Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou Nieuwstraat 20 1775 258 211r
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou Grote Werf 2werf 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou Nutstraat 1oost 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou Nutstraat 1west 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou Grote Werf 2 1775 258 216v
TROMPETTER, J. P. J. P. Trompetter naastligger ten westen Noorderhaven 17 1782 260 299r
NIJBOER, JAKOB P. Jacob P. Nijboer koopman verkoper Zuiderhaven 1 1782 260 240r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
P., LUBBERT Lubbert P. Buldt koper van 1/2 Franekereind 34 1782 260 252r
PABES, HAITSE de erven van Haytse Pabes huurder zolder (p.j.) Rommelhaven 26b 1766 256 158v
PABES, JAN wijlen Jan Jan Pabes Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
PABES, JAN de kamer van Jan Pabes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
PABES, TEEKE Taecke Paebes verkoper 1/3 Herenwaltje 1629 232 99v
PABES, TRIJNTJE wijlen Trijn Paebes Achterstraat 1682 241 199r
, WILLEM Willem Pakes naastligger ten zuiden Zoutsloot 1666 239 63v
PAULUS, Palses Heiligeweg 40 1666 239 9ra
PAULUS, ANTJE Antie Palses Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
PAULUS, ANTJE Antie Palses verkopers Grote Kerkstraat 10 1679 241 27v
PAULUS, BAUKE Baucke Palses verkoper Heiligeweg 40 1666 239 9ra
PAULUS, KARST Carst Palses Romastraat 11 1658 237 179v
PAULUS, FROUKJE Frouwkje Palses Schritsen 50achter 1790 263 213r
PAULUS, GRIETJE Grietie Palses verkoper Heiligeweg 40 1666 239 9ra
PAULUS, JAN burgervaandrig Jan Palses koper weiland 1/2 van 5 pm (en 2 ducaten ieder pondemaat, met een kortingsbeding van 200 CG wegens het 1 jaa) ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
PAULUS, JAN Jan Palses verkoper van 1/8 1672 240 80r
PAULUS, JAN wijlen Jan Palses koopman Bos en Hove 2 1688 242 228v
REITSMA, JAN PAULUS hopman Jan Palses Rietsma verkoper Heiligeweg 40 1666 239 49r
REITSMA, JAN PAULUS vaandrig Jan Palses Rietsma Heiligeweg 40 1666 239 9ra
PAULUS, JELTJE Jeltie Palses verkoper van 1/8 1672 240 80r
PAULUS, KARST Karst Palses , burger c.u. koper kamer Romastraat 13 1651 236 182r
PAULUS, STIJNTJE Stijntie Palses verkoper van 1/8 1672 240 80r
PAULUS, STIJNTJE Stijntje Palzes koper ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers koper kamer en lege plaats met een vrye uitgang achter in de Molenaarsstraat Brouwersstraat OZ 1615 229 268v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers , c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ 1615 229 268v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers verkoper Romastraat 1615 229 269r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten zuiden Brouwersstraat OZ 1615 229 272r
PASSCHIERS, PASSCHIER wijlen Passchier Passchiers Brouwersstraat 1634 233 156r
, JAN Jan Paulesen Hondenstraat 3 1789 263 376r
, JAN de kinderen van wijlen Jan Paulesen verkoper Grote Kerkstraat 39 1789 263 376r
, JAN Jan Paulesen Wasbleek 1789 263 376r
PAULUS, ANTJE Antie Pauli Franekereind 23oost 1646 235 215v
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus panneboeter Rozemarijnstraat 3 1753 253 126v
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1777 259 50r
PAULUS, DANIEL de weduwe van Daniel Paulus naastligger ten zuiden Ooievaarstraat 6 1783 261 25v
PAULUS, DANIEL de erven van Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1789 263 75r
BEVA, DANIEL PAULUS Daniel Paulus Beva naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
BEVA, DANIEL PAULUS Daniel Paulus Beva panneboeter Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
BEVA, DANIEL PAULUS wijlen Daniel Paulus Beva Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
PAULUS, DIRK Dirk Paulus turfdrager Lanen 72 1772 258 63r
PAULUS, EVERT Evert Paulus reidemaker koper huis en bakkerij Heiligeweg 4 1754 253 181r
PAULUS, EVERT Evert Paulus mr. reidmaker koper van 1/2 Vijverstraat 5 1756 254 22v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva, burger koper huis en bakkerij Zuiderstraat NZ 1757 254 77r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva mr. reidmaker koper huis Moriaanstraat 10 1757 254 78r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva, burger mr. reidmaker verkoper Heiligeweg 4 1758 254 151r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva, burger mr. reidmaker verkoper Moriaanstraat 10 1758 254 173v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus gardinier naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36 1732 248 114r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus turfdrager verkoper Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus naastligger ten westen Lanen 74 1770 257 162v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus naastligger ten noorden Schritsen 61 1771 257 196v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus , n.u. naastligger ten zuiden Lanen 72 1776 259 23v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus , n.u. naastligger ten zuiden Lanen 72 1806 267 216v
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus , c.s. huurder Heiligeweg 46 1760 255 21r
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus turfdrager verkoper Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus zakkendrager koper huis Hofstraat 22 1782 260 219v
PAULUS, HESSEL wijlen Hessel Paulus Hofstraat 22 1782 260 251r
PAULUS, HESSEL de weduwe van Hessel Paulus naastligger ten zuiden Kruisstraat 10 1783 261 116r
PAULUS, HESSEL wijlen Hessel Paulus Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
PAULUS, HESSEL wijlen Hessel Paulus Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
PAULUS, HESSEL wijlen Hessel Paulus onbekend 1790 263 284r
PAULUS, JAN Jan Paulus huistimmerman koper Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
PAULUS, JAN Jan Paulus huistimmerman eigenaar van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
PAULUS, JAN Jan Paulus huistimmerman koper huis Hofstraat 29 1772 258 37v
PAULUS, JAN Jan Paulus mr. huistimmerman koper huis ((voor de twee percelen in deze akte)) Grote Bredeplaats 12 1773 258 66r
PAULUS, JAN Jan Paulus koper huis ((voor de twee percelen in deze akte)) Hondenstraat 5 1773 258 66r
PAULUS, JAN de weduwe van Jan Paulus naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost 1773 258 100r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman naastligger ten westen Raamstraat 3achter 1774 258 132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman verkoper Raamstraat 3achter 1774 258 132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman naastligger ten zuiden Rozengracht 14 1774 258 151v
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman verkoper Rozengracht 14 1774 258 151v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Zuiderhaven 49 1774 258 192v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Heiligeweg 8 1774 258 193r
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten oosten Hofstraat 27 1776 259 7av
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman koper door niaar huis Hondenstraat 3 1777 259 28v
PAULUS, JAN de erven van Jan Paulus naastligger ten noorden Raamstraat 1 1784 261 161r
PAULUS, JAN de erven van Jan Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10 1784 261 250r
PAULUS, JAN Jan Paulus Hofstraat 29 1790 263 276v
LANSENBERG, JAN PAULUS Jan Paulus Lansenberg Zuiderhaven 47 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN PAULUS Jan Paulus Lansenberg Heiligeweg 6 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN PAULUS de nagelaten minderjarige kinderen van Jan Paulus Lansenberg Kerkpoortstraat NZ 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN PAULUS Jan Paulus Lansenberg Both Apothekerstraat 3 1780 259 307v
PAULUS, JEEN de erven van Jane Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10 1782 260 218r
PAULUS, JOHANNES Joannes Paulus , burger koper huis en loods Sint Jacobstraat 1638 234 49v
PAULUS, JOHANNES Joannes Paulus , burger koper hoekhuis (plus 3 zilveren ducatons tot een vereringe van verkopers 3 dochters) Zoutsloot ZZ 1644 235 154v
PAULUS, JOHANNES Johannes Paulus timmerman Both Apothekerstraat 3 1770 257 180r
PAULUS, SIEBE Sybe Paulus koper huis Zoutsloot 42 1808 268 39v
PAULUS, TEEKE Taeke Paulus , n.u. naastligger ten zuiden Zoutsloot WZ 1756 253 253v
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus naastligger ten noorden Zuiderstraat 5 1777 259 52v
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus mr. grofsmid koper huis en smederij Zuiderstraat 7 1777 259 73r
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus , c.u. mr. grofsmid huurder (p.j.) Zuiderstraat 7 1777 259 73r
SMID, WIEGER PAULUS Wieger Paulus Smit naastligger ten westen Zuiderstraat 9 1779 259 180r
PAULUS, WIEGER Wyger Paulus , c.u. huurder (p.w.) Kleine Kerkstraat 18 1769 257 108r
, JAN de nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen verkoper Grote Bredeplaats 12 1789 263 376r
, JAN de nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen verkoper Hondenstraat 5 1789 263 376r
PAULUS, HANS Hans Pauwels , burger koper huis onbekend 1637 234 23v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Pauwels naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
PAULUS, JANKE Jancke Pauwels naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1667 239 85v
PAULUS, IEFKE Yfke Pauwels ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
, METJE Met Pauwes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1636 234 4r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Pauwlus Beva naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40 1756 254 30v
PAULUS, TJEERD de kamer van Tjeerdt Pauws , c.s. naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1684 242 32v
PIERS, EELKE Eelke Peers verkoper Zuiderhaven 37 1726 246 260v
PIERS, WIENSEN Wijnsen Peers naastligger ten zuiden Schritsen 28 1724 246 199r
VOGELSANG, SIETSE burgemeester Sytse Peiters Fogelsang Zuiderstraat 1629 232 118v
PIETERS, BAUKE Baucke Peters naastligger ten oosten Vijverstraat 26 1650 236 116v
PIETERS, KLAAS Claes Peters grootschipper koper kamer met een plaatsje erachter Zuiderhaven ZZ 1643 235 38v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper Vijverstraat NZ 1640 234 117v
PIETERS, DOEKE Doecke Peters koper door niaar onbekend 1630 232 146r
PIETERS, DOEDE Doede Peters , c.u. gortmaker verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1640 234 108v
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
PIETERS, FRANS Frans Peters verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
PIETERS, HARMEN Harmen Peters naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
PIETERS, HARTMAN Hartman Peters huurder (p.j.) Voorstraat 2 1653 236 241v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Peters verkoper van 1/2 Droogstraat 1642 234 180v
PIETERS, HILLEBRAND Hillebrand Peters naastligger ten zuiden Bildtstraat 13 1652 236 199v
PIETERS, HILTJE Hiltie Peters verkoper Zoutsloot NZ 1642 235 15v
PIETERS, IETJE Id Peters onbekend OZ 1642 235 35r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Peters Verhagen, burger koper hoekhuis Voorstraat 2 1653 236 241v
PIETERS, JAKOB Jacob Peters naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1642 235 13v
PIETERS, JAKOB Jacob Peters , c.u. koopman koper huis Heiligeweg 1652 236 198v
HAGEN, JAKOB PIETERS de erven van Jacob Peters Hagen verpachter grond Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Peters Hagen Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Peters Hagen Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS Jacob Peters Hagen Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS de erven van Jacob Peters Hagen naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS burgemeester Jacob Peters Hagen Vijverstraat NZ 1640 234 117v
PIETERS, JAN Jan Peters naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1642 235 12r
PIETERS, JAN Jan Peters mr. schoenmaker verkoper Noorderhaven NZ 1652 236 216v
PIETERS, JOOST Joost Peters bakker verpachter grond Zuiderhaven NZ 1642 234 172r
PIETERS, LAAS Laes Peters verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper Vijverstraat NZ 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen koper Noorderhaven NZ 1642 234 166v
PIETERS, MAAIKE Maycke Peters Karremanstraat 24 1641 234 150r
PIETERS, MAAIKE Mayke Peters Sint Jacobstraat 10 1640 234 109v
PIETERS, PIETER Peter Peters Cantie, c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 4 1641 234 123v
PIETERS, RIEMER Rieme Peters verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
PIETERS, RINTJE Rintie Peters Noorderhaven NZ 1652 236 216v
PIETERS, SIEUWKE Siouke Peters verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Peters verkoper Hondenstraat 8 1653 236 226v
PIETERS, TRIJNTJE Trintie Peters Havenplein 16 1642 235 34r
PIETERS, TRIJNTJE Trintie Peters Noorderhaven 6 1651 236 182v
, RINTJE Rintie Peters* verkoper Noorderhaven NZ 1652 236 216v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, SIXTUS Sixtus Petri Arnoldinus deurwaarder Hof van Friesland curator onbekend 1660 238 6va
PIETERS, SIXTUS Sixtus Petri Arnolinus deurwaarder Hof van Friesland Zoutsloot 1662 238 15va
PIETERS, THEODORUS Theodorus Petri notaris, landmeter, wijnrooier en klerk ter secretarie koper van 1/2 Heiligeweg 66 1686 242 157v
VEER, GEERTJE PETRUS Geertje Petrus van der Veer Brouwersstraat 21 1808 268 49v
PETRUS, HENDRIK Hendrik Petrus huurder boven (p.w.) Drie Roemerssteeg OZ 1805 267 166r
AUSTROPHORUS, ANNE PETRUS Annius Petry Austrophorus notaris koper huis zijnde het noordooster hoekhuis van het diept naar de Kimswerderpijp lopend Heiligeweg 2 1615 229 254r
, PIETER Pyter Phases verkoper Moriaanstraat 4 1711 245 154v
FILIPPUS, JAN [als bewoner?] Jan Philippis naastligger ten zuiden Lanen 82a 1800 265 217v
FILIPPUS, Gotschalp Philippus huurder huis (p.j.) Kerkpoortstraat NZ 1791 263 380r
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus koper huis en gorterij Heiligeweg 64 1736 249 128v
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus winkelier naastligger ten oosten Heiligeweg 64 1736 249 128v
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus naastligger ten noorden Heiligeweg 64 1736 249 128v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper huis en hof Franekereind 8 1714 245 222v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper twee woningen Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v
FILIPPUS, HINKE weduwe Hinke Philippus verkoper 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
FILIPPUS, HINKE weduwe Hinke Philippus verkoper 1/2 Schritsen NZ 1726 246 250r
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus Zoutsloot 86 1741 250 201v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus Zoutsloot NZ 1741 250 201v
FILIPPUS, HENDRIK de erven van Hinke Philippus verpachter grond Moriaanstraat 1754 253 163v
FILIPPUS, HINKE de erven van Hinke Philippus naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1756 253 253r
FILIPPUS, HINKE de erven van Hinke Philippus naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1756 253 253r
FILIPPUS, JAN Jan Philippus koper huis Raamstraat 8 1797 265 25v
FILIPPUS, JAN [als bewoner?] Jan Philippus naastligger ten zuiden Lanen 82a 1800 265 253r
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus verkoper Zuiderhaven 9achter 1727 247 57v
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus Zoutsloot NZ 1728 247 98v
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
