Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ja  Je  Ji  Jo  Ju  Jy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
AKKRINGA, J. J. Ackringa naastligger ten zuiden Poortje 7 1790 263 222r
AGEMA, J. J. Agema steenhouwer huurder Heiligeweg 34 1788 263 24r
AKKRINGA, J. J. Akkringa naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1809 268 186r
ALBERDA, J. dr. J. Alberda verkoper q.q. Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ALBERDA, J. dr. J. Alberda naastligger ten oosten Herenwaltje 3 1801 265 284v
ALBERDA, J. de zoutkeet van J. Alberda, n.u. medicinae doctor naastligger ten noorden William Boothstraat 17 1800 265 229r
ALEMA, J. burgemeester J. van Alema naastligger ten oosten Noorderhaven 41 1787 262 159r
ALEMA, J. J. Alema naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
ALEMA, J. vroedsman J. van Alema advocaat Hof van Friesland verkoper Noorderhaven 73 1784 261 248r
ALEMA, J. de tuin van J. Alema naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1758 254 266v
ALEMA, J. J. Alema naastligger ten oosten Wortelstraat 1 1758 254 266v
ALEMA, J. de keet van dr. J. Alema naastligger ten noorden Scheffersplein 27 1781 260 47v
ALEMA, J. dr. J. van Alema naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1783 261 121r
ALEMA, J. burgemeester J. van Alema naastligger ten oosten Noorderhaven 41 1787 262 187r
ANDRINGA, J. J. C. van Andringa naastligger ten noorden Zuiderhaven 25 1794 264 170v
ANDRINGA, J. juffrouw J. C. van Andringa naastligger ten noorden Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ARENDS, J. de weduwe van J. W. Arend naastligger ten oosten Spekmarkt 1 1809 268 210v
BEMEN, J. de weduwe J. van Beemen naastligger ten westen Noorderhaven 104 1755 253 227r
BEMEN, J. wijlen J. van Beemen verkoper Noorderhaven 102 1758 254 153v
, J. J. Beetzel naastligger ten oosten Voorstraat 27 1803 266 298r
BEIMA, J. J. M. Beima naastligger ten oosten Havenplein 10 1790 263 262v
BEIMA, J. J. M. van Beyma, c.s. naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1758 254 142r
BIERMA, J. J. Bierma makelaar naastligger ten oosten Zuiderhaven 7 1786 262 83r
BOLMAN, J. de weduwe van J. Bolman naastligger ten zuiden Heiligeweg 27zuid 1789 263 108v
BOLMAN, J. de weduwe van J. Bolman naastligger ten noorden Heiligeweg 70 1789 263 156r
BOOMSMA, J. J. P. Boomsma koopman verkoper q.q. Heiligeweg 8 1784 261 214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsma koopman verkoper q.q. Heiligeweg 8 1784 261 214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsma koopman verkoper q.q. Heiligeweg 8 1784 261 214v
BOOMSMA, J. J. P. Boomsma koopman verkoper q.q. Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
BOOMSMA, J. J. Boomsma koopman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 49 1807 267 297r
BOOMSMA, J. J. Boomsma naastligger ten westen Noorderhaven 90 1791 263 298r
KAMMINGA, J. J. H. Camminga kastelein verkoper Grote Bredeplaats 5west 1810 268 360v
CLEBE, J. J. J. Clebe, c.u. mr. chirurgijn huurder (p.j.) Brouwersstraat 26 1766 256 152v
KROESE, J. de hof van burgemeester J. Croese naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1702 244 176r
DAKE, J. de weleerw. hr. ds. J. H. Dake predikant verkoper Brouwersstraat 14 1802 266 151v
, J. J. Dominicus huurder Havenplein 16 1809 268 294v
DONKER, J. vroedsman J. Donker verwandelaar Hofstraat 16 1732 248 150r
DONKER, J. vroedsman J. Donker aanhandelaar van 1/2 Rozengracht 16 1732 248 150r
DOYS, J. J. Doys equipagemeester huurder Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r
DREYER, J. juffrouw J. Dreyer naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1783 261 69v
DRONRIJP, J. J. Dronrijp havenmeester naastligger ten noorden Zuiderhaven 6 1758 254 144v
, J. J. Eelkoma naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
, J. J. Enninga naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1809 268 268v
EVERTS, J. J. C. Evers verkoper van 1/18 Voorstraat 55 1804 267 29r
EVERTS, J. J. C. Everts verkoper van 1/18 Voorstraat 57achter 1804 267 30v
FABER, J. de gerepudieerde boedel van wijlen J. A. Faber verkoper Noorderhaven 70 1808 268 89v
FABER, J. de weduwe van J. A. Faber verkoper Noorderhaven 70 1808 268 89v
FONTEIN, J. de heer J. Fontein naastligger ten zuiden Lanen 29 1804 267 92v
FRANK, J. oud burgemeester J. Frank naastligger ten zuiden Lanen 27 1803 266 195v
FRANK, J. oud burgemeester J. Frank naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 10 1808 268 104v
FRANK, J. oud burgemeester J. Frank verkoper Rapenburg 12tuin 1807 268 11v
, J. J. Geyze naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1808 268 45v
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gonggrijp naastligger ten westen Voorstraat 53 1763 255 209v
GONGGRIJP, J. oud burgemeester J. Gongrijp naastligger ten westen Noorderhaven 92 1734 249 5r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gongrijp naastligger ten oosten Zoutsloot 77 1773 258 97r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gongrijp naastligger ten westen Zoutsloot 77 1773 258 97r
GONGGRIJP, J. vroedsman J. Gongrijp naastligger ten noorden Zoutsloot 77 1773 258 97r
, J. J. E. Grien koper Noorderhaven 31 1788 262 259v
GROEN, J. J. Groen, c.u. huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
HAAS, J. J. P. Haas oud kapitein in dienst van deze staat verkoper q.q. Noorderhaven 33 1801 266 33v
HANEKUIK, J. de erfgenamen van wijlen J. Hanekuik naastligger ten westen Zoutsloot 85 1807 267 302v
HANNEMA, J. J. Hannema koopman verkoper Zuiderstraat 6 1789 263 90v
HARKEROTH, J. ds. J. E. Harkenroth predikant koper huis met tuin Heiligeweg 40 1762 255 176r
HELD, J. J. A. Heldt koper huis en herberg Rommelhaven 18 de Aardappelbeurs 1805 267 177r
HINGST, J. J. G. Hingst naastligger ten westen Zoutsloot 38 1810 269 107r
, J. de weduwe van J. Homberg naastligger ten noorden Bildtstraat 4 1811 269 125r
, J. J. Homberg, c.u. huurder Voorstraat 101 1793 264 88r
, J. wijlen J. Homburg koper Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
HOORNSTRA, J. burgemeester J. P. Hoornstra verkoper q.q. Heiligeweg 8 1784 261 214v
HOORNSTRA, J. burgemeester J. P. Hoornstra verkoper q.q. Heiligeweg 8 1784 261 214v
HUIDEKOPER, J. J. Huidecoper huurder (p.j.) Voorstraat 36 1807 267 336r
JACOBI, J. J. Jacoby bouwmeester naastligger ten westen Noorderhaven 98achter 1801 265 308r
JONG, J. de weduwe J. de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1810 269 30r
JONG, J. de weduwe van J. de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1792 264 51r
KOSTER, J. J. H. Koster naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid 1794 264 198r
, J. J. Lagére naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
, J. de weduwe van J. Lauer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 22 1810 268 337v
LEEUW, J. J. de Leeuw mr. blokmaker verkoper van 1/2 Schritsen 43 1789 263 73v
LEEUWEN, J. J. van Leeuwen kapitein Admiraliteit in Friesland koper huis Zuiderhaven 36oost 1699 244 2v
LEEUWEN, J. J. van Leeuwen kapitein huurder Voorstraat 35 1699 244 7v
LEI, J. de erfgenamen van wijlen J. van der Ley naastligger ten zuiden Rommelhaven 18 1803 266 307r
LEI, J. de weduwe van J. van der Ley huurderse Zoutsloot 37 1809 268 216r
LEI, J. J. van der Ley naastligger ten zuiden Rommelhaven 18 1801 265 287r
LEI, J. J. J. van der Ley koopman verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 12 1783 261 39r
MARGADANT, J. wijlen J. Margadant koper Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
MECIMA, J. J. Mecima naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
MECIMA, J. J. Mecima naastligger ten westen Liemendijk NZ 1776 258 250r
MECIMA, J. vroedsman J. Mecima naastligger ten westen Kerkpoortstraat 31achter 1777 259 39r
MECIMA, J. J. Mecima, c.u. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
, J. J. Christiaan Metzelaar hofmeester huurder Noorderhaven 23 1786 262 71r
, J. J. C. Metzeler, c.u. koper 1/2 huis Noorderhaven 31 1786 262 106r
METZLAR, J. ds. J. C. Metzlar verkoper Zuiderhaven 8 1810 269 35v
METZLAR, J. J. C. Metzlar bode naastligger ten westen Noorderhaven 33 1801 266 33v
METZLAR, J. J. C. Metzlar kamerbewaarder bij de Marine verkoper Noorderhaven 31 1803 266 248r
, J. J. C. Metzler koper 1/2 huis Noorderhaven 31 1788 262 259v
, J. J. C. Metzler eigenaar van 1/2 Noorderhaven 31 1788 262 259v
, J. J. C. Metzler hofmeester naastligger ten westen Noorderhaven 33 1787 262 168v
MEULEN, J. J. van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 51 1799 265 148r
MEULEN, J. J. van der Meulen zadelmaker naastligger ten westen Hoogstraat 53 1799 265 148r
MOLEN, J. de weduwe van J. van der Moolen naastligger ten oosten Bargebuurt OZ 1806 267 211r
MULLER, J. Luitenant J. W. Muller, c.u. huurder Rozengracht 21 1799 265 207r
MUNTER, J. de zoutkeet van vroedsman J. P. Munter naastligger ten noorden Scheffersplein 25 1762 255 133r
MUNTER, J. de weduwe van wijlen J. P. Munter erflater Scheffersplein 23 1786 262 87r
NIJBOER, J. J. P. Nijboer naastligger ten zuiden Lanen 76 1782 260 288r
NIJS, J. J. de Nijs naastligger ten noorden Rozengracht 5 1778 259 146v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1802 266 96v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1802 266 96v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1791 263 372v
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1791 263 372v
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
NOLLIDES, J. de heer J. Nollides naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1777 259 79r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18 1777 259 79r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
NOLLIDES, J. de heer J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
NOLLIDES, J. mejuffrouw de weduwe van J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16 1803 266 180r
NOLLIDES, J. de weduwe van J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18 1807 267 301v
NOLLIDES, J. de heer J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 16 1761 255 58v
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
NOLLIDES, J. J. Nollides naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
, J. J. H. Olingus, c.s. naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1803 266 281r
, J. J. H. Olingus, c.s. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
, J. J. H. Olinjus naastligger ten westen Lanen 20 1807 267 312r
, J. de Heer J. H. Olinjus naastligger ten westen Lanen 20 1808 268 94r
, J. oud burgemeester J. Olinjus naastligger ten oosten Hofstraat 4 1802 266 77v
, J. oud burgemeester J. Olinjus naastligger ten zuiden Hofstraat 4 1802 266 77v
, J. oud burgemeester J. Olinjus naastligger ten westen Hofstraat 4 1802 266 77v
, J. oud burgemeester J. H. Olinjus verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1802 266 50v
, J. oud burgemeester J. H. Olinjus verkoper Grote Ossenmarkt 14 1787 262 218v
OLIVIER, J. oud burgemeester J. Olivier naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 18 1763 255 220av
OOSTERHOUT, J. burgemeester J. Oosterhout naastligger ten zuiden Voorstraat 66 1788 262 297r
, J. burgervaandrig J. Ouwerkerk naastligger ten oosten Noorderhaven 103 1717 245 281v
PALUDANUS, J. wijlen J. Theodorus Paludanus predikant erflater Brouwersstraat 13 1684 242 14v
PIERSON, J. ds. J. Pierson, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1763 255 238r
PIERSON, J. ds. J. Pierson, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 81 1763 255 238r
POPTA, J. het pakhuis van J. Popta naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1702 244 173v
POSTHUMUS, J. wijlen J. F. Posthumus verkoper Both Apothekerstraat 1 1809 268 264r
POSTHUMUS, J. de weduwe van J. F. Posthumus naastligger ten westen Zuiderhaven 77oost 1810 268 355r
POTTING, J. de weduwe van J. Potting naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west 1809 268 271r
RADSMA, J. wijlen J. Radsma koper Heiligeweg 2 1793 264 135v
RADSMA, J. de erfgenamen van wijlen J. Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14 1763 255 266r
RADSMA, J. wijlen J. Radsma koper Noorderhaven 114 1805 267 182v
RADSMA, J. wijlen J. Radsma koper Heiligeweg 2 1805 267 182v
RADSMA, J. J. Ratsma naastligger ten oosten Voorstraat 46 1765 256 140v
REINALDA, J. J. Reinalda naastligger ten noorden Franekereind 29oost 1781 260 46r
REINHART, J. J. Reinhart naastligger ten westen Nieuwstraat 62 1804 267 103r
REINHART, J. J. Reinhart kastelein naastligger ten westen Franekereind 27 1808 268 129r
REINHART, J. J. Reinhart naastligger ten oosten Franekereind 29west 1801 266 18r
REINHART, J. J. Reinhart kastelein naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64 1809 268 323v
REPKO, J. J. F. Repko naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
REUS, J. J. de Reus, c.s. huurder Schritsen 50achter 1808 268 22v
REUS, J. J. de Reus naastligger ten oosten Rommelhaven 26b 1786 262 63r
REUS, J. burgerkolonel J. de Reus naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1784 261 146r
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1786 262 64r
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1804 267 40r
ROORDA, J. J. Roorda, n.u. naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
ROORDA, J. J. Roorda verkoper q.q. Zuiderhaven 77oost 1810 268 355r
ROORDA, J. de Heer J. Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
ROORDA, J. de Heer J. Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
ROORDA, J. J. Roorda naastligger ten westen Noorderhaven 101 1790 263 182v
ROSSUM, J. wijlen J. van Rossum geniaarde koper Havenplein 16 1806 267 288v
RUITINGA, J. J. Ruitinga naastligger ten noorden Nieuwstraat 14 1779 259 198r
RUITINGA, J. J. Ruitinga naastligger ten noorden Nieuwstraat 16 1779 259 198r
SANNES, J. J. van Sannes huurder Dijkswal 6 1808 268 177v
ZANDSTRA, J. de hof van J. Sanstra equipagemeester naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1684 242 59v
SCHAAF, J. burgemeester J. Schaaff naastligger ten westen Voorstraat 27 1785 261 286r
SCHIERE, J. J. Schiere, n.u. naastligger ten noorden Voorstraat 9 1795 264 283v
SCHONEBEEK, J. J. Schonebeek naastligger ten westen Romastraat 25 1782 260 182r
, J. J. Schoonebeek naastligger ten westen Romastraat 27 1786 262 114r
SCHOOT, J. J. Schoot naastligger ten oosten Schritsen 5oost 1810 269 102r
SCHRADER, J. J. Schrader, e.a. commies naastligger ten zuiden Romastraat 4oost 1784 261 129v
SCHRADER, J. J. Schrader naastligger ten zuiden Romastraat 2 1782 260 283r
SCHRADER, J. J. Schrader naastligger Romastraat 4oost 1775 258 217r
SCHRIK, J. J. Schrik naastligger ten westen Hofstraat 21west 1780 259 282v
, J. J. A. Schuttenus notaris verkoper Hondenstraat 14 1710 245 114v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slooten verkoper q.q. Heiligeweg 8 1784 261 214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slooten verkoper q.q. Heiligeweg 8 1784 261 214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slooten verkoper q.q. Heiligeweg 8 1784 261 214v
