Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Na  Ne  Ni  No  Nu  Ny  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, N. N. N. koper provisioneel ledige plaats met huis erop Lanen 9west 1597 228 27v
, N. N. N. naastligger ten noorden Gardenierstraat 1597 228 61v
, N. N. N. secretaris Vijf Deelen Zeedijken koper provisioneel hof ([koper is mogelijk Dominicus Meylema]) onbekend 1606 228 497v
, N. N. N. naastligger ten oosten Hofstraat 9 1613 229 159r
, N. N. N. naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ 1620 230 230v
, N. N. N. naastligger ten westen Noordees (gebied) 1627 231 160v
, N. N. N. naastligger ten oosten Grote Kerkstraat NZ 1627 231 164r
, N. N. N. koper Franekereind 18 1628 232 56r
, N. N. N. naastligger ten oosten William Boothstraat 27 1646 235 232r
, N. N. N. naastligger ten westen Molenpad 6 1683 241 68ra
, N. N. N. kleermaker van het weeshuis huurder Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
, N. N. N. naastligger ten zuiden Karremanstraat 13 1771 257 249v
, N. N. N. pannenbakker huurder woning 2 Raamstraat 3achter 1774 258 132r
, N. N. N. , c.u. naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1791 263 317v
JELGERSMA, N. N. Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 48 1808 268 76r
LOON, N. dr. N. van Loon koper door niaar Nieuweburen 13 1781 260 32r
LOON, N. dr. N. van Loon huurder Zuiderhaven ZZ 1782 260 169v
LOON, N. de erfgenamen van wijlen dr. N. van Loon naastligger ten westen Zuiderhaven 44 1786 262 104v
SMAL, N. N. Smal, c.u. huurder achterkamer Zoutsloot 105 1805 267 156r
WENNEKES, N. N. Wennekes, n.u. naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
HESSELS, N. N. Hessels koper buiten Harlingen 1628 232 56v
GOOITSENS, NANKE Naenck Goyties verkoper van 1/2 Droogstraat 57 1620 230 206r
, NAMKE Namkjen Algra van Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, NAMKE Namkjen Algra van Fontein verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
, NAMKE Namkjen Algra van Fontein verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
, NAMKE Namkjen Algra van Fonteyn verkoper van 3/4 Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
SIEBRENS, NAMKE wijlen Nampck Sybrants verkoper Franekerpoort (gebied) 1597 228 67r
JANS, Nampckien Jans koper Schritsen 56noordoost 1633 233 85r
JANS, Nampckien Jans eigenaar van 1/3 Schritsen 56noordoost 1633 233 85r
OTTES, NAMKE Nampkjen Ottes verkoper Zoutsloot 25 1757 254 53v
ANNES, NANKE Nanck Annes verwandelaar Nieuwstraat 48 1620 230 240v
GOOITSENS, NANKE Nanck Goyties koper Spekmarkt 2 1634 233 134r
JANS, NANKE Nanck Jans verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 23 1628 232 53r
SIEBRENS, NANKE Nanck Sibrants verkoper Scheerstraat 8oost 1616 230 15r
TJERKS, Nanck Tjerckx verkoper Lanen 44achter 1605 228 466v
DIRKS, NANKE Nancke Dirx verkoper Lanen 36 1639 234 76r
GERRITS, NANKE Nancke Gerryts koper Heiligeweg 26 1780 259 286v
JANS, NANKE Nancke Jans verkoper (gesuccumbeerde) Zuiderhaven 23 1627 232 25v
JOUKES, NANKE Nancke Jouckes koper Both Apothekerstraat 11 1703 244 203r
SIEBRENS, NANKE Nancke Sibrants koper Scheerstraat 8oost 1613 229 125v
IEPES, NANKE Nancke Ypes verkoper Noorderhaven 98 1700 244 49r
WERF, WILLEMS Naningh Willems van der Werff verkoper q.q. Voorstraat 53 1619 230 198r
HOTSMA, NANKE Nanke Hatsma verkoper van 1/4 Herenwaltje 10 1703 244 207v
JOUKES, NANKE Nanke Joukes verkoper Both Apothekerstraat 11 1707 245 17r
JOUKES, NANKE Nanke Joukes koper van 1/2 Noorderkade 13 1707 245 17v
IEPES, NANKE Nanke Ypes koper Heiligeweg 31 1700 244 51r
, NANNE Nanne wever naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 5 1621 230 268r
, NANNE Nanne Cruyseboer naastligger ten oosten Weverstraat 1667 239 111r
, NANNE de weduwe van Nanne Kruissebroer naastligger ten oosten Weverstraat 1659 237 217r
, NANNE Nanne van Pelsen naastligger ten zuiden Rapenburg 1657 237 135r
, NANNE het huis van Nanne van Pilsen naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1654 236 258r
KLASES, NANNE Nanne Claesen lichterman koper kamer en loods Oosterkeetstraat 1 1688 242 234r
KLASES, NANNE Nanne Claeses lichterman geniaarde koper Lombardstraat 1688 242 218r
KLASES, NANNE Nanne Claessen geniaarde koper Rapenburg 10oost 1687 242 182r
KLASES, NANNE Nanne Claessen naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 11 1693 243 46v
KLASES, NANNE Nanne Clases naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
HEREMA, NANNE KORNELIS Nanne Cornelis Heerema protesteert vanwege een obligatie Bildtstraat 12 1604 228 390r
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhout koopman verkoper q.q. Voorstraat 81voor 1774 258 162v
DRIJFHOUT, NANNE DIRKS Nanne Dirks Drijfhout koopman verkoper q.q. Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
FREERKS, NANNE Nanne Freerx verkoper q.q. Hoogstraat 28 1680 241 29va
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1647 235 244v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode koper ca. 5 pm vergraven land (per pm) ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode naastligger ten oosten onbekend ZZ 1647 235 267r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes verkoper onbekend 1648 236 45v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode koper kamer, loods en plaats Voorstraat 50 1652 236 209v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode verkoper Weverstraat NZ 1652 236 217v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode koper kamer Rapenburg NZ 1654 236 258v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes geniaarde koper William Boothstraat 3 1654 236 267r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes , c.soc. verkoper Rapenburg NZ 1654 236 267v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode koper 2/3 huis, erf, keuken, hof, loods en poort Voorstraat 50 1655 237 3v
HIDDES, NANNE nu Nanne Hiddes gerechtsbode naastligger ten oosten Voorstraat 48 1655 237 23r
HIDDES, NANNE nu Nanne Hiddes gerechtsbode naastligger ten zuiden Voorstraat 48 1655 237 23r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1655 237 31r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode naastligger ten noorden Voorstraat 44 1655 237 43v
HIDDES, NANNE de hof van Nanne Hiddes naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1658 237 178v
HIDDES, NANNE de hof van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1664 238 221v
HIDDES, NANNE de erfgenaam van Nanne Hiddes naastligger ten oosten Voorstraat 48 1664 238 241v
HIDDES, NANNE de erfgenaam van Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 48 1664 238 241v
HIDDES, NANNE de kamer van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1663 238 21va
HIDDES, NANNE de curatoren over het nagelaten weeskind van Nanne Hiddes verkoper Rapenburg ZZ 1664 238 28ra
HIDDES, NANNE het nagelaten kind van Nanne Hiddes verkoper Grote Kerkstraat 33 1665 239 4ra
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes naastligger ten oosten Voorstraat 48 1668 239 23ra
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 48 1668 239 23ra
HIDDES, NANNE de kamer van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1670 240 2r
HIDDES, NANNE de nagelaten kamer van Nanne Hiddes naastligger ten zuiden Voorstraat 89 1676 240 239v
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettinga naastligger ten westen Voorstraat 52west 1659 237 208r
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettinga naastligger ten westen Voorstraat 52west 1659 237 208r
GRETTINGA, NANNE HIDDES Nanne Hiddes Grettinga tichelaar koper Moriaanstraat 7 1659 238 1r
GRETTINGA, NANNE HIDDES de kamers en hof van Nanne Hiddes Grettinga naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1660 238 53r
GRETTINGA, NANNE HIDDES het nagelaten weeskind van wijlen Nanne Hiddes Grettinga verkoper Voorstraat 50 1670 239 41va
HIDDES, NANNE Nanne Hyddes , c.u. gerechtsbode koper twee nieuwe kamers met prieel, hof, bomen en planten Rapenburg ZZ 1646 235 201v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 30 1612 229 90v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs koper huis Zuiderhaven 13 1615 229 280r
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderen verkoper Lanen NZ 1620 230 215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderen verkoper Vijverstraat 1620 230 215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderen verkoper Vijver OZ 1620 230 215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderen verkoper onbekend 1620 230 215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zijn kinderen verkoper Gardenierstraat 1620 230 215v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , voor zich en zijn kinderen verkoper Zuiderhaven 13 1620 230 236v
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , c.u. verpachter grond William Boothstraat OZ 1629 232 120r
JAKOBS, NANNE de mondige weeskinderen van wijlen Nanne Jacobs verkoper William Boothstraat OZ 1629 232 120r
JAKOBS, NANNE Nanne Jacobs , c.u. verpachter grond Heiligeweg 28 1629 232 120r
JAKOBS, NANNE de mondige weeskinderen van wijlen Nanne Jacobs verkoper Heiligeweg 28 1629 232 120r