FILIPPUS, JOHANNES de weduwe van Johannes Philippus naastligger ten westen Droogstraat 37 1800 265 223r
FILIPPUS, JURJEN Jurrien Philippus naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1696 243 195r
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus Grote Bredeplaats 25 1780 259 292v
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus koper Voorstraat 49 1783 261 82r
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus Kerkpoortstraat 57 1791 263 373v
FILIPPUS, Philippyntie Philippus Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
FILIPPUS, FILIPPINA Phillippina Philippus Pirot Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
FILIPPUS, Phylippijntje Philippus Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
FILIPPUS, Phylippyna Philippus Voorstraat 63 1801 266 22v
FILIPPUS, SARA Sara Philippus Franekereind 3 1777 259 30r
FILIPPUS, SARA Sara Philippus Franekereind 3 1777 259 30r
FILIPPUS, IEFKE Yfke Philippus Droogstraat 1705 244 300v
FILIPPUS, SWAANTJE Zwaantje Philippus Karremanstraat 30 1795 264 247v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1630 232 162v
FILIPPUS, HANS Hans Philips soldaat onder de guarde van zijne excellentie verkoper Franekereind 40 1652 236 218v
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u. verkoper Zoutsloot ZZ 1663 238 171v
FILIPPUS, JAN de schuur van Jan Philips mr. slager naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1699 243 402r
FILIPPUS, JAN Jan Philips mr. slager verkoper Kerkpoortstraat 1699 243 402r
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.s. naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1702 244 145v
FILIPPUS, JAN mr. slager en hoyloeger Jan Philips verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1708 245 67r
FILIPPUS, JURJEN Jurjen Philips van Bodemdijck mr. koekbakker koper huis Noorderhaven 48 1680 241 73r
FILIPPUS, JURJEN Jurjen Philips Bodendijck koekebakker naastligger ten noorden Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
FILIPPUS, JURJEN wijlen Jurrien Philips Kerkpoortstraat 1702 244 160r
FILIPPUS, LOURENS de voormalige kamer van Lourens Philips naastligger ten zuiden 1660 238 60r
FILIPPUS, Maritgien Philips , burger verkoper Noorderhaven 21 1614 229 238r
FILIPPUS, JAN Jan Phillips mr. slager verkoper Molenpad 1706 244 330v
FILIPPUS, DIRK de weduwe van Dirck Phlips naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1650 236 131r
REGNERI, GOOITSKE PIEBES Goyckien Pibes Regneri, pro se verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 1 1636 233 178r
PIEBES, GRIETJE Grietie Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 nagelaten kind Schritsen 1 1636 233 178r
PIEBES, HISKE His Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 nagelaten kind Schritsen 1 1636 233 178r
PIEBES, HIELKJE Hylckien Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 nagelaten kinderen van Schritsen 1 1636 233 178r
PIEBES, JAKOB Jacob Pibes , burger c.u. koper huis Zuiderstraat 1641 234 153v
PIEBES, JAKOB Jacob Pibes , burger mr. timmerman koper huis Zuiderpoort (gebied) 1651 236 165v
PIEBES, JAN het huis eerder van Jan Pibes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 17 1635 233 176r
PIEBES, MELIS de erven van Melis Pibes naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1637 234 42v
PIEBES, MELIS huis en houtstek van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten Hoogstraat ZZ 1641 234 157v
PIEBES, MELIS de erven van Melis Pibes naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1642 235 14r
PIEBES, MEEUWIS Mevis Pibes verkoper Zuiderstraat NZ 1636 234 3v
PIEBES, NIESKE Nieske Pibes Zoutsloot ZZ 1637 234 44r
PIEBES, PAULUS Pals Pibes Zuiderstraat NZ 1636 234 3v
PIEBES, PIEBE Pibe Pibes verkoper Voorstraat 52 1642 234 162r
PIEBES, PIETJE wijlen Pitie Pibes verkoper van 1/2 Voorstraat 95 1640 234 120r
PIEBES, RUURD Ruierd Pibes naastligger ten noorden Schritsen 36 1665 239 20v
PIEBES, SIBBELTJE Sibbel Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 nagelaten kind Schritsen 1 1636 233 178r
PIEBES, SIEDS de weduwe van wijlen Syds Pibes naastligger ten zuiden Achterstraat 1646 235 213v
PIEBES, TRIJNTJE Trijntje Pibes naastligger ten noorden Schritsen 36 1665 239 20v
PIEBES, WIEBREN wijlen Wibrant Pibes Hoogstraat 10 1637 234 42v
PIEBES, AALTJE Aeltie Piebes verkoper Voorstraat 46 1624 231 21r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes Zuiderhaven ZZ 1674 240 150v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes , burger koopman koper schuur en stalling Vijverstraat 14 1679 241 36r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter 1689 242 269r
PIEBES, ALEWIJN de erven van Alewijn Piebes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
PIEBES, ANTJE Antie Piebes kopers Schritsen NZ 1681 241 140r
PIEBES, ANTJE Antie Piebes Kleine Bredeplaats WZ 1695 243 156v
PIEBES, BOTE Bottie Piebes verkoper onbekend 1677 241 1v
PIEBES, BOTJE Bottie Piebes Rinnertspijp 10 1739 250 37r
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Piebes Hofstraat 35 1667 239 115v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Piebes verkoper Hofstraat 35 1686 242 157r
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Piebes Agginga verkoper William Boothstraat OZ 1694 243 111r
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huis, tuin Gardenierstraat 5 1727 247 47v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten noorden Gardenierstraat 5 1727 247 47v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huis Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper van 1/2 Voorstraat 61 1681 241 121r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper van 1/2 Noorderhaven 106 1681 241 122v
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper Zuiderpoort (gebied) 1695 243 159r
PIEBES, GERRITJE Gerrittje Piebes Hondenstraat 10 1802 266 168v
PIEBES, GRIETJE Grietje Piebes verkoper Kleine Bredeplaats 16 1783 261 98r
PIEBES, GRIETJE Grietje Piebes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
PIEBES, GRIETJE Grietje Piebes verkoper Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
PIEBES, GRIETJE Grytje Piebes geniaarde koper Heiligeweg 19 1773 258 118r
PIEBES, GRIETJE Gryttje Piebes koper huis, schuur en koemelkerij Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
PIEBES, GRIETJE Gryttje Piebes koper provisioneel huis Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r
PIEBES, HARING Haring Piebes verkoper (is broer van koper) Voorstraat 24 1624 231 29r
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes Zoutsloot 106 1728 247 90v
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes Zoutsloot 106 1728 247 90v
PIEBES, JAKOB de weduwe van Jacob Piebes bewoner Lanen 21 1734 248 319v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder (p.j.) Nieuweburen 11 1781 260 97v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-195 Borstelsteeg 4 1809 268 246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-195 Borstelsteeg 6 1809 268 246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-195 Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
PIEBES, JANKE Janke Piebes kopers Vijverstraat 20 1782 260 301r
PIEBES, LAMMERT Lammert Piebes ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
PIEBES, MARTEN de erven van Marten Piebes bakker Noordijs 1625 231 45r
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
PIEBES, MEEUWIS wijlen Mevis Piebes Noorderhaven 20 1679 241 38r
PIEBES, het huis van Mewis Piebes naastligger ten zuiden onbekend 1672 240 103r
PIEBES, MONSE de vrouw van Monse Piebes huurder huis (p.j.) Franekereind 20 1765 256 264r
PIEBES, MONSE de vrouw van Monse Piebes huurder pakhuis (p.j.) Franekereind 20 1765 256 264r
PIEBES, N. N. Piebes verkoper van 1/2 Achterstraat 1625 231 42v
PIEBES, PIEBE Piebe Piebes koper 1/8 part van een huis en kamers Voorstraat 24 1624 231 29r
PIEBES, PIETER Pieter Piebes koper huis en tuin Franekereind 40 1808 268 145r
PIEBES, PIETJE Pietie Piebes , burgerse koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
PIEBES, SJOERD Sioerd Piebes noordoost van Harlingen 1716 245 268r
TALMA, SJOERD PIEBES Sjoerd Piebes Talma koopman verkoper Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r
PIEBES, WIKJE Wickjen Piebes Nieuwstraat 18 1742 250 224r
PIEBES, WIETSE Wietse Piebes koopman naastligger ten westen Rozengracht 22 1706 244 338v
PIEBES, WIKJE Wikjen Piebes Nieuwstraat 18 1736 249 123v
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes naastligger ten zuiden Voorstraat 97achter 1683 241 65va
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes , burger koopman verkopers van 1/3 Franekereind 17 1686 242 115r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes naastligger ten oosten Rozengracht 16 1688 242 234v
PIEBES, WIETSE het houtstek van Wytse Piebes naastligger ten westen Noorderhaven 91 1697 243 269v
PIEBES, WIETSE de crediteuren van Wytse Piebes koopman verkoper Noorderhaven 89 1711 245 140r
PIEBES, WIETSE de crediteuren van Wytse Piebes verkoper Rozengracht 20 1711 245 140v
PIEBES, WIETSE de erven van Wytse Piebes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1716 245 267r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes noordoost van Harlingen 1716 245 268r
HUIDEKOPER, WIETSE PIEBES Wytse Piebes de Huidekoper, burger koopman verkoper Rozengracht 17 1697 243 310r
TALMA, WIETSE PIEBES hopman Wytse Piebes Talma Tiepelsteeg 1721 246 93r
TALMA, WIETSE PIEBES hopman Wytse Piebes Talma Heiligeweg 26 1721 246 93v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talma koopman koper tuin Both Apothekerstraat 1726 246 259v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talma koopman naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 1726 246 259v
TALMA, WIETSE PIEBES de kinderen van wijlen Wytse Piebes Talma verkoper van 1/4 Rapenburg ZZ 1731 247 391v
TALMA, WIETSE PIEBES de geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Piebes Talma koopman verkoper Voorstraat 99 1731 248 32r
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talma Voorstraat 87 1741 250 8ra
PIEBES, WIETSE de schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1624 231 5r
PIEBES, WIETSE de schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1624 231 9v
PIEBES, WIETSE Wytze Piebes Zoutsloot 1624 231 13v
PIEBES, WIETSE de schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1625 231 43r
PIEBES, WIETSE Wytze Piebes koopman verkoper van 2/3 Voorstraat 17oost 1683 242 3v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talma koopman koper huis genaamd De Spijkerboor Zuiderhaven 18 de Spijkerboor 1725 246 218v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talma, burger koopman verkoper Zuiderhaven 18 1729 247 221r
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes verkoper Bildtstraat 21 1727 247 55r
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes koper huis William Boothstraat 6zuid 1728 247 60v
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes Lombardstraat 1738 249 264v
PIEKES, AAFKE Aefke Pieckes verkoper Lanen ZZ 1682 241 219v
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes , c.u. koper huis, loods, plaats, put en een vrije steeg ten zuiden (strekkende van voren van Sint Jacobstraat 13 1672 240 106r
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes de Graed naastligger ten westen Vianen ZZ 1701 244 106v
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes naastligger ten westen Hofstraat 27 1700 244 87r
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes turfdrager koper woning Hofstraat 41 1714 245 212v
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes verkoper Hofstraat ZZ 1724 246 196r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Vijver 1649 236 60r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten noorden Vijver 1649 236 60r
PIEKES, JAN Jan Pieckes , burger koper huis Grote Ossenmarkt 14 1649 236 72v
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 16 1653 236 225v
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1653 236 229r
PIEKES, SIEMEN Simen Pieckes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 1659 237 218r
PIEKES, SIEMEN Symen Pieckes , c.u. verkoper Vijverstraat 1651 236 180r
PIEKES, SIEMEN Symen Pieckes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 25 1653 236 227v
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes koper woning Hofstraat 27 1700 244 87r
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes gleibakker verkoper Oosterkeetstraat 6 1701 244 109v
PIEKES, TJALLING de weduwe van Tjalling Pieckes naastligger ten oosten Hofstraat 25 1718 246 11r
GRAAT, KLAAS PIEKES Claes Piekes de Graad naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1705 244 310r
GRAAT, KLAAS PIEKES mr. Claes Piekes de Graad geadmitteerde landmeter naastligger ten westen Both Apothekerstraat 1716 245 276v
GRAAT, KLAAS PIEKES de erven van Claes Piekes de Graad naastligger ten westen Vianen ZZ 1719 246 43v
PIEKES, DIRK Dirk Piekes huurder Hofstraat 22 1782 260 251r
PIEKES, ENGELTJE Engeltje Piekes Franekerpoort (gebied) 1763 256 7r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes uitdrager huurder 2e gedeelte (p.j.) Voorstraat 62 1764 256 76r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes , burger schoenmaker koper huis Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes huurder Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 12 1771 257 212v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes verkoper Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes koopman koper Romastraat ZZ 1774 258 147v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes mr. schoenmaker huurder Grote Bredeplaats 25 1780 259 292v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 Rome 1795 264 275v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , burger koper woning Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , burger turfdrager verkoper Hofstraat 25 1706 245 1r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , burger turfdrager koper dwarshuis Kerkpad 32 1707 245 32r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u. turfdrager verkoper Kerkpad 32 1709 245 102r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes steenvoerder koper woning Kerkpad 1 1710 245 105v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdrager verkoper Kerkpad 1 1714 245 208v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes verkoper Hofstraat 41 1715 245 255v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes geniaarde koper kamer Peterseliestraat 1718 246 29r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u. turfdrager koper huis met bakoven maar zonder bakkersgereedschappen Hofstraat 45 1718 246 33r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 22 1722 246 129r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u. verkoper Hofstraat 45 1722 246 141r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes koper 10/12 huis Hofstraat ZZ 1723 246 165v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes verkoper Lammert Warndersteeg 14 1723 246 173v
PIEKES, JAN Jan Piekes verkoper Grote Ossenmarkt 14 1657 237 119r
PIEKES, JAN Jan Piekes naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1660 238 19v
PIEKES, JAN Jan Piekes naastligger ten zuiden Vijver WZ 1662 238 155r
PIEKES, SIEMEN Symen Piekes , c.u. koper doorgaand huis en erf Pothondjessteeg 1651 236 164r
PIEKES, TJALLING de weduwe en erven van Tialling Piekes naastligger ten zuiden Lombardstraat 1717 245 279v
PIEKES, TJALLING wijlen Tialling Piekes Lombardstraat 1738 249 264v
PIEKES, TJALLING de woning van Tjalling Piekes naastligger ten oosten Hofstraat 25 1706 245 1r
