Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
AKKRINGA, E. de erfgenamen van wijlen de weduwe van E. Ackringa naastligger ten noorden Poortje 11 1802 266 170v
AKKRINGA, E. als gebruiker E. Akkringa naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1802 266 142r
BAARDA, E. E. Baarda mr. bakker koper huis Zuiderhaven 9 1799 265 200r
BAARDA, E. E. Barda mr. bakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 9 1799 265 200r
BEIMA, E. E. M. van Beima naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1790 263 223v
BEIMA, E. E. M. van Beima naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1792 264 1r
BEVA, E. wijlen E. Beva koper Westerstraat 43 1790 263 261r
BEVA, E. de weduwe van E. Beva naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
BONNEMA, E. E. Bonnema naastligger ten zuiden Noordijs 5 1804 267 93v
EELKEMA, E. ds. E. Eelcoma naastligger ten noorden Schritsen 45 1765 256 106r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth verkoper q.q. Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth naastligger ten westen Kruisstraat 6 1788 263 7r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1790 263 187v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
HARKEROTH, E. ds. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Heiligeweg 38 1796 265 4r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1802 266 71v
HARKEROTH, E. mr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Heiligeweg 38 1807 267 327v
HARKEROTH, E. mr. E. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland koper Heiligeweg 40 1808 268 81r
HARKEROTH, E. dr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 40 1808 268 81r
KET, E. de heer E. de Keth naastligger ten westen Schritsen 44 1783 261 84r
MENALDA, E. wijlen E. J. Menalda erflater Franekereind 40 1777 259 58r
NIEUWENHUIS, E. de heer E. Nieuwenhuis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
OOSTERBAAN, E. vroedsman E. A. Oosterbaan verkoper Noorderhaven 24 1708 245 75r
OOSTERBAAN, E. de weduwe van E. Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1774 258 187v
OOSTERBAAN, E. wijlen E. C. Oosterbaen verkoper Kruisstraat 10west 1728 247 74v
, E. wijlen E. A. Travaille verkoper Grote Bredeplaats 4 1777 259 46r
, E. wijlen E. Travaille verkoper Hoogstraat 53 1778 259 93r
BEIMA, E. M. E. M. van Beyma naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1786 262 66r
BEIMA, E. M. E. M. van Beyma naastligger ten westen Spinstraat 11 1786 262 72v
DOUWES, EEBE wijlen vroedsman Eabe Douwes huurder Brouwersstraat 13 1684 242 14v
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JONG, EESGE DIRKS Easge Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1770 257 153r
EBINGA, EEBE Ebbe Ebbinga juwelier verkoper Droogstraat NZ 1726 246 270v
, EEBE de schuur van Ebbe Asties naastligger ten noorden Rozengracht 27 1631 232 187r
KORNELIS, EEBE het graf van wijlen Ebbe Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpad 3 1629 232 107v
DOUWES, EEBE de weudwe van vroedsman Ebbe Douwes naastligger ten westen Droogstraat 67 1687 242 193v
RINSES, EEBE wijlen Ebbe Rinzes verkoper van 1/2 Droogstraat 22 1727 247 54r
SIEBES, EEBE Ebbe Sybes mr. kompasmaker naastligger ten westen Rommelhaven 20 1722 246 139v
WOPKES, EEBE Ebbe Wopckes bewoner Lanen OZ 1639 234 76v
ASSES, EEBE Ebe Asses naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1618 230 142v
, EEBE Ebe Asties naastligger ten zuiden Rozengracht 23 1614 229 193r
, EEBE grondpacht uit het huis van wijlen Ebe Asties eigenaar perceel Voorstraat ZZ 1618 230 141v
DOUWES, EEBE burgervaandrig Ebe Douwes koopman protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 110achter 1671 240 75v
JELTES, EEBE Ebe Jeltes ontvanger verkoper q.q. Karremanstraat 22 1681 241 32va
JELTES, EEBE Ebe Jeltes ontvanger verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
JELTES, EEBE Ebe Jeltes ontvanger verkoper q.q. Brouwersstraat 19achter 1681 241 32va
JELTES, EEBE Ebe Jeltes verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va
PIETERS, EEBE als huurder Ebe Pieters naastligger ten zuiden Noorderhaven 88achter 1681 241 40va
PIETERS, EEBE Ebe Pytters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
, IEBELTJE Ebel verkoper van 1/3 van 1/2 ([staat: Ebel Jacobs huisvrouw) Brouwersstraat 1599 228 138r
ARENDS, IEBELTJE Ebel Aenes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1598 228 92v
KLASES, IEBELTJE Ebel Claesen verkoper Hofstraat NZ 1623 230 349v
HANSES, IEBELTJE Ebel Hansen koper Voorstraat 25 1622 230 297v
HENDRIKS, IEBELE Ebel Hendricx koper huis Lammert Warndersteeg 1606 228 495v
JANS, IEBELTJE Ebel Jans , mede voor haar kinderen verkoper Grote Kerkstraat 4 1616 230 54v
JANS, IEBELTJE Ebel Jansen koper Grote Kerkstraat 1611 229 40r
REINERS, IEBELTJE Ebel Reiners verkoper Kruisstraat 3 1620 230 221v
RINNERTS, IEBELTJE Ebel Rinnerts crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r
SIEBRENS, IEBELTJE de verkoperse de weduwe Ebel Sibrants verpachter grond Heiligeweg 7 1613 229 138v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sibrants verkoper Heiligeweg 7 1613 229 138v
SIEBRENS, IEBELE Ebel Sibrants naastligger ten noorden Vijver 1 1613 229 183r
SIEBRENS, IEBELE de erfgenamen van wijlen Ebel Sibrants verpachter grond ten zuidoosten van Harlingen WZ 1626 231 132v
SIEBRENS, IEBELE de erfgenamen van wijlen Ebel Sibrants naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen WZ 1626 231 132v
SIEBRENS, IEBELE de weduwe van Ebel Sibrants naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen 1640 234 101r
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sibrens naastligger ten westen Hondenstraat 9achter 1615 229 265v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrandts verkoper Noorderhaven 110 1597 228 16v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrandts naastligger ten noorden onbekend 1597 228 33v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrandts verpachter grond Noorderhaven 110 1614 229 215v
SIEBRENS, IEBELE Ebel Sybrants naastligger ten oosten Hondenstraat 9 1613 229 164v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrants verpachter grond Sint Jacobstraat 8 1613 229 173v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrens verkoper onbekend 1598 228 110r
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrens naastligger ten oosten Lanen 83 1598 228 127v
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrens verpachter grond Sint Jacobstraat 10 1599 228 136r
SIEBRENS, IEBELTJE Ebel Sybrens begunstigde jaarlijkse rente Sint Jacobstraat 8 1600 228 219r
TEEUWIS, IEBELTJE Ebel Taevis koper Hoogstraat 16 1624 230 387r
WALINGS, IEBELTJE Ebel Walinghs protesteert vanwege een reversaal Grote Bredeplaats 23 1598 228 88r
WALINGS, IEBELTJE Ebel Walings protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 17 1599 228 154r
SIEBRENS, IEBELTJE Ebell Sybrandts naastligger ten westen Sint Jacobstraat 4 1615 229 276r
WALINGS, IEBELTJE Ebell Waelings bruid 1600 228 212r
FOKKES, IEBELTJE Ebeltie Fockes koper huis Grote Bredeplaats 13 1655 237 47v
HANSES, IEBELTJE Ebeltie Hanses verkoper Noorderhaven 110 1634 233 152v
STAPERT, IEBELTJE HANSES Ebeltie Hanses Stapert koper Liemendijk NZ 1635 233 157v
STAPERT, HANSES de hof van Ebeltie Hanses Stapert naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1654 236 262v
, IEBELE Eble ballaster verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ 1620 230 230v
FRIESEMAN, EKKE het testament van wijlen Ecco Frieseman verkoper Kleine Kerkstraat 12 1783 261 39r
FRIESEMAN, EKKE wijlen Ecco Frieseman koopman verkoper Voorstraat 76 1783 261 39v
, EKKE Ecco Friesman koopman geniaarde koper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
FRIESEMAN, EKKE Ecko Frieseman koopman verkoper q.q. Romastraat 4west 1774 258 147v
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems , c.u. koper huis Nieuwstraat 50 1687 242 206v
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems koper door niaar huis geschikt voor twee woningen Nieuwstraat 48 1689 242 284v
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems koper door niaar stal Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eco Willems verkoper Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
WILLEMS, IEKE de weduwe van Eco Willems verkoper van 1/4 Droogstraat 63 1693 243 42v
WILLEMS, IEKE de weduwe van hopman Eco Willems , pro se et nom. lib. verkoper Nieuwstraat 50 1693 243 47r
WILLEMS, IEKE de weduwe van hopman Eco Willems , pro se et nom. lib. verkoper Nieuwstraat 48 1693 243 47v
EKEMA, IEKE WILLEMS burgerhopman Eco Willems Ecoma verkoper Franekereind 27 1692 243 2va
EKEMA, IEKE WILLEMS burgerhopman Eco Willems Ecoma verkoper Franekereind 27 1692 243 2va
FEDDES, de weduwe van Edder Feddes naastligger ten oosten Noordijs 27 1606 228 522r
, EEDE Ede gortmaker naastligger ten noorden Schritsen 52achter 1633 233 119v
, EEDE de weduwe van Ede bakker naastligger ten noorden Schritsen 47 1655 237 13v
, EEDE Ede van Esens naastligger ten westen Hofstraat NZ 1619 230 171v
, EEDE de weduwe van Ede Feytema naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1643 235 94r
, EEDE Ede Feytema naastligger ten westen ([dit is aan de andere kant van de steeg]) Voorstraat 63 1655 237 37r
AUKES, EEDE Ede Auckes tuinker koper kamer met loods (koop ongedaan gemaakt?) Zoutsloot NZ 1644 235 154r
AUKES, EEDE huis en tuin van Ede Auckes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2 1648 236 33r
AUKES, EEDE Ede Auckes naastligger ten oosten Achterstraat 1660 238 67r
AUKES, EEDE Ede Auckes , c.u. verkoper Achterstraat 1660 238 67r
KORNELIS, EEDE Ede Cornelis Sonnenbergh verkoper Noorderhaven 53 1620 230 248v
KORNELIS, EEDE Ede Cornelis Sonnenbergh koopman verkoper Voorstraat 32 1627 231 173r
DIRKS, EEDE Ede Dircks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r
DOUWES, EEDE wijlen Ede Douwes koper Lanen 1657 237 124v
EEBES, EEDE Ede Ebes naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1598 228 117v
, EEDE de weduwe van Ede Gretes naastligger ten oosten Lanen 89 1599 228 144r
GRATES, EEDE de erfgenamen van wijlen Ede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1611 229 37r
GRATES, EEDE de erfgenamen van wijlen Ede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 4 1625 231 90v
HOMMES, EEDE Ede Hommes mr. smid huurder Zuiderhaven 51 1695 243 132v
JAKOBS, EEDE wijlen Ede Jacobs verkoper Hondenstraat 9 1611 229 45v
JANS, EEDE wijlen Ede Jans verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
JELLES, EEDE huisman Ede Jelles verkoper Noorderhaven 18 1710 245 137v
JELLES, EEDE Ede Jellis verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
OLFERTS, EEDE Ede Olpherts naastligger ten westen Lanen 30 1642 235 19r
OLFERTS, EEDE Ede Olpherts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1655 237 16r
PIETERS, EEDE Ede Pieters naastligger ten noorden Bargebuurt 16 1774 258 172r
REINS, EEDE Ede Reyns koper 1/2 huis Noordees (gebied) 1601 228 241r
REINS, EEDE de proclamant Ede Reyns , c.u. naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1601 228 241r
REINS, EEDE Ede Reyns koper 1/4 huis en ledige plaats Noordijs 7 1601 228 267r
REINS, EEDE de proclamant Ede Reyns , c.u. eigenaar van 3/4 Noordijs 7 1601 228 267r
REINS, EEDE de proclamant Ede Reyns , c.u. naastligger ten noorden Noordijs 7 1601 228 267r
REINS, EEDE Ede Reyns koopman verkoper Franekereind 4 1611 229 31v
RIENKS, EEDE Ede Riencx naastligger ten oosten Schritsen 50 1656 237 70r
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrans Feitama koper buiten Harlingen 1633 233 102v
, EEDE Ede Sibrant Feytama, c.s. verkoper Rozengracht ZZ 1642 235 12r
FEITEMA, EEDE SIEBRENS Ede Sibrants Feitema verkoper q.q. Simon Stijlstraat 6 1626 231 125r
SIEBRENS, EEDE de hof van Ede Sibrants Feytama, e.a. naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1642 235 22v
SIEBRENS, EEDE Ede Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v
SIEBRENS, EEDE Ede Sybrandts Feytema, q.q. koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1633 233 107v
SIEBRENS, EEDE Ede Sybrants Feytema naastligger ten westen Voorstraat 63 1643 235 39r
TEEKES, EEDE de weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten westen Zoutsloot 102 1680 241 85r
TEEKES, EEDE de weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten noorden Zoutsloot 102 1680 241 85r
WOPKES, EEDE Ede Wopckes koolman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 196v
, EDGER wijlen Edger naastligger ten zuiden Zuiderplein 3 1611 229 36r
, EDGER wijlen Edger naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1621 230 286r
BANGA, EDGER de weduwe van Edger Banga naastligger ten zuiden Noordijs 25 1661 238 91v
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis , c.u. kooltjer koper huis Grote Bredeplaats 10 1715 245 235r
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis , c.u. kooltjer verkoper Grote Kerkstraat 17achter 1718 246 31v
KORNELIS, EDGER Edger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost 1723 246 165r
KORNELIS, EDGER hof Edger Cornelis naastligger ten westen Liemendijk NZ 1731 248 51v
KORNELIS, EDGER hof Edger Cornelis naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1731 248 51v
DIRKS, EDGER Edger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1769 257 114v
DOUWES, EDGER Edger Douues , c.u. grootschipper koper grondpacht 0-01-06 CG Lanen 38 1643 235 41v
DOUWES, EDGER Edger Douues , c.u. grootschipper koper huis met een ledige plaats strekkende van de Lanen tot aan het dwarskamer van Laes Dircx Lanen 38 1643 235 59v
DOUWES, EDGER Edger Douues naastligger ten westen Lanen 40 1644 235 106v
DOUWES, EDGER Edger Douues grootschipper verkoper Karremanstraat 27 1655 237 48r
DOUWES, EDGER Edger Douues koper twee kamers Schritsen 31 1656 237 73v
DOUWES, EDGER Edger Douwes , c.u. schipper naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1643 235 78r
DOUWES, EDGER Edger Douwes , c.u. schipper verkoper Droogstraat 18 1643 235 78r
DOUWES, EDGER Edger Douwes betrokkene onbekend 1644 235 160r
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten westen Lanen 40 1648 236 19r
DOUWES, EDGER op de Schritsen het huis van Edger Douwes grootschipper naastligger ten oosten Lanen 36 1663 238 200v
DOUWES, EDGER op de Schritsen het huis van Edger Douwes grootschipper naastligger ten oosten Schritsen 27 1663 238 200v
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten zuiden Lanen 38 1665 239 27v
DOUWES, EDGER op de Schritsen: Edger Douwes naastligger ten oosten Lanen 36 1667 239 91r
DOUWES, EDGER op de Schritsen: Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1667 239 91r
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1668 239 154r
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1676 240 219v
