Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ba  Be  Bi  Bo  Bu  By  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BOOMSMA, B. B. Boomsma naastligger ten westen Noorderhaven 13 1793 264 99v
BOOMSMA, B. B. Boomsma naastligger ten westen Noorderhaven 13 1802 266 94v
BOOMSMA, B. B. Boomsma naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1803 266 240v
BOOMSMA, B. B. Boomsma naastligger ten westen Zoutsloot 96 1803 266 240v
BOOMSMA, B. B. Boomsma naastligger ten noorden Wortelstraat 15 1803 266 242r
BOOMSMA, B. B. Boomsma koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west 1806 267 239v
BOOMSMA, B. wijlen B. Boomsma verkoper Noorderhaven 11 1809 268 203r
BROUWER, B. oud burgervaandrig B. Brouwer naastligger ten westen Kerkpad 16 1750 252 67r
BROUWER, B. B. Brouwer verkoper Kerkpoortstraat 9achter 1766 256 154v
BROUWER, B. B. Brouwer verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
, B. B. Cohen, c.s. huurder Heiligeweg 21 1765 256 132v
, B. B. Cohen, c.s. koopman huurder Heiligeweg 21 1770 257 148v
DREYER, B. de hof van B. Dreyer procureur fiscaal naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
FONTEIN, B. B. Fontein mr. koekbakker naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
FONTEIN, B. hopman B. Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 62 1785 262 14r
FONTEIN, B. B. Fontein naastligger ten westen Voorstraat 66 1788 262 297r
FONTEIN, B. stokerij van B. Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 40 1795 264 241v
FONTEIN, B. B. Fontein koopman naastligger ten oosten Voorstraat 62 1797 265 53v
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein koper huis Zuiderstraat 12 1806 267 192r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein huurder (p.j.) Zuiderstraat 12 1806 267 192r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein verkoper Voorstraat 64 1807 267 311r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein naastligger ten noorden Zuiderstraat 10 1809 268 207v
HAAR, B. B. van der Haar naastligger ten westen Zuiderhaven 52 1758 254 142r
, B. B. Hobbekees naastligger ten oosten onbekend 1700 244 73v
IJSENBEEK, B. B. IJsenbeek naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_a 1776 259 19v
IJSENBEEK, B. B. IJsenbeek naastligger ten zuiden Wortelstraat ZZ 1779 259 175r
IJSENBEEK, B. B. IJsenbeek naastligger ten westen Wortelstraat ZZ 1779 259 175r
IJSENBEEK, B. de weduwe van B. IJsenbeek naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
IJSENBEEK, B. de weduwe van B. IJsenbeek naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
IJSENBEEK, B. de weduwe van B. IJzenbeek naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
JELGERSMA, B. de weduwe van burgemeester B. Jelgersma naastligger ten westen Lanen 52 1757 254 62v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma, c.s. naastligger ten westen Schritsen NZ 1760 255 36r
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1761 255 112v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Wasbleek 1762 255 128v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 9 1763 255 229v
JELGERSMA, B. burgemeester B. Jelgersma naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 3 1767 257 3v
JELGERSMA, B. burgemeester B. Jelgersma naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1768 257 255r
JELGERSMA, B. oud burgemeester B. Jelgersma naastligger ten oosten Lanen 48 1773 258 125v
JELGERSMA, B. oud burgemeester B. Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 48 1773 258 125v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 9 1774 258 171v
JELGERSMA, B. B. Jelgersma naastligger ten westen Zuiderstraat 1776 259 20v
JELGERSMA, B. wijlen B. Jelgersma Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
JELGERSMA, B. wijlen B. Jelgersma Lanen 50 1782 260 229r
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman curator en verkoper Karremanstraat WZ 1788 262 251r
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman curator en verkoper Karremanstraat 30 1788 262 253v
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman curator en verkoper Karremanstraat 10 1788 262 255r
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman curator en verkoper Karremanstraat 18 1788 262 256v
KOELMAN, B. B. Koelmans, q.q. koopman verkoper Zoutsloot 67 1788 262 258r
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper Karremanstraat 1788 263 1r
KOELMAN, B. B. Koelmans naastligger ten westen Voorstraat 75 1798 265 92v
LANTING, B. B. Lanting executeur huurder Voorstraat 15 1775 258 220r
LANTING, B. mede-eigenaar B. Lanting stadsexecuteur huurder (p.j.) Lanen 21 1785 261 310r
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1771 257 221v
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Noordijs OZ 1774 258 146r
LEI, B. B. van der Ley Scheffersplein OZ 1774 258 170v
LEI, B. B. van der Ley koopman koper huis met plaats en bleekveld Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden William Boothstraat 27 1781 260 19r
MARS, B. B. Mars commies naastligger ten zuiden Bildtstraat 19 1810 268 351r
MEULEN, B. oud burgemeester B. van der Meulen koper door niaar huis Scheffersplein OZ 1774 258 170v
MEULEN, B. B. van der Meulen naastligger Zoutsloot 1776 258 265v
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen naastligger ten oosten Franekereind 3 1777 259 30r
MEULEN, B. B. van der Meulen commissaris Zuiderhaven 47 1780 259 307v
MEULEN, B. B. van der Meulen commissaris Heiligeweg 6 1780 259 307v
MEULEN, B. B. van der Meulen commissaris Both Apothekerstraat 3 1780 259 307v
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1782 260 202r
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen Lanen 50 1782 260 229r
NOLLIDES, B. B. Nollides Noorderhaven 83 1794 264 227r
OOLGAARD, B. B. Ohlgaard naastligger ten westen onbekend 1793 264 151v
OOLGAARD, B. B. Ohlgard naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1805 267 121r
OOLGAARD, B. de koper B. Ohlgard huurder tuin Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
OOLGAARD, B. B. Ohlgard, burger hovenier verkoper Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
, B. B. Oohlgard hovenier huurder Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
OOLGAARD, B. B. Oolgaard hovenier en kooltjer Voorstraat 3 1810 269 112v
OOLGAARD, B. B. Oolgard hovenier naastligger ten oosten Vijverstraat 6 1779 259 178r
SCHAAF, B. burgerkolonel B. Schaaf naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
SCHAAF, B. de weduwe van B. Schaaf naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1754 253 141v
SCHIERE, B. B. Schiere naastligger ten oosten Noorderhaven 18 1808 268 115v
SIDERIUS, B. B. H. Siderius dorpsrechter van Almenum Noorderhaven 90 1771 257 232v
SMEDING, B. B. Smeeding naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1a 1805 267 109v
SMEDING, B. B. Smeeding naastligger ten westen Vijverstraat 6 1805 267 133r
SWALUE, B. de hof van de erven van B. Swaluwe naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1693 243 62v
TUININGA, B. B. Tuininga naastligger ten oosten Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
TUININGA, B. B. Tuininga procureur verkoper van 1/2 Brouwersstraat 11 1773 258 87r
TUININGA, B. B. Tuininga procureur naastligger ten oosten Voorstraat 51 1775 258 226r
TUININGA, B. B. Tuininga Kruisstraat 6 1782 260 286r
TUININGA, B. B. Tuininga Zuiderhaven 36 1785 261 269v
TUININGA, B. B. Tuininga Zoutsloot 1 1785 261 298r
TUININGA, B. B. Tuininga Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
TUININGA, B. B. Tuininga procureur naastligger ten westen Lanen 46 1797 265 42v
TUININGA, B. B. Tuyninga naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 26 1787 262 148v
TUININGA, B. B. Tuyninga naastligger ten westen Kerkpoortstraat 26 1787 262 148v
VELDE, B. B. ten Velde mr. kleermaker koper huis Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
VELDE, B. B. ten Velde naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
VISSER, B. B. Visser gebruiker Zuiderhaven 71 1804 267 45r
VISSER, B. de heer B. Visser, en zoon naastligger ten oosten Noorderhaven 15 1804 267 63v
VISSER, B. de heer B. Visser, en zoon naastligger ten westen Noorderhaven 15 1804 267 63v
WESTENDORP, B. het huis genaamd de Witte Trompet gekocht door B. Westendorp naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9 de Witte Trompet 1766 256 156v
, B. B. Ziricus notaris naastligger ten oosten Lanen 38 1667 239 91r
ISAAKS, BEREND Baarent Ysaaks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
, BEREND wijlen Baarnd ter Hal mr. varkenslager Scheerstraat 11 1773 258 70v
, BEREND Baarnd Verlage bontwever geauthoriseerde administrator en executeur Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
, BEREND Baarnd Verlage bontwever Gardenierstraat 1773 258 116r
DOOITSES, BEREND Baarnd Dooitzes huurder woning Zuiderhaven 18 1778 259 110r
HIELKES, BEREND wijlen Baarnd Hylkes trasmolenaar verkoper Sint Jacobstraat 4 1800 265 265r
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks koopman (joods -) koper woning Tiepelsteeg 1771 257 212r
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks koopman (joods -) naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1771 257 212r
VISSER, BEREND JANS Baarnd Jans Visser schipper (groot-) Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
VISSER, BEREND JANS Baarnd Jans Visser Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
PIETERS, BEREND Baarnd Pyters naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1769 257 138r
DREYER, BEREND Baarnt Dreyer, burger procureur fiscaal geniaarde koper Lanen 72 1748 251 241v
GEERTSMA, BEREND Baarnt Geersma, c.u. mr. brouwer huurder Noorderhaven 37 1741 250 163v
MEYERS, BEREND de weduwe van Baarnt Meyers huurder Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
BERENDS, BEREND Baarnt Barents , c.u. bontwever koper 2 grote kamers Kerkpad 1 1718 246 3v
HIELKES, BEREND Baarnt Hylkes schipper koper door niaar huis, tuin en bleek Lanen 45 1779 259 193v
HIELKES, BEREND Baarnt Hylkes naastligger ten oosten Romastraat 2 1799 265 181v
HIELKES, BEREND Baarnt Hylkes naastligger ten zuiden Romastraat 2 1799 265 181v
HIELKES, BEREND de erven van Baarnt Hylkes naastligger ten zuiden Noorderhaven 108 1801 265 299v
POPPES, BAARTJE Baatie Poppes Scheerstraat 5 1738 249 279r
JELGERHUIS, BAARTJE Baatje Jelgerhuis verkoper Weeshuisstraat 17 1792 264 357v
, BAARTJE Baatje Oswald Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
VERMEULEN, BAARTJE Baatje Vermeulen verkoper Schritsen 66 1802 266 172v
AGEMA, BAARTJE DIRKS Baatje Dirks Agema voormalig bewoner Brouwersstraat 10 1786 262 70r
FOEKES, BAARTJE Baatje Foekes Vijver 1780 259 286ar
FOKKES, BAARTJE Baatje Fokkes Nieuwstraat 1777 259 50r
FOEKES, Baattje Foeckes Hoogstraat 32 1765 256 118r
FOEKES, Baattje Foeckes verkoper Karremanstraat OZ 1766 256 229r
FOEKES, Baattje Foeckes Hoogstraat 34 1768 257 83v
HARINGS, Baattje Harings huurder Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
HARINGS, Baattje Harings Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
BROUWER, BEE Bae Brouwer koopman verkoper Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
, BIEKE Baecke Backes verkoper Franekertrekvaart NZ 1631 232 186v
HIDDES, BEREND Baernt Hiddes schipper (groot-) koper huis Zeilmakersstraat 3 1658 237 143v
HIDDES, BEREND de hof van Baernt Hiddes kapitein naastligger ten zuiden Rozengracht 16 1687 242 215v
HIDDES, BEREND de tuin van Baernt Hiddes kapitein naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1688 242 232v
VRIES, BEREND HIDDES het hof van Baernt Hiddes de Vries kapitein naastligger ten zuiden Rozengracht 14 1674 240 139v
VRIES, BEREND HIDDES Baernt Hiddes de Vries Rozengracht 16 1687 242 215v
, BAARTJE wijlen Baetje Feltsma Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
AGEMA, BAARTJE DIRKS meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, BAARTJE DIRKS meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 5 1727 247 47v
BUITENPOST, Ballingio Buitenpost verkoper onbekend 1665 239 13r
BUITENPOST, Ballingiy Buytenpost eiser 3/4 huis Voorstraat ZZ 1667 239 121ar
VELDE, BALTHASAR Balster J. ten Velde naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
JANS, BALTHASAR Balster Jans , c.u. mr. kleermaker huurder Brouwersstraat 15 1762 255 160r
JANS, BALTHASAR Balster Jansz Brouwersstraat 15 1762 255 160r
, BALTHASAR Balthasar Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 17 1778 259 94r
IDSINGA, BALTHASAR raadsheer der stad Groningen Balthazar Daniel van Idsinga verkoper Rozengracht 13 1789 263 81v
IDSINGA, BALTHASAR Balthazar D. van Idsinga raadsheer verkoper van 1/2 Rozenstraat 1 1793 264 131v
IDSINGA, BALTHASAR Balthazar D. van Idsinga raadsheer verkoper van 1/2 Rozenstraat 1 1793 264 131v
, BALTHASAR Balthazar Rantsouw trompetter op het Prinsenjacht Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
, gesterkt door Baltinus Rantzou Moriaanstraat 1722 246 132v
, BALT meester Baltus naastligger ten oosten Noorderhaven 48 1701 244 134r
, BALT de erven van mr. Baltus naastligger ten westen Noorderhaven 52 1720 246 75r
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegieter med: doctor Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegieter medicinae doctor Heiligeweg NZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, BALT Baltus Cannegieter medicinae doctor Heiligeweg NZ 1676 240 33ra
CANNEGIETER, BALT wijlen dr. Baltus Kannegieter Voorstraat 64 1682 241 51ra
, BALT Baltus Molts winkelier koper door niaar huis Karremanstraat 14 1769 257 136v
, BALT Baltus Molts koopman koper huis en drie grote weefgetouwen Karremanstraat 18 1771 257 202v
, BALT Baltus Molts winkelier koper 1/2 huis Droogstraat NZ 1772 258 12r
, BALT Baltus Molts koopman en winkelier koper huis Liemendijk NZ 1772 258 17r
, BALT Baltus Molts winkelier koper huisn en weefwinkel Liemendijk NZ 1772 258 35v
, BALT Baltus Molts winkelier naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1772 258 35v
, BALT Baltus Molts koper huis Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
, BALT Baltus Molts koopman verkoper Achterstraat 1776 258 250r
, BALT Baltus Molts naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1777 259 32v
, BALT Baltus Molts naastligger ten zuiden Karremanstraat 17 1782 260 272r
, BALT Baltus Moltsz koopman verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 65 1782 261 3r
, BALT Baltus Moltsz naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1783 261 41v
, BALT Baltus Moltsz Karremanstraat 1788 263 1r
, BALT Baltus Moltz koper huis Karremanstraat WZ 1765 256 107r
, BALT Baltus Moltz stokersknecht koper huis Liemendijk OZ 1768 257 78v
, BALT Baltus Moltz koper hof en zomerhuis Liemendijk NZ de Noordermolen 1769 257 102r
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Karremanstraat 10 1774 258 161v
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1774 258 161v
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Zoutsloot 67 1774 258 184r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten oosten Karremanstraat 17 1774 258 185r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 17 1774 258 185r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1775 258 198v
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67 1775 258 235r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten westen Zoutsloot 71 1777 259 63r
