Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Oa  Oe  Oi  Oo  Ou  Oy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
BELIDA, O. het huis waar Almenum uithangt van O. Belida rector naastligger ten noorden Rozengracht 19 Almenum 1664 238 23va
BONNEMA, O. O. Bonnema koopman naastligger ten westen William Boothstraat 6zuid 1797 265 15r
KAMMEN, O. O. van Cammen naastligger ten oosten Herenwaltje 19 1780 259 263r
OVERDIJK, O. O. Overdijk naastligger ten westen Noorderhaven 18 1808 268 115v
IETES, OBBE wijlen Obbe Eties koper Zoutsloot 61 1655 237 40v
EVERTS, OBBE Obbe Everts huurder achterhuis Voorstraat 30 1785 262 40r
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskind verkoper Noorderhaven 107 1782 260 315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda huurder Schritsen 11 1782 260 315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskind verkoper Schritsen 11 1782 260 315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskind verkoper Lanen 71een_achter 1782 260 315v
WIJNALDA, OBBE EVERTS Obbe Everts Wijnalda, kindskind verkoper Lanen NZ 1782 260 315v
GABES, OBBE Obbe Gabbes verwandelaar Bildtpoort (gebied) 1617 230 90v
GATSES, OBBE Obbe Gatties verkoper q.q. Voorstraat 74 1636 233 180r
, OBBE Obbe Geertgies verkoper Zuiderstraat 1611 229 47v
, OBBE Obbe Geerties , nom. quo naastligger ten noorden onbekend 1602 228 321v
, OBBE de plaats nu van de koper Obbe Geerties , c.u. naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1600 228 226r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven 57 1630 232 123r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven 59 1630 232 123r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven 61 1630 232 123r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderstraat 1616 230 18r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Voorstraat 37 1617 230 104r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven NZ 1630 232 123r
, OBBE de verkopers Obbe Geerties , c.u. naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 1625 231 61r
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderhaven 63 1630 232 123r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Spinhuisstraat 1630 232 126r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1618 230 146v
, OBBE Obbe Geerties grootschipper koper huis met zomerkeuken en een ledige plaats erachter Zuiderhaven 91 1616 230 33r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1618 230 107v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Voorstraat 37 1618 230 148r
, OBBE wijlen Obbe Geerties verkoper Noorderhaven 80 1633 233 79r
, OBBE zijn wijlen vader Obbe Geerties verkoper Noorderhaven 80 1633 233 79r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Noorderhaven 33achter 1617 230 70r
, OBBE Obbe Geerties protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied) 1598 228 102v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Schritsen 38 1628 232 43v
, OBBE het huis van Obbe Geerties naastligger ten oosten Zuiderstraat 1612 229 96r
, OBBE de ledige plaats van Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderhaven NZ 1614 229 217v
, OBBE wijlen Obbe Geerties verkoper Zuiderstraat 1632 233 69v
, OBBE Obbe Geerties koper huis met eigemdom van steeg Voorstraat 35 1616 230 51r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1630 232 143v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1630 232 143v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Schritsen 38 1612 229 97v
, OBBE Obbe Geerties verkoper Zuiderstraat 1630 232 144r
, OBBE Obbe Geerties koper ledige plaats Droogstraat NZ 1600 228 225v
, OBBE de plaats nu van de koper Obbe Geerties , c.u. naastligger ten westen Droogstraat NZ 1600 228 225v
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten zuiden Zuiderstraat 27 1633 233 125r
, OBBE Obbe Geerties naastligger ten westen Zuiderstraat 27 1633 233 125r
, OBBE Obbe Geerties koper ledige plaats Droogstraat NZ 1600 228 226r
, OBBE Obbe Geertis verkoper Zuiderstraat ZZ 1630 232 134v
GEERTS, OBBE Obbe Geerts naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1630 232 124v
GEERTS, OBBE Obbe Geerts verkoper Zuiderstraat NZ 1630 232 124v
GEERTS, OBBE Obbe Geerts naastligger Zuiderstraat 1614 229 221r
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Spinhuisstraat 1625 231 61r
, OBBE Obbe Geertyes naastligger ten noordwesten Zuiderstraat 31 1619 230 169v
, OBBE de kamer van Obbe Geertyes naastligger ten zuiden Schritsen 40 1628 232 34r
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Droogstraat NZ 1622 230 319v
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Zuiderhaven NZ 1622 230 296r
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Noorderhaven 63 1620 230 244v
, OBBE de verkoper Obbe Geertyes , c.u. naastligger ten noorden Voorstraat 25 1622 230 297v
, OBBE Obbe Geertyes verkoper Voorstraat 25 1622 230 297v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Hondenstraat ZZ 1626 231 134v
HANSES, OBBE wijlen Obbe Hansen verkoper Rozengracht 10 1659 237 186r
HANSES, OBBE wijlen Obbe Hansen verkoper Rozengracht 12 1659 237 186r
HANSES, OBBE Obbe Hansen grootschipper koper drie ledige plaatsen of huissteden Rozengracht 10 1631 233 21v
HANSES, OBBE Obbe Hansen grootschipper koper drie ledige plaatsen of huissteden Rozengracht 12 1631 233 21v
HANSES, OBBE Obbe Hansen grootschipper koper drie ledige plaatsen of huissteden Rozengracht 14 1631 233 21v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1634 233 146v
HANSES, OBBE de weduwe van Obbe Hansen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 28 1656 237 265v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1684 242 57r
HANSES, OBBE huurder Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten zuiden Vijver 2 1685 242 73r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten westen Rozengracht 14 1640 234 97r
HANSES, OBBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Obbe Hansen naastligger ten oosten Rozengracht 8 1656 237 94v
HANSES, OBBE Obbe Hansen verkoper Hondenstraat 10 1631 233 25v
HANSES, OBBE Obbe Hansen geniaarde koper Havenplein 1627 232 8v
HANSES, OBBE Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten zuiden Vijver 2 1686 242 127v
HANSES, OBBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Obbe Hansen naastligger ten oosten Rozengracht 8 1655 237 266r
HANSES, OBBE Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten noorden Vijver 6tuin 1695 243 167r
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten westen Rozengracht 14 1645 235 178v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1693 243 40v
HANSES, OBBE Obbe Hansen wijdschipper naastligger ten noorden Vijver 6tuin 1692 242 405r
HANSES, OBBE Obbe Hansen schipper naastligger ten noorden Zuiderstraat 1699 244 14r
HANSES, OBBE huis en hof van Obbe Hansen naastligger ten noorden Zuiderstraat 1684 242 32v
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1698 243 389r
HANSES, OBBE de weduwe van wijlen Obbe Hansen naastligger ten zuiden Brouwersstraat 28 1657 237 104v
HANSES, OBBE het koolstek en het gebouw daarop staand van de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen , c.u. naastligger ten westen Noorderhaven 61 1665 239 2va
HANSES, OBBE de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen verkoper Noorderhaven 61 1665 239 2va
HANSES, OBBE Obbe Hansen naastligger ten oosten Rozengracht 8 1659 237 200v
HANSES, OBBE het hoekhuis van de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen , c.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 59 1665 239 2va
HANSES, OBBE de erfgenamen van wijlen Obbe Hansen verkoper Noorderhaven 59 1665 239 2va