DOUWES, EDGER de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes grootschipper verkoper Schritsen 29 1681 241 135r
DOUWES, EDGER de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes verkoper Schritsen 27 1681 241 140r
DOUWES, EDGER Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1685 242 68v
DOUWES, EDGER de erfgenamen van wijlen Edger Douwes naastligger ten westen Schritsen 33 1688 242 255v
DOUWES, EDGER de erfgenamen van wijlen Edger Douwes naastligger ten westen Lanen 40 1688 242 255v
FEDDES, EDGER wijlen Edger Feddes koper Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v
FEDDES, EDGER wijlen Edger Feddes koper Romastraat 1614 229 196v
FEDDES, EDGER de weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3 1617 230 98v
FEDDES, EDGER wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Romastraat NZ 1624 231 7v
FEDDES, EDGER erfgenamen en wezen van Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3 1629 232 105r
FEDDES, EDGER Edger Feddes , vrijgezel verkoper Franekereind 15 1636 234 8r
FEDDES, EDGER drie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes , c.u. verkoper Franekereind 1 1671 240 8va
BANGA, EDGER FEDDES het huis waar de Groene Molen uithangt van de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banga naastligger ten oosten Noordijs 27 de Groene Molen 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banga verkoper Noordijs 27 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banga verkoper Romastraat 25 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de erfgenamen van wijlen de weduwe van Edger Feddes Banga verkoper Romastraat NZ 1667 239 18ra
BANGA, EDGER FEDDES de nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
BANGA, EDGER FEDDES de nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
FREERKS, Edgie Freercx koper Schritsen 58 1618 230 118r
REINALDA, EEDE de gortmakerij van vroedsman Edo Reynalda naastligger ten zuiden Franekereind 6 1684 242 23r
WYNIA, EEDE rentmeester Edo Winia koper provisioneel Kleine Bredeplaats 16 1672 240 12va
WYNIA, EEDE wijlen burgemeester Edo Winia huurder Lanen 37 1685 242 80r
WYNIA, EEDE Edo Wynia rentmeester koper 8 einsen land van het Hoogland (voor het merendeel de kopers wel bekend) ten noorden van Harlingen 1667 239 99r
KOOLHART, EEDE HIELKES de weduwe van Edo Hylckes Coolhart kapitein bewoner Zuiderhaven 6 1679 241 40v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1686 242 157v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1686 242 157v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda, c.u. verkoper Nieuwstraat 40 1693 243 36r
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobus Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1698 243 385r
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobus Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1698 243 385r
OLFERTS, EEDE Edo Olphardts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1639 234 74v
OLFERTS, EEDE Edo Olpharts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1640 234 91r
OLFERTS, EEDE het huis van Edo Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1654 236 261r
WYNIA, EEDE REINS burgervaandrig Edo Reins Winia koper ledige plaats grootte ca. 8 voeten Rozengracht 40 1664 238 227r
WYNIA, EEDE REINS de hof van Edo Reins Winia naastligger ten zuiden Rozengracht 40 1664 238 227r
WYNIA, EEDE REINS burgervaandrig Edo Reins Winia rentmeester koper 1/2 van 1 pm 4 einsen kooltjerland ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester naastligger ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester huurder Voorstraat NZ 1668 239 128r
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Winia rentmeester koper huis, voor- en achter- Noorderhaven 75 1668 239 135v
WYNIA, EEDE REINS Edo Reins Wynia koopman koper hof onbekend 1659 237 191v
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1598 228 81v
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r
REINS, EEDE Edo Reyns naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r
WYNIA, EEDE REINS burgemeester Edo Reyns Winia koper 1/2 huis en gorthuis daarachter Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r
WYNIA, EEDE REINS burgemeester Edo Reyns Winia verkoper Kleine Bredeplaats 16 1674 240 157r
WYNIA, EEDE REINS burgemeester Edo Reyns Winia koper huis met plaats, put en bak Lanen 39 1674 240 158r
WYNIA, EEDE REINS wijlen burgemeester Edo Reyns Winia verkoper Noorderhaven 75 1682 241 60ra
WYNIA, EEDE REINS Edo Reyns Wynia rentmeester van Harlingen protesteert vanwege een ander, nog lopend, proces Bildtstraat 24 1672 240 88v
WYNIA, EEDE REINS oud burgemeester Edo Reyns Wynia verkoper Kerkpoortstraat 1675 240 196r
WYNIA, EEDE REINS oud burgemeester Edo Reyns Wynia verkoper Lanen 39 1675 240 209r
SIEBRENS, EEDE Edo Sibrants Feytama geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
TEEKES, EEDE de weduwe van vroedsman Edo Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1675 240 184v
TEEKES, EEDE het huis van de weduwe van Edo Taeckes naastligger ten westen Hoogstraat 41 1675 240 210r
TEEKES, EEDE vroedsman Edo Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1677 240 38ra
TEEKES, EEDE de weduwe van Edo Taeckes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1681 241 175v
JETSES, EDSE Edse Jetses huurder Kleine Bredeplaats 16 1630 232 144v
LIEUWES, EESGE de weduwe van Edsge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 10 1720 246 66v
LIEUWES, EESGE de weduwe van Edsge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 16 1725 246 215r
, EDGER Edsger bakker huurder Noorderhaven 10 1782 260 273r
, EDGER Edsger bakker naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1782 260 273r
HAAN, EDGER de weduwe van wijlen Edsger de Haan naastligger ten oosten Vismarkt 1 1765 256 139v
HAAN, EDGER de weduwe van Edsger de Haen naastligger ten oosten Vismarkt 1 1759 254 222v
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten noorden Hondenstraat 5west 1732 248 132v
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten westen Liemendijk NZ 1733 248 243r
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1733 248 243r
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis naastligger ten noorden Hondenstraat 3west 1734 248 296r
KORNELIS, EDGER Edsger Cornelis kooltjer huurder Anjelierstraat 8 1740 250 85r
KORNELIS, EDGER de erfgenamen van wijlen Edsger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8 1754 253 160v
DIRKS, EDGER Edsger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1774 258 173r
FEDDES, EDGER wijlen Edsger Feddes naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5v
FEDDES, EDGER wijlen Edsger Feddes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1616 230 43r
HAAN, EDGER HIELKES Edsger Hyltjes de Haan schipper koper huis Noorderhaven 42 1754 253 147r
HAAN, EDGER HIELKES de erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haan naastligger ten westen Noorderhaven 44 1772 258 14v
HAAN, EDGER HIELKES de erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haan naastligger ten westen Noorderhaven 44 1772 258 26v
TIETES, EDGER de weduwe van Edsger Tytes huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
TIETES, EDGER Edsger Tyttes huurder beneden (p.j.) Scheerstraat 5 1763 255 233v
BOTES, EETSKE Edske Botes koper Brouwersstraat 25 1642 235 5r
BEIMA, EDWARD vroedsman Eduard van Beyma naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1785 262 33r
BEIMA, EDWARD oud gedeputeerde Staat van Friesland Eduard Marius van Beyma verkoper Zuiderhaven 52 1791 263 292r
KEIZER, EDWARD Eduard Keizer koper q.q. Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v
KEIZER, EDWARD Eduard Keyser koper huis met hof ten oosten Rozengracht 7 1802 266 130r
KEIZER, EDWARD wijlen Eduard Keyser verkoper Rozengracht 7oost 1809 268 274v
NAUTA, EDWER Eduarda Nauta crediteur Voorstraat 67 1720 246 72v
NAUTA, EDWER Eduarda Nauta verkoper Voorstraat 2 1721 246 122v
NAUTA, EDWER Eduarda Nauta koper zoutkeet Scheffersplein 25 1778 259 113v
NAUTA, vrouw Eduarde Nauta verkoper Wortelstraat 5tuin 1771 257 197v
BEIMA, EDWARD Eduart Marius van Beyma rekenmeester van de provincie koper huis Zuiderhaven 52 1785 261 259r
, EDWARD Eduwart Flud verkoper Kerkpad 3 1632 233 44r
, de kinderen van Eduwert Feytema verkoper van 1/2 Voorstraat 71 1681 241 171v
, de kinderen van Eduwert Feytema verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 19 1681 241 171v
, de kinderen van Eduwert Feytema verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 3 1681 241 171v
, de kinderen van Eduwert Feytema verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 5 1681 241 171v
, IDSERT Edzardt van Hittingha koper graf met steen erop Kerkpad 3 1632 233 66v
ATES, EEBE Eebe Aettes verkoper q.q. Carl Visschersteeg 1597 228 62r
, EEBE Eebe Asties naastligger ten oosten Rozengracht 29 1613 229 148v
BAUKES, EEBE Eebe Bauckes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1605 228 441r
BAUKES, EEBE Eebe Bauckes eerdere bewoner Noordijs WZ 1605 228 441r
BAUKES, EEBE het sterfhuis van wijlen Eebe Bauckes verkoper Noordijs WZ 1605 228 441r
DOUWES, EEBE de weduwe van vroedsman Eebe Douwes naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1683 242 8r
OUTGERS, EEBE Eebe Outgers bruidegom 1606 228 531r
PIETERS, EEBE Eebe Pyters koopman naastligger ten noorden Noordijs 6 1655 237 43r
JANS, IEBELE de weduwe Eebel Jans erflater Gardenierstraat 1597 228 61v
SIEBRENS, IEBELTJE Eebel Sibrants naastligger ten westen Hondenstraat 9achter 1615 229 256r
SIEBRENS, IEBELTJE het huis van wijlen Eebel Sibrants naastligger ten westen Grote Bredeplaats 24 1617 230 63r
SIEBRENS, IEBELTJE Eebel Sybrants naastligger ten oosten Voorstraat 57 1603 228 335v
SIEBRENS, IEBELTJE Eebel Sybrants naastligger ten oosten Voorstraat 59 1603 228 335v
SIEBRENS, IEBELTJE de weduwe Eebel Sybrants naastligger ten oosten Hondenstraat 9 1611 229 45v
SIEBRENS, IEBELTJE Eebel Sybrants verkoper Hondenstraat 9 1611 229 45v
, IEKE wijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat ZZ 1628 232 39r
, IEKE wijlen Eecke verkoper Kleine Kerkstraat ZZ 1628 232 40r
, IEKE wijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat WZ 1628 232 40r
, IEKE wijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat 1628 232 40r
, IEKE wijlen Eecke verkoper Grote Kerkstraat 1628 232 40r
ABES, IEKE Eecke Abbes , c.u. koper huis Rozengracht 23 1648 236 44r
ABES, IEKE de weduwe van Eecke Abbes naastligger ten zuiden Hofstraat 18 1662 238 137r
JANS, EELKJE Eecke Jans koper Karremanstraat 16 1654 236 250v
JANS, IEKE Eecke Jans kleermaker naastligger ten oosten Lanen ZZ 1680 241 23ra
JANS, IEKE Eecke Jans mr. bakker naastligger ten noorden Zuiderhaven 83 1726 246 278v
RIENKS, IEKE Eecke Riens koper huis Lanen 1 1603 228 355v
TEEKES, IEKE wijlen Eecke Taeckes koper Lammert Warndersteeg WZ 1612 229 97r
WILLEMS, EELKJE Eecke Willems koper Lanen 91 1619 230 157r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems , voor zijn dochter koper van 1/12 Brouwersstraat 1b 1674 240 162r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems , voor zijn dochter koper van 1/12 Both Apothekerstraat 2 1674 240 162r
WILLEMS, IEKE Eecke Willems koper provisioneel huis Franekereind 36 1680 241 26va
RIENKS, Eeckel Riencks naastligger ten westen Lanen 3 1612 229 103r
RIENKS, Eecker Riencx timmerman naastligger ten westen Lanen 3 1613 229 127v
, EEDE Eede koolman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ 1617 230 60r
ALEFS, EEDE Eede Alephs , c.u. rogstorter naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 229 242v
ALEFS, EEDE Eede Alephs rogstorter verkoper Gardenierstraat 1615 229 242v
AUKES, EEDE Eede Auckes koper huisstede Zoutsloot 91 1630 232 158v
DIRKS, EEDE de erfgenamen van wijlen Eede Dircks naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
DOUWES, EEDE Eede Douwes koper Franekereind 23oost 1646 235 216v
GRATES, EEDE de erfgenamen van wijlen Eede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 4 1633 233 117v
JAKOBS, EEDE wijlen Eede Jacobs verkoper Heiligeweg 7 1613 229 138v
TEEKES, EEDE de weduwe van Eede Taekes naastligger ten westen Scheerstraat 11 1678 241 16v
RUURDS, EETSKE Eedske Ruierdts koper van 1/2 Rozengracht 2 1622 230 328v
RUURDS, Eedtke Riuerdts koper Grote Kerkstraat 24 1616 230 52v
TJEPKES, EETSKE Eedts Tyepkes koper Rinnertspijp 1 1627 232 14v
WIETSES, EETSKE wijlen Eedts Wytses verkoper Grote Kerkstraat 19 1611 229 36v
RUURDS, Eedtscke Riuerdts verkoper Liemendijk ZZ 1615 229 285r
, Eedtscke Ryuerts verkoper Grote Kerkstraat 24 1618 230 115v
, EETSKE Eedtske Ruuerdts verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v
, EETSKE Eedtske Ruuerdts verkoper buiten Harlingen 1620 230 243v
SIETSES, EEUWE Eeff Syttyes verkoper Grote Kerkstraat 19 1599 228 141r
SIETSES, EEUWE Eeff Sytzes verkoper Kleine Kerkstraat 7 1606 228 507v
HEERKES, IEFKE Eeffke Heerckes verkoper Herenwaltje OZ 1618 230 129v
HETTINGA, IEFKE Eefke van Hettinga naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1687 242 187r
DOUWES, IEFKE Eefke Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v
, IEKE Eeke huurder Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
IJSENBEEK, EELKJE Eeke IJsenbeek verkoper Noordijs 14 1805 267 124r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda koopman verkoper q.q. Zuiderplein 5noord 1764 256 85r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda, c.s. naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 18 1769 257 108r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda oud mr. bakker en koopman koper woning en weefwinkel Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r
MENALDA, IEKE Eeke Menalda oud mr. bakker koper woning Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1771 257 221v
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten oosten Lanen 41 1773 258 121v
MENALDA, IEKE Eeke Menalda naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1774 258 170v
WILDSCHUT, EELKJE wijlen Eeke Wildschut huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor 1779 259 190r
WILDSCHUT, EELKJE Eeke Wildschut crediteur Grote Bredeplaats 6oost_voor 1779 259 190r
WILDSCHUT, EELKJE Eeke Wildschut verkoper Voorstraat 47 1787 262 212v
WILDSCHUT, EELKJE Eeke Wildschut verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1790 263 219r
ABES, IEKE gemeensman Eeke Abbes brouwer koper hof Rapenburg 1659 237 208v
ABES, IEKE de mouterij van de weduwe van Eeke Abbes naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1663 238 180r
BAUKES, EELKJE Eeke Baukes koper Zeilmakersstraat 21 1762 255 123v
BAUKES, IEKE Eeke Baukes verkoper Zeilmakersstraat 21 1777 259 48v
