Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Oa  Oe  Oi  Oo  Ou  Oy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, NEELTJE Neel Oattes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 361v
OBBES, Obbes , c.u. huurder Tiepelsteeg OZ 1767 256 249r
OBBES, AUKJE Auck Obbes koper Heiligeweg 46twee_achter 1612 229 106v
OBBES, AUKJE Auck Obbes koper Heiligeweg 19 1617 230 68v
OBBES, AUKJE Auck Obbes verkoper Heiligeweg ZZ 1620 230 255v
OBBES, AUKE Auke Obbes , c.u. koper huis waar de Gulden Wijser uithangt, met de ledige plaats erachter Scheerstraat 8oost de Gulden Wijser 1644 235 118r
OBBES, BOTJE weduwe Bottie Obbes verkoper Romastraat ZZ 1720 246 81v
OBBES, DIRK wijlen Dirk Obbes koper Zuiderstraat NZ 1710 245 133r
OBBES, FOKKE Focke Obbes verkoper van 2/6 Noorderhaven 31 1627 231 158v
OBBES, GABE Gabbe Obbes naastligger ten westen onbekend 1602 228 301r
OBBES, GEERT Geertie Obbes , mede voor zijn uitlandige broeder verkoper Noorderhaven 80 1633 233 79r
OBBES, GEERTJE Geertie Obbes koper Noorderhaven 5 1721 246 121v
OBBES, GEERTJE Geertie Obbes verkoper Noorderhaven 5 1726 246 252v
OBBES, GEERTJE Geertien Obbes , vrijgezel verkoper Zuiderstraat 1632 233 69v
OBBES, GRIETJE Grietje Obbes naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 12va
OBBES, GRIETJE Grietje Obbes naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 13va
OBBES, GRIETJE Grietje Obbes verkoper Noorderhaven 31 1736 249 129v
BARON, GRIETJE OBBES Grietje Obbes Baron verkoper Zuiderhaven 36oost 1741 250 206v
OBBES, GRIETJE Grytie Obbes koper Schritsen 7 1724 246 189v
OBBES, GRIETJE Gryttje Obbes koper huis Noorderhaven 31 1707 245 15r
OBBES, HANS Hans Obbes , zwager [staat: swaer] van de verkoper koper door niaar hoekhuis Havenplein 5 1647 235 245v
OBBES, HANS Hans Obbes verkoper Rozengracht 10 1659 237 186r
OBBES, HANS Hans Obbes verkoper Rozengracht 12 1659 237 186r
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Zoutsloot 23 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 24 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 22 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 20 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 18 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 16 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 14 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 12 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 10 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Zoutsloot 21noord 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 12 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4midden 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 4noord 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2zuid 1660 238 7ra2
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 2noord 1660 238 7ra2
BARON, HOUKE OBBES Holcke Obbes Baron naastligger ten zuiden Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
OBBES, HOUKE Holke Obbes naastligger ten westen Werfpad ZZ 1716 245 275v
OBBES, HOUKE Holke Obbes , c.u. koper woning Werfpad 1717 245 280v
OBBES, HOUKE Holke Obbes scheepstimmerman naastligger ten westen Werfpad ZZ 1734 248 328r
OBBES, HOUKE Holke Obbes mr. scheepstimmerman verkoper van 1/4 Lombardstraat NZ 1742 250 255r
OBBES, HOUKE Holke Obbes , c.u. verkoper Werfpad ZZ 1749 251 265v
OBBES, JAN Jan Obbes , vrijgezel koper 1/2 huis Zuiderstraat 1613 229 176r
OBBES, IESKJE Jisk Obbes koper Zuiderhaven NZ 1642 234 162v
OBBES, LIEUWKJE Leeucke Obbes koper Schritsen 5 1635 233 169r
OBBES, Liauk Obbes koper Lanen 30 1641 234 146v
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes koper huis, loods en plaats Grote Ossenmarkt ZZ 1663 238 171r
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes wijdschipper geniaarde koper Schritsen 45 1667 239 87r
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes koper provisioneel grote stal met een wagenhuis ten westen Vijverstraat 20 1668 239 32va
OBBES, LOLKE het huis van Lolcke Obbes wijdschipper naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 15 1670 240 1v
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes wijdschipper verkoper Grote Ossenmarkt 15 1670 240 1v
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19 1670 240 25r
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes koper provisioneel huis en nieuw gebouwd gorthuis daarachter Kleine Bredeplaats 16 1676 240 36va
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes wijdschipper naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19 1679 241 47v
OBBES, LOLKE de weduwe van wijlen Lolcke Obbes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter 1682 241 195r
OBBES, LOLKE Lolcke Obbes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter 1689 242 269r
OBBES, LOLKE wijlen Lolcke Obbes wijdschipper verkoper Grote Ossenmarkt 17 1694 243 80r
OBBES, LOLKE Lolke Obbes koper grote stal en wagenhuis Grote Ossenmarkt 17 1668 239 146r
OBBES, LOLKE Lolke Obbes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter 1671 240 69r
OBBES, LOLKE de weduwe van Lolke Obbes naastligger ten zuiden Vijverstraat 18 1692 242 375r
OBBES, OBBE Obbe Obbes naastligger ten westen Lanen 21 1649 236 71v
OBBES, OBBE de weduwe van Obbe Obbes naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v
OBBES, OBBE Obbe Obbes naastligger ten westen Lanen 21 1662 238 142r
OBBES, RIENK de weduwe van Rink Obbes , c.s. huurder Brouwersstraat 13 1768 257 38r
OBBES, SCHELTE het sterfhuis van wijlen Schelte Obbes verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1606 228 519r
OBBES, SJOERD Sioerd Obbes wijdschipper koper huis Grote Bredeplaats 6oost_voor 1710 245 128v
OBBES, SJOERD Sioerd Obbes schipper naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter 1713 245 187r
OBBES, SJOERD Sioerd Obbes schipper verkoper Lanen 65oost 1714 245 219v
OBBES, SJOERD Sioerd Obbes schipper naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 6oost_achter 1716 245 262v
OBBES, SJOERD de weduwe en erfgenamen van wijlen Sioerd Obbes verkoper Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v
OBBES, SJOERD Sjoerd Obbes verkoper Zuiderhaven ZZ 1702 244 186r
BOK, SJOERD OBBES huur aan Sjoerd Obbes de Bok huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor 1725 246 239r
BOK, SJOERD OBBES Sjoerd Obbes de Bok verkoper Grote Bredeplaats 6oost_voor 1725 246 239r
OBBES, STEFFEN Steeven Obbes , c.u. huurder Kleine Ossenmarkt 2 1745 251 91v
OBBES, SIEBE Sybe Obbes verkoper van 1/8 Poortje 7 1706 244 326v
OBBES, SIETSKE Syts Obbes koper Schritsen 5 1635 233 169r
OBBES, SIETSKE Sytske Obbes verkoper Lanen 18 1651 236 161r
OBBES, TEUNIS Thoenis Obbes verkoper Gardenierstraat 1611 229 8v
OBBES, TIEMEN mr. Thymen Obbes schooldienaar naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1611 229 66v
OBBES, TIEMEN mr. Thymen Obbes schooldienaar naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1612 229 77v
OBBES, TIJSKE Tiesk Obbes geniaarde koper Zuiderhaven 7 1642 234 167v
OBBES, TIEMEN mr. Tymen Obbes naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1614 229 191v
OBBES, TIEMEN het huis van mr. Tymen Obbes naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1615 229 279v
OBBES, WOUTER Wolter Obbes koper provisioneel twee kamers Carl Visschersteeg 1621 230 263r
OBBES, WOUTER Wolter Obbes koper provisioneel twee kamers Hofstraat NZ 1621 230 264r
OBBES, WOUTER Wolter Obbes , broeder van de proclamant bewoner Romastraat ZZ 1621 230 286r
OBBES, ATE Aete Obbis koper huis met achteruit of hof Romastraat ZZ 1621 230 286r
, Timanno Obbonides pastor verkoper Hoogstraat 29 1615 229 240v
OBBES, TIEMEN Thymannus Obbonis schoolmeester koper huis met ledige plaats Hoogstraat 29 1611 229 4v
OBBES, AUKE Aucke Obes koper huis, plaats en schuur met een vrije uit- en ingang oostwaarts tot de straat ([AlleFriezen: Harlingen 1635 Aucke Obbes x Syuke Jans]) Hoogstraat NZ 1644 235 131v
OKKES, AAFKE Aeff Ockes , maior annis verkoper Vijverstraat 30 1624 231 23v
OKKES, AUKE Aucke Ockes , maior annis verkoper Vijverstraat 30 1624 231 23v
OKKES, BAUKJE Baukje Ockes koper kamer of woning Schritsen 12 1784 261 165r
OKKES, BAUKJE Baukjen Ockes koper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
OKKES, BOTE Bote Ockes verkoper Franekereind 29oost 1739 250 22v
OKKES, BOTE Bote Ockes verkoper Lanen 30 1743 251 14v
OKKES, KLAASKE Claaske Ockes verkoper Franekereind 29oost 1738 249 350r
OKKES, KORNELIS Cornelis Ockes naastligger ten westen Noorderhaven 31 1597 228 8v
OKKES, KORNELIS Cornelis Ockes verkoper Noorderhaven 31 1597 228 8v
OKKES, KORNELIS Cornelis Ockes koper huis Hoogstraat 30 1597 228 33r
OKKES, KORNELIS de erfgenamen van Cornelis Ockes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1597 228 57r
OKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Ockes koper Zoutsloot ZZ 1597 228 57v
OKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Ockes verkoper Noordees (gebied) 1598 228 94v
OKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Ockes koper Kleine Bredeplaats 15 1598 228 100v
OKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Ockes verkoper Harmen Honingmanssteeg 1598 228 113v
OKKES, KORNELIS Wijlen Cornelis Ockes koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v
OKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Ockes verkoper Noorderhaven 48 1598 228 128v
OKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Ockes verkoper Droogstraat NZ 1600 228 225v
OKKES, KORNELIS wijlen Cornelis Ockes erflater Vijver 1 1613 229 183r
OKKES, DIRK wijlen Dierck Ockes koper onbekend 1598 228 105v
OKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dierck Ockes naastligger ten westen onbekend 1598 228 111r
OKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dierck Ockes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1598 228 116v
OKKES, DIEUWKE Dieuw Ockes verkoper Noordees (gebied) 1597 228 36r
OKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirck Ockes naastligger ten oosten onbekend 1598 228 86r
OKKES, DIRK Dirck Ockes , oud 20 jaar verkoper Vijverstraat 30 1624 231 23v
OKKES, DOEDE Doede Ockes metselaar verkoper Bargebuurt 18 1765 256 104v
OKKES, FOKELTJE Foeckel Ockes verkoper q.q. Vijverstraat 30 1624 231 23v
OKKES, FOKELTJE Foockel Ockes koper Heiligeweg 58 1626 231 124v
OKKES, FOKELTJE Foockel Ockes , voor zich en twee onmondige kinderen verkoper Heiligeweg 58 1629 232 121v
OKKES, FOKELTJE Foockel Ockes koper huis met plaatske en loodske of keuken Grote Kerkstraat 1a 1630 232 164v
OKKES, FOKELTJE Fookel Ockes verkoper Grote Kerkstraat 1a 1645 235 184v
