Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
VELDHUIS, JAKOB IEBELES oud burgemeester Jacob Ibeles Velthuis wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 88west 1699 244 6v
IEBELES, GOSSE Gosse Ibles , c.u. koper huis Lombardstraat 1649 236 97r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderhaven 65 1674 240 147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Rapenburg 1674 240 147r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1637 234 35v
IEDES, GRIETJE Griettie Ides verkoper Noorderhaven 1649 236 55v
IEDES, JAN Jan Ides , c.u. koper huis Karremanstraat 22 1642 234 176v
IEDES, JAN Jan Ides mr. schoenmaker naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1675 240 195v
IEDES, JANKE Jancke Ides Nieuwstraat 40 1706 244 317r
IEDES, JANKE Jancke Ides Nieuwstraat 40 1706 244 317r
IEDES, NIESKE Nieske Ides Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
IEDES, NIESKE Nieske Ides Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
IEDES, FILIPPUS Philips Ides , c.u. koper lege plaats Rozengracht NZ 1649 236 63v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1649 236 63v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides gardenier naastligger ten oosten Zuiderplein 1650 236 110v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten noorden Zuiderplein 1 1658 237 146r
IEDES, TEEKE vroedsman Teecke Ides Qolaerdt koopman verkoper Hoogstraat 39 1698 243 388r
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ides Karremanstraat 1669 239 205r
IDSES, KORNELIS de erven van Cornelis Idsen verkoper Zuiderhaven 5 1636 234 20v
IDSES, KORNELIS de erven van Cornelis Idsen verkoper Gardenierstraat 1636 234 21r
IDSERTS, KLAAS Claes Idserts curator Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
IDSES, ANTJE Antje Idses Schritsen 52 1781 260 135v
IDSES, BRECHTJE Brechtie Idses Grote Kerkstraat 41 1659 237 198v
IDSES, KLAAS Claes Idses koper nieuwe kamer (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren) Kerkpoortstraat OZ 1615 229 244r
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1631 232 180v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper van 1/8 Rapenburg 1729 247 269v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper van 1/8 onbekend 1729 247 270v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Wasbleekstraat OZ 1730 247 327v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen met huis, schuur, etc. Wasbleekstraat OZ de Kerkpoortsmolen 1751 252 133r
IDSES, IEKE Eeke Idses mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen met woonhuis, paardenstal en tuintje onbekend de Noordermolen 1753 253 52v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper Wasbleekstraat OZ 1755 253 210r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar eigenaar van 1/2 Wasbleekstraat OZ 1755 253 210r
IDSES, IEKE Eeke Idses eigenaar van 1/2 Wasbleekstraat OZ 1758 254 136r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Wasbleekstraat OZ 1758 254 136r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Wasbleekstraat OZ 1758 254 159r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Rozengracht ZZ 1758 254 159r
IDSES, EELKJE Eeke Idses koper Wasbleekstraat OZ 1759 254 201v
IDSES, FOKKE Focke Idses verkoper Kerkpoortstraat 1646 235 219v
IDSES, FOKKE Focke Idses , c.u. verkoper Kerkpoortstraat OZ 1646 235 227r
IDSES, FOPKE Fopke Idses koper kamer en loods met vrye steeg Schoolsteeg 1637 234 27v
IDSES, GIJSBERT Gijsbert Idses mr. kuiper Hoogstraat 29 1696 243 248r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses Schritsen 1654 236 261r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses Schritsen 1654 236 261r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses verkoper van 1/2 Schritsen 1654 236 261r
IDSES, HAIE Haye Idses huurder Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
IDSES, JAN Jan Idses koper huis Zuiderstraat 1616 230 21r
IDSES, PIETER Pieter Idses verkoper Schritsen 15achter 1769 257 132v
IDSES, PIETER Pyeter Idses , c.u. koper kamer, halve Vioolsteeg 1639 234 86r
IDSES, PIETER Pyter Idses naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1634 233 140v
IDSES, PIETER Pyter Idses verkoper Spinstraat NZ 1635 233 161r
IDSES, RINSKE Reynscke Idses , burger Lanen ZZ 1614 229 204r
IDSES, RIKSTJE Rigstje Idses bewoner Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 5va
IDSES, RIKSTJE Rigtje Idses verkoper Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 5va
IDSES, RIKSTJE Rixt Idses verkoper Spinstraat NZ 1635 233 161r
IDSES, SIEBE Sibe Idses huurder van de kamer Heiligeweg ZZ 1664 238 224r
IDSES, UILKJE Uilkjen Idses verkoper van 1/4 Vijver 5 1694 243 75r
IDSES, FOPKE het panwerk eerder van Fopcke Idsis naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1635 233 172r
IDSES, KORNELIS Cornelis Idtsen Zuiderstraat ZZ 1633 233 125r
IDSES, FONGER Fonger Idtsen koper huis Havenplein 10 1636 234 11v
IDSES, JAN Jan Idtsen erflater Zuiderstraat ZZ 1633 233 125r
IDSES, KLAAS Claes Idtses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1615 229 244v
