Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ra  Re  Ri  Ro  Ru  Ry  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
DALFSEN, A. R. A. R. van Dalsen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
R., A. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
R., A. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
, ARJEN Arrien Redgers , burger koper huis met een aparte woning erachter Nieuwstraat 1662 238 121v
, ARJEN Arrjen Redjers , c.u. verkoper Nieuwstraat 1663 238 178v
REGNERUS, JOHANNES Joannis Regniers koper kamer Weverstraat ZZ 1686 242 124v
REIDS, GEELTJE Geeltje Reids Franekereind 4 1784 261 202r
REITSES, ARJEN Arjen Reidses , burger schilder koper huis Scheerstraat 1 1757 254 92r
REITSES, ARJEN Arjen Reidses mr. schilder huurder Heiligeweg 54 1791 263 308v
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reidses Blomberg naastligger ten noorden Zoutsloot 29 1777 259 75r
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reidses Blomberg verkoper Vissersstraat 4 1779 259 166r
REITSES, LIEKELE Lyckle Reidses mr. verver koper 1/2 huis Lanen 40 1762 255 145r
REITSES, LIEKELE Lykle Reidses mr. schilder koper pakhuis Vissersstraat 4 1754 253 148v
REITSES, LIEKELE Lykle Reidses huurder (p.j.) Heiligeweg 23 1768 257 74v
REITSES, LIEKELE de weduwe van Lykle Reidses naastligger ten oosten onbekend 1790 263 284r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reidses Lanen 40 1758 254 177r
, PIER Pierius Reidsgers naastligger ten westen Scheerstraat 3 1776 258 253v
REITSES, PIER wijlen Pier Reidzes Scheerstraat 1 1781 260 14r
REIERS, KLAAS Claes Reiers koopman koper 1/8 van 62 GG grondpacht ten zuiden van Harlingen 1721 246 116v
RICHARDS, JANKE Janke Reigers Laesse koper huis Zoutsloot NZ 1732 248 78v
RICHARDS, JANKE de koper Janke Reigers Laesse huurder Zoutsloot NZ 1732 248 78v
, REIN Reijn Reijnsen , c.u. verkoper Vijverstraat NZ 1653 236 229r
REINERS, GEERTJE Geertie Reinars koper huis Lanen NZ 1664 238 205v
REINERS, KLAAS huisman Claas Reinder koper 1/4 dubbel huis Voorstraat 62 1749 252 5r
REINERS, KLAAS Claas Reinder eigenaar van 1/2 Voorstraat 62 1749 252 5r
REINERS, HENDRIK Hendrik Reinder verkoper van 7/16 Lanen 87 1730 247 316r
REINERS, IJSBRAND IJsbrand Reinder verkoper van 7/16 Lanen 87 1730 247 316r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein verkoper (voor haarzelf en als moeder en wettige voorstander van haar minderjarige dochter) Noorderhaven 61 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS weduwe Aafke Reinders Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein verkoper (voor haarzelf en als moeder en wettige voorstander van haar minderjarige dochter) Zoutsloot NZ 1725 246 224v
REINERS, ANTJE Antje Reinders Zuiderstraat 7 1781 260 122r
REINERS, ANTJE wijlen Antje Reinders , derde vrouw Schritsen 11 1783 261 3ra
REINERS, ANTJE Antje Reinders Rozengracht 27 1807 267 289v
REINERS, AUKJE Aukjen Reinders naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1671 240 8va
REINERS, AUKJE Aukjen Reinders naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1671 240 8va
REINERS, KLAAS huisman Claas Reinders eigenaar van 1/2 Voorstraat 62 1745 251 59v
REINERS, KLAAS de erven van Claes Reinders , c.s. naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 3 1752 252 184r
IJSENBEEK, DIRK REINERS het kind van Dirk Reinders IJsenbeek Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, DIRK REINERS Dirk Reinders IJsenbeek Lanen 9oost 1784 261 183v
REINERS, FOPPE Foppe Reinders mr. brouwer Rommelhaven 3 1737 249 215v
REINERS, GEERTJE Geertie Reinders meerderjarige jongedochter geniaarde koper Schritsen 63 1718 246 9v
REINERS, GEESKE Geiske Reinders verkoper Bildtstraat 20 1750 252 55v
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder stalling en wagenhuis Scheffersplein 23 1786 262 87r
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder (p.j.) Nieuwstraat 22 1793 264 136v
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder stalling en wagenhuis (p.j.) Nieuwstraat 40 1801 266 1r
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder Nieuwstraat 40 1804 267 27r
REINERS, GOVERT wijlen Govert Reinders koemelker Zoutsloot ZZ 1764 256 55v
REINERS, HEIN de kinderen van Hein Reinders opzichter verkoper Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
REINERS, HEIN de kinderen van Hein Reinders opzichter verkoper Rapenburg 1 1754 253 186r
REINERS, JAKOB huisman Jacob Reinders Schritsen 11 1783 261 3ra
REINERS, JAN Jan Reinders huurder boven (p.j.) Noorderhaven 54 1781 260 109v
REINERS, JANKE Janke Reinders Feerdijk verkoper Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
REINERS, JANKE Jantje Reinders kooltjer Lanen NZ 1745 251 97v
REINERS, JELLE Jelle Reinders huurder van 1/2 (p.j.) onbekend 1753 253 105v
REINERS, JELLE Jelle Reinders molenaar verkoper Sint Odolphisteeg 9 1753 253 107r
REINERS, JILT Jilt Reinders mr. bontwerker koper huis Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
REINERS, JOHANNES Johannes Reinders huurder 3. huis en weefwinkel (p.w.) Liemendijk 1793 264 115r
REINERS, MEILE Meyle Reinders naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
REINERS, NEELTJE Neeltje Reinders ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
BAKKER, NEELTJE REINERS Neeltje Reinders Bakker koper huis Vijverstraat 13 1809 268 305v
REINERS, PIETER de weduwe van Pieter Reinders , c.s. huurder Noorderhaven 17 1764 256 78v
REINERS, PIETER Pieter Reinders timmerman koper huis Both Apothekerstraat 3 1770 257 180r
REINERS, PIETER Pieter Reinders mr. kleermaker Zoutsloot NZ 1777 259 76r
REINERS, PIETER Pieter Reinders mr. kleermaker Droogstraat NZ 1777 259 77v
REINERS, PIETER wijlen Pyter Reinders huistimmerman Nieuwstraat 34 1772 258 60r
REINERS, RINSKE Rinske Reinders Noorderhaven 66 1752 252 180r
REINERS, RINSKE Rinske Reinders verkoper Noorderhaven 66 1761 255 80v
REINERS, RINSKE Rinske Reinders aanhandelaar huis Lanen 6 1761 255 81v
REINERS, RINSKE Rinske Reinders naastligger ten westen Lanen 12 1783 261 18r
REINERS, RUURDJE Ruurdje Reinders Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r
REINERS, RUURDJE Ruurdtje Reinders verkoper Lanen 25 1779 259 303r
REINERS, RUURDJE Ruurdtje Reinders verkoper Lanen 25 1779 259 303r
REINERS, SIJKE Sijke Reinders meerderjarige jongedochter geniaarde koper Schritsen 63 1718 246 9v
REINERS, SIJKE de erven van Sijke Reinders naastligger ten westen Voorstraat 83 1729 247 278r
REINERS, SIJKE Sijke Reinders verkoper en erflater Voorstraat 75 1730 247 305v
REINERS, SJOERD wijlen Sjoerd Reinders Droogstraat NZ 1662 238 135r
REINERS, SWAANTJE Swaentie Reinders verkoper Schritsen 65 1758 254 133r
REINERS, SIETSKE Sytske Reinders verkoper van 1/2 Zoutsloot 1741 250 160r
REINERS, TRIJNTJE als alimentators van de weeskinderen van Trijntie Reinders verkoper Grote Ossenmarkt 12 1727 246 301V
REINERS, TRIJNTJE Trijntje Reinders huurder Vijverstraat 13 1795 264 295v
REINERS, TRIJNTJE Trijntje Reinders huurder Vijverstraat 15 1795 264 295v
REINERS, ANDRIES Andries Reinderts gardenier verkoper Zuiderhaven 9 1810 269 32r
REINERS, ANTJE meerderjarige vrijster Antje Reinderts verkoper Zuiderhaven 9 1810 269 32r
REINERS, GEERTJE Gertje Reinderts Voorstraat 81achter 1727 246 308r
REINERS, SIJKE Sijke Reinderts koper huis 1/2 Voorstraat 81achter 1727 246 308r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein Noorderhaven 61 1709 245 100r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein Bildtpoort (gebied) 1714 245 210r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein verkoper Voorstraat 66 1713 245 188r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein Zoutsloot NZ 1714 245 213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein Zoutsloot NZ 1714 245 213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein koper van 1/2 huis en tuin, uithangbord Hof van Friesland (in een protest is sprake van het huurcontract met de eerdere eigenaar dr. Hessel) Voorstraat 36 het Hof van Friesland 1730 247 339r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Voorstraat 20 1731 247 386r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein verpachter grond Brouwersstraat 16 1742 250 227r
REINERS, AAKJE Akien Reiners Grote Bredeplaats 14 1658 237 172ar
REINERS, ANTJE Antie Reiners Kleine Bredeplaats 1643 235 42r
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Antie Reiners Fontein Voorstraat 70 1715 245 238v
REINERS, AUKJE Auck Reiners verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v
REINERS, AUKJE Auck Reiners koper kamer Lammert Warndersteeg het Wapen van Batavia 1663 238 188v
REINERS, AUKJE de koopster Auck Reiners naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1663 238 188v
REINERS, AUKJE de koopster Auck Reiners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1663 238 188v
REINERS, AUKJE Auck Reiners onbekend 1663 238 189r
REINERS, AUKJE plaats genummerd nr. 1 van Auck Reiners naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1664 238 217r
REINERS, AUKJE Auck Reiners verkoper Kruisstraat NZ 1664 238 217r
REINERS, AUKE de paardenstal van Auck Reiners naastligger ten westen Kruisstraat 1670 240 31r
REINERS, AUKJE Auck Reiners koper 5 pm greidland 1671 240 54r
REINERS, AUKE Auck Reiners naastligger ten oosten Heiligeweg 64 1671 240 5ra
REINERS, AUKE Auck Reiners naastligger ten zuiden Heiligeweg 64 1671 240 5ra
REINERS, AUKE de hof van Aucke Reiners naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht Romastraat ZZ Roma 1670 239 218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper huis, brouwerij en mouterij Heiligeweg 9 1670 240 27v
FONTEIN, AUKJE REINERS Auckjen Reiners Fontein Lammert Warndersteeg 1709 245 87v
REINERS, AUKE Auk Reiners naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1657 237 112v
REINERS, AUKJE Auk Reiners koper kamer Lammert Warndersteeg 1663 238 190r
REINERS, AUKJE de koopster Auk Reiners naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1663 238 190r
REINERS, AUKJE de koopster Auk Reiners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1663 238 190r
REINERS, AUKJE Auk Reiners koper gleibakkerij met huis en aardwasserij Kruisstraat NZ 1663 238 193r
FONTEIN, AUKJE REINERS Aukjen Reiners Fontein verkoper Voorstraat 12 1753 253 93r
FONTEIN, AUKJE REINERS Aukjen Reiners Fontein verkoper Voorstraat 14 1753 253 97v
REINERS, BAUKE Bauke Reiners huurder (p.j.) Heiligeweg 29 1736 249 122v
REINERS, BOTJE Bottie Reiners koper Hofstraat 19 1707 245 40r
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners , q.q. verkoper Voorstraat 1 1731 247 375v
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners verkoper Fabrieksstraat 2 1731 247 376v
REINERS, KLAAS Claas Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 3 1737 249 159v
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners verkoper Drie Roemerssteeg OZ 1738 249 225r
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners eigenaar van 1/2 Voorstraat 62 1740 250 107v
REINERS, KLAAS Claes Reiners koper 3/4 huis Grote Kerkstraat 3 1625 231 51r
BOTSMA, KLAAS REINERS de hof van de erven van Claes Reiners Botsma naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1728 247 127v
REINERS, Emerick Reiners naastligger ten zuiden Anjelierstraat 1658 237 175ar
REINERS, EMMERIK Emmerik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1663 238 178v
REINERS, EMMERIK Emrik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1662 238 121v
REINERS, FRANS de erven van Frans Reiners naastligger ten oosten Schritsen 44 1671 240 46v
REINERS, FRANS Frans Reiners Tempelaer, c.u. koper panwerk Zoutsloot 1639 234 90v
REINERS, FRANS Frans Reiners Tempelaer, c.u. koper huis met hof daarachter ten westen Zoutsloot 1639 234 90v
REINERS, FRANS de hof van Frans Reiners Templaer naastligger ten oosten Zuiderhaven 71a 1650 236 130v
REINERS, FRANS de erven van het pakhuis van Frans Reiners Templaer naastligger ten noorden Voorstraat 26achter 1672 240 85v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templar, burger koopman koper van 2/5 deel voor- en achterhuis van De Vergulden Engel Voorstraat 29 1654 236 276v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templar verkoper Voorstraat 29 1660 238 54v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templar koopman koper huis (1) en het huis (2) erachter Voorstraat 25 1662 238 150r
REINERS, FRANS Frans Reiners Templar naastligger ten westen Voorstraat 28 1682 241 186r
REINERS, FROUKJE Froukjen Reiners ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
REINERS, GEERTJE Geertie Reiners Noorderhaven 44 1717 245 291r
REINERS, GOVERT Govert Reiners koemelker koper woning Droogstraat 61 1755 253 200v
REINERS, HANS Hans Reiners , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 9 1748 251 232v
REINERS, HEIN Hein Reiners chercher Noorderhaven 92 1734 249 5r
REINERS, HENDRIK Hendrik Reiners , c.u. verkoper ten oosten van Harlingen 1709 245 89v
REINERS, HUBERT Huibert Reiners stadsmakelaar verkoper Noorderhaven 44 1717 245 291r
REINERS, JAKOB Jacob Reiners Pybema, burger koper huis en mouterij en een lege plaats ten noorden Noordijs 7 1664 238 213v
REINERS, JAN wijlen Jan Reiners 1662 238 146v
REINERS, JAN de erven van Jan Reiners naastligger ten noorden Schritsen NZ 1697 243 277r
REINERS, JAN Jan Reiners koopman verkoper Zuiderhaven 17 1698 243 357r
REINERS, JAN Jan Reiners , burger koper huis, loods en planten Lanen 9oost 1698 243 366v
REINERS, JAN wijlen Jan Reiners Lanen 58 1702 244 154v
REINERS, JAN de erven van Jan Reiners naastligger ten noorden Schritsen NZ 1709 245 86v
REINERS, JAN wijlen Jan Reiners Rozengracht 22 1715 245 241r
REINERS, JAN de weduwe van Jan Reiners kalkman naastligger ten westen Schritsen 15 1718 246 30v
REINERS, JAN de weduwe van Jan Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg OZ 1719 246 44v
REINERS, JANKE de kamer van Jancke Reiners naastligger ten westen Havenplein 18 1675 240 24ra
REINERS, JANKE de erven van Jancke Reiners naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1681 241 130r
FEDDEMA, JANKE REINERS de erven van Jancke Reiners Feddema naastligger ten westen Havenplein 1680 241 68v
JEDEMA, JANKE REINERS Jancke Reiners Jeddema naastligger ten oosten Wortelstraat 1 1678 241 22r
JEDEMA, JANKE REINERS de erven van Jancke Reiners Jeddema naastligger ten oosten Zoutsloot 1681 241 129v
REINERS, JANKE Janke Reiners bewoner Karremanstraat 23 1760 254 255r
REINERS, JELLE Jelle Reiners naastligger onbekend 1665 239 14v
JEDEMA, JELLE REINERS Jelle Reiners Jeddema, burger koper twee aan elkaar staande kamers Voorstraat 38 1661 238 71v
JEDEMA, JELLE REINERS Jelle Reiners Jeddema koper grondpacht onbekend 1665 239 14v
JEDEMA, JELLE REINERS de erven van wijlen Jelle Reiners Jeddema naastligger ten noorden onbekend 1681 241 167v
JEDEMA, JELLE REINERS de erven van Jelle Reiners Jeddema naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1679 241 12ra
REINERS, LOURENS Lourens Reiners koper schuur en gortmakerij Bildtpoort (gebied) 1669 239 194r
REINERS, LOURENS wijlen Lourens Reiners Voorstraat 72 1714 245 224v
REINERS, MARTEN crediteuren van Marten Reiners verkocht aan de verkopers Wortelstraat 1 1678 241 22r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners Droogstraat NZ 1670 239 220r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners verkoper ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners koper huis Zuiderpoort (gebied) 1710 245 133r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croon oud fabrikeur verkoper Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croon oud fabrikeur verkoper Zuiderhaven 6 1753 253 47v
REINERS, PIETER Pieter Reiners naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r
REINERS, PIETER Pieter Reiners koper huis Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