JANS, NANNE Nanne Jans smid naastligger ten noorden Hoogstraat 41 1631 233 16r
JANS, NANNE Nanne Jans , c.u. smid koper huis, schuur, ledige plaats en loods, met vrije achteruitgang op de Olijffsteeg Voorstraat 32 1640 234 100r
JANS, NANNE burgerhopman Nanne Jans verkoper Zoutsloot NZ 1641 234 141v
JANS, NANNE Nanne Jans , c.u. mr. smid koper schuur en hof Zoutsloot ZZ 1643 235 60v
JANS, NANNE mr. Nanne Jans naastligger ten westen Voorstraat 34 1644 235 101v
JANS, NANNE wijlen Nanne Jans naastligger ten westen Hoogstraat 35 1665 239 11v
JANS, NANNE Nanne Jansen smid naastligger ten oosten onbekend 1641 234 133r
JANS, NANNE Nanne Jansen smid naastligger ten oosten onbekend 1641 234 136v
JANS, NANNE Nanne Jansen mr. smid koper 1/4 huis Noorderhaven 34 1643 235 42v
JANS, NANNE Nanne Jansen , c.u. huurder voor 10 jaren (p.j.) Noorderhaven 34 1643 235 42v
JANS, NANNE Nanne Jansen naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 2 1644 235 137r
JANS, NANNE Nanne Jansen smid verkoper Zoutsloot ZZ 1648 236 29r
JANS, NANNE Nanne Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1648 236 43v
JANS, NANNE Nanne Jansen smid naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1650 236 127v
JANS, NANNE oud burgerhopman Nanne Jansen mr. smid verkoper Nieuwstraat OZ 1654 236 262r
JANS, NANNE Nanne Jansen , c.u. verkoper Voorstraat 32 1654 236 272v
JANS, NANNE de weduwe van Nanne Jansen naastligger Wortelstraat 17 1659 237 189v
JANS, NANNE de weduwe van Nanne Jansen naastligger Wortelstraat 17 1659 237 243r
JANS, NANNE de wesuwe van Nanne Jansen naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1657 237 251v
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat NZ 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 30 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de tuin van de erfgenamen van wijlen Nanne Jansen Faber, c.u. naastligger ten noorden Hoogstraat 33 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 33 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Hoogstraat 33tuin 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Droogstraat 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen de hopman Nanne Jansen Faber verkoper Noorderhaven 34 1666 239 6va
FABER, NANNE JANS de kinderen en erfgenamen van wijlen hopman Nanne Jansen Faber verkoper Noorderhaven 34achter 1666 239 6va
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmaker bewoner Voorstraat 60 1637 234 36r
KEIMPES, NANNE het huis gekocht door Nanne Keimpes naastligger ten zuiden Noorderhaven 14 1652 236 189v
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes kistmaker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 13 1655 237 47v
KEIMPES, NANNE Nanne Keimpes mr. kistmaker verkoper Grote Bredeplaats 11 1671 240 60v
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , c.u. mr. kistmaker koper 1/6 huis Noorderhaven 14 1649 236 77r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes , c.u. mr. kistmaker verkoper Noorderhaven 14 1649 236 77v
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes mr. kistmaker koper huis Grote Bredeplaats 11 1651 236 176r
KEIMPES, NANNE Nanne Keympes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 9 1671 240 49v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues naastligger ten oosten Klaverbladstraat NZ 1619 230 178v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues verkoper Both Apothekerstraat 8 1623 230 351r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues verkoper Weverstraat ZZ 1630 232 152r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuues , c.u. verkoper Brouwersstraat 27 1637 234 24r
LIEUWES, NANNE wijlen Nanne Lieuues verkoper Weverstraat ZZ 1660 238 40r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes geniaarde koper Sint Odolphisteeg WZ 1627 232 4v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes crediteur (impetrant en triumphant) Sint Christoffelsteeg 1628 232 66r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1629 232 97v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes geniaarde koper Simon Stijlstraat 7 1631 233 7r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes koper huis Schoolsteeg WZ 1632 233 47r
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1638 234 64v
LIEUWES, NANNE Nanne Lieuwes naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg WZ 1646 235 233r
LIEUWES, NANNE Nanne Liuues naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1635 233 162r
LIEUWES, NANNE Nanne Liuwes verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1634 233 133v
LUITJENS, NANNE Nanne Luities verkoper Klaverbladstraat 19 1626 231 138r
LUITJENS, NANNE Nanne Luytiens naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1633 233 109r
LUITJENS, NANNE Nanne Luytiens naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1634 233 147r
LUITJENS, NANNE Nanne Luyties koper hof Kerkpoort (gebied) 1643 235 70v
LUITJENS, NANNE Nanne Luyties verkoper Hofstraat 47oost 1646 235 194v
, NANNE Nanne Luytyes koper Vijverstraat NZ 1627 232 29r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1633 233 100r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1633 233 117r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Franekereind 25 1641 234 145v
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 62 1641 234 147r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers boomsluiter naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1646 235 241r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchers naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1647 235 244r
MELCHERTS, NANNE de erfgenamen van wijlen Nanne Melchers naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1658 237 143r
MELCHERTS, NANNE Nanne Melchiors koper huis Nieuwstraat 60 1624 231 20r
OENES, NANNE mr. Nanne Oenes koper huis met plaatske met een vrije steeg ten westen Nieuwstraat 1633 233 114v
OENES, NANNE mr. Nanne Oenes koper huis en woning Sint Odolphisteeg 2 1644 235 137r
OENES, NANNE mr. Nanne Oenes , c.u. naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 2 1644 235 137r
OENES, NANNE mr. Nanne Oenis bewoner Vijverstraat 12 1638 234 55v
PIETERS, NANNE Nanne Pieters naastligger ten westen Karremanstraat 1602 228 302r
PIETERS, NANNE Nanne Pyters , c.s. huurder kamer (p.j.) Voorstraat 87 1694 243 73r
RINSES, NANNE Nanne Rinses , c.u. mr. kuiper koper twee huizen met ledige plaats, kamer en loodsje achter en aan elkaar staande ([bedrag niet vermeld]) Hondenstraat 13 1638 234 67v
RINSES, NANNE de kopers Nanne Rinses , c.u. mr. kuiper naastligger ten westen Hondenstraat 13 1638 234 67v
RINSES, NANNE de verkoper Nanne Rinses , c.u. mr. kuiper naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1639 234 82v
RINSES, NANNE Nanne Rinses , c.u. mr. kuiper verkoper Grote Bredeplaats 18 1639 234 82v
RINSES, NANNE wijlen Nanne Rinses kuiper koper door niaar Grote Bredeplaats 22 1642 234 172v
RINSES, NANNE de weduwe van Nanne Rinses naastligger ten westen Hondenstraat 9 1658 237 178r
WILLEMS, NANNE de weduwe van Nanne Willems verpachter grond Schritsen 15achter 1640 234 115r
WILLEMS, NANNE de weduwe van Nanne Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west 1643 235 37v
WILLEMS, NANNE de weduwe van Nanne Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west 1644 235 127r
WILLEMS, NANNE wijlen Nanne Willems huurder Kerkpoortstraat 22 1644 235 134v
WILLEMS, NANNE Nanne Willems mr. wever koper stalling en tuintje Fabrieksstraat 34 1724 246 202v
ATSES, NANKE Nanneke Atses koper Sint Jacobstraat 9 1660 238 38v
JOHANNES, NANKE Nanneke Joannes verkoper Heiligeweg 25 1685 242 89r
JOHANNES, NANKE Nanneke Joannes verkoper Heiligeweg 8 1685 242 89v
MEINES, NANKE Nanneke Meins naastligger ten oosten Lanen 71 1643 235 75r
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Droogstraat NZ 1684 242 25v
NANNES, NANKE Nanneke Nannings verkoper Wortelstraat 1 1684 242 26r
SIEBRENS, NANKE Nannetgien Sijbrants bruid 1602 228 317v
MEINES, Nannicke Meins koper Lanen 75 1620 230 223r
RINSES, NANNE Nannigh Rinses verkoper Herenwaltje 19 1629 232 103v
, NANNE oud burgervaandrig Nanning Stanzen mr. brouwer koper huis genaamd de Witte Trompet Kerkpoortstraat 11 de Witte Trompet 1714 245 220r
ARENDS, NANNE de weduwe van Nanning Aarnts naastligger ten oosten Zuiderhaven 63 1662 238 141r
ARENDS, NANNE grondpacht uit het huis van de weduwe van Nanning Aernts eigenaar perceel onbekend 1663 238 189v
ALLES, NANNE grondpacht uit het huis van Nanning Alles eigenaar perceel onbekend 1597 228 63v
ARENDS, NANNE mr. Nanning Arents kuiper verkoper Achterstraat 45oost 1655 237 21v
KORNELIS, NANNE Nanning Cornelis naastligger ten zuiden Zoutsloot 94 1730 247 359r
KORNELIS, NANNE Nanning Cornelis naastligger ten zuiden Zoutsloot 94 1732 248 70v
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipper koper door niaar huis Karremanstraat 25 1742 250 268r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks naastligger ten noorden Karremanstraat 25 1742 250 268r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schuitschipper koper huis en tuintje Zoutsloot 89 1748 251 239v