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes , burger koper huis Zoutsloot OZ 1706 245 5r
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes naastligger ten westen Kerkpad 34 1707 245 30v
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes naastligger ten westen Kerkpoortstraat 34 1707 245 31v
PIEKES, TJALLING de weduwe van Tjalling Piekes naastligger ten zuiden Lombardstraat 1725 246 215v
PIEKES, TJALLING wijlen 1 e man Tjalling Piekes Hofstraat 27 1725 246 216v
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes verkoper 1/12 deel Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes , burger koper van 1/2 huis Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
PIEKES, WOPKE Wopke Piekes naastligger ten westen Hoogstraat 23 1697 243 270v
PIEKES, WOPKE Wopke Piekes naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1709 245 77v
PIERS, WIEBE Wybe Pierks naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
PIERS, Piers verkoper van 1/5 Noorderhaven 5 1727 247 31r
PIERS, de hovinge van Aemerens Piers naastligger Kerkpoortstraat NZ 1644 235 146r
PIERS, Amerens Piers naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 9 1642 235 23r
PIERS, de hovinge van Amerens Piers naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 19 1646 235 194r
PIERS, AMERENS de hof van de erven van Amerens Piers naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1658 237 171v
PIERS, ANDRIES Andries Piers koper huis Achterstraat 1681 241 166v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , burger koper hof Liemendijk 1682 241 221v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , burger naastligger ten oosten Liemendijk 1682 241 221v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , burger pottenbakker koper huis en estrikwerk Zoutsloot 1683 241 270r
PIERS, ANDRIES Andries Piers , burger mr. gleibakker koper huis Zoutsloot NZ 1686 242 154v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , burger mr. gleibakker naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1686 242 154v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , burger mr. gleibakker naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1686 242 154v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , c.u. estrikbakker verwandelaar Zoutsloot ZZ 1688 242 224r
PIERS, ANDRIES Andries Piers , c.u. estrikbakker aanhandelaar kamer Achterstraat 1688 242 224v
PIERS, ANDRIES Andries Piers naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1688 242 239v
PIERS, ANDRIES Andries Piers naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1688 242 239v
PIERS, ANDRIES oud burgerhopman Andries Piers estrikbakker koper kamer onbekend 1695 243 183r
PIERS, ANDRIES het estrikwerk van Andries Piers estrikbakker naastligger ten oosten onbekend 1695 243 183r
PIERS, ANDRIES het estrikwerk van Andries Piers estrikbakker naastligger ten zuiden onbekend 1695 243 183r
PIERS, ANDRIES het estrikwerk van Andries Piers estrikbakker naastligger ten westen onbekend 1695 243 183r
PIERS, ANDRIES het estrikwerk van Andries Piers estrikbakker naastligger ten noorden onbekend 1695 243 183r
PIERS, ANDRIES Andries Piers mr. estrikbakker naastligger ten westen Liemendijk 1696 243 192v
PIERS, ANDRIES de stallinge van de gemeensman Andries Piers naastligger ten oosten Liemendijk 1710 245 116r
GLADSMA, ANDRIES PIERS de hof van gemeensman Andries Piers Gladsma naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1708 245 69r
PIERS, ANDRIES oud hopman Andries Piers Glatsma naastligger ten westen Liemendijk 1702 244 150v
PIERS, ANNE Anne Piers , c.u. naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1630 232 155r
PIERS, ANNE hof van Anne Piers naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1630 232 155r
PIERS, ANNE Anne Piers secretaris der vijf delen zeedijken koper kamer Weverstraat 1643 235 61r
PIERS, ANNE Anne Piers secretaris der vijf delen zeedijken naastligger ten oosten Weverstraat 1643 235 61r
PIERS, ANNE het hof van Anne Piers naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1652 236 215r
PIERS, ANNE de nakomelingen van Anne Piers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11achter 1686 242 117r
REENSTRA, ANNE PIERS het verkochte is het sterfhuis van Anne Piers Reenstra secretaris voormalig bewoner Zoutsloot 1661 238 8va
PIERS, ANTJE Antie Piers , burgerse Liemendijk 1630 232 145v
PIERS, ANTJE Antie Piers Bargebuurt 20 1730 247 330r
PIERS, ANTJE Antje Piers verkoper Voorstraat 81achter 1727 246 308r
PIERS, ANTJE Antje Piers verkoper van 1/5 Noorderhaven 5 1727 247 31r
PIERS, ANTJE meerderjarige vrijster Antje Piers verkopers Bargebuurt 20 1732 248 141r
PIERS, ANTJE Antje Piers Bildtstraat 14 1781 260 11r
PIERS, BERBER Barber Piers verkoper Liemendijk NZ 1648 236 30r
PIERS, BAUKE Bauke Piers huurder Oosterbolwerk 1781 260 9r
PIERS, BAUKJE Baukje Piers Zuiderstraat 10 1719 246 51r
PIERS, BAUKJE Baukje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
PIERS, BAUKJE Baukje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
PIERS, BENEDICTUS wijlen Benedictus Piers Zuiderpoort (gebied) 1727 247 50v
PIERS, BENEDICTUS Benedix Piers huurder Voorstraat 62 1719 246 46r
PIERS, BINTJE Bentie Piers Grote Kerkstraat 1a 1663 238 170v
PIERS, BERBER Berbar Piers , burger Lanen ZZ 1636 234 2r
PIERS, BERBER Berber Piers kopers Bildtstraat OZ 1683 241 257r
PIERS, Bijntie Piers Lanen 39 1675 240 209r
PIERS, BINTJE Bintie Piers Hoogstraat 37 1684 242 49r
PIERS, KORNELIS Cornelis Piers slotmaker koper huis Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
PIERS, KRIJN Crijn Piers naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1615 229 284r
PIERS, DIRK Dierck Piers naastligger ten westen Romastraat 1614 229 214r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u. koper huis Schritsen NZ 1658 237 155r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u. verkoper Schritsen 55 1661 238 88v
PIERS, DIRK Dirk Piers huurder (p.j.) Wasbleek 23 1784 261 237v
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten oosten Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
PIERS, DOEDE Doede Piers , burger kuiper koper huis Lanen 33 1647 235 267v
PIERS, DOEDE Doede Piers , burger koper van 1/2 huis alwaer de Vette Os placht uit te hangen, loods en plaats Lanen 21 de Vette Os 1662 238 142r
PIERS, DOEDE de erven van Doede Piers verkoper van 1/2 (per decreet) Lanen 21 1668 239 141v
PIERS, DOEDE Doede Piers kuiper Lanen 33 1668 239 21va
PIERS, DOEDE Doede Piers kuiper Lanen 21 1668 239 21va
PIERS, DOEDE de erven van Doede Piers , c.s. naastligger ten zuiden Lanen 21achter de Vette Os 1684 242 12v
PIERS, DOEDE de erven van Doede Piers verkoper Grote Kerkstraat 29 1718 246 8v
PIERS, DOETJE Doedtie Piers Schritsen ZZ 1674 240 166r
PIERS, DOETJE de crediteuren van Doedtie Piers verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1675 240 212r
PIERS, DOETJE het nagelaten huis door wijlen Doedtie Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24 1675 240 28ra
PIERS, DOEKELE Doekle Piers verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
PIERS, DOETJE Doetje Piers koper huis Kleine Bredeplaats WZ 1664 238 211r
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u. koper gleibakkerij Zuiderhaven 37 1712 245 180v
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u. koper gleibakkerij Zuiderhaven 33 1712 245 180v
PIERS, EELKE Eelcke Piers verkoper Lanen 18 1719 246 57r
PIERS, EELKE Eelke Piers huurder Zuiderhaven 18 1706 244 332v
PIERS, EELKE Eelke Piers verkoper Bildtstraat 13 1719 246 55r
PIERS, EEUWE de erven van Eeuwe Piers naastligger ten oosten Voorstraat 99 1731 248 32r
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers Gardenierstraat NZ 1732 248 154r
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers huurder Karremanstraat 22 1738 249 341r
PIERS, EEUWE Euwe Piers koper huis Voorstraat 101 1700 244 45r
PIERS, FERK Ferck Piers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28 1672 240 97v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstra naastligger ten oosten onbekend 1630 232 158v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstra huidige eigenaar vd vijver Achterstraat NZ 1631 232 182r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstra, c.u. naastligger ten westen Herenwaltje 1631 232 184r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstra, burger verkoper Herenwaltje 1631 232 184r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS oud burgemeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten westen Voorstraat 89 1657 237 115v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS wijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten westen Voorstraat 89 1666 239 36r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS wijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten noorden Voorstraat 89 1666 239 36r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERS de weduwe van Folkert Piers Schellingwouw naastligger ten oosten Zuiderstraat 1776 259 20v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERS de weduwe van Folkert Piers Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat 1776 259 20v
PIERS, FROUKJE Frouk Piers huurder Schritsen 28 1642 235 6v
PIERS, GATSKE Gaetske Piers koper van 1/3 Sint Jacobstraat WZ 1664 238 233v
PIERS, GEERTJE Geertje Piers koper van 1/3 Sint Jacobstraat WZ 1664 238 233v
PIERS, GERBEN de erven van Gerben Piers naastligger ten oosten Romastraat 27 1732 248 72v
PIERS, GRIETJE Griet Piers Rommelhaven 10 1638 234 53r
PIERS, GRIETJE Griet Piers Lanen 41 1638 234 53r
PIERS, GRIETJE Grietie Piers Droogstraat 100 1660 238 30v
PIERS, GRIETJE Grietie Piers verkoper ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
PIERS, GRIETJE Grietie Piers koper huis Wortelstraat 1 1678 241 22r
GRAAF, GRIETJE PIERS Grietje Piers de Graaff Weeshuisstraat 1740 250 104r
PIERS, HANS de weduwe van Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 1659 237 184v
PIERS, HARING Haringh Piers koper kamer Sint Jacobstraat 1634 233 128r
PIERS, HARKE Harke Piers , c.u. huurder grote binnenkamer (p.j.) Zuiderhaven 57 1777 259 60r
PIERS, HERE Heere Piers koper kamer, weefwinkel en plaatsje daarachter ([staat: 200 GG -/- een rijksdaalder]) Karremanstraat 1634 233 143r
PIERS, HERE Heere Piers verkoper Noorderhaven NZ 1635 233 158r
PIERS, HEIN Hein Piers , burger c.u. koper 1/2 huis, brouwerij, mouterij, met een bierhuis ten oosten en 1/2 aandeel van he Heiligeweg 16 't Peertie 1693 243 61r
PIERS, HEIN Hein Piers , burger c.u. koper 1/2 huis, brouwerij, mouterij, met een bierhuis ten oosten en 1/2 aandeel van he Heiligeweg 18 't Peertie 1693 243 61r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwer naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwer naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
PIERS, HEIN Hein Piers naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwer naastligger ten westen Heiligeweg 18 1703 244 198r
PIERS, HEIN mr. brouwer Hein Piers , burger c.u. koper woning Tiepelsteeg 1708 245 61v
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u. naastligger ten westen Tiepelsteeg 1708 245 61v
PIERS, HEIN de weduwe van Hein Piers naastligger ten oosten Heiligeweg 14 1710 245 129r
PIERS, HEIN Hein Piers naastligger ten oosten Heiligeweg 20 1715 245 232v
PIERS, HEIN het wagenhuis van de weduwe van Hein Piers naastligger ten zuiden Heiligeweg 20 1715 245 232v
PIERS, HEIN weduwe v Hein Piers naastligger ten noorden Gardenierstraat 7 1726 246 268v
PIERS, HEIN wijlen Hein Piers , burger Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
PIERS, HEIN wijlen Heyn Piers mr. brouwer Gardenierstraat 5 1727 247 47v
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
PIERS, HINKE Hinke Piers Droogstraat ZZ 1768 257 92v
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper Zoutsloot 34 1776 258 251r
PIERS, HINKE Hinke Piers Zoutsloot 34 1776 258 251r
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
PIERS, IEMKJE Immetie Piers Zuiderstraat 1776 259 20v
PIERS, IEMKJE Immetie Piers Zuiderstraat 5 1777 259 52v
PIERS, IEMKJE Immetje Piers verkopers Zuiderpoort (gebied) 1782 260 284r
PIERS, JAKLE huisman Jackle Piers huisman Noorderhaven 2 1733 248 241v
PIERS, JAKLE Jackle Piers huisman curator van de nagelaten kinderen van Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
PIERS, JAKLE Jackle Piers huisman curator van de nagelaten kinderen van Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
PIERS, JARICH Jaerich Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 36 1687 242 206r
PIERS, JARICH Jaerigh Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 38achter 1698 243 332v
PIERS, JAN Jan Piers , burger koper huis Kleine Bredeplaats 2 1630 232 161v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1630 232 163r
PIERS, JAN Jan Piers verkoper Schritsen ZZ 1636 233 182r
PIERS, JAN Jan Piers koper huis Voorstraat ZZ 1647 235 257v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
PIERS, JAN Jan Piers , c.u. verkoper Kleine Bredeplaats 2 1650 236 101v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 1661 238 74r
PIERS, JAN de weduwe van Jan Piers verkoper Voorstraat 12achter 1662 238 152v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r
PIERS, JAN wijlen Jan Piers houtkoper Heiligeweg 16 1693 243 61r
PIERS, JAN wijlen Jan Piers houtkoper Heiligeweg 18 1693 243 61r
PIERS, JAN Jan Piers karreman huis (p.j.) Franekerpoort (gebied) 1700 244 35r
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1718 246 21v
PIERS, JAN de weduwe van Jan Piers naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1719 246 55v
PIERS, JAN Jan Piers huurder (p.j.) Weverstraat 9 1791 263 360r
GROOT, JAN PIERS Jan Piers de Groot, c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 32 1669 239 208v
PIERS, JARICH Jarig Piers tamboer bewoner Weverstraat NZ 1681 241 147r
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1702 244 153v
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 40 1706 244 317r
PIERS, JARICH Jarigh Piers Bretton koper huis Nieuwstraat 1682 241 226r
PIERS, JELTJE Jeltie Piers verkoper onbekend 1648 236 14r
PIERS, JELTJE Jeltje Piers naastligger ten westen Noorderhaven 17 1764 256 78v
PIERS, JETSKE Jetske Piers koper Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
PIERS, JETSKE Jetske Piers naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 31west 1710 245 115v
PIERS, JETSKE de erven van Jetske Piers verkoper Grote Kerkstraat 29 1718 246 8v
PIERS, JOCHEM Jochem Piers naastligger ten westen Noorderhaven 110 1634 233 152v
PIERS, JOHANNES Johannis Piers , c.u. verkoper Noorderhaven 108 1639 234 87r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper Zoutsloot 1644 235 128v
PIERS, JOUKE Joucke Piers , burger koper kamer en loods Zoutsloot NZ 1648 236 13r
PIERS, JOUKE Joucke Piers , c.u. verkoper onbekend 1650 236 132r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper huis waar het Blau Schaep in de gevel staat Lanen 91 het Blau Schaep 1659 238 5r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper huis Lanen 89 1660 238 65v
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten zuiden Lanen 89 1660 238 65v
PIERS, JOUKE Joucke Piers kooltjer naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1665 239 19r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1667 239 101r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1674 240 150v
PIERS, JOUKE Jouke Piers koper van 1/2 noordoost van Harlingen 1651 236 167r
PIERS, JOUKE Jouke Piers , burger kooltjer geniaarde koper 1668 239 169v
