Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Da  De  Di  Do  Du  Dy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ABEL, D. D. Abel huurder (p.w.) Fabrieksstraat 34 1800 265 255v
BOOM, D. D. Boom naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 16 1810 269 11r
FONTEIN, D. D. Fontein, c.s. naastligger ten noorden Heiligeweg 60 1793 264 151v
FONTEIN, D. de heer D. Fontein naastligger ten oosten Franekereind 2 1803 266 178v
FONTEIN, D. de heer D. Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 62 1805 267 187r
FONTEIN, D. D. Fontein naastligger ten oosten Heiligeweg 52 1809 268 191v
GAUTIER, D. D. Gautier naastligger ten westen Hoogstraat 5 1808 268 48v
GAUTIER, D. D. Gautier naastligger ten oosten Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
HESLINGA, D. D. B. Heslinga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1801 266 15r
HESLINGA, D. D. Heslinga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
HESLINGA, D. D. Heslinga naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1804 267 88r
HESLINGA, D. D. B. Heslinga naastligger ten westen Kerkpoortstraat 5achter 1805 267 147r
HESLINGA, D. D. B. Heslinga naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 5achter 1805 267 147r
HOUT, D. D. van der Hout apotheker naastligger ten westen Voorstraat 93 1802 266 86v
HOUT, D. D. van der Hout apotheker naastligger ten westen Voorstraat 93achter 1802 266 86v
HOUT, D. D. van der Hout apotheker naastligger ten noorden Voorstraat 93achter 1802 266 86v
LYKLEMA, D. D. Lyklama apotheker huurder Brouwersstraat 10 1806 267 268v
NIEUWBUUR, D. D. Nieuwbuur medicinae doctor verkoper van 1/2 Vijverstraat 20 1803 266 303r
OOLGAARD, D. D. Ohlgard koopman naastligger ten westen Schritsen 26 1808 268 182r
REINALDA, D. D. Reynalda koper provisioneel huis Lanen 5 1700 244 348r
SLOTERDIJK, D. de heer D. Sloterdijk huurder huis Zuiderhaven ZZ 1763 255 182v
TOUSSAINT, D. de heer D. Toussaint naastligger ten oosten Voorstraat 53 1763 255 209v
VELLINGA, D. de stal van D. Vellinga naastligger ten noorden Hondenstraat 5oost 1789 263 376r
VELLINGA, D. D. Vellinga naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1796 265 1r
VENEMA, D. de erfgenamen van wijlen D. Venema, c.s. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
VETTEVOGEL, D. vroedsman D. W. Vettevogel, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 39 1787 262 196r
VETTEVOGEL, D. D. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1788 263 58r
VETTEVOGEL, D. D. W. Vettevogel naastligger ten noorden Bildtstraat 14 1809 268 256r
VOSMA, D. burgemeester D. Vosma naastligger ten westen Hofstraat 16 1732 248 150r
VOSMA, D. de heer burgemeester D. Vosma naastligger ten westen Rozengracht NZ 1741 250 146v
VOSMA, D. burgemeester D. Vosma naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 29 1749 252 21v
WILDSCHUT, D. D. Wildschut naastligger ten westen Voorstraat 30achter 1780 259 238v
WILDSCHUT, D. D. Wildschut naastligger ten zuiden Voorstraat 30 1785 262 40r
WILDSCHUT, D. D. Wildschut naastligger ten westen Voorstraat 30 1785 262 40r
WILDSCHUT, D. D. Wildschut naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 14 1788 262 288v
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsma suikerraffineerder gebruiker Noorderhaven 79 1793 264 74v
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsma verkoper van 1/4 Nieuwstraat 38 1796 264 322r
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsma verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
WYTSMA, D. wijlen D. Wytsma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1a 1796 264 331r
YPEY, D. dr. D. Ypey begunstigde van een lijfrente Lanen 9 1810 269 22v
ZIJLSTRA, D. de heer D. Zijlstra naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
ZIJLSTRA, D. D. Zijlstra koopman naastligger ten oosten Voorstraat 6 1805 267 128r
ZIJLSTRA, D. D. C. Zijlstra huurder (p.j.) Schritsen 60 1809 268 262v
VOSMA, D. JOHANNES burgemeester D. Johannes Vosma naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1745 251 56r
GELDER, DAAM KORNELIS Daam Cornelis Gelder verkoper Scheerstraat 5 1694 243 98v
JANS, DAAM Daam Jans mr. schoenmaker koper woning met weefwinkel Kerkpoortstraat 10 1803 266 197r
JANS, DAAM Daam Jans naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 12 1805 267 129r
JANS, DAAM Daam Jans Reidmaker timmerknecht huurder (p.j.) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs herbergier De Ojevaar geniaarde koper Scheffersplein 29 1785 262 28r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs herbergier De Ojevaar naastligger ten oosten Scheffersplein 29 1785 262 28r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs herbergier De Ojevaar naastligger ten zuiden Scheffersplein 29 1785 262 28r
WENSELAAR, DAAM JARICHS wijlen Daam Jarigs Wenselaar verkoper Franekereind 23oost 1795 264 273r
WENSELAAR, DAAM JARICHS wijlen Daam Jarigs Wenselaar verkoper Franekereind 29oost 1799 265 152r
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaar schipper koper herberg Franekereind 23oost de Ooievaar 1778 259 156v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaar schipper koper huis Franekereind 23west de Kleine Ooievaar 1778 259 156v
JARICHS, DAAM Daam Jarigs Winselaar trekveerschipper koper huis Franekereind 29oost 1781 260 46r
WENSELAAR, DANIEL JARICHS wijlen Daan Jarigs Wenselaar verkoper Franekereind 23oost 1796 264 313v
KORNELIS, DAAM Daem Cornelis naastligger ten zuiden Hoogstraat 26 1684 242 40v
KORNELIS, DAAM Daem Cornelis naastligger ten zuiden Hoogstraat 26 1698 243 333v
, DANIEL Daeniel Dupres, e.a. naastligger ten westen Romastraat 4oost 1668 239 164r
GERRITS, DANIEL Daeniel Gerryts bruidegom 1598 228 105r
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Dancker de Kempenaer lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Wasbleek 1743 251 7r
KEMPENAER, DANKERT de heer Danckert de Kempenaar secretaris van de Admiraliteit koper huis Zuiderhaven 48 het Engels Huis 1698 243 356v
, DANIEL wijlen Daniel reidmaker koper Droogstraat 59 1652 236 206v
, DANIEL Daniel Benecee, c.u. huurder Zuiderhaven 11 1746 251 114r
, DANIEL Daniel Benneze mr. pruikenmaker koper huis annex weefwinkel Hofstraat 16 1761 255 68v
, DANIEL Daniel Benneze mr. pruikenmaker verkoper Rozenstraat 4 1763 255 195r
, DANIEL Daniel Benneze mr. pruikenmaker verkoper Hofstraat 16 1763 255 196r
, DANIEL Daniel Bennezee bewoner (eigenaar bedsteedeuren) Zuiderhaven 23 1759 254 223v
BEVA, DANIEL Daniel P. Beva koper huis en hof mitsgaders weefwinkel Nieuwstraat 5 1769 257 130v
BEVA, DANIEL Daniel Beva naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 12 1781 260 74v
BLOK, DANIEL dr. Daniel de Block secretaris van Leeuwarderadeel verkoper ten zuiden van Harlingen 1598 228 87v
BLOK, DANIEL dr. Daniel de Block, broeder van de verkoper secretaris van Leeuwarderadeel koper door niaar ca. 5 pm land (per pm) buiten Harlingen 1606 228 504r
, DANIEL burgemeester van IJlst Daniel de Blocq van Scheltinga verkoper Zuiderhaven ZZ 1749 252 46v
BLOEM, DANIEL Daniel de Bloem koopman verkoper Voorstraat 9 1617 230 96v
BLOEM, DANIEL Daniel de Bloem koopman verkoper Noorderhaven 50 1617 230 97r
GAUTIER, DANIEL Daniel Gautier gerechtsbode koper huis en tuin Hoogstraat 3 1793 264 103v
GOSLINGS, DANIEL wijlen Daniel Goslings verkoper Rinnertspijp 10 1795 264 244v
HAAR, DANIEL Daniel van der Haar, c.u. raad en advocaat fiscaal huurder (p.j.) Hofstraat 17west 1733 248 265r
HAAR, DANIEL Daniel van der Haer raad en advocaat fiscaal huurder (p.j.) Hofstraat 17west 1732 248 171v
HAAR, DANIEL schepen en raad der stad Zierikzee Daniel van der Haer verkoper Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HEINS, DANIEL de heer Daniel Heins, jr. koper huis en tuin Zuiderhaven 79 1763 255 192v
HEINS, DANIEL de heer Daniel Heins koper twee aparte woningen en weefwinkels, tuin en zomerhuis Achterstraat 15 1764 256 71v
HEINS, DANIEL hr. Daniel Heins koopman koper Rommelhaven 10 1764 256 72v
HEINS, DANIEL Daniel Heins naastligger ten westen Achterstraat 49 1765 256 103v
HEINS, DANIEL de heer Daniel Heins naastligger ten westen Brouwersstraat 26 1766 256 152v
HEINS, DANIEL Daniel Heins verkoper Achterstraat 15 1767 256 261r
HEINSIUS, DANIEL Heer Daniel Heinsius koper op redemptie huis, hof, zomerhuis, stal en zeepziederij Noordijs 21 1766 256 161v
HEINSIUS, DANIEL de heer Daniel Heinsius koper op redemptie pakhuis Rozengracht 6 de Hamer 1766 256 161v
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsius verkoper Zuiderhaven 79 1766 256 164v
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsius naastligger ten noorden Lanen 21achter 1766 256 174r
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsius naastligger ten oosten Rozengracht 4 1769 257 106r
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsius geniaarde koper Franekereind 20 1769 257 126v
HEINSIUS, DANIEL Daniel Heinsius koopman verkoper Rozengracht 6 1769 257 137r
HEINSIUS, DANIEL de minderjarige kinderen van wijlen Daniel Heinsius koopman verkoper Voorstraat 24 1773 258 89v
HEINSIUS, DANIEL de minderjarige kinderen van wijlen Daniel Heinsius koopman verkoper Rommelhaven 10 1773 258 91v
HEINSIUS, DANIEL de nagelaten kinderen van wijlen Daniel Heinzius koopman verkoper Noordijs 21 1774 258 146r
KEMPENAER, DANIEL Daniel Livius de Kempenaer ritmeester compagnie cavalerie regiment van de prins van Oranje verkoper Zuiderhaven 48 1746 251 146v
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgaard koper huis Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
OOLGAARD, DANIEL de kopers Daniel Ohlgaard naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgard distillateur koper 1/2 huis met jeneverstokerij Schritsen 24 1804 267 92r
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgard koper huis Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
OOLGAARD, DANIEL Daniel Ohlgard huurder Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
OOLGAARD, DANIEL Daniel Oolgard distillateur koper 1/2 huis Schritsen 24 1796 264 319v
RENEMAN, DANIEL Daniel Reneman naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1669 239 38ra
RENEMAN, DANIEL Daniel Reneman pastoor huurder Kerkpad WZ 1669 239 39ra
RENEMAN, DANIEL ds. Daniel Reneman predikant bewoner Raamstraat 3 1672 240 93v
RENEMAN, DANIEL als bewoner ds. Daniel Reneman naastligger ten westen Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
RENEMAN, DANIEL schepen van Leeuwarden Daniel Reneman betrokkene 1771 257 191v
RUT, DANIEL Daniel van Ruth bruidegom 1771 257 191v
, DANIEL Daniel Seyes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24 1628 232 57v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijck griffier verkoper Scheffersplein 15 1777 259 31v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijk eerste klerk Admiraliteit geniaarde koper Vismarkt 1 1765 256 139v
SLOTERDIJK, DANIEL Hr. Daniel Sloterdijk eerste klerk Admiraliteit koper huis en hof ([voor de twee percelen in deze akte]) Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
SLOTERDIJK, DANIEL Hr. Daniel Sloterdijk eerste klerk Admiraliteit koper koets- en wagenhuis en stal voor 4 paarden ([voor de twee percelen in deze akte]) Kruisstraat 5oost 1767 256 242r
SLOTERDIJK, DANIEL hof en koetshuis gekocht door Daniel Sloterdijk naastligger ten oosten Kruisstraat 3west 1767 256 244r
SLOTERDIJK, DANIEL hof en koetshuis gekocht door Daniel Sloterdijk naastligger ten noorden Kruisstraat 3west 1767 256 244r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1769 257 131v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk naastligger ten westen Franekereind ZZ 1769 257 131v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk eerste klerk Admiraliteit koper huis Heiligeweg 60zuid 1772 258 5r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk eerste klerk Admiraliteit naastligger ten oosten Heiligeweg 60zuid 1772 258 5r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk eerste klerk Admiraliteit naastligger ten noorden Heiligeweg 60zuid 1772 258 5r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk griffier Admiraliteit koper huis en weefwinkel Lammert Warndersteeg ZZ 1773 258 103v
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijk griffier naastligger ten oosten (griffier van Ed.Mag Collegie ter Admiraliteit in Friesland) Heiligeweg 58 1776 259 1r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel Sloterdijk griffier naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1776 259 1r
SLOTERDIJK, DANIEL Daniel van Sloterdijk griffier verkoper Franekereind 3 1777 259 30r
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijk griffier Admiraliteit erflater Heiligeweg 60noord 1779 259 196v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijk griffier Admiraliteit erflater onbekend 1779 259 196v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijk griffier Admiraliteit erflater Lammert Warndersteeg 1779 259 196v
SLOTERDIJK, DANIEL wijlen Daniel van Sloterdijk griffier Admiraliteit in Friesland erflater Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
, DANIEL Daniel Wasser huurder Bildtpoort (gebied) 1803 266 216r
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens naastligger ten oosten hem toebehorende Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
ARJENS, DANIEL de gortmakerij van Daniel Arjens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1683 242 10v
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens gortmaker naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1687 242 196r
ARJENS, DANIEL Daniel Arjens , c.u. verkoper Zoutsloot 87 1694 243 102r
KARELS, DANIEL Daniel Caarls mr. dopjeswever naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15zuid 1656 237 67r
KARELS, DANIEL Daniel Caerls , c.u. linnenwever koper dwarshuis voorheen het Spinhuis genaamd met de hof of plaats ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid het Spinhuis 1643 235 64v
KARELS, DANIEL het voormalige spinhuis met de hof erachter gekocht door Daniel Carels naastligger ten noorden Hofstraat 7 1642 234 178r
KARELS, DANIEL Daniel Carels verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1669 239 210v
CHRISTOFFELS, DANIEL Daniel Christoffels huurder (p.j.) Lanen 85oost 1733 248 248r
CHRISTOFFELS, DANIEL de weduwe van Daniel Christoffels verkoper Schritsen 65b 1752 252 226v
CHRISTOFFELS, DANIEL Daniel Cristoffels opzichter koper huis Schritsen 65b 1740 250 122v
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyes koper Kleine Bredeplaats 22 1628 232 44r
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyes koper Vijver 9 1628 232 44r
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1680 241 21va
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1680 241 21va
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts verkoper Zoutsloot NZ 1680 241 21va
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts naastligger ten zuiden Liemendijk 1682 241 221v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts verkoper Liemendijk 1682 241 221v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts naastligger ten westen Zoutsloot 107 1686 242 154v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts mr. bakker verkoper Zoutsloot 105 1688 242 239v
EGBERTS, DANIEL Daniel Eyberts mr. bakker koper door niaar huis Noorderhaven 42 1688 242 256v
GOSLINGS, DANIEL Daniel Goslings koper woning Rinnertspijp 10 1770 257 151v
GOSLINGS, DANIEL de weduwe van Daniel Goslings naastligger ten zuiden Rinnertspijp 8 1782 260 239r
GOSLINGS, DANIEL de weduwe van Daniel Goslings naastligger ten zuiden Rinnertspijp 8 1783 261 44v
GOSLINGS, DANIEL de weduwe van Daniel Goslings naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 31 1783 261 119r
GOSLINGS, DANIEL de weduwe van Daniel Goslings naastligger ten zuiden Rinnertspijp 8 1784 261 173v
HEINS, DANIEL Daniel Heins kastelein bewoner Havenplein 1 1731 247 12va
HEINS, DANIEL Daniel Heins kastelein bewoner Havenplein 1 1731 247 13va