OKKES, GEESKE Geeske Ockes huurder Herenknechtenkamerstraat 17 1759 254 190v
OKKES, GRIETJE Griet Ockes koper Poortje 1 1597 228 6r
OKKES, GRIETJE Griet Ockes verkoper Schritsen 1597 228 8r
OKKES, GRIETJE Griet Ockes koper onbekend 1598 228 127r
OKKES, GRIETJE wijlen Griet Ockes verkoper Grote Bredeplaats 25west 1605 228 486v
OKKES, GRIETJE Gryet Ockes koper Grote Bredeplaats 25 1604 228 384v
OKKES, GRIETJE Gryet Ockes koper Grote Bredeplaats 27 1604 228 384v
OKKES, JAKOB Jacob Ockes naastligger ten westen Havenplein 14 1598 228 116r
OKKES, JAN Jan Ockes zoutmeter koper kamer Weverstraat 1682 241 205r
OKKES, JAN Jan Ockes zoutmeter naastligger ten oosten Weverstraat 1682 241 205r
OKKES, JAN Jan Ockes naastligger ten zuiden Franekereind 40 1682 241 44va
OKKES, JAN sergeant Jan Ockes koper huis of kamers Weverstraat 13 1683 242 4v
OKKES, JAN Jan Ockes naastligger ten oosten Weverstraat 13 1683 242 4v
OKKES, JAN Jan Ockes sergeant koper huis Weverstraat 10 1692 242 400r
OKKES, JARICH Jarich Ockes scheepstimmerman geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1702 244 186r
OKKES, JARICH de verkopers Jarig Ockes , c.u. mr. scheepstimmerman bewoner Zuiderstraat 27 1727 246 299r
OKKES, JARICH Jarig Ockes mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderstraat 27 1727 246 299r
OKKES, JELTJE Jelcke Ockes verkoper Voorstraat 33 1622 230 325v
OKKES, JELTJE Jelcke Ockes verkoper Voorstraat 33 1626 231 127v
OKKES, JENTJE Jentie Ockes , c.m. koper huis Sint Odolphisteeg 12 1697 243 268r
OKKES, JENTJE woning en plaats van Jentie Ockes , n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 32 1700 244 37v
OKKES, JENTJE Jentie Ockes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10 1707 245 29v
OKKES, JENTJE Jentje Ockes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8 1704 244 251r
OKKES, JENTJE de woning en paats van Jentje Ockes , n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 32 1705 244 281v
OKKES, JOHANNES Johannes Ockes koper door niaar van 1/2 1/2 huis (oostelijke helft) Franekereind 29oost 1717 245 295v
OKKES, JOHANNES Johannes Ockes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 66 1732 248 164r
OKKES, JOHANNES het huis eerder van Johannis Ockes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 66 1738 249 280r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar koper huis met tuintje Schritsen 26 1758 254 150r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar geniaarde koper Zuiderstraat 12 1764 256 26v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar geniaarde koper Zuiderplein 5noord 1764 256 85r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar koper 1/2 huis Zuiderplein 3 1765 256 117r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar koper woning Hoogstraat 28 1765 256 121r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes koper huis en tuin Schritsen 52 1765 256 122r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar koper van 1/2 huis Voorstraat 16 het Zwarte Kruis 1766 256 179r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar koper deftig huis Voorstraat 76 1766 256 211r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar geniaarde koper Schritsen 64 1766 256 223v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar koper fraai huis Havenplein 18oost 1766 256 226r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar verkoper Hoogstraat 28 1767 256 245v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar verkoper Schritsen 52 1767 256 260v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar koper provisioneel 1/2 huis Zuiderplein 3 1765 256 266v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar koper huis Grote Bredeplaats 18 1767 257 32r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar koper 1/2 huis Voorstraat 16 het Zwarte Kruis 1768 257 38v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar eigenaar van 1/2 Voorstraat 16 1768 257 38v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar verkoper Havenplein 18oost 1768 257 58v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar koper huis Hofstraat 23 1768 257 68v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes verkoper Voorstraat 16 1769 257 111r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar en koopman koper 1/2 huis Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes koopman verkoper Schritsen 18 1781 260 102r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes koopman koper huis Grote Kerkstraat 31midden 1783 261 67v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar koper huis Schritsen 12 1783 261 68v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar en koopman verkoper Zuiderplein 3 1783 261 74r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes naastligger ten westen Raamstraat 8 1783 261 108v
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Ockes van der Stock koopman verkoper Zuiderhaven 71 1783 261 99r
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Ockes van der Stock erflater Hofstraat 23 1784 261 181r
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Ockes van der Stok mr. metselaar en koopman koper huis Zuiderhaven 7 1783 261 125v
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Ockes van der Stok koopman erflater Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Ockes van der Stok erflater Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Ockes van der Stok koopman erflater Kruisstraat 5oost 1784 261 171r
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Ockes van der Stok erflater Kruisstraat 5oost 1784 261 171r
OKKES, LIEUWE Lieuwe Ockes turfdrager huurder Tiepelsteeg 1696 243 214v
OKKES, LIEUWE Lieuwe Ockes turfdrager naastligger ten westen Tiepelsteeg 1696 243 214v
OKKES, MARTEN vroedsman Maarten Ockes koper pakhuis Zuiderhaven 36oost 1675 240 187v
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u. koper huis Heiligeweg 18 1649 236 98r
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u. verkoper Heiligeweg 18 1660 238 15r
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u. verkoper Heiligeweg 11 1662 238 123r
OKKES, MARTEN Marten Ockes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1668 239 178v
OKKES, MARTEN mr. Marten Ockes naastligger ten zuiden Grote Werf 2noord 1669 239 193v
OKKES, MARTEN Marten Ockes , c.u. koper provisioneel 2/3 huis Zuiderhaven 13 1668 239 28ra
OKKES, MARTEN Marten Ockes eigenaar van 1/3 Zuiderhaven 13 1668 239 28ra
OKKES, MARTEN Marten Ockes mr. scheepstimmerman koper timmerwerf Zuiderhaven 18 1672 240 99v
OKKES, MARTEN vroedschap Marten Ockes , c.u. mr. scheepstimmerman koper hof met bomen en planten Zuiderstraat 1674 240 167v
OKKES, MARTEN de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven 36oost 1680 241 70v
OKKES, MARTEN de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Grote Werf 2zuid 1680 241 70v
OKKES, MARTEN de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
OKKES, MARTEN de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
OKKES, MARTEN de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
OKKES, MARTEN de drie minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes verkopers van 3/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
OKKES, MARTEN wijlen vroedsman Marten Ockes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1680 241 76r
OKKES, MARTEN wijlen vroedsman Marten Ockes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1680 241 76r
OKKES, MARTEN de timmerwerf van wijlen vroedsman Marten Ockes naastligger Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
OKKES, MARTEN wijlen Marten Ockes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
OKKES, MARTEN de minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Marten Ockes , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
OKKES, MURKJE Moerck Ockes , maior annis verkoper Vijverstraat 30 1624 231 23v
OKKES, NEELTJE Neeltie Ockes , maior annis verkoper Vijverstraat 30 1624 231 23v
OKKES, PIETER Pieter Ockes koper dwarskamer Hoogstraat 1achter 1600 228 189v
OKKES, PIETER grondpacht uit het huis van Pieter Ockes eigenaar perceel Hoogstraat 1achter 1606 228 526r1
OKKES, PIETER Pieter Ockes koper kamer Hofstraat NZ 1619 230 171v
OKKES, PIETER Pieter Ockes naastligger ten westen Hofstraat NZ 1623 230 349v
OKKES, PIETER Pieter Ockes , oud 22 jaar verkoper Vijverstraat 30 1624 231 23v
OKKES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Ockes verpachter grond Romastraat ZZ 1631 233 33r
OKKES, PIETER grondpacht uit de kamer van wijlen Piter Ockes eigenaar perceel Hoogstraat 1achter 1624 231 28r
OKKES, POPPE Poppe Ockes koper kamer Peterseliestraat WZ 1683 242 10v
OKKES, POPPE Poppe Ockes , meerderjarige vrijgezel verkoper Peterseliestraat WZ 1687 242 196r
OKKES, PIETER wijlen Pyter Ockes naastligger ten westen Hofstraat NZ 1635 233 159v
OKKES, RICHT Recht Ockes rogmeter koper huis en erf Grote Kerkstraat 39 1614 229 187r
OKKES, RIKSTJE Recht Ockes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1643 235 91v
OKKES, RICHT wijlen Recht Ockes verkoper Weverstraat 1654 236 255r
OKKES, RIKSTJE Rixtje Ockes huurder voor 1 jaar Sint Odolphisteeg 7 1725 246 230v
OKKES, SJOERD Sjoerd Ockes huurder (p.j.) Hofstraat 23 1784 261 181r
OKKES, SJOUKE Sjoucke Ockes protesteert Gardenierstraat 1597 228 61v
OKKES, JAN Jan Ockis naastligger ten westen Weverstraat 17 1667 239 109v
OKKES, JAN Jan Ockis steenvoerder koper huis Weverstraat 17 1670 240 16v
OEBELES, BOTE Bote Oebeles assistent huurder achterhuis Voorstraat 28 1738 249 221v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebeles van der Werf havenmeester naastligger Zuiderhaven 71 1804 267 45r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebeles van der Werff naastligger ten westen Heiligeweg 16achter 1786 262 61v
OEBELES, METJE Mettje Oebeles verkoper Franekereind 19 1809 268 298v
KUIPER, METJE OEBELES Mettje Oebeles Kuiper koper Klaverbladstraat 14 1795 264 298r
KUIPER, METJE OEBELES Mettje Oebeles Kuiper koper Klaverbladstraat 16 1795 264 298r
OEBELES, ANTJE Antie Oebles geniaarde koper Lombardstraat 1 1750 252 53v
OEBELES, ANTJE Antie Oebles koper Hoogstraat 40 1754 253 148r
OEBELES, ANTJE Antje Oebles verkoper Hoogstraat 38 1771 257 204r
OEBELES, ANTJE Antje Oebles verkoper Hoogstraat 40 1771 257 205r
OEBELES, JAN huisman Jan Oebles verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
OEBELES, JAN Jan Oebles , c.s. huurder Kerkpad WZ 1745 251 89r
OEBELES, JAN Jan Oebles , c.u. huurder gedeelte 2 tot mei 1791 (p.j.) Kerkpad WZ 1791 263 381r
