Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Na  Ne  Ni  No  Nu  Ny  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, MOSES Moyses Naftali , jood naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
NAMLES, KORNELISKE Cornelis Namles verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1617 230 94r
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammens , c.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammens , n.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v
, WIEBE de weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 3 1783 261 47v
, WIEBE de weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1801 266 20r
, WIEBE de weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 3 1805 267 123r
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammes , n.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1765 256 127v
, JANKE Janke Nanders huurder Rommelhaven 18drie_a 1766 256 169v
NANNES, AREND Aernt Nannes kuiper verkoper Hondenstraat 2 1670 240 25v
NANNES, ANTJE Anna Nannes verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r
NANNES, ANTJE Anne Nannes koper van 1/2 Sint Jacobstraat 1627 232 29v
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten noorden Voorstraat 93west 1667 239 75r
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten noorden Schoolsteeg 1667 239 104v
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1686 242 112v
NANNES, Bettye Nannes koper Schritsen 8 1625 231 68v
NANNES, KLAAS Claes Nannes trekschipper op Dokkum koper woning Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
BOER, DIRK NANNES Dirk Nannes de Boer oud beurtschipper koper huis en tuintje Zoutsloot 71 1781 260 107r
NANNES, GERBEN Gerben Nannes bewoner (zijn leven lang, zonder betaling van huur) Oosterkeetstraat 3 1721 246 120v
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wierda mede rechter van Baarderadeel Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wyerda mede rechter van Baarderadeel Karremanstraat 11 1708 245 54r
NANNES, HIDDE Hidde Nannes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19 1632 233 67r
NANNES, HIDDE Hidde Nannes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1635 233 167r
NANNES, HIDDE het jongste weeskind van Hidde Nannes verkoper Grote Kerkstraat 10 1637 234 25r
GRETTINGA, HIDDE NANNES mr. Hidde Nannes Grettinga verkoper van 1/3 Zuiderhaven 13 1675 240 21va
NANNES, IJSBRAND Isbrant Nannes verkoper buiten Harlingen 1630 232 159r
NANNES, JAN wijlen burgemeester Jan Nannes koper Sint Christoffelsteeg ZZ 1605 228 462v
NANNES, JAN wijlen Jan Nannes koper Lanen 1606 228 493v
NANNES, JETSE Jetze Nannes koper Heiligeweg 25 1773 258 122v
FABER, JOHANNES NANNES mr. Joan Nannes Faber chirurgijn verkoper Noorderhaven 34achter 1668 239 162r
FABER, JOHANNES NANNES Joan Nannes Faber, c.u. verkoper Hoogstraat 28 1668 239 176r
FABER, NANNES wijlen Maeyke* Nannes Faber verkoper Hoogstraat 30 1668 239 29ra
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes koper huis Nieuwstraat 48 1658 237 176r
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes , c.u. verkoper Nieuwstraat 48 1665 239 15v
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1611 229 25v
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1613 229 184v
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1625 231 69r
NANNES, OEGE de erfgenamen van Oege Nannes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1639 234 74v
NANNES, OEGE grondpacht uit het perceel van Oege Nannes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1656 237 61r
NANNES, RIEMKJE Rieme Nannes verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r
NANNES, RIENKJE Rienne Nannes koper van 1/2 Sint Jacobstraat 1627 232 29v
NANNES, RIENKJE Rinck Nannes koper Both Apothekerstraat 1617 230 59v
NANNES, RINSE Rinse Nannes kuiper naastligger ten westen Noorderhaven 15 1612 229 89v
NANNES, RINSE wijlen Rinse Nannes kuiper verkoper Noorderhaven 13 1642 234 166v
