Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ra  Re  Ri  Ro  Ru  Ry  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
R., A. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
DALFSEN, A. R. A. R. van Dalsen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
RADBODUS, EESGE Aesge Rabodus crediteur (triumphant) Noorderhaven 76 1597 228 48r
RADBODUS, EESGE Aesge Rabodus crediteur (triumphant) Noorderhaven 78 1597 228 48r
REGNERUS, JOHANNES Joannis Regniers koper kamer Weverstraat NZ 1686 242 124v
REGNERUS, JOHANNES Johannes Regniers koren- en zakkendrager verkoper Weverstraat 9 1699 244 23r
REIDS, Ryele Reyts koper huis onbekend 1598 228 110r
REIDS, GABE Gabbe Riedts , voor zijn drie kinderen koper door niaar kamer met een loodse Vijverstraat 1605 228 481r
REIDS, GEELTJE Geeltje Reids koper Franekereind 4 1784 261 202r
REIERS, GRIETJE Grietie Rejers verkoper Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers koper ten zuidoosten van Harlingen 1688 242 243r
REIERS, GRIETJE Grytje Reyers koper Droogstraat 21 1688 242 255r
REIERS, GRIETJE Grytje Reyers geniaarde koper Noorderhaven 42 1688 242 256v
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers koper Schritsen 41 1694 243 93v
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers koper Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r
REIERS, GRIETJE Grietie Reyers koper Lanen 50 1698 243 370v
REIERS, GRIETJE Grietje Reyers verkoper Noorderhaven 39 1702 244 167v
REIERS, GRIETJE Grytje Reyers verkoper Droogstraat 1705 244 300v
REIERS, JANKE Janke Reyers , c.m. naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter 1755 253 234r
REIERS, JANKE Janke Reyers , c.m. naastligger ten westen Voorstraat 73achter 1755 253 234r
REIERS, JANKE Janke Reyers verkoper Voorstraat 73achter 1755 253 234r
REIERS, JANKE Janke Reyers koper 1/2 tuintje Voorstraat 73achter 1756 253 252v
REIERS, JANKE Janke Reyers , c.m. naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter 1756 253 252v
REIERS, JANKE Janke Reyers , c.m. naastligger ten westen Voorstraat 73achter 1756 253 252v
REIERS, KLAAS Claes Reiers koopman koper 1/8 grondpacht van 62-00-00 GG ten zuiden van Harlingen 1721 246 116v
REIERS, KLAAS Claes Rejers koper ten zuiden van Harlingen 1708 245 74v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahu, meerderjarig vrijgezel koper door niaar ratione vicinitatis grond en ledige stede Zuiderhaven 10 1726 246 265r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiu koper erf en tuin Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahu naastligger ten oosten Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahu naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1727 247 18r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper door niaar huis genaamd het Moriaantje, ledige plaats Noorderhaven 101 het Moriaantje 1728 247 146r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper door niaar woning Droogstraat 16 1728 247 147r
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper door niaar huis en pakhuis of houtstek Noorderhaven 99 1729 247 227v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman naastligger ten westen Droogstraat NZ 1733 248 231r
MAHIU, KLAAS REIERS het pakhuis van Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Noorderhaven 99 1733 248 256v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper 1/3 huis Havenplein 26 1735 249 89v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen Noorderkade 13 1737 249 157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui verkoper Noorderkade 13 1737 249 157v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman verkoper q.q. Lanen 16 1737 249 210r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman koper dwarshuis, hof en achterhuis Noordijs 15 1738 249 352v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1739 250 41r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui naastligger ten westen Noorderhaven 65 1739 250 41v
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiu naastligger ten westen Noorderhaven 65 1741 250 152v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahiu koopman naastligger ten westen ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahui koopman naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1747 251 178r
MAHIU, KLAAS REIERS Claas Reyers Mahiu koopman verkoper Noorderhaven 101 1752 253 1v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers verkoper Kleine Bredeplaats 13 1676 240 34ra
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u. koper kamer Bargebuurt WZ 1684 242 51v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers verkoper Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u. koper huis Drie Roemersteeg OZ 1693 243 44v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u. geniaarde koper Rinnertspijp 1 1701 244 93v
REIERS, KORNELIS Cornelis Reyers , c.u. koper huis Drie Roemersteeg OZ 1719 246 44v
REIERS, KORNELIS de weduwe van Cornelis Reyers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1723 246 184r
REIERS, KORNELIS de weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Reyers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1723 246 186v
REIERS, TRIJNTJE Trijntje Reyers , dochter van een van de verkopers niaarnemer ratione sanguinis Zoutsloot 91 1630 232 158v
REIERS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Reyers erflater Lanen 56 1728 247 100r
REINERS, Sweintie Reiners koper Vijverstraat ZZ 1709 245 101v
REINERS, Sweintie Reiners eigenaar van 1/2 Vijverstraat ZZ 1709 245 101v
REINERS, Swaanttje Reiners koper Lanen 76achter 1736 249 129r
REINERS, Hardij Reyners naastligger ten oosten Romastraat 1597 228 49r
REINERS, Maartyen Reyners verkoper onbekend 1598 228 76v
REINERS, Reynsce Reyners verkoper Lanen 42 1602 228 279r
REINERS, Pytcke Reyners , voor haar en haar kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v
REINERS, wijlen Pytcke Reyners erflater Voorstraat 2 1615 229 246r
REINERS, wijlen Pytcke Reyners erflater Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
REINERS, Emmerick Reyners koper ledige plaats Nieuwstraat OZ 1648 236 41v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochter verkoper Noorderhaven 61 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochter verkoper Zoutsloot 37 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein koper Noorderhaven 61 1709 245 100r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein verkoper Voorstraat 66 1713 245 188r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein koper Zoutsloot 39 1714 245 210r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein koper Zoutsloot 37 1714 245 213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1714 245 213v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein koper van 1/2 huis en tuin, uithangbord Hof van Friesland ([in een protest is sprake van het huurcontract met de eerdere eigenaar dr. Hessel Zuiringar]) Voorstraat 36 het hof van Friesland 1730 247 339r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Voorstraat 20 1731 247 386r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reiners Fontein verpachter grond Brouwersstraat 16 1742 250 227r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/12 Rozengracht 5 1729 247 251v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein verkoper van 1/2 Zoutsloot 39 1732 248 148v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein gebruiker graanzolders (p.j.) Havenplein 28 1733 248 254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein gebruiker graanzolders (p.j.) Zuiderhaven 2 1733 248 254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein gebruiker graanzolders (p.j.) Zuiderhaven 4 1733 248 254r
REINERS, AAKJE Akien Reiners koper Grote Bredeplaats 14 1658 237 172ar
REINERS, AAKJE een dubbelde rosenobel geslagen bij Elisabeth coninge van Engelant, voor Aken Reyners , vrouw van de verkoper toehaak Spinhuisstraat 1677 240 270v
REINERS, AAKJE Aken Reyners verkoper Spinhuisstraat 1677 240 270v
REINERS, AALTJE Aeltyen Reyners verkoper Grote Bredeplaats 18 1597 228 2r
REINERS, AALTJE Aelte Reyners verkoper Hoogstraat 2 1606 228 516v
REINERS, AALTJE Aelcke Reyners koper Zuiderhaven ZZ 1613 229 147v
REINERS, AATJE Ath Reyners koper Gardenierstraat 1600 228 194r
REINERS, AGE wijlen Agge Reyners verkoper van 1/3 Schritsen 3 1636 233 178r
REINERS, ANDRIES Andries Reinderts gardenier verkoper Zuiderhaven 9 1810 269 32r
REINERS, ANTJE Antje Reinders koper Zuiderstraat 15 1781 260 122r
REINERS, ANTJE wijlen Antje Reinders , derde vrouw verkoper Schritsen 11 1783 261 3ra
REINERS, ANTJE Antje Reinders koper ten zuidoosten van Harlingen 1803 266 217r
REINERS, ANTJE Antje Reinders koper Rozengracht 27 1807 267 289v
REINERS, ANTJE meerderjarige vrijster Antje Reinderts verkoper Zuiderhaven 9 1810 269 32r
REINERS, ANTJE Anke Reiners verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
REINERS, ANTJE Antie Reiners koper Kleine Bredeplaats 25 1643 235 42r
REINERS, ANTJE Anne Reyners koper Noorderhaven 1616 230 18v
REINERS, ANTJE Anna Reyners verkoper Lanen 86 1616 230 27r
REINERS, ANTJE wijlen Antie Reyners erflater Hoogstraat 23 1684 242 55v
REINERS, ANTJE Antie Reyners koper huis Karremanstraat OZ 1687 242 192r
REINERS, ANTJE Antie Reyners naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1687 242 192r
REINERS, ANTJE Antie Reyners verkoper van 1/3 Grote Ossenmarkt 25 1691 242 364r
REINERS, ANTJE Antje Reyners koper Nieuwstraat 28 1730 247 342v
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Antie Reiners Fontein verkoper Voorstraat 70 1715 245 238v
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Anna Reiniers Fontein koper Noorderhaven 101 1717 245 281r
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Anna Reiniers Fontein naastligger ten westen Noorderhaven 101 1717 245 281r
FONTEIN, ANTJE REINERS wijlen Anna Reiniers Fontein koper Noorderhaven 103 1717 245 281v
REINERS, ARJEN Arian Reyners verkoper Rozengracht ZZ 1613 229 136r
REINERS, ARJEN Arien Reyners naastligger ten oosten ([staat: Arien Reyner Ariens]) Schritsen 51 1628 232 80r
REINERS, ARJEN gemeensman Arien Reyners verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r
REINERS, ARJEN gemeensman Arien Reyners verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r
REINERS, ARJEN Aryen Reyners naastligger ten oosten Lanen 54 1635 233 165r
REINERS, AUKE Auk Reiners naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1657 237 112v
REINERS, AUKE de hof van Aucke Reiners naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v
REINERS, AUKE de paardenstal van Auck Reiners naastligger ten westen Kruisstraat 5west 1670 240 31r
REINERS, AUKE Auck Reiners naastligger ten oosten Heiligeweg 56 1671 240 5ra
REINERS, AUKE Auck Reiners naastligger ten zuiden Heiligeweg 56 1671 240 5ra
REINERS, AUKE de hof van Auck Reyners naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1675 240 202r
REINERS, AUKE de erfgenamen van wijlen Aucke Reyners naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
REINERS, AUKJE Aukjen Reinders naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1671 240 8va
REINERS, AUKJE Aukjen Reinders naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1671 240 8va
REINERS, AUKJE Auck Reiners verkoper van 1/3 Vijver 2 1663 238 172v
REINERS, AUKJE Auck Reiners koper kamer Kruisstraat NZ het Wapen van Batavia 1663 238 188v
REINERS, AUKJE de koopster Auck Reiners naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1663 238 188v
REINERS, AUKJE de koopster Auck Reiners naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1663 238 188v
REINERS, AUKJE Auck Reiners koper Kruisstraat NZ 1663 238 189r
REINERS, AUKJE Auk Reiners koper kamer Kruisstraat 8zuid_achter het Wapen van Batavia 1663 238 190r
REINERS, AUKJE de koopster Auk Reiners naastligger ten westen Kruisstraat 8zuid_achter 1663 238 190r
REINERS, AUKJE de koopster Auk Reiners naastligger ten noorden Kruisstraat 8zuid_achter 1663 238 190r
REINERS, AUKJE Auk Reiners koper gleibakkerij met huis en aardwasserij Kruisstraat 5oost 1663 238 193r
REINERS, AUKJE plaats genummerd nr. 1 van Auck Reiners naastligger ten westen Kruisstraat 5oost 1664 238 217r
REINERS, AUKJE Auck Reiners verkoper Kruisstraat 5oost 1664 238 217r
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Romastraat ZZ 1670 239 218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Romastraat ZZ 1670 239 218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Romastraat ZZ 1670 239 218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Romastraat ZZ 1670 239 218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Romastraat ZZ 1670 239 218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Romastraat 4oost 1670 239 218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Romastraat ZZ 1670 239 218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Romastraat ZZ 1670 239 218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper grondpacht ([voor de negen grondpachten in deze akte]) Romastraat ZZ 1670 239 218v
REINERS, AUKJE Auckjen Reiners koper huis, brouwerij en mouterij alwaar het Swaentie in de gevel staat Heiligeweg 9 het Zwaantje 1670 240 27v
REINERS, AUKJE Auck Reiners koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1671 240 54r
REINERS, AUKJE Auck Reyners verkoper buiten Harlingen 1657 237 128r
REINERS, AUKJE grondpacht uit huis en brouwerij van Auck Reyners eigenaar perceel Heiligeweg 9 1674 240 135r
REINERS, AUKJE de hof van Auck Reyners naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1674 240 154v
REINERS, AUKJE Auck Reyners naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1674 240 154v
REINERS, AUKJE Auckien Reyners verkoper Zuiderhaven ZZ 1674 240 167r
REINERS, AUKJE de erfgenamen van wijlen Auck Reyners naastligger ten oosten Voorstraat 64 1682 241 51ra
REINERS, AUKJE de erfgenamen van wijlen Auck Reyners naastligger ten westen Voorstraat 64 1682 241 51ra
REINERS, AUKJE de erfgenamen van wijlen Auck Reyners naastligger ten oosten Voorstraat 64 1684 242 39r
REINERS, AUKJE de erfgenamen van wijlen Auck Reyners naastligger ten westen Voorstraat 64 1684 242 39r
REINERS, AUKJE wijlen Auck Reyners erflater Rozengracht 23 1688 242 258r
REINERS, AUKJE wijlen Auck Reyners erflater Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
REINERS, AUKJE wijlen Auck Reyners erflater Weverstraat ZZ 1688 242 258r
REINERS, AUKJE de erfgenamen van wijlen Auk Reyners naastligger ten oosten Simon Stijlstraat OZ 1684 242 4ra
REINERS, AUKJE kamer en huis van de erfgenamen van wijlen Auk Reyners naastligger ten noorden Simon Stijlstraat OZ 1684 242 4ra
FONTEIN, AUKJE REINERS Auckjen Reiners Fontein koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v
FONTEIN, AUKJE REINERS Aukjen Reiners Fontein verkoper Voorstraat 12 1753 253 93r
FONTEIN, AUKJE REINERS Aukjen Reiners Fontein verkoper Voorstraat 14 1753 253 97v
FONTEIN, AUKJE REINERS kinderen van wijlen Aukje Reyners Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
