Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Sa  Se  Si  So  Su  Sy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, JAN Jan S naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1628 232 60r0
KAMSMA, FEIKE S. vroedsman Feike S. Kamsma verkoper Grote Kerkstraat 2 1783 261 20r0
KAMSMA, FEIKE S. vroedsman Feike S. Kamsma verkoper Grote Kerkstraat 2 1783 261 20r0
KAMSMA, FEIKE S. vroedsman Feike S. Kamsma koper door niaar huis Voorstraat 19 1789 263 125v0
KAMSMA, FEIKE S. vroedsman Feike S. Kamsma koper door niaar huis Voorstraat 19 1789 263 125v0
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingst naastligger ten oosten Zoutsloot 34 1776 258 251r0
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingst naastligger ten oosten Zoutsloot 34 1776 258 251r0
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingst naastligger ten zuiden Zoutsloot 34 1776 258 251r0
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingst naastligger ten zuiden Zoutsloot 34 1776 258 251r0
HINGST, GAUKE S. Gouke S. Hingst koopman verkoper q.q. Voorstraat 5 1782 260 309r0
HINGST, GAUKE S. Gouke S. Hingst koopman verkoper q.q. Voorstraat 5 1782 260 309r0
BROUWER, JAKOB S. wijlen Jacob S. Brouwer, gehuwd melktapper erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
BROUWER, JAKOB S. wijlen Jacob S. Brouwer, gehuwd melktapper erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
BROUWER, JOHANNES S. Johannes S. Brouwer, minderjarig kind verkoper Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
BROUWER, JOHANNES S. Johannes S. Brouwer, minderjarig kind verkoper Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
SALVERDA, OTTE S. Otte S. Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 77een_achter 1774 258 162v0
SALVERDA, OTTE S. Otte S. Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 77een_achter 1774 258 162v0
HANNEMA, PIETER S. Pieter S. Hannema koopman naastligger ten noorden Gedempte Korte Zoutsloot 27 1785 262 28r0
HANNEMA, PIETER S. Pieter S. Hannema koopman naastligger ten noorden Gedempte Korte Zoutsloot 27 1785 262 28r0
BUILART, POPPE S. Poppe S. Builard naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1775 258 207v0
BUILART, POPPE S. Poppe S. Builard naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1775 258 207v0
WIJNALDA, SIERK S. Sierk S. Wijnalda huurder Hofstraat 22 1786 262 54r0
WIJNALDA, SIERK S. Sierk S. Wijnalda huurder Hofstraat 22 1786 262 54r0
STEFANUS, TEEKE S. Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper Kromme Elleboogsteeg 1793 264 133v0
STEFANUS, TEEKE S. Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper Kromme Elleboogsteeg 1793 264 133v0
BLOK, TJEPKE S. Tjepke S. Blok naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 3 1799 265 156r0
BLOK, TJEPKE S. Tjepke S. Blok naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 3 1799 265 156r0
POSTHUMA, TJITSKE S. Tjietske S. Posthuma verwandelaar Hondenstraat 2 1807 267 343v0
POSTHUMA, TJITSKE S. Tjietske S. Posthuma verwandelaar Hondenstraat 2 1807 267 343v0
SAKES, LUTSKE Luts Saackes koper Heiligeweg 23 1598 228 132r0
SAKES, LUTSKE Luts Saackes koper Heiligeweg 23 1598 228 132r0
SEEKELES, RUURD Ruyrd Saackles koper huis Nieuwstraat 38 1643 235 96r0
SEEKELES, RUURD Ruyrd Saackles koper huis Nieuwstraat 38 1643 235 96r0
SAKES, AALTJE Aeltje Saakes verkoper Lanen 21achter 1799 265 168v0
SAKES, AALTJE Aeltje Saakes verkoper Lanen 21achter 1799 265 168v0
SAKES, ANTJE Antje Saakes koper Noorderhaven 15 1782 260 299r0
SAKES, ANTJE Antje Saakes koper Noorderhaven 15 1782 260 299r0
SAKES, KORNELIS Cornelis Saakes koper huis en gedeelte tuin Rapenburg 12 1780 259 295r0
SAKES, KORNELIS Cornelis Saakes koper huis en gedeelte tuin Rapenburg 12 1780 259 295r0
SAKES, KORNELIS Cornelis Saakes koper huis en gedeelte tuin Rapenburg 14 1780 259 295r0
SAKES, KORNELIS Cornelis Saakes koper huis en gedeelte tuin Rapenburg 14 1780 259 295r0
SAKES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Saakes naastligger ten oosten Grote Werf 2noord 1669 239 193v0
SAKES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Saakes naastligger ten oosten Grote Werf 2noord 1669 239 193v0
SAKES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Saakes naastligger ten noorden Grote Werf 2noord 1669 239 193v0
SAKES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Saakes naastligger ten noorden Grote Werf 2noord 1669 239 193v0
SAKES, MEIE Meye Saakes naastligger ten noorden Wortelstraat 1 1702 244 141r0
SAKES, MEIE Meye Saakes naastligger ten noorden Wortelstraat 1 1702 244 141r0
SAKES, SIKKE Sikke Saakes , c.s. huurder Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r0
SAKES, SIKKE Sikke Saakes , c.s. huurder Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r0
SAKES, SIPKE Sipke Saakes huurder Grote Kerkstraat 11een_achter 1750 252 52v0
SAKES, SIPKE Sipke Saakes huurder Grote Kerkstraat 11een_achter 1750 252 52v0
SAKES, SIETSE Sydse Saakes scheepstimmerman huurder nieuw (p.j.) Vijverstraat 24 1787 262 204v0
SAKES, SIETSE Sydse Saakes scheepstimmerman huurder nieuw (p.j.) Vijverstraat 24 1787 262 204v0
SAKES, TIJS Thijs Saakes naastligger ten oosten Schritsen 35 1795 264 246r0
SAKES, TIJS Thijs Saakes naastligger ten oosten Schritsen 35 1795 264 246r0
BANDSTRA, TIJS SAKES Tijs Saakes Bandstra assistent Admiraliteit in Friesland koper huis Schritsen 37 1790 263 274r0
BANDSTRA, TIJS SAKES Tijs Saakes Bandstra assistent Admiraliteit in Friesland koper huis Schritsen 37 1790 263 274r0
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Noorderhaven 4 1799 265 155r0
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Noorderhaven 4 1799 265 155r0
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Noorderhoofd 2 1799 265 155r0
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Noorderhoofd 2 1799 265 155r0
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Schritsen 25 1801 265 293r0
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Schritsen 25 1801 265 293r0
SEEKELES, RUURD Ruyrd Saakles schipper op Leeuwarden naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46 1650 236 142r0
SEEKELES, RUURD Ruyrd Saakles schipper op Leeuwarden naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46 1650 236 142r0
SAPES, ANNE Anne Saapes mede eigenaar Bildtpoortsmolen 1 1783 261 89r0
SAPES, ANNE Anne Saapes mede eigenaar Bildtpoortsmolen 1 1783 261 89r0
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar naastligger ten westen Bargebuurt 8 1783 261 90v0
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar naastligger ten westen Bargebuurt 8 1783 261 90v0
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar mede eigenaar Bargebuurt 8 1783 261 90v0
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar mede eigenaar Bargebuurt 8 1783 261 90v0
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar naastligger ten westen Bargebuurt 10 1783 261 90v0
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar naastligger ten westen Bargebuurt 10 1783 261 90v0
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar mede eigenaar Bargebuurt 10 1783 261 90v0
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar mede eigenaar Bargebuurt 10 1783 261 90v0
SAPES, ANNE Anne Saapes eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 1 1786 262 139r0
SAPES, ANNE Anne Saapes eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 1 1786 262 139r0
MEULEN, ANNE SAPES Anne Saapes van der Meulen molenaar koper 1/2 rogge- en windmolen genaamd de Bildtpoortsmolen onbekend NZ de Bildtpoortsmolen 1774 258 156v0
MEULEN, ANNE SAPES Anne Saapes van der Meulen molenaar koper 1/2 rogge- en windmolen genaamd de Bildtpoortsmolen onbekend NZ de Bildtpoortsmolen 1774 258 156v0
, PIETER Pytter Saaves leertouwer koper dwarshuis Kerkpoort (gebied) WZ 1703 244 223v0
, PIETER de kopers Pytter Saaves , c.u. leertouwer huurder onder (p.w.) Kerkpoort (gebied) WZ 1703 244 223v0
ZACHARIAS, GRIETJE Grietje Sacharias koper Rapenburg 12 1726 246 289v0
ZACHARIAS, GRIETJE Grietje Sacharias koper Rapenburg 12 1726 246 289v0
ZACHARIAS, GRIETJE Grietje Sacharias koper Rapenburg 14 1726 246 289v0
ZACHARIAS, GRIETJE Grietje Sacharias koper Rapenburg 14 1726 246 289v0
IDSINGA, HARMEN SAKES burgervaandrig Haarmen Sackes Idsinga koper huis, houtstek en hof Grote Werf 1 1650 236 105r0
IDSINGA, HARMEN SAKES burgervaandrig Haarmen Sackes Idsinga koper huis, houtstek en hof Grote Werf 1 1650 236 105r0
SAKES, JOUW Jouw Sackes houtkoper verkoper Noordijs 1 1597 228 59v0
SAKES, JOUW Jouw Sackes houtkoper verkoper Noordijs 1 1597 228 59v0
SAKES, LOLLE Lolle Sackes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 364v0
SAKES, LOLLE Lolle Sackes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 364v0
SAKES, Saeckes , nomine curatoris naastligger ten noorden Herenwaltje 19 1629 232 103v0
SAKES, Saeckes , nomine curatoris naastligger ten noorden Herenwaltje 19 1629 232 103v0
SAKES, ATE Ate Saeckes geniaarde koper Rapenburg 6west 1680 241 67r0
SAKES, ATE Ate Saeckes geniaarde koper Rapenburg 6west 1680 241 67r0
SAKES, AATJE Attie Saeckes verkoper Hoogstraat 17 1656 237 69v0
SAKES, AATJE Attie Saeckes verkoper Hoogstraat 17 1656 237 69v0
SAKES, AATJE Attie Saeckes verkoper Hoogstraat 17 1656 237 69v0
SAKES, AATJE Attie Saeckes verkoper Hoogstraat 17 1656 237 69v0
SAKES, KLAAS Claes Saeckes chrirurgijn en herbergier protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 67 1677 241 2v0
SAKES, KLAAS Claes Saeckes chrirurgijn en herbergier protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 67 1677 241 2v0
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes verkoper van 1/2 onbekend 1631 233 34v0
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes verkoper van 1/2 onbekend 1631 233 34v0
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes , voor zich verkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid 1631 233 35r0
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes , voor zich verkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid 1631 233 35r0
SAKES, HARMEN Harmen Saeckes leidekker koper huis Brouwersstraat 27 1637 234 24r0
SAKES, HARMEN Harmen Saeckes leidekker koper huis Brouwersstraat 27 1637 234 24r0
SAKES, HARMEN burgerhopman Harmen Saeckes naastligger Zuiderhaven ZZ 1656 237 93r0
SAKES, HARMEN burgerhopman Harmen Saeckes naastligger Zuiderhaven ZZ 1656 237 93r0
SAKES, LOLLE Lolle Saeckes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 361v0
SAKES, LOLLE Lolle Saeckes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 361v0
SAKES, LOLLE de erfgenamen van wijlen Lolle Saeckes verkoper Sint Odolphisteeg 8 1640 234 93v0
SAKES, LOLLE de erfgenamen van wijlen Lolle Saeckes verkoper Sint Odolphisteeg 8 1640 234 93v0
SAKES, LOLLE grondpacht uit de kamer van Lolle Saeckes eigenaar perceel ([staat: 1 daalder]) Sint Odolphisteeg 8 1617 230 94v0
SAKES, LOLLE grondpacht uit de kamer van Lolle Saeckes eigenaar perceel ([staat: 1 daalder]) Sint Odolphisteeg 8 1617 230 94v0
SAKES, LOLLE Lolle Saeckes naastligger ten oosten Voorstraat 32 1627 231 173r0
SAKES, LOLLE Lolle Saeckes naastligger ten oosten Voorstraat 32 1627 231 173r0
SAKES, MEIE Meye Saeckes , voorzoon van Saecke Jochums verkoper Herenwaltje 17 1657 237 260r0
SAKES, MEIE Meye Saeckes , voorzoon van Saecke Jochums verkoper Herenwaltje 17 1657 237 260r0
SAKES, MEIE de verkopers Meye Saeckes , c.u. smalschipper naastligger ten noorden Herenwaltje 7 1703 244 218r0
SAKES, MEIE de verkopers Meye Saeckes , c.u. smalschipper naastligger ten noorden Herenwaltje 7 1703 244 218r0
SAKES, MEIE Meye Saeckes smalschipper verkoper Herenwaltje 7 1703 244 218r0
SAKES, MEIE Meye Saeckes smalschipper verkoper Herenwaltje 7 1703 244 218r0
HOITSMA, MICHIEL SAKES burgervaandrig Michiel Saeckes Hoytsma, c.u. verkoper buiten Harlingen 1642 235 27v0
HOITSMA, MICHIEL SAKES burgervaandrig Michiel Saeckes Hoytsma, c.u. verkoper buiten Harlingen 1642 235 27v0
SAKES, RIENKJE wijlen Rinck Saeckes verkoper Nieuwstraat 56 1615 229 255v0
SAKES, RIENKJE wijlen Rinck Saeckes verkoper Nieuwstraat 56 1615 229 255v0
SAKES, STOFFEL wijlen Stoffel Saeckes koper Rozenstraat 2 1684 242 50v0
SAKES, STOFFEL wijlen Stoffel Saeckes koper Rozenstraat 2 1684 242 50v0
SAKES, STOFFEL wijlen Stoffel Saeckes verkoper Lanen 3 1684 242 52r0
SAKES, STOFFEL wijlen Stoffel Saeckes verkoper Lanen 3 1684 242 52r0
SAKES, STOFFEL Stoffel Saeckes , c.u. koper woning Lanen 3 1672 240 80v0
SAKES, STOFFEL Stoffel Saeckes , c.u. koper woning Lanen 3 1672 240 80v0
SEEKELES, RUURD Ruierd Saeckles naastligger ten noorden Nieuwstraat 50 1646 235 239v0
SEEKELES, RUURD Ruierd Saeckles naastligger ten noorden Nieuwstraat 50 1646 235 239v0
SEEKELES, RUURD de erfgenamen van wijlen Ruird Saeckles verkoper Nieuwstraat 48 1654 236 249v0
SEEKELES, RUURD de erfgenamen van wijlen Ruird Saeckles verkoper Nieuwstraat 48 1654 236 249v0
SEEKELES, RUURD Ruyrdt Saeckles koper huis Nieuwstraat 48 1644 235 119r0
SEEKELES, RUURD Ruyrdt Saeckles koper huis Nieuwstraat 48 1644 235 119r0
SEEKELES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symen Saeckles , c.u. verkoper Schritsen 68 1673 240 123v0
SEEKELES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symen Saeckles , c.u. verkoper Schritsen 68 1673 240 123v0
SAKES, FETJE Fettie Saekes geniaarde koper Zuiderstraat 10 1749 252 24v0
SAKES, FETJE Fettie Saekes geniaarde koper Zuiderstraat 10 1749 252 24v0
SAKES, FETJE Fettje Saekes koper Zuiderstraat 2 1748 251 232r0
SAKES, FETJE Fettje Saekes koper Zuiderstraat 2 1748 251 232r0
SAKES, KEIMPE Keimpe Saekes verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
SAKES, KEIMPE Keimpe Saekes verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v0
SAKES, MEIE Meye Saekes schipper koper kamer Herenwaltje 5 1702 244 187r0
SAKES, MEIE Meye Saekes schipper koper kamer Herenwaltje 5 1702 244 187r0
SAKES, MEIE de koper Meye Saekes , c.u. schipper naastligger ten zuiden Herenwaltje 5 1702 244 187r0
SAKES, MEIE de koper Meye Saekes , c.u. schipper naastligger ten zuiden Herenwaltje 5 1702 244 187r0
SAKES, MEIE Meye Saekes smalschipper koper huis Herenwaltje 7 1698 243 369v0
SAKES, MEIE Meye Saekes smalschipper koper huis Herenwaltje 7 1698 243 369v0
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 15 1730 247 326v0
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 15 1730 247 326v0
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes koper Nieuweweg 17 1730 247 333r0
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes koper Nieuweweg 17 1730 247 333r0
SAKES, SIPKE Sipke Saekes verkoper van 16/32 Zoutsloot 89 1748 251 239v0
SAKES, SIPKE Sipke Saekes verkoper van 16/32 Zoutsloot 89 1748 251 239v0
SAKES, SIPKE Sipke Saekes huurder Zoutsloot 89 1749 251 252r0
SAKES, SIPKE Sipke Saekes huurder Zoutsloot 89 1749 251 252r0
SAKES, SIPKE Sipke Saekes stuurman koper huis en tuin Zoutsloot 89 1730 247 302v0
SAKES, SIPKE Sipke Saekes stuurman koper huis en tuin Zoutsloot 89 1730 247 302v0
SEEKELES, BOTE burgerhopman Botte Saekles Workama koper huis met twee door de steeg bereikbare achterkamers Noorderhaven 105 1702 244 180v0
SEEKELES, BOTE burgerhopman Botte Saekles Workama koper huis met twee door de steeg bereikbare achterkamers Noorderhaven 105 1702 244 180v0
SEEKELES, BOTE Botte Saekles Workama, c.u. huurder Noorderhaven 105 1702 244 180v0
SEEKELES, BOTE Botte Saekles Workama, c.u. huurder Noorderhaven 105 1702 244 180v0
SAPES, HILLEBRAND Hilbrand Saepes molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1772 258 24v0
SAPES, HILLEBRAND Hilbrand Saepes molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1772 258 24v0
SAPES, LIMME de stalling van Lioemme Saepes naastligger ten westen Spinstraat 7oost 1695 243 169v0
SAPES, LIMME de stalling van Lioemme Saepes naastligger ten westen Spinstraat 7oost 1695 243 169v0
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer naastligger ten westen Rozengracht 27 1694 243 90v0
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer naastligger ten westen Rozengracht 27 1694 243 90v0
SAPES, OEDE Oede Saepes mr. leertouwer koper hof met priëel en vrije uitgang ten zuiden Rozengracht NZ 1694 243 108r0
SAPES, OEDE Oede Saepes mr. leertouwer koper hof met priëel en vrije uitgang ten zuiden Rozengracht NZ 1694 243 108r0
SAPES, OEDE Oede Saepes mr. leertouwer naastligger ten westen Rozengracht NZ 1694 243 108r0
SAPES, OEDE Oede Saepes mr. leertouwer naastligger ten westen Rozengracht NZ 1694 243 108r0
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer verkoper Rozengracht 17 1697 243 310r0
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer verkoper Rozengracht 17 1697 243 310r0
SAPES, SIERK Sjerk Saepes naastligger ten westen Lanen 6 1728 247 74r0
SAPES, SIERK Sjerk Saepes naastligger ten westen Lanen 6 1728 247 74r0
, ELBRICHJE Elbrichje Saeses koper van 1/2 Liemendijk 38 1688 242 254r0
, JAN Jan Sagcheryas huurder Kerkpad 26 1758 254 121v0
SEEKELES, BOTE wijlen Botte Sakeles verkoper Noorderhaven 105 1713 245 195v0
SEEKELES, BOTE wijlen Botte Sakeles verkoper Noorderhaven 105 1713 245 195v0
SAKES, AALTJE Aaltje Sakes koper Zoutsloot 13achter 1755 253 233v0
