Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ha  He  Hi  Ho  Hu  Hy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ADDENS, H. H. Addens apotheker ten noorden van Harlingen 1802 266 163r
ADDENS, H. H. Addens eigenaar van 1/3 ten noorden van Harlingen 1810 269 45r
BERG, H. H. van der Berg naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 11 1810 269 20v
BINKSMA, H. vroedsman H. Binksma koopman verkoper van 1/2 Brouwersstraat 3 1785 261 271v
BINKSMA, H. burgemeester H. Binksma naastligger ten noorden Voorstraat 53 1787 262 207r
BINKSMA, H. oud burgemeester H. Binksma naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1790 263 213r
BINKSMA, H. H. Binksma naastligger ten zuiden Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
, H. oud burgemeester H. R. Binxma koper huis Schritsen 54 1797 265 40r
, H. de gleibakkerij van H. R. Binxma naastligger ten zuiden Schritsen 54 1797 265 40r
BLOK, H. H. W. Blok naastligger ten noorden Prinsenstraat 6 1804 267 72v
BOEKHOUT, H. wijlen H. Boekholt Bargebuurt 1793 264 90r
BONNEMA, H. H. Bonnema naastligger ten zuiden Bildtstraat 14 1809 268 256r
BRAAM, H. H. Braam koopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 31 1706 244 315r
BRAUNIUS, H. H. Braunius, c.u. commies Herenknechtenkamerstraat 19 1789 263 138r
BRUINSVELD, H. wijlen schout bij nacht de heer H. Bruinsvelt kapitein bij de Admiraliteit Zuiderhaven 48 1698 243 356v
, H. H. Brunnig naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r
GONGGRIJP, H. H. Gonggrijp koopman naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1738 249 349r
GONGGRIJP, H. weledelgestrenge heer H. G. Gonggrijp griffier bij de Admiraliteit koper woning Zoutsloot ZZ 1789 263 128v
GONGGRIJP, H. majoor H. Gonggrijp naastligger ten oosten Noorderhaven 12 1789 263 169r
GONGGRIJP, H. weledelgestrenge heer H. J. Gonggrijp naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1791 263 336r
GONGGRIJP, H. de weduwe van H. Gonggrijp naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
GONGGRIJP, H. H. G. Gonggrijp naastligger ten oosten Droogstraat 65 1807 267 356r
GONGGRIJP, H. H. G. Gonggrijp naastligger ten noorden Droogstraat 65 1807 267 356r
GONGGRIJP, H. de weduwe van H. Gonggrijp naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
GONGGRIJP, H. H. Gonggrijp naastligger ten zuiden Schritsen 2 1809 268 251v
GONGGRIJP, H. kolonel H. Gongrijp naastligger ten westen Zuiderhaven 57 1777 259 60r
GREUTLING, H. wijlen H. Greutling Lanen 63 1809 268 272r
, H. H. van der Hal, c.u. koper provisioneel 1/2 van twee aparte huizen Noorderhaven 88west Benthem 1732 248 4ra
HANEKUIK, H. H. D. Hanekuik koopman naastligger ten oosten Bargebuurt 17 1718 246 31v
HANEKUIK, H. H. D. Hanekuik koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 25 1718 246 32r
HANEKUIK, H. H. Hanekuik naastligger ten westen Weverstraat 3 1786 262 143v
HANEKUIK, H. H. Hanekuik naastligger ten westen Franekereind 34 1799 265 164r
HANEKUIK, H. de zoutkeet van H. Hanekuik naastligger Weverstraat 6 1802 266 135r
HANEKUIK, H. de heer H. Hanekuik naastligger Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
HANEKUIK, H. de kinderen van wijlen H. D. Hanekuyk koopman naastligger ten noorden Lanen 41 1733 248 228r
HELMER, H. H. Helmer drogist Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
HELMER, H. H. Helmer koopman naastligger ten noorden Hofstraat 3 1811 269 122v
, H. H. Homeulen naastligger ten oosten Lanen 38 1808 268 44v
, H. H. Homeulen naastligger ten westen Lanen 35oost 1808 268 113r
IJSENBEEK, H. H. IJsenbeek koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1767 257 32r
IJSENBEEK, H. de weduwe van H. IJsenbeek naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4 1777 259 46r
IJSENBEEK, H. de weduwe van H. IJsenbeek naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 14 1778 259 124r
IMMERZEEL, H. tuin van oud burgemeester H. van Immerzeel naastligger ten zuiden Rozengracht 7west 1700 244 70r
, H. H. Keets commies huurder Zuiderhaven 9 1810 269 32r
LENTS, H. H. Lentz naastligger ten noorden Lanen 35oost 1808 268 113r
LENTS, H. H. Lentz naastligger ten noorden Lanen 37 1808 268 179r
LIEUWMA, H. H. Lieuwma naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1791 263 298r
OKKINGA, H. Oud mederaad in het Hof van Friesland H. van Ockinga verkoper Kerkpoortstraat OZ 1686 242 151v
, H. H. Onsman naastligger ten zuiden Lanen 38 1808 268 44v
OOSTERBAAN, H. wijlen eerwaarde Heer H. Oosterbaan predikant (doopsgezind) Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
OOSTERBAAN, H. wijlen eerwaarde Heer H. Oosterbaan predikant (doopsgezind) Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
, H. H. Oswald koopman huurder Brouwersstraat 8 1794 264 195r
PESMA, H. H. Pesma procureur naastligger ten oosten Lanen 74 1746 251 113r
, H. H. Plagge naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1804 267 49r
PLETTENBERG, H. Jonkheer H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1765 256 91v
PLETTENBERG, H. hoogwelgebboren heer jhr. H. W. baron v Plettenberg naastligger ten oosten Nieuweburen 13 1781 260 32r
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1789 263 101r
PLETTENBERG, H. de erven van oud burgemeester H. W. van Plettenberg verkoper Scheerstraat 4 1802 266 60r
PORTIER, H. H. Portier naastligger ten zuiden Franekereind 32 1756 254 16r
PORTIER, H. H. Portier naastligger ten westen Franekereind 32 1756 254 16r
PORTIER, H. de weduwe van H. Portier naastligger ten westen Franekereind 36 1766 256 159v
PORTIER, H. de erven van de weduwe H. Portier naastligger ten westen Franekereind 36 1776 258 263r
PORTIER, H. de erven van de weduwe van H. Portier naastligger ten westen Franekereind 36 1778 259 102r
, H. de weduwe van H. J. Proust naastligger ten oosten Zoutsloot 40 1795 264 241v
RADSMA, H. de weduwe van H. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1782 260 282r
RADSMA, H. de weduwe van H. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 8 1788 262 288v
RADSMA, H. vroedsman H. Radsma naastligger ten westen Voorstraat 28 1790 263 219r
RADSMA, H. de weduwe van H. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1799 265 169v
RADSMA, H. wijlen vroedsman H. Radsma naastligger ten oosten Voorstraat 24 1807 267 346r
REES, H. H. van Rees mr. bakker naastligger ten oosten Hoogstraat 5 1805 267 118v
REES, H. H. van Rees, n.u. mr. bakker naastligger ten oosten Hoogstraat 5 1808 268 48v
RENEMAN, H. ds. H. Reneman, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg OZ 1719 246 44v
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaf naastligger ten westen Rozengracht 16achter 1763 255 206r
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaf naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaf naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
SCHAAF, H. burgemeester H. Schaaff naastligger ten westen Rozengracht 16achter 1738 249 349r
SCHAAF, H. burgemeester H. Schaaff naastligger ten westen Voorstraat 16 1768 257 38v
SCHAAF, H. oud burgemeester H. Schaaff naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
, H. H. J. Schierst koopman naastligger ten oosten Voorstraat 91 1785 262 23v
, H. H. G. Schierst koper 2 woningen Voorstraat 89 1789 263 171r
, H. H. G. Schierst naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1789 263 171r
, H. H. F. Schoonhoff koopman koper huis Noorderhaven 82 1810 269 33r
SIKKEMA, H. H. Siccama mr. tinnegieter Raamstraat 1 1732 248 103v
SLOTERDIJK, H. juffrouw H. G. Sloterdijk verpachter grond Both Apothekerstraat 2 1761 255 85v
SLOTERDIJK, H. de erven van H. Sloterdijk naastligger ten oosten Heiligeweg 56 1779 259 187v
SMID, H. H. Smit procureur naastligger ten westen Schritsen 37 1802 266 138r
SMID, H. H. Smith procureur naastligger ten westen Schritsen 37 1803 266 252r
SMID, H. H. Smith procureur naastligger ten zuiden Zoutsloot 84 1808 268 127r
STAMBKE, H. dr. H. P. Stambke naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1778 259 136v
STAMBKE, H. dr. H. G. Stambke naastligger ten oosten Liemendijk 1783 261 52r
STAMBKE, H. dr. H. G. Stambke naastligger ten zuiden Liemendijk 1783 261 52r
STAMBKE, H. H. P. Stambke naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 2 1798 265 91r
STAMBKE, H. H. P. Stambke voormalig bewoner Rozengracht 2 1799 265 159r
STOK, H. H. van der Stok naastligger ten oosten Hofstraat 19 1791 263 289v
STOK, H. H. van der Stok Zoutsloot NZ 1797 265 14r
STOK, H. H. van der Stok naastligger ten westen Bargebuurt 1808 268 55v
STOK, H. H. van der Stok naastligger ten oosten Lanen 35oost 1808 268 113r
STOK, H. H. van der Stok metselaar verkoper Vijverstraat 30 1808 268 156r
STOK, H. H. van der Stok metselaar verkoper Vijverstraat 28 1808 268 156r
STOMP, H. H. Stomp koopman koper Franekereind NZ 1779 259 165r
STOMP, H. H. Stomp koopman Franekereind NZ 1779 259 165r
STROBAND, H. H. Stroband commissaris van toezicht Havenplein 16 1808 268 134v
TENKINK, H. wijlen H. Tenckink equipagemeester Zuiderhaven 52 1758 254 142r
TUINHOUT, H. de Heer H. Tuinhout naastligger ten oosten Vijverstraat 1 1806 267 205r
TUINING, H. H. Tuining commies van 't Vlieland koper huis Zuiderhaven 71a 1804 267 95r
TUINING, H. H. Tuning commies van 't Vlieland verkoper Zuiderhaven 71a 1805 267 138v
VIDELIUS, H. huis gekocht door H. Videlius naastligger ten noorden Voorstraat 81 1766 256 190r
VIDELIUS, H. wijlen H. Videlius rentmeester (stads-) Voorstraat 81 1774 258 162v
VIDELIUS, H. wijlen H. Videlius rentmeester (stads-) Voorstraat 79 1774 258 162v
WAARD, H. vroedsman H. de Waard naastligger ten noorden Romastraat 13 1780 259 277v
WAARD, H. burgemeester H. de Waard naastligger ten westen Nieuwstraat 64 1786 262 60v
WAARD, H. burgemeester H. de Waard naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1786 262 60v
WAARD, H. H. de Waard naastligger ten zuiden Rinnertspijp 10 1795 264 244v
WASSENAAR, H. oud burgemeester H. W. Wassenaar, c.u. verkoper Grote Bredeplaats 14 1712 245 175r
, H. de tuin van H. Wennekers, en zoon naastligger ten westen Schritsen 56oost 1811 269 117r
WESTRA, H. H. Westra, q.q. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1794 264 186r
WESTRA, H. H. Westra, q.q. naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1794 264 186r
WESTRA, H. dr. H. Westra naastligger ten westen Bildtstraat 18 1796 264 338v
WESTRA, H. dr. H. Westra naastligger ten westen Bildtstraat 18 1802 266 142r
WESTRA, H. H. J. Westra gebruiker houtmolen ten zuiden van Harlingen 1803 266 305v
WESTRA, H. dr. H. J. Westra naastligger ten westen Bildtstraat 18 1804 267 8v
WESTRA, H. dr. H. J. Westra naastligger ten westen Schritsen 9achter 1805 267 135r
WESTRA, H. H. J. Westra baljuw 8e district verkoper Dalpad 7 1808 268 135v
WESTRA, H. H. J. Westra baljuw 8e district verkoper Scheffersplein 7 1808 268 137r
WESTRA, H. H. Westra baljuw van Barradeel naastligger ten oosten Noorderhaven 69 1808 268 158v
WESTRA, H. de erven van H. Westra naastligger ten zuiden Scheffersplein 1 1810 269 44r
WILDE, H. H. H. Wilda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1785 262 6r
WILDE, H. H. de Wilda naastligger ten zuiden Nieuwstraat 20 1785 262 15r
WILDE, H. H. de Wilda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1786 262 64r
, H. H. Winnekes, n.u. koopman naastligger ten westen Kerkpoortstraat 20 1808 268 77v
WINTER, H. H. Winter kastelein naastligger ten zuiden Noorderhaven 88west 1791 263 337v
WINTER, H. H. Winter kastelein naastligger ten westen Voorstraat 43 1792 264 71r
WYBENGA, H. de erven van H. Wybenga naastligger ten oosten Hofstraat 22 1786 262 54r
WYBENGA, H. de erven van H. Wybenga naastligger ten zuiden Hofstraat 22 1785 262 54r
HEERMA, H. F. H. F. Heerma mr. bakker geauthoriseerde executeur en redder der nalatenschap Hoogstraat 15 1782 260 297v
HEIMANS, H. H. Heimans naastligger ten westen Voorstraat 31 1776 258 248r
J., H. H. J. Schierst koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 93achter 1785 262 23v
NANNES, H. H. Nannings advocaat Hof van Friesland verkoper Nieuwstraat 1684 242 18v
PLETTENBERG, H. W. H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Nieuweburen 13 1782 260 230r
JANS, HAANTJE Haantie Jans Lamckema verkoper Voorstraat 95 1645 235 167v
LEIENAAR, HAANTJE JANS de erven van Haantie Jans Leyenaar naastligger ten westen Hoogstraat 31 1696 243 241r
BARTELDS, HAANTJE Haantje Bartels huurder onbekend 1775 258 203v
KLASES, HAANTJE Haantje Claazes huurder woning 1 (p.w.) Bildtpoort (gebied) 1773 258 126v
JOHANNES, HAANTJE Haantje Johannes naastligger ten oosten Zoutsloot 25 1785 261 280r
JOHANNES, HAANTJE Haantje Johannis zeeman Noordijs 25 1763 255 236r
WILLEMS, HAANTJE wijlen Haantje Willems Achterstraat ZZ 1711 245 153r
WILLEMS, HAANTJE wijlen Haantje Willems meesterknecht bewoner knechtswoning Franekerpoort (gebied) 1759 254 237v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1759 254 237v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems rogmeter en oud baantjer verkoper onbekend 1760 255 2v
WILLEMS, HAANTJE Haantje Willems huurder Hofstraat 2 1763 256 9r
IDSINGA, HARMEN SAKES burgervaandrig Haarmen Sackes Idsinga koper huis, houtstek en hovinge Zuiderhaven ZZ 1650 236 105r
VERHOEK, Haasje Verhoek, c.u. huurder Achterstraat ZZ 1778 259 111r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 13 1791 263 360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 11 1791 263 360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 5 1791 263 360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 7 1791 263 360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Weverstraat 9 1791 263 360r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Herenwaltje 17 1791 263 364r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Zoutsloot 1791 263 366v
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Zuiderhaven 18 1791 263 369r
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk koopman verkoper van 1/9 Lanen 71 1791 263 370ar
BEEKKERK, HAIE Haaye Beekkerk Voorstraat 57 1804 267 30v
TUINHOUT, HAIE Haaye Tuinhout, q.q. commies generaal der Convooien en Licenten koper huis, stal, wagenhuis, achterwoning en zomerhuis Schoolstraat 2 1807 268 6r
HENDRIKS, HAIE Haaye Hendriks koper helft van een huis Plantsoen 4 1810 269 13v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs koper woning Schritsen 59 1781 260 39v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Schritsen 59 1781 260 39v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs geniaarde koper Hoogstraat 19 1784 261 155v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1785 262 25v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs turfdrager geniaarde koper Hoogstraat 14 1787 262 183r
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 63 1791 263 313v
JOOSTES, HAIE Haaye Joosts huurder (p.j.) Bildtpoort (gebied) 1785 261 288r
WOUTERS, Haaytse Wouters huurder Romastraat 25 1766 256 150v
, HEEBELTJE huis van weduwe Habel naastligger ten noorden Lanen 83 1656 237 102r
ROUKES, Habell Rouckes naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1635 233 161v
WILLEMS, Hadewij Willems Rinnertspijp 1624 231 26r
JURJENS, HADEWICH zijn moeder Haduwe Jurians Kruisstraat 1615 229 270v
JURJENS, HADEWICH Haduwe Jurians verpachter grond grondpacht Kruisstraat 1615 229 270v
, de kamer van Haebbel Moyes naastligger ten westen Karremanstraat 1650 236 123r
DOUWES, HEEBELTJE Haebel Douues verkoper Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
