Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Sa  Se  Si  So  Su  Sy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
AARDENBURG, S. S. Aardenburg naastligger ten noorden Rozengracht 5 1778 259 146v
ALTENA, S. vroedsman S. Altena, c.u. huurder (p.j.) Noorderhaven 64 1753 253 99r
ALTENA, S. vroedsman S. Altena, c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 21 1753 253 99r
ALTENA, S. vroedsman S. Altena naastligger ten zuiden Voorstraat 4 1757 254 105r
ALTENA, S. vroedsman S. Altena naastligger ten westen Voorstraat 4 1757 254 105r
ALTENA, S. de weduwe van S. Altena naastligger ten westen Lanen 69 1777 259 70v
BAKKER, S. S. Backer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 10 1766 256 210r
, S. de hof van dr. S. Bechjus, n.u. naastligger ten westen Zuiderhaven 40 1693 243 50ar
BLOK, S. S. J. Blok, c.u. huurder Brouwersstraat 18 1810 268 356v
BLOEM, S. vroedsman S. Blom naastligger ten zuiden Noorderhaven 90 1771 257 232v
BONTEKOE, S. vroedsman S. Bontekoe naastligger ten westen Schritsen 5 1746 251 133r
BOSSCHA, S. het huis de Hof van Friesland van S. Boscha betrokkene Voorstraat 36 het hof van Holland 1764 256 77v
KAMSMA, S. oud burgerkolonel S. F. Camsma naastligger ten oosten Lanen 54 1765 256 97v
KAMSMA, S. S. Camsma naastligger ten westen Havenplein 10 1790 263 262v
KROESE, S. S. Croese naastligger ten oosten Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
FABER, S. S. Faber, candidatus huurder Grote Kerkstraat 12 1736 249 154r
VEENSTRA, S. S. Feenstra koopman koper huis en gebouw gebruikt als jeneverstokerij Zoutsloot 40 1795 264 241v
VEENSTRA, S. S. Feenstra koopman koper huis bestaande uit 2 kamers Spinhuisstraat 13 1806 267 214v
VEENSTRA, S. S. Feenstra koopman naastligger ten noorden Spinhuisstraat 13 1806 267 214v
VEENSTRA, S. S. Feenstra naastligger ten westen Rozengracht 4 1809 268 277r
FEITEMA, S. S. Feitama koopman naastligger ten oosten Rommelhaven 11 1765 256 130v
FEITEMA, S. S. Feitama naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23 1765 256 264r
FEITEMA, S. de weduwe van S. Feitema naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1774 258 184r
FEITEMA, S. de weduwe van S. Feitema naastligger ten westen Heiligeweg 3 1786 262 128r
FEITEMA, S. de erfgenamen van wijlen S. Feitema koopman naastligger ten zuiden Noordijs 11noord 1787 262 191v
FEITEMA, S. de erfgenamen van wijlen S. Feitema koopman naastligger ten zuiden Noordijs 11zuid 1787 262 191v
FRIESEMAN, S. S. Frieseman naastligger ten oosten Achterstraat 5 1797 265 50v
FRIESEMAN, S. oud burgemeester S. Frieseman naastligger ten westen Droogstraat NZ 1803 266 245r
FRIESEMAN, S. Oud burgemeester S. Frieseman naastligger ten oosten Voorstraat 33 1805 267 183v
GRATEMA, S. dr. S. Gratama naastligger ten oosten Zoutsloot 60 1789 263 128v
GRATEMA, S. dr. S. Gratama naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r
GRATEMA, S. dr. S. Gratama naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
GRATEMA, S. S. Gratama advocaat koper door niaar Lanen 81achter 1794 264 189r
GRATEMA, S. S. Gratama hoogleraar natuur- en volkerenrecht verkoper Voorstraat 16 1805 267 132ar
GRATEMA, S. S. Gratama naastligger ten zuiden Comediesteeg 1 1807 267 347r
GRATEMA, S. S. Gratama naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 6 1807 267 353r
GRATEMA, S. S. Gratama naastligger ten zuiden Voorstraat 78 1808 268 27r
GRATEMA, S. professor S. Gratama verkoper Lanen 79 1809 268 309v
GRATEMA, S. professor S. Gratama verkoper Droogstraat 77 1809 268 311v
GRATEMA, S. zijn broeder professor S. Gratama verkoper Droogstraat 81 1809 268 314r
GRATEMA, S. professor S. Gratama verkoper Herenwaltje 10 1809 268 316v
GRATEMA, S. zijn broeder professor S. Gratama verkoper Droogstraat 83 1809 268 316v
GRATEMA, S. zijn broeder professor S. Gratama verkoper Droogstraat 79 1809 268 319r
GRATEMA, S. professor S. Gratama verkoper Grote Kerkstraat 17 1809 268 327v
GRATEMA, S. professor S. Gratama verkoper Herenwaltje 6 1809 268 329v
GRATEMA, S. dr. S. Gratema verkoper Voorstraat 60 1792 264 58r
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper q.q. Grote Kerkstraat 17 1792 264 63v
GRATEMA, S. S. Gratema naastligger ten zuiden Bildtstraat 24 1793 264 93v
GRATEMA, S. S. Gratema naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 9 1809 268 187v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Herenwaltje 4 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Zoutsloot 76 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Zoutsloot 74 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Zoutsloot 72 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Zoutsloot 70 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Zoutsloot 68 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Zoutsloot 66 1810 269 4v
GRATEMA, S. S. Gratema verkoper Zoutsloot 64 1810 269 4v
HAAS, S. S. de Haas koopman verkoper q.q. Nieuwstraat 64 1809 268 323v
HOORNSTRA, S. burgemeester S. S. Hoornstra verkoper q.q. Heiligeweg 8 1784 261 214v
HOORNSTRA, S. burgemeester S. Hoornstra verkoper q.q. Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
HOORNSTRA, S. burgemeester S. Hoornstra naastligger ten westen Liemendijk 1785 261 308r
HOORNSTRA, S. oud burgemeester S. Hoornstra naastligger ten noorden Zoutsloot 57 1790 263 378v
HOORNSTRA, S. burgemeester S. Hoornstra naastligger ten noorden Zoutsloot 59 1793 264 143v
HOORNSTRA, S. oud burgemeester S. Hoornstra naastligger ten westen Zoutsloot 57 1802 266 78v
HOORNSTRA, S. oud burgemeester S. Hoornstra naastligger ten noorden Zoutsloot 57 1802 266 78v
HOORNSTRA, S. oud burgemeester S. S. Hoornstra naastligger ten noorden Zoutsloot 59 1802 266 80v
HOORNSTRA, S. oud burgemeester S. Hoornstra naastligger ten noorden Zoutsloot 59 1802 266 90v
HOUTSMA, S. S. W. Houtsma verkoper van 1/8 Rozengracht 4 1809 268 277r
HOUTSMA, S. S. W. Houtsma naastligger ten oosten Dijkswal 6 1810 268 333v
HUISINGA, S. S. L. Huizinga, en zoon koopman verkoper Noordermolen 1 1809 268 326r
HUISINGA, S. S. L. Huizinga, en zoon koopman verkoper Liemendijk 6 1809 268 326r
HUISINGA, S. S. L. Huizinga, en zoon koopman verkoper Karremanstraat 2 1809 268 326r
HUISINGA, S. S. L. Huizinga, en zoon koopman verkoper Karremanstraat 4 1809 268 326r
IJSBRANDS, S. S. IJsbrandi naastligger ten zuiden Hofstraat 14 1785 262 47v
IJSBRANDS, S. S. IJsbrandi naastligger ten westen Hofstraat 14 1785 262 47v
IJSBRANDS, S. S. IJsbrandi naastligger ten zuiden Rozenstraat 2 1798 265 79r
IJSBRANDS, S. S. IJsbrandi naastligger ten westen Rozenstraat 2 1798 265 79r
IJSBRANDS, S. de erfgenamen van wijlen S. IJsbrandi naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
IJSBRANDY, S. dr. S. IJsbrandy naastligger ten westen Franekereind 1 1797 265 57v
IJSENBEEK, S. S. IJzenbeek naastligger ten noorden Hoogstraat 33 1801 265 307r
KAMSMA, S. de erfgenamen van wijlen S. Kamsma naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 15 1785 262 35r
KAMSMA, S. S. Kamsma procureur naastligger ten westen Grote Bredeplaats 25 1811 269 149v
, S. S. Lacquart naastligger ten westen Heiligeweg 25 1803 266 293r
, S. S. Lacquert naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
LAMBERGEN, S. wijlen Jur.mr.dr. S. Lambergen erflater Zuiderhaven 73 1793 264 91r
LAQUART, S. S. Laquaart naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1799 265 197v
LAQUART, S. S. Laquart naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
LAQUART, S. S. Laquart naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
LAQUART, S. S. Laquart naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid 1808 268 52r
LON, S. S. Louisa van Lon koper Zuiderhaven 71a 1804 267 95r
LUBBERTUS, S. S. Lubberti afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Noorderhaven 90 1630 232 163v
MIEDEMA, S. S. Miedema strandmeester naastligger ten oosten Bildtstraat 11 1784 261 207v
MIEDEMA, S. S. Miedema naastligger ten oosten Bildtstraat 9 1798 265 81v
MIEDEMA, S. S. Miedema strandmeester naastligger ten westen Zuiderhaven 32achter 1801 265 294v
MIEDEMA, S. S. Miedema naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) OZ 1803 266 222v
MIEDEMA, S. S. Miedema, c.s. naastligger ten westen Zuiderstraat 16 1803 267 5r
PAUW, S. oud burgemeester S. Pauw naastligger ten westen Hofstraat 16 1701 244 110r
POPTA, S. S. Popta verkoper q.q. Bargebuurt 16 1796 264 325r
POPTA, S. S. Popta naastligger ten westen Achterstraat NZ 1799 265 180v
RIENSTRA, S. S. Rienstra naastligger ten westen Hoogstraat 3 1793 264 103v
RIENSTRA, S. S. Rienstra voormalig eigenaar Droogstraat 63 1806 267 271r
, S. S. Roerich huurder nieuw voor vijf jaren Noorderhaven 64 1778 259 153r
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaf naastligger ten westen Noorderhaven 54 1781 260 109v
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaf naastligger ten westen Noorderhaven 58 1781 260 157r
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaf naastligger ten oosten Voorstraat 23 1782 260 196r
SCHAAF, S. S. Schaaf, q.q. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1782 260 244r
SCHAAF, S. S. Schaaf, q.q. naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1782 260 244r
SCHAAF, S. S. Schaaff naastligger ten oosten Noorderhaven 66 1767 257 11r
SCHAAF, S. S. Schaaff naastligger ten zuiden Noorderhaven 66 1767 257 11r
SCHAAF, S. S. Schaaff naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1782 260 314v
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaff naastligger ten oosten Herenwaltje 5 1783 261 28r
SCHAAF, S. S. Schaaff naastligger ten oosten Herenwaltje 7 1783 261 128v
SCHAAF, S. burgemeester S. Schaaff naastligger ten oosten Lanen 9oost 1784 261 183v
SCHAAF, S. S. Schaaff, q.q. naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1784 261 200r
SCHAAF, S. S. Schaaff, q.q. naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1784 261 200r
SCHAAF, S. oud burgemeester S. Schaaff eerdere eigenaar Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
SCHAAF, S. wijlen S. Schaaff verkoper Zoutsloot 84 1806 267 220v
SCHAAF, S. wijlen S. Schaaff verkoper Noorderhaven 20 1806 267 230v
SCHRIK, S. burgemeester S. Schrik naastligger ten westen Lanen 77 1790 263 281r
SCHRIK, S. wijlen S. Schrik, c.u. erflater Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
SLOTEN, S. de weduwe van S. van Slooten naastligger ten westen Lanen 42 1799 265 158r
SLOTEN, S. wijlen S. van Slooten koper Noorderhaven 24 1801 266 30r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Rommelhaven NZ 1737 249 177v
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Rommelhaven NZ 1737 249 177v
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Franekereind 3 1738 249 223r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland verpachter grond Brouwersstraat 21 1745 251 57r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Scheffersplein 23 1754 253 159v
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland verpachter grond Heiligeweg 4 1758 254 151r
SLOTERDIJK, S. S. Sloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Franekereind 1 1758 254 152r
SLOTERDIJK, S. de weduwe van S. Sloterdijk naastligger ten westen Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
SON, S. S. Louisa van Son verkoper Zuiderhaven 71a 1805 267 138v
STIJL, S. dr. S. Stijl naastligger ten westen Kerkpoortstraat 13achter 1782 261 1r
STIJL, S. S. Stijl naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9een_achter 1784 261 149v
STIJL, S. dr. S. Stijl naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
STIJL, S. dr. S. Stijl naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1784 261 240v
STIJL, S. wijlen S. Stijl erflater Franekereind 1 1797 265 57v
STIJL, S. dr. S. Stijl naastligger ten oosten Voorstraat 90 1798 265 112v
STIJL, S. dr. S. Stijl naastligger ten zuiden Voorstraat 90 1798 265 112v
STIJL, S. de erfgenamen van wijlen S. Stijl naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1798 265 120r
STIJL, S. de erfgenamen van wijlen S. Stijl naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1798 265 120r
STIJL, S. dr. S. Stijl naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 7 1802 266 107v
STIJL, S. dr. S. Stijl naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 5 1802 266 107v
STIJL, S. dr. S. Stijl naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 5 1802 266 107v
STIJL, S. S. Stijl naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1803 266 200v
STIJL, S. de heer S. Stijl naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13 1804 267 49r
, S. wijlen S. Stijll verkoper Rozengracht 8achter 1667 239 18va
, S. wijlen S. Stijll verkoper Poortje 5 1667 239 18va
, S. wijlen S. Stijll verkoper Noorderhaven 80 1667 239 18va
STINSTRA, S. S. Stinstra medicinae doctor naastligger ten westen (heeft recht om een wijnstok op de stalling te houden) Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
STINSTRA, S. dr. S. Stinstra naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 31achter 1777 259 39r
STINSTRA, S. dr. S. Stinstra naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 31achter 1777 259 54r
STINSTRA, S. dr. S. Stinstra naastligger ten noorden Lanen 17 1779 259 303r
STINSTRA, S. dr. S. Stinstra verkoper Sint Christoffelsteeg 6 1781 260 96r
STINSTRA, S. wijlen S. Stinstra medicinae doctor verkoper Fabrieksstraat 26 1782 260 294v
STINSTRA, S. de erfgenamen van wijlen dr. S. Stinstra naastligger ten noorden Lanen 21 1785 261 292r
STINSTRA, S. de erfgenamen van wijlen dr. S. Stinstra naastligger ten oosten Lanen 17 1788 262 268r
STINSTRA, S. de erfgenamen van wijlen dr. S. Stinstra naastligger ten noorden Lanen 17 1788 262 268r
TALMA, S. S. Talma koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 25 1757 254 53v
TALMA, S. de erfgenamen van wijlen S. Talma naastligger ten westen Rozengracht 27 1763 255 203r
TALMA, S. S. Talma verpachter grond Voorstraat 99 1779 259 212v
TEYEMA, S. S. Teyema naastligger ten westen Voorstraat 83 1808 268 86v
TOLSMA, S. de weduwe van S. Tolsma naastligger ten westen Noorderhaven 57oost 1776 258 252v
TOLSMA, S. de weduwe van S. Tolsma naastligger ten noorden Noorderhaven 57oost 1776 258 252v
VEENSTRA, S. S. Veenstra koopman verkoper Kerkpoortstraat 31 1810 268 344v
VRIES, S. de weduwe van S. de Vries naastligger ten noorden Bildtstraat 9 1780 259 254r
VRIES, S. de weduwe van S. de Vries naastligger ten noorden Droogstraat 47 1782 260 259r
VRIES, S. S. de Vries huurder kelder (p.j.) Hoogstraat 15 1782 260 297v
VRIES, S. S. de Vries koopman naastligger ten westen Hoogstraat 15 1782 260 297v
WIARDA, S. S. Wiarda makelaar naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1795 264 268v
WIARDA, S. S. Wiarda makelaar naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1795 264 268v
WIARDA, S. S. Wiarda naastligger ten westen Zuiderhaven 28 1801 265 301r
WIARDA, S. de heer S. Wiarda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1807 268 7v
WIARDA, S. S. Wiarda naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1808 268 114r
WIJMA, S. S. Wijma naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1788 263 62r
WIJMA, S. S. Wijma naastligger ten noorden William Boothstraat WZ 1788 263 62r
WIJMA, S. S. Wijma verkoper q.q. Noorderhaven 35 1797 265 63r
WIJMA, S. S. Wijma verkoper q.q. Droogstraat 7oost 1797 265 66v
WIJMA, S. S. Wijma procureur naastligger ten oosten Karremanstraat 3 1808 268 120v
