Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ga  Ge  Gi  Go  Gu  Gy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
AKKER, G. G. Akker, c.u. notaris Rapenburg ZZ 1694 243 79r
AKKRINGA, G. G. Akkringa koopman bewoner Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
AKKRINGA, G. G. Akkringa naastligger ten oosten Hoogstraat 6 1809 268 185r
AKKRINGA, G. G. Akkringa naastligger ten zuiden Hoogstraat 6 1809 268 185r
ANDREAE, G. wijlen G. Andrae Ooievaarsteeg 1803 266 200v
ANDREAE, G. de weduwe van dr. G. Andrae naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
ANDREAE, G. de weduwe van G. Andrae naastligger ten oosten Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
ANDREAE, G. dr. G. Andrea naastligger ten oosten Noordijs 23 1786 262 138r
ANDREAE, G. dr. G. Andrea naastligger ten zuiden Noordijs 23 1786 262 138r
ANDREAE, G. de erven van ds. G. Andrea naastligger ten zuiden Weverstraat 6 1802 266 135r
ANDREAE, G. de erven van ds. G. Andrea naastligger ten westen Weverstraat 6 1802 266 135r
ANDREAE, G. dr. G. Andreae, n.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1782 261 1r
ANDREAE, G. dr. G. Andreae, n.u. naastligger ten noorden Noordijs 25 1791 263 356v
ANDREAE, G. dr. G. Andreae, n.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1791 263 380r
ANDREAE, G. G. Andreae naastligger ten noorden Franekereind 1 1797 265 57v
KLOPPENBURG, G. G. Cloppenburg naastligger ten zuiden Noordijs 25 1791 263 356v
KOEN, G. G. Coen, commissaris naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1731 248 21v
KOOPMANS, G. dr. G. Coopmans medicus Noorderhaven 71 1787 262 235v
, G. G. van Danswijk naastligger ten oosten Karremanstraat 5 1808 268 69v
GONGGRIJP, G. G. Gongrijp naastligger ten zuiden Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
, G. G. A. Herklots koopman koper pakhuis, was timmerwinkel Rommelhaven 3 1809 268 296r
HINGST, G. G. S. Hingst koopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 39 1775 258 197r
HINGST, G. G. S. Hingst naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 39 1780 259 241v
HINGST, G. G. Hingst naastligger ten oosten Moriaanstraat 1781 260 108r
HINGST, G. G. Hingst naastligger ten oosten Moriaanstraat 1782 260 212r
HINGST, G. G. Hingst naastligger ten westen Droogstraat NZ 1782 260 259r
HINGST, G. G. Hingst naastligger ten westen Droogstraat NZ 1786 262 90v
HULSCHER, G. de weduwe van G. Hulscher naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10 1772 258 43r
HULSCHER, G. de weduwe van G. Hulscher naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12 1772 258 43r
KET, G. burgemeester G. Keth, i.q. Zuiderstraat NZ 1636 234 3v
KOEN, G. de weduwe van G. Koen naastligger ten zuiden Schritsen 44 1770 257 256r
LEMKE, G. de weduwe van ds. G. Lemke huurder Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
LUPPUS, G. G. Luppus commies naastligger ten westen Hondenstraat 3 1768 257 56v
LUPPUS, G. G. Luppus commies naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1769 257 115v
PETTINGA, G. G. Pettinga koopman koper huis Gardenierstraat 2 1789 263 96r
PETTINGA, G. G. Pettinga, c.s. naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1791 263 355r
PETTINGA, G. G. Pettinga naastligger ten oosten Brouwersstraat 3 1797 265 27r
PETTINGA, G. G. Pettinga naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1797 265 27r
, G. G. Piekenga naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1803 266 215r
PIPHRON, G. G. Piphron verkoper Grote Kerkstraat 1633 233 123r
RIEMERSMA, G. G. Riemersma Voorstraat 55 1804 267 29r
RIEMERSMA, G. G. Riemersma Voorstraat 57 1804 267 30v
SCHAAF, G. burgemeester G. Schaaf naastligger ten westen Voorstraat 16 1769 257 111r
, G. de erven van G. Steenveld naastligger ten westen Franekereind 21 1801 266 49r
, G. de erven van G. Steenveld naastligger ten noorden Franekereind 21 1801 266 49r
, G. de erven van G. Steenveld naastligger ten westen Franekereind 21 1803 266 225v
, G. de erven van G. Steenveld naastligger ten noorden Franekereind 21 1803 266 225v
STINSTRA, G. dr. G. Stinstra naastligger ten westen Noorderkade 13 1757 254 103v
STINSTRA, G. dr. G. Stinstra naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 13 1758 254 137v
STINSTRA, G. dr. G. Stinstra naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 13 1763 255 208v
STINSTRA, G. dr. G. Stinstra naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 21 1763 255 224v
STINSTRA, G. de erven van dr. G. Stinstra naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9achter 1766 256 154v
STINSTRA, G. de erven van dr. G. Stinstra naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
STINSTRA, G. de erven van dr. G. Stinstra naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
STINSTRA, G. de erven van dr. G. Stinstra naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11 1766 256 214r
STINSTRA, G. de erven van dr. G. Stinstra naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11 1766 256 214r
STINSTRA, G. de weduwe van dr. G. Stinstra naastligger ten westen Noorderkade 13 1767 256 247r
STINSTRA, G. de weduwe en de erven van dr. G. Stinstra naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1767 257 18r
STINSTRA, G. de weduwe van dr. G. Stinstra naastligger ten oosten Rapenburg 1774 258 149v
STINSTRA, G. de weduwe van dr. G. Stinstra naastligger ten zuiden Rapenburg 1774 258 149v
STINSTRA, G. de erven van dr. G. Stinstra medicus naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
STINSTRA, G. wijlen dr. G. Stinstra medicus Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
STINSTRA, G. de erven van dr. G. Stinstra medicus naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1782 261 1r
STINSTRA, G. wijlen dr. G. Stinstra medicus Kerkpoortstraat 1782 261 1r
STINSTRA, G. G. Stinstra vader Noorderhaven 53 1784 261 258r
STINSTRA, G. G. Stinstra naastligger ten westen Lanen 21achter 1799 265 168v
STINSTRA, G. G. Stinstra naastligger ten noorden Lanen 21achter 1799 265 168v
STINSTRA, G. G. Stinstra medicinae doctor eerdere eigenaar Zuiderhaven 34 1801 265 290v
STINSTRA, G. de heer G. Stinstra naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
STINSTRA, G. de erven van dr. G. Stinstra naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1807 267 296r
STINSTRA, G. G. Stinstra naastligger ten westen Voorstraat 24 1807 267 346r
STINSTRA, G. G. Stinstra naastligger ten zuiden Voorstraat 24 1807 267 346r
STINSTRA, G. de heer G. Stinstra naastligger ten noorden Lanen 19 1808 268 50v
STINSTRA, G. G. Stinstra naastligger ten westen Voorstraat 24 1808 268 126r
, G. de heer G. Suiringar verpachter grond Zuiderhaven 18 1746 251 157r
, G. de weduwe van dr. G. S. Suiringar naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1752 253 271r
SURINGAR, G. zoutketen van FCr. G. S. Suringar naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1732 248 96r
SURINGAR, G. de erven van dr. G. S. Suringar verpachter grond Zuiderhaven 18 1760 255 43ar
VERMEERS, G. de weduwe van G. Vermeersch naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
VERMEERS, G. de weduwe van wijlen G. Vermeersch voormalig bewoner Voorstraat 18 1774 258 153v
VERMEERS, G. de weduwe van G. Vermeersch naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen WZ 1776 259 8v
VERMEERS, G. de erven van dr. G. Vermeersch naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
VERMEERS, G. de erven van dr. G. Vermeersch naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
, G. G. Vetsensius, c.soc. naastligger ten zuiden Voorstraat 26 1654 236 271r
, G. oud burgemeester G. Vetzensius koper 1/2 huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 33 1665 239 4ra
, G. oud burgemeester G. Vetzentio verkoper Voorstraat 89 1665 239 16r
WERF, G. G. A. van der Werf koopman naastligger ten westen Droogstraat 51 1801 266 11r
WESTENDORP, G. G. Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1776 259 12v
WILDEMAN, G. G. Wildeman predikant naastligger ten westen Zuiderhaven 69 1774 258 143r
WILDEMAN, G. G. Wildeman predikant naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1774 258 143r
WILDEMAN, G. ds. G. Wildeman, c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 69 1783 261 99r
WILDEMAN, G. ds. G. Wildeman, c.s. naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1783 261 99r
WILDSCHUT, G. de erven van G. Wildschut naastligger ten westen Grote Kerkstraat 13 1756 254 16r
WILDSCHUT, G. de erven van G. Wildschut naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
WILDSCHUT, G. de erven van G. Wildschut naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
WILDSCHUT, G. de erven van G. Wildschut naastligger ten westen Vismarkt 4 1758 254 145v
WILDSCHUT, G. de weduwe van G. Wildschut naastligger ten oosten Voorstraat 66 1788 262 297r
WOLDRING, G. zijn schoonzoon G. G. Woldringh Noordoostersingel 45 1799 265 146r
WOLDRING, G. zijn schoonzoon G. G. Woldringh Noorderkade 7 1799 265 147r
WOLDRING, G. zijn schoonzoon G. G. Woldringh noordoost van Harlingen 1799 265 147r
, G. G. Zuringar naastligger ten noorden Zuiderstraat 17 1733 248 208r
H., G. G. H. ten Fin bewoner Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v
, G. G. Luppus commies huurder Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
TIETES, GATSKE Gaats Tettens Brouwersstraat WZ 1614 229 216r
ANNES, GATSKE Gaatske Annes Rozengracht ZZ 1630 232 165v
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes kopers Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes kopers Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
ARJENS, GABE Gabbe Ariens verkoper Droogstraat NZ 1660 238 70r
ARJENS, GABE Gabbe Ariens verkoper Lanen 3 1660 238 71r
ARJENS, GABE Gabbe Ariens Hoogstraat 4 1659 238 2ra
ARJENS, GABE wijlen Gabbe Ariens verkoper Brouwersstraat OZ 1674 240 162r
ARJENS, GABE wijlen Gabbe Ariens verkoper Brouwersstraat OZ 1674 240 162r
DOUWES, GABE Gabbe Douwes huurder Nieuwstraat WZ 1785 261 297r
FREERKS, GABE Gabbe Freercks , burger koper Lanen NZ 1630 232 133r
FREERKS, GABE Gabbe Freercks koper onbekend 1630 232 133v
FREERKS, GABE Gabbe Freerckx koper huis waar de Vergulde Zon uitsteekt Bildtstraat 13 de Vergulde Zon 1633 233 127r
FREERKS, GABE Gabbe Freerx , e.a. naastligger ten westen Zoutsloot 30 1641 234 132r
FREERKS, GABE wijlen Gabbe Freerx Bildtstraat 13 1642 234 165v
FREERKS, GABE Gabbe Freerx naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1650 236 141r
JELLES, GABE wijlen Gabbe Jelles Ooievaarsteeg 1615 229 283v
PIETERS, GABE de gecommitteerde crediteuren van Gabbe Pieters Bildtstraat OZ 1684 242 15v
SYBESMA, GABE SAKES Gabbe Sakes Sybesma visafslager koper huis Kleine Bredeplaats 12 1731 248 69r
, GABE Gabe huurder Prinsensteeg 1 1762 255 152v
SYBESMA, GABE de erven van Gabe Sibersma naastligger ten oosten Karremanstraat 1 1752 252 197r
SYBESMA, GABE Gabe Sybesma, c.s. naastligger ten westen Liemendijk 1749 252 10v
SYBESMA, GABE Gabe Sybesma, c.s. naastligger ten westen Liemendijk NZ 1750 252 93r
SYBESMA, GABE wijlen Gabe Sybesma visafslager Kleine Bredeplaats 12 1751 252 175v
SYBESMA, GABE wijlen Gabe Sybesma visafslager Zuiderhaven 5 1753 253 96r
SYBESMA, GABE wijlen Gabe Sybesma visafslager Bildtstraat 17 1755 253 235v
SYBESMA, GABE wijlen Gabe Sybesma visafslager Bildtstraat 17 1756 253 267r
SYBESMA, GABE de erven van Gabe Sybesma Bargebuurt OZ 1764 256 87v
BAUKES, GABE Gabe Bauckes naastligger ten westen onbekend 1659 237 191v
BROERS, GABE Gabe Broers huurder achterwoning 2 aan de Lanen Voorstraat 54 1729 247 279r
DOUWES, GABE Gabe Douwes huurder Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
JANS, GABE Gabe Jans , burger schipper (trek-) koper kamer met een loods erachter Weverstraat ZZ 1667 239 66r
JANS, GABE Gabe Jansen schipper (trek-) verkoper en erfgenaam Weverstraat NZ 1679 241 57v
BRAAM, Gaberius Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1676 240 238v
FOPPES, GABE dr. Gabinius Foppens curator Lammert Warndersteeg 1614 229 207v
, GABRIEL Gabriel Luirs naastligger ten westen Spinhuisstraat 1669 239 202r
ALLERTS, GATSKE Gadske Allerts verkoper van 2/9 Zoutsloot ZZ 1735 249 60v
KLASES, GATSKE Gadske Clazes naastligger ten zuiden onbekend 1790 263 200r
HERES, GATSKE Gadske Heeres huurder Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
JETSES, GATSKE Gadske Jetses Scheerstraat 10 1778 259 142v
TAMMES, GATSKE weduwe Gadske Tammes verkoper Both Apothekerstraat 2 1721 246 120r
IEGES, GATSKE Gadske Yeges Zuiderhaven 15 1769 257 120v
TJALLINGS, GATSE Gadze Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
TJALLINGS, GATSE Gadze Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter 1772 258 5v
KOOPMANS, professor Gadzo Coopmans medicinae doctor Voorstraat 28 1790 263 219r
JANS, GEELE Gaele Jansen koper huis Hoogstraat NZ 1727 246 298r
PIETERS, GEELE Gaele Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1731 248 21v
PIETERS, GEELE helling van Gaele Pyters naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1731 248 21v
PIETERS, GEELE Gaele Pytters Spijkerboor (gebied) ZZ 1708 245 64v
PIERS, GATSKE Gaetske Piers koper van 1/3 Sint Jacobstraat WZ 1664 238 233v
HINGST, GAAIKE SIEBRENS Gaike Sybrands Hingst, e.a. naastligger Romastraat 1781 260 138r
ANDREAE, GAJUS de weduwe van Gajus Andrae huurder (inwonend) Hoogstraat 10 1808 268 98r
ANDREAE, GAJUS wijlen Gajus Andreae medicinae doctor Franekereind NZ 1801 265 279v
JANS, GAJUS Gajus Jans , c.u. huurder (p.j.) Franekereind 29oost 1781 260 46r
KROESE, GEELE wijlen Gale Croese verkoper Hoogstraat 11 1693 243 38v
BAUKES, GEELE Gale Bauckes brouwer en tichelaar koper 5 pondemaat land ((per pm)) 1662 238 141v
BAUKES, GEELE Gale Bauckes naastligger ten oosten 1662 238 141v
GABES, GEELE wijlen Gale Gabes Zuiderpoort (gebied) 1674 240 167v
GABES, GEELE wijlen Gale Gabes Zuiderpoort (gebied) 1674 240 167v
GEELES, GEELE de weduwe van Gale Gaeles naastligger ten zuiden Droogstraat 1672 240 81v
GEELES, GEELE huis en timmerwerf van Gale Gales naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1630 232 165v
GEELES, GEELE Gale Gales Zuiderstraat 1644 235 117r
GEELES, GEELE Gale Gales schipper (groot-) koper huis met plaats Hoogstraat 21 1660 238 50v
GEELES, GEELE Gale Gales , burger schipper (groot-) koper hof met bomen, planten en een priëel Zuiderpoort (gebied) 1661 238 92r
GEELES, GEELE Gale Gales , burger schipper (groot-) naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1661 238 92r
GEELES, GEELE het hof van Gale Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1667 239 117r
GEELES, GEELE de hof van Gale Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1668 239 127v
GEELES, GEELE Gale Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1668 239 164v
GEELES, GEELE Gale Gales schipper (groot-) koper Nieuw gebouwd dwarshuis Zuiderhaven 2 1670 240 27r
GEELES, GEELE de weduwe van Gale Gales naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1676 240 224r
GEELES, GEELE de weduwe van mr. Gale Gales naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1683 242 8r
, de hof van Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1662 238 129r
FOPPES, dr. Galinus Foppens curator Lammert Warndersteeg 1614 229 204v
