Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ya  Ye  Yi  Yo  Yu  Yy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
IEBES, IEBE Jib Ybbes verkoper Brouwersstraat 2 1635 233 171r
IEBELES, FOLKERT Folkert Ybeles , burger koper huis Hoogstraat 34 1732 248 107v
VELDHUIS, JAKOB IEBELES Jacob Ybels Velthuis koper huis en de eigenom van de steeg oostwaarts gelegen Noorderhaven 74 Bremen 1674 240 133r
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
IEBES, AALTJE weduwe Aeltie Ybes verkoper Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
IEBES, IEBE Ybe Ybes , c.u. verkoper Heiligeweg 19 1642 235 34v
IEBELES, FOLKERT Folkert Ybles naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1733 248 275r
IEBELES, FOLKERT Folkert Ybles naastligger ten noorden Lombardstraat 1 1733 248 276v
IJSBRANDS, IEPE Ype Ybrands verkoper Zuiderstraat 7 1777 259 73r
IJSBRANDS, IETJE Ytje Ybrands koper woning Zoutsloot 55 1727 247 43v
IEBES, AAFKE wijlen Aafke Ybs Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
IEBES, ALBERT Albert Ybs mr. bakker koper huis met hof Oosterbolwerk 1754 253 175r
IEKES, SIBBELTJE Sibbel Yckes Schritsen 1652 236 197r1
IEKES, TRIJNTJE Trijntie Yckes verkoper Hoogstraat 23 1697 243 270v
IEDES, TEEKE Teeke Yddes naastligger ten noorden Herenwaltje 15 1687 242 177v
IEDES, TETJE Tettje Yddes Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
, JAKOB Jacob Ydens schipper op Sneek koper huis Heiligeweg 32 1720 246 91v
IEDES, ANTJE Antje Ydes Zoutsloot 98 1675 240 189r
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14 1781 260 12r
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16 1781 260 12r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema Weverstraat 1652 236 206r
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema Weverstraat 1652 236 206r
IEDES, DIRKJE Dirkjen Ydes Heiligeweg NZ 1756 254 31v
IEDES, FLORIS Floris Ydes naastligger ten oosten Vijverstraat 8 1768 257 70v
IEDES, GIJSBERT Gijsbert Ydes , c.u. koper huis Karremanstraat 20 1723 246 158v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 9-18-00 CG onbekend 1663 238 189v
IEDES, GRIETJE Grietie Ydes Zeilmakersstraat 1670 240 21v
IEDES, GRIETJE wijlen Grietie Ydes verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v
IEDES, HENDRIK Hendrik Ydes , c.u. huurder Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten noorden Heiligeweg 30 1721 246 122r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes zoutdrager verkoper Heiligeweg 32 1727 246 305v
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32 1744 251 44r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter 1745 251 111r
IEDES, JAKOB Jacob Ydes mr. timmerman verkoper Zuiderhaven 52 1799 265 133v
IEDES, JAN Jan Ydes koper huis Zuiderpoort (gebied) 1668 239 127r
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper huis Lanen 25 1708 245 48v
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper huis Grote Kerkstraat 40west 1709 245 99r
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1710 245 136r
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper woning Lanen 21achter 1711 245 157r
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten oosten Lanen 21achter 1711 245 157r
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper door niaar 3/4 huis Lanen 23 1711 245 161v
IEDES, JAN mr. Jan Ydes kleermaker naastligger ten oosten Lanen 23 1711 245 161v
IEDES, JAN mr. Jan Ydes kleermaker naastligger ten noorden Lanen 23 1711 245 161v
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper 1/4 huis Lanen 23 1713 245 194v
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u. mr. kleermaker eigenaar van 3/4 Lanen 23 1713 245 194v
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten oosten Lanen 23 1713 245 194v
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten noorden Lanen 23 1713 245 194v
IEDES, JAN de woning van Jan Ydes , c.u. naastligger ten zuiden Lanen 82 1715 245 239r
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1717 245 291v
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker verkoper Lanen 82a 1717 245 294r
IEDES, JAN Jan Ydes Lanen 82 1712 245 315v
IEDES, JAN Jan Ydes Lanen 84 1712 245 315v
IEDES, JAN Jan Ydes Lanen 86 1712 245 315v
IEDES, JAN Jan Ydes Lanen 82a 1712 245 315v
IEDES, JAN Jan Ydes Spekmarkt 6 1712 245 315v
IEDES, JAN Jan Ydes Rapenburg 1712 245 315v
IEDES, JAN Jan Ydes Rapenburg 1712 245 315v
IEDES, JAN wijlen Jan Ydes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1719 246 37r
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u. kleermaker verkoper Grote Kerkstraat 40west 1719 246 41v
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u. schipper koper huis Lanen 6 1719 246 45r
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten westen Lanen 12 1722 246 127r
IEDES, JAN mr. Jan Ydes naastligger ten zuiden Voorstraat 26achter 1722 246 147r
IEDES, JANKE Jan Ydes kleermaker Heiligeweg 12 1724 246 212v
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten westen Lanen 12 1728 247 77r
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten oosten Lanen 21 1730 247 368v
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Groot schipper (wijd-) verkoper Lanen 6 1728 247 74r
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Groot naastligger ten westen Noorderhaven 92 1747 251 196v
GROOT, JAN IEDES de erven van Jan Ydes de Groot naastligger ten noorden Noorderhaven 90 1755 253 245r
GROOT, JAN IEDES de erven van Jan Ydes de Groot naastligger ten noorden Voorstraat 45 1755 253 245r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaarden, burger mr. kleermaker naastligger ten oosten Lanen 23 1733 248 223r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaarden, burger mr. kleermaker verkoper Lanen 23 1733 248 223r
IEDES, JANKE Janke Ydes Nieuwstraat WZ 1732 248 175v
IEDES, JANKE Janke Ydes naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1732 248 175v
IEDES, NOLLE Nolles Ydes zakkendrager Lanen NZ 1745 251 97v
IEDES, OTJE Ottie Ydes verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes Hofstraat ZZ 1673 240 119r
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes verpachter grond Zuiderplein 1674 240 161r
IEDES, FILIPPUS de tuin van Philippus Ydes naastligger ten zuiden Zuiderplein 1674 240 161r
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes verkoper Zuiderplein 1674 240 161r
IEDES, FILIPPUS Philips Ydes verkoper Rozengracht 1657 237 114r
IEDES, FILIPPUS Philips Ydes , c.u. koper huis Zuiderplein 1657 237 141r
IEDES, FILIPPUS de hof van Philips Ydes naastligger ten zuiden Rozengracht NZ 1666 239 34v
IEDES, REIN Rein Ydes naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1781 260 65v
IEDES, RINSKE Rinscke Ydes Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
IEDES, RINSKE Rinske Ydes Lanen 64 1765 256 134v
IEDES, SIEBREN de erven van Syberen Ydes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1641 234 142r
KOOLHART, TEEKE IEDES vroedsman Taco Ydes Koolhart naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1706 244 316r
IEDES, TEEKE vroedsman Taeco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1696 243 249v
IEDES, TEEKE gebruiker Take Ydes naastligger ten westen onbekend 1642 234 173v
KOOLHART, TEEKE IEDES wijlen vroedsman Take Ydes Coolhart Herenwaltje 19 1711 245 159r
IEDES, vroedsman Teco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1696 243 205r
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ydes Bargebuurt OZ 1709 245 83r
IEDES, IEDE Yde Ydes matroos op het Prinsenjacht verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v
IEDES, IEDE de weduwe van Yde Ydes huurder (p.j.) Both Apothekerstraat 11 1753 253 102r
IEDES, IEDE de weduwe van Yde Ydes naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1757 254 93r
REINALDA, IEFKE IEDES Yfke Ydes Reynalda Franekerpoort (gebied) 1700 244 35r
IDSES, IEKE Eeke Ydses molenaar verkoper onbekend 1753 253 103r
IEBELES, FOLKERT de weduwe van Folkert Yebeles naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1740 250 96ar
IEBELES, FOLKERT de weduwe van Folkert Yebeles , c.s. naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1740 250 125v
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuis koper plaatsje gebruikt als hoenderhok Raadhuisstraat WZ 1693 243 41r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuis naastligger ten westen Raadhuisstraat WZ 1693 243 41r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuis naastligger ten noorden Raadhuisstraat WZ 1693 243 41r
VELDHUIS, JAKOB oud burgemeester Jacob Yebels Velthuis biersteker verkoper Noorderhaven 108 1698 243 382r
