Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Sa  Se  Si  So  Su  Sy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  <
hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingst naastligger ten oosten Zoutsloot 34 1776 258 251r
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingst naastligger ten zuiden Zoutsloot 34 1776 258 251r
HINGST, GAUKE S. Gouke S. Hingst koopman is testamentaire dispositie Voorstraat 5 1782 260 309r
KUIPER, JAKOB S. Jacob S. Kuiper administrateur mouterij en turfhuis Kruisstraat 1776 258 259v
SALVERDA, OTTE S. Otte S. Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 79 1774 258 162v
HANNEMA, PIETER S. Pieter S. Hannema koopman naastligger ten noorden Scheffersplein 29 1785 262 28r
S., POPPE Poppe S. Builard naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1775 258 207v
S., SIERK Sierk S. Wynalda huurder Hofstraat 22 1786 262 54r
STEFANUS, TEEKE S. Teeke S. Stephany procureur-fiscaal Zuiderhaven 2 1799 265 187r
BLOK, TJEPKE S. Tjepke S. Blok naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 3 1799 265 156r
SEEKELES, RUURD Ruyrd Saackles , burger koper huis Franekereind 1643 235 96r
SAKES, AALTJE Aeltje Saakes verkopers Lanen 21achter 1799 265 168v
SAKES, ANTJE Antje Saakes kopers Noorderhaven 17 1782 260 299r
SAKES, KORNELIS Cornelis Saakes koper huis en gedeelte tuin Rapenburg ZZ 1780 259 295r
SAKES, HARMEN de erven van Harmen Saakes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1669 239 193v
SAKES, HARMEN de erven van Harmen Saakes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1669 239 193v
SAKES, MEIE Meye Saakes naastligger ten noorden Herenwaltje 1 1702 244 141r
SAKES, SIKKE Sikke Saakes , c.s. huurder Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
SAKES, SIPKE Sipke Saakes huurder Grote Kerkstraat 5 1750 252 52v
SAKES, SIETSE Sydse Saakes scheepstimmerman huurder nieuw (p.j.) Vijverstraat 24 1787 262 204v
SAKES, TIJS Thijs Saakes naastligger ten oosten Schritsen 35 1795 264 246r
BANDSTRA, TIJS SAKES Tijs Saakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit koper huis Schritsen 37 1790 263 274r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Noorderhaven 4 1799 265 155r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker Raamstraat 3 1801 265 292r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker Schritsen 25 1801 265 293r
SEEKELES, RUURD Ruyrd Saakles schipper op Leeuwarden naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46 1650 236 142r
SAPES, ANNE Anne Saapes mede eigenaar onbekend 1783 261 89r
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar mede eigenaar Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar mede eigenaar Bildtpoort (gebied) 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes eigenaar van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1786 262 139r
MEULEN, ANNE SAPES Anne Saapes van der Meulen molenaar koper 1/2 rogge- en windmolen genaamd de Bildtpoortsmolen onbekend de Bildtpoortsmolen 1774 258 156v
ZACHARIAS, GRIETJE Grietje Sacharias Rapenburg 1726 246 289v
, BOTE Botte Sacker Workama , c.u. huurder Rommelhaven ZZ 1702 244 180v
SAKES, BOTE burger hopman Botte Sackes Workama koper huis en twee achterkamers Rommelhaven ZZ 1702 244 180v
IDSINGA, HARMEN SAKES burgervaandrig Haarmen Sackes Idsinga koper huis, houtstek en hovinge Zuiderhaven ZZ 1650 236 105r
SAKES, SIETSE Sytse Sackes verkoper Zuiderhaven 1637 234 28r
SAKES, Saeckes , nomine curatoris naastligger ten noorden Herenwaltje 1629 232 103v
SAKES, ATE Ate Saeckes geniaarde koper Rapenburg ZZ 1680 241 67r
SAKES, HARMEN Harmen Saeckes leidekker koper huis Zuiderplein OZ 1637 234 24r
SAKES, LOLLE de erven van Lolle Saeckes verkoper Sint Odolphisteeg 1640 234 93v
HOITSMA, MICHIEL SAKES Michiel Saeckes Hoytsma, c.u. verkoper 1642 235 27v
SAKES, RIENKJE wijlen Rinck Saeckes Nieuwstraat 1615 229 255v
SAKES, RUURD Ruierd Saeckes naastligger ten noorden onbekend 1646 235 239v
SAKES, STOFFEL Stoffel Saeckes , c.u. koper woning Lanen 3 1672 240 80v
SAKES, STOFFEL wijlen Stoffel Saeckes Rozenstraat 2 1684 242 50v
SAKES, STOFFEL wijlen Stoffel Saeckes Lanen 3 1684 242 52r
SEEKELES, RUURD de erven van Ruird Saeckles verkoper Nieuwstraat 1654 236 249v
SEEKELES, RUURD Ruyrdt Saeckles koper huis Nieuwstraat WZ 1644 235 119r
SEEKELES, SIEMEN de erven van Symen Saeckles , c.u. verkoper Schritsen ZZ 1673 240 123v
SAKES, FETJE Fettie Saekes Zuiderstraat 10 1749 252 24v
SAKES, FETJE Fettje Saekes Zuiderpoort (gebied) 17 1748 251 232r
SAKES, KEIMPE Keimpe Saekes Zeilmakersstraat 1 1752 253 26v
SAKES, MEIE Meye Saekes , burger schipper (smal-) koper huis Herenwaltje OZ 1698 243 369v
SAKES, MEIE Meye Saekes schipper koper kamer onbekend 1702 244 187r
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes Zuiderhaven 27 1730 247 326v
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes Zuiderhaven ZZ 1730 247 333r
SAKES, SJOERD Sioerd Saekes naastligger ten oosten Romastraat NZ 1646 235 212v
SAKES, SIPKE Sipke Saekes , burger stuurman koper huis en tuin Zoutsloot 1730 247 302v
SAKES, SIPKE Sipke Saekes verkoper van 16/32 Zoutsloot NZ 1748 251 239v
SAKES, SIPKE Sipke Saekes huurder Zoutsloot NZ 1749 251 252r
SAPES, HILLEBRAND Hilbrand Saepes molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen onbekend de Bildtpoortsmolen 1772 258 24v
SAPES, LIEUWE de stalling van Lieuwe Saepes naastligger ten westen onbekend 1695 243 169v
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer naastligger ten westen Rozengracht NZ 1694 243 90v
SAPES, OEDE Oede Saepes , burger mr. leertouwer koper hof met priëel en vrije uitgang ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1694 243 108r
SAPES, OEDE Oede Saepes , burger mr. leertouwer naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1694 243 108r
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer verkoper Rozengracht 17 1697 243 310r
SAPES, SIERK Sjerk Saepes naastligger ten westen Lanen 6 1728 247 74r
, ELBRICHJE Elbrichje Saeses Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
, JAN Jan Sagcheryas huurder Kerkpoortstraat 1758 254 121v
SEEKELES, BOTE wijlen Botte Sakeles Noorderhaven 97 1713 245 195v
SAKES, AALTJE Aaltje Sakes Zoutsloot 1 1755 253 233v
SAKES, AATJE Attie Sakes onbekend 1648 236 11v
SAKES, FETJE Fettie Sakes Zuiderstraat NZ 1749 252 8r
SYBESMA, GABE SAKES Gabbe Sakes Sybesma visafslager koper huis Kleine Bredeplaats 12 1731 248 69r
SAKES, JAN Jan Sakes mr. schoenmaker verkoper Schritsen 56 1667 239 119r
SAKES, JAN Jan Sakes koper Schritsen ZZ 1667 239 20va
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes Noorderhaven 17 1792 264 26v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes Lanen 21 1792 264 55v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes Lanen 21achter 1795 264 249r
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes Lanen 21achter 1795 264 249r
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes Hoogstraat 22 1798 265 108v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes Lanen 21achter 1799 265 168v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes Lanen 21 1801 266 19r
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes koper woning Bargebuurt 1740 250 140v
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes arbeider verkoper Bargebuurt OZ 1764 256 87v
SAKES, LOLLE Lolle Sakes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1636 234 14r
SAKES, MEIE Meje Sakes schipper (smal-) naastligger ten zuiden Herenwaltje 1708 245 72r
SAKES, MEIE Meje Sakes schipper (smal-) verkoper Herenwaltje 1708 245 72r
SAKES, MEIE Meye Sakes Wortelstraat 1 1684 242 26r
SAKES, MEIE Meye Sakes naastligger ten zuiden Zoutsloot 1702 244 157v
SAKES, MEIE Meye Sakes schipper (smal-) koper door niaar woning Herenwaltje 1708 245 59r
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder (p.j.) Romastraat ZZ 1752 252 191r
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder (p.j.) Romastraat ZZ 1752 252 213r
KRAMER, MEIE SAKES Meye Sakes Cramer naastligger ten zuiden Herenwaltje 1708 245 59r
SAKES, PIEKE Pieke Sakes varend persoon geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 27 1730 247 326v
SAKES, PIETER de tapperij van Pyter Sakes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
SAKES, SAKE het huis van Sake Sakes , q.q. naastligger ten noorden Herenwaltje 1654 236 252r
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1737 249 206v
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1739 250 44v
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1747 251 183v
SAKES, Sipkes Sakes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1730 247 338v
SAKES, SJOUKJE Sjouk Sakes Zoutsloot ZZ 1651 236 152r
SAKES, STOFFEL Stoffel Sakes naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1734 249 6v
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 61 1790 263 379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent bij de Admiraliteit verkoper Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
SAKES, TJEPKE Tiepke Sakes naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1712 245 185v
SAKES, TJEPKE Tiepke Sakes , c.u. verkoper Franekerpoort (gebied) 1715 245 232r
SAKES, TJEPKE Tjepke Sakes blokmaker Schritsen NZ 1796 264 318v
BLOK, TJEPKE SAKES Tjepke Sakes Blok mr. blokmaker Lanen 22 1801 266 9r
SEEKELES, SIEMEN Symen Sakles koper kamer Schritsen 1649 236 84v
SALOMONS, GOMPERT de erven van Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 4 1788 263 25v
SALOMONS, GOMPERT de erven van Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 6 1788 263 25v
SALOMONS, GOMPERT de erven van Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 8 1788 263 25v
SALOMONS, GOMPERT de erven van Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 10 1788 263 25v
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 4 1788 263 25v
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 6 1788 263 25v
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 8 1788 263 25v
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 10 1788 263 25v
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopman huurder huis en hof (p.j.) Schritsen 58 1788 263 8r
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopman koper huis (winkel) Voorstraat 61 1788 263 40v
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1758 254 173v
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons verkoper Moriaanstraat 8 1788 263 6r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester naastligger ten westen Havenplein 18a 1702 244 155v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester koper huis met plaatske Havenplein 18 1702 244 156v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons koper 2 kamers aanelkaar Droogstraat 1702 244 158v
SALOMONS, de erven van Gomperts Salomon verkoper Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat OZ 1615 229 244v
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon , burger koper nieuwe kamer (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren) Kerkpoortstraat OZ 1615 229 245r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1615 229 245v
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1615 230 3r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomon naastligger ten oosten Lanen 76 1755 253 237v
SALOMONS, ANTJE Antje Salomons verkoper Zoutsloot 1 1666 239 11ra
SALOMONS, GEERTJE Geertie Salomons Zuiderhaven 1684 242 45v
SALOMONS, GERLOF Gerlof Salomons bakker naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 12 1698 243 339r
SALOMONS, GERLOF de erven van Gerlof Salomons naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1728 247 76r
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons Vijver 9 1712 245 167v
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons Vijverstraat 17 1712 245 168r
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons Vijver 9 1717 245 286r
SALOMONS, Gombert Salomons naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons koopman (joods -) koper huis Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons koopman geniaarde koper Franekereind 3 1777 259 30r
SALOMONS, GOMPERT de erven van Gompert Salomons naastligger ten westen Grote Kerkstraat 38 1799 265 199r
SALOMONS, GOMPERT de erven van Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 4 1802 266 167r
SALOMONS, GOMPERT de erven van Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 6 1802 266 167r
SALOMONS, GOMPERT de erven van Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 8 1802 266 167r
SALOMONS, GOMPERT de erven van Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 10 1802 266 167r
SALOMONS, JAN Jan Salomons , c.u. koper huis Anjelierstraat 2 1648 236 51v
SALOMONS, JAN wijlen Jan Salomons Schritsen 11 1720 246 60r
SALOMONS, JELTE Jelte Salomons naastligger ten westen Noorderhaven 18 1710 245 137v
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/3 Vijverstraat 17 1712 245 168r
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/6 Kroonsteeg 5 1712 245 172r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper 1/4 Bildtstraat 24 1725 246 221r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper Noorderhaven 79 1725 246 227r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons , burger koopman koper van 1/4 Noorderhaven 83 1727 247 15r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper van 1/4 Zoutsloot 26 1728 247 62r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koper van 1/4 Noordijs 4 1729 247 238v
SALOMONS, MOSES Moses Salomons Kerkpad 32 1799 265 140r
SALOMONS, MOSES Mozes Salomons koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 47 1750 252 65v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten noorden Schritsen 65b 1752 252 226v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1757 254 78r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Moriaanstraat 4 1760 255 43r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten zuiden Moriaanstraat 4 1760 255 43r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 41 1763 256 5r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 47 1764 256 82v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Lanen 76 1776 258 255v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaard naastligger ten noorden Vijverstraat 21 1763 255 225v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaart mr. bakker koper huis of wagenhuis Vijverstraat 21 1756 254 5r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaart naastligger ten noorden Vijverstraat 21 1756 254 5r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver 9 1758 254 143v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver 9 1763 255 215v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 22 1765 256 95r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1768 257 40r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver 9 1771 257 239v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten noorden Schritsen 65b 1774 258 157v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard mr. bakker verkoper Lanen 76a 1780 259 257r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builart naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builart naastligger ten zuiden Vijver OZ 1759 254 224v
