Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ja  Je  Ji  Jo  Ju  Jy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
OLDAANS, PIETER Pieter J Oldaens, burger koopman Brouwersstraat 20 1729 247 245r
J., H. H. J. Schierst koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 93achter 1785 262 23v
STOK, HARKE J. Harke J. van der Stok naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
WESTRA, HENDRIK J. Henricus J. Westra verkopers Sint Odolphisteeg WZ 1799 265 169v
GEERMANS, JAKOB J. Jacobis J. Germans keurslijfmaker koper huis Brouwersstraat 8 1799 265 186r
NAUTA, MARTJEN J. Martie J. Nauta verkoper Noordijs 4 1782 260 254r
OLDAANS, PIETER J. Pieter J. Oldaens, burger koopman Brouwersstraat 18 1729 247 246r
ARJENS, ALBERT Albert Jaanes naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1750 252 61v
JEENS, AGE Age Jaans wever naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1715 245 240v
JARICHS, KLAAS Claas Jaarigs Bretton mr. hoedenmaker verkoper Voorstraat 1 1747 251 189v
JARICHS, MURKJE Murkjen Jaarigs Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r
JARICHS, PIER burgemeester Pier Jaarigs Betton Hondenstraat 8 1732 248 5ra
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jac. Kerkhooven koper Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
JAKOBS, GEERTJE wijlen Geurtie Jaccobs Kerkpoortstraat NZ 1682 241 49ra
JAKLES, JAKLE Jakele Jackeles koopman ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
JAKOBS, PIEKE Pyke Jackes matroos (jonggezel -) koper huis Spijkerboor (gebied) 1732 248 73r
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles Noorderhaven 112 1640 234 113v
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles verkoper Scheerstraat 3 1658 237 159v
JAKLES, TRIJNTJE Trijntje Jackles Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
JAKLES, TRIJNTJE Trijntje Jackles Heiligeweg 11 1806 267 281r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS wijlen Christiaen Jacob van der Voorda Schritsen 1633 233 118v
GEERTS, FREERK JAKOBS gecommitteerde crediteuren Freerck Jacob Geerts, van de vijf delen dijkagie curator Noorderhaven 72 1687 242 207r
, de erven van Nicolao Jacobaeo verkoper Noorderhaven 100 1643 235 55v
, de erven van Nicolao Jacobaeo verkoper 1643 235 56r
, de erven van Nicolao Jacobaeo verkoper Romastraat 33 1643 235 56v
, de erven van Nicolao*) Jacobaeo verkoper Weverstraat 1643 235 61r
, Jacobaeus , q.q. protestant wegens hypotheek Noorderhaven 1630 232 143r
, NICOLAAS Nicolaus Jacobaus procureur postulant curator Sint Jacobstraat WZ 1615 229 262r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobes , burger c.u. scheepstimmerman koper huis Romastraat ZZ 1661 238 110v
JAKOBS, NICOLAAS Nicolai Jacobes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1639 234 72v
JAKOBS, Aaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, Aaeble Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
JAKOBS, AAFKE Aafke Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 27 1737 249 158v
JAKOBS, AAKJE Aak Jacobs verkoper van 1/3 Lanen 31 1779 259 209v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aak Jacobs Houtkoper Hoogstraat 1 1781 260 154v
HOUTKOPER, AKE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoper Noorderhaven 76 1783 261 115r
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoper Noorderhaven 76 1791 263 330v
JAKOBS, AALTJE Aaltie Jacobs Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
JAKOBS, AALTJE Aaltje Jacobs verkoper Droogstraat NZ 1662 238 135r
JAKOBS, AARON Aaron Jacobs Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
JAKOBS, AART Aart Jacobs , burger mr. chirurgijn koper huis Vijver 7 1687 242 200r
JAKOBS, AART vroedsman Aart Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
JAKOBS, AART vroedsman Aart Jacobs naastligger ten westen Vijver 6tuin 1695 243 167r
JAKOBS, ATE Aate Jacobs schipper op Leeuwarden naastligger ten oosten Franekereind 26 1669 239 36ra
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid naastligger ten zuiden Bildtstraat OZ 1659 238 10r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs mr. smid koper huis Achterstraat NZ 1684 242 21r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs mr. smid koper huis Achterstraat 83 1684 242 21v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1738 249 231r
JAKOBS, ABE de erven van Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 1751 252 131v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs smid naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1662 238 138r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1664 238 204v
JAKOBS, ABE de smitte van Abe Jacobs smid naastligger ten oosten Achterstraat 1686 242 113v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs mr. ijzersmid koper huis en smidse Zuiderstraat ZZ 1724 246 190r
JAKOBS, ABE huur betalen aan Abe Jacobs huur Zuiderstraat 31 1724 246 198v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1736 249 137r
JAKOBS, ABEL Able Jacobs Beytsegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, ABEL Able Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs huurder (p.j.) Rommelhaven 16 1766 256 191r
JAKOBS, ABRAHAM Abram Jacobs verkoper Droogstraat 1650 236 133v
JAKOBS, IEBELE Aeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs Hofstraat 1614 229 215r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs Hofstraat 1614 229 226r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs Zuiderhaven NZ 1615 230 9v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs Gardenierstraat 2 1705 244 304v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs Kerkpad 1 1707 245 18v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs Kerkpad 1 1710 245 105v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs , burgerse Voorstraat 73 1630 232 160r
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs Both Apothekerstraat OZ 1701 244 121v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs Gardenierstraat 2 1701 244 133v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Zuiderplein 1720 246 79r
JAKOBS, AAFKE wijlen Aefke Jacobs Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs onbekend 1631 232 170v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs Hoogstraat 29 1633 233 111r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs Romastraat NZ 1633 233 112r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs onbekend 1648 236 14r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs onbekend 1648 236 14r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs Vijverstraat NZ 1681 241 44ra
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs Hoogstraat 17 1698 243 334v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper 1707 245 27r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 7 1723 246 179v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs Zoutsloot NZ 1748 251 239v
JAKOBS, AALTJE Aeltien Jacobs , burger onbekend 1637 234 23v
JAKOBS, AALTJE Aeltje Jacobs Zoutsloot 1730 247 302v
JAKOBS, AART Aert Jacobs mr. chirurgijn koper half huis Vijver OZ 1682 241 224v
JAKOBS, AART Aert Jacobs mr. chirurgijn koper huis Kleine Bredeplaats 5 1686 242 105v
JAKOBS, AART vroedsman Aert Jacobs naastligger ten zuiden Vijver 5 1694 243 75r
JAKOBS, AART vroedsman Aert Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1695 243 145r
JAKOBS, AGE Age Jacobs pannenbakker Schritsen 18 1746 251 129r
JAKOBS, AGE Age Jacobs mr. knecht huurder huis Hofstraat 16 1746 251 138r
JAKOBS, ALBERT Albart Jacobs , c.u. verkoper Bildtstraat 4 1661 238 103r
JAKOBS, ALBERT Albart Jacobs koper kamer Hofstraat 41 1668 239 27ra
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u. koper schuur Bildtstraat WZ 1658 237 161r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , burger koper kamer Kerkpad WZ 1681 241 163v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koster koper huis Kerkpad 18 1682 241 190r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Kerkpad 20 1682 241 213v
JAKOBS, ALBERT wijlen Albert Jacobs koster van de grote kerk Hofstraat 41 1707 245 38v
JAKOBS, ALBERT wijlen Albert Jacobs Kerkpoortstraat 1720 246 76v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs kind Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , burger damastwever verkoper Schritsen 49 1732 248 126v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper door niaar huis Brouwersstraat 1 1735 249 77v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1735 249 77v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1736 249 117r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koopman verkoper Brouwersstraat 1 1737 249 175v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1752 253 23v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs schipper (wijd-) Romastraat 13 1761 255 84v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u. huurder Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u. huurder (p.j.) Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
KOSTER, ALBERT JAKOBS de weduwe van Albert Jacobs Coster naastligger ten oosten Vianen ZZ 1727 247 24v
JAKOBS, ALBERT burgervaandrig Albert Jacobs Noordga fabrikant koper woning Gardenierstraat 2 1755 253 203r
BERG, ALLERT JAKOBS Aldert Jacobs van den Berg schipper huurder (p.j.) Schritsen 25 1801 265 293r
JAKOBS, OUTGER Alger Jacobs verkoper Zuiderhaven ZZ 1615 229 255r
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs mr. ijzersmid geniaarde koper Lombardstraat 1 1750 252 53v
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1754 253 132v
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs mr. ijzersmid koper huis Franekerpoort (gebied) 1754 253 148r
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs mr. ijzersmid naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1754 253 148r
JAKOBS, ALLE wijlen Alle Jacobs Hoogstraat 38 1771 257 204r
JAKOBS, ALLE wijlen Alle Jacobs Hoogstraat 40 1771 257 205r
JAKOBS, ALLERT wijlen oud burgemeester Allert Jacobs eerdere bewoner Grote Bredeplaats 9 1615 229 266r
JAKOBS, ALLERT oud burgemeester Allert Jacobs naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1615 229 266r
JAKOBS, ALLERT Allert Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 40 1737 249 169r
JAKOBS, ANDRIES Andries Jacobs naastligger ten westen Zuiderhaven 1614 229 229r
JAKOBS, ANDRIES Andries Jacobs naastligger ten westen Droogstraat NZ 1663 238 185r
JAKOBS, ANTJE Anke Jacobs verkoper van 1/8 Zuiderstraat ZZ 1724 246 190r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs verkoper Both Apothekerstraat OZ 1625 231 60r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs Zoutsloot ZZ 1629 232 114r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs , burgerse onbekend 1630 232 115r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Banga koper huis of woning Droogstraat 1635 233 167v
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Banga verkoper Droogstraat NZ 1642 235 24v
BANGA, ANTJE JAKOBS de erven van Anna Jacobs Banga verkoper van 3/8 Franekereind 15 1646 235 207v
JAKOBS, ANTJE de erven van wijlen Anna Jacobs Bangga verkoper van 3/8 Franekereind 15 1646 235 238v
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs eigenaar van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1674 240 159v
VLIET, ANNE JAKOBS Anne Jacobs Vliet, burger schipper (wijd-) verkoper van 1/5 Hoogstraat 19 1682 241 54va
VLIET, ANNE JAKOBS wijlen Anne Jacobs Vliet schipper (wijd-) Havenplein ZZ 1684 242 56r
JAKOBS, ANSKE wijlen Ansche Jacobs schipper (wijd-) Schritsen 54 1679 241 55v
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs scheepstimmerman koper huis Drie Roemerssteeg 1661 238 74r
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.s. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
JAKOBS, ANSKE timmerwerf van Anske Jacobs naastligger ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
JAKOBS, ANSKE de timmerwerf en land van Anske Jacobs naastligger ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.s. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1668 239 29va
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs Droogstraat NZ 1672 240 11va
JAKOBS, ANSKE wijlen Anske Jacobs naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg OZ 1684 242 43v
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper greidland groot met de halve ?laen? Negen pondemaat, 11 einsen, 3 roeden en 4 vo ((per pm)) noordoost van Harlingen 1662 238 140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum, c.u. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1662 238 140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper provisioneel 4 pondemaat land noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum verkoper noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs koper Zeilmakersstraat 3 1807 267 293r
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Gardenierstraat 1615 229 242v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Heiligeweg ZZ 1641 234 130v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Rozengracht 23 1646 235 196r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper 1/2 huis Grote Bredeplaats 1657 237 116r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs eigenaar van 1/2 Grote Bredeplaats 1657 237 116r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper kamer, loods en plaats Peterseliestraat 1662 238 146r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs 1671 240 58v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Rapenburg ZZ 1680 241 67r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Kerkpoortstraat ZZ 1680 241 95v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Nieuwstraat OZ 1686 242 121r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Rapenburg ZZ 1688 242 261r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Scheerstraat 7 1695 243 118v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
JAKOBS, ANTJE wijlen Antie Jacobs Noorderhaven 60 1700 244 63v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Lombardstraat WZ 1715 245 248r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs huurder Voorstraat 62 1719 246 46r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper huis onbekend 1724 246 189r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper van 1/8 Heiligeweg 28 1724 246 190v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Bargebuurt WZ 1735 249 53r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Vijverstraat 14 1736 249 150r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Voorstraat 57 1740 250 98r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Vijverstraat 22 1742 250 267r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Brouwersstraat 4 1744 251 48v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Lanen 13 1754 253 194r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Ooievaarstraat 6 1794 264 200v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Doncker koper kamer onbekend 1659 237 207v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Doncker naastligger ten westen onbekend 1659 237 207v
JAKOBS, ANTJE de erven van Antie Jacobs Doncker naastligger ten noorden Voorstraat 91 1733 248 237r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Forsenburgh Lanen 22 1662 238 13va
JAKOBS, ANTJE wijlen Antie Jacobs Vorssenborgh bestemoeder van het nagelaten weeskind Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
JAKOBS, ANTJE wijlen Antie Jacobs Vorzenborg bestemoeder van Trijntie Hendricks Mouts Voorstraat 63 1679 241 16va
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Grote Kerkstraat 27 1745 251 56r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper van 1/2 Lanen 33 1751 252 109v
JAKOBS, ANTJE minderjarige Antje Jacobs koper door niaar huis met weefwinkel, plaatsje en tuin Heiligeweg NZ 1756 254 31v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Brouwersstraat 4 1759 254 186v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper van 1/6 Schritsen 66 1770 257 163r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Kerkpoortstraat 67 1775 258 235r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Heiligeweg 13 1775 258 240r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Vijverstraat 14 1778 259 132r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Heiligeweg 3 1782 260 222r