REINERS, PIETER Pieter Reiners naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier koper huis Moriaanstraat 3 1735 249 105v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1735 249 105v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier naastligger ten westen en Moriaanstraat NZ 1737 249 218v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier verkoper Moriaanstraat NZ 1737 249 218v
REINERS, PIETER Pieter Reiners , burger koper huis Karremanstraat 22 1738 249 341r
REINERS, PIETER Pieter Reiners , c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 65 1739 250 47r
REINERS, PIETER Pieter Reiners naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
REINERS, PIETER wijlen Pieter Reiners mr. scheepstimmerman Zuiderhaven 43 1743 251 26r
REINERS, PIETER wijlen Pieter Reiners mr. scheepstimmerman Zuiderhaven 45 1743 251 28r
REINERS, PIETER wijlen Pytter Reiners Heiligeweg 34 1652 236 191v
REINERS, PIETER wijlen Pytter Reiners Heiligeweg 24 1669 239 198r
REINERS, PIETER Pytter Reiners Zeiltie, c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1667 239 101r
REINERS, REINER het huis van Reiner Reiners naastligger ten noorden Franekereind 1625 231 65r
WIJNGAARDEN, REINER REINERS de hof van Reiner Reiners Wijngaarden naastligger ten zuiden Weverstraat 1669 238 26ra
REINERS, SIJKE meerderjarige vrijster Sijke Reiners koper huis Vismarkt WZ 1719 246 48v
REINERS, SJOERD Sioerd Reiners naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1657 237 108v
REINERS, SJOERD Sioerd Reiners , c.soc. naastligger ten oosten Karremanstraat 27 1659 237 212r
REINERS, SWAANTJE Swaantje Reiners naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1736 249 129r
REINERS, Swaanttje Reiners Lanen ZZ 1736 249 129r
REINERS, Sweintie Reiners Vijverstraat ZZ 1709 245 101v
REINERS, Sweintie Reiners Vijverstraat ZZ 1709 245 101v
REINERS, SIETSKE Sydske Reiners Lanen NZ 1705 244 305v
REINERS, SIETSKE Sytske Reiners Noorderhaven 44 1717 245 291r
REINERS, TJEERD de erven van Tieerd Reiners naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1717 245 285r
REINERS, TJEERD de gezamenlijke erven van Tieerd Reiners mr. zeilmaker verkoper Schritsen NZ 1717 245 308v
REINERS, TJEERD Tieerdt Reiners zeilmaker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10 1660 238 66v
REINERS, TJEERD de erven van Tieert Reiners naastligger ten westen Schritsen NZ 1712 245 184r
REINERS, TJEERD Tjeerd Reiners naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1683 241 237r
REINERS, TJEERD Tjeerd Reiners mr. zeilmaker Noorderhaven 60 1698 243 360v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reiners koopman verkoper van 1/2 Zoutsloot 47 1701 244 103r
REINERS, TJEBBE Tyebbe Reiners naastligger ten zuiden William Boothstraat 1630 232 116v
REINERS, WIEBE Wybe Reiners koper provisioneel Rapenburg 1665 239 1ra
REINERS, WIEBE Wybe Reiners Droogstraat NZ 1672 240 11va
REINERS, WIEBE Wybe Reiners metselaar verkoper en vader en wettige voorstander over zijn kinderen verwekt bij Noorderhaven NZ 1681 241 34va
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reiners Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven 18 1731 248 11v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reiners Fontein Noorderhaven 61 1731 248 30r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reiners Fontein Zoutsloot NZ 1731 248 30r
REINERS, FRANS Frans Reinerts Templar verkoper Lanen ZZ 1653 236 247v
REINERS, RINSKE Rinske Reinerts naastligger ten westen Vijver 4 1722 246 136r
FONTEIN, ANTJE REINERS Anna Reiniers Fontein Noorderhaven 37 1717 245 281r
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Anna Reiniers Fontein Noorderhaven 37 1717 245 281r
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Anna Reiniers Fontein Noorderhaven 95 1717 245 281v
REINERS, BAUKE de weduwe van Bauke Reiniers huurder (p.j.) Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
REINERS, JAN de erfgenamen van Jan Reinners naastligger ten oosten Zuiderhaven 26 1645 235 171r
, GOVERT de weduwe van Govert Reinnierts huurder 1e woning Noorderhaven 98 1801 265 308r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aaltje Reins Winia koper noordoost van Harlingen 1665 239 18r
REINS, AAFKE Aeffke Reins Hofstraat 25 1706 245 1r
REINS, AALTJE Aeltie Reins , burger Brouwersstraat 1624 231 19r
REINS, AALTJE Aeltie Reins koper huis Hoogstraat NZ 1679 241 43v
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aeltie Reins Wynia ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
WYNIA, AALTJE REINS Aeltie Reins Wynia naastligger ten oosten Hoogstraat 5 1685 242 64r
REINS, ANTJE Anna Reins Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r
REINS, ANTJE Antie Reins verkoper Weverstraat ZZ 1660 238 40r
REINS, ANTJE Antie Reins Hoogstraat 19 1709 245 77v
REINS, ANTJE Antje Reins Droogstraat 22 1727 247 54r
REINS, ANTJE Antje Reins Schritsen 24 1796 264 319v
REINS, ANTJE Antje Reins Schritsen 24 1804 267 92r
AKKERBOOM, ANTJE REINS Antje Reins Akkerboom Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
AKKERBOOM, ANTJE REINS Antje Reins Akkerboom naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
REINS, AUKJE Aukje Reins Voorstraat 48 1782 260 163v
REINS, AUKJE Aukje Reins Heremit Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
REINS, BAUKJE de verkoopster Bauckien Reins Bientiema naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1663 238 197v
REINS, BAUKJE Bauckien Reins Bientiema verkoper Kerkpoortstraat NZ 1663 238 197v
REINS, BAUKJE wijlen Bauckjen Reins Bientjema? verkoper Lanen 21achter 1664 238 222v
REINS, BAUKJE Baucktie Reins Zuiderplein 1 1644 235 148r
REINS, BAUKE Bauke Reins Rommelhaven 4 1669 239 203v
RINTJEMA, BAUKJE REINS Baukjen Reins Rintjema ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
REINS, BERBER de verkoper Berber Reins huurder Zoutsloot ZZ 1732 248 76r
REINS, BERBER Berber Reins verkoper Zoutsloot ZZ 1732 248 76r
REINS, BERBER Berber Reins verkoper Zoutsloot ZZ 1732 248 76r
REINS, BOTE Bottje Reins naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1663 238 182r
REINS, BOTJE Bottje Reins verkoper Sint Jacobstraat 1663 238 182r
REINS, BOTJE Bottje Reins naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1663 238 21ra
REINS, BOTJE Bottje Reins verkoper Sint Jacobstraat 1663 238 21ra
REINS, KLAAS Claes Reins , c.u. en c.soc. verkoper Lanen 28achter 1652 236 205r
REINS, DOUWE Douwe Reins houtmolenaar koper door niaar huis Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
REINS, DOUWE Douwe Reins mr. bakker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1717 245 284r
REINS, DOUWE Douwe Reins naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11 1722 246 132r
REINS, DOUWE stal in gebruik door Douwe Reins naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1725 246 217v
REINS, DOUWE Douwe Reins verkoper Grote Bredeplaats 13 1726 246 252r
REINS, DOUWE Douwe Reins mr. bakker koper huis en gortmakerij Brouwersstraat 18 1726 246 266r
REINS, DOUWE Douwe Reins naastligger ten oosten Oosterkeetstraat OZ 1730 247 338r
REINS, DOUWE de stal van Douwe Reins , c.s. naastligger ten zuiden Lombardstraat ZZ 1731 247 374r
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet mr. bakker verkoper namens de huiszittende armen Grutterstraat 5 1732 248 129r
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet mr. bakker verkoper en samen met Zuiderhaven ZZ 1732 248 131r
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet mr. bakker verkoper namens de huiszittende armen Vijverstraat NZ 1732 248 132v
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet mr. bakker en koopman verkoper Schritsen 56westac 1744 251 31v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker geniaarde koper van 1/2 Rozengracht 12 1739 250 15r
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker en koopman koper tuin met zomerhuis, fornuis en secreet Schritsen 56westac 1739 250 37v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 16 1742 250 227r
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker Ooievaarstraat 6 1751 252 137v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth Brouwersstraat 18 1763 255 230v
WIT, DOUWE REINS Douwe Reins de Wit koopman Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
WYNIA, EEDE REINS burgervaandrig Edo Reins Winia koper lege plaats grootte ca. 8 voeten Rozengracht 40 1664 238 227r
WYNIA, EEDE REINS de hof van Edo Reins Winia naastligger ten zuiden Rozengracht 40 1664 238 227r
WYNIA, EEDE REINS burgervaandrig Edo Reins Winia rentmeester koper 1/2 van 1 pondemaat 4 einsen kooltjer land noordoost van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester naastligger noordoost van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester huurder Voorstraat 13 1668 239 128r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester koper huis,voor- en achter- Noorderhaven 75 1668 239 135v
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Wynia koopman koper hovinge onbekend 1659 237 191v
REINS, FEDDE Fedde Reins , c.u. koper huis Romastraat NZ 1715 245 253v
REINS, FEDDE Fedde Reins naastligger ten oosten Romastraat NZ 1717 245 283v
REINS, FEIKJE Feyck Reins , burger Lanen 40 1624 231 5v
KLAVER, GEELTJE REINS Geeltje Reins Claver Noorderhaven 97 1790 263 259v
REINS, GERRIT Gerrit Reins koper kamer Zuiderhaven ZZ 1647 235 251v
REINS, GERRIT wijlen Gerrit Reins Gardenierstraat 2 1664 238 240v
REINS, GRIETJE Griettie Reins Brouwersstraat 8 1799 265 186r
REINS, HERE Heere Reins naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1645 235 187v
REINS, HART Heert Reins houtmolenaarsknecht koper 1/3 houtzaagmolen, huis, drooghuis, paardenstal en grond ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
REINS, HART Heert Reins houtmolenaar verkoper ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
REINS, HENDRIK Hendrik Reins naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1764 256 89v
REINS, HENDRIK zijn minderjarige kleinzoon Hendrik Reins Sint Jacobstraat 2 1773 258 3ra
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber mr. grofsmid koper huis of woning Hofstraat 13 1741 250 166r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber naastligger ten westen Hofstraat 15 1755 253 250r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber mr. ijzersmid koper huis Bildtstraat 20 1762 255 122r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber mr. ijzersmid koper huis Vijverstraat 28 1763 255 190v
FABER, HENDRIK REINS de erven van Hendrik Reins Faber naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1771 257 193v
FABER, HENDRIKJE REINS wijlen Hendrik Reins Faber Vijverstraat 30 1771 257 236r
FABER, HENDRIK REINS wijlen Hendrik Reins Faber Hofstraat 13 1779 259 226r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber Vijverstraat 28 1781 260 7r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber Vijverstraat 30 1781 260 8r
REINS, HERE Hero Reins mr. scheepstimmerman koper huis met tuin daarachter Zuiderhaven 1637 234 28r
REINS, HERE de koper Hero Reins , c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 1637 234 28r
VELLINGA, JAKOMINA REINS Jacomijntje Reins Vellinga Bildtstraat 12 1773 258 86r
REINS, JAN Jan Reins , burger veerschipper koper huis Grote Bredeplaats 4 1638 234 69v
REINS, JAN Jan Reins , c.u. grootschipper verkoper Snakkerburen (gebied) 1651 236 164v
REINS, JAN wijlen Jan Reins Kerkpad WZ 1651 236 171r
REINS, JAN Jan Reins naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west 1654 236 253r
REINS, JAN de hovinge van wijlen Jan Reins naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r
REINS, JAN Jan Reins Romastraat 4 1764 256 21r
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baarda koopman koper 1/4 Bildtstraat 24 1725 246 221r
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baarda koopman koper Noorderhaven 79 1725 246 227r
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij (p.j.) Noorderhaven 79 1745 251 3va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij (p.j.) Noorderhaven 81 1745 251 3va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij (p.j.) Droogstraat 27 1745 251 3va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij (p.j.) Noorderhaven 83 1745 251 3va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij (p.j.) Noorderhaven 79 1745 251 5ra
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij (p.j.) Droogstraat 27 1745 251 5ra
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij (p.j.) Noorderhaven 83 1745 251 5ra
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baerda koopman koper van 1/8 Zoutsloot 26 1728 247 62r
REINS, JANKE Janeke Reins Franekereind 32 1720 246 62v
REINS, JANKE weduwe Janke Reins naastligger ten zuiden Franekereind 38 1722 246 142r
REINS, JANKE weduwe Janke Reins naastligger ten westen Franekereind 38 1722 246 142r
REINS, JANKE Janke Reins , met toestemming van haar zonen verkoper Franekereind 38 1722 246 142r
REINS, JANKE Janke Reins verkoper Franekereind 32 1726 246 258v
REINS, JANKE wijlen Janke Reins Franekereind 36 1738 249 19va
REINS, JANKE wijlen Janke Reins Franekereind 30 1739 250 32r
REINS, JANKE wijlen Janke Reins Franekereind 30 1739 250 1va
REGNERI, JANKE REINS Janke Reins Regneri Schritsen 17 1759 254 243r
REINS, JETSKE Jets Reins verkoper Noorderhaven 1637 234 25r
REINS, JETSE Jetse Reins huurder Nieuwstraat 66 1735 249 79v
REINS, JETSKE Jetske Reins Vijver 1 1662 238 128v
REINS, JILT Jielt Reins huurder (p.j.) Achterstraat 1774 258 144v
REINS, JILT Jielt Reins naastligger ten westen Grote Kerkstraat 24 1780 259 240r
REINS, JILT Jielt Reins naastligger ten westen Grote Kerkstraat 24 1808 268 140r
REINS, JILT Jielt Reins verkoper Grote Kerkstraat 22 1810 268 337v
REINS, JOHANNES Johannes Reins , c.u. huurder (p.j.) Droogstraat 59 1808 268 21r
REINS, JOUKJE Joukje Reins Franekerpoort (gebied) 1797 265 55v
REINS, JILLERT Jyldert Reins naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
REINS, LAMMERT de erven van Lambert Reins verkoper Kleine Bredeplaats 17 1671 240 40v
REINS, LAMMERT Lammert Reins , c.u. verkoper Franekerpoort (gebied) 1666 239 45v
REINS, MURKJE Murkien Reins verkoper Kleine Bredeplaats 23 1699 244 34v
REINS, PIETER Pieter Reins koper huis Heiligeweg 46 1730 247 367v
REINS, PIETER Pieter Reins verkoper Moriaanstraat 3 1738 249 337v
REINS, PIETER Pieter Reins , c.u. winkelier koper woning en hof Liemendijk 1739 250 20v
REINS, PIETER Pieter Reins naastligger ten westen Liemendijk 1740 250 85r
REINS, PIETER Pieter Reins , c.u. naastligger ten westen Liemendijk NZ 1744 251 29v
REINS, PIETER Pieter Reins , c.u. naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1744 251 29v
REINS, PIETER Pieter Reins verkoper Liemendijk NZ 1744 251 29v
REINS, PIETER tuin van Pieter Reins naastligger ten zuiden Liemendijk 1747 251 163r
REINS, PIETER Pieter Reins verkoper Liemendijk 1747 251 163r
REINS, PIETER Pieter Reins verkoper Liemendijk 1747 251 164r
REINS, PIETER Pieter Reins naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1747 251 177r
REINS, PIETER Pieter Reins naastligger ten zuiden Achterstraat 1749 251 275r
REINS, PIETER wijlen Pieter Reins Achterstraat 1749 251 275r
OOSTERBAAN, PIETER REINS Pieter Reins Oosterbaan, burger schoolmeester koper huis Lanen 5 1747 251 185r
REINS, PIETER Pyter Reins naastligger ten noorden Franekereind 15 1646 235 238v
REINS, PIETER Pyter Reins verkoper Heiligeweg 46 1732 248 79r
REINS, PIETER de erven van Pytter Reins verkoper Noordijs OZ 1653 236 230v
REINS, PIETER Pytter Reins naastligger ten westen Liemendijk 1748 251 220r
MENALDA, SIKKE REINS burgemeester Sicco Reins Menalda koper pakhuis Roeperssteeg 2 1737 249 193r
MENALDA, SIKKE REINS oud burgemeester Sicco Reins Menalda, burger verkoper Rommelhaven 26b 1739 250 5r
MENALDA, SIKKE REINS wijlen oud burgemeester de heer Sicco Reins Menalda Roeperssteeg 2 1741 250 145v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda, burger koper zoutkeet William Boothstraat 5 1728 247 88r
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda, burger koper pakhuis en tuin Scheffersplein OZ 1728 247 88r
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
