Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Na  Ne  Ni  No  Nu  Ny  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
NAMLES, KORNELISKE Cornelis Namles verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1617 230 94r0
NAMLES, KORNELISKE Cornelis Namles verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1617 230 94r0
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammens , n.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v0
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammens , n.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v0
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammens , c.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r0
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammens , c.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r0
, WIEBE de weduwe van wijlen Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 3 1805 267 123r0
, WIEBE de weduwe van wijlen Wybe Nammerts naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1801 266 20r0
, WIEBE de weduwe van wijlen Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 3 1783 261 47v0
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammes , n.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1765 256 127v0
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammes , n.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1765 256 127v0
, JANKE Janke Nanders huurder Voorstraat 89drie_achter 1766 256 169v0
NANNES, AREND Aernt Nannes kuiper verkoper Hondenstraat 2 1670 240 25v0
NANNES, AREND Aernt Nannes kuiper verkoper Hondenstraat 2 1670 240 25v0
NANNES, ANTJE Anna Nannes verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r0
NANNES, ANTJE Anna Nannes verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r0
NANNES, ANTJE Anne Nannes koper Rommelhaven 2west 1627 232 29v0
NANNES, ANTJE Anne Nannes koper Rommelhaven 2west 1627 232 29v0
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1686 242 112v0
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1686 242 112v0
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten noorden Voorstraat 93west 1667 239 75r0
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten noorden Voorstraat 93west 1667 239 75r0
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1667 239 104v0
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1667 239 104v0
NANNES, Bettye Nannes koper Schritsen 8 1625 231 68v0
NANNES, Bettye Nannes koper Schritsen 8 1625 231 68v0
NANNES, KLAAS Claes Nannes trekschipper op Dokkum koper woning Ooievaarsteeg 18 1714 245 205r0
NANNES, KLAAS Claes Nannes trekschipper op Dokkum koper woning Ooievaarsteeg 18 1714 245 205r0
BOER, DIRK NANNES Dirk Nannes de Boer oud beurtschipper koper huis en tuintje Zoutsloot 71 1781 260 107r0
BOER, DIRK NANNES Dirk Nannes de Boer oud beurtschipper koper huis en tuintje Zoutsloot 71 1781 260 107r0
NANNES, GERBEN Gerben Nannes bewoner (zijn leven lang, zonder betaling van huur) Oosterkeetstraat 3 1721 246 120v0
NANNES, GERBEN Gerben Nannes bewoner (zijn leven lang, zonder betaling van huur) Oosterkeetstraat 3 1721 246 120v0
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wierda mederechter van Baarderadeel verkoper q.q. Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wierda mederechter van Baarderadeel verkoper q.q. Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r0
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wyerda mederechter van Baarderadeel verkoper q.q. Karremanstraat 11 1708 245 54r0
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wyerda mederechter van Baarderadeel verkoper q.q. Karremanstraat 11 1708 245 54r0
NANNES, HIDDE het jongste weeskind van Hidde Nannes verkoper Grote Kerkstraat 12 1637 234 25r0
NANNES, HIDDE het jongste weeskind van Hidde Nannes verkoper Grote Kerkstraat 12 1637 234 25r0
NANNES, HIDDE Hidde Nannes bewoner Noorderhaven 108 1624 230 393r0
NANNES, HIDDE Hidde Nannes bewoner Noorderhaven 108 1624 230 393r0
NANNES, HIDDE Hidde Nannes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 14 1635 233 167r0
NANNES, HIDDE Hidde Nannes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 14 1635 233 167r0
NANNES, HIDDE Hidde Nannes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19 1632 233 67r0
NANNES, HIDDE Hidde Nannes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19 1632 233 67r0
GRETTINGA, HIDDE NANNES mr. Hidde Nannes Grettinga verkoper van 1/3 Zuiderhaven 13 1675 240 21va0
GRETTINGA, HIDDE NANNES mr. Hidde Nannes Grettinga verkoper van 1/3 Zuiderhaven 13 1675 240 21va0
NANNES, IJSBRAND Isbrant Nannes verkoper buiten Harlingen 1630 232 159r0
NANNES, IJSBRAND Isbrant Nannes verkoper buiten Harlingen 1630 232 159r0
NANNES, JAKOB Jacob Nannes protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven NZ 1598 228 101r0
NANNES, JAKOB Jacob Nannes protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven NZ 1598 228 101r0