SAKES, AALTJE Aaltje Sakes koper Zoutsloot 13achter 1755 253 233v0
SAKES, AATJE Attie Sakes koper Hoogstraat 17 1648 236 11v0
SAKES, AATJE Attie Sakes koper Hoogstraat 17 1648 236 11v0
SAKES, FETJE Fettie Sakes koper Zuiderstraat 17 1749 252 8r0
SAKES, FETJE Fettie Sakes koper Zuiderstraat 17 1749 252 8r0
SYBESMA, GABE SAKES Gabbe Sakes Sybesma visafslager koper huis Kleine Bredeplaats 12 1731 248 69r0
SYBESMA, GABE SAKES Gabbe Sakes Sybesma visafslager koper huis Kleine Bredeplaats 12 1731 248 69r0
SAKES, JAN Jan Sakes mr. schoenmaker verkoper Schritsen 56west_voor 1667 239 119r0
SAKES, JAN Jan Sakes mr. schoenmaker verkoper Schritsen 56west_voor 1667 239 119r0
SAKES, JAN Jan Sakes koper Schritsen 56west_voor 1667 239 20va0
SAKES, JAN Jan Sakes koper Schritsen 56west_voor 1667 239 20va0
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes verkoper Lanen 21 1801 266 19r0
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes verkoper Lanen 21 1801 266 19r0
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes koper Hoogstraat 22 1798 265 108v0
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes koper Hoogstraat 22 1798 265 108v0
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes koper Lanen 21 1792 264 55v0
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes koper Lanen 21 1792 264 55v0
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes verkoper Noorderhaven 15 1792 264 26v0
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes verkoper Noorderhaven 15 1792 264 26v0
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes koper Lanen 21achter 1795 264 249r0
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes koper Lanen 21achter 1795 264 249r0
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1795 264 249r0
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1795 264 249r0
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1799 265 168v0
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1799 265 168v0
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes arbeider verkoper Bargebuurt 3 1764 256 87v0
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes arbeider verkoper Bargebuurt 3 1764 256 87v0
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes koper woning Bargebuurt 3 1740 250 140v0
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes koper woning Bargebuurt 3 1740 250 140v0
SAKES, LOLLE Lolle Sakes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 6 1636 234 14r0
SAKES, LOLLE Lolle Sakes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 6 1636 234 14r0
SAKES, MEIE Meje Sakes smalschipper naastligger ten zuiden Herenwaltje 3 1708 245 72r0
SAKES, MEIE Meje Sakes smalschipper naastligger ten zuiden Herenwaltje 3 1708 245 72r0
SAKES, MEIE Meje Sakes smalschipper verkoper Herenwaltje 3 1708 245 72r0
SAKES, MEIE Meje Sakes smalschipper verkoper Herenwaltje 3 1708 245 72r0
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder (p.j.) Romastraat 4oost 1752 252 191r0
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder (p.j.) Romastraat 4oost 1752 252 191r0
SAKES, MEIE Meye Sakes geniaarde koper Wortelstraat 1 1684 242 26r0
SAKES, MEIE Meye Sakes geniaarde koper Wortelstraat 1 1684 242 26r0
SAKES, MEIE Meye Sakes naastligger ten zuiden Herenwaltje 5 1702 244 157v0
SAKES, MEIE Meye Sakes naastligger ten zuiden Herenwaltje 5 1702 244 157v0
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder (p.j.) Romastraat 4oost 1752 252 213r0
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder (p.j.) Romastraat 4oost 1752 252 213r0
SAKES, MEIE Meye Sakes smalschipper koper door niaar woning Herenwaltje 3 1708 245 59r0
SAKES, MEIE Meye Sakes smalschipper koper door niaar woning Herenwaltje 3 1708 245 59r0
KRAMER, MEIE SAKES Meye Sakes Cramer naastligger ten zuiden Herenwaltje 3 1708 245 59r0
KRAMER, MEIE SAKES Meye Sakes Cramer naastligger ten zuiden Herenwaltje 3 1708 245 59r0
SAKES, PIEKE Pieke Sakes varend persoon geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 15 1730 247 326v0
SAKES, PIEKE Pieke Sakes varend persoon geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 15 1730 247 326v0
SAKES, PIETER de tapperij van Pyter Sakes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v0
SAKES, PIETER de tapperij van Pyter Sakes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v0
SAKES, SAKE het huis van Sake Sakes , q.q. naastligger ten noorden Herenwaltje 19 1654 236 252r0
SAKES, SAKE het huis van Sake Sakes , q.q. naastligger ten noorden Herenwaltje 19 1654 236 252r0
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten westen Zoutsloot 91 1737 249 206v0
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten westen Zoutsloot 91 1737 249 206v0
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten westen Zoutsloot 91 1739 250 44v0
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten westen Zoutsloot 91 1739 250 44v0
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1747 251 183v0
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1747 251 183v0
SAKES, Sipkes Sakes naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1730 247 338v0
SAKES, Sipkes Sakes naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1730 247 338v0
SAKES, SJOUKJE Sjouk Sakes koper Zoutsloot 48 1651 236 152r0
SAKES, SJOUKJE Sjouk Sakes koper Zoutsloot 48 1651 236 152r0
SAKES, STOFFEL Stoffel Sakes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 18 1734 249 6v0
SAKES, STOFFEL Stoffel Sakes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 18 1734 249 6v0
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 61 1790 263 379r0
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 61 1790 263 379r0
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r0
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r0
SAKES, TJEPKE Tiepke Sakes , c.u. verkoper Hoogstraat 34 1715 245 232r0
SAKES, TJEPKE Tiepke Sakes , c.u. verkoper Hoogstraat 34 1715 245 232r0
SAKES, TJEPKE Tiepke Sakes naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1712 245 185v0
SAKES, TJEPKE Tiepke Sakes naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1712 245 185v0
SAKES, TJEPKE Tjepke Sakes protesteert Noorderhaven 24 1784 261 200r0
SAKES, TJEPKE Tjepke Sakes protesteert Noorderhaven 24 1784 261 200r0
SAKES, TJEPKE Tjepke Sakes blokmaker verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v0
SAKES, TJEPKE Tjepke Sakes blokmaker verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v0
BLOK, TJEPKE SAKES Tjepke Sakes Blok mr. blokmaker verkoper Lanen 22 1801 266 9r0
BLOK, TJEPKE SAKES Tjepke Sakes Blok mr. blokmaker verkoper Lanen 22 1801 266 9r0
SEEKELES, SIEMEN Symen Sakles koper kamer Brouwersstraat 2achter 1649 236 84v0
SEEKELES, SIEMEN Symen Sakles koper kamer Brouwersstraat 2achter 1649 236 84v0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 34 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 34 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 32 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 32 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 4 1788 263 25v0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 4 1788 263 25v0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 6 1788 263 25v0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 6 1788 263 25v0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 8 1788 263 25v0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 8 1788 263 25v0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 10 1788 263 25v0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 10 1788 263 25v0
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 4 1788 263 25v0
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 4 1788 263 25v0
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 6 1788 263 25v0
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 6 1788 263 25v0
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 8 1788 263 25v0
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 8 1788 263 25v0
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 10 1788 263 25v0
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van wijlen Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 10 1788 263 25v0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Franekereind 32 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Franekereind 32 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Franekereind 34 1626 231 146r0
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Franekereind 34 1626 231 146r0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r0
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopman koper huis (winkel) Voorstraat 61 1788 263 40v0
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopman koper huis (winkel) Voorstraat 61 1788 263 40v0
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopman huurder huis en hof (p.j.) Schritsen 58 1788 263 8r0
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopman huurder huis en hof (p.j.) Schritsen 58 1788 263 8r0
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1758 254 173v0
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1758 254 173v0
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons verkoper Moriaanstraat 8 1788 263 6r0
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons verkoper Moriaanstraat 8 1788 263 6r0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester naastligger ten westen Havenplein 18a 1702 244 155v0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester naastligger ten westen Havenplein 18a 1702 244 155v0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester koper huis met plaatske Havenplein 14 1702 244 156v0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester koper huis met plaatske Havenplein 14 1702 244 156v0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons geniaarde koper Wortelstraat 9 1702 244 158v0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons geniaarde koper Wortelstraat 9 1702 244 158v0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons geniaarde koper Wortelstraat 11 1702 244 158v0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons geniaarde koper Wortelstraat 11 1702 244 158v0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Franekereind 34 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Franekereind 34 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Franekereind 32 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Franekereind 32 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Franekereind 34 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Franekereind 34 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Franekereind 32 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Franekereind 32 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salemons havenmeester koper huis Lanen 33 1691 242 21ra0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salemons havenmeester koper huis Lanen 33 1691 242 21ra0
SALOMONS, de erfgenamen van wijlen Gomperts Salomon verkoper Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r0
SALOMONS, de erfgenamen van wijlen Gomperts Salomon verkoper Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r0
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r0
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 10 1615 229 244v0
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 10 1615 229 244v0
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon koper nieuwe kamer getekend met B (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren) Kerkpoortstraat 12 1615 229 245r0
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon koper nieuwe kamer getekend met B (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren) Kerkpoortstraat 12 1615 229 245r0
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 14 1615 229 245v0
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 14 1615 229 245v0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomon koper kamer Fabrieksstraat 1602 228 279v0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomon koper kamer Fabrieksstraat 1602 228 279v0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomon naastligger ten oosten Lanen 76 1755 253 237v0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomon naastligger ten oosten Lanen 76 1755 253 237v0
SALOMONS, ANTJE Antje Salomons , voor haar kinderen verkoper Zoutsloot 1 1666 239 11ra0
SALOMONS, ANTJE Antje Salomons , voor haar kinderen verkoper Zoutsloot 1 1666 239 11ra0
SALOMONS, GEERTJE Geertie Salomons verkoper Zuiderhaven 1684 242 45v0
SALOMONS, GEERTJE Geertie Salomons verkoper Zuiderhaven 1684 242 45v0
SALOMONS, GERLOF Gerlof Salomons bakker naastligger ten noorden Hondenstraat 5oost 1698 243 339r0
SALOMONS, GERLOF Gerlof Salomons bakker naastligger ten noorden Hondenstraat 5oost 1698 243 339r0
SALOMONS, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerlof Salomons naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1728 247 76r0
SALOMONS, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerlof Salomons naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1728 247 76r0
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons naastligger ten oosten Vijver 9 1717 245 286r0
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons naastligger ten oosten Vijver 9 1717 245 286r0
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v0
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v0
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons verkoper van 1/3 Vijverstraat 17 1712 245 168r0
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons verkoper van 1/3 Vijverstraat 17 1712 245 168r0
SALOMONS, Gombert Salomons naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
SALOMONS, Gombert Salomons naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v0
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons joods koopman koper huis Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r0
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons joods koopman koper huis Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 4 1802 266 167r0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 4 1802 266 167r0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 6 1802 266 167r0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 6 1802 266 167r0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 8 1802 266 167r0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 8 1802 266 167r0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 10 1802 266 167r0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 10 1802 266 167r0
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons koopman geniaarde koper Franekereind 3 1777 259 30r0
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons koopman geniaarde koper Franekereind 3 1777 259 30r0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Grote Kerkstraat 38 1799 265 199r0
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Grote Kerkstraat 38 1799 265 199r0
SALOMONS, JAN wijlen Jan Salomons verkoper Schritsen 11 1720 246 60r0
SALOMONS, JAN wijlen Jan Salomons verkoper Schritsen 11 1720 246 60r0
SALOMONS, JAN de naastgerechtigde crediteuren van wijlen Jan Salomons , c.u. verkoper Achterstraat 1 1654 237 1r0
SALOMONS, JAN de naastgerechtigde crediteuren van wijlen Jan Salomons , c.u. verkoper Achterstraat 1 1654 237 1r0
SALOMONS, JAN Jan Salomons , c.u. koper huis Achterstraat 3 1648 236 51v0
SALOMONS, JAN Jan Salomons , c.u. koper huis Achterstraat 3 1648 236 51v0
SALOMONS, JELTE Jelte Salomons naastligger ten westen Noorderhaven 18 1710 245 137v0
SALOMONS, JELTE Jelte Salomons naastligger ten westen Noorderhaven 18 1710 245 137v0
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v0
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v0
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper Zuiderhaven 6 1692 242 379r0
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper Zuiderhaven 6 1692 242 379r0
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/3 Vijverstraat 17 1712 245 168r0
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/3 Vijverstraat 17 1712 245 168r0
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/6 Kroonsteeg 5 1712 245 172r0
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/6 Kroonsteeg 5 1712 245 172r0
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper Noorderhaven 79 1725 246 227r0
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper Noorderhaven 79 1725 246 227r0
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper van 1/4 Zoutsloot 26 1728 247 62r0
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper van 1/4 Zoutsloot 26 1728 247 62r0
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper van 1/4 Noorderhaven 83 1727 247 15r0
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper van 1/4 Noorderhaven 83 1727 247 15r0
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman erflater Grote Bredeplaats 27 1744 251 39v0
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman erflater Grote Bredeplaats 27 1744 251 39v0
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koper van 1/4 Noordijs 4 1729 247 238v0