WILDSCHUT, S. S. Wildschut naastligger ten zuiden Rinnertspijp 1 1781 260 106r
WYNIA, S. de weduwe van S. Winia naastligger ten zuiden Bildtstraat 13 1796 264 336r
WYBENGA, S. S. Wybenga, n.u. naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
WYBENGA, S. S. Wybenga, n.u. naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
WYBENGA, S. S. Wybenga naastligger ten zuiden Hoogstraat 18 1782 260 302v
WYBENGA, S. S. Wybenga koopman verkoper van 1/3 Noorderhaven 53 1784 261 258r
WYBENGA, S. S. Wybenga verkoper q.q. Zoutsloot 6 1785 262 44r
WYBENGA, S. S. Wybenga naastligger ten oosten Hoogstraat 13 1786 262 64r
WYBENGA, S. S. Wybenga naastligger ten oosten Zoutsloot 99 1786 262 69r
WYBENGA, S. de heer S. Wybenga naastligger ten westen Droogstraat 22 1786 262 112r
WYBENGA, S. de heer S. Wybenga naastligger ten westen Droogstraat 22 1787 262 175v
WYBENGA, S. S. W. Wybenga, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 40 1789 263 177r
WYBENGA, S. S. W. Wybenga, n.u. naastligger ten westen Voorstraat 40 1789 263 177r
WYBENGA, S. S. W. Wybenga, n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 40 1789 263 177r
WYBENGA, S. S. Wybenga naastligger ten oosten Zoutsloot 99 1790 263 214v
WYBENGA, S. de weduwe van S. Wybenga naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
WYBENGA, S. de weduwe van S. Wybenga naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
WYBENGA, S. S. Wybenga verkoper q.q. Comediesteeg 6 1807 267 345r
WYBENGA, S. S. Wybenga verkoper q.q. Voorstraat 54 1807 267 347r
WYBENGA, S. S. Wybenga verkoper q.q. Comediesteeg 1 1807 267 347r
WYBENGA, S. S. Wybenga verkoper q.q. Voorstraat 12 1807 267 350r
WYBENGA, S. de erfgenamen van wijlen S. Wybenga naastligger ten noorden Lanen 45 1809 268 198v
WYBENGA, S. S. Wybinga naastligger ten westen Zuiderhaven 51 1777 259 66v
WYBENGA, S. de heer S. Wybinga naastligger ten oosten Voorstraat 97 1780 259 297v
WYBENGA, S. S. Wybinga koopman verkoper van 1/3 Droogstraat 13 1785 262 13r
WYNIA, S. de weduwe S. Wynia, c.s. naastligger ten zuiden Bildtstraat 13 1787 262 234r
WYNIA, S. wijlen S. Wynia verkoper van 1/3 Bildtstraat 15 1808 268 42v
WYTSMA, S. S. D. Wytsma koper Noorderhaven 69 1791 263 339r
ZEE, S. de weduwe van S. van der Zee naastligger ten westen Voorstraat 99 1793 264 82v
KAMSMA, S. F. de erfgenamen van wijlen S. F. Kamsma naastligger ten westen Lanen 64 1782 260 253r
, S..? Heyns verkoper q.q. Both Apothekerstraat 1617 230 72r
ANDRIES, SAAKJE Saack Andries koper Lanen 1599 228 145r
MARTENS, SAAKJE Saack Marthens koper Noorderhaven 65 1612 229 78v
MARTENS, SAAKJE Saack Marthens koper Noorderhaven 65 1613 229 148r
, SAKE Saacke Tamkes naastligger ten westen Noorderhaven 56 1616 230 33v
TJEPKES, SAKE wijlen Saacke Tjepkes verkoper Vijverstraat ZZ 1705 244 272r
KLASES, Saaff Clasen geniaarde koper Bildtstraat 1 1661 238 73v
HENDRIKS, Saaff Hendricx protesteert vanwege een obligatie ten oosten van Harlingen 1598 228 119r
HENDRIKS, burgemeester Saaff Hendricx verpachter grond Grote Kerkstraat 11 1612 229 74r
GOSSES, SAAKJE Saak Gosses koper huis Zuiderhaven 24 1704 244 239v
GERBENS, SAKE Saake Gerbens arbeider verkoper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
JAKOBS, SAKE Saake Jacobs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
MEY, SAKE JOCHEMS Saake Jochems van der Mey koopman verkoper Noorderhoofd 1 1797 265 24r
MEY, SAKE JOCHEMS Saake Jochems van der Mey koopman verkoper Raamstraat 8 1797 265 25v
JOCHEMS, SAKE Saake Jochums , c.u. huurder Schritsen 44 1783 261 84r
JOCHEMS, SAKE Saake Jogchems verkoper van 2/3 Zuiderhaven 24 1777 259 33v
ROMKES, SAKE Saake Romckes lakenkoper naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1664 238 212r
ROMKES, SAKE Saake Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1669 239 189r
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Saake Romckes Gaasma verkoper Rozengracht 23 1688 242 258r
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Saake Romckes Gaasma verkoper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Saake Romckes Gaasma verkoper Weverstraat ZZ 1688 242 258r
ROMKES, SAKE Saake Romkes , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 1663 238 191r
ROMKES, SAKE Saake Romkes bieder 1/3 huis, loods en tuin Kerkpoortstraat 1663 238 20ra
TJEPKES, SAKE Saake Tjepkes koper van 1/2 Noorderhaven 4 1799 265 155r
BLOK, SAKE TJEPKES Saake Tjepkes Blok, c.u. bewoner Voorstraat 7a 1803 266 284r
HAAS, SAAKJE FOLKERTS Saakje Folkerts de Haas koper Noorderhaven 108 1801 265 299v
GEERTS, SAAKJE Saakje Geerts koper Hofstraat 27 1776 259 7av
GERRITS, SAAKJE Saakje Gerryts verkoper onbekend 1802 266 73v
GERRITS, SAAKJE Saakje Gerryts verkoper Tiepelsteeg WZ 1802 266 79v
PIERS, SAAKJE Saakje Piers verkoper Zuiderhaven ZZ 1778 259 144v
PIETERS, SAAKJE Saakje Pieters koper Kerkpoortstraat 7 1803 266 194v
WOUTERS, SAAKJE Saakje Wouters , minderjarig kind van derde vrouw verkoper Schritsen 11 1783 261 3ra
GEERTS, SAAKJE Saakjen Geerts verkoper Hofstraat 27 1778 259 149v
JANS, SAAKJE Saakjen Jans Bostijn verkoper van 1/2 Romastraat 29 1738 249 232r
PIERS, SAAKJE wijlen Saakjen Piers erflater Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saakjen Piers Gladsma koper Zoutsloot 65 1739 250 47r
PIERS, SAAKJE Saakjen Piers Gladstra verkoper Zoutsloot 65 1748 251 249v
SIEMENS, SAAKJE Saakjen Symens verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1696 243 250v
PIERS, SAAPKE Saapjen Piers verkoper Brouwersstraat 22 1756 254 12v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, q.q. koper Franekereind 15 1715 245 250r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, q.q. koper Franekereind 15 1715 245 252v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, voor haar twee minderjarige kinderen koper 4/9 huis en hof Franekereind 15 het Hooghuis 1717 245 293r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder, voor haar twee minderjarige kinderen koper 1/9 huis en hof genaamd Het Hooghuis Franekereind 15 het Hooghuis 1717 245 301v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saapke Folkerts Gelder eigenaar van 8/9 Franekereind 15 1717 245 301v
FRANSES, SAAPKE Saapke Fransen verkoper Voorstraat 10 1739 250 10v
PIETERS, SAAPKE Saapke Pytters verkoper Gardenierstraat 3 1753 253 125v
TJEERDS, SAAPKE Saapke Tjeerdts verkoper Franekereind 6 1684 242 23r
GROENEWOUD, SARA Saara Groenewold koper huis Nieuwstraat 34achter 1745 251 111r
HERES, SARA Saarke Heeres verkoper Zuiderstraat 6achter 1703 244 198v
HERES, SARA Saarke Heeres koper huis Vijverstraat 26 1707 245 21v
KLASES, SARA Saartie Claesen koper Bildtstraat 18 1725 246 222v
SIEBRENS, SARA Saartie Sybrands , voor haar kind verkoper Brouwersstraat 27 1631 233 32r
SIEBRENS, SARA Saartie Sybrands , voor haar kind verkoper Hofstraat 1 1631 233 32r
SIEBRENS, SARA het andere huis van Saartje Sybrands naastligger ten oosten Brouwersstraat 27 1631 233 32r
, ZACHARIAS Sacharius Berghaen naastligger ten westen Hofstraat 47west 1722 246 141r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper hof met bomen, planten en 2 prieeltjes met een vrije uit- en ingang door de poort ten noorden van de Silverbergh Kerkpoortstraat 1662 238 145r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper huis en hof, spaanderhuis, 2 kamers en een belved?re Zuiderhaven 52 1665 239 10r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger Admiraliteit in Friesland verkoper Kerkpoortstraat 27tuin 1665 239 18v
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper drie haringhangen en het recht op gebruik van een halve steeg Zuiderhaven 1666 239 50r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Zuiderhaven 1666 239 50r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten zuiden Zuiderhaven 1666 239 50r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper ca. 8 pm weiland (per pm) ten zuiden van Harlingen 1667 239 94r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger Admiraliteit in Friesland koper grondpacht van 1-00-00 CG onbekend 1673 240 118v
IDSINGA, SAKE grondpacht uit de kamer of woning bij de lands lijnbaan van Saco Idsinga eigenaar perceel onbekend 1673 240 118v
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel twee stukken land resp. 3 en 4 pm groot ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel 16 pm land in vier stukken, gelegen tussen het land van Idsinga en het land gebruikt door Allert Allerts en Joost Thomas ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel 3 pm bouwland ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel stuk land, gelegen aan Huiberts Oostrums Terp, genaamd Costers Camp ten zuiden van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger koper provisioneel 8 pm land ten zuidoosten van Harlingen 1675 240 28va
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper kamer Spinhuisstraat 1679 241 27r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1679 241 27r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1679 241 27r
IDSINGA, SAKE Saco Idsinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper provisioneel schuur geschikt voor stalling van 4 paarden Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
IDSINGA, SAKE oud gedeputeerde van Friesland de heer Saco van Idsinga koper kamer ([staat: tien zilveren ducatons a 63 stuivers]) Spinhuisstraat NZ 1695 243 169v
IDSINGA, SAKE de heer Saco van Idsinga oud lid Gedeputeerde Staten van Friesland en nu gecommiteerde van de stad koper kamer Steenhouwersstraat WZ 1696 243 217v
IDSINGA, SAKE oud gedeputeerde staat Saco van Idsinga naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1698 243 352v
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsinga ontvanger van de boelgoederen koper Zuiderhaven 18 1746 251 143r
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsinga ontvanger van de boelgoederen naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1746 251 143r
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsinga ontvanger van de boelgoederen naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1746 251 143r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harm van Idsinga ontvanger van de boelgoederen koper huis voorheen in gebruik als ankersmederij Prinsenstraat 2 1749 251 266v
IDSINGA, SAKE Saco Harmen van Idsinga naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 29 1749 252 21v
IDSINGA, SAKE de heer Saco Harmen van Idsinga hoofdman in de hoge justitiekamer van Stad en land Groningen verkoper Prinsenstraat 2 1755 253 220r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland koper kamer Spinhuisstraat 1668 239 169r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1668 239 169r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Spinhuisstraat 1668 239 169r
IDSINGA, SAKE de heer Saco Idzinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1668 239 169r
IDSINGA, SAKE Saco Idzinga ontvanger-generaal Admiraliteit in Friesland verkoper Franekerpoort (gebied) 1679 241 46v
IDSINGA, SAKE Saco Idzinga raad en advocaat fiscaal Admiraliteit koper zuidergedeelte van het 2e perceel van 's lands lijnbaan ([zijnde de jaarlijkse grondpacht]) Wasbleek 1680 241 118v
SYBESMA, SAKE Saco Sibisma mr. bakker koper tuin met vruchtbomen en zomerhuis Liemendijk NZ 1710 245 123v
SYBESMA, SAKE de tuin van vroedsman Saco Sibisma naastligger ten oosten Karremanstraat 1 1740 250 102v
SYBESMA, SAKE wijlen Saco Sybesma erflater Zuiderhaven 5 1753 253 96r
, SAKE vroedsman Saco Sybisma naastligger ten westen Zuiderhaven 7 1728 247 123r
, SAKE de tuin van de erfgenamen van wijlen Saco Sybisma naastligger ten oosten Karremanstraat 1 1743 251 1r
IDSINGA, SAKE Saco Harm. van Idsinga ontvanger van de boelgoederen koper Zuiderhaven 16 1746 251 132r
ROMKES, SAKE gemeensman Saco Romckes naastligger ten noorden Weverstraat 1676 240 235r
ROMKES, SAKE gemeensman Saco Romckes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1676 240 34va
ROMKES, SAKE gemeensman Saco Romckes naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v
GAARSMA, SAKE ROMKES Gemeensman Saco Romckes Gaasma naastligger ten noorden Spekmarkt 2 1682 241 187v
GAARSMA, SAKE ROMKES de hof van de gemeensman Saco Romckes Gaesma naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1676 240 234v
ROMKES, SAKE de ledige plaats van gemeensman Saco Romkes naastligger ten westen Moriaanstraat 12 1690 242 317v
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Saco Romkes Gaasma naastligger ten noorden Spekmarkt 2 1679 241 31r
GAARSMA, SAKE ROMKES Saco Romkes Gaesma verkoper Lanen 80 1688 242 229r
GAARSMA, SAKE ROMKES Saco Romkes Gaesma geniaarde koper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
, SAAKJE Saeck turfmeetster naastligger ten zuiden Vioolsteeg 1625 231 38r
, SAAKJE de kinderen van Saeck verkoper Lanen 32 1626 231 106r
HENDRIKS, SAAKJE Saeck Hendricks verkoper Alemanssteeg 1613 229 125r
HENDRIKS, SAAKJE Saeck Hendricks , voor haar en haar twee minderjarige kinderen verkoper Lanen 32 1625 231 90r
HENDRIKS, SAAKJE Saeck Hendricks koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1627 232 4r
HENDRIKS, SAAKJE Saeck Hendricx koper Lanen 32 1613 229 129v
POPPES, SAAKJE Saeck Poppes koper kamer Ooievaarsteeg 1615 229 283v
POPPES, SAAKJE Saeck Poppes verkoper Oosterkeetstraat WZ 1623 230 352v
RINSES, SAAKJE Saeck Rinses verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r
RINSES, SAAKJE Saeck Rinses verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1622 230 325r
RINSES, SAAKJE Saeck Rinses verkoper William Boothstraat 27 1649 236 96v
SIERKS, SAKE Saeck Sierckx verkoper Lombardstraat 2 1650 236 106r
SIEBRENS, SAAKJE Saeck Sybrandts verkoper Liemendijk 1617 230 81v
TEEUWIS, SAAKJE Saeck Thevis verkoper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
KLASES, SAKE wijlen Saecke Claesen kistmaker verkoper Voorstraat 67 1658 237 176v
KLASES, SAKE wijlen Saecke Claessen kistmaker verkoper Voorstraat 67 1658 237 245r
KLASES, SAKE het achterhuis bewoont door Saecke Claessen naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 11 1676 240 226v
DIRKS, SAKE Saecke Dierx bakker koper Noordijs 2 1618 230 135v
JANS, SAKE Saecke Jansen koper huis Karremanstraat 22 1646 235 237v
JOCHEMS, SAKE de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Saecke Jochums verkoper Herenwaltje 17 1657 237 260r
LAMMERTS, SAKE Saecke Lamberts verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r
LIEUWES, SAKE Saecke Lieuues koper huis met een ledige plaats aan de noordzijde Franekerpoort (gebied) 1614 229 203r
LIEUWES, SAKE Saecke Lieuwes verkoper Franekereind 1613 229 143r
LOLLES, SAKE Saecke Lolles koper provisioneel huis en plaats Zoutsloot 105 1614 229 190r
LOLLES, SAKE Saecke Lolles koper provisioneel Heerensteeg 4 1614 229 190r
LOLLES, SAKE Saecke Lolles naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1616 230 36r
RITSKES, SAKE de gewezen erfgenamen van wijlen Saecke Ritsches naastligger ten oosten Lanen 84 1672 240 16va
RITSKES, SAKE Saecke Ritskes naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1661 238 78v
ROMKES, SAKE Saecke Romckes koper huis Lanen 80 1657 237 117v
ROMKES, SAKE Saecke Romckes naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1662 238 149r
ROMKES, SAKE Saecke Romckes koper huis bestaande uit 3 op elkaar volgende kamers met een plaatsje met een vrije uit- en ingang in de Moriaanstraat Kerkpoortstraat 1661 238 10va
ROMKES, SAKE Saecke Romckes , c.u. lakenkoper koper schuur met stalling Achterstraat 1666 239 45v
