Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: La  Le  Li  Lo  Lu  Ly  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ALBADA, L. raadslid L. Albeda verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 7 1799 265 192r
ATLAS, L. L. Atlas koper huis Karremanstraat 3 1808 268 120v
BLOCQUEVILLE, L. L. P. Blocqueville Franse schoolhouder koper huis Zuiderhaven 39 1807 268 7v
BLOCQUEVILLE, L. L. P. Blocqueville Franse schoolhouder koper huis Grote Ossenmarkt 6oost 1807 268 7v
BLOCQUEVILLE, L. L. P. Blocqueville Franse schoolhouder koper huis Grote Ossenmarkt 6west 1807 268 7v
KOSTER, L. de erfgenamen van wijlen L. C. Coster naastligger ten westen Scheerstraat 9 1803 266 203r
, L. L. Coulleboef de Blocqueville commies van toezicht van de eilanden van Goeree en Overflakkee verkoper Zuiderhaven 39 1808 268 114r
, L. L. Coulleboef de Blocqueville commies van toezicht van de eilanden van Goeree en Overflakkee verkoper Grote Ossenmarkt 6oost 1808 268 114r
, L. L. Coulleboef de Blocqueville commies van toezicht van de eilanden van Goeree en Overflakkee verkoper Grote Ossenmarkt 6west 1808 268 114r
GAVERE, L. vroedsman L. de Gavere naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1692 243 7v
GAVERE, L. L. de Gavere naastligger ten zuiden Noorderhaven 64 1687 242 172r
GAVERE, L. vroedsman L. de Gavere naastligger ten zuiden Noorderhaven 66 1691 242 347r
GOGH, L. L. van Goch koopman naastligger ten oosten Voorstraat 7a 1802 266 139r
GOGH, L. L. C. van Goch naastligger ten oosten Voorstraat 7a 1803 266 290r
GROENEWOUD, L. L. V. Groenewoud verkoper Nieuwstraat 56 1800 265 244r
HASELAAR, L. oud burgemr.en gemeensman L. Haselaer naastligger ten westen Voorstraat 56oost 1712 245 183r
HASELAAR, L. oud burgemr.en gemeensman L. Haselaer verkoper Voorstraat 56oost 1712 245 183r
KLINKHAMER, L. vroedsman L. Klinkhamer naastligger ten oosten Noorderhaven 110 1749 252 42r
KLINKHAMER, L. L. Klinkhamer naastligger ten zuiden Noorderhaven 110 1749 252 42r
, L. L. E. Mutzenbecker verkoper Noorderhaven 39 1808 268 25r
, L. L. E. Mutzenbecker naastligger ten zuiden Zeepziederstraat 1 1807 268 10r
, L. L. E. Mutzenbecker verkoper Zeepziederstraat 1 1807 268 10r
PRIGGE, L. L. Prigge kapitein naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
PRIGGE, L. L. V. Prigge kapitein naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_achter 1732 248 93r
PRIGGE, L. L. Prigge kapitein afgewezen niaarnemer Rozengracht 22 1722 246 144r
RIJPMA, L. de weduwe van burgemeester L. Rypema naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
SPANNENBURG, L. L. Spannenburg koopman naastligger ten oosten Hofstraat 3 1811 269 122v
STEENSMA, L. burgemeester L. W. Steensma naastligger ten westen Lanen 85oost 1785 262 7v
STEENSMA, L. burgemeester L. W. Steensma naastligger ten noorden Lanen 85oost 1785 262 7v
STEENSMA, L. oud burgemeester L. W. Steensma naastligger ten westen Lanen 85oost 1800 265 214v
STEENSMA, L. de heer L. Steensma naastligger ten westen Lanen 85oost 1805 267 122r
STEENSMA, L. de heer L. Steensma naastligger ten noorden Lanen 85oost 1805 267 122r
WENTHOLT, L. L. R. Wentholt koper wind rogge- en weitmolen, dubbel woonhuis en stalling Zuiderpoortsmolen 1 1802 266 84v
THEODORUS, L. L. Theodori procureur postulant verkoper Kerkpoort (gebied) 1645 235 172v
HASELAAR, LAAS oud burgemr. Laas Haselaar, c.s. naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 4 1713 245 196v
HASELAAR, LAAS Laas Haselaar mr. chirurgijn koper huis Voorstraat 56west 1699 244 9v
HASELAAR, LAAS Laas Haselaar naastligger ten noorden Lanen 25 1708 245 48v
HASELAAR, LAAS Burgemeester Laas Haselaar verkoper Lanen 25 1708 245 48v
HASELAAR, LAAS Laas Haselaer verkoper van 1/2 Zuiderhaven 19zuid 1708 245 66r
HASELAAR, LAAS oud burgemeester en gemeensman Laas Haselaer koper door niaar huis Voorstraat 56oost 1712 245 176r
HASELAAR, LAAS Laas Haselaer chirurgijn naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1694 243 90v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12noord 1784 261 231r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 12noord 1784 261 231r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman verkoper q.q. Gardenierstraat 2 1784 261 232r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman verkoper q.q. Gardenierstraat 1 1784 261 233r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koper door niaar huis ([per jaar zo lang verkoopster leeft]) Brouwersstraat 10 1790 263 228r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten noorden Hofstraat 3 1738 249 270v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman verkoper van 1/4 Brouwersstraat 10 1786 262 70r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 8 1795 264 258v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten zuiden Noordijs 8 1739 250 25v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman verkoper q.q. Rozenstraat 3 1798 265 83r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman koper 1/4 huis Brouwersstraat 12 1805 267 170v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten noorden Noordijs 12 1753 253 89r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman naastligger ten westen Brouwersstraat 12 1805 267 170v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12 1805 267 170v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman naastligger ten noorden Brouwersstraat 12 1805 267 170v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg verkoper Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman eigenaar van 1/4 Brouwersstraat 12 1806 267 267v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12 1806 267 267v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten westen Brouwersstraat 12 1806 267 267v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman koper huis Carl Visschersteeg 10 1783 261 117r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten noorden Brouwersstraat 12 1806 267 267v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburg naastligger ten zuiden Brouwersstraat 10 1806 267 268v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburg verkoper Brouwersstraat 10 1806 267 268v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koper door niaar huis Hofstraat 5 1796 264 349r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg huurder graanzolders (p.j.) Rommelhaven 3 1781 260 153r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten zuiden Brouwersstraat 8 1794 264 195r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 8 1799 265 186r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg naastligger ten zuiden Franekereind 10 1750 252 86r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburg koopman koper huis Brouwersstraat 12noord 1784 261 231r
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgh naastligger ten zuiden Noordijs 8 1749 251 262v
SPANNENBURG, LAAS Laas Spannenburgh naastligger ten oosten Voorstraat 97achter 1737 249 187v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburgh koopman koper 3/4 huis Brouwersstraat 12 1807 267 306v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburgh naastligger ten zuiden Brouwersstraat 12 1807 267 306v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburgh naastligger ten westen Brouwersstraat 12 1807 267 306v
SPANNENBURG, LAAS Laas T. Spannenburgh naastligger ten noorden Brouwersstraat 12 1807 267 306v
WIJNALDA, LAAS Laas Wijnalda huurder Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
DIRKS, LAAS het onlangs gekochte huis van Laas Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1619 230 181r
DIRKS, LAAS Laas Dircks mr. metselaar verkoper Brouwersstraat 25 1616 230 46v
DIRKS, LAAS Laas Dirckx mr. metselaar koper kamer Hofstraat 1611 229 48r
DIRKS, LAAS de uitgang van de hof van Laas Dircx naastligger ten oosten Romastraat 1626 231 123r
DIRKS, LAAS Laas Dircx verkoper Hoogstraat 38 1632 233 63v
DIRKS, LAAS Laas Dirx naastligger ten oosten Lanen 36 1626 231 125v
DIRKS, LAAS Laas Dirx naastligger ten oosten Schritsen 27 1626 231 125v
SPANNENBURG, LAAS GOSSES Laas Gosses Spannenburg mr. verver verkoper van 3/4 Franekereind 12 1750 252 75v
HANNEMA, LAAS LASES de erfgenamen van wijlen vroedsman Laas Laasses Hannema, de oude naastligger ten oosten Noorderhaven 35 1682 241 234v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laas Laasses Hannema verkoper Hoogstraat 15 1683 241 68va
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laas Laasses Hannema verkoper Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
PIERS, LAAS Laas Piers naastligger ten westen Lanen 64 1717 245 285r
PIERS, LAAS Laas Piers naastligger ten westen Schritsen 53 1733 248 220r
PIETERS, LAAS de hof van Laas Pieters naastligger ten noorden Droogstraat 55west 1663 238 185r
PIETERS, LAAS Laas Pytters koopman naastligger ten westen Zoutsloot 48 1667 239 86v
SANNES, LAAS Laas Sannes , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat 16 1772 258 9v
SIKKES, LAAS Laas Sickes verkoper q.q. Kruisstraat NZ 1655 237 52v
SPANNENBURG, LAAS TJEBBES Laas Tjebbes Spannenburg koopman koper huis Brouwersstraat 14 1802 266 151v
SPANNENBURG, LAAS TJEBBES Laas Tjebbes Spannenburg koopman naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1802 266 151v
WIEBES, LAAS Laas Wybes naastligger ten noorden Heiligeweg 56 1597 228 68v
SIERKS, LAAS Laas Zierks verkoper Kleine Kerkstraat 14 1705 244 269r
LYKLEMA, LEEL dr. Laelius Lycklama advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Simon Stijlstraat 1657 237 251v
FONTEIN, LAAS Laes Fontein naastligger ten westen Droogstraat 37 1772 258 12r
, LAAS de weduwe van oud burgemeester Laes Haaselaer naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1728 247 121r
, LAAS de weduwe van oud burgemeester Laes Haaselaer naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1728 247 121r
HANNEMA, LAAS vroedsman Laes Hannema verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
HANNEMA, LAAS vroedsman Laes Hannema verkoper Zuiderhaven 6 1692 242 405v
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaar, c.u. koper tuin met vruchtbomen en zomerhuis Voorstraat 26achter 1722 246 147r
HASELAAR, LAAS de koper burgemeester Laes Haselaar, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 26achter 1722 246 147r
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaar naastligger ten oosten Hofstraat 16 1722 246 152r
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaar naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1722 246 152r
HASELAAR, LAAS burgemeester Laes Haselaar verkoper Hofstraat 16 1722 246 152r
HASELAAR, LAAS de weduwe van oud burgemeester Laes Haselaer verkoper q.q. Rozengracht 16 1733 248 193r
HASELAAR, LAAS oud burgemeester Laes Haselaer verkoper Voorstraat 58 1729 247 276r
HASELAAR, LAAS wijlen oud burgemeester Laes Haselaer verkoper Vismarkt 1 1729 247 277r
HASELAAR, LAAS de hof van Laes Haselaer naastligger ten westen Rozengracht NZ 1695 243 144r
HASELAAR, LAAS Laes Haselaer naastligger ten zuiden Voorstraat 57achter 1695 243 144v
HASELAAR, LAAS wijlen oud burgemeester Laes Haselaer verwandelaar Hofstraat 16 1732 248 150r
HASELAAR, LAAS wijlen oud burgemeester Laes Haselaer aanhandelaar van 1/2 Rozengracht 16 1732 248 150r
HASELAAR, LAAS Laes Haselaer naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1695 243 134r
HASELAAR, LAAS de hof van vroedsman Laes Haselaer naastligger ten westen Kerkpoort (gebied) WZ 1703 244 223v
HASELAAR, LAAS Laes Haselaer naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ 1697 243 308r
HASELAAR, LAAS de hof van Laes Haselaer naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1694 243 106v
HASELAAR, LAAS Laes Haselaer mr. chirurgijn naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1694 243 108r
SPANNENBURG, LAAS Laes Spannenburgh winkelier koper huis Noordijs 10 1735 249 87r
SPANNENBURG, LAAS Laes Spannenburgh naastligger ten zuiden Noordijs 8 1736 249 118r
HASELAAR, LAAS AUKES Laes Auckes Haselaer mr. chirurgijn verkoper Voorstraat 57 1695 243 177v
HASELAAR, LAAS AUKES Laes Auckes Haselaer mr. chirurgijn koper hof met prieel, bierkelder en kamer Hofstraat 16 1693 243 60v
DIRKS, LAAS Laes Diercks naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1616 230 44v
DIRKS, LAAS Laes Diercx naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1618 230 130v
DIRKS, LAAS Laes Diercx metselaar verkoper Achterstraat NZ 1617 230 86v
DIRKS, LAAS Laes Diercx mr. metselaar koper huis Achterstraat NZ 1617 230 88v
DIRKS, LAAS uitgang vh hof van Laes Dircks naastligger ten oosten Romastraat 1630 232 135r
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Hoogstraat 51 1626 231 98r
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar naastligger ten oosten Lanen 36 1632 233 47v
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar naastligger ten oosten Schritsen 27 1632 233 47v
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Drie Roemersteeg 1635 233 177r
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verkoper Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
DIRKS, LAAS Laes Dircks koper huis met ledige plaats daar achter Lanen 38 1621 230 277r
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Brouwersstraat WZ 1621 230 290v
DIRKS, LAAS Laes Dircks mr. metselaar koper huis Drie Roemersteeg OZ 1620 230 228r
DIRKS, LAAS het huis van Laes Dircks naastligger ten oosten Noordijs 1 1632 233 51r
DIRKS, LAAS Laes Dircks verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Hoogstraat 51 1627 232 32v
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond Both Apothekerstraat 1617 230 59v
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten westen Hofstraat 1611 229 48r
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1625 231 92v
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten westen Hofstraat NZ 1627 232 24r
DIRKS, LAAS Laes Dircks mr. metselaar koper huis waar de Blauwe Troffel uitsteekt met daarachter een dwarskamer Brouwersstraat 25 1612 229 111v
DIRKS, LAAS de uitgang van de hof van Laes Dircks naastligger ten oosten Romastraat NZ 1626 231 130v
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1621 230 258r
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1626 231 105r
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noordoosten Hoogstraat 36 1628 232 69r
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 13 1615 229 272r
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond Hoogstraat 51 1629 232 112v
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1626 231 106r
DIRKS, LAAS Laes Dircksen naastligger ten zuiden Lanen 38 1647 236 3v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen verkoper Lanen 38 1647 236 3v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen naastligger ten oosten Lanen 36 1647 235 249v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen naastligger ten oosten Schritsen 27 1647 235 249v
DIRKS, LAAS de hof van Laes Dirckx naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord 1648 236 25r
DIRKS, LAAS Laes Dirckx naastligger ten westen onbekend 1647 235 270r
DIRKS, LAAS Laes Dircx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23 1616 230 42v
DIRKS, LAAS de kamer van Laes Dircx naastligger ten zuiden Lanen 38 1655 237 47r
