Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Aa  Ae  Ai  Ao  Au  Ay  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  <
hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ADIUS, A. secretaris A. Adius verpachter grond Spinstraat 11 1659 237 180r
ADIUS, A. secretaris A. Adius naastligger ten noorden Spinstraat 11 1659 237 180r
BAKKER, A. A. W. Bakker naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
BLOK, A. de heer A. Blok naastligger ten westen Voorstraat 97 1780 259 297v
BLOK, A. de heer A. Blok naastligger ten noorden Voorstraat 97 1780 259 297v
BOLMAN, A. de weduwe van A. Bolman huurder Prinsensteeg 3 1784 261 180r
BOLMAN, A. A. Bolman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 54 1788 263 63v
BOLMAN, A. A. Bolman naastligger ten oosten Lanen 78 1792 264 59r
BOLMAN, A. A. Bolman koper woning Zoutsloot NZ 1797 265 14r
BOLMAN, A. A. Bolman naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
BOLMAN, A. A. Bolman verkoper Lanen 27 1803 266 195v
BOLMAN, A. A. Bolman koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 53 1803 267 2v
BOLMAN, A. A. Bolman koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
BOLMAN, A. A. Bolman koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 53 1805 267 148r
BOLMAN, A. A. Bolman koopman naastligger ten westen Molenpad 2 1806 267 272r
BONTEKOE, A. de weduwe van A. Bontekoe naastligger ten westen Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
BONTEKOE, A. de weduwe van A. Bontekoe naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
BONTEKOE, A. de erfgenamen van wijlen A. Bontekoe naastligger ten westen Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
BONTEKOE, A. de erfgenamen van wijlen A. Bontekoe naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris koper huis, tuin, stal, wagenhuis en knechtswoning of washuis Zuiderhaven 44 1786 262 104v
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten oosten Zuiderhaven 44 1786 262 104v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi advocaat en secretaris koper huis Noorderhaven 41 1787 262 159r
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris verkoper Noorderhaven 41 1787 262 187r
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1790 263 223v
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris koper door niaar huis Zuiderhaven 50 1792 264 1r
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1792 264 1r
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradi naastligger ten oosten Zuiderhaven 40 1801 265 281v
CONRADI, A. A. J. Conradi oud secretaris koper huis Weeshuisstraat 17 1802 266 50v
CONRADI, A. A. J. Conradi koper door niaar huis thans ledig Zuiderhaven 4 1802 266 68v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi naastligger ten westen Zuiderhaven 4 1802 266 68v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1802 266 68v
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
CONRADI, A. oud secretaris mr. A. J. Conradi huurder Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
CONRADI, A. de heer A. J. Conradi huurder Fabrieksstraat 28 1802 266 159r
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris koper huis en weefwinkel Rapenburg 5 1804 267 56r
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten noorden Rapenburg 5 1804 267 56r
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris verkoper Fabrieksstraat 18 1777 259 43v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, c.u. naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1778 259 115v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, c.u. naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1778 259 115v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1778 259 157v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1778 259 157v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen, n.u. naastligger ten noorden Lanen 33 1779 259 209v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris naastligger ten westen Noorderhaven 44 1780 259 280r
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris verkoper Hofstraat 41 1783 261 17r
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen notaris naastligger ten oosten Droogstraat 9 1789 263 77v
DALFSEN, A. A. R. van Dalsen naastligger ten oosten Droogstraat 7west 1807 267 303v
, A. A. R. van Dalzen notaris naastligger ten westen Noorderhaven 51 1784 261 225r
, A. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Scheffersplein 7 1786 262 84r
, A. A. Detelmeyer koopman verkoper q.q. Noorderhaven 114 1795 264 238r
FABER, A. haar zoon A. J. Faber verkoper Noorderhaven 70 1808 268 89v
HAAS, A. majoor A. de Haas naastligger ten oosten Droogstraat 65 1755 253 205r
HAAS, A. A. de Haas naastligger ten noorden Droogstraat 65 1755 253 205r
HAAS, A. wijlen wed. A. de Haas huurder Raamstraat 8 1788 263 22v
HAARSMA, A. A. van Haersma voormalig bewoner Voorstraat 43 1734 249 1r
HAARSMA, A. de heer A. Haersma oud kapitein naastligger ten noorden Noorderkade 23 1742 250 213r
HERINGA, A. dr. A. Heeringa koper door niaar twee woningen Werfpad 1763 255 237r
IDSINGA, A. A. van Idsinga secretaris huurder Zuiderhaven 73oost 1699 243 397v
JACOBIDES, A. oud burgemeester A. Jacobides naastligger ten oosten Kruisstraat 10oost 1706 244 343r
JACOBIDES, A. oud burgemeester A. Jacobides verkoper Sint Christoffelsteeg 6 1715 245 249v
JONG, A. A. de Jong verkoper Noorderhaven 11 1809 268 203r
MENTES, A. A. R. Mentes, c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 73 1793 264 91r
MOCKEMA, A. A. Moccama naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 9een_achter 1782 260 182r
MOCKEMA, A. vroedsman A. A. Mockema, c.s. naastligger ten oosten Rommelhaven 26b 1793 264 161r
, A. vroedsman A. Mokkema naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21 1788 262 241v
MOUTER, A. A. Mouter moeder Noorderhaven 53 1784 261 258r
, A. de weduwe van A. Noordga naastligger ten westen Brouwersstraat 12noord 1773 258 68v
, A. A. Oendstra verkoper van 1/2 Hofstraat 29 1790 263 276v
OENSTRA, A. A. Oenstra stadsbode verkoper Schritsen 50achter 1790 263 213r
OOSTENDORP, A. A. Oostendorp naastligger ten oosten Lanen 19 1808 268 50v
OOSTENDORP, A. A. Oostendorp naastligger ten zuiden Nieuwstraat 54 1810 269 83r
OOSTERBAAN, A. de weduwe van A. Oosterbaan naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1803 266 230v
OOSTERBAAN, A. wijlen A. Oosterbaan verkoper Gardenierstraat 1804 267 17v
OSINGA, A. A. Osinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1775 258 207v
OSINGA, A. oud burgemeester A. Osinga naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1773 258 4ra
OVERDIJK, A. A. Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1808 268 177v
REINALDA, A. de weduwe van A. Reinalda naastligger ten oosten Rommelhaven 26b 1783 261 71v
RING, A. A. van Ring medicinae doctor verkoper Klaverbladstraat 18 1798 265 94r
RING, A. dr. A. van Ring naastligger ten noorden Spinstraat 11 1808 268 29v
RING, A. dr. A. van Ringh koopman koper huis Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
RING, A. dr. A. van Ringh koper huis en houtschuur Zuiderhaven 52 1799 265 133v
RING, A. dr. A. van Ringh naastligger ten oosten Voorstraat 63 1801 266 22v
RING, A. dr. A. van Ringh naastligger ten noorden Voorstraat 63 1801 266 22v
RING, A. dr. A. van Ringh naastligger ten westen Voorstraat 67 1804 267 96r
ROOK, A. de heer A. de Roock naastligger ten oosten Voorstraat 55 1804 267 29r
ROOK, A. de heer A. de Roock naastligger ten noorden Voorstraat 55 1804 267 29r
ROOK, A. A. de Roock, nom. liberorum equipagemeester naastligger ten noorden Voorstraat 57achter 1804 267 30v
ROOK, A. de heer A. de Rook naastligger ten oosten Noorderhaven 100 1803 266 250r
, A. burgemeester A. Roosen naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1750 252 87r
ROSEN, A. A. Rosen reversaalhouder Heiligeweg 8 1761 255 65r
ROSEN, A. A. Rosen naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1761 255 65r
SCHELTINGA, A. A. Scheltinga naastligger ten zuiden Noordijs 21 1774 258 146r
SCHELTINGA, A. de heer A. Scheltinga naastligger ten oosten Nieuweburen 11 1781 260 97v
SCHELTINGA, A. A. Scheltinga naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1787 262 309v
TABES, A. de heer A. L. Tabes naastligger ten noorden Voorstraat 101 1787 262 215r
TABES, A. A. Tabes naastligger ten westen William Boothstraat 6noord 1788 263 60r
TABES, A. A. L. Tabes naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1793 264 79v
TADEMA, A. A. Tadema naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
TADEMA, A. A. J. Tadema naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 13 1811 269 137r
, A. A. Terwogt naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
, A. A. Terwogt naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
, A. A. van Urk verkoper Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
FINK, A. A. Vink naastligger ten westen Werfpad 1763 255 222v
WESTENDORP, A. A. Westendorp mr. bakker naastligger ten oosten Voorstraat 5 1783 261 62r
WIJDENBRUG, A. de hof van A. Widenbrugh ontvanger naastligger ten noorden Spinstraat 11 1700 244 79r
WYBENGA, A. de weduwe van A. Wiebinga naastligger ten westen Rozengracht 27 1787 262 162v
WIJDENBRUG, A. de weduwe van A. van Wijdenbrugh verpachter grond Spinstraat NZ 1733 248 202r
WIJDENBRUG, A. de weduwe van A. van Wijdenbrugh naastligger ten noorden Spinstraat NZ 1733 248 202r
WIJNGAARDEN, A. de erfgenamen van wijlen A. Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 34 1799 265 183v
WIJNGAARDEN, A. de erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaarden naastligger ten westen Schritsen 29 1802 266 105r
WIJNGAARDEN, A. de erfgenamen van wijlen vroedsman A. Wijngaarden naastligger ten noorden Schritsen 29 1802 266 105r
WYBENGA, A. de erfgenamen van wijlen A. Wybenga naastligger ten oosten Hofstraat 22 1782 260 251r
WYBENGA, A. de erfgenamen van wijlen A. Wybenga naastligger ten zuiden Hofstraat 22 1782 260 251r
WYBENGA, A. de weduwe van A. Wybenga naastligger ten westen Voorstraat 49 1783 261 82r
WYBENGA, A. wijlen A. Wybenga verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1790 263 219r
, A. vroedsman A. Zeestra naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
, A. de weduwe en erfgenamen van wijlen de vroedsman A. E. Zeestra naastligger ten oosten Zuiderplein 1 1710 245 132r
, A. A. van Ziegen koopman naastligger ten westen Lanen 81 1782 260 304v
, A. A. van Ziegen koopman naastligger ten noorden Lanen 81 1782 260 304v
DOEDES, A. de erfgenamen van wijlen A. Doedes naastligger ten westen Franekereind 34 1781 260 123v
DALFSEN, A. R. A. R. van Dalsen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
R., A. A. R. van Dalzen naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
, de erfgenamen van wijlen A. en S. Roerich, c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 10 1808 268 98r
WILLEMS, AAGJE Aachien Willems naastligger ten westen Voorstraat 47 1671 240 50v
JANS, AAGJE Aachjen Jans koper woning Romastraat ZZ 1749 252 3v
JANS, AAGJE Aachjen Jans Bullart verkoper Brouwersstraat 8 1739 250 4r
WIETSES, AAGJE Aacht Wytses verkoper Hoogstraat 27 1611 229 66v
WIETSES, AAGJE Aacht Wytses verkoper Rozengracht 2 1611 229 66v
TJEBBES, AAGJE Aachtien Tzibbes koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 92r
TJEBBES, Aachtyen Tyebbes koper William Boothstraat 1598 228 78r
HENDRIKS, AART Aaert Hendricks naastligger ten noorden Steenhouwersstraat WZ 1682 241 233v
JELLES, AATJE Aaet Jelles verkoper Zeilmakersstraat 19 1617 230 71r
, AAFKE Aaff naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1635 233 174r
KLASES, AAFKE Aaff Claasen geniaarde koper Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
DIRKS, AAFKE Aaff Dirckx koper huis of kamer Schritsen 1612 229 92v
JANS, AAFKE Aaffke Jans koper onbekend 1664 238 204r
JANS, AAFKE Aaffke Jans koper Grote Kerkstraat 38 1664 238 238v
MICHIELS, AAFKE Aaffke Michiels koper Noorderhaven 34 1669 239 190r
HUBERTS, Aaffken Huyberts koper Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r
VOSMA, AAFKE Aafje Vosma koper huis Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
, AAFKE Aafke huurder bovenhuis Vismarkt 4 1758 254 145v
, AAFKE Aafke huurder Vijverstraat 13 1795 264 295v
, AAFKE Aafke huurder Vijverstraat 15 1795 264 295v
ALGERA, AAFKE Aafke Algera koper Heiligeweg 40 1666 239 49r
ALGERA, AAFKE Aafke Algera, voor zich en haar kinderen verkoper Heiligeweg 40 1682 241 61va
ALTENA, AAFKE Aafke J. Altena koper van 1/3 huis Lanen 39 1809 268 222r
ATTEMA, AAFKE Aafke Attema verkoper Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
BIERMA, AAFKE Aafke Bierma geniaarde koper Voorstraat 10 1738 249 345r
BIERMA, AAFKE Aafke Bierma mr. bakker koper van door niaar Rozengracht 14 1739 250 15r
BIERMA, AAFKE Aafke Bierma geniaarde koper Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
BIERMA, AAFKE Aafke Bierma afgewezen niaarnemer Voorstraat 97 1756 254 2r
BIERMA, AAFKE vrouw Aafke Bierma verkoper Rozengracht 14 1765 256 126v
HIBMA, AAFKE Aafke Hibma koper huis Noordijs 5 1804 267 93v
KOK, AAFKE Aafke de Kok koper Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijk koper Kleine Bredeplaats 23 1800 265 254r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijk koper Hondenstraat 5west 1802 266 157v
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijk koper Lanen 3 1805 267 123r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijk naastligger ten noorden Lanen 3 1805 267 123r
OVERDIJK, AAFKE Aafke Overdijk verkoper Hondenstraat 5west 1805 267 162v
RINSMA, AAFKE Aafke Rinsma koper Droogstraat 83 1810 269 7v
SALVERDA, AAFKE wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverda erflater Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
SALVERDA, AAFKE wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverda erflater Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
SALVERDA, AAFKE wijlen mejuffrouw Aafke L. Salverda erflater Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstra verkoper Schritsen 16 1689 242 279v
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstra verkoper Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstra verkoper Zuiderhaven 55 1689 242 17va
ZANDSTRA, AAFKE Aafke Sanstra verkoper Zuiderhaven 59 1689 242 19ra
STEFANUS, AAFKE Aafke T. Stephani verkoper Noorderhaven 44 1772 258 14v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephani verkoper Zoutsloot 13 1774 258 152v