NANNES, JAN Jan Nannes , voorstander der gereformeerde armen verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1600 228 189r0
NANNES, JAN Jan Nannes , voorstander der gereformeerde armen verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1600 228 189r0
NANNES, JAN wijlen Jan Nannes koper Lanen ZZ 1606 228 493v0
NANNES, JAN wijlen Jan Nannes koper Lanen ZZ 1606 228 493v0
NANNES, JAN wijlen burgemeester Jan Nannes koper Sint Christoffelsteeg OZ 1605 228 462v0
NANNES, JAN wijlen burgemeester Jan Nannes koper Sint Christoffelsteeg OZ 1605 228 462v0
NANNES, JETSE Jetze Nannes koper Heiligeweg 25 1773 258 122v0
NANNES, JETSE Jetze Nannes koper Heiligeweg 25 1773 258 122v0
FABER, JOHANNES NANNES Joan Nannes Faber, c.u. verkoper Hoogstraat 28 1668 239 176r0
FABER, JOHANNES NANNES Joan Nannes Faber, c.u. verkoper Hoogstraat 28 1668 239 176r0
FABER, JOHANNES NANNES mr. Joan Nannes Faber chirurgijn verkoper Noorderhaven 34achter 1668 239 162r0
FABER, JOHANNES NANNES mr. Joan Nannes Faber chirurgijn verkoper Noorderhaven 34achter 1668 239 162r0
FABER, MAAIKE NANNES wijlen Maeyke Nannes Faber verkoper Hoogstraat 30 1668 239 29ra0
FABER, MAAIKE NANNES wijlen Maeyke Nannes Faber verkoper Hoogstraat 30 1668 239 29ra0
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes koper huis Nieuwstraat 48 1658 237 176r0
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes koper huis Nieuwstraat 48 1658 237 176r0
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes , c.u. verkoper Nieuwstraat 48 1665 239 15v0
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes , c.u. verkoper Nieuwstraat 48 1665 239 15v0
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1613 229 184v0
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1613 229 184v0
NANNES, OEGE Oege Nannes verkoper Droogstraat 24 1600 228 232r0
NANNES, OEGE Oege Nannes verkoper Droogstraat 24 1600 228 232r0
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1611 229 25v0
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1611 229 25v0
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1600 228 202v0
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1600 228 202v0
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten oosten Zoutsloot 80 1602 228 298r0
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten oosten Zoutsloot 80 1602 228 298r0
NANNES, OEGE grondpacht uit het perceel van Oege Nannes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1656 237 61r0
NANNES, OEGE grondpacht uit het perceel van Oege Nannes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1656 237 61r0
NANNES, OEGE Oege Nannes verkoper Karremanstraat 22 1602 228 302r0
NANNES, OEGE Oege Nannes verkoper Karremanstraat 22 1602 228 302r0
NANNES, OEGE de erfgenamen van wijlen Oege Nannes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1639 234 74v0
NANNES, OEGE de erfgenamen van wijlen Oege Nannes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1639 234 74v0
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1625 231 69r0
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1625 231 69r0
NANNES, RIEMKJE Rieme Nannes koper Rommelhaven 2west 1627 232 29v0
NANNES, RIEMKJE Rieme Nannes koper Rommelhaven 2west 1627 232 29v0
NANNES, RIEMKJE Rieme Nannes verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r0
NANNES, RIEMKJE Rieme Nannes verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r0
NANNES, RIENKJE Rinck Nannes koper Hofstraat 9 1617 230 59v0
NANNES, RIENKJE Rinck Nannes koper Hofstraat 9 1617 230 59v0
NANNES, RINSE wijlen Rinse Nannes kuiper verkoper Noorderhaven 13 1642 234 166v0
NANNES, RINSE wijlen Rinse Nannes kuiper verkoper Noorderhaven 13 1642 234 166v0
NANNES, RINSE Rinse Nannes kuiper naastligger ten westen Noorderhaven 15 1612 229 89v0
NANNES, RINSE Rinse Nannes kuiper naastligger ten westen Noorderhaven 15 1612 229 89v0
NANNES, RINSE Rinse Nannes verkoper q.q. Voorstraat 95 1624 230 374r0
NANNES, RINSE Rinse Nannes verkoper q.q. Voorstraat 95 1624 230 374r0
NANNES, RINSE Rinse Nannes verkoper q.q. Voorstraat 95 1624 230 374r0
NANNES, RINSE Rinse Nannes verkoper q.q. Voorstraat 95 1624 230 374r0
NANNES, RINSE Rinse Nannes koper schuur met ledige plaats daar achter onbekend 1598 228 128r0
NANNES, RINSE Rinse Nannes koper schuur met ledige plaats daar achter onbekend 1598 228 128r0
NANNES, RUURD Rioerdt Nannes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 12 1637 234 25r0
NANNES, RUURD Rioerdt Nannes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 12 1637 234 25r0
NANNES, SIJKE Sijke Nannes koper Heiligeweg 40 1692 242 386r0
NANNES, SIJKE Sijke Nannes koper Heiligeweg 40 1692 242 386r0
NANNES, SIETSKE Sydts Nannes verkoper Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
NANNES, SIETSKE Sydts Nannes verkoper Carl Visschersteeg 1601 228 247v0
NANNES, SIETSKE Syts Nannes koper Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
