Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ca  Ce  Ci  Co  Cu  Cy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
WETSENS, DIRK C. Dirk C. Wetzens naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1774 258 182v
BAKKER, JAKOB C. de weduwe van Jacob C. Bakker huurder Voorstraat 5 1782 260 309r
KOSTER, LOURENS C. Louwrens C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1786 262 56r
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten zuiden Bildtstraat 2 1782 260 265r
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v
CHRISTIAANS, Leentie Christiaens van der A koper huis met steeg en een ledige plaats Schritsen 21 1633 233 118v
CHRISTIAANS, de erfgenamen van wijlen Wimmeltie Christiaens verkoper Schritsen 38 1680 241 90r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans mr. koekbakker verkoper Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
CHRISTIAANS, ALBERT de hof van Albert Christiaans naastligger ten oosten Zuiderstraat 1702 244 173r
CHRISTIAANS, ALBERT de hof van Albert Christiaans naastligger ten oosten Zuiderpoortsmolen 1 1706 244 313v
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaans mr. koekbakker verkoper Grote Ossenmarkt 25 1722 246 152v
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens mr. koekbakker koper huis Grote Ossenmarkt 25 1696 243 230r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens koper hof met vruchtdragende bomen en planten Zuiderstraat 1698 243 351v
CHRISTIAANS, ALBERT de hof van Albert Christiaens naastligger ten noorden Zuiderstraat 1702 244 161v
CHRISTIAANS, ALBERT de hof van Albert Christiaens naastligger ten zuiden Zuiderhaven 34west 1705 244 287r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christiaens naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 27 1716 245 257r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Christians mr. koekbakker naastligger ten oosten Zuiderstraat 1699 244 14r
CHRISTIAANS, ALBERT Albert Cristiaans naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 8 1695 243 156v
CHRISTIAANS, ANTJE Antje Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans bontwever koper huis Vijverstraat 19 1753 253 42v
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans bontwever naastligger ten westen Vijverstraat 19 1753 253 42v
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christiaans naastligger ten oosten Vijverstraat 17 1753 253 43v
CHRISTIAANS, BRUIN Bruin Christyaans naastligger ten westen Vijverstraat 21 1756 254 5r
CHRISTIAANS, CHRISTOFFEL Christoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten oosten Zoutsloot 82oost 1668 239 159r
CHRISTIAANS, DIRK het huis genaamd het Vergulde Rad, gehuurd door Dirk Christiaans schoenmaker naastligger ten westen Brouwersstraat 19achter het Vergulde Rad 1685 242 91r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans koper woning Schritsen 48 1711 245 155r
CHRISTIAANS, DIRK de koper Dirk Christiaans bewoner Schritsen 48 1711 245 155r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans gleibakker verkoper Gardenierstraat 10 1738 249 226v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper huis Noorderhaven 108 1749 252 26r
CHRISTIAANS, DIRK de smederij van Dirk Christiaans naastligger ten westen Noorderhaven 110 1749 252 42r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans huurder (p.j.) Rommelhaven 4 1755 253 202r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid verkoper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid geniaarde koper Zuiderhaven 34west 1758 254 179r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper pakhuis in gebruik als smederij, met een grote ruimte daarachter Zuiderhaven 28 1759 254 198r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans ijzersmid koper huis Romastraat 6 1759 254 221v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper provisioneel huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1761 255 264r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper woning Voorstraat 89twee_achter 1763 256 6r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper woning Zoutsloot ZZ 1764 256 22r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid geniaarde koper Spinstraat ZZ 1764 256 23r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1764 256 26v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper Zoutsloot 38 1764 256 55v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper Bargebuurt 1 1764 256 87v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter 1766 256 169v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans koper 1/3 huis Lanen 20 1766 256 207r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter 1766 256 218v
CHRISTIAANS, DIRK Durk Christiaans mr. ijzersmid koper Kruisstraat 6 1767 256 252r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper huis Zuiderhaven 61 1767 256 254v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper Noorderhaven 34achter 1767 257 14r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper huis Hoogstraat 38 1771 257 204r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper provisioneel 1/3 woning en benedenkamer Rommelhaven 4 1767 257 252r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1773 258 81r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten oosten Zuiderhaven 26 1775 258 234r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter 1776 259 19v
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 31achter 1777 259 39r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 31achter 1777 259 54r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans , c.u. naastligger ten westen Hoogstraat 40 1779 259 205r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Schritsen 18 1781 260 102r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Moriaanstraat 3 1783 261 57r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 37 1787 262 217v
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten oosten Zuiderhaven 26 1788 262 246v
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Hoogstraat 40 1797 265 55v
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Zuiderhaven 30 1800 265 260r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Zuiderhaven 32 1801 265 290v
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Zuiderhaven 34west 1801 265 290v
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans naastligger ten westen Hoogstraat 40 1810 269 46r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens koper Zoutsloot 84 1667 239 99ar
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper Brouwersstraat 12zuid 1668 239 147v
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens verpachter grond Brouwersstraat 12zuid_achter 1668 239 163r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter 1668 239 163r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper onbekend 1673 240 120r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens mr. schoenmaker verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 153r
CHRISTIAANS, DIRK de crediteuren van Dirck Christiaens , c.u. mr. schoenmaker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 195r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens naastligger ten noorden Brouwersstraat 21 1682 241 199v
CHRISTIAANS, DIRK huis genaamd het Gulden Rath Dirck Christiaens schoenmaker naastligger ten westen Brouwersstraat 19achter het Gouden Rad 1681 241 32va
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens mesmaker huurder Voorstraat 32 1691 242 339r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaens naastligger ten oosten Schritsen 46 1717 245 300r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaens naastligger ten zuiden Schritsen 18 1776 258 264v
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christyaans mr. ijzersmid koper huis en hof Zuiderstraat 14 1764 256 25r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Cristiaans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 31achter 1784 261 230r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Cristiaans naastligger ten zuiden Moriaanstraat 1784 261 249r
CHRISTIAANS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Cristiaans naastligger ten westen Hoogstraat 40 1787 262 153r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Zuiderstraat 14 1766 256 212v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 11 de Witte Trompet 1766 256 214r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper Moriaanstraat 1 1766 256 215r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper 2/3 huis Lanen 20 1767 256 232r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Zoutsloot 38 1767 256 240v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Romastraat 6 1767 257 22r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Lanen 20 1767 257 22v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber naastligger Kruisstraat 1768 257 67v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber naastligger ten westen Kruisstraat 8 1768 257 68r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Kruisstraat 6 1768 257 89r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid verkoper Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de koper Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber, c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 40 1771 257 205r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper huis Kromme Elleboogsteeg OZ 1772 258 11r
FABER, DIRK CHRISTIAANS Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid koper kamer of woning Rommelhaven 18drie_achter 1772 258 13r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de koper Dirk Christiaans Faber mr. ijzersmid naastligger ten zuiden Rommelhaven 18drie_achter 1772 258 13r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans Faber naastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter 1780 259 230r
FABER, DIRK CHRISTIAANS wijlen Dirk Christiaans Faber mr. smid erflater Zuiderhaven 61 1790 263 379r
FABER, DIRK CHRISTIAANS wijlen Dirk Christiaans Faber mr. smid erflater Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
FABER, DIRK CHRISTIAANS de erfgenamen van wijlen Dirk Christiaans Faber naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1801 265 299v
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van Feite Christiaans naastligger ten oosten Schritsen 57 1739 250 34v
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van Feite Christiaans wolkammer naastligger ten zuiden Lanen 72 1748 251 241v
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans wolkammer verkoper Lanen 72 1748 251 241v
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans naastligger ten noorden Schritsen 61 1758 254 167v
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feite Christiaans verkoper Schritsen 61 1758 254 167v
CHRISTIAANS, FEITE Feite Christiaens , c.u. mr. wolkammer koper huis Lanen 72 1720 246 59v
CHRISTIAANS, FEITE de weduwe van Feite Christiaens naastligger ten westen Lanen 74 1729 247 289r
CHRISTIAANS, FEITE wijlen Feyte Christiaens mr. wolkammer koper door niaar Schritsen 61 1731 248 53r
CHRISTIAANS, FEITE Feite Cristiaens mr. wolkammer verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 6 1723 246 154r
CHRISTIAANS, FEITE weduwe Feite Cristiaens naastligger ten noorden Schritsen 61 1731 248 53r
CHRISTIAANS, FRANS Frans Christiaans verkoper Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
CHRISTIAANS, FRANS Frans Corstiaens bruidegom 1604 228 415v
CHRISTIAANS, GERRIT Gerrit Christiaan naastligger ten zuiden Rinnertspijp 8 1726 246 248r
CHRISTIAANS, GERRIT Gerrit Christiaans verkoper Rinnertspijp 10 1726 246 294v
CHRISTIAANS, GERRIT wijlen Gerryt Christiaans verkoper Karremanstraat 19 1761 255 51v
CHRISTIAANS, GERRIT Gerrit Christiaens koper woning met een kelder daaronder Rinnertspijp 10 1716 245 278r
CHRISTIAANS, GERRIT Gerryt Cristiaens kooltjer koper huis Karremanstraat 19 1732 248 165r
CHRISTIAANS, GRIETJE Grietie Christiaens koper huis Nieuwstraat 25 1695 243 123v
CHRISTIAANS, HENDRIK wijlen Hendrick Christiaens protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 40 1619 230 160r
CHRISTIAANS, HENDRIK Hendrik Cristiaans bontwever huurder Achterstraat 1785 261 282r
CHRISTIAANS, JAKOB wijlen Jacob Christiaens verkoper Nieuwstraat 50 1723 246 185v
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans verkoper Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans bontwever koper huis Zoutsloot 98 1759 254 242v
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1789 263 138r
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1789 263 138r
CHRISTIAANS, JAN Jan Christiaans naastligger ten westen Vijverstraat 7 1792 264 3r
CHRISTIAANS, JAN wijlen Jan Christiaens Potemberg kapitein op het Admiraliteitsjacht verkoper Grote Bredeplaats 6west 1761 255 102r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colm koper Vijverstraat 5 1785 261 278r
KOLM, JAN CHRISTIAANS Jan Christiaans Colm schipper verkoper Vijverstraat 5 1793 264 157v
CHRISTIAANS, JANKE Janke Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
CHRISTIAANS, JURJEN Jurjen Christiaans huurder (p.j.) Both Apothekerstraat 1 1805 267 111v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans koper van 1/3 Zuiderhaven 32 1800 265 257v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 32 1801 265 290v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 34west 1801 265 290v
CHRISTIAANS, KAREL Carel Christiaans verkoper Zuiderhaven 32achter 1801 265 294v
CHRISTIAANS, KASPER hypothecaire crediteuren van wijlen Caspar Christiaens mr. bontwever verkoper Molenpad 1749 252 35r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.s. huurder Voorstraat 2 1757 254 94r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans huurder Voorstraat 2 1758 254 147v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Prinsensteeg 1 1762 255 152v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans , c.u. mr. kleermaker huurder Voorstraat 2 1766 256 198v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker verkoper q.q. Lanen 79 1767 257 20v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans koper huis en weefwinkel Wortelstraat 8 1776 259 4v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans mr. kleermaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaans verkoper Wortelstraat 10 1807 267 307r
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaans verkoper Sint Jacobstraat 11 1807 267 307v
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Christiaens koper Kerkpoortstraat 29 1734 248 320v
CHRISTIAANS, KLAAS Claas Christiaens bewoner Voorstraat 2 1759 254 230r
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Cristiaans verkoper Sint Jacobstraat 1voor 1740 250 137v
CHRISTIAANS, KLAAS wijlen Claas Cristiaans verkoper Kerkpoortstraat 29 1740 250 138v
CHRISTIAANS, LEENTJE Leentie Christiaens verkoper van 1/2 Schritsen 35 1633 233 127v
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r
CHRISTIAANS, MARIA Marijke Christiaans verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans koper 3/4 huis Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
CHRISTIAANS, MATTEUS Mathijs Christiaans eigenaar van 1/4 Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
CHRISTIAANS, PIETER Pieter Christiaans huurder Lanen 33 1784 261 186r
CHRISTIAANS, PIETER Pieter Christiaans geniaarde koper Zuiderhaven 15 1786 262 58v
CHRISTIAANS, RIJKJE Rijkjen Christiaens huurder (p.j.) Noorderhaven 105 1713 245 195v