HANSES, OBBE wijlen Obbe Hansen naastligger ten westen Rozengracht 14 1653 236 220v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock wijdschipper naastligger ten noorden Vijver 6 1691 242 368v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen Bock grootveerschipper verkoper van 1/2 Lanen 74 1697 243 265r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock grootschipper koper huis Vijver 4 1679 241 33r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock grootveerschipper en koopman verkoper Zuidersteeg 1 1702 244 164r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bock naastligger ten noorden Zuiderstraat 1694 243 89r
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok naastligger ten zuiden Vijver 2 1716 245 261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok naastligger ten westen Vijver 2 1716 245 261v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen de Bok verkoper Vijver 4 1722 246 128v
BOK, OBBE HANSES Obbe Hansen Bok naastligger ten zuiden Hondenstraat 10 1712 245 177v
HANSES, OBBE Obbe Hansens naastligger onbekend 1644 235 136v
HANSES, OBBE de weduwe en kinderen van Obbe Hanses naastligger ten westen Rozengracht 14 1648 236 9v
HANSES, OBBE Obbe Hanses wijdschipper naastligger ten oosten Zuiderhaven 13 1680 241 80v
HANSES, OBBE het huis genaamd de Valck Obbe Hanses wijdschipper koper huis Zuiderstraat de Valk 1683 241 235v
HANSES, OBBE Obbe Hanssen naastligger ten oosten Rozengracht 8 1634 233 135r
, OBBE Obbe Hanssens naastligger ten oosten onbekend 1637 234 43v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 8 1762 255 177v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks naastligger ten noorden Zuiderhaven 61 1767 256 254v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten oosten Voorstraat 30 1753 253 53v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten oosten Voorstraat 30achter 1753 253 56v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker mr. horlogemaker en ijzerkramer koper door niaar huis en tuin Voorstraat 32 1751 252 159r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS burgermajoor Obbe Hendriks Rademaker mr. horlogemaker en ijzerkramer koper door niaar huis, tuin, wagenhuis en stal Sint Odolphisteeg WZ 1751 252 159r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker verkoper Voorstraat 32 1778 259 151v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten westen Sint Odolphisteeg WZ 1768 257 94v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1768 257 94v
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obbe Hendriks Rademaker verkoper Sint Odolphisteeg 2 1778 259 151v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks Raedemaeker verkoper Schritsen 18 1776 258 264v
HENDRIKS, OBBE Obbe Hendriks Raedemaker naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 4 1762 255 166v
HENDRIKS, OBBE huis de Zon van Obbe Hendrix naastligger Sint Odolphisteeg 10 1756 254 19v
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs mr. stoeldraaier koper huis Kleine Bredeplaats 17 1701 244 138r
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs stoeldraaier huurder Sint Jacobstraat 10zuid 1687 242 171r
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
JAKOBS, OBBE Obbe Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 32 1718 246 4r
JANS, OBBE Obbe Jans verkoper Gardenierstraat 1625 231 68r
JANS, OBBE Obbe Jans naastligger ten westen Gardenierstraat 1618 230 125r
JOEKES, OBBE Obbe Juckes protesteert vanwege een hypotheek Lanen 80 1598 228 109r
OBBES, OBBE de weduwe van Obbe Obbes naastligger ten oosten Carl Visschersteeg OZ 1654 236 260v
OBBES, OBBE Obbe Obbes naastligger ten westen Lanen 21 1662 238 142r
OBBES, OBBE Obbe Obbes naastligger ten westen Lanen 21 1649 236 71v
TJALLINGS, OBBE Obbe Tjallinghs verkoper Gardenierstraat 1605 228 438v
TJALLINGS, OBBE Obbe Tjallings koper huis Gardenierstraat 1600 228 194r
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker koper huis Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen 1 1728 247 115r
IEPES, OBBE Obbe Ypes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen 1 1731 248 31v
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker naastligger ten noorden Lanen 3 1740 250 86r
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker huurder Kleine Bredeplaats 23 1756 254 51v
IEPES, OBBE Obbe Ypes hoedenmaker verkoper Kleine Bredeplaats 23 1756 254 51v
IEPES, OBBE Obbe Ypes mr. hoedenmaker verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v
IEPES, OBBE Obbe Yppes mr. hoedenmaker verkoper van 1/6 Zuiderhaven 23 1731 248 65r
RADEMAKER, OBBE HENDRIKS Obe Hendriks Rademaker naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 12 1758 254 164r
SIEBES, OBBE Obe Sybes mr. kompasmaker verpachter grond Heiligeweg 26 1729 247 248v
VELSEN, OBBICHJE Obrecht van Velsen, minderjarig verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 1626 231 139v
WILLEMS, OKKE Ock Willems naastligger ten oosten Franekereind 1597 228 51v
WILLEMS, OKKE Ock Willems naastligger ten oosten Franekereind 1605 228 467v
, OKKE Ocke steenvoerder naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1668 239 130v
, OKKE Ocke steenvoerder naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1668 239 176r
STOK, OKKE Ocke van der Stok verkoper Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
STOK, OKKE Ocke van der Stok naastligger ten zuiden Poortje 11 1802 266 170v
STOK, OKKE Ocke van der Stok verkoper Hofstraat 17oost 1805 267 168r
STOK, OKKE Ocke van der Stok naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
BOUWES, OKKE wijlen Ocke Bouwes koper Noordijs 1 1763 256 15v
BOUWES, OKKE wijlen Ocke Bouwes erflater Noordijs 1 1765 256 129v
BOUWES, OKKE wijlen Ocke Bouwes verkoper Rommelhaven 11 1765 256 130v
DOEDES, OKKE Ocke Doedes naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1732 248 141r
DOEDES, OKKE Ocke Doedes koper huis Bargebuurt 18 1730 247 319v
DOEDES, OKKE Ocke Doedes naastligger ten noorden Bargebuurt 20 1730 247 330r
HESSELS, OKKE Ocke Hessels koper kamer Peterseliestraat WZ 1687 242 196r
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs verkoper Zeilmakersstraat 15 1774 258 159v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs scheepstimmerman koper huis Zeilmakersstraat 15 1747 251 202r
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1756 253 258v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs varensgezel verkoper van 1/6 Schritsen 8 1739 250 13v
JARICHS, OKKE Ocke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1760 255 3v
JENTJES, OKKE wijlen Ocke Jenties koper Sint Odolphisteeg 9 1680 241 75r
JOUKES, OKKE de hof van Ocke Jouckes naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1619 230 171v
JOUKES, OKKE Ocke Joukes koper huis met een plaats daarachter Zoutsloot 38 1624 231 13v
, OKKE Ocke Jurckes koper kamer en weefwinkel tegenover het huis waar Romen uitsteekt Romastraat NZ 1614 229 237r
, OKKE Ocke Jurckes verpachter grond Romastraat 8 1614 229 226v
, OKKE Ocke Jurckes verpachter grond Romastraat ZZ 1613 229 134v
, OKKE Ocke Jurckes verpachter grond Romastraat 8 1612 229 108v
, OKKE Ocke Jurckes koper kamer Hofstraat 1612 229 82v
, OKKE Ocke Jurckes verpachter grond Romastraat 8 1615 229 269r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok koopman koper Havenplein 8 1791 263 321r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok koper huis Lanen 9west 1788 262 271v
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok koopman koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 290r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok verkoper van 1/4 Grote Kerkstraat 31midden 1784 261 169r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok verkoper van 1/4 Kruisstraat 5oost 1784 261 171r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1784 261 175v
LEENDERTS, OKKE Ocke Leenerts mr. chirurgijn koper dwarshuis en de 2 kamers erachter en ???? Noorderhaven 28 1617 230 69r
LEENDERTS, OKKE mr. Ocke Lenardts naastligger ten noorden Noorderhaven 28achter 1638 234 64r
LEENDERTS, OKKE mr. Ocke Lenarts chirurgijn verkoper Grote Kerkstraat 4 1611 229 4r
LEENDERTS, OKKE mr. Ocke Lenerds naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1639 234 85r