SLOTEN, J. burgemeester J. van Slooten verkoper q.q. Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
SLOTEN, J. J. van Slooten verkoper Droogstraat 22 1787 262 175v
SLUIS, J. de erfgenamen van wijlen J. van der Sluis naastligger ten noorden Lanen 57 1758 254 169v
SPANNENBURG, J. J. Spannenburg naastligger ten zuiden Schritsen 64 1766 256 223v
SPANNENBURG, J. J. Spannenburg naastligger ten zuiden Schritsen 64 1780 259 258v
SPANNENBURG, J. J. Spannenburg naastligger ten oosten Hofstraat 3 1781 260 151v
SPREE, J. J. Spree oud kapitein infanterie verkoper Kleine Bredeplaats 14 1800 265 270r
SPREE, J. de heer J. Spree, c.u. luitenant huurder Vismarkt 1 1788 262 249r
SPROTTINGA, J. oud burgemeester J. Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat 9 1700 244 78v
, J. J. Steenbrink naastligger ten westen Grote Kerkstraat 32achter 1808 268 35v
, J. de heer dr. J. D. Steenstra Toussaint huurder (p.j.) Noorderhaven 31 1803 266 248r
, J. J. Straus naastligger ten zuiden Noorderhaven 72 1808 268 45v
, J. J. A. Straus, c.u. verkoper Rapenburg 12tuin 1810 268 359v
, J. J. de Suberbielle verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
, J. [als huurder] de weduwe van J. H. Sykman naastligger ten zuiden Hoogstraat 4 1787 262 309v
TAMBOESER, J. oud burgemeester J. Tamboeser naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 7 1791 263 344r
TAMBOESER, J. oud burgemeester J. Tamboeser naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7 1791 263 344r
TEYEMA, J. J. Teyema, c.u. koster huurder Bildtpoort (gebied) OZ 1803 266 222v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingii koper van 1/5 Hoogstraat 25 1752 253 25v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingii koper van 1/5 Hoogstraat 17 1752 253 25v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingii naastligger ten oosten Zuiderplein 3 1765 256 266v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingii naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1765 256 266v
TJALLINGII, J. dr. J. Tjallingii naastligger ten noorden Zuiderplein 5noord 1764 256 85r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint naastligger ten westen Lanen 73 1779 259 304v
TOUSSAINT, J. de heer J. D. Toussaint naastligger ten westen Lanen 73 1787 262 189v
TOUSSAINT, J. J. Toussaint koopman koper huis, weefwinkel en tuin Weverstraat 8 1779 259 165r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint, n.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1755 253 227r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 104 1755 253 227r
TOUSSAINT, J. J. Toussaint koopman naastligger ten noorden Weverstraat 8 1779 259 165r
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
TOUSSAINT, J. burgemeester J. D. Toussaint naastligger ten zuiden Noorderhaven 102 1758 254 153v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint naastligger ten oosten Weverstraat 3 1789 263 82v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint, e.a. naastligger Weverstraat 1787 262 203v
TOUSSAINT, J. oud burgemeester J. D. Toussaint naastligger ten oosten Voorstraat 53 1787 262 207r
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint naastligger ten oosten Weverstraat 3 1786 262 143v
TOUSSAINT, J. J. D. Toussaint naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1788 263 14r
VEEN, J. de Heer J. L. van der Veen naastligger ten westen Noorderhaven 70 1808 268 89v
VEEN, J. J. van der Veen naastligger ten westen Voorstraat 27 1803 266 298r
VEEN, J. J. van der Veen naastligger ten oosten Weverstraat 14 1810 269 75v
VEEN, J. J. van der Veen naastligger ten noorden Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
VELDHUIS, J. J. Velthuis, c.u. mr. brouwer naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1718 246 9r
VELDHUIS, J. J. Velthuis, c.u. mr. brouwer naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1718 246 9r
VELDHUIS, J. gemeensman J. Velthuis huurder (p.j.) Hofstraat 17west 1692 243 17v
VERSCHUUR, J. professor J. H. Verschuir verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
VERSCHUUR, J. professor J. H. Verschuir verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
VERSCHUUR, J. professor J. H. Verschuir verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 10 1809 268 204v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten westen Kerkpad 22 1809 268 245v
VETTEVOGEL, J. J. Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1779 259 228v
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel naastligger ten westen Kerkpad 22 1808 268 71r
VETTEVOGEL, J. J. W. Vettevogel koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1810 269 30r
, J. J. van der Vleugel naastligger ten noorden Voorstraat 75 1798 265 92v
VLIE, J. J. van 't Vlie naastligger ten noorden Noorderhaven 79 1793 264 74v
VLIET, J. vroedsman J. van 't Vliet naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1790 263 255r
VOGELSANG, J. J. H. Vogelsang verkoper Kerkpoortstraat 5achter 1805 267 147r
VOORDA, J. J. Voorda notaris en fiscaal verkoper Schritsen 65 1714 245 203v
VRIES, J. de erfgenamen van wijlen J. de Vries naastligger ten westen Droogstraat 27 1790 263 255r
WASSENAAR, J. J. Wassenaar notaris naastligger ten oosten Noorderhaven 31achter 1802 266 171v
WASSENAAR, J. J. Wassenaar notaris naastligger ten zuiden Noorderhaven 31achter 1802 266 171v
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten westen Rozengracht 26 1781 260 57v
WESTRA, J. mr. J. Westra naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1785 262 37r
WESTRA, J. mr. J. Westra naastligger ten zuiden Rozengracht 16achter 1785 262 37r
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1768 257 255r
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1768 257 255r
WESTRA, J. vroedsman J. Westra naastligger ten westen Rozengracht 28 1781 260 145r
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris verpachter grond Hofstraat 21west de Fontein 1765 256 142v
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris verpachter grond Hofstraat 21oost de Fontein 1760 255 16r
WETSENS, J. het huis de Fontein van J. van Wetzens secretaris verpachter grond Hofstraat 21west de Fontein 1767 257 34v
WIJNGAARDEN, J. vroedsman J. Wijngaarden naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 18 1765 256 135v
WILDSCHUT, J. J. Wildschut naastligger ten oosten Rozengracht 4 1809 268 277r
WILDSCHUT, J. Heer J. Wildschut naastligger ten zuiden Noordijs 7 1794 264 211r
WILDSCHUT, J. J. Wildschut naastligger ten zuiden Voorstraat 70 1784 261 193r
WILDSCHUT, J. J. Wildschut naastligger ten westen Voorstraat 70 1784 261 193r
WILDSCHUT, J. J. Wildschut naastligger ten westen Rapenburg 12tuin 1810 268 359v
ZEEMAN, J. J. Zeeman, c.s. bode naastligger ten noorden Achterstraat 5 1750 252 93r
ZEEMAN, J. J. Zeeman bode koper provisioneel huis Vijverstraat 6 1741 250 7ra
ZEILMAKER, J. de heer J. Zeilmaker naastligger ten oosten Zeepziederstraat OZ 1804 267 10v
ZEILMAKER, J. de weduwe van J. D. Zeilmaker naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1811 269 132v
ZEILMAKER, J. Heer J. D. Zeylmaker naastligger ten oosten Zeepziederstraat 3 1804 267 57r
TOUSSAINT, J. D. J. D. Toussaint medeverkoper en gebruiker Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
G., J. J. G. Woldring luitenant-kolonel verkopers van 3/8 Voorstraat 18 1774 258 153v
TROMPETTER, J. P. J. P. Trompetter naastligger ten westen Noorderhaven 17 1782 260 299r
AKKRINGA, J. RUTGERS J. Rutgers Ackringa naastligger ten oosten Weverstraat 7 1791 263 360r
AGES, JEEN Jaan Aeges waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1684 242 39v
AGES, JEEN Jaan Aeges , c.u. waterhaler verkoper Nieuwstraat 50 1687 242 206v
AGES, JEEN de weduwe van Jaan Aeges naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v
AGES, JEEN Jaan Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1683 241 273r
AGES, JEEN Jaan Ages waterhaler naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1684 242 30v
AGES, JEEN Jaan Ages , c.u. geniaarde koper Nieuwstraat 35 1703 244 224r
AGES, JEEN Jaan Ages naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1706 244 317r
FEDDES, JEEN Jaan Feddes grootveerschipper verkoper q.q. Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
SLOTEN, JEEN Jaane van Slooten verkoper Brouwersstraat 22 1757 254 98r
SLOTEN, JEEN de erfgenamen van wijlen Jaane van Slooten verpachter grond Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
ALBERTS, JEEN vrijgezel Jaane Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 36 1756 253 255r
JANS, JEEN de weduwe van Jaane Jans naastligger ten zuiden Schritsen 60 1758 254 117r
JANS, JEEN de weduwe van Jaane Jans naastligger ten westen Schritsen 60 1758 254 117r
SONNEMA, PIETERS Jaapie Pieters Sonnema koper huis en erf Sint Odolphisteeg 22 1733 248 259r
JAKOBS, JAKOBJE de verkoperse Jaapje Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 65 1777 259 32v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapje Jacobs verkoper Zoutsloot 65 1777 259 32v
BOUDEWIJNS, JAKOBJE Jaapjen Boldewijns verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 12 1697 243 268r
BOUDEWIJNS, JAKOBJE Jaapjen Boldewijns verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 12 1697 243 268r
FEDDRIKS, JAKOBJE Jaapjen Feddrix koper Zuiderhaven 31 1706 244 316v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs koper Zoutsloot 65 1748 251 249v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs koper keuken of achterkamer Zoutsloot 63 1759 254 208r
JAKOBS, JAKOBJE de koperse Jaapjen Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 63 1759 254 208r
JAKOBS, JAKOBJE de koperse Jaapjen Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 63 1759 254 208r
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs geniaarde koper Brouwersstraat 3 1720 246 59r
JANS, JAKOBJE Jaapjen Jans verkoper Sint Odolphisteeg 4 1736 249 138v
, JAKOBJE Jaapjen Ysaax verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapkje Jacobs verkoper Zoutsloot 63 1783 261 101v
GERRITS, Jaaptie Gerryts verkoper Heiligeweg 64 1621 230 284v
GERRITS, Jaaptien Gerryts naastligger ten zuiden Heiligeweg 64 1626 231 98v
GERRITS, Jaaptien Gerryts naastligger ten noorden Heiligeweg 64 1626 231 98v
GERRITS, Jaaptien Gerryts verkoper Heiligeweg 64 1626 231 98v
FRIESES, JARICH wijlen Jaarich Frieses verkoper Achterstraat 1674 240 145r
WESTRA, JARICH vroedsman Jaarig Westra naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1782 260 281r
KLASES, JARICH de weduwe van Jaarig Claasen naastligger ten oosten Zoutsloot 20 1800 265 252r
KORNELIS, JARICH Jaarig Cornelis huurder Havenplein 3 1782 260 256v
RUITINGA, JAARTJE Jaartje Ruitinga verkoper Voorstraat 70 1784 261 193r
RUITINGA, JAARTJE Jaartje Ruitinga koper huis Lanen 45 1792 264 43r
RUITINGA, JAARTJE Jaartje Ruitinga verkoper Lanen 45 1800 265 227r
RUITINGA, JAARTJE JOHANNES Jaartje Johannes Ruitinga koper Voorstraat 70 1771 257 210v
PIERSON, JAKOB wijlen Jac. Pierzon predikant naastligger ten westen Noorderhaven 75 1784 261 247v
REINALDA, JAKOB Jac. Reinalda naastligger ten westen Lanen 9oost 1784 261 183v
ZANDSTRA, JAKOB Jaccob Sanstra equipagemeester naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1687 242 190v
JANS, JAKOB Jaccob Jansen naastligger ten noorden Droogstraat 67 1687 242 193v
PIETERS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jaccob Pytters bakker naastligger ten oosten Voorstraat 2 1687 242 187r
GOVERTS, Jaccomeho Goverts verkoper Kerkpad 22 1639 234 72r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackele Pybes Sinnema, c.u. verkoper Achterstraat 3 1670 239 216r
HARMENS, Jackelijn Harmens verkoper Scheffersplein OZ 1697 243 262r
SINNEMA, JAKLE de brouwerij van Jackle Sinnema naastligger ten zuiden Achterstraat 3 1669 239 181v
JANS, JAKLE Jackle Jans geniaarde koper Voorstraat 58een_achter 1711 245 146v
JANS, JAKLE Jackle Jansen koopman koper huis Voorstraat 56oost 1698 243 388v
PIERS, JAKLE huisman Jackle Piers verkoper q.q. Noorderhaven 2 1733 248 241v
PIERS, JAKLE huisman Jackle Piers verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
PIERS, JAKLE huisman Jackle Piers verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnama brouwer naastligger Bildtstraat 1 1669 239 40ra
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema brouwer naastligger (heeft het recht om zijn putstoel op de wal te stellen) Bildtstraat 1 1669 239 205v
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, c.u. koper kamer Achterstraat NZ 1666 239 59r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema naastligger ten westen Achterstraat NZ 1666 239 59r
SINNEMA, JAKLE PIEBES Jackle Pybes Sinnema, c.u. koper kamer Achterstraat 1 1666 239 59v
RUURDS, JAKLE de erfgenamen van wijlen Jackle Ruirdts verkoper Zoutsloot 61 1655 237 40v
RUURDS, JAKLE Jackle Ruyrdts koper huis met ledige plaats Zoutsloot 61 1634 233 132v
, JAKOB wijlen Jacob roeper koper Kerkpoortstraat 33 1597 228 29r
, JAKOB Jacob turfdrager naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1 1697 243 317v
, JAKOB Jacob muller naastligger ten westen Schritsen 38 1618 230 142r
, JAKOB Jacob naastligger ten oosten Noordijs 21 1643 235 79v
, JAKOB Jacob koekbakker naastligger ten oosten Voorstraat 71 1602 228 309r
, JAKOB Jacob stoelmatter huurder Fabrieksstraat 1661 238 8va
, JAKOB de kamer van Jacob moeyewever? naastligger ten zuiden Voorstraat 56oost 1626 231 155v
, JAKOB Jacob verkoper van 1/3 van 1/2 Brouwersstraat 1599 228 138r
, JAKOB Jacob smid naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67 1802 266 67r
, JAKOB Jacob mollener naastligger ten oosten Schritsen 32 1604 228 387r
, JAKOB Jacob slotmaker naastligger onbekend 1647 235 259v
, JAKOB Jacob turfdrager naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1700 244 67r
, JAKOB wijlen Jacob verkoper Zuiderhaven 65 1699 244 25v
, JAKOB Jacob schoenlapper naastligger ten noorden Hofstraat 47oost 1682 241 193v
, JAKOB Jacob ijzerkramer naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 11 1655 237 19v
, JAKOB Jacob gleibakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 57 1656 237 265v
, JAKOB wijlen Jacob ijzerkramer naastligger ten noorden Poortje 5 1667 239 18va
, JAKOB Jacob ruilebuit naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1693 243 50v
, JAKOBJE het huis genaamd de Flasblom van Jacob naastligger ten oosten Lanen 66achter de Vlasblom 1624 231 5v
, JAKOB Jacob ruilebuit naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
, JAKOB Jacob stoelmatter huurder van 1 kamer Weverstraat 1661 238 80v
, JAKOB Jacob naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 10 1624 230 386v
, JAKOB de uitgang van de kamer van Jacob naastligger ten zuiden Romastraat 4oost 1708 245 72v
, JAKOB Jacob verkoper q.q. Lanen ZZ 1606 228 503v
, JAKOB Jacob slotmaker naastligger ten zuiden Alemanssteeg 1650 236 136r
, JAKOB Jacob lijndraaier naastligger ten oosten Rommelhaven 1602 228 331v
