Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
AKKERSLOOT, P. P. Ackersloot koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 1 1701 244 90r
AMELANDER, P. de vrouw van P. Amelander huurder Franekereind 40 1808 268 145r
ARUM, P. P. van Arum naastligger ten westen Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
ARUM, P. P. van Arum koopman eigenaar van 1/2 Noorderhaven 31 1786 262 106r
ARUM, P. P. van Arum koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 12 1788 262 269r
ARUM, P. P. van Arum koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 12 1789 263 169r
ASMUS, P. de weduwe van P. Asmus naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord 1788 262 276v
BAKKER, P. de weduwe van P. C. Bakker naastligger ten westen Grote Bredeplaats 5west 1810 268 360v
, P. P. F. Battaardt eerste luitenant verkoper Noorderhaven 28 1806 267 282v
, P. luitenant P. F. Battard verkoper Zuiderhaven 77west 1809 268 240v
BELIDA, P. burgemeester P. Belida naastligger ten westen Voorstraat 28 1700 244 68v
BOER, P. P. de Boer naastligger ten noorden Anjelierstraat 39 1809 268 266r
BOER, P. P. de Boer naastligger ten noorden Anjelierstraat 41 1809 268 266r
BOS, P. P. Bos, c.u. hovenier huurder voorste gedeelte (p.j.) Weverstraat 14 1806 267 285v
BOURBOOM, P. P. Bourbon procureur generaal betrokkene verzoekt onder curatelestelling van onbekend 1764 256 44v
, P. burgemeester P. Bretton naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1741 250 148v
BRUIN, P. P. de Bruin naastligger ten westen Noorderhaven 66 1767 257 11r
, P. wijlen burgerhopman P. G. Clamstra koper door niaar Scheerstraat 11 1777 259 80v
, P. de weduwe van P. Clamstra naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1786 262 56r
, P. de weduwe van P. Clamstra naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1786 262 56r
, P. P. J. Coulbaud kleermaker naastligger ten oosten Zuiderhaven 71 1804 267 45r
COUPERUS, P. burgemeester P. Couperus naastligger ten westen Noorderhaven 53 1784 261 258r
COUPERUS, P. dr. P. Couperus naastligger ten westen Noorderhaven 53 1785 262 19r
GAAIKEMA, P. P. Gaikema naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1804 267 91r
GELINDE, P. P. Gelinde koopman naastligger ten noorden Rozengracht 18achter 1738 249 349r
HANNEMA, P. P. Hannema koopman naastligger ten noorden Lanen 79 1784 261 141r
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten westen Droogstraat 9 1789 263 77v
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 77 1790 263 281r
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 77 1792 264 73r
HANNEMA, P. P. S. Hannema, n.u. naastligger ten noorden Rommelhaven 18een_achter 1804 267 37r
HANNEMA, P. P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 29 1804 267 92v
HANNEMA, P. de weduwe van P. Hannema naastligger ten noorden Lanen 71 1805 267 151v
HOOGSTRA, P. de weduwe van P. Hogstra naastligger ten oosten Rozengracht 19 1805 267 184v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekooper naastligger ten noorden Noordijs 6 1794 264 193v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper koopman huurder kelder Rommelhaven ZZ 1770 257 160r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten westen Noordijs 4 1782 260 254r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1783 261 71v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten westen Rommelhaven 26b 1783 261 71v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten zuiden Rommelhaven 28 1784 261 143r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten zuiden Dalpad 7 1784 261 144r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper q.q. Noorderhaven 79 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper q.q. Noorderhaven 81 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper q.q. Bildtstraat 24 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper q.q. Noorderhaven 83 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper van 1/8 Zoutsloot 26 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper q.q. Zoutsloot 26 1785 261 311v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper verkoper q.q. Zoutsloot 6 1785 262 44r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1786 262 63r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten westen Rommelhaven 26b 1786 262 63r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten zuiden Zuiderhaven 16 1791 263 293v
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten zuiden Rommelhaven 26b 1793 264 161r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten westen Rommelhaven 26b 1793 264 161r
HUIDEKOPER, P. comptoir en pakhuis van P. Huidekoper naastligger ten noorden Noordijs 6 1797 265 30r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten zuiden Zuiderhaven 16 1802 266 88r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten oosten Zuiderstraat 29 1803 266 235r
HUIDEKOPER, P. P. Huidekoper naastligger ten noorden Zuiderstraat 29 1803 266 235r
HUIDEKOPER, P. de heer P. Huidekoper naastligger ten zuiden Dalpad 7 1810 268 332r
, P. P. Hulzenbeek, c.u. knoopmaker huurder (p.j.) Noordijs 27 1796 265 312r
KET, P. Commissaris P. de Keth huurder Zuiderhaven 52 1791 263 292r
KET, P. de heer P. de Keth naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1804 267 95r
KET, P. P. de Keth naastligger ten zuiden Raamstraat 6 1807 267 305v
KET, P. de Heer P. de Keth naastligger ten zuiden Schritsen 44 1807 268 13r
KET, P. de Heer P. de Keth naastligger ten westen Schritsen 44 1807 268 13r
KET, P. P. de Keth naastligger ten zuiden Schritsen 42 1810 269 48v
KET, P. P. de Keth naastligger ten westen Schritsen 42 1810 269 48v
, P. wijlen P. Lacquart erflater Heiligeweg 25 1803 266 293r
, P. P. Lacquert naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
LANTING, P. P. Lanting naastligger ten oosten Voorstraat 76 1783 261 39v
LANTING, P. P. Lanting verkoper Zoutsloot 99 1786 262 69r
LANTING, P. P. Lanting naastligger ten zuiden Achterstraat 1788 263 43v
LANTING, P. P. Lanting naastligger ten zuiden Achterstraat 1793 264 102v
, P. P. J. Lanzenberg naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1804 267 78r
LAQUART, P. P. Laquaart naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
LAQUART, P. P. Laquart naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
LAQUART, P. P. Laquart naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
LAQUART, P. P. Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid 1808 268 52r
, P. P. Lenrius oud chirurgijn eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
, P. P. Lensius mr. chirurgijn verkoper Havenplein 3 1782 260 256v
MENALDA, P. P. Menalda naastligger ten zuiden Schritsen 12 1783 261 68v
OOLGAARD, P. de erfgenamen van wijlen P. Ohlgard naastligger ten oosten Vijverstraat 6 1805 267 133r
PEAUX, P. vroedsman P. Peaux huurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.) Prinsenstraat 2 1787 262 184r
PEAUX, P. de weduwe van P. Peaux, en zoon naastligger ten zuiden Prinsenstraat 6 1804 267 72v
PEAUX, P. de weduwe van P. Peaux, en zoon naastligger ten westen Prinsenstraat 6 1804 267 72v
PEAUX, P. P. Peaux koopman naastligger ten oosten Voorstraat 63 1807 267 331v
PEAUX, P. P. Peaux koopman naastligger ten noorden Voorstraat 63 1807 267 331v
PEAUX, P. P. Peaux naastligger ten westen Droogstraat 65 1807 267 356r
PIPHRON, P. dr. P. Piphron naastligger ten oosten Lanen 8 1636 233 182r
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper q.q. Noorderhaven 15 1804 267 63v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper q.q. Lanen 9 1810 269 22v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper q.q. Drie Roemersteeg 7 1810 269 22v
RODENHUIS, P. P. Rodenhuis verkoper q.q. Drie Roemersteeg 9 1810 269 22v
SCHELTEMA, P. wijlen P. Scheltema naastligger ten westen Nieuwstraat 22 1782 260 290r
SCHELTINGA, P. P. van Scheltinga gebruiker Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v
SCHELWALD, P. P. Schelwald, c.u. naastligger ten westen Schritsen 43 1789 263 73v
SCHRIK, P. de weduwe van P. Schrik naastligger ten westen Lanen 77 1792 264 73r
STAMBKE, P. P. Stambke naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1777 259 29v
STAMBKE, P. P. Stambke naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1777 259 29v
STINSTRA, P. P. Stinstra leraar van de doopsgezinde gemeente te Franeker verkoper van 1/3 Hofstraat 26 1793 264 156r
STRATEN, P. wijlen P. van der Straaten convooimeester Admiraliteit in Friesland erflater Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
STRATEN, P. P. van der Straten ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper dubbel huis bestaande uit drie apart aangekochte percelen Grote Bredeplaats 8 1780 259 231r
STRATEN, P. P. van der Straten naastligger ten noorden Hondenstraat 3 1780 259 286ar
STROBAND, P. P. Stroband, c.u. huurder Havenplein 14 1806 267 219v
, P. P. Strooband naastligger ten zuiden Noorderhaven 82 1781 260 149v
TETRODE, P. P. Tetrode koopman koper door niaar huis en tuintje ([voor de twee percelen in deze akte]) Rozengracht 18 1780 259 271v
TETRODE, P. P. Tetrode koopman koper door niaar tuin en zomerhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Rozengracht 16 1780 259 271v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten westen Rozengracht 16 1780 259 271v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten oosten Rozengracht 10 1781 260 112r
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten westen Rozengracht 16achter 1782 260 281r
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten westen Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten noorden Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
TETRODE, P. P. Tetrode verpachter grond Fabrieksstraat 28 1786 262 121v
TETRODE, P. de heer P. Tetrode naastligger ten westen Spinhuisstraat 13 1787 262 195r
TETRODE, P. de heer P. Tetrode naastligger ten noorden Spinhuisstraat 13 1787 262 195r
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten noorden Lanen 33 1788 262 267r
TETRODE, P. P. Tetrode verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
TETRODE, P. P. Tetrode koopman koper door niaar Hoogstraat 17 1792 264 37r
TETRODE, P. P. Tetrode koopman koper door niaar Hoogstraat 15 1792 264 37r
TETRODE, P. P. Tetrode koopman koper door niaar Droogstraat 20 1792 264 37r
TETRODE, P. P. Tetrode koopman koper door niaar Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
TETRODE, P. P. Tetrode huurder Voorstraat 60 1792 264 58r
TETRODE, P. P. Tetrode, c.s. huurder Droogstraat ZZ 1793 264 76v
TETRODE, P. P. Tetrode koopman koper door niaar plek grond Zuiderhaven 49 1793 264 95v
TETRODE, P. P. Tetrode koopman koper door niaar huis en erf Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten oosten Raamstraat 1 1794 264 163v
TETRODE, P. P. Tetrode, c.s. naastligger ten westen Zuiderhaven 53 1801 266 47v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten westen Zuiderhaven 53 1802 266 101r
TETRODE, P. wijlen P. Tetrode verkoper Karremanstraat 3 1808 268 120v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten oosten Noordermolen 1 1809 268 326r
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten oosten Liemendijk 6 1809 268 326r
TETRODE, P. de weduwe van P. Tetrode naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
TETRODE, P. de weduwe van P. Tetrode naastligger ten oosten Zuiderhaven 43 1810 269 89r
, P. P. Tjallingi naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1811 269 149v
VETTEVOGEL, P. P. Vettevogel naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1779 259 228v
VETTEVOGEL, P. P. Vettevogel naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 8 1788 263 58r
WATERMAN, P. wijlen P. Waterman schipper eerdere bewoner Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
WATERMAN, P. wijlen P. Waterman erflater Zeilmakersstraat 19 1781 260 144r
WELLINGA, P. P. Wellinga koperslager naastligger ten noorden Zuiderhaven 23 1804 267 12v
WELLINGA, P. P. Wellinga koperslager naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid 1810 268 347r
WIJDENBRUG, P. P. B. van Wijdenbrug ontvanger Admiraliteit in Friesland koper door niaar 1/3 huis (1/4 en 1/12) Steenhouwersstraat 2 1732 248 82v
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verpachter grond Spinhuisstraat 1741 250 205r
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrug ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1741 250 205r
WIJDENBRUG, P. de heer P. B. van Wijdenbrugh naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
FOLKERTS, P. P. Folkers koper huis Droogstraat 61 1810 269 62v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 79 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 79 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 81 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 81 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Bildtstraat 24 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Bildtstraat 24 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 83 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Noorderhaven 83 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Zoutsloot 26 1785 261 311v
TICHELAAR, P. IEMES P. Ymes Tichelaar koopman verkoper q.q. Zoutsloot 26 1785 261 311v
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes verwandelaar ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
BAUKES, PAULUS Paals Bauckes brouwer en tichelaar aanhandelaar 1/4 tichelwerk, huis, loods en steenplaatsen ten oosten van Harlingen 1659 237 219v
BAUKES, PAULUS Paals Baukes naastligger ten westen Hoogstraat 10 1641 234 157v
SJOERDS, PAULUS Paals Siuerdts verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg WZ 1627 232 4v
FABER, PABE Pabe Faber mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Ossenmarkt 21 1798 265 118r
FABER, PABE Pabe O. Faber verkoper Grote Ossenmarkt 21 1801 266 42v
JAKOBS, PABE Pabe Jacobs naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1612 229 69r
JAKOBS, PABE Pabe Jacobs naastligger ten noorden Achterstraat ZZ 1612 229 69r
JAKOBS, PABE de weduwe van Pabe Jacobs naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1645 235 175r
JANS, PABE Pabe Jansen , c.u. verkoper Kerkpoortstraat NZ 1657 237 102v
HELM, PABE Pabe Jielders van der Helm verkoper Schritsen 66 1786 262 124v
HELM, PABE JILLERTS Pabe Jillerts van der Helm huistimmerman koper huis Schritsen 66 1783 261 33r
JAKOBS, de weduwe van Pabo Jacobs naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1629 232 94v
JAKOBS, PABE Paebe Jacobs verkoper (gesuccumbeerde) Achterstraat ZZ 1625 231 88v
JARICHS, PABE wijlen Paebe Jarigs verkoper van 1/6 van 1/2 Grote Kerkstraat 37 1736 249 125v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Rozengracht NZ 1648 236 27v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes contractant kleiverkoop ten noordoosten van Harlingen 1655 237 4v2
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar koper 1 pm 8 einsen 12 penningen en 7 roeden land ten zuiden van Harlingen 1656 237 61v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar koper van 1/4 ten zuiden van Harlingen 1656 237 62r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar koper 1/4 tichelwerk ten oosten van Harlingen 1656 237 92v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tigcheler verkoper Rommelhaven 1 1658 237 151r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer geniaarde koper Grote Kerkstraat 41 1659 237 192r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer koper 1/2 tichelwerk met ovens, loodsen, huis en plaatsen ten oosten van Harlingen 1660 238 66r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verpachter grond Lanen 43 1661 238 84r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer naastligger ten noorden Heiligeweg 38 1661 238 90v
