Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ba  Be  Bi  Bo  Bu  By  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BOOMSMA, B. wijlen B. Boomsma verkoper Noorderhaven 11 1809 268 203r
BOOMSMA, B. B. Boomsma naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1803 266 240v
BOOMSMA, B. B. Boomsma naastligger ten westen Zoutsloot 96 1803 266 240v
BOOMSMA, B. B. Boomsma naastligger ten westen Noorderhaven 13 1793 264 99v
BOOMSMA, B. B. Boomsma naastligger ten noorden Wortelstraat 15 1803 266 242r
BOOMSMA, B. B. Boomsma koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west 1806 267 239v
BOOMSMA, B. B. Boomsma naastligger ten westen Noorderhaven 13 1802 266 94v
BROUWER, B. oud burgervaandrig B. Brouwer naastligger ten westen Kerkpad 16 1750 252 67r
BROUWER, B. B. Brouwer verkoper q.q. Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
BROUWER, B. B. Brouwer verkoper q.q. Kerkpoortstraat 9een_achter 1766 256 154v
, B. B. Cohen, c.s. huurder Heiligeweg 21 1765 256 132v
, B. B. Cohen, c.s. koopman huurder Heiligeweg 21 1770 257 148v
DREYER, B. de hof van B. Dreyer procureur fiscaal naastligger ten zuiden Gardenierstraat 12 1761 255 76r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein verkoper Voorstraat 64 1807 267 311r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1809 268 207v
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein koper huis Zuiderstraat 14 1806 267 192r
FONTEIN, B. oud burgemeester B. Fontein huurder (p.j.) Zuiderstraat 14 1806 267 192r
FONTEIN, B. burgerhopman B. Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 62 1785 262 14r
FONTEIN, B. B. Fontein mr. koekbakker naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
FONTEIN, B. B. Fontein koopman naastligger ten oosten Voorstraat 62 1797 265 53v
FONTEIN, B. stokerij van B. Fontein naastligger ten westen Zoutsloot 40 1795 264 241v
FONTEIN, B. B. Fontein naastligger ten westen Voorstraat 66 1788 262 297r
HAAR, B. B. van der Haar naastligger ten westen Zuiderhaven 50 1758 254 142r
, B. B. Hobbekees naastligger ten oosten onbekend 1700 244 73v
IJSENBEEK, B. de weduwe van B. IJsenbeek naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
IJSENBEEK, B. de weduwe van B. IJsenbeek naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
IJSENBEEK, B. B. IJsenbeek naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_achter 1776 259 19v
IJSENBEEK, B. de weduwe van B. IJzenbeek naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Wasbleek 1762 255 128v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 9 1763 255 229v
JELGERSMA, B. de weduwe van burgemeester B. Jelgersma naastligger ten westen Lanen 52 1757 254 62v
JELGERSMA, B. burgemeester B. Jelgersma naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1768 257 255r
JELGERSMA, B. wijlen B. Jelgersma verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
JELGERSMA, B. wijlen B. Jelgersma verkoper Lanen 50 1782 260 229r
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1761 255 112v
JELGERSMA, B. burgemeester B. Jelgersma naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 3 1767 257 3v
JELGERSMA, B. burgemeester B. Jelgersma naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 5 1767 257 3v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 9 1774 258 171v
JELGERSMA, B. oud burgemeester B. Jelgersma naastligger ten oosten Lanen 48 1773 258 125v
JELGERSMA, B. oud burgemeester B. Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 48 1773 258 125v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma, c.s. naastligger ten westen Schritsen 43 1760 255 36r
JELGERSMA, B. B. Jelgersma naastligger ten westen Zuiderstraat 1776 259 20v
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 18 1788 262 256v
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Zoutsloot 67 1788 262 258r
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 1788 263 1r
KOELMAN, B. B. Koelmans naastligger ten westen Voorstraat 75 1798 265 92v
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 12 1788 262 251r
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 30 1788 262 253v
KOELMAN, B. B. Koelmans koopman verkoper q.q. Karremanstraat 10 1788 262 255r
LANTING, B. B. Lanting executeur huurder Voorstraat 15 1775 258 220r
LANTING, B. mede-eigenaar B. Lanting stadsexecuteur huurder (p.j.) Lanen 21 1785 261 310r
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1771 257 221v
LEI, B. B. van der Ley koopman koper huis waarin een weefwinkel voor 4 getouwen, met plaats en bleekveld Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1777 259 56r
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Noordijs 21 1774 258 146r
LEI, B. B. van der Ley koper door niaar Scheffersplein OZ 1774 258 170v
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1774 258 170v
LEI, B. B. van der Ley naastligger ten noorden William Boothstraat 25 1781 260 19r
MARS, B. B. Mars commies naastligger ten zuiden Bildtstraat 19 1810 268 351r
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen naastligger ten oosten Franekereind 3 1777 259 30r
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen verkoper q.q. Lanen 50 1782 260 229r
MEULEN, B. burgemeester B. van der Meulen naastligger ten oosten Herenwaltje 3 1782 260 202r
MEULEN, B. oud burgemeester B. van der Meulen koper door niaar huis Scheffersplein OZ 1774 258 170v
MEULEN, B. B. van der Meulen naastligger Zoutsloot ZZ 1776 258 265v
NOLLIDES, B. B. Nollides verkoper Noorderhaven 83 1794 264 227r
OOLGAARD, B. B. Ohlgaard naastligger ten westen Kruisstraat 5oost 1793 264 151v
OOLGAARD, B. B. Ohlgard naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter 1805 267 121r
OOLGAARD, B. de koper B. Ohlgard huurder tuin Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
OOLGAARD, B. B. Ohlgard hovenier verkoper Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
, B. B. Oohlgard hovenier huurder Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
OOLGAARD, B. B. Oolgaard hovenier en kooltjer verkoper van 1/8 Voorstraat 3 1810 269 112v
SCHAAF, B. burgerkolonel B. Schaaf naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
SCHAAF, B. de weduwe van B. Schaaf naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1754 253 141v
SCHIERE, B. B. Schiere naastligger ten oosten Noorderhaven 18 1808 268 115v
SIDERIUS, B. B. H. Siderius dorpsrechter van Almenum verkoper q.q. Noorderhaven 90 1771 257 232v
SMEDING, B. B. Smeeding naastligger ten westen Vijverstraat 6 1805 267 133r
SMEDING, B. B. Smeeding naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1a 1805 267 109v
SWALUE, B. de erfgenamen van wijlen dr. B. Swalue naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1685 242 65r
SWALUE, B. de hof van de erfgenamen van wijlen B. Swaluwe naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 3 1693 243 62v
TUININGA, B. B. Tuininga procureur naastligger ten oosten Voorstraat 51 1775 258 226r
TUININGA, B. B. Tuininga procureur naastligger ten westen Lanen 46 1797 265 42v
TUININGA, B. B. Tuininga naastligger ten oosten Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
TUININGA, B. B. Tuininga procureur verkoper van 1/2 Brouwersstraat 11 1773 258 87r
TUININGA, B. B. Tuininga verkoper q.q. Zuiderhaven 36 1785 261 269v
TUININGA, B. B. Tuininga verkoper q.q. Zoutsloot 1 1785 261 298r
TUININGA, B. B. Tuininga verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
TUININGA, B. B. Tuyninga naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 26 1787 262 148v
TUININGA, B. B. Tuyninga naastligger ten westen Kerkpoortstraat 26 1787 262 148v
VELDE, B. B. ten Velde mr. kleermaker koper huis Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
VELDE, B. B. ten Velde naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
VISSER, B. de heer B. Visser, en zoon naastligger ten oosten Noorderhaven 15 1804 267 63v
VISSER, B. de heer B. Visser, en zoon naastligger ten westen Noorderhaven 15 1804 267 63v
VISSER, B. B. Visser gebruiker Zuiderhaven 71 1804 267 45r
WESTENDORP, B. het huis genaamd de Witte Trompet gekocht door B. Westendorp naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9 de Witte Trompet 1766 256 156v
, B. B. Ziricus notaris naastligger ten oosten Lanen 36 1667 239 91r
, B. B. Ziricus notaris naastligger ten oosten Schritsen 27 1667 239 91r
ISAAKS, BEREND Baarent Ysaaks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
, BEREND wijlen Baarnd ter Hal mr. varkensslager verkoper Scheerstraat 11 1773 258 70v
, BEREND Baarnd Verlage bontwever verkoper q.q. Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
, BEREND Baarnd Verlage bontwever verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1773 258 116r
DOOITSES, BEREND Baarnd Dooitzes huurder woning Zuiderhaven 16 1778 259 110r
HIELKES, BEREND de boedel en nalatenschap van wijlen Baarnd Hylkes trasmolenaar verkoper Sint Jacobstraat 4 1800 265 265r
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks joods koopman koper woning Borstelsteeg 3 1771 257 212r
ISAAKS, BEREND Baarnd Isaaks joods koopman naastligger ten noorden Borstelsteeg 3 1771 257 212r
VISSER, BEREND JANS Baarnd Jans Visser grootschipper verkoper Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
VISSER, BEREND JANS Baarnd Jans Visser verkoper Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
PIETERS, BEREND Baarnd Pyters naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1769 257 138r
DREYER, BEREND Baarnt Dreyer procureur fiscaal geniaarde koper Lanen 72 1748 251 241v
GEERTSMA, BEREND Baarnt Geersma, c.u. mr. brouwer huurder Noorderhaven 37 1741 250 163v
MEYERS, BEREND de weduwe van Baarnt Meyers huurder Bargebuurtspoortje WZ 1781 260 159r
BERENDS, BEREND Baarnt Barents , c.u. bontwever koper twee grote kamers Kerkpad 1 1718 246 3v
HIELKES, BEREND Baarnt Hylkes schipper koper door niaar huis, tuin en bleek Lanen 45 1779 259 193v
HIELKES, BEREND de erfgenamen van wijlen Baarnt Hylkes naastligger ten zuiden Noorderhaven 108 1801 265 299v
HIELKES, BEREND Baarnt Hylkes naastligger ten oosten Romastraat 2 1799 265 181v
HIELKES, BEREND Baarnt Hylkes naastligger ten zuiden Romastraat 2 1799 265 181v
HENDRIKS, Baart Hendricx koper Voorstraat 12 1597 228 67v
POPPES, BAARTJE wijlen Baatie Poppes verkoper Scheerstraat 5 1738 249 279r
JELGERHUIS, BAARTJE Baatje Jelgerhuis, voor haar vijf minderjarige kinderen verkoper Weeshuisstraat 17 1792 264 357v
, BAARTJE Baatje Oswald verkoper Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
VERMEULEN, BAARTJE Baatje Vermeulen verkoper Schritsen 66 1802 266 172v
AGEMA, BAARTJE DIRKS Baatje Dirks Agema voormalig bewoner Brouwersstraat 10 1786 262 70r
FOEKES, BAARTJE Baatje Foekes koper Hondenstraat 3 1780 259 286ar
FOKKES, BAARTJE Baatje Fokkes koper Nieuwstraat 3 1777 259 50r
FOEKES, Baattje Foeckes koper Hoogstraat 32 1765 256 118r
FOEKES, Baattje Foeckes koper door niaar Hoogstraat 34 1768 257 83v
FOEKES, Baattje Foeckes verkoper Karremanstraat 15 1766 256 229r
HARINGS, Baattje Harings huurder Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
HARINGS, Baattje Harings verkoper Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
BROUWER, BEE Bae Brouwer koopman verkoper Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
, BIEKE Baecke Backes verkoper Franekertrekvaart NZ 1631 232 186v
HARMENS, Baeffgen Harmens bierschooister verkoper Noorderhaven 76 1619 230 153r
HARMENS, Baeffgen Harmens bierschooister verkoper Noorderhaven 78 1619 230 153r
, BAARTE Baerdt Baerdts crediteur (triumphant) Hoogstraat 25 1601 228 251v
VRIES, BEREND HIDDES Baerent Hiddes de Vries kapitein naastligger ten westen Rozengracht 16achter 1688 242 16ra
WILLEMS, BEREND wijlen Baerent Willems verkoper Rozengracht 16achter 1688 242 16ra
IEKES, BEREND Baernt Eeckes ijzerkramer koper huis en schuur Scheerstraat 8oost 1613 229 125v
HIDDES, BEREND Baernt Hiddes grootschipper koper huis Zeilmakersstraat 13 1658 237 143v
HIDDES, BEREND de tuin van Baernt Hiddes kapitein naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1688 242 232v
HIDDES, BEREND de hof van Baernt Hiddes kapitein naastligger ten zuiden Rozengracht 14 1687 242 215v
VRIES, BEREND HIDDES Baernt Hiddes de Vries koper q.q. Rozengracht 14 1687 242 215v
VRIES, BEREND HIDDES de hof van Baernt Hiddes de Vries kapitein naastligger ten zuiden Rozengracht 14 1674 240 139v
WILLEMS, BEREND de weduwe van Baernt Willems naastligger ten oosten Pothondjessteeg 8 1611 229 53v
KORNELIS, BAARTE Baert Cornelis verkoper q.q. Zoutsloot 45 1655 237 4v
DIRKS, BAARTE wijlen Baert Dircx verkoper Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
DIRKS, BAARTE wijlen Baert Dircx verkoper Heiligeweg 54 1614 229 192r
TJEPKES, BAARTE Baert Tiepckes naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1657 237 254v
JANS, Baertgien Jans verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
JANS, Baertgien Jans verkoper Droogstraat 1604 228 386r
MINNES, BAARTJE het nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Wortelstraat 17 1659 237 243r
MINNES, BAARTJE het nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Voorstraat 64 1659 237 243r
MINNES, BAARTJE het nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Zuiderhaven ZZ 1659 237 243r
MINNES, BAARTJE het nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Zuiderhaven ZZ 1659 237 243r
MINNES, BAARTJE het nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
MINNES, BAARTJE het nagelaten weeskind van Baetie Minnes verkoper Voorstraat 49 1659 237 243r
, BAARTJE wijlen Baetje Feltsma erflater Kleine Bredeplaats 12 1754 253 140r
AGEMA, BAARTJE DIRKS meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, BAARTJE DIRKS meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes koper Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Brouwersstraat 5 1727 247 45v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, BAARTJE Baetje Feykes Feltsma verkoper van 1/5 Gardenierstraat 9 1727 247 47v
GERRITS, BAARTJE Baetje Gerrits Orsinga koper Kleine Bredeplaats 19 1690 242 333v
GERRITS, Baettie Gerrits Orsinga eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
STEFFENS, Balich Stevens verkoper Noorderhaven 36 1600 228 200v
HAIES, BALLING de weeskinderen van wijlen Balling Hayes verkoper Schritsen 55achter 1613 229 172r
HAIES, BALLING Balling Hayes naastligger ten zuiden Lanen 70 1613 229 172v
BUITENPOST, Ballingio Buitenpost verkoper onbekend 1665 239 13r
BUITENPOST, Ballingiy Buytenpost eiser 3/4 huis Voorstraat ZZ 1667 239 121ar
BRUINS, Ballthazar Bruyns koper huis en ledige plaats Liemendijk 1619 230 172v
VELDE, BALTHASAR Balster J. ten Velde naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
JANS, BALTHASAR Balster Jans , c.u. mr. kleermaker huurder Brouwersstraat 15 1762 255 160r
JANS, BALTHASAR Balster Jansz verkoper Brouwersstraat 15 1762 255 160r
WILLEMS, BALTHASAR wijlen Baltasar Willems koper Heiligeweg 1603 228 358v
WILLEMS, BALTHASAR Baltasar Willems verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1601 228 274v
, BALTHASAR Balthasar Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1778 259 94r
