Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ka  Ke  Ki  Ko  Ku  Ky  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, ELSKE Elske Kaerstes verkoper Achterstraat 1651 236 146v
KARSTES, JURJEN Jurjen Karsten naastligger ten oosten Zuiderstraat 6voor 1736 249 137r
KARSTES, JURJEN de schuur van Jurjen Karsten naastligger ten oosten Zuiderstraat 6voor 1738 249 231r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Karsten de Jong koopman verkoper Zuiderstraat 17 1756 254 37v
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Karsten de Jong koopman verkoper Zuiderstraat 21 1756 254 37v
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Karsten de Jong koopman verkoper Zuiderstraat 2 1756 254 38v
KARSTES, BEITSKE Bijtske Karstens naastligger ten zuiden Kerkpad 1652 236 217r
KARSTES, ERASMUS Erasmus Karstens verkoper Kerkpoortstraat 67 1696 243 195r
KARSTES, NIESKE Nieske Karstens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
KARSTES, BEITSKE Beitske Karstes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1655 237 46r
KARSTES, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen IJsbrandt Karstes naastligger ten noorden Poortje OZ 1699 243 400v
KARSTES, OENE Oene Karstes verkoper Kerkpoortstraat 1664 238 220r
KARSTES, PIETER Pytter Karstes schuitvoerder koper huis, loods en plaats Karremanstraat 7 1686 242 155r
KARSTES, RINSE Rinse Karstes kuiper huurder Bildtpoort (gebied) 1644 235 99r
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Karstes verkoper William Boothstraat WZ 1635 233 175r
KARSTES, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Karstes verkoper Brouwersstraat 12zuid 1641 234 125r
KASPERS, JAN Jan Kaspers naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1767 257 33v
KASPERS, JAN Jan Kaspers mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 29 1770 257 178v
KASPERS, JAN wijlen Jan Kaspers verkoper Hoogstraat 47 1771 257 218r
KASPERS, Leuiter Kaspers mr. bontwever koper dwarshuis Kerkpad 32 1709 245 102r
KASPERS, OTTE Otto Kaspers mr. metselaar naastligger ten westen Schritsen 5 1678 241 13r
, PIETER Pytter Keesen koper kamer Zoutsloot 10 1704 244 261v
KEIMPES, HANS Hans Keimpers grootschipper koper huis, erf, achterhuis en de ledige plaats tussen de huizen Hoogstraat 23 1658 237 173av
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpers scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 52west 1722 246 138v
KEIMPES, AAFKE Aefke Keimpes koper Gardenierstraat 11 1712 245 184v
KEIMPES, ANDRIES Andryes Keimpes , c.u. schipper op Leeuwarden naastligger ten zuiden Alemanssteeg 1600 228 214r
KEIMPES, ANDRIES Andryes Keimpes schipper op Leeuwarden verkoper Alemanssteeg 1600 228 214r
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes verkoper Nieuwstraat 36 1698 243 338v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes verkoper Nieuwstraat 38 1698 243 338v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes koper Heiligeweg 3 1699 244 13v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes eigenaar van 1/2 Heiligeweg 3 1699 244 13v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes koper Noorderhaven 105 1702 244 180v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes verkoper Noorderhaven 105 1713 245 195v
PAUW, ANTJE KEIMPES Antie Keimpes Pauw verkoper van 1/5 Werfpad 1706 244 317v
KEIMPES, ANTJE Antie Keimpes Veerdijk koper Heiligeweg 21 1765 256 132v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk verkoper Heiligeweg 3 1756 254 31v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk naastligger ten westen Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk verkoper Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1767 257 13r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Feerdijk verkoper Tiepelsteeg 1767 257 13r
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijk, c.m. naastligger ten zuiden Heiligeweg 23 1768 257 74v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijk, c.m. naastligger ten noorden Heiligeweg 23 1768 257 74v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijk verkoper Heiligeweg 23 1768 257 74v
