Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Sinds september 2012 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar is dat opgelopen tot over de vijftienduizend. Bijna klaar.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via "Zoek je huis". In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.
Spring naar: Wa  We  Wi  Wo  Wu  Wy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, W. de kamer van W. Albart zakkendrager naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1648 236 37r
ANDRINGA, W. W. S. van Andringa Zuiderhaven 25 1789 263 127r
BAERDT, W. de weduwe van vroedsman W. Baard naastligger ten oosten Rozenstraat 1 1764 256 81v
BAKKER, W. W. C. Bakker bode naastligger ten westen Schritsen 9 1779 259 160r
BAKKER, W. W. C. Bakker bode bij de Admiraliteit naastligger ten westen Schritsen 9achter 1784 261 212r
BAKKER, W. de weduwe van W. C. Bakker naastligger ten westen Zuiderhaven 49 1793 264 95v
BROUWER, W. wijlen W. Rein Brouwer Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
, W. W. Brugmeyer Liemendijk 1806 267 246r
, W. W. Brugmeyer Liemendijk 1806 267 246r
, W. W. Brugmeyer Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
, W. W. Brugmeyer Zoutsloot ZZ 1806 267 247r
BUMA, W. de weduwe van burgemeester W. Buma naastligger ten oosten Zuiderplein OZ 1764 256 85r
BUMA, W. de weduwe van burgemeester W. Buma naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1770 257 177r
BUMA, W. de weduwe van burgemeester W. Buma naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1770 257 177r
BUMA, W. de weduwe van burgemeester W. Buma naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1770 257 177r
EIK, W. W. Eyck gesworen clercq van Menaldumadeel Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
, W. W. Fettevogel koopman koper 5/8 van 6 pm greidland ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik koper huis, zeperij, pakhuis, asklepperij, paardestal, potas-, loog- en oliebakken, pa Noordijs 19 1781 260 92r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Zuiderstraat 7 1781 260 122r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Voorstraat 15 1783 261 43v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik koper huis Noorderhaven 61 1785 261 273r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik koper zeepziederij Noorderhaven 59 1785 261 273r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik koper stalling en wagenhuis Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik ((volgens procuratie d.d. 16-03-1784)) Bildtpoort (gebied) 1785 261 288r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Zeepziedersstraat 2 1785 261 293r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Zoutsloot ZZ 1785 262 44r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkopers Noorderhaven 23 1786 262 71r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Hoogstraat 15 1786 262 99r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Hoogstraat 15achter 1786 262 99r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Hoogstraat 17 1786 262 99r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Gardenierstraat 1788 262 242v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u. verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik geniaarde koper Bildtstraat 24 1793 264 93v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Noordijs 21 1793 264 125r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven 24 1795 264 268v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik Heiligeweg 58 1792 264 354r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Schritsen 17 1792 264 354r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland Brouwersstraat 23 1799 265 143r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Lanen 82a 1800 265 253r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u. naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1803 266 299r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u. naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1803 266 299r
HANEKUIK, W. dr. W. Hanekuik naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1805 267 110v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik naastligger ten zuiden Heiligeweg 62 1805 267 187r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik naastligger ten westen Heiligeweg 62 1805 267 187r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat koper huis Kruisstraat 3 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat koper huis Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik naastligger ten westen Kruisstraat 3 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat verkoper Noorderhaven 69 1808 268 158v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1809 268 191v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hoogstraat 38 1809 268 280r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat verkoper Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper huis en hof Heiligeweg 60 1793 264 151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper huis Heiligeweg 60 1793 264 151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper wagenhuis, stalling voor 4 paarden, kamer onbekend 1793 264 151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper kamer Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v
HANEKUIK, W. curator W. J. Hanekuyk advocaat Hof van Friesland verkoper Noordijs 19 1794 264 181r
HANEKUIK, W. dr. W. S. Hanekuyk koper huis Lanen 82a 1800 265 217v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuyk verkoper Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
HANEKUIK, W. de heer W. J. Hanekuyk naastligger ten oosten Kruisstraat NZ 1804 267 23v
HANEKUIK, W. de heer W. J. Hanekuyk naastligger ten noorden Kruisstraat NZ 1804 267 23v
HOUTSMA, W. W. Houtsma naastligger ten oosten Bargebuurt 5 1808 268 177v
JELGERSMA, W. burgemeester W. Jelgersma verpachter grond Zoutsloot 30 1746 251 115r
KNIJFF, W. de in de volgende akte genoemde kamer van dr. W. Knijff academiae secrets. naastligger ten westen Molenpad ZZ 1675 240 170v
KNIJFF, W. dr. W. Knijff academiae secrets. verkoper Molenpad ZZ 1675 240 170v
KNIJFF, W. dr. W. Knijff academiae secrets. verkoper Molenpad ZZ 1675 240 171r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff academiae secrets. verkoper Rapenburg NZ 1675 240 173v
KNIJFF, W. dr. W. Knijff academiae secrets. verkoper Steenhouwersstraat 4 1675 240 174r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secrets. verkoper Zuiderhaven 18 1675 240 174v
KNIJFF, W. een lege plaats en het houtstek van dr. W. Knijff naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1675 240 175r
KNIJFF, W. een lege plaats en het houtstek van dr. W. Knijff naastligger ten zuiden Zuiderhaven 18 1675 240 175r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secrets. verkoper Zuiderhaven 18 1675 240 175r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secrets. verkoper Voorstraat 65 1675 240 177r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secrets. verkoper Kerkpoortstraat 1675 240 178r
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1781 260 40v
RUITINGA, W. W. Ruitinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat ZZ 1783 261 27r
RUITINGA, W. W. Ruitinga naastligger ten zuiden Zoutsloot 20 1794 264 209r
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker en drogist naastligger ten oosten Voorstraat 92 1804 267 75r
, W. W. Sandt van Nooten naastligger ten oosten Noordijs OZ 1797 265 56v
, W. W. Sandt van Nooten naastligger ten noorden Noordijs OZ 1797 265 56v
VETTEVOGEL, W. de erven van W. Vettevogel naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1783 261 37v
VETTEVOGEL, W. W. Vettevogel naastligger ten oosten Voorstraat 24 1808 268 126r
WIJMA, W. W. J. Wijma procureur fiscaal naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
WOLF, W. W. Wolf koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1808 268 144r
WYTSMA, W. de weduwe van W. Wytsma koper Noorderhaven 69 1791 263 339r
, W. vroedsman W. Zeestra verkoper Hofstraat ZZ 1719 246 34v
KOENRAADS, W. W. Coenraads bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1789 263 170r
DIRKS, W. de weduwe van W. Dirks huurder boven (p.w.) Scheffersplein 7 1808 268 33v
FOLKERTS, W. W. A. Folkerts predikant Noorderhaven 62 1771 257 222v
MICHIELS, de erven van burgemeester W: Michiels verkoper Zoutsloot 1 1674 240 160v
FOKELES, WABE Wabbe Foockeles verkoper Franekereind 30 1657 237 136r
HAIES, WABE haar vader Wabbe Hayes Nieuwstraat 1615 229 255v
JELLES, WABE Wabbe Jelles schipper naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1659 237 215r
MARTENS, WABE Wabbe Martens koper kamer Nieuwstraat 64 1633 233 104v
MARTENS, WABE wijlen Wabbe Martens Nieuwstraat 64 1646 235 241r
WABES, WABE Wabbe Wabbes , burger kleermaker koper 1/2 huis Voorstraat ZZ 1614 229 230r
WABES, WABE Wabbe Wabbes proclamant Voorstraat ZZ 1614 229 230r
IEGES, WABE de erven van Wabbe Yges naastligger ten noorden Noorderhaven 112 1640 234 113v
TJEERDS, WABE de weduwe van Wabe Tjeerds naastligger ten oosten Voorstraat 73achter 1677 240 258r
PIETERS, Wadtze Pieters Metie verkoper 1/6 Zuiderhaven 18 1725 246 218v
JANS, WALING Waeling Jansen Faeber ijzersmid koper huis Rommelhaven 4 1755 253 202r
GRAUDA, WALING JANS hopman Waeling Jansen Grauda, burger koper huis Voorstraat 12 1694 243 94v
GRAUDA, WALING hopman Waelingh Grauda koper huis Vijverstraat 21 1695 243 120v
GRAUDA, WALING JANS Waelingh Jansen Grauda cherger bij de Admiraliteit koper huis Kerkpoortstraat OZ 1683 241 263r
GRAUDA, WALING JANS hopman Waelingh Jansen Grauda verkoper Vijverstraat 21 1695 243 146v
KIEWIET, WALING JANS Waelingh Jansen Kievit verkoper Hofstraat 21 1723 246 159r
DIRKS, WATSE Waetse Dirx koopman naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1698 243 345v
RECHTS, WALING Waling Regts huurder (p.w.) Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
JANS, WALING Waling Jans naastligger ten westen Rommelhaven 6voor 1774 258 150v
JANS, WALING Waling Jans naastligger ten westen Rommelhaven 8 1776 258 261r
FABER, WALING JANS Waling Jans Faber naastligger ten westen Rommelhaven 6voor 1767 257 252r
FABER, WALING JANS Waling Jans Faber naastligger ten noorden Rommelhaven ZZ 1767 257 252r
KIEWIET, WALING JANS Waling Jans Kievyt naastligger ten westen Hofstraat 27 1725 246 216v
JANS, WALING Waling Jansen , c.u. koper huis Hofstraat 25 1718 246 11r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid koper kamer Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber naastligger ten noorden Rommelhaven 6achter 1775 258 221r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid koper bovenkamer van een huis Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid eigenaar benedenwoning Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid naastligger ten noorden Rommelhaven 6achter 1776 258 246v
FABER, WALING JANS de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Waling Jansen Faber verkoper Rommelhaven 6 1779 259 306v
JANS, WALING burgerhopman Waling Jansen Granda naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1696 243 195r
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda, c.u. verkoper Brouwersstraat 21 1670 240 24r
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda, c.u. verkoper Brouwersstraat 21achter 1670 240 24r
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda, burger cherger bij de Admiraliteit koper huis Zuiderhaven 18 1678 241 6r
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda heeft vrije op-en afslag over de helling Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda cherger bij de Admiraliteit verkoper Zuiderhaven ZZ 1684 242 58r
GRAUDA, WALING JANS hopman Waling Jansen Grauda, burger verkoper Vijver 6tuin 1695 243 167r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Waling Jansen Grauda verkoper Kerkpoortstraat 1695 243 176v
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1697 243 308r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Waling Jansen Grauda verkoper Vijverstraat 8 1697 243 309r
GRAUDA, WALING JANS Oud burger hopman Waling Jansen Grauda verkoper Liemendijk 1710 245 123v
GRAUDA, WALING JANS het huis van Waling Jansen Grauda naastligger ten oosten Voorstraat 10 1714 245 229r
GRAUDA, WALING JANS de erven van Waling Jansen Grauda naastligger ten oosten Voorstraat 10 1739 250 10v
KIEWIET, JANS de weduwe van Waling Jansen Kievyt naastligger ten westen Hofstraat 27 1731 247 380r
GRAUDA, WALING JANS hopman Waling Janz Grauda verkoper Kerkpoortstraat WZ 1696 243 210v
JANS, WALING Waling Janzen naastligger ten westen Rommelhaven 6voor 1773 258 109r
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1636 234 11v
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 1636 234 13v
TJEERDS, WALING de keet van Waling Tiaerdts naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1636 234 1r
TJEERDS, WALING Waling Tiaerts verkoper Brouwersstraat 1644 235 110v
TJEERDS, WALING Waling Tieerds koopman verkoper Peterseliestraat 1644 235 155r
TJEERDS, WALING de erven van Waling Tieerds koopman koper grondpacht CG 9:05:00 Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erven van Waling Tieerds koopman koper grondpacht CG 9:05:00 Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erven van Waling Tieerds koopman koper grondpacht CG 9:05:00 Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erven van Waling Tieerds koopman koper grondpacht CG 9:05:00 Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erven van Waling Tieerds koopman koper grondpacht CG 9:05:00 Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erven van Waling Tieerds koopman koper grondpacht CG 9:05:00 Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erven van Waling Tieerds koopman koper grondpacht CG 9:05:00 Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erven van Waling Tieerds koopman koper grondpacht CG 9:05:00 Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING Waling Tieerdsen , q.q. verkoper Grote Ossenmarkt 14 1649 236 72v
TJEERDS, WALING Waling Tierds verkoper Heiligeweg 46 1651 236 173r
TJEERDS, WALING Waling Tierdts Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
TJEERDS, WALING de keet van Waling Tierdts naastligger ten noorden William Boothstraat 27 1642 234 171v
TJEERDS, WALING wijlen Waling Tjeerts betreft grondpacht uit zijn huis onbekend 1681 241 169v
JANS, WALING Walingh Jansen koper huis waar het Vergulden Radt uithangt met nog een huis ten noorden en een huis d ((voor de twee percelen in deze akte)) Brouwersstraat 21 het Vergulde Rad 1664 238 223v
JANS, WALING Walingh Jansen koper huis met nog een huis ten noorden en een huis daarachter in de Molenstraat staan ((voor de twee percelen in deze akte)) Brouwersstraat 21achter 1664 238 223v
JANS, WALING Walingh Jansen , c.u. lakenbereider koper vervallen kamer Both Apothekerstraat OZ 1666 239 60r
JANS, WALING Walingh Jansen lakenbereider naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1666 239 60r
JANS, WALING Walingh Jansen , c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 23 1669 239 183v
JANS, WALING Walingh Jansen , c.u. verkoper Brouwersstraat 23 1669 239 183v
JANS, WALING de hof in gebruik bij de oude vaandrig Walingh Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
JANS, WALING oud vaandrager Walingh Jansen verkoper Kerkpad WZ 1669 239 199r
JANS, WALING Walingh Jansen koper woning Kerkpad WZ 1665 239 4va
JANS, WALING het pas gekochte huis van Walingh Jansen naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1678 241 7v
JANS, WALING Walingh Jansen koper huis Kerkpoortstraat 1687 242 174r
GRAUDA, WALING JANS Walingh Jansen Grauda koper provisioneel 2 kamers Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va
GRAUDA, WALING JANS Walingh Jansen Grauda geniaarde koper Nieuwstraat 48 1689 242 284v
GRAUDA, WALING JANS hopman Walingh Jansen Grauda verkoper Zuiderhaven 18 1692 243 2r
GRAUDA, WALING JANS hopman Walingh Jansen Grauda naastligger ten westen Noorderhaven 68 1692 243 7v
GRAUDA, WALING JANS Walingh Jansen Grauda koper huis Vijverstraat 8 de Vergulde Bezem 1692 243 16r
GRAUDA, WALING JANS hopman Walingh Jansen Grauda koper kamer Rapenburg NZ 1693 243 29r
GRAUDA, WALING JANS hopman Walingh Jansen Grauda verkoper Zuiderhaven 18 1693 243 36v
GRAUDA, WALING JANS oud burgerhopman Walingh Jansen Grauda koper huis Liemendijk 1698 243 392r