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koper van 1/4 Noordijs 4 1729 247 238v0
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper van 1/4 Bildtstraat 24 1725 246 221r0
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper van 1/4 Bildtstraat 24 1725 246 221r0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomons naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomons naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r0
SALOMONS, MOSES Moses Salomons koper q.q. Kerkpad 28 1799 265 140r0
SALOMONS, MOSES Moses Salomons koper q.q. Kerkpad 28 1799 265 140r0
SALOMONS, MOSES Mozes Salomons koopman naastligger ten zuiden Roeperssteeg 2 1795 264 234v0
SALOMONS, MOSES Mozes Salomons koopman naastligger ten zuiden Roeperssteeg 2 1795 264 234v0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1757 254 78r0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1757 254 78r0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten noorden Schritsen 65b 1752 252 226v0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten noorden Schritsen 65b 1752 252 226v0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Lanen 76 1776 258 255v0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Lanen 76 1776 258 255v0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Moriaanstraat 4 1760 255 43r0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Moriaanstraat 4 1760 255 43r0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten zuiden Moriaanstraat 4 1760 255 43r0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten zuiden Moriaanstraat 4 1760 255 43r0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 47 1750 252 65v0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 47 1750 252 65v0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 47 1764 256 82v0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 47 1764 256 82v0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 41 1763 256 5r0
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 41 1763 256 5r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builaard naastligger ten noorden Vijverstraat 21 1763 255 225v0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builaard naastligger ten noorden Vijverstraat 21 1763 255 225v0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builaart mr. bakker geniaarde koper Vijverstraat 21 1756 254 5r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builaart mr. bakker geniaarde koper Vijverstraat 21 1756 254 5r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builaart naastligger ten noorden Vijverstraat 21 1756 254 5r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builaart naastligger ten noorden Vijverstraat 21 1756 254 5r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver 9 1763 255 215v0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver 9 1763 255 215v0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builard mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 22 1765 256 95r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builard mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 22 1765 256 95r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builard naastligger ten noorden Vijverstraat 17 1768 257 40r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builard naastligger ten noorden Vijverstraat 17 1768 257 40r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver 9 1758 254 143v0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver 9 1758 254 143v0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver 9 1771 257 239v0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver 9 1771 257 239v0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builard naastligger ten noorden Schritsen 65b 1774 258 157v0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builard naastligger ten noorden Schritsen 65b 1774 258 157v0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builard mr. bakker verkoper Lanen 76a 1780 259 257r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builard mr. bakker verkoper Lanen 76a 1780 259 257r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builart naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builart naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r0
BUILART, POPPE SALOMONS de tuin van Poppe Salomons Builart naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 41 1768 257 75v0
BUILART, POPPE SALOMONS de tuin van Poppe Salomons Builart naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 41 1768 257 75v0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builart, c.soc. naastligger ten zuiden Vijver 7 1759 254 224v0
BUILART, POPPE SALOMONS Poppe Salomons Builart, c.soc. naastligger ten zuiden Vijver 7 1759 254 224v0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons havenmeester naastligger ten westen Schritsen 63 1706 244 337v0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons havenmeester naastligger ten westen Schritsen 63 1706 244 337v0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons havenmeester naastligger ten westen Lanen 35 1708 245 51v0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons havenmeester naastligger ten westen Lanen 35 1708 245 51v0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons , c.u. havenmeester koper hof met bomen en zomerhuis Liemendijk 1710 245 122r0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons , c.u. havenmeester koper hof met bomen en zomerhuis Liemendijk 1710 245 122r0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons verkoper van 1/6 Kroonsteeg 5 1712 245 172r0
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons verkoper van 1/6 Kroonsteeg 5 1712 245 172r0
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicco Salomons havenmeester verkoper Schritsen 61 1731 248 53r0
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicco Salomons havenmeester verkoper Schritsen 61 1731 248 53r0
BUILART, SIKKE SALOMONS wijlen Sicco Salomons Builhart havenmeester verkoper Liemendijk 1715 245 245v0
BUILART, SIKKE SALOMONS wijlen Sicco Salomons Builhart havenmeester verkoper Liemendijk 1715 245 245v0
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicke Salomons naastligger ten westen Schritsen 63 1718 246 9v0
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicke Salomons naastligger ten westen Schritsen 63 1718 246 9v0
SALOMONS, SIKKE de weduwe van wijlen Sicke Salomons naastligger ten zuiden Lanen 72 1720 246 59v0
SALOMONS, SIKKE de weduwe van wijlen Sicke Salomons naastligger ten zuiden Lanen 72 1720 246 59v0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 12 1703 244 205v0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 12 1703 244 205v0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester naastligger ten westen Schritsen 63 1705 244 268r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester naastligger ten westen Schritsen 63 1705 244 268r0
SALOMONS, SIKKE weduwe v Sicke Salomons naastligger ten oosten Havenplein 12 1722 246 131v0
SALOMONS, SIKKE weduwe v Sicke Salomons naastligger ten oosten Havenplein 12 1722 246 131v0
SALOMONS, SIKKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Salomons naastligger ten westen Havenplein 18a 1716 245 271v0
SALOMONS, SIKKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Salomons naastligger ten westen Havenplein 18a 1716 245 271v0
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicke Salomons verkoper Lanen 33 1721 246 108r0
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicke Salomons verkoper Lanen 33 1721 246 108r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester koper hoekhuis met grote loods en plaats erachter Havenplein 5 1694 243 82r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester koper hoekhuis met grote loods en plaats erachter Havenplein 5 1694 243 82r0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester verkoper Lanen 16 1694 243 85v0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester verkoper Lanen 16 1694 243 85v0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester verkoper Nieuwstraat 64 1694 243 86v0
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester verkoper Nieuwstraat 64 1694 243 86v0
BUILART, SIKKE SALOMONS Sicke Salomons Builhart havenmeester verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v0
BUILART, SIKKE SALOMONS Sicke Salomons Builhart havenmeester verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v0
BUILART, SIKKE SALOMONS Sicke Salomons Builhart havenmeester verkoper van 1/3 Vijverstraat 17 1712 245 168r0
BUILART, SIKKE SALOMONS Sicke Salomons Builhart havenmeester verkoper van 1/3 Vijverstraat 17 1712 245 168r0
SALOMONS, TJAMKE Tjamcke Salomons koper Zuiderhaven 1684 242 45v0
SALOMONS, TJAMKE Tjamcke Salomons koper Zuiderhaven 1684 242 45v0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salomons koper Schritsen 65b 1633 233 76v0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salomons koper Schritsen 65b 1633 233 76v0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntje Salomons verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 41v0
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntje Salomons verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 41v0
SALOMONS, WIEBE Wybe Salomons schipper koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Grote Kerkstraat 34 1810 268 341r0
SALOMONS, WIEBE Wybe Salomons schipper koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Grote Kerkstraat 34 1810 268 341r0
SALOMONS, WIEBE Wybe Salomons koper woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Borstelsteeg 1 1810 268 341r0
SALOMONS, WIEBE Wybe Salomons koper woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Borstelsteeg 1 1810 268 341r0
SALVES, HENDRIK Hendrik Salves huurder (p.j.) Lanen 20achter 1807 267 312r0
SALVES, HENDRIK Hendrik Salves huurder (p.j.) Lanen 20achter 1807 267 312r0
SALVES, MARTEN Marten Salves naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1680 241 21va0
SALVES, MARTEN Marten Salves naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1680 241 21va0
SALVES, AME het weeskind van wijlen Aeme Salvis eigenaar Droogstraat 1601 228 247r0
SALVES, AME het weeskind van wijlen Aeme Salvis eigenaar Droogstraat 1601 228 247r0
SALVES, AME het weeskind van wijlen Aeme Salvis verkoper Droogstraat 1601 228 247r0
SALVES, AME het weeskind van wijlen Aeme Salvis verkoper Droogstraat 1601 228 247r0
SALVES, AREND het kind van Aene Salvis karreman verkoper Droogstraat 57 1600 228 236r0
SALVES, AREND het kind van Aene Salvis karreman verkoper Droogstraat 57 1600 228 236r0
SALVES, JAN Jan Salvis koper door niaar ratione sanguinis huis Nieuwstraat 38 1597 228 30r0
SALVES, JAN Jan Salvis koper door niaar ratione sanguinis huis Nieuwstraat 38 1597 228 30r0
SALVES, JAN de woning van Jan Salvis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1675 240 179r0
SALVES, JAN de woning van Jan Salvis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1675 240 179r0
SALVES, JAN Jan Salvis naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9twee_achter 1614 229 231r0
SALVES, JAN Jan Salvis naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9twee_achter 1614 229 231r0
SALVES, JAN Jan Salvis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v0
SALVES, JAN Jan Salvis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v0
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Borstelsteeg 10 1786 262 61v0
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Borstelsteeg 10 1786 262 61v0
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Borstelsteeg 10 1786 262 61v0
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Borstelsteeg 10 1786 262 61v0
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v0
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v0
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper q.q. Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v0
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper q.q. Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v0
SALVES, RIKSTJE Rixtje Salvis verkoper van 1/2 Spekmarkt 2 1786 262 82r0
SALVES, RIKSTJE Rixtje Salvis verkoper van 1/2 Spekmarkt 2 1786 262 82r0
SALVES, JAN Jan Salvus verkoper Sint Odolphisteeg 10 1599 228 149r0
SALVES, JAN Jan Salvus verkoper Sint Odolphisteeg 10 1599 228 149r0
SALVES, JAN Jan Salvus verpachter grond Molenpad 1 1617 230 102r0
SALVES, JAN Jan Salvus verpachter grond Molenpad 1 1617 230 102r0
SALVES, JAN Jan Salvus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1611 229 25r0
SALVES, JAN Jan Salvus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1611 229 25r0
SALVES, JAN Jan Salvus naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1613 229 150r0
SALVES, JAN Jan Salvus naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1613 229 150r0
SALVES, JAN Jan Salvus naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1613 229 139v0
SALVES, JAN Jan Salvus naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1613 229 139v0
SALVES, JELLE wijlen Jelle Salvus koper Oosterkeetstraat WZ 1597 228 56v0
SALVES, JELLE wijlen Jelle Salvus koper Oosterkeetstraat WZ 1597 228 56v0
SALVES, JELLE de erfgenamen van wijlen Jelle Salvus naastligger ten westen Franekerpoortsmolen 1604 228 401r0
SALVES, JELLE de erfgenamen van wijlen Jelle Salvus naastligger ten westen Franekerpoortsmolen 1604 228 401r0
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Liemendijk 1682 241 221v0
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Liemendijk 1682 241 221v0
SALVES, MARTEN Marten Salvus wijdschipper koper huis Kerkpoortstraat 1663 238 191r0
SALVES, MARTEN Marten Salvus wijdschipper koper huis Kerkpoortstraat 1663 238 191r0
SALVES, MARTEN Marten Salvus , c.u. koper Kerkpoortstraat 1663 238 192v0
SALVES, MARTEN Marten Salvus , c.u. koper Kerkpoortstraat 1663 238 192v0
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4 1666 239 11va0
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4 1666 239 11va0
SALVES, MARTEN Marten Salvus koper huis Heiligeweg 2 1666 239 52r0
SALVES, MARTEN Marten Salvus koper huis Heiligeweg 2 1666 239 52r0
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4 1681 241 35ra0
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4 1681 241 35ra0
SALVES, MARTJEN Martie Salvus koper Gedempte Korte Zoutsloot 9 1677 240 269r0
SALVES, MARTJEN Martie Salvus koper Gedempte Korte Zoutsloot 9 1677 240 269r0
SALVES, SIEBE Sybe Salvus koper oostelijke kamer van Botte Broers nieuw gebouwde woning onbekend 1599 228 159v0
SALVES, SIEBE Sybe Salvus koper oostelijke kamer van Botte Broers nieuw gebouwde woning onbekend 1599 228 159v0
, MARTEN Marten Salwus wijdschipper koper huis, tuin en plaats Zoutsloot NZ 1675 240 184r0
, KLAAS Claes Sampsoms koper kamer Poortje 1 1599 228 137v0
ENGELSMAN, STEFFEN Steffen Sampsons Engelsman koper kamer Heiligeweg 58 1620 230 233r0
, STEFFEN Steven Sampsons verkoper Gardenierstraat 1620 230 242r0
SAMSONS, STEFFEN Steven Sampsums koper kamer Gardenierstraat 1613 229 165v0
SAMSONS, STEFFEN Steven Sampsums koper kamer Gardenierstraat 1613 229 165v0
, JAN Jan Samsoms koper Voorstraat 68 1599 228 173r0
, KLAAS Claes Samson verkoper q.q. Poortje 1602 228 294r0
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons koper huis en plaats Bildtstraat 14 1605 228 456r0
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons koper huis en plaats Bildtstraat 14 1605 228 456r0
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons verkoper Poortje 1 1605 228 460v0
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons verkoper Poortje 1 1605 228 460v0
SAMSONS, STEFFEN wijlen Steven Samsons verkoper Heiligeweg 58 1657 237 112v0
SAMSONS, STEFFEN wijlen Steven Samsons verkoper Heiligeweg 58 1657 237 112v0
SAMUELS, FREERK het huis van Fredrik Samuel naastligger ten oosten Zuiderhaven 31bis 1670 240 8r0
SAMUELS, FREERK het huis van Fredrik Samuel naastligger ten oosten Zuiderhaven 31bis 1670 240 8r0
SAMUELS, Brendele Samuels koper Voorstraat 61 1788 263 40v0
SAMUELS, Brendele Samuels koper Voorstraat 61 1788 263 40v0
SAMUELS, Brynne Samuels huurder huis en hof Schritsen 58 1788 263 8r0
SAMUELS, Brynne Samuels huurder huis en hof Schritsen 58 1788 263 8r0
SAMUELS, FEDDRIK het huis in de Hofstraat van Feddrick Samuels naastligger ten westen Rozenstraat 2 1673 240 117v0
SAMUELS, FEDDRIK het huis in de Hofstraat van Feddrick Samuels naastligger ten westen Rozenstraat 2 1673 240 117v0
SAMUELS, FEDDRIK Feddrick Samuels naastligger ten westen Schritsen 67 1641 234 129v0
SAMUELS, FEDDRIK Feddrick Samuels naastligger ten westen Schritsen 67 1641 234 129v0
SAMUELS, FREERK de kamer van Freddrik Samuels naastligger ten westen Zoutsloot 82oost 1668 239 159r0
SAMUELS, FREERK de kamer van Freddrik Samuels naastligger ten westen Zoutsloot 82oost 1668 239 159r0
SAMUELS, FREERK het huis van Frederic Samuels naastligger ten oosten Lanen 76 1668 239 28va0
SAMUELS, FREERK het huis van Frederic Samuels naastligger ten oosten Lanen 76 1668 239 28va0
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koopman koper 1/4 kamer Hofstraat 16 1658 237 170ar0