OEBELES, JANKE Jancke Oebles consenteert Hoogstraat 25 1683 241 243r
OEBELES, JANKE Jancke Oebles , met approbatie van haar zoons verkoper Hoogstraat 17achter 1683 241 243r
OEBELES, JOHANNES Johannes Oebles naastligger ten westen Schritsen 1oost 1781 260 26v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf naastligger ten westen Zuiderstraat 1781 260 99r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoel Heiligeweg 16 1782 260 208r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij, stalling en putstoel Heiligeweg 18 1782 260 208r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 41 1783 261 42v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf naastligger ten westen Heiligeweg 20 1784 261 220v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman eigenaar brouwerij bij de Tiepelsteeg Tiepelsteeg 1785 262 38r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 6 1785 262 46r
WERF, JOHANNES OEBELES wijlen Johannes Oebles van der Werf koopman erflater Heiligeweg 27zuid 1791 263 306r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf havenmeester en koopman verkoper Grote Bredeplaats 5west 1801 265 289r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf verkoper q.q. Brouwersstraat 17 1798 265 314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf verkoper q.q. Weeshuisstraat 13 1798 265 314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werf verkoper q.q. Weeshuisstraat 15 1798 265 314r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff naastligger ten noorden Romastraat 11 1778 259 148v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff naastligger ten oosten Gardenierstraat 6 1780 260 1r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff koopman naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1787 262 194r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff koopman verkoper Zuiderstraat NZ 1787 262 194r
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff naastligger ten zuiden Lanen 2 1787 262 209v
WERF, JOHANNES OEBELES Johannes Oebles van der Werff naastligger ten zuiden Lanen 2 1799 265 131r
OEBELES, METJE Mettje Oebles verkoper Klaverbladstraat 14 1806 267 229v
OEBELES, METJE Mettje Oebles verkoper Klaverbladstraat 16 1806 267 229v
OEBELES, TIJS Tijs Oebles koper Droogstraat 43 1660 238 70r
OEBELES, TIJS wijlen Tijs Oebles verkoper Scheerstraat 4 1677 240 38ra
OEBELES, TIJS wijlen Tijs Oebles , voor zich en haar twee minderjarige kinderen verkoper Droogstraat 55west 1677 240 38ra
OEBELES, TJEERD Tjeerd Oebles naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1682 241 203v
OEBELES, TJEERD Tjeerdt Oebles verkoper q.q. Droogstraat NZ 1684 242 25v
OEBELES, TJEERD Tjeerdt Oebles verkoper q.q. Wortelstraat 1 1684 242 26r
OEBELES, WATSE de erfgenamen van wijlen Watse Oebles naastligger ten westen Romastraat 3 1643 235 75v
OEDES, SAPE Sape Oedes leertouwer naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1671 240 60r
OEDES, SAPE de erfgenamen van wijlen Sape Oedes naastligger ten oosten Hofstraat 33 1721 246 124r
OEDES, WIEBE de curator over de drie nagelaten weeskinderen van Wybe Oedes verkoper van 3/12 Noorderhaven 63 1629 232 83r
OEDES, SAPE de erfgenamen van wijlen Zape Oedes naastligger ten oosten Hofstraat 33 1720 246 91r
OEDSES, HENDRIK Hendrik Oeds , c.s. huurder Achterstraat 7 1809 268 265r
OEDSES, HENDRIK Hendrik Oeds , c.s. huurder Anjelierstraat 7 1809 268 265r
OEDSES, AAFKE Aefke Oedses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30 1683 241 240v
OEDSES, Anschkje Oedses koper Vianen 1787 262 228r
OEDSES, AUKJE Aukjen Oedses koper Rozengracht 9 1740 250 141r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses hovenier koper grote hof Anjelierstraat 8 1748 251 220r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten oosten Achterstraat 7 1749 252 40v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses kooltjer koper huis Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
OEDSES, BARTELD de tuin van Bartel Oedses naastligger ten oosten Liemendijk 1752 252 203v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten oosten onbekend 1754 253 156v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat 15 1762 255 117v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat 15 1764 256 71v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses hovenier naastligger ten oosten Achterstraat 1765 256 102r
OEDSES, BARTELD de hof van Bartel Oedses naastligger ten oosten Liemendijk 1766 256 217r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat 15 1767 256 261r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten oosten Achterstraat 7 1765 256 264r
OEDSES, BARTELD wijlen Bartel Oedses erflater Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
OEDSES, BARTELD Bartle Oedses naastligger ten oosten Anjelierstraat 6 1749 251 275r
OEDSES, BARTELD Bartle Oedses naastligger ten zuiden Achterstraat 1749 252 13v
OEDSES, KLAASKE Claaske Oedses verkoper Hofstraat 13 1741 250 166r
OEDSES, FEDDE het kind van Fedde Oedses naastligger ten noorden Lanen 89 1599 228 144r
OEDSES, GRIETJE Griettie Oedses koper Nieuwstraat 38achter 1653 236 239r
OEDSES, JAN Jan Oedses koper kamer ([staat: corent gulden]) Grote Kerkstraat 30achter 1644 235 134r
OEDSES, JAN Jan Oedses verkoper Grote Kerkstraat 30achter 1652 236 212r
OEDSES, JAN de weduwe van Jan Oedses huurder huis achter de tuin (p.j.) Weverstraat 14 1789 263 375r
OEDSES, KEIMPE Keimpe Oedses koper huis Bildtstraat 19 1617 230 87r
OEDSES, LIJSBET Lijsbeth Oedses verkoper Lanen 1599 228 145r
OEDSES, LOLKE Lolke Oedses blauwverver geniaarde koper Achterstraat 14 1759 254 209r
OEDSES, LOLKE Lolke Oedses , c.u. huurder (p.j.) Weverstraat 1772 258 21v
OEDSES, MEINOU wijlen Meinnou Oedses verkoper Kerkpoortstraat 29 1644 235 150v
OEDSES, OENE Oene Oedses koopman verkoper van 1/4 Zuiderhaven 55 1754 253 183r
OEDSES, PIETER Pieter Oedses naastligger ten oosten Karremanstraat 27 1683 241 63va
OEDSES, PIETER Pieter Oedses schuitschipper koper woning Schritsen 47 1697 243 277r
OEDSES, PIEBE de curator over Pybe Oedses verkoper van 1/12 Noorderhaven 63 1629 232 83r
OEDSES, PIEBE burgemeester Pybe Oedses naastligger ten westen Zuiderhaven 53 1653 236 232r
OEDSES, PIEBE burgemeester Pybe Oedses naastligger ten noorden Zuiderhaven 53 1653 236 232r
OEDSES, PIEBE burgemeester Pybe Oedses verkoper Zuiderhaven 53 1653 236 232r
OEDSES, PIEBE de ledige plaats van burgemester Pybe Oedses naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1656 237 93v
OEDSES, PIEBE de erfgenamen van wijlen Pybe Oedses naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1680 241 95r
OEDSES, PIEBE de erfgenamen van wijlen Pybe Oedses naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1680 241 95r
OEDSES, PIEBE Pybo Oedses koper twee ledige plaatsen Zuiderhaven 51 1638 234 67r
OEDSES, PIEBE Pybo Oedses koper twee ledige plaatsen Zuiderhaven 53 1638 234 67r
OEDSES, PIEBE het koolstek van de weduwe van burgemeester Pybo Oedses naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1668 239 25ra
OEDSES, PIETER Pyter Oedses koper 1/2 huis Droogstraat 61 1676 240 219r
OEDSES, PIETER Pyter Oedses naastligger ten oosten Droogstraat 59 1679 241 37v
OEDSES, PIETER Pyter Oedses naastligger ten westen Droogstraat 63 1684 242 12r
OEDSES, PIETER Pyter Oedses naastligger ten oosten Karremanstraat 27 1692 242 399r
OEDSES, RIENK Rienck Oedses verkoper Peterseliestraat 1655 237 4v
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnerdt Oedses verkoper q.q. Noorderhaven 98 1633 233 104r
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedses koper huis en brouwerij met een ledige plaats ten zuiden daaroor gelegen, strekkende van voren van de straat af tot achter aan de haven Grote Bredeplaats 19 1626 231 128v
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedses verkoper Grote Bredeplaats 19 1626 231 143r
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedses koper q.q. Gardenierstraat 1627 232 24v
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedses huurder voor 1 jaar ([af te kopen voor 100-00-00 GG]) Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedses verkoper van 1/12 Noorderhaven 63 1629 232 83r
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedses verkoper q.q. Noorderhaven 75 1629 232 119r
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedses verkoper q.q. Droogstraat 8 1629 232 119r
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 65 1630 232 138r
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedses naastligger ten zuiden Harmen Honingmanssteeg 1631 232 180r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses verkoper onbekend 1633 233 113v
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses , q.q. naastligger ten noorden Voorstraat 1633 233 116v
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses verkoper q.q. Voorstraat 1633 233 116v
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses huurder Liemendijk NZ 1635 233 157r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses huurder Liemendijk NZ 1635 233 157v
OEDSES, RINNERT oud burgemeester Rinnert Oedses , c.u. verkoper onbekend 1637 234 26r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses , c.u. koper tichelwerk met huis, schuur, steenoven, kalkovens en het kleine huis daarbij staande ten oosten van Harlingen 1637 234 37r
OEDSES, RINNERT de kamer van burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten westen Grote Kerkstraat 34 1638 234 56r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedses , c.u. verkoper Voorstraat 62 1642 234 169v
OEDSES, RINNERT de kamer van burgemeester Rinnert Oedses naastligger ten westen Grote Kerkstraat 34 1642 235 2r
OEDSES, RINNERT de heer Rinnert Oedses naastligger Achterstraat NZ 1645 235 173v
GRETTINGA, RINNERT OEDSES Rinnert Oedses Grettinga, c.u. verkoper Droogstraat 45 1650 236 115v
GRETTINGA, RINNERT OEDSES oud burgemeester Rinnert Oedses Grettinga, c.u. verkoper Noorderhaven 63 1652 236 210r
OEDSES, SCHELTE Schelte Oedses huurder Grote Kerkstraat 25 1772 258 10r
OEDSES, SCHELTE Schelte Oedses Baantjer, c.u. huurder (p.w.) Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