DIRKS, LAAS grondpacht uit het huis van Laes Dircx eigenaar perceel Hoogstraat 38 1628 232 79v
DIRKS, LAAS Laes Dircx metselaar verpachter grond Hofstraat NZ 1633 233 95r
DIRKS, LAAS Laes Dircx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23 1613 229 128r
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid 1643 235 64v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid 1643 235 64v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen , c.u. mr. metselaar naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23 1614 229 201r
DIRKS, LAAS Laes Dircxen mr. metselaar verkoper Brouwersstraat 23 1614 229 201r
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten oosten Lanen 36 1643 235 85v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten oosten Schritsen 27 1643 235 85v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen verkoper Lanen 38 1643 235 41v
DIRKS, LAAS Laes Dircxs metselaar verpachter grond Hofstraat 9 1613 229 159r
DIRKS, LAAS Laes Dircxs metselaar naastligger ten westen Hofstraat 9 1613 229 159r
DIRKS, LAAS Laes Dircxs naastligger ten noorden Brouwersstraat 27 1613 229 163r
DIRKS, LAAS Laes Dirx verkoper Nieuwstraat 52 1696 243 261r
DIRKS, LAAS Laes Dirx naastligger ten oosten Lanen 36 1639 234 76r
DIRKS, LAAS Laes Dirx naastligger ten westen Lanen 40 1644 235 106v
DIRKS, LAAS Laes Dirxen metselaar verpachter grond onbekend 1644 235 115v
DIRKS, LAAS Laes Dirxen koper door niaar huis met bleekveld of plaats ten zuiden Hofstraat 7 1642 234 178r
DIRKS, LAAS Laes Dyrcks bruidegom 1605 228 449v
IEKES, LAAS de erfgenamen van wijlen Laes Ekes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid 1728 247 215v
IEKES, LAAS Laes Ekes schipper koper huis Kleine Bredeplaats 10 1719 246 39v
IEKES, LAAS Laes Ekes , c.u. schipper bewoner Kleine Bredeplaats 10 1719 246 39v
SPANNENBURG, LAAS GOSSES Laes Gosses Spannenburg mr. kastmaker verkoper van 1/2 Franekereind 14 1726 246 271v
HENDRIKS, LAAS Laes Hendrix crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 1604 228 424r
JAKOBS, LAAS de drie weeskinderen van wijlen Laes Jacobs verkoper Franekereind 38 1631 232 167r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14 1639 234 74v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten zuiden Noorderhaven 40 1640 234 116r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen aanhandelaar kamer Grote Bredeplaats 33achter 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten westen Noorderhaven 40 1640 234 116r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33achter 1641 234 151v
LASES, LAAS Laes Laesen brouwer koper huis en mouterij Noorderhaven 38 1630 232 155v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 33achter 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten oosten Rinnertspijp 1 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1641 234 151v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen verwandelaar Rinnertspijp 1 1641 234 151v
LASES, LAAS burgemeester Laes Laesen naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1641 234 152v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laesen verkoper q.q. Karremanstraat 14 1640 234 91r
LASES, LAAS burgemeester Laes Laesen naastligger ten westen Noorderhaven 14 1652 236 189v
LASES, LAAS de brouwerij van Laes Laesen naastligger ten oosten Noorderhaven 36 1631 232 176r
LASES, LAAS de kamer van Laes Laesen naastligger ten zuiden Noorderhaven 36 1631 232 176r
LASES, LAAS Laes Laesen koper kamer Rinnertspijp 1 1627 232 14v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Hofstraat 25 1692 243 20r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Tiepelsteeg 1693 243 46r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuidersteeg 2 1692 243 22v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Vijverstraat 8 1692 243 16r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Schritsen 31 1692 243 16v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Hofstraat 17west 1692 243 17v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Hofstraat 15 1692 243 18v
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Hofstraat 13 1692 243 19r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, LAAS LASES wijlen Laes Laesen Hannema erflater Hofstraat 21midden 1692 243 19v
, LAAS oud burgemeester Laes Laesens naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1643 235 86v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laeses verkoper q.q. Zoutsloot NZ 1639 234 74v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laeses koper huis Zuiderstraat 1652 236 211v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laeses verkoper q.q. Liemendijk 1639 234 74v
LASES, LAAS het huis van oud burgemeester Laes Laessen naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1653 236 223r
LASES, LAAS burgemeester Laes Laessen geniaarde koper Schritsen 1649 236 93r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laessen , c.u. koper huis, schuur en paardenstal Sint Jacobstraat 1 1653 236 242r
LASES, LAAS brouwerij en huis van Laes Laessen naastligger ten oosten Noorderhaven 35 1652 236 216v
LASES, LAAS de kinderen en erfgenamen van wijlen oud burgemeester Laes Laessen koper kamer Gardenierstraat 2 1655 237 41v
LASES, LAAS de erfgenamen van wijlen burgemeester Laes Laessen naastligger ten westen Zuiderstraat 1654 236 251r
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laessen koper huis, brouwerij en mouterij, met houtstek ten westen en koeschuur daarachter; staande aanelkaar Noorderhaven 37 1638 234 54v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 25 1692 243 20r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper onbekend 1692 243 21r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Lanen 51 1692 243 22r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuidersteeg 2 1692 243 22v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 17west 1692 243 17v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
HANNEMA, LAAS LASES vroedsman Laes Laessen Hannema verkoper Hofstraat 21midden 1692 243 19v
LASES, LAAS de erfgenamen van wijlen Laes Laessens naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1657 237 132v
LASES, LAAS oud burgemeester Laes Laessens naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1642 235 31r
LOLKES, LAAS Laes Lolckes koper Zuiderhaven 21 1644 235 133v
PIETERS, LAAS Laes Peters verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
PIERS, LAAS Laes Piers oud schipper verkoper Kleine Ossenmarkt 2 1745 251 91v
PIERS, LAAS Laes Piers naastligger ten westen Lanen 64 1731 248 28v
PIERS, LAAS Laes Piers oud schipper verkoper van 1/4 Lanen 62 1741 250 179v
PIERS, LAAS Laes Piers verkoper Lanen 18 1719 246 57r
PIETERS, LAAS de mouterij van Laes Pieters naastligger ten oosten Hoogstraat 7 1679 241 43v
PIETERS, LAAS Laes Pieters koopman naastligger ten westen Zoutsloot 48 1682 241 48va
PIETERS, LAAS Laes Pieters geniaarde koper William Boothstraat 3 1682 241 196r
PIETERS, LAAS Laes Pieters koopman koper mouterij en achterhuis Hoogstraat 9 1676 240 224r
PIETERS, LAAS Laes Pyters koper hof met bomen, planten en prieel met 2 ingangen (t.w.: Droogstraat en Zoutsloot) Droogstraat 55tuin 1662 238 137v
PIETERS, LAAS Laes Pyters naastligger ten westen Rommelhaven 9 1662 238 127r
PIETERS, LAAS Laes Pyters koopman koper paardenstal Droogstraat 65 1676 240 225r
PIETERS, LAAS de hof van Laes Pyters koopman naastligger ten oosten Droogstraat 55west 1677 240 38ra
PIETERS, LAAS de hof van Laes Pyters koopman naastligger ten noorden Droogstraat 55west 1677 240 38ra
PIETERS, LAAS Laes Pytters koper huis en mouterij Herenwaltje 10 1672 240 106v
PIETERS, LAAS de weduwe van Laes Pytters naastligger ten oosten Franekereind 8 1685 242 7ra
PIETERS, LAAS de hof van Laes Pytters naastligger ten oosten Droogstraat 55west 1670 239 220r
PIETERS, LAAS de hof van Laes Pytters naastligger ten noorden Droogstraat 55west 1670 239 220r
PIETERS, LAAS Laes Pytters koopman protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 110achter 1671 240 75v
PIETERS, LAAS de hof van Laes Pytters naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1665 239 15r
ROELOFS, LAAS Laes Roelsen , c.u. koper kamer Carl Visschersteeg 1646 235 232v
WARNERS, LAMMERT de keet van Lambaert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1643 235 83v
BOEKHORST, LAMMERT de erfgenamen en crediteuren van wijlen Lambart van der Boeckhorst verkoper Noorderhaven 104 1672 240 103v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambart de Gavere verkoper Zuiderstraat 1699 244 14r
ANNES, LAMMERT wijlen Lambart Annes eerdere eigenaar (verkoper: de Stad Harlingen: [koopbrief d.d. 29-08-1610]) Rozengracht 42 1667 239 102v
GIJSBERTS, LAMMERT Lambart Gijsbarts kuiper naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 22 1642 235 14v
HOBBES, LAMMERT de kamers van Lambart Hobbes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 18 1636 233 181r
PIETERS, LAMMERT Lambart Pieters mr. smid koper huis, loods en plaats met een vrije achter uit- en ingang in de Lommertstraat Hoogstraat 36 1665 239 16r
REINS, LAMMERT Lambart Reyns schipper naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 19 1642 234 171r
WARNERS, LAMMERT de keet van de oud hopman Lambart Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
WARNERS, LAMMERT Lambart Warners naastligger ten oosten Heiligeweg 60 1640 234 117v
ADIUS, LAMMERT Lambartus Adius schrijver van een compagnie infanterie aanhandelaar huis Brouwersstraat 9 1703 244 220v
ADIUS, LAMMERT Lambartus Adius schrijver van een compagnie infanterie verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1703 244 220v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambartus de Gavere koopman koper door niaar huis met turf-en kleerzolder en kelderkamers Voorstraat 69 1701 244 89r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambartus de Gavere verkoper Voorstraat 69 1701 244 123v
, LAMMERT hof en kamer van Lambartus Theodori naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1642 234 172r
, LAMMERT de hypothecaire crediteuren van Lambartus Theodori procureur postulant verkoper Noorderhaven 78 1655 237 4r
, LAMMERT Lambartus Theodori naastligger ten westen Noorderhaven 80 1649 236 71r
JAKOBS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lamberdt Jacobs wagenaar naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1633 233 100v
, LAMMERT de woning van Lambert naastligger ten zuiden Zuiderhaven 8 1625 231 41r
, LAMMERT Lambert wieldraaier naastligger ten westen Grote Kerkstraat 16 1621 230 279v
, LAMMERT Lambert naastligger ten noorden Schritsen 1599 228 175v
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boeckhorst naastligger ten oosten Voorstraat 55 1671 240 7ra
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boeckhorst naastligger ten noorden Voorstraat 55 1671 240 7ra
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boekhorst naastligger ten oosten Scheerstraat 7 1669 239 209r
BOEKHORST, LAMMERT Lambert Boekhorst verkoper Scheerstraat 7 1669 239 209r
GAVERE, LAMMERT Lambert de Gavere oud dijkgraaff van Wonseradeel verkoper q.q. Kerkpoortstraat 29 1706 244 322v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambert de Gavere wijnrooier en landmeter koper hof met bomen, prieel en belvedere Zoutsloot NZ 1696 243 234v
GAVERE, LAMMERT Lambert de Gavere oud dijkgraaf van Wonseradeel verkoper Kerkpoortstraat NZ 1706 244 324r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambert de Gavere naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
GAVERE, LAMMERT Lambert de Gavere landmeter en wijnrooier koper huis Hondenstraat 14 1684 242 16r
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambert de Gavere, c.s. verkoper Fabrieksstraat 1706 244 334v
GAVERE, LAMMERT gemeensman Lambert de Gavere verkoper Hondenstraat 14 1703 244 227r
GAVERE, LAMMERT Lambert de Gavere oud dijkgraaf van Wonseradeels zuiderzeedijken verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
SALVERDA, LAMMERT Lambert Salverda verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
SALVERDA, LAMMERT Lambert Salverda verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
SALVERDA, LAMMERT Lambert Salverda verkoper van 1/3 Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
ANNES, LAMMERT Lambert Annes protesteert Lanen 32 1611 229 68r
ANNES, LAMMERT de gedemolieerde lijnbaan van Lambert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v
ANNES, LAMMERT de lijnbaan van Lambert Annes naastligger ten zuiden Spinhuisstraat NZ 1636 234 12v
ANNES, LAMMERT Lambert Annes naastligger ten zuiden Alemanssteeg 1605 228 468r
ANNES, LAMMERT Lambert Annis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v
ANNES, LAMMERT Lambert Annis verkoper Schritsen 1612 229 92v
ANNES, LAMMERT Lambert Annis naastligger ten oosten Hondenstraat 9achter 1615 229 265v
ANNES, LAMMERT de weduwe en erfgenamen van wijlen Lambert Annis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 26west 1618 230 149v
ANNES, LAMMERT Lambert Annis naastligger ten oosten Hondenstraat 9achter 1615 229 256r
ANNES, LAMMERT de lijnbaan van Lambert Annis naastligger ten zuiden Rozengracht 40 1627 232 13r
KARSTES, LAMMERT Lambert Carsten waterhaler verkoper Both Apothekerstraat 11 1703 244 203r
KLASES, LAMMERT de weduwe van wijlen Lambert Claesen naastligger ten oosten Zoutsloot 89 1704 244 255v
KLASES, LAMMERT Lambert Claessen boormaker koper schuur, stal en wagenhuis Liemendijk 1671 240 37v
TROMP, LAMMERT KLASES wijlen Lambert Clases Tromp lijnslager verkoper Nieuwstraat 31 1705 244 310v
KORNELIS, LAMMERT Lambert Cornelis afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
DIRKS, LAMMERT Lambert Dircx verkoper q.q. Droogstraat 1612 229 91r
DIRKS, LAMMERT Lambert Dirks , c.u. koper woning Bargebuurtspoortje 1710 245 116v
DIRKS, LAMMERT Lambert Dirx verkoper Droogstraat 18 1719 246 37r
FOLKERTS, LAMMERT Lambert Folckerts naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1624 230 389r
FREERKS, LAMMERT Lambert Freercks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1624 230 375v
FREERKS, LAMMERT de kinderen van Lambert Freercks verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 12 1625 231 95r
, LAMMERT Lambert Gatien naastligger ten noorden Schritsen 38 1612 229 97v
GATSES, LAMMERT wijlen Lambert Gatses verkoper Schritsen 38 1618 230 142r
GEERTS, LAMMERT wijlen Lambert Geerts koper Wortelstraat ZZ 1625 231 35r
GEERTS, LAMMERT wijlen Lambert Geerts naastligger ten westen Wortelstraat ZZ 1627 232 25r
GEERTS, LAMMERT wijlen Lambert Geerts verkoper Wortelstraat ZZ 1627 232 25r
GERLOFS, LAMMERT Lambert Gerleffs verkoper buiten Harlingen 1605 228 485r
GERLOFS, LAMMERT de weduwe en erfgenamen van wijlen Lambert Gerliffs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 39 1614 229 187r
GERRITS, LAMMERT Lambert Gerryts koper huis met pothuis of schuur daar achter en een paatsje er tussen Schritsen 52 1620 230 232v
GEERTS, LAMMERT het huis van Lambert Geurts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 50 1621 230 259r
GEERTS, LAMMERT Lambert Geurts naastligger ten oosten Schritsen 50 1621 230 259r
GIJSBERTS, LAMMERT Lambert Gijsberts verkoper Rozengracht 23 1636 234 4v
GIJSBERTS, LAMMERT Lambert Gijsberts verkoper Rozenstraat 3zuid 1636 234 4v
