Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ya  Ye  Yi  Yo  Yu  Yy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
WIJGA, ENNE Y. Enne Y. Wijga verkoper Bargebuurt 1806 267 207r0
WIJGA, ENNE Y. Enne Y. Wijga verkoper Bargebuurt 1806 267 207r0
IEBES, IEBE Jib Ybbes verkoper Brouwersstraat 2 1635 233 171r0
IEBES, IEBE Jib Ybbes verkoper Brouwersstraat 2 1635 233 171r0
IEBELES, FOLKERT Folkert Ybeles koper huis Hoogstraat 34 1732 248 107v0
IEBELES, FOLKERT Folkert Ybeles koper huis Hoogstraat 34 1732 248 107v0
VELDHUIS, JAKOB IEBELES Jacob Ybels Velthuis koper huis alwaar Bremen uithangt en de eigendom van de steeg oostwaarts gelegen Noorderhaven 74 Bremen 1674 240 133r0
VELDHUIS, JAKOB IEBELES Jacob Ybels Velthuis koper huis alwaar Bremen uithangt en de eigendom van de steeg oostwaarts gelegen Noorderhaven 74 Bremen 1674 240 133r0
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes koper Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes koper Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v0
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes verkoper Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av0
IEBES, AALTJE Aeltie Ybes verkoper Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av0
IEBES, IEBE Ybe Ybes , c.u. verkoper Heiligeweg 30 1642 235 34v0
IEBES, IEBE Ybe Ybes , c.u. verkoper Heiligeweg 30 1642 235 34v0
IEBELES, FOLKERT Folkert Ybles naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1733 248 275r0
IEBELES, FOLKERT Folkert Ybles naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1733 248 275r0
IEBELES, FOLKERT Folkert Ybles naastligger ten noorden Lombardstraat 1 1733 248 276v0
IEBELES, FOLKERT Folkert Ybles naastligger ten noorden Lombardstraat 1 1733 248 276v0
IJSBRANDS, IEPE Ype Ybrands verkoper Zuiderstraat 7 1777 259 73r0
IJSBRANDS, IEPE Ype Ybrands verkoper Zuiderstraat 7 1777 259 73r0
IJSBRANDS, IETJE Ytje Ybrands koper woning Zoutsloot NZ 1727 247 43v0
IJSBRANDS, IETJE Ytje Ybrands koper woning Zoutsloot NZ 1727 247 43v0
IEBES, AAFKE wijlen Aafke Ybs erflater Zuiderhaven 6 1730 247 11ra0
IEBES, AAFKE wijlen Aafke Ybs erflater Zuiderhaven 6 1730 247 11ra0
IEBES, ALBERT Albert Ybs mr. bakker koper huis met hof Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
IEBES, ALBERT Albert Ybs mr. bakker koper huis met hof Fabrieksstraat 34 1754 253 175r0
IEKES, SIBBELTJE Sibbel Yckes verkoper Schritsen 1652 236 197r1
IEKES, SIBBELTJE Sibbel Yckes verkoper Schritsen 1652 236 197r1
IEKES, TRIJNTJE Trijntie Yckes verkoper Hoogstraat 23 1697 243 270v0
IEKES, TRIJNTJE Trijntie Yckes verkoper Hoogstraat 23 1697 243 270v0
IEDES, TEEKE Teeke Yddes naastligger ten noorden Herenwaltje 15 1687 242 177v0
IEDES, TEEKE Teeke Yddes naastligger ten noorden Herenwaltje 15 1687 242 177v0
IEDES, TETJE Tettje Yddes koper Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r0
IEDES, TETJE Tettje Yddes koper Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r0
IEDES, ANTJE wijlen Anne Ydes verkoper Gedempte Korte Zoutsloot OZ 1600 228 231v0
IEDES, ANTJE wijlen Anne Ydes verkoper Gedempte Korte Zoutsloot OZ 1600 228 231v0
IEDES, ANTJE Antje Ydes koper Zoutsloot 98 1675 240 189r0
IEDES, ANTJE Antje Ydes koper Zoutsloot 98 1675 240 189r0
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14 1781 260 12r0
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14 1781 260 12r0
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16 1781 260 12r0
IEDES, ANTJE Antje Ydes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16 1781 260 12r0
IEDES, AATJE wijlen Attke Ydes koper Havenplein 18a 1605 228 490r0
IEDES, AATJE wijlen Attke Ydes koper Havenplein 18a 1605 228 490r0
IEDES, AATJE wijlen Attke Ydes verkoper Havenplein 18a 1605 228 490r0
IEDES, AATJE wijlen Attke Ydes verkoper Havenplein 18a 1605 228 490r0
IEDES, KORNELIS de plaats eerder van Cornelis Ydes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1600 228 225v0
IEDES, KORNELIS de plaats eerder van Cornelis Ydes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1600 228 225v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes , c.u. naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1600 228 212v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes , c.u. naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1600 228 212v0
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r0
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r0
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r0
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r0
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r0
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Kerkpoortstraat NZ 1652 236 206r0
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Weverstraat 1652 236 206r0
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Weverstraat 1652 236 206r0
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Weverstraat 1652 236 206r0
FEITEMA, KORNELIS IEDES wijlen Cornelis Ydes Feitema verkoper Weverstraat 1652 236 206r0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytema verkoper Droogstraat NZ 1600 228 226r0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytema verkoper Droogstraat NZ 1600 228 226r0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytema naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1611 229 22v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytema naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1611 229 22v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytema verkoper q.q. Hondenstraat 13 1614 229 223r0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feytema verkoper q.q. Hondenstraat 13 1614 229 223r0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feyttema verpachter grond Sint Jacobstraat 8 1616 230 49v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feyttema verpachter grond Sint Jacobstraat 8 1616 230 49v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feyttema verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 8 1616 230 49v0
IEDES, KORNELIS Cornelis Ydes Feyttema verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 8 1616 230 49v0
IEDES, DIRKJE Dirkjen Ydes geniaarde koper Heiligeweg 3 1756 254 31v0
IEDES, DIRKJE Dirkjen Ydes geniaarde koper Heiligeweg 3 1756 254 31v0
IEDES, FLORIS Floris Ydes naastligger ten oosten Vijverstraat 8 1768 257 70v0
IEDES, FLORIS Floris Ydes naastligger ten oosten Vijverstraat 8 1768 257 70v0
IEDES, GIJSBERT Gijsbert Ydes , c.u. koper huis Karremanstraat 20 1723 246 158v0
IEDES, GIJSBERT Gijsbert Ydes , c.u. koper huis Karremanstraat 20 1723 246 158v0
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte]) Zuiderstraat 1663 238 189v0
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte]) Zuiderstraat 1663 238 189v0
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte]) onbekend 1663 238 189v0
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte]) onbekend 1663 238 189v0
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte]) Zuiderstraat 1663 238 189v0
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 1-10-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte]) Zuiderstraat 1663 238 189v0
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 4-00-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte]) Zuiderhaven 65 1663 238 189v0
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 4-00-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte]) Zuiderhaven 65 1663 238 189v0
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 1-08-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte]) Rapenburg 11 1663 238 189v0
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 1-08-00 cg ([voor de vijf grondpachten in deze akte]) Rapenburg 11 1663 238 189v0
IEDES, GRIETJE Grietie Ydes koper Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
IEDES, GRIETJE Grietie Ydes koper Zeilmakersstraat 9 1670 240 21v0
IEDES, GRIETJE wijlen Grietie Ydes verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
IEDES, GRIETJE wijlen Grietie Ydes verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
IEDES, HENDRIK Hendrik Ydes , c.u. huurder Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r0
IEDES, HENDRIK Hendrik Ydes , c.u. huurder Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r0
IEDES, JAKOB Jacob Ydes schipper op Sneek koper huis Heiligeweg 32 1720 246 91v0
IEDES, JAKOB Jacob Ydes schipper op Sneek koper huis Heiligeweg 32 1720 246 91v0
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter 1745 251 111r0
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter 1745 251 111r0
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten noorden Heiligeweg 30 1721 246 122r0
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten noorden Heiligeweg 30 1721 246 122r0
IEDES, JAKOB Jacob Ydes mr. timmerman verkoper Zuiderhaven 52 1799 265 133v0
IEDES, JAKOB Jacob Ydes mr. timmerman verkoper Zuiderhaven 52 1799 265 133v0
IEDES, JAKOB Jacob Ydes zoutdrager verkoper Heiligeweg 32 1727 246 305v0
IEDES, JAKOB Jacob Ydes zoutdrager verkoper Heiligeweg 32 1727 246 305v0
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32 1744 251 44r0
IEDES, JAKOB Jacob Ydes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32 1744 251 44r0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Rapenburg 10 1712 245 315v0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Rapenburg 10 1712 245 315v0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Rapenburg 12 1712 245 315v0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Rapenburg 12 1712 245 315v0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Rapenburg 14 1712 245 315v0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Rapenburg 14 1712 245 315v0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper door niaar 3/4 huis Lanen 23 1711 245 161v0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper door niaar 3/4 huis Lanen 23 1711 245 161v0
IEDES, JAN mr. Jan Ydes naastligger ten zuiden Voorstraat 26achter 1722 246 147r0
IEDES, JAN mr. Jan Ydes naastligger ten zuiden Voorstraat 26achter 1722 246 147r0
IEDES, JAN mr. Jan Ydes kleermaker naastligger ten oosten Lanen 23 1711 245 161v0
IEDES, JAN mr. Jan Ydes kleermaker naastligger ten oosten Lanen 23 1711 245 161v0
IEDES, JAN mr. Jan Ydes kleermaker naastligger ten noorden Lanen 23 1711 245 161v0
IEDES, JAN mr. Jan Ydes kleermaker naastligger ten noorden Lanen 23 1711 245 161v0
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten oosten Lanen 21 1730 247 368v0
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten oosten Lanen 21 1730 247 368v0
IEDES, JAN de woning van Jan Ydes , c.u. naastligger ten zuiden Lanen 82 1715 245 239r0
IEDES, JAN de woning van Jan Ydes , c.u. naastligger ten zuiden Lanen 82 1715 245 239r0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper huis Grote Kerkstraat 40west 1709 245 99r0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper huis Grote Kerkstraat 40west 1709 245 99r0
IEDES, JAN wijlen Jan Ydes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1719 246 37r0
IEDES, JAN wijlen Jan Ydes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1719 246 37r0
IEDES, JAN Jan Ydes koper huis Zuiderstraat 9 1668 239 127r0
IEDES, JAN Jan Ydes koper huis Zuiderstraat 9 1668 239 127r0
IEDES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Ydes naastligger ten noorden Zuiderstraat 7 1714 245 227r0
IEDES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Ydes naastligger ten noorden Zuiderstraat 7 1714 245 227r0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper 1/4 huis Lanen 23 1713 245 194v0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper 1/4 huis Lanen 23 1713 245 194v0
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u. mr. kleermaker eigenaar van 3/4 Lanen 23 1713 245 194v0
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u. mr. kleermaker eigenaar van 3/4 Lanen 23 1713 245 194v0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten oosten Lanen 23 1713 245 194v0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten oosten Lanen 23 1713 245 194v0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper huis Lanen 25 1708 245 48v0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper huis Lanen 25 1708 245 48v0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten noorden Lanen 23 1713 245 194v0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten noorden Lanen 23 1713 245 194v0
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1717 245 291v0
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1717 245 291v0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1710 245 136r0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1710 245 136r0
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u. kleermaker verkoper Grote Kerkstraat 40west 1719 246 41v0
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u. kleermaker verkoper Grote Kerkstraat 40west 1719 246 41v0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker verkoper Lanen 82a 1717 245 294r0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker verkoper Lanen 82a 1717 245 294r0
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten westen Lanen 12 1722 246 127r0
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten westen Lanen 12 1722 246 127r0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper woning Lanen 23achter 1711 245 157r0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker koper woning Lanen 23achter 1711 245 157r0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten oosten Lanen 23achter 1711 245 157r0
IEDES, JAN Jan Ydes mr. kleermaker naastligger ten oosten Lanen 23achter 1711 245 157r0
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten westen Lanen 12 1728 247 77r0
IEDES, JAN Jan Ydes naastligger ten westen Lanen 12 1728 247 77r0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 82 1712 245 315v0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 82 1712 245 315v0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 84 1712 245 315v0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 84 1712 245 315v0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 86 1712 245 315v0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 86 1712 245 315v0
IEDES, JANKE Jan Ydes kleermaker verkoper q.q. Heiligeweg 12 1724 246 212v0
IEDES, JANKE Jan Ydes kleermaker verkoper q.q. Heiligeweg 12 1724 246 212v0
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u. schipper koper huis Lanen 6 1719 246 45r0
IEDES, JAN Jan Ydes , c.u. schipper koper huis Lanen 6 1719 246 45r0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 82a 1712 245 315v0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Lanen 82a 1712 245 315v0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Spekmarkt 6 1712 245 315v0
IEDES, JAN Jan Ydes verkoper q.q. Spekmarkt 6 1712 245 315v0
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Groot naastligger ten westen Noorderhaven 92 1747 251 196v0
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Groot naastligger ten westen Noorderhaven 92 1747 251 196v0
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Groot schipper koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v0
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Groot schipper koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v0
GROOT, JAN IEDES de erfgenamen van wijlen Jan Ydes de Groot naastligger ten noorden Noorderhaven 90achter 1755 253 245r0
GROOT, JAN IEDES de erfgenamen van wijlen Jan Ydes de Groot naastligger ten noorden Noorderhaven 90achter 1755 253 245r0
GROOT, JAN IEDES de erfgenamen van wijlen Jan Ydes de Groot naastligger ten noorden Voorstraat 45west 1755 253 245r0
GROOT, JAN IEDES de erfgenamen van wijlen Jan Ydes de Groot naastligger ten noorden Voorstraat 45west 1755 253 245r0
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Groot wijdschipper verkoper Lanen 6 1728 247 74r0
GROOT, JAN IEDES Jan Ydes de Groot wijdschipper verkoper Lanen 6 1728 247 74r0
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaarden mr. kleermaker naastligger ten oosten Lanen 23 1733 248 223r0
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaarden mr. kleermaker naastligger ten oosten Lanen 23 1733 248 223r0
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaarden mr. kleermaker verkoper Lanen 23 1733 248 223r0
WIJNGAARDEN, JAN IEDES Jan Ydes Wijngaarden mr. kleermaker verkoper Lanen 23 1733 248 223r0
IEDES, JANKE Janke Ydes koper Nieuwstraat 40 1732 248 175v0
IEDES, JANKE Janke Ydes koper Nieuwstraat 40 1732 248 175v0
IEDES, JANKE Janke Ydes naastligger ten westen Nieuwstraat 40 1732 248 175v0
IEDES, JANKE Janke Ydes naastligger ten westen Nieuwstraat 40 1732 248 175v0
IEDES, JETSKE wijlen Jetske Ydes verkoper Grote Kerkstraat 1606 228 523r0
IEDES, JETSKE wijlen Jetske Ydes verkoper Grote Kerkstraat 1606 228 523r0
IEDES, NOLLE Nolles Ydes zakkendrager verkoper van 1/3 Lanen 63 1745 251 97v0
IEDES, NOLLE Nolles Ydes zakkendrager verkoper van 1/3 Lanen 63 1745 251 97v0
IEDES, OTJE Ottie Ydes verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost 1727 247 44v0
IEDES, OTJE Ottie Ydes verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost 1727 247 44v0
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1673 240 119r0
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1673 240 119r0
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes verpachter grond Rozengracht 7west 1674 240 161r0
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes verpachter grond Rozengracht 7west 1674 240 161r0
IEDES, FILIPPUS de tuin van Philippus Ydes naastligger ten zuiden Rozengracht 7west 1674 240 161r0
IEDES, FILIPPUS de tuin van Philippus Ydes naastligger ten zuiden Rozengracht 7west 1674 240 161r0
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes verkoper Rozengracht 7west 1674 240 161r0
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes verkoper Rozengracht 7west 1674 240 161r0
IEDES, FILIPPUS Philips Ydes verkoper Rozengracht 7west 1657 237 114r0
