Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Ua  Ue  Ui  Uo  Uu  Uy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
HANIA, OBBE vroedsman Ubbo Hania verkoper Hoogstraat 45 1725 246 237r
RINNERTS, UILKE de erven van Uelke Rinnerts naastligger ten westen 1689 242 270r
FOLKERTS, OFFE Uift Folckerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden 1667 239 100v
FOLKERTS, OFFE Uift Folckerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden 1696 243 196v
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1665 239 4ra
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1675 240 21va
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1699 244 33r
FOLKERTS, OFFE achter het huis van Uift Folkerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1699 244 33r
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31midden 1710 245 106r
FOLKERTS, OFFE Uift Folkerts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31midden 1710 245 106r
HERES, UILKJE Uilck Heeres verkoper Hofstraat ZZ 1667 239 93r
AUKES, UILKE Uilcke Auckes , c.u. schipper (wijd-) verkoper Nieuwstraat WZ 1716 245 266v
GABES, UILKE Uilcke Gabes eigenaar van 1/2 Spijkerboor (gebied) 1693 243 62r
GABES, UILKE Uilcke Gabes , burger c.u. naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) 1693 243 62r
GABES, UILKE Uilcke Gabes , burger verkoper Spijkerboor (gebied) 1693 243 62r
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. korendrager naastligger ten oosten Spijkerboor (gebied) ZZ 1715 245 248v
GABES, UILKE Uilcke Gabes , c.u. korendrager verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1715 245 248v
GERRITS, UILKE wijlen Uilcke Gorryts Franekereind 38 1680 241 26va
VIERSEN, UILKJE de erven van juffrouw Uilckien van Viersen verkoper Lanen 38 1668 239 153v
VIERSEN, UILKJE de erven van juffrouw Uilckien van Viersen verkoper Schritsen NZ 1668 239 154r
WIEBES, UILKJE Uilckjen Wybes onbekend 1695 243 160v
AUKEMA, UILKE wijlen Uilke Aukema zilversmidsknecht Nieuwstraat WZ 1753 253 81v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 157v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid Rommelhaven 26b 1766 256 158v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema, c.u. huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid Grote Bredeplaats 19 1766 256 165v
AUKEMA, UILKE Uilke Aukema mr. zilversmid Kleine Bredeplaats 4 1766 256 203r
KUIPER, UILKE de weduwe van Uilke Kuiper huurder voorboven (p.w.) Rozengracht 18 1761 255 89r
ANSKES, UILKE woning gekocht door Uilke Anskes , c.u. metselaar naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1731 248 42v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes mr. metselaar koper huis Zoutsloot NZ 1731 248 50r
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1747 251 183v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten zuiden Zoutsloot NZ 1757 254 63v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1759 254 236v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1759 254 245v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1760 255 23r
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1762 255 173v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1763 255 216v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1764 256 79v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1766 256 177v
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1768 257 90r
ANSKES, UILKE Uilke Anskes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1773 258 96r
