Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ta  Te  Ti  To  Tu  Ty  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
SURINGAR, AMALIA T. Amelia T. Suirger verkoper Voorstraat 24 1725 246 226r
TEEKES, ALKE de weduwe van Aelcke Taackes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16 1618 230 105r
TEEKES, PIETER Pieter Taackes verkoper Noorderhaven 56 1617 230 84v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes biersteker aanhandelaar huis, schuur en lege plaats erachter Droogstraat 1616 230 40v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes biersteker verwandelaar ([afgeleid uit de tegenakte]) ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes biersteker aanhandelaar huis Zoutsloot 1616 230 41v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes verpachter grond Zoutsloot 1616 230 41v
TEEKES, TEEKE huis en hof van Taacke Taackes naastligger ten westen Zoutsloot 1616 230 41v
TEEKES, TEEKE huis en hof van Taacke Taackes naastligger ten noorden Zoutsloot 1616 230 41v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes biersteker verwandelaar Droogstraat 1616 230 42r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierschooier koper huis en getimmer Noorderhaven 56 1617 230 84v
TEEKES, TEEKE de proclamant Taacke Taackes , c.u. bierschooier naastligger ten westen Noorderhaven 56 1617 230 84v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
TEEKES, TEEKE Taecke Taackes tichelaar naastligger ten westen Vijverstraat 1616 230 20v
TEEKES, TRIJNTJE Trijn Taackes crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat 1611 229 52v
TEEKELES, RINSKE Rints Taackles koper ten zuiden van Harlingen 1611 229 58r
TEEKES, FETJE Fettie Taakes koper Noorderhaven 7 1799 265 128r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt 16 1664 238 241r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt 14 1664 238 241r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt 12 1664 238 241r
TEEKES, IEDE Yde Taakes , c.u. koper huis Hoogstraat 22 1665 239 29v
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1666 239 62r
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1666 239 12va
, FETJE Fettje Taakes* naastligger ten westen Noorderhaven 9 1808 268 84r
TAMMES, PIETER Pieter Taames Lanen 77 1663 238 16ra
TAMMES, PIETER Pieter Taames Comediesteeg 6 1663 238 16ra
, DOEKE huis of kamer nagelaten door wijlen Doecke Tabes? naastligger ten zuiden Voorstraat 66 1633 233 97r
DROST, TEEKES Lembartus Taciti Drost koper huis en loods met voor een tuin en een hof achter Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
TEEKES, TEUNIS Teunis Tackes , voor hemzelf verkoper Zoutsloot 1630 232 130v
, JANKE Jantien Tackles verkoper Lanen 6 1642 234 181v
TEEDES, BAUKE Bauke Tades naastligger ten zuiden Lanen 69 1645 235 181r
TEEDES, BEITSKE wijlen Beitscke Tades verkoper Weverstraat 1617 230 65v
TEEDES, DIRK de weduwe van Dirk Tades naastligger ten westen Weverstraat NZ 1717 245 292v
TEEDES, JAN Jan Tades pel- en graanmolenaar verkoper William Boothstraat 27 1696 243 197r
TEEDES, JOUKE wijlen Joucke Tades bakenmeester verkoper Vijverstraat 1627 232 29r
TEEDES, IEMKJE Ymk Tades koper Grote Bredeplaats 17 1637 234 48v
, TEEDE Tade Tadses naastligger ten westen Zoutsloot 21 1790 263 272v
TABES, ALLE Alle Taebes naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1639 234 73r
TABES, DIEUWKE Duke Taebes naastligger ten zuiden Voorstraat 66 1626 231 119r
, HENDRIK Hendrick Taeces verkoper Voorstraat ZZ 1605 228 481v
, TEEKE Taecke Taecke verwandelaar Kleine Bredeplaats WZ 1612 229 112v
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckeles naastligger ten noorden Schritsen 3 1636 233 178r
TEEKES, ATE Atte Taeckens verkoper onbekend 1657 237 136v
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes koper 1/4 huis Voorstraat 47 de Vijf Ringen 1671 240 38v
TEEKES, ALBERT het minderjarige kind van Albert Taeckes eigenaar van 1/2 Voorstraat 47 1671 240 50v
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes verkoper Voorstraat 47 1671 240 50v
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes koper provisioneel 1/4 huis genaamd de Oliphant, alwaar de Vijf Ringen uithangen Voorstraat 47 de Olifant 1671 240 5ra
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes eigenaar van 2/4 Voorstraat 47 1671 240 5ra
TEEKES, AALTJE Alyt Taeckes koper Rozengracht 5 1646 235 234v
TEEKES, ATE Atte Taeckes koper huis daer de Hulck uythangt Grote Bredeplaats 13 de Hulck 1638 234 63r
TEEKES, ATE Atte Taeckes mr. schoenmaker koper perk met een hof erachter Zoutsloot ZZ 1642 234 179r
TEEKES, AUKJE Auck Taeckes verkoper Gardenierstraat 1606 228 531v
TEEKES, BARTELD Bartel Taeckes verkoper Lombardstraat 1611 229 7v
TEEKES, BOUWE Buwe Taeckes , c.u. kleermaker verkoper Rommelhaven 10 1642 235 33r
TEEKES, DOUWTJE Doutien Taeckes koper ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
TEEKES, DOUWE Douwe Taeckes verkoper Heiligeweg 34 1628 232 42v
TEEKES, Douwes Taeckes crediteur (triumphant) Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v
TEEKES, EEDE de weduwe van vroedsman Edo Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1675 240 184v
TEEKES, EEDE het huis van de weduwe van Edo Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 11 1675 240 210r
TEEKES, EEDE vroedsman Edo Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1677 240 38ra
TEEKES, EEDE de weduwe van Edo Taeckes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1681 241 175v
TEEKES, IEKE wijlen Eecke Taeckes koper Lammert Warndersteeg WZ 1612 229 97r
TEEKES, GEERTJE Geertie Taeckes koper Karremanstraat 2 1646 235 202v
TEEKES, GERBEN Gerben Taeckes naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1615 229 262v
TEEKES, HENDRIK de verkoper Hendrick Taeckes , c.u. verpachter grond Schoolsteeg 1605 228 463v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg 1605 228 463v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-05-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Voorstraat ZZ 1605 228 476r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Simon Stijlstraat OZ 1605 228 476r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Franekereind 1605 228 476r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 5 car. Gldns en 7 strs ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Voorstraat 1605 228 476r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Spinhuisstraat 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK grondpacht uit het huis van de verkoper Hendrick Taeckes eigenaar perceel onbekend 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Grote Kerkstraat 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Hoogstraat 1achter 1606 228 526r1
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg 1606 228 527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg 1606 228 527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Simon Stijlstraat 1606 228 527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend 1606 228 527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Voorstraat 67 1606 228 527r
TEEKES, HENDRIK de weduwe van Hendrick Taeckes naastligger ten oosten Vijverstraat 1612 229 105r
TEEKES, HENDRIK de weduwe van Hendrick Taeckes verpachter grond Voorstraat 75achter 1612 229 111r
VRIES, HENDRIK TEEKES Hendrick Taeckes de Fries verkoper Sint Jacobstraat WZ 1615 229 262r
VRIES, HENDRIK TEEKES Hendrick Taeckes de Fries verkoper Noorderhaven 108 1615 229 269v
TEEKES, HENDRIK Hendrik Taeckes verkoper Lanen 77 1663 238 168v
TEEKES, HENDRIK Hendrik Taeckes verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r
TEEKES, HEETSE Hetse Taeckes koper huis Schoolsteeg OZ 1611 229 18r
TEEKES, HETTE Hette Taeckes brouwer verkoper Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
TEEKES, HITJE Hidtke Taeckes verkoper Grote Bredeplaats 24 1617 230 63r
TEEKES, HINNE Hinne Taeckes verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1627 231 168r
TEEKES, HIELKJE Hylck Taeckes verkoper Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
TEEKES, HIELKJE Hylck Taeckes bewoner achterwoning Zuiderplein 1 1655 237 24r
TEEKES, HITJE Hytie Taeckes verkoper van 2/3 Hondenstraat 9achter 1615 229 265v
TEEKES, IEDE Iede Taeckes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1657 237 260r
TEEKES, IEDE het huis bewoond door Iede Taeckes naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1657 237 260r
TEEKES, IESKJE Iscke Taeckes naastligger ten westen Hondenstraat 6 1616 230 15v
TEEKES, JAN wijlen Jan Taeckes verkoper Heiligeweg 34 1659 238 1v
TEEKES, JAN Jan Taeckes , c.u. koper huis Zuiderhaven 19zuid 1715 245 251r
TEEKES, KEIMPE Keympe Taeckes demonstrant (wegens een hypotheek) Noorderhaven NZ 1630 232 143r
TEEKES, LUTSKE Lutscke Taeckes koper huis en stede met een kleine plaats daarachter Lanen NZ 1629 232 93v
TEEKES, MAAIKE Maycke Taeckes Liemendijk 1675 240 181r
TEEKES, OTTE Otte Taeckes naastligger ten westen Zoutsloot 94 1659 237 193v
TEEKES, PIER Pier Taeckes naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ 1637 234 31r
TEEKES, PIETJE Pytie Taeckes verkoper Hoogstraat 31 1731 248 5r
TEEKES, ROMKJE Romck Taeckes koper Nieuwstraat 64 1633 233 104v
TEEKES, ROMKJE Romck Taeckes verkoper Nieuwstraat 64 1646 235 241r
TEEKES, SIBBELTJE Sibbel Taeckes koper Vijverstraat 1612 229 105r
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1656 237 62r
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes , c.u. verkoper ten zuiden van Harlingen 1656 237 94r
TEEKES, SIEUWKE Syou Taeckes , maior annis verkoper Zoutsloot 28 1626 231 133v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes tichelaar en biersteker koper 1/4 huis Noorderhaven 40 1611 229 16v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes biersteker koper huis Grote Ossenmarkt 1 1614 229 224r
TEEKES, TEEKE het huis van Taecke Taeckes naastligger ten noorden Voorstraat 19 1615 229 274r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1615 229 274v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Noorderhaven 60 1615 229 274v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes demonstrant (wegens een hypotheek) Noorderhaven 40 1617 230 78r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Voorstraat 40 1626 231 103r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes koper venne landts, groot 8 pm en 3 eijnsen (350-00-00 per pm) ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes koper stuk terpland groot 5 pm, 8 eynsen en 10 penningen (per pm 381 gg en een geschenk of vereringe aan de kinderen van de verkoopster va) ten zuidoosten van Harlingen WZ 1626 231 132v
TEEKES, TEEKE burgervaandrig Taecke Taeckes , de jonge koper huis met de plaats en loods daarachter Noorderhaven 58 1626 231 144r
TEEKES, TEEKE burgervaandrig Taecke Taeckes , de jonge naastligger ten westen Noorderhaven 58 1626 231 144r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta, de oude oud burger-hopman koper van 1/2 hoekhuis daar 't Vergulden Hooft uitsteekt, waarvan het achterhuis wordt bewoond Noorderhaven 40 het Vergulde Hoofd 1628 232 77v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1630 232 159r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Zoutsloot NZ 1631 233 15v
LAUTA, TEEKE TEEKES burgervaandrig Taecke Taeckes Lauta naastligger ten noorden Voorstraat 31 1633 233 86r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten noorden Voorstraat 21 1633 233 107r
LAUTA, TEEKE TEEKES oud hopman Taecke Taeckes Lauta koper 1/2 huis Voorstraat 38 1638 234 70v
LAUTA, TEEKE TEEKES wijlen Taecke Taeckes Lauta, de oude verkoper Voorstraat 38 1638 234 70v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taeke Taeckes Lauta koper huis daer het Vergulden Hooft uytsteeckt Noorderhaven 40 het Vergulden Hooft 1640 234 116r
TEEKES, TJEPKE Tiepcke Taeckes verpachter grond Sint Jacobstraat 13 1614 229 235v
VRIES, TJEPKE TEEKES de nagelaten weeskinderen van wijlen Tiepcke Taeckes de Fries koper Sint Jacobstraat WZ 1615 229 276r
TEEKES, TEUNIS de kamer van Tonis Taeckes naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1629 232 81r
TEEKES, TRIJNTJE hof van de erfgenamen van Trijn Taeckes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1639 234 72v
TEEKES, TJEPKE de kinderen van wijlen Tyepke Taeckes verkoper van 1/3 Hondenstraat 9achter 1615 229 265v
TEEKES, IEDE de weduwe van vroedsman Yde Taeckes naastligger ten oosten Noordijs 1 1675 240 187r
TEEKES, IEDE het huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1677 240 266r
TEEKES, IEDE het huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1677 240 266r
TEEKES, Ydien Taeckes koper Grote Bredeplaats 22 1611 229 22v
TEEKES, IEDE Yede Taeckes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1671 240 41v
TEEKES, IEDE de weduwe van vroedsman Yede Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1679 241 39r
TEEKES, IEDE de weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1681 241 172r
TEEKES, IEDE de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v
TEEKES, IEDE de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
TEEKES, HENDRIK grondpacht uit de kamer van wijlen Hendrik Taeckis eigenaar perceel Vioolsteeg 1624 231 28r1
TEEKELES, JANKE Jantie Taeckles naastligger ten oosten Lanen 4 1638 234 62r
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckles koper Lanen 6 1615 229 250v
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckles naastligger ten westen Noorderhaven 42 1645 235 180v
TEEKELES, SIEMEN Symen Taeckles naastligger ten noorden Brouwersstraat 4 1656 237 59r
TEEDES, AALTJE Aeltie Taedes koper Rozengracht 18 1742 250 273v
TEEDES, BAUKE wijlen Baucke Taedes verkoper Lanen 69 1658 237 244r
TEEDES, KLAAS Claes Taedes koper kamer Romastraat 4west 1670 240 31v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes verver naastligger ten westen Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes verkoper Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
TEEDES, KLAAS Claes Taedes verver eerdere bewoner Zoutsloot 61 1681 241 130v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes verver eerdere bewoner Zoutsloot 61 1704 244 255v
TEEDES, DIRK Dirck Taedes mr. wever koper huis Weverstraat 3 1692 243 10r
TEEDES, DIRK Dirk Taedes naastligger ten westen Weverstraat NZ 1699 244 23r
TEEDES, FOEKE Foeke Taedes binnenvader stadsweeshuis verkoper Romastraat 12 1704 244 264r
TEEDES, FOEKE het huis gekocht door Foeke Taedes , n.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1705 244 304v
TEEDES, FOEKE wijlen Foeke Taedes erflater Rommelhaven 3 1737 249 215v
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes koper huis Hoogstraat 31 1685 242 66r
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes mr. timmerman koper huis Zoutsloot WZ 1688 242 233v
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes mr. huistimmerman en puistermaker verkoper Hoogstraat 31 1696 243 241r
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes mr. timmerman verkoper William Boothstraat WZ 1696 243 247r
TEEDES, FREERK Fredrick Taedes Wedje koopman naastligger ten zuiden Noordijs 7 1687 242 165r
TEEDES, GRIETJE Griet Taedes koper Noordijs 1629 232 109v
TEEDES, HARMEN Harmen Taedes naastligger ten noorden Weverstraat 1650 236 137r
