Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ha  He  Hi  Ho  Hu  Hy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ADDENS, H. H. Addens apotheker ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ADDENS, H. H. Addens eigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
BERG, H. H. van der Berg naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
BINKSMA, H. vroedsman H. Binksma koopman Brouwersstraat 3 1785 261 271v
BINKSMA, H. burgemeester H. Binksma naastligger ten noorden Voorstraat 53 1787 262 207r
BINKSMA, H. oud burgemeester H. Binksma naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1790 263 213r
BINKSMA, H. H. Binksma naastligger ten zuiden Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
, H. oud burgemeester H. R. Binxma koper huis Schritsen 54 1797 265 40r
, H. de gleibakkerij van H. R. Binxma naastligger ten zuiden Schritsen 54 1797 265 40r
BLOK, H. H. W. Blok naastligger ten noorden Prinsenstraat 6 1804 267 72v
BOEKHOUT, H. als bewoner ds. H. Boekholt naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1705 244 303v
BOEKHOUT, H. wijlen H. Boekholt verkoper Bargebuurt 1793 264 90r
BONNEMA, H. H. Bonnema naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1809 268 256r
BRAAM, H. H. Braam koopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1706 244 315r
BRAUNIUS, H. de geabandonneerde boedel van H. Braunius, c.u. commies verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1789 263 138r
BRUINSVELD, H. wijlen schout bij nacht de heer H. Bruinsvelt kapitein bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 48 1698 243 356v
, H. H. Brunnig naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r
, H. oud burgerhopman H. Caesaris naastligger ten zuiden onbekend 1655 237 29v
, H. oud burgerhopman H. Caesaris naastligger ten westen onbekend 1655 237 29v
, H. oud burgerhopman H. Caesaris naastligger ten noorden onbekend 1655 237 29v
, H. oud burgerhopman H. Caesaris verkoper onbekend 1655 237 29v
GONGGRIJP, H. H. Gonggrijp koopman naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1738 249 349r
GONGGRIJP, H. weledelgestrenge heer H. G. Gonggrijp griffier Admiraliteit van Friesland koper woning Zoutsloot 60 1789 263 128v
GONGGRIJP, H. majoor H. Gonggrijp naastligger ten oosten Noorderhaven 12 1789 263 169r
GONGGRIJP, H. weledelgestrenge heer H. J. Gonggrijp naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1791 263 336r
GONGGRIJP, H. de weduwe van H. Gonggrijp naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
GONGGRIJP, H. H. G. Gonggrijp naastligger ten oosten Droogstraat 65 1807 267 356r
GONGGRIJP, H. H. G. Gonggrijp naastligger ten noorden Droogstraat 65 1807 267 356r
GONGGRIJP, H. de weduwe van H. Gonggrijp naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
GONGGRIJP, H. H. Gonggrijp naastligger ten zuiden Schritsen 2 1809 268 251v
GONGGRIJP, H. burgerkolonel H. Gongrijp naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1777 259 60r
GREUTLING, H. wijlen H. Greutling verkoper Lanen 63 1809 268 272r
, H. H. van der Hal, c.u. koper provisioneel 1/2 van twee aparte huizen Noorderhaven 88 Benthem 1732 248 4ra
HANEKUIK, H. H. D. Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v
HANEKUIK, H. H. D. Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 25 1718 246 32r
HANEKUIK, H. H. Hanekuik naastligger ten westen Weverstraat 3 1786 262 143v
HANEKUIK, H. H. Hanekuik naastligger ten westen Franekereind 34 1799 265 164r
HANEKUIK, H. de zoutkeet van H. Hanekuik naastligger Weverstraat 6 1802 266 135r
HANEKUIK, H. de heer H. Hanekuik naastligger Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
HANEKUIK, H. de kinderen van wijlen H. D. Hanekuyk koopman naastligger ten noorden Lanen 41 1733 248 228r
HEIMANS, H. H. Heimans naastligger ten westen Voorstraat 31 1776 258 248r
HELMER, H. H. Helmer drogist verkoper q.q. Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
HELMER, H. H. Helmer koopman naastligger ten noorden Hofstraat 3 1811 269 122v
, H. H. Homeulen naastligger ten oosten Lanen 38 1808 268 44v
, H. H. Homeulen naastligger ten westen Lanen 35 1808 268 113r
IJSENBEEK, H. H. IJsenbeek koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1767 257 32r
IJSENBEEK, H. de weduwe van H. IJsenbeek naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4 1777 259 46r
IJSENBEEK, H. de weduwe van H. IJsenbeek naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 14 1778 259 124r
IMMERZEEL, H. de tuin van oud burgemeester H. van Immerzeel naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1700 244 70r
, H. H. Keets commies huurder Zuiderhaven 9 1810 269 32r
LENTS, H. H. Lentz naastligger ten noorden Lanen 35 1808 268 113r
LENTS, H. H. Lentz naastligger ten noorden Lanen 37 1808 268 179r
LIEUWMA, H. H. Lieuwma naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1791 263 298r
, H. dr. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
, H. dr. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
OKKINGA, H. Oud mederaad in het Hof van Friesland H. van Ockinga verkoper Kerkpoortstraat NZ 1686 242 151v
, H. H. Onsman naastligger ten zuiden Lanen 38 1808 268 44v
OOSTERBAAN, H. wijlen eerwaarde heer H. Oosterbaan doopsgezind predikant verkoper Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
OOSTERBAAN, H. wijlen eerwaarde heer H. Oosterbaan doopsgezind predikant verkoper Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
, H. H. Oswald koopman huurder Brouwersstraat 8 1794 264 195r
PESMA, H. H. Pesma procureur naastligger ten oosten Lanen 74 1746 251 113r
, H. H. Plagge naastligger ten noorden Nieuwstraat 13 1804 267 49r
PLETTENBERG, H. Jonkheer H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 91v
PLETTENBERG, H. hoogwelgebboren heer jhr. H. W. baron v Plettenberg naastligger ten oosten Nieuweburen 13 1781 260 32r
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Nieuweburen 13 1782 260 230r
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1789 263 101r
PLETTENBERG, H. de erfgenamen van wijlen oud burgemeester H. W. van Plettenberg verkoper Scheerstraat 4 1802 266 60r
PORTIER, H. H. Portier naastligger ten zuiden Franekereind 32 1756 254 16r
PORTIER, H. H. Portier naastligger ten westen Franekereind 32 1756 254 16r
PORTIER, H. de weduwe van H. Portier naastligger ten westen Franekereind 36 1766 256 159v
PORTIER, H. de erfgenamen van de weduwe H. Portier naastligger ten westen Franekereind 36 1776 258 263r
PORTIER, H. de erfgenamen van de weduwe van H. Portier naastligger ten westen Franekereind 36 1778 259 102r
, H. de weduwe van H. J. Proust naastligger ten oosten Zoutsloot 40 1795 264 241v
RADSMA, H. de weduwe van H. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 18 1782 260 282r
RADSMA, H. de weduwe van H. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 18 1788 262 288v
RADSMA, H. vroedsman H. Radsma naastligger ten westen Voorstraat 28 1790 263 219r
RADSMA, H. de weduwe van H. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 18 1799 265 169v
RADSMA, H. wijlen vroedsman H. Radsma naastligger ten oosten Voorstraat 24 1807 267 346r
REES, H. H. van Rees mr. bakker naastligger ten oosten Hoogstraat 5 1805 267 118v
REES, H. H. van Rees, n.u. mr. bakker naastligger ten oosten Hoogstraat 5 1808 268 48v
RENEMAN, H. ds. H. Reneman, n.u. naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 14 1705 244 269r
RENEMAN, H. ds. H. Reneman, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1719 246 44v
, H. de weduwe van H. J. Roust koopman naastligger ten oosten [staat: westen] Zoutsloot 40 1801 265 305v
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaf naastligger ten westen Rozengracht 16achter 1763 255 206r
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaf naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaf naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
SCHAAF, H. burgemeester H. Schaaff naastligger ten westen Rozengracht 16achter 1738 249 349r
SCHAAF, H. burgemeester H. Schaaff naastligger ten westen Voorstraat 16 1768 257 38v
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
, H. H. J. Schierst koopman naastligger ten oosten Voorstraat 91 1785 262 23v
, H. H. J. Schierst koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 93achter 1785 262 23v
, H. H. G. Schierst koper 2 woningen Voorstraat 89 1789 263 171r
, H. H. G. Schierst naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1789 263 171r
, H. H. F. Schoonhoff koopman koper huis Noorderhaven 82 1810 269 33r
SIKKEMA, H. H. Siccama mr. tinnegieter verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1732 248 103v
SLOTERDIJK, H. juffrouw H. G. Sloterdijk verpachter grond Both Apothekerstraat 2 1761 255 85v
SLOTERDIJK, H. de erfgenamen van H. Sloterdijk naastligger ten oosten Heiligeweg 56 1779 259 187v
SMID, H. H. Smit procureur naastligger ten westen Schritsen 37 1802 266 138r
SMID, H. H. Smith procureur naastligger ten westen Schritsen 37 1803 266 252r
SMID, H. H. Smith procureur naastligger ten zuiden Zoutsloot 84 1808 268 127r
STAMBKE, H. dr. H. P. Stambke naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1778 259 136v
STAMBKE, H. dr. H. G. Stambke naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1783 261 52r
STAMBKE, H. dr. H. G. Stambke naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1783 261 52r
STAMBKE, H. H. P. Stambke naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
STAMBKE, H. H. P. Stambke voormalig bewoner Rozengracht 2 1799 265 159r
STOK, H. H. van der Stok naastligger ten oosten Hofstraat 19 1791 263 289v
STOK, H. H. van der Stok koper Zoutsloot NZ 1797 265 14r
STOK, H. H. van der Stok naastligger ten westen Bildtpoortsmolen 1 1808 268 55v
STOK, H. H. van der Stok naastligger ten oosten Lanen 35 1808 268 113r
STOK, H. H. van der Stok metselaar verkoper Vijverstraat 30 1808 268 156r
STOK, H. H. van der Stok metselaar verkoper Vijverstraat 28 1808 268 156r
STOMP, H. H. Stomp koopman koper Weverstraat 8 1779 259 165r
STOMP, H. H. Stomp koopman naastligger ten noorden Weverstraat 8 1779 259 165r
STROBAND, H. H. Stroband commies van toezicht verkoper Havenplein 14 1808 268 134v
TENKINK, H. wijlen H. Tenckink equipagemeester erflater Zuiderhaven 50 1758 254 142r
TUINHOUT, H. de Heer H. Tuinhout naastligger ten oosten Vijverstraat 1 1806 267 205r
TUINING, H. H. Tuining commies van het Vlieland koper huis Zuiderhaven 71a 1804 267 95r
TUINING, H. H. Tuning commies van het Vlieland verkoper Zuiderhaven 71a 1805 267 138v
VIDELIUS, H. huis gekocht door H. Videlius naastligger ten noorden Voorstraat 81 1766 256 190r
VIDELIUS, H. wijlen H. Videlius stadsrentmeester erflater Voorstraat 81 1774 258 162v
VIDELIUS, H. wijlen H. Videlius stadsrentmeester erflater Voorstraat 81achter 1774 258 162v
WAARD, H. vroedsman H. de Waard naastligger ten noorden Romastraat 13 1780 259 277v
WAARD, H. burgemeester H. de Waard naastligger ten westen Nieuwstraat 64 1786 262 60v
WAARD, H. burgemeester H. de Waard naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1786 262 60v
WAARD, H. H. de Waard naastligger ten zuiden Rinnertspijp 10 1795 264 244v
WASSENAAR, H. oud burgemeester H. W. Wassenaar, c.u. verkoper Grote Bredeplaats 14 1712 245 175r
, H. de tuin van H. Wennekers, en zoon naastligger ten westen Schritsen 56oost 1811 269 117r
WESTRA, H. de. H. Westra, nom.prop. koper door niaar pakhuis Droogstraat 27 de Oude Vermaning 1790 263 255r
WESTRA, H. H. Westra, q.q. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1794 264 186r
WESTRA, H. H. Westra, q.q. naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1794 264 186r
WESTRA, H. dr. H. Westra naastligger ten westen Bildtstraat 18 1796 264 338v
WESTRA, H. dr. H. Westra naastligger ten westen Bildtstraat 18 1802 266 142r
WESTRA, H. H. J. Westra gebruiker houtmolen ten zuiden van Harlingen 1803 266 305v
WESTRA, H. dr. H. J. Westra naastligger ten westen Bildtstraat 18 1804 267 8v
WESTRA, H. dr. H. J. Westra naastligger ten westen Schritsen 9achter 1805 267 135r
WESTRA, H. H. J. Westra baljuw 8e district verkoper Dalpad 7 1808 268 135v
WESTRA, H. H. J. Westra baljuw 8e district verkoper Scheffersplein 7 1808 268 137r
WESTRA, H. H. Westra baljuw van Barradeel naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1808 268 158v
WESTRA, H. de erfgenamen van H. Westra naastligger ten zuiden Scheffersplein 3 1810 269 44r
WILDE, H. H. H. Wilda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1785 262 6r
WILDE, H. H. de Wilda naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20 1785 262 15r
WILDE, H. H. de Wilda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1786 262 64r
, H. H. Winnekes, n.u. koopman naastligger ten westen Kerkpoortstraat 20 1808 268 77v
WINTER, H. H. Winter kastelein naastligger ten zuiden Noorderhaven 88 1791 263 337v
WINTER, H. H. Winter kastelein naastligger ten westen Voorstraat 43 1792 264 71r
WYBENGA, H. de erfgenamen van H. Wybenga naastligger ten oosten Hofstraat 22 1786 262 54r
WYBENGA, H. de erfgenamen van H. Wybenga naastligger ten zuiden Hofstraat 22 1785 262 54r
HEERMA, H. F. H. F. Heerma mr. bakker verkoper q.q. Hoogstraat 15 1782 260 297v
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper 1 1684 242 18v
EELSES, Haaentie Aeltsen naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1627 231 160v
KRAMER, het hof en kamer van Haancke Aalckes Cramer naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1626 231 142r
ALKES, Haancke Aelckes kramer koper ledige plaats Achterstraat NZ 1612 229 109v
HESSELS, Haancke Hessels hengstenvanger koper huis, pothuis en plaats en alles wat daarop is gebouwd en de pottenbakkers geree Droogstraat NZ 1611 229 2r
HESSELS, Haancke Hessels naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1612 229 75r
HESSELS, Haancke Hessels koper provisioneel drie huissteden of een hof Zuiderhaven ZZ 1612 229 77v
HESSELS, Haancke Hessels naastligger ten zuiden Hoogstraat 2 1616 230 30r
, HAANTJE Haantie Aaltsen koper huis met een lege plaats, loods en achterhuis en vrije grond van dien Voorstraat 65 1626 231 139r
HESSELS, HAANTJE Haantie Hessels naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1626 231 118v
JANS, HAANTJE Haantie Jans Lamckema verkoper Voorstraat 95 1645 235 167v
LEIENAAR, HAANTJE JANS de erfgenamen van Haantie Jans Leyenaar naastligger ten westen Hoogstraat 31 1696 243 241r
BARTELDS, HAANTJE Haantje Bartels huurder onbekend 1775 258 203v
KLASES, HAANTJE Haantje Claazes huurder woning 1 (p.w.) Bildtpoort (gebied) ZZ 1773 258 126v
JOHANNES, HAANTJE Haantje Johannes naastligger ten oosten Zoutsloot 25 1785 261 280r
JOHANNES, HAANTJE Haantje Johannis zeeman verkoper van 1/6 Noordijs 25 1763 255 236r
WILLEMS, HAANTJE wijlen Haantje Willems koper Achterstraat ZZ 1711 245 153r
