Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ga  Ge  Gi  Go  Gu  Gy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
AKKER, G. G. Akker, c.u. notaris verkoper Rapenburg 12 1694 243 79r
AKKRINGA, G. G. Akkringa koopman bewoner Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
AKKRINGA, G. G. Akkringa naastligger ten oosten Hoogstraat 6 1809 268 185r
AKKRINGA, G. G. Akkringa naastligger ten zuiden Hoogstraat 6 1809 268 185r
ANDREAE, G. wijlen G. Andrae verkoper Ooievaarsteeg 1803 266 200v
ANDREAE, G. de weduwe van dr. G. Andrae naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
ANDREAE, G. de weduwe van G. Andrae naastligger ten oosten Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
ANDREAE, G. dr. G. Andrea naastligger ten oosten Noordijs 23 1786 262 138r
ANDREAE, G. dr. G. Andrea naastligger ten zuiden Noordijs 23 1786 262 138r
ANDREAE, G. de erfgenamen van wijlen ds. G. Andrea naastligger ten zuiden Weverstraat 6 1802 266 135r
ANDREAE, G. de erfgenamen van wijlen ds. G. Andrea naastligger ten westen Weverstraat 6 1802 266 135r
ANDREAE, G. dr. G. Andreae, n.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13achter 1782 261 1r
ANDREAE, G. dr. G. Andreae, n.u. naastligger ten noorden Noordijs 25 1791 263 356v
ANDREAE, G. dr. G. Andreae, n.u. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13 1791 263 380r
ANDREAE, G. G. Andreae naastligger ten noorden Franekereind 1 1797 265 57v
KLOPPENBURG, G. G. Cloppenburg naastligger ten zuiden Noordijs 25 1791 263 356v
KOEN, G. G. Coen commissaris naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1731 248 21v
KOOPMANS, G. dr. G. Coopmans medicinae doctor verkoper van 1/4 Noorderhaven 71 1787 262 235v
, G. G. van Danswijk naastligger ten oosten Karremanstraat 5 1808 268 69v
, G. G. H. ten Fin bewoner Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v
GONGGRIJP, G. G. Gongrijp naastligger ten zuiden Noorderhaven 98achter 1766 256 185r
, G. G. A. Herklots koopman koper pakhuis, was timmerwinkel Rommelhaven 3 1809 268 296r
HINGST, G. G. S. Hingst koopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 39 1775 258 197r
HINGST, G. G. S. Hingst naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 39 1780 259 241v
HINGST, G. G. Hingst naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1781 260 108r
HINGST, G. G. Hingst naastligger ten oosten Moriaanstraat ZZ 1782 260 212r
HINGST, G. G. Hingst naastligger ten westen Droogstraat 47 1782 260 259r
HINGST, G. G. Hingst naastligger ten westen Droogstraat 47 1786 262 90v
HULSCHER, G. de weduwe van G. Hulscher naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10 1772 258 43r
HULSCHER, G. de weduwe van G. Hulscher naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12 1772 258 43r
KET, G. burgemeester G. Keth, i.q. verkoper Zuiderstraat NZ 1636 234 3v
KOEN, G. de weduwe van wijlen G. Koen naastligger ten zuiden Schritsen 44 1770 257 256r
LEMKE, G. de weduwe van ds. G. Lemke huurder Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
LUPPUS, G. G. Luppus commies naastligger ten westen Hondenstraat 3oost 1768 257 56v
LUPPUS, G. G. Luppus commies naastligger ten westen Hondenstraat 3oost 1769 257 115v
PETTINGA, G. G. Pettinga koopman koper huis Gardenierstraat 2 1789 263 96r
PETTINGA, G. G. Pettinga, c.s. naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1791 263 355r
PETTINGA, G. G. Pettinga naastligger ten oosten Brouwersstraat 3 1797 265 27r
PETTINGA, G. G. Pettinga naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1797 265 27r
, G. G. Piekenga naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1803 266 215r
PIPHRON, G. G. P. Piphron teruggetrokken niaarnemer ratione proximitatis onbekend 1620 230 224v
PIPHRON, G. G. P. Piphron naastligger ten oosten onbekend 1620 230 224v
PIPHRON, G. G. Piphron protesteert vanwege een hypotheek Lanen 37 1622 230 305r
PIPHRON, G. G. P. Piphron protesteert vanwege de conditie van de middelmuur Lanen 63 1622 230 312v
PIPHRON, G. G. P. Piphron koper door niaar ratione sanguinitatis huis Grote Bredeplaats ZZ 1622 230 314r
PIPHRON, G. G. Piphron protesteert vanwege een hypotheek Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
PIPHRON, G. G. Piphron verkoper Grote Kerkstraat 1633 233 123r
RIEMERSMA, G. G. Riemersma verkoper van 1/9 Voorstraat 55 1804 267 29r
RIEMERSMA, G. G. Riemersma verkoper van 1/9 Voorstraat 57achter 1804 267 30v
SCHAAF, G. burgemeester G. Schaaf naastligger ten westen Voorstraat 16 1769 257 111r
, G. de erfgenamen van wijlen G. Steenveld naastligger ten westen Franekereind 21 1801 266 49r
, G. de erfgenamen van wijlen G. Steenveld naastligger ten noorden Franekereind 21 1801 266 49r
, G. de erfgenamen van wijlen G. Steenveld naastligger ten westen Franekereind 21 1803 266 225v
, G. de erfgenamen van wijlen G. Steenveld naastligger ten noorden Franekereind 21 1803 266 225v
STINSTRA, G. dr. G. Stinstra naastligger ten westen Noorderkade 13 1757 254 103v
STINSTRA, G. dr. G. Stinstra naastligger ten westen Noorderkade 13 1758 254 137v
STINSTRA, G. dr. G. Stinstra naastligger ten westen Noorderkade 13 1763 255 208v
STINSTRA, G. dr. G. Stinstra naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter 1763 255 224v
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter 1766 256 154v
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 11 1766 256 214r
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 11 1766 256 214r
STINSTRA, G. de weduwe van dr. G. Stinstra naastligger ten westen Noorderkade 13 1767 256 247r
STINSTRA, G. de weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra naastligger ten westen Rapenburg 18 1767 257 18r
STINSTRA, G. de weduwe en de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra naastligger ten westen Rapenburg 20 1767 257 18r
STINSTRA, G. de weduwe van dr. G. Stinstra naastligger ten oosten Rapenburg 10west 1774 258 149v
STINSTRA, G. de weduwe van dr. G. Stinstra naastligger ten zuiden Rapenburg 10west 1774 258 149v
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
STINSTRA, G. wijlen dr. G. Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 13achter 1782 261 1r
STINSTRA, G. wijlen dr. G. Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter 1782 261 1r
STINSTRA, G. G. Stinstra vader Noorderhaven 53 1784 261 258r
STINSTRA, G. G. Stinstra naastligger ten westen Lanen 21achter 1799 265 168v
STINSTRA, G. G. Stinstra naastligger ten noorden Lanen 21achter 1799 265 168v
STINSTRA, G. G. Stinstra medicinae doctor eerdere eigenaar Zuiderhaven 32 1801 265 290v
STINSTRA, G. G. Stinstra medicinae doctor eerdere eigenaar Zuiderhaven 34west 1801 265 290v
STINSTRA, G. de heer G. Stinstra naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra naastligger ten oosten Rapenburg 6 1807 267 296r
STINSTRA, G. G. Stinstra naastligger ten westen Voorstraat 24 1807 267 346r
STINSTRA, G. G. Stinstra naastligger ten zuiden Voorstraat 24 1807 267 346r
STINSTRA, G. de heer G. Stinstra naastligger ten noorden Lanen 19 1808 268 50v
STINSTRA, G. G. Stinstra naastligger ten westen Voorstraat 24 1808 268 126r
, G. de heer G. Suiringar verpachter grond ([staat: 14-00-00 GG]) Zuiderhaven ZZ 1746 251 157r
, G. de weduwe van dr. G. S. Suiringar naastligger ten noorden Zuiderstraat 27 1752 253 271r
SURINGAR, G. zoutketen van de heer G. S. Suringar naastligger ten noorden William Boothstraat 25 1732 248 96r
SURINGAR, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. S. Suringar verpachter grond ([staat: 14-00-00 GG]) Zuiderhaven ZZ 1760 255 43ar
VERMEERS, G. de weduwe van G. Vermeersch naastligger ten noorden Noorderkade 23 1764 256 83r
VERMEERS, G. de weduwe van wijlen G. Vermeersch voormalig bewoner Voorstraat 18 1774 258 153v
VERMEERS, G. de weduwe van G. Vermeersch naastligger ten noorden Noorderkade 25 1776 259 8v
VERMEERS, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Vermeersch naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
VERMEERS, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Vermeersch naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
, G. G. Vetsensius, c.soc. naastligger ten zuiden Voorstraat 26 1654 236 271r
, G. oud burgemeester G. Vetzensius koper 1/2 huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 33 1665 239 4ra
, G. oud burgemeester G. Vetzentio verkoper Voorstraat 89 1665 239 16r
WERF, G. G. A. van der Werf koopman naastligger ten westen Droogstraat 51 1801 266 11r
WESTENDORP, G. G. Westendorp naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1776 259 12v
WILDEMAN, G. G. Wildeman predikant naastligger ten westen Zuiderhaven 71 1774 258 143r
WILDEMAN, G. G. Wildeman predikant naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1774 258 143r
WILDEMAN, G. ds. G. Wildeman, c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 71 1783 261 99r
WILDEMAN, G. ds. G. Wildeman, c.s. naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1783 261 99r
WILDSCHUT, G. de erfgenamen van wijlen G. Wildschut naastligger ten westen Grote Kerkstraat 13 1756 254 16r
WILDSCHUT, G. de erfgenamen van wijlen G. Wildschut naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
WILDSCHUT, G. de erfgenamen van wijlen G. Wildschut naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
WILDSCHUT, G. de erfgenamen van wijlen G. Wildschut naastligger ten westen Vismarkt 4 1758 254 145v
WILDSCHUT, G. de weduwe van G. Wildschut naastligger ten oosten Voorstraat 66 1788 262 297r
WOLDRING, G. zijn schoonzoon G. G. Woldringh verkoper Noordoostersingel 45 1799 265 146r
WOLDRING, G. zijn schoonzoon G. G. Woldringh verkoper Noorderkade 7 1799 265 147r
WOLDRING, G. zijn schoonzoon G. G. Woldringh verkoper ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
, G. de heer G. Zuringar naastligger ten noorden Zuiderstraat 17 1733 248 208r
, G. G. Luppus commies huurder Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
, GATSKE wijlen Gaadts verkoper Drie Roemersteeg OZ 1626 231 112r
, GATSKE Gaats protesteert vanwege een vordering Lanen 36 1602 228 281v
, GATSKE Gaats protesteert vanwege een vordering Schritsen 27 1602 228 281v
, GATSKE Gaats , weduwe van naastligger ten zuiden ([staat: Gaats Hans Piers weduwe]) Drie Roemersteeg 5 1656 237 68v
ARENDS, GATSKE Gaats Anes , voor zich en de kinderen verkoper Vijver 1 1611 229 65v
GERRITS, GATSKE Gaats Geryts koper Sint Odolphisteeg 10 1601 228 260r
JAKOBS, GATSKE Gaats Jacobs koper Zuiderplein 3 1632 233 56r
JELLES, GATSKE Gaats Jelles koper Molenpad 1 1617 230 102r
PIETERS, GATSKE Gaats Pyeters verkoper Noordees (gebied) 1600 228 187v
TIETES, GATSKE Gaats Tettens verkoper Brouwersstraat 4 1614 229 210r
TIETES, GATSKE Gaats Tettens koper Brouwersstraat 4 1614 229 216r
, GATSE de curatoren over de nagelaten weeskinderen van Gaatse verkoper ([staat: Gaatse Hans Piers]) Drie Roemersteeg OZ 1626 231 105r
PIETERS, GATSE het weeskind van wijlen Gaatse Pieters verkoper Voorstraat 95 1624 230 374r
ANNES, GATSKE Gaatske Annes verkoper Rozengracht 26 1630 232 165v
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes koper Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes koper Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
BOUWES, GATSKE Gaatske Buwes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
ARJENS, GABE Gabbe Ariens verkoper Droogstraat 43 1660 238 70r
ARJENS, GABE Gabbe Ariens verkoper Lanen 3 1660 238 71r
ARJENS, GABE Gabbe Ariens verkoper q.q. Hoogstraat 4 1659 238 2ra
ARJENS, GABE wijlen Gabbe Ariens verkoper Brouwersstraat 1b 1674 240 162r
ARJENS, GABE wijlen Gabbe Ariens verkoper Both Apothekerstraat 2 1674 240 162r
DIRKS, GABE Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
DIRKS, GABE het erf van Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
DIRKS, GABE Gabbe Dirx verkoper q.q. Grote Bredeplaats 19 1603 228 340v
DIRKS, GABE Gabbe Dirx verkoper q.q. Grote Bredeplaats 21 1603 228 340v
DOUWES, GABE Gabbe Douwes huurder Nieuwstraat WZ 1785 261 297r
FREERKS, GABE Gabbe Freercks verkoper Zoutsloot 1 1620 230 200v
FREERKS, GABE Gabbe Freercks koper kamer Bildtstraat 24 1621 230 269v
FREERKS, GABE de nieuw gebouwde kamer van Gabbe Freercks naastligger ten noorden Bildtstraat 15 1625 231 77r
FREERKS, GABE Gabbe Freercks verkoper Bildtstraat 15 1625 231 77r
FREERKS, GABE Gabbe Freercks koper Lanen NZ 1630 232 133r
FREERKS, GABE Gabbe Freercks koper Liemendijk NZ 1630 232 133v
FREERKS, GABE Gabbe Freerckx koper huis waar de Vergulde Zon uitsteekt Bildtstraat 13 de Vergulde Zon 1633 233 127r
FREERKS, GABE Gabbe Freerx , e.a. naastligger ten westen Zoutsloot 30 1641 234 132r
FREERKS, GABE wijlen Gabbe Freerx verkoper Bildtstraat 13 1642 234 165v
FREERKS, GABE Gabbe Freerx naastligger ten westen Zoutsloot 30 1650 236 141r
JANS, GABE burgemeester Gabbe Jans crediteur (triumphant) Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r
JELLES, GABE wijlen Gabbe Jelles koper Ooievaarsteeg 1615 229 283v
JELLES, GABE wijlen Gabbe Jelles verkoper Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v
OBBES, GABE Gabbe Obbes naastligger ten westen onbekend 1602 228 301r
PIETERS, GABE de gecommitteerde crediteuren van Gabbe Pieters verkoper Bildtstraat 15 1684 242 15v
REIDS, GABE Gabbe Riedts , voor zijn drie kinderen koper door niaar kamer met een loodse Vijverstraat 1605 228 481r
SYBESMA, GABE SAKES Gabbe Sakes Sybesma visafslager koper huis Kleine Bredeplaats 12 1731 248 69r
, GABE Gabe huurder Prinsensteeg 1 1762 255 152v
SYBESMA, GABE de erfgenamen van wijlen Gabe Sibersma naastligger ten oosten Karremanstraat 1 1752 252 197r
SYBESMA, GABE Gabe Sybesma, c.s. naastligger ten westen Anjelierstraat 2 1749 252 10v
SYBESMA, GABE Gabe Sybesma, c.s. naastligger ten westen Achterstraat 5 1750 252 93r
SYBESMA, GABE wijlen Gabe Sybesma visafslager verkoper Kleine Bredeplaats 12 1751 252 175v
SYBESMA, GABE wijlen Gabe Sybesma visafslager verkoper Zuiderhaven 5 1753 253 96r
SYBESMA, GABE wijlen Gabe Sybesma visafslager koper Bildtstraat 17 1755 253 235v
SYBESMA, GABE wijlen Gabe Sybesma visafslager verkoper Bildtstraat 17 1756 253 267r
SYBESMA, GABE de erfgenamen van wijlen Gabe Sybesma verkoper Bargebuurt 1 1764 256 87v
BAUKES, GABE Gabe Bauckes naastligger ten westen onbekend 1659 237 191v
BROERS, GABE Gabe Broers huurder achterwoning 2 aan de Lanen Voorstraat 54 1729 247 279r
DOUWES, GABE Gabe Douwes huurder Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
JANS, GABE Gabe Jans trekschipper koper kamer met een loods erachter Weverstraat 6 1667 239 66r