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephani koper Voorstraat 26 1777 259 38r
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephani koper Noorderkade 25 1783 261 106r
STEFANUS, AAFKE Aafke Stephany koper ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
SWERMS, AAFKE Aafke Swerms, c.s. huurder (p.j.) Zuiderhaven 36west 1755 253 232v
TALMA, AAFKE Aafke Talma verkoper Voorstraat 60 1792 264 58r
TALMA, AAFKE mejuffrouw Aafke Talma koper door niaar knechtswoning ([voor de zes percelen in deze akte]) Lanen 81achter 1794 264 189r
TOLMAN, AAFKE Aafke Talman verkoper Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
BROUWER, AAFKE Aafke Beert Brouwer verkoper Grote Kerkstraat 21 1787 262 220v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer verkoper Nieuweburen 25 1779 259 159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1789 263 157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer verkoper Brouwersstraat 18 1789 263 157v
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1789 263 159r
BROUWER, AAFKE BEERTS Aafke Beerts Brouwer verkoper Brouwersstraat 20 1789 263 159r
BOUWES, AAFKE Aafke Bouwes koper Rozenstraat 2 1798 265 79r
KLASES, AAFKE Aafke Clases verkoper Lombardstraat 8 1731 247 374r
WIJNGAARDEN, AAFKE KLASES Aafke Clases Wijngaarden verkoper Lanen 43 1792 264 18v
KORNELIS, AAFKE Aafke Corneelis verkoper van 1/2 Romastraat 1 1752 253 21r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1752 253 19v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper 1/2 huis (heeft een achteruitgang in de Both Apothekerstraat) met hof of tuin en een weefwinkel erachter Gardenierstraat 4 1752 253 29v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis eigenaar van 1/2 Gardenierstraat 4 1752 253 29v
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis verkoper Both Apothekerstraat 3 1753 253 90r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Hofstraat 23 1757 254 54v
KORNELIS, AAFKE wijlen Aafke Cornelis verkoper Gardenierstraat 4 1778 259 133r
KORNELIS, AAFKE Aafke Cornelis koper Droogstraat NZ 1803 266 245r
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1752 253 19v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Romastraat 1 1752 253 21r
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper Gardenierstraat 4 1752 253 29v
DOUWES, AAFKE Aafke Douwes verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
FOEKES, AAFKE Aafke Foekes huurder Zoutsloot 20 1740 250 132r
FRANSES, AAFKE Aafke Fransen koper Zuiderstraat 20 1770 257 168r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens koper Liemendijk ZZ 1737 249 171v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens koper Liemendijk 1738 249 342r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens verkoper Heiligeweg 70 1739 250 42v
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens koper Hoogstraat 11 1739 250 68v
GERBENS, AAFKE de goederen van wijlen Aafke Gerbens verkoper Anjelierstraat 7 1754 253 180r
GERBENS, AAFKE Aafke Gerbens verkoper Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
GERRITS, AAFKE Aafke Gerrits verkoper van 1/3 Lanen 93 1740 250 90r
GIJSBERTS, AAFKE Aafke Gieses koper Schritsen 18 1781 260 102r
BROOS, AAFKE HARMENS Aafke Harmanus Broos koper Voorstraat 13 1795 264 280r
HARMENS, AAFKE Aafke Harmens koper Noorderhaven 82 1781 260 149v
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks huurder Wortelstraat 9 1767 256 239r
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks koper Kleine Bredeplaats 15 1782 261 7r
HENDRIKS, AAFKE Aafke Hendriks koper Nieuwstraat 64 1783 261 97r
HENDRIKS, AAFKE wijlen Aafke Hendriks verkoper Nieuwstraat 64 1786 262 60v
WASSENAAR, AAFKE HENDRIKS Aafke Hendriks Wassenaar verkoper Voorstraat 35 1769 257 107r
HUBERTS, AAFKE Aafke Huberts verkoper Heiligeweg 11 1754 253 133v
HUBERTS, AAFKE Aafke Huberts verkoper Spekmarkt 2 1754 253 134v
HUBERTS, AAFKE Aafke Huiberts naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
HUBERTS, AAFKE Aafke Huiberts verkoper van 13/16 Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
JAKOBS, AAFKE Aafke Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 27 1737 249 158v
JANS, AAFKE Aafke Jans bewoner kamer 1 Rommelhaven ZZ 1631 233 9r
JANS, AAFKE Aafke Jans koper Zoutsloot 21 1740 250 111v
JURJENS, AAFKE Aafke Jurjens verkoper Hondenstraat 5oost 1732 248 129r
JURJENS, AAFKE Aafke Jurjens verkoper Zuiderhaven 12 1732 248 131r
JURJENS, AAFKE Aafke Jurjens verkoper Hondenstraat 5west 1732 248 132v
SALVERDA, AAFKE LAMMERTS Aafke Lammerts Salverda koper Lanen 85west 1758 254 120v
POPPES, AAFKE Aafke Poppes verkoper Noorderhaven 25 1727 247 11v
POPPES, AAFKE Aafke Poppes verkoper Noorderhaven 27 1727 247 11v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochter verkoper Noorderhaven 61 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein naastligger ten oosten Zoutsloot 37 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reinders Fontein, voor zich en haar minderjarige dochter verkoper Zoutsloot 37 1725 246 224v
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein koper Noorderhaven 61 1709 245 100r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein koper Zoutsloot 39 1714 245 210r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aafke Reiners Fontein verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sibrens koper Heiligeweg 1west 1660 238 62v
BROUWER, AAFKE SIKKES Aafke Sikkes Brouwer koper Franekereind 19 1809 268 298v
SJOERDS, AAFKE Aafke Sjoerds koper huis en erf Kleine Bredeplaats 11 1754 253 146r
SIEBRENS, AAFKE Aafke Syberens koper Nieuwstraat 34 1740 250 129v
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma verkoper Vissersstraat 12 1767 257 25r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma verkoper Bargebuurt OZ 1767 257 26r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma verkoper Noorderhaven 34 1767 257 27r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma verkoper Rozengracht 27 1767 257 28r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma erflater Nieuwstraat 10 1769 257 109r
TALMA, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrands Talma erflater Nieuwstraat 12 1769 257 109r
SIEBRENS, AAFKE Aafke Sybrens verkoper Nieuwstraat 34 1758 254 124r
JONKMAN, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrens Jonkman verkoper Nieuwstraat 48 1721 246 106v
TJERKS, AAFKE Aafke Tiercx koper Noorderhaven 75 1658 237 177v
MEULEN, AAFKE TJEBBES wijlen Aafke Tjebbes van der Meulen verkoper Hoogstraat 10 1768 257 253v
IEBES, AAFKE wijlen Aafke Ybs erflater Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephani verkoper Noorderhaven 31 1771 257 226r
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephani verkoper Droogstraat 21achter 1771 257 227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephani verkoper Droogstraat 21 1771 257 227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephani verkoper Droogstraat 23 1771 257 227v
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephani verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
STEFANUS, AAFKE Aafken T. Stephani verkoper Zoutsloot 21 1771 257 230r
KLASES, AGE Aage Claasen koper huis en herberg Franekereind 23oost de Ooievaar 1795 264 273r
HILLES, AGE Aage Hilles koper huis met een potkast ten noorden Zuiderhaven 15 1665 239 4r
JEENS, AGE Aage Jaenes naastligger ten oosten Anjelierstraat 3 1746 251 122v
JEENS, AGE Aage Jaenes naastligger ten oosten Anjelierstraat 5 1746 251 122v
JANS, AGE de onmondige kinderen van Aage Jans koper door niaar 2/3 huis en ledige plaats Lanen ZZ 1611 229 40v
, AAGJE Aaghjen Templar verkoper Weverstraat 1667 239 19va
KLASES, AAGJE weduwe Aaght Clases koper huis Kerkpad 7 1690 242 312r
, AAGJE Aagje Breton koper zoutkeet, turfschuur Noorderkade 25 1776 259 8v
, AAGJE Aagje Breton koper Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
, AAGJE Aagje Bretton verkoper Noorderhaven 62 1772 258 20v
, AAGJE Aagje Bretton verkoper van 3/8 Romastraat 4oost 1780 259 290v
, AAGJE Aagje Bretton verkoper Noorderhaven 65 1783 261 50v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuik medicinae doctor koper huis en tuin Schritsen 35 1777 259 86r
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuik koper Vismarkt 1 1788 262 249r
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuik verkoper Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
HANEKUIK, AAGJE Aagje Hanekuik verkoper Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
HANEKUIK, AAGJE HIELKES meerderjarige vrijster Aagje Hylkes Hanekuik verkoper Franekereind ZZ 1769 257 131v
RUTGERS, AAGJE Aagje Rutgers verkoper Rapenburg 1 1792 264 64v
RUTGERS, AAGJE Aagje Ruts verkoper van 2/6 Hofstraat 15 1784 261 255r
, AAGJE Aagjen huurder Rozemarijnstraat 1 1737 249 211r
, AAGJE Aagjen Bretton koper Noorderhaven 62 1771 257 222v
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuik verkoper van 1/8 Noorderkade 13 1767 256 247r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuik verkoper van 1/8 Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuik verkoper van 1/8 Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuik verkoper van 1/8 Zoutsloot 57 1767 256 256r
HANEKUIK, AAGJE Aagjen Hanekuik verkoper van 1/8 Kruisstraat NZ 1767 256 257r
ANDRIES, AAGJE Aagjen Andries verkoper Zuiderhaven ZZ 1731 248 21v
BOUWES, AAGJE Aagjen Bouwes koper Voorstraat 1 1747 251 189v
JANS, AAGJE Aagjen Jans verkoper Noorderhaven 41 1737 249 198r
JANS, AAGJE de erfgenamen van wijlen Aagjen Jans verkoper Romastraat ZZ 1753 253 66r
, Aagniet Jogchaminne koper Vissersstraat 2 1752 252 181r
HANEKUIK, AAGJE Aagtje Hanekuik verkoper van 2/3 Noordijs 5 1804 267 93v
JAKOBS, AAKJE Aak Jacobs verkoper van 1/3 Lanen 33 1779 259 209v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aak Jacobs Houtkoper geniaarde koper Hoogstraat 1 1781 260 154v
HOUTKOPER, AKE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoper koper Noorderhaven 76 1783 261 115r
HOUTKOPER, AKE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoper koper Noorderhaven 78 1783 261 115r
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoper verkoper Noorderhaven 76 1791 263 330v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoper verkoper Noorderhaven 78 1791 263 330v
PIETERS, AKE de kinderen van wijlen Aake Pieters verkoper van 1/2 Brouwersstraat 3 1785 261 271v
ALLES, AALTJE Aalcke Alles koper Zuiderstraat 31 1619 230 169v
DOUWES, AALTJE Aalcke Douues verkoper Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 122v
JOHANNES, AALTJE Aalcke Johans koper William Boothstraat 16 1611 229 10v
PIETERS, AALTJE Aalcke Pyters verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52 1611 229 64r
RIENKS, Aaltgie Riencx verkoper onbekend 1611 229 8r
, AALTJE Aaltie Augustini koper Noorderhaven 65 1630 232 138r
BERG, AALTJE Aaltie van de Bergh verkoper Brouwersstraat 12noord 1720 246 86r
EELKEMA, AALTJE Aaltie van Eelcoma verkoper van 3/8 Noordijs OZ 1692 243 1r
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49r
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants aanhandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
HILLEBRANDS, AALTJE Aaltie Hillebrants verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v
KAMPEN, AALTJE Aaltie van Kampen koper huis Hofstraat 21midden 1732 248 89v
LAQUART, AALTJE ALLERTS Aaltie Allerts Laquert verkoper van 21/72 Zuiderhaven 1oud 1709 245 78r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies , voor zich verkoper van 1/2 (van de 2/3 verkochte parten) Rozengracht 6 1738 249 351r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies verkoper Raamstraat 3 1739 250 33v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys koper van een niet gespecificeerd deel huis Simon Stijlstraat 2 de Lutherse Kerk 1739 250 28v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderys verkoper van 6283/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Andrys verkoper Noorderhaven 80 1737 249 217r
ANDRIES, AALTJE Aaltie Andrys koper portie aandelen in een huis Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
AUKES, AALTJE Aaltie Aukes verkoper Voorstraat 67 1720 246 72v
BERENDS, AALTJE Aaltie Beernds koper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
BOK, AALTJE KLASES Aaltie Clases Bock koper Bargebuurt 1760 255 30v
KORNELIS, AALTJE Aaltie Cornelis verkoper Noordijs 25 1721 246 97v
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirks verkoper van 1/4 William Boothstraat 3 1732 248 91r
DIRKS, AALTJE wijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 25 1732 248 113r
DIRKS, AALTJE wijlen Aaltie Dirkx koper Karremanstraat 25 1732 248 113r
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirx verkoper Nieuwstraat 52 1696 243 261r
DOEKES, AALTJE Aaltie Doekes verkoper Voorstraat 57 1740 250 98r
DOUWES, AALTJE Aaltie Douues verkoper Drie Roemersteeg OZ 1656 237 71v
DOUWES, AALTJE Aaltie Douwes koper Schritsen 26 1738 249 266r
FOKKES, AALTJE Aaltie Fockes verkoper Zoutsloot 87 1747 251 183v
FOPPES, AALTJE Aaltie Foppes , meerderjarige dochter verkoper van 1/10 Noordijs 5 1683 241 244r
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen koper Hoogstraat 19 1740 250 80v
FRANSES, AALTJE Aaltie Fransen verkoper Bargebuurt 28 1753 253 104v
GERRITS, AALTJE wijlen Aaltie Gerrits verkoper Jekelsteeg 1 1633 233 82v
GJALTS, AALTJE Aaltie Gjalts koper Schritsen 37 1811 269 127r
HILLEBRANDS, AALTJE wijlen Aaltie Hilbrants erflater Midlumerlaan 1661 238 88r
HILLEBRANDS, AALTJE wijlen Aaltie Hilbrants erflater Midlumerlaan 1661 238 88r
HOTSES, AALTJE Aaltie Hotses koper door niaar 1 pm 9 einsen 4 penningen 3 roeden en 3 voeten bouwland met daarop een huisje ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
HOTSES, AALTJE de weduwe Aaltie Hotses naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1660 238 48r
JAKOBS, AALTJE Aaltie Jacobs koper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
JANS, AALTJE Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 27 1737 249 158v
JANS, AALTJE Aaltie Jans verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
JANS, AALTJE Aaltie Jans naastligger ten oosten Romastraat 27 1738 249 227r
JANS, AALTJE Aaltie Jans verkoper Vijver 8 1739 250 18v
JANS, AALTJE Aaltie Jans Bostijn koper huis Romastraat 29 1738 249 232r
JANS, AALTJE Aaltie Jans Bostijn naastligger ten westen Romastraat 29 1738 249 232r
JANS, AALTJE Aaltie Jansen aanhandelaar Sint Jacobstraat 2 1620 230 257r