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schuitschipper verkoper Zoutsloot 89 1749 251 252r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks schipper koper huis Zoutsloot 96 1750 252 97r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks naastligger ten zuiden Karremanstraat 21 1752 252 217v
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendriks verkoper Zoutsloot 96 1760 254 254r
HENDRIKS, NANNE de erfgenamen van wijlen Nanning Hendriksen verkoper Karremanstraat 25 1760 254 256r
HENDRIKS, NANNE Nanning Hendrix naastligger ten noorden Karremanstraat 25 1732 248 113r
, NANNE mr. Nanning Iskens schoolmeester protesteert vanwege een hypotheek Lammert Warndersteeg 1602 228 318v
PIETERS, NANNE Nanning Pytters koper woning Kerkpoortstraat 1701 244 102v
TJEERDS, NANNE de weduwe van Nanning Tieerds naastligger ten westen Droogstraat 55tuin 1662 238 137v
TIJSES, NANNE wijlen Nanning Tijsen eigenaar van 1/4 Scheerstraat 6 1736 249 114r
TIJSES, NANNE Nanning Tijssen koper huis Scheerstraat 6 1729 247 290r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper 1 1/2 pm land genaamd Lamckamastede ten zuiden van Harlingen 1602 228 289v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper drie koegangen land genaamd Tiaert Jans fenne ten zuiden van Harlingen 1602 228 292r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper huis en schuur Lanen ZZ 1606 228 503v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper greidland Franekertrekvaart 1615 229 251v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 42 1620 230 204r
WILLEMS, NANNE de weduwe en erfgenamen van wijlen Nanning Willems naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1630 232 127v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems verkoper ten zuiden van Harlingen 1639 234 78r
WILLEMS, NANNE de weduwe van Nanning Willems naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1644 235 129v
WILLEMS, NANNE de erfgenamen van wijlen Nanning Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west 1655 237 3r
WILLEMS, NANNE de erfgenamen van wijlen Nanning Willems naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west 1655 237 32v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13 1709 245 100v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13 1714 245 211v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems verkoper Nieuwstraat 19 1715 245 244r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems geniaarde koper Nieuwstraat 16 1719 246 35v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13 1721 246 109v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems koper huis Moriaanstraat 12 1731 247 381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1731 247 381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1731 247 381r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems mr. bontwever koper tuin Molenpad 11 1735 249 41v
WILLEMS, NANNE Nanning Willems mr. bontwever verkoper Moriaanstraat NZ 1735 249 45r
WILLEMS, NANNE burgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad 9a 1736 249 144v
WILLEMS, NANNE burgersergeant Nanning Willems koper huis, voorste gedeelte Moriaanstraat 10 1736 249 152r
WILLEMS, NANNE de koper Nanning Willems naastligger ten oosten Moriaanstraat 10 1736 249 152r
WILLEMS, NANNE burgersergeant Nanning Willems naastligger ten oosten Molenpad 9a 1737 249 196r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems mr. bontwever koper woning Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u. mr. bontwever naastligger ten oosten Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u. mr. bontwever naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems , c.u. mr. bontwever naastligger ten noorden Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
WILLEMS, NANNE Nanning Willems naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 49 1744 251 35v
WERF, NANNE WILLEMS Nanning Willems van der Werff afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
, NANNE Nanningh , c.soc. sleefmaker huurder Voorstraat 71 1693 243 61v
, NANNE Nanningh sleefmaker naastligger ten oosten Rapenburg 10west 1715 245 244v
, NANNE Nanningh sleefmaker naastligger ten zuiden Rapenburg 10west 1715 245 244v
, NANNE Nanningh Stansen mr. brouwer naastligger ten oosten Bildtstraat 15 1715 245 240r
ARENDS, NANNE Nanningh Aerns , c.u. mr. kuiper koper hof met bomen en plantagie Achterstraat 45oost 1652 236 187r
ARENDS, NANNE de hof van de koper Nanningh Aerns naastligger ten westen Achterstraat 45oost 1652 236 187r
ARENDS, NANNE Nanningh Aernts mr. kuiper koper nieuw huis met zomerhuis, tuin en plaats Zuiderhaven 65 1653 236 243r
ARENDS, NANNE Nanningh Arents kuiper naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1654 236 274v
ARENDS, NANNE Nanningh Arnts kuiper naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1654 236 262v
HENDRIKS, NANNE Nanningh Hendrix koper huis Karremanstraat 23 1723 246 158r
LUITJENS, NANNE Nanningh Luyties koper huis Klaverbladstraat 19 1617 230 61v
MINNES, NANNE Nanningh Minnes geniaarde koper Spekmarkt 2 1613 229 145v
MINNES, NANNE Nanningh Minnes verkoper Brouwersstraat 10 1613 229 146r
RIENKS, NANNE Nanningh Riencks sleefmaker geniaarde koper Rapenburg 6oost 1694 243 81r
RINSES, NANNE de weduwe van Nanningh Rinses naastligger ten westen Grote Bredeplaats 22 1650 236 140v
TJEERDS, NANNE Nanningh Tieerds koper kamer, loods en plaats erachter Droogstraat 53 1660 238 30v
WILLEMS, NANNE Nanningh Willems naastligger ten westen Grote Kerkstraat 42 1603 228 377v
WILLEMS, NANNE Nanningh Willems naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 22 1624 231 4r
WILLEMS, NANNE de weduwe en erfgenamen van wijlen Nanningh Willems naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 1624 231 9v
WILLEMS, NANNE de erfgenamen van wijlen Nanningh Willems naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1669 239 37va
WERF, NANNE WILLEMS Nanningh Willems van der Werff koper 1/3 van 1/2 van 5 pm, en 2/5 van 1/3 pm greidland ([per pm]) buiten Harlingen 1611 229 27r
WILLEMS, Nannings Willems koper huis Nieuwstraat 19 1702 244 154r
, Nanningus Stansen mr. brouwer verkoper van 1/5 Hondenstraat 13 1695 243 137v
, de erfgenamen van wijlen Nanningus Stansen eigenaar van 1/2 van 5/12 William Boothstraat 6 1722 246 150r
, wijlen Nanningus Stansen erflater William Boothstraat 6 1723 246 171v
, wijlen Nanningus Stansen erflater Noorderhoofd 1 1729 247 253v
, NATHANAEL Nathan Eliasar huurder van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
, NATHANAEL Nathan Levy naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1755 253 245r
, NATHANAEL Nathan Levy naastligger ten zuiden Voorstraat 45oost 1755 253 245r
, NATHANAEL Nathan Levy joods koopman koper huis Voorstraat 45 1755 253 246r
, NATHANAEL Nathan Levy koopman koper deftig huis Grote Kerkstraat 40 1756 254 30v
, NATHANAEL Nathan Levy, c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 40 1756 254 30v
, NATHANAEL Nathan Eleasar huurder bendengedeelte Heiligeweg 11 1799 265 163r
LEVI, NATHANAEL Nathan Levi naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1758 254 176r
LEVI, NATHANAEL Nathan Levi joods koopman verkoper Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
, Nathaniël Cromhuisen, c.u. geniaarde koper Lanen 23 1711 245 161v
, NATHANAEL Nathaniel Cromhausen naastligger ten noorden Voorstraat 57achter 1724 246 206r
, NATHANAEL substituutmajoor Nathaniel Cromhuisen executeur koper huis met stallinge Voorstraat 57 1714 245 213r
, NATHANAEL Nathaniel Cromhuisen executeur verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1715 245 319r
, NEELTJE Neel naastligger ten oosten Havenplein 1602 228 289r
ABES, NEELTJE Neel Abbes koper William Boothstraat 39 1661 238 104r
ARJENS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neel Ariaens naastligger ten westen Peterseliestraat 1614 229 212r
BOUWES, NEELTJE Neel Bouwes , voor zich en haar kinderen verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1629 232 97v
BOUWES, NEELTJE Neel Buues , voor zich en haar kinderen verkoper (gesuccumbeerde) Sint Christoffelsteeg 1628 232 66r
KLASES, NEELTJE Neel Claesen verkoper Rommelhaven 20 1598 228 103v
KLASES, NEELTJE Neel Claeses verkoper ten oosten van Harlingen 1597 228 5v
EVERTS, NEELTJE Neel Everts koper Nieuwstraat 42 1605 228 479v
EVERTS, NEELTJE Neel Ewerts , voor zich en haar kinderen verkoper Nieuwstraat 42 1622 230 326r
HENDRIKS, NEELTJE Neel Hendricx verkoper Zuiderstraat ZZ 1601 228 266v
JAKOBS, NEELTJE Neel Jacobs koper Alemanssteeg OZ 1611 229 56r
JAKOBS, NEELTJE weduwe Neel Jacobs verkoper Kleine Bredeplaats 7 1641 234 156v
JANS, NEELTJE Neel Jans , meerderjarig verkoper van 1/3 van 1/2 Romastraat 1 1600 228 188v
JANS, NEELTJE Neel Jans koper Brouwersstraat 23 1612 229 71r
JANS, NEELTJE Neel Jans verkoper Brouwersstraat 23 1613 229 128r
JANS, NEELTJE de nagelaten weeskinderen van Neel Jansen verkoper Hofstraat NZ 1620 230 253v
LUITJENS, NEELTJE Neel Luyties koper Schritsen 6 1614 229 227r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 7 1613 229 141r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 9 1613 229 141r
, NEELTJE Neel Marijns verkoper Poortje 11 1613 229 141r
