Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Wa  We  Wi  Wo  Wu  Wy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
ANDRINGA, W. W. S. van Andringa verkoper q.q. Zuiderhaven 25 1789 263 127r
BAERDT, W. de weduwe van vroedsman W. Baard naastligger ten oosten Rozenstraat 1 1764 256 81v
BAKKER, W. W. C. Bakker bode naastligger ten westen Schritsen 7 1779 259 160r
BAKKER, W. W. C. Bakker bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Schritsen 7achter 1784 261 212r
BAKKER, W. de weduwe van W. C. Bakker naastligger ten westen Zuiderhaven 49 1793 264 95v
BROUWER, W. wijlen W. Rein Brouwer erflater Kerkpoortstraat 11 1766 256 181v
, W. W. Brugmeyer verkoper Liemendijk 1806 267 246r
, W. W. Brugmeyer verkoper Liemendijk 1806 267 246r
, W. W. Brugmeyer verkoper Zoutsloot 42 1806 267 247r
BUMA, W. de weduwe van burgemeester W. Buma naastligger ten oosten Zuiderplein 5noord 1764 256 85r
BUMA, W. de weduwe van burgemeester W. Buma naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1770 257 177r
BUMA, W. de weduwe van burgemeester W. Buma naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1770 257 177r
BUMA, W. de weduwe van burgemeester W. Buma naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1770 257 177r
EIK, W. W. Eyck gezworen klerk van Menaldumadeel verkoper q.q. Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
, W. W. Fettevogel koopman koper 5/8 van 6 pm greidland ten noorden van Harlingen 1797 265 48r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik koper huis, zeperij, pakhuis, asklopperij, paardestal, potas-, loog- en oliebakken, pak- en wagenhuis Noordijs 21 1781 260 92r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Zuiderstraat 15 1781 260 122r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Voorstraat 15 1783 261 43v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Hoogstraat 43 1783 261 75r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik koper huis Noorderhaven 61 1785 261 273r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik koper zeepziederij Noorderhaven 59 1785 261 273r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik koper stalling en wagenhuis Zeilmakersstraat 20 1785 261 273r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Achterstraat 7 1785 261 288r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Zeepziederstraat 2 1785 261 293r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Zoutsloot 6 1785 262 44r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Noorderhaven 23 1786 262 71r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Hoogstraat 17 1786 262 99r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Hoogstraat 15 1786 262 99r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Hoogstraat 15achter 1786 262 99r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Gardenierstraat 1788 262 242v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u. verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik geniaarde koper Bildtstraat 24 1793 264 93v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper Noordijs 21 1793 264 125r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 24 1795 264 268v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Heiligeweg 58 1792 264 354r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper q.q. Schritsen 17 1792 264 354r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Brouwersstraat 23 1799 265 143r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik verkoper Lanen 82a 1800 265 253r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u. naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1803 266 299r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik, c.u. naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1803 266 299r
HANEKUIK, W. dr. W. Hanekuik naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1805 267 110v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik naastligger ten zuiden Heiligeweg 62 1805 267 187r
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik naastligger ten westen Heiligeweg 62 1805 267 187r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat koper huis Kruisstraat 5oost 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat koper huis Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik naastligger ten westen Kruisstraat 5oost 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Noorderhaven 69 1808 268 158v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuik naastligger ten noorden Heiligeweg 52 1809 268 191v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Hoogstraat 38 1809 268 280r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuik advocaat verkoper q.q. Grote Kerkstraat 19 1809 268 283r
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper huis en hof Heiligeweg 60 1793 264 151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper huis Heiligeweg 60 1793 264 151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper wagenhuis, stalling voor 4 paarden, kamer Kruisstraat 5oost 1793 264 151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk koper kamer Lammert Warndersteeg WZ 1793 264 151v
HANEKUIK, W. W. J. Hanekuyk advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Noordijs 19 1794 264 181r
HANEKUIK, W. dr. W. S. Hanekuyk koper huis Lanen 82a 1800 265 217v
HANEKUIK, W. dr. W. J. Hanekuyk verkoper q.q. Grote Kerkstraat 32 1802 266 76r
HANEKUIK, W. de heer W. J. Hanekuyk naastligger ten oosten Kruisstraat 3west 1804 267 23v
HANEKUIK, W. de heer W. J. Hanekuyk naastligger ten noorden Kruisstraat 3west 1804 267 23v
HOUTSMA, W. W. Houtsma naastligger ten oosten Dijkswal 6 1808 268 177v
JELGERSMA, W. burgemeester W. Jelgersma verpachter grond Zoutsloot 30 1746 251 115r
KNIJFF, W. het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker naastligger ten westen Molenpad 14 1675 240 170v
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Molenpad 14 1675 240 170v
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Molenpad 12 1675 240 171r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 173v