KEIMPES, ANTJE Antje Keimpes Veerdijk verkoper Heiligeweg 21 1770 257 148v
KEIMPES, ARJEN Arian Keimpes koper door niaar plaats Hofstraat 1647 235 247r
KEIMPES, ARJEN de weduwe van Arien Keimpes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1666 239 54r
KEIMPES, ARJEN Arjen Keimpes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 12 1670 240 13av
KEIMPES, AUKJE Auckjen Keimpes koper Havenplein 16 1703 244 205v
KEIMPES, AUKJE Aukjen Keimpes koper Zuiderhaven 45 1707 245 32v
KEIMPES, AUKJE Aukjen Keimpes naastligger ten westen Zuiderhaven 45 1707 245 32v
KEIMPES, AUKJE Aukjen Keimpes verkoper Lanen 44achter 1717 245 292r
KEIMPES, BOUWE de erfgenamen van wijlen Buwe Keimpes verkoper Zuiderhaven ZZ 1660 238 27r
KEIMPES, DOUWE Douue Keimpes koper q.q. Sint Jacobstraat 6 1642 235 36r
KEIMPES, DOUWE Douwe Keimpes koper hofke of plaats Kerkpoort (gebied) 1626 231 114v
KEIMPES, DOUWE Douwe Keimpes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ 1637 234 47r
KEIMPES, DOUWE het huis van de weduwe van Douwe Keimpes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1646 235 202r
KEIMPES, DOUWE het huis van de weduwe van Douwe Keimpes naastligger ten oosten Zuiderhaven 35 1646 235 202r
KEIMPES, DOUWE Douwe Keimpes verkoper Voorstraat 37 1652 236 215v
KEIMPES, DOUWE wijlen Douwe Keimpes koper Noorderhaven 60 1730 247 322r
KEIMPES, DOUWE wijlen Douwe Keimpes eigenaar van 5/7 Noorderhaven 60 1730 247 322r
KEIMPES, DOUWE wijlen Douwe Keimpes verkoper van 1/2 Noorderhaven 26 1730 247 329r
KEIMPES, EELKE Eeltie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v
KEIMPES, GEERTJE Geertie Keimpes verkoper Lanen 28 1668 239 139v
KEIMPES, GEERTJE Geertje Keimpes huurder Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes , c.u. bierdrager koper huis Vijverstraat 26 1719 246 35r
KEIMPES, HANS Hans Keimpes , c.u. mr. timmerman verkoper onbekend 1647 235 270r
KEIMPES, HANS Hans Keimpes naastligger ten oosten Droogstraat 24 1665 239 22r
KEIMPES, HANS vroedsman Hans Keimpes naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1667 239 112r
KEIMPES, HANS wijlen oud burgemeester Hans Keimpes verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdrager naastligger ten oosten Vijverstraat 24 1729 247 281v
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes verkoper Vijverstraat 26 1732 248 142r
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes koper huis Gardenierstraat 5 1732 248 154r
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes bierdrager naastligger ten oosten Gardenierstraat 3 1753 253 125v
KEIMPES, HAIE Haye Keimpes gezworen bierdrager verkoper Gardenierstraat 5 1755 253 244v
KEIMPES, HOITE Hoite Keimpes naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 18 1702 244 160v
KEIMPES, HOITE als huurder Hoite Keimpes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11 1701 244 349r
KEIMPES, HOITE Hoite Keimpes , c.u. koper huis Grote Kerkstraat 13 1710 245 120v
KEIMPES, HOITE Hoite Keimpes naastligger ten oosten Lanen 44 1763 255 204v
KEIMPES, HOITE Hoite Keimpes naastligger ten zuiden Lanen 44 1763 255 204v
KEIMPES, HOITE Hoite Keimpes naastligger ten westen Lanen 44 1763 255 204v
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsma mr. bakker koper door niaar huis Lanen 44 1763 255 204v
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsma, c.s. huurder Lanen 44 1790 263 227r
REITSMA, HOITE KEIMPES Hoite Keimpes Reidsma, oud 59 jaren verkoper Lanen 44 1790 263 227r
REITSMA, HOITE KEIMPES Hooyte Keimpes Reidsma naastligger ten westen Lanen 46 1788 262 301r
REITSMA, HOITE KEIMPES Hooyte Keimpes Reidsma verkoper Lanen 46 1788 262 301r
KEIMPES, HOITE Hoyte Keimpes mr. sleefmaker verkoper Lombardstraat 6 1698 243 387r
KEIMPES, HOITE als huurder Hoyte Keimpes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11 1701 244 351v
KEIMPES, JAN wijlen Jan Keimpes koper Kruisstraat 1 1664 238 213r
KEIMPES, JAN Jan Keimpes verkoper Heiligeweg 3 1699 244 13v
KEIMPES, JAN zijn schoonbroeder Jan Keimpes verkoper Sint Odolphisteeg 7 1700 244 54r
KEIMPES, JAN Jan Keimpes naastligger ten westen Hondenstraat 8 1717 245 305r
