Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ma  Me  Mi  Mo  Mu  My  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BEIMA, E. M. E. M. van Beyma naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1786 262 66r
BEIMA, E. M. E. M. van Beyma naastligger ten westen Spinstraat 7 1786 262 72v
MICHIELS, WIETSE Wytse Machiels naastligger ten oosten Rozengracht 40 1659 237 180v
MICHIELS, WIETSE Wytse Machiels naastligger ten zuiden Rozengracht 40 1659 237 180v
MICHIELS, WIETSE Wytse Machiels naastligger ten westen Rozengracht 40 1659 237 180v
MICHIELS, WIETSE het panwerk van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1671 240 36v
MICHIELS, WIETSE het panwerk van burgemeester Wytse Machiels naastligger ten zuiden Rozengracht ZZ 1671 240 36v
MICHIELS, WIETSE het huis van Br Wytse Machiels naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1671 240 36v
MICHIELS, WIETSE oud burgemeester Wytze Machiels naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1669 239 214r
MAKKES, JAN het huis gekocht door Jan Mackes naastligger ten noorden Noorderhaven 57oostvo 1671 240 56r
MAKKES, JAN het huis gekocht door Jan Mackes naastligger ten noorden Noorderhaven 57oostvo 1673 240 126v
MAKKES, JAN de weduwe van wijlen Jan Mackes naastligger ten westen Noorderhaven 61 1683 241 253v
MAKKES, JAN de huisinge van Jan Mackes naastligger ten noorden Noorderhaven 57oostvo 1707 245 12v
, JAN Jan Maers huurder deel ((totale huur)) Nieuwstraat WZ 1759 254 220v
MEEUWIS, GEERTJE de erven van Geertje Maevis naastligger ten zuiden 't Poortje 7 1706 244 326v
MARCUS, ALEXANDER Alexander Marcus huurder Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
MARCUS, ANTJE Antie Marcus Kerkpoortstraat NZ 1696 243 215v
MARCUS, ANTJE Antie Marcus Moriaanstraat NZ 1710 245 110r
ROEST, KAREL MARCUS Carel Marcus Roest oud kapitein lands infanterie Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
MARCUS, EVERTJE Evertje Marcus Vijverstraat ZZ 1805 267 158r
MARCUS, FRANS Franciscus Marcus mr. pruikmaker huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
MARCUS, GERRIT Gerrit Marcus mr. linnenwever verkoper Spinhuisstraat 3 1695 243 174r
MARCUS, HENDRIK Hendrick Marcus , c.u. bontwever koper huis of kamer met een zomerkeuken op het plaatsje Oosterkeetstraat 1709 245 82v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Marcus huurder (p.j.) Rapenburg NZ 1756 253 257v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Marcus gleibakker verkoper Anjelierstraat 3 1807 268 5r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus mr. vleeshouwer huurder (p.j.) Noorderhaven 14 1731 248 63r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder (p.j.) Noorderhaven 83 1745 251 105v
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder (p.j.) Noorderhaven 83 1745 251 3va
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder (p.j.) Noorderhaven 83 1745 251 5ra
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder Noorderhaven 83 1751 252 115v
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder Noorderhaven 83 1751 252 126v
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder Noorderhaven 83 1751 252 129r
MARCUS, MEIERT Meyer Marcus , c.u. mr. slager huurder Noorderhaven 83 1751 252 154r
, HENDRIK Hendrick Margijs , c.u. koper huis Simon Stijlstraat 9 1641 234 127v
, KLAAS Claes Marijn naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1680 241 67r
, JAKOB Jacob Marijns Gardenierstraat 1615 230 5r
, JAKOB Jacob Marijns Gardenierstraat 1615 230 5v
MARINUS, HENDRIK Hendrik Marius koper door niaar Nieuwstraat 1789 263 124v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Markus koper huis Rozenstraat 2 1798 265 79r
MARTENS, TJITSKE de erven van Tjetske Marten Hayes verkoper Droogstraat NZ 1685 242 74v
MARTENS, AALTJE Aaltje Martens verkoper van 1/2 Zoutsloot 98 1781 260 13r
MARTENS, AAGJE Aecht Martens kopers Sint Christoffelsteeg 1679 241 26v
MARTENS, AAFKE Aeffke Martens Voorstraat 3 1633 233 124v
MARTENS, AAGJE Aeght Martens Nieuwstraat 35 1687 242 216v
MARTENS, Aeht Martens Sint Christoffelsteeg WZ 1688 242 219v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, AALTJE Aeltie Martens Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
MARTENS, AATJE Aettje Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1744 251 38v
MARTENS, ANDRIES Andries Martens , c.u. turfdrager huurder (p.j.) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
MARTENS, ANTJE Anna Martens naastligger ten oosten Liemendijk 1642 235 11v
MARTENS, ANTJE Anna Martens weefster naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1644 235 108r
MARTENS, ANTJE Anna Martens weefster naastligger ten oosten Liemendijk 1644 235 160v
MARTENS, ANTJE Anna Martens naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1647 235 256r
MARTENS, ANTJE Anne Martens verkoper Achterstraat 1630 232 148v
MARTENS, ANNE Anne Martens naastligger ten oosten Liemendijk 1660 238 37r
MARTENS, ANNE Anne Martens koper huis Hoogstraat 2 1804 267 99v
MARTENS, ANNE Anne Martens naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3 1806 267 251r
MARTENS, ANTONIUS Anthoni Martens , c.u. huurder Bargebuurt 20 1766 256 154r
MARTENS, ANTJE weduwe Antie Martens naastligger ten westen Achterstraat 1646 235 231r
MARTENS, AREND de weduwe van Antie Martens naastligger ten westen Achterstraat 1659 237 217v
MARTENS, ANTJE de weduwe Antie Martens naastligger ten westen Liemendijk 1662 238 133r
MARTENS, ANTJE Antie Martens nagelaten dochter van Grote Kerkstraat ZZ 1682 241 50ra
TJALLINGII, ANTJE MARTENS Antie Martens Tjallingii verkoper van 1/3 Romastraat 13 1761 255 75r
MARTENS, de weduwe Antja Martens naastligger ten westen Liemendijk 1667 239 103v
MARTENS, ANTJE Antje Martens Both Apothekerstraat OZ 1707 245 17r
MARTENS, ANTJE Antje Martens Lanen 17 1788 262 268r
MARTENS, ANTJE Antje Martens Sint Odolphisteeg 13 1792 264 15r
MARTENS, AATJE Attie Martens onbekend 1735 249 62r
MARTENS, AATJE Attie Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
MARTENS, AATJE Attje Martens verkoper Zoutsloot 77 1751 252 157r
MARTENS, AATJE Attje Martens Hofstraat 31 1756 253 256v
MARTENS, AUKJE de weduwe Auck Martens naastligger ten oosten Hoogstraat ZZ 1643 235 40r
MARTENS, BASTIAAN Bastiaan Martens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1702 244 165r
MARTENS, BASTIAAN de kamer van Bastiaan Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1711 245 153v
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens , burger koper kamer Zoutsloot ZZ 1697 243 285r
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1697 243 290r
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1701 244 137r
MARTENS, BASTIAAN wijlen Bastiaen Martens Zoutsloot ZZ 1721 246 119v
MARTENS, BAUKE Bauke Martens schoenmaker koper huis Lanen 4 1736 249 139v
MARTENS, BAUKE Bauke Martens mr. schoenmaker verkoper Lanen 4 1751 252 122r
MARTENS, BAUKE Bauke Martens huurder van de potkast Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
MARTENS, BAUKE Bauke Martens huurder potkast (p.w.) Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v
MARTENS, BEREND wijlen Berent Martens , c.s. Kerkpad 7 1721 246 108v
MARTENS, BIRDE Birde Martens , burger schipper (smal-) koper 2/3 huis Rozenstraat 2 Almenum 1694 243 104r
MARTENS, BIRDE Birde Martens naastligger ten westen Noorderhaven 74 1702 244 143v
MARTENS, BIRDE Burde Martens schipper (smal-) verkoper Rozenstraat 2 1699 244 20r
MARTENS, KLAAS huisman Claas Martens koper huis of herberg Prinsensteeg 3 de Drie Hoefijzers 1748 251 214r
MARTENS, KLAAS wijlen Claas Martens Prinsensteeg 3 1774 258 176r
MARTENS, KLAASKE Claaske Martens , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 45 1765 256 96r
MARTENS, KLAAS Claes Martens , burger koper huis en lege plaats Noordijs 1624 231 31r
MARTENS, KLAASKE Claeske Martens , vrijster verkoper Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens , burger koper twee kamers met een loods, plaats en put Gardenierstraat 1670 240 4v
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens verkoper Gardenierstraat 1671 240 58r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens , c.u. koper huis Brouwersstraat 14 1723 246 155r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens koper huis Zoutsloot 40 1801 265 305v
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
MARTENS, KORNELIS Cornelis Martens naastligger ten westen Zoutsloot 42 1808 268 39v
COUPERUS, KORNELIS MARTENS oud burger hopman Cornelis Martens Couperus verkoper Brouwersstraat 14 1731 248 5v
MARTENS, DIEUWKE wijlen Dieuke Martens Liemendijk 2 1757 254 80r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Karremanstraat 1742 250 269r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1754 253 180r
MARTENS, DIRK Dirck Martens koper huis met een hof erachter Zuiderhaven 26 1645 235 171r
MARTENS, DIRK het huis van Dirck Martens naastligger ten oosten Zuiderstraat 33 1647 235 268r
MARTENS, DIRK het huis van Dirck Martens naastligger ten zuidoosten Zuiderstraat 33 1648 236 21r
MARTENS, DIRK Dirck Martens verkoper Zuiderpoort (gebied) 1648 236 21v
MARTENS, DIRK Dirk Martens Schritsen 66 1770 257 163r
MARTENS, DIRK Dirk Martens , c.u. en c.s. huurder (p.j.) Zuiderhaven 47 1780 259 307v
MARTENS, DOUWE Douue Martens , burger koper 1/2h huis (voorste gedeelte) en plaatske en 1/4 put Noordijs 1629 232 109v
MARTENS, DOUWE de erven van Douue Martens naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1642 235 9v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens verkoper William Boothstraat 1625 231 48r
MARTENS, DOUWE Douwe Martens , burger koper kamer en weefwinkel Nieuwstraat 1637 234 33r
MARTENS, DOUWE de kinderen van Douwe Martens verkoper Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens , c.u. koper huis, hof en prieel Heiligeweg 14 1710 245 129r
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1722 246 126v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten oosten Heiligeweg 12 1724 246 212v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1727 246 306v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten westen Gardenierstraat 5 1727 247 47v
MARTENS, DOUWE Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1732 248 154r
MARTENS, DOUWE de erven van Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 3 1753 253 125v
MARTENS, DOUWE de erven van Douwe Martens , c.s. naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1 1754 253 138v
MARTENS, DOUWE de erven van Douwe Martens naastligger ten noorden Gardenierstraat 5 1755 253 244v
MARTENS, DIEUWKE Duuke Martens naastligger ten oosten Karremanstraat NZ 1753 253 72v
MARTENS, ELSKE wijlen Elske Martens Schritsen 66 1770 257 163r
MARTENS, EVERT Evert Martens , c.u. mr. kuiper koper huis Lanen 13 1707 245 28v
MARTENS, EVERT Evert Martens mr. kuiper naastligger ten westen Lanen 15 1738 249 224r
MARTENS, EVERT Ewert Martens mr. kuiper huurder Lanen 58 1702 244 154v
MARTENS, EVERT Ewert Martens mr. kuiper koper huis, hof en keuken met bakoven Lanen 58 1702 244 179v
MARTENS, FENTJE Fenne Martens Grote Kerkstraat 32 1644 235 134r
MARTENS, FENTJE Fenne Martens Grote Kerkstraat 1652 236 212r
MESDAG, FETJE MARTENS Fettie Martens Mesdagh Droogstraat NZ 1739 250 41r
MARTENS, FEIKE Feyke Martens verkoper Sint Jacobstraat 1651 236 162r
MARTENS, FOKKE Focke Martens , burger mr. timmerman koper huis, plaats en halve tuin Zuiderstraat ZZ 1650 236 146r
MARTENS, FOKKE het huis van Focke Martens naastligger ten noorden Lanen ZZ 1654 236 259r
MARTENS, FOKKE Focke Martens timmerman koper huis Schritsen 1654 236 261r
MARTENS, FOKKE Focke Martens , burger c.u. koper huis en lege plaats Lanen ZZ 1660 238 23v
MARTENS, FOKKE Focke Martens naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1668 239 134r
MARTENS, FOKKE Focke Martens koper huis Droogstraat NZ 1670 240 8v
MARTENS, FOKKE het huis van Focke Martens naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1674 240 153V
MARTENS, FOKKE de weduwe van Focke Martens naastligger ten westen Lanen 66achter 1687 242 217v
MARTENS, FOKKE wijlen Focke Martens mr. timmerman Droogstraat NZ 1688 242 219r
MARTENS, FOKKE de weduwe van Focke Martens naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1711 245 146r
MARTENS, FOKKE Focke Martens winkelier Peterseliestraat 1754 253 176r
MARTENS, FOKKE Focke Martens Liemendijk 2 1757 254 80r
MARTENS, FOEKJE Foekje Martens Zoutsloot 42 1808 268 39v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens timmerman naastligger ten oosten Lanen ZZ 1670 239 220r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens Bildtstraat 1689 242 276r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 32 1771 257 183v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 32 1777 259 49r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens , burger metselaar koper huis Heiligeweg 30 1778 259 104r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens , c.u. huurder voor Heiligeweg 30 1778 259 104r
MARTENS, FOKKE wijlen Fokke Martens steenhouwersknecht Heiligeweg 30 1778 259 104r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens koper huis Heiligeweg 8 1784 261 214v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens , c.u. naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1790 263 189r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1790 263 189r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 14 1791 263 353v
MARTENS, FOKKE Fokke Martens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat 1 1798 265 123r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens verkoper Heiligeweg 30 1799 265 203r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten westen Heiligeweg 14 1803 266 267r
MARTENS, FOKKE Fokke Martens naastligger ten oosten Romastraat NZ 1808 268 180v
MARTENS, FOKELTJE Foockeltie Martens kopers Bildtstraat 12 1680 241 111v
MARTENS, FOPPE Foppe Martens huurder Heiligeweg 17 1778 259 126r
MARTENS, FRANS de loods van Frans Martens naastligger ten zuiden Noorderhaven ZZ 1615 229 274v
MARTENS, FRANS Frans Martens Kyll naastligger ten westen Voorstraat 19 1615 229 274r
MARTENS, FRANS wijlen Frans Martens Kyll vorige eigenaar Drie Roemerssteeg 1 1633 233 113r
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind 26 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper Franekereind 32 1680 241 25ra
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper 1680 241 25ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper 1680 241 25ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper 1680 241 25ra1
MARTENS, FREERK Freerck Martens verkoper 1680 241 25ra1
MARTENS, GEERTJE Geert Martens Noorderhaven NZ 1640 234 104r
MARTENS, GEERTJE Geert Martens 1640 234 104r
MARTENS, GEERTJE Geert Martens Noorderhaven NZ 1645 235 186v
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper voor haar zelf Achterstraat 49 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper van 1/2 Noorderhaven 92 1734 249 5r
MARTENS, GEERTJE Geertje Martens Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
MARTENS, GEERTJE Geertje Martens Rapenburg 1 1754 253 186r
VLASMAN, GEERTJE MARTENS Geertje Martens Vlasman verkoper Franekereind 40 1728 247 129r
MARTENS, GERKE erven van Gercke Martens naastligger ten oosten Franekereind 7 1629 232 105r
MARTENS, GILLES Gilles Martens makelaar naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1702 244 162r
MARTENS, GILLES Gilles Martens naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1712 245 185r
MARTENS, GILLES Gilles Martens , c.u. huurder Noorderhaven 108 1749 252 26r