DOUWES, HEEBELTJE Haebel Douwes , burger ten oosten van Harlingen NZ 1624 231 14v
POPPES, HEEBELE Haebel Poppes naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ 1624 231 35v
WILLEMS, HEEBELTJE Haebel Willems verkoper (akte:Haebel Willem Gerrits dr.) Achterstraat NZ 1625 231 40r
KORNELIS, HEEBELTJE Haebeltie Cornelis verkoper van 1/15 Hondenstraat 14 1738 249 220v
HESSELS, HAANTJE Haencke Hessels hinxtevanger verkoper (paardenvanger van beroep?) Rozengracht 1614 229 237v
HESSELS, HAANTJE erven van de ledige plaats van wijlen Haenke Hessels naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1637 234 46v
, HAANTJE Haentie naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1754 253 193r
KRAMER, HAANTJE wijlen Haentie Cramer Voorstraat 63 1643 235 39r
, HAANTJE Haentie Lamckema naastligger ten zuiden Lanen NZ 1644 235 136r
, HAANTJE Haentie Aelsen , burger verkoper Franekerpoort (gebied) 1636 234 9v
EELSES, HAANTJE Haentie Aelties , c.u. verkoper Heiligeweg ZZ 1633 233 105v
EELSES, HAANTJE de weduwe en erfgenamen van wijlen burgerhopman Haentie Aelties verkoper Voorstraat 65 1644 235 135v
KRAMER, HAANTJE EELSES Haentie Aelties Cramer naastligger ten zuiden Noordijs 1629 232 109v
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses verkoper Noorderhaven 75 1929 232 119r
EELSES, HAANTJE Haentie Aeltses Droogstraat 1629 232 119r
AMES, HAANTJE de erfgenamen van Haentie Ames verkoper Vismarkt 1 1644 235 153v
KLASES, HAANTJE Haentie Claessen blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 10 1636 234 11v
KLASES, HAANTJE Haentie Classen naastligger ten westen Havenplein 16 1642 235 34r
KLASES, HAANTJE Haentie Classes naastligger ten westen Havenplein 1633 233 119r
HESSELS, HAANTJE Haentie Hessels naastligger ten westen Droogstraat 1630 232 116r
HESSELS, HAANTJE Haentie Hessels ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
HESSELS, HAANTJE de erven van Haentie Hessels naastligger ten westen Voorstraat 38 1638 234 70v
HESSELS, HAANTJE de erven van Haentie Hessels (p.j.) onbekend 1649 236 90v
JAKOBS, HAANTJE Haentie Jacobs varenspersoon koper huis Tiepelsteeg 1732 248 125v
JANS, HAANTJE Haentie Jans verkoper 1647 235 255r
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lanen 42 1649 236 84r
JANS, HAANTJE Haentie Jans bewoner Zoutsloot 1668 239 152v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lamkama verkoper ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
JANS, HAANTJE tichelwerk van verkoper Haentie Jans Lancama naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lancama verkoper ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
JANS, HAANTJE Haentie Jans Lancma, c.u. verkoper onbekend 1647 236 2v
JANS, HAANTJE de erven van Haentie Jans Leyenaers naastligger ten westen Hoogstraat 31 1685 242 66r
JANS, HANSKE Haentie Jans Leyener koper door niaar Hoogstraat 29 1667 239 121av
JANS, HAANTJE de erven van wijlen Haentie Jans Leynenaers naastligger ten westen Hoogstraat 31 1683 241 259v
JANS, HAANTJE Haentie Jansen Lamken verkoper ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
JOOSTES, HAANTJE Haentie Joostes , c.soc. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 28 1672 240 102r
LAMMERTS, HAANTJE Haentie Lambarts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 16 1641 234 131v
WILLEMS, HAANTJE Haentie Willems , burger baantjer koper woning Noordergrachtswal 1742 250 238r
JAKOBS, HAANTJE Haentje Jacobs oud varenspersoon verkoper Tiepelsteeg 1759 254 227v
KUSSENDRAGER, SIERKS Haercke Siercks Kussendrager, c.u. koper huis en plaats Lanen 38 1668 239 153v
KLASES, HARING de weduwe van Haering Clases naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1753 253 47v
EGBERTS, HARING de erven van Haeringh Eyberts naastligger ten westen Noorderhaven 27 1695 243 136v
JOHANNES, HARING Haeringh Johannes Sint Odolphisteeg OZ 1719 246 56r
MINNES, HARING Haeringh Minnes koper huis (en zilveren ducaton) Drie Roemerssteeg 1 1724 246 212r
MINNES, HARING Haeringh Minnes naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 1 1724 246 212r
JANS, HAASKE Haeske Jans verkoper Spekmarkt 1 1671 240 51v
JAKOBS, HAASKE Haessie Jacobs verkopers als mede-erfgenamen van Kerkpoortstraat 1682 241 201r
DIRKS, HAIE Haeye Dirks molenaar koper huis Zoutsloot 61 1769 257 139r
DIRKS, HAIE de weduwe van Haeye Dirks naastligger ten westen Karremanstraat 18 1771 257 202v
DIRKS, HAIE Haeye Durks naastligger ten westen Vissersstraat 10 1770 257 158r
JAKOBS, HAIE Haeye Jacobs , burger koper huis Schritsen 61 1771 257 196v
LAMMERTS, HAIE Haeye Lammerts oud brouwer verkoper van 1/4 Hofstraat 1 1774 258 148v
RUURDS, HAIE Haeye Ruierds , c.u. koper huis en schuur Hofstraat ZZ 1669 239 188r
SIETSES, HAIE Haeye Sytses , c.u. wijdschipper koper huis Lanen 18 1651 236 161r
OEPKES, HAIE Haeye Upkes , c.u. koper huis Rommelhaven 22 1667 239 118v
RUTGERS, Hagien Rutgers Hofstraat 27 1778 259 149v
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes verkoper van 2/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v
KEIMPES, HAIE Haie Keimpes , c.u. bierdrager koper huis Vijverstraat 26 1719 246 35r
PIETERS, HAIE Haie Pieters mr. blauwverver verkoper Zuiderhaven NZ 1718 246 7r
DOEIES, HAITSE Haitse Doyes , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1665 239 13r
DOEIES, HAITSE Haitse Doyes koper kamer Gardenierstraat 1671 240 44v
EELKES, HAITSE wijlen Haitse Eelkes Lammert Warndersteeg OZ 1663 238 187r
GELKES, HAITSE wijlen Haitse Gelckes Kerkpoortstraat WZ 1660 238 63r
HAITSES, HAITSE Haitse Haitses houtkoper verkoper Havenplein 10 1636 234 11v
BAKKER, HAITSE Haitze P. Bakker koper dwarshuis Lanen 39 1805 267 141v
JORRITS, HAITSE Haitze Jorrits scheepstimmerman koper huis Lanen 30 1808 268 61r
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u. naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1751 252 105r
BOELES, HAIE Haje Boelens , n.u. naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1751 252 105r
IDSES, HAIE Haje Idzes , burger koper huis Grote Kerkstraat 4 1708 245 74r
IDSES, HAIE Haje Idzes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 2 1711 245 143v
JAKOBS, HAIE Haje Jacobs , burger koper huis Schritsen 61 1802 266 133v
JAKOBS, HAIE Haje Jacobs , c.u. naastligger ten noorden Schritsen 61 1802 266 133v
PIETERS, HAIE Haje Pieters blauwverver naastligger ten noorden Heiligeweg NZ 1711 245 148r
PIETERS, HAIE Haje Pieters , c.u. blauwverver koper huis Zuiderhaven 75 1713 245 187v
PIETERS, HAIE Haje Pieters koper huis Heiligeweg 23 1717 245 285v
PIETERS, HAIE Haje Pieters naastligger ten zuiden Heiligeweg 25 1718 246 1v
RUURDS, HAIE Haje Ruyrdts schipper op Leeuwarden (trek-) koper huis en bakkerij Franekereind 23west 1689 242 262v
TUINHOUT, HAIE Hajo Tuinhout commies generaal der Convooien en Licenten koper huis Hondenstraat 3 1805 267 162v
TUINHOUT, HAIE Hajo Tuinhout commies generaal der Convooien en Licenten huurder Hondenstraat 3 1805 267 162v
TUINHOUT, HAIE Hajo Tuinhout commies generaal der Convooien en Licenten naastligger ten westen Hondenstraat 3 1805 267 162v
HARMENS, HALBE Halbe Harmens verkoper onbekend 1649 236 83r
MINNES, HAMKE Hamcke Minnes Brouwersstraat 5 1660 238 69r
WILDE, JOHANNES Hannes de Wilde naastligger ten westen Anjelierstraat NZ 1779 259 181v
GERRITS, JOHANNES Hannis Gerryts naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1755 253 207r
, HANS de kamers van Hans smid naastligger ten noorden Zuiderhaven NZ 1614 229 217v
, HANS de weduwe van Hans zoutdrager naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1634 233 143v
, HANS huis van de erven van de houtdrager Hans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat WZ 1637 234 26v
, HANS Hans naastligger ten westen Romastraat 10 1643 235 57v
, HANS Hans schoenlapper geniaarde koper Achterstraat 1644 235 121v
, HANS Hans schoenlapper naastligger ten westen Karremanstraat 1649 236 80r
, HANS mr. Hans naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1651 236 168v
, HANS het huis van Hans smid naastligger ten zuiden Noordijs OZ 1653 236 230v
, HANS Hans brouwer naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 13 1659 237 213v
, HANS het huis van de erven van mr. Hans naastligger ten westen onbekend 1660 238 51r
, HANS sterfhuis van Hans smid eerdere bewoner Noordijs 25 1661 238 91v
, HANS Hans stoelenmatter bewoner Oosterbolwerk 1674 240 142r
, HANS de weduwe van Hans kistmaker naastligger ten noorden Lanen 39 1674 240 158r
, HANS Hans naastligger ten westen Kerkpad WZ 1734 248 304v
, HANS Hans , c.u. schilder van gleibakkerssteentjes huurder Lanen 66 1739 250 6r
BAS, HANS Hans Bas koper woning Heiligeweg 38 1697 243 316v
BAS, HANS Hans Bas geniaarde koper Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
, HANS Hans Boeselach hovenier koper huis en tuin Liemendijk 40 1730 247 333v
BOLTA, HANS Hans Bolta kastelein verkoper Oosterbolwerk 1798 265 94r
BOUWMAN, HANS wijlen Hans Willem Bouman Grote Kerkstraat 17 1783 261 26r
KLAVER, HANS Hans Claver, c.u. huurder Carl Visschersteeg WZ 1742 250 221v
, HANS Hans Crysman huurder Sint Christoffelsteeg WZ 1630 232 132v
, HANS de erfgenamen van Hans G? naastligger ten zuiden Vijverstraat 1625 231 46r
GONGGRIJP, HANS wijnkoper Hans Gonggrijp Grote Bredeplaats 24 1708 245 57r
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp naastligger ten noorden Voorstraat 7 1715 245 234v
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1717 245 291r
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp naastligger ten zuiden Voorstraat 34 1717 245 297v
GONGGRIJP, HANS hof van Hans Gonggrijp koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 77 1718 246 13v
GONGGRIJP, HANS Hans Gonggrijp koopman verkoper Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
GONGGRIJP, HANS Oud burgervaandrig Hans Gongrijp, burger wijnsteker koper huis Noorderhaven 46 1706 245 2v
GONGGRIJP, HANS Hans Gongrijp verkoper Zoutsloot NZ 1722 246 137v
GONGGRIJP, HANS ingang tuin Hans Gongrijp naastligger ten westen Zoutsloot 55 1727 247 43v
GONGGRIJP, HANS Hans Gongrijp naastligger ten noorden Zoutsloot 55 1727 247 43v
GONGGRIJP, HANS Hans Gongrijp koopman verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 30 1729 247 294v
, HANS de erven van Hans Gruse naastligger ten zuiden Vijverstraat 1625 231 56v
, HANS Hans van der Holt geniaarde koper Voorstraat 26achter 1671 240 52v
HOP, HANS als bewoner Hans Hop naastligger ten zuiden Noorderhaven 34achter 1668 239 162r
, HANS Hans Huger, burger koper kamer met ledige plaats onbekend 1637 234 25v
, HANS Hans Loopheen naastligger ten westen Karremanstraat WZ 1645 235 182v
, HANS Hans Loopheen naastligger ten noorden Karremanstraat WZ 1645 235 182v
, HANS Hans Loopheen naastligger ten westen Liemendijk 1646 235 202v
, HANS Hans Loopheen naastligger ten noorden Liemendijk 1646 235 202v
, HANS Hans Loopsen naastligger ten noorden Karremanstraat 1658 237 145r
MEYER, HANS Hans Meyer stoofmaker Romastraat ZZ 1654 236 270r
OOSTERHOUT, HANS Hans Oosterhout verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 7 1789 263 135v
PLETTENBERG, HANS burgemeester jhr. Hans Willem baron v Plettenberg koper huis William Boothstraat WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron v Plettenberg naastligger ten zuiden William Boothstraat WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron v Plettenberg naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron v Plettenberg naastligger ten noorden William Boothstraat WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron v Plettenberg verkoper Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron v Plettenberg verkoper Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron v Plettenberg verkoper Scheffersplein OZ 1771 257 221v
PLETTENBERG, HANS Jr. Hans Willem van Plettenberg eigenaar en bewoner Zuiderhaven ZZ 1782 260 170v
PLETTENBERG, HANS burgemeester Hans Willem van Plettenberg verkoper Zuiderhaven ZZ 1782 260 170v
PLETTENBERG, HANS de erven van oud burgemeester jhr. Hans Willem van Plettenberg verkoper Nieuweburen 15 1802 266 58r
, HANS Hans Poff naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1614 229 209r
, HANS Hans Poff huurder perceel 3 1615 229 243v
, HANS Hans Poff naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1624 231 2v
RING, HANS wijlen Hans James de Ringh Bildtpoort (gebied) 1649 236 74r
, HANS de weduwe van Hans Rodhuizum huurder (p.j.) Nieuwstraat 21 1756 254 43v
, HANS Hans Rouschenburgh soldaat in de compagnie van kapt. jhr. Johan van Roorda koper 2 kamers aan elkaar Karremanstraat 1658 237 168av
, HANS Hans Rousenburch Achterstraat 1636 234 6r
, HANS Hans Jurjen Schierst koper huis genaamd de Bril Voorstraat 93 de Bril 1785 262 30r
, HANS Hans Jurjen Schierst koopman koper woning achter het vorige verkochte perceel Voorstraat 93achter 1785 262 30r
, HANS Hans Jurjen Schierst koopman koper huis Voorstraat 89 1785 262 31v
, HANS de weduwe van Hans G. Schierst Voorstraat 89 1804 267 60v
, HANS Hans George Schierst [staat: Schierts] naastligger ten noorden Voorstraat 93 1802 266 86v
, HANS Hans George Schierst [staat: Schierts] koopman verkoper Voorstraat 93 1802 266 86v
, HANS Hans George Schierst [staat: Schierts] naastligger ten zuiden Voorstraat 93achter 1802 266 86v
, HANS Hans George Schierst [staat: Schierts] koopman verkoper Voorstraat 93achter 1802 266 86v
, HANS wijlen Hans Stael Karremanstraat 1662 238 149r
STAAL, HANS wijlen Hans Staell Bildtstraat WZ 1658 237 161v
, HANS Hans Steenbrinck, c.u. koper huis Lanen 44achter 1646 235 218r
, HANS Hans Steenbrinck naastligger ten noorden Lanen 44achter 1646 235 218r
, HANS Hans Stenebrink verkoper Kruisstraat NZ 1636 234 13r
, HANS Hans Stenenbrengh, burger koper kamer Kruisstraat NZ 1625 231 44r
, HANS Hans Stienbrinck naastligger ten noorden Lanen 44achter 1646 235 210r
VRIES, HANS de erven van de heer burgemeester Hans de Vries naastligger ten westen Havenplein 10 1664 238 203r
ZIJLSTRA, HANS Hans W.C. Zijlstra koper huis, tuin en bleekveld Schritsen 54 1808 268 65v
ZIJLSTRA, HANS Hans Willem Cornelis Zijlstra verkoper Schritsen 54 1810 269 63v
, HANS de erven van meester Hans ? naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
, HANS de weduwe van Hans ? naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1679 241 11ra
, HANS de weduwe van Hans ? naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1679 241 11ra
ARENDS, HANS het huis van wijlen? Hans Aarns naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1641 234 147r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams , c.u. koper woning met twee grote loodsen, twee plaatsen en een put Nieuwstraat WZ 1654 236 277v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams mr. knoopmaker Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1750 252 100v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1770 257 149v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1775 258 223v
ABRAHAMS, HANS Hans Abrahams koper huis Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
ABRAHAMS, HANS wijlen Hans Abrahams Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
ABRAHAMS, HANS wijlen Hans Abrahams Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper 1/2 Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
ADAMS, HANS Hans Adams Mevous verkoper Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
ARENDS, HANS Hans Aenes verkoper van 1/3 Romastraat 13 1729 247 236r
ARENDS, HANS Hans Aens naastligger ten westen Scheerstraat 7 1695 243 118v