FONTEIN, AUKJE REINERS kinderen van Aukjen Reyners Fontein verkoper van 1/4 Rozengracht 5 1729 247 251v
REINERS, BAUKE Bauke Reiners huurder (p.j.) Heiligeweg 31 1736 249 122v
REINERS, BAUKE de weduwe van Bauke Reiniers huurder (p.j.) Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
REINERS, BAUKJE Baukjen Reyners koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) Sint Christoffelsteeg 1633 233 81v
REINERS, BAUKJE Baukjen Reyners koper Sint Christoffelsteeg 1633 233 81v
REINERS, BAUKJE Baukjen Reyners koper grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) Lanen 83 1633 233 81v
REINERS, BAUKJE Baukjen Reyners koper Lanen 83 1633 233 81v
REINERS, BAUKJE Bauck Reyners verkoper Sint Christoffelsteeg 5 1637 234 38r
REINERS, BAUKJE Bauck Reyners verkoper Lanen 83 1637 234 38r
REINERS, BOTJE Bottie Reiners koper Hofstraat 19oost 1707 245 40r
REINERS, BOTJE Bottie Reyners verkoper Grote Kerkstraat 24 1694 243 4va
REINERS, BOTJE Bottie Reyners verkoper Heiligeweg 19 1694 243 4va
REINERS, DIRK wijlen Dirk Reiners verkoper Grote Kerkstraat 17 1705 244 296r
REINERS, DIRK Dirck Reyners , vrijgezel grootschipper op het schip Mauricius koper huis Hoogstraat 23 1674 240 165v
REINERS, DIRK Dirck Reyners , vrijgezel grootschipper koper kamers Schritsen 68 1674 240 166r
REINERS, DIRK Dirk Reyners grootschipper verkoper Hoogstraat 23 1684 242 55v
REINERS, DIRK wijlen Dirck Reyners verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
IJSENBEEK, DIRK REINERS het kind van Dirk Reinders IJsenbeek verkoper van 1/3 Lanen 9oost 1784 261 183v
IJSENBEEK, DIRK REINERS Dirk Reinders IJsenbeek verkoper van 1/3 Lanen 9oost 1784 261 183v
REINERS, DOUWTJE de erfgenamen van wijlen Doutie Reyners verpachter grond Lanen ZZ 1606 228 493v
REINERS, EETSKE Aetske Reyners Pybema verkoper Noordijs 5 1683 241 66va
REINERS, EETSKE Eetske Reynerts verkoper Droogstraat 39 1613 229 169v
REINERS, EMMERIK Emrick Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1658 237 175ar
REINERS, EMMERIK Emrik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1662 238 121v
REINERS, EMMERIK Emmerik Reiners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1663 238 178v
REINERS, EMMERIK Emmerick Reyners , c.u. verkoper Schoolsteeg WZ 1647 235 263r
REINERS, EMMERIK Emmerick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1648 236 43v
REINERS, EMMERIK Emrick Reyners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1655 237 18v
REINERS, EMMERIK de erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners mr. metselaar naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1668 239 27va
REINERS, EMMERIK de erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners mr. metselaar verkoper Nieuwstraat OZ 1668 239 27va
REINERS, EMMERIK de erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners mr. metselaar naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1668 239 27va
REINERS, EMMERIK de erfgenamen van wijlen Emmerick Reyners mr. metselaar verkoper Nieuwstraat OZ 1668 239 27va
REINERS, FOPPE Foppe Reinders mr. brouwer verkoper Rommelhaven 3 1737 249 215v
REINERS, FRANS Frans Reiners Tempelaer, c.u. koper panwerk ([voor de twee percelen in deze akte]) Zeilmakersstraat 16 1639 234 90v
REINERS, FRANS Frans Reiners Tempelaer, c.u. koper huis met hof daarachter ten westen ([voor de twee percelen in deze akte]) Droogstraat 13 1639 234 90v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templar koper door niaar huis met mouterij en brouwerij Lanen 36 1643 235 85v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templar koper door niaar huis met mouterij en brouwerij Schritsen 27 1643 235 85v
REINERS, FRANS de hof van Frans Reiners Templaer naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1650 236 130v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templar koopman koper van 2/5 voor- en achterhuis van de Vergulden Engel Voorstraat 29 de Vergulde Engel 1654 236 276v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templar verkoper Voorstraat 29 1660 238 54v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templar verkoper Noorderhaven 72 1660 238 54v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templar koopman koper huis (1) en het huis (2) erachter Voorstraat 25 1662 238 150r
REINERS, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans Reiners naastligger ten oosten Schritsen 44 1671 240 46v
REINERS, FRANS het pakhuis van de erfgenamen van wijlen Frans Reiners Templaer naastligger ten noorden Voorstraat 26achter 1672 240 85v
REINERS, FRANS Frans Reiners Templar naastligger ten westen Voorstraat 28 1682 241 186r
REINERS, FRANS Frans Reinerts Templar verkoper Lanen 34 1653 236 247v
REINERS, FRANS de hof van Frans Reyners Templar naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1634 233 151v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templar naastligger ten westen Lanen 36 1639 234 76r
REINERS, FRANS Frans Reyners Templar, c.u. koper huis en zomerkeuken op een vrij grond Voorstraat 26 1640 234 107v
REINERS, FRANS de hof van burgemeester Frans Reyners Templar naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1641 234 126v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templaer koper door niaar huis Lanen 36 1643 235 65v
REINERS, FRANS Frans Reyners Tempeler naastligger ten noorden Lanen 36 1643 235 65v
REINERS, FRANS Frans Reyners naastligger ten westen Lanen 36 1643 235 85v
REINERS, FRANS Frans Reyners naastligger ten westen Schritsen 27 1643 235 85v
REINERS, FRANS Frans Reyners Templar naastligger ten oosten Voorstraat 24 1644 235 97r
REINERS, FRANS de erfgenamen van wijlen Frans Reyners naastligger ten westen Voorstraat 27 1681 241 174r
REINERS, FROUKJE Froukjen Reiners geniaarde koper ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
REINERS, GEERTJE Geertie Reinars koper huis Lanen 79 1664 238 205v
REINERS, GEERTJE Geertie Reinders meerderjarige jongedochter geniaarde koper Schritsen 63 1718 246 9v
REINERS, GEERTJE Gertje Reinderts , bejaarde dochter koper Voorstraat 81een_achter 1727 246 308r
REINERS, GEERTJE Geertie Reiners verkoper Noorderhaven 44 1717 245 291r
REINERS, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Geertie Reyners verkoper Voorstraat 93oost 1685 242 61v
REINERS, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Geertie Reyners verkoper Lanen 79 1685 242 78v
REINERS, GEERTJE Geertje Reyners , bejaard verkoper Vismarkt 4 1728 247 93v
REINERS, GEESKE Geiske Reinders verkoper Bildtstraat 20 1750 252 55v
REINERS, GEESKE Geeske Reyners koper Bildtstraat 20 1731 248 25r
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder stalling en wagenhuis Scheffersplein 23 1786 262 87r
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder (p.j.) Nieuwstraat 22 1793 264 136v
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder stalling en wagenhuis (p.j.) Nieuwstraat 40 1801 266 1r
REINERS, GERKE Gerke Reinders huurder Nieuwstraat 40 1804 267 27r
REINERS, GERKE Gerke Reynders , n.u. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56 1800 265 244r
REINERS, GERRIT wijlen Gerryt Reyners verkoper Kerkpoortstraat 1600 228 189r
REINERS, GERRIT Gerryt Reyners naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1604 228 384r
REINERS, GERRIT Gerryt Reyners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v
REINERS, GOVERT wijlen Govert Reinders koemelker verkoper Zoutsloot 38 1764 256 55v
REINERS, GOVERT Govert Reiners koemelker koper woning Droogstraat 61 1755 253 200v
REINERS, GOVERT Govert Reynders koper stalling Zoutsloot 38 1733 248 251v
REINERS, GRIETJE wijlen Gryet Reyners verkoper Noordees (gebied) 1605 228 444v
REINERS, GRIETJE Griettie Reyners verkoper Rommelhaven 3b 1633 233 123v
REINERS, GRIETJE Griet Reyners naastligger ten oosten Schritsen 11 1675 240 188v
REINERS, GRIETJE Grytje Reyners naastligger ten westen Schritsen 15 1683 241 246r
REINERS, GRIETJE Grytie Reyners naastligger ten westen Schritsen 15 1683 241 246v
REINERS, GRIETJE Grietie Reyners naastligger ten westen Schritsen 15achter 1683 242 2v
REINERS, GRIETJE Grietie Reyners koper Schritsen 31 1695 243 145v
FONTEIN, GRIETJE REINERS Grietje Reyners Fontein verkoper van 1/4 Rozengracht 5 1729 247 251v
REINERS, HAIE Haye Reyners huurder Voorstraat 37 1617 230 104r
REINERS, HAIE wijlen Haye Reyners koper Lanen 17 1638 234 50v
REINERS, HANS Hans Reiners , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 13 1748 251 232v
REINERS, HANS als bewoner Hans Reyners naastligger ten westen Lanen 1604 228 399v
REINERS, HARING Haringh Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1620 230 228r
REINERS, HARING Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
REINERS, HARING Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1656 237 68v
REINERS, HARING Haringh Reyners koper huis en loods Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1659 237 184v
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1659 237 184v
REINERS, HEIN de kinderen van Hein Reinders opzichter verkoper Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
REINERS, HEIN de kinderen van Hein Reinders opzichter verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1754 253 186r
REINERS, HEIN Hein Reiners cherger verkoper van 1/2 Noorderhaven 92 1734 249 5r
REINERS, HEIN Hein Reyners veerschipper op Sneek verkoper Franekereind 40 1728 247 129r
REINERS, HENDRIK Hendrik Reinders verkoper van 7/16 Lanen 87 1730 247 316r
REINERS, HENDRIK Hendrik Reiners , c.u. verkoper Noorderkade 13 1709 245 89v
REINERS, HENDRIK Hendrick Reyners naastligger ten zuiden Schoolsteeg 1597 228 28v
REINERS, HENDRIK grondpacht uit het huis van Hendrick Reyners eigenaar perceel Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
REINERS, HENDRIK Hendrick Reyners naastligger ten noorden Voorstraat 93achter 1605 228 463v
REINERS, HENDRIK mr. Hendrick Reyners bewoner achterste gedeelte Grote Kerkstraat 33 1675 240 21va
REINERS, HESTER Hester Reniers koper kamer en weefwinkel onbekend WZ 1631 233 4v
REINERS, HUBERT Huibert Reiners stadsmakelaar verkoper Noorderhaven 44 1717 245 291r
REINERS, IEBELTJE Ebel Reiners verkoper Kruisstraat 3 1620 230 221v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reiners Fontein verkoper q.q. Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reiners Fontein verkoper q.q. Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reiners Fontein koper Noorderhaven 61 1731 248 30r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reiners Fontein koper Zoutsloot 37 1731 248 30r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltie Reynders Fontein koper huis en tuin Voorstraat 91 1733 248 237r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reynders Fontein verkoper Havenplein 28 1733 248 254r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reynders Fontein verkoper Zuiderhaven 2 1733 248 254r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reynders Fontein verkoper Zuiderhaven 4 1733 248 254r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein koper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder Havenplein 28 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein koper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder Zuiderhaven 2 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein koper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder Zuiderhaven 4 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein eigenaar van 1/4 Havenplein 28 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 2 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 4 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reyners Fontein de regnerus secretaris van Barradeel verkoper van 1/4 Rozengracht 5 1729 247 251v
REINERS, IEDE Yde Reyners verkoper van 1/4 Lanen ZZ 1606 228 493v
REINERS, IETJE Ydtie Reinerts verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
REINERS, IETJE Yttie Reyners koper Zoutsloot 61 1681 241 130v
REINERS, IJSBRAND IJsbrand Reinders verkoper van 7/16 Lanen 87 1730 247 316r
REINERS, JAKOB huisman Jacob Reinders verkoper q.q. Schritsen 11 1783 261 3ra
REINERS, JAKOB Jacob Reiners Pybema koper huis en mouterij en een ledige plaats ten noorden Noordijs 7 1664 238 213v
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Tempelman koper huis Lanen 38 1597 228 30v
REINERS, JAKOB Jacop Reyners Pybema verkoper Simon Stijlstraat 6 1652 236 192v
REINERS, JAKOB het huis van Jacob Reyners , c.soc. naastligger ten westen William Boothstraat 6zuid 1672 240 98v
REINERS, JAKOB huisman Jacob Reyners huurder van 6 1/2 pm (p.j. totaal) ten noordoosten van Harlingen 1675 240 30ra
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybema koopman naastligger ten oosten Noordijs 5 1683 241 244r
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybema koopman naastligger ten zuiden Noordijs 5 1683 241 244r
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybema koopman naastligger ten oosten Noordijs 5 1683 241 66va
REINERS, JAKOB Jacob Reyners Pybema koopman naastligger ten zuiden Noordijs 5 1683 241 66va
REINERS, JAKOB wijlen Jacob Reyners erflater Noordijs 7 1684 242 2va
REINERS, JAKOB Jacob Reyners verkoper Moriaanstraat ZZ 1700 244 86v
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts Tempelman naastligger ten oosten Lanen 36 1600 228 233r
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts Tempelman naastligger ten oosten Schritsen 27 1600 228 233r
REINERS, JAKOB Jacob Reynerts koper hof met fruitbomen en zomerhuis Moriaanstraat ZZ 1700 244 38v
REINERS, JAN Jan Reinders huurder boven (p.j.) Noorderhaven 54 1781 260 109v
REINERS, JAN Jan Reiners naastligger ten westen Noordijs 4 1619 230 179v
REINERS, JAN Jan Reiners naastligger ten oosten Schritsen 3 1620 230 217r
REINERS, JAN Jan Reiners naastligger ten oosten Schritsen 3 1624 230 375r
REINERS, JAN Jan Reiners koper huisstede of ledige plaats in de zuider nieuwestad 1628 232 74r
REINERS, JAN de koper Jan Reiners naastligger ten oosten in de zuider nieuwestad 1628 232 74r
REINERS, JAN Jan Reiners , c.u. koper huis en houtstek Noorderhaven 29 1655 237 14v
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmaker verkoper q.q. Lanen 2 1656 237 265v
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmaker verkoper q.q. Schritsen 1west 1656 237 265v
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmaker verkoper q.q. Brouwersstraat 28 1656 237 265v
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmaker verkoper q.q. Lanen 83 1656 237 265v
REINERS, JAN Jan Reiners zeilmaker verkoper q.q. Zuiderhaven 57 1656 237 265v
REINERS, JAN wijlen Jan Reiners verkoper Lange lijnbaan 1662 238 146v
REINERS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Reiners naastligger ten noorden Schritsen 47 1697 243 277r
REINERS, JAN Jan Reiners koopman verkoper Zuiderhaven 17 1698 243 357r
REINERS, JAN Jan Reiners koper huis, loods en planten Lanen 9oost 1698 243 366v
REINERS, JAN wijlen Jan Reiners erflater Lanen 58 1702 244 154v
REINERS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Reiners naastligger ten noorden Schritsen 47 1709 245 86v