OEDSES, TEUNIS wijlen Thonis Oedses verkoper Liemendijk 1660 238 37r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses verkoper van 1/12 Noorderhaven 63 1629 232 83r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoper koper ledige plaats, voor 23 voet, achter 23 voet 11 duim, lang 74 voet ([voor de vijf percelen in deze akte]) Zuiderhaven 57 1630 232 123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoper koper ledige plaats, voor en achter 22 houtvoeten ([voor de vijf percelen in deze akte]) Zuiderhaven 59 1630 232 123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoper koper ledige plaats, voor en achter 24 houtvoeten, lang 74 houtvoeten ([voor de vijf percelen in deze akte]) Zuiderhaven 61 1630 232 123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoper koper ledige plaats, voor en achter 23 houtvoeten 3 duimen, lang 74 houtvoeten ([voor de vijf percelen in deze akte]) Zuiderhaven NZ 1630 232 123r
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses houtkoper koper ledige plaats, voor 24 en achter 25 houtvoeten breed ([voor de vijf percelen in deze akte]) Zuiderhaven 63 1630 232 123r
OEDSES, TJOMME de ledige plaats van Tiomme Oedses naastligger ten oosten Zuiderhaven 49 1639 234 77v
OEDSES, TJOMME de erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses naastligger ten oosten Zuiderhaven 59 1643 235 67v
OEDSES, TJOMME de erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses naastligger ten westen Zuiderhaven 59 1643 235 67v
OEDSES, TJOMME de erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses verkoper Zuiderhaven 59 1643 235 67v
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses verkoper Zuiderhaven 57 1643 235 71v
OEDSES, TJOMME Tiomme Oedses verkoper Zuiderhaven 61 1643 235 71v
OEDSES, TJOMME de erfgenamen van wijlen Tiomme Oedses naastligger ten westen Schritsen 18 1643 235 73v
OEDSES, TJOMME de ledige plaatsen en kamers van Tjomme Oedses naastligger ten westen Zuiderhaven 65 1632 233 62v
OEDSES, TRIJNTJE Trijn Oedses verkoper William Boothstraat OZ 1600 228 224v
OEDSES, TRIJNTJE Trijn Oedses naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 3 1641 234 151r
OEDSES, TJOMME de verkoper Tyomme Oedses houtkoper naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1632 233 67v
OEDSES, TJOMME Tyomme Oedses houtkoper verkoper Zuiderhaven 57 1632 233 67v
OEDSES, OEPKE wijlen Upcke Oedses verkoper onbekend 1597 228 52r
OEDSES, WIEBE Wybe Oedses naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1618 230 108r
OEDSES, WIEBE het houtstek van Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 100 1618 230 108r
OEDSES, WIEBE de verkoper wijlen Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 98 1633 233 104r
OEDSES, WIEBE de verkoper wijlen Wybe Oedses naastligger ten noorden Noorderhaven 98 1633 233 104r
OEDSES, WIEBE de nagelaten kinderen van wijlen zijn broer Wybe Oedses verkoper Noorderhaven 98 1633 233 104r
OEDSES, WIEBE de nagelaten weeskinderen van zijn wijlen broeder Wybe Oedses verkoper Voorstraat 1633 233 116v
OEDSES, WIEBE de erfgenamen van wijlen Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 104 1641 234 142r
OEDSES, WIEBE het huis van de erfgenamen van wijlen Wybe Oedses naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1643 235 55v
OEDSES, WIEBE het houtstek van de erfgenamen van wijlen Wybe Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 100 1643 235 55v
OEDSES, WIEBREN Wybren Oedses naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1618 230 114r
OEDSES, WIEBREN het houtstek van Wybren Oedses naastligger ten westen Noorderhaven 100 1618 230 114r
OEDSES, IEBELTJE Ybeltie Oedses naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1735 249 53r
OEDSES, IEBELTJE Ybeltie Oedses naastligger ten westen Bargebuurt WZ 1735 249 53r
OEDSES, GERLOF Gerloff Oedsis , c.u. koper kamer, loodsje en plaatsje Hofstraat 47west 1633 233 109r
OEDSES, ANNE Anne Oedts koper huis daer Dronrijp uutsteeckt Kerkpad 7 Dronrijp 1627 232 19r
OEDSES, ANNE Anne Oedts verwandelaar Kerkpad 7 1628 232 35r
OEDSES, RINNERT burgerhopman en diaken Rinnert Oedts koper q.q. onbekend WZ 1624 231 17v
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedts koper kamer Peterseliestraat 1628 232 55v
KAMPEN, PIER Pier Oedtsen Campen verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
, WIEBE Wybe Oedtsen naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1622 230 319r
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedtses koper q.q. kamer Jekelsteeg 1 1620 230 242v
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedtses verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg OZ 1624 231 35v
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedtses koper q.q. kamer en ledige plaats Havenplein ZZ 1626 231 104v
OEDSES, RINNERT Rinnert Oedtses , c.soc. verkoper q.q. Hofstraat NZ 1627 232 24r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedtses koper door niaar ratione sanguinis hof met bomen en planten Droogstraat 45 1641 234 129r
, WIEBE Wybe Oedtsses houtkoper koper huis met mouterij, schuur, turfhuis en een ledige plaats met eest- en wasbak Noorderhaven 102 1616 230 36v
OEDSES, PIETER Pieter Oedzes , c.s. naastligger ten oosten Karremanstraat 27 1696 243 259r
OEDSES, PIETER Pieter Oedzes smalschipper verkoper Schritsen 47 1709 245 86v
OEDSES, PIETER Pytter Oedzes naastligger ten oosten Noorderhaven 105 1702 244 180v
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedzes koper 1/2 grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte]) Achterstraat 1637 234 43r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedzes koper 1/2 grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte]) Karremanstraat 4 1637 234 43r
OEDSES, RINNERT burgemeester Rinnert Oedzes koper 1/2 grondpacht van 3-10-00 CG ([voor de drie grondpachten in deze akte]) Achterstraat 1637 234 43r
OEGES, BAUKJE Baukjen Oeges huurder Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
OEGES, BAUKJE de verlaten boedel van Baukjen Oeges verkoper Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
OEGES, BAUKJE de verlaten boedel van Baukjen Oeges verkoper Zuiderhaven 6 1753 253 47v
OEGES, KLAAS wijlen Claes Oeges verkoper William Boothstraat 37 1676 240 222r
OEGES, KLAAS wijlen Claes Oeges verkoper onbekend 1677 240 269r
OEGES, KLAAS Claes Oeges koper huis met een woning ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1725 246 238v
OEGES, KLAAS Claes Oeges , c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r
OEGES, KLAAS Claes Oeges , c.u. verkoper Drie Roemersteeg OZ 1726 246 261r
OEGES, KLAAS Claes Oeges naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1726 246 280v
OEGES, KLAAS Claes Oeges bewoner Drie Roemersteeg OZ 1727 246 298v
OEGES, KLAAS Claes Oeges verkoper Drie Roemersteeg OZ 1727 246 298v
OEGES, FROUKJE Frouck Oeges koper Gardenierstraat 1620 230 242r
OEGES, HAITSE Haytse Oeges , de oude verkoper van 1/6 William Boothstraat 37 1676 240 222r
OEGES, HAITSE Haytse Oeges , de jonge verkoper van 1/6 William Boothstraat 37 1676 240 222r
OEGES, HAITSE Haytse Oeges verkoper onbekend 1677 240 269r
OEGES, HAITSE Haytse Oeges , de jonge verkoper onbekend 1677 240 269r
OEGES, wijlen Hillie Oeges erflater onbekend 1677 240 269r
OEGES, HILTJE Hiltie Oeges koper huis William Boothstraat 1671 240 59r
OEGES, HILTJE Hiltie Oeges koper huis William Boothstraat 37 1672 240 108r
OEGES, HILTJE wijlen Hiltie Oeges erflater William Boothstraat 37 1676 240 222r
OEGES, HOUKJE Houck Oeges verkoper Scheerstraat 3 1597 228 44v
OEGES, HIELKJE Hylck Oeges koper kamer Peterseliestraat 1661 238 116r
OEGES, HIELKJE Hylk Oeges verkoper Peterseliestraat OZ 1670 240 6r
OEGES, JAN Jan Oeges verkoper van 1/4 Zoutsloot 1 1690 242 318v
OEGES, JELLE Jelle Oeges mr. kleermaker verkoper q.q. Hondenstraat 12 1700 244 347r
OEGES, IETJE Jidtie Oeges koper Lanen 38 1633 233 115v
OEGES, RINSKE de kamer van Rins Oeges naastligger ten zuiden Lanen 44 1665 239 5r
OEGES, RINSE Rins Oeges naastligger ten zuiden Lanen 44 1685 242 70v
OEGES, SASKE Saske Oeges koper provisioneel Brouwersstraat 22 1670 240 1va
OEGES, SASKER Sasker Oeges loods Koningsmarine koper huis Lanen 4 1808 268 166v
OEGES, SASKER Sasker Oeges naastligger ten noorden Schritsen 1oost 1809 268 220r
OEGES, SIBBELTJE Sibbel Oeges verkoper van 1/4 Zoutsloot 1 1690 242 318v
OEGES, SIEUWKE Sieuke Oeges verkoper Zuiderstraat 6voor 1736 249 137r
OEGES, SIEUWKE Sjeuke Oeges huurder beneden (p.j.) Hondenstraat 9 1759 254 210v
OEGES, SJOUKE Sjouke Oeges huurder kelder Hofstraat 7 1735 249 104v
OEGES, SIEUWKE Sjuwke Oeges begunstigde van een lijfrente (p.j.) Voorstraat 62 1766 256 176r
OEGES, SIEMEN Symen Oeges naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1676 240 221v
AMAMA, SIETSE OEGES Sytse Oeges Ammama, c.u. verkoper Hoogstraat 23 1644 235 140r
OEGES, SIETSKE Sytske Oeges verkoper van 1/6 William Boothstraat 37 1676 240 222r
OEGES, SIETSKE Sytske Oeges koper Zuiderstraat 31 1746 251 144r
OEGES, SIETSKE Sytske Oeges verkoper Voorstraat 7 1753 253 87r
OEGES, SIETSKE Sytske Oeges geniaarde koper Schritsen 21 1753 253 108r
OEGES, TETJE Tettje Oeges naastligger ten oosten Voorstraat 82 1785 261 5ra
OEGES, TETJE Tettje Oeges , voor zich en haar minderjarige kinderen verkoper Voorstraat ZZ 1792 264 358r
OEGES, TIETJE wijlen Tiete Oeges verkoper William Boothstraat 37 1676 240 222r
OEGES, TJITSKE Tietske Oeges koper Voorstraat 84 1779 259 202v
OEGES, IETJE Yd Oegis verkoper Zoutsloot 1 1625 231 78v
OENSES, GERRIT Gerryt Oenckes crediteur (triumphant) Havenplein 16 1602 228 322r
OENSES, JENNE Jenne Oenckes naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1598 228 90r
OENES, ANNE Anne Oenes assistent Admiraliteit in Friesland koper huis Schritsen 4 1761 255 72v
OENES, ANNE Anne Oenes naastligger ten westen Schritsen 8 1773 258 103r
OENES, ANTJE Antie Oenes verkoper Kleine Bredeplaats 2 1630 232 161v
OENES, ANTJE Antie Oenes koper door niaar huis Kerkpad 7 1674 240 132v
OENES, AREND de niaarneemster Antie Oenes naastligger ten oosten Kerkpad 7 1674 240 132v
OENES, ANTJE de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antie Oenes naastligger ten oosten Kerkpad 7 1681 241 167r
OENES, ANTJE de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Antie Oenes verkoper Kerkpad 7 1681 241 167r
OENES, ANTJE Antke Oenes verkoper Zoutsloot ZZ 1634 233 150r
OENES, BAUKJE Baukjen Oenes koper Kleine Bredeplaats 16 1753 253 114v
HAGA, BAUKJE OENES Baukjen Oenes Haga koper Schritsen 27 1748 251 224v
OENES, KORNELIS Cornelis Oenes naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1783 261 88r
OENES, DOUWE Douue Oenes koper huis met voorplaatsje Grote Ossenmarkt 19 1620 230 204v
OENES, DOUWE Douwe Oenes verkoper Grote Ossenmarkt 19 1632 233 53v
OENES, DOUWE Douwe Oenes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 3 1639 234 88r
