Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ia  Ie  Ii  Io  Iu  Iy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
VELDHUIS, JAKOB IEBELES oud burgemeester Jacob Ibeles Velthuis wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 88 1699 244 6v0
VELDHUIS, JAKOB IEBELES oud burgemeester Jacob Ibeles Velthuis wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 88 1699 244 6v0
IEBELES, WIEBE Wybe Ibeles koper kamer Rommelhaven ZZ 1602 228 331r0
IEBELES, WIEBE Wybe Ibeles koper kamer Rommelhaven ZZ 1602 228 331r0
IEBES, IEDE wijlen Ide Ibes verkoper Franekereind 17achter 1602 228 315v0
IEBES, IEDE wijlen Ide Ibes verkoper Franekereind 17achter 1602 228 315v0
IEBES, SIEUWKE Syuck Ibes koper Sint Christoffelsteeg WZ 1622 230 311r0
IEBES, SIEUWKE Syuck Ibes koper Sint Christoffelsteeg WZ 1622 230 311r0
IEBELES, GOSSE Gosse Ibles , c.u. geniaarde koper Lombardstraat 1649 236 97r0
IEBELES, GOSSE Gosse Ibles , c.u. geniaarde koper Lombardstraat 1649 236 97r0
IEDES, ABE Abbe Ides consenteert ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 329r0
IEDES, ABE Abbe Ides consenteert ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 329r0
IEDES, AALTJE Aelken Ides , mede voor haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1603 228 351r0
IEDES, AALTJE Aelken Ides , mede voor haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1603 228 351r0
IEDES, ANTJE wijlen Anne Ides verkoper Franekereind 1602 228 296v0
IEDES, ANTJE wijlen Anne Ides verkoper Franekereind 1602 228 296v0
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderhaven 65 1674 240 147r0
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderhaven 65 1674 240 147r0
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderstraat 1674 240 147r0
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderstraat 1674 240 147r0
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderstraat 1674 240 147r0
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderstraat 1674 240 147r0
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderstraat 1674 240 147r0
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Zuiderstraat 1674 240 147r0
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Rapenburg 11 1674 240 147r0
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Rapenburg 11 1674 240 147r0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1637 234 35v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1637 234 35v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides Feytema, medegebruiker steeg ten noorden naastligger Sint Odolphisteeg 8 1602 228 336v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides Feytema, medegebruiker steeg ten noorden naastligger Sint Odolphisteeg 8 1602 228 336v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides Feytema, medegebruiker steeg ten noorden naastligger Sint Odolphisteeg 1602 228 336v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides Feytema, medegebruiker steeg ten noorden naastligger Sint Odolphisteeg 1602 228 336v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides Feytema, nom. matris protesteert vanwege een rentebrief Voorstraat 11oost 1602 228 313r0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ides Feytema, nom. matris protesteert vanwege een rentebrief Voorstraat 11oost 1602 228 313r0
IEDES, GRIETJE Griettie Ides verkoper Zoutsloot 53 1649 236 55v0
IEDES, GRIETJE Griettie Ides verkoper Zoutsloot 53 1649 236 55v0
IEDES, IEMKJE Impck Ides verkoper Franekereind 17achter 1602 228 315v0
IEDES, IEMKJE Impck Ides verkoper Franekereind 17achter 1602 228 315v0
IEDES, JAN Jan Ides mr. schoenmaker naastligger ten westen Zuiderstraat 11 1675 240 195v0
IEDES, JAN Jan Ides mr. schoenmaker naastligger ten westen Zuiderstraat 11 1675 240 195v0
IEDES, JAN Jan Ides , c.u. koper huis Karremanstraat 22 1642 234 176v0
IEDES, JAN Jan Ides , c.u. koper huis Karremanstraat 22 1642 234 176v0
IEDES, JANKE Jancke Ides koper Nieuwstraat 40 1706 244 317r0
IEDES, JANKE Jancke Ides koper Nieuwstraat 40 1706 244 317r0
IEDES, JANKE Jancke Ides huurder Nieuwstraat 40 1706 244 317r0
IEDES, JANKE Jancke Ides huurder Nieuwstraat 40 1706 244 317r0
IEDES, NIESKE Nieske Ides koper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
IEDES, NIESKE Nieske Ides koper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
IEDES, NIESKE Nieske Ides naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
IEDES, NIESKE Nieske Ides naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r0
IEDES, FILIPPUS Philips Ides gardenier naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1650 236 110v0
IEDES, FILIPPUS Philips Ides gardenier naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1650 236 110v0
IEDES, FILIPPUS Philips Ides , c.u. koper ledige plaats Rozengracht NZ 1649 236 63v0
IEDES, FILIPPUS Philips Ides , c.u. koper ledige plaats Rozengracht NZ 1649 236 63v0
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1649 236 63v0
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1649 236 63v0
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid 1658 237 146r0
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid 1658 237 146r0
IEDES, SASKER Sasker Ides tichelaar koper huis Weverstraat NZ 1606 228 509r0
IEDES, SASKER Sasker Ides tichelaar koper huis Weverstraat NZ 1606 228 509r0
IEDES, SIEBREN Sybrant Ides , n.u. protesteert vanwege een hypotheek Lanen 32 1605 228 482v0
IEDES, SIEBREN Sybrant Ides , n.u. protesteert vanwege een hypotheek Lanen 32 1605 228 482v0
IEDES, TEEKE vroedsman Teecke Ides Qolaerdt koopman verkoper Hoogstraat 39 1698 243 388r0
IEDES, TEEKE vroedsman Teecke Ides Qolaerdt koopman verkoper Hoogstraat 39 1698 243 388r0
IEDES, TEEKE vroedsman Teecke Ides Qolaerdt koopman verkoper Zoutsloot 102 1698 243 388r0
IEDES, TEEKE vroedsman Teecke Ides Qolaerdt koopman verkoper Zoutsloot 102 1698 243 388r0
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ides koper Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ides koper Karremanstraat OZ 1669 239 205r0
IEDES, WATSE Watse Ides verkoper q.q. Franekereind 1602 228 296v0
IEDES, WATSE Watse Ides verkoper q.q. Franekereind 1602 228 296v0
IEDES, WATSE de erfgenamen van wijlen Watse Ides naastligger ten oosten Vismarkt 1 1604 228 396r0
IEDES, WATSE de erfgenamen van wijlen Watse Ides naastligger ten oosten Vismarkt 1 1604 228 396r0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idsen naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1631 233 20r0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idsen naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1631 233 20r0
IDSES, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen verkoper Zuiderhaven 9 1636 234 20v0
IDSES, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen verkoper Zuiderhaven 9 1636 234 20v0
IDSES, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen verkoper Zuiderhaven 9achter 1636 234 20v0
IDSES, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen verkoper Zuiderhaven 9achter 1636 234 20v0
IDSES, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen verkoper Gardenierstraat 1636 234 21r0
IDSES, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Idsen verkoper Gardenierstraat 1636 234 21r0
IETSENS, JAN Jan Idsens grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderstraat 23 1619 230 169v0
IETSENS, JAN Jan Idsens grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderstraat 23 1619 230 169v0
IDSERTS, KLAAS Claes Idserts verkoper q.q. Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va0
IDSERTS, KLAAS Claes Idserts verkoper q.q. Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va0
IDSES, ANTJE Antje Idses koper Schritsen 52 1781 260 135v0
IDSES, ANTJE Antje Idses koper Schritsen 52 1781 260 135v0
IDSES, BRECHTJE Brechtie Idses koper Grote Kerkstraat 41 1659 237 198v0
IDSES, BRECHTJE Brechtie Idses koper Grote Kerkstraat 41 1659 237 198v0
IDSES, KLAAS Claes Idses koper nieuwe kamer getekend met D (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren) Kerkpoortstraat 8 1615 229 244r0
IDSES, KLAAS Claes Idses koper nieuwe kamer getekend met D (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren) Kerkpoortstraat 8 1615 229 244r0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1631 232 180v0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1631 232 180v0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten oosten Gardenierstraat 1632 233 40v0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idses naastligger ten oosten Gardenierstraat 1632 233 40v0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Kerkpoortsmolen 1 1758 254 159r0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Kerkpoortsmolen 1 1758 254 159r0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Kerkpoortsmolen 1 1730 247 327v0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Kerkpoortsmolen 1 1730 247 327v0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Rozengracht ZZ 1758 254 159r0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Rozengracht ZZ 1758 254 159r0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper Kerkpoortsmolen 1 1755 253 210r0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper Kerkpoortsmolen 1 1755 253 210r0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 1 1755 253 210r0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 1 1755 253 210r0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 269v0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 269v0
IDSES, IEKE Eeke Idses eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 1 1758 254 136r0
IDSES, IEKE Eeke Idses eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 1 1758 254 136r0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Kerkpoortsmolen 1 1758 254 136r0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Kerkpoortsmolen 1 1758 254 136r0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v0
IDSES, IEKE Eeke Idses mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, met woonhuis, paardenstal en tuintje Noordermolen 1 de Noordermolen 1753 253 52v0
IDSES, IEKE Eeke Idses mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, met woonhuis, paardenstal en tuintje Noordermolen 1 de Noordermolen 1753 253 52v0
IDSES, EELKJE Eeke Idses koper Kerkpoortsmolen 1 1759 254 201v0
IDSES, EELKJE Eeke Idses koper Kerkpoortsmolen 1 1759 254 201v0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, met huis, schuur, etc. Kerkpoortsmolen 1 de Kerkpoortsmolen 1751 252 133r0
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, met huis, schuur, etc. Kerkpoortsmolen 1 de Kerkpoortsmolen 1751 252 133r0
IDSES, IEMKJE Emcke Idses , voor zich en haar kinderen verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter 1620 230 253r0
IDSES, IEMKJE Emcke Idses , voor zich en haar kinderen verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter 1620 230 253r0
IDSES, IEMKJE Emcke Idses , voor zich en haar kinderen verkoper Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
IDSES, IEMKJE Emcke Idses , voor zich en haar kinderen verkoper Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
IDSES, EVERT Ewert Idses naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1618 230 129v0
IDSES, EVERT Ewert Idses naastligger ten noorden Herenwaltje OZ 1618 230 129v0
IDSES, FOKKE Focke Idses verkoper Lammert Warndersteeg 10 1646 235 219v0
IDSES, FOKKE Focke Idses verkoper Lammert Warndersteeg 10 1646 235 219v0
IDSES, FOKKE Focke Idses , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 12 1646 235 227r0
IDSES, FOKKE Focke Idses , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 12 1646 235 227r0
IDSES, FOKELTJE Foockel Idses , mede voor nog twee minderjarige broers verkoper van 1/2 van 1/3 Vijversteeg 4 1619 230 197r0
IDSES, FOKELTJE Foockel Idses , mede voor nog twee minderjarige broers verkoper van 1/2 van 1/3 Vijversteeg 4 1619 230 197r0
IDSES, FOKELTJE de erfgenamen van wijlen Foockel Idses naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
IDSES, FOKELTJE de erfgenamen van wijlen Foockel Idses naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r0
IDSES, FOPKE Fopke Idses koper kamer en loods met vrije steeg Schoolsteeg WZ 1637 234 27v0
IDSES, FOPKE Fopke Idses koper kamer en loods met vrije steeg Schoolsteeg WZ 1637 234 27v0
IDSES, FOPKE Fopke Idses pannenbakker verkoper Zoutsloot 70 1617 230 92v0
IDSES, FOPKE Fopke Idses pannenbakker verkoper Zoutsloot 70 1617 230 92v0
IDSES, FOPPE Foppe Idses pannenbakker verkoper Zoutsloot 74 1618 230 136r0
IDSES, FOPPE Foppe Idses pannenbakker verkoper Zoutsloot 74 1618 230 136r0
IDSES, GIJSBERT Gijsbert Idses mr. kuiper verkoper Hoogstraat 29 1696 243 248r0
IDSES, GIJSBERT Gijsbert Idses mr. kuiper verkoper Hoogstraat 29 1696 243 248r0
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
IDSES, GRIETJE Grietie Idses verkoper Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
IDSES, GRIETJE Grietie Idses verkoper Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
IDSES, GRIETJE Grietie Idses naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
IDSES, HANS Hans Idses koper huis met plaats Both Apothekerstraat 15noord 1622 230 306r0
IDSES, HANS Hans Idses koper huis met plaats Both Apothekerstraat 15noord 1622 230 306r0
IDSES, HAIE Haye Idses huurder Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r0
IDSES, HAIE Haye Idses huurder Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r0
IDSES, JAN Jan Idses koper huis Zuiderstraat 19 1616 230 21r0
IDSES, JAN Jan Idses koper huis Zuiderstraat 19 1616 230 21r0
IDSES, Jannegien Idses naastligger ten zuiden Lanen 65 1602 228 282r0
IDSES, Jannegien Idses naastligger ten zuiden Lanen 65 1602 228 282r0
IDSES, PIETER Pieter Idses koper kamer Voorstraat 91achter 1629 232 88v0
IDSES, PIETER Pieter Idses koper kamer Voorstraat 91achter 1629 232 88v0
IDSES, PIETER Pieter Idses verkoper Schritsen 15achter 1769 257 132v0
IDSES, PIETER Pieter Idses verkoper Schritsen 15achter 1769 257 132v0
IDSES, PIETER Pyeter Idses , c.u. koper 1/2 kamer Rommelhaven ZZ 1639 234 86r0
IDSES, PIETER Pyeter Idses , c.u. koper 1/2 kamer Rommelhaven ZZ 1639 234 86r0
IDSES, PIETER Pyeter Idses koper kamer Noordees (gebied) 1600 228 187v0
IDSES, PIETER Pyeter Idses koper kamer Noordees (gebied) 1600 228 187v0
IDSES, PIETER Pyter Idses naastligger ten oosten Spinstraat 7west 1634 233 140v0
IDSES, PIETER Pyter Idses naastligger ten oosten Spinstraat 7west 1634 233 140v0
IDSES, PIETER Pyter Idses verkoper Spinstraat 7oost 1635 233 161r0
IDSES, PIETER Pyter Idses verkoper Spinstraat 7oost 1635 233 161r0
IDSES, PIETER Pyter Idses verkoper Spinstraat 9 1635 233 161r0
IDSES, PIETER Pyter Idses verkoper Spinstraat 9 1635 233 161r0
IDSES, RINSKE Reynscke Idses koper Lanen 30 1614 229 204r0
IDSES, RINSKE Reynscke Idses koper Lanen 30 1614 229 204r0
IDSES, RIKSTJE Rigstje Idses bewoner Kerkpoortstraat 5achter 1775 258 5va0
IDSES, RIKSTJE Rigstje Idses bewoner Kerkpoortstraat 5achter 1775 258 5va0
IDSES, RIKSTJE Rigtje Idses verkoper Kerkpoortstraat 5achter 1775 258 5va0
IDSES, RIKSTJE Rigtje Idses verkoper Kerkpoortstraat 5achter 1775 258 5va0
IDSES, RIKSTJE Rixt Idses verkoper Spinstraat 7oost 1635 233 161r0
IDSES, RIKSTJE Rixt Idses verkoper Spinstraat 7oost 1635 233 161r0
IDSES, RIKSTJE Rixt Idses verkoper Spinstraat 9 1635 233 161r0
IDSES, RIKSTJE Rixt Idses verkoper Spinstraat 9 1635 233 161r0
IDSES, SIEBE Sibe Idses huurder van de kamer Heiligeweg 24 1664 238 224r0
IDSES, SIEBE Sibe Idses huurder van de kamer Heiligeweg 24 1664 238 224r0
IDSES, TRIJNTJE Trijn Idses verkoper van 1/2 van 1/3 Vijversteeg 4 1619 230 197r0
IDSES, TRIJNTJE Trijn Idses verkoper van 1/2 van 1/3 Vijversteeg 4 1619 230 197r0
IDSES, UILKJE Uilkjen Idses verkoper van 1/4 Vijver 5 1694 243 75r0
IDSES, UILKJE Uilkjen Idses verkoper van 1/4 Vijver 5 1694 243 75r0
IDSES, FOPKE het panwerk eerder van Fopcke Idsis naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1635 233 172r0
IDSES, FOPKE het panwerk eerder van Fopcke Idsis naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1635 233 172r0
IDSES, FOPKE het panwerk eerder van Fopcke Idsis naastligger ten oosten Droogstraat 77 1635 233 172r0