NANNES, RUURD Rioerdt Nannes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 10 1637 234 25r
NANNES, SIJKE Sijke Nannes koper Heiligeweg 40 1692 242 386r
NANNES, TEETSKE Tatie Nannes verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r
NANNES, TETJE Tetie Nannes koper van 1/2 Sint Jacobstraat 1627 232 29v
NANNES, TIJS Tijs Nannes koper huis Gardenierstraat 1625 231 68r
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper Noorderhaven 114 1656 237 59v
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper Karremanstraat 20 1658 237 173r
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper onbekend 1682 241 192v
KOEDIJK, AREND NANNES het nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk, c.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1665 239 4r
KOEDIJK, AREND NANNES Aarnt Nanninghs Koedijk verkoper Zuiderhaven 15 1665 239 4r
NANNES, GRIETJE Griettie Nanninghs koper Kerkpad WZ 1648 236 39r
NANNES, GRIETJE Griettie Nanninghs naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1648 236 39r
NANNES, PIETER Pieter Nanninghs kuiper bewoner Sint Jacobstraat 1614 229 200v
NANNES, RIENKJE Rienx Nanninghs koper Nieuwstraat OZ 1688 242 253r
NANNES, TRIJNTJE Trijn Nanninghs verkoper Hofstraat 1615 230 8r
NANNES, AAFKE Aefke Nannings huurder Heiligeweg 54 1736 249 108r
NANNES, AREND Aernt Nannings Koedijck koper huis met de wal tot aan de haven toe Zuiderhaven 15 1663 238 187v
NANNES, ANTJE als bewoner Antie Nannings naastligger ten noorden Voorstraat 93 1685 242 61v
NANNES, DIRK wijlen Dirk Nannings bewoner Kerkpoortstraat 1636 234 23r
NANNES, DIRK Dirk Nannings naastligger ten oosten Karremanstraat 15 1782 260 272r
NANNES, DIRK de weduwe Dirk Nannings naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1788 262 258r
BEER, DIRK NANNES wijlen Dirk Nannings de Beer oud grootveerschipper Zoutsloot 71 1787 262 238v
NANNES, GRIETJE de weduwe Grietje Nannings naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1665 239 15r
NANNES, GRIETJE de weduwe Grietje Nannings naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1668 239 130r
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper 1 1684 242 18v
NANNES, HISKE Hiske Nannings verkoper van 5/8 Karremanstraat 23 1760 254 255r
NANNES, HISKE Hiske Nannings Zoutsloot 96 1770 257 155r
NANNES, JAKOB Jacob Nannings koper huis Zoutsloot NZ 1631 233 6r
NANNES, JAN Jan Nannings naastligger ten zuiden Schritsen 52 1612 229 83v
NANNES, JAN wijlen Jan Nannings erflater Droogstraat 1632 233 49v
NANNES, JAN de kamer van de erfgenamen van Jan Nannings naastligger ten oosten Droogstraat 39 1632 233 65v
WERF, JAN NANNES Jan Nannings van der Werff verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1674 240 147v
NANNES, K. K. Nannings advocaat Hof van Friesland Wasbleek 1684 242 17r
NANNES, K. K. Nannings advocaat Hof van Friesland Kerkpoortsmolen 1 1684 242 18r
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Droogstraat NZ 1684 242 25v
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Wortelstraat 1 1684 242 26r
NANNES, PIETER de kinderen van Pieter Nannings kuiper verkoper Sint Jacobstraat 2 1614 229 188r
NANNES, PIETER Pieter Nannings , voor zich en zijn kinderen kuiper verkoper Sint Jacobstraat 2 1614 229 188r
NANNES, PIETER burgemeester en gedeputeerde van het Noorderkwartier de heer Pieter Nannings verkoper van 1/2 Voorstraat 7 1627 232 6r
NANNES, PIETER burgemeester en gedeputeerde van het Noorderkwartier de heer Pieter Nannings verkoper van 1/2 Noorderhaven 46 1627 232 6r
NANNES, PIETER burgemeester Pieter Nannings verkoper Droogstraat 1632 233 49v
NANNES, RINSKE Reinsck Nannings verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1691 242 371r
NANNES, RIJKJE Rijckjen Nannings koper Moriaanstraat 12 1720 246 73v
NANNES, SJOUKJE de kamer gekocht door Sioukjen Nannings naastligger ten oosten Hofstraat 31 1696 243 199r
NANNES, SJOUKJE ongehuwde dochter Sioukjen Nannings koper kamer Hofstraat 33 1696 243 199v