KEIMPES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Keimpes naastligger ten westen Hondenstraat 8 1733 248 182v
KEIMPES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Keimpes naastligger ten westen Hondenstraat 8 1732 248 5ra
KEIMPES, JILLES Jielles Keimpes huurder vooropkamer (p.w.) Brouwersstraat 12noord 1788 262 276v
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes , c.u. koper huis Oosterkeetstraat 3 1721 246 120v
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes stoeldraaier naastligger ten westen Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r
KEIMPES, KEIMPE Keimpe Keimpes wieldraaier verkoper Oosterkeetstraat 3 1730 247 338r
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmaker bewoner Voorstraat 60 1637 234 36r
KEIMPES, NANNE het huis gekocht door Nanne Keimpes naastligger ten zuiden Noorderhaven 14 1652 236 189v
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 13 1655 237 47v
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes mr. kistmaker verkoper Grote Bredeplaats 11 1671 240 60v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes mr. botenmaker verkoper Zuiderhaven 36west 1694 243 87v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , c.u. botenmaker koper 1) tuin met bomen en bloemen en 2) een kamertje met potkast ten zuiden ervan Schritsen 33 1694 243 105v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes mr. scheepstimmerman koper pakhuis en smitte met erf erachter Zuiderhaven 51 1695 243 132v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes mr. bootjesmaker koper huis met nog een dwarshuis erachter, dat een vrij in- en uitgang heeft naar de Schritsen toe Schritsen 31 1695 243 145v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , c.u. mr. bootjesmaker naastligger ten oosten Schritsen 31 1695 243 145v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten Schritsen 31 1709 245 80r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes mr. scheepstimmerman naastligger ten zuiden Schritsen 31 1709 245 80r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes mr. scheepstimmerman verkoper Schritsen 31 1709 245 80r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , c.u. naastligger ten oosten Schritsen 29 1711 245 147r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , c.u. verkoper Schritsen 29 1711 245 147r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes mr. scheepstimmerman geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1716 245 269r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes koper pakhuis met een voorhuis oostwaarts, daarachter een hof en woonhuis ten zuiden daarachter Zuiderhaven 52west 1717 245 283r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes mr. scheepstimmerman naastligger ten westen Zuiderhaven 53 1718 245 310r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes mr. scheepstimmerman naastligger ten noorden Zuiderhaven 53 1718 245 310r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes verkoper Karremanstraat 12 1722 246 130v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes naastligger ten westen Schritsen 35 1724 246 192r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr. mr. scheepstimmerman koper huis Zuiderhaven ZZ 1733 248 183v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr. mr. scheepstimmerman koper huis, weefwinkel en hof Zuiderstraat ZZ 1734 249 15r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr. mr. scheepstimmerman naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1734 249 15r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr. mr. scheepstimmerman naastligger ten noorden Zuiderstraat 16 1735 249 32r
KEIMPES, PIETER oud burgemeester Pieter Keimpes oud bouwmeester koper huis Vijverstraat 11 1739 250 74v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr. naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1740 250 83r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , jr. mr. scheepstimmerman geniaarde koper Zuiderhaven 43 1743 251 26r
KEIMPES, PIETER het timmerhuis van Pieter Keimpes , jr. mr. scheepstimmerman naastligger ten westen Zuiderhaven 45 1743 251 28r