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks mr. schoenmaker koper woning waarin twee kamers, met loods, bleekveld en plaats Schritsen 18 1781 260 102r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks huurder (p.j.) Schritsen 18 1781 260 102r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks mr. schoenmaker verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten oosten Schritsen 12 1783 261 68v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 22 1783 261 76v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten oosten Schritsen 12 1784 261 165r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 24 1789 263 103r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 22 1796 264 308r
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 24 1796 264 319v
HENDRIKS, DANIEL Daniel Hendriks naastligger ten zuiden Schritsen 24 1804 267 92r
JOOSTES, DANIEL Daniel Joosten naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1698 243 336v
JOOSTES, DANIEL Daniel Joosten verkoper Rapenburg NZ 1698 243 336v
JOOSTES, DANIEL Daniel Joostes huurder Molenpad 8 1690 242 338v
JOOSTES, DANIEL Daniel Joostes koper kamer Nieuwstraat 1692 242 395v
LIEUWES, DANIEL Daniel Lieuwes verkoper q.q. Voorstraat 73 1597 228 18r
LIEUWES, DANIEL Daniel Lyeuwes verkoper q.q. Voorstraat 73 1597 228 65r
MICHIELS, DANIEL Daniel Mighiels verkoper Bildtstraat 22 1689 242 298v
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus pannenboeter koper Rozemarijnstraat 3 1753 253 126v
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 3 1777 259 50r
PAULUS, DANIEL de weduwe van Daniel Paulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
PAULUS, DANIEL de erfgenamen van wijlen Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 5 1789 263 75r
BEVA, DANIEL PAULUS Daniel Paulus Beva naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
BEVA, DANIEL PAULUS wijlen Daniel Paulus Beva pannenboeter verkoper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
BEVA, DANIEL PAULUS wijlen Daniel Paulus Beva erflater Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
PIETERS, DANIEL Daniel Pieters oud turfdrager verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus ijzersmid koper huis in twee delen bewoond Ooievaarsteeg 6 1761 255 101r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus ijzersmid koper huis in twee delen bewoond Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r
PAULUS, DANIEL Daniel Poulus pannenboeter verkoper Rozemarijnstraat 3 1766 256 208r
PAULUS, DANIEL de weduwe van Daniel Poulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r
SIJES, DANIEL Daniel Seyes Seyes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24 1628 232 51r
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Danker de Kempenaar koper tuin met uitgang over het baanpad, zomerhuis en vijver Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
KEMPENAER, DANKERT burgemeester Danker de Kempenaar koper lijnbaan en baanpad Zuiderhaven ZZ 1722 246 134r
KEMPENAER, DANKERT de heer Danker de Kempenaar naastligger ten oosten Zuiderhaven 48 1740 250 120v
KEMPENAER, DANKERT Dankert de Kempenaar naastligger ten oosten Zuiderhaven 46 1745 251 66v
KEMPENAER, DANKERT wijlen oud burgemeester en gedeputeerde van Friesland Dankert de Kempenaer erflater Zuiderhaven 48 1746 251 146v
KEMPENAER, Danket de Kempenaer koper hof Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
KEMPENAER, Danket de Kempenaer naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
KEMPENAER, Danket de Kempenaer naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
JOOSTES, DANIEL Danyel Joosten koper kamer ([staat: twee zilveren ducatons]) Rapenburg NZ 1697 243 307v
JOOSTES, DANIEL Danyel Joosten naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1697 243 307v
, DAVID David Griffen verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
, DAVID David Griffen verkoper en erfgenaam van 1/5 Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
, DAVID wijlen David Griffen verkoper van 1/5 ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
GRIFFIN, DAVID David Griffin verkoper Grote Bredeplaats 21 1766 256 227r
GRIFFIN, DAVID David Griffin, n.u. naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 3 1767 257 3v
GRIFFIN, DAVID David Griffin, n.u. naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 5 1767 257 3v
GRIFFIN, DAVID David Griffin verkoper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
GRIFFIN, DAVID David Griffin verkoper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
GRIFFIN, DAVID David Griffin verkoper Scheffersplein OZ 1770 257 153v
GRIFFIN, DAVID David Griffin koper Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
GRIFFIN, DAVID David Griffin koopman verkoper Nieuwstraat 34achter 1772 258 5v
GRIFFIN, DAVID David Griffin kurkesnijder verkoper Grote Ossenmarkt 11 1772 258 56v
GRIFFIN, DAVID David Griffin kurkesnijder verkoper Grote Ossenmarkt 9 1772 258 56v
, DAVID David Havestadt verkoper Lanen 23 1713 245 194v
, DAVID burgervaandrig David Holting niaarnemer ratione sanguinis buiten Harlingen 1642 235 27v
HOUTEN, DAVID vaandrig onder de manhaften Capitein Hoptilla David Houten koper huis waar de Vergulden Bijl uithangt Noorderhaven 58 de Vergulden Bijl 1641 234 127r
, DAVID David Provana koper 1/4 huis en achtererf onbekend 1619 230 188r
, DAVID David Provana eigenaar van 1/2 onbekend 1619 230 188r
, DAVID David Provana verpachter grond Hofstraat NZ 1620 230 253v
, DAVID David Provana naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1620 230 253v
, DAVID David Provana naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1621 230 264r
, DAVID David Provana, en zijn erfgenamen verpachter grond Hofstraat 1621 230 283r
, DAVID David Provana tafelhouder van lening verkoper Hofstraat 17 1622 230 333v
, DAVID David Provana verpachter grond Hofstraat NZ 1623 230 349v
, DAVID David Provana naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1626 231 111v
, DAVID David Provana naastligger ten westen Klaverbladstraat OZ 1627 232 11r
, DAVID David Provana verpachter grond Hofstraat NZ 1627 232 24r
, DAVID de klosbaan van David Provana lombert naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1629 232 104r
, DAVID David Provana tafelhouder verkoper van 2/3 Kleine Bredeplaats 16 1630 232 144v
, DAVID de klosbaan van David Provana naastligger ten noorden Weverstraat 1631 233 34r
, DAVID de ledige plaats en kamer van David Provana naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1633 233 98r
RAS, DAVID David Ras, c.u. huurder Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
RAS, DAVID David Ras, c.u. huurder Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
SINGEL, DAVID wijlen dr. David Zingel economus verkoper Noorderhaven 77 1696 243 258r
BERENDS, DAVID meerjarige jongeman David Beernds touwslager koper huis William Boothstraat 25 1781 260 19r
BERENDS, DAVID David Beernts verkoper William Boothstraat 17 1800 265 229r
ROELOFS, DAVID wijlen David Roeloffs verkoper Zoutsloot 10 1711 245 153v
ROELOFS, DAVID David Roeloffs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1712 245 167r
TEUNIS, DAVID David Teunis mr. linnenwever koper huis Achterstraat 3 1660 238 14r
TEUNIS, DAVID David Teunis linnenwever naastligger ten oosten Achterstraat 1 1666 239 59v
TEUNIS, DAVID David Teunis naastligger ten oosten Achterstraat 3 1669 239 181v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman koper huis Noorderhaven 17 1782 260 299r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Noorderhaven 17 1792 264 26v
WILLEMS, DAVID David Willems koper huis Lanen 21 1792 264 55v
WILLEMS, DAVID David Willems naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1794 264 171v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman koper woninge Lanen 21achter 1795 264 249r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1795 264 249r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman koper huis Hoogstraat 22 het Holderhuis 1798 265 108v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaas naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1799 265 168v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerbaas verkoper Lanen 21achter 1799 265 168v
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Hoogstraat 22 1801 265 281r
WILLEMS, DAVID David Willems mr. scheepstimmerman koper huis Lanen 35 1801 266 3r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Lanen 21 1801 266 19r
WILLEMS, DAVID David Willems scheepstimmerman verkoper Lanen 35 1808 268 113r
WILLEMS, DAVID David Willems huistimmerman verkoper Zoutsloot 71 1810 269 16r
WILLEMS, DAVID David Willems huistimmerman verkoper Lanen 21achter 1810 269 35r
, DAVID oud vaandrig Davidt Holting verkoper Noorderhaven 58 1646 235 203r
, DAVID sergeant Davidt d' Nieuve? koper kamer Rapenburg 1684 242 37v
SIEBRENS, DAVID Davidt Sybrants verkoper q.q. Lanen 89 1634 233 134v
SIEBRENS, DAVID Davidt Sybrants verkoper q.q. Lanen 89 1634 233 134v
TEUNIS, DAVID Davidt Teunis wever naastligger ten westen Achterstraat 5 1673 240 116v
TEUNIS, DAVID Davidt Teunis wever naastligger ten westen Achterstraat 5 1686 242 113v
TEUNIS, DAVID Davidt Theunis naastligger ten oosten Achterstraat 3 1670 239 216r
, DAVID de ledige plaats en kamer van Davit Provano naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1630 232 124r
TEUNIS, Dawidt Theunis verkoper Wortelstraat 13achter 1671 240 59v
DIEST, DEBORA Debora van Diest verkoper Kleine Bredeplaats 16 1753 253 114v
, DEBORA Debora van Dijst koper ondanks niaar Voorstraat 7 1753 253 87r
, DEBORA Debora van Dyst koper Kleine Bredeplaats 16 1745 251 77r
HARTMAN, Debora Hartman koper op redemptie Noordijs 21 1766 256 161v
HARTMAN, Juffrouw Debora Hartman koper op redemptie Rozengracht 6 1766 256 161v
HARTMAN, DEBORA Debora Hartman verkoper Zuiderhaven 79 1766 256 164v
HARTMAN, DEBORA Debora Hartman verkoper Achterstraat 15 1767 256 261r
HARTMAN, DEBORA Debora Hartman verkoper Rozengracht 6 1769 257 137r
, DEBORA Debora Israel koper Voorstraat 87 1758 254 156v
, DEBORA Debora Israel verkoper Voorstraat 85achter 1758 254 162v
, DEBORA de geabandonneerde boedel van wijlen Debora Israel erflater Voorstraat 87 1765 256 113r
LUBBERTUS, DEBORA Debora Lubberti verkoper van 1/2 Voorstraat 61 1681 241 121r
LUBBERTUS, DEBORA Debora Lubberti verkoper van 1/2 Noorderhaven 106 1681 241 122v
HARTMANS, DEBORA Debora Hartman geniaarde koper Franekereind 20 1769 257 126v
, DEBORA Debora Lubbarty verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
HAIES, DEKKEN huisman Decken Hayes verkoper van 1/10 Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
KLASES, DETJE Ded Claeses koper Heiligeweg 1west 1643 235 51v
VICTORS, DEDDE Ded Fictoors naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1649 236 59r
VICTORS, DEDDE Ded Fictoors naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1650 236 124v
JANS, DETJE Ded Jans koper Liemendijk 1604 228 411v
JANS, DETJE Ded Jans koper Liemendijk 1630 232 135v
LOUWS, DEDDE de kamer van Ded Lous naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1635 233 175r
SJOERDS, Dedie Sjoerts bewoner Zeilmakersstraat 21 1685 242 74v
ANDRIES, DETJE Dedke Andries verkoper Lanen 85oost 1620 230 256r
JANS, DETMER Dedmer Jans naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1711 245 149v
JANS, DETMER Dedmer Jans afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Lombardstraat 8 1715 245 248r
JANS, DETMER Dedmer Jans naastligger ten zuiden Lombardstraat 8 1720 246 61v
JANS, DETMER Dedmer Jansen , c.u. mr. bontwever koper woning Nieuwstraat 36 1710 245 124r
JANS, DETMER Dedmer Jansen naastligger ten zuiden Lombardstraat 8 1715 245 248r
JANS, DETMER wijlen Dedmer Jansen verkoper Nieuwstraat 36 1721 246 116r
HANSES, DETJE Dedtie Hanses koper Zuiderhaven ZZ 1696 243 256v
JANS, DETJE Dedtje Jans koper Bildtstraat 4 1800 265 254v
ANDRIES, DETJE Dedtke Andries verkoper Gardenierstraat 1598 228 92v
HENDRIKS, Deeltie Hendriks naastligger ten oosten Voorstraat 9 1760 255 31v
HENDRIKS, DEELTJE Deeltje Hendriks naastligger ten zuiden Voorstraat 11west 1759 254 249v
HENDRIKS, DEELTJE Deeltje Hendriks , bejaarde vrijster begunstigde van een lijfrente (p.j.) Voorstraat 11west 1760 255 1r
HENDRIKS, DEELTJE Deeltje Hendriks , bejaarde vrijster verkoper Voorstraat 11west 1760 255 1r
VOSMA, wijlen oud burgemeester Deodonius Vosma verkoper Hofstraat ZZ 1756 254 20v
EKEMA, DIRK Derk Ekama schrijf- en rekenmeester verkoper William Boothstraat 25 1781 260 19r
WIEGERS, DIRK Derk Wiegers naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1636 234 13v
GERBENS, DETJE Detje Gerbens verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25achter 1728 247 69r
PIETERS, DETJE Detje Pyters koper Both Apothekerstraat WZ 1731 248 24v
PIETERS, DETJE Detje Pyters huurder Both Apothekerstraat WZ 1731 248 24v
KORNELIS, DETJE Detke Cornelis verkoper Hoogstraat NZ 1601 228 237v
KORNELIS, DETJE Detke Cornelis verkoper Sint Jacobstraat 13 1603 228 372v
JANS, DETJE Detke Jans koper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v
HERES, Dette Heeres huurder G-162 Borstelsteeg 4 1809 268 246v
HERES, Dette Heeres huurder G-162 Borstelsteeg 6 1809 268 246v
HERES, Dette Heeres huurder G-162 Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
HANSES, DETJE Dettie Hanses verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1746 251 157r
PIETERS, DETJE Dettie Pieters koper Nutstraat WZ 1731 248 34r
SJOERDS, DETJE Dettie Sioerdts verkoper Bildtstraat 3 1695 243 122r
SIEBRENS, DETJE wijlen Dettie Sybrands verkoper Zoutsloot ZZ 1773 258 96r
SIEBRENS, DETJE wijlen Dettie Sybrands verkoper Achterstraat ZZ 1773 258 96r
DOEDES, DETJE Dettje Doedes verkoper Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
DOUWES, DETJE Dettje Douwes huurder boven (p.j.) Noorderhaven 10achter 1790 263 200r
HANSES, DETJE Dettje Hansen koper Zuiderhaven 34oost 1704 244 260r
HANSES, DETJE Dettje Hansen verkoper Zuiderhaven 36west 1748 251 217r
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens koper Zoutsloot 87 1764 256 79v
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens koper Karremanstraat 1769 257 122v
SIEBRENS, DETJE Dettje Sybrens naastligger ten zuiden Karremanstraat 1769 257 122v
SIEBRENS, DETJE het aandeel van de kinderen van Dettje Sybrens verkoper Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
JELLES, DIEUWKE Deuke Jelles huurder van een deel (p.j.) Lanen 82 1735 249 93v
JANS, DEBORA Dibbrich Jans koper Voorstraat 57 1603 228 335v
JANS, DEBORA Dibbrich Jans koper Voorstraat 59 1603 228 335v
ARJENS, DIEKE Dick Arians koper kamer Sint Christoffelsteeg OZ 1628 232 68v
ARJENS, DIEKE Dick Arians naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ 1628 232 68v
KLINKHAMER, DIEKE JANS Dick Jansen Klinkhamer verkoper Zuiderhaven 53 1718 245 310r
STELMA, DIEDERIK Didert Stellema sergeant van de comp. te voet verkoper Kerkpoort (gebied) 1690 242 310r
HENDRIKS, DIEDERIK Diederik Hendriks huurder Lanen 40 1784 261 246v
HENDRIKS, Dieneke Hendriks koper Liemendijk ZZ 1723 246 180r
HENDRIKS, DIENA Dienke Hendriks naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1723 246 180r
, DIRK Dierck wever naastligger ten oosten Gardenierstraat 1597 228 38r
, DIRK Dierck metselaar naastligger ten oosten Achterstraat 1606 228 491r
, DIRK Dierck Mastenbroeck naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1617 230 90v
AGES, DIRK Dierck Agges verkoper Voorstraat 91achter 1617 230 80r
ARJENS, DIRK Dierck Ariaens koper q.q. ca. 2 1/2 pm greidland in de twee westerse stukken van de Hondsbosck ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
ARJENS, DIRK de koper Dierck Ariaens naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
ARJENS, DIRK Dierck Ariens , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1646 235 210v
ARJENS, DIRK Dierck Ariens brouwer verkoper Herenwaltje WZ 1646 235 229v
ARJENS, DIRK Dierck Ariens naastligger ten oosten onbekend 1646 235 235r