, JAKOB de weduwe van Jacob kuiper bewoner Kleine Kerkstraat 7 1639 234 75v
, JAKOB Jacob , in de Vlasbloem naastligger ten oosten Gardenierstraat 1604 228 410v
, JAKOB de weduwe van Jacob naastligger ten noorden Scheerstraat 7 1695 243 118v
, JAKOB Jacob brugman naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1677 240 264r
, JAKOB Jacob ruilebuit naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r
, JAKOB Groninger Jacob naastligger ten noorden ([staat: Groninger Jacob]) Brouwersstraat 14 1618 230 111r
, JAKOB Jacob molenaar naastligger ten westen Schritsen 38 1612 229 97v
, JAKOB de weversloods van Jacob naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ 1661 238 114v
, JAKOB Kollumer Jacob naastligger ten noorden ([staat: Colmer Jacob]) Brouwersstraat 14 1617 230 61r
, JAKOB Jacob molenaar naastligger ten westen Romastraat ZZ 1597 228 52v
, JAKOB Jacob huurder (p.j.) Zuiderhaven 7 1786 262 83r
, JAKOB wijlen Jacob molenaar verkoper Schritsen 36 1620 230 210v
, JAKOB Jacob ruilebuit naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v
, JAKOB Kollumer Jacob naastligger ten noorden ([staat: Colummer Jacob]) Brouwersstraat 14 1617 230 62r
, JAKOB de weduwe van Jacob schoorsteenveger naastligger ten westen Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
, JAKOB Jacob slager naastligger ten oosten Lanen 41 1638 234 53r
, JAKOB Jacob de , c.u. huurder (p.j.) Romastraat 29 1789 263 145r
, JAKOB Jacob naastligger ten oosten Kruisstraat 1628 232 70r
, JAKOB het huis bewoond door Jacob slotmaker naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 17 1753 253 124r
, JAKOB Jacob slager naastligger ten westen Lanen 45 1613 229 182v
, JAKOB Jacob Alsbach, c.s. huurder (p.w.) Weverstraat 10 1758 254 127r
AMELANDER, JAKOB Jacob Amelander huurder Schritsen 28 1642 235 37r
BANGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgerhopman Jacob Banga naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1655 237 33v
BANGA, JAKOB Jacob Banga naastligger ten westen Romastraat 33 1643 235 56v
BANGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgerhopman Jacob Banga naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1656 237 87v
BANGA, JAKOB Jacob Banga koper door niaar kamer Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
BEKEMA, JAKOB Jacob Beekma naastligger ten oosten Peterseliestraat 1754 253 176r
, JAKOB Jacob van Beetzel kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Bredeplaats 14 1732 248 145v
, JAKOB Jacob Bijmhoelt, c.u. huurder Grote Bredeplaats 25 1811 269 149v
, JAKOB Jacob Blesma, c.u. huurder Grote Kerkstraat 27 1790 263 187v
, JAKOB Jacob Blesma substituut bierdrager koper huis Sint Odolphisteeg 14 1782 260 282r
, JAKOB Jacob Blesma huurder gedeelte 1 vanaf mei 1791 (p.j.) Kerkpad WZ 1791 263 381r
, JAKOB Jacob Blesma, c.u. bewoner Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
, JAKOB Jacob Blesma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 16 1783 261 34r
, JAKOB Jacob Blesma verkoper Sint Odolphisteeg 14 1788 262 288v
, JAKOB Jacob Blesma huurder Kerkpad 22 1792 264 6v
BLOEM, JAKOB Jacob Blom mr. blikslager verkoper Voorstraat 45 1780 259 276r
BOER, JAKOB Jacob M. de Boer naastligger ten westen Lanen 72 1806 267 216v
BOER, JAKOB Jacob de Boer stadsbode koper huis Lanen 70 1804 267 104r
BOER, JAKOB Jacob de Boer naastligger ten oosten Lanen 66achter 1810 269 29r
BOER, JAKOB Jacob de Boer naastligger ten zuiden Lanen 66achter 1810 269 29r
BOIS, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob de Bois eigenaar perceel Brouwersstraat 1 1675 240 211r1
BONKE, JAKOB de hof van Jacob Boncq, n.u. naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ 1706 244 339v
BONKE, JAKOB Jacob Boncq, n.u. naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ 1706 244 339v
BONKE, JAKOB de tuin van Jacob Boncq naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg OZ 1729 247 241r
BONKE, JAKOB de tuin Jacob Bonk naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1725 246 242r
BONKE, JAKOB Jacob Bonk, n.u. naastligger ten zuiden Weverstraat 4 1707 245 16v
, JAKOB Jacob Bouck, c.u. naastligger ten noorden Blindemanssteeg 1707 245 27r
BRAAM, JAKOB Jacob Braam naastligger ten noorden Lanen 13 1747 251 188v
BRAAM, JAKOB Jacob Braam koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 97 1704 244 240v
BRAAM, JAKOB Jacob R. Braam koopman naastligger ten westen Schritsen 48 1711 245 155r
BRAAM, JAKOB Jacob Romke Braam koopman verkoper q.q. Bildtstraat 18 1725 246 222v
BRAAM, JAKOB Jacob Braem koper Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
BRAAM, JAKOB Jacob Braem verkoper van 3/48 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
BRAAM, JAKOB de verkopers Jacob Braem naastligger ten westen Noorderhaven 99 1729 247 227v
BRAAM, JAKOB Jacob Braem verkoper van 3/4 Noorderhaven 99 1729 247 227v
BROUWER, JAKOB wijlen Jacob S. Brouwer, gehuwd melktapper erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
BROUWER, JAKOB Jacob S. Brouwer, c.u. naastligger ten westen Hoogstraat 41 1791 263 313r
BROUWER, JAKOB Jacob S. Brouwer, c.u. naastligger ten noorden Hoogstraat 41 1791 263 313r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer naastligger ten zuiden Lombardstraat 8 1790 263 226r
BROUWER, JAKOB Jacob S. Brouwer, c.u. huurder Hoogstraat 39 1794 264 174v
BROUWER, JAKOB wijlen Jacob S. Brouwer erflater Hoogstraat 39 1794 264 174v
BROUWER, JAKOB wijlen Jacob S. Brouwer verkoper Lanen 35 1795 264 294r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer koopman koper Nieuwstraat WZ 1788 263 37r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer koopman verkoper Lammert Warndersteeg 18 1784 261 134r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer naastligger ten oosten Lanen 33 1784 261 186r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer verkoper Scheffersplein 3 1789 263 84v
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer koopman verkoper Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer naastligger ten noorden Hoogstraat 15 1792 264 37r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer naastligger ten westen Lanen 37 1785 262 22r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer koopman verkoper Fabrieksstraat 6 1783 261 120r
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer, n.f. naastligger ten oosten Zoutsloot 83 1790 263 216v
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer, n.u. naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 22 1788 262 291v
BROUWER, JAKOB Jacob Brouwer, n.u. naastligger ten westen Lanen 37 1788 262 293r
BROUWERS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob S. Brouwers naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1798 265 100r
BROUWERS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob S. Brouwers naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1798 265 100r
, JAKOB Jacob Brughman mr. zwaardveger verkoper Rapenburg 8 1689 242 291v
, JAKOB Jacob Brughman naastligger ten westen Rapenburg 10west 1688 242 261r
BRUGMAN, JAKOB Jacob Brugman, c.u. zwaardveger koper huis Grote Kerkstraat 3 1668 239 150r
BRUGMAN, JAKOB Jacob Brugman, c.u. koper huis, loods en plaats met een tuin Rapenburg ZZ 1671 240 60r
BRUGMAN, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob Brugmans zwaardveger eigenaar perceel Grote Kerkstraat 3 1681 241 171v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruin koopman verkoper Rozengracht 22 1726 246 276v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruin koopman verkoper Rozengracht 22 1726 246 276v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruin koper huis en herberg Franekereind 23oost de Ooievaar 1810 269 59v
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruin naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1726 246 264r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruin, c.u. kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland koper pakhuis (achterste gedeelte) Zuiderhaven 69achter 1720 246 72r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruyn kapitein huurder bloks, kleimolen en gereedschap (p.j.) Rozengracht 22 1723 246 178r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruyn kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland koper huis en tuin Nieuweburen 27 1725 246 216r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruyn, c.u. kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland koper pakhuis (voorste deel of helft) Zuiderhaven 69 1720 246 66r
BRUIN, JAKOB Jacob de Bruyn, c.u. kapitein gewaldige Admiraliteit in Friesland geniaarde koper Rozengracht 22 1722 246 144r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost koopman verkoper q.q. Liemendijk 1738 249 342r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten oosten Voorstraat 59 1762 255 156r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten westen Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost verkoper q.q. Heiligeweg 13 1734 248 291v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten oosten Voorstraat 57 1744 251 42v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost verkoper q.q. Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten oosten Voorstraat 57 1742 250 212r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1761 255 59v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten westen Schritsen ZZ 1761 255 59v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost koopman verkoper q.q. Rapenburg 6oost 1738 249 262r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten oosten Voorstraat 59 1762 255 151v
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost naastligger ten oosten Voorstraat 57achter 1751 252 167v
, JAKOB Jacob Clingenspoor naastligger ten zuiden Heerensteeg 6 1735 249 81v
, JAKOB Jacob Clingenspoor koper provisioneel huis en weefwinkel Zoutsloot 105 1735 249 3va
, JAKOB Jacob Clingenspoor koper provisioneel huis Zoutsloot 105 1735 249 8ra
, JAKOB Jacob Clinkhamer verkoper van 1/4 Franekereind 30oost 1718 246 15v
KOSTER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Coster naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9een_achter 1806 267 248v
KOSTER, JAKOB Jacob Coster, n.u. naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1781 260 154v
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese, c.u. koper hof met zomerhuis Raamstraat 6zuid 1702 244 173v
KROESE, JAKOB het achterhuis van de oud burgemeester Jacob Croese naastligger ten westen Noorderhaven 97achter 1697 243 292v
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese wijnhandelaar verkoper q.q. Zuiderstraat 1702 244 161v
KROESE, JAKOB burgemeester Jacob Croese verkoper Hoogstraat 11 1693 243 38v
KROESE, JAKOB wijlen de olde burgemr. Jacob Croese verkoper Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
KROESE, JAKOB de olde burgemr. Jacob Croese verkoper Noorderhaven 95 1712 245 172ar
KROESE, JAKOB Jacob Croese wijnhandelaar koper kleine hof Achterstraat 1685 242 100r
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese verkoper Karremanstraat 1696 243 198r
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburch naastligger ten oosten buiten Harlingen 1614 229 222r
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Cronenburch naastligger ten westen buiten Harlingen 1614 229 222r
KROON, JAKOB Jacob Croon koopman verkoper Vijverstraat 4 1727 247 34r
, JAKOB Jacob Dionisius verkoper van 1/14 Zuiderhaven 54 1626 231 145r
, JAKOB de voornoemde Jacob Dionisius verkoper q.q. Zuiderhaven 54 1626 231 145r
, JAKOB Jacob Dodenhuizen mr. slager verkoper Droogstraat 10 1810 268 332v
, JAKOB Jacob Dodenhuizen koper door niaar 1/2 huis, slagerij en erf Voorstraat 31 1793 264 86r
, JAKOB Jacob Dodenhuizen eigenaar van 1/2 Voorstraat 31 1793 264 86r
, JAKOB Jacob Doncker naastligger ten zuiden Rommelhaven 26 1696 243 224v
DONKER, JAKOB de weduwe van Jacob Donker naastligger ten oosten Noorderhaven 64 1718 246 6v
DONKER, JAKOB Jacob Donker naastligger ten noorden Rommelhaven 24b 1692 242 400v
DONKER, JAKOB Jacob Donker naastligger ten zuiden Schoolsteeg 1705 244 309r
DONKER, JAKOB Jacob Donker naastligger ten noorden Voorstraat 91 1707 245 34r
, JAKOB Jacob Doodenhuizen mr. vleeshouwer koper huis Bildtstraat 24 1803 266 176v
, JAKOB Jacob Doodenhuizen naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1807 268 3r
, JAKOB Jacob Feytema verkoper Noorderhaven 112 1671 240 47r
, JAKOB Jacob Feytema verkoper Noorderhaven 108 1671 240 47v
, JAKOB Jacob Feytema verkoper Noorderhaven 110 1671 240 48r
, JAKOB Jacob Feytema verkoper ten oosten van Harlingen 1671 240 48v
VORM, JAKOB oud burgemeester Jacob van der Form, c.u. huurder Hoogstraat 7 1740 250 84r
, JAKOB Jacob van Germen naastligger ten westen Lanen 4 1808 268 166v
GEMMENICH, JAKOB Jacob van Ghemmenich verkoper q.q. Zuiderhaven 54 1698 243 352v
, JAKOB Jacob Goldsmid verkoper Vijverstraat 6 1806 267 196r
GOLDSMIT, JAKOB de verkoper Jacob Philippus Goldsmit naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a 1806 267 197r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Philippus Goldsmit verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1806 267 197r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Goldsmith joods koopman koper huis Vijverstraat 6 1805 267 133r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Goldsmith naastligger ten zuiden Vijverstraat 6 1805 267 133r
GOLDSMIT, JAKOB Jacob Philippus Goldsmith joods koopman koper huis Grote Ossenmarkt 1a 1805 267 109v
GROEN, JAKOB Jacob Groen huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
GROENEVELD, JAKOB Jacob Groeneveld pruikenmaker verkoper Schritsen 53 1768 257 44v
GROENEWOUD, JAKOB Jacob Groenewolt, cum sorore naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1729 247 247r
GROENEWOUD, JAKOB Jacob Groenewolt, c.s. naastligger ten zuiden Lanen 34 1732 248 122r
HAAN, JAKOB Jacob de Haan hoeckelmaker verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1611 229 28v
HAAS, JAKOB Jacob Folkert de Haas mr. slotmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
HAGEN, JAKOB huis en erf van de erfgenamen van wijlen Jacob Hagen naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
HAGEN, JAKOB huis en erf van de erfgenamen van wijlen Jacob Hagen naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
HAGEN, JAKOB de hof van Jacob Hagen naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter 1640 234 114v
HAGEN, JAKOB Jacob Hagen verkoper Noorderhaven NZ 1633 233 78v
HAGEN, JAKOB de hof van Jacob Hagen naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter 1633 233 105v
HAGEN, JAKOB Jacob Hagen betrokkene Noorderhaven 111 1625 231 67r
HAGEN, JAKOB Jacob Hagen koper land ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
HAGEN, JAKOB Jacob Pieter Hagen naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1629 232 121v
HAGEN, JAKOB Jacob Pieter Hagen naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1629 232 121v