BAUKES, PAULUS de brouwerij van Pals Bauckes naastligger ten zuiden ([dit is aan de overkant van de straat]) Kruisstraat 3west 1662 238 125r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer koper huis alwaer het Haentie op de stock staet, plaats en loods erachter Noorderhaven 66 het Haentie 1662 238 136v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes brouwer verkoper Hofstraat 18 1662 238 137r
BAUKES, PAULUS de hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1662 238 138v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1662 238 157r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1662 238 157r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar verkoper Kruisstraat 8zuid_achter 1663 238 190r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes tichelaar verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1663 238 198r
BAUKES, PAULUS huis en brouwerij van Pals Bauckes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1664 238 209r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Grote Kerkstraat 27 1664 238 209r
BAUKES, PAULUS het huis genaamd het Haantje van Pals Bauckes naastligger ten oosten Noorderhaven 64 het Haantje 1664 238 209v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Kerkpoortstraat 1664 238 212r
BAUKES, PAULUS 3 kamers van Pals Bauckes naastligger ten zuiden Rozengracht 27 1664 238 212v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Rozengracht 27 1664 238 212v
BAUKES, PAULUS een kamer en de voormalige hof van Pals Bauckes naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1664 238 215r
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes naastligger ten oosten Rozengracht 19 1664 238 23va
BAUKES, PAULUS de verkochte landen van Pals Bauckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
BAUKES, PAULUS de vader van de kopers Pals Bauckes verkoper ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
BAUKES, PAULUS de verkochte hof van Pals Bauckes naastligger ten noorden Rozengracht 1665 239 2v
BAUKES, PAULUS Pals Bauckes verkoper Rozengracht 1665 239 2v
BAUKES, PAULUS Pals Baukes tichelaar koper van 1/2 huis, houtstek en kelder eronder, met ledige plaats daaraan ten noorden Rommelhaven 13 1640 234 92v
BAUKES, PAULUS Pals Baukes brouwer en tichelaar geniaarde koper Heiligeweg 46een_achter 1662 238 159r
BAUKES, PAULUS Pals Baukes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1663 238 180r
BOKKES, PAULUS Pals Bockes geniaarde koper Sint Odolphisteeg 18 1739 250 7v
BOKKES, PAULUS Pals Bokkes , c.u. huurder boven Voorstraat 10 1739 250 10v
KARSTES, PAULUS Pals Carstens turfdrager verkoper Romastraat 13 1680 241 68r
DOUWES, PAULUS Pals Douues verkoper van 1/6 ten oosten van Harlingen 1641 234 160r
PIEBES, PAULUS Pals Pibes verkoper Zuiderstraat NZ 1636 234 3v
PIEBES, PAULUS Pals Pybes verkoper William Boothstraat WZ 1635 233 175r
PIEBES, PAULUS wijlen Pals Pybes koper Gardenierstraat ZZ 1650 236 121r
SJOERDS, PAULUS Pals Sioerds bewoner Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
BAUKES, Palse Bauckes tichelaar verkoper Noorderhaven 66 1665 239 1v
JAKOBS, Papa Jacobs bewoner Achterstraat ZZ 1628 232 70v
JANS, PASSCHIER de erfgenamen van wijlen Paschier Janssen verpachter grond Lanen ZZ 1602 228 293v
JANS, PASSCHIER kamer of huis van Paschier Janssen naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1602 228 293v
, wijlen Passchier naastligger ten noorden Brouwersstraat 19achter 1628 232 33r
, wijlen Passchier naastligger ten noorden Brouwersstraat 19achter 1628 232 45v
WOLF, PASSCHIER Passchier de Wolff verkoper Romastraat NZ 1633 233 112r
WOLF, PASSCHIER Passchier de Wolff koper kamer Alemanssteeg NZ 1635 233 168v
JANS, PASSCHIER Passchier Janssen koper hof of tuin Romastraat 1598 228 100r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers koper kamer en weefwinkel Romastraat 8 1612 229 108v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten westen Romastraat ZZ 1613 229 134v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers aanhandelaar kamer en ledige plaats met een vrye uitgang achter in de Molenaarsstraat Brouwersstraat 15 1615 229 268v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers , c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 15 1615 229 268v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers verkoper Romastraat 8 1615 229 269r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1615 229 272r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ 1616 230 14r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1618 230 130v
PASSCHIERS, PASSCHIER wijlen Passchier Passchiers verkoper Brouwersstraat 15 1634 233 156r
, PAULINA Paulina Ladder verkoper Fabrieksstraat WZ 1614 229 199v
ANTONIUS, PAULUS Paulo Anthony predikant verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23 1611 229 2v
BEVA, PAULUS Paulus Beva mr. pruikenmaker koper 1/2 huis en smederij Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
BOER, PAULUS Paulus G. de Boer koper wagen en zomerhuis en woningen Zoutsloot 99 1790 263 214v
BOER, PAULUS Paulus de Boer koopman koper huis Achterstraat 1793 264 102v
BOER, PAULUS Paulus de Boer koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 99 1794 264 217r
BOER, PAULUS Paulus de Boer pannenbakker en koopman koper Zoutsloot 99 1794 264 224r
BOER, PAULUS Paulus de Boer naastligger ten oosten Zoutsloot 99 1794 264 224r
BOER, PAULUS Paulus de Boer pannenbakker en koopman koper Zoutsloot NZ 1794 264 224r
BOER, PAULUS Paulus de Boer koopman koper tuin Achterstraat NZ 1795 264 278r
BOER, PAULUS Paulus de Boer koper Liemendijk ZZ 1799 265 161v
BOER, PAULUS raadslid Paulus de Boer koper huis Zoutsloot WZ 1800 265 269r
BOER, PAULUS Paulus de Boer naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1803 266 239r
BOER, PAULUS lid van het Gemeentebestuur Paulus de Boer koper twee huizen aan en naast elkaar Zoutsloot 105 1805 267 156r
BOER, PAULUS Paulus de Boer naastligger ten noorden Zoutsloot 105 1805 267 156r
BOER, PAULUS Paulus G. de Boer koper van 1/6 Droogstraat 7west 1806 267 273v
BOER, PAULUS Paulus G. de Boer koopman verkoper q.q. Droogstraat 7west 1807 267 303v
BOER, PAULUS wethouder Paulus G. de Boer koopman koper huis Herenwaltje 1 1808 268 92r
BOER, PAULUS wethouder Paulus G. de Boer koopman koper gebouw als oliemolen gebruikt Zoutsloot 84 1808 268 127r
BOER, PAULUS Paulus G. de Boer naastligger ten westen Zoutsloot 84 1808 268 127r
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boer koper woning nr. 8 (wijk B-094) in het zgn. Klooster Herenwaltje 10 het Klooster 1809 268 316v
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boer koper woning nr. 9 (wijk B-076) in het zgn. Klooster Droogstraat 83 het Klooster 1809 268 316v
BOER, PAULUS wethouder Paulus G. de Boer verkoper Droogstraat 83 1810 269 7v
BOER, PAULUS mede-wethouder Paulus G. de Boer verkoper Zoutsloot 92 1810 269 9r
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boer verkoper q.q. Franekereind 23oost 1810 269 59v
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boer verkoper q.q. Weverstraat 14 1810 269 75v
BOER, PAULUS wethouder Paulus de Boer verkoper Herenwaltje 10 1810 269 85r
BONTEKOE, PAULUS dr. Paulus Bontekoe convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper Bildtstraat 27 1674 240 137r
BONTEKOE, PAULUS de boedelredders van dr. Paulus Bontekoe verkoper Voorstraat 83 1674 240 138v
BONTEKOE, PAULUS de curatoren over de boedel van dr. Paulus Bontekoe verkoper Zuiderhaven 11 1674 240 140r
BONTEKOE, PAULUS de curatoren over de boedel van dr. Paulus Bontekoe verkoper Prinsenstraat 6 1674 240 141r
BONTEKOE, PAULUS de boedelredders van Paulus Bontekoe verkoper Spinhuisstraat ZZ 1674 240 141v
, PAULUS Paulus van Gelein verkoper q.q. Leerlooierssteeg WZ 1801 266 21r
GEMMENICH, PAULUS Paulus Gemmenich secretaris naastligger ten zuiden Steenhouwersstraat WZ 1682 241 233v
GEMMENICH, PAULUS Paulus Gemmenich secretaris naastligger ten westen Steenhouwersstraat WZ 1682 241 233v
GEMMENICH, PAULUS Paulus Jacob van Ghemmenich secretaris Admiraliteit in Friesland koper woning van de lands lijnbaan, met aparte gevels Rozengracht 40 1680 241 116r
GEMMENICH, PAULUS Paulus Jacob van Ghemmenich secretaris Admiraliteit in Friesland koper woning van de lands lijnbaan Rozengracht 40 1680 241 116r
LANSENBERG, PAULUS Paulus Lansenberg mr. bakker verkoper Schritsen 50achter 1790 263 213r
LANSENBERG, PAULUS Paulus Jan Lansenberg mr. bakker koper huis met bakkerij Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
, PAULUS wijlen Paulus Olpherts koper Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
, PAULUS Paulus Orinus verkoper Hoogstraat 5 1630 232 125v
, PAULUS wijlen Paulus Schrans verkoper Kleine Bredeplaats 4 1805 267 175r
, PAULUS wijlen Paulus Schrant koper Kleine Bredeplaats 4 1804 267 40r
STROBAND, PAULUS Paulus Stroband makelaar verkoper Voorstraat 37 1800 265 268r
, PAULUS Paulus Strooband mr. koekbakker koper huis en bakkerij Voorstraat 37 1780 259 274r
THIELE, PAULUS Paulus van Thiele koper huis Nieuweburen 19 1795 264 281r
WELLINGA, PAULUS raadslid Paulus Wellinga verkoper q.q. Lanen 73 1802 266 122r
, PAULUS de hof van burgemeester Paulus Wiltfang naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1666 239 54v
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Vismarkt 1 1666 239 44r
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Rozengracht 17 1672 240 111r
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Nieuweburen 1 1672 240 111v
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Nieuweburen 3 1672 240 112r
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Nieuweburen 5 1672 240 112v
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltfangh verkoper Rozengracht 19 1676 240 214v
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltvangh verkoper Rapenburg ZZ 1676 240 238v
ALLERTS, PAULUS Paulus Allards koper huis Schritsen 25 1801 265 293r
ALLERTS, PAULUS Paulus Allards naastligger ten oosten Schritsen 23 1808 268 85r
ALLES, PAULUS Paulus Alles naastligger ten oosten Schritsen 23 1803 266 289r
ANTONIUS, PAULUS Paulus Antoni , predikant koper huis met een vrije in- en uitgang van de steeg; tussen Mary Jan Dircx en de kamer van Appolonia Jans en het huis van Ane Bauckes Grote Bredeplaats 23 1599 228 138v
, PAULUS Paulus Caarles naastligger ten westen Schritsen 64 1615 229 275v
, PAULUS Paulus Caroli koper huis Schritsen 62 1612 229 72r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. huistimmerman koper 1/4 huis Schritsen 50achter 1736 249 120r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman koper huis Heiligeweg 6 1752 252 219v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks naastligger ten oosten Heiligeweg 4 1758 254 151r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks timmerman naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman koper door niaar huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1763 255 252r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman koper huis, houtstek, tuin en zomerhuis Rozengracht 14 1765 256 126v
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 37 1766 256 155v
JAKOBS, PAULUS Paulus Jacobs adelborst onder Julius van Eysinga koper drie kamers aanelkaar Bildtpoort (gebied) 1612 229 90r
JAKOBS, PAULUS de kamer van Paulus Jacobs naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1617 230 86v
JANS, PAULUS Paulus Jans verkoper q.q. Voorstraat 45 1634 233 146r
JANS, PAULUS de heer Paulus Jans naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1642 235 20v
JANS, PAULUS de weduwe van Paulus Jans naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
JANS, PAULUS de weduwe van Paulus Jans naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1763 255 254v
ENNEMA, PAULUS JANS oud burgemeester Paulus Jans Innema koper 1/2 huis, plaats en loods Zuiderhaven 11 1631 233 20r
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jans Lansenberg bakker verkoper Kerkpoortstraat 53 1805 267 148r
JANS, PAULUS Paulus Jansen verkoper Zuiderhaven NZ 1618 230 146v
JANS, PAULUS burgemeester Paulus Jansen , of zijn vrouw verpachter grond Rozengracht 14 1640 234 97r
JANS, PAULUS de hof van burgemeester Paulus Jansen naastligger ten noorden Vijverstraat 7 1640 234 117v
JANS, PAULUS de hof van burgemeester Paulus Jansen naastligger ten noorden Vijverstraat 9 1640 234 117v
JANS, PAULUS onlangs verkochte hof van burgemeester Paulus Jansen , c.u. naastligger ten westen Vijver WZ 1641 234 146r
JANS, PAULUS burgemeester Paulus Jansen , c.u. verkoper Vijver WZ 1641 234 146r
JANS, PAULUS Paulus Jansen zeilmaker verkoper Herenknechtenkamerstraat 3 1727 246 306r
JANS, PAULUS de weduwe van Paulus Jansen huurder Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
ENNEMA, PAULUS JANS burgemeester Paulus Jansen Ennema, c.u. koper zoutkeet Nieuwstraat 42 1642 234 174v
ENNEMA, PAULUS JANS burgemeester Paulus Jansen Ennema naastligger ten zuiden Rozengracht 14 1653 236 220v
ENNEMA, PAULUS JANS oud burgemeester Paulus Jansen Innema verkoper Noorderhaven 95 1629 232 111r
ENNEMA, PAULUS JANS de erfgenamen van wijlen burgemeester Paulus Jansen Innema naastligger ten noorden Zuiderhaven 13 1667 239 95v
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Zuiderhaven 47 1780 259 307v
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Heiligeweg 6 1780 259 307v
LANSENBERG, PAULUS JANS Paulus Jansen Lansenberg, minderjarig verkoper Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
JANS, PAULUS oud burgemeester Paulus Jansen Wildvang koper huis genaamd Enchuysen Rozengracht 17 Enkhuizen 1669 239 204v
JANS, PAULUS oud burgemeester Paulus Jansen Wiltfangh koper huis Rozengracht 19 1668 239 173v
JANS, PAULUS oud burgemeester Paulus Jansen Wiltfangh verkoper Rapenburg ZZ 1672 240 91v
ENNEMA, PAULUS JANS het panwerk van Paulus Janssens Ennema naastligger ten oosten Rozengracht 20 1643 235 94v
ENNEMA, PAULUS JANS het panwerk van Paulus Janssens Ennema naastligger ten zuiden Rozengracht 20 1643 235 94v
OLFERTS, PAULUS wijlen Paulus Olpherts verkoper Grote Bredeplaats 6west 1786 262 59v
ANTONIUS, Pauly Anthoni predikant koper een groot en een klein huis Kerkpoortstraat 1601 228 261v
LAUDER, Paulyna Lader koper Fabrieksstraat 1613 229 155r
, Pauuels Wiltzang koper woning en schuur onbekend 1659 237 214r
ENNEMA, JANS burgemeester Pauuels Jansen Ennema koper door niaar huis en hof Rozengracht 14 1653 236 220v
JANS, PAULUS wijlen Pauwel Jans eigenaar perceel onbekend 1602 228 324r
JANS, PAULUS Pauwel Jans crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat 1602 228 332r
JANS, PAULUS Pauwel Jans crediteur (triumphant) Zuiderstraat 1615 229 271r
JANS, PAULUS gedeputeerde staat van Friesland en burgemeester Pauwels Jans koper huis met de plaats en loods daarachter, strekkende van de straat af doorgaans tot de straat daarachter gelegen Zuiderhaven 11 1626 231 141r