IEDES, FILIPPUS Philips Ydes verkoper Rozengracht 7west 1657 237 114r0
IEDES, FILIPPUS de hof van Philips Ydes naastligger ten zuiden Rozengracht 7west 1666 239 34v0
IEDES, FILIPPUS de hof van Philips Ydes naastligger ten zuiden Rozengracht 7west 1666 239 34v0
IEDES, FILIPPUS Philips Ydes , c.u. koper huis Rozengracht 5 1657 237 141r0
IEDES, FILIPPUS Philips Ydes , c.u. koper huis Rozengracht 5 1657 237 141r0
IEDES, REIN Rein Ydes naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1781 260 65v0
IEDES, REIN Rein Ydes naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1781 260 65v0
IEDES, REMMERT Remmert Ydes koper huis en plaats onbekend NZ 1624 230 378v0
IEDES, REMMERT Remmert Ydes koper huis en plaats onbekend NZ 1624 230 378v0
IEDES, REIN de hof van Reyn Ydes naastligger ten noorden Droogstraat 41 1632 233 65v0
IEDES, REIN de hof van Reyn Ydes naastligger ten noorden Droogstraat 41 1632 233 65v0
IEDES, RINSKE Rinscke Ydes koper Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r0
IEDES, RINSKE Rinscke Ydes koper Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r0
IEDES, RINSKE Rinske Ydes koper Lanen 64 1765 256 134v0
IEDES, RINSKE Rinske Ydes koper Lanen 64 1765 256 134v0
IEDES, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Syberen Ydes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1641 234 142r0
IEDES, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Syberen Ydes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1641 234 142r0
IEDES, SIEBREN Sybrandt Ydes protesteert vanwege een borgstelling Noordees (gebied) 1605 228 444v0
IEDES, SIEBREN Sybrandt Ydes protesteert vanwege een borgstelling Noordees (gebied) 1605 228 444v0
IEDES, SIEBREN de landen van de erfgenamen van wijlen Sybrandt Ydes naastligger ten oosten van Harlingen 1617 230 85v0
IEDES, SIEBREN de landen van de erfgenamen van wijlen Sybrandt Ydes naastligger ten oosten van Harlingen 1617 230 85v0
KOOLHART, TEEKE IEDES vroedsman Taco Ydes Koolhart naastligger ten oosten Hoogstraat 43 1706 244 316r0
KOOLHART, TEEKE IEDES vroedsman Taco Ydes Koolhart naastligger ten oosten Hoogstraat 43 1706 244 316r0
IEDES, TEEKE vroedsman Taeco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1696 243 249v0
IEDES, TEEKE vroedsman Taeco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1696 243 249v0
IEDES, TEEKE Taeke Ydes naastligger ten westen Hoogstraat 24 1690 242 310v0
IEDES, TEEKE Taeke Ydes naastligger ten westen Hoogstraat 24 1690 242 310v0
IEDES, TEEKE als gebruiker Take Ydes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v0
IEDES, TEEKE als gebruiker Take Ydes naastligger ten westen buiten Harlingen 1642 234 173v0
KOOLHART, TEEKE IEDES wijlen vroedsman Take Ydes Coolhart erflater Herenwaltje 19 1711 245 159r0
KOOLHART, TEEKE IEDES wijlen vroedsman Take Ydes Coolhart erflater Herenwaltje 19 1711 245 159r0
IEDES, vroedsman Teco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1696 243 205r0
IEDES, vroedsman Teco Ydes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1696 243 205r0
IEDES, TJEERD Tiaerdt Ydes koper huis Peterseliestraat 1632 233 41v0
IEDES, TJEERD Tiaerdt Ydes koper huis Peterseliestraat 1632 233 41v0
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ydes verkoper Bargebuurt 9 1709 245 83r0
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Ydes verkoper Bargebuurt 9 1709 245 83r0
IEDES, WATSE Waatse Ydes verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot OZ 1600 228 231v0
IEDES, WATSE Waatse Ydes verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot OZ 1600 228 231v0
IEDES, WATSE Waatse Ydes verpachter grond Gedempte Korte Zoutsloot 25 1602 228 334v0
IEDES, WATSE Waatse Ydes verpachter grond Gedempte Korte Zoutsloot 25 1602 228 334v0
IEDES, WATSE Waatze Ydes verpachter grond ([blijkens een protest]) Droogstraat 57 1600 228 236r0
IEDES, WATSE Waatze Ydes verpachter grond ([blijkens een protest]) Droogstraat 57 1600 228 236r0
IEDES, WATSE Waatze Ydes protesteert vanwege een vordering Droogstraat 57 1600 228 236r0
IEDES, WATSE Waatze Ydes protesteert vanwege een vordering Droogstraat 57 1600 228 236r0
IEDES, WATSE Watze Ydes verpachter grond Karremanstraat 28noord 1604 228 417r0
IEDES, WATSE Watze Ydes verpachter grond Karremanstraat 28noord 1604 228 417r0
IEDES, IEBE Ybe Ydes naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot OZ 1600 228 231v0
IEDES, IEBE Ybe Ydes naastligger ten zuiden Gedempte Korte Zoutsloot OZ 1600 228 231v0
IEDES, IEDE de weduwe van wijlen Yde Ydes huurder (p.j.) Both Apothekerstraat 11 1753 253 102r0
IEDES, IEDE de weduwe van wijlen Yde Ydes huurder (p.j.) Both Apothekerstraat 11 1753 253 102r0
IEDES, IEDE de weduwe van wijlen Yde Ydes naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1757 254 93r0
IEDES, IEDE de weduwe van wijlen Yde Ydes naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1757 254 93r0
IEDES, IEDE Yde Ydes matroos op het Prinsenjacht verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
IEDES, IEDE Yde Ydes matroos op het Prinsenjacht verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v0
REINALDA, IEFKE IEDES Yfke Ydes Reynalda koper Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r0
REINALDA, IEFKE IEDES Yfke Ydes Reynalda koper Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r0
IDSES, IEKE Eeke Ydses molenaar verkoper Noordermolen 1 1753 253 103r0
IDSES, IEKE Eeke Ydses molenaar verkoper Noordermolen 1 1753 253 103r0
IDSES, SIEBOUT de nagelaten weeskinderen van wijlen Syboldt Ydts verkoper Vijverstraat 1600 228 190r0
IDSES, SIEBOUT de nagelaten weeskinderen van wijlen Syboldt Ydts verkoper Vijverstraat 1600 228 190r0
IDSES, SIEBOUT wijlen Syboldt Ydts verkoper Vijverstraat 1599 228 181v0
IDSES, SIEBOUT wijlen Syboldt Ydts verkoper Vijverstraat 1599 228 181v0
, IDS Ydts Ydtssen rogverschieter naastligger ten noorden Gardenierstraat 1617 230 94r0
IDSES, MEINERT wijlen Meynert Ydzes verkoper Vijversteeg 8 1611 229 53v0
IDSES, MEINERT wijlen Meynert Ydzes verkoper Vijversteeg 8 1611 229 53v0
IEBELES, FOLKERT de weduwe van wijlen Folkert Yebeles naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1740 250 96ar0
IEBELES, FOLKERT de weduwe van wijlen Folkert Yebeles naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1740 250 96ar0
IEBELES, FOLKERT de weduwe van wijlen Folkert Yebeles , c.s. naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1740 250 125v0
IEBELES, FOLKERT de weduwe van wijlen Folkert Yebeles , c.s. naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1740 250 125v0
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuis koper plaatsje gebruikt als hoenderhok Voorstraat 37achter 1693 243 41r0
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuis naastligger ten westen Voorstraat 37achter 1693 243 41r0
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Yebels Velthuis naastligger ten noorden Voorstraat 37achter 1693 243 41r0
VELDHUIS, JAKOB oud burgemeester Jacob Yebels Velthuis biersteker verkoper Noorderhaven 108 1698 243 382r0
IEBES, WILLEM ledige plaats en houtstek van de erfgenamen van wijlen Willem Yebes naastligger ten westen Hoogstraat 10 1637 234 42v0
IEBES, WILLEM ledige plaats en houtstek van de erfgenamen van wijlen Willem Yebes naastligger ten westen Hoogstraat 10 1637 234 42v0
IEBELES, GOSSE Gosse Yebles verkoper Franekerpoort (gebied) 1670 240 11r0
IEBELES, GOSSE Gosse Yebles verkoper Franekerpoort (gebied) 1670 240 11r0
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1757 254 78r0
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1757 254 78r0
IEBES, ALBERT Albert Yebs koper woning Droogstraat 22 1757 254 85v0
IEBES, ALBERT Albert Yebs koper woning Droogstraat 22 1757 254 85v0
IEBES, ALBERT Albert Yebs mr. bakker verkoper q.q. Droogstraat 22 1757 254 85v0
IEBES, ALBERT Albert Yebs mr. bakker verkoper q.q. Droogstraat 22 1757 254 85v0
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1758 254 173v0
IEBES, ALBERT Albert Yebs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1758 254 173v0
OSINGA, ALBERT IEBES burgemeester Albert Yebs Osinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1773 258 120v0
OSINGA, ALBERT IEBES burgemeester Albert Yebs Osinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1773 258 120v0
OSINGA, ALBERT IEBES vroedsman Albert Yebs Osinga naastligger ten oosten Rommelhaven 13 1758 254 128v0
OSINGA, ALBERT IEBES vroedsman Albert Yebs Osinga naastligger ten oosten Rommelhaven 13 1758 254 128v0
OSINGA, ALBERT IEBES vroedsman Albert Yebs Osinga naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1758 254 128v0
OSINGA, ALBERT IEBES vroedsman Albert Yebs Osinga naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1758 254 128v0
OSINGA, ALBERT IEBES vroedsman Albert Yebs Osinga naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1758 254 131r0
OSINGA, ALBERT IEBES vroedsman Albert Yebs Osinga naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1758 254 131r0
IEBES, TRIJNTJE Trijntje Yebs koper Lanen 87 1764 256 84v0
IEBES, TRIJNTJE Trijntje Yebs koper Lanen 87 1764 256 84v0
IEDES, ANSKJE Anskjen Yedes huurder woonkamer (p.j.) Rozengracht 23 1741 250 146v0
IEDES, ANSKJE Anskjen Yedes huurder woonkamer (p.j.) Rozengracht 23 1741 250 146v0
IEDES, ANTJE Antie Yedes huurder (p.w.) Bargebuurtspoortje 6zuid 1761 255 48v0
IEDES, ANTJE Antie Yedes huurder (p.w.) Bargebuurtspoortje 6zuid 1761 255 48v0
IEDES, ANTJE wijlen Antie Yedes verkoper Heiligeweg 21 1734 249 3r0
IEDES, ANTJE wijlen Antie Yedes verkoper Heiligeweg 21 1734 249 3r0
IEDES, ANTJE Antje Yedes huurder (p.w.) Bargebuurt 12 1780 259 242v0
IEDES, ANTJE Antje Yedes huurder (p.w.) Bargebuurt 12 1780 259 242v0
IEDES, AATJE Attie Yedes naastligger ten oosten Zuidergat 21 1737 249 190v0
IEDES, AATJE Attie Yedes naastligger ten oosten Zuidergat 21 1737 249 190v0
IEDES, AATJE Attje Yedes verkoper Zuiderhaven 34west 1758 254 179r0
IEDES, AATJE Attje Yedes verkoper Zuiderhaven 34west 1758 254 179r0
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaarden koper huis Lanen 43 1777 259 59r0
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaarden koper huis Lanen 43 1777 259 59r0
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaarden schrijf- en rekenmeester koper huis en tuintje Noorderhaven 76 1755 253 229v0
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaarden schrijf- en rekenmeester koper huis en tuintje Noorderhaven 76 1755 253 229v0
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaarden schrijf- en rekenmeester koper huis en tuintje Noorderhaven 78 1755 253 229v0
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES Claas Yedes Wijngaarden schrijf- en rekenmeester koper huis en tuintje Noorderhaven 78 1755 253 229v0
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES wijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaarden verkoper Noorderhaven 76 1782 260 200v0
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES wijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaarden verkoper Noorderhaven 76 1782 260 200v0
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES wijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaarden verkoper Noorderhaven 78 1782 260 200v0
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES wijlen vroedsman Claas Yedes Wijngaarden verkoper Noorderhaven 78 1782 260 200v0
IEDES, KORNELIS de hof van Cornelis Yedes Feytema naastligger ten westen Klaverbladstraat WZ 1631 233 38r0
IEDES, KORNELIS de hof van Cornelis Yedes Feytema naastligger ten westen Klaverbladstraat WZ 1631 233 38r0
IEDES, DIRKJE Dirkje Yedes koper Schritsen 61 1758 254 167v0
IEDES, DIRKJE Dirkje Yedes koper Schritsen 61 1758 254 167v0
IEDES, FLORIS Floris Yedes koper huis Vijverstraat 12 1736 249 150r0
IEDES, FLORIS Floris Yedes koper huis Vijverstraat 12 1736 249 150r0
IEDES, FLORIS wijlen Floris Yedes verkoper Vijverstraat 12 1778 259 132r0
IEDES, FLORIS wijlen Floris Yedes verkoper Vijverstraat 12 1778 259 132r0
IEDES, FLORIS Floris Yedes huurder Raamstraat 8 1783 261 108v0
IEDES, FLORIS Floris Yedes huurder Raamstraat 8 1783 261 108v0
IEDES, GOSSE de erfgenamen van wijlen Gosse Yedes naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1739 250 61r0
IEDES, GOSSE de erfgenamen van wijlen Gosse Yedes naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1739 250 61r0
IEDES, GOSSE Gosse Yedes naastligger ten noorden Karremanstraat 1729 247 256v0
IEDES, GOSSE Gosse Yedes naastligger ten noorden Karremanstraat 1729 247 256v0
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes koper Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r0
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes koper Bargebuurtspoortje 12 1733 248 194r0
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes huurder Schritsen 26 1699 243 393r0
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes huurder Schritsen 26 1699 243 393r0
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes verkoper Bargebuurtspoortje 10 1738 249 234v0
IEDES, GRIETJE Grytie Yedes verkoper Bargebuurtspoortje 10 1738 249 234v0
IEDES, GRIETJE Gryttie Yedes koper Nieuwstraat 38 1738 249 234r0
IEDES, GRIETJE Gryttie Yedes koper Nieuwstraat 38 1738 249 234r0
IEDES, IEMKJE Imke Yedes koper Zoutsloot 61 1775 258 232v0
IEDES, IEMKJE Imke Yedes koper Zoutsloot 61 1775 258 232v0
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdrager koper huis Nieuwstraat 34 1740 250 129v0
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdrager koper huis Nieuwstraat 34 1740 250 129v0
IEDES, JAKOB Jacob Yedes mr. metselaar koper Zuiderhaven ZZ 1792 264 13r0
IEDES, JAKOB Jacob Yedes mr. metselaar koper Zuiderhaven ZZ 1792 264 13r0
IEDES, JAKOB Jacob Yedes mr. metselaar naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1792 264 13r0
IEDES, JAKOB Jacob Yedes mr. metselaar naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1792 264 13r0
IEDES, JAKOB Jacob Yedes mr. metselaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1792 264 13r0
IEDES, JAKOB Jacob Yedes mr. metselaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1792 264 13r0
IEDES, JAKOB Jacob Yedes huurder Nieuwstraat 34 1736 249 133r0
IEDES, JAKOB Jacob Yedes huurder Nieuwstraat 34 1736 249 133r0
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdrager verkoper Nieuwstraat 34 1758 254 124r0
IEDES, JAKOB Jacob Yedes zoutdrager verkoper Nieuwstraat 34 1758 254 124r0
IEDES, JAN Jan Yedes mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Zuiderstraat 11 1685 242 94v0
IEDES, JAN Jan Yedes mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Zuiderstraat 11 1685 242 94v0
IEDES, JAN Jan Yedes naastligger ten oosten Zuiderstraat 7 1695 243 143v0
IEDES, JAN Jan Yedes naastligger ten oosten Zuiderstraat 7 1695 243 143v0
GROOT, JAN IEDES Jan Yedes de Groot beurtschipper koper Noorderhaven 90 1738 249 292r0
GROOT, JAN IEDES Jan Yedes de Groot beurtschipper koper Noorderhaven 90 1738 249 292r0
GROOT, JAN IEDES de weduwe van wijlen Jan Yedes de Groot, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 52 1752 252 216v0
GROOT, JAN IEDES de weduwe van wijlen Jan Yedes de Groot, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 52 1752 252 216v0
GROOT, JAN IEDES Jan Yedes de Groot huurder beneden Voorstraat 10 1739 250 10v0
GROOT, JAN IEDES Jan Yedes de Groot huurder beneden Voorstraat 10 1739 250 10v0
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden naastligger ten oosten Lanen 23 1735 249 44r0
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden naastligger ten oosten Lanen 23 1735 249 44r0
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden, c.u. mr. kleermaker huurder Schritsen 43 1760 255 36r0
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden, c.u. mr. kleermaker huurder Schritsen 43 1760 255 36r0
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden mr. kleermaker koper huis en tuintje Schritsen 35 1761 255 47v0
WIJNGAARD, JAN IEDES Jan Yedes Wijngaerden mr. kleermaker koper huis en tuintje Schritsen 35 1761 255 47v0
IEDES, JANKE Janneke Yedes verkoper van 1/3 Heiligeweg 21 1731 248 65v0
IEDES, JANKE Janneke Yedes verkoper van 1/3 Heiligeweg 21 1731 248 65v0
IEDES, LUTSKE Lutske Yedes huurder Vianen OZ 1682 241 190v0
IEDES, LUTSKE Lutske Yedes huurder Vianen OZ 1682 241 190v0
IEDES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Yedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1660 238 40r0
IEDES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Yedes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1660 238 40r0
IEDES, OTJE Ottie Yedes koper hof en zomerhuis Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r0
IEDES, OTJE Ottie Yedes koper hof en zomerhuis Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r0
IEDES, OTJE Ottie Yedes naastligger ten westen Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r0
IEDES, OTJE Ottie Yedes naastligger ten westen Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r0
IEDES, OTJE Ottje Yedes verkoper Zuiderhaven 28 1759 254 198r0
IEDES, OTJE Ottje Yedes verkoper Zuiderhaven 28 1759 254 198r0
IEDES, FILIPPUS de hof van Philip Yedes naastligger ten westen Rozengracht 7west 1660 238 29v0
IEDES, FILIPPUS de hof van Philip Yedes naastligger ten westen Rozengracht 7west 1660 238 29v0
IEDES, FILIPPUS grondpacht uit de hof van wijlen Philippus Yedes eigenaar perceel Rozengracht 7west 1683 241 271r0
IEDES, FILIPPUS grondpacht uit de hof van wijlen Philippus Yedes eigenaar perceel Rozengracht 7west 1683 241 271r0
IEDES, REIN Rein Yedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1768 257 38r0
IEDES, REIN Rein Yedes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1768 257 38r0
IEDES, REIN Rein Yedes scheepstimmerman koper huis Brouwersstraat 15 1762 255 160r0
IEDES, REIN Rein Yedes scheepstimmerman koper huis Brouwersstraat 15 1762 255 160r0
IEDES, REIN Rein Yedes binnenvader Gereformeerd Armenhuis verkoper van 1/3 Schritsen 61 1771 257 196v0