ARENDS, HANS Hans Aents , burger zoutdrager koper Franekereind 1615 229 240r
ARENDS, HANS Hans Aents , burger c.u. zoutdrager naastligger ten zuiden Franekereind 1615 229 240r
ANDRIES, HANS Hans Willem Andries Cruissebroer huurder (p.j.) Droogstraat NZ 1677 240 38ra
FINK, HANS ARENDS Hans Anes Vink schipper naastligger ten oosten Scheerstraat 3 1707 245 25r
ARENDS, HANS Hans Arents naastligger ten zuiden Nieuwstraat 60 1624 231 20r
ARENDS, HANS Hans Arents zoutdrager naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1633 233 108r
ARENDS, HANS de erven van Hans Arents zoutdrager naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1640 234 95v
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Finck, burger koper Scheerstraat 5 1694 243 110v
FINK, HANS ARENDS Hans Arents Fink verkoper Scheerstraat 5 1713 245 190v
ARJENS, HANS Hans Arjens mr. bakker verkoper van 3/4 Zuiderstraat 29 1729 247 221v
ADAM, HANS ARJENS Hans Arjens de Adam verkoper Zuiderhaven 71a 1735 249 50r
BOK, HANS ARJENS Hans Arjens de Bock mr. bakker naastligger ten noorden Zuiderstraat 27 1728 247 73r
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltes Kannegieter nagelaten kind van Voorstraat 64 1682 241 51ra
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/2 Heiligeweg NZ 1676 240 31va
CANNEGIETER, HANS BALTES Hans Baltus Cannegieter verkoper van 1/4 Heiligeweg NZ 1676 240 33ra
BOUWES, HANS wijlen Hans Bouwes mr. schrijnwerker Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
KLASES, HANS Hans Claasen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
KLASES, HANS Hans Claases varensgezel Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
KLASES, HANS Hans Claases , c.u. eigenaar van 1/2 Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
KLASES, HANS Hans Claases naastligger ten noorden Borstelsteeg 5 1808 268 35v
, HANS Hans Claases* naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
KOERTS, HANS Hans Jurjen Coerts soldaat onder de compie.van de manhaften kapitein Johan van Roorda in koper kamer Weverstraat 1653 236 246r
KORNELIS, HANS Hans Cornelis , burger koopman koper hof met zomerhuis Kerkpoortstraat 1695 243 131r
KORNELIS, HANS de hof van Hans Cornelis , c.u. naastligger ten westen Kerkpad 32 1695 243 142r
KORNELIS, HANS Hans Cornelis koopman koper 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 42 1699 244 21r
KORNELIS, HANS zoutkeet van Hans Cornelis , c.s. koopman naastligger ten noorden Nieuwstraat 46 1700 244 35v
KORNELIS, HANS Hans Cornelis koper huis en tuintie Liemendijk 4 1715 245 251v
OOSTERVEEN, HANS KORNELIS vroedsman Hans Cornelis Oosterveen koper woning, koemelkerij, 2/3 zoutkeet Nieuwstraat 42 1701 244 122v
OOSTERVEEN, HANS KORNELIS Hans Cornelis Oosterveen eigenaar van 1/3 zoutkeet Nieuwstraat 42 1701 244 122v
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstra koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstra koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
ZIJLSTRA, HANS KORNELIS Hans Willem Cornelis Zijlstra koper huis, brouwerij, tapperij, mouterij Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten oosten Romastraat 6 1669 239 199v
DIRKS, HANS Hans Dircks boorder koper provisioneel huis met 1/2 timmerhelling noordoost van Harlingen 1683 241 64va
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten zuiden Liemendijk 1684 242 56v
DIRKS, HANS Hans Dircksen , c.u. koper kamer Romastraat 8 1668 239 149v
DIRKS, HANS Hans Dirckx mr. scheepstimmerman koper provisioneel Liemendijk ZZ 1681 241 43ra
DIRKS, HANS Hans Dirks Achterstraat NZ 1665 239 3r
DIRKS, HANS Hans Dirks koper huis Dalpad 7 1808 268 135v
DIRKS, HANS Hans Dirks mr. molenmaker verkoper Dalpad 7 1810 268 332r
DIRKS, HANS het huis van Hans Dirx naastligger ten zuiden Liemendijk 1684 242 24v
DIRKS, HANS Hans Dirx Boorder, burger huistimmerman verkoper Achterstraat NZ 1684 242 21r
DIRKS, HANS Hans Dirx Boorder, burger scheepstimmerman verkoper Karremanstraat 1685 242 71v
DIRKS, HANS de woning van Hans Dirx Pottie verpachter grond Romastraat ZZ 1670 239 218v
DIRKS, HANS Hans Dirxen borer verkoper Liemendijk 1687 242 205v
DIRKS, HANS Hans Dirxen scheepstimmerman verkoper Achterstraat NZ 1688 242 248r
DOEKES, HANS Hans Doeckes naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1718 246 15r
DOEKES, HANS Hans Doeckes oud schipper verkoper Karremanstraat WZ 1718 246 29v
DOEDES, HANS Hans Doedes , c.u. huurder (p.j.) Zuiderhaven 57 1777 259 60r
DOUWES, HANS Hans Douwes Voorstraat 11west 1689 242 281r
DOUWES, HANS Hans Douwes Voorstraat 73 1689 242 281r
DOUWES, HANS Hans Douwes Sint Jacobstraat 1689 242 281r
DOUWES, HANS wijlen Hans Douwes timmerman Voorstraat NZ 1696 243 221v
EEUWES, HANS Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Franekereind 23 1665 239 6v
EEUWES, HANS Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
EEUWES, HANS Hans Eeuwes Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
EEUWES, HANS Hans Eeuwes Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes Kleine Bredeplaats 13 1676 240 221r
EEUWES, HANS de weduwe van Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1677 240 273v
EEUWES, HANS de weduwe van Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23west 1684 242 13r
IELES, HANS Hans Eles koper Schritsen NZ 1635 233 169r
ELIAS, HANS Hans Elias , c.u. huurder Zoutsloot NZ 1781 260 67r
ELIAS, HANS Hans Elias verkoper Franekereind 21 1808 268 154r
WIT, HANS ELIAS Hans Elias de Witt koper huis Franekereind 21 1803 266 225v
RING, HANS IEMES Hans Emes de Ringh, burger c.u. koper huis, brouwerij en mouterij Zoutsloot 30 1641 234 132r
, HANS het sterfhuis van wijlen de heer Hans Erichs Voorstraat 2 1615 229 257r
, HANS nagelaten door wijlen Hans Erichs verkoper (9 maart laatste zittingsdag) Lammert Warndersteeg 1615 229 257r
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks Voorstraat 2 1615 229 246r
EERKES, HANS Hans Ericks , c.u. Lammert Warndersteeg 1615 229 246r
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks Lammert Warndersteeg 1615 229 246r
, HANS de keten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1614 229 204v
, HANS de keeten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1614 229 207v
, HANS de hof van Hans Ericx naastligger ten oosten Vijverstraat 1614 229 233r
EEUWES, HANS Hans Euues koper 1/4 van vier huizen Scheffersplein 29 1657 237 106r
EEUWES, HANS Hans Euwes koper huis en schuur geschikt als koemelkerij met een vrje steeg ten westen Rapenburg ZZ 1668 239 22va
EEUWES, HANS de weduwe van wijlen Hans Euwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1683 241 269r
EVERTS, HANS Hans Everts gleibakker Schritsen 66 1770 257 163r
FEMMES, HANS Hans Femmes , c.u. bewoner Zuiderstraat 10 1719 246 51r
FEMMES, HANS Hans Femmes , c.u. bewoner Zuiderhaven 73 1726 246 263v
FRANSES, HANS Hans Fransen koper huis Kleine Bredeplaats 4 1689 242 296r
FRANSES, HANS het huis van Hans Fransen , c.u. naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 2 1706 244 312r
FRANSES, HANS Hans Fransen naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 6 1722 246 146v
FRANSES, HANS Hans Fransen Kleine Bredeplaats 4 1735 249 28v
FRANSES, HANS de erven van Hans Fransens naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 6 1735 249 31r
GERRITS, HANS Hans Gerryts , burger koper westelijke kamer van twee kamers Havenplein 1624 231 8r
HANSES, HANS Hans Hansen huurder 1614 229 222r
HANSES, HANS de steenplaats van Hans Hansen naastligger ten westen 1614 229 222r
HANSES, HANS Hans Hansen , burger schipper koper huis en plaats Bildtstraat 14 1636 234 3r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. Kerkpad WZ 1639 234 72r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. Kerkpad WZ 1639 234 72r
HANSES, HANS Hans Hansen koper huis en erven waar het Kromhout uitsteekt Noorderhaven NZ het Kromhout 1641 234 125v
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. verkoper Bildtstraat 14 1641 234 161r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Zuiderstraat 33 1642 235 33v
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1644 235 100r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. Heiligeweg 18 1646 235 226r
HANSES, HANS Hans Hansen Heiligeweg 18 1646 235 226r
HANSES, HANS Hans Hansen verkoper Noorderhaven NZ 1649 236 85r
HANSES, HANS wijlen Hans Hansen Karremanstraat 20 1658 237 173r
HANSES, HANS Hans Hansen zijdecaerder huurder Karremanstraat 22 1681 241 32va
HANSES, HANS Hans Hansen , burger houtmolenaar koper huis Zuiderhaven ZZ 1685 242 98r
HANSES, HANS Hans Hansen , c.u. naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter 1723 246 179r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oude houtmolenaar koper huis Franekereind 21 1746 251 160r
HANSES, HANS Hans Hansen , de oude houtmolenaar naastligger ten oosten Franekereind 19 1749 252 28r
HANSES, HANS Hans Hansen naastligger ten oosten Franekereind 19 1757 254 70v
HANSES, HANS Hans Hansen , de jonge c.s. naastligger ten westen Voorstraat 64 1761 255 91v
JONG, HANS HANSES kinderen van Hans Hansen de Jong, c.s. naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
HANSES, HANS Hans Hansen Poff huurder Franekertrekvaart 1615 229 251v
HANSES, HANS het tichelwerk van Hans Hansen Poff naastligger ten noorden Franekertrekvaart 1615 229 251v
HANSES, HANS Hans Hanssen , burger koper huis en het houtstek ten noorden Zuiderstraat ZZ 1635 233 170r
HANSES, HANS de erven van Hans Hanzes , de oude naastligger ten oosten Franekereind 19 1771 257 238r
HARMENS, HANS Hans Harmens naastligger ten oosten Vijverstraat 1615 229 284v
HARMENS, HANS stalling en plaatske van Hans Harmens naastligger ten oosten Nieuwstraat 1633 233 114v
HARMENS, HANS Hans Harmens naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1634 233 129r
HARMENS, HANS de schuur nu van burgemeester Hans Harmens naastligger Kleine Ossenmarkt WZ 1637 234 24r
HARMENS, HANS oud burgemeester Hans Harmens naastligger ten oosten Vijverstraat 8 1643 235 61v
HARMENS, HANS oud burgemeester van de Stad Harlingen Hans Harmens koper hoekhuis Noorderhaven 88 1647 235 265r
HARMENS, HANS de uitgang van het hof van burgermr. Hans Harmens naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1653 236 237v
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Fries naastligger ten oosten Voorstraat 5 1635 233 161r
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Fries koper 1/3 + 1/15 huis ((485 + 97 GG)) Grote Bredeplaats 33 1636 234 6v
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Fries koper huis, 1/5 deel van 1/3 deel Grote Bredeplaats 33 1636 234 15r
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Fries koper Noorderhaven 2 1642 235 16v
HARMENS, HANS Hans Harmens van Hattingh, burger koper kamer Sint Christoffelsteeg OZ 1624 231 35v
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1636 233 180r
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten westen Havenplein 10 1636 234 11v
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten westen onbekend 1637 234 23v
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries, burger koper huis Vijverstraat 12 1638 234 55v
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Vries naastligger ten oosten Vijverstraat 12 1638 234 55v
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries, burger koper 2/15 deel huis met plaats Grote Bredeplaats 33 1638 234 66v
VRIES, HANS HARMENS het onlangs mede gekochte huis van oud burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten westen Noorderhaven 4 1642 235 30r
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten oosten Noorderhaven ZZ 1647 235 247v
VRIES, HANS HARMENS oud burgemeester Hans Harmens de Vries koper 1/6 lange lijnbaan Zuiderhaven ZZ 1649 236 94r
VRIES, HANS HARMENS Hans Harmens de Vries naastligger ten oosten Noorderhaven 12 1651 236 175r
VRIES, HANS HARMENS oud burgermeester Hans Harmens de Vries naastligger ten zuiden Noorderhaven 36 1653 236 223r
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten oosten Vijverstraat 6 1653 236 235v
VRIES, HANS HARMENS het huis van wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1657 237 132v
VRIES, HANS HARMENS wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vries Zuiderhaven 18 1658 237 151v
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries Anjelierstraat 1658 237 175r
VRIES, HANS HARMENS wijlen burgemeester Hans Harmens de Vries Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
HARMENS, HANS wijlen oud burgemeester Hans Harmens de Vryes Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
VRIES, HANS burgemeester Hans Harmnes de Fries naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1651 236 157v
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper van 1/4 Weverstraat NZ 1648 236 17v
HENDRIKS, HANS het huis van de erven van Hans Hendricks naastligger ten westen Franekereind 23oost 1677 240 273v
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks naastligger ten oosten Brouwersstraat 23 1678 241 4r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks verkoper Brouwersstraat 23 1678 241 15v
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper huis Schritsen 63 1678 241 16r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper huis Schritsen NZ 1680 241 98r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1683 241 236r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 41 1688 242 223r
HENDRIKS, HANS Hans Hendricks verkoper Lammert Warndersteeg 18 1689 242 266r
HENDRIKS, HANSKE de weduwe van Hans Hendricks huurder Achterstraat ZZ 1709 245 92r
HENDRIKS, HANS Hans Hendriks naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1699 244 27v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten oosten Franekereind 19 1651 236 149v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix verkoper Kerkpad WZ 1667 239 72v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix koper van 1/2 nieuw gebouwd dwarshuis Kerkpoortstraat 1675 240 185v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix verkoper Schritsen NZ 1680 241 102v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten westen Franekereind 23oost 1683 241 269r
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix , burger havenchergier verkoper Prinsenstraat 2 1695 243 148v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix executeur koper door niaar huis Lanen 74 1697 243 265r
HENDRIKS, HANS het achterhuis van Hans Hendrix executeur naastligger ten zuiden Lanen 74 1697 243 265r
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix havenchercher koper huis met een tuintje erachter Weverstraat 1697 243 302v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix , burger zeevarende koper huis of woning Lammert Warndersteeg 16 1698 243 377v
HENDRIKS, HANS wijlen Hans Hendrix Schritsen 63 1706 244 337v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1721 246 94v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1722 246 146r
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1723 246 173v
HENDRIKS, HANS Hans Hendrix erflater Lammert Warndersteeg 16 1728 247 94v
IDSES, HANS Hans Idtses naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1625 231 60r
, HANS wijlen Hans Ieme de Rinck Zoutsloot 30 1646 235 224r
, HANS het huis van Hans Ieyps naastligger ten oosten Lanen 28achter 1652 236 205r
IEMES, HANS zwager Hans Imes Bildtstraat 17 1644 235 141v
IEMES, HANS de weduwe van Hans Imes naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1651 236 169r