GRAUDA, WALING JANS oud hopman Walingh Jansen Grauda verkoper Rapenburg 1710 245 103v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaards , q.q. verkoper Grote Kerkstraat 25 1644 235 105v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds verkoper Zuiderhaven 7 1642 234 167v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds verkoper Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds naastligger ten oosten Peterseliestraat 1644 235 114r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1633 233 105v
TJEERDS, WALING het huis van Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg 1640 234 114v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts voorstander Sint Jacobstraat 6 1642 235 36r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1643 235 63v
TJEERDS, WALING Walingh Tieerds naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1643 235 82v
TJEERDS, WALING Walingh Tieerds Nieuwstraat 46 1650 236 142r
TJEERDS, WALING Walingh Tieerts , q.q. naastligger ten oosten Hofstraat 1654 236 248v
TJEERDS, WALING Walingh Tieertsen naastligger ten westen Fabrieksstraat 1648 236 39v
TJEERDS, WALING Walingh Tierdtsen Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
HARMENS, WALKE Walke Harmanus , c.u. gebruiker Grote Ossenmarkt ZZ 1771 257 192v
HARMENS, WALKE Walke Hermanus huurder Grote Ossenmarkt 8 1786 262 101r
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrands naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1722 246 143v
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts assistent bij de Admiraliteit koper huis Brouwersstraat 15 1695 243 135r
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1695 243 135v
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1726 246 250v
GERBENS, WALLE Walle Gerbens scheepstimmerman koper 1/2 huis Schritsen 52 1781 260 135v
GERBENS, WALLE Walle Gerbens huurder (p.j.) Schritsen 52 1781 260 135v
GERBENS, WALLE Walle Gerbens eigenaar van 1/2 Schritsen 52 1781 260 313r
GERBENS, WALLE Walle Gerbens huurder van 1/2 Schritsen 52 1781 260 313r
GERBENS, WALLE Walle Gerbens naastligger ten westen Schritsen 54 1785 261 275r
BOOTSMA, WALLE GERRITS Walle Gerrits Bootsma verkoper Schritsen ZZ 1786 262 86r
OPPEDIJK, WALLE JANS Walle Jans Oppedijk koopman verkoper van 1/4 Brouwersstraat 23 1798 265 111r
OPPEDIJK, WALLE JANS Walle Jansz Oppedijk koopman verkoper Zuiderstraat 8 1806 267 287r
HAIES, WALKE Walte Hayes , c.u. huurder Lanen 33 1750 252 90r
HAIES, WALKE Walte Hayes , c.u. huurder boven (p.j.) Kroonsteeg 5 1765 256 141v
ANDRINGA, Walzo S. van Andringa, n.p. Zuiderhaven 25 1789 263 127r
PIERS, WABE administrateur Jan Jacobs Gemeente Wapke Piers koopman verkoper Droogstraat NZ 1728 247 89v
WIGLES, WAPKE Wapke Wigles Lanen 9oost 1698 243 342v
HARMENS, wijlen Warmer Harmens Rommelhaven 11 1772 258 7v
, WARNER de kinderen van Warner Holcama verkoper Franekereind 14 1668 239 26ra
, WARNER wijlen Warner Holcama ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper William Boothstraat OZ 1682 241 53va
BERENDS, WARNER Warner Beerns , c.u. knoopmaker koper huis Lanen 56 1649 236 76v
BERENDS, WARNER de erven van Warner Beerns knoopmaker verkoper Lanen 56 1676 240 216r
EGBERTS, WARNER Warner Egberts soldaat koper kamer en een weefwinkel Kerkpad WZ 1667 239 72v
EGBERTS, WARNER Warner Egberts koper huis Kruisstraat 3 1667 239 115r
EGBERTS, WARNER Warner Egberts , c.u. verkoper Weverstraat 1668 239 163v
FRANSES, WARNER Warner Fransen , burger schipper (grootveer-) geniaarde koper Havenplein 5 1647 235 245v
GERRITS, WARNER wijlen Warner Gerryts mr. hovenier Franekerpoort (gebied) 1777 259 74r
HANSES, WARNER Warner Hansen bewoner Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
HARMENS, WARNER wijlen Warner Harmans Oosterbolwerk 1762 255 147r
HARMENS, WARNER huurder Warner Harmens naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1643 235 92v
HARMENS, WARNER Warner Harmens naastligger ten oosten Hofstraat 45 1722 246 141r
HARMENS, WARNER Warner Harmens schipper (schuit-) koper huis Rommelhaven 11 1765 256 130v
HARMENS, WARNER Warner Harmens naastligger ten zuiden Hoogstraat 16 1767 257 23r
HARMENS, WARNER Warner Harmens schipper naastligger ten westen Hoogstraat 12 1768 257 77v
HARMENS, WARNER Warner Harmens naastligger ten zuiden Hoogstraat 16 1770 257 173r
HARMENS, WARNER wijlen Warner Harmens Rommelhaven 7 1772 258 6v
HARMENS, WARNER wijlen Warner Harmens Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
HENDRIKS, WARNER Warner Hendriks , minderjarige verkoper Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
JANS, WARNER Warner Jansen , burger c.u. koper huis en tuin Rozengracht 1657 237 114r
JANS, WARNER Warner Jansen naastligger ten oosten Zuiderplein 1657 237 141r
JANS, WARNER Warner Jansen Holcama verkoper Rozengracht NZ 1660 238 29v
SINTS, WARNER de erven van Warner Senths naastligger ten oosten Zuiderhaven 59 1689 242 279v
SINTS, WARNER Warner Sents huurder Zuiderhaven 57 1657 237 105r
SINTS, WARNER Warner Sents naastligger ten zuiden Schritsen 12 1668 239 157r
SINTS, WARNER de erven van Warner Zents naastligger ten oosten Zuiderhaven 55 1676 240 212v
, WATSE Watje , c.s. mr. scheepstimmerman huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
KAMMINGA, WATSE oud overste over de militie Watse jonker Camminga koper tuintje met zomerhuis Schritsen 56westac 1744 251 31v
KAMMINGA, WATSE oud overste over de militie jonker Watse van Camminga naastligger ten oosten Schritsen 56westac 1744 251 31v
KAMMINGA, WATSE oud overste over de militie Jonker Watse van Camminga naastligger ten zuiden Schritsen 56westac 1744 251 31v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra, burger mr. koperslager koper huis Kleine Bredeplaats 1 1747 251 162r
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1757 254 94r
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1758 254 147v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1759 254 230r
HAANSTRA, WATSE vroedsman Watse Haanstra koper huis Voorstraat 2 1766 256 198v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1766 256 198v
HARDA, WATSE wijlen Watse Haerda vroedsman Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
HARDA, WATSE de erven van Watse Harda naastligger ten oosten Gardenierstraat NZ 1722 246 126r
HILARIUS, WATSE Watse Hilarius eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
KAMMINGA, WATSE Watse van Kamminga, jonker overste van den Regiment Infanterie koper Schritsen 50 1732 248 163r
KAMMINGA, WATSE Watse van Kamminga, jonker overste van een regiment Infanterie naastligger ten westen Schritsen 50 1732 248 163r
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apothekersknecht koper huis Voorstraat 94 de Spijkerton 1779 259 185r
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apotheker koper huis, bleekveld en agterhuis Noorderhaven 101 1790 263 182v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apotheker koper stal en wagenhuis Droogstraat NZ 1790 263 182v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apotheker koper dubbel pakhuis Liemendijk 1790 263 185r
KLASES, WATSE Watse Claessen wieldraaier koper 1/2 huis Grote Kerkstraat 20 1680 241 120r
KLASES, WATSE de weduwe van Watse Claessens verkoper Grote Kerkstraat 20 1681 241 170r
DIRKS, WATSE Watse Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ 1689 242 277r
DIRKS, WATSE vaandrig Watse Dirx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3 1684 242 20v
DIRKS, WATSE Watse Dirx Romastraat ZZ 1708 245 72v
GRAAF, WATSE DIRKS Watse Dirx Graaff scheepstimmerman Romastraat ZZ 1711 245 161r
HARDA, WATSE DIRKS burgervaandrig Watse Dirx Haerda mr. keersmaker koper deftige nieuwe woning Both Apothekerstraat WZ 1685 242 77v
JELTES, WATSE Watse Jeltes Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
OEBELES, WATSE de erven van Watse Oebles naastligger ten westen Romastraat NZ 1643 235 75v
PIETERS, WATSE Watse Pieters naastligger ten oosten ((staat: Watse Pieters op der Schelling)) Voorstraat 29 1716 245 274r
SJOERDS, WATSE het huis van Watse Sioerdts naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1689 242 278r
SJOERDS, WATSE Watse Sjoerdts geniaarde koper Zoutsloot 1 1685 242 73v
SJOERDS, WATSE Watse Sjoerdts koper huis Zoutsloot 1 1685 242 91v
SJOERDS, WATSE Watse Sjoerts geniaarde koper Voorstraat 93 1685 242 61v
OBBES, WATSE de erven van Watse Ubbes bakker naastligger ten noorden Brouwersstraat 1 1635 233 165r
OEBELES, WATSE de erven van Watse Ubles naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt NZ 1639 234 75r
WATSES, WATSE Watse Watses koper kamer Ooievaarsteeg 1648 236 52v
IEPES, WATSE Watse Ypes Voorstraat 78 1638 234 59v
ANDRINGA, WATSE oud burgemeester van Dokkum Watze van Andringa koper huis Zuiderhaven 25 1771 257 245v
ANDRINGA, WATSE wijlen Watze van Andringa Zuiderhaven 25 1784 261 176v
ANDRINGA, WATSE de weledel gestrenge heer Watze van Andringa oudste luitenant der geoctroyeerde V.O.C. In deze landen koper huis, pakhuis en tuin Zuiderhaven 2 1786 262 81r
KAMMINGA, WATSE de erven van Watze van Camminga verpachter grond Voorstraat ZZ 1624 231 33r
HAANSTRA, WATSE Watze Haenstra mr. koperslager geniaarde koper Voorstraat 6 1741 250 199v
HARDA, WATSE de weduwe van Watze Harda naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1725 246 235v
HILARIUS, WATSE Watze Hilarius Heiligeweg 36 1793 264 108v
HILARIUS, WATSE Watze Hilarius naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1800 265 246r
HILARIUS, WATSE Watze Hilarius koperslager koper huis Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
HILARIUS, WATSE Watze Hilarius koperslager huurder Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
HILARIUS, WATSE Watze Hilarius naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga koper hof met vruchtbomen Oosterbolwerk 1781 260 42v
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga apotheker verkoper Hoogstraat 1 1782 260 204r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga apotheker verkoper Oosterbolwerk 1784 261 154v
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga apotheker en chemist koper stalling en wagenhuis Droogstraat NZ 1794 264 164v
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga drogist en apotheker Bildtpoort (gebied) 1803 266 288r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga drogist koper huis Noorderhaven 103 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga drogist koper huis Droogstraat 16 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga huurder Noorderhaven 103 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga huurder Droogstraat 16 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga naastligger ten westen Noorderhaven 103 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga naastligger ten westen Droogstraat 16 1808 268 160r
ARJENS, WATSE Watze Arjens mr. bakker Zoutsloot NZ 1696 243 244v
DIRKS, WATSE Watze Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ 1694 243 85r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirks Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1701 244 117r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1700 244 86r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1701 244 106r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1702 244 190r
HENDRIKS, WATSE als huurders de erven van Watze Hendriks naastligger ten zuiden Noorderhaven 50 1662 238 126r
IEPES, WATSE Watze Ipes , burger verkoper Franekereind 1625 231 65r
ANDRINGA, WATSE SIEBES luitenant bij de Ed. geoctroyeerde Oostindische Compagnie Watze Sybes van Andringa verkoper Zuiderhaven 2 1788 262 299v
ANDRINGA, WATSE Watze Sybius van Andringa secretaris van het dorp Schijndel Zuiderhaven 25 1794 264 170v
HOFKAMP, WIEPKJE Webina Hoftenkamp koper huis Grote Bredeplaats 22 1802 266 96v
HOFKAMP, WIEPKJE Webina Hoftenkamp verkoper Grote Bredeplaats 22 1805 267 180v
HOFKAMP, WIEPKJE Webina Hoftenkamp huurder Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
, WIEPKJE Webina Hossekamp Noordijs 6 1794 264 193v
BRENS, WEMELTJE Weemeltje Brens Grote Ossenmarkt 18 1763 255 260r
DIRKS, Weinskjen Dirx Kerkpoortstraat 39 1725 246 234v
HENDRIKS, WINTJE Weintie Hendricks Voorstraat 3 1658 237 153r
HENDRIKS, WINTJE Weintien Hendrix koper kamer of loodske Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v
HENDRIKS, WINTJE Weintien Hendrix verkoper Rozengracht 12 1693 243 41v
HUBERTS, WINTJE Weintien Huiberts Rapenburg ZZ 1666 239 54v
RIS, WINTJE HUBERTS Weintien Huiberts van Ris Vijverstraat NZ 1666 239 56r
HENDRIKS, WINTJE Weintje Hendriks Noorderhaven 82 1664 238 236r
JOHANNES, WELMOED Wellemoet Johans Nieuwstraat 10 1728 247 107r
JOHANNES, WELMOED Wellemoet Johans Nieuwstraat 12 1728 247 107r
, WELMOED de weduwe Welmoed naastligger ten oosten Romastraat 2oost 1670 240 31v
, WELMOED Welmoed Romastraat 25 1784 261 152v
HEINS, WELMOED Welmoed Heins kopers Hofstraat 21 1679 241 58v
, WELMOED de kamer van Welmoed Adries verpachter grond Romastraat ZZ 1670 239 218v
KORNELIS, WELMOED Welmoed Cornelis verkoper Spijkerboor (gebied) ZZ 1781 260 23v
FEIKES, WELMOED Welmoed Feikes huurder Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
GERBENS, WELMOED Welmoed Gerbens naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99v
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties Hoogstraat 1630 232 140r
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties Zoutsloot 1642 234 179v
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties eigenaar van 2/3 Hoogstraat 29 1696 243 247v
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties verkoper Hoogstraat 29 1696 243 248r
HEINS, WELMOED wijlen Welmoed Heins Hofstraat 21 1707 245 25v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs Lanen 91 1659 238 5r
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs Lanen 89 1660 238 65v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs 1668 239 169v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs verkoper Both Apothekerstraat 9 1682 241 204v
JAKOBS, WELMOED als bewoner Welmoed Jacobs naastligger ten westen Romastraat ZZ 1683 241 253r
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1693 243 56r
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1693 243 62v
JAKOBS, WELMOED de erven van Welmoed Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1700 244 37r
JAKOBS, WELMOED de erven van Welmoed Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1705 244 303r
IJSENBEEK, WELMOED JANS Welmoed Jansen IJsenbeek verkoper van 1/6 Rommelhaven 4 1735 249 52r
JOHANNES, WELMOED Welmoed Johannes voormalig bewoner Nieuwstraat 30 1738 249 335v
JOUKES, WELMOED huis en hof van de erven van Welmoed Jouckes naastligger ten westen Droogstraat 76 1697 243 303r
JOUKES, WELMOED de erven van het huis en hof van Welmoed Joukes naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1695 243 6ra
JOUKES, WELMOED de erven van het huis en hoff van wijlen Welmoed Joukes Zoutsloot 76 1711 245 145v
JOUKES, WELMOED de erven van het huis en hoff van wijlen Welmoed Joukes Zoutsloot 76 1711 245 145v
JOUKES, WELMOED de erven van het huis en hoff van wijlen Welmoed Joukes Zoutsloot 76 1711 245 145v
, WELMOED Welmoed Simcks Heiligeweg 22 1631 232 176v
SIPKES, WELMOED Welmoed Sipkes verkoper als moeder en wettige voorstander over haar kinderen Hoogstraat 35 1682 241 57va
SJUKS, WELMOED Welmoed Siuckes Droogstraat 1635 233 159r
SJUKS, WELMOED Welmoed Siuckes , burger Heiligeweg ZZ 1636 234 5v
ULBES, WELMOED Welmoed Uulbes verkoper van 1/3 Kleine Bredeplaats 1630 232 144v
WILLEMS, WELMOED meerderjarige dochter Welmoed Willems verkopers van 1/4 Zoutsloot ZZ 1719 246 38r
WILLEMS, WELMOED Welmoed Willems verkoper van 1/8 Zoutsloot NZ 1731 248 42v
, WELMOED kamer bewoond door Welmoedt grondpacht verschuldigd aan dit huis Hofstraat 17 1692 243 17v
JAKOBS, WELMOED Welmoedt Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1685 242 65r
JAKOBS, WELMOED het verkochte huis van Welmoedt Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 1693 243 70r
JAKOBS, WELMOED de erven van Welmoedt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1694 243 102r
JAKOBS, WELMOED de erven van Welmoedt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1700 244 68r
KLASES, WELMOED Welmoet Claeses huurder Lanen 1643 235 75r
HENDRIKS, WELMOED Welmoet Hendrix bewoner Zuiderpoort (gebied) 1684 242 32r
HANSES, WELMOED Welmoetie Hanses Grote Ossenmarkt 15 1670 240 1v
JAKOBS, WELMOED Welmoetie Jacobs Both Apothekerstraat 9 1679 241 26r
JAKOBS, WELMOED Welmoetie Jacobs Both Apothekerstraat 9 1679 241 26r
MICHIELS, WILTJE Weltie Michiels Lanen 15 1738 249 224r
GALEMA, WILTJE Weltje Galema koper huis Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
MICHIELS, WILTJE wijlen Weltje Migchiels huurder Lanen 15 1757 254 56v
MICHIELS, WILTJE wijlen Weltje Migchiels Lanen 15 1757 254 56v