CHRISTIAANS, SIPKJE Sipkje Christiaans koper van 1/2 Vijverstraat 20 1792 264 25r
CHRISTIAANS, SIPKJE Sepkjen Christiaans verkoper Vijverstraat 20 1794 264 203r
CHRISTIAANS, SIPKJE Sepkje Christiaans koper Vijverstraat 20 1803 266 303r
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaans bontwever koper huis, weefwinkel en plaats Gardenierstraat NZ 1737 249 189v
CHRISTIAANS, STOFFEL Stoffel Christiaens naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
CHRISTIAANS, TEUNIS wijlen burgemeester Tonis Christiaens verkoper ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
CHRISTIAANS, TIJS wijlen Thijs Christiaens verkoper q.q. Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
CHRISTIAANS, WEMELTJE Wemeltie Christiaens naastligger ten noorden Schritsen 38achter 1680 241 81r
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrand Christiaans koper huis Lanen 47 1797 265 28v
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 45 1800 265 227r
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrandus Christiaans schipper koper huis en tuin Heiligeweg 52 1809 268 191v
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybrandus Christiaans naastligger ten oosten Lanen 45 1809 268 198v
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybren Christiaans naastligger ten oosten Heiligeweg 50 1810 269 87r
CHRISTIAANS, WIEBREN Wybren Christiaans naastligger ten zuiden Heiligeweg 50 1810 269 87r
CHRISTIAANS, WOPKE Wopke Christiaans huurder achterkamer Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
CHRISTOFFELS, AGNIETJE Agnietje Christoffels koper Schritsen 58 1809 268 231v
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS Andries Christoffels de Haas leerlooier koper Rozengracht 16 1788 262 295v
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS Andries Christoffels de Haas leerlooier koper Rozengracht 14 1788 262 305r
HAAS, ANDRIES CHRISTOFFELS het onlangs gekochte pand van Andries Christoffels de Haas leerlooier naastligger ten oosten Rozengracht 14 1788 262 305r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels koper huis en kamer erachter Brouwersstraat 12zuid 1641 234 125r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Crystiaen Christoffels bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord 1646 235 236r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaen Christoffels bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Vijverstraat 14 1778 259 132r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis Vijverstraat 24 1787 262 204v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels kok op het Statenjacht koper huis, tuin en bleekveld Vijverstraat 14 1790 263 210r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels , c.u. naastligger ten westen Vijverstraat 14 1790 263 210r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels varende op het Statenjacht koper Achterstraat 1794 264 173v
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1794 264 203r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 20 1803 266 303r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten oosten Vijverstraat 22 1805 267 158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten zuiden Vijverstraat 22 1805 267 158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Christiaan Christoffels naastligger ten westen Vijverstraat 22 1805 267 158r
CHRISTOFFELS, CHRISTIAAN Cristiaen Cristoffels naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord 1656 237 97r
CHRISTOFFELS, DANIEL Daniel Christoffels huurder (p.j.) Lanen 85oost 1733 248 248r
CHRISTOFFELS, DANIEL de weduwe van Daniel Christoffels verkoper Schritsen 65b 1752 252 226v
CHRISTOFFELS, DANIEL Daniel Cristoffels opzichter koper huis Schritsen 65b 1740 250 122v
CHRISTOFFELS, GERRIT de voorstanders van de kinderen van wijlen mr. Gerryt Christoffels verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1616 230 16r
CHRISTOFFELS, GRIETJE Grietje Christoffels koper huis Zoutsloot 96 1788 263 5r
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels hoosbreider en schoolmeester koper huis met loods en plaatske Grote Kerkstraat 39 1702 244 172r
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels verkoper Dalpad 7 1705 244 290v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels schoolmeester koper dwarshuis Kerkpad WZ 1705 244 303v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels hoosbreider verkoper Grote Kerkstraat 39 1706 244 324av
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u. schoolmeester naastligger ten noorden Kerkpad 16 1708 245 59v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels koper huis met een tuintie ernaast Heiligeweg 27midden 1717 245 279r
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels , c.u. verkoper Kerkpad WZ 1717 245 289v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid 1727 246 315v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Christoffels koper huis Heiligeweg 56 de Zwarte Laars 1734 248 343ar
CHRISTOFFELS, JAN wijlen Jan Christoffels erflater Heiligeweg 27zuid 1738 249 263r
CHRISTOFFELS, JAN de weduwe van Jan Christoffels naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1739 250 65r
CHRISTOFFELS, JAN wijlen Jan Christoffels verkoper Heiligeweg 56 1779 259 187v
CHRISTOFFELS, JAN Jan Cristoffels , c.u. naastligger ten noorden Heiligeweg 54 1736 249 108r
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas koper Zoutsloot 31 1782 260 181r
HAAS, KARELTJE CHRISTOFFELS Carolina Christoffels de Haas verkoper Zoutsloot 31 1788 262 303v
CHRISTOFFELS, LIJSBET Elisabeth Christoffels verkoper William Boothstraat 29 1687 242 212v
CHRISTOFFELS, OENE Oene Christoffels wever koper huis Alemanssteeg 1606 228 528v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels , c.u. huurder kamer of keuken (p.j.) Schritsen ZZ 1761 255 59v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten westen Heiligeweg 21 1765 256 132v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steffen Christoffels naastligger ten westen Heiligeweg 21 1770 257 148v
CHRISTOFFELS, STEFFEN Steeven Christoffels plateelbakker verkoper Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
CLEMENS, HENDRIK Hendrik Clemens koper huis Lanen 54 1810 269 110r
CLEMENS, JAAIKE Jay Clemens verkoper Achterstraat 1611 229 24r
JAKOBS, MEINERT Meindert Cobes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 5 1740 250 107r
KARELS, Clase Carels , c.u. verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1637 234 32r
KARELS, AALTJE Aeltien Carels verkoper onbekend 1602 228 314v
KARELS, DANIEL Daniel Caarls mr. dopjeswever naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid 1656 237 67r
KARELS, DANIEL Daniel Caerls , c.u. linnenwever koper dwarshuis voorheen het Spinhuis genaamd met de hof of plaats ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid het Spinhuis 1643 235 64v
KARELS, DANIEL het voormalige spinhuis met de hof erachter gekocht door Daniel Carels naastligger ten noorden Hofstraat 7 1642 234 178r
KARELS, DANIEL Daniel Carels verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1669 239 210v
KARELS, GRIETJE Grietje Carels huurder Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r
KARELS, JAN Jan Carels huurder (p.j.) Bargebuurtspoortje 12 1785 261 289r
KARELS, JAN Jan Carels huurder Zuiderhaven 33 1785 262 36r
KARELS, JAN Jan Carels scheepstimmerman koper huis Romastraat 5 1786 262 51r
KARELS, JAN Jan Carels scheepstimmerbaas verkoper Romastraat 5 1786 262 76r
KARELS, JAN Jan Carels naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 14 1799 265 141r
KARELS, JAN Jan Carels , c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
KARELS, JAN Jan Carels huurder (p.w.) Zuiderstraat 20 1801 266 25r
KARELS, JANKE Jancke Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r
KARELS, JILLES Jelis Caerles verkoper Lanen 11 1600 228 190r
KARELS, JILLES Jelis Caerls verkoper Lanen 11 1599 228 185r
KARELS, JOOST Joost Carels , c.u. bontwever koper twee kamers Kerkpad WZ 1709 245 86r
KARELS, JOOST Joost Carels verkoper Kerkpad WZ 1717 245 282r
KARELS, JURJEN Georg Carel Kramp koper huis Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
KARELS, KAREL Carolus Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r
KARELS, KAREL wijlen Carolus Carolus verkoper Rommelhaven 26 1647 235 246v
KARELS, KLAAS Claes Caerls timmerman verkoper q.q. Weverstraat 1633 233 85v
KARELS, KLAAS Claes Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r
KARELS, KLAAS Claes Carels verkoper Spekmarkt 4 1642 234 166r
KARELS, KLAAS Claes Carels timmerman huurder Lanen 83 1656 237 102r
KARELS, KLAAS Claes Carels timmerman bewoner Lanen 83 1656 237 265v
NIEUWMAN, LUCRETIA KARELS Lucretia Carels Nieuman koper Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
KARELS, MAAIKE twee weeskinderen van wijlen Maycke Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r
KARELS, MAGDALENA Magdalene Carels koper Hoogstraat 28 1635 233 174r
KARELS, MAGDALENA Magdalena Carels verkoper Hoogstraat 28 1643 235 40r
KARELS, PAULUS Pouwels Carels naastligger ten westen Schritsen 64 1627 231 169v
KARELS, PIETER wijlen Pyter Caarls verkoper Brouwersstraat 11 1659 237 207r
KARELS, PIETER Pieter Carels verkoper Noorderhaven 76 1619 230 153r
KARELS, PIETER Pieter Carels verkoper Noorderhaven 78 1619 230 153r
KARELS, PIETER Pieter Carels verkoper Rommelhaven 26 1631 232 181r
KARELS, PIETER Pieter Carels verkoper q.q. Rommelhaven 26 1631 232 181r
KARELS, PIETER wijlen Piter Carls koper Brouwersstraat 11 1641 234 140r
KARSTES, Iisbrandt Carstes koper kamer Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
KARSTES, ANTJE Anna Carstens koper Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r
KARSTES, ANTJE Anne Carstens aanhandelaar Hofstraat NZ 1615 230 2v
KARSTES, ANTJE Anne Carstens verwandelaar Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
KARSTES, BEITSKE Beyts Carstes naastligger ten noorden Kerkpad 1646 235 192v
KARSTES, BEITSKE Beytske Carstes naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1648 236 39r
KARSTES, ERASMUS Erasmus Carsten verkoper Steenhouwersstraat 3 1696 243 220v
KARSTES, ERASMUS Asmis Carstes , c.u. geniaarde koper Hoogstraat 29 1667 239 121av
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten scheepstimmerman koper huis Hondenstraat 8 1765 256 112v
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 14 1779 259 198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 16 1779 259 198r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 14 1781 260 12r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Nieuwstraat 16 1781 260 12r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v
KARSTES, FOKKE Focke Carsten geniaarde koper Anjelierstraat 8 1783 261 113r
KARSTES, FOKKE Focke Carsten arbeider koper huis Bildtpoort (gebied) NZ het Halfmaakt Schip 1784 261 151r
KARSTES, FOKKE Fokke Carsten koper huis Anjelierstraat 10 1784 261 236v
KARSTES, FOKKE wijlen Fokke Carsten erflater Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
KARSTES, FOKKE wijlen burgercorporaal Fokke Carsten erflater Hondenstraat 8 1790 263 205v
KARSTES, FOKKE Fokke Carstens scheepstimmerman koper huis Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v
KARSTES, GRIETJE Grietie Carstens verkoper Romastraat 13 1680 241 68r
KARSTES, HENDRIK Hendrik Carst huurder westelijke kamer (p.j.) Zoutsloot 20 1787 262 177v
KARSTES, HENDRIK Hendrick Carstes schipper verkoper Grote Kerkstraat 15 1618 230 123v
KARSTES, HENDRIK Hendrick Carstes schipper verkoper Kleine Kerkstraat 9 1618 230 123v
KARSTES, HENDRIK Hendrick Carstes schipper verkoper Grote Kerkstraat 26 1618 230 123v
KARSTES, IEPKJE Epke Carsten verkoper van 1/3 Hoogstraat 1 1701 244 90r
KARSTES, JAN mr. Jan Carsten Ross naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25achter 1676 240 247r
KARSTES, JAN Jan Carsten koper door niaar huis Grote Ossenmarkt 19achter 1682 241 195r
KARSTES, JAN mr. Jan Carsten naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19achter 1682 241 195r
KARSTES, JAN Jan Carsten naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19achter 1689 242 269r
KARSTES, JAN Jan Carsten mr. chirurgijn verkoper Grote Ossenmarkt 19achter 1689 242 269r
KARSTES, JAN wijlen Jan Carsten mr. chirurgijn verkoper van 1/3 Hoogstraat 1 1701 244 90r
KARSTES, JAN mr. Jan Carstens naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1679 241 47v
KARSTES, JAN Jan Carstens chirurgijn huurder Zuiderhaven ZZ 1682 241 222v
KARSTES, JAN de weduwe van mr. Jan Carstens naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1715 245 243v
KARSTES, JAN de weduwe van mr. Jan Carstens naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1718 246 26v
KARSTES, JAN mr. Jan Carstes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1670 240 25r
KARSTES, JAN mr. Jan Carstes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19achter 1671 240 69r
KARSTES, JAN Jan Carstes chirurgijn huurder Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
KARSTES, JAN Jan Carstes chirurgijn huurder Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten naastligger ten westen Zuidersteeg 1 1739 250 23v
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten koper gedeelte van half gesloopte en omgevallen woning Zuiderstraat 17 1748 251 232r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaar koper huis Zuiderstraat 25 1749 252 8r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaar naastligger ten westen Zuiderstraat 25 1749 252 8r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten wagenaar en koopman geniaarde koper Zuiderstraat 12 1749 252 24v
KARSTES, JURJEN de schuur van Jurjen Carsten naastligger ten oosten Zuiderstraat 6voor 1751 252 131v
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten naastligger ten zuiden Zuiderstraat 27 1752 253 271r
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten huurder Zuiderstraat 2 1756 254 49v
KARSTES, JURJEN Jurjen Carsten huurder Zuiderstraat 6achter 1756 254 50v
KARSTES, JURJEN wijlen Jurjen Carsten koper Voorstraat 62 1764 256 76r
KARSTES, JURJEN de weduwe van Jurjen Carsten huurder 1e gedeelte (p.j.) Voorstraat 62 1764 256 76r
KARSTES, JURJEN de weduwe van Jurjen Carsten huurder 1 (p.j.) Voorstraat 62 1766 256 176r
KARSTES, JURJEN de weduwe van Jurjen Carsten huurder (p.j.) Voorstraat 62 1767 256 250r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong koopman verkoper Zuiderstraat 6achter 1756 254 35r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong verkoper Zuiderstraat 25 1757 254 77r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong koopman verkoper Zuiderstraat 23 1757 254 79r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong winkelier geniaarde koper Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong, c.u. huurder Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
JONG, JURJEN KARSTES wijlen Jurjen Carsten de Jong verkoper Voorstraat 62 1767 256 250r
KARSTES, KARST erfgenaam Carst Carsten verkoper Hoogstraat 1 1701 244 90r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper huis Zuiderhaven 25 1692 243 14v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros, c.u. kapitein koper woning Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
ROS, KARST KARSTES de koper Carst Carsten Ros, c.u. kapitein naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23achter 1694 243 83r
ROS, KARST KARSTES wijlen Carst Carsten Ros erflater Hoogstraat 1 1701 244 90r