WILLEMS, HAANTJE wijlen Haantje Willems meesterknecht bewoner knechtswoning Liemendijk 3 1759 254 237v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems naastligger ten oosten Liemendijk 3 1759 254 237v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems rogmeter en oud baantjer verkoper onbekend 1760 255 2v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems huurder Hofstraat 2 1763 256 9r
IDSINGA, HARMEN SAKES burgervaandrig Haarmen Sackes Idsinga koper huis, houtstek en hof Zuiderhaven ZZ 1650 236 105r
VERHOEK, Haasje Verhoek, c.u. huurder Achterstraat 18 1778 259 111r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper q.q. Weverstraat 13 1791 263 360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper q.q. Weverstraat 11 1791 263 360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper q.q. Weverstraat 5 1791 263 360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper q.q. Weverstraat 7 1791 263 360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper q.q. Weverstraat 9 1791 263 360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper q.q. Herenwaltje 17 1791 263 364r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper q.q. Nieuweburen 23 1791 263 366v
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1791 263 369r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper q.q. Lanen 71 1791 263 370ar
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk verkoper van 1/18 Voorstraat 57achter 1804 267 30v
TUINHOUT, HAIE Haaye Tuinhout, q.q. commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis, stal, wagenhuis, achterwoning en zomerhuis Schoolstraat 2 1807 268 6r
HENDRIKS, HAIE Haaye Hendriks koper helft van een huis Plantsoen 4 1810 269 13v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs koper woning Schritsen 59 1781 260 39v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Schritsen 59 1781 260 39v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs geniaarde koper Hoogstraat 19 1784 261 155v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1785 262 25v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs turfdrager geniaarde koper Hoogstraat 14 1787 262 183r
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 63 1791 263 313v
JOOSTES, HAIE Haaye Joosts huurder (p.j.) Bildtpoort (gebied) 1785 261 288r
WOUTERS, Haaytse Wouters huurder Romastraat 25 1766 256 150v
, HEEBELTJE het huis van de weduwe Habel naastligger ten noorden Lanen 83 1616 230 30v
, HEEBELTJE het huis van weduwe Habel naastligger ten noorden Lanen 83 1656 237 102r
, HEEBELTJE een weduwe Habel naastligger ten noorden Lanen 83 1656 237 265v
DOUWES, HEEBELTJE Habel Douues verkoper Zoutsloot 1 1613 229 126r
DOUWES, HEEBELTJE Habel Douues koper Droogstraat 1613 229 158r
FEDDRIKS, HEEBELTJE Habel Feddriks verkoper Voorstraat 74 1626 231 121r
JONGES, HEEBELTJE Habel Jongers koper Voorstraat 64 1611 229 49r
POPPES, HEEBELE Habel Poppis naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ 1628 232 68r
ROUKES, Habell Rouckes naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1635 233 161v
OEPKES, HAAKJE Hack Upckes koper Herenwaltje 1612 229 107r
TALMA, HAAKJE OEPKES Hack Upckes Tallum verkoper Hoogstraat 29 1630 232 140r
OEPKES, HAAKJE Hack Upkes verkoper Rommelhaven 15 1627 232 30r
WILLEMS, Hadewij Willems verkoper Rinnertspijp 1624 231 26r
WILLEMS, Hadewij Willems verkoper van 1/6 Voorstraat 7 1627 232 6r
WILLEMS, Hadewij Willems verkoper van 1/6 Noorderhaven 46 1627 232 6r
JURJENS, HADEWICH Haduwe Jurians verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Kruisstraat 1615 229 270v
JURJENS, HADEWICH Haduwe Jurians verkoper Kruisstraat 1615 229 270v
JURJENS, HADEWICH Haduwe Jurians verkoper Heiligeweg 48 1616 230 34v
JURJENS, HADEWICH Haduwe Jurriens koper Heiligeweg 1606 228 509v
WILLEMS, Haduwij Willems koper Noordees (gebied) 1612 229 79v
, de kamer van Haebbel Moyes naastligger ten westen Achterstraat 1650 236 123r
, HEEBELTJE Haebel , voor haar zelf verkoper ([staat: Haebel Willem Gerrits dr.]) Achterstraat NZ 1625 231 40r
, HEEBELTJE Haebel , voor haar andere minderjarige verkoper Achterstraat NZ 1625 231 40r
DOUWES, HEEBELTJE Haebel Douues verkoper Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
DOUWES, HEEBELTJE Haebel Douwes koper ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
POPPES, HEEBELE Haebel Poppes naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ 1624 231 35v
KORNELIS, HEEBELTJE Haebeltie Cornelis verkoper van 1/15 Hondenstraat 14 1738 249 220v
KLASES, HAANTJE Haencke Claes koper kamer of huis, loods en ledige plaats en de halve steeg ten westen Havenplein 14 1613 229 132r
HESSELS, HAANTJE Haencke Hessels hengstenvanger [staat: hinxtevanger] verkoper q.q. Rozengracht ZZ 1614 229 237v
HESSELS, HAANTJE Haencke Hessels naastligger ten westen Droogstraat NZ 1617 230 92v
, HAANTJE Haenke Doeckes Buwama bruidegom 1606 228 511v
HESSELS, HAANTJE erfgenamen van de ledige plaats van wijlen Haenke Hessels naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 3 1637 234 46v
, HAANTJE Haentie naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1754 253 193r
KRAMER, HAANTJE wijlen Haentie Cramer naastligger ten oosten Voorstraat 63 1643 235 39r
, HAANTJE Haentie Lamckema naastligger ten zuiden Lanen NZ 1644 235 136r
, HAANTJE Haentie Aelsen verkoper Franekerpoort (gebied) 1636 234 9v
EELSES, HAANTJE Haentie Aelties , c.u. verkoper Kruisstraat NZ 1633 233 105v
EELSES, HAANTJE de weduwe en erfgenamen van wijlen burgerhopman Haentie Aelties verkoper Voorstraat 65 1644 235 135v
KRAMER, HAANTJE EELSES Haentie Aelties Cramer naastligger ten zuiden Noordijs 1629 232 109v
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses naastligger ten oosten Voorstraat 63 1627 231 172v
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses verkoper Noorderhaven 75 1629 232 119r
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses verkoper Droogstraat 8 1629 232 119r
ALTES, HAANTJE Haentie Alties verkoper Achterstraat 1629 232 98r
ANDRIES, HAANTJE Haentie Andries verkoper q.q. Both Apothekerstraat WZ 1625 231 75r
ANNES, HAANTJE de erfgenamen van Haentie Annes verkoper Vismarkt 1 1644 235 153v
KLASES, HAANTJE Haentie Claessen blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 10 1636 234 11v
KLASES, HAANTJE Haentie Classen naastligger ten westen Havenplein 16 1642 235 34r
KLASES, HAANTJE Haentie Classes naastligger ten westen Havenplein 16 1633 233 119r
HESSELS, HAANTJE Haentie Hessels verkoper van 1/3 onbekend 1617 230 75r
HESSELS, HAANTJE de pottenbakkerij van Haentie Hessels naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1630 232 116r
HESSELS, HAANTJE Haentie Hessels ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
HESSELS, HAANTJE de erfgenamen van Haentie Hessels naastligger ten westen Voorstraat 38 1638 234 70v
HESSELS, HAANTJE grondpacht uit het huis van de erfgenamen van Haentie Hessels eigenaar perceel onbekend 1649 236 90v
JAKOBS, HAANTJE Haentie Jacobs varenspersoon koper huis Tiepelsteeg 1732 248 125v
JANS, HAANTJE het tichelwerk van verkoper Haentie Jans naastligger buiten Harlingen 1647 235 255r
JANS, HAANTJE Haentie Jans verkoper buiten Harlingen 1647 235 255r
JANS, HAANTJE Haentie Jans verkoper Lanen 42 1649 236 84r
JANS, HAANTJE Haentie Jans bewoner Zoutsloot 105 1668 239 152v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lamkama verkoper ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
JANS, HAANTJE het tichelwerk van verkoper Haentie Jans Lancama naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lancama verkoper ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lancma, c.u. verkoper onbekend 1647 236 2v
JANS, HAANTJE de erfgenamen van Haentie Jans Leyenaers naastligger ten westen Hoogstraat 31 1685 242 66r
JANS, HANSKE Haentie Jans Leyener koper door niaar Hoogstraat 29 1667 239 121av
JANS, HAANTJE de erfgenamen van wijlen Haentie Jans Leynenaers naastligger ten westen Hoogstraat 31 1683 241 259v
JANS, HAANTJE Haentie Jansen Lamken verkoper ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
JOOSTES, HAANTJE Haentie Joostes , c.soc. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 28twee_a 1672 240 102r
LAMMERTS, HAANTJE Haentie Lambarts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 16 1641 234 131v
WILLEMS, HAANTJE Haentie Willems baantjer koper woning Noordergrachtswal 1742 250 238r
JAKOBS, HAANTJE Haentje Jacobs oud varenspersoon verkoper Tiepelsteeg 1759 254 227v
KRAMER, HAANTJE Haentke Cramer naastligger ten noorden Kruisstraat ZZ 1612 229 88v
KUSSENDRAGER, SIERKS Haercke Siercks Kussendrager, c.u. koper huis en plaats Lanen 36 1668 239 153v
KLASES, HARING de weduwe van Haering Clases naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1753 253 47v
WIEBRENS, HARING meerderjarige (boven de 25 jaar) Haering Wybrandts verkoper van 1/3 van 1/6 Noorderhaven NZ 1617 230 70r
WIEBRENS, HARING meerderjarige (boven de 25 jaar) Haering Wybrandts verkoper van 1/3 van 1/6 Droogstraat ZZ 1617 230 70r
EGBERTS, HARING de erfgenamen van Haeringh Eyberts naastligger ten westen Noorderhaven 9 1695 243 136v
HANSES, HARING Haeringh Hanssen koper huis Sint Jacobstraat 16 1618 230 105r
JOHANNES, HARING Haeringh Johannes verkoper Sint Odolphisteeg 9 1719 246 56r
MINNES, HARING Haeringh Minnes koper huis (en zilveren ducaton) Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
MINNES, HARING Haeringh Minnes naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1 1724 246 212r
JANS, HAASKE Haeske Jans verkoper Spekmarkt 1 1671 240 51v
JAKOBS, HAASKE Haessie Jacobs verkopers als mede-erfgenamen van Kerkpoortstraat 1682 241 201r
DIRKS, HAIE Haeye Dirks molenaar koper huis Zoutsloot 61 1769 257 139r
DIRKS, HAIE de weduwe van Haeye Dirks naastligger ten westen Karremanstraat 18 1771 257 202v
DIRKS, HAIE Haeye Durks naastligger ten westen Vissersstraat 10 1770 257 158r
GERRITS, HAIE Haeye Gerrits metselaar verkoper Nieuwstraat OZ 1655 237 18v
JAKOBS, HAIE Haeye Jacobs koper huis Schritsen 61 1771 257 196v
LASES, HAIE Haeye Laes stadsbode koper provisioneel kamer onbekend 1606 228 497v
LASES, HAIE de erven van Haeye Laesen naastligger ten noorden Rozengracht 27 1627 232 10v
LAMMERTS, HAIE Haeye Lammerts oud brouwer verkoper van 1/4 Hofstraat 1 1774 258 148v
PIETERS, HAIE Haeye Pieters mr. blauwverver koper door niaar huis en blauwververij en een werkhuis tegen de achtergevel van oostelijke naastl Heiligeweg 17 1744 251 33r
RUURDS, HAIE Haeye Ruierds , c.u. koper huis en schuur Hofstraat ZZ 1669 239 188r
SIETSES, HAIE Haeye Sytses , c.u. wijdschipper koper huis Lanen 18 1651 236 161r
TJERKS, HAIE Haeye Tyercks verkoper q.q. Nieuwstraat 1625 231 47r
OEPKES, HAIE Haeye Upkes , c.u. koper huis Rommelhaven 22 1667 239 118v
RUTGERS, Hagien Rutgers koper Hofstraat 27 1778 259 149v
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes , c.u. bierdrager koper huis Vijverstraat 26 1719 246 35r
PIETERS, HAIE Haie Pieters mr. blauwverver verkoper Zuiderhaven 77west 1718 246 7r
DOEIES, HAITSE Haitse Doyes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1665 239 13r
DOEIES, HAITSE Haitse Doyes koper kamer Gardenierstraat 10 1671 240 44v
EELKES, HAITSE wijlen Haitse Eelkes koper Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r
GELKES, HAITSE wijlen Haitse Gelckes verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1660 238 63r
HAITSES, HAITSE Haitse Haitses houtkoper verkoper Havenplein 10 1636 234 11v
BAKKER, HAITSE Haitze P. Bakker koper dwarshuis Lanen 39 1805 267 141v
JORRITS, HAITSE Haitze Jorrits scheepstimmerman koper huis Lanen 30 1808 268 61r
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1751 252 105r
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1751 252 105r
IDSES, HAIE Haje Idzes koper huis Grote Kerkstraat 4 1708 245 74r
IDSES, HAIE Haje Idzes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2 1711 245 143v
JAKOBS, HAIE Haje Jacobs koper huis Schritsen 61 1802 266 133v
JAKOBS, HAIE Haje Jacobs , c.u. naastligger ten noorden Schritsen 61 1802 266 133v
PIETERS, HAIE Haje Pieters blauwverver naastligger ten noorden Heiligeweg 29 1711 245 148r
PIETERS, HAIE Haje Pieters , c.u. blauwverver koper huis Zuiderhaven 77west 1713 245 187v
PIETERS, HAIE Haje Pieters koper huis Heiligeweg 23 1717 245 285v
PIETERS, HAIE Haje Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1718 246 1v
RUURDS, HAIE Haje Ruyrdts trekschipper op Leeuwarden koper huis en bakkerij Franekereind 23west 1689 242 262v
TUINHOUT, HAIE Hajo Tuinhout commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis Hondenstraat 3oost 1805 267 162v
TUINHOUT, HAIE Hajo Tuinhout commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland huurder Hondenstraat 3oost 1805 267 162v
TUINHOUT, HAIE Hajo Tuinhout commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Hondenstraat 3oost 1805 267 162v
HARMENS, HALBE Halbe Harmens verkoper onbekend 1649 236 83r
MINNES, HAMKE Hamcke Minnes koper Brouwersstraat 5achter 1660 238 69r
KLASES, HAANTJE Hancke Claesen verkoper van 1/2 Noorderhaven 25 1611 229 13r
LIEUWES, JOHANNES Hanne Lieuwes koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1629 232 97v
WILDE, JOHANNES Hannes de Wilde naastligger ten westen Anjelierstraat 7 1779 259 181v
GERRITS, JOHANNES Hannis Gerryts naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1755 253 207r
, HANS grondpacht uit de huisstede van Hans eigenaar perceel ([staat: Jouster Hans]) onbekend 1606 228 494v
, HANS de kamers van Hans smid naastligger ten noorden Zuiderhaven NZ 1614 229 217v
, HANS Hans naastligger ten zuiden ([staat: Jouster Hans]) Vioolsteeg 1625 231 78r
, HANS grondpacht uit het huis van Hans panneboeter eigenaar perceel onbekend 1626 231 146r
, HANS de erfgenamen van de kamer van Hans turfdrager naastligger ten noorden Rommelhaven 18twee_a 1628 232 71v
, HANS de weduwe van Hans turfdrager naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1629 232 89r
, HANS Hans bleker naastligger ten westen Schoolsteeg WZ 1632 233 47r
, HANS de weduwe van Hans zoutdrager naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1634 233 143v
, HANS huis van de erfgenamen van Hans zoutdrager naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1637 234 26v
, HANS mr. Hans naastligger ten oosten Zuiderstraat 1651 236 168v
, HANS het huis van Hans smid naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1653 236 230v
, HANS Hans brouwer naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 13 1659 237 213v
, HANS het huis van de erfgenamen van mr. Hans naastligger ten westen onbekend 1660 238 51r
, HANS sterfhuis van Hans smid eerdere bewoner Noordijs 25 1661 238 91v
, HANS Hans stoelenmatter bewoner Fabrieksstraat 1674 240 142r
, HANS de weduwe van Hans kistmaker naastligger ten noorden Lanen 39 1674 240 158r
, HANS de erfgenamen van mr. Hans naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
, HANS Hans naastligger ten westen Kerkpad WZ 1734 248 304v
