Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ua  Ue  Ui  Uo  Uu  Uy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
HANIA, OBBE vroedsman Ubbo Hania verkoper Hoogstraat 45 1725 246 237r
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper Carl Visschersteeg 1597 228 23r
NANNES, OEGE Uge Nannes verkoper onbekend 1598 228 111r
FOLKERTS, OFFE Uift Folckerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden 1667 239 100v
FOLKERTS, OFFE Uift Folckerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden 1696 243 196v
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1665 239 4ra
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1675 240 21va
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1699 244 33r
FOLKERTS, OFFE achter het huis van Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1699 244 33r
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden 1710 245 106r
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31midden 1710 245 106r
HERES, Uilck Heeres naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1597 228 34r
HERES, UILKJE Uilck Heeres verkoper Hofstraat 12a 1667 239 93r
AUKES, UILKE Uilcke Auckes , c.u. wijdschipper verkoper Nieuwstraat WZ 1716 245 266v
GABES, UILKE Uilcke Gabes eigenaar van 1/2 Werfpad 7 1693 243 62r
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. naastligger ten oosten Werfpad 7 1693 243 62r
GABES, UILKE Uilcke Gabes verkoper Werfpad 7 1693 243 62r
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. korendrager naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1715 245 248v
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. korendrager verkoper Werfpad ZZ 1715 245 248v
GERRITS, UILKE wijlen Uilcke Gorryts erflater Franekereind 36 1680 241 26va
VIERSEN, UILKJE de erfgenamen van wijlen juffrouw Uilckien van Viersen verkoper Lanen 36 1668 239 153v
WIEBES, UILKJE Uilckjen Wybes koper Prinsenstraat 6 1695 243 160v
AUKEMA, UILKE wijlen Uilke Aukema zilversmidsknecht verkoper Nieuwstraat 58 1753 253 81v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid verkoper Rommelhaven 26b 1766 256 158v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema, c.u. huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid verkoper Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid verkoper Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
KUIPER, UILKE de weduwe van Uilke Kuiper huurder voorboven (p.w.) Rozengracht 18 1761 255 89r
ANSKES, UILKE woning gekocht door Uilke Anskes , c.u. metselaar naastligger ten oosten Zoutsloot 83 1731 248 42v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes mr. metselaar koper huis Zoutsloot 85 1731 248 50r
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot 87 1747 251 183v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten zuiden Zoutsloot 83achter 1757 254 63v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot 87 1759 254 236v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten oosten Zoutsloot 83 1759 254 245v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten zuiden Zoutsloot 40 1760 255 23r
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot 87 1762 255 173v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten zuiden Zoutsloot 40 1763 255 216v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot 87 1764 256 79v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten oosten Zoutsloot 83 1766 256 177v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten oosten Zoutsloot 83 1768 257 90r
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1773 258 96r
ANSKES, UILKE wijlen Uilke Anskes erflater Zoutsloot 85 1777 259 76r
ANSKES, UILKE wijlen Uilke Anskes erflater Droogstraat NZ 1777 259 77v
AUKES, UILKE Uilke Auckes wijdschipper koper door niaar huis en tuintje Nieuwstraat 35 1703 244 224r
AUKES, UILKE Uilke Aukes wijdschipper naastligger ten zuiden Nieuwstraat 33 1706 244 329v
AUKES, UILKE Uilke Aukes naastligger ten westen Noorderhaven 72 1733 248 177v
AUKES, UILKE de weduwe van Uilke Aukes huurder Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
VRIES, UILKE DOUWES Uilke Douwes de Vries verkoper Voorstraat 16 1766 256 179r
FOKKES, UILKE Uilke Fockes naastligger ten noorden Spekmarkt 1 1737 249 182v
FOEKES, UILKE Uilke Foeckes , c.u. koper woning Lanen 82a 1717 245 294r