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Steenhouwersstraat 4 1675 240 174r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris verkoper Zuiderhaven ZZ 1675 240 174v
KNIJFF, W. een ledige plaats en het houtstek van dr. W. Knijff naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1675 240 175r
KNIJFF, W. een ledige plaats en het houtstek van dr. W. Knijff naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1675 240 175r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris verkoper Zuiderhaven ZZ 1675 240 175r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris verkoper Voorstraat 65 1675 240 177r
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris verkoper Kerkpad 16 1675 240 178r
MUNNIKHUIS, W. wijlen W. J. Munnikhuis naastligger ten westen Noorderhaven 53 1703 244 232v
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker naastligger ten westen Molenpad 11 1781 260 40v
RUITINGA, W. W. Ruitinga naastligger ten zuiden Moriaanstraat 10 1783 261 27r
RUITINGA, W. W. Ruitinga naastligger ten zuiden Zoutsloot 20 1794 264 209r
RUITINGA, W. W. Ruitinga apotheker en drogist naastligger ten oosten Voorstraat 92 1804 267 75r
, W. W. Sandt van Nooten naastligger ten oosten Noordijs 23 1797 265 56v
, W. W. Sandt van Nooten naastligger ten noorden Noordijs 23 1797 265 56v
VETTEVOGEL, W. de erfgenamen van wijlen W. Vettevogel naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1783 261 37v
VETTEVOGEL, W. W. Vettevogel naastligger ten oosten Voorstraat 24 1808 268 126r
WIJMA, W. W. J. Wijma procureur fiscaal naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1785 261 291r
WOLF, W. W. Wolf koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 28 1808 268 144r
WYTSMA, W. de weduwe van W. Wytsma koper Noorderhaven 69 1791 263 339r
, W. vroedsman W. Zeestra verkoper Hofstraat ZZ 1719 246 34v
KOENRAADS, W. W. Coenraads bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1789 263 170r
DIRKS, W. de weduwe van W. Dirks huurder boven (p.w.) Nieuwstraat 34achter 1808 268 33v
FOLKERTS, W. W. A. Folkerts predikant verkoper Noorderhaven 62 1771 257 222v
MICHIELS, W. de erfgenamen van wijlen burgemeester W. Michiels verkoper Zoutsloot 1 1674 240 160v
EEDES, WATSE Waatse Edes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Franekereind 23oost 1598 228 102r
IEDES, WATSE Waatse Ydes verkoper q.q. William Boothstraat OZ 1600 228 231v
IEDES, WATSE Waatse Ydes verpachter grond Scheffersplein 27 1602 228 334v
KAMMINGA, WATSE Waatze van Camminga verpachter grond Voorstraat 72 1618 230 120v
JANS, WATSE Waatze Jansen naastligger ten noorden Rommelhaven 20 1598 228 103v
MINNES, WATSE wijlen Waatze Minnes koper William Boothstraat 1 1599 228 161v
SIEBES, WATSE Waatze Sybes koper huis William Boothstraat 35 1601 228 277r
IEDES, WATSE Waatze Ydes verpachter grond ([blijkens een protest]) Droogstraat 57 1600 228 236r
IEDES, WATSE Waatze Ydes protesteert vanwege een vordering Droogstraat 57 1600 228 236r
EEDES, Waatzes Edes koper huis waar de Sneecker Lijnbaen uithangt Noorderhaven 42 de Sneecker Lijnbaen 1598 228 99v
FOKELES, WABE Wabbe Foockeles verkoper Franekereind 30 1657 237 136r
HAIES, WABE Wabbe Hayes verkoper Nieuwstraat 56 1615 229 255v
JAKOBS, WABE Wabbe Jacobs verkoper van 1/4 Noorderhaven 31 1627 231 158v
JILLERTS, WABE Wabbe Jelderts verkoper Zoutsloot 40 1620 230 238r
JELLES, WABE Wabbe Jelles schipper naastligger ten zuiden Nieuwstraat 36 1659 237 215r
MARTENS, WABE Wabbe Martens koper kamer Nieuwstraat 64 1633 233 104v
MARTENS, WABE wijlen Wabbe Martens verkoper Nieuwstraat 64 1646 235 241r
WABES, WABE Wabbe Wabbes kleermaker geniaarde koper Voorstraat 62 1614 229 230r
IEGES, WABE Wabbe Yges koper huis en loods met het medegebruik van de steeg tussen het huis van De Way en Pyter de Roy Noorderhaven 114 1629 232 98v
IEGES, WABE de erfgenamen van wijlen Wabbe Yges naastligger ten noorden Noorderhaven 112achter 1640 234 113v
WABES, de weduwe en erfgenamen van wijlen Wabbo Wabbes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 12 1625 231 95r
TJEERDS, WABE de weduwe van Wabe Tjeerds naastligger ten oosten Voorstraat 73achter 1677 240 258r
PIETERS, Wadtze Pieters Metie verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1725 246 218v
JANS, WALING Waeling Jansen Faeber ijzersmid koper huis Rommelhaven 4 1755 253 202r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Waeling Jansen Grauda koper huis Voorstraat 12 1694 243 94v
GRAUDA, WALING burgerhopman Waelingh Grauda koper huis Vijverstraat 21 1695 243 120v
GRAUDA, WALING JANS Waelingh Jansen Grauda cherger Admiraliteit koper huis Kerkpoortstraat 65 1683 241 263r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Waelingh Jansen Grauda verkoper Vijverstraat 21 1695 243 146v
KIEWIET, WALING JANS Waelingh Jansen Kievit verkoper Hofstraat 21 1723 246 159r
DIRKS, WATSE Waetse Dirx koopman naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1698 243 345v
BAUKES, WALTJE grondpacht uit het huis van Wal Bauckes eigenaar perceel Lombardstraat 1656 237 61r1
FRANSES, WALTJE de andere crediteuren van Wal Fransen verkoper Zoutsloot 94 1622 230 307v
RECHTS, WALING Waling Regts huurder (p.w.) Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
JANS, WALING Waling Jans , minderjarige vrijgezel verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v
JANS, WALING Waling Jans naastligger ten westen Rommelhaven 6 1774 258 150v
JANS, WALING Waling Jans naastligger ten westen Rommelhaven 8 1776 258 261r
FABER, WALING JANS Waling Jans Faber naastligger ten westen Rommelhaven 6 1767 257 252r
FABER, WALING JANS Waling Jans Faber naastligger ten noorden Rommelhaven 4 1767 257 252r
KIEWIET, WALING JANS Waling Jans Kievyt naastligger ten westen Hofstraat 27 1725 246 216v
JANS, WALING Waling Jansen , c.u. koper huis Hofstraat 25 1718 246 11r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid koper kamer Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber naastligger ten noorden Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid koper bovenkamer van een huis Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid eigenaar benedenwoning Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
