Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
VELDHUIS, JAKOB IEBELES oud burgemeester Jacob Ibeles Velthuis wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 88 1699 244 6v
IEBELES, GOSSE Gosse Ibles , c.u. geniaarde koper Lombardstraat 1649 236 97r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderhaven 65 1674 240 147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderstraat 1674 240 147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderstraat 1674 240 147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderstraat 1674 240 147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Rapenburg 1674 240 147r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1637 234 35v
IEDES, GRIETJE Griettie Ides verkoper Zoutsloot 53tuin 1649 236 55v
IEDES, JAN Jan Ides , c.u. koper huis Karremanstraat 22 1642 234 176v
IEDES, JAN Jan Ides mr. schoenmaker naastligger ten westen Zuiderstraat 19oost 1675 240 195v
IEDES, JANKE Jancke Ides koper Nieuwstraat 40 1706 244 317r
IEDES, JANKE Jancke Ides huurder Nieuwstraat 40 1706 244 317r
IEDES, NIESKE Nieske Ides koper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
IEDES, NIESKE Nieske Ides naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
IEDES, FILIPPUS Philips Ides , c.u. koper lege plaats Rozengracht NZ 1649 236 63v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1649 236 63v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides gardenier naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1650 236 110v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1658 237 146r
IEDES, SASKER Sasker Ides tichelaar koper huis Heiligeweg NZ 1606 228 509r
IEDES, SIEBREN Sybrant Ides , n.u. demonstrant (wegens een hypotheek) Lanen 32 1605 228 482v
IEDES, TEEKE vroedsman Teecke Ides Qolaerdt koopman verkoper Hoogstraat 39 1698 243 388r
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ides Karremanstraat OZ 1669 239 205r
IDSES, KORNELIS Cornelis Idsen naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1631 233 20r
IDSES, KORNELIS de erfgenamen van Cornelis Idsen verkoper Zuiderhaven 9 1636 234 20v
IDSES, KORNELIS de erfgenamen van Cornelis Idsen verkoper Zuiderhaven 9achter 1636 234 20v
IDSES, KORNELIS de erfgenamen van Cornelis Idsen verkoper Gardenierstraat 1636 234 21r
IDSERTS, KLAAS Claes Idserts verkoper q.q. Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
IDSES, ANTJE Antje Idses Schritsen 52 1781 260 135v
IDSES, BRECHTJE Brechtie Idses koper Grote Kerkstraat 41 1659 237 198v
IDSES, KLAAS Claes Idses koper nieuwe kamer getekend met D (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren) Kerkpoortstraat ZZ 1615 229 244r
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1631 232 180v
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten oosten Gardenierstraat 1632 233 40v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 269v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Kerkpoortsmolen 1 1730 247 327v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de kerkpoortsmolen, met huis, schuur, etc. Kerkpoortsmolen 1 de Kerkpoortsmolen 1751 252 133r
IDSES, IEKE Eeke Idses mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, met woonhuis, paardenstal Noordermolen 1 de Noordermolen 1753 253 52v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper Kerkpoortsmolen 1 1755 253 210r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 1 1755 253 210r
IDSES, IEKE Eeke Idses eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 1 1758 254 136r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Kerkpoortsmolen 1 1758 254 136r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Kerkpoortsmolen 1 1758 254 159r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Rozengracht ZZ 1758 254 159r
IDSES, EELKJE Eeke Idses koper Kerkpoortsmolen 1 1759 254 201v
IDSES, FOKKE Focke Idses verkoper Kerkpoortstraat 1646 235 219v
IDSES, FOKKE Focke Idses , c.u. verkoper Kerkpoortstraat NZ 1646 235 227r
IDSES, FOPKE Fopke Idses koper kamer en loods met vrije steeg Schoolsteeg WZ 1637 234 27v
IDSES, Foppe/Fopke Idses , burger pannebakker verkoper Droogstraat NZ 1617 230 92v
IDSES, GIJSBERT Gijsbert Idses mr. kuiper Hoogstraat 29 1696 243 248r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1654 236 261r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1654 236 261r
IDSES, GRIETJE Grietie Idses verkoper Jekelsteeg 1 1654 236 261r
IDSES, HAIE Haye Idses huurder Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
IDSES, JAN Jan Idses koper huis Zuiderstraat 1616 230 21r
IDSES, MEINERT Meynert Idses verkoper Herenknechtenkamerstraat 1611 229 53v
IDSES, PIETER Pieter Idses koper kamer onbekend OZ 1629 232 88v
IDSES, PIETER Pieter Idses verkoper Schritsen 15achter 1769 257 132v
IDSES, PIETER Pyeter Idses , c.u. koper 1/2 kamer Vioolsteeg 1639 234 86r
IDSES, PIETER Pyter Idses naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1634 233 140v
IDSES, PIETER Pyter Idses verkoper Spinstraat NZ 1635 233 161r
IDSES, RINSKE Reynscke Idses koper Lanen 30 1614 229 204r
IDSES, RIKSTJE Rigstje Idses bewoner Kerkpoortstraat 5achter 1775 258 5va
IDSES, RIKSTJE Rigtje Idses verkoper Kerkpoortstraat 5achter 1775 258 5va
IDSES, RIKSTJE Rixt Idses verkoper Spinstraat NZ 1635 233 161r
IDSES, SIEBE Sibe Idses huurder van de kamer Heiligeweg ZZ 1664 238 224r
IDSES, UILKJE Uilkjen Idses verkoper van 1/4 Vijver 5 1694 243 75r
IDSES, FOPKE het panwerk eerder van Fopcke Idsis naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1635 233 172r
, IDS het huis van Idts Idssens naastligger ten oosten Peterseliestraat 1612 229 100r
IDSES, KORNELIS Cornelis Idts naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1626 231 141r
IDSES, PIETER wijlen Pyter Idts verkoper Noordees (gebied) 1612 229 79v
IDSES, KORNELIS Cornelis Idtsen demonstrant (wegens een hypotheek) Bildtstraat 16 1633 233 87r
IDSES, KORNELIS Cornelis Idtsen verkoper q.q. Zuiderstraat ZZ 1633 233 125r
IDSES, FONGER Fonger Idtsen koper huis Havenplein 10 1636 234 11v
IDSES, JAN wijlen Jan Idtsen erflater Zuiderstraat ZZ 1633 233 125r
IDSES, KLAAS Claes Idtses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1615 229 244v
IDSES, KLAAS Claes Idtses verkoper Zuiderstraat ZZ 1633 233 125r
IDSES, FONGER Fonger Idtses Ruiertsma verkoper Havenplein 10 1664 238 203r
IDSES, FOPKE het panwerk van Fopcke Idtses naastligger ten oosten (Focke Idtses heeft een vrije in- en uitgang in de steeg ) Droogstraat NZ 1611 229 2r