PIERS, JOUKE naastligger ten zuiden Jouke Piers grondpacht verschuldigd aan dit huis Grote Kerkstraat 2 1688 242 231r
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjer naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1688 242 231r
PIERS, JOUKE de erven van Jouke Piers naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1702 244 140v
PIERS, JOUKE naastligger ten zuiden Jouke Piers grondpacht verschuldigd aan dit huis Grote Kerkstraat 2 1711 245 143v
PIERS, LAAS Laas Piers naastligger ten westen Lanen ZZ 1717 245 285r
PIERS, LAAS Laas Piers naastligger ten westen Schritsen NZ 1733 248 220r
PIERS, LAAS Laes Piers verkoper Lanen 18 1719 246 57r
PIERS, LAAS Laes Piers naastligger ten westen Lanen 64 1731 248 28v
PIERS, LAAS Laes Piers , burger oud schipper verkoper van 1/4 Lanen 62 1741 250 179v
PIERS, LAAS Laes Piers oud schipper verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1745 251 91v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
PIERS, LIEUWE de hof van Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers verkoper Lanen 18 1719 246 57r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers , burger mr. tichelbaas koper woning Zuiderhaven 9achter de Nieuwe Pynas 1727 247 57v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Zuiderhaven 9achter 1727 247 57v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman naastligger ten westen Lanen 1 1728 247 115r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers naastligger ten oosten Zuiderhaven 7 1728 247 123r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman naastligger ten westen Lanen 1 1731 248 31v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman en mr. tichelbaas koper greidland 4 pm ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers koopman Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
PIERS, LIEUWE de erven van Lieuwe Piers naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1742 250 260r
PIERS, LIEUWE de erven van Lieuwe Piers naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1746 251 114r
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers Voorstraat 82 1752 252 204v
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers naastligger ten oosten Zuiderhaven 7 1759 254 192v
PIERS, LUCAS Lucas Piers , c.u. scheepstimmerman huurder (p.j.) Bargebuurt 8 1787 262 197v
PIERS, LUTSKE Lutske Piers Droogstraat 22 1689 242 279r
PIERS, LUTSKE Lutske Piers Droogstraat 22 1689 242 279r
PIERS, MAAIKE de kamer van Maycke Piers naastligger ten zuiden (d.v. Pier Diorres) Lanen 26 1641 234 155r
PIERS, MAAIKE Mayke Piers naastligger ten westen Schritsen 1644 235 144r
PIERS, NIESKE Nieske Piers Zoutsloot NZ 1739 250 44v
PIERS, NIESKE Nieske Piers verkoper Zoutsloot NZ 1750 252 96r
PIERS, PIER Pier Piers William Boothstraat 1625 231 48r
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 18 1635 233 166r
PIERS, PIER Pier Piers Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
STELLINGWERF, PIER PIERS Pier Piers Stellingwerff mr. tinnegieter Lanen 82 1735 249 93v
PIERS, PIETER Pieter Piers koper woning Bargebuurt 20 1730 247 330r
PIERS, PIETJE Pietertje Piers Beket verkoper Hondenstraat 8 1801 266 32v
PIERS, PIETJE Pietje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
PIERS, PIETJE Pietje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper Havenplein 1633 233 119r
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper/curator Voorstraat 81achter 1727 246 308r
PIERS, PIETER meerderjarige vrijgezel Pyter Piers verkoper Bargebuurt 20 1732 248 141r
PIERS, RINNERT Rinnert Piers huurder Schritsen 28 1642 235 6v
PIERS, RINNERT Rinnert Piers , c.u. koper kamer Achterstraat ZZ 1652 236 193v
PIERS, RINNERT de weduwe van Rinnert Piers naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1665 239 24v
PIERS, RINSKE Rinske Piers verkoper Kerkpoortstraat 1671 240 43v
PIERS, RUURD vrijgezel Ruierdt Piers verkoper Schritsen 36 1665 239 20v
PIERS, SAAKJE Saakje Piers verkoper Zuiderhaven 18 1778 259 144v
PIERS, SAAKJE wijlen Saakjen Piers Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saakjen Piers Gladsma Zoutsloot 65 1739 250 47r
PIERS, SAAKJE Saakjen Piers Gladstra verkoper Zoutsloot 65 1748 251 249v
PIERS, SAAPKE Saapjen Piers Brouwersstraat 22 1756 254 12v
PIERS, SAAKJE Saekjen Piers Brouwersstraat 22 1751 252 157v
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 huis Zoutsloot 105 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/6 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 8ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/6 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
PIERS, SAAKJE Saekjen Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman naastligger ten westen Noorderhaven 110 1801 266 37v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman koper van 1/2 pakhuis, nu spinzolder Rommelhaven 18achter 1804 267 35v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman verkoper van 1/2 Rommelhaven 18achter 1804 267 73v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman koper van 1/2 huis Hofstraat 17 1805 267 168r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman koper huis Molenpad 4 1808 268 153r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. huistimmerman koper huis en tuin Rapenburg 18 1809 268 235v
HOEVE, SCHELTE PIERS Schelte Piers van der Hoeve koper huis Noorderhaven 108 1801 265 299v
HOEVE, SCHELTE PIERS Schelte Piers van der Hoeve naastligger ten westen Rapenburg 18 1809 268 259r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers van der Hoeven mr. timmerman koper pakhuis Rommelhaven 18achter 1806 267 237r
PIERS, SEERP Seerp Piers naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1663 238 16ra
PIERS, SEERP Seerp Piers verkoper Hoogstraat OZ 1663 238 18va
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers , en crediteuren verkoper Kerkpad 7 1648 236 50v
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers verkoper Kerkpoortstraat 1653 236 222v
PIERS, SIBBELTJE Sibbeltie Piers koper kamer Kerkpoortstraat 1651 236 171v
PIERS, TEEKJE Taekjen Piers Nieuwstraat 1778 259 113r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Zeilmakersstraat 1 1774 258 178r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Bildtstraat 19 1780 259 236v
PIERS, TETJE Tettie Piers 't Poortje 11 1734 249 10v
PIERS, TETJE Tettie Piers 't Poortje 13 1737 249 163r
PIERS, TETJE Tettie Piers 't Poortje 13 1737 249 163r
PIERS, TETJE Tettie Piers Lanen 3 1740 250 86r
PIERS, TETJE Tettie Piers Lanen 17 1746 251 158r
PIERS, TETJE Tettje Piers Noorderhaven 9 1756 253 254v
PIERS, TETJE Tettje Piers verkoper Noorderhaven 15 1765 256 109r
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Voorstraat 89 1765 256 119r
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Noordijs 1 1765 256 129v
PIERS, Tettje Piers naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v
PIERS, TETJE Tettje Piers winkelierse geniaarde koper Lanen 17achter 1767 256 241r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Lanen 17achter 1767 256 241r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper huis Bildtstraat 19 1769 257 138r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Zoutsloot 18 1774 258 187v
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1776 258 247r
PIERS, TETJE Tettje Piers Acringa verkoper Raamstraat 1 1784 261 161r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de erven van Tietscke Piers Heemstra verkoper Kromme Elleboogsteeg 1667 239 65v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de onlangs verkochte kamer van Tietscke Piers Heemstra naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1667 239 66r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de erven van Tietscke Piers Heemstra verkoper Weverstraat ZZ 1667 239 66r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de kamers van de erven van Tietske Piers Heemstra naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9 1666 239 57v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de erven van Tietske Piers Heemstra verkoper Kerkpoortstraat 9 1666 239 57v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de erven van Tietske Piers Heemstra verkoper Voorstraat 90 1667 239 84r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de verkochte kamers van de erven van Tietske Piers Heemstra naastligger ten oosten Weverstraat 1667 239 89r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de verkochte kamers van de erven van Tietske Piers Heemstra naastligger ten westen Weverstraat 1667 239 89r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de erven van Tietske Piers Heemstra verkoper Weverstraat 1667 239 89r
PIERS, TJITSKE Tjieske Piers naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1766 256 154r
PIERS, TJITSE Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1767 256 234v
PIERS, TJITSKE Tjietske Piers naastligger ten noorden Bargebuurt 24 1768 257 47v
PIERS, TJITSKE de erven van Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v
PIERS, TJITSE de erven van Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1782 260 193v
PIERS, TJITSKE de erven van Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1787 262 172r
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers kopers Lammert Warndersteeg OZ 1680 241 119v
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1680 241 119v
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/6 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 8ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/6 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntje Piers Gladsma Karremanstraat OZ 1744 251 45v
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntje Piers Gladsma verkoper Karremanstraat OZ 1759 254 217r
PIERS, TJERK Tsjerk Piers houtmolenaar verkoper Weverstraat ZZ 1727 247 25v
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers verkoper Zoutsloot NZ 1747 251 183v
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers koper huis Zoutsloot 16 1752 252 232v
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers koper woning Bargebuurt 22 1758 254 119v
PIERS, Uupcke Piers naastligger ten oosten Schritsen 1633 233 118v
PIERS, WABE administrateur Jan Jacobs Gemeente Wapke Piers koopman verkoper Droogstraat NZ 1728 247 89v
PIERS, WIEPKE Wepke Piers koopman Zoutsloot 26 1728 247 62r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven 73west 1760 255 13v
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven 73west 1760 255 28v
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1763 255 252r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1761 255 264r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost 1773 258 100r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten westen Raamstraat 3achter 1774 258 132r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1777 259 65r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1780 259 296v
PIERS, WOUTER Wouter Piers schipper (schuit-) Raamstraat 5 1781 260 53r
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/6 Karremanstraat 13 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/6 Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
PIERS, IETJE Yttie Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
PIERS, ANDRIES Andries Piersen , burger pannebkakker koper provisioneel huis Zoutsloot ZZ 1683 241 70ra
PIERS, PIER Pier Piersen koper huis Zoutsloot 1649 236 79r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1653 236 229r
PIERS, PIER de erven van Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1660 238 19v
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakker koper leeg plaatske of tuin Achterstraat 1660 238 67r
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakker naastligger ten zuiden Achterstraat 1660 238 67r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u. pottebakker koper huis Franekereind 7 1660 238 67v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1663 238 170r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 1 1665 239 29r
PIERS, PIER Pier Piersen koper door niaar huis Zoutsloot 1668 239 152v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten westen ((deze informatie komt uit het niaar)) Zoutsloot 1668 239 152v
PIERS, PIER Pier Piersen , burger koper hang Liemendijk 1675 240 203r
PIERS, PIER de estrik- en pottenbakkerij van Pier Piersen , burger naastligger ten westen Liemendijk 1675 240 203r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u. pottenbakker koper huis, loods en plaats Herenwaltje 1675 240 213r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u. pottenbakker naastligger ten westen Herenwaltje 1675 240 213r
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakker naastligger ten westen Franekereind 9 1676 240 222v
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakker naastligger ten westen Franekereind 9 1676 240 229r
PIERS, PIER wijlen Pier Piersen , burger pottenbakker Zoutsloot 1683 241 270r
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakker door hem gekochte hoving houdt het recht van waterlossing Achterstraat 49 1681 241 30ra
PIERS, PIER wijlen Pier Piersen Schritsen 64 1687 242 201v
PIERS, PIER wijlen Pier Piersen Zoutsloot NZ 1688 242 239v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1688 242 239v
PIERS, PIER het erf van Pier Piersen estrikbakker naastligger Liemendijk 1696 243 229r
, PIER het huis van wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 1 1662 238 128v
, PIER het pothuis van Pier Piersens naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1665 239 24v
, PIER wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 1 1681 241 159r
, PIER de weduwe van Pier Piersens naastligger ten oosten Voorstraat NZ 1681 241 30ra
, PIER wijlen Pier Pierses Schritsen 64 1687 242 201v
, JAKOB wijlen Jacobus Pierzon predikant (hervormd) naastligger ten oosten Noorderhaven 73 1784 261 248r
VALK, HARING PIETERS oud vaandrig Haring Pieter Falk naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1674 240 138r
PIETERS, HILLEBRAND Hillebran Pieter naastligger ten zuiden 't Poortje 1652 236 202r
PIETERS, TJEERD Tjaerdt Pieter , burger verkoper Sint Odolphisteeg 7 1700 244 54r
PIETERS, Pieters Lammert Warndersteeg WZ 1624 231 9r
PIETERS, het hof van Pieters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1624 231 9r
PIETERS, AKE de kinderen van wijlen Aake Pieters Brouwersstraat 3 1785 261 271v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters Franekereind 21 1775 258 214r
PIETERS, AALTJE meerderjarige vrijster Aaltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters kopers Zuiderhaven 33 1785 262 36r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1801 265 306r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters verkoper Noorderhaven 98 1801 265 308r
PIETERS, AALTJE wijlen Aaltje Pieters verkoper Zuiderhaven 33 1809 268 253r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1810 269 64v
PIETERS, ABE de stal van Abe Pieters koopman naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1675 240 170v
PIETERS, ABE Abe Pieters koopman verkoper en curator van de kinderen Noorderhaven 104 1681 241 39va
PIETERS, AUKJE Acke Pieters , oude vrijster verkoper van 1/3 Rommelhaven 24 1729 247 232v
PIETERS, AUKJE wijlen Acke Pieters Schritsen 50achter 1736 249 12va
PIETERS, AUKJE Acke Pieters Rommelhaven 4 1755 253 202r
PIETERS, ARJAANTJE Adriaantie Pieters Simon Stijlstraat 2 1661 238 83v
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten noorden Noordijs 6 1661 238 85v
PIETERS, EEBE AEbe Pieters koopman naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