REINS, SIERK Sierk Reins bewoner Vijver 12 1734 248 318r
REINS, SIERK Sierk Reins , burger verkoper Vijver 12 1734 248 318r
REINS, SJOERD Sioerd Reins naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
REINS, SIPKE Sipke Reins verkoper Noorderhaven ZZ 1647 235 247v
REINS, SIPKE Sipke Reins , c.u. koper huis Schritsen 1654 236 253v
REINS, SIPKE Sipke Reins gortmaker naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1695 243 156v
REINS, SIPKE Sipke Reins mr. gortmaker verkoper Grote Ossenmarkt 27 1716 245 257r
REINS, SIPKE Sipke Reins naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 23 1721 246 115r
REINS, SIPKE Sipke Reins naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 23 1721 246 118r
REINS, SJOUKJE Sjoukjen Reins kopers Rapenburg ZZ 1782 260 264r
REINS, SIEBE Sybe Reins , c.u. e.a. huurder (p.j. totaal) Heiligeweg 8 1700 244 66r
REINS, SIEBE Sybe Reins schipper (trekveer-) op Leeuwarden Heiligeweg 8 1700 244 66r
REINS, SIEBE Sybe Reins schipper (trekveer-) op Leeuwarden Heiligeweg 8 1700 244 67r
REINS, SIEBE Sybe Reins naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1721 246 112v
REINS, SIEBE Sybe Reins , c.u. huurder (p.j.) Schritsen 22 1783 261 76v
REINS, SIEMEN Symon Reins koper huis met een vrije uit- en ingang in de steeg ten westen Lanen 33 1668 239 21va
REINS, SIPKE Sypke Reins naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1658 237 169av
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
REINS, TETJE Tetie Reins , burger Noorderhaven 100 1643 235 55v
REINS, TETJE Tettje Reins Bientiema Weverstraat 1669 238 26ra
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Droogstraat NZ 1763 255 238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins koper 1/2 huis of aparte woning Kleine Kerkstraat 3 1648 236 54v
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins Schritsen 60 1735 249 90v
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins Gardenierstraat 4 1736 249 141r
REINS, TRIJNTJE Trijntje Reins Schritsen 4 1761 255 72v
REINS, TRIJNTJE Trintie Reins , n.l. naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat OZ 1652 236 209r
REINS, WILLEM Willem Reins betrokkene onbekend 1745 251 74v
REINS, WILLEM Willem Reins herbergier verkoper Karremanstraat 1745 251 85v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard verkoper van 1/2 Voorstraat 13 1739 250 67av
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard betrokkene (heeft CG 60-00-00 grondpacht ontvangen) onbekend 1745 251 74v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard verkoper van 1/2 William Boothstraat 29 1745 251 80v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard herbergier verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 5 1747 251 202r
WYNIA, IEDE REINS vaandrig Yde Reins Winia naastligger ten oosten Rozengracht 1665 239 2v
REINS, IEDE de weduwe van Yede Reins huurder Droogstraat 1693 243 32r
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiter mr. bakker koper huis Schritsen 22 1783 261 76v
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiter mr. bakker verkoper Schritsen 22 1796 264 308r
REINS, SIERK Zierk Reins naastligger ten zuiden Vijver WZ 1725 246 232r
, TRIJNTJE Trijntie Reins* koper 1/2 huis Kleine Kerkstraat 3 1649 236 82r
REINS, REIN Rein Reinsen , c.u. koper huis Vijver OZ 1651 236 156r
RINTJES, SIEDS Syts Reinties verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reitses Blomberg mr. schilderaar koper pakhuis Vissersstraat 4 1771 257 234r
REITSES, PIER de weduwe van Pier Reitses naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1780 259 263r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ 1761 255 109v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Franekereind 2 1761 255 111r
REITSES, ARJEN Arjen Reitzes , burger schilderaar verkoper Scheerstraat 1 1771 257 186v
REITSES, PIER Pier Reitzes schilderaar koper huis Scheerstraat 1 1771 257 186v
REITSES, IEBELTJE Yebeltje Reitzes verkoper Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
REITSES, IEBELTJE Yebeltje Reitzes Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
REMKES, ULBE de weduwe van Ulbe Remckes naastligger ten oosten Hoogstraat 23 1658 237 173av
, MAAIKE Maycke Remis , burgerse Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
BRAAM, JAKOB REMKES hof van Jacob Remkes Braam naastligger ten oosten Noorderhaven 97 1697 243 292v
REMKES, WOPKE Wobke Remkes varensgezel naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 13 1807 267 298r
REMKES, WOPKE Wobke Remkes schipper verkoper Grote Ossenmarkt 11 1810 268 353v
REMKES, WOPKE Wopke Remkes naastligger ten oosten Zoutsloot 18 1811 269 132v
REMMERTS, KLAAS Klaas Remmers schipper koper huis Weeshuisstraat 5 1786 262 53r
REMMERTS, DIRK in echt verwekt bij wijlen Dirck Remmerts Schritsen ZZ 1631 232 166v
REMMERTS, FOLKJE Folcku Remmerts , burgerse Droogstraat NZ 1635 233 172r
REMMERTS, GRIETJE minderjarige dochter Grietie Remmerts verkoper William Boothstraat 1694 243 104v
REMMERTS, HUBERT Hubert Remmerts mr. pottenbakker huurder (p.j.) Heiligeweg 66 1698 243 385r
REMMERTS, HUBERT Huybert Remmerts verkoper van 1/2 Franekereind 21 1682 241 183v
REMMERTS, IEDE wijlen burgemeester Iede Remmerts Zoutsloot 94 1653 236 233r
REMMERTS, JELTJE Jelke Remmerts verkoper Kerkpad 2 1641 234 124v
REMMERTS, JOHANNES Johannes Remmerts kleibakker koper huis en tuin Hoogstraat 35 1723 246 176r
REMMERTS, MAAIKE de weduwe van Maike Remmerts Lanen 41 1733 248 228r
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts , burger wieldraaier verkoper Grote Kerkstraat NZ 1624 231 10r
REMMERTS, TRIJNTJE Trijn Remmerts , burger Schoolsteeg 1638 234 64v
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts , burger pottenbakker koper hof en potterie William Boothstraat 1694 243 104v
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts verkoper Hoogstraat 53 1714 245 204v
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts Lombardstraat WZ 1715 245 248r
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts mr. pottenbakker verkoper Noorderhaven ZZ 1717 245 306r
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts Scheffersplein OZ 1715 245 319r
REMKES, REINER de twee kinderen van Reiner Rempkes verkoper Droogstraat 1634 233 153v
RIENKS, TRIJNTJE Trijntie Rencks Schritsen ZZ 1633 233 112v
MIDDACHTEN, GERRIT REINERS Gerrit Reniers Middachten, burger koper tuin en zomerhuis streckende van de Droogstraat af tot aan de Zoutsloot Droogstraat 1689 242 287r
RIENKS, HERE Heere Renkes Bildtstraat 21 1727 247 55r
RIENKS, HERE Heere Renkes koopman William Boothstraat 6zuid 1728 247 60v
RIENKS, HERE Heere Renkes naastligger ten noorden Hoogstraat 33oost 1729 247 275v
RIENKS, HERE Heere Renkes koopman verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes verkoper onbekend 1738 249 265r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes koper door niaar woning Grote Ossenmarkt 16achter 1739 250 70v
RIENKS, Lolkjen Renkes naastligger ten noorden Zuiderhaven 57 1740 250 92r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes naastligger ten westen Voorstraat 6 1741 250 199v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1746 251 159r
BAARDA, IETJE Itie Rense Baarda Havenplein 10 1636 234 11v
RINSES, AALTJE Aeltie Renses Noorderhaven NZ 1725 246 223v
RINWERS, JAN Jan Renwerts Droogstraat 1672 240 81v
RUURDS, EVERT Evert Reurds , c.u. verkoper Grote Kerkstraat 28 1642 234 178v
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Reurds Sanstra naastligger ten zuiden Spinhuisstraat ZZ 1642 235 8v
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Reurds Sanstra Herenwaltje 1642 235 16r
RUURDS, MINNE Minne Reurds naastligger ten oosten Voorstraat 62 1642 234 169v
KALF, JAN Jan Reus Kalf Voorstraat 81achter 1727 246 308r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1741 250 152v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiu koopman Noorderhaven 101 1752 253 1v
MAHIU, KLAAS REIERS het pakhuis van Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Noorderhaven 99 1733 248 256v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1737 249 157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman Lanen 16 1737 249 210r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui, burger koopman koper dwarshuis, hof en achterhuis Noordijs 1 1738 249 352v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1739 250 41r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen Noorderhaven 65 1739 250 41v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiu koper erf en tuin Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiu koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahu naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahu naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper door niaar huis genaamd het Moriaantje, lege plaats Noorderhaven 71 het Moriaantje 1728 247 146r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui, burger koopman koper door niaar huis en pakhuis/houtstek Noorderhaven 69 1729 247 227v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman naastligger ten westen Droogstraat 21 1733 248 231r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui, burger koopman koper 1/3 huis Havenplein 26 1735 249 89v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers Kleine Bredeplaats OZ 1676 240 34ra
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u. koper kamer Bargebuurt WZ 1684 242 51v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers verkoper Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u. koper huis Drie Roemerssteeg OZ 1693 243 44v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u. geniaarde koper Rinnertspijp 1 1701 244 93v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u. koper huis Drie Roemerssteeg OZ 1719 246 44v
REIERS, KORNELIS de weduwe van Cornelis Reyers naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 1 1723 246 184r
REIERS, KORNELIS de weduwe en erven van Cornelis Reyers naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 1 1723 246 186v
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers 1688 242 243r
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers Schritsen 41 1694 243 93v
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers Zeilmakersstraat 16 1696 243 242r
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers Lanen 50 1698 243 370v
REIERS, GRIETJE Grietje Reyers verkoper Noorderhaven 39 1702 244 167v
REIERS, GRIETJE Grytje Reyers Droogstraat 21 1688 242 255r
REIERS, GRIETJE Grytje Reyers Noorderhaven 42 1688 242 256v
REIERS, GRIETJE Grytje Reyers verkoper Droogstraat 1705 244 300v
REIERS, JANKE Janke Reyers , c.m. naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter 1755 253 234r
REIERS, JANKE Janke Reyers , c.m. naastligger ten westen Voorstraat 73achter 1755 253 234r
REIERS, JANKE Janke Reyers verkoper Voorstraat 73achter 1755 253 234r
REIERS, JANKE Janke Reyers koper 1/2 tuintje Voorstraat 73achter 1756 253 252v
REIERS, JANKE Janke Reyers , c.m. naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter 1756 253 252v
REIERS, JANKE Janke Reyers , c.m. naastligger ten westen Voorstraat 73achter 1756 253 252v
REIERS, TRIJNTJE Trijntie Reyers Lanen 56 1728 247 100r
, KLAASKE Claeske Reyes naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ 1727 246 306r
RICHARDS, LIDIA weduwe Lydia Reygers bewoner Karremanstraat 18 1726 246 285r
RICHARDS, LIDIA Lydia Reygers verkoper Karremanstraat 18 1726 246 285r
, JANKE Janke Reyiers Zoutsloot 49 1734 248 339v
REINERS, DIRK wijlen Dirck Reynders Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
REINERS, GERKE Gerke Reynders , n.u. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56 1800 265 244r
REINERS, GOVERT Govert Reynders koper stalling Zoutsloot ZZ 1733 248 251v
REINERS, JANKE Jantje Reynders boerin verkoper Lanen 59 1759 254 232v
REINERS, NEELTJE Neeltie Reynders Zuiderstraat 25 1727 246 299r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reynders mr. scheepstimmerman Zuiderstraat 25 1727 246 299r
REINERS, SWAANTJE Swaantje Reynders Vijverstraat 9 1744 251 49v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reynders Fontein verkoper Zuiderhaven 2 1733 248 254r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltie Reynders Fontein koper huis en tuin Voorstraat 91 1733 248 237r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/12 Rozengracht 5 1729 247 251v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1732 248 148v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein gebruiker graanzolders (p.j.) Zuiderhaven 2 1733 248 254r
REINERS, AAKJE Aeken Reyners Spinhuisstraat 1677 240 270v
REINERS, EETSKE Aetske Reyners Pybema verkoper Noordijs 5 1683 241 66va
REINERS, AGE wijlen Agge Reyners verkoper van 1/3 oom van de kinderen Schritsen 1 1636 233 178r
REINERS, ANTJE Anne Reyners Noorderhaven 1616 230 18v
REINERS, ANTJE wijlen Antie Reyners Hoogstraat 23 1684 242 55v
REINERS, ANTJE Antie Reyners koper huis Karremanstraat OZ 1687 242 192r
REINERS, ANTJE Antie Reyners naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1687 242 192r
REINERS, ANTJE Antje Reyners Nieuwstraat 28 1730 247 342v
REINERS, ARJEN gemeensman Arien Reyners Voorstraat ZZ 1630 232 131r
REINERS, ARJEN gemeensman Arien Reyners onbekend 1630 232 131r
REINERS, ARJEN Aryen Reyners naastligger ten oosten Lanen 54 1635 233 165r
REINERS, AUKJE Auck Reyners verkoper 1657 237 128r
REINERS, AUKJE grondpacht uit huis en brouwerij van Auck Reyners grondpacht Heiligeweg 9 1674 240 135r
REINERS, AUKJE de hof van Auck Reyners naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1674 240 154v
REINERS, AUKJE Auck Reyners naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1674 240 154v
REINERS, AUKE de hof van Auck Reyners naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1675 240 202r
REINERS, AUKJE de erven van Auck Reyners naastligger ten oosten Voorstraat 64 1684 242 39r
REINERS, AUKJE de erven van Auck Reyners naastligger ten westen Voorstraat 64 1684 242 39r
REINERS, AUKJE allen erven van Auck Reyners Rozengracht 23 1688 242 258r
REINERS, AUKJE allen erven van Auck Reyners Lammert Warndersteeg OZ 1688 242 258r
REINERS, AUKJE allen erven van Auck Reyners Weverstraat ZZ 1688 242 258r
REINERS, AUKE de erven van Aucke Reyners naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
REINERS, AUKE de erven van Aucke Reyners naastligger ten oosten Voorstraat 64 1682 241 51ra
REINERS, AUKE de erven van Aucke Reyners naastligger ten westen Voorstraat 64 1682 241 51ra
REINERS, AUKJE Auckien Reyners verkoper Zuiderhaven 18 1674 240 167r
FONTEIN, AUKJE REINERS kinderen van wijlen Aukje Reyners Fontein verkoper van 1/4 deel Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FONTEIN, AUKJE REINERS kinderen van Aukjen Reyners Fontein verkoper van 1/4 Rozengracht 5 1729 247 251v
REINERS, BAUKJE Bauck Reyners verkoper Voorstraat 60 1637 234 38r
REINERS, BAUKJE Bauck Reyners verkoper Lanen 83 1637 234 38r
REINERS, BOTJE Bottie Reyners verkoper Grote Kerkstraat 24 1694 243 4va
REINERS, KLAAS Claes Reyners slotmaker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a 1630 232 164v
REINERS, KLAAS Claes Reyners mr. sleefmaker Lanen ZZ 1638 234 57v
REINERS, KLAAS Claes Reyners slotmaker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a 1645 235 184v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners , c.u. koper hoekhuis Spinhuisstraat 1649 236 65v
REINERS, KORNELIS de verkoper Cornelis Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1675 240 192v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Zoutsloot 1 1675 240 192v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1676 240 221v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners naastligger ten westen Zoutsloot 1 1676 240 221v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Bildtpoort (gebied) 1681 241 151r