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koopman koper 1/4 kamer Hofstraat 16 1658 237 170ar0
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels , c.u. koper huis Lanen 24 1650 236 103v0
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels , c.u. koper huis Lanen 24 1650 236 103v0
SAMUELS, FREERK de hof van Frederick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1671 240 62r0
SAMUELS, FREERK de hof van Frederick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1671 240 62r0
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1655 237 41v0
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1655 237 41v0
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koper huis en ledige plaats Schritsen 65b 1633 233 76v0
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koper huis en ledige plaats Schritsen 65b 1633 233 76v0
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koper woning Schritsen 15achter 1659 237 186v0
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koper woning Schritsen 15achter 1659 237 186v0
SAMUELS, FREERK de proclamant Frederick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 15achter 1659 237 186v0
SAMUELS, FREERK de proclamant Frederick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 15achter 1659 237 186v0
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels naastligger ten oosten Hofstraat 12a 1667 239 93r0
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels naastligger ten oosten Hofstraat 12a 1667 239 93r0
SAMUELS, FREERK Frederik Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1664 238 240v0
SAMUELS, FREERK Frederik Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1664 238 240v0
SAMUELS, FREERK Frederyck Samuels naastligger ten westen Schritsen 67 1643 235 40v0
SAMUELS, FREERK Frederyck Samuels naastligger ten westen Schritsen 67 1643 235 40v0
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 22 1661 238 110r0
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 22 1661 238 110r0
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten westen Rozenstraat 2 1684 242 50v0
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten westen Rozenstraat 2 1684 242 50v0
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels koper van 1/4 Zoutsloot 1 1654 236 263v0
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels koper van 1/4 Zoutsloot 1 1654 236 263v0
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 22 1662 238 13va0
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 22 1662 238 13va0
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels koper huis Grote Ossenmarkt 1 1662 238 144v0
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels koper huis Grote Ossenmarkt 1 1662 238 144v0
SAMUELS, FREERK de erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 3 1681 241 148r0
SAMUELS, FREERK de erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 3 1681 241 148r0
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 22 1655 237 16v0
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 22 1655 237 16v0
SAMUELS, FREERK wijlen Fredrick Samuels koopman erflater Schritsen 15achter 1683 242 2v0
SAMUELS, FREERK wijlen Fredrick Samuels koopman erflater Schritsen 15achter 1683 242 2v0
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1646 235 223v0
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1646 235 223v0
SAMUELS, FREERK de erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 15 1683 241 246r0
SAMUELS, FREERK de erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 15 1683 241 246r0
SAMUELS, FREERK de erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 15 1683 241 246v0
SAMUELS, FREERK de erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 15 1683 241 246v0
SAMUELS, FREERK het huis van Fredrik Samuels naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1650 236 143r0
SAMUELS, FREERK het huis van Fredrik Samuels naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1650 236 143r0
SAMUELS, JAKOB Jacob Samuels joods koopman koper huis Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v0
SAMUELS, JAKOB Jacob Samuels joods koopman koper huis Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v0
SAMUELS, MICHIEL de kamer van Michiel Samuels naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1642 235 3v0
SAMUELS, MICHIEL de kamer van Michiel Samuels naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1642 235 3v0
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels , c.u. koper kamer Hofstraat ZZ 1642 235 4r0
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels , c.u. koper kamer Hofstraat ZZ 1642 235 4r0
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels linnenwerker koper Hofstraat 1648 236 25v0
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels linnenwerker koper Hofstraat 1648 236 25v0
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels linnenwerker naastligger ten noorden Hofstraat 1648 236 25v0
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels linnenwerker naastligger ten noorden Hofstraat 1648 236 25v0
SAMUELS, SUSANNA Susanna Samuels verkoper Vijverstraat 22 1742 250 267r0
SAMUELS, SUSANNA Susanna Samuels verkoper Vijverstraat 22 1742 250 267r0
SANDERS, DIRK Dirck Sander naastligger ten zuiden Achterstraat NZ 1668 239 176v0
SANDERS, DIRK Dirck Sander naastligger ten zuiden Achterstraat NZ 1668 239 176v0
SANDERS, DIRK Dirk Sander koper provisioneel Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra1
SANDERS, DIRK Dirk Sander koper provisioneel Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra1
SANDERS, DIRK Dirk Sander naastligger ten zuiden Achterstraat 1662 238 147r0
SANDERS, DIRK Dirk Sander naastligger ten zuiden Achterstraat 1662 238 147r0
SANDERS, LIJSBET Elisabet Sanders verkoper Lombardstraat 4 1628 232 49v0
SANDERS, LIJSBET Elisabet Sanders verkoper Lombardstraat 4 1628 232 49v0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders naastligger ten westen Achterstraat 29 1809 268 239v0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders naastligger ten westen Achterstraat 29 1809 268 239v0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders koper huis Karremanstraat 9 1798 265 115r0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders koper huis Karremanstraat 9 1798 265 115r0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders huurder (p.j.) Karremanstraat 9 1798 265 115r0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders huurder (p.j.) Karremanstraat 9 1798 265 115r0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders naastligger ten westen Achterstraat 29 1798 265 116r0
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders naastligger ten westen Achterstraat 29 1798 265 116r0
SANDERS, JAKOB Jacob Sanders koper ca. 4 pm land ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 177v0
SANDERS, JAKOB Jacob Sanders koper ca. 4 pm land ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 177v0
SANDERS, JAKOB Jacob Sanders brouwer crediteur (triumphant) Zuiderplein 1noord 1597 228 80r0
SANDERS, JAKOB Jacob Sanders brouwer crediteur (triumphant) Zuiderplein 1noord 1597 228 80r0
SANDERS, JAN Jan Sanders huurder (p.j.) Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
SANDERS, JAN Jan Sanders huurder (p.j.) Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
SANDERS, SIETSKE Sydske Sanders verkoper Anjelierstraat 9 1793 264 134v0
SANDERS, SIETSKE Sydske Sanders verkoper Anjelierstraat 9 1793 264 134v0
SANDERS, SIETSKE Sytske Sanders verkoper Zoutsloot 20 1777 259 41v0
SANDERS, SIETSKE Sytske Sanders verkoper Zoutsloot 20 1777 259 41v0
, PIETER wijlen Pieter Sandes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1 1632 233 75v0
, PIETER wijlen Pieter Sandes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1 1632 233 75v0
SANNES, MAAIKE Maike Sanis verkoper Achterstraat NZ 1642 235 14r0
SANNES, MAAIKE Maike Sanis verkoper Achterstraat NZ 1642 235 14r0
SANNES, DOUWE Douwe Sannes verkoper Sint Jacobstraat 13 1603 228 372v0
SANNES, DOUWE Douwe Sannes verkoper Sint Jacobstraat 13 1603 228 372v0
SANNES, DOUWE Douwe Sannes verkoper Sint Jacobstraat 13 1597 228 35r0
SANNES, DOUWE Douwe Sannes verkoper Sint Jacobstraat 13 1597 228 35r0
SANNES, DOUWE de weduwe van wijlen Douwe Sannes bewoner Hoogstraat 17 1601 228 247r0
SANNES, DOUWE de weduwe van wijlen Douwe Sannes bewoner Hoogstraat 17 1601 228 247r0
SANNES, DOUWE de weduwe en kinderen van wijlen Douwe Sannes verkoper Hoogstraat 17 1601 228 247r0
SANNES, DOUWE de weduwe en kinderen van wijlen Douwe Sannes verkoper Hoogstraat 17 1601 228 247r0
SANNES, DOUWE wijlen Douwe Sannes verkoper Hoogstraat 17 1601 228 237v0
SANNES, DOUWE wijlen Douwe Sannes verkoper Hoogstraat 17 1601 228 237v0
SANNES, HINNE Henne Sannes mr. bakker verkoper Voorstraat 4 1771 257 187r0
SANNES, HINNE Henne Sannes mr. bakker verkoper Voorstraat 4 1771 257 187r0
SANNES, HINNE Hinne Sannes mr. bakker verkoper Vijverstraat 20 1777 259 68v0
SANNES, HINNE Hinne Sannes mr. bakker verkoper Vijverstraat 20 1777 259 68v0
SANNES, HINNE Hinne Sannes mr. bakker verkoper Vijverstraat 18 1777 259 68v0
SANNES, HINNE Hinne Sannes mr. bakker verkoper Vijverstraat 18 1777 259 68v0
SANNES, LAAS Laas Sannes , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat 16 1772 258 9v0
SANNES, LAAS Laas Sannes , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat 16 1772 258 9v0
SANNES, PIETER wijlen Pieter Sannes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 9 1620 230 250v0
SANNES, PIETER wijlen Pieter Sannes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 9 1620 230 250v0
SANNES, SIETSKE Sytske Sannes naastligger ten oosten Zoutsloot 18 1774 258 187v0
SANNES, SIETSKE Sytske Sannes naastligger ten oosten Zoutsloot 18 1774 258 187v0
SANNES, TJEERD Tyaerdt Sannes naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
SANNES, TJEERD Tyaerdt Sannes naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1599 228 180r0
SANNES, PIETER wijlen Pieter Sannis naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1628 232 37r0
SANNES, PIETER wijlen Pieter Sannis naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1628 232 37r0
SAPES, EEDE kind van wijlen Aede Sapes koper 1/2 huis en kamer daarachter Lanen 81 1718 246 5r0
SAPES, EEDE kind van wijlen Aede Sapes koper 1/2 huis en kamer daarachter Lanen 81 1718 246 5r0
SAPES, ANNE Anne Sapes mr. molenaar koper Bargebuurt 8 1782 260 263r0
SAPES, ANNE Anne Sapes mr. molenaar koper Bargebuurt 8 1782 260 263r0
SAPES, ANNE Anne Sapes mr. molenaar koper Bargebuurt 10 1782 260 263r0
SAPES, ANNE Anne Sapes mr. molenaar koper Bargebuurt 10 1782 260 263r0
MEULEN, ANNE SAPES Anne Sapes van der Meulen verkoper Bildtpoortsmolen 1 1800 265 242r0
MEULEN, ANNE SAPES Anne Sapes van der Meulen verkoper Bildtpoortsmolen 1 1800 265 242r0
SAPES, ATE Ate Sapes varensgezel koper woning Liemendijk ZZ 1755 253 219r0
SAPES, ATE Ate Sapes varensgezel koper woning Liemendijk ZZ 1755 253 219r0
SAPES, BAUKE Bauke Sapes wijdschipper koper huis Kleine Bredeplaats 21 1690 242 330r0
SAPES, BAUKE Bauke Sapes wijdschipper koper huis Kleine Bredeplaats 21 1690 242 330r0
SAPES, BERBER Berberke Sapes koper Hofstraat 37 1690 242 314r0
SAPES, BERBER Berberke Sapes koper Hofstraat 37 1690 242 314r0
SAPES, LIMME Lieme Sapes koper huis Brouwersstraat 18 1666 239 35r0
SAPES, LIMME Lieme Sapes koper huis Brouwersstraat 18 1666 239 35r0
SAPES, LIMME wijlen Lieme Sapes mr. gortmaker verkoper Brouwersstraat 18 1705 244 279v0
SAPES, LIMME wijlen Lieme Sapes mr. gortmaker verkoper Brouwersstraat 18 1705 244 279v0
SAPES, LIMME wijlen Lieme Sapes mr. gortmaker verkoper Spinstraat 7west 1705 244 280v0
SAPES, LIMME wijlen Lieme Sapes mr. gortmaker verkoper Spinstraat 7west 1705 244 280v0
SAPES, LIMME Liomme Sapes , c.u. koper schuur Spinstraat 7west 1666 239 47r0
SAPES, LIMME Liomme Sapes , c.u. koper schuur Spinstraat 7west 1666 239 47r0
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten westen Rozengracht 27 1694 243 106v0
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten westen Rozengracht 27 1694 243 106v0
SAPES, OEDE de kamer van Oede Sapes naastligger ten westen Hofstraat 37 1690 242 314r0
SAPES, OEDE de kamer van Oede Sapes naastligger ten westen Hofstraat 37 1690 242 314r0
SAPES, OEDE Oede Sapes verkoper Hofstraat 37 1690 242 314r0
SAPES, OEDE Oede Sapes verkoper Hofstraat 37 1690 242 314r0
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten oosten Rozenstraat 1 1700 244 46r0
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten oosten Rozenstraat 1 1700 244 46r0
SAPES, OEDE wijlen Oede Sapes verkoper van 1/6 Droogstraat 15 1703 244 230v0
SAPES, OEDE wijlen Oede Sapes verkoper van 1/6 Droogstraat 15 1703 244 230v0
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwer koper woning bestaande uit een beneden en bovenkamer Hofstraat 20b 1693 243 39r0
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwer koper woning bestaande uit een beneden en bovenkamer Hofstraat 20b 1693 243 39r0
SAPES, OEDE Oede Sapes koper door niaar huis bestaande uit twee dwarskamers Hofstraat 37 1689 242 274r0
SAPES, OEDE Oede Sapes koper door niaar huis bestaande uit twee dwarskamers Hofstraat 37 1689 242 274r0
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten westen Hofstraat 37 1689 242 274r0
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten westen Hofstraat 37 1689 242 274r0
SAPES, OEDE Oede Sapes koper huis Hofstraat 35 1686 242 157r0
SAPES, OEDE Oede Sapes koper huis Hofstraat 35 1686 242 157r0
SAPES, OEDE Oede Sapes , c.u. leertouwer koper 1/2 huis Rozengracht 23 1692 243 2v0
SAPES, OEDE Oede Sapes , c.u. leertouwer koper 1/2 huis Rozengracht 23 1692 243 2v0
SAPES, OEDE de erfgenamen van wijlen Oede Sapes naastligger ten oosten Rozengracht 21 1705 244 300r0
SAPES, OEDE de erfgenamen van wijlen Oede Sapes naastligger ten oosten Rozengracht 21 1705 244 300r0
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwer koper 1/2 huis Rozengracht 23 1692 243 3r0
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwer koper 1/2 huis Rozengracht 23 1692 243 3r0
SAPES, OEDE wijlen Oede Sapes verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v0
SAPES, OEDE wijlen Oede Sapes verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v0
SAPES, OEDS Oeds Sapes leertouwer naastligger ten oosten Hofstraat 33 1696 243 199v0
SAPES, OEDS Oeds Sapes leertouwer naastligger ten oosten Hofstraat 33 1696 243 199v0
SAPES, PIETER Pyter Sapes naastligger ten oosten Rozengracht 23 1731 248 27r0
SAPES, PIETER Pyter Sapes naastligger ten oosten Rozengracht 23 1731 248 27r0
SAPES, RINSKE Reinsch Sapes koper Rozenstraat WZ 1682 241 206v0
SAPES, RINSKE Reinsch Sapes koper Rozenstraat WZ 1682 241 206v0
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes verkoper Noorderkade 13 1707 245 17v0
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes verkoper Noorderkade 13 1707 245 17v0
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes koper Noorderkade 13 1706 244 342v0
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes koper Noorderkade 13 1706 244 342v0
SAPES, RIENKJE Rinkjen Sapes koper Nieuwstraat 58 1665 239 28r0
SAPES, RIENKJE Rinkjen Sapes koper Nieuwstraat 58 1665 239 28r0
SAPES, ROELOF wijlen Roeloff Sapes verkoper van 1/2 Werfpad 13 1707 245 21r0
SAPES, ROELOF wijlen Roeloff Sapes verkoper van 1/2 Werfpad 13 1707 245 21r0
SAPES, SIERK Sierk Sapes verkoper Grote Ossenmarkt 19 1718 246 26v0
SAPES, SIERK Sierk Sapes verkoper Grote Ossenmarkt 19 1718 246 26v0
SAPES, SIERK Sierk Sapes , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 19 1715 245 243v0
SAPES, SIERK Sierk Sapes , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 19 1715 245 243v0
SAPES, SIERK wijlen Sierk Sapes scheepstimmerman verkoper Lanen 4 1736 249 139v0
SAPES, SIERK wijlen Sierk Sapes scheepstimmerman verkoper Lanen 4 1736 249 139v0
SAPES, SIERK Sierk Sapes huurder Vijverstraat 26 1707 245 21v0
SAPES, SIERK Sierk Sapes huurder Vijverstraat 26 1707 245 21v0
SAPES, SIERK wijlen Sierk Sapes verkoper Achterstraat 14 1739 250 8v0
SAPES, SIERK wijlen Sierk Sapes verkoper Achterstraat 14 1739 250 8v0
SAPES, SAPE Zape Sapes verkoper van 1/2 Liemendijk NZ 1672 240 78r0
SAPES, SAPE Zape Sapes verkoper van 1/2 Liemendijk NZ 1672 240 78r0
SAPES, SIERK Zierk Sapes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1717 245 296r0
SAPES, SIERK Zierk Sapes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1717 245 296r0
SAPES, Zyrk Sapes verkoper Lanen 44 1730 247 335v0
SAPES, Zyrk Sapes verkoper Lanen 44 1730 247 335v0
SAPES, LIMME Lieme Sapis gortmaker naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1670 240 17r0
SAPES, LIMME Lieme Sapis gortmaker naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1670 240 17r0
SASKERS, ANTJE Anna Sas verkoper Noordijs 3 1664 238 213v0
SASKERS, ANTJE Anna Sas verkoper Noordijs 3 1664 238 213v0
SASKERS, ANTJE Anna Sas verkoper Noordijs 5 1664 238 213v0
SASKERS, ANTJE Anna Sas verkoper Noordijs 5 1664 238 213v0
SASKERS, FOLKERT Folckert Sasckers verkoper Schritsen 42 1600 228 231r0
SASKERS, FOLKERT Folckert Sasckers verkoper Schritsen 42 1600 228 231r0