NANNES, SJOUKJE Sjouckie Nannings verkoper Droogstraat NZ 1684 242 25v
NANNES, SJOUKJE Sjouckie Nannings verkoper Wortelstraat 1 1684 242 26r
NANNES, SJOUKJE Sjoukjen Nannings naastligger ten oosten Hofstraat 31 1701 244 98v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1760 255 24v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings koper smeersmelterij en huis Noorderhaven 8 1764 256 47v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings koemelker verkoper Bildtpoort (gebied) 1765 256 144v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karreman koper stal Zoutsloot ZZ 1767 256 240v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karreman huurder (p.j.) Zoutsloot ZZ 1767 256 240v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings verkoper Zoutsloot ZZ 1769 257 116r
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1770 257 153r
NANNES, SIEBREN de weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1782 260 273r
NANNES, SIEBREN de weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10achter 1790 263 200r
NANNES, SIEBREN de weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1791 263 300v
NANNES, SIEBREN de weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1791 263 322v
NANNES, TIJS Thys Nannings timmermansgesel verkoper Scheerstraat 4 1736 249 114r
NANNES, TIJS Tijs Nannings naastligger ten zuiden Lanen 66 1739 250 6r
NANNES, TIJS Tijs Nannings , c.s. naastligger ten zuiden Lanen 66 1750 252 100r
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 11 1730 247 303v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 11 1733 248 277v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad 11 1735 249 41v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1748 251 234v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1748 251 237r
NANNES, WILLEM de erfgenamen van Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1751 252 121r
NANNES, WILLEM de erfgenamen van Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1751 252 123v
NANNES, WILLEM de weduwe van Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1754 253 163v
NANNES, WILLEM Willem Nannings mr. bontwever Fabrieksstraat 34 1754 253 175r
NANNES, SJOUKJE Zjoukjen Nannings verkoper Hofstraat 33 1720 246 91r
NANNES, ANTJE Antie Nannis naastligger ten noorden Voorstraat 93oost 1667 239 76r
NANNES, HIDDE Hidde Nannis koper huis, strekkende van voor tot aan het huis van Jan Jacobs Grote Kerkstraat 10 1626 231 120r
NANNES, RINSE Rinse Nannis koper huis met het vrije gebruik van de steeg ten oosten Voorstraat ZZ 1627 231 162r
NANNES, WELMOED Welmoed Nannis , bestemoeder van de weeskindere Vijverstraat 8 1625 231 86r
, MARIA Mary Neckels koper Noordees (gebied) 1613 229 149v
NUTTERTS, JAN Jan Netters wijdschipper huurder Noorderhaven NZ 1684 242 27v
NUTTERTS, JAN Jan Netters wijdschipper koper Zoutsloot ZZ 1687 242 178v
NUTTERTS, JAN Jan Netters naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1694 243 80v
NUTTERTS, JAN de erfgenamen van Jan Netters naastligger ten oosten Droogstraat 1723 246 158r
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters koper kamer Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters verkoper Gardenierstraat ZZ 1717 245 290v
NUTTERTS, TRIJNTJE Trijntie Netters koper huis, put, bak Sint Jacobstraat 5 1719 246 56v
NUTTERTS, JAN de erfgenamen van Jan Netterts naastligger ten oosten Karremanstraat 23 1718 246 7v
NUTTERTS, JOHANNES Joannes Nettes verkoper Zoutsloot 52 1663 238 17va
NUTTERTS, JOHANNES Johannes Nettes verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1663 238 171r
NUTTERTS, TRIJNTJE Trijntje Nettes verkoper Sint Jacobstraat 5 1743 251 27r
, JOHANNES Johannis Nettis , c.u. wijdschipper koper huis, loods en plaats Grote Ossenmarkt ZZ 1652 236 216r
, FEIKE Feike Nichels bewoner Fabrieksstraat 1706 244 334v
, HANS grondpacht uit huis genaamd het Dorstigh Hontie van Hans Nichels eigenaar perceel Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hondje 1679 241 30r