ROELOFS, Gart Roelofs huurder oostelijke kamer en tuin (p.j.) Zoutsloot 44 1798 265 101v
ROELOFS, Gart Roelofs huurder oostelijke kamer en tuin (p.j.) Zoutsloot 46 1798 265 101v
SEERPS, GATSE Gatie Seerps , c.u. niaarnemer Achterstraat ZZ 1645 235 179v
SEERPS, GATSE Gatie Seerps , c.u. naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1645 235 179v
SEERPS, GATSE Gatie Seerps proclamant Achterstraat ZZ 1645 235 179v
ALLES, GATSKE Gats Alles verkoper van 1/6 Heiligeweg ZZ 1625 231 39r
DIRKS, GATSKE Gatscke Dirx Vismarkt 1 1666 239 44r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps koper huis Zoutsloot NZ 1635 233 170v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1644 235 129r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten westen Noordijs 4 1693 243 54r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten noorden Noordijs 4 1693 243 54r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps , burger mr. bakker koper van 1/2 Lanen 50 1694 243 118r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker naastligger ten westen Rommelhaven 28 1695 243 128v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps , burger mr. bakker verkoper van 1/2 Lanen 50 1698 243 370v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps mr. bakker koper hof met vruchtbomen, wijnstokken en zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
SEERPS, GATSE de erven van de hof van Gatse Seerps naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1708 245 70r
SEERPS, GATSE de weduwe en erven van Gatse Seerps Noordijs 4 1710 245 111r
SEERPS, GATSE de dochter van Gatse Seerps naastligger ten westen Rommelhaven 28 1717 245 287v
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings , burger verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings , burger koper huis Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter 1745 251 111r
TJALLINGS, GATSE de verkoper Gatse Tjallings koordewerker naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1761 255 66v
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings koordewerker verkoper Nieuwstraat 38 1761 255 66v
HILARIUS, GATSKE Gatske Hilarius Grote Bredeplaats 14 1732 248 145v
WIJNGAARDEN, GATSKE Gatske Wijngaarden naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1778 259 133r
ALLERTS, GATSKE Gatske Allards verkoper van 1/3 Noordijs 8 1735 249 42v
KLASES, GATSKE Gatske Claases Grote Bredeplaats 7 1766 256 213r
KLASES, GATSKE Gatske Claases verkoper Grote Bredeplaats 7 1794 264 177v
KORNELIS, GATSKE de gecommiteerde crediteuren van Gatske Cornelis verkoper Rommelhaven 2west 1723 246 161r
KORNELIS, GATSKE Gatske Cornelis Noorderhaven 90 1761 255 73v
KORNELIS, GATSKE Gatske Cornelis verkoper Noorderhaven 90 1764 256 69v
DIRKS, GATSKE Gatske Dirx verkopers Hofstraat 45 1682 241 189v
DIRKS, GATSKE Gatske Dirx verkoper Grote Kerkstraat 37 1685 242 63r
HENDRIKS, GATSKE Gatske Hendriks verkoper Zuiderstraat 1776 259 20v
HENDRIKS, GATSKE Gatske Hendriks Liemendijk ZZ 1777 259 29v
VRIES, GATSKE HIDDES Gatske Hiddes de Vries Noorderhaven 18 1755 253 214r
JANS, GATSKE Gatske Jans , ongehuwde meerderjarige dochte koper kamer Gardenierstraat 2 1705 244 304v
JANS, GATSKE Gatske Jans , bejaarde dochter verkoper Gardenierstraat 2 1716 245 259v
JANS, GATSKE Gatske Jans Rozemarijnstraat 3 1766 256 208r
TAMMES, GATSKE Gatske Tammes Lanen NZ 1698 243 371r
TIJSES, GATSKE Gatske Tijssen Brouwersstraat 1 1735 249 77v
TIJSES, GATSKE Gatske Tijssen Gardenierstraat 1 1765 256 94r
TJALLINGS, GATSKE Gatske Tjallings Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
TJALLINGS, GATSKE Gatske Tjallings naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
BAKKER, GATSKE WILLEMS ongehuwde dochter Gatske Willems Bakker verkoper Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
FEITSES, GATSE Gattie Fetties verkoper onbekend 1644 235 136v
GERBENS, GATSE de plaats van Gattie Gerbens naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1644 235 127v
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1644 235 129r
GERBENS, Gattie Gerbens Rozengracht NZ 1649 236 63r
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens , c.u. koper huis Noorderhaven 80 1649 236 71r
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens , c.soc. naastligger ten westen Zuiderplein 1650 236 110v
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens stadsmakelaar naastligger ten noorden Voorstraat 35 1657 237 138r
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens naastligger ten noorden Voorstraat 35 1660 238 63v
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens , c.u. makelaar eerdere bewoner Noorderhaven 80 1667 239 18va
HETTES, Gattie Hetties naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1636 234 17r
SEERPS, GATSE Gattie Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1658 237 164r
GERBENS, GATSE Gattje Gerbens naastligger ten westen Noorderhaven 82 1664 238 236r
GERBENS, GATSE het huis van wijlen Gattje Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1668 239 134v
GERBENS, GATSE Gattje Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1668 239 26va
GERBENS, GATSE Gatze Gerbens verkoper Zoutsloot NZ 1644 235 109r
TJALLINGS, GATSE Gatze Tiallings koordewerker koper huis Nieuwstraat 38 1750 252 61v
TJALLINGS, GATSE Gatze Tiallings , c.u. koordewerker naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1750 252 61v
, GATSE Gatze Tjallings* koordewerker naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1738 249 234r
GERLOFS, GAUKE de erven van wijlen mr. Gaucke Gerliffs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21 1638 234 55r
GERLOFS, GAUKE mr. Gaucke Gerloffs chirurgijn koper 4 GG grondpacht uit 2 kamers Zoutsloot ZZ 1635 233 164v
GERLOFS, GAUKE de erfgenamen van mr. Gaucke Gerlofs naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen OZ 1644 235 123r
WIEBRENS, GAUKE Gaucke Wybrens , c.u. verkoper Lanen 50 1658 237 153v
BOELENS, GAUKE wijlen Gauke Boelens cessionaris Hofstraat NZ 1731 248 67r
BRAAM, GAUKE de tuin van Gauke Braems naastligger ten oosten Nieuwstraat OZ 1688 242 253r
HINGST, GAUKE Gauke Hingst naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 39 1776 258 244v
GERLOFS, GAUKE huis van mr. Gauke Gerliffs naastligger ten zuiden onbekend 1638 234 64r
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingst naastligger ten oosten Zoutsloot 34 1776 258 251r
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingst naastligger ten zuiden Zoutsloot 34 1776 258 251r
SIEBRENS, GAUKE Gauke Sybrands Hengst koopman koper huis en weefwinkel en bleekveld Vianen ZZ 1766 256 172r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrands Hingst koopman koper woning of kamer Romastraat 1767 256 234r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrands Hingst naastligger ten zuiden Romastraat 1767 256 234r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrens Hingst koopman koper woning Moriaanstraat 4 1760 255 43r
TIETES, Gauts Tettens Brouwersstraat WZ 1614 229 210r
BRAAM, Gaverinus Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg 1672 240 91v
BRAAM, Gaverius Braem apotheker kopers Noorderhaven 106 1681 241 122v
BRAAM, Gaverius Braem, burger apotheker koper Noorderhaven 72 1685 242 82r
BRAAM, Gaverius Braem apotheker naastligger ten noorden Noorderhaven NZ 1685 242 82v
ANDREAE, GAJUS dr. Gayus Andrae Franekereind 3 1777 259 30r
PIETERS, Geek Pytters , burger scheepstimmerman naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1730 247 317r
PIETERS, Geek Pytters , burger scheepstimmerman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1730 247 317r
KLASES, GEELE Geele Claases huurder Romastraat 27 1796 264 351v
PIETERS, GEELE Geele Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1727 246 311r
PIETERS, GEELE Geele Pyters , c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1731 248 38r
JANS, GEELTJE Geeltie Jans Herenwaltje OZ 1694 243 95v
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltie Jans Jongma Zuiderstraat ZZ 1748 251 210r
, GEELTJE Geeltje Gebbink verkoper Franekerpoort (gebied) 1783 261 63r
KLAVER, GEELTJE Geeltje Klaver verkoper Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
ABELS, GEELTJE Geeltje Ables Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
BOUWES, GEELTJE wijlen Geeltje Bouwes Achterstraat 11 1772 258 16r
GERBENS, GEELTJE Geeltje Gerbens bleker koper Schritsen 66 1783 261 33r
GERBENS, GEELTJE Geeltje Gerbens Schritsen 66 1786 262 124v
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma koper door niaar huis Zuiderstraat 10 1749 252 24v
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma bewoner Zuiderstraat 12 1764 256 25r
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma winkelierse verkoper Zuiderstraat 12 1764 256 25r
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma winkelierse verkoper Zuiderstraat 10 1764 256 26v
REIDS, GEELTJE Geeltje Reids Franekereind 4 1784 261 202r
KLAVER, GEELTJE REINS Geeltje Reins Claver Noorderhaven 97 1790 263 259v
SJOERDS, GEELTJE Geeltje Sjoerds Schritsen 5 1764 256 74r
SJOERDS, GEELTJE Geeltje Sjoerds Schritsen 5 1800 265 216r
GEERTS, Geere Geerts , c.u. huurder (p.j.) Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
GEERTS, Geere Geerts , c.u. huurder (p.j.) Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
, GEERT Geert bakker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1653 236 242v
, GEERT Geert , c.u. huurder Lombardstraat 4 1760 255 15v
, GEERT Geert pruikenmaker naastligger ten oosten Lanen 89 1764 256 84v
, GEERT Geert Aetsman koper kamer Zeilmakersstraat 1663 238 188r
BAKKER, GEERT Geert Bakker bakker naastligger ten noorden 1631 232 180r
BAKKER, GEERT Geert Bakker naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1788 263 37r
BEER, GEERT Geert R. de Beer naastligger ten zuiden Zuiderhaven 26 1788 262 246v
BEER, GEERT Geert de Beer naastligger ten oosten Zuiderstraat 14 1800 265 262r
BEER, GEERT Geert de Beer naastligger ten westen Zuiderstraat 16 1801 266 25r
BEER, GEERT Geert de Beer naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1803 267 5r
BEER, GEERT Geert de Beer koopman verkoper Noorderhaven 3 1804 267 51v
BEER, GEERT Geert de Beer naastligger ten oosten Zuiderstraat 14 1805 267 134v
KLOPPENBURG, GEERT wijlen Geert Cloppenburg mr. kleermaker Zoutsloot NZ 1796 264 362r
, GEERT Geert Hobbekees naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1709 245 92r
KLOPPENBURG, GEERT Geert Kloppenburg naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1775 258 198v
OFFINGA, GEERT de weduwe van Geert Offinga secretaris naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof eigenaar van 1/3 huis en tuin Rommelhaven 6voor 1774 258 150v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof koper door niaar van 1/3 Kruisstraat 1776 258 259v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof werknemer mouterij en turfhuis Kruisstraat 1776 258 259v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof stelt zich als borg Kruisstraat 1776 258 259v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof moutmaker Rommelhaven 8 1776 258 261r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof moutmaker koper huis Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof huurder Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof moutmaker Heiligeweg 70 1778 259 90v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof bottelier v.h. brouwer verkoper Grote Kerkstraat 41 1781 260 91r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof mr. brouwer verkoper van 1/2 Kruisstraat 8 1781 260 105r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof Kruisstraat 6 1782 260 286r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof Kruisstraat 6 1782 260 286r
OLTHOF, GEERT Geert Olthoff naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1780 259 307v
OLTHOF, GEERT Geert Olthoff naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1780 259 307v
, GEERT Geert Oostman, c.u. koper huis Romastraat 12 1670 240 9r
, GEERT Geert Oostman verkoper Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar
, GEERT Geert Reckers moutmaker verkoper Franekertrekvaart 1771 257 188r
REGNERI, GEERT Geert Regneri bewoner Zuiderstraat 1635 233 164v
, GEERT Geert Rekkers moutmaker koper poltje land met huis ten oosten van Harlingen het Kruidhuis 1769 257 103r
, GEERT Geert Rekkers moutmaker geniaarde koper ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
, GEERT Geert Rekkers moutmaker eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1774 258 135v
, GEERT Geert Rekkers verkoper ten oosten van Harlingen 1774 258 138v
, GEERT Geert Steenveld naastligger ten noorden Rozenstraat 4 1763 255 195r
, GEERT Geert Steenveld bode bij de Admiraliteit koper huis Rozenstraat 2 Almenum 1763 255 196r
, GEERT Geert Steenveld bode bij de Admiraliteit en winkelier koper kamer aan de noordkant van het huis Rozenstraat 4 1764 256 34v
, GEERT Geert Steenveld naastligger ten noorden Rozenstraat 4 1764 256 34v
, GEERT Geert Steenveld naastligger ten oosten Hofstraat 16 1766 256 196r
, GEERT Geert Steenveld naastligger ten oosten Hofstraat 16 1768 257 64r
, GEERT de erven van Geert Steenveld naastligger ten oosten Hofstraat 16 1778 259 109r
, GEERT wijlen Geert Steenveld Rozenstraat 3 1798 265 83r
, GEERT Geert Steenvelt naastligger ten oosten Hofstraat 16 1776 259 5v
ZUUR, GEERT wijlen Geert Suyr Voorstraat 89 1677 240 266v
, GEERT Geert Vijselaer Wasbleek 1684 242 17r
, GEERT Geert Vijselaer Kerkpoortstraat 1684 242 18r
VOS, GEERT Geert Vos, n.u. naastligger ten westen Heiligeweg 6 1780 259 307v
, GEERT wijlen Geert Zuir Voorstraat 89 1665 239 16r
, GEERT de kamers van Geert Aeberts , c.soc. naastligger ten zuiden onbekend 1670 240 18r
, GEERT de erven van Geert Aeberts naastligger ten zuiden Weverstraat 1670 240 30r
ALBERTS, GEERT Geert Albarts eigenaar van 1/2 Voorstraat 2 1681 241 142r
ALBERTS, GEERT Geert Albarts ??, c.u. ?? koper kamer Rapenburg NZ 1661 238 93v
ALBERTS, GEERT Geert Albarts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg 1675 240 195r
ALBERTS, GEERT Geert Alberts , c.soc. verkoper Kruisstraat 3oost 1671 240 70v
ALBERTS, GEERT Geert Alberts van Minden koper door niaar 1/2 huis Voorstraat 2 1681 241 142r
ALLERTS, GEERT Geert Allerts verkoper Wasbleekstraat OZ 1755 253 210r
ANDRIES, GEERT de hof van Geert Andries naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1694 243 112v
OLTHOF, GEERT Geert Aylts Olthof moutmaker koper Kruisstraat 8 1778 259 136r
OLTHOF, GEERT Geert Aylts Olthof moutmaker Kruisstraat 8 1778 259 136r
ENGELS, GEERT Geert Engels , e.a. huurder Lombardstraat 1717 245 279v
FEIKES, GEERT Geert Feikes , c.u. koper kamer onbekend 1664 238 214r
GERRITS, GEERT Geert Gerrits naastligger ten oosten Heiligeweg 1671 240 53v
GERRITS, GEERTJE Geert Gerryts Schritsen 1614 229 224r
GERRITS, GEERTJE wijlen Geert Gerryts Achterstraat 1615 230 9r
GERRITS, GEERT Geert Gerryts verkoper Schritsen 67 1641 234 129v
GERRITS, GEERT Geert Gerryts Ooievaarsteeg 1783 261 15r
GERRITS, GEERT Geert Gerryts Hankes, burger bontwever koper huis Moriaanstraat 10 1758 254 173v
HANSES, GEERT Geert Hansen kooltjer Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