SALOMONS, POPPE tuin van Poppe Salomons Builart naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 41 1768 257 75v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons havenmeester naastligger ten westen Schritsen 63 1706 244 337v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons havenmr. naastligger ten westen Lanen 35 1708 245 51v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons , c.u. havenmr. koper hof met bomen en zomerhuis Liemendijk 1710 245 122r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons verkoper van 1/6 Kroonsteeg 5 1712 245 172r
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicco Salomons havenmr. Schritsen 61 1731 248 53r
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicco Salomons Builhart havenmr. Liemendijk 1715 245 245v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons , burger havenmeester koper hoekhuis met grote loods en plaats erachter Havenplein 5 1694 243 82r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester Lanen 16 1694 243 85v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester Nieuwstraat 64 1694 243 86v
SALOMONS, SIKKE de weduwe en erven van Sicke Salomons naastligger ten westen Havenplein 18a 1716 245 271v
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicke Salomons Schritsen 63 1718 246 9v
SALOMONS, SIKKE de weduwe van Sicke Salomons naastligger ten zuiden Lanen 72 1720 246 59v
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicke Salomons Lanen 33 1721 246 108r
SALOMONS, SIKKE weduwe v Sicke Salomons naastligger ten oosten Havenplein 16 1722 246 131v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons Builhart havenmr. verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons Builhart havenmr. verkoper van 1/3 Vijverstraat 17 1712 245 168r
SALOMONS, TJAMKE Tjamcke Salomons Zuiderhaven 1684 242 45v
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntje Salomons verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
SALVES, HENDRIK Hendrik Salves huurder (p.j.) Lanen 20achter 1807 267 312r
SALVES, MARTEN Marten Salves naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1680 241 21va
SALVES, JAN Jan Salvis naastligger ten oosten onbekend 1614 229 231r
SALVES, JAN de woning van Jan Salvis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1675 240 179r
SALVES, JAN Jan Salvis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v
SALVES, Rietie Salvis verkoper van 1/2 Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis Heiligeweg ZZ 1786 262 61v
SALVES, RIKSTJE Rixtje Salvis verkoper van 1/2 Spekmarkt 2 1786 262 82r
SALVES, SIEUWKE Sioucke Salvis naastligger ten westen Hofstraat NZ 1658 237 171r
SALVES, MARTEN Marten Salvus , burger schipper (wijd-) koper huis Kerkpoortstraat 1663 238 191r
SALVES, MARTEN Marten Salvus , c.u. koper Weverstraat 1663 238 192r
SALVES, MARTEN Marten Salvus , burger koper huis Brouwersstraat 2 1666 239 52r
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4 1666 239 11va
SALVES, MARTEN Marten Salvus smid naastligger ten westen Liemendijk 1682 241 221v
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4 1681 241 35ra
SALVES, MARTJEN Martie Salvus onbekend 1677 240 269r
, MARTEN Marten Salwus schipper (wijd-) koper huis, tuin en plaats Zoutsloot NZ 1675 240 184r
SAMUELS, FREERK het huis van Fredrik Samuel naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1 1670 240 8r
SAMUELS, Brendele Samuels Voorstraat 61 1788 263 40v
SAMUELS, Brynne Samuels Schritsen 58 1788 263 8r
SAMUELS, FEDDRIK Feddrick Samuels naastligger ten westen Schritsen 67 1641 234 129v
SAMUELS, FEDDRIK het huis in de Hofstraat van Feddrick Samuels naastligger ten westen Rozenstraat 2 1673 240 117v
SAMUELS, FREERK de kamer van Freddrik Samuels naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1668 239 159r
SAMUELS, FREERK het huis van Frederic Samuels naastligger ten oosten Lanen 76 1668 239 28va
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels , burger koopman koper 1/4 kamer Hofstraat 16 1658 237 170ar
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koper woning Lanen 26 1659 237 186v
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1667 239 93r
SAMUELS, FREERK de hof van Frederick Samuels naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 1671 240 62r
SAMUELS, FREERK Frederik Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1664 238 240v
SAMUELS, FREERK Frederyck Samuels naastligger ten westen Schritsen 67 1643 235 40v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 1646 235 223v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels koper van 1/4 Zoutsloot 1 1654 236 263v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 22 1661 238 110r
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels , burger koper huis Grote Ossenmarkt 1a 1662 238 144v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 22 1662 238 13va
SAMUELS, FREERK de erven van Fredrick Samuels naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 3 1681 241 148r
SAMUELS, FREERK de erven van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 15 1683 241 246r
SAMUELS, FREERK de erven van Fredrick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 15 1683 241 246v
SAMUELS, FREERK wijlen Fredrick Samuels koopman Schritsen 15achter 1683 242 2v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten westen Rozenstraat 2 1684 242 50v
SAMUELS, JAKOB Jacob Samuels koopman (joods -) koper huis Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
SAMUELS, MICHIEL de kamer van Michiel Samuels naastligger ten oosten Hofstraat 1642 235 3v
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels , burger c.u. koper kamer Hofstraat 1642 235 4r
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels , burger linnenwerker Hofstraat 1648 236 25v
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels , burger linnenwerker Hofstraat 1648 236 25v
SAMUELS, SUSANNA Susanna Samuels verkoper Vijverstraat 22 1742 250 267r
SANDERS, DIRK Dirck Sander naastligger ten zuiden Karremanstraat 1668 239 176v
SANDERS, DIRK Dirk Sander naastligger ten zuiden Karremanstraat 1662 238 147r
SANDERS, DIRK Dirk Sander koper provisioneel 1660 238 7ra1
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders koper huis Karremanstraat 9 1798 265 115r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders huurder (p.j.) Karremanstraat 9 1798 265 115r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders naastligger ten westen Achterstraat 29 1798 265 116r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders naastligger ten westen Achterstraat 29 1809 268 239v
SANDERS, JAN Jan Sanders huurder (p.j.) Rapenburg ZZ 1782 260 188v
SANDERS, SIETSKE Sydske Sanders verkoper Anjelierstraat NZ 1793 264 134v
SANDERS, SIETSKE Sytske Sanders verkoper Zoutsloot 22 1777 259 41v
SANNES, MAAIKE Maike Sanis Achterstraat NZ 1642 235 14r
SANNES, MAAIKE Maike Sanis Achterstraat NZ 1642 235 14r
SANNES, HINNE Henne Sannes mr. bakker Voorstraat 4 1771 257 187r
SANNES, HINNE Hinne Sannes mr. bakker Vijverstraat 20 1777 259 68v
SANNES, LAAS Laas Sannes , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat 1772 258 9v
SANNES, SIETSKE Sytske Sannes naastligger ten oosten Zoutsloot 18 1774 258 187v
SAPES, EEDE Aede Sapes naastligger ten westen Hofstraat 47 1689 242 274r
SAPES, EEDE wijlen kind van Aede Sapes Lanen 83 1718 246 5r
SAPES, ANNE Anne Sapes mr. molenaar kopers Bildtpoort (gebied) 1782 260 263r
MEULEN, ANNE SAPES Anne Sapes van der Meulen verkoper Bildtpoort (gebied) 1800 265 242r
SAPES, ATE Ate Sapes varensgezel koper woning Liemendijk 1755 253 219r
SAPES, LIEUWE Liewe Sapes , burger koper huis Brouwersstraat 18 1666 239 35r
SAPES, LIMME Liomme Sapes , c.u. koper schuur Spinhuisstraat 1666 239 47r
SAPES, OEDE Oede Sapes , burger koper huis Hofstraat 35 1686 242 157r
SAPES, OEDE Oede Sapes , c.u. leertouwer koper 1/2 huis Rozengracht NZ 1692 243 2v
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwer koper 1/2 huis Rozengracht NZ 1692 243 3r
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwer koper woning bestaande uit een beneden en bovenkamer Hofstraat 18 1693 243 39r
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1694 243 106v
SAPES, OEDE wijlen Oede Sapes Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
SAPES, OEDS Oeds Sapes leertouwer naastligger ten oosten Hofstraat 33 1696 243 199v
SAPES, PIETER Pyter Sapes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 77 1731 248 27r
SAPES, RINSKE Reinsch Sapes kopers Rozenstraat WZ 1682 241 206v
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
SAPES, RIENKJE Rinkjen Sapes Nieuwstraat 58 1665 239 28r
SAPES, ROELOF wijlen Roeloff Sapes Zuiderhaven 18 1707 245 21r
SAPES, SIERK Sierk Sapes huurder Vijverstraat 26 1707 245 21v
SAPES, SIERK Sierk Sapes , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 19 1715 245 243v
SAPES, SIERK Sierk Sapes verkoper Grote Ossenmarkt 19 1718 246 26v
SAPES, SIERK wijlen Sierk Sapes scheepstimmerman Lanen 4 1736 249 139v
SAPES, SIERK wijlen Sierk Sapes Achterstraat ZZ 1739 250 8v
SAPES, SAPE Zape Sapes verkoper van 1/2 Liemendijk 1672 240 78r
SAPES, SIERK Zierk Sapes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1717 245 296r
SAPES, Zyrk Sapes , burger verkoper Lanen 44 1730 247 335v
SAPES, LIEUWE Lieuwe Sapis gortmaker naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1670 240 17r
SASKERS, ANTJE Anna Sas Noordijs 7 1664 238 213v
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Sasckers Voorstraat NZ 1633 233 121r
SASKERS, FROUKJE Frouckjen Saskers Zoutsloot 65 1687 242 215r
SASKERS, FROUKJE Froukjen Saskers Noorderhaven 100 1710 245 106v
SASKERS, FROUKJE Froukjen Saskers Noorderhaven 82 1710 245 110v
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers Voorstraat NZ 1631 232 173r
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1625 231 50v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves , burger koper huis waar de Vergulde Oven uitsteekt, strekkende achter tot de Droogstraat (koper heeft het medegebruik van de steeg naar de Zoutsloot ) Noorderhaven NZ de Vergulde Oven 1629 232 111r
SAPES, MAAIKE Maike Saves Voorstraat 87 1663 238 167r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves , burgerse Herenwaltje 1631 232 184r
SAPES, MEINERT de erven van Meynert Saves naastligger ten zuiden onbekend 1642 234 173v
SAPES, MEINERT de erven van Meynert Saves naastligger ten noorden onbekend 1642 234 173v
SAPES, OEDE Oede Saves naastligger ten oosten Rozenstraat 1 1700 244 46r
SAPES, Rogierke Saves , burger Franekereind 1625 231 65r
SAPES, Rogierske Saves verkoper Voorstraat 78 1638 234 59v
, LOLKJE Lolck Schelte , burger Bildtstraat 14 1636 234 3r
SCHELTES, JAN Jan Scheltens naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltens koper 3 huisplaatsen genummerd als 2, 3 en 4 en waren voorheen de afgebrande gleibakke Kruisstraat NZ 1664 238 217r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltens Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes Noorderhaven 60 1700 244 63v
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper tuin en zomerhuis Rozengracht 16achter 1738 249 349r
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper huis Voorstraat 10 1739 250 10v
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes verkoper Rozengracht 16achter 1744 251 30v
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes Grote Kerkstraat 39 1663 238 182v
SCHELTES, ANTJE de verkoper Antje Scheltes naastligger ten noorden Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/2 Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes Heiligeweg 14 1791 263 353v
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen NZ 1796 264 318v
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Heiligeweg 14 1803 266 267r
SCHELTES, AUKJE wijlen Aukje Scheltes Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, AUKJE Aukje Scheltes Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, AUKJE wijlen Aukje Scheltes Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, AUKJE kinderen van Aukjen Scheltes verkoper van 1/4 Schritsen 5 1730 247 331r
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes , c.u. verkoper Lanen 58 1710 245 114r
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes , c.u. hovenier koper huis en tuin Zuiderhaven ZZ 1721 246 113v
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes verkoper van 1/3 Wortelstraat 11 1769 257 104v
SCHELTES, KLAAS verkoper Claas Scheltes , c.u. huurder Brouwersstraat 19 1737 249 166r
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakker verkoper Noorderhaven NZ 1661 238 75v
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes koper provisioneel 1/2 houtmolen en huis ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes , c.u. verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
SCHELTES, KORNELIS wijlen Cornelis Scheltes 't Poortje OZ 1699 243 400v
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakker huurder (p.j.) Franekereind 27 1692 243 2va
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes , c.u. koper pakhuis Kerkpoortstraat OZ 1712 245 177r
SCHELTES, KORNELIS waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes bewoner ten zuiden van Harlingen 1712 245 181r
SCHELTES, KORNELIS 3 pm en 4 einsenland waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes ten zuiden van Harlingen 1721 246 116v
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuwke Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen NZ 1796 264 318v
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes , c.u. huurder Noorderhaven 66 1659 237 195r
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes herbergier huurder Noorderhaven 74 1664 238 226r
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1667 239 101r
SCHELTES, DOEKE de erven van Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1679 241 59r
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes huurder Noorderhaven 66 1662 238 136v
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes , burger koper woning met een potkast en bak Zoutsloot NZ 1665 239 25r
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes Noorderhaven 68 1685 242 84v