ANSKES, UILKE wijlen Uilke Anskes Zoutsloot NZ 1777 259 76r
ANSKES, UILKE wijlen Uilke Anskes Droogstraat NZ 1777 259 77v
AUKES, UILKE Uilke Aukes schipper (wijd-) naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1706 244 329v
AUKES, UILKE Uilke Aukes naastligger ten westen Noorderhaven 72 1733 248 177v
AUKES, UILKE de weduwe van Uilke Aukes huurder Kleine Bredeplaats 4 1740 250 142v
VRIES, UILKE DOUWES Uilke Douwes de Vries verkoper Voorstraat 16 1766 256 179r
FOKKES, UILKE Uilke Fockes naastligger ten noorden Spekmarkt 1 1737 249 182v
FOEKES, UILKE Uilke Foeckes , c.u. koper woning Lanen 82a 1717 245 294r
FOEKES, UILKE de erven van Uilke Foekes naastligger ten noorden Spekmarkt 1 1772 258 29v
, UILKE Uilke Foekes* steenvoerder naastligger ten zuiden Lanen 82 1735 249 93v
, UILKE Uilke Foekes* steenvoerder naastligger ten zuiden Lanen 82 1737 249 172v
GABES, UILKE Uilke Gabbes naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) ZZ 1712 245 169v
GABES, UILKE Uilke Gabes naastligger ten westen Spijkerboor (gebied) 1708 245 48r
GERRITS, UILKE Uilke Gerrits huurder Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
GERRITS, UILKE Uilke Gerrits naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 1726 246 256r
GERRITS, UILKE Uilke Gerrits , burger varensgezel verkoper Herenknechtenkamerstraat OZ 1742 250 275r
GERRITS, UILKE Uilke Gerryts naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
HANSES, UILKE Uilke Hansen , c.u. schipper huurder kelder Franekereind 23west 1778 259 156v
JANS, UILKE Uilke Jans voormalig bewoner Heiligeweg 66 1737 249 169r
MELIS, UILKE de weduwe van Uilke Meelis huurder Raamstraat 3 1751 252 173r
MELIS, UILKE Uilke Melis huurder Raamstraat 3 1739 250 33v
PIETERS, UILKE grondpacht uit het huis nu bewoond door Uilke Pieters , c.u. Zuiderhaven 33 1674 240 165r
PIETERS, UILKE de erven van Uilke Pieters naastligger ten westen onbekend 1696 243 202r
AUKEMA, UILKE PAULUS Uilke Poulus Aukema zilversmid Lanen 62 1752 252 206v
PIETERS, UILKE Uilke Pytters , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 1 1670 240 8r
SIEBES, UILKE Uilke Sybes , c.u. huurder Zoutsloot 28 1802 266 162r
TJALLINGS, UILKE Uilke Tjallings ijzersmid Zuiderhaven ZZ 1765 256 101v
UILKES, UILKE meerderjarige vrijgezel Uilke Uilkes zeevarende verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
VRIES, UILKE WIETSES Uilke Wytses de Vries koopman Zuiderhaven 55 1754 253 183r
UILKES, UILKJE Uilkie Uilkes Sint Jacobstraat 10zuid 1698 243 343v
VIERSEN, UILKJE juffrouw Uilkjen van Viersen Noordijs 19 1672 240 86v
KORNELIS, UILKJE Uilkjen Cornelis huurder woonkelder (p.j.) Zuiderhaven 61 1767 256 254v
FOEKES, UILKJE Uilkjen Foekes huurder keuken (p.j.) Ooievaarsteeg 1769 257 142r
HARMENS, UILKJE Uilkjen Harmens koper huis Hoogstraat ZZ 1706 244 320r
IDSES, UILKJE Uilkjen Idses verkoper van 1/4 Vijver 5 1694 243 75r
MARTENS, UILKJE Uilkjen Martens Achterstraat 5 1721 246 103v
HUISMAN, UILKE LIEUWES Uiltie Lieuwes Huysman verkoper van 1/4 Zoutsloot NZ 1728 247 98v
AUKES, UILKE Uiltje Aukes , burger schipper (wijd-) verkoper van 2/3 Nieuwstraat 35 1728 247 119r
DIRKS, UILKE Uiltje Dirks timmermansknecht geniaarde koper Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
DIRKS, UILKE Uiltje Dirks koper huis Lanen 87 het Zwart Kruis 1783 261 4ra
DIRKS, UILKE Uiltje Dirks huistimmerknecht koper huis Kruisstraat 5 1809 268 276r
, UILKE Uiltje Dirks* naastligger ten noorden Lanen 89 1797 265 20v