IDSES, KLAAS Claes Idtses verkoper Zuiderstraat ZZ 1633 233 125r
IDSES, FONGER Fonger Idtses Ruiertsma verkoper Havenplein 10 1664 238 203r
IDSES, HANS Hans Idtses naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1625 231 60r
IDSES, ANTJE Antje Idzes verkopers Schritsen ZZ 1786 262 86r
IDSES, HAIE Haje Idzes , burger koper huis Grote Kerkstraat 4 1708 245 74r
IDSES, HAIE Haje Idzes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2 1711 245 143v
IEBES, IEBE Iebe Iebes , burger koper huis Heiligeweg 19 1642 234 164v
IEBELES, GOSSE Gosse Iebles , burger c.u. koper huis onbekend 1648 236 12v
IEDES, GEERTJE Geertie Iedes verkoper Romastraat ZZ 1661 238 110v
IEDES, GRIETJE Grietie Iedes koper kamer Rapenburg 1658 237 170v
IEDES, HIELKJE kinderen van wijlen Hilcke Iedes verkoper Kleine Kerkstraat 4 1646 235 213r
IEDES, HIELKE de kinderen van de weduwe van wijlen Hylcke Iedes verkoper Kleine Kerkstraat 1646 235 220r
IEDES, JAKOB Jacob Iedes timmerman koper herenhuis met tuin, koetshuis, stalling Zuiderhaven 52 1791 263 292r
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Karremanstraat 22 1646 235 237v
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1667 239 71r
IEDES, FILIPPUS de hof van Philippus Iedes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1668 239 157v
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein OZ 1667 239 13va
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes bolswarderschipper koper kamer met een lege plaats ten noorden erachter Rozengracht 1644 235 152v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes koper lege plaats groot 10 voet Rozengracht 1644 235 153r
IEDES, FILIPPUS het huis van Philips Iedes naastligger ten oosten Rozengracht 1646 235 234v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes , c.u. Rozengracht 1646 235 234v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes koper plaats van 15 voeten Zuiderplein 1647 235 242v
RUITER, REIN IEDES Rein Iedes de Ruiter verkoper Brouwersstraat 15 1801 265 287v
IEDES, REINER wijlen Reyner Iedes Voorstraat 14 1642 234 175r
IEDES, SIEBREN de erven van Sibrant Iedes Feytama naastligger ten oosten onbekend 1641 234 131r
, IENSE Ynse Ieetes , burger koopman Lanen ZZ 1680 241 23ra
, IENSE Ynse Ieetes , burger koopman verkoper en curator van de kinderen huis Scheerstraat 5 1680 241 23ra
, HESTER Ester Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
, JAN Jan Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
, PIETJE Pietertie Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
, HANS wijlen Hans Ieme de Rinck Zoutsloot 30 1646 235 224r
IEMES, ANTJE Antie Iemes , burger Sint Jacobstraat 1640 234 98r
IEMES, BAUKE Bauke Iemes glasmaker naastligger ten oosten Lanen 48 1643 235 41r
IEMES, GEERT de erven van Geert Iemes naastligger ten westen Vijverstraat 8 1643 235 61v
IEMES, GEERT de erven van Geert Iemes verkoper Vijverstraat 6 1653 236 229v
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes koper ledige plaats of huisstede Grote Ossenmarkt 25 1659 237 183r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes , burger mr. timmerman koper 6 voet lengte van de plaaats achter zijn kamer strekkende tot de kamer van burge Grote Ossenmarkt 25achter 1659 237 201r
IEMES, GERLOF de plaats van Gerlof Iemes naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 25achter 1659 237 201r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes naastligger ten zuiden Pothondjessteeg 1659 237 218r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
IEMES, GERLOF Gerloff Iemes , burger koper lege plaats van voor 63 voet en achter 70 voet breed Dwarsstraat 1663 238 190v
IEMES, GERLOF Gerloff Iemes naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1692 243 12r
IEMES, MARTEN Marten Iemes , burger koper huis en loods Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
IEMES, MAAIKE Maycke Iemes koper 1/4 huis Schritsen 1649 236 81v
IEMES, SIETSE de weduwe van Sytse Iemes naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1644 235 127v
IEMKES, ANTJE Anna Iemkes verkoper Gardenierstraat 1631 232 178v
IEPES, FEIKE Feyke Ieppes voerman koper 1/2 kamer Liemendijk 1661 238 79v
SNEL, ARJEN IESES wijlen Arjen Ieses Snel schipper (smal-) Noorderhaven 50 1683 241 245r
IESES, TJEERD Tieerd Ieses , c.u. verkoper Zoutsloot 1 1650 236 105v
IESES, TJEERD Tierd Ieses , burger koper kamer Zoutsloot 1 1646 235 199v
EEUWES, AREND Aane Ieves koper huis Liemendijk 1783 261 52r
EEUWES, HERE Here Ieves sleefmaker koper huis Karremanstraat WZ de Valk 1659 237 196r
, HANS het huis van Hans Ieyps naastligger ten oosten Lanen 28achter 1652 236 205r
IEGES, AGE Agge Iges naastligger ten oosten Franekertrekvaart 1647 235 264v
IEGES, PIETER Pieter Iges naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 1664 238 231v
IEGES, PIETER Pyter Iges , c.u. koper kamer onbekend 1649 236 60v
IEGES, TIJSKE Tiesk Iges Kerkpoortstraat NZ 1644 235 117v
IEGES, TIJSKE Tieske Iges Kerkpoortstraat NZ 1644 235 106r
IGLES, BRECHTJE Bregje Igles kopers Noorderhaven 58 1799 265 189r