, HANS Hans , c.u. schilder van gleibakkerssteentjes huurder Lanen 66 1739 250 6r
BAS, HANS Hans Bas koper woning Heiligeweg 38 1697 243 316v
, HANS Hans Boeselach hovenier koper huis, hof en belvedere Wasbleek ZZ 1730 247 333v
BOLTA, HANS Hans Bolta kastelein verkoper Fabrieksstraat 1798 265 94r
BOUWMAN, HANS wijlen Hans Willem Bouman verkoper Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
, HANS Hans Burquet bewoner Noorderhaven 40 1628 232 77v
KLAVER, HANS Hans Claver, c.u. huurder Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
, HANS Hans Crysman huurder Sint Christoffelsteeg WZ 1630 232 132v
GONGGRIJP, HANS wijnkoper Hans Gonggrijp verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24 1708 245 57r
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp naastligger ten noorden Voorstraat 7 1715 245 234v
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1717 245 291r
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp naastligger ten zuiden Voorstraat 34 1717 245 297v
GONGGRIJP, HANS de hof van Hans Gonggrijp koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 77 1718 246 13v
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp koopman verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
GONGGRIJP, HANS Oud burgervaandrig Hans Gongrijp wijnsteker koper huis Noorderhaven 46 1706 245 2v
GONGGRIJP, HANS Hans Gongrijp verkoper Zoutsloot NZ 1722 246 137v
GONGGRIJP, HANS ingang van de tuin van Hans Gongrijp naastligger ten westen Zoutsloot 55 1727 247 43v
GONGGRIJP, HANS de tuin van Hans Gongrijp naastligger ten noorden Zoutsloot 55 1727 247 43v
GONGGRIJP, HANS Hans Gongrijp koopman verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
, HANS de erfgenamen van Hans Gruse naastligger ten zuiden Vijver WZ 1625 231 46r
, HANS de erfgenamen van Hans Gruse naastligger ten zuiden Vijver WZ 1625 231 56v
, HANS de erfgenamen van Hans Gruyse naastligger ten zuiden Vijver WZ 1617 230 58r
, HANS de erfgenamen van Hans Gruysse naastligger ten zuiden Vijverstraat 1617 230 64v
, HANS Hans van der Holt geniaarde koper Voorstraat 26achter 1671 240 52v
HOP, HANS als bewoner Hans Hop naastligger ten zuiden Noorderhaven 34achter 1668 239 162r
HUIER, HANS Hans Huyer koper kamer met ledige plaats Liemendijk 1637 234 25v
, HANS Hans Loopheen naastligger ten westen Karremanstraat 2 1645 235 182v
, HANS Hans Loopheen naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1645 235 182v
, HANS Hans Loopheen naastligger ten westen Karremanstraat 2 1646 235 202v
, HANS Hans Loopheen naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1646 235 202v
, HANS Hans Loopsen naastligger ten noorden Anjelierstraat 9 1658 237 145r
OOSTERHOUT, HANS Hans Oosterhout verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 7 1789 263 135v
PLETTENBERG, HANS burgemeester jhr. Hans Willem baron v Plettenberg koper huis William Boothstraat WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron v Plettenberg naastligger ten zuiden William Boothstraat WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron v Plettenberg naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron v Plettenberg naastligger ten noorden William Boothstraat WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron v Plettenberg Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron v Plettenberg verkoper Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron v Plettenberg verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1771 257 221v
PLETTENBERG, HANS Jr. Hans Willem van Plettenberg eigenaar en bewoner Zuiderhaven ZZ 1782 260 170v
PLETTENBERG, HANS burgemeester Hans Willem van Plettenberg verkoper Zuiderhaven ZZ 1782 260 170v
PLETTENBERG, HANS de erfgenamen van oud burgemeester jhr. Hans Willem van Plettenberg verkoper Nieuweburen 15 1802 266 58r
, HANS Hans Poff naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1614 229 209r
, HANS Hans Poff huurder perceel 3 buiten Harlingen 1615 229 243v
, HANS Hans Poff naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1624 231 2v
, HANS de weduwe van Hans Rodhuizum huurder (p.j.) Nieuwstraat 21 1756 254 43v
, HANS Hans Rouschenburgh soldaat in de compagnie van kapt. jhr. Johan van Roorda koper 2 kamers aan elkaar Karremanstraat 1658 237 168av
, HANS Hans Rousenburch koper Achterstraat 1636 234 6r
, HANS Hans Jurjen Schierst koper huis genaamd de Bril Voorstraat 93 de Bril 1785 262 30r
, HANS Hans Jurjen Schierst koopman koper woning achter het vorige verkochte perceel Voorstraat 93achter 1785 262 30r
, HANS Hans Jurjen Schierst koopman koper huis Voorstraat 89 1785 262 31v
, HANS wijlen Hans G. Schierst verkoper Voorstraat 89 1804 267 60v
, HANS Hans George Schierst [staat: Schierts] naastligger ten noorden Voorstraat 93 1802 266 86v
, HANS Hans George Schierst [staat: Schierts] koopman verkoper Voorstraat 93 1802 266 86v
, HANS Hans George Schierst [staat: Schierts] naastligger ten zuiden Voorstraat 93achter 1802 266 86v
, HANS Hans George Schierst [staat: Schierts] koopman verkoper Voorstraat 93achter 1802 266 86v
, HANS als bewoner Hans Schoeghster naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 1611 229 55v
, HANS wijlen Hans Stael verkoper Karremanstraat 4 1662 238 149r
STAAL, HANS wijlen Hans Staell koper Karremanstraat 4 1658 237 161v
, HANS Hans Steenbrinck, c.u. koper huis Lanen 44achter 1646 235 218r
, HANS Hans Steenbrinck naastligger ten noorden Lanen 44achter 1646 235 218r
, HANS Hans Steinbrenck geniaarde koper Grote Kerkstraat 31west 1633 233 99v
, HANS Hans Stenebrink verkoper Kruisstraat NZ 1636 234 13r
, HANS Hans Stenenbrengh koper kamer Kruisstraat NZ 1625 231 44r
, HANS Hans Stienbrinck naastligger ten noorden Lanen 44achter 1646 235 210r
VRIES, HANS de erfgenamen van de heer burgemeester Hans de Vries naastligger ten westen Havenplein 10 1664 238 203r
ZIJLSTRA, HANS Hans W.C. Zijlstra koper huis, tuin en bleekveld Schritsen 54 1808 268 65v
ZIJLSTRA, HANS Hans Willem Cornelis Zijlstra verkoper Schritsen 54 1810 269 63v
, HANS de weduwe van Hans ? naastligger ten zuiden Scheffersplein 7 1679 241 11ra
, HANS de weduwe van Hans ? naastligger ten westen Scheffersplein 7 1679 241 11ra
ARENDS, HANS het huis van wijlen? Hans Aarns naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1641 234 147r
ARENDS, HANS Hans Aarnts , c.u. oud commandeur Admiraliteit in Friesland verkoper Karremanstraat 27 1692 242 399r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams , c.u. koper woning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een put Nieuwstraat 38achter 1654 236 277v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams mr. knoopmaker verkoper van 1/10 Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1750 252 100v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1770 257 149v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1775 258 223v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams koper huis Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
ABRAHAMS, HANS wijlen Hans Abrahams erflater Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
ABRAHAMS, HANS wijlen Hans Abrahams erflater Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper van 1/4 (als man en voogd v zijn vrouw en lasthebbende voor Bote Segers) Spekmarkt 2 1631 233 3r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper q.q. Spekmarkt 2 1631 233 3r
ARENDS, HANS Hans Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 13 1729 247 236r
ARENDS, HANS Hans Aens naastligger ten westen Scheerstraat 7 1695 243 118v
ARENDS, HANS Hans Aerents zoutdrager naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 12 1612 229 116ar
ARENDS, HANS Hans Aerns zoutdrager koper door niaar kamer Nieuwstraat 62 1618 230 116v
ARENDS, HANS Hans Aernts koper 1/2 huis (oostelijke helft) Franekereind 29oost 1613 229 153v
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdrager koper Nieuwstraat WZ 1615 229 240r
ARENDS, HANS Hans Aernts , c.u. zoutdrager naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1615 229 240r
ARENDS, HANS Hans Aernts zoutdrager koper kamer Ooievaarsteeg OZ 1617 230 82r
ARENDS, HANS de proclamant Hans Aernts , c.u. zoutdrager naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg OZ 1617 230 82r
ARENDS, HANS Hans Aernts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1618 230 116v
ARENDS, HANS Hans Aernts naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1618 230 116v
ARENDS, HANS de erfgenamen van Hans Aernts verkoper Nieuwstraat 66 1632 233 59r
ANDRIES, HANS Hans Willem Andries Cruissebroer huurder (p.j.) Droogstraat NZ 1677 240 38ra
FINK, HANS ARENDS Hans Anes Vink schipper naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1707 245 25r
ARENDS, HANS Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 60 1624 231 20r
ARENDS, HANS de weduwe van mr. Hans Arents naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1626 231 111v
ARENDS, HANS wijlen mr. Hans Arents verkoper Weverstraat ZZ 1627 232 5v
ARENDS, HANS wijlen Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1633 233 98v
ARENDS, HANS wijlen Hans Arents naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1633 233 98v
ARENDS, HANS Hans Arents zoutdrager naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 12 1633 233 108r
ARENDS, HANS de erfgenamen van Hans Arents zoutdrager naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8 1640 234 95v
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Finck koper Scheerstraat 5 1694 243 110v
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Fink verkoper Scheerstraat 5 1713 245 190v
ARJENS, HANS Hans Arjens mr. bakker verkoper van 3/4 Zuiderstraat 31west 1729 247 221v
ADAM, HANS ARJENS Hans Arjens de Adam verkoper Zuiderhaven 67 1735 249 50r
BOK, HANS ARJENS Hans Arjens de Bock mr. bakker naastligger ten noorden Zuiderstraat 29 1728 247 73r
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltes Kannegieter verkoper Voorstraat 64 1682 241 51ra
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Heiligeweg 27noord 1676 240 31va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Heiligeweg 27zuid 1676 240 33ra
, HANS Hans Bas geniaarde koper Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
BOUWES, HANS wijlen Hans Bouwes mr. schrijnwerker Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
KLASES, HANS Hans Claases varensgezel Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
KLASES, HANS Hans Claases , c.u. eigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
KLASES, HANS Hans Claases naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34achter 1808 268 35v
, HANS Hans Claases* naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
KOERTS, HANS Hans Jurjen Coerts soldaat compagnie kapitein Johan van Roorda koper kamer Weverstraat 1653 236 246r
KORNELIS, HANS Hans Cornelis koopman koper hof met zomerhuis Kerkpad WZ 1695 243 131r
KORNELIS, HANS de hof van Hans Cornelis , c.u. naastligger ten westen Kerkpad 32 1695 243 142r
KORNELIS, HANS Hans Cornelis koopman koper 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 42 1699 244 21r
KORNELIS, HANS zoutkeet van Hans Cornelis , c.s. koopman naastligger ten noorden Nieuwstraat 46 1700 244 35v
KORNELIS, HANS Hans Cornelis koper huis en tuintie Liemendijk 4 1715 245 251v
OOSTERVEEN, HANS KORNELIS vroedsman Hans Cornelis Oosterveen koper woning, koemelkerij, 2/3 zoutkeet Nieuwstraat 42 1701 244 122v
OOSTERVEEN, HANS KORNELIS Hans Cornelis Oosterveen eigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 42 1701 244 122v
OOSTERVEEN, HANS KORNELIS grondpacht uit de zoutkeet van burgemeester Hans Cornelis Oosterveen eigenaar perceel Nieuwstraat 42 1708 245 53r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstra koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstra koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstra koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten oosten Romastraat 6 1669 239 199v
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten zuiden Liemendijk 1684 242 56v
DIRKS, HANS Hans Dircks Boorder koper provisioneel huis met 1/2 timmerhelling ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
DIRKS, HANS Hans Dircksen , c.u. koper kamer Romastraat 8 1668 239 149v
DIRKS, HANS Hans Dirckx mr. scheepstimmerman koper provisioneel vervallen peerdenstal Liemendijk ZZ 1681 241 43ra
DIRKS, HANS Hans Dirks verkoper Achterstraat NZ 1665 239 3r
DIRKS, HANS Hans Dirks koper huis Dalpad 7 1808 268 135v
DIRKS, HANS Hans Dirks mr. molenmaker verkoper Dalpad 7 1810 268 332r
DIRKS, HANS het huis van Hans Dirx naastligger ten zuiden Liemendijk 1684 242 24v
DIRKS, HANS Hans Dirx Boorder huistimmerman verkoper Achterstraat NZ 1684 242 21r
DIRKS, HANS Hans Dirx Boorder scheepstimmerman verkoper Karremanstraat 9 1685 242 71v
DIRKS, HANS grondpacht uit de woning van Hans Dirx Pottie eigenaar perceel Romastraat ZZ 1670 239 218v
DIRKS, HANS Hans Dirxen scheepstimmerman verkoper Karremanstraat 5 1688 242 248r
DIRKS, HANS Hans Dirxen Boorder verkoper Liemendijk 1687 242 205v
DOEKES, HANS Hans Doeckes naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1718 246 15r
DOEKES, HANS Hans Doeckes oud schipper verkoper Karremanstraat 8 1718 246 29v
DOEDES, HANS Hans Doedes , c.u. huurder (p.j.) Zuiderhaven 57 1777 259 60r
DOUWES, HANS Hans Douwes verkoper Voorstraat 11west 1689 242 281r
DOUWES, HANS Hans Douwes verkoper Voorstraat 73 1689 242 281r
DOUWES, HANS Hans Douwes verkoper Sint Jacobstraat 1689 242 281r
DOUWES, HANS Hans Douwes huistimmerman koper kamer Voorstraat 73 de Spiegel 1690 242 320r
DOUWES, HANS wijlen Hans Douwes timmerman verkoper Voorstraat NZ 1696 243 221v
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. Franekereind ZZ 1626 231 146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. Franekereind ZZ 1626 231 146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. onbekend 1626 231 146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 1626 231 146r
STAPERT, HANSKE DOUWES Hans Douwes Stapert verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
, HANS wijlen Hans Eerck verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r
EEUWES, HANS Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Scheffersplein 25 1665 239 6v
EEUWES, HANS Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes verkoper Kleine Bredeplaats 13 1676 240 221r
EEUWES, HANS de weduwe van Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1677 240 273v
EEUWES, HANS de weduwe van Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23west 1684 242 13r
IELES, HANS Hans Eles koper Schritsen NZ 1635 233 169r
ELIAS, HANS Hans Elias , c.u. huurder Zoutsloot 87 1781 260 67r
ELIAS, HANS Hans Elias verkoper Franekereind 21 1808 268 154r
WIT, HANS ELIAS Hans Elias de Witt koper huis Franekereind 21 1803 266 225v
RING, HANS IEMES Hans Emes de Ringh, c.u. koper huis, brouwerij en mouterij Zoutsloot 30 1641 234 132r
