Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: La  Le  Li  Lo  Lu  Ly  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
LASES, HAIE Haye Laas protesteert Noorderhaven 23 1612 229 118r
LASES, WIEBE Wybe Laasen naastligger ten noorden William Boothstraat 1598 228 78r
LASES, GEERTJE Geertie Laases koper Schritsen 29 1681 241 135r
LASES, GERRITJE Gerrytje Laases geniaarde koper Zuiderhaven 15 1786 262 58v
LASES, SIETSKE Sytske Laases naastligger ten westen Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
LASES, SIETSKE de erfgenamen van wijlen Sytske Laases naastligger ten westen Hoogstraat 15 1695 243 165r
LASES, SIETSKE de erfgenamen van wijlen Sytske Laases naastligger ten westen Hoogstraat 15achter 1704 244 239r
LASES, FRANS Frans Laasses naastligger Noorderhaven 40 1680 241 92r
HANNEMA, LAAS LASES de erfgenamen van wijlen vroedsman Laas Laasses Hannema, de oude naastligger ten oosten Noorderhaven 35 1682 241 234v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laas Laasses Hannema verkoper Hoogstraat 15 1683 241 68va
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laas Laasses Hannema verkoper Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
LASES, HAIE Haeye Laes stadsbode koper provisioneel kamer onbekend 1606 228 497v
LASES, HAIE Haye Laes koper provisioneel huis Franekereind 40 1597 228 19v
LASES, HAIE Haye Laes protesteert vanwege voorschotten aan de verkoperse Schoolsteeg 1597 228 28v
LASES, HAIE Haye Laes koper provisioneel huis Zoutsloot 1 1598 228 87r
LASES, HAIE Haye Laes naastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid 1598 228 132r
LASES, HAIE Haye Laes bode koper huis daer de Morjaen plach uuyt te steeken Hoogstraat 38 de Moriaan 1601 228 279r
LASES, HAIE Haye Laes naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1602 228 309v
LASES, HAIE Haye Laes verkoper Heiligeweg 34 1604 228 408v
LASES, HAIE Haye Laes gerechtsbode verkoper Sint Christoffelsteeg 1611 229 23v
LASES, HAIE als bewoner Haye Laes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
LASES, HAIE Haye Laes gerechtsbode verkoper Achterstraat 1612 229 115r
LASES, HAIE Haye Laes protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven ZZ 1613 229 147v
LASES, HAIE Haye Laes koper provisioneel kamer Grote Kerkstraat 28een_achter 1613 229 150r
LASES, HAIE Haye Laes koper provisioneel Zuiderhaven 1614 229 193v
LASES, HAIE Haye Laes verkoper Anjelierstraat ZZ 1614 229 220r
LASES, HAIE Haye Laes , q.q. protesteert Zuiderstraat ZZ 1614 229 223v
LASES, HAIE Haye Laes protesteert vanwege een hypotheek onbekend 1616 230 54r
LASES, HAIE Haye Laes koper provisioneel 1/2 molen en 1/2 huis Zuiderstraat 1617 230 64v
LASES, HAIE Haye Laes koper provisioneel huis Vijverstraat 1617 230 64v
LASES, HAIE grondpacht uit het huis van Haye Laes eigenaar perceel Vijver 1619 230 156v
LASES, HAIE Haye Laes eerdere bewoner Lanen NZ 1620 230 215v
LASES, HAIE wijlen Haye Laes , vader en bestevader erflater Lanen NZ 1620 230 215v
LASES, HAIE wijlen Haye Laes , vader en bestevader erflater Vijverstraat 1620 230 215v
LASES, HAIE wijlen Haye Laes , vader en bestevader erflater Vijver OZ 1620 230 215v
LASES, HAIE wijlen Haye Laes , vader en bestevader erflater onbekend 1620 230 215v
LASES, HAIE wijlen Haye Laes , vader en bestevader erflater Gardenierstraat 1620 230 215v
LASES, HAIE de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes gerechtsbode verkoper Lanen NZ 1620 230 220v
LASES, HAIE de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes gerechtsbode verkoper Vijverstraat 1620 230 220v
LASES, HAIE de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes gerechtsbode verkoper Vijver OZ 1620 230 220v
LASES, HAIE de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes gerechtsbode verkoper onbekend 1620 230 220v
LASES, HAIE de kinderen en erfgenamen van wijlen Haye Laes gerechtsbode verkoper Gardenierstraat 1620 230 220v
LASES, HAIE de erfgenamen van wijlen Haye Laes naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1623 230 341v
LASES, HAIE de erfgenamen van wijlen Haye Laes naastligger ten oosten Heiligeweg 26 1629 232 89v
LASES, DIRK Dirck Laesen verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1656 237 67r
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laesen Hannema naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1659 238 2ra
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laesen Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 40 1659 238 2ra
LASES, HAIE Haaye Laesen koper q.q. huis Lanen 1598 228 84r
LASES, HAIE de erfgenamen van wijlen Haeye Laesen naastligger ten noorden Rozengracht 27 1627 232 10v
LASES, HAIE Haye Laesen protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot 1 1617 230 92r
LASES, HAIE Haye Laesen naastligger ten noorden Vijver 1620 230 229r
LASES, HAIE grondpacht uit het huis eerder van Haye Laesen eigenaar perceel Vijver 1620 230 249v
LASES, HAIE de erfgenamen van wijlen Haye Laesen protesteert vanwege een vordering Hoogstraat 38 1621 230 265r
LASES, LAAS Laes Laesen koper kamer Rinnertspijp 1 1627 232 14v
LASES, LAAS Laes Laesen brouwer koper huis en mouterij Noorderhaven 38 1630 232 155v
LASES, LAAS de brouwerij van Laes Laesen naastligger ten oosten Noorderhaven 36 1631 232 176r
LASES, LAAS de kamer van Laes Laesen naastligger ten zuiden Noorderhaven 36 1631 232 176r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14 1639 234 74v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14 1640 234 91r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1640 234 116r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten westen Noorderhaven 40 1640 234 116r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen aanhandelaar kamer Grote Bredeplaats 33achter 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33achter 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 33achter 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten oosten Rinnertspijp 1 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen verwandelaar Rinnertspijp 1 1641 234 151v
LASES, LAAS burgemeester Laes Laesen naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1641 234 152v
LASES, LAAS burgemeester Laes Laesen naastligger ten westen Noorderhaven 14 1652 236 189v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Vijverstraat 8 1692 243 16r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Schritsen 31 1692 243 16v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Hofstraat 17west 1692 243 17v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Hofstraat 15 1692 243 18v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Hofstraat 13 1692 243 19r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Hofstraat 21midden 1692 243 19v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Hofstraat 25 1692 243 20r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuidersteeg 2 1692 243 22v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Tiepelsteeg 1693 243 46r
LASES, LOLKE Lolcke Laesen protesteert omdat hij al een aanzienlijk deel van zijn schuld betaald heeft Heiligeweg 1600 228 199r
LASES, LOLKE Lolcke Laesen verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 1600 228 199r
LASES, PIER Pyer Laesen koper hoekhuis Lanen 20 1671 240 53r
LASES, SJOERD Sioerd Laesen naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
LASES, TIETJE Tyte Laesen koper provisioneel Lanen 1598 228 84r
LASES, WIEBE Wybe Laesen eigenaar van 1/2 (de noordelijke helft) Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r
LASES, WIEBE Wybe Laesen naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r
LASES, WIEBE Wybe Laesen eigenaar van 1/2 (de noordelijke helft) William Boothstraat 23 1598 228 93r
LASES, WIEBE Wybe Laesen naastligger ten noorden William Boothstraat 23 1598 228 93r
, LAAS oud burgemeester Laes Laesens naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1643 235 86v
, TIETJE wijlen Tied Laesens erflater Drie Roemersteeg 1635 233 177r
LASES, KORNELIS Cornelis Laeses naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1598 228 89v
LASES, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Laeses naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1614 229 211r
LASES, DIRK Dirck Laeses verkoper Schritsen 31 1656 237 73v
LASES, DIRK Dirck Laeses verkoper Hofstraat NZ 1656 237 74v
LASES, DIRK de weduwe en erfgenamen van wijlen Dirck Laeses verkoper Scheerstraat 2 1660 238 17r
LASES, FETJE Fedtie Laeses geniaarde koper Rozengracht 7oost 1655 237 31v
HANNEMA, FETJE LASES Fettie Laeses Hannema naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1681 241 39va
LASES, FOEKE Foeke Laeses schipper verkoper Karremanstraat 20 1747 251 177r
LASES, GEERTJE Geertje Laeses verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
LASES, GRIETJE Grietie Laeses , ongehuwde meerderjarige dochter verkoper van 1/4 Herenwaltje 10 1695 243 127v
LASES, GRIETJE meerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses naastligger ten oosten Franekereind 10 1695 243 129r
LASES, GRIETJE meerderjarige ongehuwde jongedochter Grietie Laeses naastligger ten zuiden Franekereind 10 1695 243 129r
LASES, GRIETJE Grietie Laeses , meerderjarige ongehuwde jongedochter verkoper Franekereind 10 1695 243 129r
LASES, HAIE Haaye Laeses koper provisioneel huis Carl Visschersteeg 1598 228 118v
LASES, HAIE Haye Laeses gezworen bode verkoper q.q. Grote Kerkstraat 38 1597 228 55v
LASES, HAIE Haye Laeses gerechtsbode koper hoekhuis, ledige plaats daarachter en wat los hout Zuiderstraat 1611 229 55r
LASES, HAIE Haye Laeses koper provisioneel huis Kerkpoortstraat 41 1614 229 203v
LASES, HAIE Haye Laeses koper finaal 1/4 houtstek Hoogstraat 27 1614 229 203v
LASES, HAIE Haye Laeses koper provisioneel huis of kamer Lammert Warndersteeg OZ 1615 229 247v
LASES, HAIE Haye Laeses koper ca. 2 pm zaadland Franekertrekvaart 1615 229 251v
LASES, HAIE Haye Laeses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1615 229 252v
LASES, HAIE Haye Laeses koper 1/3 huis waar de Vergulden Croon uitsteekt Sint Jacobstraat 4 de Vergulden Croon 1615 229 269v
LASES, HAIE Haye Laeses gerechtsbode verkoper Kerkpoortstraat 41 1615 229 273v
LASES, HAIE Haye Laeses koper provisioneel houten schuur Hofstraat 37 1615 230 3v
LASES, HAIE Haye Laeses gerechtsbode verkoper Hondenstraat 6 1616 230 15v
LASES, HAIE Haye Laeses koper finaal huis waar St. Jacob uitsteekt Sint Jacobstraat 8 Sint Jacob 1616 230 21r
LASES, HAIE Haye Laeses protesteert vanwege een vordering Lanen 83 1616 230 30v
LASES, HAIE Haye Laeses protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor 1616 230 31v
LASES, JAKOB wijlen Jacob Laeses houtstapelaar verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
LASES, JETSKE Jetske Laeses koper kamer Droogstraat NZ 1640 234 112v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laeses verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1639 234 74v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laeses verkoper q.q. Liemendijk 1639 234 74v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laeses koper huis Zuiderstraat 1652 236 211v
LASES, LOLKE Lolcke Laeses koper kamer Grote Kerkstraat 28een_achter 1597 228 48v
LASES, MAAIKE Mayke Laeses verkoper van 1/4 Herenwaltje 10 1695 243 127v
LASES, MAAIKE Mayke Laeses naastligger ten oosten Franekereind 10 1695 243 129r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses naastligger ten zuiden Franekereind 10 1695 243 129r
LASES, MAAIKE Mayke Laeses verkoper Franekereind 10 1695 243 129r
LASES, PIETER Pieter Laeses naastligger ten oosten Liemendijk 1735 249 18r
LASES, PIETER Pytter Laeses koper woning Zoutsloot 1 1746 251 112v
LASES, SJOERD Sioerd Laeses , c.u. mr. metselaar verkoper Zuiderhaven 29 1641 234 148v
LASES, SJOERD Sioerd Laeses naastligger ten oosten Romastraat NZ 1646 235 212v
LASES, SJOERD Sioerd Laeses mr. metselaar verkoper Nieuwstraat 46 1650 236 142r
LASES, SJOERD de hof van Sioerd Laeses naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1651 236 170v
LASES, SJOERD de hof van Sioerd Laeses naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1652 236 185v
LASES, SJOERD de hof van Sioerd Laeses naastligger ten zuiden Romastraat 6 1653 236 240r
LASES, SJOERD het Muntjehuis van Sioerd Laeses naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 het Muntjehuis 1654 236 249v
LASES, SJOERD Sioerd Laeses naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
LASES, SJOERD een zand- of kalkhok van Sioerd Laeses naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid 1656 237 67r
LASES, SJOERD Sioerd Laeses koper kamer Romastraat 1656 237 79r
LASES, SJOERD Sioerdt Laeses mr. metselaar verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
LASES, SIETSKE Sytske Laeses naastligger ten westen Hoogstraat 15 1683 241 68va
LASES, SIETSKE Sytske Laeses naastligger ten westen Hoogstraat 15 1687 242 176v
LASES, SIETSKE Sytske Laeses verkoper Voorstraat 24 1692 242 401r
LASES, SIETSKE Sytske Laeses naastligger ten oosten Hoogstraat 11 1693 243 38v
LASES, SIETSKE Sytske Laeses verkoper Droogstraat 13 1694 243 113r
LASES, SIETSKE de nagelaten kinderen van wijlen Sytske Laeses verkoper van 1/4 Herenwaltje 10 1695 243 127v
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huis of drie kamers Drie Roemersteeg OZ 1601 228 248r
LASES, TIETJE de ledige plaats van Tied Laeses , en haar dochter naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1601 228 248r
LASES, TIETJE Tied Laeses koper huis Drie Roemersteeg 1604 228 388v
LASES, TIETJE Tied Laeses naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1604 228 388v
LASES, TIETJE Tiedt Laeses verkoper Lanen 9west 1617 230 93v
LASES, TJAMKE Tziam Laeses koper Weverstraat 1612 229 106r
LASES, KORNELIS Cornelis Laessen , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r
LASES, KORNELIS Cornelis Laessen , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r
HANNEMA, FRANS LASES de brouwerij van oud hopman Frans Laessen Hannema naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35 1670 239 220v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laessen Hannema verkoper Grote Bredeplaats 35 1670 239 220v
HANNEMA, FRANS LASES het voorhuis van oud hopman Frans Laessen Hannema naastligger ten zuiden Noorderhaven 38 1670 240 3r
HANNEMA, FRANS LASES de mouterij eerder van oud hopman Frans Laessen Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 38 1670 240 3r
HANNEMA, FRANS LASES oud hopman Frans Laessen Hannema verkoper Noorderhaven 38 1670 240 3r
HANNEMA, FRANS LASES Frans Laessen Hannema verkoper Rinnertspijp 1 1670 240 13r
LASES, HAIE Haye Laessen verkoper q.q. Noorderhaven 33 1602 228 303r
LASES, JELLE Jelle Laessen mr. zeilmaker verkoper van 1/2 Zoutsloot 53 1696 243 244v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laessen koper huis, brouwerij en mouterij, met houtstek ten westen en koeschuur daarachter; staande aanelkaar Noorderhaven 37 1638 234 54v
LASES, LAAS burgemeester Laes Laessen geniaarde koper Schritsen 1649 236 93r
LASES, LAAS brouwerij en huis van Laes Laessen naastligger ten oosten Noorderhaven 35 1652 236 216v
LASES, LAAS het huis van oud burgemeester Laes Laessen naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1653 236 223r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laessen , c.u. koper huis, schuur en paardenstal Sint Jacobstraat 1 1653 236 242r
LASES, LAAS de erfgenamen van wijlen burgemeester Laes Laessen naastligger ten westen Zuiderstraat 1654 236 251r
