Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: La  Le  Li  Lo  Lu  Ly  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ALBADA, L. vroedsman L. Albeda Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
ATLAS, L. L. Atlas koper huis Karremanstraat 3 1808 268 120v
BLOCQUEVILLE, L. L. P. Blocqueville Franse schoolhouder koper huis Zuiderhaven 39 1807 268 7v
BLOCQUEVILLE, L. L. P. Blocqueville Franse schoolhouder koper huis Grote Ossenmarkt 8 1807 268 7v
BLOCQUEVILLE, L. L. P. Blocqueville Franse schoolhouder koper huis Grote Ossenmarkt 6 1807 268 7v
KOSTER, L. de erven van L. C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1803 266 203r
, L. L. Coulleboef de Blocqueville commies van toezigt van de eilanden van Goeree en Overflakkee verkoper Zuiderhaven 39 1808 268 114r
, L. L. Coulleboef de Blocqueville commies van toezigt van de eilanden van Goeree en Overflakkee verkoper Grote Ossenmarkt 8 1808 268 114r
, L. L. Coulleboef de Blocqueville commies van toezigt van de eilanden van Goeree en Overflakkee verkoper Grote Ossenmarkt 6 1808 268 114r
GAVERE, L. vroedsman L. de Gavere naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1692 243 7v
GOGH, L. L. van Goch koopman naastligger ten oosten Voorstraat 7a 1802 266 139r
GOGH, L. L. C. van Goch naastligger ten oosten Voorstraat 7a 1803 266 290r
GROENEWOUD, L. L. V. Groenewoud verkoper Nieuwstraat 56 1800 265 244r
HASELAAR, L. oud burgemr.en gemeensman L. Haselaer naastligger ten westen Voorstraat 56oost 1712 245 183r
HASELAAR, L. oud burgemr.en gemeensman L. Haselaer verkoper Voorstraat 56oost 1712 245 183r
KLINKHAMER, L. vroedsman L. Klinkhamer naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1749 252 42r
KLINKHAMER, L. L. Klinkhamer naastligger ten zuiden Noorderhaven 110 1749 252 42r
, L. L. E. Mutzenbecker naastligger ten zuiden Zeepziedersstraat 1 1807 268 10r
, L. L. E. Mutzenbecker verkoper Zeepziedersstraat 1 1807 268 10r
, L. L. E. Mutzenbecker verkoper Noorderhaven 39 1808 268 25r
PRIGGE, L. L. Prigge kapitein afgewezen niaarnemer Rozengracht 18achter 1722 246 144r
PRIGGE, L. L. V. Prigge kapitein naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost 1732 248 93r
PRIGGE, L. L. Prigge kapitein naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1742 250 232r
RIJPMA, L. de weduwe van burgemeester L. Rypema naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
SPANNENBURG, L. L. Spannenburg koopman naastligger ten oosten Hofstraat 3 1811 269 122v
STEENSMA, L. burgemeester L. Steensma Franekereind 14 1767 257 252r
STEENSMA, L. burgemeester L. Steensma Rommelhaven ZZ 1767 257 252r
STEENSMA, L. burgemeester L. W. Steensma naastligger ten westen Lanen 85 1785 262 7v
STEENSMA, L. burgemeester L. W. Steensma naastligger ten noorden Lanen 85 1785 262 7v
STEENSMA, L. oud burgemeester L. W. Steensma naastligger ten westen Lanen 85 1800 265 214v
STEENSMA, L. de heer L. Steensma naastligger ten westen Lanen 85 1805 267 122r
STEENSMA, L. de heer L. Steensma naastligger ten noorden Lanen 85 1805 267 122r
WENTHOLT, L. L. R. Wentholt koper wind rogge- en weitmolen, dubbel woonhuis en stalling Zuiderpoort (gebied) 1802 266 84v
THEODORUS, L. L. Theodori pr.postulant verkoper Kerkpoort (gebied) 1645 235 172v
HASELAAR, LAAS Laas Haselaar mr. chirurgijn koper huis Voorstraat 56west 1699 244 9v
HASELAAR, LAAS Laas Haselaar Lanen 25 1708 245 48v
HASELAAR, LAAS Burgemeester Laas Haselaar Lanen 25 1708 245 48v
HASELAAR, LAAS oud burgemr. Laas Haselaar, c.s. naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 4 1713 245 196v
HASELAAR, LAAS Laas Haselaer chirurgijn naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1694 243 90v
HASELAAR, LAAS Laas Haselaer Zuiderhaven 19zuid 1708 245 66r
HASELAAR, LAAS oud burgemeester en gemeensman Laas Haselaer koper door niaar huis Voorstraat 56oost 1712 245 176r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten noorden Hofstraat 1738 249 270v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten zuiden Noordijs WZ 1739 250 25v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten zuiden Franekereind 10 1750 252 86r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten noorden Noordijs 12 1753 253 89r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg huurder graanzolders (p.j.) Rommelhaven 3 1781 260 153r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman koper huis Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman koper huis Carl Visschersteeg OZ 1784 261 231r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg OZ 1784 261 231r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman Carl Visschersteeg OZ 1784 261 231r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman Gardenierstraat 2 1784 261 232r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman Gardenierstraat 1 1784 261 233r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman verkoper van 1/4 Brouwersstraat 10 1786 262 70r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koper door niaar huis Brouwersstraat 10 1790 263 228r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten zuiden Brouwersstraat 8 1794 264 195r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 8 1795 264 258v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koper door niaar huis Hofstraat 5 1796 264 349r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman verkoper Rozenstraat 3 1798 265 83r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 8 1799 265 186r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman koper 1/4 huis Brouwersstraat 12 1805 267 170v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman naastligger ten westen Brouwersstraat 12 1805 267 170v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12 1805 267 170v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman naastligger ten noorden Brouwersstraat 12 1805 267 170v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman eigenaar van 1/4 Brouwersstraat 12 1806 267 267v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12 1806 267 267v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten westen Brouwersstraat 12 1806 267 267v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten noorden Brouwersstraat 12 1806 267 267v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburg naastligger ten zuiden Brouwersstraat 10 1806 267 268v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburg verkoper Brouwersstraat 10 1806 267 268v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgh naastligger ten oosten Voorstraat 97achter 1737 249 187v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgh naastligger ten zuiden Noordijs 8 1749 251 262v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburgh koopman koper 3/4 huis Brouwersstraat 12 1807 267 306v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburgh naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12 1807 267 306v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburgh naastligger ten westen Brouwersstraat 12 1807 267 306v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburgh naastligger ten noorden Brouwersstraat 12 1807 267 306v
WIJNALDA, LAAS Laas Wijnalda huurder Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
SPANNENBURG, LAAS GOSSES Laas Gosses Spannenburg mr. verver verkoper van 3/4 Franekereind 12 1750 252 75v
HANNEMA, LAAS LASES de ervan van wijlen vroedsman Laas Laasses Hannema, de oude naastligger ten oosten Zoutsloot 1682 241 234v
HANNEMA, LAAS LASES Vroedsman Laas Laasses Hannema Hoogstraat 15 1683 241 68va
HANNEMA, LAAS LASES Vroedsman Laas Laasses Hannema Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
PIERS, LAAS Laas Piers naastligger ten westen Lanen ZZ 1717 245 285r
PIERS, LAAS Laas Piers naastligger ten westen Schritsen NZ 1733 248 220r
PIETERS, LAAS de hovinge van Laas Pieters naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1663 238 185r
PIETERS, LAAS Laas Pytters koopman naastligger ten westen Zoutsloot 46 1667 239 86v
SANNES, LAAS Laas Sannes , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat 1772 258 9v
SPANNENBURG, LAAS TJEBBES Laas Tjebbes Spannenburg koopman koper huis Brouwersstraat WZ 1802 266 151v
SPANNENBURG, LAAS TJEBBES Laas Tjebbes Spannenburg koopman naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1802 266 151v
FONTEIN, LAAS Laes Fontein naastligger ten westen Droogstraat NZ 1772 258 12r
HASE, LAAS de weduwe van oud burgemeester Laes Haase naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1728 247 121r
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaar, c.u. koper tuin met vruchtbomen en zomerhuis Voorstraat 26achter 1722 246 147r
HASELAAR, LAAS de kopers burgemeester Laes Haselaar, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 26achter 1722 246 147r
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaar naastligger ten oosten Hofstraat 16 1722 246 152r
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaar naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1722 246 152r
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaar verkoper Hofstraat 16 1722 246 152r
HASELAAR, LAAS de hof van Laes Haselaer naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1694 243 106v
HASELAAR, LAAS Laes Haselaer mr. chirurgijn naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1694 243 108r
HASELAAR, LAAS Laes Haselaer naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1695 243 134r
HASELAAR, LAAS de hof van Laes Haselaer naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1695 243 144r
HASELAAR, LAAS Laes Haselaer naastligger ten zuiden Voorstraat 57 1695 243 144v
HASELAAR, LAAS Laes Haselaer naastligger ten westen Kerkpoortstraat WZ 1697 243 308r
HASELAAR, LAAS oud burgemeester Laes Haselaer Voorstraat 58 1729 247 276r
HASELAAR, LAAS wijlen oud burgemeester Laes Haselaer Vismarkt 1 1729 247 277r
HASELAAR, LAAS wijlen oud burgemeester Laes Haselaer Hofstraat 16 1732 248 150r
HASELAAR, LAAS wijlen oud burgemeester Laes Haselaer Rozengracht 16 1732 248 150r
HASELAAR, LAAS de weduwe van oud burgemeester Laes Haselaer Rozengracht 16 1733 248 193r
SPANNENBURG, LAAS Laes Spannenburgh, burger winkelier koper huis Noordijs 10 1735 249 87r
SPANNENBURG, LAAS Laes Spannenburgh naastligger ten zuiden Noordijs WZ 1736 249 118r
HASELAAR, LAAS AUKES Laes Auckes Haselaer, burger mr. chirurgijn koper hof met prieel, bierkelder en kamer Hofstraat 16 1693 243 60v
HASELAAR, LAAS AUKES Laes Auckes Haselaer mr. chirurgijn verkoper Voorstraat 57 1695 243 177v
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ 1615 229 272r
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond Hoogstraat NZ 1629 232 112v
DIRKS, LAAS uitgang vh hof van Laes Dircks naastligger ten oosten Romastraat 1630 232 135r
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Drie Roemerssteeg 1635 233 177r
DIRKS, LAAS Laes Dircksen naastligger ten oosten Lanen 38 1647 235 249v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen , burger naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1647 236 3v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen verkoper Lanen ZZ 1647 236 3v
DIRKS, LAAS Laes Dirckx naastligger ten westen onbekend 1647 235 270r
DIRKS, LAAS Laes Dircxen , c.u. mr. metselaar naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23 1614 229 201r
DIRKS, LAAS Laes Dircxen , burger mr. metselaar verkoper Brouwersstraat 23 1614 229 201r
DIRKS, LAAS Laes Dircxen verkoper Lanen 1643 235 41v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1643 235 64v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat OZ 1643 235 64v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten oosten Lanen ZZ 1643 235 85v
DIRKS, LAAS Laes Dirx naastligger ten oosten Lanen 93 1639 234 76r
DIRKS, LAAS Laes Dirx naastligger ten westen Lanen 1644 235 106v
DIRKS, LAAS Laes Dirx , burger verkoper Nieuwstraat 52 1696 243 261r
DIRKS, LAAS Laes Dirxen metselaar verpachter grond onbekend 1644 235 115v
IEKES, LAAS Laes Ekes schipper koper huis Kleine Bredeplaats 10 1719 246 39v
IEKES, LAAS de erven van Laes Ekes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid 1728 247 215v
SPANNENBURG, LAAS GOSSES Laes Gosses Spannenburg mr. kastmaker verkoper 1/2 Franekereind 14 1726 246 271v
JAKOBS, LAAS de 2 weeskinderen van wijlen Laes Jacobs Franekereind ZZ 1631 232 167r
LASES, LAAS Laes Laesen , burger brouwer koper huis en mouterij Noorderhaven 38 1630 232 155v
LASES, LAAS Brouwerij en kamer van Laes Laesen naastligger ten oosten Noorderhaven 36 1631 232 176r
LASES, LAAS Brouwerij en kamer van Laes Laesen naastligger ten zuiden Noorderhaven 36 1631 232 176r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen Karremanstraat 14 1640 234 91r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1640 234 116r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten westen Noorderhaven 40 1640 234 116r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen , burger aanhandelaar kamer (p.j.) Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen , burger naastligger ten oosten Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen , burger naastligger ten noorden Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen , burger naastligger ten oosten Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen , burger naastligger ten noorden Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen , burger verwandelaar Rinnertspijp OZ 1641 234 151v
LASES, LAAS burgemeester Laes Laesen naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1641 234 152v
LASES, LAAS burgemeester Laes Laesen naastligger ten westen Noorderhaven 14 1652 236 189v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Vijverstraat 8 1692 243 16r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Schritsen 31 1692 243 16v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Hofstraat 17 1692 243 17v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Hofstraat 15 1692 243 18v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Hofstraat 13 1692 243 19r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Hofstraat 21 1692 243 19v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Hofstraat NZ 1692 243 20r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Molenpad 1692 243 21v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 18 1692 243 23r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 18 1692 243 23v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema Tiepelsteeg 1693 243 46r
, LAAS oud burgemeester Laes Laesens naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1643 235 86v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laeses verkoper Karremanstraat WZ 1639 234 74v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laeses verkoper Karremanstraat WZ 1639 234 74v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laeses verkoper Kleine Ossenmarkt NZ 1639 234 75r
LASES, LAAS Oud burgemeester Laes Laeses koper huis Zuiderpoort (gebied) 1652 236 211v
LASES, LAAS burgemeester Laes Laessen Noorderhaven 1635 233 176v
LASES, LAAS burgemeester Laes Laessen Lanen ZZ 1636 233 179r
LASES, LAAS burgemeester Laes Laessen Franekereind ZZ 1636 233 180v
LASES, LAAS burgemeester Laes Laessen Droogstraat ZZ 1636 233 181v
LASES, LAAS burgemeester Laes Laessen Schritsen ZZ 1636 233 181v
LASES, LAAS burgemeester Laes Laessen William Boothstraat 1636 233 182v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laessen koper huis, brouwerij en mouterij, met houtstek ten westen en koeschuur daarachter; st Noorderhaven 37 1638 234 54v
LASES, LAAS burgemeester Laes Laessen geniaarde koper Schritsen 1649 236 93r
LASES, LAAS brouwerij en huis van Laes Laessen naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1652 236 216v
LASES, LAAS het huis van de oude burgermr. Laes Laessen naastligger ten oosten Noorderhaven 36 1653 236 223r
LASES, LAAS Oud burgermr. Laes Laessen , c.u. koper huis, schuur en paardenstal Sint Jacobstraat 1 1653 236 242r
