Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ya  Ye  Yi  Yo  Yu  Yy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
IEBES, IEBE Jib Ybbes verkoper Brouwersstraat 2 1635 233 171r
IEBELES, FOLKERT Folkert Ybeles koper huis Hoogstraat 34 1732 248 107v
VELDHUIS, JAKOB IEBELES Jacob Ybels Velthuis koper huis en de eigenom van de steeg oostwaarts gelegen Noorderhaven 74 Bremen 1674 240 133r
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes koper Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes verkoper Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
IEBES, IEBE Ybe Ybes , c.u. verkoper Heiligeweg 30 1642 235 34v
IEBELES, FOLKERT Folkert Ybles naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1733 248 275r
IEBELES, FOLKERT Folkert Ybles naastligger ten noorden Lombardstraat 1 1733 248 276v
IJSBRANDS, IEPE Ype Ybrands verkoper Zuiderstraat 15 1777 259 73r
IJSBRANDS, IETJE Ytje Ybrands koper woning Zoutsloot 55 1727 247 43v
IEBES, AAFKE wijlen Aafke Ybs erflater Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
IEBES, ALBERT Albert Ybs mr. bakker koper huis met hof Fabrieksstraat 34 1754 253 175r
IEKES, SIBBELTJE Sibbel Yckes verkoper Schritsen 1652 236 197r1
IEKES, TRIJNTJE Trijntie Yckes verkoper Hoogstraat 23 1697 243 270v
IEDES, TEEKE Teeke Yddes naastligger ten noorden Herenwaltje 15 1687 242 177v
IEDES, TETJE Tettje Yddes koper Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
IEDES, ANTJE wijlen Anne Ydes verkoper William Boothstraat OZ 1600 228 231v
IEDES, ANTJE Antje Ydes koper Zoutsloot 98 1675 240 189r
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14 1781 260 12r
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16 1781 260 12r
IEDES, AATJE wijlen Attke Ydes koper Havenplein 18oost 1605 228 490r
IEDES, AATJE wijlen Attke Ydes verkoper Havenplein 18oost 1605 228 490r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes , c.u. naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1600 228 212v
IEDES, KORNELIS de plaats eerder van Cornelis Ydes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1600 228 225v
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Weverstraat 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Weverstraat 1652 236 206r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytema verkoper Droogstraat NZ 1600 228 226r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytema naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1611 229 22v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytema verkoper q.q. Hondenstraat 13 1614 229 223r
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feyttema verpachter grond Sint Jacobstraat 8 1616 230 49v
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feyttema verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 8 1616 230 49v
IEDES, DIRKJE Dirkjen Ydes geniaarde koper Heiligeweg 3 1756 254 31v
IEDES, FLORIS Floris Ydes naastligger ten oosten Vijverstraat 8 1768 257 70v
IEDES, GIJSBERT Gijsbert Ydes , c.u. koper huis Karremanstraat 20 1723 246 158v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 9-18-00 CG Zuiderpoort (gebied) 1663 238 189v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 9-18-00 CG onbekend 1663 238 189v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 9-18-00 CG Zuiderpoort (gebied) 1663 238 189v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 9-18-00 CG onbekend 1663 238 189v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 9-18-00 CG Rapenburg 1663 238 189v
IEDES, GRIETJE Grietie Ydes koper Zeilmakersstraat 19 1670 240 21v
IEDES, GRIETJE wijlen Grietie Ydes verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v
IEDES, HENDRIK Hendrik Ydes , c.u. huurder Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes schipper op Sneek koper huis Heiligeweg 32 1720 246 91v
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten noorden Heiligeweg 30 1721 246 122r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes zoutdrager verkoper Heiligeweg 32 1727 246 305v
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32 1744 251 44r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter 1745 251 111r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes mr. timmerman verkoper Zuiderhaven 52 1799 265 133v
IEDES, JAN Jan Ydes koper huis Zuiderstraat 17 1668 239 127r
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper huis Lanen 25 1708 245 48v
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper huis Grote Kerkstraat 40west 1709 245 99r
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1710 245 136r
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper woning Lanen 23achter 1711 245 157r
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten oosten Lanen 23achter 1711 245 157r
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper door niaar 3/4 huis Lanen 23 1711 245 161v
IEDES, JAN mr. Jan Ydes kleermaker naastligger ten oosten Lanen 23 1711 245 161v
IEDES, JAN mr. Jan Ydes kleermaker naastligger ten noorden Lanen 23 1711 245 161v
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper 1/4 huis Lanen 23 1713 245 194v
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u. mr. kleermaker eigenaar van 3/4 Lanen 23 1713 245 194v
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten oosten Lanen 23 1713 245 194v
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten noorden Lanen 23 1713 245 194v
IEDES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Ydes naastligger ten noorden Zuiderstraat 15 1714 245 227r
IEDES, JAN de woning van Jan Ydes , c.u. naastligger ten zuiden Lanen 82 1715 245 239r
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1717 245 291v
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker verkoper Lanen 82a 1717 245 294r
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 82 1712 245 315v
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 84 1712 245 315v
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 86 1712 245 315v
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 82a 1712 245 315v
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Spekmarkt 6 1712 245 315v
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Rapenburg 10oost 1712 245 315v
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Rapenburg 12 1712 245 315v
IEDES, JAN wijlen Jan Ydes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1719 246 37r
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u. kleermaker verkoper Grote Kerkstraat 40west 1719 246 41v
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u. schipper koper huis Lanen 6 1719 246 45r
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten westen Lanen 12 1722 246 127r
IEDES, JAN mr. Jan Ydes naastligger ten zuiden Voorstraat 26achter 1722 246 147r
IEDES, JANKE Jan Ydes kleermaker verkoper q.q. Heiligeweg 12 1724 246 212v
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten westen Lanen 12 1728 247 77r
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten oosten Lanen 21 1730 247 368v
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Groot wijdschipper verkoper Lanen 6 1728 247 74r
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Groot naastligger ten westen Noorderhaven 92 1747 251 196v
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Groot schipper koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v
GROOT, JAN IEDES de erfgenamen van wijlen Jan Ydes de Groot naastligger ten noorden Noorderhaven 90 1755 253 245r
GROOT, JAN IEDES de erfgenamen van wijlen Jan Ydes de Groot naastligger ten noorden Voorstraat 45oost 1755 253 245r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaarden mr. kleermaker naastligger ten oosten Lanen 23 1733 248 223r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaarden mr. kleermaker verkoper Lanen 23 1733 248 223r
IEDES, JANKE Janke Ydes koper Nieuwstraat WZ 1732 248 175v
IEDES, JANKE Janke Ydes naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1732 248 175v
IEDES, JETSKE wijlen Jetske Ydes verkoper Grote Kerkstraat 1606 228 523r
IEDES, NOLLE Nolles Ydes zakkendrager verkoper van 1/3 Lanen 63 1745 251 97v
IEDES, OTJE Ottie Ydes verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1673 240 119r
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes verpachter grond Rozengracht 7west 1674 240 161r
IEDES, FILIPPUS de tuin van Philippus Ydes naastligger ten zuiden Rozengracht 7west 1674 240 161r
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes verkoper Rozengracht 7west 1674 240 161r
IEDES, FILIPPUS Philips Ydes verkoper Rozengracht 7west 1657 237 114r
IEDES, FILIPPUS Philips Ydes , c.u. koper huis Rozengracht 5 1657 237 141r
IEDES, FILIPPUS de hof van Philips Ydes naastligger ten zuiden Rozengracht 7west 1666 239 34v
IEDES, REIN Rein Ydes naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1781 260 65v
IEDES, REMMERT Remmert Ydes koper huis en plaats onbekend NZ 1624 230 378v
IEDES, REIN de hof van Reyn Ydes naastligger ten noorden Droogstraat 41 1632 233 65v
IEDES, RINSKE Rinscke Ydes koper Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
IEDES, RINSKE Rinske Ydes koper Lanen 64 1765 256 134v
IEDES, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Syberen Ydes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1641 234 142r
IEDES, SIEBREN Sybrandt Ydes protesteert vanwege een borgstelling Noordees (gebied) 1605 228 444v
IEDES, SIEBREN de landen van de erfgenamen van wijlen Sybrandt Ydes naastligger ten oosten van Harlingen 1617 230 85v
KOOLHART, TEEKE IEDES vroedsman Taco Ydes Koolhart naastligger ten oosten Hoogstraat 43 1706 244 316r
IEDES, TEEKE vroedsman Taeco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1696 243 249v
IEDES, TEEKE Taeke Ydes naastligger ten westen Hoogstraat 24 1690 242 310v
IEDES, TEEKE als gebruiker Take Ydes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v
KOOLHART, TEEKE IEDES wijlen vroedsman Take Ydes Coolhart erflater Herenwaltje 19 1711 245 159r
IEDES, vroedsman Teco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1696 243 205r
IEDES, TJEERD Tiaerdt Ydes koper huis Peterseliestraat 1632 233 41v
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ydes verkoper Bargebuurt OZ 1709 245 83r
IEDES, WATSE Waatse Ydes verkoper q.q. William Boothstraat OZ 1600 228 231v
IEDES, WATSE Waatse Ydes verpachter grond Scheffersplein 27 1602 228 334v
IEDES, WATSE Waatze Ydes verpachter grond ([blijkens een protest]) Droogstraat 57 1600 228 236r
IEDES, WATSE Waatze Ydes protesteert vanwege een vordering Droogstraat 57 1600 228 236r
IEDES, WATSE Watze Ydes verpachter grond Karremanstraat 28noord 1604 228 417r