HANSES, GEERT Geert Hansen naastligger ten noorden Hondenstraat 3 1777 259 28v
HANSES, GEERT Geert Hansen Vijver 1780 259 286ar
HANSES, GEERT Geert Hansen kooltjer Grote Bredeplaats 10 1782 260 218r
HANSES, GEERT Geert Hanses koetsier verkoper Voorstraat 62 1776 259 12v
HANSES, GEERT Geert Hanzes kooltjer koper 1/4 huis Voorstraat 62 1769 257 136r
HARMENS, GEERT Geert Harmens , burger verkoper Ooievaarsteeg 1653 236 244v
HARMENS, GEERT Geert Harmens huurder Hoogstraat NZ 1684 242 20r
HARMENS, GEERT Geert Harmens , burger koper huis Zuiderstraat NZ 1695 243 143v
HARMENS, GEERT Geert Harmens , c.u. naastligger ten oosten Zuiderstraat 5 1697 243 295r
HARMENS, GEERT wijlen Geert Harmens Weverstraat ZZ 1711 245 155v
HARMENS, GEERT Geert Harmens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1731 248 54v
HARMENS, GEERT Geert Harmens huurder oud Vijverstraat 24 1787 262 204v
HARMENS, GEERT Geert Harmens , c.u. huurder Schritsen 37 1790 263 274r
HARMENS, GEERTJE de weduwe van Geert Harmens huurder Bargebuurt WZ 1797 265 34r
HARMENS, GEERT Geert Harmens , c.u. huurder (p.j.) Spinstraat 11 1808 268 29v
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krol erflater/ bewoner Hoogstraat 49 1727 247 48v
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krol mr. bontwever Heiligeweg 13 1775 258 240r
KROL, GEERT HARMENS wijlen Geert Harmens Krol Heiligeweg 3 1782 260 222r
HAUWERTS, GEERT Geert Hauwes huurder (p.j.) Achterstraat 1765 256 102r
HERES, GEERT Geert Heeres huurder achterboven (p.w.) Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
HERES, GEERT Geert Heeres huurder (p.w.) Bargebuurt 20 1774 258 182v
HENDRIKS, GEERT Geert Hendricx naastligger ten westen Zoutsloot 98 1661 238 102v
HENDRIKS, GEERT Geert Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 98 1665 239 11r
HENDRIKS, GEERT Geert Hendriks , minderjarige verkoper Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
, GEERT Geert Horrits , c.u. huurder (p.j.) Bargebuurt 1789 263 151r
IEMES, GEERT de erven van Geert Iemes naastligger ten westen Vijverstraat 8 1643 235 61v
IEMES, GEERT de erven van Geert Iemes verkoper Vijverstraat 6 1653 236 229v
, GEERT Geert Jaenses Steenhoff geniaarde koper Achterstraat NZ 1683 242 10r
JANS, GEERT Geert Jans bakker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1614 229 229v
JANS, GEERTJE Geert Jans , burger Havenplein 1624 231 8r
JANS, GEERT plaats van Geert Jans bakker naastligger ten oosten onbekend 1630 232 137v
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten oosten Grote Kerkstraat ZZ 1634 233 141v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Rozengracht 18achter 1712 245 179r
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten noorden Karremanstraat 25 1713 245 191r
JANS, GEERT Geert Jans , c.u. huurder (p.j.) Heiligeweg 19 1773 258 118r
JANS, GEERT Geert Jans kompeteert huurpenningen Kerkpoortstraat 22 1774 258 131r
JANS, GEERT Geert Jans huurder (p.j.) Heiligeweg 19 1774 258 181r
JANS, GEERT Geert Jans , burger Heiligeweg 13 1775 258 240r
JANS, GEERT Geert Jans koper provisioneel Sint Jacobstraat 2 1773 258 3ra
JANS, GEERT Geert Jans , n.u. naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1776 259 15v
JANS, GEERT Geert Jans brouwer verkoper Sint Jacobstraat 2 1781 260 93v
JANS, GEERT Geert Jans tapperijhouder naastligger ten westen Nieuwstraat 22 1784 261 241v
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten zuiden Scheffersplein 1 1789 263 84v
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten zuiden Scheffersplein WZ 1789 263 94v
JANS, GEERT Geert Jans , c.u. huurder Grote Kerkstraat 1789 263 130r
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten oosten Scheffersplein 7 1808 268 137r
JANS, GEERT Geert Jans brouwer naastligger Scheffersplein 1 1810 269 44r
BROUWER, GEERT JANS de tapperij van Geert Jans Brouwer naastligger ten westen Nieuwstraat 22 1793 264 136v
BROUWER, GEERT JANS Geert Jans Brouwer naastligger ten westen Nieuwstraat 26 1802 266 118v
BROUWER, GEERT JANS tapperij van Geert Jans Brouwer naastligger ten westen Nieuwstraat 22 1802 266 118v
JANS, GEERT Geert Jans Hobbekees Karremanstraat 1669 239 205r
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Zoutsloot 107 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Scheffersplein 1 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Steenhoff Grote Bredeplaats 1707 245 31r
JANS, GEERT Geert Jans Varebrink? verkoper Karremanstraat OZ 1718 246 7v
VOS, GEERT JANS Geert Jans Vos Heiligeweg 4 1784 261 252r
JANS, GEERT Geert Jansen verkoper Rozengracht 27 1631 232 187r
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat ZZ 1634 233 141r
JANS, GEERT Geert Jansen zakkendrager naastligger ten westen Franekereind 13 1673 240 128v
JANS, GEERT Geert Jansen zakkendrager koper provisioneel huis Droogstraat NZ 1677 240 38ra
JANS, GEERT Geert Jansen , burger koper huis en plaats Karremanstraat OZ 1694 243 80v
JANS, GEERT de weduwe van Geert Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 18 1697 243 284r
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten noorden Karremanstraat OZ 1698 243 376v
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten zuiden Scheffersplein 1 1791 263 288v
JANS, GEERT de woning van Geert Jansen Hobbekees naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1711 245 153r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhof rogstorter naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 3 1686 242 110r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff, burger zakkendrager koper huis met plaats en put Voorstraat 73achter 1677 240 258r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff koper huis Droogstraat 1679 241 37v
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff, burger rogstorter koper huis Zeilmakersstraat 1 1681 241 175r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff koper kamer Liemendijk 1695 243 139v
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff, burger koper lege plaats of ruigscherne waar voorheen een kamer heeft gestaan Voorstraat NZ 1696 243 221v
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff, burger c.u. naastligger ten noorden Voorstraat NZ 1696 243 221v
JANS, GEERT Geert Janssen verkoper Brouwersstraat WZ 1614 229 210r
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer, c.u. naastligger ten westen onbekend 1635 233 164r
MEYER, GEERT JANS als bewoner Geert Janssen Meyer, c.u. naastligger ten noorden onbekend 1635 233 164r
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer verkoper onbekend 1635 233 164r
JOOSTES, GEERT Geert Joostes naastligger ten oosten Lanen ZZ 1638 234 57v
JOOSTES, GEERT Geert Joostes Cartou, burger koper kamer Lanen 78 1634 233 152r
JOOSTES, GEERT oud burgemeester Geert Joostes Cartou bouwmeester verkoper Rapenburg 1658 237 178v
JOOSTES, GEERT Geert Joostes Cartout Lanen 1630 232 164r
LOUWS, GEERT de hof van Geert Louwes naastligger ten oosten Molenpad 1706 244 330v
MARTENS, GEERTJE Geert Martens Noorderhaven NZ 1640 234 104r
MARTENS, GEERTJE Geert Martens 1640 234 104r
MARTENS, GEERTJE Geert Martens Noorderhaven NZ 1645 235 186v
OENES, GEERT Geert Oenes naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1631 232 166v
OENES, GEERTJE Geert Onnes verkoper Zuiderhaven NZ 1634 233 145r
OENES, GEERT de erven van Geert Onnes naastligger ten westen Rommelhaven ZZ 1652 236 211r
, GEERT Geert Onnis naastligger ten noorden Sint Jacobstraat OZ 1636 234 1v
PIETERS, GEERT Geert Pieters naastligger ten noorden onbekend 1682 241 192v
REINS, GEERT Geert Riniae varend persoon Zuiderhaven 27 1730 247 326v
, GEERT de erven van Geert Rinies naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1768 257 55r
BEER, GEERT RINNERTS Geert Rinnerts de Beer, c.u. koper huis Zuiderstraat 20 1787 262 193r
BEER, GEERT RINNERTS Geert Rinnerts de Beer huurder (p.j.) Zuiderstraat 20 1787 262 193r
RINSES, GEERT Geert Rinses , burger schipper (schuit-) koper 1/3 huis Nieuwstraat 30 1738 249 335v
RINSES, GEERTJE Geert Rinses koper provisioneel 2/3 huis Nieuwstraat 30 1738 249 18va
RINSES, GEERTJE Geert Rinses koper finaal 2/3 huis Nieuwstraat 30 1738 249 19ra
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs huurder Zuiderhaven 83 1796 264 311r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs schipper (schuit-) koper huis Noorderhaven 57oost 1802 266 56v
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs huurder Grote Kerkstraat 40oost 1805 267 141r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs koper huis Ooievaarsteeg 9 1805 267 143r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg ZZ 1808 268 123v
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Kruisstraat 3 1808 268 124r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
, GEERT Geert Rynjes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1745 251 64r
, GEERT Geert Rynjes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1751 252 241r
, GEERT Geert Rynjes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1751 252 243r
SIKKES, GEERT meerderjarige vrijgezel Geert Sickes verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ 1739 250 8r
, GEERT wijlen Geert Suier onbekend 1665 239 4ra
SWIERS, GEERT de weduwe van Geert Swerus naastligger ten noorden Nieuwstraat 1799 265 139r
TJALLINGS, GEERTJE Geert Tziallings Zuiderhaven NZ 1614 229 209r
FRANSES, GEERTJE Geerte Fransen Schoolsteeg WZ 1647 235 263r
EDGERS, Geertej Edges verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v
DOUWES, Geertgien Douues Spinhuisstraat 1614 229 231v
, GEERTJE Geertie brouwster naastligger ten zuiden Rommelhaven 26 1637 234 35r
, GEERTJE Geertie naastligger ten zuiden Rozengracht 2 1687 242 163v
, GEERTJE Geertie naastligger ten oosten Brouwersstraat 3 1752 253 23v
GAVERE, GEERTJE de kinderen van Geertie de Gavere naastligger ten oosten Voorstraat 67 1677 241 2v
HANEKUIK, GEERTJE Geertie Hanekuik Noorderhaven 61 1734 248 315v
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansonius Wortelstraat 10 1776 259 4v
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansonius onbekend 1776 259 6r
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansonius Voorstraat 29 1776 259 7r
OFFINGA, GEERTJE Geertie Offinga Bildtstraat 18 1800 265 249v
FELTEN, GEERTJE Geertie Phelten verkoper Midlumerlaan 1671 240 46r
SIKKEMA, GEERTJE Geertie Siccama verkoper Voorstraat 60 1635 233 160r
SIKKEMA, GEERTJE de verkoper Geertie Siccama Sint Christoffelsteeg 1636 234 12r
SIKKEMA, GEERTJE Geertie Siccama verkoper Sint Christoffelsteeg 1636 234 12r
SYVERDA, GEERTJE Geertie Siverda Voorstraat 61 1741 250 197v
STIJL, GEERTJE Geertie Stijl Lanen NZ 1738 249 278r
STIJL, GEERTJE Geertie Stijl naastligger ten oosten Lanen NZ 1738 249 278r
STIJL, GEERTJE Geertie Stijl naastligger ten zuiden Lanen NZ 1738 249 278r
STIJL, GEERTJE Geertie Stijl naastligger ten noorden Lanen NZ 1738 249 278r
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42 1737 249 217v
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42 1742 250 233r
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1742 250 233r
ALBERTS, GEERT Geertie Alberts , c.u. koper hoekhuis Kleine Bredeplaats 2 1650 236 101v
ALBERTS, GEERT de erven van Geertie Alberts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1686 242 150v
ANDELES, GEERTJE als huurderse Geertie Andeles naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1719 246 38v
ARJENS, GEERTJE Geertie Ariens , burgerse Spinhuisstraat 1631 232 172r
ARJENS, GEERTJE Geertie Ariens verkoper Spinhuisstraat 1636 234 12v
ARJENS, GEERTJE Geertie Arjens moeder van het aalmoezeniersweeshuis verkoper Grote Ossenmarkt 18 1694 243 84r
ARJENS, GEERTJE Geertie Arjens winkelier Lanen 22 1735 249 70v
ATSES, GEERTJE Geertie Atses naastligger ten westen Vijverstraat 11 1695 243 152r
BERENDS, GEERTJE Geertie Beerns verkoper van 200/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
BERENDS, GEERTJE Geertie Beerns verkoper Both Apothekerstraat 8 1740 250 5va
BERENDS, GEERTJE Geertie Beernts verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
BINKES, GEERTJE de weduwe Geertie Bentes naastligger ten noorden Rozengracht 6 1667 239 92v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Rozengracht 6 1667 239 92v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Rozengracht 10achter 1667 239 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper 't Poortje 1667 239 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Noorderhaven 80 1667 239 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes Voorstraat 92 1670 240 12v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes koper kamer voorzien met heerlijke wijnstokken Spinhuisstraat ZZ 1671 240 55v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes Voorstraat 92 1674 240 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder andere woning Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder Rapenburg ZZ 1737 249 170r
BONKE, GEERTJE BINKES Geertie Bentes Boncq Rozengracht 6 1659 237 200v
BERENDS, GEERTJE Geertie Berents naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1694 243 110v
BIENSES, GEERTJE Geertie Binses verkoper Bildtpoort (gebied) 1696 243 189v
BOKKES, GEERTJE Geertie Bockes huurders Drie Roemerssteeg OZ 1738 249 225r
BOUWES, GEERTJE Geertie Bouwes Ferx Noordijs 15 1679 241 29r
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses Kerkpoortstraat NZ 1659 237 220r
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses Spekmarkt 1 1671 240 51v
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses verkopers Grote Bredeplaats 2 1679 241 50v
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses Hoogstraat 53 1725 246 238r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases Lanen 21 1662 238 142r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases koper huis Both Apothekerstraat OZ 1693 243 56r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases verkoper Noorderhaven 18 1695 243 173r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases Sint Christoffelsteeg WZ 1735 249 46v
KLASES, GEERTJE Geertie Clases verkoper Franekereind ZZ 1740 250 133r
OOSTERBAAN, GEERTJE KLASES Geertie Clases Oosterbaen Nieuwstraat 42 1715 245 234r
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Wijnsma Havenplein 18 1735 249 46v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Winsma verkoper onbekend 1737 249 178v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper onbekend 1680 241 94r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Zoutsloot ZZ 1681 241 166r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis Drie Roemerssteeg 1 1724 246 212r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 1 1724 246 212r
KORNELIS, GEERTJE weduwe Geertie Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 3 1725 246 238v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemerssteeg 3 1725 246 238v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemerssteeg 5 1727 247 56v
DIRKS, GEERTJE Geertie Dirks , minderjarig verkoper 1/2 huis Voorstraat 37 1726 246 253r
DIRKS, GEERTJE Geertie Dirx Drie Roemerssteeg OZ 1738 249 225r
DOUWES, GEERTJE Geertie Douues Kleine Bredeplaats 2 1630 232 161v
DOUWES, GEERTJE Geertie Douwes kopers Hoogstraat 25 1683 241 243r