REINERS, JAN grondpacht uit een koolstek van de weduwe van Jan Reiners , Franeker eigenaar perceel Rozengracht 1713 245 195r
REINERS, JAN wijlen Jan Reiners verkoper van 1/2 Rozengracht 22 1715 245 241r
REINERS, JAN de weduwe van Jan Reiners kalkman naastligger ten westen Schritsen 15 1718 246 30v
REINERS, JAN de weduwe van Jan Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1719 246 44v
REINERS, JAN Jan Reinerts verkoper Schoolsteeg OZ 1620 230 206v
REINERS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Reinners naastligger ten oosten Zuiderhaven 26 1645 235 171r
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1597 228 24r
REINERS, JAN Jan Reyners verkoper Noordees (gebied) 1602 228 314r
REINERS, JAN Jan Reyners koper stuk land ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 332v
REINERS, JAN de koper Jan Reyners , c.u. naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 332v
REINERS, JAN Jan Reyners gebruiker onbekend 1605 228 449r
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten westen onbekend 1605 228 449r
REINERS, JAN Jan Reyners zeilmaker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1606 228 496v
REINERS, JAN Jan Reyners grootschipper verkoper onbekend 1611 229 8r
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1611 229 27r
REINERS, JAN Jan Reyners grootschipper koper ledige plaats of huisstede Zuiderhaven ZZ 1613 229 147v
REINERS, JAN wijlen Jan Reyners verkoper Noordijs 4 1614 229 216v
REINERS, JAN Jan Reyners grootschipper koper nieuw huis met het oude huis erachter en strekkende noordwaarts tot de steeg en het huis van Wybe Jorryts Schritsen 5 1617 230 66r
REINERS, JAN Jan Reyners grootschipper verkoper Schritsen 1618 230 134r
REINERS, JAN Jan Reyners koper 1/2 huis Peterseliestraat 1622 230 315v
REINERS, JAN Jan Reyners , c.u. eigenaar van 1/2 Peterseliestraat 1622 230 315v
REINERS, JAN Jan Reyners naastligger ten westen Zuiderhaven 1632 233 66r
REINERS, JAN Jan Reyners verkoper Schritsen 5 1635 233 169r
REINERS, JAN Jan Reyners , e.a. verkoper Simon Stijlstraat 9 1641 234 127v
REINERS, JAN Jan Reyners koper huis Lanen NZ 1642 235 28v
REINERS, JAN de kamer van Jan Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 10 1655 237 17r
REINERS, JAN nu gekocht door Jan Reyners naastligger ten zuiden Zoutsloot 10 1655 237 17r
REINERS, JAN Jan Reyners , c.u. mr. zeilmaker koper kamer Zoutsloot ZZ 1656 237 78r
REINERS, JAN de kopers Jan Reyners , c.u. mr. zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1656 237 78r
REINERS, JAN Jan Reyners mr. zeilmaker koper kamer Herenknechtenkamerstraat 3 1656 237 80v
REINERS, JAN Jan Reyners zeilmaker koper 1/2 huis Zuiderhaven 57 1657 237 105r
REINERS, JAN het tichelwerk van Jan Reyners naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
REINERS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Reyners verkoper van 1/2 Zoutsloot 43 1681 241 124v
REINERS, JAN Jan Reyners rogverschieter koper half huis, en tuin Lanen 58 1681 241 142v
REINERS, JAN diaken van de Armen der Gereformeerde Gemeente Jan Reyners verkoper Rapenburg ZZ 1682 241 200r
REINERS, JAN Jan Reynerts naastligger ten westen Peterseliestraat 1614 229 196r
FEDDER, JAN REINERS Jan Reyners Fedder verkoper Rozengracht 19 1611 229 15r
FEDDER, JAN REINERS Jan Reyners Fedder eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1611 229 27r
FEDDER, JAN REINERS wijlen Jan Reyners Fedder verkoper ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
FEDDER, JAN REINERS wijlen Jan Reyners Fedder verkoper ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
FEDDER, JAN REINERS wijlen Jan Reyners Fedder verkoper Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
REINERS, JANKE Jantje Reinders kooltjer koper Lanen 63 1745 251 97v
REINERS, JANKE Janke Reinders Feerdijk verkoper Grote Kerkstraat 23 1759 254 184r
REINERS, JANKE de kamer van Jancke Reiners naastligger ten westen Havenplein 18oost 1675 240 24ra
REINERS, JANKE de hof van de erfgenamen van wijlen Jancke Reiners naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1681 241 130r
REINERS, JANKE Janke Reiners bewoner Karremanstraat 23 1760 254 255r
REINERS, JANKE Jantje Reynders boerin verkoper Lanen 59 1759 254 232v
REINERS, JANKE Jantien Reyners bruid 1604 228 418r
REINERS, JANKE Jantien Reyners verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1613 229 166r
REINERS, JANKE de hof van Jancke Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot OZ 1673 240 129r
JEDEMA, JANKE REINERS Jancke Reiners Jeddema naastligger ten oosten Wortelstraat 1 1678 241 22r
JEDEMA, JANKE REINERS wijlen Jancke Reiners Jeddema erflater Havenplein 18oost 1680 241 68v
JEDEMA, JANKE REINERS de erfgenamen van wijlen Jancke Reiners Jeddema naastligger ten westen Havenplein 18oost 1680 241 68v
JEDEMA, JANKE REINERS de hof van de erfgenamen van wijlen Jancke Reiners Jeddema naastligger ten oosten Zoutsloot 1681 241 129v
JEDEMA, JANKE REINERS Jancke Reyners Jeddema koper van 1/2 huis Lanen 19 1671 240 67r
JEDEMA, JANKE REINERS de hof van Jancke Reyners Jeddema naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1677 240 270r
REINERS, JELKE Jelcke Reyners bewoner Noorderhaven 40 1605 228 473r
REINERS, JELLE Jelle Reinders huurder van 1/2 (p.j.) Bildtpoortsmolen 1 1753 253 105v
REINERS, JELLE Jelle Reinders molenaar verkoper Sint Odolphisteeg 9 1753 253 107r
REINERS, JELLE Jelle Reiners naastligger Sint Odolphisteeg OZ 1665 239 14v
REINERS, JELLE Jelle Reyners Jiddema koper huis en hof Voorstraat 38 1660 238 50r
REINERS, JELLE de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners naastligger ten westen Voorstraat 40achter 1672 240 110r
REINERS, JELLE de hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
REINERS, JELLE de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 9 1680 241 75r
JEDEMA, JELLE REINERS Jelle Reiners Jeddema koper twee aan elkaar staande kamers Voorstraat 38 1661 238 71v
JEDEMA, JELLE REINERS Jelle Reiners Jeddema koper grondpacht van 1-15-00 CG Sint Odolphisteeg OZ 1665 239 14v
JEDEMA, JELLE REINERS de erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddema naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 1681 241 167v
JEDEMA, JELLE REINERS de erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddema naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1679 241 12ra
JEDEMA, JELLE REINERS de erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddema naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1679 241 12ra
JEDEMA, JELLE REINERS de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddema naastligger ten westen Voorstraat 40achter 1671 240 69v
JEDEMA, JELLE REINERS de hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddema naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1686 242 110v
JEDEMA, JELLE REINERS de hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddema naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1686 242 110v
REINERS, JELTJE de erfgenamen van wijlen Jelcke Reyners protesteert vanwege een borgtocht Noorderhaven 40 1617 230 78r
REINERS, JILT Jilt Reinders mr. bontwerker koper huis Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
REINERS, JOHANNES Johannes Reinders huurder (p.w.) Liemendijk 1793 264 115r
REINERS, JORIS Joris Reyners verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 1613 229 166r
REINERS, KLAAS huisman Claas Reinder koper 1/4 dubbel huis Voorstraat 62 1749 252 5r
REINERS, KLAAS Claas Reinder eigenaar van 1/2 Voorstraat 62 1749 252 5r
REINERS, KLAAS huisman Claas Reinders eigenaar van 1/2 Voorstraat 62 1745 251 59v
REINERS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Reinders , c.s. naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 3 1752 252 184r
REINERS, KLAAS Claes Reiners koper 3/4 huis Grote Kerkstraat 3 1625 231 51r
REINERS, KLAAS Claes Reiners slotmaker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a 1625 231 89r
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners verkoper q.q. Voorstraat 1 1731 247 375v
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners verkoper Fabrieksstraat 2 1731 247 376v
REINERS, KLAAS Claas Reiners naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1737 249 159v
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners verkoper Drie Roemersteeg OZ 1738 249 225r
REINERS, KLAAS huisman Claas Reiners eigenaar van 1/2 Voorstraat 62 1740 250 107v
REINERS, KLAAS de erfgenamen van Claes Reyners naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1597 228 57v
REINERS, KLAAS Claes Reyners slotmaker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a 1630 232 164v
REINERS, KLAAS Claes Reyners mr. slotmaker koper Lanen 76a 1638 234 57v
REINERS, KLAAS Claes Reyners slotmaker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1a 1645 235 184v
BOTSMA, KLAAS REINERS de hof van de erfgenamen van wijlen Claes Reyners Botsma naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1728 247 127v
REINERS, KORNELIS wijlen Cornelis Reyners koper 1600 228 201r
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners , c.u. koper hoekhuis Spinhuisstraat 1649 236 65v
REINERS, KORNELIS de verkoper Cornelis Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1675 240 192v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Zoutsloot 1 1675 240 192v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1676 240 221v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners naastligger ten westen Zoutsloot 1 1676 240 221v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Achterstraat 1 1681 241 151r
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Lombardstraat 6 1681 241 151v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Zoutsloot 1 1695 243 151v
REINERS, KORNELIS Cornelis Reyners verkoper Zoutsloot NZ 1697 243 286v
REINERS, LIJSBET Lijsbet Reyners Templar verkoper Zuiderhaven 18 1642 235 18v
REINERS, LIJSBET Lijsbet Reyners verkoper Zuiderplein 1 1649 236 56r
FONTEIN, LIJSBET REINERS Liesske Reyners Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
REINERS, LOURENS Lourens Reiners koper gortmakerij, en schuur t.b.v. paard, kar en hooi van de molenaar Vissersstraat ZZ 1669 239 194r
REINERS, LOURENS Louwrens Reiners landmeter en wijnrooier verkoper Zoutsloot 43 1705 244 288r
REINERS, LOURENS wijlen Lourens Reiners verkoper Voorstraat 72 1714 245 224v
REINERS, LOURENS Lourens Reyners , c.u. gortmaker verkoper Vissersstraat ZZ 1677 240 257r
REINERS, LOURENS Lourens Reyners gortmaker verkoper Voorstraat 93oost 1685 242 61v
REINERS, MARIA Maria Reyners naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 1602 228 328r
REINERS, MARTEN crediteuren van Marten Reiners verkocht aan de verkopers Wortelstraat 1 1678 241 22r
REINERS, MARTEN Maarten Reyners , c.u. koper kamer Herenwaltje 1650 236 108r
REINERS, MARTEN Maarten Reyners naastligger ten westen Herenwaltje 1650 236 108r
REINERS, MARTEN wijlen Marten Reyners verkoper Hoogstraat 27 1677 240 270r
REINERS, MARTJEN Maertyen Reyners verkoper Zuiderstraat 1597 228 41r
REINERS, MARTJEN Martyen Reyners verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r
REINERS, MEILE Meyle Reinders naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
REINERS, MINNE Minne Reynders koper Zoutsloot 80 1601 228 267v
REINERS, NEELTJE Neeltje Reinders koper ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners verkoper Droogstraat 55west 1670 239 220r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners , voor zich en haar minderjarige kinderen verkoper ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners koper huis Zuiderstraat NZ 1710 245 133r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reynders verkoper Zuiderstraat 27 1727 246 299r
REINERS, NEELTJE wijlen Neeltie Reyners verkoper van 1/6 Brouwersstraat 14 1682 241 227r
BAKKER, NEELTJE REINERS Neeltje Reinders Bakker koper huis Vijverstraat 13 1809 268 305v
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croon oud fabrikeur verkoper Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croon oud fabrikeur verkoper Zuiderhaven 6 1753 253 47v
REINERS, OTTE Otte Reiners verkoper Voorstraat 12 1622 230 330r
REINERS, OUTGER Outger Reyners koper huis Zoutsloot 1 1658 237 154v
REINERS, OUTGER Outger Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1675 240 192v
REINERS, OUTGER wijlen Outger Reyners verkoper Zoutsloot 1 1676 240 221v
REINERS, PIETER de weduwe van Pieter Reinders , c.s. huurder Noorderhaven 17 1764 256 78v
REINERS, PIETER Pieter Reinders timmerman koper huis Both Apothekerstraat 3 1770 257 180r
REINERS, PIETER wijlen Pyter Reinders huistimmerman koper Nieuwstraat 34 1772 258 60r
REINERS, PIETER Pieter Reinders mr. kleermaker verkoper Zoutsloot 85 1777 259 76r
REINERS, PIETER Pieter Reinders mr. kleermaker verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
REINERS, PIETER Pieter Reiners koper huis Heiligeweg 48 1628 232 59r
REINERS, PIETER wijlen Pytter Reiners naastligger ten zuiden Heiligeweg 26 1652 236 191v
REINERS, PIETER wijlen Pytter Reiners naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1655 237 266v
REINERS, PIETER Pytter Reiners Zeiltie, c.u. verkoper Zoutsloot 61 1667 239 101r
REINERS, PIETER wijlen Pytter Reiners naastligger ten noordoosten Heiligeweg 22 1669 239 198r
REINERS, PIETER Pieter Reiners naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r
REINERS, PIETER Pieter Reiners koper huis Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
REINERS, PIETER Pieter Reiners naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier koper huis Moriaanstraat 3 1735 249 105v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier naastligger ten oosten Moriaanstraat 3 1735 249 105v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier naastligger ten westen Moriaanstraat 5 1737 249 218v
REINERS, PIETER Pieter Reiners winkelier verkoper Moriaanstraat 5 1737 249 218v
REINERS, PIETER Pieter Reiners koper huis Karremanstraat 22 1738 249 341r
REINERS, PIETER Pieter Reiners , c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 65 1739 250 47r
REINERS, PIETER Pieter Reiners naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
REINERS, PIETER wijlen Pieter Reiners mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 43 1743 251 26r
REINERS, PIETER wijlen Pieter Reiners mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 45 1743 251 28r
REINERS, PIETER Pieter Reyners verkoper (gerechtigheden in een contact met Lodewijck Fox van 10 mrt 1590) Noorderhaven 41 1604 228 416v
REINERS, PIETER Pieter Reyners verkoper q.q. Heiligeweg 58 1605 228 459r
REINERS, PIETER Pyter Reyners verkoper Droogstraat 3 1606 228 518v
REINERS, PIETER Pyter Reyners naastligger ten westen Scheerstraat 8west 1611 229 33v
REINERS, PIETER Pyeter Reyners , c.u. verkoper Heiligeweg 48 1639 234 73r
REINERS, PIETER wijlen Pyter Reyners naastligger ten zuiden Heiligeweg 26 1649 236 67r
REINERS, PIETER wijlen burgemeester Pyter Reyners naastligger ten zuiden Heiligeweg 26 1653 236 223v
REINERS, PIETER wijlen Pytter Reyners naastligger ten noordoosten Heiligeweg 22 1657 237 127v