FABER, WALING JANS Waling Jansen Faber mr. ijzersmid naastligger ten noorden Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
FABER, WALING JANS de nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Waling Jansen Faber verkoper Rommelhaven 6 1779 259 306v
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda, c.u. verkoper Brouwersstraat 21 1670 240 24r
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda, c.u. verkoper Brouwersstraat 21achter 1670 240 24r
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda cherger Admiraliteit koper huis Zuiderhaven ZZ 1678 241 6r
GRAUDA, WALING JANS vrije doorgang over deze helling voor Waling Jansen Grauda naastligger Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda cherger Admiraliteit verkoper Zuiderhaven ZZ 1684 242 58r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Waling Jansen Grauda verkoper Vijver 6tuin 1695 243 167r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Waling Jansen Grauda verkoper Kerkpoortstraat 65 1695 243 176v
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Waling Jansen Grauda naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 67 1696 243 195r
GRAUDA, WALING JANS Waling Jansen Grauda naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1697 243 308r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Waling Jansen Grauda verkoper Vijverstraat 8 1697 243 309r
GRAUDA, WALING JANS oud burgerhopman Waling Jansen Grauda verkoper Liemendijk NZ 1710 245 123v
GRAUDA, WALING JANS het huis van Waling Jansen Grauda naastligger ten oosten Voorstraat 10 1714 245 229r
GRAUDA, WALING JANS de erfgenamen van wijlen Waling Jansen Grauda naastligger ten oosten Voorstraat 10 1739 250 10v
KIEWIET, WALING JANS de weduwe van Waling Jansen Kievyt naastligger ten westen Hofstraat 27 1731 247 380r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Waling Janz Grauda verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1696 243 210v
JANS, WALING Waling Janzen naastligger ten westen Rommelhaven 6 1773 258 109r
TJEERDS, WALING Waling Tiaards naastligger ten noorden Brouwersstraat 5achter 1627 232 24v
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1627 232 5v
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1636 234 11v
TJEERDS, WALING Waling Tiaardts naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 4 1636 234 13v
TJEERDS, WALING de keet van Waling Tiaerdts naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1636 234 1r
TJEERDS, WALING Waling Tiaerts verkoper Brouwersstraat 12noord_achter 1644 235 110v
TJEERDS, WALING Waling Tieerds koopman verkoper Peterseliestraat 1644 235 155r
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 2-04-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 0-13-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
TJEERDS, WALING de erfgenamen van wijlen Waling Tieerds koopman koper grondpacht van 1-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Carl Visschersteeg WZ 1654 236 266v
TJEERDS, WALING Waling Tieerdsen verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 14 1649 236 72v
TJEERDS, WALING Waling Tierds verkoper Heiligeweg 46 1651 236 173r
TJEERDS, WALING Waling Tierdts verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
TJEERDS, WALING de keet van Waling Tierdts naastligger ten noorden Scheffersplein 27 1642 234 171v
TJEERDS, WALING grondpacht uit het huis van wijlen Waling Tjeerts eigenaar perceel onbekend 1681 241 169v
WALINGS, WALING Waling Walings verkoper ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
WALINGS, WALING Waling Walings verkoper q.q. William Boothstraat 1603 228 381r
WILLEMS, WALING Waling Willems verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1605 228 459v
GRAUDA, WALING Walingh Grauda geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1691 242 344r
JANS, WALING Walingh Jansen koper huis waar het Vergulden Radt uithangt, een huis ten noorden, een huis daarachter in de Molenstraat tegenover het Spinhuis en een ledige plaats daar tussenin ([voor de twee percelen in deze akte]) Brouwersstraat 21 het Vergulde Rad 1664 238 223v
JANS, WALING Walingh Jansen koper huis met nog een huis ten noorden en een huis daarachter in de Molenstraat staand tegenover het Spinhuis en een ledige plaats tussen beide woningen in ([voor de twee percelen in deze akte]) Brouwersstraat 21achter 1664 238 223v
JANS, WALING Walingh Jansen , c.u. lakenbereider koper vervallen kamer Both Apothekerstraat OZ 1666 239 60r
JANS, WALING Walingh Jansen lakenbereider naastligger ten noorden Both Apothekerstraat OZ 1666 239 60r
JANS, WALING Walingh Jansen , c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 23achter 1669 239 183v
JANS, WALING Walingh Jansen , c.u. verkoper Brouwersstraat 23achter 1669 239 183v
JANS, WALING de hof in gebruik bij de oude vaandrig Walingh Jansen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1669 239 196v
JANS, WALING oud vaandrager Walingh Jansen verkoper Kerkpad WZ 1669 239 199r
JANS, WALING Walingh Jansen koper woning Kerkpad WZ 1665 239 4va
JANS, WALING het pas gekochte huis van Walingh Jansen naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1678 241 7v
JANS, WALING Walingh Jansen , c.u. koper huis Kerkpoortstraat ZZ 1687 242 174r
GRAUDA, WALING JANS Walingh Jansen Grauda koper provisioneel twee woningen Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va
GRAUDA, WALING JANS Walingh Jansen Grauda geniaarde koper Nieuwstraat 48 1689 242 284v
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Walingh Jansen Grauda, c.u. koper huis daar waar het Haentje uithangt; met een in- en uitgang naar de Voorstraat, in de steeg van Arjen van Hemert Noorderhaven 66 het Haantje 1691 242 347r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Walingh Jansen Grauda verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 242 390v