IEBES, WILLEM ledige plaats en houtstek van de erven van Willem Yebes naastligger ten westen Hoogstraat 10 1637 234 42v
IEBELES, GOSSE Gosse Yebles verkoper Franekerpoort (gebied) 1670 240 11r
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1757 254 78r
IEBES, ALBERT Albert Yebs , burger koper woning Droogstraat 22 1757 254 85v
IEBES, ALBERT Albert Yebs mr. bakker verkoper Droogstraat 22 1757 254 85v
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1758 254 173v
OSINGA, ALBERT IEBES vroedsman Albert Yebs Osinga naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1758 254 128v
OSINGA, ALBERT IEBES vroedsman Albert Yebs Osinga naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1758 254 131r
OSINGA, ALBERT IEBES burgemeester Albert Yebs Osinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1773 258 120v
IEBES, TRIJNTJE Trijntje Yebs Lanen 89 1764 256 84v
IEDES, ANSKJE Anskjen Yedes huurder woonkamer (p.j.) Rozengracht NZ 1741 250 146v
IEDES, ANTJE Antie Yedes Heiligeweg 21 1734 249 3r
IEDES, ANTJE Antie Yedes huurder (p.w.) Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
IEDES, ANTJE Antje Yedes huurder (p.w.) Bargebuurt 14 1780 259 242v
IEDES, AATJE Attie Yedes naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1737 249 190v
IEDES, AATJE Attje Yedes verkoper Zuiderhaven 30 1758 254 179r
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaarden schrijf- en rekenmeester koper huis en tuintje Noorderhaven 76 1755 253 229v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaarden koper huis Lanen 43 1777 259 59r
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES wijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaarden Noorderhaven 76 1782 260 200v
IEDES, DIRKJE Dirkje Yedes Schritsen 61 1758 254 167v
IEDES, FLORIS Floris Yedes , burger koper huis Vijverstraat 14 1736 249 150r
IEDES, FLORIS wijlen Floris Yedes Vijverstraat 14 1778 259 132r
IEDES, FLORIS Floris Yedes huurder Zuiderhaven 71a 1783 261 108v
IEDES, GOSSE Gosse Yedes naastligger ten noorden Karremanstraat 1729 247 256v
IEDES, GOSSE de erven van Gosse Yedes naastligger ten westen Karremanstraat 1739 250 61r
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes huurder Schritsen 26 1699 243 393r
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes Bargebuurtspoortje WZ 1738 249 234v
IEDES, GRIETJE Gryttie Yedes Nieuwstraat 38 1738 249 234r
IEDES, IEMKJE Imke Yedes kopers Zoutsloot 61 1775 258 232v
IEDES, JAKOB Jacob Yedes huurder Nieuwstraat 34 1736 249 133r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdrager koper huis Nieuwstraat 34 1740 250 129v
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdrager Nieuwstraat 34 1758 254 124r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes mr. metselaar koper Zuiderhaven ZZ 1792 264 13r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes mr. metselaar naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1792 264 13r
IEDES, JAKOB Jacob Yedes mr. metselaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1792 264 13r
IEDES, JAN Jan Yedes mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) NZ 1685 242 94v
IEDES, JAN Jan Yedes naastligger ten oosten Zuiderstraat NZ 1695 243 143v
GROOT, JAN IEDES Jan Yedes de Groot schipper (beurt-) Noorderhaven 90 1738 249 292r
GROOT, JAN IEDES Jan Yedes de Groot huurder beneden Voorstraat 10 1739 250 10v
GROOT, JAN IEDES de weduwe van Jan Yedes de Groot, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 52 1752 252 216v
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden naastligger ten oosten Lanen 23 1735 249 44r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden naastligger ten oosten Lanen 23 1735 249 44r
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden, c.u. mr. kleermaker huurder Schritsen NZ 1760 255 36r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden, c.u. mr. kleermaker huurder Schritsen NZ 1760 255 36r
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden mr. kleermaker koper huis en tuintje Schritsen 35 1761 255 47v
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden mr. kleermaker koper huis en tuintje Schritsen 35 1761 255 47v
IEDES, JANKE dochter Janneke Yedes Heiligeweg NZ 1731 248 65v
IEDES, LUTSKE Lutske Yedes huurder onbekend OZ 1682 241 190v
IEDES, MARTEN de erven van Marten Yedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1660 238 40r
IEDES, OTJE Ottie Yedes koper hof en zomerhuis Zuiderhaven 30 1735 249 49r
IEDES, OTJE Ottie Yedes naastligger ten westen Zuiderhaven 30 1735 249 49r
IEDES, OTJE Ottje Yedes verkoper Zuiderhaven 30 1759 254 198r
IEDES, FILIPPUS de hof van Philip Yedes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1660 238 29v
IEDES, FILIPPUS de hof van wijlen Philippus Yedes (p.j.) onbekend 1683 241 271r
IEDES, REIN Rein Yedes , burger scheepstimmerman koper huis Brouwersstraat 15 1762 255 160r
IEDES, REIN Rein Yedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1768 257 38r
IEDES, REIN Rein Yedes binnenvader in het Gereformeerde Armenhuis verkoper van 1/3 Schritsen 61 1771 257 196v
IEDES, RINSKE Rinske Yedes Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r
IEDES, SAKE Saeke Yedes , thans buitenlands zijnde schipper Schritsen 61 1771 257 196v
IEDES, SJOUKJE Sjoucke Yedes Zoutsloot 1 1689 242 286r
IEDES, SIETSKE Sytske Yedes Schritsen 61 1771 257 196v
IEDES, TEEKE Taeke Yedes Hoogstraat 47 1681 241 172r
IEDES, TEEKE het huis van Take Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1684 242 49r
IEDES, TETJE Tettie Yedes Droogstraat NZ 1734 249 14r
IEDES, TETJE Tettie Yedes Grote Ossenmarkt 18 1740 250 96r
IEDES, TETJE Tettje Yedes Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
IEDES, TIJS Thijs Yedes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 13 1807 267 298r
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duininga koopman koper huis of stal Rozenstraat 3 1810 268 357v
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duninga koper huis Grote Ossenmarkt 15 1803 267 4r
IEDES, TJEERD Tjaard Yedes koper huis Weeshuisstraat NZ 1786 262 109v
IEDES, TRIJNTJE dochter Trijntie Yedes Heiligeweg NZ 1731 248 65v
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Yedes Lanen 36 1732 248 169v
IEDES, TRIJNTJE Trijntje Yedes Lanen 36 1760 255 12v
IEDES, IEDE dat is nu het huis van Yede Yedes Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
IEDES, IEDE het huis van Yede Yedes grondpacht (p.j.) Moriaanstraat 1683 241 271r
IEDES, IEDE wijlen Yede Yedes Schritsen 61 1771 257 196v
RUITER, IEDE IEDES wijlen Yede Yedes de Ruiter Heiligeweg 32 1771 257 183v
IEDES, JETSKE Yetske Yedes 't Poortje 11 1802 266 170v
, HILLEBRAND Hilbe Yefftes naastligger ten westen onbekend 1614 229 208v
, Hiebbe Yeffties , burger koper van 1/2 Peterseliestraat 1614 229 212r
IEGES, GATSKE Gadske Yeges Zuiderhaven 15 1769 257 120v
IEGES, HARTMAN Hartman Yeges , c.u. huurder Noordijs 1 1765 256 129v
IEGES, HARTMAN Hartman Yeges mr. bakker verkoper Noordijs 1 1767 257 1r
TJESSEMA, MAAIKE IEGES Mayke Yeges Tjesma verkoper Voorstraat 31 1776 258 248r
STEENSTRA, PIETER IEGES Pieter Yeges Steenstra fabrikant van bonten koper huis Hofstraat 19 1755 253 248r
IEGES, TRIJNTJE Trijntie Yeges verkoper Hoogstraat 2 1740 250 127v
IEMES, ABRAHAM minderjarige Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
IEMES, ABRAHAM Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
IEMES, ANTJE Antie Yemes Zoutsloot NZ 1777 259 76r
IEMES, ANTJE Antie Yemes Droogstraat NZ 1777 259 77v
IEMES, AUKJE Aukjen Yemes Kerkpoortstraat 41 1763 256 5r
IEMES, AUKJE Aukjen Yemes Kerkpoortstraat 41 1768 257 75v
IEMES, Aukjes Yemes verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v
IEMES, Aukjes Yemes verkoper van 1/8 Kerkpad 20 1763 255 243v
IEMES, BROER minderjarige Broer Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
IEMES, BROER Broer Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
IEMES, BROER Broer Yemes , c.u. huurder Noordijs 27 1806 267 261r
IEMES, BROER Broer Yemes koper huis en woning onder een dak, tuin Voorstraat 84 1807 267 334v
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman koper huis Zuiderhaven 18 1682 241 222v
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman koper huis en hof Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman koper pakhuis Zuiderhaven ZZ 1686 242 107v
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes , c.s. naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1739 250 5r
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes Noordijs 4 1741 250 155r