MARTENS, OKKE als bewoner Ocke Martens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1686 242 107r
MARTENS, OKKE als timmerwerf gebruikt door Ocke Martens gebruiker Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven 36oost 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Grote Werf 2zuid 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens koper provisioneel ledige plaats van 24 x 129 voet, eertijds een werf Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens koper provisioneel ledige plaats van 79 x 124 voet, eertijds een timmerwerf Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
MARTENS, OKKE Ocke Martens mr. scheepstimmerman verkoper van 1/5 Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters herbergier verkoper (gesuccumbeerde) Grote Ossenmarkt 1621 230 274r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters , voor zich en zijn kinderen verkoper Weverstraat 1631 233 34r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis met plaats, strekkende zuidwaarts tot aan de hof van Cornelis Edis Feytema Weverstraat ZZ 1629 232 104r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1621 230 281v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters verkoper Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
PIETERS, OKKE Ocke Pieters koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r
PIETERS, OKKE Ocke Piters naastligger ten zuiden Schritsen 4 1626 231 117r
PIETERS, OKKE wijlen Ocke Pyters koper door niaar Rommelhaven 18twee_achter 1646 235 221v
PIETERS, OKKE Ocke Pytters naastligger ten zuiden Schritsen 4 1636 234 10r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes koper twee halve huizen Franekereind 1598 228 73r
SIPKES, OKKE het voorhuis of loodsje van Ocke Sipckes , c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1615 229 253r
SIPKES, OKKE het voorhuis of loodsje van Ocke Sipckes , c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 78 1615 229 253r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes verkoper Noorderhaven 76 1615 229 253r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes verkoper Noorderhaven 78 1615 229 253r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1618 230 107v
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes verkoper Heiligeweg 27zuid 1598 228 132r
SIPKES, OKKE Ocke Sipckes koper huis Voorstraat 33 1601 228 237r
SIPKES, OKKE de kamer van Ocke Sipckes naastligger ten oosten Liemendijk 1617 230 89r
SIPKES, OKKE wijlen Ocke Sipkes verkoper Voorstraat 33 1622 230 325v
SIPKES, OKKE wijlen Ocke Sipkes verkoper Voorstraat 33 1622 230 325v
SIPKES, OKKE Ocke Sipkes naastligger ten westen Voorstraat 35 1613 229 135v
SIPKES, OKKE het sterfhuis van wijlen Ocke Sipkes verkoper Voorstraat 33 1622 230 331r
SIPKES, OKKE wijlen Ocke Sipkes verkoper Voorstraat 33 1626 231 127v
SIPKES, OKKE wijlen Ocke Sipkes verkoper Voorstraat 33 1626 231 127v
SIPKES, OKKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Ocke Sipkes naastligger ten westen Voorstraat 25 1622 230 297v
TIETES, OKKE Ocke Tytes geniaarde koper Lanen 9west 1698 243 342v
HESSELS, OKKE Ocker Hessels naastligger ten zuiden Tiepelsteeg 1693 243 50av
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts verwandelaar Both Apothekerstraat 1 1733 248 194v
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts aanhandelaar Kerkpoortstraat 1733 248 194v
ALBERTS, OKJE Ockien Alberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1733 248 202v
GERRITS, Odilla Gerryts koper 1/4 huis Grote Kerkstraat 35 1762 255 157r
GERRITS, Odilla Gerryts , c.m. eigenaar van 3/4 Grote Kerkstraat 35 1762 255 157r
GERRITS, Odilli Gerryts , c.m. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 35 1764 256 61v
GERRITS, Odilli Gerryts verkoper Grote Kerkstraat 35 1764 256 61v
JANS, Odt Jansen verkoper Karremanstraat WZ 1598 228 93v
GOSSES, OEBELE Oebele Gosses mr. timmerman verkoper Hofstraat 3 1738 249 270v
GOSSES, OEBELE Oebele Gosses mr. timmerman koper door niaar huis Hofstraat 3 1738 249 356v
GOSSES, OEBELE Oebele Gosses mr. timmerman naastligger ten westen Hofstraat 3 1738 249 356v
GOSSES, OEBELE Oebele Gosses mr. timmerman verkoper Hofstraat 1 1738 249 289r
BOTES, OEBELE de weduwe van Oeble Botes huurder kamer 2 (p.w.) Droogstraat 37 1737 249 213r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses houtkoper geniaarde koper Kerkpoortstraat 27 1760 255 6v
GOSSES, OEBELE als geniaarde naastligger Oeble Gosses naastligger ten zuiden Gardenierstraat 9 1759 254 225v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopman geniaarde koper Gardenierstraat 7 1759 254 226v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses mr. timmerman koper huis Hofstraat 1 1735 249 80v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopman verkoper q.q. Lammert Warndersteeg WZ 1761 255 103r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten zuiden Lanen 2 1759 254 231v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses houtkoper koper huis waarin twee kamers, met bleekveld Zuidersteeg 11 1761 255 50v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopman naastligger ten oosten Zuidersteeg 9 1762 255 170v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten zuiden Lanen 2 1756 254 41r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten westen Schritsen 1oost 1736 249 135v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses koopman koper provisioneel huis en herberg, vroeger de Oude Pynas, nu de Valk Grote Bredeplaats 5west de Valk 1772 258 1ra
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten zuiden Lanen 2 1759 254 193v
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses naastligger ten westen Schritsen 1oost 1761 255 63r
GOSSES, OEBELE Oeble Gosses mr. timmerman koper huis Schritsen 1west 1735 249 73v
HETTES, OEBELE Oeble Hettes , met approbatie van haar zoons verkoper Hoogstraat 25 1683 241 243r
HETTES, OEBELE Oeble Hettes consenteert Hoogstraat 17achter 1683 241 243r
HETTES, OEBELE Oeble Hettes molenaar koper huis Karremanstraat WZ 1708 245 69v
HETTES, OEBELE Oeble Hettes verkoper Achterstraat ZZ 1722 246 135r
GIJSBERTS, OEDS Oedds Gijsberts varensgezel verkoper Hoogstraat 4 1756 253 268r
JANS, OEDS Oedds Jans koper twee kamers waarvan 1 met een weefwinkel Anjelierstraat 1668 239 138v
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer verkoper Rozengracht 17 1697 243 310r
SAPES, OEDE Oede Saepes mr. leertouwer koper hof met priëel en vrije uitgang ten zuiden Rozengracht NZ 1694 243 108r
SAPES, OEDE Oede Saepes mr. leertouwer naastligger ten westen Rozengracht NZ 1694 243 108r
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer naastligger ten westen Rozengracht NZ 1694 243 90v
SAPES, OEDE de erfgenamen van wijlen Oede Sapes naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1705 244 300r
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwer koper woning bestaande uit een beneden en bovenkamer Hofstraat 18 1693 243 39r
SAPES, OEDE Oede Sapes koper door niaar huis bestaande uit twee dwarskamers Hofstraat 37 1689 242 274r
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten westen Hofstraat 37 1689 242 274r
SAPES, OEDE Oede Sapes , c.u. leertouwer koper 1/2 huis Rozengracht NZ 1692 243 2v
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwer koper 1/2 huis Rozengracht NZ 1692 243 3r
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1694 243 106v
SAPES, OEDE wijlen Oede Sapes verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
SAPES, OEDE Oede Sapes koper huis Hofstraat 35 1686 242 157r
SAPES, OEDE wijlen Oede Sapes verkoper van 1/6 Droogstraat 15 1703 244 230v
SAPES, OEDE de kamer van Oede Sapes naastligger ten westen Hofstraat 37 1690 242 314r
SAPES, OEDE Oede Sapes verkoper Hofstraat 37 1690 242 314r
SAPES, OEDE Oede Saves naastligger ten oosten Rozenstraat 1 1700 244 46r
STOFFELS, OEDE vrijgezel Oede Stoffels koper Zuiderhaven ZZ 1692 243 12r
, OEDS wijlen Oeds kroder naastligger ten oosten Weverstraat 1681 241 157v
, OEDS Oeds kroder naastligger ten zuiden Franekereind 40 1682 241 44va
