Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ja  Je  Ji  Jo  Ju  Jy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
AKKRINGA, J. J. Ackringa naastligger ten zuiden 't Poortje 7 1790 263 222r
AGEMA, J. J. Agema steenhouwer huurder Heiligeweg 34 1788 263 24r
AKKRINGA, J. J. Akkringa naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
ALBERDA, J. dr. J. Alberda verkoper Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ALBERDA, J. J. Alberda, n.u. medicinae doctor naastligger ten noorden Zoutsloot WZ 1800 265 229r
ALBERDA, J. dr. J. Alberda naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1801 265 284v
ALEMA, J. de tuin van J. Alema naastligger ten oosten William Boothstraat OZ 1758 254 266v
ALEMA, J. J. Alema naastligger ten oosten William Boothstraat OZ 1758 254 266v
ALEMA, J. de keet van dr. J. Alema naastligger ten noorden Scheffersplein 27 1781 260 47v
ALEMA, J. dr. J. van Alema naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1783 261 121r
ALEMA, J. vroedsman J. van Alema advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 73 1784 261 248r
ALEMA, J. J. Alema naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
ALEMA, J. burgemeester J. van Alema naastligger ten oosten Noorderhaven 41 1787 262 159r
ALEMA, J. burgemeester J. van Alema naastligger ten oosten Noorderhaven 41 1787 262 187r
ANDRINGA, J. juffrouw J. C. van Andringa naastligger ten noorden Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ANDRINGA, J. J. C. van Andringa naastligger ten noorden Zuiderhaven 25 1794 264 170v
ARENDS, J. de weduwe van J. W. Arend naastligger ten oosten Spekmarkt 1 1809 268 210v
BEMEN, J. de weduwe J. van Beemen naastligger ten westen Noorderhaven 104 1755 253 227r
BEMEN, J. wijlen J. van Beemen Noorderhaven 102 1758 254 153v
, J. J. Beetzel naastligger ten oosten Voorstraat 27 1803 266 298r
BEIMA, J. J. M. Beima naastligger ten oosten Havenplein 14 1790 263 262v
BEIMA, J. J. M. van Beyma, c.s. naastligger ten oosten Zuiderhaven 52 1758 254 142r
BIERMA, J. J. Bierma makelaar naastligger ten oosten Zuiderhaven 7 1786 262 83r
BOLMAN, J. de weduwe van J. Bolman naastligger ten zuiden Heiligeweg 27 1789 263 108v
BOLMAN, J. de weduwe van J. Bolman naastligger ten noorden Heiligeweg 70 1789 263 156r
BOOMSMA, J. J. P. Boomsma koopman Heiligeweg 8 1784 261 214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsma koopman Heiligeweg 8 1784 261 214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsma koopman Heiligeweg 8 1784 261 214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsma koopman Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
BOOMSMA, J. J. Boomsma naastligger ten westen Noorderhaven 90 1791 263 298r
BOOMSMA, J. J. Boomsma koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r
KAMMINGA, J. J. H. Camminga kastelein verkoper Grote Bredeplaats 5west 1810 268 360v
CLEBE, J. J. J. Clebe, c.u. mr. chirurgijn huurder (p.j.) Brouwersstraat 26 1766 256 152v
KROESE, J. hof van burgemeester J. Croese naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1702 244 176r
DAKE, J. de weleerw. hr. ds. J. H. Dake predikant Brouwersstraat WZ 1802 266 151v
, J. J. Dominicus huurder Havenplein 18 1809 268 294v
DONKER, J. vroedsman J. Donker Hofstraat 16 1732 248 150r
DONKER, J. vroedsman J. Donker Rozengracht 16 1732 248 150r
DOYS, J. J. Doys equipagemeester huurder Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r
DREYER, J. juffrouw J. Dreyer naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1783 261 69v
DRONRIJP, J. J. Dronrijp havenmeester naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1758 254 144v
, J. J. Eelkoma naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
, J. J. Enninga naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1809 268 268v
EVERTS, J. J. C. Evers Voorstraat 55 1804 267 29r
EVERTS, J. J. C. Everts Voorstraat 57 1804 267 30v
FABER, J. de gerepudieerde boedel van wijlen J. Faber Noorderhaven 70 1808 268 89v
FONTEIN, J. de heer J. Fontein naastligger ten zuiden Lanen 29 1804 267 92v
FRANK, J. oud burgemeester J. Frank naastligger ten zuiden Lanen 27 1803 266 195v
FRANK, J. oud burgemeester J. Frank verkoper Rapenburg 14 1807 268 11v
FRANK, J. oud burgemeester J. Frank naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 8 1808 268 104v
, J. J. Geyze naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1808 268 45v
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gonggrijp naastligger ten westen Voorstraat 53 1763 255 209v
GONGGRIJP, J. oud burgemeester J. Gongrijp naastligger ten westen Noorderhaven 92 1734 249 5r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gongrijp naastligger ten oosten Zoutsloot 77 1773 258 97r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gongrijp naastligger ten westen Zoutsloot 77 1773 258 97r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gongrijp naastligger ten noorden Zoutsloot 77 1773 258 97r
GRATEMA, J. J. Gratema naastligger ten westen Noorderhaven 93 1788 263 47v
, J. J. E. Grien Noorderhaven 31 1788 262 259v
GROEN, J. J. Groen, c.u. huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
HAAS, J. J. P. Haas oud kapitein in dienst van deze staat curator Noorderhaven 33 1801 266 33v
HANEKUIK, J. de erven van J. Hanekuik naastligger ten westen Zoutsloot 85 1807 267 302v
HANNEMA, J. J. Hannema koopman verkoper Zuiderstraat 4 1789 263 90v
HARKEROTH, J. ds. J. E. Harkenroth predikant koper huis met tuin Heiligeweg 40 1762 255 176r
HELD, J. J. A. Heldt koper huis en herberg Rommelhaven 18voor de Aardappelbeurs 1805 267 177r
HINGST, J. J. G. Hingst naastligger ten westen Zoutsloot 38 1810 269 107r
, J. J. Homberg , c.u. huurder Voorstraat 101 1793 264 88r
, J. de weduwe van J. Homberg naastligger ten noorden Bildtstraat 4 1811 269 125r
, J. wijlen J. Homburg Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
HOORNSTRA, J. burgemeester J. P. Hoornstra Heiligeweg 8 1784 261 214v
HOORNSTRA, J. burgemeester J. P. Hoornstra Heiligeweg 8 1784 261 214v
HUIDEKOPER, J. J. Huidecoper huurder (p.j.) Voorstraat 36 1807 267 336r
JACOBI, J. J. Jacoby bouwmeester naastligger ten westen Noorderhaven 98 1801 265 308r
JONG, J. de weduwe van J. de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1792 264 51r
JONG, J. de weduwe J. de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1810 269 30r
KOSTER, J. J. H. Koster naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid 1794 264 198r
, J. J. Lagére naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
, J. de weduwe van J. Lauer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 22 1810 268 337v
LEEUW, J. J. de Leeuw mr. blokmaker Schritsen 43 1789 263 73v
LEEUWEN, J. J. van Leeuwen kapitein bij de Admiraliteit koper huis Zuiderhaven 36 1699 244 2v
LEEUWEN, J. J. van Leeuwen kapitein huurder Voorstraat 35 1699 244 7v
LEI, J. J. J. van der Ley koopman verkoper Kleine Kerkstraat 12 1783 261 39r
LEI, J. J. van der Ley naastligger ten zuiden Rommelhaven 18voor 1801 265 287r
LEI, J. de erven van J. van der Ley naastligger ten zuiden Rommelhaven 18voor 1803 266 307r
LEI, J. de weduwe van J. van der Ley huurderse Zoutsloot 47 1809 268 216r
MARGADANT, J. wijlen J. Margadant Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
MECIMA, J. J. Mecima naastligger ten westen Achterstraat 1776 258 250r
MECIMA, J. J. Mecima naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
MECIMA, J. vroedsman J. Mecima naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31 1777 259 39r
MECIMA, J. J. Mecima , c.u. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
, J. J. Christiaan Metzelaar hofmeester huurder Noorderhaven 23 1786 262 71r
, J. J. C. Metzeler, c.u. koper 1/2 huis Noorderhaven 31 1786 262 106r
METZLAR, J. J. C. Metzlar bode naastligger ten westen Noorderhaven 33 1801 266 33v
METZLAR, J. J. C. Metzlar kamerbewaarder bij de Marine verkoper Noorderhaven 31 1803 266 248r
METZLAR, J. ds. J. C. Metzlar verkoper Zuiderhaven 8 1810 269 35v
, J. J. C. Metzler hofmeester naastligger ten westen Noorderhaven 33 1787 262 168v
, J. J. C. Metzler koper 1/2 huis Noorderhaven 31 1788 262 259v
, J. J. C. Metzler eigenaar van 1/2 Noorderhaven 31 1788 262 259v
MEULEN, J. J. van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 51 1799 265 148r
MEULEN, J. J. van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 53 1799 265 148r
MOLEN, J. de weduwe van J. van der Moolen naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1806 267 211r
MULLER, J. Luitenant J. W. Muller, c.u. huurder Rozengracht 21 1799 265 207r
MUNTER, J. de zoutkeet van vroedsman J. P. Munter naastligger ten noorden Scheffersplein 25 1762 255 133r
MUNTER, J. de weduwe van J. P. Munter Scheffersplein 23 1786 262 87r
NIJBOER, J. J. P. Nijboer naastligger ten zuiden Lanen 76 1782 260 288r
NIJS, J. J. de Nijs naastligger ten noorden Rozengracht 5 1778 259 146v
NOLLIDES, J. de heer J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16 1761 255 58v
NOLLIDES, J. de heer J. Nollides naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1777 259 79r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18 1777 259 79r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
NOLLIDES, J. de heer J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1791 263 372v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1791 263 372v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1802 266 96v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1802 266 96v
NOLLIDES, J. mejuffrouw de weduwe van J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
, J. J. H. Olingus, c.s. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
, J. J. H. Olingus, c.s. naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1808 268 103r
, J. oud burgemeester J. H. Olinjus verkoper Grote Ossenmarkt 14 1787 262 218v
, J. oud burgemeester J. H. Olinjus verkoper van 1/2 Weeshuisstraat NZ 1802 266 50v
, J. oud burgemeester J. Olinjus naastligger ten oosten Hofstraat 4 1802 266 77v
, J. oud burgemeester J. Olinjus naastligger ten zuiden Hofstraat 4 1802 266 77v
, J. oud burgemeester J. Olinjus naastligger ten westen Hofstraat 4 1802 266 77v
, J. J. H. Olinjus naastligger ten westen Lanen 20 1807 267 312r
, J. de Heer J. H. Olinjus naastligger ten westen Lanen 20 1808 268 94r
OLIVIER, J. oud burgemeester J. Olivier naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 220av
OOSTERHOUT, J. burgemeester J. Oosterhout naastligger ten zuiden Voorstraat 66 1788 262 297r
, J. vaandrig J. Ouwerkerk naastligger ten oosten Noorderhaven 95 1717 245 281v
PALUDANUS, J. wijlen J. Theodorus Paludanus predikant Brouwersstraat 13 1684 242 14v
PIERSON, J. ds. J. Pierson, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1763 255 238r
PIERSON, J. ds. J. Pierson, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 81 1763 255 238r
POPTA, J. het pakhuis van J. Popta naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1702 244 173v
POSTHUMUS, J. wijlen J. F. Posthumus Both Apothekerstraat 1 1809 268 264r
POSTHUMUS, J. de weduwe van J. F. Posthumus naastligger ten westen Zuiderhaven 77oost 1810 268 355r
POTTING, J. de weduwe van J. Potting naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west 1809 268 271r
RADSMA, J. de erven van J. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 266r
RADSMA, J. wijlen J. Radsma Heiligeweg 2 1793 264 135v
RADSMA, J. wijlen J. Radsma Noorderhaven 114 1805 267 182v
RADSMA, J. wijlen J. Radsma Heiligeweg 2 1805 267 182v
RADSMA, J. J. Ratsma naastligger ten oosten Voorstraat 46 1765 256 140v
REINALDA, J. J. Reinalda naastligger ten noorden Franekereind 29oost 1781 260 46r
REINHART, J. J. Reinhart naastligger ten oosten Franekereind 29west 1801 266 18r
REINHART, J. J. Reinhart naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1804 267 103r
REINHART, J. J. Reinhart kastelein naastligger ten westen Franekereind 27 1808 268 129r
REINHART, J. J. Reinhart kastelein naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64 1809 268 323v
REPKO, J. J. F. Repko naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
REUS, J. burgerkolonel J. de Reus naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1784 261 146r
REUS, J. J. de Reus naastligger ten oosten Rommelhaven 26b 1786 262 63r
REUS, J. J. de Reus, c.s. huurder Schritsen 50achter 1808 268 22v
ROORDA, J. J. Roorda, n.u. naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1786 262 64r
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten westen Noorderhaven 101 1790 263 182v
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1804 267 40r
ROORDA, J. de Heer J. Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
ROORDA, J. de Heer J. Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
ROORDA, J. J. Roorda Zuiderhaven 77oost 1810 268 355r
ROSSUM, J. wijlen J. van Rossum Havenplein 18a 1806 267 288v
RUITINGA, J. J. Ruitinga naastligger ten noorden Nieuwstraat 14 1779 259 198r
RUITINGA, J. J. Ruitinga naastligger ten noorden Nieuwstraat 16 1779 259 198r
SANNES, J. J. van Sannes huurder Bargebuurt 5 1808 268 177v
ZANDSTRA, J. de hof van J. Sanstra equipagemeester naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1684 242 59v
SCHAAF, J. burgemeester J. Schaaff naastligger ten westen Voorstraat 27 1785 261 286r
SCHIERE, J. J. Schiere, n.u. naastligger ten noorden Voorstraat 9 1795 264 283v
SCHONEBEEK, J. J. Schonebeek naastligger ten westen Romastraat 25 1782 260 182r
, J. J. Schoonebeek naastligger ten westen Romastraat 27 1786 262 114r
SCHOOT, J. J. Schoot naastligger ten oosten Schritsen 7 1810 269 102r
SCHRADER, J. J. Schrader naastligger Romastraat 4 1775 258 217r
SCHRADER, J. J. Schrader naastligger ten zuiden Romastraat 2 1782 260 283r
SCHRADER, J. J. Schrader, e.a. commies naastligger Romastraat 4 1784 261 129v
SCHRIK, J. J. Schrik naastligger ten westen Hofstraat 21 1780 259 282v
, J. J. A. Schultenus notaris verkoper Hondenstraat 14 1710 245 114v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slooten Heiligeweg 8 1784 261 214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slooten Heiligeweg 8 1784 261 214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slooten Heiligeweg 8 1784 261 214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slooten Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
SLOTEN, J. J. van Slooten Droogstraat ZZ 1787 262 175v
SLUIS, J. de erven van J. van der Sluis naastligger ten noorden Lanen 57 1758 254 169v
SPANNENBURG, J. J. Spannenburg naastligger ten zuiden Schritsen 64 1766 256 223v
SPANNENBURG, J. J. Spannenburg naastligger ten zuiden Schritsen 64 1780 259 258v
SPANNENBURG, J. J. Spannenburg naastligger ten oosten Hofstraat 3 1781 260 151v
SPREE, J. de heer J. Spree, c.u. luitenant huurder Vismarkt 1 1788 262 249r
SPREE, J. J. Spree oud kapitein infanterie Kleine Bredeplaats 14 1800 265 270r
SPROTTINGA, J. oud burgemeester J. Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1700 244 78v
, J. J. Steenbrink naastligger ten westen Borstelsteeg 5 1808 268 35v
, J. de heer dr. J. D. Steenstra Toussaint huurder (p.j.) Noorderhaven 31 1803 266 248r
, J. J. Straus naastligger ten zuiden Noorderhaven 72 1808 268 45v
, J. J. A. Straus, c.u. verkoper Rapenburg 18 1810 268 359v
, J. J. de Suberbielle Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
, J. [als huurder] de weduwe van J. H. Sykman naastligger ten zuiden Hoogstraat 4 1787 262 309v
TAMBOESER, J. oud burgemeester J. Tamboeser naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 7 1791 263 344r
TAMBOESER, J. oud burgemeester J. Tamboeser naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7 1791 263 344r