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes , de jonge naastligger ten noorden Nutstraat 2 1747 251 192v
KEIMPES, PIETER Pieter Keimpes naastligger ten westen Zuiderstraat 27 1752 253 271r
KEIMPES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Keimpes naastligger ten westen Zuiderstraat 31west 1778 259 155v
KEIMPES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Keimpes naastligger ten westen Zuiderstraat 31west 1780 259 287v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten noorden Zuiderstraat 25 1749 252 8r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderstraat 18 1770 257 162r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderstraat 18 1770 257 162r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderstraat 20 1770 257 168r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten noorden Zuiderstraat 20 1770 257 168r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong betrokkene (levert klei voor het pan-en estrikwerk volgens contract van 10-04-1768) Droogstraat 7west 1773 258 128r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten westen Zuiderstraat 21 1774 258 169v
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 26 1775 258 234r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong koopman verkoper van 2/3 van 1/2 Zuiderhaven 26 1775 258 234r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong erflater Zuiderhaven 26 1775 258 234r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong koopman verkoper van 2/3 van 1/2 Zuiderstraat 22 1775 258 234r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong erflater Zuiderstraat 22 1775 258 234r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong koopman erflater Zoutsloot 34 1776 258 251r
JONGE, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jonge naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1734 249 6v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jongh naastligger ten westen Zuiderstraat 31 1746 251 144r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes koper huis Zuiderhaven 36west 1692 242 377r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes mr. scheepstimmerman koper huis Schritsen 29 1721 246 123v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten Schritsen 29 1721 246 123v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes naastligger ten oosten Schritsen 27 1723 246 186r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 51 1724 246 201v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes naastligger ten oosten Schritsen 13achter 1732 248 98r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes scheepstimmerman naastligger ten oosten Schritsen 27 1732 248 138r
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes , sr. oud mr. scheepstimmerman verkoper Lanen 22 1735 249 70v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes naastligger ten oosten Vijverstraat 9 1744 251 49v
KEIMPES, PIETER Pyter Keimpes naastligger ten oosten Vijverstraat 9 1758 254 167r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman verkoper q.q. Voorstraat 30 1753 253 53v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman verkoper q.q. Voorstraat 30achter 1753 253 56v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman verkoper q.q. Noorderhaven 85 1753 253 58v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 29 1753 253 60v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong naastligger ten westen Zuiderstraat 29 1753 253 112v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman koper Noorderhoofd 1 1754 253 167r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong naastligger ten noorden Zuiderstraat 25 1757 254 77r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman koper huis Zuiderstraat 22 1759 254 185v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong, c.u. koopman naastligger ten oosten Zuiderstraat 22 1759 254 185v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman koper huis Zoutsloot 32 1766 256 167r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west 1766 256 170r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong naastligger ten westen Zuiderstraat 27 1768 257 86r