IGLES, BRECHTJE Bregje Igles kopers Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
, EELKE wijlen dr. Eelco Ignatius a Suiringar jurist en advocaat voor het Hof van Friesland Noordijs 21 1731 248 15v
, EELKE wijlen oud burgerkolonel dr. Eelco Ignatius a Suiringar jurist en advocaat voor het Hof van Friesland onbekend 1731 248 17r
SURINGAR, EELKE Eelco Ignatius a Suringar naastligger ten noorden William Boothstraat 27 1723 246 174v
, wijlen Iisbrandt Iisbrandts schipper (groot-) Droogstraat 1657 237 137v
, AREND de erven van Arent Iisbrants naastligger ten oosten Havenplein 1 1634 233 153r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie IJpkes Romastraat 1725 246 245r
, SEERP Seerp IJsbrand naastligger ten oosten Rozengracht 13 1789 263 81v
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn Nieuwstraat 1780 259 278r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn Havenplein 3 1780 259 279r
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrands verkoper van 1/2 Weverstraat 14 1730 247 330v
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS Baukjen IJsbrands Persijn Voorstraat 37 1726 246 253r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Persijn Voorstraat 37 1780 259 274r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Perzijn Voorstraat 51 1775 258 226r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huis Voorstraat 71 1719 246 52v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands , burger koper huis Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
IJSBRANDS, DIRK de kopers Dirk IJsbrands , c.u. naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands , burger koper huis Rapenburg 1729 247 258r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman naastligger ten westen Voorstraat 73 1729 247 285v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman koper huis Hoogstraat 7 1731 248 4r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands , burger koopman verkoper Both Apothekerstraat 2 1732 248 71r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1732 248 104v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman Franekereind 29 1733 248 185v
IJSBRANDS, DIRK het huis de Rode Deuren Dirk IJsbrands koopman koper stalling Kerkpoortstraat 31 de Rode Deuren 1733 248 189v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands , burger koopman en tichelbakker verkoper Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1735 249 80v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1738 249 289r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands , burger koper huis Noordijs 27 1738 249 290v
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1739 250 9v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman koper huis Grote Kerkstraat 40 1739 250 26v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands , burger koopman verkoper van 1/3 Hoogstraat 7 1740 250 84r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands , burger koopman koper hof met zomerhuis Liemendijk 1740 250 85r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten westen Liemendijk 1740 250 117r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman curator Wasbleek 3 1742 250 229r
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1744 251 29v
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirk IJsbrands koopman Liemendijk 1748 251 220r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
IJSBRANDS, DIRK de erven van Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Rapenburg 1756 254 26v
IJSBRANDS, DIRK de erven van Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg 1756 254 26v
IJSBRANDS, Dirkien IJsbrands verkoper Heiligeweg 13 1734 248 291v
IJSBRANDS, Dirkien IJsbrands verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
IJSBRANDS, FREERK Freerk IJsbrands , burger c.u. koper kamer Franekerpoort (gebied) 1694 243 92r
IJSBRANDS, FROUKJE Froukjen IJsbrands Schritsen 7 1724 246 189v
IJSBRANDS, FROUKJE Froukjen IJsbrands Zuiderhaven 53 1725 246 247v
IJSBRANDS, HISKE Hiske IJsbrands Zuiderpoort (gebied) OZ 1770 257 162r
IJSBRANDS, HISKE Hiske IJsbrands voormalig bewoner Zuiderpoort (gebied) OZ 1774 258 145v
IJSBRANDS, HISKE wijlen Hiske IJsbrands Zuiderpoort (gebied) OZ 1774 258 145v
IJSBRANDS, HISKE Hiske IJsbrands Zuiderpoort (gebied) OZ 1774 258 145v
IJSBRANDS, JAKOB wijlen Jacob IJsbrands Peterseliestraat 1718 246 29r
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands geniaarde koper Romastraat 1 1706 244 334r
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands , burger koper 2 kamers of dwarshuis schuin tegenover het huis genaamd Roma Romastraat 27 Roma 1709 245 3v
IJSBRANDS, JETSKE Jetske IJsbrands Zoutsloot NZ 1763 255 257v
IJSBRANDS, JETSKE Jetske IJsbrands Zoutsloot NZ 1776 259 21v
IJSBRANDS, JOHANNES Johannes IJsbrands , c.u. huurder William Boothstraat OZ 1702 244 166v
IJSBRANDS, LIJSBET wijlen Lijsbeth IJsbrands verkoper Lanen 48 1773 258 125v
IJSBRANDS, LUCAS Lucas IJsbrands koopman verkoper Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, MARTJEN wijlen Maertie IJsbrands Rozenstraat 1 1727 247 392v