SCHELTES, DOEKE de weudwe van Doeke Scheltes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1687 242 178v
SCHELTES, DOUWE Douwe Scheltes , c.u. huurder boven Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
SCHELTES, DOEKE Duco Scheltes , burger koper huis Zoutsloot 1666 239 63v
SCHELTES, FEIKJE wijlen Feikie Scheltes Ooievaarstraat 6 1794 264 200v
SCHELTES, FEIKJE Feykje Scheltes ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
SCHELTES, GEERTJE Geertje Scheltes Kerkpad 22 1809 268 245v
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, GEERTRUIDA wijlen Geertruid Scheltes Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, HIELKJE Hylkjen Scheltes Wasbleekstraat OZ 1751 252 133r
SCHELTES, IDSKE Idtske Scheltes Zoutsloot NZ 1737 249 219r
SCHELTES, JAKOB Jacob Scheltes naastligger ten noorden Nutstraat 2 1718 246 14r
SCHELTES, JAKOB het huis van Jacob Scheltes naastligger ten oosten Zuiderhaven 36 1718 246 19v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten westen Zuiderhaven 56 1629 232 107r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 38 1630 232 159v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. schipper op Sneek koper kamer Nieuwstraat 34 1661 238 109v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. verkoper Nieuwstraat 34 1664 238 229r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. steenvoerder koper huis Romastraat 1670 240 23r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , burger koper huis Heiligeweg 66 1676 240 216v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1681 241 146r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1681 241 146r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , burger molenaar koper huis Nieuwstraat 1683 241 261r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes organist [staat: orgelist] buurtbewoner Kerkpad WZ 1683 241 268r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. organist huurder Hofstraat 35 1686 242 157r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , burger schipper op Franeker (trek-) koper huis Ooievaarsteeg OZ 1687 242 164r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , burger schipper op Franeker (trek-) naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1687 242 164r
SCHELTES, JAN de erven van Jan Scheltes naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1702 244 154r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huis met pottenbakkerij erachter Schritsen 44 1730 247 322v
SCHELTES, JAN wijlen Jan Scheltes pottenbakker Bildtpoort (gebied) 1763 255 232v
SCHELTES, JAN de erven van Jan Scheltes naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1764 256 87v
SCHELTES, JAN wijlen Jan Scheltes Bildtpoort (gebied) 1768 257 46v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper (schuit-) verkoper Franekereind 21 1775 258 214r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1788 263 52v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper (schuit-) koper huis Zoutsloot NZ 1798 265 100r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18voor 1801 265 287r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18voor 1803 266 307r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper naastligger ten oosten Rommelhaven 18achter 1804 267 35v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper naastligger ten oosten Rommelhaven 18achter 1804 267 73v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18voor 1805 267 161v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18voor 1805 267 177r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18achter 1806 267 237r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter 1808 268 59v
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popma koper huis onbekend 1736 249 121r
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltes kopers Zoutsloot ZZ 1679 241 59r
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltes verkoper Heiligeweg 58 1714 245 226r
SCHELTES, JURJEN Jurgen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 1633 233 119r
FONTEIN, JURJEN SCHELTES oud burgemeester Jurgen Scheltes Fonteyn koper huis Rommelhaven 1634 233 142v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1616 230 12v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes , burger rentmeester koper 3 ledige plaatsen Rozengracht 38 1630 232 159v
SCHELTES, JURJEN gezworen gemeensman oud burgemeester Jurien Scheltes verkoper Rommelhaven 6 1642 235 3r
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes naastligger ten westen Zuiderhaven 56 1643 235 48v
FONTEIN, JURJEN SCHELTES burgemeester Jurien Scheltes Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1646 235 197r
SCHELTES, JURJEN Jurjen Scheltes naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1630 232 151v
SCHELTES, JURJEN Jurjen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 16 1642 235 34r
SCHELTES, JURJEN de kinderen van de Burgemr. Jurrian Scheltes naastligger ten westen Rozengracht 40 1648 236 26v
SCHELTES, JURJEN Jurrien Scheltes crediteur Rommelhaven 1637 234 40r
SCHELTES, KLAAS Klaas Scheltes huurder boven Lanen 59 1759 254 232v
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes verkoper Grote Kerkstraat NZ 1636 234 16r
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes , c.u. verkoper Snakkerburen (gebied) 1650 236 102v
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes , burger koper kamer, loods en tuin daarachter Snakkerburen (gebied) 1650 236 143r
SCHELTES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1664 238 240v
SCHELTES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 1671 240 62r
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes verkoper Zuiderstraat 33 1642 235 33v
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1664 238 218v
SCHELTES, LOLKJE Lolk Scheltes Noorderhaven NZ 1641 234 125v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maartje Scheltes verkoper Havenpoort 1 1752 252 224v
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Popta ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper van 1/3 Lanen 45 1734 248 351r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r
SCHELTES, MARTJEN Maertje Scheltes verkoper Schritsen 65 1729 247 230v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Noorderhaven 49 1752 252 215v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Zoutsloot 52 1752 252 216v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Karremanstraat 21 1752 252 217v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Heiligeweg 6 1752 252 219v
SCHELTES, MAGDALENA Magdeltje Scheltes Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
SCHELTES, MARTEN Marten Scheltes naastligger ten zuiden Ooievaarstraat 6 1794 264 200v
SCHELTES, NIESKE Nieske Scheltes verkoper Zuiderstraat NZ 1768 257 86r
SCHELTES, PIETER Pieter Scheltes naastligger ten westen Lanen 16 1739 250 54v
SCHELTEMA, PIETER SCHELTES Pyter Scheltes Scheltema herbergier geniaarde koper Zoutsloot 59 1760 255 20r
SCHELTES, PIETER Pytter Scheltes Noorderhaven 60 1700 244 63v
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u. mr. bakker huurder Grote Kerkstraat 37 1685 242 63r
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , burger mr. bakker koper huis en plaats Kerkpoortstraat 59 1686 242 123v
SCHELTES, SIKKE de erven van wijlen Sicco Scheltes naastligger ten noorden Lanen ZZ 1683 241 270v
SCHELTES, SIKKE de erven van Sicco Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter 1683 242 2v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noordoosten Heiligeweg 22 1631 232 176v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes verkoper Schritsen ZZ 1633 233 112v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat 1634 233 143r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper huis Noordijs 1 1634 233 147r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper huis Lanen 54 1635 233 165r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , burger koper Zuiderstraat ZZ 1635 233 170r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper kamer Kerkpad WZ 1639 234 72r
SCHELTES, SIKKE andere kamer van kopers Sicke Scheltes , c.u. naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1639 234 72r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Lanen 26 1640 234 115r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Lanen 26 1641 234 155r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 1642 235 26r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes verkoper Zuiderstraat 33 1642 235 33v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1644 235 100r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper huis (plus 2 ducatons) Schritsen 1644 235 144r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper mouterij Grote Kerkstraat NZ 1645 235 180r
SCHELTES, SIKKE hoekhuis van Sicke Scheltes naastligger ten noorden onbekend 1647 235 269v
SCHELTES, SIKKE de mouterij van Sicke Scheltes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost 1649 236 59v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 1649 236 81v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper huis Noorderhaven NZ 1649 236 85r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Heiligeweg 20 1649 236 98r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. verkoper Noorderhaven NZ 1650 236 145v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Schritsen 1654 236 253v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden Schritsen 1654 236 253v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Lanen 26 1659 237 186v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 20 1660 238 15r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Scheerstraat 2 1660 238 17r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. verkoper Heiligeweg 22 1661 238 94r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. Kruisstraat 1664 238 216r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. naastligger ten westen Kruisstraat 1664 238 216r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen 30 1668 239 139v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper door niaar schuur, oostelijk gedeelte van een Kruisstraat 8 1668 239 168r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 8 1668 239 168r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 8 1668 239 168r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 8 1668 239 168v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden 1668 239 169v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidoosten Noordijs WZ 1669 239 189v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen ZZ 1669 239 190v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen ZZ 1669 239 35ra
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1670 240 7v
SCHELTES, SIKKE de weduwe en erven van Sicke Scheltes verkoper Noordijs 1 1675 240 187r
SCHELTES, SIKKE wijlen Sicke Scheltes Kruisstraat 8 1677 240 259r
SCHELTES, SIKKE wijlen Sicke Scheltes Kruisstraat 8 1677 240 259r
SCHELTES, SIKKE grondpacht uit de schuur van de weduwe en erven van Sicke Scheltes Moriaanstraat 1679 241 30r
SCHELTES, SIKKE de erven van Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 58 1681 241 142v
SCHELTES, SIKKE de erven van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15 1683 241 246r
SCHELTES, SIKKE de erven van Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15 1683 241 246v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koopman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 33 1688 242 235v
SCHELTES, SIKKE de erven van Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 58 1702 244 154v
SCHELTES, SIKKE de erven van Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 58 1702 244 179v
SCHELTES, Sicke [staat: Scicke] Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat ZZ 1660 238 36r
SCHELTES, Sicke [staat: Scicke] Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat ZZ 1660 238 36r
SCHELTES, SIKKE Sicko Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1671 240 72r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 70 1663 238 194r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 70 1663 238 194r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 70 1663 238 194r
SCHELTES, SIKKE de mouterij van Sikke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1665 239 32r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes , c.s. naastligger ten zuiden Kruisstraat 6 1665 239 32r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes , c.s. naastligger ten westen Lanen ZZ 1670 239 220r
SCHELTES, SIETE Syte Scheltes verkoper Zuiderstraat NZ 1760 254 257r
SCHELTES, TETJE Tettie Scheltes Lanen ZZ 1674 240 153V
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58 1769 257 98r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman bij de Admiraliteit Rapenburg ZZ 1769 257 112r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58 1782 260 167r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Hofstraat 15 1784 261 255r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58 1788 263 8r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 Rome 1795 264 275v
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman naastligger ten westen Hofstraat 17 1795 264 275v
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes oud hoogbootsman naastligger ten westen Hofstraat 15 1807 267 291r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes oud hoogbootsman verkoper Hofstraat 15 1807 267 291r
SCHELTES, TIETE de erven van Tiete Scheltes naastligger ten westen Hofstraat 15 1808 268 151r
SCHELTES, TIETE wijlen Tiete Scheltes oud hoogbootsman verkoper Schritsen 56oost 1809 268 228v
SCHELTES, TIETE wijlen Tiete Scheltes hoogbootsman verkoper Hofstraat 13 1809 268 230r
SCHELTES, Tjetkse Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen NZ 1796 264 318v
SCHELTES, TJITSKE Tjietsche Scheltes huurder Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes Kerkpoortstraat ZZ 1679 241 50r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes kopers Kleine Kerkstraat 7 1680 241 78r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper William Boothstraat 3 1682 241 196r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes Bildtpoort (gebied) 1713 245 189r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes Zuiderhaven 18 1728 247 110r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes Zuiderhaven 18 1728 247 110r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper Zuiderhaven 18 1731 248 21v
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaar Zuiderpoort (gebied) 1727 246 307v
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaar Zuiderhaven 18 1727 246 311r
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama Voorstraat 40 1671 240 66v