IEDES, IEBE Ybe Ydes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1600 228 231v
IEDES, IEDE Yde Ydes matroos op het Prinsenjacht verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v
IEDES, IEDE de weduwe van Yde Ydes huurder (p.j.) Both Apothekerstraat 11 1753 253 102r
IEDES, IEDE de weduwe van Yde Ydes naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1757 254 93r
REINALDA, IEFKE IEDES Yfke Ydes Reynalda koper Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r
IDSES, IEKE Eeke Ydses molenaar verkoper Noordermolen 1 1753 253 103r
IDSES, SIEBOUT wijlen Syboldt Ydts verkoper Vijverstraat 1599 228 181v
IDSES, SIEBOUT de nagelaten weeskinderen van wijlen Syboldt Ydts verkoper Vijverstraat 1600 228 190r
, IDS Ydts Ydtssen rogverschieter naastligger ten noorden Gardenierstraat 1617 230 94r
IDSES, MEINERT wijlen Meynert Ydzes verkoper Pothondjessteeg 8 1611 229 53v
IEBELES, FOLKERT de weduwe van Folkert Yebeles naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1740 250 96ar
IEBELES, FOLKERT de weduwe van Folkert Yebeles , c.s. naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1740 250 125v
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuis koper plaatsje gebruikt als hoenderhok Voorstraat 37achter 1693 243 41r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuis naastligger ten westen Voorstraat 37achter 1693 243 41r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuis naastligger ten noorden Voorstraat 37achter 1693 243 41r
VELDHUIS, JAKOB oud burgemeester Jacob Yebels Velthuis biersteker verkoper Noorderhaven 108 1698 243 382r
IEBES, WILLEM ledige plaats en houtstek van de erfgenamen van wijlen Willem Yebes naastligger ten westen Hoogstraat 10 1637 234 42v
IEBELES, GOSSE Gosse Yebles verkoper Franekerpoort (gebied) 1670 240 11r
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1757 254 78r
IEBES, ALBERT Albert Yebs koper woning Droogstraat 22 1757 254 85v
IEBES, ALBERT Albert Yebs mr. bakker verkoper q.q. Droogstraat 22 1757 254 85v
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1758 254 173v
OSINGA, ALBERT IEBES vroedsman Albert Yebs Osinga naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1758 254 128v
OSINGA, ALBERT IEBES vroedsman Albert Yebs Osinga naastligger ten oosten Rommelhaven 13 1758 254 128v
OSINGA, ALBERT IEBES vroedsman Albert Yebs Osinga naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1758 254 131r
OSINGA, ALBERT IEBES burgemeester Albert Yebs Osinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1773 258 120v
IEBES, TRIJNTJE Trijntje Yebs koper Lanen 89 1764 256 84v
IEDES, ANSKJE Anskjen Yedes huurder woonkamer (p.j.) Rozengracht NZ 1741 250 146v
IEDES, ANTJE wijlen Antie Yedes verkoper Heiligeweg 21 1734 249 3r
IEDES, ANTJE Antie Yedes huurder (p.w.) Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
IEDES, ANTJE Antje Yedes huurder (p.w.) Bargebuurt 14 1780 259 242v
IEDES, AATJE Attie Yedes naastligger ten oosten Zuiderstraat 1737 249 190v
IEDES, AATJE Attje Yedes verkoper Zuiderhaven 34west 1758 254 179r
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaarden schrijf- en rekenmeester koper huis en tuintje Noorderhaven 76 1755 253 229v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaarden schrijf- en rekenmeester koper huis en tuintje Noorderhaven 78 1755 253 229v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaarden koper huis Lanen 43 1777 259 59r
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES wijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaarden verkoper Noorderhaven 76 1782 260 200v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES wijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaarden verkoper Noorderhaven 78 1782 260 200v
IEDES, KORNELIS de hof van Cornelis Yedes Feytema naastligger ten westen Klaverbladstraat WZ 1631 233 38r
IEDES, DIRKJE Dirkje Yedes koper Schritsen 61 1758 254 167v
IEDES, FLORIS Floris Yedes koper huis Vijverstraat 14 1736 249 150r
IEDES, FLORIS wijlen Floris Yedes verkoper Vijverstraat 14 1778 259 132r
IEDES, FLORIS Floris Yedes huurder Raamstraat 8 1783 261 108v
IEDES, GOSSE Gosse Yedes naastligger ten noorden Karremanstraat 1729 247 256v
IEDES, GOSSE de erfgenamen van wijlen Gosse Yedes naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1739 250 61r
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes huurder Schritsen 26 1699 243 393r
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes koper Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
IEDES, GRIETJE Gryttie Yedes koper Nieuwstraat 38 1738 249 234r
IEDES, IEMKJE Imke Yedes koper Zoutsloot 61 1775 258 232v
IEDES, JAKOB Jacob Yedes huurder Nieuwstraat 34 1736 249 133r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdrager koper huis Nieuwstraat 34 1740 250 129v
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdrager verkoper Nieuwstraat 34 1758 254 124r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes mr. metselaar koper Zuiderhaven ZZ 1792 264 13r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes mr. metselaar naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1792 264 13r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes mr. metselaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1792 264 13r
IEDES, JAN Jan Yedes mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Zuiderstraat 19 1685 242 94v
IEDES, JAN Jan Yedes naastligger ten oosten Zuiderstraat 15 1695 243 143v
GROOT, JAN IEDES Jan Yedes de Groot beurtschipper koper Noorderhaven 90 1738 249 292r
GROOT, JAN IEDES Jan Yedes de Groot huurder beneden Voorstraat 10 1739 250 10v
GROOT, JAN IEDES de weduwe van Jan Yedes de Groot, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 52 1752 252 216v
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden naastligger ten oosten Lanen 23 1735 249 44r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden naastligger ten oosten Lanen 23 1735 249 44r
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden, c.u. mr. kleermaker huurder Schritsen 43 1760 255 36r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden, c.u. mr. kleermaker huurder Schritsen 43 1760 255 36r
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden mr. kleermaker koper huis en tuintje Schritsen 35 1761 255 47v
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden mr. kleermaker koper huis en tuintje Schritsen 35 1761 255 47v
IEDES, JANKE Janneke Yedes verkoper van 1/3 Heiligeweg 21 1731 248 65v
IEDES, LUTSKE Lutske Yedes huurder onbekend OZ 1682 241 190v
IEDES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Yedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1660 238 40r
IEDES, OTJE Ottie Yedes koper hof en zomerhuis Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r
IEDES, OTJE Ottie Yedes naastligger ten westen Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r
IEDES, OTJE Ottje Yedes verkoper Zuiderhaven 28 1759 254 198r
IEDES, FILIPPUS de hof van Philip Yedes naastligger ten westen Rozengracht 7west 1660 238 29v
IEDES, FILIPPUS grondpacht uit de hof van wijlen Philippus Yedes eigenaar perceel Rozengracht 7west 1683 241 271r
IEDES, REIN Rein Yedes scheepstimmerman koper huis Brouwersstraat 15 1762 255 160r
IEDES, REIN Rein Yedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1768 257 38r
IEDES, REIN Rein Yedes binnenvader Gereformeerd Armenhuis verkoper van 1/3 Schritsen 61 1771 257 196v
IEDES, REIN de schuur van Reyn Yedes naastligger ten westen Zoutsloot 38 1632 233 51v
IEDES, RINSKE Rinske Yedes verkoper Zeilmakersstraat 19 1755 253 235r
IEDES, SAKE Saeke Yedes , thans buitenlands zijnde schipper verkoper van 1/3 Schritsen 61 1771 257 196v
IEDES, SJOUKJE Sjoucke Yedes koper Zoutsloot 1 1689 242 286r
IEDES, SIETSKE Sytske Yedes , minderjarig verkoper van 1/3 Schritsen 61 1771 257 196v
IEDES, TEEKE Taeke Yedes koper door niaar Hoogstraat 47 1681 241 172r
IEDES, TEEKE Taeke Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1690 242 335v
IEDES, TEEKE het huis van Take Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1684 242 49r
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Droogstraat 23 1734 249 14r
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Grote Ossenmarkt 18 1740 250 96r
IEDES, TETJE Tettje Yedes koper Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
IEDES, TIJS Thijs Yedes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 13 1807 267 298r
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duininga koopman koper huis of stal Rozenstraat 3 1810 268 357v
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duninga koper huis Grote Ossenmarkt 15 1803 267 4r
IEDES, TJEERD Tjaard Yedes koper huis Zuiderhaven 6 1786 262 109v
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Yedes verkoper van 1/3 Heiligeweg 21 1731 248 65v
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Yedes koper Lanen 36 1732 248 169v
IEDES, TRIJNTJE Trijntje Yedes verkoper Lanen 36 1760 255 12v
IEDES, IEDE dat is nu het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat 1679 241 30r
IEDES, IEDE grondpacht uit het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat 1683 241 271r
IEDES, IEDE wijlen Yede Yedes verkoper q.q. Schritsen 61 1771 257 196v
RUITER, IEDE IEDES wijlen Yede Yedes de Ruiter verkoper Heiligeweg 32 1771 257 183v
IEDES, JETSKE Yetske Yedes koper Poortje 11 1802 266 170v
EEUWES, JANKE Jannetgien Yeffs koper onbekend 1600 228 227v
IEGES, GATSKE Gadske Yeges verkoper Zuiderhaven 15 1769 257 120v
IEGES, HARTMAN Hartman Yeges , c.u. huurder Noordijs 1 1765 256 129v
IEGES, HARTMAN Hartman Yeges mr. bakker verkoper Noordijs 1 1767 257 1r
TJESSEMA, MAAIKE IEGES Mayke Yeges Tjesma verkoper Voorstraat 31 1776 258 248r
STEENSTRA, PIETER IEGES Pieter Yeges Steenstra fabrikant van bonten koper huis Hofstraat 19oost 1755 253 248r
IEGES, SIEDS Syts Yeges koper kamer Droogstraat NZ 1631 233 17r
IEGES, TRIJNTJE Trijntie Yeges verkoper Hoogstraat 2 1740 250 127v
IEMES, ABRAHAM minderjarige Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
IEMES, ABRAHAM Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
IEMES, ANTJE Antie Yemes verkoper Zoutsloot 85 1777 259 76r
IEMES, ANTJE Antie Yemes verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
IEMES, AUKJE Aukjen Yemes koper Kerkpoortstraat 41 1763 256 5r
IEMES, AUKJE Aukjen Yemes verkoper Kerkpoortstraat 41 1768 257 75v
IEMES, Aukjes Yemes verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v
IEMES, Aukjes Yemes verkoper van 1/8 Kerkpad 20 1763 255 243v
IEMES, BROER minderjarige Broer Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