BINKES, EELKJE Eeke Bentes verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 27 1723 246 186r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderen verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Havenplein 24 1791 263 290v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 101 1793 264 88r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek naastligger ten noorden Voorstraat 97 1802 266 149v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 97 1802 266 149v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eeke Eelkes Wildschut verkoper q.q. Noordijs 13 1751 252 178v
GERRITS, EELKJE Eeke Gerrits verkoper Achterstraat 6 1775 258 212v
GERRITS, EELKJE Eeke Gerryts koper Rapenburg NZ 1756 254 26v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 269v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper van 1/8 Rapenburgermolen 1 1729 247 270v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Kerkpoortsmolen 1 1730 247 327v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen, met huis, schuur, etc. Kerkpoortsmolen 1 de Kerkpoortsmolen 1751 252 133r
IDSES, IEKE Eeke Idses mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, met woonhuis, paardenstal en tuintje Noordermolen 1 de Noordermolen 1753 253 52v
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar koper Kerkpoortsmolen 1 1755 253 210r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 1 1755 253 210r
IDSES, IEKE Eeke Idses eigenaar van 1/2 Kerkpoortsmolen 1 1758 254 136r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Kerkpoortsmolen 1 1758 254 136r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Kerkpoortsmolen 1 1758 254 159r
IDSES, IEKE Eeke Idses molenaar verkoper Rozengracht ZZ 1758 254 159r
IDSES, EELKJE Eeke Idses koper Kerkpoortsmolen 1 1759 254 201v
JANS, IEKE Eeke Jans snijder naastligger ten oosten Lanen 20 1669 239 34va
JANS, IEKE Eeke Jans mr. bakker verkoper Lanen 22 1726 246 290r
JANS, IEKE Eeke Jans mr. bakker verkoper Schritsen 5 1733 248 217r
JANS, IEKE Eeke Jans verkoper van 1/2 Molenpad 1 1750 252 57v
JANS, EELKJE Eeke Jans koper Brouwersstraat 19 1793 264 155r
JANS, IEKE Eeke Jans Manolda oud mr. bakker koper huis Schritsen 16 1757 254 90r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1749 252 29r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda mr. kleinbakker koper huis en hof Franekereind 40 1750 252 83r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1753 253 38v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1754 253 183r
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1758 254 154v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1763 255 192v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda koopman koper huis Weverstraat 10 1765 256 90v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda koopman koper grote tuin Weverstraat 10 1766 256 182v
MENALDA, IEKE JANS de tuin van Eeke Jans Menalda naastligger ten oosten Weverstraat 10 1766 256 182v
MENALDA, IEKE JANS Eeke Jans Menalda oud mr. bakker koper woning Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
JANS, EELKJE Eeke Jans Proosterbeek verkoper Schritsen 17 1792 264 354r
JANS, IEKE Eeke Jansen , c.u. mr. kleermaker koper huis met een ledige plaats erachter een vrije uitgang naar de Schritsen Lanen 22 1661 238 110r
JANS, IEKE Eeke Jansen mr. bakker koper keuken Zuiderhaven 83 1731 248 6v
JANS, IEKE Eeke Jansen Menolda verkoper Brouwersstraat 28 1725 246 223r
PIETERS, EELKJE Eeke Pyters , huurder zolang hij leeft huurder (p.j.) Zuiderhaven 1 1758 254 178r
PIETERS, EELKJE Eeke Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 1 1758 254 178r
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschut oud fabrikant naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
SIKKES, EELKJE Eeke Sikkes koper Rinnertspijp 10 1770 257 151v
SJOERDS, IEKE Eeke Sjoerds gleibakker koper Heiligeweg 46 1732 248 79r
WILLEMS, EELKJE Eeke Willems naastligger ten oosten Franekereind 34 1682 241 61ra
WILLEMS, IEKE de dwarskamer van Eeke Willems grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 3 1684 242 20v
WILLEMS, EELKJE de dwarskamer van Eeke Willems naastligger ten oosten Brouwersstraat 3 1684 242 20v
WILLEMS, IEKE Eeke Willems herbergier koper tuin en hof ([staat: 21 zilveren ducatons]) Franekereind 38achter 1684 242 30r
WILLEMS, IEKE Eeke Willems herbergier naastligger ten westen Franekereind 38achter 1684 242 30r
WOUTERS, EELKJE Eeke Wouters koper Kerkpoortstraat 65 1791 263 294v
IDSES, IEKE Eeke Ydses molenaar verkoper Noordermolen 1 1753 253 103r
IENTES, EELKJE Eeke Yntes koper Schritsen 23 1808 268 85r
, EELKJE Eelck naastligger ten oosten (voor) Heiligeweg 1west 1643 235 50v
, EELKJE hetsterfhuis van Eelck turfmeetster naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r
, EELKJE hetsterfhuis van Eelck turfmeetster naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r
, EELKJE Eelck naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r
, EELKJE Eelck naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r
, EELKJE Eelck naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r
, EELKJE Eelck naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r
ALBERTS, EELKJE Eelck Alberts koper Zeilmakersstraat 15 1599 228 134v
ALLERTS, EELKJE Eelck Allerts koper Droogstraat NZ 1598 228 91v
ANDRIES, EELKJE Eelck Andries koper in de noorder nieuwestad 1627 232 28v
ANDRIES, EELKJE Eelck Andries koper Achterstraat ZZ 1629 232 94v
ANDRIES, EELKJE Eelck Andries naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1629 232 94v
ARJENS, EELKJE Eelck Arjens verkoper Nieuwstraat 1675 240 208r
BERENDS, EELKJE Eelck Beerns verkoper Vijverstraat 1612 229 105r
BERENDS, EELKJE Eelck Beernts verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid 1611 229 60r
KLASES, EELKJE Eelck Claeses koper kamer Kruisstraat 5oost 1614 229 208r
DIRKS, EELKJE Eelck Dirx koper Zoutsloot 13 1671 240 66r
EELKES, EELKJE Eelck Eelckes , c.soc. koper huis met plaats ten noorden Rozengracht 27 1651 236 147r
IEMES, EELKJE Eelck Eemes crediteur (triumphant) Heiligeweg 1615 229 258r
EELKES, EELKE Eelck Elkes verkoper Hofstraat NZ 1657 237 122av
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens koper Hofstraat 37 1618 230 117v
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens koper Grote Kerkstraat 28 1629 232 93r
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens verkoper Heiligeweg 22 1631 232 176v
GERBENS, EELKJE Eelck Gerbens verkoper Peterseliestraat 1632 233 41v
GERRITS, EELKJE Eelck Gerryts , volle nicht van de verkoper(se?) afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat 1613 229 128v
JOHANNES, EELKJE Eelck Hannes koper William Boothstraat 35 1601 228 277r
HANSES, EELKJE Eelck Hansens koper Scheffersplein ZZ 1658 237 169v
HANSES, EELKJE Eelck Hanses koper huis Both Apothekerstraat 9 1648 236 24v
HERES, EELKJE Eelck Heeres koper Voorstraat 6 1620 230 239v
HERES, EELKJE Eelck Heeres koper Voorstraat 6 1629 232 105v
HERES, EELKJE Eelck Heres koper Voorstraat 4 1619 230 151v
HERES, EELKJE Eelck Heres koper Franekereind 24 1619 230 165v
HERES, EELKJE Eelck Heres verkoper Franekereind 24 1619 230 166v
HILLEBRANDS, EELKJE Eelck Hilbrandts verkoper Bildtstraat 15 1614 229 233v
JAKOBS, EELKE de plaats van Eelck Jacobs naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1597 228 51r
JANS, EELKE Eelck Jans koper 1/2 huis Ooievaarsteeg 1668 239 144r
JANS, EELKJE Eelck Jansen verkoper Noorderhaven 74 1599 228 140r
JETSES, EELKJE wijlen Eelck Jetses verkoper van 3/4 Noorderhaven 74 1627 232 32r
JOCHEMS, EELKE Eelck Jochums naastligger ten oosten Hofstraat 35 1644 235 158r
JOHANNES, EELKJE Eelck Johannes verkoper Noorderhaven 102 1616 230 36v
JURJENS, EELKJE Eelck Juriens koper Kruisstraat 10west 1601 228 268v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lamberts verkoper Pothondjessteeg 8 1621 230 289r
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts koper ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts koper Noorderhaven 28 1600 228 197v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
LAMMERTS, EELKJE Eelck Lammerts verkoper Kleine Ossenmarkt 8 1631 233 3v
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuues koper Voorstraat 91achter 1611 229 32v
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuues koper Hoogstraat 41 1618 230 116r
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuues verkoper Hoogstraat 41 1631 233 16r
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuwes koper Zuiderplein OZ 1606 228 513r
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuwes koper Schritsen 64 1615 229 275v
LIEUWES, EELKJE Eelck Lieuwes verkoper Schritsen 64 1627 231 169v
LIEUWES, EELKJE Eelck Liuues verkoper Brouwersstraat 10 1634 233 150v
LIEUWES, EELKJE Eelck Liuues koper onbekend 1635 233 164r
LIEUWES, EELKJE Eelck Lyuwes koper Brouwersstraat 1597 228 25v
, EELKJE Eelck Nonnis naastligger ten noorden Karremanstraat 1602 228 302r
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters verkoper Schritsen 6 1614 229 227r
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters koper Achterstraat NZ 1617 230 86v
PIETERS, EELKJE wijlen Eelck Pieters verkoper Voorstraat 95 1624 230 374r
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters koper Achterstraat 1624 230 387v
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters aanhandelaar Anjelierstraat ZZ 1624 231 16v
PIETERS, EELKJE Eelck Pieters verwandelaar Zoutsloot NZ 1624 231 18v
PIETERS, EELKJE Eelck Pyters verkoper Zoutsloot 40 1612 229 107v
PIETERS, EELKJE Eelck Pyters koper Karremanstraat WZ 1613 229 162v
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes verkoper van 1/2 onbekend 1631 233 34v
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes , voor zich verkoper van 1/2 Heiligeweg 58 1631 233 35r
SIEBRENS, EELKJE Eelck Sibrants koper Romastraat NZ 1646 235 195r
, EELKJE Eelck Swarties? naastligger ten zuiden Karremanstraat 1597 228 36v
SIEMENS, EELKJE Eelck Symens koper huis met de achterwoning en ledige plaats en het eigendom van een halve steeg ten zuiden Grote Kerkstraat 32 1614 229 229v
SIEMENS, EELKJE Eelck Symons geniaarde koper Gardenierstraat 1617 230 94r
TJEERDS, EELKE Eelck Tiaardts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v
IEMES, EELKE Eelck Yemes verpachter grond Peterseliestraat 1613 229 128v
IEMES, EELKJE Eelck Yemes verkoper Peterseliestraat 1613 229 128v
, EELKE wijlen Eelcke Harmanni geniaarde koper Voorstraat 19 1613 229 131r
ABES, EELKE Eelcke Abbes koper plaats aan de kopers brouwerij Rozenstraat 3zuid 1648 236 28v
BERENDS, EELKE Eelcke Beerns verkoper Lanen 37 1612 229 124r
BOKKES, EELKE Eelcke Bockes bewoner Zoutsloot ZZ 1681 241 130r
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u. koopman koper woning Voorstraat 52achter 1718 246 32v
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52achter 1718 246 32v
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52achter 1718 246 32v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes koopman verkoper Zoutsloot 20 1713 245 192v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes , c.u. koopman koper 1/8 huis Kleine Bredeplaats 21 1718 246 23v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt 4 1719 246 48v
DOUWES, EELKE Eelcke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4 1719 246 48v
EILES, EELKE Eelcke Eilis verkoper Zuiderstraat 19 1636 234 10v
FEKKES, EELKE wijlen Eelcke Feckes protesteert Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrandts eerdere eigenaar Kruisstraat ZZ 1614 229 208v
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1597 228 55r
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants koper huis Lanen 6 1599 228 148r
GERBENS, EELKE Eelcke Gerbrants verwandelaar Lanen 6 1599 228 148v
, EELKE wijlen Eelcke Hamanny koper Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
JOHANNES, EELKJE Eelcke Hannes verkoper William Boothstraat 35 1605 228 478v
, EELKE wijlen Eelcke Harmani protesteert vanwege een hypotheek Hofstraat NZ 1615 230 2v
HARMENS, EELKE Eelcke Harmannus koper finaal kamer Gardenierstraat 1603 228 348v
HARMENS, EELKE wijlen Eelcke Harmanus koper Droogstraat 57 1635 233 167v
HAITSES, EELKJE Eelcke Haytses molenaar verkoper Zuiderstraat ZZ 1631 233 19r
IEPES, EELKE Eelcke Ipes koper huis met een ledige plaats erachter Brouwersstraat 23 1614 229 201r
KRUIS, EELKE IEPES wijlen Eelcke Ipes Cruys koper Brouwersstraat 23 1616 230 42v
KRUIS, EELKE IEPES wijlen Eelcke Ipes Cruys erflater Brouwersstraat 23 1616 230 42v
JANS, EELKE wijlen Eelcke Jans koper Wortelstraat ZZ 1627 232 25r
JANS, EELKJE wijlen Eelcke Jans moeder van de verkoper Nieuwstraat 1682 241 226r
JANS, EELKJE wijlen Eelcke Jansen erflater Scheffersplein 13een_achter 1682 241 208v
JANS, EELKE de nagelaten weeskinderen van wijlen Eelcke Jansen Nieuenhuis verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 253r
JETSES, EELKE Eelcke Jetses , c.u. koper woning de Foek genaamd Bildtpoort (gebied) de Foek 1712 245 182av
JETSES, EELKE Eelcke Jetses zeevarende verkoper Bildtpoort (gebied) 1717 245 280v
LAMMERTS, EELKE Eelcke Lamberts protesteert vanwege zijn geobtineerde sententie Hofstraat 1627 231 173v
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes , c.u. timmerman koper huis Woudemansteeg 2 1680 241 87r
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes mr. scheepstimmerman koper huis Schritsen 27 1681 241 140r
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes koper huis bestaande uit 2 separate woningen Kleine Ossenmarkt 8 1695 243 156v
LIEUWES, EELKE Eelcke Lieuwes lakenkoper naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 17 1697 243 278r
OLFERTS, EELKE Eelcke Olfferts verkoper Nieuwstraat 1604 228 411r
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u. koper gleibakkerij Grote Ossenmarkt 4 1712 245 180v
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u. koper gleibakkerij Zuiderhaven 33 1712 245 180v
PIERS, EELKE Eelcke Piers verkoper Lanen 18 1719 246 57r
EELKEMA, EELKE Eelcke Rinkerts Eelcoma koopman verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 26va
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinners koopman naastligger ten westen onbekend 1652 236 191r