ISAAKS, HANS Hans Isaaks naastligger ten westen Zoutsloot 20 1718 246 2v
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten westen Zoutsloot 20 1713 245 192v
ISAAKS, HANS Hans Isaax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1718 246 17v
, HANS Hans Isaax* schipper (schuit-) naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1711 245 142r
, HANS Hans Izax naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , burger c.u. geniaarde koper Liemendijk 1642 235 11v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. koper hoekhuis Zoutsloot ZZ 1644 235 98v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlapper naastligger ten westen Droogstraat NZ 1644 235 105r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 12 1646 235 233v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlapper naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1657 237 119r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs koemelker verkoper Karremanstraat WZ 1659 237 196r
JAKOBS, HANS wijlen Hans Jacobs soldaat in de compatgnie van capt. v.d. Wayen Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
HUIER, HANS JAKOBS Hans Jacobs Huyer verkoper Grote Ossenmarkt 12 1657 237 123v
JANS, HANS Hans Jans mr. wolkammer huurder (p.j.) Brouwersstraat 14 1738 249 348r
JANS, HANS Hans Jans naastligger ten zuiden Lanen 20 1767 257 22v
JANS, HANS Hans Jansen verkoper Zoutsloot 1642 234 177r
JANS, HANS Hans Jansen , c.u. bombazijnwerker koper huis, loods en plaats Heiligeweg NZ 1649 236 91v
JANS, HANS Hans Jansen koper huis, loods en plaats Grote Kerkstraat NZ 1654 236 265v
JANS, HANS Hans Jansen , burger verkoper Grote Kerkstraat NZ 1657 237 140r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg NZ 1666 239 62v
JANS, HANS de erven van Hans Jansen verpachter grond ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
JANS, HANS Hans Jansen Grote Kerkstraat 33 1665 239 4ra
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg NZ 1666 239 13ra
JANS, HANS Hans Jansen Voorstraat 50 1670 239 41va
JANS, HANS Hans Jansen , c.u. koopman verkoper Lanen 23 1670 240 16r
JANS, HANS Hans Jansen koopman 1/10 huis met kamers erachter (p.j.) Schritsen NZ 1671 240 38r
JANS, HANS Hans Jansen , burger Roeperssteeg 7 1672 240 113r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1675 240 207v
JANS, HANS Hans Jansen verkoper van 1/4 Heiligeweg NZ 1676 240 33ra
JANS, HANS Hans Jansen rogstorter naastligger ten westen Lanen ZZ 1680 241 23ra
JANS, HANS Hans Jansen , c.u. koper huis Lanen 21achter 1684 242 12v
JANS, HANS Hans Jansen bewoner Hofstraat NZ 1684 242 31r
JANS, HANS Hans Jansen verkoper Hofstraat NZ 1684 242 31r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Voorstraat 24 1685 242 77r
JANS, HANS de erven van Hans Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg NZ 1685 242 89r
JANS, HANS Hans Jansen , c.u. koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1718 246 20v
JANS, HANS Hans Jansen gleibakker koper kamer of huis Lanen 20achter 1738 249 269r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Lanen 20 1753 253 110r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Lanen 20 1766 256 207r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten zuiden Lanen 20 1767 256 232r
JANS, HANS Hans Jansen naastligger ten westen Vijverstraat 6 1779 259 178r
JANS, HANS Hans Jansen Claviger mr. wolkammer verkoper Zoutsloot 22 1742 250 210v
JANS, HANS Hans Janssen bleker koper huis Voorstraat 23 1615 229 242r
JANS, HANS Hans Janzen , burger curator Schritsen 1661 238 104v
IEPES, HANS Hans Jeppes naastligger ten zuiden Havenplein 1625 231 41r
, HANS Hans Jepsen , burger koper huis met een loods erachter Lanen ZZ 1641 234 146v
, HANS Hans Jepsen , burger c.u. naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1641 234 146v
JETSES, HANS wijlen Hans Jetses Grote Kerkstraat 27 1694 243 114v
JETSES, HANS Hans Jetses mr. bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51 1730 247 300r
JETSES, HANS Hans Jetses mr. bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51 1732 248 78r
JETSES, HANS Hans Jetses mr. bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
JETSES, HANS de weduwe van Hans Jetses naastligger ten westen Molenpad 1749 252 35r
JETSES, HANS de weduwe van Hans Jetses naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
JETSES, HANS de weduwe van Hans Jetses naastligger ten noorden Rapenburg 1 1754 253 186r
JETSES, HANS wijlen Hans Jetses mr. bakker (p.j.) Molenpad 1757 254 64r
JETSES, HANS wijlen Hans Jetses mr. bakker Molenpad 1757 254 109r
JETSES, HANS wijlen Hans Jetses mr. bakker Kerkpoortstraat OZ 1757 254 263r
JETSES, HANS Hans Jetzes houtstapelaar koper huis met loods en plaatske Grote Kerkstraat 27 1694 243 84v
JOHANNES, HANS wijlen Hans Johannes mr. wagenmaker Hoogstraat 39 1783 261 40v
JOBS, HANS huis genaamd de Twee Hollandse Daelders Hans Jops naastligger ten zuiden Rinnertspijp 10 de Twee Hollandse Daalders 1678 241 17v
JOUKES, HANS Hans Jouckes korfmaker en winkelier koper huis Kleine Kerkstraat 2 1694 243 79v
JOUKES, HANS Hans Jouckes koopman koper erf met pakhuis en kamer daarachter Voorstraat 82 1699 244 22r
JOUKES, HANS Hans Joukes winkelier Voorstraat 82 1702 244 183v
JOUKES, HANS de weduwe van Hans Joukes naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1716 245 270v
JURJENS, HANS Hans Jurians naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1624 231 14r
JURJENS, HANS Hans Juriens verkoper Weverstraat 1614 229 219r
JURJENS, HANS Hans Juriens verkoper Weverstraat 1614 229 219r
JURJENS, HANS Hans Juriens koper huis, plaats en waterbak Kerkpoortstraat OZ 1614 229 219v
JURJENS, HANS Hans Jurjens , c.u. koopmansbode huurder Grote Bredeplaats 19 1699 243 398v
KEIMPES, HANS Hans Keimpers schipper (groot-) koper huis, erf en achterhuis plus de ledige plaats tussen de huizen Hoogstraat 23 1658 237 173av
KEIMPES, HANS Hans Keimpes naastligger ten oosten Hoogstraat 21achter 1665 239 22r
KEIMPES, HANS vroedsman Hans Keimpes naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1667 239 112r
DAM, HANS KEIMPES oud burgemeester Hans Keimpes Dam, wonende in het gasthuis naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
DAM, HANS KEIMPES wijlen oud burgemeester Hans Keimpes Dam wonende in het gasthuis Sint Odolphisteeg OZ 1689 242 272r
, HANS Hans Keimpes [staat: Kinnpes] , c.u. mr. timmerman verkoper onbekend 1647 235 270r
KEIMPES, HANS Hans Keympes , c.u. verkoper Hoogstraat 1650 236 138v
KEIMPES, HANS oud burgemeester Hans Keympes , c.u. verkoper Hoogstraat 23 1674 240 165v
KLASES, HANS Hans Klaasen naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 34 1810 268 341r
KLASES, HANS Hans Klaasen naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1810 268 341r
LAMMERTS, HANS Hans Lamberts naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1644 235 157r
LAMMERTS, HANS Hans Lamberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1695 243 176v
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts naastligger ten noorden Rapenburg 1644 235 159r
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts , c.u. koper huis Rapenburg de Hollandsche tuyn 1645 235 179r
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1650 236 129v
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1652 236 201r
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts mr. bakker verkoper Kerkpoortstraat 1674 240 143r
LAMMERTS, HANS het huis van Hans Lammerts bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat OZ 1676 240 230v
LAMMERTS, HANS het huis van Hans Lammerts bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 51 1675 240 25ra
LODEWIJKS, HANS de weduwe van Hans Lodewijcks naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1645 235 170r
LOUWS, HANS Hans Louws , e.a. huurder Wasbleek 1766 256 148r
LUCAS, HANS Hans Lucas naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1636 234 2r
LUCAS, HANS kamer van de weduwe van Hans Luccas naastligger ten zuiden Lanen 44achter 1646 235 218r
, HANS Hans Luycas naastligger ten oosten Schritsen 1633 233 127v
MINSES, HANS Hans Menses , burger naastligger ten oosten Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses , burger naastligger ten zuiden Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses , burger verkoper Vianen 1737 249 174r
MINSES, HANS Hans Menses , burger kooltjer verkoper Kerkpad 32 1750 252 63v
MICHIELS, HANS grondpacht uit huis genaamd het Dorstigh Hontie van Hans Michels Weverstraat ZZ het Dorstige Hondje 1679 241 30r
MICHIELS, HANS huis genaamd het Dorstige Hondje van Hans Michels grondpacht (p.j.) onbekend het Dorstige Hontie 1683 241 271r
MICHIELS, HANS Hans Michels naastligger ten zuiden Weverstraat 1697 243 302v
MICHIELS, HANS Hans Michels , c.u. huurder Noorderhaven 108 1698 243 382r
REITSMA, HANS MICHIELS Hans Michels Reytsma, c.u. koper kamer en loodske Weverstraat 1683 241 262v
MICHIELS, HANS de kamer van Hans Michiels grondpacht verschuldigd aan dit huis Weverstraat 1689 242 290v
MINSES, HANS Hans Minses , burger koper 2 aparte woningen Kerkpad 32 1733 248 227r
MINSES, HANS Hans Minses naastligger ten westen Kerkpad 18 1738 249 273v
MINSES, HANS Hans Minses kooltjer verkoper Kerkpad 32 1753 253 69v
MINSES, HANS de weduwe van Hans Minses huurder Franekereind ZZ 1769 257 131v
NICOLAAS, HANS de kamers van Hans Niclaas verpachter grond Weverstraat 1670 239 215r
NICOLAAS, HANS Hans Niclaes verkoper onbekend 1672 240 89v
NICOLAAS, HANS Hans Nicolaus naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1699 244 27v
NICOLAAS, HANS Hans Nicolaus Riet, burger koper 2 kamers Weverstraat het Dorstige Hondje 1667 239 114v
OBBES, HANS Hans Obbes , zwager [staat: swaer] van de v koper door niaar hoekhuis Havenplein 5 1647 235 245v
OBBES, HANS Hans Obbes Rozengracht 12 1659 237 186r
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt NZ 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 8 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurtspoortje 14 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 26 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 24 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 22 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 20 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 18 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 16 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 14 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 12 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 24 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 10 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurtspoortje 2 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 22 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 20 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 18 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 16 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 14 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 12 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok Bargebuurt 10 1660 238 7ra
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra1
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra2
BOK, HANS OBBES Hans Obbes de Bok 1660 238 7ra2
PAULUS, HANS Hans Pauwels , burger koper huis onbekend 1637 234 23v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
FILIPPUS, HANS Hans Philips soldaat onder de guarde van zijne excellentie verkoper Franekereind 40 1652 236 218v
PIERS, HANS de weduwe van Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemerssteeg 1659 237 184v
PIETERS, HANS Hans Pieters Zuiderhaven 1648 236 23v
PIETERS, HANS de erven van Hans Pieters naastligger ten zuiden Voorstraat 84 1653 236 219v
PIETERS, HANS de erven van mr. Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 36 1665 239 20v
PIETERS, HANS de erven van Hans Pieters naastligger ten oosten Schritsen 36 1665 239 20v
PIETERS, HANS minderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Hoogstraat 19 1740 250 80v
PIETERS, HANS minderjarige jongeman Hans Pieters verkoper van 1/12 Droogstraat 22 1740 250 87v
PIETERS, HANS mr. Hans Piters , burger c.u. koper hovinge Romastraat ZZ 1651 236 160v
PAULUS, HANS Hans Pouuels koper huis onbekend 1631 232 170v
PAULUS, HANS Hans Pouuels , c.u. huurder onbekend 1631 232 170v
PAULUS, HANS Hans Pouwels , burger koper huis of twee kamers, en weefwinkel Romastraat NZ 1633 233 112r
PAULUS, HANS Hans Pouwels , burger verkoper Romastraat 1648 236 45r
PAULUS, HANS de pijpmakerij van Hans Pouwels naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1651 236 157v
PAULUS, HANS de erven van Hans Pouwels verkoper Zuiderhaven 13 1668 239 28ra
PIETERS, HANS hovinge van Hans Pyters naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1646 235 232v
PIETERS, HANS mr. Hans Pyters , c.u. koper hovinge met bomen en planten, lege plaats daarvoor en een burgerhuis daarachter onbekend 1648 236 27r
PIETERS, HANS mr. Hans Pyters , c.u. koper huis Schritsen 1649 236 66r
PIETERS, HANS het hof van mr. Hans Pyters naastligger ten westen Kerkpad 1652 236 217r
PIETERS, HANS de weduwe van Hans Pyters huurder huis Voorstraat 75 1755 253 240v
PIETERS, HANS de erven van mr. Hans Pytters naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1668 239 178v
REINERS, HANS Hans Reiners , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 9 1748 251 232v
SIPKES, HANS Hans Sipckes verkoper Noorderhaven 1616 230 18v
SIPKES, HANS Hans Sipckes ? ? naastligger ten westen Anjelierstraat 1614 229 220r
SIEMENS, HANS Hans Symens koper huis Schritsen 10 1667 239 89v
SIEMENS, HANS Hans Symens naastligger ten noorden Schritsen 12 1668 239 157r
SIEMENS, HANS Hans Symens timmerman verkoper Schritsen ZZ 1681 241 173v
SIEMENS, HANS Hans Symens naastligger ten oosten Schritsen 2 1679 241 17va
TIJSES, HANS Hans Tijssen verkoper Franekereind 24 1696 243 188v
WARNERS, HANS bewoonde huis van Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1731 248 39v
WARNERS, HANS Hans Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 56 1735 249 37v
WOUTERS, HANS Hans Wouters koper huis Rapenburg OZ 1687 242 161v
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, c.u. mr. chirurgijn huurder Both Apothekerstraat OZ 1684 242 16v
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas chirurgijn verkoper Rapenburg 1689 242 297r
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner William Boothstraat 1639 234 73v
RING, HANS IEMES Hans Yemes de Ring bewoner William Boothstraat 1639 234 82r
, HANS Hans Ysaax naastligger ten westen Zoutsloot 20achter 1707 245 16r
ISAAKS, HANS Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1728 247 111v
ISAAKS, HANS de erven van Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1735 249 96r
ISAAKS, HANS de erven van Hans Ysaks naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 3 1738 249 347r
, HANS Hans Ysax , burger schipper (schuit-) koper huis Zoutsloot 18 1697 243 284r
, HANS wijlen Hans Yversen hovenier Nieuweburen 27 1745 251 104r
, HANS Hans Yversen* hovenier naastligger ten westen Wasbleek 2 1739 250 14v
, HANS de tuin van vroedsman Hans Yversen* hovenier [staat: gardenier] naastligger ten zuiden Nieuweburen 25 1741 250 187v
GONGGRIJP, HANS Hanso Godofredus Gonggrijp koper dubbel huis met tuin Zuiderhaven 55 1758 254 154v
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp wijnhandelaar verkoper Noorderhaven 46 1722 246 133v
GONGGRIJP, HANS gesterkt door Hanso Gongrijp Sint Odolphisteeg 2 1725 246 225r