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes verkoper van 1/4 Noordijs 4 1741 250 155r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes , c.u. mr. scheepstimmerman koper lege plaats groot 106 a 108 x 24 a 25 voet Zuiderhaven 18 1664 238 240r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1664 238 240r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes mr. scheepstimmerman verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat ZZ 1682 241 50ra
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes mr. timmerman naastligger ten noorden Nutstraat 1684 242 57r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman koper huisje en ledige plaats van 45 x 28 voet Zuiderhaven 18 1692 243 23r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1692 243 23r
IEMES, GERLOF het volgende perceel: zie akte: 243-0024/23v van Gerloff Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1692 243 23r
IEMES, GERLOF het vorige perceel: zie akte 243-0023/23r van Gerloff Yemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1692 243 23v
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman koper een lege plek, grootte: 54 x 54 voet Zuiderhaven 6 1692 243 24r
IEMES, GERLOF het vorige perceel: zie akte 243-0024/24r van Gerloff Yemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1692 243 25r
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1698 243 389r
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner William Boothstraat 1639 234 73v
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner William Boothstraat 1639 234 82r
IEMES, HEERKE Heerke Yemes Zoutsloot NZ 1777 259 76r
IEMES, HEERKE Heerke Yemes Droogstraat NZ 1777 259 77v
IEMES, HILTJE meerderjarige Hiltje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
IEMES, HILTJE Hiltje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes huurder Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes mr. glasmaker koper huis Schritsen 5 1764 256 74r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes naastligger ten westen Schritsen 7 1768 257 57r
IEMES, JAKOB Jacob Yemes mr. verver en glasmaker verkoper Schritsen 5 1800 265 216r
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman Scheerstraat 4 1765 256 103r
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman koper huis Schritsen 49 1765 256 106r
IEMES, JAN Jan Yemes timmerman geniaarde koper Havenplein 26 1772 258 58r
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1773 258 67v
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman Voorstraat 15 1773 258 80r
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman Scheerstraat 8west 1773 258 102v
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerbaas en boekhouder van de Noorderhelling koper wegens en voor rekening van de eigenaars van deze helling timmerhuis Noorderhoofd 1 1774 258 185v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Schritsen 49 1774 258 190v
IEMES, JAN Jan Yemes , burger verkoper Voorstraat 15 1775 258 220r
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven 45 1775 258 237r
IEMES, JAN Jan Yemes koper bakkerij Voorstraat 4 1784 261 219v
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman Voorstraat 4 1784 261 219v
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman verkoper Schritsen 54 1785 261 275r
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman verkoper van 3/4 Hofstraat 35 1785 261 276r
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Voorstraat 6 1788 263 21r
IEMES, JAN Jan Yemes koopman koper Zuiderhaven 18 1788 263 33r
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Schritsen 43 1789 263 73v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 10 1791 263 303v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven 49 1793 264 95v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Lanen 56 1797 265 16v
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot koper van 1/5 Zuiderhaven 18 1791 263 293v
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot scheepstimmerbaas koper huis Lanen 54 1792 264 4r
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot koper van 1/4 Zuiderhaven 18 1792 264 60v
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot naastligger ten westen Lanen 58 1793 264 78r
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot naastligger ten westen Voorstraat 6 1794 264 168v
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot scheepstimmerbaas verkoper Zuiderhaven 18 1800 265 222r
GROOT, JAN IEMES wijlen Jan Yemes de Groot Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
GROOT, JAN IEMES wijlen Jan Yemes de Groot Schritsen 49 1810 269 91r
GROOT, JAN IEMES wijlen Jan Yemes de Groot Lanen 54 1810 269 110r
IEMES, MAAIKE wijlen Maicke Yemes Schritsen NZ 1671 240 38r
IEMES, MAAIKE Maike Yemes Voorstraat 89 1780 259 230r
IEMES, MARIA minderjarige Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
IEMES, MARIA Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
IEMES, MARIA Marijke Yemes Voorstraat 30 1806 267 256v
IEMES, MARTEN wijlen Marten Yemes Grote Kerkstraat ZZ 1682 241 50ra
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Yemes Tigchelaar verkoper van 1/2 Noorderhaven 51 1784 261 225r
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Yemes Tigchelaar Noorderhaven 51 1784 261 225r
IEMES, PIETJE Pytje Yemes geniaarde koper onbekend 1637 234 39r
IEMES, PIETJE Pytje Yemes naastligger ten westen onbekend 1637 234 39r
IEMES, SIEBRICHJE meerderjarige Sibrigje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
IEMES, SIEBRICHJE Sibrigje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
IEMES, TJITSKE Tjeskien Yemes verkoper Zoutsloot NZ 1723 246 160v
IEMES, TRIJNTJE Trijntie Yemes verkoper Tiepelsteeg 1776 259 16v
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper van 1/8 Kerkpad 20 1763 255 243v
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes Schritsen 13 1764 256 49r
IEMES, TRIJNTJE minderjarige Trijntje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes Zoutsloot 49 1804 267 50r
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper Zoutsloot 49 1811 269 156r
, GRIETJE Grietie Yenes Zoutsloot NZ 1777 259 76r
, GRIETJE Grietie Yenes Droogstraat NZ 1777 259 77v
, MARTEN Marten Yenses geniaarde koper WZ 1665 239 7v
OSINGA, ALBERT IEPES de tuin van vroedsman Albert Yepes Osinga naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
IEPKES, Trijntje Yepkes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1763 256 12r
IEBES, AAFKE het pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1728 247 201v
IEBES, ALBERT Albert Yeps mr. bakker koper huis voormaals bakkerij Hoogstraat 20 het Schepel 1752 253 24v
IEBES, ALBERT Albert Yeps naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1754 253 182r
EIES, FEIKE de stal van de weduwe van Feike Yes naastligger ten westen Hoogstraat 19 1740 250 80v
EIES, FEIKE weduwe en erven van Feyke Yes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1730 247 340r
EIES, FEIKE de weduwe van Feyke Yes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1740 250 124v
IESES, BAUKE Bauke Yesses zoutdrager koper huis Nieuwstraat 25 1777 259 46v
EEUWES, AREND Ane Yeves huurder Droogstraat 21 1771 257 227v
EEUWES, AREND Ane Yeves koper 2 kamers, weefwinkel en portaal Rozengracht 16achter 1782 260 281r
EEUWES, AREND Ane Yeves verkoper Liemendijk ZZ 1784 261 136v
EEUWES, AREND Ane Yeves naastligger ten noorden Rozengracht 16achter 1785 262 37r
EEUWES, BAUKJE Baukjen Yeves erflater Heiligeweg 20 1759 254 239v
JAIES, de weduwe van Rycke Yeyes naastligger ten westen Hofstraat 18 1685 242 76v
, TJERK het huis en houtstek van Tierck Yfkes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1643 235 95r
, TJERK de weduwe van Tierck Yfkes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1651 236 177r
IEGES, AGE Age Yges verkoper Noorderhaven 93 1663 238 173r
IEGES, AGE de gekochte kamer van Age Yges naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1669 239 195r
IEGES, AGE Age Yges naastligger ten noorden Zuiderhaven 55 1676 240 212v
IEGES, AGE de erven van Age Yges schipper (wijd-) verkoper Schritsen NZ 1676 240 233r
IEGES, AGE de erven van Age Yges naastligger ten noorden Zuiderhaven 59 1689 242 279v
IEGES, AGE Agge Yges schipper (groot-) koper kamer Schritsen 14 1669 239 194v
IEGES, ANSKE mede vroedsman Anscke Yges Zeestra verkoper Voorstraat 48 1699 243 395r
IEGES, BOUWE Bouwe Yges koper huis en schuur Liemendijk NZ 1733 248 243r
IEGES, BOUWE Bouwe Yges naastligger ten zuiden Liemendijk 1748 251 220r
IEGES, BOUWE Bouwen Yges naastligger ten zuiden Liemendijk 1740 250 85r
IEGES, HARTMAN Hartman Yges mr. bakker koper door niaar huis en bakkerij Noordijs 1 1765 256 129v
IEGES, HARTMAN Hartman Yges Noordijs 1 1765 256 129v
IEGES, HARTMAN de goederen geerfd door de kinderen van wijlen Hartman Yges Rommelhaven 11 1765 256 130v