REINERS, PIETER wijlen Pyter Reyners naastligger ten westen Heiligeweg 26 1659 238 1v
REINERS, PIETER Pyter Reynerts verpachter grond Oosterkeetstraat 1612 229 123v
REINERS, PIETER de verkopers Pyter Reynerts , c.u. naastligger ten westen Oosterkeetstraat 1612 229 123v
REINERS, PIETER Pyter Reynerts verkoper Oosterkeetstraat 1612 229 123v
REINERS, PIETJE Pytke Reyners koper en huurder Voorstraat 2 1597 228 24r
REINERS, PIETJE Pietke Reyners koper Vijverstraat 11 1598 228 86v
REINERS, PIETJE Pietke Reyners verkoper Vijver WZ 1613 229 167r
REINERS, PIETJE weduwe Pietke Reyners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r
REINERS, PIETJE Pietke Reyners verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r
REINERS, PIETJE wijlen Pytke Reyners verkoper Voorstraat 2 1615 229 257r
REINERS, PIETJE wijlen Pytke Reyners verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r
REINERS, PIETJE wijlen Pytke Reyners verkoper Franekereind 6 1618 230 110r
REINERS, REINER het huis van Reiner Reiners naastligger ten noorden Franekereind 1625 231 65r
REINERS, REINER het huis van Reiner Reiners naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad 1626 231 118r
REINERS, REINER het huis van Reiner Reiners naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad 1627 232 28v
REINERS, REINER Reyner Reyners bruidegom 1600 228 192v
REINERS, REINER Reyner Reyners naastligger ten westen Spinhuisstraat 1605 228 469v
REINERS, REINER het huis van Reyner Reyners naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad 1616 230 44r
REINERS, REINER Reyner Reyners , zo lang hij leeft huurder voorste kamer (p.j.) Achterstraat ZZ 1629 232 94v
REINERS, REINER Reyner Reyners verkoper Achterstraat ZZ 1629 232 94v
PUTTEN, REINER REINERS de erfgenamen van wijlen Reyner Reyners van Putten, alias Hania koopman verkoper Noorderhaven 109 1645 235 162r
WIJNGAARDEN, REINER REINERS de hof van Reiner Reiners Wijngaarden naastligger ten zuiden Weverstraat 1664 238 26ra
REINERS, RINSKE Rinske Reinders koper Noorderhaven 66 1752 252 180r
REINERS, RINSKE Rinske Reinders verkoper Noorderhaven 66 1761 255 80v
REINERS, RINSKE Rinske Reinders aanhandelaar huis Lanen 6 1761 255 81v
REINERS, RINSKE Rinske Reinders naastligger ten westen Lanen 12 1783 261 18r
REINERS, RITSKE Ritske Reyners koper twee kamers onder 1 dak Rapenburg NZ 1692 243 5r
REINERS, RUURDJE Ruurdtje Reinders , voor haar kinderen verkoper Lanen 17 1779 259 303r
REINERS, RUURDJE Ruurdtje Reinders , voor haar kinderen verkoper Lanen 29 1779 259 303r
REINERS, RUURDJE Ruurdje Reinders koper Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r
REINERS, RUURDJE Ruurtje Rienders koper stalling Lammert Warndersteeg 13 1810 269 54v
REINERS, SETSKE Setske Reyners Pybema verkoper van 5/10 Noordijs 5 1683 241 244r
REINERS, SIETSKE Sytske Reinders verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 13 1741 250 160r
REINERS, SIETSKE Sytske Reiners koper Lanen 65west 1703 244 233r
REINERS, SIETSKE Sydske Reiners koper Lanen 65west_achter 1705 244 305v
REINERS, SIETSKE Sytske Reiners verkoper Noorderhaven 44 1717 245 291r
REINERS, SIETSKE Sytske Reyners , ongehuwde dochter verkoper van 1/2 Lanen 65west 1698 243 371r
REINERS, SIJKE Sijke Reinders meerderjarige jongedochter geniaarde koper Schritsen 63 1718 246 9v
REINERS, SIJKE de erfgenamen van wijlen Sijke Reinders naastligger ten westen Voorstraat 83 1729 247 278r
REINERS, SIJKE de nagelaten goedere van wijlen Sijke Reinders verkoper Voorstraat 81 1730 247 305v
REINERS, SIJKE Sijke Reinderts , bejaarde dochter koper 1/2 huis onder een dak met de wederhelft Voorstraat 81een_achter 1727 246 308r
REINERS, SIJKE meerderjarige vrijster Sijke Reiners koper huis Vismarkt 4 1719 246 48v
REINERS, SIJKE Sijke Reyners , bejaard verkoper Vismarkt 4 1728 247 93v
REINERS, SINT wijlen Cent Reiners verkoper Voorstraat 95 1624 230 374r
REINERS, SINT Cent Reniers verkoper Lanen 24 1619 230 191r
REINERS, SINT Sent Reyners verkoper Noordees (gebied) 1602 228 313v
REINERS, SINT Sent Reyners protesteert vanwege een vordering Noordees (gebied) 1605 228 444v
REINERS, SINT Cent Reyners grootschipper naastligger ten westen Lanen 76 1611 229 66r
REINERS, SINT Cent Reyners grootschipper naastligger ten westen Lanen 76 1612 229 77v
REINERS, SJOERD wijlen Sjoerd Reinders verkoper Droogstraat 61 1662 238 135r
REINERS, SJOERD Sioerd Reiners naastligger ten oosten Karremanstraat 27 1657 237 108v
REINERS, SJOERD Sioerd Reiners , c.soc. naastligger ten oosten Karremanstraat 27 1659 237 212r
REINERS, SJOERD Sioert Reyners naastligger ten oosten Karremanstraat 27 1633 233 124v
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners naastligger ten oosten Droogstraat 59 1650 236 133v
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners naastligger ten westen Droogstraat 63 1651 236 149r
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners portier naastligger ten oosten Droogstraat 59 1652 236 206v
REINERS, SJOERD Sioerd Reyners , c.soc. naastligger ten oosten Karremanstraat 27 1655 237 48r
REINERS, SWAANTJE Swaentie Reinders verkoper Schritsen 65 1758 254 133r
REINERS, SWAANTJE Swaantje Reiners naastligger ten zuiden Lanen 76achter 1736 249 129r
REINERS, SWAANTJE Swaantje Reynders verkoper Vijverstraat 9 1744 251 49v
REINERS, SWAANTJE Swaentje Reyners geniaarde koper Havenplein 26 1728 247 196v
REINERS, TIETJE Tied Reyners verkoper Scheerstraat 8oost 1613 229 125v
REINERS, TJEBBE de keet van Tyebbe Reiners naastligger ten zuiden William Boothstraat 1630 232 116v
REINERS, TJEBBE burgerhopman Tiebbe Reyners Templar naastligger ten zuiden William Boothstraat 3 1641 234 142v
REINERS, TJEERD Tieerdt Reiners zeilmaker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10 1660 238 66v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reiners naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1683 241 237r
REINERS, TJEERD Tjeerd Reiners mr. zeilmaker verkoper q.q. Noorderhaven 60 1698 243 360v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reiners koopman verkoper van 1/2 Zoutsloot 47 1701 244 103r
REINERS, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tieert Reiners naastligger ten westen Schritsen 55 1712 245 184r
REINERS, TJEERD de erfgenamen van wijlen Tieerd Reiners naastligger ten zuiden Lanen 64 1717 245 285r
REINERS, TJEERD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Tieerd Reiners mr. zeilmaker verkoper Schritsen 53 1717 245 308v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners zeilmaker verkoper van 1/2 Zoutsloot 43 1681 241 124v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 45 1682 241 52va
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners koopman verkoper q.q. Rommelhaven 11 1687 242 197v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners koper huis en brouwerij met een vrije steeg Lanen 85west 1692 242 26ra
REINERS, TJEERD Tjaerd Reyners koopman verkoper onbekend 1693 243 49v
REINERS, TJEERD Tjeerd Reyners koopman koper huis Schritsen 53 1693 243 68r
REINERS, TRIJNTJE als alimentators van de weeskinderen van Trijntie Reinders verkoper Grote Ossenmarkt 12 1727 246 301v
REINERS, TRIJNTJE Trijntje Reinders huurder Vijverstraat 13 1795 264 295v
REINERS, TRIJNTJE Trijntje Reinders huurder Vijverstraat 15 1795 264 295v
REINERS, TRIJNTJE Trijn Reyners koper Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
REINERS, TRIJNTJE het huis en erf van Trijn Reyners naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1601 228 263r
REINERS, TRIJNTJE Trijn Reyners verkoper ([staat: Trijn Reinder Minnes]) Noorderhaven 33 1602 228 280v
REINERS, TRIJNTJE Trijn Reyners verkoper van 1/2 Noorderhaven 33 1602 228 280v
REINERS, TRIJNTJE de nagelaten weeskinderen van wijlen Trijn Reyners verkoper Noorderhaven 33 1602 228 303r
REINERS, TRIJNTJE wijlen Trijn Reyners eigenaar van 4/6 Voorstraat 72 1616 230 56r
REINERS, TRIJNTJE Trijntie Reyners verkoper Peterseliestraat 1634 233 143r
REINERS, TRIJNTJE Trijntie Reyners koper Voorstraat 73 1642 235 32v
REINERS, WIEBE Wybe Reiners koper provisioneel Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
REINERS, WIEBE Wybe Reiners koper Droogstraat 61 1672 240 11va
REINERS, WIEBE Wybe Reiners , voor zich en zijn kinderen metselaar verkoper Noorderhaven 13 1681 241 34va
REINERS, WOBBELTJE Wobbel Reyners koper Noordees (gebied) 1599 228 165v
VOGELSANG, REINS Uupcke Reyns Fogelsangh koper provisioneel Scheffersplein OZ 1613 229 137v
REINS, AAFKE Aeffke Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
REINS, AAFKE Aeffke Reins koper Hofstraat 25 1706 245 1r
REINS, AALTJE Aeltie Reins koper Brouwersstraat 1624 231 19r
REINS, AALTJE Aeltie Reins koper huis Hoogstraat 7 1679 241 43v
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aaltje Reins Winia koper ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aeltie Reins Wynia koper ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
WYNIA, AALTJE REINS Aeltie Reins Wynia naastligger ten oosten Hoogstraat 5 1685 242 64r
WYNIA, AALTJE REINS Aeltie Reyns Wynia verkoper Hoogstraat 7 1686 242 106r
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Voorstraat 93achter 1601 228 255v
REINS, ANNE Anna Reyns verkoper Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
REINS, ANNE Anne Reyns wielmaker naastligger ten oosten Voorstraat 23 1615 229 242r
REINS, ANSKJE Ansck Reins verkoper Both Apothekerstraat 8 1623 230 351r
REINS, ANTJE Anna Reins naastligger ten westen Voorstraat 95 1628 232 58r
REINS, ANTJE Antie Reins verkoper Weverstraat ZZ 1660 238 40r
REINS, ANTJE Antie Reins koper Hoogstraat 19 1709 245 77v
REINS, ANTJE Antje Reins koper Droogstraat 22 1727 247 54r
REINS, ANTJE Anna Reins verkoper Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r
REINS, ANTJE Antje Reins koper Schritsen 24 1796 264 319v
REINS, ANTJE Antje Reins koper Schritsen 24 1804 267 92r
REINS, ANTJE Anna Reyns naastligger ten westen Voorstraat 95 1598 228 115v
REINS, ANTJE Anna Reyns koper Grote Ossenmarkt NZ 1622 230 316v
REINS, ANTJE Anna Reyns verkoper Weverstraat ZZ 1630 232 152r
AKKERBOOM, ANTJE REINS Antje Reins Akkerboom koper Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
AKKERBOOM, ANTJE REINS Antje Reins Akkerboom naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
REINS, AUKJE Aukje Reins geniaarde koper Voorstraat 48 1782 260 163v
REINS, AUKJE Aukje Reins Heremit koper Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
REINS, BAUKE Bauke Reins verkoper q.q. Rommelhaven 6 1669 239 203v
REINS, BAUKJE Baucktie Reins koper van 1/2 Zuiderplein 1 1644 235 148r
REINS, BAUKJE de verkoopster Bauckien Reins Bientiema naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 15 1663 238 197v
REINS, BAUKJE Bauckien Reins Bientiema verkoper Kerkpoortstraat 15 1663 238 197v
REINS, BAUKJE wijlen Bauckjen Reins Bientjema verkoper Lanen 21achter 1664 238 222v
REINS, BAUKJE Baucke Reyns naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1691 242 24va
RINTJEMA, BAUKJE REINS Baukjen Reins Rintjema verkoper ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
REINS, BEERTJE Betien Reins verkoper Hoogstraat 10 1626 231 129r
REINS, BERBER de verkoper Berber Reins huurder Zoutsloot 82 1732 248 76r
REINS, BERBER Berber Reins verkoper Zoutsloot 82 1732 248 76r
REINS, BERBER Berber Reins verkoper Zoutsloot 82oost 1732 248 76r
REINS, BINKE Bente Reins verkoper Nieuwstraat 52 1628 232 61v
REINS, BINKE bewoner Bente Reyns verkoper (gesuccumbeerde) Nieuwstraat 52 1615 229 251r
REINS, BINKE Bente Reyns naastligger ten noorden Nieuwstraat 54 1615 229 278r
REINS, BONSE Bonte Reins naastligger ten noorden Nieuwstraat 54 1620 230 222r
REINS, BONSE Bonte Reins naastligger ten zuiden Nieuwstraat 50 1621 230 262v
REINS, BONSE Bonte Reins verkoper Heiligeweg 20 1628 232 50r
REINS, BONSE Bonte Reyns naastligger ten oosten Franekereind NZ 1613 229 161v
REINS, BONSE Bonte Reyns koper kamer ten noordoosten van Harlingen 1613 229 164r
REINS, BONSE Bonte Reyns verkoper (gesuccumbeerde) Nieuwstraat 52 1613 229 181r
REINS, BONSE Bonte Reyns bewoner Franekereind 1614 229 225v
REINS, BONSE Bonte Reyns verkoper (gedoemde) Franekereind 1614 229 225v
REINS, BOTE Bottje Reins naastligger ten zuiden Rommelhaven 6 1663 238 182r
REINS, BOTJE Bottje Reins verkoper Rommelhaven 6 1663 238 182r
REINS, BOTJE Bottje Reins naastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_achter 1663 238 21ra
REINS, BOTJE Bottje Reins , mede als moeder van hun kinderen verkoper Rommelhaven 6een_achter 1663 238 21ra
REINS, BOTJE Botie Reyns koper Rommelhaven 6 1642 235 3r
REINS, DJURRE Dyorre Reins timmerman naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1625 231 73v
REINS, DJURRE Dyorre Reyns timmerman koper huis met ledige plaats daar achter Voorstraat 93achter 1622 230 309v
REINS, DJURRE Dyorre Reyns timmerman naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1631 233 18v
REINS, DOUWE Douwe Reins houtmolenaar koper door niaar huis Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
REINS, DOUWE Douwe Reins mr. bakker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1717 245 284r
REINS, DOUWE Douwe Reins naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11 1722 246 132r
REINS, DOUWE stal in gebruik door Douwe Reins naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1725 246 217v
REINS, DOUWE Douwe Reins verkoper Grote Bredeplaats 13 1726 246 252r
REINS, DOUWE Douwe Reins mr. bakker koper huis en gortmakerij Brouwersstraat 18 1726 246 266r
REINS, DOUWE Douwe Reins naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 3 1730 247 338r
REINS, DOUWE de stal van Douwe Reins , c.s. naastligger ten zuiden Lombardstraat 8 1731 247 374r
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker verkoper q.q. Hondenstraat 5oost 1732 248 129r
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker verkoper q.q. Zuiderhaven 12 1732 248 131r
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker verkoper q.q. Hondenstraat 5west 1732 248 132v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker geniaarde koper van 1/2 Rozengracht 14 1739 250 15r
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker en koopman koper tuin met zomerhuis, fornuis en secreet Schritsen 56zuidoost 1739 250 37v
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker naastligger ten zuiden Brouwersstraat 16 1742 250 227r
REINS, DOUWE Douwe Reins de Veth mr. bakker verkoper Ooievaarsteeg 6 1751 252 137v
REINS, DOUWE wijlen Douwe Reins de Veth erflater Brouwersstraat 18 1763 255 230v
REINS, DOUWE Douue Reyns geniaarde koper Grote Kerkstraat 26 1618 230 119r
REINS, DOUWE Douue Reyns geniaarde koper Grote Kerkstraat 15 1618 230 119r
REINS, DOUWE Douue Reyns geniaarde koper Kleine Kerkstraat 9 1618 230 119r
REINS, DOUWE Douwe Reyns mr. bakker verkoper q.q. Weverstraat ZZ 1727 247 25v
REINS, DOUWE Douwe Reyns mr. bakker koper stalling Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r
REINS, DOUWE Douwe Reyns mr. bakker naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1729 247 246r