DOUWES, GEERTJE Geertie Douwes Hoogstraat 17achter 1683 241 243r
DOUWES, GEERTJE Geertie Douwes Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/4 deel Rozengracht 12 1735 249 45v
EESGES, GEERTJE Geertie Edsges , c.s. verkoper Schritsen 11 1720 246 60r
VRIES, GEERTJE ENNES meerderjarige vrijster Geertie Ennes de Fries verkoper van 39/96 Schritsen 65b 1740 250 122v
VRIES, GEERTJE ENNES Geertie Ennes de Vries Bildtstraat 20 1750 252 55v
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS Geertie Everts Oosterbaan verkoper van 1/3 Voorstraat 85 1739 250 2v
EGBERTS, GEERTJE Geertie Eyberts verkoper Droogstraat ZZ 1720 246 58r
FEDDES, GEERTJE Geertie Feddes verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 12 1633 233 126r
FEDDES, GEERTJE Geertie Feddes verkoper van 1/18 William Boothstraat 27 1676 240 222r
FOLKERTS, GEERTJE Geertie Folckerts naastligger ten noorden Heiligeweg NZ 1649 236 91v
FREERKS, GEERTJE Geertie Freeckx Simon Stijlstraat 3 1633 233 123r
GABES, GEERTJE Geertie Gabbes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat ZZ 1686 242 117v
GERBENS, GEERTJE de weduwe Geertie Gerbens naastligger ten noorden Rozengracht 27 1644 235 158v
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama Voorstraat ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerkes Siccama Rozengracht 2 1635 233 171r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerrits Heiligeweg 25 1723 246 181r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerrits Grote Kerkstraat 31midden 1734 248 317r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerryts Grote Ossenmarkt 16 1631 232 183r
GERRITS, GEERT Geertie Gerryts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 32 1644 235 134r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerryts Heiligeweg NZ 1732 248 100r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerryts Grote Kerkstraat 31midden 1735 249 64r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerryts Wasbleek NZ 1738 249 287r
HARMENS, GEERTJE Geertie Harmens Zoutsloot ZZ 1663 238 17va
HENDRIKS, GEERTJE Geertie Hendrix Franekereind 32 1726 246 258v
HENDRIKS, GEERTJE Geertie Hendrix Noorderhaven 88west 1733 248 7ra
IEDES, GEERTJE Geertie Iedes verkoper Romastraat ZZ 1661 238 110v
IJSBRANDS, GEERTJE Geertie IJsbrandts Noorderhaven 10 1687 242 162r
ENNES, GEERTJE Geertie Innes koper huis of twee kamers, met loods en plaats daarachter Liemendijk NZ 1648 236 30r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs Lanen 42 1634 233 132v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs Noorderhaven 47 1658 237 169av
JAKOBS, GEERTJE wijlen Geertie Jacobs Noorderhaven 47 1678 241 5ra
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs Rommelhaven 4 1721 246 106r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper 1/3 huis Nieuwstraat 25 1739 250 9r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs eigenaar van 2/3 Nieuwstraat 25 1739 250 9r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/72 Franekereind 30 1739 250 1va
JANS, GEERTJE Geertie Jans , burgerse onbekend 1630 232 138v
JANS, GEERTJE Geertie Jans Sint Jacobstraat 11 1643 235 52r
JANS, GEERTJE Geertie Jans Karremanstraat 14 1695 243 121v
JANS, GEERTJE Geertie Jans onbekend 1699 244 31r
JANS, GEERTJE erven v Geertie Jans naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1722 246 135r
JANS, GEERTJE Geertie Jans Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
JANS, GEERTJE Geertie Jans de Gawere Heiligeweg 1671 240 53v
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekees naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1708 245 69v
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekees verkoper Karremanstraat WZ 1708 245 69v
JANS, GEERT Geertie Jansen zakkendrager verkoper Franekereind 9 1676 240 229r
JANS, GEERT Geertie Jansen zakkendrager naastligger ten noorden Liemendijk OZ 1680 241 77v
TROMPETTER, GEERTJE JANS Geertie Jansen Trompetter verkoper van 1/3 Zuiderpoort (gebied) 1723 246 160r
JELGERS, GEERTJE Geertie Jelgers verkoper Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r
JELLES, GEERTJE het verkochte is het sterfhuis van Geertie Jelles voormalig bewoner Schritsen 1661 238 11va
STIJL, GEERTJE JELLES Geertie Jelles Stijl verkoper Hofstraat 1733 248 196v
JETSES, GEERTJE Geertie Jetse Franekerpoort (gebied) 1636 234 9v
JETSES, GEERTJE Geertie Jetses 1630 232 159r
JETSES, GEERTJE Geertie Jetses Nieuwstraat WZ 1653 236 230r
JOHANNES, GEERTJE Geertie Joannes , burger verkoper Zuiderhaven 21 1644 235 133v
KEIMPES, GEERTJE Geertie Keimpes verkoper Lanen 30 1668 239 139v
LASES, GEERTJE Geertie Laases kopers Schritsen NZ 1681 241 135r
LASES, GEERTJE Geertie Lases Grote Kerkstraat 28 1681 241 139v
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper voor haar zelf Achterstraat 49 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper van 1/2 Noorderhaven 92 1734 249 5r
MAURITS, GEERTJE Geertie Maurits verkoper Nieuwstraat OZ 1688 242 253r
MEEUWIS, GEERTJE Geertie Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20 1679 241 38r
MEINERTS, GEERTJE Geertie Meynerts koper Bildtstraat 21 1634 233 138v
OBBES, GEERTJE Geertie Obbes Noorderhaven 5 1721 246 121v
OBBES, GEERTJE Geertie Obbes Noorderhaven 5 1726 246 252v
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper van 1/2 Voorstraat 61 1681 241 121r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper van 1/2 Noorderhaven 106 1681 241 122v
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper Zuiderpoort (gebied) 1695 243 159r
PIETERS, GEERT Geertie Pieters naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1680 241 19ra
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters Brouwersstraat 14 1712 245 180r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters Romastraat NZ 1733 248 261r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters Gardenierstraat ZZ 1738 250 2r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERS wijlen Geertie Pieters Hoogstra William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERS Geertie Pieters Hoogstra Heiligeweg 9 1679 241 52r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERS Geertie Pieters Hoogstra Heiligeweg NZ 1679 241 52r
PIETERS, GEERTJE Geertie Piters Gaermans verkoper Zuiderhaven 6 1679 241 40v
PAULUS, GEERTJE Geertie Pouuels naastligger ten zuiden onbekend 1634 233 148r
PIEBES, GEERTJE Geertie Pybes verkoper Zoutsloot 1 1659 238 5v
PIEBES, GEERTJE Geertie Pybes Kleine Bredeplaats 14 1675 240 201r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pyters Heiligeweg 36 1662 238 131r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pyters Hofstraat 27 1725 246 216v
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERS Geertie Pyters Hoogstra Grote Kerkstraat 10 1679 241 27v
PIETERS, GEERTJE Geertie Pytters Bildtstraat 18 1671 240 42r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pytters Zuiderhaven 99 1686 242 128v
PIETERS, GEERTJE Geertie Pytters Rommelhaven 11 1687 242 197v
REINERS, GEERTJE Geertie Reinars koper huis Lanen NZ 1664 238 205v
REINERS, GEERTJE Geertie Reinders meerderjarige jongedochter geniaarde koper Schritsen 63 1718 246 9v
REINERS, GEERTJE Geertie Reiners Noorderhaven 44 1717 245 291r
REINERS, GEERTJE de erven van Geertie Reyners verkoper Voorstraat 93 1685 242 61v
REINERS, GEERTJE de erven van Geertie Reyners verkoper Lanen NZ 1685 242 78v
, GEERTJE Geertie Rinia naastligger ten westen Hondenstraat 2 1743 250 293r
ROMKES, GEERTJE Geertie Romckes koper van 1/12 huis Schritsen 65b 1710 245 119v
, GEERTJE Geertie Ryntje naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1741 250 6ra
SALOMONS, GEERTJE Geertie Salomons Zuiderhaven 1684 242 45v
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes Sint Jacobstraat 2achter 1708 245 44v
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes verkoper Noorderhaven 100 1710 245 106v
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes verkoper Franekereind 7 1715 245 318r
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1737 249 219r
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes Gardenierstraat ZZ 1738 249 226v
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes naastligger ten westen Karremanstraat 13 1735 249 3va
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes naastligger ten westen Karremanstraat 13 1735 249 3va
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1735 249 8ra
SIEBES, GEERTJE Geertie Sybes huurder van het voorhuis Grote Kerkstraat 24 1694 243 4va
JONKMAN, GEERTJE SIEBRENS Geertie Sybrens Jonkman verkoper Nieuwstraat WZ 1721 246 106v
TEEKES, GEERTJE Geertie Taeckes Liemendijk 1646 235 202v
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis Weverstraat ZZ 1722 246 138r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis Liemendijk ZZ 1737 249 171v
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis herbergierse in het Wapen van Barradeel Noorderhaven 88west 1784 261 244v
TEUNIS, GEERTJE Geertie Theunis Weverstraat ZZ 1723 246 171r
TEUNIS, GEERTJE ongehuwde dochter Geertie Theunis verkoper van 1/12 Lanen 89 1739 250 36r
TEUNIS, GEERTJE meerderjarige ongehuwde dochter Geertie Theunis verkoper van 1/3 Lanen NZ 1745 251 97v
TJEBBES, GEERTJE Geertie Tiebbes Bildtpoort (gebied) 1667 239 98r
TJEERDS, GEERTJE Geertie Tieerds verkoper Hofstraat NZ 1709 245 314v
TJEERDS, GEERTJE Geertie Tieerds Rapenburg NZ 1723 246 176v
TJEPKES, GEERTJE Geertie Tiepckes huurder Schoolsteeg 1630 232 141r
TJERKS, GEERTJE Geertie Tierx Weverstraat NZ 1650 236 117v
, GEERTJE Geertie Tjeerx verkoper Oosterbolwerk 1674 240 142r
TJERKS, GEERTJE Geertie Tjerx verkoper Voorstraat 89 1676 240 242r
THOMAS, GEERTJE Geertie Tomas Droogstraat NZ 1696 243 259r
ULBES, GEERTJE Geertie Ulbes kopers Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertie Wybes Hanekuik verkoper Noordijs 4 1756 254 27r
GERRITS, Geertie* Gerrits Grote Ossenmarkt 16achter 1739 250 70v
ENNES, GEERTJE Geertien Innes onbekend 1652 236 197r1
JAKOBS, GEERTJE Geertien Jacobs Hoogstraat NZ 1614 229 239r
JAKOBS, GEERTJE Geertien Jacobs , burger Noorderhaven 76 1615 229 253r
POMMEREN, GEERTJE JAKOBS Geertien Jacobs van Pomeren Grote Kerkstraat NZ 1624 231 10r
PIETERS, GEERTJE Geertien Pytters Peterseliestraat 1725 246 243v
, GEERTJE Geertje keetmeid van wln J. van Alema gebruikster kamer Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
BEMEN, GEERTJE Geertje van Beemen, meerderjarige vrijster verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied) 1766 256 160v
BEMEN, GEERTJE Geertje van Beemen, meerderjarige vrijster verkoper Voorstraat 17 1775 258 211v
GONGGRIJP, GEERTJE Geertje Gonggrijp verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, GEERTJE Geertje Gonggrijp verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
LENTS, GEERTJE Geertje Lentz 1/6 deel Voorstraat 83 1808 268 86v
MARNSTRA, GEERTJE Geertje Marnstra verkoper van 1/3 Droogstraat 22 1753 253 70r
NIEUWENHUIS, GEERTJE Geertje Nieuwenhuis koper huis met tuin en plaatske Hoogstraat 5 1758 254 166r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa koper Lanen NZ 1779 259 173r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa naastligger ten westen Voorstraat 34 1785 261 309r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa naastligger ten zuiden Voorstraat 34 1785 261 309r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa Voorstraat 34 1785 261 309r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa Zuiderhaven 50 1790 263 223v
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa Zuiderhaven 50 1792 264 1r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa Bildtstraat 18 1796 264 338v
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa Lanen 25 1803 266 224r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa Lanen 25 1803 266 224r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa verkoper van 1/3 Lanen 27 1803 266 258r
ALLEMA, GEERTJE Geertje Ollema Voorstraat 57achter 1751 252 167v
ALLEMA, GEERTJE allen ergenamen van Mejuffrouw Geertje Ollema Weverstraat 13 1791 263 360r
ALLEMA, GEERTJE allen ergenamen van Mejuffrouw Geertje Ollema Weverstraat 11 1791 263 360r
ALLEMA, GEERTJE allen ergenamen van Mejuffrouw Geertje Ollema Weverstraat 5 1791 263 360r
ALLEMA, GEERTJE allen ergenamen van Mejuffrouw Geertje Ollema Weverstraat 7 1791 263 360r
ALLEMA, GEERTJE allen ergenamen van Mejuffrouw Geertje Ollema Weverstraat 9 1791 263 360r
ALLEMA, GEERTJE allen ergenamen van Mejuffrouw Geertje Ollema Herenwaltje 17 1791 263 364r
ALLEMA, GEERTJE allen ergenamen van Mejuffrouw Geertje Ollema Zoutsloot 1791 263 366v
ALLEMA, GEERTJE allen ergenamen van Mejuffrouw Geertje Ollema Zuiderhaven 18 1791 263 369r
ALLEMA, GEERTJE allen ergenamen van mejuffrouw Geertje Ollema Lanen 71 1791 263 370ar
OOSTERBAAN, GEERTJE Geertje Oosterbaan verkoper Franekereind 34 1781 260 123v
OOSTERBAAN, GEERTJE zijn moeder Geertje E. Oosterbaan William Boothstraat 31 1791 263 332v
OSINGA, GEERTJE Geertje S. Osinga geniaarde koper Brouwersstraat 10 1790 263 228r
RECHTS, GEERTJE Geertje Regts Kerkpoortstraat 1758 254 121v
RECHTS, GEERTJE Geertje Regts Kerkpoortstraat 1762 255 142r
REIDHORST, GEERTJE Geertje Reidhorst verkoper Lanen 13 1775 258 205v
REIDHORST, GEERTJE Geertje Reidhorst Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
ROOY, GEERTJE wijlen Geertje Roy huurder (p.j.) Bildtstraat OZ 1759 254 209v
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltema verkoper Noorderhaven 88west 1782 260 246r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltema verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltema verkoper van 1/6 Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje P. Scheltema Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje P. Scheltema Brouwersstraat 12 1805 267 170v
SYVERDA, GEERTJE Geertje Siverda verkoper Schritsen ZZ 1768 257 42v
STIJL, GEERTJE tuin Geertje Stijl naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1728 247 142v
STIJL, GEERTJE Geertje Stijl naastligger ten zuiden Karremanstraat OZ 1728 247 142v
SYVERDA, GEERTJE Geertje Syvarda verkoper Schritsen 58 1769 257 98r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma naastligger ten westen Voorstraat 60 1792 264 58r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Voorstraat 60 1792 264 58r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Voorstraat 58 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Sint Christoffelsteeg 4 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Voorstraat 56 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Lanen 83 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Lanen 81achter 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Hoogstraat 9 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Noorderhaven 32 1801 266 24r
TOLMAN, GEERTJE Geertje Talman Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Weverstraat 13 1791 263 360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Weverstraat 11 1791 263 360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Weverstraat 5 1791 263 360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Weverstraat 7 1791 263 360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Weverstraat 9 1791 263 360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Herenwaltje 17 1791 263 364r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Zoutsloot 1791 263 366v