RINNERTS, EELKE vier kamers van Eelcke Rinners naastligger ten westen Noordijs OZ 1659 237 190v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnert koper vier kamers Noordijs OZ 1659 237 185r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 21 1643 235 79v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u. koper huis, genaamd het Spijkerboor Zuiderhaven ZZ het Spijkerboor 1650 236 117r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopman naastligger ten noorden Noordijs 23 1653 236 230v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u. timmerman koper door niaar 1/2 huis Zuiderhaven ZZ 1659 237 181v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1659 237 181v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koper 1/4 huis bestaande uit twee kamers, met plaatsje Scheerstraat 8midden 1659 237 185r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1659 237 191r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u. koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1659 237 209v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1659 237 209v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopman koper finaal 1/2 huis Zuiderhaven ZZ 1659 237 239r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopman koper provisioneel Zuiderhaven ZZ 1659 237 239r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopman eigenaar van 1/2 door niaar Zuiderhaven ZZ 1659 237 239r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Lombardstraat 1662 238 136r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopman koper 1/2 hof met bomen en planten Weverstraat ZZ 1667 239 99av
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopman verkoper q.q. Voorstraat NZ 1668 239 128r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopman koper ledige plaats Weverstraat 6 1676 240 213v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts koopman naastligger ten zuiden Noordijs 15 1679 241 29r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts verkoper q.q. Lanen 71vier_achter 1680 241 69v
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts verkoper q.q. Lanen 71vijf_achter 1680 241 70r
RINNERTS, EELKE Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 15 1679 241 6ra
EELKEMA, EELKE RINNERTS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman koper lands kruithuis of magazijn van buspulver ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
EELKEMA, EELKE RINNERTS wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman verkoper ten oosten van Harlingen 1681 241 171r
EELKEMA, EELKE RINNERTS eerder Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman huurder ten oosten van Harlingen 1686 242 118r
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelcke Sjoukes Gerlsma koopman verkoper van 1/2 Rommelhaven 15 1713 245 198r
IEPES, EELKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelcke Ypes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1616 230 46v
HEEMSTRA, EELKJE Eelckien Heemstra verkoper van 1/4 Zuiderhaven 8 1658 237 157v
AGES, EELKJE Eelckien Ages verkoper Droogstraat 59 1679 241 37v
ANDRIES, EELKJE Eelckien Andries verkoper Liemendijk NZ 1658 237 174v
GERRITS, EELKJE Eelckien Gerryts , jongedochter koper Lanen 17 1667 239 120v
JAKOBS, EELKJE Eelckien Jacobs koper Vijver 10 1699 243 393v
PIETERS, EELKJE Eelckjen Pieters verkoper Voorstraat 6 1710 245 132v
SIETSES, EELKJE Eelckjen Sytses koper Franekereind 17 1686 242 115r
ADEMA, EELKE vroedsman Eelco Adema verkoper Hoogstraat 7 1749 252 2v
OFFRINGA, EELKE Eelco Offringa schrijver van een compagnie verkoper Voorstraat 76 1703 244 211r
SCHELTINGA, EELKE Eelco Scheltinga verkoper q.q. Zuiderhaven 55 1720 246 81r
, EELKE ds. Eelco Ignatius Suiringar protesteert vanwege 14-00-00 GG grondpacht op deze timmerwerf Zuiderhaven ZZ 1730 247 317r
SURINGAR, EELKE wijlen de heer Eelco Ignatius Suringar verkoper Weverstraat ZZ 1747 251 203r
VRIES, EELKE Eelco de Vries koper Vijverstraat 20 1794 264 203r
VRIES, EELKE Eelco de Vries verkoper Vijverstraat 20 1794 264 203r
, EELKE de tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten zuiden Weverstraat 4 1723 246 162v
, EELKE de tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten zuiden Weverstraat 6 1723 246 162v
, EELKE de kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten westen Weverstraat 4 1723 246 162v
, EELKE de kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten westen Weverstraat 6 1723 246 162v
, EELKE dr. Eelco Zuringar naastligger ten noorden Noordijs 23 1727 246 302v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelco Dirx Wildschut koopman verkoper q.q. Noordijs 1 1731 248 36r
DOUWES, EELKE het huis van Eelco Douwes Buttercoper naastligger ten westen Noorderhaven 32 1717 245 286v
, EELKE wijlen dr. Eelco Ignatius a Suiringar jurist en advocaat Hof van Friesland verkoper Noordijs 21zuid 1731 248 15v
SURINGAR, EELKE Eelco Ignatius a Suringar naastligger ten noorden William Boothstraat 25 1723 246 174v
, EELKE wijlen oud burgerkolonel dr. Eelco Ignatius a Zuiringar jurist en advocaat Hof van Friesland verkoper onbekend WZ 1731 248 17r
JOCHEMS, EELKE Eelco Jochums verkoper van 1/4 Noorderhaven 44 1731 248 64r
LOLKES, EELKE wijlen Eelco Lolckes eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 16 1606 228 496v
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1667 239 108r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 23 1669 239 179r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts koper 1/2 hof met een vrije uit- en ingang in de Weverstraat Weverstraat 1667 239 19va
RINNERTS, EELKE het huis en de mouterij van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 19 1672 240 86v
RINNERTS, EELKE de hof van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Kerkpad 1672 240 89r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnerts verkoper Voorstraat 40achter 1672 240 110r
RINNERTS, EELKE de hof van Eelco Rinnerts koopman naastligger ten westen Weverstraat 1672 240 12va
EELKEMA, EELKE RINNERTS de hof van Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten zuiden onbekend 1677 241 1v
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts Eelcoma eigenaar van 1/4 ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
EELKEMA, EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1685 242 70r
EELKEMA, EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1685 242 70r
RINNERTS, EELKE Eelco Rinnertz naastligger ten zuiden Noordijs 15 1668 239 140r
JEEPS, IELE Eele Jeps verkoper Zuiderstraat 1614 229 221r
PIETERS, ELING het huis van Eeling Pieters naastligger ten westen Heiligeweg 4 1599 228 180v
DOUWES, ELING als huurder de weduwe van Eelingh Douwes naastligger ten oosten Noorderhaven 68 1692 243 7v
AGES, EELKJE Eelk Ages verkoper Droogstraat 20west 1665 239 32v
JOHANNES, EELKJE Eelk Joannis verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1672 240 80r
LAMMERTS, EELKJE Eelk Lamberts verkoper Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
PIETERS, EELKJE Eelk Pieters koper Liemendijk WZ 1622 230 315r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar naastligger ten zuiden Vissersstraat 2 1807 267 337v
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar commandeur aan het lands magazijn koper huis Schritsen 17 1808 268 72r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar naastligger ten westen Jekelsteeg 2 1809 268 248r
LEIENAAR, EELKE Eelke Leyenaar naastligger ten westen Schritsen 19 1809 268 249v
POST, EELKE Eelke van der Post verkoper q.q. Hoogstraat 39 1794 264 174v
POST, EELKE Eelke van der Post kastelein koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
POST, EELKE Eelke van der Post verkoper Hoogstraat 51 1799 265 148r
POST, EELKE Eelke van der Post verkoper Hoogstraat 53 1799 265 148r
POST, EELKE Eelke van der Post verkoper Ooievaarsteeg 6 1799 265 151r
, EELKE Eelke Travaile naastligger ten zuiden Noorderhaven 56 1755 253 231v
WILDSCHUT, EELKE Eelke Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1754 253 191v
WILDSCHUT, EELKE Eelke Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1754 253 191v
WILDSCHUT, EELKE Eelke Wildschut naastligger ten oosten Weverstraat 14 1768 257 88r
AUKES, EELKE Eelke Aukes , c.u. naastligger ten westen Hoogstraat 30 1695 243 124r
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus , c.s. huurder (p.j.) Lanen 48 1742 250 266r
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus , c.u. huurder (p.j.) Kromme Elleboogsteeg WZ 1757 254 53r
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus koper huis en tapperij Rommelhaven 20achter 1760 254 259v
BERNARDUS, EELKE Eelke Bernardus bontwever verkoper Rommelhaven 20achter 1763 255 221v
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman koper 1/3 huis Noordijs 1 1723 246 161v
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman eigenaar van 1/3 Noordijs 1 1723 246 161v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopman geniaarde koper Voorstraat 52west 1726 246 261v
DIRKS, EELKE de [geniaarde] kopers Eelke Dirks , c.u. koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1726 246 261v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopman koper huis Karremanstraat 18 1729 247 283v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopman verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman en fabrikant koper huis en weefwinkel voor vijf getouwen Fabrieksstraat 6 1733 248 185v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koper kamer Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut naastligger ten oosten Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut naastligger ten zuiden Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut naastligger ten noorden Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman verkoper q.q. Droogstraat 37 1753 253 40r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1757 254 96v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1757 254 96v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1758 254 118r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1758 254 118r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, n.u. koopman crediteur Hofstraat 12a 1765 256 128v
DIRKS, EELKE Eelke Dirx koopman naastligger ten westen Voorstraat 54 1729 247 279r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1730 247 353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1730 247 353r
DIRKS, EELKE Eelke Dirx fabrikant en koopman verkoper Voorstraat 52west 1730 247 353r
DOUWES, EELKE Eelke Douwes boterkoper koper gorthuis met 3 fraaie graanzolders Rinnertspijp 1 1702 244 185r
DOUWES, EELKE mr. gortmaker Eelke Douwes koper huis Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v
DOUWES, EELKE de koper Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v
DOUWES, EELKE Eelke Douwes koper Noorderhaven 44 1717 245 291r
DOUWES, EELKE Eelke Douwes , c.s. naastligger ten westen Noorderhaven 46 1722 246 133v
DOUWES, EELKE de weduwe van Eelke Douwes naastligger ten westen Noorderhaven 32 1727 247 55v
DOUWES, EELKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Douwes koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 60 1728 247 72r
DOUWES, EELKE het gorthuis van Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4 1728 247 93v
DOUWES, EELKE het gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4 1735 249 26r
DOUWES, EELKE het gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt 4 1735 249 26r
DOUWES, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1737 249 164r
DOUWES, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33 1737 249 203r
DOUWES, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1741 250 143v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
HEINS, EELKE Eelke Heins wever huurder Romastraat NZ 1692 243 20v
IEPES, EELKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1641 234 160v
IEPES, EELKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1642 235 5r
JAKOBS, EELKE Eelke Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven 60 1698 243 360v
JANS, EELKE Eelke Jans , ongehuwde jongman koper huis, herberg en staln Hoogstraat 51 het Wapen van Harlingen 1785 261 281r
LEIENAAR, EELKE JANS Eelke Jans Leyenaar koper huis Achterstraat 3 1799 265 133r
LEIENAAR, EELKE JANS Eelke Jans Leyenaar verkoper Achterstraat 3 1804 267 106v
JANS, EELKE Eelke Jans Menolda, cum curatoribus koper huis en bakhuis Brouwersstraat 28 1721 246 105r
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Post kastelein koper huis Hoogstraat 53 1788 262 307v
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Post, c.u. kastelein naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1788 262 307v
JELLES, EELKE Eelke Jelles huistimmerman koper huis Zoutsloot 93 1740 250 139v
JELLES, EELKE Eelke Jelles mr. timmerman koper Nutstraat 2 1747 251 192v
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten oosten Zoutsloot 91 1750 252 96r
JELLES, EELKE Eelke Jelles mr. timmerman koper deftig huis waarin hoedenmakerij en verffabriek Kleine Bredeplaats 23 1756 254 51v
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
JELLES, EELKE Eelke Jelles mr. huistimmerman verkoper Nutstraat 2 1761 255 107v
JELLES, EELKE Eelke Jelles mr. huistimmerman koper pakhuis Grote Ossenmarkt 2 1761 255 114r
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten westen Zoutsloot 95 1762 255 150v
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten westen Zoutsloot 95 1763 255 257v
JELLES, EELKE Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1765 256 127v
JELLES, EELKE Eelke Jelles stadsbouwmeester verkoper Zoutsloot 93 1770 257 175r
JELLES, EELKE Eelke Jelles stadsbouwmeester verkoper Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
JELLES, EELKE Eelke Jelles stadsbouwmeester verkoper Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
JETSES, EELKE Eelke Jetses , c.u. geniaarde koper Hoogstraat 22 1717 245 308r
JETSES, EELKE Eelke Jetses geniaarde koper Hoogstraat 28 1719 246 53v
JETSES, EELKE Eelke Jetses , c.u. koper kamer Wortelstraat 10 1720 246 80r
JETSES, EELKE Eelke Jetses verkoper Wortelstraat 10 1722 246 141v
JETSES, EELKE Eelke Jetses koper kamer Zoutsloot 90 1723 246 164v
JETSES, EELKE Eelke Jetses verkoper Zoutsloot 90 1727 247 6v
JOCHEMS, EELKE de goederen van Eelke Jocchums boterkoper verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
HANNEMA, EELKE JOCHEMS Eelke Jochems Hannema verkoper Kerkpoortsmolen 1 1744 251 36v
JOCHEMS, EELKE Eelke Jochums verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
JOCHEMS, EELKE meerderjarige vrijgezel Eelke Jochums verkoper Noorderhaven 37 1741 250 163v
HANNEMA, EELKE JOCHEMS wijlen Eelke Jochums Hannema verkoper Nieuweburen 25 1748 251 225v
JOCHEMS, EELKE meerderjarige vrijgezel Eelke Jogchums koper huis en tapperij Nieuweburen 25 Pasveer 1741 250 187v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koper huis Schritsen 39 1662 238 147v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes timmerman naastligger ten oosten Schritsen 37 1688 242 251v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koopman verkoper q.q. Scheffersplein 27 1690 242 322r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes bootjemaker verkoper Herenwaltje 9 1691 242 373r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes bootjemaker verkoper Gardenierstraat 1691 242 373v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koper huis Heiligeweg 15 1692 242 376v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes koper woning Schritsen 31 1692 243 16v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten westen Schritsen 33 1694 243 105v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes , c.u. verkoper Schritsen 31 1695 243 145v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 44achter 1702 244 139v
