastraat 15 1729 247 261r
HARMENS, HESSEL Hessel Harmens , burger mr. boendermaker verkoper van 1/3 Voorstraat 83 1729 247 278r
HARMENS, HILLEBRAND hopman Hilbrand Harmens Duinia, burger koper huis Grote Ossenmarkt 17 1717 245 296r
DUNIA, HILLEBRAND HARMENS hopman Hilbrandt Harmens Dunia verkoper Kerkpoortstraat 1718 246 19r
DUNIA, HILLEBRAND HARMENS hopman Hilbrandt Harmens Dunia naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19 1718 246 26v
HOLLANDER, HILLE HARMENS Hille Harmens Hollander mr. bontwever koper huis Nieuwstraat 16 1772 258 14r
HARMENS, HILTJE Hiltie Harmens Brouwersstraat 2 1683 242 9r
HARMENS, HILTJE Hiltje Harmens Rommelhaven ZZ 1763 256 14r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ibeltje Harmens Nauta verkoper Lanen 80 1720 246 83r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS vrouw van Ibeltje Harmens Nauta naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
NAUTA, HARMENS Ibeltje Harmens Nauta, c.m. verkoper Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
HARMENS, IJSBRAND wijlen IJsbrand Harmens Hofstraat 41 1773 258 111v
HARMENS, Jackelijn Harmens verkoper Scheffersplein 1697 243 262r
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens mr. slotmaker koper woning eerder als school gebruikt Sint Odolphisteeg 6 1707 245 29v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens mr. slotmaker naastligger ten oosten (is koper) Sint Odolphisteeg 6 1707 245 29v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1713 245 194r
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens , c.u. mr. horloge- en slotmaker koper kamer Sint Odolphisteeg WZ 1718 246 27v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens mr. gortmaker koper Heiligeweg 38 1744 251 37v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens mr. gortmaker eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38 1744 251 37v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens mr. gortmaker koper Bargebuurt 24 1744 251 37v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens mr. gortmaker eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24 1744 251 37v
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens mr. gortmaker verkoper onbekend ZZ 1761 255 100r
HARMENS, JAKOB Jacob Harmens huurder Hoogstraat 27 1794 264 166v
BEKEMA, JAKOB HARMENS vroedsman Jacob Harmens Beekma Peterseliestraat 1754 253 176r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1755 253 235v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten noorden Bildtstraat 17 1755 253 235v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1756 253 267r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten noorden Bildtstraat 17 1756 253 267r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1757 254 84v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten noorden Bildtstraat 17 1757 254 84v
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1760 255 33r
BEKEMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekma naastligger ten noorden Bildtstraat 17 1760 255 33r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekman gortmaker verkoper Bildtstraat OZ 1761 255 61r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekman mr. gortmaker verkoper van 2/3 Heiligeweg 38 1761 255 77r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekman mr. gortmaker verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ 1761 255 98r
BEEKMAN, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Beekman mr. gortmaker verkoper van 2/3 Bargebuurt 24 1761 255 99r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma, c.u. mr. slotmaker koper huis Voorstraat 48 1721 246 100v
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma naastligger ten zuiden Voorstraat 50 1723 246 156r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma naastligger ten westen Voorstraat 50 1723 246 156r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 100r
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Radsma verkoper Sint Odolphisteeg 6 1756 254 19v
RADSMA, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Ratsma, c.u. mr. slotmaker koper huis Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
SOPINGIUS, JAKOB HARMENS wijlen Jacob Harmens Sopingius Franekereind 36 1738 249 19va
SOPINGIUS, JAKOB HARMENS Jacob Harmens Sopingius Franekereind 30 1739 250 1va
HARMENS, Jakalijntie Harmens verkoper Kerkpoortstraat 1706 244 335r