, JAKOB Jacob Hagens verkoper Heiligeweg 64 1621 230 284v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat en notaris verkoper Voorstraat 42 1809 268 287r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat en notaris verkoper Lanen 63 1809 268 287r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik notaris verkoper Westerstraat 1 1809 268 290r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik notaris verkoper Zuiderhaven 16 1809 268 290r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik koper 2 1/2 pm land ten noordoosten van Harlingen 1808 268 103r
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat verkoper q.q. Hoogstraat 35 1808 268 40v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat verkoper q.q. Wortelstraat 8 1808 268 40v
HANEKUIK, JAKOB Jacob Hanekuik advocaat verkoper q.q. Bildtstraat 15 1808 268 42v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Hofstraat 25 1692 243 20r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuidersteeg 2 1692 243 22v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Hofstraat 17west 1692 243 17v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, JAKOB dr. Jacob Hannema medicinae doctor verkoper Hofstraat 21midden 1692 243 19v
, JAKOB Jacob Haseler eigenaar van 1/2 Voorstraat 59 1668 239 172v
, JAKOB Jacob Haseler naastligger ten westen Voorstraat 59 1668 239 172v
HASPELMAN, JAKOB de werf van Jacob Haspelman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt ZZ 1631 233 37r
HASPELMAN, JAKOB Jacob Haspelman naastligger ten oosten Schritsen 14 1631 232 183r
HASPELMAN, JAKOB het huis van Jacob Haspelman naastligger ten noorden Brouwersstraat 21achter 1674 240 139r
HOTSMA, JAKOB oud burgemeester Jacob Hatsma koopman verkoper Kleine Bredeplaats 17 1701 244 138r
HOTSMA, JAKOB wijlen burgemeester Jacob Hatsma erflater Noorderhaven 105 1702 244 180v
HOTSMA, JAKOB burgemeester Jacob Hatsma koper 1/4 mouterij, kamer en paardenstal Herenwaltje 10 1699 244 2r
HOTSMA, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacob Hatsma koopman erflater Herenwaltje 10 1703 244 207v
HOTSMA, JAKOB burgemeester Jacob Hatsma verkoper q.q. Zoutsloot 24 1699 244 17r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koper door niaar huis Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten oosten Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten zuiden Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten noorden Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
HIBMA, JAKOB het panwerk van Jacob Hibma naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma verkoper q.q. Heiligeweg 2 1786 262 134r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma verkoper q.q. Brouwersstraat 1 1786 262 136r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten oosten Noorderkade 13 1763 255 208v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper huis en hof met fruitbomen ([voor de drie percelen in deze akte]) Heiligeweg 60noord 1779 259 196v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten noorden Noorderkade 13 1763 255 208v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman verkoper Heiligeweg 60 1793 264 151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper wagenhuis, stalling voor vier paarden en kamer ([voor de drie percelen in deze akte]) onbekend 1779 259 196v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman verkoper Heiligeweg 60 1793 264 151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper kamer als berging ([voor de drie percelen in deze akte]) Lammert Warndersteeg 1779 259 196v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman verkoper Kruisstraat 5oost 1793 264 151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten oosten Noorderkade 13 1757 254 103v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten noorden Noorderkade 13 1757 254 103v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper huis ([voor de vijf percelen in deze akte]) Voorstraat 52oost 1803 266 295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper stalling en wagenhuis ([voor de vijf percelen in deze akte]) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper woning ([voor de vijf percelen in deze akte]) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten oosten Noorderkade 13 1758 254 137v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 52 1785 262 25v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten noorden Noorderkade 13 1758 254 137v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1785 262 25v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper woning ([voor de vijf percelen in deze akte]) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman koper woning ([voor de vijf percelen in deze akte]) Voorstraat 52achter 1803 266 295v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1792 264 354r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1792 264 354r
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v
HIBMA, JAKOB Jacob Hibma koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 8 1792 264 11v
HOFMAN, JAKOB Jacob Hoffman, c.u. huurder Brouwersstraat 19 1793 264 155r
HOFMAN, JAKOB de weduwe van Jacob Hofman huurder Lanen 86 1798 265 119r
HOGERHUIS, JAKOB Jacob J. Hogerhuis mr. zilversmid verkoper Heiligeweg 28 1805 267 167r
HOGERHUIS, JAKOB Jacob J. Hogerhuis mr. zilversmid verkoper Heiligeweg 24 1805 267 180r
HOLLANDER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hollander naastligger ten oosten Rozemarijnstraat 3 1682 241 48ra
HOLLANDER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Hollander naastligger ten zuiden Rozemarijnstraat 3 1682 241 48ra
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hollander naastligger ten oosten ten noorden van Harlingen 1678 241 2ra
HOLLANDER, JAKOB lege plaats en houtstek nu van Jacob Hollander naastligger ten westen Hoogstraat 10 1641 234 157v
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hendrick Hollander koper 5 pm greidland buiten Harlingen 1672 240 80r
HOLLANDER, JAKOB Jacob Hollander naastligger ten westen Noorderhaven 13 1669 239 37ra
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Houtkooper naastligger ten zuiden Lanen 31 1772 258 39v
HOUTKOPER, JAKOB Jacob Houtkoper, e.a. huurder Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
HOUTKOPER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Houtkoper naastligger ten oosten Lanen 33 1770 257 174r
HOUTKOPER, JAKOB Jacob Houtkoper huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
HOUTKOPER, JAKOB Jacob Houtkoper wijdschipper koper huis en tuintje Lanen 35 1751 252 109v
HOUTKOPER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Houtkoper naastligger ten zuiden Lanen 29 1766 256 151v
HOUTKOPER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Houtkoper naastligger ten zuiden Lanen 29 1779 259 303r
JACOBI, JAKOB Jacob Jacobi, c.u. stadsbode huurder (p.j.) Sint Jacobstraat 13 1811 269 137r
, JAKOB Jacob P. Kerkhooven koper huis en tuin Zoutsloot 47 1803 266 307v
, JAKOB Jacob Kerkhooven naastligger ten westen Zoutsloot 49 1804 267 50r
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhoven naastligger ten westen Zoutsloot 49 1811 269 156r
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhoven, c.u. schipper huurder Lanen 21 1801 266 19r
KERKHOVEN, JAKOB Jacob Kerkhoven huurder Voorstraat 65 1806 267 277v
, JAKOB Jacob Klingenspoor herbergier verkoper Zoutsloot 105 1736 249 148v
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamer mr. koperslager verkoper Schritsen 15 1718 246 30v
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamer naastligger ten westen Schritsen 17 1718 246 17r
KLINKHAMER, JAKOB Jacob Klinkhamer verkoper Schritsen 17 1718 246 17r
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u. huurder Both Apothekerstraat 1 1754 253 138v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u. huurder Werfpad ZZ 1748 251 244v
KNOOP, JAKOB Jacob Knoop, c.u. huurder Hofstraat 23 1768 257 68v
KOSTER, JAKOB Jacob Koster naastligger ten westen Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
KOSTER, JAKOB Jacob Koster naastligger ten noorden Hoogstraat 1 1782 260 204r
KOSTER, JAKOB wijlen Jacob Koster verkoper Hoogstraat 1achter 1798 265 124r
KOSTER, JAKOB wijlen Jacob Koster verkoper Kerkpoortstraat 9twee_achter 1807 267 334r
KOSTER, JAKOB Jacob H. Koster mr. wolkammer verkoper Voorstraat 70 1767 256 231r
KROON, JAKOB Jacob Kroon koopman verkoper Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
KUIK, JAKOB vroedsman Jacob Kuik naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 23 1722 246 134v
LANGE, JAKOB vroedsman Jacob de Lange naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
LEEUWEN, JAKOB Jacob Leeuwen naastligger ten oosten buiten Harlingen 1660 238 42r
LENTS, JAKOB Jacob Lents naastligger ten noorden Brouwersstraat 5 1782 260 223r
LENTS, JAKOB Jacob Lents verkoper Zuiderhaven 61 1717 245 298v
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Leuven naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
, JAKOB Jacob Levy joods koopman huurder (p.j.) Heiligeweg 25 1803 266 293r
, JAKOB Jacob Levy verkoper q.q. Brouwersstraat 18 1810 268 356v
LEI, JAKOB Jacob van der Ley koopman naastligger ten oosten Raamstraat 1 1732 248 103v
LEI, JAKOB Jacob van der Ley koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1732 248 103v
LEI, JAKOB Jacob J. van der Ley koopman verkoper Noorderhaven 80 1737 249 217r
LEI, JAKOB Jacob van der Ley naastligger ten westen Rozengracht 8 1746 251 148r
LINDE, JAKOB Jacob van de Linde koper huis Nieuwstraat 38 1803 266 279r
LINDE, JAKOB Jacob van der Linde, c.s. huurder Nieuwstraat 22 1802 266 118v
LOO, JAKOB Jacob van Loo naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1601 228 246r
LOO, JAKOB het huis van Jacob van Loo naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1600 228 235v
LOO, JAKOB Jacob van Loo deurwaarder kantoor van Friesland verkoper Noorderhaven 83 1603 228 379r
LOO, JAKOB Jacob van Loo deurwaarder kantoor van Friesland verkoper Noorderhaven 85 1603 228 379r
LOO, JAKOB Jacob van Loo naastligger ten oosten Karremanstraat OZ 1597 228 53r
MEILSMA, JAKOB de hof van Jacob Meilsma naastligger ten westen Klaverbladstraat WZ 1659 237 241v
MEILSMA, JAKOB de ingang naar de hof van Jacob Meilsma naastligger ten noorden Klaverbladstraat WZ 1659 237 241v
METZLAR, JAKOB Jacob Casper Metzlar predikant koper huis, grote hof, zomerhuis met stal en wagenhuis Zuiderhaven 8 1793 264 129v
MEILSMA, JAKOB wijlen Jacob Meylsma secretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijks verkoper Voorstraat 35 1685 242 85v
MEILSMA, JAKOB wijlen Jacob Meylsma secretaris verkoper Liemendijk NZ 1685 242 86v
MEILSMA, JAKOB de kamer en hof van Jacob Meylsma secretaris naastligger ten oosten Liemendijk 1661 238 79v
MEILSMA, JAKOB de kamer en hof van Jacob Meylsma secretaris naastligger ten noorden Liemendijk 1661 238 79v
, JAKOB Jacob Pieter Nieuwboer naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 9 1772 258 56v
, JAKOB Jacob Nieuwboer naastligger ten zuiden Lanen 76 1776 258 255v
, JAKOB Jacob Pieter Nieuwboer naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 9 1772 258 56v
NIJBOER, JAKOB Jacob Nijboer, c.s. naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1778 259 119v
NIJBOER, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Nijboer naastligger ten zuiden Lanen 76 1790 263 268r
NIJBOER, JAKOB Jacob P. Nijboer koopman verkoper q.q. Wortelstraat 15 1780 259 243v
, JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper q.q. Heiligeweg 21 1780 259 248r
, JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 39 1780 259 241v
, JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper q.q. Bargebuurt 14 1780 259 242v
, JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper q.q. Heiligeweg 17 1780 259 245r
, JAKOB Jacob Noordga naastligger ten oosten Schritsen 56oost 1773 258 69v
, JAKOB Jacob Noordga fabrikant van bonten koper hof Schritsen ZZ 1768 257 42v
, JAKOB wijlen Jacob Noordga koopman verkoper Schritsen 36 1782 260 224r
, JAKOB wijlen Jacob Noordga koopman verkoper Schritsen 58 1782 260 167r
, JAKOB Jacob Noordga koopman en fabrikeur verkoper Noorderhaven 64 1756 254 36r
, JAKOB Jacob Noordga koopman en fabrikeur verkoper Voorstraat 21 1756 254 36r
, JAKOB Jacob Noordga koper huis Schritsen ZZ 1761 255 59v
, JAKOB Jacob Noordga koopman koper huis Schritsen 58 1769 257 98r
, JAKOB Jacob Noordga koopman naastligger ten oosten Schritsen 58 1769 257 98r
, JAKOB Jacob Noordga koopman naastligger ten zuiden Schritsen 58 1769 257 98r
NOREL, JAKOB hun wijlen oom Jacob Norel erflater Voorstraat 33 1805 267 183v
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten westen Voorstraat 35 1779 259 183r
NOREL, JAKOB wijlen Jacob Norel loodgieter verkoper Spekmarkt 1 1800 265 232v
NOREL, JAKOB Jacob Norel mr. loodgieter koper huis Spekmarkt 1 1772 258 44r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten oosten Voorstraat 31 1776 258 248r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten westen Voorstraat 35 1769 257 107r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Lanen 82a 1779 259 220r
NOREL, JAKOB Jacob Norel loodgieter en tekenmeester geniaarde koper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1791 263 330v
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Noorderhaven 78 1791 263 330v
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1782 260 200v
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Noorderhaven 78 1782 260 200v
NOREL, JAKOB Jacob Norel mr. loodgieter koper door niaar huis Voorstraat 33 1762 255 172r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1783 261 115r
NOREL, JAKOB Jacob Norel naastligger ten zuiden Noorderhaven 78 1783 261 115r
NOREL, JAKOB Jacob Norel mr. loodgieter betrokkene onbekend 1757 254 112r
, JAKOB Jacob Nyeboer naastligger ten westen Prinsenstraat 4 1761 255 83v
, JAKOB Jacob Oestrum verkoper Grote Kerkstraat 16 1621 230 279v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman verkoper Zuiderhaven 36west 1800 265 259r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman verkoper Zuiderhaven 30 1800 265 260r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan bakkersknecht koper huis en bakkerij Lanen 46 1798 265 107r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman eerdere eigenaar Zuiderhaven 32 1801 265 290v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman eerdere eigenaar Zuiderhaven 34west 1801 265 290v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman verkoper Zuidersteeg 1 1800 265 261r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan, kleinkind van de erflaters koopman verkoper Zuiderstraat 14 1800 265 262r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan, q.q. koopman verkoper Nieuweburen 7 1800 265 263r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan naastligger ten noorden Schritsen 37 1809 268 286r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan, q.q. koopman verkoper Brouwersstraat 24 1800 265 264r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan mr. bakker verkoper Lanen 46 1810 269 49v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan bakker naastligger ten noorden Schritsen 37 1802 266 138r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan bakker naastligger ten noorden Schritsen 37 1803 266 252r