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
VET, DOUWE REINS Douwe Reins de Vet mr. bakker en koopman verkoper Schritsen 56zuidoost 1744 251 31v
WIT, DOUWE REINS Douwe Reins de Wit koopman verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1598 228 81v
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r
REINS, EEDE Ede Reyns koper 1/2 huis Noordees (gebied) 1601 228 241r
REINS, EEDE de proclamant Ede Reyns , c.u. naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1601 228 241r
REINS, EEDE Ede Reyns koper 1/4 huis en ledige plaats Noordijs 7 1601 228 267r
REINS, EEDE de proclamant Ede Reyns , c.u. eigenaar van 3/4 Noordijs 7 1601 228 267r
REINS, EEDE de proclamant Ede Reyns , c.u. naastligger ten noorden Noordijs 7 1601 228 267r
REINS, EEDE Ede Reyns koopman verkoper Franekereind 4 1611 229 31v
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Wynia koopman koper hof onbekend 1659 237 191v
WYNIA, EEDE REINS burgervaandrig Edo Reins Winia koper ledige plaats grootte ca. 8 voeten Rozengracht 40 1664 238 227r
WYNIA, EEDE REINS de hof van Edo Reins Winia naastligger ten zuiden Rozengracht 40 1664 238 227r
WYNIA, EEDE REINS burgervaandrig Edo Reins Winia rentmeester koper 1/2 van 1 pm 4 einsen kooltjerland ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester naastligger ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester huurder Voorstraat NZ 1668 239 128r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester koper huis, voor- en achter- Noorderhaven 75 1668 239 135v
WYNIA, EEDE REINS Edo Reyns Wynia rentmeester van Harlingen protesteert vanwege een ander, nog lopend, proces Bildtstraat 24 1672 240 88v
WYNIA, EEDE REINS burgemeester Edo Reyns Winia koper 1/2 huis en gorthuis daarachter Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r
WYNIA, EEDE REINS burgemeester Edo Reyns Winia verkoper Kleine Bredeplaats 16 1674 240 157r
WYNIA, EEDE REINS burgemeester Edo Reyns Winia koper huis met plaats, put en bak Lanen 39 1674 240 158r
WYNIA, EEDE REINS oud burgemeester Edo Reyns Wynia verkoper Kerkpoortstraat 1675 240 196r
WYNIA, EEDE REINS oud burgemeester Edo Reyns Wynia verkoper Lanen 39 1675 240 209r
WYNIA, EEDE REINS wijlen burgemeester Edo Reyns Winia verkoper Noorderhaven 75 1682 241 60ra
REINS, EESGE Aesge Reyns koper huis met een ledige plaats Brouwersstraat 23 1618 230 149r
REINS, EESGE Eesge Reyns naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1633 233 122r
REINS, EESGE Eesge Reyns verkoper Brouwersstraat 23 1635 233 166r
REINS, FEDDE Fedde Reins , c.u. koper huis Romastraat 11 1715 245 253v
REINS, FEDDE Fedde Reins naastligger ten oosten Romastraat 5 1717 245 283v
REINS, FEDDE Feddo Reyns naastligger ten oosten Romastraat 5 1728 247 116v
REINS, FEIKJE Feyck Reins verkoper Hoogstraat 16 1624 230 387r
REINS, FEIKJE Feyck Reins verkoper Lanen 66achter 1624 231 5v
KIMSTRA, FETJE REINS Fettje Reyns Kimstra koper stukje gardeniers land ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
REINS, FOLKJE de minderjarige kinderen van hun wijlen moeder Folcku Reyns eigenaar van 1/3 van 1/6 Noorderhaven 33 1617 230 70r
REINS, FOLKJE minderjarige kinderen van wijlen hun moeder Folcku Reyns eigenaar van 1/3 van 1/6 Noorderhaven 33achter 1617 230 70r
KLAVER, GEELTJE REINS Geeltje Reins Claver koper Noorderhaven 97 1790 263 259v
REINS, GEERT Geert Riniae varend persoon koper door niaar Zuiderhaven 15 1730 247 326v
REINS, GERRIT Gerrit Reins koper kamer Zuiderhaven ZZ 1647 235 251v
REINS, GERRIT wijlen Gerrit Reins koper Gardenierstraat 2 1664 238 240v
REINS, GERRIT wijlen Gerryt Reyns verkoper onbekend 1658 237 149v
REINS, GOOITSKE Goyk Reyns koper Peterseliestraat 1644 235 155r
REINS, GOOITSKE wijlen Goyck Reyns verkoper Peterseliestraat NZ 1653 236 228v
REINS, GRIETJE wijlen Griet Reins verkoper Grote Kerkstraat 35 1623 230 335v
REINS, GRIETJE Griettie Reins verkoper Brouwersstraat 8 1799 265 186r
REINS, GRIETJE wijlen Griet Reyns verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r
REINS, GRIETJE wijlen Griet Reyns verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r
AKKERBOOM, GRIETJE REINS Grietje Reyns Akkerboom koper Brouwersstraat 8 1795 264 258v
REINS, HART Heert Reins houtmolenaarsknecht koper 1/3 houtzaagmolen, huis, drooghuis, paardenstal en grond ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
REINS, HART Heert Reins houtmolenaar verkoper ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
REINS, HENDRIK Hendrik Reins naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1764 256 89v
REINS, HENDRIK zijn minderjarige kleinzoon Hendrik Reins verkoper Sint Jacobstraat 2 1773 258 3ra
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber mr. grofsmid koper huis of woning Hofstraat 13 1741 250 166r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber naastligger ten westen Hofstraat 15 1755 253 250r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber mr. ijzersmid koper huis Bildtstraat 20 1762 255 122r
FABER, HENDRIK REINS Hendrik Reins Faber mr. ijzersmid koper huis Vijverstraat 28 1763 255 190v
FABER, HENDRIK REINS de erfgenamen van wijlen Hendrik Reins Faber naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1771 257 193v
FABER, HENDRIK REINS wijlen Hendrik Reins Faber erflater Hofstraat 13 1779 259 226r
FABER, HENDRIK REINS wijlen Hendrik Reins Faber erflater Vijverstraat 28 1781 260 7r
FABER, HENDRIK REINS wijlen Hendrik Reins Faber erflater Vijverstraat 30 1781 260 8r
FABER, HENDRIKJE REINS wijlen Hendrik Reins Faber koper door niaar Vijverstraat 30 1771 257 236r
REINS, HERE Hero Reins mr. scheepstimmerman koper huis met tuin daarachter Zuiderhaven 47 1637 234 28r
REINS, HERE de koper Hero Reins , c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 47 1637 234 28r
REINS, HERE Heere Reins naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1645 235 187v
REINS, HERE Heero Reyns scheepstimmerman aanhandelaar twee kamers en timmerhuis met de helling Zoutsloot 7 1615 229 275r
REINS, HERE Heere Reyns naastligger ten westen Zoutsloot 1 1629 232 99r
REINS, HERE Heere Reyns koper huis Zuiderhaven 45 1630 232 139r
REINS, HERE Heere Reyns verkoper Zoutsloot 1 1630 232 156r
REINS, HERE Heere Reyns verkoper Zoutsloot 1 1630 232 156v
REINS, HERE Heere Reyns naastligger ten westen Zuiderhaven 47 1633 233 125v
REINS, HERE Here Reyns naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt ZZ 1639 234 75r
REINS, HERE Here Reyns naastligger ten westen Zuiderhaven 49 1639 234 77v
REINS, HERE Heere Reyns naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 8 1657 237 117r
REINS, HERE oud gemeensman Here Reyns koper huis Grote Ossenmarkt 14 1657 237 119r
REINS, HERE oud gemeensman Herre Reyns naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt ZZ 1659 237 203r
REINS, HIELKJE Hylck Reyns koper Noorderhaven 77 1597 228 70r
REINS, HIELKJE Hylck Reyns verkoper Noorderhaven 77 1598 228 123v
REINS, HOBBE Hobbe Reyns naastligger ten westen buiten Harlingen 1602 228 302v
REINS, HOBBE Hobbe Reyns naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1605 228 459v
REINS, HOBBE Hobbe Reyns verkoper ([staat: Hobbe Reyns zn. ende Hendrik Willems zoen dr., echteluyden]) buiten Harlingen 1606 228 517r
REINS, HOTSE Hotse Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33 1617 230 70r
REINS, HOTSE Hotse Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33achter 1617 230 70r
REINS, IEDE wijlen Yede Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
REINS, IEDE de weduwe van Yede Reins huurder Droogstraat 12 1693 243 32r
REINS, IEDE Ide Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1600 228 187v
REINS, IEDE Yde Reyns koper 1/4 huis Noordees (gebied) 1601 228 251r
REINS, IEDE de proclamanten Yde Reyns , c.u. naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1601 228 251r
REINS, IEDE Ide Reyns koper huis Franekereind 4 1602 228 308v
REINS, IEDE Ide Reyns koper 1/3 huis Noordees (gebied) 1602 228 313v
REINS, IEDE Ide Reyns koper 1/3 huis en erf Noordees (gebied) 1602 228 314r
REINS, IEDE Yde Reyns naastligger ten zuiden William Boothstraat 1603 228 381r
REINS, IEDE Ide Reyns naastligger ten zuiden Noordijs 7 1604 228 399r
REINS, IEDE Ide Reyns bruidegom 1605 228 479r
REINS, IEDE Iede Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1612 229 79v
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiter mr. bakker koper huis Schritsen 22 1783 261 76v
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiter mr. bakker verkoper Schritsen 22 1796 264 308r
WYNIA, IEDE REINS burgervaandrig Yde Reins Winia naastligger ten oosten Rozengracht 1665 239 2v
REINS, IEMKJE Impck Reyns koper Kleine Kerkstraat 8 1634 233 133r
REINS, JAKOB Jacob Reins verkoper Noorderhaven 62 1627 232 23r
REINS, JAKOB Jacob Reyns bruidegom 1602 228 317v
REINS, JAKOB Jacob Reyns koper van 1/2 Noorderhaven 20 1620 230 236r
REINS, JAKOB de nagelaten weeskinderen van Jacob Reyns verkoper Noorderhaven 42 1637 234 25v
REINS, JAKOB Jacob Reyns Pybema, c.u. koper brouwerij en huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Simon Stijlstraat 6 1650 236 144r
REINS, JAKOB Jacob Reyns Pybema, c.u. koper mouterij, huis en paardenstal ([voor de twee percelen in deze akte]) Sint Christoffelsteeg 1 1650 236 144r
VELLINGA, JAKOMINA REINS Jacomijntje Reins Vellinga koper Bildtstraat 12 1773 258 86r
REINS, JAN Jan Reins veerschipper koper huis Grote Bredeplaats 4 1638 234 69v
REINS, JAN Jan Reins , c.u. grootschipper verkoper Gardenierstraat ZZ 1651 236 164v
REINS, JAN wijlen Jan Reins verkoper van 1/3 Kerkpad 20 1651 236 171r
REINS, JAN Jan Reins naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west 1654 236 253r
REINS, JAN de hof van wijlen Jan Reins naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r
REINS, JAN Jan Reins verkoper Romastraat 4oost 1764 256 21r
REINS, JAN Jan Reyns grootschipper koper huis met voorplaats en een voorkamer Grote Bredeplaats 9 het Paradijs 1618 230 131v
REINS, JAN wijlen Jan Reyns verkoper Grote Bredeplaats 9 1641 234 152v
REINS, JAN Jan Reyns veerschipper koper hof met prieel, bomen en plantagie Romastraat 33 1643 235 56v
REINS, JAN de hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
REINS, JAN Jan Reyns schipper koper kamer Lanen 65achter 1653 236 220r
REINS, JAN Jan Reyns naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 2 1657 237 121r
REINS, JAN de hof van Jan Reyns naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1658 237 167v
REINS, JAN Jan Reyns koopman koper van 1/8 Noorderhaven 83 1727 247 15r
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baarda koopman koper van 1/4 Bildtstraat 24 1725 246 221r
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baarda koopman koper Noorderhaven 79 1725 246 227r
BAARDA, JAN REINS Jan Reins Baerda koopman koper van 1/8 Zoutsloot 26 1728 247 62r
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1745 251 3va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 81 1745 251 3va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1745 251 3va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1745 251 3va
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1745 251 5ra
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1745 251 5ra
BAERDT, JAN REINS Jan Reins Baerd koper provisioneel van 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1745 251 5ra
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baard koper van 1/32 1/8 dubbel huis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1745 251 105v
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baard koper van 1/32 1/8 pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1745 251 105v
BAERDT, JAN REINS Jan Reyns Baard koper van 1/32 1/8 huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1745 251 105v
REINS, JANKE Janeke Reins koper Franekereind 32 1720 246 62v
REINS, JANKE de weduwe Janke Reins naastligger ten zuiden Franekereind 38 1722 246 142r
REINS, JANKE de weduwe Janke Reins naastligger ten westen Franekereind 38 1722 246 142r
REINS, JANKE Janke Reins , met toestemming van haar zonen verkoper Franekereind 38 1722 246 142r
REINS, JANKE Janke Reins verkoper Franekereind 32 1726 246 258v
REINS, JANKE wijlen Janke Reins erflater Franekereind 36 1738 249 19va
REINS, JANKE wijlen Janke Reins erflater Franekereind 30 1739 250 32r
REINS, JANKE wijlen Janke Reins erflater Franekereind 30 1739 250 1va
REINS, JANKE Jantien Reyns koper Noorderhaven 33 1617 230 70r
REINS, JANKE Jantien Reyns eigenaar van 1/3 van 1/6 Noorderhaven 33 1617 230 70r
REINS, JANKE Jantien Reyns koper Noorderhaven 33achter 1617 230 70r
REINS, JANKE Jantien Reyns eigenaar van 1/3 van 1/6 Noorderhaven 33achter 1617 230 70r
REINS, JANKE Jancke Reyns koper Noorderhaven 110 1678 241 9v
REINS, JANKE Jancke Reyns koper Franekereind 30oost 1679 241 51v
REINS, JANKE Jancke Reyns verkoper Noorderhaven 110 1683 241 252r
REGNERI, JANKE REINS Janke Reins Regneri koper Schritsen 17 1759 254 243r
REINS, JARICH Jarich Reins verkoper q.q. Lanen 7 1620 230 251v
REINS, JARICH Jaerich Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33 1617 230 70r
REINS, JARICH Jaerich Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33achter 1617 230 70r
REINS, JETSE wijlen Jetse Reins verkoper van 1/4 Noorderhaven 74 1627 232 32r
REINS, JETSE Jetse Reins huurder Nieuwstraat 66 1735 249 79v
REINS, JETSE Jetse Reyns verkoper Zuiderplein 3 1611 229 12v
REINS, JETSE de erfgenamen van wijlen Jetse Reyns naastligger ten westen Noorderhaven 76 1615 229 253r
REINS, JETSE de erfgenamen van wijlen Jetse Reyns naastligger ten westen Noorderhaven 78 1615 229 253r
REINS, JETSKE Jetske Reins koper huis in de zuider nieuwestad 1625 231 85v
REINS, JETSKE Jetske Reins koper huis Schritsen 41 1625 231 85v
REINS, JETSKE Jets Reins verkoper Noorderhaven 92 1637 234 25r
REINS, JETSKE Jetske Reins koper Vijver 1 1662 238 128v
REINS, JETSKE Jetske Reyns koper Noorderhaven NZ 1604 228 388r
REINS, JETSKE Jetscke Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33 1617 230 70r
REINS, JETSKE Jetscke Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33achter 1617 230 70r
REINS, JILLERT Jyldert Reins naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
REINS, JILT Jielt Reins huurder (p.j.) Liemendijk ZZ 1774 258 144v
REINS, JILT Jielt Reins protesteert vanwege een hypotheek Liemendijk ZZ 1778 259 136v
REINS, JILT Jielt Reins bontwever protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot NZ 1778 259 157v
REINS, JILT Jielt Reins naastligger ten westen Grote Kerkstraat 24 1780 259 240r
REINS, JILT Jielt Reins naastligger ten westen Grote Kerkstraat 24 1808 268 140r
REINS, JILT Jielt Reins verkoper Grote Kerkstraat 22 1810 268 337v
REINS, JISSELTJE Jeesleck Reins bruid 1605 228 451v
REINS, JOHANNES Johannes Reins , c.u. huurder (p.j.) Droogstraat 59 1808 268 21r
REINS, JOUKJE Joukje Reins koper Hoogstraat 40 1797 265 55v
REINS, KLAAS Claes Reins , c.u. en c.soc. verkoper Lanen 28achter 1652 236 205r
REINS, KORNELIS wijlen Cornelis Reins verkoper Schritsen 3 1624 230 375r