ROMKES, SAKE vroedsman Saecke Romkes koper hof met bomen en planten Weverstraat 1668 239 166r
STOFFELS, SAKE Saecke Stoffels naastligger ten westen Zuiderhaven 34oost 1704 244 260r
JANS, Saeckel Jans naastligger ten westen Schritsen 22 1606 228 506v
JANS, Saeckel Jans naastligger ten westen Schritsen 22 1632 233 63r
JANS, SEEKELE Saeckele Jans koper kamer met achterplaats en medegebruik van de steeg Schritsen 1597 228 18v
JANS, SEEKELE mr. Saeckele Jansen aanhandelaar huis Lanen 6 1599 228 148v
FOPPES, SAAKJE Saeckien Foppes aanhandelaar Voorstraat 8 1632 233 62r
BRAAM, SAAKJE KLASES Saeckjen Claesen Braem koper 1/4 grondpacht van 62-00-00 GG ten zuiden van Harlingen 1687 242 175v
RINSES, SAAKJE Saeckjen Rintzes verkoper Nieuwstraat 48 1644 235 119r
SIEMENS, SAAKJE Saeckjen Symons verkoper Lanen 85oost 1691 242 339v
SIEMENS, SAAKJE Saeckjen Symons verkoper Zuiderhaven ZZ 1691 242 340r
SIEMENS, SAAKJE Saeckjen Symons verkoper Molenpad 1691 242 340v
JANS, SEEKELE meester Saeckle Jansen barbier verkoper Lanen 6 1601 228 242r
RUURDS, SEEKELE Saeckle Ruyrts bruidegom 1604 228 427v
FOPPES, Saeckyen Foppes koper Zuiderplein 5zuid 1628 232 76v
, SAPE Saef verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1627 231 169r
HENDRIKS, SAPE de vijver van Saef Hendrix naastligger Achterstraat 1666 239 45v
KLASES, SAPE Saeff Claesen naastligger ten noorden onbekend 1602 228 335r
KLASES, SAPE Saeff Claessen koper huis Franekereind 17 1602 228 315v
HENDRIKS, SAPE Saeff Hendricks naastligger ten noorden William Boothstraat 35 1605 228 478v
HENDRIKS, SAPE de vijver van burgemeester Saeff Hendricks naastligger Achterstraat ZZ 1612 229 69r
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricks naastligger ten oosten Voorstraat 76 1612 229 82r
HENDRIKS, SAPE de vijver van Saeff Hendricks naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1612 229 101v
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricks , vader van de verkoper koper door niaar huis, mouterij, hophuis met daarachter een ledige plaats Voorstraat 19 1613 229 131r
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricks crediteur (triumphant) Sint Odolphisteeg 1613 229 177r
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricks verpachter grond Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 260v
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricks protesteert vanwege een vordering Drie Roemersteeg 1 1615 229 270r
HENDRIKS, SAPE de vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat ZZ 1615 230 9r
HENDRIKS, SAPE de vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat ZZ 1616 230 13r
HENDRIKS, SAPE Saeff Hendricks crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats ZZ 1619 230 189v
HENDRIKS, SAPE Saeff Hendricks crediteur (triumphant) Hondenstraat 13 1619 230 189v
HENDRIKS, SAPE oud burgemeester Saeff Hendricks verpachter grond Grote Kerkstraat 11 1620 230 207r
HENDRIKS, SAPE de vijver van oud burgemeester Saeff Hendricks naastligger Achterstraat 49 1620 230 209r
HENDRIKS, SAPE Saeff Hendricks naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 7 1620 230 243r
HENDRIKS, SAPE Saeff Hendricks naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 7 1620 230 243r
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricks naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1621 230 262r
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricks naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1621 230 262r
HENDRIKS, SAPE wijlen Saeff Hendricks protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven NZ 1622 230 296r
HENDRIKS, SAPE oud burgemeester Saeff Hendricks naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 7 1622 230 328r
HENDRIKS, SAPE oud burgemeester Saeff Hendricks naastligger ten oosten Voorstraat 68 1623 230 363r
HENDRIKS, SAPE de erfgenamen van wijlen burgemeester Saeff Hendricks naastligger ten zuiden Voorstraat 72 1624 231 33r
HENDRIKS, SAPE de vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat NZ 1625 231 40r
HENDRIKS, SAPE de hof van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat 1625 231 53v
HENDRIKS, SAPE de vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat ZZ 1625 231 88v
HENDRIKS, SAPE de vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat NZ 1626 231 101r
HENDRIKS, SAPE wijlen oud burgemeester Saeff Hendricks erflater ten zuiden van Harlingen 1627 231 161v
HENDRIKS, SAPE de vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat ZZ 1627 232 1v
HENDRIKS, SAPE de vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat ZZ 1628 232 70v
HENDRIKS, SAPE de vijver van Saeff Hendricks naastligger Achterstraat ZZ 1629 232 94v
HENDRIKS, SAPE de erfgenamen van wijlen burgemeester Saeff Hendrickx protesteert vanwege een hypotheek Kleine Bredeplaats 22 1628 232 44r
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricx protesteert vanwege een reversaal Voorstraat 68 1597 228 31v
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricx naastligger ten oosten Voorstraat 68 1597 228 31v
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricx , c.u. protesteert vanwege een hypotheek Zuiderplein 1 1597 228 80r
HENDRIKS, SAPE oud burgemeester Saeff Hendricx protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied) 1598 228 102v
HENDRIKS, SAPE Saeff Hendricx verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1599 228 137r
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricx verkoper (verkregen per decreet) Voorstraat 20 1599 228 155v
HENDRIKS, de keet van burgemeester Saeff Hendricx naastligger ten noorden William Boothstraat 39 1600 228 204r
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricx naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1600 228 215r
HENDRIKS, SAPE de keet van Saeff Hendricx naastligger ten noorden William Boothstraat 35 1601 228 277r
HENDRIKS, burgemeester Saeff Hendricx naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 7achter 1603 228 370v
HENDRIKS, Saeff Hendricx verkoper Kruisstraat 8 1603 228 372r
HENDRIKS, SAPE Saeff Hendricx protesteert vanwege een obligatie Scheerstraat 4 1605 228 446v
HENDRIKS, SAPE bij de vijver van burgemeester Saeff Hendricx naastligger Achterstraat ZZ 1612 229 81r
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricx verkoper q.q. Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricx verpachter grond Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 281v
HENDRIKS, SAPE lege plaats en vijver van burgemeester Saeff Hendricx naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1618 230 120r
HENDRIKS, SAPE burgemeester Saeff Hendricx naastligger ten westen Voorstraat 72 1618 230 120v
HENDRIKS, SAPE de vijver van Saeff Hendricx naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1631 232 182r
HENDRIKS, SAPE de vijver van Saeff Hendricx naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1655 237 15v
HENDRIKS, SAPE landen van de erfgenamen van wijlen Saeff Hendriks naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
HENDRIKS, SAPE landen van de erfgenamen van wijlen Saeff Hendriks naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1637 234 30v
HENDRIKS, SAPE Saeff Hendrix naastligger ten noorden Alemanssteeg 1606 228 528v
HENDRIKS, SAPE de vijver van oud burgemeester Saeff Hendrix naastligger Achterstraat 1619 230 163r
HENDRIKS, SAPE voornoemde vijver van Saeff Hendrix naastligger ten oosten Achterstraat 47 1642 235 10v
HENDRIKS, SAPE oud burgemeester Saeff Hendrixs crediteur (triumphant) Grote Bredeplaats ZZ 1620 230 215r
HENDRIKS, SAPE oud burgemeester Saeff Hendrixs crediteur (triumphant) Hondenstraat 13 1620 230 215r
HEINS, Saeff Heyns verkoper Voorstraat 1 1601 228 258v
MEINERTS, SAPE Saeff Meynerts erflater ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
MEINERTS, SAPE Saeff Meynerts erflater ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
MEINERTS, SAPE Saeff Meynerts erflater ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
SIEMENS, SAKE het nagelaten weeskind van Saek Simens verkoper Vioolsteeg 1636 234 22v
SYBESMA, SAKE Saeke Sibesma mr. bakker koper huis met een bakkerij erachter Zuiderhaven 5 1694 243 115r
FOLKERTS, SAKE Saeke Folkerts blokmaker naastligger ten westen Noorderhaven 6 1759 254 194v
FOLKERTS, SAKE Saeke Folkerts blokmaker naastligger ten westen Noorderhaven 6 1763 255 228r
FOLKERTS, SAKE Saeke Folkerts blokmaker naastligger Grote Bredeplaats 5west 1772 258 1ra
JAKOBS, SAKE Saeke Jacobs , n.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1752 253 14r
JAKOBS, SAKE Saeke Jacobs , n.u. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
PIETERS, SAKE Saeke Pytters geniaarde koper van 1/2 Zuiderstraat 6achter 1703 244 198v
ROMKES, SAKE Saeke Romkes , c.u. verkoper Karremanstraat 2 1664 238 220v
GAARSMA, SAKE ROMKES vroedsman Saeke Romkes Gaasma naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg WZ 1692 243 11r
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Saeke Romkes Gaesma naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) 1692 242 384r
ROMKES, SAKE gemeensman Saeke Romkes Gasma koper koeschuur en paardenstal met een huis Lammert Warndersteeg 13 1673 240 122r
SIPKES, SAKE Saeke Sipkes verkoper van 5/32 en als procuratie hebbend van Zoutsloot 89 1748 251 239v
STOFFELS, SAKE Saeke Stoffels scheepstimmerman koper huis met een hof erachter Zuiderhaven ZZ 1692 243 12r
TJEPKES, SAKE Saeke Tjebkes , c.soc. oud wijdschipper koper hoekhuis Vijverstraat 20 1691 242 354r
IEDES, SAKE Saeke Yedes , thans buitenlands zijnde schipper verkoper van 1/3 Schritsen 61 1771 257 196v
JANS, SAAKJE Saekjen Jans Bostijn verkoper van 3/5 Grote Kerkstraat 3 1731 247 382r
JOCHEMS, SAAKJE Saekjen Jochums koper Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
PIERS, SAAKJE Saekjen Piers koper Brouwersstraat 22 1751 252 157v
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbende verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbende verkoper van 1/3 huis Zoutsloot 105 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbende verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 8ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 8ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/6 Heerensteeg 6 1735 249 8ra
PIERS, SAAKJE Saekjen Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 15 1730 247 326v
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes koper Zuiderhaven ZZ 1730 247 333r
, SAAPKE de erfgenamen van wijlen Saep naastligger ten westen ([staat: Saep Claes Pyters]) Schritsen 5 1611 229 35r
BAUKES, SAAPKE Saep Bauckes koper Grote Kerkstraat 27 1619 230 193v
BAUKES, SAAPKE Saep Bauckes verkoper Grote Kerkstraat 27 1624 231 10r
PIETERS, SAAPKE Saep Pyters koper kamer Zoutsloot NZ 1641 234 141v
PIETERS, SAAPKE Saep Pytters verkoper Achterstraat ZZ 1656 237 86v
WILLEMS, SAPE Saepe Willems mr. metselaar verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 57 1727 247 58v
WILLEMS, SAPE Saepe Willems mr. metselaar verkoper van 1/6 Hofstraat 16 1727 247 59v
GRATEMA, SAAPKE de erfgenamen van wijlen Saepke Gratama naastligger ten westen Rapenburg 1729 247 258r
DIRKS, SAAPKE Saepke Diercx koper Kleine Bredeplaats 23 1598 228 95v
DIRKS, SAAPKE Saepke Diercx verkoper Kleine Bredeplaats 23 1598 228 96r
FOLKERTS, SAAPKE Saepke Folkerts naastligger ten oosten Molenpad ZZ 1720 246 69r
FOLKERTS, SAAPKE Saepke Folkerts naastligger ten zuiden Molenpad ZZ 1720 246 69r
FOLKERTS, SAAPKE Saepke Folkerts naastligger ten westen Molenpad ZZ 1720 246 69r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS Saepke Folkerts Gelder koper stalling Molenpad ZZ 1720 246 69r
PIETERS, SAAPKE Saepke Pyters , c.u. en c.s. verkoper Romastraat ZZ 1720 246 81v
PIETERS, SAAPKE Saepke Pyters koper Gardenierstraat 3 1727 246 306v
, SAAPKE Saepke Sibeles verkoper Vijverstraat NZ 1703 244 190v
, SAAPKE Saepke Sibeles verkoper Brouwersstraat 26 1703 244 194r
SIBBELES, SAAPKE Saepke Sibles koper Brouwersstraat 28 1676 240 245r
IENSES, SAAPKE Saepke Ynses verkoper Hoogstraat 13 1636 233 179v
, SAAPKE Saepke Ysaecks koper Schritsen 25 1676 240 246r
GROENEWOUD, SAAPKE Saepke Ysax Groenewolt verkoper van 1/3 William Boothstraat 35 1692 242 380r
GROENEWOUD, SAAPKE Saepke Ysax Groenewolt verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 55 1692 242 380v
BROERS, SARA Saera Broers verkoper Lanen 2 1756 254 41r
, SAKE Sake kalkkroder naastligger ten oosten Noorderhoofd 1 1782 260 211r
VALK, SAKE Sake Falk naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
MEY, SAKE Sake van der Mey naastligger ten noorden Brouwersstraat 5 1791 263 348v
SYBESMA, SAKE vroedsman Sake Sibesma naastligger ten westen Liemendijk 1739 250 20v
SWART, SAKE Sake Swart beurtschipper naastligger ten westen Grote Bredeplaats 29 1803 266 271r
KLASES, SAKE Sake Claesen naastligger ten oosten Voorstraat 65 1644 235 135v
KLASES, SAKE Sake Clases , c.u. koper huis Voorstraat 67 1641 234 135v
FOLKERTS, SAKE Sake Folkerts mr. blokmaker koper Zoutsloot 92 1762 255 141r
FOLKERTS, SAKE de weduwe van Sake Folkerts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1764 256 22r
FOLKERTS, SAKE de weduwe van Sake Folkerts naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1764 256 22r
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs varenspersoon verkoper Kleine Bredeplaats 15een_achter 1738 249 286v
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs oud loods verkoper Drie Roemersteeg 7 1768 257 76v
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
JAKOBS, SAKE Sake Jacobs naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1811 269 149v
JANS, SAKE Sake Jansen , c.u. verkoper Karremanstraat 22 1649 236 80v
JOCHEMS, SAKE Sake Jochems verkoper van 2/9 Zuiderhaven 36oost 1778 259 154r
JOCHEMS, SAKE Sake Jochems naastligger ten noorden Zuiderhaven 71a 1788 263 49v
JOCHEMS, SAKE Sake Jochems koper van 1/2 Noorderhoofd 1 1795 264 265v
MEY, SAKE JOCHEMS Sake Jochems van der Mey koopman verkoper Brouwersstraat 3 1797 265 27r
JOCHEMS, SAKE Sake Jochums , c.u. huurder Grote Ossenmarkt 19 1788 262 244v
JOCHEMS, SAKE Sake Jochums koper huis Brouwersstraat 3 Het Bolswarderveer 1788 263 2v
MEY, SAKE JOCHEMS Sake Jochums van der Mey koper huis Raamstraat 8 1788 263 22v
JOCHEMS, SAKE Sake Jogchums naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1b 1788 262 240v
JOCHEMS, SAKE Sake Joghems , c.u. huurder (p.j.) Heiligeweg 22 1777 259 51r
LIEUWES, SAKE Sake Lieuues verkoper Franekerpoort (gebied) 1620 230 233v
PIETERS, SAKE Sake Pieters wagenaar koper schuur en stal Zuiderstraat 6achter 1706 244 314r
PIETERS, SAKE Sake Pieters voerman koper huis en losse en vaste goederen Zuiderstraat 17 1723 246 175r
PIETERS, SAKE Sake Pieters voerman naastligger ten noorden Zuiderstraat 17 1723 246 175r
RINTJES, SAKE Sake Rinties , c.u. geniaarde koper Grote Kerkstraat 23achter 1650 236 100r
RITSKES, SAKE Sake Ritskes naastligger ten oosten Lanen 84 1657 237 107r
RITSKES, SAKE Sake Ritskes verkoper Lanen 86 1667 239 112v
ROMKES, SAKE Sake Romckes brouwer naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1658 237 161v
ROMKES, SAKE Sake Romckes lakenkoper verpachter grond Voorstraat 86 1667 239 64v
ROMKES, SAKE Sake Romckes naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1682 241 210r
ROMKES, SAKE vroedsman Sake Romckes verpachter grond ([voor 1/1]) Voorstraat 86 1684 242 49v