JANS, AALTJE Aaltie Jansen verwandelaar Bildtstraat 17 1620 230 257v
JANS, AALTJE Aaltie Jansen verkoper Zuiderhaven ZZ 1696 243 253v
JELLES, AALTJE Aaltie Jelles verkoper Zoutsloot 64 1681 241 161r
JELLES, AALTJE Aaltie Jelles verkoper Droogstraat 77 1681 241 161r
JETSES, AALTJE Aaltie Jetses verkoper Zoutsloot 47 1719 246 49r
OEPKES, AALTJE Aaltie Oepkes verkoper Kerkpoortstraat 23 1747 251 191v
OEPKES, AALTJE Aaltie Oepkes verkoper Nieuwstraat 46 1747 251 198r
RINSES, AALTJE Aaltie Rinses koper door niaar Noorderhaven 7 1738 249 291r
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
SIEBRENS, AALTJE wijlen Aaltie Sybrens verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
TEEDES, AALTJE Aaltie Teedes verkoper Kerkpad 18 1741 250 193r
TEUNIS, AALTJE de erfgenamen van wijlen Aaltien Thoenis verpachter grond Heiligeweg 40 1626 231 115v
, AALTJE Aaltje turfmeetster huurder (p.j.) Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 290r
BIERMA, AALTJE Aaltje Bierma koper Voorstraat 14 1759 254 219r
DALFSEN, AALTJE Aaltje van Dalsen geniaarde koper Zoutsloot 39 1787 262 196r
DALFSEN, AALTJE Aaltje van Dalsen koper Nieuwstraat 35 1792 264 45v
DALFSEN, AALTJE wijlen Aaltje van Dalsen verkoper Lanen 91 1793 264 127v
, AALTJE Aaltje van Dalzen koper Noorderhaven 24 1782 260 244r
, AALTJE Aaltje van Dalzen verkoper Noorderhaven 24 1784 261 200r
, AALTJE Aaltje van Dalzen koper Lanen 91 1789 263 146v
DONKER, AALTJE Aaltje Donker koper Droogstraat 18 1751 252 177v
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersma verkoper Nieuweburen 27 1759 254 233v
ELGERSMA, AALTJE Aaltje Elgersma huurder Bildtstraat 21 1769 257 141r
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reidsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
, AALTJE Aaltje Fontein van Reydsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
FRANSEN, AALTJE Aaltje Fransen verkoper Molenpad 1 1810 269 68r
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper van 1/4 Voorstraat 97achter 1737 249 187v
MENALDA, AALTJE vrouw Aaltje Menalda verkoper Bildtstraat 3 1755 253 201r
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper Prinsenstraat 4 1761 255 83v
MENALDA, AALTJE Aaltje Menalda verkoper Noordijs 5 1774 258 137v
MULDER, AALTJE Aaltje Mulder koper Voorstraat 70 1784 261 193r
NAUTA, AALTJE Aaltje Nauta verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
NAUTA, AALTJE Aaltje Nauta verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
NOREL, AALTJE Aaltje Norel, meerderjarige vrijster koper van 1/2 voorhuis Heiligeweg 3 1786 262 128r
NOREL, AALTJE Aaltje Norel, meerderjarige vrijster koper van 1/2 achterhuis Heiligeweg 3achter 1786 262 128r
NOREL, AALTJE Aaltje Norel naastligger ten oosten Lanen 86 1787 262 174v
NOREL, EELSE Aaltje Norel naastligger ten zuiden Lanen 91 1789 263 146v
OOSTERVELD, AALTJE Aaltje Oosterveld koper huis Hoogstraat 28 1767 256 245v
OOSTERVELD, AALTJE Aaltje Oosterveld verkoper Hoogstraat 28 1769 257 113v
REUS, AALTJE Aaltje Reus koper Voorstraat 19 1797 265 21v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Vijverstraat 30 1808 268 156r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Vijverstraat 28 1808 268 156r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Bargebuurt 26 1808 268 174v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Hofstraat 21west 1808 268 176r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Lanen 37 1808 268 179r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Romastraat NZ 1808 268 180v
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Schritsen 26 1808 268 182r
STOK, AALTJE Aaltje H. van der Stok verkoper Kleine Bredeplaats 15 1808 268 183v
STOK, AALTJE Aaltje van der Stok verkoper van 1/4 Dijkswal 10 1809 268 212r
, AALTJE Aaltje Tjarda verkoper Voorstraat 48 1782 260 163v
VRIES, AALTJE Aaltje de Vries koper Tiepelsteeg 1797 265 19v
WIJNSMA, AALTJE Aaltje T. Wijnsma, bejaarde vrijster verkoper Hoogstraat 21 1808 268 168r
WYBENGA, AALTJE Aaltje Wybenga verkoper van 1/3 Hofstraat 26 1793 264 156r
WYBENGA, AALTJE Aaltje Wybenga verkoper Noorderhaven 95 1800 265 230r
, AALTJE Aaltje Wynekes koper Hofstraat 25 1801 265 288r
, AALTJE Aaltje Wynekes naastligger ten westen Hofstraat 25 1801 265 288r
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstra koper Havenplein 16 1774 258 183r
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstra begunstigde van een lijfrente (p.j.) Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
ENS, AALTJE AGES Aaltje Aeges Ens verkoper onbekend 1664 238 204r
ALBERTS, AALTJE Aaltje Albarts verkoper Achterstraat NZ 1665 239 3r
AUGUSTINUS, AALTJE Aaltje Augustinus koper Zuiderhaven 48 1664 238 239r
BERENDS, AALTJE Aaltje Beernds koper huis Nieuwstraat 34 1772 258 60r
KLASES, EELSE wijlen Aaltje Claeses verkoper Zoutsloot 1 1757 254 87r
KLASES, AALTJE Aaltje Clases koper Bargebuurt 6 1664 238 230v
KLASES, AALTJE weduwe Aaltje Clases huurder Zoutsloot NZ 1757 254 107v
KLASES, AALTJE weduwe Aaltje Clases verkoper Zoutsloot NZ 1757 254 107v
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blok verkoper Bildtstraat 14 1780 259 270v
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blok koper Heiligeweg 3 1782 260 222r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blok koper Lanen 91achter 1782 260 306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blok naastligger ten oosten Lanen 91achter 1782 260 306r
BLOK, AALTJE KORNELIS Aaltje Cornelis Blok naastligger ten zuiden Lanen 91achter 1782 260 306r
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirks koper van 1/2 Lanen 45 1663 238 178r
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirx koper Grote Kerkstraat 33 1665 239 4ra
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes koper Zuiderhaven 17 1784 261 146r
DOUWES, AALTJE Aaltje Douwes verkoper Franekereind 17 1805 267 108r
JONG, AALTJE DOUWES verkoper Aaltje Douwes de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 9 1808 268 84r
JONG, AALTJE DOUWES Aaltje Douwes de Jong verkoper Noorderhaven 9 1808 268 84r
, AALTJE Aaltje Eercx verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks koper Kerkpoortstraat 59 1761 255 56r
FOKKES, AALTJE Aaltje Fokkes koper Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen verkoper Hoogstraat 19 1753 253 103v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen huurder (p.j.) Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Molenpad 1 1784 261 243v
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen koper Moriaanstraat 12 1803 266 262r
FRANSES, AALTJE Aaltje Fransen naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1803 266 262r
FRANSES, AALTJE wijlen Aaltje Fransen erflater Moriaanstraat 12 1810 269 70v
FRANSES, AALTJE Aaltje Franzen melktapper koper Grote Kerkstraat 1789 263 130r
FRANSES, AALTJE wijlen Aaltje Franzen erflater Molenpad 5 1810 269 73r
FREERKS, AALTJE Aaltje Freerks koper Lanen 66achter 1810 269 29r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits verkoper Noorderhaven 114 1731 248 55r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits koper Voorstraat 52west 1758 254 118r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits verkoper Karremanstraat 17 1774 258 185r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits koper Zuiderstraat 6 1789 263 90v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerrits koper Hoogstraat 38 1809 268 280r
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts koper Lanen 36 1782 260 191v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts verkoper Romastraat 35 1783 261 46v
GERRITS, AALTJE Aaltje Gerryts verkoper Zuiderstraat 6 1801 265 284r
HANSES, AALTJE Aaltje Hanses verkoper Vijverstraat 5 1758 254 163r
HANSES, AALTJE wijlen Aaltje Hanses erflater Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
HANSES, AALTJE wijlen Aaltje Hanses erflater Noorderhaven 14 1759 254 218ar
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Schritsen 26 1758 254 150r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes geniaarde koper Zuiderplein 5noord 1764 256 85r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Hoogstraat 28 1765 256 121r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Schritsen 52 1765 256 122r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper van 1/2 Voorstraat 16 1766 256 179r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Voorstraat 76 1766 256 211r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Havenplein 18oost 1766 256 226r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Hoogstraat 28 1767 256 245v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Schritsen 52 1767 256 260v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Voorstraat 16 1768 257 38v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes eigenaar van 1/2 Voorstraat 16 1768 257 38v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Havenplein 18oost 1768 257 58v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Hofstraat 23 1768 257 68v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Voorstraat 16 1769 257 111r
HARKES, AALTJE wijlen Aaltje Harkes erflater Hofstraat 23 1784 261 181r
HARMENS, AALTJE Aaltje Harmens , wonende in het gasthuis verkoper Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
HARMENS, AALTJE de nagelaten kinderen van Aaltje Harmens verkoper Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
HARMENS, AALTJE wijlen Aaltje Harmens verkoper Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks koper 1/2 schoenmakersperk Kerkpoortstraat 1748 251 216r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks huurder (p.w.) Molenpad 1757 254 64r
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks koopvrouw verkoper van 1/3 Zoutsloot 83 1759 254 245v
HENDRIKS, AALTJE Aaltje Hendriks verkoper van 1/4 Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts koper Grote Bredeplaats 6west 1755 253 208v
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts verkoper Zoutsloot 20 1756 253 252r
HUBERTS, AALTJE Aaltje Huiberts verkoper Grote Bredeplaats 6west 1761 255 102r
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Camminga verkoper Hofstraat 25 1781 260 78v
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Camminga verkoper Wasbleek 92 1781 260 80r
KAMMINGA, AALTJE HIELKES Aaltje Hylkes Camminga verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
JAKOBS, AALTJE Aaltje Jacobs verkoper Droogstraat 61 1662 238 135r
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Voorstraat 17west 1664 238 239v
JANS, AALTJE Aaltje Jans koper Kerkpad 20 1682 241 213v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Kleine Kerkstraat 18 1731 248 41v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
JANS, AALTJE Aaltje Jans huurder Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper van 5/8 Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
JANS, AALTJE Aaltje Jans eigenaar en bewoner Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Franekereind 27 1784 261 251r
JANS, AALTJE Aaltje Jans verkoper Achterstraat NZ 1799 265 180v
JANS, AALTJE Aaltje Jans Bostijn verkoper Hondenstraat 2 1704 244 247v
JONGEMA, AALTJE JANS Aaltje Jans Jongma verkoper Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburg koper 1/2 woning gebruikt als bakkerij Rozenstraat 3 1798 265 83r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburg huurder (p.j.) Rozenstraat 3 1798 265 83r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburg naastligger ten zuiden Rozenstraat 3 1798 265 83r
KRONENBURG, AALTJE JANS Aaltje Jans Kroonenburg naastligger ten noorden Rozenstraat 3 1798 265 83r
JILLES, AALTJE Aaltje Jielles koper Zoutsloot 36 1759 254 205v
JILLES, AALTJE Aaltje Jiellis verkoper Zoutsloot 36 1774 258 140v
JOHANNES, AALTJE Aaltje Johannes verkoper van 1/48 Karremanstraat 23 1760 254 255r
JOHANNES, AALTJE wijlen Aaltje Johannes erflater Zuiderplein 3 1765 256 266v
JOHANNES, AALTJE Aaltje Johannes koper Romastraat 25 1810 269 18r
LIEUWES, AALTJE Aaltje Lieuwes verkoper Gardenierstraat 12 1761 255 76r
MARTENS, AALTJE Aaltje Martens verkoper van 1/2 Zoutsloot 98 1781 260 13r
MEINERTS, AALTJE Aaltje Meinerts verkoper Nieuwstraat 16 1753 253 63v
MINNES, AALTJE Aaltje Minnes winkelierse koper huis, loods en plaats Lanen 26 Jerusalem 1753 253 115v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Franekereind 21 1775 258 214r
PIETERS, AALTJE meerderjarige vrijster Aaltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Zuiderhaven 33 1785 262 36r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1801 265 306r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters verkoper Noorderhaven 98achter 1801 265 308r
PIETERS, AALTJE wijlen Aaltje Pieters verkoper Zuiderhaven 33 1809 268 253r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1810 269 64v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pyters verkoper Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 6 1759 254 194v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pyters Roorda verkoper van 1/9 Noorderhaven 8 1759 254 196v
ROORDA, AALTJE PIETERS Aaltje Pytters Roorda verkoper Zuiderhaven 17 1741 250 6ra
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
BAERDT, AALTJE REINS Aaltje Reins Baard verkoper van 1/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
WYNIA, AALTJE REINS jongedochter Aaltje Reins Winia koper ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
RINTJES, AALTJE Aaltje Rintjes verkoper Lanen 34 1778 259 150v
, AALTJE Aaltje Ruwes koper kamer Rommelhaven 18 1665 239 4ra
SAKES, AALTJE Aaltje Sakes koper Zoutsloot 1 1755 253 233v
REITSMA, AALTJE SIEBRENS Aaltje Sibrandus Reidsma verkoper Lanen 85oost 1800 265 214v
SJOERDS, AALTJE wijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhoff erflater Schritsen 16 1689 242 279v
SJOERDS, AALTJE wijlen Aaltje Sjoerdts Klempenhoff erflater Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitters Bontekoe koper door niaar huis Hoogstraat 18 1782 260 302v
STITTERTS, AALTJE Aaltje Stitterts koper Lanen 7 1763 255 217v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Bontekoe verkoper Hoogstraat 18 1787 262 211v
BONTEKOE, AALTJE STITTERTS Aaltje Stitterts Bontekoe koper Brouwersstraat 3 1788 263 2v
GROOT, AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltje Sybrens de Groot verkoper Havenplein 26 1806 267 252r