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten zuiden Lanen 46 1702 244 159r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1705 244 272r
LIEUWES, EELKE Eelke Lieuwes winkelier verkoper q.q. Gardenierstraat 16 1703 245 6r
PIERS, EELKE Eelke Peers verkoper Zuiderhaven 37 1726 246 260v
PIERS, EELKE Eelke Piers huurder Zuiderhaven ZZ 1706 244 332v
PIERS, EELKE Eelke Piers verkoper Bildtstraat 13 1719 246 55r
PIETERS, EELKE de nagelaten minderjarige Eelke Pieters verkoper Kerkpoortstraat 57 1763 255 265r
PIETERS, EELKE Eelke Pytters rogverschieter koper Lanen 66 1739 250 6r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts , c.soc. koper erf van 24 voet breed met de woning daarop Zuiderhaven ZZ 1650 236 118r
RINNERTS, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1650 236 120r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts naastligger ten westen onbekend 1664 238 214r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts , c.u. koper huis Noordijs 17 1665 239 12r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopman verkoper q.q. Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopman naastligger ten westen Klaverbladstraat 2 1675 240 205r
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopman naastligger ten noorden Klaverbladstraat 2 1675 240 205r
RINNERTS, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1689 242 270r
RINNERTS, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 8west 1694 243 117v
RINNERTS, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 8west 1694 243 117v
RINNERTS, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 15 1700 244 64v
RINNERTS, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 15 1702 244 182v
RINSES, EELKE Eelke Rinses koper huis Bildtstraat 18 1802 266 142r
RINSES, EELKE Eelke Rinses verkoper Bildtstraat 18 1804 267 8v
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelke Sjoukes Gerlsma naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1710 245 103r
GERLSMA, EELKE SJOUKES Eelke Sjoukes Gerlsma naastligger ten oosten Rommelhaven 13 1710 245 103r
SIEBRENS, EELKE wijlen Eelke Sybrandts wijdschipper naastligger ten zuiden Vijver 7 1687 242 200r
BINKES, EELKE Eelken Bentes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31 1728 247 68r
BINKES, EELKE Eelken Bentes verkoper Nieuwstraat 31 1728 247 68r
ZEEMAN, EELKJE Eelkie Zeeman verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
ANDRIES, EELKJE wijlen Eelkien Andries erflater Zoutsloot NZ 1697 243 328v
KORNELIS, EELKJE wijlen Eelkien Cornelis aanhandelaar Hoogstraat 1 1733 248 235r
KORNELIS, EELKJE wijlen Eelkien Cornelis verwandelaar Zuiderhaven 79 1733 248 235r
KORNELIS, EELKJE wijlen Eelkien Cornelis verkoper van hemzelf en zijn kinderen Rozengracht 18 1733 248 262v
PIETERS, EELKJE Eelkien Pieters koper Prinsensteeg 1 1733 248 214r
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems koper Nieuwstraat 10 1750 252 87v
WILLEMS, EELKJE Eelkien Willems koper Nieuwstraat 12 1750 252 87v
LEVERLAND, EELKJE Eelkje Leverland koper door niaar Hoogstraat 1 1781 260 154v
ZEEMAN, EELKJE Eelkje J. Zeeman naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
ZEEMAN, EELKJE Eelkje J. Zeeman verkoper Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
BAUKES, EELKJE Eelkje Baukes koper Noorderhaven 3 1793 264 84r
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkje Bentes IJsenbeek koper huis Noordijs 14 1795 264 266v
BLOK, EELKJE KORNELIS meerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blok verkoper Bildtstraat 14 1780 259 270v
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkje Joosten Zeeman koper huis en brouwerij Brouwersstraat 22 1783 261 35r
MINNES, EELKJE Eelkje Minnes verkoper Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis koper Scheerstraat 7 1781 260 25v
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis koper Hoogstraat 41 1781 260 36v
TEUNIS, EELKJE wijlen Eelkje Teunis erflater Hoogstraat 41 1791 263 313r
ZEEMAN, EELKJE Eelkjen Zeeman koper Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 31 1725 246 214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 33 1725 246 214r
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes koper huis Zoutsloot 83achter 1725 246 231v
BINKES, EELKJE Eelkjen Bentes verkoper Nieuwstraat 33 1728 247 107v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeek koper Voorstraat 97 1780 259 297v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eelkjen Bentes IJsenbeek koper huis Voorstraat 101 1787 262 215r
BINKES, EELKJE wijlen Eelkjen Bentjes erflater Noordijs 13 1751 252 178v
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis geniaarde koper Zuiderstraat 1727 247 50v
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis koper Zuiderhaven ZZ 1729 247 221r
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis koper Noorderhaven 26 1730 247 329r
KORNELIS, Eelkjen Cornelis naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1730 247 329r
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelis koper Noorderhaven 74 1731 247 371v
KORNELIS, EELKJE wijlen Eelkjen Cornelis verkoper Noorderhaven 74 1741 250 157v
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaarden, jongedochter verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v
WIJNGAARDEN, EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis Wijngaarden verkoper Noordergrachtswal 1762 255 127v
KORNELIS, EELKJE Eelkjen Cornelisz verkoper Prinsenstraat 4 1725 246 246r
DOUWES, EELKJE Eelkjen Douwes koper Lanen 73 1743 251 3r
DOEIES, EELKJE Eelkjen Doyes koper Kruisstraat 5oost 1703 244 217v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut koper Voorstraat 28 1738 249 221v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut naastligger ten oosten Voorstraat 28 1738 249 221v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut verkoper Voorstraat 28 1765 256 123v
EVERTS, EELKJE Eelkjen Eeverts geniaarde koper Werfpad 1693 243 68v
EVERTS, EELKJE Eelkjen Ewerts geniaarde koper Noorderkade 13 1705 244 292r
EVERTS, EELKJE Eelkjen Ewerts koper Noorderkade 13 1706 244 345r
HARKES, EELKJE Eelkjen Harkes koper Lanen 81 1728 247 144r
JANS, EELKJE Eelkjen Jans verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 19 1727 247 1r
JOBS, EELKJE Eelkjen Jobs verkoper Karremanstraat 20 1747 251 177r
JOOSTES, EELKJE Eelkjen Joosten verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r
ZEEMAN, EELKJE JOOSTES wijlen Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Brouwersstraat 22 1792 264 8r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Rozengracht 20 1694 243 78v
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes verkoper Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Both Apothekerstraat 9 1725 246 230r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes koper Romastraat 13 1729 247 236r
MINNES, EELKJE Eelkjen Minnes verkoper Romastraat 13 1732 248 72r
PIETERS, EELKJE wijlen Eelkjen Pieters erflater Prinsensteeg 1 1762 255 152v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyter verkoper van 2/3 Kromme Elleboogsteeg 7 1729 247 218v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierse naastligger ten westen Prinsensteeg 3 1761 255 71v
PIETERS, EELKJE Eelkjen Pyters herbergierse verkoper Prinsensteeg 3 1761 255 71v
ROBERTS, EELKJE wijlen Eelkjen Roberts verkoper Molenpad 1 1750 252 57v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sickes , c.s. huurder bovenste deel (p.j.) Bildtstraat 9 1752 252 199v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sickes , c.s. huurder kelder (p.w.) Bildtstraat 9 1752 252 199v
SIKKES, EELKJE Eelkjen Sikkes verkoper Rinnertspijp 10 1795 264 244v
SJOUKES, EELKJE Eelkjen Sjoukes verkoper Hofstraat 25 1718 246 11r
TEUNIS, EELKJE Eelkjen Theunis koper Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
TJEERDS, EELKJE Eelkjen Tjeerds verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 22 1695 243 120r
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 10 1755 253 243v
WILLEMS, EELKJE Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 12 1755 253 243v
MINNES, EELKJE Eelkjes Minnes verkoper Rozengracht 20 1706 244 338v
SURINGAR, EELKE dr. Eelko Suringar naastligger ten zuiden Noordijs 19 1721 246 110r
, EELKE de hof van dr. Eelko Zuringar naastligger ten zuiden Weverstraat 4 1721 246 92v
, EELKE de hof van dr. Eelko Zuringar naastligger ten zuiden Weverstraat 6 1721 246 92v
, EELKE de kamer van dr. Eelko Zuringar naastligger ten westen Weverstraat 4 1721 246 92v
, EELKE de kamer van dr. Eelko Zuringar naastligger ten westen Weverstraat 6 1721 246 92v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschut koopman koper hof en zomerhuis Weverstraat NZ 1735 249 51r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschut koopman naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1735 249 51r
DOUWES, EELKE de erfgenamen van wijlen Eelko Douwes naastligger ten westen Noorderhaven 32 1742 250 241r
EELKEMA, EELKE RINNERTS Eelko Rinnerts Eelcoma verkoper Voorstraat 40 1671 240 66v
, EELKE Eeltie Travaille koopman verkoper Rommelhaven 18twee_achter 1776 259 19v
, EELKJE Eeltie Travaillie winkelierse koper 1/2 nieuw huis en bleekveld Hoogstraat 53 1764 256 70v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaile naastligger ten westen Vijver 12 1752 252 230v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaile naastligger ten noorden Vijver 12 1752 252 230v
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travailje verkoper Hoogstraat 21 1776 258 262r
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaille, c.u. koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r
AUKES, EELKE Eeltie Aukes Travaille koopman verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r
AUKES, EELKE de persoon en goederen van Eeltie Aukes Travaille verkoper Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
KORNELIS, EELKE Eeltie Cornelis bewoner Brouwersstraat 8 1799 265 186r
KORNELIS, EELKE de geabandonneerde boedel van Eeltie Cornelis mr. wolkammer verkoper Brouwersstraat 8 1799 265 186r
EVERTS, EELKE Eeltie Everts , c.u. huurder Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
KEIMPES, EELKE Eeltie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v
RINSES, EELKE Eeltie Rinses naastligger ten westen Droogstraat 23 1746 251 123v
, EELKE Eeltje pannenbakker huurder boven (p.j.) Hoogstraat 28 1765 256 121r
, EELKE de erfgenamen van wijlen Eeltje hovenier naastligger ten westen Droogstraat 23 1783 261 109v
BONNEMA, EELKE Eeltje Bonnema koopman koper pakhuis Noordijs 7 1794 264 211r
BONNEMA, EELKE Eeltje H. Bonnema koopman koper huis Bildtstraat 16 1805 267 116v
JONG, EELKE Eeltje de Jong naastligger ten oosten Havenplein 14 1798 265 103r
, EELKE Eeltje Travaile koopman koper provisioneel Zuiderhaven 17 1751 252 243r
, EELKE het huis gekocht door Eeltje Travaile naastligger ten noorden Romastraat 1 1752 253 21r
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten noorden Vijverstraat 1 1753 253 101r
, EELKE Eeltje Travaile koopman koper huis met tuin, stal en wagenhuis Grote Bredeplaats 8 1754 253 160v
, EELKE [de geniaarde] Eeltje Travaile naastligger ten oosten Noorderhaven 56 1755 253 231v
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten westen Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten westen Rozengracht 15 1763 255 184r
, EELKE Eeltje Travaile naastligger ten westen Rozengracht 15 1763 255 210v
, EELKE huis gekocht door Eeltje Travailje, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1757 254 87r
, EELKE Eeltje Travailje koopman koper woning Zoutsloot NZ 1757 254 107v
, EELKE Eeltje Travailje koopman geniaarde koper Grote Kerkstraat 31midden 1760 255 44v
, EELKE Eeltje Travailje naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west 1761 255 102r
, EELKE Eeltje Travailje koopman koper huis en tuin Rozengracht 13 1763 255 218v
, EELKE Eeltje Travailje koopman geniaarde koper Werfpad 1763 255 237r
, EELKE Eeltje Travaille koopman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 6 1758 254 144v
, EELKE Eeltje Travaille naastligger ten westen Romastraat ZZ 1758 254 158v
, EELKE Eeltje Travaille naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
, EELKE Eeltje Travaille koopman koper woning Scheffersplein OZ 1771 257 221v
, EELKE Eeltje Travaille koopman verkoper Lanen 31 1772 258 39v
, EELKE Eeltje Travaille naastligger ten westen Achterstraat 7 1772 258 49v
, EELKE Eeltje Travaille koopman verkoper Achterstraat 5 1776 258 244r
, EELKE Eeltje Travaille betrokkene (wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank) onbekend 1776 258 6va
, EELKE wijlen Eeltje Travaille koopman verkoper Schritsen 52 1780 259 299v
, EELKE wijlen Eeltje Travaille verkoper Schritsen 52 1780 259 301v
, EELKE Eeltje Travaillie koopman koper groot huis Lanen 29 1766 256 151v
, EELKE Eeltje Travaillie naastligger ten zuiden Voorstraat 83achter 1766 256 189r
, EELKE Eeltje Travaillie, n.u. naastligger ten westen Schritsen 52 1767 256 260v
, EELKE Eeltje Travaillie koopman koper pakhuis Achterstraat 5 1771 257 199v
, EELKE de Pauw en Eeltje Travaillie naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west de Pauw 1771 257 225r
, EELKE Eeltje Travalje koopman koper woning Romastraat 6 1753 253 62v
, EELKE Eeltje Trawalie koopman geniaarde koper van 1/2 Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
A., EELKE Eeltje A. Travaille, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 81voor 1774 258 162v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot 59 1802 266 80v
ABES, EELKE Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot 59 1802 266 90v