ENNEMA, PAULUS JANS Pauwels Jans Ennema verkoper Vijver 6tuin 1651 236 179v
JANS, PAULUS burgemeester Pauwels Jansen naastligger ten zuiden Rozengracht 18 1653 236 221v
ENNEMA, PAULUS JANS oud burgemeester Pauwels Janssen Innema koper hoekhuis met klein plaatsje daarachter Bildtstraat 21 1638 234 52v
PIETERS, PAULUS wijlen mr. Pauwels Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 38 1695 243 179r
NAUTA, PIEKJE Peekjen Nauta koper Weverstraat 1712 245 165r
JANS, PIERKJE Peerck Jans bruid 1604 228 405v
JANS, PIERKJE Peerck Jans verkoper van 1/2 Wortelstraat NZ 1641 234 145r
SIERKS, PIERKJE Peerck Siercx verkoper Voorstraat ZZ 1643 235 58r
WIEBRENS, PIERKJE Peerckjen Wybrens verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
NAUTA, Peerkien Nauta naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v
NAUTA, Peerkien Nauta verkoper Fabrieksstraat WZ 1733 248 258v
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta verkoper Fabrieksstraat WZ 1726 246 296r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta verkoper Fabrieksstraat WZ 1726 246 297r
NAUTA, PIERKJE Peerkjen Nauta verkoper onbekend 1736 249 121v
SCHELTINGA, de heer Peerus van Scheltinga ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis Heiligeweg 60zuid 1767 257 12r
PIETERS, PELGRIM Pelgrim Pytters huurder Molenpad 1 1699 243 402r
ALEFS, PELGRIM Pelgrum Alefs , c.u. verkoper Kerkpoortstraat NZ 1694 243 95r
JANS, PIERKJE Perck Jans verkoper ([AlleFriezen: Cornelis Janszn Breda huwt Peerck Jansdr]) Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v
JANS, PIERKJE Perck Jans koper Wortelstraat NZ 1625 231 63r
JANS, PIERKJE Perck Jansen verkoper onbekend 1622 230 331v
BONNES, Perkie Bonnes koopvrouw geniaarde koper Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
, PIERKJE Perkje B. Zeefsma verkoper Voorstraat 73 1801 266 46r
BONNES, PIERKJE Perkje Bonnes koper Voorstraat 73 1771 257 209v
BONNES, PIERKJE Perkje Bonnes verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 10 1782 260 233r
BONSES, PIERKJE Perkje Bontes verkoper Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
NAUTA, PIERKJE Perkjen Nauta verkoper van 2/54 Noordermolen 1 1729 247 263v
NAUTA, PIERKJE Perkjen Nauta, wegens een oude reversaalbrief verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackersloot verkoper Heiligeweg 60 1640 234 117v
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackersloot verkoper Heiligeweg 58 1640 234 117v
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackersloot verkoper Vijverstraat 7 1640 234 117v
AKKERSLOOT, PIETJE Peter Ackersloot verkoper Vijverstraat 9 1640 234 117v
AKKERSLOOT, PIETER lege plaats en put van Peter Ackersloot naastligger ten zuiden Noorderhaven 6 1651 236 182v
EEBES, PIETER Peter Aebes verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
EEBES, PIETER Peter Aebes koopman verkoper Brouwersstraat 25 1646 235 220v
ATES, PIETER Peter Ates bakker koper Sint Jacobstraat 6 1642 235 36r
KLASES, PIETER Peter Clasen verkoper q.q. Hoogstraat 34 1659 237 194r
KORNELIS, PIETER Peter Cornelis naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1643 235 38v
EILERTS, PIETER Peter Ellerts smid naastligger ten noorden Vijver 1 1632 233 73v
FRANSES, PIETER Peter Fransen naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1642 235 11v
FRANSES, PIETER Peter Fransen naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1642 235 11v
REITSMA, PIETER HOITES het pakhuis van wijlen vroedsman Peter Hoytes Reidsma naastligger ten oosten Franekereind 30 1739 250 32r
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven 77 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
IJSBRANDS, PIETER Peter Isbrants verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
JAKOBS, PIETER wijlen Peter Jacobs erflater Zuiderhaven 77 1640 234 120v
JAKOBS, PIETER wijlen Peter Jacobs erflater Zuiderhaven 77 1640 234 120v
JAKOBS, PIETER wijlen Peter Jacobs erflater Zuiderhaven 77 1640 234 120v
JAKOBS, PIETER wijlen Peter Jacobs erflater Zuiderhaven 77 1640 234 120v
JAKOBS, PIETER wijlen Peter Jacobs erflater Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
JAKOBS, PIETER wijlen Peter Jacobs erflater Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
JAKOBS, PIETER wijlen Peter Jacobs erflater Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
JAKOBS, PIETER Peter Jacobs afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Rozengracht 7oost 1655 237 31v
JAKOBS, PIETER Peter Jacobs naastligger ten westen ([blijkens een niaar]) Rozengracht 7oost 1655 237 31v
JANS, PIETER Peter Jans , c.u. verkoper Hoogstraat ZZ 1644 235 131r
JELMERS, PIETER Peter Jelmers naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1644 235 98v
JOOSTES, PIETER grondpacht uit het perceel van Peter Joostes eigenaar perceel Oosterkeetstraat 1656 237 61r1
PIPHRON, PIETER JORIS Peter Joris Piphron verkoper Nieuwstraat 36 1641 234 154r
PIETERS, PIETER Peter Peters Cantie, c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 6 1641 234 123v
REINS, PIETER de hof van de erfgenamen van wijlen Peter Reyns naastligger ten zuiden Noordijs 21 1643 235 79v
SIEBRENS, PIETER Peter Sibrants naastligger ten oosten Franekereind 36 1640 234 98v
WIEBRENS, PIETER Peter Wybrandts , c.u. naastligger ten noorden Voorstraat ZZ 1643 235 58r
WIEBRENS, PIETER Peter Wybrandts verkoper Voorstraat ZZ 1643 235 58r
, PETRUS de oude Peters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1656 237 62r
COUPERUS, PETRUS oud burgemeester Peterus Couperus medicinae doctor koper huis, hof en achterhuis Noorderhaven 51 1784 261 225r
MEILSMA, PETRUS ds. Petri Meilsma naastligger ten westen Voorstraat 49 1659 237 189r
DOOITSES, PIETJE Petrick Doytses koper Kleine Bredeplaats 22 1603 228 361v
NIJSTEN, PETRUS wijlen secretaris dr. Petro Nysten oud secretaris van Barradeel verkoper Hofstraat 1630 232 137v
SIEBRENS, PETRUS het huis van Petro Sibrandi naastligger ten westen Zoutsloot 24 1611 229 58v
, PETRONELLA Petronella Bloemink winkelier koper Voorstraat 27 1746 251 126r
, PETRONELLA Petronella Chamain verkoper Liemendijk NZ 1776 258 250r
, PETRONELLA Petronella Chamein koper Liemendijk NZ 1769 257 102r
, PETRONELLA Petronella Chamin koper Karremanstraat 18 1771 257 202v
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 12 1788 262 251r
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 30 1788 262 253v
, PETRONELLA 1e echtgenote ? Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 10 1788 262 255r
, PETRONELLA wijlen Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 18 1788 262 256v
, PETRONELLA wijlen Petronella Chamin verkoper Zoutsloot 67 1788 262 258r
, wijlen Petronella Chamin verkoper Karremanstraat 1788 263 1r
, PETRONELLA Petronella Chemains koper Zoutsloot 67 1774 258 184r
, PETRONELLA Petronella Chemingh koper Karremanstraat 12 1765 256 107r
DAM, PETRONELLA Petronella van Dam koper Lanen 38 1808 268 44v
, PETRONELLA Petronella Dodenhuizen verkoper Voorstraat 31 1793 264 86r
GREIDANUS, PETRONELLA Petronella Greidanus verkoper van 1/2 Voorstraat 13 1788 263 46r
GREIDANUS, PETRONELLA Petronella Greidanus verkoper van 1/8 Rozengracht 4 1809 268 277r
IDSINGA, PETRONELLA vrouw Petronella van Idsinga verkoper Spinhuisstraat 4 1746 251 153r
MUNTER, PETRONELLA Petronella Munter koper Voorstraat 45oost 1740 250 89r
MUNTER, PETRONELLA Petronella Munter verkoper van 3/8 Voorstraat 45oost 1740 250 89r
MUNTER, PETRONELLA Petronella Munter verkoper Noorderhaven 90 1755 253 245r
MUNTER, PETRONELLA Petronella Munter verkoper Voorstraat 45oost 1755 253 245r
MUNTER, PETRONELLA Petronella Munter verkoper Voorstraat 45 1755 253 246r
MUNTER, PETRONELLA Petronella Munter koper huis en tuintje Zuiderhaven 71 1783 261 99r
RINSMA, PETRONELLA Petronella Rinsma verkoper van 1/4 Rozengracht 26 1788 262 285v
RINSMA, PETRONELLA Petronella Rinsma verkoper van 1/4 Voorstraat 66 1788 262 297r
, PETRONELLA Petronella Schemink winkelier koper Droogstraat 37 1772 258 12r
, PETRONELLA Petronella Schemink winkelier koper Liemendijk ZZ 1772 258 35v
, PETRONELLA Petronella Schemink winkelier naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1772 258 35v
, PETRONELLA Petronella Schemink verkoper van 1/2 Droogstraat 37 1777 259 89v
, PETRONELLA Petronella Stansen koper Rozengracht 20 1706 244 338v
TETRODE, PETRONELLA Petronella Maria van Tetrode verkoper Noordijs 21 1793 264 125r
, PETRONELLA Petronella Valerii koper Brouwersstraat 13 1672 240 77r
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winter verkoper Voorstraat 63 1739 250 55r
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winter verkoper Voorstraat 19 1739 250 56v
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winter verkoper Schritsen 2 1739 250 59v
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winter verkoper onbekend 1739 250 64r
WINTER, PETRONELLA Petronella Catharina Winter verkoper Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
, PETRONELLA Petronella van der Wold afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
WOLDE, PETRONELLA Petronella van der Wolde verkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
WOLDE, PETRONELLA Petronella van der Wolde huurder Hoogstraat 5 1758 254 166r
, PETRONELLA Petronella van der Wolt, meerderjarige ongehuwde juffer verkoper van 1/2 Hofstraat 17 1730 247 351v
ALBERTS, PETRONELLA Petronella Alberts huurder Bargebuurt 8 1791 263 305r
BONSES, PETRONELLA Petronella Bontes verkoper Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
TETRODE, PETRONELLA Petronelle Maria Tetrode koper Noordijs 21 1781 260 92r
BROUWER, PETRUS Petrus Brouwer predikant verkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
BROUWER, PETRUS Petrus Brouwer predikant verkoper van 1/12 Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
CAMPER, PETRUS Petrus Camper hoogleraar in de geneeskunde verkoper Hofstraat 35 1757 254 78v
CAMPER, PETRUS professor honorius Petrus Camper verkoper buiten Harlingen 1781 260 63r
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda huurder Voorstraat 40 1742 250 258v
FERWERDA, PETRUS burgemeester Petrus Ferwerda koper door niaar huis, wagenhuis en stalling Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda, n.u. naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda, n.u. en c.s. naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1747 251 200r
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker verkoper van 5/12 Droogstraat NZ 1749 252 15v
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker verkoper Voorstraat 32 1751 252 159r
FERWERDA, PETRUS Petrus Ferwerda koffieschenker verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1751 252 159r
FIKKENS, PETRUS ds. Petrus van Fikkens verkoper q.q. Rozengracht 5 1778 259 146v
, PETRUS Petrus Geesdorp naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid 1634 233 145v
, PETRUS Petrus Geesdorp, c.u. verkoper Hofstraat 7 1642 234 178r
, PETRUS Petrus Geesdorp, c.u. verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1643 235 64v
GELINDE, PETRUS monsieur Petrus Gelinde koper huis en gleibakkerij Schritsen 50 1721 246 95v
GENT, PETRUS Petrus van Gent mr. gortmaker koper huis, gortmakerij en stal Voorstraat 70 1767 256 231r
GENT, PETRUS Petrus van Gent mr. gortmaker verkoper Voorstraat 70 1771 257 210v
GOSLINGA, PETRUS Petrus Gosliga, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Brouwersstraat 5 1782 260 223r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanus preceptor koper huis en tuin Grote Bredeplaats 6west 1798 265 109v
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanus rector van de Latijnse Scholen koper huis Vijverstraat 1 1806 267 205r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanus rector van de Latijnse Scholen naastligger ten westen Vijverstraat 1 1806 267 205r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanus rector van de Latijnse Scholen naastligger ten noorden Vijverstraat 1 1806 267 205r
GREIDANUS, PETRUS Petrus Greidanus conrector verkoper van 1/4 Rozengracht 4 1809 268 277r
KET, PETRUS Petrus de Keth ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis en tuin Zuiderhaven 71a 1805 267 138v
KET, PETRUS Petrus de Keth naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1805 267 138v
KET, PETRUS Petrus de Keth ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland verkoper Schritsen 44 1807 267 299v
KET, PETRUS Petrus Everhardus de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, PETRUS Petrus Everhardus de Keth koper Vijver 1 1808 268 116v
KET, PETRUS Petrus Everhardus de Keth koper Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, PETRUS mr. Petrus de Keth ontvanger koper q.q. Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
KET, PETRUS mr. Petrus de Keth ontvanger koper q.q. Vijver 1 1808 268 116v
KET, PETRUS mr. Petrus de Keth ontvanger koper q.q. Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
LAQUART, PETRUS Petrus Laquaart naastligger ten westen Voorstraat 84 1779 259 202v
LAQUART, PETRUS Petrus Laquaart verkoper Voorstraat 84 1779 259 202v
LAQUART, PETRUS Petrus Laquart koper door niaar van 1/2 Voorstraat 84 1778 259 134v
, PETRUS Petrus Lenzius mr. chirurgijn verkoper q.q. Lanen 13 1775 258 205v
MARNSTRA, PETRUS Petrus Marnstra procureur postulant koper huis Droogstraat 18 1751 252 177v
MEILSMA, PETRUS Petrus Meylsma verkoper Zoutsloot ZZ 1648 236 47v
MEILSMA, PETRUS ds. Petrus Meylsma verkoper Voorstraat 47 1659 237 184r
MEILSMA, PETRUS ds. Petrus Meylsma predikant verkoper Zuiderhaven 35 1674 240 165r
MOL, PETRUS Petrus Mol predikant verkoper Noorderhaven 77 1731 248 46r
NIJSTEN, PETRUS secretaris van Barradeel dr. Petrus Nysten koper hof met ledige plaats en kamertje, ten noorden van de hof gelegen Rozengracht NZ 1627 232 26v
NIJSTEN, PETRUS secretaris van Barradeel dr. Petrus Nysten, c.u. naastligger ten westen Rozengracht NZ 1627 232 26v
PALUDANUS, PETRUS Petrus Paludanus verkoper van 1/2 Brouwersstraat 13 1684 242 14v
FELTEN, PETRUS dr. Petrus Phelten eerdere eigenaar ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
PIERSMA, PETRUS dr. Petrus Piersma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 62 1698 243 381v
REDDING, PETRUS ds. Petrus Regnerus Reddingius geniaarde koper Rozengracht 7west 1726 246 251r
REDDING, PETRUS wijlen ds. Petrus Reddinguis erflater Rozengracht 7west 1728 247 126v
RINIA, PETRUS Petrus Renia verkoper Voorstraat NZ 1675 240 26ra
ROSEMA, PETRUS Petrus van Rosema verkoper Voorstraat 47 1687 242 208v
SCHAAF, PETRUS Petrus Schaaff medicinae doctor verkoper Nieuwstraat 40 1701 244 122v
SCHAAF, PETRUS Petrus Schaaff medicinae doctor verkoper Nieuwstraat 42 1701 244 122v
, PETRUS dr. Petrus Schaef naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1699 244 21r
, PETRUS Petrus Schaeff medicinae doctor koper door niaar 1/3 zoutkeet en 1/2 huis of schuur ten noorden Nieuwstraat 42 1695 243 147v
SCHELTEMA, PETRUS Petrus Scheltema gerechtsbode koper huis Schritsen 5 1733 248 217r
, PETRUS wijlen dr. Petrus Sibeda medicinae doctor koper ten oosten van Harlingen 1746 251 128r
STEENSMA, PETRUS Petrus Steensma predikant verkoper Rommelhaven 3 1775 258 210v
STELLINGWERF, PETRUS sr. Petrus Stellingwerf koopman koper huis Jan Ruurdstraat 3 1727 246 306av
, PETRUS wijlen ds. Petrus Theodori predikant verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