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Walingh Jansen Grauda koper kamer Zuiderhaven ZZ 1692 242 398v
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Walingh Jansen Grauda koper tuin met zomerhuis Vijver 6tuin 1692 242 405r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Walingh Jansen Grauda naastligger ten oosten Noorderhaven 64 1691 242 24ra
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Walingh Jansen Grauda verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 2r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Walingh Jansen Grauda naastligger ten westen Noorderhaven 68 1692 243 7v
GRAUDA, WALING JANS Walingh Jansen Grauda koper huis Vijverstraat 8 de Vergulde Bezem 1692 243 16r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Walingh Jansen Grauda koper kamer Rapenburg 1 1693 243 29r
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Walingh Jansen Grauda verkoper Zuiderhaven ZZ 1693 243 36v
GRAUDA, WALING JANS oud burgerhopman Walingh Jansen Grauda koper huis Liemendijk NZ 1698 243 392r
GRAUDA, WALING JANS oud hopman Walingh Jansen Grauda verkoper Rapenburg 1 1710 245 103v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaards verkoper q.q. Grote Kerkstraat 25 1644 235 105v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaardts verkoper q.q. Vijverstraat NZ 1625 231 48v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaardts naastligger ten westen Klaverbladstraat OZ 1627 232 11r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaardts , voor zich en zijn kinderen koper huis met de ledige plaats en de kamers darachter Heiligeweg 54 1627 232 20v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds verkoper Zuiderhaven 7 1642 234 167v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds verkoper Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerds naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ 1644 235 114r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts koper huis of zoutkeet met tonnen, bakken, gereedschappen etc.en 1/3 part van een waterpraam Scheffersplein 23 1619 230 159r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten oosten Peterseliestraat 1632 233 41v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter 1633 233 105v
TJEERDS, WALING het huis van Walingh Tiaerdts naastligger ten westen Heiligeweg 46een_achter 1640 234 114v
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts koper q.q. Sint Jacobstraat 6 1642 235 36r
TJEERDS, WALING Walingh Tiaerdts naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1643 235 63v
TJEERDS, WALING Walingh Tieerds naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 1643 235 82v
TJEERDS, WALING Walingh Tieerds naastligger ten westen Nieuwstraat 46 1650 236 142r
TJEERDS, WALING Walingh Tieerts , q.q. naastligger ten oosten Hofstraat 1654 236 248v
TJEERDS, WALING Walingh Tieertsen naastligger ten westen Fabrieksstraat 1648 236 39v
TJEERDS, WALING Walingh Tierdtsen verkoper Jan Ruurdstraat 3 1640 234 102r
TJEERDS, WALING Walingh Tyaardts verkoper ten zuiden van Harlingen 1621 230 262r
HARMENS, WALKE Walke Harmanus , c.u. gebruiker Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
HARMENS, WALKE Walke Hermanus huurder Grote Ossenmarkt 6west 1786 262 101r
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrands naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1722 246 143v
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts assistent Admiraliteit in Friesland koper huis Brouwersstraat 15 1695 243 135r
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1695 243 135v
IJSBRANDS, WALKE Walke IJsbrandts naastligger ten noorden Brouwersstraat 17 1726 246 250v
GERBENS, WALLE Walle Gerbens scheepstimmerman koper 1/2 huis Schritsen 52 1781 260 135v
GERBENS, WALLE Walle Gerbens huurder (p.j.) Schritsen 52 1781 260 135v
GERBENS, WALLE Walle Gerbens eigenaar van 1/2 Schritsen 52 1781 260 313r
GERBENS, WALLE Walle Gerbens huurder van 1/2 Schritsen 52 1781 260 313r
GERBENS, WALLE Walle Gerbens naastligger ten westen Schritsen 54 1785 261 275r
BOOTSMA, WALLE GERRITS Walle Gerrits Bootsma verkoper Schritsen ZZ 1786 262 86r
OPPEDIJK, WALLE JANS Walle Jans Oppedijk koopman verkoper van 1/4 Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
OPPEDIJK, WALLE JANS Walle Jansz Oppedijk koopman verkoper Zuiderstraat 10 1806 267 287r
HAIES, WALKE Walte Hayes , c.u. huurder Lanen 33 1750 252 90r
HAIES, WALKE Walte Hayes , c.u. huurder boven (p.j.) Kroonsteeg 5 1765 256 141v
ANDRINGA, dr. Walzo S. van Andringa, n.p. drossaard van Helmond koper van 1/2 huis Zuiderhaven 25 1789 263 127r
ANDRINGA, Walzo S. van Andringa, n.p. drossaard van Helmond koper door niaar van 1/2 Zuiderhaven 25 1789 263 127r
PIERS, WABE Wapke Piers koopman verkoper q.q. Zoutsloot 26 1728 247 89v
WIGLES, WAPKE Wapke Wigles geniaarde koper Lanen 9west 1698 243 342v
WIERDS, WARMOLT Warmelt Wierts crediteur q.q. Nieuwstraat 52 1613 229 181r
WIERDS, WARMOLT Warmolt Wierts verkoper van 1/2 Nieuwstraat 52 1611 229 64r
, WARNER de kinderen van Warner Holcama verkoper Franekereind 14 1668 239 26ra
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper van 1/2 ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
, WARNER het minderjarige kind van wijlen Warner Holcama verkoper William Boothstraat OZ 1682 241 53va
BERENDS, WARNER Warner Beerns , c.u. knoopmaker koper huis Lanen 56 1649 236 76v
BERENDS, WARNER de erfgenamen van wijlen Warner Beerns knoopmaker verkoper Lanen 56 1676 240 216r
EGBERTS, WARNER Warner Egberts soldaat koper kamer en een weefwinkel Kerkpad WZ 1667 239 72v
EGBERTS, WARNER Warner Egberts koper huis Kruisstraat 5oost 1667 239 115r
EGBERTS, WARNER Warner Egberts , c.u. verkoper Weverstraat NZ 1668 239 163v
FRANSES, WARNER Warner Fransen grootveerschipper geniaarde koper Havenplein 5 1647 235 245v
GERRITS, WARNER wijlen Warner Gerryts mr. hovenier verkoper Franekerpoort (gebied) 1777 259 74r
HANSES, WARNER Warner Hansen bewoner Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
HARMENS, WARNER wijlen Warner Harmans verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 1762 255 147r