NANNES, SIETSKE Syts Nannes koper Carl Visschersteeg 1597 228 58v0
NANNES, SIETSKE Syts Nannes koper Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
NANNES, SIETSKE Syts Nannes koper Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
NANNES, TETJE Tetie Nannes koper Rommelhaven 2west 1627 232 29v0
NANNES, TETJE Tetie Nannes koper Rommelhaven 2west 1627 232 29v0
NANNES, TETJE Tetie Nannes verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r0
NANNES, TETJE Tetie Nannes verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r0
NANNES, TIJS Tijs Nannes koper huis Gardenierstraat 1625 231 68r0
NANNES, TIJS Tijs Nannes koper huis Gardenierstraat 1625 231 68r0
NANNES, TRIJNTJE Trijn Nannes verkoper Hofstraat ZZ 1622 230 313r0
NANNES, TRIJNTJE Trijn Nannes verkoper Hofstraat ZZ 1622 230 313r0
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper onbekend 1682 241 192v0
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper onbekend 1682 241 192v0
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper Noorderhaven 114 1656 237 59v0
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper Noorderhaven 114 1656 237 59v0
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper Karremanstraat 20 1658 237 173r0
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper Karremanstraat 20 1658 237 173r0
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper onbekend 1598 228 111r0
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper onbekend 1598 228 111r0
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 23r0
NANNES, ANDRIES Andrys Nannighs naastligger ten zuiden Bildtstraat 12 1604 228 390r0
NANNES, ANDRIES Andrys Nannighs naastligger ten zuiden Bildtstraat 12 1604 228 390r0
KOEDIJK, AREND NANNES het nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk, c.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1665 239 4r0
KOEDIJK, AREND NANNES het nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk, c.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1665 239 4r0
KOEDIJK, AREND NANNES Aarnt Nanninghs Koedijk verkoper Zuiderhaven 15 1665 239 4r0
KOEDIJK, AREND NANNES Aarnt Nanninghs Koedijk verkoper Zuiderhaven 15 1665 239 4r0
NANNES, GRIETJE Griettie Nanninghs koper Kerkpad 22 1648 236 39r0
NANNES, GRIETJE Griettie Nanninghs koper Kerkpad 22 1648 236 39r0
NANNES, GRIETJE Griettie Nanninghs naastligger ten noorden Kerkpad 22 1648 236 39r0
NANNES, GRIETJE Griettie Nanninghs naastligger ten noorden Kerkpad 22 1648 236 39r0
NANNES, HESSEL Hessel Nanninghs verwandelaar Noorderhaven 5 1599 228 178r0
NANNES, HESSEL Hessel Nanninghs verwandelaar Noorderhaven 5 1599 228 178r0
NANNES, JAKOB de hof van Jacob Nanninghs naastligger ten westen Droogstraat NZ 1600 228 226r0
NANNES, JAKOB de hof van Jacob Nanninghs naastligger ten westen Droogstraat NZ 1600 228 226r0
NANNES, JAN de erfgenaam van mijnheer Jan Nanninghs naastligger ten oosten Voorstraat 95 1624 230 374r0
NANNES, JAN de erfgenaam van mijnheer Jan Nanninghs naastligger ten oosten Voorstraat 95 1624 230 374r0
NANNES, JAN wijlen oud burgemeester Jan Nanninghs koper Achterstraat NZ 1623 230 352r0
NANNES, JAN wijlen oud burgemeester Jan Nanninghs koper Achterstraat NZ 1623 230 352r0
NANNES, PIETER Pieter Nanninghs kuiper bewoner Sint Jacobstraat 2 1614 229 200v0
NANNES, PIETER Pieter Nanninghs kuiper bewoner Sint Jacobstraat 2 1614 229 200v0
NANNES, PIETER burgemeester Pieter Nanninghs koper tuin of ledige plaats Achterstraat NZ 1623 230 352r0
NANNES, PIETER burgemeester Pieter Nanninghs koper tuin of ledige plaats Achterstraat NZ 1623 230 352r0
NANNES, RIENKJE Rienx Nanninghs koper Nieuwstraat 9 1688 242 253r0
NANNES, RIENKJE Rienx Nanninghs koper Nieuwstraat 9 1688 242 253r0
NANNES, TRIJNTJE Trijn Nanninghs verkoper Hofstraat 14 1615 230 8r0
NANNES, TRIJNTJE Trijn Nanninghs verkoper Hofstraat 14 1615 230 8r0
NANNES, AAFKE Aefke Nannings huurder Heiligeweg 54 1736 249 108r0
NANNES, AAFKE Aefke Nannings huurder Heiligeweg 54 1736 249 108r0
NANNES, AREND Aernt Nannings Koedijck koper huis met de wal tot aan de haven toe Zuiderhaven 15 1663 238 187v0
NANNES, AREND Aernt Nannings Koedijck koper huis met de wal tot aan de haven toe Zuiderhaven 15 1663 238 187v0
NANNES, ANTJE als bewoner Antie Nannings naastligger ten noorden Voorstraat 93oost 1685 242 61v0
NANNES, ANTJE als bewoner Antie Nannings naastligger ten noorden Voorstraat 93oost 1685 242 61v0
NANNES, DIRK de weduwe Dirk Nannings naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1788 262 258r0
NANNES, DIRK de weduwe Dirk Nannings naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1788 262 258r0
NANNES, DIRK Dirk Nannings naastligger ten oosten Karremanstraat 15 1782 260 272r0
NANNES, DIRK Dirk Nannings naastligger ten oosten Karremanstraat 15 1782 260 272r0
NANNES, DIRK wijlen Dirk Nannings bewoner Kerkpoortstraat 1636 234 23r0
NANNES, DIRK wijlen Dirk Nannings bewoner Kerkpoortstraat 1636 234 23r0
