Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Da  De  Di  Do  Du  Dy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ABEL, D. D. Abel huurder (p.w.) Moriaanstraat NZ 1800 265 255v
BOOM, D. D. Boom naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r
FONTEIN, D. D. Fontein, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 60 1793 264 151v
FONTEIN, D. de heer D. Fontein naastligger ten oosten Franekereind 2 1803 266 178v
FONTEIN, D. de heer D. Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 62 1805 267 187r
FONTEIN, D. D. Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 52 1809 268 191v
GAUTIER, D. D. Gautier naastligger ten westen Hoogstraat 5 1808 268 48v
GAUTIER, D. D. Gautier naastligger ten oosten Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
HESLINGA, D. D. B. Heslinga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r
HESLINGA, D. D. Heslinga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
HESLINGA, D. D. Heslinga naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
HESLINGA, D. D. B. Heslinga naastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter 1805 267 147r
HESLINGA, D. D. B. Heslinga naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5achter 1805 267 147r
HOUT, D. D. van der Hout apotheker naastligger ten westen Voorstraat 93 1802 266 86v
HOUT, D. D. van der Hout apotheker naastligger ten westen Voorstraat 93achter 1802 266 86v
HOUT, D. D. van der Hout apotheker naastligger ten noorden Voorstraat 93achter 1802 266 86v
LEI, D. D. van der Ley naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1774 258 170v
LYKLEMA, D. D. Lyklama apotheker huurder Brouwersstraat 10 1806 267 268v
NIEUWBUUR, D. D. Nieuwbuur medicinae doctor Vijverstraat 20 1803 266 303r
OOLGAARD, D. D. Ohlgard koopman naastligger ten westen Schritsen 26 1808 268 182r
, D. D. Schuiler naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1782 260 204r
SLOTERDIJK, D. de heer D. Sloterdijk huurder huis Zuiderhaven ZZ 1763 255 182v
TOUSSAINT, D. de heer D. Toussaint naastligger ten oosten Voorstraat 53 1763 255 209v
VELLINGA, D. de stal van D. Vellinga naastligger ten noorden Hondenstraat 5 1789 263 376r
VELLINGA, D. D. Vellinga naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1796 265 1r
VENEMA, D. de erven van D. Venema, c.s. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
VETTEVOGEL, D. vroedsman D. W. Vettevogel, c.s. naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1787 262 196r
VETTEVOGEL, D. D. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1788 263 58r
VETTEVOGEL, D. D. W. Vettevogel naastligger ten noorden Bildtstraat 14 1809 268 256r
VOSMA, D. burgemeester D. Vosma naastligger ten westen Hofstraat 16 1732 248 150r
VOSMA, D. de heer burgemeester D. Vosma naastligger ten westen Rozengracht NZ 1741 250 146v
VOSMA, D. burgemeester D. Vosma naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 29 1749 252 21v
WILDSCHUT, D. D. Wildschut naastligger ten westen Voorstraat 30 1780 259 238v
WILDSCHUT, D. D. Wildschut naastligger ten zuiden Voorstraat 30 1785 262 40r
WILDSCHUT, D. D. Wildschut naastligger ten westen Voorstraat 30 1785 262 40r
WILDSCHUT, D. D. Wildschut naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 8 1788 262 288v
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsma Nieuwstraat 38 1796 264 322r
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsma Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsma Grote Ossenmarkt 1a 1796 264 331r
YPEY, D. dr. D. Ypey Lanen 9 1810 269 22v
ZIJLSTRA, D. de heer D. Zijlstra naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
ZIJLSTRA, D. D. Zijlstra koopman naastligger ten oosten Voorstraat 6 1805 267 128r
ZIJLSTRA, D. D. C. Zijlstra huurder (p.j.) Schritsen 60 1809 268 262v
VOSMA, D. JOHANNES burgemeester D. Johannes Vosma naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1745 251 56r
GELDER, DAAM KORNELIS Daam Cornelis Gelder verkoper Scheerstraat 5 1694 243 98v
JANS, DAAM Daam Jans mr. schoenmaker koper woning met weefwinkel Kerkpoortstraat WZ 1803 266 197r
JANS, DAAM Daam Jans naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1805 267 129r
JANS, DAAM Daam Jans Reidmaker timmerknecht huurder (p.j.) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs herbergier in de herberg De Ojevaar geniaarde koper Scheffersplein 29 1785 262 28r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs herbergier in de herberg De Ojevaar naastligger ten oosten Scheffersplein 29 1785 262 28r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs herbergier in de herberg De Ojevaar naastligger ten zuiden Scheffersplein 29 1785 262 28r
WENSELAAR, DAAM JARICHS wijlen Daam Jarigs Wenselaar Franekereind 23 1795 264 273r
WENSELAAR, DAAM JARICHS wijlen Daam Jarigs Wenselaar Franekereind 29oost 1799 265 152r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaar schipper koper herberg Franekereind 23 de Ooievaar 1778 259 156v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaar schipper koper huis Franekereind 23west de Kleine Ooievaar 1778 259 156v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaar schipper (trekveer-) koper huis Franekereind 29oost 1781 260 46r
WENSELAAR, DANIEL JARICHS wijlen Daan Jarigs Wenselaar Franekereind 23 1796 264 313v
KORNELIS, DANIEL Daen Cornelis naastligger ten zuiden Hoogstraat ZZ 1684 242 40v
KORNELIS, DANIEL Daen Cornelis naastligger ten zuiden Hoogstraat ZZ 1698 243 333v
, DANIEL Daeniel Dupres, e.a. naastligger ten westen Romastraat ZZ 1668 239 164r
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Dancker de Kempenaer gedeputeerde van Friesland verkoper Wasbleek 1743 251 7r
KEMPENAER, DANKERT de heer Danckert de Kempenaar secretaris der Admiraliteit koper huis Zuiderhaven 48 het Engels huis 1698 243 356v
HAAR, Schepen en Raad der stad Zierikzee Daniël van der Haer Zuiderhaven 48 1782 260 279r
OOLGAARD, Daniël Ohlgaard koper huis Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
RENEMAN, ds. Daniël Reneman predikant bewoner Raamstraat 3 1672 240 93v
, DANIEL wijlen Daniel rietmaker Droogstraat NZ 1652 236 206v
, DANIEL Daniel Benecoe?, c.u. huurder Zuiderhaven 11 1746 251 114r
, DANIEL Daniel Benneze mr. pruikmaker koper huis annex weefwinkel Rozenstraat 2 1761 255 68v
, DANIEL Daniel Benneze mr. pruikmaker verkoper Rozenstraat 4 1763 255 195r
, DANIEL Daniel Benneze mr. pruikmaker verkoper Rozenstraat 2 1763 255 196r
, DANIEL Daniel Bennezee bewoner (eigenaar bedsteedeuren) Zuiderhaven 23 1759 254 223v
BEVA, DANIEL Daniel P. Beva koper huis en hof mitsgaders weefwinkel Nieuwstraat OZ 1769 257 130v
BEVA, DANIEL Daniel Beva naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1781 260 74v
, DANIEL burgemeester van IJlst Daniel de Blocq van Scheltinga verkoper Zuiderhaven ZZ 1749 252 46v
GAUTIER, DANIEL Daniel Gautier gerechtsbode koper huis en tuin Hoogstraat 3 1793 264 103v
GOSLINGS, DANIEL wijlen Daniel Goslings Rinnertspijp 10 1795 264 244v
HAAR, DANIEL Daniel van der Haar, c.u. raad en advocaat-fiscaal huurder (p.j.) Hofstraat 17 1733 248 265r
HAAR, DANIEL Daniel van der Haer Raad en advocaat Fiscael huurder (p.j.) Hofstraat 17 1732 248 171v
HEINS, DANIEL de heer Daniel Heins, jr., burger koper huis en tuin Zuiderhaven 79 1763 255 192v
HEINS, DANIEL de heer Daniel Heins koper 2 aparte woningen en weefwinkels, tuin en zomerhuis Achterstraat NZ 1764 256 71v
HEINS, DANIEL hr. Daniel Heins koopman koper Rommelhaven 10 1764 256 72v
HEINS, DANIEL Daniel Heins naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1765 256 103v
HEINS, DANIEL de heer Daniel Heins naastligger ten westen Brouwersstraat 26 1766 256 152v
HEINS, DANIEL Daniel Heins verkoper Liemendijk NZ 1767 256 261r
HEINSIUS, DANIEL Heer Daniel Heinsius koper op redemptie huis, hof, zomerhuis, stal en zeepziederij Noordijs 19 1766 256 161v
HEINSIUS, DANIEL de heer Daniel Heinsius, burger koper op redemptie pakhuis Rozengracht 6 de Hamer 1766 256 161v
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsius, burger verkoper Zuiderhaven 79 1766 256 164v
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsius naastligger ten oosten Rozengracht 4 1769 257 106r
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsius geniaarde koper Franekereind 20 1769 257 126v
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsius koopman verkoper Rozengracht 6 1769 257 137r
HEINSIUS, DANIEL wijlen Daniel Heinsius koopman Voorstraat 24 1773 258 89v
HEINSIUS, DANIEL de minderjarige kinderen van wijlen Daniel Heinsius koopman Rommelhaven 10 1773 258 91v
, DANIEL Daniel Heinsius [staat: Hensius] naastligger ten noorden Lanen 21achter 1766 256 174r
HEINSIUS, DANIEL wijlen Daniel Heinzius koopman verkoper Noordijs OZ 1774 258 146r
KEMPENAER, DANIEL Daniel Livius de Kempenaer ritmeester van een compagnie cavalerie in het regiment van de prins va verkoper Zuiderhaven 48 1746 251 146v
OOLGAARD, DANIEL de kopers Daniel Ohlgaard naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgard distillateur koper 1/2 huis met jeneverstokerij Schritsen 24 1804 267 92r
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgard koper huis Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgard huurder Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
OOLGAARD, DANIEL Daniel Oolgard distillateur koper 1/2 huis Schritsen 24 1796 264 319v
RENEMAN, DANIEL Daniel Reneman naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1669 239 38ra
RENEMAN, DANIEL Daniel Reneman pastoor huurder Kerkpad WZ 1669 239 39ra
RENEMAN, DANIEL bewoner ds. Daniel Reneman naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
RENEMAN, DANIEL schepen van Leeuwarden Daniel Reneman onbekend 1771 257 191v
RUT, DANIEL Daniel van Ruth bruidegom onbekend 1771 257 191v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijck griffier verkoper Scheffersplein OZ 1777 259 31v
SLOTERDIJK, DANIEL Hr. Daniel Sloterdijk eerste klerk bij de Admiraliteit koper modern huis Vismarkt 1 1765 256 139v
SLOTERDIJK, DANIEL Hr. Daniel Sloterdijk eerste klerk bij de Admiraliteit koper huis en hof Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
SLOTERDIJK, DANIEL Hr. Daniel Sloterdijk eerste klerk bij de Admiraliteit koper koets- en wagenhuis en stal voor 4 paarden Kruisstraat NZ 1767 256 242r
SLOTERDIJK, DANIEL hof en koetshuis gekocht door Daniel Sloterdijk naastligger ten oosten Kruisstraat 5 1767 256 244r
SLOTERDIJK, DANIEL hof en koetshuis gekocht door Daniel Sloterdijk naastligger ten noorden Kruisstraat 5 1767 256 244r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1769 257 131v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk naastligger ten westen Franekereind ZZ 1769 257 131v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk eerste klerk bij de Admiraliteit koper huis Heiligeweg 60zuid 1772 258 5r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk eerste klerk bij de Admiraliteit naastligger ten oosten Heiligeweg 60zuid 1772 258 5r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk eerste klerk bij de Admiraliteit naastligger ten noorden Heiligeweg 60zuid 1772 258 5r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk griffier bij de Admiraliteit koper huis en weefwinkel Lammert Warndersteeg WZ 1773 258 103v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijk griffier naastligger ten oosten (griffier van Ed.Mag Collegie ter Admiraliteit in Friesland) Heiligeweg 58 1776 259 1r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijk griffier naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1776 259 1r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk griffier verkoper Franekereind 3 1777 259 30r
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijk griffier bij de Admiraliteit Heiligeweg 60noord 1779 259 196v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijk griffier bij de Admiraliteit onbekend 1779 259 196v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijk griffier bij de Admiraliteit Lammert Warndersteeg 1779 259 196v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijk Griffier bij de Admiraliteit Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
, DANIEL Daniel Wasser huurder Bildtpoort (gebied) 1803 266 216r
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens naastligger ten oosten hem toebehorende Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
ARJENS, DANIEL de gortmakerij van Daniel Arjens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1683 242 10v
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens gortmaker naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1687 242 196r
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1694 243 102r
KARELS, DANIEL Daniel Caerls , c.u. linnenwever koper dwarshuis voorheen het Spinhuis genaamd met het hof of plaats ten oosten Both Apothekerstraat OZ het Spinhuis 1643 235 64v
KARELS, DANIEL het voormalige spinhuis met de hof erachter gekocht door Daniel Carels naastligger ten noorden Weverstraat 1642 234 178r
KARELS, DANIEL Daniel Carels verkoper Both Apothekerstraat OZ 1669 239 210v
CHRISTOFFELS, DANIEL Daniel Christoffels huurder (p.j.) Lanen 85 1733 248 248r
CHRISTOFFELS, DANIEL de weduwe van Daniel Christoffels verkoper Schritsen 65b 1752 252 226v
CHRISTOFFELS, DANIEL Daniel Cristoffels opzichter koper huis Schritsen 65b 1740 250 122v
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1680 241 21va
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1680 241 21va
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts verkoper als men an voogd van Zoutsloot NZ 1680 241 21va
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts naastligger ten zuiden Liemendijk 1682 241 221v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts verkoper Liemendijk 1682 241 221v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1686 242 154v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts mr. bakker verkoper Zoutsloot NZ 1688 242 239v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts , burger mr. bakker koper door niaar huis Noorderhaven 42 1688 242 256v
GOSLINGS, DANIEL Daniel Goslings koper woning Rinnertspijp 10 1770 257 151v
GOSLINGS, DANIEL de weduwe van Daniel Goslings naastligger ten zuiden Rinnertspijp 8 1782 260 239r
GOSLINGS, DANIEL de weduwe van Daniel Goslings naastligger ten zuiden Rinnertspijp 8 1783 261 44v
GOSLINGS, DANIEL de weduwe van Daniel Goslings naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 31 1783 261 119r
GOSLINGS, DANIEL de weduwe van Daniel Goslings naastligger ten zuiden Rinnertspijp 8 1784 261 173v
HEINS, DANIEL Daniel Heins kastelein bewoner Havenplein 1 1731 247 12va
HEINS, DANIEL Daniel Heins kastelein bewoner Havenplein 1 1731 247 13va
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks mr. schoenmaker koper woning waarin twee kamers, met loods, bleekveld en plaats Schritsen 18 1781 260 102r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks huurder (p.j.) Schritsen 18 1781 260 102r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks mr. schoenmaker verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten oosten Schritsen 12 1783 261 68v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 22 1783 261 76v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten oosten Schritsen 12 1784 261 165r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 24 1789 263 103r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 22 1796 264 308r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 24 1796 264 319v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 24 1804 267 92r
JOOSTES, DANIEL Daniel Joosten naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1698 243 336v
JOOSTES, DANIEL Daniel Joosten verkoper Rapenburg NZ 1698 243 336v
MICHIELS, DANIEL Daniel Mighiels verkoper Bildtstraat 22 1689 242 298v
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus panneboeter Rozemarijnstraat 3 1753 253 126v
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1777 259 50r
PAULUS, DANIEL de weduwe van Daniel Paulus naastligger ten zuiden Ooievaarstraat 6 1783 261 25v
PAULUS, DANIEL de erven van Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1789 263 75r
BEVA, DANIEL PAULUS Daniel Paulus Beva naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
BEVA, DANIEL PAULUS Daniel Paulus Beva panneboeter Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
BEVA, DANIEL PAULUS wijlen Daniel Paulus Beva Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