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Sasckers verkoper Voorstraat 11west 1633 233 121r0
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Sasckers verkoper Voorstraat 11west 1633 233 121r0
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Sasckers koper Kerkpoortstraat 39 1619 230 176r0
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Sasckers koper Kerkpoortstraat 39 1619 230 176r0
SASKERS, FOLKERT Folckert Saskers koper huis met een achteruit van 30 x 19 1/2 voet Schritsen 42 1599 228 172v0
SASKERS, FOLKERT Folckert Saskers koper huis met een achteruit van 30 x 19 1/2 voet Schritsen 42 1599 228 172v0
SASKERS, FROUKJE Frouckjen Saskers verkoper Zoutsloot 65 1687 242 215r0
SASKERS, FROUKJE Frouckjen Saskers verkoper Zoutsloot 65 1687 242 215r0
SASKERS, FROUKJE Froukjen Saskers koper Noorderhaven 82 1710 245 110v0
SASKERS, FROUKJE Froukjen Saskers koper Noorderhaven 82 1710 245 110v0
SASKERS, FROUKJE Froukjen Saskers geniaarde koper Noorderhaven 100 1710 245 106v0
SASKERS, FROUKJE Froukjen Saskers geniaarde koper Noorderhaven 100 1710 245 106v0
SASKERS, LAMMERT wijlen Lambert Saskers timmerman verkoper Brouwersstraat 4 1623 230 345r0
SASKERS, LAMMERT wijlen Lambert Saskers timmerman verkoper Brouwersstraat 4 1623 230 345r0
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers , c.u. timmerman naastligger ten zuiden Hofstraat 1618 230 126r0
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers , c.u. timmerman naastligger ten zuiden Hofstraat 1618 230 126r0
SASKERS, LAMMERT wijlen Lambert Saskers timmerman verkoper Brouwersstraat 4 1623 230 345r0
SASKERS, LAMMERT wijlen Lambert Saskers timmerman verkoper Brouwersstraat 4 1623 230 345r0
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers timmerman verkoper Hofstraat 1618 230 126r0
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers timmerman verkoper Hofstraat 1618 230 126r0
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers timmerman koper huis Brouwersstraat 4 1618 230 129r0
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers timmerman koper huis Brouwersstraat 4 1618 230 129r0
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers verkoper Kerkpoortstraat 39 1621 230 260r0
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers verkoper Kerkpoortstraat 39 1621 230 260r0
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers verkoper Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers verkoper Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v0
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers koper Voorstraat 11west 1631 232 173r0
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers koper Voorstraat 11west 1631 232 173r0
SAPES, KLAAS Claes Saves bakker verkoper Lanen ZZ 1611 229 40v0
SAPES, KLAAS Claes Saves bakker verkoper Lanen ZZ 1611 229 40v0
SAPES, HEIN Hein Saves betrokkene Voorstraat 1 1601 228 258v0
SAPES, HEIN Hein Saves betrokkene Voorstraat 1 1601 228 258v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 8 1602 228 336v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 8 1602 228 336v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves koper huis waar de Vergulde Oven uitsteekt, strekkende achter tot de Droogstraat (koper heeft het medegebruik van de steeg naar de Zoutsloot) Noorderhaven 95 de Vergulde Oven 1629 232 111r0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves koper huis waar de Vergulde Oven uitsteekt, strekkende achter tot de Droogstraat (koper heeft het medegebruik van de steeg naar de Zoutsloot) Noorderhaven 95 de Vergulde Oven 1629 232 111r0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves verkoper Voorstraat 70 1626 231 152v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves verkoper Voorstraat 70 1626 231 152v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 1602 228 336v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 1602 228 336v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten westen Voorstraat 72 1625 231 50v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten westen Voorstraat 72 1625 231 50v0
SAPES, HENDRIK de [zout]keet van Hendrick Saves naastligger Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
SAPES, HENDRIK de [zout]keet van Hendrick Saves naastligger Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten oosten Lanen 65 1602 228 282r0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten oosten Lanen 65 1602 228 282r0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten oosten Voorstraat 14 1597 228 46v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten oosten Voorstraat 14 1597 228 46v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven 54 1624 230 385v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven 54 1624 230 385v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 8 1603 228 343r0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 8 1603 228 343r0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 1603 228 343r0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 1603 228 343r0
SAPES, HENDRIK het tichelwerk van Hendrick Saves naastligger ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 330v0
SAPES, HENDRIK het tichelwerk van Hendrick Saves naastligger ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 330v0
SAPES, HENDRIK wijlen Hendrick Saves verkoper Lanen 67 1597 228 10r0
SAPES, HENDRIK wijlen Hendrick Saves verkoper Lanen 67 1597 228 10r0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves koper plaats en hof, zomerhuis, bomen en planten Droogstraat NZ 1622 230 319v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves koper plaats en hof, zomerhuis, bomen en planten Droogstraat NZ 1622 230 319v0
SAPES, HENDRIK de keet van Hendrick Saves naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1598 228 102r0
SAPES, HENDRIK de keet van Hendrick Saves naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1598 228 102r0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 38 1624 230 390r0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 38 1624 230 390r0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves verkoper Zoutsloot 125 1622 230 308v0
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves verkoper Zoutsloot 125 1622 230 308v0
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van een fenne van ca. 9 pm ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v0
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van een fenne van ca. 9 pm ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v0
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van ca. 3 pm land ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v0
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van ca. 3 pm land ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v0
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van ca. 1 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v0
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van ca. 1 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v0
SAPES, MAAIKE wijlen Maike Saves protesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 87 1663 238 167r0
SAPES, MAAIKE wijlen Maike Saves protesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 87 1663 238 167r0
SAPES, MAAIKE Maycke Saves koper onbekend 1627 232 20r0
SAPES, MAAIKE Maycke Saves koper onbekend 1627 232 20r0
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten oosten onbekend 1627 232 20r0
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten oosten onbekend 1627 232 20r0
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten westen onbekend 1627 232 20r0
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten westen onbekend 1627 232 20r0
SAPES, MAAIKE Maycke Saves verkoper Herenwaltje 1631 232 184r0
SAPES, MAAIKE Maycke Saves verkoper Herenwaltje 1631 232 184r0
SAPES, MEINERT wijlen Meinert Saves verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1627 231 169r0
SAPES, MEINERT wijlen Meinert Saves verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1627 231 169r0
SAPES, MEINERT Meinert Saves eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen 1627 231 161v0
SAPES, MEINERT Meinert Saves eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen 1627 231 161v0
SAPES, MEINERT de verkopers Meynert Saves , e.a. verpachter grond Voorstraat 19 1613 229 131r0
SAPES, MEINERT de verkopers Meynert Saves , e.a. verpachter grond Voorstraat 19 1613 229 131r0
SAPES, MEINERT Meynert Saves verkoper Voorstraat 19 1613 229 131r0
SAPES, MEINERT Meynert Saves verkoper Voorstraat 19 1613 229 131r0
SAPES, MEINERT de erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
SAPES, MEINERT de erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v0
SAPES, MEINERT de erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
SAPES, MEINERT de erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v0
SAPES, Rogierke Saves verkoper Zoutsloot 119 1625 231 65r0
SAPES, Rogierke Saves verkoper Zoutsloot 119 1625 231 65r0
SAPES, Rogierke Saves , zuster van de verkoper koper door niaar ratione sanguinis Zoutsloot 125 1622 230 308v0
SAPES, Rogierke Saves , zuster van de verkoper koper door niaar ratione sanguinis Zoutsloot 125 1622 230 308v0
SAPES, Rogierske Saves verkoper Voorstraat 78 1638 234 59v0
SAPES, Rogierske Saves verkoper Voorstraat 78 1638 234 59v0
SAPES, MAAIKE Maike Savis verkoper Achterstraat 49 1642 235 14r0
SAPES, MAAIKE Maike Savis verkoper Achterstraat 49 1642 235 14r0
, LOLKJE Lolck Schelte koper Bildtstraat 14 1636 234 3r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltens naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter 1792 264 62r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltens naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter 1792 264 62r0
SCHELTES, SIKKE wijlen Sicke Scheltens erflater Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r0
SCHELTES, SIKKE wijlen Sicke Scheltens erflater Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltens geniaarde koper Kruisstraat 5oost 1664 238 217r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltens geniaarde koper Kruisstraat 5oost 1664 238 217r0
SCHELTES, ANTJE Antgie Scheltes verkoper Voorstraat 12achter 1611 229 34r0
SCHELTES, ANTJE Antgie Scheltes verkoper Voorstraat 12achter 1611 229 34r0
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes verkoper Rozengracht 18achter 1744 251 30v0
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes verkoper Rozengracht 18achter 1744 251 30v0
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes verkoper Noorderhaven 60 1700 244 63v0
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes verkoper Noorderhaven 60 1700 244 63v0
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper tuin en zomerhuis Rozengracht 18achter 1738 249 349r0
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper tuin en zomerhuis Rozengracht 18achter 1738 249 349r0
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper Grote Bredeplaats 23 1611 229 2v0
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper Grote Bredeplaats 23 1611 229 2v0
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper Grote Bredeplaats 25achter 1611 229 3r0
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper Grote Bredeplaats 25achter 1611 229 3r0
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper huis Voorstraat 10 1739 250 10v0
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper huis Voorstraat 10 1739 250 10v0
SCHELTEMA, ANTJE SCHELTES Antie Scheltes Scheltema, bejaarde vrijster afgewezen niaarnemer van 1/2 Rozengracht 13 1746 251 138r0
SCHELTEMA, ANTJE SCHELTES Antie Scheltes Scheltema, bejaarde vrijster afgewezen niaarnemer van 1/2 Rozengracht 13 1746 251 138r0
SCHELTES, ANTJE de verkoper Antje Scheltes naastligger ten noorden Raamstraat 3 1728 247 210r0
SCHELTES, ANTJE de verkoper Antje Scheltes naastligger ten noorden Raamstraat 3 1728 247 210r0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/2 Raamstraat 3 1728 247 210r0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/2 Raamstraat 3 1728 247 210r0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes koper Grote Kerkstraat 39 1663 238 182v0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes koper Grote Kerkstraat 39 1663 238 182v0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Heiligeweg 14 1803 266 267r0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Heiligeweg 14 1803 266 267r0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes koper Heiligeweg 14 1791 263 353v0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes koper Heiligeweg 14 1791 263 353v0
SCHELTES, ANTJE Antke Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 23 1621 230 285r0
SCHELTES, ANTJE Antke Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 23 1621 230 285r0
SCHELTES, ANTJE Antke Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 25 1621 230 285r0
SCHELTES, ANTJE Antke Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 25 1621 230 285r0
SCHELTES, AUKJE wijlen Aukje Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, AUKJE wijlen Aukje Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, AUKJE Aukje Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r0
SCHELTES, AUKJE Aukje Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r0
SCHELTES, AUKJE wijlen Aukje Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r0
SCHELTES, AUKJE wijlen Aukje Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r0
SCHELTES, AUKJE de kinderen van wijlen Aukjen Scheltes verkoper van 1/4 Schritsen 5 1730 247 331r0
SCHELTES, AUKJE de kinderen van wijlen Aukjen Scheltes verkoper van 1/4 Schritsen 5 1730 247 331r0
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes , c.u. verkoper Lanen 58 1710 245 114r0
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes , c.u. verkoper Lanen 58 1710 245 114r0
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes gardenier koper huis met fraaie kamers en zolders, keuken achter, en tuin en plaats Lanen 58 1703 244 233v0
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes gardenier koper huis met fraaie kamers en zolders, keuken achter, en tuin en plaats Lanen 58 1703 244 233v0
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes verkoper van 1/3 Wortelstraat 11 1769 257 104v0
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes verkoper van 1/3 Wortelstraat 11 1769 257 104v0
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes , c.u. hovenier koper huis en tuin Zuiderhaven 30 1721 246 113v0
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes , c.u. hovenier koper huis en tuin Zuiderhaven 30 1721 246 113v0
SCHELTES, KLAAS verkoper Claas Scheltes , c.u. huurder Brouwersstraat 19 1737 249 166r0
SCHELTES, KLAAS verkoper Claas Scheltes , c.u. huurder Brouwersstraat 19 1737 249 166r0
SCHELTES, KORNELIS grondpacht uit 3 pm en 4 einsenland waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes eigenaar perceel ([staat: 62-00-00 GG]) ten zuiden van Harlingen 1721 246 116v0
SCHELTES, KORNELIS grondpacht uit 3 pm en 4 einsenland waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes eigenaar perceel ([staat: 62-00-00 GG]) ten zuiden van Harlingen 1721 246 116v0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakker verkoper Noorderhaven 57oost 1661 238 75v0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakker verkoper Noorderhaven 57oost 1661 238 75v0
SCHELTES, KORNELIS wijlen Cornelis Scheltes huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ 1699 243 400v0
SCHELTES, KORNELIS wijlen Cornelis Scheltes huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ 1699 243 400v0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes houtmolenaar verkoper q.q. Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes houtmolenaar verkoper q.q. Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes , c.u. geniaarde koper Rozenstraat OZ 1712 245 177r0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes , c.u. geniaarde koper Rozenstraat OZ 1712 245 177r0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakker huurder (p.j.) Franekereind 27 1692 243 2va0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakker huurder (p.j.) Franekereind 27 1692 243 2va0
SCHELTES, KORNELIS grondpacht uit land waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes eigenaar perceel ([staat: 62-00-00 GG]) ten zuiden van Harlingen 1712 245 181r0
SCHELTES, KORNELIS grondpacht uit land waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes eigenaar perceel ([staat: 62-00-00 GG]) ten zuiden van Harlingen 1712 245 181r0
SCHELTES, KORNELIS wijlen Cornelis Scheltes erflater Noordijs 1613 229 179v0
SCHELTES, KORNELIS wijlen Cornelis Scheltes erflater Noordijs 1613 229 179v0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes , c.u. koper provisioneel 1/2 houtmolen en huis ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes , c.u. koper provisioneel 1/2 houtmolen en huis ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va0
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va0
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r0