SIEMENS, AALTJE Aaltje Symons verkoper Zoutsloot 52 1762 255 134v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis koper huis Rozemarijnstraat 3 1753 253 126v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis verkoper Rozemarijnstraat 3 1766 256 208r
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
TJERKS, EELSE Aaltje Tjerks naastligger ten zuiden Molenpad 1757 254 64r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Noordijs 12 1753 253 89r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper huis Wortelstraat 6 1774 258 141v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems koper Bargebuurt 20 1774 258 142v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Bargebuurt 20 1774 258 182v
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems verkoper Wortelstraat 6 1779 259 175r
WILLEMS, AALTJE Aaltje Willems huurder (p.w.) Hoogstraat 34 1802 266 154v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes koper Lanen 36 1760 255 12v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes eigenaar en bewoner voorwoning Lanen 36 1782 260 191v
WIEBES, AALTJE Aaltje Wybes verkoper Lanen 36 1782 260 191v
KOK, AALTJE WIETSES Aaltje Wytses de Kok koper huis Grote Bredeplaats 3 1799 265 156r
SIETSES, AALTJE Aaltje Zytses koper Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
JANS, AALTJE wijlen Aaltjen Jans verkoper Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
JANS, AALTJE wijlen Aaltjen Jans verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1781 260 113r
JANS, Aaltye Jans verkoper Noordijs 4 1619 230 179v
DOOITSES, AREND Aane Dooitses mr. bontwever koper huis Liemendijk ZZ 1777 259 29v
DOOITSES, AREND wijlen Aane Dooytzes bontwever erflater Liemendijk ZZ 1783 261 52r
EEUWES, AREND Aane Ieves koper huis Liemendijk ZZ 1783 261 52r
JANS, AREND Aane Jans naastligger ten zuiden Rozenstraat 4 1748 251 221v
JANS, Aanneke Jans , e.a. naastligger ten zuiden Vijverstraat 20 1777 259 68v
TEUNIS, ARENDJE de erfgenamen van wijlen Aantje Teunis eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
BERENDS, ARJEN Aarjen Beerns naastligger ten westen Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
KLASES, AREND Aarn Claes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1642 235 24r
IJSBRANDS, AREND Aarn Isbrants naastligger ten noordoosten Zuiderhaven 29 1619 230 195r
, AREND Aarnt wever naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1688 242 240v
NIEUWENHUIS, AREND Aarnt Nieuwenhuis strandmeester koper huis Zuiderhaven ZZ 1698 243 389r
KLASES, AREND Aarnt Claessen koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1642 235 35r
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakker verkoper Franekereind 29west 1611 229 62v
GERRITS, AREND Aarnt Gerryts bakker verkoper Franekereind 29oost 1611 229 63r
HANSES, AREND wijlen Aarnt Hansen verkoper van 1/2 Franekereind 23west 1684 242 13r
HANSES, AREND Aarnt Hansen naastligger ten noorden Achterstraat ZZ 1689 242 286v
IJSBRANDS, AREND het huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 29 1641 234 148v
IJSBRANDS, AREND het huis van de erfgenamen van wijlen Aarnt Isbrants naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1641 234 148v
JANS, AREND Aarnt Jans Swijnsvelt koper huis en schuur Hondenstraat 9 1611 229 45v
KOEDIJK, AREND NANNES het nieuw gebouwde huis van Aarnt Nanninghs Koedijk, c.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1665 239 4r
KOEDIJK, AREND NANNES Aarnt Nanninghs Koedijk verkoper Zuiderhaven 15 1665 239 4r
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper 1/2 kamer onbekend 1661 238 81r
SIPKES, AREND Aarnt Sipkes koper provisioneel 1/2 kamer onbekend 1661 238 8va
ANNES, Aarntgien Annes koper provisioneel Zuiderhaven ZZ 1604 228 404r
JAKOBS, AARON Aaron Jacobs huurder Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
JACOBIDES, AART burgemeester Aart Jacobides verkoper Kleine Bredeplaats 5 1710 245 130r
KLASES, AART Aart Clasen naastligger ten noorden Droogstraat 61 1662 238 135r
KORNELIS, AART Aart Cornelis verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks schilder verkoper Steenhouwersstraat 2 1690 242 306r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks , c.u. mr. schilder koper huis Brouwersstraat 14 1712 245 180r
HENDRIKS, AART Aart Hendricks mr. schilder naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
HESSELS, AART Aart Hessels mr. wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 4 1739 250 72v
JAKOBS, AART Aart Jacobs mr. chirurgijn koper huis Vijver 7 1687 242 200r
JAKOBS, AART Aart Jacobs mr. chirurgijn verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r
JAKOBS, AART vroedsman Aart Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
JAKOBS, AART vroedsman Aart Jacobs naastligger ten westen Vijver 6tuin 1695 243 167r
JANS, AART Aart Jans Swijnsvelt naastligger ten oosten Zuiderstraat 1612 229 69r
JOHANNES, AART Aart Joannes naastligger ten westen Voorstraat 55achter 1654 236 268v
JOHANNES, AART de hof van de weduwe van Aart Joannis naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1660 238 20v
JOHANNES, AART de erfgenamen van wijlen Aart Joannis naastligger ten westen Lanen 33 1668 239 21va
JOHANNES, AART Aart Johannis naastligger ten westen Lanen 33 1644 235 99v
RIENKS, AART Aart Riencks koper ledige plaats Brouwersstraat WZ 1621 230 258r
WILLEMS, AART Aart Willems koper huis, schuur of gorthuis, mosterdmolen Karremanstraat 27 1673 240 121v
, Aartgien lijndraaier naastligger ten oosten Achterstraat 1611 229 35v
, de lijnbaan van Aartgien naastligger ten oosten Liemendijk 1612 229 69r
, de lijnbaan van Aartgien naastligger ten oosten Anjelierstraat 1612 229 69r
JARICHS, AARTJE Aartje Jarighs verkoper Rozengracht 5 1681 241 173r
WOPKES, AATJE Aat Wopckes verkoper Zoutsloot 40 1613 229 142r
BOTES, ATE Aate Bottes koper provisioneel en finaal huis met mouterij en brouwerij erachter en een loods en ledige plaats ten oosten Rozengracht 19 1664 238 23va
BOTES, ATE de crediteuren van Aate Bottes , c.u. verkoper Rozengracht 19 1666 239 55v
JAKOBS, ATE Aate Jacobs schipper op Leeuwarden naastligger ten oosten Franekereind 26 1669 239 36ra
WIARDA, Ab. Wiarda secretaris van Baarderadeel geniaarde koper Grote Bredeplaats 8west_voor 1773 258 127r
EKEMA, ABE Abbas Ecoma gerechtsbode koper 8/10 huis Noordijs 5 1683 241 244r
EKEMA, ABE Abbas Ecoma gerechtsbode koper provisioneel 2/10 huis Noordijs 5 1683 241 66va
EKEMA, ABE Abbas Ecoma naastligger ten noorden Noordijs 7 1687 242 165r
EKEMA, ABE wijlen Abbas Ecoma gerechtsbode verkoper Noordijs 5 1691 242 23ra
LUDINGA, ABE ds. Abbas Ludinga predikant verkoper Gardenierstraat 14 1695 243 149v
, ABE Abbe smid verkoper Voorstraat 1602 228 313r
, ABE de weduwe van Abbe smid naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1699 243 400r
SMID, ABE Abbe Smid, n.u. naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1782 260 257v
SMID, ABE Abbe Smit koopman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
SMID, ABE Abbe Smit koopman verkoper Grote Kerkstraat 23 1785 262 11r
SMID, ABE Abbe Smit koopman verkoper Grote Kerkstraat 21 1787 262 220v
SMID, ABE Abbe Smitt naastligger ten noorden Brouwersstraat 22 1783 261 35r
SMID, ABE Abbe Smitt koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 6 1785 262 46r
SMID, ABE Abbe Smitt koopman verkoper q.q. huis (p.j.) Hoogstraat 16 1787 262 181r
SMID, ABE Abbe Smitt koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1789 263 157v
SMID, ABE Abbe Smitt koopman verkoper Brouwersstraat 18 1789 263 157v
SMID, ABE Abbe Smitt koopman naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1789 263 159r
SMID, ABE Abbe Smitt koopman verkoper Brouwersstraat 20 1789 263 159r
AKES, ABE Abbe Aekes verkoper Lanen 62 1669 239 35ra
AKES, ABE Abbe Aekes naastligger ten noorden Noordijs 7 1684 242 2va
BOER, ABE AMES Abbe Aemes de Boer verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 4 1600 228 205v
ARENDS, ABE Abbe Aenes verkoper Gardenierstraat 1597 228 44r
ARENDS, ABE Abbe Aenes aanhandelaar kamer Heiligeweg 46 1602 228 286r
AMES, ABE Abbe Ames verkoper Romastraat NZ 1599 228 174r
ANNES, ABE Abbe Annes verkoper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v
ASSES, ABE de kamer van de weduwe van Abbe Assis naastligger ten noorden Hofstraat 1640 234 93v
AUKES, ABE huurder van de woning Abbe Aukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1695 243 134r
AUKES, ABE de woning van Abbe Aukes naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1695 243 134r
AUKES, ABE Abbe Aukes koper door niaar Romastraat 1 1706 244 334r
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-04-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1597 228 60v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) onbekend 1597 228 60v
BAUKES, ABE Abbe Bauckes koper huis met de ledige plaats daarachter Kerkpoortstraat NZ 1600 228 187r
KOENRAADS, ABE weduwe en crediteuren van wijlen burgemeester Abbe Coenraads verkoper Rozengracht 22 1639 234 85v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraadts verkoper Zoutsloot 21 1626 231 109v
KOENRAADS, ABE burgemeester Abbe Coenraadts naastligger ten zuiden Kerkpoort (gebied) 1637 234 42r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraeds koper huis en plaats Rozengracht 18 1631 233 15r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraeds naastligger ten oosten Rozengracht 18 1631 233 15r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Schritsen 4 1636 234 10r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) ZZ 1636 234 10r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraedts verkoper q.q. Both Apothekerstraat 4 1636 234 13v
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraets koopman koper 1/2 ovenhuis, ledige plaats met daarachter het panwerk en loods Rozengracht 30 1629 232 107r
KOENRAADS, ABE Abbe Coenraets verkoper q.q. Grote Kerkstraat 36 1631 232 186r
KOENRAADS, ABE het panwerk van Abbe Coenraets naastligger ten oosten Rozengracht 20 1634 233 139r
KORNELIS, ABE Abbe Cornelis naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1754 253 188r
DIRKS, ABE Abbe Dirx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1660 238 63r
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieter koper 5/6 dubbele woning Hofstraat 31 1681 241 155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieter erfgenaam en eigenaar van de overige 1/6 part Hofstraat 31 1681 241 155v
DOUWES, ABE Abbe Douwes rogverschieter verkoper Hofstraat 31 1681 241 158v
DOUWES, ABE Abbe Douwes naastligger ten oosten Hofstraat 15 1703 244 227v
DOUWES, ABE Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1704 244 245v
DOUWES, ABE Abbe Douwes naastligger ten oosten Hofstraat 13 1707 245 9r
DOUWES, ABE de kamer van Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1709 245 314v
DOUWES, ABE de kamer van de weduwe van Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17 1730 247 351v
DOUWES, ABE de weduwe van Abbe Douwes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1733 248 265r
, ABE Abbe Ebrichs naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1632 233 47r
, ABE Abbe Elbrichs verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r
, ABE Abbe Elbrichs , c.u. hoedenmaker huurder Voorstraat 34 1631 232 172v
, ABE Abbe Elbrichs hoedenmaker koper 1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uythanght Voorstraat 91 de Grauwe Gans 1631 233 14r
, ABE Abbe Elbrichs hoedenmaker koper 1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uytsteeckt Voorstraat 91 de Grauwe Gans 1631 233 14v
, ABE Abbe Elbrichs , voor zijn kinderen verkoper Voorstraat 91 1635 233 175v
FEITES, ABE Abbe Feites naastligger ten westen Rommelhaven 4 1692 242 403r
FEITES, ABE de weduwe van Abbe Feites naastligger ten westen Noordijs 5achter 1692 243 1v
FEITES, ABE Abbe Feites wijdschipper verkoper Noordijs 5 1697 243 318v
FEITES, ABE Abbe Feites wijdschipper verkoper q.q. Noordijs 5 1697 243 7va
FEITES, ABE de weduwe van Abbe Feites naastligger ten oosten Schritsen 8 1709 245 81r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites naastligger ten westen Schritsen 14 1709 245 84r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites naastligger ten noorden Schritsen 14 1709 245 84r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 14 1709 245 84r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites wijdschipper verkoper Schritsen 18 1709 245 96r
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites wijdschipper naastligger ten noorden Schritsen 12 1709 245 98v
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites wijdschipper verkoper Schritsen 12 1709 245 98v
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites verkoper Schritsen 10 1710 245 108v
FEITES, ABE wijlen Abbe Feites wijdschipper verkoper Carl Visschersteeg WZ 1710 245 121r
FEITES, ABE de minderjarige kinderen van Abbe Feytes , voor zijn kinderen wijdschipper verkoper van 1/4 Franekereind 30west 1693 243 27r
FEITES, ABE Abbe Feytes wijdschipper naastligger ten oosten Rommelhaven 2west 1699 243 403r
FRANSES, ABE Abbe Fransen rogmeter naastligger ten noorden Schoolsteeg 1599 228 142v
FRANSES, ABE wijlen Abbe Fransen verkoper Schoolsteeg 1619 230 158v
FRANSES, ABE grondpacht uit het huis van Abbe Fransses eigenaar perceel Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
FRANSES, ABE grondpacht uit het huis van Abbe Fransses eigenaar perceel Schoolsteeg 1606 228 527r
GERRITS, ABE Abbe Gerryts verkoper q.q. Schritsen 60 1619 230 170v
HARINGS, ABE Abbe Haringhs verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r
HARINGS, ABE Abbe Haringhs naastligger ten noorden onbekend 1621 230 259r
HARINGS, ABE Abbe Harings verkoper Voorstraat 66 1624 230 391v
HARINGS, ABE Abbe Harings verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1625 231 71v
HARINGS, ABE Abbe Harings naastligger ten noorden Nieuwstraat 50 1629 232 85r
HARINGS, ABE wijlen Abbe Harings verkoper William Boothstraat 27 1649 236 96v
IEDES, ABE Abbe Ides consenteert ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 329r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1659 238 10r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs eerdere bewoner Bildtstraat 19 1676 240 229v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs mr. smid koper huis Achterstraat NZ 1684 242 21r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs mr. smid koper huis Achterstraat 2 1684 242 21v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1692 242 396r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 6voor 1738 249 231r