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman koper door niaar huis, tuin, stal, wagenhuis en achterwoning Schoolstraat 2 1791 263 340v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan verkoper Schoolstraat 2 1807 268 6r
OOSTERBAAN, JAKOB neef van de koper Jacob Oosterbaan koopman huurder (p.j.) Zuiderhaven 40 1801 265 281v
OOSTERBAAN, JAKOB Jacob Oosterbaan koopman verkoper Zuiderhaven 32 1800 265 257v
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Oostreechs naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25west 1605 228 486v
, JAKOB Jacob Pheltens verkoper van 1/9 Voorstraat 48 1611 229 67r
POMMEREN, JAKOB Jacob van Pomeren verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v
POMMEREN, JAKOB steeg en huis van de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren naastligger ten westen Franekereind 8 1615 229 250r
POMMEREN, JAKOB schuur en erf van de weduwe van wijlen Jacob van Pomeren naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
POMMEREN, JAKOB het tichelwerk van Jacob van Pomeren verkoper onbekend 1611 229 60v
POMMEREN, JAKOB de schuur van Jacob van Pomeren naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
POMMEREN, JAKOB de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren geniaarde koper buiten Harlingen 1606 228 504r
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren naastligger ten oosten Franekereind 4 1612 229 83r
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgemeester Jacob van Pomeren verkoper ten oosten van Harlingen 1622 230 305v
POMMEREN, JAKOB grondpacht uit het huis daer de Gulden Moelen uutsteeckt van de weduwe van Jacob van Pomeren eigenaar perceel ([staat: 1-00-00 GG]) Franekereind 6 1618 230 110r
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren naastligger ten oosten Franekereind 4 1611 229 31v
POMMEREN, JAKOB Jacob van Pomeren verkoper van 7/20 ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
POMMEREN, JAKOB een loods eerder van Jacob van Pomeren naastligger ten oosten Heiligeweg 64 1621 230 284v
POMMEREN, JAKOB wijlen Jacob van Pommeren erflater Zuiderstraat 1613 229 178r
POOL, JAKOB Jacob Pool naastligger ten westen William Boothstraat 16 1611 229 10v
POOL, JAKOB Jacob Pool naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1613 229 149v
POOL, JAKOB de weduwe van Jacob Pool naastligger ten noorden onbekend 1741 250 179r
POPTA, JAKOB wijlen Jacob Popta naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten oosten Voorstraat 48 1636 234 17v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten westen Voorstraat 48 1636 234 17v
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Popta naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1647 236 5v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper Herenwaltje 10 1695 243 127v
POPTA, JAKOB de ledige plaats van Jacob Popta naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1642 235 18v
POPTA, JAKOB Jacob Popta, c.u. koopman koper pakhuis Zuiderhaven 69 1702 244 176r
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper huis Zoutsloot 56 1694 243 112r
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Popta koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 56 1694 243 112r
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Popta koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot 56 1694 243 112r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten zuiden Zoutsloot 62 1705 244 303r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1632 233 62v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman naastligger ten westen Zoutsloot 64 1689 242 268v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman naastligger ten westen Droogstraat 77 1689 242 268v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten zuiden Noorderhaven 72 1687 242 207r
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman naastligger ten westen Zoutsloot 64 1692 242 385v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman naastligger ten westen Droogstraat 7 1692 242 385v
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Popta koopman naastligger ten westen Zoutsloot 64 1719 246 38r
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Popta koopman naastligger ten westen Droogstraat 77 1719 246 38r
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman verkoper Voorstraat 29 1691 242 371v
POPTA, JAKOB de oude schuur van wijlen Jacob Popta naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1669 239 188r
POPTA, JAKOB Jacob Popta koper ca. 6 pm bouwland ten zuidoosten van Harlingen 1640 234 101r
POPTA, JAKOB Jacob Popta, c.u. koper door niaar 1/2 huis Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
POPTA, JAKOB Jacob Popta mr. chirurgijn verkoper Heiligeweg 21 1731 248 66v
POPTA, JAKOB Jacob Popta mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Noorderhaven 34 1723 246 154v
POPTA, JAKOB Jacob Popta eigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1646 235 228r
POPTA, JAKOB de weduwe van Jacob Popta naastligger ten westen Noorderhaven 89 1711 245 140r
POPTA, JAKOB de weduwe van Jacob Popta naastligger ten westen Voorstraat 31 1675 240 21va
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Popta naastligger ten westen Voorstraat 48 1655 237 23r
POPTA, JAKOB de ledige plaats of huisstede van Jacob Popta naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
POPTA, JAKOB de ledige plaats van Jacob Popta naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1642 235 13r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten westen Kerkpoortstraat 22 1644 235 134v
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Popta naastligger ten noorden Voorstraat 37 1652 236 215v
POPTA, JAKOB de verkoper Jacob Popta naastligger ten zuiden Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, JAKOB Jacob Popta verkoper Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, JAKOB Jacob Popta koper tuin Droogstraat 67 1687 242 193v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper groot huis Noorderhaven 87 1685 242 82v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper kamer met potkast Zoutsloot 58 1706 244 335v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman verkoper Noorderhaven 87 1685 242 82v
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Popta naastligger ten oosten Zoutsloot 54 1731 247 389v
POPTA, JAKOB de uitgang van de hof van Jacob Popta koopman naastligger ten westen Zoutsloot 58 1706 244 335v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman verkoper van 1/4 Herenwaltje 10 1703 244 207v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1655 237 27r
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper door niaar huis Raamstraat 8 1703 244 230r
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Popta naastligger ten westen Voorstraat 48 1655 237 4v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten oosten Droogstraat 63 1699 243 402v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper provisioneel pakhuis Rinnertspijp 1 1682 241 55va
POPTA, JAKOB Jacob Popta koper 7 pm 6 einsen 7 penningen 5 roeden en 5 voeten greidland ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
POPTA, JAKOB een stuk van Jacob Popta naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
POPTA, JAKOB Jacob Popta protesteert vanwege wil eerst de koopbrief zien buiten Harlingen 1647 235 255r
POPTA, JAKOB wijlen Jacob Popta koopman huurder (p.j.) Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
POSTHUMUS, JAKOB Jacob Posthumus, c.u. bewoner Schritsen 53 1781 260 129r
POSTMA, JAKOB Jacob S. Postma trekveerschipper op Franeker koper Lombardstraat 8 1790 263 226r
, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob Prince eigenaar perceel ([staat: 2-14-00 GG]) Weverstraat 1602 228 325r
QUADER, JAKOB Jacob Quader ontvanger koper huis, plaats en tuintje Noorderhaven 104 de Witte Arend 1714 245 218v
QUADER, JAKOB Jacob Quader oud ontvanger verkoper Noorderhaven 104 1726 246 282r
, JAKOB de weduwe van burgemeester Jacob Quicklenborgh naastligger ten noorden Voorstraat 1 1698 243 391v
RADSMA, JAKOB Jacob Radsma naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 1 1747 251 162r
RADSMA, JAKOB Jacob Radsma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 12 1758 254 164r
RADSMA, JAKOB Jacob Radsma, sr. naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 18 1759 254 246v
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsma mr. horlogemaker koper door niaar huis Voorstraat 6 1741 250 199v
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsma naastligger ten oosten Voorstraat 4 1757 254 105r
RADSMA, JAKOB Jacob Ratsma naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8 1762 255 177v
RADSMA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Ratsma naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 18 1763 255 220av
REIDHORST, JAKOB Jacob Reidhorst verkoper q.q. Zuiderstraat 21 1774 258 169v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1800 265 237r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda mr. kleermaker verkoper Lanen 13 1775 258 205v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21 1801 266 42v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 21 1798 265 118r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Lanen 71een_achter 1782 260 315v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten oosten Lanen NZ 1782 260 315v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda mr. kleermaker koper (betaalt 525-00-00 CG van de koopsom) Lanen 25 1779 259 173r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda begunstigde van een lijfrente Lanen 9 1810 269 22v
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda verkoper Franekereind 40 1808 268 145r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten noorden Franekereind 29oost 1799 265 152r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda verkoper van 1/3 Lanen 25achter 1803 266 258r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda naastligger ten noorden Franekereind 29west 1801 266 18r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda verkoper van 1/3 Lanen 25 1803 266 224r
REINALDA, JAKOB Jacob Reinalda verkoper Grote Ossenmarkt 19 1802 266 121r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhard kastelein koper door niaar huis Nieuwstraat 66 1805 267 186r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein koper Grote Bredeplaats 1 1803 266 265r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein in de Oyevaar koper huis met grote tuin Weverstraat 14 de Ooievaar 1806 267 285v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart, c.u. naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart verkoper Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein koper huis Voorstraat 2 1800 265 246r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1800 265 246r
REINHART, JAKOB wijlen Jacob Reinhart kastelein verkoper Franekereind 23oost 1810 269 59v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart naastligger ten oosten Franekereind 23west 1801 266 12r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart herbergier koper huis Franekereind 29oost 1799 265 152r
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart kastelein koper Grote Bredeplaats 1 1801 265 304v
REINHART, JAKOB Jacob Reinhart ordinarishouder koper huis en herberg de Ojevaar genaamdt Franekereind 23oost de Ooievaar 1796 264 313v
REINHART, JAKOB de boedel van wijlen Jacob Reinhart kastelein verkoper Weverstraat 14 1810 269 75v
RINIA, JAKOB Jacob Renia verkoper Voorstraat NZ 1675 240 26ra
REINALDA, JAKOB Jacob Reynalda verkoper Nieuwstraat 66 1805 267 186r
, JAKOB Jacob Ried naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
, JAKOB Jacob Ried naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 10 1805 267 176r
, JAKOB Jacob Riet naastligger ten oosten Rapenburg 4 1808 268 123v
, JAKOB Jacob Riet naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1808 268 123v
, JAKOB Jacob Riet bontwever koper van 1/2 huis Rapenburg 6 1807 267 296r
, JAKOB Jacob Riet kapitein van de turfdragers koper huis Kleine Kerkstraat 8 1803 266 215r
, JAKOB Jacob van Ripperts, n.u. naastligger ten noorden Zuiderhaven 29 1717 245 301r
, JAKOB het kind van Jacob Roepers naastligger ten westen Scheerstraat 5 1659 237 209r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda verkoper q.q. Hoogstraat 39 1783 261 40v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2 1785 261 279r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Zuiderhaven 35 1763 255 250v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koper door niaar huis Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1785 262 6r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman huurder (p.j.) Hoogstraat 51 1785 261 281r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Noorderkade 1 1790 263 282v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1805 267 159v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1804 267 69v
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda koopman verkoper Rapenburg 18 1767 257 18r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda koopman verkoper Rapenburg 20 1767 257 18r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Zuiderhaven 35 1786 262 97v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1774 258 180r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Lanen 12 1783 261 18r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Liemendijk OZ 1768 257 78v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Rommelhaven 10 1761 255 74v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Droogstraat 63 1785 262 12r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Hoogstraat 13 1775 258 208v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1786 262 101r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koper Droogstraat 65 1755 253 205r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Noordoostersingel 45 1799 265 146r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6west 1786 262 101r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Noordoostersingel 45 1799 265 146r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper q.q. Noordoostersingel 45 1799 265 146r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Noorderkade 7 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Noorderkade 7 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper q.q. Noorderkade 7 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Droogstraat 65 1807 267 356r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper q.q. Hofstraat 17west 1768 257 52r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Heer Jacob Roorda naastligger ten westen Rapenburg 22 1766 256 204r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten zuiden Zoutsloot 56 1792 264 69v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1799 265 147r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1802 266 174v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda koper door niaar van 1/2 lijnbaan, teerhuis, hennepzolder en knechtswoning Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1803 266 175r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Noorderhaven 97 1790 263 259v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman verkoper Zuiderhaven 37 1805 267 114v