WILLEMS, BALTHASAR wijlen Balthasar Willems koper Kerkpoortstraat ZZ 1611 229 38r
IDSINGA, BALTHASAR Balthazar D. van Idsinga raadsheer verkoper van 1/2 Rozenstraat 1 1793 264 131v
IDSINGA, BALTHASAR Balthazar D. van Idsinga raadsheer verkoper van 1/2 Hofstraat 20 1793 264 131v
IDSINGA, BALTHASAR raadsheer der stad Groningen Balthazar Daniel van Idsinga verkoper Rozengracht 13 1789 263 81v
, BALTHASAR Balthazar Rantsouw trompetter op het Prinsenjacht verkoper Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat WZ 1618 230 127v
BRUINS, BALTHASAR de kamer nu van de verkoper Balthazar Bruyns naastligger ten noorden Karremanstraat 23 1619 230 179r
BRUINS, BALTHASAR Balthazar Bruyns verkoper Karremanstraat 23 1619 230 179r
, Baltinus Rantzou koper Moriaanstraat 1722 246 132v
, BALT mr. Baltus naastligger ten oosten Noorderhaven 48 1701 244 134r
, BALT Baltus boendermaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 24 1604 228 392v
, BALT de erfgenamen van wijlen mr. Baltus naastligger ten westen Noorderhaven 52 1720 246 75r
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegieter medicinae doctor erflater Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegieter medicinae doctor erflater Heiligeweg 27noord 1676 240 31va
CANNEGIETER, BALT wijlen Baltus Cannegieter medicinae doctor erflater Heiligeweg 27midden 1676 240 33ra
CANNEGIETER, BALT wijlen dr. Baltus Kannegieter verkoper Voorstraat 64 1682 241 51ra
, BALT Baltus Molts winkelier koper 1/2 huis Droogstraat 37 1772 258 12r
, BALT Baltus Molts koopman en winkelier koper huis Liemendijk NZ 1772 258 17r
, BALT Baltus Molts koopman koper huis en drie grote weefgetouwen Karremanstraat 18 1771 257 202v
, BALT Baltus Molts koopman verkoper Liemendijk NZ 1776 258 250r
, BALT Baltus Molts winkelier koper door niaar huis Karremanstraat 14 1769 257 136v
, BALT Baltus Molts naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1777 259 32v
, BALT Baltus Molts koper huis Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
, BALT Baltus Molts winkelier koper huisn en weefwinkel Liemendijk ZZ 1772 258 35v
, BALT Baltus Molts winkelier naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1772 258 35v
, BALT Baltus Molts naastligger ten zuiden Karremanstraat 15 1782 260 272r
, BALT Baltus Moltsz naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1783 261 41v
, BALT het testament van wijlen Baltus Moltsz verkoper Karremanstraat 1788 263 1r
, BALT Baltus Moltsz koopman verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 65 1782 261 3r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 16 1778 259 108r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Karremanstraat 16 1778 259 108r
, BALT het testament van wijlen Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 18 1788 262 256v
, BALT Baltus Moltz koper hof en zomerhuis Liemendijk NZ de Noordermolen 1769 257 102r
, BALT de nagelaten boedel van wijlen Baltus Moltz verkoper Zoutsloot 67 1788 262 258r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten westen Zoutsloot 71 1781 260 107r
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Karremanstraat 11 1782 260 310r
, BALT Baltus Moltz koopman koper woning Karremanstraat 17 1778 259 140v
, BALT Baltus Moltz koopman koper woning Achterstraat 18 1782 260 310r
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten oosten Karremanstraat 17 1778 259 140v
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 17 1778 259 140v
, BALT Baltus Moltz stokersknecht geniaarde koper Liemendijk OZ 1768 257 78v
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67 1775 258 206r
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Zoutsloot 67 1774 258 184r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten oosten Karremanstraat 17 1774 258 185r
, BALT Baltus Moltz koopman verkoper van 1/2 Droogstraat 37 1777 259 89v
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 17 1774 258 185r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten westen Zoutsloot 71 1777 259 63r
, BALT Baltus Moltz koopman koper huis Karremanstraat 10 1774 258 161v
, BALT Baltus Moltz koopman naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1774 258 161v
, BALT de erfgenamen van wijlen Baltus Moltz naastligger ten westen Zoutsloot 71 1787 262 238v
, BALT de erfgenamen van wijlen Baltus Moltz naastligger ten noorden Zoutsloot 71 1787 262 238v
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67 1775 258 235r
, BALT Baltus Moltz koper huis Karremanstraat 12 1765 256 107r
, BALT Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 12 1788 262 251r
, BALT Baltus Moltz naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1778 259 155r
, BALT Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 30 1788 262 253v
, BALT Baltus Moltz naastligger ten noorden Karremanstraat 20 1775 258 198v
, BALT Baltus Moltz verkoper Karremanstraat 10 1788 262 255r
STERK, BALT Baltus Caspari Sterck mr. chirurgijn verkoper Voorstraat 10 1688 242 221v
STERK, BALT Baltus Caspari Sterck mr. stadschirurgijn koper huis met achterwoning Voorstraat 10 1685 242 101v
STERK, BALT mr. Baltus Caspari Sterk naastligger ten noorden Voorstraat 9 1701 244 352v
STERK, BALT mr. Baltus Casparii Sterk naastligger ten westen Voorstraat 12 1688 242 15ra
KASPERS, BALT Baltus Casparus mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 50 1683 241 245r
STERK, BALT KASPERS Baltus Casparus Sterck stadschirurgijn huurder Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
HENDRIKS, BALT Baltus Hendriks oud scheepstimmerman verkoper Grote Ossenmarkt 10 1791 263 303v
JOHANNES, BALT Baltus Johannes molenaar afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Zuiderstraat 6achter 1703 244 198v
JOHANNES, BALT Baltus Johannes molenaar protesteert vanwege vermeend frauduleus niaar Zuiderstraat 6achter 1703 244 198v
JOHANNES, BALT Baltus Johannes , c.s. molenaar naastligger ten zuiden Zuiderstraat 6achter 1706 244 314r
JOHANNES, BALT Baltus Johannes molenaar verkoper Zuidersteeg 11 1724 246 189r
RITSKES, BALT Baltus Ritskes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 69 1687 242 211v
WIEBES, BALT Baltus Wibes , c.u. verkoper Heiligeweg 30 1642 234 164v
, BALTHASAR Baltzer huurder kleine kelderkamer (p.w.) Bildtstraat 20 1750 252 55v
, BANIER het nagelaten weeskind van wijlen mr. Banier Schenckel verkoper Schritsen 40 1659 238 2ra
, BANIER wijlen Banier Schinkel verkoper van 1/2 Voorstraat 2 1658 237 249r
, BANIER wijlen Banier Schinkel verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 1 1658 237 249r
GERRITS, BANIER het huis van het kind van Banier Gerrits naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1661 238 87v
GERRITS, BANIER de erfgenaam van Banier Gerrits naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1656 237 58r
GERRITS, BANIER Banier Gerryts naastligger ten westen Lanen 13 1618 230 128r
GERRITS, BANIER Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
GERRITS, BANIER Banier Gerryts naastligger ten westen Lanen 13 1623 230 347r
GERRITS, BANIER Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
GERRITS, BANIER Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
GERRITS, BANIER Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
GERRITS, BANIER Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
GERRITS, BANIER Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
GERRITS, BANIER Banier Gerryts verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
, BERBER de erfgenamen van wijlen Barbar naastligger ten zuiden ([staat: Barbar Syuerds bakker]) Sint Jacobstraat 7 1623 230 353v
DIRKS, BERBER Barbar Dircks koper Zuiderhaven 33 1625 231 55v
DIRKS, BERBER Barbar Dircks koper Zuiderhaven 37 1625 231 56r
HENDRIKS, BERBER Barbar Hendricx koper Brouwersstraat 1b 1635 233 162v
HOBBES, BERBER Barbar Hobbes koper Rommelhaven 8een_achter 1619 230 189r
JAKOBS, BERBER Barbar Jacobs koper Noorderhaven 50 1642 235 17r
JAKOBS, BERBER Barbar Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 54 1626 231 145r
JAKOBS, BERBER Barbar Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 108 1624 230 381r
JANS, BERBER wijlen Barbar Jans crediteur (triumphant) Achterstraat ZZ 1625 231 88v
JELLES, BERBER Barbar Jelles koper Zuiderhaven ZZ 1627 231 165r
MINNES, BERBER Barbar Minnes koper Liemendijk 1624 231 4v
TJEERDS, BERBER Barbar Tyaardts verkoper ten zuiden van Harlingen 1621 230 262r
TJEERDS, BERBER Barbar Tyaardts verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1621 230 262r
, BERBER Barbara naastligger ten zuiden ([staat: Barbara Sioerdts]) Sint Jacobstraat 9 1620 230 250v
, BERBER Barbara van Crimpe verkoper Hofstraat ZZ 1698 243 365v
DEKEMA, BERBER de erfgenamen van wijlen Barbara Decama verpachter grond Voorstraat 64 1620 230 199r
DEKEMA, BERBER de erfgenamen van wijlen Barbara Dekama verpachter grond ([voor 1/1]) Simon Stijlstraat 7 1620 230 224r
DEKEMA, BERBER de erfgenamen van wijlen Barbara van Dekama verpachter grond Simon Stijlstraat 7 1622 230 328r
DEKEMA, BERBER weduwe Barbara Dekema verpachter grond ([voor 1/1]) Simon Stijlstraat 7 1620 230 223v
, BERBER Barbara Krimpe verkoper Hofstraat 16 1698 243 363r
STRATEN, BERBER Barbara Paulina van der Straaten, absent verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
, BERBER Barbara Wilkens verkoper Lanen 22 1785 262 34r
, BERBER Barbara Aede koper Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
GORIS, BERBER Barbara Goris verpachter grond Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs koper Franekereind 15 1636 234 8r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs koper Heiligeweg 21 1638 234 50r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs koper Heiligeweg 27zuid 1624 230 388r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs Forsenburgh verkoper Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r
MEINERTS, BERBER Barbara Meynerts verkoper Bildtstraat 12 1612 229 72v
MINNES, BERBER Barbara Minnes verkoper Achterstraat 1624 230 387v
PIETERS, BERBER Barbara Pyters verkoper Hoogstraat 34 1611 229 10r
PIETERS, BERBER Barbara Pyters verkoper Zoutsloot OZ 1611 229 59v
PIETERS, BERBER Barbara Pyters koper onbekend 1611 229 8r
, BERBER Barber verkoper onbekend 1606 228 497v
, BERBER Barber naastligger ten zuiden ([staat: Barber Sjoerds weduwe]) Sint Jacobstraat 1612 229 104r
, BERBER wijlen Barber verkoper Franekereind 40 1597 228 9r
, BERBER Barber verpachter grond Vijver 9 1617 230 100r
, BERBER Barber Forsenburgh naastligger ten noorden Kruisstraat 1 1660 238 47r
WOLF, BERBER Barber de Wolff verkoper Kerkpoortstraat 1606 228 492r
ANDRIES, BERBER Barber Andries koper Noorderhaven 41 1696 243 257r
ANDRIES, BERBER Barber Andries koper hof met vruchtbomen Zuiderhaven ZZ 1696 243 235r
ARJENS, BERBER wijlen Barber Ariaens verkoper Kerkpoortstraat 1606 228 492r
ARJENS, BERBER Barber Arjens verkoper Achterstraat 1 1693 243 30v
ATES, BERBER Barber Ates koper Spekmarkt 6 1619 230 187r
DIRKS, BERBER Barber Dierx koper Lanen 3 1603 228 356r
DOUWES, BERBER Barber Douwes verkoper Zuiderhaven 19noord 1657 237 118v
EEDES, BERBER Barber Eedes verkoper William Boothstraat OZ 1635 233 168v
FLORIS, BERBER Barber Floris koper Brouwersstraat 12zuid 1620 230 237v
FLORIS, BERBER Barber Florys verkoper Noorderhaven 28 1600 228 197v
FOEKES, BERBER Barber Foeckes koper Noorderhaven 105 1615 230 11r
HENDRIKS, BERBER Barber Hendricx bruid 1602 228 279v
HENDRIKS, BERBER Barber Hendricx verkoper Schoolsteeg 1605 228 443v
HOBBES, BERBER wijlen Barber Hobbes erflater Rommelhaven 8een_achter 1634 233 145v
HOBBES, BERBER Barber Hobbes verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1603 228 373v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs verkoper Heiligeweg 27zuid 1632 233 72ar
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs aanhandelaar Schritsen 1632 233 58v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs verwandelaar Weverstraat 1632 233 58v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs koper Rommelhaven 12 1736 249 146v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs Forsenburgh verkoper Scheerstraat 5 1656 237 62v
JANS, BERBER Barber Jans koper Achterstraat 1611 229 35v
JANS, BERBER Barber Jans koper Scheerstraat 8oost 1603 228 367v
JANS, BERBER Barber Jans , mede voor haar kinderen verkoper Kleine Bredeplaats 22 1617 230 77v
JANS, BERBER Barber Jans , mede voor haar kinderen verkoper Kleine Bredeplaats 22 1617 230 77v
JANS, BERBER Barber Jans , voor zich en haar zes kinderen verkoper Liemendijk 1612 229 69r
JANS, BERBER Barber Jans , voor zich en haar zes kinderen verkoper Anjelierstraat 1612 229 69r
JANS, BERBER Barber Jans koper Kleine Bredeplaats 22 1603 228 374r
JANS, BERBER Barber Jans , voor zich en haar zes kinderen verkoper Achterstraat ZZ 1612 229 69r
JANS, BERBER Barber Jans , voor zich en haar zes kinderen verkoper Achterstraat ZZ 1612 229 69r
JANS, BERBER Barber Jans , voor zich en haar zes kinderen verkoper Zuiderstraat 1612 229 69r
JANS, BERBER Barber Jans koper Kleine Bredeplaats 22 1603 228 376v
JANS, BERBER Barber Jans naastligger ten westen Heiligeweg 13 1605 228 477r
JANS, Barber Jans naastligger ten westen Heiligeweg 13 1611 229 1r
JANS, BERBER Barber Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 13 1604 228 409r
JANS, BERBER Barber Jans naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1613 229 138v
JANS, BERBER Barber Jans verkoper Gardenierstraat 1627 232 24v
JANS, BERBER Barber Jans koper Liemendijk 1611 229 50v
JANS, BERBER Barber Jans verkoper Brouwersstraat 5achter 1627 232 24v
JANS, BERBER Barber Jans naastligger ten westen Heiligeweg 13 1613 229 182v
JANS, BERBER Barber Jansen naastligger ten noorden Lanen ZZ 1606 228 493v
JELLES, BERBER Barber Jelles koper Vijverstraat 6 1616 230 20v
JELLES, BERBER Barber Jelles koper Zuiderpoort (gebied) 1618 230 138r
JELLES, BERBER Barber Jellis verkoper Zuiderhaven 29 1619 230 195r
JELTES, BERBER Barber Jeltes koper Zoutsloot 38 1603 228 339v
JILLES, BERBER Barber Jilles koper huis Kerkpoortstraat 1639 234 72v
JORRITS, BERBER Barber Joryts koper Hofstraat 47west 1634 233 147r
MEINERTS, BERBER Barber Meynerts koper Kerkpoortstraat 39 1614 229 197r
MEINERTS, BERBER Barber Meynerts verkoper Kerkpoortstraat 39 1615 229 252v
MEINERTS, BERBER Barber Meynerts koper Bildtstraat 12 1604 228 390r
MEINTES, BERBER Barber Meyntes koper Havenplein 16 1633 233 119r
MEINTES, BERBER Barber Meyntes verkoper Noorderhaven 56 1631 233 12v
PIERS, BERBER Barber Piers verkoper Liemendijk NZ 1648 236 30r
PIETERS, BERBER Barber Pyters koper Herenwaltje 1612 229 118v
SIEBRENS, BERBER Barber Sybrandts koper Sint Odolphisteeg 11 1614 229 214v
SJOERDS, BERBER de erfgenamen van wijlen Barber Syuerds naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 7 1631 233 37v
TJEERDS, BERBER Barber Tiaerds verkoper Zuiderhaven 7 1642 234 167v
TJEERDS, BERBER Barber Tiaerdts koper Brouwersstraat 1 1635 233 165r
, BERBER Barbera van Krimpen verkoper Rozengracht 7oost 1696 243 237v
JANS, BARELD Barelt Jans stadsroeper naastligger ten westen Zoutsloot 38 1624 231 13v