IEDES, REIN Rein Yedes binnenvader Gereformeerd Armenhuis verkoper van 1/3 Schritsen 61 1771 257 196v0
IEDES, REIN de schuur van Reyn Yedes naastligger ten westen Zoutsloot 38 1632 233 51v0
IEDES, REIN de schuur van Reyn Yedes naastligger ten westen Zoutsloot 38 1632 233 51v0
IEDES, RINSKE Rinske Yedes verkoper Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
IEDES, RINSKE Rinske Yedes verkoper Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r0
IEDES, SAKE Saeke Yedes , thans buitenlands zijnde schipper verkoper van 1/3 Schritsen 61 1771 257 196v0
IEDES, SAKE Saeke Yedes , thans buitenlands zijnde schipper verkoper van 1/3 Schritsen 61 1771 257 196v0
IEDES, SJOUKJE Sjoucke Yedes koper Zoutsloot 1 1689 242 286r0
IEDES, SJOUKJE Sjoucke Yedes koper Zoutsloot 1 1689 242 286r0
IEDES, SIETSKE Sytske Yedes , minderjarig verkoper van 1/3 Schritsen 61 1771 257 196v0
IEDES, SIETSKE Sytske Yedes , minderjarig verkoper van 1/3 Schritsen 61 1771 257 196v0
IEDES, TEEKE Taeke Yedes koper door niaar Hoogstraat 47 1681 241 172r0
IEDES, TEEKE Taeke Yedes koper door niaar Hoogstraat 47 1681 241 172r0
IEDES, TEEKE Taeke Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1690 242 335v0
IEDES, TEEKE Taeke Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1690 242 335v0
IEDES, TEEKE het huis van Take Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1684 242 49r0
IEDES, TEEKE het huis van Take Yedes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1684 242 49r0
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Droogstraat 23 1734 249 14r0
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Droogstraat 23 1734 249 14r0
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Grote Ossenmarkt 18 1740 250 96r0
IEDES, TETJE Tettie Yedes verkoper Grote Ossenmarkt 18 1740 250 96r0
IEDES, TETJE Tettje Yedes koper Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
IEDES, TETJE Tettje Yedes koper Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r0
IEDES, TIJS Thijs Yedes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 13 1807 267 298r0
IEDES, TIJS Thijs Yedes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 13 1807 267 298r0
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duininga koopman koper huis of stal Rozenstraat 3 1810 268 357v0
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duininga koopman koper huis of stal Rozenstraat 3 1810 268 357v0
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duninga koper huis Grote Ossenmarkt 15 1803 267 4r0
IEDES, TIJS Thijs Yedes Duninga koper huis Grote Ossenmarkt 15 1803 267 4r0
IEDES, TJEERD Tjaard Yedes koper huis Zuiderhaven 6 1786 262 109v0
IEDES, TJEERD Tjaard Yedes koper huis Zuiderhaven 6 1786 262 109v0
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Yedes koper Lanen 36 1732 248 169v0
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Yedes koper Lanen 36 1732 248 169v0
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Yedes verkoper van 1/3 Heiligeweg 21 1731 248 65v0
IEDES, TRIJNTJE Trijntie Yedes verkoper van 1/3 Heiligeweg 21 1731 248 65v0
IEDES, TRIJNTJE Trijntje Yedes verkoper Lanen 36 1760 255 12v0
IEDES, TRIJNTJE Trijntje Yedes verkoper Lanen 36 1760 255 12v0
IEDES, IEDE dat is nu het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat 3 1679 241 30r0
IEDES, IEDE dat is nu het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat 3 1679 241 30r0
IEDES, IEDE grondpacht uit het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat 3 1683 241 271r0
IEDES, IEDE grondpacht uit het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat 3 1683 241 271r0
IEDES, IEDE wijlen Yede Yedes verkoper q.q. Schritsen 61 1771 257 196v0
IEDES, IEDE wijlen Yede Yedes verkoper q.q. Schritsen 61 1771 257 196v0
RUITER, IEDE IEDES wijlen Yede Yedes de Ruiter verkoper Heiligeweg 32 1771 257 183v0
RUITER, IEDE IEDES wijlen Yede Yedes de Ruiter verkoper Heiligeweg 32 1771 257 183v0
IEDES, JETSKE Yetske Yedes koper Poortje 11 1802 266 170v0
IEDES, JETSKE Yetske Yedes koper Poortje 11 1802 266 170v0
EEUWES, JANKE Jannetgien Yeffs koper Liemendijk 1600 228 227v0
EEUWES, JANKE Jannetgien Yeffs koper Liemendijk 1600 228 227v0
IEGES, GATSKE Gadske Yeges verkoper Zuiderhaven 15 1769 257 120v0
IEGES, GATSKE Gadske Yeges verkoper Zuiderhaven 15 1769 257 120v0
IEGES, HARTMAN Hartman Yeges , c.u. huurder Noordijs 1 1765 256 129v0
IEGES, HARTMAN Hartman Yeges , c.u. huurder Noordijs 1 1765 256 129v0
IEGES, HARTMAN Hartman Yeges mr. bakker verkoper Noordijs 1 1767 257 1r0
IEGES, HARTMAN Hartman Yeges mr. bakker verkoper Noordijs 1 1767 257 1r0
TJESSEMA, MAAIKE IEGES Mayke Yeges Tjesma verkoper Voorstraat 31 1776 258 248r0
TJESSEMA, MAAIKE IEGES Mayke Yeges Tjesma verkoper Voorstraat 31 1776 258 248r0
STEENSTRA, PIETER IEGES Pieter Yeges Steenstra fabrikant van bonten koper huis Hofstraat 19oost 1755 253 248r0
STEENSTRA, PIETER IEGES Pieter Yeges Steenstra fabrikant van bonten koper huis Hofstraat 19oost 1755 253 248r0
IEGES, SIEDS Syts Yeges koper kamer Droogstraat NZ 1631 233 17r0
IEGES, SIEDS Syts Yeges koper kamer Droogstraat NZ 1631 233 17r0
IEGES, TRIJNTJE Trijntie Yeges verkoper Hoogstraat 2 1740 250 127v0
IEGES, TRIJNTJE Trijntie Yeges verkoper Hoogstraat 2 1740 250 127v0
IEMES, ABRAHAM minderjarige Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
IEMES, ABRAHAM minderjarige Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
IEMES, ABRAHAM Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
IEMES, ABRAHAM Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
IEMES, ANTJE Antie Yemes verkoper Zoutsloot 85 1777 259 76r0
IEMES, ANTJE Antie Yemes verkoper Zoutsloot 85 1777 259 76r0
IEMES, ANTJE Antie Yemes verkoper Droogstraat 49 1777 259 77v0
IEMES, ANTJE Antie Yemes verkoper Droogstraat 49 1777 259 77v0
IEMES, AUKJE Aukjen Yemes verkoper Kerkpoortstraat 41 1768 257 75v0
IEMES, AUKJE Aukjen Yemes verkoper Kerkpoortstraat 41 1768 257 75v0
IEMES, AUKJE Aukjen Yemes koper Kerkpoortstraat 41 1763 256 5r0
IEMES, AUKJE Aukjen Yemes koper Kerkpoortstraat 41 1763 256 5r0
IEMES, Aukjes Yemes verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v0
IEMES, Aukjes Yemes verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v0
IEMES, Aukjes Yemes verkoper van 1/8 Kerkpad 20 1763 255 243v0
IEMES, Aukjes Yemes verkoper van 1/8 Kerkpad 20 1763 255 243v0
IEMES, BROER Broer Yemes koper huis en woning onder een dak, tuin Voorstraat 84 1807 267 334v0
IEMES, BROER Broer Yemes koper huis en woning onder een dak, tuin Voorstraat 84 1807 267 334v0
IEMES, BROER minderjarige Broer Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
IEMES, BROER minderjarige Broer Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
IEMES, BROER Broer Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
IEMES, BROER Broer Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
IEMES, BROER Broer Yemes , c.u. huurder Noordijs 27 1806 267 261r0
IEMES, BROER Broer Yemes , c.u. huurder Noordijs 27 1806 267 261r0
IEMES, EELKE Eelck Yemes verpachter grond Peterseliestraat 1613 229 128v0
IEMES, EELKE Eelck Yemes verpachter grond Peterseliestraat 1613 229 128v0
IEMES, EELKJE Eelck Yemes verkoper Peterseliestraat 1613 229 128v0
IEMES, EELKJE Eelck Yemes verkoper Peterseliestraat 1613 229 128v0
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman koper huis Zuiderstraat ZZ 1682 241 222v0
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman koper huis Zuiderstraat ZZ 1682 241 222v0
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes verkoper van 1/4 Noordijs 4 1741 250 155r0
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes verkoper van 1/4 Noordijs 4 1741 250 155r0
IEMES, GERLOF de boedel van Gerlof Yemes verkoper van 1/4 Noordijs 4 1741 250 155r0
IEMES, GERLOF de boedel van Gerlof Yemes verkoper van 1/4 Noordijs 4 1741 250 155r0
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes , q.q. verkoper q.q. Vijver 8 1739 250 18v0
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes , q.q. verkoper q.q. Vijver 8 1739 250 18v0
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes , c.s. naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1739 250 5r0
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes , c.s. naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1739 250 5r0
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman koper huis en hof Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r0
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman koper huis en hof Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r0
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r0
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r0
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman koper pakhuis Zuiderhaven 26 1686 242 107v0
IEMES, GERLOF Gerlof Yemes mr. scheepstimmerman koper pakhuis Zuiderhaven 26 1686 242 107v0
IEMES, GERLOF grondpacht uit een ledige plaats, voorheen timmerwerf, van Gerloff Yemes eigenaar perceel Zuiderhaven ZZ 1707 245 27v0
IEMES, GERLOF grondpacht uit een ledige plaats, voorheen timmerwerf, van Gerloff Yemes eigenaar perceel Zuiderhaven ZZ 1707 245 27v0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12 1698 243 389r0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 12 1698 243 389r0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes , c.u. mr. scheepstimmerman koper ledige plaats groot 106 a 108 x 24 a 25 voet Zuiderhaven ZZ 1664 238 240r0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes , c.u. mr. scheepstimmerman koper ledige plaats groot 106 a 108 x 24 a 25 voet Zuiderhaven ZZ 1664 238 240r0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1664 238 240r0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1664 238 240r0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman koper huisje en ledige plaats van 45 x 28 voet Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman koper huisje en ledige plaats van 45 x 28 voet Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r0
IEMES, GERLOF het perceel in de volgende akte, verkocht aan Gerloff Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r0
IEMES, GERLOF het perceel in de volgende akte, verkocht aan Gerloff Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r0
IEMES, GERLOF het perceel in de vorige akte, gekocht door Gerloff Yemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v0
IEMES, GERLOF het perceel in de vorige akte, gekocht door Gerloff Yemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes mr. timmerman naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1684 242 57r0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes mr. timmerman naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1684 242 57r0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 16 1682 241 50ra0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 16 1682 241 50ra0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman koper lege plek van 54 x 54 voet Zuiderhaven 6 1692 243 24r0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman koper lege plek van 54 x 54 voet Zuiderhaven 6 1692 243 24r0
IEMES, GERLOF het perceel in de vorige akte Gerloff Yemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1692 243 25r0
IEMES, GERLOF het perceel in de vorige akte Gerloff Yemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1692 243 25r0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1691 242 340r0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1691 242 340r0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 28 1691 242 344v0
IEMES, GERLOF Gerloff Yemes scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 28 1691 242 344v0
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner Zoutsloot 1639 234 82r0
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner Zoutsloot 1639 234 82r0
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner Zoutsloot 1639 234 73v0
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner Zoutsloot 1639 234 73v0
IEMES, HEERKE Heerke Yemes verkoper Zoutsloot 85 1777 259 76r0
IEMES, HEERKE Heerke Yemes verkoper Zoutsloot 85 1777 259 76r0
IEMES, HEERKE Heerke Yemes verkoper Droogstraat 49 1777 259 77v0
IEMES, HEERKE Heerke Yemes verkoper Droogstraat 49 1777 259 77v0
IEMES, HILTJE meerderjarige Hiltje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
IEMES, HILTJE meerderjarige Hiltje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
IEMES, HILTJE Hiltje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
IEMES, HILTJE Hiltje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
IEMES, JAKOB Jacob Yemes huurder Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r0
IEMES, JAKOB Jacob Yemes huurder Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r0
IEMES, JAKOB Jacob Yemes naastligger ten westen Schritsen 7 1768 257 57r0
IEMES, JAKOB Jacob Yemes naastligger ten westen Schritsen 7 1768 257 57r0
IEMES, JAKOB Jacob Yemes mr. verver en glasmaker verkoper Schritsen 5 1800 265 216r0
IEMES, JAKOB Jacob Yemes mr. verver en glasmaker verkoper Schritsen 5 1800 265 216r0
IEMES, JAKOB Jacob Yemes mr. glasmaker koper huis Schritsen 5 1764 256 74r0
IEMES, JAKOB Jacob Yemes mr. glasmaker koper huis Schritsen 5 1764 256 74r0
IEMES, JAN Jan Yemes koper bakkerij Voorstraat 4 1784 261 219v0
IEMES, JAN Jan Yemes koper bakkerij Voorstraat 4 1784 261 219v0
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Voorstraat 4 1784 261 219v0
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Voorstraat 4 1784 261 219v0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Lanen 56 1797 265 16v0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Lanen 56 1797 265 16v0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Schritsen 47 1774 258 190v0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Schritsen 47 1774 258 190v0
IEMES, JAN Jan Yemes koper huis en dwarskamer erachter Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
IEMES, JAN Jan Yemes koper huis en dwarskamer erachter Zeilmakersstraat 9 1598 228 83v0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Voorstraat 6 1788 263 21r0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Voorstraat 6 1788 263 21r0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven 43 1775 258 237r0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven 43 1775 258 237r0
IEMES, JAN [geniaarde koper] Jan Yemes naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1773 258 67v0
IEMES, JAN [geniaarde koper] Jan Yemes naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1773 258 67v0
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Schritsen 54 1785 261 275r0
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Schritsen 54 1785 261 275r0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 10 1791 263 303v0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 10 1791 263 303v0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Schritsen 43 1789 263 73v0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Schritsen 43 1789 263 73v0
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Hofstraat 35 1785 261 276r0
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Hofstraat 35 1785 261 276r0
IEMES, JAN Jan Yemes koopman geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1788 263 33r0
IEMES, JAN Jan Yemes koopman geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1788 263 33r0
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman verkoper Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman verkoper Scheerstraat 8west 1773 258 102v0
IEMES, JAN Jan Yemes verkoper Voorstraat 15 1775 258 220r0
IEMES, JAN Jan Yemes verkoper Voorstraat 15 1775 258 220r0
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman koper Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerman koper Scheerstraat 8west 1765 256 103r0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven 47 1793 264 95v0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven 47 1793 264 95v0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven 49 1793 264 95v0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten noorden Zuiderhaven 49 1793 264 95v0
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman koper Voorstraat 15 1773 258 80r0
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman koper Voorstraat 15 1773 258 80r0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v0
IEMES, JAN Jan Yemes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v0
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman koper huis Schritsen 45 1765 256 106r0
IEMES, JAN Jan Yemes mr. scheepstimmerman koper huis Schritsen 45 1765 256 106r0
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerbaas en boekhouder van de Noorderhelling geniaarde koper Noorderhoofd 1 1774 258 185v0
IEMES, JAN Jan Yemes scheepstimmerbaas en boekhouder van de Noorderhelling geniaarde koper Noorderhoofd 1 1774 258 185v0
IEMES, JAN Jan Yemes timmerman geniaarde koper Havenplein 22 1772 258 58r0
IEMES, JAN Jan Yemes timmerman geniaarde koper Havenplein 22 1772 258 58r0
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot scheepstimmerbaas koper huis Lanen 54 1792 264 4r0
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot scheepstimmerbaas koper huis Lanen 54 1792 264 4r0
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot koper Zuiderhaven 16 1791 263 293v0
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot koper Zuiderhaven 16 1791 263 293v0
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot naastligger ten westen Lanen 58 1793 264 78r0
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot naastligger ten westen Lanen 58 1793 264 78r0
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot scheepstimmerbaas verkoper Zuiderhaven 16 1800 265 222r0
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot scheepstimmerbaas verkoper Zuiderhaven 16 1800 265 222r0
GROOT, JAN IEMES wijlen Jan Yemes de Groot verkoper Schritsen 49 1810 269 91r0
GROOT, JAN IEMES wijlen Jan Yemes de Groot verkoper Schritsen 49 1810 269 91r0
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot naastligger ten westen Voorstraat 6 1794 264 168v0