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Sake Romckes Gaasma naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1686 242 150r
GAARSMA, SAKE ROMKES vroedsman Sake Romckes Gaasma naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1690 242 320v
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Sake Romckes Gaasma naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Sake Romckes Gaasma, c.soc. naastligger ten zuiden ten zuidoosten van Harlingen 1694 242 1ra
ROMKES, SAKE Sake Romkes , c.u. naastligger ten westen Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
ROMKES, SAKE Sake Romkes , c.u. verkoper Moriaanstraat ZZ 1661 238 105r
ROMKES, SAKE Sake Romkes naastligger Molenpad 6 1662 238 143r
ROMKES, SAKE Sake Romkes , c.u. lakenkoper koper 2/3 huis, loods en tuin Rozengracht NZ 1663 238 180r
ROMKES, SAKE de schuur van Sake Romkes naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1667 239 87v
GAARSMA, SAKE ROMKES gemeensman Sake Romkes Gaasma eerdere eigenaar Weverstraat OZ 1692 242 381r
GAARSMA, SAKE ROMKES vroedsman Sake Romkes Gaesma, c.u. verkoper Franekerpoort (gebied) 1670 240 7r
ROMKES, SAKE Sake Rompkes naastligger Moriaanstraat ZZ 1663 238 184v
SAKES, SAKE het huis van Sake Sakes , q.q. naastligger ten noorden Herenwaltje 19 1654 236 252r
SIPKES, SAKE Sake Sipkes huurder Bargebuurt 1765 256 109v
STOFFELS, SAKE Sake Stoffels scheepstimmerman verkoper Kerkpad 7 1695 243 175r
STOFFELS, SAKE Sake Stoffels timmerman naastligger ten westen Hofstraat 31 1696 243 199r
STOFFELS, SAKE wijlen Sake Stoffels mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 34west 1705 244 287r
SIEBES, SAKE Sake Sybes koper huis Zoutsloot 48 1651 236 152r
SIEBES, SAKE Sake Sybes naastligger ten oosten Droogstraat 55tuin 1662 238 137v
BOER, SAKE SIEBES Sake Sybes de Boer verkoper Zoutsloot 48 1667 239 86v
TJEPKES, SAKE de weduwe van Sake Tiepkes naastligger ten westen Hoogstraat 36 1706 244 340v
SYBESMA, SAKE TIEMENS Sake Tijmens Sibisma mr. bakker koper woning met een plaats daarbij Liemendijk NZ 1712 245 173v
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blok blokmaker en koopman verkoper Schritsen 37 1802 266 138r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blok mr. blokmaker en koopman geniaarde koper Voorstraat 7a 1802 266 139r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blok koopman koper huis Voorstraat 7a 1803 266 290r
BLOK, SAKE TJEPKES Sake Tjepkes Blok huurder (p.j.) Voorstraat 7a 1803 266 290r
TIEMENS, SAKE Sake Tymens mr. bakker koper kamer Sint Odolphisteeg WZ 1698 243 375r
WATSES, SAKE Sake Watses , c.u. verkoper Zuiderhaven 33 1644 235 98r
WATSES, SAKE Sake Watzes , c.u. koper huis met een loods ten zuiden Zuiderhaven 33 1642 235 4v
WATSES, SAKE Sake Watzes naastligger ten westen Zuiderhaven 35 1642 235 9r
WATSES, SAKE Sake Watzes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 2 1642 235 9r
ROMKES, SAKE vroedsman Sako Romkes verkoper Romastraat NZ 1668 239 151v
FREERKS, SALOMON de andere kamer of woning van de verkoper Salamon Fredrix , c.u. naastligger ten noorden Schritsen 15achter 1683 242 2v
FREERKS, SALOMON Salamon Fredrix verkoper Schritsen 15achter 1683 242 2v
JANS, SALOMON Salamon Jans naastligger ten oosten Hofstraat 1612 229 82v
JANS, Saleman Jansen naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1697 243 330r
JANS, SALOMON Salemon Jans Builard matroos op het Statenjacht koper huis Noorderhaven 27 1786 262 95v
JANS, SALOMON de kamer van Salemon Jansen naastligger ten westen Hofstraat 16 1701 244 96r
, SALOMON Salomon wever naastligger ten westen Hofstraat 47west 1688 242 257v
, SALOMON Salomon Builart mr. bakker naastligger ten oosten Lanen 76 1742 250 271r
, SALOMON Salomon Builart bakker naastligger ten noorden Vijverstraat 19 1753 253 42v
, SALOMON Salomon Builart bakker naastligger ten noorden Vijverstraat 17 1753 253 43v
, SALOMON Salomon Bulart koper huis Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
, SALOMON Salomon Bulart naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 47 1738 249 266v
FOKKE, SALOMON Salomon Fokke koopman verkoper Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
FOKKE, SALOMON Salomon Fokke koopman verkoper Vijverstraat 4 1727 247 34r
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1760 255 43ar
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1761 255 53r
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 14 1764 256 25r
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 12 1764 256 26v
JONGEMA, SALOMON burgemeester van Franeker Salomon Jongma koper huis Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne of Zeeburg 1780 260 5v
JONGEMA, SALOMON burgemeester Salomon Jongma verkoper Prinsenstraat 2 1784 261 222r
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert, c.p. koper woning Schritsen 46 1717 245 300r
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert koper hof met bomen, planten en somerhuis Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert koper woning Schritsen 48 1718 246 22v
STAPERT, SALOMON de koper Salomon Stapert naastligger ten westen Schritsen 48 1718 246 22v
STAPERT, SALOMON de hof van Salomon Stapert naastligger ten noorden Zuiderhaven 69achter 1720 246 72r
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert chirurgijn geniaarde koper Grote Ossenmarkt 25 1722 246 152v
STAPERT, SALOMON de hof van Salomon Stapert naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1725 246 243r
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert koper huis en kamerhuis Raamstraat 6noord 1728 247 149v
STAPERT, SALOMON de koper Salomon Stapert naastligger ten zuiden Raamstraat 6noord 1728 247 149v
STAPERT, SALOMON de koper Salomon Stapert naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1728 247 149v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert chirurgijn naastligger ten noorden Zuiderhaven 65 1729 247 229r
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert naastligger ten oosten Schritsen 44 1730 247 322v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert naastligger ten westen Schritsen 44 1730 247 322v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert naastligger ten westen Grote Kerkstraat 3 1731 247 382r
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert naastligger ten westen Schritsen 48 1732 248 126v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert naastligger ten zuiden Schritsen 48 1732 248 126v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert collecteur van de lands impositien verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 1a 1733 248 188v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert naastligger ten westen Grote Kerkstraat 3 1733 248 206r
STAPERT, SALOMON haar wijlen zoon Salomon Stapert ijzerkoper erflater Noorderhaven 44 1745 251 82r
FEDDRIKS, SALOMON Salomon Federix verkoper Both Apothekerstraat 3 1701 244 121v
STAPERT, SALOMON FOKKES Salomon Fokkes Stapert ijzerkoper koper pakhuis Noorderhaven 44 1741 250 175v
FREERKS, SALOMON Salomon Frederiks trekveerschipper verkoper Zoutsloot 82 1700 244 48v
FREERKS, SALOMON Salomon Frederiks verkoper Lanen 24 1700 244 59v
FREERKS, SALOMON Salomon Fredrix verkoper van 2/3 Grote Ossenmarkt 1a 1691 242 351v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerloffs Bullaart mr. bakker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 24 1736 249 134v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs mr. bakker verkoper Noorderhaven 25 1727 247 11v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs mr. bakker verkoper Noorderhaven 27 1727 247 11v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs , n.u. naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 41 1728 247 140v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Vijver 7 1731 247 384v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Moriaanstraat 4 1735 249 72r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten zuiden Moriaanstraat 4 1735 249 72r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs mr. bakker naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1736 249 152r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs mr. bakker naastligger ten westen Moriaanstraat 10achter 1740 250 94r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1740 250 112r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten noorden Schritsen 65b 1740 250 122v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1748 251 234v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten oosten Vijver ZZ 1749 252 23v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1751 252 123v
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs Builart verkoper q.q. Zuiderhaven 13 1741 250 149r
GERLOFS, SALOMON Salomon Gerlofs Builart naastligger ten noorden Vijverstraat 15 1742 250 214av
HEIMANS, SALOMON Salomon Heimans Cohen huurder (p.j.) Voorstraat 84 1778 259 134v
HESSELS, SALOMON Salomon Hessels verkoper Rommelhaven 24 1663 238 169v
JANS, SALOMON Salomon Jans Builard matroos op het Statenjacht koper huis en bleekveld Bildtstraat 4 het Stekje 1788 263 55v
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper 1/2 huis onbekend 1603 228 356v
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper 1/2 huis Lanen ZZ 1663 238 177r
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper 1/2 huis Lanen ZZ 1665 239 30r
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper huis met loods, steeg en plaats Zuiderhaven 13 1668 239 177r
JANS, SALOMON Salomon Jansen koper nieuw huis met een tuintje erachter Karremanstraat 4 1669 239 189r
JANS, SALOMON Salomon Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1676 240 232v
JANS, SALOMON Salomon Jansen grootschipper koper door niaar huis met bakhuis en achterkamer Kleine Bredeplaats 22 1678 241 15r
JANS, SALOMON Salomon Jansen naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 22 1678 241 15r
JANS, SALOMON Salomon Jansen naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1684 242 28v
JANS, SALOMON Salomon Jansen grootschipper koper door niaar huis Vijverstraat 17 1685 242 64v
JANS, SALOMON Salomon Jansen , c.s. naastligger ten westen Hofstraat 16 1694 243 104r
JANS, SALOMON Salomon Jansen Builard verkoper Lanen 16 1745 251 3ra
JANS, SALOMON Salomon Jansen Groots naastligger ten zuiden Karremanstraat WZ 1690 242 322v
JANS, SALOMON de westwaarts lopende achter uitgang van Salomon Jansens naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1689 242 264r
JANS, SALOMON Salomon Jansz Builard verkoper Bildtstraat 4 1800 265 254v
JANS, SALOMON Salomon Jansz Builart trekveerschipper verkoper Noorderhaven 31achter 1802 266 171v
JANS, SALOMON Salomon Janzen Buillaert varende op het Prinsenjacht koper huis Zoutsloot ZZ 1772 258 34v
MARTENS, SALOMON Salomon Martens leertouwer koper huis Hoogstraat 49 1687 242 168v
MARTENS, SALOMON wijlen Salomon Martens verkoper Hoogstraat 49 1691 242 352r
JANS, SALVES het huis van w: Salves Jans naastligger ten noorden Zuiderplein 5noord 1650 236 113v
MARTENS, SALVES Salves Martens naastligger ten oosten Lanen 28 1632 233 71r
HEINS, SALVES Salvis Heins naastligger ten oosten Schritsen 28 1631 233 19v
HEINS, SALVES Salvis Heyns naastligger ten westen Schritsen 32 1630 232 116v
HEINS, SALVES Salvis Heyns naastligger ten westen Schritsen 32 1631 233 28r
JANS, SALVES Salvis Jansen koper huis, schuur en plaats Zuiderplein 3 1632 233 56r
JANS, SALVES mr. Salvis Jansen naastligger ten oosten Lanen 82 1643 235 53v
JANS, SALVES Salvis Jansen , c.u. stadschirurgijn koper huis Grote Kerkstraat 1a 1645 235 184v
SIEDSES, SALVES Salvis Sydses naastligger ten westen Hofstraat 3 1658 237 171r
, SALVES grondpacht uit het huis van mr. Salvus eigenaar perceel Grote Kerkstraat 1a 1649 236 90v
HEINS, SALVES Salvus Heins naastligger ten westen Schritsen 32een_achter 1627 232 14r
HEINS, SALVES Salvus Heyns naastligger ten westen Schritsen 32 1616 230 28r
HEINS, SALVES Salvus Heyns grootschipper verkoper q.q. Romastraat 1 1617 230 62v
HEINS, SALVES Salvus Heyns naastligger ten oosten Schritsen 30 1624 230 380r
HEINS, SALVES Salvus Heyns naastligger ten oosten Schritsen 30 1624 230 386v
HEINS, SALVES Salvus Heyns , c.u. verkoper Both Apothekerstraat 2 1638 234 58v
HEINS, SALVES Salvus Heyns verkoper Schritsen 30 1641 234 134r
HEINS, SALVES eerder Salvus Heyns naastligger ten oosten Schritsen 28 1642 235 6v
HEINSES, SALVES Salvus Heynssen bruidegom 1605 228 451v
JANS, SALVES Salvus Jans mr. stadschirurgijn huurder Voorstraat 52west 1618 230 108r
JANS, SALVES mr. Salvus Jans stadschirurgijn huurder Voorstraat 52west 1618 230 114r
JANS, SALVES mr. Salvus Jans koper huis met een plaats daarachter met het vrye gebruik van de steeg naar de Heiligeweg [staat: Schritsen] Lanen 84 1624 231 23r
JANS, SALVES Salvus Jansen , c.u. mr. stadschirurgijn verkoper Lanen 84 1643 235 88r
JANS, SALVES Salvus Jansen koemelker naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1645 235 177v
JANS, SALVES Salvus Jansen koemelker naastligger ten zuiden Zuiderplein 1 1649 236 56r
JANS, SALVES het huis van wijlen Salvus Jansen naastligger ten noorden Zuiderplein 5noord 1649 236 73r
JANS, SALVES wijlen mr. Salvus Jansen verkoper Grote Kerkstraat 1a 1663 238 170v
JANS, SALVES Salvus Jansen , c.u. koper huis Hoogstraat 53 1692 242 401v
MARTENS, SALVES Salvus Martens naastligger ten zuiden Voorstraat 12 1622 230 330r
MARTENS, SALVES Salvus Martens damastwerker koper ledige plaats of tuin met de beheining, bomen en plantagie, met de uitgang door de steeg naar de Schritsen Spinhuisstraat 1625 231 61r
MARTENS, SALVES Salvus Marthens koper huis met ledige plaats en een klein tuintje Voorstraat 12achter 1619 230 159v
SIEDSES, SALVES Salvus Siedses koper Ooievaarsteeg 1656 237 82v
SIEDSES, SALVES Salvus Siedses koper Scheffersplein 27 1656 237 83r
SIEDSES, SALVES Salvus Sydses verkoper Ooievaarsteeg 1657 237 257v
SIEDSES, SALVES Salvus Sydses verkoper Ooievaarsteeg WZ 1657 237 257v
TJOMMES, SALVES Salvus Tiommes linnenwever koper twee kamers aan elkaar Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v
TJOMMES, SALVES Salvus Tiommes verkoper Ooievaarsteeg 1643 235 68v
, SAMUEL Samuel Cohen huurder Sint Jacobstraat 11 1767 257 33r
, SAMUEL Samuel Roerich kok op het Statenjacht geniaarde koper Voorstraat 41 1764 256 54r
, SAMUEL [geniaarde koper] Samuel Roerich naastligger ten oosten Voorstraat 39 1764 256 57r
, SAMUEL Samuel Roerich naastligger ten noorden Voorstraat 39 1764 256 57r
, SAMUEL Samuel Roerich geniaarde koper Voorstraat 36 1764 256 75r
, SAMUEL Samuel Roerich koper Voorstraat 39 1766 256 161r
, SAMUEL Samuel Roerich kok op het Statenjacht koper Voorstraat 41 1766 256 197v
, SAMUEL Samuel Roerich huurder Voorstraat 41 1766 256 197v
, SAMUEL Samuel Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 197v
, SAMUEL Samuel Roerich kok op het Statenjacht koper Voorstraat 41 1766 256 199v
, SAMUEL Samuel Roerich huurder Voorstraat 41 1766 256 199v
, SAMUEL Samuel Roerich naastligger ten westen Voorstraat 41 1766 256 199v
, SAMUEL Samuel Roerich kastelein en kok koper 1/2 huis Rommelhaven 1 het Blauw Panhuis 1773 258 75v
, SAMUEL Samuel Roerich koper Voorstraat 31 1776 258 248r
, SAMUEL Samuel Roerich geniaarde koper Sint Odolphisteeg 8 1781 260 35v
, SAMUEL Samuel Roerich koper door niaar 1/2 huis (wekelijkse lijfrente) Rommelhaven 1 het Blauw Panhuis 1783 261 31v
, SAMUEL Samuel M. Salomons huurder Zuiderhaven 25 1803 266 204r