ROORDA, JAKOB huis gekocht door Jacob Roorda, c.u. naastligger ten oosten Hoogstraat 3 1758 254 161v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Zuiderhaven 35 1760 255 25v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koper Kleine Bredeplaats 8noord 1769 257 143r
ROORDA, JAKOB de heer Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koper Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Hoogstraat 5 1805 267 118v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 8zuid 1769 257 143r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda verkoper Droogstraat ZZ 1788 263 14r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman verkoper onbekend 1770 257 167r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koper Hoogstraat 5 1758 254 166r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1771 257 192v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman verkoper onbekend 1770 257 167r
ROORDA, JAKOB vroedsman Jacob Roorda verkoper q.q. Rapenburg ZZ 1668 239 22va
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten oosten Droogstraat 63 1806 267 271r
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
ROORDA, JAKOB Jacob Roorda koopman verkoper Noorderhaven 113 1782 260 271r
ROS, JAKOB mr. Jacob Ros naastligger ten zuiden Vijverstraat 4 1727 247 34r
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschild waterhaler huurder (p.j.) Franekereind 18 1755 253 197v
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschild naastligger ten westen Franekereind 4 1701 244 135v
, JAKOB Jacob Ruitenschildt glasschrijver verkoper Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
RUITENSCHILD, JAKOB Jacob Ruitenschilt, c.u. mr. glasmaker bewoner Rommelhaven 8 1691 242 347v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Hoogstraat 20 1781 260 54v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga koper huis en bakkerij Voorstraat 34 1785 261 309r
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Molenpad 11 1781 260 40v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Molenpad 9tuin 1781 260 42v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Voorstraat 34 1785 262 48v
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga huurder Noorderhaven 76 1783 261 115r
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga huurder Noorderhaven 78 1783 261 115r
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Voorstraat 74 1783 261 29r
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga verkoper Droogstraat ZZ 1781 260 43v
RUITINGA, JAKOB Jacob Ruitinga naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1782 260 207r
RUITINGA, JAKOB vroedsman Jacob Ruitinga koper huis Voorstraat 74 1781 260 51v
ZANDSTRA, JAKOB wijlen Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit in Friesland erflater Zuiderhaven 55 1689 242 17va
ZANDSTRA, JAKOB wijlen Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit in Friesland erflater Zuiderhaven 59 1689 242 19ra
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit in Friesland verkoper Vijver 7 1687 242 200r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit verkoper ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1687 242 209r
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstra naastligger ten zuiden Schritsen 14 1676 240 244v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1687 242 192v
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstra koper hof met bomen, planten en belvedere Zuiderhaven ZZ 1676 240 245v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 5 1688 242 218v
ZANDSTRA, JAKOB het houtstek van Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit naastligger ten zuiden Schritsen 16 1689 242 279v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra, voor zich equipagemeester Admiraliteit verkoper Schritsen 16 1689 242 279v
ZANDSTRA, JAKOB Jacob Sanstra equipagemeester Admiraliteit verkoper Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
ZANDSTRA, JAKOB burgerhopman Jacob Sanstra houtkoper koper houtstek en huis daarachter Zuiderhaven 59 1676 240 212v
ZANDSTRA, JAKOB de hof van hopman Jacob Sanstra naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
SAS, JAKOB Jacob Sas matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Lanen 21 1785 261 310r
SAS, JAKOB Jacob Sas verkoper Lanen 21 1792 264 55v
SAS, JAKOB Jacob Sas oud matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Grote Ossenmarkt 11 1790 263 192v
SAS, JAKOB Jacob Sas matroos op het Admiraliteitsjacht koper huis Zuiderhaven 35 1786 262 97v
SAS, JAKOB Jacob Sas koopman verkoper Zuiderhaven 4 1802 266 68v
SAS, JAKOB Jacob Sas koopman koper pakhuis Grote Ossenmarkt 2 1802 266 174v
SAS, JAKOB Jacob Sas naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 2 1802 266 174v
SAS, JAKOB Jacob Sas, c.s. naastligger ten zuiden Vijverstraat 14 1790 263 210r
SAS, JAKOB Jacob Sas, c.s. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17 1802 266 50v
SAS, JAKOB Jacob Sas koper door niaar huis Zuiderhaven 4 1793 264 79v
SAS, JAKOB Jacob Sas matroos op het Admiraliteitsjacht verkoper Grote Ossenmarkt 11 1793 264 81r
SAS, JAKOB Jacob Sas koper 1/2 huis Lanen 21 1791 263 346v
SAS, JAKOB Jacob Sas eigenaar van 1/2 Lanen 21 1791 263 346v
SAS, JAKOB Jacob Sas, e.a. naastligger ten noorden Weeshuisstraat 17 1800 265 225v
SAS, JAKOB Jacob Sas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 2 1799 265 187r
SAS, JAKOB Jacob Sas geniaarde koper Schritsen 54 1785 261 275r
, JAKOB de desolate boedel van Jacob van Schaeck verkoper Grote Kerkstraat 41 1659 237 192r
SCHENK, JAKOB Jacob P. Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1770 257 177v
SCHENK, JAKOB Jacob Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1772 258 18r
SCHENK, JAKOB Jacob P. Schenk naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1763 255 258v
SCHENK, JAKOB Jacob Schenk naastligger ten westen Hoogstraat 25 1764 256 30r
SCHENK, JAKOB Jacob Schenk oud scheepstimmerman koper huis Hoogstraat 23 1755 253 215r
, JAKOB Jacob Schink, c.u. naastligger ten noorden Vijver 10 1725 246 232r
SCHOTSMAN, JAKOB Jacob Schotsman naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1664 238 214v
SCHOTSMAN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Schotsman naastligger ten oosten Hofstraat 35 1686 242 157r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten koopman verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1806 267 192ar
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten koopman verkoper q.q. Nieuwstraat 56 1800 265 244r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1807 268 3r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten koper Voorstraat 3 1810 269 112v
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten naastligger ten noorden Voorstraat 3 1810 269 112v
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten koper huis en bleekveld Noorderhaven 76 1800 265 224r
SLOTEN, JAKOB Jacob van Slooten koper huis en bleekveld Noorderhaven 78 1800 265 224r
, JAKOB Jacob Smeer stoter naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1682 241 178r
SMID, JAKOB Jacob Smit, c.u. kastmaker huurder Voorstraat 46 1800 265 272v
SMID, JAKOB Jacob Smith, c.u. huurder Noorderhaven 75 1803 266 246v
SPEELMAN, JAKOB Jacob Speelman huurder achterkamer (p.w.) Bildtstraat 20 1750 252 55v
SPRONG, JAKOB mr. Jacob Sprong naastligger ten westen Heiligeweg 1west 1663 238 184r
SPRONG, JAKOB mr. Jacob Sprong naastligger ten westen Heiligeweg 1west 1660 238 62v
SPRONG, JAKOB wijlen Jacob Sprongh verkoper Spekmarkt 1 1671 240 51v
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1695 243 125r
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat 15 1695 243 125v
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat 17 1695 243 125v
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat 13 1695 243 126r
SPROTTINGA, JAKOB oud vaandrig Jacob Sprottinga huurder Franekereind 40 1682 241 44va
SPROTTINGA, JAKOB oud vaandrig Jacob Sprottinga naastligger ten westen Franekereind 40 1682 241 44va
SPROTTINGA, JAKOB oud burgemeester Jacob Sprottinga, q.q. naastligger ten westen Lanen 22 1696 243 211v
SPROTTINGA, JAKOB burgervaandrig Jacob Sprottinga koper provisioneel huis Franekereind 36 1680 241 25ra
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottinga kapitein naastligger ten oosten Franekereind 38 1709 245 88v
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottinga kapitein verkoper Franekereind 38 1709 245 88v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottinga naastligger ten oosten Franekereind 38achter 1684 242 30r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottinga naastligger ten noorden Franekereind 38achter 1684 242 30r
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottinga verkoper Franekereind 38achter 1684 242 30r
SPROTTINGA, JAKOB oud vaandrig Jacob Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat NZ 1681 241 147r
SPROTTINGA, JAKOB Jacob Sprottinga kapitein naastligger ten noorden Weverstraat 17 1707 245 22r
SPROTTINGA, JAKOB huis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinga naastligger ten oosten Weverstraat 13 1683 242 4v
SPROTTINGA, JAKOB huis en tuin van vroedsman Jacob Sprottinga naastligger ten noorden Weverstraat 13 1683 242 4v
SPROTTINGA, JAKOB vroedsman Jacob Sprottinga verkoper Weverstraat 13 1683 242 4v
, JAKOB Jacob van der Steven naastligger ten noorden Franekereind 29oost 1717 245 295v
STRATEN, JAKOB Jacob van der Straaten colonel ter zee koper pakhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Rinnertspijp 1 1810 269 78v
STRATEN, JAKOB Jacob Adriaan van der Straaten kapitein-luitenant ter zee verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
STRATEN, JAKOB Jacob van der Straaten colonel ter zee koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Grote Bredeplaats 33 1810 269 78v
, JAKOB Jacob Strelitz koopman naastligger ten zuiden Bildtstraat 22 1810 269 57v
, JAKOB Jacob S. Strelitz joods koopman koper huis Bildtstraat 24 1800 265 219v
, JAKOB Jacob Strelitz verkoper q.q. Brouwersstraat 18 1810 268 356v
SWERMS, JAKOB Jacob Swerms zilversmid verkoper van 1/6 Zuiderhaven 23 1731 248 65r
, JAKOB de kamer van Jacob Tanis naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ 1709 245 83r
TEMPEL, JAKOB Jacob Tempel naastligger ten oosten Lanen 36 1601 228 273v
TEMPEL, JAKOB Jacob Tempel naastligger ten oosten Schritsen 27 1601 228 273v
, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tempelman verpachter grond Lanen 38 1621 230 277r
, JAKOB Jacob Terdijst koper kamer met de ledige plaats, tuin en hof daarachter Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii huurder Droogstraat 15 1788 263 39r
TJALLINGII, JAKOB als bewoners Jacob Tjallingii, c.u. naastligger ten noorden Noordijs 10 1789 263 123r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii, n.u. koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 4 1789 263 165r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii koopman huurder naastgelegen houtschuur Zoutsloot 6 1785 262 44r
TJALLINGII, JAKOB Jacob Tjallingii, c.u. koopman huurder Noorderhaven 35 1786 262 140v
TUIK, JAKOB Jacob Tuik, c.u. huurder achterwoning Lanen 36 1782 260 191v
TUIK, JAKOB Jacob Tuik, c.u. huurder Hofstraat 35 1788 263 54r
TUIK, JAKOB Jacob Tuik huurder (p.j.) Hofstraat 35 1785 261 276r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant reversaalhouder Liemendijk 1752 252 203v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Zuiderhaven 1734 248 349r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga huurder huis Zuiderpoort (gebied) 1802 266 63r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Noorderhaven 90 1738 249 292r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga koper provisioneel 1/2 huis Voorstraat 12 1738 249 21va
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, c.u. procureur naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1749 252 26r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininga verpachter grond Franekereind 34 1758 254 122v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga oud procureur verpachter grond Franekereind 36 1766 256 159v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant geniaarde koper van 1/2 Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant geniaarde koper onbekend 1754 253 156v
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuininga oud procureur verkoper Kleine Bredeplaats 4 1773 258 104v
TUININGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tuininga verpachter grond Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur koper van 1/2 huis Noorderhaven 90 1735 249 85r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper woning en weefwinkel Liemendijk 1747 251 163r
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuininga procureur naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Rozenstraat 1 1730 247 340v
TUININGA, JAKOB wijlen Jacob Tuininga procureur verkoper van 1/2 Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant geniaarde koper Noorderhaven 102 1727 246 304v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga oud procureur verpachter grond Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
TUININGA, JAKOB betalen aan Jacob Tuininga huurder Noorderhaven 102 1727 246 304v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 2 1759 254 182r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur verpachter grond ([staat: 4-00-00 GG]) Noorderkade 23 1764 256 83r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur verkoper q.q. Rozenstraat 4 1746 251 134v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis Noorderhaven 110 1749 252 42r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant crediteur (deducent) q.q. Herenwaltje 7 1758 254 265r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur verkoper q.q. Rozengracht 17 1746 251 135v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1749 252 42r