FOEKES, UILKE Uilke Foekes steenvoerder naastligger ten zuiden Lanen 82 1735 249 93v
FOEKES, UILKE Uilke Foekes steenvoerder naastligger ten zuiden Lanen 82 1737 249 172v
FOEKES, UILKE de erfgenamen van wijlen Uilke Foekes naastligger ten noorden Spekmarkt 1 1772 258 29v
GABES, UILKE Uilke Gabbes naastligger ten westen Werfpad ZZ 1712 245 169v
GABES, UILKE Uilke Gabes naastligger ten westen Werfpad 1708 245 48r
GERRITS, UILKE Uilke Gerrits huurder Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
GERRITS, UILKE Uilke Gerrits naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 1726 246 256r
GERRITS, UILKE Uilke Gerrits varensgezel verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1742 250 275r
GERRITS, UILKE Uilke Gerryts naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
HANSES, UILKE Uilke Hansen , c.u. schipper huurder kelder Franekereind 23west 1778 259 156v
JANS, UILKE Uilke Jans voormalig bewoner Heiligeweg 66 1737 249 169r
MELIS, UILKE de weduwe van Uilke Meelis huurder voor 10 jaren Raamstraat 3 1751 252 173r
MELIS, UILKE Uilke Melis huurder Raamstraat 3 1739 250 33v
PIETERS, UILKE grondpacht uit het huis genaamd de Sewen Gewels, nu bewoond door Uilke Pieters , c.u. eigenaar perceel Zuiderhaven 35 1674 240 165r
PIETERS, UILKE de erfgenamen van wijlen Uilke Pieters naastligger ten westen Zuiderhaven 31 1696 243 202r
AUKEMA, UILKE PAULUS Uilke Poulus Aukema zilversmid verkoper Lanen 62 1752 252 206v
PIETERS, UILKE Uilke Pytters , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 1 1670 240 8r
SIEBES, UILKE Uilke Sybes , c.u. huurder Zoutsloot 28 1802 266 162r
TJALLINGS, UILKE Uilke Tjallings ijzersmid verkoper Zuiderhaven 36west 1765 256 101v
UILKES, UILKE meerderjarige vrijgezel Uilke Uilkes zeevarende verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
VRIES, UILKE WIETSES Uilke Wytses de Vries koopman verkoper van 1/4 Zuiderhaven 55 1754 253 183r
UILKES, UILKJE Uilkie Uilkes koper Sint Jacobstraat 10zuid 1698 243 343v
VIERSEN, UILKJE wijlen juffrouw Uilkjen van Viersen erflater Noordijs 19 1672 240 86v
KORNELIS, UILKJE Uilkjen Cornelis huurder woonkelder (p.j.) Zuiderhaven 61 1767 256 254v
FOEKES, UILKJE Uilkjen Foekes huurder keuken (p.j.) Ooievaarsteeg 1769 257 142r
HARMENS, UILKJE Uilkjen Harmens koper huis Hoogstraat 34 1706 244 320r
IDSES, UILKJE Uilkjen Idses verkoper van 1/4 Vijver 5 1694 243 75r
MARTENS, UILKJE Uilkjen Martens koper Achterstraat 5 1721 246 103v
WARNERS, UILKJE Uilkjen Warners , voor zich en haar zoon verkoper Vijverstraat ZZ 1705 244 272r
JAKOBS, UILKE Uiltie Jacobs verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ 1728 247 98v
AUKES, UILKE Uiltje Aukes wijdschipper verkoper van 2/3 Nieuwstraat 35 1728 247 119r
DIRKS, UILKE Uiltje Dirks timmermansknecht geniaarde koper Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
DIRKS, UILKE Uiltje Dirks koper huis Lanen 87 het Zwart Kruis 1783 261 4ra
DIRKS, UILKE Uiltje Dirks naastligger ten noorden Lanen 89 1797 265 20v
DIRKS, UILKE Uiltje Dirks huistimmerknecht koper huis Kruisstraat 1 1809 268 276r
, ULBE Ulbe schoenlapper naastligger ten noorden Schritsen 37 1624 231 16r
, ULBE Ulbe metselaar naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1636 234 7v
, ULBE Ulbe metselaar naastligger ten zuiden Hoogstraat 1twee_achter 1642 234 170v
, ULBE Ulbe mr. metselaar naastligger ten westen Zoutsloot 82oost 1642 234 179r
HAAR, ULBE Ulbe van der Haer sous-luitenant in dienst van de direkteuren van de kolonie Suriname verkoper Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HANIA, ULBE burgerhopman Ulbe Hania huurder voor 4 jaren Zuiderhaven 73oost 1720 246 77v
HANIA, ULBE vroedsman Ulbe Hania geniaarde koper Brouwersstraat 22 1725 246 234r
HANIA, ULBE wijlen burgemeester Ulbe Hania verkoper van 1/2 Rozengracht 12 1754 253 173r
HANIA, ULBE wijlen Ulbe Hania verkoper van 1/2 Rozengracht 10 1755 253 216r
MENALDA, ULBE de weduwe van Ulbe Menalda naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r
ALBERTS, ULBE de kamer van Ulbe Alberts naastligger ten westen Weverstraat 1648 236 32r
ALBERTS, ULBE Ulbe Alberts metselaar verkoper Zoutsloot ZZ 1652 236 197r1
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts metselaar verkoper Lombardstraat 1611 229 54r
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts metselaar koper provisioneel kamer Zoutsloot 1 1618 230 106r