TEYEMA, J. J. Teyema, c.u. koster huurder Bildtpoort (gebied) 1803 266 222v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingii koper van 1/5 Hoogstraat 25 1752 253 25v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingii koper van 1/5 Hoogstraat 17 1752 253 25v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingii naastligger ten noorden Zuiderplein OZ 1764 256 85r
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingii naastligger ten oosten Zuiderplein OZ 1765 256 266v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingii naastligger ten noorden Zuiderplein OZ 1765 256 266v
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint, n.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1755 253 227r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 104 1755 253 227r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint naastligger ten zuiden Noorderhaven 102 1758 254 153v
TOUSSAINT, J. J. Toussaint koopman koper huis, weefwinkel en tuin Franekereind NZ 1779 259 165r
TOUSSAINT, J. J. Toussaint koopman naastligger ten noorden Franekereind NZ 1779 259 165r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint naastligger ten westen Lanen 73 1779 259 304v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint naastligger ten oosten Weverstraat 3 1786 262 143v
TOUSSAINT, J. de heer J. D. Toussaint naastligger ten westen Lanen 73 1787 262 189v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint, e.a. naastligger Weverstraat 1787 262 203v
TOUSSAINT, J. oud burgemeester J. D. Toussaint naastligger ten oosten Voorstraat 53 1787 262 207r
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1788 263 14r
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint naastligger ten oosten Weverstraat 3 1789 263 82v
VEEN, J. J. van der Veen naastligger ten noorden Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
VEEN, J. J. van der Veen naastligger ten westen Voorstraat 27 1803 266 298r
VEEN, J. de Heer J. L. van der Veen naastligger ten westen Noorderhaven 70 1808 268 89v
VEEN, J. J. van der Veen naastligger ten oosten Weverstraat 14 1810 269 75v
VELDHUIS, J. gemeensman J. Velthuis huurder (p.j.) Hofstraat 17 1692 243 17v
VELDHUIS, J. J. Velthuis, c.u. mr. brouwer naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1718 246 9r
VELDHUIS, J. J. Velthuis, c.u. mr. brouwer naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1718 246 9r
VERSCHUUR, J. professor J. H. Verschuir Zuiderhaven 39 1771 257 192v
VERSCHUUR, J. professor J. H. Verschuir Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
VERSCHUUR, J. professor J. H. Verschuir Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
VETTEVOGEL, J. J. Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1779 259 228v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten westen Kerkpad 22 1808 268 71r
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 10 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten westen Kerkpad 22 1809 268 245v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1810 269 30r
, J. J. van der Vleugel naastligger ten noorden Voorstraat 75 1798 265 92v
VLIE, J. J. van 't Vlie naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1793 264 74v
VLIET, J. vroedsman J. van 't Vliet naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1790 263 255r
VOGELSANG, J. J. H. Vogelsang verkoper Kerkpoortstraat 5achter 1805 267 147r
VOORDA, J. J. Voorda notaris en fiscaal verkoper Schritsen 65 1714 245 203v
VRIES, J. de erven van J. de Vries naastligger ten westen Droogstraat 1790 263 255r
WASSENAAR, J. J. Wassenaar notaris naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1802 266 171v
WASSENAAR, J. J. Wassenaar notaris naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1802 266 171v
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1768 257 255r
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1768 257 255r
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten westen Rozengracht 26 1781 260 57v
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten westen Rozengracht 28 1781 260 145r
WESTRA, J. mr. J. Westra naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1785 262 37r
WESTRA, J. mr. J. Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 16achter 1785 262 37r
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris verpachter grond Hofstraat 21 de Fontein 1760 255 16r
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris verpachter grond Hofstraat 21 de Fontein 1765 256 142v
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris verpachter grond Hofstraat 21 de Fontein 1767 257 34v
WIJNGAARDEN, J. vroedsman J. Wijngaarden naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 18 1765 256 135v
WILDSCHUT, J. J. Wildschut naastligger ten zuiden Voorstraat 70 1784 261 193r
WILDSCHUT, J. J. Wildschut naastligger ten westen Voorstraat 70 1784 261 193r
WILDSCHUT, J. Heer J. Wildschut naastligger ten zuiden Noordijs 7 1794 264 211r
WILDSCHUT, J. J. Wildschut naastligger ten oosten Rozengracht 4 1809 268 277r
WILDSCHUT, J. J. Wildschut naastligger ten westen Rapenburg 18 1810 268 359v
WYBENGA, J. de heer J. Wybenga naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1787 262 175v
ZEEMAN, J. J. Zeeman bode koper provisioneel huis Vijverstraat 6 1741 250 7ra
ZEEMAN, J. J. Zeeman, c.s. bode naastligger ten noorden Liemendijk NZ 1750 252 93r
ZEILMAKER, J. de heer J. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeepziedersstraat OZ 1804 267 10v
ZEILMAKER, J. de weduwe van J. D. Zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1811 269 132v
ZEILMAKER, J. Heer J. D. Zeylmaker naastligger ten oosten Zeepziedersstraat 3 1804 267 57r
TOUSSAINT, J. D. J. D. Toussaint medeverkoper en gebruiker Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
G., J. J. G. Woldring luitenant-kolonel Voorstraat 18 1774 258 153v
TROMPETTER, J. P. J. P. Trompetter naastligger ten westen Noorderhaven 17 1782 260 299r
AGES, JEEN Jaan Aeges waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1684 242 39v
AGES, JEEN Jaan Aeges , c.u. waterhaler verkoper Nieuwstraat 50 1687 242 206v
AGES, JANKE de weduwe van Jaan Aeges naastligger ten oosten Ooievaarsteeg OZ 1719 246 40v
AGES, JEEN Jaan Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1683 241 273r
AGES, JEEN Jaan Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1684 242 30v
AGES, JEEN Jaan Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1706 244 317r
FEDDES, JEEN Jaan Feddes schipper (grootveer-) Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
SLOTEN, JEEN Jaane van Slooten verkoper Brouwersstraat 22 1757 254 98r
SLOTEN, JEEN de erven van Jaane van Slooten Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
ALBERTS, JEEN vrijgezel Jaane Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 36 1756 253 255r
JANS, JEEN de weduwe van Jaane Jans naastligger ten zuiden Schritsen 60 1758 254 117r
JANS, JEEN de weduwe van Jaane Jans naastligger ten westen Schritsen 60 1758 254 117r
SONNEMA, PIETERS Jaapie Pieters Sonnema koper huis en erf Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
JAKOBS, JAKOBJE de verkopers Jaapje Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 65 1777 259 32v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapje Jacobs verkoper Zoutsloot 65 1777 259 32v
BOUDEWIJNS, JAKOBJE Jaapjen Boldewijns Sint Odolphisteeg 2 1697 243 268r
FEDDRIKS, JAKOBJE Jaapjen Feddrix Zuiderhaven 29 1706 244 316v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs Brouwersstraat 3 1720 246 59r
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs koper Zoutsloot 65 1748 251 249v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs koper keuken of achterkamer Zoutsloot 63 1759 254 208r
JAKOBS, JAKOBJE de koperse Jaapjen Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 63 1759 254 208r
JAKOBS, JAKOBJE de koperse Jaapjen Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 63 1759 254 208r
JANS, JAKOBJE Jaapjen Jans verkoper Sint Odolphisteeg 8 1736 249 138v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapkje Jacobs verkoper Zoutsloot 63 1783 261 101v
FRIESES, JARICH wijlen Jaarich Frieses Achterstraat 1674 240 145r
WESTRA, JARICH vroedsman Jaarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1782 260 281r
KLASES, JARICH de weduwe van Jaarig Claasen naastligger ten oosten Zoutsloot 18 1800 265 252r
KORNELIS, JARICH Jaarig Cornelis huurder Havenplein 3 1782 260 256v
RUITINGA, JAARTJE Jaartje Ruitinga verkoper Voorstraat 70 1784 261 193r
RUITINGA, JAARTJE Jaartje Ruitinga koper huis Lanen 45 1792 264 43r
RUITINGA, JAARTJE Jaartje Ruitinga verkoper Lanen 45 1800 265 227r
RUITINGA, JAARTJE JOHANNES Jaartje Johannes Ruitinga Voorstraat 70 1771 257 210v
PIERSON, JAKOB wijlen Jac. Pierzon predikant naastligger ten westen Noorderhaven 75 1784 261 247v
REINALDA, JAKOB Jac. Reinalda naastligger ten westen Lanen 9oost 1784 261 183v
DIRKS, Jacb Dirckx , burger schipper op Leeuwarden koper huis Nieuwstraat 1654 236 249v
ZANDSTRA, JAKOB Jaccob Sanstra equipagemeester naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1687 242 190v
JANS, JAKOB Jaccob Jansen naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1687 242 193v
PIETERS, JAKOB de erven van Jaccob Pytters bakker naastligger ten oosten Voorstraat 2 1687 242 187r
GOVERTS, Jaccomeho Goverts Kerkpad WZ 1639 234 72r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackele Pybes Sinnema, c.u. verkoper Bildtpoort (gebied) 1670 239 216r
HARMENS, Jackelijn Harmens verkoper Scheffersplein 1697 243 262r
SINNEMA, JAKLE de brouwerij van Jackle Sinnema naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1669 239 181v
JANS, JAKLE Jackle Jans Voorstraat 58 1711 245 146v
JANS, JAKLE Jackle Jansen , burger koopman koper huis Voorstraat 56 1698 243 388v
PIERS, JAKLE huisman Jackle Piers huisman Noorderhaven 2 1733 248 241v
PIERS, JAKLE Jackle Piers huisman curator van de nagelaten kinderen van Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
PIERS, JAKLE Jackle Piers huisman curator van de nagelaten kinderen van Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnama brouwer naastligger Bildtstraat 1 1669 239 40ra
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, burger c.u. koper kamer Achterstraat 1666 239 59r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, burger naastligger ten westen Achterstraat 1666 239 59r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, c.u. koper kamer Achterstraat 1666 239 59v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema brouwer naastligger (heeft het recht om zijn putstoel op de wal te stellen) Bildtstraat 1 1669 239 205v
RUURDS, JAKLE Jackle Ruyrdts koper huis met ledige plaats Zoutsloot 1634 233 132v
, JAKOBJE Jacob naastligger ten oosten Lanen 40 de Vlasblom 1624 231 5v
, JAKOB Jacob slachter naastligger ten oosten Lanen 41 1638 234 53r
, JAKOB Jacob naastligger ten oosten Noordijs 19 1643 235 79v
, JAKOB Jacob slotmaker naastligger ten zuiden 1650 236 136r
, JAKOB Jacob stoelmatter huurder van 1 kamer Weverstraat 1661 238 80v
, JAKOB de weversloods van Jacob naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1661 238 114v
, JAKOB Jacob stoelmatter huurder Oosterbolwerk 1661 238 8va
, JAKOB Jacob wagenmaker naastligger ten noorden Rommelhaven 4 1669 239 203v
, JAKOB wijlen Jacob ijzerkramer naastligger ten noorden 't Poortje 1667 239 18va
, JAKOB Jacob , c.u. brugman koper huis, loods en plaats met een tuin Rapenburg 1671 240 60r
, JAKOB Jacob brugman naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1677 240 264r
, JAKOB Jacob schoenlapper naastligger ten noorden Hofstraat 47 1682 241 193v
, JAKOB Jacob ruilebuiter naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
, JAKOB de weduwe van Jacob naastligger ten noorden Scheerstraat 7 1695 243 118v
, JAKOB Jacob turfdrager naastligger ten noorden Gardenierstraat 1 1697 243 317v
, JAKOB wijlen Jacob Zuiderhaven 65 1699 244 25v
, JAKOB Jacob turfdrager naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1700 244 67r
, JAKOB Jacob ruilebuit naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
, JAKOB de uitgang van de camer van Jacob naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1708 245 72v
, JAKOB Jacob bakker naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1721 246 115r
, JAKOB het huis bewoond door Jacob slotmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r
, JAKOB Jacob huurder (p.j.) Zuiderhaven 7 1786 262 83r
, JAKOB Jacob de , c.u. huurder (p.j.) Romastraat 29 1789 263 145r
, JAKOB de weduwe van Jacob schoorsteenveger naastligger ten westen Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
, JAKOB Jacob Alsbach, c.s. huurder (p.w.) Weverstraat 10 1758 254 127r
, JAKOB Jacob Amelander? huurder Schritsen 28 1642 235 37r
BANGA, JAKOB Jacob Banga koper door niaar kamer Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
BANGA, JAKOB Jacob Banga naastligger ten westen Romastraat 33 1643 235 56v
BEKEMA, JAKOB Jacob Beekma naastligger ten oosten Peterseliestraat 1754 253 176r
, JAKOB Jacob Bijmhoelt huurder Grote Bredeplaats 25 1811 269 149v
, JAKOB Jacob Blesma, c.u. bewoner Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
, JAKOB Jacob Blesma substituut bierdrager koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1782 260 282r
, JAKOB Jacob Blesma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1783 261 34r
, JAKOB Jacob Blesma, burger verkoper Sint Odolphisteeg 8 1788 262 288v
, JAKOB Jacob Blesma, c.u. huurder Grote Kerkstraat 27 1790 263 187v
, JAKOB Jacob Blesma huurder Kerkpad 22 1792 264 6v
BLOEM, JAKOB Jacob Blom mr. blikslager Voorstraat 45 1780 259 276r
BOER, JAKOB Jacob de Boer bode (stads-) koper huis Lanen 70 1804 267 104r
BOER, JAKOB Jacob M. de Boer naastligger ten westen Lanen 72 1806 267 216v
BOER, JAKOB Jacob de Boer naastligger ten oosten Schritsen 55achter 1810 269 29r
BOER, JAKOB Jacob de Boer naastligger ten zuiden Schritsen 55achter 1810 269 29r
BOIS, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob de Bois Brouwersstraat OZ 1675 240 211r1
BONKE, JAKOB de hof van Jacob Boncq, n.u. naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ 1706 244 339v
BONKE, JAKOB Jacob Boncq, n.u. naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ 1706 244 339v
BONKE, JAKOB de tuin van Jacob Boncq naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ 1729 247 241r
BONKE, JAKOB de tuin Jacob Bonk naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1725 246 242r
, JAKOB Jacob Bouck, c.u. naastligger ten noorden 1707 245 27r
BRAAM, JAKOB Jacob R. Braam koopman naastligger ten westen Schritsen 48 1711 245 155r
BRAAM, JAKOB testementair administrator en exectiteur Jacob Romke Braam koopman verkoper Bildtstraat WZ 1725 246 222v
BRAAM, JAKOB Jacob Braam naastligger ten noorden Lanen 13 1747 251 188v
BRAAM, JAKOB Jacob Braem verkoper van 3/48 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
BRAAM, JAKOB Jacob Braem Noorderhaven 69 1729 247 227v
BRAAM, JAKOB Jacob Braem verkoper van 3/4 Noorderhaven 69 1729 247 227v
BRAAM, JAKOB Jacob Braem zoon van Claes Jacobs Braem en Drie Roemerssteeg 5 1734 248 324r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer koopman Franekereind 29 1783 261 120r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer koopman Lammert Warndersteeg 18 1784 261 134r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer koopman Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer naastligger ten oosten Lanen 33 1784 261 186r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer naastligger ten westen Lanen 37 1785 262 22r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer, n.u. naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer, n.u. naastligger ten westen Lanen 37 1788 262 293r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer koopman koper Zoutsloot ZZ 1788 263 37r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer verkoper Scheffersplein 1 1789 263 84v