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp, burger koopman verkoper Sint Odolphisteeg 2 1727 247 49v
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp klerk ter secretarie van het college ter Admiraliteit koper hoving, tuin en prieel Droogstraat 67 1773 258 101r
GONGGRIJP, HANS Hanso Gongrijp klerk ter secretarie van het college ter Admiraliteit koper huis Zoutsloot ZZ 1773 258 101r
HASENHOEK, HANS wijlen burgerhopman Hanso Jonas van Hasenhoek Voorstraat 74 1778 259 145v
GONGGRIJP, HANS GODFRIEDS Hanso Godefridus Gongrijp substituut secretaris bij de Marine naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1796 264 343v
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijp griffier bij de Admiraliteit koper huis Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
GONGGRIJP, HANS GOTES Hanso Godes Gonggrijp naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1791 263 286v
, HANS Hansonius Haulama mr. goudsmid koper 1/2 hoekhuis Voorstraat 4 1670 240 11v
HOUT, HANS Hansonius van der Hout Wasbleek 1671 240 45v
ABELS, HERBERT Harbert Abeles huurder Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
KUSSENDRAGER, HARKE Harcke Kussendrager naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
DIRKS, HARKE Harcke Dircx , burger kussendrager koper huis William Boothstraat OZ 1683 241 251v
DOUWES, HARKE Harcke Douues steenvoerder naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1642 235 22v
SIERKS, HARKE Harcke Siercks koper huis Hofstraat 35 1667 239 115v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1670 240 21r
SIERKS, HARKE Harcke Sierx , burger koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1672 240 95v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 57 1680 241 94v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx verkoper Kerkpoortstraat 57 1680 241 94v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx , burger kussendrager koper kamer Grote Kerkstraat 28 1682 241 215v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 59 1686 242 123v
SIERKS, HARKE Harcke Sierx Cussendrager naastligger ten westen Lanen 40 1684 242 42r
KUSSENDRAGER, HARKE SIERKS Harcke Sierx Kussendrager naastligger ten noorden Schritsen NZ 1685 242 68v
, HARKE Harcke Sierxks Cussendrager naastligger ten westen Hofstraat 37 1678 241 12v
SIERKS, HARKE Harcke Sjerks naastligger ten noorden Schritsen NZ 1676 240 246r
SIERKS, HARKE Harcke Sjerx naastligger ten noorden Schritsen NZ 1676 240 219v
KUSSENDRAGER, HARKE SIERKS Harcke Ziercks Kussendrager, burger koper huis, tuin en plaats Grote Kerkstraat ZZ 1686 242 117v
SIERKS, HARKE wijlen Harcke Ziercx kussendrager Hofstraat 35 1686 242 157r
SIERKS, HARKE Harcke Zierx , c.u. verkoper Kerkpoortstraat NZ 1673 240 127v
SIERKS, HARKE Harcke Zierx naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1680 241 67r
SIERKS, HARKE Harcke Zierx naastligger ten oosten Hofstraat 31 1681 241 158v
SIERKS, HARKE Harcke Zierx naastligger ten westen Kerkpoortstraat 13 1684 242 53r
SIERKS, HARKE Harcke Zircx naastligger ten oosten Hofstraat 31 1681 241 155v
JANS, HARMEN Haremen Jansen koper Brouwersstraat WZ 1668 239 163r
PIETERS, Harend Pieters huurder beneden (p.j.) Drie Roemerssteeg OZ 1805 267 166r
MINNES, HARING wijlen Hareng Minnes naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 3 1725 246 238v
MINNES, HARING Hareng Minnes Drie Roemerssteeg 3 1725 246 238v
PIETERS, HARRENT meerderjarige vrijgezel Harent Pieters koper huis en bakkerij Grote Ossenmarkt 21 1788 262 241v
PIETERS, HARRENT de bakkerij gekocht door Harent Pieters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
PIETERS, HARRENT Harent Pyters naastligger ten noorden onbekend 1649 236 96v
, HARING de erven van Haring , smid naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1639 234 71v
, HARING Haring , c.u. huurder Noorderhaven 98achter 1749 251 284r
GONGGRIJP, HARING Haring Gonggrijp huurder beneden (p.j.) Noorderhaven 54 1781 260 109v
GONGGRIJP, HARING wijlen Haring Gonggrijp mr. kuiper Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, HARING wijlen Haring Gonggrijp mr. kuiper Rinnertspijp 8 1784 261 173v
KLASES, HARING Haring Claasen Weeshuisstraat 17 1766 256 195r
KLASES, HARING Haring Claesen verkoper Noorderhaven 87 1726 246 277v
KLASES, HARING Haring Clasen naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1728 247 195v
KLASES, HARING Haring Clasen naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
KLASES, HARING Haring Clases , c.u. koper huis Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
KLASES, HARING de weduwe van Haring Clazes naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1758 254 144v
EGBERTS, HARING Haring Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 9 1670 240 5r
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper Voorstraat 47 1671 240 5ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper Kerkpoortstraat 13 1671 240 5ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
EGBERTS, HARING de erven van Haring Eiberts naastligger ten westen Noorderhaven 27 1699 244 5v
EVERTS, HARING Haring Everts , c.s. naastligger ten westen onbekend 1710 245 124v
EVERTS, HARING Haring Everts verkoper Romastraat ZZ 1711 245 161r
EVERTS, HARING Haring Everts turfdrager naastligger ten noorden Romastraat 35 1715 245 239v
FEIKES, HARING Haring Feikes naastligger ten zuiden Heiligeweg 68 1669 239 179v
FEIKES, HARING Haring Feyckes , c.u. koper 1/2 hoekhuis Hoogstraat 30 1668 239 137v
FRIESES, HARING de weduwe van Haring Frieses naastligger ten westen Nieuwstraat 46 1670 240 29v
HARINGS, HARING de kinderen van Haring Harings Zuiderhaven NZ 1631 232 168r
HEINS, HARING Haring Heins verkoper Zuiderpoort (gebied) OZ 1774 258 145v
HEINS, HARING Haring Heins naastligger ten westen Heiligeweg 34 1798 265 80v
HEINS, HARING Haring Heins naastligger ten westen Heiligeweg 34 1804 267 55v
HEINS, HARING Haring Heyns naastligger ten westen Heiligeweg 34 1788 263 24r
JAKOBS, HARING Haring Jacobs Zuiderhaven 21 1644 235 133v
JANS, HARING Haring Jansen schipper (wijd-) verkoper Kleine Bredeplaats 5 1686 242 105v
JELLES, HARING Haring Jelles , c.u. huurder Scheerstraat 8midden 1800 265 231v
JELLES, HARING Haring Jelles huurder (p.j.) Zoutsloot 40 1801 265 305v
JELLES, HARING Haring Jelles , c.u. metselaar huurder (p.j.) Karremanstraat 23 1803 266 210v
MINNES, HARING wijlen Haring Minnes Drie Roemerssteeg 1 1726 246 280v
PIEBES, HARING Haring Piebes verkoper (is broer van koper) Voorstraat 24 1624 231 29r
VALK, HARING PIETERS oud vaandrig Haring Pieter Falk naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1674 240 138r
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 1659 237 184v
REINERS, HARING Haring Reyners naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 1659 237 184v
NAUTA, HARING SIENES de weduwe van burgemeester Haring Sines Nauta naastligger ten westen Spinhuisstraat 1679 241 27r
NAUTA, HARING SIENES wijlen burgemeester Haring Synes Nauta Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers varenspersoon koper huis Bildtstraat 14 1781 260 11r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers turfdrager koper huis Droogstraat ZZ 1787 262 175v
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Rapenburg 1 1802 266 99r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Kerkpoortstraat WZ 1802 266 100r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
WIEGERS, HARING Haring Wygers naastligger ten noorden Bildtstraat 16 1805 267 116v
WIEGERS, HARING Haring Wygers turfdrager verkoper van 3/6 Kerkpoortstraat 49 1805 267 153v
, HARING de woning van Haringh turfdrager naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1714 245 215r
SINNEMA, HARING het verkochte huis en plaats van Haringh Sinnema naastligger ten noorden Noorderhaven ZZ 1671 240 75v
SINNEMA, HARING het huis bewoond door Haringh Sinnema naastligger ten westen Sint Jacobstraat 2achter 1672 240 83r
SINNEMA, HARING Haringh Sinnema verkoper Sint Jacobstraat 2achter 1672 240 83r
DOUWES, HARING Haringh Douwes , c.u. koper huis met loods/plaats Zoutsloot 1651 236 153v
DOUWES, HARING de erven van Haringh Douwes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1661 238 77r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts , burger smid (stads-) verkoper van 1/2 Zuiderhaven 3 1615 230 12r
EGBERTS, HARING de weduwe van Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1625 231 42r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1649 236 87r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1669 239 193v
EVERTS, HARING Haringh Everts , burger koper huis Romastraat 1682 241 183r
FEIKES, HARING Haringh Feickes , c.u. verkoper ten oosten van Harlingen 1668 239 175r
FEIKES, HARING Haringh Feikes koper provisioneel hoekhuis Hoogstraat 30 1668 239 29ra
FEIKES, HARING huurder Haringh Feyckes naastligger ten noorden Heiligeweg 64 1670 239 218r
FEIKES, HARING Haringh Feyckes schipper (wijd-) verkoper Hoogstraat 30 1675 240 191r
JANS, HARING wijlen Haringh Jansen Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
JANS, HARING wijlen Haringh Jansen schipper (smal-) Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
JANS, HARING Haringh Jansen , c.u. mr. kompasmaker koper huis Noorderhaven 8 1721 246 98v
JANS, HARING Haringh Jansen kompasmaker verkoper Noorderhaven 8 1721 246 111v
JANS, HARING wijlen Haringh Jansen mr. Kompasmaker Grote Bredeplaats 27 1721 246 113r
, HARING Haringh Joannissen scheepstimmerman koper kamer met schuurtje en loods Sint Odolphisteeg OZ 1693 243 58v
, HARING de koper Haringh Joannissen , en zijn broeder naastligger ten westen Sint Odolphisteeg OZ 1693 243 58v
PIERS, HARING Haringh Piers koper kamer Sint Jacobstraat 1634 233 128r
SINNEMA, HARING PIEBES de brouwerij van Haringh Pybes Sinnama naastligger Noorderhaven 1671 240 47r
SINNEMA, HARING PIEBES grondpacht uit huis en brouwerij van Haringh Pybes Sinnama Noorderhaven NZ 1671 240 48r
SINNEMA, HARING PIEBES de brouwerij van Haringh Pybes Sinnema brouwer naastligger ten zuiden Noorderhaven 110 1673 240 115r
SINNEMA, HARING PIEBES Haringh Pybes Sinnema brouwer verkoper Noorderhaven 110 1673 240 115r
SINNEMA, HARING PIEBES Haringh Pybes Sinnema eerdere verkoper Rommelhaven ZZ 1680 241 27ra
PIERS, HARING Haringh Pyers verkoper Achterstraat 1636 234 6r
REINERS, HARING Haringh Reyners , burger koper huis en loods Drie Roemerssteeg 1 1615 229 270r
SINNEMA, HARING SIEBES Haringh Sybes Sinnema, c.u. verkoper Noorderhaven ZZ 1671 240 75v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar koper van 1/2 Bargebuurt 22 1789 263 163v
STOK, HARKE Harke van der Stok koopman verkoper Heiligeweg 16 1791 263 315v
STOK, HARKE Harke van der Stok koopman verkoper Heiligeweg 18 1791 263 315v
STOK, HARKE Harke J. van der Stok koopman verkoper Havenplein 10 1791 263 321r
STOK, HARKE Harke J. van der Stok koopman verkoper Noorderhaven 10 1791 263 322v
STOK, HARKE Harke van der Stok geniaarde koper Zuiderhaven 49 1793 264 95v
STOK, HARKE Harke van der Stok geniaarde koper Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
STOK, HARKE Harke J. van der Stok mr. metselaar koper Bildtpoort (gebied) 1795 264 254r
STOK, HARKE Harke J. van der Stok naastligger ten oosten Lanen 35oost 1795 264 294r
STOK, HARKE Harke van der Stok Zuiderpoort (gebied) 1796 264 342r
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten westen Lanen 93 1798 265 68r
STOK, HARKE Harke van der Stok koper Noorderhaven 33 1798 265 73v
STOK, HARKE Harke van der Stok verkoper Noorderhaven 33 1799 265 125r
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Vijverstraat 13 1799 265 130v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Vijverstraat 15 1799 265 130v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Vijverstraat 17 1799 265 130v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Kleine Bredeplaats 4 1799 265 154r
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 1 1799 265 185r
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar koper huis en tuin Rozengracht 21 1799 265 207r
STOK, HARKE Harke van der Stok koper Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
STOK, HARKE Harke van der Stok verkoper van 1/3 Rozengracht 21 1801 265 285r
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar huurder (p.j.) Zuiderhaven 34 1801 265 290v
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten oosten Lanen 35oost 1801 266 3r
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1802 266 51v
STOK, HARKE Harke J. van der Stok mr. metselaar verkoper van 1/2 Bargebuurt 22 1802 266 62r
STOK, HARKE Harke van der Stok verkoper van 1/3 Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
STOK, HARKE Harke van der Stok koper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
STOK, HARKE Harke van der Stok koper Moriaanstraat NZ 1802 266 120r
STOK, HARKE Harke van der Stok verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 146r
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar verkoper Moriaanstraat NZ 1802 266 147r
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten zuiden 't Poortje 11 1802 266 170v
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten oosten Hofstraat 19 1803 266 188v
STOK, HARKE Harke J. van der Stok verkoper Hoogstraat 43 1803 266 198v
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten westen Lanen 39 1804 267 9v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar koper huis Gardenierstraat 1804 267 17v
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten oosten Hoogstraat 24 1804 267 100v
STOK, HARKE Harke J. van der Stok verkoper van 1/2 't Poortje 13 1805 267 112v
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten westen Lanen 39 1805 267 141v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar eigenaar van 1/2 Hofstraat 17 1805 267 168r
STOK, HARKE Harke J. van der Stok mr. metselaar verkoper Kerkpoortstraat 1805 267 171v
STOK, HARKE Harke J. van der Stok verkoper Lanen 60 1805 267 172r
STOK, HARKE Harke van der Stok koper huis Molenpad ZZ 1806 267 281v
STOK, HARKE Harke van der Stok koper huis Schritsen 44 1807 267 299v
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1807 267 337v
STOK, HARKE Harke J. van der Stok verkoper Lanen 60 1807 267 340v
STOK, HARKE Harke van der Stok mr. metselaar koper woning Bildtpoort (gebied) 1808 268 73r
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1808 268 73r
STOK, HARKE Harke van der Stok naastligger ten westen Lanen 39 1808 268 112r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar Vijverstraat 30 1808 268 156r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar Vijverstraat 28 1808 268 156r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok Bargebuurt 26 1808 268 174v
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok Hofstraat 21 1808 268 176r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar Bargebuurt 5 1808 268 177v
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar Lanen 37 1808 268 179r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar Romastraat NZ 1808 268 180v
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar Schritsen 26 1808 268 182r
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar Kleine Bredeplaats 15 1808 268 183v
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar Kleine Bredeplaats 15 1808 268 183v
STOK, HARKE wijlen Harke van der Stok mr. metselaar Dijkswal 10 1809 268 212r
GEERTS, HARKE Harke Geerts blokmakersknecht koper helft van een huis 't Poortje 13 1737 249 163r