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama kopers Noorderhaven ZZ 1681 241 153r
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama verkoper Kerkpad 1 1683 241 239r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes Zoutsloot NZ 1727 247 7v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes Grote Bredeplaats 31 1728 247 141v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes Schritsen 65 1729 247 230v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes , pro se en n.f. verkoper Bildtpoort (gebied) 1730 247 355v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 31 1752 252 218v
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes hoogbootsman Admiraliteit koper door niaar tuin en timmerhuis Schritsen 56oost 1773 258 69v
SCHELTES, TIETE het het huis de Drie Spaarpotten van Tyte Scheltes naastligger ten noorden Schritsen 56oost de Drie Spaarpotten 1773 258 69v
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes koper door niaar huis Hofstraat 13 1783 261 94r
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes hoogbootsman koper door niaar huis Hofstraat 15 1784 261 255r
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes huurder Schritsen 56oost 1809 268 228v
SCHELTES, TIETE Tytte Scheltes schipper koper huis Zuiderpoort (gebied) 1752 252 208r
SCHELTES, TIETE Tytte Scheltes schipper huurder (p.j.) Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v
SCHELTES, IETJE wijlen Ytje Scheltes Hoogstraat 39 1794 264 174v
SCHELTES, KLAAS Claas Scheltis huistimmerman Brouwersstraat 19 1737 249 166r
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verpachter grond Havenplein 1625 231 51v
SCHELTES, JAN de pakkerij van Jan Scheltis naastligger ten noorden Havenplein 1625 231 51v
SCHELTES, als bewoner Jetsch Scheltis naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1670 240 15r
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltis Drie Roemerssteeg OZ 1684 242 43v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltis naastligger ten zuidwesten Heiligeweg ZZ 1636 234 5v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltis , c.u. koper huis Heiligeweg 18 1646 235 226r
SCHELTES, SIKKE huis van de kopers Sicke Scheltis naastligger ten oosten Heiligeweg 18 1646 235 226r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltis , c.u. verkoper Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
SCHELTES, SIKKE Sycke Scheltis geniaarde koper Scheffersplein 27 1646 235 204r
SCHELTES, TJEBBE de weduwe van Tyebbe Scheltis naastligger ten westen Havenplein 1625 231 41r
SCHELTES, ALBERT wijlen Albert Scheltus bleker Kerkpoortstraat OZ 1733 248 232r
SCHELTES, JAN de weduwe van Jan Scheltus naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1697 243 280r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltus Havenpoort 1 1734 248 282v
BASTIAANS, ROMKJE Romck Sebastiaens verkoper (zie AF: huwelijk 1590 te Leeuwarden: Romck Sebastiaens met Lycle Freercks) Noorderhaven 19 1644 235 151r
, FROUKJE Froukje Sebrans Beursma Heiligeweg 34 1798 265 80v
SIEGERS, TEUNIS Theunis Seegers , c.s. huurder Zoutsloot NZ 1755 253 198r
, WOUTER de erven van Wouter Seems bakker naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1650 236 106v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koper 2 kamers Liemendijk 1682 241 232r
SEERPS, ABE Abbe Seerps , burger c.u. kooltjer koper huis, paardenstal, loods en plaats Droogstraat ZZ 1683 242 8r
SEERPS, ABE Abbe Seerps Vijverstraat 17 1685 242 64v
SEERPS, ABE Abbe Seerps , burger koopman verkoper Liemendijk NZ 1694 243 102v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost 1696 243 250v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopman verkoper Grote Bredeplaats 8west 1698 243 368v
SEERPS, ABE Abbe Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 3 1700 244 54v
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps , burger Kerkpoortstraat NZ 1636 234 4v
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rapenburg ZZ 1668 239 22va
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 21 1692 243 19v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Molenpad 1692 243 21v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SEERPS, EESGE Aesge Seerps verkoper van 1/3 Lanen ZZ 1669 239 35ra
SEERPS, ANNE Anne Seerps huurder Karremanstraat 8 1807 267 333r
SEERPS, ARJAANTJE Arien Seerps , burgerse Bildtpoort (gebied) 1630 232 134r
SEERPS, AATJE Attie Seerps Liemendijk NZ 1658 237 174v
SEERPS, AATJE Attie Seerps Noorderhaven 47 1658 237 169av
SEERPS, AATJE Attie Seerps gebruiker van de tuin van Pyter Tames Zoutsloot NZ 1681 241 130v
SEERPS, AATJE Attie Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 27 1681 241 174r
SEERPS, BARTELD huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten westen Sint Jacobstraat 1640 234 98r
SEERPS, BARTELD huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1640 234 98r
SEERPS, BARTELD Bartel Seerps , burger karreman verkoper Sint Jacobstraat 1640 234 98r
SEERPS, BARTELD Bartle Seerps , c.u. karreman koper door niaar huis en hof, nagelaten door wijlen Tiaard Claes Achterstraat ZZ 1638 234 68r
SEERPS, BARTELD de koper Bartle Seerps naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1638 234 68r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps Lammert Warndersteeg 1 1678 241 14r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps kopers William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
SEERPS, BAUKJE Bauckjen Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1695 243 157v
SEERPS, BAUKJE Bauckjen Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1695 243 166r
BAKKER, BAUKJE SEERPS Bauckjen Seerps Bakker Zoutsloot 22 1742 250 210v
SEERPS, BAUKJE Baukien Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1699 244 22r
SEERPS, BAUKJE Baukje Seerps onbekend 1701 244 120r
SEERPS, BAUKJE Baukje Seerps erflaterse Grote Kerkstraat 31west 1701 244 120v
SEERPS, BAUKJE Baukjen Seerps Kruisstraat 6 1671 240 72r
SEERPS, DOEDE Doede Seerps bakker verkoper Rapenburg 1729 247 258r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1739 250 18r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman koper huis en tuintje Voorstraat NZ 1742 250 275v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer, burger koopman verkoper Voorstraat 42 1743 250 280r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 1754 253 163v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koper door niaar huis Voorstraat 89 1765 256 119r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman verkoper Wasbleekstraat OZ 1770 257 164r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman Hofstraat 1 1774 258 148v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman Hofstraat 1 1774 258 148v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman Hofstraat 1 1774 258 148v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 91 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 91 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 93achter 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 93achter 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer verkoper van 1/2 Heiligeweg 52 1785 262 25v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer oom van de verkoper Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Heiligeweg ZZ 1785 262 27r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer Scheffersplein 29 1785 262 28r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Scheffersplein 29 1785 262 28r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer Voorstraat 93 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 93 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer oom van de verkoper Voorstraat 93achter 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 93achter 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer oom van de verkoper Voorstraat 89 1785 262 31v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer Voorstraat 89 1785 262 31v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman koper huis en erf Voorstraat 42 1742 250 244v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman en zoutzieder verkoper van 1/12 Lanen NZ 1743 251 3r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker Noorderhaven 19 1745 251 99v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman koper huis of woning Voorstraat 93achter 1750 252 82r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman naastligger ten westen Voorstraat 93achter 1750 252 82r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman naastligger ten noorden Voorstraat 93achter 1750 252 82r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1782 260 192v
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschut oud fabrikant naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
SEERPS, EESGE Eesge Seerps verkoper Kerkpoortstraat 1675 240 185v
SEERPS, EESGE Esge Seerps verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 21 1692 243 19v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Molenpad 1692 243 21v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SEERPS, GATSE Gatie Seerps , c.u. niaarnemer Achterstraat ZZ 1645 235 179v
SEERPS, GATSE Gatie Seerps , c.u. naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1645 235 179v
SEERPS, GATSE Gatie Seerps proclamant Achterstraat ZZ 1645 235 179v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps koper huis Zoutsloot NZ 1635 233 170v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1644 235 129r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten westen Noordijs 4 1693 243 54r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten noorden Noordijs 4 1693 243 54r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps , burger mr. bakker koper van 1/2 Lanen 50 1694 243 118r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker naastligger ten westen Rommelhaven 28 1695 243 128v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps , burger mr. bakker verkoper van 1/2 Lanen 50 1698 243 370v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps mr. bakker koper hof met vruchtbomen, wijnstokken en zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
SEERPS, GATSE de erven van de hof van Gatse Seerps naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1708 245 70r
SEERPS, GATSE de weduwe en erven van Gatse Seerps Noordijs 4 1710 245 111r
SEERPS, GATSE de dochter van Gatse Seerps naastligger ten westen Rommelhaven 28 1717 245 287v
SEERPS, GATSE Gattie Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1658 237 164r
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps Achterstraat 1688 242 260v
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Hofstraat 21 1692 243 19v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Molenpad 1692 243 21v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
WILDSCHUT, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Wildschut, burger bontreder verkoper Franekereind 3 1738 249 223r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Hofstraat 21 1692 243 19v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Molenpad 1692 243 21v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SEERPS, GRIETJE Grietie Seerps Lanen 21 1734 248 319v
SEERPS, GRIETJE Grietie Seerps naastligger ten zuiden Lanen 21 1734 248 319v
SEERPS, GRIETJE Grietje Seerps Lanen 21 1730 247 368v
SEERPS, GRIETJE Grietje Seerps Lanen 21 1730 247 368v
BAKKER, GRIETJE SEERPS Grietje Seerps Backer verkoper van 1/12 Lanen NZ 1743 251 3r
SEERPS, HARKE Harke Seerps , c.s. huurder (p.j.) Rommelhaven 4 1735 249 52r
SEERPS, HARKE Harke Seerps oud varenspersoon Noorderhaven 50 1756 253 257r
SEERPS, Hinckie Seerps verkoper van 1/4 Zoutsloot 47 1701 244 103r
SEERPS, HINKE Hinke Seerps Voorstraat 14 1701 244 118v
SEERPS, HOITE de weduwe van Hoite Seerps huurder Herenknechtenkamerstraat OZ 1741 250 200v
SWERMS, HOTSE SEERPS Hotse Seerps Swerms, c.s. en q.q. mr. zilversmid in qlt als diaconen van de gereformeerde kerke Romastraat 1 1706 244 334r
SEERPS, HOITE Hoyte Seerps Scheffersplein WZ 1633 233 124r
SEERPS, HOITE Hoyte Seerps , c.s. verkoper Voorstraat 63 1643 235 39r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonga Heiligeweg 1630 232 165r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer koper provisioneel huis voorheen de Drie Weiten Bollen genaamd Hoogstraat ZZ de Drie Weiten Bollen 1680 241 29va
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer naastligger ten oosten Hoogstraat ZZ 1684 242 40v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps geniaarde koper Vijverstraat 17 1685 242 64v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps , burger c.u. kooltjer koper woning met plaatske Zoutsloot 24 1685 242 75v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer koper fraai huis Vijverstraat NZ 1685 242 90r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer naastligger ten zuiden onbekend 1686 242 112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer naastligger ten noorden onbekend 1686 242 112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer verkoper onbekend 1686 242 112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer verkoper Zoutsloot 24 1687 242 179r
POPTA, JAKOB SEERPS Jacob Seerps Popta verkoper van 1/3 Zoutsloot ZZ 1733 248 281r
SEERPS, JAN het huis van Jan Seerps naastligger ten zuiden William Boothstraat WZ 1635 233 175r
SEERPS, JILDOU Jildu Seerps Droogstraat ZZ 1640 234 91v
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta, c.u. mr. kleermaker koper huis Brouwersstraat 1b 1713 245 197r
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta mr. kleermaker koper huis Heiligeweg 32 1727 246 305v
SEERPS, JOUKE Joucke Seerps Zoutsloot ZZ 1719 246 38r
SEERPS, PIETER Pieter Seerps verkoper Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1683 241 240v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps mr. timmerman koper provisioneel Franekereind 36 1682 241 60va
SEERPS, PIETER Pieter Seerps naastligger ten oosten Franekereind 34 1684 242 45r
SEERPS, PIETER de erven van Pieter Seerps naastligger ten westen Franekereind 36 1709 245 78v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps verkoper van 1/4 Zoutsloot ZZ 1719 246 38r
SEERPS, PIETER huisman Pieter Seerps verkoper Zoutsloot NZ 1731 248 42v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps , e.a. huurder (p.j.) Karremanstraat NZ 1736 249 148v
SEERPS, PIETER Pyter Seerps , burger huistimmerman Nieuwstraat 37 1697 243 322v
SEERPS, PIETER Pyter Seerps , c.s. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v
SEERPS, PIETER Pytter Seerps koper Kerkpoortstraat 39 1667 239 81r
SEERPS, PIETER nu Pytter Seerps timmerman naastligger ten westen Franekereind 38 1686 242 114v