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts metselaar koper ledige plaats Liemendijk 1620 230 218v
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts naastligger ten zuiden onbekend ZZ 1626 231 130r
ALLERTS, ULBE Ulbe Allerts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1628 232 59v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk Zoutsloot ZZ 1683 241 247r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker verkoper q.q. Romastraat NZ 1685 242 69v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis verkoper q.q. Lanen 23een_achter 1685 242 88r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis verkoper q.q. Lanen 23een_achter 1685 242 88r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker naastligger ten noorden Droogstraat 7west 1686 242 124r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker koper huis Kleine Bredeplaats 19 1687 242 190r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker verkoper q.q. Voorstraat 11west 1689 242 281r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker verkoper q.q. Voorstraat 73 1689 242 281r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker verkoper q.q. Sint Jacobstraat 15 1689 242 281r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker verkoper q.q. Kerkpoortsmolen 1 1689 242 292v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker verkoper Zoutsloot ZZ 1690 242 321r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 21 1690 242 330r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker verkoper q.q. Noorderhaven 42 1685 242 5va
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker koper huis Lanen 5 1693 243 72r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker naastligger ten westen Lanen 7 1695 243 164r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker verkoper Voorstraat 26achter 1696 243 231r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis naastligger ten noorden Noorderhaven 97 1697 243 271v
KORNELIS, ULBE wijlen Ulbe Cornelis mr. schoenmaker erflater Voorstraat 71achter 1704 244 356r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis metselaar koper woning Sint Odolphisteeg 18 1743 251 12v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis , c.u. metselaar en winkelier huurder (p.j.) Bildtstraat 9 1744 251 46v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis turfdrager verkoper Sint Odolphisteeg 18 1759 254 246v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis metselaar huurder (p.j.) Sint Odolphisteeg 18 1763 255 220av
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollander mr. schoenmaker verkoper Voorstraat 73achter 1690 242 320r
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollander mr. schoenmaker verkoper Kleine Bredeplaats 19 1690 242 333v
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollander mr. schoenmaker verkoper Gardenierstraat 18 1694 243 112v
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollander naastligger ten oosten Lanen 3 1697 243 264v
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollander mr. schoenmaker verkoper Noorderhaven 97achter 1697 243 292v
HOLLANDER, ULBE KORNELIS het huis van wijlen Ulbe Cornelis Hollander naastligger ten oosten Lanen 3 1703 244 225r
DOUWES, ULBE Ulbe Douwes koper huis met plaats Zoutsloot 102 1599 228 147r
GABES, ULBE Ulbe Gabes scheepstimmerman verkoper Werfpad 9 1695 243 176r
GERBENS, ULBE Ulbe Gerbens koper schuur Rapenburg 1649 236 79v
GERBENS, ULBE wijlen burgemeester Ulbe Gerbens verkoper Rapenburg NZ 1651 236 174v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendricks koper huis Vijver 7 1715 245 254r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendriks koemelker naastligger ten noorden Vijver 9 1717 245 286r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendriks naastligger ten westen Molenpad 9a 1717 245 288v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendriks betrokkene Oosterkeetstraat 5 1780 259 283v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix mr. gortmaker geniaarde koper Nieuwstraat 10 1704 244 250r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix mr. gortmaker geniaarde koper Nieuwstraat 12 1704 244 250r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix mr. gortmaker koper schuir Molenpad 9 1706 244 330v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix koemelker geniaarde koper Vijverstraat 17 1712 245 168r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix naastligger ten oosten Molenpad 1 1718 246 26r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix koper huis en koemelkerij Kerkpoortstraat 22 1720 246 67v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix koemelker eigenaar van 1/2 Rapenburgermolen 1 1728 247 114r