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrands naastligger ten westen Schritsen NZ 1697 243 277r
IJSBRANDS, PIETER erf en hof van Pieter IJsbrands naastligger ten oosten Weverstraat 1697 243 302v
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 54 1698 243 364v
IJSBRANDS, PIETER de weduwe van Pyter IJsbrands naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1722 246 138r
IJSBRANDS, PIETER de hof van Pyter IJsbrands naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1723 246 171r
IJSBRANDS, REINER Reinder IJsbrands Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
IJSBRANDS, REINER Reinder IJsbrands , burger mr. tingieter erflater Lanen 87 1730 247 316r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrands , c.u. mr. tingieter verkoper van 5/16 Voorstraat 52achter 1718 246 32v
IJSBRANDS, SIPKE Sipke Dirk IJsbrands koopman koper Noorderhaven 107 1751 252 108v
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands huurder Lanen NZ 1779 259 173r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands koper huis Lanen 51 1779 259 191r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands scheepstimmerman koper huis Lanen 1781 260 24v
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 1781 260 24v
IJSBRANDS, THOMAS de weduwe van Thomas IJsbrands naastligger ten noorden Lanen 47 1797 265 28v
IJSBRANDS, TJITSKE Tjietske IJsbrands Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
IJSBRANDS, TRIJNTJE wijlen Trijntje IJsbrands verkoper Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrands naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1722 246 143v
IJSBRANDS, WILLEM wijlen Willem IJsbrands Bildtstraat 9 1780 259 254r
IJSBRANDS, WILLEM Willem IJsbrands koper huis Hofstraat 1 1809 268 267r
IJSBRANDS, WIETSE Wytze IJsbrands huurder Droogstraat NZ 1772 258 52v
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands mr. ijzersmid naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1723 246 160r
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands mr. ijzersmid naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1723 246 160r
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1723 246 175r
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) NZ 1738 249 339r
IJSBRANDS, Ytze IJsbrands verkoper Karremanstraat 19 1728 247 106v
, REINER Reyner IJsbrands* tinnegieter naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrandts verkoper van 1/2 Weverstraat 14 1730 247 324v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , c.u. mr. ijzersmid koper huis met schuur, stal en grote vierkante plaats of hof Zuiderstraat ZZ Bolswaert 1668 239 174r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mr. ankersmid koper nieuwe smederij met de hof, planten en put daarachter Zuiderhaven 18 1674 240 167r
IJSBRANDS, DIRK het houtstek en hof van Dirck IJsbrandts mr. ankersmid naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1675 240 174v
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1676 240 241r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1681 241 143r
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrandts , c.s. naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1682 241 222v
IJSBRANDS, DIRK de weduwe en de erven van wijlen Dirck IJsbrandts ankersmid verkoper Zuiderpoort (gebied) 1683 241 235v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts smid gebruiker Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mr. ankersmid Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , burger tichelbaas en koopman koper huis Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
IJSBRANDS, FREERK Freerck IJsbrandts zakkendrager Herenwaltje OZ 1693 243 55v
IJSBRANDS, GEERTJE Geertie IJsbrandts Noorderhaven 10 1687 242 162r
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie IJsbrandts Rapenburg ZZ 1677 240 264r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts , burger koopman koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en schuur ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts , burger koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopman koper 1/2 huis Noorderhaven ZZ 1668 239 144v
IJSBRANDS, JAKOB de hof van Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1675 240 185v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts mr. kleermaker koper huis Grote Kerkstraat 30 1710 245 117r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts mr. kleermaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 32 1710 245 135v
IJSBRANDS, JETSE Jetse IJsbrandts koper huis met een hofje erachter en een vrije steeg ten zuiden Brouwersstraat 11 1669 239 185v
IJSBRANDS, JETSE de kinderen van wijlen Jetse IJsbrandts scheepstimmerman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1677 240 268r
IJSBRANDS, JETSE de erven van Jetse IJsbrandts naastligger ten westen Both Apothekerstraat WZ 1685 242 77v
IJSBRANDS, JETSE wijlen Jetze IJsbrandts Liemendijk ZZ 1681 241 43ra
IJSBRANDS, LIJSBET Lijsbeth IJsbrandts verkoper Zuiderhaven 18 1696 243 253v