GEERTS, HARKE Harke Geerts naastligger ten noorden Lanen 7 1743 250 296v
GEERTS, HARKE Harke Geerts naastligger ten noorden Lanen 7 1763 255 217v
HIELKES, HARKE Harke Hylkes Zuiderhaven 17 1768 257 55r
STOK, HARKE J. Harke J. van der Stok naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
JELLES, HARKE Harke Jelles koemelker koper huis en koemelkerij Kerkpoortstraat 20 1808 268 77v
JELLES, HARKE Harke Jelles koemelker huurder Kerkpoortstraat 20 1808 268 77v
JELLES, HARKE Harke Jelles koper huis en tuin Romastraat 4 1809 268 278v
JILLES, HARKE Harke Jilles verkoper huis en tuin Romastraat 4 1810 269 81r
JOHANNES, HARKE de weduwe van Harke Johannis huurder (p.j.) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
STOK, HARKE JURJENS wijlen Harke Jurgens van de Stok mr. metselaar Heiligeweg 40 1809 268 302v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens metselaarsknecht koper huis Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens metselaar verkoper Schritsen 12 1784 261 165r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens naastligger ten westen Zuiderhaven 9 1784 261 226r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens mr. metselaar koper Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens mr. metselaar koper van 1/2 woning en weefwinkel Achterstraat 1787 262 199v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens mr. metselaar naastligger ten oosten Achterstraat 1787 262 199v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens mr. metselaar koper van 1/2 woning en weefwinkel Achterstraat 1787 262 201r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens mr. metselaar naastligger ten westen Achterstraat 1787 262 201r
JURJENS, HARKE Harke Jurjens , c.s. naastligger ten westen Vissersstraat 12 1787 262 202v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens koper van 1/2 woning Weverstraat 1787 262 203v
JURJENS, HARKE Harke Jurjens naastligger ten westen Hoogstraat 45 1789 263 97r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Kruisstraat 3 1784 261 171r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1784 261 175v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok metselaar verkoper Hofstraat 23 1784 261 181r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Nieuwstraat WZ 1784 261 212v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 2 1785 261 279r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar kopers Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar verkoper Zuiderhaven 7 1786 262 83r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis en bakkerij Kleine Bredeplaats 15 1786 262 111r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok koper van 1/2 Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar verkoper van 1/2 Heiligeweg 16achter 1787 262 154r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis Hoogstraat 26 1787 262 173v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis Lanen 86 1787 262 174v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Zuiderbolwerk 1787 262 188v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis Hoogstraat 43 1787 262 237r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Rozengracht 18 1788 262 290r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis Lanen 37 1788 262 293r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok naastligger ten oosten Rozengracht 16 1788 262 295v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok geniaarde koper Schritsen 58 1788 263 8r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok geniaarde koper Schritsen ZZ 1788 263 8r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis Lanen 60 1788 263 31v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Scheffersplein 1 1789 263 84v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis Schritsen 24 1789 263 103r
STOK, HARKE JURJENS de koper Harke Jurjens van der Stok naastligger ten oosten Schritsen 24 1789 263 103r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar verkoper Scheffersplein 1 1791 263 288v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar verkoper Lanen 60 1791 263 304r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok koopman Heiligeweg 27 1791 263 306r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok, burger koper huis en tuintje Noordijs 7 1792 264 14r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok verkoper Noordijs 7 1794 264 211r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar naastligger ten oosten Schritsen 24 1796 264 319v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar verkoper Schritsen 24 1796 264 319v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar verkoper Lanen 86 1798 265 119r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis ((voor de twee percelen in deze akte)) Vijverstraat 30 1803 266 191v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper huis Vijverstraat 28 1803 266 191v
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar verkoper van 1/2 Hoogstraat 26 1804 267 107r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Lanen 60 1805 267 172r
STOK, HARKE JURJENS Harke Jurjens van der Stok mr. metselaar koper Heiligeweg 40 1808 268 110v
PIERS, HARKE Harke Piers , c.u. huurder grote binnenkamer (p.j.) Zuiderhaven 57 1777 259 60r
SEERPS, HARKE Harke Seerps , c.s. huurder (p.j.) Rommelhaven 4 1735 249 52r
SEERPS, HARKE Harke Seerps oud varenspersoon Noorderhaven 50 1756 253 257r
SIERKS, HARKE de weduwe en erven van Harke Sierx kussendrager naastligger ten westen Kerkpoortstraat 11 1687 242 189v
SIERKS, HARKE de kamer van Harke Sierx Cussendrager naastligger ten westen Hofstraat 37 1672 240 113v
SIEDSES, HARKE Harke Sydses turfdrager Hoogstraat 16 1787 262 181r
SIETSES, HARKE Harke Sytses blauwverver verkoper Sint Jacobstraat 14 1797 265 33r
SIETSES, HARKE Harke Sytzes huurder tuinkamer en tuin (p.j.) Zoutsloot 83 1790 263 216v
TJEBBES, HARKE Harke Tiebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 66 1738 249 280r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10 1728 247 107r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12 1728 247 107r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1731 248 45v
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1731 248 45v
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes , burger schipper op Leeuwarden (trekveer-) verkoper Nieuwstraat OZ 1734 248 344r
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1743 251 25v
TJEBBES, HARKE Harke Tjebbes naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1743 251 25v
SIERKS, HARKE Harke Ziercx , burger kussendrager verkoper Kerkpoortstraat NZ 1683 241 257v
SIETSES, HARKE Harke Zytzes koper huis Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
, HARMEN de weduwe van Harm kistmaker naastligger ten noorden Lanen 39 1675 240 209r
BANDSMA, HARMEN Harm Bandsma, c.u. huurder (p.j.) Heiligeweg 14 1803 266 267r
KLOPPER, HARMEN Harm Klopper koopman Brouwersstraat 16 1783 261 35r
MULDER, HARMEN Harm Mulder, c.u. scheepstimmerbaas huurder Zuiderhaven 53 1801 266 47v
PORTIER, HARMEN Harm Portier koopman Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
RADSMA, HARMEN Harm Radsma horlogemaker koper huis met tuin Voorstraat 26 1777 259 38r
RENGERS, HARMEN Harm Rengers, c.s. naastligger ten noorden Nieuwstraat 25 1802 266 169v
WASSENAAR, HARMEN wijlen Harm M. Wassenaar Heiligeweg 30 1778 259 104r
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulder scheepstimmerbaas koper huis met pakhuis (als timmerschuur) ernaast Zuiderhaven 53 1802 266 101r
MULDER, HARMEN KLASES Harm Claasens Mulder, c.u. scheepstimmerbaas huurder (p.j.) Zuiderhaven 53 1802 266 101r
HARMENS, HARMEN Harm Harmens Tunig naastligger ten noorden Kerkpad 20 1796 264 305v
JANS, HARMEN Harm Jansen naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1725 246 221r
WORPS, HARMEN Harm Werps naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg ZZ 1707 245 10v
PORTIER, het koolstek van Harm. Portier koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1733 248 235r
BINKSMA, HARMEN Harman R. Binksma naastligger ten noorden Raamstraat 1 1794 264 163v
WILLEMS, HARMEN Harman Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ 1702 244 187v
, HARMKE Harmana Briel verkoper van 1/4 Fabrieksstraat WZ 1796 264 327v
, HARMKE Harmana Briel Noorderhaven 69 1808 268 158v
FRANSES, HARMEN Harmanis Fransen , burger verkoper Ooievaarstraat 6 1728 247 122r
, HARMKE Harmanna Briel verkoper helft Noorderhaven 79 1790 263 255r
, HARMKE Harmanna Briel verkoper helft Noorderhaven 81 1790 263 255r
, HARMKE Harmanna Briel verkoper helft Bildtstraat 24 1790 263 255r
, HARMKE Harmanna Briel verkoper helft Noorderhaven 83 1790 263 255r
, HARMKE Harmanna Briel verkoper helft Droogstraat 1790 263 255r
, HARMKE Harmanna Brill koper huis, tuin en stalling Noorderhaven 69 1791 263 339r
BRUINSMA, HARMEN wijlen Harmannis Bruinsma Noorderhaven 76 1800 265 224r
PORTIER, HARMEN Harmannus Portier koopman Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r
REEN, HARMEN Harmannus Reen Droogstraat ZZ 1647 235 265v
REEN, HARMEN Harmannus Reen Droogstraat ZZ 1647 235 265v
REEN, HARMEN Harmannus Rheen, burger koper Herenwaltje 1635 233 168r
REEN, HARMEN de koper Harmannus Rheen naastligger ten westen Herenwaltje 1635 233 168r
REEN, HARMEN de koper Harmannus Rheen naastligger ten noorden Herenwaltje 1635 233 168r
, HARMEN Harmannus Sapeides, c.u. pastor koper oud huis en plaats met een loods erachter en een steeg ten zuiden Vijver 7 1664 238 234r
, HARMEN Harmannus Sapeidis predikant (V.D.M.) verkoper Vijver 7 1670 240 24v
, HARMEN Harmannus Sapiedes conrector naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 20 1663 238 165v
ADDENS, HARMEN Harmanus Addens Bildtpoort (gebied) 1803 266 288r
, HARMEN Harmanus Anthoni huurder (p.j.) Droogstraat 1 1771 257 229r
BEMEN, HARMEN Harmanus van Beemen bode (stads-) verkoper Voorstraat 45 1780 259 276r
, HARMEN Harmanus Betzou huurder Grote Bredeplaats 25 1780 259 292v
BETZOUW, HARMEN Harmanus Betzouw, c.u. huurder Noorderhaven 24 1782 260 244r
DORTMAN, HARMEN Harmanus Dortman mr. kuiper koper huis Rozengracht 5 1729 247 251v
DORTMAN, HARMEN Harmanus Dortman mr. kuiper naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1737 249 188v
DORTMAN, HARMEN onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortman Brouwersstraat 15 1745 251 72v
DORTMAN, HARMEN de onmondige nagelaten kinderen van Harmanus Dortman verkoper Hofstraat 16 1745 251 73v
GEEST, HARMEN Harmanus van der Geest naastligger ten zuiden Lanen 42 1740 250 123v
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gonggrijp koopman in wijnen verkoper Schritsen 56westac 1739 250 37v
GONGGRIJP, HARMEN het panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijp naastligger ten westen Wasbleek 3 1742 250 229r
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp, c.u. wijnhandelaar naastligger ten oosten Rozengracht 18 1742 250 273v
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp, c.u. wijnhandelaar naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1742 250 273v
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp wijnhandelaar Rozengracht 18 1742 250 273v
GONGGRIJP, HARMEN het panwerk van vroedsman Harmanus Gonggrijp naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1744 251 30v
GONGGRIJP, HARMEN de erven van Harmanus Gonggrijp naastligger ten noorden Voorstraat 11west 1759 254 249v
GONGGRIJP, HARMEN vroedsman Harmanus Gonggrijp Noorderhaven 62 1771 257 222v
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 97r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar Both Apothekerstraat OZ 1735 249 98r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar Sint Odolphisteeg 14 1735 249 99r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 100r
GONGGRIJP, HARMEN Harmanus Gongrijp wijnhandelaar Hofstraat 7 1735 249 104v
GRETTINGA, HARMEN burgerhopman Harmanus Grettinga schrijver van een compagnie soldaten te voet koper huis en achterhuis strekkende vd haven tot in de Droogstraat Noorderhaven 75 1658 237 177v
GRETTINGA, HARMEN een kamer en de hof van Harmanus Grettinga bouwmeester naastligger ten westen Lanen 25 1694 243 100v
HAAS, HARMEN Harmanus de Haas naastligger ten westen Lanen 86 1787 262 174v
HAAS, HARMEN Harmanus J. de Haas naastligger ten oosten Lanen 82 1797 265 44r
HAAS, HARMEN Harmanus de Haas naastligger ten westen Lanen 86 1798 265 119r
, HARMEN Harmanus Huiselaar bontwever verkoper Hofstraat 47 1790 263 204r
KLOPPER, HARMEN Harmanus Klopper koopman Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
KUIPER, HARMEN Harmanus Kuyper naastligger ten zuiden Hofstraat 1733 248 196v
, HARMEN Harmanus Nack, c.u. huurder (p.j.) Achterstraat 1787 262 199v
OLPHEN, Harmanus van Olphen herbergier bewoner en gebruiker Bildtpoort (gebied) 1782 260 162v
OLPHEN, HARMEN Harmanus van Olphen herbergier Bildtpoort (gebied) 1782 260 162v
ONEIDES, HARMEN Harmanus Oneides Schritsen 36 1784 261 190r
ONEIDES, HARMEN Harmanus Oneides Schritsen 38 1784 261 190r
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux koopman koper huis Drie Roemerssteeg 1 1805 267 117v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 1 1805 267 117v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux koopman koper huis Voorstraat 65 1806 267 277v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux Zuiderhaven 8 1810 269 35v
, HARMEN Harmanus Plutschouw, c.u. huurder Kerkpoortstraat 15 1806 267 207v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u. zoutzieder koper huis Franekereind 16 1726 246 274v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman Zuiderhaven 83 1726 246 278v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper ankersmidse en blokmakerij genaamd de Hoge Tinne Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1727 246 309r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1727 247 23v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger koper kamer/ woning Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger koper woning: de witte gevel Kruisstraat NZ 1728 247 85v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1728 247 85v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger koper huis Lammert Warndersteeg WZ het Wapen van Batavia 1728 247 86v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 86v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 86v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger koper huis William Boothstraat 3 1728 247 104r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman Brouwersstraat WZ 1730 247 361v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper brouwerij genaamd het Klaverblad Franekereind 24 het Klaverblad 1730 247 370v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman naastligger ten noorden Kruisstraat 3 1731 247 374v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman verkoper Kruisstraat 3 1731 247 374v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1731 247 375r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman verkoper Kruisstraat NZ 1731 247 375r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman Rapenburg ZZ 1731 247 391v
PORTIER, HARMEN de koper Harmanus Portier naastligger ten oosten Franekereind 24 1731 248 2r