, ULBE Ulbe schoenlapper naastligger ten noorden Schritsen NZ 1624 231 16r
, ULBE Ulbe metselaar naastligger ten oosten Zoutsloot 1636 234 7v
, ULBE Ulbe metselaar naastligger ten zuiden Hoogstraat 1 1642 234 170v
, ULBE Ulbe mr. metselaar naastligger ten westen Zoutsloot 1642 234 179r
HAAR, ULBE Ulbe van der Haer sous-luitenant in dienst der direkteuren der kolonie Suriname Zuiderhaven 48 1782 260 279r
HANIA, ULBE vroedsman Ulbe Hania geniaarde koper Brouwersstraat WZ 1725 246 234r
HANIA, ULBE wijlen burgemeester Ulbe Hania Rozengracht 12 1754 253 173r
HANIA, ULBE wijlen Ulbe Hania Rozengracht 10 1755 253 216r
MENALDA, ULBE de weduwe van Ulbe Menalda naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r
ALBERTS, ULBE de kamer van Ulbe Aberts naastligger ten westen Weverstraat 1648 236 32r
ALBERTS, ULBE Ulbe Alberts metselaar verkoper Zoutsloot 1652 236 197r1
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker koper 1/2 schoenmakersperk Zoutsloot ZZ 1683 241 247r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker verkoper curator van Romastraat NZ 1685 242 69v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis naastligger ten noorden Lanen 23 1685 242 88r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis verkoper Lanen 23 1685 242 88r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1686 242 124r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker koper huis Kleine Bredeplaats 19 1687 242 190r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis , burger mr. schoenmaker Voorstraat 11west 1689 242 281r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis , burger mr. schoenmaker Voorstraat 73 1689 242 281r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis , burger mr. schoenmaker Sint Jacobstraat 1689 242 281r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker onbekend 1689 242 292v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker koper huis Lanen 5 1693 243 72r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker naastligger ten westen Lanen 7 1695 243 164r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis mr. schoenmaker verkoper Lanen 23 1696 243 231r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis naastligger ten noorden Noorderhaven 97 1697 243 271v
KORNELIS, ULBE wijlen Ulbe Cornelis mr. schoenmaker Sint Jacobstraat 17 1704 244 356r
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis , burger metselaar koper woning Sint Odolphisteeg 12 1743 251 12v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis , c.u. metselaar en winkelier huurder (p.j.) Bildtstraat 9 1744 251 46v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis turfdrager verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1759 254 246v
KORNELIS, ULBE Ulbe Cornelis metselaar huurder (p.j.) Sint Odolphisteeg WZ 1763 255 220av
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollander mr. schoenmaker verkoper Gardenierstraat ZZ 1694 243 112v
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollander naastligger ten oosten Lanen 3 1697 243 264v
HOLLANDER, ULBE KORNELIS Ulbe Cornelis Hollander, burger mr. schoenmaker verkoper Noorderhaven 97 1697 243 292v
GABES, ULBE Ulbe Gabes , burger scheepstimmerman verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1695 243 176r