OENES, DOUWE het huis van Douwe Oenes naastligger ten zuiden Rommelhaven 2oost 1649 236 86v
OENES, DOUWE het huis bewoond door Douwe Oenes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 3 1651 236 155r
OENES, DOUWE Douwe Oenes koper door niaar Rommelhaven 6 1651 236 156v
OENES, DOUWE het huis bewoond door Douwe Oenes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 3 1655 237 38v
OENES, DOUWE het huis bewoond door Douwe Oenes naastligger ten westen Sint Jacobstraat 3 1655 237 38v
OENES, DOUWE Douwe Oenes huurder (p.j.) ten zuidoosten van Harlingen 1660 238 57r
OENES, DOUWE Douwe Oenes naastligger ten westen Rommelhaven 4een_achter 1661 238 89v
OENES, FOKKE Focke Oenes , c.u. en c.s. huurder Hoogstraat 4 1756 253 268r
OENES, FOKKE Fokke Oenes mr. bontwever koper huis Hoogstraat 4 1751 252 134v
OENES, FOKKE Fokke Oenes mr. bontwever verkoper Hoogstraat 28 1751 252 135v
OENES, FOKKE Fokke Oenes bontwever verwandelaar Hoogstraat 4 1755 253 249r
OENES, FOKKE Fokke Oenes bontwever aanhandelaar Lanen 40 1755 253 249r
OENES, FOKKE Fokke Oenes , c.u. mr. bontwever huurder voor 10 jaren (p.j.) Lanen 40 1758 254 177r
OENES, FOKKE Fokke Oenes mr. bontwever verkoper Lanen 40 1758 254 177r
OENES, FOKKE Fokke Oenes mr. bontwever koper huis Hoogstraat 45 de Klok 1767 257 33v
OENES, FOKKE Fokke Oenes mr. bontwever verkoper Herenwaltje 7 1768 257 41r
OENES, FOKKE Fokke Oenes naastligger ten westen Hoogstraat 47 1771 257 218r
OENES, FOKKE Fokke Oenes naastligger ten westen Hoogstraat 47 1775 258 203r
OENES, FOKKE de weduwe van Fokke Oenes naastligger ten noorden Hoogstraat 43 1783 261 75r
OENES, FOKKE wijlen Fokke Oenes verkoper Hoogstraat 45 1787 262 229r
OENES, de weduwe van Fokkes Oenes naastligger ten noorden Hoogstraat 43 1787 262 237r
OENES, FOKJE Fokkje Oenes koper Bildtstraat 17 1804 267 67v
OENES, GEERT het achterhuis van Geert Oenes naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ 1629 232 87v
OENES, GEERT Geert Oenes naastligger ten zuiden Schritsen 18 1631 232 166v
OENES, GEERT Geert Oenes naastligger ten zuiden Schritsen 20 1631 232 166v
OENES, GOOITSKE Gooikjen Oenes koper Noorderhaven 65 1739 250 41v
OENES, GOOITSKE Gooikjen Oenes verkoper Noorderhaven 18 1751 252 171v
OENES, GOOITSKE Goykjen Oenes verwandelaar Noorderhaven 65 1741 250 152v
OENES, GOOITSKE Goykjen Oenes aanhandelaar Noorderhaven 18 1741 250 152v
OENES, HEIN Hein Oenes , c.u. koper huis Scheerstraat 5 1659 237 209r
OENES, HEIN Hein Oenes wijdschipper verkoper Zoutsloot 32 1661 238 89r
OENES, HEIN Hein Oenes naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1666 239 36v
OENES, HEIN Hein Oenes zeeman koper huis Lanen 20 1669 239 34va
OENES, HEIN de nagelaten kinderen van wijlen Hein Oenes verkoper Lanen ZZ 1680 241 23ra
OENES, HEIN de kindere van wijlen Hein Oenes verkoper Scheerstraat 5 1680 241 23ra
OENES, HEIN Heyn Oenes zeeman naastligger ten westen Scheerstraat 7 1669 239 209r
OENES, HEIN wijlen Heyn Oenes naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1681 241 175v
OENES, HILTJE Hil Oenes naastligger ten oosten Kerkpad 7 1643 235 90r
OENES, HILTJE Hil Oenes naastligger ten westen Hofstraat 35 1644 235 158r
OENES, HILLE Hille Oenes verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1613 229 184v
OENES, JAN Jan Oenes , c.u. molenaar koper door niaar 7/18 molen De Noordermolen Noordermolen 1 de Noordermolen 1729 247 263v
OENES, JAN Jan Oenes , c.u. molenaar eigenaar van 1/40 ([blijkens een niaar]) Noordermolen 1 1729 247 263v
OENES, JAN Jan Oenes molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 269v
OENES, JAN Jan Oenes molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v
OENES, JAN Jan Oenes molenaar verkoper van 1/8 Rapenburg ZZ 1730 247 350r
OENES, JAN Jan Oenes , c.s. naastligger ten noorden Karremanstraat 1 1740 250 102v
OENES, JAN Jan Oenes molenaar geniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
OENES, JAN Jan Oenes , c.s. naastligger ten noorden Karremanstraat 1 1743 251 1r
OENES, JAN Jan Oenes molenaar koper 2/9 van 1/2 huis en rogge- of windmolen genaamd de Noordermolen Noordermolen 1 de Noordermolen 1745 251 85v
OENES, JAN Jan Oenes molenaar eigenaar van 7/9 van 1/2 Noordermolen 1 1745 251 85v
OENES, JAN Jan Oenes molenaar verkoper Noordermolen 1 1747 251 169v
OENES, JAN Jan Oenes , c.u. huurder Karremanstraat 11 1749 252 30v
OENES, JAN wijlen Jan Oenes verkoper onbekend 1802 266 73v
OENES, JAN de weduwe van Jan Oenes huurder Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
OENES, JAN wijlen Jan Oenes verkoper Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
OENES, JAN de weduwe van Jan Oenes naastligger ten oosten Gardenierstraat 8 1806 267 240v
OENES, LAMKE Lamck Oenes verkoper Karremanstraat 27 1631 233 8v
OENES, LAMKE Lamck Oenes verkoper Hofstraat 16 1632 233 55v
OENES, LAMKE Lamck Oenes koper Kerkpad 1 1632 233 68r
OENES, Lampck Oenes verkoper Heiligeweg 4 1611 229 9r
OENES, Lampck Oenes aanhandelaar Both Apothekerstraat OZ 1611 229 20v
OENES, Lampck Oenes verwandelaar Romastraat 31 1611 229 21r
OENES, Lampck Oenes koper Zuiderplein 1 1611 229 49v
OENES, Lampck Oenes koper Heiligeweg 54 1614 229 192r
OENES, Lampck Oenes koper Hofstraat 16 1627 232 22r
OENES, LAMKE Lampcke Oenes verkoper Zuiderplein 1 1615 229 254r
OENES, Lampk Oenes verkoper Heiligeweg 54 1627 232 20v
OENES, LAMKE Lampke Oenes verkoper Zuiderplein 1 1613 229 154r
OENES, LIEUWE Lieuue Oenes voerman koper dwarskamer en loods Vijverstraat 4 1624 230 390v
OENES, LIEUWE Lieuue Oenes herbergier verkoper Grote Ossenmarkt 1 1630 232 140v
OENES, LIEUWE Lieuwe Oenes voerman naastligger ten westen Vijverstraat 6 1627 232 30v
OENES, NANNE mr. Nanne Oenes koper huis met plaatske met een vrije steeg ten westen Nieuwstraat 1633 233 114v
OENES, NANNE mr. Nanne Oenes koper huis en woning Sint Odolphisteeg 2 1644 235 137r
OENES, NANNE mr. Nanne Oenes , c.u. naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 2 1644 235 137r
OENES, PIETER Pytter Oenes huurder Voorstraat 90 1667 239 84r
OENES, RINSKE Rinske Oenes koper Romastraat ZZ 1753 253 100r
OENES, SIKKE Sicke Oenes verkoper van 1/3 Zoutsloot 40 1644 235 128v
OENES, SIEMEN Simon Oenes schuitschipper koper Noorderhaven 24 1784 261 200r
OENES, SIEMEN Simon Oenes naastligger ten noorden Heiligeweg 54 1791 263 308v
OENES, SIEMEN Simon Oenes naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1792 264 354r
OENES, SJOUKJE Siouck Oenes verkoper Heiligeweg 58 1618 230 133v
OENES, SJOUKJE Siouck Oenes koper Lanen 36 1618 230 137v
OENES, SJOUKJE Siouck Oenes koper Schritsen 27 1618 230 137v
OENES, SIEBE Sybe Oenes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 33 1598 228 123r
OENES, SIEBE de kamer van Sybe Oenes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 33 1606 228 530v
OENES, SIEMEN Symon Oenes schuitschipper koper huis Heiligeweg 56 1779 259 187v
OENES, SIEMEN Symon Oenes , c.u. schuitschipper huurder Heiligeweg 56 1779 259 187v
OENES, SIEMEN de weduwe van Symon Oenes naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1803 266 299r
OENES, TJERK Tierck Oenes koper onder- en bovenkamer Schritsen 1618 230 134r
OENES, TRIJNTJE Trijntje Oenes verkoper Karremanstraat 13 1728 247 140r
OENES, TRIJNTJE Trijntje Oenes verkoper Kerkpoortstraat 41 1728 247 140v
OENES, TRIJNTJE Trijntje Oenes naastligger achter Karremanstraat 13 1729 247 234r
OENES, WIEBREN Wybren Oenes lakenkoper naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16 1606 228 496v
OENES, DOUWE grondpacht uit het huis van Douue Oenis eigenaar perceel Vijverstraat 8 1620 230 201r
OENES, DOUWE de schuur van Douwe Oenis naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 23 1624 231 32v
OENES, DOUWE de schuur van Douwe Oenis naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 23 1625 231 36r
OENES, DOUWE Douwe Oenis bewoner Sint Jacobstraat 4 1627 232 31r
OENES, DOUWE Douwe Oenis koper huis, stal en vrije eigen steeg Sint Jacobstraat 1 1632 233 75v
OENES, FEIKE Feycke Oenis koopman verkoper van 1/24 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
OENES, GEERT Geert Oenis naastligger ten zuiden Schritsen 18 1626 231 141v
OENES, GEERT Geert Oenis naastligger ten zuiden Schritsen 20 1626 231 141v
OENES, LIEUWE Lieuue Oenis koper huis Grote Ossenmarkt 1 1619 230 194r
OENES, LIEUWE Lieuue Oenis naastligger ten westen Vijverstraat 6 1621 230 272r
OENES, NANNE mr. Nanne Oenis bewoner Vijverstraat 12 1638 234 55v
OENES, TJERK Tierck Oenis verkoper (althans woonachtig op Ameland) Schritsen NZ 1626 231 136r
OENES, WIEBE de erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1626 231 139v
OENES, WIEBE de erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats OZ 1628 232 74v
OENES, WIEBE de erfgenamen van wijlen Wybe Oenis naastligger ten noorden onbekend 1628 232 76r
OENES, DOUWE de verkoper Douwe Oennes , c.u. kramer huurder voor 1 jaar (p.j.) Sint Jacobstraat 1 1653 236 242r
OENES, DOUWE Douwe Oennes , c.u. verkoper Sint Jacobstraat 1 1653 236 242r
OENSES, SIEBREN Sybrandt Oensen beursknecht koper van 1/12 1/4 huis, achterplaats, put, bak en achterkamer ([voor de twee percelen in deze akte]) Brouwersstraat 1b 1674 240 162r
OENSES, SIEBREN Sybrandt Oensen koper van 1/12 Both Apothekerstraat 2 1674 240 162r
OENSES, FROUKJE Froukje Oenses verkoper Lanen 13 1783 261 73r
OENSES, FROUKJE Froukjen Oenses koper Lanen 13 1775 258 205v
OENSES, FROUKJE Froukjen Oenses verkoper Schritsen 4 1800 265 218v
OENSES, TJITSKE Tyeedts Oenses koper door niaar huis Sint Odolphisteeg WZ 1627 232 4v
, TJITSKE Tzyetske Oentckes? verkoper Lanen NZ 1615 229 263r
OENSES, TJITSKE Tyetske Oentkes koper Brouwersstraat 25 1616 230 46v
OENSES, ANTJE Anna Oentzes koper kamer met een achterplaatsje ten westen Gardenierstraat 1597 228 12r
OEPKES, AALTJE Aaltie Oepkes verkoper Kerkpoortstraat 23 1747 251 191v
OEPKES, AALTJE Aaltie Oepkes verkoper Nieuwstraat 46 1747 251 198r
OEPKES, ANTJE Antie Oepkes verkoper Rapenburg NZ 1750 252 104r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Franekereind 14 1726 246 271v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes huurder Franekereind 14 1726 246 271v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Nieuwstraat 66 1732 248 164r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes verkoper Kerkpoortstraat 5 1734 249 13r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes verkoper Nieuwstraat 66 1735 249 79v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes geniaarde koper Heiligeweg 54 1736 249 108r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Franekereind 18 1739 250 62r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Kerkpoortstraat 23 1740 250 118r