, BALT Baltus Moltz koopman Droogstraat NZ 1777 259 89v
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 16 1778 259 108r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1778 259 108r
, BALT Baltus Moltz koopman koper woning Karremanstraat OZ 1778 259 140v
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1778 259 140v
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1778 259 140v
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1778 259 155r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten westen Zoutsloot 71 1781 260 107r
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Karremanstraat 11 1782 260 310r
, BALT Baltus Moltz koopman koper woning Karremanstraat 11 1782 260 310r
, BALT de erven van Baltus Moltz naastligger ten westen Zoutsloot 71 1787 262 238v
, BALT de erven van Baltus Moltz naastligger ten noorden Zoutsloot 71 1787 262 238v
, BALT Baltus Moltz Karremanstraat WZ 1788 262 251r
, BALT Baltus Moltz Karremanstraat 30 1788 262 253v
, BALT Baltus Moltz Karremanstraat 10 1788 262 255r
, BALT Baltus Moltz Karremanstraat 18 1788 262 256v
, BALT de nagelaten boedel van wijlen Baltus Moltz Zoutsloot 67 1788 262 258r
STERK, BALT Baltus Caspari Sterck mr. chirurgijn verkoper Voorstraat 10 1688 242 221v
STERK, BALT Baltus Caspari Sterck, burger mr. stadschirurgijn koper huis met achterwoning Voorstraat 10 1685 242 101v
STERK, BALT mr. Baltus Caspari Sterk naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1701 244 351v
KASPERS, BALT Baltus Casparus mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 50 1683 241 245r
STERK, BALT KASPERS Baltus Casparus Sterck stadschirurgijn huurder Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
HENDRIKS, BALT Baltus Hendriks oud scheepstimmerman verkoper Grote Ossenmarkt 10 1791 263 303v
JOHANNES, BALT Baltus Johannes , c.s. molenaar naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1706 244 314r
JOHANNES, BALT Baltus Johannes molenaar onbekend 1724 246 189r
RITSKES, BALT Baltus Ritskes 1/4 deel Kerkpoort (gebied) 1687 242 211v
WIEBES, BALT Baltus Wibes , c.u. verkoper Heiligeweg 19 1642 234 164v
, BALTHASAR Baltzer huurder kleine kelderkamer (p.w.) Bildtstraat 20 1750 252 55v
, BANIER mr. Banier Schenckel verkoper Schritsen ZZ 1659 238 2ra
GERRITS, BANIER huis van het kind van Banier Gerrits naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1661 238 87v
GERRITS, BANIER Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
GERRITS, BANIER Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
GERRITS, BANIER Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
GERRITS, BANIER Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
GERRITS, BANIER Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
GERRITS, BANIER Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
GERRITS, BANIER Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
DIRKS, BERBER Barbar Dircks , burger Zuiderhaven 27 1625 231 55v
DIRKS, BERBER Barbar Dircks , burger Zuiderhaven NZ 1625 231 56r
HENDRIKS, BERBER Barbar Hendricx Brouwersstraat 1b 1635 233 162v
MINNES, BERBER Barbar Minnes , burger Liemendijk 1624 231 4v
, BERBER Barbara van Crimpe Hofstraat ZZ 1698 243 365v
, BERBER Barbara Krimpe Hofstraat 16 1698 243 363r
STRATEN, BERBER Barbara Paulina van der Straaten, absent verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
, BERBER Barbara Wilkens verkopers Lanen 22 1785 262 34r
, BERBER Barbara Aede , burger Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
GORIS, BERBER Barbara Goris verpachter grond Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs , burger Franekereind 15 1636 234 8r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs , burger Heiligeweg NZ 1638 234 50r
, BERBER Barber Forsenburgh naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1660 238 47r
ANDRIES, BERBER Barber Andries koper hof met vruchtbomen Zuiderhaven 18 1696 243 235r
ANDRIES, BERBER Barber Andries Noorderhaven 41 1696 243 257r
ARJENS, BERBER Barber Arjens Bildtpoort (gebied) 1693 243 30v
DOUWES, BERBER Barber Douwes verkoper Zuiderhaven 19noord 1657 237 118v
EEDES, BERBER Barber Eedes William Boothstraat OZ 1635 233 168v
FOEKES, BERBER Barber Foeckes Noorderhaven 105 1615 230 11r
HOBBES, BERBER Barber Hobbes Rommelhaven 8 1634 233 145v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs Rommelhaven 12 1736 249 146v
JELLES, BERBER Barber Jelles Vijverstraat 1616 230 20v
JILLES, BERBER Barber Jilles koper huis Kerkpoortstraat 1639 234 72v
JORRITS, BERBER Barber Joryts Hofstraat NZ 1634 233 147r
MEINERTS, BERBER Barber Meynerts , burger Moriaanstraat 1615 229 252v
MEINTES, BERBER Barber Meyntes Havenplein 1633 233 119r
PIERS, BERBER Barber Piers verkoper Liemendijk NZ 1648 236 30r
SIEBRENS, BERBER Barber Sybrandts Sint Odolphisteeg 1614 229 214v
TJEERDS, BERBER Barber Tiaerds verkoper Zuiderhaven 7 1642 234 167v
TJEERDS, BERBER Barber Tiaerdts Brouwersstraat 1 1635 233 165r
, BERBER Barbera van Krimpen Rozengracht 7oost 1696 243 237v
JANS, BARELD Barelt Jans stadsroeper koper huis waar het Gulden Hooft uitsteekt Noorderhaven 40 het Gulden Hooft 1614 229 200v
JANS, BARELD Barelt Jans stadsroeper naastligger ten westen Zoutsloot 1624 231 13v
JANS, BARELD Barelt Jansen , c.u. naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1640 234 103v
BEMEN, BEREND Barend van Beemen marktmeester koper huis Brouwersstraat 5 1791 263 348v
BONTJEMA, BEREND Barend Bontjema naastligger ten westen Zoutsloot 80 1806 267 220v
BONTJEMA, BEREND Barend Bontjema naastligger ten westen Zoutsloot 86 1806 267 264r
BUDDING, BEREND Barend Budding naastligger ten westen Hofstraat 29 1790 263 276v
BUDDING, BEREND Barend Budding naastligger ten westen Hofstraat 29 1798 265 105r
MARS, BEREND Barend Mars commies ter recherche koper huis Bildtstraat 21 1807 267 294v
MEULEN, BEREND vroedsman Barend van der Meulen koper woning Zoutsloot 86 1768 257 82v
MEULEN, BEREND Barend van der Meulen naastligger ten westen Zoutsloot 86 1768 257 87r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s. naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1771 257 197v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1771 257 200v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1780 259 255r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen curator Rozengracht 26 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen curator Wasbleek 13 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen curator Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen curator Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen curator Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen curator Nieuweburen 11 1781 260 97v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen curator Zuiderstraat 1781 260 99r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, q.q. Noorderhaven 36 1781 260 100v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen Rinnertspijp 1 1781 260 106r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper Voorstraat 11oost 1781 260 109v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper Noorderhaven 54 1781 260 109v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper Voorstraat 11west 1781 260 109v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper Zoutsteeg 1782 260 280v
SMID, BEREND Barend J. Smit mr. uurwerkmaker koper huis en winkelinventaris vleesmarkt Schritsen 63 1791 263 313v
SMID, BEREND de kinderen van Barend Smit naastligger ten oosten Schritsen 61 1802 266 112v
SMID, BEREND de kinderen van Barend Smit naastligger ten oosten Schritsen 61 1802 266 133v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper mijn en huis Noorderhaven 17 het Groot Wanschapen of Noachs Ark 1784 261 165v
VISSER, BEREND Barend Visser koper van 1/2 Noorderhaven 23 1786 262 71r
VISSER, BEREND Barend I. Visser, c.u. koopman huurder Noorderhaven 41 1787 262 159r
VISSER, BEREND Barend Visser, c.u. koopman huurder (p.j.) Noorderhaven 41 1787 262 187r
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper huis, voormaals bakkerij Noorderhaven 12 1789 263 169r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman naastligger ten oosten onbekend 1790 263 200r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1791 263 300v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1791 263 322v
VISSER, BEREND Barend Visser koper huis Noorderhaven 17 het Wanschapen 1792 264 26v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 17 1792 264 26v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Hoogstraat 17 1792 264 37r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Hoogstraat 15 1792 264 37r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Droogstraat 20 1792 264 37r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper woning Achterstraat 1792 264 39v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper huis Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper lijnbaan, teerhuis, hennepschuur en knechtswoning Franekerpoort (gebied) 1792 264 67r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1793 264 101r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1793 264 101r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper huis met twee houtschuren Noorderhaven 35 1797 265 63r
VISSER, BEREND Barend Visser koper huis Noorderhaven 33 1798 265 73v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1798 265 73v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1799 265 125r
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper Noorderhaven 33 1799 265 125r
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koopman koper huizen Zuiderhaven 34 1801 265 290v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman Kleine Bredeplaats 25 1801 266 20r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1801 266 33v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koopman koper huis Noorderhaven 13 1802 266 94v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1803 267 5r
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper Noorderhaven 15 1804 267 63v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koopman koper plek ledige grond Zuiderstraat 14 1805 267 134v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon naastligger ten zuiden Zuiderstraat 14 1805 267 134v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 31 1806 267 188r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1806 267 188r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Zuiderstraat 12 1806 267 192r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1806 267 192r
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koper door niaar huis en tuin Zuiderhaven 36west 1806 267 239v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1806 267 239v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koper pan- en estrikwerk etc. Zoutsloot ZZ 1807 267 303v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten zuiden Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten zuiden Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
VISSER, BEREND de heer Barend Visser, en zoon naastligger ten oosten Noorderhaven 11 1809 268 203r
, BEREND Barend Vissser naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
BERENDS, BEREND Barend Baarends , c.u. huurder Anjelierstraat 16 1796 264 345r
BERENDS, BEREND Barend Barends bontwever koper kamer Tiepelsteeg 1721 246 115r
BERENDS, BEREND Barend Barends naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 115r
BERENDS, BEREND Barend Barends , c.u. huurder benedenhuis (p.j.) Hofstraat 29 1790 263 276v
HIELKES, BEREND Barend Hylkes naastligger ten oosten Lanen 43 1792 264 18v
HIELKES, BEREND Barend Hylkes naastligger ten noorden Lanen 43 1792 264 18v
HIELKES, BEREND Barend Hylkes koopman verkoper Lanen 45 1792 264 43r
HIELKES, BEREND Barend Hylkes naastligger ten oosten Lanen 43 1798 265 96v
HIELKES, BEREND Barend Hylkes naastligger ten noorden Lanen 43 1798 265 96v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs koopman (joods -) koper huis en hof Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs koopman (joods -) naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs koopman (joods -) koper huis Borstelsteeg 1 1769 257 123v
JANS, BEREND Barend Jans verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
JANS, BEREND de geabandonneerde boedel van wijlen Barend Jans mr. smid verkoper Nieuwstraat 33 1793 264 110v
BAKKER, BEREND JANS de boedel van Barend Jans Bakker verkoper Noorderhaven 90 1771 257 232v
JANS, BEREND Barend Jansen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
PIETERS, BEREND de weduwe van Barend Pieters naastligger ten zuiden Bildtstraat 1775 258 215v
PIETERS, BEREND Barend Pieters naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1780 259 236v
HENDRIKS, BEREND wijlen Barendt Hendriks Dahl Zuiderstraat 29 1746 251 144r
VRIES, BEREND HIDDES Barendt Hiddes de Vries kapitein verkoper Sint Jacobstraat 9 1682 241 211v
, BEREND Barent ? stokersknecht huurder Droogstraat NZ 1777 259 89v
BURGERS, BEREND Barent Burgers bontwever verkoper Kerkpad 18 1741 250 193r
VRIES, BEREND het hoff van Barent de Fries kapitein naastligger ten zuiden Rozengracht 14 1670 240 22r
MEULEN, BEREND Barent van der Meulen koper 2 zoutketen onder 1 dak, met schuren en overige toebehoren plus een meidenkamer William Boothstraat 5 1753 253 73v
ROVEL, BEREND Vroedsman Barent Rowel koper woning Kerkpad 40 1712 245 173r
ROVEL, BEREND vroedsman Barent Rowel blauwverver koper huis Franekereind 13 1716 245 278v
ROVEL, BEREND Vroedsman Barent Rowel, c.u. koper provisioneel huis Franekereind 7 1715 245 318r
ROVEL, BEREND de hof van de verkoper Barent Rowel naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1720 246 90v
ROVEL, BEREND de hof van de verkoper Barent Rowel naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1720 246 90v
ROVEL, BEREND vroedsman Barent Rowel, c.u. verkoper Kerkpoortstraat 1720 246 90v
, BEREND het huis van mr. Barent Stint naastligger ten westen Lanen 56 1676 240 216r
, BEREND Barent Stint mr. kleermaker verkoper van 1/2 Lanen 45 1682 241 219r
, BEREND Barent Taaken naastligger ten oosten Hofstraat 27 1801 265 288r
VELDHUIS, BEREND Barent Velthuys koper huis, tuintje en gang Weverstraat ZZ 1736 249 145v
VELDHUIS, BEREND Barent Velthuys naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1736 249 145v
, BEREND Barent Baerentsen bontwever koper huis Heiligeweg 26 1721 246 93v
, BEREND Barent Baerentsen* bontwever naastligger ten westen Heiligeweg 28 1724 246 190v
BERENDS, BEREND Barent Baernts mr. bontwever verkoper Heiligeweg 26 1729 247 248v
BERENDS, BEREND Barent Barents bontwever koper huis Zoutsloot 80 1724 246 195r
BERENDS, BEREND Barent Barents mr. bontwever naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1740 250 126v
ALPHEN, BEREND BERENDS Barent Barentsen Alphes verkoper Kerkpoortstraat 1725 246 242r
HARMENS, BEREND Barent Harmens koper huis Kerkpoortstraat 34 de Bruine Baard 1707 245 31v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Fries kapitein bij de Admiraliteit verkoper Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Fries ordinaris kapitein ter zee verkoper Romastraat 29 1667 239 119r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Fries, c.u. kapitein koper huis met plaats en tuin met wijnstok Zuiderhaven 65 1667 239 119v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Fries, c.u. kapitein koper hof met bomen en planten Zuiderhaven ZZ 1668 239 158v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Fries kapitein naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8west 1727 247 5r