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer, n.f. naastligger ten oosten Zoutsloot 83 1790 263 216v
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer naastligger ten zuiden Lombardstraat 8 1790 263 226r
BROUWER, JAKOB Jacob S. Brouwer, c.u. naastligger ten westen Hoogstraat 41 1791 263 313r
BROUWER, JAKOB Jacob S. Brouwer, c.u. naastligger ten noorden Hoogstraat 41 1791 263 313r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer naastligger ten noorden Hoogstraat 15 1792 264 37r
BROUWER, JAKOB Jacob S. Brouwer, c.u. huurder Hoogstraat 39 1794 264 174v
BROUWER, JAKOB wijlen Jacob S. Brouwer Hoogstraat 39 1794 264 174v
BROUWER, JAKOB wijlen Jacob S. Brouwer melktapper Ooievaarstraat 6 1794 264 200v
BROUWER, JAKOB wijlen Jacob S. Brouwer Lanen 35oost 1795 264 294r
BROUWERS, JAKOB de erven van Jacob S. Brouwers naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1798 265 100r
BROUWERS, JAKOB de erven van Jacob S. Brouwers naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1798 265 100r
, JAKOB Jacob Brughman naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1688 242 261r
, JAKOB Jacob Brughman mr. zwaardveger verkoper Rapenburg 1689 242 291v
BRUGMAN, JAKOB Jacob Brugman, c.u. zwaardveger koper huis Grote Kerkstraat 3 1668 239 150r
BRUGMAN, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob Brugmans zwaardveger Grote Kerkstraat 3 1681 241 171v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruin, c.u. kapitein gewaldige koper pakhuis (achterste gedeelte) Zuiderhaven 69 1720 246 72r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruin naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1726 246 264r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruin koopman verkoper Rozengracht 22 1726 246 276v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruin koopman verkoper Rozengracht 22 1726 246 276v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruin koper huis en herberg Franekereind 23 de Ooievaar 1810 269 59v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruyn, c.u. kapitein gewaldige koper pakhuis (voorste deel of helft) Zuiderhaven 69 1720 246 66r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruyn, c.u. kapitein gewaldige bij de Admiraliteit geniaarde koper Rozengracht 18achter 1722 246 144r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruyn kapitein huurder bloks, kleimolen en gereedschap (p.j.) Rozengracht ZZ 1723 246 178r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruyn kapitein gewaldige bij de Admiraliteit koper huis en tuin Nieuweburen 27 1725 246 216r
, JAKOB Jacob Buiitenpost koopman diakoon van de Rapenburg ZZ 1738 249 262r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost verkopers van 3/4 als Heiligeweg 13 1734 248 291v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost verkopers van 3/8 als Diaconen Doopsgezinde Gemeente Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost koopman Liemendijk 1738 249 342r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten oosten Voorstraat 57 1742 250 212r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten oosten Voorstraat 57 1744 251 42v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten oosten Voorstraat 57achter 1751 252 167v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten westen Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1761 255 59v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten westen Schritsen ZZ 1761 255 59v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten oosten Voorstraat 59 1762 255 151v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten oosten Voorstraat 59 1762 255 156r
, JAKOB Jacob Clingenspoor naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1735 249 81v
, JAKOB Jacob Clingenspoor koper provisioneel huis en weefwinkel Zoutsloot 105 1735 249 3va
, JAKOB Jacob Clingenspoor koper provisioneel huis Zoutsloot 105 1735 249 8ra
, JAKOB Jacob Clinkhamer verkoper van 1/4 Franekereind 28 1718 246 15v
KOSTER, JAKOB Jacob Coster, n.u. naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1781 260 154v
KOSTER, JAKOB de erven van Jacob Coster naastligger ten noorden 1806 267 248v
KROESE, JAKOB Jacob Croese wijnhandelaar koper kleine hof Karremanstraat 1685 242 100r
KROESE, JAKOB burgemeester Jacob Croese Hoogstraat 11 1693 243 38v
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese verkoper Karremanstraat 1696 243 198r
KROESE, JAKOB het achterhuis van de oud burgemeester Jacob Croese naastligger ten westen Noorderhaven 97 1697 243 292v
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese wijnhandelaar verkoper Zuiderpoort (gebied) 1702 244 161v
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese, c.u. koper hof met zomerhuis Raamstraat 8 1702 244 173v
KROESE, JAKOB de olde burgemr. Jacob Croese verkoper Noorderhaven 95 1712 245 172ar
KROESE, JAKOB wijlen de olde burgemr. Jacob Croese Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburch naastligger ten oosten 1614 229 222r
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburch naastligger ten westen 1614 229 222r
KROON, JAKOB Jacob Croon koopman Vijverstraat 4 1727 247 34r
, JAKOB de weduwe van Jacob Cuypers bewoner Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
, JAKOB Jacob Dodenhuizen koper door niaar 1/2 huis, slagerij en erf Voorstraat 31 1793 264 86r
, JAKOB Jacob Dodenhuizen eigenaar van 1/2 Voorstraat 31 1793 264 86r
, JAKOB Jacob Dodenhuizen mr. slager verkoper Droogstraat 10 1810 268 332v
, JAKOB Jacob Doncker naastligger ten zuiden Rommelhaven 26 1696 243 224v
DONKER, JAKOB Jacob Donker naastligger ten zuiden Schoolsteeg 1705 244 309r
DONKER, JAKOB Jacob Donker naastligger ten noorden Voorstraat 91 1707 245 34r
DONKER, JAKOB de weduwe van Jacob Donker naastligger ten oosten Noorderhaven 64 1718 246 6v
, JAKOB Jacob Doodenhuizen mr. vleeshouwer koper huis Bildtstraat 24 1803 266 176v
, JAKOB Jacob Doodenhuizen naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1807 268 3r
, JAKOB Jacob Feytema Noorderhaven 1671 240 47r
, JAKOB Jacob Feytema Noorderhaven 108 1671 240 47v
, JAKOB Jacob Feytema Noorderhaven NZ 1671 240 48r
, JAKOB Jacob Feytema ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
VORM, JAKOB oud burgemeester Jacob van der Form, c.u. huurder Hoogstraat 7 1740 250 84r
, JAKOB Jacob van Germen naastligger ten westen Lanen 4 1808 268 166v
GEMMENICH, JAKOB Jacob van Ghemmenich Zuiderhaven 54 1698 243 352v
, JAKOB Jacob Goldsmid verkoper Vijverstraat 6 1806 267 196r
GOLDSMIT, JAKOB de verkoper Jacob Philippus Goldsmit naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a 1806 267 197r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Philippus Goldsmit verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1806 267 197r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Philippus Goldsmith koopman (joods -) koper huis Grote Ossenmarkt 1a 1805 267 109v
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Goldsmith koopman (joods -) koper huis Vijverstraat 6 1805 267 133r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Goldsmith naastligger ten zuiden Vijverstraat 6 1805 267 133r
GROEN, JAKOB Jacob Groen huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
GROENEVELD, JAKOB Jacob Groeneveld pruikmaker Schritsen 53 1768 257 44v
GROENEWOUD, JAKOB Jacob Groenewolt cum sorore naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1729 247 247r
GROENEWOUD, JAKOB Jacob Groenewolt, c.s. naastligger ten zuiden Lanen 34 1732 248 122r
HAAS, JAKOB Jacob Folkert de Haas mr. slotmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
HAGEN, JAKOB Jacob Pieter Hagen naastligger ten oosten Heiligeweg OZ 1629 232 121v
HAGEN, JAKOB Jacob Pieter Hagen naastligger ten noorden Heiligeweg OZ 1629 232 121v
HAGEN, JAKOB de hof van Jacob Hagen naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1633 233 105v
HAGEN, JAKOB de hof van Jacob Hagen naastligger ten noorden Heiligeweg 1640 234 114v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat verkoper Wortelstraat 4 1808 268 40v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat Hoogstraat 35 1808 268 40v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat curator Bildtstraat 15 1808 268 42v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik koper 2 1/2 pm land noordoost van Harlingen 1808 268 103r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat en notaris verkoper Voorstraat 42 1809 268 287r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat en notaris verkoper Lanen 63 1809 268 287r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik notaris verkoper Westerstraat 1 1809 268 290r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik notaris verkoper Zuiderhaven 16 1809 268 290r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Hofstraat 21 1692 243 19v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Molenpad 1692 243 21v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicus verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
, JAKOB Jacob Haseler eigenaar van 1/2 Voorstraat 59 1668 239 172v
, JAKOB Jacob Haseler naastligger ten westen Voorstraat 59 1668 239 172v
HASPELMAN, JAKOB Jacob Haspelman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 16 1631 232 183r
HASPELMAN, JAKOB het huis van Jacob Haspelman naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 18 1674 240 139r
HOTSMA, JAKOB burgemeester Jacob Hatsma koper 1/4 mouterij, kamer en paardenstal Herenwaltje 12 1699 244 2r
HOTSMA, JAKOB burgemeester Jacob Hatsma Zoutsloot 24 1699 244 17r
HOTSMA, JAKOB oud burgemeester Jacob Hatsma koopman verkoper Kleine Bredeplaats 17 1701 244 138r
HOTSMA, JAKOB wijlen burgemeester Jacob Hatsma Rommelhaven ZZ 1702 244 180v
HIBMA, JAKOB panwerk van Jacob Hibma naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten oosten Noorderkade 13 1757 254 103v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten noorden Noorderkade 13 1757 254 103v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 13 1758 254 137v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 13 1758 254 137v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 13 1763 255 208v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 13 1763 255 208v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper huis en hof met fruitbomen Heiligeweg 60noord 1779 259 196v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper wagenhuis, stalling voor vier paarden en kamer onbekend 1779 259 196v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper kamer als berging Lammert Warndersteeg 1779 259 196v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koper door niaar huis Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten oosten Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten zuiden Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten noorden Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma Koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 52 1785 262 25v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1785 262 25v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma verkoper Heiligeweg 2 1786 262 134r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma Brouwersstraat 1 1786 262 136r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1792 264 11v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1792 264 11v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman verkoper Heiligeweg 60 1793 264 151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman verkoper Heiligeweg 60 1793 264 151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman verkoper onbekend 1793 264 151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1792 264 354r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1792 264 354r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper huis ((voor de vijf percelen in deze akte)) Voorstraat 52oost 1803 266 295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper stalling en wagenhuis ((voor de vijf percelen in deze akte)) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper woning ((voor de vijf percelen in deze akte)) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper woning ((voor de vijf percelen in deze akte)) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper woning ((voor de vijf percelen in deze akte)) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
HOFMAN, JAKOB Jacob Hoffman, c.u. huurder Brouwersstraat 19 1793 264 155r
HOFMAN, JAKOB de weduwe van Jacob Hofman huurder Lanen 86 1798 265 119r
HOGERHUIS, JAKOB Jacob J. Hogerhuis mr. zilversmid verkoper Heiligeweg 28 1805 267 167r
HOGERHUIS, JAKOB Jacob J. Hogerhuis mr. zilversmid verkoper Heiligeweg 24 1805 267 180r
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hollander Hoogstraat ZZ 1641 234 157v
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hollander naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1669 239 37ra
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hendrick Hollander koper 5 pm greidland 1672 240 80r
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hollander naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
HOLLANDER, JAKOB de erven van Jacob Hollander naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3 1682 241 48ra
HOLLANDER, JAKOB de erven van Jacob Hollander naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 3 1682 241 48ra
, JAKOB de erven van Jacob Houtkooper naastligger ten zuiden Lanen 31 1772 258 39v
HOUTKOPER, JAKOB Jacob Houtkoper, burger schipper (wijd-) koper huis en tuintje Lanen 33 1751 252 109v
HOUTKOPER, JAKOB de erven van Jacob Houtkoper naastligger ten zuiden Lanen 31 1766 256 151v
HOUTKOPER, JAKOB de erven van Jacob Houtkoper naastligger ten oosten Lanen 33 1770 257 174r
HOUTKOPER, JAKOB de erven van Jacob Houtkoper naastligger ten zuiden Lanen 25 1779 259 303r
HOUTKOPER, JAKOB Jacob Houtkoper huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
HOUTKOPER, JAKOB Jacob Houtkoper, e.a. huurder Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
JACOBI, JAKOB Jacob Jacobi, c.u. bode (stads-) huurder (p.j.) Sint Jacobstraat 13 1811 269 137r
, JAKOB kind van Jacob Jansens naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1728 247 149v
, JAKOB Jacob P. Kerkhooven koper huis en tuin Zoutsloot 47 1803 266 307v
, JAKOB Jacob Kerkhooven naastligger ten westen Zoutsloot 49 1804 267 50r
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhoven, c.u. schipper huurder Lanen 21 1801 266 19r
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhoven huurder Voorstraat 65 1806 267 277v
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhoven naastligger ten westen Zoutsloot 49 1811 269 156r
, JAKOB Jacob Klingenspoor herbergier verkoper Karremanstraat NZ 1736 249 148v
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamer Schritsen 17 1718 246 17r
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamer Schritsen 17 1718 246 17r
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamer mr. koperslager Schritsen 15 1718 246 30v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u. huurder Zuiderhaven 18 1748 251 244v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u. huurder Both Apothekerstraat 1 1754 253 138v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u. huurder Hofstraat 23 1768 257 68v