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Lombardstraat 1681 241 151v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Zoutsloot 1 1695 243 151v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners , burger verkoper Zoutsloot NZ 1697 243 286v
REINERS, DIRK Dirck Reyners , vrijgezel schipper op het schip Mauricius (groot-) koper huis Hoogstraat 23 1674 240 165v
REINERS, DIRK Dirck Reyners , vrijgezel schipper (groot-) koper kamers Schritsen ZZ 1674 240 166r
REINERS, DIRK Dirk Reyners schipper (groot-) Hoogstraat 23 1684 242 55v
REINERS, EMMERIK Emmerick Reyners , c.u. verkoper Schoolsteeg WZ 1647 235 263r
REINERS, Emmerick Reyners koper lege plaats Nieuwstraat OZ 1648 236 41v
REINERS, EMMERIK Emmerick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1648 236 43v
REINERS, EMMERIK de erven van Emmerick Reyners mr. metselaar naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1668 239 27va
REINERS, EMMERIK de erven van Emmerick Reyners mr. metselaar verkoper Nieuwstraat OZ 1668 239 27va
REINERS, EMMERIK de erven van Emmerick Reyners mr. metselaar naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1668 239 27va
REINERS, EMMERIK de erven van Emmerick Reyners mr. metselaar verkoper Nieuwstraat OZ 1668 239 27va
REINERS, FIEKE Fijke Reyners verkoper Vismarkt 2 1728 247 93v
REINERS, FRANS Frans Reyners naastligger ten westen Lanen ZZ 1643 235 85v
REINERS, FRANS de erven van Frans Reyners naastligger ten westen Voorstraat 27 1681 241 174r
REINERS, FRANS Frans Reyners Tempeler naastligger ten noorden Schritsen 1643 235 65v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templaer koper door niaar huis Schritsen 1643 235 65v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templar naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1634 233 151v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templar naastligger ten westen Lanen 93 1639 234 76r
REINERS, FRANS Frans Reyners Templar, burger c.u. koper huis en zomerkeuken op een vrij grond Voorstraat 26 1640 234 107v
REINERS, FRANS de hovinge van burgemeester Frans Reyners Templar naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1641 234 126v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templar naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1644 235 97r
REINERS, GEERTJE de erven van Geertie Reyners verkoper Voorstraat 93 1685 242 61v
REINERS, GEERTJE de erven van Geertie Reyners verkoper Lanen NZ 1685 242 78v
REINERS, GEERTJE Geertje Reyners Vismarkt 2 1728 247 93v
REINERS, GEESKE Geeske Reyners Bildtstraat 20 1731 248 25r
REINERS, GRIETJE Griet Reyners naastligger ten oosten Schritsen 11 1675 240 188v
REINERS, GRIETJE Grietie Reyners naastligger ten westen Schritsen 15achter 1683 242 2v
REINERS, GRIETJE Grietie Reyners Schritsen NZ 1695 243 145v
FONTEIN, GRIETJE REINERS Grietje Reyners Fontein verkoper van 1/4 Rozengracht 5 1729 247 251v
REINERS, GRIETJE Griettie Reyners verkoper Rommelhaven 3b 1633 233 123v
REINERS, GRIETJE Grytie Reyners naastligger ten westen Schritsen 15 1683 241 246v
REINERS, GRIETJE Grytje Reyners naastligger ten westen Schritsen 15 1683 241 246r
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 1659 237 184v
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 1659 237 184v
REINERS, HARING Haringh Reyners , burger koper huis en loods Drie Roemerssteeg 1 1615 229 270r
REINERS, HAIE wijlen Haye Reyners Lanen 21 1638 234 50v
REINERS, HEIN Hein Reyners schipper op Sneek (veer-) Franekereind 40 1728 247 129r
REINERS, HENDRIK mr. Hendrick Reyners bewoner Grote Kerkstraat 33 1675 240 21va
REINERS, JAKOB het huis van Jacob Reyners , c.soc. naastligger ten westen William Boothstraat 6zuid 1672 240 98v
REINERS, JAKOB Jacob Reyners verkoper Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
HUISMAN, JAKOB REINERS Jacob Reyners Huisman huurder van 6 1/2 pm (p.j. totaal) noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybema koopman naastligger ten oosten Noordijs 5 1683 241 244r
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybema koopman naastligger ten zuiden Noordijs 5 1683 241 244r
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybema koopman naastligger ten oosten Noordijs 5 1683 241 66va
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybema koopman naastligger ten zuiden Noordijs 5 1683 241 66va
REINERS, JAKOB Jacop Reyners Pybema verkoper Lanen 83 1652 236 192v
REINERS, JAN wijlen Jan Reyners Noordijs 1614 229 216v
REINERS, JAN Jan Reyners , burger verkoper Schritsen NZ 1635 233 169r
REINERS, JAN Jan Reyners verkoper Simon Stijlstraat 9 1641 234 127v
REINERS, JAN Jan Reyners , burger koper huis Lanen NZ 1642 235 28v
REINERS, JAN Jan Reyners , burger zeilmaker koper 1/2 huis Zuiderhaven 57 1657 237 105r
REINERS, JAN het tichelwerk van Jan Reyners naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
REINERS, JAN de erven van Jan Reyners verkoper van 1/2 Zoutsloot 1681 241 124v
REINERS, JAN Jan Reyners , burger rogverschieter koper half huis, en tuin Lanen 58 1681 241 142v
REINERS, JAN Diaken van de Armen der Gereformeerde Gemeente te Jan Reyners verkoper als erfgenaam ex testamento van Rapenburg ZZ 1682 241 200r
FEDDER, JAN REINERS wijlen Jan Reyners Fedder verkoper 1617 229 259v
FEDDER, JAN REINERS wijlen Jan Reyners Fedder ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
FEDDER, JAN REINERS wijlen Jan Reyners Fedder Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
REINERS, JANKE de hof van Jancke Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1673 240 129r
JEDEMA, JANKE REINERS Jancke Reyners Jeddema koper van 1/2 huis Lanen 23 1671 240 67r
JEDEMA, JANKE REINERS de hof van Jancke Reyners Jeddema naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1677 240 270r
REINERS, JELLE de erven van Jelle Reyners naastligger ten westen Voorstraat 40 1672 240 110r
REINERS, JELLE de hof van de erven van Jelle Reyners naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
REINERS, JELLE de erven van Jelle Reyners naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1680 241 75r
JEDEMA, JELLE REINERS de erven van Jelle Reyners Jeddema naastligger ten westen Voorstraat 40achter 1671 240 69v
JEDEMA, JELLE REINERS de hof van de erven van Jelle Reyners Jeddema naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1686 242 110v
REINERS, JELLE Jelle Reyners Jiddema, burger koper huis en hof met een vrije achteruit- en ingang in de steeg Voorstraat 38 1660 238 50r
FONTEIN, LIJSBET REINERS Liesske Reyners Fontein verkoper van 1/4 deel Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
REINERS, LIJSBET Lijsbet Reyners Templar Zuiderhaven 18 1642 235 18v
REINERS, LOURENS Lourens Reyners , c.u. gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied) 1677 240 257r
REINERS, LOURENS Lourens Reyners gortmaker Voorstraat 93 1685 242 61v
REINERS, LIJSBET Lysbet Reyners Rozengracht NZ 1649 236 56r
REINERS, MARTEN Maarten Reyners , c.u. koper kamer Herenwaltje 1650 236 108r
REINERS, MARTEN Maarten Reyners naastligger ten westen Herenwaltje 1650 236 108r
REINERS, MARTEN wijlen Marten Reyners verkoper Hoogstraat 27 1677 240 270r
REINERS, NEELTJE wijlen Neeltie Reyners Brouwersstraat 14 1682 241 227r
REINERS, OUTGER Outger Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1675 240 192v
REINERS, OUTGER Outger Reyners Zoutsloot 1 1676 240 221v
REINERS, PIETER Pyeter Reyners , c.u. verkoper Heiligeweg ZZ 1639 234 73r
REINERS, Pytcke Reyners Voorstraat 2 1615 229 246r
REINERS, Pytcke Reyners Lammert Warndersteeg 1615 229 246r
REINERS, PIETER wijlen Pyter Reyners Heiligeweg 34 1649 236 67r
REINERS, PIETER wijlen burgemeester Pyter Reyners Heiligeweg 34 1653 236 223v
REINERS, PIETJE wijlen Pytke Reyners Voorstraat 2 1615 229 257r
REINERS, PIETJE wijlen Pytke Reyners Lammert Warndersteeg 1615 229 257r
REINERS, PIETER wijlen Pytter Reyners Heiligeweg 24 1657 237 127v
PUTTEN, REINER REINERS de erfgenamen van Reyner Reyners van Putten, alias Hania koopman verkoper Noorderhaven 109 1645 235 162r
REINERS, RITSKE Ritske Reyners , burger koper 2 kamers onder 1 dak Rapenburg NZ 1692 243 5r
REINERS, RUTGER Rutger Reyners , burger koper huis Zoutsloot 1 1658 237 154v
REINERS, SETSKE Setske Reyners Pybema, burgerse verkoper van 5/10 Noordijs 5 1683 241 244r
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners naastligger ten oosten Droogstraat 1650 236 133v
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners naastligger ten westen Droogstraat 1651 236 149r
PORTIER, SJOERD REINERS Sioerd Reyners Portier naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1652 236 206v
REINERS, SJOERD Sioert Reyners naastligger ten oosten Karremanstraat 27 1633 233 124v
REINERS, SWAANTJE Swaentje Reyners Havenplein 26 1728 247 196v
REINERS, SIETSKE Sytske Reyners , ongehuwde dochter verkoper van 1/2 Lanen NZ 1698 243 371r
REINERS, TJEBBE hopman Tiebbe Reyners Templar naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1641 234 142v
REINERS, TJEERD Tjaerd Reyners , burger koopman verkoper onbekend 1693 243 49v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners zeilmaker verkoper van 1/2 Zoutsloot 1681 241 124v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1682 241 52va
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners , burger koopman gecommitteerde crediteur Rommelhaven 11 1687 242 197v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners , burger koopman koper huis Schritsen NZ 1693 243 68r
REINERS, TRIJNTJE Trijntie Reyners Peterseliestraat 1634 233 143r
REINERS, TRIJNTJE Trijntie Reyners Voorstraat 73 1642 235 32v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reyners Fontein de regnerus secretaris van Barradeel verkoper van 1/4 Rozengracht 5 1729 247 251v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein koper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder Zuiderhaven 2 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 2 1728 247 201v
REINERS, IETJE Yttie Reyners kopers Zoutsloot NZ 1681 241 130v
, PIETER wijlen Pyter Reyners* Heiligeweg 34 1659 238 1v
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts koper hof met fruitbomen en zomerhuis Moriaanstraat ZZ 1700 244 38v
REINS, SWAANTJE Swaentje Reynes Schritsen 65 1729 247 230v
REINS, TJITSKE Tiedtske Reynes Bildtstraat 14 1646 235 206v
WYNIA, AALTJE REINS Aeltie Reyns Wynia verkoper Hoogstraat 7 1686 242 106r
REINS, ANTJE Anna Reyns Weverstraat ZZ 1630 232 152r
REINS, ANNE Anne Reyns wielmaker naastligger ten oosten Voorstraat 23 1615 229 242r
REINS, BONSE Bonte Reyns ? Franekereind 1614 229 225v
REINS, BONSE bewoner Bonte Reyns verkoper (gesuccumbeerde) Nieuwstraat 1615 229 251r
REINS, BOTJE Botie Reyns , burger Rommelhaven 6 1642 235 3r
REINS, DOUWE Douwe Reyns , burger mr. bakker verkoper Weverstraat ZZ 1727 247 25v
REINS, DOUWE Douwe Reyns , burger mr. bakker koper stal Ooievaarstraat 6 1728 247 122r
REINS, DOUWE Douwe Reyns naastligger ten noorden Ooievaarstraat 6 1728 247 122r
REINS, DOUWE Douwe Reyns mr. bakker naastligger ten noorden Brouwersstraat 18 1729 247 246r
WYNIA, EEDE REINS burgemeester Edo Reyns Winia koper 1/2 huis en gorthuis daarachter Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r
WYNIA, EEDE REINS burgemeester Edo Reyns Winia verkoper Kleine Bredeplaats 16 1674 240 157r
WYNIA, EEDE REINS burgemeester Edo Reyns Winia koper huis met plaat, put en bak Lanen 39 1674 240 158r
WYNIA, EEDE REINS wijlen regerend burgemeester Edo Reyns Winia Noorderhaven 75 1682 241 59va
WYNIA, EEDE REINS Ole burgemeester Edo Reyns Wynia verkoper Kerkpoortstraat 1675 240 196r
WYNIA, EEDE REINS oud burgemeester Edo Reyns Wynia verkoper Lanen 39 1675 240 209r
REINS, EESGE Eesge Reyns naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1633 233 122r
REINS, EESGE Eesge Reyns verkoper Brouwersstraat 23 1635 233 166r
REINS, FEDDE Feddo Reyns naastligger ten oosten Romastraat NZ 1728 247 116v
KIMSTRA, FETJE REINS Fettje Reyns Kimstra koper stukje gardeniers land ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
REINS, GERRIT wijlen Gerryt Reyns onbekend 1658 237 149v
REINS, GOOITSKE Goyck Reyns Peterseliestraat NZ 1653 236 228v
REINS, GOOITSKE Goyk Reyns Peterseliestraat 1644 235 155r
REINS, GRIETJE wijlen Griet Reyns Voorstraat ZZ 1630 232 131r
REINS, GRIETJE wijlen Griet Reyns onbekend 1630 232 131r
AKKERBOOM, GRIETJE REINS Grietje Reyns Akkerboom Brouwersstraat 8 1795 264 258v
REINS, HERE Heere Reyns , burger koper huis Zuiderhaven 1630 232 139r
REINS, HERE Heere Reyns , burger verkoper Zoutsloot 1 1630 232 156r
REINS, HERE Heere Reyns , burger verkoper Zoutsloot 7 1630 232 156v
REINS, HERE Heere Reyns naastligger ten westen Zuiderhaven 1633 233 125v
REINS, HERE Heere Reyns naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt ZZ 1657 237 117r
REINS, HERE Heero Reyns , burger scheepstimmerman koper 2 kamers en timmerhuis met de helling Zoutsloot 7 1615 229 275r
REINS, HERE Here Reyns naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt NZ 1639 234 75r
REINS, HERE Here Reyns naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1639 234 77v
REINS, HERE oud gemeensman Here Reyns koper huis Grote Ossenmarkt 14 1657 237 119r
REINS, HERE oud gemeensman Herre Reyns naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt ZZ 1659 237 203r
REINS, IEMKJE Impck Reyns Kleine Kerkstraat 8 1634 233 133r
REINS, JAKOB nagelaten weeskinderen van Jacob Reyns verkoper Noorderhaven 42 1637 234 25v
REINS, JAKOB Jacob Reyns Pybema, c.u. koper mouterij met een huis en een paardenstal Lanen 83 1650 236 144r
REINS, Jacon Reyns Pybema, c.u. koper brouwerij en huis Lanen 83 1650 236 144r
REINS, JAN wijlen Jan Reyns Grote Bredeplaats 9 1641 234 152v
REINS, JAN Jan Reyns veerschipper koper hof met prieel, bomen en plantagie Romastraat 33 Romen 1643 235 56v
REINS, JAN hovinge van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
REINS, JAN Jan Reyns schipper koper kamer Lanen NZ 1653 236 220r
REINS, JAN Jan Reyns naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1657 237 121r
REINS, JAN de hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v
REINS, JAN Jan Reyns koopman koper van 1/8 Noorderhaven 83 1727 247 15r
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baard koper van 1/32 1/8 dubbel huis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1745 251 105v
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baard koper van 1/32 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 35 1745 251 105v
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baard koper van 1/32 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1745 251 105v
REINS, JANKE Jancke Reyns Noorderhaven 110 1678 241 9v
REINS, JANKE Jancke Reyns Franekereind 32 1679 241 51v
REINS, JANKE Jancke Reyns Noorderhaven 110 1683 241 252r
REINS, JETSE de erven van Jetse Reyns naastligger ten westen Noorderhaven 76 1615 229 253r
REINS, LAMMERT Lambart Reyns schipper naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 19 1642 234 171r
REINS, LAMMERT schipper Lammert Reyns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 19 1646 235 209r
REINS, LIJSBET Lijsbeth Reyns Scheerstraat 3 1615 229 240v
REINS, MAAIKE Maycke Reyns verkoper Voorstraat ZZ 1630 232 131r
REINS, MAAIKE Maycke Reyns verkoper onbekend 1630 232 131r
REINS, PIETER de hovinge van de erven van Peter Reyns naastligger ten zuiden Noordijs 19 1643 235 79v
REINS, PIETER Pieter Reyns , voor hemzelf verkoper Voorstraat ZZ 1630 232 131r
REINS, PIETER Pieter Reyns , voor hemzelf verkoper onbekend 1630 232 131r
REINS, PIETER de erven van Pyter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 15 1646 235 207v
REINS, REIN de erven van Reyn Reyns verkoper Schritsen 11 1675 240 188v
REINS, SIKKE Sicco Reyns verkoper Noordijs 7 1687 242 165r
REINS, SIKKE Sicke Reyns koopman verkoper Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r
MENALDA, SIKKE REINS vroedsman Sicke Reyns Menalda Grachtswalplein 1729 247 263v
MENALDA, SIKKE REINS vroedsman Sicke Reyns Menalda koper huis Rommelhaven 26b 1731 248 40v
MENALDA, SIKKE REINS Sikke Reyns Menalda, c.u. koopman huurder (p.j.) Noordijs 9 1728 247 65v