KLASES, DIRK Dierck Claes verkoper van 1/2 Voorstraat 23 1601 228 258r
KLASES, DIRK Dierck Claesen metselaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) NZ 1602 228 310r
KLASES, DIRK Dierck Claesen metselaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1606 228 499r
KLASES, DIRK Dierck Claeses naastligger ten zuiden Anjelierstraat ZZ 1614 229 220r
KLASES, DIRK Dierck Claeses Groeninger? naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ 1614 229 220r
KLASES, DIRK Dierck Claessen metselaar verkoper Achterstraat NZ 1617 230 88v
HEMERT, DIRK KORNELIS Dierck Cornelis van Hemert verkoper Bildtstraat 18 1618 230 133r
, DIRK Dierck Diltes smid verkoper Achterstraat NZ 1616 230 44v
, DIRK Dierck Diltes naastligger ten westen Achterstraat NZ 1617 230 86v
, DIRK Dierck Ditters naastligger ten westen Achterstraat NZ 1617 230 88v
GIJSBERTS, DIRK Dierck Gijsberts koper nieuw huis Zeilmakersstraat 13 1599 228 134r
GIJSBERTS, DIRK Dierck Gijsberts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 15 1599 228 134v
HANSES, DIRK Dierck Hansen verkoper Karremanstraat 1597 228 36v
HANSES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dierck Hansen crediteur (triumphant) Heiligeweg 1600 228 199r
HERES, DIRK Dierck Heeres verkoper Noorderhaven 28 1617 230 69r
HEINS, DIRK Dierck Hein koper huis Voorstraat 68 1599 228 173r
HENDRIKS, DIRK de verkoper burgemeester Dierck Hendricks naastligger ten zuiden Schritsen 1602 228 311r
HENDRIKS, DIRK burgemeester Dierck Hendricks verkoper Schritsen 1602 228 311r
HILLEBRANDS, DIRK Dierck Hilbrandts naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1600 228 221v
JAKOBS, DIRK wijlen Dierck Jacobs verkoper Wortelstraat NZ 1598 228 114v
JAKOBS, DIRK Dierck Jacobs wever naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v
JAKOBS, DIRK Dierck Jacobs naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1617 230 70v
JANS, DIRK Dierck Jansen bakker naastligger ten westen Herenwaltje 1600 228 198r
LAMMERTS, DIRK Dierck Lammerts koper Poortje 1598 228 90v
MARTENS, DIRK de nagelaten weeskinderen van wijlen Dierck Martens verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 62r
MEINERTS, DIRK Dierck Meynerts naastligger ten westen Gardenierstraat 1604 228 410v
MINNES, DIRK wijlen Dierck Minnes koper Noordees (gebied) 1597 228 36r
OKKES, DIRK wijlen Dierck Ockes koper onbekend 1598 228 105v
OKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dierck Ockes naastligger ten westen onbekend 1598 228 111r
OKKES, DIRK de weduwe van wijlen Dierck Ockes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1598 228 116v
FILIPPUS, DIRK Dierck Philips naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1618 230 119v
PIERS, DIRK Dierck Piers naastligger ten westen Romastraat 5 1614 229 214r
PAULUS, DIRK Dierck Pouuels verkoper Kleine Bredeplaats 22 1617 230 77v
PIERS, DIRK Dierck Pyers koper provisioneel huis en plaats Both Apothekerstraat 1617 230 72r
PIETERS, DIRK wijlen Dierck Pytters koper Lanen 48achter 1646 235 234r
SIKKES, DIRK Dierck Sickes verkoper Kromme Elleboogsteeg 1616 230 47v
SJOERDS, DIRK wijlen Dierck Syoerdts metselaar koper Drie Roemersteeg 1604 228 388v
SJOERDS, DIRK wijlen Dierck Syoerdts metselaar naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1604 228 388v
SJOERDS, DIRK de kamer van de weduwe van Dierck Syourdts naastligger ten noorden Lanen 9west 1617 230 93v
SJOERDS, DIRK wijlen Dierck Syourdts verkoper Lanen 9west 1617 230 93v
SJOERDS, DIRK de weduwe en erfgenamen van wijlen Dierck Syourdts verkoper Noordijs 2 1618 230 135v
TEEKES, DIRK Dierck Taeckes verkoper Kruisstraat 10west 1601 228 268v
WILLEMS, DIRK burgemeester Dierck Willems naastligger ten westen Noorderhaven 76 1600 228 234v
WILLEMS, DIRK burgemeester Dierck Willems naastligger ten westen Noorderhaven 78 1600 228 234v
WILLEMS, DIRK burgemeester Dierck Willems verkoper Noorderhaven 74 1601 228 236v
WILLEMS, DIRK Dierck Willems verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg 1603 228 338r
WOLFERTS, DIRK de twee oudste nagelaten weeskinderen van wijlen Dierck Wolffs verkoper Noordijs 10 1617 230 76v
KLASES, DIRK Dierk Claesen verkoper Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
, Dierx Hammer naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1646 235 207r
LAMMERTS, DIEUWKE wijlen Dieu Lammerts erflater Kerkpad 20 1651 236 171r
, DIEUWKE Dieu Wimerts koper Roeperssteeg 7 1627 231 171r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuck Mevis koper Bildtstraat 9 1651 236 181v
, DIEUWKE de erfgenamen van wijlen Dieucke naastligger ten oosten ([staat: Dieucke Feddes]) Hoogstraat 16 1624 230 387r
, DIEUWKE Dieucke uitdraagster naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1681 241 146v
, DIEUWKE de lasthebbenden van Dieucke Augustini verkoper van 1/6 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r
, DIEUWKE de lasthebbenden van Dieucke Augustini verkoper van 1/6 Lanen 91 1628 232 49r
, DIEUWKE de gelastigden van Dieucke Augustini verkoper van 1/6 Hoogstraat 22 1628 232 49r
WINSEMIUS, DIEUWKE Dieucke Winsemius verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages koper huis Hofstraat NZ 1660 238 42v
AGES, DIEUWKE Dieucke Ages verkoper Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
BERENDS, DIEUWKE Dieucke Berents verkoper van 1/4 Peterseliestraat ZZ 1691 242 352v
KLASES, DIEUWKE Dieucke Clases gezworen uitdraagster huurder Voorstraat 50 1692 243 1ra
DIRKS, DIEUWKE Dieucke Dircx koper Voorstraat 30 1616 230 20r
DIRKS, DIEUWKE Dieucke Dirks koper Schritsen 1614 229 206r
DOUWES, DIEUWKE Dieucke Douwes koper Nieuwstraat 1637 234 33r
DOUWES, DIEUWKE Dieucke Douwes koper Achterstraat ZZ 1699 243 400r
FEDDES, DIEUWKE de bouwerij van Dieucke Feddes naastligger ten oosten Bildtstraat 19 1621 230 271r
FEDDES, DIEUWKE wijlen Dieucke Feddes protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven 54 1624 230 385v
GEERTS, DIEUWKE Dieucke Geerts naastligger ten oosten Noorderhaven 87 1685 242 82v
GERRITS, DIEUWKE Dieucke Gerryt Orsinga naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 11 1676 240 226v
GAUKES, DIEUWKE Dieucke Gouckes verkoper Grote Bredeplaats 25 1650 236 108v
GAUKES, DIEUWKE de erfgenamen van wijlen Dieucke Goukes verkoper van 1/2 Noorderhaven 91 1693 243 31v
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens verkoper onbekend 1633 233 113v
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Achterstraat 1637 234 43r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Karremanstraat 4 1637 234 43r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens koper Achterstraat 1637 234 43r
HARMENS, DIEUWKE Dieucke Harmens niaarnemer Lombardstraat 1643 235 85r
HILLES, DIEUWKE Dieucke Hilles koper Schoolsteeg WZ 1633 233 94r
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles koper Noorderhaven 112achter 1640 234 113v
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles verkoper Scheerstraat 3 1658 237 159v
JAKOBS, DIEUWKE Dieucke Jacobs koper Vioolsteeg 1625 231 78r
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jaeckles koper Noorderhaven 110 1634 233 152v
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Lanen 45achter 1648 236 50r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Wasbleekstraat 3 1664 238 215r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Nieuwstraat 11 1681 241 146r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans koper Nieuwstraat OZ 1681 241 146r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans uitdraagster verkoper Lanen 45achter 1682 241 197v
JANS, DIEUWKE wijlen Dieucke Jans verkoper ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
JANS, DIEUWKE de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Dieucke Jans verkoper van 1/2 Rinnertspijp 1 1682 241 55va
JANS, DIEUWKE wijlen Dieucke Jans verkoper Scheffersplein 23 1682 241 56va
JANS, DIEUWKE wijlen Dieucke Jans erflater Scheffersplein OZ 1686 242 122r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jans verkoper Werfpad 7 1693 243 62r
JANS, DIEUWKE de crediteuren van Dieucke Jansen verkoper Schritsen 30 1624 230 380r
JANS, DIEUWKE Dieucke Jansen verkoper Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
JELLES, DIEUWKE Dieucke Jelles koper Hofstraat 1647 235 243v
JETSES, DIEUWKE Dieucke Jetses verkoper Voorstraat 72 1714 245 224v
LEENDERTS, DIEUWKE Dieucke Leenders naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1695 243 132r
LEENDERTS, DIEUWKE Dieucke Leenders naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1695 243 132r
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuues naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1657 237 115r
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1653 236 226v
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1657 237 259r
LIEUWES, DIEUWKE Dieucke Lieuwes naastligger ten zuiden Hondenstraat 8 1677 241 2r
MARTENS, DIEUWKE Dieucke Martens eerdere bewoner Noordijs WZ 1605 228 441r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieucke Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20 1679 241 38r
MEEUWIS, DIEUWKE Dieucke Mevis naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1678 241 1ra
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Piebes koper Hofstraat 35 1667 239 115v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Piebes verkoper Hofstraat 35 1686 242 157r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/5 voor- en achterhuis ([voor de drie percelen in deze akte]) Noorderhaven NZ 1615 229 277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en brouwerij ([voor de drie percelen in deze akte]) Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en houtstek daer de Blauue Engel uutsteeckt ([voor de drie percelen in deze akte]) Hoogstraat 18 de Blauwe Engel 1615 229 277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en houtstek daer de Blauue Engel uutsteeckt ([voor de drie percelen in deze akte]) Rommelhaven 13 de Blauwe Engel 1615 229 277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper Schritsen 55 1680 241 75v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper Lanen 66 1687 242 217v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra koper grondpacht van 0-10-00 CG op een stalling Kruisstraat 5oost 1679 241 25v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra verkoper Wortelstraat NZ 1696 243 198v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1714 245 226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1714 245 226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1718 246 2r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1718 246 2r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Piters Hoogstra verkoper William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes koper William Boothstraat OZ 1683 241 251v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Pybes Egginga verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyeters Hoogstra koper grondpacht van 01-08-00 CG onbekend 1681 241 169v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pyters verkoper Simon Stijlstraat 3 1633 233 123r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pyters naastligger ten oosten Hofstraat 21west 1689 242 285v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pyters naastligger ten oosten Hofstraat 21west 1692 242 381v
PIETERS, DIEUWKE de paardenstal van Dieucke Pyters naastligger ten westen Kruisstraat 5west 1693 243 72v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstra koper kamer Kruisstraat NZ 1680 241 94r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstra naastligger ten zuiden Kruisstraat NZ 1680 241 94r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstra naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1680 241 94r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pyters Hoogstra koper door niaar huis tegenover de Witte Geevel Kruisstraat 5west 1693 243 72v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters koper Lanen 66achter 1685 242 68r
PIETERS, DIEUWKE de tuin achter het huis van Dieucke Pytters naastligger ten zuiden Franekereind 8 1685 242 7ra
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1693 243 59r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pytters naastligger ten oosten Heiligeweg 62 1698 243 381v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstra koper door niaar drie kamers aan elkaar Lanen 44achter 1690 242 337v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstra naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1690 242 338r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstra naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1690 242 338r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Hoogstra koper door niaar huis Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaans koper Rozengracht 23 1688 242 258r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaans koper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
OLDAANS, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pytters Oldaans koper Weverstraat ZZ 1688 242 258r
STEFFENS, DIEUWKE Dieucke Steffens verkoper Voorstraat 84achter 1615 230 10r
TJEERDS, DIEUWKE wijlen Dieucke Tieerdts , ongehuwde dochter erflater Franekereind 17 1686 242 115r
TJEERDS, DIEUWKE Dieucke Tieerts naastligger ten noorden Romastraat 11 1658 237 179v
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen verkoper Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen , voor haar kinderen verkoper Havenplein 22 1665 239 1ra
, DIEUWKE Dieucke Wijnerts koper Hoogstraat 20 1620 230 201v
WILLEMS, DIEUWKE Dieucke Willems koper door niaar huis, loods en plaats Hoogstraat 28 1719 246 53v
IENSES, DIEUWKE de erfgenamen van wijlen Dieucke Ynses naastligger ten westen Schritsen 55 1680 241 75v
, DIEUWKE Dieuer naastligger ten zuiden ([staat: Dieuer Tyercks weduwe]) Lanen 44achter 1597 228 6v
, DIEUWKE Dieuer naastligger ten zuiden ([staat: Dieuwer Tiercx weduwe]) Lanen 44achter 1598 228 82v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuer Jacobs verkoper Voorstraat 12 1597 228 67v
PESMA, DIEUWKE Dieuke Pesma verkoper Schritsen ZZ 1761 255 59v
TOLSMA, DIEUWKE Dieuke Tolsma koper Vismarkt 4 1735 249 26r
TOLSMA, DIEUWKE Dieuke Tolsma naastligger ten noorden Vismarkt 4 1735 249 26r
AGES, DIEUWKE Dieuke Ages naastligger ten westen Hofstraat 21west 1707 245 25v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuke Alberts verkoper ten noorden van Harlingen 1798 265 84v
BINKES, DIEUWKE Dieuke Bentes , c.s. naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1727 247 15r
BINKES, DIEUWKE Dieuke Bentes , c.s. naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1727 247 30v
BINKES, DIEUWKE de erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes naastligger ten westen Karremanstraat 16 1733 248 192r
BINKES, DIEUWKE de erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1736 249 127v
BINKES, DIEUWKE de erfgenamen van wijlen Dieuke Bentes naastligger ten westen Noorderhaven 87 1737 249 207v
, DIEUWKE de erfgenamen van wijlen Dieuke Bentus naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1729 247 267v
KORNELIS, DIEUWKE Dieuke Cornelis verkoper Zoutsloot 95 1737 249 219r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuke Cornelis verkoper Droogstraat 18 1755 253 221r
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerden koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuke Cornelis Wijngaerden koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1697 243 312v
DAAMS, DIEUWKE Dieuke Daems koper Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
DOUWES, DIEUWKE de erfgenamen van wijlen Dieuke Douwes naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1695 243 124r
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes koper Karremanstraat 11 1708 245 54r
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes verkoper Achterstraat ZZ 1719 246 53r
DOUWES, DIEUWKE Dieuke Douwes verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