ROS, KARST KARSTES Carst Carsten Ros mr. zilversmid verkoper Zuiderhaven 25 1716 245 257v
KARSTES, KORNELIS Cornelis Carsten bruidegom 1605 228 474v
KARSTES, LAMMERT Lambert Carsten waterhaler verkoper Both Apothekerstraat 11 1703 244 203r
KARSTES, LAMMERT de mouterij van de moeder van Lammert Carstens naastligger ten zuiden Weverstraat 10 1695 243 124v
KARSTES, LIJSBET Lijsbeth Carsten verkoper Hoogstraat 1 1701 244 90r
KARSTES, PAULUS Pals Carstens turfdrager verkoper Romastraat 13 1680 241 68r
KARSTES, PIETER Pieter Carstens bruidegom 1603 228 353v
KARSTES, PIETER Pytter Carstens huurder 3e kelder met aparte ingang (p.j.) Noorderhaven 19 1745 251 99v
KARSTES, PIETER Pyter Carstes schuitvaarder verkoper Karremanstraat 7 1688 242 260v
KARSTES, RINSE Rinse Carstes mr. kuiper koper huis Bildtstraat 9 1651 236 169r
KARSTES, RINSE Rinse Carstes , c.u. kuiper verkoper Bildtstraat 9 1651 236 181v
KARSTES, RUURD erfgenaam Ruurd Carsten verkoper Hoogstraat 1 1701 244 90r
KARSTES, SIETSKE Syts Carstes koper Kromme Elleboogsteeg NZ 1644 235 128r
KARSTES, STIJNTJE Stijntie Carstes koper Achterstraat ZZ 1719 246 53r
KARSTES, TJERK Tierck Carsten koper huis met daarachter een plaatske Bildtstraat 7 1630 232 149v
KARSTES, TJERK Tierck Carsten , c.u. bewoner Bildtstraat 7 1630 232 149v
KARSTES, TJERK wijlen burgemeester Tierck Carstes koper Bildtstraat 13 1652 236 199v
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carsten verkoper Gardenierstraat ZZ 1652 236 203v
KARSTES, TRIJNTJE Trijntie Carstes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r
KARSTES, VALENTIJN Valentijn Carstes , c.u. koper kamer Nieuwstraat WZ 1648 236 52r
KASPERS, het kind van wijlen Beerns Caspers verkoper Hofstraat 21oost 1736 249 14va
KASPERS, het kind van wijlen Beerns Caspers verkoper Hofstraat 21oost 1737 249 16va
KASPERS, BALT Baltus Casparus mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 50 1683 241 245r
STERK, BALT KASPERS Baltus Casparus Sterck stadschirurgijn huurder Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
KLOK, BARTHOLOMEUS KASPERS Bartholomeus Caspers Clok huurder Spekmarkt 2 1786 262 82r
KASPERS, BERBER Berber Caspers koper Hofstraat 37 1678 241 12v
KASPERS, BERBER Berber Caspers eigenaar van 1/2 Hofstraat 37 1678 241 12v
KASPERS, BEREND wijlen Berend Caspers erflater Both Apothekerstraat 8 1740 250 5va
KASPERS, BIEKE Beeke Caspers koper Nieuwstraat 19 1697 243 280r
KASPERS, BIEKE Beke Caspers verkoper Nieuwstraat 19 1702 244 154r
KASPERS, DIRK Dirk Caspers verkoper van 3/24 Romastraat 27 1737 249 158v
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers bontwever koper dwarshuis Kerkpad WZ 1717 245 289v
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 14 1730 247 325v
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers huurder (p.j.) Rapenburg ZZ 1751 252 149v
KASPERS, JAKOB Jacob Caspars karreman huurder (p.j.) Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
KASPERS, JAKOB Jacob Caspers koper Bildtstraat WZ 1727 247 29r
KASPERS, JAKOB Jacobus Caspers huurder eerste huis (p.j.) Wasbleek 92 1782 260 216r
KASPERS, JAKOB Jacobus Caspers , c.u. huurder Bargebuurt OZ 1806 267 211r
KASPERS, JAN Jan Caspers bontwever koper huis Hoogstraat 47 1743 250 288v
KASPERS, JAN Jan Caspers naastligger ten westen Hoogstraat 49 1746 251 6va
KASPERS, JAN Jan Caspers naastligger ten oosten Hoogstraat 45 1759 254 241v
KASPERS, JANKE Janke Caspers huurder (p.j.) Sint Jacobstraat 18 1701 244 91v
KASPERS, JANKE Janke Caspers bewoner achterwoning Voorstraat 62 1726 246 249r
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers pannenbakker verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
KASPERS, JOHANNES Johannes Caspers huurder kamer 1 (p.j.) Wasbleek 92 1781 260 80r
KASPERS, KASPER Casper Caspers bontwever koper huis Lammert Warndersteeg 5 1729 247 244r
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever koper 3/4 huis Hofstraat 29 1745 251 109r
KASPERS, KASPER Casper Caspers mr. bontwever verkoper Lammert Warndersteeg 5 1747 251 193v
KASPERS, KASPER wijlen Casper Caspers bontwever erflater Hofstraat 29 1752 252 209r
KASPERS, KASPER wijlen Casper Caspers erflater Hofstraat 29 1752 252 209r
KASPERS, LUDSER Lutgerus Caspers bontwever geniaarde koper Herenwaltje 3 1708 245 59r
KASPERS, LUDSER Luiter Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 32achter 1750 252 63v
KASPERS, LUITJEN Luite Caspers naastligger ten zuiden Kerkpad 32achter 1733 248 227r
KASPERS, OTTE Otte Caspers mr. metselaar koper huis en plaats Schritsen 3 1675 240 176v
KASPERS, WILLEM Willem Caspers verkoper Achterstraat 3 1660 238 14r
KEIMPES, ARJEN de weduwe van Arien Ceimpes naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1661 238 118r
KEIMPES, HOITE Hoyte Ceimpes naastligger ten noorden Schritsen 37 1767 256 251r
KEIMPES, PIETER Pieter Ceimpes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1729 247 221r
KEIMPES, PIETER Pyter Ceimpes naastligger ten noorden Zuiderstraat 23 1757 254 79r
KEIMPES, PIETER Pyter Ceimpes koopman geniaarde koper van 1/4 Noorderkade 13 1767 256 247r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong, c.s. naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west 1755 253 232v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderhaven 28 1759 254 198r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten westen Zuiderhaven 28 1759 254 198r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jong eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 36oost 1765 256 111r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong koopman verkoper Zuiderhaven 36oost 1765 256 111r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong koopman koper van 1/4 Zuiderhaven 36west 1766 256 170r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong koopman koper huis Zuiderhaven 24 1766 256 171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1766 256 171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1766 256 171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderstraat 20 1767 257 19r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten noorden Zuiderstraat 20 1767 257 19r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderstraat 18 1774 258 145v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderstraat 18 1774 258 145v
KLASES, wijlen Doyes Claes naastligger ten oosten Schritsen 35 1629 232 90v
KLASES, Tetsie Claes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1724 246 195v
KLASES, Rijcklandt Claesen Gleyns naastligger ten westen Voorstraat 17 1599 228 154r
KLASES, wijlen Douue Claessen naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 5 1618 230 124v
KLASES, Aeltsen Claessen koper huis en schuur met een looghuis ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
KLASES, Aeltsen Claessen koper door niaar huis en plaats ten noordoosten van Harlingen 1671 240 33r
KLASES, wijlen Jurie Claesses verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1631 233 33v
KLASES, Albardt Clasen slotmaker verkoper Lanen 54 1635 233 165r
KLASES, Saaff Clasen geniaarde koper Bildtstraat 1 1661 238 73v
KLASES, Stijntie Clases koper Voorstraat 58 1667 239 84v
KLASES, Wypk Clases naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1675 240 202v
KLASES, de woning van Wypk Clases naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1676 240 245v
KLASES, Auckjen Clases koper Vijver 10 1725 246 232r
KLASES, Tjiektske Clazes koper Zuiderpoortsmolen 1 1771 257 203r
BRAAM, KLASES Goitie Clasen Braem koper Weverstraat 1699 244 18r
BRAAM, KLASES Gooytien Clases Braem koper door niaar Hoogstraat 5 1685 242 64r
KLASES, AAFKE Aaff Claasen geniaarde koper Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
KLASES, AAFKE Aeffke Claeses koper Schritsen 52 1612 229 83v
KLASES, AAFKE Aefke Claeses verkoper Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
KLASES, AAFKE Aefke Clasen koper Lombardstraat 8 1728 247 83v
KLASES, AAFKE Aefke Clases verkoper Noorderhaven 100 1670 240 22av
KLASES, AAFKE Aafke Clases verkoper Lombardstraat 8 1731 247 374r
WIJNGAARDEN, AAFKE KLASES Aafke Clases Wijngaarden verkoper Lanen 43 1792 264 18v
KLASES, AAGJE Aegt Claesen verkoper Heiligeweg 52 1601 228 256v
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses koper 1/2 hoekhuis Hofstraat 16 1684 242 50v
KLASES, AAGJE Aegtie Claeses verkoper Lanen 3 1684 242 52r
KLASES, AAGJE Aegie Claesses koper huis Kerkpad 7 1670 239 217r
KLASES, AAGJE Acht Clases geniaarde koper Achterstraat ZZ 1662 238 151r
KLASES, AAGJE weduwe Aaght Clases koper huis Kerkpad 7 1690 242 312r
KLASES, AALTJE Aeltie Claesen koper Alemanssteeg OZ 1623 230 359r
KLASES, AALTJE Aaltje Clases koper Bargebuurt 6 1664 238 230v
KLASES, AALTJE haar zuster Aeltje Clases verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
KLASES, AALTJE weduwe Aaltje Clases huurder Zoutsloot NZ 1757 254 107v
KLASES, AALTJE weduwe Aaltje Clases verkoper Zoutsloot NZ 1757 254 107v
BOK, AALTJE KLASES Aaltie Clases Bock koper Bargebuurt 1760 255 30v
KLASES, AART Aert Claesen , c.u. gortmaker koper huis met schuur Karremanstraat 27 1659 237 212r
KLASES, AART Aert Claessen koper huis of twee dwarskamers Rapenburg 1647 236 3r
KLASES, AART wijlen Aert Claessen erflater Droogstraat 61 1672 240 11va
KLASES, AART wijlen Aert Claessen erflater Droogstraat 61 1672 240 11va
KLASES, AART Aart Clasen naastligger ten noorden Droogstraat 61 1662 238 135r
KLASES, AART Aert Clasen , voor zijn kind verkoper Karremanstraat 27 1663 238 19ra
KLASES, AATJE Attye Claesen koper Heiligeweg 1 1598 228 104r
KLASES, AATJE Atke Claesen verkoper onbekend 1598 228 110v
KLASES, AATJE Atke Claesen koper Sint Christoffelsteeg OZ 1601 228 273r
KLASES, AATJE Atke Claesen verkoper van 1/2 Nieuwstraat 60 1621 230 267r
KLASES, AATJE Atke Claeses koper Heiligeweg 1oost 1597 228 65v
KLASES, AATJE Atke Claeses verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1605 228 462v
KLASES, AATJE Atke Claeses verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 2 1611 229 37r
KLASES, AATJE Attke Claeses koper Heiligeweg 34 1615 230 2r
KLASES, AATJE Atke Clases verkoper Heiligeweg 34 1626 231 123v
KLASES, ABRAHAM Abraham Claesen verkoper Kleine Kerkstraat 8 1657 237 134r
KLASES, ABRAHAM de kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter 1634 233 145v
KLASES, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abram Claessen naastligger ten zuiden Rommelhaven 10 1642 235 33r
KLASES, ABRAHAM de kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1659 237 204v
KLASES, ABRAHAM Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1660 238 5va
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herberg Franekereind 23oost de Ooievaar 1795 264 273r
KLASES, AGE Age Claases sleper koper grote stalling de Roode Deuren gemaand, met tuintje, bleekveld en royale hooizolder Kerkpoortstraat 29 de Rode Deuren 1734 248 320v
KLASES, AGE vrijgezel Age Claesen sleper koper huis Sint Jacobstraat 1voor 1734 248 345r
KLASES, AGE Age Claessen mr. kistmaker naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra
KLASES, AGE burgerhopman Age Clasen naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord 1720 246 86r
KLASES, AGE wijlen Age Clasen aanhandelaar Brouwersstraat 8 1738 249 274v
KLASES, AGE wijlen oud burgerhopman Age Clasen verwandelaar Brouwersstraat 8 1738 249 274v
KLASES, AGE wijlen oud burgerhopman Age Clasen aanhandelaar Brouwersstraat 10 1738 249 274v
KLASES, AGE Age Clasen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 23 1740 250 118r
KLASES, AGE wijlen Age Clasen erflater Sint Jacobstraat 1voor 1740 250 137v
KLASES, AGE wijlen Age Clasen erflater Kerkpoortstraat 29 1740 250 138v
KLASES, ALBERT Albart Claasen Slott koper provisioneel huis, plaats en loods met een hof en een achter uit- en ingang Hoogstraat NZ 1666 239 6va
KLASES, ALBERT Albart Claasen Slott huurder Hoogstraat NZ 1666 239 6va
KLASES, ALBERT Albart Claassen Sloth, mede voor zijn kinderen verkoper Hoogstraat 30 1668 239 29ra
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmaker verkoper Kleine Kerkstraat 7 1599 228 184r
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmaker verkoper Kleine Kerkstraat 1600 228 190v
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmaker verkoper q.q. Lanen 32 1611 229 68r
KLASES, ALBERT Albert Claes slotmaker verkoper Schritsen 51achter 1633 233 128r
KLASES, ALBERT Albert Claesen blokmaker verkoper Lanen NZ 1606 228 517v
KLASES, ALBERT Albert Claesen stadsslotmaker verkoper Lanen 32 1613 229 129v
KLASES, ALBERT wijlen Albert Claesen verkoper Hofstraat NZ 1620 230 253v
KLASES, ALBERT Albert Claesen naastligger ten westen onbekend 1624 230 391r
KLASES, ALBERT Albert Claesen , of zijn erfgenamen slotmaker verpachter grond Schritsen 51 1628 232 80r
KLASES, ALBERT Albert Claesen slotmaker naastligger ten noorden Schritsen 51 1628 232 80r
KLASES, ALBERT Albert Claesen slotmaker verkoper Schritsen 51 1628 232 80r
KLASES, ALBERT Albert Claessen Algeraa verkoper q.q. Voorstraat 3 1604 228 430r
KLASES, ALBERT Albert Clases verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 5 1730 247 328v
KLASES, ALBERT de weduwe van Albert Clases huurder ([staat: om sunts]) Bargebuurt 28 1794 264 207v
SLOT, ALBERT KLASES Albert Clasen Slot verkoper Hoogstraat 30 1668 239 137v
KLASES, ALEF grondpacht uit het huis van Aleff Claes eigenaar perceel Schoolsteeg 1606 228 526r
KLASES, ALLERT Allert Claes koper kamer Zuiderhaven 12 1625 231 51v
KLASES, ALLERT Allert Claessen mr. bakker koper 1/2 huis Brouwersstraat 28 1676 240 245r
KLASES, ALLERT Allert Clasen bakker koper Zuiderhaven ZZ 1694 243 86r
KLASES, ALLERT Allert Clasen naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1694 243 86r
KLASES, ALLERT Allert Clasen mr. bakker verkoper Brouwersstraat 26 1703 244 194r
KLASES, ALLERT Allert Clasen , c.u. bakker bewoner Brouwersstraat 28 1703 244 202r
KLASES, ALLERT de geabandonneerde boedel van Allert Clasen , c.u. mr. bakker verkoper Brouwersstraat 28 1703 244 202r
KLASES, ALLERT andere kamers o.a. van Allert Clasens bakker naastligger ten zuiden Vijver 6tuin 1695 243 167r
KLASES, ALLERT de crediteuren van Allert Clasens verkoper Vijverstraat NZ 1703 244 190v
BLOK, ALLERT KLASES de erfgenamen van wijlen Allert Claesen Block verkoper Zuiderhaven 91 1640 234 119v
KLASES, ANDRIES Andries Claasen huurder Lanen 9oost 1784 261 183v
KLASES, ANDRIES Andries Claessen lakenkoper koper hoekhuis Kleine Bredeplaats 25 1643 235 42r
KLASES, ANDRIES Andrys Claessen naastligger ten westen Lanen 1 1644 235 143r
KLASES, ANNE Anne Claesen koper kamer Grote Kerkstraat 28een_achter 1616 230 49r
KLASES, ANNE Anne Claesen aanhandelaar kamer Nieuwstraat 48 1620 230 240v
KLASES, ANNE wijlen Anne Claessen verkoper Hoogstraat 30 1695 243 124r
KLASES, ANNE Anne Clasen , c.u. geniaarde koper onbekend 1649 236 83r
KLASES, ANNE Anne Clasen naastligger ten westen Achterstraat 49 1681 241 30ra
KLASES, ANSKJE Ansck Clases koper Lanen ZZ 1630 232 162r
KLASES, ANTJE Antje Claasen koper Zoutsloot 71 1810 269 16r
KLASES, ANTJE Antie Claases koper Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
KLASES, ANTJE Antje Claases Falkens verkoper Hoogstraat 33oost 1744 251 51v
KLASES, ANTJE Antje Claases verkoper Heiligeweg 21 1756 254 33v
KLASES, ANTJE Antie Claases verkoper Zoutsloot 64 1757 254 58v
KLASES, ANTJE Antie Claases verkoper Droogstraat 77 1757 254 58v
KLASES, ANTJE Antje Claases betrokkene Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
KLASES, ANTJE Antje Claazes verkoper Heiligeweg 26 1774 258 153r