KEIMPES, PIETER [het steegje naar] de timmerwerf van Pytter Keimpes naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes koper bootjemakerij Zuiderhaven ZZ 1706 244 332v
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes naastligger ten oosten Schritsen 29 1726 246 286v
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes naastligger ten zuiden Schritsen 29 1726 246 286v
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Schritsen 29 1726 246 286v
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes mr. scheepstimmerman koper huis Lanen 22 1726 246 290r
KEIMPES, PIETER Pytter Keimpes , jr. mr. scheepstimmerman koper huis Zuiderhaven 36oost 1742 250 223r
KEIMPES, SIBBELTJE Sibbeltie Keimpes koper Achterstraat NZ 1695 243 186r
KEIMPES, wijlen Sibbeltine Keimpes verkoper Werfpad 1706 244 317v
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes koper 1/2 kamer Gardenierstraat ZZ 1705 244 293r
KEIMPES, SIJKE de weduwe Sijke Keimpes , c.f. eigenaar van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1705 244 293r
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes koper Heiligeweg 22 1717 245 297r
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes naastligger ten zuiden Heiligeweg 22 1717 245 297r
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes koper Heiligeweg 22 1723 246 159v
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes naastligger ten oosten Heiligeweg 22 1723 246 159v
KEIMPES, SIJKE Sijke Keimpes naastligger ten zuiden Heiligeweg 22 1723 246 159v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sydske Keimpes Vlasbloem verkoper Vijverstraat 22 1805 267 158r
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sytske Keimpes Vlasbloem naastligger ten westen Noorderhaven 62 1790 263 250r
VLASBLOEM, SIETSKE KEIMPES Sytske Keimpes Vlasbloem naastligger ten westen Noorderhaven 62 1793 264 92v
KEIMPES, TJERK Tierck Keimpes verkoper Zuiderhaven 37 1646 235 200r
KEIMPES, TJERK Tierck Keimpes verkoper Voorstraat 37 1652 236 215v
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes assistent en schipsleper Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes assistent en schipsleper Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes schipsleper en assistent Admiraliteit koper huis Schritsen 51west 1752 252 189r
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes naastligger ten westen Lanen 62 1752 252 206v
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes naastligger ten westen Lanen 62 1754 253 190v
KEIMPES, SIETSKE Zytske Keimpes Vlasblom koper Voorstraat 17 1799 265 193v
KEIMPES, HANS Hans Keimpis verkoper van 1/2 van 1/16 Hondenstraat 6 1633 233 87v
KEIMPES, JAN Jan Keimpis verkoper van 1/2 van 1/16 Hondenstraat 6 1633 233 87v
, RIEMKJE Rieme Kempckes koper Hofstraat 31 1616 230 47r
KEIMPES, ANDRIES Andries Kempes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1599 228 141r
KEIMPES, ANDRIES Andries Kempes naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 23 1619 230 156r
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes geniaarde koper onbekend 1597 228 17v
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes koper onbekend 1597 228 24v
KEIMPES, BOUWE Buue Kempes , c.u. smid koper door niaar Zuiderhaven ZZ 1644 235 126r
KEIMPES, DOUWE Douue Kempes naastligger ten oosten Voorstraat 25 1622 230 297v
KEIMPES, DOUWE Douue Kempes protesteert vanwege een gerechtigheid Hofstraat 1627 231 173v
KEIMPES, DOUWE de hof van Douue Kempes naastligger ten zuiden Hofstraat 1627 231 173v
KEIMPES, DOUWE Douue Kempes verkoper Zuiderhaven 33 1642 235 4v
KEIMPES, DOUWE Douwe Kempes koper hoekhuis alwaer tegenwoordich den Tubacks Rolle uuthanght, exempt het uuthangende bord Zuiderhaven 33 de Tubacks Rolle 1625 231 55v
KEIMPES, DOUWE Douwe Kempes koper huis, strekkende van voor de haven noordwaarts tot aan de ledige plaats of Droogstraat Zuiderhaven 37 1625 231 56r
KEIMPES, DOUWE Douwe Kempes naastligger ten oosten in de zuider nieuwestad 1625 231 85v
KEIMPES, DOUWE Douwe Kempes naastligger ten westen in de zuider nieuwestad 1625 231 85v