TEEDES, JAN het huis van Jan Taedes mr. timmerman naastligger ten noorden William Boothstraat 29 1687 242 212v
TEEDES, JAN Jan Taedes mr. timmerman koper huis William Boothstraat 27 1687 242 214r
TEEDES, JAN Jan Taedes verkoper Tiepelsteeg 1693 243 50av
DIJKSTRA, JAN TEEDES Jan Taedes Dijkstra, c.u. huurder Grote Bredeplaats 5west 1801 265 289r
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes koper huis en getimmer onbekend 1612 229 96v
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 1614 229 234r
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper Schritsen 1617 230 69v
TEEDES, Maartje Taedes crediteur Kerkpoortstraat 5achter 1775 258 5va
TEEDES, MARTJEN wijlen Maartje Taedes Hoogstraat 43 1783 261 75r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1769 257 116r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes huistimmerman koper huis Droogstraat NZ 1777 259 77v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes , c.u. naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1777 259 77v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten westen Zoutsloot 21 1784 261 158v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes mr. timmerman verkoper Droogstraat 47 1786 262 90v
TEEDES, TETJE Tett Taedes koper Liemendijk 1617 230 81v
TEEDES, TETJE Tettie Taedes Noordergrachtswal 1670 240 26r
DIJKSTRA, IEBELTJE TEEDES Ybeltje Taedes Dijkstra koper Vijverstraat 4 1806 267 206r
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses koper 2/3 houtzaagmolen, woonhuis, drooghuis, paardenstal en grond ten zuiden van Harlingen 1753 253 49v
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses houtmolenaarsknecht koper 1/3 houtzaagmolen met huizen, paardenstal, grond en verdere toebehoren ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses houtmolenaarsknecht eigenaar van 2/3 ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
TEETSES, TEEDE Taede Taedses huistimmerman koper huis Zoutsloot 40 1763 255 216v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Zoutsloot 13 1787 262 226v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Bargebuurt 1789 263 173v
TEETSES, TEEDE wijlen Taede Taedses mr. huistimmerman bewoner Zoutsloot 40 1795 264 241v
TEETSES, TJEPKE Tjepke Taedses koper ten zuiden van Harlingen 1753 253 49v
TEETSES, TJEPKE Tjepke Taedses houtmolenaarsknecht koper ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
TEETSES, TEEDE [als gebruiker] Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 49 1789 263 172r
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes mr. huistimmerman koper jeneverstokerij Droogstraat 47 de Witte Leest 1791 263 297r
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 49 1794 264 164v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekeles Tolsma koopman koper Zoutsloot NZ 1740 250 114v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekeles naastligger ten westen Noorderhaven 33 1714 245 212r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekeles ontvanger lijfrente lijfrente Noorderhaven 31een_ac 1720 246 80v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekeles verkoper Noorderhaven 31een_ac 1720 246 80v
TEEKES, ARENDJE Aentie Taekes verkoper Brouwersstraat 12zuid 1685 242 67r
TEEKES, ALBERT Albert Taekes Voorstraat 64 1682 241 51ra
TEEKES, ALBERT wijlen Albert Taekes verkoper Zuiderhaven 77west 1685 242 75r
TEEKES, ALBERT voormalig bewoner Albert Taekes bewoner Voorstraat 47 1687 242 208v
TEEKES, ANTJE Antie Taekes koper Noorderhaven 20 1679 241 38r
TEEKES, ANTJE Antie Taekes koper Rommelhaven 8 1776 258 261r
TEEKES, ANTJE Antie Taekes naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1776 258 261r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes , voor haar kinderen verkoper Vijver 1 1632 233 73v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Vijver 1 1632 233 73v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes koper Zuiderhaven 5 1765 256 106v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Gardenierstraat 1767 256 230r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes koper door niaar Rommelhaven 6 1774 258 150v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes koper Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1782 260 274r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes , voor haar zelf verkoper Rommelhaven 6 1782 260 274r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Rommelhaven 8 1783 261 69v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
TEEKES, ATE het schoenmakersperk van Atte Taekes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1658 237 176av
TEEKES, BAUKJE Baukjen Taekes geniaarde koper Dalpad 7 1705 244 290v
TEEKES, BAUKJE Baukjen Taekes geniaarde koper Lanen 23achter 1708 245 43r
TEEKES, C. C. Taekes koper provisioneel huis Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
TEEKES, KLAAS Claas Taekes huurder koekenbakkerij Voorstraat 86 1761 255 88r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koekbakker koper huis Voorstraat 64 de Witte Roos 1761 255 91v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koekbakker naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1764 256 76r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes mr. bakker naastligger ten oosten Voorstraat 62 1766 256 176r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1767 256 250r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1769 257 136r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmoolen 1771 257 215r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman verkoper Bildtpoortsmolen 1 1772 258 24v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes mr. suikerbakker koper huis en tuin Franekereind 36 1776 258 263r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman verkoper Franekereind 36 1778 259 102r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman verkoper Voorstraat 64 1778 259 137v
TEEKES, KLAAS wijlen Claas Taekes koopman Voorstraat 30 1780 259 238v
TEEKES, KLAAS de erfgenamen van Claas Taekes naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1783 261 29r
TEEKES, KLAAS de erfgenamen van Claas Taekes naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1786 262 107v
TEEKES, KORNELIS Cornelis Taekes verkoper Franekereind 29oost 1717 245 295v
TEEKES, KORNELIS Cornelis Taekes koper door niaar huis en tuintje Brouwersstraat 22 1725 246 234r
TEEKES, KORNELIS Cornelis Taekes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1726 246 266r
TEEKES, KORNELIS de hypothecaire crediteuren van wijlen Cornelis Taekes snikschipper verkoper Brouwersstraat 20 1729 247 245r
TEEKES, KORNELIS de hypothecaire crediteuren van wijlen Cornelis Taekes snikschipper verkoper Brouwersstraat 18 1729 247 246r
TEEKES, DIRK Dirk Taekes lands cherger huurder Schritsen 36 1786 262 77r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 4 1802 266 167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 6 1802 266 167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 8 1802 266 167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 10 1802 266 167r
TEEKES, EEDE de weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten westen Zoutsloot WZ 1680 241 85r
TEEKES, EEDE de weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten noorden Zoutsloot WZ 1680 241 85r
TEEKES, EEDE de weduwe van Eede Taekes naastligger ten westen Scheerstraat 11 1678 241 16v
TEEKES, FROUKJE Frouckjen Taekes verkoper Noorderhaven 10achter 1723 246 153v
TEEKES, GEERTJE Geertje Taekes verkoper Scheerstraat 4 1741 250 148r
TEEKES, GEERTJE Gertie Taekes verkoper Noorderhaven 10achter 1723 246 153v
TEEKES, GRIETJE Grietie Taekes koper Kleine Kerkstraat 4 1739 250 72v
TEEKES, GRIETJE Grietje Taekes koper Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
TEEKES, GRIETJE Grietje Taekes huurder Both Apothekerstraat 17 1780 259 288v
TEEKES, GRIETJE Gryttje Taekes verkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg OZ 1765 256 133v
TEEKES, Gryttjen Taekes Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes , c.u. grootschipper verkoper Spinhuisstraat 1659 237 180r
TEEKES, HEIN vrijgezel Heyn Taekes koper wagenhuis Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v
TEEKES, HILLEBRAND Hilbrand Taekes koper huis Oosterkeetstraat 4 1769 257 101r
TEEKES, JAKOB wijlen Jacob Taekes voerman koper Nieuwstraat 16 1681 241 145v
TEEKES, JAN Jan Taekes koper Lanen 81achter 1687 242 191v
TEEKES, JAN Jan Taekes huurder (p.j.) Franekerpoort (gebied) 1706 244 322r
TEEKES, JAN Jan Taekes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1724 246 213r
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes koper Voorstraat 83achter 1731 247 372v
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes koper provisioneel huis waar Benthem uithangt Noorderhaven 88 Benthem 1733 248 7ra
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes koopman verkoper van 5/6 van 1/2 Noorderhaven 88 1733 248 7ra
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes naastligger ten noorden Lanen 5 1747 251 185r
TEEKES, JOHANNES de erfgenamen van Johannes Taekes naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1755 253 229v
TEEKES, JOHANNES Johannis Taekes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1739 250 45v
TEEKES, JOHANNES Johannis Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 31 1740 250 108v
TEEKES, LOUW Louw Taekes verkoper Tiepelsteeg 1732 248 125v
TEEKES, LOUW Louw Taekes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 10 1743 250 302v
TEEKES, LOUW wijlen Louw Taekes verkoper Kerkpoortstraat 12 1760 255 34r
TEEKES, MARTJEN wijlen Martie Taekes verkoper Zuiderhaven 24 1795 264 268v
TEEKES, MARTJEN het weeskind Martjen Taekes verkoper van 1/3 Weverstraat 8 1730 247 351r
TEEKES, MAAIKE Maycke Taekes verkoper Karremanstraat WZ 1597 228 4v
TEEKES, PIETJE Pietje Taekes koper Grote Kerkstraat 18 1776 258 248v
TEEKES, PIETJE Pyttje Taekes koper Nieuwstraat 58 1667 239 98v
TEEKES, RINSKE Rinske Taekes verkoper Franekertrekvaart 13 1700 244 39r
TEEKES, RITSKE Ritske Taekes koper huis, loods, plaats en tuin Kerkpoortstraat 1680 241 62v
TEEKES, SJOERD Sioerd Taekes koper tichelwerk met o.a. steenoven, twee loodsen, huis met voor en achter steenplaats ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
TEEKES, SJOERD het tichelwerk van Sioerd Taekes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
TEEKES, SIPKE Sipke Taekes verkoper van 1/4 Heiligeweg 28 1724 246 190v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik verkoper van 1/4 Zuiderhaven 75west 1749 251 273v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik bontfabrikant koper van 1/2 Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik naastligger ten oosten Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik naastligger ten zuiden Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik naastligger ten westen Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
TEEKES, de stokerij van Stephanes Taekes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
BOER, SIEBREN TEEKES Sybrand Taekes de Boer naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1769 257 120v
TEEKES, SIEBREN Sybren Taekes naastligger ten westen Hondenstraat 4 1752 252 231v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taekes Lauta koper huis Franekereind 25 1641 234 145v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1612 229 121v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes naastligger ten westen Noorderhaven 60 1612 229 121v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes verkoper onbekend 1673 240 118v
TEEKES, TEEKE wijlen Taeke Taekes koper Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r
TEEKES, TETJE Tetje Taekes verpachter grond Spinstraat ZZ 1739 250 19v
TEEKES, TETJE Tetje Taekes huurder Spinstraat ZZ 1739 250 19v
TEEKES, TJITSKE Tjietske Taekes verkoper Zuiderpoortsmolen 1 1738 249 263v
TEEKES, TRIJNTJE Trijnke Taekes , voor haar kinderen crediteur (triumphant) onbekend 1606 228 513v
TEEKES, TRIJNTJE Tryn Taekes koper Grote Bredeplaats ZZ 1597 228 2r
JELLEMA, TIETJE TEEKES Tyttie Taekes Jellema koper Weverstraat 1681 241 145r
JELLEMA, TIETJE TEEKES Tyttie Taekes Jellema verkoper Zuiderhaven 5 1686 242 128v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes matroos op het Prinsenjacht koper huis of woning Vijver 8 1739 250 18v
TEEKES, WIEBE weduwnaar Wybe Taekes , voor hem zelf en zijn minderja varensgezel koper door niaar huis of woning Vijver 10 1749 252 12v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten noorden Vijver 10 1749 252 12v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 6 1755 253 206v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 6 1754 253 274r
JELLEMA, TEEKES Ydwerke Taekes Jellema, jongedochter verkoper Zuiderhaven 5 1686 242 128v
TEEKES, IEDE Yede Taekes , c.u. koper woning Herenwaltje 19 1654 236 252r
TEEKES, IEDE wijlen vroedsman Yede Taekes naastligger ten oosten Hoogstraat 43 1676 240 31ra
TEEKES, IEDE wijlen Yede Taekes koper door niaar Hoogstraat 47 1681 241 172r
TEEKES, IEDE wijlen vroedsman Yede Taekes naastligger ten westen Hoogstraat 24 1682 241 187r
, ATE het perk van Atte Taekes* schoenmaker naastligger ten westen Zoutsloot 88 1650 236 128r
, PIETJE Pietje Taekes* naastligger ten westen Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
, PIETJE Pietje Taekes* naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
TEEKELES, KLAAS Claas Taekles , c.u. en c.s. huurder Nieuweburen 25 1784 261 175v
TEEKELES, JANKE Jantien Taekles naastligger ten westen Noorderhaven 42 1637 234 25v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekles Tolsma koopman verkoper Rozengracht 27 1738 249 342v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekles Tolsma koopman verkoper Noorderhaven 65 1739 250 41v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekles winkelier naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1707 245 15r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekles winkelier verkoper Noorderhaven 31 1707 245 15r
TEES, SJOERDJE Sioerdtke Taes koper Grote Bredeplaats 4 1616 230 22v
, KORNELIS Cornelis Taeuwes mr. bakker verkoper Achterstraat 5 1686 242 113v
, KORNELIS Cornelis Taeves mr. bakker naastligger ten westen Hoogstraat 39 1698 243 388r
, KORNELIS Cornelis Taeves mr. bakker naastligger ten noorden Hoogstraat 39 1698 243 388r
, KORNELIS Cornelis Taeves mr. bakker koper woning, tuintje en plaatsje Grote Kerkstraat 34 1704 244 247r
TEEUWIS, ARJEN Arjen Taevis huurder Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
TEEUWIS, ARJEN Arjen Taevis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
TEEUWIS, ARJEN Arjen Taevis , c.u. koper hof met zomerhuis, bomen, bloemen en planten Rozengracht 18achter 1717 245 289r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis mr. bakker naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4 1681 241 132r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis naastligger ten westen schuur van Liemendijk 1684 242 24v
TEEUWIS, KORNELIS de schuur van Cornelis Taevis naastligger ten westen Liemendijk 1684 242 56v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis , c.u. mr. bakker aanhandelaar huis en plaats en tuin met een vrije uit- en ingang naar de Droogstraat Hoogstraat 37 1690 242 335v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis bakker naastligger ten oosten Hoogstraat 35 1694 243 4ra