KLASES, ANTJE Antje Claazes verkoper Franekerpoort (gebied) ZZ 1774 258 153r
KLASES, ANTJE Anna Claesen grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: drie botties]) onbekend 1598 228 110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten zuiden onbekend 1598 228 110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen naastligger ten westen onbekend 1598 228 110v
KLASES, ANTJE Anna Claesen aanhandelaar Hoogstraat 53 1603 228 363r
KLASES, ANTJE Anna Claesen koper Oosterkeetstraat WZ 1604 228 415r
KLASES, ANTJE Anna Claesen koper Gardenierstraat 1618 230 125r
KLASES, ANTJE Anna Claesen verkoper Kerkpoortstraat 39 1619 230 176r
KLASES, ANTJE Anna Claesen verkoper Kerkpoortstraat 1621 230 287v
KLASES, ANTJE Antie Claesen koper Sint Jacobstraat 6 1623 230 337r
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
KLASES, ANTJE de kinderen van wijlen Anna Claesen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
KLASES, ANTJE Antie Claeses koper Franekereind 24 1619 230 166v
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper Voorstraat 95 1628 232 58r
KLASES, ANTJE Antje Claeses verkoper Sint Jacobstraat 6 1631 233 27r
KLASES, ANTJE Antie Claeses koper Zoutsloot 82oost 1642 234 179r
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper Lanen NZ 1642 235 28v
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper Zuiderhaven 1 1719 246 49v
KLASES, ANTJE Antie Claeses koper Weverstraat 10 1723 246 171r
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper Bildtstraat 24 1725 246 221r
KLASES, ANTJE Antje Claeses koper Zuiderstraat 27 1728 247 120r
KLASES, ANTJE Antje Claeses koper Zuiderhaven 38achter 1728 247 216v
KLASES, ANTJE Antje Claeses koper Zuiderstraat 31west 1729 247 221v
KLASES, ANTJE Antje Claeses verkoper Karremanstraat 19 1729 247 223r
KLASES, ANTJE Antje Claeses Falkens verkoper van 1/2 Lanen 1 1731 248 31v
KLASES, ANTJE Antie Claeses verkoper Zuiderhaven 38 1743 250 287v
KLASES, ANTJE Antje Claeses naastligger ten zuiden Lanen 74 1746 251 113r
KLASES, ANTJE Antie Claesses koper Grote Bredeplaats 13 1638 234 63r
KLASES, ANTJE Antie Clasen koper Kerkpad 7 1695 243 175r
KLASES, ANTJE Antje Clasen koper Heiligeweg 26 1741 250 159v
KLASES, ANTJE Anna Clases verkoper Hoogstraat 53 1605 228 468v
KLASES, ANTJE Antie Clases , voor zich en haar drie onmondige kinderen verkoper van 3/4 ten zuiden van Harlingen 1632 233 44v
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Sint Jacobstraat 6 1642 235 36r
KLASES, ANTJE Antie Clases , c.soc. verkoper Franekereind 24 1650 236 126v
KLASES, ANTJE Antie Clases , c.soc. verkoper Franekereind 26 1650 236 129r
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Lanen 71vier_achter 1680 241 69v
KLASES, ANTJE Antie Clases naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1 1680 241 78v
KLASES, ANTJE Antje Clases koper Zuiderhaven 1 1689 242 299r
KLASES, ANTJE Antie Clases huurder voorkamertje (p.j.) Rommelhaven 1 1694 243 96v
KLASES, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antie Clases naastligger ten westen Liemendijk 1696 243 229r
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Rozenstraat 1 1707 245 14r
KLASES, ANTJE medeverkoperse Antie Clases naastligger ten oosten Vijver 9 1712 245 167v
KLASES, ANTJE Antie Clases , voor haar minderjarige kinderen verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v
KLASES, ANTJE medeverkoperse Antie Clases naastligger ten noorden Vijverstraat 17 1712 245 168r
KLASES, ANTJE Antie Clases , voor haar minderjarige kinderen verkoper van 1/3 Vijverstraat 17 1712 245 168r
KLASES, ANTJE Antie Clases , nom. lib. verkoper van 1/6 Kroonsteeg 5 1712 245 172r
KLASES, ANTJE Antie Clases , ongehuwde dochter koper huis Bildtstraat 24 1713 245 186v
KLASES, ANTJE Antie Clases naastligger ten oosten Vijver 9 1717 245 286r
KLASES, ANTJE Antje Clases verkoper van 1/3 Voorstraat 60 1728 247 72r
KLASES, ANTJE Antje Clases koper Karremanstraat 19 1728 247 145v
KLASES, ANTJE Antje Clases verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 5 1730 247 328v
KLASES, ANTJE dochter Antje Clases Falkens, c.u. verkoper Voorstraat 20 1730 247 365v
KLASES, ANTJE Antje Clases verkoper Zuiderstraat 31west 1730 247 370r
KLASES, ANTJE Antje Clases Falkens koper door niaar van 1/2 Herenwaltje 9 1731 248 54r
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Heiligeweg 21 1731 248 65v
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Heiligeweg 21 1734 249 3r
KLASES, ANTJE Antie Clases Falkens verkoper van 1/4 Nieuweburen 25 1735 249 39v
KLASES, ANTJE Antie Clases verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r
KLASES, ANTJE Antie Clases verkoper Hofstraat 3 1738 249 356v
KLASES, ANTJE Antje Clases Falkens crediteur (triumphant) Noorderhaven 34achter 1739 250 3va
KLASES, ANTJE Antie Clases koper Nieuwstraat 9 1752 252 185r
KLASES, ANTJE Anna Clasis koper Kerkpoortstraat 39 1615 229 252v
KLASES, ANTJE Antje Clasis verkoper Zuiderstraat 27 1729 247 280r
BRAAM, ANTJE KLASES Anna Clases Braem verkoper van 1/12 Lanen 73 1743 251 3r
HOUTKOPER, ANTJE KLASES Antje Claazes Houtkoper koper Kleine Bredeplaats 2 1785 261 279r
NOREL, ANTJE KLASES Antie Claases Norel koper Franekereind 1 1797 265 57v
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten westen Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
KLASES, ANTONIUS Antoni Claassen naastligger ten noorden Fabrieksstraat 8 1810 269 42r
KLASES, APOLLONIA Appolonia Claeses verkoper Noorderhaven 82 1597 228 15r
KLASES, AREND Aarn Claes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1642 235 24r
KLASES, AREND Aern Claes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1642 235 35r
KLASES, AREND verkoper Aernt Claesse naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1646 235 228v
KLASES, AREND Aernt Claesse , c.u. verkoper Kerkpoortstraat NZ 1646 235 228v
KLASES, AREND Aernt Claessen verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1637 234 26v
KLASES, AREND Aernt Claessen koper huis en plaats Kerkpoortstraat NZ 1641 234 137r
KLASES, AREND Aarnt Claessen koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1642 235 35r
KLASES, AREND Aern Claessen Slecht verkoper Kerkpoortstraat NZ 1646 235 201r
KLASES, AREND Aene Clasen scheepstimmerman koper woning Hofstraat 16 1727 247 59v
KLASES, AREND Antie Clases Falkens koper door niaar Hoogstraat 33oost 1739 250 79v
KLASES, AREND Ane Clazen scheepstimmerman verkoper onbekend 1755 253 197r
KLASES, ARJEN Ariaen Claas naastligger ten oosten Voorstraat 65 1626 231 139r
KLASES, ARJEN Arian Claasen lijnslager naastligger ten noorden Noorderhaven 28achter 1623 230 350r
KLASES, ARJEN Arian Claasen lijnslager naastligger ten noorden Noorderhaven 28achter 1623 230 350v
KLASES, ARJEN wijlen Arjen Claases turfdrager verkoper Heiligeweg 4 1784 261 252r
KLASES, ARJEN Arjen Claassen koper 1/5 huis al waer de vergulde bootshaek uythangt Noorderhaven 27 de Vergulde Bootshaak 1684 242 43r
KLASES, ARJEN Arian Claesen naastligger ten westen Achterstraat 49 1619 230 197v
KLASES, ARJEN Arian Claesen naastligger ten noorden Achterstraat 49 1619 230 197v
KLASES, ARJEN de lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten noordoosten onbekend 1620 230 212v
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakker naastligger ten westen Franekereind 8 1620 230 247v
KLASES, ARJEN de lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten oosten onbekend 1621 230 290r
KLASES, ARJEN de lijnbaan van Arian Claesen naastligger ten oosten onbekend 1622 230 297r
KLASES, ARJEN Arian Claesen verkoper in de noorder nieuwestad 1622 230 320r
KLASES, ARJEN Arian Claesen naastligger ten noorden Noorderhaven 28achter 1623 230 372v
KLASES, ARJEN Ariaen Claesen koper huis en dwarshuis daarachter Sint Jacobstraat 4 1624 230 375v
KLASES, ARJEN Arian Claesen naastligger ten noorden Noorderhaven 28achter 1624 230 383v
KLASES, ARJEN Arian Claesen bakker verkoper Sint Jacobstraat 4 1624 230 389r
KLASES, ARJEN Arjen Claesen naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
KLASES, ARJEN Ariaen Claeses bakker koper huis met loods, zomerhuisje en ledige plaats daarachter Voorstraat 67 1616 230 35r
KLASES, ARJEN Aryen Claessen bruidegom 1605 228 473v
KLASES, ARJEN de lijnbaan van Ariaen Claessen naastligger ten oosten Liemendijk 1617 230 81v
KLASES, ARJEN de lijnbaan van Ariaen Claessen naastligger Liemendijk 1617 230 89r
KLASES, ARJEN Ariaen Claessen bakker verkoper q.q. Noorderhaven NZ 1633 233 78v
KLASES, ARJEN Arien Clasen bakker verkoper Voorstraat 71 1630 232 157r
KLASES, ARJEN Arian Clasen verkoper q.q. Sint Jacobstraat 12 1633 233 126r
KLASES, ARJEN Arien Clasen schipper verkoper van 1/5 Noorderhaven 27 1698 243 354v
KLASES, ARJEN Arjen Clasen mr. schoenmaker koper woning Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
KLASES, ARJEN de crediteuren van wijlen Arien Clases bakker verkoper Voorstraat 67 1641 234 135v
KLASES, ARJEN Arjen Clazes , c.u. huurder Schritsen 26 1758 254 150r
KLASES, ARJEN Arjen Clazes winkelier koper huis Heiligeweg 4 1758 254 151r
KLASES, AUKE Auke Claasen , c.u. verkoper Franekereind 25 1641 234 145v
KLASES, AUKE Aucke Claes verkoper Havenplein 8 1632 233 75r
KLASES, AUKE Aucke Claesen koper huis Franekereind 25 1633 233 117r
KLASES, AUKE Aucke Claessen naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1655 237 4v2
KLASES, AUKE Auke Clasen verkoper q.q. Schritsen 50achter 1736 249 12va
KLASES, AUKJE Aukjen Claeses geniaarde koper Schritsen 14 1721 246 125v
KLASES, AUKJE Auckien Clases winkelierse koper huis Zuiderstraat 13 1723 246 160r
KLASES, AUKJE Aukjen Clases verkoper Zuiderstraat 13 1738 249 339r
BRUG, AUKJE KLASES Aukjen Claasen van der Brug verkoper van 1/8 Franekereind 12 1750 252 75v
KLASES, BARTELD de weduwe van Bartel Claeses naastligger ten zuiden Romastraat 4oost 1708 245 72v
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Claesen naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1639 234 79v
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartolomeus Claessen cherger op de convooien koper huis Kleine Bredeplaats 19 1642 234 171r
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartholemeus Claessen Sierda verkoper Kleine Bredeplaats 19 1646 235 209r
KLASES, BAUKE de gecommitteerde crediteuren van Bauck Clases verkoper Zuiderstraat 31west 1680 241 84r
BRAAM, BAUKE KLASES Baucke Claesen Braem verkoper ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
KLASES, BAUKJE Bauck Claeses koper door niaar Zuiderstraat 31oost 1680 241 83v
KLASES, BAUKJE Bauck Claessen koper huis en houtstek Zuiderstraat 31 1668 239 165r
KLASES, BAUKJE Bauckien Claesses koper huis Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
KLASES, BAUKJE de gecommitteerde crediteuren van Bauck Clases verkoper Zuiderstraat 31oost 1680 241 83v
KLASES, BAUKJE Baukjen Clases verkoper Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v
KLASES, BAUKJE Baukjen Clases winkelier koper Hoogstraat 32 1762 255 139r
WIJNGAARDEN, BAUKJE KLASES Baukjen Clases Wijngaarden koper Noorderhoofd 1 1782 260 211r
WIJNGAARDEN, BAUKJE KLASES Baukje Clases Wijngaarden koper Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
WIJNGAARDEN, BAUKJE KLASES Baukje Clases Wijngaarden koper Lanen 43 1792 264 18v
KLASES, BEITSKE Beytske Clazes huurder achterkamer (p.w.) Karremanstraat 12 1763 255 201v
KLASES, BENEDICTUS Benedictus Claessen verpachter grond Kromme Elleboogsteeg NZ 1644 235 128r
KLASES, BERBER de erfgenamen van wijlen Berber Claasen naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1689 242 286v
KLASES, BERBER wijlen Berber Claeses verkoper Brouwersstraat 5 1658 237 250v
KLASES, BERBER Berber Claeses , c.s. verkoper Brouwersstraat 26 1726 246 294r
KLASES, BERBER de erfgenamen van wijlen Berber Claessen naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1679 241 42v
KLASES, BERBER Berber Claesses verkoper Zoutsloot NZ 1655 237 28v
KLASES, BERBER wijlen Berber Claesses verkoper Brouwersstraat 5achter 1657 237 257v
KLASES, BERBER wijlen Berber Claesses verkoper Gardenierstraat 1 1657 237 257v
KLASES, BERBER wijlen Berber Claesses verkoper Romastraat 1 1657 237 257v
KLASES, BERBER wijlen Berber Claesses verkoper Romastraat ZZ 1657 237 257v
KLASES, BEREND Berent Claesen verkoper Zuiderstraat 1597 228 20v
KLASES, BEREND wijlen Berent Clasen verkoper van 1/2 onbekend 1631 233 34v
KLASES, BEREND wijlen Berent Clasen verkoper van 1/2 Heiligeweg 58 1631 233 35r
KLASES, BIEKE Beke Claases koper Kerkpoortstraat 65 1695 243 176v
KLASES, BIEKE Beeke Clases verkoper Kerkpoortstraat 63 1707 245 26r
KLASES, BIEKE Beke Clases verkoper Kerkpoortstraat 65 1710 245 131v
KLASES, BIEUWE Beue Claasen naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ 1598 228 95r
KLASES, BINNE de erfgenamen van wijlen Benno Claes naastligger ten noorden Brouwersstraat 23 1601 228 254v
KLASES, BOELE Boele Claesen verkoper Kerkpoortstraat 33 1597 228 29r
KLASES, BOELE Boele Claesen koper twee kamers Kerkpoortstraat NZ 1598 228 89r
KLASES, BOUWE Bouwe Clasen bierdrager naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1663 238 178v
KLASES, BRECHTJE Brecht Claesen verkoper Kleine Bredeplaats 25 1597 228 41v
KLASES, BRECHTJE Bregtje Claesen verkoper Zoutsloot 41 1742 250 242v
KLASES, BRECHTJE Bregje Claeses IJsenbeecq koper Vijverstraat ZZ 1745 251 76r
KLASES, BRECHTJE Brecht Clases verkoper Grote Ossenmarkt 1633 233 116r
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Clases Roorda huurder 1e woning (p.j.) Weeshuisstraat 13 1798 265 314r
ROORDA, BRUIN KLASES Bruin Clases Roorda huurder 1e woning (p.j.) Weeshuisstraat 15 1798 265 314r
KLASES, CATHARINA wijlen Caatje Claeses verkoper Zoutsloot 78 1754 253 179r
KLASES, CATHARINA Catie Clases koper Zoutsloot 78 1734 248 333v
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Claases sleper verkoper Nieuwstraat 10 1750 252 87v
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Claases sleper verkoper Nieuwstraat 12 1750 252 87v
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stal Nieuwstraat 10 1728 247 107r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Claeses koper stal Nieuwstraat 12 1728 247 107r
KLASES, CHRISTIAAN Christiaan Clases , n.u. naastligger ten oosten Vijverstraat 13 1740 250 112r
KLASES, CHRISTIAAN Cristiaan Clases naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v
KLASES, CHRISTIAAN Cristiaan Clases koper huis Sint Jacobstraat 1voor 1740 250 137v
KLASES, CHRISTIAAN de hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijper verkoper Vijverstraat 15 1742 250 214av
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Cristiaen Clases huurder Nieuwstraat 10 1742 250 217v
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Cristiaen Clases huurder Nieuwstraat 12 1742 250 217v
KLASES, CHRISTIAAN de hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijper verkoper Nieuwstraat 10 1742 250 217v
KLASES, CHRISTIAAN de hypothecaire crediteuren van de verlaten boedel van Cristiaen Clases winkelier en slijper verkoper Nieuwstraat 12 1742 250 217v
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Clases sleper koper Sint Jacobstraat 1achter 1755 253 217v
KLASES, CHRISTIAAN wijlen Christiaan Clases verkoper Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claesen koper huis Hondenstraat 9 1613 229 164v
KLASES, CHRISTOFFEL Christoffel Claessen naastligger ten westen (pippers wees?) Hondenstraat 13 1614 229 223r
KLASES, DETJE Ded Claeses koper Heiligeweg 1west 1643 235 51v