SEERPS, PIETER Pytter Seerps mr. huistimmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 35 1687 242 216v
SEERPS, PIETJE Pyttie Seerps Heiligeweg 25 1718 246 1v
SEERPS, PIETJE Pyttie Seerps Heiligeweg 32 1727 246 305v
SEERPS, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps naastligger ten noorden Heiligeweg OZ 1615 229 241v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steeven Seerps Swerms makelaar verkoper Tiepelsteeg 1696 243 222v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Hofstraat 21 1692 243 19v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Molenpad 1692 243 21v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, STEFFEN SEERPS vaandrig Steven Seerps Swerms koper pakhuis beneden geschikt als houtstek en boven graanzolders Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, STEFFEN SEERPS vaandrig Steven Seerps Swerms, burger koper kamer Tiepelsteeg 1693 243 46r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms koper huis met een plaatsje erachter Zuiderhaven 23 1693 243 63v
SWERMS, STEFFEN SEERPS als bewoner burgervaandrig Steven Seerps Swerms naastligger ten noorden Zuiderhaven 23 1693 243 63v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms gezworen makelaar koper pakhuis en plaats erachter Zuiderhaven 18 1697 243 315v
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps koper huis Kerkpoortstraat 39 1667 239 81r
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps , c.u. timmerman koper pakhuis Schritsen NZ de Drie Klaverbladen 1668 239 154r
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps verkoper Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
SEERPS, SIEBE wijlen Sybe Seerps Droogstraat NZ 1676 240 219r
SEERPS, SIEBE wijlen Sybe Seerps Schritsen NZ 1676 240 219v
SEERPS, SIEBE wijlen Sybe Seerps Schritsen NZ 1676 240 246r
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps koper huis Droogstraat NZ 1672 240 11va
SEERPS, SIEBREN Sybrant Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 6 1629 232 105v
SEERPS, SIEBREN Sybren Seerps naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
SEERPS, SIEBREN Sybren Seerps naastligger ten noorden Nieuwstraat 22 1793 264 136v
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtje, c.u. huistimmerman koper huis Nieuwstraat 20 1785 262 15r
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtje naastligger ten noorden Nieuwstraat 22 1802 266 118v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat 21 1692 243 19v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Molenpad 1692 243 21v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SEERPS, TJEPKE Tiepcke Seerps Schoolsteeg 1630 232 141r
SEERPS, TJEPKE Brouwerij van Tiepcke Seerps naastligger ten noorden Noordijs 1631 232 173v
SEERPS, TJEPKE Brouwerij van Tiepcke Seerps naastligger ten noorden Noordijs 1631 232 174r
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps mr. scheepstimmerman ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps betrokkene onbekend 1745 251 74v
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps huurder (p.j.) Zoutsloot 53 1759 254 214v
VRIES, TJEERD SEERPS Tjeerd Seerps de Vries scheepstimmerman verkoper Noorderkade 13 1757 254 103v
VRIES, TJEERD SEERPS Tjeerd Seerps de Vries huurder en gebruiker ten oosten van Harlingen 13 1758 254 137v
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1693 243 29r
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1693 243 29r
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratama koopman verkoper Rapenburg 1708 245 50v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema naastligger ten westen Rapenburg NZ 1698 243 344v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1698 243 344v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema koopman koper provisioneel Voorstraat 50 1692 243 1ra
GRATEMA, TJEPKE SEERPS de erven van Tjepke Seerps Gratema naastligger ten oosten onbekend 1731 248 37r
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntie Seerps Gratama Franekertrekvaart 1693 243 39v
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS wijlen Trijntie Seerps Gratama William Boothstraat 31 1718 246 24r
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntje Seerps Gratema Franekereind 10 1695 243 129r
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
SEERPS, WIEBREN de hovinge van Wibrant Seerps naastligger ten oosten Droogstraat 1642 234 180v
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps , burger koopman niaarnemer Voorstraat 8 1643 235 89r
SWERMS, WIEGER SEERPS Wieger Seerps Swerms distillateur verkoper van 1/2 Voorstraat 53 1763 255 209v
SEERPS, WIEBE Wybe Seerps Hoogstraat ZZ 1625 231 53r
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps , burger verkoper Zoutsloot NZ 1634 233 133v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps , burger koper huis, lege plaats, zomerhuis en hof met bomen en plantagie Noordijs 19 1643 235 79v
SEERPS, WIEBREN het huis van wijlen Wybrant Seerps naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1648 236 16v
SEERPS, WIEBREN Wybren Seerps naastligger ten westen Zoutsloot 1639 234 90v
SEERPS, WIEBREN het huis van de erven van Wybren Seerps naastligger ten westen Zuiderplein 1 1649 236 56v
SIEGERS, AALTJE Aeltge Segers verkoper Sint Jacobstraat 10 1630 232 160v
SIEGERS, ANTJE Anneke Segers Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
SIEGERS, BOTE Bote Segers Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
SIEGERS, KORNELIS Cornelis Segers koper 1/4 huis Sint Jacobstraat 10 1630 232 160v
SIEGERS, KORNELIS Cornelis Segers verkoper 1/2 Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
SIEGERS, HENDRIK Hendrik Segers huurder Bargebuurt 28 1753 253 104v
SIEGERS, TRIJNTJE Trijntie Segers naastligger ten oosten Lanen 30 1668 239 139v
SELIS, GRIETJE Grietie Selis Achterstraat NZ 1711 245 162r
SEMS, WOUTER Wouter Sems naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat NZ 1630 232 151r
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat ZZ 1631 232 181v
SEMS, WOUTER Wouter Sems Heiligeweg 34 1637 234 29v
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ 1643 235 46r
SEMS, WOUTER Wouter Sems verkoper Grote Kerkstraat NZ 1643 235 91v
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakker verkoper Kerkpoortstraat 27 1644 235 116v
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakker naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1644 235 142v
SEMS, WOUTER de erven van Wouter Sems bakker naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1653 236 246v
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sendts naastligger ten noorden Noorderhaven 61 1665 239 2va
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sent naastligger ten noorden Hondenstraat 12 1662 238 158v
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sent naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20 1663 238 165v
SINTS, HUBERT de weduwe van Huybert Sent naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1677 240 255v
SINTS, WARNER de erven van Warner Senths naastligger ten oosten Zuiderhaven 59 1689 242 279v
SINTS, WIETSE Wytse Senties , c.u. verkoper William Boothstraat 3 1661 238 85r
SINTS, FROUKJE Vrouwkje Sentjes , onmondig kind Zuiderstraat 16 1801 266 25r
SINTS, HILTJE Hiltie Sents vorige eigenaar Grote Ossenmarkt 3 1681 241 168r
SINTS, HISKE Hiske Sents Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
SINTS, HISKE Hiske Sents Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
SINTS, HISKE wijlen Hiske Sents Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
SINTS, HISKE Hiske Sents verkoper Grote Kerkstraat 21 1811 269 141r
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sents naastligger ten zuiden Vijver 7 1664 238 234r
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sents naastligger ten noorden Vijverstraat ZZ 1663 238 22va
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sents naastligger ten zuiden Vijver 7 1670 240 24v
SINTS, HUBERT Huybert Sents naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1634 233 145r
SINTS, HUBERT Huybert Sents , burger c.u. schipper (groot-) koper huis met een visloods en schuur ten westen met een zoldering daarboven en een vr Grote Bredeplaats 1642 235 17v
SINTS, HUBERT Huybert Sents koper huis en schuur Vijver 9 1646 235 222v
SINTS, HUBERT koper Huybert Sents naastligger ten oosten Vijver 9 1646 235 222v
SINTS, HUBERT wijlen Huybert Sents Zuiderhaven 13 1668 239 177r
SINTS, HUBERT wijlen Huybert Sents Brouwersstraat WZ 1676 240 245r
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Droogstraat 1614 229 217r
SINTS, JAN de brouwerij van Jan Sents naastligger ten oosten onbekend 1614 229 218r
SINTS, JAN Jan Sents , burger lakenkoper koper grondpacht uit de kamer toebehorend hebbende aan Claes Harmens ad 2 gg, 2 stuive onbekend 1624 231 28r
SINTS, JAN Jan Sents , burger lakenkoper koper grondpacht uit het huis toebehorend aan Hendrik Hendriks, bakker, ad 0 gg, 13 st Grote Kerkstraat 1624 231 28r
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Schoolsteeg WZ 1633 233 106v
SINTS, JAN de brouwerij van Jan Sents naastligger ten oosten onbekend 1657 237 110r
SINTS, JAN Jan Sents huurder Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
SINTS, JANKE Jancke Sents Voorstraat 3 1658 237 153r
SINTS, JAN Jans Sents verpachter grond Droogstraat ZZ 1624 231 21v
SINTS, ROMKE de weduwe van Romcke Sents naastligger ten westen onbekend 1646 235 196v
SINTS, ROMKE hovinge van Romcke Sents naastligger ten oosten Romastraat 6 1646 235 208r
SINTS, ROMKE de weduwe en erven van Romke Sents naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1642 235 10r
SINTS, ROMKE Romke Sents naastligger ten westen Both Apothekerstraat 1643 235 66v
SINTS, ROMKE Rompke Sents koper kamer en weefhuis of winkel Romastraat 8 1614 229 226v
SINTS, SIETSE Sytse Sents koper huis Lanen NZ 1634 233 134r
SINTS, SIETSE Sytse Sents naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1636 234 20v
SINTS, SIETSE Sytse Sents koper door niaar huis Lanen NZ 1642 234 166r
SINTS, SIETSE Sytse Sents naastligger ten noorden Lanen NZ 1642 234 166r
SINTS, WARNER Warner Sents huurder Zuiderhaven 57 1657 237 105r
SINTS, WARNER Warner Sents naastligger ten zuiden Schritsen 12 1668 239 157r
SINTS, WOUTER het voormalige huis van Wouter Sents bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1660 238 51v
SINTS, IEPE weduwe Ype Sents naastligger ten oosten Rozengracht 19 1731 248 58r
SINTS, IEPE weduwe Ype Sents naastligger ten noorden Rozengracht 19 1731 248 58r
SINTS, IEPE wijlen Yppe Sents Lanen 53 1733 248 176v
SEERPS, ABE Abe Serps , c.u. kooltjer koper huis Schritsen 8 1688 242 241v
SEERPS, JAKOB Jacob Serps kooltjer verkoper Noordergrachtswal 1686 242 153v
SEERPS, TJITSKE Tietske Serps Noorderhaven ZZ 1661 238 73r
SERVAAS, JAKOB Jacob Servaas , c.u. naastligger ten oosten Lanen 82 1715 245 239r
SERVAAS, PIETJE Pyttie Servaas Grote Bredeplaats 1707 245 31r
SERVAAS, PIETJE Pyttie Servaas Grote Bredeplaats 1707 245 31r
SERVAAS, WILLEM Willem Servaas , c.u. huurder (p.j.) Hoogstraat 16 1767 257 23r
SERVAAS, WILLEM Willem Servaas huurder benedenkamer Voorstraat 51 1775 258 226r
SERVAAS, WILLEM Willem Servaas huurder Zoutsloot 61 1775 258 232v
SERVAAS, JAKOB Jacob Servaes mr. slotmaker huurder Lanen 84 1712 245 315v
SERVAAS, PIETER de erven van Pieter Servaes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
SERVAAS, PIETER de erven van Pieter Servaes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
, Pytje Serwaes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 15 1731 248 3r
, Pytje Serwaes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 15 1731 248 3r
, PIETJE Pytie Serwaes* naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 15 1732 248 139r
, PIETJE Pytie Serwaes* naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 15 1732 248 139r
, SJOERD Sjoerdt Seyckes , burger schipper op Dokkum (trek-) koper 1/2 windmolen genaamd De Nieuwe Molen, met molenaarshuis en tuin Rapenburg de Nieuwe Molen 1688 242 250v
SIJES, SJOERD Sjoerd Seyes Lanen 46 1702 244 159r
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Seyes Hilma koopman verkoper Noorderhaven 22 1700 244 83r
SIJES, SIEBE Gecommiteerde crediteur en als gelastigde van de hypothecaire crediteuren van Sybe Seyes Hilma , c.u. verkoper ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
SIJES, SIEBE de gecommiteerde crediteuren van burgemeester Sybe Seyes Hilma , c.u. verkoper Noordijs 15 1702 244 182v
SIBBELES, AAGJE Aegh Sibbeles verkoper Zuiderhaven ZZ 1615 229 255r
SIBBELES, GRIETJE Grietje Sibbeles lastgever Hoogstraat 19 1792 264 28v
SIBBELES, JELTJE Jeltje Sibbeles lastgever Hoogstraat 19 1792 264 28v
SIBBELES, JOCHEM Jogchum Sibbeles lastgever Hoogstraat 19 1792 264 28v
REEN, LIENTJE SIBBELES Lijntie Sibbeles Reen verkoper van 1/2 Hoogstraat 7 1702 244 188v
REEN, LIENTJE SIBBELES Lijntie Sibbeles Reen verkoper van 1/2 Hoogstraat 9 1702 244 189r
SIBBELES, SIETSE Sytse Sibbeles soldaat lastgever Hoogstraat 19 1792 264 28v
SIBBELES, WOPKE Wopke Sibbeles soldaat lastgever Hoogstraat 19 1792 264 28v
SIBBELES, de schuur van Lijntien Sibbels naastligger ten noorden Hoogstraat 7 1686 242 106r
BIERMA, PIETER SIBBELES Pieter Sibbels van Bierma naastligger ten westen Schoolsteeg WZ 1686 242 112v
BROUWER, GRIETJE SIBBELES Grietje Sibbles Brouwer Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
SIBBELES, de mouterij van Lijntien Sibbles naastligger ten oosten Hoogstraat 7 1686 242 106r
REEN, SIBBELES Lijntien Sibbles Reen huurder Brouwersstraat 13 1684 242 14v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibbouts Cramer, burger c.u. koopman naastligger ten noorden Voorstraat 49 1741 250 167v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibbouts Cramer, burger koopman verkoper Voorstraat 49 1741 250 167v
, SAAPKE Saepke Sibeles Vijverstraat NZ 1703 244 190v
, SAAPKE Saepke Sibeles Brouwersstraat WZ 1703 244 194r
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sibes Groen, burger koper hovinge Rapenburg 1662 238 121r
SIEBES, ANSKE Anske Sibes , burger mr. metselaar Kerkpoortstraat WZ 1738 249 267v
SIEBES, ANSKE Anske Sibes , burger mr. metselaar Kerkpoortstraat WZ 1738 249 267v
SIEBES, ANTJE Antie Sibes verwandelaar Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
SIEBES, KLAAS Claes Sibes , c.u. linnenwever koper huis Sint Odolphisteeg 2 1643 235 82r
SIEBES, KLAAS de weduwe van Claes Sibes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1657 237 120v
SIEBES, KLAAS het huis van wijlen Claes Sibes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1658 237 142r