JAKOBS, ANTJE wijlen Antje Jacobs Sint Jacobstraat 14 1797 265 33r
JAKOBS, ANTJE meerderjarige vrijster Antje Jacobs koper huis Grote Kerkstraat 17 1809 268 327v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs huurder Grote Kerkstraat 17 1809 268 327v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beytsegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
BROUWER, ANTJE JAKOBS Antje Jacobs Brouwer Hoogstraat 39 1794 264 174v
OOSTERHOUT, ANTJE JAKOBS Antje Jacobs Oosterhout Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v
JAKOBS, ANTJE Antke Jacobs Zoutsloot 1634 233 149v
JAKOBS, ANTJE Antke Jacobs Spinhuisstraat 1635 233 161v
JAKOBS, APOLLONIA Apollonia Jacobs Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
JAKOBS, APOLLONIA Apolonia Jacobs Romastraat NZ 1733 248 261r
JAKOBS, ARJEN Arien Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat 1629 232 120v
JAKOBS, ARJEN weduwe van Arien Jacobs naastligger ten westen Droogstraat 1631 232 171v
JAKOBS, ARJAANTJE Arjaentie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67 1693 243 32v
JAKOBS, ARJAANTJE Arjaentie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67 1693 243 33r
JAKOBS, ASKE Assel Jacobs Zuiderhaven ZZ 1642 235 9v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs schipper op Franeker koper van 1/4 Franekereind 30 1640 234 111v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs schipper op Leeuwarden geniaarde Franekereind 1650 236 129r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs , c.u. naastligger ten westen Franekereind 30 1660 238 37v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs , c.u. schipper op Leeuwarden verkoper van 1/4 Franekereind 30 1660 238 37v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs naastligger Franekereind 30 1661 238 99r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs (p.j.) 1680 241 25ra1
JAKOBS, ATE het huis van Ate Jacobs grondpacht 00-14-00 CG onbekend 1681 241 41va
JAKOBS, AATJE de weduwe van Ate Jacobs naastligger ten oosten Franekereind 26 1684 242 31v
JAKOBS, ATE de weduwe van Ate Jacobs voormalig bewoner Franekereind 28 1686 242 114r
JAKOBS, ATE wijlen Ate Jacobs schipper (trek-) Franekereind 28 1686 242 114r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs eigenaar (p.j.) onbekend 1699 244 9r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs huurder Wortelstraat 15 1803 266 242r
JAKOBS, AATJE de weduwe Atie Jacobs naastligger ten westen Droogstraat 1641 234 139r
JAKOBS, AATJE Atie Jacobs verkoper Droogstraat 1641 234 139r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs , burger Brouwersstraat 5 1625 231 44r
JAKOBS, Atntie Jacobs onbekend 1647 235 241v
JAKOBS, AATJE Attie Jacobs , burger Kerkpoortstraat 1625 231 44v
JAKOBS, AATJE Attie Jacobs Romastraat 1630 232 135r
JAKOBS, AATJE de kamer van Attke Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1614 229 220v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , burger metselaar koper kamer Liemendijk 1630 232 157v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten noorden Liemendijk 1630 232 157v
JAKOBS, AUKE de verkopers Aucke Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1633 233 109v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u. metselaar verkoper Karremanstraat WZ 1633 233 109v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs verkoper Karremanstraat WZ 1634 233 134r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar koper huis Hoogstraat 4 1634 233 142r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u. bewoner Hoogstraat 4 1634 233 142r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar naastligger ten westen Hoogstraat 6 1635 233 174r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten westen Hoogstraat ZZ 1643 235 40r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , burger mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 1644 235 127r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1650 236 142v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1653 236 233r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten westen Spinhuisstraat ZZ 1654 236 268r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat NZ 1663 238 167v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u. mr. metselaar koper huis of woning Romastraat 2 1666 239 58r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u. verkoper Romastraat 2 1670 240 14r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten westen Romastraat 2oost 1670 240 31v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metzelaar verkoper Spinhuisstraat 1679 241 27r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , burger koper huis Schritsen NZ 1680 241 75v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar verkoper Steenhouwersstraat 4 1682 241 233v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1683 241 270v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten westen Hoogstraat ZZ 1680 241 29va
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar verkoper Hoogstraat ZZ 1684 242 40v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar koper huis Lanen 66 1685 242 68r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , burger mr. metselaar koper kamer met voorhuis Lanen 66achter 1687 242 217v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , burger mr. metselaar naastligger ten zuiden Lanen 66achter 1687 242 217v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs bakker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41 1688 242 223r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar eerdere verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
JAKOBS, AUKE kamer bewoond door Aucke Jacobs grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1692 243 17v
JAKOBS, AUKE kamer bewoond door Aucke Jacobs grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1692 243 17v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten oosten Schritsen NZ 1693 243 68r
JAKOBS, AUKE curator Aucke Jacobs mr. metselaar verkoper Sint Jacobstraat 17 1704 244 356r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar verkoper Schritsen NZ 1712 245 184r
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs , c.u. verkoper Liemendijk 1642 235 11v
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs metselaar naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1650 236 128r
JAKOBS, AUKE de kamer van Auke Jacobs naastligger Zuiderhaven 52 1665 239 10r
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs mr. metselaar naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 11achter 1686 242 117r
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs Heiligeweg 23 1717 245 285v
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs , burger Franekereind 15 1636 234 8r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs , burger Heiligeweg NZ 1638 234 50r
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs Rommelhaven 12 1736 249 146v
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs , c.u. huurder Heiligeweg 21 1731 248 66v
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs , burger koper huis Kerkpoortstraat 51 1732 248 78r
JAKOBS, BARTELD Bartle Jacobs metselaar verkoper van 1/4 Heiligeweg 13 1734 248 291v
JAKOBS, BARTELD Bartle Jacobs metselaar verkoper van 5/8 Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga Grote Kerkstraat NZ 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga Kruisstraat NZ 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga onbekend 1630 232 151r
JAKOBS, BAUKE Baucke Jacobs mr. timmerman koper huis Lanen 56 1676 240 216r
JAKOBS, BAUKE Baucke Jacobs timmerman naastligger ten westen Lanen 58 1681 241 142v
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauk Jacobs Banga verkoper Kruisstraat NZ 1641 234 157r
JAKOBS, BAUKE de weduwe van Bauke Jacobs naastligger ten oosten Lanen 54 1698 243 364v
JAKOBS, BAUKE Bauke Jacobs , uitlandig in 1782 Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
JAKOBS, BEREND Beerend Jacobs , c.u. huurder Noorderhaven 96 1779 259 192r
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper kamer Peterseliestraat 1663 238 185r
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper provisioneel 1660 238 7ra1
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs , c.u. verkoper Grote Kerkstraat 28 1672 240 79r
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs , burger koper huis Hofstraat 45 1682 241 189v
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs , burger verkoper Hofstraat 45 1688 242 257v
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs Scheerstraat 7 1695 243 118v
JAKOBS, BEREND Beernd Jacobs koper huis en herberg genaamd de Drie Hoefijzers Prinsensteeg 3 de Drie Hoefijzers 1774 258 176r
JAKOBS, BEREND Beernd Jacobs verkoper Prinsensteeg 3 1777 259 88r
JAKOBS, BEITSKE Beitske Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1693 243 71v
JAKOBS, Berbard Jacobs verkoper Franekertrekvaart 1647 235 264v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs Weverstraat ZZ 1630 232 124r
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs Heiligeweg NZ 1644 235 143v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1662 238 159r
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs Nieuwstraat 62 1743 251 25v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs Rommelhaven 12 1750 252 62v
JAKOBS, BERBER wijlen Berber Jacobs Nieuwstraat 62 1770 257 145ar
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs naastligger ten zuiden Lanen 76 1806 267 227v
JAKOBS, BERBER de kamer en hovinge van Berber Jacobs Forsenburch naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1653 236 248r
JAKOBS, BERBER de kamer en hovinge van Berber Jacobs Forsenburch naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1653 236 248r
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs Forsenburch verkoper Kerkpoortstraat 1653 236 248r
JAKOBS, BERBER Berbera Jacobs Forsenburgh koper huis en plaats Heiligeweg ZZ 1654 236 274r
JAKOBS, BERBER Berbercke Jacobs Forsenburgh verkoper onbekend 1647 235 241v
JAKOBS, BIEKE Beycke Jacobs verkoper Zuiderhaven 15 1653 236 245r
JAKOBS, BEITSKE Beytsche Jacobs koper huis bestaande uit twee dwarskamers Hofstraat 47 1689 242 274r
JAKOBS, BEITSKE Beytske Jacobs Heiligeweg NZ 1685 242 89r
JAKOBS, BEITSKE Beytske Jacobs Heiligeweg 8 1685 242 89v
JAKOBS, BEITSKE Beytske Jacobs verkoper Schritsen ZZ 1689 242 293r
JAKOBS, BONNE Bonne Jacobs , e.a. goudsmid huurder Voorstraat ZZ 1616 230 12v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs bierdrager naastligger ten zuiden Lanen NZ 1680 241 69v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs , c.u. koper huis en tuintje Heiligeweg 20 1715 245 232v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs koper kamer Heiligeweg 22 1717 245 297r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 22 1717 245 297r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs koper provisioneel huis met een tuintie Lanen 84 1712 245 315v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs koper huis Heiligeweg 22 1723 246 159v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 22 1723 246 159v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 22 1723 246 159v
JAKOBS, BOTE de tuin van Botte Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs sleefmaker verkoper Franekereind 32 1727 247 27v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs mr. sleefmaker naastligger ten noorden Romastraat 13 1729 247 236r
JAKOBS, BOTE de erven van Botte Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13 1732 248 72r
JAKOBS, BOTE de erven van Botte Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 24 1743 251 9v
JAKOBS, BOTJE Bottie Jacobs William Boothstraat 1694 243 104v
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs huurder woning 1 Raamstraat 3achter 1774 258 132r
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs , c.u. huurder Voorstraat 93 1802 266 86v
JAKOBS, BRECHTJE Brechtie Jacobs naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1713 245 194r
JAKOBS, BRECHTJE Bregtie Jacobs koper woning Sint Odolphisteeg WZ 1709 245 81v
JAKOBS, BRECHTJE Bregtje Jacobs Schoolstraat 1 1727 247 42r
JAKOBS, BRECHTJE Bregtje Jacobs Spinstraat 1753 253 79r
JAKOBS, Buakjen Jacobs verkoper Droogstraat 1672 240 81v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS de weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voorda verkoper van 1/8 Schritsen 1633 233 127v
JAKOBS, CHRISTINA Christina Jacoba Jacobs verkoper van 1/6 Schritsen 66 1770 257 163r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , burger bakkersgezel koper huis of woning Nieuwstraat OZ 1697 243 280r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , burger metselaar koper woning en erf Hofstraat 21 1731 247 389r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs houtkoper koper huis en zomerkeuken Noorderhaven 57oost 1731 248 43v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u. houtkoper naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1731 248 44v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar Nieuwstraat 30 1738 249 335v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar curator van Nieuwstraat 30 1738 249 18va
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar curator van Nieuwstraat 30 1738 249 19ra
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs mr. metselaar verkoper Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u. huurder Heiligeweg 58 1776 259 1r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman naastligger ten noorden Schritsen 5 1731 248 56v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman naastligger ten noorden Schritsen 5 1733 248 217r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman huis (p.j.) Drie Roemerssteeg 3 1737 249 159v
HOUTKOPER, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Houtkoper schipper (wijd-) verkoper Noorderhaven 57oost 1776 258 252v
JAKOBS, KLAASKE Claaske Jacobs verkoper Rozengracht 42 1680 241 117v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker (Embder-) huurder Voorstraat 17oost 1616 230 13v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker huurder Voorstraat 17oost 1616 230 21r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker naastligger ten zuiden Zoutsloot 1624 231 13v
JAKOBS, KLAAS de hof van Claes Jacobs naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1634 233 128r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bewoner Karremanstraat WZ 1634 233 141r
JAKOBS, KLAAS de kamer van Claes Jacobs andere kant Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
JAKOBS, KLAAS de erven van Claes Jacobs procureur fiscaal verkoper Kerkpoortstraat 1643 235 94r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs Liemendijk NZ 1654 236 269v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs , c.u. koper huis Romastraat NZ 1684 242 11r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs , burger verkoper Romastraat NZ 1688 242 221r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1699 244 14v
JAKOBS, KLAAS wijlen Claes Jacobs mr. bakker Nieuwstraat OZ 1702 244 154r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs huistimmerman koper huis of kamer, loods Bildtstraat WZ 1727 247 29r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem koopman koper huis Lanen 12 het Oud Raadhuis 1729 247 265r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem ontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingen koper als vader en voorstander van zijn zoon huis Drie Roemerssteeg 5 1734 248 324r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 5 1734 248 324r
DANSER, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Danser, burger metselaar koper huis Zoutsloot 28 1734 248 284r
JAKOBS, KLAASKE Claeske Jacobs Zoutsloot 96 1668 239 167v
JAKOBS, KLAASKE Claeske Jacobs verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1678 241 13v
SWART, KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs Swart Nieuwstraat OZ 1725 246 229v