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot naastligger ten westen Voorstraat 6 1794 264 168v0
GROOT, JAN IEMES wijlen Jan Yemes de Groot verkoper Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r0
GROOT, JAN IEMES wijlen Jan Yemes de Groot verkoper Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r0
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot koper van 1/4 Zuiderhaven 16 1792 264 60v0
GROOT, JAN IEMES Jan Yemes de Groot koper van 1/4 Zuiderhaven 16 1792 264 60v0
GROOT, JAN IEMES wijlen Jan Yemes de Groot verkoper Lanen 54 1810 269 110r0
GROOT, JAN IEMES wijlen Jan Yemes de Groot verkoper Lanen 54 1810 269 110r0
IEMES, MAAIKE wijlen Maicke Yemes erflater Schritsen NZ 1671 240 38r0
IEMES, MAAIKE wijlen Maicke Yemes erflater Schritsen NZ 1671 240 38r0
IEMES, MAAIKE Maike Yemes verkoper Voorstraat 89twee_achter 1780 259 230r0
IEMES, MAAIKE Maike Yemes verkoper Voorstraat 89twee_achter 1780 259 230r0
IEMES, MARIA minderjarige Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
IEMES, MARIA minderjarige Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
IEMES, MARIA Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
IEMES, MARIA Marijke Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
IEMES, MARIA Marijke Yemes koper Voorstraat 30 1806 267 256v0
IEMES, MARIA Marijke Yemes koper Voorstraat 30 1806 267 256v0
IEMES, MARTEN wijlen Marten Yemes verkoper Grote Kerkstraat 16 1682 241 50ra0
IEMES, MARTEN wijlen Marten Yemes verkoper Grote Kerkstraat 16 1682 241 50ra0
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Yemes Tigchelaar verkoper van 1/2 Noorderhaven 51 1784 261 225r0
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Yemes Tigchelaar verkoper van 1/2 Noorderhaven 51 1784 261 225r0
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Yemes Tigchelaar verkoper q.q. Noorderhaven 51 1784 261 225r0
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Yemes Tigchelaar verkoper q.q. Noorderhaven 51 1784 261 225r0
IEMES, PIETJE Pytje Yemes geniaarde koper Hoogstraat 47 1637 234 39r0
IEMES, PIETJE Pytje Yemes geniaarde koper Hoogstraat 47 1637 234 39r0
IEMES, PIETJE Pytje Yemes naastligger ten westen Hoogstraat 47 1637 234 39r0
IEMES, PIETJE Pytje Yemes naastligger ten westen Hoogstraat 47 1637 234 39r0
IEMES, SIEBRICHJE meerderjarige Sibrigje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
IEMES, SIEBRICHJE meerderjarige Sibrigje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
IEMES, SIEBRICHJE Sibrigje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
IEMES, SIEBRICHJE Sibrigje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
IEMES, TJITSKE Tjeskien Yemes verkoper Zoutsloot 89 1723 246 160v0
IEMES, TJITSKE Tjeskien Yemes verkoper Zoutsloot 89 1723 246 160v0
IEMES, TRIJNTJE Trijntie Yemes verkoper Tiepelsteeg 1776 259 16v0
IEMES, TRIJNTJE Trijntie Yemes verkoper Tiepelsteeg 1776 259 16v0
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes koper Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v0
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes koper Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v0
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes koper Schritsen 13 1764 256 49r0
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes koper Schritsen 13 1764 256 49r0
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper van 1/8 Kerkpad 20 1763 255 243v0
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper van 1/8 Kerkpad 20 1763 255 243v0
IEMES, TRIJNTJE minderjarige Trijntje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
IEMES, TRIJNTJE minderjarige Trijntje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper Zoutsloot 49 1811 269 156r0
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper Zoutsloot 49 1811 269 156r0
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r0
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes koper Zoutsloot 49 1804 267 50r0
IEMES, TRIJNTJE Trijntje Yemes koper Zoutsloot 49 1804 267 50r0
, GRIETJE Grietie Yenes verkoper Zoutsloot 85 1777 259 76r0
, GRIETJE Grietie Yenes verkoper Droogstraat 49 1777 259 77v0
, MARTEN Marten Yenses geniaarde koper Grote Kerkstraat 17achter 1665 239 7v0
OSINGA, ALBERT IEPES de tuin van vroedsman Albert Yepes Osinga naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r0
OSINGA, ALBERT IEPES de tuin van vroedsman Albert Yepes Osinga naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r0
IEPES, JAN Jan Yepes koper huis Franekerpoort (gebied) 1632 233 46r0
IEPES, JAN Jan Yepes koper huis Franekerpoort (gebied) 1632 233 46r0
IEPKES, Trijntje Yepkes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1763 256 12r0
IEPKES, Trijntje Yepkes naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1763 256 12r0
IEBES, AAFKE het pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1728 247 201v0
IEBES, AAFKE het pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1728 247 201v0
IEBES, AAFKE het pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1728 247 201v0
IEBES, AAFKE het pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1728 247 201v0
IEBES, AAFKE het pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Havenplein 24 1728 247 201v0
IEBES, AAFKE het pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Havenplein 24 1728 247 201v0
IEBES, ALBERT Albert Yeps mr. bakker koper huis voormaals bakkerij Hoogstraat 20 het Schepel 1752 253 24v0
IEBES, ALBERT Albert Yeps mr. bakker koper huis voormaals bakkerij Hoogstraat 20 het Schepel 1752 253 24v0
IEBES, ALBERT Albert Yeps naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1754 253 182r0
IEBES, ALBERT Albert Yeps naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1754 253 182r0
EIES, AALTJE Aelcke Yes verkoper Gardenierstraat 1605 228 436r0
EIES, AALTJE Aelcke Yes verkoper Gardenierstraat 1605 228 436r0
EIES, Altgien Yes , voor zich en haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1605 228 437v0
EIES, Altgien Yes , voor zich en haar kinderen verkoper Gardenierstraat 1605 228 437v0
EIES, FEIKE de stal van de weduwe van wijlen Feike Yes naastligger ten westen Hoogstraat 19 1740 250 80v0
EIES, FEIKE de stal van de weduwe van wijlen Feike Yes naastligger ten westen Hoogstraat 19 1740 250 80v0
EIES, FEIKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Feyke Yes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1730 247 340r0
EIES, FEIKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Feyke Yes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1730 247 340r0
EIES, FEIKE de weduwe van wijlen Feyke Yes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1740 250 124v0
EIES, FEIKE de weduwe van wijlen Feyke Yes naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1740 250 124v0
EIES, TRIJNTJE wijlen Trijntje Yes verkoper van 1/3 Sint Christoffelsteeg OZ 1705 244 268v0
EIES, TRIJNTJE wijlen Trijntje Yes verkoper van 1/3 Sint Christoffelsteeg OZ 1705 244 268v0
IESES, BAUKE Bauke Yesses zoutdrager koper huis Nieuwstraat 25 1777 259 46v0
IESES, BAUKE Bauke Yesses zoutdrager koper huis Nieuwstraat 25 1777 259 46v0
, HIBBE Hibbe Yesstes naastligger ten westen Kruisstraat ZZ 1614 229 208v0
, Hiebbe Yessties koper van 1/2 Peterseliestraat 1614 229 212r0
, HIBBE Hibbe Yestes verkoper Franekereind 29oost 1613 229 153v0
, HIBBE Hibbe Yests verkoper Noordijs WZ 1612 229 117v0
EEUWES, AREND Ane Yeves huurder Droogstraat 21 1771 257 227v0
EEUWES, AREND Ane Yeves huurder Droogstraat 21 1771 257 227v0
EEUWES, AREND Ane Yeves naastligger ten noorden Rozengracht 16achter 1785 262 37r0
EEUWES, AREND Ane Yeves naastligger ten noorden Rozengracht 16achter 1785 262 37r0
EEUWES, AREND Ane Yeves koper twee kamers, weefwinkel en portaal Rozengracht 16voor 1782 260 281r0
EEUWES, AREND Ane Yeves koper twee kamers, weefwinkel en portaal Rozengracht 16voor 1782 260 281r0
EEUWES, AREND Ane Yeves verkoper Liemendijk ZZ 1784 261 136v0
EEUWES, AREND Ane Yeves verkoper Liemendijk ZZ 1784 261 136v0
EEUWES, BAUKJE de nalatenschap van wijlen Baukjen Yeves verkoper Heiligeweg 20 1759 254 239v0
EEUWES, BAUKJE de nalatenschap van wijlen Baukjen Yeves verkoper Heiligeweg 20 1759 254 239v0
EEUWES, TRIJNTJE Trijntie Yeves verkoper Liemendijk 1692 242 393r0
EEUWES, TRIJNTJE Trijntie Yeves verkoper Liemendijk 1692 242 393r0
JAIES, RIJK het huis alwaer Almenum uythanght van de weduwe van Rijcke Yeyes naastligger ten westen Hofstraat 20b Almenum 1685 242 76v0
JAIES, RIJK het huis alwaer Almenum uythanght van de weduwe van Rijcke Yeyes naastligger ten westen Hofstraat 20b Almenum 1685 242 76v0
, TJERK Tyerck Yfkes huurder Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v0
, ANNE de weduwe van wijlen Anne Ygeles naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v0
IEGES, AGE de erfgenamen van wijlen Age Yges wijdschipper verkoper Schritsen 21 1676 240 233r0
IEGES, AGE de erfgenamen van wijlen Age Yges wijdschipper verkoper Schritsen 21 1676 240 233r0
IEGES, AGE Age Yges verkoper Noorderhaven 93 1663 238 173r0
IEGES, AGE Age Yges verkoper Noorderhaven 93 1663 238 173r0
IEGES, AGE de erfgenamen van wijlen Age Yges naastligger ten noorden Zuiderhaven 59 1676 240 212v0
IEGES, AGE de erfgenamen van wijlen Age Yges naastligger ten noorden Zuiderhaven 59 1676 240 212v0
IEGES, AGE de erfgenamen van wijlen Age Yges naastligger ten noorden Schritsen 16 1689 242 279v0
IEGES, AGE de erfgenamen van wijlen Age Yges naastligger ten noorden Schritsen 16 1689 242 279v0
IEGES, AGE de gekochte kamer van Age Yges naastligger ten zuiden Schritsen 12 1669 239 195r0
IEGES, AGE de gekochte kamer van Age Yges naastligger ten zuiden Schritsen 12 1669 239 195r0
IEGES, AGE Agge Yges verkoper Voorstraat 73 1631 233 28v0
IEGES, AGE Agge Yges verkoper Voorstraat 73 1631 233 28v0
IEGES, AGE Agge Yges grootschipper koper kamer Schritsen 14 1669 239 194v0
IEGES, AGE Agge Yges grootschipper koper kamer Schritsen 14 1669 239 194v0
IEGES, BOUWE Bouwe Yges koper huis en schuur Achterstraat 11 1733 248 243r0
IEGES, BOUWE Bouwe Yges koper huis en schuur Achterstraat 11 1733 248 243r0
IEGES, BOUWE Bouwe Yges naastligger ten zuiden Anjelierstraat 8 1748 251 220r0
IEGES, BOUWE Bouwe Yges naastligger ten zuiden Anjelierstraat 8 1748 251 220r0
IEGES, BOUWE Bouwen Yges naastligger ten zuiden Anjelierstraat 8 1740 250 85r0
IEGES, BOUWE Bouwen Yges naastligger ten zuiden Anjelierstraat 8 1740 250 85r0
IEGES, GEERTJE de kinderen van Geert Yges verkoper Poortje 1598 228 91r0
IEGES, GEERTJE de kinderen van Geert Yges verkoper Poortje 1598 228 91r0
IEGES, HARTMAN Hartman Yges mr. bakker koper door niaar huis en bakkerij Noordijs 1 1765 256 129v0
IEGES, HARTMAN Hartman Yges mr. bakker koper door niaar huis en bakkerij Noordijs 1 1765 256 129v0
IEGES, HARTMAN de goederen geerfd door de kinderen van Hartman Yges verkoper Noordijs 1 1765 256 129v0
IEGES, HARTMAN de goederen geerfd door de kinderen van Hartman Yges verkoper Noordijs 1 1765 256 129v0
IEGES, HARTMAN de goederen geerfd door de kinderen van wijlen Hartman Yges verkoper Rommelhaven 11 1765 256 130v0
IEGES, HARTMAN de goederen geerfd door de kinderen van wijlen Hartman Yges verkoper Rommelhaven 11 1765 256 130v0
IEGES, HERE Heere Yges koper finaal kamer nr. 12 de noordooster hoekkamer Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
IEGES, HERE Heere Yges koper finaal kamer nr. 12 de noordooster hoekkamer Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
IEGES, HERE Heere Yges koper provisioneel Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
IEGES, HERE Heere Yges koper provisioneel Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopman naastligger ten westen Voorstraat 29 1711 245 160r0
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopman naastligger ten westen Voorstraat 29 1711 245 160r0
IEGES, HIDDE de kamer van Hidde Yges naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ 1705 244 268v0
IEGES, HIDDE de kamer van Hidde Yges naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ 1705 244 268v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges pannenbakker naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8oost_voor 1696 243 250v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges pannenbakker naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8oost_voor 1696 243 250v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges verkoper q.q. Voorstraat 58een_achter 1711 245 146v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges verkoper q.q. Voorstraat 58een_achter 1711 245 146v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges verkoper q.q. Voorstraat 58een_achter 1711 245 146v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges verkoper q.q. Voorstraat 58een_achter 1711 245 146v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopman naastligger ten westen Voorstraat 29 1706 244 336r0
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopman naastligger ten westen Voorstraat 29 1706 244 336r0
IEGES, HIDDE Hidde Yges grootschipper naastligger ten oosten Voorstraat 25 1685 242 83v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges grootschipper naastligger ten oosten Voorstraat 25 1685 242 83v0
IEGES, HIDDE de erfgenamen van wijlen Hidde Yges naastligger ten westen Voorstraat 29 1716 245 274r0
IEGES, HIDDE de erfgenamen van wijlen Hidde Yges naastligger ten westen Voorstraat 29 1716 245 274r0
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter 1681 241 44ra0
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter 1681 241 44ra0
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopman naastligger ten westen Voorstraat 29 1698 243 372v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopman naastligger ten westen Voorstraat 29 1698 243 372v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges grootschipper koper huis, loods en plaats Voorstraat 27 1681 241 174r0
IEGES, HIDDE Hidde Yges grootschipper koper huis, loods en plaats Voorstraat 27 1681 241 174r0
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopman naastligger ten oosten Voorstraat 25 1703 244 195r0
IEGES, HIDDE Hidde Yges koopman naastligger ten oosten Voorstraat 25 1703 244 195r0
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter 1679 241 48v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter 1679 241 48v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges oud grootschipper verkoper q.q. Schritsen 50achter 1699 243 394v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges oud grootschipper verkoper q.q. Schritsen 50achter 1699 243 394v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8oost 1707 245 36v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8oost 1707 245 36v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper naastligger ten westen Voorstraat 29 1691 242 371v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper naastligger ten westen Voorstraat 29 1691 242 371v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges verkoper Zoutsloot 70 1697 243 303r0
IEGES, HIDDE Hidde Yges verkoper Zoutsloot 70 1697 243 303r0
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten westen Voorstraat 29 1707 245 24v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges naastligger ten westen Voorstraat 29 1707 245 24v0
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper koper finaal pan- en estrikwerk met twee ovens etc. Zoutsloot 70 1695 243 6ra0
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper koper finaal pan- en estrikwerk met twee ovens etc. Zoutsloot 70 1695 243 6ra0
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper koper provisioneel Zoutsloot 70 1695 243 6ra0
IEGES, HIDDE Hidde Yges schipper koper provisioneel Zoutsloot 70 1695 243 6ra0
BAARS, HIDDE IEGES Hidde Yges Baars grootschipper en koopman verkoper q.q. Rozenstraat 1 1707 245 14r0
BAARS, HIDDE IEGES Hidde Yges Baars grootschipper en koopman verkoper q.q. Rozenstraat 1 1707 245 14r0
IEGES, MAAIKE Maike Yges verkoper Bargebuurt WZ 1776 259 4r0
IEGES, MAAIKE Maike Yges verkoper Bargebuurt WZ 1776 259 4r0
TJESSEMA, IEGES Marijke Yges Tjesma huurder Voorstraat 31 1740 250 108v0
TJESSEMA, IEGES Marijke Yges Tjesma huurder Voorstraat 31 1740 250 108v0
IEGES, PIETER Pieter Yges grootschipper naastligger ten noorden Raamstraat 1 1692 242 398r0
IEGES, PIETER Pieter Yges grootschipper naastligger ten noorden Raamstraat 1 1692 242 398r0
IEGES, PIETER Pyter Yges wijdschipper verkoper van 1/2 Zuiderhaven 31 1696 243 202r0
IEGES, PIETER Pyter Yges wijdschipper verkoper van 1/2 Zuiderhaven 31 1696 243 202r0
STINSTRA, PIETER IEGES de erfgenamen van wijlen Pyter Yges Stinstra naastligger ten oosten Hofstraat 19west 1756 254 46v0
STINSTRA, PIETER IEGES de erfgenamen van wijlen Pyter Yges Stinstra naastligger ten oosten Hofstraat 19west 1756 254 46v0
IEGES, PIETER Pytter Yges naastligger ten oosten Schritsen 50 1681 241 168v0
IEGES, PIETER Pytter Yges naastligger ten oosten Schritsen 50 1681 241 168v0
IEGES, PIETER Pytter Yges verkoper Herenknechtenkamerstraat 7 1656 237 80v0
IEGES, PIETER Pytter Yges verkoper Herenknechtenkamerstraat 7 1656 237 80v0
IEGES, PIETER Pytter Yges grootschipper verkoper Hondenstraat 3 1667 239 95v0
IEGES, PIETER Pytter Yges grootschipper verkoper Hondenstraat 3 1667 239 95v0
IEGES, PIETJE Pyttie Yges koper Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v0
IEGES, PIETJE Pyttie Yges koper Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v0
IEGES, PIETJE Pyttie Yges koper Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
IEGES, PIETJE Pyttie Yges koper Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v0
IEGES, PIETJE Pyttie Yges verkoper Heiligeweg 58 1718 246 2r0
IEGES, PIETJE Pyttie Yges verkoper Heiligeweg 58 1718 246 2r0
IEGES, PIETJE Pyttje Yges verkoper Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v0
IEGES, PIETJE Pyttje Yges verkoper Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v0
IEGES, RIKSTJE Rixtie Yges verkoper van 1/2 Zuiderhaven 31 1696 243 202r0