SIEBES, JAN Jan Sibes , burger c.u. koper huis waar de Blauwe Engel uitsteekt Hoogstraat ZZ de Blauwe Engel 1642 234 161v
SIEBES, JAN Jan Sibes pottenbakker naastligger ten westen Rommelhaven 15 1650 236 122r
SIEBES, JAN Jan Sibes , burger koper estrik- en panwerk Rozengracht 22 1660 238 55r
SIEBES, JAN Jan Sibes naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1662 238 12va
SIEBES, Jelties Sibes , burger Carl Visschersteeg WZ 1646 235 198v
SIEBES, MEINERT deze verkochte kamer is het sterfhuis van Meindert Sibes turfdrager eerdere bewoner Gardenierstraat ZZ 1666 239 6va
SIEBES, MEINERT Meynert Sibes naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1641 234 154v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sibes Salverda koopman koper dwarshuis Romastraat 27 1738 249 227r
SIEBES, SIEMEN de weduwe van Symon Sibes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27 1745 251 56r
, ANTJE Antie Sibes [staat: Foppes] aanhandelaar kamer (p.j.) Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
REEN, LEENTJE SIBBELES Leentie Sibles Reen naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1699 243 402v
REEN, SIBBELES Lijntien Sibles Reen naastligger ten westen Hoogstraat 11 1693 243 38v
SIBBELES, SAAPKE Saepke Sibles Brouwersstraat WZ 1676 240 245r
SIEBOUTS, SIEMEN Simon Siboldi Beeltsma conrector scholarium koper hof Hofstraat 16 1682 241 234r
SIEBOUTS, KORNELIS Cornelis Sibolts , burger koper huis en plaatsje Lanen 6 1615 229 250v
SIEBOUTS, KORNELIS wijlen Cornelis Sibolts Lanen 6 1642 234 181v
SIEBOUTS, IDS Idts Sibolts naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 20 1625 231 59v
SIEBOUTS, IENTE Inte Sibolts , c.u. koper kamer met een lege daarvoor gelegen Liemendijk 1645 235 175r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer naastligger ten zuiden onbekend 1737 249 202r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer koopman verkoper Rozengracht 15 1739 250 16r
KRAMER, JAN SIEBOUTS het estrikwerk van Jan Sibolts Cramer naastligger ten westen Rozengracht 17 1739 250 16r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer koopman verkoper Rozengracht 17 1739 250 16r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibolts Cramer koopman verkoper Rozenstraat WZ 1739 250 16r
SCHELTEMA, JAN SIEBOUTS weefwinkel van Jan Sibolts Scheltema, burger koopman naastligger ten oosten Rozengracht 17 1739 250 16r
SIEBOUTS, JANKE Jancke Sibolts Drie Roemerssteeg 1654 236 256r
SIEBOUTS, JANKE Janke Sibolts Drie Roemerssteeg 1661 238 74r
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hilbrant Sibouts , c.u. koper kamer Hofstraat ZZ 1661 238 90r
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hilbrant Sibouts , burger gleibakker koper 2 kamers Grote Kerkstraat NZ 1663 238 167v
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hillebrant Sibouts naastligger ten zuiden Voorstraat 70 1663 238 194r
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hillebrant Sibouts naastligger ten zuiden Voorstraat 70 1663 238 194r
SIEBOUTS, HILLEBRAND Hillebrant Sibouts naastligger ten zuiden Voorstraat 70 1663 238 194r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramer koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1738 249 292r
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramer naastligger ten oosten Noorderhaven 92 1747 251 196v
KRAMER, JAN SIEBOUTS Jan Sibouts Cramer koopman verkoper Noorderhaven 92 1747 251 196v
SIEBOUTS, JETSKE Jetske Sibouts verkoper van 1/8 Zoutsloot 47 1701 244 103r
SIEBOUTS, RIEMKJE Rieme Sibouts , burger onbekend 1624 231 29v
SIEBOUTS, RIEMKJE Rieme Sibouts , burger Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
SIEBOUTS, SIEBOUT Sibout Sibouts , c.u. huurder (p.j.) Lanen 82 1715 245 239r
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. koper kamer met zolder erboven onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. naastligger ten zuiden onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. naastligger ten westen onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tiaerd Sibouts Haersma, c.u. naastligger ten noorden onbekend 1664 238 224v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS Tjeerd Sibouts Haarsma, c.u. koper huis Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
, SIEBREN Sibrant Sibrandes , c.u. naastligger ten zuiden Vianen ZZ 1719 246 43v
CANNEGIETER, SIEBREN Sibrant Sibrandes Kannegieter, c.u. ? koper huis Vianen ZZ 1719 246 43v
SIEBRENS, WIKJE hun dochter Wickien Sibrandi , burger verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 1614 229 229v
SIEBRENS, WIKJE Wickien Sibrandi Brouwersstraat 1 1635 233 165r
SIEBRENS, AAGJE Aegie Sibrands verkoper Nieuwstraat 42 1699 244 21r
KAMSTRA, FEIKE SIEBRENS vroedsman Feike Sibrands Kamstra verkoper Lanen 62 1788 263 15r
SIEBRENS, GERBEN wijlen Gerbrand Sibrands schipper Droogstraat ZZ 1789 263 144r
SIEBRENS, PIETER Piter Sibrands naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1636 234 22v
SIEBRENS, RINSE Rinse Sibrands naastligger ten oosten Noorderhaven 56achter 1800 265 211v
SIEBRENS, RINSE Rinse Sibrands schipper op Medemblik verkoper Noorderhaven 56achter 1800 265 211v
CANNEGIETER, SIEBREN SIEBRENS vroedsman Sybrand Sibrands Kannegieter verkoper Voorstraat 55 1720 246 68v
SIEBRENS, FOPPE Foppe Sibrandts mr. ankersmid verkoper Zuiderhaven ZZ 1664 238 234v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrandts eigenaar van 1/2 Noorderhaven 10 1661 238 107v
FEITEMA, MAAIKE SIEBRENS Mayke Sibrandts Feitema naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg 4 1714 245 220v
SIEBRENS, IEDE de hof van Yde Sibrandts Feytama naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1639 234 89v
REITSMA, AALTJE SIEBRENS Aaltje Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85 1800 265 214v
REITSMA, GERRIT SIEBRENS Gerrit Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85 1800 265 214v
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sibrandus koopman naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 15 1786 262 111r
REITSMA, JAKOB SIEBRENS Jacob Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85 1800 265 214v
REITSMA, LUTSKE SIEBRENS Lutske Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85 1800 265 214v
REITSMA, SIEBREN SIEBRENS Sybren Sibrandus Reitsma verkoper Heiligeweg 6 1799 265 153r
REITSMA, FOLKERT SIEBRENS Volkert Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85 1800 265 214v
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrans Feitama koper 1633 233 102v
, EEDE Ede Sibrant Feytama, c.s. verkoper Rozengracht ZZ 1642 235 12r
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syouma verpachter grond Zuiderhaven 13 1625 231 43v
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syouma naastligger ten oosten Zuiderhaven 13 1625 231 43v
SIEBRENS, KLAAS Claes Sibrants Syouma naastligger ten noorden Zuiderhaven 13 1625 231 43v
SIEBRENS, DIRK Dirk Sibrants eigenaar grondpacht (p.j.) Kerkpoortstraat 31 1661 238 82r
SIEBRENS, DIRK Dirk Sibrants eigenaar grondpacht Kerkpoortstraat 1661 238 8va
SIEBRENS, IEBELE de weduwe van Ebel Sibrants naastligger ten noorden 1640 234 101r
SIEBRENS, EEDE de hovinge van Ede Sibrants Feytama, e.a. naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1642 235 22v
SIEBRENS, EEDE Ede Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v
SIEBRENS, EEDE Edo Sibrants Feytama, burger geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
SIEBRENS, IEBELTJE Eebel Sibrants naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 256r
SIEBRENS, EELKJE Eelck Sibrants Romastraat NZ 1646 235 195r
SIEBRENS, FEIKE Feycke Sibrants eerdere eigenaar onbekend 1657 237 136v
SIEBRENS, FOKELTJE Foockel Sibrants verkoper Zoutsloot ZZ 1624 231 5r
SIEBRENS, FOPPE Foppe Sibrants ankersmid naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
SIEBRENS, IEDE Ido Sibrants Feytama, burger Franekertrekvaart ZZ 1640 234 94v
SIEBRENS, JAKOB Jacob Sibrants Havenplein 1625 231 41r
SIEBRENS, JAN Jan Sibrants Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
SIEBRENS, Juske Sibrants Zuiderhaven 18 1642 235 13r
SIEBRENS, LUTSKE Luytien Sibrants Vijverstraat 26 1650 236 116v
SIEBRENS, MAAIKE Maike Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v
SIEBRENS, PIETER Peter Sibrants naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1640 234 98v
SIEBRENS, SEERP wijlen Seerp Sibrants Schritsen NZ 1643 235 50v
SIEBRENS, SEERP de erven van Seerp Sibrants verkoper Voorstraat 8 1648 236 18r
SIEBRENS, SJOERD Sioerdt Sibrants pachtenaer (de secretaris van de stad heeft voldaan en betaald de 56e penn.) Kleine Bredeplaats 1644 235 132v
SIEBRENS, SIPKE de weduwe van Sipke Sibrants naastligger ten zuiden Zuiderhaven 17 1644 235 124v
SIEBRENS, TIEDE Tiede Sibrants naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1640 234 117v
SIEBRENS, OEPKE Upke Sibrants pachtenaer Kleine Bredeplaats 1644 235 132v
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sibrens Heiligeweg 1west 1660 238 62v
SIEBRENS, AAFKE Aefke Sibrens Zoutsloot 1659 237 210v
SIEBRENS, AAGJE Aegien Sibrens Kleine Bredeplaats 23 1699 244 34v
SIEBRENS, AAGJE de huisinge van Aegjen Sibrens , c.s. naastligger ten oosten Vijverstraat 26 1707 245 21v
SIEBRENS, AAGJE de erven van Aegjen Sibrens naastligger ten oosten Vijverstraat 26 1719 246 35r
SIEBRENS, ANTJE Anneke Sibrens Voorstraat 30 1616 230 20r
SIEBRENS, BEREND Beernt Sibrens Ekel mr. kleermaker Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS mede vroedsman Dirck Sibrens Longerhou, burger c.u. naastligger ten westen Schritsen 7 1661 238 108r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS mede vroedsman Dirck Sibrens Longerhou, burger verkoper Schritsen 7 1661 238 108r
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sibrens naastligger ten westen Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 265v
SIEBRENS, GERRIT Gerrit Sibrens mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 6 1722 246 146v
SIEBRENS, GAUKE Goucke Sibrens naastligger ten zuiden Schoolsteeg 1708 245 71v
SIEBRENS, GAUKE Gouke Sibrens Hengst, burger bontreder verkoper Voorstraat 93oost 1752 253 34v
SIEBRENS, GRIETJE Griet Sibrens Gardenierstraat 1637 234 32v
SIEBRENS, GRIETJE Griet Sibrens Sint Jacobstraat 3 1651 236 155r
SIEBRENS, HESSEL Hessel Sibrens naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
SIEBRENS, HIELKJE Hylkien Sibrens William Boothstraat OZ 1658 237 171ar
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens verkoper van 5/16 Zoutsloot 1659 237 210v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1660 238 27r
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1660 238 64r
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1661 238 92r
SIEBRENS, JAN wijlen Jan Sibrens Voorstraat 67 1720 246 72v
SIEBRENS, JAN Jan Sibrens reidmaker koper van 1/3 Lanen 85 1800 265 214v
SIEBRENS, JOCHEM Jochum Sibrens verkoper Zoutsloot 1 1663 238 177v
SIEBRENS, JOUKE Joucke Sibrens , burger scheepstimmerman koper huis met de plaats en stakettinge van dien daarachter, strekkende noordwaarts to ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
SIEBRENS, MAAIKE Mayke Sibrens naastligger ten westen Havenplein 26 1658 237 166r
SIEBRENS, PIER Pier Sibrens bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1658 237 142v
SIEBRENS, PIETER Pieter Sibrens mr. huistimmerman naastligger ten westen Lanen 39 1712 245 182r
SIEBRENS, PIETER Pieter Sibrens naastligger ten westen Lanen 39 1715 245 233r
SIEBRENS, PIETJE Pyttie Sibrens verkoper van 1/16 Zoutsloot 1659 237 210v
SIEBRENS, SIEBREN Sibren Sibrens , c.u. mr. timmerman verkoper Nieuwstraat 58 1660 238 23r
SIEBRENS, SIEBREN Sibren Sibrens mr. tinnegieter naastligger ten westen Voorstraat 57 1695 243 177v
SIEBRENS, SIEBREN tuin van vroedsman Sibren Sibrens kannegieter naastligger ten westen Kerkpad WZ 1700 244 84v
SIEBRENS, SIEBREN de hof van Sibren Sibrens naastligger ten westen Kerkpoortstraat WZ 1717 245 282r
SIEBRENS, SIEBREN de hof van Sibren Sibrens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1717 245 282r
SIEBRENS, SIEBREN wijlen Sibren Sibrens kannegieter Lanen 16 1737 249 210r
SIEBRENS, TIETJE Tied Sibrens koper huis (akte: tegenwoordig wonende in Harlingen) Vijverstraat ZZ 1624 231 23v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijntje Sibrens verkoper Schritsen 36 1665 239 20v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijntje Sibrens naastligger ten zuiden Schritsen 36 1665 239 20v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trijntje Sibrens naastligger ten noorden Schritsen 36 1665 239 20v
SIEBRENS, TRIJNTJE Trintie Sibrens verkoper Gardenierstraat 1 1659 238 11v
SIEBRENS, IETJE Yttie Sibrens Rinnertspijp 4 1726 246 248r
SIEBRENS, IETJE Yttie Sibrens naastligger ten noorden Rinnertspijp 4 1726 246 248r
SIKKES, AGE Agge Sickes huurder Rinnertspijp 1643 235 42v
SIKKES, AGE de kamer van Agge Sickes naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1645 235 186r
SIKKES, ARJEN wijlen burgemeester en ontvanger Arien Sickes Grote Kerkstraat NZ 1654 236 265v
SIKKES, BEREND Barent Sickes naastligger ten oosten Franekereind 25 1633 233 100r
SIKKES, BAUKE meerderjarige vrijgezel Bauke Sickes verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ 1739 250 8r
SIKKES, BEREND Beernt Sickes naastligger ten noorden Franekereind 25 1641 234 145v
RIENSTRA, BOKKE SIKKES Bocke Sickes Rienstra stadsbouwmeester naastligger ten westen Noorderhaven 74 1741 250 172v
SIKKES, KLAAS Claes Sickes , burger koper huis Herenwaltje 1630 232 142r
SIKKES, KLAAS wijlen Claes Sickes Zoutsloot 1643 235 54r
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , burger koper gedeelte van een hof ten zuiden van Harlingen 1692 243 3v
SIKKES, DIRK de hof van Dirck Sickes naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg OZ 1693 243 44v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , burger Zuiderhaven 6 1693 243 50ar
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 12 1694 243 94v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 12 1694 243 94v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman Lanen 9oost 1698 243 342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman naastligger ten oosten Lanen 9oost 1698 243 342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman naastligger ten noorden Lanen 9oost 1698 243 342v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman naastligger ten noorden Lanen 13 1699 243 392v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman naastligger ten noorden Lanen 13 1700 244 63r
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman naastligger ten noorden Lanen 13 1707 245 28v
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman naastligger ten westen Noorderhaven 73 1709 245 101r