CHRISTIAANS, WEMELTJE Wemeltie Christiaens naastligger ten noorden Schritsen 38achter 1680 241 81r
BRENS, WEMELTJE Wemeltje Brens Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
, WEMELTJE Wemeltje Brends Schritsen 54 1810 269 63v
BRANDS, WEMELTJE Wemeltje Brens Schritsen 54 1810 269 63v
JANS, WENDELE Wendel Jans , burger c.u. koper huis met een eigen steeg ten oosten Moriaanstraat 1 1659 238 3v
JANS, WENDELE Wendel Jansen , c.u. koper huis Nieuwstraat OZ 1649 236 69r
JANS, WENDELE Wendel Jansen , c.u. verkoper Nieuwstraat OZ 1650 236 127v
JANS, WENDELE Wendel Jansen verkoper Moriaanstraat 1 1661 238 84v
DIRKS, WIEPKE Wepke Dircks verkoper Droogstraat ZZ 1714 245 209v
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx schipper (wijd-) koper huis met stoep en (luifel ?) Hoogstraat 15achter 1701 244 96v
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx , c.u. schipper (wijd-) naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter 1701 244 96v
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx , c.u. schipper (wijd-) naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter 1701 244 101r
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx schipper (wijd-) verkoper Hoogstraat 15achter 1701 244 101r
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx , c.u. schipper naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter 1702 244 149v
DIRKS, WIEPKE wijlen Wepke Dirx schipper Hoogstraat 15 1725 246 239v
DOEDES, WIEPKE wijlen Wepke Doedes Schritsen NZ 1753 253 108r
PIERS, WIEPKE Wepke Piers koopman Zoutsloot 26 1728 247 62r
WIERDS, Wermel Wierts Nieuwstraat 1615 229 251r
BASTIAANS, WORP de weduwe van Werp Bastiaans naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 6 1756 254 19v
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens koper Sint Odolphisteeg 2 1697 243 268r
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens Sint Odolphisteeg 6 1707 245 29v
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1735 249 97r
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1746 251 154r
FREERKS, WORP Werp Freerx bakker naastligger ten oosten Lanen NZ 1664 238 205v
FREERKS, WORP de ergenamen van Werp Freerx verpachter grond Lanen 81 1675 240 170r
FREERKS, WORP de ergenamen van Werp Freerx verkoper Lanen 81 1675 240 170r
, WORP Werp Freerx* bakker naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg WZ 1670 240 10v
HEINS, WORP Werp Heins naastligger ten noorden 't Poortje 11 1734 249 10v
HEINS, WORP Werp Heyns , c.s. naastligger ten zuiden 't Poortje 7 1747 251 166v
PIETERS, WORP Werp Pieters smid verkoper Achterstraat 1615 230 9r
PIETERS, WORP Werp Pieters smid naastligger ten westen Zuiderhaven 1630 232 122r
, WESSEL Wessel van Neercassel koopman koper pannenbakkerij en toebehoren Rozengracht ZZ 1723 246 178r
GERRITS, WESSEL vrijgezel Wessel Gerrits bontwever koper huis Kerkpoortstraat 1743 250 302v
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat WZ 1760 255 34r
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts naastligger ten oosten Scheffersplein 1770 257 153v
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1771 257 197v
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts bontwever Dalpad 7 1771 257 241v
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts Schoöhuis verkoper Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
HENDRIKS, WESSEL Wessel Hendriks bontwever huurder Moriaanstraat NZ 1754 253 138r
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes assistent en schipsleper bij de Admiraliteit Zuiderhaven 47 1751 252 117v
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes assistent en schipsleper bij de Admiraliteit Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes schipsleper en assistent Admiraliteit koper huis Schritsen NZ 1752 252 189r
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes naastligger ten westen Lanen 62 1752 252 206v
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes naastligger ten westen Lanen 62 1754 253 190v
LOLKES, WESSEL Wessel Lolkes naastligger ten oosten Lanen 50 1810 268 352v
LOLKES, WESSEL Wessel Lolkes naastligger ten westen Lanen 54 1810 269 110r
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitiens naastligger ten westen Weverstraat 1663 238 191v
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitiens naastligger ten westen onbekend 1677 241 1v
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitjens naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1663 238 181v
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitjens naastligger ten westen Weverstraat 1663 238 20ra
SIEMENS, WESSEL Wessel Symens baantjer koper (of 50 GG) Liemendijk 1684 242 56v
TEUNIS, WESSEL huisman Wessel Teunis Zoutsloot 80 1750 252 73v
TEUNIS, WESSEL huisman Wessel Teunis Zoutsloot ZZ 1750 252 73v
GERRITS, WESSEL Wessels Gerryts mr. bontwever verkoper Rapenburg ZZ 1759 254 189v
ACRONIUS, WESSEL Wesselus Acronius bedienaar van het goddelijk woord koper huis of kamers Rapenburg NZ 1652 236 201r
IJSBRANDS, Weynert IJsbrants naastligger ten westen Liemendijk 1675 240 181r
HENDRIKS, WINTJE Weyntie Hendricks verkoper Voorstraat 27 1681 241 174r
HENDRIKS, Weyntie Hendrix verkoper Noorderhaven 82 1684 242 54r
HENDRIKS, WINTJE Weyntie Hendrix koper huis en gortmakerij Lanen NZ 1685 242 78v
DIRKS, WINTJE Weyntien Dirks Nieuwstraat WZ 1728 247 106r
HENDRIKS, WINTJE Weyntien Hendriks Zuiderhaven 24 1683 242 6v
HENDRIKS, WINTJE huis genaamd het Groot Wanschapen Weyntien Hendrix koper dwarshuis Noorderhaven 15 het Groot Wanschapen 1681 241 156v
HENDRIKS, WINTJE Weyntien Hendrix koper huis Sint Odolphisteeg 13 1681 241 162v
HENDRIKS, WINTJE Weyntje Hendrix naastligger ten noorden verkocht huis van Voorstraat 37 1684 242 23v
DIRKS, WINTJE Weyntjen Dirks Lombardstraat ZZ 1728 247 83v
DIRKS, WINTJE Weyntjen Dirks Lombardstraat ZZ 1728 247 83v
BOKKES, WIEBE de weduwe en erven van Wibe Bokkes verkoper Lanen 87 1636 234 20r
BOKKES, WIEBE de weduwe en erven van Wibe Bokkes verkoper Grote Kerkstraat ZZ 1636 234 20r
BOKKES, WIEBE wijlen Wibe Bokkes gebruiker noordoost van Harlingen 1636 234 20r
BOKKES, WIEBE de weduwe en erven van Wibe Bokkes verkoper noordoost van Harlingen 1636 234 20r
HANSES, WIEBE schoenmakersperk van Wibe Hans naastligger ten noorden Schritsen 1630 232 139v
HANSES, WIEBE de weeskinderen van wijlen Wibe Hansen verkoper van 1/2 Voorstraat 95 1640 234 120r
JANS, WIEBE Wibe Jansen verkoper Zoutsloot 1641 234 156r
JORRITS, WIEBE Wibe Jorrits naastligger ten oosten Drie Roemerssteeg 1 1638 234 61v
JORRITS, WIEBE het huis nagelaten door Wibe Jorryts naastligger ten westen Voorstraat 14 1642 234 175r
WIEBRENS, WIEBE Wibe Wybrens naastligger ten westen Franekereind 30 1661 238 99r
IEPES, WIEBE Wibe Ypes naastligger ten westen onbekend 1638 234 64r
, WIEPKJE Wibina Hossekamp Noordijs WZ 1797 265 30r
SLOTEN, WIEBE ds. Wibius van Sloten predikant verkoper van 1/4 Hondenstraat 12 1754 253 162v
, WIEBREN Wibran Swartwolt, burger koopman koper huis Zuiderhaven 13 1625 231 43v
PIETERS, WIEBREN Wibrand Pieters mr. glasmaker verkoper Voorstraat 17west 1664 238 239v
HEINEMAN, WIEBREN ds. Wibrandus Heineman huurder Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
NIJKERK, WIEBREN Wibrandus Nijkerck predikant verkopers als erfgenamen van wijlen hun vader Sint Odolphisteeg WZ 1685 242 101r
, WIEBREN Ds. Wibrandus Nikerk predikant verkoper Lanen 37 1685 242 80r
SLOTERDIJK, WIEBREN Wibrandus Sloterdijk, burger naastligger ten noorden Schritsen 1 1708 245 58r
SLOTERDIJK, WIEBREN s.s.th. candidatus Wibrandus Sloterdijk, burger verkoper Schritsen 1 1708 245 58r
SLOTERDIJK, WIEBREN ds. Wibrandus Sloterdijk predikant verkoper Noorderhaven 73 1709 245 101r
SLOTERDIJK, WIEBREN dr. Wibrandus Sloterdijk pastor verkoper Lanen 4 1710 245 129v
SLOTERDIJK, WIEBREN ds. Wibrandus Sloterdijk pastor verkoper van 1/2 Zuiderplein 1 1710 245 132r
SLOTERDIJK, WIEBREN ds. Wibrandus Sloterdijk predikant verkoper Achterstraat NZ 1711 245 162r
SLOTERDIJK, WIEBREN Wibrandus Sloterdijk pastor verkoper Voorstraat 43 1718 246 4v
SLOTERDIJK, WIEBREN Wibrandus Sloterdijk predikant verkoper van 1/2 Zuiderhaven 79 1721 246 114r
, WIEBREN de kamer van Wibrant blikslager naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1650 236 104v
KUIPERS, WIEBREN Wibrant Cuipers huis van naastligger ten noorden Rommelhaven 13 1640 234 92v
HUISMAN, WIEBREN JANS Wibrant Jansen Huisman naastligger ten westen Noorderhaven 75 1642 234 163r
PIEBES, WIEBREN wijlen Wibrant Pibes Hoogstraat 10 1637 234 42v
PIETERS, WIEBREN Wibrant Pieters , burger mr. glasmaker verkoper Pothondjessteeg 1659 237 218r
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
SEERPS, WIEBREN de hovinge van Wibrant Seerps naastligger ten oosten Droogstraat 1642 234 180v
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps , burger koopman niaarnemer Voorstraat 8 1643 235 89r
BOUWES, WIEBREN Wibren Bouues naastligger ten noorden Lanen 48 1658 237 179r
BROERS, WIEBREN Wibren Broers timmerman verkoper Hofstraat 45 1800 265 271v
BROERS, WIEBREN Wibren Broers huistimmerman verkoper Hofstraat 4 1802 266 77v
BROERS, WIEBREN Wibren Broers mr. huistimmerman verkoper Rozengracht ZZ 1802 266 95v
DOUWES, WIEBREN Wibren Douwes verkoper van 1/2 Achterstraat 1625 231 42v
FRANSES, WIEBREN Wibren Fransen , burger mr. smid koper nieuw welgebouwd huis Zuiderpoort (gebied) 1651 236 148v
HERES, WIEBREN het huis van Wibren Heeres koster eigenaar grondpacht (p.j.) Sint Odolphisteeg 1665 239 6r
JANS, WIEBREN huisman Wibren Jansen opposant vereist borg Lanen 1644 235 106v
MEINERTS, WIEBREN Wibren Meynerts naastligger ten westen Voorstraat 78 1638 234 60v
JANS, WIEBRICHJE wijlen Wibrich Jans Noorderhaven 20 1679 241 38r
FEIES, Wibrigh Feyes verkoper Zuiderhaven ZZ 1657 237 129r
HEINS, WIEBRICHJE Wibrigjen Heyns kopers Sint Odolphisteeg 4 1681 241 127v
AUKES, WIKJE Wick Auckes Sint Christoffelsteeg WZ 1630 232 132v
SIEBRENS, WIKJE hun dochter Wickien Sibrandi , burger verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 1614 229 229v
SIEBRENS, WIKJE Wickien Sibrandi Brouwersstraat 1 1635 233 165r
WOUTERS, WIKJE Wickien Wouters Zoutsloot 1 1659 237 211r
WOUTERS, WIKJE Wickien Wouters verkoper Zoutsloot ZZ 1662 238 141r
PIEBES, WIKJE Wickjen Piebes Nieuwstraat 18 1742 250 224r
FEIKES, WIEBE Wiebbe Feyckes verkoper Voorstraat 21 1682 241 214r
LOLKEMA, WIEBE Wiebe Lolcama verkoper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
LOLKEMA, WIEBE Wiebe Lolcama verkoper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
LOLKEMA, WIEBE Wiebe Lolcama verkoper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
ANDRIES, WIEBE Wiebe Andries Lanen 9 1806 267 211v
DIRKS, WIEBE Wiebe Dirks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
DIRKS, WIEBE Wiebe Dirks Blokmaker Noorderhaven 3 1793 264 84r
DOUWES, WIEBE Wiebe Douwes hovenier koper hof en huis of zomerhuis Oosterbolwerk 1798 265 94r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wiebe Feddricks Kalff verkoper Lammert Warndersteeg 1709 245 87v
MOOIMAN, WIEBE PIETERS Wiebe Pytters Moyman Rozengracht 16 1687 242 215v
WILLEMS, WIEBE Wiebe Willems varensgezel koper huis Zuiderstraat ZZ 1767 257 19r
WIETSES, WIEBE Wiebe Wytses huurder (p.j.) Voorstraat 79 1795 264 261v
BROERS, WIEBREN de verkoper Wiebren Broers mr. timmerman naastligger ten noorden Kerkpad 22 1792 264 6v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers mr. timmerman verkoper Kerkpad 22 1792 264 6v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers huistimmerman koper huis Zoutsloot 59 1793 264 143v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers huistimmerman koper 1/2 huis gebruikt als timmerwinkel Rozengracht ZZ 1802 266 74v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers mr. huistimmerman verkoper Zoutsloot 59 1802 266 90v
HERES, WIEBREN Wiebren Heeres naastligger ten noorden Bargebuurt 28 1794 264 207v
HERES, WIEBREN Wiebren Heres naastligger ten westen Zoutsloot 59 1802 266 90v
, WIEGER Wieger Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
, WIEGER Wieger mr. molenaar [staat: molenmeester] naastligger ten noorden Rozengracht 7west 1700 244 70r
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema mr. zilversmid koper 2 kamers Voorstraat 58 1711 245 146v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema, burger mr. zilversmid verkoper Voorstraat 58achter 1711 245 152v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema, c.u. koper huis en hof daar de Vergulde Boot uithangt Voorstraat 53 de vergulde Boot 1711 245 157v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema mr. silversmidt verkoper Voorstraat 29 1711 245 160r
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema koper van 8/12 hof Hofstraat 16 1712 245 175v
MOCKEMA, WIEGER vroedsman Wieger Mockema William Boothstraat 6zuid 1723 246 171v
ALBERTS, WIEGER Wieger Alberts mr. bakker huurder Rozenstraat 2 1701 244 96r
KLASES, WIEGER Wieger Claas Noorderhaven 10 1778 259 143v
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts , c.u. naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1615 229 252r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts verkoper Zoutsloot ZZ 1615 229 252r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager koper huis Lombardstraat ZZ 1773 258 124r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager (stads-) koper huis Karremanstraat 20 1775 258 198v
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager koper huis en weefwinkel Rapenburg NZ 1786 262 132r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager koper huis Havenplein 20 1786 262 133r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager verkoper Lombardstraat 8 1790 263 226r
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarstraat 6 1777 259 85r
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks , n.u. e.a. naastligger Zoutsloot 100 1780 260 3v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten westen Hoogstraat 41 1781 260 36v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Hoogstraat 41 1781 260 36v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarstraat 6 1783 261 25v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks huurder Hoogstraat 39 1783 261 40v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks bierdrager verkoper Karremanstraat 20 1783 261 41v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarstraat 6 1787 262 151r
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1787 262 222v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten oosten Hoogstraat 2 1793 264 117v
FREERKS, WIEGER wijlen Wieger Fredriks stads bierdrager verkoper Hoogstraat 4 1794 264 183v
FREERKS, WIEGER wijlen Wieger Fredriks stads bierdrager Rapenburg NZ 1794 264 185r
FREERKS, WIEGER wijlen Wieger Fredriks bierdrager (stads-) Havenplein 20 1794 264 192v
GERLOFS, WIEGER Wieger Gerlofs mr. chirurgijn naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1727 247 15r
HARINGS, WIEGER Wieger Harings huistimmerknecht verkoper Droogstraat 26 1809 268 254v
HARINGS, WIEGER Wieger Harings huistimmerknecht verkoper Bildtstraat 14 1809 268 256r
HARMENS, WIEGER Wieger Harmens koper huis Noorderhaven 62 1793 264 92v
HARMENS, WIEGER Wieger Harmens huurder Noorderhaven 62 1793 264 92v
HARMENS, WIEGER Wieger Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 19 1797 265 21v
HARMENS, WIEGER Wieger Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 19 1801 265 297r
HAIES, WIEGER Wieger Hayes , thans uitlandig schipper Bildtstraat 4 1811 269 125r
JARICHS, WIEGER Wieger Jarigs mr. damastwever koper huis Lanen 40 1758 254 177r
JARICHS, WIEGER Wieger Jarigs , c.u. huurder Lanen 2 1759 254 193v
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus naastligger ten noorden Zuiderstraat 5 1777 259 52v
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus mr. grofsmid koper huis en smederij Zuiderstraat 7 1777 259 73r
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus , c.u. mr. grofsmid huurder (p.j.) Zuiderstraat 7 1777 259 73r
SMID, WIEGER PAULUS Wieger Paulus Smit naastligger ten westen Zuiderstraat 9 1779 259 180r
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERS hopman Wieger Pieters Kalkenstein, c.u. koper huis Heiligeweg 58 1714 245 226r
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERS burgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein verkoper Heiligeweg 58 1718 246 2r
SWERMS, WIEGER SEERPS Wieger Seerps Swerms distillateur verkoper van 1/2 Voorstraat 53 1763 255 209v
HOORNSTRA, WIEGER Wiegerus Hoornstra mr. timmerman huurder (p.j.) Franekereind 23oost 1739 250 18r