IJSBRANDS, MARTJEN Martien IJsbrandts Rozenstraat 1 1709 245 91v
IJSBRANDS, PIETER de hof van Pieter IJsbrandts naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1695 243 124v
IJSBRANDS, PIETER de weduwe en erven van Pieter IJsbrandts naastligger ten westen Schritsen NZ 1709 245 86v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts schipper (wijd-) koper 1/3 kamer, loods en plaats Carl Visschersteeg OZ 1680 241 78v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten oosten Weverstraat 1689 242 290v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten westen Havenplein 5 1694 243 82r
IJSBRANDS, PIETER Pytter IJsbrandts schipper (wijd-) koper huis Schritsen NZ 1682 241 178v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts mr. tinnegieter bewoner Lanen 82 1712 245 315v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 huis Lanen 87 het Zwarte Kruis 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. bewoner Lanen 87 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 woning ((voor de drie percelen in deze akte)) Lanen 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 grondpacht 2-02-00 CG ((voor de drie percelen in deze akte)) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 huis ((voor de drie percelen in deze akte)) Lanen 87 het Zwarte Kruis 1718 246 33v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. bewoner Lanen 87 1718 246 33v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 woning ((voor de drie percelen in deze akte)) Lanen het Zwarte Kruis 1718 246 33v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 grondpacht 2-02-00 CG ((voor de drie percelen in deze akte)) Jan Ruurdstraat 3 het Zwarte Kruis 1718 246 33v
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts assistent bij de Admiraliteit koper huis Brouwersstraat 15 1695 243 135r
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1695 243 135v
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1726 246 250v
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrandts , c.u. koper huis Zuiderstraat 7 1714 245 227r
, PIETER Pyter IJsbrandus schipper (wijd-) naastligger ten westen Weverstraat 1698 243 335v
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrans koopman naastligger ten westen Rommelhaven 13 1675 240 189v
IJSBRANDS, OUTGER Alger IJsbrants verkoper Achterstraat 1650 236 107v
IJSBRANDS, ANTJE Ancke IJsbrants , burger verkoper van 1/2 Heiligeweg OZ 1615 229 241v
IJSBRANDS, Bolijke IJsbrants Kerkpad WZ 1667 239 113r
IJSBRANDS, KORNELIS Cornelis IJsbrants Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1679 241 42r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1679 241 42r
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrants naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrants koopman verkoper Kerkpoortstraat 1734 248 320v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrants naastligger ten westen Hoogstraat 9 1738 249 230r
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van Dirk IJsbrants naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1749 251 253v
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van Dirk IJsbrants naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1749 251 253v
IJSBRANDS, IJSBRAND het huis van IJsbrant IJsbrants naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1648 236 15r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants , burger Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants , burger koopman koper ledige plaats Hofstraat NZ 1657 237 122av
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten oosten Rommelhaven NZ 1662 238 127r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants Zuiderhaven 5 1667 239 106r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1673 240 124r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1673 240 124v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrants , c.u. mr. scheepstimmerman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1661 238 77v
IJSBRANDS, JETSE Jetse IJsbrants , vrijgezel;burger verkoper Karremanstraat 16 1654 236 250v
IJSBRANDS, JETSE kinderen en de erven van w Jetse IJsbrants scheepstimmerman verkoper Brouwersstraat 11 1688 242 226v
IJSBRANDS, MEINERT Meinert IJsbrants naastligger ten westen Liemendijk 1666 239 46v
IJSBRANDS, PIETER de hof van Pieter IJsbrants naastligger ten oosten Weverstraat 1683 241 262v
IJSBRANDS, PIETER de brouwers? plaats van Pyter IJsbrants naastligger ten westen Kleine Kerkstraat WZ 1643 235 97r
IJSBRANDS, Weynert IJsbrants naastligger ten westen Liemendijk 1675 240 181r
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ikes Wijga, c.u. huurder woning 1 (p.j.) Hoogstraat 27 1794 264 220r
IEKES, JAKOB Jacob Ikes molenaar koper 4 woningen naast elkaar Bargebuurt 1801 266 39v
IEMES, CHRISTINA Christina Imans verkoper Achterstraat NZ 1796 264 337v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Zoutsloot ZZ 1796 264 340v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Zuiderpoort (gebied) 1796 264 342r
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