KOSTER, JAKOB Jacob Koster naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
KOSTER, JAKOB Jacob H. Koster mr. wolkammer Voorstraat 70 1767 256 231r
KOSTER, JAKOB Jacob Koster naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1782 260 204r
KOSTER, JAKOB wijlen Jacob Koster Karremanstraat OZ 1798 265 124r
KOSTER, JAKOB wijlen Jacob Koster verkoper NZ 1807 267 334r
KROON, JAKOB Jacob Kroon koopman Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
KUIK, JAKOB vroedsman Jacob Kuik naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23 1722 246 134v
LANGE, JAKOB vroedsman Jacob de Lange naastligger ten oosten Rapenburg 1665 239 1ra
LEEUWEN, JAKOB Jacob Leeuwen naastligger ten oosten 1660 238 42r
LENTS, JAKOB Jacob Lents naastligger ten noorden Brouwersstraat 5 1782 260 223r
, JAKOB de erven van Jacob Leuven naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
, JAKOB Jacob Levy koopman (joods -) huurder (p.j.) Heiligeweg 25 1803 266 293r
, JAKOB Jacob Levy Brouwersstraat 18 1810 268 356v
LEI, JAKOB Jacob van der Ley koopman naastligger ten oosten Raamstraat 1 1732 248 103v
LEI, JAKOB Jacob van der Ley koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1732 248 103v
LEI, JAKOB Jacob J. van der Ley koopman Noorderhaven ZZ 1737 249 217r
LEI, JAKOB Jacob van der Ley naastligger ten westen Rozengracht 8 1746 251 148r
LINDE, JAKOB Jacob van der Linde, c.s. huurder Nieuwstraat 22 1802 266 118v
LINDE, JAKOB Jacob van de Linde koper huis Nieuwstraat 38 1803 266 279r
METZLAR, JAKOB Jacob Casper Metzlar predikant koper huis; grote hof, zomerhuis met stal en wagenhuis Zuiderhaven 8 1793 264 129v
MEILSMA, JAKOB de kamer en hof van Jacob Meylsma secretaris naastligger ten oosten Liemendijk 1661 238 79v
MEILSMA, JAKOB de kamer en hof van Jacob Meylsma secretaris naastligger ten noorden Liemendijk 1661 238 79v
MEILSMA, JAKOB wijlen Jacob Meylsma secretaris (secr. Vijf delen binnen -en buitendijks) Voorstraat 35 1685 242 85v
MEILSMA, JAKOB wijlen Jacob Meylsma secretaris Liemendijk 1685 242 86v
, JAKOB Jacob Pieter Nieuwboer naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 9 1772 258 56v
, JAKOB Jacob Pieter Nieuwboer naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 9 1772 258 56v
, JAKOB Jacob Nieuwboer naastligger ten zuiden Lanen 76 1776 258 255v
NIJBOER, JAKOB Jacob Nijboer, c.s. naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1778 259 119v
NIJBOER, JAKOB Jacob P. Nijboer koopman verkoper Wortelstraat 15 1780 259 243v
NIJBOER, JAKOB de erven van Jacob Nijboer naastligger ten zuiden Lanen 76 1790 263 268r
, JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper Kerkpoortstraat 39 1780 259 241v
, JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper Bargebuurt 14 1780 259 242v
, JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper Heiligeweg 17 1780 259 245r
, JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman Heiligeweg 21 1780 259 248r
, JAKOB Jacob Noordga koopman en fabrikeur Noorderhaven 64 1756 254 36r
, JAKOB Jacob Noordga koper huis Schritsen ZZ 1761 255 59v
, JAKOB Jacob Noordga fabrikant van bonten koper hof Schritsen ZZ 1768 257 42v
, JAKOB Jacob Noordga koopman koper huis Schritsen 58 1769 257 98r
, JAKOB Jacob Noordga koopman naastligger ten oosten Schritsen 58 1769 257 98r
, JAKOB Jacob Noordga koopman naastligger ten zuiden Schritsen 58 1769 257 98r
, JAKOB Jacob Noordga naastligger ten oosten Schritsen 56oost 1773 258 69v
, JAKOB wijlen Jacob Noordga koopman Schritsen 58 1782 260 167r
, JAKOB wijlen Jacob Noordga koopman Schritsen ZZ 1782 260 224r
NOREL, JAKOB Jacob Norel mr. loodgieter onbekend 1757 254 112r
NOREL, JAKOB Jacob Norel mr. loodgieter koper door niaar huis Voorstraat 33 1762 255 172r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten westen Voorstraat 35 1769 257 107r
NOREL, JAKOB Jacob Norel mr. loodgieter koper huis Spekmarkt 1 1772 258 44r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten oosten Voorstraat 31 1776 258 248r
NOREL, JAKOB Jacob Norel loodgieter/tekensm? koper stalling, wagenhuis en zomerhuis onbekend 1776 259 6r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten westen Voorstraat 35 1779 259 183r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Lanen 82a 1779 259 220r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1782 260 200v
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1783 261 115r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1791 263 330v
NOREL, JAKOB wijlen Jacob Norel loodgieter Spekmarkt 1 1800 265 232v
NOREL, JAKOB hun wijlen oom Jacob Norel verkoper Voorstraat 33 1805 267 183v
, JAKOB Jacob Nyeboer naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1761 255 83v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman koper door niaar huis, tuin, stal, wagenhuis en achterwoning Schoolstraat 2 1791 263 340v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan bakkersknecht koper huis en bakkerij Lanen 46 1798 265 107r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman verkoper Zuiderhaven 32 1800 265 257v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman verkoper Zuiderhaven 36west 1800 265 259r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman verkoper Zuiderhaven 18 1800 265 260r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman verkoper Zuidersteeg 1 1800 265 261r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman verkoper Zuiderstraat 14 1800 265 262r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan, q.q. koopman Nieuweburen 7 1800 265 263r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan, q.q. koopman Brouwersstraat 24 1800 265 264r
OOSTERBAAN, JAKOB neef van de koper Jacob Oosterbaan koopman huurder (p.j.) Zuiderhaven 38 1801 265 281v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman eerdere eigenaar Zuiderhaven 34 1801 265 290v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan bakker naastligger ten noorden Schritsen 37 1802 266 138r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan bakker naastligger ten noorden Schritsen 37 1803 266 252r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan verkoper Schoolstraat 2 1807 268 6r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan naastligger ten noorden Schritsen 37 1809 268 286r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan mr. bakker verkoper Lanen 46 1810 269 49v
POMMEREN, JAKOB steeg en huis van de erven van wijlen Jacob van Pomeren naastligger ten westen Noordees (gebied) ZZ 1615 229 250r
POOL, JAKOB de weduwe van Jacob Pool naastligger ten noorden onbekend 1741 250 179r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1636 234 17v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1636 234 17v
POPTA, JAKOB ledige plaats of huisstede van Jacob Popta naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
POPTA, JAKOB de lege plaats van Jacob Popta naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1642 235 13r
POPTA, JAKOB de lege plaats van Jacob Popta naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1642 235 18v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten westen Kerkpoortstraat WZ 1644 235 134v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten noorden onbekend 1646 235 228r
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Popta naastligger ten oosten Scheerstraat OZ 1647 236 5v
POPTA, JAKOB Jacob Popta, burger koper greidland 7 pondematen, 6 einsen, 7 penningen, 5 roeden en 5 voeten ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
POPTA, JAKOB een stuk van Jacob Popta, burger naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
POPTA, JAKOB Jacob Popta, burger c.u. koper door niaar 1/2 huis Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
POPTA, JAKOB Jacob Popta eigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1652 236 204r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1652 236 204r
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Popta naastligger ten noorden Voorstraat 37 1652 236 215v
POPTA, JAKOB de oude schuur van wijlen Jacob Popta naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1669 239 188r
POPTA, JAKOB de weduwe van Jacob Popta naastligger ten westen Voorstraat 31 1675 240 21va
POPTA, JAKOB wijlen Jacob Popta, burger koopman verhuurder huis (p.j.) Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
POPTA, JAKOB wijlen Jacob Popta naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper provisioneel pakhuis Rinnertspijp 1 1682 241 55va
POPTA, JAKOB de verkoper Jacob Popta naastligger ten zuiden Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, JAKOB Jacob Popta verkoper Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, JAKOB Jacob Popta, burger koopman koper groot huis Noorderhaven NZ 1685 242 82v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman verkoper Noorderhaven NZ 1685 242 82v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koper tuin Droogstraat NZ 1687 242 193v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten zuiden Noorderhaven 72 1687 242 207r
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1689 242 268v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper huis Zoutsloot ZZ 1694 243 112r
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Popta koopman naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1694 243 112r
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Popta koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1694 243 112r
POPTA, JAKOB Jacob Popta, burger koopman koper Herenwaltje 12 1695 243 127v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1699 243 402v
POPTA, JAKOB Jacob Popta , c.u. koopman koper pakhuis Zuiderhaven 69 1702 244 176r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1705 244 303r
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper kamer Zoutsloot 1706 244 335v
POPTA, JAKOB de uitgang van Jacob Popta koopman naastligger ten westen Zoutsloot 1706 244 335v
POPTA, JAKOB de weduwe van Jacob Popta naastligger ten westen Noorderhaven 89 1711 245 140r
POPTA, JAKOB de erven van Jacob Popta koopman naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1719 246 38r
POPTA, JAKOB Jacob Popta mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Noorderhaven 34 1723 246 154v
POPTA, JAKOB de erven van Jacob Popta naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1731 247 389v
POPTA, JAKOB Jacob Popta mr. chirurgijn verkoper Heiligeweg 21 1731 248 66v
POSTHUMUS, JAKOB Jacob Posthumus, c.u. bewoner Schritsen 53 1781 260 129r
POSTMA, JAKOB Jacob S. Postma schipper op Franeker (trekveer-) Lombardstraat 8 1790 263 226r
QUADER, JAKOB Jacob Quader ontvanger koper huis, plaats en tuintje Noorderhaven 104 de Witte Arend 1714 245 218v
QUADER, JAKOB Jacob Quader oud ontvanger verkoper Noorderhaven 104 1726 246 282r
, JAKOB de weduwe van burgemeester Jacob Quicklenborgh naastligger ten noorden Voorstraat 1 1698 243 391v
RADSMA, JAKOB Jacob Radsma naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 1 1747 251 162r
RADSMA, JAKOB Jacob Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1758 254 164r
RADSMA, JAKOB Jacob Radsma, sr. naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg WZ 1759 254 246v
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsma mr. horlogemaker koper door niaar huis Voorstraat 6 1741 250 199v
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsma naastligger ten oosten Voorstraat 4 1757 254 105r
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsma naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1762 255 177v
RADSMA, JAKOB de erven van Jacob Ratsma naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 220av
REIDHORST, JAKOB Jacob Reidhorst last- en procuratie hebbende van zijn vader Zuiderstraat 25 1774 258 169v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda mr. kleermaker Lanen 13 1775 258 205v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda mr. kleermaker koper Lanen NZ 1779 259 173r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Lanen 71achter 1782 260 315v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Lanen NZ 1782 260 315v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21 1798 265 118r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten noorden Franekereind 29oost 1799 265 152r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten noorden Franekereind 29west 1801 266 18r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21 1801 266 42v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda verkoper Grote Ossenmarkt 19 1802 266 121r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda verkoper van 1/3 Lanen 25 1803 266 224r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda verkoper van 1/3 Lanen 27 1803 266 258r
REINALDA, JAKOB gelastigde Jacob Reinalda Franekereind 40 1808 268 145r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda Lanen 9 1810 269 22v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhard kastelein koper door niaar huis Nieuwstraat 66 1805 267 186r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart ordinaris houder koper huis en herberg Franekereind 23 de Ooievaar 1796 264 313v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart herbergier koper huis Franekereind 29oost 1799 265 152r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein koper huis Voorstraat 2 1800 265 246r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1800 265 246r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein Grote Bredeplaats 1 1801 265 304v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart naastligger ten oosten Franekereind 23 1801 266 12r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein Grote Bredeplaats 1 1803 266 265r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart, c.u. naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart verkoper Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein in de Oyevaar koper huis met grote tuin Weverstraat 14 de Ooievaar 1806 267 285v
REINHART, JAKOB wijlen Jacob Reinhart kastelein Franekereind 23 1810 269 59v
REINHART, JAKOB de boedel van wijlen Jacob Reinhart kastelein verkoper Weverstraat 14 1810 269 75v
RINIA, JAKOB Jacob Renia Voorstraat NZ 1675 240 26ra
REINALDA, JAKOB Jacob Reynalda verkoper Nieuwstraat 66 1805 267 186r
, JAKOB Jacob Ried naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10 1805 267 176r
, JAKOB Jacob Ried naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
, JAKOB Jacob Riet kapitein der turfdragers koper huis Kleine Kerkstraat 8 1803 266 215r
, JAKOB Jacob Riet bontwever koper van 1/2 huis Rapenburg ZZ 1807 267 296r
, JAKOB Jacob Riet naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1808 268 123v
, JAKOB Jacob Riet Rapenburg ZZ 1808 268 123v
, JAKOB Jacob van Ripperts, n.u. naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1717 245 301r
, JAKOB het kind van Jacob Roepers naastligger ten westen Scheerstraat 5 1659 237 209r
ROORDA, JAKOB vroedsman Jacob Roorda curator Rapenburg ZZ 1668 239 22va
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda Droogstraat 65 1755 253 205r
ROORDA, JAKOB huis gekocht door Jacob Roorda, c.u. naastligger ten oosten Hoogstraat 3 1758 254 161v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda Hoogstraat 5 1758 254 166r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten* Zuiderhaven 35 1760 255 25v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda, burger verkoper Rommelhaven 10 1761 255 74v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten* Zuiderhaven 35 1763 255 250v