SWERMS, WIEGER Wiegerus Swerms mr. chirurgijn en distillateur verkoper van 1/2 Liemendijk NZ 1762 255 117v
VRIES, WIGLE Wiegle de Vries strandmeester naastligger ten oosten Zoutsloot 47 1748 251 243r
TJEERDS, WIKJE erven en gesterkt door hun zus en ??? Wiekjen Tieerds Schritsen 31 1723 246 186r
EEDES, WIEMER wijlen Wiemer Ades Lanen NZ 1664 238 205v
SIEBRENS, WIEMER Wiemer Siebrands , c.u. huurder 't Poortje 11 1802 266 170v
KLAVER, WIEPKJE Wiepkje Klaver huurder Anjelierstraat 39 1809 268 266r
KLAVER, WIEPKJE Wiepkje Klaver huurder Anjelierstraat 41 1809 268 266r
VOS, WIERD wijlen Wierd Vos Franekereind 27 1675 240 26va
DIRKS, WIERD Wierd Dirks , c.u. verkoper Kleine Ossenmarkt WZ 1637 234 24r
DIRKS, WIERD Wierd Dirks , c.u. huurder Schritsen 57 1739 250 34v
POPTA, WIERD SJOERDS de erven van wijlen Wierd Sioerdts Popta verkoper Lanen 1637 234 47v
TJEERDS, WIERD Wierd Tjeerds koper huis en stalling Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
TJEERDS, WIERD wijlen Wierd Tjeerds Bildtpoort (gebied) 1755 253 207r
TJEERDS, WIERD wijlen Wierd Tjeerds Liemendijk ZZ 1755 253 207r
WIENSENS, WIERD Wierd Wijnsens huurder (p.j.) William Boothstraat 5 1753 253 73v
DIRKS, WIERD Wierdt Dircks Schritsen 1 1636 233 178r
HENDRIKS, Wieroo Hendrix Voorstraat 10 1684 242 28r
PIETERS, Wieskjen Pieters Grote Kerkstraat 40west 1709 245 99r
MICHIELS, WIETSE Wietse Michiels , burger Rozengracht 50 1648 236 13v
PIEBES, WIETSE Wietse Piebes koopman naastligger ten westen Rozengracht 22 1706 244 338v
PIETERS, WIETSKE Wietske Pieters verkoper van 1/12 Lombardstraat 1742 250 255r
THOMAS, WIETSKE Wietske Thomas Rommelhaven 15 1698 243 379v
SCHONEBEEK, Wietzi Schonebeek Grote Ossenmarkt 1 1796 264 312v
, WIGBOLD Wigbolt bakker naastligger ten oosten Lanen ZZ 1614 229 204r
FREERKS, WIGBOLD wijlen Wigbolt Freerx Rozengracht 27 1631 232 187r
FREERKS, WIGBOLD het huis van wijlen Wigbolt Freerx naastligger ten oosten Lanen ZZ 1642 235 19r
HENDRIKS, WIGBOLD het huis van Wigbolt Hendricx naastligger ten westen Lanen ZZ 1653 236 247v
HENDRIKS, WIGBOLD wijlen Wigbolt Hendrix voormalig eigenaar van een huis uitkomende op de Schritsen Lanen ZZ 1682 241 219v
, WIEGER Wiger brouwer naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1662 238 125r
ANNES, WIEGER wijlen Wiger Annis Spinhuisstraat 1636 234 19v
ANNES, WIEGER de weduwe van wijlen Wiger Annis naastligger ten zuiden Lanen 87 1636 234 20r
, WIEGER wijlen Wiger Berckes Bargebuurt 28 1649 236 58r
, WIEGER wijlen Wiger Berckes Bargebuurt 28 1649 236 58r
JANS, WIEGER wijlen Wiger Jans , burger verkoper Hofstraat NZ 1624 231 26v
JANS, WIEGER Wiger Jans wagenaar naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1642 235 22r
JANS, WIEGER Wiger Jansen wagenaar naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1650 236 119r
SIEBES, WIEGER Wiger Sybes naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1665 239 24v
WIEBES, WIEGER wijlen Wiger Wibes Rinnertspijp 1642 234 168r
TJALLINGS, WIGLE Wigge Tjallings verkoper Schritsen 28 1670 240 5v
TJALLINGS, WIGLE Wigge Tjallings , burger schipper (kaag-) koper huis Vijverstraat 1671 240 32r
VRIES, WIGLE wijlen Wiggele de Vries strandmeester Zeilmakersstraat 3 1775 258 197v
ANNES, WIEGER Wigger Annes bewoner Lanen 89 1634 233 134v
JANS, WIEGER Wigger Janssen naastligger ten westen Weverstraat 1614 229 219r
TJALLINGS, WIGLE Wiggle Tjallings schipper koper provisioneel huis Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
WIEBES, WIGLE sterfhuis van Wighle Wybes eerdere bewoner Brouwersstraat OZ 1616 230 14r
WIEBES, WIGLE de crediteuren van wijlen Wighle Wybes schuitvoerder verkoper Brouwersstraat OZ 1616 230 14r
WIEBES, WIGLE sterfhuis van Wighle Wybes eerdere bewoner Brouwersstraat OZ 1616 230 21r
WIEBES, WIGLE de crediteuren van wijlen Wighle Wybes verkoper Brouwersstraat OZ 1616 230 21r
VRIES, WIGLE Wigle de Fries strandmeester naastligger ten westen Zoutsloot 51 1739 250 12v
VRIES, WIGLE Wigle de Vries strandmeester koper huis Zoutsloot 49 1734 248 339v
VRIES, WIGLE Wigle de Vries strandloper naastligger ten westen Karremanstraat ZZ 1735 249 69r
VRIES, WIGLE wijlen Wigle de Vries strandmeester Zoutsloot NZ 1771 257 189v
ATES, WIGLE Wigle Ates verkoper onbekend 1641 234 133r
JOUKES, WIGLE Wigle Joukes Scheerstraat 6 1729 247 290r
WIEBES, WIGLE Wigle Wybes naastligger ten westen Brouwersstraat OZ 1615 229 268v
VRIES, Wigles de Vries strandmeester koper huis Bildtstraat OZ 1759 254 209v
BAERDT, de weduwe van Wiilem Baard naastligger ten oosten Hofstraat 20 1764 256 81r
JANS, WIJKE Wijke Jans verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14 1781 260 12r
JANS, WIJKE Wijke Jans verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16 1781 260 12r
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats WZ 1744 251 38v
WIEBES, WIEMER Wijmer Wybes losbare rente Voorstraat 66 1638 234 71r
POPPES, de hof van Wijnaert Poppes naastligger ten noorden onbekend 1672 240 89v
, WIJNAND Wijnand Hoekers huurder (p.j.) Bildtstraat 24 1803 266 176v
, WIJNAND Wijnand Hoekers mr. slager koper wagenhuis Lanen 29 1804 267 92v
, WIJNAND Wijnand Hoekers mr. slager huurder (p.j.) Lanen 29 1804 267 92v
, WIJNAND Wijnand Hoekers mr. slager huurder (p.j.) Voorstraat 12 1807 267 350r
, WIJNAND Wijnand Hoekers mr. slager koper huis Lanen 35west 1809 268 244v
, WIJNAND Wijnand Hoekes naastligger ten zuiden Voorstraat 30 1809 268 321v
GERRITS, WIJNAND Wijnand Gerryts mr. kuiper koper huis, stal Hoogstraat 31 1728 247 138v
ANTONIDES, WIJNAND wijlen Wijnant Antoni Vianen ZZ 1701 244 106v
WIEBES, Wijne Wybes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1725 246 234v
WIEBES, Wijne Wybes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1725 246 247r
WIEBES, de weduwe van Wijne Wybes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1726 246 253v
WIEBES, wijlen Wijne Wybes Kerkpoortstraat 41 1728 247 140v
POPPES, Wijnert Poppes koopman koper hof met bomen en planten Weverstraat 1659 238 6r
POPPES, de hof van Wijnert Poppes naastligger ten zuiden onbekend 1667 239 99av
POPPES, de hof van Wijnnert Poppes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 9 1666 239 57v
POPPES, wijlen Wijnnert Poppes koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 77oost 1675 240 168v
POPPES, de erven van de hof van Wijnnert Poppes naastligger ten zuiden Weverstraat 1672 240 12va
POPPES, Wijnnert Poppes koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
WIJNANDS, WIJNAND Wijnolt Wijnolts sergeant in de compagnie van kapt. Jhr. Johan van Roorda verkoper Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
PIERS, WIENSEN Wijnsen Peers naastligger ten zuiden Schritsen 28 1724 246 199r
WIERDS, WIENSEN Wijnsen Wierds koper 1/4 huis Zuiderhaven 65 1717 245 298v
ALEFS, WIENSEN Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 76 1644 235 101r
ALEFS, WIENSEN Wijntien Alefs naastligger ten oosten Voorstraat ZZ 1644 235 112r
KLASES, Wijpk Clases naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1675 240 202v
TJEERDS, WIEPKE Wijpke Tiaardts Zoutsloot 1625 231 50r
SIEMENS, WIKJE Wik Simons verkoper Kerkpoortstraat 1665 239 3va
PIETERS, WIKJE Wikje Pieters verkoper van 1/6 Lanen NZ 1663 238 16ra
PIETERS, WIKJE Wikje Pieters verkoper van 1/6 Lanen NZ 1663 238 16ra
PIETERS, WIKJE Wikje Pieters verkoper Noorderhaven 72 1773 258 78v
PIETERS, WIKJE Wikje Pieters bewoner Grote Bredeplaats 5west 1772 258 1ra
PIETERS, WIKJE Wikje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
PIETERS, WIKJE Wikje Pytters verkoper Zuiderplein OZ 1765 256 266v
PIEBES, WIKJE Wikjen Piebes Nieuwstraat 18 1736 249 123v
PIETERS, WIKJE Wikjen Pytters Nieuweburen 25 1748 251 225v
PIETERS, WIKJE Wikkje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
PIETERS, WIKJE Wikkje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
PIETERS, WIKJE Wikkje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
PIETERS, WIKJE Wikkje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
SLOTERDIJK, ds. Wilbrandus Sloterdijk predikant verkoper Voorstraat 45 1718 246 1r
HARMENS, Wilbrant Harmens , c.u. blikslager Romastraat ZZ 1650 236 132v
TEEKES, WILKE Wilcke Teeckes naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1666 239 51r
WARNERS, EGBERTS Wilen Egberts Warners Kruisstraat 3oost 1674 240 135v
KASSEL, WILLEM Wilhelm van Cassel mr. blauwverver koper huis Brouwersstraat 1 1737 249 175v
, WILLEM Wilhelm Dahman, c.u. muziekmeester Schritsen 52 1779 259 180v
, WILLEM Wilhelm Damen trompetter op het Prinsenjacht koper huis Schritsen 52 1767 256 260v
GERBENS, Wilhelmijntje Gerbrands Noorderhaven 10 1791 263 322v
, WILHELMINA Wilhelmina Carberg Noorderhaven 113 1731 248 29r
, WILHELMINA Wilhelmina Carbergh verkoper van 1/2 Vismarkt 1 1739 250 43v
, WILHELMINA Wilhelmina Nellé winkelierster Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
ZEILSTRA, WILHELMINA Wilhelmina Alyda Zeilstra Schritsen 35 1795 264 246r
ZEILSTRA, WILHELMINA Wilhelmina Alida Zeylstra Schritsen 35 1784 261 160r
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1739 250 77v
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1739 250 4va
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Cassel mr. blauwverver geniaarde koper Nieuweburen 25 1748 251 225v
KASSEL, WILLEM de erven van Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Noorderhaven 6 1759 254 194v
KASSEL, WILLEM de erven van Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Noorderhaven 6 1763 255 228r
, WILLEM de erven van Wilhelmus van Cassels naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1758 254 151r
, WILLEM Wilhelmus van Castel, burger koper huis en herberg Grote Bredeplaats 5west de Oude Pynas 1754 253 131r
, WILLEM Wilhelmus van Castel naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1754 253 181r
, WILLEM de minderjarige nagelaten kinderen van Wilhelmus van Castel herbergier Raamstraat 3 1761 255 264r
CUP, Wilhelmus Cup Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r
, WILLEM het huis en hof van burgemeester dr. Wilhelmus Hillebrant, c.f. naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1672 240 97r
, WILLEM het huis en hof van burgemeester dr. Wilhelmus Hillebrant, c.f. naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1672 240 97r
HILLEBRANDS, WILLEM dr. Wilhelmus Hillebrants advocaat Hof van Friesland koper huis Voorstraat 13 1668 239 128r
, Wilhelmus Huyff verkocht zijn huis aan Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
, WILLEM Wilhelmus van Kastel herbergier koper stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje Raamstraat 3 1751 252 173r
KNIJFF, WILLEM de in de volgende akte genoemde kamer van dr. Wilhelmus Knijff naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 171v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff academiae secretarius verkoper Rapenburg NZ 1675 240 171v
KNIJFF, WILLEM de in de volgende akte genoemde kamer van dr. Wilhelmus Knijff naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 172r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff academiae secretarius verkoper Rapenburg NZ 1675 240 172r
KNIJFF, WILLEM de in de volgende akte genoemde kamer van dr. Wilhelmus Knijff naastligger ten westen Zoutsloot 7 1675 240 172v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff academiae secrets. verkoper Zoutsloot 7 1675 240 172v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff academiae secrets. verkoper Rapenburg NZ 1675 240 173r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secrets. verkoper Zuiderhaven 18 1675 240 175v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secrets. verkoper Schritsen 3 1675 240 176v
RANOU, WILLEM wijlen dr. Wilhelmus Ranouw Zuiderhaven 6 1727 247 18r
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Wilhelmus Sloterdijck koper door niaar vierkant achtereind van een huis, en plaats Kerkpad WZ 1683 241 268r
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Wilhelmus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/4 Rommelhaven ZZ 1702 244 180v
SLOTERDIJK, WILLEM Wilhelmus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland en oud secretaris van Sneek verkoper Kerkpoortstraat 1705 244 303v
SLOTERDIJK, WILLEM schrijver van een compagnie te voet Wilhelmus Sloterdijk Kerkpoortstraat 1708 245 59v
STIEKEL, WILLEM Wilhelmus Stikkel mr. schoenmaker koper huis Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v
STIEKEL, WILLEM Wilhelmus Styckel mr. schoenmaker koper provisioneel 4e woning Bargebuurt 28 1765 256 264r
STIEKEL, WILLEM Wilhelmus Styckel kastelein verkoper Bargebuurt 28 1783 261 70v
, WILLEM vroedsman Wilhelmus Zeestra verkoper Kleine Bredeplaats 10 1719 246 39v
HILLEBRANDS, WILLEM Wilhelmus Hilbrants , J.U.D. koper 6 einsen land (voor het merendeel de koper wel bekend) ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
HILLEBRANDS, WILLEM de erven van Wilhelmus Hillebrandts naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HILLEBRANDS, WILLEM Mede Ged.Staat van Friesland en vroedschap alhier Wilhelmus Hillebrants koper huis, tuin en pakhuis Noordijs 15 1679 241 29r
HILLEBRANDS, WILLEM de erven van wijlen Wilhelmus Hillebrants naastligger ten noorden ZZ 1682 241 230r
HILLEBRANDS, WILLEM Dr Wilhelmus Hillebrants Mede-gedeputeerde Staat der Provincie naastligger ten westen noordoost van Harlingen 1679 241 6ra
HILLEBRANDS, de erven van Wilhelmus* Hillebrandts naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WILHELMINA Wilhelmyna Carberg William Boothstraat OZ 1732 248 96r
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Rozengracht 26 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleek 13 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Nieuweburen 11 1781 260 97v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Zuiderstraat 1781 260 99r
, WILLEM Willem , burger naastligger ten noorden Rozengracht NZ 1649 236 63r
, WILLEM Willem bakker naastligger ten noorden Karremanstraat 22 1671 240 45r
, WILLEM Willem gleibakker naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1692 243 5r
, WILLEM bewoner Willem voerman naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1698 243 389r
, WILLEM Willem koperslager naastligger ten noorden Sint Jacobstraat WZ 1709 245 95r
, WILLEM Willem , c.u. slotmaker huurder Lanen NZ 1714 245 219v
, WILLEM armvoogdij der huiszittende armen Willem Noordijs 23 1727 246 302v
, WILLEM Willem naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1751 252 177v
, WILLEM Willem naastligger ten oosten Droogstraat 22 1753 253 70r
, WILLEM Willem naastligger ten oosten Droogstraat 22 1755 253 221r
, WILLEM Willem huurder zuidelijke woning (p.j.) Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, WILLEM Willem , c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 39 1771 257 195v
, WILLEM Willem scheepstimmerman huurder Grote Bredeplaats 10 1784 261 250r
ALEMA, WILLEM Willem Alama huurder Nieuwstraat 14 1779 259 198r
ALEMA, WILLEM Willem Alama huurder Nieuwstraat 16 1779 259 198r
ALBERDA, WILLEM curator Willem Albarda advocaat Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven 25 1794 264 170v
BAERDT, WILLEM de weduwe van Willem Baard naastligger ten zuiden Hofstraat 20 1764 256 81r
BAERDT, WILLEM de weduwe en de erven van Willem Baard naastligger ten oosten Voorstraat 99 1779 259 212v
BAKKER, WILLEM Willem Backer bode bij de Admiraliteit koper door niaar huis Zuiderplein OZ 1764 256 85r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Zuiderplein OZ 1765 256 117r
BAKKER, WILLEM Willem Backer bode (admiraliteits-) koper door niaar hof en zomerhuis of woonkamer Zuiderplein OZ 1767 256 253r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten westen Zuiderplein OZ 1765 256 266v
BAKKER, WILLEM Willem Backer, n.u. naastligger ten noorden Bildtstraat 6 1770 257 157r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten westen Fabrieksstraat 28 1782 260 296r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1783 261 57r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 5 1783 261 58r
BAKKER, WILLEM Willem Backer bode bij de Admiraliteit naastligger ten zuiden Zuiderplein OZ 1783 261 74r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten oosten Moriaanstraat 1784 261 249r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 1784 261 249r
BAKKER, WILLEM Willem C. Backer naastligger ten westen Rozengracht 7 1785 261 263r
BAERDT, WILLEM vroedsman Willem Baerd koopman koper hof met galerij Hofstraat 1756 254 3v
BAERDT, WILLEM de ingang van de hof van vroedsman Willem Baerd naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1756 254 20v
BAERDT, WILLEM hof van Willem Baerd naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1756 254 20v