IEMKES, PIETER Pytter Imckes verkoper Zoutsloot 98 1661 238 102v
IEMKES, SEERP Seerp Imckes verkoper Zoutsloot 98 1661 238 102v
IEMES, BAUKE Baucke Imes naastligger ten oosten Lanen 48 1647 236 5r
IEMES, GERLOF Gerloff Imes naastligger ten zuiden Karremanstraat 22 1699 243 398r
IEMES, HANS zwager Hans Imes Bildtstraat 17 1644 235 141v
IEMES, HANS de weduwe van Hans Imes naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1651 236 169r
IEMES, JAN Jan Imes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1638 234 57v
IEMES, MAAIKE Maike Imes Schritsen 1661 238 104v
IEMKES, DIRK Dirk Imkes naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ 1729 247 267v
IEMKES, HARMEN Harmen Imkes gardenier Kerkpad 1614 229 207r
IEMKES, de kamer van Suuerd Impkes grondpacht verschuldigd aan dit huis Voorstraat ZZ 1624 231 33r
ENNES, AALTJE Aeltie Innes Zuiderhaven 18 1646 235 204v
ENNES, BAUKE Baucke Innes glasmaker naastligger ten oosten Woudemansteeg 2 1650 236 113r
ENNES, GEERTJE Geertie Innes koper huis of twee kamers, met loods en plaats daarachter Liemendijk NZ 1648 236 30r
ENNES, GEERTJE Geertien Innes onbekend 1652 236 197r1
ENNES, IETJE Idtie Innes verkoper Kleine Kerkstraat OZ 1659 237 221r
ENNES, RICHARD wijlen Rijckert Innes , c.u. bewoner Both Apothekerstraat 1638 234 52r
ENNES, RICHARD de crediteuren van Rijckert Innes , c.u. verkoper Both Apothekerstraat 1638 234 52r
ENNES, SIKKE Sikke Innes , c.u. huurder (p.j.) Droogstraat ZZ 1766 256 187v
ENNES, STEFFEN Steven Innes , c.u. huurder achterste woning Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r
ENNES, STEFFEN Steven Innes verkoper Zuiderhaven 65 1721 246 102v
ENNEMA, TJEERD ENNES de boedel van wijlen vroedsman Tieerd Innes Innema verkoper van 3/4 Voorstraat 83 1724 246 210r
ENNES, TJEERD vroedsman Tjaard Innes naastligger ten oosten Voorstraat 81 1706 244 312v
ENNES, Tjebjen? Innes Zoutsloot NZ 1707 245 39r
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerd Innes naastligger ten westen Voorstraat 85 1696 243 207r
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerd Innes naastligger ten oosten Voorstraat 81 1706 245 4r
ENNES, TJEERD Vroedsman Tjeerdt Innes naastligger ten zuiden Rommelhaven 6achter 1682 241 212r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/3 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/4 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/2 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt 1661 238 98v
ENNES, IETJE Ytie Innes Bildtstraat 11 1667 239 108v
IENSES, IDS Ids Insen , c.u. verkoper Zuiderhaven 17 1651 236 177r
IENSES, IDS het huis van Ids Inses naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1650 236 111r
IENSES, JETSKE Ietske Inses Lombardstraat 1650 236 116r
IENSES, JAKOB Jacob Inses mr. gortmaker verkoper Schritsen NZ 1693 243 68r
IENSES, JELTE Jelte Inses naastligger ten westen Rommelhaven 3 1696 243 204r
IENSES, WIETSKE Wytske Inses Zuiderhaven ZZ 1643 235 38v
IENSES, WIETSKE Wytske Inses Heiligeweg 5 1671 240 73v
IENTES, AREND Antie Intes naastligger ten westen Droogstraat 1629 232 120v
IENTES, KORNELIS de weduwe van Cornelis Intes verpachter grond Nieuwstraat WZ 1615 230 3r
IENTES, DOUWE Douwe Intes naastligger ten noorden William Boothstraat WZ 1640 234 119v
IENTES, JELTJE Jel Intes , burger Zuiderstraat NZ 1615 230 8v
IENTES, OTTE Otte Intes naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1667 239 83v
IENTES, PIETER de kamer van Pyter Intes ene kant Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
IENTES, SIEBRICHJE Sibrich Intes Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
IENTES, TEUNIS Teunis Intes verkoper Hoogstraat NZ 1629 232 112v
IENTES, TEUNIS Theunis Intes , c.u. koper huis, loods en plaats Noorderhaven 107 1643 235 78r
IENTES, TEUNIS het achterhuis van Thonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1636 233 181v
IENTES, TEUNIS gemeensman Thonis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107 1643 235 65r
IENTES, TEUNIS Thonys Intes bakker koper huis en lege plaats en met het eigendom van de steeg ten westen Noorderhaven 105 1615 230 11r
IENTES, TEUNIS Toenis Intes naastligger ten oosten Rommelhaven 1625 231 59r
IENTES, TEUNIS Toenis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107 1638 234 68v
IENTES, TEUNIS Tonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1641 234 158v
IENTES, TEUNIS gemeensman Tonis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107 1645 235 162v
IENTES, TEUNIS Tuenis Intes naastligger ten oosten Rommelhaven 3b 1633 233 123v
IENTES, TIEMEN Tymen Intes protestant wegens hypotheek Noorderhaven 1630 232 143r
KINGMA, ULBE IENTES Ulbe Intes Kingma koper kamer met een weefwinkel Liemendijk 1652 236 184r
IENTES, JOOST Joost Inties , c.u. koolmeter koper dwarshuis Vianen 2 1705 244 310r
IENTES, PIETER Pyter Inties Molentie, c.u. koper huis en hofke Both Apothekerstraat OZ 1651 236 152v
IENTES, PIETER waaruit verstorven is Pytter Inties Molentie Both Apothekerstraat 1672 240 78v
IENTES, RIPPERT huis van de kinderen van Rippert Inties naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1647 235 257v