ABES, EELKE Eeltje Abes meesterknecht zeilmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmaker koper huis Zoutsloot 20 1804 267 97r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes , n.u. naastligger ten westen Schritsen 52 1765 256 122r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes koopman koper huis Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Romastraat 4oost 1752 252 191r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman verkoper Romastraat 4oost 1752 252 213r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Grote Bredeplaats 6west 1752 252 229r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman koper van 1/2 Zuiderhaven 6 1753 253 47v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman geniaarde koper Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Voorstraat 83 1753 253 118r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman koper van 1/3 Voorstraat 52west 1754 253 191v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman verkoper Grote Bredeplaats 6west 1755 253 208v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaile koopman geniaarde koper Zuiderstraat 23 1757 254 79r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailje koopman geniaarde koper Noorderhaven 58 1756 254 24r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailje koopman verkoper Romastraat 6 1759 254 221v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travailje koopman verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor 1764 256 35v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Voorstraat 52west 1757 254 96v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Bargebuurt 1760 255 30v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Schritsen ZZ 1761 255 59v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille naastligger ten noorden Lanen 33 1770 257 174r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 39 1775 258 197r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman geniaarde koper Zuidersteeg 7 1775 258 241r
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Kerkpoortstraat 39 1776 258 244v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaille verkoper Voorstraat 83 1781 260 132v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travaillie koper van 1/2 huis en tuintje Hoogstraat 21 1770 257 177v
AUKES, EELKE Eeltje Aukes Travalje winkelier koper huis, bontreedersfabriek (uitgebreide beschrijving) Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
KLASES, EELKJE Eeltje Clases verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1710 245 122av
KORNELIS, EELKE Eeltje Cornelis koper huis Brouwersstraat 8 1795 264 258v
DOEDES, EELKE Eeltje Doedes , c.u. huurder Zoutsloot 40 1763 255 216v
DOEDES, EELKE Eeltje Doedes huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 13 1798 265 122r
EVERTS, EELKE Eeltje Everts huurder Romastraat 8 1783 261 118r
GERRITS, EELKE wijlen Eeltje Gerrits verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r
GERRITS, EELKE Eeltje Gerryts koper Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
HOTSES, EELKE Eeltje Hotses huurder Zoutsloot 70 1757 254 60v
HOTSES, EELKE Eeltje Hotses huurder Herenwaltje 10 1757 254 60v
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JELLES, EELKE Eeltje Jelles huurder deel (p.j.) Kruisstraat 5oost 1784 261 171r
JELLES, EELKE Eeltje Jelles hovenier koper hof met vruchtbomen, bloemen, planten en een zomerhuis Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
JELLES, EELKE wijlen Eeltje Jelles hovenier erflater Spinhuisstraat 13 1787 262 195r
MEINERTS, EELKE Eeltje Meinderts , c.u. huurder midden beneden (p.j.) Hoogstraat 53 1764 256 70v
PIETERS, EELKE Eeltje Pieters , c.u. huurder voor beneden Vijver 9 1758 254 143v
PIETERS, EELKE huisman Eeltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
RINSES, EELKE Eeltje Rinses gardenier koper door niaar huis met hof Zoutsloot 22 1742 250 210v
RINSES, EELKE Eeltje Rinses naastligger ten westen Zoutsloot 48 1754 253 147v
RINSES, EELKE de weduwe van Eeltje Rinses hovenier naastligger ten westen Zoutsloot 48 1772 258 54v
DIRKS, IEMKJE Eeme Diercx koper Noordijs 27 1606 228 522r
OENSES, IEME Eeme Onckes van Brytzyl koper kamer of loodsje onbekend 1597 228 47v
ROGIERS, IEME de plaats van Eeme Rogiers naastligger ten westen Zuiderhaven 45 1617 230 75v
BAUKES, ENNE de kamer van de erfgenamen van wijlen Eene Bauckes naastligger ten oosten Rinnertspijp WZ 1625 231 60v
AUGUSTINUS, IEPE Eepe Augustinus naastligger ten noorden Havenplein 1599 228 177r
FEDDES, IEPE de brouwerij gebruikt door Eepe Feddes naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1617 230 92v
LIEUWES, IEPE Eepe Lieuwes aanhandelaar huis met de loods en ledige plaats erachter Kerkpoortstraat 41 1616 230 39v
LIEUWES, IEPE Eepe Lieuwes verwandelaar Heiligeweg 22 1616 230 40r
MEKKES, IEPE Eepe Meckes verpachter grond Noorderhaven 56 1616 230 33v
MEKKES, IEPE Eepe Meckes naastligger ten zuiden Noorderhaven 56 1616 230 33v
PIERS, IEPE Eepe Piers mullener koper provisioneel huis en getimmert 1604 228 400v
PIERS, IEPE het molenaarshuis van Eepe Piers grondpacht verschuldigd aan dit perceel 1604 228 401r
WATSES, IEPE Eepe Watses verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 76 1597 228 48r
WATSES, IEPE Eepe Watses verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 78 1597 228 48r
WATSES, IEPE Eepe Watses verpachter grond Noorderhaven 76 1615 229 253r
WATSES, IEPE Eepe Watses verpachter grond Noorderhaven 78 1615 229 253r
WOUTERS, IEPE Eepe Wouters koper 4 pm 3 einsen 7 penningen 7 roeden en 5 voeten land ([211-07-00 GG per pm]) ten zuiden van Harlingen 1615 229 268r
PIETERS, EERKE Eerck Pieters verkoper Lanen 87 1676 240 235v
TIJSES, EERKE Eerck Thijssen verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ 1683 241 242r
TIJSES, EERKE Eerck Tijssen verkoper Lanen NZ 1644 235 136r
TIJSES, EERKE Eerck Tijssen , c.u. grootschipper koper huis Comediesteeg 6 1646 235 225r
TIJSES, EERKE het huis van de koper Eerck Tijssen naastligger ten zuiden Comediesteeg 6 1646 235 225r
BLOK, EERKJE Eerckien de Block verpachter grond ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
BLOK, EERKJE Eerckien de Block verpachter grond ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
BLOK, EERKJE Eerckien de Block verpachter grond ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
HENDRIKS, ERNST de kamer, nieuwe verbouwd door Eerenst Hendrix naastligger ten zuiden Vianen NZ 1652 236 185r
JANS, EERKE Eerk Jansen verver koper huis en achtertuin Zoutsloot 89 1723 246 160v
JANS, EERKE Eerk Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1725 246 220v
JANS, EERKE Eerk Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 91 1725 246 247r
JANS, EERKE Eerk Jansen varend persoon verkoper Zoutsloot 89 1730 247 302v
TIJSES, EERKE Eerk Thijssen schuitschipper verkoper Scheerstraat 11 1708 245 40v
TIJSES, EERKE Eerk Tijssen grootschipper koper huis, loods ten noorden daaraan Lanen 69 1640 234 99r
TIJSES, EERKE de kamer van wijlen Eerk Tijssen naastligger ten noorden Lanen 77 1663 238 16ra
TIJSES, EERKE wijlen Eerk Tijssen erflater Lanen 77 1663 238 16ra
TIJSES, EERKE wijlen Eerk Tijssen erflater Comediesteeg 6 1663 238 16ra
TIJSES, EERKE wijlen Eerk Tijssen geniaarde koper Gardenierstraat 2 1716 245 259v
TIJSES, EERKE wijlen Eerk Tijsses erflater Lanen 77 1663 238 168v
, ERNST Eernst slotmaker naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1649 236 72v
AYLVA, ERNST jonkheer Eernst van Aylva naastligger ten oosten Noorderhaven 102 1613 229 182r
, ERNST Eernst Mockama van Haringsma toe Slooten, q.q. grietman van Baarderadeel koper q.q. Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendricks verkoper Nieuwstraat OZ 1649 236 69r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx verkoper Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx verkoper Nieuwstraat 33 1649 236 57v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30 1649 236 94v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrickx , c.u. mr. metselaar koper huis en weefwinkel Romastraat ZZ 1650 236 104v
HENDRIKS, ERNST het huis bewoond door Eernst Hendrickx naastligger ten oosten Romastraat 6 1653 236 240r
HENDRIKS, ERNST de weduwe van wijlen Eernst Hendricx metselaar naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30 1656 237 97v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrix mr. metselaar verkoper Kerkpoortstraat NZ 1644 235 146r
HENDRIKS, ERNST de kamer van Eernst Hendrix , c.s. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30 1651 236 158v
HENDRIKS, ERNST Eernst Hendrix naastligger ten zuiden Harmen Honingmanssteeg WZ 1666 239 43v
DIRKS, Eertie Dirx koper Brouwersstraat 12zuid 1641 234 125r
ARENDS, EESGE de kamer van Eesche Arents naastligger ten zuiden Franekereind 36 1680 241 25ra
HARMENS, EESGE de erfgenamen van wijlen Eesge Harmens verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG]) Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r
KUIPER, EESGE JAKOBS Eesge Jacobs Kuiper mr. gortmaker verkoper van 1/3 Noorderhaven 89 1785 261 259v
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes koper woning Spinhuisstraat 5 1694 243 101v
LIEUWES, EESGE de hof van Eesge Lieuwes naastligger ten noorden Spinhuisstraat 5 1694 243 101v
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes koopman koper mouterij Herenwaltje 10 1695 243 127v
LIEUWES, EESGE Eesge Lieuwes koper door niaar Voorstraat 1 1698 243 391v
LIEUWES, EESGE de mouterij van Eesge Lieuwes , c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 70 1695 243 6ra
LIEUWES, EESGE de weduwe van Eesge Lieuwes naastligger ten westen Rozengracht 10 1715 245 253r
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1683 241 273r
MINNES, EESGE Eesge Minnes timmerman naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1683 241 273r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1696 243 261r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1696 243 261r
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1711 245 138v
MINNES, EESGE Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1711 245 138v
MINNES, EESGE de erfgenamen van wijlen Eesge Minnes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 52 1731 248 58v
MINNES, EESGE de erfgenamen van wijlen Eesge Minnes naastligger ten westen Nieuwstraat 52 1731 248 58v
REINS, EESGE Eesge Reyns naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1633 233 122r
REINS, EESGE Eesge Reyns verkoper Brouwersstraat 23 1635 233 166r
SEERPS, EESGE Eesge Seerps verkoper Kerkpoortstraat 1675 240 185v
TIETES, EESGE Eesge Tietes koper Karremanstraat 25 1732 248 113r
LIEUWES, EESGE Eesger Lieuwes koopman koper hof Rozengracht 8 1685 242 97r
ARENDS, IESKJE Eeske Aernts verkoper Noorderhaven 66 1691 242 347r
ARENDS, IESKJE Eeske Aernts verkoper Rommelhaven 8 1691 242 347v
BROUWER, IESK RUTGERS Eeske Ruths Brouwer verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 35 1682 241 58ra
IETES, IETE Eete Eetes verpachter grond Sint Odolphisteeg WZ 1615 229 263v
IETES, IETE het weeskind van wijlen Eete Eetis naastligger ten oosten Franekereind 30oost 1620 230 234r
JENTJES, IETE Eete Jenckes verkoper Brouwersstraat 13 1615 229 272r
JANS, EETSKE Eets Jans verkoper Grote Bredeplaats 9 1641 234 152v
JANS, EETSKE de erfgenamen van wijlen Eets Jans verkoper Hondenstraat 14 1650 236 109v
JOHANNES, EETSKE wijlen Eets Johannis verkoper Karremanstraat 1612 229 77r
JOHANNES, EETSKE wijlen Eets Johannis bewoner Bildtpoort (gebied) 1612 229 85v
LAMMERTS, EETSKE Eets Lamberts koper Grote Bredeplaats 9 1618 230 131v
TIJSES, EETSKE Eets Tijssen koper Zoutsloot 1 1624 231 10v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Noorderhaven NZ 1615 229 277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Hoogstraat 18 1615 229 277v
ABES, EETSKE Eetscke Abbes verkoper Rommelhaven 13 1615 229 277v
RUURDS, EETSKE Eetscke Riuerdts verkoper Zoutsloot 36 1614 229 191r
RUURDS, EETSKE Eetscke Riuerts verkoper Droogstraat 39 1614 229 202v
RUURDS, EETSKE Eetscke Ryoerts verkoper Liemendijk 1614 229 199r
JELGERSMA, EETSKE Eetske Jelgersma verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
REINERS, EETSKE Eetske Reynerts verkoper Droogstraat 39 1613 229 169v
RUURDS, EETSKE Eetske Riuerdts verkoper Voorstraat 53 1614 229 190v
RUURDS, EETSKE Eetske Ryoerdts koper Heiligeweg 19 1617 230 74r
RUURDS, EETSKE Eetske Ryoerts verkoper Droogstraat 41 1613 229 178v
, EETSKE Eetske Ryuerts verkoper Heiligeweg 19 1617 230 68v
, EETSKE Eetske Ryuets verkoper Achterstraat 1615 229 264v
KLASES, ETJE het testament van wijlen Eettje Claases verkoper van 1/2 Weverstraat 2 1767 256 235r
PIERS, EEUWE de erfgenamen van wijlen Eeuwe Piers naastligger ten oosten Voorstraat 99 1731 248 32r
, EVERT Eevert Hinghst koopman koper tuin met bomen, struiken, etc.met belvedere voorzien van zitplaatsen met uitzicht zeewaarts en elders Zuiderhaven ZZ 1693 243 33v
HINGST, EVERT de uitgang van de hof van Eevert Hingst naastligger ten westen Werfpad 7 1693 243 43v
HINGST, EVERT de uitgang van de hof van Eevert Hingst naastligger ten noorden Werfpad 7 1693 243 43v
ARJENS, EVERT Eevert Arjens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1687 242 192v
ARJENS, EVERT vroedsman Eevert Arjens koper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
ARJENS, EVERT vroedsman Eevert Arjens , n.u. naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west 1694 243 87v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Eevert Arjens Oosterbaan verkoper Zuiderhaven ZZ 1687 242 190v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Eevert Arjens Oosterbaen koper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS vroedsman Eevert Arjens Oosterbaen koper 1/2 timmerhelling en huis Zoutsloot 1 1694 243 96r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS de lijnbaan van Eevert Arjens Oosterbaen naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1694 243 96r
KLASES, EVERT Eevert Claassen koopman koper tuin Rapenburg 12tuin 1690 242 327r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claesen Oosterbaen, c.u. koopman koper huis, mouterij en drie kamers daaronder Voorstraat 87 1694 243 73r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen, c.u. koper paardenstal of pakhuis Voorstraat 87 1694 243 74v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES huis en mouterij van Eevert Claessen Oosterbaen naastligger ten zuiden Voorstraat 87 1694 243 74v
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen, c.u. koper kamer Rommelhaven 18 1694 243 100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de kamer van Eevert Claessen Oosterbaen naastligger ten zuiden Rommelhaven 18 1694 243 100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Claessen Oosterbaen naastligger ten westen Rommelhaven 18 1694 243 100r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Clasen Oosterbaen, c.u. geniaarde koper Voorstraat 89twee_achter 1694 243 99r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES Eevert Clasen Oosterbaen naastligger ten westen Voorstraat 89twee_achter 1694 243 99r
OOSTERBAAN, EVERT KLASES de kamer welke ook gekocht is door Eevert Clasen Oosterbaen naastligger ten noorden Voorstraat 89twee_achter 1694 243 99r
HENDRIKS, EVERT Eevert Hendrix koper door niaar huis Hoogstraat 41 1691 242 345v
JANS, EVERT de hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen naastligger ten zuiden Rapenburg 12 1694 243 79r
JANS, EVERT de hof en kamer of wagenhuis van Eevert Jansen naastligger ten westen Rapenburg 12 1694 243 79r
JANS, EVERT Eevert Jansen lijnslager naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1698 243 392r
, EVERT Eewert Hynghst koopman koper van 1/2 huis Voorstraat 61 1691 242 369r