IEGES, RIKSTJE Rixtie Yges verkoper van 1/2 Zuiderhaven 31 1696 243 202r0
IEGES, SIETSKE Sytse Yges naastligger ten oosten Karremanstraat 27 1631 233 8v0
IEGES, SIETSKE Sytse Yges naastligger ten oosten Karremanstraat 27 1631 233 8v0
IEGES, WABE de erfgenamen van wijlen Wabbe Yges naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter 1640 234 113v0
IEGES, WABE de erfgenamen van wijlen Wabbe Yges naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter 1640 234 113v0
IEGES, WABE Wabbe Yges koper huis en loods met het medegebruik van de steeg tussen het huis van De Way en Pyter de Roy Noorderhaven 114 1629 232 98v0
IEGES, WABE Wabbe Yges koper huis en loods met het medegebruik van de steeg tussen het huis van De Way en Pyter de Roy Noorderhaven 114 1629 232 98v0
IEGES, WIEBE Wybe Yges naastligger ten westen Noorderhaven 28achter 1659 237 207v0
IEGES, WIEBE Wybe Yges naastligger ten westen Noorderhaven 28achter 1659 237 207v0
IEGES, ANDRIES wijlen Andries Yghes verkoper Hondenstraat 8 1677 241 2r0
IEGES, ANDRIES wijlen Andries Yghes verkoper Hondenstraat 8 1677 241 2r0
IEGES, HIDDE Hidde Yghes oud grootschipper verkoper Hondenstraat 8 1677 241 2r0
IEGES, HIDDE Hidde Yghes oud grootschipper verkoper Hondenstraat 8 1677 241 2r0
IEGES, PIETER Pieter Yghes , c.u. grootschipper koper huis Schritsen 50achter 1670 240 4r0
IEGES, PIETER Pieter Yghes , c.u. grootschipper koper huis Schritsen 50achter 1670 240 4r0
IEKES, KLAAS Claas Ykes mr. bakker naastligger ten oosten Vijver 9 1793 264 162r0
IEKES, KLAAS Claas Ykes mr. bakker naastligger ten oosten Vijver 9 1793 264 162r0
IEKES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Ykes naastligger ten oosten Vijver 9 1801 266 10r0
IEKES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Ykes naastligger ten oosten Vijver 9 1801 266 10r0
WIJGA, KLAAS IEKES Claas Ykes Wyga huurder Lanen 46 1788 262 301r0
WIJGA, KLAAS IEKES Claas Ykes Wyga huurder Lanen 46 1788 262 301r0
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ykes Wyga koper van 1/2 stalling Bargebuurt 1799 265 195r0
WIJGA, ENNE IEKES Enne Ykes Wyga koper van 1/2 stalling Bargebuurt 1799 265 195r0
LUDINGA, GERRIT IEKES Gerryt Ykes Ludinga koper huis Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v0
LUDINGA, GERRIT IEKES Gerryt Ykes Ludinga koper huis Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v0
IEKES, JAKOB Jacob Ykes eigenaar van 1/2 Bargebuurt 1806 267 207r0
IEKES, JAKOB Jacob Ykes eigenaar van 1/2 Bargebuurt 1806 267 207r0
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wiga molenaar koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen, met 2 maalstenen, zeilen, paard en kar Bildtpoortsmolen 1 de Bildpoortsmolen 1800 265 266v0
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wiga molenaar koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen, met 2 maalstenen, zeilen, paard en kar Bildtpoortsmolen 1 de Bildpoortsmolen 1800 265 266v0
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wyga koper van 1/2 Bargebuurt 1799 265 195r0
WIJGA, JAKOB IEKES Jacob Ykes Wyga koper van 1/2 Bargebuurt 1799 265 195r0
WIJGA, KLAAS IEKES Klaas Ykes Wijga mr. bakker koper huis en bakkerij Kleine Bredeplaats 22 1788 262 280r0
WIJGA, KLAAS IEKES Klaas Ykes Wijga mr. bakker koper huis en bakkerij Kleine Bredeplaats 22 1788 262 280r0
IEKES, MAAIKE wijlen Mayke Ykes verkoper Lanen 64 1760 255 27r0
IEKES, MAAIKE wijlen Mayke Ykes verkoper Lanen 64 1760 255 27r0
JELKES, HINKE Hinke Ylkes koper Lanen 73 1802 266 122r0
JELKES, HINKE Hinke Ylkes koper Lanen 73 1802 266 122r0
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veer verkoper Voorstraat 87 1771 257 184r0
VEER, CHRISTINA Christine Ymans de Veer verkoper Rommelhaven 16 1771 257 184r0
VEER, CHRISTINA Christyna Ymans de Veer koper Voorstraat 87 1765 256 113r0
IEMES, GERLOF Gerlef Ymes mr. scheepstimmerman koper huis Westerstraat 12 1670 239 219v0
IEMES, GERLOF Gerlef Ymes mr. scheepstimmerman koper huis Westerstraat 12 1670 239 219v0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopman verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 6zuid 1728 247 81v0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopman verkoper q.q. Bargebuurtspoortje 6zuid 1728 247 81v0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes naastligger ten oosten Zuidersteeg 1 1683 241 235v0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes naastligger ten oosten Zuidersteeg 1 1683 241 235v0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopman verkoper q.q. Zoutsloot 48 1728 247 82v0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopman verkoper q.q. Zoutsloot 48 1728 247 82v0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmerman naastligger ten oosten Zuidersteeg 1 1702 244 169r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmerman naastligger ten oosten Zuidersteeg 1 1702 244 169r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmerman naastligger ten westen Zuidersteeg 1 1702 244 169r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes scheepstimmerman naastligger ten westen Zuidersteeg 1 1702 244 169r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes verkoper van 1/2 Zoutsloot 42 1740 250 132r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes verkoper van 1/2 Zoutsloot 42 1740 250 132r0
IEMES, GERLOF de verlaten boedel van Gerlof Ymes verkoper van 1/2 Zoutsloot 42 1740 250 132r0
IEMES, GERLOF de verlaten boedel van Gerlof Ymes verkoper van 1/2 Zoutsloot 42 1740 250 132r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , c.s. naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1731 248 40v0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , c.s. naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1731 248 40v0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes mr. scheepstimmerman koper huis Zuidersteeg NZ 1684 242 32r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes mr. scheepstimmerman koper huis Zuidersteeg NZ 1684 242 32r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koper van 1/4 Noordijs 4 1729 247 238v0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koper van 1/4 Noordijs 4 1729 247 238v0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , c.u. huurder Franekereind 10 1750 252 103r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes , c.u. huurder Franekereind 10 1750 252 103r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes mr. scheepstimmerman naastligger ten noorden Zuidergat 21tuin 1698 243 351v0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes mr. scheepstimmerman naastligger ten noorden Zuidergat 21tuin 1698 243 351v0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koper huis Zoutsloot 42 1728 247 80r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koper huis Zoutsloot 42 1728 247 80r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes naastligger ten oosten Zuidersteeg 1 1702 244 164r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes naastligger ten oosten Zuidersteeg 1 1702 244 164r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopman verkoper q.q. Zoutsloot 42 1728 247 80r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymes koopman verkoper q.q. Zoutsloot 42 1728 247 80r0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes koopman naastligger ten westen Zoutsloot 44 1732 248 77r0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes koopman naastligger ten westen Zoutsloot 44 1732 248 77r0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes koopman naastligger ten westen Zoutsloot 46 1732 248 77r0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes koopman naastligger ten westen Zoutsloot 46 1732 248 77r0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25 1691 242 364r0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25 1691 242 364r0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman koper twee kamers Zuidersteeg 2 1692 243 22v0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman koper twee kamers Zuidersteeg 2 1692 243 22v0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes verkoper Zuiderstraat 1674 240 134r0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes verkoper Zuiderstraat 1674 240 134r0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman koper twee ledige plaatsen of werven Zuiderhaven ZZ 1674 240 134v0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman koper twee ledige plaatsen of werven Zuiderhaven ZZ 1674 240 134v0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1674 240 134v0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1674 240 134v0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1692 242 378r0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1692 242 378r0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1693 243 40v0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1693 243 40v0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman koper huis Zuidersteeg NZ 1684 242 32v0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman koper huis Zuidersteeg NZ 1684 242 32v0
IEMES, GERLOF de kamer mede gekocht door Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman naastligger ten westen Zuidersteeg NZ 1684 242 32v0
IEMES, GERLOF de kamer mede gekocht door Gerloff Ymes mr. scheepstimmerman naastligger ten westen Zuidersteeg NZ 1684 242 32v0
IEMES, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerloff Ymes naastligger ten noorden Zuiderhaven 12 1706 244 324ar0
IEMES, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerloff Ymes naastligger ten noorden Zuiderhaven 12 1706 244 324ar0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes , c.u. mr. scheepstimmerman koper kamer, loods en plaats Grote Ossenmarkt 23achter 1676 240 247r0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes , c.u. mr. scheepstimmerman koper kamer, loods en plaats Grote Ossenmarkt 23achter 1676 240 247r0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes , c.u. mr. scheepstimmerman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 23achter 1676 240 247r0
IEMES, GERLOF Gerloff Ymes , c.u. mr. scheepstimmerman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 23achter 1676 240 247r0
IEMES, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerloff Ymes naastligger ten oosten Zuiderstraat 8 1709 245 92v0
IEMES, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerloff Ymes naastligger ten oosten Zuiderstraat 8 1709 245 92v0
IEMES, GERBEN Germen Ymes naastligger ten noorden Zuiderstraat 4achter 1703 244 198v0
IEMES, GERBEN Germen Ymes naastligger ten noorden Zuiderstraat 4achter 1703 244 198v0
IEMES, HERE Heere Ymes huurder (p.j.) Havenplein 18 1703 244 206v0
IEMES, HERE Heere Ymes huurder (p.j.) Havenplein 18 1703 244 206v0
IEMES, HERE Heere Ymes , c.u. huurder (p.w.) Kromme Elleboogsteeg WZ 1717 245 303r0
IEMES, HERE Heere Ymes , c.u. huurder (p.w.) Kromme Elleboogsteeg WZ 1717 245 303r0
IEMES, HIBBE Hibbe Ymes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1613 229 164r0
IEMES, HIBBE Hibbe Ymes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1613 229 164r0
IEMES, JAKOB Jacob Ymes verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r0
IEMES, JAKOB Jacob Ymes verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r0
RING, JAKOB IEMES Jacob Ymes de Ringh verkoper Noorderhaven 61 1709 245 100r0
RING, JAKOB IEMES Jacob Ymes de Ringh verkoper Noorderhaven 61 1709 245 100r0
IEMES, JAN Jan Ymes smalschipper verkoper van 1/2 Rozengracht 18achter 1715 245 241r0
IEMES, JAN Jan Ymes smalschipper verkoper van 1/2 Rozengracht 18achter 1715 245 241r0
GROOT, JAN IEMES Jan Ymes de Groot scheepstimmerman koper huis Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v0
GROOT, JAN IEMES Jan Ymes de Groot scheepstimmerman koper huis Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v0
IEMES, LEENTJE Leyntie Ymes , voor zich verkoper Schritsen 50achter 1627 232 22v0
IEMES, LEENTJE Leyntie Ymes , voor zich verkoper Schritsen 50achter 1627 232 22v0
IEMES, MARTEN Marten Ymes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v0
IEMES, MARTEN Marten Ymes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v0
RING, MARTJEN IEMES Martijntie Ymes de Ringh verkoper Noorderhaven 61 1709 245 100r0
RING, MARTJEN IEMES Martijntie Ymes de Ringh verkoper Noorderhaven 61 1709 245 100r0
IEMES, MAAIKE Maycke Ymes koper Schritsen 15achter 1630 232 154v0
IEMES, MAAIKE Maycke Ymes koper Schritsen 15achter 1630 232 154v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 83 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 83 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 83 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 83 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Zoutsloot 26 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Zoutsloot 26 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Zoutsloot 26 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Zoutsloot 26 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 79 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 79 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 79 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 79 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 81 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 81 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 81 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 81 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Bildtstraat 24 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Bildtstraat 24 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Bildtstraat 24 1785 261 311v0
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Bildtstraat 24 1785 261 311v0
RING, PIETER IEMES wijlen Pieter Ymes de Ringh erflater Noorderhaven 61 1709 245 100r0
RING, PIETER IEMES wijlen Pieter Ymes de Ringh erflater Noorderhaven 61 1709 245 100r0
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Ymes Tigchelaar koopman verkoper q.q. Droogstraat 63 1785 262 12r0
TICHELAAR, PIETER IEMES Pieter Ymes Tigchelaar koopman verkoper q.q. Droogstraat 63 1785 262 12r0
IEMES, SIEBRICHJE Sybrigje Ymes koper Rommelhaven 11 1799 265 129r0
IEMES, SIEBRICHJE Sybrigje Ymes koper Rommelhaven 11 1799 265 129r0
RING, TJITSKE IEMES Tieskjen Ymes de Ringh verkoper Noorderhaven 61 1709 245 100r0
RING, TJITSKE IEMES Tieskjen Ymes de Ringh verkoper Noorderhaven 61 1709 245 100r0
IEMES, TJITSKE Tietske Ymes , c.s. verkoper Zoutsloot 32 1714 245 221v0
IEMES, TJITSKE Tietske Ymes , c.s. verkoper Zoutsloot 32 1714 245 221v0
IEMES, TJALLING Tjalling Ymes molenaar naastligger ten oosten Zoutsloot 39 1714 245 210r0
IEMES, TJALLING Tjalling Ymes molenaar naastligger ten oosten Zoutsloot 39 1714 245 210r0
IEMES, TJALLING Tjalling Ymes molenaar verkoper Bargebuurt 1706 244 341r0
IEMES, TJALLING Tjalling Ymes molenaar verkoper Bargebuurt 1706 244 341r0
IEMES, TJITSKE Tjetske Ymes koper 4/9 huis Noorderhaven 69 1711 245 152r0
IEMES, TJITSKE Tjetske Ymes koper 4/9 huis Noorderhaven 69 1711 245 152r0
IEMES, TJITSKE Tjietske Ymes koper 4/9 brouwerij, mouterij en huis met een kamer, wagenhuis, hof, koe en paardestal Hoogstraat 27 1711 245 150v0
IEMES, TJITSKE Tjietske Ymes koper 4/9 brouwerij, mouterij en huis met een kamer, wagenhuis, hof, koe en paardestal Hoogstraat 27 1711 245 150v0
IEMES, TJITSKE Tjietske Ymes koper 4/9 brouwerij, mouterij en huis met een kamer, wagenhuis, hof, koe en paardestal Hoogstraat 29 1711 245 150v0
IEMES, TJITSKE Tjietske Ymes koper 4/9 brouwerij, mouterij en huis met een kamer, wagenhuis, hof, koe en paardestal Hoogstraat 29 1711 245 150v0
IEMES, TJITSKE Tjietske Ymes koper 4/9 brouwerij, mouterij en huis met een kamer, wagenhuis, hof, koe en paardestal Herenwaltje 13 1711 245 150v0
IEMES, TJITSKE Tjietske Ymes koper 4/9 brouwerij, mouterij en huis met een kamer, wagenhuis, hof, koe en paardestal Herenwaltje 13 1711 245 150v0
BLAUW, TRIJNTJE IEMES Trijntje Ymes Blau koper Tiepelsteeg 1758 254 172v0
BLAUW, TRIJNTJE IEMES Trijntje Ymes Blau koper Tiepelsteeg 1758 254 172v0
IEMES, WILLEMKE Willemke Ymes verkoper Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r0
IEMES, WILLEMKE Willemke Ymes verkoper Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r0
IEMES, IEBELTJE Ybeltie Ymes verkoper van 3/7 Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r0
IEMES, IEBELTJE Ybeltie Ymes verkoper van 3/7 Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r0
IEMKES, AUKJE Akke Ymkes koper Nieuwstraat 25 1777 259 46v0
IEMKES, AUKJE Akke Ymkes koper Nieuwstraat 25 1777 259 46v0
IEMKES, AUKJE de gerepudieerde boedel van wijlen Akke Ymkes verkoper Nieuwstraat 25 1791 263 311v0
IEMKES, AUKJE de gerepudieerde boedel van wijlen Akke Ymkes verkoper Nieuwstraat 25 1791 263 311v0
IEMKES, ANDRIES Anderys Ymkes naastligger ten oosten Hoogstraat 22 1741 250 154v0
IEMKES, ANDRIES Anderys Ymkes naastligger ten oosten Hoogstraat 22 1741 250 154v0
IEMKES, ANDRIES Andries Ymkes naastligger ten noorden tevens mede-verkoper Herenwaltje 17 1733 248 268r0
IEMKES, ANDRIES Andries Ymkes naastligger ten noorden tevens mede-verkoper Herenwaltje 17 1733 248 268r0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Herenwaltje 17 1733 248 268r0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Herenwaltje 17 1733 248 268r0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Herenwaltje 19 1733 248 269v0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Herenwaltje 19 1733 248 269v0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper bewoner Scheerstraat 1 1733 248 271r0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper bewoner Scheerstraat 1 1733 248 271r0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Scheerstraat 1 1733 248 271r0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Scheerstraat 1 1733 248 271r0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper naastligger ten oosten Hoogstraat 22 1733 248 272v0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper naastligger ten oosten Hoogstraat 22 1733 248 272v0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Hoogstraat 22 1733 248 272v0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Hoogstraat 22 1733 248 272v0