BOER, DIRK NANNES wijlen Dirk Nannings de Boer oud grootveerschipper verkoper Zoutsloot 71 1787 262 238v0
BOER, DIRK NANNES wijlen Dirk Nannings de Boer oud grootveerschipper verkoper Zoutsloot 71 1787 262 238v0
NANNES, GRIETJE de weduwe Grietje Nannings naastligger ten zuiden Zoutsloot 46 1665 239 15r0
NANNES, GRIETJE de weduwe Grietje Nannings naastligger ten zuiden Zoutsloot 46 1665 239 15r0
NANNES, GRIETJE de weduwe Grietje Nannings naastligger ten oosten Droogstraat 49 1668 239 130r0
NANNES, GRIETJE de weduwe Grietje Nannings naastligger ten oosten Droogstraat 49 1668 239 130r0
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper Wasbleek 1684 242 17r0
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper Wasbleek 1684 242 17r0
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper Kerkpoortsmolen 1 1684 242 18r0
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper Kerkpoortsmolen 1 1684 242 18r0
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper Franekerpoortsmolen 1 1684 242 18v0
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper Franekerpoortsmolen 1 1684 242 18v0
NANNES, HISKE Hiske Nannings koper door niaar Zoutsloot 96 1770 257 155r0
NANNES, HISKE Hiske Nannings koper door niaar Zoutsloot 96 1770 257 155r0
NANNES, HISKE Hiske Nannings verkoper van 5/8 Karremanstraat 23 1760 254 255r0
NANNES, HISKE Hiske Nannings verkoper van 5/8 Karremanstraat 23 1760 254 255r0
NANNES, JAKOB Jacob Nannings koper huis Zoutsloot NZ 1631 233 6r0
NANNES, JAKOB Jacob Nannings koper huis Zoutsloot NZ 1631 233 6r0
NANNES, JAN wijlen Jan Nannings erflater Droogstraat 43 1632 233 49v0
NANNES, JAN wijlen Jan Nannings erflater Droogstraat 43 1632 233 49v0
NANNES, JAN Jan Nannings koper huis met houtstek en plaats voor het huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 106zuid 1598 228 130v0
NANNES, JAN Jan Nannings koper huis met houtstek en plaats voor het huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 106zuid 1598 228 130v0
NANNES, JAN de erfgenamen van wijlen mijnheer Jan Nannings naastligger ten oosten Voorstraat 95 1624 230 386r0
NANNES, JAN de erfgenamen van wijlen mijnheer Jan Nannings naastligger ten oosten Voorstraat 95 1624 230 386r0
NANNES, JAN Jan Nannings koper ledige plaats ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 106noord 1598 228 130v0
NANNES, JAN Jan Nannings koper ledige plaats ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 106noord 1598 228 130v0
NANNES, JAN Jan Nannings metselaar naastligger ten westen Hofstraat 17west 1599 228 172r0
NANNES, JAN Jan Nannings metselaar naastligger ten westen Hofstraat 17west 1599 228 172r0
NANNES, JAN de kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Nannings naastligger ten oosten Droogstraat 41 1632 233 65v0
NANNES, JAN de kamer van de erfgenamen van wijlen Jan Nannings naastligger ten oosten Droogstraat 41 1632 233 65v0
NANNES, JAN Jan Nannings naastligger ten zuiden Schritsen 56west_achter 1612 229 83v0
NANNES, JAN Jan Nannings naastligger ten zuiden Schritsen 56west_achter 1612 229 83v0
NANNES, JAN Jan Nannings naastligger ten zuiden Schritsen 56oost_achter 1612 229 83v0
NANNES, JAN Jan Nannings naastligger ten zuiden Schritsen 56oost_achter 1612 229 83v0
NANNES, JAN Jan Nannings metselaar naastligger ten westen Hofstraat 17west 1597 228 52v0
NANNES, JAN Jan Nannings metselaar naastligger ten westen Hofstraat 17west 1597 228 52v0
WERF, JAN NANNES Jan Nannings van der Werff verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1674 240 147v0
WERF, JAN NANNES Jan Nannings van der Werff verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1674 240 147v0
NANNES, KEIMPE Keympe Nannings brouwer bewoner Zoutsloot 30 1602 228 287v0
NANNES, KEIMPE Keympe Nannings brouwer bewoner Zoutsloot 30 1602 228 287v0
NANNES, KEIMPE Keympe Nannings brouwer bewoner Droogstraat 37 1602 228 287v0
NANNES, KEIMPE Keympe Nannings brouwer bewoner Droogstraat 37 1602 228 287v0
NANNES, LIJSBET Lijsbeth Nannings verkoper Poortje 1601 228 268r0
NANNES, LIJSBET Lijsbeth Nannings verkoper Poortje 1601 228 268r0
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Droogstraat 51 1684 242 25v0
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Droogstraat 51 1684 242 25v0
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Wortelstraat 1 1684 242 26r0
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Wortelstraat 1 1684 242 26r0
NANNES, PIETER burgemeester en gedeputeerde van het Noorderkwartier de heer Pieter Nannings verkoper van 1/2 Voorstraat 7 1627 232 6r0
NANNES, PIETER burgemeester en gedeputeerde van het Noorderkwartier de heer Pieter Nannings verkoper van 1/2 Voorstraat 7 1627 232 6r0
NANNES, PIETER burgemeester en gedeputeerde van het Noorderkwartier de heer Pieter Nannings verkoper van 1/2 Noorderhaven 46 1627 232 6r0
NANNES, PIETER burgemeester en gedeputeerde van het Noorderkwartier de heer Pieter Nannings verkoper van 1/2 Noorderhaven 46 1627 232 6r0