HENDRIKS, ULBE wijlen Ulbe Hendrix erflater Rapenburgermolen 1 1729 247 270v
HENDRIKS, ULBE wijlen Ulbe Hendrix erflater Kerkpoortstraat 22 1729 247 271v
KINGMA, ULBE IENTES Ulbe Intes Kingma koper q.q. Liemendijk 1652 236 184r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs , c.u. naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs koper huis, stalling en koemelkerij Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs verwandelaar Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs aanhandelaar Hoogstraat 31 1805 267 163v
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 29 1808 268 97r
JAKOBS, ULBE huisman Ulbe Jacobs verkoper Hoogstraat 31 1810 269 104v
JANS, ULBE Ulbe Jans koper provisioneel Franekereind 40 1597 228 19v
JANS, ULBE Ulbe Jans naastligger ten noorden Franekereind 38 1600 228 204v
JANS, ULBE Ulbe Jans verkoper (gesuccumbeerde) Franekereind 1601 228 272r
JANS, ULBE Ulbe Jans verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1602 228 312r
JANS, ULBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Ulbe Jans naastligger ten oosten Weverstraat ZZ 1627 232 5v
JANS, ULBE Ulbe Jans koper twee kamers naast elkaar, onder 1 dak Zoutsloot 80 1629 232 99v
JANS, ULBE Ulbe Jans mr. metselaar verkoper q.q. Hofstraat 19west 1718 246 8r
JANS, ULBE Ulbe Jans mr. bakker koper huis Hoogstraat 13 1731 248 25v
JANS, ULBE Ulbe Jans mr. bakker naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5 1736 249 153r
JANS, ULBE Ulbe Jans mr. bakker koper huis Liemendijk ZZ 1737 249 171v
JANS, ULBE Ulbe Jans mr. bakker koper kamer Liemendijk 1738 249 342r
JANS, ULBE wijlen Ulbe Jans mr. metselaar verkoper q.q. Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
JANS, ULBE Ulbe Jans mr. bakker naastligger ten westen Liemendijk 1739 250 20v
JANS, ULBE wijlen Ulbe Jans mr. metselaar verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 40 1739 250 26v
JANS, ULBE Ulbe Jans mr. bakker geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
JANS, ULBE Ulbe Jans oud mr. bakker naastligger ten oosten Noordergrachtswal 1742 250 238r
JANS, ULBE Ulbe Jans , c.s. naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
JANS, ULBE de erfgenamen van wijlen Ulbe Jans naastligger ten oosten Liemendijk 1760 255 2v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda verkoper Hoogstraat 13 1734 248 326r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker koper huis Kleine Kerkstraat 3 1736 249 116r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker verkoper Heiligeweg 70 1739 250 42v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker koper van 1/2 Hoogstraat 2 1740 250 127v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda naastligger ten westen Achterstraat 1749 252 13v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda oud mr. bakker geniaarde koper Franekereind 26 1749 252 33r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda trekveerschipper geniaarde koper Brouwersstraat 21achter 1750 252 79r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda oud mr. bakker koper 1/2 huis Hoogstraat 2 1751 252 164v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda oud mr. bakker eigenaar van 1/2 Hoogstraat 2 1751 252 164v
MENALDA, ULBE JANS de weduwe van Ulbe Jans Menalda naastligger ten westen Liemendijk 1752 252 203v
MENALDA, ULBE JANS wijlen Ulbe Jans Menalda erflater Voorstraat 90 1754 253 177r
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda mr. bakker koper huis Hoogstraat 11 1739 250 68v
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda oud mr. bakker koper woning Anjelierstraat 3 1746 251 122v
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda oud mr. bakker koper woning Anjelierstraat 5 1746 251 122v
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda naastligger ten westen Liemendijk 1747 251 163r
JANS, ULBE de weduwe van Ulbe Jans Minalda naastligger ten westen Hoogstraat 4 1756 253 268r