IEMKES, ANDRIES mede-verkoper Andrys Ymkes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1733 248 273v0
IEMKES, ANDRIES mede-verkoper Andrys Ymkes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1733 248 273v0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Scheerstraat 3 1733 248 273v0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Hoogstraat 32 1733 248 275r0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Hoogstraat 32 1733 248 275r0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Lombardstraat 1 1733 248 276v0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Lombardstraat 1 1733 248 276v0
IEMKES, de verkopers Andrys Ymkes , c.s. naastligger ten oosten Herenwaltje 15 1733 248 278v0
IEMKES, de verkopers Andrys Ymkes , c.s. naastligger ten oosten Herenwaltje 15 1733 248 278v0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Herenwaltje 15 1733 248 278v0
IEMKES, ANDRIES Andrys Ymkes trekveerschipper verkoper van 1/2 Herenwaltje 15 1733 248 278v0
IEMKES, BEREND Beernd Ymkes , en nog vier andere huisgezinnen huurder Brouwersstraat 12noord 1773 258 68v0
IEMKES, BEREND Beernd Ymkes , en nog vier andere huisgezinnen huurder Brouwersstraat 12noord 1773 258 68v0
IEMKES, BEREND Beernt Ymkes naastligger ten noorden Vijver 12 1782 260 183r0
IEMKES, BEREND Beernt Ymkes naastligger ten noorden Vijver 12 1782 260 183r0
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten oosten Achterstraat 2 1727 247 30v0
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten oosten Achterstraat 2 1727 247 30v0
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten oosten Achterstraat 2 1736 249 127v0
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten oosten Achterstraat 2 1736 249 127v0
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes verkoper Achterstraat 2 1736 249 127v0
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes verkoper Achterstraat 2 1736 249 127v0
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten westen Achterstraat 6 1719 246 53r0
IEMKES, DIRK Dirk Ymkes naastligger ten westen Achterstraat 6 1719 246 53r0
IEMKES, SIKKE Sicco Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1738 249 271v0
IEMKES, SIKKE Sicco Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1738 249 271v0
IEMKES, SIKKE Sicco Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1728 247 124r0
IEMKES, SIKKE Sicco Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1728 247 124r0
IEMKES, SIKKE Sicke Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1714 245 205v0
IEMKES, SIKKE Sicke Ymkes naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1714 245 205v0
IEMKES, SIKKE Sicke Ymkes naastligger ten zuiden Bildtstraat 7 1729 247 257v0
IEMKES, SIKKE Sicke Ymkes naastligger ten zuiden Bildtstraat 7 1729 247 257v0
IEMKES, SIKKE wijlen Sicke Ymkes erflater Bildtstraat 9 1744 251 46v0
IEMKES, SIKKE wijlen Sicke Ymkes erflater Bildtstraat 9 1744 251 46v0
IEMKES, TJITSKE Tzietzke Ymkes koper Zoutsloot 37 1768 257 63r0
IEMKES, TJITSKE Tzietzke Ymkes koper Zoutsloot 37 1768 257 63r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymmis naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25 1696 243 230r0
IEMES, GERLOF Gerlof Ymmis naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25 1696 243 230r0
IEMKES, GRIETJE wijlen Grytie Ympkes erflater Achterstraat NZ 1733 248 211r0
IEMKES, GRIETJE wijlen Grytie Ympkes erflater Achterstraat NZ 1733 248 211r0
ENNES, WIETSKE wijlen Wytske Ynes verkoper Heiligeweg 5 1672 240 15ra0
ENNES, WIETSKE wijlen Wytske Ynes verkoper Heiligeweg 5 1672 240 15ra0
IENSES, AUKJE Auckien Ynses verkoper Voorstraat 30achter 1680 241 88v0
IENSES, AUKJE Auckien Ynses verkoper Voorstraat 30achter 1680 241 88v0
IENSES, AUKJE Auckien Ynses verkoper Voorstraat 30 1680 241 89r0
IENSES, AUKJE Auckien Ynses verkoper Voorstraat 30 1680 241 89r0
IENSES, BINNE wijlen Binne Ynses verkoper Kruisstraat 3oost 1674 240 135v0
IENSES, BINNE wijlen Binne Ynses verkoper Kruisstraat 3oost 1674 240 135v0
IENSES, DIEUWKE de erfgenamen van wijlen Dieucke Ynses naastligger ten westen Schritsen 55 1680 241 75v0
IENSES, DIEUWKE de erfgenamen van wijlen Dieucke Ynses naastligger ten westen Schritsen 55 1680 241 75v0
IENSES, JAKOB Jacob Ynses verkoper Rommelhaven 15 1693 243 31r0
IENSES, JAKOB Jacob Ynses verkoper Rommelhaven 15 1693 243 31r0
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1697 243 275r0
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1697 243 275r0
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Hoogstraat 10 1697 243 275r0
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Hoogstraat 10 1697 243 275r0
IENSES, JELTE Jelte Ynses houtkoper naastligger ten zuiden Hoogstraat 14 1688 242 229v0
IENSES, JELTE Jelte Ynses houtkoper naastligger ten zuiden Hoogstraat 14 1688 242 229v0
IENSES, JELTE Jelte Ynses houtkoper verkoper Hoogstraat 14 1688 242 229v0
IENSES, JELTE Jelte Ynses houtkoper verkoper Hoogstraat 14 1688 242 229v0
IENSES, JELTE Jelte Ynses cementmaker koper huis Rommelhaven 1 1694 243 96v0
IENSES, JELTE Jelte Ynses cementmaker koper huis Rommelhaven 1 1694 243 96v0
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 11 1713 245 193r0
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 11 1713 245 193r0
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 3 1698 243 374r0
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 3 1698 243 374r0
IENSES, JELTE de weduwe van wijlen Jelte Ynses naastligger ten zuiden Hoogstraat 14 1720 246 67r0
IENSES, JELTE de weduwe van wijlen Jelte Ynses naastligger ten zuiden Hoogstraat 14 1720 246 67r0
IENSES, JELTE Jelte Ynses koopman naastligger ten westen Rommelhaven 11 1687 242 197v0
IENSES, JELTE Jelte Ynses koopman naastligger ten westen Rommelhaven 11 1687 242 197v0
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten oosten Rommelhaven 5 1697 243 297r0
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten oosten Rommelhaven 5 1697 243 297r0
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 11 1704 244 244r0
IENSES, JELTE Jelte Ynses naastligger ten westen Rommelhaven 11 1704 244 244r0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1776 258 253v0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1776 258 253v0
IENSES, MELLE de erfgenamen van wijlen Melle Ynses naastligger ten westen Zoutsloot 93 1780 259 232v0
IENSES, MELLE de erfgenamen van wijlen Melle Ynses naastligger ten westen Zoutsloot 93 1780 259 232v0
IENSES, MELLE Melle Ynses geniaarde koper Zuiderhaven 61 1725 246 214v0
IENSES, MELLE Melle Ynses geniaarde koper Zuiderhaven 61 1725 246 214v0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1761 255 67v0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1761 255 67v0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1749 252 20r0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1749 252 20r0
IENSES, MELLE Melle Ynses beurtschipper koper door niaar huis Noorderhaven 7 1738 249 291r0
IENSES, MELLE Melle Ynses beurtschipper koper door niaar huis Noorderhaven 7 1738 249 291r0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 7 1726 246 277v0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 7 1726 246 277v0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 7 1738 249 291r0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Noorderhaven 7 1738 249 291r0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19 1749 252 28r0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19 1749 252 28r0
IENSES, MELLE Melle Ynses oud schipper koper huis Zoutsloot 91 1750 252 96r0
IENSES, MELLE Melle Ynses oud schipper koper huis Zoutsloot 91 1750 252 96r0
IENSES, MELLE Melle Ynses oud schipper koper blauwpand dwarshuis Scheerstraat 5 1763 255 233v0
IENSES, MELLE Melle Ynses oud schipper koper blauwpand dwarshuis Scheerstraat 5 1763 255 233v0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Zoutsloot 89 1767 257 24r0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten oosten Zoutsloot 89 1767 257 24r0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19 1757 254 70v0
IENSES, MELLE Melle Ynses naastligger ten westen Franekereind 19 1757 254 70v0
IENSES, MELLE Melle Ynses koper huis Noorderhaven 9 1725 246 223v0
IENSES, MELLE Melle Ynses koper huis Noorderhaven 9 1725 246 223v0
IENSES, MELLE Melle Ynses wijdschipper koper provisioneel huis Franekereind 17 1728 247 2ra0
IENSES, MELLE Melle Ynses wijdschipper koper provisioneel huis Franekereind 17 1728 247 2ra0
IENSES, SAAPKE Saepke Ynses verkoper Hoogstraat 13 1636 233 179v0
IENSES, SAAPKE Saepke Ynses verkoper Hoogstraat 13 1636 233 179v0
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses koper door niaar huis met tuintje en een houtstek erachter Hoogstraat 10 1697 243 275r0
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses koper door niaar huis met tuintje en een houtstek erachter Hoogstraat 10 1697 243 275r0
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Noorderhaven 11 1685 242 103v0
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Noorderhaven 11 1685 242 103v0
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Rommelhaven 5 1697 243 297r0
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Rommelhaven 5 1697 243 297r0
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Hoogstraat 10 1697 243 300r0
IENSES, TRIJNTJE Trijntie Ynses verkoper Hoogstraat 10 1697 243 300r0
IENTES, EELKJE Eeke Yntes koper Schritsen 23 1808 268 85r0
IENTES, EELKJE Eeke Yntes koper Schritsen 23 1808 268 85r0
IENTES, HENDRIK Hendrik Yntes naastligger ten westen Vijverstraat 8 1633 233 82r0
IENTES, HENDRIK Hendrik Yntes naastligger ten westen Vijverstraat 8 1633 233 82r0
IENTES, JAN Jan Yntes naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1722 246 135r0
IENTES, JAN Jan Yntes naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1722 246 135r0
IENTES, JOOST Joost Yntes verkoper van 1/2 Franekereind 34 1682 241 61ra0
IENTES, JOOST Joost Yntes verkoper van 1/2 Franekereind 34 1682 241 61ra0
IENTES, MARIA Mary Yntes koper Herenwaltje 6 1632 233 64r0
IENTES, MARIA Mary Yntes koper Herenwaltje 6 1632 233 64r0
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes verkoper van 2/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes verkoper van 2/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r0
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes huurder (p.j.) Achterstraat 3 1796 264 337v0
IENTES, MAAIKE Mayke Yntes huurder (p.j.) Achterstraat 3 1796 264 337v0
IENTES, MINNE wijlen Minne Yntes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 27 1694 243 84v0
IENTES, MINNE wijlen Minne Yntes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 27 1694 243 84v0
IENTES, OTTE wijlen Otte Yntes verkoper Schritsen 66 1638 234 65v0
IENTES, OTTE wijlen Otte Yntes verkoper Schritsen 66 1638 234 65v0
IENTES, Sybrich Yntes naastligger ten westen Gardenierstraat 1632 233 55r0
IENTES, Sybrich Yntes naastligger ten westen Gardenierstraat 1632 233 55r0
IENTES, TEEKELE wijlen Taekle Yntes verkoper Schritsen 62 1750 252 98r0
IENTES, TEEKELE wijlen Taekle Yntes verkoper Schritsen 62 1750 252 98r0
IENTES, TEEKELE Taekle Yntes koper huis Schritsen 62 1730 247 342r0
IENTES, TEEKELE Taekle Yntes koper huis Schritsen 62 1730 247 342r0
IENTES, TEUNIS Tonis Yntes bakker naastligger ten westen Karremanstraat 30 1643 235 86r0
IENTES, TEUNIS Tonis Yntes bakker naastligger ten westen Karremanstraat 30 1643 235 86r0
IENTES, WIETSKE Wytske Yntes geniaarde koper Grote Kerkstraat 6 1632 233 39r0
IENTES, WIETSKE Wytske Yntes geniaarde koper Grote Kerkstraat 6 1632 233 39r0
IENTES, JAN Jan Ynties metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1695 243 121v0
IENTES, JAN Jan Ynties metselaar naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1695 243 121v0
IENTES, JAN Jan Ynties naastligger ten noorden Karremanstraat 18 1714 245 226v0
IENTES, JAN Jan Ynties naastligger ten noorden Karremanstraat 18 1714 245 226v0
IENTES, PIETER Pytter Ynties koper kamer Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v0
IENTES, PIETER Pytter Ynties koper kamer Fabrieksstraat WZ 1643 235 84v0
IENTES, TIEMEN de kamer van Tymen Ynties naastligger ten zuiden Alemanssteeg ZZ 1654 236 254r0
IENTES, TIEMEN de kamer van Tymen Ynties naastligger ten zuiden Alemanssteeg ZZ 1654 236 254r0
IENTES, JAN Jan Yntjes metselaar koper huis Karremanstraat 16 1684 242 40r0
IENTES, JAN Jan Yntjes metselaar koper huis Karremanstraat 16 1684 242 40r0
IENTES, JOOST Joost Yntjes koolmeter geniaarde koper Hoogstraat 15achter 1704 244 239r0
IENTES, JOOST Joost Yntjes koolmeter geniaarde koper Hoogstraat 15achter 1704 244 239r0
IENSES, MELLE Melle Ynzes naastligger ten westen Franekereind 19 1771 257 238r0
IENSES, MELLE Melle Ynzes naastligger ten westen Franekereind 19 1771 257 238r0
IENSES, MELLE Melle Ynzes naastligger ten westen Zoutsloot 93 1770 257 175r0
IENSES, MELLE Melle Ynzes naastligger ten westen Zoutsloot 93 1770 257 175r0
IENSES, PIETJE Pietje Ynzes koper Kerkpoortstraat 55 1789 263 170r0
IENSES, PIETJE Pietje Ynzes koper Kerkpoortstraat 55 1789 263 170r0
IEPES, AREND Ane Ypes naastligger ten westen Rozengracht 22 1788 262 285v0
IEPES, AREND Ane Ypes naastligger ten westen Rozengracht 22 1788 262 285v0
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes naastligger Voorstraat 30achter 1680 241 88v0
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes naastligger Voorstraat 30achter 1680 241 88v0
IEPES, ANSKE [de geniaarde] vroedsman Ansche Ypes naastligger ten noorden Voorstraat 30achter 1680 241 88v0
IEPES, ANSKE [de geniaarde] vroedsman Ansche Ypes naastligger ten noorden Voorstraat 30achter 1680 241 88v0
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes naastligger ten noorden in de zuider nieuwestad 1680 241 67v0
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes naastligger ten noorden in de zuider nieuwestad 1680 241 67v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES het huis van de vroedsman Ansche Ypes Seestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1677 240 250v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES het huis van de vroedsman Ansche Ypes Seestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1677 240 250v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u. koper twee ledige huisplaatsen Zuiderhaven ZZ 1678 241 7v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u. koper twee ledige huisplaatsen Zuiderhaven ZZ 1678 241 7v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 5-10-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Achterstraat 33 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 5-10-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Achterstraat 33 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-00-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 11 de Witte Trompet 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-00-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 11 de Witte Trompet 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-00-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Hoogstraat 38 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-00-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Hoogstraat 38 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-16-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Moriaanstraat 3 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-16-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Moriaanstraat 3 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 3-10-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 29 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 3-10-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 29 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Grote Ossenmarkt 10 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-02-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Grote Ossenmarkt 10 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-05-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Klaverbladstraat 19 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-05-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Klaverbladstraat 19 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-05-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Moriaanstraat 12 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-05-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Moriaanstraat 12 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-16-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Kruisstraat 10west 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper grondpacht van 2-16-00 cg ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Kruisstraat 10west 1679 241 30r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Ansche Ypes Zeestra geniaarde koper Voorstraat 30 1680 241 89r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Ansche Ypes Zeestra geniaarde koper Voorstraat 30 1680 241 89r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra verkoper Havenplein 14 1684 242 56r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra verkoper Havenplein 14 1684 242 56r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Ansche Ypes Zeestra koper provisioneel 1/4 huis, put en bak Vijver 1 1671 240 10va0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Ansche Ypes Zeestra koper provisioneel 1/4 huis, put en bak Vijver 1 1671 240 10va0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper kamer Weverstraat 1677 240 257v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper kamer Weverstraat 1677 240 257v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 10 1675 240 212r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 10 1675 240 212r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden in de zuider nieuwestad 1680 241 91v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden in de zuider nieuwestad 1680 241 91v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES de ledige plaats of houtstek van vroedsman Ansche Ypes Zeestra naastligger ten oosten Zuiderhaven 36o 1678 241 3v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES de ledige plaats of houtstek van vroedsman Ansche Ypes Zeestra naastligger ten oosten Zuiderhaven 36o 1678 241 3v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES de ledige plaats van vroedsman Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1676 240 245v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES de ledige plaats van vroedsman Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1676 240 245v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES de ledige plaats van vroedsman Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden Zuiderhaven 36p 1676 240 245v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES de ledige plaats van vroedsman Ansche Ypes Zeestra naastligger ten noorden Zuiderhaven 36p 1676 240 245v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper ledige plaats Zuiderhaven 36p 1675 240 202v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Ansche Ypes Zeestra koper ledige plaats Zuiderhaven 36p 1675 240 202v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES het pas gekochte huis van Ansche Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36p 1675 240 202v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES het pas gekochte huis van Ansche Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36p 1675 240 202v0