, OEDS de kamer bewoond door Oeds schoenlapper naastligger ten oosten Scheffersplein 25 1665 239 6v
, OEDS wijlen Oeds kroder naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1681 241 147r
, OEDS de kamer van Oeds schoenlapper naastligger ten oosten Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
FRANSES, OEDS Oeds Fransen mr. smid verkoper Heiligeweg 32 1680 241 62r
GIJSBERTS, OEDS wijlen Oeds Gijsberts varenspersoon verkoper Poortje 9 1757 254 114v
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts mr. bontwever koper huis Lanen 40 1751 252 175r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezel aanhandelaar huis Hoogstraat 4 1755 253 249r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezel verkoper Lanen 40 1755 253 249r
GIJSBERTS, OEDS Oeds Gijsberts varensgezel koper Poortje 9 1756 253 262r
JANS, OEDS Oeds Jans , c.u. verkoper Klaverbladstraat 19 1667 239 114v
JANS, OEDS Oeds Jansen verkoper Weverstraat 13 1668 239 129v
JANS, OEDS Oeds Jansen , c.u. koper twee kamers onder 1 dak waar het Dorstige Hondje placht uit te hangen Klaverbladstraat 19 het Dorstige Hondje 1662 238 160v
JANS, OEDS Oeds Jansen , c.u. koper kamer Oude Turfkade WZ 1668 239 129v
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes huistimmerman verkoper Weverstraat 14 1806 267 285v
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes verkoper van 1/6 Nieuwstraat 32 1725 246 218r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1797 265 39r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten oosten Weverstraat 8 1804 267 15r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten oosten Weverstraat 10 1804 267 15r
LOLKES, OEDS de erfgenamen van wijlen Oeds Lolkes naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1804 267 53r
LOLKES, OEDS Oeds Lolkes naastligger ten oosten Klaverbladstraat 1 1799 265 185r
PIETERS, OEDS Oeds Pyters timmerman geniaarde koper Hofstraat ZZ 1663 238 176r
PIETERS, OEDS Oeds Pytters koper huis, loods en plaatske Nieuwstraat 32 1663 238 195v
RIENKS, OEDS Oeds Riencx verkoper q.q. Peterseliestraat 1655 237 4v
SAPES, OEDS Oeds Sapes leertouwer naastligger ten oosten Hofstraat 33 1696 243 199v
WIEBES, OEDS Oeds Wybes geniaarde koper Lombardstraat 1668 239 166v
WIEBES, OEDS Oeds Wybes , c.u. verkoper Zoutsloot 98 1665 239 11r
WIEBES, OEDS Oeds Wybes , c.u. koper huis Zoutsloot 98 1661 238 102v
FEDDES, OEDSKE Oedske Feddes koper Schoolsteeg WZ 1634 233 144r
SIKKES, OEDSKE Oedske Sickes , c.u. verkoper van 1/3 Lanen 89 1634 233 134v
, OTJE Oedtie Tammeri verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
FRANSES, OEDS Oedts Fransen mr. smid koper huis Heiligeweg 32 1670 239 219r
HIELKES, OEDS Oedts Hylckes koper huis Lanen NZ 1614 229 210v
HIELKES, OEDS Oedts Hylckes breyder naastligger ten westen Lanen ZZ 1611 229 40v
HIELKES, OEDS Oedts Hylckes verkoper Lanen 37 1622 230 305r
HIELKES, OEDS Oedts Hylckes verkoper Lanen NZ 1620 230 210r
JANS, OEDS Oedts Jans koper provisioneel en finaal kamer Oude Turfkade WZ 1665 239 2ra
WIEBES, OEDS burgemeester Oedts Wybes verkoper Noorderhaven NZ 1620 230 250r
WIEBES, OEDS Oedts Wybes naastligger ten westen Noorderhaven 65 1612 229 78v
WIEBES, OEDS burgemeester Oedts Wybes koper huis en houtstek Noorderhaven 63 1620 230 244v
WIEBES, OEDS burgemeester Oedts Wybes protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 25 1622 230 297v
WIEBES, OEDS wijlen burgemeester Oedts Wybes verkoper van 1/2 Noorderhaven 63 1629 232 83r
WIEBES, OEDS wijlen burgemeester Oedts Wybes erflater Noorderhaven 63 1629 232 83r
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstra mr. gortmaker koper huis, tuin met achterwoning Hoogstraat 23 1772 258 47r
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstra mr. gortmaker koper huis, tuin met achterwoning Droogstraat 26 1772 258 47r
VEENSTRA, OEGE de minderjarige kinderen van wijlen vroedsman Oege Feenstra grutter verkoper Hoogstraat 23 1781 260 312r
VEENSTRA, OEGE Oege Feenstra naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1776 258 262r
VEENSTRA, OEGE vroedsman Oege Feenstra naastligger ten westen Hoogstraat 25 1782 260 236r
VEENSTRA, OEGE Oege Veenstra naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1782 260 207r
ALLES, OEGE wijlen Oege Alles koper Nieuwstraat 54 1615 229 278r
ANDRIES, OEGE Oege Andries koper huis William Boothstraat OZ 1635 233 168v
KLASES, OEGE Oege Clases verkoper van 1/18 William Boothstraat 37 1676 240 222r
KORNELIS, OEGE Oege Cornelis naastligger ten westen Vijverstraat 1611 229 56v
KORNELIS, OEGE de kamer van wijlen Oege Cornelis naastligger ten oosten Hondenstraat 12 1617 230 86r
KORNELIS, OEGE de erfgenamen van wijlen Oege Cornelis naastligger ten westen Vijverstraat 1615 229 284v
HAITES, OEGE wijlen Oege Haytes verkoper van 1/6 William Boothstraat 37 1676 240 222r
JOHANNES, OEGE Oege Johannis , c.u. huurder Lanen 23achter 1708 245 43r
NANNES, OEGE grondpacht uit het perceel van Oege Nannes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1656 237 61r
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1613 229 184v
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1600 228 202v
NANNES, OEGE Oege Nannes verkoper Droogstraat 24 1600 228 232r
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1611 229 25v
NANNES, OEGE de erfgenamen van wijlen Oege Nannes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1639 234 74v
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten oosten Zoutsloot 80 1602 228 298r
NANNES, OEGE Oege Nannes verkoper Karremanstraat 1602 228 302r
NANNES, OEGE Oege Nannes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1625 231 69r
NANNES, OEGE Oege Nannis verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot 105 1620 230 229v
NANNES, OEGE Oege Nannis verkoper (gesuccumbeerde) Zoutsloot 105 1620 230 221r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croon oud fabrikeur verkoper Grote Bredeplaats 4 1752 252 201r
KROON, OEGE REINERS Oege Reiners Croon oud fabrikeur verkoper Zuiderhaven 6 1753 253 47v
ROELOFS, OEGE Oege Roelofs , minderjarig verkoper Voorstraat ZZ 1792 264 358r
BAKKER, OENE Oene Backer smid naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19 1603 228 340v
GRAVIUS, OENE Oene Gravius verkoper van 1/10 Zoutsloot 12 1666 239 51r
KUIPER, OENE Oene Kuiper huurder Zuiderhaven 77west 1732 248 84r
CHRISTOFFELS, OENE Oene Christoffels wever koper huis Alemanssteeg 1606 228 528v
DOUWES, OENE Oene Douwes voerman naastligger ten zuiden Rommelhaven 2west 1680 241 77v
DOUWES, OENE Oene Douwes verkoper van 1/2 Gardenierstraat ZZ 1672 240 79v
EEUWES, OENE Oene Eeuwes wever naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55 1650 236 129v
EEUWES, OENE Oene Eues , c.u. koper twee kamers Rapenburg 1649 236 68r
EEUWES, OENE Oene Eues koper huis Schritsen 55 1641 234 158r
EEUWES, OENE mr. Oene Euues , c.u. verkoper Schritsen 55 1649 236 70v
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 10 1788 263 28r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 12 1788 263 28r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper huis Noorderhaven 98 1787 262 225v
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
FOKKES, OENE Oene Fokkes mr. kuiper koper twee kamers of woning naast elkaar Noorderhaven 98achter 1801 266 31v
FOKKES, OENE Oene Fokkes mr. kuiper naastligger ten noorden Noorderhaven 98achter 1801 266 31v
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 13 1799 265 172r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 15 1799 265 173r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper twee nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 14 1781 260 12r
FOKKES, OENE Oene Fokkes koper twee nieuw getimmerde woonkamers Nieuwstraat 16 1781 260 12r
FOKKES, OENE Oene Fokkes naastligger ten noorden Noorderhaven 98achter 1801 265 308r
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammen koopman verkoper Scheerstraat 3 1783 261 10v