, HANS Hans Erichs verkoper Voorstraat 2 1615 229 257r
, HANS nagelaten door wijlen Hans Erichs verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r
, HANS eerder van mijnheer Hans Erichs naastligger ten westen Vijver WZ 1617 230 58r
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks erflater Voorstraat 2 1615 229 246r
EERKES, HANS als eerdere eigenaar Hans Ericks , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks erflater Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
, HANS Hans Ericx gedeputeerde staat van Friesland verkoper Weverstraat 1612 229 106r
, HANS de keet van wijlen Hans Ericx naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1613 229 166r
, HANS Hans Ericx Gedeputeerde Staat van Friesland verkoper Vijver WZ 1613 229 167r
, HANS wijlen Hans Ericx verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v
, HANS de keten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v
, HANS de keeten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v
, HANS de hof van Hans Ericx naastligger ten oosten Vijverstraat 1614 229 233r
, HANS de zoutkeet van Hans Ericx naastligger Kromme Elleboogsteeg 1616 230 47v
, HANS de eerstgeprefereerde crediteuren van wijlen Hans Ericx verkoper Franekereind ZZ 1618 230 110r
EERKES, HANS de zoutkeet van burgemeester Hans Erix naastligger ten oosten* ([dit is aan de overkant van de steeg]) Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v
EERKES, HANS de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin 1627 232 18r
EERKES, HANS de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin 1656 237 63r
EERKES, HANS Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin 1656 237 63r
, HANS Hans Erix [staat: Di eerdere eigenaar Vijver 6tuin 1692 242 405r
EEUWES, HANS Hans Euues koper 1/4 van vier huizen Scheffersplein 27 1657 237 106r
EEUWES, HANS Hans Euues , c.soc. bewoner Lanen NZ 1657 237 257v
EEUWES, HANS Hans Euwes koper huis en schuur geschikt als koemelkerij met een vrje steeg ten westen Rapenburg ZZ 1668 239 22va
EEUWES, HANS de weduwe van wijlen Hans Euwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1683 241 269r
EVERTS, HANS Hans Everts gleibakker Schritsen 66 1770 257 163r
FEMMES, HANS Hans Femmes , c.u. bewoner Zuiderstraat 12 1719 246 51r
FEMMES, HANS Hans Femmes , c.u. bewoner Zuiderhaven 73 1726 246 263v
FOKKES, HANS Hans Fockes kooltjer Voorstraat 21 1690 242 316r
FRANSES, HANS Hans Fransen koper huis Kleine Bredeplaats 4 1689 242 296r
FRANSES, HANS het huis van Hans Fransen , c.u. naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r
FRANSES, HANS Hans Fransen naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 6 1722 246 146v
FRANSES, HANS Hans Fransen Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
FRANSES, HANS de erfgenamen van Hans Fransens naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 6 1735 249 31r
GEERTS, HANS de crediteuren van Hans Geerts verkoper Franekerpoort (gebied) 1632 233 74r
GERRITS, HANS Hans Gerryts koper westelijke kamer van twee kamers Havenplein ZZ 1624 231 8r
HANSES, HANS Hans Hansen huurder buiten Harlingen 1614 229 222r
HANSES, HANS de steenplaats van Hans Hansen naastligger ten westen buiten Harlingen 1614 229 222r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Gardenierstraat 1632 233 40v
HANSES, HANS Hans Hansen schipper koper huis en plaats Bildtstraat 14 1636 234 3r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. koper Kerkpad WZ 1639 234 72r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1639 234 72r
HANSES, HANS Hans Hansen koper huis en erf waar het Kromhout uitsteekt Noorderhaven 51 het Kromhout 1641 234 125v
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. verkoper Bildtstraat 14 1641 234 161r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Zuiderstraat 31 1642 235 33v
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1644 235 100r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. koper Heiligeweg 18 1646 235 226r
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten oosten Heiligeweg 18 1646 235 226r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Noorderhaven 51 1649 236 85r
HANSES, HANS wijlen Hans Hansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1658 237 173r
HANSES, HANS Hans Hansen zijdecaerder huurder Karremanstraat 22 1681 241 32va
HANSES, HANS Hans Hansen houtmolenaar koper huis Zuiderhaven ZZ 1685 242 98r
HANSES, HANS Hans Hansen , n.u. naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter 1723 246 179r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oude houtmolenaar koper huis Franekereind 21 1746 251 160r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oude houtmolenaar naastligger ten oosten Franekereind 19 1749 252 28r
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten oosten Franekereind 19 1757 254 70v
HANSES, HANS Hans Hansen , de jonge c.s. naastligger ten westen Voorstraat 64 1761 255 91v
JONG, HANS HANSES kinderen van Hans Hansen de Jong, c.s. naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
HANSES, HANS Hans Hansen Poff huurder Franekertrekvaart 1615 229 251v
HANSES, HANS het tichelwerk van Hans Hansen Poff naastligger ten noorden Franekertrekvaart 1615 229 251v
HANSES, HANS Hans Hanses verkoper q.q. Hondenstraat 6 1633 233 87v
HANSES, HANS Hans Hanses Poff koper huisstede voor en achter 21 houtvoeten breed ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele]) Zuiderhaven NZ 1625 231 73r
HANSES, HANS Hans Hanses Poff koper kamer ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele]) Zuiderhaven NZ 1625 231 73r
HANSES, HANS Hans Hanses Poff verkoper Zuiderhaven NZ 1625 231 74v
HANSES, HANS Hans Hanses Poff verkoper Zuiderhaven NZ 1625 231 74v
HANSES, HANS Hans Hanssen koper huis en het houtstek ten noorden Zuiderstraat 31 1635 233 170r
HANSES, HANS de erfgenamen van Hans Hanzes , de oude naastligger ten oosten Franekereind 19 1771 257 238r
HARMENS, HANS Hans Harmens naastligger ten oosten Vijverstraat 1615 229 284v
HARMENS, HANS Hans Harmens koopman koper huis en stalling alwaer het Widt Paerdt uyt steeckt Vijverstraat ZZ het Witte Paard 1633 233 90v
HARMENS, HANS stalling en plaatske van Hans Harmens naastligger ten oosten Nieuwstraat 1633 233 114v
HARMENS, HANS Hans Harmens naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1634 233 129r
HARMENS, HANS de schuur nu van burgemeester Hans Harmens naastligger Grote Ossenmarkt 27 1637 234 24r
HARMENS, HANS oud burgemeester Hans Harmens naastligger ten oosten Vijverstraat 8 1643 235 61v
HARMENS, HANS oud burgemeester Hans Harmens koper hoekhuis Noorderhaven 88 1647 235 265r
HARMENS, HANS de uitgang van het hof van burgermr. Hans Harmens naastligger ten westen Vijverstraat 18 1653 236 237v
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Fries koopman huurder voor 7 jaren Sint Jacobstraat 1 1632 233 75v
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Fries verkoper q.q. Bildtstraat 16 1633 233 87r
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Fries naastligger ten oosten Voorstraat 5 1635 233 161r
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Fries koper 1/3 en 1/15 huis ([485 + 97 GG]) Grote Bredeplaats 26west 1636 234 6v
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Fries koper 1/5 en 1/3 huis Grote Bredeplaats 26west 1636 234 15r
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Fries koper Noorderhaven 2 1642 235 16v
HARMENS, HANS Hans Harmens van Hattinge verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1628 232 68r
HARMENS, HANS Hans Harmens van Hattingh koper kamer Sint Christoffelsteeg OZ 1624 231 35v
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1636 233 180r
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten westen Havenplein 10 1636 234 11v
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten westen onbekend 1637 234 23v
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries koper huis Vijverstraat 12 1638 234 55v
VRIES, HANS HARMENS de stal van koper Hans Harmens de Vries, c.u. naastligger ten oosten Vijverstraat 12 1638 234 55v
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries koper 2/15 huis en plaats Grote Bredeplaats 26west 1638 234 66v
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries demonstrant (wegens een hypotheek) ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries demonstrant (desisteert protest wegens ontvangen betaling) ten noordoosten van Harlingen 1639 234 87v
VRIES, HANS HARMENS het onlangs mede gekochte huis van oud burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten westen Noorderhaven 4 1642 235 30r
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1647 235 247v
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries koper 1/6 lange lijnbaan Zuiderhaven ZZ 1649 236 94r
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Vries naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1651 236 175r
VRIES, HANS HARMENS oud burgermeester Hans Harmens de Vries naastligger ten zuiden Noorderhaven 36 1653 236 223r
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten oosten Vijverstraat 6 1653 236 235v
VRIES, HANS HARMENS weduwe en erven van burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten westen Noorderhaven 4 1655 237 54r
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries koper huis Nieuwstraat 30 1656 237 97v
VRIES, HANS HARMENS het huis van wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1657 237 132v
VRIES, HANS HARMENS wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vries verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1658 237 151v
VRIES, HANS HARMENS wijlen burgemeester Hans Harmens de Vries verkoper Nieuwstraat 30 1658 237 175r
VRIES, HANS HARMENS wijlen burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten westen Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
HARMENS, HANS wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vryes verkoper Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
VRIES, HANS burgemeester Hans Harmnes de Fries naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1651 236 157v
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper van 1/4 Weverstraat NZ 1648 236 17v
HENDRIKS, HANS de erfgenamen van Hans Hendricks naastligger ten noorden Franekereind ZZ 1655 237 28v
HENDRIKS, HANS het huis van de erfgenamen van Hans Hendricks naastligger ten westen Franekereind 23oost 1677 240 273v
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks naastligger ten oosten Brouwersstraat 23 1678 241 4r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks verkoper Brouwersstraat 23achter 1678 241 15v
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper huis Schritsen 63 1678 241 16r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper huis Schritsen 35 1680 241 98r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper huis Lammert Warndersteeg 18 1683 241 236r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 41 1688 242 223r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks verkoper Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks havenpachtscherger koper huis genaamd de Hooge Tinne Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1690 242 336v
HENDRIKS, HANSKE de weduwe van Hans Hendricks huurder Achterstraat ZZ 1709 245 92r
HENDRIKS, HANS Hans Hendriks naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1699 244 27v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten oosten Franekereind 19 1651 236 149v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix verkoper Kerkpad WZ 1667 239 72v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix geniaarde koper van 1/2 Kerkpoortstraat 1675 240 185v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix verkoper Schritsen 35 1680 241 102v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten westen Franekereind 23oost 1683 241 269r
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix havenchergier verkoper Prinsenstraat 2 1695 243 148v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix executeur koper door niaar huis Lanen 74 1697 243 265r
HENDRIKS, HANS het achterhuis van Hans Hendrix executeur naastligger ten zuiden Lanen 74 1697 243 265r
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix havencherger koper huis met een tuintje erachter Klaverbladstraat 5 1697 243 302v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix zeevarende koper huis of woning Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
HENDRIKS, HANS wijlen Hans Hendrix verkoper van 1/4 Klaverbladstraat 5 1703 244 200v
HENDRIKS, HANS de weduwe van Hans Hendrix bewoner Schritsen 63 1705 244 268r
HENDRIKS, HANS wijlen Hans Hendrix executeur verkoper Schritsen 63 1705 244 268r
HENDRIKS, HANS wijlen Hans Hendrix huurder Schritsen 63 1706 244 337v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1722 246 146r
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1723 246 173v
HENDRIKS, HANS wijlen Hans Hendrix Coppeltie verkoper Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
IDSES, HANS Hans Idtses naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1625 231 60r
, HANS wijlen Hans Ieme de Rinck verkoper Zoutsloot 30 1646 235 224r
RING, HANS IEMES wijlen Hans Iemes de Ringh koper Bildtstraat OZ 1649 236 74r
, HANS het huis van Hans Ieyps naastligger ten oosten Lanen 28achter 1652 236 205r
IEMES, HANS haar zwager Hans Imes koper Bildtstraat 17 1644 235 141v
IEMES, HANS de weduwe van Hans Imes naastligger ten noorden Bildtstraat OZ 1651 236 169r
ISAAKS, HANS Hans Isaaks naastligger ten westen Zoutsloot 20 1718 246 2v
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten westen Zoutsloot 20 1713 245 192v
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1718 246 17v
, HANS Hans Isaax* schuitschipper naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1711 245 142r
, HANS Hans Izax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1708 245 55r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. geniaarde koper Liemendijk ZZ 1642 235 11v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. koper hoekhuis Karremanstraat 19 1644 235 98v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlapper naastligger ten westen Droogstraat NZ 1644 235 105r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 12 1646 235 233v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. koemelker verkoper Hoogstraat 17achter 1656 237 58v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. verkoper Karremanstraat 19 1656 237 72r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlapper naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1657 237 119r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs koemelker verkoper Karremanstraat 19 1659 237 196r
JAKOBS, HANS wijlen Hans Jacobs soldaat in de compagnie van capt. v.d. Wayen Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