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r0
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r0
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r0
SCHELTES, DIEUWKE Dieuwke Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v0
SCHELTES, DIEUWKE Dieuwke Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v0
SCHELTES, DIRK Dirck Scheltes verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1611 229 26v0
SCHELTES, DIRK Dirck Scheltes verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1611 229 26v0
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes , c.u. huurder Noorderhaven 66 1659 237 195r0
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes , c.u. huurder Noorderhaven 66 1659 237 195r0
SCHELTES, DOEKE de erfgenamen van wijlen Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot 56 1679 241 59r0
SCHELTES, DOEKE de erfgenamen van wijlen Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot 56 1679 241 59r0
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes herbergier huurder Noorderhaven 74 1664 238 226r0
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes herbergier huurder Noorderhaven 74 1664 238 226r0
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot 61 1667 239 101r0
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot 61 1667 239 101r0
SCHELTES, DOEKE wijlen Doeke Scheltes naastligger ten oosten Noorderhaven 68 1685 242 84v0
SCHELTES, DOEKE wijlen Doeke Scheltes naastligger ten oosten Noorderhaven 68 1685 242 84v0
SCHELTES, DOEKE de weduwe van wijlen Doeke Scheltes naastligger ten oosten Zoutsloot 52 1687 242 178v0
SCHELTES, DOEKE de weduwe van wijlen Doeke Scheltes naastligger ten oosten Zoutsloot 52 1687 242 178v0
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes huurder Noorderhaven 66 1662 238 136v0
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes huurder Noorderhaven 66 1662 238 136v0
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes koper woning met een potkast en bak Zoutsloot 59 1665 239 25r0
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes koper woning met een potkast en bak Zoutsloot 59 1665 239 25r0
SCHELTES, DOUWE Douwe Scheltes , c.u. huurder boven Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r0
SCHELTES, DOUWE Douwe Scheltes , c.u. huurder boven Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r0
SCHELTES, DOEKE Duco Scheltes koper huis Zoutsloot 54 1666 239 63v0
SCHELTES, DOEKE Duco Scheltes koper huis Zoutsloot 54 1666 239 63v0
SCHELTES, FEIKJE wijlen Feikie Scheltes erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
SCHELTES, FEIKJE wijlen Feikie Scheltes erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
SCHELTES, FEIKJE Feykje Scheltes koper ten noorden van Harlingen 1801 266 4r0
SCHELTES, FEIKJE Feykje Scheltes koper ten noorden van Harlingen 1801 266 4r0
SCHELTES, FOEKJE Foeck Scheltes verkoper Weverstraat 13 1618 230 132r0
SCHELTES, FOEKJE Foeck Scheltes verkoper Weverstraat 13 1618 230 132r0
SCHELTES, FOEKJE Foeck Scheltes koper Weverstraat 13 1612 229 114v0
SCHELTES, FOEKJE Foeck Scheltes koper Weverstraat 13 1612 229 114v0
SCHELTES, GEERTJE Geertje Scheltes koper Kerkpad 22 1809 268 245v0
SCHELTES, GEERTJE Geertje Scheltes koper Kerkpad 22 1809 268 245v0
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r0
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r0
SCHELTES, GEERTRUIDA wijlen Geertruid Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r0
SCHELTES, GEERTRUIDA wijlen Geertruid Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r0
SCHELTES, HARKE Harcke Scheltes verkoper Zoutsloot 56 1626 231 102v0
SCHELTES, HARKE Harcke Scheltes verkoper Zoutsloot 56 1626 231 102v0
SCHELTES, HENDRIK wijlen Hendrick Scheltes afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat 1613 229 128v0
SCHELTES, HENDRIK wijlen Hendrick Scheltes afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat 1613 229 128v0
SCHELTES, HIELKJE wijlen Hylkjen Scheltes verkoper van 2/120 Kerkpoortsmolen 1 1751 252 133r0
SCHELTES, HIELKJE wijlen Hylkjen Scheltes verkoper van 2/120 Kerkpoortsmolen 1 1751 252 133r0
SCHELTES, IDSKE Idtske Scheltes koper Zoutsloot 95 1737 249 219r0
SCHELTES, IDSKE Idtske Scheltes koper Zoutsloot 95 1737 249 219r0
SCHELTES, JAKOB Jacob Scheltes naastligger ten noorden Nutstraat 2 1718 246 14r0
SCHELTES, JAKOB Jacob Scheltes naastligger ten noorden Nutstraat 2 1718 246 14r0
SCHELTES, JAKOB het huis van Jacob Scheltes naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west 1718 246 19v0
SCHELTES, JAKOB het huis van Jacob Scheltes naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west 1718 246 19v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 10 1630 232 159v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 10 1630 232 159v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 12 1630 232 159v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 12 1630 232 159v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 14 1630 232 159v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 14 1630 232 159v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 23 1621 230 285r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 23 1621 230 285r0
SCHELTES, JAN de verkopers Jan Scheltes , c.u. verpachter grond Rozengracht 10 1613 229 142v0
SCHELTES, JAN de verkopers Jan Scheltes , c.u. verpachter grond Rozengracht 10 1613 229 142v0
SCHELTES, JAN de verkopers Jan Scheltes , c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 10 1613 229 142v0
SCHELTES, JAN de verkopers Jan Scheltes , c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 10 1613 229 142v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. naastligger ten zuiden Rozengracht 10 1613 229 142v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. naastligger ten zuiden Rozengracht 10 1613 229 142v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 10 1613 229 142v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 10 1613 229 142v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 25 1621 230 285r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 25 1621 230 285r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1805 267 177r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1805 267 177r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18een_achter 1806 267 237r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18een_achter 1806 267 237r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten westen Rozengracht 14 1629 232 84r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten westen Rozengracht 14 1629 232 84r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes orgelist naastligger Kerkpad WZ 1683 241 268r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes orgelist naastligger Kerkpad WZ 1683 241 268r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 27 1618 230 143r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Gedempte Korte Zoutsloot 27 1618 230 143r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schuitschipper verkoper Franekereind 21 1775 258 214r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schuitschipper verkoper Franekereind 21 1775 258 214r0
SCHELTES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Scheltes naastligger ten noorden Nieuwstraat 19 1702 244 154r0
SCHELTES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Scheltes naastligger ten noorden Nieuwstraat 19 1702 244 154r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schuitschipper koper huis Zoutsloot 85 1798 265 100r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schuitschipper koper huis Zoutsloot 85 1798 265 100r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 11 1681 241 146r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 11 1681 241 146r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1681 241 146r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1681 241 146r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper (gecondemneerde) Zuiderhaven 6a 1625 231 41r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper (gecondemneerde) Zuiderhaven 6a 1625 231 41r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1801 265 287r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1801 265 287r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1803 266 307r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1803 266 307r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1690 242 338r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1690 242 338r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. organist huurder Hofstraat 35 1686 242 157r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. organist huurder Hofstraat 35 1686 242 157r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huis Gedempte Korte Zoutsloot 27 1602 228 284v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huis Gedempte Korte Zoutsloot 27 1602 228 284v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1805 267 161v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1805 267 161v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper naastligger ten oosten Rommelhaven 18een_achter 1804 267 35v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper naastligger ten oosten Rommelhaven 18een_achter 1804 267 35v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper ledige plaats of huisstede van 165 x 24 houtvoeten met nr. 12 in kaart C aangetekend Rozengracht 14 1613 229 136r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper ledige plaats of huisstede van 165 x 24 houtvoeten met nr. 12 in kaart C aangetekend Rozengracht 14 1613 229 136r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. verkoper Nieuwstraat 34 1664 238 229r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. verkoper Nieuwstraat 34 1664 238 229r0
SCHELTES, JAN de proclamanten Jan Scheltes , c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 14 1613 229 136r0
SCHELTES, JAN de proclamanten Jan Scheltes , c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 14 1613 229 136r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koopman koper ledige plaats of huisstede van 170 x 24 houtvoeten Rozengracht 12 1613 229 136v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koopman koper ledige plaats of huisstede van 170 x 24 houtvoeten Rozengracht 12 1613 229 136v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter 1808 268 59v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter 1808 268 59v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 16achter 1631 233 9v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 16achter 1631 233 9v0
SCHELTES, JAN wijlen Jan Scheltes verkoper Visbuurt 2 1768 257 46v0
SCHELTES, JAN wijlen Jan Scheltes verkoper Visbuurt 2 1768 257 46v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Franekereind 23west 1606 228 521r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Franekereind 23west 1606 228 521r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Zuiderhaven 12 1623 230 366v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Zuiderhaven 12 1623 230 366v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper naastligger ten oosten Rommelhaven 18een_achter 1804 267 73v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper naastligger ten oosten Rommelhaven 18een_achter 1804 267 73v0
SCHELTES, JAN wijlen Jan Scheltes pottenbakker koper Visbuurt 2 1763 255 232v0
SCHELTES, JAN wijlen Jan Scheltes pottenbakker koper Visbuurt 2 1763 255 232v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. steenvoerder koper huis Romastraat 4oost 1670 240 23r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. steenvoerder koper huis Romastraat 4oost 1670 240 23r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten westen Rozengracht 30 1629 232 107r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten westen Rozengracht 30 1629 232 107r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes molenaar koper huis Nieuwstraat 34 1683 241 261r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes molenaar koper huis Nieuwstraat 34 1683 241 261r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huis Gedempte Korte Zoutsloot 25 1602 228 334v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huis Gedempte Korte Zoutsloot 25 1602 228 334v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes trekschipper op Franeker koper huis Nieuwstraat 34achter 1687 242 164r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes trekschipper op Franeker koper huis Nieuwstraat 34achter 1687 242 164r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huis met pottenbakkerij erachter Schritsen 42 1730 247 322v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huis met pottenbakkerij erachter Schritsen 42 1730 247 322v0
SCHELTES, JAN de koper Jan Scheltes trekschipper op Franeker naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter 1687 242 164r0
SCHELTES, JAN de koper Jan Scheltes trekschipper op Franeker naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter 1687 242 164r0
SCHELTES, JAN de koper Jan Scheltes , c.u. naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 25 1602 228 334v0
SCHELTES, JAN de koper Jan Scheltes , c.u. naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot 25 1602 228 334v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1788 263 52v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1788 263 52v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huis Heiligeweg 58 1676 240 216v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huis Heiligeweg 58 1676 240 216v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Franekereind 23west 1611 229 33r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Franekereind 23west 1611 229 33r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper q.q. Hondenstraat 14 1619 230 177v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper q.q. Hondenstraat 14 1619 230 177v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. schipper op Sneek koper kamer Nieuwstraat 34 1661 238 109v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. schipper op Sneek koper kamer Nieuwstraat 34 1661 238 109v0
SCHELTES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Scheltes naastligger ten oosten Bargebuurt 3 1764 256 87v0
SCHELTES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Scheltes naastligger ten oosten Bargebuurt 3 1764 256 87v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper q.q. Hondenstraat 14 1619 230 178r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper q.q. Hondenstraat 14 1619 230 178r0
MEY, JAN SCHELTES Jan Scheltes van der Mey protesteert Noorderhaven 24 1784 261 200r0
MEY, JAN SCHELTES Jan Scheltes van der Mey protesteert Noorderhaven 24 1784 261 200r0
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popma koper huis onbekend 1736 249 121r0
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popma koper huis onbekend 1736 249 121r0
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltes koper Zoutsloot 56 1679 241 59r0
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltes koper Zoutsloot 56 1679 241 59r0
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltes , met consent van haar kinderen verkoper Heiligeweg 58 1714 245 226r0
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltes , met consent van haar kinderen verkoper Heiligeweg 58 1714 245 226r0
SCHELTES, JOCHEM Jochum Scheltes gortmaker naastligger ten noorden Nieuwstraat 60 1612 229 87r0
SCHELTES, JOCHEM Jochum Scheltes gortmaker naastligger ten noorden Nieuwstraat 60 1612 229 87r0
SCHELTES, JURJEN Jurgen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 12 1633 233 119r0
SCHELTES, JURJEN Jurgen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 12 1633 233 119r0
SCHELTES, JURJEN Jurgen Scheltes koper huis, ledige plaats en tuintje Voorstraat 12achter 1611 229 34r0
SCHELTES, JURJEN Jurgen Scheltes koper huis, ledige plaats en tuintje Voorstraat 12achter 1611 229 34r0
FONTEIN, JURJEN SCHELTES oud burgemeester Jurgen Scheltes Fonteyn koper huis Rommelhaven 6 1634 233 142v0
FONTEIN, JURJEN SCHELTES oud burgemeester Jurgen Scheltes Fonteyn koper huis Rommelhaven 6 1634 233 142v0
SCHELTES, JURJEN gezworen gemeensman en oud burgemeester Jurien Scheltes verkoper Rommelhaven 6 1642 235 3r0
SCHELTES, JURJEN gezworen gemeensman en oud burgemeester Jurien Scheltes verkoper Rommelhaven 6 1642 235 3r0
SCHELTES, JURJEN burgemeester en rentmeester Jurien Scheltes verkoper Rozengracht 10 1631 233 21v0
SCHELTES, JURJEN burgemeester en rentmeester Jurien Scheltes verkoper Rozengracht 10 1631 233 21v0
SCHELTES, JURJEN burgemeester en rentmeester Jurien Scheltes verkoper Rozengracht 12 1631 233 21v0
SCHELTES, JURJEN burgemeester en rentmeester Jurien Scheltes verkoper Rozengracht 12 1631 233 21v0
SCHELTES, JURJEN burgemeester en rentmeester Jurien Scheltes verkoper Rozengracht 14 1631 233 21v0