GIJSBERTS, LAMMERT wijlen Lambert Gijsberts kuiper koper Peterseliestraat 1656 237 65v
GERRITS, LAMMERT Lambert Gorryts verkoper Schritsen 52 1622 230 304v
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper hof, stal, kamer, zomerhuis enz Rapenburg NZ 1706 244 319v
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper tuintje Kerkpoortstraat 63 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 63 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT de huisinge van Lambert Hansen organist naastligger ten westen Kerkpoortstraat 63 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 63 1707 245 26r
HANSES, LAMMERT de tuin van Lambert Hansen organist naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1725 246 216r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist verkoper Liemendijk ZZ 1723 246 180r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57 1717 245 288r
HANSES, LAMMERT de weduwe van Lambert Hansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57 1722 246 128r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist verkoper Rapenburg 4 1712 245 174r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper door niaar huis en hof Rapenburg 4 1705 244 271r
HARMENS, LAMMERT Lambert Harmens verkoper Voorstraat ZZ 1625 231 37r
HARMENS, LAMMERT Lambert Harmens verkoper Voorstraat ZZ 1625 231 37r
HEERKES, LAMMERT Lambert Heerckes verkoper Herenwaltje OZ 1618 230 129v
HILLES, LAMMERT Lambert Hilles verpachter grond Kleine Kerkstraat 14 1644 235 145r
HILLES, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lambert Hilles naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 14 1644 235 145r
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes naastligger ten westen ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 177v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder buiten Harlingen 1614 229 222r
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes protesteert vanwege een hypotheek ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1637 234 44v
HOBBES, LAMMERT het kalkwerk van Lambert Hobbes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder ten zuiden van Harlingen 1615 229 251v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes koper kamer Kerkpad 20 1613 229 161r
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes huurder perceel 1 (ca. 4 pm) buiten Harlingen 1615 229 243v
HOBBES, LAMMERT het kalkwerk van Lambert Hobbes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1628 232 45v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes naastligger ten noorden Noordijs 5 1624 231 34v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes aanhandelaar 1/2 huis Kleine Bredeplaats WZ 1612 229 112v
HOBBES, LAMMERT de koper Lambert Hobbes , c.u. eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats WZ 1612 229 112v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes koopman koper 3 pm en 4 einsen venland, zijnde een besloten stuk (per pm) ten zuiden van Harlingen 1628 232 38v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes naastligger ten zuiden Noordijs 11noord 1625 231 82r
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1602 228 289v
HOBBES, LAMMERT Lambert Hobbes naastligger ten noorden Noordijs 5 1625 231 50v
JAKOBS, LAMMERT Lambert Jacobs wagenaar naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1613 229 137r
JANS, LAMMERT Lambert Jans wieldraaier naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 10 1626 231 120r
JANS, LAMMERT de weeskinderen van Lambert Jans wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 1612 229 88r
JANS, LAMMERT Lambert Jans wachtmeester koper hoekhuis Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
JANS, LAMMERT Lambert Jans verkoper Herenwaltje 1 1613 229 159v
JANS, LAMMERT Lambert Jans verkoper Klaverbladstraat 3 1619 230 184v
JANS, LAMMERT Lambert Jans , zwager en broer van de kopers verkoper Wortelstraat NZ 1625 231 63r
JANS, LAMMERT wijlen Lambert Jans kramer verkoper Voorstraat 40 1626 231 112r
JANS, LAMMERT Lambert Jans naastligger ten westen Voorstraat 38 1624 231 6r
JANS, LAMMERT Lambert Jans wachtmeester huurder Voorstraat 35 1616 230 51r
JANS, LAMMERT Lambert Jans , voor zich en zijn drie kinderen wieldraaier verkoper Kleine Kerkstraat 7 1612 229 85r
JANS, LAMMERT Lambert Jans wachtmeester verkoper Bildtpoort (gebied) 1613 229 181v
JANS, LAMMERT Lambert Jans verkoper Zoutsloot 80 1613 229 140r
JANS, LAMMERT Lambert Jans verkoper Herenwaltje 1613 229 168r
JANS, LAMMERT de schuur van Lambert Jans wachtmeester naastligger ten westen Achterstraat 1612 229 115r
KRAMER, LAMMERT JANS het huis van Lambert Jans Cramer naastligger ten noorden Voorstraat ZZ 1625 231 37r
JANS, LAMMERT Lambert Jansen wieldraaier naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1622 230 301r
JANS, LAMMERT Lambert Jansen verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 24 1661 238 106v
JANS, LAMMERT Lambert Jansen wachtmeester koper ledige plaats of huisstede van ca. 124 x 24 voeten Rozengracht 19 1611 229 15r
JANS, LAMMERT het huis bewoont door Lambert Jansen naastligger ten westen Noorderhaven 38 1670 240 3r
JANS, LAMMERT Lambert Jansen koekbakker koper huis Zuiderstraat 1670 240 3v
JANS, LAMMERT Lambert Jansen protesteert vanwege een hypotheek Kruisstraat ZZ 1623 230 340v
JANS, LAMMERT Lambert Jansen verkoper onbekend 1622 230 331v
JANS, LAMMERT Lambert Jansen wieldraaier naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 12 1622 230 295r
JANS, LAMMERT Lambert Jansen koekbakker naastligger ten oosten Noorderhaven 34 1669 239 190r
JANS, LAMMERT Lambert Jansen naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1704 244 248v
JANS, LAMMERT wijlen Lambert Jansen verkoper van 1/4 Bargebuurt WZ 1704 244 248v
JANS, LAMMERT Lambert Jansen kramer naastligger ten westen Voorstraat NZ 1624 230 390r
JANS, LAMMERT de plaats van Lambert Janssen wachtmeester naastligger ten westen Noorderhaven 1616 230 18v
JANS, LAMMERT Lambert Janssen wachtmeester verkoper Lammert Warndersteeg 1617 230 68r
JOEKES, LAMMERT wijlen Lambert Juckes naastligger ten noorden Havenplein ZZ 1626 231 104v
JOEKES, LAMMERT wijlen Lambert Juckes verkoper Havenplein ZZ 1626 231 104v
JOEKES, LAMMERT wijlen Lambert Juckes koper onbekend 1620 230 212v
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens naastligger ten westen Zoutsloot 49 1721 246 119r
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens grootveerschipper verkoper Schritsen 47 1718 246 27r
MARTENS, LAMMERT Lambert Martens smalschipper koper huis off woning Schritsen 47 1709 245 86v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters naastligger ten westen Achterstraat 1615 229 264v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters koper huis en ledige plaats Liemendijk 1612 229 95v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters verkoper Liemendijk 1614 229 202r
PIETERS, LAMMERT de proclamant Lambert Pieters bewoner Liemendijk 1612 229 95v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters koper Grote Kerkstraat 15 1618 230 123v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters koper Kleine Kerkstraat 9 1618 230 123v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters koper Grote Kerkstraat 26 1618 230 123v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters koper Grote Kerkstraat 15 1625 231 82v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters koper Kleine Kerkstraat 9 1625 231 82v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pieters naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1615 229 285r
PAULUS, LAMMERT wijlen Lambert Pouuels verkoper Nieuwstraat OZ 1661 238 117v
PIETERS, LAMMERT Lambert Pyeters verkoper Karremanstraat 23 1600 228 202r
PIETERS, LAMMERT Lambert Pyters naastligger ten westen Liemendijk 1612 229 69r
PIETERS, LAMMERT Lambert Pyters naastligger ten westen Anjelierstraat 1612 229 69r
PIETERS, LAMMERT Lambert Pyters houtstapelaar verkoper Karremanstraat 23 1606 228 501v
REINS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lambert Reins verkoper Kleine Bredeplaats 17 1671 240 40v
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers timmerman koper huis Brouwersstraat 4 1618 230 129r
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers , c.u. timmerman naastligger ten zuiden Hofstraat 1618 230 126r
SASKERS, LAMMERT wijlen Lambert Saskers timmerman verkoper Brouwersstraat 4 1623 230 345r
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers timmerman verkoper Hofstraat 1618 230 126r
SASKERS, LAMMERT wijlen Lambert Saskers timmerman verkoper Brouwersstraat 4 1623 230 345r
SIEBRENS, LAMMERT Lambert Sibrants naastligger ten zuiden Schritsen 38 1618 230 142r
SIEBRENS, LAMMERT wijlen Lambert Sibrants verkoper Schritsen 38 1628 232 43v
SIEBRENS, LAMMERT de weduwe van Lambert Sibrants naastligger ten westen Schritsen 40 1628 232 34r
SJOERDS, LAMMERT Lambert Sioerds , c.u. koper huis Nieuwstraat WZ 1716 245 266v
SJOERDS, LAMMERT grondpacht uit de kamer van Lambert Sioerdts Kruysebroer eigenaar perceel Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
SIEBRENS, LAMMERT Lambert Sybrens koper schuur en ledige plaats ten zuiden daarvan Schritsen 38 1612 229 97v
TJEERDS, LAMMERT Lambert Tieerds schipper verkoper Zoutsloot 77 1718 246 13v
THOMAS, LAMMERT Lambert Tomas Salvarda, c.u. verkoper Hoogstraat 17achter 1662 238 124v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars naastligger ten oosten Lanen 63 1622 230 312v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars , voor zich en zijn twee kinderen verkoper Franekereind 18 1626 231 99v
WARNERS, LAMMERT de zoutkeet van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
WARNERS, LAMMERT de kamer van de verkoper, burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars , voor zich en zijn twee kinderen verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1626 231 99v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars verpachter grond Lammert Warndersteeg 2 1626 231 140v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnars naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1624 231 30v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars verwandelaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 18 1623 230 369r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars koper door niaar huis ([bedrag niet vermeld]) Franekereind 20 1626 231 105v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnars naastligger ten westen Franekereind 20 1626 231 105v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnarts verwandelaar Lanen 2 1606 228 471v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts verkoper William Boothstraat OZ 1620 230 252r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnarts koper huis Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
WARNERS, LAMMERT de proclamant Lambert Warnarts , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1620 230 255r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts koper 1/2 huis Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts koper 1/2 huis Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts eigenaar van 1/2 Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts koper 1/3 van 3 1/2 pm land ten noorden van Harlingen 1623 230 356v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnarts naastligger ten zuiden ten noorden van Harlingen 1623 230 356v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnders naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1637 234 32r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners koper provisioneel huis en hof Schritsen 30 1613 229 130v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warners koper Niet geldig, doorgehaalde akte 1622 230 326v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1631 233 23r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners , n.q. verpachter grond Nieuwstraat 64 1615 229 240r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners , c.u. verkoper Nieuwstraat 56 1633 233 89r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners koper hof en tuin Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warners koper huis (wordt betaald met 1/16 part in het schip van Jan Bentes) Nieuwstraat 56 1628 232 78r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1606 228 493v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners verkoper Lanen 33 1615 229 254v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warners aanhandelaar van 1/2 huis Franekereind 18 1623 230 368v
WARNERS, LAMMERT de mouterij van de koper Lambert Warners naastligger ten zuiden Franekereind 18 1623 230 368v
WARNERS, LAMMERT de kamers van Lambert Warners naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners verkoper Franekereind 20 1633 233 81r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners zoutzieder verkoper Lammert Warndersteeg 1618 230 123r
WARNERS, LAMMERT de zoutkeet van Lambert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1628 232 56r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warners naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1597 228 41v
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts bakker aanhandelaar 1/3 huis Franekereind 14 1606 228 472r
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts aanhandelaar twee boven- en twee benedenkamers Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1noord 1624 231 8v
WARNERS, LAMMERT burgerhopman Lambert Warnerts verpachter grond Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts verwandelaar Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
WARNERS, LAMMERT Lambert Warnerts naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1623 230 359v
WOUTERS, LAMMERT Lambert Wouters naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1631 233 25r
SIKKEMA, LAMMERT Lamberto Siccama grietman van Gaasterland verkoper q.q. Schritsen 3 1636 233 178r
SIKKEMA, LAMMERT Lamberto Siccama grietman van Gaasterland verkoper q.q. Schritsen 3 1636 233 178r
, LAMMERT Lamberto Theodori procureur postulant verkoper onbekend ZZ 1643 235 58v
ADIUS, LAMMERT wijlen Lambertus Adius convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper Brouwersstraat 9 1722 246 149v
ADIUS, LAMMERT wijlen Lambertus Adius verkoper Noorderhaven 77 1724 246 194r
ATLAS, LAMMERT Lambertus Atlas mr. bakker koper huis Bildtstraat 18 1804 267 8v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lambertus de Gavere verkoper Gardenierstraat 11 1701 244 106r
GAVERE, LAMMERT oud dijkgraaf van Wonseradeel Lambertus de Gavere oud dijkgraaf van Wonseradeel verkoper q.q. Grote Kerkstraat 15 1706 244 314v
, LAMMERT Lambertus Theodori naastligger ten westen Rozengracht 27 1644 235 158v
, LAMMERT de hof van Lambertus Theodori naastligger ten oosten Zuiderstraat 1643 235 45v
HANSES, LAMMERT mr. Lambertus Hansen organist koper huis met bomen, planten en prieel Nieuweburen 27 1714 245 208r
OENES, LAMKE Lamck Oenes verkoper Karremanstraat 27 1631 233 8v
OENES, LAMKE Lamck Oenes koper Kerkpad 1 1632 233 68r
OENES, LAMKE Lamck Oenes verkoper Hofstraat 16 1632 233 55v