KLASES, DIEUWKE Dyeuw Claasen protesteert vanwege een obligatie Kleine Bredeplaats 19 1598 228 75v
KLASES, DIEUWKE Dyuwer Claes verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1606 228 525v
KLASES, DIEUWKE Dyuwer Claes verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1606 228 525v
KLASES, DIEUWKE Dieuwer Claesen verkoper Grote Kerkstraat 11 1612 229 74r
KLASES, DIEUWKE Dieucke Clases gezworen uitdraagster huurder Voorstraat 50 1692 243 1ra
KLASES, DIEUWKE de woning gekocht door Dieuwke Clases naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1713 245 186r
KLASES, DIRK Dirck Claasen metselaar verkoper q.q. Rommelhaven 20 1612 229 86r
KLASES, DIRK Dirk Claasen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 29 1746 251 120r
KLASES, DIRK Dyrck Claes naastligger ten oosten Voorstraat 21 1600 228 208v
KLASES, DIRK Dierck Claes verkoper van 1/2 Voorstraat 23 1601 228 258r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1611 229 68r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1612 229 81r
KLASES, DIRK Dirck Claes verpachter grond Vijver WZ 1613 229 167r
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaar koper kamer Droogstraat 39 1613 229 169v
KLASES, DIRK Dirck Claes , c.u. naastligger ten oosten Droogstraat 39 1613 229 169v
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaar koper kamer Droogstraat 41 1613 229 178v
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaar naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1613 229 181v
KLASES, DIRK de brouwerij van Dirck Claes naastligger ten westen Zoutsloot 36 1614 229 191r
KLASES, DIRK Dirck Claes koper huis Voorstraat 20 1618 230 147r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
KLASES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Claes verpachter grond Heiligeweg 46een_achter 1640 234 114v
KLASES, DIRK Dirck Claesen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
KLASES, DIRK Dierck Claesen metselaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) NZ 1602 228 310r
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar verkoper Brouwersstraat 4 1603 228 362r
KLASES, DIRK Dierck Claesen metselaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1606 228 499r
KLASES, DIRK Dyrck Claesen naastligger ten westen onbekend 1606 228 520r
KLASES, DIRK Dirck Claesen naastligger ten oosten Rommelhaven 20 1612 229 86r
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar koper provisioneel de achterste van twee kamers achterelkaar Franekereind 1614 229 200v
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) NZ 1615 229 246v
KLASES, DIRK Dierk Claesen verkoper Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
KLASES, DIRK Dirck Claesen protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 40 1619 230 160r
KLASES, DIRK de kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ 1622 230 296r
KLASES, DIRK de kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ 1622 230 301r
KLASES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Claesen metselaar naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6 1623 230 337r
KLASES, DIRK Dirck Claesen protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ 1624 230 390r
KLASES, DIRK de kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ 1626 231 131r
KLASES, DIRK de hof van Dirck Claesen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1627 232 4r
KLASES, DIRK de kamers van wijlen Dirck Claesen naastligger ten westen Droogstraat 45 1627 232 13v
KLASES, DIRK Dirck Claesen , c.u. koper huis, loods en plaats onbekend 1641 234 133r
KLASES, DIRK het huis van de weduwe van Dirck Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 30 1675 240 191r
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claesen verkoper Rommelhaven 26 1675 240 19va
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claesen verkoper Hoogstraat 30 1675 240 19va
KLASES, DIRK Dirk Claesen naastligger ten zuiden Weverstraat 1749 251 281r
KLASES, DIRK Dierck Claeses naastligger ten zuiden Anjelierstraat ZZ 1614 229 220r
KLASES, DIRK Dierck Claeses Groeninger? naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ 1614 229 220r
KLASES, DIRK Dirck Claeses koper huis, plaats en hof strekkende van voren het diept af tot benaast achter aan de Lanen Voorstraat 56west 1625 231 62v
KLASES, DIRK de kamer van wijlen Dirck Claeses naastligger ten westen Droogstraat 45 1628 232 60v
KLASES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Claeses naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ 1628 232 68v
KLASES, DIRK Dirck Claeses , c.u. koper van 1/2 onbekend 1659 237 214r
KLASES, DIRK Dirk Claeses Reyers koper van 1/3 Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
KLASES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Claesis verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Heiligeweg 46een_achter 1633 233 105v
KLASES, DIRK Dirck Claessen naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1602 228 299r
KLASES, DIRK Dierck Claessen metselaar verkoper Achterstraat NZ 1617 230 88v
KLASES, DIRK Dirck Claessen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ 1634 233 133v
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claessen verkoper buiten Harlingen 1644 235 111v
KLASES, DIRK Dirck Claessen , c.u. koopman koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1646 235 233r
KLASES, DIRK de mouterij van koper Dirck Claessen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1646 235 233r
KLASES, DIRK Dirck Claessen koper van 1/2 Raamstraat 1 1655 237 20r
KLASES, DIRK Dirck Claessen , c.u. koper van 1/2 Schritsen 50 1655 237 20v
KLASES, DIRK Dirck Claessen timmerman verkoper q.q. Lanen 69 1658 237 244r
KLASES, DIRK het huis van Dirck Claessen naastligger ten westen Hoogstraat 30 1677 240 259v
KLASES, DIRK Dirck Claessen blauwverver huurder Rommelhaven 28 1690 242 330v
KLASES, DIRK Dirck Claessen mr. blauwverver koper huis genaamd de Spitsbergen Rommelhaven 28 de Spitsbergen 1695 243 128v
KLASES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Claessen naastligger ten noorden Noordijs 4 1710 245 111r
KLASES, DIRK wijlen Dirk Claessen verkoper Rommelhaven 28 1717 245 287v
KLASES, DIRK de hof van Dirck Claessens naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1633 233 107v
KLASES, DIRK Dirck Claesses , c.u. koper herenhuis daer de Zwarte Raven uythangt Rommelhaven 26 de Zwarte Raven 1652 236 211r
KLASES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Clasen metselaar naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6 1631 233 27r
KLASES, DIRK Dirck Clasen naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg WZ 1657 237 125v
KLASES, DIRK Dirck Clasen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ 1657 237 125v
KLASES, DIRK Dirck Clasen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1657 237 125v
KLASES, DIRK Dirck Clasen verkoper q.q. Gardenierstraat 1662 238 143v
KLASES, DIRK Dirk Clasen naastligger ten oosten Rommelhaven 24 1663 238 169v
KLASES, DIRK Dirk Clasen koper finaal kamer nr. 9 Bargebuurt 14 1660 238 7ra
KLASES, DIRK Dirk Clasen verkoper q.q. Zoutsloot 61 1663 238 16ra
KLASES, DIRK het sterfhuis van wijlen Dirk Clasen timmerman verkoper Hoogstraat 40 1666 239 11ra
KLASES, DIRK wijlen Dirk Clasen , c.u. bontwever erflater Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
KLASES, DIRK Dirck Clases Huyck huurder Schritsen 15achter 1659 237 186v
KLASES, DIRK Dirk Clases naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 29 1753 253 60v
KLASES, DIRK Dirk Clases mr. kuiper verkoper Rommelhaven 22 1763 256 14r
KLASES, DIRK KLASES wijlen Durk Claasen Claasen verkoper van 1/2 Anjelierstraat 7 1779 259 181v
WASSENAAR, DIRK KLASES Dirk Clases Wassenaar verkoper q.q. Lanen 42 1707 245 33v
KLASES, DIRKJE Dircktien Claes eigenaar van 1/2 Voorstraat 73achter 1602 228 319r
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Claases Bakker koper Voorstraat 72 1775 258 238r
BAKKER, DIRKJE KLASES Dirkje Clases Bakker koper Voorstraat 5 1783 261 62r
KLASES, DOEIE de huisplaatsen van Doye Claes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 9 1629 232 111v
KLASES, DOEIE Doeye Clasen koper huis Schritsen 37 1624 231 16r
KLASES, DOEIE wijlen Doye Clasen geniaarde koper Schritsen 14 1631 232 183r
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten westen Peterseliestraat 1718 246 29r
KLASES, DOETJE Doedtie Claeses naastligger ten noorden Peterseliestraat 1718 246 29r
KLASES, DOETJE Doedtie Clases koper Grote Kerkstraat 30 1710 245 117r
KLASES, DOETJE Doedtie Clases koper door niaar kamer Peterseliestraat 1718 246 29r
KLASES, DOOITSE Dooytze Claases huurder (p.j.) William Boothstraat 37 1782 260 242v
KLASES, DOUWE Douwe Claasen mr. brouwer koper huis met loods en plaats Hoogstraat 29 1701 244 91r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen , c.u. mr. brouwer naastligger ten westen Hoogstraat 29 1701 244 91r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen , c.u. mr. brouwer naastligger ten noorden Hoogstraat 29 1701 244 91r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen naastligger ten westen Hoogstraat 29 1808 268 97r
KLASES, DOUWE Douwe Claasen naastligger ten noorden Hoogstraat 29 1808 268 97r
KLASES, DOUWE Douwe Claases koper huis Molenpad ZZ 1804 267 16v
KLASES, DOUWE Douwe Claases koper huis, tuin, twee woningen, voormaals brouwerij Hoogstraat 27 1804 267 42r
KLASES, DOUWE Douwe Claases koemelker verkoper Molenpad 4 1808 268 153r
KLASES, DOUWE wijlen Douwe Claes koper onbekend 1604 228 414v
KLASES, DOUWE Douwe Claes Werck verkoper Kerkpoortstraat 1611 229 14r
KLASES, DOUWE Douwe Claes Weck koper huis Klaverbladstraat 19 1612 229 102r
KLASES, DOUWE Douwe Claes , vader van de koper verkoper Kerkpoortstraat NZ 1612 229 102v
KLASES, DOUWE Douwe Claes verkoper Noordijs 1 1634 233 147r
KLASES, DOUWE Douwe Claesen naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1598 228 90r
KLASES, DOUWE Douwe Claesen aanhandelaar kamer Kerkpoortstraat 1601 228 273r
KLASES, DOUWE Douwe Claesen koper huis Noordijs 4 1614 229 216v
KLASES, DOUWE wijlen Douwe Claessen verkoper Klaverbladstraat 19 1617 230 61v
KLASES, DOUWE Douwe Claessen naastligger ten zuiden Noordijs 2 1618 230 135v
KLASES, DOUWE Douue Claessen klokslager koper huis Ca Noordijs 1 1632 233 51r
KLASES, DOUWE de brouwerij van Douwe Claessen naastligger ten westen Hoogstraat 31 1696 243 241r
KLASES, DOUWE de brouwerij van Douwe Claessen naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1696 243 241r
KLASES, DOUWE Douwe Claessen koopman koper door niaar huis met een plaats en tuintje erachter Noorderhaven 67 1696 243 254v
KLASES, DOUWE Douwe Claessen naastligger ten oosten Noorderhaven 67 1696 243 254v
KLASES, DOUWE de verkopers Douwe Claessen , c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 67 1697 243 268v
KLASES, DOUWE Douwe Claessen , c.u. verkoper Noorderhaven 67 1697 243 268v
KLASES, DOUWE wijlen Douwe Claessen koper Hoogstraat 27 1711 245 150v
KLASES, DOUWE wijlen Douue Clasen verkoper Noordijs 4 1631 232 173v
KLASES, DOUWE Douwe Clasen mr. brouwer en koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 25 1702 244 148v
KLASES, DOUWE wijlen Douwe Clasen koper Noorderhaven 69 1711 245 152r
KLASES, DOUWE Douwe Clasen mr. zeilmaker verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
KLASES, DOUWE de afgestane boedel van Douwe Clazen verkoper Rommelhaven 2 1760 254 257v
BAKKER, DOUWE KLASES wijlen Douwe Clases Backer verkoper Spekmarkt 6 1753 253 48v
KLASES, DOUWTJE meerderjarig vrijster Doutzen Claeses verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v
KLASES, EELKJE Eelck Claeses koper kamer Kruisstraat 5oost 1614 229 208r
KLASES, EELKJE Eeltje Clases verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1710 245 122av
KLASES, EELSE Aelsen Claesen bleker gebruiker van de grond ten oosten van Harlingen 1682 241 229v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
KLASES, EELSE Aelsen Claesen bleker verkoper Nieuwstraat 30 1683 241 240v
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claesen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE wijlen Aaltje Claeses verkoper Zoutsloot 1 1757 254 87r
KLASES, EELSE Aelsen Claessen , c.u. koper huis Nieuwstraat 30 1661 238 93r
KLASES, EELSE Aelsen Claessen gebruiker van 2 pm (p.j.) ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Claessen naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EELSE Aelsen Clasen bleker gebruiker van het geheel ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KLASES, EGBERT Egbert Claesen naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1599 228 139r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen verkoper Voorstraat 33 1601 228 237r
KLASES, EGBERT verkoper Eygbert Claesen naastligger ten westen onbekend 1647 235 259v
KLASES, EGBERT Eygbert Claesen stoeldraaier verkoper onbekend 1647 235 259v
KLASES, EGBERT Egbert Claesen wieldraaier verkoper Alemanssteeg 1650 236 136r
KLASES, EGBERT Eygbert Claessen wieldraaier koper schuur Grote Kerkstraat 17achter 1646 235 199r
KLASES, EGBERT Eygbert Claessen wieldraaier naastligger ten westen Grote Kerkstraat 17achter 1646 235 199r
KLASES, EGBERTJE Egberdina Claases huurder (p.w.) Romastraat 29 1789 263 145r
KLASES, EILERT Eilerd Clases huurder Hofstraat 22 1782 260 251r
KLASES, EISKE Eiskje Claasen koper Franekereind 2 1808 268 95v
KLASES, ELBRICHJE Elbrich Claesen verkoper Hoogstraat 12 1602 228 327v
KLASES, ELBRICHJE Elbrich Claesen verkoper Rommelhaven 7 1602 228 327v
KLASES, ELTJE Elle Claasen huurder bovenkamer (p.w.) Rozengracht 18 1780 259 271v
KLASES, ENGEL Engel Claessen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3 1638 234 57r
KLASES, ENGELTJE Engel Claeses koper Brouwersstraat 5 1625 231 44r
KLASES, ENGELTJE Engel Claesses verkoper Brouwersstraat WZ 1638 234 60r
KLASES, ENGELTJE Engeltie Clases koper Klaverbladstraat 19 1626 231 138r
KLASES, ETJE het testament van wijlen Eettje Claases verkoper van 1/2 Weverstraat 2 1767 256 235r
KLASES, ETJE het testament van wijlen Ettje Claases verkoper Schritsen 37 1767 256 251r
KLASES, ETJE Ettje Claeses verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
KLASES, ETJE Ettje Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
KLASES, ETJE Ettje Claeses koper van 1/2 1/2 huis Grote Kerkstraat 25 1730 247 364v
KLASES, ETJE Ettje Clases verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
KLASES, EVERT Eevert Claassen koopman koper tuin Rapenburg 12tuin 1690 242 327r
KLASES, EVERT Evert Claessen naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5 1659 237 221r
KLASES, EVERT Evert Claessen gortmaker koper Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
KLASES, EVERT [de geniaarde] Evert Claessen koopman naastligger ten noorden Voorstraat 89een_achter 1695 243 154r
KLASES, EVERT Evert Claessen koopman naastligger ten oosten Rapenburg 12 1712 245 315v
KLASES, EVERT Evert Claessen koopman naastligger ten zuiden Rapenburg 12 1712 245 315v
KLASES, EVERT Evert Claesses gortmaker huurder Grote Kerkstraat 11twee_achter 1681 241 123v
KLASES, EVERT Evert Claesses naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 11twee_achter 1681 241 123v
KLASES, EVERT Eewert Claesses mr. gortmaker en koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1684 242 51r
KLASES, EVERT Ewert Clasen mr. gortmaker koper huis Franekerpoort (gebied) 1684 242 34v
KLASES, EVERT Ewert Clasen verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 36r