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis mr. bakker Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1706 244 336v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1709 245 99r
TEEUWIS, KORNELIS zuidelijke naastligger Cornelis Taevis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Kerkstraat 38 1710 245 136r
TEEUWIS, KORNELIS de woning van Cornelis Taevis naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 38 1710 245 136r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis , c.u. mr. bakker koper huis Hoogstraat 11 1711 245 139v
, ARJEN de crediteuren van wijlen Arjen Taevus verkoper Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taewis mr. bakker koper huis of kamer Bildtpoort (gebied) 1674 240 146v
TEEKELES, KORNELIS Cornelis Takeles koopman verkoper van 1/4 Lanen 74 1697 243 265r
TEEKELES, TJOMME Tiomme Takeles koopman verkoper van 1/4 Lanen 74 1697 243 265r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Takeles naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1712 245 167r
TEEKES, ALBERT Albart Takes , voor zich en zijn kind verkoper van 1/6 Lanen 62 1669 239 35ra
TEEKES, ANTJE Antie Takes huurder woonkelder voorn de straat (p.w.) Zuiderhaven 57 1777 259 60r
TEEKES, ANTJE Antje Takes koper Gardenierstraat 9 1759 254 225v
TEEKES, ANTJE Antje Takes , meerderjarige vrijster geniaarde koper Gardenierstraat 7 1763 256 2r
TEEKES, ATE Atte Takes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11 1651 236 176r
TEEKES, ATE Atte Takes naastligger ten westen Zoutsloot 94 1653 236 233r
TEEKES, ATE Atte Takes mr. schoenmaker verkoper Grote Bredeplaats 13 1655 237 47v
TEEKES, BOUWE het huis van Buue Takes mr. Kleermaken [staat: snijder] grondpacht verschuldigd aan dit perceel Rommelhaven 10 1642 235 30v
TEEKES, KLAAS Claas Takes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1776 259 12v
TEEKES, KLAAS Claas Takes , c.s. naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1778 259 145v
TEEKES, KORNELIS Cornelis Takes , c.u. koper huis met een steeg ten zuiden Brouwersstraat 20 1716 245 275r
TEEKES, KORNELIS Cornelis Takes naastligger ten noorden Brouwersstraat 22 1725 246 234r
TEEKES, EEUWE de kamer van Euwe Takes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1643 235 48r
TEEKES, Fied Takes , voor haar kinderen verkoper Karremanstraat 1613 229 162v
TEEKES, GRIETJE Grietie Takes verkoper Rozenstraat WZ 1682 241 206v
TEEKES, HEMME het huis van Hemme Takes naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
TEEKES, HENDRIK wijlen Hendrick Takes verkoper Sint Jacobstraat 8 1613 229 173v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Takes , c.u. koper huis onbekend 1655 237 22v
TEEKES, HITJE Hidtie Takes verkoper Hofstraat ZZ 1627 232 22r
TEEKES, HILTJE Hil Takes verkoper Zoutsloot 28 1626 231 133v
TEEKES, HILTJE Hiltie Takes verkoper van 1/6 Kleine Kerkstraat 1628 232 40r
TEEKES, HILTJE Hiltie Takes verkoper van 1/6 Grote Kerkstraat WZ 1628 232 40r
TEEKES, HILTJE Hiltie Takes verkoper van 1/6 Grote Kerkstraat 1628 232 40r
TEEKES, HILTJE Hiltie Takes verkoper van 1/6 Grote Kerkstraat 1628 232 40r
TEEKES, HILTJE Hiltje Takes winkelier koper Voorstraat 35 1729 247 258v
TEEKES, JOHANNES Johannes Takes koopman naastligger ten westen Noorderhaven 102 1734 248 341r
TEEKES, JOHANNES Johannes Takes verkoper Noorderhaven 40 1735 249 25r
TEEKES, JOHANNES Johannes Takes koopman verkoper Vismarkt 4 1735 249 26r
TEEKES, KLAAS Klaas Takes koopman koper huis en hof Voorstraat 30achter Sevilien 1779 259 168v
TEEKES, MARTJEN Martje Takes koper Zuiderhaven 24 1789 263 100r
TEEKES, PIETER de weduwe van Pieter Takes naastligger ten oosten Droogstraat 22 1627 232 8r
TEEKES, RINSKE Renske Takes koper Vijverstraat ZZ 1628 232 69v
TEEKES, SIEBREN Sibren Takes verkoper Grote Kerkstraat 30 1710 245 117r
TEEKES, SJOERD de verkoper Sioerd Takes ticheler naastligger ten oosten buiten Harlingen 1650 236 112r
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes ticheler verkoper buiten Harlingen 1650 236 112r
TEEKES, SJOERD landen van de verkoper Sioerd Takes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1656 237 63v
TEEKES, SJOERD landen van de verkoper Sioerd Takes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1656 237 63v
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes , c.u. verkoper ten zuiden van Harlingen 1656 237 63v
TEEKES, SIETSKE Syts Takes koper Zuiderplein 1 1613 229 154r
TEEKES, TEEKE de hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1611 229 68r
TEEKES, TEEKE de hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1612 229 81r
TEEKES, TEEKE een gang van Take Takes naastligger ten westen Achterstraat 1612 229 115r
TEEKES, TEEKE de hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1613 229 181v
TEEKES, TEEKE burgerhopman Take Takes naastligger ten westen Noorderhaven 1626 231 112r
TEEKES, TEEKE Take Takes , c.u. koper huis Brouwersstraat WZ 1668 239 147v
TEEKES, TEEKE Take Takes bombasijnwever koper kamer Brouwersstraat 12zuid 1674 240 151v
TEEKES, TEEKE het huis van Take Takes naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid 1674 240 151v
TEEKES, TEUNIS Thoenis Takes koper huis Zoutsloot 1613 229 140v
TEEKES, TRIJNTJE Trijn Takes verkoper Heiligeweg 34 1628 232 42v
TEEKES, ANTJE Anna Takis , voor haarzelf en haar kinderen verkoper Vijver 1 1626 231 151v
TEEKELES, JANKE Jantien Takles naastligger ten westen Noorderhaven 33 1656 237 85r
TEEKELES, JANKE Jantyen Takles naastligger ten oosten Noorderhaven 29 1625 231 86v
, JANKE Jantien Takles???? naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1650 236 112V
, JENTJE Jantien Taklis naastligger ten westen Lanen 12 1630 232 141v
TAMMES, KLAAS Claes Tames verkoper Franekereind 1656 237 69r
TAMMES, PIETER Pieter Tames koopman verkoper Liemendijk NZ 1658 237 174v
TAMMES, PIETER Pyter Tames naastligger ten westen Zoutsloot 61 1681 241 130v
TAMMES, PIETER Pytter Tames , c.u. geniaarde koper Vijver 6tuin 1651 236 179v
TAMMES, PIETER Pytter Tames , c.u. koper hof met bomen en plantagie Zoutsloot 53tuin 1652 236 199r
TAMMES, PIETER de hof van Pytter Tames naastligger ten westen Zoutsloot 61 1657 237 139r
TAMMES, PIETER de hof van Pytter Tames naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1667 239 101r
, SAKE Saacke Tamkes naastligger ten westen Noorderhaven 56 1616 230 33v
TAMMES, GATSKE Gadske Tammes verkoper Both Apothekerstraat 2 1721 246 120r
TAMMES, GATSKE Gatske Tammes koper Lanen NZ 1698 243 371r
TAMMES, GATSKE Gatske Tammes koper kamer Both Apothekerstraat 2 1703 244 213r
TAMMES, GATSKE Gatske Tammes verkoper Lanen NZ 1703 244 233r
TAMMES, JAN Jan Tammes bewoner Lanen NZ 1612 229 77v
TAMMES, JAN Jan Tammes naastligger ten noorden Vijverstraat 1614 229 233r
TAMMES, JAN Jan Tammes koper gortmakerij en schuur Bildtpoort (gebied) 1681 241 152r
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1692 242 389r
TAMMES, JAN Jan Tammes mr. gortmaker koper huis Zoutsloot 1 1696 243 234av
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 41 1696 243 257r
TAMMES, JAN Jan Tammes mr. gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied) 1699 243 397r
TAMMES, JAN de hof van Jan Tammes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1699 243 400r
TAMMES, JAN de hof van Jan Tammes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1699 243 400r
TAMMES, JAN Jan Tammes koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1702 244 152r
TAMMES, JAN Jan Tammes , c.u. geniaarde koper Liemendijk NZ 1710 245 116r
TAMMES, JAN Jan Tammes koper hof met een prieel, vrugtbomen en wijnstocken Wasbleek 2 1710 245 117v
TAMMES, JAN wijlen Jan Tammes Wasbleek 2 1714 245 208r
TAMMES, JAN wijlen Jan Tammes koopman Noorderhaven 43 1715 245 231r
TAMMES, JOB Job Tammes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1611 229 20v
TAMMES, JOB Jop Tammes naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 229 242v
TAMMES, LIEUWE Lieuwe Tammes Moninckhuys koper provisioneel huis Bildtstraat 1613 229 150r
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper tuin en zomerhuis Rapenburg 22 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper huis Rapenburg ZZ 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper woning Rapenburg ZZ 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE de koper Niesje Tammes naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE de koper Niesje Tammes naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes naastligger ten noorden Rapenburg 18 1809 268 259r
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes verkoper Rapenburg 18 1809 268 259r
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper zomerhuis met tuin en woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes herbergierse koper huis Franekereind 21 1808 268 154r
, JOHANNES Joannes Tarquinii verkoper Noorderhaven 34 1669 239 190r
ROORDA, JOHANNES Joannes Tarquinii Roorda mr. goudsmid koper huis Noorderhaven 44 1674 240 164v
TJERKS, JOHANNES Joannes Tarquiny verkoper Hofstraat ZZ 1680 241 84v
TIETES, TETJE Tetje Tates koper Kerkpad WZ 1726 246 295r
, KORNELIS Cornelis Tavis , c.u. mr. bakker verwandelaar Kleine Kerkstraat 2 1690 242 336r
TEIES, SJOUKJE Sjouwke Tayes verkoper Droogstraat NZ 1803 266 245r
TEEDES, TIETJE Tied Teades , voor zich en haar kinderen verkoper Rozengracht ZZ 1631 233 36v
TEEDES, BAUKE de kamer van de erven van Baucke Tedes naastligger ten zuiden Voorstraat 44 1655 237 43v
TEEDES, KLAAS Claas Tedes koper huis Grote Bredeplaats 27 1662 238 125v
TEEDES, KLAAS Claes Tedes blauwverver koper huis, loods, plaatske met hof daarachter Zoutsloot 61 1657 237 139r
TEEDES, TIETJE Tied Tedes koper kamer Zuiderstraat 1644 235 117r
TEEDES, FEDDRIK de weduwe van Feddrick Tedis naastligger ten zuiden Noordijs 7 1684 242 2va
TEEKES, ALBERT Albart Teeckes koopman Kerkpad 1672 240 89r
TEEKES, ALBERT mede namens zijn kind Albert Teeckes verkoper Voorstraat 47 1671 240 10ra
TEEKES, ALBERT Albert Teeckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
TEEKES, ANTJE Antie Teeckes verkoper Noorderhaven 78 1655 237 4r
TEEKES, ATE Atte Teeckes naastligger ten westen Zoutsloot 94 1659 238 13v
TEEKES, ATE Atte Teeckes naastligger ten westen Zoutsloot 94 1660 238 25r
TEEKES, KLAASKE wijlen Claeske Teeckes erflater Noorderhaven 42 1645 235 180v
TEEKES, IEDE Ide Teeckes , c.u. koper huis waar de Metselaer uithangt, en plaats Scheerstraat 2 de Metselaer 1660 238 17r
TEEKES, JANKE Jancke Teeckes koper huis met plaats en loods Havenplein 24 1659 237 199v
TEEKES, JOHANNES Johannes Teeckes koopman onbekend 1731 248 37r
TEEKES, REIN Reyn Teeckes gardeniersgezel verkoper Lombardstraat 1683 241 247v
TEEKES, de erfgenamen van Riensk Teeckes verkoper Ooievaarsteeg 12 1670 240 13av
TEEKES, RITSKE wijlen Ritske Teeckes erflater Kerkpoort (gebied) 1687 242 211v
TEEKES, RIKSTJE Rixtie Teeckes koper Lanen 34 1653 236 247v
TEEKES, RIKSTJE Rixtie Teeckes naastligger ten oosten Lanen 34 1653 236 247v
TEEKES, SJOERD Sioerd Teeckes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1642 235 19v
TEEKES, SJOERD Sioerd Teeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1655 237 36r
TEEKES, WILKE Wilcke Teeckes naastligger ten zuiden Zoutsloot 12 1666 239 51r
TEEKELES, JANKE de erfgenamen van Jantien Teeckles naastligger ten oosten Noorderhaven 29 1655 237 14v
TEEDES, AALTJE Aaltie Teedes verkoper Kerkpad 18 1741 250 193r
TEEDES, BAUKE Baucke Teedes koper kamer met een weefwinkel Lanen 69 1645 235 166v
TEEDES, KLAAS Claas Teedes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1665 239 19r
TEEDES, FOEKE Foeke Teedes binnenvader in het Stadsweeshuis koper huis Voorstraat 57 1695 243 177v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes mr. timmerman koper huis, voormalige stokerij Zoutsloot 13 1774 258 152v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes naastligger ten westen Zoutsloot 21 1775 258 196r
TEETSES, SCHELTE Schelte Teedses koper bij 1 pm greitland ten zuiden van Harlingen 1642 235 19v
TEETSES, TEEDE Taede Teedses stadstimmerbaas verkoper Hofstraat 21 1776 259 2v
TEETSES, ABRAHAM wijlen Abraham Teedzes bleker Franekertrekvaart 9 1784 261 226v
TEETSES, TJERK Tierk Teedzes huisman verkoper Franekertrekvaart 9 1784 261 226v
TEEKES, ATE Atte Teekes , c.u. verkoper Raamstraat 5 1642 235 18r
TEEKES, KLAAS Claas Teekes koopman koper huis Kleine Kerkstraat 2 1773 258 115v
TEEKES, DOUWTJE wijlen Doutien Teekes Jonas erflater Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
TEEKES, DOUWTJE wijlen Doutjen Teekes Jonas erflater Noorderhaven 2 1733 248 241v
TEEKES, JAN Jan Teekes oud koopman verkoper Zuiderhaven 19zuid 1735 249 82v
TEEKES, JAN Jan Teekes Tichelaer tichelaar verkoper Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
TEEKES, JANKE het weeskind Janke Teekes verkoper van 1/3 Weverstraat 8 1730 247 351r
TEEKES, JETSKE Jetske Teekes geniaarde koper Hofstraat 15 1784 261 255r
TEEKES, JETSKE Jetske Teekes koper Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 38 1732 248 80r
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes , n.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 38 1732 248 80r
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopman verkoper Voorstraat 45 1733 248 240v
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopman verkoper Noorderhaven 100 1735 249 88v
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopman verkoper Heiligeweg 64 1736 249 128v
TEEKES, LOUW Louw Teekes koper woning Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
TEEKES, LOUW Louws Teekes mr. bontwever koper huis Kerkpoortstraat 12 1732 248 166r
TEEKES, MAAIKE Mayke Teekes verkoper Liemendijk 1698 243 342r
TEEKES, PIETJE Pytje Teekes koper Hoogstraat 31 1728 247 138v
TEEKES, ROMKJE Romckien Teekes verkoper van 1/4 Noorderhaven 2 1733 248 241v
TEEKES, Romckien Teekes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
TEEKES, ROMKJE Romckien Teekes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
TEEKES, SJOERD Sioerd Teekes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
TEEKES, SJOERD Sioerd Teekes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
TEEKES, SIPKE Sipke Teekes verkoper van 1/4 Zuiderstraat 8 1724 246 190r
TEEKES, SJOERD wijlen Sjoerd Teekes verkoper van 1/4 Noorderhaven 2 1733 248 241v
TEEKES, SJOERD de nagelaten kinderen van Sjoerd Teekes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Teekes Schrik Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Teekes Schrik verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
TEEKES, SIEBREN wijlen Sybren Teekes Hondenstraat 2 1784 261 191v
TEEKES, SIEBREN Sybren Teekes erflater Hondenstraat 2 1784 261 191v
TEEKES, TEEKE wijlen Taecke Teekes verkoper Heiligeweg 11 1684 242 33r
TEEKES, TRIJNTJE het weeskind Trijntje Teekes verkoper van 1/3 Weverstraat 8 1730 247 351r
JELGERSMA, IETJE TEEKES Yda Teekes Jelgersma koper Weverstraat 14 1730 247 330v
