Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Na  Ne  Ni  No  Nu  Ny  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
N., ? N. soldaat naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1625 231 47r
N., ANTJE Anna N. weefster naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1630 232 155r
N., DOUWE Douwe N. timmerman naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1625 231 46v
N., FENNE Fenne N. verkoper Spinstraat 9 1640 234 96v
N., FREERK Freerck N. bakker naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1630 232 163r
N., LAMMERT de woning van Lambert N. Havenplein 1625 231 41r
N., MARIA Marij N. naastligger ten oosten Zoutsloot 1625 231 50r
N., MELCHERT Melchert N. naastligger ten westen Achterstraat 1630 232 148v
N., MINNE Minne N. blokmaker naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1631 232 181r
N., N. N. N. naastligger ten oosten Heiligeweg 1630 232 165r
N., N. N. N. naastligger ten zuiden Heiligeweg 1630 232 165r
N., N. N. N. naastligger ten westen Heiligeweg 1630 232 165r
N., N. N. N. naastligger ten noorden Heiligeweg 1630 232 165r
, MOSES Moyses Naftali , jood naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammens , c.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammens , n.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v
, WIEBE de weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 3 1783 261 47v
, WIEBE de weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1801 266 20r
, WIEBE de weduwe van Wybe Nammerts naastligger ten westen Lanen 3 1805 267 123r
NAMMENS, WIEBE Wybe Nammes , n.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1765 256 127v
, JANKE Janke Nanders huurder Rommelhaven 18drie_a 1766 256 169v
NANNES, AREND Aernt Nannes kuiper verkoper Hondenstraat 2 1670 240 25v
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten noorden Voorstraat 93 1667 239 75r
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten noorden Schoolsteeg 1667 239 104v
NANNES, ANTJE Antie Nannes naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1686 242 112v
NANNES, KLAAS Claes Nannes schipper op Dokkum (trek-) koper woning Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
BOER, DIRK NANNES Dirk Nannes de Boer oud schipper (beurt-) koper huis en tuintje Zoutsloot 71 1781 260 107r
NANNES, GERBEN Gerben Nannes bewoner Oosterkeetstraat 1721 246 120v
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wierda mede rechter van Baarderadeel verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r
WIERDA, GERRIT NANNES Gerrit Nannes Wyerda mede rechter van Baarderadeel verkoper van 1/2 Karremanstraat 1708 245 54r
NANNES, HIDDE Hidde Nannes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 1635 233 167r
NANNES, HIDDE het jongste weeskind van Hidde Nannes verkoper Grote Kerkstraat 1637 234 25r
GRETTINGA, HIDDE NANNES mr. Hiddes Nannes Grettinga verkoper van 1/3 Hondenstraat NZ 1675 240 21va
NANNES, IJSBRAND Isbrant Nannes verkoper 1630 232 159r
NANNES, JETSE Jetze Nannes Heiligeweg 25 1773 258 122v
FABER, JOHANNES NANNES mr. Joan Nannes Faber chirurgijn verkoper Noorderhaven 34achter 1668 239 162r
FABER, JOHANNES NANNES Joan Nannes Faber, c.u. verkoper Hoogstraat 1668 239 176r
FABER, NANNES Maeyke* Nannes Faber Hoogstraat 30 1668 239 29ra
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes koper huis Nieuwstraat 48 1658 237 176r
NANNES, MELCHERT Melcher Nannes , c.u. verkoper Nieuwstraat 48 1665 239 15v
NANNES, OEGE de erven van Oege Nannes naastligger ten oosten Karremanstraat WZ 1639 234 74v
NANNES, RINSE wijlen Rinse Nannes kuiper Noorderhaven NZ 1642 234 166v
NANNES, RUURD Rioerdt Nannes Grote Kerkstraat 1637 234 25r
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper Karremanstraat 20 1658 237 173r
NANNES, TRIJNTJE Trijntie Nannes verkoper onbekend 1682 241 192v
KOEDIJK, AREND NANNES het nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk, c.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1665 239 4r