HARMENS, JAN Jan Harmens koper kamer, loods en lege plaats Droogstraat NZ 1614 229 220v
HARMENS, JAN Jan Harmens Bildtstraat OZ 1614 229 233v
HARMENS, JAN het sterfhuis van Jan Harmens pannebakker voormalig bewoner en gebruiker Rozengracht 1614 229 237v
HARMENS, JAN het sterfhuis van wijlen Jan Harmens pannebakker Zuiderhaven 1615 229 247r
HARMENS, JAN eerder eigendom van wijlen Jan Harmens pannebakker Zuiderhaven 1615 229 247r
HARMENS, JAN Jan Harmens Droogstraat 1635 233 159r
HARMENS, JAN burgemeester Jan Harmens koper kamer Spinhuisstraat NZ 1642 235 15v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1642 235 21r
HARMENS, JAN burgemeester Jan Harmens eigenaar van 1/2 Noorderhaven 36 1653 236 223r
HARMENS, JAN burgemeester Jan Harmens eigenaar van 1/2 Noorderhaven 10 1657 237 132v
HARMENS, JAN Jan Harmens koper dertien parten huis Karremanstraat 1669 239 205r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1671 240 63r
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u. koopman koper 2 dwarshuizen met een overdekt plaatske daartussen Zuiderhaven 71 1702 244 174v
HARMENS, JAN twee dwarshuizen van Jan Harmens , c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1702 244 177v
HARMENS, JAN Jan Harmens bakker en koopman Sint Odolphisteeg WZ 1709 245 81v
HARMENS, JAN Jan Harmens bakker Lanen NZ 1711 245 158v
HARMENS, JAN Jan Harmens bakker Lanen NZ 1711 245 158v
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1718 246 21v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1720 246 66r
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.s. naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1720 246 72r
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u. bontwever koper huis en tuin Romastraat ZZ 1720 246 81v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten zuidoosten Vianen ZZ 1721 246 102r
HARMENS, JAN Jan Harmens koper huis Lanen 26 1723 246 172v
HARMENS, JAN Jan Harmens , burger koper huis Liemendijk 1735 249 18r
HARMENS, JAN Jan Harmens schoolmeester koper huis Lanen 54 1736 249 134r
HARMENS, JAN Jan Harmens schoolmeester huurder Schritsen 1 1736 249 135v
HARMENS, JAN Jan Harmens mr. blauwverver koper huis Brouwersstraat 19 1737 249 166r
HARMENS, JAN Jan Harmens mr. blauwverver naastligger ten westen Brouwersstraat 17 1737 249 188v
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u. huurder Voorstraat 19 1739 250 56v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Liemendijk 1740 250 115v
HARMENS, JAN Jan Harmens mr. blauwverver naastligger ten noorden Brouwersstraat 21 1745 251 57r
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwverver koper huis Both Apothekerstraat WZ 1747 251 181r
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwverver naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ 1747 251 181r
HARMENS, JAN wijlen Jan Harmens Achterstraat 1748 251 238v
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u. mr. blauwverver huurder Brouwersstraat 19 1750 252 77v
HARMENS, JAN Jan Harmens mr. blauwverver Brouwersstraat 19 1750 252 77v
HARMENS, JAN Jan Harmens mr. blauwverver Brouwersstraat 21 1750 252 79r
HARMENS, JAN Jan Harmens mr. bontwever Tiepelsteeg 1751 252 105r
HARMENS, JAN Jan Harmens mr. bontwever koper huis Kromme Elleboogsteeg 1752 252 198v
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper Kerkpoortstraat 7 1754 253 153v
HARMENS, JAN Jan Harmens verkoper Molenpad 1 1754 253 154v
HARMENS, JAN Jan Harmens mr. bontwever verkoper Lanen 24 1755 253 195r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Liemendijk 1755 253 219r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Lanen 62 1755 253 230v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Lanen 52 1757 254 62v
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwverver koper woning en ververij Zoutsloot ZZ 1759 254 205v
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder Romastraat ZZ 1759 254 221v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten noorden Schritsen 49 1761 255 105v
HARMENS, JAN de nagelaten kinderen van Jan Harmens bontwever Kromme Elleboogsteeg 1762 255 137v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1764 256 55v
HARMENS, JAN wijlen Jan Harmens schoolmeester Lanen 54 1765 256 97v
HARMENS, JAN het huis gekocht door Jan Harmens naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9achter 1766 256 154v
HARMENS, JAN Jan Harmens mr. bontwever koper huis Kerkpoortstraat 9 1766 256 156v