REINS, LAMMERT Lammert Reins , c.u. verkoper Achterstraat 1666 239 45v
REINS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lambert Reins verkoper Kleine Bredeplaats 17 1671 240 40v
REINS, LAMMERT Lambart Reyns schipper naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 19 1642 234 171r
REINS, LAMMERT schipper Lammert Reyns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 19 1646 235 209r
REINS, LIJSBET Lijsbeth Reyns koper Hoogstraat 29 1611 229 4v
REINS, LIJSBET Lijsbeth Reyns verkoper Hoogstraat 29 1615 229 240v
REINS, MAAIKE Maycke Reyns verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r
REINS, MAAIKE Maycke Reyns verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r
REINS, MARTJEN Martje Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
REINS, MURKJE Murkien Reins verkoper Kleine Bredeplaats 23 1699 244 34v
VOGELSANG, OEPKE REINS de nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r
VOGELSANG, OEPKE REINS de nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r
REINS, PIETER Pyter Reins naastligger ten noorden Franekereind 15 1646 235 238v
REINS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pytter Reins verkoper Noordijs 23 1653 236 230v
REINS, PIETER Pieter Reins koper huis Heiligeweg 46 1730 247 367v
REINS, PIETER Pyter Reins verkoper Heiligeweg 46 1732 248 79r
REINS, PIETER Pieter Reins verkoper Moriaanstraat 3 1738 249 337v
REINS, PIETER Pieter Reins , c.u. winkelier koper woning en hof Liemendijk 1739 250 20v
REINS, PIETER Pieter Reins naastligger ten westen Anjelierstraat 8 1740 250 85r
REINS, PIETER Pieter Reins , c.u. naastligger ten westen Achterstraat 7 1744 251 29v
REINS, PIETER Pieter Reins , c.u. naastligger ten noorden Achterstraat 7 1744 251 29v
REINS, PIETER Pieter Reins verkoper Achterstraat 7 1744 251 29v
REINS, PIETER de tuin van Pieter Reins naastligger ten zuiden Liemendijk 1747 251 163r
REINS, PIETER Pieter Reins verkoper Liemendijk 1747 251 163r
REINS, PIETER Pieter Reins verkoper Liemendijk 1747 251 164r
REINS, PIETER Pieter Reins naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1747 251 177r
REINS, PIETER Pytter Reins naastligger ten westen Anjelierstraat 8 1748 251 220r
REINS, PIETER Pieter Reins naastligger ten zuiden Anjelierstraat 6 1749 251 275r
REINS, PIETER wijlen Pieter Reins verkoper Anjelierstraat 6 1749 251 275r
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten zuiden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1601 228 241r
REINS, PIETER Pieter Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1601 228 251r
REINS, PIETER Pieter Reyns , broeder van de koper naastligger ten zuiden Noordijs 7 1601 228 267r
REINS, PIETER de hof van Pieter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 15 1612 229 99r
REINS, PIETER de weduwe van de zoon van Pieter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 13 1625 231 45r
REINS, PIETER Pieter Reyns , voor zich verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r
REINS, PIETER Pieter Reyns , voor zich verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r
REINS, PIETER de hof van de erfgenamen van wijlen Pieter Reyns naastligger ten oosten Noordijs 7 1633 233 91v
REINS, PIETER huis en plaats van de erfgenamen van wijlen Pieter Reyns naastligger ten zuiden Noordijs 7 1633 233 91v
REINS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Reyns naastligger ten westen Droogstraat NZ 1633 233 97r
REINS, PIETER de hof van de erfgenamen van wijlen Peter Reyns naastligger ten zuiden Noordijs 21 1643 235 79v
REINS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pyter Reyns naastligger ten noorden Franekereind 15 1646 235 207v
OOSTERBAAN, PIETER REINS Pieter Reins Oosterbaan schoolmeester koper huis Lanen 5 1747 251 185r
REINS, REIN Rein Reinsen , c.u. koper huis Vijver OZ 1651 236 156r
REINS, REIN Reyn Reyns naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1600 228 187v
REINS, REIN de erfgenamen van wijlen Reyn Reyns verkoper Schritsen 11 1675 240 188v
REINS, REIN Reyn Reynsen koper door niaar Poortje 1652 236 202r
REINS, REIN Reyn Reynsen , c.u. verkoper Vijverstraat NZ 1653 236 229r
REINS, REINER Reyner Reyns naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1598 228 81v
REINS, REINER Reyner Reyns koper kamer Rommelhaven 1602 228 331v
REINS, REINER de weduwe van Reyner Reynsens naastligger ten oosten Schritsen 7 1661 238 108r
REINS, SARA Sara Reyns verkoper Lanen 37 1611 229 46r
REINS, SARA Sara Reyns verkoper Lanen 37 1611 229 46r
REINS, SIEBE Sybe Reins , c.u. e.a. huurder (p.j. totaal) Heiligeweg 8 1700 244 66r
REINS, SIEBE Sybe Reins trekveerschipper op Leeuwarden verkoper Heiligeweg 8 1700 244 66r
REINS, SIEBE Sybe Reins trekveerschipper op Leeuwarden verkoper Heiligeweg 8 1700 244 67r
REINS, SIEBE Sybe Reins naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1721 246 112v
REINS, SIEBE Sybe Reins , c.u. huurder (p.j.) Schritsen 22 1783 261 76v
REINS, SIEMEN Symon Reins koper huis met een vrije uit- en ingang in de steeg ten westen Lanen 33 1668 239 21va
REINS, SIEMEN Symon Reyns koper provisioneel tichelwerk met oven, steenplaatsen enz. ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
REINS, SIEMEN het tichelwerk van Symon Reyns naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
REINS, SIEMEN in te gaan bij het huis van Symen Reyns naastligger Lanen 31 1687 242 195v
REINS, SIEMEN de minderjarige kinderen van wijlen Symen Reyns galjootschipper verkoper Lanen 33 1691 242 21ra
REINS, SIERK Zierk Reins naastligger ten zuiden Vijver 10 1725 246 232r
REINS, SIERK Sierk Reins bewoner Vijver 12 1734 248 318r
REINS, SIERK Sierk Reins verkoper Vijver 12 1734 248 318r
REINS, SIKKE Sicke Reins koopman koper provisioneel nieuw huis en mouterij Noordijs 7 1684 242 2va
REINS, SIKKE Sicke Reyns koopman verkoper Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r
REINS, SIKKE Sicco Reyns verkoper Noordijs 7 1687 242 165r
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koper zoutkeet ([voor de twee percelen in deze akte]) William Boothstraat 5 1728 247 88r
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koper pakhuis en tuin ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1728 247 88r
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
MENALDA, SIKKE REINS Sicke Reins Menalda koopman naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
MENALDA, SIKKE REINS burgemeester Sicco Reins Menalda koper pakhuis Noorderhaven 106achter 1737 249 193r
MENALDA, SIKKE REINS oud burgemeester Sicco Reins Menalda verkoper Rommelhaven 26b 1739 250 5r
MENALDA, SIKKE REINS wijlen oud burgemeester de heer Sicco Reins Menalda verkoper Noorderhaven 106achter 1741 250 145v
MENALDA, SIKKE REINS Sikke Reyns Menalda, c.u. koopman huurder (p.j.) Noordijs 9 1728 247 65v
MENALDA, SIKKE REINS vroedsman Sicke Reyns Menalda verkoper van 1/54 Noordermolen 1 1729 247 263v
MENALDA, SIKKE REINS vroedsman Sicke Reyns Menalda koper huis Rommelhaven 26b 1731 248 40v
REINS, SIPKE Sipke Reins verkoper Noorderhaven 44 1647 235 247v
REINS, SIPKE Sipke Reins , c.u. koper huis Schritsen 51 1654 236 253v
REINS, SIPKE Sypke Reins naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1658 237 169av
REINS, SIPKE Sipke Reins gortmaker naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 8 1695 243 156v
REINS, SIPKE de gecommitteerde hypothecaire crediteuren van Sipke Reins mr. gortmaker verkoper Grote Ossenmarkt 27 1716 245 257r
REINS, SIPKE Sipke Reins naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21 1721 246 115r
REINS, SIPKE Sipke Reins naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21 1721 246 118r
REINS, SIPKE Sipcke Reyns , voor zijn dochter Rinck verkoper Voorstraat 73 1631 233 28v
REINS, SIPKE Sipke Reyns grootschipper verkoper q.q. Noorderhaven 40 1640 234 116r
REINS, SIPKE Sipke Reyns naastligger ten westen Noorderhaven 51 1641 234 125v
REINS, SIPKE Sipke Reyns koper panwerk en hof Rozengracht 22 1648 236 13v
REINS, SIPKE Sipke Reyns naastligger ten westen Noorderhaven 51 1649 236 85r
REINS, SIPKE Sipke Reyns naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1650 236 145v
REINS, SIPKE Sipke Reyns gortmaker naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 25 1691 242 364r
REINS, SJOERD Sioerd Reins naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
REINS, SJOERD Syverd Reyns koper kamer Lammert Warndersteeg 1613 229 157v
REINS, SJOERD Sjoerdt Reyns , voor zijn kinderen molenaar verkoper Rapenburgermolen 1 1688 242 250v
REINS, SJOUKJE Sjoukjen Reins koper Rapenburg 18 1782 260 264r
REINS, SJOUKJE Sjoukjen Reins koper Rapenburg 20 1782 260 264r
REINS, SJOUKJE Sjoukjen Reins koper Rapenburg 33 1782 260 264r
REINS, SJOUKJE Syouck Reyns verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r
REINS, SJOUKJE Syouck Reyns verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r
REINS, SWAANTJE Swaentje Reynes koper Schritsen 65 1729 247 230v
FABER, SWAANTJE REINS Swaentje Reyns Faber koper Vijverstraat 28 1729 247 294v
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
BAERDT, TEETSKE REINS Taetske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
REINS, TETJE Tetie Reins koper Noorderhaven 100 1643 235 55v
REINS, TETJE Tettje Reins Bientiema verkoper Weverstraat 1664 238 26ra
REINS, TETJE Tettje Reyns verkoper Noorderhaven 100 1651 236 160r
REINS, TETJE Tettie Reyns Rientiema koper Liemendijk NZ 1658 237 174v
REINS, TJITSKE Tiedtske Reynes koper Bildtstraat 14 1646 235 206v
REINS, TJITSKE Tietske Reynsens verkoper Schritsen 7 1661 238 108r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
BAERDT, TJITSKE REINS Tjitske Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins , voor haar kinderen koper 1/2 huis of aparte woning Kleine Kerkstraat 3 1648 236 54v
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins , voor haar kinderen koper 1/2 huis Kleine Kerkstraat 3 1649 236 82r
REINS, TRIJNTJE Trintie Reins , nom. lib. naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 1 1652 236 209r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins koper Zoutsloot 84 1662 238 141r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins geniaarde koper Schritsen 60 1735 249 90v
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reins koper Gardenierstraat 4 1736 249 141r
REINS, TRIJNTJE Trijntje Reins koper Schritsen 4 1761 255 72v
REINS, TRIJNTJE Trijn Reyns protesteert vanwege een vordering Kleine Bredeplaats 15 1599 228 159r
REINS, TRIJNTJE Trijn Reyns verkoper van 1/2 William Boothstraat 1 1611 229 20r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reyns verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r
REINS, TRIJNTJE Trijntie Reyns verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r
REINS, UILKJE Ulk Reyns koper huis Vijver WZ 1641 234 146r
REINS, WIEBE Wybe Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33 1617 230 70r
REINS, WIEBE Wybe Reyns verkoper van 1/6 Noorderhaven 33achter 1617 230 70r
REINS, WIEBREN Wybrant Reyns schoenmaker koper huis daer den Witten Scheer uuytsteeckt Kleine Bredeplaats 8zuid de Witte Schaar 1611 229 60r
REINS, WIEBREN Wybrant Reyns schoenmaker verkoper Kleine Bredeplaats 8zuid 1612 229 70r
REINS, WILLEM Willem Reins betrokkene onbekend 1745 251 74v
REINS, WILLEM Willem Reins herbergier verkoper Noordermolen 1 1745 251 85v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard verkoper van 1/2 Voorstraat 13 1739 250 67av
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard betrokkene (heeft CG 60-00-00 grondpacht ontvangen) onbekend 1745 251 74v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard verkoper van 1/2 William Boothstraat 29 1745 251 80v
BAERDT, WILLEM REINS Willem Reins Baard herbergier verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 15 1747 251 202r
REITSES, ANTJE wijlen Antie Reytses verkoper Franekereind 24 1619 230 165v
REITSES, ANTJE wijlen Antie Reytses verpachter grond Franekereind 24 1619 230 166v
REITSES, ARJEN Arjen Reidses schilder koper huis Scheerstraat 1 1757 254 92r
REITSES, ARJEN Arjen Reidses mr. schilder huurder Heiligeweg 54 1791 263 308v
REITSES, ARJEN Arjen Reitzes schilderaar verkoper Scheerstraat 1 1771 257 186v
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reidses Blomberg naastligger ten noorden Zoutsloot 29 1777 259 75r
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reidses Blomberg verkoper Vissersstraat 4 1779 259 166r
BLOEMBERG, ARJEN REITSES Arjen Reitses Blomberg mr. schilderaar koper pakhuis Vissersstraat 4 1771 257 234r
REITSES, GERBEN Gerben Reythies koper loods met vrije in en uitgang in de steeg Havenplein 1599 228 177r
REITSES, IEBELTJE Yebeltje Reitzes verkoper Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
REITSES, IEBELTJE Yebeltje Reitzes verkoper Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
REITSES, IEME Imme Ritses , q.q. verkoper Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v
REITSES, LIEKELE Lykle Reidses mr. schilder koper pakhuis Vissersstraat 4 1754 253 148v
REITSES, LIEKELE Lyckle Reidses mr. verver koper 1/2 huis Lanen 40 1762 255 145r
REITSES, LIEKELE Lykle Reidses huurder (p.j.) Heiligeweg 23 1768 257 74v
REITSES, LIEKELE de weduwe van Lykle Reidses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 33 1790 263 284r
BLOEMBERG, LIEKELE REITSES wijlen Lykle Reytses Blomberg verkoper Vissersstraat 4 1771 257 234r
REITSES, PIER wijlen Pier Reidzes verkoper Scheerstraat 1 1781 260 14r
REITSES, PIER de weduwe van Pier Reitses naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1780 259 263r
REITSES, PIER Pier Reitzes schilderaar koper huis Scheerstraat 1 1771 257 186v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reidses koper Lanen 40 1758 254 177r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Tiepelsteeg 1761 255 106r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ 1761 255 109v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reitses verkoper van 1/4 Franekereind 2 1761 255 111r
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Tiepelsteeg 1758 254 172v
REITSES, TRIJNTJE Trijntje Reytses verkoper van 1/2 Lanen 40 1762 255 126v
REMKES, IEMKE Ymcke Rimckes naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1683 241 63va
REMKES, REINER de twee kinderen van Reiner Rempkes verkoper Droogstraat 1634 233 153v
REMKES, ULBE de weduwe van Ulbe Remckes naastligger ten oosten Hoogstraat 23 1658 237 173av
REMKES, WOPKE Wobke Remkes varensgezel naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 13 1807 267 298r
REMKES, WOPKE Wobke Remkes schipper verkoper Grote Ossenmarkt 11 1810 268 353v
REMKES, WOPKE Wopke Remkes naastligger ten oosten Zoutsloot 18 1811 269 132v
REMKES, WOPKE Wopke Rimkes varensgezel koper huis Grote Ossenmarkt 11 1805 267 157r
REMMERTS, BAUKJE Baukjen Rimmerts huurder Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v
REMMERTS, BEREND Beernd Rimmerts huurder (p.w.) Wortelstraat 15 1780 259 243v
REMMERTS, BRUIN Bruin Rimmerts huurder Nieuwstraat 14 1781 260 12r
REMMERTS, BRUIN Bruin Rimmerts huurder Nieuwstraat 16 1781 260 12r