JANS, BARELD Barelt Jans stadsroeper koper provisioneel huis waar het Gulden Hooft uitsteekt Noorderhaven 40 het Gulden Hooft 1614 229 200v
JANS, BARELD Barelt Jans roeper koper dwarshuis en plaats Lanen 28 1632 233 71r
JANS, BARELD Barelt Jansen , c.u. naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1640 234 103v
BEMEN, BEREND Barend van Beemen marktmeester koper huis Brouwersstraat 5 1791 263 348v
BONTJEMA, BEREND Barend Bontjema naastligger ten westen Zoutsloot 84 1806 267 220v
BONTJEMA, BEREND Barend Bontjema naastligger ten westen Zoutsloot 84 1806 267 264r
BUDDING, BEREND Barend Budding naastligger ten westen Hofstraat 29 1790 263 276v
BUDDING, BEREND Barend Budding naastligger ten westen Hofstraat 29 1798 265 105r
MARS, BEREND Barend Mars commies ter recherche Admiraliteit in Friesland koper huis Bildtstraat 21 1807 267 294v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Rozengracht 26 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Rinnertspijp 1 1781 260 106r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s. naastligger ten westen Wortelstraat 5tuin 1771 257 197v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleek 13 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 78 1771 257 200v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Voorstraat 11oost 1781 260 109v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen, c.s. naastligger ten oosten Herenwaltje 3 1780 259 255r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper Ooievaarsteeg 1782 260 280v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Noorderhaven 54 1781 260 109v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Voorstraat 11west 1781 260 109v
MEULEN, BEREND vroedsman Barend van der Meulen koper woning Zoutsloot 80 1768 257 82v
MEULEN, BEREND vroedsman Barend van der Meulen koopman koper door niaar huis en hof Zoutsloot 84 1768 257 87r
MEULEN, BEREND Barend van der Meulen naastligger ten westen Zoutsloot 84 1768 257 87r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Nieuweburen 11 1781 260 97v
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Zuiderstraat 1781 260 99r
MEULEN, BEREND burgemeester Barend van der Meulen verkoper q.q. Noorderhaven 36 1781 260 100v
SMID, BEREND Barend J. Smit mr. uurwerkmaker koper huis en winkelinventaris vleesmarkt Schritsen 63 1791 263 313v
SMID, BEREND de kinderen van Barend Smit naastligger ten oosten Schritsen 61 1802 266 133v
SMID, BEREND de kinderen van Barend Smit naastligger ten oosten Schritsen 61 1802 266 112v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten zuiden Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
VISSER, BEREND Barend I. Visser, c.u. koopman huurder Noorderhaven 41 1787 262 159r
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper q.q. Noorderhaven 15 1804 267 63v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten zuiden Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koopman koper huizen Zuiderhaven 32 1801 265 290v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koopman koper huizen Zuiderhaven 34west 1801 265 290v
VISSER, BEREND de heer Barend Visser, en zoon naastligger ten oosten Noorderhaven 11 1809 268 203r
VISSER, BEREND Barend Visser koper huis Noorderhaven 33 1798 265 73v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 31 1806 267 188r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1806 267 188r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1798 265 73v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koopman koper plek ledige grond Zuiderstraat 14 1805 267 134v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon naastligger ten zuiden Zuiderstraat 14 1805 267 134v
VISSER, BEREND Barend Visser koper huis Noorderhaven 17 het Wanschapen 1792 264 26v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 17 1792 264 26v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1801 266 33v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Zuiderstraat 14 1806 267 192r
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten noorden Zuiderstraat 14 1806 267 192r
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1791 263 322v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1793 264 101r
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon naastligger ten zuiden Zuiderstraat 16 1803 267 5r
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1793 264 101r
VISSER, BEREND Barend Visser geniaarde koper van 1/2 Noorderhaven 23 1786 262 71r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 10achter 1790 263 200r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Liemendijk 3 1792 264 67r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper huis Noorderhaven 19 het Groot Wanschapen of Noachs Ark 1784 261 165v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Hoogstraat 17 1792 264 37r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Hoogstraat 15 1792 264 37r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper huis, voormaals bakkerij Noorderhaven 12 1789 263 169r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Droogstraat 20 1792 264 37r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1791 263 300v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper woning Achterstraat 1792 264 39v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman geniaarde koper Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 33 1799 265 125r
VISSER, BEREND Barend Visser verkoper Noorderhaven 33 1799 265 125r
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koper pan- en estrikwerk etc. Droogstraat 7west 1807 267 303v
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koper door niaar huis en tuin Zuiderhaven 36west 1806 267 239v
VISSER, BEREND Barend Visser naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1806 267 239v
VISSER, BEREND Barend Visser koopman verkoper Kleine Bredeplaats 25 1801 266 20r
VISSER, BEREND Barend Visser, en zoon koopman koper huis Noorderhaven 13 1802 266 94v
VISSER, BEREND Barend Visser, c.u. koopman huurder (p.j.) Noorderhaven 41 1787 262 187r
VISSER, BEREND Barend Visser koopman koper huis met twee houtschuren Noorderhaven 35 1797 265 63r
, BEREND Barend Vissser naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
BERENDS, BEREND Barend Baarends , c.u. huurder Anjelierstraat 16 1796 264 345r
BERENDS, BEREND Barend Barends , c.u. huurder benedenhuis (p.j.) Hofstraat 29 1790 263 276v
BERENDS, BEREND Barend Barends bontwever koper kamer Heiligeweg 26achter 1721 246 115r
BERENDS, BEREND Barend Barends naastligger ten westen Heiligeweg 26achter 1721 246 115r
HIELKES, BEREND Barend Hylkes naastligger ten oosten Lanen 43 1792 264 18v
HIELKES, BEREND Barend Hylkes naastligger ten noorden Lanen 43 1792 264 18v
HIELKES, BEREND Barend Hylkes koopman verkoper Lanen 45 1792 264 43r
HIELKES, BEREND Barend Hylkes naastligger ten oosten Lanen 43 1798 265 96v
HIELKES, BEREND Barend Hylkes naastligger ten noorden Lanen 43 1798 265 96v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs joods koopman koper huis en hof Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs joods koopman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
ISAAKS, BEREND Barend Izacs joods koopman koper huis Borstelsteeg 1 1769 257 123v
JANS, BEREND Barend Jans verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
JANS, BEREND de geabandonneerde boedel van wijlen Barend Jans mr. smid verkoper Nieuwstraat 33 1793 264 110v
BAKKER, BEREND JANS de boedel van Barend Jans Bakker verkoper Noorderhaven 90 1771 257 232v
JANS, BEREND Barend Jansen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
PIETERS, BEREND Barend Pieters naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1780 259 236v
PIETERS, BEREND de weduwe van Barend Pieters naastligger ten zuiden Bildtstraat 15 1775 258 215v
HENDRIKS, BEREND wijlen Barendt Hendriks Dahl verkoper Zuiderstraat 31 1746 251 144r
VRIES, BEREND HIDDES Barendt Hiddes de Vries kapitein verkoper Sint Jacobstraat 9 1682 241 211v
, BEREND Barent stokersknecht huurder Droogstraat 37 1777 259 89v
BURGERS, BEREND Barent Burgers bontwever verkoper Kerkpad 18 1741 250 193r
VRIES, BEREND het hoff van Barent de Fries kapitein naastligger ten zuiden Rozengracht 14 1670 240 22r
MEULEN, BEREND Barent van der Meulen koper twee zoutketen onder 1 dak, met schuren en overige toebehoren plus een meidenkamer en een stukje grond op het oosteinde van de Zoutsloot William Boothstraat 5 1753 253 73v
ROVEL, BEREND Barent Rovel distillateur koper huis Franekereind 9 1704 244 258v
ROVEL, BEREND de hof van de verkoper Barent Rowel naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1720 246 90v
ROVEL, BEREND vroedsman Barent Rowel, c.u. verkoper Kerkpoortstraat 1720 246 90v
ROVEL, BEREND vroedsman Barent Rowel blauwverver koper door niaar huis Franekereind 13 1716 245 278v
ROVEL, BEREND vroedsman Barent Rowel koper door niaar twee kamers Kerkpad WZ 1717 245 282r
ROVEL, BEREND vroedsman Barent Rowel, c.u. koper provisioneel huis Franekereind 7 1715 245 318r
ROVEL, BEREND vroedsman Barent Rowel koper woning Kerkpad 32achter 1712 245 173r
ROVEL, BEREND de hof van de verkoper Barent Rowel naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1720 246 90v
, BEREND het huis van mr. Barent Stint naastligger ten westen Lanen 56 1676 240 216r
, BEREND Barent Stint mr. kleermaker verkoper van 1/2 Lanen 45achter 1682 241 219r
, BEREND Barent Taaken naastligger ten oosten Hofstraat 25 1801 265 288r
VELDHUIS, BEREND Barent Velthuys koper huis, tuintje en gang Weverstraat ZZ 1736 249 145v
VELDHUIS, BEREND Barent Velthuys naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1736 249 145v
, BEREND Barent Baerentsen bontwever koper huis Heiligeweg 26 1721 246 93v
, BEREND Barent Baerentsen bontwever naastligger ten westen Heiligeweg 28 1724 246 190v
BERENDS, BEREND Barent Baernts mr. bontwever verkoper Heiligeweg 26 1729 247 248v
BERENDS, BEREND Barent Barents bontwever koper huis Zoutsloot 80 1724 246 195r
BERENDS, BEREND Barent Barents mr. bontwever naastligger ten westen Rapenburg 8 1740 250 126v
ALPHEN, BEREND BERENDS Barent Barentsen Alphes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1725 246 242r
HARMENS, BEREND Barent Harmens koper huis Kerkpad 34 de Bruine Baard 1707 245 31v
VRIES, BEREND HIDDES de weduwe van wijlen Barent Hiddes de Fries kapitein naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 8west_voor 1727 247 5r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Fries ordinaris kapitein ter zee verkoper Romastraat 29 1667 239 119r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Fries, c.u. kapitein koper huis met plaats en tuin met wijnstok Zuiderhaven 65 1667 239 119v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Fries kapitein Admiraliteit in Friesland verkoper Zeilmakersstraat 13 1667 239 107v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Fries, c.u. kapitein koper hof met bomen en planten Rozengracht 14achter 1668 239 158v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries kapitein koper provisioneel Grote Bredeplaats 8west_achter 1681 241 44ra
VRIES, BEREND HIDDES wijlen Barent Hiddes de Vries kapitein Admiraliteit in Friesland koper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
VRIES, BEREND HIDDES grondpacht uit het huis van Barent Hiddes de Vries kapitein eigenaar perceel Zuiderhaven 65 1674 240 147r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries ordinaris kapitein Admiraliteit verkoper Rozengracht 14 1689 242 270v
VRIES, BEREND HIDDES wijlen Barent Hiddes de Vries kapitein verkoper van 1/4 Hofstraat 12a 1694 243 116r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries kapitein naastligger ten oosten Hofstraat 12 1682 241 234r
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries protesteert vanwege een reversaal Vijver 4 1679 241 33r
VRIES, BEREND HIDDES wijlen Barent Hiddes de Vries koper door niaar Zuiderhaven 65 1695 243 133v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries kapitein Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 71a 1679 241 12ra
VRIES, BEREND HIDDES wijlen Barent Hiddes de Vries kapitein huurder Zuiderhaven 65 1695 243 133v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries kapitein Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 69 1679 241 12ra
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries kapitein Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 71 1679 241 12ra
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries naastligger ten westen Zuiderhaven 67 1679 241 12ra
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries kapitein Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 67 1679 241 12ra
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries naastligger ten westen Rozengracht 16 1688 242 234v
VRIES, BEREND HIDDES Barent Hiddes de Vries kapitein Admiraliteit in Friesland koper hof met bomen, planten en zomerhuis Hofstraat 12a 1676 240 247v
SIKKES, BEREND Barent Sickes naastligger ten oosten Franekereind 25 1633 233 100r
WILLEMS, BEREND wijlen Barent Willems verkoper Rozengracht 16 1688 242 234v
WILLEMS, BEREND Barent Willems wever naastligger ten noorden Romastraat 1 1706 244 334r
WOUTERS, BEREND Barent Wouters verkoper Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v
STAPERT, BARRE commissaris Barre Stapert, c.u. huurder Zuiderhaven 32 1801 265 290v
STAPERT, BARRE commissaris Barre Stapert, c.u. huurder Zuiderhaven 34west 1801 265 290v
LANTING, BAARTE Bart Lanting mr. kunstschilder koper 1/2 huis Lanen 21 1785 261 292r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koopman koper dubbel huis en bakkerij Zuiderstraat 23 1809 268 284v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koopman koper huis en bakkerij Lanen 46 1810 269 49v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes naastligger ten oosten Lanen 37 1808 268 179r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koper huis Noorderhaven 16 1809 268 218v
FEDDES, BAARTE Bart Feddes koper huis Lanen 39 1808 268 112r
FEDDES, BAARTE Bart Feddes naastligger ten noorden Schritsen 37 1811 269 127r
JANS, BAARTE Bart Jans huurder (p.j.) Zoutsloot 1 1784 261 213v
, BARTELD de keuken van Bartel naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 14 1675 240 201r
, BARTELD Bartel vuurblokmaker naastligger ten westen Hondenstraat 10 1603 228 377r
, BARTELD de erfgenamen van wijlen Bartel schoenmaker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 17 1671 240 40v
LANTING, BARTELD de heer burgemeester Bartel Lanting huurder Noorderhaven 100 1667 239 15va
LANTING, BARTELD Bartel Lanting mr. chirurgijn verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
LANTING, BARTELD de erfgenamen van wijlen burgemeester Bartel Lanting verkoper Noordijs 21 1752 253 2v
LANTING, BARTELD de ledige plaats van burgerhopman Bartel Lanting naastligger ten westen Kruisstraat 5west 1653 236 246v
LANTING, BARTELD burgemeester Bartel Lanting naastligger Heiligeweg 15 1666 239 41v
LANTING, BARTELD burgemeester Bartel Lanting verkoper Kruisstraat NZ 1660 238 36v
LANTING, BARTELD wijlen Bartel Lanting kunstschilder verkoper Lanen 21 1791 263 346v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Lantingh verkoper Kruisstraat 6 1665 239 32r