LASES, LAAS de erven van burgermr. Laes Laessen naastligger ten westen Zuiderstraat 1654 236 251r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 17 1692 243 17v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 21 1692 243 19v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat NZ 1692 243 20r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Molenpad 1692 243 21v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderstraat WZ 1692 243 22v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 23v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laessens naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1642 235 31r
LASES, LAAS de erven van Laes Laessens naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1657 237 132v
LOLKES, LAAS Laes Lolckes koper Zuiderhaven 21 1644 235 133v
PIETERS, LAAS Laes Peters verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
PIERS, LAAS Laes Piers verkoper Lanen 18 1719 246 57r
PIERS, LAAS Laes Piers naastligger ten westen Lanen 64 1731 248 28v
PIERS, LAAS Laes Piers , burger oud schipper verkoper van 1/4 Lanen 62 1741 250 179v
PIERS, LAAS Laes Piers oud schipper verkoper Kleine Bredeplaats WZ 1745 251 91v
PIETERS, LAAS Laes Pieters koopman koper mouterij en achterhuis Hoogstraat NZ 1676 240 224r
PIETERS, LAAS de mouterij van Laes Pieters naastligger ten oosten Hoogstraat NZ 1679 241 43v
PIETERS, LAAS Laes Pieters , burger geniaarde koper William Boothstraat 3 1682 241 196r
PIETERS, LAAS Laes Pieters koopman naastligger ten westen Zoutsloot 48 1682 241 48va
PIETERS, LAAS Laes Pyters naastligger ten westen Rommelhaven NZ 1662 238 127r
PIETERS, LAAS Laes Pyters , burger koper hovinge met bomen, planten en prieel met 2 ingangen (t.w.: Droogstraat en Zoutsl Droogstraat 1662 238 137v
PIETERS, LAAS Laes Pyters , burger koopman koper paardenstal Droogstraat NZ 1676 240 225r
PIETERS, LAAS de hof van Laes Pyters koopman naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1677 240 38ra
PIETERS, LAAS de hof van Laes Pyters koopman naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1677 240 38ra
PIETERS, LAAS de hof van Laes Pytters naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1665 239 15r
PIETERS, LAAS de hof van Laes Pytters naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1670 239 220r
PIETERS, LAAS de hof van Laes Pytters naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1670 239 220r
PIETERS, LAAS Laes Pytters , burger koper huis en mouterij Herenwaltje 12 1672 240 106v
ROELOFS, LAAS Laes Roelsen , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 1646 235 232v
WARNERS, LAMMERT de keet van Lambaert Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1643 235 83v
BOEKHORST, LAMMERT de erven en crediteuren van wijlen Lambart van der Boeckhorst verkoper Noorderhaven 104 1672 240 103v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambart de Gavere verkoper Zuiderpoort (gebied) 1699 244 14r
ANNES, LAMMERT wijlen Lambart Annes eerdere eigenaar (verkoper: de Stad Harlingen (koopbrief d.d. 29-08-1610)) Rozengracht 42 1667 239 102v
GIJSBERTS, LAMMERT Lambart Gijsbarts kuiper naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 24 1642 235 14v
HOBBES, LAMMERT Lambart Hobbes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 18 1636 233 181r
PIETERS, LAMMERT Lambart Pieters mr. smid koper huis, loods en plaats met een vrije achter uit- en ingang in de Lommertstraat Hoogstraat ZZ 1665 239 16r
REINS, LAMMERT Lambart Reyns schipper naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 19 1642 234 171r
WARNERS, LAMMERT Lambart Warners naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1640 234 117v
WARNERS, LAMMERT de keet van de oud hopman Lambart Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambartus de Gavere koopman koper door niaar huis met turf-en kleerzolder en kelderkamers Voorstraat 69 1701 244 89r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambartus de Gavere verkoper Voorstraat 69 1701 244 123v
, LAMMERT hof en kamer van Lambartus Theodori naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1642 234 172r
, LAMMERT Lambartus Theodori naastligger ten westen Noorderhaven 80 1649 236 71r
JAKOBS, LAMMERT de erven van Lamberdt Jacobs wagenaar naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1633 233 100v
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boeckhorst naastligger ten oosten Voorstraat 55 1671 240 7ra
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boeckhorst naastligger ten noorden Voorstraat 55 1671 240 7ra
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boekhorst naastligger ten oosten Lombardstraat 1669 239 209r
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boekhorst verkoper Lombardstraat 1669 239 209r
GAVERE, LAMMERT Lambert de Gavere landmeter en wijnrooier koper huis Hondenstraat 12 1684 242 16r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambert de Gavere wijnroeier en landmeter koper hof met bomen, prieel en belvedere Zoutsloot NZ 1696 243 234v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambert de Gavere naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
GAVERE, LAMMERT curator Lambert de Gavere oud dijkgraaff van Wonseradeel verkoper Kerkpoortstraat 31 1706 244 322v
GAVERE, LAMMERT Lambert de Gavere oud dijkgraaf van Wonseradeel verkoper Weverstraat 1706 244 324r
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambert de Gavere, c.s. verkoper Fabrieksstraat 1706 244 334v
GAVERE, LAMMERT Lambert de Gavere oud dijkgraaf van Wonseradeels zuiderzeedijken Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
SALVERDA, LAMMERT Lambert Salverda verkoper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
SALVERDA, LAMMERT Lambert Salverda verkoper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
SALVERDA, LAMMERT Lambert Salverda verkoper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
ANNES, LAMMERT de lijnbaan van Lambert Annes naastligger Spinhuisstraat 1636 234 12v
ANNES, LAMMERT Lambert Annis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1614 229 236v
ANNES, LAMMERT Lambert Annis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 256r
ANNES, LAMMERT Lambert Annis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats ZZ 1615 229 265v
KLASES, LAMMERT Lambert Claessen boormaker koper schuur, stal en wagenhuis Liemendijk 1671 240 37v
TROMP, LAMMERT KLASES wijlen Lambert Clases Tromp lijnslager Nieuwstraat OZ 1705 244 310v
DIRKS, LAMMERT Lambert Dirks , c.u. koper woning Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
DIRKS, LAMMERT Lambert Dirx verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 37r
GEERTS, LAMMERT Lambert Geerts Herenwaltje 1625 231 35r
GIJSBERTS, LAMMERT Lambert Gijsberts , burger verkoper Kerkpoortstraat NZ 1636 234 4v
HALBES, LAMMERT Lambert Halbes verpachter grond Kleine Kerkstraat WZ 1644 235 145r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper hof, stal, kamer, zomerhuis enz Rapenburg NZ 1706 244 319v
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper tuintje Kerkpoortstraat 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT de huisinge van Lambert Hansen organist naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen , burger organist verkoper Rapenburg 1712 245 174r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57 1717 245 288r
HANSES, LAMMERT de weduwe van Lambert Hansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57 1722 246 128r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist verkoper Molenpad 1723 246 180r
HANSES, LAMMERT de tuin van Lambert Hansen organist naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1725 246 216r
HARMENS, LAMMERT Lambert Harmens Noorderhaven ZZ 1625 231 37r
HARMENS, LAMMERT Lambert Harmens Noorderhaven ZZ 1625 231 37r
HILLES, LAMMERT de erfgenamen van Lambert Hilles naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat WZ 1644 235 145r
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder 1614 229 222r
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder ten zuiden van Harlingen 1615 229 251v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes naastligger ten noorden Noordijs OZ 1624 231 34v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes naastligger ten noorden Noordijs 1625 231 50v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes protestant wegens hypotheek ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
JANS, LAMMERT Lambert Jans naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1624 231 6r
JANS, LAMMERT Lambert Jans verkoper (akte: zwager en broer van kopers) onbekend 1625 231 63r
CRAMERUS, LAMMERT JANS het huis van Lambert Jans Cramers naastligger ten noorden Noorderhaven ZZ 1625 231 37r
JANS, LAMMERT Lambert Jansen verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24 1661 238 106v
JANS, LAMMERT Lambert Jansen koekebakker naastligger ten oosten Noorderhaven 34 1669 239 190r
JANS, LAMMERT het huis bewoont door Lambert Jansen Noorderhaven 38 1670 240 3r
JANS, LAMMERT Lambert Jansen koekbakker koper huis Zuiderpoort (gebied) 1670 240 3v
JANS, LAMMERT de plaats van Lambert Janssen wachtm(eeste)r naastligger ten westen Noorderhaven 1616 230 18v
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens , burger schipper (smal-) koper huis off woning Schritsen NZ 1709 245 86v
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens , burger schipper (grootveer-) verkoper Schritsen NZ 1718 246 27r
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1721 246 119r
N., LAMMERT de woning van Lambert N. Havenplein 1625 231 41r
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters verkoper Liemendijk 1614 229 202r
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters naastligger ten westen Achterstraat 1615 229 264v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1615 229 285r
PAULUS, LAMMERT wijlen Lambert Pouuels Nieuwstraat OZ 1661 238 117v
REINS, LAMMERT de erven van Lambert Reins verkoper Kleine Bredeplaats 17 1671 240 40v
SJOERDS, LAMMERT Lambert Sioerds , c.u. koper huis Nieuwstraat WZ 1716 245 266v
SJOERDS, LAMMERT de kamer van Lambert Sioerdts Kruysebroer Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
TJEERDS, LAMMERT Lambert Tieerds schipper Zoutsloot 77 1718 246 13v
THOMAS, LAMMERT Lambert Tomas Salvarda, c.u. verkoper Droogstraat ZZ 1662 238 124v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 1624 231 30v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnders naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1637 234 32r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners , n.q. verpachter grond Franekereind 1615 229 240r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners Lanen 33 1615 229 254v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts , burger hopman koper twee boven- en twee benedenkamers onbekend 1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts , burger hopman naastligger ten zuiden onbekend 1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts , burger hopman naastligger ten westen onbekend 1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts , burger hopman verpachter grond Lammert Warndersteeg WZ 1624 231 9r
WARNERS, LAMMERT Wandelaar Lambert Warnerts verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1624 231 9r
SIKKEMA, LAMMERT Lamberto Siccama grietman van Gaasterland Schritsen 1 1636 233 178r
SIKKEMA, LAMMERT Lamberto Siccama grietman van Gaasterland Schritsen 1 1636 233 178r
THEODORUS, LAMMERT Lamberto Theodori procureur postulant verkoper Voorstraat 10 1643 235 58v
ADIUS, LAMMERT wijlen Lambertus Adius convooimeester verkoper Brouwersstraat 9 1722 246 149v
ADIUS, LAMMERT wijlen Lambertus Adius Noorderhaven 77 1724 246 194r
ATLAS, LAMMERT Lambertus Atlas mr. bakker koper huis Bildtstraat 18 1804 267 8v
GAVERE, LAMMERT mede vroedsman Lambertus de Gavere verkoper Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambertus de Gavere Grote Kerkstraat 15 1706 244 314v
, LAMMERT mr. Lambertus Hansen* organist koper huis met bomen, planten en prieel Wasbleek 2 1714 245 208r
THEODORUS, LAMMERT de hovinge van Lambertus Theodori naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1643 235 45v
THEODORUS, LAMMERT Lambertus Theodori naastligger ten westen Rozengracht 27 1644 235 158v
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes , burgerse Spinhuisstraat 1631 232 172r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes verkoper Zuiderhaven ZZ 1648 236 53v
REUS, LAMMERT Lamert de Reus naastligger ten westen Grote Bredeplaats 3 1799 265 156r
HOBBES, LAMMERT Lamert Hobbes huurder perceel 1 1615 229 243v
DANIELS, LAMKE Lamke Daniels huurder (p.w.) Carl Visschersteeg WZ 1761 255 98r
ROMMERTS, LAMKE Lamkje Rommerts huurder Zuiderpoort (gebied) 1782 260 284r
GERBENS, LAMKE Lamkjen Gerbens Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
SIERKS, LAMKE Lamkjen Sierks koper huis Sint Odolphisteeg 13 1761 255 70v
FREERKS, Lammerdina Fredriks verkoper Franekereind 2 1808 268 95v
FREERKS, Lammerdina Freedriks Franekereind 2 1803 266 178v
, LAMMERT het huis van Lammert kuiper naastligger ten oosten Heiligeweg 20 1649 236 98r
, LAMMERT als huurder Lammert portier naastligger ten noorden Franekereind 29oost 1689 242 267v
, LAMMERT Lammert lijnslager naastligger Nieuwstraat OZ 1695 243 123v
, LAMMERT Lammert lijnslager naastligger Nieuwstraat OZ 1695 243 123v
ALBADA, LAMMERT Lammert Albada koper wagenhuis Rommelhaven 18achter 1804 267 37r
ALBADA, LAMMERT Lammert Albeda mr. verver koper huis Rommelhaven 8 1783 261 69v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberda mr. verver en schilder verkoper Franekereind 34 1799 265 164r
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberda mr. verver curator Borstelsteeg 4 1809 268 246v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberda mr. verver curator Borstelsteeg 6 1809 268 246v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberda mr. verver curator Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
ATLAS, LAMMERT Lammert Atlas naastligger ten noorden Bildtstraat 20 1810 269 26v
, LAMMERT Lammert Atlas* naastligger ten zuiden Bildtstraat 16 1805 267 116v
BAKKER, LAMMERT Lammert Backer naastligger ten noorden Schritsen 17 1784 261 198v
BAKKER, LAMMERT Lammert Bakker naastligger ten oosten Schritsen 15 1784 261 217v
BAKKER, LAMMERT Lammert J. Bakker naastligger ten noorden Schritsen 17 1808 268 72r
, LAMMERT Lammert Boechorst verkoper Scheerstraat 9 1669 239 186v
BURGERS, LAMMERT Lammert Burgers, c.u. huurder Nieuwstraat 22 1781 260 88v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere, burger kopers Lanen 45 1682 241 197v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere verkoper van 1/2 Lanen 45 1682 241 219r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere koper provisioneel William Boothstraat OZ 1682 241 53va
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere landmeter en wijnroyer verkoper van 1/2 Rinnertspijp 1 1682 241 55va
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1684 242 60r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere landmeter, wijnroyer koper voortreffelijk huis met deftige graanzolders Voorstraat 25 1685 242 83v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten oosten Voorstraat 23 1688 242 230r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten noorden Voorstraat 23 1688 242 230r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere landmeter en wijnroeier (geadmitteerd -) naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere naastligger ten oosten Voorstraat 23 1696 243 186v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten noorden Voorstraat 23 1696 243 186v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1696 243 235r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1700 244 61v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere verkoper Lanen 23 1700 244 75r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere, c.u. koper tuintje met 2 kamers daarbij en steeg terzijde Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere verkoper Voorstraat 25 1703 244 195r