PIETERS, AAFKE Aefke Pieters Kerkpoortstraat 1675 240 179r
PIETERS, AAGJE Aegtie Pieters William Boothstraat OZ 1696 243 197r
PIETERS, ALLE Aele Pieters naastligger ten oosten Sint Jacobstraat OZ 1614 229 235v
PIETERS, AALTJE weduwe Aeltie Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 1615 229 253v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 1615 229 253v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 18 1659 237 190r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters huurder Karremanstraat 22 1681 241 32va
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pieters Adema verkoper Franekereind 19 1749 252 28r
PIETERS, AALTJE Aeltien Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat NZ 1624 231 10r
PIETERS, AALTJE Aeltje Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 1615 229 249r
PIETERS, AALTJE Aeltje Pieters , burger verkoper Grote Kerkstraat 1615 229 249r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltje Pieters Adema verkoper van 1/18 Grachtswalplein 1729 247 263v
PIETERS, AGE Age Pieters huismeester onder de Clokslag verkoper Grote Kerkstraat 35 1709 245 87r
PIETERS, AGE wijlen Age Pieters Pettingh Peterseliestraat 1665 239 13r
PIETERS, AGNIETJE Agnietie Pieters Noorderhaven 88west 1733 248 7ra
PIETERS, AGNIETJE Agnietie Pieters Noorderhaven 88west 1733 248 7ra
PIETERS, AGNIETJE Agnietje Pieters Weverstraat 3 1808 268 36v
PIETERS, AUKJE Akke Pieters ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
PIETERS, AUKJE Akke Pieters ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
VETTEVOGEL, AUKJE PIETERS Akke Pieters Vettevogel verkoper Brouwersstraat 21 1808 268 49v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters schipper (schuit-) verkoper Zoutsloot NZ 1737 249 206v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) NZ 1772 258 48r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters voerman naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) OZ 1775 258 207r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1778 259 130v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters huurder kamer (p.j.) Rozengracht 18 1780 259 271v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 Rome 1795 264 275v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten oosten Hofstraat 21 1802 266 109r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten oosten Hofstraat 21 1807 268 18v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters verkoper Hofstraat 23 1809 268 270r
PIETERS, AMERENS Amerens Pieters , burger Noordees (gebied) 1615 229 248v
PIETERS, AMERENS Amerens Pieters , burger Sint Christoffelsteeg 3 1637 234 29r
PIETERS, ANTJE Ancke Pieters , burger Noorderhaven 82 1615 229 264r
PIETERS, ANDRIES Andries Pieters , c.u. koper woning Bargebuurt OZ 1709 245 83r
BOER, ANDRIES PIETERS wijlen burgemeester Andries Pieters de Boer Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
BOER, ANDRIES PIETERS vroedsman Andrys Pieters de Boer koper door niaar huis Zuiderhaven 19zuid 1735 249 82v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Voorstraat 30 1785 262 40r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Hondenstraat 4 1790 263 275v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters Voorstraat 6 1794 264 168v
PIETERS, ANTJE wijlen Anna Pieters Drie Roemerssteeg 9 1795 264 263r
PIETERS, ANTJE vrouwe Anna Pieters verkoper Voorstraat 22 1795 264 271v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters Spekmarkt 4 1796 265 8v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters Voorstraat 6 1802 266 54v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1808 268 152v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Gardenierstraat 4 1808 268 152v
PIETERS, ANTJE Anne Pieters Gardenierstraat 1615 229 242v
PIETERS, ANNE Anne Pieters zoutmeter koper huis in gebruik als paardenstal Voorstraat 72achter de Blinde Ezel 1661 238 111v
PIETERS, ANNE het erf van Anne Pieters , c.u. zoutmeter naastligger ten zuiden Voorstraat 72achter 1661 238 111v
PIETERS, ANNE Anne Pieters , c.u. koper huis Voorstraat 73achter 1665 239 8v
PIETERS, ANNE Anne Pieters verkoper Voorstraat 73achter 1677 240 258r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters Voorstraat ZZ 1624 231 33r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper onbekend 1630 232 115r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters Rommelhaven 2west 1680 241 77v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Liemendijk OZ 1680 241 77v
PIETERS, ANTJE wijlen Antie Pieters Hoogstraat ZZ 1680 241 29va
PIETERS, ANTJE wijlen Antie Pieters Molenpad ZZ 1683 241 68ra
PIETERS, ANTJE Antie Pieters Schritsen NZ 1709 245 86v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters Hoogstraat 15 1725 246 239v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 12 1752 253 28v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters (p.j.) Rozengracht 18 1800 265 251r
AKKERSLOOT, ANTJE PIETERS de kinderen van wijlen Antie Pieters Ackersloot verkoper Heiligeweg 60 1679 241 60r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ens, burger ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antie Pieters Reidsma verkoper Brouwersstraat 14 1749 251 279r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antie Pieters Reitsma koper 1/3 huis en kamer Brouwersstraat 14 1738 249 348r
REITSMA, ANTJE PIETERS de vertegenwoordigers van Antie Pieters Reitsma q.q. eigenaar van 2/3 Brouwersstraat 14 1738 249 348r
PIETERS, ANTJE dochter Antje Pieters Noorderhaven 18 1669 238 24va
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper huis Moriaanstraat 1773 258 81r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters Zoutsloot NZ 1782 260 166r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters distillateurse geniaarde koper Schritsen 58 1782 260 167r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters distillateurse koper huis en tuin Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkopers Sint Odolphisteeg WZ 1782 260 282r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters Brouwersstraat 9 1786 262 115r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters Zoutsloot NZ 1797 265 31v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters Schritsen ZZ 1803 266 282r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters bewoner (p.j.) Zoutsloot 47 1803 266 307v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Zoutsloot 47 1803 266 307v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Romastraat 25 1810 269 18r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Anjelierstraat 34 1810 269 19v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Achterstraat 11 1810 269 66r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsma verkoper Grote Kerkstraat 13 1756 254 16r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsma verkoper Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsma verkoper Franekereind 32 1756 254 16r
PIETERS, ARJAANTJE Ariaentie Pieters verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 18 1659 237 190r
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyer schipper (snik-) verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyer schipper (snik-) verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
PIETERS, ARJEN Aris Pieters , c.u. mr. stoeldraaier huurder Voorstraat 13 1739 250 67av
DREYER, ARJEN PIETERS zijn vader Aris Pieters Dreyer collecteur Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
DREYER, ARJEN PIETERS Aris Pieters Dreyer Spinhuisstraat 4 1747 251 180r
DREYER, ARJEN PIETERS wijlen Aris Pieters Dreyer Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
WIJNGAARDEN, ARJAANTJE PIETERS Arjaantie Pieters Wijngaarden verkoper van 1/3 Heiligeweg 4 1739 250 77v
PIETERS, ARJAANTJE Arjaentie Pieters Tiepelsteeg 1693 243 42r
PIETERS, ARJEN Arjen Pieters verkoper Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
PIETERS, ARJEN Arjen Pieters mr. schoenmaker koper door niaar achterkamer Zoutsloot 63 1783 261 101v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyer arbeider verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyer arbeider verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
PIETERS, ARJEN Arrjen Pieters Zoutsloot NZ 1665 239 19r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmus kapitein koper huis, tuintje en houtschuur Noorderhaven 23 1791 263 358r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmus equipagemeester verkoper Noorderhaven 23 1806 267 193r
PIETERS, AATJE Atske Pieters , burgerse Schritsen 1630 232 139v
PIETERS, AATJE Attie Pieters Zuiderhaven NZ 1674 240 163r
PIETERS, AATJE Attie Pieters Zuiderhaven 33 1674 240 164r
PIETERS, AATJE het verkochte huis van Attie Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 37 1675 240 180r
PIETERS, AATJE Attie Pieters Zuiderhaven 37 1675 240 180r
PIETERS, AATJE de erven van Attie Pieters Zoutsloot 20 1681 241 176r
PIETERS, AATJE de erven van Attie Pieters Zoutsloot 20 1681 241 176r
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adam Spinhuisstraat 1677 240 270v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adam kopers Zuiderhaven 6 1679 241 40v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters Adam kopers onbekend 1679 241 41v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adam koper door niaar 1/2 huis met een tuintje erachter Franekereind 12 1695 243 168v
PIETERS, AUKJE Auck Pieters Carl Visschersteeg 1614 229 213r
PIETERS, AUKE Aucke Pieters leertouwer verkoper Hofstraat 21 1731 247 389r
PIETERS, het huis van burgemeester Augusinus Pieters naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1677 240 262r
PIETERS, AUGUSTINUS Augustijn Pieters mr. wagenmaker naastligger ten zuiden Zuiderstraat 27 1728 247 73r
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pieters brouwer verkoper Simon Stijlstraat 2 1661 238 83v
PIETERS, AUGUSTINUS het huis van burgemeester Augustinus Pieters grondpacht 00-15-00 CG 1681 241 41va1
PIETERS, AUGUSTINUS de erven van oud burgemeester Augustinus Pieters naastligger ten westen Spinhuisstraat 3 1695 243 174r
PIETERS, AUGUSTINUS de erven van Augustinus Pieters eigenaar (p.j.) onbekend 1699 244 9r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustinus Pieters de Graaf, burger mr. wagenmaker koper huis Rommelhaven 8 1730 247 345r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustynus Pieters de Graaf mr. wagenmaker verkoper Zuiderstraat 25 1728 247 120r
PIETERS, AUKJE Auk Pieters grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1733 248 265r
PIETERS, AUKE de kamer van Auke Pieters grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1730 247 351v
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters Schritsen 4 1716 245 272r
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters Zoutsloot 23 1736 249 131v
PIETERS, BEREND de weduwe van Barend Pieters naastligger ten zuiden Bildtstraat 1775 258 215v
PIETERS, BEREND Barend Pieters naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1780 259 236v
REE, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rhee mr. kleermaker Hoogstraat ZZ 1680 241 29va
REEN, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rheen, burger mr. kleermaker verkoper van 1/2 Molenpad ZZ 1683 241 68ra
PIETERS, BAUKJE Bauckien Pieters , burger Droogstraat 1614 229 205v
PIETERS, BAUKJE Baukje Pieters verkoper Noorderhaven 82 1810 269 33r
HALMA, BAUKJE PIETERS Baukjen Pieters Halma Bildtstraat 13 1796 264 336r
STERKENBURG, BAUKJE PIETERS minderjarige dochter Baukjen Pieters Sterkenburg verkoper van 3/16 Lombardstraat 2 1740 250 94v
PIETERS, BEREND Beerend Pieters Tikkel huurder vierde huis Nieuwstraat WZ 1799 265 175r
PIETERS, BEREND de weduwe van Beernd Pieters naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1771 257 186v
PIETERS, BEREND Beernt Pieters korfmaker kopers Rommelhaven 2west 1680 241 77v
PIETERS, BEREND Beernt Pieters korfmaker kopers Liemendijk OZ 1680 241 77v
PIETERS, BEREND Beernt Pieters naastligger ten oosten Voorstraat 46 1699 244 24r
PIETERS, BEITSKE Beitske Pieters Voorstraat 10 1688 242 221v
PIETERS, Camt Pieters scheepstimmerman koper huis Zoutsloot 78 1795 264 240r
PIETERS, KAREL van wijlen Carel Pieters Rommelhaven ZZ 1631 232 181r
PIETERS, KARST Carst Pieters koper huis, loods en vierkant plaatsje Sint Jacobstraat 1640 234 98r
PIETERS, KARST Carst Pieters koper van 1/2 huis genaamd De Vergulde Sleutel met hofke en terzijde 3 aparte kamers op fraaie Hoogstraat 1 de Vergulde Sleutel 1658 237 175av
PIETERS, KARST Carst Pieters , burger koper huis met een hofje erachter en een vrije uit- en ingang in de St. Jacobstraat me Hoogstraat 1 de Vergulde Sleutel 1661 238 100v
PIETERS, KARST Carst Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter 1664 238 236v
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman koper huis Lanen 50 1783 261 22r
PIETERS, KARST vrijgezel Carst Pieters verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman verkoper Zoutsloot 78 1801 265 283v
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters , c.s. huurder Noorderhaven 9 1808 268 84r
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters scheepstimmerman koper huis Schritsen 23 1808 268 85r
PIETERS, KLAAS het nagelaten weeskind van Claas Pieters verkoper Sint Jacobstraat 6 1665 239 3ra
PIETERS, KLAAS huisman Claas Pieters koper huis Grote Kerkstraat 31midden 1696 243 196v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koper Franekereind 25 1731 248 1r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. ijzersmid verkoper van 2/6 Molenpad NZ 1736 249 144v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. ijzersmid curator Molenpad NZ 1736 249 144v
PIETERS, KLAAS het meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters mr. ijzersmid Noorderhaven 72 1737 249 17va
PIETERS, KLAAS het meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters mr. ijzersmid Noorderhaven 72 1737 249 18ra
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper door niaar huis met weefwinkel en 2 woningen Karremanstraat 17 1778 259 94r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper tuin, zomerhuis en 4 woningen Rozengracht ZZ 1781 260 80r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1781 260 106r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Zoutsloot 71 1781 260 107r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Karremanstraat 17 1782 260 272r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar kopers Zuiderhaven 54 1786 262 66r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Droogstraat NZ 1787 262 232v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper huis Romastraat 25 1788 262 243v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1788 263 19v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Zuiderhaven 54 1788 263 63v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Droogstraat NZ 1790 263 229r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper Hoogstraat 26 1791 263 327v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 27 1796 264 351v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 27 1802 266 137r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koopman verkoper van 1/6 Hoogstraat 26 1804 267 107r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters Havenplein 18a 1808 268 38r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters Romastraat 25 1810 269 18r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters Anjelierstraat 34 1810 269 19v
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters Achterstraat 11 1810 269 66r