JAKOBS, ABE de erfgenamen van wijlen Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 6voor 1751 252 131v
JANS, ABE Abbe Jans turfdrager koper huis Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
JANS, ABE Abbe Jans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1754 253 139r
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1743 251 19r
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
JANS, ABE Abbe Jansen turfdrager verkoper q.q. Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
JANS, ABE Abbe Jansen winkelier en turfdrager koper 1/2 huis Noorderhaven 112 1756 254 11v
JANS, ABE Abbe Jansen , c.u. winkelier en turfdrager eigenaar van 1/2 Noorderhaven 112 1756 254 11v
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1760 255 22r
JANS, ABE Abbe Jansen binnenvader diaconiehuis koper woning Bargebuurt 18 1765 256 104v
JANS, ABE Abbe Jansen naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1766 256 154r
HILVERDA, ABE JANS Abbe Jansen Hilwerda mr. bakker koper hof met bomen, en planten Molenpad 9tuin 1784 261 154v
JANS, ABE Abbe Janzen koper 1/2 huis Noorderhaven 112 1755 253 229r
LUITJENS, ABE Abbe Luitjens verkoper Heiligeweg 25 1666 239 62v
LUCAS, ABE Abbe Luyckes naastligger ten westen Franekereind 19 1664 238 231r
RINSES, ABE Abbe Rinses , c.u. kuiper koper huis genaamd het Vergulde Radt Brouwersstraat 21 het vergulde Rad 1675 240 182r
RINSES, ABE de weduwe van wijlen Abbe Rinses kuiper verkoper Brouwersstraat 21 1682 241 199v
RINSES, ABE Abbe Rinses mr. scheepstimmerman koper Zuiderhaven ZZ 1691 242 344r
RINSES, ABE de kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1693 243 64r
RINSES, ABE de kamer van Abbe Rinses naastligger ten oosten Werfpad 1693 243 68v
RINSES, ABE Abbe Rinses mr. scheepstimmerman verkoper Werfpad 1699 243 396r
RINSES, ABE Abbe Rinses scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven ZZ 1699 244 19r
RINSES, ABE Abbe Rinses naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1711 245 139r
RINSES, ABE Abbe Rinses mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
RINSES, ABE Abbe Rinses koper huis Brouwersstraat 12noord 1720 246 86r
RINSES, ABE Abbe Rinses mr. kuiper naastligger ten westen Noorderhaven 114 1731 248 55r
RINSES, ABE de erfgenamen van wijlen Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid 1743 250 300r
RINSES, ABE de weduwe van Abbe Rinses huurder (p.j.) Franekereind 4 1751 252 111r
RINSES, ABE de erfgenamen van wijlen Abbe Rinses naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
RINSES, ABE wijlen Abbe Rinses kuiper verkoper Noorderhaven 112 1755 253 229r
RINSES, ABE de weduwe van Abbe Rinses , c.s. huurder Scheerstraat 1 1757 254 92r
SEERPS, ABE Abbe Seerps koper twee kamers Liemendijk NZ 1682 241 232r
SEERPS, ABE Abbe Seerps , c.u. kooltjer koper huis, paardenstal, loods en plaats Droogstraat ZZ 1683 242 8r
SEERPS, ABE Abbe Seerps geniaarde koper Vijverstraat 17 1685 242 64v
SEERPS, ABE Abbe Seerps kooltjer koper door niaar twee kamers Liemendijk NZ 1687 242 171v
SEERPS, ABE Abbe Seerps kooltjer koper huis genaamd de Drie Weyten Bollen Hoogstraat 28 de Drie Weiten Bollen 1690 242 328r
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopman verkoper Liemendijk NZ 1694 243 102v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost 1696 243 250v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopman verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor 1698 243 368v
SEERPS, ABE Abbe Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 3 1700 244 54v
STEFFENS, ABE de verkoper Abbe Steffens naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19 1611 229 36v
STEFFENS, ABE Abbe Steffens , voor zich en zijn kinderen verkoper Grote Kerkstraat 19 1611 229 36v
STEFFENS, ABE Abbe Stevens verkoper Kromme Elleboogsteeg 1597 228 51r
, ABE Abbe Sytgies naastligger ten oosten Weverstraat 15 1603 228 355r
TJEBBES, ABE Abbe Tjebbes , zoon van de verkoopster consenteert ten zuiden van Harlingen 1599 228 167v
WATSES, ABE wijlen Abbe Watses verkoper Grote Bredeplaats 25 1604 228 384v
WATSES, ABE wijlen Abbe Watses verkoper Grote Bredeplaats 27 1604 228 384v
WATSES, ABE wijlen Abbe Watses eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
HILVERDA, ABE Abe Hilverda koopman verkoper q.q. Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
HILVERDA, ABE Abe Hilverda koopman verkoper q.q. Voorstraat 22 1795 264 271v
HILVERDA, ABE Abe Hilwerda naastligger ten oosten Moriaanstraat 8 1788 263 6r
HILVERDA, ABE Abe Hilwerda naastligger ten westen Noorderhaven 68 1790 263 224v
HILVERDA, ABE Abe Hilwerda naastligger ten westen Voorstraat 25 1790 263 224v
HILVERDA, ABE Abe Hilwerda mr. bakker koper q.q. door niaar Voorstraat 31 1793 264 86r
, ABE Abe Hiverda mr. bakker naastligger ten oosten Moriaanstraat 4 1784 261 242v
, ABE Abe Hiverda mr. bakker naastligger ten zuiden Moriaanstraat 4 1784 261 242v
, ABE Abe Lenses verkoper Zoutsloot 94 1767 257 31v
, ABE Abe Astiens koper kamer Wortelstraat NZ 1603 228 358r
, ABE Abe Asties naastligger ten noorden Heiligeweg 29 1616 230 51v
DIRKS, ABE Abe Dircx , c.u. koper twee kamers Kerkpoortstraat 1660 238 15v
DIRKS, ABE Abe Dircx verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1666 239 42v
DOUWES, ABE burgervaandrig Abe Douwes koopman koper Hoogstraat 9 1676 240 224r
DOUWES, ABE burgervaandrig Abe Douwes koopman koper Droogstraat 65 1676 240 225r
DOUWES, ABE wijlen Abe Douwes naastligger ten oosten Hoogstraat 7 1686 242 106r
DOUWES, ABE wijlen Abe Douwes naastligger ten noorden Hoogstraat 7 1686 242 106r
DOUWES, ABE Abe Douwes , c.u. koper kamer Hofstraat 13 1692 243 19r
DOUWES, ABE de schuur van de weduwe van Abe Douwes naastligger ten oosten Droogstraat 63 1693 243 42v
ERNSTES, ABE Abe Ernstes koper woning Zoutsloot 1 1716 245 272v
HARMENS, ABE wijlen Abe Harmens bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
HARMENS, ABE de weduwe van Abe Harmens huurder (p.w.) Achterstraat 18 1782 260 310r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopman verkoper q.q. Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 215r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopman verkoper q.q. Wasbleek 92 1782 260 216r
HIELKES, ABE Abe Hylkes koopman verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
HIELKES, ABE huisman Abe Hylkes koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
HIELKES, ABE wijlen Abe Hylkes verkoper Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
HIELKES, ABE huisman Abe Hyltjes koper huis Noordijs 8 1764 256 19v
HIELKES, ABE huisman Abe Hyltjes verkoper Noordijs 8 1777 259 72r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs smid naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1662 238 138r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1664 238 204v
JAKOBS, ABE de smederij gebruikt door Abe Jacobs smid naastligger ten oosten Achterstraat 5 1686 242 113v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs mr. ijzersmid koper huis en smederij Zuiderstraat 8 1724 246 190r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs huurder voor 7 jaren Zuiderstraat 31 1724 246 198v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 6voor 1736 249 137r
JAKOBS, ABE Abe Jacops , c.u. koper huis Bildtstraat 19 1649 236 99r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilverda mr. bakker koper huis Moriaanstraat 12 1789 263 72v
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerda mr. bakker koper Voorstraat 23 1782 260 196r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerda huurder (p.j.) Voorstraat 23 1782 260 196r
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerda mr. bakker verkoper Voorstraat 23 1803 266 256v
HILVERDA, ABE JANS Abe Jans Hilwerda mr. bakker verkoper Moriaanstraat 12 1803 266 262r
JANS, ABE Abe Jansen huurder Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
JANS, ABE Abe Janssen koopman niaarnemer Nieuwstraat 38 1643 235 96r
JELTES, ABE Abe Jeltes , voor zijn kinderen mr. bakker en ontvanger verkoper Heiligeweg 58 1671 240 8va
JOHANNES, ABE Abe Johannes huurder van 1/2 (p.j.) Grote Kerkstraat 25 1802 266 127r
JOHANNES, ABE Abe Johannes , c.u. huurder gedeelte (p.j.) Grote Kerkstraat 25 1803 266 243v
LINSES, ABE Abe Lenses naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1760 254 254r
LINSES, ABE Abe Lenses naastligger ten zuiden Zoutsloot 92 1762 255 141r
LINSES, ABE Abe Lensis , c.soc. naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1750 252 97r
LUITJENS, ABE Abe Luytjens naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1665 239 23r
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes huurder Bargebuurtspoortje 10 1761 255 48v
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes huurder Bargebuurt 14 1780 259 242v
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14 1781 260 12r
MINNES, ABE wijlen Abe Minnes verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16 1781 260 12r
PIETERS, ABE de stal van Abe Pieters koopman naastligger ten oosten Molenpad 14 1675 240 170v
PIETERS, ABE Abe Pieters koopman verkoper q.q. Noorderhaven 104 1681 241 39va
PIETERS, ABE de erfgenamen van wijlen Abe Pyters koopman naastligger ten zuiden Noordijs 4 1693 243 54r
PIETERS, ABE Abe Pytters verkoper q.q. Zoutsloot 98 1673 240 114r
RITSKES, ABE Abe Ritskes koper q.q. Schritsen 15 1661 238 104v
SEERPS, ABE Abe Seerps kooltjer naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1689 242 301v
SEERPS, ABE Abe Seerps kooltjer koper huis met een vrij in- en uitgang in de steeg naar de haven Voorstraat 5 1684 242 4va
SEERPS, ABE Abe Serps , c.u. kooltjer koper huis Schritsen 8 1688 242 241v
SIEBES, ABE Abe Sybes naastligger ten westen Rommelhaven 20 1715 245 238r
SIEBES, ABE Abe Sybes naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter 1729 247 283r
SIEBES, ABE Abe Sybes mr. kompasmaker verkoper van 1/4 Zuiderhaven 15 1730 247 326v
, ABEL Abel Griet uitdrager bewoner Hoogstraat 23 1684 242 55v
BOLHUIS, ABEL Abel Bolhuis, curatoren verkoper q.q. Ooievaarsteeg 6 1799 265 151r
, ABEL Abel Bolhuys verkoper q.q. Hoogstraat 51 1799 265 148r
, ABEL Abel Bolhuys verkoper q.q. Hoogstraat 53 1799 265 148r
JONG, ABEL Abel M. de Jong scheepstimmerbaas verkoper van 2/4 Zuiderhaven 16 1802 266 88r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/3 Heiligeweg 38 1761 255 77r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 6 1761 255 98r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/3 Bargebuurt 24 1761 255 99r
DIRKS, ABEL wijlen Abel Dirks schoenmaker verkoper Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
DOUWES, ABELTJE Abel Douwes koper huis, strekkende van het westeinde van de Schritsen zuidwaarts naar de haven Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
HARMENS, ABEL Abel Harmens mr. korfmaker koper Bildtstraat 15 1732 248 124v
HENDRIKS, ABEL Abel Hendriks koper huis Schritsen 18 1810 268 358v
HENDRIKS, ABEL Abel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 22 1810 269 2r
IJSBRANDS, ABEL Abel Isbrants koper huis Kleine Kerkstraat WZ 1611 229 28v
LUITJENS, ABEL Abel Luitiens koper finaal kamer nr. 5 Bargebuurt 22 1660 238 7ra
LUITJENS, ABEL Abel Luitiens koper provisioneel Bargebuurt 22 1660 238 7ra
LUITJENS, ABEL de weudwe van Abel Luitiens koper provisioneel Rozemarijnstraat 3 1682 241 48ra
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal Zuiderhaven 16 1800 265 222r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal Zuiderhaven 16 1800 265 241r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 16 1800 265 241r
SIEBRENS, ABELTJE Abel Sibrants verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
, ABEL dr. Abele Isbrandi verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1617 230 60r
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsma naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1782 260 223r
WIERDSMA, ABEL Abelius Wierdsma naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
WIERSMA, ABEL Abelius Wiersma naastligger ten noorden Brouwersstraat 9 1786 262 115r
BONNES, Abelke Bonnes koper Achterstraat 1612 229 115r
JOHANNES, ABELTJE Abeltje Johannes verkoper Grote Bredeplaats 27 1744 251 39v
JENTJEMA, ABEL Abelus Jentiema kapitein geniaarde koper Grote Kerkstraat 12 1679 241 27v
JENTJEMA, ABEL Abelus Jentiema kapitein bewoner Zuiderhaven 71a 1682 241 185r
, ABEL Abelus Robijnsma verkoper van 1/3 van 1/5 Simon Stijlstraat 1657 237 251v
WIERDSMA, ABEL Abelus Wierdsma, n.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 5 1791 263 348v
PIETERS, ABIGAEL Abigail Pytters koper Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
HARINGS, ABEL wijlen Able Harings verkoper Nieuwstraat 48 1644 235 119r
, ABRAHAM het huis van Abraham schoenlapper naastligger ten noorden Hofstraat 47oost 1672 240 82r
, ABRAHAM het huis van Abraham schoenlapper naastligger ten noorden Hofstraat 47oost 1672 240 94r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alema zilversmid koper huis, de Kartouw genaemt Lanen 80 de Kartouw 1720 246 83r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alema naastligger ten noorden Spekmarkt 2 1721 246 96r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alema geniaarde koper Rozengracht 7oost 1721 246 117r
ALEMA, ABRAHAM Abraham Alema naastligger ten oosten Lanen 78 1722 246 128r
ALEMA, ABRAHAM Abraham van Alema verkoper Lanen 80 1730 247 10ra
BONTEKOE, ABRAHAM de hof van Abraham Bontekoe naastligger ten oosten Rozengracht 16 1655 237 27v
BONTEKOE, ABRAHAM de andere hof van Abraham Bontekoe naastligger ten westen Rozengracht 16 1655 237 27v
BONTEKOE, ABRAHAM vroedsman Abraham Bontekoe mede directeur verkoper Vijver 6tuin 1656 237 63r
BONTEKOE, ABRAHAM Abraham Bontekoe niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 18achter 1656 237 64v
BONTEKOE, ABRAHAM de hof van burgemeester Abraham Bontekoe naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
BONTEKOE, ABRAHAM de hof van burgemeester Abraham Bontekoe naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
BONTEKOE, ABRAHAM burgemeester Abraham Bontekoe naastligger ten oosten Rozengracht 10 1659 237 186r
BONTEKOE, ABRAHAM burgemeester Abraham Bontekoe naastligger ten oosten Rozengracht 12 1659 237 186r
BONTEKOE, ABRAHAM de nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytter Bontekoe verkoper Rommelhaven 8een_achter 1660 238 5va