KAMMEN, OENE GOSSES Oene Gosses van Kammen koopman koper huis genaamd de Vergulden Scheer, en blauwververij Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1776 258 253v
HARTS, OENE Oene Harders koper hoekhuis Kerkpoortstraat 1645 235 185v
HARTS, OENE Oene Hardus verkoper Franekereind 27 1631 233 6v
HARTS, OENE Oene Hardus koper kamer onbekend 1647 235 259v
HARTS, OENE Oene Hardus naastligger ten westen Franekereind 29west 1625 231 64v
HARTS, OENE Oene Hardus verkoper Franekereind 29west 1625 231 64v
KARSTES, OENE Oene Karstes verkoper Kerkpoortstraat 1664 238 220r
MELIS, OENE Oene Melis bakker naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 15 1611 229 54v
MELIS, OENE Oene Melis bakker verkoper Liemendijk 1612 229 95v
MINNES, OENE Oene Mennis smid verkoper Zuiderhaven 24 1630 232 122v
MINNES, OENE Oene Minnes , maior annis koper door niaar Kerkpad 7 1674 240 132v
OEDSES, OENE Oene Oedses koopman verkoper van 1/4 Zuiderhaven 55 1754 253 183r
OUTGERS, OENE het gortmakers maalhuis van Oene Outgers naastligger ten oosten Schoolsteeg WZ 1637 234 27v
PIETERS, OENE Oene Pieters naastligger ten noorden Brouwersstraat 1 1699 244 4r
PIETERS, OENE Oene Pytters wijdschipper naastligger ten noorden Brouwersstraat 1 1699 244 29r
SIETSES, OENE Oene Syttyes verkoper Schoolsteeg 1599 228 142v
SIETSES, OENE Oene Syttyes koper huis Schoolsteeg 1597 228 28v
WIEBES, OENE Oene Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1627 231 166v
WIEBES, OENE de weeskinderen van wijlen Oene Wybes verkoper Zuiderhaven NZ 1631 232 167v
WIEBES, OENE Oene Wybes verkoper q.q. Zuiderhaven 54 1624 230 385v
WIEBES, OENE de erfgenamen van wijlen Oene Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1629 232 113v
WIEBES, OENE Oene Wybes naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1626 231 154v
EEUWES, OENE Oenne Euwes verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1652 236 201r
WIEBES, OENE Oenne Wybes naastligger ten westen Schritsen 58achter 1626 231 147r
ZIJLSTRA, MINNES Oepje Minnes Zijlstra zeilmaker verkoper Zuiderhaven 19zuid 1794 264 198r
, OEPKE Oepke stoker naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32 1695 243 180v
, OEPKE Oepke gardenier naastligger ten westen Molenpad 11 1722 246 135v
, OEPKE de erfgenamen van wijlen Oepke hovenier naastligger ten westen Molenpad 11 1730 247 303v
, OEPKE de erfgenamen van wijlen Oepke hovenier naastligger ten westen Molenpad 11 1735 249 41v
, OEPKE de erfgenamen van wijlen Oepke hovenier naastligger ten westen Molenpad 11 1733 248 277v
, OEPKE Oepke gardenier naastligger ten oosten Molenpad 9 1729 247 273v
ZEILSTRA, OEPKE Oepke Zeilstra naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
ZOMER, OEPKE Oepke Zomer huurder Kruisstraat 5oost 1808 268 124r
ZOMER, OEPKE Oepke Zomer huurder Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
KLASES, OEPKE Oepke Clases huurder 3 Noorderhaven 26 1730 247 329r
DOEKES, OEPKE Oepke Doekes verkoper Rommelhaven 22 1730 247 298v
HAITSES, OEPKE Oepke Haytses naastligger ten zuiden Lanen 36 1643 235 65v
JANS, OEPKE Oepke Jans koper Nieuwstraat 50 1693 243 47r
JANS, OEPKE Oepke Jans koper kamer ([staat: 111 tonnen gedestileerd watersdrank t.w.v. 22 GG]) Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v
JANS, OEPKE Oepke Jans distillateur koper 1/2 huis met daarachter een tuintje ([voor de twee percelen in deze akte]) Nieuwstraat 52 1700 244 60v
JANS, OEPKE Oepke Jansen , c.u. pannenbakker koper huis Rapenburg NZ 1721 246 108v
JANS, OEPKE Oepke Jansen koper huis Nieuwstraat 56 1682 241 184r
JANS, OEPKE Oepke Jansen distillateur koper 1/2 kamer ([voor de twee percelen in deze akte]) Nieuwstraat 50 1700 244 60v
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynderts potschipper koper huis Vijver 10 1680 241 80r
MEINERTS, OEPKE Oepke Meynerts , zoon van verkoper verkoper Vijver 10 1684 242 47v
ZEILSTRA, OEPKE MINNES Oepke Minnes Zeilstra mr. zeilmaker koper Zuiderhaven 19zuid 1782 260 278r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses geniaarde koper Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
RINSES, OEPKE Oepke Rinses , c.u. naastligger ten noorden Rommelhaven 5 1697 243 297r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses koopman koper huis met een tuintje terzijde Hoogstraat 10 1697 243 300r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses verwandelaar Hoogstraat 10 1704 244 242v
RINSES, OEPKE Oepke Rinses aanhandelaar Rommelhaven 11 1704 244 244r
RINSES, OEPKE Oepke Rinses koper Zuiderhaven ZZ 1699 244 19r
SIEBES, OEPKE Oepke Sybes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
MINKS, Oest Minckes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 21 1600 228 196r
HILLEBRANDS, OEDS Oets Hilbrants koper kamer Vijverstraat 1614 229 233r
HIELKES, OEDS Oets Hylckes verkoper q.q. Lanen 39 1617 230 101v
JANS, OEDS Oets Jans koper kamer Rapenburg ZZ 1673 240 121r
WIEBES, OEDS Oets Wybes naastligger ten westen Noorderhaven 65 1613 229 148r
JENTJES, OEDSKE Oetscke Jenckes verkoper Brouwersstraat 13 1615 229 272r
SJOERDS, OFFE Offke Sjoerds schoolmeester geniaarde koper Lanen 44achter 1702 244 139v
HENDRIKS, Offken Hendrix , nom.quo protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied) 1598 228 102v
ALBERTS, OKJE Okjen Alberts verkoper Kerkpoortstraat 15 1734 248 338r
STOK, OKKE Okke van der Stok, c.u. naastligger ten noorden Lanen 9 1806 267 211v
STOK, OKKE Okke van der Stok verkoper Lanen 9 1806 267 211v
STOK, OKKE Okke van der Stok naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
STOK, OKKE Okke van der Stok naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
STOK, OKKE Okke van der Stok, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
STOK, OKKE Okke van der Stok, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
STOK, OKKE Okke van der Stok verkoper Drie Roemersteeg 7 1806 267 213v
STOK, OKKE Okke van der Stok verkoper Drie Roemersteeg 9 1806 267 213v
STOK, OKKE Okke J. van der Stok verkoper Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
STOK, OKKE Okke van der Stok koopman koper Brouwersstraat 12noord 1788 262 276v
STOK, OKKE Okke van der Stok verkoper Brouwersstraat 12 1805 267 170v
STOK, OKKE Okke J. van der Stok verkoper van 1/2 Poortje 13 1805 267 112v
STOK, OKKE Okke van der Stok koopman verkoper q.q. Rommelhaven 15 1796 265 10r
STOK, OKKE Okke van der Stok naastligger ten oosten Hofstraat 19oost 1803 266 188v
FRANSES, OKKE de weduwe van Okke Fransen huurder Zuiderstraat 23 1809 268 284v
JARICHS, OKKE Okke Jarigs naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 13 1767 256 234v
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjen van der Stok cementmolenaar verkoper Hofstraat 23 1784 261 181r
JURJENS, OKKE Okke Jurjens koopman verkoper Havenplein 8 1794 264 176v
JURJENS, OKKE Okke Jurjens cementmolenaar verkoper Schritsen 12 1784 261 165r
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjens van der Stok verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg 14 1784 261 212v
STOK, OKKE JURJENS Okke Jurjens van der Stok cementmaler verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
EVERTS, OLFERT Olfert Everts mr. bakker koper 2/3 huis Heiligeweg 4 1739 250 77v
EVERTS, OLFERT Olfert Everts , c.u. koper 1/3 huis Heiligeweg 4 1739 250 4va
JANS, OLFERT Olffert Jansen mesmaker verkoper Scheerstraat 3 1597 228 44v
JANS, OLFERT Olffert Jansen koper huis William Boothstraat OZ 1600 228 224v
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Oliff Takes , bestemoeder van de koper verkoper Weverstraat 1619 230 173r
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Oliff Takes , moeder van de kopers verkoper Klaverbladstraat NZ 1619 230 178v
AGES, OLIVIER de weduwe van Olivier Ages , c.s. bewoner Zoutsloot 48 1682 241 48va
BELIDA, Olphardius Belida rector koper huis Noorderhaven 74 1660 238 68r