BRUG, KLAAS PIETERS oud burgemeester Claas Pieters van der Brug verpachter grond Nieuwstraat 50 1748 251 245v
PIETERS, KLAAS de weduwe van Claas Pieters Vrijmoed huurder Zoutsloot ZZ 1764 256 24r
PIETERS, KLAASKE Claaske Pieters Kerkpad WZ 1733 248 249v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer vorige bewoner? Spinhuisstraat 1614 229 231v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters , burger koopman koper lege plaats Zoutsloot ZZ 1615 229 252r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters eisers en winnaars onbekend 1624 231 7r
PIETERS, KLAAS wijlen Claes Pieters Noorderhaven 35 1630 232 150r
PIETERS, KLAAS de erven van Claes Pieters verkoper Heiligeweg 5 1671 240 73v
PIETERS, KLAAS de erven van Claes Pieters verkoper Heiligeweg 5 1672 240 15ra
PIETERS, KLAAS Claes Pieters schoenlapper huurder Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
BRUG, KLAAS PIETERS vroedsman Claes Pieters van der Brug koper huis Zuiderhaven 73west 1728 247 148v
LEISTRA, KLAAS PIETERS gemeensman Claes Pieters Leystra koper huis met nog een kamer erachter in de Carel Visschersteeg Brouwersstraat 14 1749 251 279r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schimk bewoner Zoutsloot 1681 241 129v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinck, burger koper woning Voorstraat 58twee_a 1674 240 136v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinck koper provisioneel huis Both Apothekerstraat WZ 1681 241 32va
PIETERS, KLAASKE Claeske Pieters Lanen ZZ 1631 232 185r
PIETERS, KLAASKE Claeske Pieters , burgerse Voorstraat ZZ 1636 233 181v
PIETERS, JAKOB wijlen Cobus Pieters Zuiderstraat ZZ 1767 257 19r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters mr. scheepstimmerman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1661 238 77v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters koper kamer William Boothstraat OZ 1682 241 208v
PIETERS, KORNELIS de erven van Cornelis Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters schoenmaker verkoper Grote Kerkstraat 26 1750 252 96ar
AKKERSLOOT, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Ackersloot verkoper Heiligeweg 60 1679 241 60r
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Bonck, burger koopman koper hof met zomerhuis en plaatske Liemendijk 1685 242 86v
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Cuiper verkoper ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Kuiper mr. slager huurder en bewoner Voorstraat 31 1793 264 86r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters van Rippers verkoper van 1/12 Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters van Rippers verkoper van 1/24 Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
PIETERS, DANIEL Daniel Pieters oud turfdrager verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
PIETERS, DETJE Dettie Pieters Nutstraat WZ 1731 248 34r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/5 voor- en achterhuis ((voor de drie percelen in deze akte)) Noorderhaven NZ 1615 229 277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en brouwerij ((voor de drie percelen in deze akte)) Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en houtstek waar de Blauue Engel uitsteekt ((voor de drie percelen in deze akte)) Hoogstraat ZZ 1615 229 277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters kopers Schritsen NZ 1680 241 75v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters Lanen 66achter 1687 242 217v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters naastligger ten noorden Lanen 66achter 1687 242 217v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra koper 10 stuks eeuwige jaarlijkse grondpacht Kruisstraat de Witte Gevel 1679 241 25v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra verkoper Wortelstraat NZ 1696 243 198v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1714 245 226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1714 245 226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1718 246 2r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1718 246 2r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 65 1698 243 362r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters Voorstraat 1 1715 245 236v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters Zuiderpoort (gebied) 1736 249 137r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters verkoper van 5/16 Lanen 15 1757 254 56v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1763 255 201v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galama naastligger ten westen Karremanstraat 6 1771 257 208r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Noorderhaven 65 1714 245 216r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwcke Pieters Hoogstra naastligger ten zuiden Franekereind 8 1714 245 222v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1764 256 37v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1767 256 246r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS wijlen Dieuwke Pieters Galama Karremanstraat 10 1774 258 161v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 2 1771 257 208v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 4 1771 257 208v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1718 246 20v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstra naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1718 246 20v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Bildtstraat 1725 246 233r
PIETERS, Dinge Pieters , burgerse Bildtstraat 13 1630 232 125v
PIETERS, DINGENA Dingen Pieters verkoper Rozengracht 1625 231 57v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters naastligger ten westen onbekend 1616 230 24v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters , burger koper kamer Zoutsloot NZ 1673 240 129r
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind 36 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind 26 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind 40 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind 32 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK Dirck Pieters koopman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 40 1715 245 240v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes koper 2 huizen naast en aan elkaar strekkende noordwaarts tot aan de ringmuur met de u Lanen 33 1615 229 254v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1615 229 254v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters Maes?, burger c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1615 229 282r
PIETERS, DIRK Dirck Pieters Maes?, burger c.u. naastligger ten noorden Lanen 33 1615 229 282r
PIETERS, DIRK Dirck Pieters Maes?, burger verkoper Lanen 33 1615 229 282r
PIETERS, DIRKJE de erven van Dirckien Pieters verkoper Hofstraat 1654 236 258r
PIETERS, DIRK Dirk Pieters koopman koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 1709 245 87v
PIETERS, DIRK de stal van de erven van Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1719 246 40v
PIETERS, DIRK de erven van weduwe van Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1729 247 289v
PIETERS, DIRK de erven van Dirk Pieters naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
PIETERS, DIRK Dirk Pieters koper huis Kromme Elleboogsteeg WZ 1735 249 24v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters , burger huistimmerman koper huis Hoogstraat 12 1735 249 40v
PIETERS, DIRK Dirk Pieters verkoper van 3/8 Schritsen 50achter 1736 249 12va
PIETERS, DIRK de weduwe van Dirk Pieters huurder (p.j.) Zoutsloot 45 1755 253 199r
PIETERS, DIRK de weduwe van Dirk Pieters naastligger ten oosten Romastraat NZ 1773 258 74v
PIETERS, DIRK de weduwe van Dirk Pieters naastligger ten oosten Romastraat 27 1774 258 177r
PIETERS, DIRK de erven van Dirk Pieters Kerkpad 22 1808 268 71r
KLAVER, DIRK PIETERS wijlen Dirk Pieters Claaver ouder van verkopers Nieuwstraat 21 1784 261 132r
HEMERT, DIRK PIETERS wijlen Dirk Pieters van Hemert Noorderhaven 61 1709 245 100r
KLAVER, DIRK PIETERS Dirk Pieters Klaver naastligger ten noorden Nieuwstraat 25 1777 259 46v
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS Dirk Pieters Wijngaarden mr. wever koper huis Brouwersstraat 23 1798 265 111r
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS Dirk Pieters Wijngaarden verkoper Both Apothekerstraat 18 1807 268 1r
PIETERS, Dirkien Pieters Zoutsloot ZZ 1733 248 251v
PIETERS, DIRKJE Dirkjen Pieters koemelker Droogstraat 61 1755 253 200v
PIETERS, DIRKJE Dirkjen Pieters verkoper Zoutsloot ZZ 1764 256 55v
PIETERS, DIEUWKE Diucke Pieters Kerkpoortstraat WZ 1630 232 147r
PIETERS, Djoeke Pieters , burger mr. schoenmaker koper 5/8 huis Lanen 15 1738 249 224r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
PIETERS, DOEDE het hof van de vrouw van Doede Pieters naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1654 236 258v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
PIETERS, DOEDE 3 kamers van Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1663 238 187r
PIETERS, DOEDE Doede Pieters verkoper van 1/3 Brouwersstraat 18 1666 239 35r
PIETERS, DOEDE de erven van Doede Pieters naastligger ten oosten Heiligeweg 68 1669 239 179v
PIETERS, DOEDE Doede Pieters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1678 241 13v
PIETERS, DOETJE Doedtje Pieters huurder Bargebuurt 7 1810 268 333v
PIETERS, DOEKE Doeke Pieters , c.s. mr. schoenmaker huurder Lanen 15 1733 248 205r
PIETERS, DOEKE de weduwe van Doeke Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 14 1753 253 97v
PIETERS, DOETJE Doetie Pieters Noorderhaven 50 1662 238 126r
PIETERS, DOUWE Douue Pieters niaarnemer Heiligeweg OZ 1615 229 241v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper door niaar huis (zuidzijde staat in een doorgehaalde akte op de linkerbladzijde) Franekereind ZZ 1624 231 14r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters mr. schoenmaker Sint Jacobstraat 15 1731 248 3r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters , burger koper stalling Nieuwstraat OZ 1734 248 344r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters varenspersoon verkoper Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters D.G. weesvader verkoper Vijverstraat NZ 1768 257 40r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters geniaarde koper Nieuweburen 13 1781 260 32r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters , n.u. naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 9 1781 260 144r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters koper huis en erf Noorderhaven 38 1784 261 228r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 40 1792 264 47v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters naastligger ten oosten Rinnertspijp 1 1800 265 239r
PIETERS, DOUWE wijlen Douwe Pieters Zeepziedersstraat 3 1804 267 57r
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazet schipper (trekveer-) koper huis bestaande uit een paardenstal en kamer Nieuwstraat 10 1755 253 243v
PIETERS, DOUWE Douwe Pieters Mazet schipper (trekveer-) koper huis bestaande uit een paardenstal en kamer Nieuwstraat 12 1755 253 243v
PIETERS, Drevus Pieters huurder achterkamer (p.j.) Lanen 40 1801 266 26r
PIETERS, DIRK Durk Pieters huurder Lanen 82a 1779 259 220r
PIETERS, DIRK zijn vader Durk Pieters Kerkpad 22 1792 264 6v
PIETERS, EEBE als huurder Ebe Pieters naastligger ten zuiden Raadhuissteeg 1 1681 241 40va
PIETERS, EEDE Ede Pieters naastligger ten noorden Bargebuurt 16 1774 258 172r
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters , burger Schritsen 1624 231 16v
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters , burger Zoutsloot NZ 1624 231 18v
PIETERS, EELKJE Eelckjen Pieters Voorstraat 6 1710 245 132v
PIETERS, EELKE de nagelaten minderjarige Eelke Pieters Kerkpoortstraat 57 1763 255 265r
PIETERS, EELKJE Eelkien Pieters Prinsensteeg 1 1733 248 214r
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pieters Prinsensteeg 1 1762 255 152v
PIETERS, EELKE Eeltje Pieters , c.u. huurder voor beneden Vijver 9 1758 254 143v
PIETERS, EELKE Eeltje Pieters huisman verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
PIETERS, EERKE Eerck Pieters Lanen 87 1676 240 235v
PIETERS, EGBERT als bewoner Egbert Pieters vetermaker naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1681 241 35ra
PIETERS, EGBERT Egbert Pieters Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters , burger mr. schilderaar koper hof met vrugtdragende bomen en een wijnstok Achterstraat NZ 1709 245 85r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters mr. schilderaar verkoper Karremanstraat 1710 245 120r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters Grote Bredeplaats 3 1719 246 57v
PIETERS, ELBRICHJE Elbrigje Pieters verkoper Lanen 91 1789 263 146v
KLAVER, ELBRICHJE PIETERS Elbrigje Pieters Claver verkoper van 1/4 Nieuwstraat 21 1784 261 132r
PIETERS, LIJSBET Elisabet Pieters , burgerse Schoolsteeg OZ 1631 232 185v
PIETERS, ELSKE Elske Pieters verkoper Achterstraat 1662 238 134v
PIETERS, ENGELTJE Engeltie Pieters , c.m. verkoper Voorstraat 6 1710 245 132v
PIETERS, ENGELTJE Engeltie Pieters Moriaanstraat 4 1711 245 154v
PIETERS, ENGELTJE wijlen Engeltie Pieters Zoutsloot 25 1739 250 1ra
PIETERS, ENOCH Enoch Pieters van Rippers mr. chirurgijn verkoper van 1/12 Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
PIETERS, IEPE Epe Pieters Nieuwstraat 1710 245 124r
PIETERS, IEPE Epe Pieters Nieuwstraat 1710 245 124r
PIETERS, IEPE Epe Pieters Nieuwstraat 1710 245 124r
PIETERS, EVERT Evert Pieters naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1615 229 244r
PIETERS, EVERT Evert Pieters pastor Weverstraat 1669 238 26ra
PIETERS, EVERT de weduwe van Evert Pieters huurder 't Poortje 3 1781 260 15v
PIETERS, EVERT de weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 30 1803 266 191v
PIETERS, EVERT de weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 30 1808 268 156r
PIETERS, EVERT de weduwe van Evert Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 28 1808 268 156r
BAARDA, EVERT PIETERS Evert Pieters Baarda mr. bakker verkoper Zuiderhaven 9 1802 266 150v
PIETERS, EGBERT Eybert Pieters naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1720 246 58r
PIETERS, FAAS Faas Pieters , burger koper door niaar huis Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
PIETERS, FAAS Faas Pieters baantjer koper woning Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
PIETERS, FAAS Faas Pieters lijnslager verkoper van 1/6 Prinsensteeg 1 1762 255 152v
PIETERS, FAAS Faas Pieters naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters , burger c.u. schoenmaker koper huis Voorstraat ZZ 1640 234 103v
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters verkoper onbekend 1667 239 105r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten oosten Franekereind 27 1675 240 26va
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters eigenaar van het oostelijke gedeelte van het huis Franekereind 29west 1682 241 193r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters naastligger ten westen Franekereind 29west 1682 241 193r
PIETERS, FEDDE het huis van Fedde Pieters tichelaar grondpacht 01-10-00 CG onbekend 1681 241 41va
PIETERS, FEDDE tichelwerk van Fedde Pieters eigenaar (p.j.) onbekend 1699 244 9r
PIETERS, FEDDE Fedde Pieters , burger koopman koper huis, tuintje en pakhuis met een woning daarachter Noorderhaven 61 1709 245 100r
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pieters Voorstraat 36 1730 247 339r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreier koopman koper grond en erf, bestaande uit woning, 2 kamers en paardestal Bildtpoort (gebied) 1714 245 210r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer koopman Voorstraat 66 1713 245 188r