OEPKES, AATJE Attie Oepkes verkoper Hoogstraat 32 1740 250 125v
OEPKES, AATJE Attie Oepkes koper Nieuwstraat 46 1740 250 128v
OEPKES, AATJE Attje Oepkes verkoper Franekereind 18 1755 253 197v
OEPKES, KLAAS Claes Oepkes , c.u. briefbesteller geniaarde koper Schritsen 63 1705 244 268r
OEPKES, KLAAS Claes Oepkes briefbesteller en winkelier koper huis Schritsen 63 1706 244 337v
OEPKES, DOETJE Doetie Oepkes naastligger ten westen Lombardstraat 1725 246 215v
OEPKES, DOETJE Doetie Oepkes naastligger ten noorden Lombardstraat 1725 246 215v
OEPKES, DOETJE Doetie Oepkes verkoper Lombardstraat 1725 246 215v
OEPKES, DOETJE Doetie Oepkes verkoper Scheerstraat 12 1726 246 259r
OEPKES, DOETJE Doetje Oepkes verkoper Scheerstraat 10 1730 247 341v
OEPKES, EISKE Eisjen Oepkes geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
BOOMSMA, FRANS OEPKES Frans Oepkes Boomsma, c.u. huurder? Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
OEPKES, HINKE Hinke Oepkes koper Nieuwstraat 40 1715 245 240v
OEPKES, HINKE Hinke Oepkes verkoper Nieuwstraat 40 1727 246 300r
OEPKES, HINKE wijlen Hinke Oepkes verkoper Nieuwstraat 56 1741 250 162v
OEPKES, JAN Jan Oepkes koper kamer Franekerpoort (gebied) 1687 242 183r
OEPKES, JAN Jan Oepkes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1694 243 92r
OEPKES, JAN Jan Oepkes mr. metselaar koper huis Lammert Warndersteeg 16 1732 248 173v
OEPKES, JAN Jan Oepkes metselaar naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16 1741 250 185r
OEPKES, JAN Jan Oepkes , c.u. mr. metselaar erflater Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
OEPKES, POPKJE Popkjen Oepkes , voor haar kinderen verkoper van 1/2 Kerkpad 34 1731 248 67r
OEPKES, REINER Reyner Oepkes kapitein van de schuitevaarders koper huis Zoutsloot 1 1689 242 286r
OEPKES, SIEBE Sybe Oepkes varend persoon verkoper Kerkpoortstraat 51 1730 247 300r
OEPKES, SIEBE Sybe Oepkes zeevarend persoon verkoper Heiligeweg 21 1734 249 3r
OEPKES, TJITSKE Tietske Oepkes koper Vijver 7 1687 242 200r
OEPKES, TRIJNTJE Trijntie Oepkes verkoper Prinsenstraat 6 1695 243 160v
OEPKES, Uulcke Oepkes verkoper Nieuwstraat 54 1615 229 278r
OEDSES, FEDDE de weefkamer van Fedde Oets naastligger ten noorden Weverstraat 1612 229 106r
OEDSES, REINOU Reynu Oets koper huis met ledige plaats ([staat: Reynu Thoenisdr]) Hoogstraat 34 1611 229 10r
OEDSES, Reynu Oets verkoper Hoogstraat 34 1612 229 116v
OEDSES, RINNERT diaken en burgerhopman Rinnert Oets verkoper q.q. Romastraat NZ 1624 231 7v
OEDSES, FROUKJE Frouck Oetses naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 1622 230 294v
, JARICH wijlen Jarich Oettges verkoper Droogstraat 1612 229 91r
OFFES, SIERD wijlen Sierd Offkes mr. kleermaker verkoper Lanen 6 1719 246 45r
OFFES, SJOERD Sioerd Offkes naastligger ten oosten Lanen 4 1710 245 129v
OFFES, SJOERD de erfgenamen van wijlen Sjoerd Offkes naastligger ten noorden Schritsen 3 1720 246 65r
OFFES, SJOERD als huurder Sioerdt Ofkes mr. kleermaker naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 25 1687 242 175r
, MAGDALENA Magdalena Oilviers koper Grote Kerkstraat 19 1629 232 100v
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes koper Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
OKKES, BAUKJE Baukjen Okkes geniaarde koper Schritsen 2 1783 261 60r
OKKES, BOTE Bote Okkes koper door niaar 1/2 huis Franekereind 29oost 1738 249 350r
OKKES, DIEUWKE Dieuwke Okkes koper Romastraat 29 1780 259 286r
OKKES, JAN de crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeter verkoper Weverstraat 10 1695 243 124v
OKKES, JAN de crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeter verkoper Weverstraat NZ 1695 243 125r
OKKES, JAN de crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeter verkoper Weverstraat 15 1695 243 125v
OKKES, JAN de crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeter verkoper Weverstraat 17 1695 243 125v
OKKES, JAN de crediteuren van wijlen Jan Okkes zoutmeter verkoper Weverstraat 13 1695 243 126r
OKKES, JOHANNES Johannis Okkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 66 1735 249 79v
OKKES, JOHANNES Johannis Okkes verkoper en Franekereind 29oost 1738 249 350r
OKKES, JURJEN [geniaarde koper] Jurjen Okkes , c.s. naastligger ten zuiden Zuiderstraat 14 1764 256 25r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten oosten Schritsen 24 1768 257 93v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes mr. metselaar geniaarde koper Vijverstraat 30 1771 257 236r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes mr. metselaar koper 1/2 huis Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koper huis Kruisstraat 5oost 1773 258 105v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes mr. metselaar koper door niaar Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes mr. metselaar geniaarde koper van 1/2 Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
OKKES, JURJEN het pakhuis van Jurjen Okkes naastligger ten oosten Zuiderhaven 67 1774 258 134r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes mr. metselaar koper pakhuis Zuiderhaven 71 1774 258 143r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes mr. metselaar verkoper Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes mr. metselaar verkoper Brouwersstraat 14 1775 258 215r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes mr. metselaar verkoper Voorstraat 76 1775 258 235v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes mr. metselaar en koopman verkoper Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes metselaar verkoper Grote Bredeplaats 18 1777 259 79r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopman koper huis Noorderhaven 24 1779 259 222v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten westen Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopman koper huis Hofstraat 21west 1780 259 282v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopman koper huis en tuin Nieuweburen 25 Pasveer 1780 259 298v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten westen Hofstraat 25 1781 260 78v
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopman koper huis Lanen 50 1782 260 229r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes koopman verkoper Lanen 50 1783 261 22r
OKKES, JURJEN de erfgenamen van wijlen Jurjen Okkes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1795 264 275v
STOK, JURJEN OKKES de verkoper Jurjen Okkes van der Stock, c.u. koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23achter 1780 259 292v
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stock koopman verkoper Grote Bredeplaats 23achter 1780 259 292v
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stok mr. metselaar koper huis Schritsen 18 1776 258 264v
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stok mr. metselaar en koopman verkoper Noorderhaven 24 1782 260 244r
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok koopman erflater Nieuweburen 25 1784 261 175v
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok erflater Nieuweburen 25 1784 261 175v
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok koopman erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
STOK, JURJEN OKKES wijlen Jurjen Okkes van der Stok erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stok eekmolenaar koper huis Bargebuurt 22 1802 266 62r
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stok eekmolenaar koper huis Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r
STOK, JURJEN OKKES Jurjen Okkes van der Stok koopman verkoper Bargebuurt 22 1809 268 201r
OKKES, JURJEN Jurriaan Okkes koopman koper woning en weefwinkel Ooievaarsteeg 14 1780 259 281v
OKKES, MARTEN Marten Okkes , c.u. koper huis, loods en plaats Grote Werf 2zuid 1662 238 154r
OKKES, TRIJNTJE Trijntje Okkes koper Noorderhaven 6 1636 234 16v
OKKES, SIETSKE Zytske Okkes koper Heiligeweg 58 1803 266 299r
UILKES, JAN Jan Olckes mr. glasmaker koper huis Sint Jacobstraat 3 1667 239 118r
UILKES, JAN Jan Olckes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1 1669 239 191r
UILKES, JAN Jan Olckes glasmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 5 1695 243 162v
, ANTJE Antje Oldes verkoper Voorstraat 47 1695 243 119r
BELIDA, HENDRIK OLFERTS burgemeester Hendrick Olfarts Belida verkoper q.q. Voorstraat 91 1631 233 14r
BELIDA, JAN OLFERTS mr. Jan Olfarts Belida koper huis Sint Christoffelsteeg WZ 1631 233 10r
OLFERTS, GEERT Geert Olfers naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19 1599 228 141r
OLFERTS, IEDE Iide Olferts , c.u. verkoper Karremanstraat OZ 1648 236 11r
OLFERTS, SJOERD Sioerd Olferts varenspersoon koper Grote Kerkstraat 31west 1734 248 331r
OLFERTS, IETJE Ydt Olferts koper Franekereind 23oost 1598 228 102r
OLFERTS, EELKE Eelcke Olfferts verkoper Nieuwstraat 1604 228 411r
OLFERTS, REINER het sterfhuis van wijlen Reyner Olfferts kuiper verkoper Zoutsloot 28 1606 228 499v
OLIVIERS, ARJEN de weduwe van Adriaen Oliphiers naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1600 228 212v
OLIVIERS, MAGDALENA Magdalena Oliphiers koper Noorderhaven 42 1646 235 193v
, KORNELIS Cornelis Olivier naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
, REINER mr. Reinier Olivier , voor zijn kinderen verkoper Lanen 56 1631 233 26v
, REINER Reyner Olivier van Zonhoven verkoper Lanen 56 1643 235 73r
, RIKSTJE Rigstje Olivier koper Zoutsloot 10 1703 244 214v
OLIVIERS, JAN Jan Oliviers verkoper Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
OLIVIERS, MAGDALENA Magdalena Oliviers koper Kerkpad 3 1629 232 107v
OLIVIERS, MAAIKE Maycke Oliviers koper Noorderhaven 34 1602 228 307r
OLIVIERS, MAAIKE Maycke Oliviers naastligger ten noorden ([staat: Maaike Hiddes]) Rinnertspijp 4 1624 231 26r
OLIVIERS, RIKSTJE Rigstje Oliviers verkoper Zoutsloot 10 1704 244 261v
OLIVIERS, RIKSTJE Rixje Oliviers geniaarde koper Liemendijk ZZ 1702 244 150v
OLIVIERS, THOMAS wijlen Thomas Oliviers koper Voorstraat 81voor 1725 246 244v
OLIVIERS, THOMAS wijlen Thomas Oliviers bewoner Voorstraat 81voor 1725 246 244v
OLIVIERS, THOMAS wijlen Tomas Oliviers geniaarde koper Noorderhaven 10 1721 246 96v
UILKES, JAN Jan Olkes glasmaker naastligger ten westen Voorstraat 79 1691 242 24va
UILKES, JAN Jan Olkes naastligger ten westen Rommelhaven 4een_achter 1693 243 67r
UILKES, JAN Jan Olkes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
UILKES, JAN grondpacht uit het huis van Jan Olkis eigenaar perceel Sint Jacobstraat 3 1681 241 41va