IDSES, FOPKE Fopcke Idtses koper Zoutsloot 76 1612 229 112r
IDSES, FOPKE Fopcke Idtses naastligger ten westen Zoutsloot 76 1612 229 112r
IDSES, HANS Hans Idtses naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1625 231 60r
IDSES, ANTJE Antje Idzes verkoper Schritsen ZZ 1786 262 86r
IDSES, HAIE Haje Idzes koper huis Grote Kerkstraat 4 1708 245 74r
IDSES, HAIE Haje Idzes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2 1711 245 143v
IEBES, IEBE Iebe Iebes koper huis Heiligeweg 30 1642 234 164v
IEBELES, GOSSE Gosse Iebles , c.u. koper huis onbekend 1648 236 12v
IEDES, GEERTJE Geertie Iedes verkoper Romastraat 4oost 1661 238 110v
IEDES, GRIETJE Grietie Iedes verkoper Voorstraat 48 1655 237 23r
IEDES, GRIETJE Grietie Iedes koper kamer Rapenburg 1658 237 170v
IEDES, HIELKJE de kinderen van wijlen Hilcke Iedes verkoper Kleine Kerkstraat 2 1646 235 213r
IEDES, HIELKE de kinderen van de weduwe van wijlen Hylcke Iedes verkoper Kleine Kerkstraat 1 1646 235 220r
IEDES, JAKOB Jacob Iedes bewoner Achterstraat ZZ 1612 229 69r
IEDES, JAKOB Jacob Iedes bewoner Achterstraat ZZ 1612 229 81r
IEDES, JAKOB Jacob Iedes timmerman koper herenhuis met tuin, koetshuis, stalling Zuiderhaven 52 1791 263 292r
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Karremanstraat 22 1646 235 237v
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Peterseliestraat 1655 237 4v
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord 1667 239 71r
IEDES, FILIPPUS de hof van Philippus Iedes naastligger ten westen Rozengracht 7west 1668 239 157v
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord 1667 239 13va
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes schipper op Bolsward koper kamer met een lege plaats ten noorden erachter Rozengracht 5 1644 235 152v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes koper lege plaats groot 10 voet Rozengracht NZ 1644 235 153r
IEDES, FILIPPUS het huis van Philips Iedes naastligger ten oosten Rozengracht 5 1646 235 234v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes , c.u. verkoper Rozengracht 5 1646 235 234v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes koper plaats van 15 voeten Rozengracht 7west 1647 235 242v
RUITER, REIN IEDES Rein Iedes de Ruiter verkoper Brouwersstraat 15 1801 265 287v
IEDES, REINER wijlen Reyner Iedes verkoper Voorstraat 14 1642 234 175r
IEDES, SIEBREN de erfgenamen van Sibrant Iedes Feytama naastligger ten oosten onbekend 1641 234 131r
IEDES, TEEKE Taeke Iedes naastligger ten westen Scheerstraat 11 1691 242 345v
, IENSE Ynse Ieetes koopman Lanen ZZ 1680 241 23ra
, IENSE Ynse Ieetes koopman Scheerstraat 5 1680 241 23ra
, HESTER Ester Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
, JAN Jan Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
, PIETJE Pietertie Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
, LOLKJE wijlen Lolck Iemckes huurder Noorderhaven 1597 228 9v
, HANS wijlen Hans Ieme de Rinck verkoper Zoutsloot 30 1646 235 224r
IEMES, ANTJE Antie Iemes verkoper Karremanstraat 2 1640 234 98r
IEMES, BAUKE Bauke Iemes glasmaker naastligger ten oosten Lanen 48 1643 235 41r
IEMES, GEERT de erfgenamen van Geert Iemes naastligger ten westen Vijverstraat 8 1643 235 61v
IEMES, GEERT de erfgenamen van Geert Iemes verkoper Vijverstraat 6 1653 236 229v
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes koper ledige plaats of huisstede Grote Ossenmarkt 25 1659 237 183r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes mr. timmerman koper 6 voet lengte van de plaaats achter zijn kamer strekkende tot de kamer van burge Grote Ossenmarkt 25achter 1659 237 201r
IEMES, GERLOF de plaats van Gerlof Iemes naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 25achter 1659 237 201r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes naastligger ten zuiden Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
IEMES, GERLOF Gerloff Iemes koper ledige plaats, voor 63 en achter 70 voet breed Zuiderhaven 16 1663 238 190v
IEMES, GERLOF Gerloff Iemes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1692 243 12r
RING, HANS IEMES wijlen Hans Iemes de Ringh koper Bildtstraat OZ 1649 236 74r
IEMES, de erfgenamen van Hittie Iemes verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1655 237 4v
IEMES, MARTEN Marten Iemes koper huis en loods Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
IEMES, MAAIKE Maycke Iemes koper 1/4 huis Schritsen 15 1649 236 81v
IEMES, SIETSE de weduwe van Sytse Iemes naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1644 235 127v
IEMKES, EESGE Aesge Iemkes koper 2 kamers met een plaatsje Noordees (gebied) 1617 230 70v
IEMKES, ANTJE Anna Iemkes verkoper Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
IEPES, BAUKJE Baucke Iepes geniaarde koper Hofstraat 1611 229 48r
IEPES, JOCHEM Jochum Iepes glasmaker verkoper Hofstraat 1611 229 13v
IEPES, Lyoepck Iepes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1612 229 117r
IEPES, FEIKE Feyke Ieppes voerman koper 1/2 kamer Liemendijk 1661 238 79v
SNEL, ARJEN IESES wijlen Arjen Ieses Snel smalschipper verkoper Noorderhaven 50 1683 241 245r
IESES, TJEERD Tieerd Ieses , c.u. verkoper Zoutsloot 1 1650 236 105v
IESES, TJEERD Tierd Ieses koper kamer Zoutsloot 1 1646 235 199v
, HIBBE Hibbe Iests eigenaar van 1/2 Franekereind 29west 1611 229 62v
EEUWES, AREND Aane Ieves koper huis Liemendijk ZZ 1783 261 52r
EEUWES, HERE Here Ieves sleefmaker koper huis Karremanstraat 19 de Valk 1659 237 196r
, HANS het huis van Hans Ieyps naastligger ten oosten Lanen 28achter 1652 236 205r
IEGES, AGE Agge Iges naastligger ten oosten Franekertrekvaart ZZ 1647 235 264v
IEGES, IEGE de kamer eerder van Igge Iges grondpacht verschuldigd aan dit perceel Kerkpoortstraat NZ 1606 228 484v
IEGES, PIETER Pieter Iges naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 1 1664 238 231v
IEGES, PIETER Pyter Iges , c.u. koper kamer onbekend 1649 236 60v
IEGES, TIJSKE Tiesk Iges koper Kerkpoortstraat NZ 1644 235 117v
IEGES, TIJSKE Tieske Iges koper Kerkpoortstraat NZ 1644 235 106r
IGLES, BRECHTJE Bregje Igles koper Noorderhaven 58 1799 265 189r
IGLES, BRECHTJE Bregje Igles koper Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
, EELKE wijlen dr. Eelco Ignatius a Suiringar jurist en advocaat voor het Hof van Friesland Noordijs 21zuid 1731 248 15v
SURINGAR, EELKE Eelco Ignatius a Suringar naastligger ten noorden William Boothstraat 27 1723 246 174v