ROORDA, JAKOB Heer Jacob Roorda naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1766 256 204r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda koopman verkoper Rapenburg ZZ 1767 257 18r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper en curator van Hofstraat 17 1768 257 52r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Liemendijk OZ 1768 257 78v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman onbekend 1770 257 167r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1771 257 192v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1775 258 208v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman verkoper Noorderhaven 113 1782 260 271r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda Lanen 12 1783 261 18r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda verkoper Hoogstraat 39 1783 261 40v
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2 1785 261 279r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman huurder (p.j.) Hoogstraat 51 1785 261 281r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1785 262 6r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Droogstraat 63 1785 262 12r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten* Zuiderhaven 25 1786 262 97v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1786 262 101r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 8 1786 262 101r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Droogstraat ZZ 1788 263 14r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Noorderhaven 97 1790 263 259v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Noorderkade 1 1790 263 282v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1792 264 69v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Noordoostersingel 45 1799 265 146r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Noordoostersingel 45 1799 265 146r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Noordoostersingel 45 1799 265 146r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Noorderkade 7 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Noorderkade 7 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Noorderkade 7 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden noordoost van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper noordoost van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1802 266 174v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1804 267 69v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman verkoper Zuiderhaven 37 1805 267 114v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Hoogstraat 5 1805 267 118v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Droogstraat 63 1806 267 271r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Droogstraat 65 1807 267 356r
ROS, JAKOB mr. Jacob Ros naastligger ten zuiden Vijverstraat 4 1727 247 34r
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschild naastligger ten westen Franekereind 4 1701 244 135v
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschild waterhaler huurder (p.j.) Franekereind 18 1755 253 197v
, JAKOB Jacob Ruitenschildt glasschrijver Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga Moriaanstraat NZ 1781 260 40v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga Oosterbolwerk 1781 260 42v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga Droogstraat ZZ 1781 260 43v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga koper huis Voorstraat 74 1781 260 51v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga Hoogstraat 20 1781 260 54v
RUITINGA, JAKOB Jacob Ruitinga naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1782 260 207r
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Voorstraat 74 1783 261 29r
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga huurder Noorderhaven 76 1783 261 115r
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga koper huis en bakkerij Voorstraat 34 1785 261 309r
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Voorstraat 34 1785 262 48v
ZANDSTRA, JAKOB hopman Jacob Sanstra, burger houtkoper koper houtstek en huis daarachter Zuiderhaven 55 1676 240 212v
ZANDSTRA, JAKOB hopman Jacob Sanstra naastligger ten zuiden Schritsen 14 1676 240 244v
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstra koper hoinge met bomen, planten en bellividere Zuiderhaven ZZ 1676 240 245v
ZANDSTRA, JAKOB hopman Jacob Sanstra naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester bij de Admiraliteit verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester bij de Admiraliteit naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1687 242 192v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester Raden van Friesland verkoper Vijver 7 1687 242 200r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1687 242 209r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester naastligger ten zuiden onbekend 1688 242 218v
ZANDSTRA, JAKOB het houtstek van Jacob Sanstra equipagemeester bij de Admiraliteit naastligger ten zuiden Zuiderhaven 59 1689 242 279v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 59 1689 242 279v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
SAS, JAKOB Jacob Sas, burger geniaarde koper Schritsen 54 1785 261 275r
SAS, JAKOB Jacob Sas matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Lanen 21 1785 261 310r
SAS, JAKOB Jacob Sas matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Zuiderhaven 25 1786 262 97v
SAS, JAKOB Jacob Sas oud matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Grote Ossenmarkt 11 1790 263 192v
SAS, JAKOB Jacob Sas, c.s. naastligger ten zuiden Vijverstraat ZZ 1790 263 210r
SAS, JAKOB Jacob Sas koper 1/2 huis Lanen 21 1791 263 346v
SAS, JAKOB Jacob Sas verkoper Lanen 21 1792 264 55v
SAS, JAKOB Jacob Sas koper door niaar huis Zuiderhaven 4 1793 264 79v
SAS, JAKOB Jacob Sas matroos op het Admiraliteitsjacht verkoper Grote Ossenmarkt 11 1793 264 81r
SAS, JAKOB Jacob Sas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1799 265 187r
SAS, JAKOB Jacob Sas, e.a. naastligger ten noorden Weeshuisstraat NZ 1800 265 225v
SAS, JAKOB Jacob Sas, c.s. naastligger ten noorden Weeshuisstraat NZ 1802 266 50v
SAS, JAKOB Jacob Sas koopman verkoper Zuiderhaven 4 1802 266 68v
SAS, JAKOB Jacob Sas koopman koper pakhuis Grote Ossenmarkt 2 1802 266 174v
SAS, JAKOB Jacob Sas naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 2 1802 266 174v
, JAKOB Jacob van Schaecx verkoper Grote Kerkstraat 41 1659 237 192r
SCHENK, JAKOB Jacob Schenk oud scheepstimmerman koper huis Hoogstraat 23 1755 253 215r
SCHENK, JAKOB Jacob P. Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1763 255 258v
SCHENK, JAKOB Jacob Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 25 1764 256 30r
SCHENK, JAKOB Jacob Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 17 1764 256 30r
SCHENK, JAKOB Jacob P. Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1770 257 177v
SCHENK, JAKOB Jacob Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1772 258 18r
, JAKOB Jacob Schink, c.u. naastligger ten noorden Vijver WZ 1725 246 232r
SCHOTSMAN, JAKOB Jacob Schotsman naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1664 238 214v
SCHOTSMAN, JAKOB de erven van Jacob Schotsman naastligger ten oosten Hofstraat 35 1686 242 157r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten koopman Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten koper huis en bleekveld Noorderhaven 76 1800 265 224r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten koopman Nieuwstraat 56 1800 265 244r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1806 267 192ar
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1807 268 3r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten koper Voorstraat 3 1810 269 112v
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten naastligger ten noorden Voorstraat 3 1810 269 112v
, JAKOB Jacob Smeer Stoter ? naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1682 241 178r
SMID, JAKOB Jacob Smit, c.u. kastmaker huurder Voorstraat 46 1800 265 272v
SMID, JAKOB Jacob Smit naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1802 266 67r
SMID, JAKOB Jacob Smith, c.u. huurder Noorderhaven 75 1803 266 246v
SPEELMAN, JAKOB Jacob Speelman huurder achterkamer (p.w.) Bildtstraat 20 1750 252 55v
SPRONG, JAKOB mr. Jacob Sprong naastligger ten westen Heiligeweg 1west 1660 238 62v
SPRONG, JAKOB mr. Jacob Sprong naastligger ten westen Heiligeweg 1west 1663 238 184r
SPRONG, JAKOB wijlen Jacob Sprongh Spekmarkt 1 1671 240 51v
SPROTTINGA, JAKOB oud vaandrig Jacob Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1681 241 147r
SPROTTINGA, JAKOB burgervaandrig Jacob Sprottinga koper provisioneel huis Franekereind 36 1680 241 25ra
SPROTTINGA, JAKOB burgervaandrig Jacob Sprottinga koper provisioneel huis Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SPROTTINGA, JAKOB burgervaandrig Jacob Sprottinga koper provisioneel huis Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SPROTTINGA, JAKOB burgervaandrig Jacob Sprottinga koper provisioneel huis Franekereind 26 1680 241 25ra
SPROTTINGA, JAKOB burgervaandrig Jacob Sprottinga koper provisioneel huis Franekereind ZZ 1680 241 25ra
SPROTTINGA, JAKOB oud vaandrig Jacob Sprottinga huurder Franekereind 40 1682 241 44va
SPROTTINGA, JAKOB oud vaandrig Jacob Sprottinga naastligger ten westen Franekereind 40 1682 241 44va
SPROTTINGA, JAKOB huis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinga naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1683 242 4v
SPROTTINGA, JAKOB huis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1683 242 4v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottinga verkoper Weverstraat NZ 1683 242 4v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottinga naastligger ten oosten Franekereind 40 1684 242 30r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottinga naastligger ten noorden Franekereind 40 1684 242 30r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottinga verkoper Franekereind 40 1684 242 30r
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1695 243 125r
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1695 243 125v
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat 1695 243 126r
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinga, q.q. naastligger ten westen Lanen 22 1696 243 211v
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottinga kapitein naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1707 245 22r
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottinga kapitein naastligger ten oosten Franekereind 38 1709 245 88v
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottinga kapitein verkoper Franekereind 38 1709 245 88v
, JAKOB Jacob van der Steven naastligger ten noorden Franekereind 29oost 1717 245 295v
STRATEN, JAKOB Jacob Adriaan van der Straaten kapitein luitenant ter zee verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
STRATEN, JAKOB Jacob van der Straaten colonel ter zee koper huis en pakhuis Grote Bredeplaats 33 1810 269 78v
STRATEN, JAKOB Jacob van der Straaten colonel ter zee koper huis en pakhuis Rinnertspijp 1 1810 269 78v
, JAKOB Jacob S. Strelitz koopman (joods -) koper huis Bildtstraat 24 1800 265 219v
, JAKOB Jacob Strelitz Brouwersstraat 18 1810 268 356v
, JAKOB Jacob Strelitz koopman naastligger ten zuiden Bildtstraat 22 1810 269 57v
SWERMS, JAKOB Jacob Swerms zilversmid verkoper van 1/6 Zuiderhaven 23 1731 248 65r
, JAKOB de kamer van Jacob Tanis naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ 1709 245 83r
, JAKOB Jacob Terdijst, burger koper kamer met de lege plaats, tuin en hof daarachter Heiligeweg 1624 231 15v
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii koopman huurder naastgelegen houtschuur Zoutsloot ZZ 1785 262 44r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii, c.u. koopman huurder Noorderhaven 35 1786 262 140v
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii huurder Droogstraat NZ 1788 263 39r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii, n.u. koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1789 263 165r
TUIK, JAKOB Jacob Tuik, c.u. huurder achterwoning Lanen 36 1782 260 191v
TUIK, JAKOB Jacob Tuik huurder (p.j.) Hofstraat 35 1785 261 276r
TUIK, JAKOB Jacob Tuik, c.u. huurder Hofstraat 35 1788 263 54r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur koper huis en plaats Brouwersstraat 17 1722 246 143v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Brouwersstraat 17 1726 246 250v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant geniaarde koper Noorderhaven 102 1727 246 304v
TUININGA, JAKOB betalen aan Jacob Tuininga huur 1 jaar Noorderhaven 102 1727 246 304v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant Noorderhoofd 1 1729 247 253v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, burger procureur postulant koper huis Droogstraat ZZ 1730 247 307r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, burger procureur postulant verkoper Rozenstraat 1 1730 247 340v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant Voorstraat 99 1731 248 32r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Rozengracht 22 1731 248 33r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur verkoper van 1/2 Nutstraat WZ 1731 248 34r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis Noorderhaven 114 Bijlleveld 1731 248 55r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis Weverstraat 1732 248 156r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten westen Nieuwstraat 18 1732 248 159r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Spijkerboor (gebied) 1734 248 349r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Droogstraat ZZ 1735 249 71v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur koper van 1/2 huis Noorderhaven 90 1735 249 85r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten westen Nieuwstraat 18 1736 249 123v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten noorden en Nieuwstraat 20 1737 249 199v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Noorderhaven 90 1738 249 292r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga koper provisioneel 1/2 huis Voorstraat 12 1738 249 21va