MESDAG, GILLES MARTENS Gilles Martens Mesdag Zuiderhaven 1 1758 254 178r
MARTENS, GILLES Gillis Martens gezworen makelaar Zuiderhaven 18 1696 243 235r
MARTENS, GILLES Gillis Martens gezworen makelaar Zuiderpoort (gebied) 1698 243 351v
MARTENS, GILLES Gillis Martens makelaar naastligger ten westen Noorderhaven 43 1715 245 231r
MARTENS, GILLES de erven van Gillis Martens naastligger ten westen Noorderhaven 43 1720 246 88r
MARTENS, GOSLING Goslick Martens , c.u. verkoper Zoutsloot 1666 239 63v
MARTENS, GOSLING Goslijk Martens naastligger ten noorden Droogstraat 1651 236 149r
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens , c.u. koper kamer Zoutsloot 1644 235 156r
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1662 238 143v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1663 238 171v
MARTENS, GOSLING Goslyck Martens naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1663 238 17va
MARTENS, Goslyk Martens naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1665 239 3v
MARTENS, Gosselyk Martens naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1641 234 132v
MARTENS, GRIETJE Grietie Martens Zuiderpoort (gebied) 1695 243 159r
MARTENS, GRIETJE Grietie Martens Droogstraat NZ 1714 245 209r
MARTENS, GRIETJE Gryttie Martens huurder Schritsen 56 1702 244 171v
MARTENS, GRIETJE Gryttie Martens Rapenburg NZ 1702 244 187v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens koper huis met stoep en luifel Hoogstraat 15achter 1702 244 149v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens zeevarende verkoper van 1/2 Hoogstraat 15achter 1702 244 168r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens zeevarende Hoogstraat 15achter 1702 244 168r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1723 246 173r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens , c.u. koper huis Lammert Warndersteeg 14 1723 246 173v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens huurder Kerkpoortstraat NZ 1734 249 13r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens mr. wever koper huis Nieuwstraat 56 1735 249 37v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1736 249 132r
MARTENS, HARMEN Harmen Martens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1742 250 239v
MARTENS, HARMEN Harmen Martens , burger mr. bontwever verkoper Nieuwstraat OZ 1743 251 16v
MARTENS, HARMEN de weduwe van Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
MARTENS, HARMEN de erven van de weduwe van Harmen Martens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
MARTENS, HAITSE Haytse Martens wever naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) ZZ 1636 234 10r
MARTENS, HERE Heere Martens huurder Achterstraat NZ 1754 253 180r
MARTENS, HENDRIK Hendrick Martens koper huis Zuiderpoort (gebied) 1733 248 221r
MARTENS, HENDRIK Hendrik Martens matroos op het Prinsenjacht koper woning Schritsen NZ 1729 247 286v
MARTENS, HENDRIK Hendrik Martens naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1737 249 190v
MARTENS, HENDRIK wijlen Hendrik Martens Liemendijk 2 1757 254 80r
MARTENS, HERE Here Martens huurder Lanen 31 1733 248 181v
MARTENS, HINKE Hinke Martens Zoutsloot 98 1759 254 242v
MARTENS, HINKE wijlen Hinke Martens Zoutsloot 98 1781 260 13r
MARTENS, HINKE Hintje Martens verkoper Lanen 85 1730 247 348r
MARTENS, Hoytse Martens Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens , burgerse Franekereind 7 1629 232 105r
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens onbekend 1633 233 121v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
MARTENS, HIELKJE Hylck Martens Franekerpoort (gebied) 1634 233 149r
MARTENS, HIELKE Hylcke Martens verkoper van 3/24 ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens , jongedochter veniam aetatis verkoper voor haar zelf Achterstraat 49 1681 241 30ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens bieders (p.j.) ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, HIELKJE Hylckien Martens geniaarde koper Noorderhaven NZ 1684 242 27v
MARTENS, HIELKE Hylke Martens naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
MARTENS, HIELKE wijlen Hylke Martens Vijverstraat ZZ 1724 246 213v
MARTENS, HIELKJE Hylkjen Martens Zuiderplein 5 1739 250 48v
MARTENS, HIELKJE Hylkjen Martens Zuiderplein OZ 1749 252 22v
MARTENS, JETSKE Iets Martens naastligger ten oosten Zuiderhaven OZ 1644 235 98r
MARTENS, JAKOB wijlen Jacob Martens Woudemansteeg 2 1667 239 100r
MARTENS, JAKOB Jacob Martens , burger steenvoerder koper Noordijs OZ 1694 243 75v
MARTENS, JAKOB kamer bewoond door Jacob Martens naastligger ten westen Zoutsloot OZ 1706 245 5r
MARTENS, JAKOB de weduwe van Jacob Martens huurder Noordijs OZ 1735 249 57v
AMELANDER, JAKOB MARTENS wijlen Jacob Martens Amelander Schritsen 39 1662 238 147v
MARTENS, JAKOMINA Jacomijntie Martens Lanen 9oost 1698 243 366v
MARTENS, JAKOMINA Jacomijntie Martens naastligger ten oosten Schritsen 11 1720 246 60r
MARTENS, JAN Jan Martens , burger c.u. koper kamer Nieuwstraat 62 1641 234 147r
MARTENS, JAN Jan Martens koper door niaar kamer Nieuwstraat 64 1646 235 241r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1646 235 241r
MARTENS, JAN de erven van wijlen Jan Martens verkoper Franekereind 29 1647 235 263v
MARTENS, JAN de ervan van wijlen Jan Martens verkoper Franekereind 17 1647 235 264r
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u. koper nieuw huis, loods, plaats en put Nieuwstraat OZ 1649 236 57v
MARTENS, JAN Jan Martens koper door niaar kamer Nieuwstraat 64 1658 237 143r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1658 237 143r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1665 239 26r
MARTENS, JAN de erven van Jan Martens verkoper Nieuwstraat OZ 1669 239 210r
MARTENS, JAN Jan Martens koper 2 kamers Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
MARTENS, JAN Jan Martens , burger koper huis of kamer Zoutsloot 96 1676 240 240v
MARTENS, JAN Jan Martens , burger koper huis Romastraat 13 1680 241 68r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Zoutsloot 96 1681 241 141r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Romastraat NZ 1684 242 11r
MARTENS, JAN Jan Martens schuitvaarder koper kamer of woning Nieuwstraat 52 1684 242 30v
MARTENS, JAN Jan Martens schuitevoerder verkoper Nieuwstraat 52 1684 242 39v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Lombardstraat 1685 242 102r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Lombardstraat 1688 242 218r
MARTENS, JAN de erven van Jan Martens naastligger ten oosten Romastraat NZ 1688 242 221r
MARTENS, JAN Jan Martens , burger verkoper Romastraat 13 1692 243 13v
MARTENS, JAN Jan Martens koper huis Herenwaltje 13 1693 243 14r
MARTENS, JAN Jan Martens , burger c.u. verwandelaar Herenwaltje 13 1693 243 48v
MARTENS, JAN Jan Martens , burger koper huis Herenwaltje OZ 1693 243 55v
MARTENS, JAN Jan Martens , burger verkoper Both Apothekerstraat OZ 1693 243 56r
MARTENS, JAN Jan Martens , burger aanhandelaar huis en een tuintje (p.j.) Both Apothekerstraat OZ 1693 243 62v
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u. verkoper Romastraat 1693 243 70r
MARTENS, JAN Jan Martens , burger c.u. koper huis Romastraat 13 1693 243 70v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Herenwaltje OZ 1694 243 95v
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u. koper woning Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
MARTENS, JAN Jan Martens , c.u. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
MARTENS, JAN Jan Martens , burger aanhandelaar huis (p.j.) Herenwaltje OZ 1698 243 336r
MARTENS, JAN Jan Martens , burger verkoper Herenwaltje OZ 1698 243 369v
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Romastraat 13 1701 244 88r
MARTENS, JAN Jan Martens winkelier koper kamer Zoutsloot ZZ 1702 244 165r
MARTENS, JAN Jan Martens verkoper Romastraat 13 1705 244 307v
MARTENS, JAN Jan Martens metselaarsknecht koper huis Grote Kerkstraat 31oost 1779 259 162r
MARTENS, JAN Jan Martens metselaar koper huis Schritsen 64 1780 259 258v
MARTENS, JAN Jan Martens metselaar verkoper Grote Kerkstraat 31oost 1782 260 270v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten westen Schritsen 66 1783 261 33r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden 1783 261 67v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31midden 1783 261 67v
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten zuiden* Bargebuurtspoortje 12 1785 261 289r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten westen Schritsen 66 1786 262 124v
MARTENS, JAN Jan Martens mr. metselaar verkoper Schritsen 64 1801 265 295v
MARTENS, JAN Jan Martens koper huis Schritsen 9achter 1805 267 135r
MARTENS, JAN Jan Martens naastligger ten noorden Schritsen 9 1811 269 139r
BLOEM, JAN MARTENS Jan Martens Blom, gildebroeder van het groot vee koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
MARTENS, JAN Jan Martens Helderop koper huis, bomen, bloemen, zomerhuis Rapenburg NZ 1723 246 176v
MARTENS, JELTJE Jeltje Martens , e.a. huurder Lanen 12 1783 261 18r
MARTENS, JETSKE Jets Martens naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1642 235 4v
MARTENS, JETSKE Jets Martens verkoper Zuiderhaven NZ 1642 235 9r
MARTENS, JILLES Jilles Martens koper huis Noorderhaven 41 1696 243 257r
MARTENS, JILLES Jilles Martens koper huis Noorderhaven 44 1717 245 291r
MARTENS, JILLES Jilles Martens makelaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1717 245 296v
MARTENS, JILLES Jilles Martens verkoper Zuiderpoort (gebied) 1717 245 299r
MARTENS, JILLES Jilles Martens koper provisioneel huis met een tuintie daaragter Hoogstraat 1 1708 245 312r
MESDAG, JILLES MARTENS Jilles Martens Mesdag makelaar koper pakhuis Noorderhaven 1 1719 246 49v
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaar koper kamer met een loods Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 64r
MARTENS, JILLES Jillis Martens makelaar verkoper Spijkerboor (gebied) 1693 243 68v
MARTENS, DJURRE Jorre Martens , burger mr. koordwerker verkoper Hofstraat 13 1707 245 9r
MARTENS, JURJEN Jurje Martens , burger mr. koordewerker koper woning Hofstraat 41 1707 245 38v
MARTENS, JURJEN Jurjen Martens verkoper Romastraat ZZ 1783 261 118r
MARTENS, Jurrre Martens koordewerker verkoper Hofstraat 41 1711 245 163r
MARTENS, KLAAS Klaas Martens huurder Noorderhaven 112 1802 266 143v
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens , burger schipper (smal-) koper huis off woning Schritsen NZ 1709 245 86v
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens , burger schipper (grootveer-) verkoper Schritsen NZ 1718 246 27r
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1721 246 119r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper (grootveer-) koper huis, hof en loods Zoutsloot 47 1719 246 49r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1727 247 7v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 45 1731 248 51r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1732 248 78v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper (kapitein wijd-) Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens oud schipper (beurt-) verkoper Zoutsloot 47 1748 251 243r
MARTENS, LAMMERT Lammerts Martens naastligger ten westen Zoutsloot 49 1734 248 339v
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens , c.u. naastligger ten noorden Scheffersplein 29 1657 237 106r
FABER, LIEUWKE MARTENS Leucke Martens Faber mede eigenaar Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
FABER, LIEUWKE MARTENS Leuke Martens Faber commissaris der trekschippers verkoper Franekereind 23 1665 239 6v
MARTENS, LIEUWE Lieuwe Martens , c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 35 1694 243 4ra
MARTENS, LIJSBET Lijsbeth Martens verkoper van 1/3, en curator van Grote Kerkstraat ZZ 1682 241 50ra
MARTENS, LUCAS Lucas Martens houtzager koper hoekkamer Gardenierstraat 1643 235 48r
MARTENS, LIEKELE Lyckle Martens huurder van de blokmakerswinkel Prinsenstraat 2 1695 243 148v
MARTENS, MARTJEN Maertie Martens Weverstraat 1667 239 114v
MARTENS, MARTEN Marten Martens bewoner Simon Stijlstraat 3 1633 233 123r
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u. verkoper Schritsen 1644 235 144r
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.u. verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1657 237 111v
MARTENS, MARTEN Marten Martens gleibakker bewoner Zoutsloot ZZ 1679 241 56v
MARTENS, MARTEN de weduwe van Marten Martens bewoner Zoutsloot ZZ 1680 241 97r
MARTENS, MARTEN Marten Martens bewoner Bargebuurt 1681 241 138r
MARTENS, MARTEN Marten Martens mr. scheepstimmerman koper 1/2 helling en het gehele huis Franekertrekvaart NZ 1687 242 200v
MARTENS, MARTEN Marten Martens mr. scheepstimmerman huurder Franekertrekvaart NZ 1687 242 200v
MARTENS, MARTEN Marten Martens waterhaler koper huis Nieuwstraat OZ 1688 242 253r
MARTENS, MARTEN Marten Martens huurder Tiepelsteeg 1693 243 46r
MARTENS, MARTEN Marten Martens verkoper ten oosten van Harlingen 1697 243 329v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten noorden Romastraat 35 1731 247 390r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1732 248 125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1732 248 125v
MARTENS, MARTEN Marten Martens bontwever naastligger ten westen Kerkpad 16 1749 251 259v
MARTENS, MARTEN Marten Martens bontwever naastligger ten westen Kerkpad 16 1750 252 67r
MARTENS, MARTEN Marten Martens bontwever koper woning Gardenierstraat ZZ 1751 252 124v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s. naastligger ten westen Kerkpad 16 1751 252 168v
MARTENS, MARTEN Marten Martens , c.s. naastligger ten westen Kerkpad 16 1753 253 111r
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1759 254 227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1759 254 227v
MARTENS, MARTEN Marten Martens naastligger ten westen Kerkpad 16 1763 255 220v
MARTENS, MARTEN de weduwe van Marten Martens naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
MARTENS, MARTEN de weduwe van Marten Martens naastligger ten zuiden Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blau, burger schipper (groot-) verkoper Voorstraat 3 1658 237 153r
BLAUW, MARTEN MARTENS Marten Martens Blau verkoper Rozengracht 6 1659 237 200v
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens koper Noorderhaven 110 1614 229 215v
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens verkoper (vrijster en zuster van de kopers) Franekereind 7 1629 232 105r
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens Zuiderplein 1647 235 242v
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 6 1683 241 256r
MARTENS, MAAIKE Maycke Martens Noorderhaven 97 1697 243 271v
MARTENS, MAAIKE Mayke Martens Rozengracht 1644 235 152v
MARTENS, MAAIKE Mayke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 4 1666 239 55r
TJALLINGII, METJE MARTENS Mette Martens Tjallingii verkoper van 1/3 Romastraat 13 1761 255 75r
MARTENS, METJE Mettje Martens Bildtpoort (gebied) 1755 253 207r
MARTENS, METJE Mettje Martens Liemendijk ZZ 1755 253 207r
MARTENS, METJE Mettje Martens koper huis Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
MARTENS, MICHIEL huis genaamd het Cromhout, van vroedsman Michiel Martens koper huis Noorderhaven NZ het Kromhout 1679 241 35v
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper huis Carl Visschersteeg WZ 1790 263 191v
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens Lanen 77 1792 264 73r
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Carl Visschersteeg WZ 1798 265 114r