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininga naastligger ten oosten Noorderhaven 112 1756 254 11v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininga naastligger ten zuiden Noorderhaven 112 1756 254 11v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininga naastligger ten westen Noorderhaven 112 1756 254 11v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis en weefwinkel met 3 weefgetouwen Ooievaarsteeg 17 1756 254 44v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant crediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 1 1758 254 265r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga naastligger ten noorden Anjelierstraat 2 1749 252 10v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis Droogstraat 18 1730 247 307r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper woning Noorderhaven 98achter 1744 251 53r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis Weverstraat 1 1732 248 156r
TUININGA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Tuininga verpachter grond Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
TUININGA, JAKOB de weduwe van Jacob Tuininga verpachter grond Franekereind 36 1776 258 263r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga, c.s. procureur naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Brouwersstraat 17 1726 246 250v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Achterstraat 1749 252 13v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten noorden Noorderhaven 94 1749 251 277v
TUININGA, JAKOB procureur Jacob Tuininga verpachter grond Franekereind 32 1756 254 16r
TUININGA, JAKOB de weduwe van Jacob Tuininga procureur verpachter grond Franekereind 36 1778 259 102r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur koper huis en plaats Brouwersstraat 17 1722 246 143v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Voorstraat 99 1731 248 32r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Droogstraat 18 1735 249 71v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper huis oudtijds Bijllevelt genaemt Noorderhaven 114 Bijleveld 1731 248 55r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Rozengracht 22 1731 248 33r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur verkoper q.q. Nutstraat WZ 1731 248 34r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Ooievaarsteeg 17 1737 249 197r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten westen Nieuwstraat 18 1732 248 159r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant koper grondpachten van diverse percelen ten oosten van Harlingen ZZ 1753 253 75r
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Noorderhoofd 1 1729 247 253v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper q.q. Werfpad ZZ 1748 251 244v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten westen Nieuwstraat 18 1736 249 123v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur naastligger ten noorden Nieuwstraat 20 1737 249 199v
TUININGA, JAKOB Jacob Tuininga procureur postulant verkoper Noorderhaven 98achter 1749 251 284r
TUININGA, JAKOB het huis de Spijkerboor Jacob Tuyninga procureur postulant koper huis Zuiderhaven de Spijkerboor 1732 248 147v
VELDHUIS, JAKOB de hof van burgemeester Jacob Velthuis naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1695 243 126v
VELDHUIS, JAKOB oud burgemeester Jacob Velthuis verpachter grond Hofstraat 27 1700 244 87r
VELDHUIS, JAKOB wijlen vroedsman Jacob Velthuis wijnhandelaar naastligger ten westen Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, JAKOB wijlen vroedsman Jacob Velthuis wijnhandelaar verkoper van 1/2 Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis verkoper van 1/3 van 1/2 Noorderhaven 48 1701 244 134r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis mr. brouwer verkoper Achterstraat NZ 1727 246 302r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis mr. brouwer verkoper q.q. Noordijs 23 1727 246 302v
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis mr. brouwer verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 18 1727 246 302v
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacob Velthuis verkoper Noorderhaven 88achter 1702 244 142v
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester Jacob Velthuis verkoper Hofstraat 17west 1704 244 245v
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuis koper door niaar huis en hof Hofstraat 17west de Fontein 1692 243 17v
VELDHUIS, JAKOB wijlen oud burgemeester en vroedsman Jacob Velthuis verkoper Noorderhaven 82 1703 244 205r
VELDHUIS, JAKOB burgemeester Jacob Velthuis naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1696 243 248v
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuis koper provisioneel huis genaamd de Drie Schelvissen Zuiderhaven 23 de Drie Schelvissen 1675 240 26va
VELDHUIS, JAKOB vroedman Jacob Velthuis koper door niaar kamer Romastraat 6 1693 243 45v
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1680 241 115r
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten zuiden Noorderhaven 88 1684 242 26v
VELDHUIS, JAKOB de hof van vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1682 241 212v
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1687 242 207r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys koper provisioneel huis Voorstraat 7 1680 241 24ra
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys biersteker bewoner Voorstraat 7 1680 241 24ra
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten westen Noorderhaven 48 1683 241 249v
VELDHUIS, JAKOB burgervaandrig Jacob Velthuys koper provisioneel huis Noorderhaven 46 1680 241 24ra
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuys aanhandelaar hof met een prieel Zuiderstraat 1681 241 143r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 44 1681 241 144r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuys koper provisioneel huis Noorderhaven 88achter Benthem 1681 241 40va
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys mr. brouwer naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
VELDHUIS, JAKOB Jacob Velthuys mr. brouwer naastligger ten westen Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
VELDHUIS, JAKOB gemeensman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1685 242 82r
VELDHUIS, JAKOB vroedsman Jacob Velthuys naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1682 241 222v
VELDHUIS, JAKOB huis genaamd de Beurs Jacob Velthuys naastligger ten oosten Noorderhaven 80 de Beurs 1687 242 176r
, JAKOB Jacob Verfalje mr. gortmaker verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
VLASBLOEM, JAKOB Jacob Vlasbloem naastligger ten oosten Lanen 66achter 1623 230 339r
VLASBLOEM, JAKOB Jacob Vlasbloem naastligger ten oosten Lanen 66achter de Vlasbloem 1612 229 113v
, JAKOB Jacob Vluks huurder huis (p.j.) Hoogstraat 15 1782 260 297v
VOORDA, JAKOB wijlen burgemeester Jacob Voorda, verkoper verkoper Heiligeweg 40 1682 241 61va
VOORDA, JAKOB de brouwerij van Jacob Voorda naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1668 239 168v
VOORDA, JAKOB Jacob J. Voorda, J.U.D. professor verkoper Kromme Elleboogsteeg 1744 251 40v
, JAKOB burgervaandrig Jacob van de Voorde koper 1/2 huis, brouwerij, mouterij met een schuur en 2 plaatsen en een loods ([bedrag niet vermeld]) Heiligeweg 40 de Witte Lelie 1666 239 49r
, JAKOB vroedsman Jacob van de Voorde verkoper van 1/6 Lanen 62 1669 239 35ra
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Noorderhaven 35 1797 265 63r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1801 265 309r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koper pakhuis Noorderhaven 39 1808 268 161v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar huurder Noorderhaven 39 1808 268 161v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Droogstraat 7oost 1797 265 66v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Gardenierstraat ZZ 1801 265 310r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten westen Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Carl Visschersteeg 4 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Nieuwstraat 20 1784 261 257r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Zoutsloot 25 1785 261 280r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten westen Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koper huis Schritsen 60 1799 265 166v
WASSENAAR, JAKOB burgervaandrig Jacob Wassenaar koopman koper Rozengracht 20 1788 262 306v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten zuiden Schritsen 60 1799 265 166v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten westen Schritsen 60 1799 265 166v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar procureur postulant verkoper q.q. Noorderhaven 23 1791 263 358r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Rozengracht 27 1784 261 235r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Noorderhaven 31 1806 267 188r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Noorderhaven 33 1806 267 188r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Anjelierstraat 10 1784 261 236v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Wasbleek 23 1784 261 237v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper huis Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1785 261 260r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris naastligger ten westen Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
WASSENAAR, JAKOB de Heer Jacob Wassenaar huurder Noorderhaven 74 1806 267 192ar
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Nieuwstraat 33 1784 261 238v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Vijver 3 1785 261 262r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper looiersperk of leertouwerij Schritsen 56zuidwest 1803 266 283r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
WASSENAAR, JAKOB het erf van de heer Jacob Wassenaar naastligger ten oosten Schritsen 56zuidwest 1803 266 283r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper huis Noorderhaven 31 1803 266 248r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Nieuwstraat 22 1784 261 241v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Simon Stijlstraat 3 1785 261 266v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Rozengracht 20 1800 265 214r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koopman koper door niaar huis, hof en achtererf als pakhuis Schritsen 58 1788 263 8r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Noorderhaven 108 1801 265 299v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris koper pakhuis Noorderhaven 20 1806 267 230v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris huurder (p.j.) Noorderhaven 20 1806 267 230v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Schritsen 60 1809 268 262v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koopman koper door niaar huis Schritsen ZZ 1788 263 8r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper Zuiderhaven 28 1801 265 301r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Kerkpoortstraat 57 1785 261 268v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Zuiderhaven 36 1785 261 269v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Schritsen 56west 1809 268 227r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koopman verkoper van 1/2 Noorderhaven 1 1809 268 308r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Westerstraat 43 1785 261 270v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Schritsen 56oost 1809 268 228v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Noordijs 10 1801 265 303r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Noordijs 10 1801 265 303r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten zuiden Schritsen 60 1790 263 266v
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar naastligger ten westen Schritsen 60 1790 263 266v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Zoutsloot 1 1785 261 298r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Hofstraat 13 1809 268 230r
WASSENAAR, JAKOB vroedsman Jacob Wassenaar verkoper q.q. van 1/3 Hofstraat 26 1793 264 156r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten oosten Schritsen 58 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar naastligger ten zuiden Schritsen 58 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper Schritsen 58 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar, n.u. naastligger ten oosten Rozengracht 18 1788 262 290r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Hoogstraat 30 1801 265 306r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Grote Bredeplaats 31 1798 265 98v
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar koper huis en ijzersmederij Noorderhaven 1 1797 265 59r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Brouwersstraat 8 1799 265 186r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Hoogstraat 33 1801 265 307r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar notaris verkoper q.q. Noorderhaven 98achter 1801 265 308r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
WASSENAAR, JAKOB Jacob Wassenaar verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
, JAKOB Jacob Joh. Westerwijk mr. kuiper koper huis Zuiderstraat 31west 1778 259 155v
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersma mr. bakker naastligger ten westen Noorderhaven 14 1731 248 63r
WIERSMA, JAKOB Jacob Wiersma mr. bakker verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstra equipagemeester verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstra equipagemeester verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
ZANDSTRA, JAKOB de kinderen van wijlen Jacob Zanstra equipagemeester verkoper van 1/7 onbekend 1690 242 304v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1685 242 102v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts naastligger ten oosten Droogstraat 77 1685 242 102v
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 8va
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 8va
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1689 242 268v
AARTS, JAKOB Jacob Aarts koopman naastligger ten oosten Droogstraat 77 1689 242 268v
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aarts naastligger ten westen Achterstraat 1661 238 80r
, JAKOB grondpacht uit de kamers van de weduwe van Jacob Aartz eigenaar perceel Moriaanstraat 12 1670 239 215r
ABES, JAKOB Jacob Abbes ijzersmid naastligger ten oosten Zoutsloot 22 1694 243 91v
ABES, JAKOB Jacob Abbes , c.u. mr. smid koper huis met ledige plaats gebruikt als helling Zoutsloot 1 1699 244 3r
ABES, JAKOB het hiervoor verkochte perceel aan Jacob Abbes mr. smid naastligger ten westen Zoutsloot 9 1699 244 3v
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. smid naastligger ten westen Bargebuurt 1706 244 341r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1703 244 215v
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. smid verkoper Zoutsloot 24 1694 243 78r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1701 244 111r
ABES, JAKOB Jacob Abes naastligger ten westen onbekend 1700 244 73v
ABES, JAKOB Jacob Abes mr. ijzersmid verkoper Zoutsloot 1 1726 246 267r