KOEDIJK, AREND NANNES Aarnt Nanninghs Koedijk, burger verkoper Zuiderhaven 15 1665 239 4r
NANNES, GRIETJE Griettie Nanninghs Kerkpad WZ 1648 236 39r
NANNES, GRIETJE Griettie Nanninghs Kerkpad WZ 1648 236 39r
NANNES, PIETER Pieter Nanninghs kuiper huurder Sint Jacobstraat 1614 229 200v
NANNES, RIENKJE Rienx Nanninghs Nieuwstraat OZ 1688 242 253r
NANNES, TRIJNTJE Trijn Nanninghs Hofstraat 1615 230 8r
NANNES, AAFKE Aefke Nannings huurder Heiligeweg 54 1736 249 108r
NANNES, AREND Aernt Nannings Koedijck koper huis met de wal tot aan de haven toe Zuiderhaven 15 1663 238 187v
NANNES, ANTJE als bewoner Antie Nannings naastligger ten noorden Voorstraat 93 1685 242 61v
NANNES, DIRK wijlen Dirk Nannings bewoner Kerkpoortstraat 1636 234 23r
NANNES, DIRK Dirk Nannings naastligger ten oosten Karremanstraat 17 1782 260 272r
NANNES, DIRK de weduwe Dirk Nannings naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1788 262 258r
BEER, DIRK NANNES wijlen Dirk Nannings de Beer oud schipper (grootveer-) Zoutsloot 71 1787 262 238v
NANNES, GRIETJE de weduwe Grietje Nannings naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1665 239 15r
NANNES, GRIETJE de weduwe Grietje Nannings naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1668 239 130r
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper Nieuwstraat 1684 242 18v
NANNES, HISKE Hiske Nannings verkoper van 5/8 Karremanstraat 23 1760 254 255r
NANNES, HISKE Hiske Nannings Zoutsloot 96 1770 257 155r
WERF, JAN NANNES Jan Nannings van der Werff verkoper Grote Kerkstraat 40oost 1674 240 147v
NANNES, K. K. Nannings advocaat Hof van Friesland Wasbleek 1684 242 17r
NANNES, K. K. Nannings advocaat Hof van Friesland Kerkpoortstraat 1684 242 18r
NANNES, NANKE Nanneke Nannings Droogstraat 1684 242 25v
NANNES, NANKE Nanneke Nannings Wortelstraat 1 1684 242 26r
NANNES, RIJKJE Rijckjen Nannings Moriaanstraat 12 1720 246 73v
NANNES, SJOUKJE de kamer gekocht door Sioukjen Nannings naastligger ten oosten Hofstraat 31 1696 243 199r
NANNES, SJOUKJE ongehuwde dochter Sioukjen Nannings koper kamer Hofstraat 33 1696 243 199v
NANNES, SJOUKJE Sjouckie Nannings Droogstraat 1684 242 25v
NANNES, SJOUKJE Sjouckie Nannings Wortelstraat 1 1684 242 26r
NANNES, SJOUKJE Sjoukjen Nannings naastligger ten oosten Hofstraat 31 1701 244 98v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1760 255 24v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings koper smeersmelterij en huis Noorderhaven 8 1764 256 47v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings koemelker verkoper Bildtpoort (gebied) 1765 256 144v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karreman koper stal Zoutsloot ZZ 1767 256 240v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings karreman huurder (p.j.) Zoutsloot ZZ 1767 256 240v
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings verkoper Zoutsloot ZZ 1769 257 116r
NANNES, SIEBREN Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1770 257 153r
NANNES, SIEBREN de weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1782 260 273r
NANNES, SIEBREN de weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen onbekend 1790 263 200r
NANNES, SIEBREN de weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1791 263 300v
NANNES, SIEBREN de weduwe van Sybren Nannings naastligger ten westen Noorderhaven 10 1791 263 322v
NANNES, TIJS Thys Nannings timmermansgesel verkoper Scheerstraat 4 1736 249 114r
NANNES, TIJS Tijs Nannings naastligger ten zuiden Lanen 66 1739 250 6r
NANNES, TIJS Tijs Nannings , c.s. naastligger ten zuiden Lanen 66 1750 252 100r
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad NZ 1730 247 303v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad NZ 1733 248 277v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad NZ 1735 249 41v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1748 251 234v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1748 251 237r
NANNES, WILLEM de erven van Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1751 252 121r
NANNES, WILLEM de erven van Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1751 252 123v