JANS, GABE Gabe Jansen trekschipper verkoper en erfgenaam Weverstraat 6 1679 241 57v
BRAAM, Gaberius Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1676 240 238v
, Gabine Hanckema verkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
, Gabino Hanckema ontvanger jaarlijkse rente Voorstraat 56oost 1626 231 155v
LUURTS, GABRIEL Gabriel Luirs naastligger ten westen Spinhuisstraat 1669 239 202r
ALLERTS, GATSKE Gadske Allerts verkoper van 2/9 Zoutsloot 56 1735 249 60v
KLASES, GATSKE Gadske Clazes naastligger ten zuiden Noorderhaven 10achter 1790 263 200r
HERES, GATSKE Gadske Heeres huurder Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
JETSES, GATSKE wijlen Gadske Jetses verkoper van 1/5 Scheerstraat 10 1778 259 142v
TAMMES, GATSKE Gadske Tammes verkoper Both Apothekerstraat 2 1721 246 120r
IEGES, GATSKE Gadske Yeges verkoper Zuiderhaven 15 1769 257 120v
TJALLINGS, GATSE Gadze Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
TJALLINGS, GATSE Gadze Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter 1772 258 5v
KOOPMANS, professor Gadzo Coopmans medicinae doctor verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1790 263 219r
JANS, Gaedt Jans verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1606 228 519v
JANS, GEELE Gaele Jansen koper huis Hoogstraat 43 1727 246 298r
PIETERS, GEELE Gaele Pieters mr. scheepstimmerman koper door niaar ledige plaats of huis geapproprieert tot een schipstimmerwerf Zuiderhaven ZZ 1716 245 269r
PIETERS, GEELE Gaele Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1731 248 21v
PIETERS, GEELE helling van Gaele Pyters naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1731 248 21v
PIETERS, GEELE Gaele Pytters naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1708 245 64v
PIETERS, GEELE Gaele Pytters scheepstimmerman verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1730 247 317r
, GATSKE Gaets koper huis ([staat: Gaets Hans Piers weduwe]) Drie Roemersteeg 7 1619 230 181r
, GATSKE Gaets naastligger ten noorden ([staat: Bauck Hans Piers weduwe]) Drie Roemersteeg 9 1619 230 181v
, GATSKE Gaets naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
PIERS, GATSKE Gaetske Piers koper van 1/3 Karremanstraat 18 1664 238 233v
HINGST, GAAIKE SIEBRENS Gaike Sybrands Hingst, e.a. naastligger Romastraat 1781 260 138r
NAUTA, doctore Gajo Nauta secretaris van Sneek verkoper Voorstraat 9 1617 230 96v
NAUTA, doctor Gajo Nauta secretaris van Sneek verkoper Noorderhaven 50 1617 230 97r
ANDREAE, GAJUS de weduwe van Gajus Andrae huurder (inwonend) Hoogstraat 10 1808 268 98r
ANDREAE, GAJUS wijlen Gajus Andreae medicinae doctor verkoper Franekereind NZ 1801 265 279v
JANS, GAJUS Gajus Jans , c.u. huurder (p.j.) Franekereind 29oost 1781 260 46r
KROESE, GEELE wijlen Gale Croese erflater Hoogstraat 11 1693 243 38v
BAUKES, GEELE Gale Bauckes brouwer en tichelaar koper 5 pm land (per pm) ten zuidoosten van Harlingen 1662 238 141v
BAUKES, GEELE Gale Bauckes naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1662 238 141v
GABES, GEELE wijlen Gale Gabes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1674 240 167v
GABES, GEELE wijlen Gale Gabes verkoper Zuiderstraat 1674 240 167v
GEELES, GEELE de weduwe van Gale Gaeles naastligger ten zuiden Droogstraat 20west 1672 240 81v
GEELES, GEELE huis en timmerwerf van Gale Gales naastligger ten westen Rozengracht 26 1630 232 165v
GEELES, GEELE wijlen Gale Gales verkoper Rozengracht ZZ 1631 233 36v
GEELES, GEELE wijlen Gale Gales koper Zuiderstraat 1644 235 117r
GEELES, GEELE Gale Gales grootschipper koper huis met plaats Hoogstraat 11 1660 238 50v
GEELES, GEELE Gale Gales grootschipper koper hof met bomen, planten en een priëel Zuiderstraat 1661 238 92r
GEELES, GEELE Gale Gales grootschipper naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1661 238 92r
GEELES, GEELE de hof van Gale Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1667 239 117r
GEELES, GEELE de hof van Gale Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1668 239 127v
GEELES, GEELE Gale Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1668 239 164v
GEELES, GEELE Gale Gales grootschipper koper nieuw gebouwd dwarshuis waarin twee woningen Weeshuisstraat 13 1670 240 27r
GEELES, GEELE Gale Gales grootschipper koper nieuw gebouwd dwarshuis waarin twee woningen Weeshuisstraat 15 1670 240 27r
GEELES, GEELE de weduwe van Gale Gales naastligger ten oosten Hoogstraat 9 1676 240 224r
GEELES, GEELE de weduwe van mr. Gale Gales naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1683 242 8r
, de hof van Gales naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1662 238 129r
JELLES, GERRITJE Garst Jels bruid 1603 228 344v
JILTS, GERRITJE Garst Jylts verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 132v
JILTS, GERRITJE Garst Jylts koper Kerkpoortstraat NZ 1613 229 137r
ROELOFS, Gart Roelofs huurder oostelijke kamer en tuin (p.j.) Zoutsloot 20 1798 265 101v
BARON, KASPER Gaspar de Baron verkoper Lombardstraat 4 1628 232 49v
GERBENS, GATSE Gatie Gerbens stadsmakelaar naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1655 237 4r
TANIA, RINSES Gatie Rinses Tania koper Voorstraat 66 1626 231 119r
SEERPS, GATSE Gatie Seerps , c.u. koper door niaar schuur Achterstraat ZZ 1645 235 179v
SEERPS, GATSE Gatie Seerps , c.u. naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1645 235 179v
ALLES, GATSKE Gats Alles , minderjarig nagelaten weeskind verkoper van 1/6 Heiligeweg 64 1625 231 39r
DIRKS, GATSKE Gatscke Dirx koper van 1/2 Vismarkt 1 1666 239 44r
FREERKS, GATSE Gatse Freerx koopman verkoper q.q. Voorstraat 65 1705 244 297r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps koper huis Zoutsloot NZ 1635 233 170v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot 45 1644 235 129r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot 45 1655 237 4v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten westen Noordijs 4 1693 243 54r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten noorden Noordijs 4 1693 243 54r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps mr. bakker koper van 1/2 Lanen 50 1694 243 118r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker naastligger ten westen Rommelhaven 28 1695 243 128v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps mr. bakker verkoper van 1/2 Lanen 50 1698 243 370v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps mr. bakker koper hof met vruchtbomen, wijnstokken en zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
SEERPS, GATSE de hof van de erfgenamen van wijlen Gatse Seerps naastligger ten zuiden Gardenierstraat 14 1708 245 70r
SEERPS, GATSE de weduwe en erfgenamen van wijlen Gatse Seerps naastligger ten westen Noordijs 4 1710 245 111r
SEERPS, GATSE de dochter van Gatse Seerps naastligger ten westen Rommelhaven 28 1717 245 287v
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings koper huis Ooievaarsteeg 23 1730 247 357r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34achter 1745 251 111r
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings koordewerker naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1761 255 66v
TJALLINGS, GATSE Gatse Tjallings koordewerker verkoper Nieuwstraat 38 1761 255 66v
HILARIUS, GATSKE Gatske Hilarius verkoper Grote Bredeplaats 14 1732 248 145v
WIJNGAARDEN, GATSKE Gatske Wijngaarden naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1778 259 133r
ALLERTS, GATSKE Gatske Allards verkoper van 1/3 Noordijs 8 1735 249 42v
ANNES, GATSKE Gatske Annes koper Rozengracht 26 1628 232 61r
KLASES, GATSKE Gatske Claases koper Grote Bredeplaats 7 1766 256 213r
KLASES, GATSKE Gatske Claases verkoper Grote Bredeplaats 7 1794 264 177v
KORNELIS, GATSKE de gecommiteerde crediteuren van Gatske Cornelis verkoper Rommelhaven 2west 1723 246 161r
KORNELIS, GATSKE Gatske Cornelis koper Noorderhaven 90 1761 255 73v
KORNELIS, GATSKE Gatske Cornelis , voor zich en haar kinderen verkoper Noorderhaven 90 1764 256 69v
DIRKS, GATSKE Gatske Dirx verkoper Hofstraat 47west 1682 241 189v
DIRKS, GATSKE Gatske Dirx verkoper Grote Kerkstraat 37 1685 242 63r
DIRKS, GATSKE Gatske Dirx , voor haar kinderen verkoper Grote Kerkstraat 37 1685 242 6ra
HENDRIKS, GATSKE Gatske Hendriks verkoper Zuiderstraat 1776 259 20v
HENDRIKS, GATSKE Gatske Hendriks koper Liemendijk ZZ 1777 259 29v
VRIES, GATSKE HIDDES Gatske Hiddes de Vries koper Noorderhaven 18 1755 253 214r
JANS, GATSKE Gatske Jans , ongehuwde meerderjarige dochter koper kamer Gardenierstraat 2 1705 244 304v
JANS, GATSKE Gatske Jans , bejaarde dochter verkoper Gardenierstraat 2 1716 245 259v
JANS, GATSKE Gatske Jans koper Rozemarijnstraat 3 1766 256 208r
TAMMES, GATSKE Gatske Tammes koper Lanen 65west 1698 243 371r
TAMMES, GATSKE Gatske Tammes koper kamer Both Apothekerstraat 2 1703 244 213r
TAMMES, GATSKE Gatske Tammes verkoper Lanen 65west 1703 244 233r
TIJSES, GATSKE Gatske Tijssen koper door niaar Brouwersstraat 1 1735 249 77v
TIJSES, GATSKE Gatske Tijssen koper Gardenierstraat 1 1765 256 94r
TJALLINGS, GATSKE Gatske Tjallings geniaarde koper Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
TJALLINGS, GATSKE Gatske Tjallings naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
BAKKER, GATSKE WILLEMS ongehuwde dochter Gatske Willems Bakker verkoper Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
FEITSES, GATSE Gattie Fetties naastligger ten zuiden Brouwersstraat WZ 1636 234 17r
FEITSES, GATSE Gattie Fetties verkoper onbekend 1644 235 136v
GERBENS, GATSE de plaats van Gattie Gerbens naastligger ten oosten Bildtstraat 3 1644 235 127v
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens naastligger ten westen Zoutsloot 45 1644 235 129r
GERBENS, Gattie Gerbens koper Zuiderplein 5zuid 1649 236 63r
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens , c.u. koper huis Noorderhaven 80 1649 236 71r
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens , c.soc. naastligger ten westen Rozengracht 7west 1650 236 110v
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens stadsmakelaar naastligger ten noorden Voorstraat 35 1657 237 138r
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens naastligger ten noorden Voorstraat 35 1660 238 63v
GERBENS, GATSE Gattie Gerbens , c.u. makelaar eerdere bewoner Noorderhaven 80 1667 239 18va
TANIA, Gattie Rinse Tania koper door niaar huis in te gaan door een steeg Simon Stijlstraat 7 1631 233 7r
TANIA, de proclamant Gattie Rinse Tania naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 7 1631 233 7r
TANIA, RINSES Gattie Rinses Tania verkoper van 1/2 Voorstraat 66 1631 233 35v
TANIA, RINSES Gattie Rinses Tania, voor haar twee kinderen verkoper van 1/2 Voorstraat 66 1631 233 35v
TANIA, RINSES Gattie Rinses Tania verkoper van 1/2 Voorstraat 66 1633 233 92v
SEERPS, GATSE Gattie Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot 45 1658 237 164r
GERBENS, GATSE Gattje Gerbens naastligger ten westen Noorderhaven 82 1664 238 236r
GERBENS, GATSE het huis van wijlen Gattje Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1668 239 134v
GERBENS, GATSE Gattje Gerbens naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1668 239 26va
GERBENS, GATSE Gatze Gerbens verkoper Zoutsloot 43 1644 235 109r
TJALLINGS, GATSE Gatze Tiallings koordewerker koper huis Nieuwstraat 38 1750 252 61v
TJALLINGS, GATSE Gatze Tiallings , c.u. koordewerker naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1750 252 61v
TJALLINGS, GATSE Gatze Tjallings koordewerker naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1738 249 234r
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes , vader van de koper verkoper Heiligeweg ZZ 1601 228 260v
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes verpachter grond Peterseliestraat 1614 229 196r
GERLOFS, GAUKE de erfgenamen van wijlen mr. Gaucke Gerliffs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 21 1638 234 55r
GERLOFS, GAUKE mr. Gaucke Gerloffs chirurgijn koper grondpacht van 4-00-00 GG Zoutsloot 32 1635 233 164v
GERLOFS, GAUKE mr. Gaucke Gerloffs chirurgijn koper grondpacht van 4-00-00 GG Zoutsloot 34 1635 233 164v
GERLOFS, GAUKE de erfgenamen van wijlen mr. Gaucke Gerlofs naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen OZ 1644 235 123r
TJEERDS, GAUKE Gaucke Tyaerts naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1600 228 231v
WIEBRENS, GAUKE Gaucke Wybrens , c.u. verkoper Lanen 50 1658 237 153v
BOELENS, GAUKE wijlen Gauke Boelens cessionaris Kerkpad 34 1731 248 67r
BRAAM, GAUKE de tuin van Gauke Braems naastligger ten oosten Nieuwstraat 9 1688 242 253r
HINGST, GAUKE Gauke Hingst naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 39 1776 258 244v
GERLOFS, GAUKE het huis van mr. Gauke Gerliffs naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1638 234 64r
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingst naastligger ten oosten Zoutsloot 34 1776 258 251r
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingst naastligger ten zuiden Zoutsloot 34 1776 258 251r
SIEBRENS, GAUKE Gauke Sybrands Hengst koopman koper huis, weefwinkel met drie weefgetouwen, en bleekveld Vianen ZZ 1766 256 172r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrands Hingst koopman koper woning of kamer Romastraat 1767 256 234r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrands Hingst naastligger ten zuiden Romastraat 1767 256 234r
HINGST, GAUKE SIEBRENS Gauke Sybrens Hingst koopman koper woning Moriaanstraat 4 1760 255 43r
BRAAM, Gaverinus Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1672 240 91v
BRAAM, Gaverius Braem apotheker koper Noorderhaven 106 1681 241 122v
BRAAM, Gaverius Braem apotheker koper Noorderhaven 72 1685 242 82r
BRAAM, Gaverius Braem apotheker naastligger ten noorden Noorderhaven 87 1685 242 82v
ANDREAE, GAJUS dr. Gayus Andrae koper door niaar Franekereind 3 1777 259 30r
SIEMENS, GEELTJE Geel Symons koper kamer met een ledige plaats ten zuiden Heiligeweg 32 1597 228 32v
KLASES, GEELE Geele Claases huurder Romastraat 27 1796 264 351v
PIETERS, GEELE Geele Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1727 246 311r
PIETERS, GEELE Geele Pyters , c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1731 248 38r
JANS, GEELTJE Geeltie Jans koper Schritsen 54 1618 230 126v
JANS, GEELTJE Geeltie Jans , zuster van de koperse verkoper Schritsen 56noordoost 1633 233 85r
JANS, GEELTJE Geeltie Jans koper Herenwaltje 7 1694 243 95v