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida verkoper Noorderhaven 66 1662 238 136v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida, c.u. koper huis Hofstraat 18 1662 238 137r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida rector naastligger ten oosten Lanen 37 1658 237 147r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida, c.u. verkoper Lanen 39 1661 238 78r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida rector naastligger ten oosten Lanen 37 1658 237 174ar
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida rector koper door niaar huis met tuin met bloemen en wijnstok Rozengracht 16 1668 239 138r
BELIDA, OLFERT gemeensman Olphardus Belida schoolrector verkoper Franekereind 25 1663 238 175v
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida rector naastligger ten oosten Lanen 37 1661 238 112v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida koper huis Franekereind 25 1659 237 194v
BELIDA, OLFERT rector Olphardus Belida koper huis waar het Haentje op de Stock staat Noorderhaven 66 het Haantje 1659 237 195r
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida rector van de Latijnse school verkoper q.q. Brouwersstraat 26 1667 239 21ra
BELIDA, OLFERT Olphardus Belida rector verkoper Noorderhaven 74 1664 238 226r
BELIDA, OLFERT de gemeensman Olphardus Belida naastligger ten oosten Voorstraat 29 1660 238 54v
BELIDA, OLFERT de gemeensman Olphardus Belida naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1660 238 54v
BELIDA, OLFERT het huis gehuurd door Olphardus Belida rector naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1644 235 122v
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1743 251 1ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 6 1743 251 1ra
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1743 251 13r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 6 1743 251 13r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker verkoper Heiligeweg 4 1754 253 181r
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1752 252 219v
EVERTS, OLFERT Olphert Everts mr. bakker naastligger ten westen Heiligeweg 6 1752 252 219v
ROMKES, OLFERT Olphert Romckes verkoper Roeperssteeg OZ 1597 228 22r
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost 1779 259 162r
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds bontwever koper door niaar huis Grote Kerkstraat 31midden 1760 255 44v
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost 1772 257 250v
SJOERDS, OLFERT Olphert Sjoerds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
WIEBES, OENE Onne Wybes koper huis met voorkeuken of zomerhuisje en ledige plaats Zuiderhaven NZ 1622 230 298v
, de curatoren over de nagelaten weeskinderen van wijlen Onnia Geldorpio secretaris van Harlingen protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 31 1614 229 198v
, Oratio Prouuana tafelhouder koper huis, kamer ten oosten, hof met bomen, kruiden, planten met de vrije in- en uitgang van de Botte Apoteekershoff Hofstraat NZ 1599 228 172r
, Oratio Provana verpachter grond onbekend 1601 228 255r
, Oratio Provana tafelhouder koper kamer met de grond waar hij op staat, en de plaats daar aan Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r
, de erfgenamen van wijlen Oratio Provana verpachter grond Hofstraat 1612 229 82v
, de erfgenamen van wijlen Oratio Provana verpachter grond Hofstraat ZZ 1616 230 25r
, het sterfhuis van wijlen Oratio Provana crediteur (triumphant) Lanen 36 1601 228 273v
, het sterfhuis van wijlen Oratio Provana crediteur (triumphant) Schritsen 27 1601 228 273v
DOYEM, ORK de erfgenamen van wijlen Orck Doeyem naastligger ten oosten Franekereind 3 1621 230 277v
DOYEM, ORK de erfgenamen van wijlen Orck van Doyum naastligger ten oosten Franekereind 7 1622 230 317r
DOYEM, de erfgenamen van wijlen dr. Oricus a Doyem naastligger ten oosten Franekereind 7 1597 228 54v
DOYEMA, de weduwe of erfgenamen van wijlen dr. Oricus Doyma naastligger ten westen Franekereind 13 1625 231 45r
ALEFS, Orsel Aleffs naastligger ten zuiden Weverstraat 1667 239 102r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1629 232 92r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricks reversaalhouder Rinnertspijp 4 1624 231 26r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsel Hendricx koper Schritsen 42 1614 229 225r
HENDRIKS, ORSELTJE Orsell Hendrickx geniaarde koper Schritsen ZZ 1634 233 151v
ALEFS, ORSELTJE jongedochter Orseltie Aleffs verkoper Fabrieksstraat 28 1669 239 196r
SIEBRENS, ORSELTJE Orseltie Sybrens geniaarde koper Hofstraat 21west 1692 242 381v
SIEBRENS, ORSELTJE Orseltie Sybrens verkoper Rommelhaven 3 1698 243 374r
SIEBRENS, ORSELTJE Orseltie Sybrens verkoper Hofstraat 21west 1689 242 285v
HENDRIKS, ORSELTJE Orseltje Hendriks verkoper van 1/3 Hofstraat 35 1753 253 76v
HENDRIKS, Orsul Hendricx naastligger ten zuiden Weverstraat 1661 238 80v
HENDRIKS, ORSELTJE de erfgenamen van wijlen Orsul Hendrix naastligger ten oosten Schritsen 28 1665 239 19v
HENDRIKS, ORSELTJE de erfgenamen van wijlen Orsul Hendrix naastligger ten zuiden Schritsen 28 1665 239 19v
HENDRIKS, ORSELTJE de erfgenamen van wijlen Orsul Hendrix verkoper Schritsen 28 1665 239 19v
JANS, ORSELTJE wijlen Orsul Jans erflater Droogstraat 61 1672 240 11va
HENDRIKS, ORSELTJE Orsull Hendriks naastligger ten zuiden Weverstraat 1664 238 237v
ALEFS, Orsultie Alifs verkoper Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v
HENDRIKS, Orzul Hendricx naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1661 238 8va
, OTTE de weeskinderen van Otte turfdrager naastligger ten westen Herenwaltje 1630 232 142r
KNIJFF, OTTE oud burgemeester Otte Knijf naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1697 243 325r
KNIJFF, OTTE burgemeester Otte Knijff naastligger ten oosten Noorderhaven 76 1689 242 282v
KNIJFF, OTTE burgemeester Otte Knijff naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1689 242 282v
KNIJFF, OTTE het huis van de oud burgemeester Otte Knijff naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1693 243 50r
, OTTE Otte Nydings verkoper Weverstraat ZZ 1629 232 104r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1805 267 130r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijk naastligger ten zuiden Bildtpoortsmolen 1 1808 268 55v
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 6 1810 268 333v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 10 1810 269 10r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijk naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1795 264 254r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Dijkswal 10 1809 268 212r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1797 265 14r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1808 268 73r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
OVERDIJK, OTTE Otte Overdijk naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) ZZ 1790 263 271r
OVERDIJK, OTTE Otte A. Overdijk verkoper Noorderhaven 18 1808 268 115v
SALVERDA, OTTE wijlen Otte S. Salverda koopman erflater Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
SALVERDA, OTTE Otte Salverda naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 7 1769 257 116v
SALVERDA, OTTE Otte S. Salverda koopman naastligger ten westen Voorstraat 87 1741 250 8ra
SALVERDA, OTTE Otte Salverda naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 7 1768 257 95v
AUKES, OTTE Otte Auckes wijdschipper verkoper q.q. Noorderhoofd 3 1733 248 225v
AUKES, OTTE Otte Auckes naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1714 245 205v
AUKES, OTTE haar wijlen vader Otte Auckes erflater Hoogstraat 43 1706 244 316r
MONSMA, OTTE AUKES Otte Auckes Monsma koper huis met een loods, plaats en tuintje Nieuwstraat 33 1697 243 273r
MONSMA, OTTE AUKES Otte Auckes Monsma koper huis met schoenlappershuisje ter zijde Hoogstraat 43 1702 244 146v
AUKES, OTTE Otte Auckes Overdijck naastligger ten oosten Bildtstraat 9 1752 252 199v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 5 1732 248 135r
AUKES, OTTE Otte Aukes blokmaker koper huis Noorderhaven 16 1775 258 225r