IENTES, RIPPERT huis van de kinderen van Rippert Inties naastligger ten zuiden Voorstraat ZZ 1647 235 257v
IENTES, TIEMEN de kamer van Tymen Inties naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1654 236 265v
IENTES, TEUNIS Toenis Intis naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1625 231 55r
IENTES, JAN Jan Intjes mr. metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1708 245 69v
IENTES, RIPPERT de kinderen van Rippert Intjes naastligger ten oosten Voorstraat 12achter 1662 238 152v
IENTES, RIPPERT de kinderen van Rippert Intjes naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter 1662 238 152v
ALGERA, IEPKE IEPKES Ipcke Ipckes Algera verkoper Zuiderpoort (gebied) 1652 236 211v
IEPKES, JOUKJE Jouck Ipckes Rozengracht 27 1644 235 158v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ipes Zeestra koper 1/4 huis met put en bak Vijver 1 1671 240 65v
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ipes koper 1/2 lege plaats of koolstek Zuiderplein 3 1667 239 71r
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ipes koper huis Rozenstraat 1 Almenum 1667 239 90r
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ipes koper hof met put, prieel, hoenderhuis en koolstek Rozengracht NZ 1667 239 90v
IEPES, ANSKE Anske Ipes koper 1/2 lege plaats of koolstek Zuiderplein OZ 1667 239 13va
IEPES, ANSKE Anske Ipes geniaarde koper Voorstraat 1 1698 243 391v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ipes Zeestra, c.u. koper huis en hof Rozengracht NZ 1668 239 157v
IEPES, ANSKE de vroedsman Anske Ipes Zeestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1670 239 41va
IEPES, ANTJE Antie Ipes verkoper Rozengracht 27 1651 236 147r
IEPES, BAUKE wijlen Bauke Ipes Voorstraat 62 1637 234 46r
IEPES, KLAASKE Claeske Ipes Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
IEPES, DIRK de weduwe van Dirck Ipes verkoper Voorstraat NZ 1625 231 47v
IEPES, DIRK Dirck Ipes , c.u. geniaarde koper Zoutsloot 1668 239 152v
IEPES, EELKE Eelcke Ipes koper huis met een lege plaats erachter Brouwersstraat 23 1614 229 201r
IEPES, EELKE de weduwe en erven van Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1641 234 160v
IEPES, EELKE de weduwe en erven van Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1642 235 5r
IEPES, ENNE de brouwerij van Enne Ipes naastligger ten oosten Bildtstraat OZ 1659 238 10r
IEPES, JOUKJE Jouck Ipes Rozengracht 27 1651 236 147r
IEPES, MAAIKE Maycke Ipes Zuiderplein 1 1658 237 146r
IEPES, MAAIKE Maycke Ipes Zuiderplein 1 1658 237 146r
IEPES, MAAIKE Mayke Ipes Hoogstraat 33 1668 239 131r
IEPES, MINKE Mintie Ipes koper huis, loodske en plaatske Lanen 48 1658 237 179r
IEPES, MINKE Mintie Ipes naastligger ten zuiden Lanen 48 1658 237 179r
IEPES, MINKE Mintie Ipes koper van 1/2 huis en loods Lanen 50 1659 237 181r
IEPES, PIETER Pyetter Ipes naastligger ten westen Lanen ZZ 1638 234 57v
IEPES, PIETER de hof van Pyetter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat 1638 234 71r
IEPES, PIETER de kamer van Pyter Ipes naastligger ten westen Brouwersstraat 2 1635 233 171r
IEPES, PIETER Pyter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1648 236 52r
IEPES, PIETER Pytter Ipes , burger koopman koper Weverstraat 1644 235 155v
IEPES, PIETER Pytter Ipes onbekend 1646 235 237r
IEPES, PIETER Pytter Ipes naastligger ten zuiden onbekend 1646 235 239v
IEPES, RUURD Ruierd Ipes Droogstraat ZZ 1640 234 91v
IEPES, RUURD Ruirdt Ipes , c.u. verkoper Lombardstraat 1643 235 85r
IEPES, TEEDE Teede Ipes , burger c.u. koper huis onbekend 1648 236 12r
IEPES, TJEPKE Tiebke Ipes , burger zakkendrager koper twee dwarskamers aan elkaar Hofstraat 47 1651 236 159r
IEPES, WATSE Watze Ipes , burger verkoper Franekereind 1625 231 65r
ROEST, WIEBE IEPES Wybe Ipes Roest verkoper van 1/2 Noorderhaven ZZ 1645 235 186r
IEPES, POPPE erven van Poppe Ipis naastligger ten zuiden Lanen 12 1630 232 141v
IEPKES, HIELKJE Hylck Ipkes Bildtstraat 17 1664 238 204v
IEPES, vroedsman Ankse Ippes Zeestra naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1669 239 191v
IEPES, ANSKE Anske Ippes koper 1/2 huis Voorstraat 48 1668 239 23ra
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ippes Zeestra verkoper Zuiderhaven 65 1667 239 119v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ippes Zeestra naastligger ten oosten Voorstraat 13 1668 239 128r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ippes Zeestra verkoper Rozenstraat 1 1669 239 187v
, Elikan Isaack Levy verkoper Voorstraat 36 1807 267 336r
ISAAKS, JETSKE Jicke Isaacks verkoper van 1/2 Rommelhaven 15 1713 245 198r
ISAAKS, GRIETJE Gryttie Isaacx Steinvors verkoper Lanen 44 1701 244 100r
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks koopman (joods -) koper woning Tiepelsteeg 1771 257 212r
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks koopman (joods -) naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1771 257 212r
ISAAKS, HANS Hans Isaaks naastligger ten westen Zoutsloot 20 1718 246 2v