, EELKE wijlen oud burgerkolonel dr. Eelco Ignatius a Zuiringar jurist en advocaat voor het Hof van Friesland verkoper onbekend WZ 1731 248 17r
, wijlen Iisbrandt Iisbrandts grootschipper koper Droogstraat NZ 1657 237 137v
, AREND de erfgenamen van Arent Iisbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1634 233 153r
, wijlen Iisbrant Iisbrants grootschipper verkoper Bildtstraat 16 1656 237 58r
, LUITJEN grondpacht uit het perceel van Luitien Iisbrants eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 7 1656 237 61r
, TRIJNTJE Trijntie Ijeves verkoper Liemendijk 1692 242 393r
, SEERP Seerp IJsbrand naastligger ten oosten Rozengracht 13 1789 263 81v
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn erflater Nieuwstraat 13 1780 259 278r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn Havenplein 3 1780 259 279r
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrands verkoper van 1/2 Weverstraat 14 1730 247 330v
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS Baukjen IJsbrands Persijn koper Voorstraat 37 1726 246 253r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Persijn verkoper Voorstraat 37 1780 259 274r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Perzijn verkoper Voorstraat 51 1775 258 226r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huis Voorstraat 71 1719 246 52v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huis Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
IJSBRANDS, DIRK de kopers Dirk IJsbrands , c.u. naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 21 1726 246 262v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huis Rapenburg 1729 247 258r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman naastligger ten westen Voorstraat 73 1729 247 285v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman koper huis Hoogstraat 7 1731 248 4r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper q.q. Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper Both Apothekerstraat 2 1732 248 71r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1732 248 104v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman Fabrieksstraat 4 1733 248 185v
IJSBRANDS, DIRK het huis de Rode deuren Dirk IJsbrands koopman koper grote stalling de Roode Deuren genaemt Kerkpoortstraat 29 de Rode Deuren 1733 248 189v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands verkoper q.q. Heiligeweg 13 1734 248 291v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands verkoper q.q. Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman en tichelbakker verkoper Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1735 249 80v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1738 249 289r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huis Noordijs 27 1738 249 290v
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1739 250 9v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman koper huis Grote Kerkstraat 40 1739 250 26v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper van 1/3 Hoogstraat 7 1740 250 84r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman koper hof met zomerhuis Liemendijk 1740 250 85r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten westen Liemendijk 1740 250 117r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman Noordijs 4 1741 250 155r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper q.q. Wasbleek 3 1742 250 229r
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1744 251 29v
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirk IJsbrands koopman Liemendijk 1748 251 220r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
IJSBRANDS, DIRK de erfgenamen van Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1756 254 26v
IJSBRANDS, DIRK de erfgenamen van Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1756 254 26v
IJSBRANDS, FREERK Freerk IJsbrands , c.u. koper kamer Franekerpoort (gebied) 1694 243 92r
IJSBRANDS, FROUKJE Froukjen IJsbrands verkoper Schritsen 7 1724 246 189v
IJSBRANDS, FROUKJE Froukjen IJsbrands verkoper Zuiderhaven 53 1725 246 247v
IJSBRANDS, HISKE Hiske IJsbrands koper Zuiderstraat 18 1770 257 162r
IJSBRANDS, HISKE Hiske IJsbrands voormalig bewoner Zuiderstraat 18 1774 258 145v
IJSBRANDS, HISKE wijlen Hiske IJsbrands erflater Zuiderstraat 18 1774 258 145v
IJSBRANDS, HISKE wijlen Hiske IJsbrands erflater Zuiderstraat 18 1774 258 145v
IJSBRANDS, JAKOB wijlen Jacob IJsbrands koper door niaar Peterseliestraat 1718 246 29r
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands geniaarde koper Romastraat 1 1706 244 334r
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands koper 2 kamers of dwarshuis schuin tegenover het huis genaamd Roma Romastraat 27 Roma 1709 245 3v
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands , c.u. geniaarde koper Tiepelsteeg 1721 246 99v
IJSBRANDS, JETSKE Jetske IJsbrands koper Zoutsloot 95 1763 255 257v
IJSBRANDS, JETSKE Jetske IJsbrands verkoper Zoutsloot 95 1776 259 21v
IJSBRANDS, JOHANNES Johannes IJsbrands verkoper Havenplein 28 1631 233 11r
IJSBRANDS, JOHANNES Johannes IJsbrands , c.u. huurder William Boothstraat OZ 1702 244 166v
IJSBRANDS, LIJSBET Lijsbet IJsbrands verkoper van 1/2 Zuiderhaven 30 1704 244 260r
IJSBRANDS, LIJSBET wijlen Lijsbeth IJsbrands verkoper Lanen 48 1773 258 125v
IJSBRANDS, LUCAS Lucas IJsbrands koopman verkoper Fabrieksstraat WZ 1804 267 47r
IJSBRANDS, MARTJEN wijlen Maertie IJsbrands erflater Rozenstraat 1 1727 247 392v
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrands naastligger ten westen Schritsen 47 1697 243 277r
IJSBRANDS, PIETER erf en hof van Pieter IJsbrands naastligger ten oosten Klaverbladstraat 5 1697 243 302v
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 54 1698 243 364v
IJSBRANDS, PIETER de weduwe van Pyter IJsbrands naastligger ten oosten Weverstraat 10 1722 246 138r
IJSBRANDS, PIETER de hof van Pyter IJsbrands naastligger ten oosten Weverstraat 10 1723 246 171r
IJSBRANDS, PIETER de weduwe van Pytter IJsbrands naastligger ten oosten Klaverbladstraat 5 1703 244 200v
IJSBRANDS, PIETER wijlen Pytter IJsbrands wijdschipper koper Havenplein 22 1703 244 206v
IJSBRANDS, REINER Reinder IJsbrands verkoper Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
IJSBRANDS, REINER wijlen Reinder IJsbrands mr. tingieter erflater Lanen 87 1730 247 316r
IJSBRANDS, REINER wijlen Reinder IJsbrands mr. tingieter erflater Lanen 87 1730 247 316r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrands , c.u. mr. tingieter verkoper van 5/16 Voorstraat 52achter 1718 246 32v
