Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ma  Me  Mi  Mo  Mu  My  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BEIMA, E. M. E. M. van Beyma naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1786 262 66r
BEIMA, E. M. E. M. van Beyma naastligger ten westen Spinstraat 11 1786 262 72v
, LIJSBET Lijsbeth Maals verkoper Lanen NZ 1606 228 517v
MICHIELS, WIETSE Wytse Machiels naastligger ten oosten Rozengracht 20 1659 237 180v
MICHIELS, WIETSE Wytse Machiels naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1659 237 180v
MICHIELS, WIETSE Wytse Machiels naastligger ten westen Rozengracht 20 1659 237 180v
MICHIELS, WIETSE het panwerk van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten oosten Rozengracht 20 1671 240 36v
MICHIELS, WIETSE het panwerk van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1671 240 36v
MICHIELS, WIETSE het huis van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten westen Rozengracht 20 1671 240 36v
MICHIELS, WIETSE oud burgemeester Wytze Machiels naastligger ten oosten Rozengracht 16 1669 239 214r
MAKKES, JAN het huis gekocht door Jan Mackes naastligger ten noorden Noorderhaven 57oost_voor 1671 240 56r
MAKKES, JAN het huis gekocht door Jan Mackes naastligger ten noorden Noorderhaven 57oost_voor 1673 240 126v
MAKKES, JAN de weduwe van wijlen Jan Mackes naastligger ten westen Noorderhaven 61 1683 241 253v
MAKKES, JAN de huisinge van Jan Mackes naastligger ten noorden Noorderhaven 57oost_voor 1707 245 12v
, JAN Jan Maeus naastligger ten westen Vijverstraat 8 1617 230 58r
MEEUWIS, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Geertje Maevis naastligger ten zuiden Poortje 7 1706 244 326v
, LIJSBET Lijsbeth Malis koper Zuiderhaven 12 1625 231 51v
MAMES, JAN wijlen Jan Mammes protesteert vanwege een hypotheek Grote Kerkstraat 1604 228 424r
MARCUS, ALEXANDER Alexander Marcus huurder Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
MARCUS, ANTJE Antie Marcus koper Kromme Elleboogsteeg OZ 1696 243 215v
MARCUS, ANTJE Antie Marcus verkoper Moriaanstraat NZ 1710 245 110r
ROEST, KAREL MARCUS Carel Marcus Roest oud kapitein lands infanterie verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
MARCUS, EVERTJE Evertje Marcus koper Vijverstraat 22 1805 267 158r
MARCUS, FRANS Franciscus Marcus mr. pruikenmaker huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
MARCUS, GERRIT Gerrit Marcus mr. linnenwever verkoper Spinhuisstraat 3 1695 243 174r
MARCUS, GORIS Goris Marcus verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 4 1625 231 90v
MARCUS, HENDRIK Hendrick Marcus , c.u. bontwever koper huis of kamer met een zomerkeuken op het plaatsje Oosterkeetstraat 11 1709 245 82v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Marcus huurder (p.j.) Rapenburg NZ 1756 253 257v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Marcus gleibakker verkoper Anjelierstraat 3 1807 268 5r
MARCUS, Lollo Marcus Knosses koper Voorstraat 51 1601 228 270r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus mr. vleeshouwer huurder (p.j.) Noorderhaven 14 1731 248 63r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder (p.j.) Noorderhaven 83 1745 251 105v
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder (p.j.) Noorderhaven 83 1745 251 3va
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder (p.j.) Noorderhaven 83 1745 251 5ra
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder Noorderhaven 83 1751 252 115v
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder Noorderhaven 83 1751 252 126v
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder Noorderhaven 83 1751 252 129r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder Noorderhaven 83 1751 252 154r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus huurder Zuiderstraat 29 1803 266 235r
, HENDRIK Hendrick Margijs , c.u. koper huis Simon Stijlstraat 9 1641 234 127v
MARINUS, Marijn Marijens koper huis Kerkpoortstraat 1597 228 50r
, KLAAS Claes Marijn naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1680 241 67r
, JAKOB Jacob Marijns verkoper Gardenierstraat 1615 230 5r
, JAKOB Jacob Marijns koper Gardenierstraat 1615 230 5v
, JAKOB Jacob Marijns naastligger ten oosten Gardenierstraat 1627 231 159v
, JAKOB Jacob Marijns naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r
HAAN, JAKOB Jacob Marijns de Haan hekelmaker koper huis Kleine Kerkstraat WZ 1599 228 137r
, Marijn Marijns verkoper Lanen 72 1597 228 71v
, Marijn Marijns naastligger ten zuiden Heiligeweg 1599 228 160r
, Marijn Marijns verkoper Kerkpoortstraat 1599 228 163v
, Marijn Marijns naastligger ten noorden onbekend 1605 228 439v
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 7 1613 229 141r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 9 1613 229 141r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 11 1613 229 141r
MARINUS, HENDRIK Hendrik Marius koper door niaar Nieuwstraat 1789 263 124v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Markus koper huis Rozenstraat 2 1798 265 79r
MARCUS, PIER Pier Markus koper huis met een vrije waterlozinge en de steeg ten noorden van dit huis gelegen onbekend 1626 231 116r
MARTENS, HIELKJE Hylck Marten koper Franekereind 3 1621 230 277v
MARTENS, HIELKJE Hylk Marten koper Franekereind 7 1622 230 317r
MARTENS, AALTJE Aaltje Martens verkoper van 1/2 Zoutsloot 98 1781 260 13r
MARTENS, AAGJE Aecht Martens koper Sint Christoffelsteeg WZ 1679 241 26v
MARTENS, AAFKE Aeffke Martens koper Voorstraat 3 1633 233 124v
MARTENS, AAGJE Aeght Martens koper Nieuwstraat 35 1687 242 216v
MARTENS, Aeht Martens verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1688 242 219v
MARTENS, AALTJE Aelcke Martens koper Bildtstraat 16 1599 228 173v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven 36oost 1680 241 70v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Grote Werf 2zuid 1680 241 70v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
MARTENS, AALTJE Aeltien Martens koper Hoogstraat 12 1602 228 327v
MARTENS, AALTJE Aeltien Martens koper Rommelhaven 7 1602 228 327v
MARTENS, AALTJE Aeltje Martens koper Lanen 58 1703 244 233v
MARTENS, AREND landen van Aernt Martens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1622 230 305v
MARTENS, AATJE Aettje Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1744 251 38v
MARTENS, ANDRIES Andries Martens , c.u. turfdrager huurder (p.j.) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
MARTENS, ANTJE Anke Martens verkoper Schritsen 41 1627 232 23v
MARTENS, ANTJE de hof en tuin van weduwe Anna Martens naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1626 231 142r
MARTENS, ANTJE Anna Martens verkoper Achterstraat 1630 232 148v
MARTENS, ANTJE Anna Martens naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1642 235 11v
MARTENS, ANTJE Anna Martens weefster naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1644 235 108r
MARTENS, ANTJE Anna Martens weefster naastligger ten oosten Liemendijk 1644 235 160v
MARTENS, ANTJE Anna Martens naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1647 235 256r
MARTENS, ANNE Anne Martens naastligger ten oosten Liemendijk 1660 238 37r
MARTENS, ANNE Anne Martens koper huis Hoogstraat 2 1804 267 99v
MARTENS, ANNE Anne Martens naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3 1806 267 251r
MARTENS, Annetgien Martens verwandelaar Heiligeweg 46 1602 228 286r
MARTENS, ANTONIUS Anthoni Martens , c.u. huurder Bargebuurt 20 1766 256 154r
MARTENS, ANTJE weduwe Antie Martens naastligger ten westen Achterstraat 1646 235 231r
MARTENS, AREND de weduwe van Antie Martens naastligger ten westen Achterstraat 1659 237 217v
MARTENS, ANTJE de weduwe Antie Martens naastligger ten westen Liemendijk 1662 238 133r
MARTENS, ANTJE de weduwe Antie Martens naastligger ten westen Liemendijk 1667 239 103v
MARTENS, ANTJE Antie Martens verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 16 1682 241 50ra
TJALLINGII, ANTJE MARTENS Antie Martens Tjallingii verkoper van 1/3 Romastraat 13 1761 255 75r
MARTENS, ANTJE Antje Martens koper Both Apothekerstraat 11 1707 245 17r
MARTENS, ANTJE Antje Martens koper Lanen 17 1788 262 268r
MARTENS, ANTJE Antje Martens koper Sint Odolphisteeg 13 1792 264 15r
MARTENS, AREND Arent Martens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
MARTENS, ARJAANTJE Arian Martens koper Schritsen 52 1622 230 304v
MARTENS, AATJE Atke Martens verkoper Bildtstraat 16 1601 228 252v
MARTENS, AATJE Atke Martens koper Zoutsloot 80 1602 228 298r
MARTENS, AATJE Attie Martens koper onbekend 1735 249 62r
MARTENS, AATJE Attie Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
MARTENS, AATJE Attje Martens verkoper Zoutsloot 77 1751 252 157r
MARTENS, AATJE Attje Martens koper Hofstraat 31 1756 253 256v
MARTENS, AUKJE de weduwe Auck Martens naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1643 235 40r
MARTENS, AUKE Aucke Martens verkoper Karremanstraat OZ 1597 228 53r
MARTENS, AUKE Aucke Martens naastligger ten oosten Droogstraat 1599 228 165r
MARTENS, BASTIAAN Bastiaan Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1702 244 165r
MARTENS, BASTIAAN de kamer van Bastiaan Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1711 245 153v
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens koper kamer Zoutsloot 8 1697 243 285r
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1697 243 290r
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1701 244 137r
MARTENS, BASTIAAN de kamer van Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1703 244 214v
MARTENS, BASTIAAN de kamer van Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1704 244 261v
MARTENS, BASTIAAN wijlen Bastiaen Martens verkoper Zoutsloot 8 1721 246 119v
MARTENS, BAUKJE Bauck Martens koper Schritsen 41 1621 230 259v
MARTENS, BAUKE Baucke Martens koper huis Kleine Bredeplaats 23 1598 228 95v
MARTENS, BAUKE Baucke Martens verkoper Kleine Bredeplaats 23 1598 228 96r
MARTENS, BAUKE Bauke Martens schoenmaker koper huis Lanen 4 1736 249 139v
MARTENS, BAUKE Bauke Martens mr. schoenmaker verkoper Lanen 4 1751 252 122r
MARTENS, BAUKE Bauke Martens huurder van de potkast Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
MARTENS, BAUKE Bauke Martens huurder potkast (p.w.) Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v
MARTENS, BEREND wijlen Berent Martens , c.s. verkoper Kerkpad 7 1721 246 108v
MARTENS, BEITSKE de erfgenamen van de weduwe Beyts Martens naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat ZZ 1628 232 39r
MARTENS, BEITSKE de erfgenamen van wijlen Beyts Martens erflater Grote Kerkstraat ZZ 1628 232 39r
MARTENS, BEITSKE de erfgenamen van wijlen Beyts Martens erflater Kleine Kerkstraat ZZ 1628 232 40r
MARTENS, BEITSKE de erfgenamen van wijlen Beyts Martens erflater Grote Kerkstraat WZ 1628 232 40r
MARTENS, BEITSKE de erfgenamen van wijlen Beyts Martens erflater Grote Kerkstraat 1628 232 40r
MARTENS, BEITSKE de erfgenamen van wijlen Beyts Martens erflater Grote Kerkstraat 1628 232 40r
MARTENS, BIRDE Birde Martens smalschipper koper 2/3 huis Hofstraat 16 1694 243 104r
MARTENS, BIRDE Birde Martens naastligger ten westen Noorderhaven 74 1702 244 143v
MARTENS, BROER wijlen Broer Martens verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
MARTENS, BIRDE Burde Martens smalschipper verkoper Hofstraat 16 1699 244 20r
MARTENS, KLAAS huisman Claas Martens koper huis of herberg Zuiderhaven 1oud de Drie Hoefijzers 1748 251 214r
MARTENS, KLAAS wijlen Claas Martens verkoper Zuiderhaven 1oud 1774 258 176r
MARTENS, KLAASKE Claaske Martens , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 45 1765 256 96r
MARTENS, KLAAS Claes Martens bruidegom 1602 228 297v
MARTENS, KLAAS Claes Martens koper huis en ledige plaats Noordijs 5 1624 231 31r
MARTENS, KLAAS Claes Martens , zwager van de kopers verkoper Noordijs 5 1629 232 88r
MARTENS, KLAASKE Claeske Martens , vrijster verkoper Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens koper twee kamers met een loods, plaats en put Gardenierstraat 6 1670 240 4v
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens verkoper Gardenierstraat 6 1671 240 58r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens , c.u. koper huis Brouwersstraat 14 1723 246 155r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens koper huis Zoutsloot 40 1801 265 305v
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens naastligger ten westen Zoutsloot 42 1806 267 247r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens naastligger ten westen Zoutsloot 42 1808 268 39v
COUPERUS, KORNELIS MARTENS oud burger hopman Cornelis Martens Couperus verkoper Brouwersstraat 14 1731 248 5v
MARTENS, DIRK de nagelaten weeskinderen van wijlen Dierck Martens verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 62r
MARTENS, DIEUWKE Dieucke Martens eerdere bewoner Noordijs WZ 1605 228 441r
MARTENS, DIEUWKE wijlen Dieuke Martens verkoper van 1/3 Liemendijk 2 1757 254 80r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Anjelierstraat 7 1742 250 269r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Anjelierstraat 7 1754 253 180r
MARTENS, DIRK Dirck Martens koper huis met een hof erachter Zuiderhaven 26 1645 235 171r
MARTENS, DIRK het huis van Dirck Martens naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1647 235 268r
MARTENS, DIRK het huis van Dirck Martens naastligger ten zuidoosten Zuiderstraat 1648 236 21r
MARTENS, DIRK Dirck Martens verkoper Zuiderstraat 1648 236 21v
MARTENS, DIRK Dirk Martens verkoper van 1/6 Schritsen 66 1770 257 163r
MARTENS, DIRK Dirk Martens , c.u. en c.s. huurder (p.j.) Zuiderhaven 47 1780 259 307v
MARTENS, DOUWE Douue Martens , voor zijn kinderen verkoper William Boothstraat 1625 231 48r
MARTENS, DOUWE Douue Martens koper 1/2 huis (voorste gedeelte) met een plaatsje ten zuiden Noordees (gebied) 1629 232 109v
MARTENS, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douue Martens naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens koper kamer en weefwinkel Nieuwstraat 1637 234 33r
MARTENS, DOUWE de kinderen van wijlen Douwe Martens verkoper Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens , c.u. koper huis, hof en prieel Heiligeweg 14 1710 245 129r
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 7 1722 246 126r
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 3 1722 246 126v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten oosten Heiligeweg 12 1724 246 212v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 3 1727 246 306v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten westen Gardenierstraat 9 1727 247 47v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 5 1732 248 154r
MARTENS, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 3 1753 253 125v