PORTIER, HARMEN de koper Harmanus Portier naastligger ten zuiden Franekereind 24 1731 248 2r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman Zuiderhaven 79a 1735 249 48r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1736 249 132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1736 249 132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger koper kamer Rapenburg ZZ 1737 249 170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1737 249 170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, burger naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1737 249 170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper timmerwerf Zuiderhaven 6 1737 249 171r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper twee kamers, boer en timmerhuis Zuiderhaven NZ 1737 249 176v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1737 249 176v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven NZ 1737 249 176v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1737 249 212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1737 249 212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman curator van Hondenstraat 14 1738 249 220v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman verkoper Franekereind 16 1739 250 35v
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier, c.s. naastligger ten zuiden Lombardstraat 2 1740 250 94v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper door niaar huis Franekereind ZZ 1740 250 133r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.s. naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1740 250 133r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.s. naastligger ten westen Franekereind ZZ 1740 250 133r
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier verkoper Prinsenstraat 2 1742 250 272v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Lombardstraat 2 1745 251 69v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1746 251 132r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 6 1746 251 132r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman verkoper Zuiderhaven 6 1746 251 132r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier verkoper Zuiderhaven 6 1746 251 143r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten oosten Franekereind 24 1749 252 33r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Franekereind 24 1749 252 33r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Franekereind 24 1749 252 33r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper woning en weefwinkel Rapenburg NZ 1750 252 104r
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier koper huis met een tuintje en een voormalige paardenstal Franekereind 30 1752 252 196r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u. naastligger ten westen Franekereind 30 1752 252 196r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Weverstraat 1 1752 252 226r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper huis en hof Weverstraat 8 1755 253 206r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier verkoper Rapenburg NZ 1756 253 257v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman verkoper William Boothstraat 3 1756 254 7r
PORTIER, HARMEN tuin van Harmanus Portier naastligger ten zuiden Rapenburg 1757 254 68r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper groot huis met tuin Franekereind 34 1758 254 122v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Franekereind 34 1758 254 122v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Weverstraat 10 1758 254 127r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Weverstraat 10 1758 254 127r
PORTIER, HARMEN wijlen de heer Harmanus Portier Weverstraat 8 1761 255 52r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies Noorderhaven 31 1771 257 226r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies Droogstraat 21achter 1771 257 227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies Droogstraat 21 1771 257 227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies Droogstraat 23 1771 257 227v
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies Droogstraat 1 1771 257 229r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies Zoutsloot 21 1771 257 230r
RASSCHER, HARMEN Harmanus Rasschen commies Noorderhaven 44 1772 258 14v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker Noorderhaven 31 1771 257 226r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker Droogstraat 21achter 1771 257 227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker Droogstraat 21 1771 257 227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker Droogstraat 23 1771 257 227v
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker Droogstraat 1 1771 257 229r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker Zoutsloot 21 1771 257 230r
RADSMA, HARMEN Harmanus Ratsma mr. horlogemaker Noorderhaven 44 1772 258 14v
REEN, HARMEN Harmanus Reen schrijver van een compagnie soldaten koper onbekend 1640 234 110r
REEN, HARMEN Harmanus Reen schrijver van een compagnie soldaten naastligger ten noorden onbekend 1640 234 110r
REEN, HARMEN Harmanus Rheen Zoutsloot 1648 236 22r
ROYEN, HARMEN Harmanus van Rooyen huurder benedenkamer (p.j.) Herenknechtenkamerstraat 19 1781 260 81v
ROYEN, HARMEN Harmanus van Rooyen huurder beneden (p.j.) Herenknechtenkamerstraat 19 1782 260 248r
ROYEN, HARMEN de weduwe van Harmanus van Rooyen huurder voorboven (p.w.) Havenplein 10 1791 263 299r
ROYEN, HARMEN de weduwe van Harmanus van Royen huurder Wasbleek NZ 1799 265 145r
RUITER, HARMEN wijlen Harmanus de Ruiter Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
RUITER, HARMEN Harmanus de Ruyter mr. ijzersmid koper huis Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccama, c.u. mr. tinnegieter huurder Voorstraat 10 1738 249 345r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccama mr. tinnegieter Rozengracht 16achter 1738 249 349r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccama mr. tinnegieter koper 2 kamers Bildtstraat 11 1738 249 270r
SIKKEMA, HARMEN vroedsman Harmanus Siccama mr. tinnegieter Voorstraat 10 1739 250 10v
SIKKEMA, HARMEN vroedsman Harmanus Siccama mr. tinnegieter Rozengracht 16achter 1744 251 30v
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccama Schritsen 25 1753 253 36r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccama Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccama ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
SIKKEMA, HARMEN burgemeester Harmanus Siccama naastligger ten westen Voorstraat 12 1753 253 93r
SIKKEMA, HARMEN Harmanus Siccema mr. tinnegieter Schritsen 5 1730 247 331r
SLOTERDIJK, HARMEN burgemeester en vroedsman van Workum en gedeputeerde Staat van Vriesland Harmanus van Sloterdijk verkoper Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
TAMBOESER, HARMEN Harmanus Tamboezer huurder Zuiderhaven 77west 1801 265 302r
VIDELIUS, HARMEN Harmanus Videlius mr. zilversmid Lanen NZ 1743 251 3r
VIDELIUS, HARMEN Harmanus Videlius naastligger ten westen Voorstraat 83 1753 253 118r
VIDELIUS, HARMEN Harmanus Videlius naastligger ten zuiden Voorstraat 83achter 1766 256 186v
, HARMEN Harmanus Viedelius rentmeester (stads-) koper door niaar 1/2 huis Voorstraat 81 1749 251 256v
, HARMEN Harmanus Viedelius rentmeester naastligger ten oosten Voorstraat 75 1755 253 240v
WAARD, HARMEN burgervaandrig Harmanus de Waard geniaarde koper Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
WAARD, HARMEN vroedsman Harmanus de Waard koper huis Zuiderstraat 23 1781 260 156r
WAARD, HARMEN gezworen gemeensman Harmanus de Waard koper huis Grote Bredeplaats 31 1783 261 119r
WAARD, HARMEN oud burgemeester Harmanus de Waard Voorstraat 63 1801 266 22v
WAARD, HARMEN Harmanus de Waert koopman verkoper Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
WAARD, HARMEN de boedel van wijlen Harmanus de Waert koopman verkoper Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
WILDE, HARMEN Harmanus de Wilda Hoogstraat 31 1775 258 232r
WILDE, HARMEN Harmanus de Wilde naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1 1777 259 53r
WITTE, HARMEN Harmanus Witte koper huis en tuintje Grote Kerkstraat 40oost 1805 267 141r
WITTE, HARMEN Harmanus Witte koper huis Voorstraat 64 de Witte Roos 1807 267 311r
ANTONIUS, HARMEN Harmanus Anthoni , c.u. huurder (p.j.) Zoutsloot ZZ 1772 258 34v
ANTONIUS, HARMEN Harmanus Anthony koper huis Lanen 5 1792 264 10r
ANTONIUS, HARMEN Harmanus Anthony verkoper Lanen 5 1799 265 166r
FRANSES, HARMEN Harmanus Fransen mr. damastwever Ooievaarsteeg WZ 1728 247 97v
FRANSES, HARMEN Harmanus Franzen naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1728 247 106r
WILDE, HARMEN HESSELS Harmanus Hessels de Wilde schipper (trek-) Hoogstraat 31 1774 258 175r
JANS, HARMKE Harmeintie Jans huurder Noorderhaven 74 1708 245 313r
, HARMEN Harmen drager grondpacht verschuldigd aan dit huis Lanen ZZ 1614 229 204r
, HARMEN de kamer van Harmen poortsluiter naastligger ten westen Zuiderstraat 1625 231 56v
, HARMEN Harmen schoenlapper naastligger ten noorden Liemendijk 1630 232 116v
, HARMEN de weduwe van Harmen wever naastligger ten zuiden Voorstraat ZZ 1631 232 184v
, HARMEN Harmen turfdrager naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat NZ 1633 233 110v
, HARMEN de plaats van Harmen houtzager naastligger ten westen Achterstraat 1641 234 136r
, HARMEN Harmen houtzager naastligger ten westen Achterstraat 1646 235 213v
, HARMEN Harmen houtstapelaar huurder Voorstraat 89 1665 239 16r
, HARMEN Harmen metselaar naastligger ten noorden Achterstraat 7 1665 239 2ra
, HARMEN Harmen houtstapeler huurder onbekend 1665 239 4ra
, HARMEN Harmen houtstapelaar bewoner Voorstraat 89 1677 240 266v
, HARMEN Harmen slotmaker naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 6 1694 243 117r
, HARMEN Harmen kuiper naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1696 243 252v
, HARMEN Harmen wever naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1741 250 174r
, HARMEN Harmen mr. wever naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 1742 250 218v
, HARMEN Harmen wieldraaier huurder Jekelsteeg 1 1742 250 238v
, HARMEN Harmen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1757 254 107v
, HARMEN de weduwe van Harmen naastligger ten westen Oosterbolwerk 1762 255 147r
, HARMEN de weduwe van Harmen naastligger ten noorden Oosterbolwerk 1762 255 147r
, HARMEN de weduwe van Harmen naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1764 256 22r
, HARMEN Harmen naastligger ten noorden Schritsen 15achter 1769 257 132v
, HARMEN de weduwe van Harmen naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r
, HARMEN de weduwe van Harmen naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1769 257 144r
AGEMA, HARMEN oud hopman Harmen Agama naastligger ten noorden Heiligeweg 70 1734 248 290r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agama koper huis Heiligeweg 9 het Zwaantje 1735 249 22r
AGEMA, HARMEN Harmen Agama koper pakhuis Grote Kerkstraat 10 1735 249 22r
AGEMA, HARMEN Harmen Agama naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1735 249 23ar
AGEMA, HARMEN Harmen Agema, burger mr. brouwer koper woning Zoutsloot NZ 1729 247 293v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema huurder Brouwersstraat 14 1734 248 330r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema verkoper Franekereind 2 1734 249 16r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 14 1735 249 99r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 100r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 12 1736 249 154r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1736 249 154r
AGEMA, HARMEN oud hopman Harmen Agema naastligger ten noorden Heiligeweg 70 1739 250 42v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 14 1740 250 121v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten oosten Heiligeweg 7 1743 250 295r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten noorden Lanen 33 1750 252 90r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten noorden Lanen 33 1751 252 109v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema curator Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema curator Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten zuiden Voorstraat 30achter 1753 253 56v
AGEMA, HARMEN oud burgerhopman Harmen Agema koper woning en weefwinkel Romastraat 25 1753 253 109r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Heiligeweg 11 1754 253 133v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat OZ 1755 253 203v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1759 254 246v
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 220av
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten oosten Hoogstraat 25 1764 256 30r
AGEMA, HARMEN Harmen Agema naastligger ten oosten Hoogstraat 17 1764 256 30r
AGEMA, HARMEN wijlen oud burgerhopman Harmen Agema bewoner Heiligeweg 9 1766 256 205v
AGEMA, HARMEN wijlen oud burgerhopman Harmen Agema Heiligeweg 9 1766 256 205v
AGEMA, HARMEN wijlen oud burgerhopman Harmen Agema verkoper Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
, HARMEN burgerkolonel Harmen Backsma mr. bakker koper huisje Karremanstraat ZZ 1727 247 30v
BAKSMA, HARMEN vroedsman Harmen Baksma mr. bakker koper huis Kerkpoortstraat NZ 1730 247 328v
BAKSMA, HARMEN vroedsman Harmen Baksma, e.a. naastligger ten noorden Nieuwstraat 50 1748 251 245v
BAKSMA, HARMEN vroedsman Harmen Baksma naastligger ten oosten Franekereind 12 1750 252 75v
BANDSMA, HARMEN Harmen Bandsma naastligger ten oosten Voorstraat 97 1802 266 149v
BANDSMA, HARMEN Harmen Bandsma naastligger ten westen Voorstraat 101 1803 266 306v
BANDSMA, HARMEN Harmen H. Bandsma verkoper Voorstraat 99 1810 269 3r
BANDSMA, HARMEN Harmen Bandsma boekbinder koper huis Schritsen 53 1810 269 115r
BANDSMA, HARMEN Harmen Bandsma, c.u. huurder (p.j.) Schritsen 37 1811 269 127r
, HARMEN vroedsman Harmen Baxma koper kamer Bargebuurt WZ 1729 247 231v
, HARMEN Harmen Baxma naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1729 247 231v
, HARMEN Harmen Baxma mr. bakker verkoper Bargebuurt WZ 1730 247 314r
, HARMEN vroedsman Harmen Baxma koper huis Hoogstraat 32 1740 250 96ar
, HARMEN Harmen Baxma naastligger ten westen Kruisstraat 5 1759 254 202v
, HARMEN gemeensman Harmen Baxma verkoper Heiligeweg 46 1760 255 21r
, HARMEN burgerkolonel Harmen Baxsma, burger koper van 1/2 woning Nieuwstraat 48 1727 247 53r
BEEK, HARMEN Harmen Beek huurder Moriaanstraat ZZ 1775 258 207v
BEEKMAN, HARMEN de onmondige kinderen van Harmen Beekman verkoper Heiligeweg NZ 1666 239 13ra
BEMEN, HARMEN Harmen van Beemen gerechtsbode geniaarde koper Voorstraat 30 1780 259 238v
BEMEN, HARMEN Harmen van Beemen gerechtsbode koper huis Sint Jacobstraat 2 1781 260 93v
, HARMEN wijlen Harmen van Bemen gerechtsbode Sint Jacobstraat 2 1787 262 158r
BERG, HARMEN Harmen van den Berg naastligger ten oosten Nieuwstraat 1789 263 124v
BESSELING, HARMEN Harmen Besling naastligger ten noorden Schritsen 15 1784 261 217v
BESSELING, HARMEN Harmen Besling naastligger ten oosten Lanen 22 1801 266 9r
BESSELING, HARMEN wijlen Harmen Besling bontwever huurder Lanen 24 1810 269 17r
, HARMEN Harmen Bessing bontwever koper huis Lanen 24 1771 257 201r
BISSCHOP, HARMEN Harmen Bisschop naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 99v
BISSCHOP, HARMEN Harmen Bisschop naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1721 246 99v
, HARMEN Harmen Borcherts bontwever geniaarde koper Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
, HARMEN Harmen Borcherts, burger mr. bontwever koper huis en tuin Rozenstraat 1 Almenum 1730 247 340v
, HARMEN Harmen Breukens bontwever koper huis en weefwinkel 1766 256 205r