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens koper provisioneel ledige plaats van 24 x 129 voet, eertijds een werf Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens koper provisioneel ledige plaats van 79 x 124 voet, eertijds een timmerwerf Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE als bewoner Ocke Martens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r
MARTENS, OKKE Ocke Martens gebruiker Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
MARTENS, FEIKJE Pey Martens Brouwersstraat 18 1666 239 35r
MARTENS, PIETER Pieter Martens koper huis met een schuur erachter en een vrye uitgang in de Ede Jacobssteeg zowel als Noorderhaven 110 1614 229 215v
MARTENS, PIETER Pieter Martens naastligger ten westen Grote Kerkstraat NZ 1630 232 151r
MARTENS, PIETER Pieter Martens naastligger ten westen Grote Kerkstraat ZZ 1631 232 181v
MARTENS, PIETER Pieter Martens metselaar koper huis (plus 4 ducaten) Vijverstraat ZZ 1663 238 22va
MARTENS, PIETER de hof van Pieter Martens koopmansbode naastligger ten westen Zuiderhaven 14 1693 243 37v
MARTENS, PIETER Pieter Martens koopmansbode verkoper onbekend 1694 243 88v
MARTENS, PIETER Pieter Martens koopmansbode aanhandelaar hof met prieel en belvedere? Zuiderpoort (gebied) 1694 243 89r
MARTENS, PIETER wijlen Pieter Martens Baerde koopmansbode Zoutsloot NZ 1696 243 234v
MARTENS, PIETER wijlen Pieter Martens Mooyman onbekend 1659 237 207v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman, burger c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pieter Martens Moyman naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
MARTENS, PIETJE kinderen van Pietie Martens naastligger ten westen Both Apothekerstraat 1726 246 259v
MARTENS, PIETJE kinderen Pietie Martens naastligger ten westen Nutstraat WZ 1731 248 34r
MARTENS, PIETJE kinderen van Pietje Martens naastligger ten westen Both Apothekerstraat 1731 248 24v
MARTENS, PIETER Piter Martens , c.u. verkoper Spinhuisstraat ZZ 1642 235 8v
MARTENS, PIETER Piter Martens Mooyman koper huis met een vrije uitgang door de steeg Heiligeweg ZZ 1641 234 130v
MARTENS, PIETER Pyter Martens verkoper Brouwersstraat 21 1633 233 122r
MARTENS, PIETER Pyter Martens verkoper Grote Kerkstraat 1633 233 122r
MARTENS, PIETER Pyter Martens Grote Kerkstraat ZZ 1633 233 122r
MARTENS, PIETER Pyter Martens koper huis Spinhuisstraat 1635 233 161v
MARTENS, PIETER het huis verkocht door Pyter Martens naastligger ten zuiden Rozenstraat OZ 1648 236 28v
MARTENS, PIETER Pyter Martens , c.u. verkoper Rozengracht 19 1648 236 44r
MARTENS, PIETER Pyter Martens , c.u. koper huis Hondenstraat 12 1662 238 158v
MARTENS, PIETER Pyter Martens naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1721 246 119v
MARTENS, PIETER Pyter Martens huurder (p.j.) ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
MOOI, PIETER MARTENS Pyter Martens Moy, burger c.u. koper huis en bakhuis Grote Bredeplaats 25 1650 236 108v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pyter Martens Moyman verkoper Franekereind 6 1644 235 112v
MOOIMAN, PIETER MARTENS Pyter Martens Moyman schipper koper huis met erachter een loods en ten oosten daarvan een plaats Rozengracht 23 1646 235 196r
MARTENS, PIETJE Pytie Martens naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1722 246 132v
MARTENS, PIETER Pytter Martens verkoper Grote Ossenmarkt 25 1653 236 227v
MOOI, PIETER MARTENS de weduwe en erven van Pytter Martens Moy naastligger ten westen Grote Bredeplaats 27 1662 238 125v
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens verkoper voor haar zelf Achterstraat 49 1681 241 30ra
MARTENS, PIETJE Pyttie Martens Lammert Warndersteeg OZ 1708 245 67r
MARTENS, REINER Reyner Martens 1615 229 243v
MARTENS, RIEMKJE Riemke Martens verkoper van 1/5 (moeder en voorstander over haar kinderen) Hondenstraat 14 1738 249 220v
MARTENS, RINSE Rinse Martens verpachter grond Sint Odolphisteeg 1654 236 255v
MARTENS, RINSKE Rinskjen Martens naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1727 246 302r
MARTENS, RINSE Rintse Martens verpachter grond ((staat: 1 reaal)) Sint Odolphisteeg 1629 232 104v
MARTENS, SALOMON Salomon Martens , burger leertouwer koper huis Franekerpoort (gebied) 1687 242 168v
MARTENS, SALVES Salvus Martens , burger damastwerker koper lege plaats of tuin met de beheining, bomen en plantagie, met de uitgang door de Spinhuisstraat 1625 231 61r
MARTENS, SIBBELTJE Sibbeltje Martens Schritsen 66 1770 257 163r
MARTENS, SIERD Siert Martens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 1614 229 214v
MARTENS, SIEUWKE Siuw Martens Franekerpoort (gebied) 1652 236 200v
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens , burger gleibakker koper woning of kamer Kerkpad 1 1698 243 389v
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat WZ 1717 245 282r
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1720 246 90v
MARTENS, STOFFEL Stoffel Martens gleibakkersgezel verkoper Kerkpoortstraat 1731 248 14r
MARTENS, SIEBREN Sybren Martens koper provisioneel huis Noordijs 4 1679 241 6ra
MARTENS, SIEBREN Sybren Martens heeft opslag van gereedschappen aldaar Noordijs 4 1679 241 6ra
MARTENS, SIEBREN wijlen Sybren Martens , burger mr. brouwer Achterstraat 49 1681 241 30ra
MARTENS, SIETSE Sydse Martens huisman verkoper Voorstraat 62 1787 262 149v
MARTENS, SIEDS Syts Martens naastligger ten westen Romastraat 1630 232 135r
MARTENS, SIETSE Sytse Martens eigenaar van 3/4 Voorstraat 62 1776 259 12v
MARTENS, SIETSE Sytse Martens , c.s. naastligger ten westen Voorstraat 64 1778 259 137v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens , jongedochter veniam aetatis verkoper voor haar zelf Achterstraat 49 1681 241 30ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens Noorderhaven NZ 1684 242 27v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens Noorderhaven 27 1699 244 5v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens verkoper Noorderhaven NZ 1725 246 223v
MARTENS, SIETSKE Sytske Martens naastligger ten oosten Noorderhaven 87 1726 246 255v
MARTENS, SIETSE Sytze Martens naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
MARTENS, TETJE Tettie Martens Bildtpoort (gebied) 1678 241 24v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag Brouwersstraat 8 1738 249 274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag Brouwersstraat 10 1738 249 274v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag koper huis Brouwersstraat 8 1739 250 4r
MESDAG, TETJE MARTENS Tettie Martens Mesdag Brouwersstraat 8 1743 250 289v
MESDAG, TETJE MARTENS Tettje Martens Mesdag Zuiderhaven 1 1758 254 178r
MARTENS, Teuis(Teunis?) Martens , c.u. verkoper Droogstraat 100 1660 238 30v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.u. verkoper Droogstraat ZZ 1660 238 32v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s. naastligger Rapenburg 1664 238 229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s. verkoper van 1/2 Rapenburg 1664 238 229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens molenaar naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1666 239 54v
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u. houtzager naastligger ten zuiden Liemendijk 1660 238 26r
MARTENS, TEUNIS Theunis Martens , c.u. houtzager verkoper Liemendijk 1660 238 26r
MARTENS, TEUNIS Thoenis Martens naastligger ten noorden Schritsen 1615 229 261r
MARTENS, TIJSKE Tieske Martens Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
TJALLINGII, TJALLING MARTENS Tjalling Martens Tjallingii boekbinder en koopman verkoper van 1/3 Romastraat 13 1761 255 75r
MARTENS, TJALTJE Tjaltje Martens verkoper Hofstraat 3 1809 268 306v
MARTENS, TJEERD wijlen Tjeerd Martens Nieuwstraat WZ 1683 241 242r
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens , burger gortmaker koper schuur Droogstraat 24 1650 236 135r
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens koper huis met loods en plaatske daarachter Droogstraat 100 1657 237 118r
MARTENS, TEUNIS Tonis Martens zoutdrager naastligger ten zuiden Liemendijk 1666 239 63r
MARTENS, Tonys? Martens koper kamer (schritsen NZ en claes heylties ten ZUIDEN?) Schritsen NZ 1614 229 227r
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens verkoper Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens Sint Odolphisteeg 4 1641 234 123v
MARTENS, TRIJNTJE Trijn Martens verkoper Bildtstraat 22 1649 236 57r
MARTENS, TRIJNTJE de erven van Trijn Martens verkoper Sint Odolphisteeg 4 1658 237 142r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens , burger Rinnertspijp 1624 231 26r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens verkoper Voorstraat 55 1643 235 81v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens Grote Kerkstraat 28 1645 235 183v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens onbekend 1645 235 185r
MARTENS, TRIJNTJE Bejaarde en ongehuwde dogter Trijntie Martens koper twee kamers Kerkpad 1 1714 245 208v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens verkoper Kerkpad 1 1718 246 3v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens koper kamer Tiepelsteeg 1721 246 99v
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens Hofstraat 45 1722 246 141r
MARTENS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Martens Vijver 3 1723 246 174r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntie Martens Hofstraat NZ 1745 251 90r
MARTENS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Martens eigenaar Hofstraat 45 1765 256 96r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens Heiligeweg 4 1666 239 11va
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens bewoner William Boothstraat WZ 1764 256 29r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens William Boothstraat WZ 1764 256 29r
MARTENS, TRIJNTJE wijlen Trijntje Martens Hofstraat 45 1764 256 63v
MARTENS, TRIJNTJE wijlen Trijntje Martens Hofstraat 45 1765 256 96r
MARTENS, TRIJNTJE Trijntje Martens Schritsen 66 1770 257 163r
MARTENS, TEUNIS Tuenis Martens , c.u. molenaar verkoper Zoutsloot ZZ 1665 239 15r
MARTENS, UILKJE Uilkjen Martens Achterstraat 5 1721 246 103v
MARTENS, UILKJE Uylckjen Martens naastligger ten noorden Sint Jacobstraat OZ 1677 240 37va
MARTENS, UILKJE Uylckjen Martens verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat OZ 1677 240 37va
MARTENS, WABE Wabbe Martens koper kamer Nieuwstraat 64 1633 233 104v
MARTENS, WABE wijlen Wabbe Martens Nieuwstraat 64 1646 235 241r
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1744 251 38v
JONG, WIEPKJE MARTENS wijlen Wypkjen Martens de Jong Franekereind 21 1775 258 214r
MARTENS, SIETSE huisman Zytse Martens eigenaar van 3/4 Voorstraat 62 1785 262 14r
, EVERT Evert Martens* kuiper naastligger ten westen Lanen 15 1733 248 205r
, FOKKE Fokke Martens* timmerman naastligger ten oosten Lanen ZZ 1669 239 190v
, FOKKE Fokke Martens* timmerman naastligger ten oosten Lanen ZZ 1669 239 35ra
, METJE Metje Martens* naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1799 265 160r
KIJL, FRANS MARTENS Frans Marthens Kijl verkoper Sint Jacobstraat 14 1616 230 21r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl curator Sint Jacobstraat WZ 1615 229 262r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl, burger verkoper (NB. burgemeester Saeff Hendricks protesteert tegen de verkoop) Drie Roemerssteeg 1 1615 229 270r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 17oost 1615 229 281r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl verkoper Voorstraat 17oost 1616 230 13v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl verkoper Sint Jacobstraat 14 1616 230 13v
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl verkoper Voorstraat 17oost 1616 230 21r
MARTENS, FRANS Frans Marthens Kyl verkoper Voorstraat 17oost 1616 230 21r
MARTENS, ANTJE Anna Martini Voorstraat 26 1699 243 401v
MARTENS, FREERK Frederik Martinus koper hof met zomerhuis Spinhuisstraat 13 1787 262 195r
MARTENS, FREERK Frederik Martinus , c.u. Wasbleek 7 1808 268 80r
MARTENS, FREERK Fredrik Martinus naastligger ten oosten Wasbleek 1789 263 376r
MARTENS, JAN Jan Martinus varensgezel koper huis en herberg Grote Bredeplaats 7 het Zeepaard 1802 266 173r
, ANTJE Antie Marus Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
MARKS, DOUWE Douue Marx koper door niaar hof onbekend 1638 234 61r
MARKS, DOUWE het huis van Douwe Marx naastligger ten westen onbekend 1638 234 61r
MARKS, PIER Pier Marx lichtervoerder verkoper Both Apothekerstraat 9 1637 234 45v
MATTEUS, ANTJE Anna Marij Matheus kopers Sint Odolphisteeg 7 1682 241 198v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus Hofstraat ZZ 1649 236 58v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus , c.u. koper huis daar het Cromhout uitsteekt Achterstraat NZ het Cromhout 1651 236 169v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1659 237 212r
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1663 238 19ra
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1673 240 121v
MATTEUS, MATTEUS Mathijs Mathijsen mr.? naastligger ten oosten Romastraat 1615 229 269r
MATTEUS, MATTEUS Mathijs Mathijsen , burger koper woning met daarachter een plaatske onbekend 1659 237 191r
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijsen , burger koper huis Kleine Ossenmarkt 3 1750 252 99r
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Mathijssen naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1706 244 317v
MATTEUS, FRANS Frans Mathijssen bontwever koper kamer Kerkpoortstraat 9achter 1729 247 292r
MATTEUS, GIJSBERT Gijsbert Mathijssen voerman koper kamer Herenwaltje 1652 236 194r
MATTEUS, GIJSBERT Gijsbert Mathijssen verkoper Herenwaltje 1654 236 271r
MATTEUS, LEENDERT Lenert Mathijssen geniaarde koper Kerkpoortstraat 27 1644 235 116v
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen , burger schipper verkoper Schritsen 17 1751 252 166r
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen schipper koper huis Vijverstraat 5 1758 254 163r
MATTEUS, PIETER Pyter Mathijssen naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ 1759 254 190v
, FRANS Frans Mathijssen* wever naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9 1732 248 92r
, FRANS Frans Mathijsz. naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1760 255 41r
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen , burger mr. bontwever verkoper Kerkpoortstraat 9achter 1734 248 325r
MATTEUS, FRANS Frans Matijsen , burger bontwever koper huis en plaatske Spijkerboor (gebied) ZZ 1734 248 328r
MATTEUS, GRIETJE Grytie Matijsen Lombardstraat 1662 238 136r
MATTEUS, KORNELIS de weduwe van Cornelis Matijssen naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1710 245 121v
MATTEUS, FRANS Frans Matijssen naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1754 253 187r
MATTEUS, JAN wijlen Jan Matijssen Weverstraat 1675 240 169v
MATTEUS, KLAAS Claas Mattheus , burger koper huis Romastraat 13 1732 248 72r
MATTEUS, KLAAS wijlen Claas Mattheus Romastraat 13 1750 252 91v
MATTEUS, ROMKE Romke Mattheus naastligger ten zuiden Lombardstraat 1715 245 237r
MATTEUS, IEBE Yep Mattheus arbeider Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
MATTEUS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Matthijsen Voorstraat 63 1679 241 16va
MATTEUS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Matthijssen Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
MATTEUS, KORNELIS Cornelis Matthijssen naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1707 245 21r
MATTEUS, FRANS Frans Matthijssen naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1749 251 265v
MATTEUS, PIETER Pytter Matthijssen naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1763 255 197v