LASES, LAAS de kinderen en erfgenamen van wijlen oud burgemeester Laes Laessen koper kamer Gardenierstraat 2 1655 237 41v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 17west 1692 243 17v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 21midden 1692 243 19v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 25 1692 243 20r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuidersteeg 2 1692 243 22v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
LASES, MARTEN Marten Laessen mr. schoenmaker koper voor- en achterhuis Voorstraat 3 1633 233 124v
LASES, MARTEN Marten Laessen schoenmaker naastligger ten westen Voorstraat 5 1635 233 161r
LASES, PIER Pier Laessen , c.s. wijdschipper huurder Schritsen 7achter 1695 243 129v
LASES, PIER de weduwe van Pier Laessen naastligger ten westen Lanen 20 1710 245 137r
LASES, PIER de weduwe van Pier Laessen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 27 1716 245 257r
LASES, SJOERD Sioerd Laessen metselaar naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1638 234 49r
LASES, SJOERD Sioerd Laessen metselaar naastligger ten westen Hofstraat NZ 1638 234 49r
LASES, KORNELIS de verkochte woningen van Cornelis Laessens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat OZ 1652 236 214r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laessens naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1642 235 31r
LASES, LAAS de erfgenamen van wijlen Laes Laessens naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1657 237 132v
LASES, FETJE Fedtie Laesses koper Voorstraat 59 1654 236 277r
LASES, GRIETJE Grietie Laezes huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor 1725 246 239r
LASES, MAAIKE Maike Laezes huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor 1725 246 239r
, KLAAS Claes Lambart wagenmaker naastligger ten oosten Rommelhaven 4 1640 234 101v
, KLAAS Claes Lambart wagenmaker verkoper Rommelhaven 4 1640 234 101v
LAMMERTS, ANDRIES Andries Lambarts , jongman verkoper Rozengracht 14 1640 234 97r
LAMMERTS, ANTJE Antje Lambarts eerdere eigenaar Rozengracht 42 1667 239 102v
LAMMERTS, BAUKJE Bauckjen Lambarts koper Achterstraat NZ 1665 239 3r
LAMMERTS, HAANTJE Haentie Lambarts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 16 1641 234 131v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lambarts , c.u. koper land of grond van een tichelwerk met huis, schuur, loods en overig onroerend goed ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lambarts , c.u. verkoper ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
LAMMERTS, JAN Jan Lambarts , c.u. koper ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
LAMMERTS, JAN Jan Lambarts naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v
LAMMERTS, JELTJE Jell Lambarts verkoper Gardenierstraat 6 1670 240 4v
LAMMERTS, Liduw Lambarts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1642 234 167r
LAMMERTS, LUITJEN de kamer van Luytie Lambarts naastligger ten oosten Spinstraat 9 1640 234 96v
LAMMERTS, LUITJEN Luytien Lambarts , c.u. koper hoekhuis Zoutsloot 107 1642 235 8r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
LAMMERTS, REINER Reyner Lambarts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lambarts Salvarda verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lambarts Salvada koper huis met aangrenzend 2 kamers ten zuiden Hofstraat 16 1642 234 164r
LAMMERTS, ULBE de weduwe van Ulbe Lamberds naastligger ten oosten Schritsen 58 1639 234 83r
LAMMERTS, ANTJE wijlen Antie Lambert verkoper Grote Bredeplaats 26west 1618 230 149v
SWERMS, GIJSBERT LAMMERTS Gijsbert Lambert Swerms, c.soc. naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1629 232 80v
SWERMS, GIJSBERT LAMMERTS Gijsbert Lambert Swerms naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1629 232 86r
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lamberts koper Voorstraat 7 1627 232 6r
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lamberts koper Noorderhaven 46 1627 232 6r
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lamberts verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 26west 1636 234 6v
LAMMERTS, ANTJE Antie Lamberts koper Hondenstraat 9achter 1615 229 265v
LAMMERTS, BAUKE Baucke Lamberts koper huis en ledige plaats Zoutsloot NZ 1611 229 25v
LAMMERTS, BAUKE de weeskinderen van wijlen Baucke Lamberts verkoper Zoutsloot NZ 1613 229 184v
LAMMERTS, BAUKE wijlen Baucke Lamberts verkoper Zoutsloot 105 1614 229 190r
LAMMERTS, BAUKE wijlen Baucke Lamberts naastligger ten zuiden Heerensteeg 4 1614 229 190r
LAMMERTS, BAUKE wijlen Baucke Lamberts verkoper Heerensteeg 4 1614 229 190r
LAMMERTS, BAUKE Baucke Lamberts verkoper Rozengracht 23 1614 229 193r
LAMMERTS, BAUKE het sterfhuis van Baucke Lamberts eerdere bewoner Romastraat NZ 1614 229 235r
LAMMERTS, BAUKE de crediteuren van wijlen Baucke Lamberts verkoper Romastraat NZ 1614 229 237r
LAMMERTS, Beateris Lamberts koper Noordijs 6 1644 235 147r
LAMMERTS, BEREND Beernt Lamberts naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1748 251 241r
LAMMERTS, KLAAS Claes Lamberts verkoper (gesuccumbeerde) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1601 228 265v
LAMMERTS, KLAAS Claes Lamberts , e.a. bewoner Noorderhaven 112 1627 232 31r
LAMMERTS, KLAAS Claes Lamberts verkoper Rommelhaven 1637 234 40r
LAMMERTS, DIEUWKE Dieuw Lamberts koper Kerkpad 20 1619 230 194v
LAMMERTS, DIRK Dirck Lamberts bakker verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 11 1627 232 18v
LAMMERTS, DIRK Dirck Lamberts verkoper onbekend 1628 232 76r
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lamberts verkoper Pothondjessteeg 8 1621 230 289r
LAMMERTS, EELKE Eelcke Lamberts protesteert vanwege zijn geobtineerde sententie Hofstraat 1627 231 173v
LAMMERTS, EELKJE Eelk Lamberts verkoper Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
LAMMERTS, EETSKE Eets Lamberts koper Grote Bredeplaats 9 1618 230 131v
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lamberts , c.u. koper huis Voorstraat 34 1644 235 101v
LAMMERTS, FOLKERT burgemeester Folckert Lamberts Nijckerck crediteur en speciaal hypotheek hebbende vermogens pachtbrief dd 11-09-1662 ten zuiden van Harlingen 1680 241 96r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTS de weduwe en erfgenamen van wijlen oud burgemeester Folckert Lamberts Nijkerck verkoper Hoogstraat 40 1682 241 188r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTS burgemeester Folckert Lamberts Nijkerk verkoper ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
LAMMERTS, FOLKERT de tuin van Folkert Lamberts naastligger ten noorden Zoutsloot 59 1665 239 25r
LAMMERTS, FOLKERT vroedsman Folkert Lamberts koper finaal 1/2 huis waar de Conink van Engeland placht uit te hangen Hoogstraat 40 de Koning van Engeland 1666 239 11ra
BISSCHOP, GERRIT LAMMERTS Gerrit Lamberts Bisschop mr. bontwever koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 7achter 1707 245 10v
KNOOP, GERRIT LAMMERTS huis (2) is het sterfhuis van Gerrit Lamberts Knoop eerdere bewoner Voorstraat 25 1662 238 150r
LAMMERTS, GIJSBERT Gijsbert Lamberts , c.soc. naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1620 230 252r
LAMMERTS, GIJSBERT Gijsbert Lamberts naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1622 230 313r
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lamberts , c.u. koper huis strekkend zuidwaarts tot aan de plaats van Paulus Jans Rozengracht 18 1642 235 20v
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lamberts , c.u. verkoper Rozengracht 18 1643 235 44r
VOS, GRIETJE LAMMERTS Grietie Lamberts de Vosch, c.s. verkoper Hofstraat ZZ 1661 238 90r
LAMMERTS, GRIETJE Gryettie Lamberts verkoper Grote Bredeplaats 13 1638 234 63r
LAMMERTS, HANS Hans Lamberts naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1644 235 157r
LAMMERTS, HANS Hans Lamberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 65 1695 243 176v
LAMMERTS, JAN Jan Lamberts koopman koper huis Romastraat ZZ 1648 236 45r
LAMMERTS, JAN Jan Lamberts ticheler koper 1/2 van 9 pm greidland ([99-00-00 GG per pm]) buiten Harlingen 1654 236 264r
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lamberts koper Wasbleekstraat 3 1664 238 215r
LAMMERTS, JANKE Janneke Lamberts verkoper Wortelstraat ZZ 1625 231 35r
LAMMERTS, JELTJE Jel Lamberts verkoper Spinstraat 11 1637 234 42r
LAMMERTS, JELTJE Jel Lamberts koper Kerkpoort (gebied) 1637 234 42r
LAMMERTS, JOUKE de erfgenamen van wijlen Joucke Lamberts verkoper Vissersstraat 1 1670 239 217v
LAMMERTS, LIJSBET Lijsbet Lamberts aanhandelaar van 1/2 Franekereind 18 1623 230 368v
LAMMERTS, LIJSBET Lijsbet Lamberts verwandelaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 18 1623 230 369r
LAMMERTS, Ludu Lamberts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1625 231 69r
LAMMERTS, LUTSKE Luytie Lamberts verkoper Heiligeweg 13 1611 229 1r
LAMMERTS, LUITJEN Luytjen Lamberts , c.u. koper huis Rozengracht 18 1643 235 44r
LAMMERTS, LUITJEN Luyttien Lamberts , c.u. houtzager verkoper Zoutsloot 107 1643 235 47r
LAMMERTS, PIETER Pieter Lamberts verkoper Hoogstraat 36 1706 244 340v
LAMMERTS, SAKE Saecke Lamberts verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r
LAMMERTS, SASKER wijlen Sasker Lamberts koper Kerkpad 1614 229 207r
LAMMERTS, SEERP uitgang van de hof van Seerp Lamberts naastligger ten oosten Romastraat 4oost 1661 238 110v
LAMMERTS, SEERP de hof van Seerp Lamberts naastligger ten zuiden Romastraat 4oost 1661 238 110v
LAMMERTS, SEERP de kamer van de erfgenamen van wijlen Seerp Lamberts naastligger ten oosten Romastraat 4oost 1669 239 204r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lamberts Swarms naastligger ten westen Vijverstraat 12 1663 238 179r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lamberts Swerm naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1661 238 91r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lamberts Swerm verkoper Kerkpoortstraat 1661 238 91r
LAMMERTS, SEERP grondpacht uit de kamer van Seerp Lamberts Swerm eigenaar perceel Romastraat ZZ 1670 239 218v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lamberts Swerms naastligger ten westen Hofstraat 25 1670 240 12ar
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lamberts Swerms koopman verkoper Fabrieksstraat 28 1676 240 223v
SWERMS, SEERP LAMMERTS burgerhopman Seerp Lamberts Swerms koper q.q. Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
SWERMS, SEERP LAMMERTS burgerhopman Seerp Lamberts Swerms koper q.q. Grote Bredeplaats 2 1684 242 36r
SWERMS, SEERP LAMMERTS burgerhopman Seerp Lamberts Swerms koper q.q. Grote Bredeplaats 2 1684 242 36v
LAMMERTS, SIEBREN Sibrant Lamberts houtzager naastligger ten westen Schritsen 42 1614 229 225r
LAMMERTS, SIEBREN Sibrant Lamberts naastligger ten oosten Schritsen 38 1618 230 142r
LAMMERTS, SIEBREN Sibrant Lamberts naastligger ten oosten Schritsen 38 1628 232 43v
LAMMERTS, SIEBREN Sibren Lamberts verkoper Schritsen 40 1628 232 34r
LAMMERTS, SJOERD Siuerdt Lamberts eerdere eigenaar Scheerstraat 10 1625 231 83r
LAMMERTS, SJOERD Sivert Lamberts bruidegom 1605 228 478v
LAMMERTS, SIEBREN Sybrant Lamberts verpachter grond Zuiderhaven NZ 1630 232 123r
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lamberts naastligger ten oosten Schritsen 38 1612 229 97v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lamberts , c.u. koper huis, plaats en loods Hoogstraat 13 1632 233 52v
LAMMERTS, THOMAS de verkopers Thomas Lamberts , c.u. huurder voorhuis Hoogstraat 13 1636 233 179v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lamberts verkoper Hoogstraat 13 1636 233 179v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lamberts koper door niaar huis met 3 kamers erachter Rozengracht 21 1643 235 57r
LAMMERTS, THOMAS het huis van de kinderen van wijlen Thomas Lamberts naastligger ten oosten Hofstraat 14 1647 236 4v
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper Lanen 30 1614 229 204r
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper Schritsen 21 1624 230 381v
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1624 230 381v
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper q.q. Schritsen 21 1624 230 381v
LAMMERTS, WIETSE Wytse Lamberts verkoper Grote Kerkstraat 19 1632 233 67r
KLINKERT, ENGEL LAMMERTS Engel Lambertus Klinkert koper 1/3 huis Zoutsloot 41 1742 250 243v
, THOMAS Thomas Lamert , c.u. naastligger ten noorden Kerkpad 34 1731 248 67r
LAMMERTS, WILLEM Willem Lamerts huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1785 262 38r
LAMMERTS, ALBERT de erfgenamen van wijlen Albert Lamkes naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg OZ 1617 230 99r
, BAUKE Bauck Lammerdts naastligger ten oosten Lanen ZZ 1635 233 167r
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammers naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 27v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammers naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 27v
LAMMERTS, JAN Jan Lammers niaarnemer ratione proximitatis buiten Harlingen 1642 235 27v
LAMMERTS, JAN Jan Lammers naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 235 27v
LAMMERTS, JAN Jan Lammers naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 27v
SALVERDA, AAFKE LAMMERTS Aafke Lammerts Salverda koper Lanen 85west 1758 254 120v
LAMMERTS, AUKJE Acke Lammerts verkoper Noorderhaven 112 1723 246 182r
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lammerts verkoper Voorstraat 7 1630 232 153v
LAMMERTS, AALTJE Aeltie Lammerts verkoper Noorderhaven 46 1630 232 153v
LAMMERTS, ALBERT Albert Lammerts koper kamer Gardenierstraat 1597 228 38r
LAMMERTS, ALBERT Albert Lammerts naastligger ten noorden Romastraat 1598 228 100r
LAMMERTS, ANTJE Ancke Lammerts bruid 1603 228 364r
LAMMERTS, ANTONIUS Anthony Lammerts koper kamer Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
LAMMERTS, ANTJE de onmondige nagelaten weeskinderen van wijlen Antie Lammerts verkoper Rozengracht 42 1631 233 2r
LAMMERTS, ANTJE Antie Lammerts koper Hoogstraat 13 1734 248 326r
LAMMERTS, AREND Arent Harmen Lammerts verkoper Both Apothekerstraat 3 1755 253 219v
LAMMERTS, AUKJE Aukjen Lammerts geniaarde koper Zoutsloot 79 1754 253 170v
LAMMERTS, AUKJE Aukjen Lammerts koper Hoogstraat 23 1755 253 215r
LAMMERTS, AUKJE wijlen Aukjen Lammerts verkoper Hoogstraat 23 1772 258 47r
LAMMERTS, AUKJE wijlen Aukjen Lammerts verkoper Droogstraat 26 1772 258 47r
LAMMERTS, BAUKE Baucke Lammerts verkoper Romastraat 33 1611 229 26r
LAMMERTS, BAUKJE Baukjen Lammerts huurder Zuiderstraat 22 1759 254 185v
LAMMERTS, BEATRIX Beatricx Lammerts koper door niaar kamer met een loods en plaats Scheerstraat 9 1653 236 239v
LAMMERTS, BEATRIX Beatricx Lammerts naastligger ten westen Scheerstraat 9 1653 236 239v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts verkoper Noordijs 6 1650 236 130r
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1656 237 62v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1659 237 209r
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts koper 1/2 dwarshuis Noorderhaven 104 1659 237 220v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts koper 1/2 nieuw huis Noorderhaven 104 1659 237 220v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts koper 1/2 tuin, bleek en ledige plaats Noorderhaven 104 1659 237 220v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts koper ledige plaats en hof Noorderhaven 104 1659 237 220v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten oosten Voorstraat 55 1659 238 9r