HUIER, HANS JAKOBS Hans Jacobs Huyer verkoper Grote Ossenmarkt 12 1657 237 123v
, HANS Hans Jacobs* schoenlapper geniaarde koper Achterstraat 1644 235 121v
, HANS Hans Jacobs* schoenlapper naastligger ten westen Achterstraat 1649 236 80r
JANS, HANS een akker van Hans Jans naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
JANS, HANS het huis en de blekerij van Hans Jans naastligger ten noorden met het bleekveld ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v
JANS, HANS Hans Jans mr. wolkammer huurder (p.j.) Brouwersstraat 14 1738 249 348r
JANS, HANS Hans Jans naastligger ten zuiden Lanen 20 1767 257 22v
JANS, HANS de akker van Hans Jansen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
JANS, HANS het huis en de blekerij van Hans Jansen naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
JANS, HANS Hans Jansen koper huis en tuin ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
JANS, HANS de koper Hans Jansen , c.u. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
JANS, HANS de koper Hans Jansen , c.u. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 126v
JANS, HANS de verlaten boedel van Hans Jansen , c.u. oud bode op Holland verkoper Lanen 52 1617 230 58r
JANS, HANS de crediteuren van Hans Jansen , c.u. oud bode op Holland verkoper Lanen 52 1617 230 64v
JANS, HANS Hans Jansen verkoper Zoutsloot NZ 1642 234 177r
JANS, HANS Hans Jansen , c.u. bombazijnwerker koper huis, loods en plaats Heiligeweg 23 1649 236 91v
JANS, HANS Hans Jansen koper huis, loods en plaats Grote Kerkstraat 31west 1654 236 265v
JANS, HANS Hans Jansen verkoper Grote Kerkstraat 31west 1657 237 140r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Kruisstraat 6 1657 237 261r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1666 239 62v
JANS, HANS de erfgenamen van Hans Jansen verpachter grond ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
JANS, HANS Hans Jansen verkoper q.q. Grote Kerkstraat 33 1665 239 4ra
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1666 239 13ra
JANS, HANS Hans Jansen Voorstraat 50 1670 239 41va
JANS, HANS Hans Jansen , c.u. koopman verkoper Lanen 71 1670 240 16r
JANS, HANS Hans Jansen koopman Schritsen NZ 1671 240 38r
JANS, HANS Hans Jansen Roeperssteeg 7 1672 240 113r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1675 240 207v
JANS, HANS Hans Jansen verkoper q.q. Sint Christoffelsteeg WZ 1675 240 208v
JANS, HANS Hans Jansen verkoper van 1/4 Heiligeweg 27zuid 1676 240 33ra
JANS, HANS Hans Jansen rogstorter naastligger ten westen Lanen ZZ 1680 241 23ra
JANS, HANS Hans Jansen , c.u. koper huis Lanen 21achter 1684 242 12v
JANS, HANS Hans Jansen bewoner Hofstraat 27 1684 242 31r
JANS, HANS Hans Jansen verkoper Hofstraat 27 1684 242 31r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Voorstraat 24 1685 242 77r
JANS, HANS de erfgenamen van Hans Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1685 242 89r
JANS, HANS Hans Jansen , c.u. koopman koper huis, plaats en tuin ([staat: 100 zilveren ducatons]) Zoutsloot ZZ 1703 244 224v
JANS, HANS de koper Hans Jansen , c.u. koopman naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1703 244 224v
JANS, HANS Hans Jansen , c.u. koper huis Kruisstraat 13 1718 246 20v
JANS, HANS Hans Jansen gleibakker koper kamer of huis Lanen 20achter 1738 249 269r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Lanen 20 1753 253 110r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Lanen 20 1766 256 207r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Lanen 20 1767 256 232r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten westen Vijverstraat 6 1779 259 178r
JANS, HANS Hans Jansen Claviger mr. wolkammer verkoper Zoutsloot 22 1742 250 210v
JANS, HANS Hans Janssen naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats OZ 1597 228 5r
JANS, HANS Hans Janssen bleker koper huis Voorstraat 23 1615 229 242r
JANS, HANS Hans Janssen naastligger ten westen Lanen 54 1616 230 39r
JANS, HANS een akker van Hans Janssen naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
JANS, HANS huis en blekerij van Hans Janssen naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
JANS, HANS het akkerland van Hans Janssen naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
JANS, HANS huis en blekerij van Hans Janssen naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
JANS, HANS Hans Janzen koper q.q. Schritsen 15 1661 238 104v
JILLES, HANS Hans Jelis tromslager verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 22 1606 228 530r
IEPES, HANS Hans Jeppes naastligger ten zuiden Havenplein ZZ 1625 231 41r
, HANS Hans Jepsen koper huis met een loods erachter Lanen 30 1641 234 146v
, HANS Hans Jepsen , c.u. naastligger ten zuiden Lanen 30 1641 234 146v
JETSES, HANS wijlen Hans Jetses verkoper Grote Kerkstraat 27 1694 243 114v
JETSES, HANS Hans Jetses mr. bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51 1730 247 300r
JETSES, HANS Hans Jetses mr. bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51 1732 248 78r
JETSES, HANS Hans Jetses mr. bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
JETSES, HANS de weduwe van Hans Jetses naastligger ten westen Molenpad 1749 252 35r
JETSES, HANS de weduwe van Hans Jetses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
JETSES, HANS de weduwe van Hans Jetses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55achter 1754 253 186r
JETSES, HANS wijlen Hans Jetses mr. bakker (p.j.) Molenpad 1757 254 64r
JETSES, HANS wijlen Hans Jetses mr. bakker verkoper van 3/4 Molenpad 1757 254 109r
JETSES, HANS wijlen Hans Jetses mr. bakker verkoper van 3/4 en gelastigde van Kerkpoortstraat NZ 1757 254 263r
JETSES, HANS Hans Jetzes houtstapelaar koper huis met loods en plaatske Grote Kerkstraat 27 1694 243 84v
JOHANNES, HANS wijlen Hans Johannes mr. wagenmaker verkoper Hoogstraat 39 1783 261 40v
JOBS, HANS huis genaamd de Twee Hollandse Daelders Hans Jops naastligger ten zuiden Rinnertspijp 2 de Twee Hollandse Daalders 1678 241 17v
JOUKES, HANS Hans Jouckes korfmaker en winkelier koper huis Kleine Kerkstraat 2 1694 243 79v
JOUKES, HANS Hans Jouckes koopman koper erf met pakhuis en kamer daarachter Voorstraat 82 1699 244 22r
JOUKES, HANS wijlen Hans Joukes winkelier verkoper q.q. Voorstraat 82 1702 244 183v
JOUKES, HANS de weduwe van Hans Joukes naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1716 245 270v
JURJENS, HANS Hans Jurgiens zoutdrager koper kamer en weefwinkel Weverstraat 1612 229 93v
JURJENS, HANS Hans Jurians naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1624 231 14r
JURJENS, HANS Hans Jurians metselaar verkoper Schritsen 8 1625 231 68v
JURJENS, HANS Hans Jurians koper kamer Schritsen 4 1626 231 117r
JURJENS, HANS Hans Jurians verkoper Schritsen 18 1626 231 141v
JURJENS, HANS Hans Jurians verkoper Schritsen 20 1626 231 141v
JURJENS, HANS Hans Jurians zoutdrager naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 15v
JURJENS, HANS Hans Jurians verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 21v
JURJENS, HANS Hans Juriens verkoper Weverstraat 1614 229 219r
JURJENS, HANS Hans Juriens verkoper Weverstraat 1614 229 219r
JURJENS, HANS Hans Juriens koper huis, plaats en waterbak Kerkpoortstraat ZZ 1614 229 219v
JURJENS, HANS Hans Juriens koper kamer Schritsen 8 1617 230 87v
JURJENS, HANS Hans Jurjens , c.u. koopmansbode huurder Grote Bredeplaats 19 1699 243 398v
JURJENS, HANS Hans Jurriens naastligger ten oosten Franekereind 30west 1631 233 4r
KEIMPES, HANS Hans Keimpers grootschipper koper huis, erf, achterhuis en de ledige plaats tussen de huizen Hoogstraat 23 1658 237 173av
KEIMPES, HANS Hans Keimpes naastligger ten oosten Droogstraat 24 1665 239 22r
KEIMPES, HANS vroedsman Hans Keimpes naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1667 239 112r
DAM, HANS KEIMPES oud burgemeester Hans Keimpes Dam, wonende in het gasthuis naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
DAM, HANS KEIMPES wijlen oud burgemeester Hans Keimpes Dam verkoper wonende in het gasthuis Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
, HANS Hans Keimpes [staat: , c.u. mr. timmerman verkoper onbekend 1647 235 270r
KEIMPES, HANS Hans Keimpis verkoper van 1/2 van 1/16 Hondenstraat 6 1633 233 87v
KEIMPES, HANS Hans Keympes , c.u. verkoper Hoogstraat 1650 236 138v
KEIMPES, HANS oud burgemeester Hans Keympes , c.u. verkoper Hoogstraat 23 1674 240 165v
KLASES, HANS Hans Klaasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1810 268 341r
KLASES, HANS Hans Klaasen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1810 268 341r
LAMMERTS, HANS Hans Lamberts naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1644 235 157r
LAMMERTS, HANS Hans Lamberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1695 243 176v
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts naastligger ten noorden Rapenburg 1644 235 159r
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts , c.u. koper huis alwaer de Hollandsche Tuyn is uithangende Kerkpoortstraat 53 de Hollandsche tuyn 1645 235 179r
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1650 236 129v
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55achter 1652 236 201r
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts verkoper q.q. Lombardspijp 1657 237 251v
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts verkoper q.q. Lombardspijp 1657 237 251v
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts mr. bakker verkoper Kerkpoortstraat 1674 240 143r
LAMMERTS, HANS het huis van Hans Lammerts bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51 1676 240 230v
LAMMERTS, HANS het huis van Hans Lammerts bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51 1675 240 25ra
LODEWIJKS, HANS de weduwe van Hans Lodewijcks naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1645 235 170r
LODEWIJKS, HANSKE wijlen Hans Lodewijx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1643 235 80r
LOUWS, HANS Hans Louws , e.a. huurder Wasbleek 1766 256 148r
LUCAS, HANS Hans Lucas koper 2 kamers met een loods Lanen 44achter 1605 228 466v
LUCAS, HANS Hans Lucas schoenlapper naastligger ten oosten Schritsen 35 1629 232 90v
LUCAS, HANS Hans Lucas naastligger ten zuiden Lanen 44achter 1636 234 2r
LUCAS, HANS kamer van de weduwe van Hans Luccas naastligger ten zuiden Lanen 44achter 1646 235 218r
, HANS Hans Luycas naastligger ten oosten Schritsen 35 1633 233 127v
MINSES, HANS Hans Menses naastligger ten oosten Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses naastligger ten zuiden Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses verkoper Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses kooltjer verkoper Kerkpad 32 1750 252 63v
MEIERTS, HANS Hans Meyer stoofmaker verkoper Romastraat 8 1654 236 270r
MICHIELS, HANS Hans Michels , c.u. huurder Noorderhaven 108 1698 243 382r
MINSES, HANS Hans Minses koper 2 aparte woningen Kerkpad 32 1733 248 227r
MINSES, HANS Hans Minses naastligger ten westen Kerkpad 18 1738 249 273v
MINSES, HANS Hans Minses kooltjer verkoper Kerkpad 34 1753 253 69v
MINSES, HANS de weduwe van Hans Minses huurder Franekereind ZZ 1769 257 131v
, HANS grondpacht uit huis genaamd het Dorstigh Hontie van Hans Nichels eigenaar perceel Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hondje 1679 241 30r
, HANS grondpacht uit het huis genaamd het Dorstige Hondje van Hans Nichels eigenaar perceel Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hontie 1683 241 271r
, HANS Hans Nichels grondpacht verschuldigd aan dit perceel kamer daarbij staande Weverstraat ZZ 1692 242 400r
, HANS Hans Nichels naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 5 1697 243 302v
, HANS Hans Nichels naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 5 1703 244 200v
REITSMA, HANS Hans Nichels Reytsma, c.u. koper kamer en loodske Weverstraat 1683 241 262v
NICOLAAS, HANS de kamer van Hans Nickels grondpacht verschuldigd aan dit perceel Weverstraat 1689 242 290v
NICOLAAS, HANS grondpacht uit de kamers van Hans Niclaas eigenaar perceel Klaverbladstraat 19 1670 239 215r
NICOLAAS, HANS Hans Niclaes verkoper Weverstraat 1672 240 89v
NICOLAAS, HANS de verkoper of Hans Nicolaus naastligger ten oosten Klaverbladstraat 19 1699 244 27v
NICOLAAS, HANS Hans Nicolaus Riet koper 2 kamers waar het Dorstige Hondje uithangt Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hondje 1667 239 114v
OBBES, HANS Hans Obbes , zwager [staat: swaer] van de v koper door niaar hoekhuis Havenplein 5 1647 235 245v
OBBES, HANS Hans Obbes verkoper Rozengracht 10 1659 237 186r
OBBES, HANS Hans Obbes verkoper Rozengracht 12 1659 237 186r
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Zoutsloot 23 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 8 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Zoutsloot 21noord 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurtspoortje 12 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurtspoortje 4midden 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurtspoortje 4noord 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 24 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurtspoortje 2zuid 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurtspoortje 2noord 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 22 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 20 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 18 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 16 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 14 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 12 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 10 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra2
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra2
PAULUS, HANS Hans Pauwels koper huis onbekend 1637 234 23v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
FILIPPUS, HANS Hans Philips soldaat onder de guarde van zijne excellentie verkoper Oude Turfkade WZ 1652 236 218v
PIERS, HANS wijlen Hans Piers verkoper onbekend 1626 231 105r
PIERS, HANS wijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg OZ 1626 231 112r
PIERS, HANS wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1656 237 68v
PIERS, HANS de weduwe van Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1659 237 184v
PIETERS, HANS Meester Hans Pieters verkoper Zoutsloot 1 1629 232 99r
PIETERS, HANS mr. Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32 1631 233 28r
PIETERS, HANS Hans Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 27zuid 1633 233 83v
PIETERS, HANS Hans Pieters naastligger ten noorden Heiligeweg 27a 1633 233 83v
PIETERS, HANS wijlen Hans Pieters erflater Zuiderhaven 1648 236 23v
PIETERS, HANS de erfgenamen van Hans Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 84 1653 236 219v
PIETERS, HANS de erfgenamen van mr. Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 32een_ac 1665 239 20v