MARTENS, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Martens , c.s. naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1 1754 253 138v
MARTENS, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 5 1755 253 244v
MARTENS, DIEUWKE Duuke Martens naastligger ten oosten Anjelierstraat 7 1753 253 72v
MARTENS, ELSKE wijlen Elske Martens erflater Schritsen 66 1770 257 163r
MARTENS, EVERT Evert Martens , c.u. mr. kuiper koper huis Lanen 13 1707 245 28v
MARTENS, EVERT Evert Martens kuiper naastligger ten westen Lanen 15 1733 248 205r
MARTENS, EVERT Evert Martens mr. kuiper naastligger ten westen Lanen 15 1738 249 224r
MARTENS, EVERT Ewert Martens mr. kuiper huurder Lanen 58 1702 244 154v
MARTENS, EVERT Ewert Martens mr. kuiper koper huis, hof en keuken met bakoven Lanen 58 1702 244 179v
MARTENS, EVERT Ewert Martens mr. kuiper verkoper Lanen 58 1703 244 233v
MARTENS, FENTJE Fenne Martens koper Grote Kerkstraat 30achter 1644 235 134r
MARTENS, FENTJE Fenne Martens verkoper Grote Kerkstraat 30achter 1652 236 212r
MESDAG, FETJE MARTENS Fettie Martens Mesdagh niaarnemer Droogstraat NZ 1739 250 41r
MARTENS, FEIKE wijlen Feycke Martens verkoper Schritsen 7 1655 237 28r
MARTENS, FEIKE Feyke Martens verkoper Sint Jacobstraat 9 1651 236 162r
MARTENS, FOKKE Focke Martens mr. timmerman koper huis, plaats en halve tuin Zuiderstraat ZZ 1650 236 146r
MARTENS, FOKKE het huis van Focke Martens naastligger ten noorden Jekelsteeg 1 1654 236 259r
MARTENS, FOKKE Focke Martens timmerman koper huis Jekelsteeg 1 1654 236 261r
MARTENS, FOKKE Focke Martens , c.u. koper huis en ledige plaats Lanen 64 1660 238 23v
MARTENS, FOKKE Focke Martens naastligger ten zuiden Lanen 30 1668 239 134r
MARTENS, FOKKE Focke Martens koper huis Droogstraat 47 1670 240 8v
MARTENS, FOKKE het huis van Focke Martens naastligger ten zuiden Lanen 30 1674 240 153V
MARTENS, FOKKE de weduwe van Focke Martens puistermaker naastligger ten zuiden Zoutsloot 38 1679 241 47r
MARTENS, FOKKE de weduwe van Focke Martens naastligger ten westen Lanen 66 1687 242 217v
MARTENS, FOKKE wijlen Focke Martens mr. timmerman verkoper Droogstraat 47 1688 242 219r
MARTENS, FOKKE de weduwe van Focke Martens puistermaker naastligger ten noorden Schritsen 53 1693 243 68r
MARTENS, FOKKE de weduwe van Focke Martens naastligger ten noorden Achterstraat 7 1711 245 146r
MARTENS, FOKKE Focke Martens winkelier verkoper van 1/3 Peterseliestraat 1754 253 176r
MARTENS, FOKKE wijlen Focke Martens erflater Liemendijk 2 1757 254 80r
MARTENS, FOEKE Foeke Martens huurder Achterstraat ZZ 1691 242 349v
MARTENS, FOEKJE Foekje Martens koper Zoutsloot 42 1808 268 39v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens timmerman naastligger ten oosten Lanen 62 1669 239 190v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens timmerman naastligger ten oosten Lanen 62 1670 239 220r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens timmerman naastligger ten oosten Lanen 62 1669 239 35ra
MARTENS, FOKKE wijlen Fokke Martens verkoper q.q. Bildtstraat 15 1689 242 276r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 32 1771 257 183v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 32 1777 259 49r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens metselaar koper huis Heiligeweg 30 1778 259 104r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens , c.u. huurder voor Heiligeweg 30 1778 259 104r
MARTENS, FOKKE wijlen Fokke Martens steenhouwersknecht verkoper Heiligeweg 30 1778 259 104r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens koper huis Heiligeweg 8 1784 261 214v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens , c.u. naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1790 263 189r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1790 263 189r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 14 1791 263 353v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat 1 1798 265 123r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens verkoper Heiligeweg 30 1799 265 203r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 14 1803 266 267r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Romastraat NZ 1808 268 180v
MARTENS, FOKELTJE Foockeltie Martens koper Bildtstraat 12 1680 241 111v
MARTENS, FOPPE Foppe Martens huurder Heiligeweg 17 1778 259 126r
MARTENS, FRANS de loods van Frans Martens naastligger ten zuiden Noorderhaven 60 1615 229 274v
MARTENS, FRANS het graf van Frans Martens naastligger ten zuiden Kerkpad 3 1632 233 44r
KIEL, FRANS MARTENS Frans Martens Kiel protesteert vanwege gebruik van de kelder Voorstraat 23 1601 228 258r
KIEL, FRANS MARTENS Frans Martens Kiel koper 1/2 huis genaempt de Oude Leuwe, die daer meede uuyt is steeckende Voorstraat 17west de Oude Leeuw 1602 228 316r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyl zijdekramer koper huis Voorstraat 17oost 1606 228 512r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyl zijdekramer naastligger ten westen Voorstraat 17oost 1606 228 512r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyl koper huis en loods Drie Roemersteeg 1611 229 55v
MARTENS, FRANS de kopers Frans Martens Kyl, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1611 229 55v
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyl protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 6oost_voor 1616 230 31v
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyll verkoper Lanen 46 1612 229 119r
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyll naastligger ten westen Voorstraat 19 1615 229 274r
MARTENS, FRANS wijlen Frans Martens Kyll eerdere eigenaar Drie Roemersteeg 1 1633 233 113r
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind 40 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind 30oost 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind 28 1680 241 25ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper q.q. Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MARTENS, GEERTJE Geert Martens aanhandelaar Noorderhaven 67 1640 234 104r
MARTENS, GEERTJE Geert Martens verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1640 234 104r
MARTENS, GEERTJE Geert Martens verkoper Noorderhaven 67 1645 235 186v
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper Achterstraat 49 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens koper provisioneel ca. 6 pm land (per pm) ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper Franekereind NZ 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper Rommelhaven 18een_achter 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper van 1/2 Noorderhaven 92 1734 249 5r
MARTENS, GEERTJE Geertje Martens verkoper Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
MARTENS, GEERTJE Geertje Martens verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1754 253 186r
VLASMAN, GEERTJE MARTENS Geertje Martens Vlasman verkoper Franekereind 40 1728 247 129r
MARTENS, GERBEN de erfgenamen van wijlen Gerben Martens naastligger ten westen Franekereind 7 1622 230 317r
MARTENS, GERKE de erfgenamen van wijlen Gercke Martens naastligger ten westen Franekereind 3 1621 230 277v
MARTENS, GERKE de erfgenamen van wijlen Gercke Martens naastligger ten oosten Franekereind 3 1629 232 105r
MARTENS, GILLES Gilles Martens makelaar naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1702 244 162r
MARTENS, GILLES Gilles Martens naastligger ten oosten Zuiderstraat 1712 245 185r
MARTENS, GILLES Gilles Martens , c.u. huurder Noorderhaven 108 1749 252 26r
MESDAG, GILLES MARTENS Gilles Martens Mesdag verkoper Zuiderhaven 1 1758 254 178r
MARTENS, GILLES Gillis Martens gezworen makelaar koper Zuiderhaven ZZ 1696 243 235r
MARTENS, GILLES Gillis Martens gezworen makelaar verkoper Zuiderstraat 1698 243 351v
MARTENS, GILLES Gillis Martens makelaar naastligger ten westen Noorderhaven 43 1715 245 231r
MARTENS, GILLES de erfgenamen van wijlen Gillis Martens naastligger ten westen Noorderhaven 43 1720 246 88r
MESDAG, GILLES MARTENS Gillis Martens Mesdach stadsmakelaar koper van 1/2 huis Grote Ossenmarkt 10 1703 244 201r
MARTENS, GOSLING Goslick Martens , c.u. verkoper Zoutsloot 54 1666 239 63v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens , c.u. koper kamer Zoutsloot 54 1644 235 156r
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens portier van de Zuiderpoort verkoper q.q. Peterseliestraat 1655 237 4v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1662 238 143v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 52 1663 238 171v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 52 1663 238 17va
MARTENS, GOSLING Goslyk Martens naastligger ten noorden Droogstraat 63 1651 236 149r
MARTENS, Goslyk Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 52 1665 239 3v
MARTENS, Gosselyk Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 52 1641 234 132v
MARTENS, GRIETJE Griet Martens verkoper Kerkpoortstraat 29 1597 228 22v
MARTENS, GRIETJE Grietie Jan Martens verkoper Romastraat NZ 1626 231 130v
MARTENS, GRIETJE Grietie Martens koper Zuiderstraat 1695 243 159r
MARTENS, GRIETJE Grietie Martens koper Droogstraat 57 1714 245 209r
MARTENS, GRIETJE Grietke Martens verkoper Hondenstraat 12 1617 230 86r
MARTENS, GRIETJE Gryttie Martens huurder Schritsen 56 1702 244 171v
MARTENS, GRIETJE Gryttie Martens koper Rapenburg NZ 1702 244 187v
MARTENS, GRIETJE Gryttje Martens verkoper Spinstraat 9oost 1703 244 203v
MARTENS, HARING Haringh Martens verkoper van 1/2 Hondenstraat 14 1628 232 69v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens verkoper Voorstraat 95 1598 228 115v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens koper kamer met stoep en loyff (luifel) daar voor Hoogstraat 15achter 1702 244 149v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens zeevarende verkoper Hoogstraat 15achter 1702 244 168r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 12 1723 246 173r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens , c.u. koper huis Lammert Warndersteeg 14 1723 246 173v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens huurder Kerkpoortstraat 5 1734 249 13r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens mr. wever koper huis Nieuwstraat 19 1735 249 37v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13 1736 249 132r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens mr. bontwever verkoper Nieuwstraat 19 1743 251 16v
MARTENS, HARMEN de weduwe van Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
MARTENS, HARMEN de erfgenamen van wijlen de weduwe van Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
MARTENS, HAITSE het huis van Haytse Martens naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1632 233 74r
MARTENS, HAITSE Haytse Martens wever naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) ZZ 1636 234 10r
MARTENS, HAITSE het kind van wijlen Haytse Martens verkoper Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
MARTENS, HERE Heere Martens huurder Anjelierstraat 7 1754 253 180r
MARTENS, HENDRIK Hendrick Martens koper huis Zuiderstraat 1733 248 221r
MARTENS, HENDRIK Hendrik Martens matroos op het Prinsenjacht koper woning Schritsen 47 1729 247 286v
MARTENS, HENDRIK Hendrik Martens varenspersoon koper door niaar Zuiderstraat 1737 249 190v
MARTENS, HENDRIK Hendrik Martens naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1737 249 190v
MARTENS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Martens , c.s. smid naastligger ten zuiden Lanen 58 1742 250 207v
MARTENS, HENDRIK wijlen Hendrik Martens erflater Liemendijk 2 1757 254 80r
MARTENS, HERE Here Martens huurder Lanen 29 1733 248 181v
MARTENS, HINKE Hinke Martens koper Zoutsloot 98 1759 254 242v
MARTENS, HINKE wijlen Hinke Martens erflater Zoutsloot 98 1781 260 13r
MARTENS, HINKE Hintje Martens verkoper Lanen 85oost 1730 247 348r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens bruid 1605 228 488r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens niaarnemer ratione vicinitatis Schoolsteeg OZ 1629 232 86v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper Franekerpoort (gebied) 1629 232 89r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper Franekereind 3 1629 232 105r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper Noorderhaven 8 1633 233 121v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens koper Franekerpoort (gebied) 1634 233 149r
MARTENS, HIELKE Hylcke Martens verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
MARTENS, HIELKE de kinderen van wijlen Hylcke Martens verkoper Voorstraat 79 1691 242 24va
MARTENS, HIELKE de kinderen van wijlen Hylcke Martens verkoper Bargebuurt WZ 1691 242 24va
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatis verkoper Achterstraat 49 1681 241 30ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatis verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatis verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatis verkoper Franekereind NZ 1681 241 30ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatis verkoper Rommelhaven 18een_achter 1681 241 30ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens geniaarde koper Noorderhaven 35 1684 242 27v
MARTENS, HIELKE Hylke Martens naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
MARTENS, HIELKE wijlen Hylke Martens verkoper Vijverstraat ZZ 1724 246 213v
MARTENS, HIELKJE Hylkjen Martens koper Zuiderplein 5zuid 1739 250 48v
MARTENS, HIELKJE Hylkjen Martens verkoper Zuiderplein 5zuid 1749 252 22v
MARTENS, JAKOB wijlen Jacob Martens verkoper Woudemansteeg 2 1667 239 100r
MARTENS, JAKOB Jacob Martens steenvoerder koper Noordijs OZ 1694 243 75v
MARTENS, JAKOB de kamer bewoond door Jacob Martens naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1706 245 5r
MARTENS, JAKOB de weduwe van Jacob Martens huurder Scheerstraat 6achter 1735 249 57v
AMELANDER, JAKOB MARTENS wijlen Jacob Martens Amelander verkoper Schritsen 39 1662 238 147v
MARTENS, JAKOMINA Jacomijntie Martens koper Lanen 9oost 1698 243 366v
MARTENS, JAKOMINA Jacomijntie Martens naastligger ten oosten Schritsen 11 1720 246 60r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Noordees (gebied) 1600 228 187v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Schritsen 1602 228 282v
MARTENS, JAN wijlen Jan Martens protesteert Lanen 32 1605 228 482v
MARTENS, JAN wijlen Jan Martens naastligger ten westen Sint Jacobstraat 4 1624 230 375v
MARTENS, JANKE wijlen Jan Martens verkoper van 1/4 Voorstraat 56west 1625 231 62v
MARTENS, JAN wijlen Jan Martens crediteur (triumphant) Romastraat ZZ 1625 231 87r
MARTENS, JAN wijlen Jan Martens naastligger ten westen Voorstraat 63 1627 231 172v
MARTENS, JAN wijlen Jan Martens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
MARTENS, JAN wijlen Jan Martens naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1628 232 45v