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten noorden Voorstraat 55 1659 238 9r
LAMMERTS, BEREND de weduwe van Beerend Lammerts huurder (p.w.) Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
LAMMERTS, BEREND Beerent Lammerts huurder William Boothstraat 3 1737 249 185v
LAMMERTS, BEREND Beernt Lammerts koper huis Liemendijk ZZ 1723 246 180r
LAMMERTS, BEREND de tuin van Beernt Lammerts naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1723 246 180r
LAMMERTS, BEREND Berent Lammerts , c.u. huurder voor 1 jaar Nieuwstraat 13 1721 246 109v
LAMMERTS, BROER Broer Lammerts naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ 1601 228 273r
LAMMERTS, BROER Broer Lammerts naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 1605 228 461r
LAMMERTS, BROER Broer Lammerts naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ 1605 228 462v
LAMMERTS, KARST Carst Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Weverstraat 1684 242 38r
LAMMERTS, KARST het diaconiehuis bewoond door Carst Lammerts naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1687 242 167v
LAMMERTS, KARST de weduwe van Carst Lammerts naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 3 1690 242 331r
LAMMERTS, KARST Carsten Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Weverstraat 1659 237 217r
LAMMERTS, KARST Carsten Lammerts soldaat naastligger ten zuiden Weverstraat 1667 239 111r
LAMMERTS, KLAAS Claas Lammerts verkoper q.q. Karremanstraat 10 1686 242 9ra
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts verkoper Noordees (gebied) 1598 228 117v
LAMMERTS, KLAAS het huis van wijlen Claes Lammerts leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1630 232 114v
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1644 235 118r
LAMMERTS, KLAAS het huis van Claes Lammerts leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1650 236 138v
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1675 240 184r
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts koper provisioneel huis, loods en plaats Scheerstraat 4 1677 240 38ra
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts naastligger ten oosten Zoutsloot 61 1681 241 130v
LAMMERTS, KLAAS Claes Lammerts , c.u. mr. timmerman koper huis Rommelhaven 3 1698 243 374r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost, c.u. schuitschipper koper huis Hoogstraat 27 1677 240 270r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost verkoper Wortelstraat 1 1678 241 22r
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost koper dwarshuis Zoutsloot 65 1680 241 85v
DROST, KLAAS LAMMERTS Claes Lammerts Drost naastligger ten westen Karremanstraat 22 1681 241 32va
DROST, KLAAS LAMMERTS wijlen Claes Lammerts Drost erflater Zoutsloot 65 1687 242 215r
LAMMERTS, KORNELIS Cornelis Lammerts boormaker verkoper Zoutsloot 1 1689 242 286r
LAMMERTS, KORNELIS Cornelis Lammerts Boremaker koopman verkoper Noorderhaven 41 1690 242 323r
LAMMERTS, DIRK Dierck Lammerts koper Poortje 1598 228 90v
LAMMERTS, DIEUWKE wijlen Dieu Lammerts erflater Kerkpad 20 1651 236 171r
LAMMERTS, DIRK Dirk Lammerts beurtschippersknecht verkoper Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
LAMMERTS, DIRK wijlen Dirk Lammerts verkoper Hoogstraat 19 1784 261 155v
LAMMERTS, DOUWE minderjarige Douwe Lammerts koper hoekhuis Rommelhaven 2west 1699 243 403r
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts koper ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts koper Noorderhaven 28 1600 228 197v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts verkoper Kleine Ossenmarkt 8 1631 233 3v
LAMMERTS, LIJSBET Elisabeth ? Lammerts verkoper Both Apothekerstraat 3 1755 253 219v
LAMMERTS, FOKKE Focke Lammerts verkoper Kerkpoortstraat 69 1680 241 62v
LAMMERTS, FOKKE Focke Lammerts koper huis onbekend 1684 242 59r
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts pasteibakker koper door niaar huis Sint Odolphisteeg 2 1657 237 120v
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts pasteibakker naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 2 1657 237 120v
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts pasteibakker koper kamer Bargebuurt 6 1657 237 125r
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts , c.soc. pasteibakker koper twee kamers Rapenburg NZ 1658 237 150v
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1658 237 156r
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts , c.u. pasteibakker koper van 1/2 huis onbekend 1659 237 214r
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1658 237 248r
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1660 238 14v
LAMMERTS, FOLKERT de tuin van Folckert Lammerts naastligger ten westen Zoutsloot 61 1667 239 101r
NIJKERK, FOLKERT LAMMERTS wijlen oud burgemeester Folckert Lammerts Nijkerck erflater Sint Odolphisteeg 2 1685 242 101r
LAMMERTS, FOLKERT wijlen oud burgemeester Folckert Lammerts Nikerk erflater Lanen 37 1685 242 80r
LAMMERTS, FOLKERT Folkert Lammerts Nikerck, c.u. verkoper Bargebuurt 6 1664 238 230v
LAMMERTS, FOLKERT Folkert Lammerts Nikerk koper huis met een plaatske Lanen 37 1661 238 112v
LAMMERTS, GERRIT Gerrit Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 7 1723 246 179v
LAMMERTS, GERRIT Gerrit Lammerts huurder Nieuwstraat 19 1731 248 39v
LAMMERTS, GERRIT Gerrit Lammerts verkoper Kerkpoortstraat 65 1736 249 128r
LAMMERTS, GERRIT Gerrit Lammerts koopman verkoper van 1/4 Hofstraat 1 1774 258 148v
BISSCHOP, GERRIT LAMMERTS Gerrit Lammerts Bisschop verkoper Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
KNOOP, GERRIT LAMMERTS Gerrit Lammerts Knoop naastligger ten westen Noorderhaven 70 1661 238 73r
LAMMERTS, GERRIT Gerryt Lammerts huurder Nieuwstraat 18 1732 248 159r
KNOOP, GERRIT LAMMERTS Gerryt Lammerts Knoop bewoner Noorderhaven 60 1658 237 247v
LAMMERTS, GIJSBERT Ghijsbert Lammerts naastligger ten noordoosten Noordijs OZ 1669 239 189v
LAMMERTS, GIJSBERT de crediteuren van Gijsbart Lammerts , c.u. verkoper Heiligeweg 20 1665 239 20r
LAMMERTS, GIJSBERT de kamer van Gijsbert Lammerts naastligger ten oosten Hofstraat 39 1615 229 283r
LAMMERTS, GIJSBERT Gijsbert Lammerts koper kamer met loods en ledige plaats Hofstraat 41 1616 230 35v
LAMMERTS, GIJSBERT Gijsbert Lammerts koper kamer Hofstraat ZZ 1620 230 220r
LAMMERTS, GIJSBERT Gijsbert Lammerts naastligger ten noordoosten Heiligeweg 18 1660 238 15r
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts , c.u. koper huis, loods en ledige plaats (of jaarlijkse afbetaling van 50 GG tot een bedrag van 582 GG is voldaan) Rapenburg ZZ 1644 235 138r
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts wever naastligger ten oosten Rapenburg 1648 236 46r
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts verkoper Rapenburg ZZ 1650 236 114v
LAMMERTS, GRIETJE Grietie Lammerts verkoper Droogstraat 18 1680 241 79r
LAMMERTS, GRIETJE Grietje Lammerts koper Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
LAMMERTS, GRIETJE Grietje Lammerts koper Droogstraat 22 1809 268 254v
LAMMERTS, HAIE Haeye Lammerts oud mr. brouwer verkoper van 1/4 Hofstraat 1 1774 258 148v
LAMMERTS, HAIE Haeye Lammerts oud mr. brouwer verkoper q.q. Hofstraat 1 1774 258 148v
LAMMERTS, HAIE Haeye Lammerts oud mr. brouwer verkoper q.q. Hofstraat 1 1774 258 148v
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts naastligger ten noorden Rapenburg 1644 235 159r
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts , c.u. koper huis alwaer de Hollandsche Tuyn is uithangende Kerkpoortstraat 53 de Hollandsche tuyn 1645 235 179r
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1650 236 129v
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55achter 1652 236 201r
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts verkoper q.q. Hoogstraat 37 1657 237 251v
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts verkoper q.q. Lombardspijp 1657 237 251v
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts mr. bakker verkoper Kerkpoortstraat 1674 240 143r
LAMMERTS, HANS het huis van Hans Lammerts bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51 1676 240 230v
LAMMERTS, HANS het huis van Hans Lammerts bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51 1675 240 25ra
LAMMERTS, HENDRIK Hendrick Lammerts koper kamer Nieuwstraat 52 1685 242 76r
LAMMERTS, HENDRIK Hendrick Lammerts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 50 1687 242 206v
LAMMERTS, HENDRIK Hendrik Lammerts verkoper Nieuwstraat 52 1696 243 261r
LAMMERTS, HENDRIK als bewoner Hendrik Lammerts naastligger ten oosten Franekereind 27 1692 243 2va
LAMMERTS, HENDRIK Hendrik Lammerts mr. bontwever verkoper van 1/3 Hofstraat 35 1753 253 76v
LAMMERTS, HINKE Hinck Lammerts verkoper Liemendijk 1612 229 95v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammerts naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1642 235 19v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammerts koper door niaar 5 pm land ([staat: GG 180-00-00 p.pm.]) ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
LAMMERTS, HOBBE Hobbe Lammerts naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
LAMMERTS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Lammerts verkoper Droogstraat 18 1680 241 79r
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lammerts slotmaker koper onbekend 1597 228 52r
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lammerts slotke crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 14 1600 228 203r
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lammerts slotmaker verkoper onbekend 1602 228 324v
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lammerts koper Voorstraat 7 1630 232 153v
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lammerts koper Noorderhaven 46 1630 232 153v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts huurder voor driemaal 9 jaren Voorstraat 50 1643 235 92r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts , c.u. koper huis en hof Noordijs 15 1647 235 255v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts tichelaar koper 12 pm 5 einsen 11 peningen en 8 roeden grasland (per pm) buiten Harlingen 1651 236 161v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1651 236 161v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts naastligger ten westen buiten Harlingen 1651 236 161v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts tichelaar koper ten zuiden van Harlingen 1655 237 34v
LAMMERTS, JAN de kinderen van Jan Lammerts verkoper Hoogstraat 37 1657 237 251v
LAMMERTS, JAN de kinderen van Jan Lammerts verkoper Lombardspijp 1657 237 251v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts verkoper Kerkpoortstraat 1660 238 46r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts koper kamer Bargebuurt 1681 241 138r
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts wever huurder Nieuwstraat 9 1691 242 371r
LAMMERTS, JAN Jan Hendrik Lammerts mr. bontwever koper huis Both Apothekerstraat 3 1753 253 90r
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lammerts koper Lanen 26 1753 253 115v
LAMMERTS, JAN Jan Jurjen Lammerts bontwever verkoper Both Apothekerstraat 3 1755 253 219v
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Hendrik Lammerts mr. bontwever erflater Both Apothekerstraat 3 1755 253 219v
LAMMERTS, JAN Jan Lammerts winkelier koper Kleine Bredeplaats 25 1765 256 127v
LAMMERTS, JAN wijlen Jan Lammerts Minnama verkoper Midlumerlaan 1671 240 46r
MINNEMA, JAN LAMMERTS Jan Lammerts Minnema, c.s. verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
MINNEMA, JAN LAMMERTS wijlen Jan Lammerts Minnema verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
VEEN, JAN LAMMERTS Jan Lammerts van der Veen koopman verkoper q.q. Lanen 91 1793 264 127v
VEEN, JAN LAMMERTS Jan Lammerts van der Veen verkoper Noorderhaven 72 1808 268 109v
LAMMERTS, JELTJE Jeltie Lammerts koper Spinstraat 11 1630 232 147v
LAMMERTS, JETSKE Jets Lammerts verkoper van 1/3 Kerkpad 20 1651 236 171r
LAMMERTS, JOUKE het tichelwerk van Jouck Lammerts naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
LAMMERTS, JOUKE het tichelwerk van Jouck Lammerts naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
LAMMERTS, JOUKE Joucke Lammerts slager naastligger ten oosten Bargebuurt 7 1657 237 140v
LAMMERTS, JOUKE als huurder Joucke Lammerts , c.u. naastligger ten westen Voorstraat 38achter 1659 238 13r
LAMMERTS, JOUKE Jouke Lammerts naastligger ten oosten Bargebuurt 7 1659 237 198r
LAMMERTS, LAMMERT wijlen Lammert Lammerts mr. schoenmaker koper Heiligeweg 32 1680 241 62r
LAMMERTS, LAMMERT Lammert Lammerts verkoper Schritsen 38achter 1680 241 81r
LAMMERTS, LIJSBET Lijsbet Lammerts koper Werfpad ZZ 1748 251 244v
LAMMERTS, LIJSBET Lijsbeth Lammerts naastligger ten westen Schoolsteeg WZ 1604 228 410r
LAMMERTS, LOURENS Lourens Lammerts soldaat koper twee kamers Liemendijk NZ 1675 240 192r
LAMMERTS, LOURENS Louwrens Lammerts verkoper Bildtpoort (gebied) 1679 241 44v
LAMMERTS, LUTSKE Luythien Lammerts koper Grote Kerkstraat 14 1604 228 413r
LAMMERTS, LUTSKE Luythien Lammerts koper Heiligeweg 11 1604 228 413r
LAMMERTS, LUITJEN Luytien Lammerts , c.u. verkoper Rozengracht 18 1653 236 221v
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts koper door niaar Droogstraat ZZ 1723 246 155v
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1730 247 359v
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1730 247 359v
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts verwandelaar Grote Kerkstraat 36 1732 248 114r
LAMMERTS, MARIA Marijke Lammerts aanhandelaar Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r
LAMMERTS, MAAIKE Maycke Lammerts koper Havenplein 22 1606 228 510v
VEEN, MINNE LAMMERTS Minne Lammerts van der Veen mr. verver koper huis Lanen 5 1802 266 52v
VEEN, PIER LAMMERTS Pier Lammerts van der Veen koper tuin, tuinkamer en zomerhuis Achterstraat NZ 1799 265 180v
LAMMERTS, RINSKE Rins Lammerts verkoper van 1/3 Kerkpad 20 1651 236 171r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts kuiper verkoper Hoogstraat 16 1657 237 109r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts mr. kuiper koper huis, loods en plaatsje Heiligeweg 22 1657 237 127v
LAMMERTS, SEERP de hof van Seerp Lammerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1659 237 240v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts kuiper naastligger ten oosten Moriaanstraat 7 1659 238 1r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts brouwer verwandelaar Vijverstraat 24 1660 238 24v
LAMMERTS, SEERP de uitgang van de hof van Seerp Lammerts naastligger ten oosten Romastraat 4oost 1664 238 225r
LAMMERTS, SEERP de hof van Seerp Lammerts naastligger ten zuiden Romastraat 4oost 1664 238 225r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1667 239 96r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts naastligger ten westen Hofstraat NZ 1667 239 96r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts naastligger ten oosten Romastraat NZ 1669 239 192r
LAMMERTS, SEERP het huis van Seerp Lammerts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1672 240 110v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts verkoper q.q. Zuiderhaven 36oost 1680 241 70v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts verkoper q.q. Grote Werf 2zuid 1680 241 70v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
LAMMERTS, SEERP burgerhopman Seerp Lammerts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 3 1681 241 148r