SCHELTES, JURJEN burgemeester en rentmeester Jurien Scheltes verkoper Rozengracht 14 1631 233 21v0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1643 235 48v0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1643 235 48v0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes lakenkoper verkoper Voorstraat 12achter 1619 230 159v0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes lakenkoper verkoper Voorstraat 12achter 1619 230 159v0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes , mede voor zich rentmeester verkoper Rozengracht 16achter 1631 233 9v0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes , mede voor zich rentmeester verkoper Rozengracht 16achter 1631 233 9v0
SCHELTES, JURJEN burgemeester Jurien Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 24 1631 233 11r0
SCHELTES, JURJEN burgemeester Jurien Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 24 1631 233 11r0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes naastligger ten westen Voorstraat 20 1616 230 12v0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes naastligger ten westen Voorstraat 20 1616 230 12v0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeester naastligger ten westen Rozengracht 14 1632 233 69r0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeester naastligger ten westen Rozengracht 14 1632 233 69r0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeester koper drie ledige plaatsen Rozengracht 10 1630 232 159v0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeester koper drie ledige plaatsen Rozengracht 10 1630 232 159v0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeester koper drie ledige plaatsen Rozengracht 12 1630 232 159v0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeester koper drie ledige plaatsen Rozengracht 12 1630 232 159v0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeester koper drie ledige plaatsen Rozengracht 14 1630 232 159v0
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeester koper drie ledige plaatsen Rozengracht 14 1630 232 159v0
FONTEIN, JURJEN SCHELTES burgemeester Jurien Scheltes Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 48achter 1646 235 197r0
FONTEIN, JURJEN SCHELTES burgemeester Jurien Scheltes Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven 48achter 1646 235 197r0
SCHELTES, JURJEN Jurjan Scheltes naastligger ten westen Voorstraat 20 1618 230 147r0
SCHELTES, JURJEN Jurjan Scheltes naastligger ten westen Voorstraat 20 1618 230 147r0
SCHELTES, JURJEN Jurjen Scheltes naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1630 232 151v0
SCHELTES, JURJEN Jurjen Scheltes naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1630 232 151v0
SCHELTES, JURJEN Jurjen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 12 1642 235 34r0
SCHELTES, JURJEN Jurjen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 12 1642 235 34r0
SCHELTES, JURJEN de kinderen van burgemeester Jurrian Scheltes naastligger ten westen Spinstraat 5 1648 236 26v0
SCHELTES, JURJEN de kinderen van burgemeester Jurrian Scheltes naastligger ten westen Spinstraat 5 1648 236 26v0
SCHELTES, JURJEN Jurrien Scheltes crediteur Rommelhaven 1637 234 40r0
SCHELTES, JURJEN Jurrien Scheltes crediteur Rommelhaven 1637 234 40r0
SCHELTES, JURJEN Jurryen Scheltes bruidegom 1605 228 445r0
SCHELTES, JURJEN Jurryen Scheltes bruidegom 1605 228 445r0
SCHELTES, KLAAS Klaas Scheltes , c.u. huurder boven Lanen 59 1759 254 232v0
SCHELTES, KLAAS Klaas Scheltes , c.u. huurder boven Lanen 59 1759 254 232v0
SCHELTES, LIEUWE Lieuue Scheltes naastligger ten zuiden ([dit is aan de andere kant van de straat]) Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
SCHELTES, LIEUWE Lieuue Scheltes naastligger ten zuiden ([dit is aan de andere kant van de straat]) Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes , c.u. verkoper Gardenierstraat 4 1650 236 102v0
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes , c.u. verkoper Gardenierstraat 4 1650 236 102v0
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes verkoper Grote Kerkstraat 33 1636 234 16r0
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes verkoper Grote Kerkstraat 33 1636 234 16r0
SCHELTES, LIEUWE de weduwe van wijlen Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1664 238 240v0
SCHELTES, LIEUWE de weduwe van wijlen Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1664 238 240v0
SCHELTES, LIEUWE de weduwe van wijlen Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1671 240 62r0
SCHELTES, LIEUWE de weduwe van wijlen Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1671 240 62r0
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes koper kamer, loods en tuin daarachter Gardenierstraat 4 1650 236 143r0
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes koper kamer, loods en tuin daarachter Gardenierstraat 4 1650 236 143r0
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes verkoper Zoutsloot 56 1626 231 102v0
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes verkoper Zoutsloot 56 1626 231 102v0
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes verkoper Zuiderstraat 23oost 1642 235 33v0
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes verkoper Zuiderstraat 23oost 1642 235 33v0
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1664 238 218v0
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1664 238 218v0
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes verkoper Gardenierstraat 1632 233 40v0
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes verkoper Gardenierstraat 1632 233 40v0
SCHELTES, LOLKJE Lolk Scheltes koper Noorderhaven 51 1641 234 125v0
SCHELTES, LOLKJE Lolk Scheltes koper Noorderhaven 51 1641 234 125v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maartje Scheltes verkoper Havenpoort 1 1752 252 224v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maartje Scheltes verkoper Havenpoort 1 1752 252 224v0
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Popta koper ten oosten van Harlingen 1647 235 259r0
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Popta koper ten oosten van Harlingen 1647 235 259r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper van 1/3 Lanen 45 1734 248 351r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper van 1/3 Lanen 45 1734 248 351r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes koper Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes koper Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r0
SCHELTES, MARTJEN Maertje Scheltes verkoper Schritsen 65 1729 247 230v0
SCHELTES, MARTJEN Maertje Scheltes verkoper Schritsen 65 1729 247 230v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Noorderhaven 49 1752 252 215v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Noorderhaven 49 1752 252 215v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Zoutsloot 52 1752 252 216v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Zoutsloot 52 1752 252 216v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Karremanstraat 21 1752 252 217v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Karremanstraat 21 1752 252 217v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Heiligeweg 6 1752 252 219v0
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Heiligeweg 6 1752 252 219v0
SCHELTES, MAGDALENA Magdeltje Scheltes koper Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r0
SCHELTES, MAGDALENA Magdeltje Scheltes koper Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r0
SCHELTES, MARTEN Marten Scheltes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
SCHELTES, MARTEN Marten Scheltes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
SCHELTES, NIESKE Nieske Scheltes verkoper Zuiderstraat 19 1768 257 86r0
SCHELTES, NIESKE Nieske Scheltes verkoper Zuiderstraat 19 1768 257 86r0
SCHELTES, PIETER Pieter Scheltes naastligger ten westen Lanen 16achter 1739 250 54v0
SCHELTES, PIETER Pieter Scheltes naastligger ten westen Lanen 16achter 1739 250 54v0
SCHELTEMA, PIETER SCHELTES Pyter Scheltes Scheltema herbergier geniaarde koper Zoutsloot 59 1760 255 20r0
SCHELTEMA, PIETER SCHELTES Pyter Scheltes Scheltema herbergier geniaarde koper Zoutsloot 59 1760 255 20r0
SCHELTES, PIETER Pytter Scheltes verkoper Noorderhaven 60 1700 244 63v0
SCHELTES, PIETER Pytter Scheltes verkoper Noorderhaven 60 1700 244 63v0
SCHELTES, RIEMKJE Rieme Scheltes koper Franekereind 40 1602 228 324r0
SCHELTES, RIEMKJE Rieme Scheltes koper Franekereind 40 1602 228 324r0
SCHELTES, RIEMKJE Rieme Scheltes verkoper Noorderhaven 42 1598 228 99v0
SCHELTES, RIEMKJE Rieme Scheltes verkoper Noorderhaven 42 1598 228 99v0
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes verkoper Grote Kerkstraat 19 1613 229 170r0
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes verkoper Grote Kerkstraat 19 1613 229 170r0
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes verpachter grond Alemanssteeg OZ 1611 229 56r0
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes verpachter grond Alemanssteeg OZ 1611 229 56r0
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes naastligger ten noorden Alemanssteeg OZ 1611 229 56r0
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes naastligger ten noorden Alemanssteeg OZ 1611 229 56r0
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes koper huis Lanen 32 1613 229 129v0
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes koper huis Lanen 32 1613 229 129v0
SCHELTES, SASKER weduwe en erfgenamen van Sasker Scheltes verpachter grond Grote Kerkstraat 19 1619 230 195v0
SCHELTES, SASKER weduwe en erfgenamen van Sasker Scheltes verpachter grond Grote Kerkstraat 19 1619 230 195v0
SCHELTES, SASKER Sasker Scheltes koper provisioneel knechtskamer Vijverstraat 1604 228 408r0
SCHELTES, SASKER Sasker Scheltes koper provisioneel knechtskamer Vijverstraat 1604 228 408r0
SCHELTES, SASKER Sasker Scheltes verkoper Alemanssteeg 1613 229 125r0
SCHELTES, SASKER Sasker Scheltes verkoper Alemanssteeg 1613 229 125r0
SCHELTES, SCHELTE wijlen Schelte Scheltes bakker koper door niaar Rapenburg 4 1705 244 271r0
SCHELTES, SCHELTE wijlen Schelte Scheltes bakker koper door niaar Rapenburg 4 1705 244 271r0
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u. mr. bakker huurder Grote Kerkstraat 37 1685 242 6ra0
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u. mr. bakker huurder Grote Kerkstraat 37 1685 242 6ra0
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes mr. bakker koper huis en plaats Kerkpoortstraat 59 1686 242 123v0
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes mr. bakker koper huis en plaats Kerkpoortstraat 59 1686 242 123v0
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u. mr. bakker huurder Grote Kerkstraat 37 1685 242 63r0
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u. mr. bakker huurder Grote Kerkstraat 37 1685 242 63r0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicco Scheltes naastligger ten noorden Schritsen 55achter 1683 241 270v0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicco Scheltes naastligger ten noorden Schritsen 55achter 1683 241 270v0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicco Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter 1683 242 2v0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicco Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter 1683 242 2v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1644 235 100r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1644 235 100r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. verkoper Heiligeweg 22 1661 238 94r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. verkoper Heiligeweg 22 1661 238 94r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat 1634 233 143r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat 1634 233 143r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 47 1642 235 26r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 47 1642 235 26r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1668 239 169v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1668 239 169v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper huis Noorderhaven 51 1649 236 85r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper huis Noorderhaven 51 1649 236 85r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper mouterij Kruisstraat 8 1645 235 180r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper mouterij Kruisstraat 8 1645 235 180r0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 58 1681 241 142v0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 58 1681 241 142v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat 1656 237 65v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat 1656 237 65v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes verkoper Heiligeweg 20 1633 233 112v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes verkoper Heiligeweg 20 1633 233 112v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper huis Lanen 54 1635 233 165r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper huis Lanen 54 1635 233 165r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 22 1631 232 176v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 22 1631 232 176v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter 1641 234 155r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter 1641 234 155r0
SCHELTES, SIKKE de mouterij van Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6west 1657 237 261r0
SCHELTES, SIKKE de mouterij van Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6west 1657 237 261r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 6west 1657 237 261r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 6west 1657 237 261r0
SCHELTES, SIKKE grondpacht uit de schuur van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes eigenaar perceel Kruisstraat 10west 1679 241 30r0
SCHELTES, SIKKE grondpacht uit de schuur van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes eigenaar perceel Kruisstraat 10west 1679 241 30r0
SCHELTES, SIKKE het hoekhuis van Sicke Scheltes naastligger ten noorden onbekend 1647 235 269v0
SCHELTES, SIKKE het hoekhuis van Sicke Scheltes naastligger ten noorden onbekend 1647 235 269v0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 58 1702 244 154v0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 58 1702 244 154v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper huis Noordijs 1 1634 233 147r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper huis Noordijs 1 1634 233 147r0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 58 1703 244 233v0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 58 1703 244 233v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 47 1655 237 13v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 47 1655 237 13v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 18 1660 238 15r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 18 1660 238 15r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. verkoper Noorderhaven 47 1650 236 145v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. verkoper Noorderhaven 47 1650 236 145v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Schritsen 51 1654 236 253v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Schritsen 51 1654 236 253v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden Schritsen 51 1654 236 253v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden Schritsen 51 1654 236 253v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 18 1669 239 189v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 18 1669 239 189v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes verkoper Zuiderstraat 23oost 1642 235 33v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes verkoper Zuiderstraat 23oost 1642 235 33v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6oost 1670 240 7v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6oost 1670 240 7v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper kamer Kerkpad 22 1639 234 72r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper kamer Kerkpad 22 1639 234 72r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter 1659 237 186v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter 1659 237 186v0
SCHELTES, SIKKE andere kamer van kopers Sicke Scheltes , c.u. naastligger ten zuiden Kerkpad 22 1639 234 72r0
SCHELTES, SIKKE andere kamer van kopers Sicke Scheltes , c.u. naastligger ten zuiden Kerkpad 22 1639 234 72r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koopman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 33 1688 242 235v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koopman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 33 1688 242 235v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Scheerstraat 2 1660 238 17r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Scheerstraat 2 1660 238 17r0
SCHELTES, SIKKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes verkoper Noordijs 1 1675 240 187r0
SCHELTES, SIKKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes verkoper Noordijs 1 1675 240 187r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper hoekhuis Karremanstraat 22 1655 237 44r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper hoekhuis Karremanstraat 22 1655 237 44r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen 62 1669 239 190v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen 62 1669 239 190v0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 58 1702 244 179v0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 58 1702 244 179v0