VRIES, BEREND HIDDES grondpacht uit het huis van Barent Hiddes de Vries kapitein grondpacht Zuiderhaven 65 1674 240 147r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries ordris: capt: van 't college ter Admiraliteit in Friesland koper hof met bomen, planten en zomerhuis Hofstraat ZZ 1676 240 247v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries kapitein naastligger ten oosten Hofstraat 16 1682 241 234r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries kapitein Adminraliteit in Friesland Zuiderhaven 71a 1679 241 12ra
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries kapitein Adminraliteit in Friesland Zuiderhaven 71 1679 241 12ra
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries naastligger ten westen Zuiderhaven 69 1679 241 12ra
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries kapitein Adminraliteit in Friesland Zuiderhaven 69 1679 241 12ra
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries kapitein koper provisioneel Vijverstraat NZ 1681 241 44ra
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries naastligger ten westen Rozengracht 16 1688 242 234v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries ordinaris kapitein Admiraliteit verkoper Rozengracht 38 1689 242 270v
VRIES, BEREND HIDDES wijlen Barent Hiddes de Vries kapitein Hofstraat 12a 1694 243 116r
VRIES, BEREND HIDDES wijlen Barent Hiddes de Vries kapitein Zuiderhaven 65 1695 243 133v
VRIES, BEREND HIDDES wijlen Barent Hiddes de Vries kapitein bij de Admiraliteit Zuiderhaven 65 1699 244 25v
SIKKES, BEREND Barent Sickes naastligger ten oosten Franekereind 25 1633 233 100r
WILLEMS, BEREND wijlen Barent Willems Rozengracht 16 1688 242 234v
WILLEMS, BEREND Barent Willems wever naastligger ten noorden Romastraat 1 1706 244 334r
WOUTERS, BEREND Barent Wouters verkoper Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v
STAPERT, BARRE commissaris Barre Stapert, c.u. huurder Zuiderhaven 34 1801 265 290v
LANTING, BAARTE Bart Lanting mr. kunstschilder koper 1/2 huis Lanen 21 1785 261 292r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koper huis Lanen 39 1808 268 112r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes naastligger ten oosten Lanen 37 1808 268 179r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes huis (p.j.) Noorderhaven 16 1809 268 218v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koopman koper huis en bakkerij (dubbel huis) Zuiderstraat 17 1809 268 284v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koopman koper huis en bakkerij Lanen 46 1810 269 49v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes naastligger ten noorden Schritsen 37 1811 269 127r
JANS, BAARTE Bart Jans huurder (p.j.) Zoutsloot 1 1784 261 213v
LUDOLFS, Bart Lulofs Zoutsloot NZ 1708 245 69r
, BARTELD de keuken van Bartel naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 14 1675 240 201r
LANTING, BARTELD de lege plaats van Bartel Lanting hopman naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1653 236 246v
LANTING, BARTELD burgemeester Bartel Lanting verkoper Kruisstraat NZ 1660 238 36v
LANTING, BARTELD burgemeester Bartel Lanting naastligger Heiligeweg 15 1666 239 41v
LANTING, BARTELD de heer burgemeester Bartel Lanting huurder Noorderhaven 100 1667 239 15va
LANTING, BARTELD burgemeester Bartel Lanting commissaris Gardenierstraat 1669 239 40va
LANTING, BARTELD Bartel Lanting mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
LANTING, BARTELD de erven van burgemeester Bartel Lanting, burger verkoper Noordijs 23 1752 253 2v
LANTING, BARTELD wijlen Bartel Lanting kunstschilder verkoper Lanen 21 1791 263 346v
, BARTELD burgemeester Bartel Lantingh verpachter grond Liemendijk 1658 237 172av
, BARTELD oud burgemeester Bartel Lantingh verkoper Kruisstraat 6 1665 239 32r
ALLERTS, BARTELD de weduwe van Bartel Allerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
ALLERTS, BARTELD de dochter van wijlen Bartel Allerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10 1679 241 27v
BEUKER, BARTELD ARJENS Bartel Ariens Beucker, c.u. koper huis Vijverstraat NZ 1657 237 113r
BEUKER, BARTELD ARJENS Bartel Ariens Beucker naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1657 237 113r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman Gardenierstraat 2 1752 253 9v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman koper huis Lanen 81 1752 253 18r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman Romastraat ZZ 1752 253 19v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman Romastraat 1 1752 253 21r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman Gardenierstraat 4 1752 253 29v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper Lanen 81 1756 253 251r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartles timmerman onbekend 1753 253 85r
KLASES, BARTELD de weduwe van Bartel Claeses naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1708 245 72v
, BARTELD Bartel Cleisen , c.u. herbergier huurder Hofstraat 17 1692 243 17v
, BARTELD de achteruit- en ingang van Bartel Cleisen , c.u. naastligger ten westen Romastraat 6 1706 244 318v
, BARTELD huis en hof van Bartel Cleisen , c.u. naastligger ten zuiden Romastraat 6 1706 244 318v
, BARTELD Bartel Cleisen , c.u. verkoper Romastraat 6 1706 244 318v
, BARTELD wijlen Bartel Cleisen Hofstraat NZ 1709 245 314v
LANTING, BARTELD de erven van Bartel Cleisen Lanting verpachter grond Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
, BARTELD de erven van burgemeester Bartel Cleisen Lantingh verpachter grond Grote Ossenmarkt 18 1694 243 84r
, BARTELD de ruigscherne van Bartel Cleissens naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1644 235 142v
, BARTELD de erven van oud burgemeester Bartel Cleissens Lantingh verkopers Zoutsloot 38 1679 241 47r
KLEISES, BARTELD Bartel Cleys , burger c.u. verkoper Gardenierstraat NZ 1641 234 154v
KLEISES, BARTELD de plaats van Bartel Cleys naastligger ten zuiden Kruisstraat 1648 236 29v
KLEISES, BARTELD huis en brouwerij van Bartel Cleysen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1641 234 157r
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen brouwer naastligger ten oosten Kruisstraat ZZ 1643 235 47v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen brouwer naastligger ten zuiden Kruisstraat ZZ 1643 235 47v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen brouwer verkoper Kruisstraat ZZ 1643 235 47v
KLEISES, BARTELD vaandrig Bartel Cleysen Lantingh naastligger ten noordoosten Heiligeweg 5 1647 235 252r
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 11 1647 235 254r
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantingh, c.u. ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
KLEISES, BARTELD Hopman Bartel Cleysen Lantingh verkoper van 1/6 Zuiderhaven 18 1649 236 88v
KLEISES, BARTELD mede burgemeester Bartel Cleysen Lantingh koper huis of koeschuur Zoutsloot 38 1666 239 37v
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh koper grondpacht 12-00-00 CG ten oosten van Harlingen 1674 240 135r
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh verkoper Heiligeweg 9 1674 240 135r
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh verkoper Heiligeweg 1674 240 135r
, BARTELD de schuur van Bartel Cleysens naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1646 235 219v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleyssen , c.u. verkoper Grote Kerkstraat NZ 1643 235 46r
KORNELIS, BARTELD Bartel Cornelis verkoper van 1/7 Ooievaarsteeg WZ 1695 243 180v
DOUWES, BARTELD de kamer van Bartel Douwes eigenaar grondpacht (p.j.) Kleine Bredeplaats 15twee_a 1665 239 6r
DOUWES, BARTELD wijlen Bartel Douwes Zoutsloot 1 1667 239 74v
GERRITS, BARTELD Bartel Gerrits koopman naastligger ten westen Noorderhaven 72 1737 249 18ra
GERRITS, BARTELD Bartel Gerryts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 30 1735 249 49r
GERRITS, BARTELD Bartel Gerryts winkelier verkoper Zuiderpoort (gebied) 1737 249 190v
GERRITS, BARTELD Bartel Gerryts koopman naastligger ten westen Noorderhaven 72 1737 249 17va
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
HAIES, BARTELD Bartel Hajes Schritsen 4 1716 245 272r
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v
HAIES, BARTELD het huis van Bartel Hayes naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1724 246 194v
HAIES, BARTELD de tuin van Bartel Hayes naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1724 246 194v
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 25 1724 246 194v
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 27 1724 246 207r
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs , c.u. huurder Heiligeweg 21 1731 248 66v
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs , burger koper huis Kerkpoortstraat 51 1732 248 78r
, BARTELD Bartel Jacobs* metselaar naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1732 248 115v
JANS, BARTELD Bartel Jansen , burger bontwever koper huis Karremanstraat 20 1751 252 136v
JANS, BARTELD Bartel Jansen , burger bontwever koper woning onbekend 1760 255 2v
JANS, BARTELD wijlen Bartel Jansen bontwever Karremanstraat 20 1775 258 198v
JANS, BARTELD wijlen Bartel Jansen bontwever onbekend 1775 258 203v
JANS, BARTELD Bartel Jansen scheepstimmerbaas koper huis Zoutsloot 1 1793 264 89r
JANS, BARTELD Bartel Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 1 1793 264 89r
JOHANNES, BARTELDJE Bartel Joannis Zuiderstraat 1614 229 221r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper ledige plaats Kruisstraat ZZ 1660 238 36r
LANTING, BARTELD KLEISES de koeschuur van Bartel Kleisen Lanting naastligger ten westen Kruisstraat ZZ 1660 238 36r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 eeuwige jaarlijkse grondpacht Kerkpoortstraat 31 1661 238 82r
LANTING, BARTELD KLEISES oud burgemeester Bartel Kleisen Lanting verkoper Rozengracht 38 1662 238 127v
KLEISES, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleissen Lantingh verkoper Kruisstraat 1679 241 25v
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleysen Lanting koper grondpacht 2-10-00 CG Moriaanstraat 12 1670 239 215r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleysen Lanting koper grondpacht CG 2:10:00 Weverstraat het Dorstige Hondje 1670 239 215r
KLEISES, BARTELD de heer burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verpachter grond Schritsen 7 1661 238 108r
KLEISES, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleysen Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 9 1665 239 31v
KLEISES, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verkoper Heiligeweg 9 1665 239 31v
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verkoper Grote Kerkstraat 3 1668 239 150r
, BARTELD de heren presiderende burgemeesters Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Bildtstraat OZ 1676 240 229v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh koper 7/24 huis genaamd de Drie Hoefijssers Prinsensteeg 1 de Drie Hoefijzers 1677 240 252v
, BARTELD het huis genaamd de Drie Schelvissen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Kruisstraat 8 de Drie Schelvissen 1677 240 259r
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Lanen 9west 1677 240 265v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten noorden Lanen 9west 1677 240 265v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Lanen 9west 1677 240 265v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh koper huis Lanen 9west 1678 241 12r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Lanen 9west 1678 241 12r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten noorden Lanen 9west 1678 241 12r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond Liemendijk 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Liemendijk 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond Kerkpoortstraat 13 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Kerkpoortstraat 13 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond Moriaanstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Moriaanstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond Grote Ossenmarkt 10 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Grote Ossenmarkt 10 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond Weverstraat ZZ 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Weverstraat ZZ 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond Weverstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Weverstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verpachter grond Moriaanstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erven van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Moriaanstraat 1679 241 30r
LEENDERTS, BARTELD de weduwe van Bartel Leenerts naastligger ten oosten Hondenstraat 6 1616 230 15v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses , burger hovenier koper grote hof Liemendijk 1748 251 220r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1749 252 40v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses kooltjer koper huis Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
OEDSES, BARTELD de tuin van Bartel Oedses naastligger ten oosten Liemendijk 1752 252 203v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten oosten onbekend 1754 253 156v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten westen Liemendijk NZ 1762 255 117v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat NZ 1764 256 71v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses hovenier naastligger ten oosten Achterstraat 1765 256 102r
OEDSES, BARTELD hof van Bartel Oedses naastligger ten oosten Liemendijk 1766 256 217r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten westen Liemendijk NZ 1767 256 261r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1765 256 264r
OEDSES, BARTELD wijlen Bartel Oedses Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
RINSES, BARTELD Bartel Rinses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
SEERPS, BARTELD huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten westen Sint Jacobstraat 1640 234 98r
SEERPS, BARTELD huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1640 234 98r
SEERPS, BARTELD Bartel Seerps , burger karreman verkoper Sint Jacobstraat 1640 234 98r
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerds , burger koper kamer Heiligeweg ZZ 1640 234 113r
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerds koper huis Grote Kerkstraat 28 1642 234 178v
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 30 1643 235 96v
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerdts smid verkoper Zuiderpoort (gebied) 1629 232 113r
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerdts opdrachtgever Zuiderstraat 1629 232 118v
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerdts koopman verkoper Grote Kerkstraat 28 1644 235 138v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems , burger koper huis met loods en een lege plaats ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1662 238 139r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1671 240 55r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 2achter 1672 240 83r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper verkoper Sint Jacobstraat 2 1682 241 195v