PIETERS, DANIEL Daniel Pieters oud turfdrager verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus , burger ijzersmid koper huis in twee delen bewoond Nieuwstraat WZ 1761 255 101r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus panneboeter Rozemarijnstraat 3 1766 256 208r
PAULUS, DANIEL de weduwe van Daniel Poulus naastligger ten zuiden Ooievaarstraat 6 1777 259 85r
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Danker de Kempenaar koper tuin zomerhuis vijver Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
KEMPENAER, DANKERT de heer Danker de Kempenaar naastligger ten oosten Zuiderhaven 48 1740 250 120v
KEMPENAER, DANKERT Dankert de Kempenaar naastligger ten oosten Zuiderhaven 46 1745 251 66v
KEMPENAER, DANKERT oud burgemeester en gedeputeerde van Friesland Dankert de Kempenaer Zuiderhaven 48 1746 251 146v
KEMPENAER, Danket de Kempenaer koper hof Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
KEMPENAER, Danket de Kempenaer naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
KEMPENAER, Danket de Kempenaer naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
JOOSTES, DANIEL Danyel Joosten koper kamer ((staat: twee zilveren ducatons)) Rapenburg NZ 1697 243 307v
JOOSTES, DANIEL Danyel Joosten naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1697 243 307v
, DAVID David linnenwever naastligger ten oosten Achterstraat 1666 239 59v
, DAVID David wever naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1673 240 116v
, DAVID David Griffen Schritsen 25 1753 253 36r
, DAVID David Griffen Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
, DAVID David Griffen ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
GRIFFIN, DAVID David Griffin Grote Bredeplaats 21 1766 256 227r
GRIFFIN, DAVID David Griffin, n.u. naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 3 1767 257 3v
GRIFFIN, DAVID David Griffin Scheffersplein OZ 1770 257 153v
GRIFFIN, DAVID David Griffin Scheffersplein 1770 257 153v
GRIFFIN, DAVID David Griffin Scheffersplein 1770 257 153v
GRIFFIN, DAVID David Griffin Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
GRIFFIN, DAVID David Griffin koopman Nieuwstraat 34achter 1772 258 5v
GRIFFIN, DAVID David Griffin kurkesnijder Grote Ossenmarkt 11 1772 258 56v
GRIFFIN, DAVID David Griffin kurkesnijder Grote Ossenmarkt 9 1772 258 56v
, DAVID David Havestadt Lanen 23 1713 245 194v
HOUTEN, DAVID vaandrig onder de manhaften Capitein Hoptilla David Houten koper huis Noorderhaven 58 de Vergulden Bijl 1641 234 127r
, DAVID David Provana naastligger ten oosten Weverstraat 1629 232 104r
, DAVID David Provana tafelhouder verkoper van 2/3 Kleine Bredeplaats 1630 232 144v
RAS, DAVID David Ras, c.u. huurder Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
RAS, DAVID David Ras, c.u. huurder Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
SINGEL, DAVID wijlen dr. David Zingel economus Noorderhaven 77 1696 243 258r
BERENDS, DAVID meerjarige jongeman David Beernds touwslager koper huis William Boothstraat 27 1781 260 19r
BERENDS, DAVID David Beernts verkoper Zoutsloot WZ 1800 265 229r
ROELOFS, DAVID wijlen David Roeloffs Zoutsloot 10 1711 245 153v
ROELOFS, DAVID David Roeloffs naastligger ten westen Zoutsloot 1712 245 167r
TEUNIS, DAVID David Teunis , burger mr. linnenwever koper huis Anjelierstraat 2 1660 238 14r
TEUNIS, DAVID David Teunis naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1669 239 181v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman koper huis Noorderhaven 17 1782 260 299r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Noorderhaven 17 1792 264 26v
WILLEMS, DAVID David Willems koper huis Lanen 21 1792 264 55v
WILLEMS, DAVID David Willems naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1794 264 171v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman koper woninge Lanen 21achter 1795 264 249r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1795 264 249r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman koper huis Hoogstraat 22 het Holderhuis 1798 265 108v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaas naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1799 265 168v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaas verkoper Lanen 21achter 1799 265 168v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Hoogstraat 22 1801 265 281r
WILLEMS, DAVID David Willems mr. scheepstimmerman koper huis Lanen 35oost 1801 266 3r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Lanen 21 1801 266 19r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Lanen 35oost 1808 268 113r
WILLEMS, DAVID David Willems huistimmerman verkoper Zoutsloot 71 1810 269 16r
WILLEMS, DAVID David Willems huistimmerman verkoper Lanen 21achter 1810 269 35r
, DAVID Davidt wever naastligger ten westen Achterstraat 1686 242 113v
, DAVID oud vaandrig Davidt Holting verkoper Noorderhaven 58 1646 235 203r
, DAVID sergeant Davidt d' Nieuve? koper kamer Rapenburg 1684 242 37v
SIEBRENS, DAVID Davidt Sybrants Lanen 89 1634 233 134v
SIEBRENS, DAVID Davidt Sybrants Lanen 89 1634 233 134v
TEUNIS, DAVID Davidt Theunis naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1670 239 216r
, DAVID Davit Provano naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1630 232 124r
TEUNIS, Dawidt Theunis Franekerpoort (gebied) 1671 240 59v
, DEBORA Debora Coedercq verkoper van 1/2 Noorderhaven 106 1681 241 122v
DIEST, DEBORA Debora van Diest Kleine Bredeplaats 16 1753 253 114v
, DEBORA Debora van Dijst Voorstraat 7 1753 253 87r
, DEBORA Debora van Dyst Kleine Bredeplaats 16 1745 251 77r
HARTMAN, Debora Hartman Noordijs 19 1766 256 161v
HARTMAN, Juffrouw Debora Hartman, burger Rozengracht 6 1766 256 161v
HARTMAN, DEBORA Debora Hartman Zuiderhaven 79 1766 256 164v
HARTMAN, DEBORA Debora Hartman Liemendijk NZ 1767 256 261r
HARTMAN, DEBORA Debora Hartman Rozengracht 6 1769 257 137r
, DEBORA Debora Israël Voorstraat 87 1758 254 156v
, DEBORA Debora Israël Voorstraat 87 1765 256 113r
, DEBORA Debora Israel Voorstraat 85 1758 254 162v
LUBBERTUS, DEBORA Debora Lubberti verkoper van 1/2 Voorstraat 61 1681 241 121r
HARTMANS, DEBORA Debora Hartman Franekereind 20 1769 257 126v
, DEBORA Debora Lubbarty verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
HAIES, DEKKEN huisman Decken Hayes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg WZ 1742 250 239v
KLASES, DETJE Ded Claeses Heiligeweg 1643 235 51v
VICTORS, DEDDE Ded Fictoors naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1649 236 59r
VICTORS, DEDDE Ded Fictoors naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1650 236 124v
JANS, DETJE Ded Jans Liemendijk 1630 232 135v
LOUWS, DEDDE de kamer van Ded Lous naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1635 233 175r
JANS, DETMER Dedmer Jans naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1711 245 149v
JANS, DETMER Dedmer Jans naastligger ten zuiden Lombardstraat ZZ 1720 246 61v
JANS, DETMER Dedmer Jansen , c.u. mr. bontwever koper woning Nieuwstraat 1710 245 124r
JANS, DETMER Dedmer Jansen naastligger ten zuiden Lombardstraat WZ 1715 245 248r
JANS, DETMER wijlen Dedmer Jansen Nieuwstraat WZ 1721 246 116r
HANSES, DETJE Dedtie Hanses Zuiderhaven 18 1696 243 256v
JANS, DETJE Dedtje Jans Bildtstraat 4 1800 265 254v
HENDRIKS, Deeltie Hendriks naastligger ten oosten Voorstraat 9 1760 255 31v
HENDRIKS, DEELTJE Deeltje Hendriks naastligger ten zuiden Voorstraat 11west 1759 254 249v
HENDRIKS, DEELTJE bejaarde vrijster Deeltje Hendriks verkoper Voorstraat 11west 1760 255 1r
HENDRIKS, DEELTJE bejaarde vrijster Deeltje Hendriks begunstigde van lijfrente (p.j.) Voorstraat 11west 1760 255 1r
JELLES, Denke Jelles (p.j.) Lanen 82 1735 249 93v
VOSMA, wijlen oud burgemeester Deodonius Vosma Hofstraat ZZ 1756 254 20v
EKEMA, DIRK Derk Ekama schrijf- en rekenmeester verkoper William Boothstraat 27 1781 260 19r
TIJSES, DIRK Derk Tijssen , burger grootschipper koper huis, loods ten noorden daaraan Lanen NZ 1640 234 99r
WIEGERS, DIRK Derk Wiegers naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1636 234 13v
EVERTS, DIRKJE kamer ten zuiden van Derkjen Everts naastligger Noorderhaven 91 1697 243 269v
GERBENS, DETJE Detje Gerbens verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25 1728 247 69r
PIETERS, DETJE Detje Pyters Both Apothekerstraat 1731 248 24v
PIETERS, DETJE Detje Pyters Both Apothekerstraat 1731 248 24v
HERES, Dette Heeres huurder G-162 Borstelsteeg 4 1809 268 246v
HERES, Dette Heeres huurder G-162 Borstelsteeg 6 1809 268 246v
HERES, Dette Heeres huurder G-162 Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
HANSES, DETJE Dettie Hanses verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1746 251 157r
PIETERS, DETJE Dettie Pieters Nutstraat WZ 1731 248 34r
SJOERDS, DETJE Dettie Sioerdts verkoper Bildtstraat 3 1695 243 122r
SIEBRENS, DETJE wijlen Dettie Sybrands Zoutsloot NZ 1773 258 96r
SIEBRENS, DETJE wijlen Dettie Sybrands Achterstraat ZZ 1773 258 96r
DOEDES, DETJE Dettje Doedes Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
DOUWES, DETJE Dettje Douwes huurder boven (p.j.) onbekend 1790 263 200r
HANSES, DETJE Dettje Hansen verkoper Zuiderhaven ZZ 1748 251 217r
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens Zoutsloot NZ 1764 256 79v
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens Karremanstraat 1769 257 122v
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens Karremanstraat 1769 257 122v
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
GERRITS, DIEKE oud burgemeester Dick Gerryts verkoper Lanen NZ 1615 229 263r
KLINKHAMER, DIEKE JANS Dick Jansen Klinkhamer Zuiderhaven 53 1718 245 310r
HENDRIKS, DIEDERIK Diederik Hendriks huurder Lanen 40 1784 261 246v
HENDRIKS, Diemit Hendrix verkoper Lammert Warndersteeg 1663 238 188v
HENDRIKS, Dieneke Hendriks Molenpad 1723 246 180r
GERRITS, DIENA Dienke Gerrits Middagten Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
HENDRIKS, DIENA Dienke Hendriks naastligger ten zuiden Molenpad 1723 246 180r
KORNELIS, DIENA Dienke Kornelis Karremanstraat 13 1731 248 24r
ARJENS, DIRK Dierck Ariens , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1646 235 210v
ARJENS, DIRK Dierck Ariens brouwer verkoper Herenwaltje WZ 1646 235 229v
ARJENS, DIRK Dierck Ariens naastligger ten oosten onbekend 1646 235 235r
KLASES, DIRK Dierck Claeses naastligger ten zuiden Anjelierstraat 1614 229 220r
KLASES, DIRK een kleine steeg van Dierck Claeses ? naastligger ten westen Anjelierstraat 1614 229 220r
PIERS, DIRK Dierck Piers naastligger ten westen Romastraat 1614 229 214r
PIETERS, DIRK wijlen Dierck Pytters Woudemansteeg 2 1646 235 234r
, Dierx Hammer naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1646 235 207r
MINKS, DIEDERIK Dieter Minx naastligger ten zuiden Zoutsloot 1724 246 203r
LAMMERTS, DIEUWKE Dieu Lammerts Kerkpad WZ 1651 236 171r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuck Mevis Bildtpoort (gebied) 1651 236 181v
, DIEUWKE Dieucke uitdraagster naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v
WINSEMIUS, DIEUWKE Dieucke Winsemius Heiligeweg 7 1724 246 207v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages koper huis Hofstraat NZ 1660 238 42v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages verkoper Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
KLASES, DIEUWKE Dieucke Clases gezworen uitdraagster huurder Voorstraat 50 1692 243 1ra
DIRKS, DIEUWKE Dieucke Dircx Voorstraat 30 1616 230 20r
DIRKS, DIEUWKE Dieucke Dirksen , burger Schritsen 1614 229 206r
DOUWES, DIEUWKE Dieucke Douwes , burger Nieuwstraat 1637 234 33r
DOUWES, DIEUWKE Dieucke Douwes Achterstraat ZZ 1699 243 400r
GEERTS, DIEUWKE Dieucke Geerts naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1685 242 82v
GERRITS, DIEUWKE Dieucke Gerryt Orsinga naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 11 1676 240 226v
GAUKES, DIEUWKE Dieucke Gouckes verkoper Grote Bredeplaats 25 1650 236 108v
GAUKES, DIEUWKE de erven van Dieucke Goukes verkoper van 1/2 Noorderhaven 91 1693 243 31v
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens onbekend 1633 233 113v
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens Achterstraat 1637 234 43r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens Achterstraat 1637 234 43r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens Achterstraat 1637 234 43r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens , burger niaarnemer Lombardstraat 1643 235 85r
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles Noorderhaven 112 1640 234 113v
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles verkoper Scheerstraat 3 1658 237 159v
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jaeckles Noorderhaven 110 1634 233 152v
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans Lanen 45 1648 236 50r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans Wasbleek 1664 238 215r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans kopers Nieuwstraat OZ 1681 241 146r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans kopers Nieuwstraat OZ 1681 241 146r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans uitdraagster verkoper Lanen 45 1682 241 197v
JANS, DIEUWKE wijlen Dieucke Jans ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
JANS, DIEUWKE wijlen Dieucke Jans Rinnertspijp 1 1682 241 55va
JANS, DIEUWKE wijlen Dieucke Jans Scheffersplein 19 1682 241 56va
JANS, DIEUWKE wijlen Dieucke Jans Scheffersplein OZ 1686 242 122r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans Spijkerboor (gebied) 1693 243 62r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jansen Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
JELLES, DIEUWKE Dieucke Jelles Hofstraat 1647 235 243v
JETSES, DIEUWKE Dieucke Jetses verkoper Voorstraat 72 1714 245 224v
LEENDERTS, DIEUWKE Dieucke Leenders naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1695 243 132r
LEENDERTS, DIEUWKE Dieucke Leenders naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1695 243 132r
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuues naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1657 237 115r
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1653 236 226v
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1677 241 2r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieucke Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20 1679 241 38r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieucke Mevis naastligger ten noorden Zoutsloot 1678 241 1ra
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Piebes Hofstraat 35 1667 239 115v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Piebes verkoper Hofstraat 35 1686 242 157r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/5 voor- en achterhuis ((voor de drie percelen in deze akte)) Noorderhaven NZ 1615 229 277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en brouwerij ((voor de drie percelen in deze akte)) Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en houtstek waar de Blauue Engel uitsteekt ((voor de drie percelen in deze akte)) Hoogstraat ZZ 1615 229 277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters kopers Schritsen NZ 1680 241 75v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters Lanen 66achter 1687 242 217v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters naastligger ten noorden Lanen 66achter 1687 242 217v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra koper 10 stuks eeuwige jaarlijkse grondpacht Kruisstraat de Witte Gevel 1679 241 25v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra verkoper Wortelstraat NZ 1696 243 198v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1714 245 226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1714 245 226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1718 246 2r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1718 246 2r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Piters Hoogstra verkoper William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes kopers William Boothstraat OZ 1683 241 251v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes verkopers Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes Egginga verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyeters Hoogstra koper grondpacht 01-08-00 CG onbekend 1681 241 169v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pyters Simon Stijlstraat 3 1633 233 123r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pyters naastligger ten oosten Hofstraat 19 1689 242 285v