NANNES, PIETER de kinderen van Pieter Nannings kuiper verkoper Sint Jacobstraat 2 1614 229 188r0
NANNES, PIETER de kinderen van Pieter Nannings kuiper verkoper Sint Jacobstraat 2 1614 229 188r0
NANNES, PIETER Pieter Nannings , voor zich en zijn kinderen kuiper verkoper Sint Jacobstraat 2 1614 229 188r0
NANNES, PIETER Pieter Nannings , voor zich en zijn kinderen kuiper verkoper Sint Jacobstraat 2 1614 229 188r0
NANNES, PIETER burgemeester Pieter Nannings verkoper Droogstraat 43 1632 233 49v0
NANNES, PIETER burgemeester Pieter Nannings verkoper Droogstraat 43 1632 233 49v0
NANNES, PIETJE Pietrick Nannings verwandelaar Franekereind 38 1599 228 143r0
NANNES, PIETJE Pietrick Nannings verwandelaar Franekereind 38 1599 228 143r0
NANNES, PIETJE Pietrick Nannings aanhandelaar Schoolsteeg 1599 228 143v0
NANNES, PIETJE Pietrick Nannings aanhandelaar Schoolsteeg 1599 228 143v0
NANNES, RINSKE Reinsck Nannings verkoper van 1/2 Nieuwstraat 9 1691 242 371r0
NANNES, RINSKE Reinsck Nannings verkoper van 1/2 Nieuwstraat 9 1691 242 371r0
NANNES, RIJKJE Rijckjen Nannings koper Moriaanstraat 12 1720 246 73v0
NANNES, RIJKJE Rijckjen Nannings koper Moriaanstraat 12 1720 246 73v0
NANNES, SJOUKJE de kamer gekocht door Sioukjen Nannings naastligger ten oosten Hofstraat 31 1696 243 199r0
NANNES, SJOUKJE de kamer gekocht door Sioukjen Nannings naastligger ten oosten Hofstraat 31 1696 243 199r0
NANNES, SJOUKJE ongehuwde dochter Sioukjen Nannings koper kamer Hofstraat 33 1696 243 199v0
NANNES, SJOUKJE ongehuwde dochter Sioukjen Nannings koper kamer Hofstraat 33 1696 243 199v0
NANNES, SJOUKJE Sjouckie Nannings verkoper Droogstraat 51 1684 242 25v0
NANNES, SJOUKJE Sjouckie Nannings verkoper Droogstraat 51 1684 242 25v0
NANNES, SJOUKJE Sjouckie Nannings verkoper Wortelstraat 1 1684 242 26r0
NANNES, SJOUKJE Sjouckie Nannings verkoper Wortelstraat 1 1684 242 26r0
NANNES, SJOUKJE Sjoukjen Nannings naastligger ten oosten Hofstraat 31 1701 244 98v0
NANNES, SJOUKJE Sjoukjen Nannings naastligger ten oosten Hofstraat 31 1701 244 98v0
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings koper smeersmelterij en huis Noorderhaven 8 1764 256 47v0
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings koper smeersmelterij en huis Noorderhaven 8 1764 256 47v0
NANNES, SIEBREN de weduwe van wijlen Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1791 263 322v0
NANNES, SIEBREN de weduwe van wijlen Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1791 263 322v0
NANNES, SIEBREN de weduwe van wijlen Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1791 263 300v0
NANNES, SIEBREN de weduwe van wijlen Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1791 263 300v0
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1770 257 153r0
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1770 257 153r0
NANNES, SIEBREN de weduwe van wijlen Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1782 260 273r0
NANNES, SIEBREN de weduwe van wijlen Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1782 260 273r0
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karreman koper stal Zoutsloot 38 1767 256 240v0
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karreman koper stal Zoutsloot 38 1767 256 240v0
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karreman huurder (p.j.) Zoutsloot 38 1767 256 240v0
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karreman huurder (p.j.) Zoutsloot 38 1767 256 240v0
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1760 255 24v0
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1760 255 24v0
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings koemelker verkoper Bildtpoort (gebied) 1765 256 144v0
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings koemelker verkoper Bildtpoort (gebied) 1765 256 144v0
NANNES, SIEBREN de weduwe van wijlen Sybren Nannings naastligger ten westen Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
NANNES, SIEBREN de weduwe van wijlen Sybren Nannings naastligger ten westen Zeepaardsteeg 1 1790 263 200r0
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings verkoper Zoutsloot 38 1769 257 116r0
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings verkoper Zoutsloot 38 1769 257 116r0
NANNES, TIJS Thijs Nannings timmermansgesel verkoper Scheerstraat 6 1736 249 114r0
NANNES, TIJS Thijs Nannings timmermansgesel verkoper Scheerstraat 6 1736 249 114r0
NANNES, TIJS Tijs Nannings , c.s. naastligger ten zuiden Lanen 66 1750 252 100r0
NANNES, TIJS Tijs Nannings , c.s. naastligger ten zuiden Lanen 66 1750 252 100r0
NANNES, TIJS Tijs Nannings naastligger ten zuiden Lanen 66 1739 250 6r0
NANNES, TIJS Tijs Nannings naastligger ten zuiden Lanen 66 1739 250 6r0
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 11 1730 247 303v0
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 11 1730 247 303v0
NANNES, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1754 253 163v0