IEGES, HERE Heere Yges bieder kamer nr. 12 de noordooster hoekkamer 1660 238 7ra1
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1679 241 48v
IEGES, HIDDE Hidde Yges , burger schipper (groot-) koper huis, loods en plaats Voorstraat 27 1681 241 174r
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1681 241 44ra
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper (groot-) naastligger ten oosten Voorstraat 25 1685 242 83v
IEGES, HIDDE Hidde Yges panbakker naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8oost 1696 243 250v
IEGES, HIDDE Hidde Yges verkoper Droogstraat 76 1697 243 303r
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopman naastligger ten westen Voorstraat 29 1698 243 372v
IEGES, HIDDE Hidde Yges oud schipper (groot-) Schritsen 50achter 1699 243 394v
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper koper finaal pan- en estrikwerk Zoutsloot ZZ 1695 243 6ra
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper koper provisioneel Zoutsloot ZZ 1695 243 6ra
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopman naastligger ten oosten Voorstraat 25 1703 244 195r
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten westen Voorstraat 29 1707 245 24v
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten zuiden Bildtstraat 1707 245 36v
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopman naastligger ten westen Voorstraat 29 1711 245 160r
IEGES, HIDDE de erven van Hidde Yges naastligger ten westen Voorstraat 29 1716 245 274r
BAARS, HIDDE IEGES Hidde Yges Baars schipper en koopman (groot-) gelastigde Rozenstraat 1 1707 245 14r
IEGES, MAAIKE Maike Yges verkoper Vissersstraat 1 1776 259 4r
TJESSEMA, IEGES Marijke Yges Tjesma Voorstraat NZ 1740 250 108v
IEGES, PIETER Pyter Yges schipper (wijd-) verkoper van 1/2 onbekend 1696 243 202r
STINSTRA, PIETER IEGES de erven van Pyter Yges Stinstra naastligger ten oosten Hofstraat 19 1756 254 46v
IEGES, PIETER Pytter Yges schipper (groot-) verkoper Zuiderhaven 13 1667 239 95v
IEGES, PIETER Pytter Yges naastligger ten oosten Schritsen 50 1681 241 168v
IEGES, PIETJE Pyttie Yges Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
IEGES, PIETJE Pyttie Yges Ooievaarsteeg OZ 1702 244 153v
IEGES, PIETJE Pyttie Yges Heiligeweg 58 1718 246 2r
IEGES, RIKSTJE Rixtie Yges verkoper van 1/2 onbekend 1696 243 202r
IEGES, WABE de erven van Wabbe Yges naastligger ten noorden Noorderhaven 112 1640 234 113v
IEGES, WIEBE Wybe Yges naastligger ten westen onbekend 1659 237 207v
IEGES, ANDRIES Andries Yghes Hondenstraat 8 1677 241 2r
IEGES, HIDDE Hidde Yghes , burger oud schipper (groot-) verkoper Hondenstraat 8 1677 241 2r
IEGES, PIETER Pieter Yghes , c.u. schipper (groot-) koper huis Schritsen 50achter 1670 240 4r
IEKES, KLAAS Claas Ykes mr. bakker naastligger ten oosten Vijver OZ 1793 264 162r
IEKES, KLAAS de erven van Claas Ykes naastligger ten oosten Vijver OZ 1801 266 10r
WIJGA, KLAAS IEKES Claas Ykes Wijga huurder Lanen 46 1788 262 301r
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ykes Wyga koper van 1/2 stalling Bargebuurt 1799 265 195r
LUDINGA, GERRIT IEKES Gerryt Ykes Ludinga koper huis Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
IEKES, JAKOB Jacob Ykes eigenaar van 1/2 Bargebuurt 1806 267 207r
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wiga molenaar koper 1/2 rogge- en windmolen, 2 maalstenen, zeilen, paard en kar onbekend de Bildpoortsmolen 1800 265 266v
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wyga koper van 1/2 Bargebuurt 1799 265 195r
WIJGA, KLAAS IEKES Klaas Ykes Wijga mr. bakker koper huis en bakkerij Kleine Bredeplaats 22 1788 262 280r
IEKES, MAAIKE Mayke Ykes Lanen 64 1760 255 27r
JELKES, HINKE Hinke Ylkes Lanen 73 1802 266 122r
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veer Voorstraat 87 1771 257 184r
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veer Rommelhaven 16 1771 257 184r
VEER, CHRISTINA Christyna Ymans de Veer Voorstraat 87 1765 256 113r
IEMES, GERLOF Gerlef Ymes mr. scheepstimmerman koper huis Zuiderhaven 6 1670 239 219v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1683 241 235v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes mr. scheepstimmerman koper huis Zuiderpoort (gebied) 1684 242 32r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes mr. scheepstimmerman naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1698 243 351v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1702 244 164r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmerman naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1702 244 169r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmerman naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1702 244 169r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , burger koopman ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , burger koper huis Zoutsloot ZZ 1728 247 80r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopman testament executeur Zoutsloot ZZ 1728 247 80r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopman testament executeur Zoutsloot 1 1728 247 81v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopman Zoutsloot 48 1728 247 82v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koper van 1/4 Noordijs 4 1729 247 238v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , c.s. naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1731 248 40v
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes Zoutsloot ZZ 1740 250 132r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes Zoutsloot ZZ 1740 250 132r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , c.u. huurder Franekereind 10 1750 252 103r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes verkoper Zuiderstraat 1674 240 134r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes , burger mr. scheepstimmerman koper twee ledige plaatsen of werven Zuiderhaven ZZ 1674 240 134v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1674 240 134v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes , c.u. mr. scheepstimmerman koper kamer, loods en plaats Grote Ossenmarkt 25achter 1676 240 247r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes , c.u. mr. scheepstimmerman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 25achter 1676 240 247r
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman koper huis Zuiderpoort (gebied) 1684 242 32v
IEMES, GERLOF de kamer van Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman naastligger ten westen Zuiderpoort (gebied) 1684 242 32v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman koper 2 kamers Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1693 243 40v
IEMES, GERLOF de erven van Gerloff Ymes naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1709 245 92v
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 1732 248 77r
IEMES, de erven van Gerloft Ymes naastligger ten noorden Zuiderstraat 1706 244 324ar
IEMES, GERBEN Germen Ymes naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1703 244 198v
IEMES, HERE Heere Ymes , c.u. huurder (p.w.) Kromme Elleboogsteeg WZ 1717 245 303r
IEMES, JAKOB Jacob Ymes verkoper Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
RING, JAKOB IEMES Jacob Ymes de Ringh verkoper Noorderhaven 61 1709 245 100r
IEMES, JAN Jan Ymes schipper (smal-) Rozengracht 22 1715 245 241r
GROOT, JAN IEMES Jan Ymes de Groot scheepstimmerman koper huis Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
IEMES, MARTEN Marten Ymes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v
RING, MARTJEN IEMES Martijntie Ymes de Ringh Noorderhaven 61 1709 245 100r
IEMES, MAAIKE Maycke Ymes , burgerse Schritsen 1630 232 154v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Droogstraat NZ 1785 261 311v
RING, PIETER IEMES wijlen Pieter Ymes de Ringh Noorderhaven 61 1709 245 100r
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Ymes Tigchelaar koopman Droogstraat 63 1785 262 12r
IEMES, SIEBRICHJE Sybrigje Ymes Rommelhaven 11 1799 265 129r
RING, TJITSKE IEMES Tieskjen Ymes de Ringh Noorderhaven 61 1709 245 100r
IEMES, TJITSKE Tietske Ymes , c.s. Zoutsloot 32 1714 245 221v
IEMES, TJALLING Tjalling Ymes molenaar verkoper Bargebuurt 1706 244 341r
IEMES, TJALLING Tjalling Ymes molenaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1714 245 210r
IEMES, TJITSKE Tjietske Ymes koper van 4/9 brouwerie, mouterie en huis met een kamer, wagenhuis, hof, koe en paardestal Hoogstraat 27 1711 245 150v
IEMES, TJITSKE Tjietske Ymes koper van 4/9 huis Noorderhaven NZ 1711 245 152r
IEMES, TRIJNTJE Trijntie Ymes koper door niaar huis met tuintje en een houtstek erachter Hoogstraat 10 1697 243 275r
BLAUW, TRIJNTJE IEMES Trijntje Ymes Blau Tiepelsteeg 1758 254 172v