REMMERTS, DIRK Dirck Remmerts soldaat onder Julius van Eysinga koper twee kamers, aan elkaar staande Schritsen 18 1626 231 141v
REMMERTS, DIRK Dirck Remmerts soldaat onder Julius van Eysinga koper twee kamers, aan elkaar staande Schritsen 20 1626 231 141v
REMMERTS, DIRK wijlen Dirck Remmerts verkoper Schritsen 18 1631 232 166v
REMMERTS, DIRK wijlen Dirck Remmerts verkoper Schritsen 20 1631 232 166v
REMMERTS, FOLKJE Folcku Remmerts koper Droogstraat 77 1635 233 172r
REMMERTS, FOLKJE Folcku Remmerts koper Zoutsloot 64 1635 233 172r
REMMERTS, GEPKE Gepke Rimmerts koper Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
REMMERTS, GEPKE Gepke Rimmerts verkoper Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
REMMERTS, GRIETJE minderjarige dochter Grietie Remmerts verkoper Scheffersplein OZ 1694 243 104v
REMMERTS, HUBERT Huybert Remmerts verkoper van 1/2 Franekereind 21 1682 241 183v
REMMERTS, HUBERT Hubert Remmerts mr. pottenbakker huurder (p.j.) Heiligeweg 66 1698 243 385r
REMMERTS, IEDE wijlen burgemeester Iede Remmerts verkoper Zoutsloot 94 1653 236 233r
REMMERTS, JELTJE Jelke Remmerts verkoper Kerkpad 2 1641 234 124v
REMMERTS, JOHANNES Johannes Remmerts verkoper Brouwersstraat WZ 1621 230 258r
REMMERTS, JOHANNES Johannes Remmerts gleibakker koper huis en tuin Hoogstraat 35 1723 246 176r
REMMERTS, JOHANNES de verkoper Johannes Rimmerts bewoner voorhuis Hoogstraat 35 1742 250 247v
REMMERTS, JOHANNES Johannes Rimmerts winkelier verkoper Hoogstraat 35 1742 250 247v
REMMERTS, KLAAS Claes Remberts naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1622 230 322r
REMMERTS, KLAAS Klaas Remmers schipper koper huis Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
REMMERTS, KLAAS de weduwe van Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 13 1790 263 211v
REMMERTS, KLAAS de weduwe van Claas Rimmerts naastligger ten westen Weeshuisstraat 15 1790 263 211v
REMMERTS, MAAIKE de weduwe van Maike Remmerts geniaarde koper Lanen 41 1733 248 228r
REMMERTS, MARTEN Marten Rimmerts huurder (p.w.) Zoutsloot 96 1803 266 240v
REMMERTS, RINSKE Ryns Remmelts verkoper Nieuwstraat 60 1616 230 53r
REMMERTS, RINSKE Rinscke Remmerts koper finaal Nieuwstraat 1604 228 411r
REMMERTS, RINSKE Rins Remmerts , voor zich en haar kinderen verkoper Nieuwstraat 60 1612 229 87r
REMMERTS, RINSKE Rints Remmerts koper kamer Franekereind 1613 229 143r
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts wieldraaier koper huis, strekkende vanaf de straat tot aan de brouwerij van Aeltie Pieters Grote Kerkstraat 27 1619 230 193v
REMMERTS, TEEDE Taede Remmerts wieldraaier verkoper Grote Kerkstraat 27 1624 231 10r
REMMERTS, TEUNIS Theunis Rimmerts huurder Noorderhaven 103 1751 252 144v
REMMERTS, TRIJNTJE Trijn Remmerts koper Schoolsteeg WZ 1638 234 64v
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts pottenbakker koper hof en potterie Scheffersplein OZ 1694 243 104v
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts verkoper Hoogstraat 53 1714 245 204v
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts verkoper Lombardstraat 8 1715 245 248r
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts mr. pottenbakker verkoper Noorderhaven 26 1717 245 306r
REMMERTS, WILLEM Willem Remmerts verkoper Scheffersplein OZ 1715 245 319r
REMMERTS, WILLEM Willem Rimmerts pottenbakker naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1708 245 75r
RICHARDS, ANTJE Anna Rijckerts verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r
RICHARDS, ANTJE Antie Rijckerts koper Schritsen 27 1629 232 97r
RICHARDS, ANTJE Antie Rijckerts naastligger ten oosten Schritsen 27 1629 232 97r
RICHARDS, ANTJE Antje Rijckerts koper Heiligeweg 11 1789 263 104v
RICHARDS, ANTJE Antie Rijkerts koper Voorstraat 57 1742 250 212r
RICHARDS, ANTJE Antie Rijkerts , n.u. naastligger ten noorden Voorstraat 57 1742 250 212r
RICHARDS, ANTJE Antje Rikkerts verkoper Franekereind 21 1801 266 49r
RICHARDS, ANTJE Antje Ryckerts verkoper Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
JONGEMA, ANTJE RICHARDS Antje Rijkerts Jongma koper Voorstraat 57achter 1804 267 30v
RICHARDS, GRIETJE Grytie Rijckers verkoper Brouwersstraat 11 1641 234 140r
RICHARDS, GRIETJE Grietie Rijckerts koper Brouwersstraat 11 1638 234 65r
RICHARDS, JAN Jan Rickerts naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 1601 228 247v
RICHARDS, JAN wijlen Jan Rijkerts matroos op het Statenjacht verkoper Sint Odolphisteeg 18 1763 255 220av
RICHARDS, JANKE Janke Reigers koper huis Zoutsloot 49 1732 248 78v
RICHARDS, JANKE de koper Janke Reigers huurder Zoutsloot 49 1732 248 78v
RICHARDS, LIDIA Lydia Reygers verkoper Karremanstraat 20 1726 246 285r
RIDSERTS, Doytse Ritsers geniaarde koper Noorderhaven 90 1630 232 163v
RIDSERTS, Doytse Ritsers , c.u. bewoner Noorderhaven 90 1630 232 163v
RIDSERTS, AGE Age Ritsers schipper op Leeuwarden koper door niaar kamer met loods Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
RIDSERTS, AGE Age Ritsers schipper op Leeuwarden naastligger ten noorden Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
RIDSERTS, AGE Age Ritsers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1665 239 15v
RIDSERTS, AGE Agge Ritserts schipper op Leeuwarden koper huis Nieuwstraat 50 1646 235 239v
RIDSERTS, DOOITSE Doytse Ritserts naastligger ten oosten Noorderhaven 56 1616 230 33v
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritserts naastligger ten oosten Noorderhaven 56 1617 230 84v
RIDSERTS, DOOITSE Doytse Ritserts verpachter grond Noorderhaven 58 1626 231 144r
RIDSERTS, DOOITSE Doytse Ritserts verkoper Noorderhaven 58 1626 231 144r
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts , c.u. naastligger ten noorden onbekend 1616 230 24v
RIDSERTS, DOOITSE Doytze Ritzerts verkoper onbekend 1616 230 24v
RIEKELES, SIEMEN Symon Richolts koper huis Zuiderplein 3 1598 228 114r
RIEKELES, SIEMEN Symen Ryckels verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1606 228 506r
RIEKELES, SIEMEN Symen Ryckels verkoper Zuiderplein 3 1611 229 36r
RIEKELES, SIEMEN Symon Ryckelts naastligger ten noorden Kruisstraat 8 1603 228 372r
RIEKELES, SIEMEN [als huurder] Symen Ryckles naastligger ten zuiden Voorstraat 12achter 1611 229 34r
RIEMERS, DIRK Dirk Riemers , c.u. huurder Karremanstraat 11 1749 252 30v
RIEMERS, DOUWE Douwe Riemers Botter naastligger ten noordoosten Kerkpad WZ 1625 231 52v
RIEMERS, HARING huis en loods van Haringh Riemers naastligger ten zuiden Voorstraat 10 1633 233 93r
RIEMERS, HART Heert Riemers , c.u. huurder (huurder is eigenaar van het huis dat op het land is gebouwd) ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaarden verkoper Kerkpoortstraat 1668 239 22ra
WIJNGAARDEN, REIN RIEMERS Rein Riemers Wijngaarden verkoper Kerkpoortstraat 1668 239 28va
RIENKS, Lolkjen Renkes naastligger ten noorden Zuiderhaven 57 1740 250 92r
RIENKS, Eeckel Riencks naastligger ten westen Lanen 3 1612 229 103r
RIENKS, Grietke Riencx verkoper Brouwersstraat 4 1603 228 362r
RIENKS, Aaltgie Riencx verkoper onbekend 1611 229 8r
RIENKS, Trijntgie Riencx koper Kleine Bredeplaats 8zuid 1612 229 70r
RIENKS, Eecker Riencx timmerman naastligger ten westen Lanen 3 1613 229 127v
RIENKS, Beintske Rientzes verkoper van 1/2 Hoogstraat 16 1803 266 264r
RIENKS, AALTJE Aelcke Riencks koper Schritsen 5 1617 230 66r
RIENKS, AALTJE Aeltie Riencx verkoper Schritsen 1618 230 134r
RIENKS, AART Aart Riencks koper ledige plaats Brouwersstraat WZ 1621 230 258r
RIENKS, AART Aert Riencks naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1621 230 290v
RIENKS, AART de crediteuren van Aert Rienks , c.u. verkoper Brouwersstraat WZ 1636 234 17r
RIENKS, AARTJE Aertie Rienx koper Zuiderhaven 13 1696 243 195v
RIENKS, ANDRIES Andries Riencks crediteur (triumphant) Fabrieksstraat 1614 229 232v
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes koper ledige plaats Droogstraat NZ 1598 228 91v
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1599 228 134r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes koper nieuw huis Zeilmakersstraat 15 1599 228 134v
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden onbekend 1611 229 8r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten westen Rozengracht 19 1611 229 15r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden Zoutsloot OZ 1611 229 59v
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten zuiden in de noorder nieuwestad OZ 1616 230 37v
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes naastligger ten westen Droogstraat 21 1620 230 219r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinckes , c.u. verkoper in de noorder nieuwestad 1626 231 96r
RIENKS, ANDRIES Andries Rinkes naastligger ten noorden Zuiderplein 5zuid 1628 232 76v
RIENKS, ANDRIES wijlen Andries Rinkes verkoper Noorderhaven 40 1640 234 116r
RIENKS, ANDRIESKE de verkoper Andries Rinckes koper door niaar ratione sanguinis in de noorder nieuwestad 1626 231 96r
RIENKS, ANTJE Antie Riencks koper Nieuwstraat 60 1624 231 20r
RIENKS, ANTJE Antie Riencx verkoper Bildtpoort (gebied) 1647 235 256v
RIENKS, ANTJE Antie Riens verkoper van 1/6 Zuiderhaven 51 1695 243 132v
RIENKS, ANTJE Antie Rinckes koper Noorderhaven 55 1621 230 269r
RIENKS, ANTJE Antie Rinckes koper Voorstraat 47 1622 230 302r
RIENKS, ANTJE Antie Rinckes protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 23 1624 230 388v
RIENKS, ANTJE Antie Rinckes koper door niaar ratione sanguinis in de noorder nieuwestad 1626 231 96r
RIENKS, ANTJE Antje Rinckx koper Both Apothekerstraat 9 1637 234 45v
RIENKS, ARJAANTJE Arjaantje Rients verkoper van 1/2 Noorderhaven 105 1765 256 120v
RIENKS, AUKJE Auckien Rienx koper Sint Jacobstraat 2 1682 241 226v
RIENKS, BAUKJE Bauck Riencks koper door niaar 1/2 huis Voorstraat 62 1614 229 230r
RIENKS, BAUKJE Bauck Riencks eigenaar van 1/2 Voorstraat 62 1614 229 230r
RIENKS, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Rienx verkoper Voorstraat 62 1637 234 46r
RIENKS, BERBER Berber Rienks naastligger ten zuiden Zoutsloot 86 1730 247 321r
RIENKS, BERBER Berber Rienks naastligger ten westen Zoutsloot 86 1730 247 321r
RIENKS, BERBER Berber Rienks verkoper Zoutsloot 86 1730 247 321r
RIENKS, BERBER Berber Rienks naastligger ten westen ([staat: Berber Rutgers]) Zoutsloot 94 1730 247 359r
RIENKS, BINTJE Bentske Rientzes koper huis genaamd de Morgenwekker Franekereind 29west de Morgenwekker 1801 266 18r
RIENKS, BINTJE Bentsche Rientzes verkoper van 1/2 Voorstraat 51 1802 266 110v
RIENKS, BINTJE Bentskje Rientzes verkoper van 1/2 Hoogstraat 24 1804 267 100v
RIENKS, BOTE Botte Rienx stuurman verkoper Bildtstraat 15 1684 242 15v
RIENKS, DIRK Dirck Riencks bewoner Scheffersplein OZ 1620 230 216v
RIENKS, DIRK de crediteuren van Dirck Riencks verkoper Scheffersplein OZ 1620 230 216v
RIENKS, DIRK Dirck Riencks verkoper Hoogstraat NZ 1621 230 271v
RIENKS, DIRK Dirk Rienks naastligger ten westen Rapenburg 12tuin 1728 247 134r
RIENKS, DIRK Dirk Rienks naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1731 247 391v
RIENKS, DIRK de kinderen van wijlen Dirck Rienx molenaar verkoper Noordermolen 1 1695 243 5ra
RIENKS, DOETJE Doedtie Rienx koper Noorderhaven 110 1673 240 115r
RIENKS, DOUWE Douue Riencks koper huis Hoogstraat 29 1615 229 240v
RIENKS, DOUWE Douwe Riencks timmerman naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1625 231 46v
RIENKS, DOUWE Douwe Riencks timmerman naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1625 231 56v
RIENKS, DOUWE Douue Riencks naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1626 231 140r
RIENKS, DOUWE Douwe Riencks , mede voor zijn kinderen timmerman verkoper Hoogstraat 29 1628 232 73v
RIENKS, DOUWE Douwe Rienks koper huis Kleine Kerkstraat 4 1667 239 79v
RIENKS, DOUWE Douue Rienx koper huis waar de Twee Bootsluyden uitsteecken Herenwaltje de Twee Bootsluiden 1634 233 136v
RIENKS, DOUWE de erfgenamen van wijlen Douwe Rienx verkoper Scheerstraat 3 1637 234 31v
RIENKS, EEDE Ede Riencx naastligger ten oosten Schritsen 50 1656 237 70r
RIENKS, EVERT Evert Rinx koper huis Bildtstraat 18 1603 228 336r
RIENKS, FETJE Fettje Rienks verkoper Bildtstraat 11 1764 256 33v
RIENKS, FROUKJE Frouckje Rienx verkoper van 1/6 Zuiderhaven 51 1695 243 132v
RIENKS, FROUKJE Froukjen Rienx koper huis Zuiderhaven 13 1696 243 195v
RIENKS, FROUKJE Frouck Rinckes koper Noorderhaven 102 1616 230 36v
RIENKS, GEERTJE Geertje Rinkes koper Heiligeweg 1west 1807 267 293v
RIENKS, GERARDUS Gerardus Rinkes koopman koper huis en tuintje Voorstraat 73 1801 266 46r
RIENKS, GERARDUS Gerardus Rinkes naastligger ten oosten Voorstraat 71 1803 266 286r
RIENKS, GERBEN Gerben Rienckx naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1648 236 42r
RIENKS, GERBEN Gerben Rienx verkoper Sint Jacobstraat 4 1643 235 91r
RIENKS, GERBEN Gerben Rienx verkoper Zuiderhaven ZZ 1648 236 26v
RIENKS, GERBEN Gerben Rienx , c.u. geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1648 236 28r
RIENKS, GERBEN Gerben Rienx naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1651 236 176v
RIENKS, GERBRICHJE Gerben Riencx naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1642 235 36r
RIENKS, GERRIT wijlen Gerryt Rienx koper Hofstraat 18 1685 242 76v
RIENKS, GERRIT wijlen Gerrit Rienx erflater Hofstraat 18 1693 243 39r
RIENKS, GOFFE de nagelaten weeskinderen van wijlen Goffe Riencks verkoper onbekend 1621 230 290r
RIENKS, GOFFE de weduwe van Goffe Riencks naastligger ten oosten onbekend 1624 231 29v
RIENKS, GOFFE Goffe Rienckx naastligger ten westen in de noorder nieuwestad 1622 230 320r
RIENKS, GOFFE Goffe Riencx koper huis Liemendijk 1617 230 81v
RIENKS, GOFFE de weduwe van Goffe Rincks naastligger ten oosten onbekend 1627 231 170r
RIENKS, GOSSE Gosse Rienks mr. timmerman verkoper van 1/2 Noorderhaven 105 1765 256 120v
RIENKS, GRIETJE Griet Riencx koper Noorderhaven 31 1597 228 8v
RIENKS, GRIETJE Grietie Riencx koper Hoogstraat 53 1660 238 68v
RIENKS, GRIETJE Grietje Rienks koper Bildtstraat 13 1787 262 234r
RIENKS, GRIETJE Grietje Rienx koper Schoolsteeg WZ 1667 239 104v
RIENKS, GRIETJE Grietie Rienx verkoper Schoolsteeg WZ 1682 241 222r
RIENKS, GRIETJE Grietie Rienx koper William Boothstraat WZ 1696 243 247r
RIENKS, HEERKE Heerke Rinkes naastligger ten zuiden Scheerstraat 12 1741 250 165r
RIENKS, HEIN Heyn Riencx grootschipper koper nieuw gebouwd huis en 1/2 plaats Vijver 5 1655 237 2v
RIENKS, HEIN Heyn Riencx naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 18 1658 237 156v
RIENKS, HEIN Heyn Riencx schipper naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 18 1659 237 190r
RIENKS, HEIN Hein Riencx schipper naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 18 1659 237 243r
RIENKS, HEIN Hein Riencx schipper naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 18 1658 237 250v
RIENKS, HEIN Hein Riencx naastligger ten zuiden Vijverstraat NZ 1660 238 19v
RIENKS, HEIN Hein Riencx grootschipper koper van 1/2 1/3 huis en een woning erachter met schuur en loods Rommelhaven 20 1664 238 205r
RIENKS, HEIN Hein Riencx grootschipper eigenaar van 1/3 Rommelhaven 20 1664 238 205r