HARMENS, JAN huis gekocht door Jan Harmens naastligger ten westen Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Kerkpoortstraat 11 1766 256 214r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1767 256 240v
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder (p.j.) Liemendijk OZ 1768 257 78v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1769 257 116r
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder Karremanstraat 11 1771 257 248v
HARMENS, JAN Jan Harmens blauwverver naastligger ten westen Droogstraat NZ 1772 258 52v
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 36 1774 258 140v
HARMENS, JAN Jan Harmens bontwever verkoper Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Bildtstraat 1775 258 215v
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder Kerkpoortstraat 67 1775 258 235r
HARMENS, JAN Jan Harmens crediteur Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 5va
HARMENS, JAN Jan Harmens , c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
HARMENS, JAN Jan Harmens huurder Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
HARMENS, JAN Jan Harmens bontwever Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
HARMENS, JAN Jan Harmens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
HARMENS, JAN Jan Harmens brouwersknecht koper huis voorste gedeelte Rozengracht 28 1784 261 223r
HARMENS, JAN de weduwe van Jan Harmens naastligger ten noorden Zoutsloot 25 1785 261 280r
HARMENS, JAN wijlen Jan Harmens Kerkpoortstraat 23 1795 264 292v
HARMENS, JAN Jan Harmens koper huisinga Zoutsloot ZZ 1796 264 340v
HARMENS, JAN Jan Harmens brouwersknecht verkoper Rozengracht 28 1797 265 41r
HARMENS, JAN Jan Harmens arbeider verkoper Zoutsloot ZZ 1803 266 214r
BAKKER, JAN HARMENS Jan Harmens Backer, c.u. koopman verkoper Romastraat 35 1715 245 239v
BAKKER, JAN HARMENS burgemeester Jan Harmens Backer verkoper Zuiderhaven 73 1726 246 263v
BAGGELAAR, JAN HARMENS Jan Harmens Baggelaar, burger verkoper Zoutsloot 36 1774 258 140v
HARMENS, JAN hoofddiaken der gereformeerde kerk Jan Harmens Beiem verkoper Both Apothekerstraat 1643 235 77v
HARMENS, JAN Jan Harmens Beyem naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1640 234 104r
HARMENS, JAN burgemeester Jan Harmens Beyem verkoper Kruisstraat 1648 236 29v
HARMENS, JAN burgemeester Jan Harmens Beyem verkoper Carl Visschersteeg WZ 1648 236 37r
HARMENS, JAN Jan Harmens Beyem, q.q. verkoper Liemendijk 1648 236 46v
BIJMA, JAN HARMENS Jan Harmens Bijma , burger koper 1/6 huis Noorderhaven ZZ 1629 232 106r
BIJMA, JAN HARMENS Jan Harmens Bijma verkoper Noorderhaven ZZ 1629 232 108r
VRIES, JAN HARMENS de schuur van Jan Harmens de Fries naastligger ten westen Grote Ossenmarkt NZ 1640 234 110v
GONGGRIJP, JAN HARMENS Jan Harmens Gonggrijp mr. kuiper koper huis Noorderhaven 34 1777 259 69v
GONGGRIJP, JAN HARMENS Jan Harmens Gonggrijp mr. kuiper koper huis Rinnertspijp 8 1783 261 44v
GONGGRIJP, JAN HARMENS wijlen Jan Harmens Gonggrijp mr. kuiper Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, JAN HARMENS wijlen Jan Harmens Gonggrijp mr. kuiper Rinnertspijp 8 1784 261 173v
GONGGRIJP, JAN HARMENS Jan Harmens Gongrijp verkoper Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
HARMENS, JAN Jan Harmens Hinken verkoper Nieuwstraat 25 1777 259 46v
HARMENS, JAN Jan Harmens Hobbekees naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1663 238 21va
KAMP, JAN HARMENS Jan Harmens Kamp mr. schoenmaker koper huis Sint Jacobstraat 13 1811 269 137r
NIJSING, JAN HARMENS Jan Harmens Nijsing bontwerker koper huis Achterstraat ZZ 1778 259 111r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltie, burger schipper op Amsterdam (beurt-) kopers Zoutsloot 9 1734 248 288v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltie naastligger ten westen Noorderhaven 90 1735 249 85r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltie naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1749 252 1r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltje koper huis met bakkersoven Noorderhaven 87 1747 251 168r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltje naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1747 251 170r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltje naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1753 253 58v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltje naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1763 255 238r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltje oud schipper (wijd-) verkoper Zoutsloot OZ 1768 257 48r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltje oud schipper (wijd-) verkoper Noorderhaven 69 1768 257 90v