, SAMUEL monsieur Samuel Scale mr. pruikenmaker naastligger ten zuiden Noorderhaven 4 1725 246 246v
, SAMUEL Samuel Scalee, c.u. koper hof met schone vrugtdragende bomen en planten Zuiderhaven ZZ 1717 245 296v
, SAMUEL Samuel Scalee koper huis Grote Bredeplaats 3 1719 246 57v
, SAMUEL Samuel Scalee mr. pruikenmaker verkoper Grote Bredeplaats 3 1736 249 147v
, SAMUEL Samuel Schale pruikenmaker koper tuintje met een zomerhuisje, bomen en plantens Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
, SAMUEL Samuel Schale, c.u. mr. pruikenmaker verkoper Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v
, SAMUEL Samuel Schale naastligger ten oosten Zuiderstraat 1733 248 215r
, SAMUEL Samuel Schale mr. pruikenmaker verkoper Zuiderhaven 34tuin 1735 249 49r
, SAMUEL de kamer van Samuel Fredix naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1688 242 232v
FREERKS, SAMUEL Samuel Fredriks naastligger ten oosten Lanen 22 1696 243 211v
HENDRIKS, SAMUEL Samuel Hendriks mr. ijzersmid koper voorste gedeelte van een huis en smederij ([voor de twee percelen in deze akte]) Bildtstraat 1 1750 252 69v
HENDRIKS, SAMUEL Samuel Hendriks mr. ijzersmid koper twee paardenstallen ([voor de twee percelen in deze akte]) Liemendijk ZZ 1750 252 69v
HENDRIKS, SAMUEL Samuel Hendriks mr. ijzersmid koper huis en koemelkerij Bildtpoort (gebied) 1752 252 237r
HENDRIKS, SAMUEL Samuel Hendriks mr. ijzersmid naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1752 252 237r
HENDRIKS, SAMUEL Samuel Hendriks smid naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1754 253 133r
HENDRIKS, SAMUEL Samuel Hendriks mr. ijzersmid verkoper Bildtpoort (gebied) 1754 253 165v
HENDRIKS, SAMUEL Samuel Hendriks mr. ijzersmid verkoper Liemendijk ZZ 1754 253 165v
HENDRIKS, SAMUEL Samuel Hendriks , c.u. huurder Bildtpoort (gebied) 1755 253 207r
JAKOBS, SAMUEL wijlen Samuel Jacobs erflater Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
MOSES, SAMUEL Samuel Moses Salomons, zoon van de koper huurder (p.j.) Zuiderhaven 25 1801 266 44r
SIPKES, SAMUEL wijlen Samuel Sipkes koper Lanen 81 1722 246 143r
SIPKES, SAMUEL wijlen Samuel Sipkes verkoper Lanen 81 1728 247 144r
, burgervaandrig Samuels verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
ANNES, SANDER de weduwe van Sander Annes huurder van 1/2 Zuiderhaven 55 1754 253 183r
ANNES, SANDER wijlen Sander Annes koper Zoutsloot 20 1756 253 252r
JANS, SANDER Sander Jans , c.u. huurder Bildtpoort (gebied) 1754 253 133r
TJERKS, SANNE Sanne Tiercks verkoper Noorderhaven 40 1605 228 473r
PIETERS, SANNEKE Sanneke Pieters winkelierse koper huis en tuin Heiligeweg 20 1764 256 18v
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Post verkoper Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Post verkoper Noorderhaven 14 1759 254 218ar
STRATEN, SAPE Sape van Straten mr. metselaar verkoper Karremanstraat 14 1763 256 11r
STRATEN, SAPE Sape van Straten mr. metselaar verkoper Zoutsloot ZZ 1763 256 12r
HERES, SAPE Sape Heeres , c.u. verkoper Heiligeweg 23 1649 236 91v
HERES, SAPE Sape Heres verkoper Voorstraat 89 1649 236 65r
JOCHEMS, SAPE Sape Jogchems , c.u. schipper huurder Liemendijk 1755 253 219r
JOCHEMS, SAPE Sape Jogchems schuitschipper verkoper Liemendijk ZZ 1766 256 167v
OEDES, SAPE Sape Oedes leertouwer naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1671 240 60r
OEDES, SAPE de erfgenamen van wijlen Sape Oedes naastligger ten oosten Hofstraat 33 1721 246 124r
PIETERS, SAPE Sape Pieters leertouwer koper Rozengracht 17 1674 240 144v
PIETERS, SAPE Sape Pyters , c.u. leertouwer verkoper Rapenburg ZZ 1677 240 264r
TEUNIS, SAPE Sape Theunis huurder Kerkpoortstraat 5 1730 247 328v
, SARA de erfgenamen van wijlen Sara aandraaister naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1643 235 92v
, SARA de erfgenamen van wijlen Sara aandraaister naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1643 235 92v
DIJKSMA, SARA de erfgenamen van wijlen Sara Dijksma naastligger ten westen Schritsen 25 1801 265 293r
DIJKSMA, SARA de erfgenamen van wijlen Sara Dijksma naastligger ten westen Schritsen 25 1801 265 293r
, SARA Sara Eliasar koper Grote Kerkstraat 40 1756 254 30v
, SARA Sara Eliasar koper Grote Kerkstraat 40 1756 254 30v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper twee woningen Ooievaarsteeg 1745 251 110r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper twee woningen Ooievaarsteeg 1745 251 110r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper lege plek of bleekveld met een nieuwe muur erom Ooievaarsteeg 1746 251 118v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper lege plek of bleekveld met een nieuwe muur erom Ooievaarsteeg 1746 251 118v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1746 251 118v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten westen Ooievaarsteeg 1746 251 118v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper brouwerij, mouterij, huis en een woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper brouwerij, mouterij, huis en een woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper brouwerij, mouterij, huis en een woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold koper brouwerij, mouterij, huis en een woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheffersplein OZ 1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold verkoper van 1/5 Schritsen 25 1753 253 36r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewold naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
GROENEWOUD, SARA de erfgenamen van wijlen Sara Groenewold naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1769 257 140v
GROENEWOUD, SARA de erfgenamen van wijlen Sara Groenewold naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1769 257 140v
, SARA Sara Groenewoldt koper 4/5 huis Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
, SARA Sara Groenewoldt koper 4/5 huis Grote Bredeplaats 21 1753 253 68r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewolt naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewolt naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoud naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1758 254 175v
GROENEWOUD, SARA Sara Groenewoud naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1758 254 175v
GROENEWOUD, SARA wijlen Sara Groenewoud erflater Grote Bredeplaats 21 1766 256 227r
GROENEWOUD, SARA wijlen Sara Groenewoud erflater Grote Bredeplaats 21 1766 256 227r
KEMPENAER, SARA wijlen Sara Johanna de Kempenaer verkoper Zuiderhaven 48 1746 251 146v
KEMPENAER, SARA wijlen Sara Johanna de Kempenaer verkoper Zuiderhaven 48 1746 251 146v
, SARA Sara Liasar koper Voorstraat 45 1755 253 246r
, SARA Sara Liasar koper Voorstraat 45 1755 253 246r
NAUTA, SARA Sara Nauta koper Voorstraat 30 1809 268 321v
NAUTA, SARA Sara Nauta koper Voorstraat 30 1809 268 321v
RENGERS, SARA Sara Rengers verkoper Heiligeweg 30 1680 241 87v
RENGERS, SARA Sara Rengers verkoper Heiligeweg 30 1680 241 87v
, SARA Sara Sinot koper Voorstraat 15 1775 258 220r
, SARA Sara Sinot koper Voorstraat 15 1775 258 220r
SNIJDER, SARA Sara Catharina Snijder koper Heiligeweg 14 1803 266 267r
SNIJDER, SARA Sara Catharina Snijder koper Heiligeweg 14 1803 266 267r
STEIN, SARA Sara van der Stein verkoper Bildtstraat 18 1730 247 336v
STEIN, SARA Sara van der Stein verkoper Bildtstraat 18 1730 247 336v
, SARA wijlen Sara Synot verkoper Voorstraat 15 1783 261 43v
, SARA wijlen Sara Synot verkoper Voorstraat 15 1783 261 43v
VERHAGEN, SARA het nagelaten weeskind van wijlen Sara Verhagen verkoper van 1/2 Voorstraat 2 1658 237 249r
VERHAGEN, SARA het nagelaten weeskind van wijlen Sara Verhagen verkoper van 1/2 Voorstraat 2 1658 237 249r
VERHAGEN, SARA het nagelaten weeskind van wijlen Sara Verhagen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 1 1658 237 249r
VERHAGEN, SARA het nagelaten weeskind van wijlen Sara Verhagen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 1 1658 237 249r
WALLENCOURT, SARA Sara de Wallencourt verkoper van 1/3 Gardenierstraat 8 1750 252 58v
WALLENCOURT, SARA Sara de Wallencourt verkoper van 1/3 Gardenierstraat 8 1750 252 58v
, SARA Sara Johanna Wiltejus verkoper Zuiderhaven 48 1746 251 146v
, SARA Sara Johanna Wiltejus verkoper Zuiderhaven 48 1746 251 146v
WOPKENS, SARA Sara Wopkens verkoper van 1/4 Zuiderhaven 55 1754 253 183r
WOPKENS, SARA Sara Wopkens verkoper van 1/4 Zuiderhaven 55 1754 253 183r
ANDRIES, SARA meerderjarige vrijster Sara Anderies verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
ANDRIES, SARA meerderjarige vrijster Sara Anderies verkoper van 1/10 Zuiderhaven 24 1740 250 83r
ANDRIES, SARA jongedochter Sara Andries koper kamer Romastraat 2 1660 238 60v
ANDRIES, SARA jongedochter Sara Andries koper kamer Romastraat 2 1660 238 60v
ANDRIES, SARA de erfgenamen van wijlen Sara Andries verkoper Both Apothekerstraat 1696 243 234r
ANDRIES, SARA de erfgenamen van wijlen Sara Andries verkoper Both Apothekerstraat 1696 243 234r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Zuidersteeg 11 1756 254 8v
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Zuidersteeg 11 1756 254 8v
ANDRIES, SARA Sara Andries naastligger ten oosten Vijverstraat 13 1771 257 237r
ANDRIES, SARA Sara Andries naastligger ten oosten Vijverstraat 13 1771 257 237r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Vijverstraat 13 1771 257 237r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Vijverstraat 13 1771 257 237r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Schritsen 21 1782 261 6r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Schritsen 21 1782 261 6r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Voorstraat 49 1783 261 82r
ANDRIES, SARA Sara Andries verkoper Voorstraat 49 1783 261 82r
, SARA Sara Andriys naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter 1633 233 105v
, SARA Sara Andriys naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter 1633 233 105v
, SARA Sara Andriys aandraaister naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter 1640 234 114v
, SARA Sara Andriys aandraaister naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter 1640 234 114v
ANDRIES, SARA Sara Andrys naastligger ten oosten Schritsen 21 1770 257 166r
ANDRIES, SARA Sara Andrys naastligger ten oosten Schritsen 21 1770 257 166r
ANDRIES, SARA Sara Andrys verkoper Schritsen 21 1770 257 166r
ANDRIES, SARA Sara Andrys verkoper Schritsen 21 1770 257 166r
BAUKES, SARA wijlen Sara Baukes huurder Zuiderhaven 13 1757 254 99v
BAUKES, SARA wijlen Sara Baukes huurder Zuiderhaven 13 1757 254 99v
BOUWES, SARA Sara Bouwens verkoper Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
BOUWES, SARA Sara Bouwens verkoper Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
BROERS, SARA Sara Broers koper Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
BROERS, SARA Sara Broers koper Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
BROERS, SARA Sara Broers geniaarde koper Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
BROERS, SARA Sara Broers geniaarde koper Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Bildtpoortsmolen 1 1742 250 234r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Bildtstraat 2 1747 251 175v
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Bildtstraat 2 1747 251 175v
BROERS, SARA Sara Broers naastligger ten oosten Schritsen 17 1750 252 99r
BROERS, SARA Sara Broers naastligger ten oosten Schritsen 17 1750 252 99r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper van 1/3 Schritsen 17 1750 252 99r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper van 1/3 Schritsen 17 1750 252 99r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Schritsen 16 1757 254 90r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Schritsen 16 1757 254 90r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Zuiderhaven 61 1757 254 91r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Zuiderhaven 61 1757 254 91r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Heiligeweg 34 1757 254 93r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Heiligeweg 34 1757 254 93r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Voorstraat 2 1757 254 94r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Voorstraat 2 1757 254 94r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r
BROERS, SARA Sara Broers verkoper Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r
DIRKS, SARA Sara Dircks koper Karremanstraat 23 1694 243 80v
DIRKS, SARA Sara Dircks koper Karremanstraat 23 1694 243 80v
, SARA Sara Gereyts eigenaar van 1/32 Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
, SARA Sara Gereyts eigenaar van 1/32 Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
GERRITS, Sara Gerryts verkoper van 1/2 Voorstraat 23 1601 228 258r
GERRITS, SARA het nagelaten [half]weeskind van Sara Gerryts verkoper van 1/2 Voorstraat 23 1601 228 258r
GERRITS, SARA het nagelaten [half]weeskind van Sara Gerryts verkoper van 1/2 Voorstraat 23 1601 228 258r
GERRITS, SARA Sara Gerryts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
GERRITS, SARA Sara Gerryts naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
GERRITS, SARA Sara Gerryts verkoper van 1/64 Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
GERRITS, SARA Sara Gerryts verkoper van 1/64 Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
GILLES, SARA Sara Gilles naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1751 252 171v
GILLES, SARA Sara Gilles naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1751 252 171v
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gilles Wiersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1741 250 152v
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gilles Wiersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1741 250 152v
GILLES, SARA Sara Gillis , voor haar kinderen verkoper van 1/6 Zuiderstraat 31 1724 246 198v
GILLES, SARA Sara Gillis , voor haar kinderen verkoper van 1/6 Zuiderstraat 31 1724 246 198v
GILLES, SARA Sara Gillis , voor haar kinderen verkoper van 1/6 Zuiderstraat 12 1724 246 204v
GILLES, SARA Sara Gillis , voor haar kinderen verkoper van 1/6 Zuiderstraat 12 1724 246 204v
GILLES, SARA Sara Gillis , voor haar kinderen verkoper van 1/6 Zuiderstraat 1724 246 205v
GILLES, SARA Sara Gillis , voor haar kinderen verkoper van 1/6 Zuiderstraat 1724 246 205v
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gillis Wiersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1737 249 183r
WIERSMA, SARA GILLES Sara Gillis Wiersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1737 249 183r
HARMENS, SARA Sara Harmens koper kamer Lammert Warndersteeg 1625 231 66r
HARMENS, SARA Sara Harmens koper kamer Lammert Warndersteeg 1625 231 66r
HARMENS, SARA Sara Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v
HARMENS, SARA Sara Harmens naastligger ten noorden Ooievaarsteeg ZZ 1642 235 9v
HERES, SARA Sara Heres verkoper Vijverstraat 26 1719 246 35r
HERES, SARA Sara Heres verkoper Vijverstraat 26 1719 246 35r
HILLEBRANDS, SARA Sara Hilbrants verpachter grond Noorderhaven 58 1626 231 144r
HILLEBRANDS, SARA Sara Hilbrants verpachter grond Noorderhaven 58 1626 231 144r
HILLEBRANDS, SARA Sara Hilbrants verkoper Noorderhaven 58 1626 231 144r
HILLEBRANDS, SARA Sara Hilbrants verkoper Noorderhaven 58 1626 231 144r
JANS, SARA Sara Jans koper Grote Kerkstraat 26 1601 228 243v
JANS, SARA Sara Jans koper Grote Kerkstraat 26 1601 228 243v