, NEELTJE Neel Oattes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 361v
OTTES, NEELTJE Neel Ottes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 364v
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Gardenierstraat NZ 1598 228 89v
PIETERS, NEELTJE Neel Pieters koper tuin ([voor de twee percelen in deze akte]) Gardenierstraat 1598 228 89v
SIKKES, NEELTJE Neel Sickes verkoper Grote Bredeplaats 15 1611 229 54v
SIKKES, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neel Sickes verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1631 233 10r
SIEMENS, NEELTJE Neel Simens geniaarde koper Sint Jacobstraat 16 1641 234 159v
, NEELTJE Neel Tijdens verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg WZ 1627 232 4v
UILKES, NEELTJE Neel Ulckes koper Liemendijk 1620 230 208r
BERENDS, KORNELIS Neelcke Bernts verpachter grond Lanen ZZ 1606 228 503v
KLASES, NEELTJE Neelcke Clases verkoper Rozengracht 10 1613 229 142v
JAKOBS, NEELTJE Neelcke Jacobs bruid 1605 228 438r
TEUNIS, wijlen Neelghien Thoenis verkoper Vismarkt 1 1604 228 396r
BERENDS, NEELTJE de weduwe Neelke Beerns verpachter grond Lanen 44achter 1597 228 6v
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neelke Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1617 230 77v
HENDRIKS, NEELTJE Neelke Hendricx koper Zuiderstraat 1599 228 136v
EVERTS, Neeltgie Everts koper Nieuwstraat 40 1612 229 99v
EVERTS, Neeltgie Everts eigenaar van 3/4 Nieuwstraat 40 1612 229 99v
BERENDS, NEELTJE Neeltgien Beents naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1603 228 361r
, NEELTJE Neeltgien Bents naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1603 228 361v
, NEELTJE Neeltgien Bents naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1603 228 374r
BERENDS, NEELTJE Neeltgien Bernts verpachter grond Lanen 44achter 1603 228 340r
KLASES, NEELTJE Neeltgien Claesen koper Scheffersplein 27 1602 228 334v
, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltie verkoper Kerkpoortstraat 1612 229 124v
, NEELTJE Neeltie geniaarde koper Lanen 70 1649 236 84r
, NEELTJE gebruik van de steeg volgens servituut van 19-08-1603 met Neeltie naastligger Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
AKKER, NEELTJE Neeltie Acker, minderjarig verkoper Rozengracht 7oost 1708 245 70v
BRUIN, NEELTJE Neeltie de Bruyn verkoper Noorderhaven 89 1653 236 231r
HIBMA, NEELTJE Neeltie Hibma verkoper Zoutsloot 99 1741 250 201v
HIBMA, NEELTJE Neeltie Hibma verkoper Achterstraat 49 1741 250 201v
ABES, NEELTJE Neeltie Abbes koper William Boothstraat 39 1666 239 8va
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens verkoper Sint Odolphisteeg 8 1674 240 138r
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens koper van 1/12 Brouwersstraat 1b 1674 240 162r
ARJENS, NEELTJE Neeltie Ariens beursknecht koper van 1/12 1/4 kamer ([voor de twee percelen in deze akte]) Both Apothekerstraat 2 1674 240 162r
BARTHOLOMEUS, NEELTJE Neeltie Bartholomeus verkoper Voorstraat 67 1616 230 35r
BERENDS, NEELTJE Neeltie Beerns verpachter grond ([staat: 1-14-00 GG]) Lanen 44achter 1605 228 466v
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten zuiden Vijver 5 1617 230 63v
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1623 230 369r
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1628 232 44r
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltie Beerns naastligger ten noorden Vijver 9 1628 232 44r
BERENDS, NEELTJE Neeltie Beernts verkoper Zoutsloot 1 1724 246 193r
BERENDS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltie Berends naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
BERENDS, NEELTJE Neeltie Berents koper van 1/2 Molenpad 9a 1737 249 196r
, NEELTJE Neeltie Buve verkoper Kleine Bredeplaats 20 1625 231 59v
BOUWES, Neeltie Buwis naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1633 233 106r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claesen verkoper Franekereind 8 1615 229 250r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claeses koper Scheffersplein 27 1624 231 25r
KLASES, NEELTJE wijlen Neeltie Claeses verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter 1678 241 17r
KLASES, NEELTJE Neeltie Claeses koper Kerkpoortstraat 22 1720 246 67v
KLASES, NEELTJE wijlen Neeltie Claessens erflater Scheffersplein 27 1657 237 262v
KLASES, NEELTJE wijlen Neeltie Claessens erflater Franekereind 23oost 1657 237 262v
KLASES, NEELTJE Neeltie Clasen koper Rozengracht ZZ 1613 229 136r
KLASES, NEELTJE Neeltie Clases koper Vijver 7 1715 245 254r
KOENRAADS, NEELTJE Neeltie Coenraets eerdere eigenaar Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Sint Odolphisteeg WZ 1615 229 263v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Kerkpoortstraat 41 1615 229 273v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verwandelaar Kerkpoortstraat 41 1616 230 39v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis aanhandelaar Heiligeweg 22 1616 230 40r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Zuiderstraat 1619 230 165r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Heiligeweg 22 1621 230 260v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Romastraat 1621 230 266r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Hoogstraat NZ 1621 230 271v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1621 230 273v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Romastraat ZZ 1621 230 286r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Kruisstraat ZZ 1623 230 340v
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper Heiligeweg 28achter 1632 233 60r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis naastligger ten westen Heiligeweg 28achter 1632 233 60r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis verkoper Grote Kerkstraat 34 1638 234 56r
KORNELIS, NEELTJE Neeltie Cornelis koper door niaar huis Grote Bredeplaats 22 1642 234 172v
KORNELIS, NEELTJE huis en plaats van Neeltie Cornelis naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 34 1642 235 2r
KORNELIS, NEELTJE de boedel van wijlen Neeltie Cornelis verkoper Herenknechtenkamerstraat 3 1685 242 98v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks , meerderjarig verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Schritsen 2 1679 241 17va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Vijverstraat 21 1680 241 17va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper van 1/2 Rozengracht 22 1715 245 241r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dircks Roorda koper Rozengracht NZ 1694 243 90v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircx koper dwarshuis met een huis erachter voorheen gebruikt als haringhang Zuiderhaven 50 1664 238 207r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirks koper Herenwaltje 7 1698 243 369v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirks naastligger ten noorden Lanen 67 1713 245 201v
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dirks Roorda geniaarde koper Hofstraat 16 1697 243 326r
DIRKS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltie Dirx verkoper Hoogstraat 10 1641 234 157v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx verkoper Liemendijk 1684 242 24v
DIRKS, NEELTJE wijlen Neeltie Dirx verkoper Kleine Bredeplaats 4 1685 242 5ra
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx koper Voorstraat 89een_achter 1695 243 154r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx koper Hofstraat 16 1698 243 363r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx naastligger ten noorden Lanen 67 1700 244 75r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dirx verkoper Herenwaltje 7 1703 244 218r
DOEDES, NEELTJE Neeltie Doedes verkoper van 7/12 Lanen 85west 1692 242 26ra
DOEDES, NEELTJE Neeltie Doedes verkoper Moriaanstraat 4 1711 245 154v
DOUWES, NEELTJE Neeltie Douues koper Sint Jacobstraat 4 1624 230 375v
DOUWES, NEELTJE Neeltie Douues verkoper Sint Jacobstraat 4 1624 230 389r
EELKES, NEELTJE Neeltie Eelckes verkoper Kruisstraat 1628 232 70r
EVERTS, NEELTJE Neeltie Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 29 1728 247 73r
EVERTS, NEELTJE Neeltie Everts verkoper van 1/4 Lanen 13 1747 251 188v
FOLKERTS, NEELTJE Neeltie Folkerts koper Both Apothekerstraat 18 1691 242 351r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltie Folkerts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 22 1725 246 234r
GEERTS, NEELTJE Neeltie Geerts koper Achterstraat 7 1711 245 146r
GERRITS, NEELTJE Neeltie Gerrits koper Karremanstraat 27 1696 243 259r
GERRITS, NEELTJE Neeltie Gerrits koper Achterstraat 1 1698 243 387v
, NEELTJE de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Neeltie Geurdens verkoper Zoutsloot 10 1711 245 153v
HANSES, NEELTJE Neeltie Hanses bruid 1605 228 484r
HERES, NEELTJE een mande muir gemeen met Neeltie Heeres naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 15 1670 240 1v
HERES, NEELTJE de tuin van Neeltie Heeres naastligger ten westen Vijverstraat 18 1692 242 375r
HERES, NEELTJE Neeltie Heeres naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 11 1692 242 397r
HERES, NEELTJE Neeltie Heeres naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 15 1703 244 199v