IEMES, BROER Broer Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
IEMES, BROER Broer Yemes , c.u. huurder Noordijs 27 1806 267 261r
IEMES, BROER Broer Yemes koper huis en woning onder een dak, tuin Voorstraat 84 1807 267 334v
IEMES, EELKE Eelck Yemes verpachter grond Peterseliestraat 1613 229 128v
IEMES, EELKJE Eelck Yemes verkoper Peterseliestraat 1613 229 128v
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman koper huis Zuiderhaven ZZ 1682 241 222v
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman koper huis en hof Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman koper pakhuis Zuiderhaven ZZ 1686 242 107v
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes , c.s. naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1739 250 5r
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes , q.q. verkoper q.q. Vijver 8 1739 250 18v
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes verkoper van 1/4 Noordijs 4 1741 250 155r
IEMES, GERLOF de boedel van Gerlof Yemes verkoper van 1/4 Noordijs 4 1741 250 155r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes , c.u. mr. scheepstimmerman koper ledige plaats groot 106 a 108 x 24 a 25 voet Zuiderhaven ZZ 1664 238 240r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1664 238 240r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 16 1682 241 50ra
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes mr. timmerman naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1684 242 57r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1691 242 340r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1691 242 344v
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman koper huisje en ledige plaats van 45 x 28 voet Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
IEMES, GERLOF het perceel in de volgende akte, verkocht aan Gerloff Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
IEMES, GERLOF het perceel in de vorige akte, gekocht door Gerloff Yemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman koper lege plek van 54 x 54 voet Zuiderhaven 6 1692 243 24r
IEMES, GERLOF het perceel in de vorige akte Gerloff Yemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1692 243 25r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1698 243 389r
IEMES, GERLOF grondpacht uit een ledige plaats, voorheen timmerwerf, van Gerloff Yemes eigenaar perceel Zuiderhaven ZZ 1707 245 27v
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner William Boothstraat 1639 234 73v
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner William Boothstraat 1639 234 82r
IEMES, HEERKE Heerke Yemes verkoper Zoutsloot 85 1777 259 76r
IEMES, HEERKE Heerke Yemes verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
IEMES, HILTJE meerderjarige Hiltje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
IEMES, HILTJE Hiltje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes huurder Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes mr. glasmaker koper huis Schritsen 5west 1764 256 74r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes naastligger ten westen Schritsen 5oost 1768 257 57r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes mr. verver en glasmaker verkoper Schritsen 5west 1800 265 216r
IEMES, JAN Jan Yemes koper huis en dwarskamer erachter onbekend 1598 228 83v
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman koper Scheerstraat 8west 1765 256 103r
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman koper huis Schritsen 45 1765 256 106r
IEMES, JAN Jan Yemes timmerman geniaarde koper Havenplein 26 1772 258 58r
IEMES, JAN [geniaarde koper] Jan Yemes naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1773 258 67v
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman koper Voorstraat 15 1773 258 80r
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman verkoper Scheerstraat 8west 1773 258 102v
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerbaas en boekhouder van de Noorderhelling geniaarde koper Noorderhoofd 1 1774 258 185v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Schritsen 47 1774 258 190v
IEMES, JAN Jan Yemes verkoper Voorstraat 15 1775 258 220r
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven 43 1775 258 237r
IEMES, JAN Jan Yemes koper bakkerij Voorstraat 4 1784 261 219v
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Voorstraat 4 1784 261 219v
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Schritsen 54 1785 261 275r
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Hofstraat 35 1785 261 276r
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Voorstraat 6 1788 263 21r
IEMES, JAN Jan Yemes koopman geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1788 263 33r
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Schritsen 43 1789 263 73v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 10 1791 263 303v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven 49 1793 264 95v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Lanen 56 1797 265 16v
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot koper Zuiderhaven 16 1791 263 293v
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot scheepstimmerbaas koper huis Lanen 54 1792 264 4r
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot koper van 1/4 Zuiderhaven 16 1792 264 60v
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot naastligger ten westen Lanen 58 1793 264 78r
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot naastligger ten westen Voorstraat 6 1794 264 168v
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot scheepstimmerbaas verkoper Zuiderhaven 16 1800 265 222r
GROOT, JAN IEMES wijlen Jan Yemes de Groot verkoper Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
GROOT, JAN IEMES wijlen Jan Yemes de Groot verkoper Schritsen 49 1810 269 91r
GROOT, JAN IEMES wijlen Jan Yemes de Groot verkoper Lanen 54 1810 269 110r
IEMES, MAAIKE wijlen Maicke Yemes erflater Schritsen NZ 1671 240 38r
IEMES, MAAIKE Maike Yemes verkoper Voorstraat 89twee_achter 1780 259 230r
IEMES, MARIA minderjarige Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
IEMES, MARIA Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
IEMES, MARIA Marijke Yemes koper Voorstraat 30 1806 267 256v
IEMES, MARTEN wijlen Marten Yemes verkoper Grote Kerkstraat 16 1682 241 50ra
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Yemes Tigchelaar verkoper van 1/2 Noorderhaven 51 1784 261 225r
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Yemes Tigchelaar verkoper q.q. Noorderhaven 51 1784 261 225r
IEMES, PIETJE Pietie Yemes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 50 1629 232 85r
IEMES, PIETJE Pytje Yemes geniaarde koper Hoogstraat 47 1637 234 39r
IEMES, PIETJE Pytje Yemes naastligger ten westen Hoogstraat 47 1637 234 39r
IEMES, SIEBRICHJE meerderjarige Sibrigje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
IEMES, SIEBRICHJE Sibrigje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
IEMES, TJITSKE Tjeskien Yemes verkoper Zoutsloot 89 1723 246 160v
IEMES, TRIJNTJE Trijntie Yemes verkoper Tiepelsteeg 1776 259 16v
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes koper Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper van 1/8 Kerkpad 20 1763 255 243v
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes koper Schritsen 13 1764 256 49r
IEMES, TRIJNTJE minderjarige Trijntje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes koper Zoutsloot 49 1804 267 50r
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper Zoutsloot 49 1811 269 156r
, GRIETJE Grietie Yenes verkoper Zoutsloot 85 1777 259 76r
, GRIETJE Grietie Yenes verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
, MARTEN Marten Yenses geniaarde koper Grote Kerkstraat 17achter 1665 239 7v
OSINGA, ALBERT IEPES de tuin van vroedsman Albert Yepes Osinga naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
IEPES, JAN Jan Yepes koper huis Franekerpoort (gebied) 1632 233 46r
IEPES, PIETER Pieter Yepes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 50 1629 232 85r
IEPKES, Trijntje Yepkes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1763 256 12r
IEBES, AAFKE het pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Havenplein 28 1728 247 201v
IEBES, AAFKE het pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1728 247 201v
IEBES, AAFKE het pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1728 247 201v
IEBES, ALBERT Albert Yeps mr. bakker koper huis voormaals bakkerij Hoogstraat 20 het Schepel 1752 253 24v
IEBES, ALBERT Albert Yeps naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1754 253 182r
EIES, AALTJE Aelcke Yes verkoper Gardenierstraat 1605 228 436r
EIES, Altgien Yes , voor zich en haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1605 228 437v
EIES, FEIKE de stal van de weduwe van Feike Yes naastligger ten westen Hoogstraat 19 1740 250 80v
EIES, FEIKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Feyke Yes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1730 247 340r
EIES, FEIKE de weduwe van Feyke Yes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1740 250 124v
EIES, TRIJNTJE wijlen Trijntje Yes verkoper van 1/3 Sint Christoffelsteeg OZ 1705 244 268v
IESES, BAUKE Bauke Yesses zoutdrager koper huis Nieuwstraat 25 1777 259 46v
, HIBBE Hibbe Yesstes naastligger ten westen Kruisstraat ZZ 1614 229 208v
, Hiebbe Yessties koper van 1/2 Peterseliestraat 1614 229 212r
, HIBBE Hibbe Yestes verkoper Franekereind 29oost 1613 229 153v
, HIBBE Hibbe Yests verkoper Noordijs WZ 1612 229 117v
EEUWES, AREND Ane Yeves huurder Droogstraat 21 1771 257 227v
EEUWES, AREND Ane Yeves koper twee kamers, weefwinkel en portaal Rozengracht 16achter 1782 260 281r
EEUWES, AREND Ane Yeves verkoper Liemendijk ZZ 1784 261 136v
EEUWES, AREND Ane Yeves naastligger ten noorden Rozengracht 16achter 1785 262 37r
EEUWES, BAUKJE de nalatenschap van wijlen Baukjen Yeves verkoper Heiligeweg 20 1759 254 239v
EEUWES, TRIJNTJE Trijntie Yeves verkoper Liemendijk 1692 242 393r
JAIES, RIJK de weduwe van Rijcke Yeyes naastligger ten westen Hofstraat 18 Almenum 1685 242 76v
, TJERK Tyerck Yfkes huurder Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
, ANNE de weduwe van Anne Ygeles naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
IEGES, AGE Age Yges verkoper Noorderhaven 93 1663 238 173r
IEGES, AGE de gekochte kamer van Age Yges naastligger ten zuiden Schritsen 12 1669 239 195r
IEGES, AGE de erfgenamen van wijlen Age Yges naastligger ten noorden Zuiderhaven 59 1676 240 212v
IEGES, AGE de erfgenamen van wijlen Age Yges wijdschipper verkoper Schritsen 21 1676 240 233r