HARMENS, WARNER als huurder Warner Harmens naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1643 235 92v
HARMENS, WARNER Warner Harmens naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1722 246 141r
HARMENS, WARNER Warner Harmens schuitschipper koper huis Rommelhaven 11 1765 256 130v
HARMENS, WARNER Warner Harmens naastligger ten zuiden Hoogstraat 16 1767 257 23r
HARMENS, WARNER Warner Harmens schipper naastligger ten westen Hoogstraat 12 1768 257 77v
HARMENS, WARNER Warner Harmens naastligger ten zuiden Hoogstraat 16 1770 257 173r
HARMENS, WARNER de geabandonneerde boedel van wijlen Warner Harmens verkoper Rommelhaven 7 1772 258 6v
HARMENS, WARNER wijlen Warner Harmens verkoper Rommelhaven 11 1772 258 7v
HARMENS, WARNER wijlen Warner Harmens verkoper Hoogstraat 43 1783 261 75r
HENDRIKS, WARNER Warner Hendriks , minderjarige verkoper Tiepelsteeg OZ 1787 262 313r
JANS, WARNER Warner Jans verkoper ([afgeleid uit het niaar]) Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
JANS, WARNER cosijn van de verkopers Warner Jansen afgewezen niaarnemer Lanen 83 1656 237 102r
JANS, WARNER Warner Jansen , c.u. koper huis en tuin Rozengracht 7west 1657 237 114r
JANS, WARNER Warner Jansen naastligger ten oosten Rozengracht 5 1657 237 141r
JANS, WARNER Warner Jansen Holcama verkoper Rozengracht 7west 1660 238 29v
PIETERS, WARNER de weduwe van wijlen Warner Pieters naastligger ten oosten Franekereind 12 1599 228 156r
PIETERS, WARNER Warner Pieters naastligger Lammert Warndersteeg 1605 228 443v
SINTS, WARNER de erfgenamen van wijlen Warner Senths naastligger ten oosten Schritsen 16 1689 242 279v
SINTS, WARNER Warner Sents huurder Zuiderhaven 57 1657 237 105r
SINTS, WARNER Warner Sents bewoner Zuiderhaven 57 1656 237 265v
SINTS, WARNER Warner Sents naastligger ten zuiden Schritsen 12 1668 239 157r
SINTS, WARNER de erfgenamen van wijlen Warner Zents naastligger ten oosten Zuiderhaven 59 1676 240 212v
PIETERS, WARNER Warnert Pieters verpachter grond Nieuwstraat 1604 228 411r
KAMMINGA, WATSE oud overste over de militie Watse jonker van Camminga koper tuintje met zomerhuis Schritsen 56zuidoost 1744 251 31v
KAMMINGA, WATSE oud overste over de militie jonker Watse van Camminga naastligger ten oosten Schritsen 56zuidoost 1744 251 31v
KAMMINGA, WATSE oud overste over de militie Jonker Watse van Camminga naastligger ten zuiden Schritsen 56zuidoost 1744 251 31v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra mr. koperslager koper huis Kleine Bredeplaats 1 1747 251 162r
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1757 254 94r
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1758 254 147v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1759 254 230r
HAANSTRA, WATSE vroedsman Watse Haanstra koper huis Voorstraat 2 1766 256 198v
HAANSTRA, WATSE Watse Haanstra naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1766 256 198v
HARDA, WATSE wijlen vroedsman Watse Haerda verkoper Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
HARDA, WATSE de erfgenamen van wijlen Watse Harda naastligger ten oosten Gardenierstraat 7 1722 246 126r
HILARIUS, WATSE Watse Hilarius eigenaar van 1/2 Kleine Bredeplaats 1 1795 264 286v
KAMMINGA, WATSE Watse van Kamminga, jonker overste van een regiment Infanterie koper Schritsen 50 1732 248 163r
KAMMINGA, WATSE Watse van Kamminga, jonker overste van een regiment Infanterie naastligger ten westen Schritsen 50 1732 248 163r
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apothekersknecht koper huis Voorstraat 94 de Spijkerton 1779 259 185r
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apotheker koper huis, bleekveld en agterhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Noorderhaven 101 1790 263 182v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apotheker koper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Droogstraat 55 1790 263 182v
RUITINGA, WATSE Watse Ruitinga apotheker koper dubbel pakhuis Liemendijk 1790 263 185r
ARJENS, WATSE Watse Arjens verkoper van 1/3 Anjelierstraat 2 1690 242 334v
KLASES, WATSE Watse Claessen wieldraaier koper 1/2 huis Grote Kerkstraat 20 1680 241 120r
KLASES, WATSE de weduwe van Watse Claessens verkoper Grote Kerkstraat 20 1681 241 170r
DIRKS, WATSE Watse Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2 1689 242 277r
DIRKS, WATSE burgervaandrig Watse Dirx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 3 1684 242 20v
DIRKS, WATSE Watse Dirx koper Romastraat 4oost 1708 245 72v
GRAAF, WATSE DIRKS Watse Dirx Graaff, uitlandig na Muscovien scheepstimmerman verkoper Romastraat 4oost 1711 245 161r
HARDA, WATSE DIRKS burgervaandrig Watse Dirx Haerda mr. kaarsenmaker koper deftige nieuwe woning Both Apothekerstraat 8 1685 242 77v
HARDA, WATSE DIRKS Watse Dirx Harda koopman verkoper q.q. Spinhuisstraat NZ 1695 243 169v
HARDA, WATSE DIRKS Watse Dirx Harda naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2 1703 244 213r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watse Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1704 244 249r
EEDES, WATSE Watse Edes verpachter grond Franekereind 23west 1611 229 33r
IEPES, WATSE Watse Epes protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven NZ 1622 230 296r
GERBENS, WATSE Watse Gerbens naastligger ten oosten Heiligeweg 46een_achter 1606 228 509v
IEDES, WATSE Watse Ides verkoper q.q. Franekereind 1602 228 296v
IEDES, WATSE de erfgenamen van wijlen Watse Ides naastligger ten oosten Vismarkt 1 1604 228 396r
IEPES, WATSE Watse Ipes protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 25 1622 230 297v
IEPES, WATSE Watse Ipes koper door niaar ratione sanguinis zoutkeet met turfhuizen, zoutbakken, zoutpan, zakken etc. William Boothstraat OZ 1622 230 308v
JANS, WATSE Watse Jansen schipper verkoper Rommelhaven ZZ 1602 228 331r
JELTES, WATSE wijlen Watse Jeltes erflater Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
JELTES, WATSE Watse Jeltis schipper en timmerman verkoper Heiligeweg 40 1692 242 386r