BAKKER, WILLEM burgervaandrig Willem Bakker koper hof met fruitbomen en zomerhuis Kerkpoortstraat 31 de Rode Deuren 1777 259 54r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1781 260 113r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten zuiden onbekend 1782 260 203r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten zuiden Lanen 12 1783 261 18r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker bode bij de Admiraliteit koper huis Kerkpad 1 1786 262 113r
BAKKER, WILLEM Willem Coenraad Bakker bode bij de Admiraliteit koper huis Voorstraat 53 1787 262 207r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker bode naastligger ten zuiden [staat: noorden] Grote Ossenmarkt 10 1791 263 303v
BAKKER, WILLEM de weduwe van Willem Bakker naastligger ten oosten Schritsen 5 1800 265 216r
BAKKER, WILLEM de weduwe van Willem C. Bakker naastligger ten westen Rozengracht 7 1802 266 130r
BAKKER, WILLEM wijlen Willem C. Bakker bode bij de Admiraliteit Lanen 84 1807 267 348v
, WILLEM Willem C. Bakker [staat: Baker] bode bij de Admiraliteit naastligger ten oosten Zuiderhaven 39 1786 262 101r
BEETS, WILLEM weledele Willem van der Beets kapitein bij de Admiraliteit koper huis, pakhuis en tuin Zuiderhaven 2 1779 259 207v
BEETS, WILLEM de heer Willem van der Beets kapitein naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1783 261 88r
BEETS, WILLEM Willem van der Beets kolonel en kapitein ter zee ter Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 2 1786 262 81r
BEL, WILLEM de erven van Willem Bel naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1661 238 96v
BEL, WILLEM de erven van Willem Bel naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1675 240 203v
BELT, WILLEM de kamer van Willem Belt naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1661 238 92v
, WILLEM Willem Beuzink naastligger ten oosten 1766 256 205r
, WILLEM Willem Jan Bissuin Schritsen 50achter 1736 249 120r
BOEKHOUT, WILLEM Willem Boekholt bontwever koper woning Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BOEKHOUT, WILLEM Willem Boekholt naastligger ten westen Nieuwstraat 22 1781 260 88v
BOER, WILLEM Willem de Boer, burger koopman huis (p.j.) Voorstraat 90 1771 257 213r
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman koper huis Zuiderpoort (gebied) OZ 1775 258 207r
BOER, WILLEM Willem de Boer naastligger ten noorden Zuiderpoort (gebied) 1778 259 130v
BOER, WILLEM Willem de Boer naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1782 260 206r
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman koper door niaar huis en bakkerij Voorstraat 86 1784 261 195v
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman naastligger ten oosten Voorstraat 86 1784 261 195v
BOER, WILLEM Willem de Boer naastligger ten noorden Zuiderstraat 1785 262 46r
BOER, WILLEM Willem de Boer verkoper Bildtstraat OZ 1787 262 216r
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman koper Brouwersstraat 12 1788 262 276v
BOER, WILLEM Willem de Boer naastligger ten noorden Zuiderstraat 4 1789 263 90v
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman Heiligeweg 70 1789 263 156r
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman Romastraat 2oost 1789 263 160v
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman verkoper Grote Kerkstraat 46 1789 263 162r
BOER, WILLEM Willem de Boer, q.q. koopman Bargebuurt 22 1789 263 163v
BOER, WILLEM Willem de Boer Kerkpoortstraat OZ 1789 263 166r
BOER, WILLEM Willem de Boer Kerkpoortstraat OZ 1789 263 166r
BOER, WILLEM Willem de Boer Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
BOER, WILLEM Willem de Boer Noorderhaven 101 1790 263 182v
BOER, WILLEM Willem de Boer Droogstraat NZ 1790 263 182v
BOER, WILLEM Willem de Boer Liemendijk 1790 263 185r
BOER, WILLEM wijlen Willem de Boer koopman Voorstraat 90 1798 265 112v
BOER, WILLEM wijlen Willem de Boer koopman Voorstraat 90 1798 265 112v
BOER, WILLEM Willem de Boer naastligger ten noorden Nieuwstraat 56 1800 265 244r
BOER, WILLEM wijlen Willem de Boer Brouwersstraat 12 1806 267 267v
BOER, WILLEM wijlen Willem de Boer Voorstraat 84 1807 267 334v
BOONTJE, WILLEM de weduwe van Willem Boontje naastligger ten oosten Lanen 41 1675 240 24ra
BRUINING, WILLEM Willem Bruining naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 233r
, WILLEM Willem Buizing naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5noord 1775 258 5va
, WILLEM Willem Buizink mr. bontwever koper deftig huis Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
, WILLEM de weduwe van Willem Burger naastligger ten zuiden Lombardstraat 1668 239 166v
BURGERS, WILLEM de weduwe van Willem Burgers naastligger ten westen Voorstraat 47 1659 237 184r
KALSBEEK, WILLEM Willem van Calsbeek kastelein koper huis en logement Voorstraat 27 de Gouden Leeuw 1803 266 298r
KASSEL, WILLEM Willem van Cassel mr. blauwverver huurder (p.j.) Brouwersstraat 1 1735 249 77v
, WILLEM Willem Cransen, J.U.D. advocaat Hof van Groningen en Ommelanden Noorderhaven 62 1771 257 222v
, WILLEM Willem Deersma naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
, WILLEM Willem Deersma naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
, WILLEM Willem Emmeriks bontwever verkoper Weverstraat 10 1765 256 90v
, WILLEM Willem Flacq kapitein naastligger ten oosten Havenplein 16 1808 268 134v
, WILLEM Willem Flaman huurder Nieuwstraat 1780 259 278r
, WILLEM Willem Flaman huurder Franekerpoort (gebied) 1783 261 63r
VOSMA, WILLEM oud vaandrig Willem Fosma naastligger ten noorden OZ 1663 238 180v
VOSMA, WILLEM Willem Fosma naastligger ten oosten Midlumerlaan 1670 240 30v
, WILLEM Willem Fransman gleibakkersgezel naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1698 243 344v
, WILLEM Willem Fransman naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1709 245 95v
GEIS, WILLEM Willem Geis zadelmaker naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1804 267 67v
, WILLEM de erven van Willem Haaye naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1779 259 218r
HAMER, WILLEM Willem Hamer luitenant Grote Kerkstraat 35 1697 243 325r
HIEMSTRA, WILLEM Jr. Willem Hendrik van Hiemstra verkoper Voorstraat 41 1764 256 54r
HIEMSTRA, WILLEM Jr. Willem Hendrik van Hiemstra verkoper Voorstraat 39 1764 256 57r
, WILLEM Willem de Hoeven, c.u. soldaat huurder (p.w.) Tiepelsteeg 1771 257 212r
HOLLANDER, WILLEM Willem Cornelis Hollander verkoper Schritsen ZZ 1630 232 148r
HOOGSTRA, WILLEM Willem Hoogstra verkoper van 1/2 Rozengracht 19 1805 267 143v
HOOGSTRA, WILLEM Willem Hoogstra verkoper van 1/2 Rozengracht NZ 1805 267 143v
HOOGSTRA, WILLEM Willem Hoogstra verkoper van 1/2 Rozenstraat OZ 1805 267 143v
HUISMAN, WILLEM Willem Huisman naastligger ten oosten Heiligeweg 24 1752 252 195r
HUISMAN, WILLEM Willem Huisman naastligger ten noorden Nieuwstraat OZ 1771 257 231r
JAGER, WILLEM Willem Jager mr. slager koper huis Heiligeweg 11 1806 267 281r
JAGER, WILLEM Willem Jager naastligger ten westen Heiligeweg 13 1810 269 56r
KALSBEEK, WILLEM Willem van Kalsbeek verkoper Voorstraat 27 1807 267 351r
, WILLEM Willem Wilhelmus van Kastel verkoper Grote Bredeplaats 5west 1772 258 1ra
, WILLEM Willem van Kempen, c.u. huurder beneden (p.j.) Noorderhaven 36 1781 260 100v
, WILLEM Willem van Kempen, c.u. huurder Rinnertspijp 4 1788 263 10v
KOK, WILLEM de tuin van Willem de Kock naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg OZ 1653 236 222r
KOEL, WILLEM de weduwe van Willem Koel huurder Tiepelsteeg 1806 267 232v
LOON, WILLEM Willem Loon naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1721 246 116r
LOON, WILLEM Willem van Loon, burger mr. schoenmaker koper huis Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
LOON, WILLEM de dochter van Willem Loon naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west 1734 248 331r
LOON, WILLEM Willem van Loon naastligger ten oosten Brouwersstraat 15 1801 265 287v
LOON, WILLEM Willem van Loon naastligger ten zuiden Brouwersstraat 15 1801 265 287v
MOES, WILLEM Willem Moes schipper (turf-) koper huis Vianen 22 1810 269 15v
, WILLEM Willem Plating naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1799 265 177r
PLOEG, WILLEM Willem Ploeg naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1751 252 146v
PLOEG, WILLEM Willem Ploegh mr. bontwever koper huis Lombardstraat ZZ 1750 252 56v
, WILLEM Willem van der Putte huurder (p.w.) Voorstraat 89 1780 259 256r
, WILLEM Willem van der Putte, c.u. bewoner beneden Rommelhaven 3 1781 260 153r
, WILLEM Willem Rou mr. kousenwever huurder Lanen 22 1785 262 34r
, WILLEM Willem Rouw, c.s. huurder Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
, WILLEM Willem Rouw, c.u. mr. kousenwever huurder (p.j.) Voorstraat 15 1773 258 80r
, WILLEM Willem Rudolf verkoper Kleine Bredeplaats 14 1807 267 314r
, WILLEM Willem Sandt van Nooten koper huis, zeepziederij, pakhuis, stalling Noordijs 21 1793 264 125r
, WILLEM Willem Sandt van Nooten koper huis Noordijs 19 1794 264 181r
, WILLEM Willem Sandt van Nooten William Boothstraat 6zuid 1797 265 15r
, WILLEM Willem Sandt van Nooten verkoper Zuiderhaven 77oost 1810 268 355r
SLOTERDIJK, WILLEM Willem van Sloterdijck verkoper Scheffersplein OZ 1777 259 31v
SLOTERDIJK, WILLEM Willem van Sloterdijk verkoper Franekereind 3 1777 259 30r
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijk Heiligeweg 60noord 1779 259 196v
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijk onbekend 1779 259 196v
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijk Lammert Warndersteeg 1779 259 196v
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen de Edelgestrenge heer Willem Augustijn van Sloterdijk Hoofd baljuw en opperschout van Hulst en Hulster ambacht Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
STIEKEL, WILLEM Willem Stickel leerkoper naastligger ten zuiden Lanen 22 1776 259 7ar
STIEKEL, WILLEM Willem Stickel naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1778 259 141v
STIEKEL, WILLEM Willem Stiekel verkoper Simon Stijlstraat 9 1779 259 181r
, WILLEM Willem Stijkel koopman geniaarde koper Brouwersstraat 19 1781 260 160r
STINSTRA, WILLEM Willem Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
STINSTRA, WILLEM Willem Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 1782 261 1r
STINSTRA, WILLEM Willem Stinstra verkoper Zuiderhaven 50 1790 263 223v
STRATEN, WILLEM Willem van der Straaten, absent verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
STIEKEL, WILLEM Willem Styckel koopman koper huis en tuintje Schritsen 15achter 1769 257 132v
STIEKEL, WILLEM Willem Styckel naastligger ten zuiden Lanen 24 1771 257 201r
STIEKEL, WILLEM Willem Styckel koper door niaar huis en stalling ? Lanen 22 1776 259 7ar
STIEKEL, WILLEM Willem Styckel koopman naastligger ten noorden Schritsen 15 1784 261 217v
STIEKEL, WILLEM Willem Styckel koopman verkoper Schritsen 15 1784 261 217v
STIEKEL, WILLEM Willem Styckel koopman verkoper Lanen 22 1785 262 34r
STIEKEL, WILLEM Willem Stykel naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1781 260 86v
, WILLEM Willem ten Sweegen huurder (p.j.) Lanen 47 1797 265 28v
TANGERMAN, WILLEM minderjarige Willem Tangerman Voorstraat 82 1785 261 5ra
, WILLEM Willem Tomas, c.u. huurder Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
, WILLEM Willem van Vals , c.u. huurder bovenkamer Franekereind 23west 1778 259 156v
, WILLEM Willem van Vals mr. schoenmaker koper huis Simon Stijlstraat 9 1779 259 181r
, WILLEM officier van het Schoenmakersgilde Willem van Vals verkoper Schritsen 24 1789 263 103r
, WILLEM Willem van Vals mr. schoenmaker verkoper Simon Stijlstraat 9 1797 265 23r
VOSMA, WILLEM Willem Vosma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 20 1663 238 162r
VOSMA, WILLEM Willem Vosma naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1666 239 62v
VOSMA, WILLEM Willem Vosma naastligger ten oosten Voorstraat 93 1667 239 76r
VOSMA, WILLEM Willem Vosma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1678 241 11r
VOSMA, WILLEM Willem Vosma naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1678 241 11r
VOSMA, WILLEM Willem Vosma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 20 1681 241 170r
VOSMA, WILLEM de erven van wijlen Willem Vosma buren Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
VOSMA, WILLEM de erven van wijlen Willem Vosma koopman naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 23achter 1682 241 225r
VOSMA, WILLEM Willem Vosma koopman naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 24 1681 241 36va
VOSMA, WILLEM Willem Vosma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 20 1681 241 43va
VOSMA, WILLEM de erven van Willem Vosma koopman naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 23achter 1684 242 34r
VOSMA, WILLEM de erven van Willem Vosma naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1685 242 89r
VOSMA, WILLEM de erven van Willem Vosma naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1693 243 71r
, WILLEM Willem Weszeling huurder boven (p.w.) Heiligeweg 21 1780 259 248r
WINTER, WILLEM vaandrig Willem Winter tesamen verkopers 1/4 part Rommelhaven ZZ 1702 244 180v
WIT, WILLEM Willem de Witt, burger mr. glasmaker verkoper Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v
WOLF, WILLEM Willem Wolf, burger Hofstraat 47 1799 265 149r
WOLF, WILLEM Willem Wolf huurder Nieuwstraat 28 1800 265 256v
WOLF, WILLEM Willem Wolf koopman koper huis Hoogstraat 30 1801 265 306r
WOLF, WILLEM wijlen Willem Wolf Hoogstraat 30 1810 269 64v
YPEY, WILLEM Willem Ypey contrarolleur der convooien en licenten koper huis Zuiderhaven 73west 1760 255 28v
YPEY, WILLEM Willem Ypey contrarolleur de convooien en licenten koper door niaar huis Hofstraat 13 1779 259 226r
YPEY, WILLEM Willem Ypey contrarolleur der convooien en licenten koper huis Raamstraat 5 1781 260 53r
YPEY, WILLEM de koper Willem Ypey, c.s. naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1781 260 53r
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervan, burger schipper koper huis en herberg Rommelhaven 18voor 1803 266 307r
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervan schipper (schuit-) verkoper Rommelhaven 18voor 1805 267 161v
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervan schipper (schuit-) koper huis Noorderhaven 72 1808 268 109v
ARENDS, WILLEM Willem Aarents , burger mr. bakker geniaarde koper Bildtpoort (gebied) 1696 243 252v
ARENDS, WILLEM Willem Aarents , burger mr. bakker huurder Bildtpoort (gebied) 1696 243 252v
EEBES, WILLEM Willem Aebes mede eigenaar 1/2 plaats onbekend 1630 232 137v
EEBES, WILLEM plaats van Willem Aebes naastligger ten zuiden onbekend 1630 232 137v
AGES, WILLEM Willem Ages havencherger koper huis Voorstraat 101 1741 250 195r
AGES, WILLEM Willem Ages naastligger ten oosten Voorstraat 99 1751 252 163r
BAERDT, WILLEM AGES wijlen vroedsman Willem Ages Baard Hofstraat ZZ 1764 256 80r
ANDRIES, WILLEM Willem Andries naastligger ten oosten Nieuweburen 1 1672 240 111v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries mr. glasmaker koper kamer Nieuweburen 3 1672 240 112r
ANDRIES, WILLEM kamer nr. 2 van Willem Andries naastligger ten westen Nieuweburen 5 1672 240 112v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries mr. glasmaker koper 2 kamers Both Apothekerstraat 18 het vergulde Rad 1675 240 181v
ANDRIES, WILLEM de kamer gekocht door Willem Andries , c.u. naastligger ten oosten Brouwersstraat 21 1675 240 182r
ANDRIES, WILLEM Willem Andries mr. glasmaker koper huis Hoogstraat 30 1675 240 191r
ANDRIES, WILLEM de tuin van Willem Andries naastligger ten westen onbekend 1684 242 41v
HUBERTS, WILLEM ANDRIES Willem Andries Hubert huurder (p.j.) Schritsen NZ 1752 252 189r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Wit, burger mr. glaesmaker koper kamer of woning Both Apothekerstraat 18 het Rad 1674 240 139r
WIT, WILLEM ANDRIES de tuin van Willem Andries de Wit naastligger ten westen onbekend 1684 242 59r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Wit mr. glasmaker verkoper ten oosten van Harlingen ZZ 1689 242 287v
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de With mr. glasmaker verkoper Hoogstraat 30 1677 240 259v
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de With, burger mr. glasmaker koper kamer Weverstraat 1679 241 46r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de With mr. glasmaker naastligger ten oosten Weverstraat 1679 241 46r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de With mr. glasmaker naastligger ten westen Weverstraat 1679 241 46r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de With last hebbende van onbekend 1680 241 94r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de With naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ 1681 241 32va