BONTEKOE, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen burgemeester Abraham Bontekoe naastligger ten westen Voorstraat 85 1667 239 114r
BOUT, ABRAHAM Abraham Bout koper huis Spekmarkt 1 1772 258 29v
BOUT, ABRAHAM Abraham Bout kolvemaker en koopman verkoper Spekmarkt 1 1772 258 44r
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesarius convooimeester Admiraliteit in Friesland bewoner Grote Bredeplaats 26west 1636 234 6v
CAESARIUS, ABRAHAM Abraham Caesarius convooimeester Admiraliteit in Friesland bewoner Grote Bredeplaats 26west 1636 234 15r
KOOIMAN, ABRAHAM Abraham Coymans notaris verkoper q.q. Zuiderhaven 5 1765 256 106v
FABER, ABRAHAM Abraham Faber koper provisioneel woning en weefwinkel voor zes getouwen Zoutsloot NZ 1779 259 305v
, ABRAHAM Abraham van der Fuyck mr. zilversmid naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17 1684 242 57v
, ABRAHAM Abraham van der Fuyck mr. zilversmid naastligger ten westen Grote Bredeplaats 17achter 1685 242 79r
, ABRAHAM Abraham van der Fuyck mr. zilversmid verkoper Grote Bredeplaats 15 1686 242 120v
, ABRAHAM het huis van Abraham Groenewoldt, c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1658 237 174r
GROENEWOUD, ABRAHAM burgerhopman Abraham Groenewolt secretaris Admiraliteit in Friesland verkoper Zuiderhaven 52 1665 239 10r
GROENEWOUD, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Groenwolt, c.u. koper spaanderhuis Zuiderhaven 52 1654 236 252v
GROENEWOUD, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Groenwolt koper twee kamers Spinhuisstraat ZZ 1654 236 268r
GROENEWOUD, ABRAHAM burgerhopman Abraham Groenwolt commies Admiraliteit in Friesland koper huis, hof en ledige plaats of de huisstede ten westen Zuiderhaven 46 1662 238 159v
GROENEWOUD, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen de weduwe van Abraham Groenwolt commies naastligger ten westen Zuiderhaven 48 1667 239 123v
GROENEWOUD, ABRAHAM wijlen Abraham Groenwolt commies verkoper Zuiderhaven 46 1668 239 150v
GROENEWOUD, ABRAHAM wijlen Abraham Groenwolt commies erflater Zuiderhaven 46 1669 239 33va
, ABRAHAM Abraham Israel joods koopman en winkelier koper huis, hof, paardenstal en wagenhuis Voorstraat 87 1758 254 156v
, ABRAHAM Abraham Israel joods koopman verkoper Voorstraat 85achter 1758 254 162v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
, ABRAHAM de weduwe van wijlen Abraham Israel bewoner Voorstraat 87 1765 256 113r
, ABRAHAM wijlen Abraham Israel erflater Voorstraat 87 1765 256 113r
, ABRAHAM Abraham Monna bewoner Liemendijk ZZ 1772 258 35v
, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosen mr. reidmaker naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1733 248 261v
, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosen mr. reidmaker verkoper Heiligeweg 8 1733 248 261v
, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Roosen naastligger ten oosten Heiligeweg 10 1734 248 308v
, ABRAHAM vroedsman Abraham Roosen naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1743 251 23v
, ABRAHAM wijlen burgemeester Abraham Roosen verkoper Heiligeweg 12 1760 255 35r
ROSEN, ABRAHAM Abraham Rosen mr. reidmaker koper huis tuin erachter Heiligeweg 12 1724 246 212v
ROSEN, ABRAHAM burgervaandrig Abraham Rosen verkoper q.q. Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
ROSEN, ABRAHAM Vaandrig Abraham Rosen naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1733 248 202v
RUITER, ABRAHAM Abraham F. de Ruiter boekbindersknecht koper huis Hondenstraat 10 1802 266 168v
RUITER, ABRAHAM Abraham F. de Ruiter boekbindersknecht verkoper Hondenstraat 10 1804 267 71r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbindersknecht koper huis Kleine Kerkstraat 16 1805 267 126v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbinder koper woning Molenpad 2 1806 267 272r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbinder koper woning Molenpad 4 1806 267 272r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1807 267 330v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbindersknecht koper huis Tiepelplein WZ 1807 267 331r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter koper huis en tuintje Schritsen 44 1807 268 13r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 51 1808 268 20r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbindersknecht verkoper q.q. Wasbleek 7 1808 268 80r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbinder verkoper Kleine Kerkstraat 16 1809 268 217v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter koper huis Voorstraat 99 1810 269 3r
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbinder koper huis Schritsen 42 1810 269 48v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter boekbinder naastligger ten oosten Schritsen 42 1810 269 48v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter koper huis Borstelsteeg 12 1810 269 100v
RUITER, ABRAHAM Abraham de Ruiter naastligger ten zuiden Borstelsteeg 12 1810 269 100v
, ABRAHAM Abraham Savoy verkoper q.q. Voorstraat 57achter 1695 243 144v
, ABRAHAM Abraham Spieringshoek verkoper van 1/2 Voorstraat 97 1780 259 297v
, ABRAHAM Abraham Spieringshoek verkoper Both Apothekerstraat 8 1782 260 213v
, ABRAHAM Abraham Spieringshoek verkoper Brouwersstraat 9 1786 262 115r
, ABRAHAM Abraham Stockmans koekbakker bewoner Voorstraat 73 1619 230 160v
, ABRAHAM Abraham Tjallingius lands opzichter huurder Bildtstraat 17 1804 267 67v
VERMEULEN, ABRAHAM de weduwe van Abraham Vermeulen huurder Zuiderstraat 22 1775 258 234r
VERMEULEN, ABRAHAM de weduwe van Abraham Vermeulen, en haar dochters voormalig huurder Zuiderstraat 22 1776 258 251v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaarden naastligger ten oosten Schritsen 25 1753 253 36r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaarden mr. knoopmaker koper huis Kleine Bredeplaats 16 1753 253 114v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaarden knoopmaker verkoper Kleine Bredeplaats 16 1760 254 253r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 36 1760 255 12v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaarden naastligger ten westen Schritsen 29 1763 255 245r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaarden naastligger ten zuiden Weverstraat 10 1766 256 182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaarden koper huis Weverstraat 8 1766 256 183r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaarden verkoper Klaverbladstraat 5 1775 258 200v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 34 1778 259 150v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abraham Wijngaarden koper huis Lanen 38 1790 263 264r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaarden naastligger ten oosten Lanen 36 1794 264 212r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 36 1794 264 212r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaarden naastligger ten oosten Lanen 36 1799 265 182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 36 1799 265 182v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abraham Wijngaarden naastligger ten oosten Schritsen 25 1801 265 293r
WIJNGAARD, ABRAHAM Abraham Wijngaerden naastligger ten zuiden Weverstraat 10 1769 257 127v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaerden naastligger ten zuiden Weverstraat 10 1769 257 127v
WIJNGAARD, ABRAHAM Abraham Wijngaerden koper provisioneel huis en hof Kerkpoortstraat 49 1773 258 4ra
WIJNGAARDEN, ABRAHAM Abraham Wijngaerden koper provisioneel huis en hof Kerkpoortstraat 49 1773 258 4ra
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Albert bontwever koper huis Romastraat 5 1728 247 116v
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts mr. bontwever geniaarde koper Vijver 4 1725 246 244r
ALBERTS, ABRAHAM Abraham Alberts verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
ASSES, ABRAHAM Abraham Asses huurder Nieuwstraat 62 1804 267 103r
BAUKES, ABRAHAM wijlen Abraham Baukes erflater Lanen 56 1728 247 100r
BAUKES, ABRAHAM Abraham Baukes , e.a. huurder (p.j.) Lanen 56 1731 248 10v
WIJNGAARD, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerden mr. knoopmaker koper huis Schritsen 27 1748 251 224v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM BAUKES Abraham Baukes Wijngaerden mr. knoopmaker koper huis Schritsen 27 1748 251 224v
, ABRAHAM Abraham Casarius verkoper Rommelhaven 20 1612 229 86r
KLASES, ABRAHAM Abraham Claesen verkoper Kleine Kerkstraat 8 1657 237 134r
KLASES, ABRAHAM de kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 8een_achter 1634 233 145v
KLASES, ABRAHAM de kamer gekocht door Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1659 237 204v
KLASES, ABRAHAM Abraham Claessen naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1660 238 5va
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar koper huis Romastraat 4oost 1764 256 21r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
KORNELIS, ABRAHAM Abraham Cornelis Beitzegat houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
KORNELIS, ABRAHAM wijlen Abraham Cornelis Beitzegat verkoper Romastraat 4oost 1769 257 99r
ELBERTS, ABRAHAM Abraham Elberts wijdschipper koper huis en tuin Zoutsloot 49 1727 247 7v
, ABRAHAM Abraham Elikan verkoper Voorstraat 36 1807 267 336r
, ABRAHAM Abraham Elkan Levy koper huis en herberg Rommelhaven 18 de Aardappelbeurs 1805 267 161v
, ABRAHAM Abraham Elkan Levy koopman verkoper Rommelhaven 18 1805 267 177r
FRANSES, ABRAHAM Abraham Fransen , c.u. huurder Zoutsloot 98 1673 240 114r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen bontwever koper huis en weefwinkel Kerkpad 1 1763 255 207v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1768 257 35v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen koper hof met zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1778 259 129v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen huurder (p.j.) Rozengracht 16 1780 259 271v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 27 1781 260 9r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 29 1781 260 83v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 29 1782 260 307v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten noorden Romastraat 25 1784 261 152v
HANSES, ABRAHAM Abraham Hansen naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
HANSES, ABRAHAM wijlen Abraham Hanses verkoper Kerkpad 1 1786 262 113r
HANSES, ABRAHAM wijlen Abraham Hanses verkoper Romastraat 27 1786 262 114r
HANSES, ABRAHAM de weduwe van Abraham Hanzen huurder achterste gedeelte (p.j.) Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
IEPES, ABRAHAM de weduwe van Abraham Ipes verkoper q.q. Liemendijk NZ 1626 231 97v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman verkoper q.q. Wasbleek 1764 256 39v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
, ABRAHAM Abraham Israel koopman verkoper q.q. Wasbleek 1764 256 42r
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs koekbakker huurder Voorstraat 73 1618 230 150r
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs huurder (p.j.) Rommelhaven 16 1766 256 191r
JANS, ABRAHAM Abraham Jans bruidegom 1601 228 266r
JANS, ABRAHAM Abraham Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman koper huis Scheerstraat 10 1772 258 62r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jans Faber mr. scheepstimmerman verkoper Scheerstraat 10 1776 258 242v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen borg voor de koper Franekerpoort (gebied) 1687 242 183r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen verkoper Hofstraat 21west 1689 242 285v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen wachtophaalder geniaarde koper Hofstraat 21west 1692 242 381v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen , c.u. koopman koper huis Rommelhaven 3b 1696 243 204r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Hoogstraat 10 1697 243 275r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Rommelhaven 5 1697 243 297r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen naastligger ten westen Hoogstraat 10 1697 243 300r
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen verkoper Rommelhaven 3 1698 243 374r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Kerkpoortstraat ZZ 1779 259 204v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 10 1779 259 215r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber mr. scheepstimmerman verkoper q.q. Hofstraat 21west 1780 259 282v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber verkoper q.q. Rommelhaven 6 1779 259 306v
FABER, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Faber scheepstimmerman verkoper Schritsen 2 1783 261 60r
HOEF, ABRAHAM JANS Abraham Jansen Hoeff verkoper Brouwersstraat 21 1723 246 168v
JANS, ABRAHAM Abraham Jansen Middelaer verkoper Brouwersstraat 9 1677 240 268r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire verkoper Schritsen 43 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Schritsen 43 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Schritsen 43 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Schritsen 43 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire verkoper Kerkpoortstraat 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire verkoper Romastraat 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Romastraat 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Romastraat 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Romastraat 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters verkoper van 1/4 Droogstraat 13 1642 234 180v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Piters geniaarde koper Franekereind 23oost 1646 235 216v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apotheker naastligger ten oosten Rommelhaven 6drie_achter 1645 235 173r
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pytters apotheker geniaarde koper Franekereind 23oost 1646 235 215v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abraham Pytters Bontekoe naastligger ten westen Voorstraat 85 1656 237 77r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abraham Pytters Bontekoe, c.u. koper hof met prieel Zuiderhaven ZZ 1657 237 132r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS de nagelaten weeskinderen van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoe koper [1/2] huis en mouterij, loods, plaats en achterhuis Rommelhaven 8 1659 237 204v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS de schuur van wijlen burgemeester Abraham Pytters Bontekoe naastligger ten zuiden Rommelhaven 8 1659 237 204v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS de kamer van de erfgenamen van wijlen Abraham Pytters Bontekoe naastligger ten zuiden Rommelhaven 8 1660 238 5va