OEBELES, WATSE de erfgenamen van wijlen Watse Oebles naastligger ten westen Romastraat 3 1643 235 75v
PIETERS, WATSE Watse Pieters naastligger ten oosten ([staat: Watse Pieters op der Schelling]) Voorstraat 29 1716 245 274r
SJOERDS, WATSE het huis van Watse Sioerdts naastligger ten zuiden Bildtstraat 4 1689 242 278r
SJOERDS, WATSE Watse Sjoerdts geniaarde koper Zoutsloot 1 1685 242 73v
SJOERDS, WATSE Watse Sjoerdts koper huis Zoutsloot 41 1685 242 91v
SJOERDS, WATSE Watse Sjoerts geniaarde koper Voorstraat 93oost 1685 242 61v
SIEBES, WATSE wijlen Watse Sybes verkoper William Boothstraat 35 1605 228 478v
OEBELES, WATSE Watse Ubles koper door niaar huis Gardenierstraat 2 1631 233 8r
OEBELES, WATSE Watse Ubles naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1631 233 8r
OEBELES, WATSE Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3 1631 233 30r
OEBELES, WATSE Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3 1632 233 70v
OEBELES, WATSE de erfgenamen van wijlen Watse Ubles naastligger ten westen Romastraat 3 1639 234 75r
OEBELES, WATSE Watse Uubles bakker naastligger ten westen Heiligeweg 6 1619 230 200r
OEBELES, WATSE Watse Uubles naastligger ten westen Heiligeweg 6 1625 231 75r
OEBELES, WATSE de erfgenamen van wijlen Watse Uubles bakker naastligger ten noorden Brouwersstraat 1 1635 233 165r
ULBES, WATSE Watse Uulbes naastligger ten oosten Zuiderplein 1 1623 230 341v
WATSES, WATSE Watse Watses koper kamer Ooievaarsteeg 1648 236 52v
IEPES, WATSE Watse Ypes naastligger ten westen Voorstraat 68 1625 231 70r
IEPES, WATSE Watse Ypes verkoper Voorstraat 78 1638 234 59v
, WATSE Watze , c.s. mr. scheepstimmerman huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
ANDRINGA, WATSE oud burgemeester van Dokkum Watze van Andringa koper huis Zuiderhaven 25 1771 257 245v
ANDRINGA, WATSE wijlen Watze van Andringa erflater Zuiderhaven 25 1784 261 176v
ANDRINGA, WATSE de weledel gestrenge heer Watze van Andringa oudste luitenant van de geoctrooieerde V.O.c.in deze landen koper huis, pakhuis en tuin Zuiderhaven 2 1786 262 81r
KAMMINGA, WATSE de erfgenamen van wijlen Watze van Camminga verpachter grond Voorstraat 72 1624 231 33r
HAANSTRA, WATSE Watze Haenstra mr. koperslager geniaarde koper Voorstraat 6 1741 250 199v
HARDA, WATSE de weduwe van wijlen Watze Harda naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1725 246 235v
HILARIUS, WATSE Watze Hilarius verkoper van 1/4 Heiligeweg 36 1793 264 108v
HILARIUS, WATSE Watze Hilarius naastligger ten zuiden Voorstraat 2 1800 265 246r
HILARIUS, WATSE Watze Hilarius koperslager koper huis Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
HILARIUS, WATSE Watze Hilarius koperslager huurder Kleine Bredeplaats 1 1803 266 280r
HILARIUS, WATSE Watze Hilarius naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 3 1807 267 335v
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga koper hof met vruchtbomen Molenpad 9tuin 1781 260 42v
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga apotheker verkoper Hoogstraat 1 1782 260 204r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga apotheker verkoper Molenpad 9tuin 1784 261 154v
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga apotheker en chemist koper stalling en wagenhuis Droogstraat 49 1794 264 164v
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga drogist en apotheker koper Bildtpoort (gebied) 1803 266 288r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga drogist koper huis Noorderhaven 103 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga drogist koper huis Droogstraat 16 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga huurder Noorderhaven 103 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga huurder Droogstraat 16 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga naastligger ten westen Noorderhaven 103 1808 268 160r
RUITINGA, WATSE Watze Ruitinga naastligger ten westen Droogstraat 16 1808 268 160r
ARJENS, WATSE Watze Arjens mr. bakker verkoper van 1/2 Zoutsloot 53 1696 243 244v
DIRKS, WATSE Watze Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2 1694 243 85r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirks Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1701 244 117r
HARDA, WATSE DIRKS burgervaandrig Watze Dirx Harda naastligger ten oosten Brouwersstraat 11 1691 242 343r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1700 244 86r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1701 244 106r
HARDA, WATSE DIRKS vroedsman Watze Dirx Harda naastligger ten westen Gardenierstraat 11 1702 244 190r
DOUWES, WATSE Watze Douwes verkoper Kerkpoortstraat 39 1628 232 75r
HENDRIKS, WATSE de erfgenamen van wijlen Watze Hendriks naastligger ten zuiden Noorderhaven 48 1662 238 126r
IEPES, WATSE Watze Ipes verkoper Franekereind 1625 231 65r
STOFFELS, WATSE Watze Stoffels verkoper onbekend 1624 230 391r
ANDRINGA, WATSE SIEBES luitenant bij de Ed. geoctroyeerde Oostindische Compagnie Watze Sybes van Andringa verkoper Zuiderhaven 2 1788 262 299v
ANDRINGA, WATSE Watze Sybius van Andringa secretaris van het dorp Schijndel verkoper Zuiderhaven 25 1794 264 170v
OEBELES, WATSE Watze Ubles bakker naastligger ten westen Heiligeweg 6 1625 231 76v
OEBELES, WATSE Watze Ubles koper huis Heiligeweg 6 1626 231 110r
OEBELES, WATSE Watze Ubles naastligger ten zuiden Heiligeweg 6 1626 231 110r
OEBELES, WATSE Watze Ubles naastligger ten westen Heiligeweg 6 1626 231 110r
OEBELES, WATSE Watze Ubles bakker koper huis en plaats Romastraat 1 1631 233 7v
IEDES, WATSE Watze Ydes verpachter grond Karremanstraat 28noord 1604 228 417r
BROERS, WIEPKJE Webel Broers koper Hofstraat ZZ 1618 230 138v
HOFKAMP, WIEPKJE Webina Hoftenkamp koper huis Grote Bredeplaats 22 1802 266 96v
HOFKAMP, WIEPKJE Webina Hoftenkamp verkoper Grote Bredeplaats 22 1805 267 180v
HOFKAMP, WIEPKJE Webina Hoftenkamp huurder Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
, WIEPKJE Webina Hossekamp koper Noordijs 6 1794 264 193v
TJERKS, Weemcke Tyercks verkoper Schoolsteeg WZ 1625 231 73v
BRENS, WEMELTJE Weemeltje Brens koper Grote Ossenmarkt 18 1763 255 260r