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de With naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19 1685 242 91r
ANNES, WILLEM Willem Annes bootsgezel koper kamer Grote Kerkstraat 11achter 1686 242 117r
ANNES, WILLEM Willem Annes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 11 1720 246 64r
, WILLEM Willem Annes* bootsgezel naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat NZ 1693 243 67v
, WILLEM eenzelfde aangrenzende kamer van Willem Annes* bootsgezel naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 1695 243 155r
BEUKER, WILLEM ANTONIUS Willem Anthonys Beuker verkoper van 1/5 (Curatoren ? Teunis Wesling en Teunis ter Breuil ?) Lanen 69 1753 253 70v
ANTONIUS, WILLEM Willem Antoni mr. bontwever koper 3/4 huis Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 68r
ANTONIUS, WILLEM Willem Antoni mr. bontwever koper provisioneel 1/4 huis en weefwinkel Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 7ra
ANTONIUS, WILLEM Willem Antoni koper provisioneel 1/4 huis en weefwinkel Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 11va
ANTONIUS, WILLEM Willem Antoni mr. bontwever verkoper onbekend 1741 250 153v
ARENDS, WILLEM Willem Arents mr. bakker naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1701 244 124v
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker koper huis Karremanstraat 20 1670 240 15r
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker koper lege plaats en kamer Achterstraat NZ 1675 240 197r
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker verkoper onbekend 1680 241 120v
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker geniaarde koper Grote Kerkstraat 29 1685 242 62r
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker geniaarde koper Grote Kerkstraat 29 1685 242 62r
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker koper 2 kamers met een tuintje c.o.a. Karremanstraat 1685 242 71v
ARJENS, WILLEM de kamer van Willem Aris naastligger ten westen Achterstraat NZ 1711 245 162r
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakker naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1680 241 85v
ARJENS, WILLEM Willem Arjens mr. bakker naastligger ten noorden Karremanstraat 22 1681 241 32va
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Achterstraat 1686 242 155r
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakker naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1687 242 215r
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Achterstraat 1688 242 260v
ARJENS, WILLEM Willem Aryens naastligger ten noorden Karremanstraat 1708 245 54r
AUKES, WILLEM Willem Auckes kuiper koper provisioneel kamer, weefwinkel en lege plaats Voorstraat ZZ 1616 230 13r
AUKES, WILLEM de vijf nagelaten weeskinderen van Willem Auckes verkoper Voorstraat ZZ 1634 233 148v
AUKES, WILLEM Willem Auckes , c.u. huurder Karremanstraat 13 1731 248 24r
BERENDS, WILLEM Willem Baerents Deersma verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
BERENDS, WILLEM Willem Barends schipper op Amsterdam en koopman (veer-) koper huis Grote Bredeplaats 17 1753 253 77v
BERENDS, WILLEM Willem Barents naastligger ten westen Grote Bredeplaats 19achter 1755 253 218v
BERENDS, WILLEM wijlen Willem Barents Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels kuiper huurder Franekereind 13 1644 235 119v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels , burger mr. kuiper koper huis en zomerhuis met een loods en lege plaats of tuin Franekereind 7 1653 236 241r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels hovenier verkoper van 1/4 Liemendijk NZ 1769 257 102r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartouts Grote Bredeplaats 35 1689 242 289r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartouts Grote Bredeplaats 33achter 1689 242 289r
BERENDS, WILLEM Willem Beens stadstorenblazer koper huis Grote Kerkstraat 39 1706 244 324av
BERENDS, WILLEM Willem Beerns verkoper Steenhouwersstraat 6 1637 234 42r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns koper huis Kerkpoort (gebied) 1637 234 42r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. onbekend 1642 235 20v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. verkoper Rozengracht ZZ 1642 235 20v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten oosten Snakkerburen (gebied) 1650 236 102v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten noorden Romastraat 5 1657 237 137r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten noorden Romastraat NZ 1666 239 43r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten oosten Gardenierstraat 1667 239 82r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. stadshoornblazer verkoper Lanen 86 1714 245 216v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 25 1736 249 133r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 25 1737 249 161r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. huurder Nieuwstraat 25 1739 250 9r
BERENDS, WILLEM Willem Beernts koper hoekhuis Steenhouwersstraat 2 1630 232 147v
BERENDS, WILLEM Willem Beernts wever naastligger ten oosten Snakkerburen (gebied) 1650 236 143r
BERENDS, WILLEM Willem Berents naastligger ten oosten Spinstraat NZ 1635 233 161r
BERENDS, WILLEM wijlen Willem Berents Gardenierstraat 1670 240 4v
, WILLEM Willem Bointes naastligger ten zuiden Hoogstraat 21 1723 246 187v
, WILLEM Willem Bointes verkoper Hoogstraat 21 1723 246 187v
, WILLEM Willem Bointes naastligger ten westen en Hoogstraat 23 1738 249 336r
, WILLEM Willem Bointes , burger verkoper Hoogstraat 21 1743 250 286v
BONSES, WILLEM Willem Bontes naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1740 250 80v
BONSES, WILLEM Willem Bontes , c.u. huurder boven Lanen 64 1752 253 22r
BOUWES, WILLEM Willem Bouwes , c.u. huurder/bewoner Voorstraat 37 1726 246 253r
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof winkelier verkoper Romastraat NZ 1728 247 116v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof koopman verkoper Karremanstraat OZ 1728 247 127v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoff winkelier Noordijs 23 1727 246 302v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoff koopman Romastraat ZZ 1749 252 3v
BOUWES, WILLEM Willem Bouwes Westerhofs koopman verkoper Achterstraat NZ 1727 246 302r
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten zuiden Rapenburg 1782 260 265r
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v
KASPERS, WILLEM Willem Caspers verkoper Anjelierstraat 2 1660 238 14r
KLASES, WILLEM Willem Claases koopman koper woning Hofstraat 20 1764 256 81r
KLASES, WILLEM Willem Claassen koopman Franekereind 17 1686 242 115r
KLASES, WILLEM Willem Claesen naastligger ten westen Schritsen ZZ 1616 230 17r
KLASES, WILLEM de erven van Willem Claesen naastligger ten oosten Rozengracht 1652 236 196r
KLASES, WILLEM Willem Claesen naastligger ten noorden Heiligeweg 24 1743 251 9v
KLASES, WILLEM Willem Claesen winkelier curator Hoogstraat 49 1746 251 6va
KLASES, WILLEM Willem Claesen Bell naastligger ten oosten Rapenburg 1658 237 170v
KLASES, WILLEM Willem Claesen Burger naastligger ten oosten Droogstraat 1635 233 167v
KLASES, WILLEM de erven van Willem Claesens , burger naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1642 235 24v
KLASES, WILLEM wijlen Willem Claeses bakker Voorstraat NZ 1639 234 77r
KLASES, WILLEM wijlen Willem Claeses bakker Voorstraat NZ 1639 234 77r
KLASES, WILLEM Willem Claeses koopman naastligger ten westen Rommelhaven 13 1688 242 229v
KLASES, WILLEM Willem Claeses koper Tiepelsteeg 1739 250 63r
KLASES, WILLEM Willem Claeses mr. bontwever Zuiderhaven ZZ 1743 250 287v
KLASES, WILLEM wijlen Willem Claessen , burger Karremanstraat WZ 1638 234 51r
KLASES, WILLEM vrijgezel Willem Claessen , burger koper kamer Spinhuisstraat ZZ 1641 234 143r
KLASES, WILLEM de erven van Willem Claessen naastligger ten oosten Spinhuisstraat NZ 1642 235 15v
KLASES, WILLEM Willem Claessen , burger mr. linnenwever koper huis Kerkpoortstraat NZ 1644 235 146r
KLASES, WILLEM Willem Claessen mr. linnenwever verkoper Kerkpoortstraat 19 1646 235 194r
KLASES, WILLEM Willem Claessen verkoper Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten zuiden Bildtstraat WZ 1658 237 161r
KLASES, WILLEM Willem Claessen verkoper Bildtstraat WZ 1658 237 161r
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten zuiden Bildtstraat 4 1661 238 103r
KLASES, WILLEM Willem Claessen huurder (p.j.) Noorderhaven 97 1713 245 195v
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1714 245 209v
BEL, WILLEM KLASES de kamer van Willem Claessen Bel naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1669 239 213v
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heuse, burger aanhandelaar kamer Bargebuurt 1661 238 98v
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen verkoper Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen verkoper Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen verkoper Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen aanhandelaar kamer Bargebuurt 1661 238 98r
KLASES, WILLEM wijlen Willem Claesses Burger Zuiderhaven 1637 234 33r
KLASES, WILLEM Willem Clasen , burger koper 1/2 huis en scheepmakershelling en gereedschappen Zoutsloot 7 1630 232 156v
KLASES, WILLEM Willem Clasen , burger bakker koper 1/2 huis Voorstraat 71 1630 232 157r
KLASES, WILLEM Willem Clasen eigenaar van 1/2 Voorstraat 71 1630 232 157r
KLASES, WILLEM Willem Clasen , c.u. mr. linnenwever verkoper Heiligeweg 20 1649 236 98r
KLASES, WILLEM Willem Clasen verkoper Bargebuurt 26 1667 239 74r
KLASES, WILLEM Willem Clasen naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1667 239 77v
KLASES, WILLEM Willem Clasen , c.s. huurder Kerkpoortstraat 1705 244 303v
KLASES, WILLEM Willem Clasen mr. wever koper huis Heiligeweg 26 1741 250 159v
KLASES, WILLEM Willem Clasen mr. wever verkoper Zoutsloot 25 1739 250 1ra
KLASES, WILLEM Willem Clasen huisman koper woning met bleekveld Nieuwstraat 1752 252 185r
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusen verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 187r
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusen verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusen Zeilmakersstraat 5 1659 237 188v
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusen verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 189r
KLASES, WILLEM Willem Clases verkoper Zoutsloot 1 1667 239 73v
KLASES, WILLEM de erven van Willem Clases naastligger ten oosten Hoogstraat 11 1711 245 139v
KLASES, WILLEM Willem Clases Truitien naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1667 239 16ra
KLASES, WILLEM huisman Willem Clazen , burger verkoper Heiligeweg ZZ 1774 258 153r
KLASES, WILLEM huisman Willem Clazen , burger verkoper Franekerpoort (gebied) 1774 258 153r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes , burger c.u. koper huis met put, bak en plaats onbekend 1666 239 48v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes naastligger ten noorden Noorderhaven 107 1668 239 133r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes mr. knoopmaker koper pakhuis, dat het brouwhuis is geweest van Haringh Sinnama Sint Jacobstraat 2achter 1675 240 197v
KOENRAADS, WILLEM het achterhuis van Willem Coenes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 2achter 1675 240 197v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes mr. knoopmaker koper provisioneel huis Sint Jacobstraat 4 1675 240 20va
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmaker verkoper Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes mr. knoopmaker en koopman koper huisplaats met hout en getimmer Zoutsloot ZZ 1682 241 218r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes mr. knoopmaker en koopman verkoper Zoutsloot ZZ 1682 241 223v
KOENRAADS, WILLEM [als huurder] Willem Coenes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1682 241 226v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes mr. knoopmaker en koopman koper huis Steenhouwersstraat 4 1682 241 233v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes koopman koper woning onbekend 1684 242 55r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes , burger koopman verkoper Spinhuisstraat 1685 242 94r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes koper van een houten loods Zoutsloot ZZ 1685 242 102v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmaker naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2achter 1685 242 103r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes mr. kuiper curator Bildtpoort (gebied) 1689 242 278r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes mr. kuiper curator Droogstraat 22 1689 242 279r
KOENRAADS, WILLEM de weduwe van Willem Coenes huurder (totaal p.j.) Sint Jacobstraat 4 1707 245 20r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS wijlen Willem Coenraad Bakker bode bij de Admiraliteit Schritsen 7 1810 269 102r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Backer naastligger ten westen Rapenburg 1785 261 300r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit koper dubbel erf [43/45] Zuiderhaven 45 1775 258 237r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit koper huis Rozengracht 5 1778 259 146v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit koper huis, weefwinkel en kamer Rozengracht 3 1780 259 267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit naastligger ten oosten Rozengracht 3 1780 259 267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit naastligger ten noorden Rozengracht 3 1780 259 267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit verkoper Kerkpad 1 1787 262 166r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit Bildtstraat 4 1788 263 55v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS wijlen Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit Kerkpoortstraat 53 1793 264 98r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS wijlen Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit Kerkpoortstraat OZ 1803 267 2v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS wijlen Willem Coenraads Bakker bode bij de Admiraliteit Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
BONKE, WILLEM KORNELIS de erven van Willem Cornelis Boncq verkoper Lanen 42 1659 238 2v
BONKE, WILLEM KORNELIS de erven van Willem Cornelis Boncq, c.u. verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 15 1659 238 2v
BONKE, WILLEM KORNELIS Willem Cornelis Bonk verkoper Rommelhaven 13 1640 234 92v
DAVIDS, WILLEM Willem Davids scheepstimmerman koper huis en tuintje Zoutsloot 71 1787 262 238v
DAVIDS, WILLEM Willem Davids naastligger ten westen Zoutsloot 79 1790 263 251v
DAVIDS, WILLEM Willem Davids scheepstimmerbaas koper als vader en voorstander over zijn 2 minderjarige kinderen huis Lanen 21achter 1799 265 168v
DAVIDS, WILLEM de erven van Willem Davids naastligger ten noorden Lanen 21 1801 266 19r
DAVIDS, WILLEM de erven van Willem Davids naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1808 268 43v
DIRKS, WILLEM Willem Dircks , burger koper huis genaamd Lieuuenburgh Moriaanstraat 3 't huys Lieuuenburgh 1660 238 31r
DIRKS, WILLEM de erven van Willem Dircks brouwer verkoper Noorderhaven 15 1667 239 123r
DIRKS, WILLEM de erven van Willem Dircks brouwer verkoper Kerkpoortstraat 1668 239 160v
DIRKS, WILLEM Willem Dirckx verkoper Zoutsloot 1633 233 117r
DIRKS, WILLEM Willem Dircx , burger koper huis Noorderhaven 19 1660 238 35v
DIRKS, WILLEM Willem Dircx , burger naastligger ten westen Noorderhaven 19 1660 238 35v
DIRKS, WILLEM Willem Dircx verkoper Rozengracht 4 1660 238 43r
DIRKS, WILLEM Willem Dircxen , c.u. brouwer koper huis, brouwerij en hovinge achter het huis en brouwerij en een kamer ten zuiden Rozengracht 4 1654 236 256v
DIRKS, WILLEM Willem Dircxen , burger koper brouwerij-mouterij met huis en tuintje ten noorden tot aan de ringmuur, ook nog Simon Stijlstraat 6 1661 238 95r
DIRKS, WILLEM Willem Dirks brouwer verkoper Simon Stijlstraat 6 1664 238 228r
DIRKS, WILLEM Willem Dirks , c.u. huurder (p.j.) Vijverstraat 20 1794 264 203r
DIRKS, WILLEM Willem Dirks , c.u. schoorsteenveger huurder Grote Kerkstraat 46 1800 265 273v
DIRKS, WILLEM Willem Dirks koper huis Anjelierstraat 15 1811 269 152v
DIRKS, WILLEM de erven van Willem Dirksen brouwer verkoper Noorderhaven 17 1667 239 122v
DIRKS, WILLEM Willem Dirx brouwer verkoper Sint Christoffelsteeg 1657 237 125v