IEGES, AGE de erfgenamen van wijlen Age Yges naastligger ten noorden Schritsen 16 1689 242 279v
IEGES, AGE Agge Yges verkoper Voorstraat 73 1631 233 28v
IEGES, AGE Agge Yges grootschipper koper kamer Schritsen 14 1669 239 194v
IEGES, BOUWE Bouwe Yges koper huis en schuur Liemendijk NZ 1733 248 243r
IEGES, BOUWE Bouwe Yges naastligger ten zuiden Anjelierstraat 8 1748 251 220r
IEGES, BOUWE Bouwen Yges naastligger ten zuiden Anjelierstraat 8 1740 250 85r
IEGES, GEERTJE de kinderen van Geert Yges verkoper Poortje 1598 228 91r
IEGES, HARTMAN Hartman Yges mr. bakker koper door niaar huis en bakkerij Noordijs 1 1765 256 129v
IEGES, HARTMAN de goederen geerfd door de kinderen van Hartman Yges verkoper Noordijs 1 1765 256 129v
IEGES, HARTMAN de goederen geerfd door de kinderen van wijlen Hartman Yges verkoper Rommelhaven 11 1765 256 130v
IEGES, HERE Heere Yges koper finaal kamer nr. 12 de noordooster hoekkamer Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
IEGES, HERE Heere Yges koper provisioneel Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter 1679 241 48v
IEGES, HIDDE Hidde Yges grootschipper koper huis, loods en plaats Voorstraat 27 1681 241 174r
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter 1681 241 44ra
IEGES, HIDDE Hidde Yges grootschipper naastligger ten oosten Voorstraat 25 1685 242 83v
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper naastligger ten westen Voorstraat 29 1691 242 371v
IEGES, HIDDE Hidde Yges pannenbakker naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8oost 1696 243 250v
IEGES, HIDDE Hidde Yges verkoper Zoutsloot 70 1697 243 303r
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopman naastligger ten westen Voorstraat 29 1698 243 372v
IEGES, HIDDE Hidde Yges oud grootschipper verkoper q.q. Schritsen 50achter 1699 243 394v
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper koper finaal pan- en estrikwerk met twee ovens etc. Zoutsloot 70 1695 243 6ra
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper koper provisioneel Zoutsloot 70 1695 243 6ra
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopman naastligger ten oosten Voorstraat 25 1703 244 195r
IEGES, HIDDE de kamer van Hidde Yges naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ 1705 244 268v
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopman naastligger ten westen Voorstraat 29 1706 244 336r
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten westen Voorstraat 29 1707 245 24v
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8oost 1707 245 36v
IEGES, HIDDE Hidde Yges verkoper q.q. Voorstraat 58een_achter 1711 245 146v
IEGES, HIDDE Hidde Yges verkoper q.q. Voorstraat 58een_achter 1711 245 146v
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopman naastligger ten westen Voorstraat 29 1711 245 160r
IEGES, HIDDE de erfgenamen van wijlen Hidde Yges naastligger ten westen Voorstraat 29 1716 245 274r
BAARS, HIDDE IEGES Hidde Yges Baars grootschipper en koopman verkoper q.q. Rozenstraat 1 1707 245 14r
IEGES, MAAIKE Maike Yges verkoper Vissersstraat 1 1776 259 4r
TJESSEMA, IEGES Marijke Yges Tjesma huurder Voorstraat 31 1740 250 108v
IEGES, PIETER Pieter Yges grootschipper naastligger ten noorden Raamstraat 1 1692 242 398r
IEGES, PIETER Pyter Yges wijdschipper verkoper van 1/2 Zuiderhaven 31 1696 243 202r
STINSTRA, PIETER IEGES de erfgenamen van wijlen Pyter Yges Stinstra naastligger ten oosten Hofstraat 19west 1756 254 46v
IEGES, PIETER Pytter Yges verkoper Herenknechtenkamerstraat 3 1656 237 80v
IEGES, PIETER Pytter Yges grootschipper verkoper Zuiderhaven 13 1667 239 95v
IEGES, PIETER Pytter Yges naastligger ten oosten Schritsen 50 1681 241 168v
IEGES, PIETJE Pyttie Yges koper Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
IEGES, PIETJE Pyttie Yges koper Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
IEGES, PIETJE Pyttie Yges verkoper Heiligeweg 58 1718 246 2r
IEGES, PIETJE Pyttje Yges verkoper Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v
IEGES, RIKSTJE Rixtie Yges verkoper van 1/2 Zuiderhaven 31 1696 243 202r
IEGES, SIETSKE Sytse Yges naastligger ten oosten Karremanstraat 27 1631 233 8v
IEGES, WABE Wabbe Yges koper huis en loods met het medegebruik van de steeg tussen het huis van De Way en Pyter de Roy Noorderhaven 114 1629 232 98v
IEGES, WABE de erfgenamen van wijlen Wabbe Yges naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter 1640 234 113v
IEGES, WIEBE Wybe Yges naastligger ten westen Noorderhaven 28achter 1659 237 207v
IEGES, ANDRIES Andries Yghes verkoper Hondenstraat 8 1677 241 2r
IEGES, HIDDE Hidde Yghes oud grootschipper verkoper Hondenstraat 8 1677 241 2r
IEGES, PIETER Pieter Yghes , c.u. grootschipper koper huis Schritsen 50achter 1670 240 4r
IEKES, KLAAS Claas Ykes mr. bakker naastligger ten oosten Vijver 9 1793 264 162r
IEKES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Ykes naastligger ten oosten Vijver 9 1801 266 10r
WIJGA, KLAAS IEKES Claas Ykes Wyga huurder Lanen 46 1788 262 301r
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ykes Wyga koper van 1/2 stalling Bargebuurt 1799 265 195r
LUDINGA, GERRIT IEKES Gerryt Ykes Ludinga koper huis Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
IEKES, JAKOB Jacob Ykes eigenaar van 1/2 Bargebuurt 1806 267 207r
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wiga molenaar koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen, met 2 maalstenen, zeilen, paard en kar Bildtpoortsmolen 1 de Bildpoortsmolen 1800 265 266v
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wyga koper van 1/2 Bargebuurt 1799 265 195r
WIJGA, KLAAS IEKES Klaas Ykes Wijga mr. bakker koper huis en bakkerij Kleine Bredeplaats 22 1788 262 280r
IEKES, MAAIKE wijlen Mayke Ykes verkoper Lanen 64 1760 255 27r
JELKES, HINKE Hinke Ylkes koper Lanen 73 1802 266 122r
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veer verkoper Voorstraat 87 1771 257 184r
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veer verkoper Rommelhaven 16 1771 257 184r
VEER, CHRISTINA Christyna Ymans de Veer koper Voorstraat 87 1765 256 113r
IEMES, GERLOF Gerlef Ymes mr. scheepstimmerman koper huis Westerstraat 12 1670 239 219v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes naastligger ten oosten Zuiderstraat 1683 241 235v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes mr. scheepstimmerman koper huis Zuiderstraat 1684 242 32r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes mr. scheepstimmerman naastligger ten noorden Zuiderstraat 1698 243 351v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes naastligger ten oosten Zuidersteeg 1 1702 244 164r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmerman naastligger ten oosten Zuidersteeg 1 1702 244 169r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmerman naastligger ten westen Zuidersteeg 1 1702 244 169r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koper huis Zoutsloot 42 1728 247 80r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopman verkoper q.q. Zoutsloot 42 1728 247 80r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopman verkoper q.q. Zoutsloot 1 1728 247 81v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopman verkoper q.q. Zoutsloot 48 1728 247 82v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koper van 1/4 Noordijs 4 1729 247 238v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , c.s. naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1731 248 40v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes verkoper van 1/2 Zoutsloot 20 1740 250 132r
IEMES, GERLOF de verlaten boedel van Gerlof Ymes verkoper van 1/2 Zoutsloot 20 1740 250 132r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , c.u. huurder Franekereind 10 1750 252 103r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes verkoper Zuiderstraat 1674 240 134r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman koper twee ledige plaatsen of werven Zuiderhaven ZZ 1674 240 134v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1674 240 134v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes , c.u. mr. scheepstimmerman koper kamer, loods en plaats Grote Ossenmarkt 25achter 1676 240 247r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes , c.u. mr. scheepstimmerman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 25achter 1676 240 247r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman koper huis Zuiderstraat 1684 242 32v
IEMES, GERLOF de kamer van Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman naastligger ten westen Zuiderstraat 1684 242 32v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25 1691 242 364r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1692 242 378r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman koper twee kamers Zuidersteeg 2 1692 243 22v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1693 243 40v
IEMES, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerloff Ymes naastligger ten noorden Zuiderhaven 16 1706 244 324ar
IEMES, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerloff Ymes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1709 245 92v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes koopman naastligger ten westen Zoutsloot 22 1732 248 77r
IEMES, GERBEN Germen Ymes naastligger ten noorden Zuiderstraat 6achter 1703 244 198v
IEMES, HERE Heere Ymes huurder (p.j.) Havenplein 22 1703 244 206v
IEMES, HERE Heere Ymes , c.u. huurder (p.w.) Kromme Elleboogsteeg WZ 1717 245 303r
IEMES, HIBBE Hibbe Ymes naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
IEMES, JAKOB Jacob Ymes verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
RING, JAKOB IEMES Jacob Ymes de Ringh verkoper Noorderhaven 61 1709 245 100r
IEMES, JAN Jan Ymes smalschipper verkoper van 1/2 Rozengracht 22 1715 245 241r
GROOT, JAN IEMES Jan Ymes de Groot scheepstimmerman koper huis Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
IEMES, LEENTJE Leyntie Ymes , voor zich verkoper Schritsen 50achter 1627 232 22v
IEMES, MARTEN Marten Ymes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v
RING, MARTJEN IEMES Martijntie Ymes de Ringh verkoper Noorderhaven 61 1709 245 100r
IEMES, MAAIKE Maycke Ymes koper Schritsen 15achter 1630 232 154v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 79 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 79 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 81 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 81 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Bildtstraat 24 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Bildtstraat 24 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 83 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 83 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Zoutsloot 26 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Zoutsloot 26 1785 261 311v