REINS, SIPKE Sipke Reyns schipper (groot-) Noorderhaven 40 1640 234 116r
REINS, SIPKE Sipke Reyns naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1641 234 125v
REINS, SIPKE Sipke Reyns koper panwerk en hovinge Rozengracht 50 1648 236 13v
REINS, SIPKE Sipke Reyns naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1649 236 85r
REINS, SIPKE Sipke Reyns naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1650 236 145v
REINS, SJOERD Sjoerdt Reyns , burger molenaar verkoper Rapenburg 1688 242 250v
FABER, SWAANTJE REINS Swaentje Reyns Faber Vijverstraat 30 1729 247 294v
REINS, SIEMEN in te gaan bij het huis van Symen Reyns Lanen 31 1687 242 195v
REINS, SIEMEN Symon Reyns koper provisioneel tichelwerk met oven, steenplaatsen enz. ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
REINS, SIEMEN het tichelwerk van Symon Reyns naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
REINS, SJOUKJE Syouck Reyns verkoper Voorstraat ZZ 1630 232 131r
REINS, SJOUKJE Syouck Reyns verkoper onbekend 1630 232 131r
REINS, TETJE Tettie Reyns Rientiema Liemendijk NZ 1658 237 174v
REINS, TETJE Tettje Reyns Noorderhaven 100 1651 236 160r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reyns verkoper Voorstraat ZZ 1630 232 131r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reyns verkoper onbekend 1630 232 131r
REINS, UILKJE Ulk Reyns koper huis Vijver WZ 1641 234 146r
VOGELSANG, OEPKE REINS de nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang verkoper Voorstraat ZZ 1630 232 131r
VOGELSANG, OEPKE REINS de nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang verkoper onbekend 1630 232 131r
, BINKE Bente Reyns? naastligger ten noorden Nieuwstraat 1615 229 278r
REINS, REIN Reyn Reynsen koper door niaar 't Poortje 1652 236 202r
REINS, REINER de weduwe van Reyner Reynsens naastligger ten oosten Schritsen 7 1661 238 108r
REINS, TJITSKE Tietske Reynsens Schritsen 7 1661 238 108r
RINTJES, ROMKE Romck Reyntyes verkoper Herenwaltje 1625 231 35r
BLOEMBERG, LIEKELE REITSES wijlen Lykle Reytses Blomberg Vissersstraat 4 1771 257 234r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Lanen 40 1762 255 126v
RIJKS, ANTJE Antie Riekes verkoper Grote Bredeplaats 3 1719 246 57v
RIEMERS, DIRK Dirk Riemers , c.u. huurder Karremanstraat 11 1749 252 30v
RIEMERS, DOUWE Douwe Riemers Botter naastligger ten noordoosten Kerkpad WZ 1625 231 52v
RIEMERS, HART Heert Riemers , c.u. huurder Bildtpoort (gebied) 1696 243 189v
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaarden verkoper Kerkpoortstraat 1668 239 22ra
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaarden verkoper Kerkpoortstraat 1668 239 28va
RIENKS, ANDRIES Andries Riencks crediteur (triumphant) (impt triumphant) Liemendijk 1614 229 232v
RIENKS, ANTJE Antie Riencks , burger Nieuwstraat 60 1624 231 20r
RIENKS, BAUKJE Bauck Riencks protesteerder Voorstraat ZZ 1614 229 230r
RIENKS, KLAAS Claes Riencks , burger koper huis, woning, schuur of gebouw en plaats Zuiderhaven NZ 1629 232 113v
RIENKS, DOUWE Douue Riencks , burger koper huis Scheerstraat 3 1615 229 240v
RIENKS, GOFFE de weduwe van Goffe Riencks naastligger ten oosten onbekend 1624 231 29v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Riencks naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23 1678 241 15v
RIENKS, NANNE Nanningh Riencks , burger sleefmaker koper huis Rapenburg ZZ 1694 243 81r
RIENKS, SEERP Sierp Riencks naastligger ten oosten Zoutsloot 13 1667 239 109r
RIENKS, WIEBE Wybbe Riencks kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1630 232 142v
RIENKS, IEKJE Ycke Riencks Liemendijk 1684 242 24v
RIENKS, IEKJE Ycke Riencks verkoper Liemendijk 1684 242 56v
RIENKS, KLAAS Claes Rienckx naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1631 232 167v
RIENKS, GERBEN Gerben Rienckx naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1648 236 42r
RIENKS, RIENK Rienck Rienckx koper 2 kamers Both Apothekerstraat 1634 233 145v
RIENKS, WIEBE Wybe Rienckx kuiper naastligger ten noorden Bildtstraat OZ 1616 230 23v
RIENKS, ANTJE Antie Riencx Bildtpoort (gebied) 1647 235 256v
RIENKS, BERBER Berber Riencx naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1642 235 36r
RIENKS, GRIETJE Grietie Riencx Franekerpoort (gebied) WZ 1660 238 68v
RIENKS, HEIN Hein Riencx naastligger ten zuiden Vijverstraat NZ 1660 238 19v
RIENKS, HEIN Hein Riencx schipper (groot-) koper van 1/2 1/3 huis en een woning erachter met schuur en loods (bezit reeds 1/3 deel door vererving?) Rommelhaven 20 1664 238 205r
RIENKS, HEIN Heyn Riencx naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 18 1658 237 156v
RIENKS, HEIN Heyn Riencx schipper naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 18 1659 237 190r
RIENKS, JELTJE Jelcke Riencx Franekerpoort (gebied) 1614 229 213v
RIENKS, JELLE Jelle Riencx scheepstimmerman koper kamer zijnde de zw kamer van de nieuwe kamers Zoutsloot 21 1660 238 57v
RIENKS, JELLE Jelle Riencx koper finaal kamer nr. 6 Bargebuurt 20 1660 238 7ra
RIENKS, SEERP Seerp Riencx scheepstimmerman koper provisioneel Franekerpoort (gebied) 1681 241 42va
RIENKS, TRIJNTJE Trijntie Riencx verkoper Kleine Bredeplaats 1659 237 206v
RIENKS, WIEBE Wybe Riencx naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
RIENKS, IEDE naastligger ten oosten Yede Riencx grondpacht verschuldigd aan dit huis Schritsen 50 1643 235 62v
RIENKS, IEDE Yede Riencx gortmaker naastligger ten oosten Schritsen 50 1643 235 62v
REINERS, RUURDJE Ruurtje Rienders koper stalling Lammert Warndersteeg 13 1810 269 54v
RIENKS, MAAIKE Mayke Rienicks verkoper Franekerpoort (gebied) 1719 246 55v
RIENKS, RIENK Rienick Rienicks Franekerpoort (gebied) 1719 246 55v
RIENKS, AART Aert Rienks , c.u. verkoper Brouwersstraat 1636 234 17r
RIENKS, BERBER Berber Rienks naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) ZZ 1730 247 321r
RIENKS, BERBER Berber Rienks naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) ZZ 1730 247 321r
RIENKS, BERBER Berber Rienks verkoper Franekerpoort (gebied) ZZ 1730 247 321r
RIENKS, DIRK Dirk Rienks naastligger ten westen Rapenburg NZ 1728 247 134r
RIENKS, DIRK Dirk Rienks naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1731 247 391v
RIENKS, DOUWE Douwe Rienks , burger koper huis Kleine Kerkstraat 4 1667 239 79v
RIENKS, FETJE Fettje Rienks verkoper Bildtstraat 11 1764 256 33v
RIENKS, GOSSE Gosse Rienks mr. timmerman verkoper van 1/2 Noorderhaven 105 1765 256 120v
RIENKS, GRIETJE Grietje Rienks Bildtstraat 13 1787 262 234r
RIENKS, HEIN Hein Rienks naastligger ten noorden Vijver 7 1664 238 234r
RIENKS, HEIN Hein Rienks schipper (wijd-) Gardenierstraat 7 1726 246 268v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienks naastligger ten westen Rapenburg 1726 246 289v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienks naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1736 249 132v
RIENKS, HEIN Heyn Rienks , burger verkoper Vijver 7 1746 251 150r
RIENKS, JAN Jan Rienks , burger Rommelhaven 20 1715 245 238r
RIENKS, JAN Jan Rienks , burger Rommelhaven 20 1715 245 238r
RIENKS, JAN Jan Rienks bontwever koper huis Hofstraat ZZ 1724 246 196r
RIENKS, JAN huisman Jan Rienks koper van 1/8 onbekend 1742 250 234r
RIENKS, JAN Jan Rienks huisman verkoper van 2/120 Wasbleekstraat OZ 1751 252 133r
RIENKS, JAN Jan Rienks huisman koper 1/2 huis en smederij Rozengracht 27 1751 252 147v
RIENKS, JAN Jan Rienks huisman koper 1/2 huis en stal Hofstraat 14 1751 252 148v
RIENKS, JAN Jan Rienks huisman koper 1/2 huis en tuintje Rapenburg 1751 252 149v
RIENKS, JAN Jan Rienks huisman verkoper Rozengracht 19 1751 252 150v
RIENKS, JAN Jan Rienks , c.u. huurder Hofstraat 15 1755 253 250r
RIENKS, JAN huisman Jan Rienks verkoper Rozengracht 27 1760 255 5v
RIENKS, JAN wijlen Jan Rienks mr. bontwever Hofstraat 16 1766 256 196r
RIENKS, MICHIEL Migchiel Rienks bierdrager (gezworen -) koper door niaar huis Rommelhaven 22 1753 253 44v
RIENKS, MICHIEL Migchiel Rienks , c.u. bierdrager huurder Rommelhaven 22 1753 253 44v
RIENKS, MICHIEL wijlen Mighiel Rienks Rommelhaven ZZ 1763 256 14r
RIENKS, RINSKE Reinsk Rienks Kerkpoortstraat 1636 234 23r
RIENKS, SEERP Seerp Rienks timmerman naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 14 1665 239 8r
RIENKS, TRIJNTJE Trijntje Rienks Romastraat 25 1784 261 152v
RIENKS, KORNELIS Cornelis Rienkx verkoper Zuiderhaven 18 1709 245 92v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienkx naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1729 247 255v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienkx naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1729 247 255v
RIENKS, ANTJE Antie Riens verkoper van 1/6 Zuiderhaven 51 1695 243 132v
RIENKS, PIETER Pieter Riens , burger winkelier verkoper Karremanstraat 22 1747 251 187v
RIENKS, ARJAANTJE Arjaantje Rients verkoper van 1/2 Noorderhaven 105 1765 256 120v
RIENKS, HEIN Hein Rients naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
RIENKS, HEIN Hein Rients naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
RIENKS, HEIN Hein Rients naastligger ten westen Kleine Bredeplaats WZ 1744 251 38v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients bontwever naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1740 250 126v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder 1e achterste woning (p.j.) Romastraat 1781 260 138r
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder Vianen 1786 262 127r
RIENKS, JAN de weduwe van Jan Rients naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ 1727 247 43r
RIENKS, JAN weduwe Jan Rients naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter 1731 248 40r
RIENKS, JAN Jan Rients naastligger ten noorden Rozengracht 19 1742 250 278v
RIENKS, JAN huisman Jan Rients koper Wasbleekstraat OZ 1744 251 36v
RIENKS, JAN Jan Rients , c.u. huurder achterkamer (p.j.) Voorstraat 93oost 1752 253 34v
RIENKS, JAN Jan Rients naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1753 253 88v
RIENKS, JAN Jan Rients naastligger ten noorden Rozengracht 19 1757 254 95r
RIENKS, JAN Jan Rients koemelker verkoper Kerkpoortstraat 20 1762 255 163r
RIENKS, JAN Jan Rients naastligger ten westen Rozenstraat 2 1763 255 196r
RIENKS, JAN Jan Rients naastligger ten oosten Hofstraat 30 1763 255 226r
RIENKS, JAN de weduwe van Jan Rients naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1765 256 128v
RIENKS, JAN Jan Rients huurder (p.w.) Romastraat ZZ 1774 258 147v
RIENKS, MAAIKE Mayke Rients Franekerpoort (gebied) 1718 246 21v
RIENKS, TRIJNTJE wijlen Trijntje Rients Zoutsloot 18 1774 258 187v
ROORDA, MARIA Marijke Rients [staat: Michiels] Roorda Rommelhaven 20voor 1786 262 309r
RIENKS, Beintske Rientzes verkoper van 1/2 Hoogstraat 16 1803 266 264r
RIENKS, BINTJE Bentsche Rientzes verkoper van 1/2 Voorstraat 51 1802 266 110v
RIENKS, BINTJE Bentske Rientzes koper huis genaamd de Morgenwekker Franekereind 29west de Morgenwekker 1801 266 18r
RIENKS, BINTJE Bentskje Rientzes Hoogstraat 24 1804 267 100v
RIENKS, AARTJE Aertie Rienx Zuiderhaven 13 1696 243 195v
RIENKS, AUKJE Auckien Rienx kopers Sint Jacobstraat 2 1682 241 226v
RIENKS, BAUKJE de erven van Bauck Rienx verkoper Voorstraat 62 1637 234 46r
RIENKS, BOTE Botte Rienx stuurman Bildtstraat OZ 1684 242 15v
RIENKS, DIRK de kinderen van wijlen Dirck Rienx molenaar verkoper onbekend 1695 243 5ra
RIENKS, DOETJE Doedtie Rienx Noorderhaven 110 1673 240 115r
RIENKS, DOUWE Douue Rienx koper huis waar de Twee Bootsluyden uitsteecken Herenwaltje de Twee Bootsluiden 1634 233 136v
RIENKS, DOUWE de erven van Douwe Rienx verkoper Scheerstraat 3 1637 234 31v
RIENKS, FROUKJE Frouckje Rienx verkoper van 1/6 Zuiderhaven 51 1695 243 132v
RIENKS, FROUKJE Froukjen Rienx koper huis Zuiderhaven 13 de Pauw 1696 243 195v
RIENKS, GERBEN Gerben Rienx verkoper Sint Jacobstraat 4 1643 235 91r
RIENKS, GERBEN Gerben Rienx verkoper Rozengracht 40 1648 236 26v
RIENKS, GERBEN Gerben Rienx , c.u. koper schuur, paardenstal, koestal en een lege plaats, wijd 24 voeten Zuiderhaven 1648 236 28r
RIENKS, GERBEN Gerben Rienx naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1651 236 176v
RIENKS, GERRIT wijlen Gerrit Rienx Hofstraat 18 1693 243 39r
RIENKS, GERRIT wijlen Gerryt Rienx Hofstraat 18 1685 242 76v
RIENKS, GRIETJE Grietie Rienx verkopers Schoolsteeg 1682 241 222r
RIENKS, GRIETJE Grietie Rienx William Boothstraat WZ 1696 243 247r
RIENKS, GRIETJE Grietje Rienx Schoolsteeg 1667 239 104v
RIENKS, HEIN Hein Rienx naastligger ten westen Rommelhaven 22 1667 239 118v
RIENKS, HEIN Hein Rienx naastligger ten noorden Vijver 7 1670 240 24v
RIENKS, HEIN Hein Rienx naastligger ten noorden Vijver 7 1729 247 272v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx naastligger ten westen Heiligeweg 22 1665 239 20r
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx schipper (groot-) verkoper Noordijs WZ 1669 239 189v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx , burger schipper (groot-) koper huis, loods en lege plaats met de eigendom van de steeg ten zuiden Brouwersstraat 25 1674 240 132r
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx koopman naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1687 242 164v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloem koper Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloem koper Grote Bredeplaats 2 1684 242 36r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloem koper Grote Bredeplaats 2 1684 242 36v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienx naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1729 247 274v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienx naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1737 249 212r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS wijlen Hendrik Rienx Vlasbloem verkoper Brouwersstraat 25 1702 244 148v
RIENKS, IEDE de erven van Iede Rienx gortmaker verkoper Schritsen 52 1667 239 73r
RIENKS, JAN Jan Rienx , c.u. koper kamer met plaats en loods Peterseliestraat 1646 235 240v
RIENKS, JAN de weduwe van Jan Rienx rogverschieter bewoner Bargebuurt 1681 241 138v
RIENKS, JAN Jan Rienx bewoner Grote Kerkstraat 15 1706 244 314v
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten zuiden Rozengracht 27 1738 249 342v
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten noorden Rozengracht 27 1738 249 342v
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1746 251 124v
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1746 251 124v
RIENKS, JAN Jan Rienx , c.u. eigenaar van 1/2 Wasbleekstraat OZ 1747 251 174r
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten noorden Rozengracht 19 1750 252 60v
RIENKS, JELLE Jelle Rienx verkoper Bargebuurt WZ 1665 239 23r
RIENKS, MEINERT de kleinkinderen van en Meinnert Rienx verkoper van 2/3 Zoutsloot 1644 235 128v
RIENKS, POPKJE Popkjen Rienx koper hof met prieel, wijnstok en vrugtbomen Karremanstraat 1710 245 120r
RIENKS, SEERP Seerp Rienx naastligger ten oosten Zoutsloot 13 1671 240 66r
RIENKS, TJEPKE Tiepke Rienx , c.u. mr. bakker koper huis, daer de Wegeeter uithangt met twee besondere woningen daaragter, die apart Noorderhaven NZ de Wegeeter 1717 245 302r
, ANTJE Antie Rijcherts koper huis en woning daarnaast onder een dak Voorstraat NZ 1718 246 5v
, ANTJE Antie Rijcherts verkoper onbekend 1718 246 10r
RICHARDS, GRIETJE Grytie Rijckers Brouwersstraat 11 1641 234 140r
RICHARDS, ANTJE Antje Rijckerts Heiligeweg 11 1789 263 104v
RICHARDS, GRIETJE Grietie Rijckerts , burger Brouwersstraat 11 1638 234 65r
RIJKS, JAN Jan Rijckes naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1669 239 195r
RIJKS, MARTJEN Maertie Rijcks Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcx naastligger ten zuiden Noorderhaven NZ 1642 235 31v
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcx , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1648 236 13r
RICHARDS, ANTJE Antie Rijkerts Voorstraat 57 1742 250 212r
RICHARDS, ANTJE Antie Rijkerts , n.u. naastligger ten noorden Voorstraat 57 1742 250 212r