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lammert de Gavere verkoper Kerkpoortstraat 31 1706 244 315r
HOUKEMA, LAMMERT burgemeester Lammert Hauckema, c.u. koopman naastligger ten noorden Vismarkt 4 1758 254 145v
HOUKEMA, LAMMERT burgemeester Lammert Hauckema koopman verkoper Vismarkt 4 1758 254 145v
HOUKEMA, LAMMERT burgemeester Lammert Hauckema gebruiker van een kamer Noorderhaven 40 1775 258 228v
HOUKEMA, LAMMERT burgemeester Lammert Hauckema naastligger ten westen Noorderhaven 40 1775 258 228v
HOUKEMA, LAMMERT vroedsman Lammert Haukema koopman koper huis Vismarkt 4 1735 249 26r
HOUKEMA, LAMMERT vroedsman Lammert Haukema naastligger ten noorden Vismarkt 4 1735 249 26r
REUS, LAMMERT Lammert Reus mr. bakker huurder (p.j.) Voorstraat 4 1771 257 187r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus verkoper Vijverstraat ZZ 1790 263 210r
REUS, LAMMERT Lammert Reus koper huis Lanen 76 1790 263 268r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus naastligger ten westen Hondenstraat 4 1790 263 275v
REUS, LAMMERT Lammert Reus naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 41 1793 264 145r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus koper Kerkpoortstraat 39 1793 264 146v
REUS, LAMMERT Lammert Reus naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 41 1797 265 46v
REUS, LAMMERT Lammert de Reus verkoper van 1/2 Rommelhaven 28 1800 265 240r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus mr. bakker (oud -) verkoper Grote Bredeplaats 1 1801 265 304v
REUS, LAMMERT bejaard burger Lammert de Reus verkoper Hondenstraat 2 1802 266 144r
REUS, LAMMERT bejaard burger Lammert de Reus verkoper Lanen 76 1806 267 227v
REUS, LAMMERT Lammert de Reus, burger verkoper Kerkpoortstraat 39 1808 268 68v
SALVERDA, LAMMERT de weduwe van wijlen Lammert Salverda Sint Jacobstraat 4 1682 241 211r
TROMP, LAMMERT Lammert Tromp mr. lijnslager naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1697 243 273r
, LAMMERT de erfgenamen van Lammert Wagenar ?verpachter grond Kerkpoortstraat NZ 1644 235 128r
ANNES, LAMMERT lijnbaan van Lammert Annes naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 1631 232 172r
ARJENS, LAMMERT Lammert Arjens Droogstraat NZ 1723 246 170v
BURGERTS, LAMMERT de weduwe van Lammert Borgers huurder (p.j.) Nieuwstraat WZ 1784 261 212v
KARSTES, LAMMERT de mouterij van de moeder van Lammert Carstens naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1695 243 124v
KLASES, LAMMERT Lammert Claasen boormaker Zoutsloot 1 1689 242 286r
KLASES, LAMMERT de hof van Lammert Claesen koopman Noordijs 19 1672 240 86v
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormaker naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1682 241 218r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormaker verkoper Zoutsloot ZZ 1682 241 218r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormaker naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1682 241 223v
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen , burger mr. lijnslager verkoper Havenpoort 1693 243 51r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen Boormaker, burger koopman pro se ac sociis Lanen ZZ 1683 241 270v
KLASES, LAMMERT Lammert Claeses , burger koopman koper huis Rozengracht 16 1688 242 234v
KLASES, LAMMERT de erven van Lammert Claeses naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1723 246 160v
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker koper van 1/2 pan- en estrikwerk Zoutsloot ZZ 1681 241 161r
KLASES, LAMMERT de verkoper Lammert Claessen boormaker naastligger ten westen Noorderhaven 43 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noorderhaven 43 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noorderhaven 43 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker koper provisioneel Noorderhaven 41 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noorderhaven 41 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noorderhaven 41 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Liemendijk NZ 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Liemendijk NZ 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noordijs 19 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noordijs 19 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noordijs 19 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noordijs 4 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker Noordijs 4 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1687 242 193v
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen , c.u. lijnslager koper huis, bestaande uit 2 afzonderlijke woningen, resp. loodsen, e.a. Toebehoren Nieuwstraat OZ 1693 243 52r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesses boormaker koper huis Zoutsloot 1 1681 241 137r
KLASES, LAMMERT Lammert Clasen , burger boormaker koper 1/2 afgebrande pannenbakkerij Zoutsloot ZZ 1685 242 102v
KLASES, LAMMERT Lammert Clases , burger boormaker verkoper Zoutsloot ZZ 1689 242 268v
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirckx , c.u. koper huis Achterstraat 1650 236 107v
DIRKS, LAMMERT de weduwe van Lammert Dirks naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks koper 3, 5 pondemaaten greidland ten zuiden van Harlingen 1797 265 36v
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks gardenier Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks bleker koper 7 pm bouwland als bleek ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
TOLSMA, LAMMERT DIRKS Lammert Dirks Tolsma schipper koper huis, koeystal enz Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopman koper dubbelhuis (met pakhuis) Noorderhaven 58 1749 252 16v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopman verkoper Noorderhaven 68 1755 253 231v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopman koper huis Hoogstraat 4 1756 253 268r
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopman verkoper Noorderhaven 58 1756 254 24r
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes naastligger ten westen Hoogstraat 6 1763 255 191v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes naastligger ten westen Hoogstraat 6 1763 255 200v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes , burger verkoper Hoogstraat 4 1764 256 28r
NIJHOLT, LAMMERT FEIES Lammert Feyes Nijholt voerman huurder Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r
GIJSBERTS, LAMMERT de weduwe van Lammert Gijsberts naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 24 1657 237 127v
GIJSBERTS, LAMMERT de weduwe van Lammert Gijsberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 24 1657 237 127v
GIJSBERTS, LAMMERT de kamer van Lammert Gijsberts naastligger ten oosten Romastraat 29 1667 239 119r
HARNSES, LAMMERT Lammert Haarnsen torenwachter verkoper Hoogstraat 25 1693 243 66v
HARNSES, LAMMERT Lammert Haarnsen torenwachter verkoper Hoogstraat 17achter 1693 243 66v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1710 245 131v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist verkoper Rapenburg NZ 1723 246 176v
HANSES, LAMMERT de tuin van Lammert Hansen mr. organist naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1724 246 207r
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1727 247 58v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen Kerkpoortstraat 75 1729 247 243v
KUIK, LAMMERT HARMENS Lammert Harmens Kuyck stadstorenwachter naastligger ten oosten Hoogstraat 23 1684 242 55v
HARNES, LAMMERT Lammert Harns , burger stadstorenwachter verkoper Weverstraat 1698 243 335v
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Cuyk, burger stadstorenblazer geniaarde koper Rommelhaven 10 1698 243 381r
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Kuik stadstorenblazer geniaarde koper Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Kuyk, burger stadstorenblazer Rommelhaven 2west 1699 243 403r
HARRENTS, LAMMERT huis genaamd de Rode Ploeg Lammert Harnts , burger stadstorenwachter koper huis Hoogstraat 25 de Rode Ploeg 1683 241 243r
HARRENTS, LAMMERT Lammert Harnts , burger stadstorenwachter koper huis Hoogstraat 17achter 1683 241 243r
HOUKES, LAMMERT Lammert Haukes boterkoper koper huis Noorderhaven 38 1732 248 80r
HOUKES, LAMMERT de koper Lammert Haukes huurder Noorderhaven 38 1732 248 80r
HENDRIKS, LAMMERT Lammert Hendrix mr. koperslager verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 43v
HOBBES, LAMMERT Lammert Hobbes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
HOBBES, LAMMERT oud burgerhopman Lammert Hobbes koper 4 pm greidland ((per pm)) 1634 233 132r
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jan van der Veen mr. bakker verkoper Schritsen 54 1785 261 275r
JANS, LAMMERT Lammert Jans schipper en winkelier (trekveer-) Voorstraat 59 1762 255 151v
JANS, LAMMERT Lammert Jans mr. bakker naastligger ten oosten Lanen 24 1771 257 201r
JANS, LAMMERT Lammert Jans naastligger ten westen Lanen 28 1774 258 168v
JANS, LAMMERT Lammert Jans mr. bakker Zoutsloot 34 1776 258 251r
JANS, LAMMERT Lammert Jans naastligger ten westen Lanen 28 1778 259 125r
JANS, LAMMERT Lammert Jans koopman verkoper Hoogstraat 41 1781 260 36v
JANS, LAMMERT Lammert Jans bakker naastligger ten noorden Schritsen 17 1792 264 354r
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Backer koopman verkoper William Boothstraat 3 1781 260 38r
BAKKER, LAMMERT JANS wijlen Lammert Jans Bakker Voorstraat 59 1781 260 50r
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakker koopman verkopers Droogstraat ZZ 1782 260 207r
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakker naastligger ten noorden Schritsen 17 1789 263 102r
REUS, LAMMERT JANS Lammert Jans de Reus naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1720 246 71v
REUS, LAMMERT JANS Lammert Jans de Reus verkoper Vijverstraat ZZ 1720 246 71v
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jans van der Veen mr. bakker verkoper van 3/4 Hofstraat 35 1785 261 276r
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jans van der Veen mr. bakker Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
VEEN, LAMMERT JANS de erven van Lammert Jans van der Veen naastligger ten westen Lanen 28 1810 269 6r
, LAMMERT Lammert Jans* bakker naastligger ten noorden Schritsen 17 1759 254 243r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen koekbakker naastligger ten oosten Noorderhaven 34 1666 239 7va
JANS, LAMMERT Lammert Jansen stadskoopmansbode op Amsterdam verkoper Zuiderpoort (gebied) 1680 241 110r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen koper kamer Bargebuurt 1681 241 138v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen cherger op de haven koper huis Zuiderpoort (gebied) 1683 241 263v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen verkoper Zuiderstraat ZZ 1695 243 121r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen , burger verkoper Zuiderpoort (gebied) 1695 243 138v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen gezworen graandrager koper huis Herenwaltje 17 1733 248 268r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen naastligger ten noorden Herenwaltje 19 1733 248 269v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen , c.u. naastligger ten zuiden Herenwaltje 15 1733 248 278v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen zakkendrager verkoper Herenwaltje 17 1749 252 36r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen bakker naastligger ten oosten Lanen 24 1755 253 195r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen naastligger ten noorden Herenwaltje 19 1759 254 187v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen naastligger ten oosten Lanen 24 1761 255 78r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen mr. bakker Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
REUS, LAMMERT JANS Lammert Jansen de Reus verkoper Schritsen 3 1720 246 65r
JANS, LAMMERT Lammert Jansz schipper en winkelier (trekveer-) Voorstraat 59 1762 255 156r
JELLES, LAMMERT Lammert Jelles , c.u. koper huis Schritsen NZ 1676 240 219v
JELLES, LAMMERT het gekochte huis door Lammert Jelles naastligger ten oosten Schritsen NZ 1676 240 246r
JELLES, LAMMERT Lammert Jelles naastligger ten westen Schritsen NZ 1681 241 135r
JILLES, LAMMERT Lammert Jilles oud koopman verkoper Schritsen NZ 1685 242 68v
GAVERE, LAMMERT JOOSTES Lammert Joosten de Gavere landmeter en wijnroyer verkoper en curator van de kinderen van Scheffersplein 19 1682 241 56va
GAVERE, LAMMERT JOOSTES Lammert Joosten de Gavere geadmitteerde landmeter en wijnroeyer geauthoriseerde curator van de kinderen van Scheffersplein OZ 1686 242 122r
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koper huis (en 1 ducaton) Brouwersstraat 11 1725 246 235v
JORIS, LAMMERT Lammert Joris naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1731 248 19v
JORIS, LAMMERT Lammert Joris oud schipper en koopman koper tuin met planten Rozengracht 12 1735 249 45v
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopman curator van de minderjarige kinderen van huis en weefwinkel Karremanstraat OZ 1735 249 1ra
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopman verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat WZ 1735 249 1va
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopman verkoper Karremanstraat OZ 1735 249 2va
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopman verkoper Kerkpoortstraat WZ 1735 249 2va
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopman verpachter grond Rozengracht 12 1739 250 15r
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopman verkoper Rozengracht 12 1739 250 15r
JORIS, LAMMERT Lammert Joris , burger verkoper Brouwersstraat 11 1739 250 21v
LAMMERTS, LAMMERT wijlen Lammert Lammerts mr. schoenmaker Heiligeweg 32 1680 241 62r
LAMMERTS, LAMMERT Lammert Lammerts verkopers Schritsen 38achter 1680 241 81r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper (grootveer-) koper huis, hof en loods Zoutsloot 47 1719 246 49r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1727 247 7v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 45 1731 248 51r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1732 248 78v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper (kapitein wijd-) Sint Odolphisteeg WZ 1733 248 259r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens oud schipper (beurt-) verkoper Zoutsloot 47 1748 251 243r
MELLES, LAMMERT Lammert Melles , c.u. huurder Kerkpoortstraat 1695 243 142v
PIEBES, LAMMERT Lammert Piebes ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
PIETERS, LAMMERT de kamer van Lammert Pieters slotmaker naastligger ten westen Weverstraat 1677 240 257v
PIETERS, LAMMERT Lammert Pieters , c.u. slotmaker huurder Noorderhaven 110 1678 241 9v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouuels , c.s. koper kamer Hofstraat ZZ 1646 235 200v
PAULUS, LAMMERT de weduwe van Lammert Pouuels naastligger ten noorden Anjelierstraat 1658 237 175ar
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels verkoper Hofstraat ZZ 1649 236 58v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u. koper huis Franekerpoort (gebied) 1650 236 102r
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u. koper nieuw huis Nieuwstraat OZ 1654 236 262r
PIETERS, LAMMERT Lammert Pyters mr. smid koper kamer en loods Nieuwstraat 1675 240 208r
PIETERS, LAMMERT Lammert Pytters smid koper huis Lombardstraat WZ 1661 238 72r
PIETERS, LAMMERT Lammert Pytters naastligger ten oosten Lombardstraat 1673 240 118r
PIETERS, LAMMERT wijlen Lammert Pytters slotmaker naastligger ten zuiden Lombardstraat 2 1683 241 266r
PIETERS, LAMMERT de weduwe van vroedsman Lammert Pytters naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1684 242 11v
REINS, LAMMERT Lammert Reins , c.u. verkoper Franekerpoort (gebied) 1666 239 45v