DIRKS, WILLEM de erven van Willem Dirx brouwer naastligger ten westen Noorderhaven 19 1667 239 122r
DIRKS, WILLEM de erven van Willem Dirx brouwer verkoper Noorderhaven 19 1667 239 122r
DIRKS, WILLEM Willem Dirx , c.u. bootsgezel verkoper Bargebuurt 18 1670 240 13v
DIRKS, WILLEM Willem Dirx huurder 1 Noorderhaven 26 1730 247 329r
DIRKS, WILLEM Willem Dirxen , burger koper huis Kerkpoortstraat 1666 239 60v
DOEKELES, WILLEM Willem Doekeles , c.u. schipper huurder beneden (p.j.) Zuiderhaven 33 1759 254 200r
DOUWES, WILLEM Willem Douues knoopmaker koper hoekhuis Brouwersstraat 2 1635 233 171r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes Romastraat NZ 1685 242 69v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes Lanen 23 1685 242 88r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes Lanen 23 1685 242 88r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes verkoper Voorstraat 11west 1689 242 281r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes verkoper Voorstraat 73 1689 242 281r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes verkoper Sint Jacobstraat 1689 242 281r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes verkoper 6/15 deel onbekend 1689 242 292v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes , burger verkoper Hofstraat ZZ 1694 243 111v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes mr. schaarmaker verkoper Romastraat 27 1698 243 349r
DOUWES, WILLEM wijlen Willem Douwes Vijver ZZ 1749 252 23v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koper van 1/3 Zuiderhaven 38 1764 256 85v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes stadsbouwmeester eigenaar van 2/3 Zuiderhaven 38 1778 259 149r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes oud bouwmeester en koopman koper huis waarin weefwinkel, met grote tuin Rozengracht 8 1778 259 158r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopman verkoper Zuiderhaven 38 1779 259 189v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopman geniaarde koper Rozengracht 18 1780 259 271v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopman geniaarde koper Rozengracht 16 1780 259 271v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopman koper huis en bakkerij Hoogstraat 20 het Schepel 1781 260 54v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopman koper woning no. 6 Nieuweburen 11 1781 260 97v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopman naastligger ten westen Nieuweburen 11 1781 260 97v
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koopman verkoper huis, hof en pakhuis Rozengracht ZZ 1781 260 112r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1781 260 112r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes oud bouwmeester Voorstraat 70 1784 261 193r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes koper huis nr. 7 vd nieuwe woningen Nieuweburen 13 1788 263 59r
DOUWES, WILLEM Willem Douwes naastligger ten westen Wasbleek 1789 263 376r
DOUWES, WILLEM de erven van Willem Douwes naastligger ten oosten Nieuweburen 7 1800 265 263r
DOUWES, WILLEM de erven van Willem Douwes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
DOUWES, WILLEM de erven van Willem Douwes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1809 268 224v
BAKKER, WILLEM DOUWES burgervaandrig Willem Douwes Bakker verkoper van 1/2 Anjelierstraat NZ 1779 259 181v
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker, c.s. naastligger Kerkpoortstraat OZ 1779 259 227v
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker voormalig eigenaar Kerkpoortstraat 31 1784 261 230r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Kerkpoortstraat 31 1784 261 230r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Carl Visschersteeg OZ 1784 261 231r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Gardenierstraat 2 1784 261 232r
BAKKER, WILLEM DOUWES Willem Douwes Bakker verkoper Gardenierstraat 1 1784 261 233r
HOUTSMA, WILLEM DOUWES Willem Douwes Houtsma koopman koper huis no. 12 Zoutsloot 1791 263 366v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat OZ 1615 229 244r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts koekebakker koper nieuwe kamer (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren) Kerkpoortstraat OZ 1615 229 244v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts koekebakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat OZ 1615 229 245r
EGBERTS, WILLEM burgemeester Willem Egberts koper vrijwillige part van een huis Voorstraat 23 1635 233 165v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts verkoper Schritsen 8 1710 245 108r
EGBERTS, WILLEM het houtstek van Tieerd Sioerds voor en agter de camer van Willem Eiberts naastligger ten westen Zuiderhaven 18 1708 245 46v
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts koper woningn off kamer Spijkerboor (gebied) 1708 245 48r
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts scheepstimmerman koper woning Schritsen 8 1709 245 81r
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts koper huis Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
EMMERIKS, WILLEM Willem Emmeriks bontwever koper huis met plaatske en tuintje Weverstraat 10 1758 254 127r
, WILLEM Willem Entgers naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1727 247 6v
FEIKES, WILLEM Willem Feikes naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1785 261 271v
FEIKES, WILLEM Willem Feikes naastligger ten westen Zuiderhaven 26 1788 262 246v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaarden metselaar koper huis Brouwersstraat 1b 1784 261 229r
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaarden naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1786 262 136r
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feikes Wijngaarden koopman verkoper Brouwersstraat 1b 1788 262 240v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaarden metselaar koper huis Zuiderhaven 24 1777 259 33v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaarden , c.u. huurder (p.j.) Zuiderhaven 24 1777 259 33v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaarden naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1788 263 2v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES Willem Feykes Wijngaarden koopman verkoper Zuiderhaven 24 1789 263 100r
FOKELES, WILLEM wijlen Willem Fokles Kerkpoortstraat 77 1714 245 215v
FOLKERTS, WILLEM wijlen Willem Folckerts Lanen ZZ 1663 238 177r
FOLKERTS, WILLEM Willem Folkerts huurder Karremanstraat ZZ 1738 249 260v
FOKELES, WILLEM Willem Fookles schipper (schuit-) koper huis met tuintje Kerkpoortstraat 1702 244 160r
FRANSES, WILLEM Willem Fransen mr. metselaar verkoper Droogstraat ZZ 1725 246 231r
FRANSES, WILLEM Willem Fransen mr. metselaar koper huis en kamer erachter Heiligeweg 46 1725 246 245v
FRANSES, WILLEM Willem Fransen naastligger ten zuiden Heiligeweg 48 1728 247 117v
FRANSES, WILLEM Willem Fransen mr. metselaar verkoper van 1/7 van 15/16 Wortelstraat 1 1729 247 292v
FRANSES, WILLEM Willem Fransen , burger mr. metselaar verkoper Heiligeweg 46 1730 247 367v
FREERKS, WILLEM Willem Fredrix reidmaker verkoper Brouwersstraat 11 1641 234 140r
FREERKS, WILLEM Willem Freerks , burger koper huis met ledige plaats ten oosten Brouwersstraat 11 1638 234 65r
FREERKS, WILLEM Willem Freerx naastligger ten noorden Brouwersstraat 13 1639 234 74r
GERBENS, WILLEM Willem Gerbens huurder (p.j.) Droogstraat 22 1740 250 87v
GERBENS, WILLEM Willem Gerbens , thans naar Oost-Indie zeeman Scheerstraat 4 1763 255 262v
GERKES, WILLEM Willem Gerkes wagenaar Zuiderstraat ZZ 1706 244 314r
GERLOFS, WILLEM Willem Gerloffs naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1662 238 135r
GERLOFS, WILLEM Willem Gerlofs , burger koper huis en loods met een plaats Droogstraat 1651 236 149r
GERLOFS, WILLEM de weduwe van Willem Gerlofs naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1672 240 11va
GERRITS, WILLEM de kamer van Willem Gerrits bombazijnwever eigenaar Brouwersstraat 21 1693 243 61v
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits scheepstimmerman naastligger ten noorden Rozengracht 17 1697 243 310r
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits koper 1/2 van van drie hellingen met een kandhelling, 1/2 timmerhuis en twee woningen ten oosten van Harlingen 1706 244 342v
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1707 245 17v
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits naastligger ten zuiden Rozenstraat 1708 245 62r
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits naastligger ten westen Rozenstraat 1708 245 62r
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits naastligger ten noorden Rozenstraat 1708 245 62r
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits , c.u. mr. scheepstimmerman koper huis Kerkpad 7 1721 246 108v
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 57 1722 246 128r
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits koper 1/3 huis Karremanstraat WZ 1722 246 130v
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1723 246 165v
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1724 246 196r
GERRITS, WILLEM vrijgezel Willem Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg ZZ 1743 251 15v
GERRITS, WILLEM wijlen Willem Gerrits Zuiderpoort (gebied) 1746 251 155r
GERRITS, WILLEM de weduwe van Willem Gerrits naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1809 268 326r
GERRITS, WILLEM de weduwe van Willem Gerrits naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1809 268 326r
GERRITS, WILLEM Willem Gerrits Boontie, burger c.u. koper huis Lanen 43 1661 238 84r
GERRITS, WILLEM de weduwe van Willem Gerrits Boontie naastligger ten westen Lanen NZ 1675 240 21va
BOONTJE, WILLEM GERRITS Willem Gerrits Boontje naastligger ten westen Lanen 45 1663 238 178r
BOONTJE, WILLEMKE GERRITS de weduwe van Willem Gerrits Boontje naastligger ten westen Lanen 45 1688 242 247r
GERRITS, WILLEM Willem Gerritz , c.s. naastligger ten oosten Anjelierstraat NZ 1788 262 282r
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts verkoper van 1/6 Droogstraat 1615 229 256v
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts soldaat onder de overste Eysinga verkoper van 1/2 Kruisstraat NZ 1625 231 44r
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts verkoper Fortuinsteeg 3 1641 234 126r
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts verkoper Schritsen 67 1641 234 129v
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts , burger scheepstimmerman koper huis Rozenstraat WZ 1682 241 206v
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts Hoogstraat 4 1781 260 150v
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts koper huis Karremanstraat 6 1784 261 153v
GERRITS, WILLEM de weduwe van Willem Gerryts huurder Zuiderstraat 18 1792 264 16r
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts naastligger ten oosten Anjelierstraat NZ 1793 264 134v
GERRITS, WILLEM Willem Gerryts naastligger ten oosten Anjelierstraat NZ 1794 264 213r
GERRITS, WILLEM de weduwe van Willem Gerryts naastligger ten zuiden Karremanstraat 4 1800 265 235r
, WILLEM de weduwe van Willem Ghijses mr. schoenmaker verkoper onbekend 1679 241 41v
GIJSBERTS, WILLEM wijlen Willem Gieses mr. schoenmaker Sint Jacobstraat OZ 1677 240 37va
GIJSBERTS, WILLEM wijlen Willem Gieses mr. schoenmaker Sint Jacobstraat OZ 1677 240 37va
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsbarts naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1641 234 123v
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsbarts , c.u. mr. timmerman koper huis met een schuur en plaats Scheerstraat 10 1651 236 159v
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts koper huis 1/5 deel en 1/3 deel van 1/5 deel Sint Odolphisteeg WZ 1636 234 14r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts , burger mr. timmerman koper huis, loods en ledige plaats Brouwersstraat 3 de Zwarte Arend 1638 234 57r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts , c.u. mr. timmerman koper huis Schritsen NZ 1643 235 50v
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts timmerman naastligger ten westen onbekend 1648 236 12r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts , c.u. koper 3/16 huis Franekerpoort (gebied) 1648 236 49r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts koper kamer Spinhuisstraat 1649 236 70r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts naastligger ten westen Lombardstraat WZ 1661 238 72r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1662 238 122v
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1662 238 149v
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gijsberts naastligger ten oosten Lanen 86 1667 239 112v
GIJSBERTS, WILLEM grondpacht uit het huis van Willem Gijsberts Brouwersstraat 3 1675 240 211r1
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gisbaerts naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1658 237 142r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gisberts , burger koper Sint Jacobstraat 7 1660 238 28v
GOVERTS, WILLEM Willem Goverts , n.q. verpachter grond Schritsen 1614 229 206r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gysbarts naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1659 237 215r
GIJSBERTS, WILLEM Willem Gysberts naastligger ten westen Spinhuisstraat 1657 237 138v
HAIES, WILLEM Willem Haeyes koper huis Grote Kerkstraat 25 1772 258 10r
HARMENS, WILLEM Willem Harmens huurder Hofstraat 47 1661 238 76r
HARMENS, WILLEM Willem Harmens koper kamer Romastraat 1667 239 105v
HARMENS, WILLEM de kamer van Willem Harmens houtzager verpachter grond Romastraat ZZ 1670 239 218v
HARMENS, WILLEM Willem Harmens , c.u. geniaarde koper Kerkpad 7 1674 240 132v
HARMENS, WILLEM Willem Harmens , c.u. koper huis Kerkpoortstraat OZ 1676 240 230v
FABER, WILLEM HARMENS wijlen Willem Harmens Faber (die dit perceel ooit van de Stad Harlingen kocht) Zuiderhaven ZZ 1630 232 122v
HAIES, WILLEM Willem Hayes , c.u. graandrager huurder Hoogstraat 29 1701 244 91r
HAIES, WILLEM Willem Hayes zeilmaker huurder Hoogstraat 30 1736 249 143r
HAIES, WILLEM Willem Hayes huisman naastligger ten oosten Heiligeweg 38 1773 258 88v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks Hofstraat NZ 1630 232 128r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks Hofstraat NZ 1630 232 128r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks Hofstraat NZ 1630 232 128r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendricks Hofstraat NZ 1630 232 128r
HENDRIKS, WILLEM burgervaandrig Willem Hendricks koper door niaar van 1/2 Voorstraat 84 1653 236 219v
HENDRIKS, WILLEM de erven van wijlen Willem Hendricks naastligger ten oosten Sint Jacobstraat WZ 1682 241 216r
BODE, WILLEM HENDRIKS wijlen Willem Hendricks de Bode Voorstraat ZZ 1615 230 10r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosma, burger koper plm. 8 pm land Achterstraat NZ 1675 240 198r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosma, burger koper huis Kerkpoortstraat 27 de Zilverberg 1677 240 249v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS de hof van Willem Hendricks Vosma, burger naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1677 240 249v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosma, burger koopman koper 1/2 huis en stalling daarachter Franekereind 23oost de Ooievaar 1677 240 273v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosma, burger koper kamer Schoolsteeg 1679 241 45v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosma naastligger ten zuiden Schoolsteeg 1679 241 45v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricks Vosma eigenaar van 1/2 Franekereind 23oost 1679 241 15ra
HENDRIKS, WILLEM Vaandrig Willem Hendricx naastligger ten noorden Voorstraat ZZ 1654 236 254r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendricx Vosma verkoper Karremanstraat 27 1659 237 212r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1766 256 224v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten westen Nieuwstraat WZ 1766 256 224v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks huurder Spijkerboor (gebied) ZZ 1782 260 173v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks , burger koper Droogstraat 59 1783 261 45v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotter koper huis Franekerpoort (gebied) 1783 261 75r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten zuiden Bildtpoort (gebied) 1783 261 110v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotter koper huis Droogstraat 1783 261 122r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten zuiden Anjelierstraat ZZ 1784 261 236v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotter koper huis Kerkpoortstraat 65 1785 261 267v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks balkvlotter verkoper Droogstraat 59 1786 262 75r