IEMES, WILLEMKE Willemke Ymes verkoper Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
IEMES, IEBELTJE Ybeltie Ymes verkoper van 3/7 Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
IEMKES, AUKJE Akke Ymkes Nieuwstraat 25 1777 259 46v
IEMKES, AUKJE de gerepudieerde boedel van wijlen Akke Ymkes Nieuwstraat 25 1791 263 311v
IEMKES, ANDRIES Anderys Ymkes naastligger ten oosten Hoogstraat 22 1741 250 154v
IEMKES, ANDRIES Andries Ymkes naastligger ten noorden tevens mede-verkoper Herenwaltje 17 1733 248 268r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes , burger schipper (trekveer-) verkoper van 1/2 Herenwaltje 17 1733 248 268r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes , burger schipper (trekveer-) verkoper van 1/2 Herenwaltje 19 1733 248 269v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes , burger schipper (trekveer-) bewoner Scheerstraat 1 1733 248 271r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes , burger schipper (trekveer-) verkoper van 1/2 Scheerstraat 1 1733 248 271r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes , burger schipper (trekveer-) naastligger ten oosten Hoogstraat 22 1733 248 272v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes , burger schipper (trekveer-) verkoper van 1/2 Hoogstraat 22 1733 248 272v
IEMKES, ANDRIES mede-verkoper Andrys Ymkes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1733 248 273v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes schipper (trekveer-) verkoper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes , burger schipper (trekveer-) verkoper van 1/2 Hoogstraat 32 1733 248 275r
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes , burger schipper (trekveer-) verkoper van 1/2 Lombardstraat 1 1733 248 276v
IEMKES, de verkopers Andrys Ymkes , c.s. naastligger ten oosten Herenwaltje 15 1733 248 278v
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes , burger schipper (trekveer-) verkoper van 1/2 Herenwaltje 15 1733 248 278v
IEMKES, BEREND Beernd Ymkes huurder (en nog vier andere huisgezinnen) Brouwersstraat 12 1773 258 68v
IEMKES, BEREND Beernt Ymkes naastligger ten noorden Vijver 12 1782 260 183r
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1719 246 53r
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten oosten Karremanstraat ZZ 1727 247 30v
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes Achterstraat ZZ 1736 249 127v
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes Achterstraat ZZ 1736 249 127v
IEMKES, SIKKE Sicco Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1728 247 124r
IEMKES, SIKKE Sicco Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1738 249 271v
IEMKES, SIKKE Sicke Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1714 245 205v
IEMKES, SIKKE Sicke Ymkes naastligger ten zuiden Bildtstraat 7 1729 247 257v
IEMKES, SIKKE wijlen Sicke Ymkes Bildtstraat 9 1744 251 46v
IEMKES, TJITSKE Tzietzke Ymkes Zoutsloot 37 1768 257 63r
IEMES, GERLOF Gerlof Ymmes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25 1696 243 230r
IEMKES, GRIETJE wijlen Grytie Ympkes Achterstraat NZ 1733 248 211r
, MELLE Melle Ymses naastligger ten oosten Noorderhaven 87 1726 246 277v
ENNES, WIETSKE Wytske Ynes Heiligeweg 5 1672 240 15ra
IENSES, AUKJE Auckien Ynses verkoper Havenpoort 1680 241 88v
IENSES, AUKJE Auckien Ynses verkoper Voorstraat 30 1680 241 89r
IENSES, BINNE wijlen Binne Ynses Kruisstraat 3oost 1674 240 135v
IENSES, DIEUWKE de erven van Dieucke Ynses naastligger ten westen Schritsen NZ 1680 241 75v
IENSES, JAKOB Jacob Ynses , burger verkoper Rommelhaven 15 1693 243 31r
IENSES, JELTE Jelte Ynses koopman naastligger ten westen Rommelhaven 11 1687 242 197v
IENSES, JELTE Jelte Ynses houtkoper naastligger ten zuiden Rommelhaven 13 1688 242 229v
IENSES, JELTE Jelte Ynses houtkoper verkoper Rommelhaven 13 1688 242 229v
IENSES, JELTE Jelte Ynses cementmaker koper huis Rommelhaven 1 1694 243 96v
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1697 243 275r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Hoogstraat 10 1697 243 275r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten oosten Rommelhaven NZ 1697 243 297r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven NZ 1698 243 374r
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 11 1713 245 193r
IENSES, JELTE de weduwe van Jelte Ynses naastligger ten zuiden Hoogstraat 14 1720 246 67r
IENSES, MELLE Melle Ynses geniaarde koper Zuiderhaven 65 1725 246 214v
IENSES, MELLE Melle Ynses koper huis Noorderhaven NZ 1725 246 223v
IENSES, MELLE Melle Ynses , burger schipper (wijd-) koper provisioneel huis Franekereind 17 1728 247 2ra
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1738 249 291r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1749 252 20r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19 1749 252 28r
IENSES, MELLE Melle Ynses oud schipper koper huis Zoutsloot NZ 1750 252 96r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19 1757 254 70v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 1 1761 255 67v
IENSES, MELLE Melle Ynses oud schipper koper blauwpand dwarshuis Scheerstraat 5 1763 255 233v
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1767 257 24r
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1776 258 253v
IENSES, MELLE de erven van Melle Ynses naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1780 259 232v
IENSES, SAAPKE Saepke Ynses Hoogstraat NZ 1636 233 179v
IENSES, SIEBRICHJE Sibrig Ynses William Boothstraat 37 1661 238 104r
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses Noorderhaven 11 1685 242 103v
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Rommelhaven NZ 1697 243 297r
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Hoogstraat ZZ 1697 243 300r
IENTES, EELKJE Eeke Yntes Schritsen 23 1808 268 85r
IENTES, JAN de erven van Jan Yntes naastligger ten noorden Zuiderstraat 7 1714 245 227r
IENTES, JAN Jan Yntes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1722 246 135r
IENTES, JOOST Joost Yntes Franekereind 36 1682 241 60va
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes verkoper van 2/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes huurder (p.j.) Achterstraat NZ 1796 264 337v
IENTES, MINNE wijlen Minne Yntes Grote Kerkstraat 27 1694 243 84v
IENTES, OTTE wijlen Otte Yntes Schritsen ZZ 1638 234 65v
IENTES, TEEKELE Taekle Yntes , burger koper huis Schritsen 62 1730 247 342r
IENTES, TEEKELE Taekle Yntes Schritsen 62 1750 252 98r
IENTES, TEUNIS Tonis Yntes bakker naastligger ten westen Droogstraat 1643 235 86r
IENTES, JAN Jan Ynties metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1695 243 121v
IENTES, JAN Jan Ynties naastligger ten noorden Karremanstraat 18 1714 245 226v
IENTES, PIETER Pytter Ynties koper kamer Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v
IENTES, TIEMEN de kamer van Tymen Ynties naastligger ten zuiden Voorstraat ZZ 1654 236 254r
IENTES, JAN Jan Yntjes metselaar koper huis Karremanstraat 16 1684 242 40r
, HIBBE Hibbe Ynys , burger verkoper ten oosten van Harlingen 1615 229 259r
IENSES, MELLE Melle Ynzes naastligger ten westen Zoutsloot 105 1770 257 175r
IENSES, MELLE Melle Ynzes naastligger ten westen Franekereind 19 1771 257 238r
IENSES, PIETJE Pietje Ynzes Kerkpoortstraat 55 1789 263 170r
IEPES, AREND Ane Ypes naastligger ten westen Rozengracht 50 1788 262 285v
IEPES, ANNE de brouwerij van de weduwe van Anne Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 1689 242 276r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes naastligger ten noorden onbekend 1680 241 67v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Havenpoort 1680 241 88v
IEPES, ANSKE het huis van de vroedsman Ansche Ypes Seestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1677 240 250v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper lege plaats Zuiderhaven ZZ 1675 240 202v
IEPES, ANSKE het pas gekochte huis van Ansche Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1675 240 202v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats WZ 1675 240 212r
IEPES, ANSKE de lege plaats van vroedsman Ansche Ypes Zeestra Zuiderhaven ZZ 1676 240 245v
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper kamer Weverstraat 1677 240 257v
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra koper provisioneel 1/4 huis, put en bak Vijver 1 1671 240 10va
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u. koper 2 ledige huisplaatsen Zuiderhaven 18 1678 241 7v