REINS, LAMMERT schipper Lammert Reyns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 19 1646 235 209r
SJOERDS, LAMMERT de erven van Lammert Sioerdts naastligger ten noorden onbekend 1659 238 12v
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrands naastligger ten oosten Schritsen 59 1763 256 1r
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrens naastligger ten westen Schritsen NZ 1752 252 189r
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrens naastligger ten westen Schritsen 65 1758 254 133r
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrens naastligger ten oosten Schritsen 61 1758 254 167v
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrens , burger ijzersmid koper Nieuwstraat WZ 1761 255 101r
SIEBRENS, LAMMERT de weduwe van Lammert Sybrens naastligger ten oosten Schritsen 61 1771 257 196v
SIEBRENS, LAMMERT wijlen Lammert Sybrens Schritsen 63 1780 259 291v
SIEBRENS, LAMMERT de weduwe van Lammert Sybrens , c.s. naastligger ten oosten William Boothstraat 1 1782 260 177v
SIEBRENS, LAMMERT wijlen Lammert Sybrens Franekerpoort (gebied) 1784 261 142r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes , burger koopman koper 2 kamers Droogstraat 37 1737 249 213r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman verkoper Droogstraat NZ 1739 250 45r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman koper huis Bildtstraat 17 1756 253 267r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes verkoper Bildtstraat 17 1757 254 84v
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes , burger verkoper Zoutsloot 78 1771 257 200v
THOMAS, LAMMERT Lammert Thomas Salvarda, burger c.u. koper schuur Droogstraat 1659 237 206r
TJEERDS, LAMMERT Lammert Tjeerds schipper (wijd-) verkoper Zoutsloot ZZ 1731 247 389v
WARNERS, LAMMERT de hof van Lammert Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1614 229 208r
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1630 232 116v
WARNERS, LAMMERT de erven van het huis van Lammert Warners naastligger ten zuiden Lanen NZ 1653 236 220r
WARNERS, LAMMERT de erven van Lammert Warners eigenaar van 1/2 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erven van Lammert Warners naastligger ten oosten 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erven van Lammert Warners naastligger ten zuiden 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erven van Lammert Warners naastligger ten westen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erven van Lammert Warners naastligger ten zuiden Lanen NZ 1663 238 161v
WILKES, LAMMERT Lammert Wiltjes huurder (p.w.) Tiepelsteeg WZ 1807 267 330v
WIEBRENS, LAMMERT Lammert Wybrens verkoper Voorstraat 22 1683 241 264r
DJOERDS, LAMMERT de erven van Lammerts Dioerts naastligger ten zuiden Anjelierstraat 1658 237 175r
MARTENS, LAMMERT Lammerts Martens naastligger ten westen Zoutsloot 49 1734 248 339v
MULDER, LAMKE Lammigje Mulders Nieuwstraat OZ 1805 267 139v
WARNERS, de keet van wijlen Lamnert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r
HENDRIKS, Lampck Hendricx Kerkpoortstraat NZ 1633 233 100v
WIEBES, Lampck Wybes , burger Zuiderhaven NZ 1624 231 24r
WIEBES, de erven van Lampck Wybes verkoper Spinhuisstraat ZZ 1654 236 268r
OENES, LAMKE Lampcke Oenes Heiligeweg 2 1615 229 254r
WIEBES, Lampk Wybes Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
GERRITS, Lampkien Gerrits Kerkpoortstraat WZ 1733 248 250v
WIEBES, LAMKE Lampkje Wybes Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
GERRITS, LAMKE Lampkjen Gerryts Kerkpoortstraat WZ 1737 249 186v
WIEBES, LAMKE Lampkjen Wybes Voorstraat 86 1700 244 80v
WIEBES, LAMKE Lampkjen Wybes Molenpad 1722 246 135v
, Lannius Lantingh naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1687 242 177r
ARJENS, Lapijntie Arjens verkoper Voorstraat 81 1706 244 312v
ARJENS, Lapijntje Arjens verkoper Voorstraat 81 1706 245 4r
KLINKHAMER, LOURENS mede vroedman Laurens Klinkhamer mr. gortmaker koper 1/28 oliepelgerstmolen en gereedschappen ten zuiden van Harlingen 1721 246 119v
JAKOBS, LOURENS Laurens Jacobs , c.u. koper 1/10 huis en gorthuis Franekereind 30 1657 237 106v
FLORISON, LOURENS Laurentius Florison predikant Heiligeweg 66 1786 262 52r
FLORISON, LOURENS Laurentius Florison predikant Lanen 32 1786 262 52r
FLORISON, LOURENS Laurentius Florison predikant Lanen 32 1786 262 52r
FLORISON, LOURENS JOHANNES weleerwaarde heer Laurentius Johannes Florison predikant Heiligeweg 66 1787 262 180r
LUURTS, wijlen Lavinus Luyrs Achterstraat 1688 242 222v
JANS, LEA Lea Jans verkoper Hoogstraat 11 1739 250 68v
, LEENTJE Leen vlaster naastligger ten oosten Weverstraat 1644 235 107v
ALBERTS, LEENDERT Leen Alberts koper Nieuwstraat 36 1687 242 206r
JANS, LEENTJE Leena Jansen Nieuwstraat 36 1780 259 258r
JANS, LEENTJE Leena Jansen Nieuwstraat 36 1780 259 258r
JANS, LEENTJE Leena Jansen Nieuwstraat WZ 1780 259 258r
ROORDA, LUITJENS Leendeert Luitjens Roorda mr. ijzersmid verkoper Noorderhaven 6 1748 251 209r
BUISMAN, LEENDERT Leendert Buisman schipper op Amsterdam (beurt-) koper huis met tuin Noorderhaven 69 1808 268 158v
KOSTER, LEENDERT Leendert Koster huurder Lanen 39 1808 268 112r
ROORDA, LEENDERT Leendert Roorda mr. ijzersmid naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west 1754 253 131r
ROSENDAL, LEENDERT Leendert Rosendal mr. kleermaker Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
STELWAGEN, LEENDERT Leendert Stelwagen mr. chirurgijn en vroedmeester koper huis Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
DIRKS, LEENDERT Leendert Dirx Hofstraat 18 1693 243 39r
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta mr. chirurgijn verkoper Rozengracht 30 1761 255 112v
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta mr. chirurgijn verkoper Wasbleekstraat WZ 1761 255 112v
JANS, LEENDERT Leendert Jansen mr. bontwever koper woning Liemendijk 40 1751 252 153r
JANS, LEENDERT Leendert Jansen naastligger ten noorden Hoogstraat 53 1753 253 113v
JOHANNES, LEENDERT Leendert Johannes huurder (p.j.) Hondenstraat 2 1784 261 191v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1731 248 60v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1737 249 215r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1742 250 216v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1746 251 152r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1755 253 235v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1756 253 267r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1757 254 84v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1760 255 33r
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Leendert Luitjens Roorda mr. ijzersmid Noorderhaven 34 1738 249 281v
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Leendert Luitjens Roorda mr. ijzersmid (oud -) verkoper van 1/3 Noorderhaven 6 1759 254 194v
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Leendert Luitjens Roorda mr. ijzersmid (oud -) verkoper van 1/3 Noorderhaven 8 1759 254 196v
ALBERTS, LEENTJE meerderjarige vrijster Leene Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 36 1756 253 255r
JANS, LEENTJE Leene Janzen Nieuwstraat 36 1756 253 255r
HENDRIKS, Leenerdt Hendricx schoenlapper koper huis Kerkpad 1633 233 101v
KLASES, LEENDERT Leenert Clases verkoper van 1/18 William Boothstraat 27 1676 240 222r
CRODDENBOS, LEENDERT KORNELIS Leenert Coernelis Croddenbosch naastligger ten oosten Voorstraat 29 1654 236 276v
JOHANNES, LEENDERT de weduwe van Leenert Johannis huurder Hondenstraat 2 1802 266 144r
LEENDERTS, LEENDERT Leenert Leenerts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1727 247 55r
LEENDERTS, LEENDERT Leenert Leenerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1732 248 155r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat OZ 1615 229 244v
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon , burger koper nieuwe kamer (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren) Kerkpoortstraat OZ 1615 229 245r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1615 229 245v
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1615 230 3r
, LEENTJE kamer bewoond door Leentie appelverkoopster grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1692 243 17v
, LEENTJE Leentie appelverkoopster huurder Hofstraat 21 1692 243 19v
, LEENTJE Leentie appelverkoopster huurder Hofstraat 21 1693 243 69r
LUDINGA, LEENTJE Leentie Ludinga verkoper Voorstraat 34 1717 245 297v
LUDINGA, LEENTJE Leentie Ludinga verkoper Bildtstraat 20 1719 246 41r
LUDINGA, LEENTJE Leentie Ludinga verkoper Droogstraat 35 1719 246 41r
AGES, LEENTJE Leentie Ages Karremanstraat 1 1752 252 197r
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents Karremanstraat WZ 1708 245 69v
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents Achterstraat ZZ 1722 246 135r
CHRISTIAANS, LEENTJE Leentie Christiaens verkoper van 1/2 Schritsen 1633 233 127v
CHRISTIAANS, Leentie Christiaens van der A koper huis met steeg en een ledige plaats Schritsen 1633 233 118v
KLASES, LEENTJE Leentie Claasen Rommelhaven 18vijf_a 1733 248 233v
KLASES, LEENTJE Leentie Claasen verkoper van 1/4 Rommelhaven 18vijf_a 1733 248 233v
KLASES, LEENTJE Leentie Clases Vioolsteeg OZ 1708 245 61r
JANS, LEENTJE Leentie Jans William Boothstraat OZ 1641 234 142v
JANS, LEENTJE Leentie Jans verkoper Kromme Elleboogsteeg 1749 251 254v
JURJENS, Leentie Juriens Lanen 9oost 1698 243 342v
MINNES, LEENTJE Leentie Minnes Vijverstraat NZ 1742 250 214av
MINSES, LEENTJE Leentie Minses verkoper Achterstraat NZ 1733 248 211r
PIETERS, LEENTJE weduwe Leentie Pyters verkoper Spekmarkt 2 1721 246 96r
ROBERTS, LEENTJE Leentie Robberts Molenpad 1 1750 252 57v
RUURDS, LEENTJE Leentie Ruierdts , burger Lanen NZ 1644 235 136r
REEN, LEENTJE SIBBELES Leentie Sibles Reen naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1699 243 402v
WILLEMS, LEENTJE Leentie Willems Liemendijk OZ 1614 229 232r
BEIDSCHAT, LEENTJE Leentje Beidschat Zoutsloot 79 1810 268 362r
BEIDSCHAT, LEENTJE Leentje C. Beidschat Karremanstraat 22 1810 269 1r
AGES, LEENTJE Leentje Ages koper door niaar huis en weefwinkel Liemendijk NZ 1793 264 112r
AGES, LEENTJE Leentje Ages naastligger ten westen Liemendijk NZ 1793 264 112r
GOSSES, LEENTJE Leentje Gosses kopers Voorstraat 5 1782 260 309r
GOSSES, LEENTJE Leentje Gosses verkoper Voorstraat 5 1783 261 62r
JANS, LEENTJE Leentje Jans verkoper van 1/6 Zoutsloot 16 1741 250 151v
MINNES, LEENTJE Leentje Minnes D.G. weesmoeder Vijverstraat NZ 1768 257 40r
TABES, LEENTJE Leentje Tabes Zeilmakersstraat 9 1755 253 235r
TABES, LEENTJE Leentje Tabes , voor zich verkoper Zeilmakersstraat 9 1758 254 153r
TJEBBES, LEENTJE Leentje Tjebbes Karremanstraat 1742 250 269r
OBBES, LIEUWKJE Leeucke Obbes Schritsen NZ 1635 233 169r
MEINERTS, LIEUWKJE Leeuckjen Meinderts koper huis Vijverstraat NZ 1695 243 137v
, LIEUWKJE Leeukjen mestwijff naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22 1709 245 94r
RIJPMA, LIEUWKJE juffrouw Leeukjen Rypema verkoper Scheffersplein 25 1762 255 133r
MEINERTS, LIEUWKJE Leeukjen Meinderts verkoper Vijver 7 1731 247 384v
MEINERTS, LIEUWKJE Leeukjen Meinerts verkoper Vijverstraat NZ 1716 245 266r
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wiarda Havenplein 5 1752 252 223v
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wyarda Havenpoort 1 1752 252 224v
RIJPMA, LIEUWKJE wijlen Juffrouw Leeuwkjen Rypma Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
DROST, TEEKES Lembartus Taciti Drost koper huis en loods met voor een tuin en een hovinge achter Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
, LEENDERT de erven van Lenard gootmaker naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1635 233 170v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenard Croddebos naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1644 235 112r
HENDRIKS, LEENDERT Lenardt Hendrickx verkoper Hofstraat NZ 1634 233 147r
KORNELIS, LEENDERT Lenart Cornelis verkoper Bildtpoort (gebied) 1630 232 149v
KORNELIS, LEENDERT Lenart Cornelis naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1638 234 51v
KORNELIS, LEENDERT Lenart Cornelis Cuick verkoper Zoutsloot NZ 1644 235 129r
HENDRIKS, LEENDERT Lenart Hendricks bewoner/eigenaar onbekend 1630 232 129v
, LEENDERT Lenart Tomans verkoper Heiligeweg NZ 1631 232 166r
JANS, LEENTJE Lene Janzen Nieuwstraat OZ 1771 257 231r
, LEENDERT Lenerdt Pickstock Kerkpad WZ 1639 234 72r
, LEENDERT de erven van Lenerdt Pickston verkoper Vioolsteeg 1639 234 86r
, LEENDERT Lenert timmerman naastligger ten westen Hondenstraat 10 1641 234 133v
, LEENDERT Lenert timmerman naastligger Romastraat 1667 239 105v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddebos naastligger ten westen Zoutsloot 1651 236 153v
CRODDENBOS, LEENDERT oud gemeensman Lenert Croddebos Voorstraat 43 1659 237 182v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddebosch verpachter grond huis Bildtstraat 6 1644 235 140v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddebosch verpachter grond huis Bildtstraat 6 1644 235 140v
GRAAF, LEENDERT Lenert Graeff bewoner woning 1 Lanen ZZ 1680 241 23ra
KUIK, LEENDERT de schuur van Lenert Kuyck naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1644 235 109r
KUIK, LEENDERT wijlen Lenert Kuyck Karremanstraat 1668 239 176v
POPTA, LEENDERT Lenert Popta verkoper Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, LEENDERT Lenert Popta koopman verkoper Noorderhaven NZ 1685 242 82v
ABES, LEENDERT Lenert Abes , c.u. koper huis, loods en plaats Romastraat ZZ 1664 238 225r
CRODDENBOS, LEENDERT ABES Lenert Abes Croddebos verkoper Romastraat ZZ 1669 239 204r
BARTELDS, LEENDERT wijlen burgemeester Lenert Bartels Hondenstraat 8 1653 236 226v
KORNELIS, LEENDERT Lenert Cornelis naastligger ten zuiden Scheffersplein 1615 229 262v
CRODDENBOS, LEENDERT KORNELIS Lenert Cornelis Croddebosch naastligger ten westen Liemendijk 1648 236 47r
KORNELIS, LEENDERT Lenert Cornelis Crodebos naastligger ten westen Zoutsloot 1642 234 177r
KUIK, LEENDERT KORNELIS Lenert Cornelis Cuyck naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1657 237 127r
HENDRIKS, LEENDERT Lenert Hendrix naastligger ten zuiden Weverstraat OZ 1637 234 34v
HENDRIKS, LEENDERT Lenert Hendrix naastligger ten zuiden Weverstraat 1644 235 155v
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1641 234 142r
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs , burger smalschipper verkoper Voorstraat 57 1644 235 145v
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs verkoper en mede-erfgenaam van Kerkpoortstraat 1682 241 201v
KUIK, LEENDERT JANS Lenert Jansen Kuyk, burger koper huis met een tuintje erachter Karremanstraat 1662 238 147r
JOBS, LEENDERT Lenert Jops mr. bakker naastligger ten westen Franekereind 23oost 1679 241 15ra
LEENDERTS, LEENDERT Lenert Lenerds Droogstraat ZZ 1728 247 147r
MATTEUS, LEENDERT Lenert Mathijssen geniaarde koper Kerkpoortstraat 27 1644 235 116v
GOSSES, LEENDERT Lennert Gosses koper hoekhuis met achter een plaatske strekkende tot aan de muur onbekend 1631 232 171r
FEDDES, LINSE Lens Feddes , c.u. bewoner Achterstraat 5 1721 246 103v
STRATEN, LEENDERT Leonardus Daniel Pompejus van der Straaten, absent en innocent verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
HANSES, LIEUWKJE Leuck Hanses verkoper Lanen ZZ 1663 238 177r
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens , c.u. naastligger ten noorden Scheffersplein 29 1657 237 106r
FABER, LIEUWKE MARTENS Leucke Martens Faber mede eigenaar Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
KASPERS, Leuiter Kaspers mr. bontwever koper dwarshuis Kerkpad 32 1709 245 102r
JOBS, LIEUWKJE Leuk Jobs Voorstraat 70 1663 238 194r
JOBS, LIEUWKJE Leuk Jobs Voorstraat 70 1663 238 194r
JOBS, LIEUWKJE Leuk Jobs Voorstraat 70 1663 238 194r
FABER, LIEUWKE MARTENS Leuke Martens Faber commissaris der trekschippers verkoper Franekereind 23 1665 239 6v
RIJPMA, LIEUWKJE Leukjen Rypema koper huis Zuiderhaven 75 1754 253 152v