WIJNALDA, KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs Winalda Voorstraat 68 1708 245 67v
JAKOBS, KORNELIS het huis van Cornelis Jacobs naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1624 231 21v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1647 235 256v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs huistimmerman verkopers Sint Odolphisteeg 7 1681 241 136v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkopers Zoutsloot 1 1681 241 137r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkopers Bargebuurt 1681 241 137v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkopers Bargebuurt 1681 241 138r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkopers Bargebuurt 1681 241 138v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Nieuwstraat OZ 1686 242 121r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs huistimmerman koper huis, loods en plaats Romastraat NZ 1688 242 221r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13 1692 243 13v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13 1693 243 70v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13 1701 244 88r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13 1705 244 307v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. huistimmerman verkoper Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs , c.u. verkoper Romastraat NZ 1715 245 253v
JAKOBS, KORNELIS het huis gekogt door Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Lanen NZ 1716 245 261r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. timmerman (huis-) verkoper Lanen 81 1722 246 143r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs Liemendijk 40 1728 247 204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs Voorstraat 5 1728 247 205v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs Voorstraat 6 1741 250 199v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1741 250 200v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs , c.u. huurder woning Scheffersplein OZ 1746 251 119r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs bontwever verkoper Bargebuurt OZ 1763 255 231v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs koper huis Hoogstraat 32 1765 256 118r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs Karremanstraat OZ 1766 256 229r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs winkelier koper door niaar pakhuis Hoogstraat 34 1768 257 83v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 34 1768 257 83v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieter koper huis Hoogstraat 34 1775 258 204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieter naastligger ten zuiden Hoogstraat 34 1775 258 204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieter naastligger ten westen Hoogstraat 34 1775 258 204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs voormalig huurder Hoogstraat 21 1776 258 262r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graankoper koper huis en weefwinkel Nieuwstraat 1777 259 50r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 36 1780 259 251r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. bontwever huurder (p.j.) Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. bontwever huurder (p.j.) Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 36 1782 261 5r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Fabrieksstraat WZ 1789 263 69v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs koper 2/3 huis Noorderhaven 18 1808 268 115v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 16 1809 268 218v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur aanhandelaar tuintje naast het huis van Brouwersstraat 8 1738 249 274v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur verwandelaar Brouwersstraat 10 1738 249 274v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur niaarverzoeker Droogstraat NZ 1739 250 41r
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur verkoper Brouwersstraat 8 1743 250 289v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Bakker distillateur Brouwersstraat 8 1739 250 4r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koper huis Vijver 1780 259 286ar
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster naastligger ten oosten Zuiderhaven 54 1786 262 66r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1786 262 68r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster cementmolenaar en koopman koper huis Steenhouwersstraat 2 1786 262 74r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 26 1786 262 121v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 22 1786 262 122v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis en weefwinkel Weverstraat 3 1786 262 143v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster, c.s. naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koper huis Zoutsloot 67 1788 262 258r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster verkoper Nieuwstraat 1789 263 75r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster verkoper Steenhouwersstraat 2 1789 263 76v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 12 1789 263 376r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Vijver 1802 266 157v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Lombardstraat 1 1802 266 160v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Koster koopman verkoper Weverstraat 3 1789 263 82v
JAKOBS, KORNELISKE Corneliske Jacobs Moriaanstraat 8 1710 245 118v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwerke Jacobs koper dwarshuis Scheerstraat 1645 235 161v
JAKOBS, Diewer ? Jacobs verkoper (Zitting 11 maart 1616 op de secretarie) Rommelhaven 1616 230 21v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1659 237 193r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs koper 1/4 perk incl. 2 kuipen en de halve dobbe Zoutsloot 1 1659 237 211r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs , c.u. mr. schoenmaker koper 1/4 huis Franekereind 13 1659 237 216r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs mr. schoenmaker koper 3/4 huis Noordijs WZ 1661 238 97r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Romastraat ZZ 1664 238 225r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmaker naastligger ten westen Romastraat 1661 238 11ra
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs , burger mr. schoenmaker koper schoenmakersperk en gehele looierij met toebehoren en met hoekhuis en loods ten onbekend 1667 239 105r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Zoutsloot 1 1667 239 110v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker verkoper Droogstraat 1679 241 48r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs huurder Lanen 58 1681 241 142v
JAKOBS, DIRK als huurder Dirck Jacobs bakker Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs mr. bakker huurder Franekereind 16 1694 243 113v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs Heiligeweg 23 1717 245 285v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u. schoenmaker verkoper Raamstraat 5 1663 238 175r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u. koper 1/4 schoenmakersperk Zoutsloot 1 1664 238 227v
JAKOBS, DIRK het hus van Dirk Jacobs eigenaar grondpacht (p.j.) onbekend 1665 239 6r
JAKOBS, DIRK de erven van Dirk Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat OZ 1669 239 212v
JAKOBS, DIRK de kamer van Dirk Jacobs schoenmaker verpachter grond Romastraat ZZ 1670 239 218v
JAKOBS, DIRK de weduwe van Dirk Jacobs verkoper Romastraat ZZ 1675 240 206v
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs schoenmaker verkoper Rommelhaven 11 1670 240 3ra
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs schoenmaker verkoper Franekerpoort (gebied) 1670 240 3ra
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. bakker Zoutsloot 1697 243 306r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs zeeman verkoper van 1/6 Noorderhaven 60 1698 243 360v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs kuipersgezel koper huis met plaatske en loodske put en bak Achterstraat NZ 1700 244 78r
JAKOBS, DIRK de woning van Dirk Jacobs naastligger ten westen Liemendijk 1714 245 202r
JAKOBS, DIRK pakhuis van Dirk Jacobs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1718 246 3r
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs Bargebuurt 17 1718 246 31v
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs Zoutsloot 25 1718 246 32r
JAKOBS, DIRK de erven van Dirk Jacobs naastligger ten oosten Bildtstraat 1719 246 33v
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs Nieuwstraat WZ 1719 246 35v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs verkoper van 1/8 Zuiderstraat ZZ 1724 246 190r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. bakker verkoper van 1/8 Heiligeweg 28 1724 246 190v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. sleefmaker koper huis Lanen 74 1746 251 113r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. sleefmaker naastligger ten oosten Lanen 72 1748 251 241v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs naastligger ten oosten Lanen 72 1753 253 123r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. sleefmaker huurder (p.j.) Lanen 74 1770 257 162v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. sleefmaker verkoper Lanen 74 1770 257 162v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper door niaar dubbel huis en weefwinkel Grote Kerkstraat 42 1778 259 126v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper door niaar dubbel huis en weefwinkel Grote Kerkstraat 44 1778 259 126v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis en weefwinkel met 4 getouwen Franekereind 29 1779 259 177r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar koper huis en tuintje Lanen 31 1779 259 209v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis en weefwinkel onbekend 1781 260 33v
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs mr. metselaar Weverstraat 1 1781 260 87v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Clinkhamer verkoper Franekereind 26 1729 247 236v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Clinkhamer verkoper Weverstraat NZ 1729 247 236v
JAKOBS, DOEDE de hof of ledige plaats van Doede Jacobs naastligger ten zuiden Voorstraat 78 1638 234 59v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs , burger distillateur koper 1/3 huis Lanen 83 1683 242 1r
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs , burger distillateur bewoner Lanen 83 1683 242 1r
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs voerman koper huis, erf en stalling Droogstraat 1685 242 92v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs voerman naastligger ten zuiden Hoogstraat 11 1693 243 38v
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs Scheerstraat 7 1695 243 118v
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs Hofstraat 13 1707 245 9r
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs Hofstraat 41 1707 245 38v
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs Hofstraat 41 1711 245 163r
HOUTKOPER, DOETJE JAKOBS Doedtje Jacobs Houtkoper Heiligeweg 24 1780 259 233v
JAKOBS, DOETJE Doetie Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven 60 1698 243 360v
JAKOBS, DOETJE Doetie Jacobs Hofstraat 17 1733 248 265r
JAKOBS, DOOITSE de kamer van Doetje Jacobs naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 99v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper Lombardstraat 1 1750 252 53v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper Zuiderhaven 29 1752 253 33v
JAKOBS, DOETJE wijlen Doetje Jacobs Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs Hofstraat 17 1757 254 100v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper van 1/2 Hofstraat 17 1757 254 100v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs koper huis met tuintje Molenpad NZ 1758 254 174v
HOUTKOPER, DOETJE JAKOBS Doetje Jacobs Houtkoper verkoper van 1/3 Lanen 31 1779 259 209v
JAKOBS, DOUWE Douue Jacobs , c.u. verkoper Peterseliestraat 1661 238 116r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten oosten Schritsen NZ 1648 236 19r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs , c.s. en q.q. verkoper Hoogstraat 16 1657 237 109r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs mr. timmerman verkoper Spinhuisstraat 1657 237 138v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs verkoper Gardenierstraat 1658 237 141v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs koopman verkoper Grote Kerkstraat 41 1658 237 160v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs , burger koper 1/2 huis genaamd het Engels huis Zuiderhaven 48 het Engels huis 1664 238 233r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1665 239 13r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs mr. smid naastligger ten noordoosten Hoogstraat ZZ 1665 239 16r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1668 239 137v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1669 239 186v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1666 239 7ra
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1668 239 29ra
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs wever naastligger ten westen Rapenburg 1671 240 60r
JAKOBS, DOUWE het huis van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1675 240 191r
JAKOBS, DOUWE het huis van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1677 240 259v
JAKOBS, DOUWE de kamer van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten noorden Lanen NZ 1675 240 21va
JAKOBS, DOUWE grondpacht uit het huis genaamd de Vergulden Knijptangh van Douwe Jacobs Franekerpoort (gebied) de Vergulde Knijptang 1679 241 30r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs smid naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1682 241 188r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs smid naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1687 242 166v
JAKOBS, DOUWTJE de kamer van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten noorden Lanen 45 1688 242 247r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 39 1726 246 253v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs mr. ijzersmid naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 41 1728 247 140v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs mr. ijzersmid naastligger ten westen Moriaanstraat 4 1735 249 72r
JAKOBS, DOUWE bejaarde vrijgezel en medeverkoper Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 19 1745 251 99v
JAKOBS, DOUWE bejaarde vrijgezel Douwe Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v
JAKOBS, DOUWE wijlen Douwe Jacobs mr. ijzersmid Kerkpoortstraat 39 1747 251 195r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 115v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 126v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 129r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 154r
JAKOBS, DOUWE de weduwe van Douwe Jacobs huurder (p.j.) Grote Ossenmarkt 11 1804 267 7r
JAKOBS, DOEIE de verkoper Doye Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 6 1636 234 7r
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 6 1636 234 7r
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v
JAKOBS, DOEIE de erven van Doye Jacobs naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1643 235 38v
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs verkoper Heiligeweg 5 1647 235 252r
JAKOBS, DIRK Durk Jacobs mr. metselaar koper huis Vijver 9 1771 257 239v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1686 242 157v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1686 242 157v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda, c.u. verkoper Nieuwstraat 40 1693 243 36r
JAKOBS, EELKJE Eelckien Jacobs Vijver WZ 1699 243 393v
JAKOBS, EELKE Eelke Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven 60 1698 243 360v
JAKOBS, EELKE Eeltje Jacobs huisman Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, EELKE Eeltje Jacobs huisman Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
JAKOBS, EELKE Eeltje Jacobs huisman Wasbleek 1766 256 148r