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, burger procureur postulant geniaarde koper van 1/2 Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper woning Noorderhaven 98achter 1744 251 53r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur Rozenstraat 4 1746 251 134v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur Rozengracht 17 1746 251 135v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper woning en weefwinkel Liemendijk 1747 251 163r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper en curator van Zuiderhaven 18 1748 251 244v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten noorden Noorderhaven 94 1749 251 277v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Noorderhaven 98achter 1749 251 284r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga naastligger ten noorden Liemendijk 1749 252 10v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Achterstraat 1749 252 13v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, c.u. procureur naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1749 252 26r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis Noorderhaven 110 1749 252 42r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1749 252 42r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant Liemendijk 1752 252 203v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper een aantal jaarlijkse grondpachten van diverse percelen ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, c.s. procureur naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant geniaarde koper onbekend 1754 253 156v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininga naastligger ten oosten Noorderhaven 112 1756 254 11v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininga naastligger ten zuiden Noorderhaven 112 1756 254 11v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininga naastligger ten westen Noorderhaven 112 1756 254 11v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininga verpachter grond Franekereind 32 1756 254 16r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis en weefwinkel met 3 weefgetouwen Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininga verpachter grond Franekereind 34 1758 254 122v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 2 1759 254 182r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant William Boothstraat OZ 1758 254 265r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant William Boothstraat OZ 1758 254 265r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur ten oosten van Harlingen 23 1764 256 83r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga oud proc. verpachter grond Franekereind 36 1766 256 159v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga oud procureur verpachter grond Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuininga procureur Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuininga procureur Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuininga oud procureur Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
TUININGA, JAKOB de weduwe van Jacob Tuininga grondpacht (p.j.) Franekereind 36 1776 258 263r
TUININGA, JAKOB de weduwe van Jacob Tuininga procureur verpachter grond Franekereind 36 1778 259 102r
TUININGA, JAKOB de erven van Jacob Tuininga verpachter grond Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga huurder huis Zuiderpoort (gebied) 1802 266 63r
TUININGA, JAKOB de erven van Jacob Tuininga verpachter grond Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
TUININGA, JAKOB het huis de Spijkerboor Jacob Tuyninga procureur postulant koper huis Spijkerboor (gebied) de Spijkerboor 1732 248 147v
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis koper provisioneel huis genaamd de Drie Schelvissen Zuiderhaven 23 de Drie Schelvissen 1675 240 26va
VELDHUIS, JAKOB de hof van burgemeester Jacob Velthuis naastligger ten westen Zuiderhaven 14 1695 243 126v
VELDHUIS, JAKOB burgemeester Jacob Velthuis naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1696 243 248v
VELDHUIS, JAKOB oud burgemeester Jacob Velthuis verpachter grond Hofstraat 27 1700 244 87r
VELDHUIS, JAKOB wijlen vroedsman Jacob Velthuis wijnhandelaar Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, JAKOB wijlen vroedsman Jacob Velthuis wijnhandelaar Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacob Velthuis Raadhuissteeg 1702 244 142v
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis mr. brouwer verkoper Achterstraat NZ 1727 246 302r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis mr. brouwer Noordijs 23 1727 246 302v
VELDHUIS, JAKOB Vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1680 241 115r
VELDHUIS, JAKOB Vroedsman Jacob Velthuys, burger aanhandelaar hof met een prieel (p.j.) Zuiderpoort (gebied) 1681 241 143r
VELDHUIS, JAKOB Vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1681 241 144r
VELDHUIS, JAKOB de hof van vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
VELDHUIS, JAKOB Vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1682 241 222v
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten westen Noorderhaven 48 1683 241 249v
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys koper provisioneel huis Voorstraat 7 1680 241 24ra
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys biersteker bewoner Voorstraat 7 1680 241 24ra
VELDHUIS, JAKOB vaandrig Jacob Velthuys koper provisioneel huis Noorderhaven 46 1680 241 24ra
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuys koper provisioneel huis Raadhuissteeg 1 Benthem 1681 241 40va
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten zuiden Noorderhaven 88west 1684 242 26v
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1685 242 82r
VELDHUIS, JAKOB huis genaamd de Beurs Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 80 de Beurs 1687 242 176r
VELDHUIS, JAKOB het huis van gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1687 242 207r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys mr. brouwer naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys mr. brouwer naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
, JAKOB Jacob Verfalje mr. gortmaker Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
, JAKOB Jacob Vluks huurder huis (p.j.) Hoogstraat 15 1782 260 297v
VOORDA, JAKOB de brouwerij van Jacob Voorda naastligger ten oosten Kruisstraat 8 1668 239 168v
VOORDA, JAKOB wijlen burgemeester Jacob Voorda Heiligeweg 40 1682 241 61va
VOORDA, JAKOB professor Jacob J. Voorda, J.U.D. professor verkoper Kromme Elleboogsteeg 1744 251 40v
, JAKOB burgervaandrig Jacob van de Voorde koper 1/2 huis, brouwerij, mouterij met een schuur en 2 plaatsen en een loods Heiligeweg 40 de Witte Lelie 1666 239 49r
, JAKOB vroedsman Jacob van de Voorde verkoper van 1/6 Lanen ZZ 1669 239 35ra
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Rozengracht 27 1784 261 235r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Anjelierstraat ZZ 1784 261 236v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Wasbleek 23 1784 261 237v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Nieuwstraat 33 1784 261 238v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Nieuwstraat 22 1784 261 241v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Nieuwstraat 20 1784 261 257r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Vijver 3 1785 261 262r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Zuiderhaven 36 1785 261 269v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Zuiderpoort (gebied) 1785 261 270v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Zoutsloot 25 1785 261 280r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Zoutsloot 1 1785 261 298r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar, n.u. naastligger ten oosten Rozengracht 18 1788 262 290r
WASSENAAR, JAKOB burgervaandrig Jacob Wassenaar koopman Rozengracht 20 1788 262 306v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koopman koper door niaar huis, hof en achtererf als pakhuis Schritsen 58 1788 263 8r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koopman koper door niaar huis Schritsen ZZ 1788 263 8r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1790 263 191v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1790 263 191v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten zuiden Schritsen 60 1790 263 266v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten westen Schritsen 60 1790 263 266v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar procureur postulant verkoper Noorderhaven 23 1791 263 358r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar Hofstraat 26 1793 264 156r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koper huis en ijzersmederij Noorderhaven 1 1797 265 59r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Noorderhaven 35 1797 265 63r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Droogstraat NZ 1797 265 66v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris curatoren van Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper huis Carl Visschersteeg WZ 1798 265 114r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris naastligger ten westen Carl Visschersteeg WZ 1798 265 114r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koper huis Schritsen 60 1799 265 166v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten zuiden Schritsen 60 1799 265 166v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten westen Schritsen 60 1799 265 166v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris Brouwersstraat 8 1799 265 186r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Rozengracht 20 1800 265 214r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Noorderhaven 108 1801 265 299v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Noordijs 10 1801 265 303r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Hoogstraat 30 1801 265 306r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Hoogstraat 33 1801 265 307r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris Noorderhaven 98 1801 265 308r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper huis Noorderhaven 31 1803 266 248r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper looiersperk of leertouwerij Schritsen 56westac 1803 266 283r
WASSENAAR, JAKOB het erf van de heer Jacob Wassenaar naastligger ten oosten Schritsen 56westac 1803 266 283r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Noorderhaven 31 1806 267 188r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Noorderhaven 33 1806 267 188r
WASSENAAR, JAKOB de Heer Jacob Wassenaar huurder Noorderhaven 74 1806 267 192ar
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper pakhuis Noorderhaven 20 1806 267 230v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris huurder (p.j.) Noorderhaven 20 1806 267 230v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koper pakhuis Noorderhaven 39 1808 268 161v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar huurder Noorderhaven 39 1808 268 161v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten westen Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Schritsen 56west 1809 268 227r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Schritsen 56oost 1809 268 228v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar Hofstraat 13 1809 268 230r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten oosten Schritsen 58 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten zuiden Schritsen 58 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Schritsen 58 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Schritsen 60 1809 268 262v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven 1 1809 268 308r
, JAKOB Jacob Joh. Westerwijk mr. kuiper koper huis Zuiderstraat 27 1778 259 155v
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersma mr. bakker Voorstraat 73 1729 247 285v
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersma mr. bakker naastligger ten westen Noorderhaven 14 1731 248 63r
AARTS, JAKOB hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Achterstraat 1661 238 80r
AARTS, JAKOB de hovinge van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 8va
AARTS, JAKOB de hovinge van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 8va
AARTS, JAKOB Jacob Aarts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1685 242 102v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopman naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1689 242 268v
, JAKOB de kamers van de weduwe van Jacob Aartz verpachter grond Moriaanstraat 12 1670 239 215r
ABES, JAKOB Jacob Abbes ijzersmid naastligger ten oosten Zoutsloot 22 1694 243 91v
ABES, JAKOB Jacob Abbes , c.u. mr. smid koper huis met ledige plaats als helling gebruikt Zoutsloot 1 1699 244 3r
ABES, JAKOB Jacob Abes , burger mr. smid verkoper Zoutsloot 24 1694 243 78r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1700 244 73v
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1701 244 111r
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. smid naastligger ten westen Bargebuurt 1706 244 341r
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. ijzersmid verkoper onbekend 1726 246 267r
ABRAHAMS, JAKOB de weduwe van Jacob Abrahams huurder van 1/2 noordoost van Harlingen 1661 238 114r
EEBES, JAKOB Jacob Aebes , c.u. mr. smid koper Zoutsloot 24 1687 242 179r
AKES, JAKOB Jacob Aekes verkoper Lanen ZZ 1669 239 35ra
EELSES, JAKOB wijlen Jacob Aelties smid onbekend 1631 232 168v
EELSES, JAKOB het weeskind van wijlen Jacob Aelties onbekend 1631 232 168v
EELSES, JAKOB Jacob Aeltyes , burger smid koper twee lege plaatsen aan elkaar Zuiderhaven NZ 1624 231 24r
AARTS, JAKOB Jacob Aerdts Colum koopman koper 1/2 huis Heiligeweg 1635 233 156r
AARTS, JAKOB hof van Jacob Aerts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 79v
AARTS, JAKOB de pannenbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Weverstraat 1661 238 82v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts galeibakker koper woning met een tuintje en een plaatske erachter Achterstraat NZ 1661 238 102r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts , c.s. naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1661 238 102r
AARTS, JAKOB de pannebakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten 1661 238 8va1
AARTS, JAKOB de galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratre naastligger ten zuiden Schritsen 52 1667 239 73r
AARTS, JAKOB de galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratre naastligger ten westen Schritsen 52 1667 239 73r
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 12 1672 240 106v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 12 1672 240 106v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1674 240 130v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1674 240 130v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1681 241 161r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman koper 2 kamers onder 1 dak Achterstraat NZ 1682 241 197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat NZ 1682 241 197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1682 241 218r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger enigszins ten zuiden Zoutsloot ZZ 1682 241 218r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koper huisplaats met hout en getimmer Zoutsloot ZZ 1682 241 223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1682 241 223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger voor een gedeelte ten zuiden Zoutsloot ZZ 1682 241 223v
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Noordergrachtswal 1679 241 11ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Noorderhaven 104 1681 241 39va
AARTS, JAKOB mouterij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Lanen 23 1685 242 88r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Lanen 5 1686 242 155v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Voorstraat 55 1687 242 204v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts gleibakker naastligger ten oosten Liemendijk 1687 242 205v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Achterstraat 1688 242 222v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat 1688 242 222v
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts Voorstraat 53 1693 243 34r
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, JAKOB het panwerk van de erven van Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 12 1695 243 127v
AARTS, JAKOB het panwerk van de erven van Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 12 1695 243 127v
AARTS, JAKOB de erven van de weduwe van Jacob Aerts koopman naastligger ten westen Noorderhaven 104 1695 243 134r
AARTS, JAKOB de erven en weduwe van Jacob Aerts naastligger ten oosten Liemendijk 1695 243 137r