IDSES, FOPKE het panwerk eerder van Fopcke Idsis naastligger ten oosten Droogstraat 77 1635 233 172r0
, IDS het huis van Idts Idssens naastligger ten oosten Peterseliestraat 1612 229 100r0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idts naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1626 231 141r0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idts naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1626 231 141r0
IDSES, PIETER wijlen Pyter Idts verkoper Noordees (gebied) 1612 229 79v0
IDSES, PIETER wijlen Pyter Idts verkoper Noordees (gebied) 1612 229 79v0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idtsen verkoper q.q. Zuiderstraat 19 1633 233 125r0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idtsen verkoper q.q. Zuiderstraat 19 1633 233 125r0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idtsen protesteert vanwege een hypotheek Bildtstraat 16 1633 233 87r0
IDSES, KORNELIS Cornelis Idtsen protesteert vanwege een hypotheek Bildtstraat 16 1633 233 87r0
IDSES, FONGER Fonger Idtsen koper huis Havenplein 6 1636 234 11v0
IDSES, FONGER Fonger Idtsen koper huis Havenplein 6 1636 234 11v0
IDSES, JAN wijlen Jan Idtsen erflater Zuiderstraat 19 1633 233 125r0
IDSES, JAN wijlen Jan Idtsen erflater Zuiderstraat 19 1633 233 125r0
IDSES, KLAAS Claes Idtses verkoper Zuiderstraat 19 1633 233 125r0
IDSES, KLAAS Claes Idtses verkoper Zuiderstraat 19 1633 233 125r0
IDSES, KLAAS Claes Idtses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 10 1615 229 244v0
IDSES, KLAAS Claes Idtses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 10 1615 229 244v0
RUURDSMA, FONGER IDSES Fonger Idtses Ruiertsma verkoper Havenplein 6 1664 238 203r0
RUURDSMA, FONGER IDSES Fonger Idtses Ruiertsma verkoper Havenplein 6 1664 238 203r0
IDSES, FOPKE het panwerk van Fopcke Idtses naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1611 229 2r0
IDSES, FOPKE het panwerk van Fopcke Idtses naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1611 229 2r0
IDSES, FOPKE het panwerk van Fopcke Idtses naastligger ten oosten Droogstraat 77 1611 229 2r0
IDSES, FOPKE het panwerk van Fopcke Idtses naastligger ten oosten Droogstraat 77 1611 229 2r0
IDSES, FOPKE Fopcke Idtses koper Zoutsloot 76 1612 229 112r0
IDSES, FOPKE Fopcke Idtses koper Zoutsloot 76 1612 229 112r0
IDSES, FOPKE Fopcke Idtses naastligger ten westen Zoutsloot 76 1612 229 112r0
IDSES, FOPKE Fopcke Idtses naastligger ten westen Zoutsloot 76 1612 229 112r0
IDSES, GRETSKE Greets Idtses koper Franekereind 17 1598 228 117v0
IDSES, GRETSKE Greets Idtses koper Franekereind 17 1598 228 117v0
IDSES, HANS Hans Idtses naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid 1625 231 60r0
IDSES, HANS Hans Idtses naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid 1625 231 60r0
IDSES, ANTJE Antje Idzes verkoper Schritsen ZZ 1786 262 86r0
IDSES, ANTJE Antje Idzes verkoper Schritsen ZZ 1786 262 86r0
IDSES, HAIE Haje Idzes koper q.q. huis Grote Kerkstraat 4 1708 245 74r0
IDSES, HAIE Haje Idzes koper q.q. huis Grote Kerkstraat 4 1708 245 74r0
IDSES, HAIE Haje Idzes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2 1711 245 143v0
IDSES, HAIE Haje Idzes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2 1711 245 143v0
IDSES, PIETER wijlen Pieter Idzes verkoper onbekend 1624 230 392v0
IDSES, PIETER wijlen Pieter Idzes verkoper onbekend 1624 230 392v0
IDSES, PIETER wijlen Pieter Idzes verkoper onbekend 1624 230 392v0
IDSES, PIETER wijlen Pieter Idzes verkoper onbekend 1624 230 392v0
IEBES, IEBE Iebe Iebes koper huis Heiligeweg 30 1642 234 164v0
IEBES, IEBE Iebe Iebes koper huis Heiligeweg 30 1642 234 164v0
IEBELES, GOSSE Gosse Iebles , c.u. koper huis Franekerpoort (gebied) 1648 236 12v0
IEBELES, GOSSE Gosse Iebles , c.u. koper huis Franekerpoort (gebied) 1648 236 12v0
IEDES, GEERTJE Geertie Iedes verkoper Romastraat 4oost 1661 238 110v0
IEDES, GEERTJE Geertie Iedes verkoper Romastraat 4oost 1661 238 110v0
IEDES, GRIETJE Grietie Iedes verkoper Voorstraat 48 1655 237 23r0
IEDES, GRIETJE Grietie Iedes verkoper Voorstraat 48 1655 237 23r0
IEDES, GRIETJE Grietie Iedes koper kamer Oosterbolwerk 2tuin 1658 237 170v0
IEDES, GRIETJE Grietie Iedes koper kamer Oosterbolwerk 2tuin 1658 237 170v0
IEDES, HIELKJE de kinderen van wijlen Hilcke Iedes verkoper Kleine Kerkstraat 2 1646 235 213r0
IEDES, HIELKJE de kinderen van wijlen Hilcke Iedes verkoper Kleine Kerkstraat 2 1646 235 213r0
IEDES, HIELKE de kinderen van de weduwe van wijlen Hylcke Iedes verkoper Kleine Kerkstraat 1 1646 235 220r0
IEDES, HIELKE de kinderen van de weduwe van wijlen Hylcke Iedes verkoper Kleine Kerkstraat 1 1646 235 220r0
IEDES, JAKOB Jacob Iedes timmerman koper herenhuis met tuin, koetshuis, stalling Zuiderhaven 52 1791 263 292r0
IEDES, JAKOB Jacob Iedes timmerman koper herenhuis met tuin, koetshuis, stalling Zuiderhaven 52 1791 263 292r0
IEDES, JAKOB Jacob Iedes bewoner Achterstraat ZZ 1612 229 69r0
IEDES, JAKOB Jacob Iedes bewoner Achterstraat ZZ 1612 229 69r0
IEDES, JAKOB Jacob Iedes bewoner Achterstraat ZZ 1612 229 81r0
IEDES, JAKOB Jacob Iedes bewoner Achterstraat ZZ 1612 229 81r0
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Karremanstraat 22 1646 235 237v0
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Karremanstraat 22 1646 235 237v0
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Peterseliestraat 1655 237 4v0
IEDES, JAN Jan Iedes verkoper Peterseliestraat 1655 237 4v0
IEDES, FILIPPUS de hof van Philippus Iedes naastligger ten westen Rozengracht 7west 1668 239 157v0
IEDES, FILIPPUS de hof van Philippus Iedes naastligger ten westen Rozengracht 7west 1668 239 157v0
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1667 239 13va0
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1667 239 13va0
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1667 239 71r0
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1667 239 71r0
IEDES, FILIPPUS het huis van Philips Iedes naastligger ten oosten Rozengracht 5 1646 235 234v0
IEDES, FILIPPUS het huis van Philips Iedes naastligger ten oosten Rozengracht 5 1646 235 234v0
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes , c.u. verkoper Rozengracht 5 1646 235 234v0
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes , c.u. verkoper Rozengracht 5 1646 235 234v0
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes schipper op Bolsward koper kamer met een ledige plaats ten noorden erachter Rozengracht 5 1644 235 152v0
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes schipper op Bolsward koper kamer met een ledige plaats ten noorden erachter Rozengracht 5 1644 235 152v0
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes koper ledige plaats groot 10 voet Zuiderplein OZ 1644 235 153r0
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes koper ledige plaats groot 10 voet Zuiderplein OZ 1644 235 153r0
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes koper plaats van 15 voeten Rozengracht 7west 1647 235 242v0
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes koper plaats van 15 voeten Rozengracht 7west 1647 235 242v0
RUITER, REIN IEDES Rein Iedes de Ruiter verkoper Brouwersstraat 15 1801 265 287v0
RUITER, REIN IEDES Rein Iedes de Ruiter verkoper Brouwersstraat 15 1801 265 287v0
IEDES, REINER wijlen Reyner Iedes verkoper Voorstraat 14 1642 234 175r0
IEDES, REINER wijlen Reyner Iedes verkoper Voorstraat 14 1642 234 175r0
IEDES, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibrant Iedes Feytama naastligger ten oosten Voorstraat 57een_achter 1641 234 131r0
IEDES, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibrant Iedes Feytama naastligger ten oosten Voorstraat 57een_achter 1641 234 131r0
IEDES, TEEKE Taeke Iedes naastligger ten westen Hoogstraat 41 1691 242 345v0
IEDES, TEEKE Taeke Iedes naastligger ten westen Hoogstraat 41 1691 242 345v0
, IENSE Ynse Ieetes koopman verkoper q.q. Lanen ZZ 1680 241 23ra0
, IENSE Ynse Ieetes koopman verkoper q.q. Scheerstraat 5 1680 241 23ra0
, HESTER Ester Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 7 1678 241 8v0
, HESTER Ester Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v0
, JAN Jan Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 7 1678 241 8v0
, JAN Jan Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v0
, PIETJE Pietertie Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 7 1678 241 8v0
, PIETJE Pietertie Iemans verkoper Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v0
, LOLKJE wijlen Lolck Iemckes huurder Noorderhaven 1597 228 9v0
, HANS wijlen Hans Ieme de Rinck verkoper Zoutsloot 30 1646 235 224r0
IEMES, ANTJE Antie Iemes verkoper Karremanstraat 2 1640 234 98r0
IEMES, ANTJE Antie Iemes verkoper Karremanstraat 2 1640 234 98r0
IEMES, BAUKE Bauke Iemes glasmaker naastligger ten oosten Lanen 48 1643 235 41r0
IEMES, BAUKE Bauke Iemes glasmaker naastligger ten oosten Lanen 48 1643 235 41r0
IEMES, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Geert Iemes verkoper Vijverstraat 6 1653 236 229v0
IEMES, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Geert Iemes verkoper Vijverstraat 6 1653 236 229v0
IEMES, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Iemes naastligger ten westen Vijverstraat 8 1643 235 61v0
IEMES, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Iemes naastligger ten westen Vijverstraat 8 1643 235 61v0
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes koper ledige plaats of huisstede Grote Ossenmarkt 25 1659 237 183r0
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes koper ledige plaats of huisstede Grote Ossenmarkt 25 1659 237 183r0
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 28 1687 242 194v0
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 28 1687 242 194v0
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes mr. timmerman koper 6 voet lengte van de plaats achter zijn kamer strekkende tot de kamer van burgemeester Pytter Wybrandts en het huis vd erven van Jacob Anskes Vijversteeg 6 1659 237 201r0
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes mr. timmerman koper 6 voet lengte van de plaats achter zijn kamer strekkende tot de kamer van burgemeester Pytter Wybrandts en het huis vd erven van Jacob Anskes Vijversteeg 6 1659 237 201r0
IEMES, GERLOF de plaats van Gerlof Iemes naastligger ten zuiden Vijversteeg 6 1659 237 201r0
IEMES, GERLOF de plaats van Gerlof Iemes naastligger ten zuiden Vijversteeg 6 1659 237 201r0
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes naastligger ten zuiden Vijversteeg 8 1659 237 218r0
IEMES, GERLOF Gerlof Iemes naastligger ten zuiden Vijversteeg 8 1659 237 218r0
IEMES, GERLOF Gerloff Iemes koper ledige plaats, voor 63 en achter 70 voet breed Zuiderhaven 16 1663 238 190v0
IEMES, GERLOF Gerloff Iemes koper ledige plaats, voor 63 en achter 70 voet breed Zuiderhaven 16 1663 238 190v0
IEMES, GERLOF Gerloff Iemes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1692 243 12r0
IEMES, GERLOF Gerloff Iemes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1692 243 12r0
RING, HANS IEMES wijlen Hans Iemes de Ringh koper Bildtstraat 7 1649 236 74r0
RING, HANS IEMES wijlen Hans Iemes de Ringh koper Bildtstraat 7 1649 236 74r0
IEMES, de erfgenamen van wijlen Hittie Iemes verkoper Vijverstraat 13 1655 237 4v0
IEMES, de erfgenamen van wijlen Hittie Iemes verkoper Vijverstraat 13 1655 237 4v0
GROOT, JAN IEMES Jan Iemes de Groot koper van 1/2 Noorderhoofd 1 1795 264 265v0
GROOT, JAN IEMES Jan Iemes de Groot koper van 1/2 Noorderhoofd 1 1795 264 265v0
IEMES, MARTEN Marten Iemes koper huis en loods Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r0
IEMES, MARTEN Marten Iemes koper huis en loods Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r0
IEMES, MAAIKE Maycke Iemes naastligger ten westen ([staat: Mayke Piers]) Schritsen 17 1644 235 144r0
IEMES, MAAIKE Maycke Iemes naastligger ten westen ([staat: Mayke Piers]) Schritsen 17 1644 235 144r0
IEMES, MAAIKE Maycke Iemes koper 1/4 huis Schritsen 15 1649 236 81v0
IEMES, MAAIKE Maycke Iemes koper 1/4 huis Schritsen 15 1649 236 81v0
IEMES, SIETSKE Sydtske Iemes koper Voorstraat 73achter 1602 228 316v0
IEMES, SIETSKE Sydtske Iemes koper Voorstraat 73achter 1602 228 316v0
IEMES, SIEDS de weduwe van wijlen Syts Iemes naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1644 235 127v0
IEMES, SIEDS de weduwe van wijlen Syts Iemes naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1644 235 127v0
IEMKES, EESGE Aesge Iemkes koper twee kamers met een plaatsje Noordees (gebied) 1617 230 70v0
IEMKES, EESGE Aesge Iemkes koper twee kamers met een plaatsje Noordees (gebied) 1617 230 70v0
IEMKES, AGE het huis van Agge Iemkes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18 1597 228 2r0
IEMKES, AGE het huis van Agge Iemkes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18 1597 228 2r0
IEMKES, ANTJE Anna Iemkes verkoper Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
IEMKES, ANTJE Anna Iemkes verkoper Gardenierstraat NZ 1631 232 178v0
IEPES, BAUKJE Bauck Iepes geniaarde koper Hofstraat 1611 229 48r0
IEPES, BAUKJE Bauck Iepes geniaarde koper Hofstraat 1611 229 48r0
IEPES, JOCHEM Jochum Iepes glasmaker verkoper Zuiderplein 1achter 1611 229 13v0
IEPES, JOCHEM Jochum Iepes glasmaker verkoper Zuiderplein 1achter 1611 229 13v0
IEPES, Lyoepck Iepes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
IEPES, Lyoepck Iepes naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1612 229 117r0
IEPES, Tjeck Iepes bruidegom 1604 228 433r0
IEPES, Tjeck Iepes bruidegom 1604 228 433r0
IEPES, FEIKE Feyke Ieppes voerman koper 1/2 kamer Achterstraat 23 1661 238 79v0
IEPES, FEIKE Feyke Ieppes voerman koper 1/2 kamer Achterstraat 23 1661 238 79v0
EIES, FEIKE de stalling van de erfgenamen van wijlen Feyke Ies naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1721 246 101v0
EIES, FEIKE de stalling van de erfgenamen van wijlen Feyke Ies naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1721 246 101v0
SNEL, ARJEN IESES wijlen Arjen Ieses Snel smalschipper verkoper Noorderhaven 50 1683 241 245r0
SNEL, ARJEN IESES wijlen Arjen Ieses Snel smalschipper verkoper Noorderhaven 50 1683 241 245r0
IESES, TJEERD Tieerd Ieses , c.u. verkoper Zoutsloot 7achter 1650 236 105v0
IESES, TJEERD Tieerd Ieses , c.u. verkoper Zoutsloot 7achter 1650 236 105v0
IESES, TJEERD Tierd Ieses koper kamer Zoutsloot 7achter 1646 235 199v0
IESES, TJEERD Tierd Ieses koper kamer Zoutsloot 7achter 1646 235 199v0
, HIBBE Hibbe Iests eigenaar van 1/2 Franekereind 29west 1611 229 62v0
EEUWES, AREND Aane Ieves koper huis Liemendijk ZZ 1783 261 52r0
EEUWES, AREND Aane Ieves koper huis Liemendijk ZZ 1783 261 52r0
EEUWES, HERE Here Ieves sleefmaker koper huis Karremanstraat 19 1659 237 196r0
EEUWES, HERE Here Ieves sleefmaker koper huis Karremanstraat 19 1659 237 196r0
, HANS het huis van Hans Ieyps naastligger ten oosten Lanen 28achter 1652 236 205r0
IEGES, AGE Agge Iges naastligger ten oosten Franekertrekvaart ZZ 1647 235 264v0
IEGES, AGE Agge Iges naastligger ten oosten Franekertrekvaart ZZ 1647 235 264v0
IEGES, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antie Iges naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1621 230 276v0
IEGES, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antie Iges naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1621 230 276v0
IEGES, IEGE de kamer eerder van Igge Iges grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 1 1606 228 484v0
IEGES, IEGE de kamer eerder van Igge Iges grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 1 1606 228 484v0
IEGES, PIETER Pieter Iges naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 1 1664 238 231v0
IEGES, PIETER Pieter Iges naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 1 1664 238 231v0
IEGES, PIETER Pyter Iges , c.u. koper kamer Herenknechtenkamerstraat 7 1649 236 60v0
IEGES, PIETER Pyter Iges , c.u. koper kamer Herenknechtenkamerstraat 7 1649 236 60v0
IEGES, TIJSKE Tiesk Iges koper Kerkpoortstraat NZ 1644 235 117v0
IEGES, TIJSKE Tiesk Iges koper Kerkpoortstraat NZ 1644 235 117v0
IEGES, TIJSKE Tieske Iges koper Kerkpoortstraat NZ 1644 235 106r0
IEGES, TIJSKE Tieske Iges koper Kerkpoortstraat NZ 1644 235 106r0
IGLES, BRECHTJE Bregje Igles koper Noorderhaven 58 1799 265 189r0