NANNES, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1754 253 163v0
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1748 251 234v0
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1748 251 234v0
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 11 1733 248 277v0
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 11 1733 248 277v0
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1748 251 237r0
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1748 251 237r0
NANNES, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1751 252 121r0
NANNES, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1751 252 121r0
NANNES, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1751 252 123v0
NANNES, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1751 252 123v0
NANNES, WILLEM wijlen Willem Nannings mr. bontwever erflater Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
NANNES, WILLEM wijlen Willem Nannings mr. bontwever erflater Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 11 1735 249 41v0
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 11 1735 249 41v0
NANNES, SJOUKJE Zjoukjen Nannings verkoper Hofstraat 33 1720 246 91r0
NANNES, SJOUKJE Zjoukjen Nannings verkoper Hofstraat 33 1720 246 91r0
NANNES, ANTJE Antie Nannis naastligger ten noorden Voorstraat 93oost 1667 239 76r0
NANNES, ANTJE Antie Nannis naastligger ten noorden Voorstraat 93oost 1667 239 76r0
NANNES, EELKJE Eelck Nannis naastligger ten noorden Karremanstraat 22 1602 228 302r0
NANNES, EELKJE Eelck Nannis naastligger ten noorden Karremanstraat 22 1602 228 302r0
NANNES, HIDDE Hidde Nannis koper huis, strekkende van voor tot aan het huis van Jan Jacobs Grote Kerkstraat 12 1626 231 120r0
NANNES, HIDDE Hidde Nannis koper huis, strekkende van voor tot aan het huis van Jan Jacobs Grote Kerkstraat 12 1626 231 120r0
NANNES, OEGE Oege Nannis verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot 105 1620 230 229v0
NANNES, OEGE Oege Nannis verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot 105 1620 230 229v0
NANNES, OEGE Oege Nannis verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot 105 1620 230 221r0
NANNES, OEGE Oege Nannis verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot 105 1620 230 221r0
NANNES, RINSE Rinse Nannis koper huis met het vrije gebruik van de steeg ten oosten Grote Bredeplaats 18 1627 231 162r0
NANNES, RINSE Rinse Nannis koper huis met het vrije gebruik van de steeg ten oosten Grote Bredeplaats 18 1627 231 162r0
NANNES, WELMOED Welmoed Nannis , bestemoeder van de weeskinderen verkoper q.q. Vijverstraat 8 1625 231 86r0
NANNES, WELMOED Welmoed Nannis , bestemoeder van de weeskinderen verkoper q.q. Vijverstraat 8 1625 231 86r0
, MARIA Mary Neckels koper Noordees (gebied) 1613 229 149v0
NUTTERTS, JAN Jan Netters wijdschipper huurder Noorderhaven 35west 1684 242 27v0
NUTTERTS, JAN Jan Netters wijdschipper huurder Noorderhaven 35west 1684 242 27v0
NUTTERTS, JAN Jan Netters naastligger ten oosten Karremanstraat 23 1694 243 80v0
NUTTERTS, JAN Jan Netters naastligger ten oosten Karremanstraat 23 1694 243 80v0
NUTTERTS, JAN Jan Netters wijdschipper koper huis Zoutsloot 52 1687 242 178v0
NUTTERTS, JAN Jan Netters wijdschipper koper huis Zoutsloot 52 1687 242 178v0
NUTTERTS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Netters naastligger ten oosten Karremanstraat 23 1723 246 158r0
NUTTERTS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Netters naastligger ten oosten Karremanstraat 23 1723 246 158r0
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters verkoper Gardenierstraat 16 1717 245 290v0
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters verkoper Gardenierstraat 16 1717 245 290v0
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters koper kamer Gardenierstraat 16 1711 245 142v0
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters koper kamer Gardenierstraat 16 1711 245 142v0
NUTTERTS, TRIJNTJE Trijntie Netters koper huis, put, bak Sint Jacobstraat 5 1719 246 56v0
NUTTERTS, TRIJNTJE Trijntie Netters koper huis, put, bak Sint Jacobstraat 5 1719 246 56v0
NUTTERTS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Netterts naastligger ten oosten Karremanstraat 23 1718 246 7v0
NUTTERTS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Netterts naastligger ten oosten Karremanstraat 23 1718 246 7v0
NUTTERTS, JOHANNES Joannes Nettes verkoper Zoutsloot 52 1663 238 17va0
NUTTERTS, JOHANNES Joannes Nettes verkoper Zoutsloot 52 1663 238 17va0
NUTTERTS, JOHANNES Johannes Nettes verkoper Grote Ossenmarkt 6 1663 238 171r0
NUTTERTS, JOHANNES Johannes Nettes verkoper Grote Ossenmarkt 6 1663 238 171r0
NUTTERTS, TRIJNTJE Trijntje Nettes verkoper Sint Jacobstraat 5 1743 251 27r0
NUTTERTS, TRIJNTJE Trijntje Nettes verkoper Sint Jacobstraat 5 1743 251 27r0
, JOHANNES Johannis Nettis , c.u. wijdschipper koper huis, loods en plaats Grote Ossenmarkt 8 1652 236 216r0