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltie Jans Jongma koper Zuiderstraat 14 1748 251 210r
, GEELTJE Geeltje Gebbink verkoper Nieuwstraat OZ 1783 261 63r
KLAVER, GEELTJE Geeltje Klaver verkoper Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
ABELS, GEELTJE Geeltje Ables verkoper Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
BOUWES, GEELTJE de boedel van wijlen Geeltje Bouwes verkoper Achterstraat 11 1772 258 16r
GERBENS, GEELTJE Geeltje Gerbens bleker koper Schritsen 66 1783 261 33r
GERBENS, GEELTJE Geeltje Gerbens verkoper Schritsen 66 1786 262 124v
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma koper door niaar huis Zuiderstraat 12 1749 252 24v
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma bewoner Zuiderstraat 14 1764 256 25r
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma winkelierse verkoper Zuiderstraat 14 1764 256 25r
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma winkelierse verkoper Zuiderstraat 12 1764 256 26v
REIDS, GEELTJE Geeltje Reids koper Franekereind 4 1784 261 202r
KLAVER, GEELTJE REINS Geeltje Reins Claver koper Noorderhaven 97 1790 263 259v
SJOERDS, GEELTJE Geeltje Sjoerds koper Schritsen 5west 1764 256 74r
SJOERDS, GEELTJE Geeltje Sjoerds verkoper Schritsen 5west 1800 265 216r
GEERTS, Geere Geerts , c.u. huurder (p.j.) Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
GEERTS, Geere Geerts , c.u. huurder (p.j.) Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
, GEERT het huis van Geert schoenmaker naastligger ten zuiden William Boothstraat 39 1600 228 204r
, GEERTJE Geert verkoper Franekereind 24 1601 228 277v
, GEERT Geert schoenlapper naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 43 1613 229 144r
, GEERT Geert bakker naastligger ten noorden Harmen Honingmanssteeg 1631 232 180r
, GEERT Geert bakker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 1653 236 242v
, GEERT de weduwe van Geert zakkendrager naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1705 244 279r
, GEERT Geert , c.u. huurder Lombardstraat 4 1760 255 15v
, GEERT Geert pruikenmaker naastligger ten oosten Lanen 89 1764 256 84v
, GEERT Geert Aetsman koper kamer Zeilmakersstraat 1663 238 188r
BAKKER, GEERT Geert Bakker naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1788 263 37r
BEER, GEERT Geert R. de Beer naastligger ten zuiden Zuiderhaven 26 1788 262 246v
BEER, GEERT Geert de Beer naastligger ten oosten Zuiderstraat 14 1800 265 262r
BEER, GEERT Geert de Beer naastligger ten westen Zuiderstraat 20 1801 266 25r
BEER, GEERT Geert de Beer naastligger ten oosten Zuiderstraat 16 1803 267 5r
BEER, GEERT Geert de Beer koopman verkoper Noorderhaven 3 1804 267 51v
BEER, GEERT Geert de Beer naastligger ten oosten Zuiderstraat 14 1805 267 134v
BIJMA, GEERT Geert Bijma contrarolleur convooien en licenten verkoper q.q. Lanen 24 1627 232 16r
KLOPPENBURG, GEERT wijlen Geert Cloppenburg mr. kleermaker erflater Karremanstraat 22 1796 264 362r
, GEERT Geert Hobbekees naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1709 245 92r
KLOPPENBURG, GEERT Geert Kloppenburg naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1775 258 198v
OFFINGA, GEERT de weduwe van Geert Offinga secretaris naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1727 247 37v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof eigenaar van 1/3 huis en tuin Rommelhaven 6 1774 258 150v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof verkoper van 1/3 Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof verkopers van 1/3 Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof koper door niaar van 1/3 (werknemer mouterij en turfhuis voor 4-00-00 CG p.w.) Kruisstraat 8 1776 258 259v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof moutmaker verkoper Rommelhaven 8 1776 258 261r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof moutmaker koper huis Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof huurder Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof moutmaker verkoper Heiligeweg 70 1778 259 90v
OLTHOF, GEERT Geert Olthof naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof bottelier v.h. brouwer verkoper Grote Kerkstraat 41 1781 260 91r
OLTHOF, GEERT Geert Olthof mr. brouwer verkoper van 1/2 Kruisstraat 8 1781 260 105r
OLTHOF, GEERT Geert Olthoff naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
OLTHOF, GEERT Geert Olthoff naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
, GEERT Geert Oostman, c.u. koper huis Romastraat 12 1670 240 9r
, GEERT Geert Oostman verkoper Zeilmakersstraat WZ 1670 240 13ar
, GEERT Geert Reckers moutmaker verkoper Franekertrekvaart 1771 257 188r
REGNERI, GEERT Geert Regneri bewoner Zuiderstraat 1635 233 164v
, GEERT Geert Rekkers moutmaker koper poltje land met huis ten oosten van Harlingen het Kruidhuis 1769 257 103r
, GEERT Geert Rekkers moutmaker geniaarde koper ten oosten van Harlingen ZZ 1774 258 135v
, GEERT Geert Rekkers moutmaker eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen ZZ 1774 258 135v
, GEERT Geert Rekkers verkoper ten oosten van Harlingen ZZ 1774 258 138v
, GEERT Geert Steenveld naastligger ten noorden Rozenstraat 4 1763 255 195r
, GEERT Geert Steenveld bode Admiraliteit in Friesland koper huis recht tegenover het huis genaamd Almenum Hofstraat 16 Almenum 1763 255 196r
, GEERT Geert Steenveld bode Admiraliteit in Friesland en winkelier koper kamer aan de noordkant van het huis Rozenstraat 4 1764 256 34v
, GEERT Geert Steenveld naastligger ten noorden Rozenstraat 4 1764 256 34v
, GEERT Geert Steenveld naastligger ten oosten Hofstraat 14 1766 256 196r
, GEERT Geert Steenveld naastligger ten oosten Hofstraat 14 1768 257 64r
, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Steenveld naastligger ten oosten Hofstraat 14 1778 259 109r
, GEERT wijlen Geert Steenveld eerdere eigenaar Rozenstraat 3 1798 265 83r
, GEERT Geert Steenvelt naastligger ten oosten Hofstraat 14 1776 259 5v
, GEERT wijlen Geert Suier koper Rommelhaven 18 1665 239 4ra
ZUUR, GEERT wijlen Geert Suyr verkoper Voorstraat 89 1677 240 266v
VOS, GEERT Geert Vos, n.u. naastligger ten westen Heiligeweg 6 1780 259 307v
, GEERT wijlen Geert Zuir koper Voorstraat 89 1665 239 16r
, GEERT de kamers van Geert Aeberts , c.soc. naastligger ten zuiden onbekend 1670 240 18r
, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Aeberts naastligger ten zuiden Weverstraat 1670 240 30r
ALBERTS, GEERT Geert Albarts naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1666 239 55r
ALBERTS, GEERT Geert Albarts eigenaar van 1/2 Voorstraat 2 1681 241 142r
ALBERTS, GEERT Geert Albarts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1675 240 195r
MINNEN, GEERT ALBERTS Geert Albarts Minnen, c.u. koper kamer Rapenburg NZ 1661 238 93v
ALBERTS, GEERTJE Geert Alberts koper Sint Odolphisteeg 7 1622 230 312r
ALBERTS, GEERT Geert Alberts , c.u. koper hoekhuis Kleine Bredeplaats 2 1650 236 101v
ALBERTS, GEERT Geert Alberts , c.soc. verkoper Kruisstraat 5oost 1671 240 70v
ALBERTS, GEERT Geert Alberts van Minden eigenaar van 2/3 Kleine Bredeplaats 2 1675 240 185r
ALBERTS, GEERT Geert Alberts van Minden koper door niaar 1/2 huis Voorstraat 2 1681 241 142r
ALBERTS, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Alberts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1686 242 150v
ALBERTS, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Alberts van Minden naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1685 242 5ra
ALLERTS, GEERT Geert Allerts verkoper Kerkpoortsmolen 1 1755 253 210r
OLTHOF, GEERT Geert Aylts Olthof moutmaker koper Kruisstraat 8 1778 259 136r
OLTHOF, GEERT Geert Aylts Olthof moutmaker eigenaar van 1/3 Kruisstraat 8 1778 259 136r
BERENDS, GEERTJE Geert Beyns koper Franekereind 27 1600 228 223r
BROERS, GEERTJE Geert Broers protesteert vanwege precario ([staat: Geert Broer Lammerts dr]) Hoogstraat 1605 228 436v
BROERS, GEERT grondpacht uit het huis van Geert Broers eigenaar perceel Sint Christoffelsteeg OZ 1606 228 525v
BROERS, GEERTJE Geert Broers verkoper ([staat: Geert Broer Lambertsdr.]) Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v
BROERS, GEERT grondpacht uit het huis nagelaten door wijlen Geert Broers eigenaar perceel Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
KORNELIS, GEERTJE Geert Cornelis crediteur (triumphant) Havenplein 26 1603 228 342v
KORNELIS, GEERTJE Geert Cornelis crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats 6oost_achter 1603 228 345v
KORNELIS, GEERTJE Geert Cornelis koper Zoutsloot 17 1628 232 72r
ENNES, GEERTJE Geert Enes verkoper Grote Bredeplaats 19 1626 231 128v
ENGELS, GEERT Geert Engels , e.a. huurder Scheerstraat 12 1717 245 279v
, GEERT Geert Euis naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19 1632 233 53v
FEIKES, GEERT Geert Feikes , c.u. koper kamer onbekend 1664 238 214r
GEERTS, GEERT wijlen Geert Geerts koper Voorstraat 91achter 1611 229 32v
GEERTS, GEERT Geert Geerts , c.u. koper twee kamers aan elkaar Carl Visschersteeg WZ 1623 230 360v
GEERTS, GEERT het huis ten westen daaraan staande van Geert Geerts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 2 1624 230 380v
GEERTS, GEERT het weeskind van wijlen Geert Geerts verkoper Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v
GERBENS, GEERTJE Geert Gerbens koper Noorderhaven 50 1625 231 91v
GERRITS, GEERT Geert Gerrits naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30achter 1671 240 53v
GERRITS, GEERTJE Geert Gerryts verkoper Grote Ossenmarkt 1 1614 229 224r
GERRITS, GEERTJE wijlen Geert Gerryts verkoper Achterstraat ZZ 1615 230 9r
GERRITS, GEERT Geert Gerryts verkoper Schritsen 67 1641 234 129v
GERRITS, GEERT Geert Gerryts verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
GERRITS, GEERT Geert Gerryts Hankes bontwever koper huis Moriaanstraat 10 1758 254 173v
HANSES, GEERTJE Geert Hansen verkoper Vijver 1619 230 156v
HANSES, GEERTJE Geert Hansen verkoper Vijver 1620 230 229r
HANSES, GEERT Geert Hansen kooltjer koper door niaar Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
HANSES, GEERT Geert Hansen naastligger ten noorden Hondenstraat 5west 1777 259 28v
HANSES, GEERT Geert Hansen verkoper Hondenstraat 3 1780 259 286ar
HANSES, GEERT Geert Hansen kooltjer verkoper Grote Bredeplaats 10 1782 260 218r
HANSES, GEERT Geert Hanses koetsier verkoper Voorstraat 62 1776 259 12v
HANSES, GEERT Geert Hanzes kooltjer koper 1/4 huis Voorstraat 62 1769 257 136r
HARMENS, GEERT Geert Harmens verkoper Ooievaarsteeg 1653 236 244v
HARMENS, GEERT Geert Harmens huurder Hoogstraat NZ 1684 242 20r
HARMENS, GEERT Geert Harmens koper huis Zuiderstraat 15 1695 243 143v
HARMENS, GEERT Geert Harmens , c.u. naastligger ten oosten Zuiderstraat 13 1697 243 295r
HARMENS, GEERT wijlen Geert Harmens verkoper Weverstraat ZZ 1711 245 155v
HARMENS, GEERT Geert Harmens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9twee_achter 1731 248 54v
HARMENS, GEERT Geert Harmens huurder oud Vijverstraat 24 1787 262 204v
HARMENS, GEERT Geert Harmens , c.u. huurder Schritsen 37 1790 263 274r
HARMENS, GEERT de weduwe van Geert Harmens huurder Bargebuurt WZ 1797 265 34r
HARMENS, GEERT Geert Harmens , c.u. huurder (p.j.) Spinstraat 11 1808 268 29v
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krol bewoner Hoogstraat 49 1727 247 48v
KROL, GEERT HARMENS de boedel van wijlen Geert Harmens Krol verkoper Hoogstraat 49 1727 247 48v
KROL, GEERT HARMENS Geert Harmens Krol mr. bontwever verkoper Heiligeweg 13 1775 258 240r
KROL, GEERT HARMENS wijlen Geert Harmens Krol verkoper Heiligeweg 3 1782 260 222r
HAUWERTS, GEERT Geert Hauwes huurder (p.j.) Achterstraat 1765 256 102r
HAIES, GEERTJE Geert Hayes verkoper Lanen ZZ 1597 228 39r
HAITSES, GEERT Geert Haytses naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1601 228 275r
HAITSES, GEERT grondpacht uit de huisstede van Geert Haytses eigenaar perceel Fabrieksstraat 1606 228 530r
HERES, GEERT Geert Heeres huurder achterboven (p.w.) Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
HERES, GEERT Geert Heeres huurder (p.w.) Bargebuurt 20 1774 258 182v
HARTS, GEERT Geert Heerts molenmaker verkoper Zuiderstraat ZZ 1633 233 92r
HENDRIKS, GEERT Geert Hendricx koper twee kamers Romastraat 1597 228 37v
HENDRIKS, GEERT Geert Hendricx begunstigde van een lijfrente (p.j.) Grote Kerkstraat 26 1618 230 123v
HENDRIKS, GEERT Geert Hendricx naastligger ten westen Zoutsloot 98 1661 238 102v
HENDRIKS, GEERT Geert Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 98 1665 239 11r
HENDRIKS, GEERT Geert Hendriks , minderjarige verkoper Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
, GEERT Geert Horrits , c.u. huurder (p.j.) Vissersstraat 2 1789 263 151r
IEMES, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Iemes naastligger ten westen Vijverstraat 8 1643 235 61v
IEMES, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Iemes verkoper Vijverstraat 6 1653 236 229v
IJSBRANDS, GEERTJE Geert Isbrandts aanhandelaar Karremanstraat 28noord 1604 228 417r
IJSBRANDS, GEERTJE Geert Isbrants koper Heiligeweg 46een_achter 1616 230 34v
JAKOBS, GEERTJE Geert Jacobs koper Voorstraat 68 1597 228 31v
JAKOBS, GEERTJE Geert Jacobs koper Bildtstraat 22 1613 229 152r
JAKOBS, GEERTJE Geert Jacobs koper Bildtstraat 19 1621 230 271r
JAKOBS, GEERTJE Geert Jacobs verkoper Bildtstraat 19 1631 233 18r
, GEERT Geert Jaenses Steenhoff geniaarde koper Achterstraat 1 1683 242 10r
JANS, GEERTJE Geert Jans koper Schritsen NZ 1597 228 68r
JANS, GEERTJE Geert Jans , meerderjarig verkoper van 1/3 van 1/2 Romastraat 1 1600 228 188v
JANS, GEERTJE Geert Jans koper Lanen 24 1602 228 283v
JANS, GEERTJE Geert Jans verkoper Schritsen 4 1613 229 173r
JANS, GEERT Geert Jans bakker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 32 1614 229 229v
JANS, GEERT Geert Jans bakker koper 2/14 huis Grote Kerkstraat 26 1617 230 98r
JANS, GEERTJE Geert Jans koper Zuiderhaven 12 1624 231 8r
JANS, GEERTJE Geert Jans verkoper Spinhuisstraat 1 1626 231 144v
JANS, GEERT Geert Jans bakker koper Rozengracht 27 1627 232 10v
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1627 232 26v
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten oosten Grote Kerkstraat ZZ 1628 232 39r
JANS, GEERT plaats van Geert Jans bakker naastligger ten oosten Hofstraat 1630 232 137v
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28 1634 233 141v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans koper Rozengracht 18achter 1712 245 179r