PIETERS, DIEUWKE de paardenstal van Dieucke Pyters naastligger ten westen Kruisstraat 3 1693 243 72v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstra koper kamer onbekend 1680 241 94r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstra naastligger ten zuiden onbekend 1680 241 94r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstra naastligger ten westen onbekend 1680 241 94r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstra koper door niaar huis Kruisstraat 3 de Witte Geevel 1693 243 72v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters Lanen 66 1685 242 68r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten oosten Heiligeweg 62 1698 243 381v
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaans Rozengracht 23 1688 242 258r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaans Lammert Warndersteeg OZ 1688 242 258r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaans Weverstraat ZZ 1688 242 258r
STEFFENS, DIEUWKE Dieucke Steffens verkoper Voorstraat ZZ 1615 230 10r
TJEERDS, DIEUWKE Dieucke Tieerdts , ongehuwde dochter Franekereind 17 1686 242 115r
TJEERDS, DIEUWKE Dieucke Tieerts naastligger ten noorden Romastraat 11 1658 237 179v
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen Rapenburg 1665 239 1ra
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen verkoper Havenplein 12 1665 239 1ra
WILLEMS, DIEUWKE Dieucke Willems koper door niaar huis, loods en plaats Hoogstraat 28 1719 246 53v
IENSES, DIEUWKE de erven van Dieucke Ynses naastligger ten westen Schritsen NZ 1680 241 75v
PESMA, DIEUWKE minderjarige dochter Dieuke Pesma Schritsen ZZ 1761 255 59v
TOLSMA, DIEUWKE Dieuke Tolsma Vismarkt 4 1735 249 26r
TOLSMA, DIEUWKE Dieuke Tolsma naastligger ten noorden Vismarkt 4 1735 249 26r
AGES, DIEUWKE Dieuke Ages naastligger ten westen Hofstraat 21 1707 245 25v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuke Alberts ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
BINKES, DIEUWKE Dieuke Bentes , c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1727 247 15r
BINKES, DIEUWKE Dieuke Bentes , c.s. naastligger ten zuiden Karremanstraat ZZ 1727 247 30v
BINKES, DIEUWKE de erven van Dieuke Bentes naastligger ten westen Karremanstraat 16 1733 248 192r
BINKES, DIEUWKE de erven van Dieuke Bentes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1736 249 127v
BINKES, DIEUWKE de erven van Dieuke Bentes naastligger ten westen Noorderhaven 87 1737 249 207v
, DIEUWKE de erven van Dieuke Bentus naastligger ten zuiden Karremanstraat ZZ 1729 247 267v
KORNELIS, DIEUWKE Dieuke Cornelis Zoutsloot NZ 1737 249 219r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuke Cornelis Droogstraat 22 1755 253 221r
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerden Lammert Warndersteeg 1 1697 243 312v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerden Lammert Warndersteeg 1 1697 243 312v
DAAMS, DIEUWKE Dieuke Daems Oosterkeetstraat 1727 247 8v
DOUWES, DIEUWKE de erven van Dieuke Douwes naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1695 243 124r
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes Karremanstraat 1708 245 54r
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes Achterstraat ZZ 1719 246 53r
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
AKKER, DIEUWKE GERRITS Dieuke Gerrits Acker verkoper Nieuwstraat 30 1738 249 335v
GERRITS, DIEUWKE Dieuke Gerrits Middagten Sint Christoffelsteeg 5 1702 244 188r
GREIDANUS, DIEUWKE JAKOBS Dieuke Jacobus Greidanus Rozengracht 27 1800 265 247r
JAKLES, DIEUWKE Dieuke Jakles Scheerstraat 3 1637 234 28v
JAKLES, DIEUWKE Dieuke Jakles koper schuur met hovinge Bildtpoort (gebied) 1664 238 237r
JANS, DIEUWKE Dieuke Jans Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 43v
JANS, DIEUWKE Dieuke Jans verkoper van 1/4 Hofstraat 29 1752 252 209r
JELLES, DIEUWKE Weduwe Dieuke Jelles naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1651 236 171v
JELLES, DIEUWKE Dieuke Jelles huurder andere gedeelte (p.j.) Lanen 82 1737 249 172v
JELLES, DIEUWKE Dieuke Jelles huurder Kleine Bredeplaats WZ 1745 251 91v
VETTEVOGEL, DIEUWKE JELLES Dieuke Jelles Vettevogel Noorderhaven 34 1738 249 281v
JETSES, DIEUWKE Dieuke Jetses verkoper van 1/3 Zoutsloot 1708 245 49r
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joosten Carl Visschersteeg OZ 1731 247 383r
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joosten Carl Visschersteeg OZ 1731 247 383r
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joosten Carl Visschersteeg OZ 1731 248 4v
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joosten Achterstraat ZZ 1736 249 127v
JOOSTES, DIEUWKE de weduwe Dieuke Joostes naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1669 238 26va
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joostes verkoper Weverstraat ZZ 1669 238 26va
JURJENS, DIEUWKE weduwe Dieuke Jurjens koper huis Lanen 81 1722 246 143r
JURJENS, DIEUWKE Dieuke Jurrens verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1728 247 144r
JURJENS, DIEUWKE Dieuke Jurriens verkoper Hoogstraat 7 1731 248 4r
MARTENS, DIEUWKE wijlen Dieuke Martens Liemendijk 2 1757 254 80r
MEINERTS, DIEUWKE Dieuke Meinerts Bildtpoort (gebied) 1754 253 165v
MEINERTS, DIEUWKE Dieuke Meinerts Liemendijk ZZ 1754 253 165v
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuke Mevis naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 11 1667 239 125r
MINNES, DIEUWKE Dieuke Minnes Lanen 44achter 1702 244 139v
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Piebes Agginga verkoper William Boothstraat OZ 1694 243 111r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 65 1698 243 362r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters Voorstraat 1 1715 245 236v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters Zuiderpoort (gebied) 1736 249 137r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters verkoper van 5/16 Lanen 15 1757 254 56v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1763 255 201v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galama naastligger ten westen Karremanstraat 6 1771 257 208r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Noorderhaven 65 1714 245 216r
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Pybes Kerkpoortstraat NZ 1672 240 95v
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Pybes Grote Kerkstraat 28 1682 241 215v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstra naastligger ten zuiden Noordijs 10 1720 246 92r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstra naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1726 246 268r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstra naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1727 247 23v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstra naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1727 247 23v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS de erven van Dieuke Pyters Hoogstra verpachter grond Brouwersstraat WZ 1729 247 297v
TOLSMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Tolsma Noorderhaven 38 1732 248 80r
TOLSMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Tolsma Vismarkt 4 1758 254 145v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pytters Lombardstraat 4 1702 244 354r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pytters huurder (p.j.) Bargebuurt 15 1737 249 168r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuke Sioerds Bierma verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r
SIPKES, DIEUWKE Dieuke Sipkes verkoper Zoutsloot 22 1742 250 210v
SJOERDS, DIEUWKE Dieuke Sjoerds verkoper Schritsen 1west 1720 246 68r
TJEBBES, DIEUWKE Dieuke Tjebbes koper huis Zeilmakersstraat 13 1756 253 258v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuke Tjeerdts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuke Tjeerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1671 240 58r
TJEPKES, DIEUWKE Dieuke Tjepkes koper huis Herenknechtenkamerstraat 19 1785 261 278r
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems Hoogstraat 30 1695 243 124r
WILLEMS, DIEUWKE het huis van Dieuke Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1710 245 124r
WILLEMS, DIEUWKE de tuin van Dieuke Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 1710 245 124r
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems verkoper Nieuwstraat 1710 245 124r
WILLEMS, DIEUWKE de tuin van Dieuke Willems naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1711 245 149v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems verkoper Nieuwstraat WZ 1711 245 149v
HARMENS, DIEUWKE Dieuw Harmens koper huis Lombardstraat 1643 235 72v
WILLEMS, Dieuw? Willems Noorderhaven ZZ 1615 229 274v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwcke Pieters Hoogstra naastligger ten zuiden Franekereind 8 1714 245 222v
PESMA, DIEUWKE Dieuwe Pesma verkoper Zoutsloot 13 1787 262 226v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstra naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstra naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
SJOERDS, DIEUWKE Dieuwer Sioerdts Zoutsloot NZ 1635 233 163v
, Dieuwercke Dominicy Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuwerke Cornelis Grote Bredeplaats 17achter 1685 242 79r
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaarden Noorderhaven 22 1700 244 83r
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaarden ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaerden koper door niaar huis, hof en pakhuis Noordijs 15 1700 244 64v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaerden koper door niaar huis, hof en pakhuis Noordijs 15 1700 244 64v
BAARS, DIEUWKE HIDDES Dieuwerke Hiddes Baers verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwerke Jacobs koper dwarshuis Scheerstraat 1645 235 161v
HENDRIKS, DIEUWKE Dieuwertje Hendricx naastligger ten oosten onbekend 1663 238 189r
ADEMA, DIEUWKE Dieuwke Adema verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Fabrieksstraat WZ 1777 259 43v
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Hofstraat 41 1783 261 17r
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Lanen 33 1784 261 186r
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Lanen 21 1785 261 310r
WASSENAAR, DIEUWKE Dieuwke R. Wassenaar Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
WASSENAAR, DIEUWKE Dieuwke R. Wassenaar Grote Bredeplaats 35 1805 267 173r
AGES, DIEUWKE Dieuwke Ages naastligger ten westen Hofstraat 21 1679 241 58v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts Noordergrachtswal 1793 264 142r
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper huis Nieuwstraat 34 1809 268 188v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts huurder Nieuwstraat 34 1809 268 188v
ANDELES, DIEUWKE Dieuwke Andeles Nieuwstraat 32 1788 262 265r
ANDRIES, DIEUWKE Dieuwke Andries Lanen 44achter 1702 244 139v
ANDRIES, DIEUWKE Dieuwke Andries van der Brugh verkoper Schritsen 35 1724 246 192r
ANTONIUS, DIEUWKE Dieuwke Antonis , c.m. eigenaar en huurder (p.j.) Hoogstraat 33west 1764 256 70r
ANTONIUS, DIEUWKE Dieuwke Antonis verkoper Hoogstraat 33west 1764 256 70r
BINKES, DIEUWKE weduwe Dieuwke Bentes verkoper Zoutsloot NZ 1721 246 119r
KLASES, DIEUWKE de woning gekocht door Dieuwke Clases naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1713 245 186r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuwke Cornelis Droogstraat 22 1753 253 70r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks Kleine Bredeplaats 15 1786 262 111r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks Schritsen 58 1788 263 8r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks Schritsen ZZ 1788 263 8r
DOUWES, DIEUWKE Dieuwke Douwes huurder boven (p.w.) Herenwaltje 17 1791 263 364r
FOLKERTS, DIEUWKE Dieuwke Folkerts Bildtstraat 24 1791 263 325v
WYBENGA, DIEUWKE GERRITS Dieuwke Gerrits Wybenga verkoper Noorderhaven 87 1789 263 67r
WYBENGA, DIEUWKE GERRITS Dieuwke Gerryts Wiebinga Noorderhaven 85 1780 259 284v
WYBENGA, DIEUWKE GERRITS Dieuwke Gerryts Wiebinga naastligger ten zuiden Noorderhaven 85 1780 259 284v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwke Jacobus Gardenierstraat 6 1779 259 179v
GREIDANUS, DIEUWKE JAKOBS Dieuwke Jacobus Greidanus Rozengracht 27 1792 264 21v
JANS, DIEUWKE Dieuwke Jans Zoutsloot 78 1771 257 200v
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes Bildtstraat 2 1747 251 175v
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes verkoper Jekelsteeg 2 1809 268 248r
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes verkoper Schritsen 19 1809 268 249v
JOOSTES, DIEUWKE Dieuwke Joosten Schritsen 62 1730 247 342r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Karremanstraat 1742 250 269r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1754 253 180r
MELLES, DIEUWKE Dieuwke Melles naastligger ten westen Scheerstraat 7 1781 260 25v
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuwke Mevis verkoper Bildtpoort (gebied) 1696 243 252v
NUTTERTS, DIEUWKE Dieuwke Nuttes koper huis Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
OKKES, DIEUWKE Dieuwke Okkes Romastraat 29 1780 259 286r
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1764 256 37v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1767 256 246r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS wijlen Dieuwke Pieters Galama Karremanstraat 10 1774 258 161v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 2 1771 257 208v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 4 1771 257 208v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1718 246 20v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstra naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1718 246 20v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Bildtstraat 1725 246 233r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Piters Hoogstra koper grondpacht 01-10-00 CG Heiligeweg 60 1679 241 60r
PIETERS, DIEUWKE meerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters koper huis Voorstraat 2 1758 254 147v
PIETERS, DIEUWKE meerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters koper huis Droogstraat ZZ 1758 254 147v
PIETERS, DIEUWKE meerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters koper huis Liemendijk 2 1758 254 147v
PIETERS, DIEUWE Dieuwke Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1765 256 107r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijster winkelier aanhandelaar huis Karremanstraat 10 1759 254 230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijster winkelier verwandelaar Voorstraat 2 1759 254 230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS wijlen Dieuwke Pyters Galema, bejaarde vrijster Wortelstraat ZZ 1774 258 141v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pyters Hooghstra naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1689 242 288v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS de erven van Dieuwke Pyters Hoogstra verkoper William Boothstraat 3 1728 247 104r
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pytters naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1768 257 49v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS bejaarde ongehuwde dochter Dieuwke Pytters Galama koper 1/8 huis Lanen 15 1752 252 192v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pytters Hoogstra eigenaar van 1/2 Rozengracht NZ 1692 243 2v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pytters Hoogstra verkoper Rozengracht NZ 1692 243 3r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaar verkoper van 3/8 en 1/40 Noorderhaven 41 1787 262 159r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuwke Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen NZ 1796 264 318v
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuwke Sioerds Bierma Tiepelsteeg 1739 250 63r
SJOERDS, DIEUWKE Dieuwke Sjoerds verkoper van 1/8 Zoutsloot 1 1728 247 95v
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tiebbes wolnaaister verkoper Karremanstraat 11 1749 252 30v
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tjebbes verkoper Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuwke Tjeerdts naastligger ten oosten Gardenierstraat 1670 240 4v
JAKOBS, Diewer ? Jacobs verkoper (Zitting 11 maart 1616 op de secretarie) Rommelhaven 1616 230 21v