HENDRIKS, NEELTJE Neeltie Hendrix naastligger ten oosten Schritsen 64 1644 235 133r
HESSELS, NEELTJE de kamer van Neeltie Hessels naastligger ten oosten Hofstraat 21midden 1692 243 19v
HESSELS, NEELTJE de kamer van Neeltie Hessels naastligger ten westen Hofstraat 25 1692 243 20r
HESSELS, NEELTJE de kamer van Neeltie Hessels naastligger ten westen Hofstraat 25 1693 243 49r
HESSELS, NEELTJE de kamer bewoond door Neeltie Hessels naastligger ten oosten Hofstraat 21midden 1693 243 69r
JAKOBS, NEELTJE wijlen Neeltie Jacobs eigenaar perceel Karremanstraat 25 1623 230 365v
JAKOBS, NEELTJE Neeltie Jacobs , minderjarige jongedochter verkoper Nieuwstraat 31 1686 242 121r
JAKOBS, NEELTJE Neeltie Jacobus koper Achterstraat ZZ 1739 250 61r
JANS, NEELTJE de kinderen van hun zuster Neeltie Jans koper Noorderhaven 42 1645 235 180v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Nieuwstraat WZ 1648 236 52r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 1648 236 52v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Ooievaarsteeg 1648 236 52v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans koper Nieuwstraat 32 1660 238 41r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans koper Karremanstraat 20 1670 240 15r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Zuiderstraat 6voor 1680 241 93r
JANS, NEELTJE wijlen Neeltie Jans erflater Zuiderstraat 6achter 1680 241 28va
JANS, NEELTJE hun wijlen bestemoeder Neeltie Jans erflater Zuiderstraat 6achter 1680 241 28va
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper Gardenierstraat 11 1712 245 184v
JANS, NEELTJE Neeltie Jans verkoper van 1/2 Rozengracht 22 1715 245 241r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 1726 246 256r
JANS, NEELTJE wijlen Neeltie Jans verkoper van 1/3 Zoutsloot 52 1733 248 281r
JANS, NEELTJE Neeltie Jans naastligger ten zuiden Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
JOHANNES, NEELTJE Neeltie Johannes naastligger ten oosten Voorstraat 81voor 1725 246 217r
JOHANNES, NEELTJE Neeltie Johannes verkoper Voorstraat 81voor 1725 246 217r
JOHANNES, NEELTJE Neeltie Johannes koper Bildtstraat 17 1732 248 155r
JOOSTES, NEELTJE Neeltie Joostes koper buiten Harlingen 1633 233 95v
JORIS, NEELTJE Neeltie Joris koper kamer Romastraat 25 1671 240 68v
, NEELTJE het huis van Neeltie Luitien naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1653 236 234v
MICHIELS, NEELTJE Neeltie Michiels verkoper van 1/3 Noordijs 8 1654 236 273r
MICHIELS, NEELTJE wijlen Neeltie Michiels geniaarde koper Weverstraat NZ 1699 244 26v
MICHIELS, NEELTJE wijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15 1683 241 68va
MICHIELS, NEELTJE wijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15 1683 241 68va
MICHIELS, NEELTJE wijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
MICHIELS, NEELTJE wijlen Neeltie Migchiels erflater Hoogstraat 15achter 1683 241 69va
MINNES, NEELTJE Neeltie Minnes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 17 1778 259 122r
MINSES, NEELTJE Neeltie Minses koper Voorstraat 85 1702 244 147v
MINSES, NEELTJE Neeltie Minses , ongehuwde dochter verkoper van 1/6 Achterstraat NZ 1733 248 211r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Havenplein 18west 1623 230 349r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Zuiderhaven 12 1623 230 366v
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Scheffersplein 29 1618 230 143r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Havenplein 18oost 1622 230 320v
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes koper door niaar Zuiderhaven 1625 231 67v
OKKES, NEELTJE Neeltie Ockes , maior annis verkoper Vijverstraat 30 1624 231 23v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pieters koper Scheerstraat 8west 1694 243 117v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pieters verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Butterkooper koper Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibma koper Zoutsloot 111 1740 250 99r
HIBMA, NEELTJE PIETERS Neeltie Pieters Hibma koper Zoutsloot 99 1740 250 99r
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pytters koper Vijver 5 1655 237 2v
PIETERS, NEELTJE Neeltie Pytters koper Weverstraat NZ 1681 241 159v
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners verkoper Droogstraat 55west 1670 239 220r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners , voor zich en haar minderjarige kinderen verkoper ten zuiden van Harlingen WZ 1710 245 112r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reiners koper huis Zuiderstraat NZ 1710 245 133r
REINERS, NEELTJE Neeltie Reynders verkoper Zuiderstraat 27 1727 246 299r
REINERS, NEELTJE wijlen Neeltie Reyners verkoper van 1/6 Brouwersstraat 14 1682 241 227r
RIPPERTS, NEELTJE Neeltie Ripperts koper Noorderhaven 110 1683 241 252r
RIPPERTS, NEELTJE Neeltie Ripperts koper Noorderhaven 108 1698 243 382r
STEFFENS, NEELTJE Neeltie Stevens naastligger ten oosten Rozengracht 8 1685 242 97r
TEEKES, NEELTJE Neeltie Taeckes naastligger ten westen Pothondjessteeg 8 1621 230 289r
TEEKES, NEELTJE Neeltie Takis naastligger ten westen Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
TEEKES, NEELTJE de weduwe Neeltie Takis naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt NZ 1622 230 316v
TJALLINGS, NEELTJE Neeltie Tjallinghs erfgenamen en verkopers Hofstraat 31 1681 241 155v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis koper Rapenburg 1625 231 79v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis naastligger ten oosten Rapenburg 1625 231 79v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis naastligger ten noorden Rapenburg 1625 231 79v
WILLEMS, NEELTJE Neeltie Willems koper door niaar deftig gorthuis met 3 graanzolders boven elkaar Rinnertspijp 1 1701 244 93v
WOUTERS, NEELTJE Neeltie Wouters verkoper Rommelhaven 28 1717 245 287v
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Schritsen 8 1709 245 81r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes verkoper Schritsen 8 1710 245 108r
WIEBES, NEELTJE Neeltie Wybes koper Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
ARJENS, NEELTJE Neeltien Ariaens koper Noorderhaven 48 1598 228 128v
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 22 1603 228 376v
BERENDS, NEELTJE Neeltien Beerns verpachter grond Schritsen 39 1605 228 464r
KOENRAADS, NEELTJE Neeltien Coenerts verkoper Grote Bredeplaats 25 1604 228 384v
KOENRAADS, NEELTJE Neeltien Coenerts verkoper Grote Bredeplaats 27 1604 228 384v
HENDRIKS, NEELTJE Neeltien Hendricx verkoper Zuiderstraat 1605 228 471r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes naastligger ten noorden Zuiderhaven 12 1624 231 8r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes verkoper Zuiderhaven 12 1624 231 8r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltien Nicolaes verkoper (gecondemneerde) Zuiderhaven 8 1625 231 41r
, NEELTJE Neeltien Nicolous koper Noordees (gebied) 1602 228 284v
TEUNIS, NEELTJE Neeltien Thoenys bruid 1605 228 469r
, NEELTJE Neeltje huurder Noorderhaven 101 1752 253 1v
, NEELTJE Neeltje Beeva koper Moriaanstraat 10 1751 252 123v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje P. Butterkooper voormalig eigenaar Noorderhaven 28 1806 267 282v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje Butterkoper bewoner Grote Bredeplaats 8oost 1764 256 59v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje Butterkoper verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1764 256 59v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje P. Butterkoper koper Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
BUTTERKOPER, NEELTJE Neeltje P. Butterkoper naastligger ten noorden Noorderhaven 28achter 1780 259 268v
HIBMA, NEELTJE Neeltje Hibma winkelier koper Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
BAUKES, NEELTJE Neeltje Bauckes huurder Noorderhaven 54 1665 239 26v
BAUKES, NEELTJE ongehuwde dochter Neeltje Baukes , ongehuwde dochter, oud 61 1/2 jaren verkoper Lanen 15 1787 262 221v
BAUKES, NEELTJE Neeltje Baukes , ongehuwde dochter verkoper Grote Kerkstraat 17 1788 262 250r
BAUKES, NEELTJE wijlen Neeltje Baukes voormalig bewoner Schritsen 55 1799 265 157r
BAUKES, NEELTJE de boedel van wijlen Neeltje Baukes verkoper (testament dd 04-07-1788) Schritsen 55 1799 265 157r
BAUKES, NEELTJE wijlen Neeltje Baukes voormalig eigenaar Schritsen 55 1799 265 167v
BOIENS, NEELTJE Neeltje Boyes huurder voor 1 jaar ([voor 1/1]) Voorstraat 65 1705 244 297r
KLASES, NEELTJE Neeltje Claases koper woning Grote Kerkstraat 19een_achter 1665 239 25v
KLASES, NEELTJE wijlen Neeltje Claeses erflater Rapenburgermolen 1 1729 247 270v
KLASES, NEELTJE wijlen Neeltje Claeses erflater Kerkpoortstraat 22 1729 247 271v
KLASES, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses verkoper Vijver 7 1729 247 272v
KLASES, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltje Claeses verkoper Molenpad 9 1729 247 273v
KLASES, NEELTJE Neeltje Clases koper Molenpad 9 1706 244 330v
KORNELIS, NEELTJE Neeltje Cornelis verwandelaar Heiligeweg 28 1635 233 169v
KORNELIS, NEELTJE Neeltje Cornelis aanhandelaar onbekend 1635 233 169v