HANSES, LIEUWKJE Leukjen Hanses Franekereind 10 1707 245 29r
MEINERTS, LIEUWKJE Leukjen Meinderts naastligger ten noorden Vijverstraat NZ 1729 247 281r
MEINERTS, Leukjen Meinerts koper huis Vijver 9 1717 245 286r
WIEBRENS, LUITJEN Leutje Wybrens baantjer verkoper Bildtpoort (gebied) 1794 264 199v
, LIEUWE Leuue slachter ( slager ) naastligger ten westen Voorstraat 17west 1658 237 147v
WABES, LIEUWE Leuue Wapckes huurder Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ALEXANDERS, LEVI Levi Alexander huurder Lanen ZZ 1802 266 104ar
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs koopman en schoolmeester koper huis Heiligeweg 13 1776 259 14v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 15 1788 263 11v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1789 263 104v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1799 265 163r
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs Grote Ossenmarkt 1a 1806 267 197r
LEENDERTS, LEVI de jood Levi Leenderts huurder Noorderhaven 2 1733 248 241v
ALEXANDERS, LEVI Levie Alexander koper huis Heiligeweg 13 1810 269 56r
JAKOBS, LEVI Levie Jacobs koopman verkoper Heiligeweg 13 1810 269 56r
, Levijntie van den Brande Weverstraat ZZ 1686 242 124v
, Levijntie van der Brande Weverstraat NZ 1699 244 23r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs Vijverstraat 6 1806 267 196r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs koopman (joods -) Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs koopman (joods -) Tiepelsteeg 1806 267 232v
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs koopman (joods -) Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs mr. slager naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1806 267 281r
WINSEMIUS, LEVINA Lewina Magdalena Winsemius Heiligeweg 7 1724 246 207v
WINSEMIUS, LEVINA Lewyna Wensemius Kerkpoortstraat WZ 1751 252 107r
WINSEMIUS, Lewyntje Winsemius Kerkpoortstraat WZ 1738 249 267v
ENNES, LEENTJE Leyntie Ennes , burger Noordijs 1625 231 36v
ENNES, LEENTJE Leyntie Ennes , burger Noordijs 1625 231 36v
ELINGS, LIEUWKJE Liauck Elinghs Sint Jacobstraat 4 1643 235 91r
OBBES, Liauk Obbes Lanen ZZ 1641 234 146v
LAMMERTS, Lidulb Lambarts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1642 234 167r
, Lieff naastligger ten oosten Zoutsloot 1642 234 179r
SJOERDS, LIEFKE Lieff Sioerdts verkoper Zoutsloot 1643 235 54r
KLASES, LIEFKE Liefke Claeses Vijverstraat OZ 1719 246 54r
KLASES, LIEFKE Liefke Clases huurder Vijver 1 1765 256 96v
JAKOBS, LIEFKE Liefke Jacobs huurder Franekereind 36 1738 249 258v
JAKOBS, LIEFKE Liefke Jacobs huurder Franekereind 36 1738 249 19va
JANS, LIEFKE Liefke Jans naastligger ten westen Zoutsloot 59 1718 246 23r
JELLES, LIEFKE Liefke Jelles verkoper Hoogstraat 15 1683 241 68va
JELLES, LIEFKE Liefke Jelles verkoper Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
ROELOFS, LIEFKE Liefke Roelofs Grote Bredeplaats 17 1753 253 77v
ROELOFS, LIEFKE de weduwe van Liefke Roelofs huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
ROELOFS, LIEFKE Liefke Roelofs winkelierse verkoper Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
AGES, LIENTJE Lientje Ages naastligger ten westen Achterstraat NZ 1766 256 217r
SJOERDS, LIJSBET Lies Siverds , burgerse Herenwaltje 1630 232 142r
PIETERS, LIJSBET de weduwe van Liesbert Pieters verkoper Borstelsteeg 4 1809 268 246v
PIETERS, LIJSBET de weduwe van Liesbert Pieters verkoper Borstelsteeg 6 1809 268 246v
PIETERS, LIJSBET de weduwe van Liesbert Pieters verkoper Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
OTTES, LIJSBET Liesbet Ottes verkoper Hoogstraat 45 1706 244 316r
BURG, LIJSBET KORNELIS Liesbeth Cornelis van der Burg koper huis met kamer erachter Grote Ossenmarkt 18 1727 247 41r
FRANSES, LIJSBET Liesbeth Fransen verkoper Bos en Hove 2 1688 242 228v
HENDRIKS, LIJSBET de erven van Liesbeth Hendricks verkoper Nieuwstraat 48 1689 242 284v
BAARS, LIJSBET HIDDES Liesbeth Hiddes de Baers koper huis, tuin en woning Noordijs 9 1728 247 65v
JANS, LIJSBET Liesbeth Jansen onbekend 1639 234 81v
JANS, LIJSBET Liesbeth Jansen verkoper Grote Ossenmarkt 23 1721 246 118r
JULIUS, LIJSBET Liesbeth Julius naastligger ten westen Romastraat 6 1646 235 208r
PIETERS, LIJSBET Liesbeth Pyters verkoper van 1/4 Kruisstraat 12 1728 247 70r
KLASES, LIJSBET Lieske Clazes verkoper Vijver 1 1763 255 213r
WIETSES, LIJSBET Lieske Wytses verkoper Rozengracht 18 1681 241 156r
FONTEIN, LIJSBET REINERS Liesske Reyners Fontein verkoper van 1/4 deel Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
, wijlen Lieuck Lieucks Liemendijk NZ 1648 236 30r
LIEUWES, LIEUWKJE Lieuckjen Lieuwes koper huis Lanen 48 1689 242 277v
ABES, LIEUWE de erven van Lieue Abes naastligger ten noordoosten Franekerpoort (gebied) 1659 237 194r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieue Sieverds de Bruin koopman Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
ALBERTS, LIEUWKJE Lieuke Alberts Moriaanstraat 1 1696 243 240r
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma naastligger ten zuiden Voorstraat 8 1781 260 15v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma verkoper Voorstraat 8 1781 260 15v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma naastligger ten noorden 't Poortje 3 1781 260 15v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma verkoper 't Poortje 3 1781 260 15v
, LIEUWE Lieuue scheepstimmerman naastligger ten zuiden Karremanstraat 1658 237 168av
, LIEUWE Lieuue Boskewier huurder Grote Kerkstraat 41 1658 237 162v
, LIEUWE Lieuue Boskewier huurder Grote Kerkstraat 41 1658 237 163r
MELLEMA, LIEUWE de erven van Lieuue Mellema naastligger ten zuiden onbekend 1642 235 13v
MELLEMA, LIEUWE de erven van Lieuue Mellema naastligger ten noorden onbekend 1642 235 13v
BROERS, LIEUWE de erven van wijlen Lieuue Broers verkoper Sint Jacobstraat 15 1657 237 110v
DIRKS, LIEUWE Lieuue Dircx , c.u. slager koper schuur Zoutsloot NZ het Oude Commediantshuis 1659 237 198r
DIRKS, LIEUWE Lieuue Dircx huurder Grote Kerkstraat 41 1659 237 201v
HAIES, LIEUWE Lieuue Hayes , c.u. koper huis Karremanstraat 1648 236 11r
JANS, LIEUWE Lieuue Jans Heiligeweg 1630 232 165r
JANS, LIEUWE Lieuue Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 21 1660 238 57v
JANS, LIEUWE Lieuue Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 21 1661 238 118v
JARICHS, LIEUWE de hof van Lieuue Jarichs naastligger ten oosten Zuiderhaven 1630 232 122r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues , burger koper huis Voorstraat 52 1642 234 162r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1642 235 9v
LIEUWES, LIEUWE het prieel of kamer van Lieuue Lieuues naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1644 235 116v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues , burger verkoper Voorstraat 52 1659 237 208r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues , burger verkoper Voorstraat 52 1659 237 208r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues naastligger ten westen Moriaanstraat 3 1659 237 214v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuwes naastligger ten oosten Voorstraat 44 1643 235 92r
LOLKES, LIEUWE Lieuue Lolckes , c.u. koper hof met prieel Achterstraat NZ 1631 232 182r
LOLKES, LIEUWE Lieuue Lolkes koper Droogstraat NZ 1642 235 24v
OENES, LIEUWE Lieuue Oenes herbergier verkoper Zuiderhaven 8 1630 232 140v
SIERKS, LIEUWE Lieuue Siercx , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 1659 237 193r
SJOERDS, LIEUWE de weduwe van Lieuue Sioerds huurder Voorstraat 29 1660 238 54v
TJERKS, LIEUWE Lieuue Tiercks , burger verkoper Franekereind ZZ 1629 232 101v
LOLKES, Lieuuwe Lolckes , c.soc. verkoper onbekend 1630 232 158v
, LIEUWE Lieuwe timmerman naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 14 1665 239 8r
, LIEUWE Lieuwe bakker naastligger ten oosten Lanen 44 1701 244 100r
, LIEUWE de weduwe van Lieuwe metselaar huurder Nieuwstraat 1752 252 185r
, LIEUWE Lieuwe ? huurder Fabrieksstraat WZ 1789 263 69v
, LIEUWE Lieuwe ? huurder (p.j.) Moriaanstraat 1789 263 92r
BAKKER, LIEUWE Lieuwe Backer Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
, LIEUWE Lieuwe Brijman huurder Rozengracht 19 1805 267 184v
BRUIN, LIEUWE Lieuwe S. de Bruin koopman Weverstraat 1732 248 156r
BRUIN, LIEUWE Lieuwe S. de Bruin koopman naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
BRUIN, LIEUWE Lieuwe de Bruin naastligger ten westen Vijver ZZ 1749 252 23v
BRUIN, LIEUWE Lieuwe de Bruin naastligger ten westen Noorderhaven 42 1754 253 147r
BRUIN, LIEUWE Lieuwe de Bruin naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 20achter 1756 253 260v
BRUIN, LIEUWE Lieuwe de Bruin naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
HARTMANS, LIEUWE Lieuwe Hartmans, c.soc. naastligger ten westen Lanen 40 1624 231 5v
MEEUWIS, LIEUWE Lieuwe Mevis zoutbrandersknecht koper huis, tuin, erf Heiligeweg 40 1809 268 302v
RIJPMA, LIEUWE de weduwe van oud burgemeester Lieuwe Rypema naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1741 250 170v
SIKKEMA, LIEUWE het huis bewoond door Lieuwe Siccama naastligger ten noorden Bildtstraat WZ 1672 240 88v
, LIEUWE Lieuwe Steenvoorden bewoner onbekend 1680 241 94r
VRIES, LIEUWE Lieuwe de Vries huurder (p.j.) Nieuwstraat 38 1803 266 279r
VRIES, LIEUWE Lieuwe de Vries koper huis Lanen 39 1804 267 9v
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper lege plaats Nieuwstraat OZ 1648 236 43r
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper 4/9 huis Franekerpoort (gebied) 1652 236 200v
ABELS, LIEUWE Lieuwe Abeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1648 236 41v
AGES, LIEUWE Lieuwe Aeges schipper (groot-) koper huis (ruim omschreven) Schritsen 11 1675 240 188v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Ales wolkammer koper huis Anjelierstraat NZ 1779 259 181v
WIGGERS, LIEUWE ALKES Lieuwe Alkes Wiggers zoutmeter koper Huis Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
ALLES, LIEUWE en Lieuwe Alles naastligger ten oosten Schritsen 12 1709 245 98v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles wolkammer koper huis of woning Karremanstraat 1739 250 61r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1765 256 143v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1771 257 235r
ALLES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Alles naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1783 261 114r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat NZ 1793 264 134v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat NZ 1794 264 213r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles , c.u. huurder (p.j.) Bildtpoort (gebied) 1803 266 216r
EESGES, LIEUWE Lieuwe Asges 't Poortje OZ 1699 243 400v
AUKES, LIEUWE Lieuwe Aukes huurder achterkeuken Schritsen 50achter 1803 266 219r
BANIERS, LIEUWE Lieuwe Baniers zeevarend persoon Achterstraat NZ 1767 256 268v
BANIERS, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Baniers huurder boven Droogstraat 59 1768 257 72r
BARTELDS, LIEUWE Lieuwe Bartels verkoper Grote Kerkstraat 17 1635 233 176r
BROERS, LIEUWE Lieuwe Broers naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 13 1644 235 144v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks , burger metselaar verkoper Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks gebruiker Bargebuurt WZ 1735 249 53r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks mr. metselaar Franekereind 27 1740 250 134r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks metselaar Zoutsloot 16 1741 250 151v
DIRKS, LIEUWE wijlen Lieuwe Dirx slachter Bildtpoort (gebied) 1672 240 100v
DIRKS, LIEUWE wijlen Lieuwe Dirx slachter Bildtpoort (gebied) 1672 240 100v
DIRKS, LIEUWE wijlen Lieuwe Dirx Rozenstraat 2 1673 240 117v
DIRKS, LIEUWE wijlen Lieuwe Dirx slager onbekend 1674 240 155r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirx metselaar koper huis Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirx , c.u. huurder boven Brouwersstraat 21 1745 251 57r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker koper huis en wagenmakerij Rommelhaven 2west 1767 256 240r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes huurder (p.j.) Rommelhaven 2west 1767 256 240r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten oosten Hoogstraat 38 1771 257 204r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker koper huis Hoogstraat 40 1771 257 205r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker koper huis Karremanstraat WZ 1772 258 51v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Noorderhaven 107 1774 258 179v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker verkoper Hoogstraat 40 1779 259 205r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 36 1781 260 100v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes , n.u. naastligger ten oosten Rinnertspijp 1 1781 260 106r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker verkoper Rommelhaven 6 1782 260 178v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker koper huis Rommelhaven 6 1782 260 274r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Noorderhaven 107 1782 260 315v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker verkoper Karremanstraat 30 1783 261 9v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker huurder Ooievaarstraat 6 1783 261 25v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker Noorderhaven 38 1784 261 228r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes oud huisman en winkelier geniaarde koper Hofstraat 15 1784 261 255r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes winkelier koper huis Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker Hoogstraat 40 1787 262 153r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes , burger verkoper Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Voorstraat 79 1795 264 261v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes Zoutsloot 49 1796 265 7r
, LIEUWE Lieuwe Douwes* wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 8 1783 261 69v
DOOITSES, LIEUWE Lieuwe Doytses naastligger ten zuiden Liemendijk 1696 243 192v
DOOITSES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Doytses naastligger ten zuiden Liemendijk 1702 244 150v
IEKES, LIEUWE Lieuwe Eeckes Grote Kerkstraat 1637 234 25r
EGBERTS, LIEUWE Lieuwe Egberts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1667 239 108r
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 16 1753 253 63v
IEPKES, LIEUWE oud huisman Lieuwe Epkes verkoper Ooievaarsteeg OZ 1772 258 55v
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 14 1775 258 230r
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 14 1772 258 2ra
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Esges schipper (groot-) Voorstraat 85 1696 243 207r
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Esges schipper Voorstraat 1 1715 245 236v
EVERTS, LIEUWE Lieuwe Everts , c.u. bewoner Voorstraat 67 1725 246 227v
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes , c.u. geniaarde koper Lombardstraat 1717 245 279v
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes , c.u. mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 57 1717 245 288r
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes mr. smid verkoper Kerkpoortstraat 57 1722 246 128r
FRANSES, LIEUWE Lieuwe Fransen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1711 245 154r
FRANSES, LIEUWE wijlen Lieuwe Franssen Schritsen 1615 229 275v
GERLOFS, LIEUWE Lieuwe Gerlofs huurder (p.j.) Rozenstraat OZ 1805 267 143v
GERRITS, LIEUWE Lieuwe Gerrits schoenmaker naastligger ten oosten Schritsen 1649 236 84v
GERRITS, LIEUWE Lieuwe Gerrits mr. schoenmaker verpachter grond Schritsen 1661 238 86r
HAIES, LIEUWE Lieuwe Hajes naastligger ten westen Achterstraat NZ 1664 238 203v
HAIES, LIEUWE Lieuwe Hayes gebruiker Achterstraat NZ 1675 240 197r
HENDRIKS, LIEUWE Lieuwe Hendriks huurder ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes huurder (p.j.) Voorstraat NZ 1740 250 108v