AKKER, DIEUWKE GERRITS Dieuke Gerrits Acker verkoper Nieuwstraat 30 1738 249 335v
GERRITS, DIEUWKE Dieuke Gerrits Middagten koper Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
GERRITS, DIEUWKE Dieuke Gerrits Middagten koper Sint Christoffelsteeg 5 1702 244 188r
GERRITS, DIEUWKE Dieuke Gerrits Middagten verkoper Simon Stijlstraat 6 1704 244 236v
GREIDANUS, DIEUWKE JAKOBS Dieuke Jacobus Greidanus verkoper Rozengracht 27 1800 265 247r
JAKLES, DIEUWKE Dieuke Jakles koper Scheerstraat 3 1637 234 28v
JAKLES, DIEUWKE Dieuke Jakles koper schuur met hof Achterstraat 5 1664 238 237r
JANS, DIEUWKE Dieuke Jans koper Werfpad 7 1693 243 43v
JANS, DIEUWKE Dieuke Jans verkoper van 1/4 Hofstraat 29 1752 252 209r
JELLES, DIEUWKE Weduwe Dieuke Jelles naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1651 236 171v
JELLES, DIEUWKE Dieuke Jelles , voor haar minderjarige kinderen afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 1 1734 248 282v
JELLES, DIEUWKE Dieuke Jelles huurder 2 (p.j.) Lanen 82 1737 249 172v
JELLES, DIEUWKE Dieuke Jelles huurder Kleine Ossenmarkt 2 1745 251 91v
VETTEVOGEL, DIEUWKE JELLES wijlen Dieuke Jelles Vettevogel erflater Noorderhaven 34 1738 249 281v
JENTJES, DIEUWKE Dieuke Jentjes koper Hondenstraat 2 1704 244 247v
JETSES, DIEUWKE Dieuke Jetses verkoper Zoutsloot 43 1705 244 288r
JETSES, DIEUWKE Dieuke Jetses verkoper van 1/3 Zoutsloot 65 1708 245 49r
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joosten koper Brouwersstraat 12zuid_achter 1731 247 383r
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joosten eigenaar van 1/2 Brouwersstraat 12zuid_achter 1731 247 383r
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joosten verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter 1731 248 4v
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joosten koper Achterstraat ZZ 1736 249 127v
JOOSTES, DIEUWKE de weduwe Dieuke Joostes naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1664 238 26va
JOOSTES, DIEUWKE Dieuke Joostes , voor haar kind verkoper Weverstraat ZZ 1664 238 26va
JURJENS, DIEUWKE Dieuke Jurjens koper huis Lanen 81 1722 246 143r
JURJENS, DIEUWKE Dieuke Jurrens verkoper Lanen 81 1728 247 144r
JURJENS, DIEUWKE Dieuke Jurriens verkoper Hoogstraat 7 1731 248 4r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuke Kornelis koper Zoutsloot 95 1731 248 24r
MARTENS, DIEUWKE wijlen Dieuke Martens verkoper van 1/3 Liemendijk 2 1757 254 80r
MEINERTS, DIEUWKE Dieuke Meinerts geniaarde koper Bildtpoort (gebied) 1754 253 165v
MEINERTS, DIEUWKE Dieuke Meinerts geniaarde koper Liemendijk ZZ 1754 253 165v
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuke Mevis naastligger ten noorden Bildtstraat 11 1667 239 125r
MINNES, DIEUWKE Dieuke Minnes geniaarde koper Lanen 44achter 1702 244 139v
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Piebes Agginga verkoper William Boothstraat 35 1694 243 111r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 65 1698 243 362r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters koper Voorstraat 1 1715 245 236v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters koper Zuiderstraat 6voor 1736 249 137r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters verkoper van 5/16 Lanen 15 1757 254 56v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1763 255 201v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galama naastligger ten westen Karremanstraat 6 1771 257 208r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstra verkoper van 10/28 Weverstraat OZ 1692 242 381r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Noorderhaven 65 1714 245 216r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Pybes koper Kerkpoortstraat NZ 1672 240 95v
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Pybes koper Grote Kerkstraat 28 1682 241 215v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstra naastligger ten zuiden Noordijs 10 1720 246 92r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstra koper door niaar ratione vicinitatis huis Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstra naastligger ten westen Droogstraat 15achter 1726 246 268r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstra naastligger ten westen Kruisstraat 5oost 1727 247 23v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Hoogstra naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost 1727 247 23v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS de erfgenamen van wijlen Dieuke Pyters Hoogstra verpachter grond Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v
TOLSMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Tolsma koper Noorderhaven 38 1732 248 80r
TOLSMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pyters Tolsma verkoper Vismarkt 4 1758 254 145v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pytters koper Lombardstraat 4 1702 244 354r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pytters huurder (p.j.) Bargebuurt 9 1737 249 168r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstra eigenaar van 1/2 Rozengracht NZ 1692 243 2v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstra naastligger ten westen Kruisstraat 5oost 1703 244 217v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstra naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost 1703 244 217v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pytters Hoogstra naastligger ten westen Droogstraat 15 1703 244 230v
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuke Sioerds Bierma verkoper van 3/8 Scheerstraat 11 1737 249 216r
SIPKES, DIEUWKE Dieuke Sipkes verkoper Zoutsloot 22 1742 250 210v
SJOERDS, DIEUWKE Dieuke Sjoerds verkoper Schritsen 1west 1720 246 68r
TJEBBES, DIEUWKE Dieuke Tjebbes koper huis Zeilmakersstraat 13 1756 253 258v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuke Tjeerdts naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuke Tjeerts naastligger ten oosten Gardenierstraat 6 1671 240 58r
TJEPKES, DIEUWKE Dieuke Tjepkes koper huis Vijverstraat 5 1785 261 278r
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems koper Hoogstraat 30 1695 243 124r
WILLEMS, DIEUWKE het huis van Dieuke Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 36 1710 245 124r
WILLEMS, DIEUWKE de tuin van Dieuke Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 36 1710 245 124r
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems verkoper Nieuwstraat 36 1710 245 124r
WILLEMS, DIEUWKE de tuin van Dieuke Willems naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1711 245 149v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuke Willems verkoper Nieuwstraat 38 1711 245 149v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuucke Willems verkoper Voorstraat 35 1616 230 51r
JAKOBS, DIEUWKE Dieuuer Jacobs verkoper Rommelhaven 8 1616 230 21v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuuer Jacobs verkoper Rommelhaven 8 1616 230 31r
JAKOBS, DIEUWKE de crediteuren van Dieuuer Jacobs , voor zich en haar kinderen verkoper Rommelhaven 8 1618 230 146r
, DIEUWKE Dieuw verkoper Herenwaltje 1600 228 234r
AGES, DIEUWKE Dieuw Agges koper Nieuwstraat 1599 228 162v
AGES, DIEUWKE Dieuw Agges verkoper Zoutsloot 98 1611 229 44v
HARMENS, DIEUWKE Dieuw Harmens koper huis Lombardstraat 4 1643 235 72v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuw Jacobs verkoper Noordijs 1 1599 228 135v
LAMMERTS, DIEUWKE Dieuw Lamberts koper Kerkpad 20 1619 230 194v
OKKES, DIEUWKE Dieuw Ockes verkoper Noordees (gebied) 1597 228 36r
, DIEUWKE Dieuw Wijmerts koper Voorstraat 63 1627 231 172v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuw Willems koper Voorstraat 35 1613 229 135v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuw Willems koper Noorderhaven 60 1615 229 274v
WILLEMS, DIEUWKE Dieuw Willems verkoper Noorderhaven 60 1619 230 196r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwcke Pieters Hoogstra naastligger ten zuiden Franekereind 8 1714 245 222v
PESMA, DIEUWKE Dieuwe Pesma verkoper Zoutsloot 13 1787 262 226v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstra naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuweke Pyters Hoogstra naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1722 246 126v
, DIEUWKE Dieuwer naastligger ten zuiden ([staat: Dieuwer Tiercx]) Lanen 44achter 1603 228 340r
KLASES, DIEUWKE Dieuwer Claesen verkoper Grote Kerkstraat 11 1612 229 74r
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwer Jacobs verkoper Rommelhaven 8een_achter 1597 228 25r
SJOERDS, DIEUWKE Dieuwer Sioerdts koper Zoutsloot NZ 1635 233 163v
, Dieuwercke Dominicy verkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuwerke Cornelis koper Grote Bredeplaats 17achter 1685 242 79r
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaarden verkoper Noorderhaven 22 1700 244 83r
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaarden verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
WIJNGAARD, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaerden koper door niaar huis, hof en pakhuis Noordijs 15 1700 244 64v
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS Dieuwerke Cornelis Wijngaerden koper door niaar huis, hof en pakhuis Noordijs 15 1700 244 64v
BAARS, DIEUWKE HIDDES Dieuwerke Hiddes Baers verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwerke Jacobs koper dwarshuis Hoogstraat 1645 235 161v
HENDRIKS, DIEUWKE Dieuwertje Hendricx naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1663 238 189r
HENDRIKS, Dieuwertje Hendrix verkoper Kruisstraat NZ 1663 238 188v
ADEMA, DIEUWKE Dieuwke Adema verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Fabrieksstraat 18 1777 259 43v
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Hofstraat 41 1783 261 17r
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Lanen 33 1784 261 186r
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Lanen 21 1785 261 310r
WASSENAAR, DIEUWKE Dieuwke R. Wassenaar koper Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
WASSENAAR, DIEUWKE Dieuwke R. Wassenaar verkoper Grote Bredeplaats 35 1805 267 173r
AGES, DIEUWKE Dieuwke Ages naastligger ten westen Hofstraat 21west 1679 241 58v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper Noordergrachtswal 1793 264 142r
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts koper huis Nieuwstraat 34 1809 268 188v
ALBERTS, DIEUWKE Dieuwke Alberts huurder Nieuwstraat 34 1809 268 188v
ANDELES, DIEUWKE Dieuwke Andeles koper Nieuwstraat 32 1788 262 265r
ANDRIES, DIEUWKE Dieuwke Andries verkoper Lanen 44achter 1702 244 139v
ANDRIES, DIEUWKE Dieuwke Andries van der Brugh verkoper Schritsen 35 1724 246 192r
ANTONIUS, DIEUWKE Dieuwke Antonis , c.m. huurder (p.j.) Hoogstraat 33west 1764 256 70r
ANTONIUS, DIEUWKE Dieuwke Antonis verkoper Hoogstraat 33west 1764 256 70r
BINKES, DIEUWKE Dieuwke Bentes verkoper Zoutsloot 49 1721 246 119r
KLASES, DIEUWKE de woning gekocht door Dieuwke Clases naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1713 245 186r
KORNELIS, DIEUWKE Dieuwke Cornelis koper Droogstraat 18 1753 253 70r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks koper Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks koper Kleine Bredeplaats 15 1786 262 111r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks geniaarde koper Schritsen 58 1788 263 8r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks geniaarde koper Schritsen ZZ 1788 263 8r
DOUWES, DIEUWKE Dieuwke Douwes huurder boven (p.w.) Herenwaltje 17 1791 263 364r
FOLKERTS, DIEUWKE Dieuwke Folkerts koper Bildtstraat 24 1791 263 325v
WYBENGA, DIEUWKE GERRITS Dieuwke Gerrits Wybenga verkoper Noorderhaven 87 1789 263 67r
WYBENGA, DIEUWKE GERRITS Dieuwke Gerryts Wiebinga geniaarde koper Noorderhaven 85 1780 259 284v
WYBENGA, DIEUWKE GERRITS Dieuwke Gerryts Wiebinga naastligger ten zuiden Noorderhaven 85 1780 259 284v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwke Jacobus koper Gardenierstraat 6 1779 259 179v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwke Jacobus Gerydanus protesteert omdat hij geen consent geeft Rozengracht 27 1799 265 150r
GREIDANUS, DIEUWKE JAKOBS Dieuwke Jacobus Greidanus koper Rozengracht 27 1792 264 21v
JANS, DIEUWKE Dieuwke Jans koper Zoutsloot 78 1771 257 200v
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes verkoper Bildtstraat 2 1747 251 175v
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes verkoper Jekelsteeg 2 1809 268 248r
JOHANNES, DIEUWKE Dieuwke Johannes verkoper Schritsen 19 1809 268 249v
JOOSTES, DIEUWKE Dieuwke Joosten verkoper van 1/2 Schritsen 62 1730 247 342r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Anjelierstraat 7 1742 250 269r
MARTENS, DIEUWKE Dieuwke Martens naastligger ten oosten Anjelierstraat 7 1754 253 180r
MELLES, DIEUWKE Dieuwke Melles naastligger ten westen Scheerstraat 7 1781 260 25v
MEEUWIS, DIEUWKE Dieuwke Mevis koper Bildtstraat 9 1696 243 252v
NUTTERTS, DIEUWKE Dieuwke Nuttes koper huis Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
OKKES, DIEUWKE Dieuwke Okkes koper Romastraat 29 1780 259 286r
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters koper Zoutsloot 30 1602 228 287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 30 1602 228 287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters koper Droogstraat 37 1602 228 287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 37 1602 228 287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1764 256 37v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Anjelierstraat 7 1767 256 246r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS wijlen Dieuwke Pieters Galama erflater Karremanstraat 10 1774 258 161v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 2 1771 257 208v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 4 1771 257 208v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Kruisstraat 5oost 1718 246 20v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstra naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost 1718 246 20v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Piters Hoogstra koper grondpacht van 1-10-00 CG Heiligeweg 60 1679 241 60r
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pyters naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r
PIETERS, DIEUWKE meerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters koper huis Voorstraat 2 1758 254 147v
PIETERS, DIEUWKE meerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters koper huis Wortelstraat 6 1758 254 147v
PIETERS, DIEUWKE meerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters koper huis Liemendijk 2 1758 254 147v
PIETERS, DIEUWE Dieuwke Pyters naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1765 256 107r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijster winkelier aanhandelaar huis Karremanstraat 10 1759 254 230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pyters Galema, vrijster winkelier verwandelaar Voorstraat 2 1759 254 230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS wijlen Dieuwke Pyters Galema, bejaarde vrijster erflater Wortelstraat 6 1774 258 141v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pyters Hooghstra naastligger ten westen Droogstraat 15achter 1689 242 288v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS de erfgenamen van wijlen Dieuwke Pyters Hoogstra verkoper William Boothstraat 3 1728 247 104r
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pytters naastligger ten oosten Anjelierstraat 7 1768 257 49v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pytters Galama, bejaarde ongehuwde dochter koper 1/8 huis Lanen 15 1752 252 192v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pytters Hoogstra verkoper Rozengracht NZ 1692 243 3r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Noorderhaven 41 1787 262 159r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
WASSENAAR, DIEUWKE ROMKES Dieuwke Romkes Wassenaar verkoper van 1/9 Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuwke Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v