, BARTELD burgemeester Bartel Lantingh verpachter grond Liemendijk NZ 1658 237 172av
, BARTELD Bartel Liddel eerdere eigenaar Zuiderstraat ZZ 1617 230 89v
AARTS, BARTELD Bartel Aerts , c.u. bewoner achterste gedeelte Voorstraat 43 1632 233 70r
ALLERTS, BARTELD de dochter van wijlen Bartel Allerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1679 241 27v
ALLERTS, BARTELD de weduwe van Bartel Allerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
BEUKER, BARTELD ARJENS Bartel Ariens Beucker, c.u. koper huis Vijverstraat NZ 1657 237 113r
BEUKER, BARTELD ARJENS Bartel Ariens Beucker naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1657 237 113r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper Gardenierstraat 4 1752 253 29v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper Lanen 81 1756 253 251r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper van 1/2 Gardenierstraat 2 1752 253 9v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman koper huis Lanen 81 1752 253 18r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1752 253 19v
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartels timmerman verkoper van 1/2 Romastraat 1 1752 253 21r
BARTELDS, BARTELD Bartel Bartles timmerman verkoper van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
KLASES, BARTELD de weduwe van Bartel Claeses naastligger ten zuiden Romastraat 4oost 1708 245 72v
, BARTELD de achteruit- en ingang van Bartel Cleisen , c.u. naastligger ten westen Hofstraat 17tuin 1706 244 318v
, BARTELD huis en hof van Bartel Cleisen , c.u. naastligger ten zuiden Hofstraat 17tuin 1706 244 318v
, BARTELD Bartel Cleisen , c.u. verkoper Hofstraat 17tuin 1706 244 318v
, BARTELD wijlen Bartel Cleisen verkoper Hofstraat 17west 1709 245 314v
, BARTELD Bartel Cleisen herbergier koper huis en herberg genaamd de Fontein met o.a. truktafel en klosbaan Hofstraat 17west de Fontein 1704 244 245v
, BARTELD Bartel Cleisen , c.u. herbergier huurder Hofstraat 17west 1692 243 17v
LANTING, BARTELD de erfgenamen van wijlen Bartel Cleisen Lanting verpachter grond Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
, BARTELD de erfgenamen van wijlen burgemeester Bartel Cleisen Lantingh verpachter grond Grote Ossenmarkt 18 1694 243 84r
, BARTELD de ruigscherne van Bartel Cleissens naastligger ten westen Kruisstraat 5west 1644 235 142v
, BARTELD de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Cleissens Lantingh verkoper Zoutsloot 38 1679 241 47r
KLEISES, BARTELD de plaats van Bartel Cleys naastligger ten zuiden Kruisstraat 1648 236 29v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleys , c.u. verkoper Gardenierstraat 11 1641 234 154v
KLEISES, BARTELD huis en brouwerij van Bartel Cleysen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen naastligger ten oosten Kruisstraat 3oost 1641 234 157r
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen brouwer naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1643 235 47v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen brouwer naastligger ten zuiden Kruisstraat 6 1643 235 47v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen brouwer verkoper Kruisstraat 6 1643 235 47v
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh koper huis of koeschuur Zoutsloot 38 1666 239 37v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantingh, c.u. geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh aanhandelaar grondpacht van 12-00-00 CG ten oosten van Harlingen 1674 240 135r
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh verwandelaar Heiligeweg 9 1674 240 135r
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Cleysen Lantingh verwandelaar Heiligeweg 1674 240 135r
KLEISES, BARTELD burgervaandrig Bartel Cleysen Lantingh naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1647 235 252r
KLEISES, BARTELD Hopman Bartel Cleysen Lantingh verkoper van 1/6 Zuiderhaven 18 1649 236 88v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleysen Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 11 1647 235 254r
, BARTELD de schuur van Bartel Cleysens naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1646 235 219v
KLEISES, BARTELD Bartel Cleyssen , c.u. verkoper Grote Kerkstraat 35 1643 235 46r
KORNELIS, BARTELD Bartel Cornelis verkoper van 1/7 Nieuwstraat 32 1695 243 180v
DOUWES, BARTELD grondpacht uit de kamer van Bartel Douwes eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1665 239 6r
DOUWES, BARTELD wijlen Bartel Douwes verkoper Zoutsloot 1 1667 239 74v
DOUWES, BARTELD grondpacht uit de kamer van Bartel Douwes schoenmaker eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1656 237 61r
GERRITS, BARTELD Bartel Gerrits koopman naastligger ten westen Noorderhaven 72 1737 249 18ra
GERRITS, BARTELD Bartel Gerryts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r
GERRITS, BARTELD Bartel Gerryts winkelier verkoper Zuiderstraat 1737 249 190v
GERRITS, BARTELD Bartel Gerryts koopman naastligger ten westen Noorderhaven 72 1737 249 17va
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
HAIES, BARTELD Bartel Haies naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
HAIES, BARTELD Bartel Hajes verkoper Schritsen 4 1716 245 272r
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v
HAIES, BARTELD het huis van Bartel Hayes naastligger ten oosten Nieuweburen 25 1724 246 194v
HAIES, BARTELD de tuin van Bartel Hayes naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1724 246 194v
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 27 1724 246 207r
HAIES, BARTELD Bartel Hayes verkoper Nieuweburen 25 1724 246 194v
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs koper huis Kerkpoortstraat 51 1732 248 78r
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs verkoper van 1/2 van 1/3 Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs metselaar naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1732 248 115v
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs , c.u. huurder Heiligeweg 21 1731 248 66v
JANS, BARTELD Bartel Jans naastligger ten zuiden Hoogstraat 2 1606 228 516v
JANS, BARTELD Bartel Jansen , q.q. verpachter grond Sint Christoffelsteeg WZ 1622 230 311r
JANS, BARTELD Bartel Jansen scheepstimmerbaas koper huis Zoutsloot 1 1793 264 89r
JANS, BARTELD Bartel Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 1 1793 264 89r
JANS, BARTELD wijlen Bartel Jansen bontwever erflater onbekend 1775 258 203v
JANS, BARTELD Bartel Jansen bontwever koper huis Karremanstraat 20 1751 252 136v
JANS, BARTELD Bartel Jansen , meerderjarig, mede voor zich verkoper Voorstraat 11oost 1620 230 203r
JANS, BARTELD Bartel Jansen bontwever koper woning Liemendijk 1760 255 2v
JANS, BARTELD wijlen Bartel Jansen bontwever erflater Karremanstraat 20 1775 258 198v
JOHANNES, BARTELDJE Bartel Joannis verkoper Zuiderstraat 1614 229 221r
LANTING, BARTELD KLEISES oud burgemeester Bartel Kleisen Lanting verkoper Rozengracht 38 1662 238 127v
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 grondpacht van 3-14-00 GG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat 31 1661 238 82r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Kerkpoortstraat NZ 1661 238 82r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Schritsen 7 1661 238 82r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper ledige plaats Kruisstraat 8 1660 238 36r
LANTING, BARTELD KLEISES de koeschuur van Bartel Kleisen Lanting naastligger ten westen Kruisstraat 8 1660 238 36r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleisen Lanting koper 1/2 van vier grondpachten ([voor de vier grondpachten in deze akte]) onbekend NZ 1661 238 82r
KLEISES, BARTELD Bartel Kleises naastligger ten zuiden Romastraat 4oost 1705 244 271v
KLEISES, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleissen Lantingh verkoper Kruisstraat 5oost 1679 241 25v
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleysen Lanting koper grondpacht van 2-05-00 CG Moriaanstraat 12 1670 239 215r
LANTING, BARTELD KLEISES burgemeester Bartel Kleysen Lanting koper grondpacht van 0-05-00 CG Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hondje 1670 239 215r
LANTING, BARTELD KLEISES oud burgemeester Bartel Kleysen Lanting, c.u. verkoper Grote Ossenmarkt 18 1656 237 93v
KLEISES, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verkoper Heiligeweg 9 1665 239 31v
KLEISES, BARTELD burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verkoper Grote Kerkstraat 3 1668 239 150r
KLEISES, BARTELD de heer burgemeester Bartel Kleysen Lantingh verpachter grond Schritsen 7 1661 238 108r
KLEISES, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleysen Lantingh naastligger ten westen Heiligeweg 9 1665 239 31v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh koper 7/24 (1/4 + 1/24) huis genaamd de Drie Hoefijssers Zuiderhaven 1oud de Drie Hoefijzers 1677 240 252v
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Liemendijk NZ 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Kerkpoortstraat 11 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Franekerpoort (gebied) 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Moriaanstraat 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Kerkpoortstraat 29 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Grote Ossenmarkt 10 1679 241 30r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Klaverbladstraat 19 1679 241 30r
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh koper huis Lanen 9west 1678 241 12r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Moriaanstraat 12 1679 241 30r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Lanen 9west 1678 241 12r
, BARTELD Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten noorden Lanen 9west 1678 241 12r
, BARTELD de gezamenlijke erfgenamen van wijlen oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Kruisstraat 1679 241 30r
, BARTELD het huis genaamd de Drie Schelvissen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Kruisstraat 10west de Drie Schelvissen 1677 240 259r
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten oosten Lanen 9west 1677 240 265v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh naastligger ten noorden Lanen 9west 1677 240 265v
, BARTELD oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper Lanen 9west 1677 240 265v
, BARTELD burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh verkoper q.q. Bildtstraat 19 1676 240 229v
LEENDERTS, BARTELD de weduwe van Bartel Leenerts naastligger ten oosten Hondenstraat 6 1616 230 15v
OEDSES, BARTELD de tuin van Bartel Oedses naastligger ten oosten Liemendijk 1752 252 203v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat 15 1764 256 71v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses kooltjer koper huis Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
OEDSES, BARTELD de hof van Bartel Oedses naastligger ten oosten Liemendijk 1766 256 217r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses hovenier koper grote hof Anjelierstraat 8 1748 251 220r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat 15 1767 256 261r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten oosten onbekend 1754 253 156v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten oosten Achterstraat 7 1765 256 264r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses hovenier naastligger ten oosten Achterstraat 1765 256 102r
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten oosten Achterstraat 7 1749 252 40v
OEDSES, BARTELD Bartel Oedses naastligger ten westen Achterstraat 15 1762 255 117v
OEDSES, BARTELD wijlen Bartel Oedses erflater Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
RINSES, BARTELD Bartel Rinses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
RINSES, BARTELD Bartel Rinses naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1633 233 102r
RINSES, BARTELD Bartel Rinses verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1617 230 94r
RINSES, BARTELD de weduwe van wijlen Bartel Rinses naastligger ten westen Grote Kerkstraat 15 1621 230 281r
RINSES, BARTELD [als bewoner?] Bartel Rinses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1618 230 123v
RINSES, BARTELD [als bewoner?] Bartel Rinses naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1618 230 123v
RINSES, BARTELD Bartel Rintses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1612 229 76v
RINSES, BARTELD Bartel Rintses naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1612 229 76v
RINSES, BARTELD Bartel Rynses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1617 230 80v
RINSES, BARTELD Bartel Rynses naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1617 230 80v
SEERPS, BARTELD huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten westen Karremanstraat 2 1640 234 98r
SEERPS, BARTELD huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1640 234 98r
SEERPS, BARTELD Bartel Seerps karreman verkoper Karremanstraat 2 1640 234 98r
SEERPS, BARTELD Bartel Seerps verkoper Liemendijk WZ 1632 233 58r
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 30 1643 235 96v
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerds koper kamer Heiligeweg ZZ 1640 234 113r
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerds koper huis Grote Kerkstraat 28 1642 234 178v
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerdts , voor zich en zijn kinderen verkoper Zuiderstraat 1629 232 118v
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerdts , voor zich en zijn kinderen smid verkoper Zuiderstraat 1629 232 113r
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerdts koopman verkoper Grote Kerkstraat 28 1644 235 138v
SJOERDS, BARTELD Bartel Sioerts koper door niaar huis Bildtstraat 19 1637 234 48r
TEEKES, BARTELD Bartel Taeckes verkoper Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems koper nieuw huis, loods met daarachter een vierkante ledige plaats Zuiderstraat NZ 1613 229 170v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems naastligger ten oosten Noorderhaven 112achter 1672 240 83r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems koper huis met loods en een ledige plaats ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1662 238 139r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems verkoper Zuiderstraat 1613 229 176r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1675 240 20va
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper verkoper Sint Jacobstraat 2 1682 241 195v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1671 240 55r
HOFMAN, BARTELD WILLEMS Bartel Willems Hofman naastligger ten oosten Noorderhaven 112achter 1680 241 27ra
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lidel verkoper Zuiderstraat ZZ 1614 229 223v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Luddell eerdere eigenaar Zuiderstraat ZZ 1616 230 26r
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lydel koper kamer Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 260v
WILLEMS, BARTELD Bartel Willems Lydel verkoper Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 281v