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts verkoper Nieuwstraat 52 1683 241 273r
LAMMERTS, SEERP de weduwe van Seerp Lammerts naastligger ten zuiden Romastraat 4oost 1687 242 178r
LAMMERTS, SEERP burgerhopman Seerp Lammerts houtkoper koper Schritsen 29 1689 242 264v
LAMMERTS, SEERP hof en kamer van de weduwe van Seerp Lammerts naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1690 242 302v
LAMMERTS, SEERP hof en kamer van de weduwe van Seerp Lammerts naastligger ten westen Romastraat ZZ 1690 242 302v
LAMMERTS, SEERP de weduwe en erfgenamen van wijlen burgerhopman Seerp Lammerts naastligger ten westen Hofstraat 27 1691 242 332r
LAMMERTS, SEERP wijlen burgerhopman Seerp Lammerts verkoper Zuiderhaven 23 1693 243 63v
LAMMERTS, SEERP Seerp Lammerts Swerm naastligger ten oosten Moriaanstraat 7 1660 238 31r
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms naastligger ten oosten Hofstraat 25 1659 238 2r
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms verkoper Hofstraat 25 1659 238 2r
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms, c.u. brouwer aanhandelaar huis waar de Vergulden Besem uithangt Vijverstraat 8 de Vergulden Besem 1660 238 24r
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1663 238 20ra
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms verkoper q.q. Grote Kerkstraat NZ 1663 238 20ra
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms verkoper q.q. Weverstraat 1663 238 20ra
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms verkoper q.q. Weverstraat 6 1663 238 20ra
SWERMS, SEERP LAMMERTS de erfgenamen van wijlen Seerp Lammerts Swerms naastligger ten oosten Heiligeweg 20 1665 239 20r
SWERMS, SEERP LAMMERTS de hof van Seerp Lammerts Swerms naastligger ten oosten Romastraat 4oost 1668 239 164r
SWERMS, SEERP LAMMERTS de hof van Seerp Lammerts Swerms naastligger ten zuiden Romastraat 4oost 1668 239 164r
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms naastligger ten noorden Peterseliestraat 1669 239 192v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms verkoper Heiligeweg 22 1669 239 198r
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms naastligger ten noorden Peterseliestraat 1674 240 131v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms houtkoper koper kamer Romastraat ZZ 1675 240 206v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms houtkoper naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1675 240 206v
SWERMS, SEERP LAMMERTS Seerp Lammerts Swerms houtkoper naastligger ten westen Romastraat ZZ 1675 240 206v
SWERMS, SEERP LAMMERTS burgerhopman Seerp Lammerts Swerms verkoper q.q. Romastraat 3 1680 241 102r
SWERMS, SEERP LAMMERTS burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koper q.q. Zuiderhaven 11 1682 241 44va
SWERMS, SEERP LAMMERTS burgerhopman Seerp Lammerts Swerms verpachter grond Hofstraat 27 1684 242 31r
SWERMS, SEERP LAMMERTS burgerhopman Seerp Lammerts Swerms naastligger ten westen Hofstraat 27 1684 242 31r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen hopman Seerp Lammerts Swerms naastligger ten noorden Vijver 7 1687 242 200r
SWERMS, SEERP LAMMERTS de weduwe van Seerp Lammerts Swerms naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid 1688 242 246r
SWERMS, SEERP LAMMERTS burgerhopman Seerp Lammerts Swerms verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
SWERMS, SEERP LAMMERTS de erfgenamen van wijlen Seerp Lammerts Swerms verpachter grond Hofstraat 27 1690 242 303r
SWERMS, SEERP LAMMERTS de erfgenamen van wijlen Seerp Lammerts Swerms naastligger ten westen Hofstraat 27 1690 242 303r
SWERMS, SEERP LAMMERTS de weduwe van burgerhopman Seerp Lammerts Swerms naastligger ten westen Vijver 6 1691 242 368v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Vijverstraat 8 1692 243 16r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Schritsen 31 1692 243 16v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Hofstraat 17west 1692 243 17v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Hofstraat 15 1692 243 18v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Hofstraat 13 1692 243 19r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Hofstraat 21midden 1692 243 19v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Hofstraat 25 1692 243 20r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater onbekend 1692 243 21r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Zuidersteeg 2 1692 243 22v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, SEERP LAMMERTS wijlen burgerhopman Seerp Lammerts Swerms koopman erflater Tiepelsteeg 1693 243 46r
LAMMERTS, SIKKE Sikke Lammerts verkoper Romastraat 12 1657 237 107v
LAMMERTS, SJOERD Sjoerd Lammerts koper huis, loods en plaatsje Lanen 62 1741 250 179v
LAMMERTS, SJOERD Sjoerd Lammerts mr. bakker naastligger ten westen Lanen 64 1742 250 276v
LAMMERTS, SJOERD de weduwe van Sjoerd Lammerts naastligger ten oosten Lanen 60 1746 251 125r
LAMMERTS, SJOERD de erfgenamen van wijlen Sjoerd Lammerts naastligger ten oosten Schritsen 51west 1752 252 189r
LAMMERTS, SJOERD Sjoerd Lammerts scheepstimmerman koper huis en hof Zuiderhaven 36west 1755 253 232v
LAMMERTS, SIEBREN Sybrandt Lammerts aanhandelaar huis Schritsen 1604 228 387v
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts houtzager verkoper Spinhuisstraat 1605 228 469v
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts naastligger ten oosten Schritsen 47 1774 258 190v
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts metselaarsknecht koper huis Molenpad 1 1783 261 123r
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts metselaarsknecht verkoper Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts leerlooiersknecht verkoper Molenpad 1 1784 261 243v
LAMMERTS, SIEBREN Sybren Lammerts huistimmerman verkoper Schritsen 49 1790 263 218r
LAMMERTS, SIETSKE Sytske Lammerts , jongedochter koper finaal huis met een vrije in- en uitgang van de plaats ten noorden Voorstraat 79 1691 242 24va
LAMMERTS, SIETSKE Sytske Lammerts koper Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
SALVERDA, SIETSKE LAMMERTS Sytske Lammerts Salverda, c.m. naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
SALVERDA, SIETSKE LAMMERTS Sytske Lammerts Salverda verkoper Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koper huis Hofstraat ZZ 1731 248 26v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts bontwever koper Lanen 20 1753 253 110r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts mr. bontwever koper huis en hof met stenen zomerhuis Kerkpad 16 1753 253 111r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts geniaarde koper Achterstraat 15 1762 255 117v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s. naastligger ten zuiden Kerkpad 14 1762 255 161r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts mr. bontwever verkoper van 1/2 Kerkpad 16 1763 255 220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts mr. bontwever verkoper q.q. Kerkpad 16 1763 255 220v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts oud bontfabrikant geniaarde koper Achterstraat 1765 256 102r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts oud fabrikant koper huis Kromme Elleboogsteeg OZ 1765 256 133v
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts , c.s. eigenaar van 2/3 Lanen 20 1766 256 207r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten noorden Karremanstraat 15 1766 256 229r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts oud fabrikant verkoper van 1/3 Lanen 20 1767 256 232r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts verkoper q.q. Lanen 20 1767 256 232r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts koopman koper provisioneel 3e huis en weefwinkel Achterstraat 7 1765 256 264r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts oud fabrikeur koper huis Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
LAMMERTS, THOMAS Thomas Lammerts naastligger ten oosten Achterstraat 5 1771 257 199v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikant koper huis Anjelierstraat 6 1765 256 134r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud bontfabrikant koper huis Anjelierstraat 16 1765 256 143v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Grote Kerkstraat 25 1772 258 10r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ 1772 258 11r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Droogstraat 37 1772 258 12r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Rommelhaven 18drie_achter 1772 258 13r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Nieuwstraat 16 1772 258 14r
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabrikeur verkoper Liemendijk ZZ 1772 258 35v
HEES, THOMAS LAMMERTS Thomas Lammerts van Hees oud fabriceur verkoper Achterstraat 7 1772 258 49v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts mr. wever verkoper Kerkpoortstraat 18 1735 249 72v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts mr. wever bewoner Karremanstraat 13 1735 249 1ra
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts mr. wever verkoper Karremanstraat 13 1735 249 1ra
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts mr. wever bewoner Kerkpoortstraat 18 1735 249 1va
LAMMERTS, THOMAS wijlen Tomas Lammerts mr. wever verkoper Kerkpoortstraat 18 1735 249 1va
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts , e.a. mr. wever verkoper Karremanstraat 13 1735 249 2va
LAMMERTS, THOMAS wijlen Tomas Lammerts mr. wever verkoper Kerkpoortstraat 18 1735 249 2va
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts naastligger ten zuiden Karremanstraat 11 1749 252 30v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts bontwever koper van 1/2 huis, thans ledig Droogstraat 37 1753 253 40r
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts bontwever koper kamer Nieuwstraat 16 1753 253 63v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts oud fabrikant en koopman koper woning Rommelhaven 18drie_achter 1766 256 218v
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts , c.s. naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1769 257 141r
LAMMERTS, THOMAS Tomas Lammerts oud fabrikeur in bonten verkoper Liemendijk ZZ 1771 257 235r
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Hees oud fabrikeur in bonten verkoper Karremanstraat 11 1771 257 248v
HEES, THOMAS LAMMERTS Tomas Lammerts van Hees oud fabrikeur in bonten verkoper Karremanstraat 13 1771 257 249v
LAMMERTS, THOMAS de erfgenamen van wijlen Tomas Lammerts Salvarda naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1656 237 84v
LAMMERTS, TRIJNTJE Trijn Lammerts verkoper Brouwersstraat 23 1601 228 254v
LAMMERTS, TRIJNTJE Trijn Lammerts bruid 1606 228 518r
LAMMERTS, TRIJNTJE Trijn Lammerts verkoper Voorstraat 23 1615 229 242r
LAMMERTS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Lammerts erflater Kerkpad 20 1651 236 171r
LAMMERTS, TEUNIS Tuenis Lammerts naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1735 249 21r
LAMMERTS, ULBE Ulbe Lammerts koper huis met plaats en een vrije steeg aan de oostzijde Schritsen 60 1630 232 148r
LAMMERTS, WILLEM Willem Lammerts koper huis Bargebuurt 26 1734 248 343r
LAMMERTS, WILLEM Willem Lammerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 24 1744 251 37v
LAMMERTS, WILLEM de weduwe van Willem Lammerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r
SCHMIDT, WILLEM LAMMERTS procureur v h gerecht Willem Lammerts Schmitz verkoper q.q. Voorstraat 83 1724 246 210r
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts gortmaker koper hoekhuis, schuur en ledige plaats Karremanstraat 27 1633 233 124v
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts naastligger ten westen Droogstraat 59 1650 236 133v
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts naastligger ten noorden Droogstraat 59 1650 236 133v
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts gortmaker naastligger ten westen Droogstraat 59 1652 236 183r
LAMMERTS, WIEBE Wybe Lammerts gortmaker naastligger ten westen Droogstraat 59 1652 236 206v
LAMMERTS, WIEBE wijlen Wybe Lammerts bewoner Sint Jacobstraat OZ 1655 237 266v
LAMMERTS, IENSKE Ynskje Lammerts verkoper van 1/4 Hofstraat 1 1774 258 148v
LAMMERTS, IETJE Ytje Lammerts huurder Lanen 18 1783 261 104v
LAMMERTS, IETJE Yttje Lammerts verkoper Zoutsloot 10 1770 257 165v
, ALBERT de erfgenamen van wijlen Albert Lampckes naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg OZ 1611 229 29v
, ALBERT de erfgenamen van wijlen Albert Lampckes naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg OZ 1611 229 37v
, ALBERT de erfgenamen van wijlen Albert Lampckes naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg OZ 1613 229 182v
, ALBERT de erfgenamen van wijlen Albert Lampckes protesteert vanwege onrechtmatige inankering en goot Voorstraat 40 1614 229 209v
, ALBERT de erfgenamen van wijlen Albert Lampckes naastligger ten oosten Voorstraat 40 1614 229 209v
, HINNE de kamer van Henning Lampens grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderhaven 54 1629 232 96r
, HINNE de kamer van Henning Lampens grondpacht verschuldigd aan dit perceel (p.j.) Zuiderhaven 54 1647 235 261r
, HINNE Henninck Lampes naastligger ten noorden Spinstraat 11 1626 231 157r
, HINNE Henning Lampes naastligger ten noorden Spinstraat 11 1630 232 147v
, HINNE Henningh Lampes naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2 1620 230 218r
, ALBERT de erfgenamen van wijlen Albert Lampkes naastligger ten oosten Voorstraat 40 1617 230 67v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lasen Hannema naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1660 238 18v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lasen Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 40 1660 238 18v
, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Lasens naastligger ten noorden Kroonsteeg 5 1712 245 172r
, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Lasens naastligger ten noorden Kroonsteeg 5 1714 245 224r
LASES, DIRK Dirck Lases verkoper Hofstraat 17west 1656 237 74r
HANNEMA, FETJE LASES de hof van Fetie Lases Hannema naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1669 239 182v
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannema verkoper Rozengracht NZ 1669 239 182v
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannema verkoper Hofstraat 12a 1669 239 183r
HANNEMA, FETJE LASES Fetie Lases Hannema verkoper Sint Jacobstraat 1 1669 239 191r
LASES, FETJE lege plaats of houttuin van de weduwe Fettie Lases naastligger ten oosten Rozengracht 10 1668 239 129r
LASES, FETJE Fettie Lases verkoper Rozengracht 10 1668 239 129r
LASES, FETJE eerdere eigenaar van het pand ten westen Fettie Lases naastligger ten westen Rozengracht 12 1668 239 136r
LASES, FETJE Fettie Lases verkoper Rozengracht 12 1668 239 136r
LASES, FETJE Fettie Lases , voor haar kinderen verkoper Rozengracht 10 1668 239 23va
LASES, FETJE de weduwe Fettie Lases naastligger ten westen Rozengracht 12 1668 239 24ra
LASES, FETJE Fettie Lases verkoper Rozengracht 12 1668 239 24ra
HANNEMA, FETJE LASES de verkochte hof van Fettie Lases Hannema naastligger ten oosten Hofstraat 12 1669 239 191v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lases Hannema naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1659 237 197v
HANNEMA, FRANS LASES Frans Lases Hannema naastligger ten westen Noorderhaven 40 1659 237 197v
LASES, GEERTJE Geertie Lases verkoper Grote Kerkstraat 28 1681 241 139v