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Zuiderhaven 18 1791 263 369r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk Lanen 71 1791 263 370ar
TUININGA, GEERTJE Geertje Tuininga verkoper Heiligeweg 2 1793 264 135v
VERHOEK, GEERTJE Geertje Voorhoek verkoper Voorstraat 81 1774 258 162v
VERHOEK, GEERTJE Geertje Voorhoek verkoper Voorstraat 79 1774 258 162v
, GEERTJE Geertje Waayers Grote Kerkstraat 21 1811 269 141r
WILDSCHUT, GEERTJE Geertje Wildschut verkoper Voorstraat 40 1789 263 177r
WIJNSMA, GEERTJE Geertje Winsma, ongehuwde vrijster verkoper van 1/3 Lanen 1 1728 247 115r
WIJNSMA, GEERTJE Geertje Winsma Voorstraat 58 1729 247 276r
ANDRIES, GEERTJE Geertje Andries Lanen 35 1788 262 267r
ANDRIES, GEERTJE Geertje Andries Lanen 42 1799 265 158r
ATSES, GEERTJE Geertje Atses verkoper Vijverstraat 9 1699 243 398v
ATSES, GEERTJE Geertje Atzes Vijver WZ 1666 239 33v
BINKES, GEERTJE Geertje Bentes verkoper Voorstraat 73 1668 239 141r
BOKKES, GEERTJE Geertje Bockes huurder beneden (p.w.) Drie Roemerssteeg OZ 1752 253 11r
KLASES, GEERTJE Geertje Claases Bildtpoort (gebied) 1783 261 114r
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertje Claeses Winsma verkoper van 1/54 Grachtswalplein 1729 247 263v
KORNELIS, GEERTJE Geertje Cornelis Hofstraat 19 1689 242 285v
KORNELIS, GEERTJE weduwe Geertje Cornelis verkoper Drie Roemerssteeg 1 1726 246 280v
DIRKS, GEERTJE Geertje Dirks Nieuwstraat WZ 1805 267 184r
DIRKS, GEERTJE Geertje Dirks naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1805 267 184r
DIRKS, GEERTJE wijlen Geertje Dirks Nieuwstraat WZ 1806 267 242v
DIRKS, GEERTJE wijlen Geertje Dirks Nieuwstraat 48 1806 267 244r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper van 1/3 Zuiderhaven 95 1729 247 254v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper Weverstraat 10 1766 256 182v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper Weverstraat 8 1766 256 183r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes koper Sint Odolphisteeg WZ 1768 257 94v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes Vijverstraat 30 1771 257 236r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes kopers Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes kopers Kruisstraat 3 1773 258 105v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes koper door niaar pakhuis waarin boven een synagoge Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes kopers Zuiderhaven 69 1774 258 143r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes kopers Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper Brouwersstraat 14 1775 258 215r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkopers Voorstraat 76 1775 258 235v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes Noorderhaven 24 1779 259 222v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes Grote Bredeplaats 25 1780 259 292v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes Schritsen 18 1781 260 102r
DOUWES, GEERTJE wijlen Geertje Douwes Noorderhaven 24 1782 260 244r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes Kruisstraat 3 1784 261 171r
DOUWES, GEERTJE wijlen Geertje Douwes Nieuweburen 25 1784 261 175v
DOUWES, GEERTJE wijlen Geertje Douwes Nieuwstraat WZ 1784 261 212v
EDGERS, GEERTJE Geertje Edsgers naastligger ten westen Noorderhaven 14 1759 254 218ar
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v
, GEERTJE Geertje Eercx verkoper Lanen NZ 1663 238 169r
EERKES, GEERTJE Geertje Eerks verkoper Lanen NZ 1663 238 168v
VRIES, GEERTJE ENNES Geertje Ennes de Vries verkoper Voorstraat 81 1749 251 256v
VRIES, GEERTJE ENNES Geertje Ennes de Vries Bildtstraat 20 1762 255 122r
EVERTS, GEERTJE Geertje Everts Grote Bredeplaats 2 1684 242 33v
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS Geertje Everts Oosterbaen verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v
FOLKERTS, GEERTJE Geertje Folkerts Heiligeweg NZ 1666 239 13ra
FRANSES, GEERTJE Geertje Franzen , voor haar minderjarige kindere koper 4/5 huis Bargebuurt 16 1774 258 172r
FRANSES, GEERTJE Geertje Franzen eigenaar van 1/5 Bargebuurt 16 1774 258 172r
FREERKS, GEERTJE Geertje Freerks Both Apothekerstraat 2 1732 248 71r
FREERKS, GEERTJE Geertje Freerks verkoper Both Apothekerstraat 2 1761 255 85v
GERBENS, GEERTJE Geertje Gerbens Franekereind 24 1730 247 370v
FABER, GEERTJE GERBENS Geertje Gerbens Faber Prinsenstraat 4 1806 267 228v
GERRITS, GEERTJE de ongehuwde Geertje Gerryts verkoper van 1/3 van 1/2 Hofstraat 16 1766 256 196r
GERRITS, GEERTJE Geertje Gerryts verkoper van 1/3 van 1/2 Hofstraat 16 1766 256 196r
HANSES, GEERTJE Geertje Hanses verkoper Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
HARMENS, GEERT Geertje Harmens , c.u. huurder Lanen 63 1793 264 139r
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendriks Franekereind 32 1727 247 27v
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendriks Franekereind 32 1727 247 27v
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendriks verkoper Grote Kerkstraat 38 1758 254 176r
HENDRIKS, GEERTJE wijlen Geertje Hendriks Bargebuurt 16 1796 264 325r
HENDRIKS, GEERTJE wijlen Geertje Hendriks Voorstraat 69 1796 264 326r
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendriks huurder (p.j.) Voorstraat 57 1804 267 30v
REIDHORST, GEERTJE HENDRIKS Geertje Hendriks Reidhorst begunstigde lijfrente (p.j.) Lanen 9 1810 269 22v
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendrix Karremanstraat OZ 1744 251 45v
HESSELS, GEERTJE Geertje Hessels Hofstraat 21 1767 257 34v
HOMMES, GEERTJE Geertje Hommes Grote Kerkstraat 28achter 1752 252 235v
HOMMES, GEERTJE Geertje Hommes Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
HOITES, GEERTJE Geertje Hoytes Hondenstraat 8 1751 252 104v
JAKOBS, GEERTJE Geertje Jacobs verkoper Liemendijk 1667 239 103v
HOUTKOPER, GEERTJE JAKOBS Geertje Jacobs Houtkoper Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
JANS, GEERTJE Geertje Jans Zoutsloot ZZ 1643 235 44v
JANS, GEERTJE Geertje Jans Zoutsloot NZ 1663 238 170r
JANS, GEERTJE Geertje Jans koper huis Scheerstraat 4 1741 250 148r
JANS, GEERTJE Geertje Jans verkoper Scheerstraat 4 1763 255 214r
JANS, GEERTJE Geertje Jans Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
GONGGRIJP, GEERTJE JANS Geertje Jans Gonggrijp koper Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
GONGGRIJP, GEERTJE JANS Geertje Jans Gonggrijp Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
JANS, GEERTJE Geertje Jansen Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
GROOT, GEERTJE JANS ongehuwde jonge dochter Geertje Jansen de Groot verkoper van 1/2 Lanen 65west 1750 252 101v
JELGERS, GEERTJE Geertje Jelgers Grote Ossenmarkt 15 1703 244 199v
STIJL, GEERTJE JELLES Geertje Jelles Stijl verkoper Voorstraat 68 1729 247 234v
STIJL, GEERTJE JELLES Geertje Jelles Stijl verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v
STIJL, GEERTJE JELLES wijlen Geertje Jelles Stijl Franekereind 25 1772 258 61r
STIJL, GEERTJE JELLES wijlen Geertje Jelles Stijl Franekereind 29oost 1772 258 65r
JETSES, GEERTJE Geertje Jetses huurder Zuiderhaven 95 1729 247 254v
JETSES, GEERTJE Geertje Jetzes koopvrouw Grote Bredeplaats 16 1806 267 224v
JOHANNES, GEERTJE meerderjarige vrijster Geertje Johannes koper huis Scheerstraat 4 1763 255 214r
JOHANNES, GEERTJE Geertje Johannes Rapenburg ZZ 1763 255 226v
JOHANNES, GEERTJE Geertje Johannes verkoper Scheerstraat 4 1771 257 243v
JOHANNES, GEERTJE Geertje Johannes Heiligeweg 8 1779 259 164r
FIJLSTRA, GEERTJE JOHANNES Geertje Johannes Fijlstra kopers Heiligeweg 8 1774 258 193r
KEIMPES, GEERTJE Geertje Keimpes huurder Zeilmakersstraat 1 1765 256 267v
LASES, GEERTJE Geertje Laeses Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
LASES, GEERTJE Geertje Lases Schritsen 1689 242 264v
MEEUWIS, GEERTJE de erven van Geertje Maevis naastligger ten zuiden 't Poortje 7 1706 244 326v
MARTENS, GEERTJE Geertje Martens Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
MARTENS, GEERTJE Geertje Martens Rapenburg 1 1754 253 186r
VLASMAN, GEERTJE MARTENS Geertje Martens Vlasman verkoper Franekereind 40 1728 247 129r
MEINERTS, GEERTJE Geertje Meinderts Hoogstraat 25 1764 256 30r
MEINERTS, GEERTJE Geertje Meinderts Hoogstraat 17 1764 256 30r
VEER, GEERTJE PETRUS Geertje Petrus van der Veer Brouwersstraat 21 1808 268 49v
PIERS, GEERTJE Geertje Piers koper van 1/3 Sint Jacobstraat WZ 1664 238 233v
PIETERS, GEERTJE Geertje Pieters Grote Kerkstraat 38 1661 238 112r
PIETERS, GEERTJE Geertje Pieters Gardenierstraat ZZ 1761 255 76r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema koper huis en cementmalerij Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS de koper Geertje Pieters Scheltema huurder huis Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS de koper Geertje Pieters Scheltema huurder cementmalerij Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema koper huis Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Lanen 9 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema naastligger ten oosten Lanen 9 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema naastligger ten noorden Lanen 9 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Drie Roemerssteeg OZ 1805 267 166r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Hofstraat 17 1805 267 168r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Lanen 9 1806 267 211v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema Drie Roemerssteeg OZ 1806 267 213v
TALMA, GEERTJE PIEBES Geertje Pybes van Tallum verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
PIEBES, GEERTJE Geertje Pyebes koper woning of huis Zuiderhaven ZZ 1697 243 307r
PIETERS, GEERTJE Geertje Pyters Grote Kerkstraat 38 1650 236 142v
PIETERS, GEERTJE Geertje Pyters Karremanstraat 1759 254 209r
REINERS, GEERTJE Geertje Reyners Vismarkt 2 1728 247 93v
RIENKS, GEERTJE Geertje Rinkes Heiligeweg 1west 1807 267 293v
SCHELTES, GEERTJE Geertje Scheltes Kerkpad 22 1809 268 245v
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps Achterstraat 1688 242 260v
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
SIPKES, GEERTJE Geertje Sipkes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1729 247 288r
SIPKES, GEERTJE Geertje Sipkes naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1731 248 24r
SJOERDS, GEERTJE Geertje Sjoerds Voorstraat 53 1763 255 209v
SJOERDS, GEERTJE Geertje Sjoerds Voorstraat 53 1787 262 207r
SJOERDS, GEERTJE Geertje Sjoerds verkoper van 1/2 Zuiderpoort (gebied) 1802 266 63r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma Bildtpoort (gebied) 1767 257 25r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma Bargebuurt OZ 1767 257 26r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma Noorderhaven 34 1767 257 27r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma Rozengracht NZ 1767 257 28r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma Nieuwstraat 10 1769 257 109r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma Nieuwstraat 12 1769 257 109r
SIEBRENS, GEERTJE Geertje Sybrens verkoper Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
SIETSES, GEERTJE Geertje Sytses Zeepziedersstraat OZ 1804 267 10v
SIETSES, GEERTJE Geertje Sytzes kopers Zeepziedersstraat 1774 258 159v
TEEKES, GEERTJE Geertje Taekes Scheerstraat 4 1741 250 148r
TEEKES, GEERTJE Geertje Tekes Zuiderhaven 15 1665 239 4r
TEUNIS, GEERTJE de geabandonneerde boedel van Geertje Teunis Noorderhaven 88west 1791 263 337v
TJALLINGS, GEERTJE Geertje Tjallings Droogstraat 59 1756 254 40v
TJEERDS, GEERTJE Geertje Tjeerds naastligger ten westen Brouwersstraat 2 1803 266 304v
MEER, GEERTJE TJEERDS Geertje Tjeerds van der Meer koper huis Schritsen 66 1802 266 172v
, GEERTJE de andere kamer van Geertje Tjeerx naastligger ten oosten Achterstraat 1674 240 145r
, GEERTJE Geertje Tjeerx verkoper Achterstraat 1674 240 145r
TJEPKES, GEERTJE Geertje Tjepkes verkoper Grote Kerkstraat 7 1729 247 291r
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjercks verkoper Spinhuisstraat ZZ 1674 240 146r
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjercks verkoper Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerks verkoper Achterstraat 1674 240 145v
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r
THOMAS, GEERTJE Geertje Tomas naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat WZ 1664 238 233v
UILKES, GEERTJE Geertje Uilkes verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuik koper huis en zeepziederij Noordijs 4 1741 250 155r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuik verkoper Zoutsloot 37 1764 256 88r
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuik verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 91v
WIEBES, GEERTJE het zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuik naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1765 256 93r
WIEBES, GEERTJE het zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuik naastligger ten noorden Spijkerboor (gebied) 1765 256 93r
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuik verkoper Spijkerboor (gebied) 1765 256 93r
WIEBRENS, GEERTJE Geertje Wybrens verkoper Grote Kerkstraat 38 1799 265 199r
WIEGERS, GEERTJE Geertje Wygers Schritsen 2 1809 268 251v
HEINSIUS, GEERTRUIDA Geertruda Heinsius verkoper Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
JANS, Geertruda Jansen brouwer koper huis, kegelbaan, brouwerij, tapperij en mouterij Franekerpoort (gebied) 1786 262 84r
, GEERTRUIDA Geertrui Loising Voorstraat 92 1804 267 75r
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijl verkoper van 1/4 Voorstraat 92 1804 267 75r
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijl verkoper van 1/4 Nieuwstraat 19 1804 267 82r
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg OZ 1804 267 84r
FABER, GEERTRUIDA ISAAKS Geertrui Ysaacs Faber verkoper Schritsen NZ 1796 264 318v
BEUKER, GEERTRUIDA juffrouw Geertruid Johanna Beuker naastligger ten westen onbekend 1739 250 64r
, GEERTRUIDA Geertruid Gezel Voorstraat 70 1767 256 231r
, GEERTRUIDA Geertruid Gezel Voorstraat 70 1771 257 210v
KEMPENAER, GEERTRUIDA Geertruid de Kempenaer verkoper Zuiderhaven 48 1746 251 146v
, GEERTRUIDA Geertruid Klumpert verkoper Vianen 22 1809 268 232v
, GEERTRUIDA Geertruid Luising koper huis Romastraat 2 1799 265 181v
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruid Nieuwenhuis koper huis Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruid Nieuwenhuis koper huis Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruid Nieuwenhuis naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Juffrouw Geertruid Nieuwenhuis verkoper onbekend 1770 257 167r
SCHONENBURG, GEERTRUIDA Geertruid Schonenberg Lanen 2 1799 265 131r
STIJL, GEERTRUIDA Geertruid Stijl verkoper van 1/3 Karremanstraat 9 1798 265 115r
STIJL, GEERTRUIDA Geertruid Stijl verkoper van 1/3 Achterstraat 29 1798 265 116r
STIJL, GEERTRUIDA Geertruid Stijl verkoper van 1/3 Liemendijk NZ 1798 265 117r