SIKKES, DIRK Dirk Sickes koopman naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1711 245 152r
SIKKES, DIRK de tuin van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg OZ 1719 246 44v
SIKKES, DIRK de weduwe van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 1 1724 246 212r
SIKKES, DIRK de weduwe van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 3 1725 246 238v
SIKKES, DIRK wijlen Dirk Sickes Voorstraat 37 1726 246 253r
SIKKES, DIRK de weduwe van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 1 1726 246 280v
SIKKES, DIRK wijlen Dirk Sickes Noorderhaven 71 1726 246 281r
SIKKES, DIRK wijlen Dirk Sickes Noorderhaven 71 1726 246 281r
SIKKES, DIRK de weduwe van Dirk Sickes naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg OZ 1727 246 298v
SIKKES, DIRK de weduwe van Dirk Sickes koopman naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 5 1727 247 56v
SIKKES, DIRK de weduwe van Dirk Sickes verpachter grond Lanen 15 1733 248 205r
SIKKES, DIRK Dirk Sickes naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1753 253 64r
SIKKES, DOETJE Doed Sickes verkoper onbekend OZ 1624 231 19v
SIKKES, DOEDE Doede Sickes hoosverkoper koper huis Lanen 5 1700 244 74v
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 21 1718 246 23v
SIKKES, DOEDE Doede Sickes , n.u. naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 19 1718 246 26v
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 23 1721 246 118r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten westen Bildtstraat 14 1731 248 42r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes , burger mr. wolkammer Zoutsloot 28 1734 248 284r
SIKKES, DOEDE Doede Sickes naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
SIKKES, DOEDE wijlen Doede Sickes mr. wolkammer onbekend 1741 250 179r
SIKKES, DOUWE Douwe Sickes naastligger ten westen Lanen 36 1720 246 58v
SIKKES, DOUWE Douwe Sickes naastligger ten westen Lanen 36 1730 247 347r
SIKKES, DOUWE Douwe Sickes verkoper van 1/6 Nieuwstraat WZ 1739 250 8r
SIDERIUS, DOUWE SIKKES wijlen Douwe Sickes Siderius Lanen 34 1732 248 122r
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sickes , c.s. huurder bovenste deel (p.j.) Bildtstraat 9 1752 252 199v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sickes , c.s. huurder kelder (p.w.) Bildtstraat 9 1752 252 199v
SIKKES, ENGELTJE Engeltje Sickes verkoper Lanen 87 1783 261 4ra
SIKKES, IEPKE Epke Sickes naastligger ten oosten Schritsen NZ 1697 243 277r
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes koper door niaar huis, hof en keuken met bakoven Lanen 58 1702 244 154v
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen 58 1702 244 179v
SIKKES, IEPKJE Epke Sickes verkoper Lanen 58 1702 244 179v
SIKKES, IEPKE de erven van Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen 58 1710 245 114r
SIKKES, IEPKE de erven van Epke Sickes naastligger ten zuiden Lanen 58 1710 245 114r
SIKKES, IEPKE de erven van Epke Sickes naastligger ten oosten Lanen 58 1720 246 60v
SIKKES, Folkoun Sickes verkoper Bildtstraat 5 1741 250 189r
SIKKES, GEERT meerderjarige vrijgezel Geert Sickes verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ 1739 250 8r
SIKKES, GERRIT Gerrit Sickes naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1650 236 118r
SIKKES, GERRIT Gerrit Sickes , c.u. hoosbreider koper erf met het gebouw daarop Zuiderhaven 18 1650 236 120r
SIKKES, GERRIT Gerrit Sickes , c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 9 1650 236 120v
SIKKES, GERRIT Gerrit Sickes naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1653 236 224v
SIKKES, GERRIT Gerrit Sickes naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1659 237 209v
SIKKES, GERRIT vroedsman Gerrit Sickes Orsinga curator William Boothstraat 1666 239 8va
SIKKES, GERRIT vroedsman Gerrit Sickes Orsinga naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1671 240 40v
SIKKES, GERRIT de erven van het huis van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga naastligger ten oosten Vijver 1 1671 240 65v
SIKKES, GERRIT de erven van het huis van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga naastligger ten oosten Vijver 1 1671 240 10va
SIKKES, GERRIT de erven van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga verkoper Kerkpoortstraat OZ 1672 240 12va
SIKKES, GERRIT de erven van de vroedsman Gerrit Sickes Orsinga verkoper Weverstraat 1672 240 12va
SIKKES, GERRIT twee nagelaten minderjarige weeskinderen van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga verkoper Kleine Bredeplaats 19 1672 240 12va
SIKKES, GERRIT twee nagelaten minderjarige weeskinderen van vroedsman Gerrit Sickes Orsinga verkoper Kleine Bredeplaats 16 1672 240 12va
SIKKES, GERRIT Gerryt Sickes , c.u. koper huis, loods, plaats met kamer daarachter Kleine Bredeplaats 19 1646 235 209r
SIKKES, GERRIT Gerryt Sickes naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1650 236 138r
SIKKES, GERRIT Gerryt Sickes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1659 237 181v
SIKKES, GERRIT vroedsman Gerryt Sickes Orsinga, c.u. verkoper Zuiderhaven 18 1667 239 108r
SIKKES, GERRIT vroedsman Gerryt Sickes Orsinga koper kamer Weverstraat 1668 239 163v
SIKKES, GRIETJE Grietie Sickes Schritsen 55 1661 238 88v
SIKKES, GRIETJE Grietie Sickes Droogstraat 1723 246 158r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes huurder (p.j.) Noorderhaven 21 1753 253 122r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes koper huis Schritsen 60 1754 253 162r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes Builardt verkoper Kerkpoortstraat 1752 252 236r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes Builart verkoper Havenplein 5 1752 252 223v
SIKKES, GRIETJE Gryttje Sickes Builard verkoper Schritsen 60 1756 254 39v
SIKKES, HILTJE Hiltie Sickes , dochter van de verkoperse huurder (p.j.) Voorstraat 81 1676 240 236r
SIKKES, JAKOB Jacob Sickes , burger koper huis Sint Jacobstraat 1636 234 4r
SIKKES, JAN Jan Sickes verpachter grond Achterstraat 1644 235 120r
SIKKES, JAN Jan Sickes verkoper Achterstraat 1644 235 120r
SIKKES, JAN Jan Sickes , burger c.u. koper huis, schuur en hovinge Rozengracht 1650 236 143v
SIKKES, JAN Jan Sickes , c.u. verkoper Zuiderplein 3 1651 236 174r
SIKKES, JAN meerderjarige vrijgezel Jan Sickes koper huis en brouwerij Franekereind 24 het Haentje 1696 243 188v
SIKKES, JAN Jan Sickes mr. brouwer koper kamer Franekereind ZZ 1702 244 172v
SIKKES, JAN Jan Sickes mr. brouwer naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1702 244 172v
SIKKES, JAN Jan Sickes mr. brouwer naastligger ten westen Franekereind ZZ 1702 244 172v
SIKKES, JAN de tuin van Jan Sickes naastligger ten zuiden Franekereind 28 1707 245 11v
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer naastligger ten zuiden Franekereind 26 1715 245 246r
SIKKES, JAN Jan Sickes brouwer naastligger ten westen Franekereind 26 1715 245 246r
SIKKES, JAN Jan Sickes mr. brouwer naastligger ten zuiden Franekereind 26 1716 245 263r
SIKKES, JAN Jan Sickes mr. brouwer naastligger ten westen Franekereind 26 1716 245 263r
SIKKES, JAN de tuin aen 't noordend van Jan Sickes naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1716 245 271r
SIKKES, JAN de brouwerij en iestkamer van Jan Sickes naastligger ten westen Franekereind ZZ 1716 245 271r
SIKKES, JAN Jan Sickes verkoper Franekereind ZZ 1716 245 271r
SIKKES, JAN Jan Sickes verkoper van 1/6 Nieuwstraat WZ 1739 250 8r
SIKKES, JAN Jan Sickes naastligger ten noorden Lanen 16 1739 250 54v
SIKKES, JAN Jan Sickes Bullart, burger schipper (trekveer-) koper dwarshuis Lanen 16 1737 249 210r
SIKKES, JAN Jan Sickes Bullart Lanen 16 1737 249 210r
SIKKES, JANKE Jancke Sickes Droogstraat 1650 236 133v
SIKKES, JANKE Jancke Sickes Voorstraat 81 1676 240 236r
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes verkoper van 1/3 Lanen 89 1634 233 134v
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes Franekereind 12 1695 243 168v
SIKKES, JELTJE Jeltie Sickes Franekereind 12 1695 243 7ra
SIKKES, JELTJE weduwe Jeltie Sickes verkoper 1/2 huis Voorstraat 37 1726 246 253r
SIKKES, JELTJE Jeltje Sickes Franekereind 12 1706 244 327v
SIKKES, JOHANNES Joannes Sickes koper plaats onbekend 1634 233 153r
SIKKES, JOHANNES Johannes Sickes grootschipper koper hoekhuis Zuiderstraat NZ 1630 232 124v
SIKKES, JOHANNES Johannis Sickes grootschipper verkoper Zuiderstraat NZ 1630 232 143v
SIKKES, LODEWIJK Lodewijk Sickes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
SIKKES, LOLKE Lolcke Sickes verkoper van 1/3 Lanen 89 1634 233 134v
SIKKES, MAAIKE Maycke Sickes , burger William Boothstraat 27 1624 231 22v
SIKKES, MAAIKE Maycke Sickes , burger Lanen 45 1625 231 49r
SIKKES, MEINERT wijlen Meindert Sickes kocht het huis van Vijverstraat 14 1679 241 36r
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes , c.u. koper huis strekkende achter tot het huis van Antie Jans Vijverstraat NZ 1658 237 178r
SIKKES, MEINERT Meinert Sickes bakker huurder (p.j.) Vijver 1 1662 238 128v
SIKKES, MELLE Melle Sickes , c.u. koper kamer en weefwinkel Weverstraat 1663 238 191v
SIKKES, MEINERT wijlen Meynert Sickes , c.u. verkoper Vijverstraat 7 1677 240 261v
SIKKES, MEINERT wijlen Meynert Sickes , c.u. bakker verkoper Vijverstraat NZ 1677 240 262r
SIKKES, MEINERT de crediteuren van wijlen Meynert Sickes , c.u. verkoper Vijverstraat 14 1677 240 262v
SIKKES, MEINERT Meynert Sickes koper provisioneel stalling voor vijf paarden, zes koeien en twee wagens, met een tuin daarachter Vijverstraat ZZ 1672 240 16ra
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes , burger verkoper Bargebuurt 1766 256 228r
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes huurder Zoutsloot 1767 256 258r
SIKKES, OEDSKE Oedske Sickes , c.u. verkoper van 1/3 Lanen 89 1634 233 134v
SIKKES, PIETER Pytter Sickes , burger c.u. koper huis Kerkpoortstraat 1645 235 170r
SIKKES, PIETER Pytter Sickes verkoper Kerkpoortstraat WZ 1664 238 223r
SIKKES, REIN Rein Sickes koopman koper van 1/2 Bildtstraat 3 1695 243 122r
SIKKES, REIN Rein Sickes koopman huurder (p.j.) Noordijs 5 1697 243 7va
SIKKES, REIN burgemeester Rein Sickes naastligger ten oosten Noordijs 1 1723 246 161v
MENALDA, REIN SIKKES Oud burgemr.en Raad Rein Sickes Menalda, c.u. koper huis Scheerstraat 4 1714 245 228r
MENALDA, REIN SIKKES burgemr. Rein Sickes Menalda, c.u. naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1714 245 230v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda, c.u. koper pakhuis Voorstraat 97achter 1721 246 94r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda geweigerde niaarnemer William Boothstraat 6noord 1722 246 150r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen William Boothstraat 6noord 1722 246 150r
MENALDA, REIN SIKKES oud burgemeester Rein Sickes Menalda huurder zolders (p.j.) Noorderhaven 68 1723 246 177r
MENALDA, REIN SIKKES Rein Sickes Menalda naastligger ten westen William Boothstraat 6zuid 1724 246 196v
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda koper huis Prinsenstraat 4 1725 246 246r
MENALDA, REIN SIKKES burgermeester Rein Sickes Menalda naastligger ten westen Prinsenstraat 2 1727 246 309r
MENALDA, REIN SIKKES burgemeester Rein Sickes Menalda naastligger ten zuiden Prinsenstraat 2 1742 250 272v
MENALDA, REINER SIKKES de weduwe van Reinder Sickes Menalda naastligger ten oosten Noordijs 1 1737 249 180r
MENALDA, REINER SIKKES wijlen burgemeester Reinder Sickes Menalda Voorstraat 97achter 1737 249 187v
MENALDA, REIN SIKKES wijlen Reyn Sickes Menalda Voorstraat 27 1730 247 314v
SIKKES, RINSKE Rinske Sickes bewoonster Lanen 9west 1677 240 265v
SIKKES, RINSKE de crediteuren van Rinske Sickes verkoper Zuiderhaven ZZ 1678 241 5v
SIKKES, RINSKE Rinske Sickes Scheerstraat 11 1738 250 1r
SIKKES, RIKSTJE Rixtie Sickes boekverkoperse huurder Kleine Kerkstraat 5 1685 242 90v
SIKKES, RUURD Ruird Sickes Franekereind 32 1720 246 62v
SIKKES, RUURD Ruyrd Sickes verkoper Franekereind 23west 1687 242 167r
SIKKES, RUURD Ruyrdt Sickes verkoper Weverstraat ZZ 1687 242 167v
WESTRA, SJOERDJE SIKKES Sjoerdje Sickes Westra Lanen 25 1759 254 244r
SIKKES, STIJNTJE de erven van Stijntie Sickes naastligger ten westen Noorderhaven 20 1679 241 38r
SIKKES, STIJNTJE Styntie Sickes koper schuur Bildtpoort (gebied) 1657 237 133v
SIKKES, Syoukye Sickes verkoper Zuiderhaven ZZ 1697 243 307r
SIKKES, SIETSE Sytse Sickes mr. schoenmaker verkoper Moriaanstraat 10 1736 249 152r
SIKKES, SIETJE Syttie Sickes Grote Kerkstraat 29 1685 242 62r
SIKKES, SIETJE Syttie Sickes Grote Kerkstraat 29 1685 242 62r
SIKKES, TRIJNTJE Trijntie Sickes bewoner Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
SIKKES, TRIJNTJE Trijntie Sickes koper huis Romastraat ZZ 1708 245 72v
SIKKES, TRIJNTJE Trijntie Sickes Romastraat ZZ 1711 245 161r
SIKKES, FROUKJE Vroukien Sickes Bildtstraat 5 1732 248 135r
SIKKES, WIETSKE Wyts Sickes , burger Lanen ZZ 1615 229 273r
SIKKES, IEMKE de weduwe van Ymke Sickes huurder (p.j.) Voorstraat 7a 1762 255 149r
SIKKES, IETJE Yttie Sickes Zuiderstraat NZ 1685 242 61r
SIKKES, IETJE Yttie Sickes huurder boven Lanen 64 1752 253 22r
, PIETJE Piettje Siebauts kopers Franekereind 34 1799 265 164r
, PIETJE Piettje Siebauts Franekereind 34 1799 265 164r
SIEBES, JANKE Janke Siebes Anjelierstraat ZZ 1784 261 236v
SIEBRENS, SIPKE Sipke Siebrands , c.u. huurder (p.j.) Bargebuurt 22 1802 266 62r
SIEBRENS, WIEMER Wiemer Siebrands , c.u. huurder 't Poortje 11 1802 266 170v
, TJEERD Tjeerd Sieerx , c.u. koper kamer en plaats achter Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
SIEMENS, Justijnus Siemons verkoper Lombardstraat 2 1729 247 280v
SIERKS, DOUWE Mede gedeputeerde van de vijf delen dijckagie buitendijks Douwe Siercks verkoper Zuiderhaven NZ 1624 231 2v
KUSSENDRAGER, SIERKS Haercke Siercks Kussendrager, c.u. koper huis en plaats Lanen 38 1668 239 153v
SIERKS, HARKE Harcke Siercks koper huis Hofstraat 35 1667 239 115v
SIERKS, JAKOB Jacob Siercks mr. wagenmaker koper huis, plaats en schuur Hoogstraat 53 1677 240 256r
SIERKS, JAKOB Jacob Siercks wagenmaker naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1681 241 42va
SIERKS, LIEUWE de erven van Lieuwe Siercks verpachter grond Voorstraat ZZ 1624 231 33r
SIERKS, PIEKE Piecke Siercks 1615 229 243v
SIERKS, SIERK Sierck Siercks schuitvaarder verkoper Lanen 44achter 1646 235 218r
SIERKS, WIEBE het huis en plaats van Wybe Siercks Carreman naastligger ten zuiden Schritsen 1624 231 16v
SIERKS, ANSKJE Ansck Sierckx Karremanstraat 22 1646 235 237v
SIERKS, BAUKE de erfgenamen van Baucke Sierckx naastligger ten oosten Rozengracht 23 1646 235 196r
SIERKS, SAKE Saeck Sierckx verkoper Lombardstraat 2 1650 236 106r