IJSBRANDS, SIPKE Sipke Dirk IJsbrands koopman koper Noorderhaven 107 1751 252 108v
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands huurder Lanen 25 1779 259 173r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands koper huis Lanen 51 1779 259 191r
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands scheepstimmerman koper huis Lanen 53 1781 260 24v
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 53 1781 260 24v
IJSBRANDS, THOMAS de weduwe van Thomas IJsbrands naastligger ten noorden Lanen 47 1797 265 28v
IJSBRANDS, TJITSKE Tjietske IJsbrands geniaarde koper Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
IJSBRANDS, TRIJNTJE wijlen Trijntje IJsbrands verkoper Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrands naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1722 246 143v
IJSBRANDS, WILLEM wijlen Willem IJsbrands verkoper Bildtstraat 9 1780 259 254r
IJSBRANDS, WILLEM Willem IJsbrands koper huis Hofstraat 1 1809 268 267r
IJSBRANDS, WIETSE Wytze IJsbrands huurder Droogstraat 47 1772 258 52v
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten zuiden Zuiderstraat 19 1723 246 175r
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten oosten Zuiderstraat 13 1738 249 339r
IJSBRANDS, IEPE Yppe IJsbrands mr. ijzersmid naastligger ten oosten [staat: noorden] Zuiderstraat 13 1723 246 160r
IJSBRANDS, Ytze IJsbrands verkoper Karremanstraat 19 1728 247 106v
, REINER Reyner IJsbrands* tinnegieter naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrandts verkoper van 1/2 Weverstraat 14 1730 247 324v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , c.u. mr. ijzersmid koper huis met schuur, stal en grote vierkante plaats of hof Zuiderstraat ZZ Bolswaert 1668 239 174r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mr. ankersmid koper nieuwe smederij met de hof, planten en put daarachter Zuiderhaven ZZ 1674 240 167r
IJSBRANDS, DIRK het houtstek en hof van Dirck IJsbrandts mr. ankersmid naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1675 240 174v
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1676 240 241r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , c.soc. naastligger ten noorden Zuiderstraat 1681 241 143r
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrandts , c.s. naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1682 241 222v
IJSBRANDS, DIRK de weduwe en de erfgenamen van wijlen Dirck IJsbrandts ankersmid verkoper Zuiderstraat 1683 241 235v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts smid gebruiker Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mr. ankersmid Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts tichelbaas en koopman koper huis Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
IJSBRANDS, FREERK Freerck IJsbrandts zakkendrager Herenwaltje OZ 1693 243 55v
IJSBRANDS, GEERTJE Geertie IJsbrandts verkoper Noorderhaven 10 1687 242 162r
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie IJsbrandts koper Rapenburg ZZ 1677 240 264r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopman koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en schuur ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopman koper 1/2 huis Noorderhaven ZZ 1668 239 144v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopman koper door niaar nieuw gebouwd dwarshuis Kerkpoortstraat 1675 240 185v
IJSBRANDS, JAKOB de hof van Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1675 240 185v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts mr. kleermaker koper huis Grote Kerkstraat 30 1710 245 117r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts mr. kleermaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 32 1710 245 135v
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat 1606 228 531v
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat 1606 228 532r
IJSBRANDS, JETSE Jetse IJsbrandts koper huis met een hofje erachter en een vrije steeg ten zuiden Brouwersstraat 11 1669 239 185v
IJSBRANDS, JETSE de kinderen van wijlen Jetse IJsbrandts scheepstimmerman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1677 240 268r
IJSBRANDS, JETSE de erfgenamen van Jetse IJsbrandts naastligger ten westen Both Apothekerstraat 8 1685 242 77v
IJSBRANDS, JETSE de kinderen van wijlen Jetze IJsbrandts verkoper Liemendijk ZZ 1681 241 43ra
IJSBRANDS, LIJSBET Lijsbeth IJsbrandts verkoper Zuiderhaven ZZ 1696 243 253v
IJSBRANDS, MARTJEN Martien IJsbrandts Rozenstraat 1 1709 245 91v
IJSBRANDS, PIETER de hof van Pieter IJsbrandts naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1695 243 124v
IJSBRANDS, PIETER de weduwe en erfgenamen van Pieter IJsbrandts naastligger ten westen Schritsen 47 1709 245 86v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts wijdschipper koper 1/3 kamer, loods en plaats Carl Visschersteeg OZ 1680 241 78v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten oosten Weverstraat 1689 242 290v
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten westen Havenplein 5 1694 243 82r
IJSBRANDS, PIETER Pytter IJsbrandts wijdschipper koper huis Schritsen 45 1682 241 178v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts mr. tinnegieter bewoner Lanen 82 1712 245 315v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 huis het Swart Kruis genaemt ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 87 het Zwarte Kruis 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. bewoner Lanen 87 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 woning ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de drie percelen in deze akte]) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 huis daer het Swart Kruis voor uithanght ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 87 het Zwarte Kruis 1718 246 33v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. bewoner Lanen 87 1718 246 33v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 woning ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 1718 246 33v
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de drie percelen in deze akte]) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts assistent bij de Admiraliteit koper huis Brouwersstraat 15 1695 243 135r
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1695 243 135v
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1726 246 250v