JANS, GEERT Geert Jans , c.u. huurder (p.j.) Heiligeweg 19 1773 258 118r
JANS, GEERT Geert Jans huurder stal en wagenhuis Rozengracht 27 1774 258 131r
JANS, GEERT Geert Jans huurder (p.j.) Heiligeweg 19 1774 258 181r
JANS, GEERT Geert Jans verkoper Heiligeweg 13 1775 258 240r
JANS, GEERT Geert Jans koper provisioneel huis Sint Jacobstraat 2 1773 258 3ra
JANS, GEERT Geert Jans , n.u. naastligger ten oosten Heiligeweg 2 1776 259 15v
JANS, GEERT Geert Jans brouwer verkoper Sint Jacobstraat 2 1781 260 93v
JANS, GEERT Geert Jans tapperijhouder naastligger ten westen Nieuwstraat 22 1784 261 241v
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten zuiden Scheffersplein 3 1789 263 84v
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten zuiden Scheffersplein 7 1789 263 94v
JANS, GEERT Geert Jans , c.u. huurder Grote Kerkstraat 1789 263 130r
JANS, GEERT de tapperij van Geert Jans brouwer naastligger ten westen Nieuwstraat 22 1793 264 136v
JANS, GEERT Geert Jans brouwer naastligger ten westen Nieuwstraat 26 1802 266 118v
JANS, GEERT tapperij van Geert Jans brouwer naastligger ten westen Nieuwstraat 22 1802 266 118v
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten oosten Scheffersplein 7 1808 268 137r
JANS, GEERT Geert Jans naastligger ten zuiden Scheffersplein 7 1808 268 137r
JANS, GEERT Geert Jans brouwer naastligger Scheffersplein 3 1810 269 44r
JANS, GEERT Geert Jans Hobbekees koper Karremanstraat OZ 1669 239 205r
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Zoutsloot 107 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Ooievaarsteeg 20 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Scheffersplein 1 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Oosterkeetstraat 8 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Oorthuis mr. brouwer verkoper Oosterkeetstraat 6 1808 268 148v
JANS, GEERT wijlen Geert Jans Steenhoff erflater Voorstraat 73achter 1707 245 31r
VOS, GEERT JANS wijlen Geert Jans Vos verkoper Heiligeweg 4 1784 261 252r
JANS, GEERTJE Geert Jansen koper Lanen 6 1599 228 148r
JANS, GEERTJE Geert Jansen verwandelaar Lanen 6 1599 228 148v
JANS, GEERTJE Geert Jansen verkoper Franekereind 12 1599 228 156r
JANS, GEERT Geert Jansen bakker koper ledige plaats recht achter zijn huis Grote Kerkstraat 1617 230 85r
JANS, GEERT de proclamant Geert Jansen bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1617 230 85r
JANS, GEERTJE Geert Jansen verkoper Noorderhaven 53 1620 230 248v
JANS, GEERT Geert Jansen bakker naastligger ten oosten Gardenierstraat 1620 230 253r
JANS, GEERT Geert Jansen bakker naastligger ten oosten Gardenierstraat 1621 230 264r
JANS, GEERTJE Geert Jansen verkoper van 1/2 van 1/2 Heiligeweg 1622 230 333r
JANS, GEERTJE Geert Jansen verkoper van 1/2 van 1/2 Brouwersstraat 1622 230 333r
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1628 232 47r
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1628 232 47r
JANS, GEERT Geert Jansen verkoper Rozengracht 27 1631 232 187r
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28 1634 233 141r
JANS, GEERT Geert Jansen zakkendrager naastligger ten westen Franekereind 13 1673 240 128v
JANS, GEERT Geert Jansen zakkendrager verkoper Franekereind 9 1676 240 229r
JANS, GEERT Geert Jansen zakkendrager koper provisioneel huis Droogstraat 55west 1677 240 38ra
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten noorden Voorstraat 73achter 1690 242 320r
JANS, GEERT Geert Jansen koper huis en plaats Karremanstraat 23 1694 243 80v
JANS, GEERT de weduwe van Geert Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 18 1697 243 284r
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten noorden Karremanstraat 25 1698 243 376v
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten noorden Karremanstraat 25 1713 245 191r
JANS, GEERT grondpacht uit de hof nu van de weduwe van Geert Jansen eigenaar perceel Rozengracht 1713 245 195r
JANS, GEERT Geert Jansen brouwer koper huis, kegelbaan, brouwerij, tapperij en mouterij Scheffersplein 7 1786 262 84r
JANS, GEERT Geert Jansen naastligger ten zuiden Scheffersplein 3 1791 263 288v
JANS, GEERT de woning van Geert Jansen Hobbekees naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1711 245 153r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhof rogstorter naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1686 242 110r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff zakkendrager koper huis met plaats en put Voorstraat 73achter 1677 240 258r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff koper huis Droogstraat 59 1679 241 37v
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff rogstorter koper huis Zeilmakersstraat 11 1681 241 175r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff geniaarde koper Achterstraat ZZ 1692 242 392v
JANS, GEERT de kamer van Geert Jansen Steenhoff naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1692 242 396r
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff koper kamer Liemendijk ZZ 1695 243 139v
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff koper ledige plaats of ruigscherne waar voorheen een kamer heeft gestaan Voorstraat 73achter 1696 243 221v
JANS, GEERT Geert Jansen Steenhoff, c.u. naastligger ten noorden Voorstraat 73achter 1696 243 221v
JANS, GEERT Geert Jansen Varebrink verkoper Karremanstraat 23 1718 246 7v
JANS, GEERT Geert Janssen verkoper Brouwersstraat 4 1614 229 210r
JANS, GEERT Geert Janssen koper huis met de plaats erachter Brouwersstraat 4 1614 229 216r
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer, c.u. naastligger ten westen onbekend 1635 233 164r
MEYER, GEERT JANS als bewoner Geert Janssen Meyer, c.u. naastligger ten noorden onbekend 1635 233 164r
MEYER, GEERT JANS Geert Janssen Meyer verkoper onbekend 1635 233 164r
JETSES, GEERT Geert Jetses , c.u. koper kamer Heerensteeg 2 1655 237 12r
JETSES, GEERT wijlen Geert Jetties verkoper Heerensteeg 2 1658 237 246v
JOOSTES, GEERT Geert Joostes naastligger ten oosten Lanen 76a 1638 234 57v
JOOSTES, GEERT Geert Joostes Cartou koper hoekhuis Lanen 80 1628 232 78v
JOOSTES, GEERT Geert Joostes Cartou koper kamer Lanen 78 1634 233 152r
JOOSTES, GEERT oud burgemeester Geert Joostes Cartou bouwmeester verkoper Rapenburg ZZ 1658 237 178v
JOOSTES, GEERT Geert Joostes Cartout verkoper q.q. Lanen 85 1630 232 164r
JURJENS, GEERTJE Geert Jurriens verkoper Achterstraat 1601 228 265r
LOURENS, GEERT Geert Lourens koper huis met ledige plaats daarachter Zoutsloot 51 1604 228 389r
MARTENS, GEERTJE Geert Martens aanhandelaar Noorderhaven 67 1640 234 104r
MARTENS, GEERTJE Geert Martens verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1640 234 104r
MARTENS, GEERTJE Geert Martens verkoper Noorderhaven 67 1645 235 186v
OENES, GEERT het achterhuis van Geert Oenes naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ 1629 232 87v
OENES, GEERT Geert Oenes naastligger ten zuiden Schritsen 18 1631 232 166v
OENES, GEERT Geert Oenes naastligger ten zuiden Schritsen 20 1631 232 166v
OENES, GEERT Geert Oenis naastligger ten zuiden Schritsen 18 1626 231 141v
OENES, GEERT Geert Oenis naastligger ten zuiden Schritsen 20 1626 231 141v
OLFERTS, GEERT Geert Olfers naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19 1599 228 141r
OENES, GEERT Geert Onnes naastligger ten westen Rommelhaven 26 1629 232 95r
OENES, GEERT Geert Onnes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 7 1631 233 37v
OENES, GEERTJE Geert Onnes verkoper Zuiderhaven NZ 1634 233 145r
OENES, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Onnes naastligger ten westen Rommelhaven 26 1652 236 211r
, GEERT Geert Onnis naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 7 1636 234 1v
, GEERTJE Geert Onnys bruid 1602 228 279v
PIETERS, GEERTJE Geert Pieters koper Kerkpoortstraat 1611 229 28r
PIETERS, GEERT Geert Pieters naastligger ten noorden onbekend 1682 241 192v
PIETERS, GEERTJE Geert Pyters verkoper Weverstraat 17 1612 229 114v
PIETERS, GEERTJE Geert Pyters aanhandelaar Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 156v
PIETERS, GEERTJE Geert Pyters verwandelaar Weverstraat 15 1613 229 157r
REINS, GEERT Geert Riniae varend persoon koper door niaar Zuiderhaven 15 1730 247 326v
, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Rinies naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1768 257 55r
BEER, GEERT RINNERTS Geert Rinnerts de Beer, c.u. koper huis Zuiderstraat 20 1787 262 193r
BEER, GEERT RINNERTS Geert Rinnerts de Beer huurder (p.j.) Zuiderstraat 20 1787 262 193r
RINSES, GEERT Geert Rinses schuitschipper koper 1/3 huis Nieuwstraat 30 1738 249 335v
RINSES, GEERTJE Geert Rinses koper provisioneel 2/3 huis Nieuwstraat 30 1738 249 18va
RINSES, GEERTJE Geert Rinses koper finaal 2/3 huis Nieuwstraat 30 1738 249 19ra
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs huurder Zuiderhaven 83 1796 264 311r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs schuitschipper koper huis Noorderhaven 57oost 1802 266 56v
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 40oost 1804 267 89r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs huurder Grote Kerkstraat 40oost 1805 267 141r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , gehuwd koper huis Ooievaarsteeg 9 1805 267 143r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost 1808 268 124r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs , gehuwd verkoper Ooievaarsteeg 9 1809 268 325r
RUURDS, GEERTJE Geert Roeyers koper Noordees (gebied) 1598 228 81v
, GEERTJE Geert Royers koper Franekereind 1605 228 467v
, GEERT Geert Rynjes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1745 251 64r
, GEERT Geert Rynjes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1751 252 241r
, GEERT Geert Rynjes naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1751 252 243r
SIKKES, GEERT Geert Sickes , meerderjarige vrijgezel verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ 1739 250 8r
SJOERDS, GEERTJE Geert Sioerdts koper kamer Lanen 86 1618 230 105v
SIPKES, GEERTJE Geert Sipckes koper Heiligeweg 66 1616 230 37r
SIPKES, GEERTJE Geert Sipckes verkoper Rommelhaven 26 1629 232 95r
SWIERS, GEERT de weduwe van Geert Swerus naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 14 1799 265 139r
SIETSES, GEERTJE Geert Sytses verkoper Noordees (gebied) 1598 228 117v
, GEERTJE Geert Tjallefs koper Lanen 85 1599 228 150r
TJALLINGS, GEERTJE Geert Tziallings verkoper Zuiderhaven NZ 1614 229 209r
WIEGERS, GEERT Geert Wygers verkoper Grote Kerkstraat 24 1604 228 392v
IEGES, GEERTJE de kinderen van Geert Yges verkoper Poortje 1598 228 91r
FRANSES, GEERTJE Geerte Fransen koper Schoolsteeg WZ 1647 235 263r
BERENDS, GEERTJE Geertgie Beyns koper Franekereind 29west 1611 229 62v
JANS, GEERTJE Geertgie Jans verkoper Lombardstraat 4 1612 229 80r
JANS, GEERTJE Geertgie Jansen verkoper van 1/2 Noorderhaven 25 1611 229 13r
, GEERTJE Geertgie Jurgien verkoper Liemendijk 1611 229 50v
DIRKS, Geertgien Dircx verkoper onbekend 1603 228 356v
DOUWES, Geertgien Douues verkoper Jan Ruurdstraat 1614 229 231v
HARMENS, Geertgien Harmens verkoper Noorderhaven 41 1604 228 416v
HARMENS, GEERTJE Geerthie Harmens verkoper Lanen 9west 1597 228 27v
GRAAF, GEERTJE JAKOBS Geerthie Jacobs de Graeff koper onbekend 1620 230 224v
SJOERDS, GEERTJE Geerthien Sioerdts verkoper (gesuccumbeerde) Voorstraat 1604 228 401v
, GEERTJE Geertie brouwster naastligger ten zuiden Rommelhaven 28 1637 234 35r
, GEERTJE de brouwerij van Geertie brouwster naastligger Schoolsteeg WZ 1641 234 148r
, GEERTJE Geertie naastligger ten zuiden Rozengracht 2 1687 242 163v
, GEERTJE Geertie naastligger ten oosten Brouwersstraat 3 1752 253 23v
GAVERE, GEERTJE de kinderen van Geertie de Gavere, c.soc. naastligger ten oosten Voorstraat 67 1677 241 2v
, GEERTJE Geertie Geldorps protesteert vanwege een hypotheek Herenwaltje 10 1620 230 246v
HANEKUIK, GEERTJE Geertie Hanekuik koper Noorderhaven 61 1734 248 315v
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansonius verkoper Wortelstraat 8 1776 259 4v
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansonius verkoper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansonius verkoper Voorstraat 29 1776 259 7r
OFFINGA, GEERTJE Geertie Offinga verkoper Bildtstraat 18 1800 265 249v
FELTEN, GEERTJE Geertie Phelten verkoper Midlumerlaan 1671 240 46r
SIKKEMA, GEERTJE Geertie Siccama verkoper Voorstraat 60 1635 233 160r
SIKKEMA, GEERTJE Geertie Siccama verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1636 234 12r
SYVERDA, GEERTJE Geertie Siverda koper Voorstraat 61 1741 250 197v
STIJL, GEERTJE Geertie Stijl koper Lanen NZ 1738 249 278r
STIJL, GEERTJE Geertie Stijl naastligger ten oosten Lanen NZ 1738 249 278r
STIJL, GEERTJE Geertie Stijl naastligger ten zuiden Lanen NZ 1738 249 278r
STIJL, GEERTJE Geertie Stijl naastligger ten noorden Lanen NZ 1738 249 278r
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42 1737 249 217v
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1737 249 217v
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42 1742 250 233r
ABRAHAMS, GEERTJE Geertie Abrahams naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1742 250 233r
ANDELES, GEERTJE als huurderse Geertie Andeles naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1719 246 38v
ARJENS, GEERTJE Geertie Ariens koper Spinhuisstraat 1631 232 172r
ARJENS, GEERTJE Geertie Ariens verkoper Spinhuisstraat NZ 1636 234 12v
ARJENS, GEERTJE Geertie Arjens verkoper Liemendijk NZ 1684 242 3ra
ARJENS, GEERTJE Geertie Arjens verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 3ra
ARJENS, GEERTJE Geertie Arjens verkoper Franekerpoort (gebied) 1684 242 3ra
ARJENS, GEERTJE Geertie Arjens verkoper Bargebuurt 1684 242 3ra
ARJENS, GEERTJE Geertie Arjens , voor haar kinderen moeder van het aalmoezeniersweeshuis verkoper Grote Ossenmarkt 18 1694 243 84r
ARJENS, GEERTJE Geertie Arjens winkelier koper Lanen 22 1735 249 70v
OOSTERBAAN, GEERTJE ARJENS wijlen Geertie Arjens Oosterbaan verkoper van 1/5 Noorderhaven 24 1692 242 396v
ATSES, GEERTJE Geertie Atses naastligger ten westen Vijverstraat 11 1695 243 152r
BERENDS, GEERTJE Geertie Beens verkoper Grote Kerkstraat 18 1690 242 327v
BERENDS, GEERTJE Geertie Beerns verkoper van 200/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
BERENDS, GEERTJE Geertie Beerns verkoper Both Apothekerstraat 8 1740 250 5va