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruid Tjallingii koper huis Zuiderplein OZ 1783 261 74r
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruid Tjallingii naastligger ten oosten Zuiderplein OZ 1783 261 74r
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruid Tjallingii naastligger ten noorden Zuiderplein OZ 1783 261 74r
, GEERTRUIDA Geertruid Windhuisen Zuiderhaven 29 1736 249 111v
, GEERTRUIDA Geertruid Windhuysen Zuiderhaven 44 1728 247 197v
ANTONIUS, GEERTRUIDA meerderjarige vrijster Geertruid Anthony Vuurpijl Heiligeweg 38 1773 258 88v
BERENDS, GEERTRUIDA Geertruid Beerns Nieuwstraat 25 1748 251 236r
BERENDS, GEERTRUIDA wijlen Geertruid Beernts Borgers Nieuwstraat 25 1777 259 46v
LINDEBOOM, GEERTRUIDA EVERTS Geertruid Everts Lindeboom bontwever verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 7 1762 255 135v
HARMENS, GEERTRUIDA Geertruid Harmens verkoper 1766 256 205r
HUIGS, GEERTRUIDA Geertruid Huigens Hofstraat 16 1712 245 175v
JANS, GEERTRUIDA Geertruid Jansen Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
JONAS, GEERTRUIDA Geertruid Jonas Franekereind 23west 1739 250 76v
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, GEERTRUIDA wijlen Geertruid Scheltes Lanen 22 1801 266 9r
WILLEMS, GEERTRUIDA Geertruid Willems koper huis Sint Jacobstraat WZ 1709 245 95r
, GEERTRUIDA Geertruid Yzaacs Lanen 22 1801 266 9r
AARSEN, GEERTRUIDA Geertruida van Aarsen verkoper Zoutsloot 1 1779 259 305v
AARSEN, GEERTRUIDA Geertruida van Aarsen verkoper Zoutsloot NZ 1779 259 305v
ANDRINGA, GEERTRUIDA Geertruida Johanna C. van der Andringa koper huis Zuiderhaven 25 1784 261 176v
ANDRINGA, GEERTRUIDA Geertruida Johanna C. van Andringa koper huis Vijverstraat 19 1784 261 177v
ANDRINGA, GEERTRUIDA Geertruida van Andringa Zuiderhaven 25 1789 263 127r
BEEKKERK, GEERTRUIDA Geertruida Beekkerk verkoper van 1/9 Voorstraat 55 1804 267 29r
HEINSIUS, GEERTRUIDA Geertruida Heinsius koper Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruida Nieuwenhuis verkoper Lanen 12 1783 261 18r
, GEERTRUIDA Geertruida Antonetta van Otterloo Noorderhaven 101 1790 263 182v
, GEERTRUIDA Geertruida Antonetta van Otterloo Droogstraat NZ 1790 263 182v
, GEERTRUIDA Geertruida Antonetta van Otterloo Liemendijk 1790 263 185r
TALMA, GEERTRUIDA Geertruida Talma verkoper Franekereind 38 1793 264 87r
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruida Tjallingii verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruida Tjallingii Rozengracht 50 1788 262 285v
, GEERTRUIDA Geertruida Margaretha Westpalm kopers Zuiderhaven 2 1786 262 81r
, GEERTRUIDA Vrouwe Geertruida Margareta Westpalm Zuiderhaven 2 1788 262 299v
JOHANNES, GEERTRUIDA Geertruida Johannes Zoutsloot 20 1804 267 97r
BRANDENBURG, GEERTRUIDA Geertruide Brandenburgh verkoper Kleine Bredeplaats 13 1659 237 213v
BRANDENBURG, GEERTRUIDA Juffr. Geertruidt van Brandenburgh koper huis genaamd De Spijckerboor Kleine Bredeplaats 13 de Spijkerboor 1648 236 36v
JANS, GEERTRUIDA Geertruidt Jans Brouwersstraat 7 1666 239 35v
, GEERTRUIDA Geertruit Jonas Noorderhaven 5 1738 249 291r
, GEERTRUIDA Geertruy Loising Franekereind NZ 1801 265 279v
, GEERTRUIDA Geertruyd Windhuisen verwandelaar Zuiderhaven ZZ 1735 249 55v
, GEERTRUIDA Geertruyd Windhuisen aanhandelaar Zuiderhaven 29 1735 249 55v
JANS, GEERTRUIDA Geertruyd Jans ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
FELTEN, GEERTRUIDA Geertruydt van Phelten verkoper noordoost van Harlingen 1677 240 273r
, GEERTRUIDA Geertruyt Wieroos verkoper Voorstraat 10 1684 242 28r
, GEERTRUIDA Geertruyt Wieroos verkoper Zoutsloot 1 1685 242 73v
JANS, GEERTRUIDA Geertruyt Jans Weverstraat NZ 1667 239 124r
JANS, GEERTRUIDA wijlen Geertruyt Jans Brouwersstraat 9 1677 240 268r
LEENDERTS, GERRIT Geeryt Leenderts verkoper Franekerpoort (gebied) 1797 265 55v
JANS, GEESKE mede voor haar kinderen Gees Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ 1634 233 129v
JANS, GEESKE Gees Jans Kerkpoortstraat NZ 1634 233 129v
JANS, GEESKE Geesie Jans Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v
, GEESKE Geeske Doncker naastligger ten noorden Voorstraat 89 1676 240 242r
STAPERT, GEESKE Geeske Stapert, meerderjarige ongehuwde dochte verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 1a 1733 248 188v
WESTENDORP, GEESKE Geeske Westendorp Brouwersstraat 17 1737 249 188v
ABELS, GEESKE Geeske Abels koper 1/4 huis en kamer Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels koper 1/4 huis en kamer Bargebuurt 24 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24 1744 251 37v
ARJENS, GEESKE Geeske Arjens begunstigde van lijfrente (p.j.) Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
BERENDS, GEESKE Geeske Barents Rapenburg ZZ 1740 250 126v
BARTELDS, GEESKE Geeske Bartels Zoutsloot 96 1674 240 166v
BERENDS, GEESKE Geeske Beerns verkoper Moriaanstraat 4 1735 249 72r
KLASES, GEESKE Geeske Claasen Brouwersstraat 5 1791 263 348v
DIRKS, GEESKE Geeske Dirx verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 146r
EVERTS, GEESKE Geeske Ewerts Franekerpoort (gebied) 1737 249 185v
FEDDES, GEESKE Geeske Feddes verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 12 1633 233 126r
FEDDES, GEESKE de erven van Geeske Feddes , burgerse verkoper Schoolsteeg WZ 1680 241 19ra
FREERKS, GEESKE Geeske Freedriks Voorstraat 90 1771 257 213r
FREERKS, GEESKE Geeske Freerks naastligger ten oosten Voorstraat 84 1807 267 334v
GROOT, GEESKE FREERKS Geeske Freerks de Groot naastligger ten westen Voorstraat 90 1798 265 112v
GROOT, GEESKE FREERKS Geeske Freerks de Groot verkoper Voorstraat 90 1798 265 112v
GROOT, GEESKE FREERKS Geeske Freerks de Groot verkoper Brouwersstraat 12 1806 267 267v
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts verkoper Voorstraat 2 1687 242 187r
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts van Minden verkoper Kleine Bredeplaats 2 1675 240 185r
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts van Minden eigenaar van 2/3 Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
GERRITS, GEESKE Geeske Gerryts verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1687 242 168r
GERRITS, GEESKE Geeske Gerryts Rapenburg ZZ 1789 263 134r
HENDRIKS, GEESKE Geeske Hendricks verkoper Romastraat 8 1668 239 149v
HENDRIKS, GEESKE Geeske Hendricks koper kamer Romastraat NZ 1669 239 192r
HENDRIKS, GEESKE Geeske Hendricx Moriaanstraat 1634 233 149r
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs Liemendijk NZ 1647 235 258v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs , burgerse verkoper Liemendijk NZ 1654 236 269v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1716 245 265v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v
JANS, GEESKE Geeske Jans Hoogstraat 7 1686 242 106r
JANS, GEESKE Geeske Jans verkoper Noorderhaven 10 1751 252 113r
JANS, GEESKE Geeske Jans Zoutsloot 18 1808 268 88r
JANS, GEESKE Geeske Jansen Karremanstraat 1646 235 211v
, GEESKE Geeske Klaaske Voordewindt kopers Brouwersstraat 5 1782 260 223r
LIEUWES, GEESKE Geeske Lieuwes naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1727 247 50v
LIEUWES, GEESKE de erven van Geeske Lieuwes naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1733 248 215r
LIEUWES, GEESKE wijlen Geeske Lieuwes Zuiderpoort (gebied) 1733 248 221r
OKKES, GEESKE Geeske Ockes huurder Herenknechtenkamerstraat OZ 1759 254 190v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters Heiligeweg 30 1778 259 104r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters kopers Havenplein 14 1782 260 237v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters Liemendijk ZZ 1784 261 136v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters Heiligeweg 8 1784 261 214v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters Gardenierstraat 1 1798 265 123r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters Heiligeweg 30 1799 265 203r
STEENSTRA, GEESKE PIETERS Geeske Pieters Steenstra koper huis Schritsen 4 1800 265 218v
REINERS, GEESKE Geeske Reyners Bildtstraat 20 1731 248 25r
SNOEK, GEESKE ROELOFS Geeske Roelefs Snoek Voorstraat 50 1670 239 41va
, GEESKE Geeske Sijskes Schritsen 22 1796 264 308r
TEUNIS, GEESKE Geeske Teunis Zoutsloot ZZ 1737 249 204v
WIEGERS, GEESKE Geeske Wiegers Bildtstraat 21 1794 264 196v
JANS, GEESKE Geeskje Jans Bretel [staat: Bertel] koopvrouw koper huis Voorstraat 69 1796 264 326r
GEERTS, Geetske Geerts verkoper Kleine Bredeplaats 2 1686 242 125r
, GIJSBERT de kamer van Geis Doncker naastligger ten oosten Vioolsteeg 1679 241 35r
DIRKS, GEESKE Geiske Dirx verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
REINERS, GEESKE Geiske Reinders verkoper Bildtstraat 20 1750 252 55v
ROUKES, GEESKE Geiske Roukes Zuiderplein OZ 1764 256 85r
WILLEMS, Geke Willems koper van 1/2 huis Droogstraat NZ 1684 242 12r
, oud burgemeester Gelius Vetzensius koper Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
HARMENS, GELKE wijlen Gelke Harmanus Droogstraat NZ 1642 235 24v
, JELLE Gellius Vetzenius procureur postulant verkoper Grote Kerkstraat 41 1658 237 160r
, JELLE Gellius Vetzenius verkoper Grote Kerkstraat 41 1658 237 160v
, JELLE Gellius Vetzenius verkoper Grote Kerkstraat 41 1658 237 162v
, JELLE oud burgemeester Gellius Vetzenius naastligger ten zuiden Voorstraat 26achter 1672 240 85v
, JELLE Gellius Vetzensius geniaarde koper Lombardstraat 1654 236 267r
, JELLE burgemeester Gellius Vetzensius koper huis Zuiderhaven 13 de Pauwesteert 1659 238 4v
, JELLE burgemeester Gellius Vetzensius, c.s. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1660 238 51v
, JELLE oud burgemeester Gellius Vetzensius koper van 1/2 huis genaamd de Blauwe Pott, met tuintje, loods en plaats Lanen 45 de Blauwe Pott 1663 238 178r
, JELLE oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Lanen 21 1665 239 15v
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius, c.soc. naastligger ten westen Lanen 1672 240 93r
, JELLE de erven van het huis van oud burgemeester Gellius Vetzensius, c.soc. naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1674 240 133r
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Rozengracht 13 1673 240 17va
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1675 240 20va
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Lanen 54 1675 240 21va
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Lanen NZ 1675 240 21va
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Grote Kerkstraat 33 1675 240 21va
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Voorstraat 31 1675 240 21va
, JELLE de erven van oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper van 2/3 Hondenstraat NZ 1675 240 21va
, JELLE burgemeester Gellius Vetzentius naastligger ten westen Hofstraat NZ 1660 238 42v
WETSENS, JELLE burgemeester Gellius Wetzenius verkoper Grote Kerkstraat 41 1659 237 201v
, JELLE burgemeester Gellius Wetzensius 1e bieder (p.j.) Franekereind 14 1668 239 26ra
, Gellus Vetzensius procureur postlant verkoper Weverstraat NZ 1652 236 217v
DROST, GELSKE Gelske Drost verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1782 260 176v
GERBENS, GELSKE Gelske Gerbens verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25 1728 247 69r
PIETERS, GELSKE Gelske Pieters huurder Schritsen ZZ 1720 246 69v
BURMANIA, GEMME de heer Gemma Laes van Burmania verpachter grond Heiligeweg 4 1666 239 11va
BOER, JURJEN Georg Boer, e.a. huurder Rozengracht NZ 1767 257 28r
GEIS, JURJEN Georg Willem Geis zadelmaker koper huis Bildtstraat 19 1780 259 236v
GEIS, JURJEN Georg Wilhelm Geis naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1794 264 196v
GEIS, JURJEN wijlen Georg Willem Geis Bildtstraat 19 1810 268 351r
, JURJEN Georg Johan Hempel, c.u. huurder Hoogstraat 26 1787 262 173v
HIEMSTRA, JURJEN Jr. Georg Sigesmond van Hiemstra verkoper Voorstraat 41 1764 256 54r
HIEMSTRA, JURJEN Jr. Georg Sigesmond van Hiemstra verkoper Voorstraat 39 1764 256 57r
HUISING, JURJEN Georg Fredrik Huising schoolmeester koper dwarshuis Zoutsloot OZ het Blauw Panhuis 1804 267 58v
, JURJEN Georg Keyl koper huis Voorstraat 48 1802 266 97v
, JURJEN Georg Keyl huurder (p.j.) Voorstraat 48 1802 266 97v
KLEIN, JURJEN wijlen Georg Hironimus Klein commies Noorderhaven 46 1741 250 183r
KLEIN, JURJEN wijlen Georg Hieronimus Klein Kromme Elleboogsteeg 1744 251 40v
, JURJEN Georg Carel Kramp schoenmaker verkoper Grote Kerkstraat 17 1792 264 63v
KARELS, JURJEN Georg Carel Kramp koper huis Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
KLEIN, JURJEN George Hieronimus Klein, burger commies ter recherche koper huis Noorderhaven 46 1739 250 51r
KLEIN, JURJEN wijlen George Heronimus Klein commies Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
MUNKERUS, JURJEN ds. Georghius Munckerus curator Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma Noorderhaven 2 1679 241 15ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma Noorderhaven 108 1679 241 15ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma Franekereind 23oost 1679 241 15ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma advocaat Hof van Friesland verkoper Voorstraat 7 1680 241 24ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma advocaat Hof van Friesland Noorderhaven 46 1680 241 24ra
ATSMA, JURJEN dr. Georgius Atsma advocaat verkoper onbekend 1685 242 96r
KOOPMANS, JURJEN Georgius Coopmans medicinae doctor Droogstraat NZ 1789 263 172r
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteyn med.doctor verkoper van 1/3 van 1/2 Lammert Warndersteeg 1 1678 241 14r
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteyn medicinae doctor verkoper van zich zelf Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
FONTEIN, JURJEN Georgius Fonteyn medicinae doctor gelastigde sampt als conjuncta persona de rato van en voor zijn zuster Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddema advocaat verkoper Bildtpoort (gebied) 1700 244 79v
HIDDEMA, JURJEN het huis in de Vijverstraat van de verkoper dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6oost 1710 245 128v
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland verkoper Grote Bredeplaats 6oost 1710 245 128v
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland verkoper Vijverstraat NZ 1713 245 187r
HIDDEMA, JURJEN dr. Georgius Hiddema advocaat Hof van Friesland, pensionaris van Leeuwarden verkoper Grote Bredeplaats 6oost 1716 245 262v
HUBER, JURJEN Georgius Huber verkoper Zuiderhaven 65 1729 247 229r
HUBER, JURJEN Georgius Huber advocaat Hondenstraat 3 1729 247 240r
PIPHRON, JURJEN doctor Georgius Piphron, burger koper huis met de eigendom van de halve steeg ten noorden tussen dit huis en de keet v William Boothstraat 27 1624 231 22v
PIPHRON, JURJEN Doctor Georgius Piphron, burger koper huis Lanen 45 1625 231 49r
PIPHRON, JURJEN de erven van dr. Georgius Piphron naastligger ten oosten Lanen 45 1648 236 50r
SALVERDA, GEPKE Gepke Salverda verkoper van 1/10 Sint Odolphisteeg WZ 1769 257 135r
AGES, GEPKE Gepke Ages Noorderhaven 58 1760 254 260r
KLASES, GEPKE Gepke Claases koper Zoutsloot OZ 1783 261 28r
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Voorstraat 30 1753 253 53v
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Voorstraat 30achter 1753 253 56v
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Noorderhaven 85 1753 253 58v