KORNELIS, NEELTJE Neeltje Cornelis koper kamer Herenknechtenkamerstraat 1 1664 238 231v
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels uitdraagster verkoper Moriaanstraat 10 1757 254 78r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels huurder Romastraat 27 1781 260 9r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Voorstraat 89 1666 239 36r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks naastligger ten noorden Zuiderhaven 1666 239 50r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks verkoper Zuiderhaven 1666 239 50r
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks koper Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirks huurder keukentje (p.j.) Bildtstraat 16 1772 258 27v
DIRKS, NEELTJE Neeltje Dirx koper Herenwaltje 5 1702 244 187r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltje Dirx Roorda koper ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
DOEDES, NEELTJE Neeltje Doedes verkoper van 1/2 Voorstraat 4 1692 242 25ra
DOEDES, NEELTJE Neeltje Doedes verkoper van 1/4 Lanen 85oost 1692 242 25va
EVERTS, NEELTJE Neeltje Everts verkoper Hoogstraat 4 1787 262 309v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES Neeltje Fokkes Jagersma koper Noorderhaven 70 1808 268 89v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES wijlen Neeltje Fokkes Jagersma verkoper Noorderhaven 70 1809 268 297r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts koper huis, voorhuis met kamer ernaast en 2 zolders Brouwersstraat 26 1726 246 294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts bewoner Brouwersstraat 26 1726 246 294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts naastligger ten westen Brouwersstraat 26 1726 246 294r
FOLKERTS, NEELTJE Neeltje Folkerts naastligger ten noorden Brouwersstraat 26 1726 246 294r
FRANSES, NEELTJE Neeltje Fransen verkoper Zoutsloot 1 1767 256 258r
, NEELTJE Neeltje Gaedonis koper Zoutsloot 10 1704 244 261v
GERRITS, NEELTJE Neeltje Gerrits verkoper Noorderhaven 114 1731 248 55r
GREULTS, NEELTJE Neeltje Greolts koper provisioneel Bargebuurt WZ 1691 242 24va
HERES, NEELTJE Neeltje Heeres verkoper Rozengracht NZ 1694 243 108r
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks koper woning Zoutsloot 92 1762 255 141r
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Nieuwstraat 33 1775 258 219r
HENDRIKS, NEELTJE Neeltje Hendriks verkoper Karremanstraat 7 1783 261 36v
HAAN, NEELTJE HIELKES Neeltje Hylkes de Haan, bejaarde vrijster verkoper Vijver 4 1772 258 23v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs huurder Noorderhaven 54 1665 239 26v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpad 14 1762 255 161r
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Anjelierstraat 7 1779 259 181v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpoortstraat 2 1786 262 123v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Kerkpoortstraat 37 1787 262 217v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs koper Noorderhaven 13 1793 264 99v
JAKOBS, NEELTJE Neeltje Jacobs verkoper Noorderhaven 13 1795 264 296v
JANS, NEELTJE Neeltje Jans koper kamer Zuiderhaven ZZ 1650 236 131v
JANS, NEELTJE Neeltje Jans koper Gardenierstraat 11 1702 244 190r
JANS, NEELTJE Neeltje Jans verkoper Vijver ZZ 1749 252 23v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles koper Heiligeweg 22 1752 253 30v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles koper Heiligeweg 34 1757 254 93r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles naastligger ten oosten Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
JELLES, NEELTJE de weduwe van Neeltje Jelles naastligger ten oosten Heiligeweg 32 1777 259 49r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 32 1777 259 49r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Nieuwstraat 3 1777 259 50r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 22 1777 259 51r
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Grote Kerkstraat 42 1778 259 126v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Grote Kerkstraat 44 1778 259 126v
JELLES, NEELTJE Neeltje Jelles verkoper Heiligeweg 34 1778 259 148r
JOHANNES, NEELTJE Neeltje Johannes verkoper Bildtstraat 9 1752 252 199v
JOHANNES, NEELTJE Neeltje Johannis verkoper Bildtstraat 17 1755 253 235v
JURJENS, NEELTJE Neeltje Jurjens verkoper Herenwaltje 5 1702 244 187r
JURJENS, NEELTJE Neeltje Jurjens koper Hoogstraat 41 1791 263 313r
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Lanen 85west 1692 242 26ra
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper huis Carl Visschersteeg 6 1790 263 191v
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens koper Lanen 77 1792 264 73r
MARTENS, NEELTJE Neeltje Martens verkoper Carl Visschersteeg 6 1798 265 114r
MINNES, NEELTJE Neeltje Minnes koper door niaar Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
MINNES, NEELTJE de boedel van Neeltje Minnes verkoper Grote Bredeplaats 19 1780 259 300v
OTTES, NEELTJE wijlen Neeltje Ottes koper Anjelierstraat 7 1754 253 180r
OTTES, NEELTJE wijlen Neeltje Ottes erflater Zoutsloot 45 1755 253 199r
OTTES, NEELTJE wijlen Neeltje Ottes verkoper q.q. Zoutsloot 45 1755 253 199r
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pieters verkoper Lanen 28 1774 258 168v
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pieters verkoper Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS wijlen Neeltje Pieters Boterkoper verkoper van 1/2 Noorderhaven 15 1804 267 63v
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS wijlen Neeltje Pieters Boterkoper verkoper van 1/2 Zuiderhaven 77west 1804 267 101v
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters Butterkooper verkoper Noorderhaven 28 1756 254 6r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pieters Butterkoper verkoper Grote Bredeplaats 35 1758 254 139r
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Boterkoper naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33achter 1754 253 172r
BOTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Boterkoper verkoper Grote Bredeplaats 33achter 1754 253 172r
PIETERS, NEELTJE Neeltje Pyters Butterkoop koper Noorderhaven 15 1765 256 109r
BUTTERKOPER, NEELTJE PIETERS Neeltje Pyters Butterkoper verkoper van 1/4 Karremanstraat 15 1766 256 229r
REINERS, NEELTJE Neeltje Reinders koper ten zuiden van Harlingen 1703 244 192r
BAKKER, NEELTJE REINERS Neeltje Reinders Bakker koper huis Vijverstraat 13 1809 268 305v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neeltje Stitters Bontekoe koper Brouwersstraat 3 1788 263 2v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neeltje Stitterts Bontekoe koper huis Brouwersstraat 3 het Bolswarder Veer 1785 261 271v
TJAMMES, NEELTJE wijlen Neeltje Tjamkes verkoper Zoutsloot 61 1663 238 16ra
TJEBBES, NEELTJE Neeltje Tjebbes wolnaaister huurder (p.j.) Voorstraat 93oost 1752 253 34v
TJEERDS, NEELTJE Neeltje Tjeerds winkelier koper Heiligeweg 6 1726 246 291v
TJEERDS, NEELTJE wijlen Neeltje Tjeerds verkoper van 1/2 Heiligeweg 6 1743 251 1ra
TJERKS, NEELTJE Neeltje Tjerks huurder Oosterkeetstraat 3 1806 267 204r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Wilhelmus van Kastel verkoper Grote Bredeplaats 5west 1772 258 1ra
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems koper Both Apothekerstraat 2 1689 242 277r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems verkoper Rinnertspijp 1 1702 244 185r
WILLEMS, NEELTJE Neeltje Willems koper Lanen 28 1703 244 355r
WOPKES, NEELTJE Neeltje Wopkes koper Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
WOPKES, NEELTJE wijlen Neeltje Wopkes erflater Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
WOUTERS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltje Wouters verkoper Noordijs 12 1668 239 25va
WOUTERS, NEELTJE de erfgenamen van wijlen Neeltje Wouters verkoper Grote Kerkstraat 37 1668 239 25va
WIEBES, NEELTJE Neeltje Wybes geniaarde koper Werfpad 1708 245 48r
WIETSES, NEELTJE Neeltje Wytses verkoper Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
, NEELTJE Neeltje Ysaax verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
BIENSES, NEELTJE Neeltye Bienties koper Romastraat 3 1632 233 70v
KORNELIS, NEELTJE Neeltye Cornelis koper Heiligeweg 28 1633 233 27v
KORNELIS, NEELTJE Neeltyen Cornelis verkoper Herenwaltje 19 1629 232 103v
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost 1808 268 124r
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouter verkoper van 1/2 Zoutsloot 111 1740 250 99r
MOUTER, NANKE WILLEMS Neinke Willems Mouter verkoper van 1/2 Zoutsloot 99 1740 250 99r
JAKOBS, Nelletie Jacobs koper Karremanstraat 23 1606 228 501v
ARJENS, NEELTJE Neltie Ariens koper Sint Odolphisteeg 8 1640 234 95v
HENDRIKS, NEELTJE Neltie hendricks verkoper Zuiderhaven ZZ 1613 229 180v
BERENDS, NEELTJE Neltje Beernds naastligger ten zuiden Nieuwstraat 29 1770 257 178v
BONTEKOE, NEELTJE STITTERTS Neltje Stitterts Bontekoe verkoper Hoogstraat 18 1782 260 302v
HOTSMA, NANKE Nencke Hatsma verkoper Hoogstraat 43 1702 244 146v
HOTSMA, NANKE Nencke Hatsma verkoper Scheffersplein 23 1703 244 213v
MOUTER, NANKE WILLEMS Nencke Willems Mouter koper van 1/2 Zoutsloot 111 1731 248 35r