WASSENAAR, BARTELD WIETSES Bartel Wytses Wassenaer koopman verkoper q.q. Hoogstraat 15 1683 241 68va
WASSENAAR, BARTELD WIETSES Bartel Wytses Wassenaer koopman verkoper q.q. Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
TUININGA, BARTELD Bartele Tuininga naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
TUININGA, BARTELD Bartele Tuininga koper huis en tuintje Voorstraat 53 1763 255 209v
GERRITS, BARTELD Bartele Gerrits naastligger ten noorden Zuiderstraat 1733 248 221r
GERRITS, BARTELD Bartele Gerrits havencherger koper tuin en zomerhuis Zuiderstraat 1733 248 215r
JANS, BARTELD Bartele Jansen verkoper Franekereind 3 1621 230 277v
JOHANNES, Bartele Johannis koper Zuiderstraat 1612 229 96r
BOTES, Barteles Botes verkoper Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
SJOERDS, BARTELD Bartell Sioerdts koper huis Bildtstraat 17 1633 233 118r
SJOERDS, BARTELD Bartell Siurds koper huis Sint Jacobstraat 10noord 1642 234 168v
JAKOBS, BARTELD Bartelt Jacobs protesteert Noordijs 1 1599 228 135v
KOEN, BAARTJE Bartha Coen verkoper Zuiderhaven 67 1774 258 134r
KOEN, BAARTJE Bartha Coen verkoper Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
KOEN, BAARTJE Bartha Coen verkoper Zuiderhaven 71 1774 258 143r
, BAARTJE Bartha Hoefijsers verkoper onbekend 1621 230 272v
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartholemeus Claessen Sierda verkoper Kleine Bredeplaats 19 1646 235 209r
, BARTHOLOMEUS Bartholomaeus Teepels naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1633 233 90r
MUNTER, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Munter koopman koper Rozengracht 34 1620 230 226r
VOS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus di Vos mr. zilversmid verkoper Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
KLOK, BARTHOLOMEUS KASPERS Bartholomeus Caspers Clok huurder Spekmarkt 2 1786 262 82r
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Claesen naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1639 234 79v
KORNELIS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Cornelis verkoper Bildtstraat 18 1618 230 133r
HEMERT, BARTHOLOMEUS KORNELIS Bartholomeus Cornelis van Hemert verkoper Voorstraat 47 1622 230 302r
MATTEUS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Matthijsen verkoper van 1/2 Voorstraat 63 1679 241 16va
MATTEUS, BARTHOLOMEUS Bartholomeus Matthijssen verkoper van 1/2 Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
ALBERTS, Bartl Alberts bakker geniaarde koper Voorstraat 11west 1639 234 77r
, BARTELD Bartle , in de Karremanstraat mr. bontwever verpachter grond ([staat: jaarlijkse rente]) Zoutsloot 63 1759 254 208r
LANTING, BARTELD oud burgemeester Bartle Lanting verpachter grond Kruisstraat 6 1670 240 7v
LANTING, BARTELD oud burgemeester Bartle Lanting verkoper van 1/2 Kruisstraat 6 1670 240 7v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Noorderhaven 22 1767 257 15r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Noorderhaven 22achter 1767 257 15r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Bildtpoort (gebied) NZ 1784 261 151r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Kruisstraat 8 1781 260 105r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1784 261 152r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Zuiderpoort (gebied) 1802 266 63r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Nieuwstraat 20 1784 261 257r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Romastraat 25 1784 261 152v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Zoutsloot 25 1785 261 280r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur verpachter grond Romastraat 4oost 1784 261 129v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper huis (p.j.) Lanen 44 1790 263 227r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper herberg, hof en ledige smederij Rozengracht 27 de Arend 1784 261 235r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Rozengracht 27 1784 261 235r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper houtzaagmolen genaamd de Hoop, met huis, droogschuren, paardenstalling ten zuiden van Harlingen de Hoop 1784 261 209r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Anjelierstraat 10 1784 261 236v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper Brouwersstraat 11 1766 256 220v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Wasbleek 23 1784 261 237v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Anjelierstraat 16 1765 256 143v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Nieuwstraat 33 1784 261 238v
TUININGA, BARTELD wijlen Bartle Tuininga procureur verkoper Lanen 44 1805 267 164v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Vijver 3 1785 261 262r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper van 1/4 Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Nieuwstraat 22 1784 261 241v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur verkoper q.q. Noorderhaven 108 1801 265 299v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Voorstraat 53 1787 262 207r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper van 1/3 Kruisstraat 8 1776 258 259v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Rozengracht 18 1765 256 131v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper woning Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 182r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1804 267 54r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper huis Kerkpoortstraat 9een_achter 1782 260 182r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper huis Zoutsloot NZ het Halfgemaakte Schip 1783 261 64r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper ten noorden van Harlingen 1789 263 180v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1783 261 64r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Anjelierstraat 6 1765 256 134r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper huis Romastraat 25 1782 260 182r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant koper 1/12 mouterij en turfhuis Kruisstraat 1768 257 67v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant eigenaar van 1/4 Kruisstraat 1768 257 67v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant voor het gerecht van Harlingen geniaarde koper Rommelhaven 6 1774 258 150v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper van 1/2 Bildtpoort (gebied) 1784 261 149r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
TUININGA, BARTELD Bartle Tuininga procureur postulant verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter 1784 261 149v
TUININGA, BARTELD Bartle Tuyninga procureur postulant verkoper Rozengracht 27 1787 262 162v
ALLERTS, BARTELD de weduwe van Bartle Allerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
LANTING, BARTELD KLEISES de heer Bartle Cleyssen Lanting verpachter grond Liemendijk NZ 1656 237 77v
DOUWES, BARTELD Bartle Douues geniaarde koper onbekend 1656 237 66v
DOUWES, BARTELD Bartle Douwes koper schoenmakersperk Zoutsloot NZ 1658 237 165r
JAKOBS, BARTELD Bartle Jacobs metselaar verkoper van 1/4 Heiligeweg 13 1734 248 291v
JAKOBS, BARTELD Bartle Jacobs metselaar verkoper van 5/8 Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
JANS, BARTELD de weduwe van Bartle Jans naastligger ten noorden Liemendijk 1766 256 217r
JANS, BARTELD Bartle Jans naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1797 265 14r
JANS, BARTELD Bartle Jans naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1797 265 14r
JANS, BARTELD Bartle Jans scheepstimmermansbaas koper huis, timmerhuis en timmerhelling Zoutsloot 1 1785 261 298r
JANS, BARTELD Bartle Jans scheepstimmermansbaas naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1785 261 298r
JENTJES, BARTELD Bartle Jenties verkoper Zuiderhaven 61 1717 245 298v
OEDSES, BARTELD Bartle Oedses naastligger ten oosten Anjelierstraat 6 1749 251 275r
OEDSES, BARTELD Bartle Oedses naastligger ten zuiden Achterstraat 1749 252 13v
RINSES, BARTELD Bartle Rinses naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1618 230 119r
RINSES, BARTELD Bartle Rinses naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1618 230 119r
SEERPS, BARTELD Bartle Seerps , c.u. karreman koper door niaar huis en hof, nagelaten door wijlen Tiaard Claes Achterstraat ZZ 1638 234 68r
SEERPS, BARTELD de koper Bartle Seerps naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1638 234 68r
SJOERDS, BARTELD de erfgenamen van wijlen Bartle Sioerdts naastligger ten westen Gardenierstraat 10 1658 237 141v
SJOERDS, BARTELD Bartle Siuerdts koper huis en ledige plaats daarachter Zuiderstraat 1626 231 100v
WATSES, BARTELD Bartle Watzes , c.u. huurder Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
WILLEMS, BARTELD Bartle Willems verkoper Franekereind 7 1660 238 67v
LANTING, BARTELD burgervaandrig Bartold Lanting rentmeester koper huis en tuin Noordijs 19 1721 246 110r
, BARTELD Bartoldus Lantingh, q.q. rentmeester verkoper q.q. Grote Kerkstraat 22 1725 246 240v
, BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u. rentenier koper hof en zomerhuis Rozengracht 18achter 1720 246 79r
, BARTELD Bartoldus Lantingh rentmeester verkoper Zuiderhaven 13 1724 246 197r
, BARTELD Bartoldus Lantingh, c.u. rentmeester verkoper Wasbleek 1721 246 114v
KLASES, BARTHOLOMEUS Bartolomeus Claessen cherger op de convooien koper huis Kleine Bredeplaats 19 1642 234 171r
BARTELDS, BARTELD bestevaer en geautoriseerde voormomber van de 2 jongste weeskinderen van wijlen Bartout Bartouts verkoper q.q. Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v
BARTELDS, BARTELD Bartout Bartouts crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 1604 228 424r
BARTELDS, BARTELD de kinderen, kindskinderen en gezamenlijke erfgenamen van wijlen Bartout Bartouts verkoper Noordijs 5 1624 231 34v
KORNELIS, BARTELD Bartout Cornelis verkoper Noorderhaven 4 1655 237 54r
TJEPKES, BARTELD Bartout Tiepckes grootschipper koper huis Noordijs 6 1655 237 43r
, BASTIAAN Bastiaan Bicker koopman verkoper q.q. Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
, BASTIAAN Bastiaan Bicker naastligger ten oosten Zoutsloot 53 1755 253 236r
, BASTIAAN Bastiaan Bicker verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 12 1758 254 164r
, BASTIAAN wijlen Bastiaan Bickers verkoper Lanen 7 1763 255 217v
, BASTIAAN de weduwe van Bastiaan Bickers naastligger ten westen Zoutsloot 57 1761 255 93v
BIKKER, BASTIAAN Bastiaan Bikker verkoper q.q. Grote Bredeplaats 33achter 1754 253 172r
BIKKER, BASTIAAN Bastiaan Bikker koopman naastligger ten westen Noorderhaven 32 1740 250 112v
BIKKER, BASTIAAN de weduwe van Bastiaan Bikker naastligger ten westen Zoutsloot 57 1767 256 256r
BIKKER, BASTIAAN Bastiaan Bikker, n.u. koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1741 250 158v
, BASTIAAN de weduwe van Bastiaan Bikkers naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1770 257 152v
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campen naastligger ten noorden Voorstraat 89een_achter 1780 259 256r
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campen huurder (p.j.) Karremanstraat 10 1774 258 161v
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Campen schoenlapper verkoper Voorstraat 89twee_achter 1780 259 230r
KAMPEN, BASTIAAN Bastiaan van Kampen, c.u. huurder Kerkpoortstraat 12 1781 260 143r
FEDDES, BASTIAAN Bastiaan Feddes verkoper Lanen 39 1809 268 222r
MARTENS, BASTIAAN de kamer van Bastiaan Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1711 245 153v
MARTENS, BASTIAAN Bastiaan Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1702 244 165r
PAULUS, BASTIAAN de erfgenamen van wijlen Bastiaan Pouuels naastligger ten oosten Heiligeweg 26achter 1632 233 60v
PAULUS, BASTIAAN Bastiaan Pouwels koper huis de de ledige plaats of tuin ten oosten daaraan strekkende Heiligeweg 34 1626 231 142v
TJEERDS, BASTIAAN de kamer van Bastiaan Tjeerds naastligger ten zuiden onbekend 1670 240 2ra
WORPS, BASTIAAN de weduwe van Bastiaan Werps verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 12 1758 254 164r
, BASTIAAN als bewoner Bastiaen gleibakker naastligger ten oosten Schritsen 21 1676 240 233r
, BASTIAAN Bastiaen bewoner Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
, BASTIAAN Bastiaen Bicker koopman koper Lanen 7 1743 250 296v
BIKKER, BASTIAAN Bastiaen Bikker koopman koper fraai huis Noorderhaven 28 1756 254 6r
JANS, BASTIAAN Bastiaen Jansen koper huis genaamd de Arcke Noae Noorderhaven 19 de Arcke Noae 1644 235 151r
MARTENS, BASTIAAN wijlen Bastiaen Martens verkoper Zoutsloot 8 1721 246 119v
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens koper kamer Zoutsloot 8 1697 243 285r
MARTENS, BASTIAAN de kamer van Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1703 244 214v
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1697 243 290r
MARTENS, BASTIAAN de kamer van Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1704 244 261v
MARTENS, BASTIAAN Bastiaen Martens naastligger ten westen Zoutsloot 10 1701 244 137r
PAULUS, Bastiaen Poulus naastligger ten noorden Peterseliestraat NZ 1644 235 114r
PAULUS, wijlen Bastiaen Poulus verkoper Grote Kerkstraat 23achter 1650 236 100r
PAULUS, BASTIAAN de erfgenamen van wijlen Bastiaen Pouuels naastligger ten oosten Heiligeweg 28achter 1632 233 60r
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouuels naastligger Peterseliestraat 1632 233 41v
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouwels koper huis Heiligeweg 34 1611 229 23r
PAULUS, BASTIAAN Bastiaen Pouwels koper huis daer de Witte Leuu uutsteeckt Grote Kerkstraat 23achter de Witte Leeuw 1620 230 225v
PAULUS, BASTIAAN de weduwe en erfgenamen van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten zuiden Heiligeweg 21 1644 235 143v
PAULUS, BASTIAAN wijlen Bastiaen Pouwels verkoper Kerkpad WZ 1681 241 163v
PAULUS, BASTIAAN de erfgenamen van wijlen de weduwe van Bastiaen Pouwels naastligger ten zuiden Heiligeweg 21 1638 234 50r
PAULUS, BASTIAAN het huis van de weduwe van Bastiaen Pouwels naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 28 1629 232 93r
PAULUS, BASTIAAN het huis van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten noordoosten Heiligeweg 32 1662 238 131r
PAULUS, BASTIAAN het huis van wijlen Bastiaen Pouwels naastligger ten noordoosten Heiligeweg 32 1661 238 99v
TJEERDS, BASTIAAN Bastiaen Tjeerdts naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v
TJEERDS, BASTIAAN Bastiaen Tjeerdts koopman koper huis Herenwaltje 7 1686 242 109v
BIKKER, BASTIAAN Bastian Bikker naastligger ten oosten Zoutsloot 53 1759 254 214v
, Bastyaan Bicker, n.u. naastligger ten oosten Lanen 26 1753 253 115v
, Bastyaan Bicker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33 1753 253 65v
, Bastyaan Bicker naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 33 1753 253 65v
GROENEWOUD, BAARTJE Batie Groenwolt naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 21 1718 246 23v
POPPES, BAARTJE Batie Poppes verkoper William Boothstraat OZ 1696 243 192r
POPPES, BAARTJE Batie Poppes verkoper Liemendijk ZZ 1696 243 192v