BERENDS, GEERTJE Geertie Beernts verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
BINKES, GEERTJE de weduwe Geertie Bentes naastligger ten noorden Rozengracht 8 1667 239 92v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Rozengracht 8 1667 239 92v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Rozengracht 8achter 1667 239 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Poortje 5 1667 239 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes verkoper Noorderhaven 80 1667 239 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes koper Voorstraat 92 1670 240 12v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes koper kamer voorzien met heerlijke wijnstokken Spinhuisstraat ZZ 1671 240 55v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes koper provisioneel Voorstraat 92 1674 240 18va
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder woning 2 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder Rapenburg ZZ 1737 249 170r
BONKE, GEERTJE BINKES Geertie Bentes Boncq koper Rozengracht 8 1659 237 200v
BERENDS, GEERTJE Geertie Berents naastligger ten oosten Scheerstraat 5 1694 243 110v
BIENSES, GEERTJE Geertie Binses verkoper ten noorden van Harlingen 1696 243 189v
BOKKES, GEERTJE Geertie Bockes huurder Drie Roemersteeg OZ 1738 249 225r
BOUWES, GEERTJE Geertie Bouwes Ferx koper Noordijs 15 1679 241 29r
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses koper Hofstraat 47 1659 237 220r
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses koper Spekmarkt 1 1671 240 51v
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses verkoper Grote Bredeplaats 2 1679 241 50v
KLASES, GEERTJE Geertie Claeses verkoper Hoogstraat 53 1725 246 238r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases koper van 1/2 Lanen 21 1662 238 142r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases koper huis Both Apothekerstraat 3 1693 243 56r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases verkoper Noorderhaven 18 1695 243 173r
KLASES, GEERTJE Geertie Clases verwandelaar Sint Christoffelsteeg 6 1735 249 46v
KLASES, GEERTJE Geertie Clases verkoper Franekereind 28 1740 250 133r
OOSTERBAAN, GEERTJE KLASES Geertie Clases Oosterbaen koper Nieuwstraat 42 1715 245 234r
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Wijnsma aanhandelaar Havenplein 18west 1735 249 46v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Winsma verkoper Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Winsma verkoper Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES wijlen Geertie Clases Winsma koper door niaar van 1/2 Noorderhaven 106achter 1741 250 145v
KOERTS, GEERTJE Geertie Coerts verkoper Zoutsloot 1 1691 242 356r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Kruisstraat NZ 1680 241 94r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Zoutsloot ZZ 1681 241 166r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Hofstraat 21west 1692 242 381v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis koper Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1725 246 238v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 3 1725 246 238v
KORNELIS, GEERTJE Geertie Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
DIRKS, GEERTJE Geertie Dircks koper Voorstraat 99 1617 230 88r
DIRKS, GEERTJE Geertie Dircx verkoper Rozengracht 27 1655 237 17v
DIRKS, GEERTJE Geertie Dirks , minderjarig verkoper van 1/2 Voorstraat 37 1726 246 253r
DIRKS, GEERTJE Geertie Dirks verkoper Gardenierstraat 4 1778 259 133r
DIRKS, GEERTJE wijlen Geertie Dirx koper Drie Roemersteeg OZ 1738 249 225r
DOUWES, GEERTJE Geertie Douues verkoper Kleine Bredeplaats 2 1630 232 161v
DOUWES, GEERTJE Geertie Douwes koper Hoogstraat 25 1683 241 243r
DOUWES, GEERTJE Geertie Douwes koper Hoogstraat 17achter 1683 241 243r
DOUWES, GEERTJE Geertie Douwes verkoper Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v
EESGES, GEERTJE Geertie Edsges , c.s. verkoper Schritsen 11 1720 246 60r
IEMES, GEERTJE Geertie Eemes koper huis en plaats ([staat: Geertie Eeme Bauckes dr.]) Vijverstraat 6 1627 232 30v
ENNES, GEERTJE Geertie Enis verkoper Grote Bredeplaats 21 1623 230 372v
ENNES, GEERTJE Geertie Enis verkoper Grote Bredeplaats 19 1623 230 372v
ENNES, GEERTJE Geertie Enis verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1623 230 372v
ENNES, GEERTJE Geertie Enis verkoper Noorderhaven 28achter 1623 230 372v
VRIES, GEERTJE ENNES meerderjarige vrijster Geertie Ennes de Fries verkoper van 39/96 Schritsen 65b 1740 250 122v
VRIES, GEERTJE ENNES Geertie Ennes de Vries koper Bildtstraat 20 1750 252 55v
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS Geertie Everts Oosterbaan verkoper van 1/3 Voorstraat 85 1739 250 2v
EGBERTS, GEERTJE Geertie Eyberts verkoper Wortelstraat 10 1720 246 58r
FEDDES, GEERTJE Geertie Feddes verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 12 1633 233 126r
FEDDES, GEERTJE Geertie Feddes verkoper van 1/18 William Boothstraat 37 1676 240 222r
FOLKERTS, GEERTJE Geertie Folckerts naastligger ten noorden Heiligeweg 23 1649 236 91v
FREERKS, GEERTJE Geertie Freeckx koper Simon Stijlstraat 3 1633 233 123r
GABES, GEERTJE Geertie Gabbes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 36 1686 242 117v
GEELES, GEERTJE dit is het sterfhuis van Geertie Geles voormalig bewoner Schritsen 1661 238 11va
GERBENS, GEERTJE de weduwe Geertie Gerbens naastligger ten noorden Rozengracht 27 1644 235 158v
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama verkoper van 1/2 Voorstraat 60 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerckes Siccama verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1634 233 131r
SIKKEMA, GEERTJE GERKES Geertie Gerkes Siccama verkoper Rozengracht 2 1635 233 171r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerrits koper Heiligeweg 25 1723 246 181r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerrits koper Grote Kerkstraat 31midden 1734 248 317r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerrits geniaarde koper Schritsen 16 1739 250 70v
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerryts verkoper Schritsen 14 1631 232 183r
GERRITS, GEERT Geertie Gerryts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30achter 1644 235 134r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerryts koper Heiligeweg 25 1732 248 100r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerryts verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1735 249 64r
GERRITS, GEERTJE Geertie Gerryts koper Wasbleek NZ 1738 249 287r
HARMENS, GEERTJE wijlen Geertie Harmens verkoper Zoutsloot 52 1663 238 17va
HENDRIKS, GEERTJE Geertie Hendricks , voor zich en haar kinderen verkoper Zoutsloot 98 1619 230 175v
HENDRIKS, GEERTJE Geertie Hendrix koper Franekereind 32 1726 246 258v
HENDRIKS, GEERTJE Geertie Hendrix verkoper van 1/6 van 1/2 Noorderhaven 88 1733 248 7ra
HIDDES, GEERTJE Geertie Hiddes koper Droogstraat NZ 1619 230 176v
IEDES, GEERTJE Geertie Iedes verkoper Romastraat 4oost 1661 238 110v
IJSBRANDS, GEERTJE Geertie IJsbrandts verkoper Noorderhaven 10 1687 242 162r
ENNES, GEERTJE Geertie Innes koper huis of twee kamers, met loods en plaats daarachter Liemendijk NZ 1648 236 30r
IJSBRANDS, GEERTJE Geertie Isbrants verkoper Droogstraat 1622 230 327v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper Schritsen 24 1613 229 186r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper Zuiderhaven NZ 1613 229 186r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper Bildtstraat 22 1620 230 205r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 3/20 ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 108 1624 230 381r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 54 1626 231 145r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper Lanen 70 1634 233 132v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper Noorderhaven 47 1658 237 169av
JAKOBS, GEERTJE wijlen Geertie Jacobs erflater Noorderhaven 47 1678 241 5ra
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs huurder Rommelhaven 4een_achter 1721 246 106r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper q.q. Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper 1/3 huis Nieuwstraat 25 1739 250 9r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs eigenaar van 2/3 Nieuwstraat 25 1739 250 9r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/72 Franekereind 30 1739 250 1va
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Havenplein 8 1619 230 192v
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Zeilmakersstraat 19 1630 232 138v
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Sint Jacobstraat 11 1643 235 52r
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Karremanstraat 14 1695 243 121v
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Achterstraat ZZ 1699 244 31r
JANS, GEERTJE erfgenamen v Geertie Jans naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1722 246 135r
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
JANS, GEERTJE Geertie Jans de Gawere verkoper Grote Kerkstraat 30achter 1671 240 53v
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekees naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1708 245 69v
JANS, GEERTJE Geertie Jans Hobbekees verkoper Karremanstraat WZ 1708 245 69v
JANS, GEERTJE Geertie Jansen verkoper Gardenierstraat 2 1622 230 323v
JANS, GEERT Geertie Jansen zakkendrager naastligger ten noorden Liemendijk OZ 1680 241 77v
TROMPETTER, GEERTJE JANS Geertie Jansen Trompetter verkoper van 1/3 Zuiderstraat 13 1723 246 160r
JELGERS, GEERTJE Geertie Jelgers verkoper Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
STIJL, GEERTJE JELLES Geertie Jelles Stijl verkoper Hofstraat ZZ 1733 248 196v
JETSES, GEERTJE Geertie Jetses verkoper buiten Harlingen 1630 232 159r
JETSES, GEERTJE Geertie Jetses koper Franekerpoort (gebied) 1636 234 9v
JETSES, GEERTJE Geertie Jetses verkoper Nieuwstraat 36 1653 236 230r
JOHANNES, GEERTJE Geertie Joannes verkoper Zuiderhaven 21 1644 235 133v
JURJENS, GEERTJE Geertie Jurians verkoper onbekend NZ 1624 230 378v
KEIMPES, GEERTJE Geertie Keimpes verkoper Lanen 28 1668 239 139v
LASES, GEERTJE Geertie Laases koper Schritsen 29 1681 241 135r
LASES, GEERTJE Geertie Lases verkoper Grote Kerkstraat 28 1681 241 139v
LODEWIJKS, GEERTJE Geertie Lodewijcks koper Brouwersstraat 4 1618 230 129r
LODEWIJKS, GEERTJE Geertie Lodewijcks verkoper Brouwersstraat 4 1623 230 345r
LODEWIJKS, GEERTJE de nagelaten weeskinderen van wijlen Geertie Lodewijcks verkoper Brouwersstraat 4 1623 230 345r
, GEERTJE Geertie Lodowichs verkoper Hofstraat 1618 230 126r
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper Achterstraat 49 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens koper provisioneel ca. 6 pm land (per pm) ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper Franekereind NZ 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper Rommelhaven 18een_achter 1681 241 30ra
MARTENS, GEERTJE Geertie Martens verkoper van 1/2 Noorderhaven 92 1734 249 5r
MARTENS, GEERTJE Geertie Marthens verkoper Franekereind 3 1612 229 113r
MATTEUS, GEERTJE Geertie Mathijsen koper door niaar Lanen ZZ 1611 229 40v
MAURITS, GEERTJE Geertie Maurits verkoper Nieuwstraat 9 1688 242 253r
MEEUWIS, GEERTJE Geertie Mevis verkoper van 1/3 Noorderhaven 20 1679 241 38r
MEINERTS, GEERTJE Geertie Meynerts koper Bildtstraat 21 1634 233 138v
OBBES, GEERT Geertie Obbes , mede voor zijn uitlandige broeder verkoper Noorderhaven 80 1633 233 79r
OBBES, GEERTJE Geertie Obbes koper Noorderhaven 5 1721 246 121v
OBBES, GEERTJE Geertie Obbes verkoper Noorderhaven 5 1726 246 252v
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper van 1/2 Voorstraat 61 1681 241 121r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper van 1/2 Noorderhaven 106 1681 241 122v
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper Zuiderstraat 1695 243 159r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters koper Scheffersplein 23 1619 230 159r
PIETERS, GEERT Geertie Pieters naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1680 241 19ra
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters verkoper Brouwersstraat 14 1712 245 180r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters geniaarde koper Romastraat NZ 1733 248 261r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pieters koper Gardenierstraat 12 1738 250 2r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERS wijlen Geertie Pieters Hoogstra verkoper q.q. William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERS wijlen Geertie Pieters Hoogstra koper Heiligeweg 9 1679 241 52r
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERS wijlen Geertie Pieters Hoogstra koper Heiligeweg NZ 1679 241 52r
PIETERS, GEERTJE wijlen Geertie Pieters Ollemans verkoper Voorstraat NZ 1624 230 390r
PIETERS, GEERTJE Geertie Piters Gaermans verkoper Zuiderhaven 6 1679 241 40v
PAULUS, GEERTJE Geertie Pouuels naastligger ten zuiden William Boothstraat 27 1634 233 148r
PIEBES, GEERTJE Geertie Pybes verkoper Zoutsloot 1 1659 238 5v
PIEBES, GEERTJE Geertie Pybes koper Kleine Bredeplaats 14 1675 240 201r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pyters koper Heiligeweg 54 1627 232 20v
PIETERS, GEERTJE Geertie Pyters verkoper Heiligeweg 32 1662 238 131r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pyters geniaarde koper Hofstraat 27 1725 246 216v
PIETERS, GEERTJE Geertie Pyters Gaermans eerdere eigenaar Zuiderhaven 6 1679 241 41v
HOOGSTRA, GEERTJE PIETERS wijlen Geertie Pyters Hoogstra koper door niaar Grote Kerkstraat 12 1679 241 27v
PIETERS, GEERTJE Geertie Pytters koper Bildtstraat 18 1671 240 42r
PIETERS, GEERTJE Geertie Pytters koper Zuiderhaven 5 1686 242 128v
PIETERS, GEERTJE Geertie Pytters verkoper Rommelhaven 11 1687 242 197v
REINERS, GEERTJE Geertie Reinars koper huis Lanen 79 1664 238 205v
REINERS, GEERTJE Geertie Reinders meerderjarige jongedochter geniaarde koper Schritsen 63 1718 246 9v
REINERS, GEERTJE Geertie Reiners verkoper Noorderhaven 44 1717 245 291r
REINERS, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Geertie Reyners verkoper Voorstraat 93oost 1685 242 61v
REINERS, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Geertie Reyners verkoper Lanen 79 1685 242 78v
, GEERTJE Geertie Rinia naastligger ten westen Hondenstraat 2 1743 250 293r
ROMKES, GEERTJE Geertie Romckes koper van 1/12 huis Schritsen 65b 1710 245 119v