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 5-10-00 CG ((voor de negen grondpachten in deze akte)) Liemendijk 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 2-00-00 CG ((voor de negen grondpachten in deze akte)) Kerkpoortstraat 13 de Witte Trompet 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 2-00-00 CG ((voor de negen grondpachten in deze akte)) Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 2-16-00 CG ((voor de negen grondpachten in deze akte)) Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 3-10-00 CG ((voor de negen grondpachten in deze akte)) Moriaanstraat 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 2-02-00 CG ((voor de negen grondpachten in deze akte)) Grote Ossenmarkt 10 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 2-05-00 CG ((voor de negen grondpachten in deze akte)) Weverstraat ZZ 1679 241 30r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 2-05-00 CG ((voor de negen grondpachten in deze akte)) Weverstraat 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht 2-16-00 CG ((voor de negen grondpachten in deze akte)) Moriaanstraat 1679 241 30r
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra geniaarde koper Voorstraat 30 1680 241 89r
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden onbekend 1680 241 91v
IEPES, ANSKE Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra Havenplein ZZ 1684 242 56r
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ypes koper huis Grote Kerkstraat 31midden 1667 239 100v
IEPES, ANSKE Anscke Ypes Seestra verkoper Voorstraat 65 1675 240 188r
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ypes Zeestra koper hof met bomen en planten en 2 kamers ten noorden daaraan gebouwd Hofstraat ZZ 1673 240 119r
IEPES, ANSKE het huis van vroedsman Anscke Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1673 240 119r
IEPES, ANSKE Anscke Ypes Zeestra naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ypes Zeestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1682 241 180v
IEPES, ANSKE Anske Ypes naastligger ten westen Hondenstraat 4 1660 238 59v
IEPES, ANSKE Anske Ypes verkoper Zuiderhaven 15 1663 238 187v
IEPES, ANSKE Anske Ypes , c.u. koper huis Zuiderhaven 65 1663 238 200r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes mr. timmerman koper 1/2 huis Vijver 1 1665 239 29r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes , c.u. verkoper Rozengracht 13 1671 240 43r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Rozengracht NZ 1681 241 173r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west 1688 242 228r
IEPES, ANSKE vroedschap Anske Ypes Seestra verkoper Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Seestra verkoper Lanen 39 1674 240 158r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Seestra eigenaar van 1/2 Voorstraat 65 1675 240 177r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Seestra koper huis Noorderhaven 72 1687 242 207r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Seestra naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Seestra naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1689 242 288r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Zuiderhaven 2 1670 240 27r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Rozengracht 17 1671 240 42v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Hofstraat 47 1672 240 82r
IEPES, ANSKE Mede vroedschap Anske Ypes Zeestra, burger koper brouwerij en mouterij William Boothstraat 6zuid 1672 240 98v
IEPES, ANSKE vroedschap Anske Ypes Zeestra koper lege plaats Zuiderplein 1674 240 161r
IEPES, ANSKE de hof van Anske Ypes Zeestra naastligger ten oosten Zuiderplein 1674 240 161r
IEPES, ANSKE het timmerhuis van Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Zuiderplein 1674 240 161r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel huis, plaats, put en bak Lanen 39 1670 240 1ra
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel 1/2 huis en gorthuis daarachter Kleine Bredeplaats 16 1672 240 12va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra Vijver 1 1681 241 159r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verpachter grond William Boothstraat 6noord 1682 241 228v
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verkoper William Boothstraat 6noord 1682 241 228v
IEPES, ANSKE Mede-vroedschap Anske Ypes Zeestra koper hof met prieel Rozengracht 7west 1683 241 260r
IEPES, ANSKE Mede-vroedschap Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7west 1683 241 260r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper grondpacht onbekend 1683 241 271r
IEPES, ANSKE huis en hof van de koper Anske Ypes Zeestra (p.j.) onbekend 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper grondpacht onbekend 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Kerkpoortstraat NZ 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper onbekend 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Moriaanstraat 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Kerkpoortstraat 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Vijverstraat 1 1683 241 271r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper onbekend 1683 241 271r
IEPES, ANSKE Vroedsman Anske Ypes Zeestra eigenaar van 2 ledige plaatsen Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel huis onbekend 1682 241 44va
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra, burger verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 9r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Hofstraat 21 1693 243 69r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1696 243 196v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid 1700 244 42v
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verkoper William Boothstraat 6noord 1700 244 53r
IEPES, ANSKE Anske Ypes Zeestra verkoper Grote Ossenmarkt 10 1700 244 53r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Rozengracht 7west 1700 244 70r
IEPES, ANTJE Meerderjarige dogter Antie Ypes verkoper Zoutsloot NZ 1716 245 265r
IEPES, ANTJE Antie Ypes Wasbleek 1736 249 112v
IEPES, ANTJE Antie Ypes verkoper Zoutsloot ZZ 1760 255 23r
IEPES, BAUKJE Baukjen Ypes naastligger ten oosten Hoogstraat 23 1738 249 336r
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten oosten Hofstraat 41 1668 239 27ra
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten noorden Franekereind NZ 1708 245 63r
IEPES, KLAAS Claes Ypes naastligger ten oosten Hofstraat 41 1660 238 22r
IEPES, KLAAS Claes Ypes mr. smid koper huis Noordijs 25 1679 241 51r
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.s. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1700 244 52r
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.s. naastligger ten westen Nieuwstraat 48 1700 244 52r
IEPES, KLAAS Claes Ypes mr. ijzersmid verkoper Nieuwstraat 40 1706 244 317r
IEPES, KLAAS Claes Ypes mr. smid naastligger ten noorden Franekereind NZ 1707 245 19v
IEPES, KLAAS de weduwe van Claes Ypes naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1715 245 234r
IEPES, KLAAS wijlen Claes Ypes mr. smid Nieuwstraat 40 1715 245 240v
IEPES, KLAAS wijlen Claes Ypes verkoper Noordijs 25 1721 246 97v
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.u. huurder Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes verkoper ten oosten van Harlingen 1657 237 112r
IEPES, KORNELIS Cornelis Ypes , c.u. huurder voorboven (p.j.) Zuiderhaven 17 1745 251 64r
IEPES, DIRK Dirk Ypes naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ 1702 244 180v
IEPES, IEME Eme Ypes brouwer naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1669 239 36va
IEPES, IEME Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat OZ 1676 240 229v
IEPES, IEME Eme Ypes brouwer naastligger ten oosten Bildtstraat OZ 1683 241 257r
IEPES, IEME de brouwerij van Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 1680 241 28ra
IEPES, IEME Emme Ypes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1657 237 122r
IEPES, IEME de brouwerij van de weduwe van Emo Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat OZ 1684 242 15v
IEPES, GERRIT Gerrit Ypes huisman verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 43v
IEPES, HERE Heere Ypes stuurman verkoper Bargebuurt 8 1680 241 118r
IEPES, HOITJE Hoitje Ypes Wasbleek 1736 249 112v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1752 252 208r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes ijzersmid Hofstraat 15 1755 253 250r
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten noorden Zuiderstraat 31 1756 254 37v
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1760 254 257r
IEPES, IEME de brouwerij van Ime Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1664 238 204v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes scheepstimmerman koper deftig huis, scheepstimmerwerf en timmerhuis Zoutsloot 1 1757 254 87r