ARJENS, EVERT Eewert Arjens koper tuin en prieel Liemendijk NZ 1687 242 163r
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Eewert Arjens Oosterbaan lijnslager en koopman koper kamer Achterstraat ZZ 1688 242 240v
OOSTERBAAN, EVERT ARJENS Eewert Arjens Oosterbaan lijnslager en koopman naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1688 242 240v
KLASES, EVERT Eewert Claesses mr. gortmaker en koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1684 242 51r
JANS, EVERT Eewert Jansen eigenaar lijnbaan bij de Noorder Dwinger Noordermolen 1 1686 242 153r
OOSTERBAAN, EVERT JANS Eewert Jansen Oosterbaan, zoon van de verkoper koopman koper twee lijnbanen en een hof ([voor de twee percelen in deze akte]) Liemendijk 3 1684 242 46v
OOSTERBAAN, EVERT JANS Eewert Jansen Oosterbaan koopman koper twee kamers ([voor de twee percelen in deze akte]) Liemendijk 3 1684 242 46v
KORNELIS, EGBERT de erfgenamen van wijlen Egbart Cornelis verkoper Voorstraat 23 1635 233 165v
WIARDI, EGBERT Egbartus Wiardi predikant verkoper Rozengracht 9 1730 247 300v
KLASES, EGBERTJE Egberdina Claases huurder (p.w.) Romastraat 29 1789 263 145r
KORNELIS, EGBERT de erfgenamen van wijlen Egberdt Cornelis verkoper Voorstraat 23 1634 233 155r
, EGBERT de geabandonneerde inboedel van Egbert Borgers koopman verkoper Hofstraat 20 1764 256 81r
, EGBERT de weduwe van wijlen Egbert Gruiter naastligger Herenwaltje 19 1629 232 103v
, EGBERT mr. Egbert de Gruiter koper hof Kerkpoortstraat 1658 237 171v
, EGBERT Egbert de Gruiter, c.u. mr. chirurgijn verkoper Sint Jacobstraat 10zuid 1659 238 2r
, EGBERT mr. Egbert de Gruiter, c.u. verkoper Weverstraat 1659 238 6r
GRUYTER, EGBERT Egbert de Gruyter koper 1/7 van 1/2 en 1/3 van 1/2 huis ([voor 1/1]) Hoogstraat 1605 228 447r
GRUYTER, EGBERT wijlen Egbert Gruyter klerk Gedeputeerde Staten van Friesland koper Scheerstraat 1618 230 134v
GRUYTER, EGBERT wijlen Egbert Gruyter klerk Gedeputeerde Staten van Friesland eigenaar van 1/6 en 1/14 Scheerstraat 1618 230 134v
GRUYTER, EGBERT mr. Egbert de Gruyter, c.u. koper huis Sint Jacobstraat 10zuid 1654 236 265r
GRUYTER, EGBERT mr. Egbert Gruyter naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12 1655 237 42v
HEIDKAMP, EGBERT Egbert Heidkamp naastligger ten westen Rozengracht 8 1746 251 148r
MUNTER, EGBERT Egbert Munter verkoper van 1/8 Voorstraat 45oost 1740 250 89r
, EGBERT wijlen Egbert ? eigenaar Kerkpad 18 1604 228 405r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1599 228 139r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen verkoper Voorstraat 33 1601 228 237r
KLASES, EGBERT Egbert Claesen wieldraaier verkoper Alemanssteeg 1650 236 136r
KORNELIS, EGBERT Egbert Cornelis grossier koper kamer Romastraat 6 1625 231 77v
DIRKS, EGBERT wijlen Egbert Dircx verkoper van 1/2 onbekend 1611 229 30v
EGBERTS, EGBERT wijlen Egbert Egberts verkoper onbekend 1626 231 116r
GEERTS, EGBERT wijlen Egbert Geerts verkoper Zoutsloot 80 1601 228 267v
GERRITS, EGBERT Egbert Geryts koper kamer Zoutsloot 80 1598 228 129v
HARINGS, EGBERT de erfgenamen van wijlen Egbert Haerings naastligger ten oosten Lanen 62 1741 250 179v
HARINGS, EGBERT Egbert Haring verkoper q.q. Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper q.q. Zuiderhaven 49 1623 230 348v
HARINGS, EGBERT de kinderen van Egbert Harings verkoper Zuiderhaven 47 1633 233 125v
HARINGS, EGBERT de kinderen van Egbert Harings verkoper Vijverstraat 1633 233 125v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koper huis en schuur Weeshuisstraat 11 1700 244 47v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper q.q. Zoutsloot 49 1712 245 164v
HARINGS, EGBERT Egbert Harings koopman verkoper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r
HARINGS, EGBERT Egbert Harings verkoper Noorderhaven 7 1726 246 255v
HARMENS, EGBERT Egbert Harmens verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
HARMENS, EGBERT Egbert Harmens , c.u. huurder Vijverstraat NZ 1703 244 190v
VLIET, EGBERT JAKOBS Egbert Jacobs Vliet naastligger ten westen Bildtstraat 12 1705 244 302v
VLIET, EGBERT JAKOBS Egbert Jacobs Vliet naastligger ten noorden Bildtstraat 12 1705 244 302v
JANS, EGBERT Egbert Jans naastligger ten noorden onbekend 1600 228 221r
JANS, EGBERT de erfgenamen van wijlen Egbert Jans verkoper Vijver 5 1612 229 122r
JANS, EGBERT Egbert Jansz verkoper q.q. Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
JELTES, EGBERT Egbert Jeltes timmerman koper kamer met zomerkeukentje en een ledige plaats Peterseliestraat 1614 229 196r
LIEUWES, EGBERT Egbert Lieuues koper huis en ledige plaats Zoutsloot 1 1613 229 126r
LIEUWES, EGBERT de ledige plaats van Egbert Lieuues naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1613 229 127r
LIEUWES, EGBERT Egbert Lieuwes verkoper Zoutsloot 1 1616 230 43v
LOURENS, EGBERT Egbert Lourens naastligger ten zuiden Voorstraat 84achter 1615 230 10r
LOURENS, EGBERT Egbert Lourens naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid 1623 230 343v
LOURENS, EGBERT Egbert Lourens naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid 1623 230 343v
LOURENS, EGBERT de erfgenamen van Egbert Lourens naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid 1624 230 388r
LOURENS, EGBERT de erfgenamen van Egbert Lourens naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid 1624 230 388r
LOURENS, EGBERT de erfgenamen van wijlen Egbert Lourens naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid 1632 233 72ar
LOURENS, EGBERT de erfgenamen van wijlen Egbert Lourens naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid 1632 233 72ar
PIETERS, EGBERT als bewoner Egbert Pieters vetermaker naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1681 241 35ra
PIETERS, EGBERT Egbert Pieters verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
PIETERS, EGBERT weduwe Egbert Pyters naastligger ten oosten Lanen 64 1731 248 28v
PIETERS, EGBERT Egbert Pytters , c.u. mr. schilder koper huis genaamd de Vergulde Engel Voorstraat 29 de Vergulde Engel 1716 245 274r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcks koper kamer met loods Zoutsloot NZ 1627 232 1r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcx naastligger ten zuiden Zoutsloot 53tuin 1642 235 31v
RIJKS, EGBERT Egbert Rijcx , c.u. verkoper Zoutsloot NZ 1648 236 13r
RIJKS, EGBERT Egbert Rijx verkoper Zoutsloot NZ 1644 235 154r
TIJSES, EGBERT Egbert Tijssen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1645 235 185v
TEUNIS, EGBERT Egbert Tonis verkoper Hoogstraat 1achter 1664 238 236v
WARNERS, EGBERT wijlen Egbert Warners erflater Kruisstraat 5oost 1674 240 135v
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems koekbakker verkoper Voorstraat 11west 1631 232 173r
WILLEMS, EGBERT Egbert Willems verkoper Moriaanstraat 12 1657 237 129v
WIARDI, EGBERT JOHANNES ds. Egbertus Johannes Wiardi predikant verkoper Kleine Bredeplaats 12 1731 248 69r
JANS, EDGER Egger Jans pannenbakker verkoper Schritsen 47 1774 258 190v
HARINGS, EGBERT Eghbert Harengs naastligger ten westen Noorderhaven 9 1725 246 223v
HARINGS, EGBERT Eibert Harings naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1721 246 121v
HARINGS, EGBERT Eibert Harings koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1726 246 252v
HARRITS, EGBERT Eibert Harrits turfdrager verkoper van 1/2 Gardenierstraat 6 1780 260 1r
HARRITS, EGBERT wijlen Eibert Harrits voormalig bewoner Rozengracht 16achter 1782 260 281r
HARRITS, EGBERT de boedel van wijlen Eibert Harrits turfdrager verkoper Rozengracht 16achter 1782 260 281r
HARRITS, EGBERT Eibert Harryts turfdrager verkoper Both Apothekerstraat 9 1770 257 155v
HARRITS, EGBERT Eibert Harryts naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1778 259 133r
HENDRIKS, EGBERT Eibert Hendriks scheepstimmerman koper woning Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
JAKOBS, EGBERT Eibert Jacobs koper kamer Grote Ossenmarkt 19 1670 240 25r
JANS, EGBERT Eibert Jansen verkoper q.q. Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
JANS, EGBERT wijlen Eibert Jansen naastligger ten westen Achterstraat 3 1725 246 235r
JANS, EGBERT wijlen Eibert Jansen verkoper Achterstraat 3 1725 246 235r
JANS, EGBERT wijlen Eibert Jansen erflater Bildtstraat 1 1728 247 3va
MEINERTS, EGBERT Eibert Meynerts wever verkoper Voorstraat NZ 1603 228 349v
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters mr. schilderaar koper hof met vrugtdragende bomen en een wijnstok Achterstraat NZ 1709 245 85r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters mr. schilderaar verkoper Karremanstraat 1710 245 120r
PIETERS, EGBERT Eibert Pieters verkoper Grote Bredeplaats 3 1719 246 57v
PIETERS, EGBERT Eibert Pyters naastligger ten westen Wortelstraat 10 1720 246 80r
PIETERS, EGBERT Eibert Pyters schilderaar naastligger ten westen Wortelstraat 10 1722 246 141v
WILLEMS, EGBERT Eibert Willems , c.u. verkoper Nieuwstraat 38 1662 238 155v
JURJENS, EILERT Eildert Jurjens wijdschippersknecht verkoper Bildtstraat 16 1763 255 261r
FABER, EILE Eile Faber koopman koper huis Kleine Kerkstraat 7 1797 265 54v
FABER, EILE de geabandonneerde boedel van Eile Faber verkoper Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
EILES, EILE Eile Eiles koemelker geniaarde koper Grote Kerkstraat 33 1722 246 151v
KLASES, EILERT Eilerd Clases huurder Hofstraat 22 1782 260 251r
OLTHOF, EILERT Eilert Olthof, c.s. naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1768 257 89r
JURJENS, EILERT Eilert Jurjens koper huis Bildtstraat 16 1754 253 145r
JURJENS, EILERT Eilert Jurjens verkoper Lanen 85oost 1800 265 214v
TJEERDS, EILERT Eilert Tieerds verkoper Grote Kerkstraat 19 1716 245 277v
HENDRIKS, Eillart Hendriks winkelier koper huis Noorderhaven 98 1754 253 166v
FREERKS, EISE Eise Freerks mr. schoenmaker naastligger ten noorden Heiligeweg 36 1793 264 108v
FREERKS, EISE Eise Freerks naastligger ten noorden Heiligeweg 36 1805 267 137v
FREERKS, EISE Eise Freerks naastligger ten noorden Heiligeweg 36 1810 269 108r
GEERTS, EISE Eise Geerts , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1779 259 222v
TIEMENS, EISE wijlen Eise Timens huurder Sint Odolphisteeg WZ 1718 246 27v
OEPKES, EISKE Eisjen Oepkes geniaarde koper Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
KLASES, EISKE Eiskje Claasen koper Franekereind 2 1808 268 95v
, EELKJE Eke Boontjes huurder Lanen 43 1701 244 104r
, EELKJE Eke Boontjes verkoper Lanen 43 1701 244 104r
IJSENBEEK, EELKJE Eke IJsenbeek koper Kleine Kerkstraat 12 1783 261 39r
MENALDA, IEKE Eke Menalda koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 26 1766 256 152v
MENALDA, IEKE de tuin van Eke Menalda naastligger ten noorden Weverstraat 8 1766 256 183r
MENALDA, IEKE Eke Menalda verkoper Weverstraat 10 1769 257 127v
WILDSCHUT, EELKJE wijlen Eke Wildschut erflater Noorderhaven 95 1800 265 230r
ABES, IEKE Eke Abbes , c.u. koper brouwerij en mouterij Rozenstraat 3zuid 1648 236 9r
ABES, IEKE de weduwe van Eke Abbes brouwer naastligger ten oosten Rapenburg 1662 238 121r
ABES, IEKE huis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1664 238 212r
ABES, IEKE huis en brouwerij van wijlen de gemeensman Eke Abbes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1664 238 212r
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s. naastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid 1714 245 217v
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s. verkoper William Boothstraat 6zuid 1714 245 217v
JANS, IEKE Eke Jans mr. bakker koper huis en tuin Schritsen 5 1731 248 56v
JANS, IEKE Eke Jans mr. bakker koper huis Zuiderhaven 57 1740 250 92r
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menalda mr. bakker koper huis Lanen 43 1739 250 67v
MENALDA, IEKE JANS Eke Jans Menalda naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1766 256 164v
JANS, IEKE Eke Jans Menolda mr. bakker koper koolstek Zuiderhaven 81 1735 249 48r
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u. mr. bakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 81 1735 249 48r
JANS, IEKE Eke Jans Menolda, c.u. mr. bakker naastligger ten noorden Zuiderhaven 81 1735 249 48r
JANS, EELKJE Eke Jans Proosterbeek verkoper Heiligeweg 58 1792 264 354r
JANS, IEKE Eke Jansen kleermaker bieder huis Lanen 22 1662 238 13va
JANS, IEKE Eke Jansen mr. bakker geniaarde koper Grote Kerkstraat 42 1737 249 217v
JANS, IEKE Eke Jansen mr. bakker geniaarde koper Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
JANS, EELKJE wijlen Eke Jansen verkoper Brouwersstraat 19 1797 265 11v
TJEERDS, IEKE Eke Tjeerds verkoper Kerkpoortstraat 77 1731 248 27r
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eke Willems verkoper Franekereind 36 1686 242 114v
WILLEMS, IEKE burgerhopman Eke Willems naastligger ten westen Droogstraat 67 1687 242 193v
, EKKE Ekke Fryseman geniaarde koper Voorstraat 4 1757 254 105r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman koper huis en tuintje Voorstraat 35 1769 257 107r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koper huis Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 12 1773 258 94r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 10 1773 258 95r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman verkoper q.q. Zoutsloot 77 1773 258 97r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman verkoper q.q. Droogstraat 67 1773 258 101r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman koopman verkoper q.q. Zoutsloot 56 1773 258 101r
FRIESEMAN, EKKE Ekko Frieseman verkoper Voorstraat 35 1779 259 183r
, EKKE Ekko Vrieseman koopman koper huis (maar nu te Harlingen) Voorstraat 76 1780 259 286av
AKKER, ELBERT Elbert Acker koopman bewoner Noorderhaven 80 1687 242 176r
AKKER, ELBERT de crediteuren van Elbert Acker verkoper Noorderhaven 80 1687 242 176r
FREERKS, ELBERT Elbert Freercx huistimmerman huurder (p.j.) Herenwaltje 15 1687 242 177v
PIETERS, ELBRICHJE Elbregie Pytters verkoper Lanen 64 1752 253 22r
KLASES, ELBRICHJE Elbrich Claesen verkoper Hoogstraat 12 1602 228 327v
KLASES, ELBRICHJE Elbrich Claesen verkoper Rommelhaven 7 1602 228 327v
EEDES, ELBRICHJE Elbrich Edes , jongedochter verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
JANS, ELBRICHJE Elbrich Jans koper Zoutsloot 24 1611 229 58v
JANS, ELBRICHJE Elbrich Jans verkoper Zoutsloot 24 1613 229 151v
LOLLES, ELBRICHJE Elbrich Lollis verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 7 1620 230 224r
ROELOFS, ELBERT de nagelaten weeskinderen van wijlen Elbrich Roeloffs verkoper Voorstraat 13 1603 228 380r
ROELOFS, ELBERT de nagelaten weeskinderen van wijlen Elbrich Roleffs verkoper Voorstraat 13 1602 228 338v
SJOERDS, ELBRICHJE Elbrich Sioerds koper Bildtstraat 12 1662 238 120v
TJEERDS, ELBRICHJE Elbrich Tjaerdts bruid 1605 228 439r
, ELBRICHJE Elbrichje Saeses koper van 1/2 Liemendijk 38 1688 242 254r