LASES, GEERTJE Geertje Lases verkoper Schritsen 29 1689 242 264v
LASES, Gretsk Lases koper Kleine Kerkstraat 12 1669 239 181r
LASES, GRIETJE Griet Lases naastligger ten zuiden Franekereind 14 1726 246 271v
LASES, GRIETJE Griet Lases naastligger ten westen Franekereind 14 1726 246 271v
LASES, GRIETJE Grietie Lases , meerderjarige ongehuwde dochter verkoper Franekereind 12 1695 243 168v
LASES, GRIETJE Grietie Lases huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor 1725 246 240r
LASES, MARTEN Marten Lases Joch? verkoper Zoutsloot 1 1655 237 45r
LASES, MAAIKE Mayke Lases verkoper Franekereind 12 1695 243 7ra
LASES, MAAIKE Mayke Lases huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor 1725 246 240r
LASES, MAAIKE Mayke Lases naastligger ten zuiden Franekereind 14 1726 246 271v
LASES, MAAIKE Mayke Lases naastligger ten westen Franekereind 14 1726 246 271v
LASES, PIETER Pyter Lases verkoper Noordergrachtswal 1742 250 238r
LASES, PIETER Pyter Lases wolspinner geniaarde koper Anjelierstraat 4 1754 253 193r
ADMIRAAL, PIETER LASES Pyter Lases Admiraal wolspinner verkoper Zoutsloot 1 1755 253 233v
LASES, SJOERD Sioerd Lases mr. metselaar verkoper Gardenierstraat 1643 235 48r
LASES, SJOERD Sioerd Lases , c.u. naastligger ten oosten Romastraat 10 1643 235 57v
LASES, SJOERD vrije uitgang naar de Hofstraat onder de zolder door van Sioerd Lases , c.u. naastligger ten zuiden Romastraat 10 1643 235 57v
LASES, SJOERD Sioerd Lases , c.u. naastligger ten zuiden Romastraat 10 1643 235 57v
LASES, SJOERD Sioerd Lases verkoper Romastraat 10 1643 235 57v
LASES, SJOERD Sioerd Lases , c.u. koper schuur Zuiderstraat ZZ 1644 235 125v
LASES, SJOERD Sioerd Lases , c.u. koper dwarshuis Kerkpoortstraat 1649 236 81r
LASES, SJOERD de plaats van Sioerd Lases naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1649 236 83v
LASES, SJOERD de hof van Sioerd Lases naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1650 236 104v
LASES, SJOERD Sioerd Lases naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1650 236 110r
LASES, SJOERD de schuur van Sioerd Lases naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1650 236 146r
LASES, SJOERD Sioerd Lases koper door niaar kamers met plaats Hofstraat 17west de Doelen 1656 237 74r
LASES, SJOERD de kamer van Sioerd Lases naastligger ten westen Romastraat NZ 1656 237 75r
LASES, SJOERD Sioerdt Lases , c.u. mr. metselaar koper dwarshuis met een ledige plaats ervoor en een loods Vijverstraat 28 1645 235 172r
LASES, SJOERD de hof van Sjoerd Lases naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1650 236 132v
LASES, SJOERD Sjoerd Lases naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord 1651 236 152v
LASES, SIETSKE Sydtske Lases koper Grote Kerkstraat 31west 1636 234 12v
LASES, SIETSKE het huis van Syts Lases grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 12zuid 1620 230 237v
LASES, SIETSKE Syts Lases naastligger ten westen Brouwersstraat 12zuid 1620 230 237v
LASES, SIETSKE Sytske Lases verkoper van 1/3 Franekereind 17 1686 242 115r
LASES, SIETSKE Sytske Lases verkoper Franekereind 17 1686 242 115r
LASES, SIETSKE de erfgenamen van wijlen Sytske Lases naastligger ten westen Hoogstraat 15achter 1695 243 184r
LASES, SIETSKE de erfgenamen van wijlen Sytske Lases naastligger ten westen Hoogstraat 15 1698 243 383r
LASES, SIETSKE de erfgenamen van wijlen Sytske Lases naastligger ten westen Hoogstraat 15 1700 244 80r
LASES, SIETSE de erfgenamen van wijlen Sytske Lases naastligger ten westen Hoogstraat 15achter 1701 244 96v
LASES, SIETSKE de erfgenamen van wijlen Sytske Lases naastligger ten westen Hoogstraat 15achter 1701 244 101r
LASES, SIETSKE de erfgenamen van wijlen Sytske Lases naastligger ten westen Hoogstraat 15achter 1702 244 168r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Weverstraat 13 1791 263 360r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Weverstraat 11 1791 263 360r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Weverstraat 5 1791 263 360r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Weverstraat 7 1791 263 360r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Weverstraat 9 1791 263 360r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Herenwaltje 17 1791 263 364r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Molenpad 6 1791 263 369r
LASES, TRIJNTJE Trijntje Lases verkoper van 1/9 Lanen 71 1791 263 370ar
HIBMA, WIEPKJE LASES Wypkjen Lases Hibma geniaarde koper Hoogstraat 18 1758 254 128v
HIBMA, WIEPKJE LASES Wypkjen Lases Hibma geniaarde koper Rommelhaven 13 1758 254 128v
LASES, SIETSKE de erfgenamen van wijlen Zytske Lases naastligger ten westen Hoogstraat 15achter 1702 244 149v
ASPEREN, JAKOB LOURENS Jacob Laurens Asperen mr. gortmaker verkoper ten zuiden van Harlingen 1721 246 119v
LOURENS, JAN Jan Laurens naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1618 230 144v
LOURENS, JAN Jan Laurens naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 7 1622 230 312r
LOURENS, REIN wijlen Rein Lauwrens verkoper Romastraat 27 1732 248 72v
LEENDERTS, KLAASKE de erfgenamen van wijlen Claeske Leenarts verkoper Achterstraat 1682 241 198r
LEENDERTS, DIEUWKE Dieucke Leenders naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1695 243 132r
LEENDERTS, DIEUWKE Dieucke Leenders naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1695 243 132r
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenders Klok verkoper van 1/2 Lanen 82 1779 259 186v
LEENDERTS, EVERT huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts verkoper q.q. Noorderhaven 107 het Valkje 1782 260 315v
LEENDERTS, EVERT huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts verkoper q.q. Schritsen 11 1782 260 315v
LEENDERTS, EVERT huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts verkoper q.q. Lanen 71een_achter 1782 260 315v
LEENDERTS, EVERT huis genaamd het Valkje, van huisman Evert Leenderts verkoper q.q. Lanen NZ 1782 260 315v
LEENDERTS, GERRIT Geeryt Leenderts verkoper Hoogstraat 40 1797 265 55v
LEENDERTS, GERRIT huisman Gerrit Leenderts koper huis en wagenmakerij Hoogstraat 40 1787 262 153r
LEENDERTS, GERRIT huisman Gerryt Leenderts verkoper q.q. Noorderhaven 107 1782 260 315v
LEENDERTS, GERRIT huisman Gerryt Leenderts verkoper q.q. Schritsen 11 1782 260 315v
LEENDERTS, GERRIT huisman Gerryt Leenderts verkoper q.q. Lanen 71een_achter 1782 260 315v
LEENDERTS, GERRIT huisman Gerryt Leenderts verkoper q.q. Lanen NZ 1782 260 315v
LEENDERTS, JAN Jan Leenderts bontwever huurder (p.w.) Liemendijk 42 1761 255 92v
LEENDERTS, JAN Jan Leenderts bontwever verkoper Liemendijk 42 1761 255 92v
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman kapitein op het Admiraliteitsjacht verkoper Bildtstraat 19 1769 257 138r
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman koper huis Noorderhaven 25 1777 259 55r
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman huurder Noorderhaven 25 1777 259 55r
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman naastligger ten oosten Noorderhaven 23 1786 262 71r
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman naastligger ten westen Noorderhaven 27 1786 262 95v
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman schipper op de schuit Admiraliteit in Friesland koper huis Vijverstraat 5 1793 264 157v
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman oud kapitein verkoper q.q. Bildtstraat 23 1800 265 220v
BUISMAN, JAN LEENDERTS Jan Leenderts Buisman oud kapitein Admiraliteit verkoper q.q. Droogstraat 37 1800 265 223r
LEENDERTS, JOHANNES Johannes Leenderts huurder Vijverstraat 2 1781 260 314r
LEENDERTS, JOHANNES Johannes Leenderts grootschipper koper huis Lanen 17 1788 262 268r
LEENDERTS, JOHANNES Johannes Leenderts schipper naastligger ten westen Lanen 19 1808 268 50v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1731 248 60v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1737 249 215r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1742 250 216v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1746 251 152r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1755 253 235v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1756 253 267r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1757 254 84v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1760 255 33r
LEENDERTS, LEVI de jood Levi Leenderts huurder Noorderhaven 2 1733 248 241v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenderts Clocq koper Lanen 82 1737 249 172v
LEENDERTS, SJOUKJE Sjoukjen Leenderts verkoper Kruisstraat 1 1753 253 80r
LEENDERTS, SIETSKE Sytske Leenderts bewoner Hofstraat 21oost 1736 249 14va
LEENDERTS, SIETSKE Sytske Leenderts bewoner Hofstraat 21oost 1737 249 16va
LEENDERTS, KLAAS erfgenaam Claes Leenerds verkoper van 1/3 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v
LEENDERTS, KLAAS erfgenaam Claes Leenerds verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 22 1729 247 271v
LEENDERTS, LIJSBET erfgename Lijsbeth Leenerds verkoper van 1/3 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v
LEENDERTS, LIJSBET erfgename Lijsbeth Leenerds verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 22 1729 247 271v
LEENDERTS, MARTJEN erfgename Maertje Leenerds verkoper van 1/3 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v
LEENDERTS, MARTJEN erfgename Maertje Leenerds verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 22 1729 247 271v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerds Klok verkoper van 1/2 Rozengracht 18achter 1763 255 206r
LEENDERTS, BARTELD de weduwe van Bartel Leenerts naastligger ten oosten Hondenstraat 6 1616 230 15v
LEENDERTS, JOHANNES Johannes Leenerts schipper huurder Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
LEENDERTS, LEENDERT Leenert Leenerts verkoper Rozengracht 7oost 1613 229 160v
LEENDERTS, LEENDERT Leenert Leenerts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1727 247 55r
LEENDERTS, LEENDERT Leenert Leenerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1732 248 155r
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Leenerts verkoper van 1/3 Nieuwstraat 35 1728 247 119r
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Leenerts verkoper Zoutsloot 93 1729 247 261v
LEENDERTS, MAAIKE Maeycke Leenerts verkoper Moriaanstraat 3 1656 237 67v
KLOK, MARIA LEENDERTS Marijke Leenerts Klok koper Rozengracht 18achter 1744 251 30v
LEENDERTS, OKKE Ocke Leenerts mr. chirurgijn koper dwarshuis en de 2 kamers erachter en ???? Noorderhaven 28 1617 230 69r
LEENDERTS, STEFFEN het sterfhuis van wijlen Steven Leenerts verkoper Kerkpoortstraat 33 1616 230 24r
LEENDERTS, TIETJE Tyeth Leenerts eerdere eigenaar Poortje 1 1599 228 137v
LEENDERTS, IEBELTJE Ybeltie Leenerts verkoper William Boothstraat 37 1676 240 222r
LEENDERTS, IEBELTJE Yebeltie Leenerts verkoper onbekend 1677 240 269r
LEENDERTS, OKKE mr. Ocke Lenardts naastligger ten noorden Noorderhaven 28achter 1638 234 64r
LEENDERTS, OKKE mr. Ocke Lenarts chirurgijn verkoper Grote Kerkstraat 4 1611 229 4r
LEENDERTS, LEENDERT Lenert Lenerds verkoper van 1/2 Droogstraat 16 1728 247 147r
LEENDERTS, OKKE mr. Ocke Lenerds naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1639 234 85r
LEENDERTS, BERBER Berber Lenerts koper Noorderhaven 57oost_voor 1731 248 43v
LEENDERTS, KLAASKE wijlen Claeske Lenerts erflater Kerkpoortstraat 1682 241 201r
LEENDERTS, KLAASKE wijlen Claeske Lenerts erflater Kerkpoortstraat 1682 241 201v
LEENDERTS, KLAASKE wijlen Claeske Lenerts erflater Kerkpoortstraat 1682 241 202r
LEENDERTS, DIRK Dirck Lenerts huurder (voormalige) Franekerpoort (gebied) 1659 237 213r
LEENDERTS, HENDRIK Hendricx Lenerts , c.u. verkoper Franekerpoort (gebied) 1659 237 213r
POPTA, JAKOB LEENDERTS Jacob Lenerts Popta verkoper Voorstraat 29 1691 242 371v
LEENDERTS, LEENDERT Lenert Lenerts naastligger ten zuiden Schritsen 1599 228 175v
LEENDERTS, LEENDERT Lenert Lenerts koper provisioneel van 1/2 Kerkpoortstraat NZ 1613 229 150r
LEENDERTS, LIJSBET de weduwe Lijsbeth Lenerts naastligger ten oosten Rommelhaven 24 1597 228 14v
LEENDERTS, LIJSBET de weduwe Lijsbeth Lenerts naastligger ten westen Rommelhaven 26b 1598 228 74v
LEENDERTS, LIJSBET weduwe Lijsbeth Lenerts naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1614 229 194r
LEENDERTS, MARTJEN Maertje Lenerts koper Karremanstraat 13 1728 247 140r
LEENDERTS, MAAIKE Maicke Lenerts koper door niaar Kerkpoortstraat 67 1667 239 94v
LEENDERTS, FILIPPUS Philips Lenerts protesteert vanwege een hypotheek Lanen NZ 1614 229 210v
LEENDERTS, PIETER Pieter Lenerts koper huis Wortelstraat NZ 1598 228 114v
LEENDERTS, PIETER weduwe Pieter Lenerts naastligger ten noorden Dalpad 9 1731 248 52v
LEENDERTS, PIETER de weduwe van Pieter Lenerts naastligger ten noorden Dalpad 9 1737 249 165v
GRAAF, PIETER LEENDERTS Pytter Lenerts Graaff zeevarende koper door niaar woning en 1/2 schuur Dalpad 7 1705 244 290v
LEENDERTS, STEFFEN Steven Lenerts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 33 1597 228 29r
LEENDERTS, TJITSKE Tyeets Lenerts verkoper Poortje 1 1597 228 6r
LINSES, KOENRAAD Coenraad lensen , vrijgezel koper kamer, weefwinkel en plaatsje erachter William Boothstraat 3 1732 248 91r
LINSES, ABE Abe Lenses naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1760 254 254r
LINSES, ABE Abe Lenses naastligger ten zuiden Zoutsloot 92 1762 255 141r
LINSES, KOENRAAD Coenraad Lenses bontwever verkoper William Boothstraat 3 1737 249 185v
LINSES, PIETER Pytter Lenses mr. chirurgijn koper huis Herenwaltje 9 1755 253 242v
LINSES, ABE Abe Lensis , c.soc. naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1750 252 97r
, PIETER Pyter Leonardts koper woning (twee kamers) Zoutsloot ZZ 1636 234 7v
, SJOERD Sioerd Leses naastligger ten oosten Karremanstraat 19 1640 234 95r
LIEUWES, GRIETJE het huis van Grietie Leuwes naastligger ten oosten Voorstraat 83 1674 240 138v
LIEUWES, UILKJE de nagelaten weeskinderen van wijlen Uulck Leuwes eigenaar van 1/2 Zoutsloot 45 1644 235 129r
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levi mr. hoedenmaker huurder beneden (p.j.) Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
LEVI, NATHANAEL Nathan Levi naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1758 254 176r
LEVI, NATHANAEL Nathan Levi joods koopman verkoper Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
LEVI, FILIPPUS Philippus Levi huurder (p.j.) Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
LEVI, BENJAMIN Benjamin Levy huurder benedenwoning (p.j.) Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
LEVI, BENJAMIN Benjamyn Levy huurder (p.j.) Kleine Kerkstraat 12 1783 261 39r
LIEKELES, HIELKJE Hilck Lickeles verkoper (gesuccumbeerde) Grote Kerkstraat 12 1601 228 278v
LIEPKES, KLAAS Claes Liepckes koper huis of kamer Franekereind 1597 228 26r
LIEPKES, KLAAS Claes Liepckes kramer verkoper Franekereind 40 1598 228 101v
LIEPKES, KLAASKE Claes Liepckes koper huis Voorstraat 64 1600 228 210v
LIEPKES, KLAAS Claes Liepckes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1600 228 224v
LIEUWES, IEPE Epe Lieues koper huis Heiligeweg 22 1615 229 267v
LIEUWKES, wijlen Hottie Lieukes erflater Kruisstraat 5west 1613 229 175v
LIEUWKES, TRIJNTJE huurder van de woning Trijntje Lieukes naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1695 243 147r
LIEUWKES, TRIJNTJE huurder van de woning Trijntje Lieukes naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1695 243 147r