JANS, ULBE Ulbe Jansen verpachter grond ([staat: derdehalve GG]) onbekend NZ 1597 228 32r
JANS, ULBE Ulbe Jansen metselaar koper woning met stoep en leuiff ervoor Hoogstraat 15achter 1695 243 184r
JANS, ULBE Ulbe Jansen naastligger ten noorden Hoogstraat 15 1700 244 80r
JANS, ULBE Ulbe Jansen metselaar en turfdrager verkoper Hoogstraat 15achter 1701 244 96v
JANS, ULBE Ulbe Jansen metselaar koper huis Gardenierstraat 11 1701 244 106r
JANS, ULBE Ulbe Jansen metselaar verkoper Gardenierstraat 11 1701 244 117r
JANS, ULBE Ulbe Jansen mr. metselaar koper huis met tuintje en plaats Grote Kerkstraat 31west 1701 244 120v
JANS, ULBE Ulbe Jansen mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 31midden 1710 245 106r
JANS, ULBE de koper Ulbe Jansen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden 1710 245 106r
JANS, ULBE Ulbe Jansen mr. metselaar koper Hofstraat 16 1718 246 28v
JANS, ULBE Ulbe Jansen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost 1719 246 34r
JANS, ULBE Ulbe Jansen , c.u. mr. metselaar koper huis en plaats Grote Kerkstraat 40west 1719 246 41v
JANS, ULBE wijlen Ulbe Jansen verkoper Hofstraat ZZ 1719 246 54v
JANS, ULBE Ulbe Jansen naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1720 246 82v
JANS, ULBE Ulbe Jansen mr. bakker koper huis en bakkerij Heiligeweg 70 1734 248 290r
JANS, ULBE wijlen Ulbe Jansen verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1734 248 317r
JANS, ULBE Ulbe Jansen metselaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west 1734 248 331r
JANS, ULBE Ulbe Jansen koper huis Hoogstraat 31 1734 248 338v
JANS, ULBE Ulbe Jansen mr. bakker naastligger ten zuiden Franekereind 2 1734 249 16r
JANS, ULBE Ulbe Jansen mr. bakker naastligger ten westen Franekereind 2 1734 249 16r
JANS, ULBE Ulbe Jansen naastligger ten oosten Hoogstraat 9 1745 251 92v
JANS, ULBE Ulbe Jansen , c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 4 1751 252 134v
JANS, ULBE Ulbe Janssen verkoper onbekend 1602 228 324r
JANS, ULBE Ulbe Janssen verkoper onbekend 1602 228 325r
JANS, ULBE Ulbe Janssen verkoper Weverstraat 1602 228 325r
MENALDA, ULBE JANS de weduwe van Ulbe Janz Menalda naastligger ten westen onbekend 1754 253 156v
MENALDA, ULBE JANS wijlen Ulbe Janz Menalda verkoper Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
JILLERTS, ULBE Ulbe Jillerts , vrijgezel koper door niaar 1/2 huis Voorstraat 60 1711 245 149r
LAMMERTS, ULBE de weduwe van Ulbe Lamberds naastligger ten oosten Schritsen 58 1639 234 83r
LAMMERTS, ULBE Ulbe Lammerts koper huis met plaats en een vrije steeg aan de oostzijde Schritsen 60 1630 232 148r
REMKES, ULBE de weduwe van Ulbe Remckes naastligger ten oosten Hoogstraat 23 1658 237 173av
RUURDS, ULBE de weduwe van Ulbe Ruirds naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid 1735 249 82v
RUURDS, ULBE wijlen Ulbe Ruirds begunstigde van een lijfrente Noorderhaven 24 1741 250 148v
RUURDS, ULBE Ulbe Ruyrdts koopmansbode verkoper van 1/5 Noorderhaven 24 1692 242 396v
, ULBE Ulbe Rychers mr. haarwever verkoper Rozenstraat 1 1700 244 46r
SJOUKES, ULBE Ulbe Sjoukes huurder (p.j.) Hofstraat 14 1751 252 148v
SJOUKES, ULBE Ulbe Sjoukes huurder Hoogstraat 25 1764 256 30r
SJOUKES, ULBE Ulbe Sjoukes huurder Hoogstraat 17 1764 256 30r
SIEBRENS, ULBE Ulbe Sybrens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 10 1756 254 19v
SIEBRENS, ULBE meerderjarige huisman Ulbe Sybrens verkoper Noorderhaven 88 1762 255 164r
SIEBRENS, ULBE huisman Ulbe Sybrens verkoper Voorstraat 33 1762 255 172r
SIEBRENS, ULBE huisman Ulbe Sybrens verkoper Sint Odolphisteeg 8 1762 255 177v
RIJPMA, ULBE SIEBRENS huisman Ulbe Sybrens Rypema verkoper Kleine Bredeplaats 19 1774 258 135r
TJALKES, ULBE Ulbe Tialckes , c.u. verkoper Vijverstraat 1662 238 133v
WIEBRENS, ULBE Ulbe Wybrants verkoper q.q. Hondenstraat 10 1603 228 377r
HANIA, ULBE Ulbo Hania naastligger ten westen Rozengracht 14 1739 250 15r
MENALDA, JANS Ulbo Jansen Menalda mr. bakker geniaarde koper Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
, UILKJE wijlen Ulck opposant vereist borg Lanen 40 1644 235 106v
AUKES, UILKJE Ulck Auckes koper Sint Christoffelsteeg WZ 1630 232 132v
AUKES, UILKJE Ulck Auckes verkoper Karremanstraat 23 1631 233 5v
BOTES, UILKJE Ulck Bottes verkoper Heiligeweg 20 1612 229 70v
GEPKES, UILKJE Ulck Gepckes koper Franekereind 29oost 1611 229 63r