KEIMPES, HIELKJE Hylck Kempes verkoper Droogstraat 1599 228 165r
KEIMPES, HIELKJE Hylck Kempes verkoper Droogstraat 1599 228 165r
KEIMPES, HIELKJE Hylck Kempes aanhandelaar onbekend 1599 228 168v
KEIMPES, KEIMPE Kempe Kempes verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
KEIMPES, KEIMPE Kempe Kempes verkoper q.q. Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
KEIMPES, SJOERD de weduwe van wijlen Syoert Kempes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13 1597 228 35r
KEIMPES, TRIJNTJE Trijncke Kempes verkoper Lanen 38 1621 230 277r
, TEUNIS schepen Teunis Kerse den Uil verkoper Noorderhaven 114 1731 248 55r
KEIMPES, ANDRIES Andries Keympes naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 23 1612 229 71v
KEIMPES, ANTJE Antie Keympes naastligger ten westen Zuiderhaven 13 1680 241 80v
KEIMPES, ANTJE Antje Keympes Reydsma verkoper Schritsen 53 1768 257 44v
KEIMPES, ARJEN Arien Keympes verkoper Zoutsloot 1642 234 179v
KEIMPES, ARJEN Arien Keympes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 12 1650 236 102r
KEIMPES, ARJEN de weduwe van Arien Keympes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1671 240 63v
KEIMPES, ARJEN Arjaan Keympes koper huis met een vrije steeg Ooievaarsteeg 14 1644 235 109v
KEIMPES, ARJAANTJE wijlen Arjaentie Keympes erflater Rapenburg ZZ 1682 241 200r
KEIMPES, DOUWE stukje vd hof van Douue Keympes naastligger ten westen Hofstraat 1630 232 137v
KEIMPES, DOUWE Douue Keympes naastligger ten westen Zuiderhaven 91 1640 234 119v
KEIMPES, DOUWE Douwe Keympes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ 1631 233 37r
KEIMPES, DOUWE Douwe Keympes koper q.q. Sint Jacobstraat 8 1632 233 42v
KEIMPES, DOUWE Douwe Keympes koper q.q. Schoolsteeg 1632 233 43r
KEIMPES, HANS Hans Keympes , c.u. verkoper Scheerstraat 8oost 1650 236 138v
KEIMPES, HANS oud burgemeester Hans Keympes , c.u. verkoper Hoogstraat 23 1674 240 165v
KEIMPES, IETJE Itie Keympes verkoper Zoutsloot 1642 234 179v
KEIMPES, JAN crediteuren van Jan Keympes , c.u. verkoper Bargebuurt 6 1657 237 125r
KEIMPES, JAN Jan Keympes naastligger ten westen Hondenstraat 8 1677 241 2r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , c.u. mr. kistmaker koper 1/6 huis Noorderhaven 14 1649 236 77r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , c.u. mr. kistmaker verkoper Noorderhaven 14 1649 236 77v
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes mr. kistmaker koper huis Grote Bredeplaats 11 1651 236 176r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9 1671 240 49v
KEIMPES, REINER Reyner Keympes verkoper Lanen 42 1602 228 279r
KEIMPES, SIPKE Sipke Keympes molenaar verkoper Zuiderstraat ZZ 1631 233 19r
KEIMPES, SJOERD de weduwe van wijlen Syourdt Keympes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13 1614 229 235v
KEIMPES, TJERK Tierck Keympes verkoper Lanen 6 1642 234 181v
KEIMPES, DOUWE wijlen Douue Kijmpes erflater Zuiderhaven 37 1646 235 200r
, ANTJE Antie Kiliaens koper Karremanstraat 28noord 1627 232 26r
, ANTJE Antie Kiljaens verkoper Droogstraat 57 1635 233 167v
, ANTJE Antie Kilyaans koper Droogstraat 1622 230 327v
KLASES, GERLOF Gerlof Klaasen naastligger ten noorden Franekereind 21 1775 258 214r
KLASES, HANS Hans Klaasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1810 268 341r
KLASES, HANS Hans Klaasen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1810 268 341r
KLASES, JAN Jan Klaasen naastligger ten zuiden Noorderhaven 56 1749 252 16v
KLASES, JAN Jan Klaasen naastligger ten zuiden Noorderhaven 58 1749 252 16v
KLASES, JAN Jan Klaasen Roodtje verkoper Wasbleek 23 1805 267 147v
REITSMA, JETSKE KLASES meerderjarige vrijster Jetske Klaasen Reidsma koper huis Hofstraat 3 1809 268 306v
KOSTER, LOURENS KLASES Lourens Klaasen Koster naastligger ten westen Rinnertspijp 8 1782 260 239r
KLASES, PIETER Pieter Klaasen huistimmerknecht verkoper Kruisstraat 1 1809 268 276r
BAKKER, TJITSKE KLASES Tjietske Klaasen Bakker verkoper van 1/4 Noordermolen 1 1800 265 233v
KLASES, SIETSKE Zytske Klaasen koper Hoogstraat 30 1810 269 64v
KLASES, DOUWE Douwe Klaases naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1810 269 104v