IGLES, BRECHTJE Bregje Igles koper Noorderhaven 58 1799 265 189r0
IGLES, BRECHTJE Bregje Igles koper Noorderhaven 58achter 1799 265 189r0
IGLES, BRECHTJE Bregje Igles koper Noorderhaven 58achter 1799 265 189r0
SURINGAR, EELKE wijlen dr. Eelco Ignatius a Suiringar jurist en advocaat Hof van Friesland verkoper Noordijs 21zuid 1731 248 15v0
SURINGAR, EELKE Eelco Ignatius a Suringar naastligger ten noorden Zoutsloot 119zuid 1723 246 174v0
SURINGAR, EELKE wijlen oud burgerkolonel dr. Eelco Ignatius a Zuiringar jurist en advocaat Hof van Friesland verkoper onbekend WZ 1731 248 17r0
, wijlen Iisbrandt Iisbrandts grootschipper koper Droogstraat 43 1657 237 137v0
, AREND de erfgenamen van wijlen Arent Iisbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1634 233 153r0
, wijlen Iisbrant Iisbrants grootschipper verkoper Bildtstraat 16 1656 237 58r0
, LUITJEN grondpacht uit het perceel van Luitien Iisbrants eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 7 1656 237 61r0
, SEERP Seerp IJsbrand naastligger ten oosten Rozengracht 13 1789 263 81v0
IJSBRANDS, AREND Aernt IJsbrands consenteert buiten Harlingen 1600 228 211v0
IJSBRANDS, AREND Aernt IJsbrands consenteert buiten Harlingen 1600 228 211v0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn erflater Nieuwstraat 11 1780 259 278r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn erflater Nieuwstraat 11 1780 259 278r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn erflater Havenplein 3 1780 259 279r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn erflater Havenplein 3 1780 259 279r0
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrands verkoper van 1/2 Weverstraat 14 1730 247 330v0
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrands verkoper van 1/2 Weverstraat 14 1730 247 330v0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS Baukjen IJsbrands Persijn koper Voorstraat 37 1726 246 253r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS Baukjen IJsbrands Persijn koper Voorstraat 37 1726 246 253r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Persijn erflater Voorstraat 37 1780 259 274r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Persijn erflater Voorstraat 37 1780 259 274r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Perzijn verkoper Voorstraat 51 1775 258 226r0
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Perzijn verkoper Voorstraat 51 1775 258 226r0
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van wijlen Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Achterstraat 7 1744 251 29v0
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van wijlen Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Achterstraat 7 1744 251 29v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Hofstraat 1 1735 249 80v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Hofstraat 1 1735 249 80v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands tichelbakker en koopman verkoper Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands tichelbakker en koopman verkoper Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Hofstraat 1 1738 249 289r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Hofstraat 1 1738 249 289r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper van 1/3 Hoogstraat 7 1740 250 84r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper van 1/3 Hoogstraat 7 1740 250 84r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman koper hof met zomerhuis Anjelierstraat 8 1740 250 85r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman koper hof met zomerhuis Anjelierstraat 8 1740 250 85r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman koper grote stalling de Roode Deuren genaemt Kerkpoortstraat 29 de Rode Deuren 1733 248 189v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman koper grote stalling de Roode Deuren genaemt Kerkpoortstraat 29 de Rode Deuren 1733 248 189v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huis Noordijs 27 1738 249 290v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huis Noordijs 27 1738 249 290v0
IJSBRANDS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Rapenburg 13 1756 254 26v0
IJSBRANDS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Rapenburg 13 1756 254 26v0
IJSBRANDS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg 13 1756 254 26v0
IJSBRANDS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg 13 1756 254 26v0
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirk IJsbrands koopman erflater Grote Kerkstraat 40west 1751 252 142r0
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirk IJsbrands koopman erflater Grote Kerkstraat 40west 1751 252 142r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg 13 1732 248 104v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg 13 1732 248 104v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper q.q. Noordijs 4 1741 250 155r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper q.q. Noordijs 4 1741 250 155r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huis Voorstraat 71 1719 246 52v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huis Voorstraat 71 1719 246 52v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands verkoper q.q. Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands verkoper q.q. Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper hof Rapenburg 1729 247 258r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper hof Rapenburg 1729 247 258r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huis Voorstraat 71achter 1726 246 262v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huis Voorstraat 71achter 1726 246 262v0
IJSBRANDS, DIRK de kopers Dirk IJsbrands , c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 71achter 1726 246 262v0
IJSBRANDS, DIRK de kopers Dirk IJsbrands , c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 71achter 1726 246 262v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman koper huis Hoogstraat 7 1731 248 4r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman koper huis Hoogstraat 7 1731 248 4r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten westen Anjelierstraat 10 1740 250 117r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten westen Anjelierstraat 10 1740 250 117r0
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirk IJsbrands koopman verkoper Anjelierstraat 8 1748 251 220r0
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirk IJsbrands koopman verkoper Anjelierstraat 8 1748 251 220r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman koper huis Grote Kerkstraat 40west 1739 250 26v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman koper huis Grote Kerkstraat 40west 1739 250 26v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper q.q. Wasbleek 3 1742 250 229r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper q.q. Wasbleek 3 1742 250 229r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper q.q. Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper q.q. Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v0
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg 13 1739 250 9v0
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg 13 1739 250 9v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands verkoper q.q. Heiligeweg 13 1734 248 291v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands verkoper q.q. Heiligeweg 13 1734 248 291v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper Both Apothekerstraat 2 1732 248 71r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman verkoper Both Apothekerstraat 2 1732 248 71r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman naastligger ten westen Voorstraat 73 1729 247 285v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koopman naastligger ten westen Voorstraat 73 1729 247 285v0
IJSBRANDS, FREERK Freerk IJsbrands , c.u. koper kamer Nieuwstraat 1 1694 243 92r0
IJSBRANDS, FREERK Freerk IJsbrands , c.u. koper kamer Nieuwstraat 1 1694 243 92r0
IJSBRANDS, FROUKJE Froukjen IJsbrands verkoper Zuiderhaven 53 1725 246 247v0
IJSBRANDS, FROUKJE Froukjen IJsbrands verkoper Zuiderhaven 53 1725 246 247v0
IJSBRANDS, FROUKJE Froukjen IJsbrands verkoper Schritsen 9 1724 246 189v0
IJSBRANDS, FROUKJE Froukjen IJsbrands verkoper Schritsen 9 1724 246 189v0
IJSBRANDS, HISKE Hiske IJsbrands voormalig bewoner Zuiderstraat 14a 1774 258 145v0
IJSBRANDS, HISKE Hiske IJsbrands voormalig bewoner Zuiderstraat 14a 1774 258 145v0
IJSBRANDS, HISKE wijlen Hiske IJsbrands erflater Zuiderstraat 14a 1774 258 145v0
IJSBRANDS, HISKE wijlen Hiske IJsbrands erflater Zuiderstraat 14a 1774 258 145v0
IJSBRANDS, HISKE wijlen Hiske IJsbrands erflater Zuiderstraat 14a 1774 258 145v0
IJSBRANDS, HISKE wijlen Hiske IJsbrands erflater Zuiderstraat 14a 1774 258 145v0
IJSBRANDS, HISKE Hiske IJsbrands koper Zuiderstraat 14a 1770 257 162r0
IJSBRANDS, HISKE Hiske IJsbrands koper Zuiderstraat 14a 1770 257 162r0
IJSBRANDS, JAKOB wijlen Jacob IJsbrands koper door niaar Peterseliestraat 1718 246 29r0
IJSBRANDS, JAKOB wijlen Jacob IJsbrands koper door niaar Peterseliestraat 1718 246 29r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrands naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 99v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrands naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 99v0
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands geniaarde koper Romastraat 1 1706 244 334r0
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands geniaarde koper Romastraat 1 1706 244 334r0
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands koper twee kamers of dwarshuis Romastraat 27 1709 245 3v0
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands koper twee kamers of dwarshuis Romastraat 27 1709 245 3v0
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands , c.u. geniaarde koper Tiepelsteeg 1721 246 99v0
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrands , c.u. geniaarde koper Tiepelsteeg 1721 246 99v0
IJSBRANDS, JETSKE Jetske IJsbrands verkoper Zoutsloot 95 1776 259 21v0
IJSBRANDS, JETSKE Jetske IJsbrands verkoper Zoutsloot 95 1776 259 21v0
IJSBRANDS, JETSKE Jetske IJsbrands koper Zoutsloot 95 1763 255 257v0
IJSBRANDS, JETSKE Jetske IJsbrands koper Zoutsloot 95 1763 255 257v0
IJSBRANDS, JOHANNES Johannes IJsbrands , c.u. huurder Zoutsloot 119 1702 244 166v0
IJSBRANDS, JOHANNES Johannes IJsbrands , c.u. huurder Zoutsloot 119 1702 244 166v0
IJSBRANDS, JOHANNES Johannes IJsbrands verkoper Havenplein 24 1631 233 11r0
IJSBRANDS, JOHANNES Johannes IJsbrands verkoper Havenplein 24 1631 233 11r0
IJSBRANDS, LIJSBET Lijsbet IJsbrands verkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost 1704 244 260r0
IJSBRANDS, LIJSBET Lijsbet IJsbrands verkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost 1704 244 260r0
IJSBRANDS, LIJSBET wijlen Lijsbeth IJsbrands verkoper Lanen 48 1773 258 125v0
IJSBRANDS, LIJSBET wijlen Lijsbeth IJsbrands verkoper Lanen 48 1773 258 125v0
IJSBRANDS, MARTJEN wijlen Maertie IJsbrands erflater Rozenstraat 1 1727 247 392v0
IJSBRANDS, MARTJEN wijlen Maertie IJsbrands erflater Rozenstraat 1 1727 247 392v0
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 54 1698 243 364v0
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 54 1698 243 364v0
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrands naastligger ten westen Schritsen 47 1697 243 277r0
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrands naastligger ten westen Schritsen 47 1697 243 277r0
IJSBRANDS, PIETER erf en hof van Pieter IJsbrands naastligger ten oosten Klaverbladstraat 5 1697 243 302v0
IJSBRANDS, PIETER erf en hof van Pieter IJsbrands naastligger ten oosten Klaverbladstraat 5 1697 243 302v0
IJSBRANDS, PIETER de weduwe van wijlen Pyter IJsbrands naastligger ten oosten Weverstraat 10 1722 246 138r0
IJSBRANDS, PIETER de weduwe van wijlen Pyter IJsbrands naastligger ten oosten Weverstraat 10 1722 246 138r0
IJSBRANDS, PIETER de hof van Pyter IJsbrands naastligger ten oosten Weverstraat 10 1723 246 171r0
IJSBRANDS, PIETER de hof van Pyter IJsbrands naastligger ten oosten Weverstraat 10 1723 246 171r0
IJSBRANDS, PIETER wijlen Pytter IJsbrands wijdschipper koper Havenplein 18 1703 244 206v0
IJSBRANDS, PIETER wijlen Pytter IJsbrands wijdschipper koper Havenplein 18 1703 244 206v0
IJSBRANDS, PIETER de weduwe van wijlen Pytter IJsbrands naastligger ten oosten Klaverbladstraat 5 1703 244 200v0
IJSBRANDS, PIETER de weduwe van wijlen Pytter IJsbrands naastligger ten oosten Klaverbladstraat 5 1703 244 200v0
IJSBRANDS, REINER wijlen Reinder IJsbrands mr. tingieter erflater Lanen 85 1730 247 316r0
IJSBRANDS, REINER wijlen Reinder IJsbrands mr. tingieter erflater Lanen 85 1730 247 316r0
IJSBRANDS, REINER wijlen Reinder IJsbrands mr. tingieter erflater Lanen 85 1730 247 316r0
IJSBRANDS, REINER wijlen Reinder IJsbrands mr. tingieter erflater Lanen 85 1730 247 316r0
IJSBRANDS, REINER Reinder IJsbrands verkoper Zuiderhaven 31bis 1720 246 87v0
IJSBRANDS, REINER Reinder IJsbrands verkoper Zuiderhaven 31bis 1720 246 87v0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrands , c.u. mr. tingieter verkoper van 5/16 Lanen 71drie_achter 1718 246 32v0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrands , c.u. mr. tingieter verkoper van 5/16 Lanen 71drie_achter 1718 246 32v0
IJSBRANDS, REINER Reyner IJsbrands tingieter naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v0
IJSBRANDS, REINER Reyner IJsbrands tingieter naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v0
IJSBRANDS, SIPKE Sipke Dirk IJsbrands koopman koper Noorderhaven 107 1751 252 108v0
IJSBRANDS, SIPKE Sipke Dirk IJsbrands koopman koper Noorderhaven 107 1751 252 108v0
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands huurder Lanen 25 1779 259 173r0
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands huurder Lanen 25 1779 259 173r0
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands scheepstimmerman koper huis Lanen 53 1781 260 24v0
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands scheepstimmerman koper huis Lanen 53 1781 260 24v0
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 53 1781 260 24v0
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands naastligger ten zuiden Lanen 53 1781 260 24v0
IJSBRANDS, THOMAS de weduwe van wijlen Thomas IJsbrands naastligger ten noorden Lanen 47 1797 265 28v0
IJSBRANDS, THOMAS de weduwe van wijlen Thomas IJsbrands naastligger ten noorden Lanen 47 1797 265 28v0
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands koper huis Lanen 51 1779 259 191r0
IJSBRANDS, THOMAS Thomas IJsbrands koper huis Lanen 51 1779 259 191r0
IJSBRANDS, TJITSKE Tjietske IJsbrands geniaarde koper Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r0
IJSBRANDS, TJITSKE Tjietske IJsbrands geniaarde koper Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r0
IJSBRANDS, TRIJNTJE wijlen Trijntje IJsbrands verkoper Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r0
IJSBRANDS, TRIJNTJE wijlen Trijntje IJsbrands verkoper Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r0
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrands naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1722 246 143v0
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrands naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1722 246 143v0
IJSBRANDS, WILLEM Willem IJsbrands koper huis Hofstraat 1 1809 268 267r0
IJSBRANDS, WILLEM Willem IJsbrands koper huis Hofstraat 1 1809 268 267r0
IJSBRANDS, WILLEM wijlen Willem IJsbrands verkoper Bildtstraat 9 1780 259 254r0
IJSBRANDS, WILLEM wijlen Willem IJsbrands verkoper Bildtstraat 9 1780 259 254r0
IJSBRANDS, WIETSE Wytze IJsbrands huurder Droogstraat 47 1772 258 52v0
IJSBRANDS, WIETSE Wytze IJsbrands huurder Droogstraat 47 1772 258 52v0
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten oosten Zuiderstraat 5 1738 249 339r0
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten oosten Zuiderstraat 5 1738 249 339r0
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten zuiden Zuiderstraat 9 1723 246 175r0
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten zuiden Zuiderstraat 9 1723 246 175r0