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes bruid 1597 228 4r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes verkoper Spinhuisstraat 1631 232 172r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes verpachter grond Rozengracht 40 1627 232 13r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes verkoper Zuiderhaven 48 1648 236 53v
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes naastligger ten noorden Rozengracht 40 1627 232 13r
WIEBES, LAMKE Lamck Wybes verkoper Rozengracht 40 1627 232 13r
WIEBES, LAMKE Lamcke Wybes verkoper Voorstraat 68 1623 230 363r
REUS, LAMMERT Lamert de Reus naastligger ten westen Grote Bredeplaats 3 1799 265 156r
DANIELS, LAMKE Lamke Daniels huurder (p.w.) Carl Visschersteeg 6 1761 255 98r
ROMMERTS, LAMKE Lamkje Rommerts huurder Zuiderstraat NZ 1782 260 284r
GERBENS, LAMKE Lamkjen Gerbens koper Kerkpoortstraat 49 1761 255 46r
SIERKS, LAMKE Lamkjen Sierks koper huis Sint Odolphisteeg 13 1761 255 70v
WARNERS, LAMMERT Lammer Werners verkoper Kleine Bredeplaats 23 1598 228 95v
FREERKS, Lammerdina Fredriks verkoper Franekereind 2 1808 268 95v
FREERKS, Lammerdina Freedriks koper Franekereind 2 1803 266 178v
, LAMMERT als huurder Lammert portier naastligger ten noorden Franekereind 29oost 1689 242 267v
, LAMMERT het huis van Lammert kuiper naastligger ten oosten Heiligeweg 18 1649 236 98r
, LAMMERT Lammert wagenaar gebruiker buiten Harlingen 1611 229 29r
, LAMMERT Lammert wagenaar naastligger Kerkpoortstraat NZ 1605 228 450v
, LAMMERT Lammert schuitvoerder naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1656 237 72r
, LAMMERT Lammert lijnslager naastligger ten zuiden Nieuwstraat 25 1695 243 123v
ALBADA, LAMMERT Lammert Albada koper wagenhuis Rommelhaven 18een_achter 1804 267 37r
ALBADA, LAMMERT Lammert Albeda mr. verver koper huis Rommelhaven 8 1783 261 69v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberda mr. verver en schilder verkoper q.q. Franekereind 34 1799 265 164r
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberda mr. verver verkoper q.q. Borstelsteeg 4 1809 268 246v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberda mr. verver verkoper q.q. Borstelsteeg 6 1809 268 246v
ALBERDA, LAMMERT Lammert Alberda mr. verver verkoper q.q. Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
ATLAS, LAMMERT Lammert Atlas naastligger ten zuiden Bildtstraat 16 1805 267 116v
ATLAS, LAMMERT Lammert Atlas naastligger ten noorden Bildtstraat 20 1810 269 26v
BAKKER, LAMMERT Lammert Backer naastligger ten noorden Schritsen 17 1784 261 198v
BAKKER, LAMMERT Lammert Bakker naastligger ten oosten Schritsen 15 1784 261 217v
BAKKER, LAMMERT Lammert J. Bakker naastligger ten noorden Schritsen 17 1808 268 72r
, LAMMERT Lammert Boechorst verkoper Scheerstraat 9 1669 239 186v
BURGERS, LAMMERT Lammert Burgers, c.u. huurder Nieuwstraat 22 1781 260 88v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere, c.u. koper tuintje met 2 kamers daarbij en steeg terzijde Gardenierstraat 11 1700 244 86r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere verkoper Voorstraat 25 1703 244 195r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1696 243 235r
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere naastligger ten oosten Voorstraat 23 1696 243 186v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten noorden Voorstraat 23 1696 243 186v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten zuiden Rozengracht 22 1684 242 60r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten oosten Voorstraat 23 1688 242 230r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere naastligger ten noorden Voorstraat 23 1688 242 230r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere koper Lanen 45achter 1682 241 197v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere verkoper Lanen 67 1700 244 75r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere verkoper van 1/2 Lanen 45achter 1682 241 219r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere koper provisioneel William Boothstraat OZ 1682 241 53va
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere geadmitteerde landmeter en wijnrooier naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere oud dijkgraaf van Wonseradeel verkoper Kerkpoortstraat 27 1706 244 315r
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1682 241 54ra
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere landmeter en wijnrooier koper voortreffelijk huis met deftige graanzolders, en keuken gebruikt als wolkammerij Voorstraat 25 1685 242 83v
GAVERE, LAMMERT vroedsman Lammert de Gavere naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1700 244 61v
GAVERE, LAMMERT Lammert de Gavere landmeter en wijnrooier verkoper q.q. Rinnertspijp 1 1682 241 55va
HOUKEMA, LAMMERT burgemeester Lammert Hauckema, c.u. koopman naastligger ten noorden Vismarkt 4 1758 254 145v
HOUKEMA, LAMMERT burgemeester Lammert Hauckema koopman verkoper Vismarkt 4 1758 254 145v
HOUKEMA, LAMMERT burgemeester Lammert Hauckema gebruiker van een kamer Noorderhaven 40 1775 258 228v
HOUKEMA, LAMMERT burgemeester Lammert Hauckema naastligger ten westen Noorderhaven 40 1775 258 228v
HOUKEMA, LAMMERT vroedsman Lammert Haukema koopman koper huis Vismarkt 4 1735 249 26r
HOUKEMA, LAMMERT vroedsman Lammert Haukema naastligger ten noorden Vismarkt 4 1735 249 26r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus verkoper van 1/2 Rommelhaven 28 1800 265 240r
REUS, LAMMERT Lammert Reus naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 41 1793 264 145r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus koper Kerkpoortstraat 39 1793 264 146v
REUS, LAMMERT Lammert de Reus, bejaard verkoper Lanen 76 1806 267 227v
REUS, LAMMERT Lammert Reus naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 41 1797 265 46v
REUS, LAMMERT Lammert de Reus verkoper Kerkpoortstraat 39 1808 268 68v
REUS, LAMKE de verkoper* Lammert de Reus naastligger ten oosten Hondenstraat 2 1802 266 144r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus, bejaard verkoper Hondenstraat 2 1802 266 144r
REUS, LAMMERT Lammert Reus mr. bakker huurder (p.j.) Voorstraat 4 1771 257 187r
REUS, LAMMERT de verkoper* Lammert de Reus naastligger ten westen Hondenstraat 4 1802 266 144r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus, bejaard verkoper Hondenstraat 4 1802 266 144r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus verkoper Vijverstraat 14 1790 263 210r
REUS, LAMMERT Lammert Reus koper huis Lanen 76 1790 263 268r
REUS, LAMMERT Lammert de Reus oud mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 1 1801 265 304v
REUS, LAMMERT burgemeester Lammert J. Reus koper door niaar pakhuis of stalling Hondenstraat 4 1790 263 275v
REUS, LAMMERT Lammert de Reus naastligger ten westen Hondenstraat 4 1790 263 275v
SALVERDA, LAMMERT wijlen Lammert Salverda koper Sint Jacobstraat 4 1682 241 211r
TROMP, LAMMERT Lammert Tromp mr. lijnslager naastligger ten noorden Nieuwstraat 33 1697 243 273r
ANDRIES, LAMMERT Lammert Andries verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
ANNES, LAMMERT de lijnbaan van Lammert Annes naastligger Schritsen 1597 228 2v
ANNES, LAMMERT de gedemolieerde lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r
ANNES, LAMMERT de lijnbaan van Lammert Annes naastligger Schritsen 1597 228 19v
ANNES, LAMMERT de lijnbaan van wijlen Lammert Annes naastligger ten zuiden Rozengracht 8 1656 237 94v
ANNES, LAMMERT de lijnbaan van wijlen Lammert Annes naastligger Spinhuisstraat 1630 232 126r
ANNES, LAMMERT Lammert Annes naastligger ten zuiden Alemanssteeg 1604 228 426r
ANNES, LAMMERT de oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v
ANNES, LAMMERT de lijnbaan van wijlen Lammert Annes naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat 3 1617 230 81r
ANNES, LAMMERT de lijnbaan van Lammert Annes naastligger Schritsen 1597 228 8r
ANNES, LAMMERT de lijnbaan van Lammert Annes naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 1631 232 172r
ANNES, LAMMERT grondpacht uit de lijnbaan van Lammert Annes verpachter grond ([staat: 10-00-00 GG) onbekend 1605 228 449r
ANNES, LAMMERT de lijnbaan van Lammert Annes naastligger Schritsen 1597 228 38v
ANNES, LAMMERT de oude lijnbaan van Lammert Annes naastligger Jan Ruurdstraat 1614 229 231v
ANNES, LAMMERT de lijnbaan van Lammert Annes naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1599 228 186v
ANNES, LAMMERT de oude lijnbaan van Lammert Annis naastligger Spinhuisstraat 1625 231 61r
ARJENS, LAMMERT Lammert Arjens verkoper Droogstraat 55oost 1723 246 170v
BURGERTS, LAMMERT de weduwe van Lammert Borgers huurder (p.j.) Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
KARSTES, LAMMERT de mouterij van de moeder van Lammert Carstens naastligger ten zuiden Weverstraat 10 1695 243 124v
KLASES, LAMMERT wijlen Lammert Claasen boormaker erflater Zoutsloot 1 1689 242 286r
KLASES, LAMMERT de hof van Lammert Claesen koopman naastligger ten zuiden Noordijs 19 1672 240 86v
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen mr. lijnslager verkoper Havenpoort 1 1693 243 51r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormaker naastligger ten westen Zoutsloot 6 1682 241 218r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormaker verkoper Zoutsloot 6 1682 241 218r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen boormaker naastligger ten westen Zoutsloot 66 1682 241 223v
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen koopman koper huis met tuin waarin een vrije in- en uitgang Rozengracht 16achter 1688 242 16ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen Boormaker, pro se ac sociis koopman verkoper q.q. Lanen 70achter 1683 241 270v
KLASES, LAMMERT Lammert Claeses koopman koper huis Rozengracht 16 1688 242 234v
KLASES, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Claeses naastligger ten oosten Zoutsloot 89 1723 246 160v
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper q.q. Noorderhaven 41 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper Noorderhaven 41 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper q.q. Liemendijk NZ 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper Liemendijk NZ 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT wijlen Lammert Claessen boormaker erflater Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT wijlen Lammert Claessen boormaker erflater Noordijs 15 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper q.q. Noordijs 15 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper Noordijs 15 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper q.q. Noordijs 4 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper Noordijs 4 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker koper van 1/2 pan- en estrikwerk ([voor 1/1]) Zoutsloot 64 1681 241 161r
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker koper van 1/2 pan- en estrikwerk ([voor 1/1]) Droogstraat 77 1681 241 161r
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen , c.u. lijnslager koper huis, bestaande uit 2 afzonderlijke woningen, resp. loodsen, e.a. toebehoren Nieuwstraat 31 1693 243 52r
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen naastligger ten oosten Droogstraat 67 1687 242 193v
KLASES, LAMMERT de verkoper Lammert Claessen boormaker naastligger ten westen Noorderhaven 43 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper q.q. Noorderhaven 43 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker verkoper Noorderhaven 43 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claessen boormaker koper provisioneel huis Noorderhaven 41 1679 241 6ra
KLASES, LAMMERT Lammert Claesses boormaker koper huis Zoutsloot 1 1681 241 137r
KLASES, LAMMERT Lammert Clasen boormaker koper 1/2 afgebrande pannenbakkerij Zoutsloot 64 1685 242 102v
KLASES, LAMMERT Lammert Clasen boormaker koper 1/2 afgebrande pannenbakkerij Droogstraat 77 1685 242 102v
KLASES, LAMMERT Lammert Clases boormaker verkoper Zoutsloot 64 1689 242 268v
KLASES, LAMMERT Lammert Clases boormaker verkoper Droogstraat 77 1689 242 268v
DIRKS, LAMMERT Lammert Diercx koper dwarskamer met tuin Herenwaltje 1600 228 234r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirckx , c.u. koper huis Karremanstraat 2 1650 236 107v
DIRKS, LAMMERT de weduwe van Lammert Dirks naastligger ten zuiden Carl Visschersteeg 2 1757 254 55v
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks gardenier verkoper q.q. Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks koper 3 1/2 pm greidland ten zuiden van Harlingen 1797 265 36v
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirks bleker koper 7 pm bouwland als bleek ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
TOLSMA, LAMMERT DIRKS Lammert Dirks Tolsma schipper koper huis, koeystal enz Simon Vestdijksingel 2 1789 263 115r
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopman koper huis Hoogstraat 4 1756 253 268r
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes naastligger ten westen Hoogstraat 6 1763 255 191v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes naastligger ten westen Hoogstraat 6 1763 255 200v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes verkoper Hoogstraat 4 1764 256 28r
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopman verkoper Noorderhaven 56 1755 253 231v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopman koper huis en pakhuis Noorderhaven 56 1749 252 16v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopman koper huis en pakhuis Noorderhaven 58 1749 252 16v
FEIES, LAMMERT Lammert Feyes koopman verkoper Noorderhaven 58 1756 254 24r
NIJHOLT, LAMMERT FEIES Lammert Feyes Nijholt voerman huurder Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r
GERRITS, LAMMERT Lammert Gerryts , uitlandig verkoper van 1/2 Jan Ruurdstraat OZ 1686 242 8va
GIJSBERTS, LAMMERT de weduwe van Lammert Gijsberts naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 22 1657 237 127v
GIJSBERTS, LAMMERT de weduwe van Lammert Gijsberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 22 1657 237 127v
GIJSBERTS, LAMMERT de kamer van Lammert Gijsberts naastligger ten oosten Romastraat 29 1667 239 119r
HARNSES, LAMMERT Lammert Haarnsen torenwachter verkoper Hoogstraat 25 1693 243 66v
HARNSES, LAMMERT Lammert Haarnsen torenwachter verkoper Hoogstraat 17achter 1693 243 66v
HARNES, LAMMERT Lammert Haerns , c.u. stadstorenblazer koper tuin Klaverbladstraat 27 1692 242 399v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 65 1710 245 131v
HANSES, LAMMERT de tuin van Lammert Hansen mr. organist naastligger ten oosten Nieuweburen 27 1724 246 207r
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67 1729 247 243v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist verkoper Rapenburg NZ 1723 246 176v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 57 1727 247 58v
KUIK, LAMMERT HARMENS Lammert Harmens Kuyck stadstorenwachter naastligger ten oosten Hoogstraat 23 1684 242 55v
HARNES, LAMMERT Lammert Harns stadstorenwachter verkoper Klaverbladstraat 27 1698 243 335v
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Cuyk stadstorenblazer geniaarde koper Rommelhaven 10 1698 243 381r
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Kuik stadstorenblazer geniaarde koper Sint Jacobstraat 1 1698 243 341r
KUIK, LAMMERT HARNES Lammert Harns Kuyk stadstorenblazer koper q.q. Rommelhaven 2west 1699 243 403r