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs huisman Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, EELKE Eeltje Jacobs huisman Moriaanstraat 1 1766 256 180r
KUIPER, EESGE JAKOBS Eesge Jacobs Kuiper mr. gortmaker verkoper van 1/3 Noorderhaven 89 1785 261 259v
JAKOBS, EGBERT vliet van Egbert Jacobs naastligger ten westen Bildtstraat 12 1705 244 302v
JAKOBS, EGBERT vliet van Egbert Jacobs naastligger ten noorden Bildtstraat 12 1705 244 302v
JAKOBS, EGBERT Eibert Jacobs , burger koper kamer Grote Ossenmarkt 19 1670 240 25r
JAKOBS, Elfke Jacobs huurder Brouwersstraat 18 1729 247 246r
JAKOBS, Elsabeth??? Jacobs Kerkpoortstraat 1 1663 238 17va
JAKOBS, ELSKE Elske Jacobs Franekereind 29oost 1717 245 295v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringh verpachter grond Noordees (gebied) 1615 229 248v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringh naastligger ten oosten Noordees (gebied) 1615 229 248v
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
JAKOBS, ENGEL Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
RING, ENNE JAKOBS Zeker stakettinge en Enne Jacobs de Ringh naastligger ten oosten Noordijs 1625 231 36v
JAKOBS, EVERT Evert Jacobs , burger brouwer koper 1/2 huis ([staat: lb]) Vijverstraat NZ 1634 233 148r
JAKOBS, EVERT de koper Evert Jacobs naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1634 233 148r
JAKOBS, EWOUT de moeder van Evout Jacobs zeilmaker eigenaar van 1/2 Noorderhaven NZ 1640 234 104r
JAKOBS, EWOUT Evout Jacobs zeilmaker huurder Noorderhaven NZ 1640 234 104r
JAKOBS, EVERT Ewert Jacobs Noorderhaven 20 1679 241 38r
JAKOBS, EVERT Ewert Jacobs Duymke naastligger ten westen Zoutsloot 1 1685 242 73v
RUITENSCHILD, FEITSE JAKOBS Feitze Jacobs Ruitenschild huurder Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
JAKOBS, FENTJE Fenne Jacobs Spinhuisstraat 1634 233 140v
JAKOBS, FENTJE de erven van Fenne Jacobs verkoper Schritsen 10 1667 239 89v
BANGA, FEIKJE JAKOBS Feyck Jacobs Banga, burger Herenknechtenkamerstraat NZ 1615 229 248r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focco Jacobs Haspelman, c.u. mr. scheepstimmerman koper huis met een steeg terzijde Zuiderhaven 18 1659 237 209v
JAKOBS, FOKKE Focke Jacobs koper provisioneel ledige plaats van 24 x 136 voet, eertijds een werf Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
JAKOBS, FOKKE Focke Jacobs naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1687 242 190v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman koper huis en tuin Zuiderhaven ZZ 1687 242 190v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1689 242 288r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS wijlen Focke Jacobs Haspelman, burger mr. scheepstimmerman Zuiderpoort (gebied) 1695 243 159r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS wijlen Focke Jacobs Haspelman mr. scheepstimmerman Zuiderhaven ZZ 1697 243 307r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS de erven van Focke Jacobs Haspelman naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1698 243 351r
JAKOBS, FOKJE Fockje Jacobs verkoper onbekend 1672 240 101v
JAKOBS, FOEKJE Foeckien Jacobs verkoper Lanen NZ 1630 232 146v
JAKOBS, FOEKJE Foeckien Jacobs Liemendijk NZ 1667 239 87v
JAKOBS, FOEKJE Foekje Jacobs verkoper Droogstraat 61 1785 261 277r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Cuiper verkoper Noorderhaven 89 1791 263 345r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Cuiper Noorderhaven 89 1791 263 345r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiper verkoper van 1/3 Noorderhaven 89 1785 261 259v
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiper verkoper Romastraat 29 1789 263 145r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiper koper van 1/2 huis (p.j.) Noorderhaven 89 1790 263 198r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiper verkoper Kleine Kerkstraat 16 1804 267 55r
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs Grote Kerkstraat 35 1697 243 325r
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs Grote Kerkstraat 33 1699 244 33r
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs Spijkerboor (gebied) ZZ 1712 245 169v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Oosterbolwerk 1764 256 38v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Wasbleek 1764 256 39v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Wasbleek 1764 256 42r
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Fokke Jacobs Haspelman naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1687 242 198v
JAKOBS, FOLKERT Folckert Jacobs Vijverstraat ZZ 1624 231 23v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomeren Grote Kerkstraat 1a 1630 232 164v
JAKOBS, FOLKERT Folkert Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1780 259 307v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas, burger mr. slotmaker naastligger ten oosten Lanen 82 1737 249 172v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas, burger mr. slotmaker verkoper Lanen 82 1737 249 172v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas mr. slotmaker koper huis Both Apothekerstraat 3 de Oude Stokerij 1784 261 216r
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Foock Jacobs Haspelman naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1686 242 122v
JAKOBS, FOKELTJE Fookeltje Jacobs Grote Kerkstraat 31west 1760 255 15r
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs Vijverstraat NZ 1640 234 117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs Vijverstraat NZ 1640 234 117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Schritsen ZZ 1641 234 126v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten zuiden Vioolsteeg OZ 1643 235 90v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs Zoutsloot 1659 237 210v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs koopman koper huis Tiepelsteeg 1797 265 19v
JAKOBS, FRANS de koper Frans Jacobs , c.u. koopman naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1797 265 19v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord 1805 267 179r
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adam, c.f. koper lege plaats Zuiderhaven 33 1651 236 170r
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adam verkoper Kerkpoortstraat OZ 1660 238 64v
ADAM, FRANS JAKOBS hout- en molenhuis van Frans Jacobs de Adam naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1663 238 200r
ADAM, FRANS JAKOBS de erven van Frans Jacobs de Adam eerdere eigenaar Schritsen 56 1667 239 119r
ADAM, FRANS JAKOBS de erven van Frans Jacobs de Adam naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1667 239 119v
ADAM, FRANS JAKOBS de weduwe en kinderen van Frans Jacobs de Adam verkoper Schritsen ZZ 1667 239 20va
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringh, burger koper kamer Droogstraat 1614 229 202v
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringh koper huis (westelijke helft) Voorstraat 17oost de Olde Liew 1616 230 21r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs verpachter grond Zuiderstraat 1614 229 221r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs , burger verkoper Zuiderstraat NZ 1615 230 8v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs , c.u. koper huis, loods en plaats Bildtpoort (gebied) 1647 235 256v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1651 236 173v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1659 237 193v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1659 238 13v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1660 238 25r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs verkoper Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
JAKOBS, FREERK het huis van Freerck Jacobs koopman naastligger ten zuiden Noordijs 19 1672 240 86v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der Vijf Deelen Dijkagie buitendijks en koopman Zuiderhaven NZ 1676 240 242v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks verkoper Rozengracht 7west 1683 241 260r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Noorderhaven 43 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Noorderhaven 41 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Liemendijk NZ 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten zuiden Noordijs 19 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger-generaal der Admiraliteit en ontvanger der boelgoederen naastligger ten noorden Noordijs 19 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Noordijs 19 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks Noordijs 4 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger der 5 delen buitendijks ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs , burger dijkssecretaris gecommitteerde Noordergrachtswal 1686 242 151r
JAKOBS, FREERK de weduwe van Freerck Jacobs Hinxt naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1674 240 140r
JAKOBS, FREERK lege plaats van Freerck Jacobs Waigener naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat 1614 229 221r
JAKOBS, FREERK Freerk Jacobs mr. scheepstimmerman verkoper Zoutsloot 1 1665 239 17r
JAKOBS, FREERK Freerk Jacobs , burger dijkssecretaris koper Weverstraat 1685 242 92r
JAKOBS, FREERK de erven van Freerk Jacobs naastligger ten oosten Franekereind 13 1716 245 278v
JAKOBS, FREERK de erven van Freerk Jacobs naastligger ten noorden Franekereind 13 1716 245 278v
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst, c.u. koper 1/2 hof met een prieeltje, bomen, planten en wijnstokken (in 't geheel voor 600 GG ?) Gardenierstraat 1669 239 206v
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst koper provisioneel 1/2 hof Gardenierstraat 1669 239 40va
SCHELTINGA, FREERK JAKOBS de erven van Freerk Jacobs Scheltinga naastligger ten noorden Lanen NZ 1719 246 42r
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Frouckjen Jacobs Braam koper huis en ledige plaats Sint Odolphisteeg 7 1725 246 230v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukje Jacobs Braam Sint Odolphisteeg 5 1699 244 12r
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukje Jacobs Braam Rapenburg NZ 1756 253 257v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braem Zuiderhaven 37 1727 246 303v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braem Zuiderhaven 37 1727 246 303v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braem verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1728 247 143r
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braem koper door niaar huis Havenplein 26 1728 247 196v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs Lanen 42 1634 233 132v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs Noorderhaven 47 1658 237 169av
JAKOBS, GEERTJE wijlen Geertie Jacobs Noorderhaven 47 1678 241 5ra
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs Rommelhaven 4 1721 246 106r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper 1/3 huis Nieuwstraat 25 1739 250 9r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs eigenaar van 2/3 Nieuwstraat 25 1739 250 9r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/72 Franekereind 30 1739 250 1va
JAKOBS, GEERTJE Geertien Jacobs Hoogstraat NZ 1614 229 239r
JAKOBS, GEERTJE Geertien Jacobs , burger Noorderhaven 76 1615 229 253r
POMMEREN, GEERTJE JAKOBS Geertien Jacobs van Pomeren Grote Kerkstraat NZ 1624 231 10r
JAKOBS, GEERTJE Geertje Jacobs verkoper Liemendijk 1667 239 103v
HOUTKOPER, GEERTJE JAKOBS Geertje Jacobs Houtkoper Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs Liemendijk NZ 1647 235 258v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs , burgerse verkoper Liemendijk NZ 1654 236 269v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1716 245 265v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 27 1737 249 158v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs mr. koperslager verkoper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs , c.u. olieslagersknecht huurder achterkamer (p.j.) Hoogstraat 16 1770 257 173r
JAKOBS, GERKE Gerke Jacobs mr. ijzersmid verkoper van 1/2 Weverstraat 2 1767 256 235r
JAKOBS, GERKE Gerke Jacobs mr. ijzersmid verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
VRIES, GERLOF JAKOBS Gerlof Jacobs de Vries koopman koper huis Noordijs 14 1805 267 124r
VRIES, GERLOF JAKOBS Gerlof Jacobs de Vries naastligger ten westen Noordijs 14 1805 267 124r
JAKOBS, GERLOF Gerloff Jacobs huurder van het 1/3 deel Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
JAKOBS, GERLOF Gerloff Jacobs , burger koper Lanen ZZ 1665 239 30r
VRIES, GERLOF JAKOBS Gerloff Jacobs de Vries Voorstraat 97 1802 266 149v
JAKOBS, GERRIT de erven van Gerrit Jacobs , burger koopman koper noord=ent hovinge Kerkpoortstraat 1653 236 248r
JAKOBS, GERRIT de erven van Gerrit Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 25 1654 236 257r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs , burger lijnslager koper 1/2 lijnbaan Havenpoort 1693 243 51r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1697 243 285r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs , burger koper Zoutsloot ZZ 1697 243 290r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager koper 1/2 lijnbaan Havenpoort 1701 244 136v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager eigenaar van 1/2 Havenpoort 1701 244 136v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager koper 1/2 kamer Zoutsloot ZZ 1701 244 137r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager eigenaar van 1/2 Zoutsloot ZZ 1701 244 137r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs mr. lijnslager verkoper Zoutsloot ZZ 1702 244 165r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs , c.u. mr. lijnslager verkoper Havenplein 16 1722 246 131v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs huurder voorste deel Rozenstraat 1 1727 247 392v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs , burger mr. sleefmaker koper huis en woning naast en aan elkaar Heiligeweg 8 1743 251 23v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 16achter 1787 262 154r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs , burger koekebakker koper huis Lammert Warndersteeg 1614 229 204v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs koekebakker verkoper Lammert Warndersteeg 1614 229 207v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 28 1719 246 53v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs kooltjer naastligger ten oosten Hoogstraat 24 1729 247 237av
JAKOBS, GERRIT de weduwe van Gerryt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 52 1752 252 216v
JAKOBS, GERRIT de weduwe van Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 21 1752 252 217v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 12 1760 255 35r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs mr. sleefmaker verkoper Heiligeweg 8 1761 255 65r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs , burger turfdrager koper huis William Boothstraat OZ het Blauw Panhuis 1768 257 41r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot OZ 1768 257 48r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdrager koper huis Gardenierstraat 10 1770 257 183r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdrager koper huis Tiepelsteeg 1773 258 72v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1773 258 72v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdrager verkoper William Boothstraat OZ 1783 261 128v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 15 1789 263 106r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat 12 1791 263 329r
JAKOBS, GEERTJE Gertie Jacobs koper 2/3 huis Nieuwstraat 25 1737 249 161r
JAKOBS, GIJSBERT Gijbert Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 32 1718 246 4r
JAKOBS, GIJSBERT Gijsbert Jacobs stoelmaker koper huis Grote Kerkstraat 22 1699 243 399r