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltje naastligger ten oosten Bildtstraat 19 1769 257 138r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltje naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1771 257 189v
SPELTJE, JAN HARMENS de erven van Jan Harmens Speltje naastligger ten oosten Bildtstraat 19 1780 259 236v
SPELTJE, JAN HARMENS de erven van Jan Harmens Speltje naastligger ten oosten Heiligeweg 3 1782 260 222r
SPELTJE, JAN HARMENS Jan Harmens Speltje, voorhuis naastligger ten oosten Heiligeweg 3 1786 262 128r
SPELTJE, JAN HARMENS de erven van Jan Harmens Speltje naastligger ten oosten Zoutsloot 49 1804 267 50r
HARMENS, JAN Jan Harmens Steur verkoper Moriaanstraat 4 1711 245 154v
VLIE, JAN HARMENS vaandrig Jan Harmens van 't Vlie, burger koper kamer Rommelhaven 26 1696 243 224v
VLIE, JAN HARMENS vaandrig Jan Harmens van 't Vlie, burger naastligger ten noorden Rommelhaven 26 1696 243 224v
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmens van Vlie Hoogstraat 10 1697 243 275r
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie Rommelhaven NZ 1697 243 297r
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie Hoogstraat ZZ 1697 243 300r
VLIE, JAN HARMENS burgervaandrig Jan Harmens van 't Vlie verkoper Schoolsteeg 1705 244 309r
VLIE, JAN HARMENS het plaetske van Jan Harmens van 't Vlie naastligger ten noorden Rommelhaven 26 1714 245 210v
VLIE, JAN HARMENS Jan Harmens van 't Vlie verkoper Rommelhaven 26 1714 245 210v
HARMENS, JANKE Jancke Harmens Zoutsloot 1 1667 239 110v
HARMENS, JANKE Jancke Harmens Sint Jacobstraat 2achter 1675 240 197v
HARMENS, JANKE Jancke Harmens Sint Jacobstraat 2achter 1675 240 197v
HARMENS, JANKE vrijster Janke Harmens verkoper Nieuwstraat 25 1737 249 161r
HARMENS, JANKE Janke Harmens koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1759 254 246v
HARMENS, JANKE Janke Harmens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1759 254 246v
HARMENS, JANKE Janke Harmens verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 220av
HARMENS, JANKE Janke Harmens winkelierse verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 234v
HARMENS, JANKE Janke Harmens winkelierse verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 266r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingius, meerderjarige vrijster koper 1/3 huis Nieuwstraat 25 1736 249 133r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingius, meerderjarige vrijster koper 1/3 huis Nieuwstraat 34 1736 249 133r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingius eigenaar van 1/3 Nieuwstraat 34 1736 249 133r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingius verkoper van 9/72 Franekereind 30 1739 250 32r
SOPINGIUS, JANKE HARMENS Janke Harmens Sopingius verkoper Nieuwstraat 34 1740 250 129v
HARMENS, JASPER Jasper Harmens mr. blikslager Romastraat 15 1729 247 261r
HARMENS, JASPER Jasper Harmens mr. blikslager verkoper van 1/3 Voorstraat 83 1729 247 278r
FELTEN, JAAIKE HARMENS Jaycke Harmens Phelten opdrachtgevers 1/2 Hoogstraat NZ 1630 232 115v
FELTEN, JAAIKE HARMENS Jaycke Harmens Phelten opdrachtgevers 1/2 Droogstraat 1630 232 116r
HARMENS, JELMER Jelmer Harmens Lanen 1630 232 164r
HARMENS, JELMER Jelmer Harmens verkoper Kleine Kerkstraat 18 1636 233 181r
HARMENS, JELMER als bewoner de weduwe van Jelmer Harmens Lanen 83 1637 234 38r
HARMENS, JOHANNES het gezin van Joannes Harmens huurder Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
HARMENS, JOHANNES Joannes Harmens naastligger ten noorden Oosterbolwerk 1764 256 38v
HARMENS, JOHANNES Joannes Harmens Beyem koper 2/3 huis en plaats Noorderhaven NZ 1630 232 138r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten oosten Moriaanstraat 10 1748 251 234v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaar koper woning Kerkpad 32 1756 254 15r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1758 254 121v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens bontwever en tichelaar koper woning en weefwinkel Oosterbolwerk 1758 254 134r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaar koper 11/16 van 2 woningen en weefwinkels Wasbleek 1762 255 128v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1762 255 142r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Oosterbolwerk 