JONGEMA, ANTJE RICHARDS Antje Rijkerts Jongma Voorstraat 57 1804 267 30v
RICHARDS, JAN Jan Rijkerts matroos op het Statenjacht Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 220av
RIJKS, ANTJE Antje Rijkes Franekereind 38 1793 264 87r
RIJKS, ANTJE Antje Rijkes Franekereind 38 1793 264 87r
RIJKS, JAN Jan Rijks , burger mr. sleefmaker koper huis met een uitgang naar het noorden in de steeg Tiepelsteeg 1746 251 145r
, WILLEM Willem Rijn , burger koper huis en hof Zuiderhaven ZZ 1669 239 214r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijx verkoper Zoutsloot NZ 1644 235 154r
RIJKS, GOSSE Gosse Rijx naastligger ten oosten Franekereind 24 1696 243 188v
RIJKS, GOSSE wijlen Gosse Rijx Franekereind 26 1703 244 191r
RIJKS, WILLEM Willem Rijx naastligger ten oosten Rozengracht 14 1674 240 139v
RIJKS, WILLEM de erven van Willem Rijx naastligger ten westen Rozengracht 18 1681 241 156r
, SWAANTJE Swaentie Rijxen verkoper Franekereind 26 1684 242 31v
, PIETER Pieter Rikkert naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1804 267 21r
RICHARDS, ANTJE Antje Rikkerts Franekereind 21 1801 266 49r
REMKES, IEMKE Ymcke Rimckes naastligger ten noorden Karremanstraat 1683 241 63va
REMKES, WOPKE Wopke Rimkes varensgezel koper huis Grote Ossenmarkt 11 1805 267 157r
REMMERTS, BAUKJE Baukjen Rimmerts huurder Drie Roemerssteeg 1 1805 267 117v
REMMERTS, BEREND Beernd Rimmerts huurder (p.w.) Wortelstraat 15 1780 259 243v
REMMERTS, BRUIN Bruin Rimmerts huurder Nieuwstraat 14 1781 260 12r
REMMERTS, BRUIN Bruin Rimmerts huurder Nieuwstraat 16 1781 260 12r
REMMERTS, KLAAS de weduwe van Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 1790 263 211v
WIJNSMA, KLAAS REMMERTS burgemeester Claes Rimmerts Winsma koper gortmakerij en schuur Bildtpoort (gebied) 1723 246 180v
WIJNSMA, KLAAS REMMERTS burgemeester Claes Rimmerts Winsma naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1723 246 180v
REMMERTS, EELKE de erven van Eelke Rimmerts koopman naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1694 243 117v
REMMERTS, EELKE de erven van Eelke Rimmerts koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat ZZ 1694 243 117v
REMMERTS, GEPKE Gepke Rimmerts Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
REMMERTS, GEPKE Gepke Rimmerts Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
DROST, HENDRIK REMMERTS Hendrick Rimmerts Drost koper huis Anjelierstraat 1658 237 175r
REMMERTS, JOHANNES de verkoper Johannes Rimmerts bewoner voorhuis Hoogstraat NZ 1742 250 247v
REMMERTS, JOHANNES Johannes Rimmerts winkelier verkoper Hoogstraat NZ 1742 250 247v
REMMERTS, MARTEN Marten Rimmerts huurder (p.w.) Zoutsloot 96 1803 266 240v
REMMERTS, TEUNIS Theunis Rimmerts huurder Noorderhaven 27 1751 252 144v
REMMERTS, WILLEM Willem Rimmerts pottenbakker naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1708 245 75r
GONGGRIJP, JOOST vrvroedsman Joost Rinae Gonggrijp verkoper Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
RIENKS, JETSE Jetze Rinckes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1614 229 213r
RIENKS, PIEBE Pibo Rinckes , burger verkoper Schritsen 1614 229 206r
RIENKS, ANTJE Antje Rinckx Both Apothekerstraat 9 1637 234 45v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rincx , c.u. koper huis Heiligeweg 20 1660 238 15r
, EVERT Evert Rinerdts , c.u. verkoper Kerkpoortstraat NZ 1647 235 252v
RINGERS, LIJSBET Lijsbeth Ringes Kerkpoortstraat 41 1728 247 140v
, GEERTJE Geertie Rinia naastligger ten westen Hondenstraat 2 1743 250 293r
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinia Gonggrijp naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1736 249 132r
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinia Gonggrijp mr. bakker en boelgoedsroeper koper woning Droogstraat 1740 250 116v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijp naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1743 251 6r
GONGGRIJP, JOOST de ingang van de tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp naastligger ten westen Zoutsloot 77 1751 252 157r
GONGGRIJP, JOOST de tuin van vroedsman Joost Rinia Gonggrijp naastligger ten noorden Zoutsloot 77 1751 252 157r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijp verkoper van 1/2 Hofstraat 17 1757 254 100v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijp verkoper Hofstraat 17 1757 254 100v
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinia Gonggrijp verkoper Voorstraat 51 1775 258 226r
GONGGRIJP, JOOST wijlen vroedsman Joost Rinia Gonggrijp verkoper Voorstraat 37 1780 259 274r
, JOOST Joost Rinia [staat: Rynga] , burger mr. bakker Ooievaarstraat 6 1728 247 122r
REINS, GEERT Geert Riniae varend persoon Zuiderhaven 27 1730 247 326v
, ANTONIUS Anthoni Rinie strandmeester of opzichter van Zeedijk....? koper huis of stalling Bildtpoort (gebied) 1695 243 153r
, GEERT de erven van Geert Rinies naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1768 257 55r
GONGGRIJP, JOOST vroedsman Joost Rinja Gonggrijp naastligger ten oosten Karremanstraat 11 1749 252 30v
GONGGRIJP, JOOST Joost Rinja Gongrijp naastligger ten oosten Voorstraat 35 1729 247 258v
EELKEMA, EELKE Eelcke Rinkerts Eelcoma koopman sterkt voor zoveel nodig de verkopers Franekereind 38 1680 241 26va
RIENKS, ANDRIES wijlen Andries Rinkes Noorderhaven 40 1640 234 116r
RIENKS, GEERTJE Geertje Rinkes Heiligeweg 1west 1807 267 293v
RIENKS, GERARDUS Gerardus Rinkes koopman koper huis en tuintje Voorstraat 73 1801 266 46r
RIENKS, GERARDUS Gerardus Rinkes naastligger ten oosten Voorstraat 71 1803 266 286r
RIENKS, HERE Heere Rinkes , burger koper gleibakkerij, paardenstal Zoutsloot 106 1728 247 90v
RIENKS, HERE Heere Rinkes , burger naastligger ten zuiden Zoutsloot 106 1728 247 90v
RIENKS, HERE Heere Rinkes koopman koper huis Hoogstraat 33oost 1744 251 51v
RIENKS, HERE Heere Rinkes koopman naastligger ten noorden Hoogstraat 33oost 1744 251 51v
RIENKS, HERE Heere Rinkes koopman verkoper Bildtpoort (gebied) 1745 251 87v
RIENKS, HERE de erven van Heere Rinkes naastligger ten zuiden Hoogstraat 33west 1764 256 70r
RIENKS, HEERKE Heerke Rinkes naastligger ten zuiden Zoutsloot 1741 250 165r
RIENKS, HERE Here Rinkes , burger koopman naastligger ten oosten onbekend 1728 247 112v
RIENKS, HERE Here Rinkes , burger koopman verkoper onbekend 1728 247 112v
RIENKS, HERE Here Rinkes naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1731 248 5r
RIENKS, HERE Here Rinkes , c.s. koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1734 248 338v
RIENKS, HERE Here Rinkes , burger fabrikant koper pakhuis Lombardstraat 1738 249 264v
RIENKS, HERE Here Rinkes naastligger ten noorden Hoogstraat 33oost 1739 250 79v
RIENKS, HERE wijlen Herre Rinkes koopman Noorderhaven ZZ 1753 253 95r
RIENKS, HERE de weduwe van Herre Rinkes naastligger ten noorden Zoutsloot 1753 253 117v
RIENKS, KLAAS Klaas Rinkes naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ 1784 261 236v
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes Scheerstraat 1 1733 248 271r
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes Molenpad NZ 1733 248 277v
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes verkoper Molenpad NZ 1735 249 41v
RIENKS, LOLKJE wijlen Lolkje Rinkes Grote Ossenmarkt 16achter 1757 254 90r
RIENKS, LOLKJE wijlen Lolkje Rinkes Zuiderhaven 61 1757 254 91r
RIENKS, LOLKJE wijlen Lolkje Rinkes Scheerstraat 1 1757 254 92r
RIENKS, LOLKJE wijlen Lolkje Rinkes Heiligeweg 34 1757 254 93r
RIENKS, LOLKJE wijlen Lolkje Rinkes Voorstraat 2 1757 254 94r
RIENKS, LOLKJE wijlen Lolkje Rinkes Voorstraat 5 1782 260 309r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper huis met de Rode Leeuw in de gevel Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1729 247 241v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes Heiligeweg 34 1730 247 302r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verkoper Rommelhaven 15 1734 249 11v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes ? onbekend 1742 250 234r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verpachter grond Lombardstraat 2 1745 251 69v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper 1/3 huis en tuintje Hoogstraat 7 1745 251 95v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1 1747 251 162r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper 1/2 wind en roggemolen en huis Noordergrachtswal de Noordermolen 1747 251 169v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verkoper Hoogstraat 7 1747 251 173r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper huis Voorstraat 5 1747 251 206v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes naastligger ten westen Voorstraat 7 1753 253 87r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verkoper onbekend 1753 253 90v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1754 253 151v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1756 254 10v
RIENKS, PIETJE Pietje Rinkes koper kamer Grote Kerkstraat 1695 243 155r
RIENKS, RINSKE Reinske Rinkes Kleine Bredeplaats 6 1722 246 146v
RIENKS, SIEBOUT Sybout Rinkes koper huis Kleine Bredeplaats 21 1806 267 253v
RIENKS, SIEBRICHJE Sybrigje Rinkes Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
RIENKS, TJAMKE Tjamke Rinkes naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1725 246 241r
RIENKS, IEMKE de erven van Ymke Rinkes naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1696 243 259r
RIENKS, IEMKE wijlen Ymke Rinks meedbrenger Karremanstraat 25 1713 245 191r
, IEMKE de weduwe van Ymke Rinks* meedbrenger naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1718 246 7v
RINNERTS, JAN Jan Rinnerdts verkoper Both Apothekerstraat 1634 233 145v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinners koopman naastligger ten westen onbekend 1652 236 191r
RINNERTS, EELKE vier kamers van Eelcke Rinners naastligger ten westen Noordijs OZ 1659 237 190v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnert koper 4 kamers Noordijs OZ 1659 237 185r
GRETTINGA, ANTJE RINNERTS Antie Rinnerts Grettinga Grote Bredeplaats 22 1650 236 140v
RINNERTS, BAUKJE Baukje Rinnerts , c.u. en c.s. huurder Lanen 15 1787 262 221v
RINNERTS, BAUKJE Baukje Rinnerts huurder beneden Heiligeweg 46 1789 263 142v
RINNERTS, BAUKJE Baukje Rinnerts huurder beneden Heiligeweg 46 1790 263 202r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS Mede burgemr. Claas Rinnerts Winsma koper 2 kamers Voorstraat 58achter 1711 245 152v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS Mede burgemr. Claas Rinnerts Winsma naastligger ten noorden Voorstraat 58achter 1711 245 152v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS burgemeester Claes Rinnerts Winsma koper pakhuis Sint Christoffelsteeg 4 1714 245 220v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS Oude burgemr. Claes Rinnerts Winsma koper kamer Sint Christoffelsteeg OZ 1715 245 246v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS Oude burgemr. Claes Rinnerts Winsma naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ 1715 245 246v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS oud burgemeester Claes Rinnerts Winsma koper kamer Sint Christoffelsteeg 6 1715 245 249v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS oud burgemeester Claes Rinnerts Winsma naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 6 1715 245 249v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS oud burgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u. koper mouterij Kromme Elleboogsteeg 1720 246 84v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS vroedsman Claes Rinnerts Winsma, c.u. koper huis Voorstraat 56oost 1721 246 105v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS Claes Rinnerts Winsma, c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost 1721 246 105v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS oud burgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u. koper huis Brouwersstraat OZ 1721 246 125r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS burgemeester Claes Rinnerts Winsma koper huis Lanen 81 1722 246 130r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS burgemeester Claes Rinnerts Winsma koper kamer Sint Christoffelsteeg OZ 1722 246 130v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS burgemeester Claes Rinnerts Winsma koper kamer Sint Christoffelsteeg OZ 1722 246 130v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS burgemeester Claes Rinnerts Winsma, c.u. koper pakhuis Franekereind 38 1722 246 142r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS de erven van burgemeester Claes Rinnerts Winsma naastligger ten westen Kruisstraat 10 1728 247 105r
RINNERTS, KORNELIS Cornelis Rinnerts , burger verkoper van hem zelf en als last hebbende van zijn broeder Zoutsloot NZ 1683 241 237r
RINNERTS, KORNELIS wijlen Cornelis Rinnerts Voorstraat 91 1707 245 34r
RINNERTS, KORNELIS wijlen Cornelis Rinnerts Schoolsteeg 1707 245 35v
RINNERTS, KORNELIS wijlen Cornelis Rinnerts Schoolsteeg 1707 245 36r
RINNERTS, KORNELIS wijlen Cornelis Rinnerts Schoolsteeg 1708 245 71v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 19 1643 235 79v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , burger c.u. koper huis, genaamd het Spijkerboor Zuiderhaven 18 het Spijkerboor 1650 236 117r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopman naastligger ten noorden Noordijs OZ 1653 236 230v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1659 237 181v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koper 1/4 huis met plaatske onbekend 1659 237 185r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten westen onbekend 1659 237 191r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , burger c.u. koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1659 237 209v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , burger c.u. verkoper Zuiderhaven 18 1659 237 209v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Lombardstraat 1662 238 136r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , burger koopman koper 1/2 hof met bomen en planten onbekend 1667 239 99av
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , burger koopman koper lege plaats Weverstraat 1676 240 213v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopman naastligger ten zuiden Noordijs 15 1679 241 29r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts gelastigde van de ervan van de heer Lanen NZ 1680 241 69v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts gelastigde van de ervan van de heer Lanen NZ 1680 241 70r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 19 1679 241 6ra
EELKEMA, EELKE RINNERTS de gezamenlijke erven van wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman koper lands kruithuis of magazijn van buspulver ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
EELKEMA, EELKE RINNERTS wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman had het kruithuis al eerder gekocht van de Raden ter Admiraliteit te Harlingen ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1667 239 108r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 23 1669 239 179r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts koper 1/2 hof met een vrije uit- en ingang in de Weverstraat Weverstraat 1667 239 19va
RINNERTS, EELKE het huis en de mouterij van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 19 1672 240 86v
RINNERTS, EELKE de hof van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Kerkpad 1672 240 89r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts verkoper Voorstraat 40 1672 240 110r
RINNERTS, EELKE de hof van Eelco Rinnerts koopman naastligger ten westen Weverstraat 1672 240 12va
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts Eelcoma eigenaar andere helft der molen, samen met ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
EELKEMA, EELKE RINNERTS de erven van Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1685 242 70r