TEEKELES, KORNELIS Cornelis Teekles naastligger ten oosten Noorderhaven 29 1697 243 287v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Teekles naastligger ten oosten Noorderhaven 29 1697 243 287v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Teerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
TEETSES, SCHELTE Schelte Teetses houtmolenaar koper bij 8 pdm greidland buiten Harlingen 1650 236 112r
TEETSES, TEEDE Taede Teetzes mr. timmerman koper huis genaamd de Witte Leest, en tuintje Droogstraat 47 de Witte Leest 1782 260 259r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Teewes , c.u. huurder (p.j.) Hofstraat 15 1807 267 291r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Teewes koper huis Zoutsloot 23 1808 268 30v
TEEUWIS, HENDRIK Hendrik Teewes , c.u. huurder Kerkpoortstraat 9een_ac 1806 267 248v
TEEUWIS, HENDRIK Hendrik Teewis huurder (p.j.) Molenpad 11 1800 265 255v
TEIES, PIETER Pytter Teies , c.u. verkoper Achterstraat NZ 1666 239 59r
TIETES, TEUNIS Theunis Teites huurder voor 1 jaar Rommelhaven 4een_ac 1724 246 193v
TEEKES, FROUKJE Frouck Tekes koper Romastraat ZZ 1651 236 170v
TEEKES, GEERTJE Geertje Tekes verkoper Zuiderhaven 15 1665 239 4r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Tekes koper huis Havenplein 8 1663 238 199v
TEEKES, HINKE Hinke Tekes verkoper Scheerstraat 12 1707 245 26v
TEEKES, IEDE Ide Tekes koper door niaar kamer Lombardstraat 1668 239 166v
TEEKES, IEDE Iede Tekes kooltjer koper huis met plaats en tuin of hofke met boemen en planten met daarin een eigen stee Hoogstraat 39 1668 239 136v
TEEKES, RINSKE Reinsch Tekes verkoper Nieuwstraat OZ 1661 238 117v
TEEKES, SJOERD Sioerd Tekes tichelaar naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
TEEKES, IEDE Yde Tekes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1668 239 161v
, REIER Reyer Telckes verkoper Grote Kerkstraat 29 1685 242 62r
, REIER Reyer Telckes verkoper Kruisstraat 4 1685 242 62r
, JOHANNES Joannes Terquinius verkoper Voorstraat 48 1668 239 23ra
ROORDA, JOHANNES TJERKS Joannes Terquiny Roorda verkoper Noorderhaven 44 1680 241 115r
TETMANS, wijlen Kreyn Tetmans verkoper Kruisstraat NZ 1680 241 94r
TETMANS, KRIJN wijlen Krijn Tetmans verkoper Zoutsloot ZZ 1681 241 166r
TIETES, GATSKE Gaats Tettens verkoper Brouwersstraat WZ 1614 229 210r
TIETES, GATSKE Gaats Tettens koper Brouwersstraat WZ 1614 229 216r
TIETES, HOUKE als huurder Holke Tettinghs naastligger ten oosten Noorderhaven 12 1688 242 252r
, SIEMEN Symon Tettjes naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost 1765 256 111r
TEUNIS, ANTJE Antie Teunes verkoper Rozengracht 7oost 1637 234 33r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunes Blok koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 22 1740 250 135r
TEUNIS, JOHANNES Johannes Teunes naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
TEUNIS, SIEMEN de hof van Symen Teunes van der Pyet naastligger ten westen Schritsen 52 1637 234 37v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis koper huis Rozemarijnstraat 3 1753 253 126v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis verkoper Rozemarijnstraat 3 1766 256 208r
BLOK, ARJEN TEUNIS Adriaen Teunis Blok koopman geniaarde koper Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
TEUNIS, AAFKE Aeff Teunis naastligger ten westen Droogstraat NZ 1640 234 112v
TEUNIS, AAFKE Aeffke Teunis koper 2 kamer en het eigendom vd steeg daartussen Heiligeweg ZZ 1630 232 152v
TEUNIS, AAFKE Aeffke Teunis koper huis Heiligeweg 1west 1632 233 61r
TEUNIS, AALTJE Aeltje Teunis koper Nieuwstraat OZ 1769 257 130v
TEUNIS, ALBERT Albert Teunis , c.u. huurder beneden (p.j.) Lanen 48 1808 268 76r
BLOK, ALLERT TEUNIS burgerhopman Allert Teunis Block koper huis met plaats en een eigen steeg Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
TEUNIS, ANTJE Anna Teunis verkoper Noorderhaven 26 1782 260 314v
TEUNIS, ANTJE Antie Teunis verkoper Rozengracht 7oost 1637 234 27r
TEUNIS, ANTJE Antie Teunis verkoper Zuiderhaven ZZ 1637 234 27r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Teunis de Way verkoper Karremanstraat 28 1638 234 51r
TEUNIS, ARJEN de tuin van Arjan Teunis koopman naastligger ten noorden Rozengracht 22 1726 246 276v
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis , c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 56oost 1712 245 183r
TEUNIS, ARJEN wijlen Arjen Teunis smalschipper verkoper Franekereind 7 1715 245 318r
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis Noorderhaven 8 1721 246 111v
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis Grote Bredeplaats 27 1721 246 113r
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis naastligger ten westen Havenplein 16 1722 246 131v
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis koopman naastligger ten westen Brouwersstraat 28 1725 246 223r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block koper huis en tuin erachter Rozengracht 18 1726 246 264r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block bontwever en koopman verkoper Havenplein 14 1726 246 275v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block naastligger ten westen Zuiderhaven 83 1726 246 278v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block mr. lijnslager en koopman koper huis Noorderhaven 74 Bremen 1731 247 371v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block verwandelaar hof, met kamer of wagenhuis Hofstraat 16 1732 248 150r
BLOK, ARJEN TEUNIS de verwandelaar Arjen Teunis Block naastligger ten oosten Rozengracht 16 1732 248 150r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block verwandelaar Rozengracht 16 1732 248 150r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocq koper huis De Spijkerboor Zuiderhaven ZZ de Spijkerboor 1729 247 221r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocq koopman verkoper Voorstraat 36 1730 247 339r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok geniaarde koper Zuiderstraat 1727 247 50v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman naastligger ten westen Rozengracht 20 1729 247 250v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman naastligger ten westen Rozengracht 27 1738 249 342v
BLOK, ARJEN TEUNIS het pakhuis van Arjen Teunis Blok koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1737 249 17va
BLOK, ARJEN TEUNIS het pakhuis van Arjen Teunis Blok koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1737 249 18ra
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman verkoper Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok naastligger ten noorden Voorstraat 31 1740 250 108v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman verkoper Rozengracht NZ 1741 250 146v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1741 250 148v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman verkoper Noorderhaven 24 1741 250 148v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman verkoper Noorderhaven 74 1741 250 157v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman verkoper Noorderhaven 26 1741 250 158v
TEUNIS, ARJEN Arrien Teunis naastligger ten oosten Droogstraat 1662 238 137v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arrien Teunis Block koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 22 1731 248 68r
TEUNIS, AATJE Attie Teunis verkoper Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
TEUNIS, BERBER wijlen Berber Teunis verkoper Noorderhaven 105 1657 237 263v
TEUNIS, BERBER wijlen Berber Teunis verkoper Droogstraat 18 1657 237 263v
TEUNIS, BERBER wijlen Berber Teunis verkoper Karremanstraat 30 1657 237 263v
TEUNIS, BERNARDUS wijlen Bernardus Teunis huurder Nieuwstraat 9 1801 266 14v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis , c.u. huurder Voorstraat 52west 1754 253 191v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis , c.u. schipper huurder Brouwersstraat 21 1756 254 42v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis schipper koper huis Schritsen 45 1761 255 105v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis verkoper Schritsen 45 1765 256 106r
TEUNIS, KLAAS de erven van Claes Teunis naastligger ten oosten onbekend 1629 232 92r
TEUNIS, KORNELIS Cornelis Teunis , e.a. verkoper van 1/4 Hofstraat ZZ 1720 246 67v
TEUNIS, KORNELIS Cornelis Teunis , c.s. verkoper Molenpad ZZ 1720 246 69r
TEUNIS, DAVID David Teunis mr. linnenwever koper huis Anjelierstraat 2 1660 238 14r
TEUNIS, DAVID David Teunis naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1669 239 181v
TEUNIS, DIRK Dirck Teunis verkoper Zoutsloot 1630 232 130v
TEUNIS, DOOITSE Doeitse Teunis kooltjer verkoper Rozengracht 18 1764 256 68r
TEUNIS, DOEKELE Doekle Teunis , c.u. geniaarde koper Liemendijk NZ 1706 244 315v
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamer Carl Visschersteeg 6 1761 255 98r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamer Bargebuurt 24 1761 255 99r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper huis onbekend ZZ 1761 255 100r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis kooltjer koper huis Kromme Elleboogsteeg OZ 1762 255 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjer koper huis en weefwinkel Rozengracht 18 1761 255 89r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjer verkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg OZ 1765 256 133v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis geniaarde koper Rommelhaven 8 1767 256 237r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjer verkoper Bargebuurt 24 1768 257 47v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjer koper huis Noorderhaven 16 1770 257 156v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis naastligger ten oosten Droogstraat 15 1788 263 39r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjer koper huis Lanen 77 1790 263 281r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjer koper 1/3 huis Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjer eigenaar van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjer verkoper Lanen 28 1778 259 125r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjer verkoper Molenpad 1 1782 260 231r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis naastligger ten westen Bargebuurt 1791 263 285r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis verkoper Achterstraat NZ 1799 265 180v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis naastligger ten westen Lanen 36 1799 265 182v
TEUNIS, Dooitzen Teunis kooltjer Both Apothekerstraat 3 1770 257 180r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjer koper door niaar 3/8 huis Voorstraat 62 1766 256 176r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjer geniaarde koper Voorstraat 62 1766 256 176r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis huurder Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 174v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjer geniaarde koper Franekereind 25 1783 261 16r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjer verkoper Lanen 77 1792 264 73r
TEUNIS, DOUWE Douue Teunis naastligger ten westen Schritsen 1630 232 127r
TEUNIS, DOOITSE Doytse Teunis kooltjer verkoper onbekend ZZ 1763 256 17v
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis koper Scheerstraat 7 1781 260 25v
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis koper Hoogstraat 41 1781 260 36v
TEUNIS, EELKJE wijlen Eelkje Teunis erflater Hoogstraat 41 1791 263 313r
TEUNIS, FEMKE Femmigjen Teunis verkoper Noorderhaven 26 1782 260 314v
TEUNIS, de erfgenamen van Frou Teunis naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1642 234 174v
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis koper Weverstraat 10 1722 246 138r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis verkoper Liemendijk ZZ 1737 249 171v
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis herbergierse in het Wapen van Barradeel koper Noorderhaven 88 1784 261 244v
TEUNIS, GEERTJE de geabandonneerde boedel van Geertje Teunis verkoper Noorderhaven 88 1791 263 337v
TEUNIS, GEESKE Geeske Teunis verkoper Zoutsloot 82 1737 249 204v
TEUNIS, GELSKE Gerls Teunis verkoper Zoutsloot 1630 232 130v
TEUNIS, GERRIT het huis van Gerrit Teunis koopman naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1712 245 180r
TEUNIS, GERRIT Gerrit Teunis bontwever koper twee kamers onder een dak Kerkpoortstraat ZZ 1731 248 13v
TEUNIS, GERRIT wijlen Gerrit Teunis bontwever Kerkpoortstraat 10 1743 250 302v
TEUNIS, GERRIT Gerryt Teunis naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18 1738 249 267v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper Kerkpoortstraat 57 1656 237 57v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis verkoper Bildtpoort (gebied) 1661 238 101r
TEUNIS, GRIETJE wijlen Grietie Teunis Lombardstraat 1673 240 118r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper achter- en voorkamer met een plaats tussenbeide Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper huis Rapenburg 1 1720 246 85r
TEUNIS, GRIETJE de koperse Grietie Teunis huurder Rapenburg 1 1720 246 85r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper huis Rapenburg NZ 1721 246 104r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1732 248 104v
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis koper woning Rapenburg 3 1731 248 53v
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis naastligger ten westen Rapenburg 3 1731 248 53v
TEUNIS, HARMEN Harmen Teunis Ringhienk William Boothstraat 3 1732 248 91r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huis Poortje 3 1659 237 218v
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huis of woning Poortje 1 1660 238 52r
TEUNIS, HENDRIK de kopers Hendrick Teunis , c.u. naastligger ten oosten Poortje 1 1660 238 52r
TEUNIS, HENDRIK de erven van Hendrick Teunis naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1 1690 242 307r
TEUNIS, HIELKJE Hylkien Teunis koper woning Grote Kerkstraat 5 1750 252 52v
TEUNIS, HIELKJE Hylkien Teunis verkoper Grote Kerkstraat 5 1751 252 110v
TEUNIS, Iddtske Teunis Wrijthof naastligger ten oosten Droogstraat 100 1653 236 238r
TEUNIS, IDSKE het hof van Idske Teunis naastligger ten zuiden Droogstraat 1650 236 115v
TEUNIS, IDS Idske Teunis Vrijthof, c.s. naastligger ten zuiden Droogstraat 1662 238 137v
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoff verkoper Noordijs 17 1655 237 50r
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoff verkoper (zie alle Friezen: Wrijthoff(?) en vgl. naastligger ten westen) Droogstraat NZ 1663 238 185r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis koper huis Noorderhaven NZ 1630 232 143r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1630 232 153r
TEUNIS, IDSKE Itske Teunis Wrijthoff naastligger ten oosten Noorderhaven 93 1663 238 173r
TEUNIS, JAN Jan Teunis naastligger ten westen Schritsen 36 1630 232 116v1
TEUNIS, JAN Jan Teunis koper huis met loodske en het plaatske daarachter Bildtpoort (gebied) 1630 232 149r
TEUNIS, JAN Jan Teunis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36 1631 232 186r
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakker naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1639 234 90r
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakker naastligger ten noorden Karremanstraat 22 1642 234 176v
TEUNIS, JAN Jan Teunis koper 1/4 huis Grote Kerkstraat 32 1643 235 80v