POPPES, BAARTJE Batie Poppes verkoper Rapenburg 12 1696 243 193r
POPPES, BAARTJE Batie Poppes verkoper Rommelhaven 15 1696 243 194r
POPPES, BAARTJE Batie Poppes koper Rommelhaven 15 1693 243 31r
AGEMA, BAARTJE DIRKS wijlen Batje Dirks Agema erflater Brouwersstraat 10 1786 262 70r
, BAUKJE Bauck bewoner ([staat: Bauck Buues weduwe]) Kerkpoortstraat 1623 230 360r
, BAUKJE Bauck naastligger ten noorden Brouwersstraat 10 1605 228 443r
, BAUKJE Bauck boendermaakster verpachter grond Grote Kerkstraat 16 1658 237 148r
, BAUKJE Bauck koper kamer Spinstraat 1597 228 39v
, BAUKE Bauck koper Grote Kerkstraat 17 1640 234 105r
, BAUKJE de weduwe Bauck Coeninghs verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r
, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Coninch naastligger ten oosten Franekereind 30west 1622 230 306v
, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Conincks naastligger ten oosten Schritsen 37 1624 231 16r
, BAUKJE Bauck Conincx verpachter grond Lombardstraat 1611 229 54r
, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Conincx naastligger ten westen Voorstraat 52west 1624 231 21r
, BAUKE Bauck Conincx verpachter grond Schoolsteeg OZ 1611 229 18r
, BAUKJE Bauck Conincx verpachter grond Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r
, BAUKJE Bauck Conincx verpachter grond ([staat: een kanne wijns]) Kleine Bredeplaats 16 1606 228 496v
, BAUKJE Bauck Conincx protesteert vanwege verwarring over een kanne wijns of een kanne rinse wijn geslagen op een gulden Kleine Bredeplaats 16 1606 228 496v
KONING, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Coning verpachter grond ([af te lossen met 16-10-00 CG of 11 dalers]) Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r
, BAUKE de erfgenamen van wijlen Bauck Conings naastligger ten oosten ([dit staat in een doorgehaalde eerdere versie van deze akte op de linkerbladzijde]) Franekereind 30west 1624 231 14r
AGES, BAUKJE Bauck Agges verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 15r
AGES, BAUKJE Bauck Agges verkoper Achterstraat ZZ 1627 232 15r
AGES, BAUKJE Bauck Agges verkoper Brouwersstraat 25 1612 229 111v
OUTGERS, BAUKJE Bauck Algers verkoper van 1/2 Gardenierstraat 1599 228 176v
, BAUKJE Bauck Aliffs verkoper Rommelhaven 24achter 1630 232 141r
ANDRIES, BAUKJE Bauck Andries verkoper van 1/4 Hoogstraat 37 1626 231 156r
BARTELDS, BAUKJE wijlen Bauck Bartels verkoper Voorstraat 58 1611 229 11r
BARTELDS, BAUKJE Bauck Bartels verkoper Heiligeweg 50 1601 228 261r
BAUKES, BAUKJE Bauck Bauckes koper Franekerpoort (gebied) 1600 228 197r
BAUKES, BAUKE Bauck Bauckes koper huis, uitgezonderd de grond met gereedschappen ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
BERENDS, BAUKJE wijlen de verkoper Bauck Beernts koper door niaar Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
BERENDS, BAUKJE wijlen Bauck Beernts verkoper Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
BINNES, BAUKJE Bauck Binnes bewoner onbekend 1622 230 329v
KLASES, BAUKJE Bauck Claeses koper door niaar Zuiderstraat 31oost 1680 241 83v
KLASES, BAUKJE Bauck Claessen koper huis en houtstek Zuiderstraat 31 1668 239 165r
KLASES, BAUKJE de gecommitteerde crediteuren van Bauck Clases verkoper Zuiderstraat 31oost 1680 241 83v
KLASES, BAUKE de gecommitteerde crediteuren van Bauck Clases verkoper Zuiderstraat 31west 1680 241 84r
KORNELIS, BAUKJE Bauck Cornelis koper Bargebuurt WZ 1665 239 23r
DIRKS, BAUKJE Bauck Diercx verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor 1601 228 244v
DIRKS, BAUKJE Bauck Dierx koper Noorderhaven 41 1604 228 416v
DIRKS, BAUKJE Bauck Dircks koper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
DOUWES, BAUKJE Bauck Douues koper Schritsen 22 1632 233 63r
DOUWES, BAUKJE Bauck Douwes , mede voor haar kinderen verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1616 230 17v
DOUWES, BAUKJE Bauck Douwes koper Schritsen 1597 228 8r
EELSES, BAUKJE Bauck Elses koper Zeilmakersstraat 19 1617 230 71r
ELTES, BAUKJE wijlen Bauck Eltes verkoper Zeilmakersstraat 19 1626 231 95v
IEMES, BAUKJE Bauck Emes bruid 1604 228 422r
GERBENS, BAUKJE Bauck Gerbrens aanhandelaar Kerkpoortstraat 41 1616 230 39v
GERBENS, BAUKJE Bauck Gerbrens verwandelaar Heiligeweg 22 1616 230 40r
GERBENS, BAUKJE Bauck Gherbens koper Heiligeweg 22 1615 229 267v
GOSLINGS, BAUKJE wijlen Bauck Goslyckx erflater Peterseliestraat 1655 237 4v
GOSSES, BAUKJE Bauck Gosses geniaarde koper ten noordoosten van Harlingen 1660 238 39r
HARMENS, BAUKJE Bauck Harmens , voor zich en haar kind verkoper Hoogstraat 24 1625 231 53r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricks koper Grote Kerkstraat 23 1619 230 156r
HENDRIKS, BAUKJE weduwe Bauck Hendricks verkoper van 1/6 Bildtstraat 13 1631 233 36r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricks koper Grote Kerkstraat 15 1621 230 281r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricks verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 166v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx koper 1/2 huis en een 1/2 kamer daarachter Grote Kerkstraat 16 1634 233 152r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx koper 1/2 huis en een 1/2 kamer daarachter Heiligeweg 13 1634 233 152r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx boendermaakster naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 2 1646 235 213r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx koper Noorderhaven 36 1631 232 176r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrickx koper Hoogstraat 21 1630 232 162v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx naastligger ten westen Hoogstraat 23 1644 235 140r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx koper Peterseliestraat 1617 230 78v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx verkoper Peterseliestraat 1617 230 79r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx koper Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx koper Kleine Kerkstraat 9 1633 233 102r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx koper Noorderhaven 107 1624 231 3r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx verkoper Grote Kerkstraat 16 1643 235 54v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx verkoper Heiligeweg 13 1643 235 54v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendricx bruid 1604 228 415v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrix koper door niaar ca. 5 pm. zaailand ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrix verkoper Noorderhaven 107 1645 235 162v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Hendrix koper twee woningen, bij elkaar staand, met een ledige plaats, put enz. Grote Kerkstraat 19 1648 236 49v
HENDRIKS, BAUKJE Bauck Henricks verkoper Grote Kerkstraat 19 1613 229 170r
HESSELS, BAUKJE Bauck Hessels koper Voorstraat 19 1615 229 274r
HESSELS, BAUKJE Bauck Hessels koper ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
WARSTRA, BAUKJE HESSELS Bauck Hessels Warstra koper onbekend 1616 230 24v
WESTRA, BAUKJE HESSELS Bauck Hessels Westra protesteert vanwege een testament Voorstraat 50 1639 234 80v
HOITES, BAUKJE Bauck Hoytes koper Zuiderhaven 29 1619 230 195r
JAKOBS, BAUKJE Bauck Jacobs koper Brouwersstraat 21 1600 228 196r
JAKOBS, BAUKJE wijlen Bauck Jacobs verkoper van 1/2 Heiligeweg 1622 230 333r
JAKOBS, BAUKJE wijlen Bauck Jacobs erflater Heiligeweg 1622 230 333r
JAKOBS, BAUKJE wijlen Bauck Jacobs verkoper van 1/2 Brouwersstraat 1622 230 333r
JAKOBS, BAUKJE wijlen Bauck Jacobs erflater Brouwersstraat 1622 230 333r
JAKOBS, BAUKJE Bauck Jacobs verkoper Gardenierstraat 1611 229 53r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga verkoper Grote Kerkstraat 35 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga verkoper Kruisstraat NZ 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga verkoper buiten Harlingen 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga verkoper onbekend 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga koper Brouwersstraat 23 1613 229 128r
JAKOBS, BAUKE de crediteuren van Bauck Jacops verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1650 236 103r
JANS, BAUKJE Bauck Jans koper Zoutsloot 13 1671 240 66r
JANS, BAUKJE Bauck Jans koper Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v
JANS, BAUKJE Bauck Jans koper huis Wortelstraat ZZ 1625 231 35r
JANS, BAUKJE de andere kamer van Bauck Jans naastligger ten westen Wortelstraat ZZ 1627 232 25r
JANS, BAUKJE Bauck Jans verkoper Wortelstraat ZZ 1627 232 25r
JARICHS, BAUKJE Bauck Jarighs verkoper Voorstraat 78 1681 241 155r
JOHANNES, BAUKJE Bauck Joannis koper Noordijs 8 1612 229 73v
JOHANNES, BAUKJE Bauck Johannes verkoper Noordijs 8 1614 229 201v
JOHANNES, BAUKJE Bauck Johannys koper Franekereind 2 1598 228 75r
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes geniaarde koper onbekend 1597 228 17v
KEIMPES, BAUKJE Bauck Kempes koper onbekend 1597 228 24v
, BAUKE Bauck Lammerdts naastligger ten oosten Lanen ZZ 1635 233 167r
LIEUWES, BAUKJE Bauck Lieuues koper van 1/2 Raamstraat 1 1655 237 20r
LIEUWES, BAUKJE wijlen Bauck Lyeuwes verkoper Voorstraat 73 1597 228 65r
LIEUWES, BAUKJE wijlen Bauck Lyuues verkoper Voorstraat 73 1597 228 18r
MARTENS, BAUKJE Bauck Martens koper Schritsen 41 1621 230 259v
MEILES, BAUKJE Bauck Meyles koper Zoutsloot 80 1598 228 104v
PIETERS, BAUKJE Bauck Pieters verkoper onbekend 1604 228 428r
PIETERS, BAUKJE Bauck Pieters verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter 1616 230 49r
PIETERS, BAUKE de weduwe van Bauck Pyters naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1613 229 137r
PIETERS, BAUKJE Bauck Pyters , voor zich en haar drie kinderen verkoper ([staat: Bauck Pyter Ockes dr.]) Kerkpoortstraat NZ 1613 229 139v
PIETERS, BAUKJE Bauck Pyters , voor zich en haar drie kinderen verkoper ([staat: Bauck Pyter Ockes dr.]) Grote Kerkstraat 28een_achter 1613 229 139v
PIETERS, BAUKJE Bauck Pytters verkoper Voorstraat 26 1636 234 5r
PIETERS, BAUKJE Bauck Pytters , met approbatie van haar kinderen verkoper Hoogstraat 1645 235 161v
REINERS, BAUKJE Bauck Reyners verkoper Sint Christoffelsteeg 5 1637 234 38r
REINERS, BAUKJE Bauck Reyners verkoper Lanen 83 1637 234 38r
RIENKS, BAUKJE Bauck Riencks koper door niaar 1/2 huis Voorstraat 62 1614 229 230r
RIENKS, BAUKJE Bauck Riencks eigenaar van 1/2 Voorstraat 62 1614 229 230r
RIENKS, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Rienx verkoper Voorstraat 62 1637 234 46r
RINSES, BAUKJE wijlen Bauck Rynses protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 12 1604 228 390r
SIEBRENS, BAUKJE Bauck Sibrants , snaer van de koper verkoper Voorstraat 52west 1623 230 354r
SIKKES, BAUKJE wijlen Bauck Sickes verkoper Schritsen 62 1612 229 72r
SIEBES, BAUKJE Bauck Sybes verkoper Heiligeweg 34 1626 231 142v
SIETSES, BAUKJE huis en kamer van wijlen Bauck Sydtses naastligger ten zuiden Lanen 46 1617 230 95v
SJOERDS, BAUKJE Bauck Syeurts koper Schoolsteeg OZ 1616 230 34r
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytses verpachter grond ([staat: dardehalve]) Voorstraat 48 1611 229 67r
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytses naastligger ten oosten Voorstraat 48 1611 229 67r
SIETSES, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Sytses verpachter grond Schoolsteeg OZ 1629 232 87v
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytses koper ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 329r
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytses eigenaar perceel ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 329r
SIETSES, BAUKJE het voorhuis van Bauck Sytses , c.m naastligger ten westen Lanen 75 1614 229 227v
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytses verkoper Lanen 75 1614 229 227v
SIETSES, BAUKE de erfgenamen van wijlen Bauck Sytses naastligger ten westen Weverstraat 1619 230 173r
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytses koper huis en bijbehorende kamers Schritsen 39 1605 228 464r
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytses verpachter grond oostelijke kamer Schritsen 52 1612 229 83v
SIETSES, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Sytses verpachter grond Oosterkeetstraat 1620 230 244r
SIETSES, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Sytses verpachter grond ([staat: 2 Philipsguldens a 25 st.]) Voorstraat 48 1618 230 124r
SIETSES, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Sytses naastligger ten oosten Voorstraat 48 1618 230 124r
SIETSES, BAUKJE wijlen Bauck Sytses verkoper Voorstraat 48 1618 230 124r
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytses koper huis, schuur en ledige plaats daartussen Voorstraat 48 1611 229 67r
SIETSES, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Sytzes verpachter grond Oosterkeetstraat 11 1618 230 131r
SIETSES, BAUKJE de nagelaten weeskinderen van wijlen Bauck Sytzes verpachter grond Rommelhaven 10 1602 228 326v
SIETSES, BAUKJE Bauck Sytzes verkoper Lanen 33 1615 229 254v
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Karremanstraat 15 1617 230 91v
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Bildtstraat 18 1618 230 133r
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas verkoper Liemendijk 1619 230 172v
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Liemendijk OZ 1615 229 243r
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas verkoper Hoogstraat 1achter 1614 229 217r
TIJSES, BAUKJE Bauck Tijssen koper Gardenierstraat 1620 230 227v
TIJSES, BAUKJE Bauck Tijsses verkoper onbekend 1624 231 29v
TJEBBES, BAUKJE Bauck Tjebbes , sochter van de verkoopster consenteert ten zuiden van Harlingen 1599 228 167v
TOBIAS, BAUKE Bauck Tobias naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1648 236 44v
TOBIAS, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Tobyas verkoper Drie Roemersteeg 5 1656 237 68v
THOMAS, BAUKJE Bauck Tomas verkoper Liemendijk OZ 1622 230 318r
THOMAS, BAUKJE Bauck Tomas verkoper Bildtstraat 18 1621 230 282r
THOMAS, BAUKJE Bauck Tomas verkoper Lanen 84 1624 231 23r
THOMAS, BAUKJE Bauck Tomas koper Lanen 84 1623 230 344r
WIEBES, BAUKJE Bauck Wibes naastligger ten zuiden Voorstraat 10een_achter 1638 234 61v
WILLEMS, BAUKJE Bauck Willems koper Zuiderhaven ZZ 1656 237 93r
WOPKES, BAUKJE wijlen Bauck Wopckes verkoper Lanen 1604 228 399v
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes koper huis Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes bewoner Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
WIEBES, BAUKJE het huis van Bauck Wybes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1626 231 112r
WIEBES, BAUKJE Bauck Wybes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1642 235 29r
WIEBES, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Wybes verkoper Havenplein 20 1656 237 72v
JANS, Bauck? Jans verkoper Kerkpad 18 1604 228 405r
, BAUKE Baucke brouwer ontvangt jaarhuur Nieuwstraat 34achter 1687 242 164r
, BAUKE Baucke boendermaker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter 1650 236 100r
, BAUKE Baucke glasmaker naastligger ten oosten Lanen 48achter 1646 235 234r