PIETERS, HANS de erfgenamen van Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 36 1665 239 20v
PIETERS, HANS minderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Hoogstraat 19 1740 250 80v
PIETERS, HANS minderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Droogstraat 22 1740 250 87v
PIETERS, HANS mr. Hans Piters , c.u. koper hof Romastraat ZZ 1651 236 160v
PAULUS, HANS Hans Pouuels koper huis Zuiderhaven 13 1631 232 170v
PAULUS, HANS Hans Pouuels , c.u. huurder Zuiderhaven 13 1631 232 170v
PAULUS, HANS Hans Pouwels koper huis of twee kamers, en weefwinkel Romastraat NZ 1633 233 112r
PAULUS, HANS Hans Pouwels verkoper Romastraat 1648 236 45r
PAULUS, HANS de pijpmakerij van Hans Pouwels naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1651 236 157v
PAULUS, HANS de erfgenamen van Hans Pouwels verkoper Zuiderhaven 13 1668 239 28ra
PIETERS, HANS de hof van Hans Pyters naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1646 235 232v
PIETERS, HANS mr. Hans Pyters , c.u. koper hof met bomen en planten, lege plaats daarvoor en een bargenhuis? daarachter Zuiderhaven ZZ 1648 236 27r
PIETERS, HANS mr. Hans Pyters , c.u. koper huis Schritsen 1649 236 66r
PIETERS, HANS het hof van mr. Hans Pyters naastligger ten westen Kerkpad 1652 236 217r
PIETERS, HANS de weduwe van Hans Pyters huurder huis Voorstraat 75 1755 253 240v
PIETERS, HANS de hof van mr. Hans Pytters naastligger ten westen Kerkpad WZ 1655 237 46r
PIETERS, HANS de erfgenamen van mr. Hans Pytters naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1668 239 178v
REINERS, HANS Hans Reiners , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 9 1748 251 232v
SIPKES, HANS Hans Sipckes verkoper Zoutsloot NZ 1613 229 127r
SIPKES, HANS Hans Sipckes naastligger ten westen Anjelierstraat ZZ 1614 229 220r
SIPKES, HANS Hans Sipckes verkoper Noorderhaven 1616 230 18v
SIEMENS, HANS Hans Symens koper huis Schritsen 10 1667 239 89v
SIEMENS, HANS Hans Symens naastligger ten noorden Schritsen 12 1668 239 157r
SIEMENS, HANS Hans Symens timmerman verkoper Schritsen 4 1681 241 173v
SIEMENS, HANS Hans Symens naastligger ten oosten Schritsen 2 1679 241 17va
TJERKS, HANS Hans Tiercx verpachter grond voorste kamer Alemanssteeg 1605 228 468r
TJERKS, HANS Hans Tiercx naastligger ten noorden Alemanssteeg 1605 228 468r
TIJSES, HANS Hans Tijssen verkoper Franekereind 24 1696 243 188v
WARNERS, HANS bewoonde huis van Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1731 248 39v
WARNERS, HANS Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1735 249 37v
WIEBRENS, HANS het huis van Hans Wibrants kleermaker [staat: schroor] naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 15v
WOUTERS, HANS Hans Wouters koper huis Rapenburg 6west 1687 242 161v
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, c.u. mr. chirurgijn huurder Both Apothekerstraat 3 1684 242 16v
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, voor zijn vier kinderen chirurgijn verkoper Rapenburg 6west 1689 242 297r
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner William Boothstraat 1639 234 73v
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner William Boothstraat 1639 234 82r
, HANS Hans Ysaax naastligger ten westen Zoutsloot 20achter 1707 245 16r
ISAAKS, HANS Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1728 247 111v
ISAAKS, HANS de erfgenamen van Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
ISAAKS, HANS de erfgenamen van Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
, HANS Hans Ysax schuitschipper koper huis Zoutsloot 18 1697 243 284r
, HANS wijlen Hans Yversen hovenier verkoper van 1/12 Nieuweburen 27 1745 251 104r
, HANS Hans Yversen* hovenier naastligger ten westen Wasbleek 2 1739 250 14v
, HANS de tuin van vroedsman Hans Yversen* hovenier [staat: gardenier] naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1741 250 187v
, HANS Hans [niet vermeld] naastligger ten westen Romastraat 10 1643 235 57v
GONGGRIJP, HANS Hanso Godofredus Gonggrijp koper dubbel huis met tuin Zuiderhaven 55 1758 254 154v
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 46 1722 246 133v
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp Sint Odolphisteeg 2 1725 246 225r
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp koopman verkoper Sint Odolphisteeg 2 1727 247 49v
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp klerk ter secretarie Admiraliteit in Friesland koper hof, tuin en prieel Droogstraat 67 1773 258 101r
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp klerk ter secretarie Admiraliteit in Friesland koper huis Zoutsloot ZZ 1773 258 101r
HASENHOEK, HANS wijlen burgerhopman Hanso Jonas van Hasenhoek koper Voorstraat 74 1778 259 145v
GONGGRIJP, HANS GODFRIEDS Hanso Godefridus Gonggrijp griffier Admiraliteit in Friesland koper door niaar huis Zoutsloot 56 1792 264 69v
GONGGRIJP, HANS GODFRIEDS Hanso Godefridus Gongrijp substituut secretaris bij de Marine naastligger ten oosten Zoutsloot 54 1796 264 343v
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijp griffier bij de Admiraliteit koper huis Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijp naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
, HANS Hansonius Haulama mr. goudsmid koper 1/2 hoekhuis Voorstraat 4 1670 240 11v
HOUT, HANS Hansonius van der Hout Wasbleek 1671 240 45v
KORNELIS, HANS Hants Cornelis verkoper q.q. Lanen ZZ 1606 228 503v
ABELS, HERBERT Harbert Abeles huurder Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
, HARKE Harcke naastligger ten westen Schritsen NZ 1628 232 80r
KUSSENDRAGER, HARKE Harcke Kussendrager naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
KLASES, HARKE Harcke Claes verkoper q.q. Karremanstraat 1612 229 77r
DIRKS, HARKE Harcke Dircx kussendrager koper huis William Boothstraat OZ 1683 241 251v
DOUWES, HARKE Harcke Douues steenvoerder naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1642 235 22v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
RUURDS, HARKE Harcke Ruyrts , mede voor zich verkoper onbekend 1606 228 494v
SCHELTES, HARKE Harcke Scheltes verkoper Droogstraat NZ 1626 231 102v
SIERKS, HARKE Harcke Siercks koper huis Hofstraat 35 1667 239 115v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1670 240 21r
SIERKS, HARKE Harcke Sierx koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1672 240 95v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 57 1680 241 94v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx verkoper Kerkpoortstraat 57 1680 241 94v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx kussendrager koper kamer Grote Kerkstraat 28 1682 241 215v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 59 1686 242 123v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx Cussendrager naastligger ten westen Lanen 38 1684 242 42r
KUSSENDRAGER, HARKE SIERKS Harcke Sierx Kussendrager naastligger ten noorden Schritsen 27 1685 242 68v
, HARKE Harcke Sierxks Cussendrager naastligger ten westen Hofstraat 37 1678 241 12v
SIERKS, HARKE Harcke Sjerks naastligger ten noorden Schritsen 25 1676 240 246r
SIERKS, HARKE Harcke Sjerx naastligger ten noorden Schritsen 27 1676 240 219v
SIERKS, HARKE Harcke Ziercks kussendrager koper huis, tuin en plaats Grote Kerkstraat ZZ 1686 242 117v
SIERKS, HARKE wijlen Harcke Ziercx kussendrager verkoper Hofstraat 35 1686 242 157r
SIERKS, HARKE Harcke Zierx , c.u. verkoper Kerkpoortstraat NZ 1673 240 127v
SIERKS, HARKE Harcke Zierx naastligger ten westen Rapenburg 6west 1680 241 67r
SIERKS, HARKE Harcke Zierx naastligger ten oosten Hofstraat 31 1681 241 158v
SIERKS, HARKE Harcke Zierx naastligger ten westen Kerkpoortstraat 11 1684 242 53r
SIERKS, HARKE Harcke Zircx naastligger ten oosten Hofstraat 31 1681 241 155v
PIETERS, Harend Pieters huurder beneden (p.j.) Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
MINNES, HARING wijlen Hareng Minnes naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1725 246 238v
MINNES, HARING Hareng Minnes verkoper Drie Roemersteeg 3 1725 246 238v
PIETERS, HARRENT meerderjarige vrijgezel Harent Pieters koper huis en bakkerij Grote Ossenmarkt 21 1788 262 241v
PIETERS, HARRENT de bakkerij gekocht door Harent Pieters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
, HARING de erfgenamen van Haring smid naastligger ten oosten Noorderhaven 1 1639 234 71v
, HARING Haring , c.u. huurder Noorderhaven 98achter 1749 251 284r
GONGGRIJP, HARING Haring Gonggrijp huurder beneden (p.j.) Noorderhaven 54 1781 260 109v
GONGGRIJP, HARING wijlen Haring Gonggrijp mr. kuiper verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, HARING wijlen Haring Gonggrijp mr. kuiper verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
KLASES, HARING Haring Claasen Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
KLASES, HARING Haring Claesen verkoper Noorderhaven 7 1726 246 277v
KLASES, HARING Haring Clasen naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1728 247 195v
KLASES, HARING Haring Clasen naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
KLASES, HARING Haring Clases , c.u. koper huis Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
KLASES, HARING Haring Clases koper door niaar huis Noorderhaven 7 1726 246 255v
KLASES, HARING de weduwe van Haring Clazes naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1758 254 144v
EGBERTS, HARING Haring Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 9 1670 240 5r
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper Voorstraat 47 1671 240 5ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper verkoper q.q. Kerkpoortstraat 13 1671 240 5ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
EGBERTS, HARING de erfgenamen van Haring Eiberts naastligger ten westen Noorderhaven 27 1699 244 5v
EVERTS, HARING Haring Everts , c.s. naastligger ten westen onbekend 1710 245 124v
EVERTS, HARING Haring Everts verkoper Romastraat 4oost 1711 245 161r
EVERTS, HARING Haring Everts turfdrager naastligger ten noorden Romastraat 35 1715 245 239v
EVERTS, HARING grondpacht uit het huis van Haring Ewerts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r1
FEIKES, HARING Haring Feikes naastligger ten zuiden Heiligeweg 68 1669 239 179v
FEIKES, HARING Haring Feyckes , c.u. koper 1/2 hoekhuis Hoogstraat 30 1668 239 137v
HANSES, HARING Haring Hansen schoenmaker naastligger ten oosten Voorstraat 64 1611 229 49r
HARINGS, HARING de kinderen van Haring Harings verkoper Zuiderhaven 23 1631 232 168r
HEINS, HARING Haring Heins verkoper Zuiderstraat 18 1774 258 145v
HEINS, HARING Haring Heins naastligger ten westen Heiligeweg 34 1798 265 80v
HEINS, HARING Haring Heins naastligger ten westen Heiligeweg 34 1804 267 55v
HEINS, HARING Haring Heyns naastligger ten westen Heiligeweg 34 1788 263 24r
JAKOBS, HARING Haring Jacobs verkoper Zuiderhaven 21 1644 235 133v
JANS, HARING Haring Jansen wijdschipper verkoper Kleine Bredeplaats 5 1686 242 105v
JELLES, HARING Haring Jelles , c.u. huurder Scheerstraat 8midden 1800 265 231v
JELLES, HARING Haring Jelles huurder (p.j.) Zoutsloot 40 1801 265 305v
JELLES, HARING Haring Jelles , c.u. metselaar huurder (p.j.) Karremanstraat 23 1803 266 210v
MINNES, HARING wijlen Haring Minnes verkoper Drie Roemersteeg 1 1726 246 280v
PIEBES, HARING Haring Piebes verkoper Voorstraat 24 1624 231 29r
VALK, HARING PIETERS oud vaandrig Haring Pieter Falk naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 8 1674 240 138r
REINERS, HARING Haring Reiners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1656 237 68v
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1659 237 184v
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1659 237 184v
NAUTA, HARING SIENES de weduwe van burgemeester Haring Sines Nauta naastligger ten westen Spinhuisstraat 1679 241 27r
NAUTA, HARING SIENES wijlen burgemeester Haring Synes Nauta naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers varenspersoon koper huis Bildtstraat 14 1781 260 11r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers turfdrager koper huis Droogstraat ZZ 1787 262 175v
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Rapenburg 1 1802 266 99r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Kerkpoortstraat 12 1802 266 100r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wygers naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1805 267 116v
WIEGERS, HARING Haring Wygers turfdrager verkoper van 3/6 Kerkpoortstraat 49 1805 267 153v
, HARING de woning van Haringh turfdrager naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1714 245 215r
SINNEMA, HARING het verkochte huis en plaats van Haringh Sinnema naastligger ten noorden Noorderhaven 110achter 1671 240 75v
SINNEMA, HARING het huis bewoond door Haringh Sinnema naastligger ten westen Noorderhaven 112achter 1672 240 83r
SINNEMA, HARING Haringh Sinnema verkoper Noorderhaven 112achter 1672 240 83r
DOUWES, HARING Haringh Douwes , c.u. koper huis met loods/plaats Zoutsloot NZ 1651 236 153v
DOUWES, HARING de erfgenamen van Haringh Douwes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1661 238 77r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts stadssmid verkoper van 1/2 Zuiderhaven 9 1615 230 12r
EGBERTS, HARING de weduwe van Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1625 231 42r
EGBERTS, HARING de weduwe van Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1625 231 85r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1649 236 87r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1669 239 193v
EVERTS, HARING Haringh Everts koper huis Romastraat 1682 241 183r
FEIKES, HARING Haringh Feickes , c.u. verkoper ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
FEIKES, HARING Haringh Feikes koper provisioneel hoekhuis Hoogstraat 30 1668 239 29ra
FEIKES, HARING Haringh Feyckes verkoper Scheffersplein 27 1657 237 262v
FEIKES, HARING Haringh Feyckes verkoper Franekereind 23oost 1657 237 262v
FEIKES, HARING huurder Haringh Feyckes naastligger ten noorden Heiligeweg 64 1670 239 218r
FEIKES, HARING Haringh Feyckes wijdschipper verkoper Hoogstraat 30 1675 240 191r
HEMKES, HARING Haringh Hempkes naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1627 232 17r
JANS, HARING wijlen Haringh Jansen verkoper van 3/16 Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
JANS, HARING wijlen Haringh Jansen smalschipper verkoper Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
JANS, HARING Haringh Jansen , c.u. mr. kompasmaker koper huis Noorderhaven 8 1721 246 98v
JANS, HARING Haringh Jansen kompasmaker verkoper Noorderhaven 8 1721 246 111v
JANS, HARING wijlen Haringh Jansen mr. Kompasmaker Grote Bredeplaats 27 1721 246 113r
, HARING Haringh Joannissen scheepstimmerman koper kamer met schuurtje en loods Sint Odolphisteeg 11 1693 243 58v
, HARING de koper Haringh Joannissen , en zijn broeder naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 11 1693 243 58v