, GEERTJE Geertie Ryntje naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1741 250 6ra
SALOMONS, GEERTJE Geertie Salomons verkoper Zuiderhaven 1684 242 45v
GRATEMA, GEERTJE SEERPS Geertie Seerps Gratama verkoper Heiligeweg 27noord 1692 242 378v
SEERPS, GEERTJE Geertie Serps verkoper Liemendijk 1691 242 353r
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes verkoper van 1/4 Noorderhaven 112achter 1708 245 44v
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes , c.u. verkoper Noorderhaven 100 1710 245 106v
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes , voor haar minderjarige kinderen verkoper Franekereind 7 1715 245 318r
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes naastligger ten oosten Zoutsloot 95 1737 249 219r
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes verkoper Gardenierstraat 10 1738 249 226v
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes , c.soc. naastligger ten westen Zoutsloot 101 1735 249 3va
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes naastligger ten westen Zoutsloot 101 1735 249 3va
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes , c.s. naastligger ten westen Zoutsloot 101 1735 249 8ra
SIPKES, GEERTJE Geertie Sipkes naastligger ten westen Zoutsloot 101 1735 249 8ra
SIPPES, GEERTJE wijlen Geertie Sippes erflater Noorderhaven 105 1657 237 263v
SIPPES, GEERTJE wijlen Geertie Sippes erflater Droogstraat 18 1657 237 263v
SIPPES, GEERTJE wijlen Geertie Sippes erflater Karremanstraat 30 1657 237 263v
SIEBES, GEERTJE Geertie Sybes huurder van het voorhuis Grote Kerkstraat 24 1694 243 4va
SIEBES, GEERTJE Geertie Sybes huurder van het voorhuis Heiligeweg 19 1694 243 4va
JONKMAN, GEERTJE SIEBRENS Geertie Sybrens Jonkman verkoper Nieuwstraat 48 1721 246 106v
TEEKES, GEERTJE Geertie Taeckes koper Karremanstraat 2 1646 235 202v
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis koper Weverstraat 10 1722 246 138r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis verkoper Liemendijk ZZ 1737 249 171v
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis herbergierse Het Wapen van Barradeel koper Noorderhaven 88 1784 261 244v
TEUNIS, GEERTJE Geertie Theunis verkoper Weverstraat 10 1723 246 171r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Theunis , ongehuwde dochter verkoper van 1/12 Lanen 89 1739 250 36r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Theunis , meerderjarige ongehuwde dochter verkoper van 1/3 Lanen 63 1745 251 97v
, GEERTJE Geertie Tialliffs , voor zich en haar kinderen verkoper Brouwersstraat WZ 1621 230 258r
TJEBBES, GEERTJE Geertie Tiebbes koper Vissersstraat ZZ 1667 239 98r
TJEERDS, GEERTJE Geertie Tieerds , voor zich verkoper Hofstraat 17west 1709 245 314v
TJEERDS, GEERTJE Geertie Tieerds verkoper Hofstraat 17west 1709 245 314v
TJEERDS, GEERTJE Geertie Tieerds koper Rapenburg NZ 1723 246 176v
TJEPKES, GEERTJE Geertie Tiepckes huurder Rommelhaven 24achter 1630 232 141r
TJERKS, GEERTJE Geertie Tierx koper Weverstraat NZ 1650 236 117v
, GEERTJE Geertie Tjeerx verkoper Fabrieksstraat 1674 240 142r
TJERKS, GEERTJE Geertie Tjerx verkoper Voorstraat 89 1676 240 242r
THOMAS, GEERTJE Geertie Tomas verkoper Karremanstraat 27 1696 243 259r
ULBES, GEERTJE Geertie Ulbes koper Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
WILLEMS, GEERTJE Geertie Willems verkoper Sint Christoffelsteeg 1614 229 192v
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertie Wybes Hanekuik verkoper Noordijs 4 1756 254 27r
WIETSES, GEERTJE Geertie Wytses koper Zuiderhaven 12 1617 230 95r
WIETSES, GEERTJE Geertie Wytses verkoper Hoogstraat 21 1618 230 119v
WIETSES, GEERTJE de kamer terzijde van Geertie Wytses grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([kennelijke schrijffout: 13-00-00 CG]) Zuiderhaven ZZ 1627 231 165r
ALLERTS, GEERTJE Geertien Allerts koper Zuiderstraat ZZ 1601 228 266v
ENNES, GEERTJE Geertien Enis verkoper van 1/2 Lanen 50 1626 231 150r
GERRITS, GEERTJE Geertien Gerryts , jongedochter onder de 25 jaren verkoper Hoogstraat 1605 228 436v
GERRITS, GEERTJE Geertien Gerryts , voor haar twee uitlandige broers? verkoper q.q. Hoogstraat 1605 228 436v
ENNES, GEERTJE Geertien Innes verkoper onbekend 1652 236 197r1
IJSBRANDS, GEERTJE Geertien Isbrants verkoper Heiligeweg 26een_achter 1621 230 266v
JAKOBS, GEERTJE Geertien Jacobs verkoper Hoogstraat 17 1614 229 239r
JAKOBS, GEERTJE Geertien Jacobs koper Noorderhaven 76 1615 229 253r
JAKOBS, GEERTJE Geertien Jacobs koper Noorderhaven 78 1615 229 253r
POMMEREN, GEERTJE JAKOBS Geertien Jacobs van Pomeren koper Grote Kerkstraat 27 1624 231 10r
JANS, GEERTJE weduwe Geertien Jans koper kamer onbekend 1601 228 275v
JANS, GEERTJE Geertien Jans koper Kruisstraat 8 1603 228 372r
JORIS, GEERTJE Geertien Joris verkoper onbekend ZZ 1626 231 130r
JURJENS, GEERTJE Geertien Jurriens verpachter grond Karremanstraat 1599 228 157r
LOUWS, GEERTJE Geertien Lows bruid 1604 228 429r
OBBES, GEERTJE Geertien Obbes , vrijgezel verkoper Zuiderstraat 1632 233 69v
PIETERS, GEERTJE Geertien Pytters koper Peterseliestraat 1725 246 243v
SIKKES, GEERTJE Geertien Sickes naastligger ten westen Havenplein 10 1621 230 265v
TJOMMES, GEERT het nagelaten weeskind van wijlen Geertien Tyommes , c.u. verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1600 228 190r
TJOMMES, GEERT Geertien Tzommes verkoper onbekend 1597 228 17v
TJOMMES, GEERT het nagelaten weeskind van wijlen Geertien Tzommes verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1599 228 184v
, GEERTJE Geertje keetmeid van wln J. van Alema gebruikster kamer Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
BEMEN, GEERTJE Geertje van Beemen, meerderjarige vrijster verkoper van 1/3 Franekerpoort (gebied) 1766 256 160v
BEMEN, GEERTJE Geertje van Beemen, meerderjarige vrijster verkoper Voorstraat 17 1775 258 211v
GONGGRIJP, GEERTJE Geertje Gonggrijp verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, GEERTJE Geertje Gonggrijp verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
HANEKUIK, GEERTJE Geertje Hanekuik koper door niaar Droogstraat 15 1751 252 161v
LENTS, GEERTJE Geertje Lentz verkoper van 1/6 Voorstraat 83 1808 268 86v
MARNSTRA, GEERTJE Geertje Marnstra verkoper van 1/3 Droogstraat 18 1753 253 70r
NIEUWENHUIS, GEERTJE Geertje Nieuwenhuis koper huis met tuin en plaatske Hoogstraat 5 1758 254 166r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa koper Lanen 25 1779 259 173r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa naastligger ten westen Voorstraat 34 1785 261 309r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa naastligger ten zuiden Voorstraat 34 1785 261 309r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa verkoper Voorstraat 34 1785 261 309r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa koper Zuiderhaven 50 1790 263 223v
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa verkoper Zuiderhaven 50 1792 264 1r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa koper Bildtstraat 18 1796 264 338v
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa naastligger ten noorden Lanen 25 1803 266 224r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa verkoper van 2/3 Lanen 25 1803 266 224r
OFFRINGA, GEERTJE Geertje Offringa verkoper van 1/3 Lanen 25achter 1803 266 258r
ALLEMA, GEERTJE Geertje Ollema koper door niaar van 1/2 Voorstraat 57achter 1751 252 167v
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Weverstraat 13 1791 263 360r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Weverstraat 11 1791 263 360r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Weverstraat 5 1791 263 360r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Weverstraat 7 1791 263 360r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Weverstraat 9 1791 263 360r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Herenwaltje 17 1791 263 364r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Nieuweburen 23 1791 263 366v
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Molenpad 6 1791 263 369r
ALLEMA, GEERTJE wijlen mejuffrouw Geertje Ollema erflater Lanen 71 1791 263 370ar
OOSTERBAAN, GEERTJE Geertje Oosterbaan verkoper Franekereind 34 1781 260 123v
OOSTERBAAN, GEERTJE wijlen Geertje E. Oosterbaan erflater William Boothstraat 31 1791 263 332v
OSINGA, GEERTJE Geertje S. Osinga koper door niaar Brouwersstraat 10 1790 263 228r
RECHTS, GEERTJE Geertje Regts geniaarde koper Kerkpad 32 1758 254 121v
RECHTS, GEERTJE Geertje Regts koper Kerkpad 32 1762 255 142r
REIDHORST, GEERTJE Geertje Reidhorst verkoper Lanen 13 1775 258 205v
REIDHORST, GEERTJE Geertje Reidhorst koper Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
ROOY, GEERTJE Geertje Roy huurder (p.j.) Bildtstraat 7 1759 254 209v
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltema verkoper Noorderhaven 88 1782 260 246r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltema verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje Scheltema verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje P. Scheltema verkoper Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
SCHELTEMA, GEERTJE Geertje P. Scheltema verkoper Brouwersstraat 12 1805 267 170v
SYVERDA, GEERTJE Geertje Siverda verkoper Schritsen ZZ 1768 257 42v
STIJL, GEERTJE tuin Geertje Stijl naastligger ten oosten Liemendijk 4 1728 247 142v
STIJL, GEERTJE Geertje Stijl naastligger ten zuiden Liemendijk 4 1728 247 142v
SYVERDA, GEERTJE Geertje Syvarda verkoper Schritsen 58 1769 257 98r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma naastligger ten westen Voorstraat 60 1792 264 58r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Voorstraat 60 1792 264 58r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Voorstraat 58 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Sint Christoffelsteeg 2 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Sint Christoffelsteeg 4 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Lanen 83 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Lanen 81achter 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Hoogstraat 9 1794 264 189r
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
TALMA, GEERTJE Geertje Talma verkoper Noorderhaven 32 1801 266 24r
TOLMAN, GEERTJE Geertje Talman verkoper Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk verkoper van 1/9 Weverstraat 13 1791 263 360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk verkoper van 1/9 Weverstraat 11 1791 263 360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk verkoper van 1/9 Weverstraat 5 1791 263 360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk verkoper van 1/9 Weverstraat 7 1791 263 360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk verkoper van 1/9 Weverstraat 9 1791 263 360r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk verkoper van 1/9 Herenwaltje 17 1791 263 364r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk verkoper van 1/9 Nieuweburen 23 1791 263 366v
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk verkoper van 1/9 Molenpad 6 1791 263 369r
, GEERTJE Geertje Toussaint Beekkerk verkoper van 1/9 Lanen 71 1791 263 370ar
TUININGA, GEERTJE Geertje Tuininga verkoper Heiligeweg 2 1793 264 135v
VERHOEK, GEERTJE Geertje Voorhoek verkoper Voorstraat 81voor 1774 258 162v
VERHOEK, GEERTJE Geertje Voorhoek verkoper Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
, GEERTJE Geertje Waayers koper Grote Kerkstraat 21 1811 269 141r
WILDSCHUT, GEERTJE Geertje Wildschut verkoper Voorstraat 40 1789 263 177r
WIJNSMA, GEERTJE Geertje Winsma, ongehuwde vrijster verkoper van 1/3 Lanen 1 1728 247 115r
WIJNSMA, GEERTJE Geertje Winsma koper door niaar Voorstraat 58 1729 247 276r
ANDRIES, GEERTJE Geertje Andries koper Lanen 33 1788 262 267r
ANDRIES, GEERTJE Geertje Andries koper Lanen 42 1799 265 158r
ATSES, GEERTJE Geertje Atses verkoper Vijverstraat 9 1699 243 398v
ATSES, GEERTJE Geertje Atzes verkoper Vijver 8 1666 239 33v
BAUKES, GEERTJE Geertje Baukes koper Kerkpoortstraat 29 1779 259 227v
BINKES, GEERTJE Geertje Bentes verkoper Voorstraat 73 1668 239 141r
BINKES, GEERTJE Geertje Bentes verkoper van 1/8 Noorderhaven 64 1691 242 24ra
BOKKES, GEERTJE Geertje Bockes huurder beneden (p.w.) Drie Roemersteeg OZ 1752 253 11r
KLASES, GEERTJE Geertje Claases koper Anjelierstraat 14 1783 261 114r
KLASES, GEERTJE Geertje Claases huurder Anjelierstraat 14 1783 261 114r
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertje Claeses Winsma verkoper van 1/54 Noordermolen 1 1729 247 263v
KORNELIS, GEERTJE Geertje Cornelis koper Hofstraat 21west 1689 242 285v
KORNELIS, GEERTJE Geertje Cornelis verkoper Drie Roemersteeg 1 1726 246 280v
DIRKS, GEERTJE Geertje Dirks koper Nieuwstraat 48 1805 267 184r
DIRKS, GEERTJE Geertje Dirks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1805 267 184r
DIRKS, GEERTJE wijlen Geertje Dirks verkoper Nieuwstraat 50 1806 267 242v
DIRKS, GEERTJE wijlen Geertje Dirks verkoper Nieuwstraat 48 1806 267 244r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper van 1/3 Prinsensteeg 1 1729 247 254v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper Weverstraat 10 1766 256 182v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper Weverstraat 8 1766 256 183r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes koper Sint Odolphisteeg WZ 1768 257 94v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes geniaarde koper Vijverstraat 30 1771 257 236r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes koper Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes koper Kruisstraat 5oost 1773 258 105v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes koper door niaar pakhuis waarin boven een synagoge Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes koper Zuiderhaven 71 1774 258 143r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes koper Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper Brouwersstraat 14 1775 258 215r
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper Voorstraat 76 1775 258 235v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes koper Noorderhaven 24 1779 259 222v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper Grote Bredeplaats 23achter 1780 259 292v
DOUWES, GEERTJE Geertje Douwes verkoper Schritsen 18 1781 260 102r
DOUWES, GEERTJE wijlen Geertje Douwes verkoper Noorderhaven 24 1782 260 244r
DOUWES, GEERTJE wijlen Geertje Douwes erflater Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