RIENKS, HEIN Hein Rienks naastligger ten noorden Vijver 7 1664 238 234r
RIENKS, HEIN Hein Rienks wijdschipper verkoper Gardenierstraat 7 1726 246 268v
RIENKS, HEIN Heyn Rienks verkoper Vijver 5 1746 251 150r
RIENKS, HEIN Hein Rients naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
RIENKS, HEIN Hein Rients naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
RIENKS, HEIN Hein Rients naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 18 1744 251 38v
RIENKS, HEIN Hein Rienx naastligger ten westen Rommelhaven 22 1667 239 118v
RIENKS, HEIN Hein Rienx naastligger ten noorden Vijver 7 1670 240 24v
RIENKS, HEIN Hein Rienx naastligger ten noorden Vijver 7 1729 247 272v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Riencks naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23achter 1678 241 15v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Riencks naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter 1692 242 385r
RIENKS, HENDRIK Hendrick Riencx Vlasblom koopman koper door niaar huis Brouwersstraat 23 1690 242 333r
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienks naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23 1690 242 333r
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienks naastligger ten westen Rapenburg 12 1726 246 289v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienks naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1736 249 132v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienkx naastligger ten oosten Rapenburg 10west 1729 247 255v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienkx naastligger ten zuiden Rapenburg 10west 1729 247 255v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients bontwever naastligger ten oosten Rapenburg 8 1740 250 126v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder 1e achterste woning (p.j.) Romastraat 1781 260 138r
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients huurder Vianen 1786 262 127r
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx naastligger ten westen Heiligeweg 20 1665 239 20r
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx grootschipper verkoper Noordijs OZ 1669 239 189v
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx grootschipper koper huis, loods en ledige plaats met de eigendom van de steeg ten zuiden Brouwersstraat 25 1674 240 132r
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rienx koopman naastligger ten noorden Hofstraat 1 1687 242 164v
RIENKS, HENDRIK huis en tuin van Hendrick Rienx naastligger ten noorden Hofstraat 1 1692 242 388r
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienx naastligger ten westen Rapenburg 12 1729 247 274v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienx naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1737 249 212r
RIENKS, HENDRIK Hendrick Rincx , c.u. koper huis Heiligeweg 18 1660 238 15r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS hendrick Riencks Vlasbloem, c.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23 1691 242 366v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS hendrick Riencks Vlasbloem, c.u. verkoper Brouwersstraat 23 1691 242 366v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloem koper q.q. Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloem koper q.q. Grote Bredeplaats 2 1684 242 36r
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Flasbloem koper q.q. Grote Bredeplaats 2 1684 242 36v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS Hendrick Rienx Vlasbloem naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21achter 1691 242 357v
VLASBLOEM, HENDRIK RIENKS wijlen Hendrik Rienx Vlasbloem verkoper Brouwersstraat 25 1702 244 148v
RIENKS, HERE Heere Renkes verkoper Bildtstraat 21 1727 247 55r
RIENKS, HERE Heere Renkes koopman koper William Boothstraat 6zuid 1728 247 60v
RIENKS, HERE Heere Renkes naastligger ten noorden Hoogstraat 33oost 1729 247 275v
RIENKS, HERE Heere Renkes koopman verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
RIENKS, HERE Heere Rinkes koper gleibakkerij, paardenstal William Boothstraat 6noord 1728 247 90v
RIENKS, HERE Heere Rinkes naastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord 1728 247 90v
RIENKS, HERE Here Rinkes koopman naastligger ten oosten onbekend 1728 247 112v
RIENKS, HERE Here Rinkes koopman verkoper onbekend 1728 247 112v
RIENKS, HERE Here Rinkes naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1731 248 5r
RIENKS, HERE Here Rinkes , c.s. koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1734 248 338v
RIENKS, HERE Here Rinkes fabrikant koper pakhuis William Boothstraat 2 1738 249 264v
RIENKS, HERE Here Rinkes naastligger ten noorden Hoogstraat 33oost 1739 250 79v
RIENKS, HERE Herre Rinkes koopman koper door niaar rogge- en weitmolen genaamd de Bildtpoortsmolen, schuur of stal en drie woningen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1742 250 234r
RIENKS, HERE Heere Rinkes koopman koper huis Hoogstraat 33oost 1744 251 51v
RIENKS, HERE Heere Rinkes koopman naastligger ten noorden Hoogstraat 33oost 1744 251 51v
RIENKS, HERE Heere Rinkes koopman verkoper Bildtpoortsmolen 1 1745 251 87v
RIENKS, HERE wijlen Herre Rinkes koopman geniaarde koper Noorderhaven 80 1753 253 95r
RIENKS, HERE de weduwe van Herre Rinkes naastligger ten noorden William Boothstraat 4 1753 253 117v
RIENKS, HERE de erfgenamen van wijlen Heere Rinkes naastligger ten zuiden Hoogstraat 33west 1764 256 70r
RIENKS, HESSEL Hessel Rienx protesteert vanwege een vordering Franekerpoort (gebied) 1597 228 56v
RIENKS, IEDE Yede Riencks koper huis Schritsen 52 1622 230 304v
RIENKS, IEDE naastligger ten oosten Yede Riencx grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 50 1643 235 62v
RIENKS, IEDE Yede Riencx gortmaker naastligger ten oosten Schritsen 50 1643 235 62v
RIENKS, IEDE het huis van Yede Riencx grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 50 1655 237 20v
RIENKS, IEDE het huis van Iede Riencx gortmaker grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 50 1657 237 254v
RIENKS, IEDE Iede Riencx gortmaker naastligger ten oosten Schritsen 50 1657 237 254v
RIENKS, IEDE de erfgenamen van wijlen Iede Rienx gortmaker verkoper Schritsen 52 1667 239 73r
RIENKS, IEKE wijlen Yke Riencks verkoper Lanen NZ 1624 230 374v
RIENKS, IEKE Eecke Riens koper huis Lanen 1 1603 228 355v
RIENKS, IEKJE Icke Riencks koper Voorstraat 91achter 1617 230 80r
RIENKS, IEKJE Ycke Riencks koper Liemendijk 1684 242 24v
RIENKS, IEKJE Ycke Riencks verkoper Liemendijk 1684 242 56v
RIENKS, IEMKE de erfgenamen van wijlen Ymke Rinkes naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1696 243 259r
RIENKS, IEMKE wijlen Ymke Rinks meedbrenger verkoper Karremanstraat 25 1713 245 191r
RIENKS, IEMKE de weduwe van Ymke Rinks meedbrenger naastligger ten zuiden Karremanstraat 23 1718 246 7v
RIENKS, IEMKJE Ymke Rinkes naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1692 242 399r
RIENKS, IEMKJE Imck Rynckes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1655 237 266v
RIENKS, JAN Jan Rienks naastligger ten zuiden Rommelhaven 20 1715 245 238r
RIENKS, JAN Jan Rienks verkoper Rommelhaven 20 1715 245 238r
RIENKS, JAN Jan Rienks bontwever koper huis Hofstraat ZZ 1724 246 196r
RIENKS, JAN huisman Jan Rienks geniaarde koper van 1/8 Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
RIENKS, JAN huisman Jan Rienks verkoper van 2/120 Kerkpoortsmolen 1 1751 252 133r
RIENKS, JAN huisman Jan Rienks koper 1/2 huis en smederij Rozengracht 27 1751 252 147v
RIENKS, JAN huisman Jan Rienks koper 1/2 huis en stal Hofstraat 14 1751 252 148v
RIENKS, JAN huisman Jan Rienks koper 1/2 huis en tuintje Rapenburg ZZ 1751 252 149v
RIENKS, JAN huisman Jan Rienks verkoper Rozengracht 19 1751 252 150v
RIENKS, JAN Jan Rienks , c.u. huurder Hofstraat 15 1755 253 250r
RIENKS, JAN huisman Jan Rienks verkoper Rozengracht 27 1760 255 5v
RIENKS, JAN wijlen Jan Rienks mr. bontwever erflater Hofstraat 14 1766 256 196r
RIENKS, JAN de weduwe van Jan Rients naastligger ten noorden Rommelhaven 18een_achter 1727 247 43r
RIENKS, JAN weduwe Jan Rients naastligger ten noorden Rommelhaven 18een_achter 1731 248 40r
RIENKS, JAN Jan Rients naastligger ten noorden Rozengracht 19 1742 250 278v
RIENKS, JAN huisman Jan Rients koper Kerkpoortsmolen 1 1744 251 36v
RIENKS, JAN Jan Rients , c.u. huurder achterkamer (p.j.) Voorstraat 93oost 1752 253 34v
RIENKS, JAN Jan Rients naastligger ten oosten Hofstraat 30 1753 253 88v
RIENKS, JAN Jan Rients naastligger ten noorden Rozengracht 19 1757 254 95r
RIENKS, JAN Jan Rients koemelker verkoper Kerkpoortstraat 22 1762 255 163r
RIENKS, JAN Jan Rients naastligger ten westen Hofstraat 16 1763 255 196r
RIENKS, JAN Jan Rients naastligger ten oosten Hofstraat 30 1763 255 226r
RIENKS, JAN de weduwe van Jan Rients naastligger ten oosten Hofstraat 12a 1765 256 128v
RIENKS, JAN Jan Rients huurder (p.w.) Romastraat 4west 1774 258 147v
RIENKS, JAN Jan Rienx , c.u. koper kamer met plaats en loods Peterseliestraat 1646 235 240v
RIENKS, JAN de weduwe van Jan Rienx rogverschieter bewoner Bargebuurt 1681 241 138v
RIENKS, JAN Jan Rienx bewoner Grote Kerkstraat 15 1706 244 314v
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten zuiden Rozengracht 27 1738 249 342v
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten noorden Rozengracht 27 1738 249 342v
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1746 251 124v
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1746 251 124v
RIENKS, JAN Jan Rienx , c.u. eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 1 1747 251 174r
RIENKS, JAN Jan Rienx naastligger ten noorden Rozengracht 19 1750 252 60v
RIENKS, JANKE Jantien Rienks verkoper Voorstraat 68 1625 231 70r
RIENKS, JELLE Jelle Riencx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1603 228 357r
RIENKS, JELLE Jelle Riencx scheepstimmerman koper kamer zijnde zw kamer van de nieuwe kamers Zoutsloot 21 1660 238 57v
RIENKS, JELLE Jelle Riencx koper finaal kamer nr. 6 Bargebuurt 20 1660 238 7ra
RIENKS, JELLE Jelle Rienx verkoper Bargebuurt WZ 1665 239 23r
RIENKS, JELTJE Jelcke Riencx verkoper Zoutsloot 100 1614 229 213v
RIENKS, JELTJE Jelcke Rinckes koper Lanen 46 1617 230 95v
RIENKS, JETSE Jetze Rinckes naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1614 229 213r
RIENKS, JOCHEM Jochum Riencks , c.soc.q.q. crediteur (triumphant) Zuiderhaven ZZ 1626 231 134r
RIENKS, KLAAS Claes Riencks naastligger ten oosten Noordees (gebied) 1622 230 322r
RIENKS, KLAAS Claes Riencks verkoper van 1/2 Zuiderhaven 54 1626 231 145r
RIENKS, KLAAS de voornoemde Claes Riencks verkoper q.q. Zuiderhaven 54 1626 231 145r
RIENKS, KLAAS Claes Riencks koper huis, woning, schuur of gebouw en plaats Zuiderhaven NZ 1629 232 113v
RIENKS, KLAAS Claes Rienckx naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1631 232 167v
RIENKS, KLAAS Klaas Rinkes naastligger ten westen Anjelierstraat 10 1784 261 236v
RIENKS, KORNELIS Cornelis Rienkx verkoper Zuiderhaven ZZ 1709 245 92v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes hypothecaire crediteur Noordermolen 1 1738 249 265r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes koper door niaar woning Schritsen 16 1739 250 70v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes naastligger ten westen Voorstraat 6 1741 250 199v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Renkes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1746 251 159r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper huis met de Rode Leeuw in de gevel Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1729 247 241v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper Heiligeweg 34 1730 247 302r
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes koper Scheerstraat 1 1733 248 271r
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes koper Molenpad 11 1733 248 277v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verkoper Rommelhaven 15 1734 249 11v
RIENKS, LOLKJE Lolkien Rinkes verkoper Molenpad 11 1735 249 41v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verkoper Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verpachter grond Lombardstraat 2 1745 251 69v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper 1/3 huis en tuintje Hoogstraat 7 1745 251 95v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1 1747 251 162r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper 1/2 huis en wind roggemolen genaamd de Noordermolen Noordermolen 1 de Noordermolen 1747 251 169v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verkoper Hoogstraat 7 1747 251 173r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes koper huis Voorstraat 5 1747 251 206v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes naastligger ten westen Voorstraat 7 1753 253 87r
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes verkoper Noordermolen 1 1753 253 90v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes naastligger ten westen Zuiderhaven 63 1754 253 151v
RIENKS, LOLKJE Lolkjen Rinkes naastligger ten zuiden Schritsen 14 1756 254 10v
RIENKS, LOLKJE wijlen Lolkje Rinkes erflater Schritsen 16 1757 254 90r
RIENKS, LOLKJE wijlen Lolkje Rinkes erflater Zuiderhaven 61 1757 254 91r
RIENKS, LOLKJE wijlen Lolkje Rinkes erflater Scheerstraat 1 1757 254 92r
RIENKS, LOLKJE wijlen Lolkje Rinkes erflater Heiligeweg 34 1757 254 93r
RIENKS, LOLKJE wijlen Lolkje Rinkes erflater Voorstraat 2 1757 254 94r
RIENKS, LOLKJE wijlen Lolkje Rinkes , moeder van de verkoper erflater Voorstraat 5 1782 260 309r
RIENKS, MAAIKE Mayke Rienicks verkoper William Boothstraat 3 1719 246 55v
ROORDA, MARIA RIENKS Marijke Rients Roorda verkoper Rommelhaven 20 1786 262 309r
RIENKS, MEINERT mr. Meynert Riencx chirurgijn bewoner Voorstraat 54 1612 229 84v
RIENKS, MEINERT Meinnert Rienx , voor zich en zijn kleinkinderen verkoper van 2/3 Zoutsloot 40 1644 235 128v
RIENKS, MEINOU Meynu Ryens koper Kerkpoortstraat 1597 228 34r
RIENKS, MELLE Melle Riencks verkoper Lanen 28 1627 231 166r
RIENKS, MICHIEL Migchiel Rienks gezworen bierdrager koper door niaar huis Rommelhaven 22 1753 253 44v
RIENKS, MICHIEL Migchiel Rienks , c.u. bierdrager huurder Rommelhaven 22 1753 253 44v
RIENKS, MICHIEL wijlen Mighiel Rienks erflater Rommelhaven 22 1763 256 14r
RIENKS, NANNE Nanningh Riencks sleefmaker geniaarde koper Rapenburg 6oost 1694 243 81r
RIENKS, OEDS Oeds Riencx verkoper q.q. Peterseliestraat 1655 237 4v
RIENKS, PIEBE Pibo Rinckes verkoper Schritsen 1614 229 206r
RIENKS, PIEBE Pybe Rinckes schipper koper huis, plaats en schuur met uitzondering van de gortmolen en gereedschappen Droogstraat NZ 1629 232 81r
RIENKS, PIEBE Pybe Rinkes , c.u. geniaarde koper in de noorder nieuwestad 1626 231 96r
RIENKS, PIETER Pieter Riencx naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 3 1599 228 182r
RIENKS, PIETER Pieter Riencx protesteert vanwege een competentie Franekerpoort (gebied) 1600 228 197r
RIENKS, PIETER de hof van de erfgenamen van Pieter Riens naastligger ten oosten Noordijs 7 1626 231 100r
RIENKS, PIETER Pieter Riens winkelier verkoper Karremanstraat 22 1747 251 187v