RING, PIETER IEMES wijlen Pieter Ymes de Ringh erflater Noorderhaven 61 1709 245 100r
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Ymes Tigchelaar koopman verkoper q.q. Droogstraat 63 1785 262 12r
IEMES, SIEBRICHJE Sybrigje Ymes koper Rommelhaven 11 1799 265 129r
RING, TJITSKE IEMES Tieskjen Ymes de Ringh verkoper Noorderhaven 61 1709 245 100r
IEMES, TJITSKE Tietske Ymes , c.s. verkoper Zoutsloot 32 1714 245 221v
IEMES, TJALLING Tjalling Ymes molenaar verkoper Bargebuurt 1706 244 341r
IEMES, TJALLING Tjalling Ymes molenaar naastligger ten oosten Zoutsloot 39 1714 245 210r
IEMES, TJITSKE Tjetske Ymes koper 4/9 huis Noorderhaven 69 1711 245 152r
IEMES, TJITSKE Tjietske Ymes koper 4/9 brouwerij, mouterij en huis met een kamer, wagenhuis, hof, koe en paardestal Hoogstraat 27 1711 245 150v
BLAUW, TRIJNTJE IEMES Trijntje Ymes Blau koper Tiepelsteeg 1758 254 172v
IEMES, WILLEMKE Willemke Ymes verkoper Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
IEMES, IEBELTJE Ybeltie Ymes verkoper van 3/7 Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
IEMKES, AUKJE Akke Ymkes koper Nieuwstraat 25 1777 259 46v
IEMKES, AUKJE de gerepudieerde boedel van wijlen Akke Ymkes verkoper Nieuwstraat 25 1791 263 311v
IEMKES, ANDRIES Anderys Ymkes naastligger ten oosten Hoogstraat 22 1741 250 154v
IEMKES, ANDRIES Andries Ymkes naastligger ten noorden tevens mede-verkoper Herenwaltje 17 1733 248 268r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Herenwaltje 17 1733 248 268r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Herenwaltje 19 1733 248 269v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper bewoner Scheerstraat 1 1733 248 271r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Scheerstraat 1 1733 248 271r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper naastligger ten oosten Hoogstraat 22 1733 248 272v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Hoogstraat 22 1733 248 272v
IEMKES, ANDRIES mede-verkoper Andrys Ymkes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1733 248 273v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Hoogstraat 32 1733 248 275r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Lombardstraat 1 1733 248 276v
IEMKES, de verkopers Andrys Ymkes , c.s. naastligger ten oosten Herenwaltje 15 1733 248 278v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Herenwaltje 15 1733 248 278v
IEMKES, BEREND Beernd Ymkes , en nog vier andere huisgezinnen huurder Brouwersstraat 12noord 1773 258 68v
IEMKES, BEREND Beernt Ymkes naastligger ten noorden Vijver 12 1782 260 183r
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1719 246 53r
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1727 247 30v
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1736 249 127v
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes verkoper Achterstraat ZZ 1736 249 127v
IEMKES, SIKKE Sicco Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1728 247 124r
IEMKES, SIKKE Sicco Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1738 249 271v
IEMKES, SIKKE Sicke Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1714 245 205v
IEMKES, SIKKE Sicke Ymkes naastligger ten zuiden Bildtstraat 7 1729 247 257v
IEMKES, SIKKE wijlen Sicke Ymkes erflater Bildtstraat 9 1744 251 46v
IEMKES, TJITSKE Tzietzke Ymkes koper Zoutsloot 37 1768 257 63r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymmes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25 1696 243 230r
IEMKES, GRIETJE wijlen Grytie Ympkes erflater Achterstraat NZ 1733 248 211r
ENNES, WIETSKE wijlen Wytske Ynes verkoper Heiligeweg 5 1672 240 15ra
IENSES, AUKJE Auckien Ynses verkoper Voorstraat 30achter 1680 241 88v
IENSES, AUKJE Auckien Ynses verkoper Voorstraat 30 1680 241 89r
IENSES, BINNE wijlen Binne Ynses verkoper Kruisstraat 5oost 1674 240 135v
IENSES, DIEUWKE de erfgenamen van wijlen Dieucke Ynses naastligger ten westen Schritsen 55 1680 241 75v
IENSES, JAKOB Jacob Ynses verkoper Rommelhaven 15 1693 243 31r
IENSES, JELTE Jelte Ynses koopman naastligger ten westen Rommelhaven 11 1687 242 197v
IENSES, JELTE Jelte Ynses houtkoper naastligger ten zuiden Rommelhaven 13 1688 242 229v
IENSES, JELTE Jelte Ynses houtkoper verkoper Rommelhaven 13 1688 242 229v
IENSES, JELTE Jelte Ynses cementmaker koper huis Rommelhaven 1 1694 243 96v
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1697 243 275r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Hoogstraat 10 1697 243 275r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten oosten Rommelhaven 5 1697 243 297r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 3 1698 243 374r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 11 1704 244 244r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 11 1713 245 193r
IENSES, JELTE de weduwe van Jelte Ynses naastligger ten zuiden Hoogstraat 14 1720 246 67r
IENSES, MELLE Melle Ynses geniaarde koper Zuiderhaven 61 1725 246 214v
IENSES, MELLE Melle Ynses koper huis Noorderhaven 9 1725 246 223v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 7 1726 246 277v
IENSES, MELLE Melle Ynses wijdschipper koper provisioneel huis Franekereind 17 1728 247 2ra
IENSES, MELLE Melle Ynses beurtschipper koper door niaar huis Noorderhaven 7 1738 249 291r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 7 1738 249 291r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1749 252 20r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19 1749 252 28r
IENSES, MELLE Melle Ynses oud schipper koper huis Zoutsloot 91 1750 252 96r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19 1757 254 70v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1761 255 67v
IENSES, MELLE Melle Ynses oud schipper koper blauwpand dwarshuis Scheerstraat 5 1763 255 233v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Zoutsloot 89 1767 257 24r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1776 258 253v
IENSES, MELLE de erfgenamen van wijlen Melle Ynses naastligger ten westen Zoutsloot 93 1780 259 232v
IENSES, SAAPKE Saepke Ynses verkoper Hoogstraat 13 1636 233 179v
IENSES, SIEBRICHJE Sibrig Ynses verkoper William Boothstraat 39 1661 238 104r
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Noorderhaven 11 1685 242 103v
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses koper door niaar huis met tuintje en een houtstek erachter Hoogstraat 10 1697 243 275r
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Rommelhaven 5 1697 243 297r
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Hoogstraat 10 1697 243 300r
IENTES, EELKJE Eeke Yntes koper Schritsen 23 1808 268 85r
IENTES, HENDRIK Hendrik Yntes naastligger ten westen Vijverstraat 8 1633 233 82r
IENTES, JAN Jan Yntes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1722 246 135r
IENTES, JOOST Joost Yntes verkoper van 1/2 Franekereind 34 1682 241 61ra
IENTES, MARIA Mary Yntes koper Herenwaltje 6 1632 233 64r
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes verkoper van 2/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes huurder (p.j.) Achterstraat 3 1796 264 337v
IENTES, MINNE wijlen Minne Yntes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 27 1694 243 84v
IENTES, OTTE wijlen Otte Yntes verkoper Schritsen ZZ 1638 234 65v
IENTES, Sybrich Yntes naastligger ten westen Gardenierstraat 1632 233 55r
IENTES, TEEKELE Taekle Yntes koper huis Schritsen 62 1730 247 342r
IENTES, TEEKELE wijlen Taekle Yntes verkoper Schritsen 62 1750 252 98r
IENTES, TEUNIS Tonis Yntes bakker naastligger ten westen Karremanstraat 30 1643 235 86r
IENTES, WIETSKE Wytske Yntes geniaarde koper Grote Kerkstraat 6 1632 233 39r
IENTES, JAN Jan Ynties metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1695 243 121v
IENTES, JAN Jan Ynties naastligger ten noorden Karremanstraat 18 1714 245 226v
IENTES, PIETER Pytter Ynties koper kamer Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v
IENTES, TIEMEN de kamer van Tymen Ynties naastligger ten zuiden Alemanssteeg ZZ 1654 236 254r
IENTES, JAN Jan Yntjes metselaar koper huis Karremanstraat 16 1684 242 40r
IENTES, JOOST Joost Yntjes koolmeter geniaarde koper Hoogstraat 15achter 1704 244 239r
IENSES, MELLE Melle Ynzes naastligger ten westen Zoutsloot 93 1770 257 175r
IENSES, MELLE Melle Ynzes naastligger ten westen Franekereind 19 1771 257 238r
IENSES, PIETJE Pietje Ynzes koper Kerkpoortstraat 55 1789 263 170r
IEPES, AREND Ane Ypes naastligger ten westen Rozengracht 26 1788 262 285v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes naastligger ten noorden onbekend 1680 241 67v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes naastligger Voorstraat 30achter 1680 241 88v
IEPES, ANSKE [de geniaarde] vroedsman Ansche Ypes naastligger ten noorden Voorstraat 30achter 1680 241 88v
IEPES, ANSKE het huis van de vroedsman Ansche Ypes Seestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1677 240 250v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper ledige plaats Zuiderhaven ZZ 1675 240 202v
IEPES, ANSKE het pas gekochte huis van Ansche Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1675 240 202v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 10 1675 240 212r
IEPES, ANSKE de ledige plaats van vroedsman Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1676 240 245v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper kamer Weverstraat 1677 240 257v
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra koper provisioneel 1/4 huis, put en bak Vijver 1 1671 240 10va
IEPES, ANSKE de ledige plaats of houtstek van vroedsman Ansche Ypes Zeestra naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u. koper twee ledige huisplaatsen Zuiderhaven ZZ 1678 241 7v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 5-10-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Liemendijk NZ 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 11 de Witte Trompet 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-16-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Moriaanstraat 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 3-10-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 29 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Grote Ossenmarkt 10 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-05-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Klaverbladstraat 19 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-05-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Moriaanstraat 12 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-16-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Kruisstraat 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra geniaarde koper Voorstraat 30 1680 241 89r