LUURTS, HARMEN Harmen Lieurts naastligger ten westen Karremanstraat 2 1684 242 28v
LIEUWES, AAFKE Aeffke Lieuues koper Weverstraat ZZ 1633 233 98r
LIEUWES, AAFKE Aeffke Lieuues koper Zoutsloot 111 1643 235 43r
LIEUWES, AAFKE Aefke Lieuues koper Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r
LIEUWES, AAFKE Aefke Lieuues koper Noorderhaven 32 1629 232 110r
LIEUWES, AAFKE Aefke Lieuues koper Zoutsloot 107 1643 235 47r
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuues zeilmaker koper huis Noorderhaven NZ 1620 230 250r
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuues naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1630 232 143r
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuues koper huis met kamer, galerij en ledige plaats Tuinpad 4 1633 233 103v
LIEUWES, ALLE Alle Lieuues koper huis daer Barradeel uytsteeckt Bildtstraat 19 Barradeel 1631 233 18r
LIEUWES, ALLE de erfgenamen van wijlen Alle Lieuues naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1659 237 210v
LIEUWES, ANTJE Antie Lieuues crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat 1623 230 358r
LIEUWES, AUGUSTINUS mr. Augustinus Lieuues , c.u. chirurgijn koper huis Kleine Bredeplaats 12 1657 237 111v
LIEUWES, BAUKJE Bauck Lieuues koper van 1/2 Raamstraat 1 1655 237 20r
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuues naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1657 237 115r
LIEUWES, DIRK dr. Dirck Lieuues verpachter grond Lanen 85oost 1620 230 256r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES dr. Dirck Lieuues Scheltinga procureur generaal Hof van Friesland verpachter grond ([staat: twee Philipsguldens]) Voorstraat 47 1622 230 302r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van wijlen Dirck Lieuues Scheltinga verpachter grond huis en brouwerij Simon Stijlstraat 6 1661 238 95r
LIEUWES, DOETJE Doed Lieuues verkoper Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v
LIEUWES, DOUWE Douue Lieuues koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1660 238 41v
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuues koper Voorstraat 91achter 1611 229 32v
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuues koper Hoogstraat 41 1618 230 116r
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuues verkoper Hoogstraat 41 1631 233 16r
LIEUWES, EGBERT Egbert Lieuues koper huis en ledige plaats Zoutsloot 1 1613 229 126r
LIEUWES, EGBERT de ledige plaats van Egbert Lieuues naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1613 229 127r
LIEUWES, IEMKJE Emma Lieuues verkoper Schritsen 38 1618 230 142r
LIEUWES, IEPE Epe Lieuues naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1619 230 176r
LIEUWES, IEPE Epe Lieuues naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1621 230 260r
LIEUWES, EESGE de weduwe en de curatoren van de weeskinderen van wijlen Esge Lieuues zeilmaker verkoper Noorderhaven NZ 1632 233 71v
LIEUWES, Esge Lieuues koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 13 1696 243 195v
LIEUWES, GRIETJE Griet Lieuues verkoper Carl Visschersteeg 1621 230 291r
LIEUWES, GRIETJE Griet Lieuues verkoper Nieuwstraat 64 1633 233 104v
LIEUWES, GRIETJE Grietje Lieuues koper Molenpad 1 1644 235 111r
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuues koper buiten Harlingen 1633 233 101r
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuues Geelgeent bewoner Zuiderhaven 77 1640 234 120v
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrant Lieuues geniaarde koper Gardenierstraat 2 1631 233 8r
LIEUWES, IJSBRAND de proclamant IJsbrant Lieuues naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1631 233 8r
LIEUWES, IJSBRAND Isbrant Lieuues koper door niaar twee kamers aanelkaar Weverstraat ZZ 1630 232 152r
LIEUWES, JAN Jan Lieuues naastligger ten noorden Brouwersstraat 23 1613 229 128r
LIEUWES, JAN Jan Lieuues veerschipper koper huis Grote Ossenmarkt ZZ 1613 229 141v
LIEUWES, JAN Jan Lieuues huistimmerman koper kamer Sint Christoffelsteeg 1614 229 192v
LIEUWES, JAN Jan Lieuues scheepstimmerman naastligger ten westen Zoutsloot 1 1620 230 200v
LIEUWES, JAN de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Lieuues verkoper van 1/2 Heiligeweg 1622 230 333r
LIEUWES, JAN wijlen Jan Lieuues erflater Heiligeweg 1622 230 333r
LIEUWES, JAN de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Lieuues verkoper van 1/2 Brouwersstraat 1622 230 333r
LIEUWES, JAN wijlen Jan Lieuues erflater Brouwersstraat 1622 230 333r
LIEUWES, JAN Jan Lieuues gortmaker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3 1623 230 346v
LIEUWES, JAN Jan Lieuues naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1630 232 156r
LIEUWES, JAN Jan Lieuues naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1630 232 156v
LIEUWES, JETSE Jetse Lieuues rogmeter bewoner zuidelijke kamer Gardenierstraat 2 1622 230 323v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues koper twee kamers aan elkaar Nieuwstraat WZ 1622 230 329r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues koper huis Voorstraat 52west 1642 234 162r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues , c.u. verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v
LIEUWES, LIEUWE het prieel of kamer van Lieuue Lieuues naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1644 235 116v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues naastligger ten oosten Voorstraat 80 1655 237 4v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27 1655 237 11v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues naastligger ten westen Moriaanstraat 3 1656 237 67v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues verkoper Voorstraat 52west 1659 237 208r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues verkoper Voorstraat 52west 1659 237 208r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues naastligger ten westen Moriaanstraat 3 1659 237 214v
LIEUWES, LIJSBET Lijsbet Lieuues koper Noorderhaven 107 1645 235 162v
LIEUWES, LUITJEN Luitien Lieuues koper huis, loods en plaats Nieuwstraat 32 1660 238 41r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues naastligger ten oosten Klaverbladstraat NZ 1619 230 178v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues verkoper Both Apothekerstraat 8 1623 230 351r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues verkoper Weverstraat ZZ 1630 232 152r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues , c.u. verkoper Brouwersstraat 27 1637 234 24r
LIEUWES, NANNE wijlen Nanne Lieuues verkoper Weverstraat ZZ 1660 238 40r
LIEUWES, PIETJE Pytrick Lieuues verkoper Zoutsloot 24 1611 229 58v
LIEUWES, RIEMKJE Rieme Lieuues verkoper Grote Kerkstraat 17 1635 233 176r
LIEUWES, RINSKE Rintscke Lieuues koper huis met kamer en ledige plaats Tuinpad 4 1618 230 139r
LIEUWES, RUURD Ruierd Lieuues verkoper ten noorden van Harlingen 1623 230 356v
LIEUWES, SAKE Saecke Lieuues koper huis met een ledige plaats aan de noordzijde Franekerpoort (gebied) 1614 229 203r
LIEUWES, SAKE Sake Lieuues verkoper Franekerpoort (gebied) 1620 230 233v
LIEUWES, TRIJNTJE Trijn Lieuues koper Zuiderstraat NZ 1613 229 170v
LIEUWES, TRIJNTJE Trijn Lieuues verkoper Zuiderstraat 1613 229 176r
LIEUWES, TRIJNTJE Trijn Lieuues koper Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 260v
LIEUWES, TJITSKE Tyeets Lieuues verkoper Carl Visschersteeg 1622 230 308r
LIEUWES, UILKE wijlen Uulcke Lieuues koper Heiligeweg 46 1630 232 152v
LIEUWES, BOTE Boote Lieuuis verkoper Grote Kerkstraat 1632 233 57v
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuuis kloksteller bewoner Lanen 6 1613 229 147r
, UILKJE Ulck Lieuus koper Vijver WZ 1631 233 22v
LIEUWES, AALTJE Aaltje Lieuwes verkoper Gardenierstraat 12 1761 255 76r
LIEUWES, EEBE Aebe Lieuwes verkoper Franekerpoort (gebied) 1652 236 200v
LIEUWES, AAFKE wijlen Aefcke Lieuwes erflater Zoutsloot 12 1666 239 51r
LIEUWES, EESGE wijlen Aesge Lieuwes verkoper Noorderhaven NZ 1633 233 78v
LIEUWES, EESGE de andere vijf nagelaten weeskinderen van Aesge Lieuwes verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ 1633 233 78v
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuwes koper Rozengracht 12 1692 242 388v
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuwes koopman koper 1/2 houtstek Rozengracht 12 1693 243 41v
LIEUWES, de vrouw van Aesge Lieuwes eigenaar van 1/2 Rozengracht 12 1693 243 41v
LIEUWES, EESGE de mouterij van Aesge Lieuwes , c.s. naastligger ten zuiden Zoutsloot 70 1697 243 303r
LIEUWES, EESGE Aesge Lieuwes koopman verkoper q.q. Voorstraat 1 1698 243 391v
LIEUWES, ATE Aete Lieuwes verkoper Kleine Kerkstraat 8 1705 244 299v
LIEUWES, AGE Agge Lieuwes , voor zijn vrouw, een dochter van Rein Paals verkoper Vijver 3 1626 231 108v
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes verkoper Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes , c.u. verkoper Bildtstraat 19 1637 234 48r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes , c.u. verkoper Bildtstraat 19 1639 234 79v
LIEUWES, ALLE de erfgenamen van wijlen Alle Lieuwes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1640 234 119r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes verkoper Hoogstraat 53 1714 245 204v
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes , c.s. naastligger ten oosten Lombardstraat 6 1715 245 237r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes verkoper Lombardstraat 8 1715 245 248r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes , c.u. huurder Anjelierstraat 7 1767 256 246r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes , c.u. huurder (p.j.) Anjelierstraat 7 1767 256 268v
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes naastligger ten westen Anjelierstraat 9 1788 262 282r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes naastligger ten oosten Anjelierstraat 5 1793 264 138r
LIEUWES, ALLE Alle Lieuwes naastligger ten oosten Anjelierstraat 5 1803 266 199v
LIEUWES, ANTJE An Lieuwes verkoper Bildtpoort (gebied) 1598 228 96v
LIEUWES, ANTJE Antie Lieuwes verkoper van 1/10 Zoutsloot 12 1666 239 51r
LIEUWES, ANTJE Antie Lieuwes koper provisioneel Heiligeweg 70 1682 241 59ra
LIEUWES, ANTJE Antie Lieuwes , c.s. verkoper Hofstraat 16 1694 243 104r
LIEUWES, ANTJE Antie Lieuwes koper Hofstraat 16 1699 244 20r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes verkoper Nieuwstraat OZ 1665 239 14r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes verkoper Hoogstraat 36 1665 239 16r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes geniaarde koper Scheerstraat 11 1777 259 80v
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes koper Nieuwstraat 14 1779 259 198r
LIEUWES, ANTJE Antje Lieuwes koper Nieuwstraat 16 1779 259 198r
LIEUWES, ANTJE de weduwe Antje Lieuwes huurder Bargebuurt 28 1783 261 70v
LIEUWES, ATE Ate Lieuwes huurder Nieuwstraat 28 1800 265 256v
LIEUWES, AATJE Atke Lieuwes verkoper Vijverstraat 6 1627 232 30v
LIEUWES, AATJE Attie Lieuwes verkoper Bargebuurt 20 1716 245 269v
LIEUWES, AATJE Attie Lieuwes koper kamer Herenknechtenkamerstraat 15 1719 246 47r
LIEUWES, AATJE Attie Lieuwes verkoper Herenknechtenkamerstraat 1726 246 256r
LIEUWES, AATJE Attje Lieuwes verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
LIEUWES, BERBER Berber Lieuwes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 12 1647 235 260v
LIEUWES, BERBER Berber Lieuwes verkoper Hoogstraat 33 1801 265 307r
LIEUWES, BRECHTJE Brecht Lieuwes naastligger ten oosten Achterstraat 7 1665 239 2ra
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1598 228 89v
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten noorden Gardenierstraat 1598 228 89v
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes verkoper Heiligeweg ZZ 1611 229 21v
LIEUWES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Lieuwes tvijnter verkoper Heiligeweg 34 1615 230 2r
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes , c.u. koper Zoutsloot 41 1709 245 93r
LIEUWES, KLAAS wijlen Claes Lieuwes verkoper Zoutsloot 1 1724 246 193r
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes naastligger ten zuiden Bildtstraat WZ 1727 247 29r
LIEUWES, KORNELIS Cornelis Lieuwes mr. gortmaker koper huis Zoutsloot 1 1695 243 182r
LIEUWES, KORNELIS Cornelis Lieuwes gortmaker verkoper Zoutsloot 1 1696 243 234av
LIEUWES, DANIEL Daniel Lieuwes verkoper q.q. Voorstraat 73 1597 228 18r
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1653 236 226v
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1657 237 259r
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1677 241 2r
LIEUWES, DIRK wijlen Dirck Lieuwes koper Zoutsloot 65 1617 230 66v
LIEUWES, DIRK dr. Dirck Lieuwes naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
LIEUWES, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck Lieuwes , c.u. eigenaar perceel Brouwersstraat 19achter 1672 240 78v
LIEUWES, DIRK Dirck Lieuwes naastligger ten westen ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
LIEUWES, DIRK wijlen Dirck Lieuwes verkoper Zoutsloot 42 1695 243 138r
LIEUWES, DIRK wijlen Dirck Lieuwes verkoper Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
DOYEMA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van wijlen Dirck Lieuwes Doyma naastligger ten zuiden Noordijs 9 1645 235 170v
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van wijlen dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond ([staat: 3-00-00 GG]) Voorstraat 60 1638 234 58r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van wijlen dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond ([staat: 3-00-00 GG]) Voorstraat 60 1638 234 60r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van wijlen dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond ([staat: 4-00-00 GG]) Simon Stijlstraat 6 1650 236 144r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes koper huis Rozengracht 19 1681 241 133r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes verkoper Rozengracht 19 1685 242 88v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten oosten Heiligeweg 16 1791 263 302r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten oosten Heiligeweg 18 1791 263 302r
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten oosten Heiligeweg 16 1791 263 315v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten oosten Heiligeweg 18 1791 263 315v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes koper huis onbekend 1802 266 73v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes huurder onbekend 1802 266 73v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes naastligger ten zuiden onbekend 1802 266 73v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdrager koper huis Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdrager naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes huurder Tiepelsteeg 1806 267 232v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes oud zoutdrager verkoper Tiepelplein 1807 267 329v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdrager verkoper Tiepelsteeg WZ 1807 267 330v
LIEUWES, DIRK Dirk Lieuwes zoutdrager verkoper Tiepelplein WZ 1807 267 331r
BAKKER, DIRK LIEUWES Dirk Lieuwes Bakker zoutdrager koper woning Heiligeweg 16achter 1787 262 154r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES dr. Dirk Lieuwes Scheltinga verpachter grond ([staat: 6-00-00 GG]) Simon Stijlstraat 6 1626 231 125r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van wijlen dr. Dirk Lieuwes Scheltinga verpachter grond huis en brouwerij ([staat: 7-00-00 GG]) Simon Stijlstraat 6 1664 238 228r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erfgenamen van wijlen dr. Dirk Lieuwes Scheltinga verpachter grond brouwerij en huis ([staat: 7-00-00 GG]) Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