GRETTINGA, DIENA Dina Grettinga verkoper van 1/8 Noordijs 4 1693 243 54r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekooper Noorderhaven 79 1763 255 238r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekooper Noorderhaven 81 1763 255 238r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekooper Droogstraat NZ 1763 255 238r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekooper Noorderhaven 83 1763 255 238r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoper Noorderhaven 79 1785 261 311v
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoper Noorderhaven 81 1785 261 311v
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoper Bildtstraat 24 1785 261 311v
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoper Noorderhaven 83 1785 261 311v
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoper Droogstraat NZ 1785 261 311v
ABES, DIENA wijlen Dina Abbes Noordijs 4 1693 243 54r
ALBERTS, DIENA Dina Alberts Heiligeweg 22 1748 251 229v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo Heiligeweg 22 1752 253 30v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo Zoutsloot 48 1754 253 147v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo verkoper Zoutsloot 48 1772 258 54v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoper verkoper Zoutsloot ZZ 1728 247 80r
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoper verkoper Zoutsloot 1 1728 247 81v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoper Zoutsloot 48 1728 247 82v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoper verkoper van 1/3 Zoutsloot NZ 1729 247 293v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoper verkoper van 1/3 Zoutsloot NZ 1729 247 294r
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoper verkoper van 1/2 Zoutsloot 1732 248 77r
ANTONIUS, DIENA Dina Anthonys verkoper van 1/2 Hoogstraat 10 1753 253 41r
MICHIELS, DIENA Dina Michiels huurder achterste woning (p.w.) Grote Ossenmarkt 23 1799 265 202r
TJEBBES, DIENA de huisinge van Dina Tibbes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
TJEBBES, DIENA Dina Tiebbes verkoper Voorstraat 56west 1699 244 9v
TJEBBES, DIENA Dina Tiebbes naastligger ten westen Noorderhaven 97 1713 245 195v
TJEBBES, DIENA Dina Tiebbes verkoper Lanen 83 1716 245 264r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tiebbes Dreier verkoper Sint Christoffelsteeg 4 1713 245 196v
DREYER, DIENA TJEBBES de erven van Dina Tiebbes Dreier naastligger ten oosten Noorderhaven 37 1717 245 281r
DREYER, DIENA TJEBBES de erven van Dina Tiebbes Dreier verkoper Noorderhaven 37 1717 245 281r
DREYER, DIENA TJEBBES de kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1717 245 294v
DREYER, DIENA TJEBBES de kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1717 245 294v
DREYER, DIENA TJEBBES de kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier verkoper Droogstraat ZZ 1717 245 294v
TJEBBES, DIENA de erven van Dina Tiebbes Drejer naastligger ten westen Noorderhaven 95 1717 245 281v
TJEBBES, DIENA de erven van Dina Tiebbes Drejer naastligger ten noorden Noorderhaven 95 1717 245 281v
TJEBBES, DIENA de erven van Dina Tiebbes Drejer verkoper Noorderhaven 95 1717 245 281v
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes Simon Stijlstraat 6 1670 240 22ar
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes Simon Stijlstraat 6 1670 240 22ar
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes verkoper van 1/2 Noorderhaven 91 1693 243 31v
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes , c.s. verkoper Droogstraat 1693 243 32r
TJEBBES, DIENA huis op de Lanen van weduwe Dina Tjebbes naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 5 1702 244 188r
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes verkoper Sint Christoffelsteeg 5 1702 244 188r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer koper Voorstraat 47 1687 242 208v
DREYER, DIENA TJEBBES paardestal en huis van Dina Tjebbes Dreyer naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer verkoper van 1/8 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
SIEMENS, Dincke Symons verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
SIEMENS, Dincke Symons verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
SIEMENS, Dincke Symons aanhandelaar 4/7 van 2 pondemaat land (p.j.) Midlumerlaan 1660 238 55v
SIEMENS, Dincke Symons aanhandelaar 1/4 stuk land op Terschelling (p.j.) 1660 238 55v
PIETERS, Dinge Pieters , burgerse Bildtstraat 13 1630 232 125v
HENDRIKS, DINGENA Dingen Hendricks Grote Kerkstraat 1630 232 127v
HENDRIKS, DINGENA wijlen Dingen Hendriks Heiligeweg 34 1637 234 29v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Pieters verkoper Rozengracht 1625 231 57v
, DIONISIUS dr. Dionisius naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1646 235 201v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 1 1644 235 142r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus koper huis en lege plaats erachter met een tuin en vrje uitgang naar de Dirck Lieuwess Voorstraat 10 1644 235 151v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus koper kamer of loods Voorstraat 10 1645 235 190v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus naastligger ten noorden Voorstraat 10 1645 235 190v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus, c.u. koper loods (plus 1 franse kroon) Voorstraat 10 1645 235 191r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus koper kamer Drie Roemerssteeg 1 1646 235 229r
, DIONISIUS Dionisius Pontanus* verkoper (zie AF: huwelijk Dionisius Pontanus met Aelcke Jans van Hemert) Voorstraat 10 1645 235 190r
PONTANUS, DIONISIUS Dionysius Pontanus, burger c.u. koper kamer Both Apothekerstraat 1646 235 223v
, DJURRE timmerman Diorre Schoolsteeg 1637 234 27v
TIMMERMANS, DJURRE Diorre Timmermans naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1631 232 177v
, DIRK Dirck metselaar naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1630 232 116v
, DIRK Dirck smid huurder/bewoner Zuiderhaven 1630 232 139r
, DIRK de erven van Dirck metselaar naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1635 233 170v
, DIRK Dirck rogdrager naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1643 235 71r
, DIRK Dirck houtzager naastligger ten westen Achterstraat 1644 235 121v
, DIRK Dirck metselaar naastligger ten westen Karremanstraat 1646 235 211v
, DIRK Dirck metselaar naastligger ten westen onbekend 1646 235 214v
, DIRK Dirck kleermaker huurder Kleine Kerkstraat 1646 235 220r
, DIRK Dirck kistmaker (p.j.) onbekend 1649 236 90v
, DIRK Dirck schipper op Leeuwarden naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1658 237 171r
AARSEN, DIRK Dirck van Aersen protesteerder Zuiderstraat OZ 1614 229 223v
BAKKER, DIRK Dirck Bakker naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1682 241 202v
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsman naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1641 234 132v
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsman, c.u. verkoper Karremanstraat 1644 235 115r
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsman naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1657 237 108v
ENGELSMAN, DIRK de loods van de weduwe van Dirck Engelsman naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1663 238 171v
ENGELSMAN, DIRK de weduwe van Dirck Engelsman naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
, DIRK Dirck Feytema Noorderhaven 1671 240 47r
, DIRK Dirck Feytema Noorderhaven 108 1671 240 47v
, DIRK Dirck Feytema Noorderhaven NZ 1671 240 48r
, DIRK Dirck Feytema ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
VISSER, DIRK gemeensman Dirck Fisscher naastligger ten westen Rozengracht 16 1668 239 138r
VISSER, DIRK gemeensman Dirck Fisscher naastligger ten oosten Rozengracht 12 1668 239 24ra
VONCK VAN LIENDEN, DIRK Jhr. Dirck Fonck van Linden koper huis, hof en een kamer daarachter Zuiderhaven ZZ 1658 237 172r
FORMHOLT, DIRK Dirck Formholt verkoper Voorstraat 57 1695 243 144v
, DIRK Dirck Formhout, c.u. verkoper Lanen 82 1715 245 239r
, DIRK Dirck Formhout, c.u. verkoper Zuiderstraat 10 1719 246 37v
, DIRK de Proclamantskamer naast Dirck Halvelanst naastligger ten oosten Weverstraat 1650 236 136v
HAMER, DIRK Dirck Hamer naastligger ten oosten Nieuwstraat 1653 236 239r
HAMER, DIRK Dirck Hamer naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ 1654 236 277v
, DIRK de erven van Dirck IJsenbeeck naastligger ten zuiden Heiligeweg NZ 1693 243 71r
YNTEMA, DIRK Dirck Inthema verpachter grond Franekereind 30 1640 234 111v
KIEWIET, DIRK Burgemeester Dirck Kievit eigenaars andere helft zoutmolen en huis ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
KIEWIET, DIRK burgemeester Dirck Kyvyt naastligger ten oosten Zuiderhaven 73west 1678 241 5r
LONGERHOUW, DIRK Dirck Longerhou naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1647 235 246r
, DIRK Dirck Mock, c.s. naastligger ten oosten Lanen 48 1696 243 209r
PALUDANUS, DIRK Dirck Paludanus naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ 1681 241 32va
SCHEERHAGEN, DIRK Dirck Scheerhagen verkoper Brouwersstraat 14 1743 250 300r
SCHIERE, DIRK Dirck Schiere naastligger ten noorden Hoogstraat 39 1668 239 136v
SCHIERE, DIRK Dirck Schiere naastligger ten noorden Lombardstraat 1668 239 166v
SCHIERE, DIRK het huis van Dirck Schiere timmerman naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1673 240 114r
SCHIERE, DIRK het huis van Dirck Schiere mr. timmerman naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1675 240 189r
, DIRK Dirck Siccx?, c.u. verkoper Bildtstraat WZ 1658 237 161v
, DIRK Dirck Sichx naastligger ten zuiden Voorstraat 78 1681 241 155r
, DIRK Dirck Six mr. kuiper te Franeker Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
, DIRK Dirck Six mr. kuiper Grote Kerkstraat 19 1695 243 146r
SMID, DIRK Dirck Smid naastligger ten noorden Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
STANSIUS, DIRK Dirck Stansius equipagemeester bij de Admiraliteit koper huis en hof met een belvédère boven het huis ten zuiden Zuiderhaven 18 1692 243 4v
STANSIUS, DIRK Dirck Stansius equipagemeester bij de Admiraliteit koper woning Zuiderhaven 18 1692 243 9r
STANSIUS, DIRK de hof van Dirck Stansius naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1692 243 9r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansius equipagemeester koper woning of kamer Spijkerboor (gebied) ZZ 1695 243 139r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansius equipagemeester naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1695 243 139r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansius equipagemeester naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) ZZ 1695 243 139r
STOK, DIRK Dirck Stock naastligger ten noorden 1695 243 133r
STOK, DIRK Dirck Stok, c.u. koper kamer Kromme Elleboogsteeg 1669 239 211v
STOK, DIRK Dirck Stok, c.u. naastligger Kromme Elleboogsteeg 1669 239 211v
SIDERIUS, DIRK de weduwe en de erven van gemeensman Dirck Syderius naastligger ten noorden Hofstraat 17 1733 248 265r
, DIRK Dirck Taner huurder 1 kamer Zuiderhaven 18 1692 243 23v
VISKER, DIRK Dirck Visker verkoper Rozenstraat WZ 1660 238 21r
VISKER, DIRK de andere kamer van Dirck Visker naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1660 238 31v
VISKER, DIRK Dirck Visker verkoper Rozenstraat WZ 1660 238 31v
, DIRK luitenant Dirck Vonck van Linden, c.u. militair naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
, DIRK luitenant Dirck Vonck van Linden militair verkoper Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
, DIRK jhr. Dirck Vonck van Linden, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1663 238 199r
, DIRK Dirck Vormholt verkoper Noorderhaven 104 1695 243 134r
, DIRK Dirck Ysenbeek Schritsen 14 1676 240 244v
ABES, DIRK Dirck Abbes koper huis Franekerpoort (gebied) 1636 234 9v
ABES, DIRK de potterij van Dirck Abbes naastligger ten zuiden onbekend 1648 236 12r
ABES, DIRK Dirck Abbes verkoper Nieuwstraat WZ 1653 236 230r
ABES, DIRK Dirck Abbes , burger c.s. koper kamer met loods Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
ABES, DIRK Dirck Abbes , burger koper huis Franekerpoort (gebied) 1659 237 213r
ABES, DIRK Dirck Abbes Poptie, burger koper kamer Franekereind ZZ 1660 238 35r
EEBES, DIRK Dirck Aebes pottebakker naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1637 234 33r
ARENDS, DIRK Dirck Aenes turfdrager koper Franekerpoort (gebied) 1688 242 249v
ARJENS, DIRK Dirck Aeriaens , burger brouwer koper huis, ledige plaats en kamer (uitgebreide beschrijving van bezwaring met servituut volgens brief van 19 juli 1) Voorstraat 60 het Groene Claverblad 1637 234 36r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriaens , burger koper huis, brouwerij en mouterij, met houtstek ten westen en koeschuur daarachter; st Noorderhaven 37 1638 234 54r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriens , c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 60 1638 234 60r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriens verkoper Voorstraat 60 1638 234 60r
ARJENS, DIRK Dirck Aerjans , burger brouwer koper kamer Sint Christoffelsteeg 3 1637 234 29r
ALBERTS, DIRK Dirck Alberdts koper greidland 9 pm 11 einsen 3 roeden 4 voeten 1633 233 101r
ALLERTS, DIRK Dirck Allerts , burger verkoper Droogstraat 1651 236 149r
ANDRIES, DIRK Dirck Andries koper kamer onbekend 1644 235 115v
ANDRIES, DIRK Dirck Andries naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1687 242 180v
ANDRIES, DIRK Dirck Andryes mr. metselaar Zuiderhaven ZZ 1697 243 307r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaans , burger c.u. koper vijver en hovinge met bomen, plantagie en pri?eltje Achterstraat NZ 1642 235 14r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaans , burger c.u. koper lege plaats en huisstede gelegen ten zuiden van de onlangs verkochte vijver en h Achterstraat NZ 1642 235 14r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens , burger brouwer koper grondpacht 2-00-00 CG ((voor de twee in deze akte verkochte grondpachten) Voorstraat 60 1637 234 38r
ARJENS, DIRK grondpacht uit het huis nu van de koper Dirck Ariaens , c.u. brouwer Voorstraat 60 1637 234 38r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens , burger brouwer koper grondpacht 0-18-00 CG ((voor de twee in deze akte verkochte grondpachten) Lanen 83 1637 234 38r
ARJENS, DIRK de verkoper Dirck Ariaens , c.u. brouwer naastligger ten zuiden Voorstraat 60 1638 234 58r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens , burger brouwer verkoper Voorstraat 60 1638 234 58r
ARJENS, DIRK de hof van de verkopers Dirck Ariaens , c.u. naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1641 234 141r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens , c.u. verkoper Kerkpad WZ 1641 234 141r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1642 234 166v
ARJENS, DIRK de vijver van Dirck Ariaens , burger naastligger ten noorden Herenwaltje 1648 236 33r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens , burger brouwer verkoper Herenwaltje 1648 236 33r
ARJENS, DIRK wijlen Dirck Arians Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
ARJENS, DIRK eerder eigendom van wijlen Dirck Arians Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 247r
ARJENS, DIRK Dirck Arians naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1648 236 10r
ARJENS, DIRK Dirck Arians naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1648 236 10r
ARJENS, DIRK het hof van Dirck Arians naastligger ten westen Kerkpad WZ 1648 236 39r
ARJENS, DIRK de kamer van Dirck Arians naastligger ten zuiden Romastraat 1648 236 45r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens , burger verkoper Noordees (gebied) 1615 229 248v
ARJENS, DIRK het huis van wijlen Dirck Ariens naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 256r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens Noorderhaven ZZ 1630 232 163v
ARJENS, DIRK Dirck Ariens , burger c.u. brouwer koper lege plaats strekkende zuidwaarts tot aan de straat Zoutsloot 105 1643 235 59r
ARJENS, DIRK de lege plaats van Dirck Ariens , burger c.u. brouwer naastligger ten westen Zoutsloot 105 1643 235 59r
ARJENS, DIRK de vijver van Dirck Ariens , burger c.u. brouwer naastligger ten noorden Zoutsloot 105 1643 235 59r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens brouwer naastligger ten westen Noorderhaven 19 1644 235 151r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten noorden onbekend 1645 235 185r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens , c.u. verkoper onbekend 1645 235 185r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten westen onbekend 1647 235 268v