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden onbekend 1680 241 91v
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra verkoper Havenplein 18west 1684 242 56r
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ypes koper huis Grote Kerkstraat 31midden 1667 239 100v
IEPES, ANSKE Anscke Ypes Seestra verkoper Voorstraat 65 1675 240 188r
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ypes Zeestra koper hof met bomen en planten en 2 kamers ten noorden daaraan gebouwd Hofstraat ZZ 1673 240 119r
IEPES, ANSKE het huis van vroedsman Anscke Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1673 240 119r
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ypes Zeestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1682 241 180v
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ypes Zeestra verkoper Voorstraat 48 1699 243 395r
IEPES, ANSKE Anske Ypes naastligger ten westen Hondenstraat 4 1660 238 59v
IEPES, ANSKE Anske Ypes verkoper Zuiderhaven 15 1663 238 187v
IEPES, ANSKE Anske Ypes , c.u. koper huis Zuiderhaven 65 1663 238 200r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes mr. timmerman koper 1/2 huis Vijver 1 1665 239 29r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes , c.u. verkoper Rozengracht 13 1671 240 43r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west 1688 242 228r
IEPES, ANSKE vroedschap Anske Ypes Seestra verkoper Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Seestra verkoper Lanen 39 1674 240 158r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Seestra eigenaar van 1/2 Voorstraat 65 1675 240 177r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Seestra koper huis met kelder die lang als scholkelder is gebruikt Noorderhaven 72 1687 242 207r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Seestra naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Seestra naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1689 242 288r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Weeshuisstraat 13 1670 240 27r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Weeshuisstraat 15 1670 240 27r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Rozengracht 17 1671 240 42v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Hofstraat 47oost 1672 240 82r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper brouwerij en mouterij William Boothstraat 6zuid 1672 240 98v
IEPES, ANSKE vroedschap Anske Ypes Zeestra koper ledige plaats Rozengracht 7west 1674 240 161r
IEPES, ANSKE de hof van Anske Ypes Zeestra naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1674 240 161r
IEPES, ANSKE het timmerhuis van Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7west 1674 240 161r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel huis, plaats, put en bak Lanen 39 1670 240 1ra
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel 1/2 huis en gorthuis daarachter Kleine Bredeplaats 16 1672 240 12va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Vijver 1 1681 241 159r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper door niaar huis, plaatsje en tuintje Rozengracht 5 1681 241 173r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten oosten Rozengracht 5 1681 241 173r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verpachter grond William Boothstraat 6noord 1682 241 228v
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verkoper William Boothstraat 6noord 1682 241 228v
IEPES, ANSKE Mede-vroedschap Anske Ypes Zeestra koper hof met prieel Rozengracht 7west 1683 241 260r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7west 1683 241 260r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra aanhandelaar grondpacht van 10-00-00 CG Rozengracht 7west 1683 241 271r
IEPES, ANSKE grondpacht uit huis en hof van de koper Anske Ypes Zeestra eigenaar perceel Rozengracht 7west 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra aanhandelaar grondpacht van 2-10-00 CG Rozengracht 7west 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Kerkpoortstraat 11 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Moriaanstraat 12 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Moriaanstraat 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Kerkpoortstraat 27 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Vijverstraat 1 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Klaverbladstraat 19 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra eigenaar van 2 ledige plaatsen Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel huis onbekend 1682 241 44va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 9r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Hofstraat 21midden 1693 243 69r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1696 243 196v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid 1700 244 42v
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verkoper William Boothstraat 6noord 1700 244 53r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verkoper Grote Ossenmarkt 10 1700 244 53r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Rozengracht 7west 1700 244 70r
IEPES, ANTJE Antie Ypes , meerderjarige dochter verkoper Zoutsloot 55 1716 245 265r
IEPES, ANTJE Antie Ypes verkoper Wasbleek 1736 249 112v
IEPES, ANTJE Antie Ypes verkoper Zoutsloot 40 1760 255 23r
IEPES, BAUKJE Baukjen Ypes naastligger ten oosten Hoogstraat 23 1738 249 336r
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten oosten Hofstraat 41 1668 239 27ra
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten noorden Franekereind 1 1708 245 63r
IEPES, KLAAS Claes Ypes naastligger ten oosten Hofstraat 41 1660 238 22r
IEPES, KLAAS Claes Ypes mr. smid koper huis met o.a. smederij Noordijs 25 1679 241 51r
IEPES, KLAAS Claes Ypes smid naastligger ten zuiden Nieuwstraat 36 1687 242 206r
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.s. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1700 244 52r
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.s. naastligger ten westen Nieuwstraat 48 1700 244 52r
IEPES, KLAAS de paardenstal van Claes Ypes smid naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1701 244 122v
IEPES, KLAAS de paardenstal van Claes Ypes smid naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1701 244 122v
IEPES, KLAAS Claes Ypes mr. ijzersmid verkoper Nieuwstraat 40 1706 244 317r
IEPES, KLAAS Claes Ypes mr. smid naastligger ten noorden Franekereind 1 1707 245 19v
IEPES, KLAAS de weduwe van Claes Ypes naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1715 245 234r
IEPES, KLAAS wijlen Claes Ypes mr. smid verkoper Nieuwstraat 40 1715 245 240v
IEPES, KLAAS wijlen Claes Ypes verkoper Noordijs 25 1721 246 97v
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.u. huurder Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes , d.v. wijlen Epe Wouters verkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen 1632 233 44v
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes verkoper ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
IEPES, KORNELIS Cornelis Ypes , c.u. huurder voorboven (p.j.) Zuiderhaven 17 1745 251 64r
IEPES, DIRK Dirck Ypes huurder Zuiderhaven 36west 1692 242 377r
IEPES, DIRK Dirk Ypes naastligger ten noorden Noorderhaven 105 1702 244 180v
IEPES, EELKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelcke Ypes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1616 230 46v
IEPES, IEME Eme Ypes brouwer naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1669 239 36va
IEPES, IEME Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 19 1676 240 229v
IEPES, IEME Eme Ypes brouwer naastligger ten oosten Bildtstraat 19 1683 241 257r
IEPES, IEME de brouwerij van Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1680 241 28ra
IEPES, IEME Emme Ypes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1657 237 122r
IEPES, IEME de brouwerij van de weduwe van Emo Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 15 1684 242 15v
IEPES, GERRIT huisman Gerrit Ypes verkoper Werfpad 7 1693 243 43v
IEPES, GRIETJE wijlen Grietie Ypes protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r
IEPES, HERE Heere Ypes stuurman verkoper Bargebuurt 8 1680 241 118r
IEPES, HOITJE Hoitje Ypes verkoper Wasbleek 1736 249 112v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten noorden Zuiderstraat 13 1752 252 208r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes ijzersmid verkoper Hofstraat 15 1755 253 250r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten westen Zuiderstraat 17 1756 254 37v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes naastligger ten noorden Zuiderstraat 13 1760 254 257r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid verkoper Zuiderstraat 15 1771 257 258r
IEPES, IEME de brouwerij van Ime Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1664 238 204v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes scheepstimmerman koper deftig huis, scheepstimmerwerf en timmerhuis Zoutsloot 1 1757 254 87r
IEPES, JAKOB huis en timmerij van Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1757 254 107v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Bargebuurt 1760 255 30v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Bargebuurt 1766 256 228r
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot 1 1767 256 258r
IEPES, JAKOB Jacob Ypes mr. scheepstimmerman verkoper Zoutsloot 1 1769 257 96v
IEPES, JAN Jan Ypes arbeider koper huis Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
IEPES, JAN Jan Ypes timmerbaas verkoper Zoutsloot 40 1760 255 23r
IEPES, JAN Jan Ypes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
IEPES, JAN Jan Ypes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10 1791 263 303v
IEPES, JANKE Jancke Ypes , voor haar 2 kinderen verkoper van 1/2 Molenpad 6 1683 241 68ra
IEPES, JANKE Jantien Ypes , mede voor haar 2 kinderen verkoper van 1/2, en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen Hoogstraat 28 1680 241 29va
IEPES, JELLE Jelle Ypes verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
IEPES, JOHANNES Johannes Ypes , c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 101 1741 250 195r
IEPES, JOHANNES wijlen Johannes Ypes erflater Hoogstraat 35 1757 254 95v
IEPES, JURJEN Jurjen Ypes mr. tingieter koper huis Voorstraat 10 1684 242 28r
IEPES, JURJEN als bewoners de kopers Jurjen Ypes , c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 10 1684 242 28r