MARTENS, JANKE Jan Martens naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1631 233 36v
MARTENS, JAN wijlen Jan Martens verpachter grond Sint Jacobstraat 8 1632 233 42v
MARTENS, JAN wijlen Jan Martens verpachter grond Schoolsteeg 1632 233 43r
MARTENS, JAN wijlen Jan Martens naastligger ten zuiden Schoolsteeg 1632 233 43r
MARTENS, JAN wijlen Jan Martens naastligger ten noorden Schoolsteeg 1632 233 43r
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u. koper kamer Nieuwstraat 62 1641 234 147r
MARTENS, JAN Jan Martens koper door niaar kamer Nieuwstraat 64 1646 235 241r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1646 235 241r
MARTENS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Martens verkoper Franekereind 29 1647 235 263v
MARTENS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Martens verkoper Franekereind 17 1647 235 264r
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u. koper nieuw huis, loods, plaats en put Nieuwstraat 33 1649 236 57v
MARTENS, JAN Jan Martens koper door niaar kamer Nieuwstraat 64 1658 237 143r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1658 237 143r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1665 239 26r
MARTENS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Martens verkoper Nieuwstraat OZ 1669 239 210r
MARTENS, JAN Jan Martens koper twee kamers Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
MARTENS, JAN Jan Martens koper huis of kamer Zoutsloot 96 1676 240 240v
MARTENS, JAN Jan Martens koper huis Romastraat 13 1680 241 68r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Zoutsloot 96 1681 241 141r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Romastraat 11 1684 242 11r
MARTENS, JAN Jan Martens schuitvaarder koper kamer of woning Nieuwstraat 52 1684 242 30v
MARTENS, JAN Jan Martens schuitvoerder verkoper Nieuwstraat 52 1684 242 39v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Lombardstraat 1685 242 100v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Lombardstraat 1685 242 102r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Lombardstraat 1688 242 218r
MARTENS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Martens naastligger ten oosten Romastraat 11 1688 242 221r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Romastraat 13 1692 243 13v
MARTENS, JAN Jan Martens koper huis Herenwaltje 9 1693 243 14r
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u. verwandelaar Herenwaltje 9 1693 243 48v
MARTENS, JAN Jan Martens koper huis Herenwaltje 7 1693 243 55v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Both Apothekerstraat 3 1693 243 56r
MARTENS, JAN Jan Martens aanhandelaar huis en een tuintje Both Apothekerstraat 3 1693 243 62v
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u. verkoper Both Apothekerstraat 3 1693 243 70r
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u. koper huis Romastraat 13 1693 243 70v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Herenwaltje 7 1694 243 95v
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u. koper woning Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
MARTENS, JAN Jan Martens aanhandelaar huis Herenwaltje 7 1698 243 336r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Herenwaltje 7 1698 243 369v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Romastraat 13 1701 244 88r
MARTENS, JAN Jan Martens winkelier koper kamer Zoutsloot 10 1702 244 165r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Zoutsloot 10 1703 244 214v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1705 244 293r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper q.q. Romastraat 13 1705 244 307v
MARTENS, JAN Jan Martens metselaarsknecht koper huis Grote Kerkstraat 31oost 1779 259 162r
MARTENS, JAN Jan Martens metselaar koper huis Schritsen 64 1780 259 258v
MARTENS, JAN Jan Martens metselaar verkoper Grote Kerkstraat 31oost 1782 260 270v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten westen Schritsen 66 1783 261 33r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden 1783 261 67v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31midden 1783 261 67v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 12 1785 261 289r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten westen Schritsen 66 1786 262 124v
MARTENS, JAN Jan Martens mr. metselaar verkoper Schritsen 64 1801 265 295v
MARTENS, JAN Jan Martens koper huis Schritsen 7achter 1805 267 135r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Schritsen 7 1811 269 139r
BLOEM, JAN MARTENS Jan Martens Blom, gildebroeder van het groot veerschippersgilde koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
MARTENS, JAN Jan Martens Helderop koper huis, bomen, bloemen, zomerhuis Rapenburg NZ 1723 246 176v
MARTENS, JAN Jan Martens Schuits koper huis Heiligeweg ZZ 1690 242 338r
MARTENS, JARICH Jarich Martens kistmaker bewoner Grote Kerkstraat 12 1601 228 278v
MARTENS, JELTE als huurder Jelte Martens naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1601 228 257r
MARTENS, JETSKE Jets Martens naastligger ten oosten Zuiderhaven 33 1642 235 4v
MARTENS, JETSKE Jets Martens verkoper Zuiderhaven 35 1642 235 9r
MARTENS, JETSKE Jets Martens verkoper Grote Ossenmarkt 2 1642 235 9r
MARTENS, JETSKE Jets Martens naastligger ten oosten Zuiderhaven 33 1644 235 98r
MARTENS, JILLES Jilles Martens koper huis Noorderhaven 41 1696 243 257r
MARTENS, JILLES Jilles Martens koper huis Noorderhaven 44 1717 245 291r
MARTENS, JILLES Jilles Martens makelaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1717 245 296v
MARTENS, JILLES Jilles Martens verkoper Zuiderstraat 1717 245 299r
MARTENS, JILLES Jilles Martens koper provisioneel huis met een tuintie daarachter Hoogstraat 1 1708 245 312r
MESDAG, JILLES MARTENS Jilles Martens Mesdag makelaar koper pakhuis Zuiderhaven 1 1719 246 49v
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaar koper kamer met een loods Werfpad ZZ 1693 243 64r
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaar verkoper Werfpad 1693 243 68v
MARTENS, JILLES Jillis Martens , c.soc. naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 12 1704 244 258r
MARTENS, DJURRE Jorre Martens mr. koordewerker koper huis, plaats en bleekveld Hofstraat 15 1703 244 227v
MARTENS, DJURRE Jorre Martens mr. koordewerker verkoper Hofstraat 13 1707 245 9r
MARTENS, JULIUS Julius Martens naastligger ten westen Romastraat 6 1625 231 77v
MARTENS, JURJEN Jurje Martens mr. koordewerker koper woning Hofstraat 41 1707 245 38v
MARTENS, JURJEN Jurjen Martens verkoper Romastraat 8 1783 261 118r
MARTENS, DJURRE Jurre Martens koordewerker verkoper Hofstraat 41 1711 245 163r
MARTENS, KLAAS Klaas Martens huurder Noorderhaven 112 1802 266 143v
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens smalschipper koper huis off woning Schritsen 47 1709 245 86v
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens grootveerschipper verkoper Schritsen 47 1718 246 27r
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens naastligger ten westen Zoutsloot 49 1721 246 119r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens verkoper Karremanstraat 10 1686 242 9ra
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens grootveerschipper koper huis, hof en loods Zoutsloot 47 1719 246 49r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens naastligger ten westen Zoutsloot 49 1727 247 7v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 45 1731 248 51r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper naastligger ten westen Zoutsloot 49 1732 248 78v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens kapitein wijdschipper verkoper van 1/5 Sint Odolphisteeg 22 1733 248 259r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens oud beurtschipper verkoper Zoutsloot 47 1748 251 243r
MARTENS, LAMMERT Lammerts Martens naastligger ten westen Zoutsloot 49 1734 248 339v
MARTENS, LIEUWKJE Leeucke Martens naastligger ten zuiden Scheffersplein 23 1656 237 55v
MARTENS, LIEUWKE Leeucke Martens , c.u. naastligger ten noorden Scheffersplein 27 1657 237 106r
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens comissaris van de trekschippers koper huis Scheffersplein 25 1656 237 57r
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens naastligger ten westen Scheffersplein 27 1656 237 83r
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1657 237 257v
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens , c.soc. naastligger ten noorden Scheffersplein 27 1657 237 262v
FABER, LIEUWKE MARTENS Leucke Martens Faber mede eigenaar Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
FABER, LIEUWKE MARTENS Leuke Martens Faber commissaris van de trekschippers verkoper Scheffersplein 25 1665 239 6v
MARTENS, LIEUWE Lieuwe Martens , c.soc. naastligger ten westen Hoogstraat 35 1694 243 4ra
MARTENS, LIJSBET Lijsbeth Martens verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 16 1682 241 50ra
MARTENS, LOLKE Lolcke Martens koper huis Anjelierstraat 6 1703 244 216r
MARTENS, LOLLE Lolle Martens naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 3 1598 228 118ar
MARTENS, LOLLE Lolle Martens naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 3 1599 228 182r
MARTENS, LOLLE de erfgenamen van wijlen Lolle Martens verpachter grond Droogstraat 1617 230 83r
MARTENS, LOLLE Lolle Martens naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1619 230 185v
MARTENS, LOLLE Lolle Martens naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1619 230 185v
MARTENS, LUCAS Lucas Martens houtzager koper hoekkamer Gardenierstraat 1643 235 48r
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens blokmaker huurder voor 3 jaren (p.j.) Prinsenstraat 2 1690 242 336v
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens huurder van de blokmakerswinkel Prinsenstraat 2 1695 243 148v
MARTENS, MARTJEN Maertie Martens koper Klaverbladstraat 19 1667 239 114v
MARTENS, MAGDALENA Magdalena Martens koper Zoutsloot NZ 1631 233 6r
MARTENS, MARTEN Marten Martens koper kamer met ledige plaats daar achter onbekend NZ 1622 230 294r
MARTENS, MARTEN Marten Martens verkoper Schritsen 8 1622 230 302v
MARTENS, MARTEN Marten Martens bewoner Simon Stijlstraat 3 1633 233 123r
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u. verkoper Schritsen 1644 235 144r
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u. werkbaas koper huis, loods en plaatsje Kleine Bredeplaats 12 1656 237 55r
MARTENS, MARTEN Marten Martens koper dwarshuis waarin twee woningen, en hof Rozengracht 8 1656 237 94v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u. verkoper Kleine Bredeplaats 12 1657 237 111v
MARTENS, MARTEN Marten Martens gleibakker bewoner Zoutsloot 62 1679 241 56v
MARTENS, MARTEN de weduwe van Marten Martens bewoner Zoutsloot 62 1680 241 97r
MARTENS, MARTEN Marten Martens bewoner Bargebuurt 1681 241 138r
MARTENS, MARTEN Marten Martens mr. scheepstimmerman koper 1/2 helling en het gehele huis Noorderkade 13 1687 242 200v
MARTENS, MARTEN Marten Martens mr. scheepstimmerman huurder Noorderkade 13 1687 242 200v
MARTENS, MARTEN Marten Martens waterhaler koper huis Nieuwstraat 9 1688 242 253r
MARTENS, MARTEN wijlen Marten Martens waterhaler verkoper van 1/2 Nieuwstraat 9 1691 242 371r
MARTENS, MARTEN Marten Martens huurder Tiepelsteeg 1693 243 46r
MARTENS, MARTEN Marten Martens verkoper Noorderkade 13 1697 243 329v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten noorden Romastraat 35 1731 247 390r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1732 248 125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1732 248 125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens bontwever naastligger ten westen Kerkpad 16 1749 251 259v
MARTENS, MARTEN Marten Martens bontwever naastligger ten westen Kerkpad 16 1750 252 67r
MARTENS, MARTEN Marten Martens bontwever koper woning Gardenierstraat 18 1751 252 124v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s. naastligger ten westen Kerkpad 16 1751 252 168v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s. naastligger ten westen Kerkpad 16 1753 253 111r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1759 254 227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1759 254 227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten westen Kerkpad 16 1763 255 220v
MARTENS, MARTEN de weduwe van Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
MARTENS, MARTEN de weduwe van Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blau grootschipper verkoper Voorstraat 3 1658 237 153r
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blau verkoper Rozengracht 8 1659 237 200v
MARTENS, MARTJEN Marthien Martens koper Bildtpoort (gebied) WZ 1633 233 94v
MARTENS, MARIA Mary Martens bruid 1604 228 391r
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens verkoper Schoolsteeg 1599 228 163r
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens koper Noorderhaven 110 1614 229 215v
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens , vrijster en zuster van de kopers verkoper Franekereind 3 1629 232 105r
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens koper Rozengracht 7west 1647 235 242v
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 6 1683 241 256r
MARTENS, MAAIKE wijlen Maycke Martens erflater Noorderhaven 97 1697 243 271v
MARTENS, MAAIKE Mayke Martens koper Rozengracht 5 1644 235 152v
MARTENS, MAAIKE Mayke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1666 239 55r
MARTENS, METJE Metje Martens naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
TJALLINGII, METJE MARTENS Mette Martens Tjallingii verkoper van 1/3 Romastraat 13 1761 255 75r
MARTENS, METJE Mettje Martens koper Bildtpoort (gebied) 1755 253 207r
MARTENS, METJE Mettje Martens koper Liemendijk ZZ 1755 253 207r
MARTENS, METJE Mettje Martens koper huis Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
MARTENS, MEINOU Meynuw Martens koper Romastraat 1598 228 100r
MARTENS, MICHIEL vroedsman Michiel Martens koper huis alwaer het Cromhout op de stock staet Noorderhaven 51 het Kromhout 1679 241 35v
MARTENS, MINKE Mintje Martens verkoper van 4/12 Lanen 85west 1692 242 26ra
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Lanen 85west 1692 242 26ra
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper huis Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper Lanen 77 1792 264 73r
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven 36oost 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Grote Werf 2zuid 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens koper provisioneel ledige plaats van 24 x 129 voet, eertijds een werf Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens koper provisioneel ledige plaats van 79 x 124 voet, eertijds een timmerwerf Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE als bewoner Ocke Martens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r