AUKES, OTTE wijlen Otte Aukes , c.u. erflater Zoutsloot 45 1755 253 199r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 7 1729 247 257v
AUKES, OTTE Otte Aukes beurtschipper koper Grote Bredeplaats 27 1744 251 39v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1738 249 271v
AUKES, OTTE Otte Aukes , c.s. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1741 250 143v
AUKES, OTTE Otte Aukes wijdschipper verkoper van 1/2 Droogstraat NZ 1738 249 229r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 5 1749 252 39r
AUKES, OTTE wijlen Otte Aukes erflater Nieuwstraat 33 1706 244 329v
AUKES, OTTE Otte Aukes wijdschipper verkoper q.q. Lanen 15 1733 248 205r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 9 1744 251 46v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1737 249 164r
AUKES, OTTE Otte Aukes koper Grote Bredeplaats 27 1721 246 113r
AUKES, OTTE Otte Aukes wijdschipper verkoper q.q. Noorderhaven 33 1733 248 209v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 5 1730 247 369v
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten westen Zoutsloot 47 1748 251 243r
AUKES, OTTE Otte Aukes naastligger ten oosten Bildtstraat 5 1741 250 189r
AUKES, OTTE Otte Aukes Overdijck naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1752 253 8r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk mr. blokmaker verkoper Havenplein 26 1806 267 252r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk mr. blokmaker verkoper Noorderhaven 16 1809 268 218v
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk naastligger ten westen Grote Bredeplaats 29 1753 253 67r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk mr. blokmaker koper perk en looierij Bargebuurt 1789 263 173v
KASPERS, OTTE Otte Caspers mr. metselaar koper huis en plaats Schritsen 3 1675 240 176v
DOEKES, OTTE Otte Doeckes naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1658 237 143v
DOEKES, OTTE Otte Doeckes koper huis Zeilmakersstraat 11 1657 237 109v
DOEKES, OTTE Otte Doeckes koper kamer met loods en een ledige plaats Droogstraat 53 1635 233 159r
DOEKES, OTTE Otte Doeckes geniaarde koper Lanen 83 1656 237 102r
DOEKES, OTTE Otte Doeckes , c.u. geniaarde koper Poortje 1652 236 202r
DOEKES, OTTE Otte Doeckes koper huis en plaatsje Heiligeweg 22 1631 232 176v
DOEKES, OTTE Otte Doekis , c.u. verkoper Droogstraat 53 1637 234 23v
DOUWES, OTTE de erfgenamen van wijlen Otte Douues naastligger ten zuiden Zoutsloot 94 1660 238 25r
DOUWES, OTTE de erfgenamen van wijlen Otte Douues naastligger ten zuiden Zoutsloot 94 1659 238 13v
DOUWES, OTTE Otte Douwes koper hoekhuis of kamer William Boothstraat WZ 1635 233 175r
DOUWES, OTTE de erfgenamen van wijlen Otte Douwes naastligger ten oosten Wortelstraat 17 1659 237 243r
DOUWES, OTTE de erfgenamen van wijlen Otte Douwes naastligger ten oosten Wortelstraat 17 1659 237 189v
DOUWES, OTTE de erfgenamen van wijlen Otte Douwes naastligger ten zuiden Zoutsloot 94 1659 237 193v
DOUWES, OTTE Otte Douwes naastligger ten zuiden Zoutsloot 94 1653 236 233r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts rogverschieter koper kamer, plaats en hofje Kerkpad WZ 1655 237 46r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1664 238 220r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1665 239 22v
EGBERTS, OTTE Otte Egberts koper loodske Kerkpoortstraat 1656 237 87r
GERRITS, OTTE wijlen Otte Gerrits verkoper William Boothstraat 3 1719 246 55v
GERRITS, OTTE Otte Gerrits mr. bontwerker koper kamer en plaats William Boothstraat 3 1718 246 21v
HARMENS, OTTE Otte Harmans naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1624 230 389r
HARMENS, OTTE Otte Harmens kleermaker koper huis Sint Jacobstraat 6 1620 230 238v
HARMENS, OTTE Otte Harmens naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1624 230 375v
HETTES, OTTE Otte Hettes verkoper van 24/72 Franekereind 30 1739 250 32r
HIDDES, OTTE Otte Hiddes verkoper Lanen 67 1633 233 119r
IENTES, OTTE Otte Intes naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1667 239 83v
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs beurtschippersknecht verkoper Schritsen 22 1783 261 76v
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs naastligger ten westen Schritsen 24 1768 257 93v
JAKOBS, OTTE Otte Jacobs , c.u. huurder (p.j.) Zeepziederstraat 3 1804 267 57r
JANS, OTTE Otte Jans oud schipper koper huis Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
JELLES, OTJE Otte Jelles verkoper van 1/8 Zoutsloot 45 1755 253 199r
JETSES, OTTE Otte Jetses scheepstimmerman verkoper Noordijs OZ 1683 241 245v
JETSES, OTTE wijlen Otte Jetses koper door niaar Lanen 41 1733 248 228r
JETSES, OTTE Otte Jetses mr. scheepstimmerman verkoper Werfpad ZZ 1693 243 64r
JETSES, OTTE Otte Jetzes , c.u. koper huis Noordijs OZ 1669 239 189v
JOHANNES, OTTE vroedsman Otte Johannes koper door niaar huis Heiligeweg 54 1736 249 108r
JOHANNES, OTTE Otte Johannes naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1747 251 171v
JORIS, OTTE Otte Joris naastligger ten oosten Hondenstraat 10 1747 251 201r
JORIS, OTTE Otte Joris , c.u. schuitschipper koper huis Zeilmakersstraat 17 1710 245 123r
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haan smakschipper verkoper Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
HAAN, OTTE JORIS Otte Joris de Haen schipper koper huis Vijver 2 1732 248 170v
JURJENS, OTTE Otte Juriens mr. hoosbreider koper huis of woning Sint Jacobstraat 10zuid 1698 243 343v
JURJENS, OTTE wijlen Otte Jurjens eerdere bewoner Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
JURJENS, OTTE wijlen Otte Jurjens garenhandelaar erflater Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
JURJENS, OTTE wijlen Otte Jurjens garenhandelaar erflater Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
JURJENS, OTTE wijlen Otte Jurjens garenhandelaar erflater Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
JURJENS, OTTE Otte Jurjens koopman koper door niaar huis Hoogstraat 30 1726 246 284v
LUBBERTS, OTTE Otte Lubberts bakker koper huis en bakkerij Voorstraat 23 1803 266 256v
PIETERS, OTTE Otte Pieters bakker bewoner Heiligeweg 34 1599 228 183v
PIETERS, OTTE Otte Pieters bakker bewoner Heiligeweg 34 1600 228 197v
PIETERS, OTTE Otte Pytters verkoper q.q. Weverstraat 1655 237 4v
REINERS, OTTE Otte Reiners verkoper Voorstraat 12 1622 230 330r
RUURDS, OTTE burgemeester Otte Ruyrts verkoper Grote Kerkstraat 33 1688 242 235v
SALVERDA, OTTE S. Otte S. Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sibes Salverda koopman koper dwarshuis Romastraat 27 1738 249 227r
SIEBES, OTTE Otte Siebes naastligger ten zuiden William Boothstraat 1603 228 379v
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten westen Romastraat 29 1767 256 258v
SIEBES, OTTE Otte Sybes koper kamer met de helft van het achterland Noordees (gebied) 1599 228 165v
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 7 1757 254 56r
SIEBES, OTTE Otte Sybes mr. wolkammer naastligger ten westen Karremanstraat 18 1729 247 283v
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 7 1735 249 30r
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten westen Romastraat 29 1750 252 71r
SIEBES, OTTE Otte Sybes naastligger ten oosten Romastraat 25 1749 252 38r
SIEBES, OTTE Otte Sybes mr. wolkammer verkoper van 1/4 Franekereind 18 1739 250 62r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer geniaarde koper Voorstraat 69 1737 249 200v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper q.q. Franekereind 29oost 1745 251 62v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman betrokkene onbekend 1776 258 6va
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper Romastraat 27 1773 258 74v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman koper huis en tuintje Voorstraat 85 1739 250 2v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer en koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper q.q. Lombardstraat 2 1745 251 69v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper Voorstraat 85 1780 260 2r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda verkoper Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten westen Voorstraat 87 1771 257 184r