IEPES, JURJEN Jurjen Ypes mr. tingieter verkoper Voorstraat 10 1685 242 101v
IEPES, MELCHERT Melcher Ypes verkoper Heiligeweg 31 1700 244 51r
IEPES, MEINERT Meynert Ypes koper hoekhuis Rozengracht 17 Enkhuizen 1672 240 111r
IEPES, MEINERT de weduwe van Meynert Ypes , e.a. timmerman huurder Rozengracht 17 1674 240 144v
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten oosten Schritsen 35 1680 241 98r
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten oosten Schritsen 33 1680 241 102v
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten noorden Noordijs 4 1679 241 6ra
IEPES, MINKE Mintje Ypes naastligger ten westen Schritsen 39 1662 238 147v
IEPES, NANKE Nancke Ypes verkoper Noorderhaven 98 1700 244 49r
IEPES, NANKE Nanke Ypes koper Heiligeweg 31 1700 244 51r
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker koper huis Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen 1 1728 247 115r
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen 1 1731 248 31v
IEPES, OBBE Obbe Ypes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen 3 1740 250 86r
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker huurder Kleine Bredeplaats 23 1756 254 51v
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker verkoper Kleine Bredeplaats 23 1756 254 51v
IEPES, PIETER Pieter Ypes verkoper William Boothstraat OZ 1631 232 182v
IEPES, PIETER de hof van Pieter Ypes naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1650 236 117v
IEPES, PIETER het kindskind van wijlen Pieter Ypes verkoper Lanen 76 1668 239 28va
IEPES, PIETER Pyter Ypes wagenmaker naastligger ten oosten Lombardstraat 1662 238 136r
IEPES, PIETER Pyter Ypes wagenmaker verkoper Lombardstraat 1662 238 136r
IEPES, PIETER Pytter Ypes mr. metselaar verkoper Droogstraat ZZ 1683 242 8r
IEPES, PIETER de weduwe van Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1684 242 11v
IEPES, PIETER de weduwe van Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1699 244 28r
IEPES, SINT Sent Ypes naastligger ten oosten Rozengracht 19 1750 252 60v
GROOT, SIEMEN IEPES Symon Ypes de Groot koper huis en bakkerij Karremanstraat 22 1810 269 1r
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u. koper huis Franekerpoort (gebied) 1643 235 74v
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u. naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1643 235 74v
IEPES, TIJS tegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes molenmaker koper vervallen huis tegenover de Rode Leeuw (eeuwige jaarlijkse rente [staat: 1 zilveren ducaton]) Scheerstraat 1 1679 241 52v
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmerman naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v
IEPES, TIJS Thijs Ypes koper huis Herenwaltje 15 1687 242 177v
IEPES, TIJS Thijs Ypes , c.u. mr. timmerman naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1696 243 205r
IEPES, TIJS Thijs Ypes mr. timmerman naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1696 243 249v
IEPES, TIJS Thijs Ypes mr. molenmaker naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1701 244 105r
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaar koper huis daar waar de vergulde scheer in de gevel staat Scheerstraat 3 1707 245 25r
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaar naastligger ten westen Scheerstraat 3 1707 245 25r
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes zakkendrager naastligger ten oosten Hofstraat 35 1653 236 247r
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes naastligger ten westen Hofstraat 41 1660 238 22r
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes zakkendrager naastligger ten oosten Hofstraat 35 1667 239 115v
IEPES, TJEERD de weduwe van wijlen Tieerd Ypes naastligger ten oosten Lanen 85west 1716 245 264r
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 5 1713 245 190v
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten zuiden Hoogstraat 34 1715 245 232r
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Hoogstraat 34 1715 245 232r
IEPES, TIJS Tijs Ypes mr. molenmaker koper door niaar huis Hoogstraat 22 1717 245 308r
IEPES, TIJS Tijs Ypes mr. molenmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 22 1717 245 308r
IEPES, TIJS Tijs Ypes mr. molenmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 22 1717 245 308r
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten oosten Herenwaltje 17 1720 246 85v
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1720 246 85v
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1720 246 85v
IEPES, TIJS Tijs Ypes koper Herenwaltje 17 1721 246 101r
IEPES, TJEBBE de erfgenamen van wijlen Tjebbe Ypes verkoper Hofstraat 37 1672 240 113v
IEPES, TJEERD Tjeerd Ypes naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
IEPES, TJEERD Tjeerd Ypes naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg 5 1702 244 188r
IEPES, TJEERD wijlen Tjeerd Ypes verkoper Lanen 85oost 1730 247 348r
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes wijdschipper huurder Lanen 85west 1692 242 26ra
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes wijdschipper verkoper van 4/12 Lanen 85west 1692 242 26ra
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes naastligger ten westen Simon Stijlstraat 6 1704 244 236v
IEPES, TRIJNTJE Trijntje Ypes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis et vicinitatis Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v
IEPES, WATSE Watse Ypes naastligger ten westen Voorstraat 68 1625 231 70r
IEPES, WATSE Watse Ypes verkoper Voorstraat 78 1638 234 59v
ROEST, WIEBE IEPES Wibe Ypes Roest naastligger ten westen Noorderhaven 28achter 1638 234 64r
IEPES, WIEBE Wyebe Ypes verkoper Noorderhaven 26 1639 234 85r
IEPES, WIEPKJE meerderjarige ongehuwde dochter Wypk Ypes verkoper q.q. Blindemanssteeg OZ 1694 243 98r
IEPES, IEME de brouwerij van Yme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1662 238 138r
IEPES, IEMKE Ymke Ypes mr. kuiper huurder Bildtstraat 20 1794 264 205v
IEPES, IENTE Ynte Ypes , c.u. huurder Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
IEPES, IENTE Ynte Ypes balkvlotter huurder Hoogstraat 33 1801 265 307r
IEPES, IENTE Ynte Ypes , c.u. balkvlotter huurder Hoogstraat 33 1801 266 8r
IEPES, IENTE de weduwe van Ynte Ypes huurder (p.j.) Bargebuurt 8 1808 268 58r
IEPES, IEPE Ype Ypes mr. gortmaker verkoper Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
IEPES, SINT Zent Ypes mr. haarwever koper huis Wasbleek 1736 249 112v
IEPES, KLAAS Claes Ypis mr. ijzersmid verkoper Nieuwstraat 50 1700 244 60v
IEPES, KLAAS Claes Ypis mr. ijzersmid verkoper Nieuwstraat 52 1700 244 60v
IEPES, MELCHERT Melcher Ypis verkoper Noorderhaven 98 1700 244 49r
IEPES, TJEERD Tjerdt Ypis verkoper van 1/2 Noorderhaven 98 1700 244 49r
IEPKES, ANTJE Antje Ypkes verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes koper woning of twee kamers Noorderhaven 28achter 1623 230 350r
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes koper woning of twee kamers Noorderhaven 28achter 1623 230 350v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes bewoner Grote Bredeplaats 21 1623 230 372v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes verkoper Grote Bredeplaats 21 1623 230 372v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes verkoper Grote Bredeplaats 19 1623 230 372v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1623 230 372v
IEPKES, BONSE Bonte Ypkes verkoper Noorderhaven 28achter 1623 230 372v
IEPKES, KLAAS de stal van Claes Ypkes mr. smid naastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter 1698 243 332v
IEPKES, KLAAS Claes Ypkes mr. smid verkoper Nieuwstraat 38achter 1698 243 332v
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes schuitvoerder koper huis Droogstraat 18 1680 241 79r
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten zuiden Karremanstraat 5 1688 242 248r
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes verkoper Karremanstraat 7 1692 242 384v
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten oosten Droogstraat 16 1717 245 294v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes koper huis Achterstraat NZ 1668 239 176v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Karremanstraat 9 1685 242 71v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten westen Karremanstraat 30 1689 242 279r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Noorderhaven 105 1713 245 195v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Noorderhaven 105 1717 245 302r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes koper kamer Bargebuurtspoortje WZ 1719 246 47v
IEPKES, DIRK medeverkoper Dirk Ypkes naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1730 247 356v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes verkoper van 1/2 Zoutsloot 21 1730 247 356v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1740 250 111v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1751 252 144r
IEPKES, DIRK wijlen Dirk Ypkes verkoper Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes mr. estrikbakker koper huis Bargebuurt 20 1732 248 141r
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1752 252 235r
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1758 254 119v
IEPKES, DOUWE wijlen Douwe Ypkes erflater Bargebuurt 20 1766 256 154r
HAAN, JELLE IEPKES wijlen Jelle Ypkes de Haen verkoper van 1/10 Schritsen 28 1690 242 319r
IEPKES, SIKKE Sicke Ypkes molenaar verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
IEPKES, SIKKE Sicke Ypkes mr. molenaar verkoper Bildtpoortsmolen 1 1753 253 45v
IEPKES, SIKKE Sikke Ypkes molenaar koper wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1745 251 87v
IEPKES, SIKKE Sikke Ypkes , c.u. mr. molenaar huurder Bildtstraat 2 1747 251 175v
IEPKES, SIKKE Sikke Ypkes mr. molenaar verkoper Bildtpoortsmolen 1 1753 253 46v
IEPKES, SJOERDJE Sjoerdje Ypkes verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes bewoner Vianen 2 1725 246 245r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes verkoper Vianen 2 1725 246 245r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes geniaarde koper Gardenierstraat 10 1738 249 226v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes koper Moriaanstraat 3 1738 249 337v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes verkoper Noorderhaven 7 1738 249 291r
IEPKES, TRIJNTJE de nagelaten boedel van wijlen Trijntie Ypkes verkoper Moriaanstraat 4 1760 255 43r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntje Ypkes koper Noorderhaven 7 1726 246 277v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntje Ypkes verkoper Bargebuurt 20 1730 247 330r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntje Ypkes crediteur Rapenburg 10west 1759 254 189v