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ypes koper huis Grote Kerkstraat 31midden 1667 239 100v0
IEPES, ANSKE vroedsman Anscke Ypes koper huis Grote Kerkstraat 31midden 1667 239 100v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Anscke Ypes Seestra verkoper Voorstraat 65 1675 240 188r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Anscke Ypes Seestra verkoper Voorstraat 65 1675 240 188r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anscke Ypes Zeestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1682 241 180v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anscke Ypes Zeestra naastligger ten westen Voorstraat 50 1682 241 180v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anscke Ypes Zeestra koper hof met bomen en planten en 2 kamers ten noorden daaraan gebouwd Hofstraat ZZ 1673 240 119r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anscke Ypes Zeestra koper hof met bomen en planten en 2 kamers ten noorden daaraan gebouwd Hofstraat ZZ 1673 240 119r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES het huis van vroedsman Anscke Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1673 240 119r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES het huis van vroedsman Anscke Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1673 240 119r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anscke Ypes Zeestra verkoper Voorstraat 48 1699 243 395r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anscke Ypes Zeestra verkoper Voorstraat 48 1699 243 395r0
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes mr. timmerman koper 1/2 huis Vijver 1 1665 239 29r0
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes mr. timmerman koper 1/2 huis Vijver 1 1665 239 29r0
IEPES, ANSKE Anske Ypes naastligger ten westen Hondenstraat 4 1660 238 59v0
IEPES, ANSKE Anske Ypes naastligger ten westen Hondenstraat 4 1660 238 59v0
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west 1688 242 228r0
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west 1688 242 228r0
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes , c.u. verkoper Rozengracht 13 1671 240 43r0
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Ypes , c.u. verkoper Rozengracht 13 1671 240 43r0
IEPES, ANSKE Anske Ypes , c.u. koper huis Zuiderhaven 65 1663 238 200r0
IEPES, ANSKE Anske Ypes , c.u. koper huis Zuiderhaven 65 1663 238 200r0
IEPES, ANSKE Anske Ypes verkoper Zuiderhaven 15 1663 238 187v0
IEPES, ANSKE Anske Ypes verkoper Zuiderhaven 15 1663 238 187v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Anske Ypes Seestra naastligger ten oosten Zuiderhaven 36j 1689 242 288r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Anske Ypes Seestra naastligger ten oosten Zuiderhaven 36j 1689 242 288r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedschap Anske Ypes Seestra verkoper Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedschap Anske Ypes Seestra verkoper Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Seestra verkoper Lanen 39 1674 240 158r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Seestra verkoper Lanen 39 1674 240 158r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Anske Ypes Seestra eigenaar van 1/2 Voorstraat 65 1675 240 177r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Anske Ypes Seestra eigenaar van 1/2 Voorstraat 65 1675 240 177r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Seestra koper huis met kelder die lang als scholkelder is gebruikt Noorderhaven 72 1687 242 207r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Seestra koper huis met kelder die lang als scholkelder is gebruikt Noorderhaven 72 1687 242 207r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Seestra naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1689 242 280r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Seestra naastligger ten noorden Nieuweweg 19 1689 242 280r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel huis, plaats, put en bak Lanen 39 1670 240 1ra0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel huis, plaats, put en bak Lanen 39 1670 240 1ra0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid 1700 244 42v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid 1700 244 42v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Weeshuisstraat 13 1670 240 27r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Weeshuisstraat 13 1670 240 27r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Weeshuisstraat 15 1670 240 27r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Weeshuisstraat 15 1670 240 27r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1696 243 196v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1696 243 196v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Rozengracht 17 1671 240 42v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra, c.u. verkoper Rozengracht 17 1671 240 42v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra koper door niaar huis, plaatsje en tuintje Rozengracht 5 1681 241 173r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra koper door niaar huis, plaatsje en tuintje Rozengracht 5 1681 241 173r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel 1/2 huis en gorthuis daarachter Kleine Bredeplaats 16 1672 240 12va0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel 1/2 huis en gorthuis daarachter Kleine Bredeplaats 16 1672 240 12va0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten oosten Rozengracht 5 1681 241 173r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten oosten Rozengracht 5 1681 241 173r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra aanhandelaar grondpacht van 10-00-00 cg Rozengracht 7noordoost 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra aanhandelaar grondpacht van 10-00-00 cg Rozengracht 7noordoost 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra aanhandelaar grondpacht van 10-00-00 cg Rozengracht 7zuidoost 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra aanhandelaar grondpacht van 10-00-00 cg Rozengracht 7zuidoost 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES grondpacht uit huis en hof van de koper Anske Ypes Zeestra eigenaar perceel Rozengracht 7noordoost 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES grondpacht uit huis en hof van de koper Anske Ypes Zeestra eigenaar perceel Rozengracht 7noordoost 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES grondpacht uit huis en hof van de koper Anske Ypes Zeestra eigenaar perceel Rozengracht 7zuidoost 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES grondpacht uit huis en hof van de koper Anske Ypes Zeestra eigenaar perceel Rozengracht 7zuidoost 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra aanhandelaar grondpacht van 2-10-00 cg Rozengracht 7west 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra aanhandelaar grondpacht van 2-10-00 cg Rozengracht 7west 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Kerkpoortstraat 11 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Kerkpoortstraat 11 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Moriaanstraat 12 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Moriaanstraat 12 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Moriaanstraat 3 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Moriaanstraat 3 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Vijver 1 1681 241 159r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Vijver 1 1681 241 159r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Rozengracht 7west 1700 244 70r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Rozengracht 7west 1700 244 70r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Kerkpoortstraat 27 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Kerkpoortstraat 27 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Vijverstraat 1 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verwandelaar Vijverstraat 1 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Klaverbladstraat 19 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Klaverbladstraat 19 1683 241 271r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Anske Ypes Zeestra verpachter grond Zoutsloot 106noord 1682 241 228v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Anske Ypes Zeestra verpachter grond Zoutsloot 106noord 1682 241 228v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Anske Ypes Zeestra verkoper Zoutsloot 106noord 1700 244 53r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Anske Ypes Zeestra verkoper Zoutsloot 106noord 1700 244 53r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Anske Ypes Zeestra verkoper Zoutsloot 106noord 1682 241 228v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Anske Ypes Zeestra verkoper Zoutsloot 106noord 1682 241 228v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra koper brouwerij en mouterij Zoutsloot 106zuid 1672 240 98v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra koper brouwerij en mouterij Zoutsloot 106zuid 1672 240 98v0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra eigenaar van 2 ledige plaatsen Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra eigenaar van 2 ledige plaatsen Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Anske Ypes Zeestra verkoper Grote Ossenmarkt 10 1700 244 53r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Anske Ypes Zeestra verkoper Grote Ossenmarkt 10 1700 244 53r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES de ledige plaats van vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Schoolstraat 2 1682 241 44va0
ZEESTRA, ANSKE IEPES de ledige plaats van vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Schoolstraat 2 1682 241 44va0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Hofstraat 21midden 1693 243 69r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Hofstraat 21midden 1693 243 69r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel huis Schoolstraat 2zuidoost 1682 241 44va0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra koper provisioneel huis Schoolstraat 2zuidoost 1682 241 44va0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Hofstraat 47oost 1672 240 82r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Hofstraat 47oost 1672 240 82r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Mede-vroedschap Anske Ypes Zeestra koper hof met prieel Rozengracht 7noordoost 1683 241 260r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Mede-vroedschap Anske Ypes Zeestra koper hof met prieel Rozengracht 7noordoost 1683 241 260r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Mede-vroedschap Anske Ypes Zeestra koper hof met prieel Rozengracht 7zuidoost 1683 241 260r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES Mede-vroedschap Anske Ypes Zeestra koper hof met prieel Rozengracht 7zuidoost 1683 241 260r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7noordoost 1683 241 260r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7noordoost 1683 241 260r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7zuidoost 1683 241 260r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7zuidoost 1683 241 260r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedschap Anske Ypes Zeestra koper ledige plaats Rozengracht 7west 1674 240 161r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedschap Anske Ypes Zeestra koper ledige plaats Rozengracht 7west 1674 240 161r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES de hof van Anske Ypes Zeestra naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1674 240 161r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES de hof van Anske Ypes Zeestra naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1674 240 161r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES het timmerhuis van Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7west 1674 240 161r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES het timmerhuis van Anske Ypes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7west 1674 240 161r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Schoolstraat 2zuidoost 1692 243 9r0
ZEESTRA, ANSKE IEPES vroedsman Anske Ypes Zeestra verkoper Schoolstraat 2zuidoost 1692 243 9r0
IEPES, ANTJE Antie Ypes verkoper Wasbleek 1736 249 112v0
IEPES, ANTJE Antie Ypes verkoper Wasbleek 1736 249 112v0
IEPES, ANTJE Antie Ypes verkoper Zoutsloot 40 1760 255 23r0
IEPES, ANTJE Antie Ypes verkoper Zoutsloot 40 1760 255 23r0
IEPES, ANTJE Antie Ypes , meerderjarige dochter verkoper Zoutsloot 55 1716 245 265r0
IEPES, ANTJE Antie Ypes , meerderjarige dochter verkoper Zoutsloot 55 1716 245 265r0
IEPES, BAUKJE Baukjen Ypes naastligger ten oosten Hoogstraat 23 1738 249 336r0
IEPES, BAUKJE Baukjen Ypes naastligger ten oosten Hoogstraat 23 1738 249 336r0
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten noorden Franekereind 1 1708 245 63r0
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten noorden Franekereind 1 1708 245 63r0
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten oosten Hofstraat 41 1668 239 27ra0
IEPES, KLAAS Claas Ypes naastligger ten oosten Hofstraat 41 1668 239 27ra0
IEPES, KLAAS de paardenstal van Claes Ypes smid naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1701 244 122v0
IEPES, KLAAS de paardenstal van Claes Ypes smid naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1701 244 122v0
IEPES, KLAAS wijlen Claes Ypes mr. smid verkoper Nieuwstraat 40 1715 245 240v0
IEPES, KLAAS wijlen Claes Ypes mr. smid verkoper Nieuwstraat 40 1715 245 240v0
IEPES, KLAAS Claes Ypes mr. ijzersmid verkoper Nieuwstraat 40 1706 244 317r0
IEPES, KLAAS Claes Ypes mr. ijzersmid verkoper Nieuwstraat 40 1706 244 317r0
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.s. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1700 244 52r0
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.s. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1700 244 52r0
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.s. naastligger ten westen Nieuwstraat 48 1700 244 52r0
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.s. naastligger ten westen Nieuwstraat 48 1700 244 52r0
IEPES, KLAAS Claes Ypes mr. smid naastligger ten noorden Franekereind 1 1707 245 19v0
IEPES, KLAAS Claes Ypes mr. smid naastligger ten noorden Franekereind 1 1707 245 19v0
IEPES, KLAAS Claes Ypes mr. smid koper huis met o.a. smederij Noordijs 25 1679 241 51r0
IEPES, KLAAS Claes Ypes mr. smid koper huis met o.a. smederij Noordijs 25 1679 241 51r0
IEPES, KLAAS wijlen Claes Ypes verkoper Noordijs 25 1721 246 97v0
IEPES, KLAAS wijlen Claes Ypes verkoper Noordijs 25 1721 246 97v0
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.u. huurder Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r0
IEPES, KLAAS Claes Ypes , c.u. huurder Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r0
IEPES, KLAAS Claes Ypes naastligger ten oosten Hofstraat 41 1660 238 22r0
IEPES, KLAAS Claes Ypes naastligger ten oosten Hofstraat 41 1660 238 22r0
IEPES, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Ypes naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1715 245 234r0
IEPES, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Ypes naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1715 245 234r0
IEPES, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Ypes naastligger ten noorden Nieuwstraat 44 1715 245 234r0
IEPES, KLAAS de weduwe van wijlen Claes Ypes naastligger ten noorden Nieuwstraat 44 1715 245 234r0
IEPES, KLAAS Claes Ypes smid naastligger ten zuiden Nieuwstraat 36 1687 242 206r0
IEPES, KLAAS Claes Ypes smid naastligger ten zuiden Nieuwstraat 36 1687 242 206r0
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes verkoper ten oosten van Harlingen 1657 237 112r0
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes verkoper ten oosten van Harlingen 1657 237 112r0
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes , d.v. wijlen Epe Wouters verkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen 1632 233 44v0
IEPES, KLAASKE Claeske Ypes , d.v. wijlen Epe Wouters verkoper van 1/4 ten zuiden van Harlingen 1632 233 44v0
IEPES, KORNELIS Cornelis Ypes , c.u. huurder voorboven (p.j.) Zuiderhaven 17 1745 251 64r0
IEPES, KORNELIS Cornelis Ypes , c.u. huurder voorboven (p.j.) Zuiderhaven 17 1745 251 64r0
IEPES, DIRK Dirck Ypes huurder Zuiderhaven 36west 1692 242 377r0