HOFMAN, BARTELD WILLEMS Bartel Willems Hofman naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1680 241 27ra
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lidel verkoper Zuiderstraat OZ 1614 229 223v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lydel koper kamer Grote Kerkstraat 11 1615 229 260v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lydel verkoper Grote Kerkstraat 1615 229 281v
, BARTELD Bartel Willems* kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
, BARTELD Bartel Willems* kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1675 240 20va
WASSENAAR, BARTELD WIETSES Bartel Wytses Wassenaer koopman verkopers van 1/5 Hoogstraat 15 1683 241 68va
WASSENAAR, BARTELD WIETSES Bartel Wytses Wassenaer koopman verkopers, en curatoren over Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
TUININGA, BARTELD Bartele Tuininga koper huis en tuintje Voorstraat 53 1763 255 209v
TUININGA, BARTELD Bartele Tuininga naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
GERRITS, BARTELD Bartele Gerrits havenchercher koper tuin en zomerhuis Zuiderpoort (gebied) 1733 248 215r
GERRITS, BARTELD Bartele Gerrits naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1733 248 221r
BOTES, Barteles Botes Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
SJOERDS, BARTELD Bartell Sioerdts , burger koper huis Bildtstraat OZ 1633 233 118r
SJOERDS, BARTELD Bartell Siurds , burger koper huis Sint Jacobstraat 10noord 1642 234 168v
KOEN, BAARTJE Bartha Coen verkoper Zuiderhaven 67 1774 258 134r
KOEN, BAARTJE Bartha Coen verkoper Raamstraat 6 1774 258 134r
KOEN, BAARTJE Bartha Coen verkoper Zuiderhaven 69 1774 258 143r
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartholemeus Claessen Sierda verkoper Kleine Bredeplaats 19 1646 235 209r
VOS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus di Vos mr. zilversmid verkoper Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
KLOK, BARTHOLOMEUS KASPERS Bartholomeus Caspers Clok huurder Spekmarkt 2 1786 262 82r
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Claesen naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1639 234 79v
MATTEUS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Matthijsen Voorstraat 63 1679 241 16va
MATTEUS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Matthijssen Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
ALBERTS, Bartl Alberts bakker geniaarde koper Voorstraat NZ 1639 234 77r
, BARTELD Bartle , in de Karremanstraat mr. bontwever verpachter grond ((staat: jaarlijkse rente)) Zoutsloot 63 1759 254 208r
LANTING, BARTELD oud burgemeester Bartle Lanting verpachter grond Kruisstraat 6 1670 240 7v
LANTING, BARTELD oud burgemeester Bartle Lanting verkoper van 1/2 Kruisstraat 6 1670 240 7v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Rozengracht 18 1765 256 131v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant Anjelierstraat 6 1765 256 134r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Liemendijk ZZ 1765 256 143v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper Brouwersstraat 11 1766 256 220v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant Noorderhaven 22 1767 257 15r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper 1/12 mouterij en turfhuis Kruisstraat 1768 257 67v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant eigenaar van 1/4 Kruisstraat 1768 257 67v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper van 1/4 Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur-postulant voor het gerecht Harlingen geniaarde koper Rommelhaven 6voor 1774 258 150v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur-postulant in massaliteit bezittende Kruisstraat 1776 258 259v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant Kruisstraat 8 1781 260 105r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper woning Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 182r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper huis Kerkpoortstraat 9achter 1782 260 182r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper huis Romastraat 25 1782 260 182r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper huis Achterstraat het Halfgemaakte Schip 1783 261 64r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga naastligger ten westen Achterstraat 1783 261 64r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur verpachter grond Romastraat 4 1784 261 129v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1784 261 149r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper 1784 261 149v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Bildtpoort (gebied) 1784 261 151r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1784 261 152r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Romastraat 25 1784 261 152v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper houtzaagmolen, huis, droogschuren, paardenstalling ten zuiden van Harlingen de Hoop 1784 261 209r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper herberg, hof en lege smederij Rozengracht 27 de Arend 1784 261 235r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Rozengracht 27 1784 261 235r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Anjelierstraat ZZ 1784 261 236v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Wasbleek 23 1784 261 237v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Nieuwstraat 33 1784 261 238v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Nieuwstraat 22 1784 261 241v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Nieuwstraat 20 1784 261 257r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Vijver 3 1785 261 262r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Zoutsloot 25 1785 261 280r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Voorstraat 53 1787 262 207r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga Procureur postulant verkoper ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper huis Lanen 44 1790 263 227r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur verkoper Noorderhaven 108 1801 265 299v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper van 1/2 Zuiderpoort (gebied) 1802 266 63r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
TUININGA, BARTELD wijlen Bartle Tuininga procureur verkoper Lanen 44 1805 267 164v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuyninga procureur postulant verkoper Rozengracht 27 1787 262 162v
ALLERTS, BARTELD de weduwe van Bartle Allerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
DOUWES, BARTELD Bartle Douwes koper schoenmakersperk Zoutsloot NZ 1658 237 165r
JAKOBS, BARTELD Bartle Jacobs metselaar verkoper van 1/4 Heiligeweg 13 1734 248 291v
JAKOBS, BARTELD Bartle Jacobs metselaar verkoper van 5/8 Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
JANS, BARTELD de weduwe van Bartle Jans naastligger ten noorden Liemendijk 1766 256 217r
JANS, BARTELD Bartle Jans scheepstimmermansbaas koper huis, timmerhuis en timmerhelling Zoutsloot 1 1785 261 298r
JANS, BARTELD Bartle Jans scheepstimmermansbaas naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1785 261 298r
JANS, BARTELD Bartle Jans naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1797 265 14r
JANS, BARTELD Bartle Jans naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1797 265 14r
JENTJES, BARTELD Bartle Jenties verkoper Zuiderhaven 65 1717 245 298v
OEDSES, BARTELD Bartle Oedses naastligger ten oosten Achterstraat 1749 251 275r
OEDSES, BARTELD Bartle Oedses naastligger ten zuiden Achterstraat 1749 252 13v
SEERPS, BARTELD Bartle Seerps , c.u. karreman koper door niaar huis en hof, nagelaten door wijlen Tiaard Claes Achterstraat ZZ 1638 234 68r
SEERPS, BARTELD de koper Bartle Seerps naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1638 234 68r
SJOERDS, BARTELD de erven van Bartle Sioerdts naastligger ten westen Gardenierstraat 1658 237 141v
WATSES, BARTELD Bartle Watzes , c.u. huurder Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
WILLEMS, BARTELD Bartle Willems verkoper Franekereind 7 1660 238 67v
LANTING, BARTELD vaandrig Bartold Lanting rentmeester koper huis en tuin Noordijs 19 1721 246 110r
, BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u. rentenier koper hof en zomerhuis Zuiderplein 1720 246 79r
, BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u. rentmeester verkoper Wasbleek 1721 246 114v
, BARTELD Bartoldus Lantingh rentmeester verkoper Zuiderhaven 13 1724 246 197r
, BARTELD rentmeester Bartoldus Lantingh verkoper Grote Kerkstraat 22 1725 246 240v
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartolomeus Claessen , burger chercher op de convooyen koper huis Kleine Bredeplaats 19 1642 234 171r
BARTELDS, BARTELD bestevaer en geautoriseerde voormomber over de 2 jongste weeskinderen van wijlen Bartout Bartouts verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
BARTELDS, BARTELD Kinderen, kindskinderen en gezamenlijk erfgenamen van Bartout Bartouts verkoper Noordijs OZ 1624 231 34v
, BASTIAAN Bastiaan Bicker koopman curator Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
, BASTIAAN Bastiaan Bicker naastligger ten oosten Zoutsloot 53 1755 253 236r
, BASTIAAN Bastiaan Bicker verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg WZ 1758 254 164r
, BASTIAAN de weduwe van Bastiaan Bickers naastligger ten westen Zoutsloot 57 1761 255 93v
, BASTIAAN wijlen Bastiaan Bickers Lanen 7 1763 255 217v
BIKKER, BASTIAAN Bastiaan Bikker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 32 1740 250 112v
BIKKER, BASTIAAN Bastiaan Bikker, n.u. koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1741 250 158v
BIKKER, BASTIAAN Bastiaan Bikker Grote Bredeplaats 33achter 1754 253 172r
BIKKER, BASTIAAN de weduwe van Bastiaan Bikker naastligger ten westen Zoutsloot 57 1767 256 256r
, BASTIAAN de weduwe van Bastiaan Bikkers naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1770 257 152v
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campen huurder (p.j.) Karremanstraat 10 1774 258 161v
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campen schoenlapper verkoper Voorstraat 89 1780 259 230r
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campen naastligger ten noorden Voorstraat 89 1780 259 256r
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Kampen, c.u. huurder Kerkpoortstraat 6 1781 260 143r
FEDDES, BASTIAAN Bastiaan Feddes verkoper Lanen 39 1809 268 222r
MARTENS, BASTIAAN Bastiaan Martens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1702 244 165r
MARTENS, BASTIAAN de kamer van Bastiaan Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1711 245 153v
TJEERDS, BASTIAAN de kamer van Bastiaan Tjeerds naastligger ten zuiden onbekend 1670 240 2ra
WORPS, BASTIAAN de weduwe van Bastiaan Werps Sint Odolphisteeg WZ 1758 254 164r
, BASTIAAN als bewoner Bastiaen gleibakker naastligger ten oosten Schritsen NZ 1676 240 233r
, BASTIAAN Bastiaen Bicker koopman Lanen 7 1743 250 296v
BIKKER, BASTIAAN Bastiaen Bikker koopman koper fraai huis Noorderhaven 28 1756 254 6r
JANS, BASTIAAN Bastiaen Jansen koper Noorderhaven 19 de Arcke Noae 1644 235 151r
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens , burger koper kamer Zoutsloot ZZ 1697 243 285r
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1697 243 290r
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1701 244 137r
MARTENS, BASTIAAN wijlen Bastiaen Martens Zoutsloot ZZ 1721 246 119v
PAULUS, BASTIAAN erven van de weduwe van Bastiaen Pouwels naastligger ten zuiden Heiligeweg NZ 1638 234 50r
PAULUS, BASTIAAN de weduwe en erfgenamen van Bastiaen Pouwels naastligger ten zuiden Heiligeweg NZ 1644 235 143v
PAULUS, BASTIAAN het huis van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten noordoosten Heiligeweg 36 1661 238 99v
PAULUS, BASTIAAN het huis van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten noordwesten Heiligeweg 36 1662 238 131r
PAULUS, BASTIAAN wijlen Bastiaen Pouwels Kerkpad WZ 1681 241 163v
TJEERDS, BASTIAAN Bastiaen Tjeerdts naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1680 241 119v
TJEERDS, BASTIAAN Bastiaen Tjeerdts koopman koper huis Herenwaltje OZ 1686 242 109v
BIKKER, BASTIAAN Bastian Bikker naastligger ten oosten Zoutsloot 53 1759 254 214v
, Bastyaan Bicker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33 1753 253 65v
, Bastyaan Bicker naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 33 1753 253 65v
, Bastyaan Bicker, n.u. naastligger ten oosten Lanen 26 1753 253 115v
, BARTELD de erven van Batel schoenmaker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 17 1671 240 40v
GROENEWOUD, BAARTJE Batie Groenwolt naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 21 1718 246 23v
POPPES, BAARTJE Batie Poppes Rommelhaven 15 1693 243 31r
POPPES, BAARTJE Batie Poppes Zoutsloot 1696 243 192r
POPPES, BAARTJE Batie Poppes Liemendijk 1696 243 192v
POPPES, BAARTJE Batie Poppes Rapenburg 1696 243 193r
POPPES, BAARTJE Batie Poppes Rommelhaven 15 1696 243 194r
AGEMA, BAARTJE DIRKS Batje Dirks Agema Brouwersstraat 10 1786 262 70r
, BAUKE Bauck , burger koper Grote Kerkstraat 17 1640 234 105r
, BAUKJE Bauck boendermaakster verpachter grond Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
, BAUKJE de erfgenamen van Bauck Conincks naastligger ten oosten Schritsen NZ 1624 231 16r
, BAUKJE de erfgenamen van Bauck Conincx naastligger ten westen Voorstraat 46 1624 231 21r
, BAUKE de erven van Bauck Conings naastligger ten oosten (dit staat in een doorgehaalde akte op de linkerbladzijde) Franekereind ZZ 1624 231 14r
, BAUKJE Bauck Aliffs Schoolsteeg 1630 232 141r
KLASES, BAUKJE Bauck Claessen koper huis en houtstek Zuiderstraat NZ 1668 239 165r
KLASES, BAUKE Bauck Clases verkoper Zuiderpoort (gebied) 1680 241 83v
KLASES, BAUKE Bauck Clases verkoper Zuiderstraat 29 1680 241 84r
KORNELIS, BAUKJE Bauck Cornelis Bargebuurt WZ 1665 239 23r
DOUWES, BAUKJE Bauck Douwes verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1616 230 17v
GERBENS, BAUKJE Bauck Gherbens Heiligeweg 1615 229 267v
GOSSES, BAUKJE Bauck Gosses noordoost van Harlingen 1660 238 39r
HARMENS, BAUKJE Bauck Harmens verkoper (voor haar en haar kind) Hoogstraat ZZ 1625 231 53r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx Hoogstraat NZ 1630 232 162v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx , burgerse Noorderhaven 36 1631 232 176r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx koper 1/2 huis en een 1/2 kamer daarachter Grote Kerkstraat 1634 233 152r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx boendermaakster naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4 1646 235 213r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx , burger Hoogstraat 1 1624 231 3r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx verkoper Grote Kerkstraat ZZ 1643 235 54v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx naastligger ten westen Hoogstraat 23 1644 235 140r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrix verkoper Noorderhaven 107 1645 235 162v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrix koper 2 woningen, bij elkaar staand, met een lege plaats, put enz. Grote Kerkstraat 19 1648 236 49v
HESSELS, BAUKJE Bauck Hessels , burger ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
HESSELS, BAUKJE Bauck Hessels Voorstraat 19 1615 229 274r