GEPKES, UILKJE Ulck Gepckes verkoper ledige plaats Franekerpoort (gebied) 1613 229 174v
GEPKES, UILKJE Ulck Gepkes verkoper Franekereind NZ 1613 229 161v
HERES, UILKJE Ulck Heres koper onbekend WZ 1626 231 103v
HERES, UILKJE Ulck Heres naastligger ten noorden onbekend WZ 1626 231 103v
, UILKJE Ulck Lieuus koper Vijver WZ 1631 233 22v
ROBIJNS, UILKE Ulck Robijns verkoper Rozengracht 1651 236 162v
, UILKE de weduwe van Ulcke van Gaest naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1633 233 116r
ALLES, UILKE Ulcke Alles verkoper Achterstraat ZZ 1605 228 461v
GERBENS, UILKE Ulcke Gerbens eigenaar van 1/2 huis Rommelhaven 26 1629 232 95r
GERBENS, UILKE Ulcke Gerbens koper door niaar ledige plaats onbekend 1649 236 83r
GERBENS, Ulcke Gerbens naastligger ten oosten onbekend 1649 236 83r
HOITES, UILKE Ulcke Hoytes , c.u. naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1613 229 170v
HOITES, UILKE Ulcke Hoytes smid verkoper Zuiderstraat NZ 1613 229 170v
HOITES, UILKE Ulcke Hoytes naastligger ten noorden Zuiderstraat 1613 229 178r
DOUWES, UILKJE uitgezonderd de winkelborden van Ulk Douwes betrokkene Rommelhaven 10 1666 239 50v
JANS, UILKJE kopers moeder Ulk Jans verkoper Achterstraat NZ 1664 238 203v
REINS, UILKJE Ulk Reyns koper huis Vijver WZ 1641 234 146r
PIETERS, UILKJE Ulke Pytters koper ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
HOFMAN, ULDRIK Ulrich Hofman huurder (p.j.) Voorstraat 84 1778 259 134v
HAITSES, OEPKE Upcke Haytses koper door niaar Voorstraat 22 1643 235 66r
HAITSES, OEPKE de erfgenamen van wijlen Upcke Haytses naastligger ten oosten Lanen 21 1657 237 257v
BONNEMA, OEPKE HAITSES Upcke Haytses Bonnema koper 1/2 huis, brouwerij en mouterij Voorstraat 26 1636 234 5r
OEDSES, OEPKE wijlen Upcke Oedses verkoper onbekend 1597 228 52r
VOGELSANG, OEPKE REINS de nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r
VOGELSANG, OEPKE REINS de nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r
RINSES, OEPKE Upcke Rinses mr. bakker verkoper Kleine Kerkstraat 2 1694 243 79v
THOMAS, OEPKE Upcke Tomas naastligger ten oosten Schritsen 36 1599 228 164r
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u. koper woning Vianen 1716 245 276v
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u. mr. zeilmaker verkoper Vianen ZZ 1719 246 43v
DOUWES, OEPKE Upke Douues verkoper Franekertrekvaart NZ 1631 233 29v
HAITSES, OEPKE Upke Haitses naastligger ten oosten Lanen 21 1662 238 142r
HAITSES, OEPKE Upke Haytses , c.u. koper 1/4 huis, brouwerij, mouterij en koeschuur Voorstraat 26achter 1641 234 138v
HAITSES, OEPKE de brouwerij van Upke Haytses naastligger ten oosten Voorstraat 22 1643 235 66r
HAITSES, OEPKE de brouwerij van Upke Haytses naastligger ten zuiden Voorstraat 22 1643 235 66r
HAITSES, OEPKE Upke Haytses koper 1/2 mouterij en eestkamer met de keuken en opkamer daarboven en de ledige plaats ten oosten etc. Voorstraat 22 1644 235 100v
HAITSES, OEPKE de kamers van Upke Haytses naastligger ten zuiden Lanen 69 1649 236 61v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses verkoper Lanen 69 1649 236 61v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses naastligger ten oosten Lanen 21 1649 236 71v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses , c.u. verkoper Lanen 21 1649 236 71v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses verkoper Lanen 21 1649 236 73v
HAITSES, OEPKE het huis van de weduwe van Upke Haytses naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1650 236 114r
HAITSES, OEPKE wijlen Upke Haytses verkoper Lanen 21achter 1650 236 114r
HAITSES, OEPKE het huis van Upke Haytses naastligger ten zuiden Voorstraat 50 1652 236 209v
JANS, OEPKE Upke Jans mr. stoker naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1696 243 261r
JANS, OEPKE Upke Jans verkoper Kerkpad 7 1721 246 108v
JANS, OEPKE Upke Jansen distillateur geniaarde koper Ooievaarsteeg 33 1690 242 331v
JANS, OEPKE Upke Jansen distillateur koper door niaar van 1/2 kamer Nieuwstraat 52 1696 243 261r
JANS, OEPKE Upke Janssen verkoper Carl Visschersteeg 1614 229 213r
RINSES, OEPKE Upke Rinses mr. bakker koper huis c.o.a. Hoogstraat 37 1684 242 49r
RINSES, OEPKE Upke Rinses , c.u. verwandelaar Hoogstraat 37 1690 242 335v
RINSES, OEPKE Upke Rinses aanhandelaar huis Kleine Kerkstraat 2 1690 242 336r