DOUWES, GEERTJE wijlen Geertje Douwes erflater Kruisstraat 5oost 1784 261 171r
DOUWES, GEERTJE wijlen Geertje Douwes erflater Nieuweburen 25 1784 261 175v
DOUWES, GEERTJE wijlen Geertje Douwes erflater Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
EDGERS, GEERTJE Geertje Edsgers naastligger ten westen Noorderhaven 14 1759 254 218ar
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v
, GEERTJE Geertje Eercx verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r
EERKES, GEERTJE Geertje Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v
VRIES, GEERTJE ENNES Geertje Ennes de Vries verkoper Voorstraat 81 1749 251 256v
VRIES, GEERTJE ENNES wijlen Geertje Ennes de Vries verkoper Bildtstraat 20 1762 255 122r
EVERTS, GEERTJE wijlen Geertje Everts verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 33v
OOSTERBAAN, GEERTJE EVERTS Geertje Everts Oosterbaen verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v
FOLKERTS, GEERTJE Geertje Folkerts verkoper Heiligeweg 25 1666 239 13ra
FRANSES, GEERTJE Geertje Franzen , voor haar minderjarige kinderen koper 4/5 huis Bargebuurt 16 1774 258 172r
FRANSES, GEERTJE Geertje Franzen eigenaar van 1/5 Bargebuurt 16 1774 258 172r
FREERKS, GEERTJE Geertje Freerks koper Both Apothekerstraat 2 1732 248 71r
FREERKS, GEERTJE Geertje Freerks verkoper Both Apothekerstraat 2 1761 255 85v
GERBENS, GEERTJE Geertje Gerbens verkoper Franekereind 24 1730 247 370v
FABER, GEERTJE GERBENS Geertje Gerbens Faber koper Prinsenstraat 4 1806 267 228v
GERRITS, GEERTJE de ongehuwde Geertje Gerryts verkoper van 1/3 van 1/2 Hofstraat 14 1766 256 196r
GERRITS, GEERTJE Geertje Gerryts verkoper van 1/3 van 1/2 Hofstraat 14 1766 256 196r
HANSES, GEERTJE Geertje Hanses verkoper Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
HARMENS, GEERT Geertje Harmens , c.u. huurder Lanen 63 1793 264 139r
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendriks koper Franekereind 32 1727 247 27v
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendriks eigenaar van 1/2 Franekereind 32 1727 247 27v
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendriks verkoper Grote Kerkstraat 38 1758 254 176r
HENDRIKS, GEERTJE wijlen Geertje Hendriks verkoper Bargebuurt 16 1796 264 325r
HENDRIKS, GEERTJE wijlen Geertje Hendriks verkoper Voorstraat 69 1796 264 326r
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendriks huurder (p.j.) Voorstraat 57achter 1804 267 30v
REIDHORST, GEERTJE HENDRIKS Geertje Hendriks Reidhorst begunstigde van een lijfrente (p.j.) Lanen 9 1810 269 22v
HENDRIKS, GEERTJE Geertje Hendrix verkoper Liemendijk 4 1744 251 45v
HESSELS, GEERTJE wijlen Geertje Hessels verkoper Hofstraat 21west 1767 257 34v
HOMMES, GEERTJE Geertje Hommes koper Grote Kerkstraat 28twee_achter 1752 252 235v
HOMMES, GEERTJE Geertje Hommes verkoper Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
HOITES, GEERTJE Geertje Hoytes koper Hondenstraat 8 1751 252 104v
JAKOBS, GEERTJE Geertje Jacobs verkoper Liemendijk 1667 239 103v
HOUTKOPER, GEERTJE JAKOBS Geertje Jacobs Houtkoper koper Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
JANS, GEERTJE Geertje Jans verkoper Zeilmakersstraat 19 1643 235 44v
JANS, GEERTJE Geertje Jans koper Zoutsloot 105 1663 238 170r
JANS, GEERTJE Geertje Jans verkoper Heiligeweg 50 1705 244 275v
JANS, GEERTJE Geertje Jans koper huis Scheerstraat 4 1741 250 148r
JANS, GEERTJE Geertje Jans verkoper Scheerstraat 4 1763 255 214r
JANS, GEERTJE Geertje Jans koper door niaar Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
GONGGRIJP, GEERTJE JANS Geertje Jans Gonggrijp koper Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
GONGGRIJP, GEERTJE JANS Geertje Jans Gonggrijp verkoper Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
JANS, GEERTJE Geertje Jansen verkoper Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
GROOT, GEERTJE JANS Geertje Jansen de Groot, ongehuwde jongedochter verkoper van 1/2 Lanen 65west 1750 252 101v
JELGERS, GEERTJE Geertje Jelgers koper Grote Ossenmarkt 15 1703 244 199v
STIJL, GEERTJE JELLES Geertje Jelles Stijl verkoper Voorstraat 68 1729 247 234v
STIJL, GEERTJE JELLES Geertje Jelles Stijl verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v
STIJL, GEERTJE JELLES wijlen Geertje Jelles Stijl erflater Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
STIJL, GEERTJE JELLES wijlen Geertje Jelles Stijl erflater Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
JETSES, GEERTJE Geertje Jetses huurder Prinsensteeg 1 1729 247 254v
JETSES, GEERTJE Geertje Jetzes koopvrouw koper Grote Bredeplaats 16 1806 267 224v
JOHANNES, GEERTJE meerderjarige vrijster Geertje Johannes koper huis Scheerstraat 4 1763 255 214r
JOHANNES, GEERTJE Geertje Johannes koper Rapenburg 6oost 1763 255 226v
JOHANNES, GEERTJE Geertje Johannes verkoper Scheerstraat 4 1771 257 243v
JOHANNES, GEERTJE Geertje Johannes verkoper Heiligeweg 8 1779 259 164r
FIJLSTRA, GEERTJE JOHANNES Geertje Johannes Fijlstra koper Heiligeweg 8 1774 258 193r
KEIMPES, GEERTJE Geertje Keimpes huurder Zeilmakersstraat 11 1765 256 267v
LASES, GEERTJE Geertje Laeses verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
LASES, GEERTJE Geertje Lases verkoper Schritsen 29 1689 242 264v
MEEUWIS, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Geertje Maevis naastligger ten zuiden Poortje 7 1706 244 326v
MARTENS, GEERTJE Geertje Martens verkoper Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
MARTENS, GEERTJE Geertje Martens verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1754 253 186r
VLASMAN, GEERTJE MARTENS Geertje Martens Vlasman verkoper Franekereind 40 1728 247 129r
MEINERTS, GEERTJE Geertje Meinderts koper Hoogstraat 25 1764 256 30r
MEINERTS, GEERTJE Geertje Meinderts koper Hoogstraat 17 1764 256 30r
VEER, GEERTJE PETRUS Geertje Petrus van der Veer koper Brouwersstraat 21 1808 268 49v
PIERS, GEERTJE Geertje Piers koper van 1/3 Karremanstraat 18 1664 238 233v
PIETERS, GEERTJE Geertje Pieters verkoper Grote Kerkstraat 38 1661 238 112r
PIETERS, GEERTJE Geertje Pieters koper door niaar Kruisstraat 5oost 1664 238 217r
PIETERS, GEERTJE wijlen Geertje Pieters erflater Gardenierstraat 12 1761 255 76r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema koper huis en cementmalerij Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS de koper Geertje Pieters Scheltema huurder huis Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS de koper Geertje Pieters Scheltema huurder cementmalerij Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema koper huis Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema koper Lanen 9west 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema naastligger ten oosten Lanen 9west 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema naastligger ten noorden Lanen 9west 1788 262 271v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Hofstraat 17oost 1805 267 168r
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Lanen 9 1806 267 211v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
SCHELTEMA, GEERTJE PIETERS Geertje Pieters Scheltema verkoper Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
TALMA, GEERTJE PIEBES Geertje Pybes van Tallum verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
PIEBES, GEERTJE Geertje Pyebes koper woning of huis Zuiderhaven ZZ 1697 243 307r
PIETERS, GEERTJE Geertje Pyters koper Grote Kerkstraat 38 1650 236 142v
PIETERS, GEERTJE Geertje Pyters verkoper Achterstraat 14 1759 254 209r
PIETERS, GEERTJE Geertje Pytters verkoper Havenplein 22 1703 244 206v
REINERS, GEERTJE Geertje Reyners , bejaard verkoper Vismarkt 4 1728 247 93v
RIENKS, GEERTJE Geertje Rinkes koper Heiligeweg 1west 1807 267 293v
SCHELTES, GEERTJE Geertje Scheltes koper Kerkpad 22 1809 268 245v
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps koper Karremanstraat 7 1688 242 260v
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps koper Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
SIPKES, GEERTJE Geertje Sipkes naastligger ten oosten Zoutsloot 95 1729 247 288r
SIPKES, GEERTJE Geertje Sipkes naastligger ten oosten Zoutsloot 95 1731 248 24r
SJOERDS, GEERTJE Geertje Sjoerds koper Voorstraat 53 1763 255 209v
SJOERDS, GEERTJE Geertje Sjoerds verkoper Voorstraat 53 1787 262 207r
SJOERDS, GEERTJE wijlen Geertje Sjoerds verkoper Zuiderpoort (gebied) 1802 266 63r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma verkoper Vissersstraat 12 1767 257 25r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma verkoper Bargebuurt OZ 1767 257 26r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma verkoper Noorderhaven 34 1767 257 27r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma verkoper Rozengracht 27 1767 257 28r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma erflater Nieuwstraat 10 1769 257 109r
TALMA, GEERTJE SIEBRENS Geertje Sybrands Talma erflater Nieuwstraat 12 1769 257 109r
SIEBRENS, GEERTJE Geertje Sybrens verkoper Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
SIETSES, GEERTJE Geertje Sytses verkoper Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v
SIETSES, GEERTJE Geertje Sytzes koper Zeilmakersstraat 15 1774 258 159v
TEEKES, GEERTJE Geertje Taekes verkoper Scheerstraat 4 1741 250 148r
TEEKES, GEERTJE Geertje Tekes verkoper Zuiderhaven 15 1665 239 4r
TEUNIS, GEERTJE de geabandonneerde boedel van Geertje Teunis verkoper Noorderhaven 88 1791 263 337v
TJALLINGS, GEERTJE Geertje Tjallings koper Droogstraat 59 1756 254 40v
TJEERDS, GEERTJE Geertje Tjeerds herbergier koper Hofstraat 17west 1704 244 245v
TJEERDS, GEERTJE Geertje Tjeerds naastligger ten westen Brouwersstraat 2 1803 266 304v
MEER, GEERTJE TJEERDS Geertje Tjeerds van der Meer koper huis Schritsen 66 1802 266 172v
, GEERTJE de andere kamer van Geertje Tjeerx naastligger ten oosten Achterstraat 1674 240 145r
, GEERTJE Geertje Tjeerx verkoper Achterstraat 1674 240 145r
TJEPKES, GEERTJE Geertje Tjepkes verkoper Grote Kerkstraat 7 1729 247 291r
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjercks verkoper Spinhuisstraat ZZ 1674 240 146r
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjercks verkoper Ooievaarsteeg 11 1674 240 148v
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerks verkoper Achterstraat 1674 240 145v
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 13 1674 240 148r
TJERKS, GEERTJE Geertje Tjerx verkoper Ooievaarsteeg 15 1674 240 148r
THOMAS, GEERTJE Geertje Tomas naastligger ten zuiden Karremanstraat 18 1664 238 233v
UILKES, GEERTJE Geertje Uilkes verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuik koper huis en zeepziederij Noordijs 4 1741 250 155r
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES Geertje Wybes Hanekuik verkoper Zoutsloot 37 1764 256 88r
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuik verkoper Werfpad ZZ 1765 256 91v
WIEBES, GEERTJE het zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuik naastligger ten westen Werfpad 1765 256 93r
WIEBES, GEERTJE het zomerhuis van Geertje Wybes Hanenkuik naastligger ten noorden Werfpad 1765 256 93r
WIEBES, GEERTJE Geertje Wybes Hanenkuik verkoper Werfpad 1765 256 93r
WIEBRENS, GEERTJE Geertje Wybrens verkoper Grote Kerkstraat 38 1799 265 199r
WIEGERS, GEERTJE Geertje Wygers koper Schritsen 2 1809 268 251v
HENDRIKS, GEERTJE Geertke Hendricks koper Zoutsloot 98 1611 229 44v
JAKOBS, GEERTJE Geertke Jacobs koper Zoutsloot NZ 1598 228 116v
JANS, GEERTJE Geertke Jans koper Havenplein 14 1613 229 132r
MEINERTS, GEERTJE Geertke Meynerts koper Hofstraat 9 1597 228 66r
HEINSIUS, GEERTRUIDA Geertruda Heinsius verkoper Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
, GEERTRUIDA Geertrui Loising koper Voorstraat 92 1804 267 75r
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijl verkoper van 1/4 Voorstraat 92 1804 267 75r
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 1804 267 79v
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijl verkoper van 1/4 Nieuwstraat 19 1804 267 82r
STIJL, GEERTRUIDA Geertrui Stijl verkoper van 1/4 Kromme Elleboogsteeg 3 1804 267 84r
FABER, GEERTRUIDA ISAAKS Geertrui Ysaacs Faber verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v
BEUKER, GEERTRUIDA juffrouw Geertruid Johanna Beuker naastligger ten westen onbekend 1739 250 64r
, GEERTRUIDA Geertruid Gezel koper Voorstraat 70 1767 256 231r
, GEERTRUIDA Geertruid Gezel verkoper Voorstraat 70 1771 257 210v
KEMPENAER, GEERTRUIDA Geertruid de Kempenaer verkoper Zuiderhaven 48 1746 251 146v
, GEERTRUIDA Geertruid Klumpert verkoper Vianen 22 1809 268 232v
, GEERTRUIDA Geertruid Luising koper huis Romastraat 2 1799 265 181v
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruid Nieuwenhuis koper huis Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruid Nieuwenhuis koper huis Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruid Nieuwenhuis naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Juffrouw Geertruid Nieuwenhuis verkoper onbekend 1770 257 167r
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Juffrouw Geertruid Nieuwenhuis verkoper onbekend 1770 257 167r
SCHONENBURG, GEERTRUIDA Geertruid Schonenberg koper Lanen 2 1799 265 131r
STIJL, GEERTRUIDA Geertruid Stijl verkoper van 1/3 Karremanstraat 9 1798 265 115r
STIJL, GEERTRUIDA Geertruid Stijl verkoper van 1/3 Achterstraat 29 1798 265 116r
STIJL, GEERTRUIDA Geertruid Stijl verkoper van 1/3 Liemendijk NZ 1798 265 117r
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruid Tjallingii koper huis Zuiderplein 3 1783 261 74r
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruid Tjallingii naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1783 261 74r
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruid Tjallingii naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1783 261 74r
, GEERTRUIDA Geertruid Windhuisen verkoper Zuiderhaven 29 1736 249 111v
, GEERTRUIDA Geertruid Windhuysen koper Zuiderhaven 44 1728 247 197v
ANTONIUS, GEERTRUIDA Geertruid Anthony Vuurpijl, meerderjarige vrijster verkoper Heiligeweg 38 1773 258 88v
BERENDS, GEERTRUIDA Geertruid Beerns koper Nieuwstraat 25 1748 251 236r
BERENDS, GEERTRUIDA wijlen Geertruid Beernts Borgers erflater Nieuwstraat 25 1777 259 46v
LINDEBOOM, GEERTRUIDA EVERTS Geertruid Everts Lindeboom bontwever verkoper van 3/8 Kerkpoortstraat 7 1762 255 135v
HARMENS, GEERTRUIDA Geertruid Harmens verkoper Kerkpoortstraat 5achter 1766 256 205r
HUIGS, GEERTRUIDA Geertruid Huigens verkoper van 3/24 Hofstraat 16 1712 245 175v