SALVERDA, OTTE SIEBES het pakhuis gekocht door Otte Sybes Salverda, c.s. naastligger ten oosten Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman crediteur (deducent) q.q. Herenwaltje 7 1758 254 265r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer koper tuin van 48 bij 19 houtvoeten breed Voorstraat 85achter 1758 254 162v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman crediteur (deducent) q.q. Wortelstraat 1 1758 254 265r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper van 1/4 Karremanstraat 15 1766 256 229r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2 1761 255 85v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koper pakhuis Voorstraat 83achter 1766 256 189r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 83achter 1766 256 189r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda koopman verkoper ten noordoosten van Harlingen 1765 256 107v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda, c.s. verkoper q.q. Herenwaltje 7 1758 254 266v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten oosten Romastraat 25 1766 256 150v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda, c.s. verkoper q.q. Wortelstraat 1 1758 254 266v
SALVERDA, OTTE SIEBES het pakhuis van Otte Sybes Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 81achter 1766 256 190r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper q.q. Voorstraat 62 1745 251 59v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda naastligger ten westen Voorstraat 87 1765 256 113r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otte Sybes Salverda mr. wolkammer verkoper q.q. Nieuwstraat 9 1745 251 61r
TEEKES, OTTE Otte Taeckes naastligger ten westen Zoutsloot 94 1659 237 193v
TJEERDS, OTTE Otte Tieerds naastligger ten zuiden Schritsen 8 1709 245 81r
TJEERDS, OTTE de kamer van Otte Tieerds naastligger ten westen Schritsen 12 1709 245 98v
TJEERDS, OTTE de weduwe van Otte Tieerds naastligger ten zuiden Schritsen 8 1710 245 108r
TJERKS, OTTE wijlen Otte Tiercx verkoper Noorderhaven 82 1597 228 15r
TJEERDS, OTTE Otte Tjeerdts smalschipper naastligger ten zuiden Schritsen 8 1688 242 241v
IENTES, OTTE wijlen Otte Yntes verkoper Schritsen ZZ 1638 234 65v
IEDES, OTJE Ottie Ydes verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost 1727 247 44v
IEDES, OTJE Ottie Yedes koper hof en zomerhuis Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r
IEDES, OTJE Ottie Yedes naastligger ten westen Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r
JOOSTES, OTJE Ottje Joostes verkoper van 1/8 Rapenburg 12 1729 247 274v
POPTA, OTJE JOOSTES Ottje Joostes Popta verkoper van 1/8 Schritsen 11 1729 247 284r
IEDES, OTJE Ottje Yedes verkoper Zuiderhaven 28 1759 254 198r
, OTTE de weduwe van Otto turfdrager naastligger ten westen Zoutsloot 1611 229 46v
KNIJFF, OTTE Otto Knijff mr. hoosbreyder koper huis Grote Kerkstraat 33 1676 240 241v
KNIJFF, OTTE Otto Knijff huurder Voorstraat 25 1685 242 83v
KNIJFF, OTTE Otto Knijff verkoper q.q. Noorderhaven 47 1678 241 5ra
KNIJFF, OTTE Otto Knijff koopman koper huis Voorstraat 35 1685 242 85v
, OTTE burgemeester Otto Knyf naastligger ten zuiden Noorderhaven 80 1687 242 176r
OVERDIJK, OTTE Otto Overdijk naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 1791 263 309v
, OTTE Otto Titie oud hofmeester koper huis Zuiderhaven 24 1795 264 268v
ALBERTS, OTTE Otto Alberts verkoper q.q. Nieuwstraat OZ 1682 241 47va
AUKES, OTTE Otto Aukes wijdschipper koper huis Zoutsloot 43 1705 244 288r
AUKES, OTTE Otto Aukes wijdschipper koper door niaar huis Zoutsloot 45 1731 248 51r
AUKES, OTTE Otto Aukes naastligger ten westen Zoutsloot 45 1731 248 51r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otto Aukes Overdijk naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1728 247 124r
DOEKES, OTTE Otto Doeckes , c.u. verkoper Noorderhaven 43 1649 236 56v
DOEKES, OTTE Otto Doeckes verkoper Heiligeweg 22 1636 234 5v
DOEKES, OTTE Otto Doeckes , c.u. koper [3/4] huis, ledige plaats met bomen en planten Noorderhaven 43 1648 236 16v
DOEKES, OTTE Otto Doeckes , c.u. eigenaar van 1/4 Noorderhaven 43 1648 236 16v
HARMENS, OTTE Otto Harmens naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1625 231 38v
IENTES, OTTE wijlen Otto Intes koper Schritsen NZ 1626 231 136r
JETSES, OTTE Otto Jetses naastligger ten westen Heiligeweg 22 1683 241 264v
JETSES, OTTE Otto Jetses mr. scheepstimmerman koper kamer met loods Zuiderhaven 1683 242 1v
JURJENS, OTTE Otto Jurjens koper dwarshuis Schritsen 22 1731 248 39r
KASPERS, OTTE Otto Kaspers mr. metselaar naastligger ten westen Schritsen 5 1678 241 13r
MINNES, OTTE Otto Minnes verkoper Bildtstraat 14 1636 234 3r
SIERKS, OTTE huisman Otto Sierks verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ 1728 247 98v
SALVERDA, OTTE SIEBES Otto Sybes Salverda koopman verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg 14 1769 257 135r
SALVERDA, OTTE SIEBES Otto Sybes Salverda mr. wolkammer koper huis Noordijs 12 1753 253 89r
, OUTGER Outger metselaar naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1615 229 262v
, OUTGER de kamer van Outger metselaar naastligger ten oosten William Boothstraat OZ 1600 228 231v
, OUTGER Outger metselaar naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 1599 228 160v
HESSELS, OUTGER Outger Hessels bewoner woning 2 Lanen ZZ 1680 241 23ra
JANS, OUTGER Outger Jansen koper Hoogstraat NZ 1600 228 225r
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers verkoper Oosterkeetstraat 3 1598 228 125r
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers metselaar naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6 1617 230 83v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers metselaar naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6 1618 230 113v
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers naastligger ten oosten William Boothstraat 3 1633 233 124r
OUTGERS, OUTGER Outger Outgers naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 6 1605 228 453v
REINERS, OUTGER wijlen Outger Reyners verkoper Zoutsloot 1 1676 240 221v
REINERS, OUTGER Outger Reyners naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1675 240 192v
REINERS, OUTGER Outger Reyners koper huis Zoutsloot 1 1658 237 154v
ROMKES, OUTGER de weduwe en erfgenamen van wijlen Outger Romckes naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ 1629 232 86v
ROMKES, OUTGER huis van Outger Romckes naastligger ten zuiden Schoolsteeg OZ 1631 233 22r
ROMKES, OUTGER de weduwe en erfgenamen van wijlen Outger Romckes naastligger ten zuiden Rommelhaven 24achter 1630 232 141r
ROMKES, OUTGER het huis van Outger Romckes naastligger ten zuiden Noordijs 4 1614 229 216v
ROMKES, OUTGER de erfgenamen van wijlen Outger Romckes verkoper Noordijs 6achter 1644 235 146v
ROMKES, OUTGER de erfgenamen van wijlen Outger Romckes verkoper Noordijs 6 1644 235 147r
ROMKES, OUTGER Outger Romckes naastligger ten noorden Noordijs 8 1612 229 73v
ROMKES, OUTGER weduwe van Outger Romckes naastligger ten zuiden Noordijs 4 1631 232 173v
ROMKES, OUTGER erfgenamen en weduwe van wijlen Outger Romckes naastligger ten zuiden Noordijs 4 1631 232 174r
ROMKES, OUTGER erfgenamen en weduwe van wijlen Outger Romckes verkoper Noordijs 4 1631 232 174r
ROMKES, OUTGER Outger Romckes koper klein huisje, kamer Schoolsteeg 1599 228 163r
ROMKES, OUTGER Outger Romckes naastligger ten zuiden Noordijs 4 1619 230 179v
ROMKES, OUTGER Outger Rompckes verkoper q.q. Gardenierstraat 1617 230 94r
ROMKES, OUTGER Outger Rompckes naastligger ten noorden Noordijs 8 1614 229 201v
ROMKES, OUTGER Outger Rompckes naastligger ten noorden Noordijs 8 1616 230 23r
ROMKES, OUTGER de weduwe van Outger Rompckes naastligger ten noorden Noordijs 8 1634 233 155r
JANS, OUTGER Outgert Jansen , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) Hoogstraat NZ 1602 228 327r