LIEUWES, DOEDE Doede Lieuwes , c.s. huurder Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
LIEUWES, DOEDE huisman Doede Lieuwes verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ 1728 247 98v
LIEUWES, DOETJE Doedtie Lieuwes verkoper van 1/2 Voorstraat 85 1696 243 207r
LIEUWES, DOETJE Doedtie Lieuwes naastligger ten zuiden Kroonsteeg 5 1712 245 172r
LIEUWES, DOETJE het huis van Doedtie Lieuwes naastligger ten zuiden Kroonsteeg 5 1714 245 224r
LIEUWES, DOETJE Doedtie Lieuwes , c.s. verkoper Voorstraat 1 1715 245 236v
LIEUWES, DOETJE wijlen Doedtie Lieuwes verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
LIEUWES, DOETJE Doedtje Lieuwes verkoper van 1/4 Poortje OZ 1699 243 400v
LIEUWES, DOETJE Doetie Lieuwes koper Karremanstraat 5 1688 242 248r
LIEUWES, DOETJE Doetie Lieuwes naastligger ten oosten Schritsen 7 1698 243 340r
LIEUWES, DOETJE de erfgenamen van wijlen Doetie Lieuwes naastligger ten oosten Schritsen 7 1717 245 305v
LIEUWES, DOETJE Doetje Lieuwes koper Schritsen 11 1675 240 188v
LIEUWES, DOETJE Doetje Lieuwes naastligger ten oosten Schritsen 7 1697 243 304v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker koper huis en groot pakhuis als wagenmakerij ernaast Rommelhaven 2 1748 251 227v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker huurder Zuiderstraat 6voor 1751 252 131v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker koper Vissersstraat 4 1753 253 94r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker verkoper Vissersstraat 6 1753 253 117r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker koper door niaar huis Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker verkoper Vissersstraat 4 1754 253 148v
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes mr. wagenmaker verkoper Sint Jacobstraat 2 1759 254 182r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes wagenmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes bewoner benedenste deel Sint Jacobstraat 2 1773 258 3ra
LIEUWES, DOUWE Douwe Lieuwes oud voerman verkoper q.q. Sint Jacobstraat 2 1773 258 3ra
LIEUWES, EESGE de weduwe van Edsge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 10 1720 246 66v
LIEUWES, EESGE de weduwe van Edsge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 16 1725 246 215r
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuwes koper Zuiderplein OZ 1606 228 513r
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuwes koper Schritsen 64 1615 229 275v
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuwes verkoper Schritsen 64 1627 231 169v
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes , c.u. timmerman koper huis Woudemansteeg 2 1680 241 87r
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes mr. scheepstimmerman koper huis Schritsen 27 1681 241 140r
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes koper huis bestaande uit 2 separate woningen Kleine Ossenmarkt 8 1695 243 156v
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes lakenkoper naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 17 1697 243 278r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koper huis Schritsen 39 1662 238 147v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes timmerman naastligger ten oosten Schritsen 37 1688 242 251v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koopman verkoper q.q. Scheffersplein 27 1690 242 322r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes bootjemaker verkoper Herenwaltje 9 1691 242 373r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes bootjemaker verkoper Gardenierstraat 1691 242 373v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koper huis Heiligeweg 15 1692 242 376v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koper woning Schritsen 31 1692 243 16v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten westen Schritsen 33 1694 243 105v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes , c.u. verkoper Schritsen 31 1695 243 145v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 44achter 1702 244 139v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten zuiden Lanen 46 1702 244 159r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1705 244 272r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes winkelier verkoper q.q. Gardenierstraat 16 1703 245 6r
LIEUWES, IEPE Eepe Lieuwes aanhandelaar huis met de loods en ledige plaats erachter Kerkpoortstraat 41 1616 230 39v
LIEUWES, IEPE Eepe Lieuwes verwandelaar Heiligeweg 22 1616 230 40r
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes koper woning Spinhuisstraat 5 1694 243 101v
LIEUWES, EESGE de hof van Eesge Lieuwes naastligger ten noorden Spinhuisstraat 5 1694 243 101v
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes koopman koper mouterij Herenwaltje 10 1695 243 127v
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes koper door niaar Voorstraat 1 1698 243 391v
LIEUWES, EESGE de mouterij van Eesge Lieuwes , c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 70 1695 243 6ra
LIEUWES, EESGE de weduwe van Eesge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 10 1715 245 253r
LIEUWES, EESGE Eesger Lieuwes koopman koper hof Rozengracht 8 1685 242 97r
LIEUWES, EGBERT Egbert Lieuwes verkoper Zoutsloot 1 1616 230 43v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes verkoper q.q. Hoogstraat 1691 242 362r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopman koper kamer met een weefwinkel erachter Spinhuisstraat 3 1695 243 174r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u. koopman naastligger ten oosten Spinhuisstraat 3 1695 243 174r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u. koopman naastligger ten noorden Spinhuisstraat 3 1695 243 174r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopman koper kamer met een weefwinkel erachter Spinhuisstraat 7 1695 243 174v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u. koopman naastligger ten westen Spinhuisstraat 7 1695 243 174v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.u. koopman naastligger ten noorden Spinhuisstraat 7 1695 243 174v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes , c.s. koopman eigenaar van 3/4 Herenwaltje 10 1699 244 2r
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopman naastligger ten westen Rozengracht 10 1700 244 39v
LIEUWES, EESGE Esge Lieuwes koopman verkoper van 1/4 Herenwaltje 10 1703 244 207v
LIEUWES, EESGE de erfgenamen van wijlen Esge Lieuwes naastligger ten oosten Rozengracht 6 1738 249 351r
LIEUWES, EESGE Esger Lieuwes naastligger ten noorden Rozengracht 8 1685 242 97r
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes , c.u. huurder Anjelierstraat 3 1746 251 122v
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes , c.u. huurder Anjelierstraat 5 1746 251 122v
LIEUWES, FEDDE Fedde Lieuwes huurder Tiepelsteeg 1758 254 132r
LIEUWES, FEDDE de weduwe van Fedde Lieuwes bewoner Hofstraat 47west 1764 256 63v
LIEUWES, FEIKE huisman Feyke Lieuwes verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ 1728 247 98v
LIEUWES, FRANS wijlen Frans Lieuwes verkoper Weverstraat 10 1689 242 290v
LIEUWES, FROUKJE Frouckjen Lieuwes koper Zoutsloot 1 1667 239 116r
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor zich en haar kinderen verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 125v
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor haar kinderen verkoper van 1/3 Vianen 1786 262 127r
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor haar kinderen verkoper Rapenburg NZ 1786 262 132r
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes huurder Droogstraat 61 1787 262 208v
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , mede voor haar kinderen verkoper Droogstraat 61 1787 262 208v
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , mede voor haar kinderen verkoper Rapenburg NZ 1787 262 222v
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , mede voor haar kinderen verkoper Vianen 1787 262 228r
LIEUWES, GEESKE Geeske Lieuwes naastligger ten oosten Zuiderstraat 1727 247 50v
LIEUWES, GEESKE de erfgenamen van wijlen Geeske Lieuwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1733 248 215r
LIEUWES, GEESKE wijlen Geeske Lieuwes erflater Zuiderstraat 1733 248 221r
LIEUWES, GERBEN Gerbrand Lieuwes verkoper Noorderhaven 31een_achter 1722 246 148v
LIEUWES, GERRIT Gerrit Lieuwes huurder (p.j.) Zoutsloot 25 1798 265 104r
LIEUWES, GERRITJE Gerritje Lieuwes koper Franekereind 29oost 1739 250 22v
LIEUWES, GERRITJE Gerrytie Lieuwes koper Karremanstraat 12 1722 246 130v
LIEUWES, GERRITJE Gerrytie Lieuwes koper Nieuwstraat 9 1735 249 86r
LIEUWES, GERRITJE Gerrytje Lieuwes koper Lombardstraat 2 1740 250 94v
LIEUWES, GERRITJE Gerrytje Lieuwes koper Voorstraat 62 1740 250 107v
LIEUWES, GERRITJE Gerrytje Lieuwes verkoper Karremanstraat 12 1740 250 109v
LIEUWES, GRIETJE Griet Lieuwes naastligger ten oosten Scheffersplein 27 1690 242 303v
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes koper Lanen 17 1654 236 249r
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes koper Voorstraat 85 1667 239 114r
LIEUWES, GRIETJE grondpacht uit het huis van Grietie Lieuwes eigenaar perceel Voorstraat 85 1681 241 170v
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 9oost 1683 241 261v
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes verkoper Scheffersplein 27 1690 242 325r
LIEUWES, GRIETJE wijlen Grietie Lieuwes erflater Voorstraat 85 1696 243 207r
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 9west 1698 243 342v
LIEUWES, GRIETJE Grietie Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 9oost 1698 243 366v
LIEUWES, GRIETJE wijlen Grietie Lieuwes erflater Poortje OZ 1699 243 400v
LIEUWES, GRIETJE Grietje Lieuwes verkoper Hoogstraat 35 1665 239 11v
LIEUWES, GRIETJE Grietje Lieuwes naastligger ten westen Voorstraat 87 1694 243 73r
LIEUWES, GRIETJE Grietje Lieuwes koper Schritsen 56 1702 244 171v
LIEUWES, GRIETJE wijlen Grietje Lieuwes voormalig bewoner Lanen 30 1782 260 267r
LIEUWES, GRIETJE wijlen Grietje Lieuwes erflater Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
LIEUWES, GRIETJE de kamer van Grytie Lieuwes naastligger ten zuiden Scheffersplein 27 1690 242 322r
LIEUWES, GRIETJE Grytje Lieuwes koper Lanen 30 1755 253 234v
LIEUWES, GRIETJE Gryttie Lieuwes geniaarde koper Vijver 5 1746 251 150r
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes verkoper van 1/16 Zoutsloot 45 1755 253 199r
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes naastligger ten oosten Karremanstraat 23 1760 254 255r
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes naastligger ten oosten Karremanstraat 19 1761 255 51v
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes mr. bontwever verkoper Zoutsloot 52 1762 255 134v
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes bontwever koper huis Anjelierstraat 7 1768 257 49v
LIEUWES, HARMEN Harmen Lieuwes naastligger ten westen Anjelierstraat 9 1774 258 160v
LIEUWES, HARMEN wijlen Harmen Lieuwes mr. bontwever erflater Anjelierstraat 7 1779 259 181v
LIEUWES, HERE Heere Lieuwes tichelbaas en koopman koper huis Noorderhaven 18 1737 249 183r
LIEUWES, HERE de weduwe van Heerre Lieuwes koopman huurder Noorderhaven 18 1741 250 152v
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 30 1601 228 241v
LIEUWES, HENDRIK Hendrick Lieuwes koper huis met bak, kelder en opkamer Kleine Kerkstraat 7 1680 241 78r
LIEUWES, HENDRIK wijlen Hendrick Lieuwes verkoper William Boothstraat 3 1682 241 196r
LIEUWES, HENDRIK Hendrik Lieuwes koper huis Weverstraat 10 1722 246 138r
LIEUWES, HENDRIK Hendrik Lieuwes verkoper Weverstraat 10 1723 246 171r
LIEUWES, HENDRIK Hendrik Lieuwes koper woning Liemendijk ZZ 1730 247 358r
LIEUWES, HENDRIK Hendrik Lieuwes verkoper Liemendijk ZZ 1737 249 171v
LIEUWES, HERE Here Lieuwes tichelbaas en koopman geniaarde koper Zuiderhaven 19zuid 1735 249 82v
LIEUWES, HIDDE Hidde Lieuwes vleeshouwer koper Hofstraat 16 1694 243 104r
LIEUWES, HIDDE Hidde Lieuwes , c.u. mr. vleeshouwer huurder Voorstraat 49 1696 243 218r
LIEUWES, HIDDE Hidde Lieuwes huurder van 1/2 Hofstraat 16 1699 244 20r
LIEUWES, HIDDE Hidde Lieuwes , mede voor zich mr. slager verkoper Hofstraat 16 1701 244 96r
LIEUWES, HIDDE Hidde Lieuwes slager naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1702 244 143v
LIEUWES, HIDDE als bewoner Hidde Lieuwes slager naastligger ten oosten Voorstraat 29 1706 244 336r
LIEUWES, HIDDE als bewoner Hidde Lieuwes slager naastligger ten oosten Voorstraat 29 1707 245 24v
LIEUWES, HIDDE als bewoner Hidde Lieuwes naastligger ten oosten Voorstraat 29 1711 245 160r
LIEUWES, HIDDE Hidde Lieuwes slager naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1708 245 313r
LIEUWES, HIDDE Hidde Lieuwes naastligger ten westen Voorstraat 33 1724 246 209v
LIEUWES, HIDDE als huurder Hidde Lieuwes mr. slager naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1731 247 371v
LIEUWES, HILTJE Hiltje Lieuwes verkoper Hoogstraat 35 1665 239 11v
LIEUWES, HUBERT Hubert Lieuwes grootschipper koper huis en tuintje Zoutsloot 87 1764 256 79v
LIEUWES, HUBERT de kinderen van Hubert Lieuwes verkoper van 1/3 Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes naastligger ten westen Zoutsloot 89 1767 257 24r
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes koper huis Karremanstraat 1769 257 122v
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes naastligger ten zuiden Karremanstraat 1769 257 122v
LIEUWES, HUBERT wijlen Huibert Lieuwes verkoper Zoutsloot ZZ 1773 258 96r
LIEUWES, HUBERT wijlen Huibert Lieuwes verkoper Achterstraat ZZ 1773 258 96r
LIEUWES, HUBERT de weduwe van Huibert Lieuwes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
LIEUWES, HUBERT Huibert Lieuwes verkoper Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
LIEUWES, HUBERT de erfgenamen van wijlen Huibert Lieuwes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1782 260 168v
LIEUWES, HIELKJE Hylckien Lieuwes verkoper van 1/10 Zoutsloot 12 1666 239 51r
LIEUWES, IDSKE Idske Lieuwes verkoper Hofstraat 16 1699 244 20r
LIEUWES, IJSBRAND IJsbrandt Lieuwes koper kamer of woning Carl Visschersteeg 1614 229 213r
LIEUWES, IJSBRAND Isbrant Lieuwes koper kamer de plaats daarachter Gardenierstraat 1626 231 126r
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes meesterknecht op de lijnbaan koper door niaar woning Bargebuurt 28 1794 264 207v
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes naastligger ten zuiden Bargebuurt 28 1794 264 207v
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes naastligger ten westen Anjelierstraat 16 1796 264 345r
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes baantjer koper woning Bildtpoort (gebied) 1803 266 216r
LIEUWES, JAKOB Jacob Lieuwes Baantjer koper huis Zoutsloot 23 1765 256 137r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes koper huis met de ledige plaats daarachter; met het vrije medegebruik van de steeg Brouwersstraat 21 1600 228 196r
LIEUWES, JAN de plaats van Jan Lieuwes naastligger Brouwersstraat 1600 228 206v