JANS, SARA Sara Jans koper Kerkpoortstraat ZZ 1615 229 244v
JANS, SARA Sara Jans koper Kerkpoortstraat ZZ 1615 229 244v
JANS, SARA Sara Jans geniaarde koper Hofstraat ZZ 1719 246 54v
JANS, SARA Sara Jans geniaarde koper Hofstraat ZZ 1719 246 54v
JANS, SARA Sara Jans koper Kerkpad 18 1720 246 76v
JANS, SARA Sara Jans koper Kerkpad 18 1720 246 76v
JANS, SARA wijlen Sara Jans verkoper Kerkpad WZ 1726 246 295r
JANS, SARA wijlen Sara Jans verkoper Kerkpad WZ 1726 246 295r
JANS, SARA Sara Jans koper huis Kleine Bredeplaats 25 1765 256 127v
JANS, SARA Sara Jans koper huis Kleine Bredeplaats 25 1765 256 127v
JANS, SARA Sara Jans verkoper Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
JANS, SARA Sara Jans verkoper Grote Bredeplaats 20 1778 259 131r
JANS, SARA Sara Jans koper Noorderhaven 17 1792 264 26v
JANS, SARA Sara Jans koper Noorderhaven 17 1792 264 26v
JANS, SARA Sara Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 17 1792 264 26v
JANS, SARA Sara Jans naastligger ten oosten Noorderhaven 17 1792 264 26v
JANS, SARA Sara Jans verkoper Kleine Bredeplaats 25 1801 266 20r
JANS, SARA Sara Jans verkoper Kleine Bredeplaats 25 1801 266 20r
JARICHS, SARA Sara Jarichs verkoper Heiligeweg 1632 233 73r
JARICHS, SARA Sara Jarichs verkoper Heiligeweg 1632 233 73r
JILLES, SARA Sara Jilles verkoper van 1/6 Zuidersteeg 2 1723 246 185r
JILLES, SARA Sara Jilles verkoper van 1/6 Zuidersteeg 2 1723 246 185r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma bewoner Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma bewoner Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 15 1751 252 242r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma bewoner Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma bewoner Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
WIERDSMA, SARA JILLES Sara Jilles Wierdsma verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats 15 1752 252 244r
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 23 1723 246 183v
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 23 1723 246 183v
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper van 1/6 Zuiderhaven 16 1724 246 205r
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper van 1/6 Zuiderhaven 16 1724 246 205r
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper Nieuwstraat 31 1725 246 214r
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper Nieuwstraat 31 1725 246 214r
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper Nieuwstraat 33 1725 246 214r
JILLES, SARA Sara Jillis verkoper Nieuwstraat 33 1725 246 214r
FILIPPUS, SARA Sara Philippus geniaarde koper Franekereind 3 1777 259 30r
FILIPPUS, SARA Sara Philippus geniaarde koper Franekereind 3 1777 259 30r
PIETERS, SARA Sara Pieters verkoper q.q. ([volgens akte in resolutieboek dd ??-08-1736]) Vijver 8 1739 250 18v
PIETERS, SARA Sara Pieters verkoper q.q. ([volgens akte in resolutieboek dd ??-08-1736]) Vijver 8 1739 250 18v
PIETERS, SARA Sara Pyters verkoper van 1/3 Peterseliestraat 1754 253 176r
PIETERS, SARA Sara Pyters verkoper van 1/3 Peterseliestraat 1754 253 176r
REINS, SARA Sara Reyns verkoper Lanen 37 1611 229 46r
REINS, SARA Sara Reyns verkoper Lanen 37 1611 229 46r
WIEBES, SARA Sara Wybes verkoper Zoutsloot 30 1646 235 224r
WIEBES, SARA Sara Wybes verkoper Zoutsloot 30 1646 235 224r
WIEBES, SARA Sara Wybes koper huis Bildtstraat 7 1649 236 74r
WIEBES, SARA Sara Wybes koper huis Bildtstraat 7 1649 236 74r
HILLEBRANDS, SARA Sarra Hilbrandts verkoper onbekend 1616 230 24v
DOUWES, SASKER wijlen Sas Douues eerdere bewoner Nieuwstraat 58 1660 238 23r
DOUWES, SASKE de nagelaten weeskinderen van Sas Douwes verkoper Nieuwstraat 58 1659 238 2ra
FRANSES, SASKE Sas Fransen koper Sint Christoffelsteeg 1597 228 70v
WOUTERS, SASKE de vijf kinderen van Sas Wouters verkoper Hoogstraat 1605 228 451r
WOUTERS, SASKE Sas Wouters , voor zich verkoper Hoogstraat 1605 228 451r
LOLKES, Sasck Lolckes aanhandelaar Hoogstraat 53 1600 228 232v
TIJSES, SASKE Sascke Thijssen koper Heiligeweg 20 1665 239 20r
WIENSENS, SASKE Sascke Winckes verkoper Sint Jacobstraat 10 1634 233 130r
JANS, SASKER Sascker Jans crediteur q.q. Nieuwstraat 52 1613 229 181r
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes verpachter grond Alemanssteeg OZ 1611 229 56r
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes naastligger ten noorden Alemanssteeg OZ 1611 229 56r
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes koper huis Lanen 32 1613 229 129v
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes verkoper Grote Kerkstraat 19 1613 229 170r
PERSIJN, SASKE Saske Persijn koper Noordijs 23 1786 262 138r
PERSIJN, SASKE Saske Persijn koper door niaar Voorstraat 75 1795 264 252r
PERSIJN, SASKE Saske Persijn verkoper Voorstraat 75 1798 265 92v
PERSIJN, SASKE Saske J. Persijn verkoper Rozengracht 21 1803 266 275r
PERSIJN, SASKE Saske Perzijn verkoper Kleine Bredeplaats 15 1782 261 7r
AKKER, SASKE ALBERTS Saske Alberts Acker verkoper Noordijs 5 1691 242 23ra
BOUWES, SASKER Saske Bouwes verkoper Drie Roemersteeg 7 1732 248 73v
BOUWES, SASKER Saske Bouwes koper Schritsen 15 1732 248 73v
BOUWES, SASKE Saske Bouwes verkoper Schritsen 15achter 1769 257 132v
DOUWES, SASKER Saske Douwes verkoper Nieuwstraat 58 1648 236 49r
JANS, SASKE wijlen Saske Jans erflater Noorderhaven 90 1727 247 22r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijn koper huis en reede ? Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijn koper huis en reede ? Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijn verkoper Voorstraat 71 1803 266 286r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Perzijn verkoper van 1/2 Noordijs 27 1806 267 261r
LOLKES, SASKE Saske Lolckes verwandelaar Hoogstraat 53 1603 228 363r
MINKS, SASKE Saske Minckes koper huis en plaats Bildtstraat 14 1641 234 161r
OEGES, SASKE Saske Oeges koper provisioneel Brouwersstraat 22 1670 240 1va
PIETERS, SASKE Saske Pieters verkoper Voorstraat 57 1603 228 335v
PIETERS, SASKE Saske Pieters verkoper Voorstraat 59 1603 228 335v
PIETERS, SASKE Saske Pieters verkoper Kerkpad 18 1604 228 405r
ROELOFS, SASKER Saske Roelofs koper huis Wortelstraat 15 1808 268 34v
SJOUKES, SASKE Saske Sjoukes koper Heiligeweg 46 1790 263 202r
IJLSTRA, SASKE SJOUKES Saske Sjoukes IJlstra verkoper bovenhuis Heiligeweg 46 1805 267 127v
TIJSES, SASKE Saske Thijssen verkoper Heiligeweg 22 1683 241 264v
WIENSENS, SASKE Saske Winckes koper Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
EEDES, SASKER Sasker Eedes verkoper van 1/3 van 1/2 Romastraat 1 1600 228 188v
IEDES, SASKER Sasker Ides tichelaar koper huis Weverstraat NZ 1606 228 509r
JANS, SASKER Sasker Jans , voor zich en zijn kind verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52 1611 229 64r
JANS, SASKER Sasker Jans , mede voor zich verkoper van 1/2 onbekend 1627 232 20r
LAMMERTS, SASKER wijlen Sasker Lamberts koper Kerkpad 1614 229 207r
MONSES, SASKER Sasker Montes koper huis met loods Droogstraat NZ 1668 239 130r
MONSES, SASKER Sasker Montes rogverschieter naastligger ten westen Droogstraat NZ 1684 242 25v
OEGES, SASKER Sasker Oeges loods Koningsmarine koper huis Lanen 4 1808 268 166v
OEGES, SASKER Sasker Oeges naastligger ten noorden Schritsen 1oost 1809 268 220r
SCHELTES, SASKER Sasker Scheltes koper provisioneel knechtskamer Vijverstraat 1604 228 408r
SCHELTES, SASKER Sasker Scheltes verkoper Alemanssteeg 1613 229 125r
SCHELTES, SASKER weduwe en erfgenamen van Sasker Scheltes verpachter grond Grote Kerkstraat 19 1619 230 195v
SCHELTES, SASKER wijlen Sasker Scheltis verkoper Lanen 32 1625 231 90r
SCHELTES, SASKER wijlen Sasker Scheltis verkoper Lanen 32 1626 231 106r
SCHELTES, SASKER wijlen Sasker Scheltis koper Sint Christoffelsteeg WZ 1627 232 4r
SIEMENS, SASKER Sasker Symens koper huis Schritsen 55 1651 236 166r
SIEMENS, SASKER Sasker Symens verkoper Schritsen 55 1658 237 155r
WYBENGA, Sch. Wybenga verkoper Vijverstraat 5 1793 264 157v
, SCHELTE Schelte bakker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
, SCHELTE Schelte bakker bewoner Sint Jacobstraat 6 1665 239 2va
AYSMA, SCHELTE Schelte van Aitsma secretaris Admiraliteit in Friesland koper groot huis van vier plaatsen breed, met schuur ten westen en hof daarachter Zuiderhaven 54 1647 235 261r
, SCHELTE Schelte Anthonii verkoper Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra
, SCHELTE Schelte Haeselaer mr. bakker verkoper Lanen 26 1753 253 115v
HASELAAR, SCHELTE Schelte Haselaar naastligger ten noorden Schritsen 17 1751 252 166r
HASELAAR, SCHELTE grondpacht uit het huis van Schelte Haselaer eigenaar perceel Lanen 26 1681 241 41va2
HASELAAR, SCHELTE grondpacht uit het huis van Schelte Haselaer eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r1
, SCHELTE Schelte Hazelaar naastligger ten noorden Schritsen 17 1750 252 99r
JELTINGA, SCHELTE Schelte van Jeltinga verkoper Noordijs 15 1647 235 255v
KOK, SCHELTE het perk van Schelte Kok naastligger ten westen Schritsen 56oost 1773 258 69v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wiebinga koper huis Fabrieksstraat 20 1796 264 332v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga, n.u. koopman naastligger ten noorden Lanen 53 1781 260 24v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman koper Hoogstraat 17 1781 260 141r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman koper Hoogstraat 15 1782 260 297v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1782 260 297v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper q.q. Voorstraat 76 1783 261 39v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper q.q. Lanen 9oost 1784 261 183v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper q.q. Lanen 9oost 1784 261 183v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper q.q. Lanen 9oost 1784 261 183v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper q.q. Lanen 9oost 1784 261 183v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koper timmerwerf, timmerschuur en knechtswoningen Zuiderhaven 16 1784 261 206v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper q.q. Bildtstraat 11 1784 261 207v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper q.q. Bildtstraat 6 1784 261 207v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga verkoper q.q. Noorderhaven 23 1786 262 71r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman koper 2/3 pakhuis, lang 112 voeten en breed 26 voeten ([voor de drie percelen in deze akte]) Hoogstraat 17 1786 262 99r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga, n.u. eigenaar van 1/3 Hoogstraat 17 1786 262 99r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman koper 2/3 pakhuis met graanzolders en gemetselde kelder ([voor de drie percelen in deze akte]) Hoogstraat 15 1786 262 99r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga, n.u. eigenaar van 1/3 Hoogstraat 15 1786 262 99r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman koper 2/3 huis en tuin ([voor de drie percelen in deze akte]) Hoogstraat 15achter 1786 262 99r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga, n.u. eigenaar van 1/3 Hoogstraat 15achter 1786 262 99r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman koper huis Achterstraat 1786 262 131r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman koper huis Grote Ossenmarkt 14 1787 262 218v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 14 1787 262 218v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper Noorderhaven 93 1789 263 78v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman koper pakhuis of suikerraffinaderij ([voor twee percelen in deze akte]) Noorderhaven 79 1790 263 255r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman geniaarde koper Noorderhaven 81 1790 263 255r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman koper huis achter 1e en 2e perceel in deze akte ([voor twee percelen in deze akte]) Bildtstraat 24 1790 263 255r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga geniaarde koper Noorderhaven 83 1790 263 255r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga geniaarde koper Droogstraat 27 1790 263 255r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper Zuiderhaven 16 1791 263 293v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper Ooievaarsteeg 17 1791 263 314v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman naastligger ten zuiden Bildtstraat 24 1791 263 325v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman naastligger ten westen Bildtstraat 24 1791 263 325v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper Bildtstraat 24 1791 263 325v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman naastligger ten oosten Voorstraat 36 1792 264 34v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1792 264 34v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper Voorstraat 36 1792 264 34v
WYBENGA, SCHELTE het volgende verkochte perceel van Schelte Wybenga, c.u. naastligger ten westen Hoogstraat 17 1792 264 37r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga verkoper Hoogstraat 17 1792 264 37r
WYBENGA, SCHELTE het vorige verkochte perceel van Schelte Wybenga naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1792 264 37r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga verkoper Hoogstraat 15 1792 264 37r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga verkoper Droogstraat 20 1792 264 37r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper Achterstraat 1792 264 39v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga verkoper Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga verkoper Zuiderhaven 16 1792 264 60v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga koopman verkoper Liemendijk 3 1792 264 67r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga verkoper Noorderhaven 79 1793 264 74v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga verkoper Droogstraat ZZ 1793 264 76v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga verkoper Voorstraat 99 1793 264 82v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga verkoper Zuiderhaven 49 1793 264 95v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybenga verkoper Grote Ossenmarkt 14 1793 264 95v
WYBENGA, SCHELTE de goederen van Schelte Wybenga verkoper van 1/3 Hofstraat 26 1793 264 156r
WYBENGA, SCHELTE de boedel van Schelte Wybenga verkoper Zeilmakersstraat 13 1794 264 231v
WYBENGA, SCHELTE wijlen Schelte Wybenga verkoper ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybinga, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 36 1772 258 31v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybinga, n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1772 258 31v
WYBENGA, SCHELTE de heer Schelte Wybinga, n.u. naastligger ten oosten Voorstraat 36 1773 258 73v
WYBENGA, SCHELTE de heer Schelte Wybinga, n.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 36 1773 258 73v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybinga, n.u. naastligger ten noorden Lanen 45 1779 259 193v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybinga koopman naastligger ten westen Voorstraat 101 1781 260 70v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybinga koopman koper Liemendijk 3 1781 260 72v
WYBENGA, SCHELTE Schelte Wybinga koopman verkoper q.q. Kleine Kerkstraat 12 1783 261 39r
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts koper huis Kerkpoortstraat 57 1680 241 94v