KLASES, EVERT kamer naast de gortmakerij van Evert Clases naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 11een_achter 1686 242 117r
KLASES, EVERT Evert Clases koopman verkoper Noorderhaven 18 1695 243 173r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claasen Oosterbaen koopman naastligger ten oosten Voorstraat 85 1696 243 207r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claesen Oosterbaen, c.u. koopman koper huis, mouterij en drie kamers daaronder Voorstraat 87 1694 243 73r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES koopman Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten noorden Vioolsteeg OZ 1708 245 61r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES gesterkt met Evert Claesen Oosterbaen koper Grote Werf 2 1722 246 131v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claesen Oosterbaen koper door niaar van 1/2 huis en dubbel pakhuis erachter Voorstraat 83 1724 246 210r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES van voor tot achter Ewert Claesen Oosterbaen naastligger ten oosten Voorstraat 83 1724 246 210r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten oosten Rapenburg 12 1726 246 289v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten zuiden Rapenburg 12 1726 246 289v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Ewert Claesen Oosterbaen koopman erflater Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de tuin van Evert Claesen Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen, c.u. koper paardenstal of pakhuis Voorstraat 87 1694 243 74v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES huis en mouterij van Eevert Claessen Oosterbaen naastligger ten zuiden Voorstraat 87 1694 243 74v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen, c.u. koper kamer Rommelhaven 18 1694 243 100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de kamer van Eevert Claessen Oosterbaen naastligger ten zuiden Rommelhaven 18 1694 243 100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen naastligger ten westen Rommelhaven 18 1694 243 100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaen naastligger ten zuiden Rapenburg 12 1696 243 193r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de hof en kamer of wagenhuis van Evert Claessen Oosterbaen naastligger ten westen Rapenburg 12 1696 243 193r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaen, c.u. koopman naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter 1696 243 226r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaen, c.u. koopman naastligger ten westen Rommelhaven 18twee_achter 1696 243 226r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Claessen Oosterbaen koopman verkoper Rommelhaven 18twee_achter 1696 243 226r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claessen Oosterbaen naastligger ten westen Kruisstraat 10oost 1705 244 267v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Evert Claessen Oosterbaen koopman naastligger ten oosten Rapenburg 10oost 1712 245 315v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Clasen Oosterbaen, c.u. geniaarde koper Voorstraat 89twee_achter 1694 243 99r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Clasen Oosterbaen naastligger ten westen Voorstraat 89twee_achter 1694 243 99r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de kamer welke ook gekocht is door Eevert Clasen Oosterbaen naastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter 1694 243 99r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaan koper Weeshuisstraat 11 1700 244 47v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaan koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1701 244 102v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaan koper huis en hof met achter in de tuin een woonkeuken en paardenstal Voorstraat 85 1702 244 147v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Ewert Clasen Oosterbaan, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 85 1702 244 147v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de tuin van Evert Clasen Oosterbaan naastligger ten westen Rommelhaven 18drie_achter 1723 246 163v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Voorstraat 85 1728 247 131v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Voorstraat 85 1728 247 131v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Voorstraat 87 1728 247 132v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Voorstraat 87 1728 247 132v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Voorstraat 83achter 1728 247 135v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES wijlen Evert Clasen Oosterbaan verkoper Voorstraat 83achter 1728 247 135v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de erfgenamen van wijlen Ewert Clasens Oosterbaan koopman naastligger ten noorden Voorstraat 89een_achter 1733 248 233v
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerden gortmaker naastligger ten zuiden Weverstraat 1699 244 18r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerden gortmaker verkoper Weverstraat 1699 244 18r
WIJNGAARD, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerden mr. gortmaker koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaats Kerkpoortstraat 11 de Witte 1687 242 189v
WIJNGAARD, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerden gortmaker verkoper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerden gortmaker naastligger ten zuiden Weverstraat 1699 244 18r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claesen Wijngaerden gortmaker verkoper Weverstraat 1699 244 18r
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Ewert Claessen Wijngaerden mr. gortmaker koper huis genaamd de Witte Trompet, loods en plaats Kerkpoortstraat 11 de Witte 1687 242 189v
WIJNGAARDEN, EVERT KLASES Evert Claessen Wijngaerden gortmaker verkoper Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
KLASES, FEDDE Fedde Claasen naastligger ten westen Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper 11 einsen en 9 penningen land ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 170v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 170v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 4 1599 228 180v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur q.q. Bildtpoort (gebied) 1599 228 186r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes crediteur (triumphant) Heiligeweg 4 1600 228 205v
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Zoutsloot 30 1602 228 287v
KLASES, FEDDE Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 37 1602 228 287v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Droogstraat 1604 228 386r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1604 228 388r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene 1606 228 502v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes betrokkene onbekend 1606 228 502v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claes koper provisioneel onbekend 1606 228 520v
KLASES, FEDDE Fedde Claes grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 4-00-00 GG]) Zoutsloot 36 1614 229 191r
KLASES, FEDDE de brouwerij van Fedde Claes naastligger ten westen Zoutsloot 36 1614 229 191r
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Claes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1626 231 96v
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claes naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1630 232 125r
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied) 1598 228 80v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen protesteert vanwege een gerechtigheid Droogstraat NZ 1598 228 111v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen naastligger Droogstraat NZ 1598 228 111v
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claesen crediteur q.q. Droogstraat NZ 1600 228 226v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot 30 1602 228 287v
KLASES, FEDDE Fedde Claesen koper huis, plaats en brouwerij ([voor de twee percelen in deze akte]) Droogstraat 37 1602 228 287v
KLASES, FEDDE de brouwerij van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Droogstraat 39 1614 229 202v
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 20 1620 230 201v
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claesen naastligger ten westen Rommelhaven 15 1627 232 30r
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claeses naastligger ten oosten Hoogstraat 16 1612 229 84r
KLASES, FEDDE Fedde Claeses mr. bontwever verkoper Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper huis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstek Hoogstraat 18 de Blauwe Engel 1602 228 330r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper huis daer den Blauwen Engel althans uuythangt, met houtstek Rommelhaven 13 de Blauwe Engel 1602 228 330r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper provisioneel huis Sint Odolphisteeg 1603 228 343r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessen koper provisioneel huis Schritsen 30 1604 228 404r
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen Fedde Claessen naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
KLASES, FEDDE Fedde Claessen Tiaardtsma vaandrig van de edele manhaften hopman Groustins verkoper Rozengracht ZZ 1638 234 59r
KLASES, FEDDE burgemeester Fedde Claessens naastligger ten westen Droogstraat 1604 228 393r
KLASES, FEDDE de erfgenamen van wijlen burgemeester Fedde Clasen naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1630 232 150v
KLASES, FEDDE Fedde Clasen korfmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
KLASES, FEDDE Fedde Clasen huurder Rozengracht 3 1758 254 160v
BRUG, FEDDE KLASES Feddo Clazes van der Brug, minderjarig koper door niaar van 3/8 5/8 huis Hondenstraat 12 1754 253 162v
KLASES, FEIKE Feycke Claesen bode Admiraliteit in Friesland verkoper Zuiderhaven 13 1659 238 4v
GORTER, FEMKE KLASES Fimmigje Clasen Gorter koper Hoogstraat 43 1808 268 157v
KLASES, FETJE Fedtie Claeses verkoper Rommelhaven 26 1647 235 246v
KLASES, FETJE Fettje Clases koper door niaar Grote Bredeplaats 13 1763 255 186r
KLASES, FOEKE de weduwe van Foeke Claasens naastligger ten westen Hofstraat 23 1768 257 68v
KLASES, FOEKE wijlen Foeke Claesen erflater Hofstraat 21oost 1776 259 2v
KLASES, FOEKE de weduwe van Foecke Clases naastligger ten westen Hofstraat 23 1766 256 219r
KLASES, FOEKE Foecke Clazes scheepstimmerman koper door niaar huis Hofstraat 21oost 1760 255 16r
BRAAM, FOKELTJE KLASES Fokeltie Claeses Braem koper Weverstraat 1667 239 89r
BRAAM, FOKELTJE KLASES Fookeltie Claeses Braem verkoper Hofstraat 12a 1676 240 247v
BRAAM, FOKELTJE KLASES Fokeltie Clases Braem verkoper Lammert Warndersteeg 3 1685 242 93r
KLASES, FOLKERT Folkert Claases mr. metselaar verkoper Zoutsloot NZ 1751 252 115r
KLASES, FOLKERT Folkert Claesesz metselaar bewoner tot mei 1726 Peterseliestraat 1725 246 243v
KLASES, FOLKERT Folkert Claesesz metselaar verkoper Peterseliestraat 1725 246 243v
KLASES, FOLKERT Folkert Claessen , c.u. metselaar koper huis Hofstraat 19west 1714 245 211r
KLASES, FOLKERT Folkert Claessen verkoper Hofstraat 19west 1718 246 8r
KLASES, FOLKERT Folckert Clasen metselaar koper woning, en ledige plaats dienstig als helling of mastmakerij Zoutsloot 1 1726 246 267r
KLASES, FOLKERT Folkert Clasen mr. metselaar koper huis Noorderhaven 40 1735 249 25r
KLASES, FOLKERT Folkert Clasen mr. metselaar koper huis Zoutsloot 23 1735 249 58v
KLASES, FOLKERT Folkert Clases mr. metselaar verkoper Zoutsloot 23 1736 249 131v
KLASES, FOLKERT Folkert Clases mr. metselaar naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Zoutsloot 25 1740 250 110r
KLASES, FOLKERT Folkert Clases mr. metselaar naastligger ten westen Bargebuurt 1740 250 130r
KLASES, FOPKE Fopcke Claesen naastligger ten oosten Zoutsloot 105 1620 230 221r
KLASES, FOPPE Foppe Claasen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1664 238 209r
KLASES, FOPPE Foppe Claasen koper finaal kamer nr. 2 van de westerse kamers (op 1 na de voorste) Zoutsloot 21noord 1660 238 7ra1
KLASES, FOPPE Foppe Claasen koper provisioneel Zoutsloot 21noord 1660 238 7ra1
KLASES, FOPPE oud-burgervaandrig Foppe Claesen koper huis Grote Kerkstraat 41 1688 242 223r
KLASES, FOPPE Foppe Claesens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1694 243 84v
KLASES, FOPPE Foppe Claesens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1694 243 114v
KLASES, FOPPE Foppe Claessen schipper naastligger ten oosten Heiligeweg 38 1697 243 316v
KLASES, FOPPE Foppe Clasen , c.u. koper huis Grote Kerkstraat 25 1662 238 157r
KLASES, FOPPE Foppe Clasen verkoper Bargebuurtspoortje 14 1665 239 8r
KLASES, FOPPE Foppe Clasen naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1682 241 61va
KLASES, FOPPE Foppe Clasen schipper naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid 1701 244 132v
KLASES, FOPPE de erfgenamen van wijlen Foppe Clasen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1721 246 103r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claesen Ens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claesen Ens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 39 1702 244 172r
ENS, FOPPE KLASES de erfgenamen van wijlen Foppe Claesen Ens naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 39 1702 244 172r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claessen Ens koper huis Heiligeweg 27noord 1692 242 378v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claessen Ens naastligger ten zuiden Heiligeweg 27noord 1692 242 378v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Claessens Ens schipper Admiraliteitsjacht in Friesland koper huis en klein tuintje Heiligeweg 27midden 1680 241 61v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens koper door niaar huis Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens schipper naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1692 242 386r
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 39 1706 244 324av
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens naastligger ten zuiden Heiligeweg 27noord 1707 245 7v
ENS, FOPPE KLASES Foppe Clasen Ens verkoper Heiligeweg 27noord 1707 245 7v
ENS, FOPPE KLASES de erfgenamen van wijlen Foppe Clasen Ens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1722 246 147v
KLASES, FRANS Frans Claessen koper huis Romastraat 2 1670 240 14r
KLASES, FRANS Frans Claessen huurder Zoutsloot 24 1687 242 179r
KLASES, FREERK Freryck Claesen bruidegom 1606 228 529r
KLASES, FREERK Freerck Claesen koper huis Noorderhaven 21 1614 229 238r
KLASES, FREERK Freerck Claesen houtkoper koper Noorderhaven 39 1618 230 120r
KLASES, FREERK Freerck Claesen houtkoper koper Zoutsloot NZ 1618 230 120r
KLASES, FREERK Freerck Claesen koper provisioneel dwarshuis Zuiderhaven 1620 230 210v
KLASES, FREERK Freerck Claesen verkoper Sint Jacobstraat 17 1622 230 310r
KLASES, FREERK de curator over de nagelaten weeskinderen van Freerck Claesen verkoper van 1/4 onbekend 1627 232 20r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claasen Braam koper Rozengracht 23 1688 242 258r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claasen Braam koper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claasen Braam koper Weverstraat ZZ 1688 242 258r
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claassen Braam koopman koper huis en brouwerij, uitgezonderd de gereedschappen Noordijs 8 1677 240 248r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claesen Braem verkoper van 10/28 Weverstraat OZ 1692 242 381r