JAKOBS, GIJSBERT Gijsbert Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 1615 229 257v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs Grote Kerkstraat 1615 229 280v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Sint Jacobstraat WZ 1625 231 38v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs Franekertrekvaart NZ 1631 232 186v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs Karremanstraat 27 1633 233 124v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs Gardenierstraat 1634 233 151r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper Heiligeweg 66 1676 240 216v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs requireerde Zuiderhaven NZ 1676 240 242v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs requirant Heiligeweg 1676 240 242v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 9 1682 241 182v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs , burgerse aldaar verkopers Grote Kerkstraat 23achter 1682 241 225r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkopers van 1/2 als erfgenamen van hun broeder Rozengracht 7west 1683 241 260r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper Lombardstraat WZ 1715 245 248r
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs Snakkerburen (gebied) 1650 236 143r
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs Hoogstraat 47 1771 257 218r
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs verkopers Hoogstraat 47 1775 258 203r
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs Romastraat 13 1780 259 277v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs verkoper Droogstraat 59 1783 261 45v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs verkoper Weverstraat 3 1786 262 143v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs koper van 1/2 Kerkpoortstraat 23 1795 264 292v
JAKOBS, GRIETJE Griettje Jacobs verkoper Kromme Elleboogsteeg 1801 265 296r
JAKOBS, GRIETJE Gritie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67 1693 243 32v
JAKOBS, GRIETJE Gritie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67 1693 243 33r
JAKOBS, GRIETJE Gryet Jacobs , burger Heiligeweg 38 1615 229 265r
JAKOBS, GRIETJE Grytie Jacobs Zuiderhaven 13 1668 239 177r
JAKOBS, GRIETJE Gryttje Jacobs Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, GRIETJE Minderjarig kind Gryttje Jacobs verkoper van 1/6 Rozengracht 2 1769 257 124v
JAKOBS, Grytyes Jacobs Zoutsloot 1625 231 50r
JAKOBS, Grytyes Jacobs Zoutsloot 1625 231 50r
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs koper woning Schritsen 59 1781 260 39v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Schritsen 59 1781 260 39v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs geniaarde koper Hoogstraat 19 1784 261 155v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1785 262 25v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs turfdrager geniaarde koper Hoogstraat 14 1787 262 183r
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 63 1791 263 313v
JAKOBS, HAANTJE Haentie Jacobs varenspersoon koper huis Tiepelsteeg 1732 248 125v
JAKOBS, HAANTJE Haentje Jacobs oud varenspersoon verkoper Tiepelsteeg 1759 254 227v
JAKOBS, HAASKE Haessie Jacobs verkopers als mede-erfgenamen van Kerkpoortstraat 1682 241 201r
JAKOBS, HAIE Haeye Jacobs , burger koper huis Schritsen 61 1771 257 196v
JAKOBS, HAIE Haje Jacobs , burger koper huis Schritsen 61 1802 266 133v
JAKOBS, HAIE Haje Jacobs , c.u. naastligger ten noorden Schritsen 61 1802 266 133v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , burger c.u. geniaarde koper Liemendijk 1642 235 11v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. koper hoekhuis Zoutsloot ZZ 1644 235 98v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlapper naastligger ten westen Droogstraat NZ 1644 235 105r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 12 1646 235 233v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlapper naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1657 237 119r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs koemelker verkoper Karremanstraat WZ 1659 237 196r
JAKOBS, HANS wijlen Hans Jacobs soldaat in de compatgnie van capt. v.d. Wayen Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
HUIER, HANS JAKOBS Hans Jacobs Huyer verkoper Grote Ossenmarkt 12 1657 237 123v
JAKOBS, HARING Haring Jacobs Zuiderhaven 21 1644 235 133v
JAKOBS, HARMEN Harmen Jacobs mr. slotmaker koper huis Sint Odolphisteeg 6 1682 241 184v
JAKOBS, HARTOG Hartog Jacobs koopman (joods -) koper huis Zuiderhaven 25 1803 266 204r
JAKOBS, HARTOG Hartog Jacobs koopman koper huis Zuiderstraat NZ 1803 266 235r
JAKOBS, HARTOG Hartog Jacobs naastligger ten zuiden Zuiderstraat 31 1806 267 223v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs , burger schipper (wijd-) Karremanstraat 22 1681 241 32va
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs verkopers, en curatoren over Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 63 1780 259 291v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs koper huis Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 61 1802 266 112v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs verkoper Schritsen 61 1802 266 112v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1805 267 110v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1809 268 191v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs oud turfdrager verkoper Heiligeweg 50 1810 269 87r
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 63 1811 269 157v
JAKOBS, HEIN Hein Jacobs huurder William Boothstraat OZ 1758 254 175v
JAKOBS, Hemcke Jacobs verkoper Noorderhaven 50 1683 241 245r
JAKOBS, HINKE Hencke Jacobs Noorderhaven 52 1662 238 148v
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs mr. gortmaker koper pakhuis Sint Christoffelsteeg 4 1713 245 196v
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs , c.u. mr. gortmaker verkoper Sint Christoffelsteeg 4 1714 245 220v
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs gortmaker naastligger ten westen Lanen 81 1722 246 143r
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs gortmaker naastligger ten noorden Lanen 81 1722 246 143r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmaker naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1728 247 144r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmaker naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1728 247 144r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs mr. gortmaker naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 1728 247 211r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs mr. gortmaker naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 1728 247 211r
JAKOBS, HENDRIK wijlen Hendrik Jacobs varensgezel Vijver 7 1731 247 384v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs scheepstimmerman koper huis Bildtstraat 17 1732 248 155r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs turfdrager koper huis Karremanstraat 16 1747 251 167v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schipper (schuit-) verkoper Vijver 6 1755 253 206v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs Bildtstraat 17 1755 253 235v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schipper (schuit-) koper provisioneel woning Vijver 6 1754 253 274r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1763 256 11r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 18 1771 257 202v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs oud schipper (schuit-) verkoper Karremanstraat 16 1778 259 108r
JAKOBS, HESSELTJE Hessel Jacobs Ooievaarsteeg 1643 235 68v
JAKOBS, HESSEL de kamer van Hessel Jacobs naastligger ten noorden onbekend 1647 236 2v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten westen Noordijs 6 1650 236 130r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.u. koper ledige plaats Schoolsteeg WZ 1657 237 128v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten westen Noordijs 6 1661 238 85v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1723 246 166r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 35 1723 246 176r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1728 247 64v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1728 247 138v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.u. huurders Grote Kerkstraat 3 1731 247 382r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs geniaarde koper Kleine Kerkstraat 18 1731 248 41v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.u. bewoner Grote Kerkstraat 3 1733 248 206r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs huurder Noordijs 1 1737 249 180r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinghst verkoper Schoolsteeg 1667 239 104v
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper huis met paardestal en een plaatsje ten zuiden daarachter Voorstraat 95 1644 235 146v
HINGST, HESSEL JAKOBS schuur van Hessel Jacobs Hingst naastligger ten westen Noordijs 6 1644 235 147r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper huis Voorstraat 89 de Grauwe Gans 1649 236 65r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper kamer Vijver WZ 1659 238 4r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.u. verkoper Bargebuurt WZ 1662 238 158r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.s. verkoper Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper finaal kamer nr. 7 1660 238 7ra1
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper finaal kamer nr. 8 1660 238 7ra1
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst naastligger ten westen Noordijs WZ 1661 238 10va
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, burger gortmaker verkoper Weverstraat 1666 239 61r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst verkoper Voorstraat 93 1667 239 75r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst verkoper Voorstraat 95 1667 239 77r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst huurder (p.j.) Voorstraat 75 1676 240 215r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxt, c.u. koper kamer Voorstraat 95 1645 235 167v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxt verkoper Kruisstraat 6 1671 240 72r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxt huurder (p.j.) Voorstraat 70 1676 240 35va
JAKOBS, HETTE Hette Jacobs herbergierse bewoner Noorderhaven 108 1679 241 15ra
JAKOBS, HIBBE Hibbe Jacobs mr. timmerman koper huis Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
JAKOBS, HIBBE de weduwe van Hibbe Jacobs naastligger ten noorden Heiligeweg 22 1777 259 51r
JAKOBS, HIBBE wijlen Hibbe Jacobs mr. timmerman Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
JAKOBS, HIBBE wijlen Hibbe Jacobs mr. timmerman Heiligeweg 24 1780 259 233v
JAKOBS, HIDDE Hidde Jacobs winkelier koper huis Kerkpoortstraat 1696 243 195r
JAKOBS, HIDDE Hidde Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1702 244 160r
JAKOBS, HIDDE Hidde Jacobs Soetevischer, burger koper huis Heiligeweg 1636 234 8v
JAKOBS, HIELKJE Hijcke Jacobs Beytsegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, HIELKJE Hijcke Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
JAKOBS, HIELKJE Hijcke Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
JAKOBS, HIELKJE Hijcke Jacobs Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, HILLE Hille Jacobs buttercoper naastligger ten oosten Zoutsloot 1708 245 49r
SCHAR, HILLEBRAND JAKOBS wijlen Hillebrandt Jacobs Schar Lanen 83 1683 242 1r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper van 1/2 Franekereind 23west 1684 242 13r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper van 1/3 Hoogstraat 1 1701 244 90r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs Hoogstraat 1 1701 244 90r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs Voorstraat 5 1734 248 314r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper Hondenstraat 5 1737 249 162r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1737 249 171r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1737 249 171r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs Zuiderhaven 6 1737 249 171r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs winkelier Zuiderhaven NZ 1737 249 176v
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs Voorstraat 5 1747 251 206v
STELLINGWERF, HILTJE JAKOBS Hiltie Jacobs Stellingwerff Schoolstraat 1 1699 244 8v
JAKOBS, HINKE wijlen Hinke Jacobs Schritsen 2 1809 268 251v
JAKOBS, HINKE Hinske Jacobs Brouwersstraat 3 1725 246 236v
JAKOBS, HINKE Hinske Jacobs Brouwersstraat 3 1725 246 236v
JAKOBS, HISKE Hiske Jacobs Liemendijk 40 1751 252 153r
JAKOBS, HOUKJE Holkjen Jacobs verkoper Zuiderpoort (gebied) 1778 259 130v
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylckjen Jacobs Bonk Noorderhaven 8 1721 246 111v
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylkje Jacobs Bonck verkoper van 1/2 Voorstraat 97 1720 246 90r
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylkje Jacobs Bonk verkoper van 1/2 Noordijs 10 1720 246 92r
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylkje Jacobs Bonk verkoper Voorstraat 97achter 1721 246 94r
JAKOBS, HIELKJE Hylkjen Jacobs verkoper Noorderhaven 60 1700 244 63v
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs koper schuur en gortmolen Bildtpoort (gebied) 1668 239 152r
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied) 1669 239 194r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1667 239 98r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaar verkoper Kerkpoortstraat 1682 241 203r
JAKOBS, IEMKJE wijlen Im Jacobs Sint Jacobstraat 1636 234 4r
JAKOBS, IEME de molen van Ime Jacobs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1669 239 194r
JAKOBS, ISAAK Isaac Jacobs stadsmeter Nieuwstraat WZ 1686 242 105r
JAKOBS, IDSKE Itske Jacobs , dochter verkoper Grote Kerkstraat 27 1758 254 264r
JAKOBS, JAKOBJE de verkopers Jaapje Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 65 1777 259 32v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapje Jacobs verkoper Zoutsloot 65 1777 259 32v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs Brouwersstraat 3 1720 246 59r
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs koper Zoutsloot 65 1748 251 249v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs koper keuken of achterkamer Zoutsloot 63 1759 254 208r
JAKOBS, JAKOBJE de koperse Jaapjen Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 63 1759 254 208r
JAKOBS, JAKOBJE de koperse Jaapjen Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 63 1759 254 208r
JAKOBS, JAKOBJE Jaapkje Jacobs verkoper Zoutsloot 63 1783 261 101v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Hoogstraat 1 1624 231 3r
JAKOBS, JAKOB erven van Jacob Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1630 232 138r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 1630 232 154v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u. koper huis Franekereind ZZ 1633 233 106r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1633 233 114v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs Nieuwstraat 1633 233 114v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs zoutzieder Scheffersplein WZ 1633 233 124r
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs Karremanstraat WZ 1634 233 141r
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs Grote Kerkstraat ZZ 1634 233 141r
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs Grote Kerkstraat ZZ 1634 233 141v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs eerste deurwaarder Hof van Friesland Noorderhaven ZZ 1637 234 40v
JAKOBS, JAKOB de erven van Jacob Jacobs pottebakker verkoper Vijverstraat 12 1638 234 55v
JAKOBS, JAKOB de weesvoogden als erven van Jacob Jacobs metselaar verkoper Lanen 26 1640 234 115r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs Vioolsteeg OZ 1643 235 90v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper 1/2 huis, plaats en kamer ((staat: Lb)) Noorderhaven NZ 1645 235 186v
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs Noorderhaven NZ 1645 235 186v
JAKOBS, JAKOB als meyer Jacob Jacobs huurder ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
JAKOBS, JAKOB de heer/dr.? Jacob Jacobs , burger koper huis Zuiderpoort (gebied) 1660 238 21v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , burger koper Voorstraat 12achter 1662 238 152v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 74 1664 238 226r
JAKOBS, JAKOB de weduwe van Jacob Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 52 1667 239 73r