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts bleker verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1739 250 14v
ALBERTS, SCHELTE Schelte Alberts huurder Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
ARJENS, SCHELTE Schelte Arjens kofschipper koper huis Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1734 249 11v
ARJENS, SCHELTE Schelte Arjens schipper op Bremen verkoper Rommelhaven 15 1754 253 182r
BAUKES, SCHELTE Schelte Bauckes verkoper Lanen 1623 230 357v
BRUINS, SCHELTE Schelte Bruins hovenier verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ 1733 248 187v
BRUINS, SCHELTE Schelte Bruins hovenier koper huis Kerkpoortstraat 2 1733 248 250v
BRUINS, SCHELTE Schelte Bruins hovenier verkoper Kerkpoortstraat 2 1737 249 186v
BOUWES, SCHELTE de erfgenamen van wijlen Schelte Buwes verkoper Zuiderhaven 21 1693 243 58r
KORNELIS, SCHELTE Schelte Cornelis , c.u. koper huis Grote Kerkstraat 38 het Glas 1710 245 136r
KORNELIS, SCHELTE Schelte Cornelis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 38achter 1714 245 225r
KORNELIS, SCHELTE Schelte Cornelis naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 38achter 1714 245 225r
KORNELIS, SCHELTE Schelte Cornelis verkoper Grote Kerkstraat 38 1717 245 291v
KORNELIS, SCHELTE Schelte Cornelis houtmolenaar koper 1/15 wind rogge- en weitmolen genaamd de Kerkpoortsmolen Kerkpoortsmolen 1 Kerkpoortsmolen 1730 247 327v
KORNELIS, SCHELTE huisman Schelte Cornelis koper huis Kerkpoortstraat 77 1731 248 27r
KORNELIS, SCHELTE huisman Schelte Cornelis koper huis, half Rozengracht 19 1731 248 58r
KORNELIS, SCHELTE huisman Schelte Cornelis koper twee huizen en een weefwinkel Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
KORNELIS, SCHELTE huisman Schelte Cornelis Beitsegat koper 7/8 huis en tuin Rapenburg ZZ 1730 247 350r
KORNELIS, SCHELTE huisman Schelte Cornelis Beitsgat koper huis en schuur Kerkpoortstraat 22 1729 247 271v
DOEDES, SCHELTE Schelte Doedes opzichter koper huis Herenwaltje 10 1810 269 85r
DOUWES, SCHELTJE Schelte Douwes koper Zoutsloot 51 1604 228 389r
EVERTS, SCHELTE Schelte Everts , c.u. verkoper Rinnertspijp 1642 234 168r
HESSELS, SCHELTE Schelte Hessels bewoner Noordees (gebied) 1601 228 241r
HESSELS, SCHELTE Schelte Hessels bewoner Noordees (gebied) 1601 228 251r
VRIES, SCHELTE HESSELS Schelte Hessels Vries crediteur q.q. Drie Roemersteeg 1606 228 500v
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs mr. bakker naastligger ten westen Lanen 28 1683 241 238r
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs bakker naastligger ten noorden Lanen 66achter 1685 242 68r
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs mr. bakker naastligger ten westen Lanen 28 1687 242 181r
JAKOBS, SCHELTE wijlen Schelte Jacobs mr. bakker en makelaar verkoper van 1/2 Lanen 66 1687 242 217v
JAKOBS, SCHELTE de weduwe van Schelte Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 17 1693 243 29v
JAKOBS, SCHELTE Schelte Jacobs , minderjarig verkoper Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
BROUWER, SCHELTE JAKOBS Schelte Jacobs Brouwer verkoper Hoogstraat 39 1794 264 174v
JANS, SCHELTE het pothuis van Schelte Jans naastligger ten zuiden Nieuwstraat 16 1719 246 35v
JANS, SCHELTE Schelte Jans huurder achterbeneden (p.j.) Voorstraat 7a 1802 266 139r
JANS, SCHELTE het keukentje in gebruik bij Schelte Jans , c.u. gebruiker Voorstraat 7a 1803 266 284r
JANS, SCHELTE Schelte Jansen mr. pottenbakker verkoper van 1/3 Heiligeweg 58 1699 243 403r
JANS, SCHELTE Schelte Jansen verkoper Nieuwstraat 13 1699 244 14v
JANS, SCHELTE het pothuis van Schelte Jansen naastligger ten noorden Nieuwstraat 20 1710 245 109v
JOHANNES, SCHELTE huisman Schelte Johannes koper door niaar huis en bleekveld Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
JOHANNES, SCHELTE Schelte Johannes boerenarbeider verkoper Grote Kerkstraat 33 1807 268 2r
JURJENS, SCHELTE oud burgervaandrig Schelte Juriens koper zoutkeet Lammert Warndersteeg 3 1641 234 149r
JURJENS, SCHELTE oud burgervaandrig Schelte Juriens koper kamer Lammert Warndersteeg 8 1641 234 149r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS gemeensman Schelte Juriens Fonteyn, c.u. koper hof Droogstraat 45 1650 236 115v
JURJENS, SCHELTE de hof van Schelte Jurjens naastligger ten westen Zoutsloot 48 1651 236 152r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS wijlen oud burgemeester Schelte Jurjens Fonteyn erflater Grote Bredeplaats 31 1683 241 251r
JURJENS, SCHELTE Schelte Jurriens rentmeester naastligger ten zuiden Voorstraat 55achter 1654 236 268v
OBBES, SCHELTE het sterfhuis van wijlen Schelte Obbes verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1606 228 519r
OEDSES, SCHELTE Schelte Oedses huurder Grote Kerkstraat 25 1772 258 10r
OEDSES, SCHELTE Schelte Oedses Baantjer, c.u. huurder (p.w.) Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman naastligger ten westen Noorderhaven 110 1801 266 37v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman koper van 1/2 pakhuis, nu spinzolder Rommelhaven 18een_achter 1804 267 35v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman verkoper van 1/2 Rommelhaven 18een_achter 1804 267 73v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman koper van 1/2 huis Hofstraat 17oost 1805 267 168r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman koper huis Molenpad 4 1808 268 153r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. huistimmerman koper huis en tuin Rapenburg 16 1809 268 235v
HOEVE, SCHELTE PIERS Schelte Piers van der Hoeve koper huis Noorderhaven 108 1801 265 299v
HOEVE, SCHELTE PIERS Schelte Piers van der Hoeve naastligger ten westen Rapenburg 22 1809 268 259r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers van der Hoeven mr. timmerman koper pakhuis Rommelhaven 18een_achter 1806 267 237r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters mr. huistimmerman naastligger ten westen Schritsen 7 1698 243 340r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters mr. timmerman koper Raamstraat 3 1700 244 58v
PIETERS, SCHELTE vroedsman Schelte Pieters naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost 1710 245 105r
PIETERS, SCHELTE het huis van Schelte Pieters naastligger ten zuiden Schritsen 50achter 1715 245 247r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters bouwmeester naastligger ten westen Schritsen 7 1717 245 305v
PIETERS, SCHELTE wijlen Schelte Pieters bouwmeester erflater Raamstraat 3 1728 247 210r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters bouwmeester naastligger ten oosten Schritsen 3 1729 247 219v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters bouwmeester naastligger ten oosten Schritsen 3 1729 247 237v
BUMA, SCHELTE PIETERS Schelte Pieters Buma bouwmeester naastligger ten zuiden Lanen 12 1729 247 265r
PIETERS, SCHELTE als huurder Schelte Pyters timmerman naastligger ten noorden Schritsen 23 1678 241 11v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pyters naastligger ten noorden Schritsen 23 1680 241 114r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pyters , c.u. mr. timmerman koper huis en steeg met in- en uitgang Schritsen 5 1689 242 293v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pyters bouwmeester naastligger ten oosten Schritsen 3 1720 246 65r
PIETERS, SCHELTE burgemeester Schelte Pyters naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost 1720 246 77v
PIETERS, SCHELTE bouwmeester Schelte Pyters timmerman naastligger ten zuiden Lanen 12 1722 246 127r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pyters bouwmeester naastligger ten westen Schritsen 7 1724 246 189v
PIETERS, SCHELTE bouwmeester Schelte Pyters timmerman naastligger ten zuiden Lanen 12 1728 247 77r
PIETERS, SCHELTE Schelte Pytters mr. huistimmerman verkoper q.q. Spinhuisstraat NZ 1695 243 169v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pytters mr. timmerman naastligger ten westen Schritsen 7 1697 243 304v
PIETERS, SCHELTE wijlen Schelte Pytters erflater Noorderhaven 60 1700 244 63v
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u. mr. bakker huurder Grote Kerkstraat 37 1685 242 63r
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes mr. bakker koper huis en plaats Kerkpoortstraat 59 1686 242 123v
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u. mr. bakker huurder Grote Kerkstraat 37 1685 242 6ra
SCHELTES, SCHELTE wijlen Schelte Scheltes bakker koper door niaar Rapenburg 4 1705 244 271r
SIKKES, SCHELTE Schelte Sickes koper twee kamers aan elkaar Peterseliestraat WZ 1623 230 339v
SIKKES, SCHELTE wijlen Schelte Sickes verkoper Droogstraat NZ 1626 231 112r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 9 1740 250 141r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes huistimmerman verkoper Rozengracht 15 1741 250 169v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes mr. timmerman koper huis Schritsen 25 1753 253 36r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes mr. huistimmerman geniaarde koper Raamstraat 3 1763 255 252r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes mr. huistimmerman geniaarde koper Schritsen 56oost 1773 258 69v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes mr. huistimmerman koper huis Schritsen 47 1774 258 190v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Lanen 34 1778 259 150v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes mr. timmerman koper timmerwinkel Raamstraat 3 1780 259 296v
SIPKES, SCHELTJE Schelte Sipkes naastligger ten noorden Raamstraat 5 1781 260 53r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten oosten Lanen 64 1782 260 253r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1784 261 161r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes mr. timmerman koper huis Lanen 22 1785 262 34r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes mr. huistimmerman koper huis Schritsen 49 1790 263 218r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten westen Schritsen 49 1790 263 218r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Lanen 58 1793 264 78r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten noorden Zuiderhaven 73 1793 264 91r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1794 264 163v
SIPKES, SCHELTE de erfgenamen van wijlen Schelte Sipkes mr. timmerman naastligger ten westen Schritsen 49 1796 264 318v
SIPKES, SCHELTE wijlen Schelte Sipkes mr. timmerman erflater Schritsen 49 1796 264 318v
SJOERDS, SCHELTE wijlen Schelte Syourdts verkoper Lanen 1599 228 145r
TEETSES, SCHELTE Schelte Teedses koper ca. 1 pm greitland ten zuiden van Harlingen 1642 235 19v
TEETSES, SCHELTE Schelte Teetses houtmolenaar koper ca. 8 pm greidland buiten Harlingen 1650 236 112r
TIETES, SCHELTE Schelte Tites bewoner Schritsen 57 1726 246 248v
TJEPKES, SCHELTE Schelte Tjepkes naastligger ten oosten Noorderhaven 2 1800 265 228r
BLOK, SCHELTE TJEPKES Schelte Tjepkes Blok koper van 1/2 huis Noorderhaven ZZ en timmerhuis Noorderhaven NZ Noorderhaven 4 1799 265 155r
BLOK, SCHELTE TJEPKES Schelte Tjepkes Blok mr. blokmaker aanhandelaar groot werkhuis Noorderhoofd 1 1806 267 200r
BLOK, SCHELTE TJEPKES Schelte Tjepkes Blok mr. blokmaker verwandelaar Noorderhoofd 1 1806 267 200r
TIETES, SCHELTE wijlen Schelte Tytes koper Zuiderstraat 13 1738 249 339r
TIETES, SCHELTE wijlen Schelte Tytes verkoper Zuiderstraat 13 1752 252 208r
OFFES, SCHELTE de mouterij van Schelte Uiftes mr. bakker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost 1719 246 34r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 31oost 1719 246 34r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes verkoper Kromme Elleboogsteeg 1720 246 84v
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes koopman koper huis Schritsen 27 1723 246 186r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes bewoner Schritsen 27 1732 248 138r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes verkoper Schritsen 27 1732 248 138r
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes koopman koper huis Lanen 45 1732 248 174v
OFFES, SCHELTE Schelte Uiftes koopman voormalig bewoner Lanen 45 1734 248 351r
, SCHELTE Schelte Uyfkes naastligger ten zuiden Lanen 36 1730 247 347r
, SCHELTE Schelte Uyftes naastligger ten westen Schritsen 29 1726 246 286v
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems , c.u. koper kamer Peterseliestraat 1648 236 34r
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems geniaarde koper Kerkpoortstraat 1649 236 64r
WILLEMS, SCHELTE Schelte Willems verkoper Peterseliestraat 1651 236 150v
WILLEMS, SCHELTE grondpacht uit het huis van Schelte Willems wever eigenaar perceel ([staat: 2-00-00 GG]) Kerkpoortstraat NZ 1661 238 82r
WILLEMS, SCHELTE het huis achter de kerk Schelte Willems wever grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([staat: 2-00-00 GG]) Kerkpoortstraat 1661 238 8va1
WIEBRENS, SCHELTE de erfgenamen van wijlen Schelte Wyberens verkoper van 1/4 Zuiderstraat 8 1724 246 190r
WIEBRENS, SCHELTE de overige verkopers namens wijlen Schelte Wyberens verkoper van 1/4 Heiligeweg 28 1724 246 190v
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens mr. gortmaker koper gortmakerij en schuur Bildtpoort (gebied) 1699 243 397r
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens koper Rommelhaven 4een_achter 1710 245 107r
WIEBRENS, SCHELTE de gorterie van Schelte Wybrens naastligger ten noorden Zoutsloot 39 1714 245 210r
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmaker verkoper Hoogstraat 35 1723 246 176r
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens mr. gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied) 1723 246 180v
WIEBRENS, SCHELTE Schelte Wybrens gortmaker eerdere eigenaar Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
, wijlen Schelte ? Scheltes ? koper Achterstraat ZZ 1605 228 461v
, SCHELTE het land van de erfgenamen van wijlen Schelto houtmolenaar naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1656 237 94r
, SCHELTE de houtmolen van Schelto houtmolenaar naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1656 237 94r
AYSMA, SCHELTE wijlen burgemeester Schelto van Aitsema verkoper Zuiderhaven 54 1658 237 174r
AYSMA, SCHELTE wijlen burgemeester Schelto Aitsma protesteert vanwege grondpacht Spinstraat 11 1655 237 22v
FONTEIN, SCHELTE gemeensman Schelto Fontein rentmeester koper schuur Hofstraat 1659 238 7v
FONTEIN, SCHELTE gemeensman Schelto Fontein rentmeester verkoper Voorstraat 55 1659 238 9r
FONTEIN, SCHELTE de zoutkeet van de oud gemeensman Schelto Fontein naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
FONTEIN, SCHELTE oud gemeensman Schelto Fontein, c.u. verkoper Lammert Warndersteeg 3 1663 238 174v
FONTEIN, SCHELTE de keet van oud burgemeester Schelto Fontein naastligger tegenover Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 14v
FONTEIN, SCHELTE oud burgemeester Schelto Fontein, c.u. verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1670 240 26v
FONTEIN, SCHELTE oud burgemeester Schelto Fontein naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteyn koper door niaar zoutkeet Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteyn rentmeester naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteyn rentmeester koper van 1/3 huis met een nieuwe achterwoning Karremanstraat 20 1658 237 173r
FONTEIN, SCHELTE rentmeester Schelto Fonteyn naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1659 237 220v