IJSBRANDS, IEPE Yppe IJsbrands mr. ijzersmid naastligger ten oosten Zuiderstraat 5 1723 246 160r0
IJSBRANDS, IEPE Yppe IJsbrands mr. ijzersmid naastligger ten oosten Zuiderstraat 5 1723 246 160r0
IJSBRANDS, IETJE Ytje IJsbrands verkoper Karremanstraat 19 1728 247 106v0
IJSBRANDS, IETJE Ytje IJsbrands verkoper Karremanstraat 19 1728 247 106v0
, PIETER Pyeter IJsbrandt timmerman koper huis of woning met plaats Gardenierstraat 1599 228 152r0
IJSBRANDS, AAGJE Aecht IJsbrandts verkoper Kleine Bredeplaats 19 1597 228 5r0
IJSBRANDS, AAGJE Aecht IJsbrandts verkoper Kleine Bredeplaats 19 1597 228 5r0
IJSBRANDS, AAGJE Aecht IJsbrandts protesteert vanwege een hypotheek Kleine Bredeplaats 19 1598 228 75v0
IJSBRANDS, AAGJE Aecht IJsbrandts protesteert vanwege een hypotheek Kleine Bredeplaats 19 1598 228 75v0
IJSBRANDS, AREND Aerndt IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven 31 1618 230 138r0
IJSBRANDS, AREND Aerndt IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven 31 1618 230 138r0
IJSBRANDS, AREND Aernt IJsbrandts consenteert Voorstraat 36 1600 228 206r0
IJSBRANDS, AREND Aernt IJsbrandts consenteert Voorstraat 36 1600 228 206r0
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrandts verkoper van 1/2 Weverstraat 14 1730 247 324v0
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrandts verkoper van 1/2 Weverstraat 14 1730 247 324v0
IJSBRANDS, DIRK de weduwe en erfgenamen van wijlen Dirck IJsbrandts ankersmid verkoper Zuidersteeg 1 1683 241 235v0
IJSBRANDS, DIRK de weduwe en erfgenamen van wijlen Dirck IJsbrandts ankersmid verkoper Zuidersteeg 1 1683 241 235v0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 222v0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 222v0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , c.soc. naastligger ten noorden Zuidergat 21tuin 1681 241 143r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , c.soc. naastligger ten noorden Zuidergat 21tuin 1681 241 143r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mr. ankersmid koper nieuwe smederij met de hof, planten en put daarachter Zuiderhaven 26 1674 240 167r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mr. ankersmid koper nieuwe smederij met de hof, planten en put daarachter Zuiderhaven 26 1674 240 167r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , c.u. mr. ijzersmid koper huis met schuur, stal en grote vierkante plaats of hof Zuiderstraat 12 Bolswaert 1668 239 174r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , c.u. mr. ijzersmid koper huis met schuur, stal en grote vierkante plaats of hof Zuiderstraat 12 Bolswaert 1668 239 174r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts tichelbaas en koopman koper huis Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts tichelbaas en koopman koper huis Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts smid gebruiker Zuiderhaven 28 1687 242 194v0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts smid gebruiker Zuiderhaven 28 1687 242 194v0
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrandts mr. ankersmid erflater Zuiderhaven 28 1687 242 194v0
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrandts mr. ankersmid erflater Zuiderhaven 28 1687 242 194v0
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuidergat 21tuin 1676 240 241r0
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuidergat 21tuin 1676 240 241r0
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrandts , c.s. naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v0
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrandts , c.s. naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v0
IJSBRANDS, DIRK het houtstek en hof van Dirck IJsbrandts mr. ankersmid naastligger ten westen Zuiderhaven 28 1675 240 174v0
IJSBRANDS, DIRK het houtstek en hof van Dirck IJsbrandts mr. ankersmid naastligger ten westen Zuiderhaven 28 1675 240 174v0
IJSBRANDS, DOUWE Douwe IJsbrandts koper huis, en steede van 30 x 20 havenistenvoeten Bildtpoort (gebied) 1598 228 96v0
IJSBRANDS, DOUWE Douwe IJsbrandts koper huis, en steede van 30 x 20 havenistenvoeten Bildtpoort (gebied) 1598 228 96v0
IJSBRANDS, EVERT wijlen Evert IJsbrandts protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 12 1604 228 390r0
IJSBRANDS, EVERT wijlen Evert IJsbrandts protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 12 1604 228 390r0
IJSBRANDS, FREERK Freerck IJsbrandts zakkendrager verkoper van 1/4 Herenwaltje 7 1693 243 55v0
IJSBRANDS, FREERK Freerck IJsbrandts zakkendrager verkoper van 1/4 Herenwaltje 7 1693 243 55v0
IJSBRANDS, FROUKJE Frouck IJsbrandts koper onbekend 1598 228 111r0
IJSBRANDS, FROUKJE Frouck IJsbrandts koper onbekend 1598 228 111r0
IJSBRANDS, GEERTJE Geertie IJsbrandts verkoper Noorderhaven 10 1687 242 162r0
IJSBRANDS, GEERTJE Geertie IJsbrandts verkoper Noorderhaven 10 1687 242 162r0
IJSBRANDS, GRIETJE Griedt IJsbrandts verwandelaar onbekend ZZ 1604 228 417v0
IJSBRANDS, GRIETJE Griedt IJsbrandts verwandelaar onbekend ZZ 1604 228 417v0
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie IJsbrandts koper Rapenburg 8 1677 240 264r0
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie IJsbrandts koper Rapenburg 8 1677 240 264r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopman koper 1/2 huis Noorderhaven 10 1668 239 144v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopman koper 1/2 huis Noorderhaven 10 1668 239 144v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopman koper door niaar nieuw gebouwd dwarshuis Kerkpoortstraat 1675 240 185v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopman koper door niaar nieuw gebouwd dwarshuis Kerkpoortstraat 1675 240 185v0
IJSBRANDS, JAKOB de hof van Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1675 240 185v0
IJSBRANDS, JAKOB de hof van Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1675 240 185v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts mr. kleermaker koper huis Grote Kerkstraat 30 1710 245 117r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts mr. kleermaker koper huis Grote Kerkstraat 30 1710 245 117r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopman koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en schuur ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopman koper tichelwerk o.a.met loodsen, huis en schuur ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts mr. kleermaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 32 1710 245 135v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts mr. kleermaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 32 1710 245 135v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrandts naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra0
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat 1606 228 531v0
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat 1606 228 531v0
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat 1606 228 532r0
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrandts koper Gardenierstraat 1606 228 532r0
IJSBRANDS, JETSE de kinderen van wijlen Jetse IJsbrandts scheepstimmerman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1677 240 268r0
IJSBRANDS, JETSE de kinderen van wijlen Jetse IJsbrandts scheepstimmerman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1677 240 268r0
IJSBRANDS, JETSE Jetse IJsbrandts koper huis met een hofje erachter en een vrije steeg ten zuiden Brouwersstraat 11 1669 239 185v0
IJSBRANDS, JETSE Jetse IJsbrandts koper huis met een hofje erachter en een vrije steeg ten zuiden Brouwersstraat 11 1669 239 185v0
IJSBRANDS, JETSE de erfgenamen van wijlen Jetse IJsbrandts naastligger ten westen Both Apothekerstraat 8 1685 242 77v0
IJSBRANDS, JETSE de erfgenamen van wijlen Jetse IJsbrandts naastligger ten westen Both Apothekerstraat 8 1685 242 77v0
IJSBRANDS, JETSE de kinderen van wijlen Jetze IJsbrandts verkoper Liemendijk ZZ 1681 241 43ra0
IJSBRANDS, JETSE de kinderen van wijlen Jetze IJsbrandts verkoper Liemendijk ZZ 1681 241 43ra0
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts koper huis met plaats Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts koper huis met plaats Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v0
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 15 1601 228 243r0
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 15 1601 228 243r0
IJSBRANDS, MARTEN huis of erf van Marten IJsbrandts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1604 228 392v0
IJSBRANDS, MARTEN huis of erf van Marten IJsbrandts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 24 1604 228 392v0
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts koper provisioneel huis Brouwersstraat 1598 228 121r0
IJSBRANDS, MARTEN Marten IJsbrandts koper provisioneel huis Brouwersstraat 1598 228 121r0
IJSBRANDS, MARTJEN Martien IJsbrandts koper Rozenstraat 1 1709 245 91v0
IJSBRANDS, MARTJEN Martien IJsbrandts koper Rozenstraat 1 1709 245 91v0
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrandts verkoper Schritsen ZZ 1601 228 241v0
IJSBRANDS, PIETER Pieter IJsbrandts verkoper Schritsen ZZ 1601 228 241v0
IJSBRANDS, PIETER de hof van Pieter IJsbrandts naastligger ten oosten Weverstraat 10 1695 243 124v0
IJSBRANDS, PIETER de hof van Pieter IJsbrandts naastligger ten oosten Weverstraat 10 1695 243 124v0
IJSBRANDS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter IJsbrandts naastligger ten westen Schritsen 47 1709 245 86v0
IJSBRANDS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter IJsbrandts naastligger ten westen Schritsen 47 1709 245 86v0
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten westen Havenplein 5 1694 243 82r0
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten westen Havenplein 5 1694 243 82r0
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts wijdschipper koper 1/3 kamer, loods en plaats Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts wijdschipper koper 1/3 kamer, loods en plaats Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v0
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten oosten Weverstraat 10 1689 242 290v0
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten oosten Weverstraat 10 1689 242 290v0
IJSBRANDS, PIETER Pytter IJsbrandts wijdschipper koper huis Schritsen 45 1682 241 178v0
IJSBRANDS, PIETER Pytter IJsbrandts wijdschipper koper huis Schritsen 45 1682 241 178v0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts mr. tingieter bewoner Lanen 82 1712 245 315v0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts mr. tingieter bewoner Lanen 82 1712 245 315v0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 huis het Swart Kruis genaemt ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 85 het Zwarte Kruis 1718 246 33r0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 huis het Swart Kruis genaemt ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 85 het Zwarte Kruis 1718 246 33r0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. bewoner Lanen 85 1718 246 33r0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. bewoner Lanen 85 1718 246 33r0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 van 1/2 woning ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 1718 246 33r0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 van 1/2 woning ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 1718 246 33r0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de drie percelen in deze akte]) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/16 grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de drie percelen in deze akte]) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 huis daer het Swart Kruis voor uithanght ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 85 het Zwarte Kruis 1718 246 33v0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 huis daer het Swart Kruis voor uithanght ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 85 het Zwarte Kruis 1718 246 33v0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. bewoner Lanen 85 1718 246 33v0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. bewoner Lanen 85 1718 246 33v0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 [van 1/2] woning ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 1718 246 33v0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 [van 1/2] woning ([voor de drie percelen in deze akte]) Lanen 1718 246 33v0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de drie percelen in deze akte]) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v0
IJSBRANDS, REINER Reiner IJsbrandts , c.u. koper 1/4 grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de drie percelen in deze akte]) Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v0
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn IJsbrandts verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn IJsbrandts verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r0
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn IJsbrandts koper Zoutsloot 23 1598 228 93r0
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn IJsbrandts koper Zoutsloot 23 1598 228 93r0
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1726 246 250v0
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1726 246 250v0
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts assistent Admiraliteit in Friesland koper huis Brouwersstraat 15 1695 243 135r0
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts assistent Admiraliteit in Friesland koper huis Brouwersstraat 15 1695 243 135r0
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1695 243 135v0
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1695 243 135v0
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrandts , c.u. koper huis Zuiderstraat 7 1714 245 227r0
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrandts , c.u. koper huis Zuiderstraat 7 1714 245 227r0
, PIETER Pyter IJsbrandus wijdschipper naastligger ten westen Klaverbladstraat 27 1698 243 335v0
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrans koopman naastligger ten westen Rommelhaven 13 1675 240 189v0
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrans koopman naastligger ten westen Rommelhaven 13 1675 240 189v0
IJSBRANDS, PIETER Pytter IJsbrans naastligger ten oosten Weverstraat 10 1692 242 400r0
IJSBRANDS, PIETER Pytter IJsbrans naastligger ten oosten Weverstraat 10 1692 242 400r0
IJSBRANDS, AAFKE Aeff IJsbrants koper Brouwersstraat 12zuid 1597 228 35v0
IJSBRANDS, AAFKE Aeff IJsbrants koper Brouwersstraat 12zuid 1597 228 35v0
IJSBRANDS, OUTGER Alger IJsbrants verkoper Karremanstraat 2 1650 236 107v0
IJSBRANDS, OUTGER Alger IJsbrants verkoper Karremanstraat 2 1650 236 107v0
IJSBRANDS, ANTJE Ancke IJsbrants verkoper van 1/2 Heiligeweg 56 1615 229 241v0
IJSBRANDS, ANTJE Ancke IJsbrants verkoper van 1/2 Heiligeweg 56 1615 229 241v0
IJSBRANDS, ANTJE Ancke IJsbrants verkoper van 1/2 Heiligeweg 58 1615 229 241v0
IJSBRANDS, ANTJE Ancke IJsbrants verkoper van 1/2 Heiligeweg 58 1615 229 241v0
IJSBRANDS, ANTJE Antie IJsbrants verkoper Kerkpoort (gebied) 1690 242 310r0
IJSBRANDS, ANTJE Antie IJsbrants verkoper Kerkpoort (gebied) 1690 242 310r0
IJSBRANDS, BEELTJE Belyke IJsbrants koper Kerkpad WZ 1667 239 113r0
IJSBRANDS, BEELTJE Belyke IJsbrants koper Kerkpad WZ 1667 239 113r0
IJSBRANDS, KORNELIS Cornelis IJsbrants bewoner Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v0
IJSBRANDS, KORNELIS Cornelis IJsbrants bewoner Lammert Warndersteeg OZ 1614 229 238v0
IJSBRANDS, KORNELIS Cornelis IJsbrants huurder Rommelhaven ZZ 1625 231 78r0
IJSBRANDS, KORNELIS Cornelis IJsbrants huurder Rommelhaven ZZ 1625 231 78r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 36m 1679 241 42r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 36m 1679 241 42r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten westen Zuiderhaven 36m 1679 241 42r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten westen Zuiderhaven 36m 1679 241 42r0
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrants naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r0
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrants naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r0