JAKOBS, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob Jacobs , burger grondpacht Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
JAKOBS, JAKOB de weduwe van Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1676 240 216v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u. koper provisioneel huis Heiligeweg 64 de Swarte Leers 1671 240 5ra
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u. matroos koper huis Vijverstraat 26 1720 246 89v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten westen Vijverstraat 24 1729 247 281v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs Vijverstraat 22 1742 250 267r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper van 3/8 Hoogstraat 9 1745 251 92v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper van 3/8 Hoogstraat 7 1745 251 95v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs varenspersoon koper woning Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs mr. boendermaker huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 6 1772 258 2v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u. huurder Herenknechtenkamerstraat 19 1789 263 138r
GROOT, JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs de Groot huurder noordoost van Harlingen 1668 239 30ra
HINGST, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Hingst verkoper Schritsen 61 1664 238 206r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper (beurt-) verkoper van 1/3 Lanen 31 1779 259 209v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Nieuweburen 27 1781 260 138ar
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Lammert Warndersteeg OZ 1781 260 140r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Hoogstraat 17 1781 260 141r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Kerkpoortstraat 6 1781 260 143r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Lammert Warndersteeg OZ 1782 260 186v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper Hofstraat 22 1782 260 219v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper schipper op Amsterdam (beurt-) Hoogstraat 25 1782 260 236r
POPTA, JAKOB JAKOBS huis/kamer van verkoper Jacob Jacobs Popta naastligger ten oosten Achterstraat 1646 235 231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u. verkoper Achterstraat 1646 235 231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta Liemendijk NZ 1658 237 174v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta verkoper Noorderhaven 47 1658 237 169av
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, burger c.u. koper 3/5 huis met een eigen steeg ten westen Voorstraat 29 de Vergulden Engel 1660 238 54v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Noorderhaven 74 1660 238 68r
POPTA, JAKOB JAKOBS de erven van Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Voorstraat 31 1670 240 20v
POPTA, JAKOB JAKOBS de weduwe en erven van Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Noorderhaven 74 1674 240 133r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandig Rozengracht 30 1761 255 112v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandig Wasbleekstraat WZ 1761 255 112v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsman, c.u. koper van 1/2 2 dwarskamers aan elkaar Hofstraat 37 1672 240 113v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsman, burger verkoper 1/2 van 2 dwarskamers Hofstraat 37 1678 241 12v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsman, burger eigenaar van 1/2 Hofstraat 37 1678 241 12v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs Vervalje koopman verkoper Lanen 60 1746 251 125r
JAKOBS, JAKOB Jacobus Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 27 1737 249 158v
JAKOBS, Jaepjen Jacobs huurder van het voorste gedeelte (p.j.) Zuiderhaven 57 1695 243 140r
JAKOBS, JARICH Jaerig Jacobs naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1725 246 243r
JAKOBS, JARICH Jaerigh Jacobs , q.q. Sint Jacobstraat 5 1719 246 56v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Zuiderstraat 1629 232 118v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tinnegieter verkoper Brouwersstraat WZ 1630 232 163r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , burger verkoper Grote Bredeplaats 1633 233 121v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Voorstraat 57 1636 234 18v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs huurder Noorderhaven ZZ 1637 234 40v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs onbekend 1639 234 89r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Voorstraat 95 1640 234 120r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Schritsen ZZ 1641 234 126v
JAKOBS, JAN het huis van Jan Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1641 234 142r
JAKOBS, JAN het perk van Jan Jacobs naastligger ten noorden Raamstraat 5 1642 235 18r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , burger c.u. tinnegieter koper huis met een lege plaats, loods en woning erachter ten noorden en een vrije uit- Voorstraat 65 1644 235 135v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper door niaar huis en een plaatsje erachter Voorstraat 57 1644 235 145v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs kannegieter naastligger ten oosten Voorstraat 57 1644 235 145v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs mr. kannegieter koper hovinge met bomen, planten, prieel en kamers Hofstraat 14 1647 236 4v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs bieder hovinge met bomen en planten (p.j.) Zuiderhaven 1648 236 23v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Zuiderhaven 1648 236 23v
JAKOBS, JAN de andere plaats van Jan Jacobs tinnegieter naastligger ten zuiden Hofstraat 1648 236 25v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tinnegieter verkoper Hofstraat 1648 236 25v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs kaarsenmaker naastligger ten westen Voorstraat 89 1649 236 65r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , burger koper woning Lanen 71achter 1652 236 202v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.soc. verkoper Rommelhaven ZZ 1652 236 211r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u. koper huis en plaats Vijverstraat 6 1653 236 229v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Vijverstraat 6 1653 236 229v
JAKOBS, JAN kopers' vader Jan Jacobs eigenaar van 1/2 Voorstraat 59 1654 236 277r
JAKOBS, JAN kopers' vader Jan Jacobs verkoper Voorstraat 59 1654 236 277r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1 1658 237 148v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Weverstraat 1658 237 175v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Wortelstraat 17 1659 237 189v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tinnegieter naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1659 237 220v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tinnegieter naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1659 237 220v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Vijverstraat 8 1660 238 24r
JAKOBS, JAN het estrikwerk van Jan Jacobs naastligger ten westen Rozenstraat 2 1660 238 29r
JAKOBS, JAN de weduwe en erven van Jan Jacobs tinnegieter naastligger ten westen Rozengracht 17 1661 238 87r
JAKOBS, JAN het estrikwerk van wijlen Jan Jacobs naastligger ten westen Rozenstraat 2 1661 238 100r
JAKOBS, JAN de weduwe en erven van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Rozenstraat WZ 1661 238 109r
JAKOBS, JAN de weduwe en erven van Jan Jacobs naastligger ten westen Rozenstraat WZ 1661 238 109r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1661 238 116r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1 1663 238 161r
JAKOBS, JAN het estrikwerk van Jan Jacobs naastligger ten westen Rozenstraat 2 1661 238 12ra
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1 1663 238 17va
JAKOBS, JAN het panwerk van de erven van Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 16 1667 239 81v
JAKOBS, JAN de erven van het panwerk van Jan Jacobs naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1667 239 90v
JAKOBS, JAN de erven van het panwerk van Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1667 239 93r
JAKOBS, JAN de gezinde kamer ?van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat NZ 1668 239 159r
JAKOBS, JAN het panwerk van de erven van Jan Jacobs naastligger ten westen Rozenstraat 2 1667 239 16ra
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1670 240 6r
JAKOBS, JAN de erven van Jan Jacobs kaarsenmaker naastligger ten zuiden onbekend 1671 240 71v
JAKOBS, JAN het huis bewoond door Jan Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat OZ 1676 240 229v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten noorden Schritsen NZ 1680 241 75v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat OZ 1683 241 257r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs huurder Bildtstraat 1680 241 28ra
JAKOBS, JAN huisman Jan Jacobs verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1684 242 44r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Kerkpoortstraat 5 1686 242 109r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Herenwaltje OZ 1686 242 109v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1686 242 124v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1688 242 245v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , n.u. vleeshouwer naastligger ten westen Schritsen 5 1689 242 293v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper onbekend 1695 243 183r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , burger mr. timmerman (huis-) geniaarde koper Hoogstraat 17 1698 243 334v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1698 243 383v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs mr. vleeshouwer koper door niaar woning Vijverstraat ZZ 1702 244 178r
JAKOBS, JAN de schuur van Jan Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat 1705 244 300v
JAKOBS, JAN het pas gekochte huis van Jan Jacobs timmerman naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 26 1710 245 134r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u. mr. timmerman koper huis Heiligeweg 36 1710 245 134v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u. koper woning gebruikt als steenhouwerswinkel Heiligeweg 34 1710 245 135r
JAKOBS, JAN de erven van Jan Jacobs naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1716 245 266r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs mr. timmerman naastligger ten noorden Heiligeweg 32 1718 246 4r
JAKOBS, JAN de erven van Jan Jacobs naastligger ten noorden Heiligeweg 32 1720 246 91v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , burger mr. ijzersmid koper huis en loods en tuin onbekend ZZ 1730 247 341v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs schipper op Makkum (veer-) Zuiderhaven 18 1733 248 187v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Noordijs OZ 1735 249 57v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs mr. ijzersmid naastligger ten westen Lombardstraat 1738 249 264v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper door niaar kamer Kleine Bredeplaats 15achter 1738 249 286v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs varensgezel verkoper Kleine Bredeplaats 15achter 1742 250 277v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier van de Franekerpoort koper 5/6 huis Noorderhaven 19 de Ark van Noach of het Groot Wanschapen 1745 251 99v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier van de Franekerpoort eigenaar van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 26 1749 251 251r
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 26 1749 252 18v
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs naastligger ten oosten Lombardstraat ZZ 1750 252 56v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs Scheerstraat 10 1750 252 72v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier van de Franekerpijpen koper huis Nieuwstraat WZ 1753 253 81v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1753 253 81v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 21 1753 253 122r
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs mr. ijzersmid naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1754 253 132v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs mr. ijzersmid Franekerpoort (gebied) 1754 253 132v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs kooltjer huurder (p.j.) Heiligeweg 11 1754 253 133v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs Franekerpoort (gebied) 1754 253 148r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 21 1758 254 157v
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs naastligger ten westen Scheerstraat 9 1762 255 174v
JAKOBS, JAN eigenaar van huis genaamd Wanschapen Jan Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 17 het Wanschapen 1764 256 78v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1770 257 145ar
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1771 257 205r
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs Noorderhaven 19 1776 258 249v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs mr. huistimmerman Bildtstraat 14 1780 259 270v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs mr. smid Scheerstraat 7 1781 260 25v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u. mr. timmerman huurder Rommelhaven 8 1783 261 69v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koopman koper Kleine Kerkstraat 7 1791 263 344r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs turfdrager koper huis Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koopman verkoper Kleine Kerkstraat 7 1797 265 54v
ADAM, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Adam verkoper Kerkpoortstraat OZ 1660 238 64v
ADAM, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Adam koper 1/2 schoenmakersperk Schritsen 56 1667 239 119r
ADAM, JAN JAKOBS de looierij van Jan Jacobs de Adam naastligger ten zuiden Schritsen 56 1667 239 119r
ADAM, JAN JAKOBS de looierij van Jan Jacobs de Adam naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1667 239 20va
BOERKE, JAN JAKOBS wijlen Jan Jacobs Boerke Zuiderhaven 18 1650 236 131v
BOYS, JAN JAKOBS plaats, keuken of kamer van het grote voorhuis van Jan Jacobs du Boys naastligger ten zuiden Noorderhaven 2 1642 235 16v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Burgraaff koper huis Nieuwstraat 26 1802 266 118v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Burgraaff huurder (p.j.) Nieuwstraat 26 1802 266 118v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Burgraaff koper huis en wagenhuis Nieuwstraat 22 1802 266 118v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cannegieter, burger koper achterhuis staande achter en aan het huis van de kopers en met een vrije uit- en onbekend 1641 234 131r
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de erven en de weduwe van Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten zuiden Rozenstraat WZ 1665 239 12v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de erven en de weduwe van Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten westen Rozenstraat WZ 1665 239 12v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de weduwe en erven van Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten westen Rozenstraat WZ 1682 241 206v
CANNEGIETER, JAN JAKOBS de weduwe en erven van Jan Jacobs Cannegieter naastligger ten zuiden Rozenstraat WZ 1682 241 206v
JAKOBS, JAN hopman Jan Jacobs Clinkhamer, burger verkoper Voorstraat 68 1708 245 67v
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Cuik mr. bakker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23 1729 247 247r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs van Grijn Noorderhaven 36 1653 236 223r
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs Hazelar Rozengracht 17 1661 238 87r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Houtenhuis herbergier huurder (p.j.) Zuiderhaven 11 1682 241 44va
CANNEGIETER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kannegieter, burger c.u. naastligger ten zuiden onbekend 1641 234 131r