HARRENTS, LAMMERT Lammert Harnts stadstorenwachter koper huis Hoogstraat 17achter 1683 241 243r
HARRENTS, LAMMERT huis genaamd de Rode Ploeg Lammert Harnts stadstorenwachter koper huis Hoogstraat 25 de Rode Ploeg 1683 241 243r
HOUKES, LAMMERT Lammert Haukes boterkoper koper huis Noorderhaven 38 1732 248 80r
HOUKES, LAMMERT de koper Lammert Haukes huurder Noorderhaven 38 1732 248 80r
HIBBES, LAMMERT Lammert Hebbes koper huis Noordijs 1 1599 228 135v
HENDRIKS, LAMMERT Lammert Hendrix mr. koperslager verkoper Werfpad 7 1693 243 43v
HOBBES, LAMMERT Lammert Hobbes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1631 232 179r
HOBBES, LAMMERT Lammert Hobbes naastligger ten noorden Kerkpad 22 1616 230 32r
HOBBES, LAMMERT het huis van Lammert Hobbes naastligger ten noorden onbekend 1600 228 216v
HOBBES, LAMMERT Lammert Hobbes verkoper Kerkpad 20 1616 230 32v
HOBBES, LAMMERT Lammert Hobbes naastligger ten noorden Noordijs 5 1604 228 390v
HOBBES, LAMMERT Lammert Hobbes naastligger ten westen ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 330v
HOBBES, LAMMERT oud burgerhopman Lammert Hobbes koper 4 pm greidland (per pm) buiten Harlingen 1634 233 132r
JAKOBS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Jacobs wagenaar verpachter grond Kromme Elleboogsteeg NZ 1644 235 128r
JAKOBS, LAMMERT Lammert Jacobs verpachter grond Kerkpoortstraat NZ 1600 228 187r
JAKOBS, LAMMERT Lammert Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1600 228 187r
JAKOBS, LAMMERT Lammert Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1600 228 187r
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jan van der Veen mr. bakker verkoper q.q. Schritsen 54 1785 261 275r
JANS, LAMMERT Lammert Jans naastligger ten noorden Scheffersplein 1604 228 418v
JANS, LAMMERT Lammert Jans wachtmeester koper huis met ledige plaats Klaverbladstraat 3 1611 229 11v
JANS, LAMMERT Lammert Jans mr. bakker naastligger ten oosten Lanen 24 1771 257 201r
JANS, LAMMERT Lammert Jans mr. bakker verkoper Zoutsloot 34 1776 258 251r
JANS, LAMMERT Lammert Jans koopman verkoper Hoogstraat 41 1781 260 36v
JANS, LAMMERT Lammert Jans koper door niaar 1/6 hoekhuis Voorstraat 76 1612 229 82r
JANS, LAMMERT Lammert Jans naastligger ten westen Lanen 28 1778 259 125r
JANS, LAMMERT Lammert Jans naastligger ten noorden William Boothstraat 1603 228 379v
JANS, LAMMERT Lammert Jans bakker naastligger ten noorden Schritsen 17 1759 254 243r
JANS, LAMMERT Lammert Jans naastligger ten westen Lanen 28 1774 258 168v
JANS, LAMMERT Lammert Jans wielmaker koper huis Kleine Kerkstraat 7 1606 228 507v
JANS, LAMMERT Lammert Jans trekveerschipper en winkelier koper Voorstraat 59 1762 255 151v
JANS, LAMMERT Lammert Jans bakker naastligger ten noorden Schritsen 17 1792 264 354r
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Backer koopman verkoper William Boothstraat 3 1781 260 38r
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakker koopman verkoper Droogstraat ZZ 1782 260 207r
BAKKER, LAMMERT JANS wijlen Lammert Jans Bakker verkoper Voorstraat 57 1781 260 50r
BAKKER, LAMMERT JANS Lammert Jans Bakker naastligger ten noorden Schritsen 17 1789 263 102r
REUS, LAMMERT JANS Lammert Jans de Reus naastligger ten oosten Vijverstraat 12 1720 246 71v
REUS, LAMMERT JANS Lammert Jans de Reus verkoper Vijverstraat 12 1720 246 71v
VEEN, LAMMERT JANS de erfgenamen van wijlen Lammert Jans van der Veen naastligger ten westen Lanen 28 1810 269 6r
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jans van der Veen mr. bakker verkoper q.q. Hofstraat 35 1785 261 276r
VEEN, LAMMERT JANS Lammert Jans van der Veen mr. bakker verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen havencherger koper huis Zuiderstraat 1683 241 263v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen verkoper Zuiderstraat 1695 243 138v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen koper kamer Bargebuurt 1681 241 138v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen wieldraaier koper huis en erf Grote Kerkstraat 14 1611 229 15v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen naastligger ten oosten Lanen 24 1761 255 78r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen zakkendrager verkoper Herenwaltje 17 1749 252 36r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen koekbakker naastligger ten oosten Noorderhaven 34 1666 239 6va
JANS, LAMMERT Lammert Jansen gezworen graandrager koper huis Herenwaltje 17 1733 248 268r
JANS, LAMMERT wijlen Lammert Jansen afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Kerkstraat 23achter 1650 236 100r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen naastligger ten noorden Herenwaltje 19 1733 248 269v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen naastligger ten noorden Herenwaltje 19 1759 254 187v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen verkoper Zuiderstraat ZZ 1695 243 121r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen , c.u. havencherger verkoper van 1/2 Achterstraat NZ 1692 242 393v
JANS, LAMMERT Lammert Jansen stadskoopmansbode op Amsterdam verkoper Zuiderstraat 1680 241 110r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen mr. bakker verkoper Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen bakker naastligger ten oosten Lanen 24 1755 253 195r
JANS, LAMMERT Lammert Jansen , c.u. naastligger ten zuiden Herenwaltje 15 1733 248 278v
REUS, LAMMERT JANS Lammert Jansen de Reus verkoper Schritsen 3 1720 246 65r
JANS, LAMMERT Lammert Jansz trekveerschipper en winkelier koper Voorstraat 59 1762 255 156r
JELLES, LAMMERT Lammert Jelles naastligger ten westen Schritsen 29 1681 241 135r
JELLES, LAMMERT Lammert Jelles , c.u. koper huis Schritsen 27 1676 240 219v
JELLES, LAMMERT het gekochte huis door Lammert Jelles naastligger ten oosten Schritsen 25 1676 240 246r
JETSES, LAMMERT Lammert Jetses bruidegom 1606 228 528r
JILLES, LAMMERT Lammert Jilles oud koopman verkoper Schritsen 27 1685 242 68v
GAVERE, LAMMERT JOOSTES Lammert Joosten de Gavere geadmitteerde landmeter en wijnrooier verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1686 242 122r
GAVERE, LAMMERT JOOSTES Lammert Joosten de Gavere landmeter en wijnrooier verkoper q.q. Scheffersplein 23 1682 241 56va
GAVERE, LAMMERT JOOSTES vroedsman Lammert Joostes de Gavere koopman koper q.q. Voorstraat 24 1692 242 401r
GAVERE, LAMMERT JOOSTES Lammert Joosts de Gavere gezworen landmeter en wijnrooier verkoper q.q. Voorstraat 5 1684 242 4va
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopman verkoper q.q. Karremanstraat 13 1735 249 1ra
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 18 1735 249 1va
JORIS, LAMMERT Lammert Joris naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1731 248 19v
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopman verkoper q.q. Karremanstraat 13 1735 249 2va
JORIS, LAMMERT Lammert Joris verkoper Brouwersstraat 11 1739 250 21v
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 18 1735 249 2va
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koper huis (en 1 ducaton) Brouwersstraat 11 1725 246 235v
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopman verpachter grond Rozengracht 14 1739 250 15r
JORIS, LAMMERT Lammert Joris oud schipper en koopman koper tuin met planten, eerder houtstek van de ouders van de verkopers Rozengracht 14 1735 249 45v
JORIS, LAMMERT Lammert Joris koopman verkoper Rozengracht 14 1739 250 15r
LAMMERTS, LAMMERT wijlen Lammert Lammerts mr. schoenmaker koper Heiligeweg 32 1680 241 62r
LAMMERTS, LAMMERT Lammert Lammerts verkoper Schritsen 38achter 1680 241 81r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens schipper naastligger ten westen Zoutsloot 49 1732 248 78v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens grootveerschipper koper huis, hof en loods Zoutsloot 47 1719 246 49r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens naastligger ten westen Zoutsloot 49 1727 247 7v
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens kapitein wijdschipper verkoper van 1/5 Sint Odolphisteeg 22 1733 248 259r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens verkoper Karremanstraat 10 1686 242 9ra
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens naastligger ten oosten Zoutsloot 45 1731 248 51r
MARTENS, LAMMERT Lammert Martens oud beurtschipper verkoper Zoutsloot 47 1748 251 243r
MELLES, LAMMERT Lammert Melles , c.u. huurder Kerkpoortstraat 1695 243 142v
PIEBES, LAMMERT Lammert Piebes verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
PIETERS, LAMMERT Lammert Pieters naastligger ten noorden Hoogstraat 1achter 1599 228 166v
PIETERS, LAMMERT Lammert Pieters , c.u. slotmaker huurder Noorderhaven 110 1678 241 9v
PIETERS, LAMMERT de kamer van Lammert Pieters slotmaker naastligger ten westen Weverstraat 1677 240 257v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouuels naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1655 237 18v
PAULUS, LAMMERT de weduwe van Lammert Pouuels naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1658 237 175ar
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouuels , c.s. koper kamer Hofstraat ZZ 1646 235 200v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels verkoper Hofstraat ZZ 1649 236 58v
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u. koper nieuw huis Nieuwstraat OZ 1654 236 262r
PAULUS, LAMMERT Lammert Pouwels , c.u. koper huis Ooievaarsteeg 12 1650 236 102r
PIETERS, LAMMERT Lammert Pyters mr. smid koper kamer en loods Nieuwstraat 1675 240 208r
PIETERS, LAMMERT het kind en enige erfgenaam van wijlen Lammert Pytters slotmaker naastligger ten zuiden Lombardstraat 2 1683 241 266r
PIETERS, LAMMERT de weduwe van vroedsman Lammert Pytters naastligger ten oosten Scheerstraat 10 1684 242 11v
PIETERS, LAMMERT Lammert Pytters naastligger ten oosten Lombardstraat 1673 240 118r
PIETERS, LAMMERT Lammert Pytters smid koper huis Scheerstraat 12 1661 238 72r
REINS, LAMMERT Lammert Reins , c.u. verkoper Achterstraat 1666 239 45v
REINS, LAMMERT schipper Lammert Reyns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 19 1646 235 209r
SJOERDS, LAMMERT het weeskind van wijlen Lammert Sioerds verkoper Nieuwstraat 34 1659 237 239r
SJOERDS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Sioerdts naastligger ten noorden onbekend 1659 238 12v
SJOERDS, LAMMERT Lammert Sioerdts Cruyssebroeder koper huis, loods en plaats Nieuwstraat 34 1656 237 78v
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrands naastligger ten oosten Schritsen 59 1763 256 1r
SIEBRENS, LAMMERT de weduwe van Lammert Sybrens naastligger ten oosten Schritsen 61 1771 257 196v
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrens ijzersmid koper Ooievaarsteeg 6 1761 255 101r
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrens ijzersmid koper Ooievaarsteeg 8 1761 255 101r
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrens naastligger ten westen Schritsen 51west 1752 252 189r
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrens naastligger ten westen Schritsen 65 1758 254 133r
SIEBRENS, LAMMERT wijlen Lammert Sybrens verkoper Schritsen 63 1780 259 291v
SIEBRENS, LAMMERT de weduwe van Lammert Sybrens , c.s. naastligger ten oosten Oosterkeetstraat 3 1782 260 177v
SIEBRENS, LAMMERT wijlen Lammert Sybrens betrokkene Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
SIEBRENS, LAMMERT Lammert Sybrens naastligger ten oosten Schritsen 61 1758 254 167v
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes verkoper Bildtstraat 17 1757 254 84v
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes verkoper Zoutsloot 78 1771 257 200v
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman verkoper Droogstraat 37 1739 250 45r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman koper twee kamers Droogstraat 37 1737 249 213r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman koper huis Bildtstraat 17 1756 253 267r
THOMAS, LAMMERT Lammert Thomas Salvarda, c.u. koper schuur Hoogstraat 17achter 1659 237 206r
SALVERDA, LAMMERT THOMAS wijlen Lammert Thomas Salverda wijdschipper verkoper Sint Jacobstraat 10noord 1691 242 346r
TJEERDS, LAMMERT Lammert Tjeerds wijdschipper verkoper Zoutsloot 54 1731 247 389v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warnarts bakker bruidegom 1604 228 419v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners koper provisioneel huis, schuur en ledige plaats Kleine Bredeplaats WZ 1600 228 190r
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners aanhandelaar huis met plaats, en een klein huisje met een vrije in- en uitgang in de steeg Noordees (gebied) 1600 228 215r
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten zuiden Nieuwstraat 54 1631 233 11v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1630 232 116v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten oosten Lanen ZZ 1606 228 503v
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden Lanen 65west_achter 1663 238 161v
WARNERS, LAMMERT Lammert Warners naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners eigenaar van 1/2 buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten oosten buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen 1654 236 264r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten westen buiten Harlingen 1655 237 4v2
WARNERS, LAMMERT de keet van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1647 235 250r
WARNERS, LAMMERT de hof van Lammert Warners naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost 1614 229 208r
WARNERS, LAMMERT het huis van de erfgenamen van wijlen Lammert Warners naastligger ten zuiden Lanen 65achter 1653 236 220r
WILKES, LAMMERT Lammert Wiltjes huurder (p.w.) Tiepelsteeg WZ 1807 267 330v
WIEBRENS, LAMMERT Lammert Wybrens verkoper Voorstraat 22 1683 241 264r
WIEBRENS, LAMMERT als huurder Lammert Wybrens naastligger ten noorden Franekereind 29oost 1689 242 17ra
MARTENS, LAMMERT Lammerts Martens naastligger ten westen Zoutsloot 49 1734 248 339v
SJOERDS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammerts Sioerts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 30 1658 237 175r
WARNERS, LAMMERT de erfgenamen van wijlen Lammerts Warners naastligger ten oosten Zuiderhaven 59 1689 242 19ra
MULDER, LAMKE Lammigje Mulders koper Nieuwstraat 9 1805 267 139v
HENDRIKS, Lampck Hendricx koper Kerkpoortstraat NZ 1633 233 100v
OENES, Lampck Oenes koper Hofstraat 16 1627 232 22r
OENES, Lampck Oenes koper Zuiderplein 1 1611 229 49v
OENES, Lampck Oenes koper Heiligeweg 54 1614 229 192r
OENES, Lampck Oenes aanhandelaar Both Apothekerstraat OZ 1611 229 20v
OENES, Lampck Oenes verwandelaar Romastraat 31 1611 229 21r
OENES, Lampck Oenes verkoper Heiligeweg 4 1611 229 9r
WIEBES, de erfgenamen van wijlen Lampck Wybes verkoper Spinhuisstraat ZZ 1654 236 268r
WIEBES, Lampck Wybes verkoper Zuiderhaven 55 1624 231 24r
OENES, LAMKE Lampcke Oenes verkoper Zuiderplein 1 1615 229 254r
WIEBES, LAMKE Lampcke Wybes verkoper Rommelhaven 18 1611 229 51r
OENES, Lampk Oenes verkoper Heiligeweg 54 1627 232 20v
WIEBES, Lampk Wybes consenteert Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
OENES, LAMKE Lampke Oenes verkoper Zuiderplein 1 1613 229 154r
WIEBES, LAMKE Lampke Wybes verkoper Zuiderhaven ZZ 1613 229 169r