MATTEUS, PIETER Pytter Matthijssen naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1763 255 197v
MATTEUS, MATTEUS Mathijs Matthyssen mr. naastligger ten oosten Romastraat 8 1614 229 226v
MATTEUS, FRANS Frans Mattijssen bontwever verkoper Spijkerboor (gebied) 1761 255 78v
MATTEUS, LIJSBET de erven van Lijsbet Matys naastligger ten noorden onbekend 1642 235 13v
MAURITS, GEERTJE Geertie Maurits verkoper Nieuwstraat OZ 1688 242 253r
MAURITS, SIEMEN Symen Maurits naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
MAURITS, SIEMEN Symen Maurus , burger koper kamer Gardenierstraat NZ 1667 239 69r
MEKKES, JAN Jan Meckes , burger schipper (groot-) koper huis Noorderhaven 57oostac 1670 240 2v
MELIS, ANTJE Antje Meelis Romastraat 13 1761 255 75r
MELIS, JOHANNES de weduwe van Johannes Meelis naastligger ten noorden Romastraat 13 1803 266 187v
MELIS, TRIJNTJE Trijntje Meelis huurder Wortelstraat 17 1769 257 133v
MELIS, UILKE de weduwe van Uilke Meelis huurder Raamstraat 3 1751 252 173r
, RINSE Rinse Meiderts naastligger ten westen Vijverstraat 1725 246 244r
, HENDRIK Hendrick Meijnses naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 1653 236 244v
MEILES, ANTJE Antje Meiles koper 1/2 huis Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
MEILES, HERE Heere Meiles blauwverver koper huis Lanen 20 1767 257 22v
MEILES, HERE Heere Meiles mr. blauwverver (oud -) koper woning Lanen 20achter 1771 257 216v
MEILES, HERE de koper Heere Meiles naastligger ten noorden Lanen 20achter 1771 257 216v
MEILES, HERE Heere Meiles oud blauwverver verkoper Romastraat ZZ 1775 258 218r
MEILES, HERE Heere Meiles blauwverver naastligger ten westen Lanen 22 1776 259 7ar
MEILES, HERE Heere Meiles naastligger ten oosten Lanen 18 1782 260 287r
MEILES, HERE Heere Meiles naastligger ten oosten Lanen 18 1783 261 104v
MEILES, HERE wijlen Heere Meiles Lanen 20 1807 267 312r
MEILES, HERE wijlen Heere Meiles Lanen 20achter 1807 267 312r
MEILES, HENDRIK Hendrik Meiles Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
MEILES, HERE Herre Meiles naastligger ten westen Lanen 22 1785 262 34r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1689 242 278r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1699 243 397r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1699 243 397r
MEILES, JAKOB Jacob Meiles , n.l. koopman naastligger ten noorden Noordijs 15 1700 244 64v
MEILES, JAKOB Jacob Meiles , n.l. naastligger ten noorden Noordijs 15 1702 244 182v
MEILES, JAKOB pakhuis van Jacob Meiles koopman naastligger ten noorden Voorstraat 25 1703 244 195r
MEILES, JAKOB de erven van Jacob Meiles naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1720 246 82r
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meiles Ollema , burger koopman koper royaal pakhuis Noorderhaven 68 1700 244 61v
MEILES, JANKE Jannetje Meiles Zuiderhaven 61 1790 263 379r
MEILES, JANKE Jannetje Meiles Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
MEILES, JANKE Jantje Meiles naastligger ten noorden Zoutsloot 92 1810 269 9r
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber Noorderhaven 108 1801 265 299v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Noorderhaven 110 1801 266 37v
FABER, JANKE MEILES Jantje Meiles Faber verkoper Bargebuurt 1801 266 39v
MEILES, MARTJEN wijlen Martje Meiles Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
MEILES, MARTJEN Martjen Meiles naastligger ten noorden Noordijs 4 1782 260 254r
NAUTA, MARTJEN MEILES de erven van Martjen Meiles Nauta Noordijs 4 1782 260 254r
MEILES, SIEMEN Simon Meiles mr. molenaar verkoper onbekend 1753 253 52v
MEILES, SIEMEN Simon Meiles molenaar koper 1/4 molen genaamd de Kerkpoortsmolen, huis, schuur en paardenstalling Wasbleekstraat OZ de Kerkpoortsmolen 1758 254 136r
MEILES, SIEMEN Simon Meiles , c.s. huurder Rozengracht ZZ 1758 254 159r
MEILES, AUKJE Aukjen Meilis onbekend 1738 249 265r
MEILES, HERE Heere Meilis onbekend 1738 249 265r
MEILES, SIEMEN Simon Meilis onbekend 1738 249 265r
MEILES, SIEMEN Symon Meilis molenaar koper helft van een wind-, rogge-en weitmolen en een huis onbekend de Noordermolen 1738 249 265r
, JAKOB de hof van Jacobus Meilsma naastligger ten westen Weverstraat 1658 237 173v
MEINERTS, KARST het perk van Carst Meinders naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal Zuiderhaven 18 1800 265 222r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis stal Zuiderhaven 18 1800 265 241r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 18 1800 265 241r
MEINERTS, AAFKE de erven van Aeffke Meinderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 3 1695 243 122r
MEINERTS, AAFKE Aeffke Meinderts Hoogstraat 31 1696 243 241r
HOEK, ANTJE MEINERTS Antie Meinderts van Hoek Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
MEINERTS, AUKE Auke Meinderts naastligger ten westen Lanen 74 1806 267 215v
MEINERTS, AUKE Auke Meinderts mr. wieldraaier koper huis Lanen 72 1806 267 216v
MEINERTS, AUKE Auke Meinderts , c.u. huurder Lanen 72 1806 267 216v
MEINERTS, AUKJE wijlen Aukje Meinderts Kerkpad 24 1782 260 195r
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts schipper op Amsterdam (beurt-) koper huis Zoutsloot 16 1789 263 175v
MEINERTS, DOEKE Doeke Meinderts , soc. naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1794 264 231v
MEINERTS, EELKE Eeltje Meinderts , c.u. huurder midden beneden (p.j.) Franekerpoort (gebied) 1764 256 70v
MEINERTS, GEERTJE Geertje Meinderts Hoogstraat 25 1764 256 30r
MEINERTS, GEERTJE Geertje Meinderts Hoogstraat 17 1764 256 30r
HOEK, GERRIT MEINERTS Gerryt Meinderts van Hoek blikslager verkoper Kleine Bredeplaats 12 1754 253 150v
MEINERTS, GOSLING wijlen Goslyk Meinderts Gardenierstraat 1668 239 126v
MEINERTS, HART Heert Meinderts , c.u. huurder (p.j.) Hofstraat 21 1802 266 109r
MEINERTS, HART Heert Meinderts , c.u. huurder Nieuwstraat 46 1804 267 86r
MEINERTS, HENDRIK eigenaar van de steeg, de erven van Hendrick Meinderts naastligger ten westen Lanen 26 1723 246 172v
MEINERTS, HINKE Henke Meinderts naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1747 251 176v
MEINERTS, JANKE ongehuwde meerderjarige dochter Janke Meinderts verkoper Kleine Bredeplaats 12 1753 253 91v
HOEK, JANKE MEINERTS Janke Meinderts van Hoek huurder (p.w.) Voorstraat 89 1764 256 56v
MEINERTS, JOCHEM Jogchum Meinderts , c.u. huurder (p.j.) Zuiderstraat ZZ 1767 257 9r
MEINERTS, LIEUWKJE Leeuckjen Meinderts koper huis Vijverstraat NZ 1695 243 137v
MEINERTS, LIEUWKJE Leeukjen Meinderts verkoper Vijver 7 1731 247 384v
MEINERTS, LIEUWKJE Leukjen Meinderts naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1729 247 281r
MEINERTS, MONSE Monse Meinderts naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1776 258 247r
MEINERTS, TEUNIS Teunis Meinderts naastligger ten oosten Hofstraat 35 1722 246 130r
MEINERTS, TJITSE wijlen Tjietse Meinderts Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v
HOEK, TRIJNTJE MEINERTS Trijntie Meinderts van Hoek Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
MEINERTS, IEMKJE Ymkje Meinderts Etten Voorstraat 89 1804 267 60v
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS minderjarige zoon Ysak Meinderts Arendsma Scheffersplein OZ 1746 251 119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS minderjarige zoon Ysak Meinderts Arendsma Scheffersplein OZ 1746 251 119r
MEINERTS, SAKE Zaake Meinderts huurder Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds koper huis Schritsen NZ 1726 246 250r
MEINERTS, TETJE Tettie Meinerds bewoners Schritsen NZ 1726 246 250r
MEINERTS, AALTJE Aaltje Meinerts verkoper Nieuwstraat 16 1753 253 63v
MEINERTS, ANTJE Antje Meinerts bewoner om zunst Liemendijk ZZ 1730 247 358r
MEINERTS, AUKE Auke Meinerts , c.u. huurder Noorderhaven 100 1803 266 250r
MEINERTS, KAREL Carel Meinerts mr. schoenmaker verkoper Franekerpoort (gebied) 1667 239 120r
MEINERTS, KARST Carst Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 1667 239 99ar
MEINERTS, DIEUWKE Dieuke Meinerts Bildtpoort (gebied) 1754 253 165v
MEINERTS, DIEUWKE Dieuke Meinerts Liemendijk ZZ 1754 253 165v
MEINERTS, DIRK Dirck Meinerts naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1667 239 82v
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts timmerman naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1652 236 211v
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts , burger mr. timmerman koper huis en houtstek, alles met de wal tot aan de haven toe Zuiderhaven 15 1653 236 245r
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts timmerman verkoper Zuiderstraat 1654 236 251r
MEINERTS, IEPE Epe Meinerts , c.u. verkoper Vijver 4 1654 236 257v
MEINERTS, GRIETJE Grietje Meinerts Brouwersstraat 17 1781 260 65v
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper huis Bildtpoort (gebied) 1661 238 101r
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper kamer Achterstraat 1666 239 42r
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts koper huis Franekerpoort (gebied) 1670 240 13av
MEINERTS, HARMEN Harmen Meinerts , burger koper kamer Bildtpoort (gebied) 1671 240 52r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meinerts verkoper Liemendijk 1652 236 184r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meinerts verkoper Lombardstraat 1652 236 207v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meinerts naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1670 240 11r
MEINERTS, HINKE Hinke Meinerts naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1733 248 182v
MEINERTS, IEBELTJE Ibel Meinerts verkoper Liemendijk 1660 238 37r
MEINERTS, IEPE Iepe Meinerts naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1653 236 229r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts , c.u. koper huis met een steeg te westen Liemendijk 1660 238 26r
MEINERTS, IJSBRAND IJsbrant Meinerts verkoper Liemendijk 1666 239 63r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 1 1649 236 89r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr. timmerman Zuiderhaven 71a 1650 236 130v
MEINERTS, IEPE het huis van Ipe Meinerts Raamstraat 3 1651 236 180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Raamstraat 3 1651 236 180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr. timmerman verpachter grond Zuiderhaven NZ 1653 236 243r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts mr. timmerman verkoper Zuiderhaven NZ 1653 236 243r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verpachter grond Zuiderhaven 65 1663 238 200r
MEINERTS, IJSBRAND Isbrand Meinerts verkoper 1669 239 203r
MEINERTS, JAN Jan Meinerts Vijverstraat ZZ 1624 231 23v
AERNTSMA, JASPER MEINERTS Jasper Meinerts Arentsma Scheffersplein OZ 1734 248 335v
MEINERTS, LIEUWKJE Leeukjen Meinerts verkoper Vijverstraat NZ 1716 245 266r
MEINERTS, Leukjen Meinerts koper huis Vijver 9 1717 245 286r
MEINERTS, LUDOU Ludu Meinerts Brouwersstraat WZ 1638 234 60r
MEINERTS, LIEFKE Lyffke Meinerts verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1707 245 21r
MEINERTS, MARGARETA Margrieta Meinerts eigenaar van 1/2 Voorstraat 48 1664 238 241v
MEINERTS, MEINERT Meinert Meinerts , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 1669 239 182r
MEINERTS, MEINT Meynte Meinerts verkoper Kerkpoortstraat OZ 1683 241 263r
MEINERTS, RINSE Rinse Meinerts naastligger ten zuiden Spijkerboor (gebied) ZZ 1698 243 351r
MEINERTS, RINSKE Rinske Meinerts naastligger ten westen Vijver 4 1722 246 128v
MEINERTS, RINSKE Hypothecaire en geregistreerde crediteuren van wijlen? Rinske Meinerts verkoper Hondenstraat 10 1747 251 201r
MEINERTS, SIETSKE Sytske Meinerts verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1707 245 21r
MEINERTS, TRIJNTJE Trijn Meinerts bewoonster Noorderhaven 36 1653 236 223r
MEINERTS, WIETSE Wytse Meinerts naastligger ten noorden Droogstraat 1662 238 137v
MEINERTS, WIETSE Wytse Meinerts naastligger ten westen Zoutsloot 46 1667 239 86v
MEINERTS, IEPE de erven van Ype Meinerts verpachter grond Rapenburg NZ 1661 238 96v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meinnerts , burger koper kamer Woudemansteeg 1645 235 174v
MEINERTS, AALTJE weduwe Aeltie Meinnerts , burger naastligger ten zuiden Woudemansteeg 1645 235 174v
MEINERTS, IEPE Epe Meinnerts , c.u. verkoper Rapenburg 1644 235 156v
MEINERTS, IEPE Epe Meinnerts , burger c.u. naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1644 235 157v
MEINERTS, IEPE Epe Meinnerts , burger c.u. verkoper Rapenburg 4 1644 235 157v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten zuiden Rapenburg 1644 235 139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten noorden Rapenburg 1644 235 139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , burger mr. timmerman verkoper onbekend 1644 235 139v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , burger mr. timmerman verkoper Rapenburg 1644 235 150r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten oosten Rapenburg 4 1644 235 157r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Rapenburg 1645 235 165v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , burger c.u. verkoper Rapenburg 1645 235 166r
MEINES, NANKE Nanneke Meins naastligger ten oosten Lanen 1643 235 75r
MEINTES, AALTJE Aeltie Meintes Hoogstraat 35 1723 246 176r
MEINTES, BERBER de erven van Berber Meintes verkoper Zoutsloot 67 1667 239 78v
MEINTES, DOEKE Doeke Meintes naastligger ten westen Zoutsloot 18 1800 265 252r
MEINTES, DOEKE allen kinderen en erven van Doeke Meintes Zoutsloot 18 1808 268 88r
MEINTES, DOUWE Douwe Meintes , burger koopman koper tichelwerk,steenoven met loodsen en huis met 21/2 pondemaat land ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
MEINTES, DOUWE de erven van Douwe Meintes naastligger ten westen Lanen 22 1654 236 250r
MEINTES, DOUWE de erven van Douwe Meintes naastligger ten oosten Lanen 2 1656 237 101r
MEINTES, HERE Heere Meintes Speelman?, c.u. speelman? verkoper Kerkpoortstraat 1645 235 170r
MEINTES, MAAIKE Mayke Meintes huurder Lanen 48 1744 251 29r
MEINTES, MEINERT Meinert Meintes , c.u. koper dwarshuis met een lege plaats erachter Kerkpoortstraat OZ 1660 238 64v
MEINTES, MEINERT Meinert Meintes koper provisioneel schoenmakersperk en looierij Franekerpoort (gebied) 1670 240 3ra
MEINTES, SIEBE Siebe Meintes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1810 269 31r
MEINTES, TJEERD de weduwe en de erven van wijlen Tieerd Meintes bleker verkoper Nieuwstraat 40 1658 237 149r
MEINTES, TJEERD Tjeerd Meintes koopman koper huis, thans ledig Grote Bredeplaats 16 1806 267 224v
MEINTES, TJEERD Tjeerd Meintes koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
MEINTES, TJITSKE Tjiedske Meintes Kromme Elleboogsteeg OZ 1706 244 339v
MEINTES, TRIJNTJE Trijntie Meintes verkoper Franekereind 15 1715 245 252v
, MEINERT het huis en perk van Meynert Meintes* leertouwer naastligger ten noordoosten Hoogstraat 53 1677 240 256r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
MEINTES, ROELOF Roelof Meints koopman koper huis en pakhuis Hondenstraat 2 de Pauw 1802 266 144r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints koopman koper ruime plek grond met de gerechtigheid van de kolk ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
MEINTES, ROELOF Roelof Meints naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
MEINTES, ROELOF Roelof Meintz naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
MEINTES, ROELOF Roelof Meintz naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