KLINKHAMER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Klinckhamer koper tuin met prieel Weverstraat ZZ 1687 242 167v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS burgerhopman Jan Jacobs Klinkhamer mr. koperslager koper 1/2 huis Noordijs 5 1697 243 318v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS hopman Jan Jacobs Klinkhamer koper provisioneel 1/2 huis met lege plaats en tuintje Noordijs 5 1697 243 7va
KLINKHAMER, JAN JAKOBS burgerhopman Jan Jacobs Klinkhamer mr. koperslager verkoper Noordijs 5 1700 244 72v
KLINKHAMER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Klinkhamer verkoper andere helft Vijverstraat 5 1703 244 197v
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuik mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 25 1737 249 164r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuik mr. bakker koper huis Noorderhaven 85 de Drie Kaarsen 1738 249 283r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuik mr. bakker naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1738 249 283r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuik, burger mr. bakker verkoper 't Poortje 7 1747 251 166v
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuyk mr. bakker Noorderhaven 87 1747 251 168r
KUIK, JAN JAKOBS Jan Jacobs Kuyk mr. bakker verkoper Noorderhaven 85 1747 251 170r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomeren koper huis, strekkende voor aan de straat af tot aan de brouwerij van Aeltien Grote Kerkstraat NZ 1624 231 10r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomeren verkoper Grote Kerkstraat NZ 1642 234 165r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomeren naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1644 235 105v
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomeren naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1644 235 114v
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomeren verkoper Grote Kerkstraat 28 1645 235 178r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reus naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1702 244 178r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reus naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1702 244 178r
REUS, JAN JAKOBS Jan Jacobs de Reus naastligger ten oosten Schritsen 1 1708 245 58r
REUS, JANKE JAKOBS de weduwe van Jan Jacobs Reus naastligger ten zuiden Lanen 6 1719 246 45r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman koper huis Heiligeweg 3 1782 260 222r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman koper achterhuis Lanen 91 1782 260 306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman naastligger ten oosten Lanen 91 1782 260 306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman naastligger ten zuiden Lanen 91 1782 260 306r
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. huistimmerman koper door niaar huis Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
SCHAAFSMA, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schaafsma mr. timmerman koper van 1/2 Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
JAKOBS, JAN de olderman Jan Jacobs Schoegster naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1667 239 77v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs Schoegster koper schoenmakersperk Franekerpoort (gebied) 1682 241 191v
SCHOESTER, JAN JAKOBS wijlen Jan Jacobs Schoester bewoner Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
SCHOESTER, JAN JAKOBS Jan Jacobs Schoester koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs Schoesters koopman verkoper Bildtpoort (gebied) 1689 242 278r
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs Schoesters koopman verkoper Droogstraat 22 1689 242 279r
SMIDS, JAN JAKOBS Jan Jacobs Smids naastligger ten westen Zoutsloot 1741 250 165r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs koper kamer Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs verkoper Kruisstraat NZ 1658 237 171r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1661 238 107r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs verkoper Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs Zuiderhaven 2 1670 240 27r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 167v
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs verkoper Zuiderpoort (gebied) 1674 240 167v
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs verkoper Kleine Bredeplaats 13 1676 240 221r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs verkoper Rozengracht 7west 1683 241 260r
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs naastligger ten zuiden Noordijs 19 1679 241 6ra
JAKOBS, JANKE de weduwe Jancke Jacobs naastligger ten westen Voorstraat NZ 1681 241 30ra
JAKOBS, JANKE de hof van de erven van Jancke Jacobs naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1692 243 5r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Jancke Jacobs Ollema Zoutsloot ZZ 1732 248 142v
JAKOBS, JANKE Janeke Jacobs Noorderhaven 60 1700 244 63v
JAKOBS, JANKE vrijster Janke Jacobs naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg OZ 1684 242 43v
JAKOBS, JANKE de erven van de hof van Janke Jacobs naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1708 245 51r
JAKOBS, JANKE de erven van de hof van Janke Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1708 245 51r
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs verkoper William Boothstraat 27 1719 246 43r
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs Zuiderhaven 29 1736 249 111v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs verkoper Zuiderhaven 29 1741 250 196r
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1759 254 190v
JAKOBS, JANKE Minderjarig kind Janke Jacobs verkoper van 1/6 Rozengracht 2 1769 257 124v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs , met consent van de Gereformeer verkoper Schritsen 8 1773 258 103r
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
JAKOBS, JANKE Janke Jacobs verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollema verkoper Franekereind 15 1715 245 250r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollema koper van 1/2 zoutkeet, pakhuis en twee huizen William Boothstraat 31 1718 246 24r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollema Kleine Ossenmarkt 3 1735 249 73v
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollema verkoper Heiligeweg 58 1739 250 65r
ALLEMA, JANKE JAKOBS Janke Jacobs Ollema verkoper Zoutsloot ZZ 1739 250 75v
JAKOBS, JANKE Janneke Jacobs Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
VOORDA, JANKE JAKOBS Janneke Jacobs Voorda Noorderhaven 68 1723 246 177r
JAKOBS, JAN Jans Jacobs schipper (schuit-) Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs Weverstraat 1614 229 219r
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs Weverstraat 1614 229 219r
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs Kerkpoortstraat OZ 1614 229 219v
JAKOBS, JANKE Jantien Jacobs Zuiderstraat 1615 230 10v
JAKOBS, JANKE Jantje Jacobs Zuiderstraat 4 1805 267 160v
OOSTERHOUT, JANKE JAKOBS Jantje Jacobs Oosterhout Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs , c.u. koper hof met bomen, planten en zomerhuis Droogstraat 1674 240 154r
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs schipper (wijd-) koper huis Zuiderhaven 71a 1702 244 177v
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1733 248 265r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs , burger koper schuur en gortmakerij, paard en alle andere gereedschappen Bildtpoort (gebied) 1677 240 257r
JAKOBS, JARICH wijlen Jarig Jacobs Bildtpoort (gebied) 1678 241 24v
JAKOBS, JARICH wijlen Jarig Jacobs stiefvader Rozemarijnstraat 3 1682 241 48ra
JAKOBS, JARICH wijlen Jarig Jacobs stiefvader Rozemarijnstraat 3 1682 241 48ra
JAKOBS, JARICH wijlen Jarig Jacobs Zoutsloot 48 1682 241 48va
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67 1693 243 32v
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67 1693 243 33r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs , burger koper huis Hofstraat 21 1707 245 25v
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs schoenlapper naastligger ten oosten Hofstraat 19 1707 245 40r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs koopman verkoper Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1716 245 276r
JAKOBS, JARICH de kamer van Jarig Jacobs grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1730 247 351v
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 21 1731 247 389r
JAKOBS, JARICH Jarig Jacobs naastligger ten westen Hofstraat NZ 1732 248 89v
JAKOBS, JARICH de erven van Jarig Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 21 1733 248 230r
JAKOBS, JARICH de erven van Jarig Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 21 1738 249 272v
JAKOBS, JARICH de erven van Jarig Jacobs naastligger ten noorden Noordijs 23 1752 253 2v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman koper 1/4 Bildtstraat 24 1725 246 221r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koper Zuiderhaven 73 1726 246 263v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley, burger koopman koper van 1/4 Noorderhaven 83 1727 247 15r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman koper van 1/4 Zoutsloot 26 1728 247 62r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Zoutsloot ZZ 1728 247 80r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Zoutsloot 1 1728 247 81v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Zoutsloot 48 1728 247 82v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koper huis Voorstraat 9 1769 257 134r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Voorstraat 9 1774 258 171v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Voorstraat 76 1783 261 39v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman koper dubbel huis Zuiderhaven 36 1785 261 269v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 36 1785 261 269v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten noorden Voorstraat 89 1785 262 31v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley verkoper Noorderhaven 93 1788 263 47v
LEI, JARICH JAKOBS de verkoper Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1788 263 49v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Zuiderhaven 71a 1788 263 49v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper William Boothstraat 1788 263 51r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Hofstraat 35 1788 263 54r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Heiligeweg 11 1789 263 104v
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Romastraat 15 1789 263 106r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley Grote Kerkstraat 14 1789 263 107r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman naastligger ten westen Voorstraat 89 1789 263 171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Voorstraat 89 1789 263 171r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 6 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 4 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Nutstraat 2achter 1790 263 194r
LEI, JARICH JAKOBS Jarig Jacobs van der Ley koopman verkoper Grote Ossenmarkt 1 1796 264 312v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Nutstraat 6 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Nutstraat 4 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Nutstraat 2 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Nutstraat 2achter 1803 266 260r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Zuiderstraat 17 1804 267 32r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Voorstraat 87 1804 267 33v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Rommelhaven 18achter 1804 267 35v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley Rommelhaven 18achter 1804 267 37r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Rommelhaven 18achter 1804 267 37r
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Voorstraat 89 1804 267 38v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Kleine Kerkstraat 14 1804 267 43v
LEI, JARICH JAKOBS wijlen Jarig Jacobs van der Ley koopman Zuiderhaven 71 1804 267 45r
JAKOBS, JARICH wijlen Jarigh Jacobs Droogstraat 1684 242 42v
JAKOBS, JARICH Jarigh Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 21 1725 246 228v
LEI, JARICH JAKOBS Jarigh Jacobs van der Ley koopman koper 3/4 huis en pakhuis Noorderhaven 79 1725 246 227r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs , burger koper woning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een fraaie put Nieuwstraat 1653 236 239r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs , c.u. verkoper Nieuwstraat WZ 1654 236 277v
JAKOBS, JELLE de weduwe van Jelle Jacobs naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1714 245 215r
JAKOBS, JELLE wijlen Jelle Jacobs Havenplein 10 1734 248 303r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs mr. timmerman koper huis en wagenhuis Raamstraat 3 1777 259 65r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs mr. timmerman huurder (p.j.) Raamstraat 3 1777 259 65r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs stadsbouwmeester koper huis Noorderhaven 96 1779 259 192r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs stadsbouwmeester verkoper Raamstraat 3 1780 259 296v
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs sjouwerman koper huis Hoogstraat 22 1787 262 152r
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs verkopers Schritsen 50 1681 241 168v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs verkoper (voorheen woonachtig in Harlingen) Schritsen 50 1684 242 54v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs Lanen 44 1685 242 70v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs , meerderjarige dochter koper huis met een tuintie, plaats, put en bak Grote Kerkstraat 31west 1710 245 115v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 29 1718 246 8v
JAKOBS, JELTE Jeltie Jacobs koper huis Grote Kerkstraat 31oost 1719 246 34r
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1720 246 84v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs , ongehuwde meerderjarige dochte geniaarde koper Grote Kerkstraat 27 1722 246 147v
JAKOBS, JELTJE Jeltie Jacobs Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs Lanen 44 1665 239 5r
JAKOBS, JELTJE de erven van Jeltje Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, JELTJE Jeltje Jacobs Zoutsloot 59 1802 266 90v
JAKOBS, JENNE Jenne Jacobs molenaar verkoper Franekerpoort (gebied) 1684 242 34v
JAKOBS, JENTJE Jentje Jacobs koper huis Noorderhaven 10 1791 263 322v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs mr. stoelmaker koper huis met een steeg terzijde Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 32 1718 246 4r
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs naastligger ten westen Grote Kerkstraat 22 1725 246 240v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs mr. stoeldraaier naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18 1726 246 279v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs mr. stoelmaker Kleine Kerkstraat 18 1731 248 41v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs mr. stoeldraaier naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 18 1735 249 19r
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs mr. stoeldraaier naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 15achter 1738 249 286v
JAKOBS, JEREMIAS Jeremias Jacobs , burger mr. stoeldraaier verkoper Kleine Bredeplaats 17 1739 250 45v
JAKOBS, JETSKE jongedochter juf Jetske Jacobs verkoper van 1/3 Zuiderpoort (gebied) 1668 239 127r
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs kopers Lanen 9oost 1683 241 261v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs verkoper Kromme Elleboogsteeg 1689 242 275v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs Bildtpoort (gebied) 1696 243 189v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs verkoper Zuiderstraat 5 1697 243 295r
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs verkoper Lanen 9oost 1698 243 342v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs koper huis, loods, plaats en tuintje met een vrije uitgang ten zuiden Brouwersstraat 11 1698 243 345v