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten westen Zoutsloot 20 1713 245 192v
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v
ISAAKS, Reimerich Isaax naastligger ten zuiden Lanen NZ 1642 234 166r
, HANS Hans Isaax* schipper (schuit-) naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt koper huis Raamstraat 3 de Steur 1700 244 58v
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt, c.u. naastligger ten noorden Raamstraat 3 1700 244 58v
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Isacks huurder Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
ISAAKS, Remmerich Isacks , burger Grote Kerkstraat 6 1636 234 7r
ISAAKS, Remmerich Isacks koper door niaar huis met een lege plaats erachter Lanen 82 de Grauue Kath 1643 235 53v
, Remmerich Isacks* verkoper Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v
ISAAKS, REBEKKA Rebecca Isacs Heiligeweg 13 1776 259 14v
ISAAKS, Remmerich Isacx koper huis, hof en tuin erachter met een vrije uitgang in de steeg ten oosten Rapenburg 1645 235 188r
, Remmerich Isax koper huis met bleekveld of plaats ten zuiden Weverstraat 1642 234 178r
, LUITJEN Luijtjen Isbes naastligger ten noorden Weverstraat 1650 236 133r
IJSBRANDS, JUNIUS Junius Isbrands , c.u. koper 1/6 huis Voorstraat ZZ 1648 236 33v
IJSBRANDS, MARIA Maritie Isbrands Kerkpad WZ 1666 239 37r
IJSBRANDS, PIETER de weduwe en erven van Pieter Isbrands naastligger ten westen Schritsen NZ 1718 246 27r
IJSBRANDS, EDGER Aeger Isbrandts koper huis, loods en plaats Liemendijk 1646 235 202v
IJSBRANDS, BEELTJE Belitie Isbrandts koper woning Kerkpoortstraat OZ 1672 240 90v
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
IJSBRANDS, DIRK het hof van Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1675 240 179v
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie Isbrandts 't Poortje 1 1660 238 52r
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbrandt Isbrandts Hoogstraat 4 1659 238 2ra
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrandts huurder Noordijs OZ 1665 239 12r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrandts , burger koper 1/2 huis Noorderhaven 10 1672 240 96v
IJSBRANDS, JETSE Jetze Isbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 13 1672 240 77r
IJSBRANDS, LUITJEN de kamer van Luitjen Isbrandts eigenaar grondpacht (p.j.) Sint Odolphisteeg 1665 239 6r
IJSBRANDS, MEINERT Meindert Isbrandts eigenaar grondpacht (p.j.) Karremanstraat 1665 239 6r
IJSBRANDS, MEINERT Meinert Isbrandts , burger koper huis (plus 1/2 ducaton) Achterstraat NZ 1665 239 3r
IJSBRANDS, SJUK Siouck Isbrandts verkoper Hofstraat NZ 1658 237 171r
IJSBRANDS, AREND wijlen Aern Isbrant Zuiderhaven 1631 232 177r
IJSBRANDS, AREND het huis van de erven van Aarnt Isbrants naastligger ten oosten Havenplein 1 1641 234 148v
IJSBRANDS, AREND het huis van de erven van Aarnt Isbrants naastligger ten noorden Havenplein 1 1641 234 148v
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants naastligger ten zuiden Schritsen 1614 229 206r
IJSBRANDS, AREND de erfgenamen van Aernt Isbrants naastligger ten oosten Weeshuisstraat 1645 235 181v
IJSBRANDS, AREND de erfgenamen van Aernt Isbrants naastligger ten noorden Weeshuisstraat 1645 235 181v
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbran Isbrants schipper (groot-) koper huis, loods en plaats Bildtstraat 16 1647 235 246r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants , burger koper huis en hof, loods en plaatske waar de Scheer uithangt Scheerstraat 3 de Schaar 1658 237 159v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants , c.s. verkoper onbekend 1664 238 224v
IJSBRANDS, LUITJEN Luitien Isbrants naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 5 1649 236 66v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IESES, ARJEN Arryen Ises , burger koper huis Noorderhaven 52 1662 238 148v
IESKES, JAN Jan Iskes bontwever koper huis Kruisstraat 1726 246 256v
IESKES, TJERK Tierck Iskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1642 235 15r
IESKES, TJERK de weduwe van Tierck Iskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1644 235 124v
, HARMEN Harmen Israëls bontwever koper woning Hofstraat 41 1715 245 255v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman Wasbleek 1764 256 39v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman Wasbleek 1764 256 42r
ISRAELS, JAN vrijgezel Jan Israels koper huis met een tuintie Both Apothekerstraat OZ 1711 245 144r
IETES, AGE Age Ites , c.u. koper huis en hof Kerkpoortstraat de Hollandse Tuin 1674 240 143r
IETES, SIETSKE Sytske Ites koper huis Vianen ZZ 1701 244 106v
EEUWES, ANNE Anne Ives naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1788 262 306v
, JAKOB Jacob Izaax , burger koper woning Lanen 23 1708 245 43r
ISAAKS, BEREND Barend Izacs koopman (joods -) koper huis en hof Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs koopman (joods -) naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs koopman (joods -) koper huis Borstelsteeg 1 1769 257 123v
, HANS Hans Izax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r