BRAAM, BAUKE Baucke Braem verkoper Noorderhaven 106 1687 242 169v
BRAAM, BAUKE Baucke Braem verkoper en Sint Jacobstraat 10zuid 1687 242 171r
VISSER, BAUKE Baucke Visscher naastligger ten westen Herenwaltje 1597 228 42v
EEBES, BAUKE Baucke Aebes , c.u. verkoper Schritsen 12 1668 239 157r
ALBERTS, BAUKE Baucke Alberts koper plaatsje Droogstraat 1599 228 133v
BAUKES, BAUKE de verkoper Baucke Bauckes , c.u. naastligger ten oosten onbekend 1600 228 208r
BAUKES, BAUKE Baucke Bauckes verkoper onbekend 1600 228 208r
BRAAM, BAUKE KLASES Baucke Claesen Braem verkoper ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
DIRKS, BAUKE Baucke Dircks huurder voor 1 jaar buiten Harlingen 1611 229 27r
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes smalschipper verkoper Poortje 3 1694 243 103r
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes smalschipper naastligger ten zuiden Voorstraat 8 1694 243 89v
DOUWES, BAUKE Baucke Douwes smalschipper verkoper Voorstraat 8 1694 243 89v
ENNES, BAUKE Baucke Enes glasmaker naastligger ten westen Lanen 52 1633 233 127r
ENNES, BAUKE Baucke Enes verkoper Grote Bredeplaats 19 1626 231 128v
ENNES, BAUKE Baucke Enis verkoper Grote Bredeplaats 19 1623 230 372v
ENNES, BAUKE Baucke Enis verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1623 230 372v
ENNES, BAUKE Baucke Enis verkoper Noorderhaven 28achter 1623 230 372v
ENNES, BAUKE Baucke Enis verkoper Grote Bredeplaats 21 1623 230 372v
ENNES, BAUKE Baucke Ennes naastligger ten westen Lanen 52 1640 234 96r
EVERTS, BAUKE de huisplaats van Baucke Everts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 27 1645 235 169v
EVERTS, BAUKE Baucke Everts verkoper onbekend 1637 234 23v
FEDDRIKS, BAUKE het hiervoor genoemde 1/2 huis en de hof van Baucke Feddrix naastligger ten westen Rozengracht 6 1652 236 196r
FEDDRIKS, BAUKE het huis van Baucke Fedrickx naastligger ten westen Rozengracht 4 1652 236 196r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes , c.u. naastligger ten westen Schritsen 29 1711 245 147r
FOKKES, BAUKE de huisinge van Baucke Fockes , c.u. naastligger ten noorden Schritsen 29 1711 245 147r
FOKKES, BAUKE de hof van Baucke Fockes naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1719 246 34v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer verkoper q.q. Rapenburg 18 1694 243 76r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer verkoper q.q. Rapenburg 20 1694 243 76r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten oosten Zoutsloot 38 1679 241 47r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten noorden Zuiderhaven 11 1682 241 44va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer verkoper q.q. Noorderhaven 108 1691 242 350r
FOKKES, BAUKE grondpacht uit het huis van Baucke Fockes eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r1
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer koper provisioneel huis Voorstraat 101 1682 241 46va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes gardenier verkoper Kleine Bredeplaats 16achter 1683 241 248r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer huurder voor 5 jaren ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer gebruiker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer naastligger ten zuiden Voorstraat 97achter 1683 241 65va
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes naastligger ten noorden Rozengracht 7oost 1708 245 70v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes , n.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1703 244 220v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer koper van 1/2 huis met het eigendom van de helft van de steeg ten westen Lanen 28 1668 239 139v
FOKKES, BAUKE de weduwe van Baucke Fockes naastligger ten oosten Schritsen 27 1723 246 186r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer verkoper van 1/2 Lanen 28 1683 241 238r
FOKKES, BAUKE grondpacht uit het huis van Baucke Fockes eigenaar perceel Lanen 28 1681 241 41va1
FOKKES, BAUKE het huis gekocht door Baucke Fockes naastligger ten noorden Zuiderhaven 11 1674 240 140r
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes kooltjer koper huis Prinsenstraat 6 1674 240 141r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola verkoper q.q. Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 1 1712 245 171r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola, c.s. verkoper Rinnertspijp 1 1701 244 93v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Baucke Fockes Agricola naastligger ten westen Zoutsloot 42 1716 245 258v
FOKKES, BAUKE Baucke Fockes Cooltier verkoper q.q. Voorstraat 8 1687 242 11va
FOLKERTS, BAUKE Baucke Folkerts koper huis Noorderhaven 98 1700 244 49r
FOPPES, BAUKE Baucke Foppes kooltjer huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
HANIA, BAUKE FOPPES Baucke Foppes Hania gardenier huurder (p.j.) ten noordoosten van Harlingen 1677 240 264v
GAUKES, BAUKE Baucke Gauckes , c.u. huurder (p.j.) Kleine Kerkstraat 10 1703 244 217r
HARKES, BAUKE de geabandonneerde boedel van Baucke Harckes verkoper Lanen 41 1733 248 228r
HERES, BAUKE wijlen Baucke Heeres brouwer verkoper Rozengracht 4 1652 236 196r
HERES, BAUKE wijlen Baucke Heeres brouwer verkoper Rozengracht 6 1652 236 196r
HERES, BAUKE wijlen burgemeester Baucke Heeres brouwer verkoper Rozengracht ZZ 1652 236 196r
IEPES, BAUKJE Baucke Iepes geniaarde koper Hofstraat 1611 229 48r
IEMES, BAUKE Baucke Imes naastligger ten oosten Lanen 48 1647 236 5r
ENNES, BAUKE Baucke Innes glasmaker naastligger ten oosten Lanen 48achter 1650 236 113r
JAKOBS, BAUKE Baucke Jacobs mr. timmerman koper huis Lanen 56 1676 240 216r
JAKOBS, BAUKE Baucke Jacobs timmerman naastligger ten westen Lanen 58 1681 241 142v
KIESTRA, BAUKE JANS de erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestra naastligger ten westen Lanen 58 1710 245 114r
KIESTRA, BAUKE JANS de erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestra naastligger ten westen Lanen 58 1703 244 233v
KIESTRA, BAUKE JANS de erfgenamen van wijlen Baucke Jansen Kiestra naastligger ten westen Lanen 58 1702 244 179v
JOHANNES, BAUKE Baucke Joannes verkoper van 1/3 Noordijs 9 1645 235 170v
JOHANNES, BAUKE de mouterij gebruikt door Baucke Joannis naastligger ten oosten Noorderhaven 57oost_voor 1673 240 126v
JOHANNES, BAUKE de mouterij gebruikt door Baucke Joannis naastligger ten oosten Noorderhaven 57oost_achter 1670 240 2v
JOHANNES, BAUKE de mouterij gebruikt door Baucke Joannis naastligger ten oosten Noorderhaven 57oost_voor 1671 240 56r
JOCHEMS, BAUKE Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje 1598 228 90v
JOCHEMS, BAUKE Baucke Jochums naastligger ten westen Poortje 1598 228 91r
JOHANNES, BAUKE wijlen Baucke Johannes verkoper Noorderhaven 53 1703 244 232v
JOHANNES, BAUKE Baucke Johannis bewoner Lanen 35 1655 237 49r
LAMMERTS, BAUKE het sterfhuis van Baucke Lamberts eerdere bewoner Romastraat NZ 1614 229 235r
LAMMERTS, BAUKE de weeskinderen van wijlen Baucke Lamberts verkoper Zoutsloot NZ 1613 229 184v
LAMMERTS, BAUKE de crediteuren van wijlen Baucke Lamberts verkoper Romastraat NZ 1614 229 237r
LAMMERTS, BAUKE Baucke Lamberts koper huis en ledige plaats Zoutsloot NZ 1611 229 25v
LAMMERTS, BAUKE wijlen Baucke Lamberts verkoper Zoutsloot 105 1614 229 190r
LAMMERTS, BAUKE wijlen Baucke Lamberts naastligger ten zuiden Heerensteeg 4 1614 229 190r
LAMMERTS, BAUKE wijlen Baucke Lamberts verkoper Heerensteeg 4 1614 229 190r
LAMMERTS, BAUKE Baucke Lamberts verkoper Rozengracht 23 1614 229 193r
LAMMERTS, BAUKE Baucke Lammerts verkoper Romastraat 33 1611 229 26r
MARTENS, BAUKE Baucke Martens verkoper Kleine Bredeplaats 23 1598 228 96r
MARTENS, BAUKE Baucke Martens koper huis Kleine Bredeplaats 23 1598 228 95v
PAULUS, BAUKE Baucke Palses verkoper Heiligeweg 40 1666 239 9ra
PIETERS, BAUKE Baucke Peters naastligger ten oosten Vijverstraat 26 1650 236 116v
REE, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rhee mr. kleermaker verkoper q.q. Hoogstraat 28 1680 241 29va
REEN, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rheen mr. kleermaker verkoper q.q. Molenpad 6 1683 241 68ra
PIETERS, BAUKE Baucke Pytters verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
REINS, BAUKJE Baucke Reyns naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1691 242 24va
RINSES, BAUKE Baucke Rintzes verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1622 230 325r
RUURDS, BAUKE Baucke Ruyrdts gortmaker huurder Heiligeweg 40 1692 242 386r
SIERKS, BAUKE Baucke Siercks tichelaar naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1619 230 183v
SIERKS, BAUKE Baucke Siercks huurder ten oosten van Harlingen 1622 230 305v
SIERKS, BAUKE Baucke Siercks naastligger ten westen Rozengracht 23 1611 229 31r
SIERKS, BAUKE de verkoper Baucke Siercks , c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 23 1619 230 177r
SIERKS, BAUKE de verkoper Baucke Siercks , c.u. naastligger ten noorden Rozengracht 23 1619 230 177r
SIERKS, BAUKE Baucke Siercks tichelaar verkoper Rozengracht 23 1619 230 177r
SIERKS, BAUKE Baucke Siercks naastligger ten westen Hofstraat 1627 231 173v
SIERKS, BAUKE de erfgenamen van wijlen Baucke Sierckx naastligger ten oosten Rozengracht 23 1646 235 196r
SIERKS, BAUKE Baucke Siercx naastligger ten westen Rozengracht 29 1611 229 14v
SIERKS, BAUKE Baucke Siercx tichelaar naastligger ten oosten ([dit is aan de andere kant van de straat]) Rozengracht 19 1611 229 15r
SIERKS, BAUKE Baucke Siercx naastligger ten westen Rozengracht 29 1613 229 148v
SIERKS, BAUKE Baucke Sierks naastligger ten zuiden Schritsen 50achter 1627 232 22v
SIERKS, BAUKE de erfgenamen van wijlen Baucke Sierks naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) 1626 231 114v
SIERKS, BAUKE de erfgenamen van wijlen Baucke Sierkx naastligger ten oosten Rozengracht 23 1648 236 44r
SIERKS, BAUKE de erfgenamen van wijlen Baucke Sierx mr. schoenmaker verkoper Schritsen 56zuidoost 1673 240 17ra
SIERKS, BAUKE Baucke Sierx verkoper q.q. Heiligeweg ZZ 1672 240 109r
SIERKS, BAUKE de erfgenamen van wijlen Baucke Sierx naastligger ten oosten Rozengracht 23 1644 235 149r
SIEMENS, BAUKE Baucke Simens naastligger ten noorden Nieuwstraat 60 1621 230 267r
SIEMENS, BAUKE Baucke Simons naastligger ten noorden Nieuwstraat 60 1621 230 287r
SIEMENS, BAUKE wijlen Baucke Simons verkoper Nieuwstraat 58 1623 230 336r
SIEMENS, BAUKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Baucke Simons naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56 1626 231 99r
SIEMENS, BAUKE Baucke Simons naastligger ten noorden Nieuwstraat 60 1624 231 20r
SIEMENS, BAUKE Baucke Simons verkoper Simon Stijlstraat 7 1620 230 243r
SIPKES, BAUKE wijlen Baucke Sipckes verkoper Heiligeweg 46een_achter 1616 230 34v
SIPKES, BAUKE Baucke Sipckes koper kamer Heiligeweg 46een_achter 1606 228 509v
SIPKES, BAUKE Baucke Sipkes naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1612 229 69r
SIEMENS, BAUKE Baucke Symens naastligger ten noorden Nieuwstraat 60 1617 230 57v
SIEMENS, BAUKE de weduwe van Baucke Symens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56 1644 235 97v
SIEMENS, BAUKE wijlen Baucke Symens verkoper Nieuwstraat 58 1647 235 244r
SIEMENS, BAUKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Baucke Symens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56 1628 232 78r
SIEMENS, BAUKE Baucke Symens naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56 1619 230 152r
SIEMENS, BAUKE Baucke Symons naastligger ten noorden Nieuwstraat 60 1616 230 53r
SIERKS, BAUKE het huis van de erfgenamen van wijlen Baucke Syrcks naastligger ten oosten Rozengracht 23 1636 234 4v
SIERKS, BAUKE het huis van de erfgenamen van wijlen Baucke Syrcks naastligger ten oosten Rozenstraat 3zuid 1636 234 4v
SIERKS, BAUKE het huis van de erfgenamen van wijlen Baucke Syrcks naastligger ten noorden Rozengracht 23 1636 234 4v
SIERKS, BAUKE het huis van de erfgenamen van wijlen Baucke Syrcks naastligger ten noorden Rozenstraat 3zuid 1636 234 4v
SIERKS, BAUKE Baucke Syrcx koper provisioneel kamer Oosterkeetstraat 1 1600 228 191r
SIERKS, BAUKE Baucke Syrcx verkoper Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r
TEEDES, BAUKE wijlen Baucke Taedes verkoper Lanen 69 1658 237 244r
TEEDES, BAUKE de kamer van de erfgenamen van wijlen Baucke Tedes naastligger ten zuiden Voorstraat 44 1655 237 43v
TEEDES, BAUKE Baucke Teedes koper kamer met een weefwinkel Lanen 69 1645 235 166v
TJERKS, BAUKE Baucke Tierx brouwer koper huis Scheffersplein OZ 1686 242 122r
TJERKS, BAUKE wijlen Baucke Tierx brouwer koper Nieuwstraat 38 1696 243 236r
TJERKS, BAUKE Baucke Tjerx , c.u. verkoper Heiligeweg 9 1670 240 27v
TJERKS, BAUKE Baucke Tjerx brouwer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
TJERKS, BAUKE de weduwe van Baucke Tjerx brouwer naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1697 243 262r
TJERKS, BAUKE de weduwe van Baucke Tjerx brouwer naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1697 243 262r
TJERKS, BAUKE de weduwe van Baucke Tjerx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20 1710 245 109v
SOPINGIUS, BAUKJE Bauckie Sopingius verkoper Rozengracht 19 1685 242 88v
JORRITSMA, BAUKJE Bauckien Jorritsma verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
JUCKEMA, BAUKJE Bauckien Juckema koper Zuiderplein 1achter 1611 229 13v
NAUTA, BAUKJE Bauckien Nauta koper Noorderhaven 104 1732 248 120r
SOPINGIUS, BAUKJE Bauckien Sopingius koper Rozengracht 19 1681 241 133r
BAUKES, BAUKJE Bauckien Bauckes koper Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r
BAUKES, BAUKJE Bauckien Bauckes eigenaar van 1/3 Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r
KLASES, BAUKJE Bauckien Claesses koper huis Lammert Warndersteeg 12 1682 241 179r
JORRITSMA, BAUKJE DIRKS Bauckien Dircx Jorritsma verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
JORRITSMA, BAUKJE DIRKS Bauckien Dirx Jorritsma verkoper van 1/4 Noorderhaven 2 1733 248 241v
JUCKEMA, BAUKJE IEPES Bauckien Epes Juckema koper Zuiderplein 3 1611 229 12v
JUCKEMA, BAUKJE IEPES Bauckien Epes Juckema koper Achterstraat 1615 229 264v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Fisscher huurder Voorstraat 48 1668 239 23ra
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Visscher verkoper Noorderhaven 44 1674 240 164v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Visscher verkoper Zuiderhaven 77oost 1675 240 168v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Fransen Visscher verkoper Rozengracht 14 1674 240 139v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckien Franssen Fisscher koper huis Zuiderhaven 77oost 1668 239 148v
GEERTS, BAUKJE Bauckien Geerts koper Kerkpad 32achter 1733 248 227r
JANS, BAUKJE Bauckien Jans koper huis achter het huis waar Almenum uithangt Hofstraat 18 1685 242 76v
JELTES, BAUKJE de hof van de weduwe Bauckien Jeltes naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1643 235 51r
MARTENS, BAUKJE Bauckien Marthens koper Zuiderhaven 33 1616 230 45r
MARTENS, BAUKJE Bauckien Marthens koper Grote Ossenmarkt 2 1616 230 45r
MARTENS, BAUKJE Bauckien Marthens koper Zuiderhaven 35 1616 230 45r