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten noorden onbekend 1647 235 268v
ARJENS, DIRK Dirck Ariens , burger brouwer verkoper Lanen 83 1650 236 144r
ARJENS, DIRK het huis van Dirck Ariens , burger brouwer naastligger ten zuiden Lanen 83 1650 236 144r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens , burger brouwer verkoper Lanen 83 1650 236 144r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1652 236 193v
ARJENS, DIRK het huis genaamd de Morgenstar van de erven van Dirck Ariens naastligger ten oosten Lanen 83 de Morgenstar 1660 238 17v
ARJENS, DIRK de vijver van Dirck Arjens naastligger Achterstraat 1644 235 120r
ARJENS, DIRK Dirck Arjens verkoper Romastraat ZZ 1651 236 160v
ARJENS, DIRK Dirck Arriens , c.soc. brouwer verkoper Hofstraat NZ 1633 233 109r
ARJENS, DIRK Dirck Aryans , burger brouwer koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1634 233 133v
ARJENS, DIRK Dirck Aryans , burger brouwer koper 1/2 huis Kerkpoortstraat 1634 233 143v
ARJENS, DIRK Dirck Aryens naastligger ten zuiden Voorstraat 60 1635 233 160r
AUKES, DIRK Dirck Auckes kistmaker naastligger ten westen Lanen 38 1667 239 91r
AUKES, DIRK Dirck Auckes kistmaker naastligger ten westen Lanen 38 1668 239 153v
AUKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirck Auckes kistmaker naastligger ten oosten Lanen ZZ 1682 241 219v
BERENDS, DIRK Dirck Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 48 1721 246 100v
BOKKES, DIRK Dirck Bockes , c.u. huurder kamer (p.j.) Voorstraat 87 1694 243 73r
BOUWES, DIRK Dirck Bouuens koper woning Brouwersstraat 5 1660 238 69r
BOUWES, DIRK Dirck Bouuens , c.u. naastligger ten westen Brouwersstraat 5 1660 238 69r
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens , burger mr. kaarsmaker koper huis met een tuintje erachter onbekend 1667 239 69v
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 kamer Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 huis met een tuintje erachter Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
BOUWES, DIRK de kamer van gemeensman Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
BOUWES, DIRK wijlen Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
BOUWES, DIRK Vroedsman Dirck Bouwens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
BOUWES, DIRK Dirck Buwes schout bij nacht naastligger ten noorden Brouwersstraat 7 1668 239 154v
, DIRK Dirck Christaens , c.u. mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot NZ 1673 240 129r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , burger koper Zoutsloot 1667 239 99ar
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper Brouwersstraat WZ 1668 239 147v
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens verpachter grond Brouwersstraat WZ 1668 239 163r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper Brouwersstraat WZ 1668 239 163r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper onbekend 1673 240 120r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens mr. schoenmaker verkoper Brouwersstraat WZ 1674 240 153r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. mr. schoenmaker verkoper Rapenburg 1675 240 195r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens naastligger ten noorden Brouwersstraat 21 1682 241 199v
CHRISTIAANS, DIRK huis genaamd het Gulden Rath Dirck Christiaens schoenmaker naastligger ten westen Both Apothekerstraat WZ het Gouden Rad 1681 241 32va
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
KLASES, DIRK de erven van Dirck Claes verpachter grond Heiligeweg 1640 234 114v
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar koper achterste kamer Franekereind 1614 229 200v
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) NZ 1615 229 246v
KLASES, DIRK Dirck Claesen , c.u. koper huis, loods en plaats onbekend 1641 234 133r
KLASES, DIRK het huis van de weduwe van Dirck Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 30 1675 240 191r
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claesen Rommelhaven 26 1675 240 19va
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claesen Hoogstraat 28 1675 240 19va
KLASES, DIRK Dirck Claeses , burger koper huis, plaats en hovinge strekkende van voren het diept af tot benaast achter aan Voorstraat ZZ 1625 231 62v
KLASES, DIRK Dirck Claeses , c.u. koper van 1/2 onbekend 1659 237 214r
KLASES, DIRK de erven van Dirck Claesis verpachter grond ((staat: 1-00-00 GG)) Heiligeweg ZZ 1633 233 105v
KLASES, DIRK Dirck Claessen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ 1634 233 133v
KLASES, DIRK Dirck Claessen 1644 235 111v
KLASES, DIRK Dirck Claessen , burger c.u. koopman koper kamer Sint Christoffelsteeg 1646 235 233r
KLASES, DIRK mouterij van koper Dirck Claessen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 1646 235 233r
KLASES, DIRK het huis van Dirck Claessen naastligger ten westen Hoogstraat 30 1677 240 259v
KLASES, DIRK Dirck Claessen , burger mr. blauwverver koper huis Rommelhaven 28 de Spitsbergen 1695 243 128v
KLASES, DIRK de hof van Dirck Claessens naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1633 233 107v
KLASES, DIRK Dirck Claesses , c.u. koper herehuis Rommelhaven ZZ de Zwarte Raven 1652 236 211r
KLASES, DIRK Dirck Clasen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 1657 237 125v
KLASES, DIRK Dirck Clasen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 1657 237 125v
KLASES, DIRK Dirck Clasen Gardenierstraat 1662 238 143v
KLASES, DIRK Dirck Clases Huyck huurder Lanen 26 1659 237 186v
KORNELIS, DIRK wijlen Dirck Cornelis Bildtstraat 13 1633 233 127r
KORNELIS, DIRK het houtstek van Dirck Cornelis naastligger ten oosten Noorderhaven 2 1642 235 16v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , burger bakker koper huis en houtstek Noorderhaven 4 1642 235 30r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis Lanen ZZ 1643 235 85v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.u. koper kamer Zoutsloot 21 1650 236 104r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.u. mr. gaasmaker Zoutsloot 61 1676 240 226r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis glasmaker koper huis Hoogstraat 31 1683 241 259v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis eigenaar van 1/2 Brouwersstraat 16 1683 241 272v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis glasmaker naastligger ten westen Hoogstraat 19 1682 241 54va
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.s. koopman verkoper Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
KORNELIS, DIRK tuintje van Dirck Cornelis naastligger ten westen onbekend 1718 246 10r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis Mock, burger mr. glasmaker koper van 1/2 huis Lanen 50 1694 243 118r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks zakkendrager huurder/bewoner Schoolsteeg OZ 1629 232 108v
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks bezemmaker Herenknechtenkamerstraat 19 1629 232 121r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks kistmaker koper huis Liemendijk 1634 233 145r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Schritsen 1 1636 233 178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Schritsen 1 1636 233 178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Schritsen 1 1636 233 178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1681 241 43ra
GROOT, DIRK DIRKS Dirck Dircks de Groot, burger kistmaker koper huis met de ledige plaats daar achter Voorstraat 68 1637 234 41r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 1636 234 4r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen kistmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat WZ 1644 235 107r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen , burger verkoper Rapenburg 1648 236 46r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen wever naastligger ten westen Rapenburg 1650 236 114v
DIRKS, DIRK de kamer van Dirck Dircksen naastligger ten noorden 1671 240 58v
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen mr. bakker koper huis Noorderhaven 12 1688 242 252r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen mr. bakker huurder (p.j.) Noorderhaven 12 1688 242 252r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1721 246 96v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , burger koper 1/6 huis Voorstraat ZZ 1631 232 183v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx verkoper / wandelaar Voorstraat ZZ 1631 232 184v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx koper / wandelaar kamer Voorstraat ZZ 1631 232 184v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , c.u. koper huis Brouwersstraat 27 1644 235 113v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1645 235 182v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx naastligger ten oosten Karremanstraat 1649 236 80r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Achterstraat 1650 236 107v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , c.u. Karremanstraat 1650 236 123r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , burger c.u. koper huis Grote Kerkstraat 17 1651 236 166v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kistmaker koper huis Karremanstraat WZ 1634 233 134r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten westen Weverstraat 1644 235 138r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx mr. kuiper koper kamer Gardenierstraat 1658 237 141v
DIRKS, DIRK de erven van Dirck Dircx kistmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1658 237 155v
DIRKS, DIRK het huis genaamd het Spinwiel van Dirck Dircx naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19 het Spinnewiel 1658 237 169r
DIRKS, DIRK de erven van Dirck Dircx naastligger ten noorden Lanen 89 1660 238 65v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
DIRKS, DIRK het huis van Dirck Dircx grondpacht 00-12-00 CG 1681 241 41va2
GROOT, DIRK DIRKS de erven van Dirck Dircx de Groot verkoper Voorstraat 68 1658 237 145v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx Mock naastligger ten oosten Hondenstraat 1 1657 237 121v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen verkoper Brouwersstraat 27 1646 235 205v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen , c.u. koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1661 238 114v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen sergant en mr. kuiper naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1683 241 241r
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen Mock naastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
STORK, DIRK DIRKS Dirck Dircxen Stork, burger sergeant koper huis Kerkpoortstraat 9 1682 241 182v
STOK, DIRK DIRKS Dirck Dirksen Stock naastligger ten noorden OZ 1694 243 98r
DIRKS, DIRK Dirck Dirx kistmaker naastligger ten oosten Voorstraat 66 1638 234 71r
DIRKS, DIRK Dirck Dirx , c.u. kistmaker koper door niaar huis en hof met bomen en planten Achterstraat 1644 235 121v
DIRKS, DIRK Dirck Dirx Voorstraat 95 1645 235 167v
DIRKS, DIRK Dirck Dirx verkoper Gardenierstraat 1671 240 44v
DIRKS, DIRK Dirck Dirx naastligger ten oosten Noorderhaven 10achter 1723 246 153v
DIRKS, DIRK het huis waar de Verloren Arbeit uitgehangen heeft van Dirck Dirx Six naastligger ten westen Hofstraat 1 de Verloren Arbeit 1644 235 149v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen , burger gleibakker koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen , burger naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen Schritsen 11 1720 246 60r
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen Mock naastligger ten westen Noorderhaven 52 1662 238 148v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxes mr. kuiper koper kamer onbekend 1667 239 93v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxes naastligger ten westen onbekend 1667 239 93v
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes scheepstimmerman koper huis Zuiderhaven 18 de Spijkerboor 1686 242 122v
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes assistent bij de Admiraliteit koper huis Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
FOLPERDA, DIRK DOEKES Dirck Doeckes Folperda Brouwersstraat 14 1743 250 300r
DOEDES, DIRK Dirck Doedes , burger timmerman naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1687 242 198v
DOEDES, DIRK Dirck Doedes , burger timmerman verkoper noordoost van Harlingen 1687 242 198v
DOUWES, DIRK Dirck Douwes , burger mr. kuiper koper huis en schuur en een plaats tussen beide Hoogstraat 21 1650 236 131r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes , burger schipper koper huis, hovinge, plaats en loods Noorderhaven NZ 1651 236 163r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes verkoper Rommelhaven 24b 1652 236 218r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1653 236 231r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes kuiper naastligger ten westen Hoogstraat 23 1658 237 173av
DOUWES, DIRK Dirck Douwes , c.u. houtmolenaar verkoper Hoogstraat 21achter 1665 239 22r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes verkoper Hoogstraat 21 1667 239 112r
DOUWES, DIRK de erven van Dirck Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1667 239 117v
DOUWES, DIRK Dirck Douwes verkoper van 1/4 Hoogstraat 1668 239 130v
DOUWES, DIRK de erven van Dirck Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1675 240 201v
EILERTS, DIRK wijlen Dirck Ellerts Franekereind 26 1715 245 246r
FEKKES, DIRK Dirck Feckes houtstapelaar en koopman huis (p.j.) Kerkpad WZ 1733 248 249v
FEKKES, DIRK de kopers Dirck Feckes , c.u. houtstapelaar en koopman naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1733 248 249v
FEKKES, DIRK de kopers Dirck Feckes , c.u. houtstapelaar en koopman naastligger ten westen Kerkpad WZ 1733 248 249v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 1 1698 243 391v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes , c.s. koopman Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes koopman verkoper Rozengracht 10 1720 246 66v
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckers koper huis William Boothstraat 39 1687 242 166r
FOLKERTS, DIRK Dirck Folkerts ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , burger koper dwarskamer met tuin en loods met daarachter een ledige plaats Lanen 1630 232 162r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u. naastligger ten oosten Lanen 1630 232 162r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , burger brouwer koper woning Liemendijk NZ 1654 236 269v
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u. brouwer koper 2 kamers aan elkaar staand Hofstraat 16 1654 236 270v
FRANSES, DIRK Dirck Fransen Fisker fisker (visser)? verkoper Liemendijk NZ 1660 238 20v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Fisscher, c.u. verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1660 238 46v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher verkoper Rommelhaven 22 1667 239 118v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u. verpachter grond Zuiderhaven ZZ 1668 239 158v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u. naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1668 239 158v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1668 239 158v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Vischer naastligger ten oosten Liemendijk 1660 238 26r
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Visscher, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 1659 237 206v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Visscher verkoper Rozengracht 14 1670 240 22r
FRANSES, DIRK de erven van Dirck Franses naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1635 233 167r
FRANSES, DIRK de erven van Dirck Franssen naastligger ten oosten Schritsen 1643 235 88v
GERBENS, DIRK het perk van Dirck Gerbens naastligger ten westen Rozengracht 22 1660 238 55r
GERBENS, DIRK het perk van Dirck Gerbens naastligger ten westen Rozengracht 22 1672 240 90r
GERRITS, DIRK Dirck Gerrits , c.u. koper huis Schritsen ZZ 1647 235 250v
GERRITS, DIRK Dirck Gerrits Noorderhaven 97 1697 243 271v
GERRITS, DIRK burgermr. Dirck Gerryts verpachter grond Lanen 45 1625 231 49r
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts verkoper Brouwersstraat 25 1641 234 160v