MEIES, SIPKE Sipke Mejes , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 18 1713 245 188v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers koper huis Kromme Elleboogsteeg ZZ 1729 247 225v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg ZZ 1729 247 225v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers mr. bontwever koper stuk grond van 40 x 13 a 14 voet Kerkpoortstraat 7achter 1730 247 336r
MELCHERTS, HARMEN de koper Harmen Melchers naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter 1730 247 336r
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg WZ 1739 250 27v
MELCHERTS, HARMEN Harmen Melchers verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1739 250 27v
MELCHERTS, HARMEN de erven van Harmen Melchers naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 7 1751 252 112r
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers slagersknecht koper huis Grote Bredeplaats 29 1803 266 271r
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers , c.u. huurder Zeepziedersstraat OZ 1804 267 10v
MELCHERTS, JOHANNES Johannes Melchers naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1811 269 149v
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1633 233 100r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1633 233 117r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1641 234 145v
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1641 234 147r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers boomsluiter naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1646 235 241r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1647 235 244r
MELCHERTS, NANNE de erven van Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1658 237 143r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten noorden Fabrieksstraat 1784 261 205r
MELCHERTS, MELCHERT Melchert Melcherts naastligger ten westen Fabrieksstraat 1784 261 205r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchiors , burger koper huis Nieuwstraat 60 1624 231 20r
MELIS, ANTJE Antie Melis verkoper Schritsen 30 1662 238 134r
MELIS, ANTJE Antje Melis Gardenierstraat 8 1763 255 194r
MELIS, ANTJE Antje Melis eigenaar Gardenierstraat 8 1806 267 240v
MELIS, ANTJE Antje Melis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 8 1806 267 240v
MELIS, KLAAS Claas Melis matroos ter zee verkopers van 3/4 Rommelhaven 18vijf_a 1733 248 233v
MELIS, GRIETJE Grietie Melis koper huis Havenplein 10 1734 248 303r
MELIS, JAN Jan Melis onbekend 1677 240 269r
MELIS, JAN Jan Melis scheerslijper bewoner Nieuwstraat 1682 241 226r
MELIS, JAN Jan Melis , burger scheerslijper verkoper als erfgenaam ex testamento van Nieuwstraat 1682 241 226r
MELIS, JAN Jan Melis schaarslijper huurder Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
MELIS, JAN Jan Melis , burger koper huis Spijkerboor (gebied) ZZ 1695 243 176r
MELIS, JAN Jan Melis mes- en schaarslijper koper kamer onbekend 1699 244 25r
MELIS, JAN Jan Melis verkoper en samen met Rommelhaven 18vijf_a 1733 248 233v
MELIS, PIEBE Pybe Melis , burger koper ledige plaats Herenwaltje 1631 232 184r
MELIS, PIEBE wijlen Pybe Melis Bildtstraat 17 1644 235 141v
MELIS, PIEBE wijlen Pybe Melis Bildtstraat OZ 1659 238 10r
MELIS, TRIJNTJE Trijntie Melis verkoper en samen met Rommelhaven 18vijf_a 1733 248 233v
MELIS, TRIJNTJE Trijntje Melis bewoner Bargebuurt 15 1760 254 251v
MELIS, UILKE Uilke Melis huurder Raamstraat 3 1739 250 33v
MELIS, MELIS Melis Meliss , burger c.u. koper woning of kamer met loods Fabrieksstraat 1648 236 39v
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten noorden Rommelhaven 12 1736 249 146v
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1749 251 280r
MELLES, AUKJE Akke Melles naastligger ten noorden Rommelhaven 12 1750 252 62v
MELLES, AUKJE Aukjen Melles naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1730 247 345r
MELLES, BINNE Binne Melles koper 1/2 rogge- en windmolen Bildtpoort (gebied) de Bildtpoortsmolen 1800 265 242r
MELLES, BINNE Binne Melles mede eigenaar onbekend 1800 265 266v
MELLES, BINNE Binne Melles verkoper onbekend 1800 265 266v
MELLES, DIEUWKE Dieuwke Melles naastligger ten westen Scheerstraat 7 1781 260 25v
MELLES, DIRKJE de erven van het huis van Dirckjen Melles naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1670 240 1va
MELLES, FETJE Fettje Melles verkoper Romastraat 4 1769 257 99r
MELLES, FLORIS Floris Melles schoenmaker verkoper Kerkpad 3 1631 232 175v
MELLES, GRIETJE Grietie Melles Droogstraat ZZ 1683 242 8r
MELLES, HILTJE Hiltie Melles Noorderhaven NZ 1696 243 254v
MELLES, HISKE Hiske Melles onbekend 1651 236 148r
MELLES, HISKE Hiske Melles Heiligeweg 36 1662 238 131r
MELLES, JAN Jan Melles verkoper Kerkpad 3 1629 232 107v
MELLES, JAN Jan Melles schoenmaker verkoper Kerkpad 3 1631 232 175v
MELLES, JAN 2 kamers van Jan Melles eerdere eigenaar grondpacht (p.j.) onbekend 1665 239 14v
MELLES, JAN Jan Melles bewoner Hoogstraat 15 1687 242 176v
MELLES, JOHANNA Johanna Melles Rozengracht 3 1739 250 48r
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholt Hofstraat 16 1743 250 296ar
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholt Rozengracht 5 1743 250 297av
NIJHOLT, JOHANNA MELLES Johanna Melles Nijholt Rozengracht 3 1743 250 299r
MELLES, LAMMERT Lammert Melles , c.u. huurder Kerkpoortstraat 1695 243 142v
MELLES, MARIA Marijke Melles Both Apothekerstraat 18 1807 268 1r
MELLES, MARIA Marike Melles Brouwersstraat 23 1798 265 111r
MELLES, MEINTJE Meynie Melles , burgerse Liemendijk 1630 232 157v
MELLES, MINKE Meyns Melles Hoogstraat 4 1634 233 142r
MELLES, MICHIEL Michiel Melles scheepstimmerman Lanen 41 1773 258 121v
MELLES, MICHIEL Michiel Melles Lanen 38 1784 261 137r
MELLES, MICHIEL Michiel Melles , absent, dood of levend onbeken Lanen 41 1785 262 43r
MELLES, SIETSE Sytse Melles huurder huis onbekend 1759 254 180v
MELLES, SIETSE Sytse Melles huurder Grachtswalplein 1761 255 49v
MELLES, SIETSKE Sytske Melles , burger Hoogstraat 1 1624 231 3r
MELLES, SIETSKE Sytske Melles Nieuwstraat 60 1624 231 20r
MELLES, TIETJE Tyttie Melles verkoper Kerkpoortstraat 1708 245 51r
MELLES, WIEBE Wybe Melles naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 1629 232 104v
MELLES, WIEBE Wybe Melles naastligger ten westen Lanen 8 1636 233 182r
MELLES, WIEBE wijlen Wybe Melles Woudemansteeg 1645 235 174v
MELLES, WIEBE de erven van Wybe Melles naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 1649 236 68v
MELLES, AUKJE Aukjen Mellis koper huis Rommelhaven 10 1730 247 313v
MELLES, HILTJE Hiltie Mellis Noorderhaven 97 1697 243 271v
MELLES, HILTJE Hiltie Mellis Noorderhaven 97 1697 243 292v
MELLES, WIEBE Wybe Mellis koper kamer met loods en lege plaats erachter Sint Odolphisteeg 1614 229 214v
MELLES, WIEBE het huis van Wybe Mellis naastligger ten westen Lanen 45 1648 236 50r
, ANTJE Antie Melx naastligger ten westen Kerkpoortstraat 5 1686 242 109r
MELIS, PIEBE wijlen burgemeester Pybe Melys Zoutsloot 105 1643 235 59r
MEINES, JAN de lege plaats van Jan Menes naastligger ten zuiden Schritsen 1614 229 206r
MINNES, OENE Oene Mennis smid verkoper Zuiderhaven ZZ 1630 232 122v
MINSES, HANS Hans Menses , burger naastligger ten oosten Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses , burger naastligger ten zuiden Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses , burger verkoper Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses , burger kooltjer verkoper Kerkpad 32 1750 252 63v
MINSES, SIBBELTJE Sibbeltie Menses naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1735 249 86r
MINSES, KORNELIS Cornelis Mensis , burger koper kamer Both Apothekerstraat 2 1732 248 71r
BAKKER, JAN wijlen Jan Menso Backer Grote Ossenmarkt 1 1751 252 152r
MEINTES, A. A. R. Mentes , c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 73 1793 264 91r
MINSES, KORNELIS Cornelis Mentses Bildtstraat 17 1644 235 141v
, DOUWE Douue Merck brouwer verkoper Kerkpoort (gebied) 1643 235 70v
MARCUS, ANTJE Antie Merckes Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
MARCUS, RUURD wijlen burgemeester Ruerd Merckes Sint Jacobstraat 9 1643 235 69v
MARKS, DOUWE Douwe Mercks , burger brouwer koper ledige plaats Rozenstraat 1646 235 230v
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten zuiden onbekend 1647 236 2r
MARKS, DOUWE mouterij van Douwe Merckx naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1647 235 248r
MARKS, DOUWE de mouterij van Douwe Merckx naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1648 236 27v
MARKS, DOUWE Douwe Merckx , burger koper huis Kerkpoortstraat 1650 236 100v
MARCUS, DOUWE Douue Mercx crediteur (triumphant) kamer onbekend 1634 233 144v
MARCUS, PIER Pier Mercx naastligger ten noorden* Grote Kerkstraat 15 1633 233 105r
MARCUS, ANTJE Antie Merkes Kromme Elleboogsteeg 1689 242 275v
MARCUS, ANTJE Antie Merkes Kerkpoortstraat 18 1732 248 166r
MARCUS, ANTJE Antje Merkes Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
MARCUS, CATHARINA Catharina Merkes verkoper Kerkpoortstraat 18 1732 248 166r
MARCUS, GERRIT Gerrit Merkes mr. linnenwever koper kamer Bildtpoort (gebied) 1701 244 122r
MARCUS, HENDRIK Hendrik Merkus naastligger ten zuiden Lombardstraat 1735 249 65r
MARCUS, HENDRIK Hendrik Merkus mr. bontwever verkoper Oosterkeetstraat 1742 250 218v
MARCUS, JAN Jan Merkus huurder Rommelhaven 4 1735 249 84r
MARCUS, TJEERD Tjeerd Merkus naastligger ten noorden Rommelhaven 14 1742 250 279v
MARKS, DOEKE Doucke Merx verkoper Rozenstraat OZ 1648 236 9r
MARKS, DOUWE de hof van de verkoper Douue Merx naastligger ten westen Rozengracht 27 1641 234 143v
MARKS, DOUWE Douue Merx verkoper Rozengracht 27 1641 234 143v
MARKS, DOUWE Douwe Merx , burger brouwer koper huis, plaats, brouwerij en mouterij Kerkpoortstraat NZ 1636 234 4v
MARKS, DOUWE Douwe Merx , c.u. brouwer koper huis Weverstraat OZ 1637 234 34v
MARKS, DOUWE Douwe Merx , burger brouwer verkoper Rozengracht NZ 1644 235 149r
MARKS, DOUWE plaats ten zuiden van Douwe Merx , burger naastligger onbekend 1645 235 163v
MARKS, DOUWE Douwe Merx , burger verkoper onbekend 1645 235 163v
MARKS, PIER Pier Merx lichtervoerder verkoper Kerkpoortstraat 1639 234 72v
MARKS, PIER de erven van Pier Merx verkoper Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
METSKES, TRIJNTJE Trijntie Metskes Zuiderhaven 1630 232 122r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten oosten onbekend 1625 231 59r
, TJITSKE Tiets Meuus koper Nieuwstraat 1615 229 278r
MEEUWIS, PIEBE de erven van Pybo Meves verkoper van 1/4 Lanen 8 1636 233 182r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieucke Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20 1679 241 38r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieucke Mevis naastligger ten noorden Zoutsloot 1678 241 1ra
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuke Mevis naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 11 1667 239 125r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuwke Mevis verkoper Bildtpoort (gebied) 1696 243 252v
MEEUWIS, GEERTJE Geertie Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20 1679 241 38r
MEEUWIS, PIEBE de erven van Pybo Mevis verkoper Droogstraat ZZ 1636 233 181v
MEEUWIS, PIEBE de erven van Pybo Mevis verkoper Schritsen ZZ 1636 233 181v
MEEUWIS, WIEPKJE Wypk Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20 1679 241 38r
MEIERTS, PIETER de weduwe en erven van Pieter Meyer verkoper Grote Kerkstraat 28achter 1664 238 211r
MEIERTS, PIETER de kamer van naastligger Pieter Meyer grondpacht verschuldigd aan dit huis Romastraat NZ 1664 238 232r
MEIERTS, PIETER de kamer van Pieter Meyer naastligger ten zuiden Romastraat NZ 1664 238 232r
MEIERTS, JAKOB Jacob Meyers koopman verkoper Zoutsloot 1 1702 244 152r
MEIES, KLAAS Claas Meyes , burger mr. kuiper koper huis Brouwersstraat 19 1696 243 213v
MEIES, KLAAS de weduwe van Claas Meyes naastligger ten noorden Brouwersstraat 21 1724 246 195v
MEIES, KLAAS Claes Meyes naastligger ten westen Liemendijk 1630 232 145v
MEIES, KLAAS Claes Meyes kuyper bewoner voorste gedeelte Brouwersstraat 16 1683 241 272v
MEIES, KLAAS Claes Meyes Grote Kerkstraat ZZ 1682 241 50ra
MEIES, KLAAS Claes Meyes mr. kuiper naastligger ten zuiden Brouwersstraat 17 1722 246 143v
MEIES, KLAAS wijlen Claes Meyes mr. kuiper Brouwersstraat 21 1723 246 168v
MEIES, KLAAS de weduwe van Claes Meyes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 17 1726 246 250v
MEIES, GRIETJE Gryttje Meyes huurder (p.j.) Gardenierstraat 10 1770 257 183r
MEIES, JAN de weduwe van Jan Meyes huurder (p.j.) Zuiderhaven 83 1726 246 278v
MEIES, JOCHEM de weduwe van Jogchum Meyes Gardenierstraat ZZ 1751 252 124v
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama Sint Jacobstraat 2achter 1672 240 83r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama Sint Jacobstraat 2achter 1672 240 83r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama Noorderhaven 110 1673 240 115r
LYKLEMA, JOOSTJE MEIES Joostie Meyes Lyklama Noorderhaven 110 1673 240 115r
MEIES, SIPKE wijlen Sipke Meyes Hofstraat ZZ 1731 248 26v
MEILES, AUKJE Acke Meyles naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 1636 234 8v
MEILES, ANTJE Antie Meyles Schritsen 28 1642 235 37r
MEILES, HARMEN Harmen Meyles , burger schipper (schuit-) verkoper Zoutsloot NZ 1708 245 69r
MEILES, HERE Heere Meyles naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1763 255 231v
MEILES, HERE Heere Meyles blauwverver koper huis Romastraat ZZ 1767 257 22r
MEILES, HERE wijlen Heere Meyles Raamstraat 1 1794 264 163v
MEILES, HERE de weduwe van Heere Meyles naastligger ten westen Lanen 22 1801 266 9r
MEILES, HERE Heere Meyles verkoper Lanen 3 1805 267 123r
MEILES, HERE Herre Meyles naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1767 256 259v
MEILES, JAKOB de stal van Jacob Meyles naastligger ten westen stal van Bildtpoort (gebied) 1684 242 37r
MEILES, JAKOB Jacob Meyles naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1685 242 73v
MEILES, JAKOB Jacob Meyles , burger koopman koper van dezelfde 1/12 van de helft van de molen Grachtswalplein 1686 242 153r
MEILES, JAKOB Jacob Meyles koopman koper huis, loods en plaats Achterstraat 1688 242 260v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollema, burger koopman verkoper Grote Bredeplaats 17 1684 242 57v
ALLEMA, JAKOB MEILES Jacob Meyles Ollema, burger koopman koper door niaar huis, hof en schuur Zoutsloot 1 1685 242 73v
MEILES, JANKE Janke Meyles kopers Achterstraat NZ 1776 258 244r
MEILES, JANKE Janke Meyles naastligger ten noorden Zoutsloot WZ 1800 265 269r
NAUTA, MARTEN MEILES Martien Meyles Nauta naastligger ten noorden Noordijs 4 1756 254 27r
MEILES, SIEMEN Simon Meyles eigenaar van 1/2 Karremanstraat 1745 251 85v
MEILES, SIEMEN de vrouw van Simon Meyles huurder (p.j.) Romastraat 27 1774 258 177r
MEILES, SIEMEN Symon Meyles , burger molenaar koper van 1/8 onbekend 1742 250 234r
MEILES, SIEMEN Symon Meyles naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1767 257 26r
MEINERTS, HINKE Hincke Meynderts naastligger ten oosten Hondenstraat 8 1732 248 5ra
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynderts schipper (pot-) koper huis Vijverstraat 1680 241 80r
MEINERTS, RINSE Rinse Meynderts naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1687 242 198v
MEINERTS, SJOUKJE wijlen Sjoukien Meynderts naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1732 248 102v
MEINERTS, HARMEN Harmen Meynerdts koper twee kamers Karremanstraat 1671 240 61v
MEINERTS, HARMEN de kamer van Harmen Meynerdts naastligger ten oosten Karremanstraat 1671 240 61v
MEINERTS, HARMEN de kamer van Harmen Meynerdts naastligger ten westen Karremanstraat 1671 240 61v
MEINERTS, HIELKJE Hielck Meynerdts naastligger ten noorden Vijver WZ 1696 243 260v