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes huurder Noorderhaven 74 1741 250 157v
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1741 250 157v
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes mr. slager naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1741 250 172v
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes mr. slager koper paardenstal en wagenhuis Vissersstraat 1 1748 251 247r
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes mr. slager curator Voorstraat 30 1753 253 53v
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes mr. slager curator Voorstraat 30achter 1753 253 56v
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes mr. slager Noorderhaven 85 1753 253 58v
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes mr. slager curator Kerkpoortstraat 31 1753 253 60v
HIDDES, LIEUWE vroedsman Lieuwe Hiddes naastligger ten westen Voorstraat 33 1762 255 172r
TIJSMA, LIEUWE HIDDES wijlen vroedsman Lieuwe Hiddes Tijsma Vissersstraat 1 1776 259 4r
TJESSEMA, LIEUWE HIDDES vroedsman Lieuwe Hiddes Tjesma verkoper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
TJESSEMA, LIEUWE HIDDES wijlen vroedsman Lieuwe Hiddes Tjesma Voorstraat 31 1776 258 248r
HUBERTS, LIEUWE Lieuwe Huiberts naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 5 1727 247 56v
HUBERTS, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Huiberts naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 5 1734 248 324r
HUBERTS, LIEUWE wijlen Lieuwe Huiberts turfdrager Noorderhaven 6 1759 254 194v
HUBERTS, LIEUWE Lieuwe Huiberts turfdrager Noorderhaven 8 1759 254 196v
JAKOBS, LIEUWE Lieuwe Jacobs 1633 233 102v
JANS, LIEUWE Lieuwe Jans metselaar huurder Achterstraat NZ 1688 242 248r
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 21 1650 236 104r
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen grootschipper koper van 1/2 huis Vijverstraat ZZ 1653 236 237v
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen verpachter grond Grote Ossenmarkt 17 1668 239 146r
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen koopman verpachter grond Vijverstraat ZZ 1668 239 32ra
JANS, LIEUWE de erven van Lieuwe Jansen verpachter grond Vijverstraat 14 1677 240 262v
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen verpachter grond Vijverstraat ZZ 1672 240 16ra
JANS, LIEUWE de erven van Lieuwe Jansen verpachter grond Vijverstraat 14 1679 241 36r
JANS, LIEUWE de erven van Lieuwe Jansen naastligger ten westen Lanen 13 1699 243 392v
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen naastligger ten westen Lanen 13 1700 244 63r
JANS, LIEUWE de erven van Lieuwe Jansen naastligger ten westen Lanen 13 1707 245 28v
JANS, LIEUWE wijlen Lieuwe Jansen verkoper Romastraat ZZ 1720 246 81v
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper Achterstraat NZ 1631 232 182r
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs 1633 233 101r
JARICHS, LIEUWE wijlen Lieuwe Jarigs Grote Bredeplaats 4 1638 234 69v
JELTES, LIEUWE de erven van Lieuwe Jeltes naastligger ten oosten Lombardstraat 1668 239 131v
JELTES, LIEUWE de erven van Lieuwe Jeltes naastligger ten oosten Droogstraat 1668 239 132r
JELTES, LIEUWE de erven van Lieuwe Jeltes naastligger ten oosten Hoogstraat 33 1666 239 7ra
JELTES, LIEUWE de erven van Lieuwe Jeltes naastligger ten oosten Hoogstraat 33 1666 239 7va
JENTJES, LIEUWE Lieuwe Jentjes mr. scheepstimmerman geniaard koper Zuiderstraat 10 1781 260 161v
JENTJES, LIEUWE Lieuwe Jentjes huurder (p.j.) Zuiderstraat 18 1782 260 269r
JILLERTS, LIEUWE Lieuwe Jilderts , c.u. mr. bakker huurder (p.j.) Lanen 46 1702 244 159r
JILLERTS, LIEUWE wijlen Lieuwe Jillerts bakker Heiligeweg 6 1726 246 291v
JOUKES, LIEUWE Lieuwe Jouckes , c.u. koper huis met loods Drie Roemerssteeg 1 1633 233 113r
JOUKES, LIEUWE Lieuwe Jouckes , c.u. verkoper Drie Roemerssteeg 1 1638 234 61v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes naastligger ten noorden Nieuwstraat 1637 234 33r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes , burger koper huis William Boothstraat 1640 234 112r
LIEUWES, LIEUWE weduwnaar Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 3 1659 238 1r
LIEUWES, LIEUWE weduwnaar Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 1 1659 238 3v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes voormalig eigenaar van de oostelijke woning Voorstraat 50 1682 241 180v
LIEUWES, LIEUWE vroegere eigenaar Lieuwe Lieuwes naastligger ten oosten Voorstraat 50 1723 246 156r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes varenspersoon koper woning Achterstraat 1748 251 238v
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes koper oude schuur Noorderhaven 1638 234 62v
LOLKES, LIEUWE plaats/houtstek van de koper Lieuwe Lolckes naastligger ten westen Noorderhaven 1638 234 62v
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes Liemendijk ZZ 1647 235 256r
LOLKES, LIEUWE de plaats van Lieuwe Lolckes naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1648 236 29r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes , c.u. koper huis Sint Odolphisteeg 5 1649 236 66v
LOLKES, LIEUWE hof en kamer van de erven van Lieuwe Lolckes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolkes , burger c.s. koper huis en plaats met een vrije uit- en ingang ten noorden Noorderhaven NZ 1640 234 115v
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolkes naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1640 234 115v
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolkes , burger verkoper Sint Odolphisteeg 5 1651 236 157r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolkes , burger koper 2/5 huis ((voor de twee percelen in deze akte)) Vijverstraat ZZ 1651 236 157v
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolkes , burger koper 2/5 kamer ((voor de twee percelen in deze akte)) Vijver OZ 1651 236 157v
LIEKELES, LIEUWE Lieuwe Lykles huurder (p.j.) Gardenierstraat ZZ 1782 260 261v
MARTENS, LIEUWE Lieuwe Martens , c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 35 1694 243 4ra
MINNES, LIEUWE Lieuwe Minnes huurder Franekerpoort (gebied) 1682 241 191r
OKKES, LIEUWE Lieuwe Ockes turfdrager huurder Tiepelsteeg 1696 243 214v
OKKES, LIEUWE Lieuwe Ockes naastligger ten westen Tiepelsteeg 1696 243 214v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
PIERS, LIEUWE de hof van Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers verkoper Lanen 18 1719 246 57r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers , burger mr. tichelbaas koper woning Zuiderhaven 9achter de Nieuwe Pynas 1727 247 57v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Zuiderhaven 9achter 1727 247 57v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman naastligger ten westen Lanen 1 1728 247 115r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers naastligger ten oosten Zuiderhaven 7 1728 247 123r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman naastligger ten westen Lanen 1 1731 248 31v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman en mr. tichelbaas koper greidland 4 pm ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers koopman Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
PIERS, LIEUWE de erven van Lieuwe Piers naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1742 250 260r
PIERS, LIEUWE de erven van Lieuwe Piers naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1746 251 114r
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers Voorstraat 82 1752 252 204v
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers naastligger ten oosten Zuiderhaven 7 1759 254 192v
POPPES, LIEUWE Lieuwe Poppes , burger verkoper Zuiderhaven 13 1625 231 43v
PIETERS, LIEUWE Lieuwe Pyters , c.u. schuitvoerder koper huis Zoutsloot 1 1676 240 221v
RINTJES, LIEUWE Lieuwe Rintjes brouwersknecht verkoper Kerkpoortstraat WZ 1779 259 170r
ROELOFS, LIEUWE wijlen Lieuwe Roeloffs Karremanstraat 20 1714 245 229v
SAPES, LIEUWE de stalling van Lieuwe Saepes naastligger ten westen onbekend 1695 243 169v
SAPES, LIEUWE Lieuwe Sapis gortmaker naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1670 240 17r
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes verkoper Grote Kerkstraat NZ 1636 234 16r
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes , c.u. verkoper Snakkerburen (gebied) 1650 236 102v
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes , burger koper kamer, loods en tuin daarachter Snakkerburen (gebied) 1650 236 143r
SCHELTES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1664 238 240v
SCHELTES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 1671 240 62r
SIERKS, LIEUWE de erven van Lieuwe Siercks verpachter grond Voorstraat ZZ 1624 231 33r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sieverds de Bruin naastligger ten zuiden Vijver 7 1746 251 150r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sioerds koopman Hoogstraat 53 1732 248 160v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruin koopman Nieuwstraat 18 1732 248 159r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruin koopman gecommitteerde uit de hypothecaire crediteuren van Zuiderpoort (gebied) 1732 248 162r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruin koopman gecommitteerde uit de hypothecaire crediteuren van Schritsen 50 1732 248 163r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruin, burger wijnhandelaar en koopman verkoper Nieuwstraat WZ 1732 248 175v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds de Bruin koopman koper huis met tuin Gardenierstraat 5 1733 248 280r
ZEILMAKER, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sioerds Seilemaker, mede voor zijn broeders en zus koopman verkoper Lanen NZ 1719 246 42r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sioerdts huurder van het achtergedeelte Voorstraat 29 1644 235 141r
SIPKES, LIEUWE Lieuwe Sipkes , c.u. huurder Zuiderpoort (gebied) 1796 264 342r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruin koopman naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruin koopman naastligger ten westen Voorstraat 99 1731 248 32r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Siverds de Bruin curatoren over Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds mr. scheepstimmerman huurder Zuiderhaven 18 1698 243 389r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds scheepstimmerman koper huis Zuiderpoort (gebied) 1702 244 161v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds winkelier koper huis Voorstraat 97 1720 246 90r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds verkoper Voorstraat 95achter 1722 246 145r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopman koper huis Gardenierstraat 7 1726 246 268v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopman koper stal tegenover de Leeuwarder Peerdestal Nieuwstraat 40 1727 246 300r
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds , burger koopman verkoper Zoutsloot 106 1728 247 90v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopman Lombardstraat ZZ 1728 247 96v
SJOERDS, LIEUWE Lieuwe Sjoerds koopman naastligger ten westen Noordijs 12 1735 249 102r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Sjoerds de Bruyn koopman naastligger ten oosten Gardenierstraat 5 1727 247 47v
STOFFELS, LIEUWE Lieuwe Stoffels , c.u. geniaarde koper Vijverstraat ZZ 1702 244 178r
STOFFELS, LIEUWE als bewoner Lieuwe Stoffels naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1703 244 190v
STOFFELS, LIEUWE Lieuwe Stoffels koper huis Vijverstraat 5 1703 244 197v
SIEBES, LIEUWE Lieuwe Sybes koper huis Zuiderpoort (gebied) 1753 253 112v
SIEBES, LIEUWE de erven van Lieuwe Sybes naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1768 257 86r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Syverds de Bruin koopman Noorderhaven 88west 1732 248 4ra
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Syverds de Bruyn koopman Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwe Syverds de Bruyn koopman Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
TJERKS, LIEUWE Lieuwe Tjerks huurder Raamstraat 3 1763 255 252r
TJERKS, LIEUWE Lieuwe Tjerks huurder Raamstraat 3 1761 255 264r
WIEPKES, LIEUWE Lieuwe Wepkes , n.u. koper kamer Hofstraat NZ 1658 237 171r
WIEPKES, LIEUWE Lieuwe Wepkes naastligger ten oosten Hofstraat 1 1667 239 17va
WIEPKES, LIEUWE wijlen Lieuwe Wepkes Kromme Elleboogsteeg 1677 240 272v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (deurjager) (trekveer-) huurder (p.j.) Franekereind 29oost 1739 250 22v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems huurder (totaal p.j.) Voorstraat 62 1745 251 59v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-) verkoper van 1/4 Voorstraat 62 1745 251 59v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-) verkoper van 1/4 Nieuwstraat OZ 1745 251 61r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-) verkoper van 1/4 Franekereind 29oost 1745 251 62v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems koper 3/4 huis en tuin Lombardstraat 2 1745 251 69v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trek-) naastligger ten oosten Lombardstraat 2 1759 254 191v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trek-) verkoper (trekschipper Harlingen - Leeuwarden ) Lombardstraat 2 1759 254 191v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trekveer-) verwandelaar huis, brouwerij, tapperij met gereedschappen Hoogstraat 27 1759 254 203r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper (trekveer-) naastligger ten noorden Hoogstraat 27 1759 254 203r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems mr. brouwer verkoper Lombardstraat 4 1760 255 15v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems mr. brouwer koper huis Karremanstraat 12 1763 255 201v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1763 255 255v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems naastligger ten noorden Hoogstraat 33west 1764 256 70r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems mr. brouwer verkoper Karremanstraat WZ 1765 256 107r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems mr. brouwer verkoper Hoogstraat 27 1765 256 122v
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems naastligger ten zuiden Anjelierstraat 18 1766 256 197r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems , c.u. huurder Noorderhaven ZZ 1767 256 237r
WILLEMS, LIEUWE Lieuwe Willems schipper op Dokkum (trekveer-) verkoper Oosterkeetstraat 1769 257 101r
WILLEMS, LIEUWE de erven van Lieuwe Willems naastligger ten zuiden Herenwaltje 9 1789 263 86r
GRAAF, LIEUWE WILLEMS Lieuwe Willems Graaff bewoner Noorderhaven 76 1689 242 282v
GRAAF, LIEUWE WILLEMS Lieuwe Willems Graaff bewoner Noorderhaven 78 1689 242 282v
GRAAF, LIEUWE WILLEMS de gelastigden van Lieuwe Willems de Graaff verkoper Noorderhaven 41 1696 243 257r
VRIES, LIEUWE WIEBES Lieuwe Wybes de Vries verkoper Lanen 39 1805 267 141v
, Lieuwe ? Tommes ? Bildtstraat OZ 1616 230 23v
ALLES, LIEUWE de weduwe van Lieuwes Alles naastligger ten westen Anjelierstraat NZ 1789 263 131v
JASPERS, LIEUWE Lieuwes Jaspers huurder oostelijkste huis (p.j.) Achterstraat 1776 258 250r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieuwes Sioerds de Bruin koopman naastligger ten oosten Gardenierstraat 5 1733 248 280r
RIJPMA, LIEUWKJE wijlen juffrouw Lieuwkjen Rypema Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
BAUKES, LIEUWKJE meerderjarige vrijster Lieuwkjen Baukes verkoper Noorderhaven 98 1741 250 191v
BRUIN, LIEUWE Lieve de Bruin koopman naastligger ten noorden Voorstraat 1 1747 251 189v
HUBERTS, LIEUWE meerderjarige vrijgezel Lieve Huiberts koper door niaar huis Drie Roemerssteeg 1 1723 246 186v
HUBERTS, LIEUWE Lieve Huiberts , c.u. koper huis Zoutsloot 1 1724 246 193r