AARTS, JAKOB de erven van Jacob Aerts koopman naastligger ten oosten Liemendijk 1698 243 392r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman Zoutsloot ZZ 1695 243 6ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts Colom naastligger ten zuiden Heiligeweg 32 1670 239 219r
ALBERTS, JAKOB Jacob Albarts naastligger ten noorden onbekend 1657 237 110r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Albers Winalda naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1719 246 46r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts naastligger ten noorden onbekend 1614 229 218r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Sint Jacobstraat OZ 1614 229 235v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Lanen OZ 1615 229 276v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts , burger verkoper Schritsen 1630 232 154v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts Schritsen 1630 232 154v
ALBERTS, JAKOB wijlen Jacob Alberts Zoutsloot NZ 1643 235 87v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts koper kamer met een lege plaats Kerkpoortstraat NZ 1644 235 128r
ALBERTS, JAKOB de kamer van Jacob Alberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 19 1646 235 194r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts mr. schoenmaker koper schoenmakersperk, geschikt tot een looyerij, met toebehoren Zoutsloot 1 1676 240 228r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts mr. schoenmaker Heiligeweg 34 1685 242 71r
ALBERTS, JAKOB oud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 24 1706 244 340r
ALBERTS, JAKOB oud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 24 1707 245 8v
ALBERTS, JAKOB burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1718 246 20ar
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
ALBERTS, JAKOB het huis van Jacob Alberts grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1730 247 351v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts varend persoon koper woning Hofstraat 27 1731 247 380r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1733 248 265r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda Voorstraat 68 1708 245 67v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Heiligeweg 26 1721 246 93v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Simon Stijlstraat 3 1721 246 94v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Schritsen 56 1721 246 100r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts Wynalda verkoper Fabrieksstraat 1688 242 261v
ALBERTS, JAKOB de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Wynalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 93r
ALBERTS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Wynalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99v
, JAKOB wijlen Jacob Allgers Zuiderhaven ZZ 1615 229 255r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries , burger schipper (smal-) koper huis waarvan hij al eerder 3/16 heeft geerfd Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries schipper (smal-) Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries huistimmerman koper huis Vijver 4 1722 246 136r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries huistimmerman bewoner Vijverstraat 1725 246 244r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries verkoper Vijverstraat 1725 246 244r
ANDRIES, JAKOB als bewoner Jacob Andries naastligger ten zuiden Vijverstraat 2 1726 246 257v
ANDRIES, JAKOB als bewoner Jacob Andries naastligger ten westen Vijverstraat 2 1726 246 257v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries Lanen 33 1751 252 109v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries , c.u. huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1762 255 136v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries naastligger ten noorden Zoutsloot 23 1765 256 137r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries huurder (p.w.) Bargebuurt 28 1765 256 264r
SCHIERE, JAKOB ANDRIES Jacob Andries Schiere verkoper Hoogstraat 16 1787 262 181r
ANNES, JAKOB Jacob Annes scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 45 1775 258 237r
ANNES, JAKOB Jacob Annes scheepstimmerman koper huis en tuin Zuiderstraat 1776 258 251v
ANNES, JAKOB Jacob Annes scheepstimmerman verkoper Zuiderstraat 20 1787 262 193r
ANSKES, JAKOB Jacob Ansches scheepstimmerman koper kamer Bargebuurt 1681 241 137v
ANSKES, JAKOB Jacob Ansckes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25 1658 237 168v
ANSKES, JAKOB de weduwe van Jacob Anskes naastligger ten westen Vijverstraat 26 1650 236 116v
ANSKES, JAKOB de erven van Jacob Anskes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25 1659 237 183r
ANSKES, JAKOB de erven van Jacob Anskes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25achter 1659 237 201r
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes , burger blokmaker verkoper Zeilmakersstraat 1688 242 246v
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder ene woning Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ARENDS, JAKOB de erven van Jacob Anties naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1737 249 160r
ARENDS, JAKOB de weduwe van Jacob Arents naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1634 233 152r
ARENDS, JAKOB Jacob Arents mr. wever koper provisioneel huis Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
ARENDS, JAKOB Jacob Arents winkelier Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u. verkoper Bildtpoort (gebied) 1645 235 169r
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens koper huis, loods en plaats Karremanstraat WZ 1645 235 182v
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u. verkoper Liemendijk 1646 235 202v
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens koper kamer met tuintje Achterstraat 1646 235 213v
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u. verkoper Snakkerburen (gebied) 1650 236 121r
ARJENS, JAKOB wijlen Jacob Ariens Karremanstraat 1662 238 147r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybenga mr. metselaar koper van 1/2 huis Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybenga mr. metselaar naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybenga mr. metselaar koper van 1/2 huis Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybenga mr. metselaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybenga mr. metselaar naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybenga mr. metselaar verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
PIEBINGA, JAKOB ATES Jacob Ates Pybenga mr. metselaar verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes , c.u. koper kamer onbekend 1647 236 2v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes metselaar naastligger ten noorden Rozengracht 1652 236 207r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1661 238 112r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 38 1661 238 112r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1664 238 238v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 38 1664 238 238v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes , c.u. koper huis, loods, plaats en put Grote Kerkstraat 18 de Vergulde Haan 1665 239 23v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten zuiden Voorstraat 95 1667 239 77r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten westen Hoogstraat 1668 239 130v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten westen Hoogstraat 1668 239 161v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten westen Hoogstraat 1668 239 176r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes koper huis met plaats Lombardstraat 1669 239 209r
AUKES, JAKOB de kamer van Jacob Auckes naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1669 239 37va
AUKES, JAKOB Jacob Auckes mr. kuiper verkoper noordoost van Harlingen 1671 240 33r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1671 240 59v
AUKES, JAKOB het wachterhuis van Jacob Auckes poortier naastligger ten noorden Heiligeweg 15 1672 240 105v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes poortier van de Havenpoort naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40oost 1674 240 147v
AUKES, JAKOB Jacob Auckes mr. metselaar verkoper Voorstraat 95 1678 241 4v
AUKES, JAKOB de weduwe van Jacob Auckes poortier naastligger ten westen Grote Kerkstraat 20 1680 241 120r
AUKES, JAKOB de weduwe van Jacob Auckes poortier naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 20 1680 241 120r
AUKES, JAKOB de weduwe van Jacob Auckes poortier naastligger ten westen Grote Kerkstraat 20 1681 241 170r
AUKES, JAKOB de weduwe van Jacob Auckes poortier naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 20 1681 241 170r
AUKES, JAKOB de erven van Jacob Auckes naastligger ten oosten Lombardstraat 1682 241 187r
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Auckes verkoper van 1/10 Noorderhaven 47 1678 241 5ra
AUKES, JAKOB de weduwe van Jacob Auckes poortier naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 20 1681 241 43va
AUKES, JAKOB de weduwe van Jacob Auckes poortier naastligger ten westen Grote Kerkstraat 20 1681 241 43va
AUKES, JAKOB de weduwe van Jacob Auckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat ZZ 1682 241 50ra
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Auckes Grote Kerkstraat 40west 1697 243 282r
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Auckes Grote Kerkstraat 34 1697 243 283v
AUKES, JAKOB burgemeester Jacob Auckes metselaar naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1700 244 66r
AUKES, JAKOB Jacob Auckes mr. metselaar Grote Ossenmarkt 15 1703 244 199v
AUKES, JAKOB de erven van Jacob Auckes metselaar naastligger ten zuiden Voorstraat 80 1713 245 197v
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Auckes Heiligeweg 23 1717 245 285v
AUKES, JAKOB de erven van Jacob Auckes naastligger ten zuiden Heiligeweg NZ 1717 245 287r
AUKES, JAKOB wijlen Jacob Aucks Scheerstraat 7 1695 243 118v
AUKES, JAKOB de kamer van Jacob Aukes naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1675 240 174r
AUKES, JAKOB Jacob Aukes Heiligeweg NZ 1701 244 132v
AUKES, JAKOB Jacob Aukes koopman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 31 1733 248 189v
BARTELDS, JAKOB Jacob Bartels scheepstimmerman koper huis Zuiderhaven 15 1803 266 229v
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes huurder (p.j.) 1651 236 161v
BAUKES, JAKOB Jacob Baukes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 13 1761 255 70v
BAUKES, JAKOB wijlen Jacob Baukes Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
BERENDS, JAKOB Jacob Beernds , c.u. huurder Hofstraat 21 1765 256 142v
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns Grote Kerkstraat 20 1663 238 162r
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns verkoper Rapenburg ZZ 1715 245 244v
BINNERTS, JAKOB Jacob Binnerts koper provisioneel huis Achterstraat 1616 230 13r
BOTES, JAKOB Jacob Bottes tichelaar koper huis en tuin Both Apothekerstraat OZ 1685 242 65r
BOTES, JAKOB Jacob Bottes , burger c.u. aanhandelaar (p.j.) Herenwaltje 13 1693 243 48v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes , c.u. verkoper Both Apothekerstraat OZ 1693 243 62v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes verkoper van 4/16 Voorstraat 52achter 1718 246 32v
BOTES, JAKOB Jacob Bottes verkoper van 3/16 Voorstraat 52achter 1718 246 32v
BAUKES, JAKOB Jacob Boukes , n.u. naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1707 245 16v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slachter koper huis, stal en tuin Karremanstraat WZ 1671 240 62v
BOUWES, JAKOB wijlen Jacob Bouwes slager Karremanstraat WZ 1676 240 232v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes slager noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes koemelker koper dubbele stallen Zuiderpoort (gebied) 1756 254 49v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes koemelker koper schuur, koestallen en wagenhuis Zuiderpoort (gebied) 1756 254 50v
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes naastligger ten zuiden Zuiderstraat NZ 1771 257 258r
BOUWES, JAKOB de weduwe van Jacob Bouwes naastligger ten noorden Zuiderstraat 7 1777 259 73r
BOUWES, JAKOB Jacob Bouwes huurder Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
BOER, JAKOB BOUWES wijlen Jacob Bouwes de Boer Zuiderstraat 9 1779 259 180r
BAKKER, JAKOB C. de weduwe van Jacob C. Bakker huurder Voorstraat 5 1782 260 309r
KASPERS, JAKOB Jacob Caspars karreman huurder (p.j.) Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
KASPERS, JAKOB Jacob Caspers Bildtstraat WZ 1727 247 29r
CHRISTIAANS, JAKOB wijlen Jacob Christiaens Nieuwstraat 50 1723 246 185v
KLASES, JAKOB Jacob Claasen verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, JAKOB wijlen Jacob Claasen metselaar Droogstraat 59 1783 261 45v
KLASES, JAKOB Jacob Claasen , c.u. eerder eigenaar Nieuwstraat 32 1788 262 265r
KLASES, JAKOB Jacob Claases huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 17 1783 261 1ra
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam koper Drie Roemerssteeg 3 1737 249 159v
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Claassen Braam, q.q. naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 3 1737 249 159v
KLASES, JAKOB Jacob Claazen metselaarsknecht koper huis Droogstraat 59 1776 258 247v
KNOOP, JAKOB KLASES Jacob Claazen Knoop huurder boven (p.w.) Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
KLASES, JAKOB Jacob Claes , burger kuiper verkoper Lanen 40 1624 231 5v
KLASES, JAKOB Jacob Claes , c.u. olieslager eerdere koper Sint Christoffelsteeg 1636 234 12r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen slachter verpachter grond Sint Odolphisteeg 1614 229 214v
KLASES, JAKOB het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Claesen verkoper Lammert Warndersteeg 1615 229 239v
KLASES, JAKOB Jacob Claesen slachter Brouwersstraat OZ 1615 229 272r
KLASES, JAKOB Jacob Claesen , burger stadsroeper koper kamer 1650 236 136r
HOTSMA, JAKOB KLASES vroedsman Jacob Claesen Hatsma naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 19 1687 242 190r
HOTSMA, JAKOB KLASES mede regerend burgemeester Jacob Claesen Hatsma, burger verkoper Zuiderhaven 14 1697 243 314r
HOTSMA, JAKOB KLASES burgemeester Jacob Claesen Hatsma verpachter grond Brouwersstraat 11 1698 243 345v
KLASES, JAKOB vroedsman Jacob Claeses verkoper Brouwersstraat 23 1682 241 196v
HOTSMA, JAKOB KLASES vroedsman Jacob Claeses Hatsma Franekereind 23west 1684 242 13r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger olieslager geniaarde koper Voorstraat 60 1635 233 160r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , c.u. verkoper Zuiderhaven 56 1643 235 48v
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , c.u. verkoper Hoogstraat 12 1643 235 49r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen smid Franekereind 30 1657 237 106v
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 25 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 23 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 21 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 19 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat OZ 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 11 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 9 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 7 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 5 1675 240 211r
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 3 1675 240 211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat 1b 1675 240 211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat OZ 1675 240 211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat OZ 1675 240 211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat OZ 1675 240 211r1