GERRITS, Lampkien Gerrits koper Kerkpoortstraat 2 1733 248 250v
WIEBES, LAMKE Lampkje Wybes consenteert Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
GERRITS, LAMKE Lampkjen Gerryts verkoper Kerkpoortstraat 2 1737 249 186v
WIEBES, LAMKE Lampkjen Wybes koper Molenpad 11 1722 246 135v
WIEBES, LAMKE Lampkjen Wybes koper Voorstraat 86 1700 244 80v
ARJENS, Lapijntie Arjens verkoper Voorstraat 81 1706 244 312v
ARJENS, Lapijntje Arjens verkoper Voorstraat 81achter 1706 245 4r
LUBBERTS, wijlen Lasman Lubberts koper Vijverstraat NZ 1620 230 245r
KLINKHAMER, LOURENS vroedsman Laurens Klinkhamer mr. gortmaker koper 1/28 oliepelgerstmolen en gereedschappen ten zuiden van Harlingen 1721 246 119v
JAKOBS, LOURENS Laurens Jacobs , c.u. koper 1/10 huis en gorthuis Franekereind 30 1657 237 106v
FLORISON, LOURENS Laurentius Florison predikant koper Heiligeweg 66 1786 262 52r
FLORISON, LOURENS Laurentius Florison predikant koper Lanen 32 1786 262 52r
FLORISON, LOURENS Laurentius Florison predikant eigenaar van 1/2 Lanen 32 1786 262 52r
FLORISON, LOURENS JOHANNES weleerwaarde heer Laurentius Johannes Florison predikant verkoper Heiligeweg 66 1787 262 180r
JANS, LEA Lea Jans verkoper Hoogstraat 11 1739 250 68v
, LEENTJE Leen vlaster naastligger ten oosten Weverstraat 1644 235 107v
ALBERTS, LEENDERT Leen Alberts koper Nieuwstraat 36 1687 242 206r
JANS, LEENTJE Leena Jansen bewoner Nieuwstraat 36 1780 259 258r
JANS, LEENTJE Leena Jansen verkoper Nieuwstraat 36 1780 259 258r
JANS, LEENTJE Leena Jansen verkoper Nieuwstraat WZ 1780 259 258r
ROORDA, LUITJENS Leendeert Luitjens Roorda mr. ijzersmid verkoper Noorderhaven 6 1748 251 209r
BUISMAN, LEENDERT Leendert Buisman beurtschipper op Amsterdam koper huis, tuin, stalling en wagenhuis Noorderhaven 69 1808 268 158v
KOSTER, LEENDERT Leendert Koster huurder Lanen 39 1808 268 112r
ROORDA, LEENDERT Leendert Roorda mr. ijzersmid naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5west 1754 253 131r
ROSENDAL, LEENDERT Leendert Rosendal mr. kleermaker verkoper q.q. Sint Jacobstraat 1 1767 257 17r
STELWAGEN, LEENDERT Leendert Stelwagen mr. chirurgijn en vroedmeester koper huis Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
KORNELIS, LEENDERT Leendert Cornelis , c.u. lakenkoper koper huis, plaats en bakhuis Voorstraat 31 1633 233 86r
DIRKS, LEENDERT Leendert Dirx verkoper Hofstraat 18 1693 243 39r
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta mr. chirurgijn verkoper Rozengracht 30 1761 255 112v
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta, mede voor zich mr. chirurgijn verkoper Wasbleekstraat WZ 1761 255 112v
JANS, LEENDERT Leendert Jansen mr. bontwever koper woning Liemendijk 40 1751 252 153r
JANS, LEENDERT Leendert Jansen naastligger ten noorden Hoogstraat 53 1753 253 113v
JOHANNES, LEENDERT Leendert Johannes huurder (p.j.) Hondenstraat 2 1784 261 191v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1757 254 84v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1746 251 152r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1731 248 60v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1737 249 215r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1755 253 235v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1742 250 216v
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1760 255 33r
LEENDERTS, LEENDERT Leendert Leenderts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1756 253 267r
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Leendert Luitjens Roorda oud mr. ijzersmid verkoper van 1/3 Noorderhaven 8 1759 254 196v
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Leendert Luitjens Roorda mr. ijzersmid verkoper van 1/3 Noorderhaven 34 1738 249 281v
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Leendert Luitjens Roorda oud mr. ijzersmid verkoper van 1/3 Noorderhaven 6 1759 254 194v
ALBERTS, LEENTJE meerderjarige vrijster Leene Alberts verkoper van 1/4 Nieuwstraat 36 1756 253 255r
JANS, LEENTJE Leene Janzen koper Nieuwstraat 36 1756 253 255r
HENDRIKS, Leenerdt Hendricx schoenlapper koper huis Kerkpad 1633 233 101v
KLASES, LEENDERT Leenert Clases verkoper van 1/18 William Boothstraat 37 1676 240 222r
CRODDENBOS, LEENDERT KORNELIS Leenert Coernelis Croddenbosch naastligger ten oosten Voorstraat 29 1654 236 276v
DIRKS, LEENDERT Leenert Dirx zeevarende verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
JAKOBS, LEENDERT Leenert Jacobs koper Kruisstraat 3oost 1655 237 42r
JAKOBS, LEENDERT Leenert Jacobs koper Kruisstraat 10west 1655 237 42r
JOHANNES, LEENDERT de weduwe van Leenert Johannis huurder Hondenstraat 2 1802 266 144r
JOHANNES, LEENDERT de weduwe van Leenert Johannis huurder Hondenstraat 4 1802 266 144r
LEENDERTS, LEENDERT Leenert Leenerts verkoper Rozengracht 7oost 1613 229 160v
LEENDERTS, LEENDERT Leenert Leenerts naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1732 248 155r
LEENDERTS, LEENDERT Leenert Leenerts naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1727 247 55r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1615 229 244v
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon koper nieuwe kamer getekend met B (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren) Kerkpoortstraat ZZ 1615 229 245r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 18 1615 229 245v
, Leenthie Emmerixs koper Droogstraat 1611 229 12r
, LEENTJE kamer bewoond door Leentie appelverkoopster grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1692 243 17v
, LEENTJE Leentie appelverkoopster huurder Hofstraat 21midden 1693 243 69r
, LEENTJE Leentie appelverkoopster huurder Hofstraat 21midden 1692 243 19v
LUDINGA, LEENTJE Leentie Ludinga verkoper Voorstraat 34 1717 245 297v
LUDINGA, LEENTJE Leentie Ludinga verkoper Bildtstraat 20 1719 246 41r
LUDINGA, LEENTJE Leentie Ludinga verkoper Droogstraat 35 1719 246 41r
AGES, LEENTJE Leentie Ages koper Karremanstraat 1 1752 252 197r
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents koper Karremanstraat WZ 1708 245 69v
ARENDS, LEENTJE Leentie Arents verkoper Achterstraat ZZ 1722 246 135r
CHRISTIAANS, LEENTJE Leentie Christiaens verkoper van 1/2 Schritsen 35 1633 233 127v
CHRISTIAANS, Leentie Christiaens van der A koper huis met steeg en een ledige plaats Schritsen 21 1633 233 118v
KLASES, LEENTJE wijlen Leentie Claasen erflater Voorstraat 89een_achter 1733 248 233v
KLASES, LEENTJE de kindskinderen van Leentie Claasen verkoper van 1/4 Voorstraat 89een_achter 1733 248 233v
KLASES, LEENTJE Leentie Clases koper Vioolsteeg OZ 1708 245 61r
HEMERT, LEENTJE KORNELIS Leentie Cornelis van Hemert verkoper Voorstraat 47 1622 230 302r
DOEKES, LEENTJE Leentie Duckes koper Zoutsloot 38 1632 233 51v
EMMERIKS, LEENTJE Leentie Emmericks verkoper Droogstraat NZ 1619 230 180r
GERBENS, LEENTJE Leentie Gerbens koper Sint Jacobstraat 1627 232 29v
GERBENS, LEENTJE Leentie Gerbens verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r
GERBENS, LEENTJE Leentie Gerbens verkoper q.q. Rommelhaven 2west 1628 232 45r
HANSES, LEENTJE Leentie Hanses koper Kleine Bredeplaats OZ 1628 232 74v
HANSES, LEENTJE Leentie Hanses koper onbekend 1628 232 76r
JANS, LEENTJE Leentie Jans verkoper Kromme Elleboogsteeg OZ 1749 251 254v
JANS, LEENTJE Leentie Jans koper William Boothstraat 3 1641 234 142v
JURJENS, Leentie Juriens verkoper Lanen 9west 1698 243 342v
MINNES, LEENTJE Leentie Minnes koper Vijverstraat 15 1742 250 214av
MINSES, LEENTJE Leentie Minses , ongehuwde dochter verkoper van 1/6 Achterstraat NZ 1733 248 211r
PIETERS, LEENTJE Leentie Pyters verkoper Spekmarkt 2 1721 246 96r
ROBERTS, LEENTJE wijlen Leentie Robberts erflater Molenpad 1 1750 252 57v
RUURDS, LEENTJE Leentie Ruierdts koper Lanen NZ 1644 235 136r
REEN, LEENTJE SIBBELES Leentie Sibles Reen naastligger ten oosten Droogstraat 63 1699 243 402v
WILLEMS, LEENTJE Leentie Willems koper Liemendijk OZ 1614 229 232r
BEIDSCHAT, LEENTJE Leentje Beidschat koper Zoutsloot 79 1810 268 362r
BEIDSCHAT, LEENTJE Leentje C. Beidschat verkoper Karremanstraat 22 1810 269 1r
TABES, LEENTJE Leentje Tabes, voor zich verkoper Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
TABES, LEENTJE Leentje Tabes koper Zeilmakersstraat 19 1755 253 235r
AGES, LEENTJE Leentje Ages naastligger ten westen Achterstraat NZ 1766 256 217r
AGES, LEENTJE Leentje Ages koper door niaar huis en weefwinkel Liemendijk NZ 1793 264 112r
AGES, LEENTJE Leentje Ages naastligger ten westen Liemendijk NZ 1793 264 112r
GOSSES, LEENTJE Leentje Gosses koper Voorstraat 5 1782 260 309r
GOSSES, LEENTJE Leentje Gosses verkoper Voorstraat 5 1783 261 62r
JANS, LEENTJE Leentje Jans verkoper van 1/6 Zoutsloot 18 1741 250 151v
LOUISES, LEENTJE Leentje Louys koper Romastraat 1598 228 100r
MINNES, LEENTJE Leentje Minnes moeder Doopsgezind weeshuis verkoper Vijverstraat 13 1768 257 40r
TJEBBES, LEENTJE wijlen Leentje Tjebbes erflater Anjelierstraat 7 1742 250 269r
MARTENS, LIEUWKE Leeucke Martens , c.u. naastligger ten noorden Scheffersplein 27 1657 237 106r
MARTENS, LIEUWKJE Leeucke Martens naastligger ten zuiden Scheffersplein 23 1656 237 55v
OBBES, LIEUWKJE Leeucke Obbes koper Schritsen 5 1635 233 169r
MEINERTS, LIEUWKJE Leeuckjen Meinderts koper huis Hondenstraat 13 1695 243 137v
, LIEUWKJE Leeukjen mestwijf naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 22achter 1709 245 94r
RIJPMA, LIEUWKJE juffrouw Leeukjen Rypema verkoper Scheffersplein 25 1762 255 133r
MEINERTS, LIEUWKJE Leeukjen Meinderts verkoper Vijver 7 1731 247 384v
MEINERTS, LIEUWKJE Leeukjen Meinerts verkoper Hondenstraat 13 1716 245 266r
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wiarda koper Havenplein 5 1752 252 223v
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wyarda koper Havenpoort 1 1752 252 224v
RIJPMA, LIEUWKJE wijlen Juffrouw Leeuwkjen Rypma erflater Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
DROST, TEEKES Lembartus Taciti Drost koper huis en loods met voor een tuin en een hof achter Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
, LEENDERT de erfgenamen van wijlen Lenard gortmaker naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1635 233 170v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenard Croddebos naastligger ten westen Noorderhaven 76 1644 235 112r
CRODDENBOS, LEENDERT Lenard Croddebos naastligger ten westen Noorderhaven 78 1644 235 112r
HENDRIKS, LEENDERT Lenardt Hendrickx verkoper Hofstraat 47west 1634 233 147r
, LEENDERT Lenart gortmaker naastligger ten westen Zoutsloot 1629 232 82r
KORNELIS, LEENDERT Lenart Cornelis verkoper Bildtstraat 7 1630 232 149v
KORNELIS, LEENDERT Lenart Cornelis blauwverver naastligger ten noorden William Boothstraat OZ 1629 232 86r
KORNELIS, LEENDERT Lenart Cornelis naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1638 234 51v
KORNELIS, LEENDERT Lenart Cornelis verkoper Sint Jacobstraat 8 1632 233 42v
KORNELIS, LEENDERT Lenart Cornelis Cuick verkoper Zoutsloot 45 1644 235 129r
HENDRIKS, LEENDERT grondpacht uit het huis van Lenart Hendricks eigenaar perceel onbekend 1630 232 129v
, LEENDERT Lenart Tomans verkoper Heiligeweg NZ 1631 232 166r
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Lendert Luyties Roorda mr. ijzersmid afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 1 1734 248 282v
JANS, LEENTJE Lene Janzen koper Nieuwstraat 11 1771 257 231r
, LEENDERT wijlen Lenerdt Pickstock erflater Kerkpad 22 1639 234 72r
, LEENDERT de erfgenamen van wijlen Lenerdt Pickston verkoper Vioolsteeg 1639 234 86r
, LEENDERT de erfgenamen van wijlen Lenerdt Pickston verkoper Kerkpad WZ 1639 234 86r
, LEENDERT Lenert timmerman naastligger Romastraat 1667 239 105v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddebos naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1651 236 153v
CRODDENBOS, LEENDERT oud gemeensman Lenert Croddebos naastligger ten oosten Voorstraat 43 1659 237 182v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddebosch verpachter grond huis Anjelierstraat 1 1644 235 140v
CRODDENBOS, LEENDERT Lenert Croddebosch verpachter grond huis Anjelierstraat 1 1644 235 140v
GRAAF, LEENDERT Lenert Graeff verkoper van 1/10 Schritsen 28 1690 242 319r
GRAAF, LEENDERT Lenert Graeff bewoner woning 1 Lanen ZZ 1680 241 23ra
KUIK, LEENDERT de schuur van Lenert Kuyck naastligger ten oosten Zoutsloot 43 1644 235 109r
KUIK, LEENDERT wijlen Lenert Kuyck verkoper Achterstraat NZ 1668 239 176v
POPTA, LEENDERT wijlen Lenert Popta verkoper Voorstraat 29 1691 242 371v
POPTA, LEENDERT Lenert Popta verkoper Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, LEENDERT Lenert Popta koopman verkoper Noorderhaven 87 1685 242 82v
ABES, LEENDERT Lenert Abes , c.u. koper huis, loods en plaats Romastraat 4oost 1664 238 225r
CRODDENBOS, LEENDERT ABES Lenert Abes Croddebos verkoper Romastraat 4oost 1669 239 204r
ANDRIES, LEENDERT Lenert Andries verkoper q.q. Lanen NZ 1604 228 385v
BARTELDS, LEENDERT Lenert Bartels naastligger ten oosten Hondenstraat 6 1633 233 87v
BARTELDS, LEENDERT Lenert Bartels timmerman naastligger ten westen Hondenstraat 10 1641 234 133v
BARTELDS, LEENDERT wijlen burgemeester Lenert Bartels verkoper Hondenstraat 8 1653 236 226v
KORNELIS, LEENDERT Lenert Cornelis naastligger ten zuiden Scheffersplein OZ 1615 229 262v
KORNELIS, LEENDERT Lenert Cornelis blauwverver naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1629 232 80v
CRODDENBOS, LEENDERT KORNELIS Lenert Cornelis Croddebosch naastligger ten westen Liemendijk 1648 236 47r
KORNELIS, LEENDERT Lenert Cornelis Crodebos naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1642 234 177r
KUIK, LEENDERT KORNELIS Lenert Cornelis Cuyck naastligger ten oosten Zoutsloot 49 1657 237 127r
HENDRIKS, LEENDERT Lenert Hendricks naastligger ten oosten Klaverbladstraat OZ 1627 232 11r
HENDRIKS, LEENDERT Lenert Hendrix naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 19 1644 235 155v
HENDRIKS, LEENDERT Lenert Hendrix naastligger ten zuiden Klaverbladstraat OZ 1637 234 34v
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs smalschipper verkoper Voorstraat 57 1644 235 145v
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs verkoper en mede-erfgenaam van Kerkpoortstraat 1682 241 201v
JAKOBS, LEENDERT Lenert Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1641 234 142r
KUIK, LEENDERT JANS Lenert Jansen Kuyk koper huis met een tuintje erachter Achterstraat 1662 238 147r
JOBS, LEENDERT Lenert Jops mr. bakker naastligger ten westen Franekereind 23oost 1679 241 15ra
LEENDERTS, LEENDERT Lenert Lenerds verkoper van 1/2 Droogstraat 16 1728 247 147r
LEENDERTS, LEENDERT Lenert Lenerts koper provisioneel van 1/2 Kerkpoortstraat NZ 1613 229 150r
LEENDERTS, LEENDERT Lenert Lenerts naastligger ten zuiden Schritsen 1599 228 175v
MATTEUS, LEENDERT Lenert Mathijssen geniaarde koper Kerkpoortstraat 27 1644 235 116v
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomon koper kamer Fabrieksstraat 1602 228 279v
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomons naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r
TJITSES, LEENDERT Lenert Tyesses verkoper Droogstraat NZ 1598 228 111v
GOSSES, LEENDERT Lennert Gosses koper hoekhuis met achter een plaatske strekkende tot aan de muur Lombardspijp 1631 232 171r
FEDDES, LINSE Lens Feddes , c.u. bewoner Achterstraat 5 1721 246 103v