RINSES, OEPKE Upke Rinses mr. bakker koper huis waaraan de Rode Leeuw in de gevel staat Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1696 243 194r
RINSES, OEPKE Upke Rinses mr. bakker naastligger ten noorden Rommelhaven 3 1698 243 374r
RINSES, OEPKE Upke Rinses koopman verkoper Rommelhaven 15 1698 243 379v
RINSES, OEPKE Upke Rinses naastligger ten westen Hoogstraat 18 1710 245 103r
RINSES, OEPKE Upke Rinses naastligger ten westen Rommelhaven 13 1710 245 103r
RINSES, OEPKE Upke Rinses verkoper Rommelhaven 11 1713 245 193r
RINSES, OEPKE Upke Rinses koper huis en tuin Zuiderhaven ZZ 1720 246 78r
RINSES, OEPKE Upke Rinses verkoper Zuiderhaven ZZ 1720 246 84r
RINSES, OEPKE Upke Rinses verkoper Zuiderhaven ZZ 1721 246 113v
SIEBES, OEPKE Upke Sybes , c.u. koper hof of tuintje met bomen en planten Molenpad 9a 1717 245 288v
SIEBES, OEPKE wijlen Upke Sybes verkoper Molenpad 9a 1730 247 310v
HOITES, Uubble Hoites koper provisioneel huis en gortmakerij Karremanstraat 27 1683 241 63va
, UILKE Uuilcke van Tuisteren verkoper Hofstraat NZ 1623 230 349v
ALBERTS, ULBE Uulbe Alberts mr. metselaar verkoper Zoutsloot 48 1633 233 86v
ALBERTS, ULBE Uulbe Alberts mr. metselaar koper kamer Zoutsloot ZZ 1634 233 150r
ALBERTS, ULBE de koper Uulbe Alberts , c.u. naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1634 233 150r
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts bruidegom 1605 228 477v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts koper huis of 2 kamers met een ledige plaats erachter en met de uitgang tot achter aan de wal Bildtpoort (gebied) 1616 230 38v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 3 1621 230 276v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts verkoper q.q. Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts verkoper q.q. Liemendijk NZ 1623 230 371v
ALLERTS, ULBE Uulbe Allerts naastligger ten westen Achterstraat 1624 230 387v
DOUWES, ULBE Uulbe Douues protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied) 1598 228 102v
JANS, ULBE Uulbe Jans verpachter grond Franekereind 40 1598 228 101v
JANS, ULBE Uulbe Jans , c.u. verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1601 228 264r
JANS, ULBE Uulbe Jans verpachter grond Weverstraat 15 1603 228 355r
JANS, ULBE Uulbe Jansen verpachter grond onbekend 1598 228 98v
JANS, ULBE Uulbe Jansen naastligger ten noorden Franekereind 40 1598 228 101v
JANS, ULBE Uulbe Jansen naastligger ten oosten Franekereind ZZ 1599 228 143r
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper Lanen 30 1614 229 204r
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper Jekelsteeg 1 1624 230 381v
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper Schritsen 21 1624 230 381v
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper q.q. Jekelsteeg 1 1624 230 381v
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts verkoper q.q. Schritsen 21 1624 230 381v
ANDRIES, UILKJE Uulck Andries verkoper Grote Kerkstraat 21 1616 230 14v
FEDDES, UILKJE Uulck Feddes , mede voor zich verkoper Vijverstraat 6 1627 232 30v
FRANSES, UILKJE Uulck Fransen verkoper Havenplein 20 1632 233 41r
GABES, UILKJE Uulck Gabbes verkoper van 1/2 Oosterkeetstraat 1 1644 235 130r
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes verkoper Franekerpoort (gebied) 1611 229 7r
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes koper Kruisstraat 1612 229 116av
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes verkoper Noordijs WZ 1612 229 117v
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes verkoper Peterseliestraat 1617 230 78v
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes koper Kerkpoortstraat 9 1634 233 133r
GEPKES, UILKJE Uulck Gepkes koper Nieuwstraat 60 1621 230 267r
GEPKES, UILKJE Uulck Gepkes koper Grote Kerkstraat 15 1621 230 281r
GEPKES, UILKJE Uulck Gepkes verkoper Nieuwstraat 60 1621 230 287r
HERES, UILKJE Uulck Heeres naastligger ten zuiden Heiligeweg 1597 228 45r
HEPKES, UILKJE Uulck Hepckes verkoper Ooievaarsteeg 33 1611 229 45r
LIEUWES, UILKJE de nagelaten weeskinderen van wijlen Uulck Leuwes eigenaar van 1/2 Zoutsloot 45 1644 235 129r
SIETSES, UILKJE Uulck Sytzes naastligger ten noorden Heiligeweg 1601 228 252r
TJEERDS, de weduwe van wijlen Uulck Tiaardts naastligger ten noorden Voorstraat 93achter 1622 230 309v
TJEPKES, UILKJE Uulck Tyepckes verkoper Grote Bredeplaats 33 1598 228 123r