, PETRUS wijlen ds. Petrus Theodorus predikant verkoper William Boothstraat 35 1694 243 111r
TJALLINGII, PETRUS Petrus Tjallingii eerste klerk Admiraliteit Amsterdam verkoper Scheffersplein 27 1781 260 47v
ADAM, PETRUS ARJENS Petrus Adriani de Adam verkoper Zuiderhaven 67 1735 249 50r
ADAM, PETRUS ARJENS huisman Petrus Adriani Adam afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Noorderhaven 44 1745 251 82r
ARJENS, PETRUS Petrus Adrianus , meerderjarige vrijgezel verkoper van 1/2 Franekereind 14 1726 246 271v
AMELANDER, PETRUS ANNES Petrus Anneus Amelander koper huis en tuin Rozengracht 4 1809 268 277r
ADAM, PETRUS Petrus Ariani de Adam protesteert vanwege een erfeniskwestie Zuiderhaven 67 1738 249 257r
SYBESMA, PETRUS Petrus Heromi Sybersma naastligger ten westen Achterstraat 47 1646 235 236v
SYBESMA, PETRUS JEROENS Petrus Heronimus Sibersma apotheker koper huis Heiligeweg 8 1647 235 245r
MARTENS, FEIKJE Pey Martens koper Brouwersstraat 18 1666 239 35r
MARTENS, FEIKJE Pey Martens , voor zich en haar kinderen verkoper Brouwersstraat 18 1705 244 279v
MARTENS, FEIKJE Pey Martens , voor zich en haar kinderen verkoper Spinstraat NZ 1705 244 280v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Ph. Hanekuik koopman koper Schritsen 5oost 1768 257 57r
OOLGAARD, FILIPPUS Ph. Oolgard naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 9 1785 262 20r
SWART, FILIPPUS de weduwe van Ph. Swart naastligger ten westen Heiligeweg 9 1783 261 11v
, FILIPPUS Philip huurder (p.j.) Kerkpad 16 1763 255 220v
, FILIPPUS Philip , c.u. bontwever huurder Rozenstraat 4 1764 256 34v
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beem commies convooien en licenten koper huis Havenplein 18oost 1742 250 263v
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beem commies ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper Havenplein 18oost 1745 251 79v
, FILIPPUS de weduwe van Philip Gauda naastligger ten zuiden Rommelhaven 20 1786 262 309r
, FILIPPUS de weduwe van Philip Gauda verkoper Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
, FILIPPUS Philip Gaude bontwever koper huis Rommelhaven 20achter 1765 256 110v
, FILIPPUS Philip Gaude, c.s. huurder (p.j.) Rommelhaven 20achter 1765 256 110v
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Ohlgaard mr. hovenier verkoper q.q. Kerkpoortstraat 13 1791 263 380r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Ohlgard hovenier naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Ohlgard verkoper Kleine Bredeplaats 5 1804 267 98r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Olgaard gardenier verkoper Grote Bredeplaats 10 1784 261 250r
, FILIPPUS Philip Oligaart verkoper q.q. Both Apothekerstraat OZ 1781 260 90r
, FILIPPUS Philip Oligart hovenier koper door niaar huis en weefwinkel Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
, FILIPPUS Philip Oligart hovenier koper door niaar huis en weefwinkel Grote Ossenmarkt 5 1774 258 133r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaard naastligger ten westen Vijverstraat 14 1778 259 132r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaard gardenier koper huis Grote Bredeplaats 10 1782 260 218r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaard mr. hovenier verkoper q.q. Weverstraat 14 1789 263 375r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaardt naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaardt naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 5 1774 258 133r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaart hovenier koper huis Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgaart hovenier naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 5 1773 258 99r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgard naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgard hovenier koper huis en tuin Heiligeweg 52 1785 262 25v
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgard naastligger ten oosten Heiligeweg 50 1785 262 27r
OOLGAARD, FILIPPUS Philip Oolgard naastligger ten noorden Heiligeweg 50 1785 262 27r
FILIPPUS, FILIPPUS Philip Philips verkoper q.q. Hondenstraat 6 1633 233 87v
IEDES, FILIPPUS de hof van Philip Yedes naastligger ten westen Rozengracht 7west 1660 238 29v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippes Hanekuik koopman koper 1/2 huis t Stekje genaamd Bildtstraat 4 het Stekje 1756 254 18v
ARJENS, FILIPPINA Philippijntje Ariens koper Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r
ARJENS, FILIPPINA Philippina Arjens koper 1/4 dubbelhuis Voorstraat 59 1762 255 151v
ARJENS, FILIPPINA Philippina Arjens , c.m. huurder van 1/2 (59) (p.j.) Voorstraat 59 1762 255 151v
ARJENS, FILIPPINA Philippina Arjens koper 1/4 dubbelhuis Voorstraat 59 1762 255 156r
ARJENS, FILIPPINA Philippina Arjens , c.m. eigenaar van 1/4 (59) Voorstraat 59 1762 255 156r
ARJENS, FILIPPINA Philippina Arjens , c.m. huurder van 1/2 (59) (p.j.) Voorstraat 59 1762 255 156r
ARJENS, FILIPPINA Philippina Arjens verkoper Voorstraat 57 1781 260 50r
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus huurder Grote Bredeplaats 23achter 1780 259 292v
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus koper Voorstraat 49 1783 261 82r
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus koper Kerkpoortstraat 57 1791 263 373v
LUCAS, Philipps Lucas verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 19 1715 245 243v
BAKKER, FILIPPUS Philippus Bakker verkoper q.q. Noorderhaven 19 1745 251 99v
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida advocaat Hof van Friesland koper huis Lammert Warndersteeg 10 1682 241 177v
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida, J.U.D. advocaat Hof van Friesland koper huis Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
BELIDA, FILIPPUS vroedsman Philippus Belida advocaat Hof van Friesland verkoper Lammert Warndersteeg 10 1692 242 382r
BELIDA, FILIPPUS dr. Philippus Belida advocaat Hof van Friesland koper hof Voorstraat 26achter 1696 243 231r
BELIDA, FILIPPUS dr. Philippus Belida advocaat Hof van Friesland koper tuintje of hof met bomen en prieel Lanen 23 1696 243 231v
BELIDA, FILIPPUS de hof van dr. Philippus Belida naastligger ten noorden Lanen 23een_achter 1698 243 379r
BELIDA, FILIPPUS de hof van burgemeester Philippus Belida naastligger ten zuiden Voorstraat 26 1699 243 401v
BELIDA, FILIPPUS burgemeester Philippus Belida, c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 56west 1699 244 9v
BELIDA, FILIPPUS burgemeester Philippus Belida koper huis Voorstraat 46 1699 244 24r
BELIDA, FILIPPUS Philippus Belida, c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 46 1699 244 24r
BELIDA, FILIPPUS burgemeester dr. Philippus Belida protesteert vanwege precario Voorstraat 28 1700 244 68v
BELIDA, FILIPPUS wijlen burgemeester Philippus Belida verkoper Voorstraat 46 1707 245 37r
, FILIPPUS de gezworen gemeensman dr. Philippus Belyda, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Grote Bredeplaats 31 1697 243 323v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur koper stal Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten westen Lanen 80 1730 247 10ra
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten noorden Heiligeweg 21 1731 248 66v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur aanhandelaar huis Both Apothekerstraat 1 1733 248 194v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur verwandelaar Kerkpoortstraat 1733 248 194v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur geniaarde koper Heiligeweg 8 1733 248 202v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1733 248 261v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1734 248 323r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur koper kamer Kerkpoortstraat 15 1734 248 338r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 15 1734 248 338r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 15 1734 248 338r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur koper hof Wasbleek 1735 249 54r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1 1736 249 123r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos distillateur koper hof met vruchtbomen, bloemen en planten Nieuweburen 27 1739 250 14v
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten noorden Heiligeweg 17 1742 250 236r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten noorden Heiligeweg 17 1744 251 33r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten westen Moriaanstraat 3 1754 253 138r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten westen Heiligeweg 12 1760 255 35r
BOS, FILIPPUS Philippus Bos naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1761 255 65r
BOS, FILIPPUS de erfgenamen van wijlen Philippus Bos naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1765 256 137v
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Bos erflater Lanen 78 1766 256 145r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Bos erflater Lanen 78 1766 256 145r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Bos erflater Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Bos erflater Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Bos erflater Wasbleek 1766 256 148r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Bos erflater Wasbleek 1766 256 148r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Bos erflater Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Bos erflater Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Bos erflater Moriaanstraat 1 1766 256 180r
BOS, FILIPPUS wijlen Philippus Bos erflater Moriaanstraat 1 1766 256 180r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koper van 1/5 Hoogstraat 25 1752 253 25v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koper van 1/5 Hoogstraat 17 1752 253 25v
HANEKUIK, FILIPPUS de erfgenamen van wijlen Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Zoutsloot 79 1754 253 170v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis en tuintje Bildtstraat 4 het Stekje 1756 253 253v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1756 253 255v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper Noorderkade 13 1758 254 137v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis Heiligeweg 46een_achter 1759 254 202v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis Zuiderhaven 23 1759 254 223v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1760 255 21r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper huis Zoutsloot 57 1761 255 93v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik huurder Brouwersstraat 22 1761 255 96r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten westen Kruisstraat 1 1762 255 123r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik, c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot 95 1762 255 150v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Heiligeweg 40 1762 255 176r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman koper 1/2 timmerhelling, 2 woonhuizen en hof Noorderkade 13 1763 255 208v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman eigenaar van 1/2 Noorderkade 13 1763 255 208v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Zuiderhaven 23 1763 255 215v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Vijver 9 1763 255 215v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1763 255 240v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik, c.s. naastligger ten noorden Zoutsloot 95 1763 255 257v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Hoogstraat 25 1764 256 30r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Hoogstraat 17 1764 256 30r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik naastligger ten oosten Achterstraat 15 1764 256 71v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Zoutsloot NZ 1765 256 103v
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik koopman verkoper Achterstraat 49 1765 256 103v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman verkoper van 1/2 Noorderkade 13 1767 256 247r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik erflater Noorderkade 13 1767 256 247r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuik eigenaar Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman verkoper van 1/2 Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik erflater Kruisstraat 6 1767 256 252r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik erflater Zuiderhaven 61 1767 256 254v
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman verkoper van 1/2 Zoutsloot 57 1767 256 256r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik erflater Zoutsloot 57 1767 256 256r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik koopman verkoper van 1/2 Kruisstraat NZ 1767 256 257r
HANEKUIK, FILIPPUS wijlen Philippus Hanekuik erflater Kruisstraat NZ 1767 256 257r
HANEKUIK, FILIPPUS Philippus Hanekuyk koopman naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1763 256 4r
HUISINGA, FILIPPUS Philippus Huysinga predikant naastligger ten noorden Romastraat 1621 230 268v
, FILIPPUS Philippus Olgaart huurder Schritsen 52 1765 256 122r
, FILIPPUS Philippus Olgard hovenier koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 7 1765 256 105r
SWART, FILIPPUS de verkoper Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij verkoper Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart voorzanger naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij verkoper Schritsen 52 1734 248 354r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij verkoper Poortje 11 1734 249 10v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart naastligger ten zuiden Schritsen 48 1750 252 76v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart naastligger ten westen Schritsen 48 1750 252 76v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij koper 3/64 dubbelhuis bekend als suikerraffinaderij Noorderhaven 79 1751 252 115v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij koper 3/64 groot pakhuis met kalkhuisje, behorend bij de suikerraffinaderij Droogstraat 27 1751 252 115v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij koper 3/64 huis behorend bij de suikerraffinaderij Noorderhaven 83 1751 252 115v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart, n.u. naastligger ten oosten Schritsen 5oost 1762 255 159r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart koopman verkoper q.q. Sint Jacobstraat 1 1763 255 179v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart koopman koper van 5/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart koopman koper van 5/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart koopman koper van 5/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart koopman koper van 5/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
SWART, FILIPPUS de weduwe van Philippus Swart naastligger ten westen Heiligeweg 9 1766 256 205v
SWART, FILIPPUS de weduwe van Philippus Swart naastligger ten oosten Schritsen 5oost 1768 257 57r
SWART, FILIPPUS de weduwe van Philippus Swart naastligger ten westen Heiligeweg 9 1771 257 214r
SWART, FILIPPUS de weduwe van wijlen Philippus Swart naastligger ten oosten Schritsen 44 1770 257 256r
SWART, FILIPPUS de weduwe van Philippus Swart naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 6 1772 258 2v
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swart verkoper Schritsen 7 1779 259 160r