KLASES, JAN Jan Klaases voerman koper paarden- en koestalling Wasbleek 23 1784 261 237v
KLASES, JAN Jan Klaases Roedtje voerman koper huis Moriaanstraat 10 1805 267 126r
OOSTERBAAN, JANKE KLASES Janke Klaases Oosterbaan koper Franekereind 23oost 1810 269 59v
REITSMA, JELTJE KLASES Jeltske Klaases Reidsma verkoper Hofstraat 3 1811 269 122v
KLASES, LISKJE Liskjen Klaases huurder Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
KLASES, RIKSTJE Rigtie Klaases koper Zoutsloot 65 1777 259 32v
KLASES, RINSKE Rinske Klaases huurder achterbenedenkamer (p.j.) Brouwersstraat 12noord 1788 262 276v
KLASES, IEMKJE Ymkje Klaases koper huis en tuintje Bildtstraat 4 het Stekje 1811 269 125r
KLASES, IESK Yske Klaases mr. timmerman verkoper Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1748 251 212r
, GEESKE Geeske Klaaske Voordewindt koper Brouwersstraat 5 1782 260 223r
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Klaazen Roorda stuurman koper huis Hondenstraat 10 1804 267 71r
KLASES, GERLOF Gerlof Klaazen naastligger ten westen Franekereind 21 1775 258 214r
KLASES, PIETER Pieter Klaazen timmermansknecht naastligger ten westen Kruisstraat 3west 1788 262 276av
KLASES, GEPKE Gepke Klaazes verkoper Herenwaltje 3 1801 265 284v
BLOK, MINNE KLASES Minne Klaazes Blok verkoper Grote Ossenmarkt 15 1784 261 187r
KLASES, TEEKE Taeke Klaeses , c.u. huurder Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
KLASES, JAN Jan Klasen mr. metselaar verkoper Voorstraat 13 1763 255 199v
KLASES, PIETER Pieter Klasen timmermansknecht naastligger ten westen Kruisstraat 3west 1784 261 234r
KLASES, ANTJE Antje Klases winkelierse verkoper Schritsen 63 1780 259 291v
KLASES, BOUWE Buwe Klases bierdrager naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1662 238 121v
KLASES, PIETER Pieter Klases blokmakersknecht koper zomerhuis Westerstraat 43 1785 261 270v
KLASES, SIEMEN Symon Klases , thans uitlandig verkoper Heiligeweg 27zuid 1808 268 52r
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 11 1808 268 56v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Karremanstraat 13 1808 268 56v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Bargebuurt 8 1808 268 58r
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Rommelhaven 20achter 1808 268 59v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Zoutsloot 37 1808 268 62r
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Rapenburg 22 1808 268 63v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Rapenburg 18 1808 268 63v
KLASES, SIEMEN Symon Klases verkoper Rapenburg 20 1808 268 63v
KLASES, SIEMEN Symon Klases , uitlandig verkoper Vijverstraat 9 1808 268 75r
KLASES, TJEERD Tjeerd Klases koopman geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1788 263 33r
KLASES, TJITSKE Tjetske Klases koper Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
KINGMA, TIETJE KLASES Tjietje Klases Kingma koper Noorderkade 1 1811 269 129v
KLASES, TJEERD Tieerd Klazen naastligger ten westen Karremanstraat 22 1747 251 187v
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper ledige plaats Kruisstraat 8 1660 238 36r
LANTING, BARTELD KLEISES de koeschuur van Bartel Kleisen Lanting naastligger ten westen Kruisstraat 8 1660 238 36r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 grondpacht van 3-14-00 GG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 31 1661 238 82r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat NZ 1661 238 82r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Schritsen 7 1661 238 82r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend NZ 1661 238 82r
LANTING, BARTELD KLEISES oud burgemeester Bartel Kleisen Lanting verkoper Rozengracht 38 1662 238 127v
KLEISES, BARTELD Bartel Kleises naastligger ten zuiden Romastraat 4oost 1705 244 271v
KLEISES, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleissen Lantingh verkoper Kruisstraat 5oost 1679 241 25v
LANTING, BARTELD KLEISES oud burgemeester Bartel Kleysen Lanting, c.u. verkoper Grote Ossenmarkt 18 1656 237 93v