IEPES, JAKOB huis en timmerij van Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1757 254 107v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Bargebuurt 1760 255 30v
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Bargebuurt 1766 256 228r
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot 1767 256 258r
IEPES, JAKOB Jacob Ypes mr. scheepstimmerman verkoper Zoutsloot 1 1769 257 96v
IEPES, JAN Jan Ypes , burger arbeider koper huis Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r
IEPES, JAN Jan Ypes timmerbaas verkoper Zoutsloot ZZ 1760 255 23r
IEPES, JAN Jan Ypes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
IEPES, JAN Jan Ypes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10 1791 263 303v
IEPES, JANKE Jancke Ypes verkoper van 1/2 Molenpad ZZ 1683 241 68ra
IEPES, JANKE Jantien Ypes verkoper van 1/2, en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen Hoogstraat ZZ 1680 241 29va
IEPES, JELLE Jelle Ypes Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
IEPES, JOHANNES Johannes Ypes , c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 101 1741 250 195r
IEPES, JOHANNES wijlen Johannes Ypes Hoogstraat NZ 1757 254 95v
IEPES, JURJEN Jurjen Ypes mr. tingieter koper huis Voorstraat 10 1684 242 28r
IEPES, JURJEN als bewoners de kopers Jurjen Ypes , c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 10 1684 242 28r
IEPES, JURJEN Jurjen Ypes mr. tinnegieter verkoper Voorstraat 10 1685 242 101v
IEPES, MELCHERT Melcher Ypes verkoper andere helft Noorderhaven 98 1700 244 49r
IEPES, MELCHERT Melcher Ypes verkoper Heiligeweg NZ 1700 244 51r
IEPES, MEINERT Meynert Ypes koper hoekhuis Rozengracht 17 Enkhuizen 1672 240 111r
IEPES, MEINERT de weduwe van Meynert Ypes , e.a. timmerman huurder Rozengracht 17 1674 240 144v
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten oosten Schritsen NZ 1680 241 98r
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten oosten Schritsen NZ 1680 241 102v
IEPES, MINSE Mintie Ypes naastligger ten noorden Noordijs 4 1679 241 6ra
IEPES, MINKE Mintje Ypes naastligger ten westen Schritsen 39 1662 238 147v
IEPES, NANKE Nancke Ypes verkoper van 1/2 Noorderhaven 98 1700 244 49r
IEPES, NANKE Nanke Ypes Heiligeweg NZ 1700 244 51r
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker koper huis Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v
IEPES, OBBE Obbe Ypes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker huurder (p.w.) Kleine Ossenmarkt 3 1756 254 51v
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker Kleine Ossenmarkt 3 1756 254 51v
IEPES, PIETER Pieter Ypes verkoper William Boothstraat OZ 1631 232 182v
IEPES, PIETER het hof van Pieter Ypes naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1650 236 117v
IEPES, PIETER het kindskind van wijlen Pieter Ypes verkoper Lanen 76 1668 239 28va
IEPES, PIETER Pyter Ypes wagenmaker naastligger ten oosten Lombardstraat 1662 238 136r
IEPES, PIETER Pyter Ypes wagenmaker verkoper Lombardstraat 1662 238 136r
IEPES, PIETER Pytter Ypes mr. metselaar verkoper Droogstraat ZZ 1683 242 8r
IEPES, PIETER de weduwe van Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1684 242 11v
IEPES, PIETER de weduwe van Pytter Ypes naastligger ten westen Lombardstraat 1699 244 28r
IEPES, SINT Sent Ypes naastligger ten oosten Rozengracht 19 1750 252 60v
GROOT, SIEMEN IEPES Symon Ypes de Groot koper huis en bakkerij Karremanstraat 22 1810 269 1r
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u. koper huis Franekerpoort (gebied) 1643 235 74v
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u. naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1643 235 74v
IEPES, TIJS tegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes , burger molenmaker koper vervallen huis tegenover de Rode Leeuw (eeuwige jaarlijkse rente (staat: 1 zilveren ducaton)) Scheerstraat 1 de Rode Leeuw 1679 241 52v
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmerman naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v
IEPES, TIJS Thijs Ypes koper huis Herenwaltje 15 1687 242 177v
IEPES, TIJS Thijs Ypes , c.u. mr. timmerman naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1696 243 205r
IEPES, TIJS Thijs Ypes mr. timmerman naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1696 243 249v
IEPES, TIJS Thijs Ypes mr. molenmaker naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1701 244 105r
IEPES, TIJS Thijs Ypes , burger molenaar koper huis daar waar de vergulde scheer in de gevel staat Scheerstraat 3 1707 245 25r
IEPES, TIJS Thijs Ypes , burger molenaar naastligger ten westen Scheerstraat 3 1707 245 25r
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes naastligger ten westen Hofstraat 41 1660 238 22r
IEPES, TJEERD de weduwe van Tieerd Ypes naastligger ten oosten Lanen 83 1716 245 264r
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 5 1713 245 190v
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1715 245 232r
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1715 245 232r
IEPES, TIJS Tijs Ypes mr. molenmaker koper door niaar huis Hoogstraat 22 1717 245 308r
IEPES, TIJS Tijs Ypes mr. molenmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 22 1717 245 308r
IEPES, TIJS Tijs Ypes mr. molenmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 22 1717 245 308r
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten oosten Herenwaltje 17 1720 246 85v
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1720 246 85v
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1720 246 85v
IEPES, TIJS Tijs Ypes Herenwaltje 17 1721 246 101r
IEPES, TJEBBE de erven van Tjebbe Ypes verkoper Hofstraat 37 1672 240 113v
IEPES, TJEERD Tjeerd Ypes naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
IEPES, TJEERD Tjeerd Ypes naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg 5 1702 244 188r
IEPES, TJEERD wijlen Tjeerd Ypes Lanen 85 1730 247 348r
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes verkoper van 1/2 Noorderhaven 98 1700 244 49r
IEPES, WATSE Watse Ypes Voorstraat 78 1638 234 59v
IEPES, WIEBE Wibe Ypes naastligger ten westen onbekend 1638 234 64r
IEPES, WIEBE Wyebe Ypes verkoper Noorderhaven 20 1639 234 85r
IEPES, WIEPKJE meerderjarige ongehuwde dochter Wypk Ypes verkoper OZ 1694 243 98r
IEPES, IEME de brouwerij van Yme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1662 238 138r
IEPES, IEMKE Ymke Ypes mr. kuiper huurder Bildtstraat 20 1794 264 205v
IEPES, IENTE Ynte Ypes , c.u. huurder Tiepelsteeg 1773 258 72v
IEPES, IENTE Ynte Ypes balkvlotter huurder Hoogstraat 33 1801 265 307r
IEPES, IENTE Ynte Ypes , c.u. balkvlotter huurder Hoogstraat 33 1801 266 8r
IEPES, IENTE de weduwe van Ynte Ypes huurder (p.j.) Bargebuurt 2 1808 268 58r
IEPES, IEPE Ype Ypes mr. gortmaker verkoper Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
IEPES, SINT Zent Ypes , burger mr. haarwever koper huis Wasbleek 1736 249 112v
, OBBE Obbe Ypes [staat: Hendriks] mr. hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen 3 1740 250 86r
, KLAAS Claes Ypes* smid naastligger ten zuiden Nieuwstraat 36 1687 242 206r
, KLAAS de paardenstal van Claes Ypes* smid naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1701 244 122v
, OBBE Obbe Ypes* hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen 1 1728 247 115r
, OBBE Obbe Ypes* hoedemaker naastligger ten noorden Lanen 1 1731 248 31v
, TJEBBE Tiebbe Ypes* zakkendrager naastligger ten oosten Hofstraat 35 1653 236 247r
, TJEBBE Tiebbe Ypes* zakkendrager naastligger ten oosten Hofstraat 35 1667 239 115v
IEPES, KLAAS Claes Ypis mr. ijzersmid verkoper Nieuwstraat 50 1700 244 60v
IEPES, KLAAS Claes Ypis mr. ijzersmid verkoper Franekereind 1700 244 60v
IEPKES, ANTJE Antje Ypkes verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
IEPKES, KLAAS de stal van Claes Ypkes mr. smid naastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter 1698 243 332v
IEPKES, KLAAS Claes Ypkes mr. smid verkoper Nieuwstraat 38achter 1698 243 332v
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes schuitevoerder koper huis Droogstraat ZZ 1680 241 79r
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1688 242 248r
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1717 245 294v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes koper huis Karremanstraat 1668 239 176v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Karremanstraat 1685 242 71v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Noorderhaven 97 1713 245 195v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1717 245 302r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes koper kamer Bargebuurtspoortje WZ 1719 246 47v