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes timmerman koper huis Nieuwstraat 46 1605 228 454r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes naastligger ten noorden Hoogstraat 36 1606 228 498r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes bruidegom 1606 228 528r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes verkoper Gardenierstraat 1611 229 53r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes verkoper Grote Ossenmarkt 1 1614 229 224r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes naastligger ten oosten Zoutsloot 7 1615 229 275r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes verkoper Schritsen 64 1615 229 275v
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1617 230 92r
LIEUWES, JAN Jan Lieuwes koper huis Zoutsloot NZ 1629 232 82v
LIEUWES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Lieuwes naastligger ten westen Zoutsloot 1 1681 241 137r
LIEUWES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Lieuwes naastligger ten westen Zoutsloot 1 1689 242 286r
LIEUWES, JANKE Jancke Lieuwes koper Rozengracht 14 1674 240 139v
LIEUWES, JANKE Jancke Lieuwes consenteert Rozengracht 14 1687 242 215v
LIEUWES, JARICH Jarigh Lieuwes verkoper Weverstraat 1639 234 88v
LIEUWES, JELTJE Jeltje Lieuwes koper Anjelierstraat 18 1766 256 197r
LIEUWES, JELTJE en van diens kinderen bij wijlen zijn eerste vrouw Jeltje Lieuwes verkoper Anjelierstraat 18 1791 263 351r
LIEUWES, JELTJE Jeltje Lieuwes huurder 1 kamer (p.w.) Molenpad ZZ 1802 266 59r
LIEUWES, JETSE Jetse Lieuwes verkoper Schritsen 64 1615 229 275v
LIEUWES, JOSEF Joseph Lieuwes , c.u. huurder Romastraat 4oost 1764 256 21r
LIEUWES, LIEUWKJE Lieuckjen Lieuwes koper huis Lanen 48 1689 242 277v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuwes naastligger ten oosten Voorstraat 50 1643 235 92r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1628 232 67v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes naastligger ten noorden Nieuwstraat 1637 234 33r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes koper huis William Boothstraat OZ 1640 234 112r
LIEUWES, LIEUWE de hof van de verkopers Lieuwe Lieuwes naastligger ten oosten Moriaanstraat 5 1655 237 53v
LIEUWES, LIEUWE de hof van de verkopers Lieuwe Lieuwes naastligger ten noorden Moriaanstraat 5 1655 237 53v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 5 1655 237 53v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27 1658 237 247v
LIEUWES, LIEUWE weduwnaar Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 7 1659 238 1r
LIEUWES, LIEUWE de hof van verkoper Lieuwe Lieuwes naastligger ten noorden Moriaanstraat 1 1659 238 3v
LIEUWES, LIEUWE de crediteuren van weduwnaar Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 1 1659 238 3v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes voormalig eigenaar van de oostelijke woning Voorstraat 50 1682 241 180v
LIEUWES, LIEUWE vroegere eigenaar Lieuwe Lieuwes naastligger ten oosten Voorstraat 50 1723 246 156r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes varenspersoon koper woning Achterstraat 1748 251 238v
LIEUWES, LIJSBET Lijsbeth Lieuwes voormalig bewoner Hofstraat 1 1774 258 148v
LIEUWES, LIJSBET wijlen Lijsbeth Lieuwes erflater Hofstraat 1 1774 258 148v
LIEUWES, Limpk Lieuwes koper Zoutsloot 24 1613 229 151v
LIEUWES, LUITJEN het huis voormaals van Luitjen Lieuwes timmerman naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1664 238 229r
LIEUWES, LUITJEN Luitjen Lieuwes , c.u. koper van 1/2 huis Franekerpoort (gebied) 1664 238 230r
LIEUWES, LIEPKJE Lupck Lieuwes verkoper Zoutsloot 24 1627 231 163r
LIEUWES, LUTSKE Luts Lieuwes koper Kruisstraat NZ 1625 231 44r
LIEUWES, LUTSKE Luts Lieuwes verkoper Kruisstraat NZ 1636 234 13r
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes koper onbekend 1682 241 192v
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten westen onbekend 1682 241 192v
LIEUWES, MAAIKE Maeyke Lieuwes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1682 241 222r
LIEUWES, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maeyke Lieuwes verpachter grond Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
LIEUWES, MAAIKE Maike Lieuwes verkoper Schritsen 11 1720 246 60r
LIEUWES, MAAIKE Maike Lieuwes naastligger ten noorden Hoogstraat 27 1779 259 160v
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes verkoper Hoogstraat 35 1665 239 11v
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes , c.u. koper woning Lombardstraat 1668 239 131v
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1683 241 259v
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1685 242 66r
LIEUWES, MARTEN Marten Lieuwes naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1696 243 241r
LIEUWES, MARIA Mary Lieuwes verkoper Spinhuisstraat 1683 242 7r
LIEUWES, MAAIKE Mayke Lieuwes koper Voorstraat 91achter 1671 240 71v
LIEUWES, MAAIKE Mayke Lieuwes naastligger ten noorden Hoogstraat 27 1765 256 122v
LIEUWES, MAAIKE Mayke Lieuwes naastligger ten westen Hoogstraat 27 1775 258 236r
LIEUWES, MEINERT Meindert Lieuwes wolkammer naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
LIEUWES, MEINERT Meindert Lieuwes wolkammer naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1736 249 143r
LIEUWES, MEIE Meye Lieuwes verkoper van 1/16 Zoutsloot 45 1755 253 199r
LIEUWES, MEINERT Meynert Lieuwes naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1732 248 99r
LIEUWES, MICHIEL Michiel Lieuwes verkoper van 1/5 Herenknechtenkamerstraat 15 1653 236 235v
LIEUWES, MINK Minck Lieuwes timmerman koper 3/4 huis met een hof erachter Hoogstraat 35 1665 239 11v
LIEUWES, MINK Minck Lieuwes naastligger ten westen Hoogstraat 37 1671 240 41v
LIEUWES, MINK wijlen Minck Lieuwes verkoper Hoogstraat 35 1682 241 57va
LIEUWES, MOETSKE Moeyke Lieuwes koper Schoolsteeg WZ 1682 241 222r
LIEUWES, MOETSKE Moeyke Lieuwes naastligger ten westen Schoolsteeg WZ 1682 241 222r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes geniaarde koper Sint Odolphisteeg WZ 1627 232 4v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes crediteur (impetrant en triumphant) Sint Christoffelsteeg 1628 232 66r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1629 232 97v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes geniaarde koper Simon Stijlstraat 7 1631 233 7r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes koper huis Schoolsteeg WZ 1632 233 47r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1638 234 64v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1646 235 233r
LIEUWES, FILIPPUS de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Philips Lieuwes verkoper Voorstraat 73 1597 228 18r
LIEUWES, PIETER Pieter Lieuwes verkoper van 5/96 Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
LIEUWES, PIETER Pieter Lieuwes verkoper van 5/48 Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
LIEUWES, PIETER Pieter Lieuwes schipper verkoper van 1/3 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v
LIEUWES, PIETER Pieter Lieuwes schipper verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 22 1729 247 271v
LIEUWES, PIETJE Pietje Lieuwes winkelierse koper huis Kerkpoortstraat 18 1752 252 236r
LIEUWES, PIETJE Pietje Lieuwes verkoper Gardenierstraat 12 1761 255 76r
LIEUWES, PIETJE Pietrick Lieuwes koper Zoutsloot 1 1600 228 217v
LIEUWES, PIETER Pytter Lieuwes koper kamer Bargebuurt WZ 1704 244 248v
LIEUWES, PIETER de kopers Pytter Lieuwes , c.u. naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1704 244 248v
LIEUWES, PIETER Pytter Lieuwes oliemolenaar verkoper van 1/3 Droogstraat 18 1753 253 70r
LIEUWES, REINOU Reinofke Lieuwes koper Noorderhaven 110 1801 266 37v
LIEUWES, REINOU Reinofke Lieuwes naastligger ten zuiden Noorderhaven 110 1801 266 37v
LIEUWES, REINOU Reinouke Lieuwes koper Sint Jacobstraat 4 1800 265 265r
LIEUWES, RIEMER Rieme Lieuwes huurder Sint Odolphisteeg 4 1709 245 81v
LIEUWES, RINSE Rinse Lieuwes zeilmaker verkoper van 1/10 Zoutsloot 12 1666 239 51r
LIEUWES, RINSKE Rinske Lieuwes verkoper Tuinpad 4 1633 233 103v
LIEUWES, RINSKE Rinske Lieuwes verkoper Grote Kerkstraat 24 1648 236 48v
LIEUWES, RINTJE Rintje Lieuwes , erfgezeten verkoper q.q. Karremanstraat 19 1782 260 285r
LIEUWES, RINTJE Rintje Lieuwes , erfgezeten verkoper q.q. Zuiderhaven 4 1782 260 292v
LIEUWES, RINTJE erfgezeten Rintje Lieuwes verkoper q.q. Hoogstraat 15 1782 260 297v
LIEUWES, ROBERT Robert Lieuwes soldaat geniaarde koper (soldaat in het garnizoen onder kapitein Fludx) Hofstraat 1611 229 48r
LIEUWES, ROELOF Roelof Lieuwes koopman naastligger ten oosten Voorstraat 86 1700 244 80v
LIEUWES, ROELOF Roelof Lieuwes koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 86 1700 244 80v
LIEUWES, ROELOF Roeloff Lieuwes naastligger ten westen Voorstraat 92 1696 243 232v
LIEUWES, ROELOF Roeloff Lieuwes verkoper Voorstraat 90 1720 246 70r
LIEUWES, SAKE Saecke Lieuwes verkoper Franekereind 1613 229 143r
LIEUWES, SIBBELTJE wijlen Sibbeltie Lieuwes erflater Zoutsloot 12 1666 239 51r
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes , c.u. gortmaker koper 1/2 huis (het oostelijke gedeelte) Voorstraat 93oost 1667 239 76r
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes , c.u. gortmaker koper schuur met een gortmakerij en een mostermalerij Voorstraat 93 1667 239 76v
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes , c.u. gortmaker geniaarde koper Voorstraat 95 1667 239 77r
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes geniaarde koper Kruisstraat 8 1668 239 168r
LIEUWES, SIKKE het huis van Sicke Lieuwes naastligger ten westen Lanen 81 1675 240 170r
LIEUWES, SIKKE wijlen Sicke Lieuwes gortmaker verkoper Voorstraat 93oost 1685 242 61v
LIEUWES, SIKKE Sicke Lieuwes gortmaker verkoper Lanen 79 1685 242 78v
LIEUWES, SJOERD Sioerd Lieuwes koopman verkoper van 1/6 Brouwersstraat 14achter 1695 243 185r
LIEUWES, SJOERD wijlen Sioerd Lieuwes koopman erflater Voorstraat 1 1715 245 236v
LIEUWES, SJOERD Sioerd Lieuwes grootschipper verkoper Zuiderstraat 1733 248 221r
LIEUWES, SJOERD Siuerd Lieuwes verkoper Brouwersstraat 1624 231 19r
LIEUWES, SJOERD Siuerd Lieuwes koper achterhuis, strekkende van de scheidmuur tussen het vooreinde huis en plaats zuidwaarts tot aan de steeg toe Voorstraat 1 1627 232 7v
LIEUWES, SJOERD Siuerd Lieuwes koper kamer, in zekere keet en de andere kamer beklemt Nieuwstraat 1628 232 67v
LIEUWES, SJOERD Sjoerd Lieuwes , c.u. huurder Voorstraat 1 1698 243 391v
LIEUWES, SJOERD als huurder* Sjoerd Lieuwes naastligger ten westen (mede gebruiker van de steeg) Voorstraat 3 1700 244 54v
LIEUWES, SJOERD Sjoerd Lieuwes , voor zich koopman verkoper van 1/6 van 1/6 Brouwersstraat 16 1708 245 42r
LIEUWES, SJOERD Sjoerd Lieuwes , voor zijn kinderen koopman verkoper van 1/6 en (1/6 van 1/6) Brouwersstraat 16 1708 245 42r
LIEUWES, SJOERDJE Sjoertie Lieuwes koper provisioneel huis Lanen ZZ 1680 241 23ra
LIEUWES, SJOUKJE Sjoukjen Lieuwes koper Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
LIEUWES, SJOUKJE Sjouwkje Lieuwes verkoper Kleine Bredeplaats 17 1783 261 37v
LIEUWES, SJOUKJE Sjouwkje Lieuwes verkoper Kleine Bredeplaats 17 1783 261 1ra
LIEUWES, STIJNTJE Stijn Lieuwes verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1627 231 168r
LIEUWES, SIEBE Sybe Lieuwes naastligger ten noorden Zuidersteeg 9 1737 249 160r
LIEUWES, SIEBE Sybe Lieuwes bakkersknecht verkoper Zuiderstraat 21 1774 258 169v
LIEUWES, SIETSKE Sytske Lieuwes verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 5 1730 247 328v
LIEUWES, TETJE Tettje Lieuwes naastligger ten westen Klaverbladstraat 19 1727 247 17r
LIEUWES, TETJE Tettje Lieuwes verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 19 1727 247 17r
LIEUWES, TJITSKE Tietske Lieuwes verkoper Liemendijk 4 1715 245 251v
LIEUWES, TRIJNTJE Trijn Lieuwes verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 281v
LIEUWES, TRIJNTJE Trijn Lieuwes eerdere eigenaar Zuiderstraat ZZ 1616 230 26r
LIEUWES, TRIJNTJE Trijntie Lieuwes bruid 1606 228 528r
LIEUWES, TRIJNTJE Trijntie Lieuwes verkoper Zuiderstraat ZZ 1614 229 223v
LIEUWES, TRIJNTJE Trijntie Lieuwes verkoper van 1/10 Zoutsloot 12 1666 239 51r
LIEUWES, TRIJNTJE Trijntie Lieuwes koper Voorstraat 12 1694 243 94v
LIEUWES, TRIJNTJE Trijntie Lieuwes huurder Gardenierstraat 4 1736 249 141r
LIEUWES, VICTOR Victor Lieuwes verkoper q.q. Voorstraat 73 1597 228 18r
LIEUWES, VICTOR Victor Lieuwes verpachter grond Voorstraat 73 1601 228 241r
LIEUWES, VICTOR Victor Lieuwes verkoper Voorstraat 73 1601 228 241r
LIEUWES, FROUKJE Vroukje Lieuwes koper Moriaanstraat 9 1784 261 163v
LIEUWES, FROUKJE Vroukje Lieuwes naastligger ten westen Moriaanstraat 9 1784 261 163v
LIEUWES, FROUKJE Vrouwkje Lieuwes koper Moriaanstraat 7 1784 261 162r
LIEUWES, FROUKJE Vrouwkje Lieuwes naastligger ten oosten Moriaanstraat 7 1784 261 162r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes , c.u. huurder Nieuwstraat 38 1779 259 214r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes huurder (p.j.) Karremanstraat 19 1782 260 285r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes trekveerschipper koper Hoogstraat 31 1793 264 121r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes naastligger ten westen Hoogstraat 33 1801 265 307r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes naastligger ten westen Hoogstraat 33 1801 266 8r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes naastligger ten zuiden Herenwaltje 9 1804 267 25v
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes naastligger ten zuiden Herenwaltje 11 1804 267 25v
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes aanhandelaar huis en koemelkerij Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes verwandelaar Hoogstraat 31 1805 267 163v
LIEUWES, WIEBE Wybe Lieuwes verkoper Franekereind 1625 231 52r
LIEUWES, WIEBE Wybe Lieuwes huurder achterkamer Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
LIEUWES, WIJNAND Wynert Lieuwes naastligger ten westen Lanen 2 1606 228 471v
LIEUWES, wijlen Wynnert Lieuwes verkoper Lanen ZZ 1606 228 503v
LIEUWES, IEBELTJE Yebeltie Lieuwes koper Karremanstraat 12 1740 250 109v
LIEUWES, IEBELTJE wijlen Yebeltje Lieuwes verkoper Karremanstraat 12 1763 255 201v
LIEUWKES, TRIJNTJE huurder Trijntie Lieuwkes naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1695 243 170v
LIEUWKES, TRIJNTJE huurder Trijntie Lieuwkes naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1695 243 170v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruin koopman verkoper Zuiderhaven 23 1759 254 223v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruin koopman verkoper Gardenierstraat 9 1759 254 225v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruin koopman verkoper Gardenierstraat 7 1759 254 226v
LIEKELES, JELLE Jelle Likles , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 16 1753 253 111r
LISKES, WIEBE Wybe Liskes , c.u. koper huis en plaats Schritsen 28 1665 239 19v
LISKES, WIEBE Wybe Liskes naastligger ten westen Schritsen 30 1670 240 5v
LISKES, WIEBE grondpacht uit de koestal van Wybe Liskes karreman eigenaar perceel Moriaanstraat 12 1683 241 271r
LISKES, WIEBE de geabandonneerde boedel van wijlen Wybe Liskes karreman verkoper Schritsen 26 1690 242 314v
LISKES, WIEBE de geabandonneerde boedel van wijlen Wybe Liskes verkoper Moriaanstraat 12 1690 242 317v
LISKES, WIEBE de weduwe van Wybe Liskes huurder Schritsen 28 1690 242 319r
LISKES, WIEBE de weduwe van Wybe Liskes huurder Schritsen 28 1690 242 324v
, ANTJE Anna Liuens verkoper Weverstraat 15 1618 230 145r
LIEUWES, LUITJEN Luitien Liues naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30 1661 238 93r
LIEUWES, ALLE de kinderen en erfgenamen van wijlen Alle Liuues verkoper