BIERMA, DIEUWKE SJOERDS Dieuwke Sioerds Bierma verkoper Tiepelsteeg 1739 250 63r
SJOERDS, DIEUWKE Dieuwke Sjoerds verkoper van 1/8 Zoutsloot 1 1728 247 95v
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tiebbes wolnaaister verkoper Karremanstraat 11 1749 252 30v
TJEBBES, DIEUWKE Dieuwke Tjebbes verkoper Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
TJEERDS, DIEUWKE Dieuwke Tjeerdts naastligger ten oosten Gardenierstraat 6 1670 240 4v
DIRKS, DIEUWKE Diew Dircks , voor zich verkoper Hofstraat 37 1618 230 117v
DIRKS, DIEUWKE Diew Dircks , voor haar vijf voorkinderen verkoper q.q. Hofstraat 37 1618 230 117v
PIETERS, DINGENA Digna Pieters koper Lanen 82 1605 228 464v
PIETERS, DINGENA Digna Pieters verkoper van 1/2 Schritsen 58achter 1626 231 147r
PIETERS, DINGENA de curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters verkoper van 4/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
PIETERS, DINGENA Digna Pieters verkoper van 1/2 Schritsen 58achter 1626 231 147r
PIETERS, DINGENA de curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters verkoper van 4/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
PIETERS, DINGENA Digna Pieters verkoper van 1/2 Schritsen 58achter 1626 231 147r
PIETERS, DINGENA de curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters verkoper van 4/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
GRETTINGA, DIENA Dina Grettinga verkoper Noordijs 4 1693 243 54r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekooper koper van 8/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekooper koper van 8/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekooper koper van 8/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekooper koper van 8/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoper verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoper verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoper verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoper verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
HUIDEKOPER, DIENA Dina Huidekoper verkoper van 1/8 Zoutsloot 26 1785 261 311v
ABES, DIENA Dina Abbes verkoper Kerkpoortstraat 1690 242 320v
ABES, DIENA wijlen Dina Abbes verkoper Noordijs 4 1693 243 54r
ALBERTS, DIENA Dina Alberts koper Heiligeweg 22 1748 251 229v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo verkoper Heiligeweg 22 1752 253 30v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo koper Zoutsloot 48 1754 253 147v
ROO, DIENA ALBERTS Dina Alberts de Roo verkoper Zoutsloot 48 1772 258 54v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoper verkoper Zoutsloot 42 1728 247 80r
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoper verkoper Zoutsloot 1 1728 247 81v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoper verkoper Zoutsloot 48 1728 247 82v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoper verkoper van 1/3 Zoutsloot 17 1729 247 293v
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoper verkoper van 1/3 Zoutsloot NZ 1729 247 294r
HUIDEKOPER, DIENA ANNES Dina Annes Huidekoper verkoper van 1/2 Zoutsloot 22 1732 248 77r
ANTONIUS, DIENA Dina Anthonys verkoper van 1/2 Hoogstraat 10 1753 253 41r
MICHIELS, DIENA Dina Michiels huurder achterste woning (p.w.) Grote Ossenmarkt 23 1799 265 202r
TJEBBES, DIENA Dina Tiebbes verkoper Voorstraat 56west 1699 244 9v
TJEBBES, DIENA het huis van Dina Tiebbes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1709 245 90v
TJEBBES, DIENA Dina Tiebbes naastligger ten westen Noorderhaven 105 1713 245 195v
TJEBBES, DIENA Dina Tiebbes verkoper Lanen 85west 1716 245 264r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tiebbes Dreier verkoper Sint Christoffelsteeg 4 1713 245 196v
DREYER, DIENA TJEBBES de erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Dreier naastligger ten oosten Noorderhaven 101 1717 245 281r
DREYER, DIENA TJEBBES de erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Dreier verkoper Noorderhaven 101 1717 245 281r
DREYER, DIENA TJEBBES de kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier naastligger ten zuiden Droogstraat 16 1717 245 294v
DREYER, DIENA TJEBBES de kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier naastligger ten westen Droogstraat 16 1717 245 294v
DREYER, DIENA TJEBBES de kinderen en kleinkinderen van wln. Dina Tiebbes Dreier verkoper Droogstraat 16 1717 245 294v
TJEBBES, DIENA de erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejer naastligger ten westen Noorderhaven 103 1717 245 281v
TJEBBES, DIENA de erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejer naastligger ten noorden Noorderhaven 103 1717 245 281v
TJEBBES, DIENA de erfgenamen van wijlen Dina Tiebbes Drejer verkoper Noorderhaven 103 1717 245 281v
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes geniaarde koper Simon Stijlstraat 6 1670 240 22ar
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes eigenaar perceel Simon Stijlstraat 6 1670 240 22ar
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes koper Lanen 85west 1692 242 26ra
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes verkoper van 1/2 Noorderhaven 91 1693 243 31v
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes , c.soc. verkoper Droogstraat 12 1693 243 32r
TJEBBES, DIENA huis op de Lanen van weduwe Dina Tjebbes naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 5 1702 244 188r
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes verkoper Sint Christoffelsteeg 5 1702 244 188r
TJEBBES, DIENA Dina Tjebbes naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 6 1704 244 236v
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer koper Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer geniaarde koper Voorstraat 47 1687 242 208v
DREYER, DIENA TJEBBES paardestal en huis van Dina Tjebbes Dreyer naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer verkoper van 1/2 Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer verkoper q.q. Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
DREYER, DIENA TJEBBES Dina Tjebbes Dreyer verkoper q.q. Simon Stijlstraat 6 1701 244 129r
SIEMENS, Dincke Symons verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
SIEMENS, Dincke Symons verwandelaar Midlumerlaan 1660 238 55v
SIEMENS, Dincke Symons aanhandelaar 4/7 van 2 pm land ([voor de vier percelen in deze akte]) Midlumerlaan 1660 238 55v
SIEMENS, Dincke Symons aanhandelaar 1/4 stuk land op Terschelling ([voor de vier percelen in deze akte]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v
HENDRIKS, DINGENA Dingen Hendricks koper Grote Kerkstraat 40west 1630 232 127v
HENDRIKS, DINGENA wijlen Dingen Hendriks erflater Heiligeweg 28 1637 234 29v
PIETERS, DINGENA wijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA wijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA wijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA wijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA wijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Pieters verkoper Rozengracht 7west 1625 231 57v
PIETERS, DINGENA Dingen Pieters koper Hoogstraat 5 1630 232 125v
DJOERDS, DJOERD Dioerd Dioerdts koper huis met de loods daarachter Hondenstraat ZZ 1626 231 134v
, DIONISIUS dr. Dionisius naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1646 235 201v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1644 235 142r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus koper huis en ledige plaats erachter met een tuin en vrije uitgang naar de Dirck Lieuwessteeg, strekkende zuidwaarts tot aan het huis van de verkoper Voorstraat 10 1644 235 151v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus verkoper ([AlleFriezen: Dionisius Pontanus x Aelcke Jans van Hemert]) Voorstraat 10 1645 235 190r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus koper kamer of loods Voorstraat 10twee_achter 1645 235 190v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus naastligger ten noorden Voorstraat 10twee_achter 1645 235 190v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus, c.u. koper loods Voorstraat 10 1645 235 191r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus koper kamer Voorstraat 10een_achter 1646 235 229r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus verkoper Gardenierstraat 2 1655 237 41v
PONTANUS, DIONISIUS Dionysius Pontanus, c.u. koper kamer Gardenierstraat 2 1646 235 223v
, DJURRE Diorre timmerman naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1631 232 177v
, DJURRE wijlen Diorre timmerman naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1637 234 27v
GAUKES, DJURRE Diorre Gauckes koper huis Heiligeweg ZZ 1601 228 260v
GAUKES, DJURRE Diorre Gauckes koper kamer Lammert Warndersteeg 1603 228 357r
, DIRK Dirck wever naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 44r
, DIRK Groninger Dirck naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1601 228 273r
, DIRK Dirck metselaar naastligger ten oosten onbekend 1605 228 442v
, DIRK Dirck schoenmaker naastligger ten oosten Lanen 82 1605 228 464v
, DIRK Dirck wever naastligger ten oosten Karremanstraat 1612 229 77r
, DIRK Dirck schuitvoerder naastligger ten zuidwesten Grote Kerkstraat 24 1618 230 115v
, DIRKJE wijlen Dirck naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1619 230 181v
, DIRK Dirck adelborst naastligger ten oosten (adelborst onder de compagnie van overste Eysinga) Franekerpoort (gebied) 1619 230 182v
, DIRK Dirck muller grondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 26een_achter 1621 230 266v
, DIRK Dirck muller naastligger ten oosten Heiligeweg 26een_achter 1621 230 266v
, DIRK Dirck smid naastligger ten westen (met een scheiding onder een dak) Kruisstraat 5oost 1623 230 340r
, DIRK de weduwe van Dirck metselaar naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1627 232 15r
, DIRK de weduwe van Dirck metselaar naastligger ten oosten Zoutsloot 1629 232 82r
, DIRK Dirck metselaar naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1630 232 116v
, DIRK Dirck smid bewoner Zuiderhaven 45 1630 232 139r
, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck metselaar naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1635 233 170v
, DIRK Dirck rogdrager naastligger ten westen Heiligeweg 11 1643 235 71r
, DIRK Dirck houtzager naastligger ten westen Achterstraat 1644 235 121v
, DIRK Dirck metselaar naastligger ten westen Anjelierstraat NZ 1646 235 211v
, DIRK Dirck metselaar naastligger ten westen Anjelierstraat NZ 1646 235 214v
, DIRK Dirck kleermaker huurder Kleine Kerkstraat 1 1646 235 220r
, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck kistmaker eigenaar perceel Voorstraat 68 1649 236 90v
, DIRK Dirck schipper op Leeuwarden naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1655 237 52v
, DIRK Dirck schipper op Leeuwarden naastligger ten noorden Kruisstraat 1 1658 237 171r
, DIRK Dirck bakker naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1682 241 202v
, DIRK Dirck taner huurder 1 kamer Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
AARSEN, DIRK Dirck van Aersen protesteert vanwege een hypotheek Zuiderstraat ZZ 1614 229 223v
KROESE, DIRK Dirck Croeser chirurgijn verkoper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
KROESE, DIRK Dirck Croeser chirurgijn verkoper ten zuiden van Harlingen 1627 231 161v
KROESE, DIRK Dirck Croeser chirurgijn verkoper Vijver 5 1627 231 161v
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsman naastligger ten zuiden Zoutsloot 52 1641 234 132v
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsman, c.u. verkoper Achterstraat 1644 235 115r
ENGELSMAN, DIRK Dirck Engelsman naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1657 237 108v
ENGELSMAN, DIRK de loods van de weduwe van Dirck Engelsman naastligger ten zuiden Zoutsloot 52 1663 238 171v
ENGELSMAN, DIRK de weduwe van Dirck Engelsman naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1661 238 11ra
, DIRK Dirck Feytema verkoper Noorderhaven 112 1671 240 47r
, DIRK Dirck Feytema verkoper Noorderhaven 108 1671 240 47v
, DIRK Dirck Feytema verkoper Noorderhaven 110 1671 240 48r
, DIRK Dirck Feytema verkoper ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
VISSER, DIRK gemeensman Dirck Fisscher naastligger ten westen Rozengracht 16 1668 239 138r
VISSER, DIRK gemeensman Dirck Fisscher naastligger ten oosten Rozengracht 12 1668 239 24ra
VONCK VAN LIENDEN, DIRK Jhr. Dirck Fonck van Linden koper huis, hof en een kamer daarachter Zuiderhaven ZZ 1658 237 172r
FORMHOLT, DIRK Dirck Formholt verkoper Voorstraat 57achter 1695 243 144v
, DIRK Dirck Formhout, c.u. verkoper Lanen 82 1715 245 239r
, DIRK Dirck Formhout, c.u. verkoper Zuiderstraat 12 1719 246 37v
, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck Haemers eigenaar perceel Moriaanstraat 12 1657 237 255v
, DIRK de proclamants kamer naast Dirck Haevelanst naastligger ten oosten Weverstraat 15 1650 236 136v
HAMER, DIRK Dirck Hamer naastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter 1653 236 239r
HAMER, DIRK Dirck Hamer naastligger ten oosten Nieuwstraat 38achter 1654 236 277v
, DIRK de erfgenamen van wijlen de edele heer Dirck Hilbrandts naastligger ten westen Noorderhaven 90 1616 230 19r
, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Hilbrandts naastligger ten westen Voorstraat 45 1617 230 101r
HILLEBRANDS, DIRK de erfgenamen van wijlen de heer Dirck Hilbrants naastligger ten westen Noorderhaven 90 1625 231 39v
HILLEBRANDS, DIRK de erfgenamen van wijlen mijnheer Dirck Hilbrants naastligger ten westen Noorderhaven 90 1626 231 106r
HILLEBRANDS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Hillebrants naastligger ten westen Voorstraat 45 1634 233 146r
, DIRK Dirck Hoefijser verkoper q.q. onbekend 1621 230 272v
, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck IJsenbeeck naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1693 243 71r
IJSENBEEK, DIRK Dirck IJsenbeek verkoper Schritsen 14 1676 240 244v
YNTEMA, DIRK Dirck Inthema verpachter grond Franekereind 30west 1640 234 111v
KIEWIET, DIRK Burgemeester Dirck Kievit eigenaars andere helft houtmolen en huis ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
, DIRK Dirck Kyvit verkoper q.q. Zoutsloot 98 1673 240 114r
KIEWIET, DIRK burgemeester Dirck Kyvyt naastligger ten oosten Zuiderhaven 73west 1678 241 5r
LONGERHOUW, DIRK Dirck Longerhou naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1647 235 246r
MAASSEN, DIRK Dirck Masen naastligger ten oosten Rozengracht 2 1611 229 66v
, DIRK Dirck Mock, c.s. naastligger ten oosten Lanen 48 1696 243 209r
MULLER, DIRK het huis van Dirck Mullers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 46een_achter 1627 232 5r
PALUDANUS, DIRK Dirck Paludanus naastligger ten noorden Brouwersstraat 19achter 1681 241 32va
, DIRK Dirck Rodenborch verkoper Rozengracht ZZ 1613 229 136v
RODENBURG, DIRK Dirck Rodenburgh protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 25 1622 230 297v
SCHEERHAGEN, DIRK Dirck Scheerhagen verkoper Brouwersstraat 12zuid 1743 250 300r
SCHELTINGA, DIRK doctor Dirck Scheltinga procureur generaal Friesland koper Franekereind 9 1625 231 82r
SCHELTINGA, DIRK doctor Dirck Scheltinga procureur generaal Friesland koper Noordijs 11noord 1625 231 82r
SCHIERE, DIRK Dirck Schiere naastligger ten noorden Hoogstraat 39 1668 239 136v
SCHIERE, DIRK Dirck Schiere naastligger ten noorden Lombardstraat 1668 239 166v
SCHIERE, DIRK het huis van Dirck Schiere timmerman naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1673 240 114r
SCHIERE, DIRK het huis van Dirck Schiere mr. timmerman naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1675 240 189r
, DIRK Dirck Siccx, c.u. verkoper Karremanstraat 4 1658 237 161v
, DIRK Dirck Sichx naastligger ten zuiden Voorstraat 78 1681 241 155r
, DIRK wijlen Dirck Six mr. kuiper erflater Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
, DIRK wijlen Dirck Six mr. kuiper erflater Grote Kerkstraat 19een_achter 1695 243 146r
SMID, DIRK Dirck Smid naastligger ten noorden Zuidersteeg 2 1692 243 22v