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrandts , c.u. koper huis Zuiderstraat 15 1714 245 227r
, PIETER Pyter IJsbrandus wijdschipper naastligger ten westen Klaverbladstraat 27 1698 243 335v
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrans koopman naastligger ten westen Rommelhaven 13 1675 240 189v
IJSBRANDS, PIETER Pytter IJsbrans naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1692 242 400r
IJSBRANDS, OUTGER Alger IJsbrants verkoper Karremanstraat 2 1650 236 107v
IJSBRANDS, ANTJE Ancke IJsbrants verkoper van 1/2 Heiligeweg OZ 1615 229 241v
IJSBRANDS, ANTJE Antie IJsbrants verkoper Kerkpoort (gebied) 1690 242 310r
IJSBRANDS, BEELTJE Belyke IJsbrants koper Kerkpad WZ 1667 239 113r
IJSBRANDS, KORNELIS Cornelis IJsbrants bewoner Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v
IJSBRANDS, KORNELIS Cornelis IJsbrants huurder Vioolsteeg 1625 231 78r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1679 241 42r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1679 241 42r
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrants naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrants smid huurder Zuiderhaven ZZ 1691 242 344v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrants koopman verkoper Kerkpoortstraat 1734 248 320v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrants naastligger ten westen Hoogstraat 9 1738 249 230r
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van Dirk IJsbrants naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1749 251 253v
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van Dirk IJsbrants naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1749 251 253v
IJSBRANDS, IJSBRAND het huis van IJsbrant IJsbrants naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1648 236 15r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopman koper ledige plaats Hofstraat NZ 1657 237 122av
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten oosten Rommelhaven 9 1662 238 127r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants verkoper Zuiderhaven 5 1667 239 106r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1673 240 124r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1673 240 124v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrants , c.u. mr. scheepstimmerman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1661 238 77v
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrants geniaarde koper Peterseliestraat 1613 229 128v
IJSBRANDS, JETSE Jetse IJsbrants , vrijgezel verkoper Karremanstraat 16 1654 236 250v
IJSBRANDS, JETSE kinderen en de erfgenamen van w Jetse IJsbrants scheepstimmerman verkoper Brouwersstraat 11 1688 242 226v
IJSBRANDS, MEINERT Meinert IJsbrants naastligger ten westen Liemendijk 1666 239 46v
IJSBRANDS, PIETER de hof van Pieter IJsbrants naastligger ten oosten Weverstraat 1683 241 262v
IJSBRANDS, PIETER de brouwersplaats van Pyter IJsbrants naastligger ten westen Kleine Kerkstraat WZ 1643 235 97r
IJSBRANDS, Weynert IJsbrants naastligger ten westen Liemendijk 1675 240 181r
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ikes Wijga, c.u. huurder woning 1 (p.j.) Hoogstraat 27 1794 264 220r
IEKES, JAKOB Jacob Ikes molenaar koper 4 woningen naast elkaar Bargebuurt 1801 266 39v
IEMES, CHRISTINA Christina Imans verkoper Achterstraat 3 1796 264 337v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Zoutsloot 52 1796 264 340v
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Westerstraat 43 1796 264 342r
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
IEMKES, PIETER Pytter Imckes verkoper Zoutsloot 98 1661 238 102v
IEMKES, SEERP Seerp Imckes verkoper Zoutsloot 98 1661 238 102v
IEMES, BAUKE Baucke Imes naastligger ten oosten Lanen 48 1647 236 5r
IEMES, GERLOF Gerloff Imes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1699 243 398r
IEMES, HANS haar zwager Hans Imes koper Bildtstraat 17 1644 235 141v
IEMES, HANS de weduwe van Hans Imes naastligger ten noorden Bildtstraat OZ 1651 236 169r
IEMES, JAN Jan Imes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1638 234 57v
IEMES, MAAIKE wijlen Maike Imes erflater Schritsen 15 1661 238 104v
IEMES, ROBERT Robert Imes vleeshouwer verkoper Hoogstraat 36 1655 237 34r
IEMES, Tjekjen Imes koper Zoutsloot 89 1707 245 39r
IEMKES, DIRK Dirk Imkes koper door niaar Achterstraat ZZ 1729 247 267v
IEMKES, DIRK Dirk Imkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1729 247 267v
IEMKES, HARMEN wijlen Harmen Imkes gardenier verkoper Kerkpad 1614 229 207r
IEMKES, TRIJNTJE Trijn Impkes koper Wortelstraat ZZ 1626 231 117v
ENNES, AALTJE Aeltie Innes geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1646 235 204v
ENNES, BAUKE Baucke Innes glasmaker naastligger ten oosten Lanen 48achter 1650 236 113r
ENNES, FOPPE het nagelaten weeskind van Foppe Innes verkoper Voorstraat NZ 1631 233 28v
ENNES, GEERTJE Geertie Innes koper huis of twee kamers, met loods en plaats daarachter Liemendijk NZ 1648 236 30r
ENNES, GEERTJE Geertien Innes verkoper onbekend 1652 236 197r1
ENNES, IETJE Idtie Innes verkoper Kleine Kerkstraat 5 1659 237 221r
ENNES, RICHARD wijlen Rijckert Innes , c.u. bewoner Molenpad 1638 234 52r
ENNES, RICHARD de crediteuren van Rijckert Innes , c.u. verkoper Molenpad 1638 234 52r
ENNES, SIKKE Sikke Innes , c.u. huurder (p.j.) Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
ENNES, STEFFEN Steven Innes , c.u. huurder achterste woning Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
ENNES, STEFFEN Steven Innes verkoper Zuiderhaven 65 1721 246 102v
ENNES, SIETSKE Syts Innes verkoper Voorstraat NZ 1631 233 28v
ENNEMA, TJEERD ENNES de boedel van wijlen vroedsman Tieerd Innes Innema verkoper van 3/4 Voorstraat 83 1724 246 210r
ENNES, TJEERD vroedsman Tjaard Innes naastligger ten oosten Voorstraat 81 1706 244 312v
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerd Innes bewoner achterliggend huis Rommelhaven 1691 242 347v
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerd Innes naastligger ten westen Voorstraat 85 1696 243 207r
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerd Innes naastligger ten oosten Voorstraat 81 1706 245 4r
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerdt Innes naastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_ac 1682 241 212r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/3 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/4 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/2 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt 1661 238 98v