DIRKS, Weinskjen Dirx verkoper Kerkpoortstraat 39 1725 246 234v
HENDRIKS, WINTJE Weintie Hendricks koper van 1/2 Voorstraat 3 1658 237 153r
HENDRIKS, WINTJE Weintien Hendricks naastligger ten westen Lanen 81 1691 242 346v
HENDRIKS, WINTJE Weintien Hendrix koper kamer of loodske Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v
HENDRIKS, WINTJE Weintien Hendrix koper door niaar huis c.o.a. Lanen 81 1691 242 346v
HENDRIKS, WINTJE Weintien Hendrix verkoper Rozengracht 12 1693 243 41v
HUBERTS, WINTJE Weintien Huiberts koper Rapenburg ZZ 1666 239 54v
RIS, WINTJE HUBERTS Weintien Huiberts van Ris koper Hondenstraat 13 1666 239 56r
HENDRIKS, WINTJE Weintje Hendriks koper Noorderhaven 82 1664 238 236r
JOHANNES, WELMOED Wellemoet Johans verkoper Nieuwstraat 10 1728 247 107r
JOHANNES, WELMOED Wellemoet Johans verkoper Nieuwstraat 12 1728 247 107r
, WELMOED de weduwe Welmoed naastligger ten oosten Romastraat 4west 1670 240 31v
, WELMOED Welmoed koper van 1/2 Romastraat 25 1784 261 152v
HEINS, WELMOED Welmoed Heins koper Hofstraat 21west 1679 241 58v
, WELMOED Welmoed Wioedster grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1704 244 245v
, WELMOED de kamer van Welmoed Wioedster grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1709 245 314v
ANDRIES, WELMOED grondpacht uit de kamer van Welmoed Andries eigenaar perceel Romastraat ZZ 1670 239 218v
KORNELIS, WELMOED Welmoed Cornelis verkoper Werfpad ZZ 1781 260 23v
FEIKES, WELMOED Welmoed Feikes huurder Kleine Kerkstraat 1 1736 249 110v
GERBENS, WELMOED Welmoed Gerbens naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99v
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties koper Hoogstraat 29achter 1630 232 140r
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties koper Zoutsloot 1642 234 179v
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties eigenaar van 2/3 Hoogstraat 29 1696 243 247v
HAANTJES, WELMOED Welmoed Haenties verkoper Hoogstraat 29 1696 243 248r
HEINS, WELMOED wijlen Welmoed Heins erflater Hofstraat 21west 1707 245 25v
HOITES, WELMOED Welmoed Hoytes koper Hoogstraat 27 1626 231 140r
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs koper Lanen 91 1659 238 5r
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs koper Lanen 89 1660 238 65v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs geniaarde koper buiten Harlingen 1668 239 169v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs verkoper Both Apothekerstraat 9 1682 241 204v
JAKOBS, WELMOED als bewoner Welmoed Jacobs naastligger ten westen Romastraat ZZ 1683 241 253r
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs koper kamer met tuin tot aan de Droogstraat Zoutsloot 64 1692 242 385v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs koper kamer met tuin tot aan de Droogstraat Droogstraat 7 1692 242 385v
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1693 243 56r
JAKOBS, WELMOED Welmoed Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1693 243 62v
JAKOBS, WELMOED huis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten westen ([staat: Welmoed Joukes]) Zoutsloot 70 1695 243 6ra
JAKOBS, WELMOED de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 87 1700 244 37r
JAKOBS, WELMOED de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 62 1705 244 303r
JAKOBS, WELMOED huis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jacobs naastligger ten westen ([staat: Welmoed Joukes]) Zoutsloot 70 1711 245 145v
IJSENBEEK, WELMOED JANS Welmoed Jansen IJsenbeek verkoper van 1/6 Rommelhaven 4een_achter 1735 249 52r
JOHANNES, WELMOED Welmoed Johannes voormalig bewoner Nieuwstraat 30 1738 249 335v
JOUKES, WELMOED huis en hof van de erfgenamen van wijlen Welmoed Jouckes naastligger ten westen Zoutsloot 70 1697 243 303r
NANNES, WELMOED Welmoed Nannis , bestemoeder van de weeskinderen verkoper q.q. Vijverstraat 8 1625 231 86r
SIPKES, WELMOED Welmoed Sipkes , voor zich en haar kinderen verkoper Hoogstraat 35 1682 241 57va
SJUKS, WELMOED Welmoed Siuckes koper Droogstraat 53 1635 233 159r
SJUKS, WELMOED Welmoed Siuckes verkoper Heiligeweg 22 1636 234 5v
SJUKS, WELMOED Welmoed Siucks koper Heiligeweg 22 1631 232 176v
ULBES, WELMOED Welmoed Uulbes verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 16 1630 232 144v
WILLEMS, WELMOED Welmoed Willems , meerderjarige dochter verkoper van 1/4 Zoutsloot 64 1719 246 38r
WILLEMS, WELMOED Welmoed Willems , meerderjarige dochter verkoper van 1/4 Droogstraat 77 1719 246 38r
WILLEMS, WELMOED Welmoed Willems verkoper van 1/8 Zoutsloot 83 1731 248 42v
, WELMOED kamer bewoond door Welmoedt grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1692 243 17v
JAKOBS, WELMOED Welmoedt Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1685 242 65r
JAKOBS, WELMOED het verkochte huis van Welmoedt Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1693 243 70r
JAKOBS, WELMOED de erfgenamen van wijlen Welmoedt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 87 1694 243 102r
JAKOBS, WELMOED de erfgenamen van wijlen Welmoedt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 87 1700 244 68r
JANS, WELMOED Welmoedt Jansen verkoper Rommelhaven 26b 1598 228 74v
, WELMOED Welmoet verkoper Zoutsloot 80 1598 228 104v
KLASES, WELMOED Welmoet Claeses huurder Lanen 71 1643 235 75r
HENDRIKS, WELMOED Welmoet Hendricks , [staat: Hendrick Welmoets dr.] verkoper Schritsen 30 1604 228 404r
HENDRIKS, WELMOED Welmoet Hendrix bewoner Zuiderstraat 1684 242 32r
HANSES, WELMOED Welmoetie Hanses koper Grote Ossenmarkt 15 1670 240 1v
JAKOBS, WELMOED Welmoetie Jacobs koper Both Apothekerstraat 9 1679 241 26r
JAKOBS, WELMOED Welmoetie Jacobs naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9 1679 241 26r
HENDRIKS, WILTJE wijlen Weltie Hendrix erflater Franekereind 23west 1606 228 521r
MICHIELS, WILTJE Weltie Michiels koper Lanen 15 1738 249 224r
GALEMA, WILTJE Weltje Galema koper huis Grote Bredeplaats 22 1808 268 173r
MICHIELS, WILTJE wijlen Weltje Migchiels huurder Lanen 15 1757 254 56v