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Kerkpoortstraat 31 1753 253 60v
WADMAN, GEPKE FOLKERTS Gepke Folkerts Wadman Schritsen 15 1784 261 217v
FOPPES, GEPKE Gepke Foppes Romastraat 2 1670 240 14r
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens Karremanstraat 1 1743 251 1r
GERBENS, GEPKE Gepke Gerbens Karremanstraat 1 1752 252 197r
GIJSBERTS, GEPKE Gepke Gijsberts verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg OZ 1702 244 153v
GIJSBERTS, GEPKE Gepke Gijsberts noordoost van Harlingen 1716 245 268r
GIJSBERTS, GEPKE Gepke Gysberts verkoper van 1/6 Voorstraat 85 1702 244 147v
HAANTJES, GEPKE Gepke Haantjes Oosterkeetstraat 1769 257 101r
JANS, GEPKE Gepke Jans Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
JANS, GEPKE Gepke Jans Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
JANS, GEPKE Gepke Jans Noordijs 27 1738 249 290v
JANS, GEPKE Gepke Jans Grote Kerkstraat 40 1739 250 26v
JANS, GEPKE Gepke Jans Hoogstraat 7 1740 250 84r
JANS, GEPKE Gepke Jans Liemendijk 1740 250 85r
JANS, GEPKE Gepke Jans verkoper Liemendijk 1748 251 220r
JANS, GEPKE Gepke Jans Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
KLASES, GEPKE Gepke Klaazes Zoutsloot ZZ 1801 265 284v
LIEKELES, GEPKE Gepke Lykles Lanen 16 1737 249 210r
LIEKELES, GEPKE Gepke Lykles winkelierse verkoper Lanen 16 1745 251 3ra
REMMERTS, GEPKE Gepke Rimmerts Lammert Warndersteeg 14 1784 261 224r
REMMERTS, GEPKE Gepke Rimmerts Lammert Warndersteeg 14 1787 262 155r
JANS, Geppe Jans mr. schoenmaker Zoutsloot ZZ 1760 255 23r
, GERARDUS Gerard Barrebas, c.u. huurder Nieuwstraat 54 1808 268 46v
, GERARDUS Gerard Feltsma, burger mr. chirurgijn verkoper Karremanstraat 14 1730 247 349r
FORTUIN, GERARDUS het huis van Heere Gerard Fortuyn naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1676 240 224r
FORTUIN, GERARDUS het huis van Heere Gerard Fortuyn naastligger ten noorden Hoogstraat NZ 1676 240 224r
FORTUIN, GERARDUS de heer Gerard Fortuyn verkoper Hoogstraat NZ 1676 240 224r
FORTUIN, GERARDUS de hof van de heer Gerard Fortuyn naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1676 240 225r
FORTUIN, GERARDUS de hof van de heer Gerard Fortuyn naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1676 240 225r
FORTUIN, GERARDUS de heer Gerard Fortuyn verkoper Droogstraat NZ 1676 240 225r
FORTUIN, GERARDUS Gerard Fortuyn Dijksgedeputeerde van het Nieuwe Bild en regent Ritske Boelema Gasthui verkoper Hoogstraat NZ 1679 241 43v
FORTUIN, GERARDUS Gerard Fortuyn naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1679 241 56v
FORTUIN, GERARDUS Gerard Fortuyn verkoper Zoutsloot ZZ 1679 241 56v
, GERARDUS Gerard Gijze koopman koper huis Zuiderhaven 39 1804 267 69v
, GERARDUS Gerard Gijze koper woning met bordes Grote Ossenmarkt 6a 1804 267 69v
, GERARDUS Gerard Gijze koper woning Grote Ossenmarkt 6 1804 267 69v
, GERARDUS Gerard Gijze koopman koper pakhuis Noorderhaven 74 Bremen 1806 267 192ar
, GERARDUS Gerard Gijze negotiant verkoper Noorderhaven 74 1807 268 3r
, GERARDUS Gerard Gijze koopman verkoper Zuiderhaven 39 1807 268 7v
, GERARDUS Gerard Gijze koopman verkoper Grote Ossenmarkt 8 1807 268 7v
, GERARDUS Gerard Gijze koopman verkoper Grote Ossenmarkt 6 1807 268 7v
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppes commies naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost 1764 256 59v
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppus oud luitenant Zuiderhaven 2 1752 252 187v
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppus oud luitenant Schritsen NZ 1752 252 189r
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppus oud luitenant Zoutsloot 17 1752 252 190r
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppus oud luitenant Romastraat ZZ 1752 252 191r
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppus, n.u. naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1752 253 19v
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppus naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 6west 1755 253 208v
LUPPUS, GERARDUS Gerard Luppus commies der Convooien en Licenten koper huis Grote Bredeplaats 6west de Pauw 1761 255 102r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerard Luppus oud commies verkoper Grote Bredeplaats 6west 1771 257 225r
, GERARDUS Gerard Suiringar naastligger ten noorden Zuiderstraat 25 1728 247 120r
, GERARDUS Gerard Suiringar koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1736 249 114r
, GERARDUS de heer Gerard Suiringar naastligger ten noorden Hoogstraat 51 1740 250 97r
, GERARDUS de heer Gerard Sybren Suiringar naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1741 250 185r
, GERARDUS de erven van Gerard Suiringar naastligger ten noorden Hoogstraat 51 1750 252 54v
, GERARDUS de weduwe van Gerard Suiringar naastligger ten westen Lombardstraat ZZ 1750 252 56v
, GERARDUS wijlen de heer Gerard Suiringar Scheerstraat 6 1751 252 146v
, GERARDUS wijlen de heer Gerard Suiringar koopman Kerkpad 16 1751 252 168v
, GERARDUS wijlen Gerard Sybrand Suiringar William Boothstraat 5 1753 253 73v
, GERARDUS wijlen de heer Gerard Sybren Suiringar koopman Kerkpad 16 1753 253 111r
, GERARDUS wijlen de heer Gerard Sybren Suiringar koopman Zuiderpoort (gebied) 1753 253 112v
, GERARDUS wijlen de heer Gerard Sybren Suiringar koopman Hoogstraat 53 1753 253 113v
SURINGAR, GERARDUS Gerard Sybrand Suringar verkoper van 1/2 Noordijs OZ 1716 245 276r
SURINGAR, GERARDUS Gerard Sybren Suringar zoutzieder koper huis, stalling en plaats Hoogstraat 53 1732 248 160v
SURINGAR, GERARDUS Gerard Sybren Suringar zoutzieder en koopman koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
SURINGAR, GERARDUS Gerard Suringer naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1729 247 280r
, GERARDUS wijlen de heer Gerard Sybren Zuringer Voorstraat 44 1753 253 92r
SIEBRENS, GERARDUS Gerard Sybrand Suringa naastligger ten zuiden Zuiderstraat 29 1746 251 144r
SURINGAR, GERARDUS SIEBRENS Gerard Sybrand Suringar zoutzieder geniaarde koper Noordijs 9 1726 246 273v
SURINGAR, GERARDUS SIEBRENS de heer Gerard Sybrand Suringar naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1747 251 186v
SIEBRENS, GERARDUS Gerard Sybren Suiringar zoutzieder en koopman naastligger ten noorden onbekend 1728 247 110v
SIEBRENS, GERARDUS Gerard Sybren Suiringar zoutzieder en koopman verkoper onbekend 1728 247 110v
SURINGAR, GERARDUS SIEBRENS Gerard Sybren Suringar, burger mr. zoutbrander koper huis Zuiderstraat 27 1728 247 73r
SURINGAR, GERARDUS SIEBRENS Gerard Sybren Suringar Schritsen 56westac 1744 251 31v
SIEBRENS, GERARDUS Gerard Sybrens Suiringar naastligger ten zuiden Zuiderstraat 29 1730 247 370r
AKKER, GERARDUS Gerardus Acker koper kamer Rapenburg ZZ 1687 242 202v
AKKER, GERARDUS Gerardus Acker notarius publicus koper huis Kerkpad 1 1687 242 204r
, GERARDUS Gerardus Akkers notarius publicus verkoper Rozengracht 7oost 1708 245 70v
, GERARDUS Gerardus Barrebas schipper (trekveer-) koper huis Nieuwstraat 62 1809 268 234r
BEUKER, GERARDUS Gerardus Beucker, n.u. oud kapitein van een compagnie te voet koper Voorstraat 24 1725 246 226r
BEUKER, GERARDUS gesterkt door Gerardus van Beuker kapitein verkoper Rozengracht 16 1725 246 215r
BEUKER, GERARDUS Gerardus van Beuker Voorstraat 24 1732 248 151v
BOSMA, GERARDUS Gerardus Bosma huurder Ooievaarsteeg 1803 266 228r
BOSMAN, GERARDUS Gerardus Bosman, c.u. huurder (p.j.) Weverstraat 10 1804 267 15r
BOSMAN, GERARDUS de weduwe van Gerardus Bosman huurder boven Herenwaltje 15 1809 268 199v
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crab apotheker Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
KRAP, GERARDUS wijlen Gerardus Crab apotheker Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
, GERARDUS Gerardus Eelkoma, c.u. huurder Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
, GERARDUS Gerardus Eelkoma naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1806 267 202r
EPPINGA, GERARDUS Gerardus Eppinga mr. zilversmid koper huis Voorstraat 46 1784 261 148r
EPPINGA, GERARDUS wijlen Gerardus Eppinga mr. Zilversmid Voorstraat 46 1797 265 38r
, GERARDUS Gerardus Feltsma chirurgijn koper huis met tuin en vruchtbomen en wijnstok Karremanstraat 1729 247 256v
HARDOMANS, GERARDUS wijlen dr. Gerardus Hardomans advocaat Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
HESLINGA, GERARDUS dr. Gerardus Heslinga Voorstraat 87 1663 238 167r
HORREUS, GERARDUS ds. Gerardus Horreus predikant Brouwersstraat 15 1762 255 160r
HORREUS, GERARDUS Gerardus Horreus predikant verkoper Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
, GERARDUS Gerardus Hugen naastligger ten oosten Hofstraat 16 1709 245 94v
, GERARDUS Gerardus van Kempen huurder Noorderhaven 32 1801 266 24r
, GERARDUS Gerardus van Kempen, c.u. huurder Droogstraat 26 1809 268 254v
, GERARDUS Gerardus Wilhelmus van Laken mr. knoopmaker koper huis Grote Kerkstraat 21 1811 269 141r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppes Grote Bredeplaats 8 1754 253 160v
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppes commies naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost 1769 257 110r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppus Noorderhaven 64 1753 253 99r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppus Romastraat ZZ 1753 253 100r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppus Vijverstraat 1 1753 253 101r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppus Vijverstraat 1 1753 253 101r
LUPPUS, GERARDUS erfgezeten Gerardus Luppus Both Apothekerstraat 11 1753 253 102r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppus commies ter recherche Vijverstraat 1 1767 257 8r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppus, c.u. naastligger ten oosten Vijverstraat 1 1767 257 8r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppus, c.u. naastligger ten westen Vijverstraat 1 1767 257 8r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppus, c.u. naastligger ten noorden Vijverstraat 1 1767 257 8r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppus oud commies der convooien en licenten ter Admiraliteit verkoper Grote Bredeplaats 8west 1773 258 127r
LUPPUS, GERARDUS Gerardus Luppus verkoper Vijverstraat 1 1806 267 205r
PETTINGA, GERARDUS Gerardus Pettinga mr. chirurgijn koper door niaar huis en gortmakerij Brouwersstraat 1 1786 262 136r
, GERARDUS Gerardus Pettinga [staat: Petting] mr. chirurgijn koper door niaar huis Brouwersstraat 1b 1788 262 240v
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 13 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Weverstraat 13 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 11 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Weverstraat 11 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 5 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Weverstraat 5 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 7 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Weverstraat 7 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 9 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Weverstraat 9 1791 263 360r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Herenwaltje 17 1791 263 364r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Herenwaltje 17 1791 263 364r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Zoutsloot 1791 263 366v
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Zoutsloot 1791 263 366v
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Zuiderhaven 18 1791 263 369r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Zuiderhaven 18 1791 263 369r
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman verkoper van 1/9 Lanen 71 1791 263 370ar
, GERARDUS Gerardus Reimersma koopman Lanen 71 1791 263 370ar
VELSEN, GERARDUS Gerardus van Velsen predikant verkoper van 1/6 Noorderhaven 109 1722 246 153r
VELSEN, GERARDUS ds. Gerardus van Velsen predikant Zuiderhaven 75 1754 253 152v
VELSEN, GERARDUS ds. Gerardus van Velsen, c.u. predikant naastligger ten oosten Zuiderhaven 75 1754 253 152v
VELSEN, GERARDUS ds. Gerardus van Velsen, c.u. predikant naastligger ten noorden Zuiderhaven 75 1754 253 152v
VELSEN, GERARDUS eerw. heer Gerardus van Velsen predikant Scheffersplein 25 1762 255 133r
VELSEN, GERARDUS wijlen Gerardus van Velsen predikant (emeritus -) Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
, GERARDUS Gerardus Velth huurder Lanen 86 1787 262 174v
VELSEN, GERARDUS wijlen Gerardus van Velzen predikant (emeritus -) Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
WAAL, GERARDUS Gerardus de Waal executeur Noorderhaven 107 1796 264 320v
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal van Friesland verkoper 1660 238 42r
WALRICH, GERARDUS de heer Gerardus Walrich, c.s. ontvanger-generaal verkoper noordoost van Harlingen 1660 238 48r
WESTENDORP, GERARDUS Gerardus Westendorp ijzerkramer koper huis Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
WESTENDORP, GERARDUS wijlen Gerardus Westendorp Rozengracht 16achter 1763 255 206r
WESTENDORP, GERARDUS de weduwe van Gerardus Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1764 256 76r
WESTENDORP, GERARDUS de erven van Gerardus Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1766 256 176r
WESTENDORP, GERARDUS de erven van Gerardus Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1767 256 250r
WESTENDORP, GERARDUS de erven van Gerardus Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1769 257 136r
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Both Apothekerstraat 8 1727 247 46v
FEIKES, GERARDUS Gerardus Feykes Feltsma mr. chirurgijn verkoper van 1/5 Gardenierstraat 5 1727 247 47v
GERRITS, GERARDUS Gerardus Gerryts koper huis Vijverstraat OZ 1719 246 54r
GERRITS, GERARDUS wijlen Gerardus Gerryts Vijver 1 1763 255 213r
GERRITS, GERARDUS wijlen Gerardus Gerryts Vijver 1 1765 256 96v
RIENKS, GERARDUS Gerardus Rinkes koopman koper huis en tuintje Voorstraat 73 1801 266 46r
RIENKS, GERARDUS Gerardus Rinkes naastligger ten oosten Voorstraat 71 1803 266 286r
SURINGAR, GERARDUS SIEBRENS Gerardus Sybrens Suringar koopman gelastigde van huis (p.j.) Schritsen 50 1732 248 163r
PETTINGA, Gerardus* Pettinga naastligger ten noorden Brouwersstraat 1b 1788 262 240v
ALTHUSIUS, Gerarus Althuizius naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4 1788 263 57r
, GERBEN Gerbe Jejtes verkoper Schritsen 1647 235 260v
, GERBEN de weduwe van wijlen Gerben veerschipper naastligger ten westen Herenknechtenkamerstraat NZ 1615 229 248r
, GERBEN Gerben metselaar naastligger ten noorden Lanen 21 1668 239 141v
, GERBEN Gerben metselaar naastligger ten noorden Lanen 21 1668 239 21va
, GERBEN Gerben metselaar naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1681 241 42va
, GERBEN Gerben naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1718 246 20ar
, GERBEN de lijnbaan van Gerben naastligger ten noorden onbekend 1726 246 267r
, GERBEN kinderen van Gerben bakker naastligger ten westen Rommelhaven 16 1766 256 191r
, GERBEN Gerben , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 10 1794 264 165v
BAKKER, GERBEN Gerben Bakker naastligger ten westen Voorstraat 81 1766 256 190r