ABRAHAMS, JAKOB de weduwe van Jacob Abrahams huurder van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1661 238 114r
EEBES, JAKOB Jacob Aebes , c.u. mr. smid koper Zoutsloot 24 1687 242 179r
AKES, JAKOB Jacob Aekes verkoper Lanen 62 1669 239 35ra
EELSES, JAKOB wijlen Jacob Aelties smid verkoper van 1/2 Zuiderhaven NZ 1631 232 168v
EELSES, JAKOB het weeskind van wijlen Jacob Aelties verkoper van 1/2 Zuiderhaven NZ 1631 232 168v
EELSES, JAKOB Jacob Aeltyes smid koper twee ledige plaatsen aan elkaar Zuiderhaven 55 1624 231 24r
AARTS, JAKOB Jacob Aerdts Colum koopman koper 1/2 huis Heiligeweg 30 1635 233 156r
ARENDS, JAKOB de kamer van Jacob Aerns naastligger ten zuiden Heiligeweg 19 1617 230 68v
ARENDS, JAKOB in de Haan van Jacob Aerns naastligger ten noorden Heiligeweg 15 de Haan 1601 228 250r
ARENDS, JAKOB de kamer van Jacob Aernts naastligger ten zuiden Heiligeweg 19 1617 230 74r
AARTS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts koopman naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1698 243 392r
AARTS, JAKOB de mouterij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Lanen 23een_achter 1685 242 88r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Achterstraat 1688 242 222v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat 1688 242 222v
AARTS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten westen Lanen 33 1691 242 21ra
AARTS, JAKOB het panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 10 1695 243 127v
AARTS, JAKOB het panwerk van de erfgenamen van wijlen Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 10 1695 243 127v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten westen Herenwaltje 10 1672 240 106v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten noorden Herenwaltje 10 1672 240 106v
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts koper Voorstraat 53 1693 243 34r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Voorstraat 55achter 1687 242 204v
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aerts gleibakker naastligger ten oosten Liemendijk 1687 242 205v
AARTS, JAKOB wijlen Jacob Aerts koper Droogstraat NZ 1693 243 35v
AARTS, JAKOB de desolate boedel van wijlen Jacob Aerts koopman verkoper Zoutsloot 70 1695 243 6ra
AARTS, JAKOB de panbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 77 1661 238 8va1
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1681 241 161r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 77 1681 241 161r
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1674 240 130v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 77 1674 240 130v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Zoutsloot 64 1674 240 130v
AARTS, JAKOB het panwerk van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Droogstraat 77 1674 240 130v
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aerts naastligger ten westen Liemendijk 1661 238 79v
AARTS, JAKOB de galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratre naastligger ten zuiden Schritsen 52 1667 239 73r
AARTS, JAKOB de galeibakkerij van Jacob Aerts , cum fratre naastligger ten westen Schritsen 52 1667 239 73r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 1 1690 242 307r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Noorderhaven 104 1681 241 39va
AARTS, JAKOB de hof van Jacob Aerts naastligger ten zuiden Noordergrachtswal 1679 241 11ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper q.q. Grote Bredeplaats 3 1690 242 308r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman koper twee kamers onder 1 dak Achterstraat NZ 1682 241 197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden Achterstraat NZ 1682 241 197r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper q.q. Lanen 2 1690 242 309r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 6 1682 241 218r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger enigszins ten zuiden Zoutsloot 6 1682 241 218r
AARTS, JAKOB de erfgenamen van wijlen de weduwe van Jacob Aerts koopman naastligger ten westen Noorderhaven 104 1695 243 134r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper Noorderhaven 33 1690 242 311r
AARTS, JAKOB de panbakkerij van Jacob Aerts naastligger ten oosten Droogstraat 77 1661 238 82v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper Lanen 71een_achter 1690 242 311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper Grote Ossenmarkt 4 1690 242 311r
AARTS, JAKOB de weduwe en erfgenamen van Jacob Aerts naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1695 243 137r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koopman verkoper Noordijs 1690 242 311r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts koper huisplaats met hout en getimmer Zoutsloot 66 1682 241 223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten oosten Zoutsloot 66 1682 241 223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten zuiden voor een gedeelte Zoutsloot 66 1682 241 223v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts verkoper van 1/5 Voorstraat 12 1688 242 15ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts verkoper q.q. Voorstraat 12 1688 242 15ra
AARTS, JAKOB Jacob Aerts naastligger ten westen Voorstraat 55achter 1686 242 155v
AARTS, JAKOB Jacob Aerts gleibakker koper woning met een tuintje en een plaatske erachter Achterstraat NZ 1661 238 102r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts , c.s. naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1661 238 102r
AARTS, JAKOB Jacob Aerts Colom naastligger ten zuiden Heiligeweg 32 1670 239 219r
ALBERTS, JAKOB Jacob Albarts naastligger ten noorden Voorstraat 73achter 1657 237 110r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Albers Winalda naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1719 246 46r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Sint Jacobstraat 13 1614 229 235v
ALBERTS, JAKOB oud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 24 1706 244 340r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts mr. schoenmaker verkoper Heiligeweg 34 1685 242 71r
ALBERTS, JAKOB oud burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Heiligeweg 24 1707 245 8v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts koper huis Simon Stijlstraat OZ 1684 242 4ra
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts huurder Simon Stijlstraat OZ 1684 242 4ra
ALBERTS, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob Alberts bewoner Sint Jacobstraat 13 1603 228 372v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts varend persoon koper woning Hofstraat 27 1731 247 380r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts koper kamer met een ledige plaats Kromme Elleboogsteeg NZ 1644 235 128r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Lanen 89 1615 229 276v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts naastligger ten noorden Lanen 91 1614 229 187v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts koper huis Sint Jacobstraat 13 1597 228 35r
ALBERTS, JAKOB grondpacht uit het huis van oud burgemeester Jacob Alberts eigenaar perceel Tiepelsteeg 1708 245 53r2
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter 1630 232 154v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter 1630 232 154v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1733 248 265r
ALBERTS, JAKOB de kamer van Jacob Alberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 19 1646 235 194r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts goudsmid aanhandelaar huis Lanen 89 1599 228 144r
ALBERTS, JAKOB wijlen Jacob Alberts verkoper Zoutsloot NZ 1643 235 87v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts naastligger ten noorden Voorstraat 73achter 1614 229 218r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper Schritsen 15achter 1626 231 104r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts mr. schoenmaker koper schoenmakersperk, geschikt tot een looyerij, met toebehoren Zoutsloot 1 1676 240 228r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts goudsmid koper 1/2 huis daer den Smack uuythanght Noorderhaven 108 de Smack 1598 228 107r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1633 233 82v
ALBERTS, JAKOB burgemeester Jacob Alberts naastligger ten noorden Gardenierstraat 1718 246 20ar
ALBERTS, JAKOB het huis van Jacob Alberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17 1730 247 351v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts verwandelaar Noorderhaven 108 1602 228 288v
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts aanhandelaar kamer Havenplein 1602 228 289r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Wijnalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 93r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS burgemeester Jacob Alberts Wijnalda naastligger ten noorden Tiepelsteeg WZ 1703 244 220r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Wijnalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99v
WIJNSMA, JAKOB ALBERTS Jacob Alberts Wijnsma verkoper Fabrieksstraat 1688 242 261v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Heiligeweg 26 1721 246 93v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Voorstraat 68 1708 245 67v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de hypothecaire crediteuren van oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Simon Stijlstraat 3 1721 246 94v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda koper door niaar woning met een tuintje erachter Tiepelsteeg 1715 245 235v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Tiepelsteeg 1721 246 99r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS de gecommitteerde crediteuren van de boedel van wijlen oud burgemeester Jacob Alberts Winalda verkoper Schritsen 56noordwest 1721 246 100r
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS vroedsman Jacob Alberts Winalda mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk Schritsen 56noordwest 1690 242 312v
WIJNALDA, JAKOB ALBERTS vroedsman Jacob Alberts Winalda mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 1 1690 242 313r
, JAKOB Jacob Alckerts grootschipper koper twee huissteden of ledige plaatsen aan elkaar, getekend in de kaart E met nr. 5 en 6 Zuiderhaven ZZ 1613 229 180v
ALLERTS, JAKOB Jacob Allerts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 15 1613 229 171r
, JAKOB wijlen Jacob Allgers verkoper Zuiderhaven ZZ 1615 229 255r
ARENDS, JAKOB Jacob Anckes koper huis met ledige plaats en loodsje onbekend 1600 228 192v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries eigenaar van de voorste kamer Noorderhaven ZZ 1600 228 200r
ANDRIES, JAKOB wijlen Jacob Andries erflater Hoogstraat 37 1626 231 156r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries verkoper Oosterkeetstraat 1 1621 230 276r
ANDRIES, JAKOB als bewoner Jacob Andries naastligger ten zuiden Vijver 2 1726 246 257v
ANDRIES, JAKOB als bewoner Jacob Andries naastligger ten westen Vijver 2 1726 246 257v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries huistimmerman bewoner Vijver 4 1725 246 244r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries huistimmerman verkoper Vijver 4 1725 246 244r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries huurder (p.w.) Bargebuurt 28 1765 256 264r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries huistimmerman koper huis Vijver 4 1722 246 136r
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries , c.u. huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1762 255 136v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries smalschipper koper 13/16 huis waarvan hij eerder 3/16 erfde Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
ANDRIES, JAKOB wijlen Jacob Andries verkoper van 1/2 Lanen 35 1751 252 109v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries smalschipper verkoper Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
ANDRIES, JAKOB Jacob Andries naastligger ten noorden Zoutsloot 23 1765 256 137r
SCHIERE, JAKOB ANDRIES Jacob Andries Schiere verkoper Hoogstraat 16 1787 262 181r
ANNES, JAKOB Jacob Annes scheepstimmerman verkoper Zuiderstraat 20 1787 262 193r
ANNES, JAKOB Jacob Annes scheepstimmerman koper huis en tuin Zuiderstraat 22 1776 258 251v
ANNES, JAKOB Jacob Annes scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 43 1775 258 237r
ANSKES, JAKOB Jacob Ansches scheepstimmerman koper kamer Bargebuurt 1681 241 137v
ANSKES, JAKOB Jacob Ansckes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25 1658 237 168v
ANSKES, JAKOB de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2 verkoper Lanen 2 1656 237 265v
ANSKES, JAKOB de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2 verkoper Schritsen 1west 1656 237 265v
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes verkoper Vijver WZ 1631 233 22v
ANSKES, JAKOB de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2 verkoper Brouwersstraat 28 1656 237 265v
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes blokmaker verkoper Zeilmakersstraat 1688 242 246v
ANSKES, JAKOB de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2 verkoper Lanen 83 1656 237 265v
ANSKES, JAKOB de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes , erfgenaam van 1/2 verkoper Zuiderhaven 57 1656 237 265v
ANSKES, JAKOB de weduwe van Jacob Anskes naastligger ten westen Vijverstraat 26 1650 236 116v
ANSKES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Anskes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25 1659 237 183r
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes , koopman koper geniaarde koper ratione proximitatis onbekend 1624 230 391r
ANSKES, JAKOB Jacob Anskes , koopman koper geniaarde koper ratione proximitatis onbekend 1624 230 391r
ANSKES, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Anskes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 25achter 1659 237 201r
ANTONIUS, JAKOB Jacob Anthonis huurder woning 1 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ARENDS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Anties naastligger ten zuiden Zuidersteeg 9 1737 249 160r
ARENDS, JAKOB Jacob Arents naastligger ten oosten Heiligeweg 13 1603 228 352v
ARENDS, JAKOB Jacob Arents mr. wever koper provisioneel huis Zuiderhaven 6 1730 247 11ra
ARENDS, JAKOB de weduwe van wijlen Jacob Arents naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16 1621 230 279v
ARENDS, JAKOB de weduwe van Jacob Arents naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16 1634 233 152r
ARENDS, JAKOB de weduwe van Jacob Arents naastligger ten oosten Heiligeweg 13 1634 233 152r
ARENDS, JAKOB Jacob Arents naastligger ten oosten Heiligeweg 13 1603 228 347r
ARENDS, JAKOB Jacob Arents winkelier verkoper Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
ARENDS, JAKOB Jacob Arents naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16 1603 228 366r
ARJENS, JAKOB Jacob Ares naastligger ten noorden Heiligeweg 13 1604 228 409r
ARJENS, JAKOB Jacob Ariens , c.u.