, REINER wijlen Reyner Ollferts kuiper naastligger ten westen Zoutsloot 28 1606 228 499v
OLFERTS, EEDE Edo Olphardts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1639 234 74v
OLFERTS, ANTJE Antie Olpharts verkoper Bildtstraat 9 1651 236 169r
OLFERTS, DIRK het terpland gebruikt door Dirck Olpharts naastligger ten zuiden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1644 235 99r
OLFERTS, EEDE Edo Olpharts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1640 234 91r
OLFERTS, IEDE Iede Olpharts verkoper Achterstraat NZ 1644 235 126v
OLFERTS, IETJE Itke Olpharts verkoper Franekereind 23oost 1603 228 360r
OLFERTS, JAN wijlen Jan Olpharts naastligger ten westen Romastraat 13 1650 236 121v
BELIDA, JAN OLFERTS Jan Olpharts Belida, c.u. verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1642 235 35v
OLFERTS, JELLE Jel Olpharts naastligger ten westen Lanen 30 1668 239 134r
OLFERTS, PIETER Piter Olpharts van Haringhuisx verkoper q.q. van 1/2 onbekend 1637 234 43v
OLFERTS, BEREND Beernt Olpherts verkoper Dalpad 9 1737 249 165v
OLFERTS, DIRK wijlen Dirck Olpherts verkoper Scheffersplein 27 1690 242 325r
OLFERTS, DOETJE Doedtie Olpherts koper Molenpad ZZ 1706 244 333v
OLFERTS, EEDE Ede Olpherts naastligger ten westen Lanen 30 1642 235 19r
OLFERTS, EEDE Ede Olpherts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1655 237 16r
OLFERTS, EEDE het huis van Edo Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1654 236 261r
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belida koper huis Voorstraat 48 1618 230 124r
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belida verkoper q.q. Liemendijk 1619 230 162v
BELIDA, HENDRIK OLFERTS burgervaandrig Hendrick Olpherts Belida koper huis met een achterkamer en schuur Lanen 17 1625 231 40v
BELIDA, HENDRIK OLFERTS Hendrick Olpherts Belida, c.u. crediteur (triumphant) onbekend 1625 231 63r
BELIDA, HENDRIK OLFERTS burgervaandrig Hendrick Olpherts Belida verkoper Romastraat 6 1625 231 77v
BELIDA, HENDRIK OLFERTS burgemeester Hendrick Olpherts Belida verkoper q.q. Kleine Kerkstraat ZZ 1628 232 40r
BELIDA, HENDRIK OLFERTS burgemeester Hendrick Olpherts Belida verkoper q.q. Grote Kerkstraat WZ 1628 232 40r
BELIDA, HENDRIK OLFERTS het sterfhuis van wijlen burgemeester Hendrik Olpherts Belida verkoper Voorstraat 48 1636 234 17v
BELIDA, HENDRIK OLFERTS het sterfhuis van wijlen burgemeester Hendrik Olpherts Belida verkoper Lanen 17 1636 234 18r
OLFERTS, IEDE Iede Olpherts , c.u. naastligger ten westen Achterstraat NZ 1644 235 126v
OLFERTS, JAN wijlen burgemeester Jan Olpherts naastligger ten westen Romastraat 13 1651 236 182r
BELIDA, JAN OLFERTS Jan Olpherts Belida verkoper Lanen 17 1625 231 40v
OLFERTS, LIJSBET Lijsbeth Olpherts koper kamer en kleine plaats erachter Karremanstraat OZ 1612 229 91v
OLFERTS, PAULUS wijlen Paulus Olpherts verkoper Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
OLFERTS, RIENK Rinke Olpherts crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat 1623 230 358r
OLFERTS, RIENK Rinke Olpherts , c.u. crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat 1623 230 360r
OLFERTS, SJOERD hypothecaire crediteuren van wijlen Sioerd Olpherts verkoper Grote Kerkstraat 31west 1749 252 14v
OLFERTS, SJOERD Sjoerd Olpherts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden 1735 249 64r
OLFERTS, SJOERD Sjoerd Olpherts verkoper en Grote Kerkstraat 35 1735 249 67r
OLFERTS, SJOERD Sjoerd Olpherts verkoper en Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 68r
OLFERTS, TJAMKE Tiamk Olpherts geniaarde koper Achterstraat ZZ 1662 238 151v
OLFERTS, IEDE Yde Olpherts koper huis met ledige plaats Achterstraat NZ 1616 230 44v
, MAAIKE Maycke Olyphyers aanhandelaar Noordees (gebied) 1600 228 215r
OENSES, IEME Eeme Onckes van Brytzyl koper kamer of loodsje onbekend 1597 228 47v
OENES, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antie Onnes naastligger ten oosten Lanen 40 1644 235 106v
OENES, GEERT Geert Onnes naastligger ten westen Rommelhaven 26 1629 232 95r
OENES, GEERT Geert Onnes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 7 1631 233 37v
OENES, GEERTJE Geert Onnes verkoper Zuiderhaven NZ 1634 233 145r
OENES, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Onnes naastligger ten westen Rommelhaven 26 1652 236 211r
OENES, HENDRIK Hendrick Onnes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2 1630 232 161v
OENES, HENDRIK Hendrick Onnes schipper geniaarde koper Zuiderhaven 49 1639 234 77v
OENES, HENDRIK het huis van Hendrick Onnes naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1648 236 33v
OENES, HENDRIK Hendrick Onnes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2 1650 236 101v
OENES, HENDRIK Hendrick Onnes naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 16 1653 236 225v
, GEERT Geert Onnis naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 7 1636 234 1v
, GEERTJE Geert Onnys bruid 1602 228 279v
, PIETER Pieter Oocles koper huis met de eigendom van de halve steeg Heiligeweg 50 1601 228 261r
OEPKES, REIN Reyn Opckes brouwer naastligger ten oosten Voorstraat 12 1597 228 67v
ORKS, JANKE Janke Orcks verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1694 243 92r
OTTES, LIEUWE wijlen Lyuwe Ottens erflater Lanen 24 1602 228 283v
OTTES, ANTJE Anneke Ottes verkoper Weverstraat 15 1603 228 355r
OTTES, ANTJE Anneken Ottes koper Franekereind 40 1603 228 354v
OTTES, ANTJE Antie Ottes koper Ooievaarsteeg 1643 235 82v
OTTES, ANTJE Antie Ottes koper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
OTTES, ANTJE Antie Ottes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1696 243 260r
OTTES, ANTJE Antie Ottes geniaarde koper Nieuwstraat 52 1696 243 261r
OTTES, ANTJE wijlen Antie Ottes erflater Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
OTTES, ANTJE wijlen Antie Ottes erflater Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijf verkoper Voorstraat 35 1699 244 1r
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijff koper Zuiderhaven 36oost 1699 244 2v
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijff verkoper Grote Kerkstraat 33 1699 244 33r
KNIJFF, ANTJE OTTES Antie Ottes Knijff verkoper Zuiderhaven 36oost 1701 244 125v
OTTES, ANTJE Antje Ottes verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1703 244 209r
OTTES, APOLLONIA wijlen Appollonia Ottes eerdere eigenaar Noorderhaven 82 1615 229 264r
OTTES, AUKE Aucke Ottes naastligger ten westen Droogstraat 61 1755 253 200v
OTTES, AUKJE Auk Ottes naastligger ten noorden Nieuwstraat 35 1703 244 224r
OTTES, AUKE Auke Ottes verkoper van 1/4 Zoutsloot 45 1755 253 199r
OTTES, AUKE Auke Ottes matroos verkoper Droogstraat 59 1756 254 40v
OTTES, AUKE de weduwe van wijlen Auke Ottes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten westen Zoutsloot 45 1755 253 199r
OTTES, KLAAS Claas Ottes verkoper van 1/4 Zoutsloot 45 1755 253 199r
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 3 1755 253 201r
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten westen Zoutsloot 45 1761 255 57v
OTTES, KLAAS Claas Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1764 256 33v
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijk wijdschipper koper door niaar huis en tuintje Zoutsloot 45 1761 255 57v
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijk oud schipper naastligger ten oosten Zoutsloot 43 1771 257 186r
OVERDIJK, KLAAS OTTES Claas Ottes Overdijk oud schipper verkoper Zoutsloot 43 1771 257 186r
OVERDIJK, KLAAS OTTES de weduwe van Claas Ottes Overdijk naastligger ten oosten Zoutsloot 43 1784 261 131r
OVERDIJK, KLAAS OTTES wijlen Claas Ottes Overdijk, c.u. erflater Zoutsloot 45 1796 265 6r
OTTES, KLAAS Claes Ottes naastligger ten oosten Bildtstraat 7 1759 254 209v
OTTES, KORNELIS Cornelis Ottes mr. kistmaker koper huis met achterhuis Voorstraat 10 1688 242 221v
OTTES, KORNELIS Cornelis Ottes mr. huistimmerman naastligger ten westen Voorstraat 12 1694 243 94v
OTTES, KORNELIS Cornelis Ottes , c.u. mr. kistmaker verkoper Voorstraat 10 1714 245 229r
OTTES, DOETJE Doetje Ottes koper Voorstraat 62 1787 262 149v
OTTES, ANDRIES Dries Ottes , c.u. huurder aparte kamer met uit en ingang op de Vijver Kleine Bredeplaats 22 1788 262 280r
OTTES, GRIETJE Griet Ottes bewoner Zuiderhaven 77 1640 234 120v
OTTES, HARMEN het huis van Harmen Ottes naastligger ten westen Lanen 32 1611 229 68r
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes kannegieter verkoper Gardenierstraat 1598 228 92v
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes naastligger ten oosten Lanen 83 1616 230 30v
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes , c.u. naastligger ten westen Lanen 85oost 1619 230 161v
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes , c.u. naastligger ten noorden Lanen 85oost 1619 230 161v
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes verkoper Lanen 85oost 1619 230 161v
OTTES, HENDRIK de verkoper Hendrick Ottes , c.u. naastligger ten westen Lanen 85oost 1620 230 256r
OTTES, HENDRIK Hendrick Ottes verkoper Lanen 85oost 1620 230 256r
OTTES, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Ottes naastligger ten oosten Lanen 83 1656 237 102r
OTTES, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Ottes naastligger ten oosten Lanen 83 1656 237 265v
OTTES, HILTJE Hiltje Ottes koper Noorderhaven 76 1791 263 330v
OTTES, HILTJE Hiltje Ottes koper Noorderhaven 78 1791 263 330v
OTTES, IENTE Inte Ottes koper huis met een plaats onbekend 1624 231 11v
OTTES, JAKOB Jacob Ottes bakker koper huis en plaatsje Hoogstraat 51 1626 231 98r
OTTES, JAKOB de curatoren namens de gemeene crediteuren van Jacob Ottes verkoper Hoogstraat 51 1627 232 32v
OTTES, JAKOB Jacob Ottes bakker verkoper Hoogstraat 34 1628 232 65v
OTTES, JAKOB de nagelaten kinderen van wijlen Jacob Ottes verkoper Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
OTTES, JAKOB de nagelaten kinderen van Jacob Ottes verkoper Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
OTTES, JAKOB Jacob Ottes , c.u. huurder Sint Odolphisteeg 13 1737 249 191v
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Bos mr. chirurgijn verkoper q.q. Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
BOS, JAKOB OTTES Jacob Ottes Bos mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
OTTES, JAN Jan Ottes mr. wever koper huis Kerkpoortstraat 65 1736 249 128r
OTTES, JAN Jan Ottes koper provisioneel huis Karremanstraat 13 1735 249 1ra
OTTES, JAN Jan Ottes koper provisioneel huis Karremanstraat 13 1735 249 2va
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1754 253 176r