MEINERTS, TIEDE het huis nagelaten door wijlen Tiede Meynerdts naastligger ten westen Karremanstraat 22 1635 233 170r
MEINERTS, Tiemk Meyners verkoper Vijverstraat ZZ 1662 238 150v
MEINERTS, AAFKE de erven van Aefke Meynerts naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) OZ 1693 243 48r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper huis Schritsen ZZ 1638 234 65v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts Schritsen 37 1641 234 124r
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper van 1/2 Schritsen 50 1643 235 62v
MEINERTS, AALTJE Aeltie Meynerts koper drie kamers Lanen 44achter 1646 235 210r
MEINERTS, AALTJE de kopers Aeltie Meynerts naastligger ten zuiden Lanen 44achter 1646 235 210r
MEINERTS, ALLERT Allart Meynerts Zoutsloot 61 1633 233 120v
MEINERTS, BERBER Barber Meynerts , burger Moriaanstraat 1615 229 252v
MEINERTS, KARST Carst Meynerts koper 1/2 schoenmakersperk met bouuinge, hof, kuipen en bakken onbekend 1657 237 136v
MEINERTS, KARST het gewezen perk van Carst Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot OZ 1676 240 218v
MEINERTS, KLAARTJE Claertie Meynerts verkoper als mede-erfgenaam voor de ene helft Zoutsloot 1682 241 234v
MEINERTS, DOUWE Douwe Meynerts koper van 1/2 huis, hovinge erachter Zuiderhaven 52 1646 235 208v
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 1645 235 185v
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. mr. timmerman verkoper Rapenburg 1647 235 269r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. mr. timmerman naastligger ten zuiden Vijver 2 1653 236 224r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. mr. timmerman verkoper Vijver 2 1653 236 224r
MEINERTS, GEERTJE Geertie Meynerts koper Bildtstraat 21 1634 233 138v
MEINERTS, HARMEN Harmen Meynerts koper kamer Karremanstraat 1669 239 211r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts wever naastligger ten westen Lanen 26 1640 234 115r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten oosten Liemendijk 1645 235 175r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten westen onbekend 1648 236 12v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts , burger koper huis Rozengracht NZ 1649 236 56r
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten westen Schritsen 1649 236 81v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten noorden Rozengracht 1650 236 143v
MEINERTS, HENDRIK Hendrick Meynerts naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1651 236 174r
MEINERTS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Meynerts naastligger ten noorden Franekereind 20 1689 242 300v
MEINERTS, HENDRIK de erven van Hendrik Meynerts naastligger ten westen Lanen 26 1700 244 59v
MEINERTS, HIELKJE Hylck Meynerts Brouwersstraat WZ 1629 232 103r
MEINERTS, IEBE het andere nieuwe huis van Ibe Meynerts naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat 33 1648 236 21r
MEINERTS, IEPE de verkoper Ipe Meynerts timmerman naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1643 235 95v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman verkoper Kerkpoort (gebied) 1643 235 95v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , burger mr. timmerman koper lege plaats Raamstraat 1 1645 235 184r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts verkoper Lanen 33 1647 235 267v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , burger c.u. mr. timmerman koper ledige plaats Zuiderstraat 33 1647 235 268r
MEINERTS, IEPE de lege plaats van Ipe Meynerts naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1648 236 21v
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten zuiden Schritsen 54 1650 236 126r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. mr. timmerman koper lege plaats Nieuwstraat WZ 1650 236 127r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts naastligger ten noorden Vijver OZ 1651 236 156r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. verkoper Raamstraat 1 1652 236 213r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts naastligger ten oosten Rapenburg 1644 235 159r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts naastligger ten oosten Rapenburg 1645 235 179r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts , burger c.u. mr. timmerman koper ledige plaats Lanen 33 1647 235 249r
MEINERTS, JAN Jan Meynerts naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1706 244 321r
MEINERTS, JILLERT grondpacht uit het huis van de erven van Jellert Meynerts Brouwersstraat OZ 1675 240 211r1
MEINERTS, JILLERT Jillert Meynerts , c.u. koper huis Schritsen ZZ 1644 235 122v
MEINERTS, KLAASKE Klaeske Meynerts Droogstraat OZ 1686 242 123r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts schoenmaker naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1682 241 191r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts schoenmaker naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1682 241 191r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts schoenmaker verkoper Franekerpoort (gebied) 1682 241 191r
MEINERTS, MEINT Meynte Meynerts verkoper Franekerpoort (gebied) 1682 241 191v
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynerts Vijver WZ 1684 242 47v
MEINERTS, PIETER Pyter Meynerts koper kamer Liemendijk ZZ 1647 235 256r
MEINERTS, RIEMKJE Riemcke Meynerts verkoper Vijver WZ 1684 242 47v
MEINERTS, RICHARD Rijckert Meynerts verkoper Bildtstraat 1 1635 233 172v
MEINERTS, RICHARD Rijckert Meynerts verkoper Hoogstraat 6 1635 233 174r
MEINERTS, Saeft Meynerts ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
MEINERTS, TIEDE de weeskinderen van wijlen Tiedde Meynerts verkoper Zoutsloot 61 1633 233 120v
MEINERTS, TEUNIS Tonis Meynerts naastligger ten westen Schritsen ZZ 1630 232 116v1
MEINERTS, TRIJNTJE Trijntie Meynerts koper hoekhuis met daarachter een plaatske Bildtstraat 21 1634 233 138v
MEINERTS, TRIJNTJE Trijntie Meynerts , burger onbekend 1646 235 196v
MEINERTS, WIEBREN Wibren Meynerts naastligger ten westen Voorstraat 78 1638 234 60v
MEINERTS, WIEBREN Wybren Meynerts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1634 233 133r
MEINERTS, WIETSE de weduwe Atie van Wytse Meynerts verkoper Droogstraat 1641 234 129r
MEINERTS, WIETSE wijlen de burgemeester Wytse Meynerts Droogstraat 1641 234 139r
MEINERTS, WIETSE Wytse Meynerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1665 239 15r
MEINERTS, WIETSE de erven van Wytse Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot 48 1682 241 48va
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts mr. timmerman verkoper Zuiderpoort (gebied) 1648 236 38v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts Kerkpoortstraat 1649 236 83v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1649 236 92r
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u. timmerman verkoper Nieuwstraat WZ 1649 236 94v
MEINERTS, IEPE het huis van Ype Meynerts , c.u. timmerman naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1651 236 147v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u. timmerman verkoper Nieuwstraat WZ 1651 236 147v
MEINERTS, IEPE het andere nieuwgebouwd huis van Ype Meynerts , burger mr. timmerman naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1651 236 148v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , burger mr. timmerman verkoper Zuiderpoort (gebied) 1651 236 148v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts Zuiderhaven 71a 1651 236 154r
MEINERTS, IEPE de erven van Ype Meynerts verpachter grond Rapenburg NZ 1675 240 203v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1683 242 6v
, WIETSKE Wytse Meynerts* Droogstraat 1641 234 128r
MINSES, HENDRIK Hendrick Meynses naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1644 235 97v
MINSES, MEIKE uit het huis van de erven Mecke Meynses eigenaar bewoner onbekend 1641 234 128v
MEINTES, BERBER Barber Meyntes Havenplein 1633 233 119r
MEINTES, DOUWE Douue Meyntes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
MEINTES, DOUWE het tichelwerk van Douue Meyntes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes geniaarde koper van 1/3 ten zuiden van Harlingen 1637 234 45r
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes , burger koper door niaar huis Lanen 4 1638 234 62r
MEINTES, DOUWE de koper Douwe Meyntes naastligger ten zuiden Lanen 4 1638 234 62r
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes naastligger ten westen Lanen 6 1642 234 181v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes , c.u. verkoper Nieuwstraat WZ 1645 235 166r
MEINTES, DOUWE huis en hovinge van Douwe Meyntes , c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1647 235 261r
MEINTES, DOUWE de hovinge van Douwe Meyntes naastligger ten westen Zuiderhaven 1648 236 23v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes , burger c.u. koper 2 pm bouwland ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes , burger c.u. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
MEINTES, DOUWE Douwe Meyntes verkoper Zuiderhaven 50 1650 236 119v
MEINTES, HERE Heere Meyntes , burger c.u. koper huis Kerkpoortstraat 1643 235 80r
MEINTES, TJEERD Tiaerd Meyntes verkoper Hofstraat 1615 230 8r
BLEKER, TJEERD MEINTES Tierd Meyntes Bleecker, c.u. koper huis, schuur, koestal en loods Nieuwstraat 40 1646 235 207r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties , burger koopman koper 2 pondemaat bouwland ((per pm)) ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties , burger koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
MEINTES, DOUWE Douwe Meynties , burger koopman naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1651 236 165r
MEINTES, RITSKE Ritske Meynts gardenier koper huis en lege plaats erachter Gardenierstraat 1615 229 242v
MICHIELS, EVERTJE Evertie Micchiels verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
MICHIELS, FRANS Frans Micchiels huurder Scheffersplein OZ 1734 248 335v
MICHIELS, FROUKJE Froukjen Micchiels verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MICHIELS, JAN Jan Micchiels verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MICHIELS, JAN de weduwe van Jan Micchiels voormalig bewoner Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
MICHIELS, JAN Jan Micchiels verkopers van 1/5 Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
MICHIELS, JAN wijlen Jan Micchiels schippersknecht (schuit-) Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
MICHIELS, JAN Jan Micchiels naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 14 1745 251 58v
MICHIELS, TRIJNTJE Trijntje Micchiels verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
MICHIELS, WILTJE Wiltie Micchiels verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
MICHIELS, FEIKE Feike Michels bewoner Fabrieksstraat 1706 244 334v
MICHIELS, wijlen Feites Michels Weverstraat NZ 1727 247 1r
MICHIELS, FEITE Feytel Michels bewoner Weverstraat ZZ 1722 246 138r
MICHIELS, HANS grondpacht uit huis genaamd het Dorstigh Hontie van Hans Michels Weverstraat ZZ het Dorstige Hondje 1679 241 30r
MICHIELS, HANS huis genaamd het Dorstige Hondje van Hans Michels grondpacht (p.j.) onbekend het Dorstige Hontie 1683 241 271r
MICHIELS, HANS Hans Michels naastligger ten zuiden Weverstraat 1697 243 302v
MICHIELS, HANS Hans Michels , c.u. huurder Noorderhaven 108 1698 243 382r
REITSMA, HANS MICHIELS Hans Michels Reytsma, c.u. koper kamer en loodske Weverstraat 1683 241 262v
MICHIELS, JOHANNES Johannes Michels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
MICHIELS, JOHANNES wijlen Johannes Michels voormalig bewoner Lammert Warndersteeg WZ 1773 258 103v
ROORDA, MICHIELS wijlen Rients [staat: Rienk] Michgiels Roorda Rommelhaven 20voor 1786 262 309r
MICHIELS, AAFKE Aaffke Michiels Noorderhaven 34 1669 239 190r
MICHIELS, AAFKE Aeffke Michiels Kerkpoortstraat 1660 238 38r
MICHIELS, AALTJE Aeltie Michiels koper 1/2 pan- en estrikwerk en 1/2 van de kleimolen e.a. werktuig Kerkpoortstraat 1668 239 142r
MICHIELS, DIENA Dina Michiels huurder achterste woning (p.w.) Grote Ossenmarkt 23 1799 265 202r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels koper huis en rosmolen met het paard Nieuwstraat 1615 229 261v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Noorderhaven NZ 1652 236 197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Noorderhaven NZ 1652 236 197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Zoutsloot ZZ 1652 236 197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Zoutsloot ZZ 1652 236 197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels Noordijs 8 1654 236 273r
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Kerkpoortstraat 1663 238 20ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Grote Kerkstraat 1663 238 20ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Weverstraat 1663 238 20ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Weverstraat 1663 238 20ra
MICHIELS, ELSKE Elsien Michiels Grote Bredeplaats 31 1697 243 323v
MICHIELS, EVERTJE Evertie Michiels Schritsen 12 1740 250 103v
MICHIELS, EVERTJE Evertje Michiels verkoper Schritsen 12 1783 261 68v
MICHIELS, EVERTJE Ewertie Michiels Schritsen ZZ 1738 249 290r
MICHIELS, FROUKJE Froukjen Michiels Romastraat NZ 1728 247 116v
MICHIELS, GEERTJE Geurtje Michiels verkoper van 1/3 Rozengracht NZ 1663 238 180r
MICHIELS, GEERTJE Geurtje Michiels verkoper van 1/3 OZ 1663 238 180v
MICHIELS, GEERTJE Geurtje Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat NZ 1663 238 181r
MICHIELS, GEERTJE Geurtje Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat ZZ 1663 238 181v
MICHIELS, HANS de kamer van Hans Michiels grondpacht verschuldigd aan dit huis Weverstraat 1689 242 290v
MICHIELS, HARMEN Harmen Michiels , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 19 1802 266 121r
MICHIELS, HARMEN Harmen Michiels oud schipper verkoper Grote Ossenmarkt 19 1804 267 21r
MICHIELS, HARMEN Harmen Michiels Zoutsloot 18 1808 268 88r
MICHIELS, HAIE Haye Michiels , burger verkoper Voorstraat ZZ 1614 229 230r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11 1651 236 176r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , c.u. koper huis Noorderhaven 14 1652 236 189v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , c.u. koper lege plaats, strekkende zo ver het huis en erf van de koper is, met hetgeen daar Noorderhaven 14 1653 236 237r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , burger koper grondpacht Noorderhaven 12 1659 238 6v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , burger koopman koper huis Noorderhaven 12 1660 238 56v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , burger koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 12 1660 238 56v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , burger koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 12 1660 238 56v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopman koper plaats achter kopers nieuwe huis Noorderhaven 12 1661 238 105v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1661 238 107v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels , burger koopman koper grondpacht 3-14-00 GG Noorderhaven de Witte Boterton 1665 239 24r
MICHIELS, HENDRIK het huis waar de Drie Dissels hebben uitgehangen en dat nu de Witte Butterton in de gevel heeft Hendrick Michiels Noorderhaven de Witte Butterton 1665 239 24r
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koopman koper hof met bomen, planten en 2 priëlen Droogstraat 1668 239 142v
MICHIELS, HENDRIK wijlen Hendrick Michiels Droogstraat NZ 1669 239 197v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels koper 1/2 kamer 't Poortje 1667 239 18va
MICHIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten westen Noorderhaven 16 1671 240 49r
MICHIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 11 1671 240 60v
MICHIELS, HENDRIK Hendrick Michiels naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1675 240 175r
MICHIELS, HENDRIK de hof van de weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1675 240 175v
MICHIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten westen Noorderhaven 16 1676 240 238r
MICHIELS, HENDRIK de hof van de weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1676 240 245v
MICHIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Michiels naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1687 242 162r
MICHIELS, HENDRIK de keuken van Hendrick Michiels naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
MICHIELS, HENDRIK wijlen Hendrick Michiels Noorderhaven 12 1688 242 252r
KINGMA, HENDRIK MICHIELS Hendrick Michiels Kingma, c.u. koper tuin met beplanting en prieel en een kamer Zuiderhaven 18 1667 239 108r
MICHIELS, HENDRIK Hendrik Michiels koper provisioneel Bargebuurt 24 1660 238 7ra
MICHIELS, HENDRIK Hendrik Michiels koper provisioneel Bargebuurt 10 1660 238 7ra
MICHIELS, HENDRIK Hendrik Michiels koper provisioneel Bargebuurtspoortje 2 1660 238 7ra
KINGMA, HENDRIK MICHIELS de weduwe van Hendrix Michiels Kingma koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1672 240 96v
MICHIELS, HUBERT Huibert Michiels verkoper van 1/3 Rozengracht NZ 1663 238 180r
MICHIELS, HUBERT Huibert Michiels verkoper van 1/3 OZ 1663 238 180v
MICHIELS, HUBERT Huibert Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat NZ 1663 238 181r
MICHIELS, HUBERT Huibert Michiels verkoper van 1/3 Weverstraat ZZ 1663 238 181v
MICHIELS, JAN Jan Michiels , n.u. naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 1698 243 375r
MICHIELS, JAN Jan Michiels naastligger ten noorden Lanen 39 1715 245 233r
MICHIELS, JAN de weduwe van Jan Michiels naastligger ten oosten Lanen 31 1728 247 199r
MICHIELS, JAN de weduwe van Jan Michiels naastligger ten oosten Lanen 31 1733 248 181v
MICHIELS, JAN Jan Michiels , burger koper huis Grote Ossenmarkt 16 1739 250 53v
MICHIELS, JAN Jan Michiels naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 18 1740 250 96r
MICHIELS, JAN Jan Michiels binnenvader in het Doopsgezinde weeshuis koper huis en weefwinkel Liemendijk NZ 1749 252 40v
MICHIELS, JANKE Jannetie Michiels verkoper ten zuiden van Harlingen 1676 240 232r
MICHIELS, JANKE Jannetje Michiels onbekend 1663 238 189r
MICHIELS, JANKE Jannetje Michiels Kruisstraat NZ 1663 238 193r
MICHIELS, JOOST Joost Michiels , burger c.u. koper hovinge met bomen, planten en prieel Rapenburg 1651 236 174v
MICHIELS, JOOST Joost Michiels huurder Noordijs OZ 1665 239 12r
MICHIELS, JOOST Joost Michiels kapitein koper 1/2 nieuw huis, hof en houtstek Rozengracht 30 1668 239 129r
MICHIELS, JOOST Joost Michiels , c.u. kapitein koper 1/2 huis met een vrije uit- en ingang in de Baanstraat Rozengracht 12 1668 239 23va
MICHIELS, JOOST wijlen Capt. Joost Michiels Rozengracht 38 1685 242 97r
MICHIELS, JOOST de erven van Joost Michiels naastligger ten oosten Spinhuisstraat 7 1695 243 174v
MICHIELS, JOOST Joost Michiels naastligger ten noorden Lanen 35 1708 245 51v
KUIK, JOOST MICHIELS de erven van Joost Michiels Kuik kapitein naastligger ten oosten onbekend 1700 244 39v
KUIK, JOOST MICHIELS de erven van Joost Michiels Kuik kapitein verkoper onbekend 1700 244 39v
KUIK, JOOST MICHIELS Joost Michiels Kuyck kapitein naastligger ten westen Rozengracht 12 1668 239 136r
MICHIELS, LOUW Lou Michiels naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1630 232 149r
MICHIELS, LOUW Lou Michiels , burger verkoper Bildtpoort (gebied) 1630 232 149r
MICHIELS, LOURENS Lourens Michiels , c.u. verkoper onbekend 1661 238 89v
MICHIELS, LOURENS Lourens Michiels , c.u. schipper verkoper Sint Jacobstraat 3 1661 238 97v
MICHIELS, LOUW Louw Michiels naastligger ten noorden Liemendijk 1624 231 4v
MICHIELS, MARIA Marijke Michiels verkoper Schritsen 66 1783 261 33r
MICHIELS, MICHIELTJE Michieltie Michiels Zuiderhaven 17 1702 244 182r
MICHIELS, MOSES Moses Michiels koopman (joods -) huurder (p.j.) Hoogstraat 18 1782 260 302v
MICHIELS, NEELTJE Neeltie Michiels Noordijs 8 1654 236 273r
MICHIELS, NEELTJE Neeltie Michiels koper huis met loodske en plaatske Weverstraat NZ 1699 244 26v
MICHIELS, PIER Pier Michiels herbergier Prinsensteeg 3 1774 258 176r
MICHIELS, RIENK de erven van Rients Michiels naastligger ten oosten Rommelhaven 18voor 1781 260 127r
BOS, TRIJNTJE MICHIELS Trijntie Michiels Bos Noorderhaven 88west 1699 244 6v
BOS, TRIJNTJE MICHIELS Trijntje Michiels Bos verkoper Grote Bredeplaats 31 1728 247 141v
MICHIELS, de erven van burgemeester W: Michiels verkoper Zoutsloot 1 1674 240 160v
MICHIELS, WILTJE Weltie Michiels Lanen 15 1738 249 224r
MICHIELS, WIETSE Wietse Michiels , burger Rozengracht 50 1648 236 13v
MICHIELS, WIETSE Wytse Michiels naastligger ten zuiden Noordijs 6 1650 236 130r
MICHIELS, WIETSE Wytse Michiels , burger koopman koper huis met tuin daarachter met een steeg aan de oostzijde daartoe behorende Rozengracht 38 1653 236 221v
MICHIELS, WIETSE Wytse Michiels verkoper van 1/3 Noordijs 8 1654 236 273r
MICHIELS, WIETSE Wytse Michiels naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
MICHIELS, WIETSE burgemeester Wytse Michiels naastligger ten oosten onbekend 1667 239 72r
MICHIELS, WIETSE burgemeester Wytse Michiels naastligger ten zuiden onbekend 1667 239 72r
MICHIELS, WIETSE burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen onbekend 1667 239 72r
MICHIELS, WIETSE oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 1 1667 239 77v
MICHIELS, WIETSE burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1667 239 98r
MICHIELS, WIETSE oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten oosten Rozengracht 16 1668 239 138r
MICHIELS, WIETSE oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Lanen ZZ 1669 239 35ra
MICHIELS, WIETSE oud burgemeester Wytse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 1 1672 240 76v
MICHIELS, WIETSE oud burgemeester Wytso Michiels naastligger ten westen Lanen ZZ 1669 239 190v
MICHIELS, WIETSE Wytsse Michiels naastligger ten westen Zoutsloot 1 1667 239 16ra
MICHIELS, JOOST de weduwe van Joost Michielsen kapitein naastligger ten westen Rozengracht 12 1693 243 41v
MICHIELS, TRIJNTJE Trijntje Miechiels Hofstraat 27 1731 247 380r
, JAN Jan Miegiels , c.u. huurder Franekerpoort (gebied) 1700 244 35r
MICHIELS, LIJSBET Elisabet Migchiels Karremanstraat 8 1807 267 333r
MICHIELS, EVERTJE Evertje Migchiels verkoper Schritsen ZZ 1756 254 10v
MICHIELS, FETJE Fettje Migchiels verkoper Rommelhaven ZZ 1763 256 14r
MICHIELS, FROUKJE Froukjen Migchiels verkoper Romastraat 3 1757 254 73r
MICHIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Migchiels naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
MICHIELS, JAN Jan Migchiels binnenvader Doopsgezind weeshuis koper woning met loods en plaats Schritsen ZZ 1756 254 10v
MICHIELS, JANKE de weduwe van Jan Migchiels naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 16achter 1757 254 90r
MICHIELS, JAN de weduwe van Jan Migchiels naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
MICHIELS, JAN de weduwe van Jan Migchiels naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
MICHIELS, JAN wijlen Jan Migchiels Grote Ossenmarkt 16 1767 257 5v
MICHIELS, JOCHEM Jogchum Migchiels , c.u. pottenbakker huurder achterhuis Hoogstraat NZ 1742 250 247v
MICHIELS, JOHANNES Johannes Migchiels naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels bewoner Rommelhaven ZZ 1763 256 14r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels , meerderjarige ongehuwde dochte verkoper Rommelhaven ZZ 1763 256 14r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels Schritsen 66 1770 257 163r
MICHIELS, MARIA Marijke Migchiels Schritsen 66 1770 257 163r
MICHIELS, NEELTJE wijlen Neeltie Migchiels moeder van Michiel Jelles Hoogstraat 15 1683 241 68va
MICHIELS, NEELTJE wijlen Neeltie Migchiels moeder van Attie Jelles Hoogstraat 15 1683 241 68va
MICHIELS, NEELTJE wijlen Neeltie Migchiels moeder van Michiel Jelles Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
MICHIELS, NEELTJE wijlen Neeltie Migchiels moeder van Attie Jelles Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
MICHIELS, TRIJNTJE Trijntje Migchiels , c.u. huurder Moriaanstraat 1 1766 256 180r
MICHIELS, WILTJE wijlen Weltje Migchiels huurder Lanen 15 1757 254 56v
MICHIELS, WILTJE wijlen Weltje Migchiels Lanen 15 1757 254 56v
MICHIELS, JOHANNES Johannes Mighels , c.u. huurder (p.j.) Romastraat 25 1753 253 109r
MICHIELS, DANIEL Daniel Mighiels verkoper Bildtstraat 22 1689 242 298v
MICHIELS, HENDRIK de keuken van de erven van Hendrik Mighiels naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
MINKS, PIEBE de verkoper Pybe Minckes , c.u. schipper en scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1635 233 164r
MINKS, PIEBE Pybe Minckes schipper en scheepstimmerman verkoper Zuiderstraat 1635 233 164r
MINKS, de weduwe van Rubren Minckes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
MINKS, SASKE Saske Minckes koper huis en plaats Bildtstraat 14 1641 234 161r
MINKS, WIEBE Wybe Minkes , burger scheepstimmerman koper huis met keuken en plaatske Zuiderstraat NZ 1630 232 143v
MINKS, PIETER wijlen Pieter Minks Zoutsloot NZ 1731 248 42v
MINKS, PIETER wijlen Pieter Minks Lanen 91 1731 248 48r
MINKS, PIETER wijlen Pieter Minks Lanen 89 1731 248 49r
MINKS, PIETER wijlen Pieter Minks Zoutsloot NZ 1731 248 50r
, DIRK Dirck Minnerdts , c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 41 1688 242 223r
MINNERTS, ANTJE de erven van Antie Minnerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1706 244 335r
MINNES, AALTJE Aaltje Minnes winkelierse koper huis, loods en plaats Lanen 26 Jerusalem 1753 253 115v
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes Bargebuurt 14 1780 259 242v
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes Nieuwstraat 14 1781 260 12r
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes Nieuwstraat 16 1781 260 12r
MINNES, EESGE Aesge Minnes timmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1684 242 39v
MINNES, EESGE Aesge Minnes timmerman naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1684 242 39v
MINNES, EESGE Aesge Minnes scheepstimmerman verkoper Nieuwstraat 48 1689 242 284v
MINNES, ALLE Ale Minnes , burger koper woning Both Apothekerstraat WZ 1660 238 56r
MINNES, ALLE hof van Alle Minnes naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1661 238 91r
MINNES, ALLE Alle Minnes koper huis met een plaatske en een vrije uit- en ingang in de Moriaanstraat Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
MINNES, ALLE Alle Minnes , c.u. naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
MINNES, ALLE Alle Minnes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1662 238 143r
MINNES, ALLE Alle Minnes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1663 238 191r
MINNES, ALLE Alle Minnes , c.u. verkoper Brouwersstraat 21 1664 238 219r
MINNES, ALLE Alle Minnes , c.u. verkoper Both Apothekerstraat WZ 1664 238 219r
MINNES, ALLE grondpacht uit het huis van Alle Minnes Brouwersstraat 21 1675 240 211r
MINNES, ANDRIES Andries Minnes bewoner Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
MINNES, ANNE Anne Minnes , c.u. koper huis achter de keet van Ewout Jetses onbekend 1649 236 96v
MINNES, ANTJE Antie Minnes naastligger ten noorden Schritsen 3 1760 255 17r
MINNES, ANTJE Antje Minnes Lanen 6 1728 247 74r
MINNES, ANTJE Antje Minnes onbekend 1757 254 67r
MINNES, ANTJE Antje Minnes Nieuwstraat 14 1781 260 12r
MINNES, ANTJE Antje Minnes Nieuwstraat 16 1781 260 12r
MINNES, EESGE Asge Minnes naastligger ten noorden Nieuwstraat 50 1687 242 206v
MINNES, ATE Ate Minnes herbergier koper huis, koe-en paardenstalling, schuur en wagenhuis Zuiderstraat ZZ 1782 260 206r
MINNES, ATE Ate Minnes Zuiderstraat 1785 262 46r
MINNES, ATE de geabandonneerde boedel van Ate Minnes herbergier verkoper Zuiderstraat 1785 262 46r
MINNES, ATE Ate Minnes , c.u. en c.s. huurder Grote Kerkstraat 46 1789 263 162r
HILLEBRANDS, AUKJE MINNES Auckien Minnes Hilbrants Zuiderhaven 73 1653 236 236v
MINNES, BERBER Barbar Minnes , burger Liemendijk 1624 231 4v
MINNES, BAUKJE Bauckjen Minnes , jongedochter verkoper van 5/6 Schritsen 8 1688 242 241v
MINNES, BAUKJE Baukje Minnes Sint Odolphisteeg 9 1755 253 209r
MINNES, BAUKJE Baukjen Minnes Sint Odolphisteeg 9 1753 253 107r
MINNES, BERENDJE Beerntje Minnes Noorderhaven 21 1758 254 157v
MINNES, BEITSKE Beitske Minnes verkoper Zoutsloot 1 1698 243 337r
MINNES, KLAAS Claas Minnes blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 10 1664 238 203r
MINNES, KLAAS Claas Minnes , burger c.u. koper 6/8 huis Lanen 46 1665 239 4v
MINNES, KLAAS Claas Minnes naastligger ten noorden Havenplein 12 1665 239 1ra
MINNES, KLAAS Claas Minnes koper 1/8 huis Lanen 44 1665 239 3ra
MINNES, KLAAS Claas Minnes verkoper Both Apothekerstraat 1726 246 259v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok, burger koopman koper huis Noorderhaven 74 Bremen 1741 250 157v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok fabrikant en koopman verkoper Noorderhaven 74 1741 250 172v
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok koopman naastligger ten oosten Prinsensteeg 3 1748 251 214r
BLOK, KLAAS MINNES Claas Minnes Blok naastligger ten westen Zuiderhaven 5 1765 256 106v
MINNES, KLAASKE Claaske Minnes naastligger ten zuiden onbekend 1738 249 265r
MINNES, KLAAS Claes Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4 1638 234 69v
MINNES, KLAAS Claes Minnes koper dwarshuis Havenplein 16 1642 235 34r
MINNES, KLAAS Claes Minnes , burger c.u. mr. blokmaker koper huis, loods plaats en steeg ten westen Havenplein 14 1659 237 211v
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u. naastligger ten oosten Havenplein 14 1659 237 211v
MINNES, KLAAS Claes Minnes mr. blokmaker koper huis Zuiderhaven 3 1676 240 228v
MINNES, KLAAS Claes Minnes blokmaker koper huis op een kelder gebouwd Noorderhaven 16 1676 240 238r
MINNES, KLAAS het huis van Claes Minnes blokmaker naastligger ten oosten Prinsensteeg 1 1677 240 252v
BLOK, KLAAS MINNES Claes Minnes Blocq verkoper Both Apothekerstraat 1731 248 24v
BLOK, KLAAS MINNES Claes Minnes Blok koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 5 1753 253 96r
MINNES, KLAASKE Claeske Minnes , meerderjarige ongehuwde dochte koper huis en muur en spijkervaste goederen Achterstraat 1726 246 291r
MINNES, KORNELIS wijlen Cornelis Minnes Both Apothekerstraat 2 1761 255 85v
MINNES, DIEUWKE Dieuke Minnes Lanen 44achter 1702 244 139v
MINNES, EELKJE Eelkje Minnes Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes Rozengracht 22 1694 243 78v
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes Oosterkeetstraat OZ 1720 246 73r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes verkoper Lombardstraat 1724 246 188v
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes Both Apothekerstraat 9 1725 246 230r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes Romastraat 13 1729 247 236r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes Romastraat 13 1732 248 72r
MINNES, EELKJE Eelkjes Minnes Rozengracht 22 1706 244 338v
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1683 241 273r
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmerman naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1683 241 273r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1696 243 261r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1696 243 261r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1711 245 138v