GERBENS, ULBE Ulbe Gerbens , burger koper schuur Rapenburg 1649 236 79v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendricks koper huis Vijver 7 1715 245 254r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendriks koemelker naastligger ten noorden Vijver 9 1717 245 286r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendriks naastligger ten westen Molenpad NZ 1717 245 288v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix mr. gortmaker koper schuir Molenpad 1706 244 330v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix koemelker koper huis Vijverstraat 17 1712 245 168r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1718 246 26r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix koper huis en koemelkerij Hofstraat ZZ 1720 246 67v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix koemelker eigenaar van 1/2 Rapenburg 1728 247 114r
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix onbekend 1729 247 270v
HENDRIKS, ULBE Ulbe Hendrix Hofstraat ZZ 1729 247 271v
KINGMA, ULBE IENTES Ulbe Intes Kingma koper kamer met een weefwinkel Liemendijk 1652 236 184r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 13 1805 267 149r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs koper huis, stalling en koemelkerij Lammert Warndersteeg 9 1805 267 150r
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs verwandelaar huis en koemelkerij Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs verwandelaar Hoogstraat 31 1805 267 163v
JAKOBS, ULBE Ulbe Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 29 1808 268 97r
JAKOBS, ULBE huisman Ulbe Jacobs verkoper Hoogstraat 31 1810 269 104v
JANS, ULBE Ulbe Jans , burger koper 2 kamers naast elkaar, onder 1 dak Herenwaltje 1629 232 99v
JANS, ULBE Ulbe Jans mr. metselaar verkoper Hofstraat 19 1718 246 8r
JANS, ULBE Ulbe Jans mr. bakker koper huis Hoogstraat 13 1731 248 25v
JANS, ULBE Ulbe Jans mr. bakker naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 5 1736 249 153r
JANS, ULBE Ulbe Jans , burger mr. bakker koper huis Liemendijk ZZ 1737 249 171v
JANS, ULBE Ulbe Jans mr. bakker koper kamer Liemendijk 1738 249 342r
JANS, ULBE wijlen Ulbe Jans mr. metselaar Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
JANS, ULBE Ulbe Jans mr. bakker naastligger ten westen Liemendijk 1739 250 20v
JANS, ULBE wijlen Ulbe Jans mr. metselaar Grote Kerkstraat 40 1739 250 26v
JANS, ULBE Ulbe Jans , burger mr. bakker geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ 1739 250 31r
JANS, ULBE Ulbe Jans mr. bakker (oud -) naastligger ten oosten Noordergrachtswal 1742 250 238r
JANS, ULBE Ulbe Jans , c.s. naastligger ten noorden Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
JANS, ULBE de erven van Ulbe Jans naastligger ten oosten onbekend 1760 255 2v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda, burger mr. bakker koper huis Kleine Kerkstraat 3 1736 249 116r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda, burger mr. bakker verkoper Heiligeweg 70 1739 250 42v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda, burger mr. bakker koper van 1/2 Hoogstraat 2 1740 250 127v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda naastligger ten westen Achterstraat 1749 252 13v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker (oud -) geniaarde koper Franekereind 24 1749 252 33r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda schipper (trekveer-) geniaarde koper Brouwersstraat 21 1750 252 79r
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker (oud -) koper 1/2 huis Hoogstraat 2 1751 252 164v
MENALDA, ULBE JANS Ulbe Jans Menalda mr. bakker (oud -) eigenaar van 1/2 Hoogstraat 2 1751 252 164v