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs koper huis Heiligeweg 68 1698 243 348r
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs , c.s. huurder Hoogstraat 26 1749 251 251r
JAKOBS, JETSKE Jetske Jacobs Hoogstraat 16 1770 257 173r
JAKOBS, JETSKE wijlen Jetske Jacobs Hoogstraat 16 1787 262 181r
ROORDA, JETSE JAKOBS Jetze Jacobs Roorda, burger schrijver van een compagnie infanterie koper huis met hof Zoutsloot 22 1742 250 210v
JAKOBS, JETSKE de verkoper Jidtske Jacobs , c.u. naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1695 243 143v
JAKOBS, JETSKE Jidtske Jacobs verkoper Zuiderstraat NZ 1695 243 143v
JAKOBS, JETSKE Jitske Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 49 1707 245 10r
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs , burger koper huis Lanen ZZ 1636 234 2r
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs glasmaker naastligger ten westen Voorstraat 87 1694 243 74v
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Scheerstraat 7 1695 243 118v
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelman, burger mr. glasmaker aanhandelaar kamer ((de waarde van het verwandelde is CG 45:00:00)) Tiepelsteeg 1688 242 245r
JAKOBS, JOHANNES de aanhandelaar Joannes Jacobs Gaelman mr. glasmaker naastligger ten westen Tiepelsteeg 1688 242 245r
JAKOBS, JOHANNES Joannes Jacobs Gaelman, burger mr. glasmaker verwandelaar Peterseliestraat OZ 1688 242 245v
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 19 1642 234 164v
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 19 1642 235 34v
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 20 1663 238 162r
JAKOBS, JOCHEM Jochum Jacobs naastligger ten westen Grote Kerkstraat 20 1663 238 162r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten westen Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. glasmaker naastligger ten zuiden Rommelhaven 10 1699 244 6r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs koper huis Kleine Bredeplaats 6 1722 246 146v
JAKOBS, JOHANNES wijlen Johannes Jacobs , burger Rommelhaven ZZ 1728 247 116r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs bewoner Kerkpoortstraat OZ 1733 248 232r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. bakker koper huis Voorstraat 89 1734 248 352r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. bakker naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs , burger mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 6 1735 249 31r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. bakker naastligger ten westen Voorstraat NZ 1742 250 275v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. bakker naastligger ten oosten Voorstraat 87 1741 250 8ra
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1764 256 56v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. bakker (oud -) verkoper Voorstraat 89 1765 256 119r
JAKOBS, JOHANNES wijlen Johannes Jacobs Schritsen 66 1770 257 163r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. timmerman koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1780 259 237v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1780 259 237v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1780 259 286v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. slotmaker koper Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. timmerman koper huis Heiligeweg 48 1782 260 192v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs mr. slotmaker verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1 1783 261 124r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Vijver 3 1785 261 262r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1784 261 264v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Zuiderhaven 36 1785 261 269v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Zuiderpoort (gebied) 1785 261 270v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Zoutsloot 25 1785 261 280r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Zoutsloot 1 1785 261 298r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten zuiden Bargebuurt 8 1791 263 305r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Gaarman, burger mr. glasmaker koper huis Heiligeweg NZ 1683 241 264v
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Gaarman mr. glasmaker verkoper Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hogenhuis Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
HOGERHUIS, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Hogerhuis Grote Bredeplaats 3 1799 265 156r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuis Rozengracht 27 1784 261 235r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuis Anjelierstraat ZZ 1784 261 236v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuis Wasbleek 23 1784 261 237v
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Hoogenhuis Nieuwstraat 33 1784 261 238v
HOGENHUISEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Hoogenhuisen Nieuwstraat 20 1784 261 257r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Kerkhooven koper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jacobs Kerkhooven koper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven koper wagenhuis en huis genaamd de Drie Schellevissen Kruisstraat 12 de Drie Schelvissen 1776 258 245r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven mr. timmerman koper wagenhuis en grond Scheffersplein 1 1789 263 84v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1789 263 142v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven mr. huistimmerman koper Zuiderstraat 12 1790 263 253v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven mr. huistimmerman verkoper Scheffersplein 1 1791 263 288v
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven mr. huistimmerman verkoper Zuiderstraat 12 1806 267 192r
KERKHOVEN, JOHANNES JAKOBS Johannes Jacobs Kerkhoven, c.s. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1811 269 121r
JAKOBS, JOHANNES Johannis Jacobs mr. glasmaker naastligger ten westen Tiepelsteeg 1696 243 222v
GAARMAN, JOHANNES JAKOBS Johannis Jacobs Gaarman mr. glasmaker verkoper Heiligeweg 18 1703 244 198r
VOORDA, JOOST JAKOBS Joost Jacobs van der Voorda verkoper van 3/8 Schritsen 1633 233 127v
VOORDA, JOOST JAKOBS Joost Jacobs van der Voorda Schritsen 1633 233 127v
JAKOBS, Jorish Jacobs andere kant Zuiderstraat 17 1636 234 10v
JAKOBS, JURJEN Jurjen Jacobs koper 2 kamers Gardenierstraat NZ 1712 245 184v
JAKOBS, JURJEN Jurjen Jacobs verkoper Gardenierstraat NZ 1721 246 110v
JAKOBS, DJURRE Jurre Jacobs , c.u. mr. verver huurder Brouwersstraat 11 1779 259 228v
JAKOBS, DJURRE Jurre Jacobs , c.u. schilder huurder Voorstraat 52west 1790 263 279r
JAKOBS, JURJEN Jurrien Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 32 1718 246 4r
JAKOBS, KEIMPE Keimpe Jacobs , burger verkoper Droogstraat ZZ 1660 238 33v
JAKOBS, KLAAS Klaas Jacobs verkoper Hofstraat NZ 1732 248 89v
JAKOBS, KLAAS Klaas Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1805 267 174v
JAKOBS, KNIERKE Kniercke Jacobs noordoost van Harlingen 1677 240 273r
JAKOBS, KORNELISKE Korneliske Jacobs Noorderhaven 31 1698 243 354v
JAKOBS, LAAS de 2 weeskinderen van wijlen Laes Jacobs Franekereind ZZ 1631 232 167r
JAKOBS, LAMMERT de erven van Lamberdt Jacobs wagenaar naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1633 233 100v
JAKOBS, LOURENS Laurens Jacobs , c.u. koper 1/10 huis en gorthuis Franekereind 30 1657 237 106v
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta mr. chirurgijn verkoper Rozengracht 30 1761 255 112v
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta mr. chirurgijn verkoper Wasbleekstraat WZ 1761 255 112v
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1641 234 142r
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs , burger smalschipper verkoper Voorstraat 57 1644 235 145v
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs verkoper en mede-erfgenaam van Kerkpoortstraat 1682 241 201v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs koopman en schoolmeester koper huis Heiligeweg 13 1776 259 14v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 15 1788 263 11v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1789 263 104v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1799 265 163r
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs Grote Ossenmarkt 1a 1806 267 197r
JAKOBS, LEVI Levie Jacobs koopman verkoper Heiligeweg 13 1810 269 56r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs Vijverstraat 6 1806 267 196r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs koopman (joods -) Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs koopman (joods -) Tiepelsteeg 1806 267 232v
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs koopman (joods -) Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs mr. slager naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1806 267 281r
JAKOBS, LIEFKE Liefke Jacobs huurder Franekereind 36 1738 249 258v
JAKOBS, LIEFKE Liefke Jacobs huurder Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, LIEUWE Lieuwe Jacobs 1633 233 102v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbert Jacobs Peterseliestraat 1754 253 176r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbet Jacobs koper Grote Kerkstraat 15 1669 239 213r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbet Jacobs Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper 1615 229 243v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs Kerkpoortstraat 1 1658 237 148v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs Achterstraat NZ 1664 238 203v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs koper woning Kleine Kerkstraat 10 1665 239 7r
JAKOBS, LIJSBET de erven van Lijsbeth Jacobs uitdraagster verkoper Kleine Kerkstraat 10 1667 239 78r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper Noordijs 5 1697 243 318v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs winkelierse naastligger ten westen Tiepelsteeg 1746 251 161r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs winkelierse verkoper Tiepelsteeg 1746 251 161r
DONKER, LIJSBET JAKOBS Lijsbeth Jacobs Donker, cum matre verkoper Noorderhaven 66 1720 246 82r
DONKER, LIJSBET JAKOBS Lijsbeth Jacobs Donker verkoper Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
JAKOBS, LOLKE Lolcke Jacobs , burger c.u. koper kamer met een tuintje Gardenierstraat 1 1659 238 11v
JAKOBS, LOLKE wijlen Lolcke Jacobs Both Apothekerstraat 1666 239 57r
JAKOBS, LOLKE de weduwe van Lolcke Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 67v
JAKOBS, LOLKE de weduwe van Lolcke Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
JAKOBS, LOLKE Lolke Jacobs , burger schipper koper huis Schritsen 17 1751 252 166r
JAKOBS, LOLKE wijlen Lolke Jacobs , burger Schritsen 17 1759 254 243r
KOK, LOLKE JAKOBS Lolke Jacobs Kok naastligger ten noorden Schritsen 55 1799 265 167v
JAKOBS, LOLKJE Lolkjen Jacobs verkoper Rommelhaven 20voor 1786 262 309r
JAKOBS, LOLLE het perk van Lolle Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 54 1679 241 55v
JAKOBS, LOLLE Lolle Jacobs mr. schoenmaker naastligger ten oosten Schritsen NZ 1680 241 75v
JAKOBS, LOLLE Lolle Jacobs naastligger ten oosten Lanen 66achter 1687 242 217v
JAKOBS, LOLLE vroedsman Lolle Jacobs mr. schoenmaker koper tuintje met zomerhuisje Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
JAKOBS, LOLLE de erven van Lolle Jacobs kok naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1721 246 110v
JAKOBS, LOLLE de weduwe van Lolle Jacobs kok naastligger ten zuiden Lanen 70 1804 267 104r
JAKOBS, LOLLE de weduwe van Lolle Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 57 1805 267 119v
JAKOBS, LOLLE de weduwe van Lolle Jacobs verkoper Schritsen 57 1805 267 119v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cock, burger mr. schoenmaker koper kamer Lanen ZZ 1683 241 270v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cock, burger mr. schoenmaker naastligger ten oosten Lanen ZZ 1683 241 270v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cock eigenaar van 1/2 Schritsen ZZ 1685 242 104v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs de Cocq koper schoenmakersperk Schritsen ZZ 1667 239 20va
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Cok Zoutsloot ZZ 1699 244 15v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs de Kock naastligger ten oosten Lanen 66 1685 242 68r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs de Kock naastligger ten zuiden Lanen 66 1685 242 68r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kock mr. leerlooier onbekend 1764 256 77v
KOK, LOLLE JAKOBS de erven van vroedsman Lolle Jacobs Kok naastligger ten westen Gardenierstraat 1718 246 20ar
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten oosten Schritsen 55 1770 257 170r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten noorden Schritsen 55 1770 257 170r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten westen Schritsen 61 1771 257 196v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok leerlooier Kerkpoortstraat 1768 257 255r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten westen Schritsen 59 1781 260 39v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten oosten Schritsen 55 1786 262 147r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten noorden Schritsen 55 1786 262 147r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten oosten Schritsen 55 1799 265 157r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten noorden Schritsen 55 1799 265 157r
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten oosten Schritsen 55 1799 265 167v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten westen Schritsen 61 1802 266 112v
KOK, LOLLE JAKOBS Lolle Jacobs Kok naastligger ten westen Schritsen 61 1802 266 133v
KOK, LOLLE JAKOBS wijlen Lolle Jacobs Kok Schritsen 56westac 1803 266 283r
KOK, LOLLE JAKOBS wijlen Lolle Jacobs Kok verkoper Lanen 70 1804 267 104r
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs , burger gortmaker koper 1/10 huis en gorthuis Franekereind 30 1657 237 136r
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs , burger gortmaker koper kamer Weverstraat 1658 237 173v
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs gortmaker verkoper Vijver WZ 1659 238 4r
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs , burger c.u. gortmaker koper 3/5 huis met een plaats, hof met bomen en een schuur ten zuiden erachter Franekereind 30 1660 238 37v
ASPEREN, LOURENS JAKOBS Lourens Jacobs Asperen, c.u. koper 1/10 huis, plaats met hof en schuur Franekereind 30 1661 238 99r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS vroedsman Lourens Jacobs Asperen koper kamer Weverstraat 1666 239 61r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS vroedsman Lourens Jacobs Asperen huurder (p.j.) ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS burgemeester Lourens Jacobs Asperen verkoper Weverstraat 1675 240 205r
ASPEREN, LOURENS JAKOBS oud burgemeester Lourens Jacobs Asperen koper huis Franekereind 30 1680 241 81v
ASPEREN, LOURENS JAKOBS burgemeester Lourens Jacobs Asperen verkoper en curator van Grote Kerkstraat 20 1681 241 43va
JAKOBS, LOURENS Lourens Jacobs Clinkhamer mr. gortmaker Herenknechtenkamerstraat OZ 1719 246 47r
JAKOBS, LOURENS Louwerens Jacobs , c.u. gortmaker koper plaats met daarop een vervallen huis Weverstraat 1658 237 175v
JAKOBS, LOURENS de schuur van Louwerens Jacobs , c.u. naastligger ten westen Weverstraat 1658 237 175v
JAKOBS, LUTSKE Lutske Jacobs Franekereind 2 1734 249 16r
JAKOBS, LUTSKE Lutske Jacobs Tiepelsteeg 1761 255 106r
JAKOBS, LUTSKE Lutske Jacobs Nieuwstraat WZ 1761 255 109v
JAKOBS, LUTSKE Lutske Jacobs Franekereind 2 1761 255 111r
JAKOBS, M. M. Jacobs , c.u. huurder Zeilmakersstraat 11 1777 259 48v
JAKOBS, MAAIKE Maaike Jacobs Lanen 70 1804 267 104r
JAKOBS, MAAIKE Maaike Jacobs Schritsen 57 1805 267 119v
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kock verkoper Lanen 40 1801 266 26r
KOK, MAAIKE JAKOBS Maayke Jacobs Kok koper 1/5 huis en herberg Noorderhaven 24 het Schippersgezelschap 1801 266 30r
JAKOBS, MAGDALENA Machteltie Jacobs verkoper van 1/2 Lanen 66achter 1687 242 217v
R