HOTSMA, NANKE Nenke Hatsma koper Scheffersplein 23 1697 243 311v
HOTSMA, NANKE Nenke Hatsma verkoper Rommelhaven 4 1722 246 137r
MOUTER, wijlen Neynke Mouter verkoper Noorderhaven 39 1753 253 120r
MOUTER, wijlen Neynke Mouter verkoper Noorderhaven 63 1753 253 121r
MOUTER, wijlen Neynke Mouter verkoper Noorderhaven 21 1753 253 122r
NAUTA, burgervaandrig Nichiel Nauta verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
NAUTA, burgervaandrig Nichiel Nauta verkoper q.q. Lanen 50 1782 260 229r
, NICOLAAS Niclaas de Brijs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1599 228 163v
, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Niclaes de Bries naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1611 229 38r
, NICOLAAS Niclaes de Brijs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1597 228 50r
ENS, NICOLAAS Niclaes Ens, secretaris van Franekeradeel verkoper Lanen 54 1605 228 465r
, NICOLAAS wijlen Niclaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 1602 228 289r
ALTENA, NICOLAAS Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen koper door niaar huis Voorstraat 41 1764 256 54r
ALTENA, NICOLAAS Heer Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen verkoper Voorstraat 41 1766 256 197v
ALTENA, NICOLAAS de heer Nicolaas van Altena commies van de lands gemene middelen verkoper Voorstraat 41 1766 256 199v
, NICOLAAS Nicolaas de Beris naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1601 228 261v
BLOEMBERG, NICOLAAS Nicolaas Blomberg predikant verkoper Zoutsloot 100 1808 268 31v
BLOEMBERG, NICOLAAS Nicolaas Blomberg predikant verkoper Scheerstraat 4 1808 268 32r
BOLT, NICOLAAS Nicolaas Bolt drogist huurder Franekereind NZ 1801 265 279v
, NICOLAAS Nicolaas Burgaarden, c.u. huurder (p.j.) Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
, NICOLAAS wijlen Nicolaas van Burgaarden koper Kerkpoortstraat 15 1808 268 47v
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cath naastligger ten westen Franekereind 12 1750 252 75v
KAT, NICOLAAS Nicolaas Cath koopman koper 1/2 huis Franekereind 10 1750 252 86r
, NICOLAAS Nicolaas Gerdner militair sergeant huurder bovenkamer (p.w.) Rinnertspijp 1 1800 265 239r
KAT, NICOLAAS de heer Nicolaas Kath koopman verkoper Franekereind 10 1750 252 103r
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaas van Loon koper van 1/2 Zuiderhaven 16 1778 259 110r
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaas van Loon verkoper Zuiderhaven 16 1784 261 206v
LOON, NICOLAAS wijlen dr. Nicolaas Loon erflater Zuiderhaven 40 1801 265 281v
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postma koper huis Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postma verkoper Grote Kerkstraat 44 1797 265 49v
ZOMER, NICOLAAS de weduwe van Nicolaas Zomer huurder bovenkamer (p.j.) Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
VULSMA, NICOLAAS HENDRIKS Nicolaas Hendriks Vulsma oud turfdrager koper huis Heiligeweg 50 1810 269 87r
JARICHS, NICOLAAS Nicolaas Jarichs huurder (p.j.) Rozengracht 7west 1700 244 70r
SCHENKIUS, NICOLAAS PIETERS Nicolaas Pieters Schenkius koper huis Voorstraat 46 1800 265 272v
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaes Boncamp koper huis, hof met vruchtbomen, oud pakhuis met zolderkamer Voorstraat 14 1700 244 57r
BRAUNIUS, NICOLAAS Nicolaes Braunius naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1655 237 31r
, NICOLAAS Nicolaes de Bris verpachter grond Kerkpoortstraat ZZ 1601 228 274v
, NICOLAAS Nicolaes de Bris naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1601 228 274v
, NICOLAAS Nicolaes Ruyvens naastligger ten westen Voorstraat 23 1634 233 155r
, NICOLAAS Nicolaes van Ruyvens naastligger ten westen Voorstraat 23 1635 233 165v
, NICOLAAS de hof van Nicolaes Ericx naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1598 228 87v
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx koper Havenplein 14 1598 228 116r
, NICOLAAS wijlen mr. Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 16 1600 228 234v
, NICOLAAS wijlen mr. Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 16 1600 228 234v
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 16 1602 228 322r
, NICOLAAS Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 16 1602 228 322r
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 26 1603 228 342v
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 26 1603 228 342v
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 16 1603 228 350r
, Nicolaeus Jacobaeus postulant koper huis Noorderhaven 100 1622 230 319r
, NICOLAAS Nicolai Jacobes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1639 234 72v
, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeo verkoper Noorderhaven 100 1643 235 55v
, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeo verkoper buiten Harlingen 1643 235 56r
, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeo verkoper Romastraat 33 1643 235 56v
, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeo verkoper Weverstraat 1643 235 61r
JAKOBS, NICOLAAS Nicolao Jacobs verkoper q.q. Noorderhaven 102 1613 229 182r
JAKOBS, NICOLAAS Nicolao Jacobs verkoper q.q. Franekertrekvaart 1613 229 182r
, NICOLAAS wijlen Nicolaus soldaat huurder Bargebuurt WZ 1691 242 24va
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Acker naastligger ten zuiden Lanen 50 1694 243 118r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Acker medicinae doctor koper pan- en estrikwerk Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r
AKKER, NICOLAAS de tuin van dr. Nicolaus Acker naastligger ten zuiden Zoutsloot 24 1699 244 17r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akker medicinae doctor koper huis met een tuintje erachter Schritsen 41 1694 243 93v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker medicinae doctor naastligger ten zuiden Lanen 48 1696 243 209r
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker medicinae doctor koper Lanen 50 1698 243 370v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker, c.u. naastligger ten zuiden Lanen 50 1698 243 370v
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akker medicus verkoper Noorderhaven 39 1702 244 167v
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker medicinae doctor verkoper Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akker naastligger ten oosten Lanen 48 1704 244 261r
AKKER, NICOLAAS dr. Nicolaus Akker naastligger ten zuiden Lanen 48 1704 244 261r
AKKER, NICOLAAS Nicolaus Akker medicinae doctor verkoper Droogstraat 1705 244 300v
, NICOLAAS doc.? Nicolaus Arckenbout koper 1/2 huis met kamers erachter en een tuin met prieel en bomen Heiligeweg 14 1667 239 70r
, NICOLAAS dr. Nicolaus Arckenbout koper 1/2 huis en kamer met een hof, prieel en bomen Heiligeweg 14 1667 239 13va
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncamp geniaarde koper William Boothstraat 31 1699 244 16r
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncamp koopman koper huis, plaats en tuintje Noorderhaven 75 1701 244 112r
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncamp verkoper Voorstraat 14 1701 244 118v
BONKAMP, NICOLAAS Nicolaus Boncamp equipagemeester verkoper Zuiderhaven 6 1727 247 18r
BRAAM, NICOLAAS de kamers van Nicolaus Bramius naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1645 235 188r
BRAAM, NICOLAAS Nicolaus Bramius apotheker koper huis en ledige plaats met een loods daarachter en een vrij uitgang terzijde naar het Bolwerk Nieuwstraat OZ 1650 236 127v
, NICOLAAS dr. Nicolaus Dionisius verkoper onbekend ZZ 1647 235 267r
DUBLINGA, NICOLAAS ds. Nicolaus Dublinga predikant verkoper q.q. Lanen 83 1718 246 5r
, NICOLAAS dr. Nicolaus Dyonisius koper hof met prieel Rapenburg 1646 235 231v
ELGERSMA, NICOLAAS burgemeester Nicolaus Elgersma verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
ELGERSMA, NICOLAAS burgemeester Nicolaus Elgersma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
ELGERSMA, NICOLAAS burgemeester Nicolaus Elgersma verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
ELGERSMA, NICOLAAS Nicolaus Elgersma notaris verkoper van 3/4 Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeus procureur postulant verkoper q.q. Sint Jacobstraat 4 1615 229 262r
, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeus procureur postulant koper huis en achterplaats Zoutsloot 40 1620 230 238r
, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeus verkoper q.q. Grote Kerkstraat 46 1624 230 376v
, NICOLAAS proc.postulant Nicolaus Jacobaeus koper huis Romastraat 1630 232 135r
, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeus procureur postulant voor het gerecht koper huis, hof en kamer Gardenierstraat 1632 233 55r
, NICOLAAS Nicolaus Jacobaus procureur fiscaal verkoper Sint Odolphisteeg 8 1640 234 95v
, NICOLAAS ds. Nicolaus Jarichides verkoper Kromme Elleboogsteeg 1 1689 242 275v
KLOPPER, NICOLAAS ds. Nicolaus Klopper doopsgezind predikant huurder Zuiderhaven 79 1778 259 118v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon koper Zuiderhaven 38 1778 259 149r
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaus van Loon koper Zuiderhaven 38 1779 259 189v