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruin koopman verkoper Zuiderhaven 23 1759 254 223v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruin koopman verkoper Vijver OZ 1759 254 224v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruin koopman verkoper Gardenierstraat 9 1759 254 225v
BRUIN, LIEUWE Lieve Lieverds de Bruin koopman verkoper Gardenierstraat 7 1759 254 226v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruin, burger koper huis Zuiderhaven 23 1731 248 65r
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Sieverds de Bruin koopman verkoper en Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS de eerstgeregistreerde crediteuren van Lieve Sieverds de Bruin koopman verkoper Vismarkt 1 1759 254 222v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Siverds de Bruin wijnhandelaar koper Vismarkt 1 1739 250 43v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Siverds de Bruin wijnhandelaar verkoper Voorstraat 97 1739 250 49v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieve Siverds de Bruin naastligger ten westen Noorderhaven 42 1749 252 32r
PRIGGE, LIEUWE Lievius Prigge kapitein Admiraliteit koper door niaar huis Grote Bredeplaats 6oost 1732 248 93r
SAPES, LIEUWE Liewe Sapes , burger koper huis Brouwersstraat 18 1666 239 35r
HENDRIKS, LIJSBET Lijbert Hendriks Fabrieksstraat WZ 1766 256 216r
JANS, Lijffke Jans naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1716 245 265r
BINKES, LIENTJE Lijntie Bentes verkoper Grote Bredeplaats 16 1718 246 9r
JANS, LIENTJE Lijntie Jans verkoper Liemendijk ZZ 1647 235 256r
PIETERS, LIENTJE Lijntie Pieters Zoutsloot NZ 1682 241 52va
REEN, LIENTJE SIBBELES Lijntie Sibbeles Reen verkoper van 1/2 Hoogstraat 7 1702 244 188v
REEN, LIENTJE SIBBELES Lijntie Sibbeles Reen verkoper van 1/2 Hoogstraat 9 1702 244 189r
, LIENTJE Lijntie Wellens William Boothstraat OZ 1654 236 260r
, de hovinge van Lijntien Vlasblom naastligger ten zuiden Snakkerburen (gebied) 1650 236 121r
AARTS, wijlen Lijntien Aerts Voorstraat 53 1693 243 34r
AARTS, wijlen Lijntien Aerts Hoogstraat 20 1693 243 35r
AARTS, wijlen Lijntien Aerts Droogstraat NZ 1693 243 35v
SIBBELES, de schuur van Lijntien Sibbels naastligger ten noorden Hoogstraat 7 1686 242 106r
SIBBELES, de mouterij van Lijntien Sibbles naastligger ten oosten Hoogstraat 7 1686 242 106r
REEN, SIBBELES Lijntien Sibbles Reen huurder Brouwersstraat 13 1684 242 14v
REEN, SIBBELES Lijntien Sibles Reen naastligger ten westen Hoogstraat 11 1693 243 38v
HENDRIKS, LIENTJE Lijntje Hendriks , oud 19 jaar verkoper van 1/4 Heiligeweg 34 1637 234 29v
JOOSTES, LIENTJE Lijntje Joosten Schritsen 62 1730 247 342r
BOTSMA, LIJSBET Lijsabeth Botsma koper 1/4 huis Voorstraat 54 Antwerpen 1729 247 279r
, LIJSBET Lijsbert Dyksma Zoutsloot 28 1734 248 284r
HAAS, LIJSBET Lijsbert de Haas verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
EESGES, LIJSBET Lijsbert Aedsges koper door niaar huis Hondenstraat 10 1747 251 201r
BERENDS, LIJSBET Lijsbert Barends Spekmarkt 4 1789 263 154r
BARTELDS, LIJSBET Lijsbert Barteles verkoper van 1/2 Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
BARTELDS, LIJSBET Lijsbert Bartels verkoper van 1/2 Spekmarkt 2 1786 262 82r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbert Cornelis verkopers Voorstraat 15 1775 258 220r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbert Cornelis verkoper Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbert Cornelis Vinkelbos Bildtstraat 21 1742 250 216v
FRANSES, LIJSBET minderjarige dochter Lijsbert Fransen verkoper van 1/3 Karremanstraat OZ 1750 252 88r
GERRITS, LIJSBET Lijsbert Gerryts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1699 243 402r
HARKES, LIJSBET Lijsbert Harkes Lanen 62 1741 250 179v
HEERKES, LIJSBET Lijsbert Heerkes verkoper Lanen 62 1752 252 206v
HEERKES, LIJSBET hypothecaire crediteur van Lijsbert Heerkes verkoper Nieuwstraat WZ 1753 253 81v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbert Hendriks verkoper van 1/2 van 1/2 Hofstraat 16 1766 256 196r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbert Hendriks Kerkpoortstraat 11 1766 256 214r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbert Hendriks Moriaanstraat 1 1766 256 215r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbert Hendriks Rommelhaven 18drie_a 1766 256 218v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbert Jacobs Peterseliestraat 1754 253 176r
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans Bargebuurtspoortje 1735 249 21r
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 23achter 1742 250 257r
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans verkoper van 1/2 Lanen 48 1742 250 266r
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans winkelierse Rozenstraat 4 1748 251 221v
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans , wonende in het Makkumer Slaaps Lanen 85 1785 262 7v
BOT, LIJSBET JANS Lijsbert Jans Bot Noorderhaven 41 1787 262 159r
BOT, LIJSBET JANS Lijsbert Jans Bot Grote Kerkstraat 6 1787 262 161r
BOT, LIJSBET JANS Lijsbert Jans Bot Grote Bredeplaats 35 1787 262 164r
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans van Rippers Voorstraat 57achter 1751 252 167v
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans van Ripperts winkelier Voorstraat 57 1744 251 42v
JANS, LIJSBET Lijsbert Jans van Ripperts naastligger ten noorden Voorstraat 57 1744 251 42v
KOSTER, LIJSBET LOURENS Lijsbert Louwrens Coster verkoper Voorstraat 62 1785 262 14r
LOUWS, LIJSBET Lijsbert Louws Kerkpoortstraat 1735 249 54v
LUITJENS, LIJSBET Lijsbert Luitjes koper huis Noorderhaven 8 1803 266 300r
LUITJENS, LIJSBET Lijsbert Luitjes verkoper Noorderhaven 8 1807 267 352r
OVERDIJK, LIJSBET OTTES Lijsbert Ottes Overdijk Kleine Bredeplaats 10 1806 267 254v
PIETERS, LIJSBET Lijsbert Pieters verkoper Voorstraat 101 1803 266 306v
OLDAANS, LIJSBET PIETERS Lijsbert Pyters Oldaens verkoper van 1/3 Karremanstraat ZZ 1735 249 69r
HORNSTRA, LIJSBET SIEBOUTS Lijsbert Sybouts Hornstra verkoper Schritsen NZ 1753 253 108r
HAAS, LIJSBET SIEMENS Lijsbert Symens de Haas verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
HAAS, LIJSBET SIEMENS Lijsbert Symens de Haas verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
TJEPKES, LIJSBET Lijsbert Tiepkes Noorderhaven 111 1696 243 208v
ORKS, LIJSBET Lijsbert Urks Voorstraat 30achter 1753 253 56v
BAUKES, LIJSBET Lijsberth Baukes huurder Kerkpoortstraat 2 1786 262 123v
FOPPES, LIJSBET Lijsberth Foppes Rommelhaven 1 1694 243 96v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsberth Hendriks Nieuwstraat OZ 1743 251 6r
JANS, LIJSBET Lijsberth Jans Bargebuurt 20 1732 248 141r
GROEN, LIJSBET JANS minderjarige dochter Lijsberth Jansen Groen verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 49 1744 251 35v
GOGH, LIJSBERT KLASES Lijsbertus Claases van Goch schildersgezel koper huis Voorstraat 9 1795 264 283v
, LIJSBET Lijsbet mutsenmaakster naastligger ten oosten Lanen ZZ 1643 235 78v
, LIJSBET Lijsbet Baelen Voorstraat 27 1730 247 314v
, LIJSBET Lijsbet Parre, n.l. verkoper van 1/2 Heiligeweg NZ 1717 245 279r
VERMEERS, LIJSBET Lijsbet Vermeersch Zuiderhaven 6 1714 245 221r
VRIES, LIJSBET de hof van Lijsbet de Vries naastligger ten westen Rozengracht 18achter 1717 245 289r
, LIJSBET Lijsbet Weidenaer naastligger ten noorden Vismarkt WZ 1719 246 48v
, LIJSBET Lijsbet Weidenaer naastligger ten noorden Vismarkt 2 1728 247 93v
, LIJSBET Lijsbet Weideners naastligger ten oosten Noorderhaven 38 1695 243 179r
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts Bargebuurt OZ 1738 249 285r
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts Zoutsloot 25 1757 254 53v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts verkoper Nieuwstraat 25 1777 259 46v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbet Alberts Zoutsloot 25 1798 265 104r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbet Andries Bildtpoort (gebied) 1695 243 153r
ARJENS, LIJSBET de crediteuren van wijlen Lijsbet Ariens Roeske verkoper Heiligeweg 38 1697 243 316v
ASSUERUS, LIJSBET Lijsbet Asuerus Nieuwstraat OZ 1702 244 154r
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns ten oosten van Harlingen 1706 244 341v
BERENDS, LIJSBET Lijsbet Beerns ten oosten van Harlingen NZ 1706 244 345r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claases huurder benedenkamer Grutterstraat 5 1732 248 129r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses koper door niaar mouterij, zolder, eest en eestkamer Sint Christoffelsteeg 1 1672 240 94v
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses ten oosten van Harlingen 1673 240 125r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Claeses verkoper Kerkpoortstraat 77 1732 248 137r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases Heiligeweg 24 1706 244 340r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases verkoper Heiligeweg 24 1707 245 8v
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases Bargebuurt 1707 245 19r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases Voorstraat 91 1707 245 34r
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases Schoolsteeg 1707 245 35v
KLASES, LIJSBET Lijsbet Clases Schoolsteeg 1707 245 36r
KLASES, LIJSBET woning bewoond door Lijsbet Clases naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1732 248 132v
KORNELIS, LIJSBET tweede ongetrouwde dochter Lijsbet Cornelis verkoper van 1/7 Ooievaarsteeg WZ 1695 243 180v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbet Cornelis Franekereind 17 1708 245 52v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbet Cornelis Havenplein 26 1772 258 58r
JONG, LIJSBET KORNELIS Lijsbet Cornelis de Jong Zuiderhaven 48 1740 250 120v
JONG, LIJSBET KORNELIS Lijsbet Cornelis de Jong Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
JONG, LIJSBET KORNELIS Lijsbet Cornelis de Jong Zuiderhaven 46 1745 251 66v
DIRKS, LIJSBET Lijsbet Dirks verkoper Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
DIRKS, LIJSBET Lijsbet Dirx Weverstraat NZ 1707 245 22r
DOUWES, LIJSBET Lijsbet Douwes naastligger ten westen Hoogstraat NZ 1640 234 117r
DOOITSES, LIJSBET Lijsbet Doytses Sint Jacobstraat 1638 234 49v
EKEMA, LIJSBET IEKES bejaarde vrijster Lijsbet Ekes Ecoma verkoper van 3/12 Hoogstraat 19 1740 250 80v
EKEMA, LIJSBET IEKES bejaarde vrijster Lijsbet Ekes Ecoma verkoper van 3/12 Droogstraat 22 1740 250 87v
ELIAS, LIJSBET Lijsbet Elias Rozengracht 17 1661 238 87r
ELIAS, LIJSBET Lijsbet Elias Rozengracht NZ 1663 238 180r
ELIAS, LIJSBET Lijsbet Elias Kerkpoortstraat 1663 238 20ra
ELIAS, LIJSBET Lijsbet Elias Grote Kerkstraat 1663 238 20ra
ELIAS, LIJSBET Lijsbet Elias Weverstraat 1663 238 20ra
ELIAS, LIJSBET Lijsbet Elias Weverstraat 1663 238 20ra
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts Wasbleek 1671 240 45v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts Wasbleek 1671 240 45v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts Wasbleek 1671 240 45v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Everts Wasbleek 1671 240 45v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Ewerts Grote Bredeplaats 2 1684 242 33v
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Ewerts Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
EVERTS, LIJSBET Lijsbet Ewerts Zuiderhaven 9 1700 244 43v
FOLKERTS, LIJSBET Lijsbet Folckerts , burger Bildtstraat 6 1644 235 140v
FOLKERTS, LIJSBET Lijsbet Folckerts , burger Bildtstraat 6 1644 235 140v
GERRITS, LIJSBET Lijsbet Gerrits verkoper Peterseliestraat 1663 238 185r
GERRITS, LIJSBET wijlen Lijsbet Gerryts Brouwersstraat 25 1641 234 160v
GERRITS, LIJSBET kopers zuster Lijsbet Gerryts eigenaar van 1/4 Schritsen 64 1687 242 201v
GERRITS, LIJSBET Lijsbet Gerryts Lanen 24 1771 257 201r
, LIJSBET Lijsbet Gerryts* brouwster naastligger ten oosten Schritsen 62 1684 242 29v
GIJSBERTS, LIJSBET wijlen Lijsbet Gijsberts Noorderhaven NZ 1652 236 216v
HAITSES, LIJSBET Lijsbet Haitses verkoper onbekend 1739 250 78v
HANSES, LIJSBET Lijsbet Hanses naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 4 1641 234 123v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbet Hendriks Achterstraat NZ 1700 244 78r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbet Hendrikx Vianen 2 1732 248 95r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbet Hendrix huurder Vijverstraat NZ 1685 242 90r
WIT, HENDRIKS Lijsbet Hendrix de Wit verkoper Noorderhaven 74 1674 240 133r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbet Jacobs koper Grote Kerkstraat 15 1669 239 213r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbet Jacobs Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
JANS, LIJSBET Lijsbet Jans Hofstraat 47 1651 236 159r
JANS, LIJSBET Lijsbet Jans Schritsen NZ 1697 243 277r
JANS, LIJSBET Lijsbet Jans verkoper van 1/20 Noorderhaven 85 1738 249 283r
JANS, LIJSBET Lijsbet Jans dienstmaagd geniaarde koper Hoogstraat 33oost 1739 250 79v
JANS, LIJSBET Lijsbet Jans koper huis Voorstraat 57 1740 250 82r
JANS, LIJSBET Lijsbet Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 76 1755 253 229v
JANS, LIJSBET waarvan Lijsbet Jans eerdere bewoner Bildtstraat 17 1804 267 67v
JANS, LIJSBET Lijsbet Jansen Zuiderpoort (gebied) 1648 236 21v
ROORDA, LIJSBET JANS Lijsbet Jansen Roorda verkoper Voorstraat 17oost 1698 243 386r
ROS, LIJSBET JANS Lijsbet Jansen Ros koper huis Grote Ossenmarkt 3 1718 246 16v
JANS, LIJSBET Lijsbet Jansz , bejaarde ongehuwde dochter koper door niaar huis Noorderhaven ZZ 1753 253 95r
JARICHS, LIJSBET Lijsbet Jarigs Weverstraat ZZ 1667 239 66r
JELLES, LIJSBET Lijsbet Jelles naastligger ten oosten Kleine Ossenmarkt NZ 1639 234 75r
JELLES, LIJSBET Lijsbet Jelles naastligger ten oosten Romastraat NZ 1643 235 75v
JELMERS, LIJSBET Lijsbet Jelmers verkoper Sint Jacobstraat 9 1643 235 69v
JELMERS, LIJSBET Lijsbet Jelmers Kleine Bredeplaats 17 1701 244 138r
JONAS, LIJSBET Lijsbet Jonas verkoper Zuiderhaven 65 1663 238 200r
JOOSTES, LIJSBET Lijsbet Joosten huurder boven per week (p.w.) Drie Roemerssteeg OZ 1752 253 11r
LAMMERTS, LIJSBET Lijsbet Lammerts Zuiderhaven 18 1748 251 244v
LIEBBES, LIJSBET Lijsbet Libes Zuiderhaven 30 1756 254 9v
LIEUWES, LIJSBET Lijsbet Lieuues , burger Noorderhaven 107 1645 235 162v
LIEUWES, LIJSBET Lijsbet Liuwes , c.s. verkoper Bildtstraat 13 1633 233 127r
LUCAS, LIJSBET Lijsbet Lucas verkoper van 1/2 Hofstraat 16 1741 250 147v
BOS, LIJSBET LUCAS Lijsbet Luicas Bos koper huis Jekelsteeg 1 1742 250 238v
MATTEUS, LIJSBET de erven van Lijsbet Matys naastligger ten noorden onbekend 1642 235 13v
BLOK, LIJSBET MINNES Lijsbet Minnes Blok Noorderhaven 21 1753 253 122r
OTTES, LIJSBET Lijsbet Ottes verkoper Nieuwstraat OZ 1706 244 329v
PIETERS, LIJSBET meerderjarige vrijster Lijsbet Pieters verkoper van 1/12 Hoogstraat 19 1740 250 80v
PIETERS, LIJSBET meerderjarige vrijster Lijsbet Pieters verkoper van 1/12 Droogstraat 22 1740 250 87v
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Piters Kerkpad WZ 1641 234 141r
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Piters Kerkpad WZ 1651 236 171r
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Piters Kerkpad WZ 1651 236 171r
PIETERS, LIJSBET Lijsbet Pytters koper hoekhuis Achterstraat 1667 239 86r
PIETERS, LIJSBET de weduwe Lijsbet Pytters naastligger ten zuiden Achterstraat 1667 239 86r
PIETERS, LIJSBET wijlen Lijsbet Pytters Sint Christoffelsteeg 1 1672 240 94v
REINERS, LIJSBET Lijsbet Reyners Templar Zuiderhaven 18 1642 235 18v
SJOERDS, LIJSBET Lijsbet Sioerdts , burger koper huis Sint Christoffelsteeg 1642 235 35v
SJOERDS, LIJSBET Lijsbet Sioerdts verkoper Sint Jacobstraat 11 1643 235 52r
SJOERDS, LIJSBET Lijsbet Sioerdts verkoper Sint Odolphisteeg 2 1643 235 82r
SJOERDS, LIJSBET Lijsbet Sioerts verkoper Sint Jacobstraat 6 1642 235 36r
SIEBRENS, LIJSBET Lijsbet Sybrants verkoper Zuiderhaven 18 1642 235 20r
SIEMENS, LIJSBET Lijsbet Symens verkoper Heiligeweg ZZ 1630 232 152v
SIEMENS, LIJSBET Lijsbet Symens verkoper Noorderhaven NZ 1651 236 163r
SIEMENS, LIJSBET Lijsbet Symens verkoper Franekereind 26 1715 245 246r