IEPKES, DIRK medeverkoper Dirk Ypkes naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1730 247 356v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes , burger verkoper van 1/2 Zoutsloot 21 1730 247 356v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1740 250 111v
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1742 250 232r
IEPKES, DIRK Dirk Ypkes naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1751 252 144r
IEPKES, DIRK wijlen Dirk Ypkes Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes , burger mr. estrikbakker koper huis Bargebuurt 20 1732 248 141r
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1752 252 235r
IEPKES, DOUWE Douwe Ypkes naastligger ten noorden Bargebuurt 22 1758 254 119v
IEPKES, DOUWE wijlen Douwe Ypkes Bargebuurt 20 1766 256 154r
IEPKES, SIKKE Sicke Ypkes molenaar verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
IEPKES, SIKKE Sicke Ypkes mr. molenaar verkoper onbekend 1753 253 45v
IEPKES, SIKKE Sikke Ypkes molenaar koper rogge en windmolen Bildtpoort (gebied) de Bildtpoortsmolen 1745 251 87v
IEPKES, SIKKE Sikke Ypkes , c.u. mr. molenaar huurder Bildtstraat 2 1747 251 175v
IEPKES, SIKKE Sikke Ypkes mr. molenaar verkoper onbekend 1753 253 46v
IEPKES, SJOERDJE Sjoerdje Ypkes verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
IEPKES, Traintje Ypkes Noorderhaven 87 1726 246 277v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes Romastraat 1725 246 245r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes Gardenierstraat ZZ 1738 249 226v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes Moriaanstraat 3 1738 249 337v
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes Noorderhaven 5 1738 249 291r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntie Ypkes Moriaanstraat 4 1760 255 43r
IEPKES, TRIJNTJE Trijntje Ypkes Bargebuurt 20 1730 247 330r
IEPKES, IEPKE Ypke Ypkes naastligger ten oosten Hoogstraat 17 1752 253 25v
ALGERA, IEPKE IEPKES Ypke Ypkes Algara, c.u. koper huis Zuiderpoort (gebied) 1649 236 92r
IEPES, AAFKE Aefke Yppes koper huis Zuiderhaven 6 1728 247 195v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes , c.u. koper huis Voorstraat 65 1668 239 128v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1669 239 182v
IEPES, ANSKE de timmerwerf van vroedsman Anske Yppes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1684 242 58r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes , c.u. verkoper Zuiderhaven 18 1693 243 56v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes Zeestra koper huis Voorstraat 2 1692 243 11v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes Zeestra koper kamer Hofstraat 21 1692 243 19v
IEPES, ANSKE de vroedsman Anske Yppes Zeestra naastligger ten westen Hofstraat 16 1695 243 122v
IEPES, ANSKE de vroedsman Anske Yppes Zeestra verkoper Hofstraat 16 1695 243 122v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Yppes Zeestra verkoper Brouwersstraat 5 1699 244 30r
IEPES, ANSKE Anske Yppes Zeestra verkoper Zuiderhaven 18 1699 244 32r
IEPES, SINT Cent Yppes naastligger ten oosten Rozengracht 19 1742 250 278v
IEPES, KLAAS Claes Yppes mr. ijzersmid koper 2 kamers achter elkaar Nieuwstraat 38 1684 242 58v
IEPES, KLAAS Claes Yppes mr. smid naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1693 243 36r
IEPES, KLAAS Claes Yppes , burger koper huis en tuintje Nieuwstraat 50 1693 243 47r
IEPES, KLAAS het vorige verkochte perceel met Claes Yppes , c.u. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1693 243 47v
IEPES, KLAAS het vorige verkochte perceel met Claes Yppes , c.u. naastligger ten westen Nieuwstraat 48 1693 243 47v
IEPES, KLAAS Claes Yppes mr. smid naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1695 243 147v
IEPES, DIRK Dirk Yppes mr. scheepstimmerman verkoper Herenknechtenkamerstraat 1709 245 76v
HOLLANDER, GERRIT IEPES wijlen Gerryt Yppes Hollander Hofstraat NZ 1731 248 67r
IEPES, GRIETJE Grietje Yppes huurder woonkamer (p.w.) Kromme Elleboogsteeg 1762 255 137v
IEPES, IEME Ime Yppes , burger brouwer koper huis Zoutsloot 32 1661 238 89r
IEPES, IEME Ime Yppes , burger brouwer naastligger ten westen Zoutsloot 32 1661 238 89r
IEPES, JOHANNES Johannes Yppes winkelier koper 2 bij en aan elkaar gebouwde huizen Hoogstraat NZ 1742 250 247v
IEPES, OBBE Obbe Yppes mr. hoedemaker Zuiderhaven 23 1731 248 65r
IEPES, RINSKE Reinschjen Yppes Bargebuurt 22 1752 252 235r
IEPES, SINT Sent Yppes haawever verkoper Rozengracht NZ 1753 253 127r
IEPES, SIJE Sije Yppes schipper (wijd-) huurder Noorderhaven 67 1693 243 32v
IEPES, TIJS Thijs Yppes , burger koper grondpacht 03-03-00 CG uit hun eigen huis Scheerstraat 1 1694 243 107v
ISAAKS, GERLOF Gerlof Ysaacks koemelker koper huis Lanen 20 1807 267 312r
ISAAKS, GERLOF Gerlof Ysaacks koemelker koper woning Lanen 20achter 1807 267 312r
FABER, JAN ISAAKS Jan Ysaacks Faber kuipersknecht koper huis Hoogstraat 29 1808 268 97r
GROENEWOUD, JAN ISAAKS Jan Ysaacks Groenwolt kapitein koper provisioneel huis Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
ISAAKS, MARTHA Martha Ysaacks Voorstraat 81 1806 267 218v
ISAAKS, MARTHA Martha Ysaacks Voorstraat 81achter 1806 267 218v
FABER, GEERTRUIDA ISAAKS Geertrui Ysaacs Faber verkoper Schritsen NZ 1796 264 318v
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Ysaacs huurder (p.j.) Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
, ELKAN Elkan Ysaak Levy koopman koper van 1/2 huis Voorstraat 36 de Hof van Holland 1805 267 113v
ISAAKS, BEREND Baarent Ysaaks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
ISAAKS, JAKOB Jacob Ysaaks , c.u. huurder (p.w.) Rommelhaven 18drie_a 1766 256 218v
, HANS Hans Ysaax naastligger ten westen Zoutsloot 20achter 1707 245 16r
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysacks naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1729 247 221r
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Ysacks huurder Sint Jacobstraat 12 1754 253 139r
ISAAKS, PIETER Pieter Ysacks , burger koper huis Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
ISAAKS, PIETER Pyter Ysacks Zuiderstraat ZZ 1682 241 176v
ISAAKS, PIETER Pytter Ysacks , burger verkoper Zuiderhaven 18 1682 241 222v
ISAAKS, PIETER Pytter Ysacks Tjeete Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
, SAAPKE Saepke Ysaecks Schritsen NZ 1676 240 246r
, GERLOF Gerlof Ysaeks verkoper Lanen 20achter 1808 268 92v
, GERLOF Gerlof Ysaeks verkoper Lanen 20 1808 268 94r
GROENEWOUD, THOMAS wijlen Thomas Ysaeks Groenewold Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
ISAAKS, AAFKE Aefke Ysaks naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1725 246 218v
ISAAKS, HANS Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v
ISAAKS, HANS de erven van Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r
ISAAKS, HANS de erven van Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r
, AAFKE Aeffke Ysax Spinhuisstraat 1694 243 77v
, HANS Hans Ysax , burger schipper (schuit-) koper huis Zoutsloot 18 1697 243 284r
GROENEWOUD, THOMAS Thomas Ysax Groenewold naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1701 244 138r
IESES, IJSBRAND IJsbrand Yses mr. ijzersmid huis en smederij (p.j.) Zuiderstraat NZ 1771 257 258r
IESKES, LOLKJE Lolck Yskes verkoper Grote Ossenmarkt NZ 1624 231 32v
IESKES, TJERK wijlen burgemeester en ontvanger Tieerck Yskes Zuiderhaven 15 1653 236 245r
, ABRAHAM Abraham Ysrael koopman Oosterbolwerk 1764 256 38v
IESES, ARJEN Arien Ysses naastligger ten westen Noorderhaven 52 1667 239 83r
IESES, WIENSEN Wyntien Ysses naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
IESES, WIENSEN Wyntien Ysses naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
IETES, AGE Age Yttes bakker koper provisioneel kamer Molenpad ZZ 1683 241 68ra
IETES, AGE Age Yttes bakker naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1683 241 68ra
, HANS wijlen Hans Yversen hovenier Nieuweburen 27 1745 251 104r
, HANS Hans Yversen* hovenier naastligger ten westen Wasbleek 2 1739 250 14v
, HANS de tuin van vroedsman Hans Yversen* hovenier [staat: gardenier] naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1741 250 187v
EEUWES, AREND Ane Yves naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1800 265 214r
EEUWES, AREND Ane Yves naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1802 266 95v
EEUWES, AREND Ane Yves verkoper Spinhuisstraat 13 1806 267 214v
EEUWES, TRIJNTJE Trijntje Yves huurder Both Apothekerstraat 1 1733 248 194v
EEUWES, HILLE wijlen Hille Ywes Franekerpoort (gebied) 1644 235 130r
EEUWES, TRIJNTJE Trijntie Ywes verkoper Heiligeweg ZZ 1720 246 76r
, GEERTRUIDA Geertruid Yzaacs Lanen 22 1801 266 9r
ISAAKS, RIENK de weduwe van Rients Yzaks huurder voorboven (p.j.) Lanen 77 1792 264 73r
ISAAKS, SIJKE Sijke Yzaks verkoper Romastraat 13 1761 255 84v