TEUNIS, JAN Jan Teunis koper 1/4 huis Grote Kerkstraat 32 1643 235 80v
TEUNIS, JAN Jan Teunis , c.s. wijdschipper naastligger ten zuiden Zoutsloot 46 1716 245 258v
TEUNIS, JAN de erfgenamen van Jan Teunis , c.s. naastligger ten oosten Droogstraat 55west 1721 246 124v
TEUNIS, JAN de weduwe van Jan Teunis , vanaf mei 1726 huurder voor 1 jaar (p.j.) Karremanstraat OZ 1726 246 258r
TEUNIS, JAN Jan Teunis naastligger ten zuiden Zoutsloot 46 1728 247 80r
TEUNIS, JAN Jan Teunis huurder (p.j.) Rapenburg ZZ 1737 249 212r
TEUNIS, JAN de weduwe van Jan Teunis naastligger ten westen Karremanstraat 12 1740 250 109v
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1758 254 135r
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1759 254 183r
BEIDSCHAT, JAN TEUNIS Jan Teunis Beitschat, c.u. huurder Poortje 11 1771 257 244v
TEUNIS, JAN Jan Teunis Beitsegat koper huis Lanen 31 1772 258 39v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis koper huis en mouterij Voorstraat 7 1630 232 153v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis koper huis en mouterij Noorderhaven 46 1630 232 153v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1661 238 107v
TEUNIS, JELTJE wijlen Jeltie Teunis Vriethoff bestemoeder van de erfgenamen Noorderhaven 2 1679 241 15ra
TEUNIS, JELTJE wijlen Jeltie Teunis Vriethoff bestemoeder van de erfgenamen Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra
TEUNIS, JELTJE wijlen Jeltie Teunis Vriethoff bestemoeder van de erfgenamen Noorderhaven 108 1679 241 15ra
TEUNIS, JELTJE wijlen Jeltie Teunis Vriethoff, bestemoeder van de erfgenamen verkoper Franekereind 23oost 1679 241 15ra
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten westen Voorstraat 43 1659 237 182v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten oosten Franekereind 25 1659 237 194v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten westen Franekereind 25 1659 237 194v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 5 1659 238 3r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 5 1659 238 3r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff verkoper Grote Ossenmarkt 5 1659 238 3r
TEUNIS, JELTJE de weduwe Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
TEUNIS, JELTJE de weduwe Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten westen Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
TEUNIS, JELTJE de weduwe Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff verkoper Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
TEUNIS, JELTJE de paardenstal van Jeltie Teunis Wrijthoff naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1659 237 239r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Wrijthoff naastligger ten westen Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Wrijthoff verkoper Havenplein 8 1663 238 199v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis koper Grote Bredeplaats 26west 1636 234 15r
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis koper Vijverstraat 12 1638 234 55v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis koper Grote Bredeplaats 26west 1638 234 66v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis Vrijhooff naastligger ten oosten Franekereind 25 1663 238 175v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis Vrijhooff naastligger ten westen Franekereind 25 1663 238 175v
TEUNIS, JOCHEMKE Jochemke Teunis koper Schritsen 18 1746 251 129r
TEUNIS, KUNSKE Kunskjen Teunis Rommelhaven 15 1754 253 182r
TEUNIS, LIJSBET Lijsbet Teunis verkoper Droogstraat NZ 1714 245 203r
TEUNIS, LOUW Louw Teunis verkoper van 1/4 Hofstraat ZZ 1720 246 67v
TEUNIS, LOUW Louw Teunis , c.s. verkoper Molenpad ZZ 1720 246 69r
TEUNIS, MARIA Maria Teunis verkoper Kerkpoortstraat 10 1743 250 302v
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Noorderhaven 105 1657 237 263v
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Droogstraat 18 1657 237 263v
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Karremanstraat 30 1657 237 263v
TEUNIS, MAAIKE Mayke Teunis verkoper van 1/12 Lanen 89 1739 250 36r
TEUNIS, PIEBE wijlen Piebe Teunis gardenier verkoper Droogstraat NZ 1714 245 203r
TEUNIS, PIETER wijlen Piter Teunis bewoner Sint Jacobstraat 12 1637 234 47r
TEUNIS, PIETER wijlen Piter Teunis verkoper Sint Jacobstraat 12 1637 234 47r
TEUNIS, PIEBE Pybe Teunis koper huis Wortelstraat NZ 1700 244 75v
TEUNIS, REINOU meerderjarige vrijster Reinouke Teunis verkoper van 1/12 Lanen 89 1739 250 36r
TEUNIS, RIEMER Riemer Teunis naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1652 236 210r
TEUNIS, RIEMER vroedsman Riemer Teunis koper schuur Hoogstraat 17achter 1663 238 165r
FABER, RIEMER TEUNIS Riemer Teunis Faber verkoper Hoogstraat 17achter 1657 237 131r
TEUNIS, REMMERT Rimmer Teunis scheepstimmerman koper huis en pakhuis Noorderhaven 10 1770 257 153r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman geniaarde koper Rommelhaven 22 1753 253 44v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , c.u. en c.s. huurder Bildtstraat 16 1754 253 145r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis mr. scheepstimmerman geniaarde koper Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
TEUNIS, REMMERT de gedachte kopers Rimmert Teunis , c.u. mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis mr. scheepstimmerman geniaarde koper Kerkpoortstraat 55achter 1754 253 186r
TEUNIS, REMMERT de gedachte kopers Rimmert Teunis , c.u. mr. scheepstimmerman naastligger ten westen Kerkpoortstraat 55achter 1754 253 186r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman geniaarde koper Herenknechtenkamerstraat 1 1755 253 203v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper woning Lanen 52 1755 253 230v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper huis Zoutsloot 67 1755 253 238v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman verkoper Lanen 52 1757 254 62v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper huis Havenplein 16 1765 256 98v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper woning Karremanstraat 15 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 15 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten zuiden Karremanstraat 15 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1771 257 249v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten westen Havenplein 18west 1774 258 166r
TEUNIS, RINSKE Rinske Teunis koper Karremanstraat 1788 263 1r
TEUNIS, SIEMEN Simon Teunis van der Piet koper kamer Zuiderhaven 57 1640 234 107r
TEUNIS, SIEMEN Simon Teunis van der Piet naastligger ten oosten Zuiderhaven 57 1640 234 107r
TEUNIS, SIPKE Sipke Teunis verkoper Noorderhaven 105 1657 237 263v
TEUNIS, SIPKE Sipke Teunis verkoper Droogstraat 18 1657 237 263v
TEUNIS, SIPKE Sipke Teunis verkoper Karremanstraat 30 1657 237 263v
TEUNIS, SJOERDJE Sjoerdtje Teunis koper Zoutsloot 45 1796 265 6r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
TEUNIS, SIEMEN Symen Teunis van der Piet koper door niaar ledige plaats of vervallen huis achter de hof van Frans Reyners Templar Schritsen ZZ 1634 233 151v
TEUNIS, SIEMEN oud burgervaandrig Symen Teunis van der Piet koper huis Voorstraat 78 1638 234 59v
TEUNIS, SIEMEN Symen Teunis van der Piet koper kamer Voorstraat 78 1638 234 60v
TEUNIS, TEUNTJE Teuntie Teunis koper onbekend 1700 244 73v
TEUNIS, TEUNTJE Theuntie Teunis koper onbekend 1701 244 111r
TEUNIS, TEUNTJE Theuntje Teunis verkoper onbekend 1703 244 215v
TEUNIS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Teunis verkoper Alemanssteeg OZ 1658 237 250v
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis koper Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis koper Lanen 82a 1779 259 220r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis naastligger ten oosten Lanen 82a 1779 259 220r
TEUNIS, WESSEL huisman Wessel Teunis verkoper q.q. Zoutsloot 82 1750 252 73v
TEUNIS, WESSEL huisman Wessel Teunis verkoper q.q. Zoutsloot 82 1750 252 73v
TEUNIS, WILLEM Willem Teunis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 21 1631 233 23r
TEUNIS, WILLEMKE Willemke Teunis koper Wasbleek 1743 251 7r
TEUNIS, WILLEMKE wijlen Willemke Teunis Spinhuisstraat 1766 256 222v
TEUNIS, JETSKE Ydske Teunis koper Noorderhaven 95 1629 232 111r
TEUNIS, JETSKE Ydtske Teunis Wrijthof verpachter grond Schoolsteeg 1658 237 162r
TEUNIS, IEMKJE Ymkjen Teunis verkoper Rozengracht 10 1781 260 112r
TEUNIS, SIEGER Zeeger Teunis , c.u. huurder Bargebuurt 1 1765 256 97r
, DOOITSE Dooytze Teunis* kooltjer naastligger ten westen Lanen 36 1782 260 191v
, GERRIT Gerryt Teunis* wever naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18 1751 252 107r
, GERRIT Gerryt Teunis* wever naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18 1752 252 236r
, TEUNTJE Teuntye Teunnes koper door niaar Bildtpoort (gebied) 1783 261 113r
TEEUWIS, RUURD Ruird Teuues , c.u. verkoper Schritsen 1661 238 12ra
TEEUWIS, ARJEN Arjen Teves koper huis waar het Haantje in de gevel staat Grote Kerkstraat 18 het Haantje 1702 244 170v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis mr. bakker koper kamer of schuurtje met een mooi plaatske Schoolsteeg 1667 239 104v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis verkoper Schoolsteeg WZ 1682 241 222r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakker huurder ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
TEEUWIS, KORNELIS de stal van Cornelis Tevis naastligger ten westen Achterstraat NZ 1684 242 21r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis mr. bakker koper huis William Boothstraat WZ 1696 243 247r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis , c.u. mr. bakker naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1696 243 247r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1703 244 216r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tewis mr. bakker koper huis de Acht Pelsen genaemt Achterstraat 5 de Acht pelsen 1673 240 116v
TEIES, AMERENS Amarenske Teyes geniaarde koper Rommelhaven 8 1767 256 237r
TEIES, AMERENS Amarinske Teyes verkoper Sint Jacobstraat 12 1754 253 188r
TEIES, AMERENS het testament van wijlen Amarinske Teyes verkoper Lanen 80 1789 263 80v
TEIES, AMERENS Amerenske Teyes winkelier Sint Jacobstraat 12 1754 253 139r
TEIES, AMERENS Amerinske Teyes koper Lanen 80 1759 254 207r
TEIES, KORNELISKE Cornelia Teyes koper Scheerstraat 12 1726 246 259r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman koper 2 kamers Droogstraat 37 1737 249 213r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman verkoper Droogstraat 37 1739 250 45r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman koper huis Bildtstraat 17 1756 253 267r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes verkoper Bildtstraat 17 1757 254 84v
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes verkoper Zoutsloot 78 1771 257 200v
TEIES, PIETER Pieter Teyes koper huis Lanen 21 1649 236 71v
TEIES, PIETER Pieter Teyes naastligger ten oosten Lanen 77 1663 238 168v
TEIES, PIETER Pieter Teyes naastligger ten oosten Lanen 77 1663 238 16ra
TEIES, PIETER Pyter Teyes , c.u. verkoper Lanen 21 1662 238 142r
TEIES, PIETER de weduwe van Pyter Teyes huurder Lanen 79 1664 238 205v
TEIES, PIETER de crediteuren van Pyter Teyes verkoper Lanen 79 1664 238 205v
TEIES, PIETER Pytter Teyes naastligger ten westen Achterstraat NZ 1666 239 59v
TEIES, PIETER Pytter Teyes naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1666 239 59v
TEIES, PIETER Pytter Teyes , c.u. verkoper Bildtpoort (gebied) 1669 239 181v
BINSMA, PIETER TEIES Pytter Teyes Bensma verkoper van 1/2 Bildtstraat 1658 237 168r
TEIES, WIETSKE de verkoperse Wytscke Teyes naastligger ten oosten Brouwersstraat 15 1634 233 156r
TEIES, WIETSKE de verkoperse Wytscke Teyes naastligger ten noorden Brouwersstraat 15 1634 233 156r
TEIES, WIETSKE Wytscke Teyes verkoper Brouwersstraat 15 1634 233 156r
TEIES, WIETSKE Wytske Teyes koper Both Apothekerstraat 1612 229 108v
TEIES, WIETSKE Wytske Teyes aanwandelaar Brouwersstraat 15 1615 229 268v
TJALLINGS, JAN de weduwe van Jan Thallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 16 1681 241 145v
TAMMES, JAN Jan Thammes verver bewoner Lanen NZ 1611 229 62r
WIEGERSMA, ANNE THEODORUS wijlen ds. Annius Theodori Wiegersma predikant erflater Sint Odolphisteeg OZ 1705 244 274r
THEODORUS, L. L. Theodori pr.postulant verkoper Kerkpoort (gebied) 1645 235 172v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaal koper 1/2 huis Voorstraat 48 1664 238 241v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaal koper koeschuur Hofstraat ZZ 1666 239 55v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris geniaarde koper Kerkpoortstraat 67 1667 239 94v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS burgervaandrig Theodorus Theodori Posthumus huurder Grote Bredeplaats 10 1678 241 4ra
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS burgerhopman Theodorus Theodori Posthumus notaris en 1e gezworen klerk ter secretarie koper van 1/2 huis Heiligeweg 66 1686 242 157v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS burgerhopman Theodorus Theodori Posthumus eerste gezworen klerk koper huis Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
BINSONIDES, ANTJE THEODORUS Antie Theodorus Binsonides koper Lanen 23 1733 248 223r
THEODORUS, PETRUS wijlen ds. Petrus Theodorus predikant te Warns en Scharl verkoper William Boothstraat OZ 1694 243 111r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Theunes de Way koper door niaar huis Voorstraat 11west 1639 234 77r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Theunes de Way verkoper Voorstraat 11west 1639 234 77r
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
TEUNIS, ALBERT Albert Theunis verkoper Kerkpoortstraat 57 1751 252 174r
TEUNIS, ANTJE Antgie Theunis koper Hoogstraat 12 1612 229 84r
TEUNIS, ANTJE Antje Theunis koper Lombardstraat 4 1791 263 295v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Block koopman en mr. lijnslager koper van 2/3 lijnbaan en paardenstalling Noorderhoofd 1 1733 248 225v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocq, voor hem zelf en zijn kinderen lijnslager en koopman aanhandelaar huis met een tuin Hoogstraat 1 1733 248 235r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocq, voor zich en zijn kinderen lijnslager en koopman verwandelaar Zuiderhaven 79 1733 248 235r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocq koopman verkoper van hemzelf en zijn kinderen Rozengracht 18 1733 248 262v
TEUNIS, ARJEN Arjen Theunis naastligger ten westen Franekereind 9 1704 244 258v
TEUNIS, ARJEN Arjen Theunis verkoper van 1/4 Noorderhaven 112achter 1708 245 44v
TEUNIS, ARJEN koopman Arjen Theunis , c.u. houtreder koper huis met leeg erf Zuiderhaven 79 1721 246 114r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Block koopman verkoper Prinsenstraat 4 1725 246 246r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Block koopman naastligger ten noorden Rozengracht 18achter 1733 248 212v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blocq koopman verkoper Hoogstraat 1 1733 248 252v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blok naastligger ten noorden Rozengracht 16achter 1727 247 18v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blok koper 3 kamers Noorderhaven 26 1730 247 329r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blok naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1730 247 329r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blok naastligger ten westen Noorderhaven 26 1730 247 329r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blok naastligger ten noorden Noorderhaven 26 1730 247 329r