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS de nagelaten weeskinderen van burgemeester Abraham Pytters Bontekoe verkoper Rommelhaven 8 1660 238 5va
TEETSES, ABRAHAM wijlen Abraham Teedzes bleker erflater Franekertrekvaart 9 1784 261 226v
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjalling mr. schoenmaker verkoper Zuiderhaven 31 1757 254 65r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings mr. schoenmaker koper huis Hoogstraat 16 1767 257 23r
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings mr. schoenmaker verkoper Grote Kerkstraat 46 1768 257 35v
TJALLINGS, ABRAHAM Abraham Tjallings , c.u. bewoner voorste gedeelte Hoogstraat 16 1770 257 173r
TJALLINGS, ABRAHAM de geabandonneerde boedel van Abraham Tjallings mr. schoenmaker verkoper Hoogstraat 16 1770 257 173r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems koper huis en brouwerij met aandeel in de brouwersvijver Brouwersstraat 22 1803 266 182r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1803 266 230v
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten noorden Zuiderhaven 79 1806 267 191r
WILLEMS, ABRAHAM Abraham Willems naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1810 268 356v
IEMES, ABRAHAM minderjarige Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
IEMES, ABRAHAM Abraham Yemes verkoper van 1/24 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
, ABRAHAM Abraham Ysrael koopman verkoper q.q. Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
, ABRAHAM Abrahamus Tammeri predikant verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
, ABRAHAM Abrahamus Wetzensius verkoper Grote Kerkstraat 33 1676 240 241v
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenewolt commies naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1664 238 207r
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenewolt commies naastligger ten zuiden Zuiderhaven 50 1664 238 207r
GROENEWOUD, ABRAHAM Abram Groenwolt, c.u. ontvanger koper huis en hof daarachter Zuiderhaven 50 1650 236 119v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM vroedsman Abram Wijngaarden naastligger ten zuiden Lanen 36 1782 260 191v
KLASES, ABRAHAM de erfgenamen van wijlen Abram Claessen naastligger ten zuiden Rommelhaven 10 1642 235 33r
HANSES, ABRAHAM Abram Hansen naastligger ten noorden Romastraat 25 1782 260 182r
JAKOBS, ABRAHAM Abram Jacobs verkoper Droogstraat 59 1650 236 133v
PIETERS, ABRAHAM het kleine huis van verkoper Abram Pyters , c.u. apotheker naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1646 235 211r
PIETERS, ABRAHAM Abram Pyters , c.u. apotheker verkoper Bildtstraat 21 1646 235 211r
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pyters Bontekoe naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord 1650 236 113v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pyters Bontekoe verkoper Zuiderplein 5noord 1650 236 113v
BONTEKOE, ABRAHAM PIETERS Abram Pytters Bontekoe koper door niaar hof met bomen en plantagie Vijver 6tuin 1651 236 179v
TJERKS, Abtie Tyercks koper Heiligeweg 22 1621 230 260v
WILLEMS, Abygeltje Willems verkoper Weverstraat 1 1752 252 226r
DIRKS, AAGJE Achie Dirckx verkoper Heiligeweg NZ 1631 232 166r
TJEERDS, AAGJE Achien Tjeerdts koper huis en hof Kerkpad 16 1675 240 178r
, Achjen huurder Rommelhaven 18een_achter 1731 248 40r
KLASES, AAGJE Acht Clases geniaarde koper Achterstraat ZZ 1662 238 151r
TEUNIS, AAGJE Acht Thoenis verkoper Bildtstraat 14 1605 228 456r
FRANSES, AAGJE Achtie Fransen Templar koper Weverstraat 1659 237 199r
, AAGJE Achtje Bremans verkoper Grote Kerkstraat 18 1665 239 23v
, AUKJE Acke huurder (p.w.) Vijver 12 1752 252 230v
ABES, AUKJE de weduwe Acke Abbes naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de straat]) Rozengracht 17 1661 238 87r
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andries de Boer koper Zuiderhaven 24 1766 256 171r
BOER, AUKJE ANDRIES Acke Andrys de Boer koper Zuiderhaven ZZ 1733 248 183v
DOEKES, AUKJE Acke Doekes koper Weverstraat 14 1768 257 88r
DOEIES, AUKJE Acke Doyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2 1684 242 3ra
EVERTS, AUKJE Acke Everts koper Achterstraat 1666 239 42r
EVERTS, AUKJE Acke Ewerts koper Bildtpoort (gebied) 1661 238 101r
FEDDES, AUKJE Acke Feddes koper Schritsen 36 1786 262 77r
FEIKES, AUKJE zijn moeder Acke Feykes verkoper Zuiderhaven 1oud 1774 258 176r
GERBENS, AUKJE Acke Gerbens verkoper van 1/6 Noorderhaven 34 1738 249 281v
GERRITS, AUKJE Acke Gerrits naastligger ten noorden Vijverstraat 11 1695 243 152r
GOIES, AUKJE Acke Goyes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 2 1684 242 33v
JANS, AUKJE wijlen Acke Jans erflater Noorderhaven 60 1700 244 63v
LAMMERTS, AUKJE Acke Lammerts verkoper Noorderhaven 112 1723 246 182r
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten noorden Rommelhaven 12 1736 249 146v
MELLES, AUKJE Acke Melles naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1749 251 280r
MEILES, AUKJE Acke Meyles naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 24 1636 234 8v
PIETERS, AUKJE Acke Pieters , oude vrijster verkoper van 1/3 Rommelhaven 24 1729 247 232v
PIETERS, AUKJE wijlen Acke Pieters verkoper Schritsen 50achter 1736 249 12va
PIETERS, AUKJE Acke Pieters verkoper Rommelhaven 4 1755 253 202r
PIETERS, AUKJE Acke Pyters koper Scheffersplein OZ 1758 254 175v
SIEBRENS, AUKJE Acke Sybrens verkoper Schritsen 50achter 1736 249 120r
SIEDSES, AUKJE Acke Sydses verkoper Vijver 12 1752 252 230v
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper van 2/9 Rommelhaven 24 1729 247 232v
SIETSES, AUKJE Acke Sytses koper Noorderhaven 22 1731 248 68r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper van 1/2 Noorderhaven 22 1740 250 135r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Grote Bredeplaats 6west 1752 252 229r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Hondenstraat 4 1752 252 231v
SIETSES, AUKJE Acke Sytses verkoper Vijver 6tuin 1752 252 234r
TOBIAS, AUKJE Acke Tobias huurder Tiepelsteeg 1767 257 13r
WILLEMS, AUKJE Acke Willems koper Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
BONTEKOE, ADAM Adam Bontekoe koper huis en cementmakerij Sint Jacobstraat 4 1786 262 103r
BONTEKOE, ADAM Adam Bontekoe koper 1/4 huis Sint Jacobstraat 6 1786 262 103r
DIEMER, ADAM Adam Dimmer huurder Gardenierstraat 1804 267 17v
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipson koper door niaar 1/2 huis en hof met een vrije uitgang naar de Achterstraat [staat: Karremanstraat] Zoutsloot NZ 1661 238 77r
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipson eigenaar van 1/2 ([blijkens een niaar]) Zoutsloot NZ 1661 238 77r
GIPSON, ADAM de hof van burgemeester Adam Gipson naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1662 238 151r
GIPSON, ADAM burgemeester Adam Gipson koper provisioneel 1/2 huis en hof Zoutsloot 1661 238 8va
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
, ADAM Adam Hargtogh mr. slager huurder Noorderhaven 108 1801 265 299v
HERTOG, ADAM Adam Hartog mr. slager huurder Voorstraat 30 1806 267 256v
HELBACH, ADAM Adam Coenraad Helbach luitenant in het regiment van generaal majoor Van Brakell koper Zuiderhaven 25 1794 264 170v
HELBACH, ADAM Adam Coenraad Helbach oud luitenant in dienst van de staat verkoper Zuiderhaven 25 1801 266 44r
LENTS, ADAM Adam Lens naastligger ten noorden Lanen 39 1805 267 141v
LENTS, ADAM Adam Lents naastligger ten noorden Lanen 35 1801 266 3r
LENTS, ADAM Adam Lentz, c.u. mr. verver en glasmaker huurder (p.j.) Lanen 37 1785 262 22r
LENTS, ADAM Adam Lentz mr. verver en glasmaker koper huis en tuin Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten noorden Lanen 37 1788 262 293r
LENTS, ADAM Adam Lentz mr. verver naastligger ten noorden Lanen 35 1795 264 294r
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten noorden Lanen 39 1804 267 9v
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten oosten Lanen 29 1804 267 92v
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten noorden Lanen 39 1808 268 112r
LENTS, ADAM Adam Lentz naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 18 1808 268 128r
, ADAM Adam Roerich, c.u. kok op het Admiraliteitsjacht geniaarde koper Voorstraat 41 1764 256 54r
, ADAM [geniaarde koper] Adam Roerich naastligger ten oosten Voorstraat 39 1764 256 57r
, ADAM Adam Roerich naastligger ten noorden Voorstraat 39 1764 256 57r
, ADAM Adam Roerich geniaarde koper Voorstraat 36 1764 256 75r
, ADAM Adam Roerich koper huis Voorstraat 39 1766 256 161r
, ADAM Adam Roerich kok op het Admiraliteitsjacht koper huis Voorstraat 41 1766 256 197v
, ADAM Adam Roerich huurder (p.j.) Voorstraat 41 1766 256 197v
, ADAM Adam Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 197v
, ADAM Adam Roerich kok op het Admiraliteitsjacht koper huis Voorstraat 41 1766 256 199v
, ADAM Adam Roerich huurder (p.j.) Voorstraat 41 1766 256 199v
, ADAM Adam Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 199v
, ADAM Adam Roerich kok geniaarde koper Hondenstraat 3oost 1769 257 115v
, ADAM Adam Roerich koper huis Voorstraat 31 1776 258 248r
, ADAM Adam Roerich kastelein in Het Herenlogement koper huis Rozemarijnstraat 1 het Herenlogement 1777 259 53r
, ADAM Adam Roerich kastelein koper huis met achtererf Noorderhaven 64 1778 259 153r
, ADAM Adam Roerich koper door niaar van 1/2 huis en weefwinkel Both Apothekerstraat 15zuid 1780 259 288v
, ADAM Adam Roerich koper van 1/2 Both Apothekerstraat 15zuid 1780 259 288v
, ADAM Adam Roerich geniaarde koper Sint Odolphisteeg 8 1781 260 35v
, ADAM Adam Stark koper huis Heiligeweg 68 1810 269 66v
, ADAM Adam Stark huurder Heiligeweg 68 1810 269 66v
STERK, ADAM Adam Sterk, c.u. huurder voorkamer Zoutsloot 105 1805 267 156r
STERK, ADAM Adam Sterk apothekersknecht koper huis Spekmarkt 1 1806 267 284v
STERK, ADAM Adam Sterk apothekersknecht verkoper Spekmarkt 1 1809 268 210v
, ADAM Adam Strats huurder beneden Kroonsteeg 5 1765 256 141v
, ADAM Adam Terwogt Franse schoolhouder koper huis Voorstraat 32 1809 268 189v
, ADAM Adam van Urk naastligger ten zuiden Noorderhaven 22 1767 257 15r
, ADAM Adam van Urk naastligger ten zuiden Noorderhaven 22achter 1767 257 15r
, ADAM Adam Veelink hofmeester op het Admiraliteitsjacht koper huis en tuintje Schritsen 35 1753 253 51r
, ADAM Adam Veelink hofmeester op het Admiraliteitsjacht verkoper Schritsen 35 1761 255 47v
, ADAM Adam ter Wogt verkoper Zuiderstraat 12 1809 268 207v
FRANSES, ADAM Adam Frans koper Zoutsloot NZ 1629 232 82v
GERLOFS, ADAM grondpacht uit de huisstede van Adam Gerleffs metselaar eigenaar perceel onbekend 1606 228 494v
GERLOFS, ADAM de erfgenamen van wijlen Adam Gerliffs naastligger ten noorden Vioolsteeg 1625 231 78r
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings metselaar koper huis Lammert Warndersteeg 16 1741 250 185r
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
GOSLINGS, ADAM Adam Goslings , c.s. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v
GOSLINGS, ADAM de weduwe van Adam Goslings , c.s. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 37 1766 256 155v
GOSLINGS, ADAM wijlen Adam Goslings metselaar verkoper Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
, ADAM Adam Hartog joods slager koper huis Noorderhaven 8 1807 267 352r
HECTORS, ADAM wijlen Adam Hector verkoper onbekend 1684 242 41v
HENDRIKS, ADAM Adam Hendricx , c.s. verkoper Spinhuisstraat NZ 1646 235 195v
, ADAM Adam Hendrikcks , c.u. verkoper Romastraat 1664 238 222r
HARMENS, ADAM Adam Hermans verkoper q.q. Grote Bredeplaats 19 1603 228 340v
HARMENS, ADAM Adam Hermans verkoper q.q. Grote Bredeplaats 21 1603 228 340v
JANS, ADAM Adam Jansen verkoper Kruisstraat 3oost 1655 237 42r
JANS, ADAM Adam Jansen verkoper Kruisstraat 10west 1655 237 42r
GIPSON, ADAM JANS Adam Jansen Gipson naastligger ten westen Noorderhaven 50 1656 237 101v
GIPSON, ADAM JANS Adam Jansen Gipson verkoper Noorderhaven 48 1662 238 126r
GIPSON, ADAM JANS de hof van burgemeester Adam Jansen Gipson naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1662 238 151v
GIPSON, ADAM JANS huis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipson naastligger ten westen Zoutsloot 61 1663 238 16ra
GIPSON, ADAM JANS huis en hof van burgemeester Adam Jansen Gipson naastligger ten noorden Zoutsloot 61 1663 238 16ra
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds mr. metselaar koper Tiepelsteeg 1758 254 132r
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds koper woning Sint Odolphisteeg 18 1763 255 220av
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 14 1763 255 234v
SJOERDS, ADAM Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 14 1763 255 266r
SJOERDS, ADAM de weduwe van Adam Sjoerds naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 14 1769 257 135r
STITTERTS, ADAM Adam Stitters , c.s. naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1699 244 1v
STITTERTS, ADAM Adam Stitters schuitschipper koper kamer Liemendijk ZZ 1705 244 279r
STITTERTS, ADAM de koper Adam Stitters schuitschipper naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1705 244 279r
BONTEKOE, ADAM STITTERTS wijlen Adam Stitters Bontekoe erflater Sint Jacobstraat 4 1792 264 355v
STITTERTS, ADAM Adam Stitterts naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1688 242 240v
STITTERTS, ADAM wijlen Adam Stitterts naastligger ten noorden Zuidersteeg 11 1724 246 189r
BONTEKOE, ADAM STITTERTS Adam Stitterts Bontekoe mr. huistimmerman koper huis Romastraat 35 1783 261 46v
ADIUS, EDGER dr. Adigerus Adius secretaris Admiraliteit in Friesland koper huis, schuur, hof en kamer en hof ten oosten en zuiden Zuiderhaven 54 1658 237 174r
ADIUS, EDGER de heer dr. Adigerus Adius secretaris Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Zuiderhaven 52 1665 239 10r
ADIUS, EDGER de heer Adigerus Adius convooimeester Admiraliteit in Friesland huurder Noorderhaven 77 1696 243 258r
ADIUS, EDGER de nalatenschap van wijlen de heer Adigerus Adius verkoper Zuiderhaven 54 1698 243 352v
, wijlen Adis naastligger ten westen Weverstraat 1632 233 58v
IDSINGA, ADOLF Adolff van Idsinga raad fiscaal van de Admiraliteit geniaarde koper Zuiderhaven 54 1698 243 352v
HERTOG, ADOLF Adolph A. Hartog huurder (p.j.) Schritsen 53 1810 269 115r
RUTGERS, ADOLF wijlen Adolph Rutgerus koper Voorstraat 34 1785 262 48v