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrants smid huurder Zuiderhaven 28 1691 242 344v0
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrants smid huurder Zuiderhaven 28 1691 242 344v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrants koopman verkoper Kerkpoortstraat 29 1734 248 320v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrants koopman verkoper Kerkpoortstraat 29 1734 248 320v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrants naastligger ten westen Hoogstraat 9 1738 249 230r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrants naastligger ten westen Hoogstraat 9 1738 249 230r0
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van wijlen Dirk IJsbrants naastligger ten oosten Rapenburg 13 1749 251 253v0
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van wijlen Dirk IJsbrants naastligger ten oosten Rapenburg 13 1749 251 253v0
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van wijlen Dirk IJsbrants naastligger ten noorden Rapenburg 13 1749 251 253v0
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van wijlen Dirk IJsbrants naastligger ten noorden Rapenburg 13 1749 251 253v0
IJSBRANDS, IJSBRAND het huis van IJsbrant IJsbrants naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1648 236 15r0
IJSBRANDS, IJSBRAND het huis van IJsbrant IJsbrants naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1648 236 15r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten oosten Rommelhaven 9 1662 238 127r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten oosten Rommelhaven 9 1662 238 127r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopman koper ledige plaats Hofstraat NZ 1657 237 122av0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopman koper ledige plaats Hofstraat NZ 1657 237 122av0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants verkoper Kruisstraat 6west 1642 234 169r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants verkoper Kruisstraat 6west 1642 234 169r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 22 1673 240 124r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 22 1673 240 124r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants verkoper Zuiderhaven 5 1667 239 106r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants verkoper Zuiderhaven 5 1667 239 106r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 22 1673 240 124v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob IJsbrants naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 22 1673 240 124v0
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrants , c.u. mr. scheepstimmerman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1661 238 77v0
IJSBRANDS, JAN Jan IJsbrants , c.u. mr. scheepstimmerman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1661 238 77v0
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrants geniaarde koper Peterseliestraat 1613 229 128v0
IJSBRANDS, JANKE Jantien IJsbrants geniaarde koper Peterseliestraat 1613 229 128v0
IJSBRANDS, JETSE de kinderen en erfgenamen van wijlen Jetse IJsbrants scheepstimmerman verkoper Brouwersstraat 11 1688 242 226v0
IJSBRANDS, JETSE de kinderen en erfgenamen van wijlen Jetse IJsbrants scheepstimmerman verkoper Brouwersstraat 11 1688 242 226v0
IJSBRANDS, JETSE Jetse IJsbrants , vrijgezel verkoper Karremanstraat 16 1654 236 250v0
IJSBRANDS, JETSE Jetse IJsbrants , vrijgezel verkoper Karremanstraat 16 1654 236 250v0
IJSBRANDS, MEINERT Meinert IJsbrants naastligger ten westen Liemendijk 1666 239 46v0
IJSBRANDS, MEINERT Meinert IJsbrants naastligger ten westen Liemendijk 1666 239 46v0
IJSBRANDS, MEINERT Meynert IJsbrants naastligger ten westen Liemendijk NZ 1675 240 181r0
IJSBRANDS, MEINERT Meynert IJsbrants naastligger ten westen Liemendijk NZ 1675 240 181r0
IJSBRANDS, PIETER de hof van Pieter IJsbrants naastligger ten oosten Klaverbladstraat 23 1683 241 262v0
IJSBRANDS, PIETER de hof van Pieter IJsbrants naastligger ten oosten Klaverbladstraat 23 1683 241 262v0
IJSBRANDS, PIETER de brouwersplaats van Pyter IJsbrants naastligger ten westen Kleine Kerkstraat WZ 1643 235 97r0
IJSBRANDS, PIETER de brouwersplaats van Pyter IJsbrants naastligger ten westen Kleine Kerkstraat WZ 1643 235 97r0
IJSBRANDS, SUSANNA Susanna IJsbrants bruid 1603 228 357v0
IJSBRANDS, SUSANNA Susanna IJsbrants bruid 1603 228 357v0
IJSBRANDS, SIEMEN Symon IJsbrants naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1599 228 152r0
IJSBRANDS, SIEMEN Symon IJsbrants naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1599 228 152r0
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ikes Wijga, c.u. huurder woning 1 (p.j.) Hoogstraat 27 1794 264 220r0
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ikes Wijga, c.u. huurder woning 1 (p.j.) Hoogstraat 27 1794 264 220r0
IEKES, JAKOB Jacob Ikes molenaar koper vier woningen naast elkaar Bargebuurt 1801 266 39v0
IEKES, JAKOB Jacob Ikes molenaar koper vier woningen naast elkaar Bargebuurt 1801 266 39v0
IEMES, CHRISTINA Christina Imans verkoper Achterstraat 3 1796 264 337v0
IEMES, CHRISTINA Christina Imans verkoper Achterstraat 3 1796 264 337v0
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r0
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r0
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Zoutsloot 52 1796 264 340v0
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Zoutsloot 52 1796 264 340v0
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Westerstraat 43 1796 264 342r0
VEER, CHRISTINA IEMES Christina Imans de Veer verkoper Westerstraat 43 1796 264 342r0
IEMKES, PIETER Pytter Imckes verkoper Zoutsloot 98 1661 238 102v0
IEMKES, PIETER Pytter Imckes verkoper Zoutsloot 98 1661 238 102v0
IEMKES, SEERP Seerp Imckes verkoper Zoutsloot 98 1661 238 102v0
IEMKES, SEERP Seerp Imckes verkoper Zoutsloot 98 1661 238 102v0
IEMES, BAUKE Baucke Imes naastligger ten oosten Lanen 48 1647 236 5r0
IEMES, BAUKE Baucke Imes naastligger ten oosten Lanen 48 1647 236 5r0
IEMES, GERLOF Gerloff Imes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 10 1699 243 398r0
IEMES, GERLOF Gerloff Imes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 10 1699 243 398r0
IEMES, GERLOF Gerloff Imes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 12 1699 243 398r0
IEMES, GERLOF Gerloff Imes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 12 1699 243 398r0
IEMES, GERLOF Gerloff Imes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 14 1699 243 398r0
IEMES, GERLOF Gerloff Imes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 14 1699 243 398r0
IEMES, HANS de weduwe van wijlen Hans Imes naastligger ten noorden Bildtstraat 9 1651 236 169r0
IEMES, HANS de weduwe van wijlen Hans Imes naastligger ten noorden Bildtstraat 9 1651 236 169r0
IEMES, HANS haar zwager Hans Imes koper Bildtstraat 17 1644 235 141v0
IEMES, HANS haar zwager Hans Imes koper Bildtstraat 17 1644 235 141v0
IEMES, JAN Jan Imes koper provisioneel 1/2 huis Sint Jacobstraat 1achter 1597 228 20r0
IEMES, JAN Jan Imes koper provisioneel 1/2 huis Sint Jacobstraat 1achter 1597 228 20r0
IEMES, JAN Jan Imes naastligger ten zuiden Zoutsloot OZ 1638 234 57v0
IEMES, JAN Jan Imes naastligger ten zuiden Zoutsloot OZ 1638 234 57v0
IEMES, JAN Jan Imes koper 1/2 huis Sint Jacobstraat 1achter 1597 228 26v0
IEMES, JAN Jan Imes koper 1/2 huis Sint Jacobstraat 1achter 1597 228 26v0
IEMES, JAN Jan Imes , c.u. eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 1achter 1597 228 26v0
IEMES, JAN Jan Imes , c.u. eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 1achter 1597 228 26v0
IEMES, MAAIKE wijlen Maike Imes erflater Schritsen 15 1661 238 104v0
IEMES, MAAIKE wijlen Maike Imes erflater Schritsen 15 1661 238 104v0
IEMES, ROBERT Robert Imes vleeshouwer verkoper Hoogstraat 40 1655 237 34r0
IEMES, ROBERT Robert Imes vleeshouwer verkoper Hoogstraat 40 1655 237 34r0
IEMES, SIETSKE Syts Imes koper Voorstraat 73 1602 228 287r0
IEMES, SIETSKE Syts Imes koper Voorstraat 73 1602 228 287r0
IEMES, Tjekjen Imes koper Zoutsloot 89 1707 245 39r0
IEMES, Tjekjen Imes koper Zoutsloot 89 1707 245 39r0
IEMKES, DIRK Dirk Imkes koper door niaar Achterstraat 2 1729 247 267v0
IEMKES, DIRK Dirk Imkes koper door niaar Achterstraat 2 1729 247 267v0
IEMKES, DIRK Dirk Imkes naastligger ten oosten Achterstraat 2 1729 247 267v0
IEMKES, DIRK Dirk Imkes naastligger ten oosten Achterstraat 2 1729 247 267v0
IEMKES, HARMEN wijlen Harmen Imkes gardenier verkoper Kerkpad 1614 229 207r0
IEMKES, HARMEN wijlen Harmen Imkes gardenier verkoper Kerkpad 1614 229 207r0
IEMKES, SJOERD de kamer achter het huis en bewoond door Syuert Impckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 72 1618 230 120v0
IEMKES, SJOERD de kamer achter het huis en bewoond door Syuert Impckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 72 1618 230 120v0
IEMKES, TRIJNTJE Trijn Impkes koper Zoutsloot 98 1626 231 117v0
IEMKES, TRIJNTJE Trijn Impkes koper Zoutsloot 98 1626 231 117v0
ENNES, AALTJE Aeltie Innes geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1646 235 204v0
ENNES, AALTJE Aeltie Innes geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1646 235 204v0
ENNES, BAUKE Baucke Innes glasmaker naastligger ten oosten Lanen 48achter 1650 236 113r0
ENNES, BAUKE Baucke Innes glasmaker naastligger ten oosten Lanen 48achter 1650 236 113r0
ENNES, DOOITSKE Doyts Innes , meerderjarig verkoper van 1/3 van 1/2 Vijverstraat 11 1598 228 86v0
ENNES, DOOITSKE Doyts Innes , meerderjarig verkoper van 1/3 van 1/2 Vijverstraat 11 1598 228 86v0
ENNES, FOPPE het nagelaten weeskind van Foppe Innes verkoper Voorstraat 73 1631 233 28v0
ENNES, FOPPE het nagelaten weeskind van Foppe Innes verkoper Voorstraat 73 1631 233 28v0
ENNES, GEERTJE Geertie Innes koper huis of twee kamers, met loods en plaats daarachter Achterstraat 45 1648 236 30r0
ENNES, GEERTJE Geertie Innes koper huis of twee kamers, met loods en plaats daarachter Achterstraat 45 1648 236 30r0
ENNES, GEERTJE Geertien Innes verkoper onbekend 1652 236 197r1
ENNES, GEERTJE Geertien Innes verkoper onbekend 1652 236 197r1
ENNES, IETJE Idtie Innes verkoper Kleine Kerkstraat 5 1659 237 221r0
ENNES, IETJE Idtie Innes verkoper Kleine Kerkstraat 5 1659 237 221r0
ENNES, JAN Jan Innes , c.u. protesteert Droogstraat 1601 228 278r0
ENNES, JAN Jan Innes , c.u. protesteert Droogstraat 1601 228 278r0
ENNES, JAN Jan Innes verkoper Droogstraat 1602 228 283r0
ENNES, JAN Jan Innes verkoper Droogstraat 1602 228 283r0
ENNES, JURJEN Jurriaen Innes naastligger ten oosten Noorderhaven 35oost_achter 1601 228 263r0
ENNES, JURJEN Jurriaen Innes naastligger ten oosten Noorderhaven 35oost_achter 1601 228 263r0
ENNES, JURJEN Jurryen Innes naastligger onbekend 1597 228 49v0
ENNES, JURJEN Jurryen Innes naastligger onbekend 1597 228 49v0
ENNES, RICHARD wijlen Rijckert Innes , c.u. bewoner Molenpad 1 1638 234 52r0
ENNES, RICHARD wijlen Rijckert Innes , c.u. bewoner Molenpad 1 1638 234 52r0
ENNES, RICHARD de crediteuren van Rijckert Innes , c.u. verkoper Molenpad 1 1638 234 52r0
ENNES, RICHARD de crediteuren van Rijckert Innes , c.u. verkoper Molenpad 1 1638 234 52r0
ENNES, SIKKE Sikke Innes , c.u. huurder (p.j.) Noorderhaven 91achter 1766 256 187v0
ENNES, SIKKE Sikke Innes , c.u. huurder (p.j.) Noorderhaven 91achter 1766 256 187v0
ENNES, STEFFEN Steven Innes verkoper Zuiderhaven 61 1721 246 102v0
ENNES, STEFFEN Steven Innes verkoper Zuiderhaven 61 1721 246 102v0
ENNES, STEFFEN Steven Innes , c.u. huurder achterste woning Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
ENNES, STEFFEN Steven Innes , c.u. huurder achterste woning Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
ENNES, SIETSKE Syts Innes verkoper Voorstraat 73 1631 233 28v0
ENNES, SIETSKE Syts Innes verkoper Voorstraat 73 1631 233 28v0
ENNEMA, TJEERD ENNES de boedel van wijlen vroedsman Tieerd Innes Innema verkoper van 3/4 Voorstraat 83 1724 246 210r0
ENNEMA, TJEERD ENNES de boedel van wijlen vroedsman Tieerd Innes Innema verkoper van 3/4 Voorstraat 83 1724 246 210r0
ENNES, TJEERD vroedsman Tjaard Innes naastligger ten oosten Voorstraat 77 1706 244 312v0
ENNES, TJEERD vroedsman Tjaard Innes naastligger ten oosten Voorstraat 77 1706 244 312v0
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerd Innes bewoner achterliggend huis Rommelhaven 8 1691 242 347v0
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerd Innes bewoner achterliggend huis Rommelhaven 8 1691 242 347v0
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerd Innes naastligger ten westen Voorstraat 85 1696 243 207r0
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerd Innes naastligger ten westen Voorstraat 85 1696 243 207r0
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerd Innes naastligger ten oosten Voorstraat 77een_achter 1706 245 4r0
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerd Innes naastligger ten oosten Voorstraat 77een_achter 1706 245 4r0
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerdt Innes naastligger ten zuiden Rommelhaven 8een_achter 1682 241 212r0
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerdt Innes naastligger ten zuiden Rommelhaven 8een_achter 1682 241 212r0
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/3 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r0
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/3 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r0
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/4 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r0
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/4 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r0
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/2 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r0
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/2 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r0
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt 1661 238 98r0
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt 1661 238 98r0
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt 1661 238 98v0
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt 1661 238 98v0
ENNES, IETJE Ytie Innes verkoper Bildtstraat 11 1667 239 108v0
ENNES, IETJE Ytie Innes verkoper Bildtstraat 11 1667 239 108v0
IENSES, IDS Ids Insen , c.u. verkoper Zuiderhaven 17 1651 236 177r0
IENSES, IDS Ids Insen , c.u. verkoper Zuiderhaven 17 1651 236 177r0
IENSES, IDS het huis van Ids Inses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1650 236 111r0
IENSES, IDS het huis van Ids Inses naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1650 236 111r0
IENSES, JETSKE Ietske Inses koper Lombardstraat 1650 236 116r0
IENSES, JETSKE Ietske Inses koper Lombardstraat 1650 236 116r0
IENSES, JAKOB Jacob Inses mr. gortmaker verkoper Schritsen 53 1693 243 68r0
IENSES, JAKOB Jacob Inses mr. gortmaker verkoper Schritsen 53 1693 243 68r0
IENSES, JELTE Jelte Inses naastligger ten westen Rommelhaven 3b 1696 243 204r0
IENSES, JELTE Jelte Inses naastligger ten westen Rommelhaven 3b 1696 243 204r0
IENSES, SIEBRICHJE Sibrig Inses verkoper Zoutsloot 131 1661 238 104r0
IENSES, SIEBRICHJE Sibrig Inses verkoper Zoutsloot 131 1661 238 104r0
IENSES, WIETSKE Wytske Inses verkoper Heiligeweg 5 1671 240 73v0
IENSES, WIETSKE Wytske Inses verkoper Heiligeweg 5 1671 240 73v0
IENSES, WIETSKE Wytske Inses koper Heiligeweg 5 1643 235 38v0
IENSES, WIETSKE Wytske Inses koper Heiligeweg 5 1643 235 38v0
IENTES, AALTJE wijlen Aeltgien Intes verkoper Karremanstraat 1603 228 382v0
IENTES, AALTJE wijlen Aeltgien Intes verkoper Karremanstraat 1603 228 382v0
IENTES, AREND Antie Intes naastligger ten westen Droogstraat 61 1629 232 120v0
IENTES, AREND Antie Intes naastligger ten westen Droogstraat 61 1629 232 120v0
IENTES, ATE Ate Intes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13 1655 237 50v0
IENTES, ATE Ate Intes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13 1655 237 50v0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1605 228 439v0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1605 228 439v0
IENTES, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
IENTES, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
IENTES, KORNELIS wijlen Cornelis Intes verkoper Schritsen 5 1617 230 66r0