MARTENS, OKKE als timmerwerf gebruikt door Ocke Martens gebruiker Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
MARTENS, FEIKJE Pey Martens koper Brouwersstraat 18 1666 239 35r
MARTENS, FEIKJE Pey Martens , voor zich en haar kinderen verkoper Brouwersstraat 18 1705 244 279v
MARTENS, FEIKJE Pey Martens , voor zich en haar kinderen verkoper Spinstraat NZ 1705 244 280v
MARTENS, PIETER als bewoner Pieter Martens naastligger ten westen Heiligeweg 4 1599 228 180v
MARTENS, PIETER Pieter Martens koper huis met een vrije uitgang door de steeg Achterstraat 1601 228 265r
MARTENS, PIETER Pieter Martens koper huis en schuur Kruisstraat 10west 1601 228 268v
MARTENS, PIETER Pieter Martens koper huis met een schuur erachter en een vrije uitgang in de Ede Jacobssteeg zowel als door de steeg ten oosten naar de haven Noorderhaven 110 1614 229 215v
MARTENS, PIETER Pieter Martens korfmaker verkoper Noorderhaven 110 1616 230 27v
MARTENS, PIETER Pieter Martens verkoper Schritsen 41 1621 230 259v
MARTENS, PIETER Pieter Martens koper oostelijke van twee kamers aan elkaar, met 17 houtvoeten plaats ten zuiden Pothondjessteeg 8 1621 230 289r
MARTENS, PIETER Pieter Martens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1630 232 151r
MARTENS, PIETER Pieter Martens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1631 232 181v
MARTENS, PIETER Pieter Martens metselaar koper provisioneel huis Herenknechtenkamerstraat 19 1663 238 22va
MARTENS, PIETER de hof van Pieter Martens koopmansbode naastligger ten westen Zuiderhaven 14 1693 243 37v
MARTENS, PIETER Pieter Martens koopmansbode verwandelaar Zuiderhaven ZZ 1694 243 88v
MARTENS, PIETER Pieter Martens koopmansbode aanhandelaar hof met prieel en belvedere Zuiderstraat 1694 243 89r
MARTENS, PIETER wijlen Pieter Martens Baerde koopmansbode verkoper Zoutsloot NZ 1696 243 234v
MARTENS, PIETER wijlen Pieter Martens Mooyman koper Noorderhaven 28achter 1659 237 207v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman, c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
MARTENS, PIETJE de kinderen van Pietie Martens naastligger ten westen Both Apothekerstraat WZ 1726 246 259v
MARTENS, PIETJE de kinderen van Pietie Martens naastligger ten westen Nutstraat WZ 1731 248 34r
MARTENS, PIETJE de kinderen van Pietje Martens naastligger ten westen Both Apothekerstraat WZ 1731 248 24v
MARTENS, PIETER Piter Martens , c.u. verkoper Jan Ruurdstraat 5 1642 235 8v
MARTENS, PIETER Piter Martens Mooyman koper huis Franekereind 6 1641 234 130v
MARTENS, PIETER Pyter Martens verkoper Brouwersstraat 21 1633 233 122r
MARTENS, PIETER Pyter Martens verkoper Grote Kerkstraat 38 1633 233 122r
MARTENS, PIETER Pyter Martens verkoper Grote Kerkstraat 33 1633 233 122r
MARTENS, PIETER Pyter Martens koper huis Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v
MARTENS, PIETER het huis verkocht door Pyter Martens naastligger ten zuiden Rozenstraat 3zuid 1648 236 28v
MARTENS, PIETER Pyter Martens , c.u. verkoper Rozengracht 23 1648 236 44r
MARTENS, PIETER Pyter Martens , c.u. koper huis Herenknechtenkamerstraat 19 1662 238 158v
MARTENS, PIETER Pyter Martens koopmansbode koper tuin en zomerhuis Zuiderhaven 6 1692 242 405v
MARTENS, PIETER Pyter Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 8 1721 246 119v
MARTENS, PIETER Pyter Martens huurder (p.j.) ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
MOOI, PIETER MARTENS Pyter Martens Moy, c.u. koper huis en bakhuis Grote Bredeplaats 25 1650 236 108v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pyter Martens Moyman verkoper Franekereind 6 1644 235 112v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pyter Martens Moyman schipper koper huis met erachter een loods en ten oosten daarvan een plaats Rozengracht 23 1646 235 196r
MARTENS, PIETJE Pytie Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 8 1722 246 132v
MARTENS, PIETER Pytter Martens verkoper Pothondjessteeg 8 1653 236 227v
MARTENS, PIETER Pytter Martens houtstapelaar verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
MOOI, PIETER MARTENS de weduwe en erfgenamen van wijlen Pytter Martens Moy naastligger ten westen Grote Bredeplaats 27 1662 238 125v
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Achterstraat 49 1681 241 30ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Franekereind NZ 1681 241 30ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Rommelhaven 18een_achter 1681 241 30ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens koper Kerkpoortstraat 55 1692 242 380v
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1708 245 67r
MARTENS, REINER Reyner Martens verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
MARTENS, RIEMKJE Riemke Martens , voor haar kinderen verkoper van 1/5 Hondenstraat 14 1738 249 220v
MARTENS, RINSE wijlen Rinse Martens glasmaker erflater Hoogstraat NZ 1600 228 209v
MARTENS, RINSE de erfgenamen van wijlen Rinse Martens verpachter grond Hoogstraat 18 1602 228 330r
MARTENS, RINSE de erfgenamen van wijlen Rinse Martens verpachter grond Rommelhaven 13 1602 228 330r
MARTENS, RINSE Rinse Martens verpachter grond Sint Odolphisteeg 9 1623 230 357r
MARTENS, RINSE Rinse Martens verpachter grond ([staat: een reaal]) Sint Odolphisteeg 13 1654 236 255v
MARTENS, RINSKE Rinskjen Martens naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1727 246 302r
MARTENS, RINSE Rintse Martens verpachter grond ([staat: 1 reaal]) Sint Odolphisteeg OZ 1629 232 104v
MARTENS, SALOMON Salomon Martens leertouwer koper huis Hoogstraat 49 1687 242 168v
MARTENS, SALOMON wijlen Salomon Martens verkoper Hoogstraat 49 1691 242 352r
MARTENS, SALVES Salves Martens naastligger ten oosten Lanen 28 1632 233 71r
MARTENS, SALVES Salvus Martens naastligger ten zuiden Voorstraat 12 1622 230 330r
MARTENS, SALVES Salvus Martens damastwerker koper ledige plaats of tuin met de beheining, bomen en plantagie, met de uitgang door de steeg naar de Schritsen Spinhuisstraat 1625 231 61r
MARTENS, SIBBELTJE Sibbeltje Martens verkoper van 1/6 Schritsen 66 1770 257 163r
MARTENS, SIERD Siert Martens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 11 1614 229 214v
MARTENS, SIEUWKE Siuw Martens koper Franekerpoort (gebied) 1652 236 200v
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens gleibakker koper woning of kamer Kerkpad 28 1698 243 389v
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens naastligger ten oosten Kerkpad WZ 1717 245 282r
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1720 246 90v
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens gleibakkersgezel verkoper Kerkpoortstraat 1731 248 14r
MARTENS, SIEBREN Sybren Martens koper provisioneel huis Noordijs 4 1679 241 6ra
MARTENS, SIEBREN Sybren Martens , heeft opslag van gereedschap betrokkene Noordijs 4 1679 241 6ra
MARTENS, SIEBREN wijlen Sybren Martens mr. brouwer verkoper Achterstraat 49 1681 241 30ra
MARTENS, SIEBREN wijlen Sybren Martens mr. brouwer verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, SIEBREN wijlen Sybren Martens mr. brouwer verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, SIEBREN wijlen Sybren Martens mr. brouwer verkoper Franekereind NZ 1681 241 30ra
MARTENS, SIEBREN wijlen Sybren Martens mr. brouwer verkoper Rommelhaven 18een_achter 1681 241 30ra
MARTENS, SIEDS Syds Martens naastligger ten westen Romastraat 1626 231 123r
MARTENS, SIETSE huisman Sydse Martens verkoper Voorstraat 62 1787 262 149v
MARTENS, SIEDS Sydts Martens naastligger ten westen Romastraat ZZ 1625 231 87r
MARTENS, SIEDS Sydts Martens naastligger ten westen Romastraat NZ 1626 231 130v
MARTENS, SIEDS Syts Martens naastligger ten westen Romastraat ZZ 1625 231 92r
MARTENS, SIEDS Syts Martens naastligger ten westen Romastraat 1630 232 135r
MARTENS, SIETSE Sytse Martens eigenaar van 3/4 Voorstraat 62 1776 259 12v
MARTENS, SIETSE Sytse Martens , c.s. naastligger ten westen Voorstraat 64 1778 259 137v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatis verkoper Achterstraat 49 1681 241 30ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatis verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatis verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatis verkoper Franekereind NZ 1681 241 30ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatis verkoper Rommelhaven 18een_achter 1681 241 30ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens geniaarde koper Noorderhaven 35 1684 242 27v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens verkoper Noorderhaven 27 1699 244 5v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens verkoper Noorderhaven 9 1725 246 223v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens naastligger ten oosten Noorderhaven 7 1726 246 255v
MARTENS, SIETSE Sytze Martens naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
MARTENS, TETJE Tettie Martens koper Vissersstraat ZZ 1678 241 24v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag aanhandelaar Brouwersstraat 8 1738 249 274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag verwandelaar Brouwersstraat 10 1738 249 274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag koper huis Brouwersstraat 8 1739 250 4r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag verkoper Brouwersstraat 8 1743 250 289v
MARTENS, TETJE Tettje Martens , e.a. huurder Lanen 12 1783 261 18r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettje Martens Mesdag verkoper Zuiderhaven 1 1758 254 178r
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens naastligger ten westen Droogstraat 20oost 1655 237 30r
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u. verkoper Droogstraat 53 1660 238 30v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u. verkoper Droogstraat 20west 1660 238 32v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens meelcker naastligger ten westen Droogstraat 55tuin 1662 238 137v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s. naastligger Rapenburg 1664 238 229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s. verkoper van 1/2 Rapenburg 1664 238 229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens molenaar naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1666 239 54v
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u. houtzager naastligger ten zuiden Liemendijk 1660 238 26r
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u. houtzager verkoper Liemendijk 1660 238 26r
MARTENS, TEUNIS Thoenis Martens naastligger ten noorden Schritsen 12 1615 229 261r
MARTENS, TIJSKE Tieske Martens koper Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
TJALLINGII, TJALLING MARTENS Tjalling Martens Tjallingii boekbinder en koopman verkoper van 1/3 Romastraat 13 1761 255 75r
MARTENS, TJALTJE Tjaltje Martens verkoper Hofstraat 3 1809 268 306v
MARTENS, TJEERD wijlen Tjeerd Martens koper Nieuwstraat WZ 1683 241 242r
MARTENS, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tjetske Martens verkoper Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens gortmaker koper schuur Droogstraat 20west 1650 236 135r
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens koper huis met loods en plaatske daarachter Droogstraat 53 1657 237 118r
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens zoutdrager naastligger ten zuiden Liemendijk 1666 239 63r
MARTENS, TEUNIS Tonys Martens koper kamer Schritsen 6 1614 229 227r
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens verpachter grond Franekerpoort (gebied) 1632 233 46r
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens verkoper Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens koper Sint Odolphisteeg 6 1641 234 123v
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens , voor zich en haar vier kinderen verkoper Bildtstraat 22 1649 236 57r
MARTENS, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijn Martens verkoper Sint Odolphisteeg 6 1658 237 142r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper Rinnertspijp 4 1624 231 26r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens verkoper Voorstraat 55 1643 235 81v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens verkoper Grote Kerkstraat 28 1645 235 183v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper Achterstraat ZZ 1645 235 185r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens , bejaarde en ongehuwde dochter koper twee kamers Kerkpad 1 1714 245 208v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens verkoper Kerkpad 1 1718 246 3v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper kamer Tiepelsteeg 1721 246 99v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper Hofstraat 47west 1722 246 141r
MARTENS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Martens verkoper Vijver 3 1723 246 174r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper door niaar Hofstraat 47west 1745 251 90r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens verkoper Heiligeweg 4 1666 239 11va
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens bewoner William Boothstraat WZ 1764 256 29r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens verkoper William Boothstraat WZ 1764 256 29r
MARTENS, TRIJNTJE wijlen Trijntje Martens erflater Hofstraat 47west 1764 256 63v
MARTENS, TRIJNTJE wijlen Trijntje Martens erflater Hofstraat 45 1765 256 96r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens verkoper van 1/6 Schritsen 66 1770 257 163r
MARTENS, TEUNIS Tuenis Martens , c.u. molenaar verkoper Zoutsloot ZZ 1665 239 15r
MARTENS, TJALKE de kamers van Tyalcke Martens naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1599 228 143r
MARTENS, TJALKE het erf van Tyalcke Martens naastligger Kerkpoortstraat 1601 228 238r
MARTENS, Tzialcke Martens naastligger ten noorden Klaverbladstraat 3 1602 228 333r
MARTENS, UILKJE Uilkjen Martens koper Achterstraat 5 1721 246 103v
MARTENS, UILKJE Uylckjen Martens naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 19 1677 240 37va
MARTENS, UILKJE Uylckjen Martens , voor haar kinderen verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 19 1677 240 37va
MARTENS, WABE Wabbe Martens koper kamer Nieuwstraat 64 1633 233 104v
MARTENS, WABE wijlen Wabbe Martens verkoper Nieuwstraat 64 1646 235 241r
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1744 251 38v
MARTENS, WILLEM Willem Martens verkoper Schritsen 1602 228 282v
JONG, WIEPKJE MARTENS wijlen Wypkjen Martens de Jong verkoper Franekereind 21 1775 258 214r
MARTENS, WIETSKE Wyts Martens koper Both Apothekerstraat 15noord 1622 230 306r
MARTENS, SIETSE huisman Zytse Martens eigenaar van 3/4 Voorstraat 62 1785 262 14r
, FRANS de weeskinderen van wijlen Frans Marthen Kyl verkoper Voorstraat 10 1619 230 157v