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swart koopman verkoper Schritsen 46 1783 261 66v
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swart verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swart verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swart verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swart verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Swart verkoper van 1/8 Zoutsloot 26 1785 261 311v
VIERSEN, FILIPPUS Philippus van Viersen raad Hof van Friesland betrokkene onbekend 1737 249 167r
SWART, FILIPPUS de verkoperse, de weduwe van Philippus Zwart koopman naastligger ten oosten Schritsen 44 1783 261 84r
SWART, FILIPPUS wijlen Philippus Zwart koopman verkoper Schritsen 44 1783 261 84r
BOS, FILIPPUS ANDRIES Philippus Andries Bosch koper huis Grote Kerkstraat 22 1725 246 240v
AUKES, FILIPPUS Philippus Auckes , c.u. koper huis Kruisstraat 5oost 1666 239 48r
AUKES, FILIPPUS Philippus Auckes , c.u. verkoper Kruisstraat 5oost 1667 239 115r
AUKES, FILIPPUS Philippus Auckes verkoper Franekereind 9 1676 240 222v
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels verkoper Kerkpoortsmolen 1 1675 240 205v
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels Eilsenius verkoper Bildtpoortsmolen 1 1678 241 18v
HANEKUIK, FILIPPUS HIELKES Philippus Hylkes Hanekuik, vrijgezel koper van 1/3 Zoutsloot 99 1741 250 201v
HANEKUIK, FILIPPUS HIELKES vrijgezel Philippus Hylkes Hanekuik koper van 1/3 Achterstraat 49 1741 250 201v
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord 1667 239 71r
IEDES, FILIPPUS de hof van Philippus Iedes naastligger ten westen Rozengracht 7west 1668 239 157v
IEDES, FILIPPUS Philippus Iedes naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord 1667 239 13va
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Isacks huurder Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
JANS, FILIPPUS Philippus Jansen lakenbereider koper huis onbekend 1677 240 269r
JOHANNES, FILIPPUS Philippus Johannes koper huis Bildtstraat 21 1794 264 196v
JOHANNES, FILIPPUS Philippus Johannes verkoper Bildtstraat 21 1807 267 294v
LEVI, FILIPPUS Philippus Levi huurder (p.j.) Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koper huis met graanzolders Franekereind 6 1689 242 263v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , voor zijn drie kinderen koopman koper door niaar 2/3 huis William Boothstraat 35 1692 242 380r
LUCAS, FILIPPUS de zoutkeet van Philippus Lucas naastligger ten noorden William Boothstraat 35 1692 242 380r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman verkoper q.q. Weverstraat 2 1692 242 382v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman verkoper q.q. Franekereind 8 1685 242 7ra
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koper huis en wagenhuis, zeer geschikt als koemelkerij en als zodanig in gebruik Nieuwstraat 40 1693 243 36r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman aanhandelaar huis, is het middelste van drie Noorderhaven 111 1693 243 57v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman koper huis en het onderhoud en gebruik van de steeg ten noorden William Boothstraat 35 1694 243 111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas naastligger ten oosten William Boothstraat 35 1694 243 111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas naastligger ten zuiden William Boothstraat 35 1694 243 111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas naastligger ten noorden William Boothstraat 35 1694 243 111r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman koper Herenwaltje 10 1695 243 127v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas naastligger ten oosten Heiligeweg 68 1698 243 348r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas verkoper q.q. Peterseliestraat OZ 1698 243 383v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman naastligger ten noorden William Boothstraat 31 1699 244 16r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas , voor zijn kinderen koopman verkoper William Boothstraat 31 1699 244 16r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 64 1701 244 94v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas naastligger ten oosten Franekereind 4 1701 244 135v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman verkoper van 1/4 Herenwaltje 10 1703 244 207v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman verkoper q.q. Lanen 42 1707 245 33v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman naastligger ten westen Franekereind 8 1714 245 222v
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas koopman naastligger ten oosten Heiligeweg 68 1725 246 236r
LUCAS, FILIPPUS Philippus Lucas mr. wolkammer verkoper van 1/4 Franekereind 18 1739 250 62r
SALVERDA, FILIPPUS LUCAS Philippus Lucas Salverda verkoper Sint Jacobstraat 17 1733 248 263v
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1673 240 119r
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes verpachter grond Rozengracht 7west 1674 240 161r
IEDES, FILIPPUS de tuin van Philippus Ydes naastligger ten zuiden Rozengracht 7west 1674 240 161r
IEDES, FILIPPUS Philippus Ydes verkoper Rozengracht 7west 1674 240 161r
IEDES, FILIPPUS grondpacht uit de hof van wijlen Philippus Yedes eigenaar perceel Rozengracht 7west 1683 241 271r
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Ysaacs huurder (p.j.) Kleine Kerkstraat 5 1782 260 260r
ISAAKS, FILIPPUS Philippus Ysacks huurder Sint Jacobstraat 12 1754 253 139r
FILIPPUS, Philippyntie Philippus verkoper Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
FONTEIN, FILIPPUS Philips Fontaine, de jonge koopman koper 1/2 huis Lanen ZZ 1661 238 101v
FONTEIN, FILIPPUS Philips de la Fontein, de jonge verkoper Lanen ZZ 1665 239 30r
FONTEIN, FILIPPUS Philips de la Fonteyn, de jonge eigenaar van 1/2 Lanen ZZ 1663 238 177r
GARDIEN, FILIPPUS wijlen Philips Gardijn koper Zoutsloot 51 1599 228 135r
, FILIPPUS Philips Hoyer soldaat onder Julius van Eysinga koper kamer Hofstraat ZZ 1618 230 111v
GERRITS, FILIPPUS Philips Gerryts naastligger ten westen Lanen NZ 1604 228 385v
GERRITS, FILIPPUS de erfgenamen van wijlen Philips Gerryts verkoper onbekend 1620 230 224v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides , c.u. koper ledige plaats Rozengracht NZ 1649 236 63v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1649 236 63v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides gardenier naastligger ten oosten Rozengracht 7west 1650 236 110v
IEDES, FILIPPUS Philips Ides naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1658 237 146r
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes schipper op Bolsward koper kamer met een ledige plaats ten noorden erachter Rozengracht 5 1644 235 152v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes koper ledige plaats groot 10 voet Rozengracht NZ 1644 235 153r
IEDES, FILIPPUS het huis van Philips Iedes naastligger ten oosten Rozengracht 5 1646 235 234v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes , c.u. verkoper Rozengracht 5 1646 235 234v
IEDES, FILIPPUS Philips Iedes koper plaats van 15 voeten Rozengracht 7west 1647 235 242v
LEENDERTS, FILIPPUS Philips Lenerts protesteert vanwege een hypotheek Lanen NZ 1614 229 210v
LIEUWES, FILIPPUS de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Philips Lieuwes verkoper Voorstraat 73 1597 228 18r
LIEUWES, FILIPPUS de twee nagelaten weeskinderen van hun wijlen broeder Philips Lyeuwes verkoper Voorstraat 73 1597 228 65r
FILIPPUS, FILIPPUS Philips Philips naastligger ten westen Lanen 1605 228 439v
IEDES, FILIPPUS Philips Ydes verkoper Rozengracht 7west 1657 237 114r
IEDES, FILIPPUS Philips Ydes , c.u. koper huis Rozengracht 5 1657 237 141r
IEDES, FILIPPUS de hof van Philips Ydes naastligger ten zuiden Rozengracht 7west 1666 239 34v
BOS, FILIPPUS Philipus Bos naastligger ten westen Lanen 80 1759 254 207r
HANEKUIK, Philliphus Hanekuik koopman koper provisioneel huis, tuin en bakkerij Kerkpoortstraat NZ 1757 254 263r
FILIPPUS, FILIPPINA Phillippina Philippus Pirot koper Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
HANEKUIK, FILIPPUS Phillippus Hanekuik koopman koper huis Zuiderhaven 61 1757 254 91r
HANEKUIK, FILIPPUS Phillippus Hanekuik naastligger ten zuiden Molenpad 1757 254 109r
BOS, FILIPPUS ANDRIES Phillippus Andries Bosch, c.u. koper huis Lanen 78 1722 246 128r
, FILIPPUS het huis van Phillipus naastligger ten noorden Romastraat 1616 230 24r
BOS, FILIPPUS Phillipus Bos naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 24 1729 247 226r
BOS, FILIPPUS Phillipus Bos naastligger ten noordwesten Heiligeweg 19 1729 247 226r
JANS, Philyppus Jansen naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1684 242 38v
STAMBKE, Phliip Stambke, J.U.D. advocaat verkoper q.q. Hoogstraat 19 1792 264 28v
OOLGAARD, FILIPPUS Phylip Oolgaard hovenier koper huis Vijverstraat 8 1768 257 70v
FILIPPUS, Phylippijntje Philippus koper Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
FILIPPUS, Phylippyna Philippus koper Voorstraat 63 1801 266 22v
ALEWIJNS, PIEBICHJE Pibe Alewijns naastligger ten noorden Schritsen 32een_achter 1665 239 20v
ALEWIJNS, PIEBE wijlen Pibe Alewijns verkoper Schritsen 36 1665 239 20v
ALEWIJNS, PIEBE wijlen Pibe Alewijns naastligger ten zuiden Schritsen 32een_achter 1665 239 20v
GOSSES, PIEBE Pibe Goossens glasmaker koper provisioneel huis Sint Odolphisteeg 1603 228 343r
HAIES, PIEBE Pibe Haies brouwer koper huis waar de Scheer uithangt en loods Scheerstraat 3 de Scheer 1637 234 28v
SINNEMA, PIEBE HAIES de weduwe van burgemeester Pibe Hajes Sinnema naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1662 238 144r
HAIES, PIEBE Pibe Hayes brouwer koper dwarshuis met een uitgaande steeg Noorderhaven 112achter 1640 234 113v
HAIES, PIEBE Pibe Hayes brouwer naastligger ten westen Noorderhaven 112achter 1640 234 113v
SINNEMA, PIEBE HAIES de weduwe van Pibe Hayes Sinnema naastligger ten zuiden Hoogstraat 16 1662 238 12va
PIEBES, PIEBE Pibe Pibes verkoper Voorstraat 52west 1642 234 162r
REGNERI, PIEBE wijlen Pibo Regneri secretaris van Gaasterland erflater Schritsen 3 1636 233 178r
WALRICH, PIEBE dr. Pibo Walrich, c.u. huurder Schritsen 15 1718 246 30v
, PIEBE Pibo Walrigh studiosus verkoper van 1/6 Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
ALEWIJNS, PIEBE Pibo Alewijns naastligger ten oosten Schritsen 30 1641 234 134r
ALEWIJNS, PIEBE Pibo Alewijns naastligger ten oosten Schritsen 30 1643 235 76v
RIENKS, PIEBE Pibo Rinckes verkoper Schritsen 1614 229 206r
KORNELIS, PIEKE Pico Cornelis havenmeester verkoper buiten Harlingen 1637 234 34r
, PIEBE Piebe timmerman naastligger ten westen Droogstraat 22 1622 230 313v
POST, PIEBE Piebe Post, c.u. huurder (p.j.) Lanen 82a 1800 265 217v
POST, PIEBE Piebe Post, c.u. huurder Lanen 82a 1800 265 253r
TALMA, PIEBE Piebe Talma, c.sorore huurder (p.j.) Noorderhaven 24 1754 253 141v
EEBES, PIEBE Piebe Aebes verkoper q.q. Heiligeweg 6 1625 231 75r
AUKES, PIEBE Piebe Auckes , c.u. koper pan- en estrikwerk met diverse gebouwen en gereedschappen Zoutsloot 70 1697 243 303r
AUKES, PIEBE wijlen Piebe Auckes verkoper Zoutsloot 70 1711 245 145v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes koper huis, plaats en tuin Gardenierstraat NZ 1620 230 245v
BAUKES, PIEBE gezworen gemeensman Piebe Bauckes naastligger ten zuiden Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1623 230 341v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes naastligger Gardenierstraat 1625 231 70v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes koopman verkoper Achterstraat ZZ 1628 232 70v
BAUKES, PIEBE Piebe Bauckes , c.u. verkoper Liemendijk ZZ 1645 235 175r
BAUKES, PIEBE als bewoner Piebe Baukes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 40west 1643 235 37v
BAUKES, PIEBE Piebe Baukis verpachter grond Klaverbladstraat 19 1626 231 138r
BROERS, PIEBICHJE Piebe Broers koper Oosterkeetstraat 6 1670 240 28V
DOUWES, PIEBE Piebe Douwes verkoper q.q. Voorstraat 63 1679 241 16va
HANSES, PIEBE Piebe Hansen zoon van, en sterkt zijn moeder bij de koop Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
JAKOBS, PIEBE Piebe Jacobs geniaarde koper Rinnertspijp 10 1726 246 294v
JAKOBS, PIEBE Piebe Jacobs leerlooier huurder Oosterkeetstraat 1 1752 252 186v
JANS, PIEBE wijlen Piebe Jansen erflater Noorderhaven 100 1622 230 319r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1621 230 291r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus timmerman koper kamer Carl Visschersteeg 1622 230 308r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten oosten Droogstraat 16 1625 231 59r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus eerdere eigenaar Zuiderhaven NZ 1625 231 73r
MEEUWIS, PIEBE Piebe Meus naastligger ten oosten Droogstraat 16 1626 231 143v
MEEUWIS, PIEBE Piebe Mevus eerdere eigenaar Zuiderhaven NZ 1625 231 74v
PIEBES, PIEBE Piebe Piebes verkoper Noorderhaven 100 1622 230 319r
PIEBES, PIEBE Piebe Piebes koper 1/8 huis, erf en de kamers daar achter Voorstraat 52west 1623 230 354r
PIEBES, PIEBE Piebe Piebes , broeder van de verkoper koper 1/8 part van een huis en kamers Voorstraat 52west 1624 231 29r
PIETERS, PIEBE wijlen Piebe Pieters koper Gardenierstraat ZZ 1804 267 52v
POSTMA, PIEBE PIETERS Piebe Pieters Postma koper huis, thans ledig Noordijs 10 1801 265 303r
SIPKES, PIEBE wijlen Piebe Sipkes koper Sint Jacobstraat 1627 232 29v
SIPKES, PIEBE wijlen Piebe Sipkes erflater Rommelhaven 2west 1628 232 45r
TEUNIS, PIEBE wijlen Piebe Teunis gardenier verkoper Droogstraat NZ 1714 245 203r
TJEERDS, PIEBE Piebe Tjeerds turfdrager koper door niaar huis Sint Jacobstraat 14 1781 260 71v
TJEERDS, PIEBE de weduwe van Piebe Tjeerds grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1795 264 275v
WIETSES, PIEBE Piebe Wytses , c.u. grootschipper koper huis en hof Noorderhaven 89 1653 236 231r
WIETSES, PIEBE Piebe Wytses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1697 243 308r
WIETSES, PIEBE Piebe Wytses koopman verkoper Kerkpoort (gebied) WZ 1703 244 223v
WIETSES, PIEBE de erfgenamen van wijlen Piebe Wytses naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 22 1710 245 115r
TALMA, PIEBE WIETSES Piebe Wytses Talma verkoper Voorstraat 87 1741 250 8ra
BAKKER, PIEBE Piebo Backer mr. schoenmaker huurder Zuiderhaven 7 1783 261 125v
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker geniaarde koper Zuiderhaven 51 1777 259 66v
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker huurder (p.j.) Zuiderhaven 51 1777 259 66v
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker koper pakhuis en tuin Zoutsloot 29 1777 259 75r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker, c.s. mr. schoenmaker huurder Nieuweburen 25 1779 259 159r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker mr. schoenmaker koper pakhuis Vissersstraat 4 1779 259 166r
BAKKER, PIEBE Piebo Bakker naastligger ten oosten Vissersstraat 4 1779 259 166r
BAKKER, PIEBE KOENRAADS Piebo Coenraads Bakker mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot 31 1782 260 181r
TJEERDS, PIEBE Piebo Tjeerds turfdrager verkoper Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
VISSER, PIEKE grondpacht uit het huis nagelaten door de weduwe van Piecke Visscher eigenaar perceel Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