IENTES, KORNELIS wijlen Cornelis Intes verkoper Schritsen 5 1617 230 66r0
IENTES, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
IENTES, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Intes verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten zuiden Lanen 87 1597 228 63r0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten zuiden Lanen 87 1597 228 63r0
IENTES, KORNELIS wijlen Cornelis Intes erflater Kerkpad 18 1604 228 405r0
IENTES, KORNELIS wijlen Cornelis Intes erflater Kerkpad 18 1604 228 405r0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes verkoper Lanen 89 1614 229 187v0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes verkoper Lanen 89 1614 229 187v0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1604 228 430v0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten zuiden Lanen 87 1599 228 144r0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes naastligger ten zuiden Lanen 87 1599 228 144r0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes bakker naastligger ten oosten Schritsen 56west_voor 1601 228 272v0
IENTES, KORNELIS Cornelis Intes bakker naastligger ten oosten Schritsen 56west_voor 1601 228 272v0
IENTES, KORNELIS wijlen Cornelis Intes verkoper Lanen 30 1617 230 73v0
IENTES, KORNELIS wijlen Cornelis Intes verkoper Lanen 30 1617 230 73v0
IENTES, DOUWE Douue Intes naastligger ten noorden Zoutsloot WZ 1640 234 119v0
IENTES, DOUWE Douue Intes naastligger ten noorden Zoutsloot WZ 1640 234 119v0
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes koopman koper huis en ledige plaats Vijverstraat 6 1621 230 272r0
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes koopman koper huis en ledige plaats Vijverstraat 6 1621 230 272r0
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger ten westen Vijverstraat 8 1625 231 86r0
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger ten westen Vijverstraat 8 1625 231 86r0
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger ten westen Vijverstraat 8 1625 231 91r0
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger ten westen Vijverstraat 8 1625 231 91r0
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger Droogstraat 19 1598 228 91v0
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger Droogstraat 19 1598 228 91v0
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes verkoper Droogstraat 19 1598 228 91v0
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes verkoper Droogstraat 19 1598 228 91v0
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger ten oosten Vijverstraat 4 1624 230 390v0
IENTES, HENDRIK Hendrick Intes naastligger ten oosten Vijverstraat 4 1624 230 390v0
IENTES, IDSKE de verkoperse Ids Intes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 520r0
IENTES, IDSKE de verkoperse Ids Intes naastligger ten noorden onbekend 1606 228 520r0
IENTES, IDSKE Ids Intes verkoper onbekend 1606 228 520r0
IENTES, IDSKE Ids Intes verkoper onbekend 1606 228 520r0
IENTES, JELTJE Jel Intes verkoper Zuiderstraat NZ 1615 230 8v0
IENTES, JELTJE Jel Intes verkoper Zuiderstraat NZ 1615 230 8v0
IENTES, LIJSBET Lijbeth Intes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 10 1601 228 260r0
IENTES, LIJSBET Lijbeth Intes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 10 1601 228 260r0
IENTES, LIJSBET Lijsbeth Intes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 10 1599 228 149r0
IENTES, LIJSBET Lijsbeth Intes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 10 1599 228 149r0
IENTES, LIJSBET de nagelaten weeskinderen van wijlen Lijsbeth Intes verkoper Sint Odolphisteeg 8 1602 228 336v0
IENTES, LIJSBET de nagelaten weeskinderen van wijlen Lijsbeth Intes verkoper Sint Odolphisteeg 8 1602 228 336v0
IENTES, LIJSBET de nagelaten weeskinderen van wijlen Lijsbeth Intes verkoper Sint Odolphisteeg 1602 228 336v0
IENTES, LIJSBET de nagelaten weeskinderen van wijlen Lijsbeth Intes verkoper Sint Odolphisteeg 1602 228 336v0
IENTES, MARIA Maria Intes koper Bildtstraat 18 1621 230 282r0
IENTES, MARIA Maria Intes koper Bildtstraat 18 1621 230 282r0
IENTES, MARIA Mary Intes verkoper Achterstraat ZZ 1627 232 1v0
IENTES, MARIA Mary Intes verkoper Achterstraat ZZ 1627 232 1v0
IENTES, MAAIKE Maycke Intes verkoper Franekereind 4 1612 229 83r0
IENTES, MAAIKE Maycke Intes verkoper Franekereind 4 1612 229 83r0
IENTES, MAAIKE Maycke Intes koper Franekereind 4 1611 229 31v0
IENTES, MAAIKE Maycke Intes koper Franekereind 4 1611 229 31v0
IENTES, OTTE Otte Intes naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1667 239 83v0
IENTES, OTTE Otte Intes naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1667 239 83v0
IENTES, OTTE wijlen Otto Intes koper Schritsen NZ 1626 231 136r0
IENTES, OTTE wijlen Otto Intes koper Schritsen NZ 1626 231 136r0
IENTES, PIETER de kamer van Pyter Intes naastligger Gardenierstraat 12 1636 234 11r0
IENTES, PIETER de kamer van Pyter Intes naastligger Gardenierstraat 12 1636 234 11r0
IENTES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Intes naastligger ten westen Heiligeweg 1603 228 358v0
IENTES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Intes naastligger ten westen Heiligeweg 1603 228 358v0
IENTES, REINER Reyner Intes naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 285r0
IENTES, REINER Reyner Intes naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 285r0
IENTES, SIEBRICHJE Sibrich Intes verkoper Gardenierstraat 12 1636 234 11r0
IENTES, SIEBRICHJE Sibrich Intes verkoper Gardenierstraat 12 1636 234 11r0
IENTES, TEUNIS Teunis Intes verkoper Hoogstraat 51 1629 232 112v0
IENTES, TEUNIS Teunis Intes verkoper Hoogstraat 51 1629 232 112v0
IENTES, TEUNIS wijlen gemeensman Teunis Intes erflater Noorderhaven 105 1657 237 263v0
IENTES, TEUNIS wijlen gemeensman Teunis Intes erflater Noorderhaven 105 1657 237 263v0
IENTES, TEUNIS wijlen gemeensman Teunis Intes erflater Droogstraat 18 1657 237 263v0
IENTES, TEUNIS wijlen gemeensman Teunis Intes erflater Droogstraat 18 1657 237 263v0
IENTES, TEUNIS wijlen gemeensman Teunis Intes erflater Karremanstraat 30 1657 237 263v0
IENTES, TEUNIS wijlen gemeensman Teunis Intes erflater Karremanstraat 30 1657 237 263v0
IENTES, TEUNIS Theunis Intes , c.u. koper huis, loods en plaats Droogstraat 18 1643 235 78r0
IENTES, TEUNIS Theunis Intes , c.u. koper huis, loods en plaats Droogstraat 18 1643 235 78r0
IENTES, TEUNIS gemeensman Thonis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107 1643 235 65r0
IENTES, TEUNIS gemeensman Thonis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107 1643 235 65r0
IENTES, TEUNIS het achterhuis van Thonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1636 233 181v0
IENTES, TEUNIS het achterhuis van Thonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1636 233 181v0
IENTES, TEUNIS Thonys Intes bakker koper huis en ledige plaats Noorderhaven 105 1615 230 11r0
IENTES, TEUNIS Thonys Intes bakker koper huis en ledige plaats Noorderhaven 105 1615 230 11r0
IENTES, TEUNIS Toenis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107 1638 234 68v0
IENTES, TEUNIS Toenis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107 1638 234 68v0
IENTES, TEUNIS Toenis Intes naastligger ten oosten Noorderhaven 103 1625 231 59r0
IENTES, TEUNIS Toenis Intes naastligger ten oosten Noorderhaven 103 1625 231 59r0
IENTES, TEUNIS gemeensman Tonis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107 1645 235 162v0
IENTES, TEUNIS gemeensman Tonis Intes naastligger ten westen Noorderhaven 107 1645 235 162v0
IENTES, TEUNIS Tonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1641 234 158v0
IENTES, TEUNIS Tonis Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1641 234 158v0
IENTES, TEUNIS Tonys Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1616 230 55v0
IENTES, TEUNIS Tonys Intes naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1616 230 55v0
IENTES, TEUNIS Tuenis Intes naastligger ten oosten Rommelhaven 3b 1633 233 123v0
IENTES, TEUNIS Tuenis Intes naastligger ten oosten Rommelhaven 3b 1633 233 123v0
IENTES, TIEMEN Tymen Intes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 47 1630 232 143r0
IENTES, TIEMEN Tymen Intes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 47 1630 232 143r0
KINGMA, ULBE IENTES Ulbe Intes Kingma koper q.q. Liemendijk 1652 236 184r0
KINGMA, ULBE IENTES Ulbe Intes Kingma koper q.q. Liemendijk 1652 236 184r0
IENTES, HENDRIK wijlen Hendrick Inties koopman erflater Vijverstraat 6 1627 232 30v0
IENTES, HENDRIK wijlen Hendrick Inties koopman erflater Vijverstraat 6 1627 232 30v0
IENTES, JOOST Joost Inties , c.u. koolmeter koper dwarshuis Vianen 2 1705 244 310r0
IENTES, JOOST Joost Inties , c.u. koolmeter koper dwarshuis Vianen 2 1705 244 310r0
IENTES, PIETER het huis van Piter Inties grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 19 1641 234 147v0
IENTES, PIETER het huis van Piter Inties grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 19 1641 234 147v0
IENTES, PIETER Piter Inties naastligger ten oosten Brouwersstraat 19 1641 234 147v0
IENTES, PIETER Piter Inties naastligger ten oosten Brouwersstraat 19 1641 234 147v0
IENTES, PIETER Pyter Inties Molentie, c.u. koper huis en hofke Both Apothekerstraat 15noord 1651 236 152v0
IENTES, PIETER Pyter Inties Molentie, c.u. koper huis en hofke Both Apothekerstraat 15noord 1651 236 152v0
IENTES, PIETER waaruit verstorven is Pytter Inties Molentie bewoner Brouwersstraat 19achter 1672 240 78v0
IENTES, PIETER waaruit verstorven is Pytter Inties Molentie bewoner Brouwersstraat 19achter 1672 240 78v0
IENTES, RIPPERT het huis van de kinderen van Rippert Inties naastligger ten oosten Voorstraat 12achter 1647 235 257v0
IENTES, RIPPERT het huis van de kinderen van Rippert Inties naastligger ten oosten Voorstraat 12achter 1647 235 257v0
IENTES, RIPPERT het huis van de kinderen van Rippert Inties naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter 1647 235 257v0
IENTES, RIPPERT het huis van de kinderen van Rippert Inties naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter 1647 235 257v0
IENTES, TIEMEN de kamer van Tymen Inties naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19twee_achter 1654 236 265v0
IENTES, TIEMEN de kamer van Tymen Inties naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19twee_achter 1654 236 265v0
IENTES, TIEMEN de kamer van Tymen Inties naastligger ten zuiden Alemanssteeg 1656 237 60v0
IENTES, TIEMEN de kamer van Tymen Inties naastligger ten zuiden Alemanssteeg 1656 237 60v0
IENTES, TEUNIS Toenis Intis naastligger ten oosten Noorderhaven 103 1625 231 55r0
IENTES, TEUNIS Toenis Intis naastligger ten oosten Noorderhaven 103 1625 231 55r0
IENTES, JAN Jan Intjes mr. metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1708 245 69v0
IENTES, JAN Jan Intjes mr. metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1708 245 69v0
IENTES, RIPPERT de kinderen van Rippert Intjes naastligger ten oosten Voorstraat 12achter 1662 238 152v0
IENTES, RIPPERT de kinderen van Rippert Intjes naastligger ten oosten Voorstraat 12achter 1662 238 152v0
IENTES, RIPPERT de kinderen van Rippert Intjes naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter 1662 238 152v0
IENTES, RIPPERT de kinderen van Rippert Intjes naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter 1662 238 152v0
IENSES, JELTJE Jel Intses verkoper Zuiderstraat 1611 229 55r0
IENSES, JELTJE Jel Intses verkoper Zuiderstraat 1611 229 55r0
IENSES, JELTJE Jel Intses verkoper Zuiderstraat 1612 229 96r0
IENSES, JELTJE Jel Intses verkoper Zuiderstraat 1612 229 96r0
IENSES, WIETSKE Wytske Intses koper Droogstraat 7 1629 232 81r0
IENSES, WIETSKE Wytske Intses koper Droogstraat 7 1629 232 81r0
IENTES, HENDRIK wijlen Hendrick Intyes erflater Vijverstraat 6 1627 232 30v0
IENTES, HENDRIK wijlen Hendrick Intyes erflater Vijverstraat 6 1627 232 30v0
IENTES, PIETER Pieter Intyes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
IENTES, PIETER Pieter Intyes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1627 231 159v0
ALGERA, IEPKE IEPKES Ipcke Ipckes Algera verkoper Zuiderstraat ZZ 1652 236 211v0
ALGERA, IEPKE IEPKES Ipcke Ipckes Algera verkoper Zuiderstraat ZZ 1652 236 211v0
IEPKES, JOUKJE Jouck Ipckes koper Rozengracht 27 1644 235 158v0
IEPKES, JOUKJE Jouck Ipckes koper Rozengracht 27 1644 235 158v0
IEPES, ABRAHAM de weduwe van wijlen Abraham Ipes verkoper q.q. Liemendijk NZ 1626 231 97v0
IEPES, ABRAHAM de weduwe van wijlen Abraham Ipes verkoper q.q. Liemendijk NZ 1626 231 97v0
IEPES, ANNE de brouwerij van de weduwe van wijlen Anne Ipes naastligger ten oosten Bildtstraat 15 1689 242 276r0
IEPES, ANNE de brouwerij van de weduwe van wijlen Anne Ipes naastligger ten oosten Bildtstraat 15 1689 242 276r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ipes Zeestra koper 1/4 huis met put en bak Vijver 1 1671 240 65v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ipes Zeestra koper 1/4 huis met put en bak Vijver 1 1671 240 65v0
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ipes koper 1/2 ledige plaats of koolstek Zuiderplein 3 1667 239 71r0
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ipes koper 1/2 ledige plaats of koolstek Zuiderplein 3 1667 239 71r0
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ipes koper huis Rozenstraat 1 Almenum 1667 239 90r0
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ipes koper huis Rozenstraat 1 Almenum 1667 239 90r0
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ipes koper hof met put, prieel, hoenderhuis en koolstek Rozengracht 13 1667 239 90v0
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ipes koper hof met put, prieel, hoenderhuis en koolstek Rozengracht 13 1667 239 90v0
IEPES, ANSKE Anske Ipes koper 1/2 ledige plaats of koolstek Zuiderplein 3 1667 239 13va0
IEPES, ANSKE Anske Ipes koper 1/2 ledige plaats of koolstek Zuiderplein 3 1667 239 13va0
IEPES, ANSKE Anske Ipes geniaarde koper Voorstraat 1 1698 243 391v0
IEPES, ANSKE Anske Ipes geniaarde koper Voorstraat 1 1698 243 391v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ipes Zeestra, c.u. koper huis en hof Rozengracht 7west 1668 239 157v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ipes Zeestra, c.u. koper huis en hof Rozengracht 7west 1668 239 157v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES de vroedsman Anske Ipes Zeestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1670 239 41va0
ZEESTRA, ANSKE IEPES de vroedsman Anske Ipes Zeestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1670 239 41va0
IEPES, ANTJE Antie Ipes verkoper Rozengracht 27 1651 236 147r0
IEPES, ANTJE Antie Ipes verkoper Rozengracht 27 1651 236 147r0
IEPES, BAUKE wijlen Bauke Ipes verkoper Voorstraat 62 1637 234 46r0
IEPES, BAUKE wijlen Bauke Ipes verkoper Voorstraat 62 1637 234 46r0
IEPES, BEREND Beernt Ipes koper huis Karremanstraat 1599 228 157r0
IEPES, BEREND Beernt Ipes koper huis Karremanstraat 1599 228 157r0
IEPES, BEREND Berent Ipes koper huis met ledige plaats daar achter Liemendijk OZ 1622 230 318r0
IEPES, BEREND Berent Ipes koper huis met ledige plaats daar achter Liemendijk OZ 1622 230 318r0
IEPES, BEREND de proclamanten Berent Ipes , c.u. naastligger ten noorden Liemendijk OZ 1622 230 318r0
IEPES, BEREND de proclamanten Berent Ipes , c.u. naastligger ten noorden Liemendijk OZ 1622 230 318r0
IEPES, KLAASKE Claeske Ipes koper Kruisstraat 6west 1642 234 169r0
IEPES, KLAASKE Claeske Ipes koper Kruisstraat 6west 1642 234 169r0
IEPES, DIRK wijlen Dirck Ipes verkoper Voorstraat 21 1625 231 47v0
IEPES, DIRK wijlen Dirck Ipes verkoper Voorstraat 21 1625 231 47v0
IEPES, DIRK Dirck Ipes , c.u. geniaarde koper Zoutsloot 105 1668 239 152v0
IEPES, DIRK Dirck Ipes , c.u. geniaarde koper Zoutsloot 105 1668 239 152v0
IEPES, DOETJE Doed Ipes protesteert vanwege een hypotheek Grote Kerkstraat 1604 228 424r0
IEPES, DOETJE Doed Ipes protesteert vanwege een hypotheek Grote Kerkstraat 1604 228 424r0
IEPES, DOETJE Doedtie Ipes bruid 1605 228 479r0
IEPES, DOETJE Doedtie Ipes bruid 1605 228 479r0
IEPES, EELKE Eelcke Ipes koper huis met een ledige plaats erachter Brouwersstraat 23 1614 229 201r0
IEPES, EELKE Eelcke Ipes koper huis met een ledige plaats erachter Brouwersstraat 23 1614 229 201r0