, FRANS de weeskinderen van wijlen Frans Marthen Kyl verkoper Sint Jacobstraat 8 1619 230 157v
MARTENS, AREND Aernt Marthens crediteur (triumphant) ten oosten van Harlingen 1613 229 144v
MARTENS, AREND Aernt Marthens koper provisioneel 1/2 kalk- en panwerk Franekertrekvaart 1613 229 152v
MARTENS, AREND Aernt Marthens , q.q. crediteur (triumphant) Franekertrekvaart 1613 229 152v
MARTENS, ANTJE Antie Marthens koper Tuinpad 4 1618 230 139r
MARTENS, BAUKJE Bauckien Marthens koper Zuiderhaven 33 1616 230 45r
MARTENS, BAUKJE Bauckien Marthens koper Grote Ossenmarkt 2 1616 230 45r
MARTENS, BAUKJE Bauckien Marthens koper Zuiderhaven 35 1616 230 45r
MARTENS, BAUKJE Bauckien Marthens koper Zuiderhaven 37 1616 230 45r
MARTENS, FRANS grondpacht uit het huis daer Sint Jacob uythanght, van Frans Marthens eigenaar perceel Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v
MARTENS, FRANS burgemeester Frans Marthens Kyl koper huis Sint Jacobstraat 8 1613 229 173v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl verkoper q.q. Sint Jacobstraat 4 1615 229 262r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl, voor zijn kinderen verkoper Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 17 1615 229 281r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl verkoper Voorstraat 17 1616 230 13v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl verkoper Sint Jacobstraat 8 1616 230 13v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl verkoper Voorstraat 17oost 1616 230 21r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl verkoper Voorstraat 17west 1616 230 21r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl verkoper Sint Jacobstraat 8 1616 230 21r
MARTENS, FRANS het sterfhuis van wijlen Frans Marthens Kyl verkoper Voorstraat 10 1619 230 163v
MARTENS, FRANS het sterfhuis van wijlen Frans Marthens Kyl verkoper Sint Jacobstraat 8 1619 230 163v
MARTENS, GEERTJE Geertie Marthens verkoper Franekereind 3 1612 229 113r
MARTENS, GERKE Gercke Marthens naastligger ten oosten Franekereind 3 1612 229 113r
MARTENS, GERKE de erfgenamen van wijlen Gercke Marthens naastligger ten oosten Franekereind 3 1617 230 98v
MARTENS, HIELKJE Hylck Marthens koper Franekereind 3 1612 229 113r
MARTENS, HIELKJE Hylck Marthens , zuster van de verkoper koper Franekereind 3 1617 230 98v
MARTENS, LOLLE Lolle Marthens verpachter grond Droogstraat 1613 229 158r
MARTENS, MARIA zijn zuster gesterkt met haar broer Mary Marthens verkoper Noorderhaven 110 1616 230 27v
MARTENS, MAAIKE May Marthens verkoper Hofstraat NZ 1633 233 95r
MARTENS, PIETER Pieter Marthens , 25 jarige vrijgezel verkoper van 3/4 Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
MARTENS, PIETER Pieter Marthens protesteert Noorderhaven 110 1618 230 112r
MARTENS, PIETER Pieter Marthens crediteur (triumphant) Noorderhaven 110 1621 230 283v
MARTENS, PIETER Pieter Marthens crediteur (triumphant) onbekend 1621 230 284r
MARTENS, PIEBE Pybe Marthens schoenmaker verkoper Franekereind 3 1617 230 98v
MARTENS, SAAKJE Saack Marthens koper Noorderhaven 65 1612 229 78v
MARTENS, SAAKJE Saack Marthens koper Noorderhaven 65 1613 229 148r
MARTENS, SALVES Salvus Marthens koper huis met ledige plaats en een klein tuintje Voorstraat 12achter 1619 230 159v
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Marthens naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1620 230 233v
MARTENS, ANTJE Anna Martini koper Voorstraat 26 1699 243 401v
MARTENS, Francine Martini koper Zuiderhaven 33 1612 229 93r
MARTENS, Francine Martini koper Grote Ossenmarkt 2 1612 229 93r
MARTENS, Francine Martini koper Zuiderhaven 35 1612 229 93r
MARTENS, Francine Martini koper Zuiderhaven 37 1612 229 93r
MARTENS, FREERK Frederik Martinus koper hof met vruchtbomen, bloemen, planten en een zomerhuis Spinhuisstraat 13 1787 262 195r
MARTENS, FREERK Frederik Martinus , c.u. verkoper Wasbleek 7 1808 268 80r
MARTENS, FREERK Fredrik Martinus naastligger ten oosten Wasbleek 1789 263 376r
MARTENS, JAN Jan Martinus varensgezel koper huis en herberg Grote Bredeplaats 7 het Zeepaard 1802 266 173r
, FRANSKE Francina Martiny verkoper Zuiderhaven 33 1616 230 45r
, FRANSKE Francina Martiny verkoper Grote Ossenmarkt 2 1616 230 45r
, FRANSKE Francina Martiny verkoper Zuiderhaven 35 1616 230 45r
, FRANSKE Francina Martiny verkoper Zuiderhaven 37 1616 230 45r
, ANTJE Antie Marus koper Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
MARKS, DOUWE Douue Marx koper door niaar hof onbekend 1638 234 61r
MARKS, DOUWE het huis van Douwe Marx naastligger ten westen onbekend 1638 234 61r
MARKS, PIER Pier Marx lichtervoerder verkoper Both Apothekerstraat 9 1637 234 45v
, HESTER wijlen Hester Mathens verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
, HESTER wijlen Hester Mathens verkoper Droogstraat 1604 228 386r
MATTEUS, ANTJE Anna Marij Matheus koper Sint Odolphisteeg 7 1682 241 198v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus verkoper Hofstraat ZZ 1649 236 58v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus , c.u. koper huis daar het Cromhout uitsteekt Achterstraat NZ het Cromhout 1651 236 169v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1659 237 212r
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1663 238 19ra
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1673 240 121v
MATTEUS, PIETER grondpacht uit het huis van Pieter Matheus eigenaar perceel onbekend 1597 228 60v
MATTEUS, FRANS Frans Mathijsen bewoner Sint Christoffelsteeg 1603 228 338r
MATTEUS, GEERTJE Geertie Mathijsen koper door niaar Lanen ZZ 1611 229 40v
MATTEUS, MATTEUS mr. Mathijs Mathijsen naastligger ten oosten Romastraat 8 1615 229 269r
MATTEUS, MATTEUS Mathijs Mathijsen geniaarde koper Scheerstraat ZZ 1659 237 191r
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijsen koper huis Schritsen 17 1750 252 99r
MATTEUS, wijlen Stijntgie Mathijsen verkoper Lanen ZZ 1611 229 40v
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen koper kamer Werfpad ZZ 1700 244 87v
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen naastligger ten westen Werfpad 1706 244 317v
MATTEUS, FRANS Frans Mathijssen bontwever koper kamer Kerkpoortstraat 9een_achter 1729 247 292r
MATTEUS, FRANS Frans Mathijssen wever naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9 1732 248 92r
MATTEUS, GIJSBERT Gijsbert Mathijssen voerman koper kamer Heerensteeg 2 1652 236 194r
MATTEUS, GIJSBERT Gijsbert Mathijssen verkoper Heerensteeg 2 1654 236 271r
MATTEUS, JANKE Jantyen Mathijssen koper Franekereind 2 1597 228 13v
MATTEUS, LEENDERT Lenert Mathijssen geniaarde koper Kerkpoortstraat 27 1644 235 116v
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen schipper verkoper Schritsen 17 1751 252 166r
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen schipper koper huis Vijverstraat 5 1758 254 163r
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 17 1759 254 190v
, FRANS Frans Mathijsz. naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen mr. bontwever verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter 1734 248 325r
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen bontwever koper huis en plaatske Werfpad ZZ 1734 248 328r
MATTEUS, GRIETJE Grytie Matijsen koper Lombardstraat 1662 238 136r
MATTEUS, KORNELIS de weduwe van Cornelis Matijssen naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1710 245 121v
MATTEUS, FRANS Frans Matijssen naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1754 253 187r
MATTEUS, JAN wijlen Jan Matijssen verkoper Weverstraat 1675 240 169v
MATTEUS, DIEUWKE Dyw Matteus koper Kerkpoortstraat NZ 1600 228 187r
ENGELSMAN, DIRK MATTEUS Dirck Matthaeus Engelsman naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1655 237 48r
MATTEUS, KLAAS Claas Mattheus koper huis Romastraat 13 1732 248 72r
MATTEUS, KLAAS wijlen Claas Mattheus verkoper van 1/2 Romastraat 13 1750 252 91v
MATTEUS, ROMKE Romke Mattheus naastligger ten zuiden Lombardstraat 6 1715 245 237r
MATTEUS, ROMKE Romke Mattheus schuitschipper koper door niaar Lombardstraat 8 1715 245 248r
MATTEUS, IEBE Yep Mattheus arbeider verkoper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
MATTEUS, MATTEUS mr. Matthijs Matthijs schooldienaar koper twee kamers met de eigendom van een halve gevel aan beide zijden Romastraat ZZ 1613 229 134v
MATTEUS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Matthijsen verkoper van 1/2 Voorstraat 63 1679 241 16va
MATTEUS, LIJSBET Lijsbeth Matthijsen afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
MATTEUS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Matthijssen verkoper van 1/2 Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Matthijssen naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1707 245 21r
MATTEUS, FRANS Frans Matthijssen naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1749 251 265v
MATTEUS, MATTEUS mr. Mathijs Matthijssen naastligger ten oosten Romastraat 8 1614 229 226v
MATTEUS, MATTEUS de gezamenlijke crediteuren van wijlen Matthijs Matthijssen verkoper Romastraat ZZ 1631 233 33r
MATTEUS, PIETER Pytter Matthijssen naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1763 255 197v
MATTEUS, PIETER Pytter Matthijssen naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1763 255 197v
MATTEUS, FRANS Frans Mattijssen bontwever verkoper Werfpad 1761 255 78v
MATTEUS, LIJSBET de erfgenamen van wijlen Lijsbet Matys naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 13v
MAURITS, GEERTJE Geertie Maurits verkoper Nieuwstraat 9 1688 242 253r
MAURITS, SIEMEN Symen Maurits naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
MAURITS, SIEMEN Symen Maurus koper 1/2 kamer Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
MEKKES, IEPE Eepe Meckes verpachter grond Noorderhaven 56 1616 230 33v
MEKKES, IEPE Eepe Meckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 56 1616 230 33v
MEKKES, IEPE Epe Meckes verpachter grond Noorderhaven 56 1617 230 84v
MEKKES, IEPE Epe Meckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 56 1617 230 84v
MEKKES, IDS Idts Meckes koper ledige plaats met loodsje (marge: 151-22-00 GG) Franekerpoort (gebied) 1597 228 53v
MEKKES, IEPE Ipe Meckes koper Voorstraat 21 1600 228 208v
MEKKES, IEPE Ippe Meckes naastligger ten westen Voorstraat 23 1601 228 258r
MEKKES, JAN Jan Meckes grootschipper koper huis Noorderhaven 57oost_achter 1670 240 2v
MEKKES, RUURD Ruurd Meckes koper huis Romastraat NZ 1626 231 130v
MEKKES, RUURD Ruurd Meckes verkoper Roeperssteeg OZ 1626 231 131r
, RUURD Ruierd Meckis verkoper Romastraat 1626 231 123r
MELIS, ANTJE Antje Meelis geniaarde koper Romastraat 13 1761 255 75r
MELIS, JOHANNES de weduwe van Johannes Meelis naastligger ten noorden Romastraat 13 1803 266 187v
MELIS, TRIJNTJE Trijntje Meelis huurder Wortelstraat 17 1769 257 133v
MELIS, UILKE de weduwe van Uilke Meelis huurder voor 10 jaren Raamstraat 3 1751 252 173r
MIENTS, GRIETJE Griet Meents koper Kleine Bredeplaats 22 1603 228 361r
MEEUWIS, KORNELIS Cornelis Meeves naastligger ten oosten onbekend 1600 228 192v
MEEUWIS, GORIS wijlen Goris Meeves verpachter grond Vijver 9 1617 230 100r
MEEUWIS, GORIS wijlen Goris Meevis verkoper Kleine Bredeplaats 22 1617 230 77v
MEILES, ANTJE Antje Meiles koper 1/2 huis Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
MEILES, HERE Heere Meiles blauwverver koper huis Lanen 20 1767 257 22v
MEILES, HERE Heere Meiles oud mr. blauwverver koper woning Lanen 20achter 1771 257 216v
MEILES, HERE de koper Heere Meiles naastligger ten noorden Lanen 20achter 1771 257 216v
MEILES, HERE Heere Meiles oud blauwverver verkoper Romastraat 6 1775 258 218r
MEILES, HERE Heere Meiles blauwverver naastligger ten westen Lanen 22 1776 259 7ar
MEILES, HERE Heere Meiles naastligger ten oosten Lanen 18 1782 260 287r
MEILES, HERE Heere Meiles naastligger ten oosten Lanen 18 1783 261 104v
MEILES, HERE wijlen Heere Meiles verkoper Lanen 20 1807 267 312r
MEILES, HERE wijlen Heere Meiles verkoper Lanen 20achter 1807 267 312r
MEILES, HENDRIK de nagelaten boedel van Hendrik Meiles verkoper Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
MEILES, HERE Herre Meiles naastligger ten westen Lanen 22 1785 262 34r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten westen Bildtstraat 4 1689 242 278r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles verkoper Heiligeweg 27noord 1692 242 378v
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1699 243 397r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1699 243 397r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles , nom. lib. koopman naastligger ten noorden Noordijs 15 1700 244 64v
MEILES, JAKOB Jacob Meiles , nom. lib. naastligger ten noorden Noordijs 15 1702 244 182v
MEILES, JAKOB pakhuis van Jacob Meiles koopman naastligger ten noorden Voorstraat 25 1703 244 195r
MEILES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Meiles naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1720 246 82r
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meiles Ollema koopman koper royaal pakhuis Noorderhaven 68 1700 244 61v
MEILES, JANKE Jannetje Meiles verkoper Zuiderhaven 61 1790 263 379r
MEILES, JANKE Jannetje Meiles verkoper Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
MEILES, JANKE Jantje Meiles naastligger ten noorden Zoutsloot 92 1810 269 9r
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Noorderhaven 110 1801 266 37v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Bargebuurt 1801 266 39v
MEILES, MARTJEN wijlen Martje Meiles erflater Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
MEILES, MARTJEN Martjen Meiles naastligger ten noorden Noordijs 4 1782 260 254r
MEILES, SIEMEN Simon Meiles mr. molenaar verkoper Noordermolen 1 1753 253 52v
MEILES, SIEMEN Simon Meiles molenaar geniaarde koper Kerkpoortsmolen 1 1758 254 136r
MEILES, SIEMEN Simon Meiles , c.s. huurder Rozengracht ZZ 1758 254 159r
MEILES, AUKJE Aukjen Meilis verkoper Noordermolen 1 1738 249 265r
MEILES, HERE Heere Meilis verkoper (heeft consent en approbatie gegeven) Noordermolen 1 1738 249 265r
MEILES, SIEMEN Simon Meilis verkoper (heeft consent en approbatie gegeven) Noordermolen 1 1738 249 265r
MEILES, SIEMEN Symon Meilis molenaar koper 1/2 huis en wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen Noordermolen 1 de Noordermolen 1738 249 265r
MEINERTS, KARST het perk van Carst Meinders naastligger ten westen Zoutsloot 84 1662 238 141r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal Zuiderhaven 16 1800 265 222r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal Zuiderhaven 16 1800 265 241r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 16 1800 265 241r
MEINERTS, AAFKE de erfgenamen van wijlen Aeffke Meinderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1695 243 122r