IEPES, DIRK Dirck Ypes huurder Zuiderhaven 36west 1692 242 377r0
IEPES, DIRK Dirk Ypes naastligger ten noorden Noorderhaven 105 1702 244 180v0
IEPES, DIRK Dirk Ypes naastligger ten noorden Noorderhaven 105 1702 244 180v0
IEPES, EELKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelcke Ypes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1616 230 46v0
IEPES, EELKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelcke Ypes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1616 230 46v0
IEPES, IEME de brouwerij van Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1680 241 28ra0
IEPES, IEME de brouwerij van Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 21 1680 241 28ra0
IEPES, IEME Eme Ypes brouwer naastligger ten oosten Bildtstraat 19 1683 241 257r0
IEPES, IEME Eme Ypes brouwer naastligger ten oosten Bildtstraat 19 1683 241 257r0
IEPES, IEME Eme Ypes brouwer naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1669 239 36va0
IEPES, IEME Eme Ypes brouwer naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1669 239 36va0
IEPES, IEME Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 19 1676 240 229v0
IEPES, IEME Eme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 19 1676 240 229v0
IEPES, IEME Emme Ypes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1657 237 122r0
IEPES, IEME Emme Ypes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1657 237 122r0
IEPES, IEME de brouwerij van de weduwe van wijlen Emo Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 15 1684 242 15v0
IEPES, IEME de brouwerij van de weduwe van wijlen Emo Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 15 1684 242 15v0
IEPES, GERRIT huisman Gerrit Ypes verkoper Werfpad 7 1693 243 43v0
IEPES, GERRIT huisman Gerrit Ypes verkoper Werfpad 7 1693 243 43v0
IEPES, GRIETJE wijlen Grietie Ypes protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r0
IEPES, GRIETJE wijlen Grietie Ypes protesteert vanwege een erfeniskwestie onbekend 1601 228 239r0
IEPES, HERE Heere Ypes stuurman verkoper Bargebuurt 8 1680 241 118r0
IEPES, HERE Heere Ypes stuurman verkoper Bargebuurt 8 1680 241 118r0
IEPES, HOITJE Hoitje Ypes verkoper Wasbleek 1736 249 112v0
IEPES, HOITJE Hoitje Ypes verkoper Wasbleek 1736 249 112v0
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid verkoper Zuiderstraat 7 1771 257 258r0
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid verkoper Zuiderstraat 7 1771 257 258r0
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten noorden Zuiderstraat 5 1752 252 208r0
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten noorden Zuiderstraat 5 1752 252 208r0
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten westen Zuiderstraat 9 1756 254 37v0
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes mr. ijzersmid naastligger ten westen Zuiderstraat 9 1756 254 37v0
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes ijzersmid verkoper Hofstraat 15 1755 253 250r0
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes ijzersmid verkoper Hofstraat 15 1755 253 250r0
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes naastligger ten noorden Zuiderstraat 5 1760 254 257r0
IEPES, IJSBRAND IJsbrand Ypes naastligger ten noorden Zuiderstraat 5 1760 254 257r0
IEPES, IEME de brouwerij van Ime Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1664 238 204v0
IEPES, IEME de brouwerij van Ime Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1664 238 204v0
IEPES, JAKOB huis en timmerij van Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1757 254 107v0
IEPES, JAKOB huis en timmerij van Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1757 254 107v0
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot 7 1766 256 228r0
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot 7 1766 256 228r0
IEPES, JAKOB Jacob Ypes mr. scheepstimmerman verkoper Zoutsloot 1 1769 257 96v0
IEPES, JAKOB Jacob Ypes mr. scheepstimmerman verkoper Zoutsloot 1 1769 257 96v0
IEPES, JAKOB Jacob Ypes scheepstimmerman koper deftig huis, scheepstimmerwerf en timmerhuis Zoutsloot 1 1757 254 87r0
IEPES, JAKOB Jacob Ypes scheepstimmerman koper deftig huis, scheepstimmerwerf en timmerhuis Zoutsloot 1 1757 254 87r0
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot 7 1767 256 258r0
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot 7 1767 256 258r0
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot 7 1760 255 30v0
IEPES, JAKOB Jacob Ypes naastligger ten westen Zoutsloot 7 1760 255 30v0
IEPES, JAN Jan Ypes arbeider koper huis Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r0
IEPES, JAN Jan Ypes arbeider koper huis Grote Ossenmarkt 8 1745 251 108r0
IEPES, JAN Jan Ypes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10 1791 263 303v0
IEPES, JAN Jan Ypes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10 1791 263 303v0
IEPES, JAN Jan Ypes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r0
IEPES, JAN Jan Ypes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r0
IEPES, JAN Jan Ypes timmerbaas verkoper Zoutsloot 40 1760 255 23r0
IEPES, JAN Jan Ypes timmerbaas verkoper Zoutsloot 40 1760 255 23r0
IEPES, JANKE Jancke Ypes , voor haar 2 kinderen verkoper van 1/2 Molenpad 6 1683 241 68ra0
IEPES, JANKE Jancke Ypes , voor haar 2 kinderen verkoper van 1/2 Molenpad 6 1683 241 68ra0
IEPES, JANKE Jantien Ypes , mede voor haar 2 kinderen verkoper van 1/2, en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen Hoogstraat 28 1680 241 29va0
IEPES, JANKE Jantien Ypes , mede voor haar 2 kinderen verkoper van 1/2, en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen Hoogstraat 28 1680 241 29va0
IEPES, JELLE Jelle Ypes verkoper Bargebuurtspoortje 12 1782 260 225r0
IEPES, JELLE Jelle Ypes verkoper Bargebuurtspoortje 12 1782 260 225r0
IEPES, JOHANNES wijlen Johannes Ypes erflater Hoogstraat 35 1757 254 95v0
IEPES, JOHANNES wijlen Johannes Ypes erflater Hoogstraat 35 1757 254 95v0
IEPES, JOHANNES Johannes Ypes , c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 101 1741 250 195r0
IEPES, JOHANNES Johannes Ypes , c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 101 1741 250 195r0
IEPES, JURJEN Jurjen Ypes mr. tingieter koper huis Voorstraat 10 1684 242 28r0
IEPES, JURJEN Jurjen Ypes mr. tingieter koper huis Voorstraat 10 1684 242 28r0
IEPES, JURJEN als bewoners de kopers Jurjen Ypes , c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 10 1684 242 28r0
IEPES, JURJEN als bewoners de kopers Jurjen Ypes , c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 10 1684 242 28r0
IEPES, JURJEN Jurjen Ypes mr. tingieter verkoper Voorstraat 10 1685 242 101v0
IEPES, JURJEN Jurjen Ypes mr. tingieter verkoper Voorstraat 10 1685 242 101v0
IEPES, MELCHERT Melcher Ypes verkoper Heiligeweg 31 1700 244 51r0
IEPES, MELCHERT Melcher Ypes verkoper Heiligeweg 31 1700 244 51r0
IEPES, MEINERT Meynert Ypes koper hoekhuis alwaer Enckhuisen uithangt Rozengracht 17 Enckhuisen 1672 240 111r0
IEPES, MEINERT Meynert Ypes koper hoekhuis alwaer Enckhuisen uithangt Rozengracht 17 Enckhuisen 1672 240 111r0
IEPES, MEINERT de weduwe van wijlen Meynert Ypes , e.a. timmerman huurder Rozengracht 17 1674 240 144v0
IEPES, MEINERT de weduwe van wijlen Meynert Ypes , e.a. timmerman huurder Rozengracht 17 1674 240 144v0
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten oosten Schritsen 35 1680 241 98r0
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten oosten Schritsen 35 1680 241 98r0
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten oosten Schritsen 33 1680 241 102v0
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten oosten Schritsen 33 1680 241 102v0
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten noorden Noordijs 4 1679 241 6ra0
IEPES, MINKE Mintie Ypes naastligger ten noorden Noordijs 4 1679 241 6ra0
IEPES, MINKE Mintje Ypes naastligger ten westen Schritsen 39 1662 238 147v0
IEPES, MINKE Mintje Ypes naastligger ten westen Schritsen 39 1662 238 147v0
IEPES, NANKE Nancke Ypes verkoper Noorderhaven 98 1700 244 49r0
IEPES, NANKE Nancke Ypes verkoper Noorderhaven 98 1700 244 49r0
IEPES, NANKE Nanke Ypes koper Heiligeweg 31 1700 244 51r0
IEPES, NANKE Nanke Ypes koper Heiligeweg 31 1700 244 51r0
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker huurder Kleine Bredeplaats 23 1756 254 51v0
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker huurder Kleine Bredeplaats 23 1756 254 51v0
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker koper huis Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r0
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker koper huis Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r0
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker verkoper Kleine Bredeplaats 23 1756 254 51v0
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker verkoper Kleine Bredeplaats 23 1756 254 51v0
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r0
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r0
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen 3 1740 250 86r0
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen 3 1740 250 86r0
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen 1 1728 247 115r0
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen 1 1728 247 115r0
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v0
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v0
IEPES, OBBE Obbe Ypes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
IEPES, OBBE Obbe Ypes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen 1 1731 248 31v0
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen 1 1731 248 31v0
IEPES, PIETER de hof van Pieter Ypes naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1650 236 117v0
IEPES, PIETER de hof van Pieter Ypes naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1650 236 117v0
IEPES, PIETER het kindskind van wijlen Pieter Ypes verkoper Lanen 76 1668 239 28va0
IEPES, PIETER het kindskind van wijlen Pieter Ypes verkoper Lanen 76 1668 239 28va0
IEPES, PIETER Pieter Ypes verkoper Zoutsloot OZ 1631 232 182v0
IEPES, PIETER Pieter Ypes verkoper Zoutsloot OZ 1631 232 182v0
IEPES, PIETER Pyter Ypes wagenmaker naastligger ten oosten Lombardstraat 1662 238 136r0
IEPES, PIETER Pyter Ypes wagenmaker naastligger ten oosten Lombardstraat 1662 238 136r0
IEPES, PIETER Pyter Ypes wagenmaker verkoper Lombardstraat 1662 238 136r0
IEPES, PIETER Pyter Ypes wagenmaker verkoper Lombardstraat 1662 238 136r0
IEPES, PIETER de weduwe van wijlen Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1684 242 11v0
IEPES, PIETER de weduwe van wijlen Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1684 242 11v0
IEPES, PIETER de weduwe van wijlen Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1699 244 28r0
IEPES, PIETER de weduwe van wijlen Pytter Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1699 244 28r0
IEPES, PIETER Pytter Ypes mr. metselaar verkoper Droogstraat 20west 1683 242 8r0
IEPES, PIETER Pytter Ypes mr. metselaar verkoper Droogstraat 20west 1683 242 8r0
IEPES, SINT Sent Ypes naastligger ten oosten Rozengracht 19 1750 252 60v0
IEPES, SINT Sent Ypes naastligger ten oosten Rozengracht 19 1750 252 60v0
GROOT, SIEMEN IEPES Symon Ypes de Groot koper huis en bakkerij Karremanstraat 22 1810 269 1r0
GROOT, SIEMEN IEPES Symon Ypes de Groot koper huis en bakkerij Karremanstraat 22 1810 269 1r0
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u. koper huis Franekerpoort (gebied) 1643 235 74v0
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u. koper huis Franekerpoort (gebied) 1643 235 74v0
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u. naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1643 235 74v0
IEPES, TEEDE Tade Ypes , c.u. naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1643 235 74v0
IEPES, TIJS Thijs Ypes mr. timmerman naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1696 243 249v0
IEPES, TIJS Thijs Ypes mr. timmerman naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1696 243 249v0
IEPES, TIJS Thijs Ypes mr. molenmaker naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1701 244 105r0
IEPES, TIJS Thijs Ypes mr. molenmaker naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1701 244 105r0
IEPES, TIJS Thijs Ypes , c.u. mr. timmerman naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1696 243 205r0
IEPES, TIJS Thijs Ypes , c.u. mr. timmerman naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1696 243 205r0
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmerman naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v0
IEPES, TIJS Thijs Ypes timmerman naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v0
IEPES, TIJS Thijs Ypes koper huis Herenwaltje 15 1687 242 177v0
IEPES, TIJS Thijs Ypes koper huis Herenwaltje 15 1687 242 177v0
IEPES, TIJS tegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes molenmaker koper vervallen huis tegenover de Rode Leeuw (eeuwige jaarlijkse rente [staat: 1 zilveren ducaton]) Scheerstraat 1 1679 241 52v0
IEPES, TIJS tegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes molenmaker koper vervallen huis tegenover de Rode Leeuw (eeuwige jaarlijkse rente [staat: 1 zilveren ducaton]) Scheerstraat 1 1679 241 52v0
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaar koper huis daar waar de vergulde scheer in de gevel staat Scheerstraat 3 1707 245 25r0
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaar koper huis daar waar de vergulde scheer in de gevel staat Scheerstraat 3 1707 245 25r0
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaar naastligger ten westen Scheerstraat 3 1707 245 25r0
IEPES, TIJS Thijs Ypes molenaar naastligger ten westen Scheerstraat 3 1707 245 25r0
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes zakkendrager naastligger ten oosten Hofstraat 35 1653 236 247r0
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes zakkendrager naastligger ten oosten Hofstraat 35 1653 236 247r0
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes zakkendrager naastligger ten oosten Hofstraat 35 1667 239 115v0
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes zakkendrager naastligger ten oosten Hofstraat 35 1667 239 115v0
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes naastligger ten westen Hofstraat 41 1660 238 22r0
IEPES, TJEBBE Tiebbe Ypes naastligger ten westen Hofstraat 41 1660 238 22r0
IEPES, TJEERD de weduwe van wijlen Tieerd Ypes naastligger ten oosten Lanen 83west 1716 245 264r0
IEPES, TJEERD de weduwe van wijlen Tieerd Ypes naastligger ten oosten Lanen 83west 1716 245 264r0
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 5 1713 245 190v0
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Scheerstraat 5 1713 245 190v0
IEPES, TIJS Tijs Ypes mr. molenmaker koper door niaar huis Hoogstraat 22 1717 245 308r0
IEPES, TIJS Tijs Ypes mr. molenmaker koper door niaar huis Hoogstraat 22 1717 245 308r0
IEPES, TIJS Tijs Ypes mr. molenmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 22 1717 245 308r0
IEPES, TIJS Tijs Ypes mr. molenmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 22 1717 245 308r0
IEPES, TIJS Tijs Ypes mr. molenmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 22 1717 245 308r0
IEPES, TIJS Tijs Ypes mr. molenmaker naastligger ten zuiden Hoogstraat 22 1717 245 308r0
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten oosten Herenwaltje 17 1720 246 85v0
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten oosten Herenwaltje 17 1720 246 85v0
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1720 246 85v0
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1720 246 85v0
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1720 246 85v0
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1720 246 85v0
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten zuiden Hoogstraat 34 1715 245 232r0
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten zuiden Hoogstraat 34 1715 245 232r0
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Hoogstraat 34 1715 245 232r0
IEPES, TIJS Tijs Ypes naastligger ten westen Hoogstraat 34 1715 245 232r0
IEPES, TIJS Tijs Ypes koper Herenwaltje 17 1721 246 101r0
IEPES, TIJS Tijs Ypes koper Herenwaltje 17 1721 246 101r0
IEPES, TJEBBE de erfgenamen van wijlen Tjebbe Ypes verkoper Hofstraat 37 1672 240 113v0
IEPES, TJEBBE de erfgenamen van wijlen Tjebbe Ypes verkoper Hofstraat 37 1672 240 113v0
IEPES, TJEERD Tjeerd Ypes naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg 5 1702 244 188r0
IEPES, TJEERD Tjeerd Ypes naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg 5 1702 244 188r0
IEPES, TJEERD wijlen Tjeerd Ypes verkoper Lanen 83oost 1730 247 348r0
IEPES, TJEERD wijlen Tjeerd Ypes verkoper Lanen 83oost 1730 247 348r0
IEPES, TJEERD Tjeerd Ypes naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 4 1701 244 129r0
IEPES, TJEERD Tjeerd Ypes naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 4 1701 244 129r0
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes wijdschipper huurder Lanen 83west 1692 242 26ra0
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes wijdschipper huurder Lanen 83west 1692 242 26ra0
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes wijdschipper verkoper van 4/12 Lanen 83west 1692 242 26ra0
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes wijdschipper verkoper van 4/12 Lanen 83west 1692 242 26ra0
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes naastligger ten westen Simon Stijlstraat 4 1704 244 236v0
IEPES, TJEERD Tjeerdt Ypes naastligger ten westen Simon Stijlstraat 4 1704 244 236v0
IEPES, TRIJNTJE Trijntje Ypes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis et vicinitatis Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
IEPES, TRIJNTJE Trijntje Ypes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis et vicinitatis Zeilmakersstraat WZ 1727 247 36v0
IEPES, WATSE Watse Ypes verkoper Voorstraat 78 1638 234 59v0
IEPES, WATSE Watse Ypes verkoper Voorstraat 78 1638 234 59v0
IEPES, WATSE Watse Ypes naastligger ten westen Voorstraat 68 1625 231 70r0