MARTENS, HARING Haringh Martens verkoper van 1/2 Vijverstraat ZZ 1628 232 69v
PIERS, HARING Haringh Piers koper kamer Sint Jacobstraat 1634 233 128r
PIEBES, HARING Haringh Pybes verkoper Noorderhaven 100 1618 230 108r
PIEBES, HARING Haringh Pybes koper provisioneel 1/2 huis Voorstraat ZZ 1618 230 114r
SINNEMA, HARING PIEBES de brouwerij van Haringh Pybes Sinnama naastligger Noorderhaven ZZ 1671 240 47r
SINNEMA, HARING PIEBES grondpacht uit huis en brouwerij van Haringh Pybes Sinnama eigenaar perceel Noorderhaven 110 1671 240 48r
SINNEMA, HARING PIEBES de brouwerij van Haringh Pybes Sinnema brouwer naastligger ten zuiden Noorderhaven 110 1673 240 115r
SINNEMA, HARING PIEBES Haringh Pybes Sinnema brouwer verkoper Noorderhaven 110 1673 240 115r
SINNEMA, HARING PIEBES Haringh Pybes Sinnema eerdere verkoper Rommelhaven ZZ 1680 241 27ra
PIERS, HARING Haringh Pyers verkoper Achterstraat 1636 234 6r
REINERS, HARING Haringh Reyners koper huis en loods Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r
RIEMERS, HARING huis en loods van Haringh Riemers naastligger ten zuiden* Voorstraat 10 1633 233 93r
SIPKES, HARING Haringh Sipkes verkoper (gesuccumbeerde) Lammert Warndersteeg WZ 1627 232 12r
SINNEMA, HARING SIEBES Haringh Sybes Sinnema, c.u. verkoper Noorderhaven 110achter 1671 240 75v
KUSSENDRAGER, HARKE de weduwe van Harke Kussendrager naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1691 242 362v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar koper van 1/2 Bargebuurt 22 1789 263 163v
STOK, HARKE Harke van der Stok koopman verkoper Heiligeweg 16 1791 263 315v
STOK, HARKE Harke van der Stok koopman verkoper Heiligeweg 18 1791 263 315v
STOK, HARKE Harke J. van der Stok koopman Havenplein 8 1791 263 321r
STOK, HARKE Harke J. van der Stok koopman verkoper q.q. Noorderhaven 10 1791 263 322v
STOK, HARKE Harke van der Stok geniaarde koper Zuiderhaven 49 1793 264 95v
STOK, HARKE Harke van der Stok geniaarde koper Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
STOK, HARKE Harke J. van der Stok mr. metselaar koper Bildtpoort (gebied) 1795 264 254r
STOK, HARKE Harke J. van der Stok naastligger ten oosten Lanen 35 1795 264 294r
STOK, HARKE Harke van der Stok koper Westerstraat 43 1796 264 342r
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten westen Lanen 93 1798 265 68r
STOK, HARKE Harke van der Stok koper Noorderhaven 33 1798 265 73v
STOK, HARKE Harke van der Stok verkoper Noorderhaven 33 1799 265 125r
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar Vijverstraat 13 1799 265 130v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar Vijverstraat 15 1799 265 130v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar Vijverstraat 17 1799 265 130v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Kleine Bredeplaats 4 1799 265 154r
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 1 1799 265 185r
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar koper huis en tuin Rozengracht 21 1799 265 207r
STOK, HARKE Harke van der Stok koper Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
STOK, HARKE Harke van der Stok verkoper van 1/3 Rozengracht 21 1801 265 285r
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar huurder (p.j.) Zuiderhaven 32 1801 265 290v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar huurder (p.j.) Zuiderhaven 34 1801 265 290v
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten oosten Lanen 35 1801 266 3r
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten oosten Bargebuurtspoortje 2 1802 266 51v
STOK, HARKE Harke J. van der Stok mr. metselaar verkoper van 1/2 Bargebuurt 22 1802 266 62r
STOK, HARKE Harke van der Stok verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
STOK, HARKE Harke van der Stok koper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
STOK, HARKE Harke van der Stok koper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
STOK, HARKE Harke van der Stok verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten zuiden Poortje 11 1802 266 170v
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten oosten Hofstraat 19 1803 266 188v
STOK, HARKE Harke J. van der Stok verkoper Hoogstraat 43 1803 266 198v
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten westen Lanen 39 1804 267 9v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar koper huis Gardenierstraat 1804 267 17v
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten oosten Hoogstraat 24 1804 267 100v
STOK, HARKE Harke J. van der Stok verkoper van 1/2 Poortje 13 1805 267 112v
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten westen Lanen 39 1805 267 141v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar eigenaar van 1/2 Hofstraat 17 1805 267 168r
STOK, HARKE Harke J. van der Stok mr. metselaar verkoper Kerkpoortstraat 1805 267 171v
STOK, HARKE Harke J. van der Stok verkoper Lanen 60 1805 267 172r
STOK, HARKE Harke van der Stok koper huis Molenpad ZZ 1806 267 281v
STOK, HARKE Harke van der Stok koper huis Schritsen 44 1807 267 299v
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten oosten Zoutsloot 31 1807 267 337v
STOK, HARKE Harke J. van der Stok verkoper Lanen 60 1807 267 340v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar koper woning Bildtpoort (gebied) 1808 268 73r
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1808 268 73r
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten westen Lanen 39 1808 268 112r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Vijverstraat 30 1808 268 156r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Vijverstraat 28 1808 268 156r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok verkoper Bargebuurt 26 1808 268 174v
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok verkoper Hofstraat 21 1808 268 176r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Dijkswal 6 1808 268 177v
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Lanen 37 1808 268 179r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Romastraat NZ 1808 268 180v
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Schritsen 26 1808 268 182r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar huurder Kleine Bredeplaats 15 1808 268 183v
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Kleine Bredeplaats 15 1808 268 183v
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar verkoper van 1/4 Dijkswal 10 1809 268 212r
GEERTS, HARKE Harke Geerts blokmakersknecht koper helft van een huis Poortje 13 1737 249 163r
GEERTS, HARKE Harke Geerts naastligger ten noorden Lanen 7 1743 250 296v
GEERTS, HARKE Harke Geerts naastligger ten noorden Lanen 7 1763 255 217v
HIELKES, HARKE Harke Hylkes verkoper Zuiderhaven 17 1768 257 55r
STOK, HARKE J. Harke J. van der Stok naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
JELLES, HARKE Harke Jelles koemelker koper huis en koemelkerij Kerkpoortstraat 20 1808 268 77v
JELLES, HARKE Harke Jelles koemelker huurder Kerkpoortstraat 20 1808 268 77v
JELLES, HARKE Harke Jelles koper huis en tuin Romastraat 4 1809 268 278v
JILLES, HARKE Harke Jilles verkoper huis en tuin Romastraat 4 1810 269 81r
JOHANNES, HARKE de weduwe van Harke Johannis huurder (p.j.) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
STOK, HARKE JURJENS wijlen Harke Jurgens van de Stok mr. metselaar verkoper Heiligeweg 40 1809 268 302v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens metselaarsknecht koper huis Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens metselaar verkoper Schritsen 12 1784 261 165r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens naastligger ten westen Zuiderhaven 9 1784 261 226r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens mr. metselaar koper Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens mr. metselaar koper van 1/2 woning en weefwinkel Achterstraat 1787 262 199v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens mr. metselaar naastligger ten oosten Achterstraat 1787 262 199v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens mr. metselaar koper van 1/2 woning en weefwinkel Achterstraat 1787 262 201r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens mr. metselaar naastligger ten westen Achterstraat 1787 262 201r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens , c.s. naastligger ten westen Vissersstraat 12 1787 262 202v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens koper van 1/2 woning Weverstraat 1787 262 203v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens naastligger ten westen Hoogstraat 45 1789 263 97r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Kruisstraat 13 1784 261 171r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1784 261 175v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok metselaar verkoper Hofstraat 23 1784 261 181r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 2 1785 261 279r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar verkoper Zuiderhaven 7 1786 262 83r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis en bakkerij Kleine Bredeplaats 15 1786 262 111r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok koper van 1/2 Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar verkoper van 1/2 Heiligeweg 16achter 1787 262 154r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis Hoogstraat 26 1787 262 173v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis Lanen 86 1787 262 174v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Zuiderbolwerk 1787 262 188v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis Hoogstraat 43 1787 262 237r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Rozengracht 18 1788 262 290r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis Lanen 37 1788 262 293r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok naastligger ten oosten Rozengracht 16 1788 262 295v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok geniaarde koper Schritsen 58 1788 263 8r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok geniaarde koper Schritsen ZZ 1788 263 8r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis Lanen 60 1788 263 31v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Scheffersplein 3 1789 263 84v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis Schritsen 24 1789 263 103r
STOK, HARKE JURJENS de koper Harke Jurjens van der Stok naastligger ten oosten Schritsen 24 1789 263 103r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar verkoper Scheffersplein 3 1791 263 288v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar verkoper Lanen 60 1791 263 304r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok koopman erflater Heiligeweg 27a 1791 263 306r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok koper huis en tuintje Noordijs 7 1792 264 14r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok verkoper Noordijs 7 1794 264 211r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar naastligger ten oosten Schritsen 24 1796 264 319v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar verkoper Schritsen 24 1796 264 319v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar verkoper Lanen 86 1798 265 119r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Vijverstraat 30 1803 266 191v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis Vijverstraat 28 1803 266 191v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar verkoper van 1/2 Hoogstraat 26 1804 267 107r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Lanen 60 1805 267 172r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Heiligeweg 40 1808 268 110v
PIERS, HARKE Harke Piers , c.u. huurder grote binnenkamer (p.j.) Zuiderhaven 57 1777 259 60r
SEERPS, HARKE Harke Seerps , c.s. huurder (p.j.) Rommelhaven 4een_ac 1735 249 52r
SEERPS, HARKE Harke Seerps oud varenspersoon verkoper Noorderhaven 50 1756 253 257r
SIERKS, HARKE de weduwe en erfgenamen van Harke Sierx kussendrager naastligger ten westen Kerkpoortstraat 11 1687 242 189v
SIERKS, HARKE de kamer van Harke Sierx Cussendrager naastligger ten westen Hofstraat 37 1672 240 113v
SIERKS, HARKE de weduwe van Harke Sierx Cussendrager naastligger ten noorden Schritsen 27 1687 242 9va
SIEDSES, HARKE Harke Sydses turfdrager Hoogstraat 16 1787 262 181r
SIETSES, HARKE Harke Sytses blauwverver verkoper Sint Jacobstraat 14 1797 265 33r
SIETSES, HARKE Harke Sytzes huurder tuinkamer en tuin (p.j.) Zoutsloot 83 1790 263 216v
TJEBBES, HARKE Harke Tiebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 66 1738 249 280r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10 1728 247 107r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12 1728 247 107r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1731 248 45v
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1731 248 45v
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes trekveerschipper op Leeuwarden verkoper Nieuwstraat 14 1734 248 344r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1743 251 25v
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1743 251 25v
SIERKS, HARKE Harke Ziercx kussendrager verkoper Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
SIERKS, HARKE de weduwe van Harke Zierx Cussendrager naastligger ten westen Lanen 38 1692 242 379v
SIETSES, HARKE Harke Zytzes koper huis Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
, HARMEN de weduwe van Harm kistmaker naastligger ten noorden Lanen 39 1675 240 209r
AMAMA, HARMEN het hof van Harm Ammama naastligger ten oosten Zoutsloot 30 1627 232 19v
BANDSMA, HARMEN Harm Bandsma, c.u. huurder (p.j.) Heiligeweg 14 1803 266 267r
KLOPPER, HARMEN Harm Klopper koopman verkoper Brouwersstraat 16 1783 261 35r
MULDER, HARMEN Harm Mulder, c.u. scheepstimmerbaas huurder Zuiderhaven 53 1801 266 47v
PORTIER, HARMEN Harm Portier koopman Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
RADSMA, HARMEN Harm Radsma horlogemaker koper huis met tuin Voorstraat 26 1777 259 38r
RENGERS, HARMEN Harm Rengers, c.s. naastligger ten noorden Nieuwstraat 13 1802 266 169v
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harm M. Wassenaar huurder achter Heiligeweg 30 1778 259 104r
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulder scheepstimmerbaas koper huis met pakhuis (als timmerschuur) ernaast Zuiderhaven 53 1802 266 101r
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulder, c.u. scheepstimmerbaas huurder (p.j.) Zuiderhaven 53 1802 266 101r
HARMENS, HARMEN Harm Harmens Tunig naastligger ten noorden Kerkpad 20 1796 264 305v
JANS, HARMEN Harm Jansen naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1725 246 221r
WORPS, HARMEN Harm Werps naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 7achter 1707 245 10v
PORTIER, het koolstek van Harm. Portier koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1733 248 235r
BINKSMA, HARMEN Harman R. Binksma naastligger ten noorden Raamstraat 1 1794 264 163v