OTTES, JAN Jan Ottes mr. bontwever koper provisioneel woning en weefwinkel Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
OTTES, JAN Jan Ottes mr. bontwever verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
OTTES, JAN Jan Ottes mr. bontwever naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 59 1761 255 56r
OTTES, JAN Jan Hendrik Ottes fabrikant verkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1769 257 118v
OTTES, JAN Jan Ottes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1772 258 8v
OTTES, JAN wijlen Jan Ottes Hilbers bontwever verkoper Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
OTTES, JAN de nalatenschap van wijlen Jan Ottes Hilbers bontwever verkoper Gardenierstraat NZ 1773 258 116r
OTTES, JELLE Jelle Ottes schuitschipper koper door niaar huis Droogstraat NZ 1738 249 229r
OTTES, JELLE Jelle Ottes , c.u. huurder Zoutsloot 65 1739 250 47r
OTTES, JELLE Jelle Ottes schuitschipper koper woning Zoutsloot 21 1740 250 111v
OTTES, JELLE wijlen Jelle Ottes schuitschipper verkoper Zoutsloot 21 1751 252 144r
OTTES, JELLE de weduwe van Jelle Ottes huurder Zoutsloot 21 1763 255 254v
OTTES, JETSE Jetse Ottes koper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1646 235 204v
OTTES, JETSE Jetse Ottes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1646 235 204v
OTTES, JETSE Jetse Ottes verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1646 235 212r
OTTES, JETSE Jetse Ottes verkoper Zuiderhaven ZZ 1647 235 251v
OTTES, JETSE Jetse Ottes verkoper Zuiderhaven ZZ 1647 235 253v
OTTES, JETSE de kamer van Jetse Ottes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1647 235 257r
OTTES, JETSE Jetse Ottes , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1647 235 258r
OTTES, JETSE Jetse Ottes naastligger ten westen onbekend 1658 237 149v
OTTES, JETSE Jetse Ottes scheepstimmerman koper huis Hofstraat 1 1738 249 289r
OTTES, JETSE Jetse Ottes verkoper van 1/12 Lombardstraat NZ 1742 250 255r
OTTES, JETSE Jetze Ottes naastligger ten oosten Brouwersstraat 27 1772 258 1r
OTTES, JETSE wijlen Jetze Ottes scheepstimmerman erflater Hofstraat 1 1774 258 148v
SALVERDA, JOHANNA OTTES Johanna Ottes Salverda koper Hoogstraat 27 1794 264 166v
OTTES, JORIS Jooris Ottes naastligger ten noorden Vijver 4 1772 258 23v
OTTES, JURJEN Jurien Ottes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1657 237 122r
OTTES, JURJEN het nagelaten weeskind van Jurjen Ottes , c.u. verkoper Moriaanstraat ZZ 1669 239 36va
OTTES, JURJEN wijlen Jurjen Ottes verkoper Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
OTTES, JURJEN wijlen Jurjen Ottes verkoper Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
OTTES, LIJSBET Liesbet Ottes verkoper Hoogstraat 43 1706 244 316r
OVERDIJK, LIJSBET OTTES Lijsbert Ottes Overdijk koper Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
OTTES, LIJSBET Lijsbet Ottes verkoper Nieuwstraat 33 1706 244 329v
OVERDIJK, LIJSBET OTTES Lijsbeth Ottes Overdijk verkoper Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
OTTES, NAMKE Nampkjen Ottes verkoper Zoutsloot 25 1757 254 53v
OTTES, NEELTJE Neel Ottes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 364v
OTTES, NEELTJE wijlen Neeltje Ottes koper Anjelierstraat 7 1754 253 180r
OTTES, NEELTJE wijlen Neeltje Ottes erflater Zoutsloot 45 1755 253 199r
OTTES, NEELTJE wijlen Neeltje Ottes verkoper q.q. Zoutsloot 45 1755 253 199r
OTTES, RIEMKJE Rieme Ottes koper Simon Stijlstraat 7 1620 230 243r
SALVERDA, SIEBE OTTES de erfgenamen van wijlen Sibe Ottes Salverda naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1739 250 21v
OTTES, SJOERDJE Sioerdtie Ottes koper Heiligeweg 24 1683 241 265r
OTTES, SIEUWKE de erfgenamen van wijlen Siouue Ottes naastligger ten westen Franekereind 19 1615 229 278v
OTTES, de nagelaten weeskinderen van wijlen Siouue Ottes verkoper Zuiderhaven NZ 1618 230 109v
OTTES, wijlen Siouue Ottes verkoper Zuiderhaven NZ 1618 230 114v
OTTES, SJOERDJE wijlen Sjoerdtie Ottes verkoper Heiligeweg 24 1706 244 340r
OTTES, SJOERDJE Sjoerdtje Ottes koper Tiepelsteeg 1696 243 222v
OTTES, SJOERDJE wijlen Sjoerdtje Ottes verkoper Tiepelsteeg 1706 245 5v
OTTES, STIJNTJE Stijntie Ottes koper Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
OTTES, SIEBE Sybe Ottes zoutzieder verkoper van 1/6 Voorstraat 85 1702 244 147v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1706 244 344v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes winkelier en zoutzieder koper woning waarin twee kamers boven elkaar Lanen 76achter 1714 245 202v
OTTES, SIEBE de kamer gekogt door Sybe Ottes naastligger ten noorden Schritsen 65 1714 245 203v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes koopman koper leertouwershuisje, tuin en zomerhuisje ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
OTTES, SIEBE de kamer van Sybe Ottes naastligger ten zuiden Lanen 76 1718 246 18r
OTTES, SIEBE Sybe Ottes mr. wolkammer koper huis en pakhuis Brouwersstraat 5 1727 247 45v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes koopman huurder Voorstraat 85 1728 247 131v
OTTES, SIEBE als bewoner Sybe Ottes naastligger ten westen Voorstraat 87 1728 247 132v
OTTES, SIEBE Sybe Ottes naastligger ten noorden Schritsen 65 1729 247 230v
OTTES, SIEBE de erfgenamen van wijlen Sybe Ottes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2 1732 248 71r
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverda koopman verkoper Comediesteeg 4 1776 259 22r
SALVERDA, SIEBE OTTES Sybe Ottes Salverda koopman verkoper Comediesteeg 6 1776 259 22r
SALVERDA, SIEBE OTTES de weduwe van Sybe Ottes Salverda koopman huurder Voorstraat 85 1780 260 2r
OTTES, SIEBREN Sybren Ottes huurder Lanen 63 1809 268 272r
OTTES, de nagelaten weeskinderen van wijlen Syouue Ottes verkoper Franekereind 17 1622 230 295v
OTTES, de nagelaten weeskinderen van Syouuw Ottes verkoper q.q. Zuiderhaven 8 1625 231 41r
OTTES, SIEUWE de erfgenamen van wijlen Syouwe Ottes naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1614 229 209r
OTTES, SIETSKE Sytske Ottes koper Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
OTTES, de weduwe van wijlen Tieb Ottes naastligger ten oosten Zoutsloot 80 1629 232 99v
OTTES, IETJE de weduwe Yd Ottes naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1644 235 99r
OTTES, IETJE de weduwe Ydtie Ottes naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1644 235 99r
OTTES, IENTE Inte Ottis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 2 1624 230 380v
OTTES, IENTE Inte Ottis naastligger ten westen Schritsen 68 1626 231 113v
OTTES, IENTE het huis ten westen daaraan staande van Inte Ottis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 2 1626 231 114r
, RIEMKJE Riemke Out koper Lanen 44 1701 244 100r
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers , cousijn van de verkoper koper door niaar tuin of ledige plaats met bloemen, kruiden, plantagie en wijnstok Gardenierstraat 1617 230 94r
OUTGERS, EEBE Aebe Outgers gortmaker verkoper Nieuwstraat 56 1619 230 152r
OUTGERS, ANTJE Anna Outgers verkoper Brouwersstraat 1613 229 134r
OUTGERS, BRECHTJE Bregt Outgers huurder Wortelstraat 1 1758 254 265r
OUTGERS, BRECHTJE Bregt Outgers bewoner Wortelstraat 1 1758 254 266v
OUTGERS, EEBE Eebe Outgers bruidegom 1606 228 531r
OUTGERS, HESSEL Hessel Outgers Staffanger koper kamer Vijverstraat NZ 1638 234 56v
OUTGERS, HUBERT Hubert Outgers scheepstimmerman verkoper Zoutsloot 25 1757 254 53v
OUTGERS, OENE het gortmakers maalhuis van Oene Outgers naastligger ten oosten Schoolsteeg WZ 1637 234 27v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers verkoper Oosterkeetstraat 3 1598 228 125r
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6 1605 228 453v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers metselaar naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6 1617 230 83v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers metselaar naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6 1618 230 113v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers naastligger ten oosten William Boothstraat 3 1633 233 124r
OUTGERS, PIETER Pyter Outgers verkoper Brouwersstraat 1613 229 134r
OUTGERS, REINER Reinder Outgers naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 1727 246 301v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers geniaarde koper Noorderkade 13 1705 244 292r
OUTGERS, REINER Reiner Outgers koper 1/2 van van drie hellingen met een kanthelling, 1/2 timmerhuis en twee woningen (Over 3 jaar + per jaar 100 GG) Noorderkade 13 1706 244 345r
OUTGERS, REINER Reiner Outgers eigenaar van 1/2 Noorderkade 13 1707 245 17v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. eigenaar van 1/2 Noorderkade 13 1709 245 89v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. verkoper Noorderkade 13 1711 245 160v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. koper huis Zuiderhaven 45 1718 246 18v
OUTGERS, REINER Reiner Outgers , c.u. koper timmerhuis, dwarshelling en gereedschap Zuiderhaven 43 1718 246 22r
OUTGERS, REINER Reiner Outgers naastligger ten oosten Zuiderhaven 43 1718 246 22r
OUTGERS, REINER wijlen Reyner Outgers verkoper van 1/4 Lanen ZZ 1606 228 493v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers verkoper Zoutsloot 1 1676 240 221v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers mr. scheepstimmerman geniaarde koper Werfpad 1693 243 68v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 1724 246 197v
OUTGERS, REINER Reyner Outgers naastligger ten westen Zuiderhaven 47 1728 247 67r
OUTGERS, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Outgers naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 12 1732 248 127v
OUTGERS, RIEMKJE Riemke Outgers koper Lanen 33 1721 246 108r
OUTGERS, SIKKE wijlen Sicke Outgers koper Kleine Kerkstraat 10 1717 245 282v
OUTGERS, SIKKE de weduwe van Sicke Outgers naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1718 246 12r
OUTGERS, SIKKE wijlen Sicke Outgers verkoper Kleine Kerkstraat 10 1720 246 91r
OUTGERS, WIETSKE Wytske Outgers verkoper Lanen 44 1730 247 335v
OUTGERS, WIETSKE de erfgenamen van wijlen Wytske Outgers naastligger ten noorden Schritsen 1oost 1736 249 135v
OUTGERS, WIETSKE wijlen Wytske Outgers verkoper Lanen 4 1736 249 139v
OUTGERS, DOOITSE Doytse Outges protesteert vanwege een borgstelling Grote Kerkstraat 1606 228 523r
, GRIETJE de nagelaten boedel van wijlen Grietie Outmans erflater Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v
, SJOUKJE Siouckien Outmans verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v