BRAAM, FREERK KLASES de weduwe van Freerck Claesen Braem koopman naastligger ten westen Noorderhaven 65 1692 242 389r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claeses Braem koper Kruisstraat NZ 1680 241 94r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claeses Braem naastligger ten zuiden Kruisstraat NZ 1680 241 94r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claeses Braem naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1680 241 94r
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claessen Braem verkoper William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claessen Braem koper Kruisstraat 5oost 1679 241 25v
BRAAM, FREERK KLASES de erfgenamen van wijlen Freerck Claessen Braem naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerk Claessen Braem schilder koper door niaar Lanen 44achter 1690 242 337v
BRAAM, FREERK KLASES Freerck Claessen Braem koper door niaar Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerk Claessen Braem koopman verkoper Wortelstraat NZ 1696 243 198v
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerck Claesses Braem koper Heiligeweg 60 1679 241 60r
BRAAM, FREERK KLASES wijlen Freerk Clasen Braam naastligger ten oosten Heiligeweg 62 1698 243 381v
BRAAM, FREERK KLASES de weduwe van Freerk Clasen Braam naastligger ten zuiden Heiligeweg 62 1698 243 381v
MEULEN, FREERK KLASES Freerk Claeses van der Meulen koopman verkoper van 1/2 Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
KLASES, FROUKJE Vrouck Clases winkelier huurder Grote Kerkstraat 22 1685 242 65v
KLASES, FROUKJE wijlen Froukjen Clases erflater Voorstraat 68 1708 245 67v
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckje Claases Braam koper Franekereind 30 1752 252 196r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claases Braam verkoper Rapenburg 16 1757 254 68r
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claases Braam verkoper Kerkpoortstraat 1757 254 73v
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claases Braam verkoper Noordijs 21zuid 1757 254 75v
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckien Claesen Braem naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckjen Claeses Braam koper zoutkeet met pannen, bakken, kuip en putten Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braem koper Prinsenstraat 2 1727 246 309r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braem koper Kruisstraat 5oost 1727 247 23v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braem koper William Boothstraat 3 1728 247 104r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braam verkoper Zuiderhaven 83 1730 247 361v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braam koper Franekereind 28 1731 248 2r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Claeses Braam verkoper Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
BRAAM, FROUKJE KLASES Frouckje Claessen Braem naastligger ten westen Zuiderhaven 40 1687 242 188v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem koper huis en koolstek Zuiderhaven 83 1726 246 278v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem koper Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem koper Kruisstraat 5west 1728 247 85v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem naastligger ten oosten Kruisstraat 5west 1728 247 85v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem koper Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braam koper hof met kamer en zomerhuis Rapenburg ZZ 1731 247 391v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braam verkoper Lammert Warndersteeg 10 1731 248 22v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem verkoper Zuiderhaven 81 1735 249 48r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braam koper door niaar Franekereind 28 1740 250 133r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braem verkoper Prinsenstraat 2 1742 250 272v
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braam verkoper Weverstraat 8 1761 255 52r
KLASES, GATSKE Gatske Claases koper Grote Bredeplaats 7 1766 256 213r
KLASES, GATSKE Gatske Claases verkoper Grote Bredeplaats 7 1794 264 177v
KLASES, GATSKE Gadske Clazes naastligger ten zuiden Noorderhaven 10achter 1790 263 200r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claasen Braam apotheker verkoper Droogstraat 21 1688 242 255r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claassen Braem verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 3 1687 242 160v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braem verkoper Lanen 28 1687 242 181r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braem verkoper Franekerpoort (gebied) 1687 242 184r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braem naastligger ten noorden Rapenburg 12tuin 1687 242 187v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braem verkoper Rapenburg 12tuin 1687 242 187v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braem verkoper Zuiderhaven 40 1687 242 188v
BRAAM, GAUKE KLASES de hof van Goucke Claessen Braem apotheker naastligger ten oosten Bildtstraat 23 1697 243 267r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessen Braem apotheker koper huis Noorderhaven 91 1697 243 269v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Claessens Braem naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1687 242 184r
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clasen Braem apotheker verkoper van 1/2 Noorderhaven 72 1687 242 207r
BRAAM, GAUKE KLASES de verkochte hof en prieel van Gouke Clases Braam naastligger ten westen Rapenburg 12 1687 242 202v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clases Braam apotheker verkoper Rapenburg 12 1687 242 202v
BRAAM, GAUKE KLASES Gouke Clases Braam apotheker verkoper Kerkpad 1 1687 242 204r
BRAAM, GAUKE KLASES Goucke Clases Braam naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1694 243 92r
KLASES, GEELE Geele Claases huurder Romastraat 27 1796 264 351v
KLASES, GEERTJE Geertje Claases koper Anjelierstraat 14 1783 261 114r
KLASES, GEERTJE Geertje Claases huurder Anjelierstraat 14 1783 261 114r
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses koper Hofstraat 47 1659 237 220r
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses koper Spekmarkt 1 1671 240 51v
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses verkoper Grote Bredeplaats 2 1679 241 50v
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses verkoper Hoogstraat 53 1725 246 238r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases koper van 1/2 Lanen 21 1662 238 142r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases koper huis Both Apothekerstraat 3 1693 243 56r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases verkoper Noorderhaven 18 1695 243 173r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases verwandelaar Sint Christoffelsteeg 6 1735 249 46v
KLASES, GEERTJE Geertie Clases verkoper Franekereind 28 1740 250 133r
OOSTERBAAN, GEERTJE KLASES Geertie Clases Oosterbaen koper Nieuwstraat 42 1715 245 234r
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Gertje Claeses Winsma verkoper van 1/3 Zuiderplein 5noord 1728 247 139r
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertje Claeses Winsma verkoper van 1/54 Noordermolen 1 1729 247 263v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Wijnsma aanhandelaar Havenplein 18west 1735 249 46v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Winsma verkoper Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Winsma verkoper Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES wijlen Geertie Clases Winsma koper door niaar van 1/2 Noorderhaven 106achter 1741 250 145v
KLASES, GEESKE Geeske Claasen verkoper Brouwersstraat 5 1791 263 348v
KLASES, GEPKE Gepke Claases koper Herenwaltje 5 1783 261 28r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen verkoper Noorderhaven 8 1807 267 352r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Karremanstraat 5 1808 268 69v
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Vijverstraat 9 1808 268 75r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Lanen 48 1808 268 76r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen naastligger ten westen Lanen 50 1810 268 352v
KLASES, GERBEN huisman Gerben Claesen verkoper van 1/3 Rommelhaven 4 1723 246 164r
KLASES, GERBEN als bewoner Gerben Claesen naastligger ten oosten Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
KLASES, GERBEN inclusief 10 jaar klei uit het land van Gerben Claessen Ludum betrokkene Rozengracht 34 1656 237 98v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1650 236 107r
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludum koper q.q. Zuiderpoort (gebied) 1663 238 189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludum koper q.q. onbekend 1663 238 189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludum koper q.q. Zuiderpoort (gebied) 1663 238 189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludum koper q.q. onbekend 1663 238 189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludum koper Rapenburg 1663 238 189v
LUIDUM, GERBEN KLASES Gerben Claesen Luydum naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1657 237 253r
KLASES, GERLOF vroedsman Gerlof Claasen Steenvoorde naastligger ten zuiden William Boothstraat 37 1782 260 242v
KLASES, GERLOF Gerlof Claeses verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 23 1723 246 183v
KLASES, GERLOF Gerloff Claeses houtmolenaar koper huis en tuin Zuiderstraat 12 1724 246 204v
KLASES, GERLOF Gerloff Claeses houtmolenaar koper houtkeet/timmerwerf Zuiderhaven 16 1724 246 205r
KLASES, GERLOF Gerloff Claeses houtmolenaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven 16 1724 246 205r
KLASES, GERLOF Gerlof Claeses naastligger ten noorden Zuiderstraat 1724 246 205v
KLASES, GERLOF Gerloff Claeses naastligger ten noorden Zuiderstraat 1727 246 307v
KLASES, GERLOF Gerloff Claeses verkoper Zuiderstraat 1727 246 307v
KLASES, GERLOF Gerlof Claeses houtmolenaar verkoper Zuiderhaven 16 1729 247 243r
KLASES, GERLOF Gerlof Claezes koper huis en bakkerij Franekereind 19 1771 257 238r
KLASES, GERLOF Gerlof Clasen naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1727 247 51v
KLASES, GERLOF Gerloff Clasen naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1734 249 15r
KLASES, GERLOF Gerloff Clasen havencherger verkoper Zuiderstraat 16 1735 249 32r
KLASES, GERLOF Gerloff Clases houtmolenaar verkoper van 1/6 Zuiderstraat 31 1724 246 198v
KLASES, GERLOF Gerloff Clases verkoper q.q. Zuiderstraat 31 1724 246 198v
KLASES, GERLOF Gerloff Clases houtmolenaar verkoper van 1/6 Zuiderstraat 12 1724 246 204v
KLASES, GERLOF Gerloff Clases verkoper q.q. Zuiderstraat 12 1724 246 204v
KLASES, GERLOF Gerlof Clases houtmolenaar koper ledige plaats of timmerwerf Zuiderstraat 1724 246 205v
KLASES, GERLOF Gerloff Clases houtmolenaar verkoper van 1/6 Zuiderstraat 1724 246 205v
KLASES, GERLOF Gerloff Clases verkoper q.q. Zuiderstraat 1724 246 205v
KLASES, GERLOF Gerlof Clases verkoper (deduceerde) Herenwaltje 7 1758 254 265r
KLASES, GERLOF Gerlof Clases verkoper (deduceerde) Wortelstraat 1 1758 254 265r
KLASES, GERRIT Gerryt Claes naastligger ten oosten Droogstraat 3 1606 228 518v
KLASES, GERRIT Gerryt Claes naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1624 231 21r
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen naastligger ten noorden Zuiderstraat 1606 228 494r
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper van 1/4 Voorstraat 73achter 1614 229 218r
KLASES, GERRIT wijlen Gerryt Claesen , en zijn 3 zoons verkoper van 1/2 Droogstraat 7 1615 229 256v
KLASES, GERRIT de schuur van Gerryt Claesen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 1617 230 67r
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Sint Jacobstraat 17 1622 230 310r
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen verkoper Schritsen 21 1624 230 381v
KLASES, GERRIT Gerryt Claesen Vossinga, c.u. mr. chirurgijn koper provisioneel huis ([voor de eerste twee percelen in deze akte]) Grote Kerkstraat 24 1681 241 36va
KLASES, GERRIT Gerrit Claeses Spitske verkoper van 1/2 Heiligeweg 6 1743 251 1ra
KLASES, GERRIT Gerrit Claeses verkoper van 1/4 Romastraat 13 1750 252 91v
KLASES, GERRIT mr. Gerryt Claessen chirurgijn huurder (p.j.) Franekereind 9 1676 240 222v
KLASES, GERRIT mr. Gerryt Claessen chirurgijn huurder (p.j.) Franekereind 9 1676 240 229r
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen cherger naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1679 241 12ra
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen cherger naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1769 241 12ra
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen cherger naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1769 241 12ra
KLASES, GERRIT Gerryt Claessen Vossinga mr. chirurgijn koper provisioneel huis ([voor de eerste twee percelen in deze akte]) Heiligeweg 19 1681 241 36va
KLASES, GERRIT Gerrit Claessen cherger huurder voor 1 jaar Raamstraat 1 1692 242 398r
KLASES, GERRIT de weduwe van Gerrit Claessens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 16 1643 235 54v
KLASES, GERRIT de weduwe van Gerrit Claessens naastligger ten westen Heiligeweg 13 1643 235 54v
KLASES, GERRIT Gerryt Claesses cherger naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1682 241 185r
KLASES, GERRIT Gerryt Clasen bakker koper huis Grote Kerkstraat 12 1635 233 167r
GROES, GERRIT KLASES Gerryt Claeses Groes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10 1637 234 25r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goytien Claesen Braem, voor zijn twee kinderen koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1683 241 255r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goytien Claesen Braem koopman koper pakhuis Noorderhaven 106 1687 242 169v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Claesen Braem verkoper q.q. Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitjen Claesen Braem, voor zijn kinderen verkoper van 1/5 Voorstraat 12 1688 242 15ra
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Claessen Braem koopman verkoper q.q. Hoogstraat 19 1682 241 54va
BRAAM, GOOITSEN KLASES huurder van de woning Goitien Claessen Braem koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1695 243 134r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitjen Claessen Braam koopman koper Kerkpoortstraat 23achter 1696 243 219v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Gooitien Claessen Braam naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1710 245 103r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Gooitien Claessen Braam naastligger ten oosten Rommelhaven 13 1710 245 103r
BRAAM, GOOITSEN KLASES de kinderen van Goitien Claessen Braem koopman verkoper Kleine Kerkstraat 8 1718 246 12r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goytie Clasen Braem naastligger ten westen Hoogstraat 7 1686 242 106r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clasen Braem koper 5/8 van 1/5 huis ([voor de vier percelen in deze akte]) Noorderhaven 33 1690 242 311r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clasen Braem koper 1/4 van 1/5 huis ([voor de vier percelen in deze akte]) Lanen 71een_achter 1690 242 311r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clasen Braem koper 1/8 gleibakkerij ([voor de vier percelen in deze akte]) Grote Ossenmarkt 4 1690 242 311r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clasen Braem koper 1/16 huis ([voor de vier percelen in deze akte]) Noordijs 1690 242 311r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goytjen Clasen Braam koopman koper 1/2 huis Kleine Kerkstraat 8 1705 244 299v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clases Braam, c.s. koopman naastligger ten westen Noorderhaven 35 1684 242 27v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clases Braam koopman koper Kerkpoortstraat 13 1695 243 172v