MEINERTS, AAFKE Aeffke Meinderts koper Hoogstraat 31 1696 243 241r
HOEK, ANTJE MEINERTS Antie Meinderts van Hoek verkoper Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
MEINERTS, AUKE Auke Meinderts naastligger ten westen Lanen 74 1806 267 215v
MEINERTS, AUKE Auke Meinderts mr. wieldraaier koper huis Lanen 72 1806 267 216v
MEINERTS, AUKE Auke Meinderts , c.u. huurder Lanen 72 1806 267 216v
MEINERTS, AUKJE wijlen Aukje Meinderts verkoper Kerkpad 24 1782 260 195r
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts beurtschipper op Amsterdam koper huis Zoutsloot 18 1789 263 175v
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts , soc. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1794 264 231v
MEINERTS, EELKE Eeltje Meinderts , c.u. huurder midden beneden (p.j.) Hoogstraat 53 1764 256 70v
MEINERTS, GEERTJE Geertje Meinderts koper Hoogstraat 25 1764 256 30r
MEINERTS, GEERTJE Geertje Meinderts koper Hoogstraat 17 1764 256 30r
HOEK, GERRIT MEINERTS Gerryt Meinderts van Hoek blikslager verkoper Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
MEINERTS, GOSLING wijlen Goslyk Meinderts verkoper Gardenierstraat 1668 239 126v
MEINERTS, HART Heert Meinderts , c.u. huurder (p.j.) Hofstraat 21oost 1802 266 109r
MEINERTS, HART Heert Meinderts , c.u. huurder Nieuwstraat 46 1804 267 86r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meinderts naastligger ten westen Lanen 24 1723 246 172v
MEINERTS, HINKE Henke Meinderts naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1747 251 176v
MEINERTS, JAN Jan Meinderts verkoper van 1/8 Schritsen 64 1692 242 402v
MEINERTS, JANKE ongehuwde meerderjarige dochter Janke Meinderts verkoper Kleine Bredeplaats 12 1753 253 91v
HOEK, JANKE MEINERTS Janke Meinderts van Hoek huurder (p.w.) Voorstraat 89een_achter 1764 256 56v
MEINERTS, JOCHEM Jogchum Meinderts , c.u. huurder (p.j.) Zuiderstraat 6 1767 257 9r
MEINERTS, LIEUWKJE Leeuckjen Meinderts koper huis Hondenstraat 13 1695 243 137v
MEINERTS, LIEUWKJE Leeukjen Meinderts verkoper Vijver 7 1731 247 384v
MEINERTS, LIEUWKJE Leukjen Meinderts naastligger ten noorden Vijverstraat 15 1729 247 281r
MEINERTS, MONSE Monse Meinderts naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1776 258 247r
MEINERTS, TEUNIS Teunis Meinderts naastligger ten oosten Hofstraat 35 1722 246 130r
MEINERTS, TJITSE wijlen Tjietse Meinderts verkoper Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
HOEK, TRIJNTJE MEINERTS Trijntie Meinderts van Hoek verkoper Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
MEINERTS, IEMKJE Ymkje Meinderts Etten koper Voorstraat 89 1804 267 60v
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS Ysak Meinderts Arendsma, minderjarig verkoper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS Ysak Meinderts Arendsma, minderjarig verkoper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
MEINERTS, SAKE Zaake Meinderts huurder Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds koper huis Schritsen 49 1726 246 250r
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds bewoners Schritsen 49 1726 246 250r
MEINERTS, AALTJE Aaltje Meinerts verkoper Nieuwstraat 16 1753 253 63v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinerts naastligger ten noorden Schritsen 41 1621 230 259v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinerts koper Schritsen 38 1628 232 43v
MEINERTS, ANTJE Antje Meinerts bewoner om zunst Liemendijk ZZ 1730 247 358r
MEINERTS, AATJE Atke Meinerts koper Schritsen 41 1627 232 23v
MEINERTS, AUKE Auke Meinerts , c.u. huurder Noorderhaven 100 1803 266 250r
MEINERTS, KARST Carst Meinerts verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 12 1656 237 55r
MEINERTS, KARST Carst Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 84 1667 239 99ar
MEINERTS, KARST Carst Meinerts mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 82oost 1667 239 120r
MEINERTS, DIEUWKE Dieuke Meinerts geniaarde koper Bildtpoort (gebied) 1754 253 165v
MEINERTS, DIEUWKE Dieuke Meinerts geniaarde koper Liemendijk ZZ 1754 253 165v
MEINERTS, DIRK Dirck Meinerts naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1667 239 82v
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts timmerman naastligger ten noorden Zuiderstraat 1652 236 211v
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts mr. timmerman koper huis en houtstek, alles met de wal tot aan de haven toe Zuiderhaven 15 1653 236 245r
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts timmerman verkoper Zuiderstraat 1654 236 251r
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts , c.u. verkoper Vijver 4 1654 236 257v
MEINERTS, GOOITSKE Goyck Meinerts koper Schritsen 51 1628 232 80r
MEINERTS, GRIETJE Grietje Meinerts koper Brouwersstraat 17 1781 260 65v
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper huis Bildtpoort (gebied) 1661 238 101r
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper kamer Achterstraat 1666 239 42r
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper huis Ooievaarsteeg 12 1670 240 13av
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper kamer Bildtpoort (gebied) 1671 240 52r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meinerts verkoper Liemendijk 1652 236 184r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meinerts verkoper William Boothstraat 3 1652 236 207v
MEINERTS, HENDRIK wijlen Hendrick Meinerts koopman verkoper Zuiderplein 1 1655 237 24r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meinerts naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1670 240 11r
MEINERTS, HINKE Hinke Meinerts naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1733 248 182v
MEINERTS, IEBELTJE Ibel Meinerts verkoper Liemendijk 1660 238 37r
MEINERTS, IEPE Iepe Meinerts naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1653 236 229r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts , c.u. koper huis met een steeg te westen Liemendijk 1660 238 26r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts verkoper Liemendijk 1666 239 63r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 1 1649 236 89r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 3 1649 236 89r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr. timmerman koper Zuiderhaven 69 1650 236 130v
MEINERTS, IEPE het huis van Ipe Meinerts naastligger ten noorden Raamstraat 3 1651 236 180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Raamstraat 3 1651 236 180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr. timmerman verpachter grond Zuiderhaven 65 1653 236 243r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr. timmerman verkoper Zuiderhaven 65 1653 236 243r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts , c.u. mr. timmerman geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1656 237 68r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Gardenierstraat ZZ 1656 237 87v
MEINERTS, IEPE de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Zuiderhaven 15 1657 237 261r
MEINERTS, IEPE de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Hondenstraat 4 1657 237 261r
MEINERTS, IEPE de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Kruisstraat 6 1657 237 261r
MEINERTS, IEPE de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Hofstraat 13tuin 1657 237 261r
MEINERTS, IEPE de nagelaten weeskinderen van wijlen vroedsman Ipe Meinerts verkoper Voorstraat 91achter 1657 237 261r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verpachter grond Zuiderhaven 65 1663 238 200r
MEINERTS, IJSBRAND Isbrand Meinerts verkoper Pompsteeg 1669 239 203r
MEINERTS, JAN Jan Meinerts verkoper Vijverstraat 30 1624 231 23v
AERNTSMA, JASPER MEINERTS Jasper Meinerts Arentsma koper door niaar Scheffersplein OZ 1734 248 335v
MEINERTS, IEPE Jippe Meinerts koper hof van 95 x 36 voeten Hofstraat NZ 1656 237 74v
MEINERTS, LIEUWKJE Leeukjen Meinerts verkoper Hondenstraat 13 1716 245 266r
MEINERTS, Leukjen Meinerts koper huis Vijver 9 1717 245 286r
MEINERTS, LUDOU Ludu Meinerts koper Brouwersstraat WZ 1638 234 60r
MEINERTS, LIEFKE Lyffke Meinerts verkoper van 1/2 Werfpad ZZ 1707 245 21r
MEINERTS, MARGARETA Margrieta Meinerts eigenaar van 1/2 Voorstraat 48 1664 238 241v
MEINERTS, MEINERT Meinert Meinerts koper door niaar huis, loods en plaats met planten van wijnstok en een vrije achter uit- en ingang op de stadsvesten Kerkpoortstraat 67 1667 239 94v
MEINERTS, MEINERT Meinert Meinerts , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 67 1669 239 182r
MEINERTS, MEINT Meynte Meinerts verkoper Kerkpoortstraat 65 1683 241 263r
MEINERTS, RINSE Rinse Meinerts naastligger ten zuiden Werfpad ZZ 1698 243 351r
MEINERTS, RINSE Rinse Meinerts naastligger ten westen Vijver 4 1725 246 244r
MEINERTS, RINSKE Rinske Meinerts naastligger ten westen Vijver 4 1722 246 128v
MEINERTS, RINSKE Rinske Meinerts naastligger ten westen Vijver 4 1722 246 136r
MEINERTS, RINSKE de hypothecaire en geregistreerde crediteuren van wijlen? Rinske Meinerts verkoper Hondenstraat 10 1747 251 201r
MEINERTS, Rouer? Meinerts verpachter grond Grote Kerkstraat NZ 1627 231 164r
MEINERTS, SIETSKE Sytske Meinerts verkoper van 1/2 Werfpad ZZ 1707 245 21r
MEINERTS, TEEUWIS Taevis Meinerts naastligger ten westen Schritsen 36 1620 230 202r
STELLINGWERF, TEUNIS MEINERTS Thuenis Meinerts Stellingwerf verkoper Hondenstraat ZZ 1626 231 134v
MEINERTS, TIEDE Tiede Meinerts koper kamer Zoutsloot 65 1620 230 241r
MEINERTS, TEUNIS Toenis Meinerts naastligger ten westen Schritsen 36 1620 230 210v
MEINERTS, TEUNIS Toenis Meinerts naastligger ten noorden Schritsen 32een_achter 1627 232 14r
MEINERTS, TRIJNTJE Trijn Meinerts bewoner Noorderhaven 10 1653 236 223r
MEINERTS, WIETSE Wytse Meinerts naastligger ten noorden Droogstraat 55tuin 1662 238 137v
MEINERTS, WIETSE Wytse Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 48 1667 239 86v
MEINERTS, IEPE de kinderen van wijlen Ype Meinerts verkoper Vijver 1 1659 237 239v
MEINERTS, IEPE de erfgenamen van wijlen Ype Meinerts verpachter grond Rapenburg 3 1661 238 96v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinnerts koper kamer Schritsen 41achter 1645 235 174v
MEINERTS, AALTJE weduwe Aeltie Meinnerts naastligger ten zuiden Schritsen 41achter 1645 235 174v
MEINERTS, IEPE Epe Meinnerts , c.u. verkoper Rapenburg 1644 235 156v
MEINERTS, IEPE Epe Meinnerts , c.u. naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 65 1644 235 157v
MEINERTS, IEPE Epe Meinnerts , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 65 1644 235 157v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten zuiden Rapenburg 1644 235 139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten noorden Rapenburg 1644 235 139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts mr. timmerman verkoper onbekend 1644 235 139v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts mr. timmerman verkoper Rapenburg 1644 235 150r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten oosten Rapenburg 4 1644 235 157r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 67 1645 235 165v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Rapenburg 1645 235 166r
MEINES, NANKE Nanneke Meins naastligger ten oosten Lanen 71 1643 235 75r
MEINES, Nannicke Meins koper Lanen 75 1620 230 223r
MEINTES, AALTJE Aeltie Meintes koper Hoogstraat 35 1723 246 176r
MEINTES, BERBER de erfgenamen van wijlen Berber Meintes verkoper Zoutsloot 67 1667 239 78v
MEINTES, DOEKE Doeke Meintes naastligger ten westen Zoutsloot 20 1800 265 252r
MEINTES, DOEKE wijlen Doeke Meintes erflater Zoutsloot 18 1808 268 88r
MEINTES, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douue Meintes naastligger ten oosten Lanen 2 1656 237 265v
MEINTES, DOUWE Douwe Meintes koopman koper tichelwerk, steenoven met loodsen en huis met 2 1/2 pm land ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
MEINTES, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Meintes naastligger ten westen Lanen 6 1654 236 250r
MEINTES, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Meintes naastligger ten oosten Lanen 2 1656 237 101r
MEINTES, HERE Heere Meintes , c.u. speelman verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1645 235 170r
MEINTES, MAAIKE Mayke Meintes huurder Lanen 48 1744 251 29r
MEINTES, MEINERT Meinert Meintes , c.u. koper dwarshuis met een ledige plaats erachter Kerkpoortstraat 65 1660 238 64v
MEINTES, MEINERT Meinert Meintes koper provisioneel schoenmakersperk en looierij Franekerpoort (gebied) 1670 240 3ra
MEINTES, MEINERT het huis en perk van Meynert Meintes leertouwer naastligger ten noordoosten Hoogstraat 53 1677 240 256r
MEINTES, SIEBE Siebe Meintes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1810 269 31r
MEINTES, TJEERD de weduwe en erfgenamen van wijlen Tieerd Meintes bleker verkoper Nieuwstraat 40 1658 237 149r
MEINTES, TJEERD Tjeerd Meintes koopman koper huis, thans ledig Grote Bredeplaats 16 1806 267 224v
MEINTES, TJEERD Tjeerd Meintes koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
MEINTES, TJITSKE Tjiedske Meintes koper Kromme Elleboogsteeg OZ 1706 244 339v
MEINTES, TRIJNTJE Trijntie Meintes verkoper Franekereind 15 1715 245 252v
MEINTES, TJEERD Tiaard Meintis gebruiker ten noorden van Harlingen 1628 232 37v
MEINTES, RITSKE Ritske Meints gardenier verkoper Gardenierstraat NZ 1620 230 245v
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
MEINTES, ROELOF Roelof Meints koopman koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Hondenstraat 2 de Pauw 1802 266 144r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints koopman koper pakhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Hondenstraat 4 de Pauw 1802 266 144r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints koopman koper ruime plek grond met de gerechtigheid van de kolk ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
MEINTES, ROELOF Roelof Meintz naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
MEINTES, ROELOF Roelof Meintz naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
MEIES, SIPKE Sipke Mejes , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 18 1713 245 188v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers koper huis Kromme Elleboogsteeg 7achter 1729 247 225v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 7achter 1729 247 225v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers mr. bontwever koper stuk grond van 40 x 13 a 14 voet Kerkpoortstraat 7 1730 247 336r
MELCHERTS, HARMEN de koper Harmen Melchers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7 1730 247 336r
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ 1739 250 27v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1739 250 27v