, FEIKE Feike Nichels bewoner Fabrieksstraat 26 1706 244 334v0
, FEIKE Feike Nichels bewoner Fabrieksstraat 28 1706 244 334v0
, FEITE wijlen Feitel Nichels verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 23 1727 247 1r0
, HANS het huis van Hans Nichels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1695 243 124v0
, HANS grondpacht uit huis genaamd het Dorstigh Hontie van Hans Nichels eigenaar perceel Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hondje 1679 241 30r0
, HANS grondpacht uit het huis genaamd het Dorstige Hondje van Hans Nichels eigenaar perceel Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hontie 1683 241 271r0
, HANS Hans Nichels naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 5 1703 244 200v0
, HANS Hans Nichels naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 5 1697 243 302v0
REITSMA, HANS Hans Nichels Reytsma, c.u. koper kamer en loodske Klaverbladstraat 23 1683 241 262v0
NICOLAAS, FEITE Feitel Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1723 246 171r0
NICOLAAS, FEITE Feitel Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1723 246 171r0
NICOLAAS, FEITE het huis bewoond door Feytel Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1722 246 138r0
NICOLAAS, FEITE het huis bewoond door Feytel Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1722 246 138r0
NICOLAAS, HANS de kamer van Hans Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1689 242 290v0
NICOLAAS, HANS de kamer van Hans Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1689 242 290v0
NICOLAAS, HANS de kamer van Hans Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1692 242 400r0
NICOLAAS, HANS de kamer van Hans Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1692 242 400r0
NICOLAAS, JAN Jan Nickels naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1601 228 275v0
NICOLAAS, JAN Jan Nickels naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1601 228 275v0
NICOLAAS, HANS grondpacht uit de kamers van Hans Niclaas eigenaar perceel Klaverbladstraat 19 1670 239 215r0
NICOLAAS, HANS grondpacht uit de kamers van Hans Niclaas eigenaar perceel Klaverbladstraat 19 1670 239 215r0
NICOLAAS, HANS Hans Niclaes verkoper Weverstraat 1672 240 89v0
NICOLAAS, HANS Hans Niclaes verkoper Weverstraat 1672 240 89v0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Havenplein 14 1623 230 349r0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Havenplein 14 1623 230 349r0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Zuiderhaven 12 1623 230 366v0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Zuiderhaven 12 1623 230 366v0
NICOLAAS, JOHANNES Johannes Nicolaas huurder beneden oost (p.w.) Kerkpad 2 1778 259 126v0
NICOLAAS, JOHANNES Johannes Nicolaas huurder beneden oost (p.w.) Kerkpad 2 1778 259 126v0
NICOLAAS, JOHANNES Johannes Nicolaas huurder beneden oost (p.w.) Grote Kerkstraat 42west 1778 259 126v0
NICOLAAS, JOHANNES Johannes Nicolaas huurder beneden oost (p.w.) Grote Kerkstraat 42west 1778 259 126v0
NICOLAAS, JOHANNES Johannes Nicolaas huurder beneden oost (p.w.) Grote Kerkstraat 42oost 1778 259 126v0
NICOLAAS, JOHANNES Johannes Nicolaas huurder beneden oost (p.w.) Grote Kerkstraat 42oost 1778 259 126v0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 27 1618 230 143r0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 27 1618 230 143r0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes koper door niaar Zuiderhaven 1625 231 67v0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes koper door niaar Zuiderhaven 1625 231 67v0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Havenplein 18a 1622 230 320v0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Havenplein 18a 1622 230 320v0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes verkoper (gecondemneerde) Zuiderhaven 6a 1625 231 41r0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes verkoper (gecondemneerde) Zuiderhaven 6a 1625 231 41r0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes naastligger ten noorden Zuiderhaven 12 1624 231 8r0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes naastligger ten noorden Zuiderhaven 12 1624 231 8r0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes verkoper Zuiderhaven 12 1624 231 8r0
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes verkoper Zuiderhaven 12 1624 231 8r0
NICOLAAS, HANS de verkoper of Hans Nicolaus naastligger ten oosten Klaverbladstraat 19 1699 244 27v0
NICOLAAS, HANS de verkoper of Hans Nicolaus naastligger ten oosten Klaverbladstraat 19 1699 244 27v0
RIED, HANS NICOLAAS Hans Nicolaus Riet koper twee kamers waar het Dorstige Hondje uithangt Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hondje 1667 239 114v0
RIED, HANS NICOLAAS Hans Nicolaus Riet koper twee kamers waar het Dorstige Hondje uithangt Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hondje 1667 239 114v0