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 1711 245 138v
MINNES, EESGE de erven van Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1731 248 58v
MINNES, EESGE de erven van Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1731 248 58v
MINNES, ENNE Enne Minnes mr. kuiper naastligger ten noorden Vijverstraat 5 1736 249 119r
MINNES, ENNE Enne Minnes mr. kuiper naastligger ten oosten Vijverstraat 5 1736 249 119r
MINNES, ENNE Enne Minnes mr. kuiper naastligger ten noorden Vijverstraat 5 1737 249 191r
MINNES, ENNE Enne Minnes mr. kuiper naastligger ten oosten Vijverstraat 5 1737 249 191r
MINNES, ENNE Enne Minnes naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ 1741 250 200v
MINNES, ENNE Enne Minnes wijnhandelaar verkoper Karremanstraat 1 1743 251 1r
MINNES, ENNE wijlen Enne Minnes Vijverstraat 5 1758 254 163r
MINNES, ENNE wijlen Enne Minnes Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
MINNES, ENNE wijlen Enne Minnes Noorderhaven 14 1759 254 218ar
MINNES, ENNE Enne Minnes Mosselaar wijnhandelaar koper huis Karremanstraat 1 1740 250 102v
MINNES, EESGE Esge Minnes koper huis met 1/2 dwars- en kanthelling ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
MINNES, EESGE Esge Minnes verkoper ten oosten van Harlingen 1680 241 98v
MINNES, EESGE Esge Minnes timmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1684 242 30v
MINNES, EESGE Esge Minnes timmerman naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1684 242 30v
MINNES, EESGE Esge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1685 242 76r
MINNES, EESGE Esge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1685 242 76r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes huurder (p.j.) Hofstraat ZZ 1729 247 271v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker koper schuur of pakhuis Spinstraat NZ 1733 248 202r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker verwandelaar onbekend 1738 249 339v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koemelker aanhandelaar tuintje in Wijnaldum gelegen aan het Kerkpad 1738 249 339v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes gebruiker onderste gedeelte pakhuis 1738 249 339v
MINNES, FEDDE wagenhuis van Fedde Minnes naastligger ten zuiden Spinstraat 1739 250 19v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes wagenaar en koemelker verkoper onbekend 1739 250 71v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koper huis met hof en zomerhuis Kerkpad 16 1749 251 259v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes verkoper Kerkpad 16 1750 252 67r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman koper huis Noorderhaven 18 1751 252 171v
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman verkoper Noorderhaven 18 1755 253 214r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes huurder (p.j.) Noordijs 4 1756 254 27r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes , burger koopman koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
MINNES, FEDDE Fedde Minnes koopman verkoper Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
WAGENAAR, FEDDE MINNES Fedde Minnes Wagenaar koper van 1/2 Kerkpoortstraat 31 1740 250 138v
TUININGA, FEIKJE MINNES Feikje Minnes Tuininga wolkamster koper huis Hoogstraat 16 1803 266 264r
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber Zuiderhaven 39 1771 257 192v
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
FABER, FOLKE MINNES huisman Folke Minnes Faber Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
FABER, FOLKE MINNES Folke Minnes Faber huisman Grote Ossenmarkt 6 1772 258 6r
MINNES, GERRIT Gerryt Minnes verkoper Havenplein 18a 1635 233 173v
MINNES, GIJSBERT Gijsbert Minnes , burger c.s. verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ 1640 234 115v
MINNES, GRIETJE Grietje Minnes Nieuwstraat 35 1728 247 119r
MINNES, HARING Haeringh Minnes koper huis (en zilveren ducaton) Drie Roemerssteeg 1 1724 246 212r
MINNES, HARING Haeringh Minnes naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 1 1724 246 212r
MINNES, HAMKE Hamcke Minnes Brouwersstraat 5 1660 238 69r
MINNES, HARING wijlen Hareng Minnes naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 3 1725 246 238v
MINNES, HARING Hareng Minnes Drie Roemerssteeg 3 1725 246 238v
MINNES, HARING wijlen Haring Minnes Drie Roemerssteeg 1 1726 246 280v
MINNES, HARMEN Harmen Minnes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg WZ 1742 250 239v
WILDE, HARMEN MINNES zijn minderjarige zoon Harmen Minnes Wilda Franekereind 19 1757 254 70v
MINNES, HENDRIK Hendrick Minnes mr. blokmaker geniaarde koper Noorderhaven 2 1733 248 241v
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes verkoper Both Apothekerstraat OZ 1707 245 17r
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes , burger koper van 1/2 1/2 van drie hellingen met een kanthelling, timmerhuis en twee woningn en een tu ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
MINNES, HENDRIK wijlen Hendrik Minnes schipper Sint Odolphisteeg WZ 1709 245 81v
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes koper huis Hofstraat 5 1724 246 211v
MINNES, HENDRIK Hendrik Minnes , c.u. huurder bovenvoor (p.j.) Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koper huis Lanen 15 1787 262 221v
MINNES, HIELKE Hylke Minnes , c.u. huurder beneden Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes , c.u. timmerknecht koper 2 huizen naast elkaar Kerkpoortstraat WZ 1792 264 65v
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koper door niaar huis Lanen 13 1795 264 299v
MINNES, HIELKE Hylke Minnes naastligger ten oosten Lanen 13 1795 264 299v
MINNES, HIELKE Hylke Minnes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1802 266 100r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koper huis Voorstraat 66 het Engels Laken 1804 267 22r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1805 267 129r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes naastligger ten oosten Voorstraat 64 1807 267 311r
MINNES, HIELKE Hylke Minnes koopman verkoper Heiligeweg 36 1810 269 108r
MINNES, ENNE Inne Minnes , c.u. mr. kuiper koper huis Noorderhaven 20 1721 246 121r
MINNES, ENNE Inne Minnes mr. kuiper koper door niaar huis Grote Bredeplaats 11 1722 246 132r
MINNES, ENNE Inne Minnes verkoper Noorderhaven 20 1723 246 162r
MINNES, ENNE Inne Minnes , burger wijnhandelaar geniaarde koper Noorderhaven 40 1729 247 232r
MINNES, ENNE Inne Minnes wijnhandelaar koper huis en erf Noorderhaven 14 1731 248 63r
MINNES, ENNE Inne Minnes naastligger ten zuiden Noorderhaven 14 1731 248 63r
MINNES, ENNE de weduwe van Inne Minnes naastligger ten oosten Vijverstraat 5 1756 254 22v
MINNES, ENNE de weduwe van Inne Minnes naastligger ten noorden Vijverstraat 5 1756 254 22v
MINNES, JAN wijlen Jan Minnes Grote Ossenmarkt 18 1694 243 84r
MINNES, JAN Jan Minnes mr. bakker Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
MINNES, JAN de woninge van Jan Minnes naastligger ten westen Liemendijk 1712 245 173v
MINNES, JAN Jan Minnes mr. bakker verkoper van 1/2 Noorderhaven 19 1728 247 206v
MINNES, JAN Jan Minnes scheepstimmerman geniaarde koper Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v
MINNES, JAN Jan Minnes scheepstimmerman koper huis en stalling Zuiderhaven 35 1763 255 250v
MINNES, JAN Jan Minnes naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
MINNES, JAN Jan Minnes naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
MINNES, JAN Jan Minnes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 33 1785 262 36r
MINNES, JAN Jan Minnes scheepstimmerbaas verkoper Zuiderhaven 25 1786 262 97v
MINNES, JAN Jan Minnes huurder boven (p.j.) Havenplein 26 1806 267 252r
MARNSTRA, JAN MINNES Jan Minnes Marnstra contrarolleur te Makkum Zoutsloot ZZ 1695 243 138r
MARNSTRA, JAN MINNES Jan Minnes Marnstra contrarolleur te Makkum Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
MINNES, JANKE Jancke Minnes onbekend 1672 240 101v
MINNES, JANKE Jancke Minnes Grote Kerkstraat 35 1709 245 87r
MINNES, JANKE Janke Minnes Achterstraat 1726 246 291r
MINNES, JANKE Janke Minnes huurder Vijverstraat 7 1792 264 3r
MINNES, JARICH wijlen Jarig Minnes Zoutsloot ZZ 1735 249 60v
MINNES, JARICH wijlen Jarig Minnes Zoutsloot NZ 1736 249 107r
MINNES, JARICH de weduwe van Jarig Minnes huurder (p.j.) Noorderhaven 85 1738 249 283r
MINNES, JARICH Jarigh Minnes koper huis, plaats, tuin en leedsje Zoutsloot NZ 1719 246 51v
MINNES, JARICH de weduwe van Jarigh Minnes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1730 247 335r
MINNES, JELTJE Jeltie Minnes verkoper Karremanstraat 1 1740 250 102v
MINNES, JENNE Jenne Minnes , c.u. verkoper Kruisstraat 1615 229 270v
MINNES, JENNE Jenne Minnes verkoper Sint Jacobstraat 1638 234 49v
MINNES, LEENTJE Leentie Minnes Vijverstraat NZ 1742 250 214av
MINNES, LEENTJE Leentje Minnes D.G. weesmoeder Vijverstraat NZ 1768 257 40r
MINNES, LIEUWE Lieuwe Minnes huurder Franekerpoort (gebied) 1682 241 191r
BLOK, LIJSBET MINNES Lijsbet Minnes Blok Noorderhaven 21 1753 253 122r
MINNES, LUTSKE de erven van Lutske Minnes verkopers Franekereind 28 1686 242 114r
MINNES, MARIA Marijcke Minnes Voorstraat 49 1659 237 187r
MINNES, MARIA Marijcke Minnes Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
MINNES, MARIA Marijcke Minnes Voorstraat 49 1659 237 189r
MINNES, MARIA Marijke Minnes verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v
MINNES, May Minnes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1700 244 43r
MINNES, MAAIKE Maycke Minnes verkoper en moeder en voorstander over haar dochter Zuiderpoort (gebied) 1680 241 28va
MINNES, MAAIKE Mayke Minnes herbergierse Kerkpoortstraat OZ 1686 242 121v
MINNES, MAAIKE Mayke Minnes Kerkpoortstraat 1695 243 142v
MINNES, MAAIKE Mayke Minnes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1702 244 145v
MINNES, MAAIKE wijlen Mayke Minnes Kerkpoortstraat 1708 245 47v
MINNES, MAAIKE wijlen Mayke Minnes Kerkpoortstraat 1708 245 68v
MINNES, MINKE Minke Minnes Hofstraat 16 1746 251 138r
MINNES, MINKE Minke Minnes Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v
MINNES, MINKE Minke Minnes Hofstraat ZZ 1748 251 211r
MINNES, MINKE Minke Minnes Liemendijk NZ 1750 252 93r
MINNES, MINKE Minke Minnes Liemendijk NZ 1750 252 94v
MINNES, MINKE Minke Minnes Rozengracht 19 1751 252 150v
MINNES, MINKE Minke Minnes William Boothstraat 1 1752 252 186v
MINNES, MINKE Minke Minnes Both Apothekerstraat 11 1753 253 102r
MINNES, MINKE Minke Minnes Both Apothekerstraat 11 1758 254 130r
MINNES, MINKE Minke Minnes Voorstraat 9 1760 255 31v
MINNES, MINKE Minke Minnes Schritsen 1 1761 255 63r
MINNES, MINKE Minke Minnes Rozenstraat OZ 1762 255 165r
MINNES, MINKE Minke Minnes Voorstraat 9 1763 255 229v
MINNES, MINKE Minke Minnes Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
FINK, MINKE MINNES Minke Minnes Vink kopers Heiligeweg 6 1799 265 153r
MINNES, NEELTJE Neeltje Minnes Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
MINNES, NEELTJE Neeltje Minnes verkoper Grote Bredeplaats 19 1780 259 300v
MINNES, OENE Oene Minnes , major annis Kerkpad 7 1674 240 132v
ZIJLSTRA, MINNES Oepje Minnes Zijlstra zeilmaker Zuiderhaven 19zuid 1794 264 198r
ZEILSTRA, OEPKE MINNES Oepke Minnes Zeilstra mr. zeilmaker kopers Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
MINNES, OTTE Otto Minnes verkoper Bildtstraat 14 1636 234 3r
MINNES, PIETER Pieter Minnes , burger koopman koper 4/7 houtstek en hovinge strekkende zuidwaarts tot de hovinge van Claes Symens Zuiderhaven ZZ 1659 237 188r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 5 1663 238 179v
MINNES, PIETER de kamer van Pieter Minnes eigenaar grondpacht (p.j.) Droogstraat 1665 239 6r1
MINNES, PIETER de erven van Pieter Minnes naastligger ten westen Zoutsloot 96 1681 241 141r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rommelhaven 3 1775 258 210v
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten noorden Rommelhaven 3 1775 258 210v
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1 1777 259 53r
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. huistimmerman geniaarde koper Hofstraat 13 1779 259 226r
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman Lammert Warndersteeg WZ 1780 259 237v
MINNES, PIETER Pieter Minnes Zoutsloot NZ 1779 259 305v
MINNES, PIETER Pieter Minnes koper provisioneel huis en ijzersmederij Rommelhaven 6 1779 259 306v
MINNES, PIETER Pieter Minnes Rommelhaven 6 1779 259 306v
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. huistimmerman koper huis Rommelhaven 3 1781 260 153r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rommelhaven 3 1781 260 153r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten noorden Rommelhaven 3 1781 260 153r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rommelhaven 1 1783 261 31v
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1784 261 149r
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman naastligger ten westen Noorderhaven 75 1784 261 247v
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman koper huis en hoving Noorderhaven 73 1784 261 248r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman koper huis Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
MINNES, PIETER Pieter Minnes Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Noorderhaven 71 1787 262 235v
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1 1787 262 239v
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman verkoper Noorderhaven 73 1788 263 42v
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. huistimmerman Schritsen NZ 1796 264 318v
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman koper huis Lanen 42 1798 265 72r
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. timmerman verkoper Lanen 42 1799 265 158r
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. huistimmerman verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. huistimmerman verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
MINNES, PIETER Pieter Minnes huistimmerman verkoper Lanen 22 1801 266 9r
MINNES, PIETER Pieter Minnes naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 1 1802 266 164r
MINNES, PIETER Pieter Minnes huistimmerman verkoper Hoogstraat 10 1807 267 316v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen naastligger ten oosten Voorstraat 49 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen naastligger ten westen Voorstraat 49 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 187r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, voor zich verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, burger koopman koper 4/7 kamer Wortelstraat 17 1659 237 189v
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen, burger koper lege plaats onbekend 1663 238 189r
LOENEN, PIETER MINNES de kopers Pieter Minnes Loenen, burger c.u. naastligger ten westen onbekend 1663 238 189r
LOENEN, PIETER MINNES de kopers Pieter Minnes Loenen, burger c.u. naastligger ten noorden onbekend 1663 238 189r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen Lammert Warndersteeg 1663 238 190r
LOENEN, PIETER MINNES Pieter Minnes Loenen koopman Kruisstraat NZ 1663 238 193r
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluis naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1794 264 183v
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluis luitenant Hoogstraat 4 1794 264 183v
SLUIS, PIETER MINNES curator Pieter Minnes van der Sluis luitenant verkoper Rapenburg NZ 1794 264 185r
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluis mr. timmerman