JAKOBS, ELBRICHJE Elbrig Jacobs koper onbekend 1626 231 116r
PIETERS, ELBRICHJE Elbrigje Pieters verkoper Lanen 91 1789 263 146v
KLAVER, ELBRICHJE PIETERS Elbrigje Pieters Claver verkoper van 1/4 Nieuwstraat 21 1784 261 132r
PIETERS, ELBRICHJE Elbrigjen Pytters koper Lanen 64 1742 250 276v
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 12 1738 249 21va
WALINGS, ELBRICHJE Elbrigjen Walings verkoper Voorstraat 12 1739 250 3ra
, EELKJE Elck eerdere eigenaar Kerkpoortstraat NZ 1605 228 441r
SIETSES, EELKJE Elck Sytses koper William Boothstraat 35 1633 233 96r
, EELKJE Elck Volckers verkoper Lanen ZZ 1602 228 293v
SURINGAR, EELKE burgerhopman dr. Elco Ignatius Suringar zoutzieder verkoper van 1/2 Noordijs OZ 1716 245 276r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Elco Dirx Wildschut verkoper Hofstraat ZZ 1733 248 196v
AKKER, EILERT de crediteuren van Eldert Acker verkoper Rapenburg 22 1687 242 177r
JURJENS, EILERT wijlen Eldert Jurjens erflater Hofstraat 35 1779 259 200v
JAKOBS, Elfke Jacobs huurder Brouwersstraat 20 1729 247 246r
WIJGA, ELIAS Eli Wijga naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 17 1809 268 327v
, ELIAS het huis van ds. Elias Hanonides naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1671 240 42r
, ELIAS Elias de Jode winkelier huurder Grote Bredeplaats 3 1736 249 147v
BIJLSMA, ELIAS GERRITS Elias Gerrits Bijlsma mr. blikslager koper huis Sint Jacobstraat 14 1797 265 33r
HENDRIKS, ELIAS Elias Hendriks naastligger ten westen Hoogstraat 27 1788 262 273r
HENDRIKS, ELIAS Elias Hendriks , c.u. huurder voorbeneden (p.w.) Havenplein 8 1791 263 299r
JEENS, ELIAS Elias Jaenes bewoner Hoogstraat 22 1733 248 272v
ARJENS, ELIAS Elias Janes varend persoon verkoper van 1/3 Weverstraat 8 1730 247 351r
JANS, ELIAS Elias Jansen Wiertsma verkoper Zoutsloot 22 1725 246 242v
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Kerkpoortstraat 1663 238 20ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Grote Kerkstraat NZ 1663 238 20ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Weverstraat 1663 238 20ra
MICHIELS, ELIAS Elias Michiels verkoper Weverstraat 6 1663 238 20ra
TJEERDS, ELIAS Elias Tieerds huurder Gardenierstraat 9 1733 248 280r
TJEERDS, ELIAS Elias Tieerds koper huis Kerkpoortstraat 9een_achter 1734 248 325r
BOTSMA, LIJSBET Elijsabeth Botsma koper hout- en molenhuis 1 1728 247 110v
BOTSMA, LIJSBET Elijsabeth Botsma verkoper van 1/18 Noordermolen 1 1729 247 263v
BRAAK, LIJSBET Elijsabeth Braak koper Vismarkt 1 1759 254 222v
BRAAMS, LIJSBET Elijsabeth Braams koper Sint Jacobstraat 1achter 1730 247 320r
BRAAM, LIJSBET KLASES Elijsabeth Claeses Braem verkoper van 1/12 Lanen 73 1743 251 3r
BAARS, LIJSBET HIDDES Elijsabeth Hiddes Baers verkoper van 1/3 Voorstraat 27 1730 247 314v
VRIES, Elijsabette de Vries koper Voorstraat 29 1776 259 7r
, Elikan Isaack Levy verkoper Voorstraat 36 1807 267 336r
DOUWES, ELING Eling Douwes grootschipper koper huis Schritsen 23 1681 241 127r
PIETERS, ELING Eling Pieters verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderplein 1 1597 228 80r
DIRKS, ELING Elingh Dirckx verkoper Lanen ZZ 1635 233 167r
DOUWES, ELING Elingh Douwes naastligger ten zuiden Lanen 36 1682 241 219v
PIETERS, ELING Elingh Pieters naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1598 228 114r
PIETERS, ELING Elingh Pyeters verkoper onbekend 1598 228 126v
SIEMENS, ELING Elingh Symens , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 69 1653 236 245v
WIEBES, ELING wijlen Elingh Wibes koper Kleine Bredeplaats 11 1627 232 18v
, LIJSBET Elisabet Conings verkoper ten noordoosten van Harlingen 1663 238 183v
ROORDA, LIJSBET Elisabet Roda verkoper Voorstraat 58een_achter 1711 245 146v
ROORDA, LIJSBET Elisabet Roorda naastligger ten zuiden Noorderhaven 62 1710 245 102v
KORNELIS, LIJSBET Elisabet Cornelis van der Brugh verkoper Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
KORNELIS, LIJSBET Elisabet Cornelis Vinkelbos koper Bildtstraat 21 1737 249 215r
HENDRIKS, LIJSBET Elisabet Hendricks protesteert vanwege gedeeltelijk eigenaarschap ten oosten van Harlingen 1622 230 305v
JANS, LIJSBET Elisabet Jans koper Voorstraat 56oost 1651 236 172r
DONKER, LIJSBET JANS Elisabet Jans Donker verkoper Lanen 87 1718 246 33v
DONKER, LIJSBET JANS Elisabet Jans Donker verkoper Lanen 1718 246 33v
DONKER, LIJSBET JANS Elisabet Jans Donker verkoper Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33v
SCHIERE, LIJSBET JANS Elisabet Jans Schiere koper 1/6 zoutkeet Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
SCHIERE, LIJSBET JANS Elisabet Jans Schiere eigenaar van 5/6 Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
MICHIELS, LIJSBET Elisabet Migchiels koper Karremanstraat 8 1807 267 333r
PIETERS, LIJSBET Elisabet Pieters koper Schoolsteeg OZ 1631 232 185v
PAULUS, LIJSBET Elisabet Pouwels naastligger ten westen Weverstraat 1639 234 88v
SANDERS, LIJSBET Elisabet Sanders verkoper Lombardstraat 4 1628 232 49v
, LIJSBET Elisabeth naastligger ten westen Voorstraat 65 1644 235 135v
ANDREAE, LIJSBET Elisabeth Andrae koper Bildtstraat 20 1810 269 26v
ANDREAE, LIJSBET Elisabeth Andrae huurder Bildtstraat 20 1810 269 26v
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bacchum koper Noorderhaven 26 1798 265 69r
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bachum naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1801 266 41r
BACHUM, LIJSBET Elisabeth van Bachum verkoper Noorderhaven 26 1801 266 41r
BAKKER, LIJSBET Elisabeth Bakker uitdraagster koper huis Heiligeweg 36 1805 267 137v
BAKKER, LIJSBET Elisabeth Bakker koper Voorstraat 32 1809 268 189v
BAKKER, LIJSBET Elisabeth T. Bakker verkoper Zuiderstraat 12 1809 268 207v
, LIJSBET juffrouw Elisabeth Baroni koper van 1/8 huis met de Bank van Lening, tuintje en woning daarachter Lombardstraat 2 Bank van Lening 1704 244 257v
BARTLING, LIJSBET Elisabeth Bartling koper Grote Kerkstraat 40oost 1805 267 141r
BARTLING, LIJSBET Elisabeth Bartling koper Voorstraat 64 1807 267 311r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma verkoper van 1/3 Schritsen 50 1803 266 219r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma verkoper van 1/3 Schritsen 50achter 1803 266 219r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma verkoper van 1/3 Schritsen 54 1803 266 226v
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma, erfgenaam verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
BINKSMA, LIJSBET Elisabeth Binksma verkoper van 1/3 Noorderhaven 100 1803 266 250r
BOELENS, LIJSBET Elisabeth Boelen verkoper Voorstraat 27 1746 251 126r
, LIJSBET juffrouw Elisabeth Bonkamp koper huis en hof Noorderhaven 73 1748 251 213r
, LIJSBET juffrouw Elisabeth Bonkamp naastligger ten oosten Noorderhaven 73 1748 251 213r
, LIJSBET wijlen Elisabeth Bonkamp erflater Noorderhaven 73 1784 261 248r
BOTSMA, LIJSBET Elisabeth Botsma naastligger ten zuiden Noordijs 9 1726 246 273v
BOTSMA, LIJSBET Elisabeth Botsma geniaarde koper 1 1728 247 96v
BRAAK, LIJSBET Elisabeth van Braak verkoper Grote Bredeplaats 33 1753 253 65v
BRAAK, LIJSBET Elisabeth Braak verkoper Achterstraat 33 1765 256 138v
BRAAK, LIJSBET Elisabeth Braak verkoper Vismarkt 1 1765 256 139v
BRAAM, LIJSBET Elisabeth Braam verkoper Sint Jacobstraat 1achter 1755 253 217v
BROEK, LIJSBET Elisabeth van Broek afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Voorstraat 14 1753 253 97v
KAMPEN, LIJSBET Elisabeth Campen mr. schoenmaker koper door niaar pakhuis Zuiderhaven 51 1777 259 66v
, LIJSBET Elisabeth Clamstra verkoper Noorderhaven 34 1777 259 69v
, LIJSBET Elisabeth van Gerritsheim koper Schritsen 52 1767 256 260v
HANNEMA, LIJSBET minderjarige Elisabeth Hannema verkoper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
HOORNSTRA, LIJSBET Elisabeth Hoornstra koper Voorstraat 46 1784 261 148r
HOORNSTRA, LIJSBET Elisabeth Hoornstra verkoper Voorstraat 46 1797 265 38r
HOUT, LIJSBET Elisabeth van der Hout verkoper en Voorstraat 18 1774 258 153v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoper verkoper Noorderhaven 79 1785 261 311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoper verkoper Noorderhaven 81 1785 261 311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoper verkoper Bildtstraat 24 1785 261 311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoper verkoper Noorderhaven 83 1785 261 311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoper verkoper Zoutsloot 26 1785 261 311v
HUIDEKOPER, LIJSBET Elisabeth Huidekoper huurder (p.j.) Noordijs 19 1794 264 181r
, LIJSBET Elisabeth Huiselaar verkoper Hofstraat 47oost 1790 263 204r
JELGERHUIS, LIJSBET Elisabeth Jelgerhuis koper Voorstraat 48 1802 266 97v
JELGERHUIS, LIJSBET Elisabeth Jelgerhuis huurder Voorstraat 48 1802 266 97v
, LIJSBET Elisabeth Keunings koper Both Apothekerstraat 3 1755 253 219v
KIESTRA, LIJSBET Elisabeth Kiestra verkoper Voorstraat 56oost 1694 243 105r
KIESTRA, LIJSBET Elisabeth Kiestra verkoper Voorstraat 56west 1694 243 105r
KLEIN, LIJSBET Elisabeth Klein, minderjarige verkoper van 1/10 Noorderhaven 46 1741 250 183r
KLEIN, LIJSBET Elisabeth Klein verkoper van 1/5 Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
KLEIN, LIJSBET Elisabeth Klein koper Sint Odolphisteeg 14 1782 260 282r
, LIJSBET Elisabeth Kleydeiter verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1774 258 155v
KLINKEN, LIJSBET Elisabeth van Klinken huurder Borstelsteeg 1 1810 268 341r
, LIJSBET Elisabeth de Maber koper Sint Odolphisteeg 10 1694 243 117r
, LIJSBET Elisabeth de Mabes verkoper Sint Odolphisteeg 10 1707 245 29v
MARSUM, LIJSBET Elisabeth van Marssum, meerderjarige dochter verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v
MIDDACHTEN, LIJSBET Elisabeth Middachten verkoper Fabrieksstraat 28 1682 241 204r
MOLENAAR, LIJSBET Elisabeth Molenaar geniaarde koper Zuiderhaven 21 1802 266 104r
MOLENAAR, LIJSBET wijlen Elisabeth Molenaar erflater Zuiderhaven 9 1810 269 32r
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema koper 25/32 huis en pakhuis Zuiderhaven 53 1801 266 47v
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema eigenaar van 7/32 Zuiderhaven 53 1801 266 47v
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema verkoper Zuiderhaven 53 1802 266 101r
MOLLEMA, LIJSBET Elisabeth Mollema koper Voorstraat 16 1805 267 132ar
MULDER, LIJSBET Elisabeth Mulder koper Grote Bredeplaats 18 1777 259 79r
MULLER, LIJSBET Elisabeth Muller koper Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
MULLER, LIJSBET Elisabeth Muller koper Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
, LIJSBET Elisabeth Piekinga verkoper Noordijs 14 1795 264 266v
RINIA, LIJSBET Elisabeth Renia verkoper Voorstraat NZ 1675 240 26ra
ROORDA, LIJSBET een gouden ducaat voor de dochter van Elisabeth Roorda toehaak Voorstraat 28 1700 244 68v
ROORDA, LIJSBET Elisabeth Roorda verkoper Voorstraat 28 1700 244 68v
ROORDA, LIJSBET Elisabeth Roorda verkoper Voorstraat 28 1700 244 68v
, LIJSBET Elisabeth Schaffenroth huurder (p.j.) Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 Noorderhaven 51 1784 261 225r
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 Noorderhaven 79 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 Noorderhaven 81 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 Bildtstraat 24 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 Noorderhaven 83 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 2/6 Zoutsloot 26 1785 261 311v
SCHELTEMA, LIJSBET Elisabeth Scheltema verkoper van 1/3 van 1/2 Droogstraat 63 1785 262 12r
SCHRADER, LIJSBET wijlen Elisabeth Schraader verkoper Zuiderhaven 2 1779 259 207v
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccama koper Drie Roemersteeg 5 1782 260 168v
SIKKEMA, LIJSBET Elisabeth Siccema koper Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
, LIJSBET Elisabeth Soomers naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v
, LIJSBET Elisabeth Soomers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v
, LIJSBET Elisabeth Soomers verkoper Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v
, LIJSBET Juffrouw Elisabeth Spenser verkoper Zuiderstraat 21 1651 236 176v
, LIJSBET juffrouw Elisabeth Spenser verkoper Zuiderstraat 1651 236 176v
STEENSMA, LIJSBET vrouwe Elisabeth Steensma koper kamer en ledige plaats Moriaanstraat 1676 240 223r
STEENSMA, LIJSBET vrouw Elisabeth Steensma koper kamer Fabrieksstraat 28 1676 240 223v
STEENSMA, LIJSBET het pakhuis van vrouwe Elisabeth Steensma naastligger ten zuiden onbekend 1677 240 269r
STEENSMA, LIJSBET als bewoonster de verkoperse Elisabeth Steensma naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1682 241 230v
STEENSMA, LIJSBET Elisabeth Steensma verkoper William Boothstraat OZ 1682 241 230v
STEENSMA, LIJSBET Elisabeth Steensma verkoper Scheffersplein OZ 1682 241 230v
STEENSMA, LIJSBET Elisabeth Steensma verkoper William Boothstraat 27 1687 242 214r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl koper Noordijs 23 1797 265 56v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper Franekereind 1 1797 265 57v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/3 Karremanstraat 9 1798 265 115r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/3 Achterstraat 29 1798 265 116r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/3 Liemendijk NZ 1798 265 117r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/4 Voorstraat 92 1804 267 75r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/4 Nieuwstraat 19 1804 267 82r
STIJL, LIJSBET Elisabeth Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 3 1804 267 84r
VERMEERS, LIJSBET meerderjarige juffer en vrijster Elisabeth Vermeersch verkoper van 1/5 Zuiderhaven 69 1739 250 58r
VERMEERS, LIJSBET Elisabeth Vermeersch, meerderjarige juffer verkoper van 1/5 Vijverstraat 11 1739 250 74v
WAAL, LIJSBET Elisabeth Frederica van der Waal koper Zuiderhaven 23 1804 267 12v
WAAL, LIJSBET Elisabeth Frederica van der Waal huurder Zuiderhaven 23 1804 267 12v
, LIJSBET de hypothecaire crediteur van Elisabeth Weidenaer verkoper Noorderhaven 40 1729 247 232r
WYBENGA, LIJSBET Elisabeth Wybenga verkoper van 1/3 Hofstraat 26 1793 264 156r
HAAN, ANNES Elisabeth Annes de Haan koper huis Vijver 4 1786 262 91v
HAAN, LIJSBET ANNES Elisabeth Annes de Haan naastligger ten noorden Vijver 4 1786 262 91v
OVERZEE, LIJSBET ANTONIUS Elisabeth Anthony Overzee koper Noorderhaven 18 1808 268 115v
BERENDS, LIJSBET Elisabeth Beerends huurder Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r
BEITSES, LIJSBET meerderjarige vrijster Elisabeth Betses verkoper Zoutsloot 53 1755 253 236r
CHRISTOFFELS, LIJSBET Elisabeth Christoffels verkoper William Boothstraat 29 1687 242 212v
KLASES, LIJSBET Elisabeth Claesen koper Zuiderstraat 1611 229 47v
BOTSMA, LIJSBET KLASES Elisabeth Claeses Botsma verkoper van 1/2 Franekereind 18 1720 246 61r
KORNELIS, LIJSBET Elisabeth Cornelis