, NEELTJE Neeltien Nicolous koper Gedempte Korte Zoutsloot 27 1602 228 284v0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 7 1613 229 141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 7 1613 229 141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 9 1613 229 141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 9 1613 229 141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 11 1613 229 141r0
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper drie kamers of woningen Poortje 11 1613 229 141r0
NOLKES, HILTJE Hiltje Nolkes koper Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r0
NOLKES, HILTJE Hiltje Nolkes koper Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r0
NOLLES, vroedsman Nolles naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12 1711 245 162v0
NOLLES, vroedsman Nolles naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12 1711 245 162v0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper woning Nieuwstraat 42 1712 245 172av0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper woning Nieuwstraat 42 1712 245 172av0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles , c.u. koper zoutkeet met de zoutpanne en verdere goederen Nieuwstraat 44 1712 245 174v0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles , c.u. koper zoutkeet met de zoutpanne en verdere goederen Nieuwstraat 44 1712 245 174v0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper 1/2 stal Zuiderstraat 1710 245 131r0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper 1/2 stal Zuiderstraat 1710 245 131r0
NOLLES, JAN de woning mede gekogt door Jan Nolles , c.u. naastligger ten noorden Nieuwstraat 44 1712 245 174v0
NOLLES, JAN de woning mede gekogt door Jan Nolles , c.u. naastligger ten noorden Nieuwstraat 44 1712 245 174v0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles eigenaar van 1/2 Zuiderstraat 1710 245 131r0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles eigenaar van 1/2 Zuiderstraat 1710 245 131r0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper 1/2 huis Zuiderstraat 1710 245 131r0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper 1/2 huis Zuiderstraat 1710 245 131r0
NOLLES, JAN burgerhopman Jan Nolles verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v0
NOLLES, JAN burgerhopman Jan Nolles verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles eigenaar van 1/2 Zuiderstraat 1710 245 131r0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles eigenaar van 1/2 Zuiderstraat 1710 245 131r0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles verkoper Zuiderstraat 14a 1714 245 207r0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles verkoper Zuiderstraat 14a 1714 245 207r0
NOLLES, JAN de keet van vroedsman Jan Nolles naastligger ten noorden Nieuwstraat 46 1714 245 225v0
NOLLES, JAN de keet van vroedsman Jan Nolles naastligger ten noorden Nieuwstraat 46 1714 245 225v0
NOLLES, JAN burgerhopman Jan Nolles koper huis en tuin Grote Bredeplaats 24 1708 245 57r0
NOLLES, JAN burgerhopman Jan Nolles koper huis en tuin Grote Bredeplaats 24 1708 245 57r0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper hof met bomen, bloemen, planten en zomerhuis Weverstraat 1711 245 156r0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper hof met bomen, bloemen, planten en zomerhuis Weverstraat 1711 245 156r0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles verkoper Nieuwstraat 42 1715 245 234r0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles verkoper Nieuwstraat 42 1715 245 234r0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles verkoper Nieuwstraat 44 1715 245 234r0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles verkoper Nieuwstraat 44 1715 245 234r0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper door niaar huis Hondenstraat 13 1716 245 266r0
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper door niaar huis Hondenstraat 13 1716 245 266r0
NOLLES, JELLE Jelle Nolles , c.s. naastligger ten oosten Rommelhaven 2oost 1720 246 74v0
NOLLES, JELLE Jelle Nolles , c.s. naastligger ten oosten Rommelhaven 2oost 1720 246 74v0
NOLLES, JELLE Jelle Nolles , voor zijn kinderen mr. scheepstimmerman verkoper van 1/3 Rommelhaven 4 1723 246 164r0
NOLLES, JELLE Jelle Nolles , voor zijn kinderen mr. scheepstimmerman verkoper van 1/3 Rommelhaven 4 1723 246 164r0
NOLLES, JELLE als bewoner Jelle Nolles naastligger ten oosten Rommelhaven 2oost 1727 247 44v0
NOLLES, JELLE als bewoner Jelle Nolles naastligger ten oosten Rommelhaven 2oost 1727 247 44v0
NOLLES, JELLE Jelle Nolles naastligger ten noorden Rommelhaven 4 1722 246 137r0
NOLLES, JELLE Jelle Nolles naastligger ten noorden Rommelhaven 4 1722 246 137r0
NUTTERTS, DIEUWKE Dieuwke Nuttes koper huis Gardenierstraat 12 1804 267 52v0
NUTTERTS, DIEUWKE Dieuwke Nuttes koper huis Gardenierstraat 12 1804 267 52v0
, OTTE Otte Nydings verkoper Weverstraat ZZ 1629 232 104r0
, SIEBRICHJE Sybrich Nydings verkoper Weverstraat ZZ 1629 232 104r0