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer koper erve off huis-stede Zoutsloot NZ 1714 245 213v
DREYER, FEDDE PIETERS Fedde Pieters Dreyer naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1714 245 213v
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer Zuiderhaven 2 1733 248 254r
PIETERS, FEDDE wijlen Fedde Pieters Dreyers koopman Voorstraat 36 1734 248 299v
PIETERS, FEIKE Feike Pieters verkoper Schritsen NZ 1697 243 277r
PIETERS, FEIKJE bejaarde vrijster Feikje Pieters verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
PIETERS, FEMME Femme Pieters koper schoenmakersperk ((staat: Lb)) Schritsen ZZ 1633 233 119v
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer, e.a. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1781 260 67r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer verkoper Zoutsloot NZ 1781 260 67r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer, e.a. naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1781 260 67r
BRAMER, FEMKE PIETERS Femmetje Pieters Bramer verkoper Achterstraat ZZ 1781 260 67r
PIETERS, weduwe Fenger Pieters naastligger ten noorden Zuiderhaven 1631 232 177r
PIETERS, Fenger Pieters verkoper Zuiderhaven 1631 232 177r
PIETERS, FENTJE Fenne Pieters verkoper Vijverstraat 6 1779 259 178r
ROORDA, FETJE PIETERS Fettie Pieters Roorda bakker Noorderhaven 6 1698 243 386v
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , meerderjarige vrijster verkoper Hofstraat 3 1781 260 151v
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , meerderjarige vrijster koper 1/2 huis Vijverstraat 4 1782 260 210r
PIETERS, FETJE de kinderen van de koper Fettje Pieters , meerderjarige vrijster eigenaar van andere 1/2 huis Vijverstraat 4 1782 260 210r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters , bejaarde vrijster koper huis Voorstraat 65 1782 260 277r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters eigenaar van 1/2 Vijverstraat 4 1781 260 314r
PIETERS, FETJE wijlen bejaarde vrijster Fettje Pieters Voorstraat 65 1784 261 256r
PIETERS, FETJE Fettje Pieters Nieuwstraat 48 1806 267 244r
PIETERS, FOKJE Fockjen Pieters verkoper Zoutsloot 1755 253 196v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens koper door niaar huis Rommelhaven 24 1729 247 232v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Grote Bredeplaats 6west 1752 252 229r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Vijver WZ 1752 252 230v
OLDAANS, FOKJE PIETERS Fockjen Pieters Oldaens verkoper Hondenstraat 4 1752 252 231v
JONGEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Jongema Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltema verkoper Voorstraat 4 1771 257 187r
SCHELTEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Scheltema verkoper Vijverstraat 20 1777 259 68v
OLDAANS, FOEKJE PIETERS Foekjen Pieters Oldaens naastligger ten westen Noordijs 4 1729 247 238v
OLDAANS, FOEKJE PIETERS Foekjen Pieters Oldaens verkoper Noordijs 4 1729 247 238v
OLDAANS, FOKJE PIETERS wijlen Fokje Pieters Oldaens Grote Kerkstraat 31oost 1772 257 250v
OLDAANS, FOKJE PIETERS wijlen Fokjen Pieters Oldaans Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
OLDAANS, FOKJE PIETERS wijlen Fokjen Pieters Oldaens Zoutsloot 1 1770 257 181r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopman naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) ZZ 1743 250 291v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten zuiden Zuiderstraat 10 1749 252 24v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopman Rozengracht 2 1753 253 119r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopman Noorderhaven 39 1753 253 120r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopman Noorderhaven 63 1753 253 121r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters koopman Noorderhaven 21 1753 253 122r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten zuiden Brouwersstraat 22 1756 254 12v
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 12 1764 256 25r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1764 256 25r
PIETERS, FOLKERT Folkert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 10 1764 256 26v
PIETERS, FOLKERT wijlen Folkert Pieters Zuiderhaven 30 1775 258 213v
PIETERS, FOLKERT wijlen Folkert Pieters Zuiderhaven 30 1775 258 213v
PIETERS, FOLKERT wijlen Folkert Pieters Zuiderhaven 30 1775 258 213v
PIETERS, FOLKERT wijlen Folkert Pieters Zuiderhaven 30 1775 258 213v
PIETERS, FOLKERT de weduwe van Folkert Pieters koopman naastligger ten oosten Zuiderstraat 22 1775 258 234r
PIETERS, FOLKERT de weduwe van Folkert Pieters naastligger ten oosten Zuidersteeg 7 1775 258 241r
PIETERS, FOLKERT de weduwe van Folkert Pieters naastligger ten noorden Zuidersteeg 7 1775 258 241r
PIETERS, FOLKERT de weduwe van Folkert Pieters naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1776 259 17v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou Zuiderhaven 18 1778 259 110r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou Bildtpoort (gebied) 1781 260 72v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwou naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwou naastligger ten noorden Nieuwstraat 22 1781 260 88v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de erven van Folkert Pieters Schellingwou naastligger ten oosten Zuiderstraat 10 1781 260 161v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou Grote Werf 2 1782 260 171v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwou Zuiderhaven 9 1784 261 226r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwouw koopman onbekend 1770 257 167r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1778 259 144v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat 27 1778 259 155v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de weduwe van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat 27 1780 259 287v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS wijlen Folkert Pieters Schellingwouw Zuiderhaven 34 1801 265 290v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de erven van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten oosten Zuiderhaven 28 1801 265 301r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIETERS de erven van Folkert Pieters Schellingwouw naastligger ten zuiden Zuiderhaven 28 1801 265 301r
PIETERS, FOPPE Foppe Pieters , c.u. koper huis en hof Zuiderhaven 18 1708 245 75v
PIETERS, FOPPE Foppe Pieters , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1709 245 99v
PIETERS, FOPPE Foppe Pieters blauwverver koper huis Karremanstraat OZ 1759 254 217r
STEENSMA, FOPPE PIETERS Foppe Pieters Steensma, burger koopman koper Moriaanstraat 3 1659 238 1r
PIETERS, FRANS Frans Pieters rietmaker naastligger ten westen Lanen ZZ 1614 229 204r
PIETERS, FRANS Frans Pieters huurder Rommelhaven 24 1663 238 169v
PIETERS, FRANS Frans Pieters , c.u. koper 1/4 huis, loods en plaats Voorstraat 37 1677 240 269v
PIETERS, FRANS Frans Pieters verkoper Lanen 3 1697 243 264v
PIETERS, FRANS Frans Pieters winkelier koper huis Voorstraat 74 1716 245 270v
PIETERS, FRANS Frans Pieters , burger zoon van de verkoper koper door niaar twee huizen aan elkaar Heiligeweg 8 1733 248 202v
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS Frans Pieters Huidekoper Rozengracht 18achter 1717 245 289r
MAAS, FRANS PIETERS Frans Pieters van der Maes, burger koper huis met loods en lege plaats Lanen ZZ 1615 229 273r
VRIES, FRANS PIETERS Frans Pieters de Vries verkoper Hoogstraat 1 1658 237 175av
WIJNGAARDEN, FRANS PIETERS Frans Pieters Wijngaarden verkoper Heiligeweg 4 1739 250 4va
PIETERS, FREERK de weduwe van Freek Pieters naastligger ten noorden Zuidersteeg 1 1800 265 261r
PIETERS, FREERK Freerk Pieters verkoper van 1/12 Lombardstraat 1742 250 255r
PIETERS, FREERK wijlen Freerk Pieters Hoogstraat 4 1781 260 150v
PIETERS, FREERK Freerk Pieters grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 Rome 1795 264 275v
PIETERS, FRIDS school van Fridts Pieters schoolmeester naastligger ten zuiden onbekend 1681 241 167v
PIETERS, FRIETSEN Frieske Pieters Heiligeweg 9 1665 239 31v
PIETERS, FIEKE Fycke Pieters verkoper Zuiderhaven 56 1629 232 107r
PIETERS, GABE de gecommitteerde crediteuren van Gabbe Pieters Bildtstraat OZ 1684 242 15v
PIETERS, GEELE Geele Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1727 246 311r
PIETERS, GEERT Geert Pieters naastligger ten noorden onbekend 1682 241 192v
PIETERS, GEERT Geertie Pieters naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1680 241 19ra
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters Brouwersstraat 14 1712 245 180r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters Romastraat NZ 1733 248 261r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERS wijlen Geertie Pieters Hoogstra William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERS Geertie Pieters Hoogstra Heiligeweg 9 1679 241 52r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERS Geertie Pieters Hoogstra Heiligeweg NZ 1679 241 52r
PIETERS, GEERTJE Geertje Pieters Grote Kerkstraat 38 1661 238 112r
PIETERS, GEERTJE Geertje Pieters Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema koper huis en cementmalerij Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS de koper Geertje Pieters Scheltema huurder huis Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS de koper Geertje Pieters Scheltema huurder cementmalerij Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema koper huis Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Lanen 9 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema naastligger ten oosten Lanen 9 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema naastligger ten noorden Lanen 9 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Drie Roemerssteeg OZ 1805 267 166r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Hofstraat 17 1805 267 168r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Lanen 9 1806 267 211v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Drie Roemerssteeg OZ 1806 267 213v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters Heiligeweg 30 1778 259 104r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters kopers Havenplein 14 1782 260 237v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters Liemendijk ZZ 1784 261 136v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters Heiligeweg 8 1784 261 214v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters Gardenierstraat 1 1798 265 123r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters Heiligeweg 30 1799 265 203r
STEENSTRA, GEESKE PIETERS Geeske Pieters Steenstra koper huis Schritsen 4 1800 265 218v
PIETERS, GELSKE Gelske Pieters huurder Schritsen ZZ 1720 246 69v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters zeevarend persoon naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1706 244 313r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters zeevarend persoon verkoper van 1/4 Heiligeweg 52 1706 244 313r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters naastligger ten westen Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1730 247 364v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaar verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters metselaarsknecht koper dubbel huis met tuin Rapenburg ZZ 1782 260 264r
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters mr. metselaar verkoper Rapenburg ZZ 1792 264 5v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters huurder kamers (p.j.) Zuiderstraat 17 1809 268 284v
PIETERS, GERBEN Gerben Pieters Coltje naastligger ten westen Romastraat NZ 1730 247 311v
PIETERS, GERBEN wijlen Gerben Pieters Kussendraeger Brouwersstraat 4 1759 254 186v
PIETERS, GERLOF Gerloff Pieters koopman koper van 1/4 Zuiderhaven 18 1734 248 307r
PIETERS, GERLOF Gerloff Pieters koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1734 248 307r
PIETERS, GERLOF Gerloff Pieters koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1734 248 307r
PIETERS, GERRIT wijlen Gerrit Pieters Achterstraat NZ 1664 238 203v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters , c.u. huurder Droogstraat ZZ 1720 246 80r
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters , c.u. lands havencherger huurder Heiligeweg 27 1789 263 108v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters Tiuksel verkoper van 1/3 Lanen 42 1659 238 2v
PIETERS, GERRIT Gerrit Pieters Tiuksel verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 15 1659 238 2v
PIETERS, GERRITJE Gerritje Pieters Hondenstraat 10 1804 267 71r
PIETERS, GERRIT de plaats van Gerryt Pieters apotheker naastligger ten noorden Zuiderhaven 1630 232 122r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters apotheker naastligger ten oosten Voorstraat 33 1630 232 136r
PIETERS, GERRIT hof en tuin van Gerryt Pieters naastligger ten westen Achterstraat NZ 1631 232 182r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters koper grondpacht CG 0-14-00 Rommelhaven 1635 233 173r
PIETERS, GERRIT wijlen Gerryt Pieters verkoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1680 241 66v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters gleibakker koper woning Karremanstraat ZZ 1729 247 267v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters gleibakker koper woning Bargebuurt WZ 1729 247 285r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1730 247 314r
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1734 248 343r
PIETERS, GERRIT de weduwe van Gerryt Pieters naastligger ten zuiden Hondenstraat 12 1754 253 162v
PIETERS, GERRIT Gerryt Pieters Noorderhaven 26 1782 260 314v
PIETERS, GERRIT huis en plaats van Gerryt Pieters IJsma naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1640 234 97v
PIETERS, GERRITJE Gerrytje Pieters Kleine Kerkstraat 16 1805 267 126v
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters Kerkpoortstraat 1712 245 170r
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 48 1716 245 258r
PIETERS, GOOITSKE Goikjen Pieters verkoper Heiligeweg 48 1716 245 258r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters Zuiderstraat OZ 1614 229 223v
PIETERS, GOSSE het gezin van Gosse Pieters huurder Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters verkoper Heiligeweg NZ 1688 242 247v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters , burger schipper (smak-) koper huis Lanen 45 1734 248 351r
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipper naastligger ten oosten Lanen 43 1739 250 67v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipper naastligger ten noorden Lanen 43 1739 250 67v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipper koper kamer onbekend 1740 250 110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters schipper koper lege plaats onbekend 1740 250 110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters , c.u. schipper naastligger ten zuiden onbekend 1740 250 110v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten westen Lanen 47 1763 255 180v
PIETERS, GOSSE Gosse Pieters naastligger ten noorden Lanen 47 1763 255 180v
PERSIJN, GOSSE PIETERS Gosse Pieters Persijn naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 13 1761 255 70v
PERSIJN, GOSSE PIETERS wijlen Gosse Pieters Persijn Lanen 51 1779 259 191r
PERSIJN, GOSSE PIETERS wijlen Gosse Pieters Persijn Lanen 45 1779 259 193v
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters , burger Zuiderstraat 1654 236 251r