1762 255 147r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaar koper huis en weefwinkel Spijkerboor (gebied) 1763 255 222v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens koper Hofstraat 20 1764 256 81r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaar koper huis en weefwinkel Hofstraat ZZ 1765 256 128v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Lanen 21 1766 256 178r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten westen Hofstraat 16 1766 256 196r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1766 256 216r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens huurder achteropkamer en de weefwinkel (p.j.) Grote Ossenmarkt 3 1767 257 3v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens tichelaar verkoper Zoutsloot 94achter 1768 257 42r
HARMENS, JOHANNES de erven van Johannes Harmens naastligger ten westen Hofstraat 16 1768 257 64r
HARMENS, JOHANNES de weduwe van Johannes Harmens naastligger ten oosten Zoutsloot 86 1768 257 85r
HARMENS, JOHANNES wijlen Johannes Harmens Wasbleek 1769 257 97v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens Wasbleek 1769 257 97v
HARMENS, JOHANNES de weduwe van Johannes Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 61 1769 257 139r
HARMENS, JOHANNES de erven van Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens bontwever koper huis en tuintje Nieuwstraat 31 1770 257 178v
HARMENS, JOHANNES de erven van Johannes Harmens naastligger ten zuiden Voorstraat 24 1773 258 89v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 33 1775 258 219r
HARMENS, JOHANNES de weduwe van Johannes Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 61 1775 258 232v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1777 259 43v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 25 1777 259 46v
HARMENS, JOHANNES de weduwe van Johannes Harmens naastligger ten westen Zoutsloot 61 1779 259 171r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 33 1784 261 238v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens bleker koper huis Hofstraat 22 1786 262 54r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens bleker Rapenburg ZZ 1789 263 134r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 25 1791 263 311v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 33 1793 264 110v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten westen Hofstraat 26 1793 264 156r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens geniaarde koper Heiligeweg 16 1793 264 159r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens geniaarde koper Heiligeweg 18 1793 264 159r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten noorden Nieuwstraat 33 1795 264 250r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens koper huis Lanen 2 1799 265 131r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens koper huis Rapenburg NZ 1799 265 179v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
HARMENS, JOHANNES huisman Johannes Harmens verkoper Rapenburg NZ 1804 267 56r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens korendrager huurder beneden (p.j.) Brouwersstraat 12 1805 267 170v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 25 1806 267 259v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1808 268 81r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1808 268 110v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1809 268 302v
MOS, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens ter Mos bleker Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r
MOS, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens ter Mos koemelker koper huis Heiligeweg 38 1807 267 327v
MOS, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens ter Mos koper huis Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
MOS, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens ter Mos naastligger ten noorden Brouwersstraat 21 1808 268 49v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tichelaar koper huis Zoutsloot 80 1750 252 73v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tichelaar koper grote hof Zoutsloot ZZ 1750 252 73v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens Tichelaer koper huis Moriaanstraat 12 1748 251 237r
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaar geniaarde koper Hofstraat 29noord 1756 254 24v
TICHELAAR, JOHANNES HARMENS Johannes Harmens Tigchelaar naastligger ten oosten Hofstraat 29noord