LOON, NICOLAAS dr. Nicolaus van Loon eigenaar van 1/3 Zuiderhaven 38 1779 259 189v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon koopman koper 1/2 timmerwerf, timmerschuur of loods, knechtenwoning Zuiderhaven 38 1781 260 68v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon koopman eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 38 1781 260 68v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon koopman koper 1/2 van een huis, 2 houtschuren, hof, wagenhuis en paardenstal Zuiderhaven 38 1781 260 69v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon koopman eigenaar van 1/2 Zuiderhaven 38 1781 260 69v
LOON, NICOLAAS Nicolaus van Loon, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Nieuweburen 13 1782 260 230r
NICOLAI, NICOLAAS dr. Nicolaus Nicolai advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Herenwaltje 1630 232 154r
RINIA, NICOLAAS Nicolaus Renia verkoper Voorstraat NZ 1675 240 26ra
REID, NICOLAAS Nicolaus Reyde koper huis Klaverbladstraat 19 1646 235 237r
SCHIERE, NICOLAAS een woning van ds. Nicolaus Schiere predikant naastligger ten noorden Rinnertspijp 10 1716 245 278r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper Rinnertspijp 10 1716 245 278r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper Grote Bredeplaats 15 1717 245 284r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper Hondenstraat 8 1717 245 305r
SCHIERE, NICOLAAS Nicolaus Schiere gereformeerd predikant verkoper Rinnertspijp 8 1726 246 248r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper q.q. Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
SCHIERE, NICOLAAS ds. Nicolaus Schiere predikant verkoper q.q. Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper Franekereind 34 1626 231 146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper Franekereind 32 1626 231 146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper onbekend 1626 231 146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper onbekend 1626 231 146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper onbekend 1626 231 146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r
, NICOLAAS Nicolaus Vaerentholt verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
WINSEMIUS, NICOLAAS wijlen dr. Nicolaus Winsemius advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 7 1724 246 207v
WINSEMIUS, NICOLAAS Nicolaus Winshemius bode Hof van Friesland verkoper q.q. Sint Jacobstraat 4 1671 240 55r
POSTHUMUS, NICOLAAS EEBES Nicolaus Aebes Posthumus verwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111 1693 243 57v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramius apotheker koper huis of woning Lanen 71een_achter 1659 237 192v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS de koper Nicolaus Gerardi Bramius apotheker naastligger ten oosten Lanen 71een_achter 1659 237 192v
BRAAM, NICOLAAS GERARDUS Nicolaus Gerardi Bramius apotheker koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
, NICOLAAS Nicolo Jacobaeo verpachter grond Lanen 13 1618 230 128r
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis naastligger ten noorden Klaverbladstraat 5 1618 230 124v
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis naastligger ten zuiden Klaverbladstraat NZ 1619 230 178v
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis zoutmeter koper huis en ledige plaats Klaverbladstraat 3 1619 230 184v
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis koper 1/3 tuin Hofstraat 1619 230 185r
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis eigenaar van 2/3 Hofstraat 1619 230 185r
KORNELIS, NIDING Nidingh Cornelis naastligger ten noorden Klaverbladstraat 5 1621 230 268r
KORNELIS, NIDING de curator over de minderjarige weeskinderen van Nidingh Cornelis verkoper Weverstraat ZZ 1626 231 111v
ANNES, TRIJNTJE Niencke Annes verkoper Brouwersstraat 10 1605 228 443r
HOTSMA, TRIJNTJE Nienke Hatsma verkoper Sint Jacobstraat 1 1722 246 136v
, NIES Nies naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 1639 234 84v
JANS, NIESKE Nies Jans verkoper Grote Bredeplaats 23 1599 228 138v
PIETERS, NIESKE Nies Pieters koper Hondenstraat 10 1603 228 377r
EMMERIKS, NIESKE Niescke Emmericks koper Franekereind 19 1615 229 278v
, NIESKE Niescke Emmerickx verkoper Zuiderstraat NZ 1635 233 169v
GERRITS, NIESKE Niesje Gerryts naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ 1735 249 38v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper tuin en zomerhuis Rapenburg 22 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper huis Rapenburg 18 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper woning Rapenburg 20 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE de koper Niesje Tammes naastligger ten zuiden Rapenburg 20 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE de koper Niesje Tammes naastligger ten westen Rapenburg 20 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes naastligger ten noorden Rapenburg 22 1809 268 259r
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes verkoper Rapenburg 22 1809 268 259r
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper zomerhuis met tuin en woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes herbergierse koper huis Franekereind 21 1808 268 154r
LYKLEMA, NIESKE Nieske Lycklama verkoper van 1/3 van 1/5 Simon Stijlstraat 1657 237 251v
KRIJTENBURG, ARJENS Nieske Arjens Crytenburg verkoper van 1/5 Kerkpad WZ 1700 244 84v
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburg verkoper van 1/5 Zuiderhaven 77oost 1701 244 127r
KRIJTENBURG, NIESKE ARJENS Nieske Arjens Crytenburgh verkoper van 1/5 Kerkpad 28 1698 243 389v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuis naastligger ten westen Voorstraat 57 1718 246 5v
BERKHUIS, NIESKE BERENDS Nieske Beerns Berkhuis verkoper Voorstraat 57 1718 246 5v
DIRKS, NIESKE Nieske Dirx verkoper Hondenstraat 10 1641 234 133v
DIRKS, NIESKE Nieske Dirx verkoper Lanen 87 1676 240 235v
HANSES, NIESKE Nieske Hanses , c.u. verkoper Vijverstraat ZZ 1709 245 101v
HOUKES, NIESKE Nieske Hauckes verkoper Hondenstraat 14 1703 244 227r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/4 Zuiderhaven 27 1781 260 17v
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/2 Romastraat 1781 260 138r
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 14 1786 262 125v
HENDRIKS, NIESKE Nieske Hendriks verkoper van 1/3 Vianen 1786 262 127r
IEDES, NIESKE Nieske Ides koper Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
IEDES, NIESKE Nieske Ides naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs koper Scheerstraat 1 1771 257 186v
JAKOBS, NIESKE Nieske Jacobs verkoper Scheerstraat 1 1781 260 14r
WIERDSMA, NIESKE JANS Nieske Jans Wierdsma koper Zuiderhaven 46 1662 238 159v
WIERDSMA, NIESKE JANS de kinderen van Nieske Jans Wierdsma verkoper Zuiderhaven 46 1669 239 33va
JANS, NIESKE Nieske Jans Wiertsma verkoper Zuiderhaven 52 1665 239 10r
JANS, NIESKE Nieske Jans Wiertsma verkoper Zuiderhaven 46 1668 239 150v
JOCHEMS, NIESKE Nieske Jochums verkoper Tiepelsteeg 1693 243 50av
KARSTES, NIESKE Nieske Karstens verkoper van 1/3 Tiepelsteeg OZ 1730 247 337v
PIEBES, NIESKE Nieske Pibes verkoper van 1/2 Zoutsloot 26 1637 234 44r
PIERS, NIESKE Nieske Piers koper Zoutsloot 91 1739 250 44v
PIERS, NIESKE Nieske Piers verkoper Zoutsloot 91 1750 252 96r
PIEBES, NIESKE Nieske Pybes koper Lanen 42 1654 236 251v
RUURDS, NIESKE Nieske Ruyrdts koper Zoutsloot 62 1680 241 97r
SCHELTES, NIESKE Nieske Scheltes verkoper Zuiderstraat 27 1768 257 86r
STAM, NANKE Ninke Stam koper Hoogstraat 5 1808 268 48v
KORNELIS, NANKE wijlen Ninke Cornelis verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
WIEBES, Nintgie? Wybes verkoper Kleine Bredeplaats 22 1603 228 376v
, NOEL Noel Malza bontwever verkoper Kerkpoortstraat 5achter 1766 256 205r
, NOLLE Nolle huurder Hoogstraat 32 1757 254 115v
NOLLIDES, NOLLE de erfgenamen van wijlen Nolle Nollides naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1749 251 282v
ANDRIES, NOLLE Nolle Anderys verkoper van 1/6 Nieuwstraat WZ 1739 250 8r
BISSCHOP, NOLLE PIETERS Nolles Pieters Bisschop varensgezel koper huis Hofstraat 14 1809 268 301r
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes verkoper Bargebuurt 1766 256 228r
SIKKES, NOLLE Nolles Sickes huurder Zoutsloot 1 1767 256 258r
IEDES, NOLLE Nolles Ydes zakkendrager verkoper van 1/3 Lanen 63 1745 251 97v
, NOLLE Nolte soldaat naastligger ten zuiden Franekereind ZZ 1625 231 47r
GERRITS, Nuyse Gerrits koper Voorstraat 89een_achter 1733 248 233v
JANS, NICOLAAS Nycolaes Jans huurder Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1599 228 160v
KORNELIS, NIDING Nydingh Cornelis naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1600 228 223v
PIEBES, NIESKE Nyeske Pybes verkoper Grote Bredeplaats 22 1650 236 140v
PIETERS, NIESKE Nyeske Pytters naastligger ten zuiden Vijverstraat 4 1696 243 233v
MOUTER, TRIJNTJE wijlen Nynke Mouter verkoper q.q. Rozengracht 2 1753 253 119r
ADOLFS, NIES Nys Adolffs verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 3 1625 231 51r
MEINES, Nytscke Meynes naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 438v