HENDRIKS, WILLEM de erven van Willem Hendriks naastligger ten westen Hoogstraat 45 1787 262 229r
HENDRIKS, WILLEM wijlen Willem Hendriks balkvlotter Droogstraat NZ 1787 262 232v
HENDRIKS, WILLEM wijlen Willem Hendriks balkvlotter Hoogstraat 43 1787 262 237r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 4 1788 263 57r
HENDRIKS, WILLEM officier van het Schoenmakersgilde Willem Hendriks verkoper Schritsen 24 1789 263 103r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks Kerkpoortstraat 65 1790 263 278r
HENDRIKS, WILLEM de erven van Willem Hendriks naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 8 1803 266 215r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendriks Gruis mr. kuiper koper huis Heiligeweg 46 1785 261 264v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendriks Vosma Wasbleek 1664 238 215r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten noorden Gardenierstraat 1631 232 178v
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten oosten noordoost van Harlingen 1651 236 167r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg 1674 240 147r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten westen Rapenburg 1675 240 195r
HENDRIKS, WILLEM de erven van Willem Hendrix naastligger ten westen Rapenburg NZ 1686 242 150v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Fosma naastligger ten oosten Voorstraat 80 1669 239 207r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Fosma naastligger ten zuiden Voorstraat 80 1669 239 207r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS oud vaandrager Willem Hendrix Fosma verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 15 1669 239 213r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS het land van Willem Hendrix Fosma naastligger ten oosten Midlumerlaan 1671 240 46r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Fosma koper provisioneel 1/2 huis Simon Stijlstraat 3 1671 240 8va
VOSMA, WILLEM HENDRIKS vaandrager Willem Hendrix Vosma naastligger ten oosten Voorstraat 93 1667 239 75r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper huis of mouterij Rinnertspijp OZ 1670 240 13r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma verkoper ten oosten van Harlingen 1675 240 200v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma, burger koopman koper kamer en lege plaats Heiligeweg 1676 240 214r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma, burger koopman naastligger ten westen Heiligeweg 1676 240 214r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma, burger koopman naastligger ten noorden Heiligeweg 1676 240 214r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma, burger koopman koper door niaar huis, bestaande uit 2 woningen met een mouterij daarachter Voorstraat 75 1676 240 215r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma, burger koper hof, bomen, planten en zomerhuis Kerkpoortstraat 27a 1676 240 217r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper provisioneel 8 pm bouwland noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper provisioneel 8 pondemaat bouwland noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Twee stukken land van Willem Hendrix Vosma naastligger ten zuiden noordoost van Harlingen 1675 240 30ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS het huis van Willem Hendrix Vosma naastligger ten westen Heiligeweg NZ 1676 240 31va
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma Heiligeweg NZ 1676 240 33ra
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma koper grondpacht 2-10-00 CG onbekend 1679 241 54v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 1 1679 241 56r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma verkoper Grote Kerkstraat 1 1679 241 56r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS Willem Hendrix Vosma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 20 1680 241 120r
HESSELS, WILLEM Willem Hessels huurder achterste gedeelte (p.j.) Lanen 77 1790 263 281r
HESSELS, WILLEM Willem Hessels huurder achterbeneden (p.j.) Lanen 77 1792 264 73r
IJSBRANDS, WILLEM wijlen Willem IJsbrands Bildtstraat 9 1780 259 254r
IJSBRANDS, WILLEM Willem IJsbrands koper huis Hofstraat 1 1809 268 267r
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1644 235 146r
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs , c.u. verkoper Grote Kerkstraat OZ 1652 236 214r
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs , c.s. huurder Grote Kerkstraat NZ 1701 244 350v
BOER, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Boer koopman Zuiderstraat 1786 262 46r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cock verkoper Kerkpoortstraat 1 1658 237 148v
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cocq verpachter grond ((voor 1/6)) Lanen 42 1649 236 72r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Cocq verkoper Lanen 42 1649 236 72r
JAKOBS, WILLEM Willem Jacobs van Grijn verkoper Noorderhaven 36 1653 236 223r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs Kock naastligger ten westen Kromme Elleboogsteeg 1650 236 119r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kock verpachter grond ((voor 1/6)) Lanen 42 1650 236 141v
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kock Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kock Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
KOK, WILLEM JAKOBS Willem Jacobs de Kock Lammert Warndersteeg 13 1653 236 221r
JANS, WILLEM Willem Jans , burger veerschipper verkoper Karremanstraat 1624 231 25v
JANS, WILLEM Willem Jans , burger verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
JANS, WILLEM Willem Jans , burger verkoper ten noorden van Harlingen 1624 231 31v
JANS, WILLEM de kamer van Willem Jans naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1647 235 252v
JANS, WILLEM Willem Jans Zoutsloot NZ 1777 259 76r
JANS, WILLEM Willem Jans Droogstraat NZ 1777 259 77v
BLOEMSMA, WILLEM JANS Willem Jans Bloemsma Heiligeweg 24 1810 269 51r
BLOEMSMA, WILLEM JANS Willem Jans Bloemsma Heiligeweg 28 1810 269 52r
JANS, WILLEM Willem Jans Breckleven naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1642 235 22r
HOGENBRUG, WILLEM JANS Willem Jans Hogenbrug mr. korfmaker verkoper van 1/2 Zeilmakersstraat 1 1708 245 55r
JANS, WILLEM Willem Jans Hogenbrugh mr. korfmaker verkoper van 1/2 Karremanstraat 1708 245 54r
JANS, WILLEM Willem Jansen zakkendrager naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1641 234 137r
JANS, WILLEM Willem Jansen verkoper van 1/5 Sint Jacobstraat 16 1641 234 159v
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat OZ 1642 235 24r
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten zuiden onbekend OZ 1642 235 35r
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1646 235 228v
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten oosten Franekereind 24 1650 236 126v
JANS, WILLEM Willem Jansen kuiper naastligger ten noorden Franekereind 1650 236 129r
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1657 237 118v
JANS, WILLEM Willem Jansen beeldsnijder naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1657 237 130v
JANS, WILLEM Willem Jansen kuiper verkoper van 1/2 Ooievaarsteeg OZ 1658 237 165v
JANS, WILLEM Willem Jansen beeldsnijder naastligger ten noorden [staat: zuiden] Zuiderhaven 21 1659 238 9v
JANS, WILLEM Willem Jansen beeldsnijder naastligger ten noorden Zuiderhaven 21 1660 238 30r
JANS, WILLEM Willem Jansen , c.u. verkoper Lombardstraat 4 1660 238 44v
JANS, WILLEM het huis van mr. Willem Jansen , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1669 239 37va
JANS, WILLEM Willem Jansen mr. steenhouwer naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40oost 1674 240 147v
JANS, WILLEM wijlen Willem Jansen Noorderhaven 20 1679 241 38r
JANS, WILLEM wijlen Willem Jansen Vijver OZ 1682 241 224v
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten westen Spinhuisstraat 1683 242 7r
JANS, WILLEM Willem Jansen , burger opperbaas van het werkhuis geniaarde koper Kruisstraat 3 1693 243 72v
JANS, WILLEM Willem Jansen opperbaas van het stadswerkhuis koper 2 kamers Kerkpad WZ 1695 243 131v
JANS, WILLEM meerderjarige Willem Jansen verkoper Schoolstraat 1 1696 243 188r
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten westen Kerkpad 1 1698 243 389v
JANS, WILLEM Willem Jansen , c.u. mr. korffmaker verkoper Kerkpad WZ 1709 245 86r
JANS, WILLEM Willem Jansen , c.u. schipper (schuit-) koper woning Nieuwstraat WZ 1711 245 149v
JANS, WILLEM Willem Jansen koper provisioneel huis en hof daaragter Rapenburg 1712 245 315v
JANS, WILLEM de kamer van Willem Jansen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1720 246 62r
JANS, WILLEM Willem Jansen , c.u. huurder Noorderhaven 52 1720 246 75r
JANS, WILLEM Willem Jansen verkoper Zuiderhaven 65 1721 246 102v
JANS, WILLEM Willem Jansen verkoper Nieuwstraat 1726 246 254v
JANS, WILLEM de erven van Willem Jansen naastligger ten westen Schritsen 31 1732 248 138r
JANS, WILLEM Willem Jansen huurder (p.j.) Bildtstraat 11 1738 249 270r
JANS, WILLEM Willem Jansen Bissiun, burger varensgezel verkoper Kerkpoortstraat NZ 1740 250 118r
BLAUW, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen Blau Hondenstraat 14 1738 249 220v
HOGERHUIS, WILLEM JANS Willem Jansen Hogerhuis Grote Bredeplaats 1707 245 31r
MEY, WILLEM JANS Willem Jansen van der Mey naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1668 239 153r
MEY, WILLEM JANS Willem Jansen van der Mey naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1668 239 31va
MEY, WILLEM JANS het huis nagelaten door Willem Jansen van der Mey naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1675 240 211v
MEY, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen van der Mey Grote Kerkstraat 44 1680 241 106r
MEY, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen van der Mey onbekend 1680 241 107r
MEY, WILLEM JANS wijlen Willem Jansen van der Mey Grote Kerkstraat 42 1680 241 108r
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetter verkoper van 1/15 Lanen 42 1659 238 2v
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetter verkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 15 1659 238 2v
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetter curator 1659 238 3raa
TROMPETTER, WILLEM JANS Willem Jansen Trompetter 1659 238 3raa
WOLF, WILLEM JANS Willem Jansen Wolf koopman verkoper Franekerpoort (gebied) 1801 266 17r
JANS, WILLEM Willem Jansens naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1700 244 84v
JANS, WILLEM Willem Janzen , c.u. huurder (p.j.) Brouwersstraat 4 1789 263 165r
JILLES, WILLEM wijlen Willem Jeles Herenknechtenkamerstraat 1635 233 166v
JELLES, WILLEM wijlen Willem Jelles schipper Lanen 15 1738 249 224r
JENNES, WILLEM Willem Jennes koper huis Bildtpoort (gebied) 1651 236 181v
JENNES, WILLEM wijlen Willem Jennes Bildtpoort (gebied) 1696 243 252v
IEPES, WILLEM het huis gekocht door Willem Jeppes naastligger ten westen Schritsen NZ 1676 240 219v
IEPES, WILLEM Willem Jeppes , burger koper huis Schritsen NZ 1676 240 246r
IEPES, WILLEM Willem Jeppes naastligger ten oosten Schritsen NZ 1678 241 11v
IEPES, WILLEM Willem Jeppes timmerman naastligger ten oosten Schritsen NZ 1680 241 114r
IEPES, WILLEM de weduwe van Willem Jeppes naastligger ten oosten Schritsen NZ 1681 241 127r
IEPES, WILLEM Willem Jeppes koper provisioneel Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
IEPES, WILLEM wijlen Willem Jeppes naastligger ten westen Schritsen NZ 1685 242 68v
IEPES, WILLEM de erven van Willem Jeppes naastligger ten westen Schritsen 31 1723 246 186r
JETSES, WILLEM Willem Jetses kuiper naastligger ten westen Schritsen ZZ 1641 234 155v
JETSES, WILLEM de weduwe van Willem Jetses naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1642 235 10r
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes mr. bontwever verkoper Ooievaarsteeg 1742 250 270r
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1750 252 72v
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes naastligger ten westen Scheerstraat 10 1772 258 62r
JOHANNES, WILLEM Willem Johannes huurder Scheerstraat 1 1806 267 266v
PLOEG, WILLEM JOHANNES Willem Johannes Ploeg bontwever verkoper Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
JOHANNES, WILLEM Willem Johannis , burger mr. bontwever koper huis Franekerpoort (gebied) 1735 249 92v
JOHANNES, WILLEM Willem Johannis bontwever verkoper van 1/6 Hoogstraat 19 1740 250 80v
JOHANNES, WILLEM Willem Johannis bontwever verkoper van 1/6 Droogstraat 22 1740 250 87v
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten naastligger ten noorden Zeilmakersstraat OZ 1731 247 385v
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten naastligger ten noorden Bargebuurt OZ 1734 248 306v
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten naastligger ten noorden Bargebuurt OZ 1736 249 110r
JOOSTES, WILLEM Willem Joosten , burger oud pannebakker verkoper Bargebuurt OZ 1738 249 285r
JOOSTES, WILLEM wijlen Willem Joosten Zuiderpoort (gebied) 17 1748 251 232r
JOUKES, WILLEM wijlen Willem Jouckes Zoutsloot ZZ 1719 246 38r
KARSTES, WILLEM de erven van wijlen Willem Karstes verkoper Brouwersstraat WZ 1641 234 125r
, WILLEM het andere huis van Willem Knoopmars naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1638 234 65v
, WILLEM het hoekhuis van Willem Knoopmars naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1638 234 65v
KOENRAADS, WILLEM [als huurder] Willem Koenes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1682 241 195v
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes , burger mr. knoopmaker curator Franekerpoort (gebied) 1688 242 254r
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes knoopmaker en koopman verkoper Steenhouwersstraat 4 1696 243 217v
KOENRAADS, WILLEM Willem Koenes mr. cementmaker verkoper Moriaanstraat ZZ 1700 244 38v
LAMMERTS, WILLEM Willem Lamerts huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1785 262 38r
LAMMERTS, WILLEM Willem Lammerts , burger koper huis Bargebuurt 26 1734 248 343r
LAMMERTS, WILLEM Willem Lammerts naastligger ten zuiden Bargebuurt 24 1744 251 37v
LAMMERTS, WILLEM de weduwe van Willem Lammerts naastligger ten noorden Zeilmakersstraat WZ 1755 253 217r
SCHMIDT, WILLEM LAMMERTS procureur v h gerecht Willem Lammerts Schmitz Voorstraat 83 1724 246 210r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes , c.u. huurder Nieuwstraat 38 1779 259 214r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes huurder (p.j.) Karremanstraat 19 1782 260 285r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes schipper (trekveer-) koper Hoogstraat 31 1793 264 121r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes naastligger ten westen Hoogstraat 33 1801 265 307r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes naastligger ten westen Hoogstraat 33 1801 266 8r
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes naastligger ten zuiden Herenwaltje 9 1804 267 25v
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes verwandelaar Lammert Warndersteeg 9 1805 267 163v
LIEUWES, WILLEM Willem Lieuwes verwandelaar Hoogstraat 31 1805 267 163v
LODEWIJKS, WILLEM Willem Lodewijcks naastligger ten noorden Lombardstraat ZZ 1644 235 109v
, WILLEM Willem Lodewijckx verkoper Franekerpoort (gebied) 1650 236 102r
LODEWIJKS, WILLEM Willem Lodewyx , c.u. koper huis Oosterkeetstraat 1641 234 134v
LOUWS, WILLEM Willem Louus verkoper Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
LOUWS, WILLEM Willem Louwes koopman naastligger ten westen Rozengracht 14 1788 262 305r
LOUWS, WILLEM Willem Louws , c.u. koper huis Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
LOUWS, WILLEM Willem Louws naastligger ten zuiden Schritsen 4 1716 245 272r
LOUWS, WILLEM Willem Louws eigenaar Jan Ruurdstraat 3 1718 246 33r
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad NZ 1730 247 303v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad NZ 1733 248 277v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten noorden Molenpad NZ 1735 249 41v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1748 251 234v
NANNES, WILLEM Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1748 251 237r
NANNES, WILLEM de erven van Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1751 252 121r
NANNES, WILLEM de erven van Willem Nannings naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1751 252 123v
NANNES, WILLEM