STANSIUS, DIRK Dirck Stansius equipagemeester Admiraliteit in Friesland koper huis en hof met een belvédère boven het huis ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1692 243 4v
STANSIUS, DIRK Dirck Stansius equipagemeester Admiraliteit in Friesland koper woning Zuiderhaven ZZ 1692 243 9r
STANSIUS, DIRK de hof van Dirck Stansius naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1692 243 9r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansius equipagemeester koper woning of kamer Werfpad ZZ 1695 243 139r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansius equipagemeester naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1695 243 139r
STANSIUS, DIRK Dirck Stansius equipagemeester naastligger ten noorden Werfpad ZZ 1695 243 139r
STOK, DIRK Dirck Stock naastligger ten zuiden Alemanssteeg 1656 237 86r
STOK, DIRK Dirck Stock naastligger ten noorden Blindemanssteeg OZ 1695 243 133r
STOK, DIRK Dirck Stok, c.u. koper kamer Kromme Elleboogsteeg 1669 239 211v
STOK, DIRK Dirck Stok, c.u. naastligger Kromme Elleboogsteeg 1669 239 211v
SIDERIUS, DIRK de weduwe en de erfgenamen van wijlen gemeensman Dirck Syderius naastligger ten noorden Hofstraat 17west 1733 248 265r
VISKER, DIRK Dirck Visker verkoper Rozenstraat WZ 1660 238 21r
VISKER, DIRK de andere kamer van Dirck Visker naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1660 238 31v
VISKER, DIRK Dirck Visker verkoper Rozenstraat WZ 1660 238 31v
, DIRK luitenant Dirck Vonck van Linden, c.u. militair naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
, DIRK luitenant Dirck Vonck van Linden militair verkoper Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
, DIRK jhr. Dirck Vonck van Linden, c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1663 238 199r
, DIRK Dirck Vormholt verkoper Noorderhaven 104 1695 243 134r
, DIRK Dirck Ysnolt brouwer verkoper (brouwer in de Drie Klokken) Noorderhaven 65 1613 229 148r
ABES, DIRK Dirck Abbes koper huis Franekerpoort (gebied) 1636 234 9v
ABES, DIRK de potterij van Dirck Abbes naastligger ten zuiden onbekend 1648 236 12r
ABES, DIRK Dirck Abbes verkoper Nieuwstraat 36 1653 236 230r
ABES, DIRK Dirck Abbes , c.s. geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
ABES, DIRK Dirck Abbes koper huis Franekerpoort (gebied) 1659 237 213r
ABES, DIRK Dirck Abbes Pottie koper kamer Weverstraat NZ 1660 238 35r
ALBERTS, DIRK wijlen Dirck Aberts erflater Noordijs 1627 232 21r
EEBES, DIRK Dirck Aebes pottenbakker naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1637 234 33r
ARENDS, DIRK Dirck Aenes turfdrager koper Franekerpoort (gebied) 1688 242 249v
ARJENS, DIRK Dirck Aeriaens brouwer koper huis daar het Groene Claverblad uytgehangen heeft, ledige plaats en kamer Voorstraat 60 het Groene Claverblad 1637 234 36r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriaens koper huis, brouwerij en mouterij, met houtstek ten westen en koeschuur daarachter; staande aanelkaar Noorderhaven 37 1638 234 54r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriens , c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 60 1638 234 60r
ARJENS, DIRK Dirck Aeriens verkoper Voorstraat 60 1638 234 60r
ARJENS, DIRK Dirck Aerjans brouwer koper kamer Sint Christoffelsteeg 3 1637 234 29r
AGES, DIRK Dirck Agges verkoper Schoolsteeg OZ 1611 229 18r
AGES, DIRK Dirck Agges koper 1/2 kamer of oud brouwhuis Voorstraat 91achter 1613 229 154v
ALBERTS, DIRK Dirck Alberdts koper 9 pm 11 einsen 3 roeden 4 voeten greidland buiten Harlingen 1633 233 101r
ALLERTS, DIRK Dirck Allerts verkoper Droogstraat 63 1651 236 149r
ALLERTS, DIRK Dirck Allerts trekschipper op Leeuwarden verkoper van 1/3 Grote Ossenmarkt 25 1691 242 364r
ANDRIES, DIRK Dirck Andries koper kamer onbekend 1644 235 115v
ANDRIES, DIRK Dirck Andries naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1687 242 180v
ANDRIES, DIRK Dirck Andryes mr. metselaar verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1697 243 307r
ARENDS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Arents koekenbakker verkoper Grote Kerkstraat 23achter 1620 230 225v
ARJENS, DIRK Dirck Ariaans , c.u. koper vijver en hof met bomen, plantagie en prieeltje ([voor de twee verkochte percelen in deze akte]) Achterstraat 49 1642 235 14r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaans , c.u. koper ledige plaats en huisstede gelegen ten zuiden van de onlangs verkochte vijver en hof ([voor de twee verkochte percelen in deze akte]) Achterstraat NZ 1642 235 14r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens grondpacht verschuldigd aan dit perceel Kruisstraat 10west 1601 228 268v
ARJENS, DIRK de kamers van Dirck Ariaens naastligger ten westen Kruisstraat 10west 1601 228 268v
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens naastligger ten westen Noorderhaven 66 1602 228 295r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens naastligger ten westen Noorderhaven 66 1604 228 421r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens brouwer koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) Sint Christoffelsteeg 5 1637 234 38r
ARJENS, DIRK grondpacht uit het huis nu van de koper Dirck Ariaens , c.u. brouwer eigenaar perceel Sint Christoffelsteeg 5 1637 234 38r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens brouwer koper grondpacht van 0-18-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) Lanen 83 1637 234 38r
ARJENS, DIRK de verkoper Dirck Ariaens , c.u. brouwer naastligger ten zuiden Voorstraat 60 1638 234 58r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens brouwer verkoper Voorstraat 60 1638 234 58r
ARJENS, DIRK de hof van de verkopers Dirck Ariaens , c.u. naastligger ten zuiden Kerkpad 18 1641 234 141r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens , c.u. verkoper Kerkpad 18 1641 234 141r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens naastligger ten oosten Noorderhaven 13 1642 234 166v
ARJENS, DIRK de vijver van Dirck Ariaens naastligger ten noorden ([dit is aan de overkant van de straat]) Heerensteeg 2 1648 236 33r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens brouwer verkoper Heerensteeg 2 1648 236 33r
ARJENS, DIRK de twee jongste weeskinderen van wijlen Dirck Arians verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v
ARJENS, DIRK Dirck Arians verkoper Grote Bredeplaats 24 1615 229 247r
ARJENS, DIRK Dirck Arians naastligger ten oosten Noorderhaven 53 1620 230 248v
ARJENS, DIRK Dirck Arians verkoper Hoogstraat 27 1626 231 140r
ARJENS, DIRK Dirck Arians brouwer koper kamer Sint Christoffelsteeg OZ 1628 232 68r
ARJENS, DIRK Dirck Arians naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1648 236 10r
ARJENS, DIRK Dirck Arians naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1648 236 10r
ARJENS, DIRK de hof van Dirck Arians naastligger ten westen Kerkpad WZ 1648 236 39r
ARJENS, DIRK de kamer van Dirck Arians naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1648 236 45r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten westen Kruisstraat 10west 1597 228 58r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens koper huis met ledige plaats Noordijs 7 1611 229 9v
ARJENS, DIRK Dirck Ariens verkoper Noordijs 7 1615 229 248v
ARJENS, DIRK het huis van wijlen Dirck Ariens naastligger ten noorden Hondenstraat 9achter 1615 229 256r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens geniaarde koper Noorderhaven 90 1630 232 163v
ARJENS, DIRK Dirck Ariens , c.u. brouwer koper ledige plaats strekkende zuidwaarts tot aan de straat Zoutsloot 105 1643 235 59r
ARJENS, DIRK de ledige plaats van Dirck Ariens , c.u. brouwer naastligger ten westen Zoutsloot 105 1643 235 59r
ARJENS, DIRK de vijver van Dirck Ariens , c.u. brouwer naastligger ten noorden Zoutsloot 105 1643 235 59r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens brouwer naastligger ten westen Noorderhaven 19 1644 235 151r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten noorden Achterstraat ZZ 1645 235 185r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens , c.u. verkoper Achterstraat ZZ 1645 235 185r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1647 235 268v
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten noorden Achterstraat ZZ 1647 235 268v
ARJENS, DIRK het huis van Dirck Ariens brouwer naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 6 1650 236 144r
ARJENS, DIRK een kamer van de verkoper Dirck Ariens brouwer naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 6 1650 236 144r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens brouwer verkoper Simon Stijlstraat 6 1650 236 144r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens brouwer verkoper Sint Christoffelsteeg 1 1650 236 144r
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten westen Heerensteeg 1 1652 236 193v
ARJENS, DIRK het huis genaamd de Morgenstar van de erfgenamen van wijlen Dirck Ariens naastligger ten oosten Lanen 85west de Morgenstar 1660 238 17v
ARJENS, DIRK Dirck Aris verpachter grond Heiligeweg 32 1597 228 32v
ARJENS, DIRK Dirck Aris naastligger ten oosten Heiligeweg 32 1597 228 32v
ARJENS, DIRK Dirck Aris naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1611 229 22v
ARJENS, DIRK de vijver van Dirck Arjens naastligger Achterstraat 1644 235 120r
ARJENS, DIRK Dirck Arjens verkoper Romastraat ZZ 1651 236 160v
ARJENS, DIRK Dirck Arriens , c.soc. brouwer verkoper Hofstraat 47west 1633 233 109r
ARJENS, DIRK Dirck Aryans brouwer koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1634 233 133v
ARJENS, DIRK Dirck Aryans brouwer koper 1/2 huis Kerkpoortstraat 1634 233 143v
ARJENS, DIRK Dirck Aryens naastligger ten zuiden Voorstraat 60 1635 233 160r
AUKES, DIRK Dirck Auckes kistmaker naastligger ten westen Lanen 36 1667 239 91r
AUKES, DIRK Dirck Auckes kistmaker naastligger ten westen Schritsen 27 1667 239 91r
AUKES, DIRK Dirck Auckes kistmaker naastligger ten westen Lanen 36 1668 239 153v
AUKES, DIRK de weduwe van wijlen Dirck Auckes kistmaker naastligger ten oosten Lanen 36 1682 241 219v
AUKES, DIRK wijlen Dirck Auckes verkoper van 1/4 Schritsen 28 1690 242 319r
BERENDS, DIRK Dirck Barents verkoper van 1/3 Voorstraat 48 1721 246 100v
BARTELDS, DIRK wijlen Dirck Bartel kalkbeslager bewoner Lanen 42achter 1599 228 154v
BOKKES, DIRK Dirck Bockes , c.u. huurder kamer (p.j.) Voorstraat 87 1694 243 73r
BOUWES, DIRK Dirck Bouuens koper woning Brouwersstraat 5achter 1660 238 69r
BOUWES, DIRK Dirck Bouuens , c.u. naastligger ten westen Brouwersstraat 5achter 1660 238 69r
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens mr. kaarsenmaker koper 1/2 huis met een tuintje erachter onbekend 1667 239 69v
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 kamer Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
BOUWES, DIRK Dirck Bouwens koper 1/2 huis met een tuintje erachter Gardenierstraat NZ 1667 239 13va
BOUWES, DIRK de kamer van gemeensman Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
BOUWES, DIRK wijlen Dirck Bouwens naastligger ten oosten Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
BOUWES, DIRK vroedsman Dirck Bouwens naastligger ten noorden Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
BOUWES, DIRK Dirck Buwes schout bij nacht naastligger ten noorden Brouwersstraat 7 1668 239 154v
, DIRK Dirck Christaens , c.u. mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot OZ 1673 240 129r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens koper Zoutsloot 84 1667 239 99ar
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper Brouwersstraat 12zuid 1668 239 147v
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens verpachter grond Brouwersstraat 12zuid_achter 1668 239 163r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter 1668 239 163r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens , c.u. verkoper onbekend 1673 240 120r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens mr. schoenmaker verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 153r
CHRISTIAANS, DIRK de crediteuren van Dirck Christiaens , c.u. mr. schoenmaker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 195r
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens naastligger ten noorden Brouwersstraat 21 1682 241 199v
CHRISTIAANS, DIRK huis genaamd het Gulden Rath Dirck Christiaens schoenmaker naastligger ten westen Brouwersstraat 19achter het Gouden Rad 1681 241 32va
CHRISTIAANS, DIRK Dirck Christiaens mesmaker huurder Voorstraat 32 1691 242 339r
KLASES, DIRK Dirck Claasen metselaar verkoper q.q. Rommelhaven 20 1612 229 86r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1611 229 68r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1612 229 81r
KLASES, DIRK Dirck Claes verpachter grond Vijver WZ 1613 229 167r
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaar koper kamer Droogstraat 39 1613 229 169v
KLASES, DIRK Dirck Claes , c.u. naastligger ten oosten Droogstraat 39 1613 229 169v
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaar koper kamer Droogstraat 41 1613 229 178v
KLASES, DIRK Dirck Claes metselaar naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1613 229 181v
KLASES, DIRK de brouwerij van Dirck Claes naastligger ten westen Zoutsloot 36 1614 229 191r
KLASES, DIRK Dirck Claes koper huis Voorstraat 20 1618 230 147r
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
KLASES, DIRK Dirck Claes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
KLASES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Claes verpachter grond Heiligeweg 46een_achter 1640 234 114v
KLASES, DIRK Dirck Claesen naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar verkoper Brouwersstraat 4 1603 228 362r
KLASES, DIRK Dirck Claesen naastligger ten oosten Rommelhaven 20 1612 229 86r
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar koper provisioneel de achterste van twee kamers achterelkaar Franekereind 1614 229 200v
KLASES, DIRK Dirck Claesen metselaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) NZ 1615 229 246v
KLASES, DIRK Dirck Claesen protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 40 1619 230 160r
KLASES, DIRK de kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ 1622 230 296r
KLASES, DIRK de kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ 1622 230 301r
KLASES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Claesen metselaar naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6 1623 230 337r
KLASES, DIRK Dirck Claesen protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ 1624 230 390r
KLASES, DIRK de kinderen van Dirck Claesen naastligger ten noorden Roeperssteeg OZ 1626 231 131r
KLASES, DIRK de hof van Dirck Claesen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1627 232 4r
KLASES, DIRK de kamers van wijlen Dirck Claesen naastligger ten westen Droogstraat 45 1627 232 13v
KLASES, DIRK Dirck Claesen , c.u. koper huis, loods en plaats onbekend 1641 234 133r
KLASES, DIRK het huis van de weduwe van Dirck Claesen naastligger ten westen Hoogstraat 30 1675 240 191r
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claesen verkoper Rommelhaven 26 1675 240 19va
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claesen verkoper Hoogstraat 30 1675 240 19va
KLASES, DIRK Dirck Claeses koper huis, plaats en hof strekkende van voren het diept af tot benaast achter aan de Lanen Voorstraat 56west 1625 231 62v
KLASES, DIRK de kamer van wijlen Dirck Claeses naastligger ten westen Droogstraat 45 1628 232 60v
KLASES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Claeses naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg OZ 1628 232 68v
KLASES, DIRK Dirck Claeses , c.u. koper van 1/2 onbekend 1659 237 214r
KLASES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Claesis verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Heiligeweg 46een_achter 1633 233 105v
KLASES, DIRK Dirck Claessen naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1602 228 299r
KLASES, DIRK Dirck Claessen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ 1634 233 133v