, ARJEN Adriaan Majeur naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1688 242 257v
, ARJEN de weduwe van Adriaan Majoor naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18 1709 245 96v
WITTERT VAN DER AA, ARJEN vrijheer van Cronenburgh Loenen Grijsoord Adriaan Wittert van der Aa verkoper ten oosten van Harlingen 1710 245 125r
WITTERT VAN DER AA, ARJEN Adriaan Wittert van der Aa, heer van Cronenburgh, Loenen, Grijsoord verkoper Lanen 63 1712 245 168v
ALLERTS, ARJEN Adriaan Allerds bontwever verkoper Achterstraat 1726 246 263r
GERRITS, ARJEN Adriaan Gerryts haarsnijder geniaarde koper Spinstraat ZZ 1685 242 95v
BAKKER, ARJEN WATSES Adriaan Watses Backer mr. bakker verkoper Voorstraat 31 1740 250 108v
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
LEI, ARJAANTJE Adriaantie van der Ley verkoper van 4/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
PIETERS, ARJAANTJE Adriaantie Pieters koper Simon Stijlstraat 2 1661 238 83v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, en haar kinderen verkoper Rozengracht 26 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, en haar kinderen verkoper ([volgens DTB: Abitzch]) Wasbleek 13 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderen verkoper Nieuweburen 11 1781 260 97v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderen verkoper Zuiderstraat 1781 260 99r
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderen verkoper Noorderhaven 36 1781 260 100v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderen verkoper Rinnertspijp 1 1781 260 106r
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderen verkoper Voorstraat 11oost 1781 260 109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderen verkoper Noorderhaven 54 1781 260 109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz, mede voor haar kinderen verkoper Voorstraat 11west 1781 260 109v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
, ARJAANTJE Adriaantje Abitschz verkoper Lanen 50 1782 260 229r
, ARJAANTJE wijlen Adriaantje Kup erflater Zuiderhaven 9 1810 269 32r
LEI, ARJAANTJE wijlen Adriaantje van der Ley verkoper Schritsen 3 1803 266 208r
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Ley verkoper Karremanstraat 23 1803 266 210v
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Ley verkoper Zoutsloot 98 1803 266 212r
LEI, ARJAANTJE Adriaantje van der Ley verkoper Wortelstraat 12 1803 266 212r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Loo verkoper Achterstraat 1637 234 43r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Loo verkoper Karremanstraat 4 1637 234 43r
LOO, ARJAANTJE Adriaantje van Loo verkoper Achterstraat 1637 234 43r
, ARJAANTJE Adriaantje Ghijses eerdere eigenaar Rozengracht 42 1667 239 102v
BRUINSVELD, ARJEN Adriaen Bruynsvelt verkoper Voorstraat 63 1655 237 37r
, ARJEN Adriaen van Haestrecht koper Zuiderhaven 6 1642 235 21v
, ARJEN Adriaen Majeur koper huis Hofstraat 47oost 1682 241 193v
, ARJEN de weduwe van Adriaen Majoor naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18 1713 245 188v
, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adriaen Majoor naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1718 246 33r
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaft protesteert vanwege een borgstelling Lanen ZZ 1606 228 503v
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaft verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v
SCHAFT, ARJEN Adriaen Schaft naastligger ten westen Grote Bredeplaats 26west 1618 230 149v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adriaen Schaft naastligger ten oosten Voorstraat 8 1632 233 62r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen de weduwe van Adriaen Schaft naastligger ten westen Voorstraat 12 1634 233 138r
SCHAFT, ARJEN het huis van Adriaen Schaft naastligger ten oosten Hondenstraat 13 1638 234 67v
, ARJEN Adriaen Schameydt naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1643 235 60v
, ARJEN Adriaen Wittert van de Aa geniaarde koper Voorstraat 40 1682 241 220v
ARJENS, ARJEN Adriaen Ariaens glasmaker verkoper Noordijs 5 1604 228 390v
BARTELDS, ARJEN burgemeester Adriaen Bartouts koper huis Zoutsloot 38 1603 228 339v
BARTELDS, ARJEN burgemeester Adriaen Bartouts naastligger ten noorden Noordijs 7 1604 228 399r
BARTELDS, ARJEN oud burgemeester Adriaen Bartouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 1604 228 424r
KLASES, ARJEN Adriaen Claesen bakker naastligger ten westen Franekereind 8 1620 230 247v
KORNELIS, ARJEN Adriaen Cornelis verkoper van 1/2 Hoogstraat 1691 242 362r
HEMERT, ARJEN DIRKS Adriaen Dircks van Hemert verpachter grond Liemendijk WZ 1632 233 58r
DIRKS, ARJEN Adriaen Dircx bruidegom 1602 228 292v
BLOK, ARJEN JAKOBS Adriaen Jacobs Blocq koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 45 1617 230 101r
JANS, ARJEN Adriaen Jans koper twee kamers ([staat: dardalff]) Poortje 1601 228 268r
SCHAFT, ARJEN JANS Adriaen Jans Schaft koper huis Grote Bredeplaats 24 1617 230 63r
VELDE, ARJEN JANS Adriaen Jansen van der Velde, c.u. koper huis Achterstraat 49 1661 238 116v
OLIVIERS, ARJEN de weduwe van Adriaen Oliphiers naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1600 228 212v
, ARJEN wijlen Adriaen Quirinus koper Grote Bredeplaats 1601 228 245r
BLOK, ARJEN TEUNIS Adriaen Teunis Blok koopman geniaarde koper Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
WIERDS, ARJEN het grote - of voorhuis van Adriaen Wierdts naastligger ten zuiden Roeperssteeg 7 1627 231 171r
WIERDS, ARJEN de hof van Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1627 232 1r
WIERDS, ARJEN de hof van wijlen Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1627 232 2r
WIERDS, ARJEN de kamer van de voorschreven Adriaen Wierdts naastligger ten noorden Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ARJEN WIERDS de erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 1r
POPTA, ARJEN WIERDS de andere erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 2r
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Popta naastligger ten oosten Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 3r
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 3v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wierts lakenkoper protesteert vanwege een obligatie Voorstraat 40 1614 229 209v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wierts verpachter grond ([staat: 4-00-00 GG]) Voorstraat 45 1617 230 101r
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierts Popta verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
WILLEMS, ARJEN Adriaen Willems herbergier verkoper Kerkpoortstraat NZ 1601 228 257v
WOUTERS, ARJEN Adriaen Wouters naastligger ten westen Romastraat 8 1614 229 226v
WIERDS, ARJEN Adriaen Wyerdts lakenkoper koper tuin met planten Zoutsloot 53tuin 1602 228 310v
WIERDS, ARJEN de tuin van Adriaen Wyerts naastligger ten oosten Zoutsloot 51 1604 228 389r
, de nagelaten weeskinderen van wijlen Adriaentgien crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 1604 228 424r
BERENDS, ARJAANTJE Adriaentie Beernts verkoper Gardenierstraat 1636 234 9v
GERRITS, ARJAANTJE Adriaentie Gerrits koper huis, plaats en schuur Droogstraat 9 1633 233 96v
PIETERS, ARJAANTJE Adriaentie Pytters koper Karremanstraat 27 1655 237 48r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaft protesteert vanwege een hypotheek Lanen 37 1622 230 305r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaft naastligger ten westen Voorstraat 12 1622 230 330r
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaft naastligger ten westen Voorstraat 12 1623 230 341v
SCHAFT, ARJEN de erfgenamen van wijlen Adrian Schaft verpachter grond Sint Jacobstraat 7 1623 230 353v
WIERDS, ARJEN Adrian Wierdts , mede voor zich verkoper Grote Bredeplaats 4 1620 230 249r
WIERDS, ARJEN de kamers van Adrian Wierdts naastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringa koper huis Zuiderstraat 21 1774 258 169v
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringa geniaarde koper Vijverstraat 6 1779 259 178r
ANDRINGA, ARJAANTJE Adriana van Andringa verkoper Zuiderstraat 29 1803 266 235r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Cuyk koper Brouwersstraat 12zuid 1743 250 300r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuik koper Brouwersstraat 12zuid_achter 1742 250 226v
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuik verkoper Brouwersstraat 12zuid 1754 253 158r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuik verkoper van 1/2 Rozengracht 12 1754 253 173r
KUIK, ARJAANTJE Adriana Kuik verkoper van 1/2 Rozengracht 10 1755 253 216r
, ARJAANTJE juffrouw Adriana Langriet verkoper Voorstraat 58 1672 240 81r
, ARJAANTJE juffrouw Adriana Langriet verkoper Sint Christoffelsteeg 1 1672 240 94v
, ARJAANTJE Adriana Langriet naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 206r
, ARJAANTJE Adriana Langriet verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 207r
, ARJAANTJE Adriana Stancius naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1724 246 210v
, ARJAANTJE Adriana Stancius naastligger ten westen Noorderhaven 90 1724 246 210v
STANSIUS, ARJAANTJE de landen van vrouw Adriana Stansius naastligger ten noorden Noorderkade 1 1712 245 317r
STANSIUS, ARJAANTJE juffrouw Adriana Stansius koper loodsje onbekend 1718 246 11v
STANSIUS, ARJAANTJE de tuin van Adriana Stansius naastligger ten oosten Rozengracht 7oost 1721 246 117r
FEUGEN, ARJAANTJE juffrouw Adriana Cornelia Voegen koper William Boothstraat 5 1754 253 169r
FEUGEN, ARJAANTJE juffrouw Adriana Cornelia Voegen koper Scheffersplein OZ 1754 253 169r
FEUGEN, ARJAANTJE Adriana Cornelia Voegen verkoper William Boothstraat 5 1757 254 111r
FEUGEN, ARJAANTJE Adriana Cornelia Voegen verkoper Scheffersplein OZ 1757 254 111r
VROOM, ARJAANTJE Adriana Vroom verkoper Spinhuisstraat 1663 238 197r
VROOM, ARJAANTJE juffrouw Adriana Vroom verkoper (huwelijk: zie: Alle friezen) Rozengracht 42 1667 239 102v
, ARJEN Adriano Maetio professor astronomie universiteit Franeker verkoper ten noordoosten van Harlingen 1621 230 258v
, ARJEN Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicen verkoper ten noorden van Harlingen 1628 232 48v
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 54r
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usu fructuaris van deze landen verkoper buiten Harlingen 1628 232 56v
, ARJEN doctor Adriano Metio, gewezen usufructuaris van deze landen professore mathematicus verkoper buiten Harlingen 1628 232 66v
HERINGA, ARJEN dr. Adrianus Heeringa koper van 1/3 Zuiderhaven 38 1764 256 85v
HERINGA, ARJEN Adrianus van Heeringa medicinae doctor verkoper Zuiderhaven 38 1778 259 149r
HERINGA, ARJEN dr. Adrianus Heringa koper Werfpad ZZ 1762 255 157v
HERINGA, ARJEN wijlen dr. Adrianus Heringa medicinae doctor verkoper Zuiderhaven ZZ 1781 260 21v
SLOTEN, ARJEN Adrianus van Slooten predikant verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 14 1745 251 102v
SLOTEN, ARJEN ds. Adrianus van Slooten predikant verkoper van 1/2 Hondenstraat 12 1761 255 90v
SLOTEN, ARJEN ds. Adrianus van Sloten predikant koper door niaar van 2/8 Hondenstraat 12 1754 253 162v
VELSEN, ARJEN dr. Adrianus van Velsen verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 1626 231 139v
WITTERT, Adrien Wittert naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
WILDE, ARJEN Adryaen de Wilde naastligger ten zuiden onbekend 1601 228 275v
POPTA, ARJEN WIERDS de erfgenamen van wijlen Adryaen Wierdts Popta verkoper Voorstraat 45 1634 233 146r
JOHANNES, de weduwe van Adtie Johannes Sickes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1648 236 51r
PIETERS, AATJE de erfgenamen van wijlen Adtie Pyters naastligger ten zuiden Schritsen 26 1724 246 199r
GERRITS, ATSE Adtse Gerrits , c.u. geniaarde koper Hofstraat 47oost 1661 238 76r
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten noorden Karremanstraat 10 1788 262 255r
HIDDES, ATSE Adze Hiddes naastligger ten westen Zoutsloot 65 1802 266 82r
HIDDES, ATSE Adze Hiddes metselaar verkoper Zoutsloot 63 1807 267 318v
, EEBE Aebbe Astiens aanhandelaar huis Franekereind 40 1601 228 271v
, EEBE Aebbe Astiens naastligger ten oosten Rozengracht 23 1611 229 31r
ARENDS, EEBE de verkopers Aebe Aenes , c.u. naastligger ten westen Romastraat 1597 228 37r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat 1597 228 37r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Romastraat 1597 228 37v
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper Gardenierstraat 1597 228 38r
ARENDS, EEBE de kamer van Aebe Aenes naastligger ten zuiden Romastraat 1598 228 100r
ARENDS, EEBE de kamer van Aebe Aenes naastligger ten noorden Romastraat 1598 228 100r
ARENDS, EEBE Aebe Aenes verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 4 1599 228 180v
, EEBE Aebe Aessens verkoper Zoutsloot 96 1606 228 515r
ARENDS, EEBE Aebe Anes , c.u. naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 7v
ARENDS, EEBE Aebe Anes verkoper Gardenierstraat 1597 228 7v
ASSES, EEBE weduwe van Aebe Assis naastligger ten noorden Hofstraat 1630 232 137v
ASSES, EEBE de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Aebe Assius verkoper Heiligeweg 1630 232 165r
ASSES, EEBE het hoekhuis van de dochter van Aebe Assius naastligger ten noorden Heiligeweg 31 1653 236 243v
, EEBE Aebe Astiens koper provisioneel huis Franekereind 1602 228 296v
, EEBE Aebe Astiens verkoper Weverstraat NZ 1606 228 509r
, EEBE Aebe Asties naastligger ten oosten Rozengracht 29 1611 229 14v
, EEBE Aebe Asties naastligger ten westen Rozengracht NZ 1617 230 103v
, EEBE Aebe Asties naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1617 230 103v
, EEBE Aebe Asties naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1618 230 111v
, EEBE Aebe Asties naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1618 230 125v
, EEBE de weduwe van Aebe Asties naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1620 230 220r
, EEBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Aebe Asties naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1623 230 342v
, EEBE de weduwe van Aebe Asties naastligger ten oosten Hofstraat 1627 231 173v
, EEBE wijlen Aebe Asties naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1627 232 6v
, EEBE de erfgenamen van wijlen Aebe Astyes naastligger ten westen Rozengracht 27 1627 232 10v
, EEBE wijlen Aebe Astyes naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1627 232 26v