, HARMEN de erven van Harman Honighmans naastligger ten westen Grote Kerkstraat ZZ 1628 232 39r
WILLEMS, HARMEN Harman Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ 1702 244 187v
, HARMKE Harmana Briel verkoper van 1/4 Fabrieksstraat WZ 1796 264 327v
, HARMKE wijlen Harmana Briel verkoper Noorderhaven 69 1808 268 158v
FRANSES, HARMEN de verkoper Harmanis Fransen naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r
FRANSES, HARMEN Harmanis Fransen verkoper Ooievaarsteeg 6 1728 247 122r
, HARMKE Harmanna Briel verkoper van 1/2 Noorderhaven 79 1790 263 255r
, HARMKE Harmanna Briel verkoper van 1/2 Noorderhaven 81 1790 263 255r
, HARMKE Harmanna Briel verkoper van 1/2 Bildtstraat 24 1790 263 255r
, HARMKE Harmanna Briel verkoper van 1/2 Noorderhaven 83 1790 263 255r
, HARMKE Harmanna Briel verkoper van 1/2 Droogstraat 27 1790 263 255r
, HARMKE Harmanna Brill koper huis, tuin en stalling Noorderhaven 69 1791 263 339r
BRUINSMA, HARMEN wijlen Harmannis Bruinsma Noorderhaven 76 1800 265 224r
PORTIER, HARMEN Harmannus Portier koopman koper Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r
REEN, HARMEN Harmannus Reen koper Droogstraat 8 1647 235 265v
REEN, HARMEN Harmannus Reen naastligger ten zuiden Droogstraat 8 1647 235 265v
REEN, HARMEN Harmannus Rheen schrijver van een compagnie soldaten verkoper Liemendijk 1632 233 52r
REEN, HARMEN Harmannus Rheen koper Herenwaltje 1635 233 168r
REEN, HARMEN de koper Harmannus Rheen naastligger ten westen Herenwaltje 1635 233 168r
REEN, HARMEN de koper Harmannus Rheen naastligger ten noorden Herenwaltje 1635 233 168r
, HARMEN Harmannus Sapeides, c.u. pastor koper oud huis en plaats met een loods erachter en een steeg ten zuiden Vijver 7 1664 238 234r
, HARMEN Harmannus Sapeidis predikant [staat: V.D.M.] verkoper Vijver 7 1670 240 24v
, HARMEN Harmannus Sapiedes conrector naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 20 1663 238 165v
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingius verkoper van 1/7 Voorstraat 64 1659 237 243r
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingius verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 243r
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingius verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 243r
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingius verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingius verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 243r
SOPINGIUS, HARMEN Harmannus Sopingius verkoper van 1/7 Wortelstraat 17 1659 237 243r
WESSELIUS, HARMEN ds. Harmannus Wesselius predikant verkoper Hondenstraat 7 1705 244 291r
, HARMEN Harmanus kuiper naastligger ten zuiden Hofstraat 1733 248 196v
ADDENS, HARMEN Harmanus Addens eigenaar van 1/3 Bildtpoort (gebied) 1803 266 288r
, HARMEN Harmanus Anthoni huurder (p.j.) Droogstraat 1 1771 257 229r
BEMEN, HARMEN Harmanus van Beemen stadsbode verkoper Voorstraat 45 1780 259 276r
, HARMEN Harmanus Betzou huurder Grote Bredeplaats 25 1780 259 292v
BETZOUW, HARMEN Harmanus Betzouw, c.u. huurder Noorderhaven 24 1782 260 244r
DORTMAN, HARMEN Harmanus Dortman mr. kuiper koper huis Rozengracht 5 1729 247 251v
DORTMAN, HARMEN Harmanus Dortman mr. kuiper naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1737 249 188v
DORTMAN, HARMEN de onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortman verkoper Brouwersstraat 15 1745 251 72v
DORTMAN, HARMEN de onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortman verkoper Hofstraat 16 1745 251 73v
GEEST, HARMEN Harmanus van der Geest naastligger ten zuiden Lanen 42 1740 250 123v
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gonggrijp koopman in wijnen verkoper Schritsen 56west_a 1739 250 37v
GONGGRIJP, HARMEN het panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijp naastligger ten westen Wasbleek 3 1742 250 229r
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp, c.u. wijnhandelaar naastligger ten oosten Rozengracht 18 1742 250 273v
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp, c.u. wijnhandelaar naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1742 250 273v
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp wijnhandelaar verkoper Rozengracht 18 1742 250 273v
GONGGRIJP, HARMEN het panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijp naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1744 251 30v
GONGGRIJP, HARMEN de erfgenamen van Harmanus Gonggrijp naastligger ten noorden Voorstraat 11west 1759 254 249v
GONGGRIJP, HARMEN wijlen vroedsman Harmanus Gonggrijp erflater Noorderhaven 62 1771 257 222v
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar Sint Odolphisteeg 14 1735 249 97r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar Both Apothekerstraat 15zuid 1735 249 98r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar Sint Odolphisteeg 20 1735 249 99r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp verkoper Sint Odolphisteeg 18 1735 249 100r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar verkoper Hofstraat 7 1735 249 104v
GRETTINGA, HARMEN burgerhopman Harmanus Grettinga schrijver van een compagnie soldaten te voet koper huis en achterhuis strekkende vd haven tot in de Droogstraat Noorderhaven 75 1658 237 177v
GRETTINGA, HARMEN een kamer en de hof van Harmanus Grettinga bouwmeester naastligger ten westen Lanen 25 1694 243 100v
HAAS, HARMEN Harmanus de Haas naastligger ten westen Lanen 86 1787 262 174v
HAAS, HARMEN Harmanus J. de Haas naastligger ten oosten Lanen 82 1797 265 44r
HAAS, HARMEN Harmanus de Haas naastligger ten westen Lanen 86 1798 265 119r
, HARMEN Harmanus Huiselaar bontwever verkoper Hofstraat 47oost 1790 263 204r
KLOPPER, HARMEN Harmanus Klopper koopman Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
, HARMEN Harmanus Nack, c.u. huurder (p.j.) Achterstraat 1787 262 199v
OLPHEN, Harmanus van Olphen herbergier bewoner en gebruiker Bildtpoort (gebied) 1782 260 162v
OLPHEN, HARMEN Harmanus van Olphen herbergier verkoper Bildtpoort (gebied) 1782 260 162v
ONEIDES, HARMEN Harmanus Oneides verkoper q.q. Schritsen 36 1784 261 190r
ONEIDES, HARMEN Harmanus Oneides verkoper q.q. Schritsen 38 1784 261 190r
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux koopman koper huis Drie Roemersteeg 1 1805 267 117v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1805 267 117v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux koopman koper huis Voorstraat 65 1806 267 277v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux verkoper q.q. Zuiderhaven 8 1810 269 35v
, HARMEN Harmanus Plutschouw, c.u. huurder Kerkpoortstraat 15 1806 267 207v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u. zoutzieder koper huis Franekereind 16 1726 246 274v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper Zuiderhaven 83 1726 246 278v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper ankersmidse en blokmakerij genaamd de Hoge Tinne Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1727 246 309r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman koper huis Kruisstraat 13 1727 247 23v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koper kamer of woning Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koper woning tegenover het huis genaamd de Witte Gevel Kruisstraat 11 1728 247 85v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten oosten Kruisstraat 11 1728 247 85v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koper huis Lammert Warndersteeg 10 het Wapen van Batavia 1728 247 86v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koper huis William Boothstraat 3 1728 247 104r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman verkoper Brouwersstraat WZ 1730 247 361v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper brouwerij genaamd het Klaverblad Franekereind 24 het Klaverblad 1730 247 370v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman naastligger ten noorden Kruisstraat 13 1731 247 374v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman verkoper Kruisstraat 13 1731 247 374v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman naastligger ten noorden Kruisstraat 11 1731 247 375r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman verkoper Kruisstraat 11 1731 247 375r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper Rapenburg ZZ 1731 247 391v
PORTIER, HARMEN de koper Harmanus Portier naastligger ten oosten Franekereind 24 1731 248 2r
PORTIER, HARMEN de koper Harmanus Portier naastligger ten zuiden Franekereind 24 1731 248 2r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman verkoper Zuiderhaven 79a 1735 249 48r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1736 249 132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1736 249 132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koper kamer Rapenburg ZZ 1737 249 170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1737 249 170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1737 249 170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper timmerwerf Zuiderhaven 12 1737 249 171r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper twee kamers, boet en timmerhuis Zuiderhaven 14 1737 249 176v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 14 1737 249 176v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 14 1737 249 176v
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier koper door niaar huis Rapenburg ZZ 1737 249 212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1737 249 212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1737 249 212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman Hondenstraat 14 1738 249 220v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman verkoper Franekereind 16 1739 250 35v
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier, c.s. naastligger ten zuiden Lombardstraat 2 1740 250 94v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper door niaar huis Franekereind ZZ 1740 250 133r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.s. naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1740 250 133r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.s. naastligger ten westen Franekereind ZZ 1740 250 133r
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier verkoper Prinsenstraat 2 1742 250 272v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Lombardstraat 2 1745 251 69v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 12 1746 251 132r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 12 1746 251 132r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman verkoper Zuiderhaven 12 1746 251 132r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier verkoper Zuiderhaven 14 1746 251 143r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten oosten Franekereind 24 1749 252 33r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Franekereind 24 1749 252 33r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Franekereind 24 1749 252 33r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper woning en weefwinkel Rapenburg NZ 1750 252 104r
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier koper huis met een tuintje en een voormalige paardenstal Franekereind 30 1752 252 196r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u. naastligger ten westen Franekereind 30 1752 252 196r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Weverstraat 1 1752 252 226r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper huis en hof Weverstraat 8 1755 253 206r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier verkoper Rapenburg NZ 1756 253 257v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman verkoper William Boothstraat 3 1756 254 7r
PORTIER, HARMEN de tuin van Harmanus Portier naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1757 254 68r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper groot huis met tuin Franekereind 34 1758 254 122v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Franekereind 34 1758 254 122v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Weverstraat 10 1758 254 127r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Weverstraat 10 1758 254 127r
PORTIER, HARMEN wijlen de heer Harmanus Portier verkoper Weverstraat 8 1761 255 52r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies verkoper Noorderhaven 31 1771 257 226r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies verkoper Droogstraat 21achter 1771 257 227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies verkoper Droogstraat 21 1771 257 227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies verkoper Droogstraat 23 1771 257 227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies verkoper Zoutsloot 21 1771 257 230r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies verkoper Noorderhaven 44 1772 258 14v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker verkoper Noorderhaven 31 1771 257 226r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker verkoper Droogstraat 21achter 1771 257 227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker verkoper Droogstraat 21 1771 257 227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker verkoper Droogstraat 23 1771 257 227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker verkoper Droogstraat 1 1771 257 229r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker verkoper Zoutsloot 21 1771 257 230r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker verkoper Noorderhaven 44 1772 258 14v
REEN, HARMEN Harmanus Reen schrijver van een compagie soldaten koper Achterstraat 1629 232 98r
REEN, HARMEN Harmanus Reen schrijver van een compagnie soldaten koper onbekend 1640 234 110r
REEN, HARMEN de koper Harmanus Reen schrijver van een compagnie soldaten naastligger ten noorden onbekend 1640 234 110r
REEN, HARMEN Harmanus Rheen verkoper Zoutsloot 1648 236 22r
ROYEN, HARMEN Harmanus van Rooyen huurder benedenkamer (p.j.) Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
ROYEN, HARMEN Harmanus van Rooyen huurder beneden (p.j.) Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
ROYEN, HARMEN de weduwe van Harmanus van Rooyen huurder voorboven (p.w.) Havenplein 8 1791 263 299r
ROYEN, HARMEN de weduwe van Harmanus van Royen huurder Wasbleek NZ 1799 265 145r
RUITER, HARMEN wijlen Harmanus de Ruiter verkoper Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
RUITER, HARMEN Harmanus de Ruyter mr. ijzersmid koper huis Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccama mr. tinnegieter verkoper van 1/4 Schritsen 5 1730 247 331r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccama, c.u. mr. tinnegieter huurder Voorstraat 10 1738 249 345r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccama mr. tinnegieter koper Rozengracht 16achter 1738 249 349r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccama mr. tinnegieter geniaarde koper Bildtstraat OZ 1738 249