KORNELIS, PIEKE Piecke Cornelis huurder Noorderhaven 76 1629 232 102r
KORNELIS, PIEKE Piecke Cornelis huurder Noorderhaven 78 1629 232 102r
KORNELIS, PIEKE Piecke Cornelis koper 1/2 huis Havenplein 28 1631 233 11r
DIRKS, PIEKE Piecke Dirks , c.u. huurder Zuiderhaven 29 1752 253 33v
FOLKERTS, PIEKE Piecke Folckerts koper kamer Lammert Warndersteeg 2 1626 231 140v
JANS, PIEKE Piecke Jans naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 12 1647 235 260v
JANS, PIEKE Piecke Jansen naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 12 1646 235 233v
JELKES, PIEKE Piecke Jelkes naastligger ten westen Schritsen 6 1614 229 227r
JELLES, PIEKE Piecke Jelles naastligger ten oosten Schritsen 4 1613 229 173r
JELTES, PIEKE Piecke Jeltes koper kamer Grote Ossenmarkt 1633 233 116r
SIERKS, PIEKE Piecke Siercks verkoper buiten Harlingen 1615 229 243v
SIERKS, PIEKE Piecke Sierx , c.u. koper huis Hoogstraat 21 1667 239 112r
SIERKS, PIEKE Piecke Sierx naastligger ten westen Hoogstraat 23 1674 240 165v
TEEKES, PIEKE Piecke Taeckes , de jonge bewoner Noordees (gebied) 1599 228 183r
TJEERDS, PIEKE grondpacht uit het huis van de weduwe van Piecke Tjeerds eigenaar perceel Grote Ossenmarkt 10 1700 244 53r
UILKES, PIEKE Piecke Uulckes koper 1/8 huis genaamd in het Vergulden Hoofft Noorderhaven 40 het Vergulde Hoofd 1605 228 473r
WIEBES, Piecke Wybes koper huis Kleine Bredeplaats 11 1627 232 18v
WIEBES, Piecke Wybes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 9 1650 236 120v
WIEBRENS, PIEKE Piecke Wybrandts naastligger ten westen Hoogstraat 12 1602 228 327v
WIEBRENS, PIEKE Piecke Wybrandts naastligger ten westen Rommelhaven 7 1602 228 327v
HARMENS, PIEKE Pieke Harmens naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1615 229 283v
HESSELS, PIEKE Pieke Hessels koper huis Lammert Warndersteeg 14 1722 246 146r
HOMMES, PIEKE Pieke Hommes , c.u. koper huis Hoogstraat 11 1714 245 204r
HOMMES, PIEKE Pieke Hommes naastligger ten westen Hoogstraat 13 1731 248 25v
HOMMES, PIEKE Pieke Hommes smakschipper verkoper q.q. Zoutsloot 49 1732 248 78v
HOMMES, PIEKE Pieke Hommes naastligger ten westen Hoogstraat 13 1734 248 326r
HOMMES, PIEKJE Pieke Hommes naastligger ten oosten Hoogstraat 9 1738 249 230r
HOMMES, PIEKE wijlen Pieke Hommes wijdschipper verkoper Hoogstraat 11 1739 250 68v
RUURDS, PIEKE wijlen Pieke Ruirds verkoper Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
SAKES, PIEKE Pieke Sakes varend persoon geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 15 1730 247 326v
TJALLINGS, PIEKE wijlen Pieke Tjallings erflater Kerkpad WZ 1791 263 381r
TJEERDS, PIEKE grondpacht uit het huis van de weduwe van Pieke Tjeerdts eigenaar perceel Grote Ossenmarkt 10 1679 241 30r
TJEERDS, PIEKE wijlen Pieke Tjeerdts verkoper Schritsen 23 1681 241 127r
TJEERDS, PIEKE wijlen Pieke Tjeerdts wijdschipper erflater Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
TJEERDS, PIEKE wijlen Pieke Tjeerdts erflater Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
TJEERDS, PIEKE wijlen Pieke Tjeerdts wijdschipper erflater Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
TJEERDS, PIEKE wijlen Pieke Tjeerdts erflater Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
ZACHARIAS, PIEKE de weduwe van Pieke Zacharias huurder William Boothstraat 3 1763 256 7r
SIERKS, PIEKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieke Zierx naastligger ten westen Hoogstraat 23 1684 242 55v
JANS, Pien Jansen huurder Droogstraat 77 1809 268 311v
, PIER wijlen grote Pier verkoper ([niet de bekende Grutte Pier, die overleed 1520]) Peterseliestraat 1612 229 109r
, PIER de ledige plaats van Pier naastligger ten noorden Zuiderhaven NZ 1620 230 211r
, PIER Pier sarchier naastligger ten westen Havenplein 18west 1623 230 349r
, PIER de crediteuren van Pier waterhaler verkoper Weverstraat 1629 232 95v
, PIER de weduwe van Pier metselaar naastligger ten westen Schritsen 17 1637 234 46v
, PIER Pier kuiper naastligger ten oosten Vijver OZ 1651 236 156r
, PIER Pier bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1664 238 223r
AKKRINGA, PIER Pier Akkringa naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1777 259 91v
AKKRINGA, PIER Pier Akkringa mr. metselaar huurder Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
AKKRINGA, PIER Pier Akkringa naastligger ten noorden Raamstraat 3 1780 259 296v
BAKKER, PIER Pier E. Bakker naastligger ten oosten Vianen 14 1786 262 125v
BONTEKOE, PIER de weduwe van Pier Bontekoe huurder 1e bovenkamer (p.w.) Rommelhaven 18voor 1781 260 127r
, PIER oud burgemeester Pier Bretton naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1737 249 164r
, PIER burgemeester Pier Bretton naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1741 250 143v
BUMA, PIER burgemeester Pier Buma verkoper Bildtstraat 20 1719 246 41r
BUMA, PIER Pier Buma verkoper Droogstraat 35 1719 246 41r
GLADSMA, PIER Pier Gladsma naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1728 247 140r
HEINS, PIER Pier Heins mr. brouwer koper door niaar kamer Achterstraat 1725 246 219r
HEINS, PIER Pier Heins mr. brouwer naastligger ten noorden Gardenierstraat 9 1733 248 280r
HEINS, PIER Pier Heins verkoper Gardenierstraat 9 1733 248 280r
, PIER Pier Olinius naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1769 257 96v
STELLINGWERF, PIER Pier Stellingwerf tingieter verkoper Franekereind 19 1749 252 28r
TJALLINGII, PIER Pier Tjallingii huurder huis, blauwververij en drogerij (p.j.) Zoutsloot 83 1790 263 216v
VEEN, PIER Pier L. van der Veen, en comp. verkoper Achterstraat NZ 1802 266 124v
VEEN, PIER Pier L. van der Veen naastligger ten oosten Lanen 24 1810 269 17r
ABES, PIER Pier Abes arbeider koper weefwinkel en plaats Karremanstraat 7 1783 261 36v
ABES, PIER Pier Abes koper door niaar huis Hoogstraat 19 1784 261 155v
ABES, PIER Pier Abes sjouwerman verkoper Karremanstraat 7 1784 261 194v
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten zuiden Droogstraat 22 1787 262 175v
ABES, PIER Pier Abes snikschipper op Bolsward verkoper Hoogstraat 19 1792 264 28v
ABES, PIER Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23 1803 266 289r
ABES, PIER de weduwe van Pier Abes naastligger ten westen Schritsen 23 1808 268 85r
ANDRIES, PIER Pier Andries timmerman koper huis, schuur en ledige plaats erachter Droogstraat 7 1615 229 256v
ANDRIES, PIER Pier Andries verkoper Schritsen 52 1620 230 232v
ANDRIES, PIER Pier Andries verkoper Scheffersplein OZ 1691 242 21va
ANDRIES, PIER Pier Andries naastligger ten noorden Zoutsloot 91 1729 247 262r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma verkoper Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma naastligger ten westen Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma verkoper van 1/3 Achterstraat 1725 246 219r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma estrikbakker koper huis Achterstraat 1726 246 263r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma naastligger ten zuiden Achterstraat 1726 246 263r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma naastligger ten westen Achterstraat 1726 246 263r
GLADSMA, PIER ANDRIES Pier Andries Gladsma naastligger ten noorden Zoutsloot 95 1731 248 24r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glaesema, c.u. naastligger ten zuiden Schritsen 4 1711 245 143r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot 91 1725 246 247r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma mr. estrikbakker verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57 1727 247 58v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma mr. estrikbakker verkoper van 1/6 Hofstraat 16 1727 247 59v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma mr. estrikbakker koper grond Schritsen 64 1728 247 208r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Schritsen 64 1728 247 208r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Schritsen 64 1728 247 208r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma koper grond lengte OW:18 houtvoeten, breedte NZ: 14 houtvoeten Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten westen Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1729 247 234r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot 93 1729 247 261v
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot 95 1729 247 288r
ANDRIES, PIER Pier Andries Glatsma naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1730 247 358v
ANDRIES, PIER wijlen Pier Andries Glatsma estrikbakker verkoper Zoutsloot 58 1753 253 80v
ANDRIES, PIER Pier Andrys naastligger ten zuiden Liemendijk 1735 249 18r
ANDRIES, PIER de weduwe van Pier Andrys bewoner Zoutsloot 105 1735 249 3va
ANDRIES, PIER de weduwe van Pier Andrys gebruiker Zoutsloot 101 1735 249 8ra
ANDRIES, PIER de weduwe van Pier Andrys bewoner Zoutsloot 105 1735 249 8ra
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma verkoper Heerensteeg 6 1735 249 81v
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma erflater Zoutsloot 101 1735 249 3va
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma erflater Zoutsloot 105 1735 249 3va
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma erflater Heerensteeg 6 1735 249 3va
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma erflater Zoutsloot 105 1735 249 8ra
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma estrikbakker erflater Heerensteeg 6 1735 249 8ra
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glasema estrikbakker koper Zoutsloot 58 1735 249 59v
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glatsma naastligger ten oosten Zoutsloot 93 1732 248 106v
ANDRIES, PIER Pier Andrys Glatsma naastligger ten noorden Zoutsloot 93 1732 248 106v
ANNES, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Annes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1644 235 152r
ANNES, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Annes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1651 236 153v
ANNES, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Annes naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1651 236 153v
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen verkoper buiten Harlingen 1611 229 27r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen verkoper q.q. Noorderhaven 113 1624 231 12v
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen verkoper q.q. Noorderhaven 111 1624 231 12v
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen verkoper q.q. Noorderhaven 109 1624 231 13r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen protesteert vanwege een gebroken belofte Noorderhaven 111 1625 231 67r
REEN, PIER ANNES de kamers van Pier Annes Reen naastligger ten oosten onbekend 1625 231 84r
REEN, PIER ANNES de kamers van Pier Annes Reen naastligger ten westen onbekend 1625 231 84r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Reen, c.u. verkoper onbekend 1631 233 12r
REEN, PIER ANNES oud burgerhopman Pier Annes Reen koper huis Noorderhaven 75 1642 234 163r
REEN, PIER ANNES de zonen van Pier Annes Reen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1642 234 177r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen verkoper buiten Harlingen 1611 229 29r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen verkoper q.q. Hoogstraat 17 1630 232 115v
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen verkoper q.q. Droogstraat ZZ 1630 232 116r
REEN, PIER ANNES Pier Annes Rheen naastligger ten westen Liemendijk NZ 1635 233 158r
REEN, PIER ANNES de hof van Pier Annes Rheen naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1638 234 51v
REEN, PIER ANNES de weduwe van Pier Annes Rheen naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1644 235 105r
REEN, PIER ANNES de weduwe en erfgenamen van wijlen Pier Annes Rheen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1645 235 182r
ANNES, PIER de kamer van Pier Annis naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 1614 229 232v
ANNES, PIER de hof van Pier Annis naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1644 235 120v
REEN, PIER ANNES gedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken buitendijks Pier Annis Reen protesteert vanwege een hypotheek Schritsen 52 1622 230 304v
REEN, PIER ANNES de kamer van Pier Annis Rheen naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v
REEN, PIER ANNES het panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen, c.s. naastligger ten oosten Droogstraat 77 1635 233 172r
REEN, PIER ANNES het panwerk nu van de kinderen van Pier Annis Rheen, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 64 1635 233 172r
AUKES, PIER de kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r
AUKES, PIER de kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r
AUKES, PIER de kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1674 240 157r
AUKES, PIER de kamers ten westen van de gorterij van Pier Auckes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1674 240 157r
AUKES, PIER de kamers van Pier Auckes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1672 240 12va
BAUKES, PIER Pier Baukes naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1720 246 84v
DJURRES, PIER wijlen Pier Dieurres koper Schritsen 15 1649 236 81v
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar koper kamer Franekerpoort (gebied) 1613 229 174v
DJURRES, PIER Pier Diorres naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1613 229 174v
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar koper provisioneel de voorste van twee kamers achterelkaar Nieuwstraat 62 1614 229 200v
DJURRES, PIER verkopers andere woning Pier Diorres , c.u. metselaar naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
DJURRES, PIER Pier Diorres verkoper Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. metselaar verkoper Nieuwstraat 62 1618 230 116v
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar verpachter grond Nieuwstraat WZ 1622 230 329r
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ 1622 230 329r
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1622 230 329r
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. stadsmetselaar verkoper Nieuwstraat WZ 1622 230 329r
DJURRES, PIER Pier Diorres naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1629 232 109v
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. metselaar koper 2/20 huis Schritsen 15achter 1630 232 154v
DJURRES, PIER de weduwe van Pier Diorres naastligger ten westen Schritsen 17 1643 235 88v
DJURRES, PIER Pier Diorris metselaar naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1619 230 182v
DIRKS, PIER Pier Dirks , c.u. huurder Wortelstraat NZ 1700 244 75v
DJURRES, PIER Pier Djorres metselaar naastligger ten zuiden Nieuwstraat 60 1617 230 57v
DJURRES, PIER Pier Djurres naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1612 229 123v
DOEDES, PIER Pier Doedis kuiper bewoner Grote Bredeplaats ZZ 1619 230 189v
DOEDES, PIER Pier Doedis kuiper bewoner Grote Bredeplaats ZZ 1620 230 215r
DJURRES, PIER Pier Dyorres koper provisioneel oostelijke kamer ten zuiden van de eveneens in deze akte verkochte hof Zuiderhaven ZZ 1612 229 77v
DJURRES, PIER de verkoper Pier Dyorres metselaar naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1627 231 160v
DJURRES, PIER Pier Dyorres metselaar verkoper Noordees (gebied) 1627 231 160v
DJURRES, PIER Pier Dyorres naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1630 232 137r