NANNES, WILLEM de weduwe van Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1754 253 163v
NANNES, WILLEM Willem Nannings mr. bontwever Oosterbolwerk 1754 253 175r
NANNES, SJOUKJE Zjoukjen Nannings verkoper Hofstraat 33 1720 246 91r
NANNES, ANTJE Antie Nannis naastligger ten noorden Voorstraat 93 1667 239 76r
NUTTERTS, JAN Jan Netters schipper (wijd-) huurder Noorderhaven NZ 1684 242 27v
NUTTERTS, JAN Jan Netters schipper (wijd-) koper Zoutsloot ZZ 1687 242 178v
NUTTERTS, JAN Jan Netters naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1694 243 80v
NUTTERTS, JAN de erven van Jan Netters naastligger ten oosten Droogstraat 1723 246 158r
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters koper kamer Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
NUTTERTS, JETSKE Jetske Netters verkoper Gardenierstraat ZZ 1717 245 290v
NUTTERTS, TRIJNTJE Trijntie Netters koper huis, put, bak Sint Jacobstraat 5 1719 246 56v
NUTTERTS, JAN de erven van Jan Netterts naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1718 246 7v
NUTTERTS, JOHANNES Joannes Nettes verkoper Zoutsloot ZZ 1663 238 17va
NUTTERTS, JOHANNES Johannes Nettes verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1663 238 171r
NUTTERTS, TRIJNTJE Trijntje Nettes verkoper Sint Jacobstraat 5 1743 251 27r
, JOHANNES Johannis Nettis , c.u. wijdschipper koper huis, loods en plaats Grote Ossenmarkt ZZ 1652 236 216r
NICOLAAS, FEITE Feitel Nickels grondpacht verschuldigd aan dit huis Weverstraat ZZ 1723 246 171r
NICOLAAS, HANS de kamers van Hans Niclaas verpachter grond Weverstraat 1670 239 215r
NICOLAAS, HANS Hans Niclaes verkoper onbekend 1672 240 89v
NICOLAAS, JOHANNES Johannes Nicolaas huurder beneden oost (p.w.) Grote Kerkstraat 42 1778 259 126v
NICOLAAS, JOHANNES Johannes Nicolaas huurder beneden oost (p.w.) Grote Kerkstraat 44 1778 259 126v
NICOLAAS, HANS Hans Nicolaus naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1699 244 27v
NICOLAAS, HANS Hans Nicolaus Riet, burger koper 2 kamers Weverstraat het Dorstige Hondje 1667 239 114v
, THOMAS Tomas Nieuman naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1624 231 18v
NOLKES, HILTJE Hiltje Nolkes Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r
NOLLES, JAN hopman Jan Nolles Heiligeweg 7 1708 245 43v
NOLLES, JAN hopman Jan Nolles , burger koper huis en tuin Grote Bredeplaats 24 1708 245 57r
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper 1/2 stal Zuiderpoort (gebied) 1710 245 131r
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles eigenaar van 1/2 Zuiderpoort (gebied) 1710 245 131r
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles koper 1/2 huis Zuiderpoort (gebied) 1710 245 131r
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles eigenaar van 1/2 Zuiderpoort (gebied) 1710 245 131r
NOLLES, JAN Vroedsman Jan Nolles koper hof met bomen, bloemen, planten en zomerhuis Weverstraat 1711 245 156r
NOLLES, JAN Vroedsman Jan Nolles koper woning Nieuwstraat 42 1712 245 172av
NOLLES, JAN Vroedsman Jan Nolles , c.u. koper zoutkeet met de zoutpanne en verdere goederen Nieuwstraat 42 1712 245 174v
NOLLES, JAN de woning mede gekogt door Jan Nolles , c.u. naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1712 245 174v
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles verkoper Zuiderstraat ZZ 1714 245 207r
NOLLES, JAN de keet van vroedsman Jan Nolles naastligger ten noorden Nieuwstraat 46 1714 245 225v
NOLLES, JAN vroedsman Jan Nolles verkoper Nieuwstraat 42 1715 245 234r
NOLLES, JELLE Jelle Nolles , c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1720 246 74v
NOLLES, JELLE Jelle Nolles naastligger ten noorden Rommelhaven 4 1722 246 137r
NOLLES, JELLE Jelle Nolles mr. scheepstimmerman verkoper van 1/3 Rommelhaven 4 1723 246 164r
NOLLES, JELLE als bewoner Jelle Nolles naastligger ten oosten Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
NUTTERTS, DIEUWKE Dieuwke Nuttes koper huis Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v