WARSTRA, BAUKJE HESSELS Bauck Hessels Warstra, burger onbekend 1616 230 24v
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga Grote Kerkstraat NZ 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga Kruisstraat NZ 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga onbekend 1630 232 151r
JAKOBS, BAUKE de crediteuren van Bauck Jacops , burger verkoper 1650 236 103r
JANS, BAUKJE Bauck Jans koper huis Herenwaltje 1625 231 35r
JANS, BAUKJE Bauck Jans Zoutsloot 13 1671 240 66r
JARICHS, BAUKJE Bauck Jarighs verkoper Voorstraat 78 1681 241 155r
JOHANNES, BAUKJE Bauck Johannes , burger Noordijs 1614 229 201v
, BAUKE Bauck Lammerdts naastligger ten oosten Lanen ZZ 1635 233 167r
PIETERS, BAUKJE Bauck Pytters verkoper Voorstraat 26 1636 234 5r
PIETERS, BAUKJE Bauck Pytters , burger verkoper (met approbatie van haar kinderen) Scheerstraat 1645 235 161v
REINERS, BAUKJE Bauck Reyners verkoper Voorstraat 60 1637 234 38r
REINERS, BAUKJE Bauck Reyners verkoper Lanen 83 1637 234 38r
RIENKS, BAUKJE Bauck Riencks protesteerder Voorstraat ZZ 1614 229 230r
RIENKS, BAUKJE de erven van Bauck Rienx verkoper Voorstraat 62 1637 234 46r
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytses niaarnemer huis Lammert Warndersteeg 1614 229 207v
SIETSES, BAUKJE het voorhuis van Bauck Sytses , c.m naastligger ten westen Lanen 1614 229 227v
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytses verkoper Lanen 1614 229 227v
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytzes verkoper Lanen 33 1615 229 254v
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas Droogstraat 1614 229 217r
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas Liemendijk OZ 1615 229 243r
TIJSES, BAUKJE Bauck Tijsses onbekend 1624 231 29v
TOBIAS, BAUKE Bauck Tobias naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg OZ 1648 236 44v
THOMAS, BAUKJE Bauck Tomas , burger Lanen 84 1624 231 23r
WIEBES, BAUKJE Bauck Wibes naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 1 1638 234 61v
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 1 1642 235 29r
, BAUKE Baucke glasmaker naastligger ten oosten Woudemansteeg 2 1646 235 234r
, BAUKE Baucke boendermaker naastligger ten westen onbekend 1650 236 100r
BRAAM, BAUKE Baucke Braem verkoper Noorderhaven 106 1687 242 169v
BRAAM, BAUKE Baucke Braem verkoper en Sint Jacobstraat 10zuid 1687 242 171r
BROUWER, BAUKE Baucke Brouwer ontvangt jaarhuur Ooievaarsteeg OZ 1687 242 164r
EEBES, BAUKE Baucke Aebes , c.u. verkoper Schritsen 12 1668 239 157r
BRAAM, BAUKE KLASES Baucke Claesen Braem verkoper ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes schipper (smal-) naastligger ten zuiden Voorstraat 8 1694 243 89v
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes schipper (smal-) Voorstraat 8 1694 243 89v
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes schipper (smal-) verkoper 't Poortje 3 1694 243 103r
ENNES, BAUKE Baucke Enes glasmaker naastligger ten westen Lanen 52 1633 233 127r
ENNES, BAUKE Baucke Ennes naastligger ten westen Lanen 52 1640 234 96r
EVERTS, BAUKE Baucke Everts verkoper onbekend 1637 234 23v
EVERTS, BAUKE de huisplaats van Baucke Everts naastligger ten noorden Kleine Ossenmarkt 1645 235 169v
FEDDRIKS, BAUKE het hiervoor genoemde 1/2 huis en de hovinge van Baucke Feddrix naastligger ten westen Rozengracht 1652 236 196r
FEDDRIKS, BAUKE het huis van Baucke Fedrickx naastligger ten westen Rozengracht 1652 236 196r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer koper van 1/2 huis met het eigendom van de helft van de steeg ten westen Lanen 30 1668 239 139v
FOKKES, BAUKE het huis gekocht door Baucke Fockes naastligger ten noorden Zuiderhaven 11 1674 240 140r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes , burger kooltjer koper huis Prinsenstraat 6 1674 240 141r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot 38 1679 241 47r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer verkoper van 1/2 Lanen 30 1683 241 238r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes gardenier verkoper Kleine Bredeplaats 16 1683 241 248r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer huurder voor 5 jaren noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE het huis van Baucke Fockes grondpacht 00-07-00 CG 1681 241 41va1
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten noorden Zuiderhaven 11 1682 241 44va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer koper provisioneel huis Voorstraat 101 1682 241 46va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer naastligger ten zuiden Voorstraat 97achter 1683 241 65va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes , burger kooltjer curatoren ex testamentair Rapenburg ZZ 1694 243 76r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes eigenaar (p.j.) onbekend 1699 244 9r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten noorden Rozengracht 7oost 1708 245 70v
FOKKES, BAUKE de huisinge van Baucke Fockes , c.u. naastligger ten westen Schritsen 33 1711 245 147r
FOKKES, BAUKE de huisinge van Baucke Fockes , c.u. naastligger ten noorden Schritsen 33 1711 245 147r
FOKKES, BAUKE de hof van Baucke Fockes naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1719 246 34v
FOKKES, BAUKE de weduwe van Baucke Fockes naastligger ten oosten Schritsen 31 1723 246 186r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola, c.s. verkoper Rinnertspijp 1 1701 244 93v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola, burger verkoper Kleine Bredeplaats 1 1712 245 171r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola naastligger ten westen Zoutsloot 46 1716 245 258v
FOLKERTS, BAUKE Baucke Folkerts koper huis Noorderhaven 98 1700 244 49r
FOPPES, BAUKE Baucke Foppes kooltjer huurder (p.j.) noordoost van Harlingen 1677 240 273r
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Hania gardenier huurder (p.j.) noordoost van Harlingen 1677 240 264v
HARKES, BAUKE Baucke Harckes , burger verkoper Lanen 41 1733 248 228r
HERES, BAUKE wijlen Baucke Heeres brouwer Rozengracht 1652 236 196r
HERES, BAUKE wijlen Baucke Heeres brouwer Rozengracht 1652 236 196r
HERES, BAUKE wijlen burgemeester Baucke Heeres brouwer Rozengracht 1652 236 196r
IEMES, BAUKE Baucke Imes naastligger ten oosten Lanen 48 1647 236 5r
ENNES, BAUKE Baucke Innes glasmaker naastligger ten oosten Woudemansteeg 2 1650 236 113r
JAKOBS, BAUKE Baucke Jacobs mr. timmerman koper huis Lanen 56 1676 240 216r
JAKOBS, BAUKE Baucke Jacobs timmerman naastligger ten westen Lanen 58 1681 241 142v
KIESTRA, BAUKE JANS de erven van Baucke Jansen Kiestra naastligger ten westen Lanen 58 1710 245 114r
JOHANNES, BAUKE Baucke Joannes verkoper van 1/3 Noordijs 1645 235 170v
JOHANNES, BAUKE de mouterij gebruikt door Baucke Joannis naastligger ten oosten Noorderhaven 57oostac 1670 240 2v
JOHANNES, BAUKE de mouterij gebruikt door Baucke Joannis naastligger ten oosten Noorderhaven 57oostvo 1671 240 56r
JOHANNES, BAUKE de mouterij gebruikt door Baucke Joannis naastligger ten oosten Noorderhaven 57oostvo 1673 240 126v
LAMMERTS, BAUKE het sterfhuis van Baucke Lamberts eerdere bewoner Romastraat NZ 1614 229 235r
LAMMERTS, BAUKE de crediteuren van wijlen Baucke Lamberts verkoper Hofstraat NZ 1614 229 237r
PAULUS, BAUKE Baucke Palses verkoper Heiligeweg 40 1666 239 9ra
PIETERS, BAUKE Baucke Peters naastligger ten oosten Vijverstraat 26 1650 236 116v
REE, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rhee mr. kleermaker Hoogstraat ZZ 1680 241 29va
REEN, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rheen, burger mr. kleermaker verkoper van 1/2 Molenpad ZZ 1683 241 68ra
SIERKS, BAUKE de erfgenamen van Baucke Sierckx naastligger ten oosten Rozengracht 23 1646 235 196r
SIERKS, BAUKE de erven van Baucke Sierkx naastligger ten oosten Rozengracht 19 1648 236 44r
SIERKS, BAUKE de erfgenamen van Baucke Sierx naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1644 235 149r
SIERKS, BAUKE Baucke Sierx , q.q. Heiligeweg ZZ 1672 240 109r
SIERKS, BAUKE de erven van Baucke Sierx mr. schoenmaker verkoper Schritsen ZZ 1673 240 17ra
SIEMENS, BAUKE Baucke Simons naastligger ten noorden Nieuwstraat 60 1624 231 20r
SIEMENS, BAUKE de weduwe van Baucke Symens naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1644 235 97v
SIEMENS, BAUKE wijlen Baucke Symens Nieuwstraat 58 1647 235 244r
SIERKS, BAUKE huis van de erfven van Baucke Syrcks naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1636 234 4v
SIERKS, BAUKE huis van de erven van Baucke Syrcks naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1636 234 4v
TEEDES, BAUKE Baucke Teedes koper kamer met een weefwinkel Lanen 69 1645 235 166v
TJERKS, BAUKE Baucke Tierx , burger brouwer koper huis Scheffersplein OZ 1686 242 122r
TJERKS, BAUKE wijlen Baucke Tierx brouwer Nieuwstraat WZ 1696 243 236r
TJERKS, BAUKE Baucke Tjerx brouwer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
TJERKS, BAUKE Baucke Tjerx , c.u. verkoper Heiligeweg 9 1670 240 27v
TJERKS, BAUKE de weduwe van Baucke Tjerx brouwer naastligger ten oosten Scheffersplein 1697 243 262r
TJERKS, BAUKE de weduwe van Baucke Tjerx brouwer naastligger ten noorden Scheffersplein 1697 243 262r
TJERKS, BAUKE de weduwe van Baucke Tjerx naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1710 245 109v
SOPINGIUS, BAUKJE Bauckie Sopingius Rozengracht 19 1685 242 88v
JORRITSMA, BAUKJE Bauckien Jorritsma verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
NAUTA, BAUKJE Bauckien Nauta Noorderhaven 104 1732 248 120r
SOPINGIUS, BAUKJE Bauckien Sopingius kopers Rozengracht 19 1681 241 133r
KLASES, BAUKJE Bauckien Claesses koper huis Schritsen NZ 1682 241 179r
JORRITSMA, BAUKJE DIRKS Bauckien Dircx Jorritsma verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
JORRITSMA, BAUKJE DIRKS Bauckien Dirx Jorritsma verkoper van 1/4 Noorderhaven 2 1733 248 241v
JUCKEMA, BAUKJE IEPES Bauckien Epes Juckema Achterstraat 1615 229 264v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Fisscher huurder Voorstraat 48 1668 239 23ra
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Visscher verkoper Rozengracht 14 1674 240 139v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Visscher verkoper Noorderhaven 44 1674 240 164v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Visscher verkoper Zuiderhaven 77oost 1675 240 168v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Franssen Fisscher koper huis Zuiderhaven 77oost 1668 239 148v
GEERTS, BAUKJE Bauckien Geerts Kerkpad 32 1733 248 227r
JANS, BAUKJE Bauckien Jans koper huis achter het huis waar Almenum uithangt Hofstraat 18 Almenum 1685 242 76v
JELTES, BAUKJE de hovinge van de weduwe Bauckien Jeltes naastligger ten noorden Zoutsloot 1643 235 51r
PIETERS, BAUKJE Bauckien Pieters , burger Droogstraat 1614 229 205v
REINS, BAUKJE de verkoopster Bauckien Reins Bientiema naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1663 238 197v
REINS, BAUKJE Bauckien Reins Bientiema verkoper Kerkpoortstraat NZ 1663 238 197v
RIPPERTS, BAUKJE Bauckien Ripperts Brouwersstraat 14 1682 241 227r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps Lammert Warndersteeg 1 1678 241 14r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps kopers William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
SEERPS, BAUKJE Bauckje Zeerps Scheffersplein 25 1702 244 162v
ZWOLLE, BAUKJE Bauckjen van Swol naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1671 240 40r
VRIES, BAUKJE Bauckjen de Vries, meerderjarige dochter verkoper Rozengracht 16 1725 246 215r
, BAUKJE Bauckjen Walricheym ten zuiden van Harlingen 1643 235 89v
ALLERTS, BAUKJE Bauckjen Allerds verkoper 1/18 (gesterkt door Jillis Mesdagh, makelaar,) Zuiderhaven 18 1725 246 218v
ANSKES, BAUKJE Bauckjen Anskes verkoper van 1/2 Rozengracht 2 1687 242 163v
BOUWES, BAUKJE Bauckjen Bouwes verkoper Lanen 16 1694 243 85v
BOUWES, BAUKJE Bauckjen Bouwes verkoper Havenplein 18 1694 243 86r
BOUWES, BAUKJE Bauckjen Bouwes verkoper Nieuwstraat 64 1694 243 86v
DOUWES, BAUKJE Bauckjen Douwes Havenplein 5 1694 243 82r
DOUWES, BAUKJE Bauckjen Douwes verkoper Liemendijk 1715 245 245v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckjen Fransen Visscher koper huis en hof met bomen en planten daarachter Rozengracht 14 1670 240 22r
JANS, BAUKJE Bauckjen Jans huurder van 1/2 Zoutsloot 1 1685 242 79v
JANS, BAUKJE wijlen Bauckjen Jans Hofstraat 18 1693 243 39r
JANS, BAUKJE Bauckjen Jans Kruisstraat 3 1693 243 72v
JANS, BAUKJE Bauckjen Jans verkoper Zuiderstraat 1723 246 175r
JILLERTS, BAUKJE Bauckjen Jilderts , c.s. naastligger ten westen Hondenstraat 14 1710 245 114v
JOCHEMS, BAUKJE Bauckjen Jochums Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
LAMMERTS, BAUKJE Bauckjen Lambarts Achterstraat NZ 1665 239 3r
MINNES, BAUKJE Bauckjen Minnes , jongedochter verkoper van 5/6 Schritsen 8 1688 242 241v
REINS, BAUKJE wijlen Bauckjen Reins Bientjema? verkoper Lanen 21achter 1664 238 222v
RINTJES, BAUKJE Bauckjen Rinties Grote Bredeplaats 8oost 1696 243 250v
RITSKES, BAUKJE Bauckjen Ritskes 2/4 deel Kerkpoort (gebied) 1687 242 211v
SEERPS, BAUKJE Bauckjen Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1695 243 157v
SEERPS, BAUKJE Bauckjen Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1695 243 166r
BAKKER, BAUKJE SEERPS Bauckjen Seerps Bakker Zoutsloot 22 1742 250 210v
TJEBBES, BAUKJE Bauckjen Tjebbes verkoper Kruisstraat 3oost 1674 240 135v
TJERKS, BAUKJE Bauckjen Tjerx Voorstraat 11west 1689 242 281r
TJERKS, BAUKJE Bauckjen Tjerx Voorstraat 73 1689 242 281r
TJERKS, BAUKJE Bauckjen Tjerx Sint Jacobstraat 1689 242 281r
REINS, BAUKJE Baucktie Reins Zuiderplein 1 1644 235 148r
STINSTRA, BAUKJE Baudina Stinstra Rozengracht 6 1769 257 137r
STINSTRA, BAUKJE Baudina Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
STINSTRA, BAUKJE Baudina Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1782 261 1r
STINSTRA, BAUKJE Baudina Stinstra koper door niaar koopmanshuis en pakhuis Noordijs 17 1788 263 29v
EVERTS, BAUKJE de huisstede van Bauk Everts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt NZ 1640 234 110v
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1638 234 63v
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix , burger koper de helft van omtrent 13 pm land opgedeeld in 3 stukken ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix verkoper Hoogstraat 21 1650 236 131r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauk Jacobs Banga verkoper Kruisstraat NZ 1641 234 157r
RINSES, BAUKJE Bauk Rinses Noorderhaven NZ 1661 238 75v
RINSES, BAUKJE Bauk Rinses huurder van 1 benedenkamer 't Poortje OZ 1699 243 400v
WILLEMS, BAUKJE Bauk Willems huurder Zoutsloot 1706 244 335v
, BAUKE Bauke turfdrager naastligger ten zuiden Zoutsloot WZ 1729 247 290v
, BAUKE Bauke turfdrager Droogstraat NZ 1738 249 229r
, BAUKE Bauke naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
BEER, BAUKE Bauke de Beer koper huis Zoutsloot 45 1796 265 6r
BEER, BAUKE Bauke de Beer verkoper Hoogstraat 51 1799 265 148r
BEER, BAUKE Bauke de Beer verkoper Hoogstraat 53 1799 265 148r
BEER, BAUKE Bauke de Beer Ooievaarstraat 6 1799 265 151r
BEER, BAUKE Bauke de Beer naastligger ten westen Zoutsloot 47 1803 266 307v
BEER, BAUKE Bauke de Beer koopman verkoper Noorderhaven 3 1804 267 51v
BEER, BAUKE Bauke de Beer Liemendijk 1806 267 246r
BEER, BAUKE Bauke de Beer Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
BEER, BAUKE Bauke de Beer 1806 267 248v