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts , c.u. koper kamer Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts , burger Noordijs 8 1677 240 248r
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts Kleine Bredeplaats 6 1683 241 256r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders) onbekend 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders) onbekend 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders) onbekend 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders) onbekend 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders) onbekend 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders) onbekend 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders) Schritsen 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders) Grote Kerkstraat 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders) Droogstraat 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers verkoper (akte: voor hem en voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders) Vioolsteeg 1624 231 28r1
HANSES, DIRK Dirck Hansen , c.u. houtzager koper kamer, loods en plaats onbekend 1646 235 214v
HANSES, DIRK de erven van Dirck Hansen naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1651 236 169v
HARMENS, DIRK Dirck Harmens Halvelanst, c.u. koper kamer Weverstraat 1650 236 137v
HERES, DIRK Dirck Heeres naastligger ten noorden Gardenierstraat 1615 229 242v
HERES, DIRK Dirck Heeres , c.soc. mr. kistmaker huurder Kleine Bredeplaats 11 1676 240 226v
HENDRIKS, DIRK de erfgenamen van de oude burgermr. Dirck Hendricks naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1624 231 17r
HENDRIKS, DIRK de erven van burgemeester Dirck Hendricks , m naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1639 234 76v
HENDRIKS, DIRK de weduwe van Dirck Hendricks moutmaker naastligger ten westen Voorstraat 32 1654 236 272v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1689 242 276v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrickx van Swoll verkoper Gardenierstraat 1634 233 151r
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricx naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1642 235 36v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricx naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1642 235 36v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendriks Conink, c.u. koper huis, plaats Grote Kerkstraat NZ 1636 234 16r
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrix naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg OZ 1681 241 148v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrix , c.s. verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1720 246 62r
KONING, DIRK HENDRIKS Dirck Hendrix Coninck, burger plateelbakker verkoper Grote Kerkstraat NZ 1640 234 111r
HENDRIKS, DIRK huis van wijlen Dirck Henricks naastligger ten westen Voorstraat 26 1636 234 5r
HESSELS, DIRK Dirck Hessels mr. schoenmaker koper 1/2 huis Zoutsloot 13 1667 239 109r
HESSELS, DIRK Dirck Hessels , c.u. mr. schoenmaker koper schoenmakersperk met hof Franekerpoort (gebied) 1667 239 120r
HESSELS, DIRK Dirck Hessels Droogstraat NZ 1672 240 11va
HESSELS, DIRK Gecommitteerden uit de gezamenlijke erven van wijlen Dirck Hessels mr. schoenmaker verkopers Voorstraat 101 1682 241 46va
HESSELS, DIRK gecommitteerden uit de gezamenlijke erven van wijlen Dirck Hessels mr. schoenmaker verkopers Zoutsloot NZ 1682 241 46va
HILLEBRANDS, DIRK de erven van de edele heer Dirck Hilbrandts naastligger ten westen Noorderhaven ZZ 1616 230 19r
HILLEBRANDS, DIRK de erfgenamen van de heer Dirck Hilbrants naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1625 231 39v
HILLEBRANDS, DIRK de erven van Dirck Hillebrants naastligger ten westen Voorstraat 45 1634 233 146r
HOMMES, DIRK Dirck Hommes naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 1635 233 177r
, DIRK Dirck Huegens , burger koopman koper woning Droogstraat ZZ 1719 246 42v
, DIRK de achter in- en uitgang van Dirck Huegens koopman naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1719 246 42v
, DIRK huis en tuintje van de koper Dirck Huegens koopman naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1719 246 42v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens , c.u. koper huis Vijver 3 1712 245 181v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens koopman koper huis Sint Odolphisteeg 4 1713 245 194r
HUIGS, DIRK Dirck Hugens naastligger ten zuiden Karremanstraat 18 1714 245 226v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens , c.u. verkoper Lanen 39 1715 245 233r
HUIGS, DIRK Dirck Hugens koopman naastligger ten noorden Karremanstraat 22 1715 245 233v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens verkoper Vijver 3 1718 246 20r
HUIGS, DIRK Dirck Hugens naastligger ten westen Voorstraat 37 1726 246 253r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens , c.u. naastligger ten noorden Vismarkt WZ 1719 246 48v
HUIGS, DIRK Dirck Huigens , c.u. verkoper Vismarkt WZ 1719 246 48v
HUIGS, DIRK Dirck Huigens koopman naastligger ten oosten Bildtstraat 25 1720 246 74r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens koopman naastligger ten zuiden Bildtstraat 25 1720 246 74r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens , c.u. koopman koper huis Noorderhaven 52 1720 246 75r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens naastligger ten westen Noorderhaven 92 1721 246 104v
HUIGS, DIRK Dirck Huigens verkoper Karremanstraat 20 1722 246 151r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens koper 1/2 huis (en 1 rijksdaalder) Voorstraat 81voor 1725 246 217r
HUIGS, DIRK het huis gekocht door Dirck Huigens , c.u. naastligger ten westen Noorderhaven 102 1725 246 219v
HUIGS, DIRK Dirck Huiges , c.u. koper van 1/2 huis Voorstraat 60 1711 245 149r
, DIRK Dirck Huygens koper huis Noorderhaven 100 1725 246 220r
, DIRK Dirck Huygens naastligger ten westen Voorstraat 5 1733 248 207r
, DIRK oud burgervaandrig Dirck Huygens , burger koopman koper huis, zuidelijkste gedeelte Rommelhaven 16 1734 248 301v
, DIRK de ingang van het pakhuis van Dirck Huygens naastligger ten westen Rommelhaven 16 1734 248 301v
, DIRK Dirck Huygens naastligger ten westen Voorstraat 5 1734 248 314r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , c.u. mr. ijzersmid koper huis met schuur, stal en grote vierkante plaats of hof Zuiderstraat ZZ Bolswaert 1668 239 174r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mr. ankersmid koper nieuwe smederij met de hof, planten en put daarachter Zuiderhaven 18 1674 240 167r
IJSBRANDS, DIRK het houtstek en hof van Dirck IJsbrandts mr. ankersmid naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1675 240 174v
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1676 240 241r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1681 241 143r
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrandts , c.s. naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1682 241 222v
IJSBRANDS, DIRK de weduwe en de erven van wijlen Dirck IJsbrandts ankersmid verkoper Zuiderpoort (gebied) 1683 241 235v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts smid gebruiker Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mr. ankersmid Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , burger tichelbaas en koopman koper huis Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1679 241 42r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1679 241 42r
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrants naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
IEPES, DIRK de weduwe van Dirck Ipes verkoper Voorstraat NZ 1625 231 47v
IEPES, DIRK Dirck Ipes , c.u. geniaarde koper Zoutsloot 1668 239 152v
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1674 240 147r
IJSBRANDS, DIRK het hof van Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1675 240 179v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobes , burger c.u. scheepstimmerman koper huis Romastraat ZZ 1661 238 110v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1659 237 193r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs koper 1/4 perk incl. 2 kuipen en de halve dobbe Zoutsloot 1 1659 237 211r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs , c.u. mr. schoenmaker koper 1/4 huis Franekereind 13 1659 237 216r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs mr. schoenmaker koper 3/4 huis Noordijs WZ 1661 238 97r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Romastraat ZZ 1664 238 225r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmaker naastligger ten westen Romastraat 1661 238 11ra
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs , burger mr. schoenmaker koper schoenmakersperk en gehele looierij met toebehoren en met hoekhuis en loods ten onbekend 1667 239 105r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Zoutsloot 1 1667 239 110v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker verkoper Droogstraat 1679 241 48r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs huurder Lanen 58 1681 241 142v
JAKOBS, DIRK als huurder Dirck Jacobs bakker Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs mr. bakker huurder Franekereind 16 1694 243 113v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs Heiligeweg 23 1717 245 285v
, DIRK bewoner Dirck Jacobs* bakker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1 1693 243 60r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacops mr. schoenmaker koper perk en gereedschappen Schritsen 54 1650 236 126r
JANS, DIRK Dirck Jans naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat NZ 1635 233 168v
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten oosten Herenwaltje 1630 232 142r
JANS, DIRK de hovinge van Dirck Jansen naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat OZ 1641 234 151r
JANS, DIRK Dirck Jansen houtzager koper kamer, loods en plaats Karremanstraat 1646 235 211v
JANS, DIRK de hovinge van Dirck Jansen sergeant naastligger ten westen Vijver 1649 236 78v
JANS, DIRK Dirck Jansen goudsmid naastligger ten oosten Schritsen 54 1660 238 16v
JANS, DIRK Dirck Jansen goudsmid naastligger ten oosten Schritsen ZZ 1659 238 2ra
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten zuiden 't Poortje 1667 239 18va
JANS, DIRK Dirck Jansen , c.u. mr. goudsmid verkoper Schritsen 44 1671 240 46v
JANS, DIRK burgervaandrig Dirck Jansen steenhouwer verkoper Schritsen NZ 1678 241 11v
JANS, DIRK Dirck Jansen mr. metselaar naastligger ten oosten Hofstraat 45 1682 241 189v
JANS, DIRK Dirck Jansen metselaar verkoper Hofstraat 47 1682 241 193v
JANS, DIRK Dirck Jansen mr. metselaar naastligger ten westen Lanen 9oost 1683 241 261v
JANS, DIRK huis genaamd de Drie Sackedragers Dirck Jansen mr. metselaar koper van 1/2 huis genaamd de Drie Sackedragers Sint Odolphisteeg 5 de Drie Zakkendragers 1683 241 267r
JANS, DIRK Dirck Jansen , cum fratre naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7 1684 242 19v
JANS, DIRK Dirck Jansen schipper (pot-) naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg OZ 1693 243 44v
JANS, DIRK Dirck Jansen , c.u. mr. smid koper huis Lanen 20 1710 245 137r
JANS, DIRK de hof van de weduwe en erven van Dirck Jansen haven cherger naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1713 245 194r
JANS, DIRK Dirck Jansen smid naastligger ten oosten Kroonsteeg 5 1714 245 224r
JANS, DIRK Dirck Jansen , c.u. mr. ijzersmid koper huis Lanen 36 1720 246 58v
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirck Jansen IJsenbeek koper ledige plaetse met al hetgene daarop gebout staet Grote Ossenmarkt 15 1670 240 1v
IJSENBEEK, DIRK JANS de erven van Dirck Jansen IJsenbeek naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 17 1694 243 80r
KLINKHAMER, DIRK JANS Dirck Jansen Klinkhamer verkoper van 1/4 Noorderhaven 64 1718 246 6v
ROORDA, DIRK JANS wijlen Dirck Jansen Roorda erflater Schritsen 2 1679 241 17va
ROORDA, DIRK JANS wijlen Dirck Jansen Roorda erflater Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
ROORDA, DIRK JANS wijlen Dirck Jansen Roorda erflater Vijverstraat 21 1679 241 17va
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schiere naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1661 238 102v
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schiere scheepstimmerman verkoper Achterstraat 83 1684 242 21v
SCHIERE, DIRK JANS Dirck Jansen Schiere naastligger ten noordoosten Zuiderstraat NZ 1685 242 61r
JANS, DIRK Dirck Jansen Tijhoff, c.u. verkoper Tiepelsteeg OZ 1719 246 45v
JANS, DIRK Dirck Jansen Tijhoft, c.u. koper huis Tiepelsteeg OZ 1716 245 270r
, DIRK Dirck Jansen* smid naastligger ten oosten Kroonsteeg 5 1712 245 172r
JANS, DIRK Dirck Janses scheepstimmerman verkoper Lombardstraat 1683 242 9v
JANS, DIRK de verkopers Dirck Janssen , c.s. naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
JANS, DIRK Dirck Janssen verkoper Bargebuurtspoortje 1634 233 154v
JOCHEMS, DIRK Dirck Jochums , burger koper schoenmakersperk Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
JOCHEMS, DIRK Dirck Jochums , c.u. verkoper Zoutsloot 1667 239 99ar
LASES, DIRK de weduwe en erven van Dirck Laeses verkoper Scheerstraat 2 1660 238 17r
LEENDERTS, DIRK Dirck Lenerts huurder (voormalige) Franekerpoort (gebied) 1659 237 213r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erven van Dirck Lieuues Scheltinga verpachter grond huis en brouwerij Simon Stijlstraat 6 1661 238 95r
LIEUWES, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck Lieuwes , c.u. grondpacht Both Apothekerstraat 1672 240 78v
LIEUWES, DIRK wijlen Dirck Lieuwes Zoutsloot ZZ 1695 243 138r
LIEUWES, DIRK wijlen Dirck Lieuwes Fabrieksstraat ZZ 1695 243 138r
DOYEMA, DIRK LIEUWES de erven van Dirck Lieuwes Doyma naastligger ten zuiden Noordijs 1645 235 170v
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erven van dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond ((staat: 3-00-00 GG)) Voorstraat 60 1638 234 58r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erven van dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond ((staat: 3-00-00 GG)) Voorstraat 60 1638 234 60r
SCHELTINGA, DIRK LIEUWES de erven van dr. Dirck Lieuwes Scheltinga verpachter grond Lanen 83 1650 236 144r
LOUWS, DIRK Dirck Lous Haemer koper huis Moriaanstraat 12 de Jonge Prins 1646 235 224v
HAMER, DIRK LOUWS Dirck Lous Hamer koper kamer met een tuintje erachter Nieuwstraat 38 1645 235 177r
HAMER, DIRK LOUWS Dirck Lous Hamer naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1645 235 177r
LOUWS, DIRK Dirck Lous Hammerts naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1658 237 149r
MARTENS, DIRK Dirck Martens koper huis met een hof erachter Zuiderhaven 26 1645 235 171r
MARTENS, DIRK het huis van Dirck Martens naastligger ten oosten Zuiderstraat 33 1647 235 268r
MARTENS, DIRK het huis van Dirck Martens naastligger ten zuidoosten Zuiderstraat 33 1648 236 21r
MARTENS, DIRK Dirck Martens verkoper Zuiderpoort (gebied) 1648 236 21v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus Hofstraat ZZ 1649 236 58v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus , c.u. koper huis daar het Cromhout uitsteekt Achterstraat NZ het Cromhout 1651 236 169v
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1659 237 212r
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1663 238 19ra
MATTEUS, DIRK Dirck Matheus naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1673 240 121v
MEINERTS, DIRK Dirck Meinerts naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1667 239 82v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels koper huis en rosmolen met het paard Nieuwstraat 1615 229 261v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Noorderhaven NZ 1652 236 197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Noorderhaven NZ 1652 236 197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Zoutsloot ZZ 1652 236 197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Zoutsloot ZZ 1652 236 197r
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels Noordijs 8 1654 236 273r
, DIRK Dirck Minnerdts , c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 41 1688 242 223r
OKKES, DIRK Dirck Ockes , oud 20 jaar Vijverstraat ZZ 1624 231 23v
OLFERTS, DIRK het terpland gebruikt door Dirck Olpharts naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1644 235 99r
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1630 232 162v