KRUIS, EELKE IEPES wijlen Eelcke Ipes Cruys koper Brouwersstraat 23 1616 230 42v0
KRUIS, EELKE IEPES wijlen Eelcke Ipes Cruys koper Brouwersstraat 23 1616 230 42v0
KRUIS, EELKE IEPES wijlen Eelcke Ipes Cruys erflater Brouwersstraat 23 1616 230 42v0
KRUIS, EELKE IEPES wijlen Eelcke Ipes Cruys erflater Brouwersstraat 23 1616 230 42v0
IEPES, EELKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1642 235 5r0
IEPES, EELKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1642 235 5r0
IEPES, EELKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1641 234 160v0
IEPES, EELKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1641 234 160v0
IEPES, ENNE de brouwerij van Enne Ipes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1659 238 10r0
IEPES, ENNE de brouwerij van Enne Ipes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1659 238 10r0
IEPES, IEPE het sterfhuis van wijlen Ipe Ipes kalkmeter verkoper Franekerpoort (gebied) 1600 228 197r0
IEPES, IEPE het sterfhuis van wijlen Ipe Ipes kalkmeter verkoper Franekerpoort (gebied) 1600 228 197r0
IEPES, JOCHEM de erfgenamen van wijlen Jochum Ipes eigenaar van 1/4 Voorstraat 21 1625 231 47v0
IEPES, JOCHEM de erfgenamen van wijlen Jochum Ipes eigenaar van 1/4 Voorstraat 21 1625 231 47v0
IEPES, JOUKJE wijlen Jouck Ipes erflater Rozengracht 27 1651 236 147r0
IEPES, JOUKJE wijlen Jouck Ipes erflater Rozengracht 27 1651 236 147r0
IEPES, MAAIKE Maycke Ipes koper Zuiderplein 1zuid 1658 237 146r0
IEPES, MAAIKE Maycke Ipes koper Zuiderplein 1zuid 1658 237 146r0
IEPES, MAAIKE Maycke Ipes naastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid 1658 237 146r0
IEPES, MAAIKE Maycke Ipes naastligger ten noorden Zuiderplein 1zuid 1658 237 146r0
IEPES, MAAIKE Mayke Ipes koper Lammert Warndersteeg 1noord 1668 239 131r0
IEPES, MAAIKE Mayke Ipes koper Lammert Warndersteeg 1noord 1668 239 131r0
IEPES, MEINTJE Meyntie Ipes , voor haar kind verkoper Schritsen 50 1657 237 254v0
IEPES, MEINTJE Meyntie Ipes , voor haar kind verkoper Schritsen 50 1657 237 254v0
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Schritsen 50achter 1655 237 21r0
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Schritsen 50achter 1655 237 21r0
IEPES, MINKE Mintie Ipes koper van 1/2 huis en loods Lanen 50 1659 237 181r0
IEPES, MINKE Mintie Ipes koper van 1/2 huis en loods Lanen 50 1659 237 181r0
IEPES, MINKE Mintie Ipes koper huis, loodske en plaatske Lanen 48achter 1658 237 179r0
IEPES, MINKE Mintie Ipes koper huis, loodske en plaatske Lanen 48achter 1658 237 179r0
IEPES, MINKE Mintie Ipes naastligger ten zuiden Lanen 48achter 1658 237 179r0
IEPES, MINKE Mintie Ipes naastligger ten zuiden Lanen 48achter 1658 237 179r0
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Schritsen 50achter 1655 237 20r0
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Schritsen 50achter 1655 237 20r0
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Schritsen 50 1655 237 20v0
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Schritsen 50 1655 237 20v0
IEPES, PIETER Pieter Ipes verkoper q.q. Lanen 32 1628 232 52r0
IEPES, PIETER Pieter Ipes verkoper q.q. Lanen 32 1628 232 52r0
IEPES, PIETER Pieter Ipes verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
IEPES, PIETER Pieter Ipes verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1628 232 52r0
IEPES, POPPE Poppe Ipes naastligger ten zuiden Lanen 12 1656 237 71r0
IEPES, POPPE Poppe Ipes naastligger ten zuiden Lanen 12 1656 237 71r0
KRUIS, POPPE IEPES Poppe Ipes Cruys grootschipper koper huis met ledige plaats Schritsen 5 1611 229 35r0
KRUIS, POPPE IEPES Poppe Ipes Cruys grootschipper koper huis met ledige plaats Schritsen 5 1611 229 35r0
IEPES, PIETER de hof van Pyetter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat 1638 234 71r0
IEPES, PIETER de hof van Pyetter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat 1638 234 71r0
IEPES, PIETER Pyetter Ipes naastligger ten westen Lanen 76a 1638 234 57v0
IEPES, PIETER Pyetter Ipes naastligger ten westen Lanen 76a 1638 234 57v0
IEPES, PIETER Pyter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1648 236 52r0
IEPES, PIETER Pyter Ipes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1648 236 52r0
IEPES, PIETER de kamer van Pyter Ipes naastligger ten westen Brouwersstraat 2 1635 233 171r0
IEPES, PIETER de kamer van Pyter Ipes naastligger ten westen Brouwersstraat 2 1635 233 171r0
IEPES, PIETER Pytter Ipes verkoper Klaverbladstraat 19 1646 235 237r0
IEPES, PIETER Pytter Ipes verkoper Klaverbladstraat 19 1646 235 237r0
IEPES, PIETER wijlen Pytter Ipes , bestevader van de weeskinderen erflater Weverstraat 1655 237 4v0
IEPES, PIETER wijlen Pytter Ipes , bestevader van de weeskinderen erflater Weverstraat 1655 237 4v0
IEPES, PIETER Pytter Ipes koopman koper Klaverbladstraat 19 1644 235 155v0
IEPES, PIETER Pytter Ipes koopman koper Klaverbladstraat 19 1644 235 155v0
IEPES, PIETER Pytter Ipes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 50 1646 235 239v0
IEPES, PIETER Pytter Ipes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 50 1646 235 239v0
IEPES, RUURD Ruierd Ipes verkoper van 1/2 Droogstraat 16 1640 234 91v0
IEPES, RUURD Ruierd Ipes verkoper van 1/2 Droogstraat 16 1640 234 91v0
IEPES, RUURD Ruirdt Ipes , c.u. verkoper Lombardstraat 1643 235 85r0
IEPES, RUURD Ruirdt Ipes , c.u. verkoper Lombardstraat 1643 235 85r0
IEPES, TEEDE Teede Ipes , c.u. koper huis Nieuwstraat 34 1648 236 12r0
IEPES, TEEDE Teede Ipes , c.u. koper huis Nieuwstraat 34 1648 236 12r0
IEPES, TIJS Thijs Ipes mr. huistimmerman koper door niaar Hoogstraat 32 1712 245 185v0
IEPES, TIJS Thijs Ipes mr. huistimmerman koper door niaar Hoogstraat 32 1712 245 185v0
IEPES, TJEPKE Tiebke Ipes zakkendrager koper twee dwarskamers aan elkaar Hofstraat 37 1651 236 159r0
IEPES, TJEPKE Tiebke Ipes zakkendrager koper twee dwarskamers aan elkaar Hofstraat 37 1651 236 159r0
IEPES, TRIJNTJE Trijn Ipes koper Hofstraat 1618 230 150v0
IEPES, TRIJNTJE Trijn Ipes koper Hofstraat 1618 230 150v0
IEPES, TRIJNTJE Trijn Ipes verkoper Hofstraat 1621 230 283r0
IEPES, TRIJNTJE Trijn Ipes verkoper Hofstraat 1621 230 283r0
IEPES, WATSE Watse Ipes koper door niaar ratione sanguinis zoutkeet met turfhuizen, zoutbakken, zoutpan, zakken etc. Zoutsloot 125 1622 230 308v0
IEPES, WATSE Watse Ipes koper door niaar ratione sanguinis zoutkeet met turfhuizen, zoutbakken, zoutpan, zakken etc. Zoutsloot 125 1622 230 308v0
IEPES, WATSE Watse Ipes protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 25 1622 230 297v0
IEPES, WATSE Watse Ipes protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 25 1622 230 297v0
IEPES, WATSE Watze Ipes verkoper Zoutsloot 119 1625 231 65r0
IEPES, WATSE Watze Ipes verkoper Zoutsloot 119 1625 231 65r0
IEPES, WIEBE Wybe Ipes koper provisioneel kamer Grote Bredeplaats 23achter 1617 230 64v0
IEPES, WIEBE Wybe Ipes koper provisioneel kamer Grote Bredeplaats 23achter 1617 230 64v0
ROEST, WIEBE IEPES Wybe Ipes Roest verkoper van 1/2 Noorderhaven 28achter 1645 235 186r0
ROEST, WIEBE IEPES Wybe Ipes Roest verkoper van 1/2 Noorderhaven 28achter 1645 235 186r0
IEPES, POPPE de erfgenamen van wijlen Poppe Ipis naastligger ten zuiden Lanen 12 1630 232 141v0
IEPES, POPPE de erfgenamen van wijlen Poppe Ipis naastligger ten zuiden Lanen 12 1630 232 141v0
IEPKES, HIELKJE Hylck Ipkes koper Bildtstraat 17 1664 238 204v0
IEPKES, HIELKJE Hylck Ipkes koper Bildtstraat 17 1664 238 204v0
ZEESTRA, IEPES vroedsman Ankse Ippes Zeestra naastligger ten zuiden Hofstraat 12 1669 239 191v0
ZEESTRA, IEPES vroedsman Ankse Ippes Zeestra naastligger ten zuiden Hofstraat 12 1669 239 191v0
IEPES, ANSKE Anske Ippes koper 1/2 huis Voorstraat 48 1668 239 23ra0
IEPES, ANSKE Anske Ippes koper 1/2 huis Voorstraat 48 1668 239 23ra0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ippes Zeestra verkoper Zuiderhaven 65 1667 239 119v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ippes Zeestra verkoper Zuiderhaven 65 1667 239 119v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ippes Zeestra verkoper Rozenstraat 1 1669 239 187v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ippes Zeestra verkoper Rozenstraat 1 1669 239 187v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES het zojuist gekochte huis van vroedsman Anske Ippes Zeestra naastligger ten oosten Voorstraat 48 1668 239 128r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES het zojuist gekochte huis van vroedsman Anske Ippes Zeestra naastligger ten oosten Voorstraat 48 1668 239 128r0
IEPES, BEREND Bernt Ippes koper kamer Liemendijk OZ 1617 230 90r0
IEPES, BEREND Bernt Ippes koper kamer Liemendijk OZ 1617 230 90r0
IEPES, FOPPE Foppe Ippes koper 1/2 onder- en bovenwoning met loods ten oosten Poortje 1598 228 90v0
IEPES, FOPPE Foppe Ippes koper 1/2 onder- en bovenwoning met loods ten oosten Poortje 1598 228 90v0
IEPES, IEPE ledige plaats en huis van Ippe Ippes wever naastligger ten westen Achterstraat NZ 1602 228 334r0
IEPES, IEPE ledige plaats en huis van Ippe Ippes wever naastligger ten westen Achterstraat NZ 1602 228 334r0
IEPES, POPPE Poppe Ippes koper provisioneel 1/2 onder- en bovenkamer Poortje 1598 228 97v0
IEPES, POPPE Poppe Ippes koper provisioneel 1/2 onder- en bovenkamer Poortje 1598 228 97v0
IEPES, WOPKE Wopcke Ippes koper huis Franekereind 17 1598 228 117v0
IEPES, WOPKE Wopcke Ippes koper huis Franekereind 17 1598 228 117v0
IEPES, WOPKE eeuwige renten uit huis en grond van Wopcke Ippes eigenaar perceel Franekereind 17 1602 228 335r0
IEPES, WOPKE eeuwige renten uit huis en grond van Wopcke Ippes eigenaar perceel Franekereind 17 1602 228 335r0
IEPES, WOPKE wijlen Wopcke Ippes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind 17 1602 228 335r0
IEPES, WOPKE wijlen Wopcke Ippes verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind 17 1602 228 335r0
, Elikan Isaack Levy verkoper Voorstraat 36 1807 267 336r0
ISAAKS, JETSKE Jicke Isaacks verkoper van 1/2 Rommelhaven 15 1713 245 198r0
ISAAKS, JETSKE Jicke Isaacks verkoper van 1/2 Rommelhaven 15 1713 245 198r0
GROENEWOUD, THOMAS ISAAKS Thomas Isaacks Groenwolt koper huis Kleine Bredeplaats 19 1690 242 333v0
GROENEWOUD, THOMAS ISAAKS Thomas Isaacks Groenwolt koper huis Kleine Bredeplaats 19 1690 242 333v0
STEINVOORDEN, GRIETJE ISAAKS Gryttie Isaacx Steinvors verkoper Lanen 44 1701 244 100r0
STEINVOORDEN, GRIETJE ISAAKS Gryttie Isaacx Steinvors verkoper Lanen 44 1701 244 100r0
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks joods koopman koper woning Borstelsteeg 3 1771 257 212r0
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks joods koopman koper woning Borstelsteeg 3 1771 257 212r0
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks joods koopman naastligger ten noorden Borstelsteeg 3 1771 257 212r0
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks joods koopman naastligger ten noorden Borstelsteeg 3 1771 257 212r0
ISAAKS, HANS Hans Isaaks naastligger ten westen Zoutsloot 20 1718 246 2v0
ISAAKS, HANS Hans Isaaks naastligger ten westen Zoutsloot 20 1718 246 2v0
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten westen Zoutsloot 20 1713 245 192v0
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten westen Zoutsloot 20 1713 245 192v0
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v0
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v0
ISAAKS, HANS Hans Isaax schuitschipper naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
ISAAKS, HANS Hans Isaax schuitschipper naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r0
ISAAKS, Reimerich Isaax naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1642 234 166r0
ISAAKS, Reimerich Isaax naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1642 234 166r0
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt koper huis Raamstraat 3 de Steur 1700 244 58v0
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt koper huis Raamstraat 3 de Steur 1700 244 58v0
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt, c.u. naastligger ten noorden Raamstraat 3 1700 244 58v0
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt, c.u. naastligger ten noorden Raamstraat 3 1700 244 58v0
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Isacks huurder Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r0
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Isacks huurder Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r0
ISAAKS, Remmerich Isacks verkoper Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v0
ISAAKS, Remmerich Isacks verkoper Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v0
ISAAKS, Remmerich Isacks koper Grote Kerkstraat 6 1636 234 7r0
ISAAKS, Remmerich Isacks koper Grote Kerkstraat 6 1636 234 7r0
ISAAKS, Remmerich Isacks koper door niaar huis genaamd de Grauue Kath, met een ledige plaats erachter Lanen 82 de Grauwe Kat 1643 235 53v0
ISAAKS, Remmerich Isacks koper door niaar huis genaamd de Grauue Kath, met een ledige plaats erachter Lanen 82 de Grauwe Kat 1643 235 53v0
ISAAKS, REBEKKA Rebecca Isacs koper Heiligeweg 13 1776 259 14v0
ISAAKS, REBEKKA Rebecca Isacs koper Heiligeweg 13 1776 259 14v0
ISAAKS, Remmerich Isacx koper huis, hof en tuin erachter met een vrije uitgang in de steeg ten oosten Rapenburg 10 1645 235 188r0
ISAAKS, Remmerich Isacx koper huis, hof en tuin erachter met een vrije uitgang in de steeg ten oosten Rapenburg 10 1645 235 188r0
, Remmerich Isax geniaarde koper Hofstraat 7 1642 234 178r0
IJSBRANDS, JUNIUS Junius Isbrands , c.u. koper 1/6 huis Grote Bredeplaats 26west 1648 236 33v0
IJSBRANDS, JUNIUS Junius Isbrands , c.u. koper 1/6 huis Grote Bredeplaats 26west 1648 236 33v0
IJSBRANDS, MARIA Maritie Isbrands koper door niaar Kerkpad 32 1666 239 37r0
IJSBRANDS, MARIA Maritie Isbrands koper door niaar Kerkpad 32 1666 239 37r0
IJSBRANDS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Isbrands naastligger ten westen Schritsen 47 1718 246 27r0
IJSBRANDS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Isbrands naastligger ten westen Schritsen 47 1718 246 27r0
IJSBRANDS, AAGJE Aegt Isbrandts koper Hoogstraat 40 1598 228 119v0
IJSBRANDS, AAGJE Aegt Isbrandts koper Hoogstraat 40 1598 228 119v0
IJSBRANDS, OUTGER Alger Isbrandts koper huis, loods en plaats Karremanstraat 2 1646 235 202v0
IJSBRANDS, OUTGER Alger Isbrandts koper huis, loods en plaats Karremanstraat 2 1646 235 202v0
IJSBRANDS, BEELTJE Belitie Isbrandts koper woning Kerkpoortstraat NZ 1672 240 90v0
IJSBRANDS, BEELTJE Belitie Isbrandts koper woning Kerkpoortstraat NZ 1672 240 90v0
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1674 240 147r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1674 240 147r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1674 240 147r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1674 240 147r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1674 240 147r0
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1674 240 147r0
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuidergat 21tuin 1675 240 179v0
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuidergat 21tuin 1675 240 179v0
IJSBRANDS, GEERTJE Geert Isbrandts aanhandelaar Karremanstraat 28noord 1604 228 417r0
IJSBRANDS, GEERTJE Geert Isbrandts aanhandelaar Karremanstraat 28noord 1604 228 417r0
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie Isbrandts koper Poortje 1 1660 238 52r0
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie Isbrandts koper Poortje 1 1660 238 52r0
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbrand Isbrandts grootschipper koper huis of woning Lanen 3 1655 237 18r0
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbrand Isbrandts grootschipper koper huis of woning Lanen 3 1655 237 18r0
IJSBRANDS, IJSBRAND wijlen Isbrandt Isbrandts verkoper Hoogstraat 4 1659 238 2ra0
IJSBRANDS, IJSBRAND wijlen Isbrandt Isbrandts verkoper Hoogstraat 4 1659 238 2ra0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrandts koper 1/2 huis Noorderhaven 10 1672 240 96v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrandts koper 1/2 huis Noorderhaven 10 1672 240 96v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrandts huurder Noordijs 17 1665 239 12r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrandts huurder Noordijs 17 1665 239 12r0