BRUGMAN, BAUKE Bauke Brugman naastligger ten zuiden Noorderhaven 34 1791 263 343r
BRUGMAN, BAUKE Bauke Brugman naastligger ten zuiden Noorderhaven 34 1800 265 213r
BRUGMAN, BAUKE Bauke Brugman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21 1801 266 42v
GONGGRIJP, BAUKE Bauke Gonggrijp verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, BAUKE Bauke Gonggrijp verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
KLEIN, BAUKE Bauke Klein huurder achterkamer Kerkpoortstraat 1782 260 190r
KLEIN, BAUKE Bauke Klein koper huis en tuintje Kerkpad 24 1782 260 195r
KLEIN, BAUKE Bauke Klein naastligger ten zuiden Kerkpad 22 1792 264 6v
KLEIN, BAUKE Bauke Klein naastligger ten zuiden Kerkpad 22 1808 268 71r
KOMST, BAUKE wijlen Bauke Komst Franekereind 21 1808 268 154r
MOLENAAR, BAUKE Bauke Molenaar naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1794 264 214r
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaarden, burger mr. zilversmid koper huis Lanen 23 1733 248 223r
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaarden mr. zilversmid verkoper van 1/4 Lanen 25 1741 250 168v
WIJNGAARD, BAUKE Bauke Wijngaerden mr. zilversmid verkoper Lanen 23 1735 249 44r
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaerden mr. zilversmid verkoper Lanen 23 1735 249 44r
ARENDS, BAUKE Bauke Anes verkoper onbekend 1642 235 25r
ATES, BAUKE meerderjarig jongman Bauke Ates molenaarsknecht koper wind rogge- en weitmolen, huis, schuur en paardenstal etc. Kerkpoortstraat de Kerkpoortsmolen 1782 260 190r
ATES, BAUKE Bauke Ates rog- en weitmolenaar verkoper Rozengracht 28 1784 261 223r
ATES, BAUKE Bauke Ates rogmolenaar verkoper Kerkpoortstraat 26 1787 262 148v
ATES, BAUKE Bauke Ates bleker verkoper Wasbleek WZ 1806 267 208v
ATES, BAUKE Bauke Ates bleker Molenpad 1 1810 269 68r
ATES, BAUKE Bauke Ates bleker Fabrieksstraat 30 1810 269 70v
ATES, BAUKE Bauke Ates bleker Molenpad 5 1810 269 73r
BERENDS, BAUKE Bauke Barends naastligger ten oosten Zoutsloot 36 1774 258 140v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes , burger schuitvoerder koper kamer met een tuintje en oosten daarvan Achterstraat 1651 236 146v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper heerlijk huis Lanen 15 1757 254 56v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper Zuiderhaven 1 1758 254 178r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper woning Gardenierstraat ZZ 1772 258 22v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis met een bleek Droogstraat NZ de Witte Leest 1772 258 52v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes hebben gezamenlijk een put Voorstraat 18 1774 258 153v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 13 1775 258 205v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkopers Zuiderhaven 1 1782 260 240r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Grote Kerkstraat 19 1782 260 257v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Droogstraat NZ 1782 260 259r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1782 260 261v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 13 1783 261 73r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Schritsen 55 1786 262 147r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Lanen 15 1787 262 221v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis , burger turfdrager koper kamer Zoutsloot 92 1728 247 63v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis koper door niaar Franekerpoort (gebied) 1730 247 359r
KORNELIS, BAUKE de verkoper Bauke Cornelis turfdrager naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1732 248 70v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis turfdrager verkoper Franekerpoort (gebied) 1732 248 70v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis scheepstimmerman en winkelier koper huis Lanen 22 1735 249 70v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis mr. scheepstimmerman verkoper en erfgenaam van wijlen zijn vader Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20achter 1738 249 269r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20 1753 253 110r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten westen Lanen 24 1755 253 195r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis scheepstimmerman en winkelier Droogstraat 22 1755 253 221r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten noorden Schritsen 13 1757 254 109v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten westen Lanen 24 1761 255 78r
KORNELIS, BAUKE wijlen Bauke Cornelis schipper (trekveer-) Zoutsloot 92 1762 255 141r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten noorden Schritsen 13 1764 256 49r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20 1766 256 207r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20 1767 257 22v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten westen Lanen 24 1771 257 201r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20achter 1771 257 216v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis oud scheepstimmerman verkoper Lanen 22 1776 259 7ar
, BAUKE Bauke Cornelis* turfdrager naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1730 247 359r
DIRKS, BAUKE Bauke Dirks naastligger ten noorden Kerkpad 32 1799 265 140r
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes , burger kooltjer verkoper onbekend 1695 243 160v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes scheepstimmerman koper huis Schritsen 31 1709 245 80r
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes , c.u. naastligger ten westen Schritsen 33 1721 246 123v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes , c.u. naastligger ten noorden Schritsen 33 1721 246 123v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, burger verkoper Voorstraat 101 1700 244 45r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola koopman Brouwersstraat 25 1702 244 148v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola koper tuin met zomerhuis Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, c.u. verkoper Prinsenstraat 6 1720 246 64v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1721 246 124v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, n.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1722 246 149v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES de erven van Bauke Fockes Agricola naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1728 247 80r
FOEKES, BAUKE Bauke Foekes , burger koper woning Weverstraat ZZ 1707 245 16v
FOEKES, BAUKE wijlen Bauke Foekes Heiligeweg NZ 1717 245 279r
FOEKES, BAUKE Bauke Foekes naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1720 246 63v
FOEKES, BAUKE wijlen Bauke Foekes Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
FOEKES, BAUKE wijlen Bauke Foekes Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
FOEKES, BAUKE wijlen Bauke Foekes Grote Kerkstraat 25 1730 247 364v
FOLKERTS, BAUKE de weduwe van Bauke Folkerts naastligger ten westen Noorderhaven 100 1710 245 106v
FOLKERTS, BAUKE de erven van Bauke Folkerts naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1719 246 48r
FREERKS, BAUKE wijlen Bauke Freerks Schritsen 2 1809 268 251v
FREERKS, BAUKE Bauke Freerx naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat NZ 1642 234 165r
GERBENS, BAUKE Bauke Gerbens huurder (p.w.) Moriaanstraat 1784 261 249r
HARKES, BAUKE Bauke Harkes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ 1737 249 191v
IEMES, BAUKE Bauke Iemes glasmaker naastligger ten oosten Lanen 48 1643 235 41r
IEPES, BAUKE wijlen Bauke Ipes Voorstraat 62 1637 234 46r
JAKOBS, BAUKE de weduwe van Bauke Jacobs naastligger ten oosten Lanen 54 1698 243 364v
JAKOBS, BAUKE Bauke Jacobs , uitlandig in 1782 Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
JANS, BAUKE Bauke Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1767 257 252r
JANS, BAUKE Bauke Jans turfdrager huurders vierde huis (p.j.) Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
JANS, BAUKE Bauke Jans naastligger ten noorden Rinnertspijp 8 1782 260 239r
JANS, BAUKE Bauke Jans naastligger ten noorden Rinnertspijp 8 1783 261 44v
JANS, BAUKE Bauke Jans naastligger ten noorden Rinnertspijp 8 1784 261 173v
JANS, BAUKE Bauke Jans koper huis Rinnertspijp 4 1788 263 10v
JANS, BAUKE Bauke Jans , e.a. naastligger ten zuiden Rinnertspijp 4 1788 263 10v
JANS, BAUKE Bauke Jans metselaarsknecht koper Brouwersstraat 19 1793 264 155r
JANS, BAUKE Bauke Jans varensgezel koper huis Herenwaltje 9 de Lelie 1804 267 25v
KOMST, BAUKE JANS wijlen Bauke Jans Komst Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
KOMST, BAUKE JANS wijlen Bauke Jans Komst Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
KOMST, BAUKE JANS wijlen Bauke Jans Komst Rapenburg 22 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS wijlen Bauke Jans Komst Rapenburg ZZ 1808 268 63v
KOMST, BAUKE JANS wijlen Bauke Jans Komst Rapenburg ZZ 1808 268 63v
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelier Heiligeweg 70 1767 257 252r
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelier Franekereind 14 1767 257 252r
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelier Rommelhaven 6voor 1767 257 252r
JANS, BAUKE Bauke Jansen winkelier Rommelhaven ZZ 1767 257 252r
JANS, BAUKE mede als vader Bauke Jansen verkoper Brouwersstraat 19 1797 265 11v
KIESTRA, BAUKE JANS de erven van Bauke Jansen Kiestra naastligger ten westen Lanen 58 1702 244 154v
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelier Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelier Franekereind 20 1765 256 264r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelier verkoper Liemendijk NZ 1765 256 264r
JANS, BAUKE Bauke Janzen winkelier verkoper Bargebuurt 28 1765 256 264r
JARICHS, BAUKE Bauke Jarigs huurder kamer (p.j.) Rozengracht 18 1780 259 271v
JILTS, BAUKE Bauke Jielts metselaar Zeilmakersstraat 13 1756 253 258v
JILTS, BAUKE Bauke Jielts metselaar Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
IESES, BAUKE wijlen Bauke Jiesses Nieuwstraat 25 1791 263 311v
IESES, BAUKE de weduwe van Bauke Jisses naastligger ten zuiden Nieuwstraat 21 1784 261 132r
JOCHEMS, BAUKE Bauke Jocchums , burger koper huis Bargebuurtspoortje 1735 249 21r
JOHANNES, BAUKE Bauke Johannes schipper (trekveer-) naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1741 250 174r
JOHANNES, BAUKE de mouterij van wijlen Bauke Johannis naastligger ten oosten Noorderhaven 57oostvo 1707 245 12v
JOHANNES, BAUKE Bauke Johannis turfdrager naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1731 247 382v
JOOSTES, BAUKE Bauke Joosten huurder Kleine Kerkstraat 7 1708 245 41r
MARTENS, BAUKE Bauke Martens schoenmaker koper huis Lanen 4 1736 249 139v
MARTENS, BAUKE Bauke Martens mr. schoenmaker verkoper Lanen 4 1751 252 122r
MARTENS, BAUKE Bauke Martens huurder van de potkast Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
MARTENS, BAUKE Bauke Martens huurder potkast (p.w.) Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v
PIERS, BAUKE Bauke Piers huurder Oosterbolwerk 1781 260 9r
PIETERS, BAUKE Bauke Pytters onbekend 1736 249 121r
REINERS, BAUKE Bauke Reiners huurder (p.j.) Heiligeweg 29 1736 249 122v
REINERS, BAUKE de weduwe van Bauke Reiniers huurder (p.j.) Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
REINS, BAUKE Bauke Reins Rommelhaven 4 1669 239 203v
RINSES, BAUKE Bauke Rinses schipper (wijd-) naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1697 243 323v
RINSES, BAUKE Bauke Rinses schipper (wijd-) Grote Bredeplaats 29 1698 243 390v
SIKKES, BAUKE meerderjarige vrijgezel Bauke Sickes verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ 1739 250 8r
SIERKS, BAUKE de erven van Bauke Sierx , c.u. verkoper Schritsen ZZ 1673 240 120v
SIEBRENS, BAUKE Bauke Sybrens mr. ijzersmid koper van 1/4 Rozengracht 19 1805 267 143v
SIEBRENS, BAUKE Bauke Sybrens mr. ijzersmid koper van 1/4 Rozengracht NZ 1805 267 143v
SIEBRENS, BAUKE Bauke Sybrens mr. ijzersmid koper van 1/4 Rozenstraat OZ 1805 267 143v
SIEBRENS, BAUKE Bauke Sybrens verkoper Rozengracht 19 1805 267 184v
SIEBRENS, BAUKE Bauke Sybrens verkoper van 1/4 Rozenstraat 3 1806 267 226r
TEEDES, BAUKE Bauke Tades naastligger ten zuiden Lanen 69 1645 235 181r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas mr. bakker koper huis en bakkerij Zuiderhaven 5 de Vergulde Haringbuis 1765 256 106v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten westen Zuiderhaven 7 1768 257 37v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas huurder Schritsen 66 1802 266 172v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20 1807 267 323v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20achter 1807 267 323v
TJERKS, BAUKE Bauke Tierks koper huis, brouwerij en mouterij Heiligeweg 9 1665 239 31v
TJERKS, BAUKE de weduwe van Bauke Tierx brouwer naastligger ten noorden Scheffersplein 1698 243 338r
TJERKS, BAUKE de weduwe van Bauke Tierx naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1715 245 319r
TJERKS, BAUKE de weduwe van Bauke Tjerx huurder Ooievaarsteeg OZ 1702 244 153v
WOPKES, BAUKE Bauke Wopkes stuurman onbekend 1729 247 270v
WOPKES, BAUKE Bauke Wopkes stuurman Hofstraat ZZ 1729 247 271v
IESES, BAUKE Bauke Yesses zoutdrager koper huis Nieuwstraat 25 1777 259 46v
, BAUKJE Baukie huurder huis (p.j.) Hoogstraat 27 1779 259 160v
, BAUKJE Baukien Coedirk koper 1/3 huis waarin wijnhandel, en tuin Noorderhaven 64 1753 253 99r
, BAUKJE Baukien Coedirk eigenaar van 2/3 Noorderhaven 64 1753 253 99r
NAUTA, BAUKJE Baukien Nauta verkoper Franekerpoort (gebied) 1723 246 170r
ABRAHAMS, BAUKJE Baukien Abrahams naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
DOUWES, BAUKJE Baukien Douwes verwandelaar Havenplein 18 1735 249 46v
DOUWES, BAUKJE Baukien Douwes aanhandelaar huis Sint Christoffelsteeg WZ 1735 249 46v
VISSER, BAUKJE FRANSES Baukien Fransen Visscher koper huis Noorderhaven 44 1665 239 5v
JAKOBS, BAUKJE Baukien Jaecobs verkopers Franekereind 20 1733 248 197v
SEERPS, BAUKJE Baukien Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1699 244 22r
TJERKS, BAUKJE Baukien Tjerks Voorstraat 101 1700 244 45r
BAKKER, BAUKJE wijlen Baukje J. Bakker verkoper Voorstraat 84 1778 259 134v
BAKKER, BAUKJE Baukje P. Bakker Lanen 80 1803 266 190r
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstra verkoper Schritsen 37 1802 266 138r
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstra Voorstraat 7a 1802 266 139r
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstra Voorstraat 7a 1803 266 290r
BANDSTRA, BAUKJE Baukje T. Bandstra huurder Voorstraat 7a 1803 266 290r
, BAUKJE Baukje Codercq eigenaar en bewoner Schritsen 58 1782 260 167r
, BAUKJE de verkoperse Baukje Codercq naastligger ten westen Schritsen 58 1782 260 167r
, BAUKJE Baukje Codercq verkoper Schritsen 58 1782 260 167r
, BAUKJE Baukje Codercq verkoper Schritsen ZZ 1782 260 224r
, BAUKJE Baukje Coderk Schritsen ZZ 1768 257 42v
FEITEMA, BAUKJE Baukje Feitama verkoper Noorderkade 1 1790 263 282v
FEITEMA, BAUKJE de erven van Baukje Feitema naastligger ten oosten Voorstraat 36 1807 267 336r
FEITEMA, BAUKJE de erven van Baukje Feitema naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1807 267 336r
, BAUKJE Baukje Feytama naastligger ten oosten Voorstraat 36 1792 264 34v
, BAUKJE Baukje Feytama naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1792 264 34v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Voorstraat 36 1792 264 34v