IEPKES, IEPKE Ypke Ypkes naastligger ten oosten Hoogstraat 17 1752 253 25v
ALGERA, IEPKE IEPKES Ypke Ypkes Algara, c.u. koper huis Zuiderstraat 1649 236 92r
IEPES, AAFKE Aefke Yppes koper huis Zuiderhaven 6 1728 247 195v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes , c.u. koper huis Voorstraat 65 1668 239 128v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1669 239 182v
IEPES, ANSKE de timmerwerf van vroedsman Anske Yppes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1684 242 58r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1693 243 56v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes Zeestra koper huis Voorstraat 2 1692 243 11v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes Zeestra koper kamer Hofstraat 21midden 1692 243 19v
IEPES, ANSKE de vroedsman Anske Yppes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7oost 1695 243 122v
IEPES, ANSKE de vroedsman Anske Yppes Zeestra verkoper Rozengracht 7oost 1695 243 122v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes Zeestra verkoper Brouwersstraat 5 1699 244 30r
IEPES, ANSKE Anske Yppes Zeestra verkoper Zuiderhaven ZZ 1699 244 32r
IEPES, ANSKE de verkoper Anske Yppes Zeestra verpachter grond Rozengracht 5 1705 244 298r
IEPES, ANSKE Anske Yppes Zeestra verkoper Rozengracht 5 1705 244 298r
IEPES, ANTJE Antie Yppes verkoper Kleine Kerkstraat 8 1705 244 299v
IEPES, SINT Cent Yppes naastligger ten oosten Rozengracht 19 1742 250 278v
IEPES, KLAAS Claes Yppes mr. ijzersmid koper twee kamers achter elkaar Nieuwstraat 38 1684 242 58v
IEPES, KLAAS Claes Yppes mr. smid naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1693 243 36r
IEPES, KLAAS Claes Yppes koper huis en tuintje Nieuwstraat 50 1693 243 47r
IEPES, KLAAS het vorige verkochte perceel met Claes Yppes , c.u. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1693 243 47v
IEPES, KLAAS het vorige verkochte perceel met Claes Yppes , c.u. naastligger ten westen Nieuwstraat 48 1693 243 47v
IEPES, KLAAS Claes Yppes mr. smid naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1695 243 147v
IEPES, DIRK Dirk Yppes mr. scheepstimmerman verkoper Herenknechtenkamerstraat 1709 245 76v
HOLLANDER, GERRIT IEPES wijlen Gerryt Yppes Hollander verkoper van 1/2 Kerkpad 34 1731 248 67r
IEPES, GRIETJE Grietje Yppes huurder woonkamer (p.w.) Kromme Elleboogsteeg OZ 1762 255 137v
IEPES, IEME Ime Yppes brouwer koper huis Zoutsloot 32 1661 238 89r
IEPES, IEME Ime Yppes brouwer naastligger ten westen Zoutsloot 32 1661 238 89r
IEPES, JOHANNES Johannes Yppes winkelier koper twee bij en aan elkaar gebouwde huizen Hoogstraat 35 1742 250 247v
IEPES, OBBE Obbe Yppes mr. hoedenmaker verkoper van 1/6 Zuiderhaven 23 1731 248 65r
IEPES, RINSKE Reinschjen Yppes koper Bargebuurt 22 1752 252 235r
IEPES, SINT Sent Yppes haarwever verkoper Rozengracht 19 1753 253 127r
IEPES, SIJE Sije Yppes wijdschipper huurder Noorderhaven 67 1693 243 32v
IEPES, TIJS Thijs Yppes mr. timmerman koper huis Hoogstraat 24 1690 242 310v
IEPES, TIJS Thijs Yppes koper grondpacht van 3-03-00 CG uit hun eigen huis Scheerstraat 1 1694 243 107v
IEPES, TJEERD Tjeerd Yppes koper huis alwaer de Morgenstar aen de geevel staet Lanen 85oost de Morgenster 1692 242 25va
ISAAKS, GERLOF Gerlof Ysaacks koemelker koper huis Lanen 20 1807 267 312r
ISAAKS, GERLOF Gerlof Ysaacks koemelker koper woning Lanen 20achter 1807 267 312r
FABER, JAN ISAAKS Jan Ysaacks Faber kuipersknecht koper huis Hoogstraat 29 1808 268 97r
GROENEWOUD, JAN ISAAKS Jan Ysaacks Groenwolt kapitein koper provisioneel huis Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
ISAAKS, MARTHA Martha Ysaacks koper Voorstraat 81 1806 267 218v
ISAAKS, MARTHA Martha Ysaacks koper Voorstraat 81achter 1806 267 218v
FABER, GEERTRUIDA ISAAKS Geertrui Ysaacs Faber verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Ysaacs huurder (p.j.) Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
, ELKAN Elkan Ysaak Levy koopman koper van 1/2 huis Voorstraat 36 de Hof van Holland 1805 267 113v
ISAAKS, BEREND Baarent Ysaaks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
ISAAKS, JAKOB Jacob Ysaaks , c.u. huurder (p.w.) Rommelhaven 18drie_achter 1766 256 218v
, AAFKE Aefke Ysaax verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
, HANS Hans Ysaax naastligger ten westen Zoutsloot 20achter 1707 245 16r
, JAKOBJE Jaapjen Ysaax verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
, JAKOB Jacob Ysaax geniaarde koper Dalpad 7 1705 244 290v
, NEELTJE Neeltje Ysaax verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysacks naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1729 247 221r
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Ysacks huurder Sint Jacobstraat 12 1754 253 139r
ISAAKS, PIETER Pieter Ysacks koper huis Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
ISAAKS, PIETER Pyter Ysacks verkoper van 1/2 Zuiderstraat ZZ 1682 241 176v
ISAAKS, PIETER Pytter Ysacks verkoper Zuiderhaven ZZ 1682 241 222v
ISAAKS, PIETER Pytter Ysacks Tjeete verkoper Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
, SAAPKE Saepke Ysaecks koper Schritsen 25 1676 240 246r
, GERLOF Gerlof Ysaeks verkoper Lanen 20achter 1808 268 92v
, GERLOF Gerlof Ysaeks verkoper Lanen 20 1808 268 94r
GROENEWOUD, THOMAS wijlen Thomas Ysaeks Groenewold eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
, JAKOBJE Jaepjen Ysaex verkoper Schritsen 22 1703 244 209v
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysaks naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
ISAAKS, HANS Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1728 247 111v
ISAAKS, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
ISAAKS, HANS de erfgenamen van wijlen Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
, AAFKE Aeffke Ysax verkoper Spinhuisstraat 1694 243 77v
, HANS Hans Ysax schuitschipper koper huis Zoutsloot 18 1697 243 284r
GROENEWOUD, HENDRIKJE Hendrickjen Ysax Groenewolt, ongehuwde dochter koper huis Raamstraat 1 1692 242 398r
GROENEWOUD, JAN Jan Ysax Groenewolt koper huis Grote Ossenmarkt 11 1692 242 397r
GROENEWOUD, SAAPKE Saepke Ysax Groenewolt verkoper van 1/3 William Boothstraat 35 1692 242 380r
GROENEWOUD, SAAPKE Saepke Ysax Groenewolt verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 55 1692 242 380v
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Ysax Groenewold naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1701 244 138r
IJSBRANDS, AAGJE Aecht Ysbrandts verkoper Kleine Bredeplaats OZ 1597 228 5r
IESKES, ANTJE Antie Yskes verkoper Zuiderhaven 15 1625 231 93r
IESKES, ANTJE Antie Yskes verkoper Heiligeweg 20 1625 231 93r
IESKES, ANTJE Antie Yskes verkoper Hondenstraat 1 1625 231 93r
IESKES, FOPPE de nagelaten weeskinderen van wijlen Foppe Yskes verkoper Zuiderhaven 15 1625 231 93r
IESKES, FOPPE de nagelaten weeskinderen van wijlen Foppe Yskes verkoper Heiligeweg 20 1625 231 93r
IESKES, FOPPE de nagelaten weeskinderen van wijlen Foppe Yskes verkoper Hondenstraat 1 1625 231 93r
IESKES, LOLKJE Lolck Yskes verkoper Grote Ossenmarkt 23 1624 231 32v
IESKES, LUITJEN het weeskind van wijlen Luitien Yskes verkoper Klaverbladstraat WZ 1659 237 241v
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Zuiderhaven 15 1625 231 93r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Zuiderhaven 15 1625 231 93r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Heiligeweg 20 1625 231 93r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Heiligeweg 20 1625 231 93r
IESKES, TEEKE de verkopers Taecke Yskes , c.s. verpachter grond Hondenstraat 1 1625 231 93r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper Hondenstraat 1 1625 231 93r
IESKES, TEEKE Taecke Yskes verkoper q.q. Hondenstraat 1 1625 231 93r
IESKES, TJERK wijlen Tieerck Yskes verkoper Zuiderhaven 15 1653 236 245r
IESKES, TJERK het huis en houtstek van Tierck Yskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1643 235 95r
IESKES, TJERK de weduwe van Tierck Yskes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1651 236 177r
IESKES, Tyercke Yskes verkoper Zuiderhaven 15 1625 231 93r
IESKES, Tyercke Yskes verkoper Heiligeweg 20 1625 231 93r
IESKES, Tyercke Yskes verkoper Hondenstraat 1 1625 231 93r
, ABRAHAM Abraham Ysrael koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
ISRAELS, JAN Jan Ysraels , vrijgezel geniaarde koper Both Apothekerstraat OZ 1711 245 144r
IESES, ARJEN Arien Ysses naastligger ten westen Noorderhaven 52 1667 239 83r
IESES, PIETER Pieter Ysses , c.soc. protesteert vanwege een hypotheek Kruisstraat ZZ 1623 230 340v
IESES, PIETER Piter Ysses verkoper Kruisstraat 1628 232 70r
IESES, WIENSEN Wyntien Ysses naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
IESES, WIENSEN Wyntien Ysses naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
, HIBBE Hibbe Ystes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1628 232 61v
, HIBBE de verkoper Hibbe Ysts , c.u. naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1611 229 7r
, HIBBE Hibbe Ysts verkoper Franekerpoort (gebied) 1611 229 7r
, HIBBE Hibbe Ysts koper 1/2 huis, oostelijke helft Franekereind 29oost 1611 229 63r
, HIBBE Hibbe Ysts eigenaar van 1/2 Franekereind 29west 1625 231 64v
IETES, AGE Age Yttes bakker koper provisioneel kamer Molenpad 6 1683 241 68ra
IETES, AGE Age Yttes bakker naastligger ten zuiden Molenpad 6 1683 241 68ra
, HIBBE Hibbe Yuys verkoper Franekertrekvaart NZ 1615 229 259r
, HANS Hans Yversen hovenier naastligger ten westen Nieuweburen 27 1739 250 14v
, HANS de tuin van vroedsman Hans Yversen gardenier naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1741 250 187v
, HANS wijlen Hans Yversen hovenier verkoper van 1/12 Nieuweburen 27 1745 251 104r
EEUWES, AREND Ane Yves naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1800 265 214r
EEUWES, AREND Ane Yves naastligger ten westen Rozengracht 24oost 1802 266 95v
EEUWES, AREND Ane Yves verkoper Spinhuisstraat 13 1806 267 214v
EEUWES, HIBBE Hibbe Yves naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1611 229 64r
EEUWES, TRIJNTJE Trijntje Yves , moeder van de verwandelaar huurder Both Apothekerstraat 1 1733 248 194v
EEUWES, HILLE wijlen Hille Ywes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
EEUWES, TRIJNTJE Trijntie Ywes verkoper Heiligeweg 10 1720 246 76r
, GEERTRUIDA Geertruid Yzaacs verkoper Lanen 22 1801 266 9r
ISAAKS, RIENK de weduwe van Rients Yzaks huurder voorboven (p.j.) Lanen 77 1792 264 73r
ISAAKS, SIJKE Sijke Yzaks verkoper Romastraat 13 1761 255 84v