TEUNIS, LIJSBET Lijsbet Teunis verkoper Droogstraat NZ 1714 245 203r
TJEERDS, LIJSBET Lijsbet Tieerds , burger Noorderhaven 109 1645 235 162r
PIERSMA, LIJSBET Lijsbet Tiepken Piersma Weverstraat 1712 245 165r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes koper woning of kamer Gardenierstraat ZZ 1703 245 6r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes naastligger ten westen Weverstraat NZ 1707 245 22r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes verkoper Weverstraat NZ 1707 245 22r
ULBES, LIJSBET Lijsbet Ulbes verkoper Gardenierstraat ZZ 1711 245 142v
WILLEMS, LIJSBET Lijsbet Willems naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1639 234 73r
WIEBES, LIJSBET Lijsbet Wybes , burger Schritsen NZ 1624 231 16r
NAUTA, LIJSBET WIEBRENS de kinderen van wijlen Lijsbet Wybrens Nauta Lanen 83 1718 246 5r
, LIJSBET het verkochte huis van Lijsbeth mutsenmaakster naastligger ten oosten Lanen ZZ 1660 238 23v
, LIJSBET Lijsbeth huurder 1 kamer onbekend 1692 243 21r
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten westen Tiepelsteeg 1693 243 50av
, LIJSBET Lijsbeth , c.s. naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1693 243 56v
ALTHUSIUS, LIJSBET Lijsbeth Althuisius Droogstraat NZ 1791 263 297r
BAKKER, LIJSBET Lijsbeth Bakker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1798 265 77v
BAKKER, LIJSBET Lijsbeth Bakker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1798 265 77v
, LIJSBET wijlen Lijsbeth Boontie bewoner van een steeg bij De Blauwe Poth Lanen 45 1682 241 197v
, LIJSBET Lijsbeth Boontie buurtbewoner Lanen 45 1682 241 219r
, LIJSBET Lijsbeth Clamstra Voorstraat 36 1773 258 73v
DIJKSMA, LIJSBET Lijsbeth Dijksma Zoutsloot 28 1762 255 119v
DONKER, LIJSBET Lijsbeth Donker onbekend 1737 249 175r
FRANSEN, LIJSBET Lijsbeth Fransen verkoper Molenpad 1 1810 269 68r
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haas verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haas verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haas verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HAAS, LIJSBET Lijsbeth de Haas Voorstraat 17 1775 258 211v
HAUBOIS, LIJSBET Lijsbeth Haubois verkoper van 1/2 Droogstraat 22 1727 247 54r
HENDRIKS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Hendriks Rapenburg ZZ 1769 257 112r
HOEF, LIJSBET lege plaats en woning van Lijsbeth Hoeff, n.l. naastligger ten oosten Rozengracht 16 1687 242 215v
HOEF, LIJSBET Lijsbeth Hoeff huurder van het achterste deel (p.j.) Zuiderhaven 57 1695 243 140r
MOLLEMA, LIJSBET Lijsbeth Mollema Noorderhaven 62 1793 264 92v
MOLLEMA, LIJSBET Lijsbeth Mollema Noorderhaven 62 1793 264 92v
OLIVIER, LIJSBET Lijsbeth Olivier bewoner Zoutsloot ZZ 1680 241 61r
SIKKEMA, LIJSBET Lijsbeth Siccama kopers Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
SIKKEMA, LIJSBET Lijsbeth Siccama naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 1 1774 258 154v
, LIJSBET Lijsbeth Sichmans winkelier Sint Jacobstraat 3 1801 266 44v
, LIJSBET Lijsbeth Somers naastligger ten noorden Drie Roemerssteeg 9 1795 264 263r
, LIJSBET Lijsbeth Urks verkoper Voorstraat 30achter 1779 259 168v
, LIJSBET huis genaamd het Vergolden Hooft, van de weduwe en erven van Lijsbeth Weidenaer koper 1/2 huis Noorderhaven 40 het Vergulde Hoofd 1680 241 92r
, LIJSBET Lijsbeth Wiro koper van 1/6 Voorstraat 10 1645 235 190r
ABRAHAMS, LIJSBET Lijsbeth Abrahams verkoper Rozengracht 16 1688 242 234v
AARTS, LIJSBET Lijsbeth Aerts Romastraat 1614 229 214r
ALBERTS, Lijsbeth Alberts verkoper van 1/3 Schritsen 44 1730 247 322v
ALBERTS, LIJSBET Lijsbeth Alberts Noorderhaven 27 1751 252 144v
ALLERTS, LIJSBET Lijsbeth Allerts verkoper ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
ANDRIES, LIJSBET de weduwe Lijsbeth Andries naastligger ten noorden Grote Kerkstraat NZ 1615 230 4r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries onbekend 1674 240 155r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries 3/16 deel Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries Lanen 45 1688 242 247r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries Lanen 45 1688 242 247r
ANDRIES, LIJSBET Lijsbeth Andries Gardenierstraat NZ 1767 257 10r
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Baarends Spekmarkt 4 1796 265 8v
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Barends Karremanstraat WZ 1772 258 51v
BARTHOLOMEUS, LIJSBET Lijsbeth Bartholomeus verkoper Noordijs OZ 1784 261 130r
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Beernds Nieuwstraat 30 1752 252 233v
BERENDS, LIJSBET Lijsbeth Beernds Rommelhaven 2west 1767 256 240r
BOKKES, LIJSBET Lijsbeth Bokkes verkoper Lanen 13 1795 264 299v
KARSTES, LIJSBET Lijsbeth Carsten Hoogstraat 1 1701 244 90r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claasen Vijverstraat 4 1781 260 314r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses Zeilmakersstraat 1672 240 100r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses , burgerse verkoper Sint Odolphisteeg 5 1683 241 267r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 23 1723 246 183v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper van 1/6 Zuiderpoort (gebied) 1723 246 185r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper Zuiderpoort (gebied) 1724 246 204v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1724 246 205r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Claeses verkoper van 1/6 Zuiderpoort (gebied) 1724 246 205v
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Clases Zuiderhaven ZZ 1731 248 20r
KLASES, LIJSBET Lijsbeth Clases verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Conelis , burger Zuiderhaven NZ 1624 231 24r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis , burger Zuiderhaven 3 1615 230 12r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis Zoutsloot 67 1667 239 78v
KORNELIS, LIJSBET weduwe Lijsbeth Cornelis verkoper Liemendijk 1721 246 123r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis Voorstraat 49 1741 250 167v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis koper 1/4 huis Scheerstraat 4 1765 256 103r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis Schritsen 49 1765 256 106r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis verkoper Grote Ossenmarkt 3 1767 257 3v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis Voorstraat 15 1773 258 80r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis verkoper Scheerstraat 8west 1773 258 102v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
BURG, LIJSBET KORNELIS Lijsbeth Cornelis van der Burg Schoolstraat 1 1727 247 42r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis Geesdorp, Groningen verkoper Hoogstraat 1 1640 234 93r
JONG, LIJSBET KORNELIS Lijsbeth Cornelis de Jong Noorderhaven 92 1747 251 196v
MEULEN, LIJSBET KORNELIS Lijsbeth Cornelis van der Meulen Lanen 54 1792 264 4r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelus onbekend 1790 263 284r
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dircx Grote Bredeplaats 27 1662 238 125v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks Hoogstraat 30 1736 249 143r
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks koper huis Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks Hoogstraat 28 1751 252 135v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks , meerderjarige jongedochter verkopers Bargebuurt 20 1774 258 142v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks Gardenierstraat 4 1778 259 133r
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirks verkoper Romastraat 1795 264 242v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirx , burger Hoogstraat 1 1640 234 93r
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dirx huurder (p.j.) Vijverstraat 21 1699 244 11r
DOEDES, LIJSBET Lijsbeth Doedes naastligger ten westen Karremanstraat 1634 233 143r
DOEDES, LIJSBET Lijsbeth Doedes naastligger ten westen Droogstraat 1635 233 167v
DOEDES, LIJSBET de erven van Lijsbeth Doedes naastligger ten westen Droogstraat NZ 1642 235 24v
ELIAS, LIJSBET de erven van Lijsbeth Elias verkoper Noorderhaven 48 1665 239 26v
ELIAS, LIJSBET de erven van Lijsbeth Elias verkoper Noorderhaven 54 1665 239 26v
EVERTS, LIJSBET Lijsbeth Everts Zuiderhaven ZZ 1660 238 64r
EVERTS, LIJSBET Lijsbeth Everts kopers Grote Bredeplaats 2 1679 241 50v
EVERTS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Everts Stante overleden vrouw van de bestevader Kerkpoortstraat 1683 241 67va
FEDDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Feddriks huurder (p.j.) Bildtpoort (gebied) 1770 257 182r
FOEKES, LIJSBET Lijsbeth Foeckes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1665 239 13r
FOLKERTS, LIJSBET Lijsbeth Folckerts Snakkerburen (gebied) 1614 229 211r
FOPPES, LIJSBET Lijsbeth Foppes Noordijs 5 1683 241 66va
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Fransen Lombardstraat 4 1755 253 242r
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Fransen Lombardstraat 4 1772 258 33v
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Fransen Wasbleek WZ 1806 267 208v
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Fransen verkoper Fabrieksstraat 30 1810 269 70v
FRANSES, LIJSBET Lijsbeth Franzen verkoper van 1/2 Molenpad 5 1810 269 73r
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerrits onbekend 1647 235 269v
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts Heiligeweg 34 1635 233 169v
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts onbekend 1635 233 169v
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts verkoper Heiligeweg 24 1657 237 127v
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts , jongedochter koper huis Hondenstraat 8 1677 241 2r
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts , burgerse brouwster koper huis Noordijs OZ 1683 241 245v
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts winkelier Kleine Bredeplaats 24 1736 249 134v
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts verkoper van 1/3 Lanen NZ 1738 249 278r
GERRITS, LIJSBET Lijsbeth Gerryts winkelier Kleine Bredeplaats 24 1760 255 7v
GOVERTS, LIJSBET Lijsbeth Goverts Vijver WZ 1726 246 288r
GOVERTS, LIJSBET Lijsbeth Goverts Vijver 6 1754 253 274r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendricks , burger Lanen NZ 1615 229 263r
WIT, LIJSBET HENDRIKS Lijsbeth Hendricks de With verkoper Noorderhaven 47 1677 240 271v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks Liemendijk 2 1757 254 80r
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks Oosterbolwerk 1764 256 38v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks Rommelhaven 18drie_a 1766 256 169v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendriks verkoper Schritsen 49 1774 258 190v
HENDRIKS, LIJSBET Lijsbeth Hendrix kopers ten oosten van Harlingen 1680 241 79v
WIT, LIJSBET HENDRIKS Lijsbeth Hendrix de Wit verkoper Simon Stijlstraat 3 1671 240 8va
HESSELS, LIJSBET Lijsbeth Hessels Rommelhaven 24 1663 238 169v
BAARS, LIJSBET HIDDES Lijsbeth Hiddes de Baars Prinsenstraat 4 1725 246 246r
BAARS, LIJSBET HIDDES Lijsbeth Hiddes Baars verkoper van 1/2 Voorstraat 97achter 1737 249 187v
IJSBRANDS, LIJSBET wijlen Lijsbeth IJsbrands verkoper Lanen 48 1773 258 125v
IJSBRANDS, LIJSBET Lijsbeth IJsbrandts verkoper Zuiderhaven 18 1696 243 253v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper 1615 229 243v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs Kerkpoortstraat 1 1658 237 148v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs Achterstraat NZ 1664 238 203v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs koper woning Kleine Kerkstraat 10 1665 239 7r
JAKOBS, LIJSBET de erven van Lijsbeth Jacobs uitdraagster verkoper Kleine Kerkstraat 10 1667 239 78r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs verkoper Noordijs 5 1697 243 318v
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs winkelierse naastligger ten westen Tiepelsteeg 1746 251 161r
JAKOBS, LIJSBET Lijsbeth Jacobs winkelierse verkoper Tiepelsteeg 1746 251 161r
DONKER, LIJSBET JAKOBS Lijsbeth Jacobs Donker, cum matre verkoper Noorderhaven 66 1720 246 82r
DONKER, LIJSBET JAKOBS Lijsbeth Jacobs Donker verkoper Grote Ossenmarkt 1 1720 246 87v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans verkoper Lanen 33 1615 229 254v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Noorderhaven ZZ 1616 230 19r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Grote Kerkstraat 3 1625 231 51r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans verkoper Zuiderhaven 18 1678 241 6r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans verkoper Zuiderhaven 18 1678 241 7v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Liemendijk 1684 242 56v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans verkoper Kerkpoortstraat 22 1722 246 129r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Zuiderstraat ZZ 1724 246 190r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans verkoper Bildtstraat WZ 1727 247 29r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans koper door niaar huis Zuiderhaven 27 1730 247 326v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans koper 4/5 huis Sint Odolphisteeg 8 1736 249 138v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans verkoper Zoutsloot 53 1738 249 232v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Hofstraat NZ 1738 249 356v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans verkoper van 1/10 Karremanstraat ZZ 1738 249 260v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Kerkpoortstraat 47 1750 252 65v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Bildtstraat 17 1760 255 33r
JANS, LIJSBET haar zuster Lijsbeth Jans Sint Odolphisteeg WZ 1762 255 166v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans verkoper Vijverstraat 28 1763 255 190v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans Noorderhaven 17 1764 256 78v
BOT, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Bot verkoper Voorstraat 23 1782 260 196r
BOT, LIJSBET JANS de twee gehuwde dochters van Lijsbeth Jans Bot verkoper Voorstraat 23 1782 260 196r
JANS, LIJSBET minderjarige Lijsbeth Jans Both verkoper van 1/16 Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
DUIKER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Duiker Rozenstraat 2 1730 247 334v
PERSIJN, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Persijn verkoper Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
PERSIJN, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Persijn verkoper Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jans van Ripperts Bildtstraat 21 1746 251 152r
ROORDA, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Rooda naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 1 1720 246 75v
SCHIERE, LIJSBET JANS meerderjarig vrijster Lijsbeth Jans Schiere verkoper van 1/6 Lanen NZ 1727 247 10r
SCHIERE, LIJSBET JANS meerderjarig vrijster Lijsbeth Jans Schiere verkoper van 1/6 Voorstraat 61 1727 247 12v
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompetter Voorstraat 69 1737 249 200v
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompetter Voorstraat 85 1739 250 2v
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompetter Voorstraat 85 1758 254 162v
TROMPETTER, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Trompetter verkoper van 1/4 Karremanstraat OZ 1766 256 229r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jansen verkoper Noorderhaven NZ 1625 231 39v
JANS, LIJSBET Lijsbeth Jansen Both koper door niaar van 1/3 Voorstraat 10 1738 249 345r
SCHIERE, LIJSBET JANS Lijsbeth Jansen Schiere Hoogstraat 23 1738 249 336r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Janzen Grote Kerkstraat 38 1758 254 176r
JANS, LIJSBET Lijsbeth Janzen Noorderhaven 34 1774 258 174r
JARICHS, LIJSBET Lijsbeth Jarighs verkopers en erfgenaam Weverstraat NZ 1679 241 57v
JASPERS, LIJSBET Lijsbeth Jaspars naastligger Rinnertspijp