ENNES, IETJE Ytie Innes verkoper Bildtstraat 11 1667 239 108v
IENSES, IDS Ids Insen , c.u. verkoper Zuiderhaven 17 1651 236 177r
IENSES, IDS het huis van Ids Inses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 19 1650 236 111r
IENSES, JETSKE Ietske Inses koper Lombardstraat 1650 236 116r
IENSES, JAKOB Jacob Inses mr. gortmaker verkoper Schritsen 53 1693 243 68r
IENSES, JELTE Jelte Inses naastligger ten westen Rommelhaven 3b 1696 243 204r
IENSES, WIETSKE Wytske Inses koper Zuiderhaven ZZ 1643 235 38v
IENSES, WIETSKE Wytske Inses verkoper Heiligeweg 5 1671 240 73v
IENTES, AREND Antie Intes naastligger ten westen Droogstraat 1629 232 120v
IENTES, ATE Ate Intes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13 1655 237 50v
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes verkoper Lanen 91 1614 229 187v
IENTES, KORNELIS de weduwe van Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
IENTES, KORNELIS wijlen Cornelis Intes verkoper Schritsen 5 1617 230 66r
IENTES, KORNELIS wijlen Cornelis Intes verkoper Lanen 30 1617 230 73v
IENTES, DOUWE Douwe Intes naastligger ten noorden William Boothstraat WZ 1640 234 119v
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger ten westen Vijverstraat 8 1625 231 86r
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger ten westen Vijverstraat 8 1625 231 91r
IENTES, IDSKE de verkoperse Ids Intes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 520r
IENTES, IDSKE Ids Intes verkoper onbekend 1606 228 520r
IENTES, JELTJE Jel Intes verkoper Zuiderstraat NZ 1615 230 8v
IENTES, MARIA Marij Intes verkoper Achterstraat ZZ 1627 232 1v
IENTES, MAAIKE Maycke Intes koper Voorstraat 92 1611 229 31v
IENTES, MAAIKE Maycke Intes verkoper Voorstraat 92 1612 229 83r
IENTES, OTTE Otte Intes naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1667 239 83v
IENTES, OTTE wijlen Otto Intes koper Schritsen NZ 1626 231 136r
IENTES, PIETER de kamer van Pyter Intes ene kant Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
IENTES, SIEBRICHJE Sibrich Intes verkoper Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
IENTES, TEUNIS Teunis Intes verkoper Hoogstraat 51 1629 232 112v
IENTES, TEUNIS wijlen gemeensman Teunis Intes erflater Noorderhaven 105 1657 237 263v
IENTES, TEUNIS wijlen gemeensman Teunis Intes erflater Droogstraat 18 1657 237 263v
IENTES, TEUNIS wijlen gemeensman Teunis Intes erflater Karremanstraat 30 1657 237 263v
IENTES, TEUNIS Theunis Intes , c.u. koper huis, loods en plaats Droogstraat 18 1643 235 78r
IENTES, TEUNIS het achterhuis van Thonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1636 233 181v
IENTES, TEUNIS gemeensman Thonis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107 1643 235 65r
IENTES, TEUNIS Thonys Intes bakker koper huis en lege plaats en met het eigendom van de steeg ten westen Noorderhaven 105 1615 230 11r
IENTES, TEUNIS Toenis Intes naastligger ten oosten Noorderhaven 103 1625 231 59r
IENTES, TEUNIS Toenis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107 1638 234 68v
IENTES, TEUNIS Tonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1641 234 158v
IENTES, TEUNIS gemeensman Tonis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107 1645 235 162v
IENTES, TEUNIS Tonys Intes naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1616 230 55v
IENTES, TEUNIS Tuenis Intes naastligger ten oosten Rommelhaven 3b 1633 233 123v
IENTES, TIEMEN Tymen Intes demonstrant (wegens een hypotheek) Noorderhaven NZ 1630 232 143r
KINGMA, ULBE IENTES Ulbe Intes Kingma Liemendijk 1652 236 184r
IENTES, HENDRIK Hendrick Inties koopman verkoper van 1/6 Vijverstraat 6 1627 232 30v
IENTES, JOOST Joost Inties , c.u. koolmeter koper dwarshuis Vianen 2 1705 244 310r
IENTES, PIETER het huis van Piter Inties grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 19 1641 234 147v
IENTES, PIETER Piter Inties naastligger ten oosten Brouwersstraat 19 1641 234 147v
IENTES, PIETER Pyter Inties Molentie, c.u. koper huis en hofke Both Apothekerstraat 13 1651 236 152v
IENTES, PIETER waaruit verstorven is Pytter Inties Molentie bewoner Brouwersstraat 19achter 1672 240 78v
IENTES, RIPPERT het huis van de kinderen van Rippert Inties naastligger ten oosten Voorstraat 12achter 1647 235 257v
IENTES, RIPPERT het huis van de kinderen van Rippert Inties naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter 1647 235 257v
IENTES, TIEMEN de kamer van Tymen Inties naastligger ten noorden Alemanssteeg NZ 1654 236 265v
IENTES, TIEMEN de kamer van Tymen Inties naastligger ten zuiden Alemanssteeg 1656 237 60v
IENTES, TEUNIS Toenis Intis naastligger ten oosten Noorderhaven 103 1625 231 55r
IENTES, JAN Jan Intjes mr. metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1708 245 69v
IENTES, RIPPERT de kinderen van Rippert Intjes naastligger ten oosten Voorstraat 12achter 1662 238 152v
IENTES, RIPPERT de kinderen van Rippert Intjes naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter 1662 238 152v
IENSES, JELTJE Jel Intses verkoper Zuiderstraat 1611 229 55r
IENSES, JELTJE Jel Intses verkoper Zuiderstraat 1612 229 96r
IENSES, WIETSKE Wytske Intses koper Droogstraat NZ 1629 232 81r
IENTES, HENDRIK wijlen Hendrick Intyes erflater Vijverstraat 6 1627 232 30v
IENTES, PIETER Pieter Intyes koper kamer Gardenierstraat 1627 231 159v
ALGERA, IEPKE IEPKES Ipcke Ipckes Algera verkoper Zuiderstraat 1652 236 211v
IEPKES, JOUKJE Jouck Ipckes koper Rozengracht 27 1644 235 158v
IEPES, ABRAHAM de weduwe van Abraham Ipes verkoper Liemendijk NZ 1626 231 97v
IEPES, ANNE de brouwerij van de weduwe van Anne Ipes naastligger ten oosten Bildtstraat 15 1689 242 276r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ipes Zeestra koper 1/4 huis met put en bak Vijver 1 1671 240 65v
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ipes koper 1/2 lege plaats of koolstek Zuiderplein 5noord 1667 239 71r
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ipes koper huis Rozenstraat 1 Almenum 1667 239 90r
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ipes koper hof met put, prieel, hoenderhuis en koolstek Rozengracht NZ 1667 239 90v
IEPES, ANSKE Anske Ipes koper 1/2 lege plaats of koolstek Zuiderplein 5noord 1667 239 13va
IEPES, ANSKE Anske Ipes geniaarde koper Voorstraat 1 1698 243 391v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ipes Zeestra, c.u. koper huis en hof Rozengracht 7west 1668 239 157v