MELCHERTS, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Melchers naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 7 1751 252 112r
MELCHERTS, JAN Jan Melchers koopman verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers slagersknecht koper huis Grote Bredeplaats 29 1803 266 271r
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers , c.u. huurder Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1811 269 149v
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1633 233 100r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1633 233 117r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1641 234 145v
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1641 234 147r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers boomsluiter naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1646 235 241r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1647 235 244r
MELCHERTS, NANNE de erfgenamen van wijlen Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1658 237 143r
MELCHERTS, TEUNIS Teunis Melchers naastligger ten oosten Droogstraat 51 1659 237 243r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1784 261 205r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten westen Fabrieksstraat 1784 261 205r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchiors koper huis Nieuwstraat 60 1624 231 20r
MELIS, JAN Jan Meles naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ 1613 229 182v
MELIS, JAN grondpacht uit de twee kamers van Jan Meles eigenaar perceel Sint Odolphisteeg OZ 1613 229 182v
MELIS, JAN Jan Meles naastligger ten noorden Lanen 45achter 1613 229 182v
MELIS, AAFKE wijlen Aef Melis erflater Hoogstraat 37 1626 231 156r
MELIS, ANTJE Antie Melis , voor haar kinderen verkoper Schritsen 30 1662 238 134r
MELIS, ANTJE Antje Melis koper Gardenierstraat 8 1763 255 194r
MELIS, ANTJE Antje Melis eigenaar Gardenierstraat 8 1806 267 240v
MELIS, ANTJE Antje Melis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 8 1806 267 240v
MELIS, KLAAS Claas Melis , thans uitlandig matroos ter zee verkoper van 1/4 Voorstraat 89een_achter 1733 248 233v
MELIS, GRIETJE Grietie Melis geniaarde koper Havenplein 10 1734 248 303r
MELIS, JAN Jan Melis koper twee kamers en ledige plaats Sint Odolphisteeg OZ 1611 229 37v
MELIS, JAN Jan Melis verkoper van 1/2 Hoogstraat 37 1626 231 156r
MELIS, JAN de weduwe van Jan Melis schaarslijper [staat: slijpscheerder] naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1668 239 167r
MELIS, JAN Jan Melis naastligger ten zuiden onbekend 1677 240 269r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijper bewoner Nieuwstraat 1682 241 226r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijper verkoper Nieuwstraat 1682 241 226r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijper huurder Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
MELIS, JAN Jan Melis koper huis Werfpad 9 1695 243 176r
MELIS, JAN Jan Melis mes- en schaarslijper koper kamer Nieuwstraat 1699 244 25r
MELIS, JAN Jan Melis verkoper van 1/4 Voorstraat 89een_achter 1733 248 233v
MELIS, IESKJE Jesck Melis naastligger ten noorden Lombardstraat 1603 228 365r
MELIS, IESKJE Jesck Melis verkoper Lombardstraat 1603 228 365r
MELIS, MEINOU Meynu Melis koper Liemendijk 1619 230 162v
MELIS, OENE Oene Melis bakker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1611 229 54v
MELIS, OENE Oene Melis bakker verkoper Liemendijk 1612 229 95v
MELIS, PIEBE Pybe Melis koper ledige plaats Herenwaltje 1631 232 184r
MELIS, PIEBE wijlen Pybe Melis koper Bildtstraat 17 1644 235 141v
MELIS, PIEBE wijlen Pybe Melis verkoper Bildtstraat 17 1659 238 10r
MELIS, TRIJNTJE Trijntie Melis verkoper van 1/4 Voorstraat 89een_achter 1733 248 233v
MELIS, TRIJNTJE Trijntje Melis bewoner Bargebuurt 9 1760 254 251v
MELIS, UILKE Uilke Melis huurder Raamstraat 3 1739 250 33v
MELIS, WIEBE Wybe Melis verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
MELIS, MELIS Melis Meliss , c.u. koper woning of kamer met loods Fabrieksstraat 1648 236 39v
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten noorden Rommelhaven 12 1736 249 146v
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1749 251 280r
MELLES, AUKJE Akke Melles naastligger ten noorden Rommelhaven 12 1750 252 62v
MELLES, ANTJE Antie Melles verkoper Franekereind 23west 1611 229 33r
MELLES, AUKJE Aukjen Melles naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1730 247 345r
MELLES, BINNE Binne Melles koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1800 265 242r
MELLES, BINNE Binne Melles eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 1 1800 265 266v
MELLES, BINNE Binne Melles verkoper Bildtpoortsmolen 1 1800 265 266v
MELLES, DIEUWKE Dieuwke Melles naastligger ten westen Scheerstraat 7 1781 260 25v
MELLES, FETJE Fettje Melles verkoper Romastraat 4oost 1769 257 99r
MELLES, FLORIS Floris Melles schoenmaker verkoper Kerkpad 3 1631 232 175v
MELLES, FLORIS Floris Melles verkoper q.q. Brouwersstraat 12zuid_achter 1632 233 49r
MELLES, GRIETJE Grietie Melles verkoper Droogstraat ZZ 1683 242 8r
MELLES, HILTJE Hiltie Melles geniaarde koper Noorderhaven 67 1696 243 254v
MELLES, HILTJE Hiltie Melles verkoper Noorderhaven 97 1704 244 240v
MELLES, HISKE Hiske Melles koper onbekend 1651 236 148r
MELLES, HISKE Hiske Melles koper Heiligeweg 32 1662 238 131r
MELLES, JAN Jan Melles verkoper Kerkpad 3 1629 232 107v
MELLES, JAN Jan Melles schoenmaker verkoper Kerkpad 3 1631 232 175v
MELLES, JAN Jan Melles verkoper q.q. Brouwersstraat 12zuid_achter 1632 233 49r
MELLES, JAN grondpacht uit de twee kamers van Jan Melles eigenaar perceel Sint Odolphisteeg OZ 1665 239 14v
MELLES, JAN Jan Melles , c.u. bewoner Hoogstraat 15 1687 242 176v
MELLES, JANKE Jantien Melles koper Heiligeweg 26 1629 232 89v
MELLES, JOHANNA Johanna Melles koper door niaar Rozengracht 3 1739 250 48r
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholt verkoper Hofstraat 16 1743 250 296ar
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholt verkoper Rozengracht 5 1743 250 297av
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholt verkoper Rozengracht 3 1743 250 299r
MELLES, LAMMERT Lammert Melles , c.u. huurder Kerkpoortstraat 1695 243 142v
MELLES, MARIA Marijke Melles verkoper Brouwersstraat 21achter 1807 268 1r
MELLES, MARIA Marike Melles koper Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
MELLES, MEINOU Meinu Melles koper Heiligeweg 26 1628 232 42v
MELLES, MEINTJE Meynie Melles koper Liemendijk 6 1630 232 157v
MELLES, MINKE Meyns Melles koper Hoogstraat 26 1634 233 142r
MELLES, MEINOU Meynu Melles verkoper Liemendijk 1620 230 208r
MELLES, MEINOU Meynu Melles , zuster van de kopers verkoper Heiligeweg 26 1629 232 89v
MELLES, MICHIEL Michiel Melles scheepstimmerman koper Lanen 41 1773 258 121v
MELLES, MICHIEL Michiel Melles verkoper van 1/2 Lanen 38 1784 261 137r
MELLES, MICHIEL Michiel Melles , absent, dood of levend onbekend verkoper Lanen 41 1785 262 43r
MELLES, SIETSKE Sydts Melles koper Franekereind 23west 1611 229 33r
MELLES, SIETSKE Syts Melles verkoper Franekereind 23west 1606 228 521r
MELLES, SIETSKE Sytscke Melles koper Franekereind 23west 1619 230 190v
MELLES, SIETSE Sytse Melles huurder huis Liemendijk 4 1759 254 180v
MELLES, SIETSE Sytse Melles huurder Noordermolen 1 1761 255 49v
MELLES, SIETSKE Sytske Melles koper Noorderhaven 107 1624 231 3r
MELLES, SIETSKE Sytske Melles verkoper Nieuwstraat 60 1624 231 20r
MELLES, SIETSKE Sytske Melles koper Schoolsteeg OZ 1629 232 86v
MELLES, TIETJE Tytje Melles koper twee kamers Molenpad 8 1690 242 338v
MELLES, TIETJE Tyttie Melles verkoper Kerkpoortstraat 1708 245 51r
MELLES, WIEBE Wybe Melles naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1629 232 104v
MELLES, WIEBE Wybe Melles naastligger ten westen Lanen 8 1636 233 182r
MELLES, WIEBE wijlen Wybe Melles verkoper van 1/6 Schritsen 41achter 1645 235 174v
MELLES, WIEBE de erfgenamen van wijlen Wybe Melles naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 1649 236 68v
MELLES, AUKJE Aukjen Mellis koper huis Rommelhaven 10 1730 247 313v
MELLES, HILTJE Hiltie Mellis koper Noorderhaven 97 1697 243 271v
MELLES, HILTJE Hiltie Mellis koper Noorderhaven 97achter 1697 243 292v
MELLES, WIEBE Wybe Mellis koper kamer met loods en ledige plaats erachter Sint Odolphisteeg 11 1614 229 214v
MELLES, WIEBE het huis van Wybe Mellis naastligger ten westen Lanen 45achter 1648 236 50r
, ANTJE Antie Melx naastligger ten westen Kerkpoortstraat 5 1686 242 109r
MELIS, PIEBE wijlen burgemeester Pybe Melys verkoper Zoutsloot 105 1643 235 59r
MINKS, WIEBREN Wibrant Menckes koper huis Kleine Kerkstraat 5 1627 232 27v
MINNES, AUKJE Auck Mennes verkoper Vijverstraat 1597 228 21v
MINNES, KORNELIS Cornelis Mennes lakenkoper naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1605 228 446v
MINNES, MEINERT de kamer onder hetzelfde dak, van Meynert Mennes naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1605 228 488v
MINNES, RIKSTJE Ricxt Mennes verkoper Vijver 1620 230 249v
MINNES, GRIETJE Gryet Mennis eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 22 1603 228 376v
MINNES, OENE Oene Mennis smid verkoper Zuiderhaven 24 1630 232 122v
, GRIETJE Griet Mens verkoper Kleine Bredeplaats 22 1603 228 361v
MINSES, HANS Hans Menses naastligger ten oosten Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses naastligger ten zuiden Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses verkoper Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses kooltjer verkoper Kerkpad 32achter 1750 252 63v
MINSES, SIBBELTJE Sibbeltie Menses naastligger ten westen Nieuwstraat 9 1735 249 86r
MINSES, KORNELIS Cornelis Mensis koper kamer Both Apothekerstraat 2 1732 248 71r
BAKKER, JAN wijlen Jan Menso Backer verkoper Grote Ossenmarkt 1 1751 252 152r
MINSES, KORNELIS Cornelis Mentses verkoper Bildtstraat 17 1644 235 141v
MARCUS, ANTJE Antie Merckes koper Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
MARCUS, RUURD wijlen burgemeester Ruerd Merckes verkoper Sint Jacobstraat 9 1643 235 69v
MARKS, DOUWE Douue Mercks brouwer verkoper Kerkpoort (gebied) 1643 235 70v
MARKS, DOUWE Douwe Mercks brouwer koper ledige plaats Rozenstraat 1646 235 230v
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord 1622 230 306r
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5 1627 232 27v
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 9 1633 233 102r
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5 1647 236 2r
MARKS, DOUWE Douue Merckx naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de straat]) Rozengracht 21 1643 235 57r
MARKS, DOUWE de mouterij van Douwe Merckx naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1647 235 248r
MARKS, DOUWE de mouterij van Douwe Merckx naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1648 236 27v
MARKS, DOUWE Douwe Merckx koper huis Kerkpoortstraat 1650 236 100v
MARCUS, DOUWE Douue Mercx crediteur (triumphant) onbekend 1634 233 144v
MARCUS, JAN Jan Mercx verkoper Rinnertspijp WZ 1598 228 83r
MARCUS, PIER Pier Mercx naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1633 233 105r
MARCUS, PIER Pier Mercx naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 9 1633 233 105r
MARCUS, ANTJE Antie Merkes koper Kromme Elleboogsteeg 1 1689 242 275v
MARCUS, ANTJE Antie Merkes , voor haar dochter verkoper q.q. Kerkpoortstraat 12 1732 248 166r
MARCUS, ANTJE Antje Merkes geniaarde koper Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
MARCUS, CATHARINA Catharina Merkes verkoper Kerkpoortstraat 12 1732 248 166r
MARCUS, GERRIT Gerrit Merkes mr. linnenwever koper kamer Bildtpoort (gebied) 1701 244 122r
MARKS, IDS Idts Merks verkoper onbekend 1600 228 192v
MARKS, TRIJNTJE Trijntie Merks koper Simon Stijlstraat 7 1622 230 328r
MARCUS, ALBERT Albert Merkus koper huis en loods daarachter, strekkende van voren de straat tot achter aan het diept, met vrij gebruik van de steeg ten noorden Noordijs 1626 231 112v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Merkus naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 5 1735 249 65r
MARCUS, HENDRIK Hendrik Merkus mr. bontwever verkoper Oosterkeetstraat 11 1742 250 218v
MARCUS, JAN Jan Merkus huurder Rommelhaven 4 1735 249 84r
MARCUS, TJEERD Tjeerd Merkus naastligger ten noorden Rommelhaven 14 1742 250 279v
MARTENS, GERKE Gercke Mertens naastligger ten westen Franekereind 7 1597 228 54v
MARKS, AUKJE Auck Merx verkoper Lanen 32 1599 228 157v
MARKS, DOEKE Doucke Merx verkoper Rozenstraat 3zuid 1648 236 9r
MARKS, DOUWE de hof van de verkoper Douue Merx naastligger ten westen Rozengracht 27 1641 234 143v
MARKS, DOUWE Douue Merx verkoper Rozengracht 27 1641 234 143v
MARKS, DOUWE Douwe Merx brouwer koper huis, plaats, brouwerij en mouterij Rozengracht 23 1636 234 4v
MARKS, DOUWE Douwe Merx brouwer koper huis, plaats, brouwerij en mouterij Rozenstraat 3zuid 1636 234 4v
MARKS, DOUWE Douwe Merx , c.u. brouwer koper huis Klaverbladstraat OZ 1637 234 34v
MARKS, DOUWE Douwe Merx brouwer verkoper Rozengracht 23 1644 235 149r
MARKS, DOUWE Douwe Merx verkoper Klaverbladstraat 19 1644 235 155v
MARKS, DOUWE plaats ten zuiden van Douwe Merx naastligger Rozengracht NZ 1645 235 163v
MARKS, DOUWE Douwe Merx verkoper Rozengracht NZ 1645 235 163v
MARKS, PIER Pier Merx lichtervoerder verkoper Kerkpoortstraat 1639 234 72v
MARKS, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Merx verkoper Kleine Kerkstraat 7 1639 234 75v
METSKES, TRIJNTJE Trijncke Metsckes koper Brouwersstraat 14 1618 230 111r
METSKES, TRIJNTJE Trijntie Metskes verkoper Achterstraat NZ 1630 232 122r
METSKES, TRIJNTJE Trijntie Metskes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid_achter 1632 233 49r
METSKES, TRIJNTJE Trintje Metskes verkoper Sint Christoffelsteeg 1633 233 81v
METSKES, TRIJNTJE Trintje Metskes verkoper Lanen 83 1633 233 81v
MEEUWIS, AUKJE Auck Meus koper Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v
MEEUWIS, GORIS Goris Meus koper grondpacht van 0-18-00 CG Kleine Bredeplaats 22 1603 228 374r
MEEUWIS, GORIS grondpacht uit het huis van Goris Meus , c.u. eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 22 1603 228 374r
MEEUWIS, GORIS de nagelaten weeskinderen van wijlen Goris Meus crediteur (triumphant) Achterstraat ZZ 1625 231 88v
MEEUWIS, JAN Jan Meus verkoper Zuiderhaven 45 1617 230 75v
MEEUWIS, JAN Jan Meus naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19 1620 230 204v
MEEUWIS, JAN burgervaandrig Jan Meus verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 19 1620 230 204v
MEEUWIS, JAN Jan Meus verpachter grond Vijverstraat 4 1620 230 212r
MEEUWIS, JAN Jan Meus naastligger ten oosten Vijverstraat 4 1620 230 212r
MEEUWIS, JAN Jan Meus mr. kistmaker verkoper Vijverstraat 6 1621 230 272r
MEEUWIS, JAN Jan Meus naastligger ten zuiden Zuiderhaven 17 1621 230 289v