SIERKS, DOUWE Douue Siercx tichelaar koper greidland 4 pm, 7 einsen, 15 penningen, 3 roeden ((GG 282:00:00 per pm)) ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
SIERKS, DOUWE Douue Siercx koper kamer Zoutsloot 1634 233 149v
SIERKS, GERRIT Gerryt Siercx Pinplinch verkoper Spinhuisstraat 1635 233 161v
SIERKS, JAN de weduwe van Jan Siercx naastligger ten noorden Anjelierstraat 1658 237 175r
SIERKS, JAN de weduwe van Jan Siercx naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1661 238 93r
SIERKS, LIEUWE Lieuue Siercx , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 1659 237 193r
SIERKS, PIERKJE Peerck Siercx Voorstraat ZZ 1643 235 58r
SIERKS, PIER haar neef Pier Siercx Pothondjessteeg 1659 237 218r
SIERDS, AREND wijlen Ane Sierds Hoogstraat 34 1802 266 154v
SIERDS, AREND de weduwe van Ane Sierds naastligger ten noorden Lombardstraat 1 1802 266 160v
SIERDS, ANNE wijlen Anne Sierds Franekerpoort (gebied) 1803 266 301v
SIERDS, PIETER Pyter Sierds , c.u. kleermaker koper huis en loods Weverstraat NZ 1651 236 172v
SIERKS, AAKJE Aeke Sierk Zoutsloot NZ 1767 257 24r
SIERKS, ANDRIES de weduwe van Anderys Sierks naastligger ten zuiden onbekend 1740 250 110v
BROUWER, ANDRIES SIERKS Andries Sierks Brouwer, burger koopman Franekereind 15 1715 245 252v
SIERKS, ANDRIES de weduwe en erven van Andrys Sierks brouwer naastligger ten oosten Lanen 45 1732 248 174v
SIERKS, ANTJE vrouw Antie Sierks Hilaerda naastligger ten zuiden onbekend 1741 250 179r
SIERKS, ANTJE Antie Sierks Hilaerda naastligger ten noorden Voorstraat 101 1741 250 195r
HILAARDA, ANTJE SIERKS Antie Sierks Hylaarda koopvrouw koper hof Droogstraat NZ 1739 250 41r
HILAARDA, ANTJE SIERKS Antie Sierks Hylaarda koper 1/2 woning Grote Ossenmarkt 19 1740 250 140r
HILAARDA, ANTJE SIERKS Antie Sierks Hylaarda eigenaar van 1/2 Grote Ossenmarkt 19 1740 250 140r
SIERKS, ANTJE Antje Sierks verkoper van 1/4 Herenwaltje 19 1807 267 310r
SIERKS, ANTJE Antje Sierks Hylaerda Weverstraat 8 1730 247 351r
SIERKS, ANTJE Antje Sierks Hylaerda naastligger ten noorden Voorstraat 99 1751 252 163r
SIERKS, AATJE Attje Sierks verkoper van 1/4 Herenwaltje 19 1807 267 310r
SIERKS, DIRK Dirk Sierks Gardenierstraat 6 1779 259 179v
SIERKS, DIRK Dirks Sierks verkoper van 1/4 Herenwaltje 19 1807 267 310r
STUURMAN, DOEDE SIERKS Doede Sierks Stuurman huurder huis Rommelhaven 3 1737 249 215v
SIERKS, IJSBRAND IJsbrand Sierks naastligger ten westen Noorderhaven 44 1745 251 82r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS IJsbrand Sierks Hornstra mr. bakker verkoper van 1/4 Voorstraat 57 1740 250 82r
HORNSTRA, IJSBRAND SIERKS wijlen IJsbrand Sierks Hornstra Noorderhaven 42 1749 252 32r
SIERKS, JAKOB Jacob Sierks mr. wagenmaker naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
SIERKS, JAKOB Jacob Sierks mr. wagenmaker naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstra Noorderhaven 26 1770 257 152v
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstra Noorderhaven 10 1770 257 153r
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstra Zoutsloot 96 1770 257 155r
HOORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hoornstra Noorderhaven 16 1770 257 156v
HORNSTRA, JANKE SIERKS meerderjarige ongehuwde dochter Janneke Sierks Hornstra verkoper van 1/4 Voorstraat 57 1740 250 82r
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstra Havenplein 16 1741 250 144v
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstra winkelier Karremanstraat 20 1747 251 177r
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstra Karremanstraat 20 1751 252 136v
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstra uitdraagster Noorderhaven 16 1759 254 188v
HOORNSTRA, JENKE SIERKS Jenneke Sierks Hoornstra requireerde Noorderhaven 26 1770 257 146r
SIERKS, JOHANNA Johanneske Sierks Noorderhaven ZZ 1767 256 237r
SIERKS, LAMKE Lamkjen Sierks koper huis Sint Odolphisteeg 13 1761 255 70v
SIERKS, LIJSBET Lijsbeth Sierks Grote Kerkstraat 13 1798 265 122r
SIERKS, LIJSBET Lijsbeth Sierks Grote Kerkstraat 13 1798 265 122r
SIERKS, LIJSBET Lijsbeth Sierks verkoper van 1/4 Herenwaltje 19 1807 267 310r
SIERKS, PIETER Pieter Sierks huisman koper huis Hofstraat 1738 249 270v
SIERKS, PIETER Pieter Sierks huisman naastligger ten oosten Hofstraat NZ 1738 249 289r
SIERKS, PIETER de erven van Pyter Sierks naastligger ten oosten Hofstraat 1 1774 258 148v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS vroedsman Sibout Sierks Hoornstra naastligger ten zuiden Droogstraat 1775 258 212v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybold Sierks Hoornstra koopman aanhandelaar huis (p.j.) Voorstraat 35 1699 244 7v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybold Sierks Hoornstra verkoper 1699 244 7v
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS mede vroedman Sybolt Sierks Hoornstra koper huis Voorstraat 57 de Witte Arend 1724 246 206r
SIERKS, SIEBOUT Sybout Sierks , burger schipper verkoper Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybout Sierks Hoornstra naastligger ten zuiden Hoogstraat 12 1764 256 263r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS burgemeester Sybout Sierks Hoornstra ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS burgemeester Sybout Sierks Hoornstra ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
HOORNSTRA, SIEBOUT SIERKS burgemeester Sybout Sierks Hoornstra ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybout Sierks Hornstra bakkersgezel verkoper van 1/4 Voorstraat 57 1740 250 82r
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKS Sybout Sierks Hornstra naastligger ten zuiden Hoogstraat 12 1764 256 77r
TOLSMA, TEEKELE SIERKS Taekle Sierks Tolsma huisman Voorstraat 62 1766 256 176r
SIERKS, TJEBBE de weduwe van Tiebbe Sierks huurder voorkamer met bedstee Hondenstraat 14 1738 249 220v
SIERKS, TJITSKE Tietske Sierks Grote Bredeplaats 12 1698 243 339r
SIERKS, TRIJNTJE Trijntie Sierks Zoutsloot 20 1713 245 192v
SIERKS, TRIJNTJE Trijntie Sierks Kerkpoortstraat OZ 1733 248 232r
NAUTA, SIERKS Youarda Sierks Nauta Sint Jacobstraat 12 1743 251 19r
TOLSMA, IETJE SIERKS Ytje Sierks Tolsma verkoper van 1/4 Noorderhaven 57west 1785 262 3r
GEITJEBAAN, IETJE SIERKS Yttje Sierks Geitjebaan verkoper Bildtstraat 11 1752 253 8r
SIERKS, BAUKE de erven van Baucke Sierkx naastligger ten oosten Rozengracht 19 1648 236 44r
SIERDS, MARIA Marytien Siers herbergierse Noorderhaven 104 1672 240 103v
SIERDS, TJEPKE Tiepke Sierts , burger verkoper Kerkpoort (gebied) 1637 234 42r
SIERKS, AREND de weduwe van Ane Sierx naastligger ten oosten Zoutsloot 100 1808 268 31v
SIERKS, AREND de weduwe van Ane Sierx naastligger ten noorden Zoutsloot 100 1808 268 31v
SIERKS, ANSKJE Ansck Sierx Gardenierstraat 1671 240 58r
SIERKS, BAUKE de erfgenamen van Baucke Sierx naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1644 235 149r
SIERKS, BAUKE Baucke Sierx , q.q. Heiligeweg ZZ 1672 240 109r
SIERKS, BAUKE de erven van Baucke Sierx mr. schoenmaker verkoper Schritsen ZZ 1673 240 17ra
SIERKS, BAUKE de erven van Bauke Sierx , c.u. verkoper Schritsen ZZ 1673 240 120v
SIERKS, DIRK Dirck Sierx koper provisioneel huis Noorderhaven 88west 1675 240 26va
SIERKS, DOUWE het huis van wijlen Douue Sierx naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1640 234 115v
SIERKS, DOUWE het land van de erven van Douue Sierx naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
SIERKS, DOUWE wijlen Douue Sierx ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
SIERKS, DOUWE Douwe Sierx , c.u. smid naastligger ten oosten Noorderhaven 1638 234 62v
SIERKS, DOUWE wijlen Douwe Sierx William Boothstraat OZ 1640 234 100v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1670 240 21r
SIERKS, HARKE Harcke Sierx , burger koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1672 240 95v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 57 1680 241 94v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx verkoper Kerkpoortstraat 57 1680 241 94v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx , burger kussendrager koper kamer Grote Kerkstraat 28 1682 241 215v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 59 1686 242 123v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx Cussendrager naastligger ten westen Lanen 40 1684 242 42r
KUSSENDRAGER, HARKE SIERKS Harcke Sierx Kussendrager naastligger ten noorden Schritsen NZ 1685 242 68v
SIERKS, HARKE de weduwe en erven van Harke Sierx kussendrager naastligger ten westen Kerkpoortstraat 11 1687 242 189v
SIERKS, HARKE de kamer van Harke Sierx Cussendrager naastligger ten westen Hofstraat 37 1672 240 113v
SIERKS, JAKOB Jacob Sierx naastligger ten noorden Nieuwstraat 1698 243 338v
SIERKS, JAKOB de weduwe en erven van Jacob Sierx naastligger ten noorden Nieuwstraat 1710 245 124r
SIERKS, JAN Jan Sierx , c.u. koper huis Nieuwstraat WZ 1651 236 147v
SIERKS, PIEKE Piecke Sierx , c.u. koper huis Hoogstraat 21 1667 239 112r
SIERKS, PIEKE Piecke Sierx naastligger ten westen Hoogstraat 23 1674 240 165v
BLOEMBERG, R. SIERKS R. Sierx Blomberg koopman eerdere bewoner Zoutsloot 100 1808 268 31v
SIERKS, REIN Reyn Sierx , e.a. wagenaar bewoner Hoogstraat 53 1677 240 256r
SIERKS, REINER Reyner Sierx voerman huurder Franekerpoort (gebied) 1687 242 166v
SIERKS, RINSKE Rinske Sierx Karremanstraat 16 1684 242 40r
SIERKS, SIEBREN Sybren Sierx Noorderhaven 66 1752 252 180r
GEITJEBAAN, SIEBREN SIERKS de erven van Sybren Sierx Geitiebaan naastligger ten zuiden Bildtstraat 12 1705 244 302v
SIERKS, TJITSKE Tietscke Sierx verkoper William Boothstraat 1666 239 8va
, HARKE Harcke Sierxks Cussendrager naastligger ten westen Hofstraat 37 1678 241 12v
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Sies Hilma koopman koper zoutkeet met de pan Lammert Warndersteeg 1 1697 243 312v
SIETES, KLAAS Claas Sietes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
HILARIUS, MARTEN SIETSES Marten Sietses Hilarius verkoper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
HILARIUS, MARTEN SIETSES Marten Sietses Hilarius verkoper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
HILARIUS, MARTEN SIETSES Marten Sietses Hilarius verkoper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieue Sieverds de Bruin koopman Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sieverds de Bruin naastligger ten zuiden Vijver 7 1746 251 150r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruin, burger koper huis Zuiderhaven 23 1731 248 65r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruin koopman verkoper en Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS de eerstgeregistreerde crediteuren van Lieve Sieverds de Bruin koopman verkoper Vismarkt 1 1759 254 222v
SCHIERE, JAN SJOERDS Jan Sieverts Schiere koopman Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
SJOERDS, PIETER Pytter Siewerts Grote Kerkstraat 29 1685 242 62r
SJOERDS, PIETER Pytter Siewerts Grote Kerkstraat 29 1685 242 62r
SJOERDS, FROUKJE Vrouwtie Siewerts verkoper van 1/9 Rozengracht NZ 1696 243 223r
SIEDSES, TETJE Tetje Sijdses verkoper Scheerstraat 3 1637 234 28v
SIJES, ANTJE Antje Sijes Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
SIJES, ANTJE Antje Sijes huurder Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
SIJES, IEPE Ipe Sijes Achterstraat NZ 1644 235 108r
SIJES, IEPE Ipe Sijes , c.u. koper huis Noorderhaven 98 1659 237 195v
SIJES, IEPE Ipe Sijes naastligger ten westen Noorderhaven 100 1667 239 15va
SIJES, SIEBE Sybe Sijes , c.u. mr. koekbakker koper huis en woning Noorderhaven 22 1684 242 22r
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Sijes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 17 1695 243 141r
SIJES, SIEBE Sybe Sijes Hilma Grote Kerkstraat 35 1696 243 260r
SIJES, SIEBE mede regerend burgemeester Sybe Sijes Hilma naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 19achter 1698 243 390r
SIJES, SIEBE mede regerend burgemeester Sybe Sijes Hilma verkoper Grote Bredeplaats 19achter 1698 243 390r
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Sijes Hilma Noordijs 15 1700 244 64v
SIJES, SIEBE burgemeester Sybe Sijes Hilma verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
SIJES, IEPE de weduwe van Ype Sijes naastligger ten westen Noorderhaven 100 1670 240 22av
SIJES, IEPE wijlen Ype Sijes schipper (kaag-) Rommelhaven ZZ 1680 241 27ra
SIJES, IEPE de erven van Ype Sijes naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1697 243 327r
SIJES, IEPE Ype Sijes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1740 250 132r
SIJES, IEPE Ype Sijes lijnslager Noorderhoofd 3 1761 255 55r
, TJALLING Tialle Sijouwes , burger koper kamer onbekend 1637 234 26r
, GEESKE Geeske Sijskes Schritsen 22 1796 264 308r
BROUWER, AAFKE SIKKES Aafke Sikkes Brouwer Franekereind 19 1809 268 298v
MEULEN, ANTJE SIKKES de kinderen als erfgenaam van hun moeder Antie Sikkes van der Meulen verkoper ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
MEULEN, ANTJE SIKKES Antie Sikkes van der Meulen Zeepziedersstraat 1753 253 49v
SIKKES, ARNOLDUS Arnoldus Sikkes koper woning of kamer Bargebuurt 1760 255 30v
WESTRA, BRECHTJE SIKKES Bregttie Sikkes Westra koper huis, twee houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal Zuiderhaven 38 1801 265 281v
SIKKES, DIRK Dirk Sikkes koopman Lanen 9oost 1698 243 366v
SIKKES, DIRK wijlen Dirk Sikkes koopman Voorstraat 12 1739 250 38v
SIKKES, DIRK wijlen Dirk Sikkes koopman Voorstraat 12 1739 250 38v
SIKKES, DOEDE wijlen Doede Sikkes Lanen 5 1747 251 185r
SIKKES, EELKJE Eeke Sikkes Rinnertspijp 10 1770 257 151v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sikkes verkoper Rinnertspijp 10 1795 264 244v
SIKKES, GERRIT Gerrit Sikkes , burger hoosbreyer (kousenbreier) koper Achterstraat 1661 238 80r
SIKKES, GERRIT Gerrit Sikkes koper Liemendijk 1661 238 8va
SIKKES, GERRIT vroedsman Gerrit Sikkes Orsinga verkoper Nieuwstraat WZ 1665 239 26r
SIKKES, GRIETJE Grietie Sikkes Builart Vijverstraat 14 1778 259 132r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sikkes Karremanstraat 25 1760 254 256r
SIKKES, GRIETJE Grietje Sikkes Builard Vijverstraat 24 1787 262 204v
SIKKES, GRIETJE Grietje Sikkes Builard Vijverstraat ZZ 1790 263 210r
SIKKES, GRIETJE Griettje Sikkes Builard koper tuin en zomerhuis Achterstraat 1794 264 173v
SIKKES, GRIETJE Gryttie Sikkes Builaerdt koper huis Kerkpoortstraat WZ 1751 252 107r
SIKKES, GRIETJE de erven van Gryttje Sikkes verkoper Zoutsloot 96 1760 254 254r
SIKKES, JAN Jan Sikkes winkelier koper huis Bildtstraat 9 1744 251 46v
SIKKES, JAN Jan Sikkes bontwever en winkelier verkoper Hoogstraat 24 1745 251 86v
SIKKES, JAN Jan Sikkes huurder (p.j.) Franekereind 21 1775 258 214r
SIKKES, JAN wijlen Jan Sikkes Builart Lanen 16 1745 251 3ra
SIKKES, MINKE Mientje Sikkes Lanen 54 1810 269 110r
SIKKES, REIN Rein Sikkes koopman koper 1/2 huis Noordijs 5