MENALDA, ULBE JANS de weduwe van Ulbe Jans Menalda naastligger ten westen Liemendijk 1752 252 203v
MENALDA, ULBE JANS wijlen Ulbe Jans Menalda Voorstraat 90 1754 253 177r
JANS, ULBE Ulbe Jans Menalda [staat: Menolda] verkoper Hoogstraat NZ 1734 248 326r
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda mr. bakker koper huis Hoogstraat 11 1739 250 68v
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda mr. bakker (oud -) koper woning Karremanstraat 1746 251 122v
JANS, ULBE Ulbe Jans Menolda naastligger ten westen Liemendijk 1747 251 163r
JANS, ULBE de weduwe van Ulbe Jans Minalda naastligger ten westen Hoogstraat 4 1756 253 268r
JANS, ULBE Ulbe Jansen metselaar koper woning met stoep en leuiff ervoor Hoogstraat 15achter 1695 243 184r
JANS, ULBE Ulbe Jansen naastligger ten noorden Hoogstraat 15 1700 244 80r
JANS, ULBE Ulbe Jansen metselaar en turfdrager verkoper Hoogstraat 15achter 1701 244 96v
JANS, ULBE Ulbe Jansen metselaar koper huis Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
JANS, ULBE Ulbe Jansen metselaar verkoper Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
JANS, ULBE Ulbe Jansen mr. metselaar koper huis met tuintje en plaats Grote Kerkstraat 31west 1701 244 120v
JANS, ULBE Ulbe Jansen mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 31midden 1710 245 106r
JANS, ULBE de koper Ulbe Jansen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31midden 1710 245 106r
JANS, ULBE Ulbe Jansen mr. metselaar koper Hofstraat 16 1718 246 28v
JANS, ULBE Ulbe Jansen naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31oost 1719 246 34r
JANS, ULBE Ulbe Jansen , c.u. mr. metselaar koper huis en plaats Grote Kerkstraat 40west 1719 246 41v
JANS, ULBE wijlen Ulbe Jansen Hofstraat ZZ 1719 246 54v
JANS, ULBE Ulbe Jansen naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1720 246 82v
JANS, ULBE Ulbe Jansen , burger mr. bakker koper huis en bakkerij Heiligeweg 70 1734 248 290r
JANS, ULBE wijlen Ulbe Jansen Grote Kerkstraat 31midden 1734 248 317r
JANS, ULBE Ulbe Jansen koper huis Hoogstraat 31 1734 248 338v
JANS, ULBE Ulbe Jansen mr. bakker naastligger ten zuiden Franekereind 2 1734 249 16r
JANS, ULBE Ulbe Jansen mr. bakker naastligger ten westen Franekereind 2 1734 249 16r
JANS, ULBE Ulbe Jansen naastligger ten oosten Hoogstraat 9 1745 251 92v
JANS, ULBE Ulbe Jansen , c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 4 1751 252 134v
, ULBE Ulbe Jansen* metselaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 31west 1734 248 331r
MENALDA, ULBE JANS de weduwe van Ulbe Janz Menalda naastligger ten westen onbekend 1754 253 156v
MENALDA, ULBE JANS wijlen Ulbe Janz Menalda Kleine Kerkstraat 3 1755 253 208r
LAMMERTS, ULBE de weduwe van Ulbe Lamberds naastligger ten oosten Schritsen 56 1639 234 83r
LAMMERTS, ULBE Ulbe Lammerts koper huis met plaats en een vrije steeg aan de oostzijde Schritsen ZZ 1630 232 148r
REMKES, ULBE de weduwe van Ulbe Remckes naastligger ten oosten Hoogstraat 23 1658 237 173av
RUURDS, ULBE de weduwe van Ulbe Ruirds naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19zuid 1735 249 82v
RUURDS, ULBE wijlen Ulbe Ruirds Noorderhaven 24 1741 250 148v
, ULBE Ulbe Rychers mr. haarwever verkoper Rozenstraat 1 1700 244 46r
SJOUKES, ULBE Ulbe Sjoukes huurder (p.j.) Hofstraat 14 1751 252 148v
SJOUKES, ULBE Ulbe Sjoukes huurder Hoogstraat 25 1764 256 30r
SJOUKES, ULBE Ulbe Sjoukes huurder Hoogstraat 17 1764 256 30r