LANDSTRA, GERBEN Gerben Landstra koopman koper huis genaamd de Witte Leest, en tuin Droogstraat NZ de Witte Leest 1786 262 90v
LANDSTRA, GERBEN Gerben Landstra distillateur en koopman verkoper Droogstraat NZ 1791 263 297r
MOLLEMA, GERBEN Gerben Mollema verkoper Heiligeweg 2 1786 262 134r
MOLLEMA, GERBEN Gerben Mollema Brouwersstraat 1 1786 262 136r
TANIA, GERBEN Gerben Tania verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1641 234 151r
TANIA, GERBEN Gerben Tania, q.q. verkoper van 1/2 Schritsen ZZ 1641 234 155v
TANIA, GERBEN Gerben Tania, burger verkoper Rozengracht 50 1648 236 13v
TANIA, GERBEN Gerben Tania, c.u. koper huis Rapenburg ZZ 1649 236 67v
TANIA, GERBEN Gerben Tannia, burger bakker verkoper Rapenburg OZ 1658 237 170r
WASSENAAR, GERBEN de weduwe van Gerben Wassenaar naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1784 261 231r
ATES, GERBEN Gerben Aates melktapper verkoper Droogstraat ZZ 1751 252 177v
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries naastligger ten noorden Schritsen 59 1781 260 39v
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries mr. wieldraaier koper huis Lanen 74 1788 262 284r
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries mr. wieldraaier naastligger ten westen Lanen 74 1788 262 284r
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries naastligger ten noorden Schritsen 63 1791 263 313v
ANDRIES, GERBEN Gerben Andries , c.u. huurder Franekereind 4 1792 264 49v
ANDRIES, GERBEN de weduwe van Gerben Andries naastligger ten oosten Lanen 70 1804 267 104r
ANDRIES, GERBEN wijlen Gerben Andries Lanen 74 1806 267 215v
ANDRIES, GERBEN wijlen Gerben Andries Lanen 72 1806 267 216v
ANDRIES, GERBEN Gerben Andrys mr. stoeldraaier koper huis Lanen 72 1776 259 23v
ANDRIES, GERBEN Gerben Andrys Heertsmaa koper kamer Peterseliestraat 1669 239 192v
ATES, GERBEN Gerben Ates Zuiderstraat 29 1729 247 221v
ATES, GERBEN Gerben Ates , burger koper door niaar hoving met zomerhuis Zuiderhaven 71a 1734 248 332r
ATES, GERBEN Gerben Ates , burger Zuiderhaven 71a 1734 248 336v
ATES, GERBEN Gerben Ates , burger Droogstraat ZZ 1735 249 78v
ATES, GERBEN Gerben Ates , burger Zuiderhaven 71a 1735 249 78v
ATES, GERBEN Gerben Ates Zuiderhaven 71a 1738 249 257r
ATES, GERBEN Gerben Ates naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
ATES, GERBEN Gerben Ates koper huis Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
ATES, GERBEN Gerben Ates melktapper verkoper Zuiderhaven 33 1751 252 176v
ATES, GERBEN wijlen Gerben Ates Zuiderhaven 71a 1754 253 151v
AUKES, GERBEN Gerben Aukes koper huis Schritsen NZ 1725 246 237v
AUKES, GERBEN weduwe Gerben Aukes naastligger ten westen Schritsen NZ 1731 248 20v
AUKES, GERBEN wijlen Gerben Aukes Schritsen NZ 1753 253 108r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen Noorderhaven 8 1807 267 352r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Karremanstraat 5 1808 268 69v
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Vijverstraat 9 1808 268 75r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen koper huis Lanen 48 1808 268 76r
KLASES, GERBEN Gerben Claasen naastligger ten westen Lanen 50 1810 268 352v
KLASES, GERBEN Gerben Claesen huisman verkoper van 1/3 Rommelhaven 4 1723 246 164r
KLASES, GERBEN als bewoner Gerben Claesen naastligger ten oosten Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ladum naastligger ten zuiden 1650 236 107r
KLASES, GERBEN haar schoonzoon Gerben Clasen Ludum onbekend 1663 238 189v
DIRKS, GERBEN Gerben Dirx , vrijgezel Zuiderhaven ZZ 1674 240 150v
DOUWES, GERBEN plaats en kamer van Gerben Douues naastligger ten zuiden Rozengracht 27 1631 232 178r
DOUWES, GERBEN Gerben Douwes schoenmaker naastligger ten westen Franekereind 1625 231 52r
DOUWES, GERBEN schoenmakersperk van Gerben Douwes naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1636 234 13v
DOUWES, GERBEN Gerben Douwes naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1639 234 78v
DOUWES, GERBEN het huis het Stekje van Gerben Douwes koper huis Bildtstraat 4 het Stekje 1737 249 205v
DOUWES, GERBEN Gerben Douwes naastligger ten zuiden Bildtstraat 2 1747 251 175v
DOUWES, GERBEN Gerben Douwes schipper verkoper Zoutsloot WZ 1756 253 253v
DOOITSES, GERBEN Gerben Doytses stadstrompetter verkoper Brouwersstraat 15 1637 234 37v
IEKES, GERBEN Gerben Ekes chirurgijn verkoper van 1/4 Lanen 22 1696 243 211v
FOKKES, GERBEN Gerben Fockes huisman Voorstraat 62 1766 256 176r
FOLKERTS, GERBEN Gerben Folkerts , c.s. huurder Zuiderstraat 14 1800 265 262r
FOLKERTS, GERBEN Gerben Folkerts huurder Zuiderstraat ZZ 1803 267 5r
FONGERS, GERBEN Gerben Fongers , burger koper huis Kleine Bredeplaats 15 1668 239 172r
FONGERS, GERBEN wijlen Gerben Fongers Kleine Bredeplaats 15 1672 240 109v
FREERKS, GERBEN Gerben Freerks koper 1/2 windmolen, genaamd de Zuiderpoortsmolen, huis, paard, kar en 2 zeilen uitgez Zuiderpoort (gebied) de Zuiderpoortsmolen 1672 240 108v
GATSES, GERBEN Gerben Gatses naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1630 232 149v
GATSES, GERBEN Gerben Gatties naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1629 232 102r
GATSES, GERBEN wijlen Gerben Gatties Bildtstraat 1 1635 233 172v
GATSES, GERBEN Trijntie, de weduwe van Gerben Gatties naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1667 239 108v
GATSES, GERBEN Gerben Gattjes naastligger ten oosten Lanen 45 1663 238 178r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. mr. metselaar naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1651 236 181r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. mr. metselaar verkoper Noorderhaven ZZ 1651 236 181r
GERBENS, GERBEN de woning van Gerben Gerbens naastligger ten noorden Voorstraat 24 1652 236 209v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens mr. metselaar koper huis met daaraan een klein huisje Kerkpoortstraat WZ 1658 237 142v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. metselaar koper huis met loods en plaats Hoogstraat 21 1659 237 200r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens mr. metselaar verkoper Hoogstraat 21 1660 238 50v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , burger koper Lanen 3 1660 238 71r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens naastligger ten westen Achterstraat 1662 238 139v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. koper huis genaamd Salomons tempel Bildtpoort (gebied) Salomons Tempel 1662 238 157v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens , c.u. metselaar verkoper Bildtpoort (gebied) 1663 238 166v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens koper huis Lanen 21achter 1664 238 222v
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens mr. metselaar naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1664 238 237r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens verkoper Lanen 3 1665 239 9r
GERBENS, GERBEN Gerben Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1667 239 107v
GERBENS, GERBEN het huis van Gerben Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1671 240 32v
GERBENS, GERBEN de gezamenlijke erven van Gerben Gerbens metselaar verkoper Zoutsloot 18 1681 241 126r
GERRITS, GERBEN Gerben Gerrits naastligger ten zuiden Droogstraat 1659 237 206r
GERRITS, GERBEN Gerben Gerrits verkoper van 1/2 Droogstraat 1659 237 206r
GERRITS, GERBEN Gerben Gerrits naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1662 238 124v
GERRITS, GERBEN Gerben Gerrits naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1663 238 165r
GERRITS, GERBEN Gerben Gerrits , burger stuurman verkoper Hoogstraat 17 1665 239 30v
GERRITS, GERBEN Gerben Gerrits verkoper aan de meest biedende bij het uitgaan van de brandende kaars Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
GERRITS, GERBEN Gerben Gerrits verkoper Kerkpoortstraat OZ 1773 258 4ra
GOSSES, GERBEN de erven van Gerben Gosses naastligger ten noordwesten ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
GOSSES, GERBEN de erven van Gerben Gossis naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
HERES, GERBEN Gerben Heeres huurder Karremanstraat 20 1747 251 177r
HENDRIKS, GERBEN Gerben Hendriks arbeider Achterstraat NZ 1767 256 246r
HENDRIKS, GERBEN Gerben Hendriks huurder Schritsen 49 1774 258 190v
HENDRIKS, GERBEN Gerben Hendriks verkoper van 1/2 Anjelierstraat NZ 1779 259 181v
HENDRIKS, GERBEN de weduwe van Gerben Hendriks huurder noordelijke woning (p.j.) Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
HOBBES, GERBEN Gerben Hobbes erfgenaam van zijn vader Brouwersstraat 14 1682 241 227r
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 27 1737 249 158v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs mr. koperslager verkoper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs , c.u. olieslagersknecht huurder achterkamer (p.j.) Hoogstraat 16 1770 257 173r
JANS, GERBEN minderjarige Gerben Jans verkoper van 1/8 ten zuiden van Harlingen 1739 250 52r
JANS, GERBEN Gerben Jans mr. bakker koper Liemendijk NZ 1749 252 40v
JANS, GERBEN Gerben Jans mr. bakker koper woning Bargebuurt 28 1753 253 104v
JANS, GERBEN Gerben Jans mr. bakker naastligger ten oosten Franekereind 18 1755 253 197v
JANS, GERBEN Gerben Jans naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r
JANS, GERBEN Gerben Jans Hoogstraat 4 1781 260 150v
JANS, GERBEN Gerben Jans naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1784 261 157r
JANS, GERBEN Gerben Jans naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1785 262 9r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jans Feenstra naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen, door het hof prodigus verklaar oud bakker verkoper Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen oud bakker verkoper Franekereind 20 1765 256 264r
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jans van der Veen oud bakker Liemendijk NZ 1765 256 264r
VEEN, GERBEN JANS de door het hof prodigus verklaarde Gerben Jans van der Veen oud bakker Bargebuurt 28 1765 256 264r
JANS, GERBEN Gerben Jansen naastligger ten oosten Brouwersstraat 15 1695 243 135r
JANS, GERBEN Gerben Jansen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 15 1695 243 135r
JANS, GERBEN Gerben Jansen , burger molenaar koper huis Brouwersstraat 17 1695 243 135v
JANS, GERBEN Gerben Jansen naastligger ten noorden Brouwersstraat 19 1695 243 136r
JANS, GERBEN Gerben Jansen wolkammer naastligger ten noorden Brouwersstraat 19 1696 243 213v
JANS, GERBEN wijlen Gerben Jansen verkoper Brouwersstraat 17 1722 246 143v
JANS, GERBEN Gerben Jansen huisman Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
JANS, GERBEN Gerben Jansen mr. bakker koper huis met oliepakhuis onder 1 dak Franekereind 20 1753 253 71r
JANS, GERBEN Gerben Jansen mr. bakker koper bovenkamer Rommelhaven 1753 253 128r
JANS, GERBEN Gerben Jansen mr. bakker naastligger ten oosten Rommelhaven 4 1755 253 202r
JANS, GERBEN Gerben Jansen mr. bakker naastligger ten zuiden Rommelhaven 4 1755 253 202r
BAKKER, GERBEN JANS Gerben Jansen Bakker, c.s. naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1750 252 94v
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor Lanen 78 1766 256 145r
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor Wasbleek 1766 256 148r
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
DOKTER, GERBEN JANS huisman Gerben Jansen Doctor Moriaanstraat 1 1766 256 180r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker koper van 1/3 huis Voorstraat 52west 1754 253 191v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker koper 2/3 huis Voorstraat 52west 1757 254 96v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker eigenaar van 1/3 Voorstraat 52west 1757 254 96v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra verkoper Voorstraat 52west 1758 254 118r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Feenstra mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
SCHELLING, GERBEN JANS Gerben Jansen van der Schelling verkoper Peterseliestraat ZZ 1648 236 8r
SCHELLING, GERBEN JANS Gerben Jansen van der Schelling verkoper Peterseliestraat 1648 236 8v
VEEN, GERBEN JANS Gerben Jansen van der Veen oud bakker onbekend 1764 256 44v
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstra mr. bakker naastligger ten zuiden Franekereind 2 1761 255 111r
VEENSTRA, GERBEN JANS Gerben Jansen Veenstra mr. bakker naastligger ten westen Franekereind 2 1761 255 111r
JELKES, GERBEN Gerben Jelckes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1615 229 255v
JELTES, GERBEN Gerben Jeltes tichelwerker Hofstraat 21 1802 266 109r
JELTES, GERBEN Gerben Jeltes tichelaarsknecht koper huis Hoogstraat 26 1804 267 107r
JELTES, GERBEN Gerben Jeltes tichelaarsknecht huurder (p.j.) Hoogstraat 26 1804 267 107r
JELTES, GERBEN Gerben Jeltes naastligger ten oosten Herenwaltje 15 1809 268 199v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes winkelier verkoper Lanen 23 1741 250 205r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes winkelier aanhandelaar huis onbekend 1741 250 205r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes naastligger ten zuiden Noorderhaven 96 1749 251 276r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes naastligger ten zuiden Franekereind 4 1751 252 111r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes naastligger ten zuiden Spinstraat 1751 252 167r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes mr. schoenmaker en winkelier verkoper Spinstraat NZ 1757 254 57v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes naastligger ten zuiden Noorderhaven 96 1771 257 247r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes naastligger ten westen Voorstraat 51 1775 258 226r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannes naastligger ten zuiden Noorderhaven 96 1779 259 192r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis mr. schoenmaker koper huis Lanen 23 1735 249 44r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis mr. schoenmaker verkoper van 1/16 Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis mr. schoenmaker verkoper Noorderhaven 41 1736 249 142r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis mr. schoenmaker naastligger ten zuiden Voorstraat 28 1738 249 221v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis mr. schoenmaker verkoper van 1/20 Zoutsloot 53 1738 249 232v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis mr. schoenmaker curator van Zoutsloot 53 1738 249 232v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis mr. schoenmaker verkoper Voorstraat 10 1738 249 345r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis mr. schoenmaker verkoper van 1/20 Karremanstraat ZZ 1738 249 260v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis mr. schoenmaker curator van Karremanstraat ZZ 1738 249 260v
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis mr. schoenmaker verkoper van 1/20 Noorderhaven 85 1738 249 283r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis mr. schoenmaker Noorderhaven 85 1738 249 283r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis mr. schoenmaker Zuiderhaven 24 1740 250 83r
JOHANNES, GERBEN Gerben Johannis , burger mr. schoenmaker koper huis Voorstraat 49 1741 250 <