TEUNIS, BEITSKE Beitske Theunis huurder Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
TEUNIS, BONNE Bonne Theunis schipper Grote Kerkstraat 35 1762 255 157r
TEUNIS, KLAAS de weduwe van Claes Theunis bewoner Franekerpoort (gebied) 1687 242 184r
TEUNIS, KLAAS Claes Theunis verkoper Voorstraat 24 1692 242 401r
TEUNIS, KLAAS Claes Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1685 242 7va
TEUNIS, KLAAS Claes Theunis verkoper Droogstraat 1694 243 113r
TEUNIS, DAVID Davidt Theunis naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1670 239 216r
TEUNIS, Dawidt Theunis verkoper Franekerpoort (gebied) 1671 240 59v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Theunis kooltjer verkoper Noorderhaven 16 1773 258 108r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer koper huis Molenpad 1 1774 258 191v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer koper huis Lanen 34 1778 259 150v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer koper tuin, hof, zomerhuis en wagenhuis Droogstraat 15 1786 262 145r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer verkoper Carl Visschersteeg 6 1788 262 270v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer koper huis Kerkpoortstraat 65 1790 263 278r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer verkoper Kerkpoortstraat 65 1791 263 294v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer verkoper Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer verkoper Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis oud gardenier verkoper Lanen 34 1799 265 183v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Theunis naastligger ten westen Lanen 36 1794 264 212r
TEUNIS, DOOITSE Doytze Theunis kooltjer koper huis Lanen 28 1774 258 168v
TEUNIS, EELKJE Eelkjen Theunis koper Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
TEUNIS, FEDDE Fedde Theunis huurder (p.w.) Molenpad ZZ 1790 263 269r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Theunis verkoper Weverstraat 10 1723 246 171r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Theunis , ongehuwde dochter verkoper van 1/12 Lanen 89 1739 250 36r
TEUNIS, GEERTJE meerderjarige ongehuwde dochter Geertie Theunis verkoper van 1/3 Lanen NZ 1745 251 97v
HESLINGA, GERRIT TEUNIS Gerrit Theunis Heslinga koopman Vijverstraat NZ 1703 244 190v
HESLINGA, GERRIT TEUNIS Gerrit Theunis Heslinga Brouwersstraat 26 1703 244 194r
HESLINGA, GERRIT TEUNIS Gerrit Theunis Heslinga koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 28 1703 244 202r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Theunis verkoper Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Theunis naastligger ten westen Droogstraat 1694 243 113r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Theunis grootschipper koper provisioneel huis genaamd het Wapen van Friesland Noorderhaven 2 het Wapen van Friesland 1679 241 15ra
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Theunis koopman Kerkpoortsmolen 1 1688 242 228v
TEUNIS, JAKOB Jacob Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1685 242 7va
TEUNIS, JAN Jan Theunis verkoper onbekend 1712 245 176v
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis verkoper Droogstraat 55oost 1723 246 170v
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat verkoper Lanen 17 1779 259 303r
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat erflater Lanen 17 1779 259 303r
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat Lanen 31 1779 259 303r
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat erflater Lanen 31 1779 259 303r
TEUNIS, JAN Jan Theunis Beslingh, c.u. bontwever huurder Hofstraat 23 1757 254 54v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis koper Kerkpoortstraat NZ 1673 240 127v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis Vrijthoff verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1658 237 151v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis Vrijthoff verkoper Nieuwstraat 30 1658 237 175r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis , c.s. huurder Lanen 28 1810 269 6r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Lanen 28 1810 269 6r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Nieuwstraat 46achter 1810 269 12r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Plantsoen 4 1810 269 13v
TEUNIS, JOCHEMKE Jochumke Theunis koper Grote Kerkstraat 13 1756 254 16r
TEUNIS, JOCHEMKE Jochumke Theunis koper Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
TEUNIS, JOCHEMKE Jochumke Theunis koper Franekereind 32 1756 254 16r
TEUNIS, JONGE Jonge Theunis gebruiker Kerkpoortsmolen 1 1675 240 205v
TEUNIS, JURJEN Jurien Theunis verkoper Voorstraat 35 1657 237 138r
TEUNIS, LIJSBET Lijsbeth Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1685 242 7va
TEUNIS, LIJSBET Lijsbeth Theunis koper Wortelstraat NZ 1700 244 75v
TEUNIS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Theunis verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 39 1747 251 195r
BLEKER, LOUW TEUNIS burgervaandrig Louw Theunis Bleker koper dwarshuis Rapenburg ZZ 1729 247 274v
BLEKER, LOUW TEUNIS Louw Theunis Bleker verkoper q.q. Schritsen 11 1729 247 284r
TEUNIS, MAAIKE Mayke Theunis koper Bargebuurt 1706 244 341r
TEUNIS, MEINERT Meindert Theunis blauwverver verkoper Rozengracht NZ 1723 246 167r
TEUNIS, MOETSKE Moeyke Theunis verkoper van 1/3 Lanen NZ 1745 251 97v
TEUNIS, REINOU Reinouwke Theunis verkoper van 1/3 Lanen NZ 1745 251 97v
TEUNIS, REMMERT wijlen Remmert Theunis verkoper Noorderhaven 10 1778 259 143v
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas verkoper Havenplein 16 1774 258 183r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas verkoper Zoutsloot 67 1774 258 184r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis verkoper Karremanstraat 17 1774 258 185r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas verkoper Noorderhoofd 1 1774 258 185v
TEUNIS, SAPE Sape Theunis huurder Kerkpoortstraat NZ 1730 247 328v
TEUNIS, SIEMEN Simon Theunis Kennis koper kamer Peterseliestraat OZ 1670 240 6r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendrager koper huis Nieuwstraat WZ 1682 241 178r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1694 243 87r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendrager koper huis met plaats en tuin Scheerstraat ZZ 1694 243 117v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendrager verkoper Nieuwstraat OZ 1695 243 123v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten noorden Scheerstraat ZZ 1700 244 45v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1705 244 310v
TEUNIS, STOFFEL de weduwe van Stoffel Theunis naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1707 245 6v
TEUNIS, SIEMEN Symen Theunis koper huis Vioolsteeg OZ 1681 241 132v
TEUNIS, SIEMEN Symen Theunis naastligger ten zuiden Vioolsteeg OZ 1681 241 132v
TEUNIS, SIEMEN Symen Theunis naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_ac 1681 241 30ra
TEUNIS, SIEMEN Symmen Theunis de Piet koper hovinge Schritsen 50achter 1627 232 22v
TEUNIS, SIEMEN Symmen Theunis de Piet naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1627 232 22v
TEUNIS, SIEMEN Symon Theunis Kennis koper huis Rommelhaven 18twee_a 1679 241 35r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1685 242 7va
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Theunis verkoper Bargebuurt 1706 244 341r
TEUNIS, WOUTER Wouter Theunis verkoper Kerkpoortstraat 57 1751 252 174r
TEUNIS, IEMKJE Ymkjen Theunis koper Rozengracht 8 1778 259 158r
, STOFFEL Stoffel Theunis* zakkendrager naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1700 244 52v
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunissen verkoper Karremanstraat 19 1728 247 106v
TEEUWIS, SAAKJE Saeck Thevis verkoper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
TEEUWIS, SIPKE Sipke Thewis , c.u. verkoper Hofstraat 29achter 1674 240 155v
POPTA, JAKOB Jacob Thiebes Popta eigenaar van de resterende percelen (wil van de stukken 2 en 3 zijn aanpart mede presenteren en verkopen) buiten Harlingen 1615 229 243v
TIJSES, JANKE Jantgien Thijs verkoper Schoolsteeg 1612 229 80v
TIJSES, JANKE Jantgien Thijs verkoper onbekend 1612 229 101r
TIJSES, WIEBE Wybe Thijsen verkoper Zoutsloot 24 1611 229 58v
TIJSES, CHRISTIAAN Christiaen Thijsens verkoper Scheerstraat ZZ 1700 244 45v
BANDSTRA, BAUKJE TIJSES Baukje Thijssen Bandstra koper van 1/2 Noorderhaven 4 1799 265 155r
TIJSES, EERKE Eerck Thijssen verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ 1683 241 242r
TIJSES, EERKE Eerk Thijssen schuitschipper verkoper Scheerstraat 11 1708 245 40v
TIJSES, FREERK Freerck Thijssen Kerkpoort (gebied) 1692 242 384r
TIJSES, FREERK Freerk Thijssen verkoper van 1/8 Noorderhaven 64 1691 242 24ra
TIJSES, FREERK Freerk Thijssen verkoper Rozengracht NZ 1705 244 300r
TIJSES, HENDRIK Hendrik Thijssen verkoper Liemendijk 4 1744 251 45v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen koper Kerkpoortstraat 7 1723 246 179v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen koper Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen verkoper Dalpad 9 1737 249 165v
TIJSES, JAN Jan Thijssen mr. bakker koper en huis Lanen 9west 1680 241 86r
TIJSES, JAN Jan Thijssen , c.u. huurder Molenpad 1 1752 252 228r
TIJSES, MARTJEN Martje Thijssen Lanen 34 1801 265 286r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen Kerkpoort (gebied) 1692 242 384r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen wijdschipper koper huis met in- en uitgang in de Droogstraat Noorderhaven 65 1692 242 389r
TIJSES, MINNE het volgende verkochte perceel, van Minne Thijssen naastligger ten noorden Noorderhaven 67 1693 243 32v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen koper kamer of woning Noorderhaven 67achter 1693 243 33r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten westen Noorderhaven 67achter 1693 243 33r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten westen Noorderhaven 67 1696 243 254v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten noorden Noorderhaven 67 1696 243 254v
TIJSES, MINNE het huis van Minne Thijssen naastligger ten westen Noorderhaven 67 1697 243 268v
TIJSES, MINNE de woning van Minne Thijssen naastligger ten noorden Noorderhaven 67 1697 243 268v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen wijdschipper naastligger ten westen Noorderhaven 67achter 1697 243 304r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen wijdschipper verkoper Noorderhaven 67achter 1697 243 304r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen verkoper Rozengracht NZ 1705 244 300r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen koper kamer Zoutsloot 62 1705 244 303r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten westen Zoutsloot 89 1723 246 160v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1778 259 154r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen scheepstimmerbaas Zuiderhaven 6 1786 262 109v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen koper huis, herberg en stalling Zuiderstraat 6 het Zwarte Paard 1789 263 90v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen naastligger ten oosten Voorstraat 25 1790 263 224v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen naastligger ten zuiden Voorstraat 25 1790 263 224v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen scheepstimmerman verkoper Lanen 36 1794 264 212r
TIJSES, PIETER een achterkamer van Pieter Thijssen naastligger ten noorden Voorstraat 13 1795 264 280r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen verkoper Noorderhaven 58 1799 265 189r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen verkoper Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen verkoper Zuiderstraat 6 1801 265 284r
TIJSES, PIETER [als bewoner] Pieter Thijssen naastligger ten westen Lanen 38 1802 266 104ar
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor haarzelf en voor haar min verkoper Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor haarzelf en voor haar min verkoper onbekend 1682 241 44va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor haarzelf en voor haar min verkoper Zuiderhaven 11 1682 241 44va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor haarzelf en voor haar min verkoper Franekereind 40 1682 241 44va
TIJSES, REINOU Reinuke Thijssen koper Steenhouwersstraat 6 1670 240 17v
TIJSES, REINOU Reinuke Thijssen naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 6 1670 240 17v
TIJSES, ROELOF Roeloff Thijssen koper schuur Moriaanstraat 12 1720 246 73v
TIJSES, SASKE Sascke Thijssen koper Heiligeweg 22 1665 239 20r
TIJSES, SASKE Saske Thijssen verkoper Heiligeweg 22 1683 241 264v
TIJSES, wijlen Yffie Thijssen verkoper Rapenburg 6west 1689 242 297r
TIJSES, JAN Jan Thijsses bakker verkoper Lanen 9west 1681 241 133v
TIJSES, JANKE Jantgien Thijsses koper Voorstraat 92 1612 229 83r
TIJSES, MINNE Minne Thijsses wijdschipper verkoper van 1/2 Noorderhaven 65 1698 243 362r
KUSSENDRAGER, SJOUKJE TIJSES Sjouwkje Thijsses Kussendrager koper Karremanstraat 22 1810 269 1r
, GRIETJE Grietie Thjommes naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1682 241 222r
TOBIAS, MARTJEN Martien Thobias koper Karremanstraat 4 1662 238 149r
TEUNIS, AALTJE de erven van Aaltien Thoenis verpachter grond Heiligeweg 46 1626 231 115v
TEUNIS, AAGJE Acht Thoenis verkoper Bildtstraat 14 1605 228 456r
TEUNIS, ANTJE Anne Thoenis koper Rozengracht 8a 1613 229 142v
TEUNIS, KARST Carst Thoenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 35 1612 229 95r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1611 229 3r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis bakker verkoper q.q. Lanen 76 1611 229 66r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis verkoper Grote Kerkstraat 4 1614 229 198r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis verkoper Heiligeweg 3 1614 229 198r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis naastligger ten oosten Noordees (gebied) ZZ 1615 229 250r
TEUNIS, KLAAS huis of loods van Claes Thoenis naastligger ten noorden Voorstraat 9 1617 230 96v
TEUNIS, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Thoenis eigenaar perceel Noorderhaven 50 1617 230 97r
TEUNIS, FROUKJE Frouck Thoenis naastligger ten noorden onbekend 1613 229 130r
TEUNIS, GERRIT Gerryt Thoenis koper provisioneel westelijke kamer ten zuiden van de eveneens in deze akte verkochte hof Zuiderhaven ZZ 1612 229 77v
TEUNIS, GRIETJE Griet Thoenis koper kamer Lanen NZ 1612 229 108r
TEUNIS, IJSBRAND de erven van Isbrant Thoenis naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1633 233 79v
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakker koper kamer, loodsje en plaatsje aan elkaar staande, achter het huis van Tiede Meinert Zoutsloot NZ 1628 232 59v