IEPES, ANSKE de vroedsman Anske Ipes Zeestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1670 239 41va
IEPES, ANTJE Antie Ipes verkoper Rozengracht 27 1651 236 147r
IEPES, BAUKE wijlen Bauke Ipes verkoper Voorstraat 62 1637 234 46r
IEPES, KLAASKE Claeske Ipes koper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
IEPES, DIRK wijlen Dirck Ipes verkoper Voorstraat 21 1625 231 47v
IEPES, DIRK Dirck Ipes , c.u. geniaarde koper Zoutsloot 105 1668 239 152v
IEPES, DOETJE Doedtie Ipes bruid 1605 228 479r
IEPES, EELKE Eelcke Ipes koper huis met een lege plaats erachter Brouwersstraat 23 1614 229 201r
KRUIS, EELKE IEPES wijlen Eelcke Ipes Cruys koper Brouwersstraat 23 1616 230 42v
KRUIS, EELKE IEPES wijlen Eelcke Ipes Cruys erflater Brouwersstraat 23 1616 230 42v
IEPES, EELKE de weduwe en erfgenamen van Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1641 234 160v
IEPES, EELKE de weduwe en erfgenamen van Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1642 235 5r
IEPES, ENNE de brouwerij van Enne Ipes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1659 238 10r
IEPES, JOCHEM de erfgenamen van Jochum Ipes eigenaar van 1/4 Voorstraat 21 1625 231 47v
IEPES, JOUKJE wijlen Jouck Ipes erflater Rozengracht 27 1651 236 147r
IEPES, MAAIKE Maycke Ipes koper Zuiderplein 3 1658 237 146r
IEPES, MAAIKE Maycke Ipes naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1658 237 146r
IEPES, MAAIKE Mayke Ipes koper William Boothstraat OZ 1668 239 131r
IEPES, MEINTJE Meyntie Ipes , voor haar kind verkoper Schritsen 50 1657 237 254v
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1655 237 20r
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Schritsen 50 1655 237 20v
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Schritsen 50achter 1655 237 21r
IEPES, MINKE Mintie Ipes koper huis, loodske en plaatske Lanen 48achter 1658 237 179r
IEPES, MINKE Mintie Ipes naastligger ten zuiden Lanen 48achter 1658 237 179r
IEPES, MINKE Mintie Ipes koper van 1/2 huis en loods Lanen 50 1659 237 181r
IEPES, PIETER Pieter Ipes verkoper q.q. Lanen 32 1628 232 52r
IEPES, PIETER Pieter Ipes verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1628 232 52r
IEPES, POPPE Poppe Ipes naastligger ten zuiden Lanen 12 1656 237 71r
KRUIS, POPPE IEPES Poppe Ipes Cruys grootschipper koper huis met ledige plaats Schritsen 5 1611 229 35r
IEPES, PIETER Pyetter Ipes naastligger ten westen Lanen ZZ 1638 234 57v
IEPES, PIETER de hof van Pyetter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat 1638 234 71r
IEPES, PIETER de kamer van Pyter Ipes naastligger ten westen Brouwersstraat 2 1635 233 171r
IEPES, PIETER Pyter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1648 236 52r
IEPES, PIETER Pytter Ipes koopman koper Klaverbladstraat 19 1644 235 155v
IEPES, PIETER Pytter Ipes verkoper Klaverbladstraat 19 1646 235 237r
IEPES, PIETER Pytter Ipes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 50 1646 235 239v
IEPES, PIETER wijlen Pytter Ipes , bestevader van de weeskinderen erflater Weverstraat 1655 237 4v
IEPES, RUURD Ruierd Ipes verkoper van 1/2 Droogstraat ZZ 1640 234 91v
IEPES, RUURD Ruirdt Ipes , c.u. verkoper Lombardstraat 1643 235 85r
IEPES, TEEDE Teede Ipes , c.u. koper huis onbekend 1648 236 12r
IEPES, TIJS Thijs Ipes mr. huistimmerman koper door niaar Hoogstraat 32 1712 245 185v
IEPES, TJEPKE Tiebke Ipes zakkendrager koper twee dwarskamers aan elkaar Hofstraat 37 1651 236 159r
IEPES, WATSE Watze Ipes verkoper Franekereind 1625 231 65r
IEPES, WIEBE Wybe Ipes koper provisioneel kamer onbekend 1617 230 64v
ROEST, WIEBE IEPES Wybe Ipes Roest verkoper van 1/2 Noorderhaven 26 1645 235 186r
IEPES, POPPE erfgenamen van Poppe Ipis naastligger ten zuiden Lanen 12 1630 232 141v
IEPKES, HIELKJE Hylck Ipkes koper Bildtstraat 17 1664 238 204v
IEPES, vroedsman Ankse Ippes Zeestra naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1669 239 191v
IEPES, ANSKE Anske Ippes koper 1/2 huis Voorstraat 48 1668 239 23ra
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ippes Zeestra verkoper Zuiderhaven 65 1667 239 119v
IEPES, ANSKE het zojuist gekochte huis van vroedsman Anske Ippes Zeestra naastligger ten oosten Voorstraat NZ 1668 239 128r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ippes Zeestra verkoper Rozenstraat 1 1669 239 187v
IEPES, BEREND Bernt Ippes koper kamer Liemendijk OZ 1617 230 90r
, Elikan Isaack Levy verkoper Voorstraat 36 1807 267 336r
ISAAKS, JETSKE Jicke Isaacks verkoper van 1/2 Rommelhaven 15 1713 245 198r
GROENEWOUD, THOMAS ISAAKS Thomas Isaacks Groenwolt koper huis Kleine Bredeplaats 19 1690 242 333v
ISAAKS, GRIETJE Gryttie Isaacx Steinvors verkoper Lanen 44 1701 244 100r
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks joods koopman koper woning Borstelsteeg 3 1771 257 212r
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks joods koopman naastligger ten noorden Borstelsteeg 3 1771 257 212r
ISAAKS, HANS Hans Isaaks naastligger ten westen Zoutsloot 20 1718 246 2v
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten westen Zoutsloot 20 1713 245 192v
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1718 246 17v
ISAAKS, Reimerich Isaax naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1642 234 166r
, HANS Hans Isaax* schuitschipper naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt koper huis Raamstraat 3 de Steur 1700 244 58v
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt, c.u. naastligger ten noorden Raamstraat 3 1700 244 58v
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Isacks huurder Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
ISAAKS, Remmerich Isacks koper Grote Kerkstraat 6 1636 234 7r
ISAAKS, Remmerich Isacks koper door niaar huis genaamd de Grauue Kath, met een lege plaats erachter Lanen 82 de Grauue Kath 1643 235 53v
, Remmerich Isacks* verkoper Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v
ISAAKS, REBEKKA Rebecca Isacs Heiligeweg 13 1776 259 14v
ISAAKS, Remmerich Isacx koper huis, hof en tuin erachter met een vrije uitgang in de steeg ten oosten Rapenburg ZZ 1645 235 188r
, Remmerich Isax geniaarde koper Hofstraat 7 1642 234 178r
IJSBRANDS, JUNIUS Junius Isbrands , c.u. koper 1/6 huis Voorstraat ZZ 1648 236 33v
IJSBRANDS, MARIA Maritie Isbrands koper door niaar Kerkpad WZ 1666 239 37r
IJSBRANDS, PIETER de weduwe en erfgenamen van Pieter Isbrands naastligger ten westen Schritsen 47 1718 246 27r