FILIPPUS, DIRK de weduwe van Dirck Phlips naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1650 236 131r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u. koper huis Schritsen NZ 1658 237 155r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u. verkoper Schritsen 55 1661 238 88v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters naastligger ten westen onbekend 1616 230 24v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters , burger koper kamer Zoutsloot NZ 1673 240 129r
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind 36 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind 26 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind 40 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters Franekereind 32 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK Dirck Pieters koopman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 40 1715 245 240v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes koper 2 huizen naast en aan elkaar strekkende noordwaarts tot aan de ringmuur met de u Lanen 33 1615 229 254v
MAAS, DIRK PIETERS Dirck Pieters Maes, c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1615 229 254v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters Maes?, burger c.u. naastligger ten oosten Lanen 33 1615 229 282r
PIETERS, DIRK Dirck Pieters Maes?, burger c.u. naastligger ten noorden Lanen 33 1615 229 282r
PIETERS, DIRK Dirck Pieters Maes?, burger verkoper Lanen 33 1615 229 282r
PIETERS, DIRK Dirck Piters Brouwersstraat 25 1641 234 160v
PIETERS, DIRK Dirck Piters kleermaker [staat: snider] huurder Sint Jacobstraat 10noord 1642 234 168v
PIETERS, DIRK Dirck Piters , c.u. verkoper Rozengracht ZZ 1645 235 178v
PIETERS, DIRK wijlen Dirck Pyters Woudemansteeg 2 1650 236 113r
PIETERS, DIRK de weduwe van Dirck Pytters naastligger ten zuiden Lanen 91 1659 238 5r
PIETERS, DIRK Dirck Pytters , burger koper 1/2 huis, 1/2 pakhuis, en 1/2 huis daarachter Noorderhaven 61 1683 241 253v
PIETERS, DIRK Dirck Pytters Spinhuisstraat 1683 242 7r
REMMERTS, DIRK in echt verwekt bij wijlen Dirck Remmerts Schritsen ZZ 1631 232 166v
REINERS, DIRK wijlen Dirck Reynders Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
REINERS, DIRK Dirck Reyners , vrijgezel schipper op het schip Mauricius (groot-) koper huis Hoogstraat 23 1674 240 165v
REINERS, DIRK Dirck Reyners , vrijgezel schipper (groot-) koper kamers Schritsen ZZ 1674 240 166r
RIENKS, DIRK de kinderen van wijlen Dirck Rienx molenaar verkoper onbekend 1695 243 5ra
ROMKES, DIRK Dirck Romckes timmerman naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat NZ 1682 241 194v
ROMKES, DIRK Dirck Romckes naastligger ten westen Hofstraat 35 1686 242 157r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes , burger naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1653 236 235r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes verkoper Gardenierstraat 1653 236 235r
ROMKES, DIRK Dirck Romkes naastligger ten westen Both Apothekerstraat 1666 239 57r
ROMKES, DIRK de weduwe van Dirck Romkes huurder Tiepelsteeg 1693 243 42r
ROMKES, DIRK wijlen Dirck Romkes Tiepelsteeg 1693 243 42r
SANDERS, DIRK Dirck Sander naastligger ten zuiden Karremanstraat 1668 239 176v
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS mede vroedsman Dirck Sibrens Longerhou, burger c.u. naastligger ten westen Schritsen 7 1661 238 108r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS mede vroedsman Dirck Sibrens Longerhou, burger verkoper Schritsen 7 1661 238 108r
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , burger koper gedeelte van een hof ten zuiden van Harlingen 1692 243 3v
SIKKES, DIRK de hof van Dirck Sickes naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg OZ 1693 243 44v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , burger Zuiderhaven 6 1693 243 50ar
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 12 1694 243 94v
SIKKES, DIRK Dirck Sickes , n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 12 1694 243 94v
SIERKS, DIRK Dirck Sierx koper provisioneel huis Noorderhaven 88west 1675 240 26va
SJOERDS, DIRK gezworen gemeensman Dirck Sioerds , burger verkoper Rommelhaven 6achter 1682 241 212r
SJOERDS, DIRK de kamer van vaandrig Dirck Sioerdts naastligger ten noorden Voorstraat 83 1674 240 138v
SJOERDS, DIRK gemeensman Dirck Sioerdts verkoper Rozengracht NZ 1681 241 173r
BIERMA, DIRK SJOERDS de crediteuren van oud burgemeester Dirck Sioerdts Bierma verkoper Rozengracht ZZ 1687 242 191r
BIERMA, DIRK SJOERDS burgemeester Dirck Sioerdts Bierma naastligger ten noorden Lanen 31 1687 242 195v
BIERMA, DIRK SJOERDS oud burgemeester Dirck Sioerdts Bierma verkoper Bildtpoort (gebied) 1687 242 199v
BIERMA, DIRK SJOERDS de crediteuren van oud burgemeester Dirck Sioerts Bierma verkoper Voorstraat 30 1687 242 185r
BIERMA, DIRK SJOERDS de crediteuren van Dirck Sioerts Bierma verkoper Voorstraat 30achter 1687 242 186r
SIPKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirck Sipkes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 16 1683 241 254v
SIPKES, DIRK Dirck Sipkes , c.u. koper huis Rommelhaven 20 1715 245 238r
SJOERDS, DIRK gezworen gemeensman Dirck Sjoerdts koper mouterij Havenpoort 1680 241 88v
SJOERDS, DIRK gemeensman Dirck Sjoerdts naastligger ten zuiden Voorstraat 30 1680 241 89r
SJOERDS, DIRK gemeensman Dirck Sjoerdts verkoper Bildtstraat 12 1680 241 111v
SJOERDS, DIRK Gemeensman Dirck Sjoerdts naastligger ten noorden Bildtstraat 14 1680 241 116v
SJOERDS, DIRK gemeensman Dirck Sjoerdts naastligger ten oosten Voorstraat 28 1682 241 186r
SJOERDS, DIRK vaandrig Dirck Sjoerdts , burger curator van Grote Bredeplaats ZZ 1678 241 4ra
SJOERDS, DIRK de hof van burgemeester Dirck Sjoerdts naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1684 242 34v
BIERMA, DIRK SJOERDS gemeensman Dirck Sjoerdts Bierma koper door niaar huis Voorstraat 30 1680 241 89r
BIERMA, DIRK SJOERDS burgemeester Dirck Sjoerdts Bierma koper 1/15 van 1/2 windmolen Kerkpoortstraat 1684 242 18r
BIERMA, DIRK SJOERDS hof van burgemeester Dirck Sjoerdts Bierma naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1684 242 51r
BIERMA, DIRK SJOERDS de hof van wijlen Dirck Sjoerdts Bierma naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1688 242 249v
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrandts Longerhou schipper (groot-) koper huis Bildtstraat 14 1646 235 206v
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS Dirck Sybrants Longerhou, c.u. schipper (groot-) verkoper Bildtstraat 14 1648 236 15r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS vroedsman Dirck Sybren Longerhou koper huis met tuin Schritsen 5 1658 237 144r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS vroedsman Dirck Sybren Longerhou naastligger ten oosten Schritsen 5 1658 237 144r
LONGERHOUW, DIRK SIEBRENS gemeensman Dirck Sybrens Longerhou naastligger ten westen Lanen ZZ 1663 238 177r
SIEDSES, DIRK Dirck Sydts verkoper Lanen ZZ 1636 234 2r
SIEMENS, DIRK Dirck Symons scheepstimmerman naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 1679 241 26v
SIETES, DIRK het huis bewoont door Dirck Sytes , c.u. kleermaker [staat: schroor] naastligger ten oosten Zuiderhaven 27 1625 231 55v
SIETES, DIRK het huis bewoont door Dirck Sytes , c.u. naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1625 231 56r
SIETSES, DIRK Dirck Sytses koper woning Spijkerboor (gebied) ZZ 1712 245 169v
SIETSES, DIRK Dirck Sytses , c.u. koper woning met een tuintie daaragter Tiepelsteeg 1715 245 235v
SIETSES, DIRK Dirck Sytses , c.u. koper huis Schritsen 11 1720 246 60r
SIETSES, DIRK Dirck Sytses , c.u. naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1721 246 96r
SIETSES, DIRK Dirck Sytses , c.u. naastligger ten westen Spekmarkt 2 1721 246 96r
SIETSES, DIRK Dirck Sytses , c.u. verkoper Spekmarkt 4 1723 246 157v
TEEDES, DIRK Dirck Taedes , burger mr. wever koper huis Weverstraat NZ 1692 243 10r
TEUNIS, DIRK Dirck Teunis Zoutsloot 1630 232 130v
TJEERDS, DIRK Dirck Tiaerdts , burger scheepstimmerman koper kamer met een lege plaats strekkende tot an de loods van Tryn Egberts Grote Kerkstraat 1615 229 281v
TJEERDS, DIRK Dirck Tieerds , burger koper huis Bildtstraat 12 1662 238 120v
TJEPKES, DIRK Dirck Tiepckes koper kamer Hofstraat 1654 236 258r
TJEPKES, DIRK Dirck Tiepkes naastligger ten oosten Hofstraat 45 1660 238 70v
TOBIAS, DIRK Dirck Tobias verkoper Rommelhaven ZZ 1631 232 181r
UILKES, DIRK Dirck Uilkens naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1732 248 136r
ULBES, DIRK wijlen Dirck Ulbes Kerkpoortstraat NZ 1634 233 132r
ULBES, DIRK wijlen Dirck Ulbes Kerkpoortstraat NZ 1634 233 133r
UILKES, DIRK timmermanswoning van de vorige eigenaar Dirck Ulckes naastligger Zuiderhaven 18 1642 235 20r
WILLEMS, DIRK burgemeester Dirck Willems protesteerder Zuiderstraat OZ 1614 229 223v
WILLEMS, DIRK Oude burgermr. Dirck Willems verkoper destijds Rinnertspijp 1624 231 26r
WILLEMS, DIRK de schuur van oud burgermr. Dirck Willems naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1624 231 34r
WILLEMS, DIRK de schuur van oud-burgermeester Dirck Willems naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1625 231 50v
WILLEMS, DIRK Dirck Willems mr. bakker verkoper en curator Karremanstraat 1683 241 63va
WILLEMS, DIRK mede burgemeester Dirck Willems Ketth Rommelhaven 1616 230 21v
WOPKES, DIRK Dirck Wopkes , burger koper huis/kamer Sint Odolphisteeg 1629 232 104v
WOPKES, DIRK wijlen burgemeester en ontvanger Dirck Wopkes Sint Odolphisteeg 1654 236 255v
WIEBES, DIRK Dirck Wybes plateelbakker koper huis Schritsen 48 1734 248 312v
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes schuitevoerder koper huis Droogstraat ZZ 1680 241 79r
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1688 242 248r
IEPKES, DIRK Dirck Ypkes naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1717 245 294v
SIERKS, DIRK Dirck Ziercx naastligger ten noorden Raadhuissteeg 1 1681 241 40va
SIERKS, DIRK Dirck Zierx , burger koper huis Noorderhaven 100 1670 240 22av
SIERKS, DIRK Dirck Zierx Noorderhaven 88west 1684 242 26v
ARJENS, DIRKJE Dirckie Ariens koper kamer Zoutsloot 1643 235 51r
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks Lombardstraat 1648 236 17r
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
PIETERS, DIRKJE de erven van Dirckien Pieters verkoper Hofstraat 1654 236 258r
PIETERS, DIRKJE het huis van Dirckien Pyters naastligger ten oosten Brouwersstraat WZ 1646 235 238r
PIETERS, DIRKJE Dirckien Pyters verkoper Brouwersstraat WZ 1646 235 238r
PIETERS, DIRKJE Dirckien Pyters verkoper Vianen NZ 1652 236 185r
RINSES, DIRKJE Dirckien Rinses verkoper onbekend 1642 234 177v
EVERTS, DIRKJE Dirckjen Everts naastligger ten noorden Noorderhaven 91 1716 245 259r
MELLES, DIRKJE de erven van het huis van Dirckjen Melles naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1670 240 1va
PIETERS, DIRKJE de erven van Dirckjen Pytters verkoper Brouwersstraat 20 1670 240 17r
PIETERS, DIRKJE Dircktien Pyters verkoper Brouwersstraat 1648 236 48r
ARJENS, Dircx Ariens naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1646 235 210v
ARJENS, Dircx Ariens naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1646 235 210v
DIRKS, Dircx Dirckx naastligger ten zuiden Liemendijk 1646 235 202v
JANS, Diriks Jansen schipper (beurt-) Rommelhaven 24 1729 247 232v
, DIRK Dirk schoenlapper naastligger ten westen onbekend 1661 238 81v
, DIRK Dirk schipper op Leeuwarden naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1664 238 213r
, DIRK huurder? Dirk schoenlapper naastligger ten westen Oosterbolwerk 1661 238 8va
, DIRK Dirk mr. goudsmid naastligger ten westen Schritsen 10 1667 239 89v
, DIRK Dirk timmerman naastligger ten westen Karremanstraat 1669 239 211r
, DIRK Dirk sleper huurder Kerkpoortstraat 31 1740 250 138v
, DIRK de erven van de weduwe van Dirk timmerman naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1753 253 41r
, DIRK Dirk timmerman naastligger ten westen Romastraat 3 1757 254 73r
, DIRK Dirk sleefmaker naastligger ten westen Zoutsloot 63 1759 254 208r
, DIRK Dirk huurder deel Nieuwstraat WZ 1761 255 101r
, DIRK Dirk timmerman naastligger ten zuiden Romastraat 1 1763 256 13r
, DIRK Dirk huurder woning en weefwinkel Rozenstraat 1 1764 256 81v
, DIRK de weduwe van Dirk huurder (p.j.) Noorderhaven 70 1777 259 42v
, DIRK Dirk naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1805 267 131r
, DIRK Dirk naastligger ten zuiden Kerkpad 22 1809 268 245v
AGEMA, DIRK Dirk Agema, burger mr. chirurgijn koper huis en tuin Schritsen 5 1730 247 331r
AGEMA, DIRK wijlen Dirk Agema chirurgijn Schritsen 5 1731 248 56v
BAKKER, DIRK Dirk R. Bakker Dijkswal 10 1809 268 212r
BARTLING, DIRK Dirk Bartling, burger mr. slager koper huis Brouwersstraat 17 1737 249 188v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling naastligger ten oosten Brouwersstraat 15 1745 251 72v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling naastligger ten zuiden Brouwersstraat 15 1745 251 72v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling mr. vleeshouwer koper door niaar huis Brouwersstraat 19 1750 252 77v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling naastligger ten noorden Brouwersstraat 19 1750 252 77v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling naastligger ten oosten Brouwersstraat 15 1762 255 160r
BARTLING, DIRK Dirk Bartling naastligger ten zuiden Brouwersstraat 15 1762 255 160r
BARTLING, DIRK Dirk Bartling varkensslager Kerkpoortstraat 47 1764 256 82v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1773 258 4ra
BARTLING, DIRK Dirk Bartling verkoper van 1/2 Lanen 82 1779 259 186v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling mr. varkenslager verkoper Simon Stijlstraat 3 1780 259 264v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling spekslager verkoper Romastraat 29 1780 259 286r
BARTLING, DIRK Dirk Bartling Kerkpoortstraat 9 1781 260 64r
BARTLING, DIRK Dirk Bartling mr. spekslager Brouwersstraat 17 1781 260 65v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling Nieuwstraat WZ 1781 260 74v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling Hofstraat ZZ 1781 260 77r
BARTLING, DIRK Dirk Bartling Romastraat 29 1781 260 83v
BARTLING, DIRK Dirk Bartling Tiepelsteeg 1781 260 85r
BARTLING, DIRK Dirk Bartling Nieuwstraat 22 1781 260 88v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling Hofstraat 22 1781 260 103v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling Moriaanstraat 1781 260 108r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling Brouwersstraat 19 1781 260 160r
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling Rapenburg ZZ 1782 260 188v
, DIRK Dirk Bertling naastligger ten noorden Brouwersstraat 21 1756 254 42v
, DIRK Dirk Blommers mr. bontwever koper woning en weefwinkel Hofstraat 30 1763 255 226r
, DIRK Dirk Blummerts, c.u. mr. bontwever huurder (p.j.) Hofstraat ZZ 1781 260 77r
BOOM, DIRK Dirk Booms timmermansknecht koper huis Nieuwstraat 1789 263 75r
BOTERWEG, DIRK Dirk Boterweg mr. ijzersmid koper huis en ijzersmederij Nieuwstraat 33 1799 265 144r
BOTERWEG, DIRK Dirk Boterweg panbakker verkoper Franekereind 23 1810 269 59v
BOTERWEG, DIRK Dirk Boterweg panneboeter Weverstraat 14 1810 269 75v
BROUWER, DIRK Dirk Brouwer Lanen 13 1795 264 299v
BRUINING, DIRK Dirk Bruining naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1782 260 281r
BRUINING, DIRK vroedsman Dirk Bruinings naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1781 260 95r
BUISMAN, DIRK Dirk Buisman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
KLAVER, DIRK Dirk Claaver naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1774 258 165r
, DIRK Dirk Claemer koopman verkoper Hofstraat 19 1756 254 46v
KLAVER, DIRK Dirk Claver huurder (p.j.) Hoogstraat 4 1751 252 134v
KLAVER, DIRK Dirk Claver naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1772 258 2ra
, DIRK Dirk Clinkhamer verkoper van 1/4 Franekereind 28 1718 246 15v
KOSTER, DIRK mr. Dirk Coster huurder achterhuis (p.j.) Zuiderhaven 15 1769 257 120v