, HANS grondpacht uit het huis genaamd het Dorstige Hondje van Hans Nichels eigenaar perceel Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hontie 1683 241 271r
, HANS Hans Nichels grondpacht verschuldigd aan dit perceel kamer daarbij staande Weverstraat ZZ 1692 242 400r
, HANS Hans Nichels naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 5 1697 243 302v
, HANS Hans Nichels naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 5 1703 244 200v
REITSMA, HANS Hans Nichels Reytsma, c.u. koper kamer en loodske Weverstraat 1683 241 262v
NICOLAAS, FEITE Feitel Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 10 1723 246 171r
NICOLAAS, FEITE Feytel Nickels bewoner Weverstraat 10 1722 246 138r
NICOLAAS, HANS de kamer van Hans Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 1689 242 290v
NICOLAAS, HANS grondpacht uit de kamers van Hans Niclaas eigenaar perceel Klaverbladstraat 19 1670 239 215r
NICOLAAS, HANS Hans Niclaes verkoper Weverstraat 1672 240 89v
NICOLAAS, JOHANNES Johannes Nicolaas huurder beneden oost (p.w.) Grote Kerkstraat 42 1778 259 126v
NICOLAAS, JOHANNES Johannes Nicolaas huurder beneden oost (p.w.) Grote Kerkstraat 44 1778 259 126v
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes koper door niaar Zuiderhaven 1625 231 67v
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes naastligger ten noorden Havenplein ZZ 1624 231 8r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes verkoper Havenplein ZZ 1624 231 8r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes verkoper (gecondemneerde) Havenplein ZZ 1625 231 41r
NICOLAAS, HANS de verkoper of Hans Nicolaus naastligger ten oosten Klaverbladstraat 19 1699 244 27v
NICOLAAS, HANS Hans Nicolaus Riet koper 2 kamers waar het Dorstige Hondje uithangt Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hondje 1667 239 114v
NIESES, FAAS Faes Nieses , c.u. koper 3 kamers of woningen Poortje OZ 1613 229 141r
, THOMAS Tomas Nieuman naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1624 231 18v
NOLKES, HILTJE Hiltje Nolkes koper Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r
NOLLES, JAN burgerhopman Jan Nolles verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper 1/2 stal Zuiderstraat 1710 245 131r
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles eigenaar van 1/2 Zuiderstraat 1710 245 131r
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper 1/2 huis Zuiderstraat 1710 245 131r
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles eigenaar van 1/2 Zuiderstraat 1710 245 131r
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper hof met bomen, bloemen, planten en zomerhuis Weverstraat 1711 245 156r
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper woning Nieuwstraat 42 1712 245 172av
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles , c.u. koper zoutkeet met de zoutpanne en verdere goederen Nieuwstraat 42 1712 245 174v
NOLLES, JAN de woning mede gekogt door Jan Nolles , c.u. naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1712 245 174v
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles verkoper Zuiderstraat ZZ 1714 245 207r
NOLLES, JAN de keet van vroedsman Jan Nolles naastligger ten noorden Nieuwstraat 46 1714 245 225v
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles verkoper Nieuwstraat 42 1715 245 234r
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper door niaar huis Hondenstraat 13 1716 245 266r
NOLLES, JELLE Jelle Nolles , c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1720 246 74v
NOLLES, JELLE Jelle Nolles naastligger ten noorden Rommelhaven 4 1722 246 137r
NOLLES, JELLE Jelle Nolles mr. scheepstimmerman verkoper van 1/3 Rommelhaven 4 1723 246 164r
NOLLES, JELLE als bewoner Jelle Nolles naastligger ten oosten Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
NUTTERTS, DIEUWKE Dieuwke Nuttes koper huis Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
, GERRIT Gerryt Nyters , voor hemzelf en zijn twee zoon verkoper Schritsen 62 1612 229 72r