IJSBRANDS, EDGER Aeger Isbrandts koper huis, loods en plaats Karremanstraat 2 1646 235 202v
IJSBRANDS, BEELTJE Belitie Isbrandts koper woning Kerkpoortstraat NZ 1672 240 90v
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1674 240 147r
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1674 240 147r
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1674 240 147r
IJSBRANDS, DIRK het hof van Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1675 240 179v
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie Isbrandts koper Poortje 1 1660 238 52r
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbrand Isbrandts grootschipper koper huis of woning Lanen NZ 1655 237 18r
IJSBRANDS, IJSBRAND wijlen Isbrandt Isbrandts Hoogstraat 4 1659 238 2ra
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrandts huurder Noordijs 17 1665 239 12r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrandts koper 1/2 huis Noorderhaven 10 1672 240 96v
IJSBRANDS, JETSE Jetze Isbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 13 1672 240 77r
IJSBRANDS, LUITJEN grondpacht uit de kamer van Luitjen Isbrandts eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 7 1665 239 6r
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts verkoper Gardenierstraat 1605 228 452v
IJSBRANDS, MEINERT grondpacht uit het huis van wijlen Meindert Isbrandts eigenaar perceel Karremanstraat 1665 239 6r
IJSBRANDS, MEINERT Meinert Isbrandts koper huis Achterstraat NZ 1665 239 3r
IJSBRANDS, SJUK Siouck Isbrandts verkoper Hofstraat 3 1658 237 171r
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn Isbrandts koper Hoogstraat 53 1605 228 468v
IJSBRANDS, Uupcke Isbrandts verkoper Romastraat 1605 228 482r
IJSBRANDS, AREND wijlen Aern Isbrant verkoper Zuiderhaven ZZ 1631 232 177r
IJSBRANDS, AREND het huis van de erfgenamen van Aarnt Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1641 234 148v
IJSBRANDS, AREND het huis van de erfgenamen van Aarnt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1641 234 148v
IJSBRANDS, ABEL Abel Isbrants koper huis Kleine Kerkstraat WZ 1611 229 28v
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants naastligger ten zuiden Schritsen 1614 229 206r
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants , burger verkoper Zuiderhaven 45 1617 230 75v
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1625 231 80r
IJSBRANDS, AREND de erfgenamen van Aernt Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1645 235 181v
IJSBRANDS, AREND de erfgenamen van Aernt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1645 235 181v
IJSBRANDS, ANTJE Antie Isbrants verkoper Gardenierstraat 1626 231 126r
IJSBRANDS, ANTJE Antke Isbrants koper Heiligeweg 1605 228 459r
IJSBRANDS, ANTJE Antke Isbrants naastligger ten zuiden Heiligeweg 1605 228 459r
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1632 233 75r
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1632 233 75r
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1633 233 83v
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1633 233 83v
IJSBRANDS, GEERTJE Geert Isbrants koper Heiligeweg 48 1616 230 34v
IJSBRANDS, GRIETJE Griet Isbrants naastligger ten noorden Nieuwstraat 1628 232 67v
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbran Isbrants grootschipper koper huis, loods en plaats Bildtstraat 16 1647 235 246r
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants koopman koper huis en hof Rozengracht 27 1655 237 17v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants koper huis en hof, loods en plaatske waar de Scheer uithangt Scheerstraat 3 de Schaar 1658 237 159v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper q.q. Scheffersplein 27 1657 237 262v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper q.q. Franekereind 23oost 1657 237 262v
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants , c.s. verkoper onbekend 1664 238 224v
IJSBRANDS, JAN Jan Isbrants schipper [staat: Groenlandisch vader] huurder voor 1 jaar (p.j.) Peterseliestraat 1657 237 254v
IJSBRANDS, JANKE Jantien Isbrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
IJSBRANDS, Luitgien Isbrants , haar 24 jarige oudste zoon verkoper onbekend 1617 230 102v
IJSBRANDS, LUITJEN Luitien Isbrants naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 5 1649 236 66v
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrants verkoper q.q. Noordijs 1605 228 478v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants , voor zijn twee kinderen verkoper Voorstraat 72 1616 230 56r
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants verkoper q.q. Voorstraat 72 1616 230 56r
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants verkoper Franekerpoort (gebied) 1618 230 109r
IJSBRANDS, PIETER Pyter Isbrants naastligger ten westen Romastraat 5 1606 228 497r
IJSBRANDS, PIETER Pyter Isbrants timmerman naastligger ten oosten Hoogstraat 1611 229 10r
IJSBRANDS, PIETER Pyter Isbrants naastligger ten oosten Hoogstraat ZZ 1612 229 116v
IESES, ARJEN Arryen Ises koper huis Noorderhaven 50 1662 238 148v
IESKES, LUITJEN Luytjen Iskes naastligger ten noorden Klaverbladstraat WZ 1650 236 133r
IESKES, TJERK Tiarck Iskes huurder Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
IESKES, TJERK Tierck Iskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1642 235 15r
IESKES, TJERK de weduwe van Tierck Iskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1644 235 124v
, TJERK huis en houtstek van Tyerk Iskis naastligger ten westen Hondenstraat 6 1633 233 87v
, HARMEN Harmen Israëls bontwever koper woning Hofstraat 41 1715 245 255v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman Wasbleek 1764 256 39v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman Wasbleek 1764 256 42r
IETES, AGE Age Ites , c.u. koper huis en hof Kerkpoortstraat de Hollandse Tuin 1674 240 143r
IETES, SIETSKE Sytske Ites koper huis Vianen ZZ 1701 244 106v
EEUWES, ANNE Anne Ives naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1788 262 306v
, JAKOB Jacob Izaax geniaarde koper Lanen 23achter 1708 245 43r
ISAAKS, BEREND Barend Izacs joods koopman koper huis en hof Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs joods koopman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs joods koopman koper huis Borstelsteeg 1 1769 257 123v
ISAAKS, SIJKE Sijke Izacs koper door niaar Romastraat 13 1761 255 75r
, HANS Hans Izax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r