, DIRK Dirk Craamer koopman verkoper Hofstraat 23 1757 254 54v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer huurder Rozenstraat 4 1746 251 134v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer, n.u. naastligger ten westen Rozenstraat 4 1746 251 134v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer, n.u. naastligger ten noorden Rozenstraat 4 1746 251 134v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer winkelier koper woning en weefwinkel Rozenstraat 4 1748 251 221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer winkelier naastligger ten westen Rozenstraat 4 1748 251 221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer winkelier naastligger ten noorden Rozenstraat 4 1748 251 221v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1757 254 100v
KRAMER, DIRK Dirk Cramer fabrikant van bonten verkoper Rozenstraat 2 1761 255 68v
KRAMER, DIRK wijlen Dirk Cramer Rozenstraat 2 1763 255 196r
, DIRK Dirk Dinhart huurder Heiligeweg 36 1810 269 108r
EKEMA, DIRK Dirk Ecama schoolmeester koper weefwinkel Nieuwstraat 14 1775 258 230r
EKEMA, DIRK Dirk Ecama schoolmeester naastligger ten zuiden Nieuwstraat 14 1775 258 230r
EKEMA, DIRK Dirk Ecama schoolmeester koper huis Nieuwstraat 16 1775 258 230v
EKEMA, DIRK de weefwinkel gekocht door Dirk Ecama schoolmeester naastligger ten noorden Nieuwstraat 16 1775 258 230v
EKEMA, DIRK Dirk Ecama verkoper Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
EKEMA, DIRK Dirk Ekama koper huis Ooievaarsteeg 1773 258 71v
ENGELSMAN, DIRK Dirk Engelsman naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1664 238 203v
ENGELSMAN, DIRK de loods van de weduwe van Dirk Engelsman naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1663 238 17va
ENGELSMAN, DIRK loods van de weduwe van Dirk Engelsman naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1665 239 3v
FABER, DIRK Dirk Faber Rapenburg ZZ 1808 268 123v
FABER, DIRK Dirk Faber Kruisstraat 3 1808 268 124r
FABER, DIRK Dirk Faber Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
FEDDEMA, DIRK Dirk Feddema schrijf- en rekenmeester Heiligeweg 2 1793 264 135v
FEDDEMA, DIRK wijlen Dirk Feddema schoolmeester Noorderhaven 114 1795 264 238r
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1768 257 64r
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1776 259 5v
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1778 259 109r
VELLINGA, DIRK Dirk Fellinga koper huis en brouwerij met inventaris Grote Bredeplaats 14 1778 259 124r
VOGELSANG, DIRK dr. Dirk Fogelsang secretaris van Franekeradeel crediteur Noorderhaven ZZ 1636 234 14v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper huis en hof Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper huis Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper drie kamers of woningen Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper huis Franekereind ZZ 1769 257 131v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman Weverstraat 1782 260 294v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman Fabrieksstraat 28 1782 260 296r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman Kerkpoortstraat 1782 261 1r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein Noorderhaven 106 1784 261 197v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein huurder bovengedeelte Noorderhaven 106 1784 261 197v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Franekereind 4 1784 261 202r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 51 1784 261 225r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper van 1/3 van 1/2 zijn aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Elisabeth Scheltema, sam Noorderhaven 79 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman verkoper van 1/3 van 1/2 zijn aandeel als erfgenaam van jan Pieters Oldaans met Elisabeth Scheltema, same Noorderhaven 81 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 zijn aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans met Elisabeth Scheltema, same Bildtstraat 24 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 zijn aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Elisabeth Scheltema, sam Noorderhaven 83 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein verkoper van 1/3 van 1/2 zijn aandeel als erfgenaam van Jan Pieters Oldaans, met Elisabeth Scheltema, sam Droogstraat NZ 1785 261 311v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1787 262 180r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1787 262 180r
FONTEIN, DIRK erfgezetene Dirk Fontein verkoper van 1/4 Noorderhaven 71 1787 262 235v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman koper wagenhuis en paardestallen Kruisstraat 6 1788 263 7r
FONTEIN, DIRK erfgezeten te Sulvert Dirk Fontein verkoper van 1/4 Droogstraat NZ 1789 263 172r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein Zuiderhaven 50 1790 263 223v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koper door niaar huis Franekereind 4 1792 264 49v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Franekereind 4 1792 264 49v
FONTEIN, DIRK Heer Dirk Fontein naastligger ten noorden Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman koper tuin en zomerhuis Kruisstraat NZ 1804 267 23v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman koper wagenhuis Droogstraat 65 1807 267 356r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein, c.u. huurder Hoogstraat 5 1808 268 48v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1808 268 81r
FONTEIN, DIRK de Heer Dirk Fontein naastligger ten oosten Franekereind 2 1808 268 95v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1808 268 110v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Kruisstraat 5 1809 268 276r
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1809 268 302v
FONTEIN, DIRK Dirk Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 68 1810 269 66v
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteyn naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1786 262 52r
FONTEIN, DIRK Dirk Fonteyn naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1786 262 52r
FORMHOLT, DIRK Dirk Formholt koper provisioneel huis Lanen 82 de Grauwe Kat 1712 245 315v
, DIRK Dirk Fossenberg huurder Hofstraat 30 1763 255 226r
GRAAF, DIRK wijlen Dirk Graef Romastraat ZZ 1698 243 376r
, DIRK de erven van Dirk Havelanst ? naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1668 239 129v
HINLOPEN, DIRK Dirk Hinloopen naastligger ten zuiden Anjelierstraat 16 1796 264 345r
HOUTSMA, DIRK Dirk Houtsma naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 8 1803 266 215r
HOUTSMA, DIRK Dirk Houtsma naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
HUIGENS, DIRK de tuin van Dirk Huigens naastligger ten zuiden Voorstraat 83achter 1731 247 372v
HUIGENS, DIRK Dirk Huigens koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 62 1731 247 377r
, DIRK Dirk IJsenbeecq naastligger ten zuiden Voorstraat 14 1759 254 219r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek Heiligeweg NZ 1701 244 132v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek cementmaler koper huis Drie Roemerssteeg OZ 1752 253 11r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek cementmaler koper woning Drie Roemerssteeg 7 1752 253 17r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek cementmaler naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 7 1752 253 17r
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek naastligger ten zuiden Voorstraat 14 1753 253 97v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek, c.u. naastligger ten oosten Lanen 9 1756 254 45v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek naastligger ten noorden Lanen 9 1756 254 45v
IJSENBEEK, DIRK Dirk IJsenbeek naastligger ten noorden Lanen 13 1775 258 205v
IJSENBEEK, DIRK de erven van Dirk J. IJsenbeek naastligger ten noorden Lanen 13 1783 261 73r
YNTEMA, DIRK de nazaten van Dirk Inthiema verpachter grond Franekereind 30 1660 238 37v
JAGER, DIRK Dirk Jaager mr. slager naastligger ten noorden Brouwersstraat 22 1803 266 182r
JAGER, DIRK Dirk Jaager Brouwersstraat 18 1810 268 356v
JAGER, DIRK Dirk Jager mr. slager koper huis Brouwersstraat 20 1799 265 142r
JAGER, DIRK Dirk Jager mr. slager koper huis Hofstraat 45 1800 265 271v
JAGER, DIRK Dirk Jager naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1802 266 115v
JAGER, DIRK Dirk Jager mr. slager huurder (p.j.) Kromme Elleboogsteeg OZ 1807 267 320r
JAGER, DIRK Dirk Jager naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1808 268 122r
KOK, DIRK Dirk Kok pottebakkersknecht Karremanstraat 11 1782 260 310r
KOK, DIRK Dirk Kok pottebakkersknecht Karremanstraat 11 1782 260 310r
KRAMER, DIRK Dirk Kramer naastligger onbekend 1755 253 197r
, DIRK Dirk Kruseman huurder Zoutsloot 43 1784 261 131r
KUIKENBRINK, DIRK Dirk Kuikenbrink koper huis Moriaanstraat 12 1784 261 147r
LANGE, DIRK de weduwe Dirk de Lange huurder 1e woning (p.j.) Moriaanstraat NZ 1781 260 40v
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbach mr. schoenmaker koper huis Noorderhaven 82 1781 260 149v
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbach naastligger ten oosten Noorderhaven 80 1783 261 102v
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbach naastligger ten noorden Voorstraat 37 1800 265 268r
LAUTENBACH, DIRK Dirk Lautenbach mr. schoenmaker koper van 1/2 Lanen 80 1803 266 190r
LAUTENBACH, DIRK wijlen Dirk Lautenbach mr. schoenmaker Noorderhaven 82 1810 269 33r
LON, DIRK Dirk van Lon koper 1/3 huis Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
LON, DIRK Dirk van Lon koopman verkoper van 2/3 Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
, DIRK de successeurs van Dirk Mock naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1696 243 206r
, DIRK Dirk van der Muir naastligger ten westen Zoutsloot 43 1771 257 186r
MUUR, DIRK Dirk van der Muur naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1775 258 231r
MUUR, DIRK de weduwe van Dirk van der Muur naastligger ten zuiden Bildtstraat 9 1780 259 254r
MUUR, DIRK de weduwe van Dirk van der Muur naastligger ten westen Zoutsloot 43 1784 261 131r
MUUR, DIRK wijlen Dirk van der Muur koopman Bildtstraat 11 1784 261 207v
MUUR, DIRK wijlen Dirk van der Muur koopman Bildtstraat 6 1784 261 207v
MUUR, DIRK de weduwe van Dirk van der Muur naastligger ten zuiden Bildtstraat 9 1783 261 2ra
, DIRK Dirk Nannings schipper (beurt-) huurder (p.j.) Havenplein 16 1765 256 98v
NIEUWBUUR, DIRK Dirk Nieuwbuur medicinae doctor koper William Boothstraat 5 1808 268 108v
, DIRK Dirk Nootebroek Hofstraat 29 1752 252 209r
, DIRK Dirk Opperman naastligger ten zuiden Zoutsloot 1681 241 129v
, DIRK Dirk Pottie, burger koper Lombardstraat 4 1660 238 44v
, DIRK Dirk Raaven mr. suikerraffineerdersknecht koper van 1/2 huis Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
, DIRK Dirk Raeven huurder (p.j.) Zoutsloot NZ 1771 257 219v
RAVEN, DIRK Dirk Raven Voorstraat 89 1764 256 56v
, DIRK Dirk Rekkers moutmaker ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
SALVERDA, DIRK Dirk Salverda verkoper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
SALVERDA, DIRK Dirk Salverda verkoper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
SALVERDA, DIRK Dirk Salverda verkoper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
ZANDSTRA, DIRK Dirk Sandstra schipper huurder Hoogstraat 2 1751 252 164v
ZANDSTRA, DIRK wijlen Dirk Sandstra Kromme Elleboogsteeg OZ 1804 267 84r
ZANDSTRA, DIRK Dirk Sanstra naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1697 243 328v
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltinga eerste klerk bij de Admiraliteit koper huis Zuiderhaven 18 1728 247 108v
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltinga commies bij de Admiraliteit voogd burgerweeshuis Liemendijk 40 1730 247 333v
SCHELTINGA, DIRK Dirk van Scheltinga commies bij de Admiraliteit Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
, DIRK Dirk Schepens, c.u. huurder Scheerstraat 6 1751 252 146v
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere naastligger ten oosten Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1699 243 394r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1710 245 133r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere naastligger ten westen Hoogstraat 18 1787 262 211v
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere mr. pruikmaker koper huis Hoogstraat 19 1792 264 28v
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere mr. pruikmaker naastligger ten oosten Hoogstraat 17 1792 264 37r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere gerechtsbode koper van 1/2 Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere mr. pruikmaker koper door niaar dubbel huis met winkel Voorstraat 7a 1802 266 139r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere mr. pruikmaker verkoper Voorstraat 7a 1803 266 284r
SCHIERE, DIRK Dirk Schiere verkoper Voorstraat 7a 1803 266 290r
SCHIERE, DIRK de weduwe van Dirk Schiere naastligger ten westen Hoogstraat 21 1808 268 168r
SCHOUWENBURG, DIRK Dirk Schouwenburg koper door niaar 1/3 huis Heiligeweg 66 1737 249 169r
SCHOUWENBURG, DIRK Dirk Schouwenburg koper door niaar 1/3 grondpacht Hoogstraat 40 1737 249 169r
SIDERIUS, DIRK vroedsman Dirk Siderius naastligger ten noorden Hofstraat 17 1732 248 171v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van gemeensman Dirk Siderius naastligger ten zuiden Noordijs 8 1735 249 42v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van vroedsman Dirk D. Siderius naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1766 256 220v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van vroedsman Dirk D. Siderius naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1766 256 220v
SIDERIUS, DIRK wijlen vroedsman Dirk D. Siderius Brouwersstraat 11 1766 256 220v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van Dirk Siderius naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1773 258 87r
SIDERIUS, DIRK de weduwe van Dirk Siderius naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1773 258 87r
, DIRK Dirk Six koper door niaar kamer WZ 1665 239 7v
, DIRK Dirk Six mr. kuiper naastligger ten zuiden WZ 1665 239 7v
, DIRK een lege plaats van de erven van Dirk Six naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
STOK, DIRK Dirk Stok , c.u. huurder Both Apothekerstraat OZ 1701 244 121v
SIDERIUS, DIRK de weduwe van vroedsman Dirk Syderius naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1734 248 350r
TROMPETTER, DIRK Dirk J. Trompetter huurder huis Kerkpoortstraat 53 1793 264 98r
VELLINGA, DIRK meerderjarige jongman Dirk Vellinga koper pan- en estrikwerk met toebehoren, woonhuis, knechtenwoning, paardenstal, etc. Rozengracht 17 1768 257 43r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga verkoper Rozengracht 17 1778 259 116v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga koopman Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga solliciteur koper huis Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u. naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u. naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga solliciteur admiraliteit Friesland verkoper van 1/4 Noorderhaven 57west 1785 262 3r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga koopman William Boothstraat 31 1791 263 332v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1796 264 350r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u. naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga, c.u. naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga verkoper Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga koper huis Grote Bredeplaats 16 1806 267 209v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1806 267 209v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga verkoper Grote Bredeplaats 16 1806 267 209v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga directeur van het fonds der O & A zeelieden naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1806 267 224v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga directeur van het fonds der O & A zeelieden naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1806 267 224v
VELLINGA, DIRK Dirk Vellinga directeur van het fonds der O & A zeelieden verkoper Grote Bredeplaats 16 1806 267 224v
VENEMA, DIRK Dirk Venema, burger koper huis Droogstraat 61 1787 262 208v
VLIET, DIRK Dirk W. van Vliet naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
, DIRK jhr. Dirk Vonk van Linden, c.u. bieder 1/2 huis en hovinge met bomen en planten en nog een kamer daarachter Zuiderhaven ZZ 1669 238 27va
VOSSENBERG, DIRK Dirk Vossenberg mr. bontwever huurder (p.j.) Zuiderhaven ZZ 1762 255 153v
VOSSENBERG, DIRK Dirk Vossenberg mr. bontwever koper huis Kerkpoortstraat 47 1764 256 82v