KLASES, JAKOB Jacob Claessen , burger koopman koper grondpacht ((voor de 15 grondpachten in deze akte)) Brouwersstraat OZ 1675 240 211r1
KLASES, JAKOB vroedsman Jacob Claessen koper provisioneel Voorstraat NZ 1681 241 30ra
KLASES, JAKOB Jacob Claessen mr. kistmaker verkoper Franekereind NZ 1709 245 97r
HOTSMA, JAKOB KLASES de vroedsman Jacob Claessen Hatsma, burger koper 1/2 pakhuis met een lege plaats erachter Zuiderhaven 14 1695 243 126v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen koper twee kamers, koestal, tuin met bmen en planten Kerkpoortstraat NZ 1649 236 64v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen roeper naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1649 236 97v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen stoeldraaier naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1703 244 197r
KLASES, JAKOB meerderjarig vrijgezel Jacob Clasen kistmaker koper huis Voorstraat 46 1707 245 37r
KLASES, JAKOB Jacob Clasen huurder Raamstraat 3 1739 250 33v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen huistimmerman koper 1/2 huis en tuin Kleine Bredeplaats 17 1783 261 37v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen huistimmerman eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 17 1783 261 37v
BRAAM, JAKOB KLASES Jacob Clasen Braam naastligger ten noorden Lanen 15 1752 252 192v
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peen verkoper Kleine Bredeplaats 17 1785 261 296r
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peen timmerman koper huis Nieuwstraat WZ 1785 261 297r
KLASES, JAKOB Jacob Clazen Hoogstraat 22 1665 239 29v
KLASES, JAKOB Jacob Clazen uitdrager verkoper Rommelhaven 2 1760 254 257v
KOERTS, JAKOB grondpacht uit het huis van de weduwe van Jacob Coerts Weverstraat 1679 241 30r
KORNELIS, JAKOB Jacob Corneelis naastligger ten oosten Herenwaltje 19 1807 267 310r
KORNELIS, JAKOB Jacob Corneelis naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1807 267 310r
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis huurder Droogstraat 24 1733 248 179v
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis , burger zeepziedersknecht koper woning Bargebuurt OZ 1744 251 41r
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis , c.u. huurder Hoogstraat 33oost 1744 251 51v
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis mr. blikslager koper huis Grote Kerkstraat 27 1748 251 207v
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 29 1749 252 21v
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis oud scheepstimmerman verkoper Droogstraat 22 1755 253 221r
KORNELIS, JAKOB wijlen Jacob Cornelis blikslager Grote Kerkstraat 27 1758 254 141r
KORNELIS, JAKOB wijlen Jacob Cornelis blikslager Grote Kerkstraat 27 1758 254 264r
KORNELIS, JAKOB Jacob Cornelis koper huis Scheerstraat 1 1806 267 266v
KORNELIS, JAKOB wijlen huisman Jacob Cornelis Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
KORNELIS, JAKOB wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
KORNELIS, JAKOB wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
KORNELIS, JAKOB wijlen huisman Jacob Cornelis Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
KORNELIS, JAKOB huisman Jacob Cornelis Beytzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
BONKE, JAKOB KORNELIS Jacob Cornelis Bonck verkoper Schritsen ZZ 1721 246 118v
KUIPER, JAKOB KORNELIS wijlen Jacob Cornelis Cuyper Hoogstraat 28 1719 246 53v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks schoenmaker naastligger ten westen Lanen NZ 1630 232 133r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks , burger mr. schoenmaker koper ( besteckte) tuin Schritsen 1630 232 139v
DIRKS, JAKOB het perk van Jacob Dircks naastligger ten zuiden Schritsen 52 1637 234 37v
DIRKS, JAKOB de weduwe van Jacob Dircks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64 1694 243 86v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 23 1708 245 76r
DIRKS, JAKOB de perken van Jacob Dircx naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1633 233 119v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx schipper op Leeuwarden verkoper Nieuwstraat 48 1658 237 176r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx , burger aanhandelaar huis Grote Kerkstraat 36 1732 248 114r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx , burger verwandelaar Ooievaarsteeg OZ 1732 248 114r
DIRKS, JAKOB herberg de Oyevaer bij de Franekerpijpen van Jacob Dircxen herbergier lokatie van de verkoop onbekend 1660 238 6va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk mr. knoopmaker, turfdrager verkoper van 7/24 Rapenburg ZZ 1729 247 274v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk mr. knoopmaker en turfdrager koper van 1/2 5/12 huis Schritsen 11 1729 247 284r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u. koper 1/4 en 1/8 huis Heiligeweg 25 1718 246 1v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. knoopmaker koper 5/16 huis Heiligeweg 25 1723 246 181r
DIRKS, JAKOB de koper Jacob Dirks , c.u. mr. knoopmaker eigenaar van 6/16 Heiligeweg 25 1723 246 181r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks huurder Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. bakker verkoper van 1/4 Zoutsloot 92 1728 247 63v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. bakker verkoper van 1/4 Hoogstraat 31 1728 247 64v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. bakker koper huis Bildtstraat 18 1730 247 336v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , burger mr. bakker verkoper Bildtstraat OZ 1730 247 369v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. knoopmaker koper woning Ooievaarsteeg OZ 1731 248 2v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bakker naastligger ten noorden Bildtstraat 20 1731 248 25r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster huurder (p.j.) Weverstraat NZ 1735 249 51r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1735 249 64r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 68r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u. en c.s. huurder Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster koper van 1/2 Molenpad NZ 1736 249 144v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster verkoper van 1/2 Molenpad NZ 1737 249 196r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks schipper (schuit-) huurder Noorderhaven 87 1737 249 207v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster van de grote kerk koper Rozemarijnstraat 1 1737 249 211r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten zuiden onbekend 1737 249 214r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Rozemarijnstraat 3 1737 249 220r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koopman koper huis Noorderhaven 34 1738 249 281v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks substituut koster grote kerk koper huis en weefwinkel Wasbleek NZ 1738 249 287r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 7ra
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 11va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster curator van het kind van huis Hofstraat NZ 1736 249 14va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster curator van het kind van Hofstraat NZ 1737 249 16va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster curator van Noorderhaven 72 1737 249 17va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koster curator van het kind van Noorderhaven 72 1737 249 18ra
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks oud substituut koster curator Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten zuiden Rozengracht 38 1739 250 46v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks knoopmaker geniaarde koper Grote Ossenmarkt 16achter 1739 250 70v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 32 1740 250 112v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks koopman koper Liemendijk 1740 250 115v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , burger oud koster geniaarde koper van 1/2 Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , burger Voorstraat 57 1742 250 212r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , burger schipper koper huis Bildtstraat 21 1742 250 216v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks mr. knoopmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1742 250 249r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten noorden Rinnertspijp WZ 1739 250 2va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks naastligger ten noorden Rinnertspijp WZ 1739 250 3va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , n.p. bieder ? huis (p.j.) Both Apothekerstraat 8 1740 250 5va
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks bewoner Noorderhaven 34 1743 251 22r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks oud boterkoper verkoper Noorderhaven 34 1743 251 22r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks schipper (schuit-) verkoper Bildtstraat 21 1746 251 152r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks makelaar verkoper Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks kooltjer Noordijs OZ 1784 261 130r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Spekmarkt 2 1786 262 82r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks , c.u. huurder Bildtpoort (gebied) ZZ 1790 263 271r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster verkoper Lanen 66 1739 250 6r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster verkoper Noorderhaven 32 1740 250 112v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster curator Liemendijk 1740 250 115v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Coster Both Apothekerstraat 8 1740 250 5va
DANSER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Danser plateelschilder en winkelier verkoper Franekereind 1 1805 267 155r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschool koper huis Franekereind 1 1797 265 57v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks Houtschool huurder (p.j.) Franekereind 1 1797 265 57v
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Koster koper 5/16 huis Heiligeweg NZ 1732 248 100r
KOSTER, JAKOB DIRKS Jacob Dirks Koster, c.u. eigenaar van 11/16 Heiligeweg NZ 1732 248 100r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirks van der Steven, burger oud schipper verkoper Nieuwstraat 66 1732 248 164r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirksen schoenmaker koper schoenmakersperk, voorste (zuidelijkste) helft, met daarop huisje en kalkdobbes Zoutsloot 1 1636 234 13v
DIRKS, JAKOBJE de weduwe van Jacob Dirx naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64 1705 244 306r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx naastligger ten noorden Heiligeweg 26 1721 246 93v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx mr. bakker naastligger ten zuiden Zuiderpoort (gebied) 1723 246 185r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx , burger mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 23 1727 247 26v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx , burger verkoper Karremanstraat OZ 1728 247 142v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx naastligger ten oosten Noorderhaven 71 1728 247 146r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx mr. bakker verkoper Bildtstraat 7 1729 247 257v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx mr. bakker naastligger ten zuiden Droogstraat ZZ 1730 247 307r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx , burger c.u. koper huis Romastraat 27 1732 248 72v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster van de grote kerk verkoper Romastraat 27 1733 248 238r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx verkoper Heiligeweg 25 1733 248 239r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster van de grote kerk koper 2 huizen of kamers Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx , burger mr. bakker verkoper Bildtstraat 18 1734 248 298r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster koper huis Grote Kerkstraat 31midden 1734 248 317r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx schipper verkoper van 1/4 en Droogstraat NZ 1738 249 229r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirx koster en gezworen makelaar Romastraat 25 1749 252 38r
DIRKS, JAKOB wijlen Jacob Dirxen Vijverstraat 11 1695 243 152r
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes naastligger ten noorden onbekend WZ 1624 231 17v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes naastligger ten zuiden Lanen 48 1643 235 41r
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes naastligger ten noorden Woudemansteeg 1645 235 174v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes , c.u. verkoper Woudemansteeg 2 1646 235 234r
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1647 235 263r
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes koper huis en tuin ((voor de twee percelen in deze akte)) Wortelstraat 4 1808 268 40v
DOEDES, JAKOB Jacob Doedes koper woning ((voor de twee percelen in deze akte)) Hoogstraat 35 1808 268 40v
DOUWES, JAKOB Jacob Douues , c.u. koper huis Zuiderstraat 1644 235 124r
DOUWES, JAKOB wijlen Jacob Douwes Both Apothekerstraat 9 1648 236 24v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes , burger mr. smid verkoper Zuiderstraat ZZ 1650 236 146r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes smid naastligger ten zuiden onbekend 1659 237 214r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes smid naastligger ten noordwesten Hoogstraat ZZ 1666 239 11ra
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes mr. schoenmaker koper perck Zuiderhaven 18 1689 242 288v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes mr. schoenmaker naastligger ten oosten Droogstraat 1694 243 113r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes mr. schoenmaker koper kamer Spijkerboor (gebied) ZZ 1698 243 351r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes mr. schoenmaker verkoper Droogstraat NZ 1699 244 11v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes mr. smid naastligger ten oosten Hoogstraat ZZ 1706 244 340v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes mr. schoenmaker naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1707 245 21r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) ZZ 1710 245 121v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes Noorderhaven 17 1711 245 150r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koper 1/8 van 62 GG grondpacht over 3 pm 4 einsen land ten zuiden van Harlingen 1712 245 181r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes , burger koopman koper huis Bildtstraat 16 1715 245 255r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes mr. schoenmaker en koopman verkoper Bildtstraat 16 1716 245 267v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes verkoper Spijkerboor (gebied) 1717 245 280v
DOUWES, JAKOB de ?????van Jacob Douwes Zuiderhaven 18 1717 245 283r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes koopman koper huis en chyrurgijnswinkel Bildtstraat 25 1720 246 74r
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1723 246 164v
DOUWES, JAKOB het perk van Jacob Douwes naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1723 246 166v
DOUWES, JAKOB Jacob Douwes naastligger ten westen Bildtstraat 1725 246 233r
DOUWES, JAKOB