FONTEIN, SCHELTE rentmeester Schelto Fonteyn naastligger ten westen Noorderhaven 104 1659 237 220v
FONTEIN, SCHELTE Schelto Fonteyn rentmeester naastligger ten zuiden Voorstraat 59 1657 237 255v
FONTEIN, SCHELTE wijlen Schelto Fonteyn verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
FONTEIN, SCHELTE wijlen Schelto Fonteyn verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
, SCHELTE Schelto Wijbinga koper Franekertrekvaart NZ 1779 259 188av
WYBENGA, SCHELTE Schelto Wybenga koopman koper huis en pakhuis Noorderhaven 93 1788 263 47v
WYBENGA, SCHELTE Schelto Wybenga huurder pakhuis Noorderhaven 93 1788 263 47v
WYBENGA, SCHELTE Schelto Wybenga verkoper Noorderkade 1 1790 263 282v
WYBENGA, SCHELTE Schelto Wybinga koopman koper huis Voorstraat 99 de Bonte Bok 1779 259 212v
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES Schelto Andries Wybenga koopman koper door niaar pakhuis en woning Zuiderhaven 49 1774 258 192v
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES Schelto Andries Wybinga koper door niaar huis, herberg en stal Voorstraat 36 het hof van Friesland 1773 258 73v
JAKOBS, SCHELTE wijlen Schelto Jacobs mr. bakker verkoper Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
HASELAAR, SCHELTE JAKOBS de erfgenamen van wijlen Schelto Jacobs Hasselaer naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41 1688 242 223r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS Schelto Jurians Fonteyn, c.u. rentmeester koper kamer Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v
FONTEIN, SCHELTE JURJENS Schelto Jurians Fonteyn rentmeester verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1658 237 151v
FONTEIN, SCHELTE JURJENS vroedsman Schelto Juriens Fontein rentmeester koper huis Grote Bredeplaats 31 1659 238 7r
FONTEIN, SCHELTE JURJENS oud gemeensman Schelto Jurjans Fontein rentmeester verkoper Karremanstraat 20 1664 238 218v
FONTEIN, SCHELTE JURJENS gemeensman Schelto Jurjans Fonteyn verkoper Hofstraat ZZ 1662 238 148r
JURJENS, SCHELTE vroedsman Schelto Jurriens verkoper Droogstraat 55tuin 1662 238 137v
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssen griffier koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssen griffier koper ten zuiden van Harlingen 1627 231 161v
PRUISSEN, Sebastiano Pruyssen griffier koper Vijver 5 1627 231 161v
, Sebastyaan Ceun huurder Karremanstraat 25 1760 254 256r
JAKOBS, Seep Jacobs kooltjer verkoper onbekend 1677 240 269r
NAUTA, Seerkjen Nauta koper Voorstraat 80 1713 245 197v
, SEERP Seerp timmerman naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1670 240 29r
, SEERP Seerp kooltjer naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
, SEERP Seerp naastligger ten westen Zoutsloot 87 1725 246 220v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama koper 1/9 huis en hof Franekereind 15 het Hooghuis 1715 245 250r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama koper 1/9 huis en hof Franekereind 15 het Hooghuis 1715 245 252v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland koper huis, tuin en achterhuis Voorstraat 16 1786 262 94v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland koper huis Lanen 79 1787 262 231v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama koper door niaar pakhuis of suikerraffinaderij, met koolstek op de wal Noorderhaven 81 1790 263 255r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama advocaat koper huis Grote Kerkstraat 17achter 1792 264 54r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama advocaat Hof van Friesland geniaarde koper Liemendijk 1793 264 123v
GRATEMA, SEERP ordinaris professor Seerp Gratama, J.U.D. verkoper Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratama verkoper van 1/2 Kerkpad 4 1802 266 167r
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratama verkoper van 1/2 Kerkpad 6 1802 266 167r
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratama verkoper van 1/2 Kerkpad 8 1802 266 167r
GRATEMA, SEERP professor Seerp Gratama verkoper van 1/2 Kerkpad 10 1802 266 167r
GRATEMA, SEERP Seerp Gratama koopman verkoper van 1/4 Noorderhaven 1 1809 268 308r
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Heiligeweg 15 1788 263 11v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Heiligeweg 34 1788 263 24r
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en hof Kerkpad 4 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en hof Kerkpad 6 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en hof Kerkpad 8 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland koper van 1/2 huis en hof Kerkpad 10 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Kerkpad 4 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Kerkpad 6 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Kerkpad 8 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Kerkpad 10 1788 263 25v
GRATEMA, SEERP dr. Seerp Gratema advocaat koper pakhuis en achterhuis Noorderhaven 93 1789 263 78v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratema advocaat koper huis Grote Kerkstraat 17 1792 264 63v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratema koopman koper pakhuis Noorderhaven 79 1793 264 74v
GRATEMA, SEERP Seerp Gratema naastligger ten oosten Noorderhaven 79 1793 264 74v
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi koper Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi koper pan- en estrikwerk, blokovenhuizen, turfschuur, knegtswoningen, paardestal, zand en estrikbokken op de wal en tuin Rozengracht 17 1778 259 116v
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 17 1779 259 195r
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi, c.u. koopman huurder (p.j.) Noordijs 4 1782 260 254r
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi koopman verkoper Kleine Bredeplaats 15 1782 261 7r
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi verkoper q.q. Voorstraat 82 1785 261 5ra
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi koopman naastligger ten zuiden Rozenstraat 2 1793 264 97r
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi koopman naastligger ten westen Rozenstraat 2 1793 264 97r
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi koper door niaar huis, plaats, tuin, bleekveld en dubbel pakhuis Voorstraat 75 1795 264 252r
IJSBRANDS, SEERP Seerp IJsbrandi koopman verkoper Voorstraat 75 1798 265 92v
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandy koper huis Noordijs 23 1786 262 138r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandy verkoper q.q. Voorstraat 71achter 1793 264 149v
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandy koopman verkoper q.q. Karremanstraat 22 1796 264 362r
IJSBRANDY, SEERP Seerp IJsbrandy koopman naastligger ten noorden Franekereind NZ 1801 265 279v
IJSBRANDY, SEERP wijlen Seerp IJsbrandy koopman verkoper Rozengracht 21 1803 266 275r
IJSBRANDY, SEERP de weduwe en erfgenamen van wijlen Seerp IJsbrandy verkoper Voorstraat 71 1803 266 286r
IJSBRANDY, SEERP wijlen Seerp IJsbrandy koopman verkoper van 1/2 Noordijs 27 1806 267 261r
SIDERIUS, SEERP Seerp Siderius, c.s. naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1755 253 205v
SIDERIUS, SEERP Seerp Siderius, c.s. naastligger ten westen Liemendijk NZ 1755 253 205v
SWERMS, SEERP Seerp Swerms mr. zilversmid verkoper Hofstraat 12a 1729 247 287r
SWERMS, SEERP vroedsman Seerp Swerms mr. zilversmid verkoper van 1/2 Zuiderhaven 23 1731 248 65r
SWERMS, SEERP gemeensman Seerp Swerms naastligger ten zuiden Noorderhaven 100 1735 249 88v
SWERMS, SEERP gemeensman Seerp Swerms huurder zolder Hoogstraat 9 1738 249 230r
SWERMS, SEERP gezworen gemeensman Seerp Swerms verkoper q.q. Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
SWERMS, SEERP Gemeensman Seerp Swerms koper onbekend 1739 250 64r
SWERMS, SEERP gemeensman Seerp Swerms naastligger ten oosten Anjelierstraat 8 1740 250 85r
SWERMS, SEERP gezworen gemeensman Seerp Swerms mr. zilversmid naastligger ten zuiden Anjelierstraat 10 1740 250 117r
SWERMS, SEERP gezworen gemeensman Seerp Swerms mr. zilversmid verkoper Anjelierstraat 10 1740 250 117r
SWERMS, SEERP gemeensman Seerp Swerms koper van 1/3 estrikwerk, knechtswoning en hof Zoutsloot 99 1741 250 201v
SWERMS, SEERP gemeensman Seerp Swerms koper van 1/3 stal, wagenhuis, nieuwe woning en pakhuis Achterstraat 49 1741 250 201v
SWERMS, SEERP vroedsman Seerp Swerms naastligger ten oosten Anjelierstraat 8 1748 251 220r
SWERMS, SEERP vroedsman Seerp Swerms verkoper q.q. Werfpad ZZ 1748 251 244v
SWERMS, SEERP raadsman Seerp Swerms verkoper van 1/2 Achterstraat 15 1762 255 117v
SWERMS, SEERP burgemeester Seerp Swerms verkoper Zoutsloot NZ 1765 256 103v
SWERMS, SEERP burgemeester Seerp Swerms verkoper Achterstraat 49 1765 256 103v
VRIES, SEERP Seerp de Vries, c.u. huurder Werfpad ZZ 1762 255 157v
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut koopman en bontreder verkoper q.q. Karremanstraat 1 1736 249 126v
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut koopman geniaarde koper Rozengracht 3 1739 250 48r
WILDSCHUT, SEERP stal van geniaarde Seerp Wildschut koopman naastligger ten zuiden Zuiderplein 5zuid 1739 250 48v
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut koopman en bontreder geniaarde koper Zuiderhaven 69 1739 250 58r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 45oost 1740 250 89r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut koopman koper hof met zomerhuis of kamer en open galerij met uitzicht op het zuiden plus een bijzondere woonkamer Rozengracht NZ 1741 250 146v
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut naastligger ten oosten Brouwersstraat 21 1745 251 57r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ 1746 251 124v
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut koopman verkoper Brouwersstraat 21achter 1747 251 181r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 92 1747 251 196v
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut bontwever koper huis Noorderhaven 97 1747 251 199r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut koopman koper huis Voorstraat 12 1753 253 93r
WILDSCHUT, SEERP vroedsman Seerp Wildschut koopman koper door niaar woning (zuidelijke gedeelte) Voorstraat 45oost 1755 253 245r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 45 1755 253 246r
WILDSCHUT, SEERP de hof van Seerp Wildschut koopman naastligger ten oosten Hofstraat 20 1756 254 3v
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut, de oude koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
WILDSCHUT, SEERP Seerp Wildschut, de jonge koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
, SEERP Seerp Wildtschut naastligger ten westen Hofstraat 30 1753 253 88v
, SEERP Seerp Wilschut naastligger ten westen Grote Bredeplaats 35 1758 254 139r
EESGES, SEERP Seerp Aesges verkoper van 1/2 Noorderhaven NZ 1633 233 78v
EESGES, SEERP het huis van wijlen Seerp Aesges naastligger Zuiderstraat 1668 239 145v
EESGES, SEERP Seerp Aesges naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1673 240 124r
EESGES, SEERP Seerp Aesges naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1673 240 124v
DIRKS, SEERP Seerp Dircks , broeder van de koper verkoper Noordijs 1 1723 246 161v
DIRKS, SEERP Seerp Dirks koopman koper huis en loods Voorstraat 47 de Olifant 1719 246 36r
DIRKS, SEERP Seerp Dirks koopman naastligger ten oosten Brouwersstraat 21 1724 246 195v
DIRKS, SEERP Seerp Dirks bontreder koper achterhuis Voorstraat 47 1724 246 204r
DIRKS, SEERP de koper Seerp Dirks , c.u. bontreder naastligger ten zuiden Voorstraat 47 1724 246 204r
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut koper provisioneel huis Havenplein 1 Leeuwenburg 1731 247 13va
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut koopman koper paardenstal en wagenhuis Vissersstraat 1 1740 250 114r
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut naastligger ten westen Voorstraat 49 1741 250 167v
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut fabrikant en koopman koper van 1/2 pakhuis Noorderhaven 74 Bremen 1741 250 172v
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut koopman verkoper Vissersstraat 1 1748 251 247r
DIRKS, SEERP Seerp Dirx , c.u. verkoper Klaverbladstraat 19 1662 238 160v
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirx Wiltschut, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 92 1721 246 104v
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
DOEDES, SEERP Seerp Doedes koopman naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid 1701 244 132v
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1702 244 187v
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1702 244 187v
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten westen Rapenburg NZ 1706 244 319v
DOEDES, SEERP de keet van Seerp Doedes naastligger ten zuiden Scheffersplein 25 1707 245 22v
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten noorden Franekereind 23west 1714 245 218r
DOEDES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten westen Heiligeweg 27midden 1717 245 279r
DOEDES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1721 246 104r
DOEDES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1721 246 104r
DOEDES, SEERP de weduwe van Seerp Doedes naastligger ten oosten Voorstraat 82 1722 246 142v
DOEDES, SEERP de weduwe van Seerp Doedes naastligger ten westen Rapenburg NZ 1723 246 176v
DOEDES, SEERP de tuin van de weduwe van Seerp Doedes naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1723 246 180r
DOEDES, SEERP de weduwe van Seerp Doedes koopman naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid 1727 246 315v
DOEDES, SEERP de weduwe van Seerp Doedes koopman naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1729 247 266r
DOEDES, SEERP de weduwe van Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend 1736 249 121v
DOEDES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid 1738 249 263r
DOEDES, SEERP de tuin van de weduwe van Seerp Doedes naastligger ten zuiden onbekend 1739 250 78v
DOEDES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten westen Heiligeweg 27zuid 1759 254 250v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backer verkoper van 2/3 Grote Kerkstraat 31west 1701 244 120v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes de Backer koopman verkoper van 1/3 Scheffersplein 25 1702 244 162v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes de Backer, mede voor zich zelf koopman verkoper q.q. Scheffersplein 25 1702 244 162v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backer koopman naastligger ten oosten Voorstraat 82 1702 244 183v
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Backer naastligger ten oosten Voorstraat 80 1713 245 197v
BAKKER, SEERP DOEDES wijlen Seerp Doedes Backer koper Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
BAKKER, SEERP DOEDES wijlen Seerp Doedes Backer naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1715 245 250v
DOEDES, SEERP Seerp Doedes Backker verkoper van 2/3 Kruisstraat ZZ 1701 244 120r
BAKKER, SEERP DOEDES Seerp Doedes Bakker geniaarde koper Noordijs 15 1700 244 64v
GATSES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Gatjes naastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter 1683 241 243r
GATSES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Gatjes naastligger ten zuiden Hoogstraat 17achter 1693 243 66v
GATSES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Gatses