JANS, GEERTRUIDA Geertruid Jansen verkoper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
JONAS, GEERTRUIDA Geertruid Jonas geniaarde koper Franekereind 23west 1739 250 76v
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, GEERTRUIDA wijlen Geertruid Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r
WILLEMS, GEERTRUIDA Geertruid Willems koper huis Sint Jacobstraat 16 1709 245 95r
, GEERTRUIDA Geertruid Yzaacs verkoper Lanen 22 1801 266 9r
AARSEN, GEERTRUIDA Geertruida van Aarsen, voor haar kinderen verkoper Zoutsloot 1 1779 259 305v
AARSEN, GEERTRUIDA Geertruida van Aarsen, voor haar kinderen verkoper Zoutsloot NZ 1779 259 305v
ANDRINGA, GEERTRUIDA Geertruida Johanna C. van der Andringa koper huis Zuiderhaven 25 1784 261 176v
ANDRINGA, GEERTRUIDA Geertruida Johanna C. van Andringa koper huis Herenknechtenkamerstraat 19 1784 261 177v
ANDRINGA, GEERTRUIDA wijlen Geertruida van Andringa verkoper Zuiderhaven 25 1789 263 127r
BEEKKERK, GEERTRUIDA zijn dochter Geertruida Beekkerk verkoper van 1/18 Voorstraat 55 1804 267 29r
HEINSIUS, GEERTRUIDA Geertruida Heinsius koper Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruida Nieuwenhuis koper door niaar van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
NIEUWENHUIS, GEERTRUIDA Geertruida Nieuwenhuis verkoper Lanen 12 1783 261 18r
, GEERTRUIDA Geertruida Antonetta van Otterloo koper Noorderhaven 101 1790 263 182v
, GEERTRUIDA Geertruida Antonetta van Otterloo koper Droogstraat 55 1790 263 182v
, GEERTRUIDA Geertruida Antonetta van Otterloo koper Liemendijk 1790 263 185r
TALMA, GEERTRUIDA Geertruida Talma verkoper Franekereind 38 1793 264 87r
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruida Tjallingii verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
TJALLINGII, GEERTRUIDA Geertruida Tjallingii koper Rozengracht 26 1788 262 285v
, GEERTRUIDA Geertruida Margaretha Westpalm koper Zuiderhaven 2 1786 262 81r
, GEERTRUIDA Vrouwe Geertruida Margareta Westpalm verkoper Zuiderhaven 2 1788 262 299v
JOHANNES, GEERTRUIDA Geertruida Johannes koper Zoutsloot 20 1804 267 97r
BRANDENBURG, GEERTRUIDA Geertruide Brandenburgh verkoper Kleine Bredeplaats 13 1659 237 213v
BRANDENBURG, GEERTRUIDA Juffr. Geertruidt van Brandenburgh koper huis genaamd De Spijckerboor Kleine Bredeplaats 13 de Spijkerboor 1648 236 36v
JANS, GEERTRUIDA Geertruidt Jans koper Brouwersstraat 7 1666 239 35v
, GEERTRUIDA Geertruit Jonas geniaarde koper Noorderhaven 7 1738 249 291r
JANS, GEERTRUIDA Geertruit Jans koper Peterseliestraat 1632 233 41v
PIETERS, GEERTRUIDA Geertruit Pieters koper Bildtstraat 19 1631 233 18r
WILLEMS, GEERTRUIDA Geertruit Willems verkoper Klaverbladstraat 27 1692 242 399v
, GEERTRUIDA Geertruy Loising koper Franekereind NZ 1801 265 279v
, GEERTRUIDA Geertruyd Windhuisen verwandelaar Zuiderhaven 44 1735 249 55v
, GEERTRUIDA Geertruyd Windhuisen aanhandelaar Zuiderhaven 29 1735 249 55v
JANS, GEERTRUIDA Geertruyd Jans koper ten noorden van Harlingen 1668 239 148r
FELTEN, GEERTRUIDA Geertruydt van Phelten verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
EMMERIKS, GEERTRUIDA Geertruydt Emmerix koper Kerkpad 1 1613 229 179r
, GEERTRUIDA Geertruyt Wieroos verkoper Voorstraat 10 1684 242 28r
, GEERTRUIDA Geertruyt Wieroos verkoper Zoutsloot 1 1685 242 73v
JANS, GEERTRUIDA wijlen Geertruyt Jans verkoper Kerkpoortstraat 27tuin 1667 239 124r
JANS, GEERTRUIDA wijlen Geertruyt Jans verkoper Brouwersstraat 9 1677 240 268r
TJOMMES, Geerttyen Tyommes naastligger ten oosten Zuiderstraat 1597 228 41r
ARENDS, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Geertyen Anckes verpachter grond Lanen 67 1597 228 10r
GERRITS, GEERTJE Geertyen Gerryts koper Schritsen 1597 228 2v
JURJENS, GEERTJE Geertyen Jurryens verkoper Karremanstraat 1599 228 157r
TJOMMES, GEERTJE Geertyen Tyommes naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 77r
LEENDERTS, GERRIT Geeryt Leenderts verkoper Hoogstraat 40 1797 265 55v
, GEESKE de onmondige kinderen van wijlen Gees verkoper ([staat: Gees Jan IJsenbeeks onmondige kinderen]) Voorstraat 73 1599 228 185v
, GEESKE wijlen Gees verkoper Voorstraat 73 1599 228 185v
, GEESKE wijlen Gees eigenaar perceel Schritsen 1606 228 513v
JANS, GEESKE Gees Jans , voor haar kinderen verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1631 233 33v
JANS, GEESKE Gees Jans , voor haar kinderen verkoper van 1/4 onbekend 1631 233 34v
JANS, GEESKE Gees Jans , voor zich en haar kinderen verkoper van 1/4 Heiligeweg 58 1631 233 35r
JANS, GEESKE Gees Jans , mede voor haar kinderen verkoper Kerkpoortstraat NZ 1634 233 129v
JANS, GEESKE Gees Jans verkoper Kerkpoortstraat NZ 1634 233 129v
HERES, Geesgien Heeres verkoper Heiligeweg 1603 228 358v
SNOEK, GEESKE Geesie Snoeck koper Voorstraat 50 1655 237 3v
JANS, GEESKE Geesie Jans koper Zeilmakersstraat 13 1667 239 107v
, GEESKE Geeske naastligger ten westen ([staat: Geeske Hillebrants weduwe]) Schritsen 1598 228 131v
, GEESKE Geeske Doncker naastligger ten noorden Voorstraat 89 1676 240 242r
STAPERT, GEESKE Geeske Stapert, meerderjarige ongehuwde dochter verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 1a 1733 248 188v
WESTENDORP, GEESKE Geeske Westendorp koper Brouwersstraat 17 1737 249 188v
ABELS, GEESKE Geeske Abels geniaarde koper Kleine Kerkstraat 14 1705 244 269r
ABELS, GEESKE Geeske Abels koper 1/4 huis en kamer Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels eigenaar van 1/3 van 3/4 Heiligeweg 38 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels koper 1/4 huis en kamer Bargebuurt 24 1744 251 37v
ABELS, GEESKE Geeske Abels eigenaar van 1/3 van 3/4 Bargebuurt 24 1744 251 37v
ARJENS, GEESKE Geeske Arjens begunstigde van een lijfrente (p.j.) Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
BERENDS, GEESKE Geeske Barents koper Rapenburg 8 1740 250 126v
BARTELDS, GEESKE Geeske Bartels koper Zoutsloot 96 1674 240 166v
BERENDS, GEESKE Geeske Beerns verkoper Moriaanstraat 4 1735 249 72r
KLASES, GEESKE Geeske Claasen verkoper Brouwersstraat 5 1791 263 348v
DIRKS, GEESKE Geeske Dirx verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter 1695 243 146r
EVERTS, GEESKE Geeske Ewerts koper William Boothstraat 3 1737 249 185v
FEDDES, GEESKE Geeske Feddes verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 12 1633 233 126r
FEDDES, GEESKE de erfgenamen van wijlen Geeske Feddes verkoper Schoolsteeg WZ 1680 241 19ra
FREERKS, GEESKE Geeske Freedriks koper Voorstraat 90 1771 257 213r
FREERKS, GEESKE Geeske Freerks naastligger ten oosten Voorstraat 84 1807 267 334v
GROOT, GEESKE FREERKS Geeske Freerks de Groot naastligger ten westen Voorstraat 90 1798 265 112v
GROOT, GEESKE FREERKS Geeske Freerks de Groot verkoper Voorstraat 90 1798 265 112v
GROOT, GEESKE FREERKS Geeske Freerks de Groot verkoper Brouwersstraat 12 1806 267 267v
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts verkoper Voorstraat 2 1687 242 187r
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts van Minden verkoper Kleine Bredeplaats 2 1675 240 185r
GEERTS, GEESKE Geeske Geerts van Minden eigenaar van 2/3 Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
GERRITS, GEESKE Geeske Gerryts verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1687 242 168r
GERRITS, GEESKE Geeske Gerryts verkoper Rapenburg 8 1789 263 134r
HENDRIKS, GEESKE Geeske Hendricks verkoper Romastraat 8 1668 239 149v
HENDRIKS, GEESKE Geeske Hendricks koper kamer Romastraat NZ 1669 239 192r
HENDRIKS, GEESKE Geeske Hendricx koper Moriaanstraat 1634 233 149r
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs koper Liemendijk NZ 1647 235 258v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs verkoper Liemendijk NZ 1654 236 269v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs , voor zich en haar kinderen verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1716 245 265v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v
JANS, GEESKE Geeske Jans koper Hoogstraat 7 1686 242 106r
JANS, GEESKE Geeske Jans koper Hofstraat 27 1691 242 332r
JANS, GEESKE Geeske Jans verkoper Noorderhaven 10 1751 252 113r
JANS, GEESKE wijlen Geeske Jans erflater Zoutsloot 18 1808 268 88r
JANS, GEESKE Geeske Jansen koper Anjelierstraat NZ 1646 235 211v
JELGERS, GEESKE Geeske Jelgers geniaarde koper Hondenstraat 7 1705 244 291r
JURJENS, GEESKE de ouders van Geeske Jurians eerdere eigenaar Peterseliestraat 1656 237 65v
JURJENS, GEESKE Geeske Jurians verkoper Peterseliestraat 1656 237 65v
, GEESKE Geeske Klaaske Voordewindt koper Brouwersstraat 5 1782 260 223r
LIEUWES, GEESKE Geeske Lieuwes naastligger ten oosten Zuiderstraat 1727 247 50v
LIEUWES, GEESKE de erfgenamen van wijlen Geeske Lieuwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1733 248 215r
LIEUWES, GEESKE wijlen Geeske Lieuwes erflater Zuiderstraat 1733 248 221r
LUBBERTS, GEESKE Geeske Lubberts verpachter grond Schritsen 1604 228 412r
OKKES, GEESKE Geeske Ockes huurder Herenknechtenkamerstraat 17 1759 254 190v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Rozengracht 14 1632 233 69r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Heiligeweg 30 1778 259 104r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Havenplein 10 1782 260 237v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Liemendijk ZZ 1784 261 136v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Heiligeweg 8 1784 261 214v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Gardenierstraat 1 1798 265 123r
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters verkoper Heiligeweg 30 1799 265 203r
STEENSTRA, GEESKE PIETERS Geeske Pieters Steenstra koper huis Schritsen 4 1800 265 218v
REINERS, GEESKE Geeske Reyners koper Bildtstraat 20 1731 248 25r
SNOEK, GEESKE ROELOFS Geeske Roelefs Snoek verkoper Voorstraat 50 1670 239 41va
, GEESKE Geeske Sijskes koper Schritsen 22 1796 264 308r
TEUNIS, GEESKE Geeske Teunis verkoper Zoutsloot 82 1737 249 204v
WIEGERS, GEESKE Geeske Wiegers verkoper Bildtstraat 21 1794 264 196v
BRETEL, GEESKE JANS Geeskje Jans Bretel koopvrouw koper huis Voorstraat 69 1796 264 326r
GEERTS, Geetske Geerts verkoper Kleine Bredeplaats 2 1686 242 125r
, GIJSBERT de kamer van Geis Doncker naastligger ten oosten Rommelhaven 18twee_achter 1679 241 35r
DIRKS, GEESKE Geiske Dircx , dochter van de verkoperse koper door niaar huis Weverstraat 1656 237 73r
DIRKS, GEESKE Geiske Dirx verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
DIRKS, GEESKE Geiske Dirx verkoper Grote Kerkstraat 17 1705 244 296r
DIRKS, GEESKE de weduwe Geiske Dirx verkoper Grote Kerkstraat 17 1705 244 296r
REINERS, GEESKE Geiske Reinders verkoper Bildtstraat 20 1750 252 55v
ROUKES, GEESKE Geiske Roukes koper door niaar Zuiderplein 5noord 1764 256 85r
, Geke lijndraaier naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1602 228 295r
WILLEMS, Geke Willems koper van 1/2 huis Droogstraat 63 1684 242 12r
ANDRIES, Gelckien Andries verkoper Heiligeweg 58 1626 231 124v
HARMENS, wijlen Gelcko Hermanni koper Franekereind 15 1612 229 99r
, oud burgemeester Gelius Vetzensius koper Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
HARMENS, GELKE wijlen Gelke Harmanus verkoper Droogstraat 57 1642 235 24v
, JELLE Gellius Vetzenius procureur postulant verkoper Grote Kerkstraat 41 1658 237 160r
, JELLE Gellius Vetzenius verkoper Grote Kerkstraat 41 1658 237 160v
, JELLE Gellius Vetzenius verkoper Grote Kerkstraat 41 1658 237 162v
, JELLE oud burgemeester Gellius Vetzenius naastligger ten zuiden Voorstraat 26achter 1672 240 85v
, JELLE Gellius Vetzensius procureur postulant verkoper Weverstraat NZ 1652 236 217v
, JELLE Gellius Vetzensius geniaarde koper William Boothstraat 3 1654 236 267r
, JELLE Gellius Vetzensius koper huis, loods, zomerkeuken en plaats Lanen 54 1655 237 41r
, JELLE de koper Gellius Vetzensius naastligger ten westen Lanen 54 1655 237 41r
, JELLE burgemeester Gellius Vetzensius, c.soc. koper huis genaamd de Pauuesteert Zuiderhaven 13 de Pauwesteert 1659 238 4v
, JELLE burgemeester Gellius Vetzensius, c.s. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1660 238 51v
, JELLE oud burgemeester Gellius Vetzensius koper van 1/2 huis genaamd de Blauwe Pott, met tuintje, loods en plaats Lanen 45 de Blauwe Pott 1663 238 178r
, JELLE oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Lanen 21 1665 239 15v
, JELLE de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius, c.soc. naastligger ten westen Lanen 1672 240 93r
, JELLE de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 74 1674 240 133r
, JELLE het huis van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius, c.soc. naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1674 240 133r
, JELLE de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Rozengracht 13 1673 240 17va
, JELLE de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1675 240 20va
, JELLE de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Lanen 54 1675 240 21va
, JELLE de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Lanen 45 1675 240 21va
, JELLE de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Grote Kerkstraat 33 1675 240 21va
, JELLE de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper Voorstraat 31 1675 240 21va
, JELLE de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Gellius Vetzensius verkoper van 2/3 Zuiderhaven 13 1675 240 21va
, JELLE burgemeester Gellius Vetzentius naastligger ten westen Hofstraat NZ 1660 238 42v
WETSENS, JELLE burgemeester Gellius Wetzenius verkoper Grote Kerkstraat 41 1659 237 201v
, JELLE burgemeester Gellius Wetzensius 1e bieder (p.j.) Franekereind 14 1668 239 26ra
DROST, GELSKE Gelske Drost verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1782 260 176v
GERBENS, GELSKE Gelske Gerbens verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25achter 1728 247 69r
PIETERS, GELSKE Gelske Pieters huurder Schritsen 58 1720 246 69v
BOER, JURJEN Georg Boer, e.a. huurder Rozengracht 27 1767 257 28r
GEIS, JURJEN Georg Willem Geis zadelmaker koper huis Bildtstraat 19 1780 259 236v
GEIS, JURJEN Georg Wilhelm Geis naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1794 264 196v
GEIS, JURJEN wijlen Georg Willem Geis erflater Bildtstraat 19 1810 268 351r
, JURJEN Georg Johan Hempel, c.u. huurder Hoogstraat 26 1787 262 173v
HIEMSTRA, JURJEN Jr. Georg Sigesmond van Hiemstra verkoper Voorstraat 41 1764 256 54r
HIEMSTRA, JURJEN Jr. Georg Sigesmond van Hiemstra verkoper Voorstraat 39 1764 256 57r
HUISING, JURJEN Georg Fredrik Huising