KLASES, DIRK wijlen Dirck Claessen verkoper buiten Harlingen 1644 235 111v
KLASES, DIRK Dirck Claessen , c.u. koopman koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1646 235 233r
KLASES, DIRK de mouterij van koper Dirck Claessen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1646 235 233r
KLASES, DIRK Dirck Claessen koper van 1/2 Raamstraat 1 1655 237 20r
KLASES, DIRK Dirck Claessen , c.u. koper van 1/2 Schritsen 50 1655 237 20v
KLASES, DIRK Dirck Claessen timmerman verkoper q.q. Lanen 69 1658 237 244r
KLASES, DIRK het huis van Dirck Claessen naastligger ten westen Hoogstraat 30 1677 240 259v
KLASES, DIRK Dirck Claessen blauwverver huurder Rommelhaven 28 1690 242 330v
KLASES, DIRK Dirck Claessen mr. blauwverver koper huis genaamd de Spitsbergen Rommelhaven 28 de Spitsbergen 1695 243 128v
KLASES, DIRK de hof van Dirck Claessens naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1633 233 107v
KLASES, DIRK Dirck Claesses , c.u. koper herenhuis daer de Zwarte Raven uythangt Rommelhaven 26 de Zwarte Raven 1652 236 211r
KLASES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Clasen metselaar naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 6 1631 233 27r
KLASES, DIRK Dirck Clasen naastligger ten oosten Sint Christoffelsteeg WZ 1657 237 125v
KLASES, DIRK Dirck Clasen naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ 1657 237 125v
KLASES, DIRK Dirck Clasen naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1657 237 125v
KLASES, DIRK Dirck Clasen verkoper q.q. Gardenierstraat 1662 238 143v
KLASES, DIRK Dirck Clases Huyck huurder Schritsen 15achter 1659 237 186v
KORNELIS, DIRK wijlen Dirck Cornelis verkoper Bildtstraat 13 1633 233 127r
KORNELIS, DIRK het houtstek van Dirck Cornelis naastligger ten oosten Noorderhaven 2 1642 235 16v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis bakker koper huis en houtstek Noorderhaven 4 1642 235 30r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis verkoper q.q. Lanen 36 1643 235 85v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis verkoper q.q. Schritsen 27 1643 235 85v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.u. koper kamer Zoutsloot 21 1650 236 104r
KORNELIS, DIRK wijlen Dirck Cornelis koper Grote Bredeplaats 13 1655 237 47v
KORNELIS, DIRK wijlen Dirck Cornelis bakker verkoper Noorderhaven 4 1655 237 54r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.u. mr. gaasmaker verkoper Zoutsloot 61 1676 240 226r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis glasmaker koper huis Hoogstraat 31 1683 241 259v
KORNELIS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck Cornelis eigenaar van 1/2 Brouwersstraat 16 1683 241 272v
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis glasmaker naastligger ten westen Hoogstraat 19 1682 241 54va
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis , c.s. koopman verkoper Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
KORNELIS, DIRK het tuintje van Dirck Cornelis naastligger ten noorden Heiligeweg 5 1718 246 10r
HEMERT, DIRK KORNELIS Dirck Cornelis van Hemert verkoper Voorstraat 47 1622 230 302r
KORNELIS, DIRK Dirck Cornelis Mock mr. glasmaker koper van 1/2 huis Lanen 50 1694 243 118r
DIEDERIKS, DIRK Dirck Dietters bruidegom 1602 228 329v
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks koper Alemanssteeg 1613 229 125r
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks verkoper van 1/2 Lanen 50 1626 231 150r
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks kleermaker naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks koper Vijverstraat 6 1627 232 30v
DIRKS, DIRK Dirck Dircks zakkendrager bewoner Schoolsteeg OZ 1629 232 108v
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks bezemmaker naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1629 232 121r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks kistmaker koper huis Liemendijk 1634 233 145r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Schritsen 3 1636 233 178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Schritsen 3 1636 233 178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 3 1636 233 178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1681 241 43ra
GROOT, DIRK DIRKS Dirck Dircks de Groot kistmaker koper huis met de ledige plaats daar achter Voorstraat 68 1637 234 41r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen naastligger ten noorden Liemendijk ZZ 1636 234 4r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1644 235 107r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen verkoper Rapenburg 1648 236 46r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen wever naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1650 236 114v
DIRKS, DIRK de kamer van Dirck Dircksen naastligger ten noorden Blindemanssteeg 1671 240 58v
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen mr. bakker koper huis Noorderhaven 12 1688 242 252r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen mr. bakker huurder (p.j.) Noorderhaven 12 1688 242 252r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1721 246 96v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx koper 1/6 huis Alemanssteeg ZZ 1631 232 183v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx verwandelaar Alemanssteeg ZZ 1631 232 184v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx aanhandelaar kamer Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx koper 1/2 huis Alemanssteeg 1632 233 61v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , c.u. koper huis Brouwersstraat 27 1644 235 113v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1645 235 182v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx naastligger ten oosten Achterstraat 1649 236 80r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1650 236 107v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , c.u. koper Achterstraat 1650 236 123r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , c.u. koper huis Grote Kerkstraat 17 1651 236 166v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kistmaker koper huis Karremanstraat 4 1634 233 134r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1644 235 138r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx mr. kuiper koper kamer Gardenierstraat 10 1658 237 141v
DIRKS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Dircx kistmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1658 237 155v
DIRKS, DIRK het huis genaamd het Spinwiel van Dirck Dircx naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19 het Spinnewiel 1658 237 169r
DIRKS, DIRK het huis van de erfgenamen van wijlen Dirck Dircx kistmaker naastligger ten noorden Alemanssteeg OZ 1658 237 250v
DIRKS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Dircx naastligger ten noorden Lanen 89 1660 238 65v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck Dircx eigenaar perceel Tiepelsteeg 1681 241 41va2
GROOT, DIRK DIRKS de erfgenamen van wijlen Dirck Dircx de Groot verkoper Voorstraat 68 1658 237 145v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx Mock naastligger ten oosten Hondenstraat 1 1657 237 121v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen verkoper Brouwersstraat 27 1646 235 205v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen , c.u. koper kamer Kromme Elleboogsteeg OZ 1661 238 114v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen sergant en mr. kuiper naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1683 241 241r
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen Mock naastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen Sicx naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19 1655 237 44v
STORK, DIRK DIRKS Dirck Dircxen Stork sergeant koper huis Kerkpoortstraat 9 1682 241 182v
DIRKS, DIRK Dirck Dirksen verkoper q.q. Zuiderstraat 1696 243 257v
STOK, DIRK DIRKS Dirck Dirksen Stock naastligger ten noorden Blindemanssteeg OZ 1694 243 98r
DIRKS, DIRK Dirck Dirx kistmaker naastligger ten oosten Voorstraat 66 1638 234 71r
DIRKS, DIRK Dirck Dirx , c.u. kistmaker koper door niaar huis en hof met bomen en planten Achterstraat 1644 235 121v
DIRKS, DIRK als bewoner Dirck Dirx naastligger ten noorden Voorstraat 95 1645 235 167v
DIRKS, DIRK Dirck Dirx verkoper Gardenierstraat 10 1671 240 44v
DIRKS, DIRK Dirck Dirx naastligger ten oosten Noorderhaven 10achter 1723 246 153v
DIRKS, DIRK het huis waar de Verloren Arbeit uitgehangen heeft van Dirck Dirx Six naastligger ten westen Hofstraat 1 de Verloren Arbeit 1644 235 149v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen gleibakker koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen koper huis Kerkpoortstraat 2 1690 242 311v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen verkoper Schritsen 11 1720 246 60r
DIRKS, DIRK Dirck Dirxen Mock naastligger ten westen Noorderhaven 50 1662 238 148v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxes mr. kuiper koper kamer onbekend 1667 239 93v
DIRKS, DIRK Dirck Dirxes naastligger ten westen onbekend 1667 239 93v
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes scheepstimmerman koper huis het Spijckerboor genaemt Zuiderhaven ZZ het Spijkerboor 1686 242 122v
DOEKES, DIRK Dirck Doeckes assistent Admiraliteit in Friesland koper huis Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
FOLPERDA, DIRK DOEKES wijlen Dirck Doeckes Folperda erflater Brouwersstraat 12zuid 1743 250 300r
DOEDES, DIRK Dirck Doedes timmerman naastligger ten noorden Zuiderhaven 1687 242 198v
DOEDES, DIRK Dirck Doedes timmerman verkoper Zuiderhaven 1687 242 198v
DOUWES, DIRK Dirck Douues naastligger ten oosten Noorderhaven 89 1653 236 231r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes mr. kuiper koper huis en schuur en een plaats tussen beide Hoogstraat 21 1650 236 131r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes schipper koper huis, hof, plaats en loods Noorderhaven 55 1651 236 163r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes verkoper Rommelhaven 26 1652 236 218r
DOUWES, DIRK het nagelaten weeskind van Dirck Douwes eigenaar van 1/2 Havenplein 26 1658 237 166r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes kuiper naastligger ten westen Hoogstraat 23 1658 237 173av
DOUWES, DIRK Dirck Douwes , c.u. houtmolenaar verkoper Droogstraat 24 1665 239 22r
DOUWES, DIRK Dirck Douwes verkoper Hoogstraat 21 1667 239 112r
DOUWES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 53 1667 239 117v
DOUWES, DIRK Dirck Douwes verkoper van 1/4 Hoogstraat 28 1668 239 130v
DOUWES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 53 1675 240 201v
DOUWES, DIRK Dirck Douwes houtmolenaar verkoper van 1/2 Vijverstraat 20 1691 242 349r
DIEDERIKS, DIRK Dirck Dyters bruidegom 1602 228 309v
EGBERTS, DIRK Dirck Egberts roermaker verkoper Vijverstraat 1597 228 21v
EILERTS, DIRK wijlen Dirck Ellerts verkoper Franekereind 26 1715 245 246r
IEPES, DIRK Dirck Epes naastligger ten westen Voorstraat 23 1624 230 379v
FEKKES, DIRK Dirck Feckes naastligger ten noorden Karremanstraat 19 1656 237 72r
FEKKES, DIRK Dirck Feckes houtstapelaar en koopman koper huis Kerkpad WZ 1733 248 249v
FEKKES, DIRK de kopers Dirck Feckes , c.u. houtstapelaar en koopman naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1733 248 249v
FEKKES, DIRK de kopers Dirck Feckes , c.u. houtstapelaar en koopman naastligger ten westen Kerkpad WZ 1733 248 249v
FOKKES, DIRK wijlen Dirck Fockes teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Brouwersstraat 12noord 1656 237 97r
FOKKES, DIRK Dirck Fockes verkoper van 1/6 Voorstraat 1 1698 243 391v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes , c.s. koopman verkoper Grote Bredeplaats 13 1716 245 256v
FOKKES, DIRK Dirck Fockes koopman verkoper q.q. Rozengracht 10 1720 246 66v
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckers koper huis William Boothstraat 39 1687 242 166r
FOLKERTS, DIRK Dirck Folckerts schipper op Sneek verkoper Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v
FOLKERTS, DIRK Dirck Folkerts verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1684 242 35v
FOPPES, DIRK Dirck Foppes verkoper Voorstraat 8 1687 242 11va
FRANSES, DIRK Dirck Fransen naastligger ten oosten Schritsen 1627 231 172r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen koper dwarskamer met tuin en loods met daarachter een ledige plaats Lanen ZZ 1630 232 162r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u. naastligger ten oosten Lanen ZZ 1630 232 162r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen brouwer koper woning Liemendijk NZ 1654 236 269v
FRANSES, DIRK Dirck Fransen , c.u. brouwer koper twee kamers aan elkaar staand Rozenstraat 4 1654 236 270v
FRANSES, DIRK Dirck Fransen brouwer koper nieuw huis van 40 1/2 x 22 1/4 voet, en 1/2 schuur in de Raamstraat van 11 voet Schritsen 50achter 1655 237 21r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen brouwer naastligger ten zuiden Schritsen 50 1656 237 70r
FRANSES, DIRK de kamers van Dirck Fransen brouwer naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1656 237 76r
FRANSES, DIRK Dirck Fransen Fisker verkoper Liemendijk NZ 1660 238 20v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Fisscher, c.u. verkoper Kleine Bredeplaats 8zuid 1660 238 46v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher verkoper Rommelhaven 22 1667 239 118v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u. verpachter grond Rozengracht 14achter 1668 239 158v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u. naastligger ten noorden Rozengracht 14achter 1668 239 158v
VISSER, DIRK FRANSES gemeensman Dirck Fransen Fisscher, c.u. verkoper Rozengracht 14achter 1668 239 158v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Vischer naastligger ten oosten Liemendijk 1660 238 26r
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Visscher, c.u. koper huis Kleine Bredeplaats 8zuid 1659 237 206v
VISSER, DIRK FRANSES het huis van Dirck Fransen Visscher naastligger ten zuiden Schritsen 50 1657 237 254v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Fransen Visscher verkoper Rozengracht 14 1670 240 22r
FRANSES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Franses naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1635 233 167r
FRANSES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Franssen naastligger ten oosten Schritsen 17 1643 235 88v
VISSER, DIRK FRANSES Dirck Franssen Visscher naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1656 237 79v
GERBENS, DIRK Dirck Gerbens protesteert vanwege op zijn plaats gemaakte lichten Kerkpoort (gebied) 1643 235 77r
GERBENS, DIRK het perk van Dirck Gerbens naastligger ten westen Rozengracht 34 1656 237 98v
GERBENS, DIRK het perk van Dirck Gerbens naastligger ten westen Rozengracht 34 1660 238 55r
GERBENS, DIRK het perk van Dirck Gerbens naastligger ten westen Rozengracht 34 1672 240 90r
GERRITS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Gerrits naastligger ten noorden Brouwersstraat 27 1631 233 32r
GERRITS, DIRK Dirck Gerrits , c.u. koper huis Schritsen ZZ 1647 235 250v
GERRITS, DIRK Dirck Gerrits verkoper van 1/4 Noorderhaven 97 1697 243 271v
GERRITS, DIRK burgemeester Dirck Gerryts verkoper q.q. Grote Kerkstraat 38 1597 228 55v
GERRITS, DIRK steeg naast Dirck Gerryts naastligger Lanen ZZ 1606 228 493v
GERRITS, DIRK oud burgemeester Dirck Gerryts verkoper Lanen NZ 1615 229 263r
GERRITS, DIRK burgemeester Dirck Gerryts koper huis met een ledige plaats er achter Brouwersstraat 25 1616 230 46v
GERRITS, DIRK burgemeester Dirck Gerryts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23 1618 230 149r
GERRITS, DIRK burgemeester Dirck Gerryts naastligger ten noorden Hofstraat 5 1620 230 232r
GERRITS, DIRK burgemeester Dirck Gerryts naastligger ten noorden Hofstraat 3 1620 230 232r
GERRITS, DIRK burgemeester Dirck Gerryts protesteert vanwege een hypotheek buiten Harlingen 1623 230 367v
GERRITS, DIRK burgemeester Dirck Gerryts verpachter grond Lanen 45 1625 231 49r