SCHELTES, SIKKE wijlen Sicke Scheltes naastligger ten westen Kruisstraat 10west 1677 240 259r0
SCHELTES, SIKKE wijlen Sicke Scheltes naastligger ten westen Kruisstraat 10west 1677 240 259r0
SCHELTES, SIKKE wijlen Sicke Scheltes verkoper Kruisstraat 10west 1677 240 259r0
SCHELTES, SIKKE wijlen Sicke Scheltes verkoper Kruisstraat 10west 1677 240 259r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. geniaarde koper Kruisstraat 10west 1664 238 216r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. geniaarde koper Kruisstraat 10west 1664 238 216r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen 28 1668 239 139v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen 28 1668 239 139v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koopman koper door niaar huis Grote Kerkstraat 31oost 1649 236 59v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koopman koper door niaar huis Grote Kerkstraat 31oost 1649 236 59v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. naastligger ten westen Kruisstraat 10west 1664 238 216r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. naastligger ten westen Kruisstraat 10west 1664 238 216r0
SCHELTES, SIKKE de mouterij van Sicke Scheltes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost 1649 236 59v0
SCHELTES, SIKKE de mouterij van Sicke Scheltes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost 1649 236 59v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen 62 1669 239 35ra0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen 62 1669 239 35ra0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 8 1660 238 36r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 8 1660 238 36r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 8 1660 238 36r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 8 1660 238 36r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper Zuiderstraat 23 1635 233 170r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper Zuiderstraat 23 1635 233 170r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper huis Schritsen 17 1644 235 144r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper huis Schritsen 17 1644 235 144r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15 1649 236 81v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15 1649 236 81v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter 1640 234 115r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter 1640 234 115r0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15 1683 241 246r0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15 1683 241 246r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper door niaar schuur, oostelijk gedeelte van een Kruisstraat 8 1668 239 168r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper door niaar schuur, oostelijk gedeelte van een Kruisstraat 8 1668 239 168r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Heiligeweg 18 1649 236 98r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Heiligeweg 18 1649 236 98r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 8 1668 239 168r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 8 1668 239 168r0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15 1683 241 246v0
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15 1683 241 246v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 8 1668 239 168r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 8 1668 239 168r0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 6oost 1668 239 168v0
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 6oost 1668 239 168v0
SCHELTES, SIKKE Sicko Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6oost 1671 240 72r0
SCHELTES, SIKKE Sicko Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6oost 1671 240 72r0
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 70 1663 238 194r0
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 70 1663 238 194r0
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 70achter_oost 1663 238 194r0
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 70achter_oost 1663 238 194r0
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Grote Kerkstraat 11twee_achter 1663 238 194r0
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Grote Kerkstraat 11twee_achter 1663 238 194r0
SCHELTES, SIKKE de mouterij van Sikke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6oost 1665 239 32r0
SCHELTES, SIKKE de mouterij van Sikke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6oost 1665 239 32r0
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes , c.s. naastligger ten zuiden Kruisstraat 6oost 1665 239 32r0
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes , c.s. naastligger ten zuiden Kruisstraat 6oost 1665 239 32r0
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes , c.s. naastligger ten westen Lanen 62 1670 239 220r0
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes , c.s. naastligger ten westen Lanen 62 1670 239 220r0
SCHELTES, SJOERDJE wijlen Sjoerdtie Scheltes erflater Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra0
SCHELTES, SJOERDJE wijlen Sjoerdtie Scheltes erflater Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra0
SCHELTES, SJOERDJE Sjoerdtie Scheltes verkoper Kleine Bredeplaats 15 1687 242 14ra0
SCHELTES, SJOERDJE Sjoerdtie Scheltes verkoper Kleine Bredeplaats 15 1687 242 14ra0
SCHELTES, TETJE Tettie Scheltes koper Lanen 30 1674 240 153V0
SCHELTES, TETJE Tettie Scheltes koper Lanen 30 1674 240 153V0
SCHELTES, TJEBBE Tiebbe Scheltes koper 1/2 grondpacht van 4-00-00 gg Franekereind 40 1602 228 324r0
SCHELTES, TJEBBE Tiebbe Scheltes koper 1/2 grondpacht van 4-00-00 gg Franekereind 40 1602 228 324r0
SCHELTES, TIJSKE Tieske Scheltes verkoper van 3/5 Voorstraat 75 1612 229 111r0
SCHELTES, TIJSKE Tieske Scheltes verkoper van 3/5 Voorstraat 75 1612 229 111r0
SCHELTES, TIJSKE Tieske Scheltes verkoper van 3/5 Voorstraat 75achter 1612 229 111r0
SCHELTES, TIJSKE Tieske Scheltes verkoper van 3/5 Voorstraat 75achter 1612 229 111r0
SCHELTES, TIETJE Tiet Scheltes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 30 1606 228 523v0
SCHELTES, TIETJE Tiet Scheltes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 30 1606 228 523v0
SCHELTES, TIETE de erfgenamen van wijlen Tiete Scheltes naastligger ten westen Hofstraat 15 1808 268 151r0
SCHELTES, TIETE de erfgenamen van wijlen Tiete Scheltes naastligger ten westen Hofstraat 15 1808 268 151r0
SCHELTES, TIETE wijlen Tiete Scheltes oud hoogbootsman verkoper Schritsen 56oost 1809 268 228v0
SCHELTES, TIETE wijlen Tiete Scheltes oud hoogbootsman verkoper Schritsen 56oost 1809 268 228v0
SCHELTES, TIETE wijlen Tiete Scheltes hoogbootsman verkoper Hofstraat 13 1809 268 230r0
SCHELTES, TIETE wijlen Tiete Scheltes hoogbootsman verkoper Hofstraat 13 1809 268 230r0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58 1769 257 98r0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58 1769 257 98r0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1795 264 275v0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1795 264 275v0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Hofstraat 15 1784 261 255r0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Hofstraat 15 1784 261 255r0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman naastligger ten westen Hofstraat 17west 1795 264 275v0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman naastligger ten westen Hofstraat 17west 1795 264 275v0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes oud hoogbootsman naastligger ten westen Hofstraat 15 1807 267 291r0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes oud hoogbootsman naastligger ten westen Hofstraat 15 1807 267 291r0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes oud hoogbootsman verkoper Hofstraat 15 1807 267 291r0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes oud hoogbootsman verkoper Hofstraat 15 1807 267 291r0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58 1782 260 167r0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58 1782 260 167r0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman Admiraliteit verkoper q.q. Rapenburg 10achter 1769 257 112r0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman Admiraliteit verkoper q.q. Rapenburg 10achter 1769 257 112r0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58 1788 263 8r0
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58 1788 263 8r0
SCHELTES, Tjetkse Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v0
SCHELTES, Tjetkse Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v0
SCHELTES, TJITSKE Tjietsche Scheltes huurder Lanen 22 1801 266 9r0
SCHELTES, TJITSKE Tjietsche Scheltes huurder Lanen 22 1801 266 9r0
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r0
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r0
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r0
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijn Scheltes koper Rommelhaven ZZ 1602 228 331r0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijn Scheltes koper Rommelhaven ZZ 1602 228 331r0
SCHELTES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntgien Scheltes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1604 228 431v0
SCHELTES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntgien Scheltes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1604 228 431v0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes koper van 4/5 Visbuurt 2 1713 245 189r0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes koper van 4/5 Visbuurt 2 1713 245 189r0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes naastligger ten noorden Zuiderhaven 16 1728 247 110r0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes naastligger ten noorden Zuiderhaven 16 1728 247 110r0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper Zuiderhaven 16 1728 247 110r0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper Zuiderhaven 16 1728 247 110r0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper Zuiderhaven 18 1731 248 21v0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper Zuiderhaven 18 1731 248 21v0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper Zoutsloot 119 1682 241 196r0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper Zoutsloot 119 1682 241 196r0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes koper Kerkpoortstraat 12 1679 241 50r0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes koper Kerkpoortstraat 12 1679 241 50r0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes koper Kleine Kerkstraat 7 1680 241 78r0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes koper Kleine Kerkstraat 7 1680 241 78r0
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaar koper Zuiderhaven 18 1727 246 311r0
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaar koper Zuiderhaven 18 1727 246 311r0
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaar geniaarde koper Zuiderstraat 1727 246 307v0
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaar geniaarde koper Zuiderstraat 1727 246 307v0
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama verkoper Kerkpad 1 1683 241 239r0
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama verkoper Kerkpad 1 1683 241 239r0
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama koper Voorstraat 40 1671 240 66v0
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama koper Voorstraat 40 1671 240 66v0
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama koper Noorderhaven 56 1681 241 153r0
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama koper Noorderhaven 56 1681 241 153r0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Schritsen 65 1729 247 230v0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Schritsen 65 1729 247 230v0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Zoutsloot 49 1727 247 7v0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Zoutsloot 49 1727 247 7v0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes koper Grote Bredeplaats 31 1728 247 141v0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes koper Grote Bredeplaats 31 1728 247 141v0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes , pro se en n.f. verkoper Visbuurt 2 1730 247 355v0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes , pro se en n.f. verkoper Visbuurt 2 1730 247 355v0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 31 1752 252 218v0
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 31 1752 252 218v0
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes huurder Schritsen 56oost 1809 268 228v0
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes huurder Schritsen 56oost 1809 268 228v0
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes koper door niaar huis Hofstraat 13 1783 261 94r0
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes koper door niaar huis Hofstraat 13 1783 261 94r0
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes hoogbootsman koper door niaar huis Hofstraat 15 1784 261 255r0
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes hoogbootsman koper door niaar huis Hofstraat 15 1784 261 255r0
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes hoogbootsman Admiraliteit koper door niaar tuin en timmerhuis Schritsen 56oost 1773 258 69v0
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes hoogbootsman Admiraliteit koper door niaar tuin en timmerhuis Schritsen 56oost 1773 258 69v0
SCHELTES, TIETE het huis de Drie Spaarpotten van Tyte Scheltes naastligger ten noorden Schritsen 56oost de Drie Spaarpotten 1773 258 69v0
SCHELTES, TIETE het huis de Drie Spaarpotten van Tyte Scheltes naastligger ten noorden Schritsen 56oost de Drie Spaarpotten 1773 258 69v0
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes verkoper Zuiderstraat 5 1760 254 257r0
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes verkoper Zuiderstraat 5 1760 254 257r0
SCHELTES, TIETE oud burgemeester Tyte Scheltes bootsman Admiraliteit in Friesland koper door niaar welbeklante timmerhelling Noorderkade 13 1767 256 247r0
SCHELTES, TIETE oud burgemeester Tyte Scheltes bootsman Admiraliteit in Friesland koper door niaar welbeklante timmerhelling Noorderkade 13 1767 256 247r0
SCHELTES, TIETE Tytte Scheltes schipper huurder (p.j.) Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v0
SCHELTES, TIETE Tytte Scheltes schipper huurder (p.j.) Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v0
SCHELTES, TIETE Tytte Scheltes schipper koper huis Zuiderstraat 5 1752 252 208r0
SCHELTES, TIETE Tytte Scheltes schipper koper huis Zuiderstraat 5 1752 252 208r0
SCHELTES, TJITSKE Tziets Scheltes koper Voorstraat 75 1611 229 51v0
SCHELTES, TJITSKE Tziets Scheltes koper Voorstraat 75 1611 229 51v0
SCHELTES, WIETSE Wytse Scheltes metselaar koper huis, loods en ledige plaats Zoutsloot 56 1619 230 180r0
SCHELTES, WIETSE Wytse Scheltes metselaar koper huis, loods en ledige plaats Zoutsloot 56 1619 230 180r0
SCHELTES, WIETSE het nagelaten weeskind van wijlen Wytse Scheltes verkoper Zoutsloot 56 1626 231 102v0
SCHELTES, WIETSE het nagelaten weeskind van wijlen Wytse Scheltes verkoper Zoutsloot 56 1626 231 102v0
SCHELTES, WIETSE wijlen Wytse Scheltes verkoper Zoutsloot 56 1626 231 102v0
SCHELTES, WIETSE wijlen Wytse Scheltes verkoper Zoutsloot 56 1626 231 102v0
SCHELTES, IETJE wijlen Ytje Scheltes , eerste huwelijk erflater Hoogstraat 39 1794 264 174v0
SCHELTES, IETJE wijlen Ytje Scheltes , eerste huwelijk erflater Hoogstraat 39 1794 264 174v0
, wijlen Schelte? Scheltes? koper Achterstraat ZZ 1605 228 461v0
SCHELTES, KLAAS Claas Scheltis huistimmerman verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r0
SCHELTES, KLAAS Claas Scheltis huistimmerman verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r0
SCHELTES, KORNELIS grondpacht uit het land met huis en houtmolen van Cornelis Scheltis eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen 1708 245 74v0
SCHELTES, KORNELIS grondpacht uit het land met huis en houtmolen van Cornelis Scheltis eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen 1708 245 74v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verpachter grond Zuiderhaven 12 1625 231 51v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verpachter grond Zuiderhaven 12 1625 231 51v0
SCHELTES, JAN de pakkerij van Jan Scheltis naastligger ten noorden Zuiderhaven 12 1625 231 51v0
SCHELTES, JAN de pakkerij van Jan Scheltis naastligger ten noorden Zuiderhaven 12 1625 231 51v0
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Havenplein 14 1623 230 349r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Havenplein 14 1623 230 349r0
SCHELTES, JAN de pakkerij van Jan Scheltis naastligger ten noorden Zuiderhaven 12 1624 231 8r0
SCHELTES, JAN de pakkerij van Jan Scheltis naastligger ten noorden Zuiderhaven 12 1624 231 8r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Zuiderhaven 12 1624 231 8r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Zuiderhaven 12 1624 231 8r0
SCHELTES, JAN Jan Scheltis koper door niaar Zuiderhaven 1625 231