MARTENS, BAUKJE Bauckien Marthens koper Zuiderhaven 37 1616 230 45r
PIETERS, BAUKJE Bauckien Pieters verkoper van 1/4 Schritsen 60 1619 230 170v
PIETERS, BAUKJE Bauckien Pieters koper Droogstraat 1614 229 205v
REINS, BAUKJE de verkoopster Bauckien Reins Bientiema naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 15 1663 238 197v
REINS, BAUKJE Bauckien Reins Bientiema verkoper Kerkpoortstraat 15 1663 238 197v
RIPPERTS, BAUKJE Bauckien Ripperts geniaarde koper Brouwersstraat 14 1682 241 227r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
SEERPS, BAUKJE wijlen Bauckje Zeerps erflater Scheffersplein 25 1702 244 162v
, BAUKJE Bauckjen naastligger ten westen Hofstraat 20 1690 242 326v
ZWOLLE, BAUKJE Bauckjen van Swol naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1671 240 40r
VRIES, BAUKJE Bauckjen de Vries, meerderjarige dochter verkoper Rozengracht 16 1725 246 215r
, BAUKJE Bauckjen Walricheym verkoper ten zuiden van Harlingen 1643 235 89v
ALLERTS, BAUKJE Bauckjen Allerds verkoper van 1/18 Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
ANSKES, BAUKJE Bauckjen Anskes verkoper van 1/2 Rozengracht 2 1687 242 163v
BOUWES, BAUKJE Bauckjen Bouwes verkoper Lanen 16 1694 243 85v
BOUWES, BAUKJE Bauckjen Bouwes verkoper Zuiderhaven ZZ 1694 243 86r
BOUWES, BAUKJE Bauckjen Bouwes verkoper Nieuwstraat 64 1694 243 86v
DOUWES, BAUKJE Bauckjen Douwes verkoper Liemendijk 1715 245 245v
DOUWES, BAUKJE Bauckjen Douwes koper Havenplein 5 1694 243 82r
FOEKES, BAUKJE Bauckjen Foekes verkoper Voorstraat 57achter 1705 244 272v
VISSER, BAUKJE FRANSES Bauckjen Fransen Visscher koper huis en hof met bomen en planten daarachter Rozengracht 14 1670 240 22r
JANS, BAUKJE wijlen Bauckjen Jans erflater Hofstraat 18 1693 243 39r
JANS, BAUKJE Bauckjen Jans huurder van 1/2 Zoutsloot 1 1685 242 79v
JANS, BAUKJE Bauckjen Jans verkoper Zuiderstraat 17 1723 246 175r
JANS, BAUKJE Bauckjen Jans geniaarde koper Kruisstraat 5west 1693 243 72v
JILLERTS, BAUKJE Bauckjen Jilderts , c.s. naastligger ten westen Hondenstraat 14 1710 245 114v
JOCHEMS, BAUKJE Bauckjen Jochums koper Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
LAMMERTS, BAUKJE Bauckjen Lambarts koper Achterstraat NZ 1665 239 3r
MINNES, BAUKJE Bauckjen Minnes , jongedochter verkoper van 5/6 Schritsen 8 1688 242 241v
REINS, BAUKJE wijlen Bauckjen Reins Bientjema verkoper Lanen 21achter 1664 238 222v
RINTJES, BAUKJE Bauckjen Rinties verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1696 243 250v
RITSKES, BAUKJE Bauckjen Ritskes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 69 1687 242 211v
SEERPS, BAUKJE Bauckjen Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1695 243 157v
SEERPS, BAUKJE Bauckjen Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1695 243 166r
BAKKER, BAUKJE SEERPS Bauckjen Seerps Bakker geniaarde koper Zoutsloot 22 1742 250 210v
TJEBBES, BAUKJE Bauckjen Tjebbes verkoper Kruisstraat 5oost 1674 240 135v
TJERKS, BAUKJE Bauckjen Tjerx koper Voorstraat 73 1689 242 281r
TJERKS, BAUKJE Bauckjen Tjerx koper Sint Jacobstraat 15 1689 242 281r
TJERKS, BAUKJE Bauckjen Tjerx koper Voorstraat 11west 1689 242 281r
REINS, BAUKJE Baucktie Reins koper van 1/2 Zuiderplein 1 1644 235 148r
STINSTRA, BAUKJE Baudina Stinstra koper door niaar koopmanshuis en pakhuis Noordijs 19 1788 263 29v
STINSTRA, BAUKJE Baudina Stinstra koper Rozengracht 6 1769 257 137r
STINSTRA, BAUKJE Baudina Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
STINSTRA, BAUKJE Baudina Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter 1782 261 1r
EVERTS, BAUKJE de huisstede van Bauk Everts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 27 1640 234 110v
HARINGS, BAUKJE Bauk Harings koper Zuiderhaven 1622 230 303r
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendriks koper Voorstraat 74 1626 231 121r
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix geniaarde koper ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix geniaarde koper ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix geniaarde koper ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix verkoper Hoogstraat 21 1650 236 131r
HENDRIKS, BAUKJE Bauk Hendrix naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1638 234 63v
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauk Jacobs Banga verkoper Kruisstraat 3oost 1641 234 157r
RINSES, BAUKJE Bauk Rinses verkoper Noorderhaven 57oost 1661 238 75v
RINSES, BAUKJE Bauk Rinses huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ 1699 243 400v
SIEBES, BAUKJE Bauk Sybes koper Heiligeweg 34 1626 231 123v
SIEBES, BAUKJE Bauk Sybes verpachter grond Heiligeweg 40 1626 231 115v
SIEBES, BAUKJE Bauk Sybes verkoper Heiligeweg 40 1626 231 115v
THOMAS, BAUKJE Bauk Thomas verkoper Grote Kerkstraat 10 1626 231 120r
WILLEMS, BAUKJE Bauk Willems huurder Zoutsloot 58 1706 244 335v
, BAUKJE Bauke brouwer naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1691 242 21va
, BAUKE Bauke turfdrager verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1738 249 229r
, BAUKE Bauke naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
, BAUKE Bauke turfdrager naastligger ten zuiden Zoutsloot WZ 1729 247 290v
BEER, BAUKE Bauke de Beer verkoper q.q. Liemendijk 1806 267 246r
BEER, BAUKE Bauke de Beer verkoper q.q. Zoutsloot 42 1806 267 247r
BEER, BAUKE Bauke de Beer verkoper q.q. Kerkpoortstraat 9een_achter 1806 267 248v
BEER, BAUKE Bauke de Beer naastligger ten westen Zoutsloot 47 1803 266 307v
BEER, BAUKE Bauke de Beer koper huis Zoutsloot 45 1796 265 6r
BEER, BAUKE Bauke de Beer verkoper q.q. Hoogstraat 51 1799 265 148r
BEER, BAUKE Bauke de Beer verkoper q.q. Hoogstraat 53 1799 265 148r
BEER, BAUKE Bauke de Beer, curator verkoper q.q. Ooievaarsteeg 6 1799 265 151r
BEER, BAUKE Bauke de Beer koopman verkoper Noorderhaven 3 1804 267 51v
BRUGMAN, BAUKE Bauke Brugman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 21 1801 266 42v
BRUGMAN, BAUKE Bauke Brugman naastligger ten zuiden Noorderhaven 34 1800 265 213r
BRUGMAN, BAUKE Bauke Brugman naastligger ten zuiden Noorderhaven 34 1791 263 343r
GONGGRIJP, BAUKE Bauke Gonggrijp verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, BAUKE Bauke Gonggrijp verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
KLEIN, BAUKE Bauke Klein huurder achterkamer Kerkpoortsmolen 1 1782 260 190r
KLEIN, BAUKE Bauke Klein huurder achterkamer Rozengracht 32 1782 260 190r
KLEIN, BAUKE Bauke Klein koper huis en tuintje Kerkpad 24 1782 260 195r
KLEIN, BAUKE Bauke Klein naastligger ten zuiden Kerkpad 22 1808 268 71r
KLEIN, BAUKE Bauke Klein naastligger ten zuiden Kerkpad 22 1792 264 6v
KOMST, BAUKE wijlen Bauke Komst koper Franekereind 21 1808 268 154r
MOLENAAR, BAUKE Bauke Molenaar naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1794 264 214r
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaarden mr. zilversmid koper huis Lanen 23 1733 248 223r
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaarden mr. zilversmid verkoper van 1/4 Lanen 25 1741 250 168v
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaarden mr. zilversmid protesteert vanwege een hypotheek Kerkpad WZ 1734 248 304v
WIJNGAARD, BAUKE Bauke Wijngaerden mr. zilversmid verkoper Lanen 23 1735 249 44r
WIJNGAARDEN, BAUKE Bauke Wijngaerden mr. zilversmid verkoper Lanen 23 1735 249 44r
ARENDS, BAUKE Bauke Anes verkoper onbekend 1642 235 25r
ATES, BAUKE meerderjarig jongman Bauke Ates molenaarsknecht koper wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen Kerkpoortsmolen 1 de Kerkpoortsmolen 1782 260 190r
ATES, BAUKE meerderjarig jongman Bauke Ates molenaarsknecht koper huis, schuur en paardenstal etc. Rozengracht 32 de Kerkpoortsmolen 1782 260 190r
ATES, BAUKE Bauke Ates rog- en weitmolenaar verkoper Rozengracht 32 1784 261 223r
ATES, BAUKE Bauke Ates rogmolenaar verkoper Kerkpoortstraat 26 1787 262 148v
ATES, BAUKE Bauke Ates bleker verkoper Molenpad 1 1810 269 68r
ATES, BAUKE Bauke Ates bleker verkoper Moriaanstraat 12 1810 269 70v
ATES, BAUKE Bauke Ates bleker verkoper Wasbleekstraat 4 1806 267 208v
ATES, BAUKE Bauke Ates bleker verkoper Molenpad 5 1810 269 73r
BERENDS, BAUKE Bauke Barends naastligger ten oosten Zoutsloot 36 1774 258 140v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes , oud ruim 65 jaren mr. metselaar verkoper Lanen 15 1787 262 221v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger deelt put Voorstraat 18 1774 258 153v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper heerlijk huis Lanen 15 1757 254 56v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 13 1783 261 73r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes naastligger ten oosten Lanen 13 1775 258 205v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes schuitvoerder koper kamer met een tuintje en oosten daarvan Achterstraat 1651 236 146v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper Zuiderhaven 1 1758 254 178r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper woning Gardenierstraat 14 1772 258 22v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis met een bleek Droogstraat 47 de Witte Leest 1772 258 52v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Kleine Kerkstraat 5 1772 258 53v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Grote Kerkstraat 19 1782 260 257v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Droogstraat 47 1782 260 259r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
BAUKES, BAUKE de koper Bauke Baukes mr. metselaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Gardenierstraat 14 1782 260 261v
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Schritsen 55 1786 262 147r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar verkoper Zuiderhaven 1 1782 260 240r
BAUKES, BAUKE Bauke Baukes mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten noorden (heeft vrije in- en uitgang langs de steeg ten oosten) Schritsen 13 1764 256 49r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis turfdrager koper kamer Zoutsloot 92 1728 247 63v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Schritsen 13achter 1738 249 269r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis scheepstimmerman en winkelier verkoper q.q. Droogstraat 18 1755 253 221r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis , mede voor zich mr. scheepstimmerman verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis koper door niaar huis Zoutsloot 94 1730 247 359r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis , mede voor zich mr. scheepstimmerman verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten westen Lanen 24 1771 257 201r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis turfdrager naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1730 247 359r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20 1753 253 110r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20 1767 257 22v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten westen Lanen 24 1761 255 78r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis oud scheepstimmerman verkoper Lanen 22 1776 259 7ar
KORNELIS, BAUKE wijlen Bauke Cornelis trekveerschipper verkoper Zoutsloot 92 1762 255 141r
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20 1766 256 207r
KORNELIS, BAUKE de verkoper Bauke Cornelis , c.u. turfdrager naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1732 248 70v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis turfdrager verkoper Zoutsloot 94 1732 248 70v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis scheepstimmerman en winkelier koper huis Lanen 22 1735 249 70v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten noorden Schritsen 13 1757 254 109v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten oosten Lanen 20achter 1771 257 216v
KORNELIS, BAUKE Bauke Cornelis naastligger ten westen Lanen 24 1755 253 195r
DIRKS, BAUKE Bauke Dirks naastligger ten noorden Kerkpad 32 1799 265 140r
DOUWES, BAUKE Bauke Douwes smalschipper koper huis o.a. gortmakerij met een vrij eigen steeg Voorstraat 8 1687 242 11va
EVERTS, BAUKE Bauke Everts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt NZ 1622 230 316v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes scheepstimmerman koper huis Schritsen 31 1709 245 80r
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes kooltjer verkoper Prinsenstraat 6 1695 243 160v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes , c.u. naastligger ten westen Schritsen 29 1721 246 123v
FOKKES, BAUKE Bauke Fockes , c.u. naastligger ten noorden Schritsen 29 1721 246 123v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola verkoper Voorstraat 101 1700 244 45r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, n.u. naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1722 246 149v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola, c.u. verkoper Prinsenstraat 6 1720 246 64v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola naastligger ten noorden Droogstraat 55west 1721 246 124v
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola koper tuin met zomerhuis Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
AGRICOLA, BAUKE FOKKES de erfgenamen van wijlen Bauke Fockes Agricola naastligger ten westen Zoutsloot 42 1728 247 80r
AGRICOLA, BAUKE FOKKES Bauke Fockes Agricola koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 25 1702 244 148v
FOEKES, BAUKE wijlen Bauke Foeckes verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 18 1730 247 363v
FOEKES, BAUKE wijlen Bauke Foekes verkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden 1717 245 279r
FOEKES, BAUKE Bauke Foekes naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1720 246 63v
FOEKES, BAUKE Bauke Foekes koper woning Weverstraat 4 1707 245 16v
FOEKES, BAUKE wijlen Bauke Foekes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 41 1730 247 362v
FOEKES, BAUKE wijlen Bauke Foekes verkoper Grote Kerkstraat 25 1730 247 364v
FOLKERTS, BAUKE de erfgenamen van wijlen Bauke Folkerts naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1719 246 48r
FOLKERTS, BAUKE de weduwe van Bauke Folkerts naastligger ten westen Noorderhaven 100 1710 245 106v
FREERKS, BAUKE wijlen Bauke Freerks erflater Schritsen 2 1809 268 251v
FREERKS, BAUKE Bauke Freerx naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27 1642 234 165r
GERBENS, BAUKE Bauke Gerbens huurder (p.w.) Moriaanstraat 1784 261 249r
HARKES, BAUKE Bauke Harkes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 13 1737 249 191v
IEMES, BAUKE Bauke Iemes glasmaker naastligger ten oosten Lanen 48 1643 235 41r
IEPES, BAUKE wijlen Bauke Ipes verkoper Voorstraat 62 1637 234 46r
JAKOBS, BAUKE Bauke Jacobs , uitlandig in 1782 verkoper Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
JAKOBS, BAUKE de weduwe van Bauke Jacobs naastligger ten oosten Lanen 54 1698 243 364v
JANS, BAUKE Bauke Jans naastligger ten noorden Rinnertspijp 8 1783 261 44v
JANS, BAUKE Bauke Jans naastligger ten zuiden Heiligeweg 70 1767 257 252r
JANS, BAUKE Bauke Jans turfdrager huurders vierde huis (p.j.) Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
JANS, BAUKE Bauke Jans koper huis