DJURRES, PIER wijlen Pier Dyorres naastligger ten zuiden Schritsen 15achter 1641 234 155r
DJURRES, PIER Pier Dyorris mr. stadsmetselaar koper 1/5 huis Schritsen 15achter 1626 231 104r
DJURRES, PIER Pier Dyorris mr. stadsmetselaar koper 1/5 huis Schritsen 15achter 1627 231 170v
DJURRES, PIER Pier Dyurres mr. stadsmetselaar koper 1/5 huis Schritsen 15achter 1628 232 42r
IEKES, PIER Pier Eekes verkoper Kleine Bredeplaats 16achter 1658 237 166v
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. kleinbakker koper huis Noorderhaven 46 1741 250 183r
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper van 2/3 Schritsen 17 1750 252 99r
EELKES, PIER Pier Eelkes , n.u. naastligger ten oosten Schritsen 17 1751 252 166r
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper Lanen 2 1756 254 41r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Schritsen 16 1757 254 90r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Zuiderhaven 61 1757 254 91r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Heiligeweg 34 1757 254 93r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Voorstraat 2 1757 254 94r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1759 254 243r
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Vijverstraat 30 1771 257 236r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker en koopman verkoper Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1774 258 168v
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1778 259 125r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1782 260 170v
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s. bakker naastligger ten zuiden Werfpad ZZ 1782 260 174v
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker verkoper Werfpad ZZ 1782 260 175v
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1784 261 198v
EELKES, PIER de weduwe van Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1789 263 102r
BAKKER, PIER EELKES wijlen Pier Eelkes Bakker koopman erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Romastraat 1781 260 138r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 5 1782 260 309r
BAKKER, PIER EELKES de weduwe van Pier Eelkes Bakker bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1792 264 354r
IEKES, PIER de kamers nu van Pier Ekes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1656 237 98r
IEKES, PIER Pier Ekes verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16 1656 237 98r
FOEKES, PIER de hof van Pier Foeckens naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1614 229 231r
FOEKES, PIER burgemeester Pier Foeckes koper 14 pm land verdeeld in 3 stukken ([staat: 187-00-00 GG per pm]) ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
FOEKES, PIER burgemeester Pier Foeckes koper op redemptie huis en hof Kerkpoortstraat 1613 229 166r
FOEKES, PIER burgemeester Pier Foeckes verwandelaar Zuiderhaven 18 1613 229 167r
FOEKES, PIER het huis van burgemeester Pier Foeckes naastligger ten oosten Voorstraat 84achter 1615 230 10r
FOEKES, PIER oud burgemeester Pier Foeckes koper 12 pm land in twee stukken aan elkaar (met leverantie van steen te betalen!) ten zuiden van Harlingen 1616 230 48r
FOEKES, PIER oud burgemeester Pier Foeckes koper door niaar ratione vicinitatis huis Kromme Elleboogsteeg OZ 1620 230 230v
FOEKES, PIER de hof van oud burgemeester Pier Foeckes naastligger Kromme Elleboogsteeg OZ 1620 230 230v
FOEKES, PIER oud burgemeester Pier Foeckes protesteert vanwege een hypotheek Rozengracht 2 1622 230 328v
FOEKES, PIER de of van oud burgemeester Pier Foeckes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1623 230 343r
FOEKES, PIER oud burgemeester Pier Foeckes verkoper onbekend 1642 231 24v
FOEKES, PIER plaatsen van oud burgemeester Pier Foeckes naastligger ten oosten Zuiderstraat 1625 231 56v
FOEKES, PIER de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Pier Foeckes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
FOEKES, PIER oud burgemeester Pier Foeckes eerdere eigenaar Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
FOEKES, PIER de weduwe van oud burgemeester Pier Foeckes naastligger ten oosten Voorstraat 84 1634 233 153v
FOEKES, PIER wijlen burgemeester Pier Foeckes koper door niaar onbekend 1643 235 55r
FOEKES, PIER de weduwe van Pier Foeckes naastligger ten oosten Voorstraat 84 1653 236 219v
HEEMSTRA, PIER FOEKES wijlen burgemeester Pier Foeckes Heemstra protesteert vanwege iets eerdere koop van een naastligger Zuiderhaven 6 1643 235 50r
HEEMSTRA, PIER FOEKES de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Pier Foeckes Heemstra, c.u. verkoper Zuiderhaven 6 1658 237 157r
FOLKERTS, PIER Pier Folckerts koper groot huis met een klein huis ten noorden daaraan Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 21v
FREERKS, PIER Pier Freerks timmerknecht koper huis en tuin Heiligeweg 14 1791 263 353v
FREERKS, PIER Pier Freerks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1792 264 46v
FREERKS, PIER Pier Freerks , c.u. naastligger ten westen Heiligeweg 16 1793 264 159r
FREERKS, PIER Pier Freerks , c.u. naastligger ten westen Heiligeweg 18 1793 264 159r
FREERKS, PIER Pier Freerks huistimmerman verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
FREERKS, PIER Pier Freerks huistimmerman verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
FREERKS, PIER Pier Freerks huistimmerman verkoper Lanen 22 1801 266 9r
FREERKS, PIER wijlen Pier Freerks verkoper Heiligeweg 14 1803 266 267r
FREERKS, PIER Pier Freerks Freerks timmerknecht verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v
GERLOFS, PIER Pier Gerloffs naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 13 1597 228 35r
GERLOFS, PIER Pier Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat 73 1597 228 65r
GERLOFS, PIER Pier Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat 73 1601 228 241r
GERLOFS, PIER Pier Gerloffs naastligger ten oosten Voorstraat 73achter 1602 228 319r
GERLOFS, PIER rente uit de saete van Pier Gerloffs eigenaar onbekend 1605 228 449r
HARINGS, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Haeringhs naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1600 228 207v
HAIES, PIER Pier Haies koper kamer Romastraat 25 1667 239 18ra
HAIES, PIER Pier Haies naastligger ten zuiden Heiligeweg 14 1710 245 129r
HAIES, PIER Pier Hajes huurder Franekereind 24 1696 243 188v
HANSES, PIER wijlen Pier Hansen koper van 1/3 Karremanstraat 18 1664 238 233v
HANSES, PIER wijlen Pier Hansen koper Achterstraat 1667 239 86r
HARINGS, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Harings naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21 1602 228 293r
HARINGS, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Harings naastligger ten zuiden Zuiderhaven 21 1602 228 333v
HARKES, PIER Pier Harkes bontwever koper door niaar woning uitgezonderd winkel en toonbank in het voorhuis Lanen 72 1748 251 241v
HARKES, PIER Pier Harkes mr. bontwever verkoper Lanen 72 1753 253 123r
HAIES, PIER Pier Hayes verkoper Romastraat 25 1671 240 68v
HAIES, PIER Pier Hayes koper huis Gardenierstraat NZ 1673 240 117r
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1704 244 249v
HAIES, PIER Pier Hayes naastligger ten noorden Gardenierstraat ZZ 1705 244 309v
HEINS, PIER Pier Heins mr. brouwer koper tuin en zomerhuis Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
HEINS, PIER Pier Heins mr. brouwer naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1738 249 258r
HEINS, PIER het wagenhuis van Pier Heins naastligger ten zuiden Heiligeweg 20 1748 251 228ar
HEINS, PIER Pier Heins verkoper deel weeshuisvijver Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
HEINS, PIER Pier Heyns naastligger ten noorden Achterstraat 1726 246 263r
HIELKES, PIER Pier Hilckes koper van 1/2 nieuw huis Bildtpoort (gebied) 1598 228 102v
HOITES, PIER Pier Hoytes koper huis, plaats en tuin Schritsen 28 1631 233 19v
HOITES, PIER Pier Hoytes verkoper Noordijs 1633 233 114r
HOITES, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Hoytes naastligger ten westen Schritsen 30 1641 234 134r
HOITES, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Hoytes naastligger ten westen Schritsen 30 1643 235 76v
JARICHS, PIER burgemeester Pier Jaarigs Betton verkoper q.q. Hondenstraat 8 1732 248 5ra
JANS, PIER Pier Jans koper kamer Weverstraat 1613 229 158v
JANS, PIER Pier Jans verkoper Klaverbladstraat WZ 1625 231 75v
JANS, PIER Pier Jans verkoper Weverstraat 1625 231 75v
JANS, PIER Pier Jans verkoper Lammert Warndersteeg 7 1712 245 172v
JANS, PIER Pier Jans mr. wagenmaker koper huis Hoogstraat 14 1776 259 3v
JANS, PIER Pier Jans huurder (p.j.) Rinnertspijp 8 1784 261 173v
JANS, PIER Pier Jans wagenaar huurder Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
JANS, PIER Pier Jans naastligger ten westen Hoogstraat 16 1787 262 181r
JANS, PIER Pier Jans , c.u. mr. wagenmaker huurder Hoogstraat 14 1787 262 183r
JANS, PIER de geabandonneerde boedel van wijlen Pier Jans mr. wagenmaker verkoper Hoogstraat 14 1787 262 183r
JANS, PIER Pier Jans mr. scheepstimmerman koper huis Schritsen 13 1808 268 138v
JANS, PIER Pier Jansen naastligger ten noorden Klaverbladstraat WZ 1621 230 275v
JANS, PIER Pier Jansen , c.u. brouwer koper twee kamers met een plaatsje Gardenierstraat ZZ 1658 237 167r
JANS, PIER Pier Jansen verkoper van 1/3 van 1/2 Both Apothekerstraat 2 1703 244 213r
JENTJES, PIER Pier Janties , c.u. brouwer koper huis Heiligeweg 22 1661 238 94r
JENTJES, PIER Pier Janties brouwer koper grondpacht van 2-10-00 CG Heiligeweg 16 1667 239 71v
JENTJES, PIER de brouwerij van Pier Janties brouwer verpachter grond Heiligeweg 16 1667 239 71v
JENTJES, PIER kamer naast de brouwerij van Pier Janties brouwer grondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 16 1667 239 71v
JENTJES, PIER Pier Janties brouwer naastligger ten oosten Heiligeweg 14 1667 239 13va
JENTJES, PIER Pier Janties koper grondpacht Heiligeweg 16 1667 239 15va
JENTJES, PIER de brouwerij van Pier Janties verpachter grond Heiligeweg 16 1667 239 15va
JENTJES, PIER wijlen Pier Janties koper Noordijs OZ 1683 241 245v
JENTJES, PIER de kamer van de weduwe van Pier Janties naastligger ten westen Brouwersstraat 4 1689 242 271v
JARICHS, PIER Pier Jarigs , c.u. koper huis Grote Bredeplaats 22 1719 246 36v
JARICHS, PIER Pier Jarigs verkoper Ooievaarsteeg 23 1719 246 40v
JARICHS, PIER burgemeester Pier Jarigs Bretton verwandelaar Grote Bredeplaats 22 1729 247 247r
JARICHS, PIER burgemeester Pier Jarigs Bretton aanhandelaar huis genaamd de Dolfijn Grote Bredeplaats 23 de Dolphijn 1729 247 247r
JARICHS, PIER oud burgemeester Pier Jarigs Bretton naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1730 247 329r
JARICHS, PIER Pier Jarigs Bretton verkoper q.q. Bildtstraat 1 1728 247 3va
JARICHS, PIER burgemeester Pier Jarigs Bretton koper door niaar huis en erf Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
JARICHS, PIER burgemeester Pier Jarigs Bretton verkoper q.q. Hondenstraat 8 1733 248 182v
JOHANNES, PIER Pier Johannes verkoper q.q. Nieuwstraat 1778 259 113r
LASES, PIER Pier Laessen , c.s. wijdschipper huurder Schritsen 7achter 1695 243 129v
LASES, PIER de weduwe van Pier Laessen naastligger ten westen Lanen 20 1710 245 137r
LASES, PIER de weduwe van Pier Laessen naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 27 1716 245 257r
VEEN, PIER LAMMERTS Pier Lammerts van der Veen koper tuin, tuinkamer en zomerhuis Achterstraat NZ 1799 265 180v
, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Lasens naastligger ten noorden Kroonsteeg 5 1712 245 172r
, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Lasens naastligger ten noorden Kroonsteeg 5 1714 245 224r
MARCUS, PIER Pier Markus koper huis met een vrije waterlozinge en de steeg ten noorden van dit huis gelegen onbekend 1626 231 116r
MARKS, PIER Pier Marx lichtervoerder verkoper Both Apothekerstraat 9 1637 234 45v
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord 1622 230 306r
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5 1627 232 27v
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1633 233 102r
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 9 1633 233 102r
MARKS, PIER Pier Mercks naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5 1647 236 2r
MARCUS, PIER Pier Mercx naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 15 1633 233 105r
MARCUS, PIER Pier Mercx naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 9 1633 233 105r
MARKS, PIER Pier Merx lichtervoerder verkoper Kerkpoortstraat 1639 234 72v
MARKS, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Merx verkoper Kleine Kerkstraat 7 1639 234 75v
MICHIELS, PIER Pier Michiels herbergier verkoper q.q. Zuiderhaven 1oud 1774 258 176r
KAMPEN, PIER Pier Oedtsen Campen verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1623 230 355r
PIERS, PIER verkoper Pier Piers verpachter grond Vijver 3 1612 229 79r
PIERS, PIER Pier Piers kuiper verkoper Vijver 3 1612 229 79r
PIERS, PIER enen Pier Piers koper provisioneel huis daert Gulden Hart uuythanckt Vijver 5 het Gouden Hart 1613 229 130v
PIERS, PIER Pier Piers kuiper koper huis of 2 kamers Vijver 1 1613 229 183r
PIERS, PIER de verkoper Pier Piers , c.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 16achter 1622 230 310v
PIERS, PIER de verkoper Pier Piers , c.u. naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16achter 1622 230 310v
PIERS, PIER Pier Piers verkoper Kleine Bredeplaats 16achter 1622 230 310v
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 18 1623 230 369r
PIERS, PIER Pier Piers gortmaker naastligger ten noorden ([dit is aan de overkant van de straat]) Hondenstraat 14 1628 232 69v
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten oosten Vijver 1 1632 233 73v
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 18 1635 233 166r
PIERS, PIER Pier Piers verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
STELLINGWERF, PIER PIERS Pier Piers Stellingwerff mr. tingieter verkoper Lanen 82 1735 249 93v
PIERS, PIER Pier Piersen verkoper William Boothstraat 1625 231 48r
PIERS, PIER Pier Piersen koper huis Zoutsloot 95 1649 236 79r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1653 236 229r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten zuiden Karremanstraat 1655 237 4v1
PIERS, PIER het huis van wijlen Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 1 1659 237 239v
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakker naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1657 237 259v
PIERS, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1660 238 19v
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakker koper leeg plaatske of tuin Achterstraat 1660 238 67r
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakker naastligger ten zuiden Achterstraat 1660 238 67r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u. pottenbakker koper huis Franekereind 7 1660 238 67v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten westen Zoutsloot 105 1663 238 170r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 1 1665 239 29r
PIERS, PIER Pier Piersen koper door niaar huis Zoutsloot 105 1668 239 152v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten westen ([blijkens een niaar]) Zoutsloot 105 1668 239 152v
PIERS, PIER Pier Piersen koper hang Liemendijk 1675 240 203r