SIEBRENS, ULBE Ulbe Sybrens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 6 1756 254 19v
SIEBRENS, ULBE meerderjarige huisman Ulbe Sybrens verkoper Noorderhaven 88west 1762 255 164r
SIEBRENS, ULBE huisman Ulbe Sybrens verkoper Voorstraat 33 1762 255 172r
SIEBRENS, ULBE huisman Ulbe Sybrens verkoper Sint Odolphisteeg 4 1762 255 177v
RIJPMA, ULBE SIEBRENS huisman Ulbe Sybrens Rypema verkoper Kleine Bredeplaats 19 1774 258 135r
TJALKES, ULBE Ulbe Tialckes , c.u. verkoper Vijverstraat 1662 238 133v
HANIA, ULBE Ulbo Hania naastligger ten westen Rozengracht 12 1739 250 15r
MENALDA, JANS Ulbo Jansen Menalda mr. bakker geniaarde koper Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
, UILKJE Ulck Lanen 1644 235 106v
ROBIJNS, UILKE Ulck Robijns verkoper Rozengracht 1651 236 162v
, UILKE de weduwe van Ulcke van Gaest naastligger ten oosten Schritsen 1633 233 116r
GERBENS, Ulcke Gerbens naastligger ten oosten onbekend 1649 236 83r
JANS, UILKJE kopers moeder Ulk Jans verkoper Achterstraat NZ 1664 238 203v
REINS, UILKJE Ulk Reyns koper huis Vijver WZ 1641 234 146r
GERBENS, UILKE wijlen burgemeester Ulke Gerbens Rapenburg 1651 236 174v
PIETERS, UILKJE Ulke Pytters ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
HOFMAN, ULDRIK Ulrich Hofman huurder (p.j.) Voorstraat 84 1778 259 134v
BONNEMA, OEPKE HAITSES Upcke Haytses Bonnema, burger koper 1/2 huis, brouwerij en mouterij Voorstraat 26 1636 234 5r
VOGELSANG, OEPKE REINS de nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang verkoper Voorstraat ZZ 1630 232 131r
VOGELSANG, OEPKE REINS de nagelaten weeskinderen van wijlen Upcke Reyns Fogelsang verkoper onbekend 1630 232 131r
RINSES, OEPKE Upcke Rinses , burger mr. bakker verkoper Kleine Kerkstraat 2 1694 243 79v
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u. koper woning Both Apothekerstraat 1716 245 276v
KLASES, OEPKE Upke Claessen , c.u. mr. zeilmaker verkoper Vianen ZZ 1719 246 43v
HAITSES, OEPKE Upke Haitses naastligger ten oosten Lanen 21 1662 238 142r
HAITSES, OEPKE Upke Haytses , burger c.u. koper 1/4 huis, brouwerij, mouterij en koeschuur Voorstraat 26achter 1641 234 138v
HAITSES, OEPKE de brouwerij van Upke Haytses naastligger ten oosten Voorstraat 18 1643 235 66r
HAITSES, OEPKE de brouwerij van Upke Haytses naastligger ten zuiden Voorstraat 18 1643 235 66r
HAITSES, OEPKE Upke Haytses , burger koper 1/2 mouterij en eestkamer met de keuken en opkamer daarboven en de lege plaats t Voorstraat ZZ 1644 235 100v
HAITSES, OEPKE de kamers van Upke Haytses naastligger ten zuiden Lanen 69 1649 236 61v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses verkoper Lanen 69 1649 236 61v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses naastligger ten oosten Lanen 21 1649 236 71v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses , c.u. verkoper Lanen 21 1649 236 71v
HAITSES, OEPKE Upke Haytses verkoper Lanen 21 1649 236 73v
HAITSES, OEPKE het huis van de weduwe van Upke Haytses naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1650 236 114r
HAITSES, OEPKE wijlen Upke Haytses Lanen 21achter 1650 236 114r
HAITSES, OEPKE het huis van Upke Haytses naastligger ten zuiden Voorstraat 24 1652 236 209v
JANS, OEPKE Upke Jans mr. stoker naastligger ten noorden Nieuwstraat 52 1696 243 261r
JANS, OEPKE Upke Jans Kerkpad 7 1721 246 108v
JANS, OEPKE Upke Jansen , burger distillateur koper van 1/2 door niaar kamer Nieuwstraat 52 1696 243 261r
JANS, OEPKE Upke Janssen , burger verkoper Carl Visschersteeg 1614 229 213r