MEEUWIS, JAN de crediteuren van Jan Meus kistmaker verkoper Zuiderhaven NZ 1623 230 367r
MEEUWIS, JAN burgerhopman Jan Meus verpachter grond Vijverstraat 4 1624 230 390v
MEEUWIS, JORIS de gewezen kamers van Joris Meus naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1626 231 101r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1621 230 291r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus timmerman koper kamer Carl Visschersteeg 1622 230 308r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten oosten Droogstraat 16 1625 231 59r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus eerdere eigenaar Zuiderhaven NZ 1625 231 73r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten oosten Droogstraat 16 1626 231 143v
MEEUWIS, WIEBE Wybe Meus timmerman verkoper Sint Christoffelsteeg 1614 229 192v
, GORIS de gewezen kamers van wijlen Goris Meuus , c.u. naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1625 231 88v
, HENDRIK Hendrick Meuus verkoper onbekend 1624 231 29v
, JAN Jan Meuus verkoper q.q. Vijverstraat 8 1617 230 58r
, TJITSKE Tiets Meuus koper Nieuwstraat 54 1615 229 278r
MEEUWIS, GORIS Gorys Meves lakenkoper koper hofje of tuin Achterstraat 1611 229 35v
MEEUWIS, GORIS de proclamant Gorys Meves naastligger ten westen Achterstraat 1611 229 35v
MEEUWIS, GORIS de proclamant Gorys Meves naastligger ten noorden Achterstraat 1611 229 35v
MEEUWIS, GORIS Gorys Meves lakenkoper koper huis met ledige plaats Liemendijk 1611 229 50v
MEEUWIS, GORIS de ledige plaats van koper Gorys Meves lakenkoper naastligger ten westen Liemendijk 1611 229 50v
MEEUWIS, JAN de ledige plaats van Jan Meves naastligger ten zuiden Schritsen 1614 229 206r
MEEUWIS, JAN Jan Meves kistmaker naastligger ten westen Vijverstraat 8 1618 230 136v
MEEUWIS, JAN de ledige plaats van Jan Meves naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1 1619 230 194r
MEEUWIS, MEINERT Meynert Meves naastligger ten westen Vijverstraat 1605 228 481r
MEEUWIS, PIEBE de erfgenamen van wijlen Pybo Meves verkoper van 1/4 Lanen 8 1636 233 182r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuck Mevis koper Bildtstraat 9 1651 236 181v
MEEUWIS, DIEUWKE Dieucke Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20 1679 241 38r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieucke Mevis naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1678 241 1ra
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuke Mevis naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1667 239 125r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuwke Mevis koper Bildtstraat 9 1696 243 252v
MEEUWIS, GEERTJE Geertie Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20 1679 241 38r
MEEUWIS, PIEBE de erfgenamen van wijlen Pybo Mevis verkoper Droogstraat 18 1636 233 181v
MEEUWIS, PIEBE de erfgenamen van wijlen Pybo Mevis verkoper Schritsen 62 1636 233 181v
MEEUWIS, WIEPKJE Wypk Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20 1679 241 38r
MEEUWIS, GORIS wijlen Goris Mevus verkoper Liemendijk 1612 229 69r
MEEUWIS, GORIS wijlen Goris Mevus verkoper Anjelierstraat 1612 229 69r
MEEUWIS, GORIS wijlen Goris Mevus verkoper Achterstraat ZZ 1612 229 69r
MEEUWIS, GORIS wijlen Goris Mevus verkoper Achterstraat ZZ 1612 229 69r
MEEUWIS, GORIS wijlen Goris Mevus verkoper Zuiderstraat 1612 229 69r
MEEUWIS, GORIS de gewezen kamers van Goris Mevus naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1628 232 70v
MEEUWIS, GORIS Gorys Mevus lakenkoper koper huis Scheerstraat 8oost 1603 228 367v
MEEUWIS, GORIS Gorys Mevus koper huis Kleine Bredeplaats 22 1603 228 376v
MEEUWIS, PIEBE Piebe Mevus eerdere eigenaar Zuiderhaven NZ 1625 231 74v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend 1606 228 494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend 1606 228 494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend 1606 228 494v
MEEUWIS, JANKE Jantien Mewis koper onbekend 1606 228 494v
MEIERTS, HANS Hans Meyer stoofmaker verkoper Romastraat 8 1654 236 270r
MEIERTS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Meyer verkoper Grote Kerkstraat 28twee_achter 1664 238 211r
MEIERTS, PIETER de kamer van naastligger Pieter Meyer grondpacht verschuldigd aan dit perceel Romastraat NZ 1664 238 232r
MEIERTS, PIETER de kamer van Pieter Meyer naastligger ten zuiden Romastraat NZ 1664 238 232r
MEIERTS, JAKOB Jacob Meyers koopman verkoper Zoutsloot 1 1702 244 152r
MEIES, KLAAS Claas Meyes mr. kuiper koper huis Brouwersstraat 19 1696 243 213v
MEIES, KLAAS de weduwe van Claas Meyes naastligger ten noorden Brouwersstraat 21 1724 246 195v
MEIES, KLAAS Claes Meyes naastligger ten westen Liemendijk 1630 232 145v
MEIES, KLAAS Claes Meyes kuiper bewoner voorste gedeelte Brouwersstraat 16 1683 241 272v
MEIES, KLAAS Claes Meyes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 16 1682 241 50ra
MEIES, KLAAS Claes Meyes mr. kuiper naastligger ten zuiden Brouwersstraat 17 1722 246 143v
MEIES, KLAAS wijlen Claes Meyes mr. kuiper naastligger ten noorden Brouwersstraat 21 1723 246 168v
MEIES, KLAAS de weduwe van Claes Meyes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 17 1726 246 250v
MEIES, GRIETJE Gryttje Meyes huurder (p.j.) Gardenierstraat 10 1770 257 183r
MEIES, HARMEN Harmen Meyes schuitschipper koper huis Zoutsloot 95 1703 244 216v
MEIES, JAN de weduwe van wijlen Jan Meyes huurder (p.j.) Zuiderhaven 83 1726 246 278v
MEIES, JOCHEM de weduwe van Jogchum Meyes koper Gardenierstraat 18 1751 252 124v
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama naastligger ten westen Noorderhaven 112achter 1672 240 83r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama verkoper Noorderhaven 112achter 1672 240 83r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama naastligger ten zuiden Noorderhaven 110 1673 240 115r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama verkoper Noorderhaven 110 1673 240 115r
MEIES, SIPKE wijlen Sipke Meyes verkoper Hofstraat ZZ 1731 248 26v
MEILES, AUKJE Acke Meyles naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 24 1636 234 8v
MEILES, AAFKE Aeff Meyles eerdere eigenaar van de voorkamer Heiligeweg 3 1614 229 198r
MEILES, ANTJE Antie Meyles koper Schritsen 28 1642 235 37r
MEILES, BAUKJE Bauck Meyles koper Zoutsloot 80 1598 228 104v
MEILES, HARMEN Harmen Meyles schuitschipper verkoper Zoutsloot 95 1708 245 69r
MEILES, HERE Heere Meyles naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v
MEILES, HERE Heere Meyles blauwverver koper huis Romastraat 6 1767 257 22r
MEILES, HERE wijlen Heere Meyles verkoper Raamstraat 1 1794 264 163v
MEILES, HERE de weduwe van Heere Meyles naastligger ten westen Lanen 22 1801 266 9r
MEILES, HERE Heere Meyles verkoper Lanen 3 1805 267 123r
MEILES, HERE Herre Meyles naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1767 256 259v
MEILES, JAKOB de stal van Jacob Meyles naastligger ten westen Vissersstraat 1 1684 242 37r
MEILES, JAKOB Jacob Meyles naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1685 242 73v
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopman koper Noordermolen 1 1686 242 153r
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopman koper huis, loods en plaats Karremanstraat 7 1688 242 260v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollema koopman verkoper Grote Bredeplaats 17 1684 242 57v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollema koopman koper door niaar huis, hof en schuur Zoutsloot 1 1685 242 73v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollema verkoper Liemendijk 1691 242 353r
MEILES, JANKE Janke Meyles koper Achterstraat 5 1776 258 244r
MEILES, JANKE Janke Meyles naastligger ten noorden Zoutsloot WZ 1800 265 269r
NAUTA, MARTEN MEILES Martien Meyles Nauta naastligger ten noorden Noordijs 4 1756 254 27r
MEILES, MARTJEN Martjen Meyles koper Franekereind 8 1685 242 7ra
MEILES, RINNERT de crediteuren van wijlen Rinnert Meyles verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1631 233 37r
MEILES, SIEMEN Simon Meyles eigenaar van 1/2 Noordermolen 1 1745 251 85v
MEILES, SIEMEN de vrouw van Simon Meyles huurder (p.j.) Romastraat 27 1774 258 177r
MEILES, SIEMEN Symon Meyles molenaar geniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
MEILES, SIEMEN Symon Meyles naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1767 257 26r
MEILES, AAFKE Aeff Meylis eigenaar van de voorste kamer Noorderhaven ZZ 1600 228 200r
MEINERTS, HINKE Hincke Meynderts naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1732 248 5ra
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynderts potschipper koper huis Vijver 10 1680 241 80r
MEINERTS, RINSE Rinse Meynderts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 1687 242 198v
MEINERTS, SJOUKJE wijlen Sjoukien Meynderts naastligger ten noorden Vijverstraat 15 1732 248 102v
MEINERTS, HARMEN Harmen Meynerdts koper twee kamers Achterstraat ZZ 1671 240 61v
MEINERTS, HARMEN de kamer van Harmen Meynerdts naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1671 240 61v
MEINERTS, HARMEN de kamer van Harmen Meynerdts naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1671 240 61v
MEINERTS, TIEDE het huis nagelaten door wijlen Tiede Meynerdts naastligger ten westen Karremanstraat 22 1635 233 170r
MEINERTS, Tiemk Meyners verkoper Hondenstraat 12 1662 238 150v
MEINERTS, AAFKE de erfgenamen van wijlen Aefke Meynerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1693 243 48r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper huis Schritsen ZZ 1638 234 65v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper Schritsen 37 1641 234 124r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper van 1/2 Schritsen 50 1643 235 62v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper drie kamers Lanen 44 1646 235 210r
MEINERTS, AALTJE de kopers Aeltie Meynerts naastligger ten zuiden Lanen 44 1646 235 210r
MEINERTS, ALLERT Allart Meynerts verkoper q.q. Zoutsloot 65 1633 233 120v
MEINERTS, BERBER Barbara Meynerts verkoper Bildtstraat 12 1612 229 72v
MEINERTS, BERBER Barber Meynerts koper Bildtstraat 12 1604 228 390r
MEINERTS, BERBER Barber Meynerts koper Kerkpoortstraat 39 1614 229 197r
MEINERTS, BERBER Barber Meynerts verkoper Kerkpoortstraat 39 1615 229 252v
MEINERTS, KARST Carst Meynerts koper 1/2 schoenmakersperk met bouuinge, hof, kuipen en bakken Zoutsloot 82oost 1657 237 136v
MEINERTS, KARST het gewezen perk van Carst Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot OZ 1676 240 218v
MEINERTS, KLAARTJE Claertie Meynerts verkoper van 1/2 Noorderhaven 35 1682 241 234v
MEINERTS, DIRK Dierck Meynerts naastligger ten westen Gardenierstraat 1604 228 410v
MEINERTS, DIRK Dirk Meynerts , c.u. wijdschipper huurder Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
MEINERTS, DOUWE Douwe Meynerts koper van 1/2 huis, hof erachter Zuiderhaven 52 1646 235 208v
MEINERTS, EGBERT Eibert Meynerts wever verkoper Voorstraat NZ 1603 228 349v
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 1645 235 185v
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. mr. timmerman verkoper Rapenburg 2 1647 235 269r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. mr. timmerman naastligger ten zuiden Vijver 2 1653 236 224r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. mr. timmerman verkoper Vijver 2 1653 236 224r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts naastligger ten zuiden Vijver 2 1656 237 80r
MEINERTS, IEPE een vrije uitgang van Epe Meynerts naastligger ten westen Vijver 2 1656 237 80r
MEINERTS, FOLKERT nagelaten weeskind Folckert Meynerts verkoper Sint Jacobstraat 1achter 1597 228 3r
MEINERTS, GEERTJE Geertie Meynerts koper Bildtstraat 21 1634 233 138v
MEINERTS, GEERTJE Geertke Meynerts koper Hofstraat 9 1597 228 66r
MEINERTS, GERBEN Gerben Meynerts verkoper Gardenierstraat 1598 228 118r
MEINERTS, GERBEN Gerben Meynerts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1603 228 348v
POLS, GEERTJE MEINERTS Gertke Meynerts Pols, voor zich en haar kinderen verkoper Hofstraat 9 1613 229 159r
MEINERTS, GRIETJE Griet Meynerts koper Lanen 38 1597 228 30v
MEINERTS, HARMEN Harmen Meynerts koper kamer Achterstraat ZZ 1669 239 211r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts wever naastligger ten westen Schritsen 15achter 1640 234 115r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1645 235 175r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1648 236 12v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts koper huis Zuiderplein 1 1649 236 56r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten westen Schritsen 15 1649 236 81v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten westen Lanen 24 1650 236 103v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1650 236 143v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1651 236 174r
MEINERTS, HENDRIK wijlen Hendrick Meynerts verkoper Zuiderplein 1 1655 237 4v
MEINERTS, HENDRIK wijlen Hendrick Meynerts koper Franekereind 18 1656 237 96v
MEINERTS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Meynerts naastligger ten noorden Franekereind 20 1689 242 300v
MEINERTS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrik Meynerts naastligger ten westen Lanen 24 1700 244 59v
MEINERTS, HIELKJE Hylck Meynerts koper Brouwersstraat 4 1629 232 103r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman niaarnemer ratione proximitatis Kerkpoort (gebied) 1643 235 68r
MEINERTS, IEPE de verkoper Ipe Meynerts timmerman naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1643 235 95v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman verkoper Kerkpoort (gebied) 1643 235 95v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts mr. timmerman koper ledige plaats Raamstraat 1 1645 235 184r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts verkoper Lanen 33 1647 235 267v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. mr. timmerman koper ledige plaats Zuiderstraat ZZ 1647 235 268r
MEINERTS, IEPE het andere nieuwe huis van Ipe Meynerts naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat 1648 236 21r
MEINERTS, IEPE de ledige plaats van Ipe Meynerts naastligger ten westen Zuiderstraat 1648 236 21v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten zuiden Schritsen 52achter 1650 236 126r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. mr. timmerman koper ledige plaats Nieuwstraat 28 1650 236 127r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten noorden Vijver OZ 1651 236 156r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. verkoper Raamstraat 1 1652 236 213r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts mr. timmerman verkoper Vijver 5 1655 237 2v
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts naastligger ten oosten