STRATEN, LEENDERT Leonardus Daniel Pompejus van der Straaten, absent en innocent verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
HANSES, LIEUWKJE Leuck Hanses verkoper Lanen ZZ 1663 238 177r
KORNELIS, Leucke Cornelis verkoper Schoolsteeg WZ 1597 228 11v
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1657 237 257v
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens naastligger ten westen Scheffersplein 27 1656 237 83r
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens comissaris van de trekschippers koper huis Scheffersplein 25 1656 237 57r
MARTENS, LIEUWKE Leucke Martens , c.soc. naastligger ten noorden Scheffersplein 27 1657 237 262v
FABER, LIEUWKE MARTENS Leucke Martens Faber mede eigenaar Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
KASPERS, Leuiter Kaspers mr. bontwever koper dwarshuis Kerkpad 32 1709 245 102r
JOBS, LIEUWKJE Leuk Jobs koper Voorstraat 70 1663 238 194r
JOBS, LIEUWKJE Leuk Jobs koper Voorstraat 70achter_oost 1663 238 194r
JOBS, LIEUWKJE Leuk Jobs koper Voorstraat 70achter 1663 238 194r
FABER, LIEUWKE MARTENS Leuke Martens Faber commissaris van de trekschippers verkoper Scheffersplein 25 1665 239 6v
, LIEUWKJE het huis bewoond door Leukjen melkverkoopster naastligger ten oosten Hondenstraat 9 1705 244 278r
, LIEUWKJE grondpacht uit het huis bewoond door Leukjen melkverkoopster eigenaar perceel Hondenstraat 13 1708 245 53r1
RIJPMA, LIEUWKJE Leukjen Rypema koper huis Zuiderhaven 77west 1754 253 152v
HANSES, LIEUWKJE wijlen Leukjen Hanses erflater Hondenstraat 9 1705 244 278r
HANSES, LIEUWKJE Leukjen Hanses koper Franekereind 10 1707 245 29r
MEINERTS, LIEUWKJE Leukjen Meinderts naastligger ten noorden Vijverstraat 15 1729 247 281r
MEINERTS, Leukjen Meinerts koper huis Vijver 9 1717 245 286r
DOMBERGEN, Leunis Dombergh koper huis Heiligeweg 23 1624 230 388v
DOMBERGEN, Leunis Dombergh verkoper van 1/14 Zuiderhaven 54 1626 231 145r
DOMBERGEN, de voornoemde Leunis Dombergh verkoper q.q. Zuiderhaven 54 1626 231 145r
DOMBERGEN, Leunis Dombergh verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 108 1624 230 381r
DOMBERGEN, Leunis Dombergh verkoper q.q. Noorderhaven 108 1624 230 381r
WIEBRENS, LUITJEN Leutje Wybrens baantjer verkoper Bildtpoort (gebied) 1794 264 199v
, LIEUWE Leuue slager naastligger ten westen Voorstraat 17west 1658 237 147v
LOLKES, LIEUWE hof en kamers van de erfgenamen van wijlen Leuue Lolckes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 15 1659 237 243r
WABES, LIEUWE Leuue Wapckes huurder Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ALEXANDERS, LEVI Levi Alexander huurder Lanen 38 1802 266 104ar
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1799 265 163r
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a 1806 267 197r
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 15 1788 263 11v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs schoolmeester en koopman koper huis Heiligeweg 13 1776 259 14v
JAKOBS, LEVI Levi Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1789 263 104v
LEENDERTS, LEVI de jood Levi Leenderts huurder Noorderhaven 2 1733 248 241v
ALEXANDERS, LEVI Levie Alexander koper huis Heiligeweg 13 1810 269 56r
JAKOBS, LEVI Levie Jacobs koopman verkoper Heiligeweg 13 1810 269 56r
, Levijntie van der Brande verkoper Weverstraat 9 1699 244 23r
, Levijntie van den Brande koper Weverstraat NZ 1686 242 124v
WINTER, LEVINA Levina Winter, c.u. verkoper Noorderhaven 105 1702 244 180v
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs mr. slager naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1806 267 281r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs verkoper q.q. Vijverstraat 6 1806 267 196r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs joods koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs joods koopman verkoper q.q. Tiepelsteeg 1806 267 232v
JAKOBS, LEVI Levy Jacobs joods koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
WINSEMIUS, LEVINA Lewina Magdalena Winsemius verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v
WINSEMIUS, LEVINA Lewyna Wensemius verkoper Kerkpoortstraat 18 1751 252 107r
WINSEMIUS, Lewyntje Winsemius koper Kerkpoortstraat 18 1738 249 267v
, LEENTJE Leyntie , in de vlasbloemshof naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1620 230 227v
AARTS, LEENTJE Leyntie Aerts koper Schritsen 24 1613 229 186r
AARTS, LEENTJE Leyntie Aerts koper Zuiderhaven NZ 1613 229 186r
AARTS, LEENTJE Leyntie Aerts koper Voorstraat 53 1614 229 190v
, LEENTJE Leyntie Embrichs koper Weverstraat 15 1622 230 318v
IEMES, LEENTJE Leyntie Emes verkoper van 1/3 Voorstraat 55 1624 230 382v
IEMES, LEENTJE Leyntie Emis verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
ENNES, LEENTJE Leyntie Ennes koper Noordijs 7 1625 231 36v
IEMES, LEENTJE Leyntie Ymes , voor zich verkoper Schritsen 50achter 1627 232 22v
HEMERT, LEENTJE KORNELIS Leyntje Cornelis van Hemert verkoper Bildtstraat 18 1618 230 133r
ELINGS, LIEUWKJE Liauck Elinghs verkoper Sint Jacobstraat 4 1643 235 91r
OBBES, Liauk Obbes koper Lanen 30 1641 234 146v
SIBBELES, LIEKELE het huis van Lickele Sibbles naastligger ten noorden Wortelstraat NZ 1603 228 358r
, LIEKELE Lickle Sibeles verkoper Kerkpoortstraat 1597 228 53r
LAMMERTS, Liduw Lambarts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1642 234 167r
, LIEFKE Lieff naastligger ten westen ([staat: Lieff Jan Deens weduwe]) Nieuwstraat 54 1631 233 11v
, Lieff naastligger ten oosten Zoutsloot 82oost 1642 234 179r
FRANSES, LIEFKE Lieff Franses koper Franekereind NZ 1613 229 161v
JANS, LIEFKE Lieff Jansen koper Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r
SJOERDS, LIEFKE Lieff Sioerdts verkoper Zoutsloot 88 1643 235 54r
KLASES, LIEFKE Liefke Claeses koper Vijver 1 1719 246 54r
KLASES, LIEFKE Liefke Clases huurder Vijver 1 1765 256 96v
JAKOBS, LIEFKE Liefke Jacobs huurder Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, LIEFKE Liefke Jacobs huurder Franekereind 36 1738 249 258v
JANS, LIEFKE Liefke Jans naastligger ten westen Zoutsloot 59 1718 246 23r
JELLES, LIEFKE Liefke Jelles verkoper Hoogstraat 15 1683 241 68va
JELLES, LIEFKE Liefke Jelles verkoper Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
ROELOFS, LIEFKE Liefke Roelofs koper Grote Bredeplaats 17 1753 253 77v
ROELOFS, LIEFKE de weduwe van Liefke Roelofs huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
ROELOFS, LIEFKE Liefke Roelofs winkelierse verkoper Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
SJOERDS, LIJSBET Lies Siverds koper Herenwaltje 1630 232 142r
PIETERS, LIJSBET de gerepudieerde boedel van wijlen Liesbert Pieters verkoper Borstelsteeg 4 1809 268 246v
PIETERS, LIJSBET de gerepudieerde boedel van wijlen Liesbert Pieters verkoper Borstelsteeg 6 1809 268 246v
PIETERS, LIJSBET de gerepudieerde boedel van wijlen Liesbert Pieters verkoper Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
OTTES, LIJSBET Liesbet Ottes verkoper Hoogstraat 43 1706 244 316r
BURG, LIJSBET KORNELIS Liesbeth Cornelis van der Burg koper huis met kamer erachter Grote Ossenmarkt 18 1727 247 41r
FRANSES, LIJSBET Liesbeth Fransen verkoper Kerkpoortsmolen 1 1688 242 228v
HENDRIKS, LIJSBET de erfgenamen van wijlen Liesbeth Hendricks verkoper Nieuwstraat 48 1689 242 284v
BAARS, LIJSBET HIDDES Liesbeth Hiddes de Baers koper huis, tuin en woning Noordijs 9 1728 247 65v
JANS, LIJSBET Liesbeth Jansen verkoper Grote Ossenmarkt 21 1721 246 118r
JANS, LIJSBET Liesbeth Jansen koper buiten Harlingen 1639 234 81v
JULIUS, LIJSBET Liesbeth Julius naastligger ten westen Romastraat 6 1646 235 208r
PIETERS, LIJSBET Liesbeth Pyters verkoper van 1/4 Kruisstraat 10oost 1728 247 70r
STOFFELS, LIJSBET Liesbeth Stoffels verkoper onbekend 1601 228 259r
JILLES, grondpacht uit het huis van Liesbeth? Jelys eigenaar perceel Schoolsteeg 1606 228 526r
KLASES, LIJSBET Lieske Clazes verkoper Vijver 1 1763 255 213r
, LIJSBET Lieske Emmericx verkoper Franekereind 29west 1611 229 62v
WIETSES, LIJSBET Lieske Wytses verkoper Rozengracht 18 1681 241 156r
, LIJSBET Liesken Emmericx verkoper Franekereind 29oost 1611 229 63r
FONTEIN, LIJSBET REINERS Liesske Reyners Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
HANIA, LIEUWKJE Lieuck Hania verkoper Zuiderplein 1 1611 229 49v
LIEUWES, LIEUWKJE Lieuckjen Lieuwes koper huis Lanen 48 1689 242 277v
ABES, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieue Abes naastligger ten noordoosten Hoogstraat 34 1659 237 194r
SAPES, LIEUWE wijlen Lieue Sapes mr. gortmaker verkoper Brouwersstraat 18 1705 244 279v
SAPES, LIEUWE wijlen Lieue Sapes mr. gortmaker verkoper Spinstraat NZ 1705 244 280v
BRUIN, LIEUWE SJOERDS Lieue Sieverds de Bruin koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
MOOI, LIEUWKJE Lieuke Mooy naastligger ten westen Lanen 50 1690 242 330v
ALBERTS, LIEUWKJE Lieuke Alberts koper Moriaanstraat 1 1696 243 240r
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma naastligger ten zuiden Voorstraat 8 1781 260 15v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma verkoper Voorstraat 8 1781 260 15v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma naastligger ten noorden Poortje 3 1781 260 15v
, LIEUWKJE Lieukjen Reypma verkoper Poortje 3 1781 260 15v
, LIEUWE Lieuue scheepstimmerman naastligger ten zuiden Karremanstraat 1658 237 168av
, LIEUWE Lieuue Boskewier huurder Grote Kerkstraat 41 1658 237 162v
, LIEUWE Lieuue Boskewier huurder Grote Kerkstraat 41 1658 237 163r
MELLEMA, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuue Mellema naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 235 13v
MELLEMA, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuue Mellema naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 235 13v
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuue Aesges koper Tuinpad 4 1618 230 139r
BARTELDS, LIEUWE Lieuue Bartels verkoper Voorstraat 91 1631 233 14v
BROERS, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuue Broers verkoper Sint Jacobstraat 15 1657 237 110v
KLASES, LIEUWE Lieuue Clasen verkoper Harmen Honingmanssteeg 1631 232 180r
DIRKS, LIEUWE Lieuue Dircx huurder Grote Kerkstraat 41 1659 237 201v
DIRKS, LIEUWE Lieuue Dircx , c.u. slager koper schuur Bargebuurt 7 het Oude Commediantshuis 1659 237 198r
EELKES, LIEUWE Lieuue Eelckes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 6 1623 230 337r
GELKES, LIEUWE Lieuue Gelckes verkoper Gardenierstraat 1613 229 165r
HARMENS, LIEUWE Lieuue Harmans naastligger ten westen Lanen 66achter 1623 230 339r
HARTMANS, LIEUWE Lieuue Hartmans , c.soc. naastligger ten westen Lanen 66achter 1612 229 113v
HAIES, LIEUWE Lieuue Hayes , c.u. koper huis Karremanstraat OZ 1648 236 11r
JANS, LIEUWE Lieuue Jans verkoper q.q. Heiligeweg 1630 232 165r
JANS, LIEUWE Lieuue Jans naastligger ten noorden onbekend 1598 228 76v
JANS, LIEUWE Lieuue Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 21 1660 238 57v
JANS, LIEUWE Lieuue Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 21 1661 238 118v
JARICHS, LIEUWE Lieuue Jarichs naastligger ten oosten in de noorder nieuwestad 1622 230 320r
JARICHS, LIEUWE Lieuue Jarichs protesteert vanwege een hypotheek Franekertrekvaart NZ 1617 230 100v
JARICHS, LIEUWE de hof van Lieuue Jarichs naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1630 232 122r
JARICHS, LIEUWE Lieuue Jarighs , c.soc. verkoper buiten Harlingen 1633 233 95v
JASPERS, LIEUWE wijlen Lieuue Jaspers verkoper Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
JELTES, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuue Jeltes naastligger ten westen Hoogstraat 37 1657 237 251v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues koper huis Voorstraat 52west 1642 234 162r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues koper twee kamers aan elkaar Nieuwstraat WZ 1622 230 329r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues verkoper Voorstraat 52west 1659 237 208r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues verkoper Voorstraat 52west 1659 237 208r
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues , c.u. verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v
LIEUWES, LIEUWE het prieel of kamer van Lieuue Lieuues naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1644 235 116v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues naastligger ten westen Moriaanstraat 3 1656 237 67v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues naastligger ten westen Moriaanstraat 3 1659 237 214v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27 1655 237 11v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuues naastligger ten oosten Voorstraat 80 1655 237 4v
LIEUWES, LIEUWE Lieuue Lieuwes naastligger ten oosten Voorstraat 50 1643 235 92r
LOLKES, LIEUWE Lieuue Lolckes , c.u. koper hof met prieel Achterstraat ZZ 1631 232 182r
LOLKES, LIEUWE Lieuue Lolkes , q.q. koper Droogstraat 57 1642 235 24v
OENES, LIEUWE Lieuue Oenes herbergier verkoper Grote Ossenmarkt 1 1630 232 140v
OENES, LIEUWE Lieuue Oenes voerman koper dwarskamer en loods Vijverstraat 4 1624 230 390v
OENES, LIEUWE Lieuue Oenis koper huis Grote Ossenmarkt 1 1619 230 194r
OENES, LIEUWE Lieuue Oenis naastligger ten westen Vijverstraat 6 1621 230 272r
PIERS, LIEUWE Lieuue Piers koopman verkoper Kleine Bredeplaats 25 1705 244 267r
SCHELTES, LIEUWE Lieuue Scheltes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
SIERKS, LIEUWE Lieuue Siercx , c.u. verkoper Kerkpoortstraat NZ 1659 237 193r
SJOERDS, LIEUWE de weduwe van Lieuue Sioerds huurder Voorstraat 29 1660 238 54v
SJOERDS, LIEUWE de weduwe van Lieuue Sioerds huurder Noorderhaven 72 1660 238 54v
SIPKES, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuue Sipkes verkoper Grote Kerkstraat 42 1620 230 204r
TJERKS, LIEUWE Lieuue Tiercks verkoper Franekereind 38 1629 232 101v
TJERKS, LIEUWE burgervaandrig Lieuue Tierckx koper twee graven of legerstedes met de blauwe steen daarop Kerkpad 3 1632 233 68v
TJEERDS, Lieuue Tyaerts koper Kruisstraat 10oost 1612 229 110v
WIEBES, LIEUWE de weduwe van Lieuue Wybes naastligger ten oosten Voorstraat 99 1617 230 88r
ATSES, Lieuus Atses , absent verkoper Heiligeweg 1west 1632 233 61r
LOLKES, Lieuuwe Lolckes , c.soc. verkoper Zoutsloot 91 1630 232 158v
, LIEUWE Lieuwe timmerman naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 14 1665 239 8r
, LIEUWE de weduwe van Lieuwe metselaar huurder Nieuwstraat 9 1752 252 185r
, LIEUWE Lieuwe kramer naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1655 237 41v
, LIEUWE Lieuwe ? huurder Fabrieksstraat 20 1789 263 69v
, LIEUWE Lieuwe ? huurder (p.j.) Moriaanstraat 1789 263 92r
BAKKER, LIEUWE Lieuwe Backer verkoper Sint Jacobstraat 2 1754 253 130r
, LIEUWE Lieuwe Brijman huurder voor 10 of 15 jaren Rozengracht 19 1805 267 184v
BRUIN, LIEUWE Lieuwe de Bruin naastligger ten westen Vijver ZZ 1749 252 23v
BRUIN, LIEUWE Lieuwe de Bruin naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1753 253 273r
BRUIN, LIEUWE Lieuwe S. de Bruin koopman naastligger ten zuiden Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
BRUIN, LIEUWE Lieuwe S. de Bruin koopman verkoper van 1/5 Weverstraat 1 1732 248 156r
BRUIN, LIEUWE Lieuwe de Bruin naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 20achter 1756 253 260v
BRUIN, LIEUWE Lieuwe de Bruin naastligger ten westen Noorderhaven 42 1754 253 147r