, BAUKJE Baukje Feytama Hoogstraat 17 1792 264 37r
, BAUKJE Baukje Feytama Hoogstraat 15 1792 264 37r
, BAUKJE Baukje Feytama Droogstraat 20 1792 264 37r
, BAUKJE Baukje Feytama Achterstraat 1792 264 39v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Zuiderhaven 18 1792 264 60v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Franekerpoort (gebied) 1792 264 67r
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Noorderhaven 79 1793 264 74v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Droogstraat ZZ 1793 264 76v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Voorstraat 99 1793 264 82v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Zuiderhaven 49 1793 264 95v
, BAUKJE Baukje Feytama verkoper Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
, BAUKJE de erven van Baukje Feytama naastligger ten oosten Voorstraat 36 1805 267 113v
, BAUKJE Baukje Feytama naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1805 267 113v
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJsenbeek naastligger ten zuiden Rommelhaven 18achter 1804 267 35v
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJsenbeek naastligger ten noorden Voorstraat 89 1804 267 38v
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJsenbeek verkoper van 1/2 Voorstraat 89 1805 267 134r
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJsenbeek naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
IJSENBEEK, BAUKJE Baukje IJzenbeek naastligger ten zuiden Rommelhaven 18achter 1804 267 73v
NAUTA, Baukje Nauta Noorderhaven 104 1755 253 222r
STELLINGWERF, BAUKJE Baukje Stellingwerf Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
VERMEULEN, BAUKJE Baukje Vermeulen Schritsen 66 1786 262 124v
VRIES, BAUKJE Baukje de Vries naastligger ten westen Zuiderplein 1720 246 79r
VRIES, BAUKJE Baukje de Vries naastligger ten westen Wasbleek 1721 246 114v
WIJNGAARDEN, BAUKJE KLASES Baukje Clases Wijngaarden Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
WIJNGAARDEN, BAUKJE KLASES Baukje Clases Wijngaarden Lanen 43 1792 264 18v
DIRKS, BAUKJE Baukje Dirks huurder Bargebuurt 26 1808 268 174v
DOEDES, BAUKJE Baukje Doedes naastligger ten zuiden Spekmarkt 4 1772 258 32v
DOUWES, BAUKJE Baukje Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
DOUWES, BAUKJE weduwe Baukje Douwes verkoper Lanen 33 1721 246 108r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn Nieuwstraat 1780 259 278r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn Havenplein 3 1780 259 279r
JANS, BAUKJE Baukje Jans Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
JILLERTS, BAUKJE Baukje Jilderens koper 1/3 huis Vijverstraat 1700 244 74r
JILLERTS, BAUKJE Baukje Jilderens eigenaar van 3/4 Vijverstraat 1700 244 74r
JOCHEMS, BAUKJE de weduwe van Baukje Jogchems naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
JOHANNES, BAUKJE Baukje Johannes Kleine Kerkstraat 16 1804 267 55r
JOHANNES, BAUKJE Baukje Johannes Lanen 44 1805 267 164v
MINNES, BAUKJE Baukje Minnes Sint Odolphisteeg 9 1755 253 209r
OKKES, BAUKJE Baukje Ockes koper kamer of woning Schritsen 12 1784 261 165r
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
OKKES, BAUKJE Baukje Okkes Jan Ruurdstraat 1 1780 259 290r
PIERS, BAUKJE Baukje Piers Zuiderstraat 10 1719 246 51r
PIERS, BAUKJE Baukje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
PIERS, BAUKJE Baukje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
PIETERS, BAUKJE Baukje Pieters verkoper Noorderhaven 82 1810 269 33r
RINNERTS, BAUKJE Baukje Rinnerts , c.u. en c.s. huurder Lanen 15 1787 262 221v
RINNERTS, BAUKJE Baukje Rinnerts huurder beneden Heiligeweg 46 1789 263 142v
RINNERTS, BAUKJE Baukje Rinnerts huurder beneden Heiligeweg 46 1790 263 202r
RIPPERTS, BAUKJE Baukje Ripperts Schritsen 35 1761 255 47v
RUURDS, BAUKJE Baukje Ruirds Havenplein 1784 261 144r
RUURDS, BAUKJE Baukje Ruurds kopers Zuiderhaven 18 1782 260 241r
SEERPS, BAUKJE Baukje Seerps onbekend 1701 244 120r
SEERPS, BAUKJE Baukje Seerps erflaterse Grote Kerkstraat 31west 1701 244 120v
FEITEMA, BAUKJE SIEBRENS Baukje Sybrands Feitema Zuiderhaven 49 1774 258 192v
BANDSTRA, BAUKJE TIJSES Baukje Thijssen Bandstra Noorderhaven 4 1799 265 155r
UILKES, BAUKJE Baukje Uilkes verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
WIEBES, BAUKJE Baukje Wybes Hofstraat ZZ 1770 257 177r
, BAUKJE Baukjen Hofstraat 31 1730 247 311r
, BAUKJE Baukjen Codercq Schritsen ZZ 1761 255 59v
, BAUKJE Baukjen Codircq Schritsen 58 1769 257 98r
, BAUKJE Baukjen Coedirk verkoper Noorderhaven 64 1756 254 36r
FEITEMA, BAUKJE de minderjarige Baukjen Feitama Hoogstraat 18 1758 254 128v
FEITEMA, BAUKJE juffrouw Baukjen Feitama koper huis en tuintje Sint Odolphisteeg 9 1765 256 102v
FEITEMA, BAUKJE Juffrouw Baukjen Feitama verkoper Hondenstraat 8 1765 256 112v
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Rozengracht 2 1753 253 119r
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Noorderhaven 39 1753 253 120r
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Noorderhaven 63 1753 253 121r
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/8 Noorderhaven 21 1753 253 122r
FEITEMA, BAUKJE minderjarige dochter Baukjen Feitema Hoogstraat 18 1758 254 131r
FEITEMA, BAUKJE juffrouw Baukjen Feitema koper 1 pm land met huis, hof en schuren Franekertrekvaart NZ 1779 259 188av
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema koper lijnbaan met hennepschuur, terhuis en knechhtenwoning Bildtpoort (gebied) 1781 260 72v
FEITEMA, BAUKJE Baukjen Feitema verkoper van 1/3 Noorderhaven 53 1784 261 258r
, BAUKJE Baukjen Feytema verkoper van 1/3 Droogstraat 11 1785 262 13r
, BAUKJE Baukjen Feytema ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
FOPMA, BAUKJE Baukjen Fopma Voorstraat 97achter 1737 249 187v
FOPMA, BAUKJE Baukjen Fopma Hofstraat 16 1741 250 147v
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta Noorderhaven 95 1712 245 172ar
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta Franekerpoort (gebied) 1713 245 200r
NAUTA, BAUKJE weduwe Baukjen Nauta naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1722 246 140v
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta verkoper Noorderhaven 95 1724 246 203v
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta verkoper van 2/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta Noorderhaven 44 1731 248 64r
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta Vismarkt 1 1735 249 76v
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta Wasbleek WZ 1755 253 226r
NAUTA, BAUKJE Baukjen Nauta Noorderhaven 104 1755 253 227r
SMID, BAUKJE Baukjen Smit verkoper Voorstraat 27 1803 266 298r
KLASES, BAUKJE Baukjen Clases Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v
KLASES, BAUKJE Baukjen Clases winkelier Hoogstraat 32 1762 255 139r
WIJNGAARDEN, BAUKJE KLASES Baukjen Clases Wijngaarden kopers Noorderhoofd 1 1782 260 211r
DOEDES, BAUKJE Baukjen Doedes verkoper van 1/3 Zoutsloot 24 1728 247 211v
DOEDES, BAUKJE Baukjen Doedes koper huis Spekmarkt 6 1753 253 48v
DOEDES, BAUKJE Baukjen Doedes verkoper Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r
DOEDES, BAUKJE Baukjen Doedes koper huis Heiligeweg 19 1774 258 181r
DOUWES, BAUKJE Baukjen Douwes Havenplein 18 1702 244 156v
DOUWES, BAUKJE Baukjen Douwes Droogstraat 1702 244 158v
DOUWES, BAUKJE Baukjen Douwes naastligger ten westen Schritsen 63 1718 246 9v
DOUWES, BAUKJE Baukjen Douwes naastligger ten oosten Schritsen 57 1726 246 248v
DOUWES, BAUKJE Baukjen Douwes verkoper Schritsen 61 1731 248 53r
FOLKERTS, BAUKJE Baukjen Folkerts Gardenierstraat 4 1778 259 133r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts naastligger ten oosten Vianen 1737 249 174r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts naastligger ten zuiden Vianen 1737 249 174r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts Vianen 1737 249 174r
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts Kerkpad 32 1750 252 63v
GEERTS, BAUKJE Baukjen Geerts Kerkpad 32 1753 253 69v
GERRITS, BAUKJE Baukjen Gerrits Grote Ossenmarkt 16 1739 250 53v
GERRITS, BAUKJE Baukjen Gerryts verkoper Grote Ossenmarkt 16 1767 257 5v
GOSSES, BAUKJE Baukjen Gosses verkoper Heiligeweg 64 1701 244 94v
GOSSES, BAUKJE Baukjen Gosses Weverstraat 10 1758 254 127r
FEDDEMA, BAUKJE HARMENS Baukjen Harmens Feddema Hoogstraat 1 1701 244 90r
HESSELS, BAUKJE Baukjen Hessels Weverstraat 1 1752 252 226r
HORATIUS, BAUKJE Baukjen Horatius Lanen 52 1757 254 62v
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrands verkoper van 1/2 Weverstraat 14 1730 247 330v
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS Baukjen IJsbrands Persijn Voorstraat 37 1726 246 253r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Persijn Voorstraat 37 1780 259 274r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Perzijn Voorstraat 51 1775 258 226r
IJSBRANDS, BAUKJE Baukjen IJsbrandts verkoper van 1/2 Weverstraat 14 1730 247 324v
JAKOBS, BAUKJE Baukjen Jacobus Hofstraat 16 1741 250 147v
JANS, BAUKJE Baukjen Jans Kerkpad WZ 1695 243 131v
JANS, BAUKJE Baukjen Jans verkoper van 1/2 Romastraat 35 1731 247 390r
JANS, BAUKJE Baukjen Jans naastligger ten noorden Romastraat ZZ 1736 249 124v
JANS, BAUKJE Baukjen Jans verkoper Romastraat ZZ 1736 249 124v
JILLERTS, BAUKJE Baukjen Jilderts naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) ZZ 1700 244 87v
STELLINGWERF, BAUKJE JOCHEMS Baukjen Jochums Stellingwerf Zoutsloot 30 1745 251 98v
JOCHEMS, BAUKJE Baukjen Jogchums verkoper van 5/8 Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
JOHANNES, BAUKJE Baukjen Johannes Lammert Warndersteeg 9 1730 247 323v
JOHANNES, BAUKJE Baukjen Johannes Kleine Kerkstraat 16 1805 267 126v
LAMMERTS, BAUKJE Baukjen Lammerts huurder Zuiderstraat ZZ 1759 254 185v
MINNES, BAUKJE Baukjen Minnes Sint Odolphisteeg 9 1753 253 107r
OKKES, BAUKJE Baukjen Ockes Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
OEGES, BAUKJE Baukjen Oeges huurder Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
OEGES, BAUKJE de verlaten boedel van Baukjen Oeges verkoper Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
OEGES, BAUKJE de verlaten boedel van Baukjen Oeges verkoper Zuiderhaven 6 1753 253 47v
OENES, BAUKJE Baukjen Oenes Kleine Bredeplaats 16 1753 253 114v
HAGA, BAUKJE OENES Baukjen Oenes Haga Schritsen 31 1748 251 224v
OKKES, BAUKJE Baukjen Okkes Schritsen 2 1783 261 60r
HALMA, BAUKJE PIETERS Baukjen Pieters Halma Bildtstraat 13 1796 264 336r
STERKENBURG, BAUKJE PIETERS minderjarige dochter Baukjen Pieters Sterkenburg verkoper van 3/16 Lombardstraat 2 1740 250 94v
RINTJEMA, BAUKJE REINS Baukjen Reins Rintjema ten noorden van Harlingen 1662 238 135v
REMMERTS, BAUKJE Baukjen Rimmerts huurder Drie Roemerssteeg 1 1805 267 117v
KINGMA, BAUKJE RINTJES Baukjen Rinties Kingma verkoper Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
RIPPERTS, BAUKJE Baukjen Ripperts koper kamer Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
RIPPERTS, BAUKJE weduwe Baukjen Ripperts naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ 1695 243 185r
SEERPS, BAUKJE Baukjen Seerps Kruisstraat 6 1671 240 72r
TEEKES, BAUKJE Baukjen Taekes Lanen 23 1708 245 43r
TJERKS, BAUKJE Baukjen Tjerks verkoper van 1/2 Voorstraat 73 1729 247 285v
WILLEMS, BAUKJE Baukjen Willem verkoper Zuiderpoort (gebied) 1771 257 203r
EEUWES, BAUKJE Baukjen Yeves erflater Heiligeweg 20 1759 254 239v
IEPES, BAUKJE Baukjen Ypes naastligger ten oosten Hoogstraat 23 1738 249 336r
SEERPS, BAUKJE Baukjen Zeerps naastligger ten westen Voorstraat 86 1700 244 80v
FOLKERTS, BAUKJE Baukjes Folkerts Noordijs 25 1767 256 233r
HAITSES, BAUKJE Baukjes Haytses verkoper Romastraat ZZ 1781 260 34v
ZANDSTRA, BOUWE Bauwe Sanstra naastligger ten westen Achterstraat 7 1720 246 83v
, BAUKE Bauwke J. Koms naastligger ten oosten Rapenburg 18 1809 268 235v
GONGGRIJP, BAVIUS Bavius Gonggrijp klerk ter secretarie verkopers Voorstraat 50 1682 241 180v
GONGGRIJP, BAVIUS Bavius Gongrijp distillateur huurder (p.j.) Bildtpoort (gebied) 1693 243 30v
, BAVIUS Bavius Siricus procureur postulant naastligger ten westen Lanen 39 1661 238 78r
, BAVIUS oud gemeensman Bavius Siricus notaris verkoper Hofstraat 16 1682 241 234r
, BAVIUS vroedsman em oud gemeensman Bavius Siricus notaris koper huis met loods en plaatske Lanen 37 1685 242 80r
, BAVIUS gemeensman Bavius Zirici naastligger ten noorden Rozengracht 13 1680 241 112r
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. procureur fiscaal bij het gerecht van Harlingen koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1657 237 120v
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. procureur postulant koper huis Lanen 37 1658 237 174ar
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. notaris verkoper Lanen 37 1661 238 112v
, BAVIUS Bavius Ziricus, c.u. notaris koper huis Sint Odolphisteeg 4 1662 238 149v
, BAVIUS Bavius Ziricus notaris verpachter grond Weverstraat 1662 238 160v
, BAVIUS Bavius Ziricus notaris koper huis met een nieuwe loods en plaats met put Lanen 40 1665 239 27v
, BAVIUS Bavius Ziricus notaris verpachter grond Weverstraat 1667 239 114v
, BAVIUS vroedsman Bavius Ziricus notaris publicus naastligger ten oosten Lanen 38 1668 239 153v
, BAVIUS gezworen gemeensman Bavius Ziricus, c.u. notaris koper hof of tuin en prieeltje Brouwersstraat 23 1669 239 183v
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus koper huis Nieuwstraat OZ 1669 239 210r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus verkoper Moriaanstraat 12 1670 239 215r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus verkoper Weverstraat 1670 239 215r
, BAVIUS oud gemeensman Bavius Ziricus, c.u. verkoper Nieuwstraat OZ 1670 240 22v
, BAVIUS het huis van oud gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten oosten Brouwersstraat 25 1674 240 132r
, BAVIUS de tuin van vroedsman Bavius Ziricus naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 18 1674 240 139r
, BAVIUS vroedsman Bavius Ziricus notarius publicus koper hof met bomen en planten en een zomerhuis of prieel Hofstraat 16 1674 240 160r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus Rozengracht 13 1675 240 186r
, BAVIUS de hof van de vroedsman Bavius Ziricus naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1676 240 247v
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Rozengracht 13 1678 241 19r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus notaris publicus koper huis Spekmarkt 2 1679 241 31r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Rozengracht 11 1680 241 99v
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus notaris verkoper Sint Odolphisteeg 4 1681 241 127v
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Schritsen NZ 1681 241 135r
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus verkoper Spekmarkt 2 1682 241 187v
, BAVIUS gemeensman Bavius Ziricus naastligger ten noorden Lanen 93 1680 241 19va
, BAVIUS Bavius Ziricus notaris verkoper Lanen 40 1684 242 42r
, BAVIUS wijlen Bavius Ziricus Lanen 37 1694 243 116v
GERRITS, BEATRIX weduwe Beate Gerrits Orsinga laatste eigenaar Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
LAMMERTS, Beateris Lamberts Noordijs 6 1644 235 147r
AGES, BEATRIX Beatria Ages Kerkpoortstraat 39 1726 246 253v
LAMMERTS, BEATRIX Beatricx Lammerts koper door niaar kamer met een loods en plaats Scheerstraat 1653 236 239v