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakker naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1628 232 59v
TEUNIS, JAN het huis van Jan Thoenis naastligger ten zuiden William Boothstraat 27 1646 235 232r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Thoenis koper Grote Bredeplaats 26west 1636 234 6v
TEUNIS, Jelys Thoenis verkoper Lanen 32 1606 228 508v
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis koper Poortje 1605 228 460v
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis naastligger ten westen Poortje 1605 228 460v
TEUNIS, MARIA Marij Thoenis naastligger ten oosten Schritsen 1612 229 92v
TEUNIS, de weduwe Marij Thoenis naastligger ten westen Schritsen 1614 229 206r
TEUNIS, REINOU Reynu Thoenis koper huis met ledige plaats Hoogstraat 1611 229 10r
TEUNIS, SIEMEN Symen Thoenis demonstrant (wegens een competentie) Schoolsteeg OZ 1616 230 34r
TEUNIS, SIEMEN burgervaandrig Symon Thoenis van der Piet koper kamer Ooievaarsteeg 1636 234 11v
TEUNIS, SIETSKE Syts Thoenis verkoper Zoutsloot 1613 229 140v
TEUNIS, WILLEM Willem Thoenis verpachter grond ([af te kopen voor 20-00-00 GG]) onbekend 1611 229 30v
TEUNIS, WILLEM Willem Thoenis naastligger ten noorden onbekend 1611 229 30v
, FROUKJE Vrou Thoenis dr koper Nieuwstraat 1597 228 7r
TEUNIS, FROUKJE de verkoper Frouck Thoenys naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1605 228 479v
TEUNIS, FROUKJE Frouck Thoenys verkoper Nieuwstraat 42 1605 228 479v
TEUNIS, Gyelis Thoenys , burger koper huis Lanen 32 1605 228 482v
TEUNIS, NEELTJE Neeltien Thoenys bruid 1605 228 469r
, Foeck Thomans verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1611 229 38r
GONGGRIJP, AALTJE THOMAS Aeltje Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
OVERHART, AALTJE THOMAS Aeltje Thomas Overhart verkoper van 1/2 Hoogstraat 10 1729 247 268r
THOMAS, AGE Age Thomas naastligger ten noorden Zuiderhaven 23 1675 240 26va
IJSENBEEK, ANTJE THOMAS mejuffrouw Anna Thomas IJsenbeek verkoper Brouwersstraat 16 1783 261 35r
THOMAS, ANNE Anne Thomas koper 2/5 en 3/5 van 2/5 van ca. 4 pm.land genaamd het Langland ten zuiden van Harlingen 1615 229 251v
THOMAS, ANNE Anne Thomas koper huis, panwerk en plaats waar het op gebouwd is genaamd Gerbrant Simens panwerk ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
THOMAS, ANNE Anne Thomas koopman koper huis met een schuur erachter Noorderhaven 110 1616 230 27v
THOMAS, ANNE Anne Thomas verkoper ten zuiden van Harlingen 1616 230 48r
THOMAS, ANNE Anne Thomas koper 3 lege plaatsen of huissteden aan elkaar gelegen onbekend 1617 230 75r
THOMAS, ANNE de plaats gekocht door Anne Thomas naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 3 1617 230 81r
THOMAS, ANNE Anne Thomas , voor zich en zijn kinderen verkoper Franekertrekvaart NZ 1617 230 100v
THOMAS, ANNE Anne Thomas verkoper Noorderhaven 110 1618 230 112r
THOMAS, ANNE Anne Thomas naastligger ten westen Rozengracht 8 1634 233 135r
THOMAS, ANTJE Antie Thomas naastligger ten noorden Lanen 86 1672 240 105r
THOMAS, ANTJE Antie Thomas koper Both Apothekerstraat 15 1746 251 130v
HAAS, ANTJE THOMAS Antie Thomas de Haas verkoper van 1/3 Zuiderhaven 83 1796 264 311r
THOMAS, ANTJE wijlen Antje Thomas erflater Noorderhaven 5 1727 247 31r
GONGGRIJP, ANTJE THOMAS Antje Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyer koper Heiligeweg 9 1771 257 214r
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyer naastligger ten noorden Heiligeweg 9 1771 257 214r
THOMAS, AUKJE Auck Thomas naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1643 235 46v
THOMAS, AUKJE Auctien Thomas verkoper Bildtstraat 11 1635 233 172v
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas verkoper Hoogstraat 1achter 1614 229 217r
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Liemendijk OZ 1615 229 243r
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Karremanstraat 1617 230 91v
THOMAS, BAUKJE Bauk Thomas verkoper Grote Kerkstraat 10 1626 231 120r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas mr. bakker koper huis en bakkerij Zuiderhaven 5 de Vergulde Haringbuis 1765 256 106v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten westen Zuiderhaven 7 1768 257 37v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas huurder Schritsen 66 1802 266 172v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20 1807 267 323v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20achter 1807 267 323v
THOMAS, BEREND wijlen Beernt Thomas verkoper Klaverbladstraat OZ 1611 229 11v
THOMAS, BINNE Benne Thomas , c.u. naastligger ten westen Zuiderstraat 25 1757 254 77r
THOMAS, BINNE Benne Thomas , c.u. huurder Zuiderstraat 23 1757 254 79r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJsenbeek Noordijs 13 1751 252 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeek mr. brouwer en koopman koper huis Droogstraat 1 1771 257 229r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeek mr. brouwer koper pan- en estrikwerk, en een huis aan het eind van de steeg Zoutsloot NZ 1774 258 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeek koopman en brouwer verkoper Noorderhaven 37 1779 259 206r
THOMAS, BINNE Binne Thomas , c.u. huurder Zuiderhaven 23 1731 248 65r
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouue Thomas , c.u. koper huis met een ledige plaats achter het hoge huis van Claes Braem, westwaarts Zuiderhaven 6 1658 237 157r
THOMAS, BOUWE oudburgemeester Bouue Thomas , c.u. koper ledige plaats, vooraan 46 1/2 en achteraan bij het kerkhof 38 houtvoeten Zuiderhaven 8 1658 237 157v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouue Thomas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1660 238 28r
THOMAS, BOUWE gemeensman en oud burgemeester Bouue Thomas , c.u. koper 1/2 half vervallen huis waar de Drie Schelvisschen uithangen Zuiderhaven 21 de Drie Schelvisschen 1660 238 30r
THOMAS, BOUWE de lege plaats van burgemeester Bouuen Thomas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1662 238 131v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouwe Thomas koper huis met een ledige plaats Zuiderstraat 1674 240 134r
THOMAS, BOUWE burgemeester Bouwe Thomas naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1674 240 134v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouwe Thomas verkoper Zuiderhaven ZZ 1674 240 134v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouwe Thomas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1675 240 26va
THOMAS, BOUWE de erfgenamen van wijlen burgemeester Bouwe Thomas naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
THOMAS, BOUWE Buue Thomas koper huis met daarachter een houtstek Zuiderhaven 25 1634 233 130v
THOMAS, BOUWE mede burgemeester Buue Thomas koper 1 pm land (lopende tot aan de zeedijk, om daar een houtzaagmolen te zetten) ten zuiden van Harlingen 1644 235 110r
THOMAS, BOUWE burgemeester Buue Thomas , c.u. koper beneden- en bovenkamer, kamer en loods Zuiderhaven 13 1655 237 19r
THOMAS, BOUWE het houtstek van koper burgemeester Buue Thomas , c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 13 1655 237 19r
THOMAS, BOUWE burgemeester Buue Thomas , c.u. koper hof met bepoting, beplanting en zomerhuisje Vijver 6tuin 1656 237 63r
THOMAS, BOUWE burgerhopman Buwe Thomas , q.q. demonstrant (wegens vermeende fraude) Bildtstraat 21 1638 234 52v
THOMAS, BOUWE burgerhopman Buwe Thomas , q.q. verkoper q.q. Bildtstraat 21 1638 234 52v
THOMAS, BOUWE de plaatsen van burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1658 237 151v
THOMAS, BOUWE burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden Vijverstraat 9 1658 237 152v
THOMAS, BOUWE burgemeester Buwe Thomas koper door niaar lege plaats 13 voet groot Zuiderhaven 6 1662 238 131v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten zuiden Westerstraat 12 1670 239 219v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden Westerstraat 12 1670 239 219v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas huurder voor 1 jaar (p.j.) ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas huurder voor 1 jaar (p.j.) ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE de hof van de erfgenamen van oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 1 1685 242 98v
THOMAS, KLAAS Claas Thomas naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek koper Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek koopman afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Grote Bredeplaats 14 1732 248 145v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek koopman niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17 1739 250 16r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek fabrikant en koopman verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaarden koper door niaar Havenplein 28 1733 248 254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaarden koper door niaar Zuiderhaven 2 1733 248 254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaarden koper door niaar Zuiderhaven 4 1733 248 254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaarden verkoper Voorstraat NZ 1739 250 29v
THOMAS, KLAAS Claes Thomas koper kamer Rommelhaven 18 1627 232 28r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas verkoper Weverstraat ZZ 1630 232 124r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoper verkoper van 1/4 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoper verkoper q.q. Heiligeweg 27noord 1676 240 31va
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoper verkoper q.q. Heiligeweg 27zuid 1676 240 33ra
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoper verkoper q.q. Voorstraat 64 1684 242 39r
BERG, KLAAS THOMAS de weeskinderen van wijlen Claes Thomas Bergh verkoper Voorstraat 57 1636 234 18v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaarden koper Hondenstraat 3 1729 247 240r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaarden naastligger ten noorden Hondenstraat 3 1729 247 240r
WIJNGAARD, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaerden koper 1/2 huis Voorstraat 75 1730 247 305v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaerden koper 1/2 huis Voorstraat 75 1730 247 305v
THOMAS, KORNELIS Cornelis Thomas , c.u. verkoper Lanen ZZ 1661 238 101v
THOMAS, KRIJN de weduwe van Crijn Thomas naastligger ten westen Hofstraat 37 1615 229 283r
THOMAS, wijlen Crijne Thomas verkoper Hofstraat 37 1618 230 117v
THOMAS, DOUWE Douwe Thomas huurder Bargebuurt 26 1734 248 343r
THOMAS, FRANS de weeskinderen van wijlen Frans Thomas verkoper Schritsen 1612 229 120v
THOMAS, GRIETJE Grietie Thomas koper Noorderkade 13 1680 241 98v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS Grietje Thomas IJsenbeek verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
THOMAS, GRIETJE Grytie Thomas IJsenbeecq koper Zoutsloot 32 1745 251 98v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS Gryttje Thomas IJzenbeek afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Zoutsloot 45 1761 255 57v
THOMAS, GIEKE Gycke Thomas gortmaker verkoper Voorstraat 82 1722 246 142v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur convooien en licenten koper huis met een hof of tuin met bomen en planten Voorstraat 50 1677 240 250v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS wijlen Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur convooien en licenten Voorstraat 50 1682 241 180v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur convooien en licenten verkoper Heiligeweg 40 1666 239 9ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur convooien en licenten Heiligeweg 40 1666 239 9ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur convooien en licenten verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 132v
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas koper huis Kerkpoortstraat 1613 229 137r
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1613 229 150r
THOMAS, HENDRIK wijlen Hendrick Thomas bewoner Kerkpoortstraat NZ 1633 233 100v
GONGGRIJP, THOMAS Hermnanus Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
THOMAS, HERE Hero Thomas koper huis, loods en kamer William Boothstraat WZ 1637 234 26v
THOMAS, HESTER Hester Thomas verkoper Lanen 39 1617 230 101v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas koopman koper door niaar huis Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1733 248 273v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas naastligger ten westen Scheerstraat 5 1738 249 279r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas verkoper Scheerstraat 3 1746 251 159r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas , c.u. huurder (p.j.) Lanen 43 1777 259 59r
IJSENBEEK, THOMAS Imettie Thomas IJsenbeek naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1755 253 214r
IJSENBEEK, IEMKJE THOMAS meerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeek verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 12 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 14 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman huurder Zuiderhaven 12 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman huurder Zuiderhaven 14 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Westerstraat 1 1809 268 290r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Zuiderhaven 16 1809 268 290r
THOMAS, JAN Jan Thomas koper huis en ledige plaats Zoutsloot 40 1613 229 142r
THOMAS, JAN wijlen Jan Thomas koper Karremanstraat 24 1643 235 93r
THOMAS, JAN wijlen Jan Thomas verkoper Karremanstraat 24 1644 235 154v
THOMAS, JAN huisman Jan Thomas verkoper van 1/2 Hofstraat NZ 1731 248 67r
THOMAS, JAN vrijgezel Jan Thomas scheepstimmerknecht koper 2/6 gedeelte Noorderhoofd 1 1797 265 24r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, timmerschuur, loods, scheepshelling, woning en stalling Zuiderhaven 12 1802 266 88r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, timmerschuur, loods, scheepshelling, woning en stalling Zuiderhaven 14 1802 266 88r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman huurder (p.j.) Zuiderhaven 12 1802 266 88r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman huurder (p.j.) Zuiderhaven 14 1802 266 88r
THOMAS, JAN Jan Thomas naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8 1808 268 104v
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Westerstraat 1 1809 268 290r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 16 1809 268 290r
BREDA, JAN THOMAS Jan Thomas Breda, c.u. huurder Zeilmakersstraat 11 1681 241 175r
IJSENBEEK, JAN THOMAS wijlen Jan Thomas IJsenbeek winkelier verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
IJSENBEEK, JAN THOMAS wijlen Jan Thomas IJsenbeek verkoper Voorstraat 28 1765 256 123v
IJSENBEEK, JAN THOMAS de weduwe van Jan Thomas IJzenbeek naastligger ten noorden Lanen 25 1759 254 244r
THOMAS, JANKE Janke Thomas koper Noorderhaven 27 1684 242 43r
IJSENBEEK, JANKE THOMAS Janke Thomas IJzenbeek koper huis Voorstraat 97 1802 266 149v
IJSENBEEK, JANKE THOMAS Janke Thomas IJzenbeek verkoper van 1/4 Noorderhaven 15 1804 267 63v
THOMAS, JANKE Janneke Thomas bruid 1606 228 498v
THOMAS, JANKE Jantie Thomas verkoper Zoutsloot ZZ 1636 234 7v
THOMAS, IESKJE Jiske Thomas koper Lanen 48 1657 237 133r
THOMAS, Jnske Thomas verkoper Voorstraat 37 1684 242 23v