IJSBRANDS, JETSE Jetze Isbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 13 1672 240 77r0
IJSBRANDS, JETSE Jetze Isbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 13 1672 240 77r0
IJSBRANDS, LIJSBET Lijsbeth Isbrandts verkoper Zuiderhaven 36j 1696 243 253v0
IJSBRANDS, LIJSBET Lijsbeth Isbrandts verkoper Zuiderhaven 36j 1696 243 253v0
IJSBRANDS, LUITJEN grondpacht uit de kamer van Luitjen Isbrandts eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 7 1665 239 6r0
IJSBRANDS, LUITJEN grondpacht uit de kamer van Luitjen Isbrandts eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 7 1665 239 6r0
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 15 1601 228 250r0
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts crediteur (triumphant) Heiligeweg 15 1601 228 250r0
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts verkoper Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrandts verkoper Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v0
IJSBRANDS, MEINERT grondpacht uit het huis van wijlen Meindert Isbrandts eigenaar perceel Karremanstraat 1665 239 6r0
IJSBRANDS, MEINERT grondpacht uit het huis van wijlen Meindert Isbrandts eigenaar perceel Karremanstraat 1665 239 6r0
IJSBRANDS, MEINERT Meinert Isbrandts koper huis Achterstraat NZ 1665 239 3r0
IJSBRANDS, MEINERT Meinert Isbrandts koper huis Achterstraat NZ 1665 239 3r0
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrandts koper huis daer den Blinde Eesel uuytsteeckt Voorstraat 72 de blinde Eesel 1618 230 120v0
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrandts koper huis daer den Blinde Eesel uuytsteeckt Voorstraat 72 de blinde Eesel 1618 230 120v0
IJSBRANDS, SJUK Siouck Isbrandts verkoper Hofstraat 3 1658 237 171r0
IJSBRANDS, SJUK Siouck Isbrandts verkoper Hofstraat 3 1658 237 171r0
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn Isbrandts koper Hoogstraat 53 1605 228 468v0
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn Isbrandts koper Hoogstraat 53 1605 228 468v0
IJSBRANDS, Uupcke Isbrandts verkoper Romastraat 1605 228 482r0
IJSBRANDS, Uupcke Isbrandts verkoper Romastraat 1605 228 482r0
IJSBRANDS, AREND wijlen Aern Isbrant verkoper Nutstraat WZ 1631 232 177r0
IJSBRANDS, AREND wijlen Aern Isbrant verkoper Nutstraat WZ 1631 232 177r0
IJSBRANDS, AREND Aarn Isbrants naastligger ten noordoosten Zuiderhaven 29 1619 230 195r0
IJSBRANDS, AREND Aarn Isbrants naastligger ten noordoosten Zuiderhaven 29 1619 230 195r0
IJSBRANDS, AREND het huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1641 234 148v0
IJSBRANDS, AREND het huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1641 234 148v0
IJSBRANDS, AREND het huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1641 234 148v0
IJSBRANDS, AREND het huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1641 234 148v0
IJSBRANDS, ABEL Abel Isbrants koper huis Kleine Kerkstraat WZ 1611 229 28v0
IJSBRANDS, ABEL Abel Isbrants koper huis Kleine Kerkstraat WZ 1611 229 28v0
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants verkoper Zuiderhaven 45 1617 230 75v0
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants verkoper Zuiderhaven 45 1617 230 75v0
IJSBRANDS, AREND de erfgenamen van wijlen Aernt Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1645 235 181v0
IJSBRANDS, AREND de erfgenamen van wijlen Aernt Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1645 235 181v0
IJSBRANDS, AREND de erfgenamen van wijlen Aernt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1645 235 181v0
IJSBRANDS, AREND de erfgenamen van wijlen Aernt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1645 235 181v0
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1625 231 80r0
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1625 231 80r0
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants naastligger ten zuiden Schritsen 1614 229 206r0
IJSBRANDS, AREND Aernt Isbrants naastligger ten zuiden Schritsen 1614 229 206r0
IJSBRANDS, ANTJE Antie Isbrants verkoper Gardenierstraat 4 1626 231 126r0
IJSBRANDS, ANTJE Antie Isbrants verkoper Gardenierstraat 4 1626 231 126r0
IJSBRANDS, ANTJE Antke Isbrants koper Heiligeweg 58 1605 228 459r0
IJSBRANDS, ANTJE Antke Isbrants koper Heiligeweg 58 1605 228 459r0
IJSBRANDS, ANTJE Antke Isbrants naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1605 228 459r0
IJSBRANDS, ANTJE Antke Isbrants naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1605 228 459r0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1633 233 83v0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1633 233 83v0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1633 233 83v0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1633 233 83v0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1632 233 75r0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1632 233 75r0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1632 233 75r0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1632 233 75r0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants koper houtstek, huis en hof Zuiderhaven 36 1620 230 209v0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants koper houtstek, huis en hof Zuiderhaven 36 1620 230 209v0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants lijndraaier naastligger ten oosten Achterstraat 1601 228 259r0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants lijndraaier naastligger ten oosten Achterstraat 1601 228 259r0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten westen Vijverstraat 4 1620 230 212r0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants naastligger ten westen Vijverstraat 4 1620 230 212r0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants veerschipper naastligger ten westen Vijverstraat 4 1624 230 390v0
IJSBRANDS, AREND Arent Isbrants veerschipper naastligger ten westen Vijverstraat 4 1624 230 390v0
IJSBRANDS, DOUWE Douwe Isbrants verkoper Bildtpoort (gebied) 1599 228 153v0
IJSBRANDS, DOUWE Douwe Isbrants verkoper Bildtpoort (gebied) 1599 228 153v0
IJSBRANDS, GEERTJE Geert Isbrants koper Heiligeweg 46achter 1616 230 34v0
IJSBRANDS, GEERTJE Geert Isbrants koper Heiligeweg 46achter 1616 230 34v0
IJSBRANDS, GEERTJE Geertie Isbrants verkoper Droogstraat 57 1622 230 327v0
IJSBRANDS, GEERTJE Geertie Isbrants verkoper Droogstraat 57 1622 230 327v0
IJSBRANDS, GEERTJE Geertien Isbrants verkoper Heiligeweg 46achter 1621 230 266v0
IJSBRANDS, GEERTJE Geertien Isbrants verkoper Heiligeweg 46achter 1621 230 266v0
IJSBRANDS, GRIETJE Griet Isbrants naastligger ten noorden Nieuwstraat 1628 232 67v0
IJSBRANDS, GRIETJE Griet Isbrants naastligger ten noorden Nieuwstraat 1628 232 67v0
IJSBRANDS, HENDRIK Hendrick Isbrants naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
IJSBRANDS, HENDRIK Hendrick Isbrants naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v0
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbran Isbrants grootschipper koper huis, loods en plaats Bildtstraat 16 1647 235 246r0
IJSBRANDS, IJSBRAND Isbran Isbrants grootschipper koper huis, loods en plaats Bildtstraat 16 1647 235 246r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants , c.s. verkoper onbekend 1664 238 224v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants , c.s. verkoper onbekend 1664 238 224v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 27 1657 237 262v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 27 1657 237 262v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper q.q. Franekereind 23oost 1657 237 262v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper q.q. Franekereind 23oost 1657 237 262v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper ten noorden van Harlingen 1619 230 171r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants verkoper ten noorden van Harlingen 1619 230 171r0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants koopman koper huis en hof Rozengracht 27 1655 237 17v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants koopman koper huis en hof Rozengracht 27 1655 237 17v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants koper huis en hof, loods en plaatske waar de Scheer uithangt Scheerstraat 3 de Schaar 1658 237 159v0
IJSBRANDS, JAKOB Jacob Isbrants koper huis en hof, loods en plaatske waar de Scheer uithangt Scheerstraat 3 de Schaar 1658 237 159v0
IJSBRANDS, JAN Jan Isbrants Groenlandisch vader huurder voor 1 jaar (p.j.) Peterseliestraat OZ 1657 237 254v0
IJSBRANDS, JAN Jan Isbrants Groenlandisch vader huurder voor 1 jaar (p.j.) Peterseliestraat OZ 1657 237 254v0
IJSBRANDS, JANKE Jantien Isbrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
IJSBRANDS, JANKE Jantien Isbrants verkoper ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v0
IJSBRANDS, JETSKE Jets Isbrants koper Kromme Elleboogsteeg 1601 228 249v0
IJSBRANDS, JETSKE Jets Isbrants koper Kromme Elleboogsteeg 1601 228 249v0
IJSBRANDS, Luitgien Isbrants , oud 24 jaar verkoper Lanen 56 1617 230 102v0
IJSBRANDS, Luitgien Isbrants , oud 24 jaar verkoper Lanen 56 1617 230 102v0
IJSBRANDS, LUITJEN Luitien Isbrants naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 5 1649 236 66v0
IJSBRANDS, LUITJEN Luitien Isbrants naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 5 1649 236 66v0
IJSBRANDS, LUITJEN Luytien Isbrants koper kamer of woning Sint Odolphisteeg 7 1622 230 312r0
IJSBRANDS, LUITJEN Luytien Isbrants koper kamer of woning Sint Odolphisteeg 7 1622 230 312r0
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrants verkoper q.q. Zoutsloot 127 1605 228 478v0
IJSBRANDS, MARTEN Marten Isbrants verkoper q.q. Zoutsloot 127 1605 228 478v0
IJSBRANDS, MARTEN Marthen Isbrants koper finaal huis Heiligeweg 19 1603 228 380ar0
IJSBRANDS, MARTEN Marthen Isbrants koper finaal huis Heiligeweg 19 1603 228 380ar0
IJSBRANDS, MARTEN Marthen Isbrants crediteur (triumphant) Heiligeweg 19 1603 228 380ar0
IJSBRANDS, MARTEN Marthen Isbrants crediteur (triumphant) Heiligeweg 19 1603 228 380ar0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 40 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 40 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 40 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 40 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77west 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77west 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77west 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77west 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77oost_achter 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77oost_achter 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77oost_achter 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77oost_achter 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v0
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants , voor zijn twee kinderen verkoper Voorstraat 72 1616 230 56r0
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants , voor zijn twee kinderen verkoper Voorstraat 72 1616 230 56r0
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants verkoper q.q. Voorstraat 72 1616 230 56r0
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants verkoper q.q. Voorstraat 72 1616 230 56r0
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants verkoper Tuinpad 4 1618 230 109r0
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants verkoper Tuinpad 4 1618 230 109r0
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants koper hoekhuis Franekerpoort (gebied) 1601 228 276v0
IJSBRANDS, PIETER Pieter Isbrants koper hoekhuis Franekerpoort (gebied) 1601 228 276v0
IJSBRANDS, PIETER Pyter Isbrants naastligger ten westen Romastraat 5 1606 228 497r0
IJSBRANDS, PIETER Pyter Isbrants naastligger ten westen Romastraat 5 1606 228 497r0
IJSBRANDS, PIETER Pyter Isbrants naastligger ten oosten Hoogstraat 34 1612 229 116v0
IJSBRANDS, PIETER Pyter Isbrants naastligger ten oosten Hoogstraat 34 1612 229 116v0
IJSBRANDS, PIETER Pyter Isbrants timmerman naastligger ten oosten Hoogstraat 34 1611 229 10r0
IJSBRANDS, PIETER Pyter Isbrants timmerman naastligger ten oosten Hoogstraat 34 1611 229 10r0
IJSBRANDS, SIEMEN wijlen Simon Isbrants verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter 1620 230 253r0
IJSBRANDS, SIEMEN wijlen Simon Isbrants verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter 1620 230 253r0
IJSBRANDS, SIEMEN wijlen Simon Isbrants verkoper Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
IJSBRANDS, SIEMEN wijlen Simon Isbrants verkoper Fortuinsteeg 1 1620 230 253r0
IJSBRANDS, SIEMEN Symon Isbrants naastligger ten oosten Romastraat 1 1600 228 188v0
IJSBRANDS, SIEMEN Symon Isbrants naastligger ten oosten Romastraat 1 1600 228 188v0
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn Isbrants verkoper Zoutsloot 23 1598 228 78r0
IJSBRANDS, TRIJNTJE Trijn Isbrants verkoper Zoutsloot 23 1598 228 78r0
IESES, ARJEN Arryen Ises koper huis Noorderhaven 50 1662 238 148v0
IESES, ARJEN Arryen Ises koper huis Noorderhaven 50 1662 238 148v0
, NANNE mr. Nanning Iskens schoolmeester protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 1602 228 318v0
IESKES, LUITJEN Luytjen Iskes naastligger ten noorden Klaverbladstraat WZ 1650 236 133r0
IESKES, LUITJEN Luytjen Iskes naastligger ten noorden Klaverbladstraat WZ 1650 236 133r0
IESKES, Symon Iskes aanhandelaar Franekereind 38 1599 228 143r0
IESKES, Symon Iskes aanhandelaar Franekereind 38 1599 228 143r0
IESKES, Symon Iskes verwandelaar Schoolsteeg 1599 228 143v0
IESKES, Symon Iskes verwandelaar Schoolsteeg 1599 228 143v0
IESKES, TJERK Tiarck Iskes huurder Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v0
IESKES, TJERK Tiarck Iskes huurder Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v0
IESKES, TJERK Tierck Iskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1642 235 15r0
IESKES, TJERK Tierck Iskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1642 235 15r0
IESKES, TJERK de weduwe van wijlen Tierck Iskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1644 235 124v0
IESKES, TJERK de weduwe van wijlen Tierck Iskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1644 235 124v0
, TJERK huis en houtstek van Tyerk Iskis naastligger ten westen Hondenstraat 6 1633 233 87v0
ISRAELS, HARMEN Harmen Israëls bontwever koper woning Hofstraat 41 1715 245 255v0
, ABRAHAM Abraham Israel koopman verkoper q.q. Wasbleek 1764 256 39v0
, ABRAHAM Abraham Israel koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v0
, ABRAHAM Abraham Israel koopman verkoper q.q. Wasbleek 1764 256 42r0
IETES, AGE Age Ites , c.u. koper huis en hof alwaer de Hollandtse Tuin is uithangende Kerkpoortstraat 53 de Hollandtse Tuin 1674 240 143r0
IETES, AGE Age Ites , c.u. koper huis en hof alwaer de Hollandtse Tuin is uithangende Kerkpoortstraat 53 de Hollandtse Tuin 1674 240 143r0
IETES, SIETSKE Sytske Ites koper huis Vianen 4 1701 244 106v0
IETES, SIETSKE Sytske Ites koper huis Vianen 4 1701 244 106v0
IETES, IETJE Itte Ittes protesteert vanwege een testament Voorstraat 1 1601 228 258v0
IETES, IETJE Itte Ittes protesteert vanwege een testament Voorstraat 1 1601 228 258v0
EEUWES, ANNE Anne Ives naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1788 262 306v0
EEUWES, ANNE Anne Ives naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1788 262 306v0
, JAKOB Jacob Izaax geniaarde koper Lanen 23achter 1708 245 43r0
ISAAKS, BEREND Barend Izacs joods koopman koper huis en hof Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v0
ISAAKS, BEREND Barend Izacs joods koopman koper huis en hof Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v0
ISAAKS, BEREND Barend Izacs joods koopman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v0
ISAAKS, BEREND Barend Izacs joods koopman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v0
ISAAKS, BEREND Barend Izacs joods koopman koper huis Borstelsteeg 1 1769 257 123v0
ISAAKS, BEREND Barend Izacs joods koopman koper huis Borstelsteeg 1 1769 257 123v0
ISAAKS, SIJKE Sijke Izacs koper door niaar Romastraat 13 1761 255 75r0
ISAAKS, SIJKE Sijke Izacs koper door niaar Romastraat 13 1761 255 75r0
, HANS Hans Izax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0