PIETERS, GRIETJE wijlen Grietie Pieters Kleine Bredeplaats WZ 1676 240 36va
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1706 244 314v
PIETERS, GRIETJE wijlen Grietie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 17 1715 245 254v
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietie Pieters Oldaens verkoper William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietie Pieters Oldaens wijlen haar moeder Heiligeweg 9 1679 241 52r
OLDAANS, GRIETJE PIETERS Grietie Pieters Oldaens wijlen haar moeder Heiligeweg NZ 1679 241 52r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters Zoutsloot 1 1667 239 77v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters koper huis Heiligeweg 68 1669 239 179v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters Anjelierstraat NZ 1779 259 181v
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters dienstmaagd verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters proveniersche verkoper Noorderhaven 98 1801 265 308r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
PIETERS, GRIETJE Grietje Pieters verkoper Zoutsloot 42 1808 268 39v
PIETERS, GRIETJE Griettie Pieters Noordijs 1616 230 23r
PIETERS, GRIETJE Griettje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters koper Achterstraat NZ 1754 253 180r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper ten zuiden van Harlingen 1764 256 46r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
PIETERS, GRIETJE Gryttje Pieters verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
PIETERS, HAIE Haie Pieters mr. blauwverver verkoper Zuiderhaven NZ 1718 246 7r
PIETERS, HAIE Haje Pieters blauwverver naastligger ten noorden Heiligeweg NZ 1711 245 148r
PIETERS, HAIE Haje Pieters , c.u. blauwverver koper huis Zuiderhaven 75 1713 245 187v
PIETERS, HAIE Haje Pieters koper huis Heiligeweg 23 1717 245 285v
PIETERS, HAIE Haje Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1718 246 1v
PIETERS, HANS Hans Pieters Zuiderhaven 1648 236 23v
PIETERS, HANS de erven van Hans Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 84 1653 236 219v
PIETERS, HANS de erven van mr. Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 36 1665 239 20v
PIETERS, HANS de erven van Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 36 1665 239 20v
PIETERS, HANS minderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Hoogstraat 19 1740 250 80v
PIETERS, HANS minderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Droogstraat 22 1740 250 87v
PIETERS, Harend Pieters huurder beneden (p.j.) Drie Roemerssteeg OZ 1805 267 166r
PIETERS, HARRENT meerderjarige vrijgezel Harent Pieters koper huis en bakkerij Grote Ossenmarkt 21 1788 262 241v
PIETERS, HARRENT de bakkerij gekocht door Harent Pieters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters , burger schoenlapper verkoper Droogstraat ZZ 1624 231 21v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters stadsdienaar verkoper onbekend 1630 232 133v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters brouwer curatoren over Lanen 33 1668 239 21va
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters brouwer curatoren over Lanen 21 1668 239 21va
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1674 240 144r
PIETERS, HARMEN de weduwe van Harmen Pieters bewoner Bargebuurt WZ 1729 247 285r
PIETERS, HARMEN wijlen Harmen Pieters Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
PIETERS, HARMEN Harmen Pieters huurder 2e woning Noorderhaven 98 1801 265 308r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck mr. brouwer verkoper Spinhuisstraat 1677 240 270v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck koper grondpacht 0-15-00 CG onbekend 1679 241 54v
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck koopman naastligger ten westen Noorderhaven 40 1680 241 92r
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valck koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1680 241 92r
VALK, HARMEN PIETERS de erven van Harmen Pieters Valck naastligger ten oosten Rinnertspijp 1 1682 241 55va
VALK, HARMEN PIETERS Harmen Pieters Valk Noorderhaven 38 1695 243 179r
PIETERS, HARRENT Harrent Pieters mr. bakker verkoper Grote Ossenmarkt 21 1798 265 118r
PIETERS, Haukie Pieters verkopers Zuiderpoort (gebied) 1799 265 178r
PIETERS, Haukie Pieters verkopers Zuiderpoort (gebied) 1799 265 178r
PIETERS, HOUKJE Haukje Pieters koper Zuiderstraat 9 1783 261 87r
PIETERS, HAIE Haye Pieters , c.u. geniaarde koper Heiligeweg 48 1710 245 133v
PIETERS, HAIE Haye Pieters mr. blauwverver koper door niaar huis Heiligeweg 21 1731 248 66v
PIETERS, HAIE Haye Pieters blauwverver naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1733 248 239r
PIETERS, HAIE de weduwe van Haye Pieters blauwverver gecommitteerde uit de hypothecaire crediteuren van Havenplein 10 1734 248 303r
PIETERS, HAIE Haye Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 21 1734 249 3r
PIETERS, HAIE Haye Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 94 1734 249 7v
PIETERS, HAIE Haye Pieters mr. blauwverver verkoper Heiligeweg 29 1736 249 122v
BORGER, HAIE PIETERS Haye Pieters Borger koper pan- en estrikwerk (en 4 gouden dukatons) Bildtstraat 1725 246 233r
PIETERS, HART Heert Pieters naastligger ten zuiden Zuiderstraat 10 1630 232 116v
PIETERS, HART Heert Pieters naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1630 232 116v
PIETERS, HART Heert Pieters naastligger ten oosten Zuiderstraat 1629 232 118v
PIETERS, HEILTJE Heiltie Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 77 1661 238 76v
PIETERS, HEILTJE Heiltie Pieters naastligger ten noorden Noorderhaven 77 1661 238 76v
PIETERS, HEILTJE Heiltie Pieters Zoutsloot NZ 1697 243 328v
PIETERS, HEILTJE Heiltje Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 77 1662 238 124r
PIETERS, HEILTJE Heiltje Pieters naastligger ten noorden Noorderhaven 77 1662 238 124r
PIETERS, HEILTJE Heiltje Pieters verpachter grond Bildtstraat 1 1669 239 40ra
PIETERS, HINKE Hencke Pieters Zoutsloot 1694 243 107r
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters bewoner en eerdere eigenaar (was wandelverkoper) Voorstraat 40 1615 229 272v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 24 1681 241 36va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters Heiligeweg 19 1681 241 36va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters Kerkpoortstraat OZ 1681 241 36va
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters , burger opzichter van de turf koper kamer Kromme Elleboogsteeg OZ 1695 243 163v
PIETERS, HENDRIK Hendrick Pieters naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters , burger koper woning of kamer Kerkpoortstraat NZ 1696 243 215v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters , burger c.u. naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1696 243 215v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters koper huis Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters naastligger ten westen Schritsen 11 1729 247 284r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters naastligger ten oosten Schritsen 5 1730 247 331r
PIETERS, HENDRIK wijlen Hendrik Pieters Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters schipper naastligger ten oosten Schritsen 5 1731 248 56v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters schipper naastligger ten oosten Schritsen 5 1733 248 217r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters naastligger ten zuiden Lanen 16 1739 250 54v
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters huurder (p.j.) Moriaanstraat 7 1784 261 162r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters huurder voorste gedeelte (p.j.) Lanen 40 1790 263 208v
LAMBRECHTS, HENDRIK PIETERS Hendrik Pieters Lambrechts verkoper Bildtstraat 3 1809 268 213r
PIETERS, HENDRIK Hendrik Pieters Lambregts koper huis Bildtstraat 3 1805 267 145r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Donker, c.u. verkoper Lanen 87 1718 246 33r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Donker, c.u. verkoper Lanen 1718 246 33r
DONKER, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Donker, c.u. verkoper Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r
SCHELTEMA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Scheltema koper Noorderhaven 65 1783 261 50v
SCHELTEMA, HENDRIKJE PIETERS Hendrikje Pieters Scheltema Heiligeweg 25 1783 261 111v
PIETERS, HENDRIKJE Hendrikjen Pieters Hondenstraat 8 1751 252 104v
PIETERS, HINKE Henke Pieters William Boothstraat 6 1712 245 178r
PIETERS, HESSEL Hessel Pieters huurder beneden west (p.w.) Grote Kerkstraat 42 1778 259 126v
PIETERS, HESSEL Hessel Pieters huurder beneden west (p.w.) Grote Kerkstraat 44 1778 259 126v
PIETERS, HILTJE Hill Pieters , burger Achterstraat OZ 1615 229 277r
PIETERS, HILTJE Hiltie Pieters Schritsen 4 1716 245 272r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters Noorderhaven 26 1770 257 152v
PIETERS, HILTJE wijlen Hiltje Pieters Noorderhaven 26 1782 260 314v
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters verkoper van 1/10 Schritsen NZ 1796 264 318v
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters Lanen 22 1801 266 9r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters Nieuwstraat 13 1809 268 194r
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pieters Dreyer Voorstraat 23 1696 243 186v
DREYER, HINKE PIETERS Hincke Pieters Dreyer Zoutsloot 1697 243 306r
PIETERS, HINKE Hinke Pieters Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
PIETERS, HINKE Hinke Pieters verkoper Droogstraat ZZ 1789 263 144r
DREYER, HINKE PIETERS Hinke Pieters Dreyer Droogstraat 1694 243 113r
PIETERS, HOITE Hoite Pieters koopman koper huis met loods, plaats en hof met bomen en planten Noordijs 23 1668 239 140r
PIETERS, HOITE Hoite Pieters , c.u. huurder (p.j.) Zoutsloot 59 1768 257 81r
PIETERS, HOITE wijlen Hoite Pieters mr. ijzersmid naastligger ten oosten Zuiderhaven 27 1802 266 122v
PIETERS, HOITE wijlen Hoite Pieters mr. ijzersmid Zuiderhaven 27 1802 266 122v
PIETERS, HOITE wijlen Hoite Pieters mr. ijzersmid naastligger ten westen Vijverstraat 2 1802 266 122v
PIETERS, HOITE wijlen Hoite Pieters mr. ijzersmid Vijverstraat 2 1802 266 122v
VRIES, HOITE PIETERS wijlen Hoite Pieters de Vries koopman eerdere eigenaar Noordijs 15 1679 241 29r
SCHELTEMA, HOTSKE PIETERS Hotske Pieters Scheltema Noorderhaven 90 1771 257 232v
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters Herenwaltje 19 1759 254 187v
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters koper huis Zuiderhaven 27 1781 260 17v
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten oosten Vijverstraat 4 1782 260 210r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten zuiden Vijverstraat 4 1782 260 210r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten westen Vijverstraat 4 1782 260 210r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten zuiden Vijverstraat 4 1781 260 314r
PIETERS, HOITE Hoyte Pieters naastligger ten westen Vijverstraat 4 1781 260 314r
PIETERS, HIELKJE wijlen Hylke Pieters Karremanstraat OZ 1726 246 258r
PIETERS, HIELKJE Hylke Pieters Karremanstraat OZ 1726 246 258r
PIETERS, HIELKJE Hylke Pieters Karremanstraat OZ 1726 246 258r
PIETERS, HIELKE de kinderen van wijlen Hylke Pieters verkoper Karremanstraat 14 1729 247 220v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters varensgezel verkoper van 1/12 Hoogstraat 19 1740 250 80v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters mr. sleefmaker koper huis Franekerpoort (gebied) 1763 256 7r
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten zuiden Lombardstraat 1780 259 283v
PIETERS, HIELKE Hylke Pieters naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1784 261 212v
PIETERS, Hylkjes Pieters verkoper 1/6 Zuiderhaven 18 1725 246 218v
PIETERS, HIELKE wijlen Hyltje Pieters Karremanstraat OZ 1728 247 127v
PIETERS, IJSBRAND Ijsbrandt Pieters grootschipper verkoper Hoogstraat NZ 1614 229 239r
PIETERS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Pieters Schritsen ZZ 1720 246 69v
PIETERS, IEMKJE Imke Pieters Gardenierstraat ZZ 1731 247 387v
PIETERS, IEPE Ipe Pieters , burger zeevarende koper tuin met een zomerhuis en vruchtdragende bomen en planten Weverstraat 1698 243 335v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Schritsen 60 1711 245 144v
PIETERS, IJSBRAND Isbrandt Pieters schipper (groot-) Zuiderhaven 6 1711 245 145r
PIETERS, IJSBRAND Isbrant Pieters , burger grootschipper koper ten dele nieuw huis en plaats Noorderhaven 76 1615 229 253r
PIETERS, IJSBRAND erven van Isbrant Pieters naastligger ten noorden Voorstraat 33 1630 232 136r
SONNEMA, PIETERS Jaapie Pieters Sonnema koper huis en erf Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , burger koper huis en dwarskamer ten noorden met het eigendom van een halve steeg tussen huis Heiligeweg OZ 1615 229 241v
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper van 1/2 Franekereind 1625 231 65r
PIETERS, JAKOB huis en hovinge van Jacob Pieters naastligger ten noorden Noordijs 19 1643 235 79v
PIETERS, JAKOB wijlen Jacob Pieters 1658 237 173ar
PIETERS, JAKOB de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koperslager naastligger ten westen Voorstraat 70 1663 238 194r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koperslager naastligger ten westen Voorstraat 70 1663 238 194r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koperslager naastligger ten westen Voorstraat 70 1663 238 194r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger 1659 238 3raa
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters bieder kamer nr. 8 Bargebuurt 16 1660 238 7ra
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters koper kamer nr. 11 Bargebuurt 10 1660 238 7ra
PIETERS, JAKOB de hof van de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 52 1665 239 10r
PIETERS, JAKOB de hof van de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 1666 239 50r
PIETERS, JAKOB de erven van Jacob Pieters verpachter grond Spinhuisstraat 1669 239 202r
PIETERS, JAKOB de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1665 239 4va
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters bakker Zoutsloot 105 1668 239 22ra
PIETERS, JAKOB de weduwe van Jacob Pieters naastligger ten oosten Franekereind 13 1673 240 128v
PIETERS, JAKOB de hof van Jacob Pieters bakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1675 240 179r
PIETERS, JAKOB het hof van Jacob Pieters bakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat OZ 1675 240 25va
PIETERS, JAKOB het huis van de weduwe van de vroedsman Jacob Pieters koperslager naastligger ten westen Voorstraat 70 1676 240 35va
PIETERS, JAKOB wijlen Jacob Pieters naastligger ten zuiden Bargebuurt 8 1680 241 118r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters mr. linnenwever bewoner Weverstraat NZ 1681 241 147r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , burger mr. huistimmerman verkoper Grote Kerkstraat 23achter 1682 241 225r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1694 243 87r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , burger mr. timmerman verkoper Nieuwstraat OZ 1697 243 273r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , burger mr. timmerman verkoper Nieuwstraat 62 1697 243 274r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , burger mr. timmerman verkoper Nieuwstraat OZ 1697 243 280r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters , c.u. koper woning off kamer Droogstraat NZ 1714 245 203r
PIETERS, JAKOB Jacob Pieters mr. schoenmaker naastligger ten oosten Franekereind 8 1714 245 222v
PIETERS, JAKOB