THOMAS, JOHANNES het sterfhuis en de boedel van wijlen Johannes Thomas Mentze mr. broekmaker verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1796 264 347r
THOMAS, JOUKJE Jouckien Thomas koper Gardenierstraat 1662 238 143v
THOMAS, Jylck Thomas verkoper Lanen 48 1689 242 277v
THOMAS, LAMMERT Lammert Thomas Salvarda, c.u. koper schuur Hoogstraat 17achter 1659 237 206r
SALVERDA, LAMMERT THOMAS wijlen Lammert Thomas Salverda wijdschipper verkoper Sint Jacobstraat 10noord 1691 242 346r
THOMAS, LIJSBET Lijsbeth Thomas verkoper Kleine Bredeplaats 4 1689 242 296r
THOMAS, MARIA Maria Thomas verkoper onbekend 1684 242 59r
OVERHART, MARIA THOMAS Marijke Thomas Overhart verkoper van 1/2 Hoogstraat 10 1729 247 268r
THOMAS, MARTEN Martinus Thomas , c.soc. verkoper van 1/2 Liemendijk 1657 237 135v
THOMAS, PIETER de weduwe van Pieter Thomas naastligger ten zuiden Bildtstraat OZ 1616 230 23v
THOMAS, PIETER de weduwe van Pieter Thomas naastligger ten zuiden Bildtstraat OZ 1617 230 87r
THOMAS, PIETER haar zoon Pieter Thomas mr. kuiper Heiligeweg 62 1731 247 377r
THOMAS, PIETER Pyter Thomas naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1646 235 200v
THOMAS, PIETER de weduwe van Pyter Thomas huurder (p.j.) Schritsen 64 1766 256 223v
THOMAS, PIETER wijlen Pytter Thomas mr. kuiper Franekereind ZZ 1740 250 133r
THOMAS, RIKSTJE Rigstje Thomas koper Herenwaltje 7 1703 244 218r
THOMAS, RIENK Rincke Thomas koper Zoutsloot ZZ 1613 229 140r
GONGGRIJP, ROELOFKE THOMAS Roelofke Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
THOMAS, SEERP Seerp Thomas demonstrant (wegens een akte van ontscheiding) Havenplein 22 1606 228 510v
THOMAS, SIMKE Semke Thomas koper woning Scheffersplein 1698 243 338r
THOMAS, SIBBELTJE Sibbeltje Thomas koper Lanen 20 1807 267 312r
THOMAS, SIBBELTJE Sibbeltje Thomas koper Lanen 20achter 1807 267 312r
THOMAS, SIKKE Sikke Thomas huurder Lanen 25 1779 259 173r
LAAN, SIKKE THOMAS wijlen Sikke Thomas van Laan verkoper Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
THOMAS, SIMKE Simke Thomas naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1723 246 169r
THOMAS, SIMKE Simpke Thomas verkoper Scheffersplein OZ 1725 246 226v
THOMAS, SWIER Sweer Thomas naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1671 240 37r
THOMAS, SWIER Sweerd Thomas wijdschipper naastligger ten oosten Liemendijk 1661 238 117r
THOMAS, SWIER gemeensman Sweerd Thomas verkoper Noorderhaven 100 1670 240 22av
THOMAS, SWIER wijlen vroedsman Sweerd Thomas naastligger ten noorden Vijver WZ 1680 241 80r
THOMAS, SWIER vroedsman Sweerdt Thomas naastligger ten noorden Vijver WZ 1684 242 47v
GONGGRIJP, SIEBREN THOMAS Sybren Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
THOMAS, TEIE Teye Thomas , pro se en q.q. verkoper Brouwersstraat 13 1635 233 177v
THOMAS, TRIJNTJE Trijn Thomas verkoper Bargebuurtspoortje 2zuid 1668 239 162v
THOMAS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Thomas erflater Gardenierstraat 1671 240 57v
IJSENBEEK, TRIJNTJE THOMAS Trijntje Thomas IJzenbeek verkoper van 1/4 Noorderhaven 15 1804 267 63v
THOMAS, WIETSKE Wietske Thomas koper Rommelhaven 15 1698 243 379v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas , c.u. koper huis en schuur of pakhuis Lombardstraat 8 1720 246 61v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas , c.u. verkoper Grote Kerkstraat 36 1720 246 65v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1727 247 8v
THOMAS, WILLEM het gorthuis van de verkoper Willem Thomas , c.u. naastligger ten zuiden Lombardstraat 8 1728 247 83v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas verkoper Lombardstraat 8 1728 247 83v
THOMAS, WILLEM Willem Thomas verkoper Nieuwstraat WZ 1728 247 106r
THOMAS, WOUTER Wolter Thomas verpachter grond Kerkpoortstraat WZ 1611 229 26v
THOMAS, WOUTER Wolter Thomas niaarnemer ratione propinquitatis Kerkpoortstraat WZ 1611 229 26v
THOMAS, WOUTER de niaarnemer Wolter Thomas naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1611 229 26v
HEI, WOUTER THOMAS Wolter Thomas Hey boendermaker koper huis Grote Kerkstraat 23 1612 229 71v
THOMAS, WIETSKE Wytske Thomas koper Noorderhaven 97 1704 244 240v
THOMAS, IEFKE Yfke Thomas verkoper Noorderhaven 27 1684 242 43r
THOMAS, IEFKE Yfke Thomas koper Zoutsloot 82 1703 244 191v
THOMAS, IENSKE Ynske Thomas koper Noordijs OZ 1701 244 116r
THOMAS, IENSKE Ynske Thomas koper huis William Boothstraat WZ 1701 244 116r
THOMAS, WILLEM Willem Thomus naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1726 246 254v
TEUNIS, JAN het huis van Jan Thones naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36 1639 234 71v
BLOK, ALLERT TEUNIS burgerhopman Allard Thonis Blocq verkoper Voorstraat 7a-oost 1668 239 132v
TEUNIS, KLAAS Claes Thonis naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1617 230 69r
TEUNIS, KLAAS Claes Thonis kooltjer verkoper Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r
TEUNIS, KLAAS gebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Claes Thonis Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
KUNST, KORNELIS TEUNIS Cornelis Thonis Kunst grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Bredeplaats ZZ 1611 229 54v
TEUNIS, EVERT wijlen Ewert Thonis koper Sint Jacobstraat 1612 229 104r
TEUNIS, FROUKJE Frouck Thonis naastligger ten noorden Noordijs 1611 229 65r
TEUNIS, FROUKJE Frouk Thonis verkoper Nieuwstraat 40 1612 229 99v
TEUNIS, GERRIT de kamer van Gerrit Thonis naastligger ten oosten Steenhouwersstraat 3 1617 230 81r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u. grootschipper koper 1/2 huis Kleine Bredeplaats 13 1676 240 221r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u. grootschipper naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 13 1676 240 221r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 11 de Drie Akkers 1676 240 226v
TEUNIS, HENDRIK het huis bewoond door Hendrick Thonis , c.u. naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 11 1676 240 226v
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u. koper provisioneel 1/2 huis Kleine Bredeplaats 13 1676 240 34ra
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis , c.u. bewoner Kleine Bredeplaats 13 1676 240 34ra
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Thonis naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 13 1676 240 34ra
TEUNIS, JAN Jan Thonis bakker koper huis met bestekte plaats daarachter Karremanstraat 20 1629 232 90r
TEUNIS, JAN de kamer van Jan Thonis naastligger ten westen Karremanstraat 20 1629 232 90r
TEUNIS, JAN Jan Thonis Aalman, c.u. bewoner Vijverstraat ZZ 1633 233 90v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Thonis koper Vijverstraat ZZ 1633 233 90v
TEUNIS, Jeslyck Thonis koper Grote Bredeplaats ZZ 1611 229 54v
TEUNIS, JETSE de schuur van Jetske Thonis Vrijthoff naastligger ten oosten Droogstraat 100 1657 237 118r
TEUNIS, RIEMER Riemer Thonis koopman verkoper Hoogstraat 17achter 1674 240 152r
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis verkoper Kleine Bredeplaats OZ 1597 228 5r
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis naastligger ten zuiden Kerkpad 1613 229 161r
TEUNIS, WILLEM Willem Thonis verkoper Kerkpad 1613 229 161r
TEUNIS, JETSKE Ytske Thonis Vrijthoff naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1660 238 30v
TEUNIS, KLAAS Claes Thonys naastligger ten oosten (servituten vastgelegd op 19 aug 1603) Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
TEUNIS, WILLEM Willem Thonys naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1616 230 32v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Thuenis Block koopman en mr. lijnslager verkoper Spijkerboor (gebied) 1732 248 147v
TEUNIS, IJSBRAND een vrije gang, toebehorend aan Isbrant Thuenis naastligger ten westen onbekend 1626 231 121v
TEUNIS, IJSBRAND het hof van Isbrant Thuenis naastligger ten noorden onbekend 1626 231 121v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Thuenis verkoper onbekend 1626 231 121v
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Thuenis koper huis, zomerhuis, put en bak, strekkende van het diept noordwaarts tot aan de ste Lanen NZ 1626 231 122r
TEUNIS, WILLEM Willem Thuenis verkoper Kerkpad WZ 1616 230 32r
TEUNIS, WILLEM de erfgenamen van de overleden huisvrouw van Willem Thuenis eigenaar van 1/2 Kerkpad WZ 1616 230 32r
TEUNIS, WILLEM Willem Thuenis verkoper Kerkpad WZ 1616 230 32r
TEUNIS, WILLEM Willem Thuenis koper kamer met een halve loods daarbij behorende Droogstraat ZZ 1626 231 143v
TIEMENS, MARIA Marijtien Thymens koper Rozengracht 19 1611 229 15r
TIEMENS, Pytgie Thymens koper 1/2 huis (de noorder helft) Alemanssteeg 1613 229 125r
TJEERDS, AAGJE Aechien Tiaards koper Achterstraat NZ 1644 235 108r
TJEERDS, ENNE houtstek van Inne Tiaards naastligger ten westen Scheerstraat 3 1637 234 28v
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaards verkoper Voorstraat 38 1638 234 70v
TJEERDS, WALING Waling Tiaards naastligger ten noorden Brouwersstraat 5achter 1627 232 24v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaards verkoper q.q. Grote Kerkstraat 25 1644 235 105v
VORM, TJEERD TJEERDS Tiaard Tiaardsen van der Form naastligger ten westen Franekereind 12 1695 243 7ra
TJEERDS, EELKE Eelck Tiaardts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
TJEERDS, ENNE Enne Tiaardts koper huis met plaats en loods daarachter Zoutsloot ZZ 1625 231 76r
TJEERDS, HIELKJE de zoutkeet van Hylck Tiaardts naastligger William Boothstraat 1625 231 48r
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaardts koper Voorstraat 68 1637 234 41r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts koper Gardenierstraat 1627 231 159v
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts mr. metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaardts naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1638 234 65r
TJEERDS, PIER wijlen Pier Tiaardts verkoper Brouwersstraat 11 1638 234 65r
TJEERDS, RIEMKJE Rieme Tiaardts verkoper Zoutsloot NZ 1628 232 59v
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts koper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
TJEERDS, RIENKJE Rinck Tiaardts koper ten zuidoosten van Harlingen WZ 1626 231 132v
SURINGAR, SIEBREN TJEERDS Sibrant Tiaardts Suriger verkoper (gecondemneerde) Noordees (gebied) 1626 231 128r
TJEERDS, SIETSE Sietse Tiaardts , q.q. Vijverstraat 6 1627 232 30v
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1627 232 5v
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1636 234 11v
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 4 1636 234 13v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaardts verkoper q.q. Vijverstraat NZ 1625 231 48v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaardts naastligger ten westen Klaverbladstraat OZ 1627 232 11r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaardts , voor zich en zijn kinderen koper huis met de lege plaats en de kamers darachter Heiligeweg 1627 232 20v
TJEERDS, WIEPKE Wypcke Tiaardts koper huis met plaats, put en bak Hoogstraat 19 1636 234 10v
TJEERDS, WIEPKE de erfgenamen van Wypcke Tiaardts , c.u. verkoper Hoogstraat 19 1638 234 63v
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaardts verkoper q.q. Herenwaltje 1 1625 231 50r
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaardts koper kamer Droogstraat 22 1627 232 8r
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaardts naastligger ten zuiden Droogstraat 22 1627 232 8r
, JELLE Jelle Tiaerdes huurder voor Voorstraat 29 1644 235 141r
, SIEBREN Sybren Tiaerdes , c.soc. naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1636 234 9v
, TJEERDJE Tiaertke Tiaerdes verkoper Schritsen 1617 230 69v
TJEERDS, BERBER Barber Tiaerds verkoper Zuiderhaven 7 1642 234 167v
BONKE, BINKE TJEERDS naast de uitgang van de weduwe en erfgenamen van Bente Tiaerds Bonck naastligger ten zuiden Heiligeweg 31 1653 236 243v
TJEERDS, BERBER Berber Tiaerds koper Zuiderhaven ZZ 1631 232 177r
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerds naastligger ten westen Voorstraat 14 1642 234 175r
TJEERDS, HIELKJE Hylck Tiaerds koper Alemanssteeg 1632 233 61v
TJEERDS, HIELKJE Hylk Tiaerds verwandelaar Alemanssteeg ZZ 1631 232 184v
TJEERDS, HIELKJE Hylk Tiaerds aanhandelaar Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v
TJEERDS, HIELKJE de erfgenamen van Hylke Tiaerds naastligger ten westen Nieuwstraat 40 1642 234 174v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u. koper huis Scheerstraat 1 1642 235 22v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerds , c.u. koper hoekhuis genaamd de Rode Leeuw Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1650 236 122r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaerds naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1641 234 140r
TJEERDS, JELLE Jelle Tiaerds verkoper Zuiderhaven 7 1642 234 167v
TJEERDS, RIENK de weduwe van Rink Tiaerds verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1640 234 101r
TJEERDS, SIEBREN de zoutkeet van Sibren Tiaerds naastligger ten zuiden onbekend 1642 235 25r
TJEERDS, Tzierdtie Tiaerds koper onbekend 1612 229 96v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds verkoper Zuiderhaven 7 1642 234 167v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds verkoper Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ 1644 235 114r
TJEERDS, WOBBE het huis en mouterij van Wobbe Tiaerds naastligger ten westen Voorstraat 73 1642 235 7v
TJEERDS, WOBBE Wobbe Tiaerds verkoper Voorstraat 73 1642 235 7v
TJEERDS, WOBBE de weduwe van Wobbe Tiaerds naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 9 1660 238 38v
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaerds koper 2 kamers onbekend 1626 231 121v
TJEERDS, WIEPKE Wypke Tiaerds verkoper Lanen NZ 1626 231 122r
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdsen verkoper onbekend 1641 234 136v
TJEERDS, TJEERD Tiaerd Tiaerdsen koper door niaar 1/2 huis Hoogstraat 1644 235 113r
TJEERDS, BERBER Barber Tiaerdts koper Brouwersstraat 1 1635 233 165r
TJEERDS, DIRK Dirck Tiaerdts scheepstimmerman koper kamer met een lege plaats strekkende tot an de loods van Tryn Egberts Grote Kerkstraat 11een_ac 1615 229 281v
TJEERDS, Dyuk Tiaerdts turfmeetster naastligger ten westen Gardenierstraat 1643 235 48r
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1644 235 142r
TJEERDS, FOPPE Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Voorstraat 10 1644 235 151v
TJEERDS, FOPPE de weduwe van Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Voorstraat 10 1645 235 190r
TJEERDS, FOPPE de weduwe van Foppe Tiaerdts naastligger ten oosten Voorstraat 10twee_a 1645 235 190v
TJEERDS, FOPPE weduwe en erfgenamen van wijlen Foppe Tiaerdts naastligger ten westen Comediesteeg 6 1646 235 225r
TJEERDS, FRANS Frans Tiaerdts , c.u. geniaarde koper Achterstraat ZZ 1645 235 179v
TJEERDS, FRANS Frans Tiaerdts naastligger ten zuiden Liemendijk 1648 236 47r
TJEERDS, HESSEL Hessel Tiaerdts slachter naastligger ten westen Voorstraat 17oost 1616 230 13v
TJEERDS, HESSEL Hessel Tiaerdts verkoper q.q. Noordijs 10 1617 230 73r
TJEERDS, HESSEL Hessel Tiaerdts , q.q. verkoper Noordijs 1617 230 76v
TJEERDS, ENNE Inne Tiaerdts houtkapper naastligger ten oosten Hoogstraat 12 1646