, HARMKE wijlen Harmen Breukers Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 5va
, HARMKE wijlen Harmen Breukers Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 5va
, HARMEN Harmen Breumers, c.u. huurder Wasbleek 3 1742 250 229r
BRIL, HARMEN Harmen Bril verkoper van 1/4 Nieuwstraat 38 1796 264 322r
, HARMEN Harmen Brinkhuis naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1750 252 51v
, HARMEN Harmen Brinkhuis naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1753 253 76r
, HARMEN Harmen Brinkhuys naastligger ten oosten Kerkpoortstraat OZ 1743 251 5r
BRUINING, HARMEN Harmen Bruining, n.u. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7 1762 255 168v
BRUINING, HARMEN Harmen Bruining naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
BRUINING, HARMEN Harmen Bruining, n.u. naastligger ten zuiden 1766 256 205r
BRUINING, HARMEN Harmen Bruining naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 233r
BRUINING, HARMEN Harmen Bruining naastligger ten westen 1776 258 254v
BRUINING, HARMEN Harmen Bruining naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7 1776 258 257r
BRUINING, HARMEN Harmen Bruining naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 5va
BRUINING, HARMEN Harmen Bruining mr. bontwever verkoper Kerkpoortstraat 5 1782 260 232r
BRUINING, HARMEN Harmen Bruining naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1 1783 261 124r
BRUINING, HARMEN Harmen Bruinings naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1 1760 255 29v
BRUINING, HARMEN Harmen Bruinings, n.u. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7 1762 255 135v
BRUINING, HARMEN Harmen Bruinings naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
KAMP, HARMEN Harmen Camp, c.u. naastligger ten zuiden [staat: westen] Karremanstraat 10 1794 264 165v
KLEIN, HARMEN Harmen Cleyn naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1640 234 93r
KROL, HARMEN de weduwe van Harmen Crol naastligger ten noordoosten Hoogstraat 47 1713 245 190r
, HARMEN de heer Harmen Essich Zuiderhaven 54 1634 233 130r
, HARMEN vrijgezel Harmen Evernik bontwever koper huis en weefwinkel Ooievaarsteeg 17 1743 251 2r
, HARMEN Harmen Evernik mr. bontwever verkoper Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v
, HARMEN Harmen Franck koper van 1/2 kamer Zuiderhaven ZZ 1646 235 212r
, HARMEN Harmen Gla naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1661 238 109r
, HARMEN Harmen Gla naastligger ten zuiden Rozenstraat 2 1661 238 12ra
, HARMEN Harmen Gla naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1665 239 12v
, HARMEN de kamer van Harmen Gla naastligger ten zuiden Rozenstraat 2 1673 240 117v
, HARMEN Harmen Gla naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1682 241 206v
GLAA, HARMEN Harmen Glaa koper kamer Rozenstraat WZ 1660 238 21r
GLAA, HARMEN de andere kamer van Harmen Glaa naastligger ten zuiden Rozenstraat WZ 1660 238 21r
GLAA, HARMEN Harmen Glaa koper provisioneel 1660 238 7ra1
GLAA, HARMEN de kamer van Harmen Glaa naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1667 239 81v
GLAA, HARMEN de kamer van Harmen Glaa naastligger ten zuiden Rozenstraat 2 1667 239 16ra
GLAA, HARMEN de kamers van Harmen Glaa naastligger ten zuiden Rozenstraat 2 1684 242 50v
, HARMEN Harmen Glae, burger koper kamer Rozenstraat WZ 1660 238 31v
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp naastligger ten noorden Voorstraat 19 1739 250 56v
GONGGRIJP, HARMEN de erven van Harmen Gonggrijp naastligger ten zuiden Rozengracht 28 1748 251 218r
GONGGRIJP, HARMEN stadsmajoor en wachtmeester Harmen Gonggrijp geniaarde koper Zuiderhaven 51 1777 259 66v
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp stadswachtmeester koper Zoutsloot 29 1777 259 75r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp stadswachtmeester koper Vissersstraat 4 1779 259 166r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp naastligger ten zuiden Vissersstraat 4 1779 259 166r
GONGGRIJP, HARMEN stadsmajoor Harmen Gonggrijp verkoper Zoutsloot 31 1782 260 181r
GONGGRIJP, HARMEN stadsmajoor Harmen Gonggrijp verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
GONGGRIJP, HARMEN stadsmajoor Harmen Gonggrijp verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp wachtmeester koper huis Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp executeur (adjunct -) koper Spinstraat 7 1786 262 72v
GONGGRIJP, HARMEN majoor Harmen Gonggrijp naastligger ten oosten Noorderhaven 12 1788 262 269r
GONGGRIJP, HARMEN Harmen Gonggrijp naastligger ten westen Lanen 40 1790 263 208v
GONGGRIJP, HARMEN de weduwe van Harmen Gonggrijp naastligger ten westen Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
GRAAF, HARMEN Harmen de Graeff huurder Grote Kerkstraat ZZ 1634 233 141r
GRETTINGA, HARMEN hopman Harmen Grettinga naastligger ten westen Noorderhaven 77 1661 238 76v
GRETTINGA, HARMEN Harmen Grettinga bouwmeester verkoper Noorderhaven 75 1668 239 135v
GRETTINGA, HARMEN Harmen Grettinga bouwmeester verkoper Lanen 44achter 1702 244 139v
GRETTINGA, HARMEN Harmen Grettinga verkoper Lanen 44achter 1702 244 139v
GRETTINGA, HARMEN Harmen Grettinga verkoper Lanen 44achter 1702 244 139v
GROEN, HARMEN Harmen Groen Noorderhaven 26 1782 260 314v
, HARMEN Harmen Groeyer naastligger ten westen Noordijs 1631 232 174r
, HARMEN de weduwe van Harmen Groeyer naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1669 239 185v
, HARMEN de weduwe van Harmen Groeyer naastligger ten noorden Both Apothekerstraat WZ 1671 240 34r
, HARMEN de weduwe van Harmen Groeyers naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1661 238 115r
, HARMEN de kamer van Harmen Groyer naastligger ten oosten Brouwersstraat 25 1646 235 220v
, HARMEN Harmen Groyer naastligger ten zuiden Rozengracht NZ 1649 236 63r
, HARMEN de weduwe van Harmen Groyers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1659 237 207r
, HARMEN de weduwe van Harmen Groyers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1665 239 31r
, HARMEN Harmen Hageman, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1750 252 73v
, HARMEN Harmen Hember bewoner Karremanstraat 13 1771 257 249v
HOEF, HARMEN wijlen Harmen Hoeff Voorstraat 48 1664 238 241v
HOEF, HARMEN de curatoren over de boedel van wijlen Harmen Hoeff equipagemeester verkoper Voorstraat 48 1664 238 241v
, HARMEN Harmen Hoenichmans naastligger Grote Kerkstraat 1615 229 257v
, HARMEN Harmen Hoenichmans naastligger Heiligeweg 38 1615 229 266v
, HARMEN Harmen Homeule mr. bontwever naastligger ten westen Lanen 35oost 1795 264 294r
, HARMEN Harmen Homeulen koopman verkoper Kerkpoortstraat 5 1788 262 264r
, HARMEN Harmen Homeulen koopman koper huis Lanen 35 1788 262 267r
, HARMEN Harmen Homeulen mr. bontwever koper Liemendijk 1794 264 188r
, HARMEN Harmen Homeulen koopman verkoper Liemendijk ZZ 1798 265 120r
, HARMEN Harmen Homeulen koopman koper huis Lanen 42 1799 265 158r
, HARMEN Harmen Homeulen naastligger ten westen Lanen 35oost 1801 266 3r
, HARMEN Harmen Homeulen koopman koper huis Lanen 40 1801 266 26r
, HARMEN Harmen Homeulen naastligger ten oosten Lanen 40 1801 266 26r
, HARMEN Harmen Homeulen koopman koper huis Hofstraat 41 1802 266 83v
, HARMEN Harmen Homeulen koopman verkoper Hofstraat 41 1802 266 91v
, HARMEN Harmen Homeulen naastligger ten noorden Schritsen 33 1802 266 117r
, HARMEN Harmen Homeulen koper huis 1806 267 248v
, HARMEN Harmen Homeulen koopman verkoper Lanen 35west 1809 268 244v
, HARMEN Harmen Homeulen* naastligger ten oosten Lanen 38 1805 267 140r
, HARMEN straat achter het huis van Harmen Honichmans naastligger ten oosten Peterseliestraat 1614 229 212r
, HARMEN Harmen Honingman naastligger ten westen Grote Kerkstraat ZZ 1634 233 141r
KAMP, HARMEN Harmen Kamp naastligger ten zuiden Nieuwstraat 35 1782 260 221r
KAMP, HARMEN Harmen Kamp koper huis Karremanstraat WZ 1788 262 251r
KAMP, HARMEN Harmen Kamp, c.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1788 262 255r
KAMP, HARMEN Harmen Kamp bontwever Both Apothekerstraat 3 1792 264 44v
KLOPPER, HARMEN Harmen Klopper Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
, HARMEN Harmen Kooltjer huurder poltje land (p.j.) ten oosten van Harlingen 1769 257 103r
LAUTENBACH, HARMEN Harmen Lautenbach verkoper Noorderhaven 82 1810 269 33r
, HARMEN Harmen Luiers verkoper Kerkpoortstraat NZ 1663 238 196v
, HARMEN Harmen Luirs, c.u. verkoper Spinhuisstraat 1669 239 202r
, HARMEN Harmen Luirs Hoogstraat 30 1675 240 191r
, HARMEN wijlen Harmen Luirs Droogstraat ZZ 1701 244 102r
, HARMEN Harmen Luyrs, c.u. koper huis of dwarswoning met medegebruik van de steeg ten oosten Droogstraat ZZ 1660 238 33v
, HARMEN Harmen Luyrs verkoper onbekend 1660 238 34r
, HARMEN Harmen Luyrs Hoogstraat 30 1677 240 259v
, HARMEN wijlen Harmen Luyrs Achterstraat 1688 242 240v
MEYER, HARMEN Harmen Meyer, c.u. huurder perceel 2 (p.w.) Bargebuurt 1801 266 39v
MULDER, HARMEN Harmen Mulder naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
MULDER, HARMEN Harmen Mulder naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
, HARMEN de erven van Harmen Nijssing naastligger ten noorden Karremanstraat 17 1782 260 272r
, HARMEN Harmen Nolman koper huis Heiligeweg 26 1811 269 143r
, HARMEN Harmen van Osenbrugh koper kamer Liemendijk 1624 231 20v
, HARMEN Harmen Plagge mr. bontwever koper huis met twee weefwinkels Nieuwstraat OZ 1771 257 231r
, HARMEN Harmen Plagge naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34 1772 258 60r
, HARMEN Harmen Plagge naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1779 259 214r
, HARMEN Harmen Plagge bewoner Nieuwstraat 36 1780 259 258r
, HARMEN Harmen Plagge verkoper Nieuwstraat 36 1780 259 258r
, HARMEN Harmen Plagge verkoper Nieuwstraat WZ 1780 259 258r
, HARMEN Harmen Plagge naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1783 261 63r
, HARMEN de erven van Harmen Plagge naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1783 261 121r
, HARMEN Harmen Plagge* bontwever naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1761 255 66v
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1758 254 164r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1774 258 186v
RADSMA, HARMEN wijlen Harmen Radsma Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma Voorstraat 6 1778 259 98r
RADSMA, HARMEN wijlen Harmen Radsma Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
RADSMA, HARMEN wijlen Harmen Radsma Sint Odolphisteeg WZ 1778 259 101r
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma Sint Odolphisteeg WZ 1778 259 101r
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma Sint Odolphisteeg WZ 1778 259 101r
RADSMA, HARMEN de weduwe van vroedsman Harmen Radsma naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 6 1780 259 235v
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma verkoper Voorstraat 48 1782 260 163v
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma koper zoutkeet ten oosten van Harlingen 1783 261 106r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Radsma, burger koper tuin met vruchtbomen en zomerhuis ten noorden van Harlingen 1788 262 245v
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma koopman curator Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
RADSMA, HARMEN Harmen Radsma koopman Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
RADSMA, HARMEN Harmen Ratsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14 1735 249 99r
RADSMA, HARMEN Harmen Ratsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1769 257 135r
RADSMA, HARMEN vroedsman Harmen Ratsma verkoper en curator van Sint Odolphisteeg 4 1781 260 35v
RENGERS, HARMEN Harmen Rengers naastligger ten noorden Nieuwstraat 13 1809 268 194r
REEN, HARMEN Harmen Rheen Noorderhaven 75 1635 233 159v
RENGERS, HARMEN Harmen Ringers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1801 266 14v
RENGERS, HARMEN Harmen Ringers naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1805 267 139v
RENGERS, HARMEN Harmen Ringers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 19 1810 269 48r
, HARMEN Harmen Roeling, c.s. huurder Lanen 20 1766 256 207r
, HARMEN Harmen Roelink huurder Lanen 20 1767 256 232r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur bontwever koper huis Kerkpoortstraat 5 1798 265 90r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur, c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 5 1798 265 90r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur naastligger ten westen Kerkpoortstraat 7 1803 266 194v
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur koopman koper huis Kerkpoortstraat 5achter 1805 267 147r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 5achter 1805 267 147r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur koopman koper Hofstraat 29 1806 267 198r
SCHUUR, HARMEN Harmen Schuur koopman koper Vianen ZZ 1806 267 199r
SOPINGIUS, HARMEN oud burgemeester Harmen Sopingius, c.s. verkoper (gecommiteerde uit de crediteuren) Zuiderplein 1720 246 79r
SOPINGIUS, HARMEN oud burgemeester Harmen Sopingius Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
SOPINGIUS, HARMEN oud burgemeester Harmen Sopingius, burger naastligger ten noorden Nieuwstraat 31 1728 247 68r
SOPINGIUS, HARMEN wijlen oud burgemeester Harmen Sopingius Nieuwstraat 25 1737 249 161r
SOPINGIUS, HARMEN wijlen oud burgemeester Harmen Sopingius Franekereind 36 1738 249 19va
SOPINGIUS, HARMEN wijlen oud burgemeester Harmen Sopingius Nieuwstraat 25 1739 250 9r
SOPINGIUS, HARMEN wijlen oud burgemeester Harmen Sopingius Franekereind 30 1739 250 1va
, HARMEN Harmen Sopingus naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 3 1658 237 143v
, HARMEN Harmen G. Staads koopman koper huis en tuintje Havenplein 18 1801 266 16r
STAATS, HARMEN Harmen Staats naastligger ten westen Weeshuisstraat NZ 1803 266 193r
STAATS, HARMEN Harmen G. Staats verkoper Havenplein 18 1804 267 41r
, HARMEN Harmen Steenvaerder naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1730 247 355v
VELDHUIS, HARMEN Harmen Veldhuis huurder Hofstraat 16 1778 259 109r
, HARMEN Harmen Vijselaer mr. zilversmid verkoper Wasbleek 1684 242 17r
, HARMEN Harmen Vijselaer mr. zilversmid verkoper Kerkpoortstraat 1684 242 18r
, HARMEN Harmen Vijselaer mr. zilversmid verkoper Nieuwstraat 1684 242 18v
, HARMEN Harmen Viselaer zoon van de verkoper Kerkpoortstraat 1683 241 67va
VISSER, HARMEN wijlen Harmen Visscher Weverstraat 1 1771 257 240v
VISSER, HARMEN Harmen Visser naastligger ten westen Weverstraat 3 1768 257 73r
VLIET, HARMEN burgerhopman Harmen van 't Vliet, c.s. naastligger ten zuiden Lanen 91 1731 248 48r
VLIET, HARMEN oud hopman Harmen van Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1745 251 105v
VLIET, HARMEN oud hopman Harmen van Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1745 251 3va
VLIET, HARMEN oud hopman Harmen van Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 81 1745 251 3va
VLIET, HARMEN oud hopman Harmen van Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1745 251 5ra
VLIET, HARMEN hopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1751 252 115v
VLIET, HARMEN hopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1751 252 126v
VLIET, HARMEN hopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1751 252 129r
VLIET, HARMEN hopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1751 252 154r
VLIET, HARMEN oud burgerhopman Harmen van 't Vliet naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1763 255 238r
VLIET, HARMEN oud burgerhopman Harmen van 't Vliet