GERRITS, DIRK burgemeester Dirck Gerryts afgewezen niaarnemer uit hoofde van grondheerschap Lanen 45 1625 231 49r
GERRITS, DIRK wijlen burgemeester Dirck Gerryts koper door niaar Sint Odolphisteeg WZ 1627 232 4v
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts koper 1 pm 3 einsen 10 penningen 9 roeden en 2 voeten bouwland buiten Harlingen 1628 232 66v
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts verkoper Droogstraat 41 1632 233 65v
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts verkoper Brouwersstraat 25 1641 234 160v
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts , c.u. koper kamer Gardenierstraat ZZ 1646 235 217r
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts verkoper Noordijs 8 1677 240 248r
GERRITS, DIRK Dirck Gerryts verkoper van 3/4 Kleine Bredeplaats 6 1683 241 256r
GIJSBERTS, DIRK Dirck Ghijsberts koper huis met ledige plaats en loods Noorderhaven 25 1611 229 13r
GIJSBERTS, DIRK Dirck Gijsberts naastligger ten oosten Noorderhaven 23 1612 229 118r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders verkoper Voorstraat 93achter 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders verkoper Schoolsteeg 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders verkoper Schoolsteeg 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders verkoper Schoolsteeg 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders verkoper Schoolsteeg 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders verkoper Schoolsteeg 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders verkoper Schritsen ZZ 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders verkoper Grote Kerkstraat 16 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders verkoper Hoogstraat 1achter 1624 231 28r
GOVERTS, DIRK Dirck Goverts Wuytiers, mede voor de andere erfgenamen van wijlen zijn ouders verkoper Vioolsteeg 1624 231 28r1
HANSES, DIRK wijlen Dirck Hans verkoper Heiligeweg 1600 228 210r
HANSES, DIRK Dirck Hansen , c.u. houtzager koper kamer, loods en plaats Anjelierstraat NZ 1646 235 214v
HANSES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Hansen naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1651 236 169v
HANSES, DIRK Dirck Hanses verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter 1597 228 48v
HANSES, DIRK Dirck Hanses smid bewoner Zuiderstraat 1613 229 178r
HARINGS, DIRK Dirck Harings verkoper Voorstraat 66 1624 230 391v
HARINGS, DIRK Dirck Harings verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1625 231 71v
HARMENS, DIRK Dirck Harmens Haevelanst, c.u. koper kamer Weverstraat 15 1650 236 137v
HERES, DIRK Dirck Heeres naastligger ten noorden Gardenierstraat 1615 229 242v
HERES, DIRK Dirck Heeres , c.soc. mr. kistmaker huurder Kleine Bredeplaats 11 1676 240 226v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten westen Peterseliestraat 1613 229 128v
HENDRIKS, DIRK de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Dirck Hendricks naastligger ten oosten Voorstraat 22 1624 231 17r
HENDRIKS, DIRK de erfgenamen van wijlen burgemeester Dirck Hendricks naastligger ten oosten Voorstraat 22 1639 234 76v
HENDRIKS, DIRK de weduwe van Dirck Hendricks moutmaker naastligger ten westen Voorstraat 32 1654 236 272v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricks naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrickx van Swoll verkoper Gardenierstraat 4 1634 233 151r
HENDRIKS, DIRK burgemeester Dirck Hendricx protesteert vanwege een vordering Lanen 6 1599 228 148v
HENDRIKS, DIRK burgemeester Dirck Hendricx koper provisioneel huis Franekereind 1601 228 272r
HENDRIKS, DIRK oud burgemeester Dirck Hendricx verkoper Achterstraat NZ 1612 229 109v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendricx koper door niaar twee kamers met daartussen een ledige plaats Peterseliestraat 1613 229 128v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendriks Conink, c.u. koper huis, plaats Grote Kerkstraat 33 1636 234 16r
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrix naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v
HENDRIKS, DIRK de weduwe van Dirck Hendrix naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1691 242 362v
HENDRIKS, DIRK Dirck Hendrix , c.s. verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1720 246 62r
KONING, DIRK HENDRIKS Dirck Hendrix Coninck plateelbakker verkoper Grote Kerkstraat 33 1640 234 111r
HENDRIKS, DIRK het huis van wijlen Dirck Henricks naastligger ten westen Voorstraat 26 1636 234 5r
HENDRIKS, DIRK Dirck Henrix koper provisioneel 1/3 huis Voorstraat 73 1597 228 28r
HERES, DIRK Dirck Heris koper 1/2 huis Heiligeweg ZZ 1611 229 21v
HERES, DIRK Dirck Heris verpachter grond ([voor 1/1]) Weverstraat 15 1618 230 145r
HERES, DIRK Dirck Heris koper westelijk deel van een huis onbekend 1620 230 226v
HERES, DIRK als eigenaar van het oostelijk deel Dirck Heris naastligger ten oosten onbekend 1620 230 226v
HERES, DIRK Dirck Heris naastligger ten westen Peterseliestraat 1621 230 286v
HESSELS, DIRK Dirck Hessels , zoon van de verkoper schoenmaker koper door niaar schoenmakersperk met 4 kuipen, 2 kalkdobben, eek- en kalkhuisje onbekend 1656 237 66v
HESSELS, DIRK Dirck Hessels mr. schoenmaker koper 1/2 huis Zoutsloot 13 1667 239 109r
HESSELS, DIRK Dirck Hessels , c.u. mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk met hof Zoutsloot 82oost 1667 239 120r
HESSELS, DIRK Dirck Hessels verkoper q.q. Droogstraat 61 1672 240 11va
HESSELS, DIRK de gecommitteerden uit de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Dirck Hessels mr. schoenmaker verkoper Voorstraat 101 1682 241 46va
HESSELS, DIRK de gecommitteerden uit de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Dirck Hessels mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 82oost 1682 241 46va
HILLEBRANDS, DIRK burgemeester Dirck Hilbrants naastligger ten zuiden ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
HILLEBRANDS, DIRK burgemeester Dirck Hillebrants naastligger ten noorden onbekend 1598 228 82r
HOMMES, DIRK Dirck Hommes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1635 233 177r
, DIRK Dirck Huegens koopman koper woning Droogstraat ZZ 1719 246 42v
, DIRK de achter in- en uitgang van Dirck Huegens koopman naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1719 246 42v
, DIRK huis en tuintje van de koper Dirck Huegens koopman naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1719 246 42v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens , c.u. koper huis Vijver 3 1712 245 181v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens koopman koper huis Sint Odolphisteeg 6 1713 245 194r
HUIGS, DIRK Dirck Hugens naastligger ten zuiden Karremanstraat 18 1714 245 226v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens , c.u. verkoper Lanen 39 1715 245 233r
HUIGS, DIRK Dirck Hugens koopman naastligger ten noorden Karremanstraat 22 1715 245 233v
HUIGS, DIRK Dirck Hugens verkoper Vijver 3 1718 246 20r
HUIGS, DIRK Dirck Hugens naastligger ten westen Voorstraat 37 1726 246 253r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens , c.u. naastligger ten noorden Vismarkt 4 1719 246 48v
HUIGS, DIRK Dirck Huigens , c.u. verkoper Vismarkt 4 1719 246 48v
HUIGS, DIRK Dirck Huigens koopman naastligger ten oosten Bildtstraat 25 1720 246 74r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens koopman naastligger ten zuiden Bildtstraat 25 1720 246 74r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens , c.u. koopman koper huis Noorderhaven 52 1720 246 75r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens naastligger ten westen Noorderhaven 92 1721 246 104v
HUIGS, DIRK de verkopers Dirck Huigens , c.u. verpachter grond Karremanstraat 20 1722 246 151r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens verkoper Karremanstraat 20 1722 246 151r
HUIGS, DIRK Dirck Huigens koper 1/2 huis Voorstraat 81voor 1725 246 217r
HUIGS, DIRK het huis gekocht door Dirck Huigens , c.u. naastligger ten westen Noorderhaven 102 1725 246 219v
HUIGS, DIRK Dirck Huiges , c.u. geniaarde koper Voorstraat 60 1711 245 149r
, DIRK Dirck Huygens koper huis Noorderhaven 100 1725 246 220r
, DIRK Dirck Huygens naastligger ten westen Voorstraat 5 1733 248 207r
, DIRK Dirck Huygens koopman koper huis met een gedeelte van de zolder Rommelhaven 16 1734 248 301v
, DIRK de ingang van het pakhuis van Dirck Huygens naastligger ten westen Rommelhaven 16 1734 248 301v
, DIRK Dirck Huygens naastligger ten westen Voorstraat 5 1734 248 314r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , c.u. mr. ijzersmid koper huis met schuur, stal en grote vierkante plaats of hof Zuiderstraat ZZ Bolswaert 1668 239 174r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts mr. ankersmid koper nieuwe smederij met de hof, planten en put daarachter Zuiderhaven ZZ 1674 240 167r
IJSBRANDS, DIRK het houtstek en hof van Dirck IJsbrandts mr. ankersmid naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1675 240 174v
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1676 240 241r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts , c.soc. naastligger ten noorden Zuiderstraat 1681 241 143r
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrandts , c.s. naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1682 241 222v
IJSBRANDS, DIRK de weduwe en erfgenamen van wijlen Dirck IJsbrandts ankersmid verkoper Zuiderstraat 1683 241 235v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts smid gebruiker Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrandts mr. ankersmid erflater Zuiderhaven ZZ 1687 242 194v
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrandts tichelbaas en koopman koper huis Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1679 241 42r
IJSBRANDS, DIRK Dirck IJsbrants naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1679 241 42r
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrants naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1682 241 215r
IJSBRANDS, DIRK wijlen Dirck IJsbrants smid huurder Zuiderhaven ZZ 1691 242 344v
IEPES, DIRK wijlen Dirck Ipes verkoper Voorstraat 21 1625 231 47v
IEPES, DIRK Dirck Ipes , c.u. geniaarde koper Zoutsloot 105 1668 239 152v
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1674 240 147r
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1674 240 147r
IJSBRANDS, DIRK Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1674 240 147r
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirck Isbrandts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1675 240 179v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobes , c.u. scheepstimmerman koper huis Romastraat 4oost 1661 238 110v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper William Boothstraat 1625 231 56v
JAKOBS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck Jacobs eigenaar perceel Franekereind 13 1656 237 61r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1659 237 193r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs koper 1/4 perk met 2 kuipen en de halve dobbe Zoutsloot 1 1659 237 211r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs , c.u. mr. schoenmaker koper 1/4 huis Franekereind 13 1659 237 216r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs mr. schoenmaker koper 3/4 huis Franekereind 13 1661 238 97r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Romastraat 4oost 1664 238 225r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmaker naastligger ten westen Romastraat 1661 238 11ra
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs mr. schoenmaker koper schoenmakersperk en looierij met toebehoren, hoekhuis en loods ten oosten, vrije uit- en ingang door een steeg naar de straat onbekend 1667 239 105r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Zoutsloot 1 1667 239 110v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker verkoper Droogstraat 1679 241 48r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs huurder Lanen 58 1681 241 142v
JAKOBS, DIRK als huurder Dirck Jacobs bakker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
JAKOBS, DIRK als bewoner Dirck Jacobs bakker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs mr. bakker huurder Franekereind 16 1694 243 113v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Heiligeweg 23 1717 245 285v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacops mr. schoenmaker koper perk en gereedschappen Schritsen 52achter 1650 236 126r
JANS, DIRK het nagelaten weeskind van Dirck Jans verkoper van 1/3 Lanen 76 1611 229 66r
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u. koper Poortje 7 1613 229 141r
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u. koper Poortje 9 1613 229 141r
JANS, DIRK Dirck Jans , c.u. koper Poortje 11 1613 229 141r
JANS, DIRK Dirck Jans , minderjarig verkoper ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
JANS, DIRK Dirck Jans verkoper Sint Jacobstraat 4 1627 232 31r
JANS, DIRK Dirck Jans verkoper Noorderhaven 112 1627 232 31r
JANS, DIRK het huis genaamd de Raven Dirck Jans naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ de Raven 1629 232 87v
JANS, DIRK Dirck Jans naastligger ten zuiden Alemanssteeg NZ 1635 233 168v
JANS, DIRK Dirck Jansen bakker naastligger Rinnertspijp WZ 1598 228 83r
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten westen Herenwaltje NZ 1606 228 515v
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten noorden Herenwaltje NZ 1606 228 515v
JANS, DIRK Dirck Jansen koper kamer Hoogstraat 29achter 1611 229 17r
JANS, DIRK Dirck Jansen , zoon van de verkoperse koper door niaar huis Lanen 3 1613 229 127v
JANS, DIRK Dirck Jansen , meerderjarig, mede voor zich verkoper Voorstraat 11oost 1620 230 203r
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten westen Schoolsteeg OZ 1620 230 206v
JANS, DIRK Dirck Jansen verkoper Brouwersstraat 12zuid 1620 230 237v
JANS, DIRK Dirck Jansen verkoper Hoogstraat 29achter 1623 230 361r
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten oosten Herenwaltje 1630 232 142r
JANS, DIRK de hof van Dirck Jansen naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 3 1641 234 151r
JANS, DIRK Dirck Jansen houtzager koper kamer, loods en plaats Anjelierstraat NZ 1646 235 211v
JANS, DIRK de hof van Dirck Jansen sergeant naastligger ten westen Vijver 1649 236 78v
JANS, DIRK Dirck Jansen goudsmid naastligger ten oosten Schritsen 40 1660 238 16v
JANS, DIRK Dirck Jansen goudsmid naastligger ten oosten Schritsen 40 1659 238 2ra
JANS, DIRK Dirck Jansen naastligger ten zuiden Poortje 5 1667 239 18va
JANS, DIRK Dirck Jansen , c.u. mr. goudsmid verkoper Schritsen 44 1671 240 46v
JANS, DIRK burgervaandrig Dirck Jansen steenhouwer verkoper Schritsen 23 1678 241 11v
JANS, DIRK Dirck Jansen mr. metselaar naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1682 241 189v
JANS, DIRK Dirck Jansen metselaar verkoper Hofstraat 47oost 1682 241 193v
JANS, DIRK Dirck Jansen mr. metselaar naastligger ten westen Lanen 9oost 1683 241 261v
JANS, DIRK huis genaamd de Drie Sackedragers Dirck Jansen mr. metselaar koper van 1/2 huis genaamd de Drie Sackedragers Sint Odolphisteeg 5 de Drie Zakkendragers 1683 241 267r
JANS, DIRK Dirck Jansen , cum fratre naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 7 1684 242 19v
JANS, DIRK Dirck Jansen potschipper naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg OZ 1693 243 44v
JANS, DIRK Dirck Jansen , c.u. mr. smid koper huis Lanen 20 1710 245 137r
JANS, DIRK Dirck Jansen smid naastligger ten oosten Kroonsteeg 5 1712 245 172r
JANS, DIRK de hof van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Dirck Jansen havencherger naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 6 1713 245 194r
JANS, DIRK Dirck Jansen smid naastligger ten oosten Kroonsteeg 5 1714 245 224r
JANS, DIRK Dirck Jansen , c.u. mr. ijzersmid koper huis Lanen 36 1720 246 58v
JANS, DIRK de kinderen van Dirck Jansen IJsenbeecq naastligger ten zuiden Vijverstraat 18 1692 242 375r
IJSENBEEK, DIRK JANS Dirck Jansen IJsenbeek koper ledige plaets met al hetgene daarop gebouwd staat