EELKEMA, EELKE RINNERTS de erven van Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1685 242 70r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts , c.soc. koper erf met daarop gebouwd een woning Zuiderhaven 18 1650 236 118r
RINNERTS, EELKE de erven van Eelke Rinnerts naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1650 236 120r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts naastligger ten westen onbekend 1664 238 214r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts , c.u. koper huis Noordijs OZ 1665 239 12r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopman curator Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopman naastligger ten westen Weverstraat 1675 240 205r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopman naastligger ten noorden Weverstraat 1675 240 205r
RINNERTS, EELKE de erven van Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 15 1700 244 64v
RINNERTS, EELKE de erven van Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 15 1702 244 182v
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelko Rinnerts Eelcoma verkoper Voorstraat 40 1671 240 66v
BEER, GEERT RINNERTS Geert Rinnerts de Beer, c.u. koper huis Zuiderstraat 20 1787 262 193r
BEER, GEERT RINNERTS Geert Rinnerts de Beer huurder (p.j.) Zuiderstraat 20 1787 262 193r
BEER, GRIETJE RINNERTS Grietje Rinnerts de Beer, ongehuwde jongedochter koper Hoogstraat 51 1785 261 281r
GRATINGA, HARMEN RINNERTS Harmen Rinnerts Gratinga verkoper Romastraat 5 1657 237 137r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1660 238 41r
RINNERTS, HENDRIK Hendrick Rinnerts , c.u. verkoper Nieuwstraat WZ 1660 238 41r
DROST, HENDRIK RINNERTS Hendrick Rinnerts Drost, c.u. verkoper Nieuwstraat WZ 1661 238 93r
RINNERTS, HENDRIK Hendrik Rinnerts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1663 238 195v
RINNERTS, Ibel Rinnerts bewoner/eigenaar onbekend 1630 232 129v
RINNERTS, JELKE Jelke Rinnerts naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1650 236 139r
RINNERTS, JELLE grondpacht uit het huis genaamd de Witte Trompet van Jelle Rinnerts Kerkpoortstraat 13 Rad van Avontuyr 1679 241 30r
RINNERTS, JETSKE Jetske Rinnerts naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1687 242 167v
RINNERTS, JETSKE Jetske Rinnerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1689 242 284v
RINNERTS, JETSKE Jetske Rinnerts verkoper Weverstraat 1689 242 290v
RINNERTS, JOCHEM Jochum Rinnerts , absent ter zee zeevarensgezel verkopers Zoutsloot NZ 1683 241 237r
RINNERTS, JOCHEM Jochum Rinnerts , c.u. koper huis Hoogstraat 15 1698 243 383r
RINNERTS, JOCHEM Jochum Rinnerts verkoper Hoogstraat 15 1700 244 80r
EELKEMA, LOLKE RINNERTS eerder Lolcke Rinnerts Eelcoma koopman huurder ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
RINNERTS, MARIA Marij Rinnerts , burgerse koper huis met plaats Zuiderhaven 1630 232 122r
RINNERTS, MEILE Meyle Rinnerts bewoner (ten nadele van) Zuiderhaven 1614 229 229r
RINNERTS, RINNERT Rinnert Rinnerts , c.u. verkoper van 1/2 Vijverstraat ZZ 1651 236 157v
RINNERTS, RINNERT Rinnert Rinnerts , c.u. verkoper van 1/2 Vijver OZ 1651 236 157v
RINNERTS, STIJNTJE Stijntje Rinnerts Rozengracht NZ 1730 247 317v
RINNERTS, SIETSKE Sytske Rinnerts Heiligeweg 6 1686 242 125v
RINNERTS, TRIJNTJE Trijn Rinnerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1641 234 137r
RINNERTS, TRIJNTJE Trijn Rinnerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1641 234 137r
RINNERTS, TRIJNTJE het huis van Trijn Rinnerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1646 235 201r
RINNERTS, hovinge van Trijn Rinnerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1646 235 201r
RINNERTS, TRIJNTJE de hof van Trijn Rinnerts naastligger ten westen Weverstraat 1650 236 122v
RINNERTS, TRIJNTJE wijlen Trijn Rinnerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 13 1684 242 53r
RINNERTS, TRIJNTJE Trijn Rinnerts naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11 1687 242 189v
RINNERTS, het hof van Trijntie Rinnerts naastligger ten westen Weverstraat 1650 236 133r
RINNERTS, UILKE de erven van Uelke Rinnerts naastligger ten westen 1689 242 270r
RINNERTS, IETJE Ydtie Rinnerts Zoutsloot 1731 247 383v
RINNERTS, IETJE Ydtie Rinnerts Zoutsloot 1731 247 383v
RINNERTS, JELTJE Yltje Rinnerts Droogstraat NZ 1728 247 143r
RINNERTS, IETJE Yttie Rinnerts verkoper Zoutsloot 32 1749 252 6v
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnertz naastligger ten zuiden Noordijs 23 1668 239 140r
SLOTEN, AUKE meerderjarige jongeman Auke Rinnes van Sloten verkoper Schritsen 60 1754 253 162r
BEER, GRIETJE Grietje Rinnes de Beer Hoogstraat 53 1788 262 307v
, TIJS Tijs Rinnes Nieuwstraat OZ 1721 246 109v
RINSES, IETJE Ytie Rinsen naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1735 249 2va
RINSES, ABE Abbe Rinses , c.u. kuiper koper huis genaamd het Vergulde Radt Brouwersstraat 21 het vergulde Rad 1675 240 182r
RINSES, ABE de weduwe van wijlen Abbe Rinses kuiper verkoper Brouwersstraat 21 1682 241 199v
RINSES, ABE de kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 64r
RINSES, ABE de kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) 1693 243 68v
RINSES, ABE Abbe Rinses , burger mr. scheepstimmerman Spijkerboor (gebied) 1699 243 396r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 18 1699 244 19r
RINSES, ABE Abbe Rinses Zuiderhaven 18 1711 245 139r
RINSES, ABE Abbe Rinses , burger mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
RINSES, ABE Abbe Rinses koper huis Brouwersstraat 12noord 1720 246 86r
RINSES, ABE Abbe Rinses mr. kuiper naastligger ten westen Noorderhaven 114 1731 248 55r
RINSES, ABE de erven van Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1743 250 300r
RINSES, ABE de weduwe van Abbe Rinses huurder (p.j.) Franekereind 4 1751 252 111r
RINSES, ABE de erven van Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
RINSES, ABE wijlen Abbe Rinses kuiper Noorderhaven 112 1755 253 229r
RINSES, ABE de weduwe van Abbe Rinses , c.s. huurder Scheerstraat 1 1757 254 92r
RINSES, AALTJE Aeltie Rinses Zuiderhaven 65 1725 246 214v
RINSES, ANTJE Ankie Rinses , burgerse verkoper Drie Roemerssteeg 1654 236 256r
RINSES, ANTJE Antie Rinses Grote Kerkstraat 1633 233 123r
RINSES, ANTJE Antie Rinses Zoutsloot ZZ 1635 233 168r
RINSES, ANTJE Antje Rinses verkopers Lanen 5 1799 265 166r
RINSES, ANTJE Antje Rinses Westerstraat 1808 268 28v
RINSES, BARTELD Bartel Rinses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
RINSES, BAUKJE Bauk Rinses Noorderhaven NZ 1661 238 75v
RINSES, BAUKJE Bauk Rinses huurder van 1 benedenkamer 't Poortje OZ 1699 243 400v
RINSES, BAUKE Bauke Rinses schipper (wijd-) naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1697 243 323v
RINSES, BAUKE Bauke Rinses schipper (wijd-) Grote Bredeplaats 29 1698 243 390v
RINSES, BEITSKE Beitske Rinses Gardenierstraat NZ 1644 235 159v
RINSES, Beytscke Rinses Hofstraat 1645 235 168r
RINSES, KORNELIS Cornelis Rinses Grote Bredeplaats 20 1642 234 172v
RINSES, DIRKJE Dirckien Rinses verkoper onbekend 1642 234 177v
RINSES, EELKE Eelke Rinses koper huis Bildtstraat 18 1802 266 142r
RINSES, EELKE Eelke Rinses verkoper Bildtstraat 18 1804 267 8v
RINSES, EELKE Eeltie Rinses naastligger ten westen Droogstraat 23 1746 251 123v
RINSES, EELKE Eeltje Rinses naastligger ten westen Zoutsloot 48 1754 253 147v
RINSES, EELKE de weduwe van Eeltje Rinses hovenier naastligger ten westen Zoutsloot 48 1772 258 54v
RINSES, EVA Eva Rinses koper huis, vroeger smederij Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
RINSES, EVA Eva Rinses verkoper Zuiderhaven 19zuid 1794 264 198r
RINSES, FETJE Fedtie Rinses Voorstraat 93 1635 233 175v
RINSES, FEIKJE Feyck Rinses William Boothstraat WZ 1637 234 26v
RINSES, GEERT Geert Rinses , burger schipper (schuit-) koper 1/3 huis Nieuwstraat 30 1738 249 335v
RINSES, GEERTJE Geert Rinses koper provisioneel 2/3 huis Nieuwstraat 30 1738 249 18va
RINSES, GEERTJE Geert Rinses koper finaal 2/3 huis Nieuwstraat 30 1738 249 19ra
RINSES, GERRIT Gerrit Rinses huurder Herenwaltje 6 1809 268 329v
RINSES, GRIETJE Grietie Rinses verkoper van haar zelf en als moeder en voorstander over haar minderjaeige kinde Lanen 93 1680 241 19va
ROORDA, GRIETJE RINSES Grietie Rinses Roorda Voorstraat 89 1696 243 226r
RINSES, GRIETJE Grijttie Rinses verkoper Nieuwstraat 1683 241 261r
RINSES, HARMEN Harmen Rinses naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1717 245 299r
RINSES, HIELKE Hylck Rinses naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1686 242 122v
RINSES, JAKOB Jacob Rinses geniaarde koper Sint Jacobstraat 12 1648 236 55r
RINSES, JAKOB de weduwe en erven van Jacob Rinses verkoper Zuiderhaven NZ 1667 239 65r
RINSES, JAKOB Jacop Rinses , burger c.u. koper huis Zuiderhaven 1649 236 91r
RINSES, JANKE Janke Rinses verkoper Grote Kerkstraat 27 1758 254 141r
RINSES, JANKE Janke Rinses verkoper Grote Kerkstraat 27 1758 254 264r
RINSES, JARICH Jarigh Rinses , burger koopman koper kamer Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
RINSES, JETSKE Jetske Rinses huurder Rommelhaven 12 1736 249 146v
ROORDA, JETSKE RINSES Jetske Rinses Roorda Zuiderhaven ZZ 1731 248 59r
RINSES, JETSE Jetze Rinses koper huis Kleine Bredeplaats 15 1782 261 7r
RINSES, JETSE Jetze Rinses verkoper Zoutsloot OZ 1783 261 28r
RINSES, JETSE de erven van Jetze Rinses naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 17 1783 261 37v
RINSES, JETSE Jetze Rinses naastligger ten noorden Hoogstraat 19 1784 261 155v
RINSES, JETSE Jetze Rinses naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 17 1783 261 1ra
RINSES, JETSE Jetze Rinses mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 15 1786 262 111r
RINSES, JETSE Jetze Rinses mr. bakker verkoper Droogstraat ZZ 1786 262 112r
RINSES, JETSE Jetze Rinses verkoper Droogstraat ZZ 1787 262 175v
RINSES, LOLKJE Lolkjen Rinses verkoper Nieuwstraat 62 1743 251 25v
RINSES, LOLKJE de erven van Lolkjen Rinses verpachter grond Lombardstraat 2 1759 254 191v
RINSES, MEINERT Meinert Rinses mr. tuijer verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1689 242 276v
RINSES, NANNE Nanne Rinses , c.u. mr. kuiper koper twee huizen met ledige plaats, kamer en loodsje achter en aaelkaar staande ((geen prijs vermeld)) Hondenstraat 7 1638 234 67v
RINSES, NANNE de kopers Nanne Rinses , c.u. mr. kuiper naastligger ten westen Hondenstraat 7 1638 234 67v
RINSES, NANNE de verkoper Nanne Rinses , c.u. mr. kuiper naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 1639 234 82v
RINSES, NANNE Nanne Rinses , c.u. mr. kuiper verkoper Grote Bredeplaats 1639 234 82v
RINSES, NANNE wijlen Nanne Rinses kuiper Grote Bredeplaats 20 1642 234 172v
RINSES, NANNE de weduwe van Nanne Rinses naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1658 237 178r
RINSES, NANNE Nannigh Rinses verkoper Herenwaltje 1629 232 103v
RINSES, NANNE de weduwe van Nanningh Rinses naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1650 236 140v
RINSES, OEPKE Oepke Rinses , c.u. naastligger ten noorden Rommelhaven NZ 1697 243 297r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses , burger koopman koper huis met een tuintje terzijde Hoogstraat ZZ 1697 243 300r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses koper Zuiderhaven 18 1699 244 19r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses , burger geniaarde koper Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
RINSES, PIETER Pieter Rinses ijzersmid koper huis en erf Kerkpoortstraat 65 1791 263 294v
RINSES, PIETER Pieter Rinses naastligger ten westen Kerkpoortstraat 61 1792 264 17r
RINSES, ROELOF Roelof Rinses Zoutsloot NZ 1777 259 76r
RINSES, ROELOF Roelof Rinses Droogstraat NZ 1777 259 77v
RINSES, SAAKJE Saeck Rinses verkoper onbekend 1649 236 96v
RINSES, SETSKE Setske Rinses Franekereind 23oost 1642 234 171v
RINSES, SETSKE Setske Rinses William Boothstraat 27 1642 234 171v
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses , c.soc. verkoper Zoutsloot NZ 1649 236 85v
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses , c.u. koper woning Lanen 21achter 1653 236 233v
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses koper huis Brouwersstraat 23 1658 237 144v
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1664 238 219r
RINSES, SJOERD de weduwe van Sioerd Rinses naastligger ten westen Brouwersstraat 23 1669 239 183v
RINSES, SJOERD Sioerd Rinses Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
RINSES, SJOERD het huis van wijlen Sioerdt Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1674 240 132r
RINSES, SJOERD Sioerdt Rinses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1675 240 182r
RINSES, SIPKE de gortkokerij van Sipke Rinses naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 25 1696 243 230r
RINSES, SJOERD Sjoerd Rinses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1664 238 223v
RINSES, SJOERD Sjoerd Rinses naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1670 240 24r
RINSES, SJOERD grondpacht uit het huis van Sjoerd Rinses Brouwersstraat 23 1675 240 211r
RINSES, SJOERDJE Sjoerdtje Rinses Lammert Warndersteeg OZ 1768 257 45v
RINSES, SIETSKE Sydske Rinses Bildtstraat 4 het Stekje 1788 263 55v
RINSES, SIEMEN Symon Rinses , burger koper kamer Lanen 1669 239 188v
RINSES, SIEMEN Symon Rinses naastligger ten zuiden Lanen 1669 239 188v
RINSES, SIETSKE Sytske Rinses Zoutsloot ZZ 1772 258 34v
RINSES, SIETSKE Sytske Rinses Bildtstraat 4 1800 265 254v
RINSES, SIETSKE Sytske Rinses Zoutsloot ZZ 1802 266 171v
RINSES, TJAMKE weduwe Tjamke Rinses koper huis Zuiderhaven ZZ 1726 246 293v
RINSES, TJITSKE Tjetske Rinses Sint Jacobstraat 5 1743 251 27r
RINSES, TJITSKE Tjietske Rinses Voorstraat 11west 1740 250 93r
RINSES, TJITSKE Tjietske Rinses verkoper Sint Jacobstraat 5 1781 260 52r
RINSES, TRIJNTJE Trijntie Rinses Voorstraat 6 1741 250 199v
RINSES, TRIJNTJE Trijntie Rinses Kleine Bredeplaats 1 1747 251 162r
RINSES, TRIJNTJE wijlen Trijntje Rinses Heiligeweg 36 1782 260 164v
RINSES, OEPKE Upcke Rinses , burger mr. bakker verkoper Kleine Kerkstraat 2 1694 243 79v
RINSES, OEPKE Upke Rinses mr. bakker koper huis c.o.a. Hoogstraat 37 1684 242 49r
RINSES, OEPKE Upke Rinses mr. bakker koper huis waaraan de Rode Leeuw in de gevel staat Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1696 243 194r
RINSES, OEPKE Upke Rinses mr. bakker naastligger ten noorden Rommelhaven NZ 1698 243 374r
RINSES, OEPKE Upke Rinses koopman verkoper Rommelhaven 15 1698 243 379v
RINSES, OEPKE Upke Rinses Hoogstraat 18 1710 245 103r
RINSES, OEPKE Upke Rinses verkoper Rommelhaven 11 1713 245 193r
RINSES, OEPKE Upke Rinses koper huis en tuin Zuiderhaven ZZ 1720 246 78r
RINSES, OEPKE Upke Rinses verkoper Zuiderhaven 18 1720 246 84r
RINSES, OEPKE Upke Rinses verkoper Zuiderhaven ZZ 1721 246 113v
RINSES, WIEBREN Wybren Rinses naastligger ten zuiden* Grote Kerkstraat 11 1615 229 260v
RINSES, WIETSKE Wytske Rinses Rapenburg NZ 1646 235 203v
RINSES, IEDE Yde Rinses , c.u. turfdrager huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 31midden 1760 255 44v
RINSES, IETJE Ydtie Rinses Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
RINSES, IEDE Yede Rinses , c.u. huurder (p.j.) Kruisstraat NZ 1767 256 257r
RINSES, IETJE Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1735 249 1ra
, GRIETJE Grietie Rinske? naastligger ten noorden onbekend 1680 241 120v
, TJERK Tierk Rintie Rommelhaven 4 1723 246 164r
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten zuiden Zuiderplein OZ 1629 232 109r
RINTJES, ANDRIES ledige plaats van Andries Rinties naastligger ten zuiden Zuiderplein 3 1631 232 179v
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1634 233 137r
RINTJES, ANDRIES Andries Rinties Noorderhaven 42 1637 234 25v
RINTJES, ANDRIES de erven van Andries Rinties verkoper Noorderhaven NZ 1639 234 71v
RINTJES, ANDRIES wijlen Andries Rinties bewoner Zoutsloot 1639 234 71v
RINTJES, ANDRIES de erven van Andries Rinties verkoper Zoutsloot 1639 234 71v
RINTJES, ANDRIES de erven van Andries Rinties verkoper Hofstraat ZZ 1639 234 71v