LAMMERTS, BEATRIX Beatricx Lammerts naastligger ten westen Scheerstraat 1653 236 239v
AGEMA, BEATRIX Beatrix Agema Noorderhaven ZZ 1737 249 217r
AGEMA, BEATRIX Beatrix Agema Rommelhaven 26b 1739 250 5r
AGEMA, BEATRIX Beatrix Agema Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, BEATRIX Beatrix Agema Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
BARON, BEATRIX Beatrix de Baron koper huis Lombardstraat 2 1650 236 106r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
HAAS, BEATRIX de minderjarige Beatrix de Haas Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
HAAS, BEATRIX de minderjarige Beatrix de Haas Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas verkoper Droogstraat 67 1773 258 101r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas verkoper Zoutsloot ZZ 1773 258 101r
HAAS, BEATRIX Beatrix de Haas verkoper Romastraat ZZ 1774 258 147v
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 97r
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Both Apothekerstraat OZ 1735 249 98r
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Sint Odolphisteeg 14 1735 249 99r
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 100r
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Hofstraat 7 1735 249 104v
WESTRA, BEATRIX Beatrix Westra verkoper Rozengracht 18 1742 250 273v
DIRKS, BEATRIX Beatrix Dirx kopers Voorstraat 61 1681 241 121r
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts Noordijs 6 1650 236 130r
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1659 237 209r
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts koper 1/2 dwarshuis Noorderhaven 104 1659 237 220v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts koper 1/2 nieuw huis Noorderhaven 104 1659 237 220v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts koper 1/2 tuin, bleek en ledige plaats Noorderhaven 104 1659 237 220v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts koper ledige plaats en hovinge Noorderhaven 104 1659 237 220v
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten oosten Voorstraat 55 1659 238 9r
LAMMERTS, BEATRIX Beatrix Lammerts naastligger ten noorden Voorstraat 55 1659 238 9r
, BIEKE Beeke Heysink Lanen 81 1756 253 251r
KASPERS, BIEKE Beeke Caspers Nieuwstraat OZ 1697 243 280r
KLASES, BIEKE Beeke Clases verkoper Kerkpoortstraat 1707 245 26r
SIEBRENS, BEREND Beent Sybrandts mr. kleermaker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1 1686 242 159v
JANS, BEERT Beer Jans , c.u. huurder achterwoning Karremanstraat 11 1778 259 95r
BROUWER, BEERT Beerd Brouwer koper Nieuweburen 25 1759 254 183r
BROUWERS, BEERT Beerd Brouwers naastligger ten westen Nieuweburen 27 1759 254 233v
NAGEL, BEERT wijlen Beerd Nagel Vianen ZZ 1766 256 172r
WIETSES, BEERT Beerd Wytses naastligger ten zuiden Kerkpad 18 1738 249 273v
, BEERTJE Beerdtje Meindershagen winkelierster verkoper Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
WESTERHUIS, Beere Westerhuis naastligger ten westen Noorderhaven 72 1702 244 169v
ARINK, BEREND Beerend Arink mr. timmerman koper huis Hoogstraat 14 1807 267 333v
BRUINING, BEREND Beerend Bruining naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1799 265 173r
DREYER, BEREND Beerend Dreyer procureur fiscaal koper van 1/3 huis Noorderhaven 9 de Zeeton 1748 251 232v
, BEREND Beerend Fok bontwever koper door niaar huis Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
, BEREND Beerend Fok koper door niaar huis bestaande uit een kamer en weefwinkel Rapenburg 1 1754 253 186r
, BEREND Beerend Fok Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
, BEREND Beerend Fok Rapenburg NZ 1781 260 113r
GEERTSMA, BEREND Beerend Geersma, burger mr. brouwer verkoper Nieuweburen 25 1741 250 187v
MEULEN, BEREND vroedsman Beerend van der Meulen koper huis en weefwinkel Zoutsloot 86 1768 257 85r
, BEREND Beerend Oorthuis naastligger ten noorden Heiligeweg 68 1810 269 66v
POL, BEREND Beerend Pol naastligger ten oosten Achterstraat 29 1809 268 239v
POL, BEREND Beerend Pol koper dubbel huis Anjelierstraat 39 1809 268 266r
POL, BEREND Beerend Pol koper dubbel huis Anjelierstraat 41 1809 268 266r
, BEREND Beerend Verlage naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
WESTENDORP, BEREND Beerend Westendorp mr. bontwever koper huis Moriaanstraat 1 1766 256 180r
HILLES, BEREND Beerend Hilles naastligger ten noorden Kerkpad 20 1809 268 241v
JAKOBS, BEREND Beerend Jacobs , c.u. huurder Noorderhaven 96 1779 259 192r
JANS, BEREND Beerend Jans naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
JANS, BEREND Beerend Jans koper huis Achterstraat 7 1809 268 265r
JANS, BEREND Beerend Jans koper huis Anjelierstraat 6 1809 268 265r
JANS, BEREND Beerend Jans mr. grofsmid koper huis Droogstraat 10 1810 268 332v
BAKKER, BEREND JANS Beerend Jans Backer schipper (schuit-) koper huis Noorderhaven 90 1764 256 69v
JANS, BEREND Beerend Jansen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
JANS, BEREND Beerend Jansen mr. metselaar koper huis Schritsen 62 1777 259 81v
JANS, BEREND Beerend Jansen Soek mr. bontwever koper door niaar huis Rapenburg 1774 258 149v
LAMMERTS, BEREND de weduwe van Beerend Lammerts huurder (p.w.) Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
PIETERS, BEREND Beerend Pieters Tikkel huurder vierde huis Nieuwstraat WZ 1799 265 175r
, BEREND Beerent Berckhuys, burger pasteibakker koper 1/2 huis Voorstraat 57 1668 239 171r
, BEREND Beerent Berckhuys, burger pasteibakker naastligger ten oosten Voorstraat 57 1668 239 171r
, BEREND Beerent Breukers naastligger ten westen Kerkpad 34 1766 256 224r
, BEREND Beerent Cransen ontvanger der convooien en licenten Noorderhaven 62 1771 257 222v
, BEREND de erven van Beerent Plagge naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1803 266 279r
, BEREND Beerent Sprik bontwever verkoper Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
, BEREND Beerent Stint naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 16 1683 241 254v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever geniaarde koper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp bontwever koper kamer of woning Rommelhaven 18drie_a 1766 256 169v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever koper huis Kerkpoortstraat 11 de Witte Trompet 1766 256 181v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp Hofstraat 16 1766 256 196r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever verkoper Moriaanstraat 1 1766 256 215r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever verkoper Fabrieksstraat WZ 1766 256 216r
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp mr. bontwever verkoper Rommelhaven 18drie_a 1766 256 218v
WESTENDORP, BEREND Beerent Westendorp verkoper van 1/4 Rapenburg ZZ 1769 257 112r
FEDDRIKS, BEREND Beerent Feddriks huurder bovenkamer (p.j.) Grutterstraat 5 1732 248 129r
JANS, BEREND Beerent Jans mr. ijzersmid koper huis Droogstraat 1803 266 245r
JANS, BEREND Beerent Jansen bontwever koper huis en weefwinkel Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
LAMMERTS, BEREND Beerent Lammerts huurder Franekerpoort (gebied) 1737 249 185v
, BEREND de kamer van Beern glasmaker naastligger ten westen onbekend 1670 240 2ra
, BEREND Beern glasmaker naastligger ten noorden Franekereind 21 1682 241 183v
, BEREND Beern glasmaker naastligger ten noorden Franekereind 17 1686 242 115r
, BEREND Beern mr. wever naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1727 247 39r
ALPHEN, BEREND Beern Alphen, burger verkoper Kromme Elleboogsteeg ZZ 1729 247 225v
, BEREND oud burgerluitenant Beern Bacherach Zuiderhaven 95 1729 247 254v
, BEREND wijlen Beern Berckhuis Noorderhaven 104 1681 241 39va
, BEREND de weduwe van Beern Berckhuis naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1695 243 134r
, BEREND Beern Ekel mr. kleermaker Kleine Bredeplaats 2 1686 242 125r
, BEREND Beern Stint, burger koper huis Lanen 45 de Blauwe Pot 1682 241 197v
, BEREND mr. Beern Stint naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 16 1692 243 10v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2 onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2 onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2 onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts , voor 1/2 onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts onbekend 1630 232 129v
ALBERTS, BEREND Beern Alberts bontwever naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1730 247 328v
ANDRIES, BEREND Beern Andries naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1713 245 187r
ANDRIES, BEREND Beern Andries naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost 1716 245 262v
BERENDS, BEREND Beern Beerns , c.u. koper kamer en loods Kromme Elleboogsteeg WZ 1714 245 222r
BERENDS, BEREND wijlen Beern Beerns mr. wever Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
BERENDS, BEREND Beern Beerns naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1732 248 76r
BERENDS, BEREND Beern Beerns , c.u. huurder Wasbleek 3 1742 250 229r
BERENDS, BEREND Beern Beerns mr. bontwever Bargebuurtspoortje 10 1748 251 226v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphers koper huis Kromme Elleboogsteeg 1724 246 192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphers naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1724 246 192v
BERENDS, BEREND Beern Beerns Alphers naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1724 246 192v
ALPHEN, BEREND BERENDS Beern Beernsen Alphes koper huis Kerkpoortstraat 7 1723 246 179v
BOIENS, BEREND Beern Boies , c.u. koper 2/3 huis Franekereind 4 1669 239 187r
BOIENS, BEREND wed. van Beern Bojes naastligger ten westen Franekereind 6 1689 242 263v
BOIENS, BEREND wijlen Beern Booyes mr. kuiper Franekereind 4 1701 244 135v
BOIENS, BEREND Beern Boyes kuiper naastligger ten oosten Franekereind 2 1670 240 12r
BOIENS, BEREND Beern Boyes kuiper naastligger ten westen Franekereind 6 1670 240 2ra
BOIENS, BEREND Beern Boyes , c.u. Franekereind NZ 1671 240 8va
BOIENS, BEREND de weduwe van Beern Boyes naastligger ten westen Franekereind 6 1684 242 23r
KOENRAADS, BEREND de crediteuren van Beern Coenraads verkoper Herenwaltje 1642 235 16r
DIRKS, BEREND Beern Dirxsen , burger c.u. koper kamer 1660 238 60r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker koper twee kamers aan elkaar Lammert Warndersteeg OZ 1653 236 222r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , burger c.u. mr. glasmaker koper huis, loods met een kamer erachter en een lege plaats William Boothstraat 3 1661 238 85r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , burger koper huis William Boothstraat 37 1661 238 104r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. glasmaker verkoper William Boothstraat 3 1670 240 10r
FOKKES, BEREND Beern Fockes glasmaker naastligger ten zuiden William Boothstraat 27 1676 240 222r
FOKKES, BEREND Beern Fockes , c.u. mr. glasmaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1678 241 13v
FOKKES, BEREND Beern Fockes , burger verkoper William Boothstraat OZ 1683 241 251v
FOKKES, BEREND Beern Fockis glasmaker koper huis strekkende van de Zoutsloot tot aan het diept ?lachter ten oosten William Boothstraat 1666 239 8va
FOKKES, BEREND de andere kamer van Beern Fokkes mr. glasmaker naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1663 238 187r
FOKKES, BEREND Beern Fokkes , c.u. mr. glasmaker verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1663 238 187r
FOKKES, BEREND Beern Fokkes naastligger ten zuiden William Boothstraat 1667 239 104r
GERRITS, BEREND Beern Gerrits Grab verkoper en erflater Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
HEMMES, BEREND Beern Hemmes , c.u. koper kamer Herenknechtenkamerstraat 1726 246 256r
HENDRIKS, BEREND de weduwe van Beern Hendricks naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 3 1718 246 16v
HENDRIKS, BEREND Beern Hendricks bontwerker naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1719 246 41v
HENDRIKS, BEREND Beern Hendricks bontwerker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1719 246 41v
HENDRIKS, BEREND Beern Hendriks koper kamer Bargebuurt 20 1665 239 2r
HENDRIKS, BEREND Beern Hendrix naastligger ten zuiden Bargebuurt 18 1670 240 13v
HENDRIKS, BEREND de erven van Beern Hendrix schipper naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
HENDRIKS, BEREND wijlen Beern Hendrix Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
HENDRIKS, BEREND Beern Hendrix naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1730 247 359v
HIDDES, BEREND Beern Hiddes naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 1 1662 238 120r
HIDDES, BEREND de weduwe van capitein Beern Hiddes naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1713 245 187r
VRIES, BEREND HIDDES Beern Hiddes de Vries kapitein naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1669 239 214r
VRIES, BEREND HIDDES de weduwe van Beern Hiddes de Vries naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost 1716 245 262v
HINNES, BEREND Beern Hinnes koper huis Vijver WZ 1726 246 288r
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper kamer Peterseliestraat 1663 238 185r
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper provisioneel 1660 238 7ra1
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs , c.u. verkoper Grote Kerkstraat 28 1672 240 79r
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs , burger koper huis Hofstraat 45 1682 241 189v
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs , burger verkoper Hofstraat 45 1688 242 257v
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs Scheerstraat 7 1695 243 118v
JANS, BEREND Beern Jansen linnenwever koper woning met een loodske erachter met een tuintje Liemendijk NZ 1660 238 20v
JANS, BEREND Beern Jansen verkoper Achterstraat NZ 1661 238 102r
JANS, BEREND Beern Jansen , c.u. koper kamer Peterseliestraat ZZ 1664 238 238r
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten noorden Gardenierstraat 1668 239 126v
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
JANS, BEREND Beern Jansen bontwever koper twee kamers Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
JANS, BEREND Beern Jansen naastligger ten westen Rapenburg 1712 245 315v
PIETERS, BEREND Beern Pytters , burger turfmaker koper huis Voorstraat 48 1699 243 395r
PIETERS, BEREND de weduwe van Beern Pytters naastligger ten oosten Voorstraat 46 1707 245 37r
WILLEMS, BEREND Beern Willems Noorderhaven 27 1684 242 43r
WILLEMS, BEREND Beern Willems , c.u. turfdrager naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1701 244 133v
WILLEMS, BEREND Beern Willems turfdrager verkoper Gardenierstraat 2 1701 244 133v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1705 244 304v
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ 1707 245 30r
WILLEMS, BEREND Beern Willems naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1716 245 259v
WILLEMS, BEREND de hof van de erven van oud burgemeester Beern Willems naastligger ten westen Romastraat ZZ 1716 245 260r
WILLEMS, BEREND Beern Willems , burger matroos op het Prinsenjacht koper woning Kromme Elleboogsteeg OZ 1729 247 241r
WOUTERS, BEREND Beern Wouters , burger koper kamer Gardenierstraat ZZ 1661 238 107r
WOUTERS, BEREND Beern Wouters koper provisioneel Bargebuurt 14 1660 238 7ra
WOUTERS, BEREND Beern Wouters naastligger ten oosten Gardenierstraat 1671 240 44v
, BEREND