PIERS, PIER de estrik- en pottenbakkerij van Pier Piersen naastligger ten westen Liemendijk 1675 240 203r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u. pottenbakker koper huis, loods en plaats Herenwaltje 10 1675 240 213r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u. pottenbakker naastligger ten westen Herenwaltje 10 1675 240 213r
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakker naastligger ten westen Franekereind 9 1676 240 222v
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakker naastligger ten westen Franekereind 9 1676 240 229r
PIERS, PIER wijlen Pier Piersen pottenbakker verkoper Zoutsloot 1683 241 270r
PIERS, PIER recht van waterlossing onder de hof van Pier Piersen estrikbakker naastligger Achterstraat 49 1681 241 30ra
PIERS, PIER wijlen Pier Piersen koper Schritsen 64 1687 242 201v
PIERS, PIER wijlen Pier Piersen koper Zoutsloot 105 1688 242 239v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Zoutsloot 105 1688 242 239v
PIERS, PIER het erf van Pier Piersen estrikbakker naastligger Liemendijk 1696 243 229r
, PIER het huis van wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 1 1662 238 128v
, PIER het pothuis van Pier Piersens naastligger ten westen Heerensteeg 2 1665 239 24v
, PIER wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 1 1681 241 159r
, PIER de weduwe van Pier Piersens naastligger ten oosten Franekereind NZ 1681 241 30ra
, PIER wijlen Pier Pierses eigenaar van 1/4 Schritsen 64 1687 242 201v
PIERS, PIER Pier Pierssen verpachter grond Vijver 3 1626 231 108v
PIERS, PIER het huis van Pier Pierssen naastligger ten noorden Vijver 3 1626 231 108v
PIERS, PIER het huis van Pier Pierssen naastligger ten noorden Vijver 3 1626 231 113r
PIETERS, PIER Pier Pieters , c.u. kuiper verpachter grond Vijver 1 1618 230 127r
PIETERS, PIER Pier Pieters kuiper verkoper Vijver 1 1618 230 127r
PIETERS, PIER Pier Pieters naastligger ten oosten Vijver 1 1626 231 151v
PIETERS, PIER Pier Pieters verkoper Franekereind 18 1643 235 84r
PIETERS, PIER Pier Pyters verkoper Franekereind 18 1644 235 130v
PIETERS, PIER Pier Pytters verkoper Droogstraat NZ 1684 242 25v
PIETERS, PIER Pier Pytters verkoper Wortelstraat 1 1684 242 26r
REITSES, PIER wijlen Pier Reidzes verkoper Scheerstraat 1 1781 260 14r
REITSES, PIER de weduwe van Pier Reitses naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1780 259 263r
REITSES, PIER Pier Reitzes schilderaar koper huis Scheerstraat 1 1771 257 186v
RUTGERS, PIER Pier Rutgers metselaar geniaarde koper Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1763 255 252r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1761 255 264r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers , voor zijn onmondig dochtertje mr. metselaar verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3achter 1774 258 132r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1777 259 65r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Ackringa mr. metselaar verkoper Poortje 11 1771 257 244v
AKKRINGA, PIER RUTGERS wijlen Pier Rutgers Ackringa verkoper Noorderhaven 87 1789 263 67r
AKKRINGA, PIER RUTGERS de erfgenamen van wijlen Pier Rutgers Akkeringa naastligger ten westen Noorderhaven 89 1785 261 259v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa, c.u. koper huis Noorderhaven 87 1777 259 87r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1779 259 167v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar geniaarde koper Noorderhaven 85 1780 259 284v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1780 259 284v
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar verkoper q.q. Lanen 17 1779 259 303r
AKKRINGA, PIER RUTGERS Pier Rutgers Akkringa mr. metselaar verkoper q.q. Lanen 29 1779 259 303r
AKKRINGA, PIER RUTGERS de weduwe van Pier Rutgers Akkringa naastligger ten oosten Noorderhaven 83 1785 261 311v
RUURDS, PIER Pier Ruurds koper Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
RUURDS, PIER Pier Ruurds koopman verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r
SIEBRENS, PIER Pier Sibrens bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1658 237 142v
SIERKS, PIER haar neef Pier Siercx koper Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
SIEMENS, PIER Pier Simens huurder Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 260v
SIEBES, PIER Pier Sybbes verkoper buiten Harlingen 1621 230 270r
SIEBES, PIER Pier Sybes koper 1/7 van 3 pm land buiten Harlingen 1615 229 267r
SIEBES, PIER Pier Sybes koper 1/7 van 3 pm land genaamd Floris Herne ([staat: 28-00-00 GG minus 1 oord]) buiten Harlingen 1617 230 71v
TEEKES, PIER Pier Taeckes naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ 1637 234 31r
TJEERDS, PIER Pier Tiaardts kuiper naastligger ten zuiden Brouwersstraat 9 1620 230 240r
TJEERDS, PIER wijlen Pier Tiaardts verkoper Brouwersstraat 11 1638 234 65r
FOEKES, PIER Pier Toeckes naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg OZ 1637 234 31r
TIETES, PIER Pier Tytes naastligger ten westen Voorstraat 97 1613 229 130v
TIETES, PIER Pier Tytes koper tuin, zijnde de negende plaats in de derde lotinge volgens de kaart met het kruis getekend in de noorder nieuwestad 1626 231 118r
TIETES, PIER de gelastigde van Pier Tytes verkoper in de noorder nieuwestad 1627 232 28v
TIETES, PIER Pier Tytes , usu fructuarius verkoper Voorstraat 95 1628 232 58r
WOUTERS, PIER Pier Wolters verkoper Grote Kerkstraat 36 1631 233 16v
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten noorden Zuiderhaven 73west 1728 247 148v
WOUTERS, PIER Pier Wouters , n.u. schipper naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1728 247 210r
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1739 250 33v
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1751 252 173r
WIEBRENS, PIER Pier Wybrants bakker naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1643 235 80r
AUKES, PIERKJE Piercke Auckes koper Brouwersstraat 21achter 1660 238 56r
TEEKES, Piercke Taeckes , de jonge bewoner Noordees (gebied) 1600 228 191r
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstra philosophia studiosus koper kamer Romastraat 8 1654 236 270r
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstra philosophia studiosus verkoper Romastraat 8 1655 237 1v
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstra, c.f. commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland verkoper Voorstraat 87 1663 238 167r
HEEMSTRA, PIER de heer Pierius Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper 1/2 huis met plaats, bleekveld en hof en een vrije uit- en ingang in de straat van de Lange Lijnbaan Zuiderhaven 46 1668 239 150v
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper door niaar 6 pm land buiten Harlingen 1668 239 169v
HEEMSTRA, PIER Pierius Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper provisioneel huis met plaats, hof en paardestal en een vrije uitgang in de straat aan de Lange Lijnbaan Zuiderhaven 46 het Engels huis 1669 239 33va
HEEMSTRA, PIER wijlen Pierius Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland verkoper aan Thijs Jansen en Jan Reyers ten zuiden van Harlingen 1680 241 104r
HEEMSTRA, PIER wijlen Pierius Heemstra commies-generaal convooien en licenten Admiraliteit in Friesland verkoper Zuiderhaven 46 1680 241 20va
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltinga convooimeester Admiraliteit in Friesland koper dubbel huis ([voor de drie percelen in deze akte]) Zuiderhaven 39 1771 257 192v
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltinga convooimeester Admiraliteit in Friesland koper ruime onderkamer ([voor de drie percelen in deze akte]) Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
SCHELTINGA, PIER de heer Pierius van Scheltinga convooimeester Admiraliteit in Friesland koper bovenkamer ([voor de drie percelen in deze akte]) Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland verkoper Heiligeweg 60zuid 1772 258 5r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga convooimeester convooien en licenten koper kamer of woninge Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga convooimeester convooien en licenten naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga convooimeester convooien en licenten naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
SCHELTINGA, PIER Pierius van Scheltinga naastligger ten westen Zuiderhaven 43 1775 258 237r
STELLINGWERF, PIER Pierius Stellingwerf mr. tingieter verkoper van 1/18 Noordermolen 1 1729 247 263v
AUKES, PIER Pierius Auckes naastligger Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
, PIER Pierius Reidsgers naastligger ten westen Scheerstraat 3 1776 258 253v
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Noorderhaven 77 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Zoutsloot 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen naastligger ten oosten Zoutsloot 51achter 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Zoutsloot 51achter 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Liemendijk 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Liemendijk 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Fabrieksstraat 1661 238 8va
REEN, PIER de kamer van de verkoper Pierke Rheen naastligger ten oosten onbekend 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper onbekend 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Fabrieksstraat 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Kerkpoortstraat 29 1661 238 8va
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Kerkpoortstraat 1661 238 8va1
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Kerkpoortstraat 1661 238 8va1
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Kerkpoortstraat 1661 238 8va1
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Weverstraat ZZ 1661 238 8va1
REEN, PIER Pierke Rheen verkoper Droogstraat 77 1661 238 8va1
AUKES, PIERKJE Pierke Auckes verkoper Molenpad 6 1662 238 143r
AUKES, PIERKJE Pierke Aukes koper Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
BONNES, PIERKJE Pierkje Bonnes Leefsma koper door niaar huis Schritsen 43 1789 263 73v
GERBENS, PIERKJE wijlen Pierkje Gerbens Rinket, meerderjarige vrijster erflater Voorstraat 49 1783 261 82r
NAUTA, Pierkjien Nauta verkoper Scheffersplein OZ 1715 245 319r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
PEAUX, PIER Pierre Peaux naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemersteeg 5 1782 260 168v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper q.q. Noorderhaven 88 1782 260 246r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper q.q. Nieuwstraat 22 1782 260 290r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux naastligger ten oosten Zuiderhaven 9 1784 261 226r
PEAUX, PIER Pierre Peaux verkoper q.q. Scheffersplein 7 1786 262 84r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper q.q. Lanen 80 1789 263 80v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper q.q. Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper q.q. Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
PEAUX, PIER Pierre Peaux koopman verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r
PEAUX, PIER Pierre Peaux koopman verkoper q.q. Rinnertspijp 1 1800 265 239r
PEAUX, PIER Pierre Peaux verkoper q.q. Rommelhaven 28 1800 265 240r
FOKKES, PIERKJE Piertje Fockes verkoper van 1/6 van 1/3 Liemendijk 2 1757 254 80r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit naastligger ten noorden Zuiderhaven 39 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 39 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6oost 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6oost 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 6oost 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit verkoper Grote Ossenmarkt 6oost 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 6west 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 6west 1786 262 101r
SCHELTINGA, PIER de heer Pierus van Scheltinga griffier Admiraliteit verkoper Grote Ossenmarkt 6west 1786 262 101r
ABES, PIER Pierus Abes naastligger ten zuiden Droogstraat 22 1786 262 112r
HEILIGER, PIETER Piet Heiliger huurder Werfpad ZZ 1782 260 175v
KUMMEL, PIETER de weduwe van Piet Kummel huurder (p.w.) Rapenburg 18 1808 268 63v
JANS, PIETJE Piet Jans verkoper Nieuwstraat 56 1619 230 152r
PIETERS, PIETJE Piet Pieters verkoper Voorstraat 91achter 1617 230 80r
PIETERS, PIETJE Piet Pieters verkoper Noorderhaven 48 1629 232 106r
PIETERS, PIETJE Piet Pyters verkoper Schoolsteeg OZ 1611 229 18r
PIETERS, PIETJE Piet Pyters koper Voorstraat 91achter 1613 229 154v
WIETSES, PIETJE Piet Wytses koper Zoutsloot NZ 1627 232 1r
, PIETER wijlen Pieter naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1597 228 30r
, PIETER Pieter pelser naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1597 228 45v
, PIETER Pieter schilderer naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1597 228 45v
, PIETER de erfgenamen van Pieter metselaar verpachter grond Carl Visschersteeg 1597 228 62r
, PIETER wijlen Pieter naastligger ten westen Lanen 1599 228 145r
, PIETER Pieter naastligger ten westen Gardenierstraat 1600 228 194r
, PIETER het huis van Pieter timmerman naastligger ten zuiden onbekend 1600 228 216v
, PIETER Pieter bakker naastligger ten oosten Zuiderplein 1 1611 229 49v
, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter kramer naastligger ten zuiden Voorstraat 62 1614 229 230r
, PIETER Pieter metselaar naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1616 230 38v
, PIETER Pieter timmerman naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1620 230 233v
, PIETER Pieter naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
, PIETER de hof van Pieter naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 2 1624 231 9r
, PIETER Pieter korfmaker gebruiker Zuiderhaven 56 1626 231 148r
, PIETER Pieter wever naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1627 232 15r
, PIETER het huis van Pieter wever naastligger ten westen Achterstraat NZ 1628 232 65r
, PIETER het huis van Pieter wever naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1628 232 65r
, PIETER Pieter schipper naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1630 232 152v
, PIETER Pieter koperslager eigenaar van 1/2 Voorstraat 73 1631 233 28v
, PIETER Pieter koperslager naastligger ten westen Voorstraat 73 1631 233 28v
, PIETER de scheidsmuur van Pieter koperslager naastligger ten noorden Voorstraat 73 1631 233 28v
, PIETER als bewoner Pieter smid naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 32 1661 238 99v
, PIETER als bewoner Pieter smid naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 32 1662 238 131r
, PIETER Pieter knoopmaker naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 6 1666 239 52v
, PIETER het huis van Pieter timmerman naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1671 240 35v
, PIETER het huis van de erfgenamen van wijlen Pieter pannenbakker naastligger ten westen Zoutsloot 41 1677 240 260v
, PIETER Pieter koper Droogstraat 61 1672 240 11va
, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter pannenbakker naastligger ten westen Zoutsloot 41 1685 242 91v
, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter timmerman naastligger ten westen Hofstraat 16 1693 243 60v
, PIETER Pieter turfdrager naastligger ten westen Hofstraat NZ 1695 243 130v