, UILKE de weduwe van Uulcke van Gaest naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1604 228 386r
, de weduwe van Uulcke van Gaest, of haar gewezen huis naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1606 228 499r
, UILKE de weduwe van Uulcke van Gaest naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) NZ 1615 229 246v
GERBENS, UILKE Uulcke Gerbens koper van 1/2 huis daar de Swarte Raven uithangt Rommelhaven 26 de Zwarte Raven 1629 232 95r
HOITES, UILKE het huis of de actionier van Uulcke Hoytes naastligger ten westen Zuiderstraat NZ 1614 229 211v
HOITES, UILKE Uulcke Hoytes koper huis Zuiderstraat 1614 229 221r
HOITES, UILKE Uulcke Hoytes smid naastligger ten oosten Zuiderstraat NZ 1615 230 8v
LIEUWES, UILKE wijlen Uulcke Lieuues koper Heiligeweg 46 1630 232 152v
OEPKES, Uulcke Oepkes verkoper Nieuwstraat 54 1615 229 278r
UILKES, UILKE Uulcke Uulckes koper huis Bildtpoort (gebied) 1598 228 80v
WILKES, UILKE Uulcke Wilckes protesteert vanwege een hypotheek Bildtpoort (gebied) 1598 228 102v
HANSES, UILKJE Uulk Hanssen koper Schoolsteeg WZ 1597 228 11v
, UILKE de weduwe van wijlen Uulke van Gaest naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) NZ 1602 228 310r
GERBENS, UILKE wijlen Uulke Gerbens verkoper onbekend 1650 236 111v
PIETERS, Uulrick Pieters verkoper Hoogstraat 9 1616 230 19v
DOUWES, Uupcke Douwes verkoper ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
HAITSES, Uupcke Haitses naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1633 233 92r
HAITSES, Uupcke Haytses , vrijgezel koper tuin of plaats met bomen en planten Zuiderstraat ZZ 1631 233 19r
HAITSES, Uupcke Haytses koper huis met plaatske ([staat: Lb]) Lanen 67 1633 233 119r
HAITSES, Uupcke Haytses verkoper Zuiderstraat ZZ 1644 235 125v
IJSBRANDS, Uupcke Isbrandts verkoper Romastraat 1605 228 482r
PIERS, Uupcke Piers naastligger ten oosten Schritsen 21 1633 233 118v
PIETERS, Uupcke Pieters verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1630 232 147r
VOGELSANG, REINS Uupcke Reyns Fogelsangh koper provisioneel Scheffersplein OZ 1613 229 137v
SIERKS, als gebruiker van een tichelwerk Uupcke Syrcx naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1605 228 447v
HAITSES, OEPKE Uupke Haytses , c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 26 1640 234 107v
HAITSES, OEPKE Uupke Haytses , c.u. verkoper Zuiderstraat ZZ 1644 235 124r
JOCHEMS, OEPKE Uupke Jochums verkoper Grote Kerkstraat 20 1681 241 43va
JOUKES, Uupt Jouckes verkoper van 2/5 Voorstraat 75 1612 229 111r
JOUKES, Uupt Jouckes verkoper van 2/5 Voorstraat 75achter 1612 229 111r
FOLKERTS, OFFE het huis bewoont door Uyft Folckerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1676 240 241v
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts , [gehuwd met Auckie Sickes] verkoper q.q. Kruisstraat 10west 1677 240 259r
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts koper 1/2 huis Brouwersstraat 2 1683 242 9r
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1688 242 235v
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts , n.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 4 1689 242 271v
FOLKERTS, OFFE Uyft Folkerts mr. bakker koper huis Schritsen 68 1690 242 309v
FOLKERTS, OFFE Uyft Folkerts mr. bakker naastligger ten oosten Schritsen 68 1690 242 309v
GEPKES, UILKJE Uylck Gepckes verkoper Grote Kerkstraat 26 1631 232 174v
GEPKES, UILKJE Uylck Gepckes verkoper Heiligeweg 36 1631 232 174v
GEPKES, UILKJE Uylck Gepkes verkoper Franekereind 29oost 1613 229 153v
JANS, UILKJE Uylck Jans verkoper Voorstraat 78 1681 241 155r
BAUKES, UILKJE Uylckjen Bauckes , voor haar kinderen verkoper Grote Ossenmarkt 14 1684 242 2ra
MARTENS, UILKJE Uylckjen Martens naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 19 1677 240 37va
MARTENS, UILKJE Uylckjen Martens , voor haar kinderen verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 19 1677 240 37va
WARNERS, UILKJE Uylckjen Warners koper Vijverstraat 20 1691 242 354r
FOEKES, UILKE de erfgenamen van wijlen Uylke Foekes naastligger ten noorden Spekmarkt 1 1772 258 44r
GABES, UILKE Uylke Gabes koper twee kamers aan elkaar onder 1 dak Werfpad 7 1693 243 43v
PIETERS, UILKE Uylke Pytters , nom. lib. naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 1a 1691 242 351v
RUURDS, UILKE Uylke Ruyrdts verkoper van 1/3 Both Apothekerstraat 1 1693 243 42r