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleysen Lanting koper grondpacht van 2-05-00 CG Moriaanstraat 12 1670 239 215r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleysen Lanting koper grondpacht van 0-05-00 CG Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hondje 1670 239 215r
KLEISES, BARTELD de heer burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verpachter grond Schritsen 7 1661 238 108r
KLEISES, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleysen Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 9 1665 239 31v
KLEISES, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verkoper Heiligeweg 9 1665 239 31v
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verkoper Grote Kerkstraat 3 1668 239 150r
, BARTELD burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper q.q. Bildtstraat 19 1676 240 229v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh koper 7/24 (1/4 + 1/24) huis genaamd de Drie Hoefijssers Zuiderhaven 1oud de Drie Hoefijzers 1677 240 252v
, BARTELD het huis genaamd de Drie Schelvissen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Kruisstraat 10west de Drie Schelvissen 1677 240 259r
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Lanen 9west 1677 240 265v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten noorden Lanen 9west 1677 240 265v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Lanen 9west 1677 240 265v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh koper huis Lanen 9west 1678 241 12r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Lanen 9west 1678 241 12r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten noorden Lanen 9west 1678 241 12r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Liemendijk NZ 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Kerkpoortstraat 11 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Moriaanstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Kerkpoortstraat 29 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Grote Ossenmarkt 10 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Klaverbladstraat 19 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Moriaanstraat 12 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Kruisstraat 1679 241 30r
KORNELIS, ANTJE Antie Knelis naastligger ten westen onbekend 1683 241 70va
KOENRAADS, WILLEM [als huurder] Willem Koenes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1682 241 195v
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes mr. knoopmaker verkoper q.q. Liemendijk 38 1688 242 254r
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes knoopmaker en koopman verkoper Steenhouwersstraat WZ 1696 243 217v
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes mr. cementmaker verkoper Moriaanstraat ZZ 1700 244 38v
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes naastligger ten zuiden Noorderhaven 112 1704 244 265v
KOENRAADS, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Koenes naastligger ten zuiden Noorderhaven 112 1705 244 273v
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Koenraads Bontekoe mr. glasmaker verkoper van 1/2 Lanen 20achter 1771 257 216v
BONTEKOE, HINKE KOENRAADS Hinke Koenraads Bontekoe verkoper van 1/2 Lanen 20achter 1771 257 216v
, BEREND Beernt Koenraedt koper twee kamers aanelkaar Achterstraat 1636 234 6r
KOERTS, JAKOB Jacob Koerts koper huis Moriaanstraat 12 1657 237 129v
KOERTS, JAN Jan Koerts mr. mesmaker koper huis Kleine Kerkstraat 2 1646 235 213r
KOERTS, TRIJNTJE de verkopers Trijntje Koerts naastligger ten westen Hofstraat 47west 1764 256 63v
KOERTS, TRIJNTJE Trijntje Koerts verkoper Hofstraat 47west 1764 256 63v
KOERTS, TRIJNTJE Trijntje Koerts verkoper Hofstraat 45 1765 256 96r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuke Kornelis koper Zoutsloot 95 1731 248 24r
MEULEN, JAN KORNELIS Jan Kornelis van der Meulen houtmolenaar verkoper Bargebuurt OZ 1806 267 211r
KORNELIS, JETSKE Jetske Kornelis koper Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
WIJNGAARDEN, MARTJEN KORNELIS wijlen Maartie Kornelis Wijngaarden erflater Heiligeweg 66 1737 249 169r
, ANTJE Anna Kreljaens bruid 1604 228 420r
, JAN Jan Krijnis schuitschipper verkoper Zoutsloot 1 1698 243 337r