RINTJES, ANNE Anne Rinties korendrager koper 1/3 huis genaamd het Vergulden Rad Brouwersstraat 21 het Vergulden Rad 1723 246 168v
RINTJES, ANNE Anne Rinties , c.u. korendrager eigenaar van 1/3 Brouwersstraat 21 1723 246 168v
RINTJES, ANTJE de weduwe van Anne Rinties naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19 1737 249 166r
RINTJES, ANNE wijlen Anne Rinties Brouwersstraat 21 1745 251 57r
RINTJES, ANTJE Antie Rinties Liemendijk 1735 249 18r
ABBEMA, ANTJE RINTJES Antie Rinties Abbema verwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111 1693 243 57v
RINTJES, AUKJE Auckien Rinties verkoper Voorstraat 45 1733 248 240v
RINTJES, AUKJE Auckien Rinties verkoper Voorstraat 45 1733 248 240v
RINTJES, AUKJE wijlen Aukien Rinties Noorderhaven 40 1735 249 25r
RINTJES, AUKJE Aukjen Rinties Vismarkt 4 1735 249 26r
RINTJES, AUKJE wijlen zijn huisvrouw Aukjen Rinties Noorderhaven 100 1735 249 88v
RINTJES, BAUKJE Bauckjen Rinties Grote Bredeplaats 8oost 1696 243 250v
KINGMA, BAUKJE RINTJES Baukjen Rinties Kingma verkoper Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
RINTJES, KLAAS Claas Rinties koopman naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claas Rinties Botsma, burger koopman koper huis Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 116r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claas Rinties Botsma, burger koopman naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 116r
RINTJES, KLAAS de mouterij van Claes Rinties naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1681 241 129r
RINTJES, KLAAS Claes Rinties koopman gebruiker Zuiderhaven 1684 242 45v
RINTJES, KLAAS Claes Rinties naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 16 1692 243 10v
RINTJES, KLAAS Claes Rinties naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ 1693 243 44r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, burger koopman Sint Christoffelsteeg 1 1672 240 94v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, burger koopman koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 206r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 206r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, burger koopman koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 207r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, burger koopman naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 207r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, burger koopman naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 207r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 208v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 208v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 208v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, burger koopman koper 1/12 Bildtpoorts Noordermolen Bildtpoort (gebied) 1678 241 18v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 16 1683 241 254v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 6 1683 241 256r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma koopman koper 1/12 van 1/2 molen Nieuwstraat de Blokhuizermolen 1684 242 18v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma naastligger ten noorden Lanen NZ 1685 242 78v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma koopman naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2 1686 242 125r
BOTSMA, KLAAS RINTJES het pakhuis van Claes Rinties Botsma naastligger ten westen Zuiderhaven 51 1695 243 132v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, q.q. c.s. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1 1697 243 312v
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma, c.u. verkoper Noorderhaven 96 1697 243 327r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma naastligger ten westen Franekereind 20 1700 244 36r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma naastligger ten oosten Voorstraat 14 1700 244 57r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma naastligger ten zuiden Voorstraat 14 1700 244 57r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma koopman naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rinties Botsma naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 6 1715 245 249v
BOTSMA, KLAAS RINTJES het huis van Claes Rinties Botsma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1716 245 277v
BOTSMA, KLAAS RINTJES de erven van Claes Rinties Botsma naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1726 246 258r
RINTJES, GIJSBERT wijlen Gijsbert Rinties Zoutsloot 1682 241 234v
RINTJES, GOSSE weduwe van wijlen Gosse Rinties naastligger ten oosten Achterstraat 1636 234 6r
RINTJES, HENDRIK Hendrick Rinties verkoper Kerkpoortstraat 1645 235 182r
RINTJES, HENDRIK wijlen Hendrick Rinties Noorderhaven 88west 1733 248 7ra
RINTJES, HENDRIK de minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Rinties mr. chirurgijn verkoper Noorderhaven 88west 1732 248 4ra
RINTJES, Ides Rinties , c.u. huurder (p.j.) Hofstraat ZZ 1672 240 97r
RINTJES, JAN Jan Rinties verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
RINTJES, JAN de erven van Jan Rinties naastligger ten oosten Lanen 13 1700 244 63r
VOS, JANKE RINTJES Janke Rinties de Vos koper huis Vijver 3 1723 246 174r
RINTJES, JETSKE Jetske Rinties verkoper Heiligeweg 34 1659 238 1v
RINTJES, LUTSKE Luitsche Rinties verkoper Brouwersstraat 13 1672 240 77r
RINTJES, LUTSKE Luts Rinties Rozengracht NZ 1649 236 62v
RINTJES, RINSE Rinse Rinties verkoper van 1/4 Voorstraat 71 1641 234 159r
RINTJES, RINSE Rinse Rinties verkoper van 1/4 Voorstraat 73 1641 234 159r
RINTJES, RINSKE Rinske Rinties Droogstraat 37 1737 249 213r
RINTJES, RINSKE Rinske Rinties Noorderhaven 58 1749 252 16v
RINTJES, RINTJE Rintie Rinties Wasbleek 2 1714 245 208r
RINTJES, RINTJE Rintie Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 17 1715 245 237v
RINTJES, SAKE Sake Rinties , burger c.u. koper huis onbekend 1650 236 100r
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rinties van der Meulen, c.u. houtmolenaar onder de klokslag van Sneek koper houtmolen en stalling ten zuiden van Harlingen 1710 245 125v
RINTJES, SIPKE Sipke Rinties , burger c.u. koper huis met tuin voor de deur Kerkpoortstraat WZ 1660 238 63r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper Wasbleek 2 1714 245 208r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties , c.s. verkoper Noorderhaven 43 1715 245 231r
RINTJES, TAMME Tamme Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 17 1715 245 237v
RINTJES, TJALLING Tiallingh Rinties , c.u. koper woning Vijverstraat NZ 1658 237 152v
RINTJES, TJALLING Tiallingh Rinties schipper (wijd-) verkoper Sint Jacobstraat 9 1660 238 38v
RINTJES, TJITSE meerderjarig vrijgezel Tjietze Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 17 1715 245 237v
RINTJES, IETJE Ydtie Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 17 1715 245 237v
RINTJES, IEMKE Ymcke Rinties meedbrenger koper twee huisen, waarvan 1 huis ten noorden van Aed Gortmaeckershuis Karremanstraat 1682 241 198r
RINTJES, IEMKE wijlen Ymke Rinties Karremanstraat OZ 1698 243 376v
RINTJES, AALTJE Aaltje Rintjes Lanen 34 1778 259 150v
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes Rapenburg 1785 261 300r
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes verkoper Molenpad ZZ 1806 267 281v
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes koper huis Molenpad 1807 267 295v
RINTJES, ANNE Anne Rintjes koper 1/3 huis Brouwersstraat 21 1724 246 195v
RINTJES, ANTJE Antie Rintjes Nieuwstraat 32 1744 251 44r
RINTJES, ANTJE Antje Rintjes verkoper Achterstraat 1748 251 238v
RINTJES, ANTJE Antje Rintjes Gaaykema Grote Bredeplaats 18 1801 266 27r
RINTJES, AUKJE Aukje Rintjes verkoper van 1/4 onbekend 1731 248 37r
RINTJES, BEITSKE Beitske Rintjes Zoutsloot 25 1798 265 104r
RINTJES, KLAAS Claas Rintjes naastligger ten noorden Achterstraat 11 1810 269 66r
RINTJES, KLAAS Claes Rintjes koopman naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1689 242 296r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rintjes Botsma koopman naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
BOTSMA, KLAAS RINTJES Claes Rintjes Botsma naastligger ten oosten Franekereind 16 1694 243 113v
BOTSMA, KLAAS RINTJES de erven van Claes Rintjes Botsma naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 6 1722 246 146v
RINTJES, GRIETJE meerderjarige vrijster Grietje Rintjes verkoper Zoutsloot 40 1795 264 241v
RINTJES, GRIETJE de erven van Grietje Rintjes verkoper Droogstraat 51 1801 266 11r
RINTJES, HINKE Hinke Rintjes Bargebuurt 7 1810 268 333v
RINTJES, HINKE Hinke Rintjes Dijkswal 2 1810 269 10r
RINTJES, JAN wijlen Jan Rintjes winkelier Lombardstraat ZZ 1726 246 284v
ARUM, JAN RINTJES Jan Rintjes van Arum koper huis met hof, loods en plaats Brouwersstraat 25 1702 244 148v
RINTJES, JANKE Janke Rintjes Karremanstraat 1739 250 61r
RINTJES, KLAAS Klaas Rintjes baantjer koper plek ledige grond Achterstraat 11 1810 269 66r
RINTJES, LIEUWE Lieuwe Rintjes brouwersknecht verkoper Kerkpoortstraat WZ 1779 259 170r
RINTJES, Loerdske Rintjes koper door niaar huis, tuin en pakhuis Voorstraat 85 1780 260 2r
RINTJES, LUTSKE Loetske Rintjes geniaarde koper Voorstraat 84 1778 259 134v
RINTJES, RIENK Rients Rintjes koper huis nr. 9 van het klooster Droogstraat 83 1810 269 7v
RINTJES, RINSKE wijlen Rinske Rintjes Noorderhaven 58 1756 254 24r
RINTJES, RIKSTJE Rixtie Rintjes verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1696 243 244v
MEULEN, SIKKE RINTJES Sicke Rintjes van der Meulen houtmolenaar onder de klokslag van Sneek koper houtmolen ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
RINTJES, Sylckjen Rintjes verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1696 243 244v
RINTJES, TJALLING wijlen Tjalling Rintjes Vijverstraat 9 1699 243 398v
RINTJES, TJALLING Tjallingh Rintjes schipper (wijd-) verkoper Vijver WZ 1666 239 33v
RINSES, ANTJE het sterfhuis van wijlen Antie Rintses Sint Jacobstraat WZ 1615 229 262r
RINSES, ANTJE wijlen Antie Rintses verkoper Sint Jacobstraat WZ 1615 229 262r
RINSES, PIETER Pieter Rintses , burger koper 2 lege plaatsen of huissteden aan elkander Noorderhaven 111 1624 231 12v
RINSES, PIETER de noordelijkste plaats van de twee gekochte plaatsen door Pieter Rintses naastligger ten zuiden Noorderhaven 109 1624 231 13r
RINSES, SAAKJE Saeckjen Rintzes verkoper Nieuwstraat WZ 1644 235 119r
RINSES, EEBE wijlen Ebbe Rinzes , burger Droogstraat 22 1727 247 54r
RINSES, JETSE Jetze Rinzes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 17 1785 261 296r
RINSES, PIETER de verlaten boedel van Pieter Rinzes mr. grofsmid verkoper Kerkpoortstraat 65 1800 265 245r
RUURDS, EVERT Evert Rioerdts , c.u. verkoper Heiligeweg 34 1652 236 191v
RUURDS, HOUKJE Houck Rioerdts Spinhuisstraat 1635 233 161v
RUURDS, IETJE Idtie Rioerdts koper huis Romastraat 5 1657 237 137r
RUURDS, JAN Jan Rioerdts , c.u. mr. metselaar verkoper Hofstraat 1647 235 243v
ZANDSTRA, JAN RUURDS Jan Rioerdts Sanstra koper huis Grote Ossenmarkt 16 1653 236 225v
RUURDS, wijlen zijn bestevaer Jurun? Rioerdts 1615 229 267r
RUURDS, PIETER Pieter Rioerdts koper kamer Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
RUURDS, PIETER de koper Pieter Rioerdts , c.u. naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
RUURDS, PIETER de koper Pieter Rioerdts , c.u. naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
RUURDS, PIETER erven van Pieter Rioerdts verpachter grond Franekerpoort (gebied) 1630 232 137r
RUURDS, PIETER erven van Pieter Rioerdts naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1630 232 137r
RUURDS, EVERT Evert Rioerts , c.u. koper huis Grote Kerkstraat 30 1652 236 186r
ZANDSTRA, JAN RUURDS oud burgemeester Jan Rioerts Sanstra, c.u. koper huis, plaats wal en houtstek Zuiderhaven 73 1653 236 236v
RUURDS, MINNE Minne Rioerts naastligger ten oosten Achterstraat 1648 236 37v
RUURDS, MINNE Minne Rioerts naastligger ten noorden Achterstraat 1648 236 37v
RUURDS, PIETER Pyter Rioerts naastligger ten noorden Lanen NZ 1634 233 134r
KINGMA, RINSKE RUURDS Rienscke Rioerts Kingma Liemendijk 1652 236 184r
RUURDS, IETJE de weduwe Ydtie Rioerts verkoper Sint Christoffelsteeg 1657 237 130r
RIPPERTS, ANDRIES wijlen Andries Ripperts Noorderhaven 112 1756 254 11v
RIPPERTS, ANDRIES Andrys Ripperts , et matre mr. kuiper (oud -) naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1749 252 42r
RIPPERTS, ANDRIES Andrys Ripperts mr. kuiper (oud -) verkoper Noorderhaven 110 1749 252 42r
RIPPERTS, ANTJE Anneken Ripperts , veniam aetatis van het Hof bek koper huis, loods en lege plaats ten oosten, een brouwerij en mouterij met een hovinge Voorstraat 14 1642 234 175r
RIPPERTS, ANTJE de hof van verkoperse Antie Ripperts naastligger ten oosten Lanen NZ 1647 235 262r
RIPPERTS, ANTJE Antie Ripperts verkoper Lanen NZ 1647 235 262r
RIPPERTS, ANTJE Antie Ripperts verkoper Voorstraat 14 1648 236 26r
RIPPERTS, BAUKJE Bauckien Ripperts Brouwersstraat 14 1682 241 227r
RIPPERTS, BAUKJE Baukje Ripperts Schritsen 35 1761 255 47v
RIPPERTS, BAUKJE Baukjen Ripperts koper kamer Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
RIPPERTS, BAUKJE weduwe Baukjen Ripperts naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
RIPPERTS, JAKOB de weduwe van Jacob Ripperts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 30 1710 245 117r
RIPPERTS, JAN Jan Ripperts , burger matroos op het Prinsenjacht koper huis Vijverstraat 30 1729 247 294v
RIPPERTS, LOUW Lou Ripperts eigenaar (p.j.) onbekend 1699 244 9r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts bakker naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1681 241 151r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts mr. bakker verkoper als man en voogd van zijn huisvrouw en met haar toestemming Heiligeweg 22 1683 241 265r
RIPPERTS, LOUW het huis van Louw Ripperts grondpacht 00-04-00 CG 1681 241 41va2
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts mr. bakker koper door niaar huis Achterstraat NZ Salomons Tempel 1683 242 10r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts mr. bakker naastligger ten westen Achterstraat NZ 1683 242 10r
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts , c.u. naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1693 243 30v
RIPPERTS, LOUW Louw Ripperts mr. bakker verkoper Bildtpoort (gebied) 1693 243 30v
RIPPERTS, LOUW de weduwe van Louw Ripperts naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1698 243 387v
RIPPERTS, LOUW de weduwe van Louw Ripperts naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1718 246 3r
RIPPERTS, de weduwe van Louw Ripperts naastligger ten westen Bildtstraat 1719 246 33v
RIPPERTS, LOUW de weduwe van Louw Ripperts naastligger ten westen Achterstraat 5 1721 246 103v
RIPPERTS, LOURENS Louwrens Ripperts Forssenburgh mr. bakker koper huis Bildtstraat 1 1680 241 76v
RIPPERTS, NEELTJE Neeltie Ripperts Noorderhaven 110 1683 241 252r
RIPPERTS, NEELTJE Neeltie Ripperts Noorderhaven 108 1698 243 382r
RIPPERTS, RINSKE Rinske Ripperts Vossenberge verkoper Schritsen 28 1697 243 276v
RIPPERTS, TRIJNTJE Trijntie Ripperts Kerkpoortstraat 20 1689 242 282r
, AGE Agge Ritdsers schipper op Leeuwarden naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1658 237 176r
RITSKES, SAKE de gewezen erven van Saecke Ritsches naastligger ten oosten Lanen 84 1672 240 16va
RITSKES, JELLE de erven van wijlen Jelle Ritsckes verkoper Schoolsteeg WZ 1639 234 84v
RIDSERTS, AGE Age Ritsers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1665 239 15v
RIDSERTS, Doytse Ritsers geniaarde koper Noorderhaven ZZ 1630 232 163v
RIDSERTS, Doytse Ritsers huurder/bewoner Noorderhaven ZZ 1630 232 163v
RIDSERTS, AGE Agge Ritserts schipper op Leeuwarden koper huis onbekend 1646 235 239v
REITSES, IEME Imme Ritses Moriaanstraat 1675 240 209v
RITSKES, ABE Abe Ritskes , burger curator Schritsen 1661 238 104v
RITSKES, EEBE Aebe Ritskes verkoper Sint Jacobstraat 13 1644 235 144v
RITSKES, EELSE de zoon van Aeltie Ritskes