RINSES, OEPKE Upke Rinses mr. bakker koper huis c.o.a. Hoogstraat 37 1684 242 49r
RINSES, OEPKE Upke Rinses mr. bakker koper huis waaraan de Rode Leeuw in de gevel staat Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1696 243 194r
RINSES, OEPKE Upke Rinses mr. bakker naastligger ten noorden Rommelhaven NZ 1698 243 374r
RINSES, OEPKE Upke Rinses koopman verkoper Rommelhaven 15 1698 243 379v
RINSES, OEPKE Upke Rinses Hoogstraat 18 1710 245 103r
RINSES, OEPKE Upke Rinses verkoper Rommelhaven 11 1713 245 193r
RINSES, OEPKE Upke Rinses koper huis en tuin Zuiderhaven ZZ 1720 246 78r
RINSES, OEPKE Upke Rinses verkoper Zuiderhaven 18 1720 246 84r
RINSES, OEPKE Upke Rinses verkoper Zuiderhaven ZZ 1721 246 113v
SIEBRENS, OEPKE Upke Sibrants pachtenaer Kleine Bredeplaats 1644 235 132v
SIEBES, OEPKE Upke Sybes , c.u. koper hof of tuintie met bomen en planten Molenpad NZ 1717 245 288v
SIEBES, OEPKE wijlen Upke Sybes Molenpad NZ 1730 247 310v
HOITES, Uubble Hoites , burger koper provisioneel huis en gortmakerij Karremanstraat 1683 241 63va
LAMMERTS, ULBE Uulbe Lamberts , burger verkoper Lanen ZZ 1614 229 204r
ANDRIES, UILKJE Uulck Andries Grote Kerkstraat 1616 230 14v
GABES, UILKJE Uulck Gabbes verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1644 235 130r
GEPKES, UILKJE Uulck Gepckes Kerkpoortstraat NZ 1634 233 133r
LIEUWES, UILKJE de nagelaten weeskinderen van wijlen Uulck Leuwes eigenaar van 1/2 Zoutsloot NZ 1644 235 129r
, UILKE de weduwe van Uulcke van Gaest naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) NZ 1615 229 246v
HOITES, UILKE Uulcke Hoytes koper huis Zuiderstraat 1614 229 221r
HOITES, UILKE Uulcke Hoytes smid naastligger ten oosten Zuiderstraat NZ 1615 230 8v
LIEUWES, UILKE Uulcke Lieuues Heiligeweg ZZ 1630 232 152v
OEPKES, Uulcke Oepkes , burger Nieuwstraat 1615 229 278r
GERBENS, UILKE wijlen Uulke Gerbens onbekend 1650 236 111v
PIETERS, Uulrick Pieters Hoogstraat 19 1616 230 19v
DOUWES, Uupcke Douwes verkoper ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
HAITSES, Uupcke Haytses koper huis met plaatske ((staat: Lb)) Lanen NZ 1633 233 119r
PIERS, Uupcke Piers naastligger ten oosten Schritsen 1633 233 118v
PIETERS, Uupcke Pieters verkoper Kerkpoortstraat WZ 1630 232 147r
HAITSES, OEPKE Uupke Haytses , c.u. naastligger ten zuiden Voorstraat 26 1640 234 107v
HAITSES, OEPKE Uupke Haytses , c.u. verkoper Zuiderstraat 1644 235 124r
JOCHEMS, OEPKE Uupke Jochums verkoper Grote Kerkstraat 20 1681 241 43va
FOLKERTS, OFFE het huis bewoont door Uyft Folckerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1676 240 241v
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts , burger koper 1/2 huis Brouwersstraat 2 1683 242 9r
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 33 1688 242 235v
FOLKERTS, OFFE Uyft Folckerts , n.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 4 1689 242 271v
GEPKES, UILKJE Uylck Gepckes Heiligeweg 36 1631 232 174v
JANS, UILKJE Uylck Jans verkoper Voorstraat 78 1681 241 155r
MARTENS, UILKJE Uylckjen Martens naastligger ten noorden Sint Jacobstraat OZ 1677 240 37va
MARTENS, UILKJE Uylckjen Martens verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat OZ 1677 240 37va
FOEKES, UILKE de erven van Uylke Foekes naastligger ten noorden Spekmarkt 1 1772 258 44r
GABES, UILKE Uylke Gabes , burger koper 2 kamers aan elkaar onder 1 dak Spijkerboor (gebied) ZZ 1693 243 43v
RUURDS, UILKE Uylke Ruyrdts Tiepelsteeg 1693 243 42r