MEEUWIS, LIEUWE Lieuwe Mevis zoutbrandersknecht koper huis, tuin, erf Heiligeweg 40 1809 268 302v
RIJPMA, LIEUWE de weduwe van oud burgemeester Lieuwe Rypema naastligger ten zuiden Scheffersplein 23 1741 250 170v
SIKKEMA, LIEUWE het huis bewoond door Lieuwe Siccama naastligger ten noorden Bildtstraat 24 1672 240 88v
, LIEUWE Lieuwe Steenvoorden bewoner Kruisstraat NZ 1680 241 94r
VRIES, LIEUWE Lieuwe de Vries huurder (p.j.) Nieuwstraat 38 1803 266 279r
VRIES, LIEUWE Lieuwe de Vries koper huis Lanen 39 1804 267 9v
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper ledige plaats Nieuwstraat OZ 1648 236 43r
ABES, LIEUWE huis en plaats van Lieuwe Abbes naastligger ten zuiden Hoogstraat 38 1632 233 63v
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper 4/9 huis ([staat: 100 rijksdaalders van 50 stuivers het stuk]) Franekerpoort (gebied) 1652 236 200v
ABES, LIEUWE Lieuwe Abbes koper huis en ledige plaats daarachter Hoogstraat 36 1628 232 69r
ABELS, LIEUWE Lieuwe Abeles naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1648 236 41v
AGES, LIEUWE Lieuwe Aeges grootschipper koper huis (ruim omschreven) Schritsen 11 1675 240 188v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Ales wolkammer koper huis Anjelierstraat 7 1779 259 181v
WIGGERS, LIEUWE ALKES Lieuwe Alkes Wiggers zoutmeter koper Huis Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten oosten Schritsen 12 1709 245 98v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles portier van de Franekerpoort verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat 9 1793 264 134v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat 16 1765 256 143v
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat 9 1794 264 213r
ALLES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Alles naastligger ten westen Anjelierstraat 16 1789 263 131v
ALLES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Alles naastligger ten oosten Anjelierstraat 14 1783 261 114r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles , c.u. huurder (p.j.) Bildtpoort (gebied) 1803 266 216r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1771 257 235r
ALLES, LIEUWE Lieuwe Alles wolkammer koper huis of woning Achterstraat ZZ 1739 250 61r
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Asges erflater Poortje OZ 1699 243 400v
AUKES, LIEUWE Lieuwe Aukes huurder achterkeuken Schritsen 50achter 1803 266 219r
BANIERS, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Baniers huurder boven Droogstraat 59 1768 257 72r
BANIERS, LIEUWE Lieuwe Baniers zeevarend persoon verkoper Anjelierstraat 7 1767 256 268v
BARTELDS, LIEUWE Lieuwe Bartels verkoper Grote Kerkstraat 17 1635 233 176r
BROERS, LIEUWE Lieuwe Broers naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 13 1644 235 144v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks gebruiker Bargebuurt WZ 1735 249 53r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks metselaar verkoper Ooievaarsteeg OZ 1731 247 381v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks metselaar verkoper van 1/12 Zoutsloot 18 1741 250 151v
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirks mr. metselaar verkoper van 1/3 Franekereind 27 1740 250 134r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirx metselaar koper huis Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
DIRKS, LIEUWE wijlen Lieuwe Dirx koper van 1/2 Hofstraat 16 1673 240 117v
DIRKS, LIEUWE wijlen Lieuwe Dirx slager verkoper onbekend 1674 240 155r
DIRKS, LIEUWE Lieuwe Dirx , c.u. huurder boven Brouwersstraat 21 1745 251 57r
DIRKS, LIEUWE wijlen Lieuwe Dirx slager naastligger ten westen Vissersstraat 1 1672 240 100v
DIRKS, LIEUWE wijlen Lieuwe Dirx slager verkoper Vissersstraat 1 1672 240 100v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker koper huis Rommelhaven 6 1782 260 274r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes wagenmaker naastligger ten westen Rommelhaven 8 1783 261 69v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes , n.u. naastligger ten oosten Rinnertspijp 1 1781 260 106r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker koper huis en wagenmakerij Rommelhaven 2 1767 256 240r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes huurder (p.j.) Rommelhaven 2 1767 256 240r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Noorderhaven 107 1774 258 179v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 23a 1789 263 120v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes winkelier koper huis Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker koper huis Karremanstraat 30 1772 258 51v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten oosten Hoogstraat 38 1771 257 204r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes , vrijgezel geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Noorderhaven 107 1782 260 315v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker koper huis Hoogstraat 40 1771 257 205r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes naastligger ten noorden Voorstraat 81twee_achter 1795 264 261v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes , vrijgezel geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes , vrijgezel geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
DOUWES, LIEUWE wijlen Lieuwe Douwes verkoper Zoutsloot 89 1796 265 7r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker huurder Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes , vrijgezel geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker verkoper q.q. Rommelhaven 6 1782 260 178v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker verkoper q.q. Hoogstraat 40 1787 262 153r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 36 1781 260 100v
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker verkoper Noorderhaven 38 1784 261 228r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker verkoper Hoogstraat 40 1779 259 205r
DOUWES, LIEUWE oud huisman Lieuwe Douwes winkelier geniaarde koper Hofstraat 15 1784 261 255r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes verkoper Ooievaarsteeg 23 1791 263 350r
DOUWES, LIEUWE Lieuwe Douwes mr. wagenmaker verkoper Karremanstraat 30 1783 261 9v
DOOITSES, LIEUWE Lieuwe Doytses naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1696 243 192v
DOOITSES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Doytses naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1702 244 150v
IEKES, LIEUWE Lieuwe Eeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 10 1637 234 25r
EESGES, LIEUWE Lieuwe Eesges naastligger ten noorden Heiligeweg 62 1600 228 222r
EGBERTS, LIEUWE Lieuwe Egberts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1667 239 108r
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 14 1775 258 230r
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 16 1753 253 63v
IEPKES, LIEUWE oud huisman Lieuwe Epkes verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 14 1772 258 2ra
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Esges grootschipper verkoper van 1/2 Voorstraat 85 1696 243 207r
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Esges schipper verkoper Voorstraat 1 1715 245 236v
EVERTS, LIEUWE Lieuwe Everts , c.u. bewoner Voorstraat 67 1725 246 227v
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes , c.u. geniaarde koper Scheerstraat 12 1717 245 279v
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes , c.u. mr. ijzersmid koper huis Kerkpoortstraat 57 1717 245 288r
FEDDES, LIEUWE Lieuwe Feddes mr. smid verkoper Kerkpoortstraat 57 1722 246 128r
FRANSES, LIEUWE Lieuwe Frans naastligger ten oosten Schritsen 62 1612 229 72r
FRANSES, LIEUWE Lieuwe Fransen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1711 245 154r
FRANSES, LIEUWE wijlen Lieuwe Franssen verkoper Schritsen 64 1615 229 275v
GERLOFS, LIEUWE Lieuwe Gerlofs huurder (p.j.) Rozenstraat OZ 1805 267 143v
GERRITS, LIEUWE Lieuwe Gerrits schoenmaker naastligger ten oosten Schritsen 68 1649 236 84v
GERRITS, LIEUWE Lieuwe Gerrits mr. schoenmaker verpachter grond Schritsen 66 1661 238 86r
HAIES, LIEUWE Lieuwe Hajes naastligger ten westen Achterstraat NZ 1664 238 203v
HARTMANS, LIEUWE Lieuwe Hartmans , c.soc. naastligger ten westen Lanen 66achter 1624 231 5v
HAIES, LIEUWE Lieuwe Hayes gebruiker Achterstraat NZ 1675 240 197r
HENDRIKS, LIEUWE Lieuwe Hendriks huurder ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes mr. slager koper paardenstal en wagenhuis Vissersstraat 1 1748 251 247r
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes mr. slager verkoper q.q. Voorstraat 30 1753 253 53v
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes mr. slager verkoper q.q. Voorstraat 30achter 1753 253 56v
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes mr. slager verkoper q.q. Noorderhaven 85 1753 253 58v
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes mr. slager verkoper q.q. Kerkpoortstraat 29 1753 253 60v
HIDDES, LIEUWE [als huurder] Lieuwe Hiddes mr. slager naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1741 250 172v
HIDDES, LIEUWE vroedsman Lieuwe Hiddes naastligger ten westen Voorstraat 33 1762 255 172r
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes huurder (p.j.) Voorstraat 31 1740 250 108v
HIDDES, LIEUWE Lieuwe Hiddes huurder Noorderhaven 74 1741 250 157v
HIDDES, LIEUWE [als huurder] Lieuwe Hiddes naastligger ten zuiden Noorderhaven 74 1741 250 157v
TIJSMA, LIEUWE HIDDES wijlen vroedsman Lieuwe Hiddes Tijsma verkoper Vissersstraat 1 1776 259 4r
TJESSEMA, LIEUWE HIDDES wijlen vroedsman Lieuwe Hiddes Tjesma verkoper Voorstraat 31 1776 258 248r
TJESSEMA, LIEUWE HIDDES vroedsman Lieuwe Hiddes Tjesma verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
HUBERTS, LIEUWE wijlen Lieuwe Huiberts turfdrager verkoper van 1/3 Noorderhaven 8 1759 254 196v
HUBERTS, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Huiberts naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
HUBERTS, LIEUWE Lieuwe Huiberts naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
HUBERTS, LIEUWE wijlen Lieuwe Huiberts turfdrager verkoper van 1/3 Noorderhaven 6 1759 254 194v
JAKOBS, LIEUWE Lieuwe Jacobs verkoper buiten Harlingen 1633 233 102v
JANS, LIEUWE Lieuwe Jans metselaar huurder Karremanstraat 5 1688 242 248r
JANS, LIEUWE Lieuwe Jans naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1632 233 71v
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen grootschipper koper van 1/2 1/2 huis Vijverstraat 18 1653 236 237v
JANS, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuwe Jansen naastligger ten westen Lanen 13 1699 243 392v
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen verpachter grond Vijverstraat 14 1672 240 16ra
JANS, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuwe Jansen naastligger ten westen Lanen 13 1707 245 28v
JANS, LIEUWE wijlen Lieuwe Jansen verkoper Romastraat ZZ 1720 246 81v
JANS, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuwe Jansen verpachter grond Vijverstraat 14 1677 240 262v
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen koopman verpachter grond Vijverstraat 18 1668 239 32ra
JANS, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuwe Jansen verpachter grond Vijverstraat 14 1679 241 36r
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 21 1650 236 104r
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen verpachter grond Grote Ossenmarkt 17 1668 239 146r
JANS, LIEUWE Lieuwe Jansen naastligger ten westen Lanen 13 1700 244 63r
JANS, LIEUWE Lieuwe Janssen naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1633 233 79v
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper van 1/2 Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1628 232 49r
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper buiten Harlingen 1633 233 101r
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper van 1/2 Lanen 91 1628 232 49r
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper van 1/2 Hoogstraat 22 1628 232 49r
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs verkoper Achterstraat ZZ 1631 232 182r
JARICHS, LIEUWE Lieuwe Jarichs koper huis Grote Bredeplaats 4 1632 233 53r
JARICHS, LIEUWE wijlen Lieuwe Jarigs verkoper Grote Bredeplaats 4 1638 234 69v
JELLES, LIEUWE Lieuwe Jellis kistmaker naastligger ten westen Hoogstraat 37 1626 231 156r
JELTES, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuwe Jeltes naastligger ten oosten Lombardstraat 1668 239 131v
JELTES, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuwe Jeltes naastligger ten oosten Wortelstraat ZZ 1668 239 132r
JELTES, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuwe Jeltes naastligger ten oosten Hoogstraat 33 1666 239 6va
JELTES, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuwe Jeltes naastligger ten oosten Hoogstraat 33tuin 1666 239 6va
JELTES, LIEUWE Lieuwe Jeltis kistmaker naastligger ten westen Hoogstraat 37 1627 231 166v
JENTJES, LIEUWE Lieuwe Jentjes mr. scheepstimmerman geniaarde koper Zuiderstraat 12 1781 260 161v
JENTJES, LIEUWE Lieuwe Jentjes huurder (p.j.) Zuiderstraat 22 1782 260 269r
JILLERTS, LIEUWE Lieuwe Jilderts , c.u. mr. bakker huurder (p.j.) Lanen 46 1702 244 159r
JILLERTS, LIEUWE [als huurder] Lieuwe Jilderts bakker naastligger ten oosten Lanen 44 1701 244 100r
JILLERTS, LIEUWE wijlen Lieuwe Jillerts bakker verkoper Heiligeweg 6 1726 246 291v
JOUKES, LIEUWE Lieuwe Jouckes , c.u. verkoper Voorstraat 10een_achter 1638 234 61v
JOUKES, LIEUWE Lieuwe Jouckes , c.u. koper huis met loods Drie Roemersteeg 1 1633 233 113r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes koper huis William Boothstraat OZ 1640 234 112r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes naastligger ten noorden Nieuwstraat 1637 234 33r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27 1658 237 247v
LIEUWES, LIEUWE de hof van de verkopers Lieuwe Lieuwes naastligger ten oosten Moriaanstraat 5 1655 237 53v
LIEUWES, LIEUWE de hof van de verkopers Lieuwe Lieuwes naastligger ten noorden Moriaanstraat 5 1655 237 53v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 5 1655 237 53v
LIEUWES, LIEUWE weduwnaar Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 7 1659 238 1r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes voormalig eigenaar van de oostelijke woning Voorstraat 50 1682 241 180v
LIEUWES, LIEUWE vroegere eigenaar Lieuwe Lieuwes naastligger ten oosten Voorstraat 50 1723 246 156r
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes varenspersoon koper woning Achterstraat 1748 251 238v
LIEUWES, LIEUWE Lieuwe Lieuwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 1628 232 67v
LIEUWES, LIEUWE de hof van verkoper Lieuwe Lieuwes naastligger ten noorden Moriaanstraat 1 1659 238 3v
LIEUWES, LIEUWE de crediteuren van weduwnaar Lieuwe Lieuwes verkoper Moriaanstraat 1 1659 238 3v
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes verkoper Liemendijk ZZ 1647 235 256r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes houtkoper verkoper Noorderhaven 27 1628 232 58v
LOLKES, LIEUWE hof en kamer van de erfgenamen van wijlen Lieuwe Lolckes naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes verkoper van 1/4 onbekend 1627 232 20r
LOLKES, LIEUWE Lieuwe Lolckes koper oude schuur Noorderhaven 25achter