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clases Braam verkoper Grote Ossenmarkt 4 1700 244 56r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clases Braam verkoper Grote Ossenmarkt 4 1700 244 56r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clases Braam verkoper Noordijs 1700 244 56r
BRAAM, GOOITSEN KLASES Goitien Clases Braam verkoper Noordijs 1700 244 56r
KLASES, GREULT Greolt Claesen naastligger ten oosten Schritsen 58 1618 230 118r
KLASES, GRIETJE Grytie Claases koper Karremanstraat 16 1733 248 192r
KLASES, GRIETJE Grietje Claases koper Kerkpoortstraat 53 1793 264 98r
KLASES, GRIETJE wijlen Grietje Claases verkoper Kerkpoortstraat 53 1803 267 2v
KLASES, GRIETJE Gryet Claesen koper kamer staand achter het Groen laeken onbekend 1597 228 52r
KLASES, GRIETJE Griet Claesen crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 14 1600 228 203r
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper onbekend 1602 228 324v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper Rommelhaven 10 1602 228 326v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, GRIETJE Griet Claesen verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
KLASES, GRIETJE Griet Claeses verkoper Grote Kerkstraat 35 1612 229 95r
KLASES, GRIETJE Grietie Claeses uitdraagster koper huis, loods, plaats en tuintje Kerkpoortstraat 69 1687 242 211v
KLASES, GRIETJE Gritie Claeses , meerderjarige jongedochter verkoper Noordijs OZ 1694 243 75v
KLASES, GRIETJE Grietje Claeses verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
KLASES, GRIETJE Grietje Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
KLASES, GRIETJE Grietje Claeses koper van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1730 247 364v
KLASES, GRIETJE Grietie Claeses verkoper Karremanstraat 16 1747 251 167v
KLASES, GRIETJE Griet Clasen koper Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 196v
KLASES, GRIETJE Griet Clases koper Liemendijk 1622 230 314v
KLASES, GRIETJE Grietje Clases verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
KLASES, GRIETJE Grietje Clases koper Zoutsloot 98 1726 246 285v
BLOK, GRIETJE KLASES Grietje Claazes Blok verkopers van 1/2 Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
BLOK, GRIETJE KLASES Grytie Clases Blok koper Zoutsloot 49 1734 248 339v
BLOK, GRIETJE KLASES Grietje Clazes Block koper Bildtstraat 7 1759 254 209v
BLOK, GRIETJE KLASES Gryttje Clazes Blok verkoper Zoutsloot 49 1771 257 189v
OVERDIJK, GRIETJE KLASES Grietje Claasen Overdijk verkoper Zoutsloot 45 1796 265 6r
SCHRIK, GRIETJE KLASES wijlen Grietie Clases Schrik erflater Lanen 16 1737 249 210r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Claeses Winsma verkoper van 1/3 Zuiderplein 5noord 1728 247 139r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Claeses Winsma verkoper van 1/54 Noordermolen 1 1729 247 263v
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsma koper William Boothstraat 5 1728 247 88r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsma koper Scheffersplein OZ 1728 247 88r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsma verkoper van 1/3 Lanen 1 1728 247 115r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Wijnsma koper Rommelhaven 26b 1731 248 40v
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grytie Clases Winsma verkoper Rommelhaven 26b 1739 250 5r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grietje Clases Winsma verkoper Noorderhaven 106achter 1741 250 145v
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grytje Clazes Winsma verkoper William Boothstraat 5 1754 253 169r
WIJNSMA, GRIETJE KLASES Grytje Clazes Winsma verkoper Scheffersplein OZ 1754 253 169r
KLASES, HAANTJE Haantje Claazes huurder woning 1 (p.w.) Bildtpoort (gebied) ZZ 1773 258 126v
KLASES, HAANTJE Haencke Claes koper kamer of huis, loods en ledige plaats en de halve steeg ten westen Havenplein 14 1613 229 132r
KLASES, HAANTJE Hancke Claesen verkoper van 1/2 Noorderhaven 25 1611 229 13r
KLASES, HAANTJE Haentie Claessen blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 10 1636 234 11v
KLASES, HAANTJE Haentie Classen naastligger ten westen Havenplein 16 1642 235 34r
KLASES, HAANTJE Haentie Classes naastligger ten westen Havenplein 16 1633 233 119r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
KLASES, HANS Hans Claases naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
KLASES, HANS Hans Claases varensgezel koper Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
KLASES, HANS Hans Claases , c.u. eigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
KLASES, HANS Hans Claases naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 32achter 1808 268 35v
KLASES, HARING wijlen Haring Claasen erflater Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
KLASES, HARING Haring Claesen verkoper Noorderhaven 7 1726 246 277v
KLASES, HARING Haring Clasen naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1728 247 195v
KLASES, HARING Haring Clasen naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
KLASES, HARING Haring Clases , c.u. koper huis Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
KLASES, HARING Haring Clases koper door niaar huis Noorderhaven 7 1726 246 255v
KLASES, HARING de weduwe van Haering Clases naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1753 253 47v
KLASES, HARING de weduwe van Haring Clazes naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1758 254 144v
KLASES, HARKE Harcke Claes verkoper q.q. Karremanstraat 1612 229 77r
KLASES, HARMEN Harmen Claasen naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1661 238 100r
KLASES, HARMEN Harmen Claasen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1686 242 121v
KLASES, HARMEN Harmen Claasen , c.u. huurder (p.j.) Zoutsloot 52 1796 264 340v
KLASES, HARMEN Harmen Claases bontwever verkoper Romastraat ZZ 1781 260 34v
KLASES, HARMEN Harmen Claes naastligger ten oosten Hoogstraat 13 1612 229 74v
KLASES, HARMEN Harmen Claes koper 1/2 huis Hoogstraat 15 1612 229 110r
KLASES, HARMEN Harmen Claes verkoper van 1/2 Zoutsloot 76 1612 229 112r
KLASES, HARMEN de weduwe en erfgenamen van wijlen oud gemeensman Harmen Claes verkoper Noorderhaven 31 1614 229 198v
KLASES, HARMEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Harmen Claesen verkoper Noorderhaven 31 1614 229 205r
KLASES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 17 1614 229 239r
KLASES, HARMEN wijlen Harmen Claesen verkoper van 1/2 Herenwaltje 10 1620 230 246v
KLASES, HARMEN Harmen Claesen linnenwever koper boven- en benedenkamer Alemanssteeg OZ 1623 230 359r
KLASES, HARMEN Harmen Claesen Groeyer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1641 234 140r
KLASES, HARMEN wijlen Harmen Claesen Groeyer verkoper Brouwersstraat 13 1672 240 77r
KLASES, HARMEN Harmen Claesen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1675 240 25va
KLASES, HARMEN Harmen Claeses Groyer koper q.q. Sint Christoffelsteeg 1633 233 81v
KLASES, HARMEN Harmen Claeses Groyer koper q.q. Lanen 83 1633 233 81v
KLASES, HARMEN Harmen Claeses Groyer, c.u. koper huis Brouwersstraat 13 1639 234 74r
KLASES, HARMEN Harmen Claessen Groyer verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg 5 1637 234 38r
KLASES, HARMEN Harmen Claessen Groyer verkoper q.q. Lanen 83 1637 234 38r
KLASES, HARMEN Harmen Claessen Groyer, c.u. koper twee kamers Both Apothekerstraat 8 1646 235 209v
KLASES, HARMEN de weduwe van Harmen Claessen Groeyer naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1656 237 100v
KLASES, HARMEN grondpacht uit het huis van de weduwe van Harmen Claessen eigenaar perceel Brouwersstraat 13 1675 240 211r
KLASES, HARMEN Harmen Claezen , c.u. huurder (p.j.) Lanen 24 1771 257 201r
KLASES, HARMEN Harmen Clasen Groeyer grootschipper verkoper Schoolsteeg OZ 1631 232 185v
KLASES, HARMEN Harmen Clases Groyer naastligger ten westen Both Apothekerstraat 8 1648 236 31r
KLASES, HARMEN Harmen Clases Groyer verkoper Both Apothekerstraat 8 1648 236 31r
KLASES, HARMEN Harmen Clases Groyer koper schuur met ten oosten een ledige plaats Rozengracht 3 1649 236 62v
GRAAF, HARMEN KLASES Harmen Claessen de Graeff koper huis met ledige plaats erachter Gardenierstraat 1636 234 9v
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulder scheepstimmerbaas koper huis met pakhuis (als timmerschuur) ernaast Zuiderhaven 53 1802 266 101r
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulder, c.u. scheepstimmerbaas huurder (p.j.) Zuiderhaven 53 1802 266 101r
KLASES, HARTMAN Hartman Claeses mr. linnenwever koper woning en weefwinkel Hofstraat 47west 1660 238 70v
KLASES, HARTMAN Hartman Clases naastligger ten westen Hofstraat 47west 1682 241 189v
KLASES, HARTMAN Hartman Clases wever naastligger ten westen Hofstraat 47west 1691 242 353v
KLASES, HARTMAN Hartman Clases naastligger ten westen Hofstraat 47west 1698 243 354r
HEINS, HELENA KLASES Helena Clasen Heins winkelier koper Grote Kerkstraat 18 1726 246 279v
KLASES, HENDRIK Hendrik Claases arbeider koper huis Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
KLASES, HENDRIK Hendrick Claassen linnenwever koper door niaar huis en schuur Kerkpoortstraat 5 1686 242 109r
KLASES, HENDRIK Hendrick Claes van Minback koper huis Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 15v
KLASES, HENDRIK Hindrick Claesen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 21v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claesen koper 3/4 huis Kerkpad 1 1647 235 260r
KLASES, HENDRIK Hendrick Claeses mr. linnenwever naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
KLASES, HENDRIK Hendrik Claeses huurder voor (p.j.) Grote Kerkstraat 35 1777 259 67v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claessen , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 1634 233 143v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claessen Suyrbier verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1637 234 26v
KLASES, HENDRIK Hendrick Claessen koper huis met weefwinkel Kerkpoortstraat NZ 1657 237 102v
KLASES, HENDRIK Hendrik Claezes verkoper Grote Kerkstraat 15 1770 257 149v
KLASES, HENDRIK Hendrik Clasen bewoner woning Hofstraat 16 1734 248 353r
KLASES, HENDRIK Hendrick Clases verkoper Droogstraat NZ 1684 242 25v
KLASES, HENDRIK Hendrick Clases verkoper Wortelstraat 1 1684 242 26r
KLASES, HENDRIK wijlen Hendrik Clases verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 5 1730 247 328v
WEMER, HENDRIK KLASES Hendrik Clasen Wemer naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5 1686 242 109r
KLASES, HENDRIKJE Hendrickje Clases koper Nieuwstraat 1682 241 226r
KLASES, HERE Heere Claasen arbeider in de zoutkeet koper huis Nieuwstraat 13 1780 259 278r
KLASES, HERE Heere Claasen verkoper Zoutsloot 57 1790 263 378v
KLASES, HERE Heere Claasen zeilmakersknecht verkoper Voorstraat 62 1797 265 53v
KLASES, HERE Heere Claases zeilmakersknecht koper 1/4 huis Voorstraat 62 1785 262 14r
KLASES, HERE Heere Claases koopman verkoper Nieuwstraat 13 1802 266 169v
KLASES, HERE Heere Claases voormalig huurder Voorstraat 84 1807 267 334v
KLASES, HERE Here Claessen verkoper Zoutsloot NZ 1655 237 28v
KLASES, HERE Heere Clasen , c.u. koper huis Herenwaltje 1649 236 87v
KLASES, HERE Heere Clasen mr. baanknecht koper dwarshuis Zoutsloot 61 1663 238 16ra
KLASES, HERE Heere Clases , c.u. eigenaar van 1/4 en huurder 1 woning (p.j.) Voorstraat 62 1787 262 149v
KLASES, HERE Herre Clases huurder beneden (p.j.) Havenplein 26 1806 267 252r
KLASES, HESSEL Hessel Claes verkoper Jekelsteeg 1 1611 229 67v
KLASES, HESSEL Hessel Claessen verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1604 228 383r
KLASES, HESSEL Hessel Claessen slager huurder Voorstraat 57 1668 239 171r
KLASES, HESSEL Hessel Claessen Valckenburgh brouwer naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1683 241 259v
KLASES, HESSEL Hessel Claessen Valckenburgh brouwer naastligger ten westen Hoogstraat 31 1683 241 259v
KLASES, HESSEL brouwerij en tuin van Hessel Clasen Valckenburg naastligger ten westen Hoogstraat 31 1685 242 66r
KLASES, HESSEL brouwerij en tuin van Hessel Clasen Valckenburg naastligger ten noorden Hoogstraat 31 1685 242 66r
KLASES, HESSEL Hessel Clasen Valckenburg koper klein plaatsje van enige voeten ruim Herenwaltje 1685 242 92r
KLASES, HESSEL Hessel Clasen Valckenburg naastligger ten oosten Herenwaltje 1685 242 92r
KLASES, HESSEL Hessel Clasen Valckenburg naastligger ten westen Herenwaltje 1685 242 92r
KLASES, HESSEL Hessel Clasen Valckenburg naastligger ten noorden Herenwaltje 1685 242 92r
KLASES, HIDDE Hidde Claes , vrijgezel ver over 25 jaren oud verkoper Herenwaltje 1611 229 24v
KLASES, HIDDE Hidde Claes verkoper q.q. Kruisstraat 5oost 1620 230 217v
KLASES, HIDDE Hidde Claesen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ 1619 230 154v
KLASES, HIDDE de ruigscherne van Hidde Claesen grondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 26een_achter 1621 230 266v
KLASES, HIDDE de crediteuren van wijlen Hidde Claesen verkoper Grote Kerkstraat 35 1623 230 335v
KLASES, HIDDE wijlen Hidde Claesen koper Zuiderhaven ZZ 1726 246 293v
KLASES, HIDDE de ledige plaats van Hidde Claeses naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1625 231 74r
KLASES, HIDDE Hidde Claessen geniaarde koper Rommelhaven 4 1682 241 186v
KLASES, HIDDE het nagelaten weeskind van wijlen Hidde Clasen verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r
KLASES, HIDDE het nagelaten weeskind van wijlen Hidde Clasen verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r
KLASES, HIDDE wijlen Hidde Clasen verkoper Rommelhaven 18een_achter 1727 247 43r
KLASES, HIELKE Hylck Claesen naastligger ten noorden Schritsen 21 1676 240 233r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claases IJsenbeek eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Claezes IJzenbeek koopman koper op redemptie huis en tuin Grote Bredeplaats 6west 1771 257 225r
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeek koopman koper huis Grote Bredeplaats 16 1761 255 58v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeek koopman koper van 3/4 Zoutsloot NZ 1765 256 103v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clases IJzenbeek koopman koper van 3/4 Achterstraat 49 1765 256 103v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clazen IJzenbeek koopman verkoper Zoutsloot NZ 1774 258 178v
IJSENBEEK, HIELKE KLASES Hylke Clazen IJzenbeek koopman verkoper Achterstraat 49 1774 258 178v
KLASES, HIELKJE Hylk Claeses knoopmaakster verkoper Kerkpoortstraat NZ 1672 240 90v
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1679 241 52v
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses bewoner Scheerstraat 3 1681 241 175v
KLASES, HIELKJE Hylck Claeses , voor zich knoopmaakster verkoper Scheerstraat 3 1681 241 175v
KLASES, HIELKJE [als bewoner] Hylck Claeses knoopmaakster naastligger ten westen Scheerstraat 5 1680 241 23ra
KLASES, HIELKJE Hylk Clasen koper Scheerstraat 3 1666 239 36v
KLASES, HIELKJE H