MICHIELS, WILTJE wijlen Weltje Migchiels erflater Lanen 15 1757 254 56v
CHRISTIAANS, WEMELTJE Wemeltie Christiaens naastligger ten noorden Schritsen 38achter 1680 241 81r
BRENS, WEMELTJE Wemeltje Brens verkoper Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
, WEMELTJE Wemeltje Brends huurder Schritsen 54 1810 269 63v
BRANDS, WEMELTJE Wemeltje Brens koper Schritsen 54 1810 269 63v
JANS, WENDELE Wendel Jans , c.u. koper huis met een eigen steeg ten oosten Moriaanstraat 1 1659 238 3v
JANS, WENDELE Wendel Jansen , c.u. koper huis Nieuwstraat OZ 1649 236 69r
JANS, WENDELE Wendel Jansen , c.u. verkoper Nieuwstraat OZ 1650 236 127v
JANS, WENDELE Wendel Jansen verkoper Moriaanstraat 1 1661 238 84v
GIJSBERTS, Wentien Gijses verkoper van 1/3 Vijver 1 1613 229 183r
HENDRIKS, Wentien Hendrix eigenaar van 1/2 Rozengracht 12 1692 242 388v
DIRKS, WIEPKE Wepke Dircks verkoper Droogstraat ZZ 1714 245 209v
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx wijdschipper koper woning met stoep en leuyff (luifel) daar voor Hoogstraat 15achter 1701 244 96v
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx , c.u. wijdschipper naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter 1701 244 96v
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx , c.u. wijdschipper naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter 1701 244 101r
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx wijdschipper verkoper Hoogstraat 15achter 1701 244 101r
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx , c.u. schipper naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter 1702 244 149v
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter 1702 244 168r
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx schipper en koopman koper door niaar kamer of woning met stoep en loyff (luifel) Hoogstraat 15achter 1704 244 239r
DIRKS, WIEPKE Wepke Dirx , c.u. naastligger ten zuiden Hoogstraat 15achter 1704 244 239r
DIRKS, WIEPKE wijlen Wepke Dirx schipper verkoper Hoogstraat 15 1725 246 239v
DOEDES, WIEPKE wijlen Wepke Doedes geniaarde koper Schritsen 21 1753 253 108r
PIERS, WIEPKE Wepke Piers koopman verkoper q.q. Zoutsloot 26 1728 247 62r
WIERDS, Wermel Wierts crediteur q.q. Nieuwstraat 52 1615 229 251r
, WORP het huis van Werp smid naastligger ten oosten Liemendijk 1632 233 72av
, WORP Werp smid naastligger ten oosten Liemendijk 1633 233 79v
PEIMA, WORP Werp Peyma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1627 232 4v
BASTIAANS, WORP de weduwe van Werp Bastiaans naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10 1756 254 19v
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens koper Sint Odolphisteeg 12 1697 243 268r
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 10 1707 245 29v
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14 1735 249 97r
BASTIAANS, WORP Werp Bastiaens naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 14 1746 251 154r
FREERKS, WORP Werp Freerx bakker naastligger ten oosten Lanen 79 1664 238 205v
FREERKS, WORP Werp Freerx bakker naastligger ten zuiden Lanen 81achter 1670 240 10v
FREERKS, WORP de erfgenamen van wijlen Werp Freerx verpachter grond Lanen 81 1675 240 170r
FREERKS, WORP de erfgenamen van wijlen Werp Freerx verkoper Lanen 81 1675 240 170r
HEINS, WORP Werp Heins naastligger ten noorden Poortje 11 1734 249 10v
HEINS, WORP Werp Heyns , c.s. naastligger ten zuiden Poortje 7 1747 251 166v
PIETERS, WORP Werp Pieters , voor zijn kinderen smid verkoper Achterstraat ZZ 1615 230 9r
PIETERS, WORP Werp Pieters naastligger ten westen in de noorder nieuwestad 1622 230 320r
PIETERS, WORP Werp Pieters smid naastligger ten westen Achterstraat NZ 1630 232 122r
, WESSEL Wessel van Neercassel koopman koper pannenbakkerij en toebehoren Rozengracht 22 1723 246 178r
EELKES, WESSELTJE Wessel Eelckes koper Rozengracht 29 1611 229 14v
EELKES, WESSEL wijlen Wessel Eelkes erflater Schritsen 4 1613 229 173r
GERRITS, WESSEL Wessel Gerrits , vrijgezel bontwever koper huis Kerkpoortstraat 10 1743 250 302v
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 12 1760 255 34r
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts naastligger ten oosten Scheffersplein OZ 1770 257 153v
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts naastligger ten oosten Wortelstraat 5tuin 1771 257 197v
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts bontwever verkoper Dalpad 7 1771 257 241v
GERRITS, WESSEL Wessel Gerryts Schoöhuis verkoper Hoogstraat 43 1783 261 75r
HENDRIKS, WESSEL Wessel Hendriks bontwever huurder Moriaanstraat 3 1754 253 138r
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes assistent en schipsleper Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes assistent en schipsleper Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes schipsleper en assistent Admiraliteit koper huis Schritsen 51west 1752 252 189r
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes naastligger ten westen Lanen 62 1752 252 206v
KEIMPES, WESSEL Wessel Keimpes naastligger ten westen Lanen 62 1754 253 190v
LOLKES, WESSEL Wessel Lolkes naastligger ten oosten Lanen 50 1810 268 352v
LOLKES, WESSEL Wessel Lolkes naastligger ten westen Lanen 54 1810 269 110r
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitiens naastligger ten westen Weverstraat 6 1663 238 191v
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitiens naastligger ten westen onbekend 1677 241 1v
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitjens naastligger ten westen Weverstraat 6 1663 238 181v
LUITJENS, WESSEL Wessel Luitjens naastligger ten westen Weverstraat 6 1663 238 20ra
SIEMENS, WESSEL Wessel Symens baantjer koper (of 50 GG) Liemendijk 1684 242 56v
SIEMENS, WESSEL Wessel Symens bewoner Bargebuurt 1684 242 3ra
TEUNIS, WESSEL huisman Wessel Teunis verkoper q.q. Zoutsloot 82 1750 252 73v
TEUNIS, WESSEL huisman Wessel Teunis verkoper q.q. Zoutsloot 84tuin 1750 252 73v
GERRITS, WESSEL Wessels Gerryts , gecommitteerde uit de roomse weversstand mr. bontwever verkoper q.q. Rapenburg 10west 1759 254 189v
ACRONIUS, WESSEL wijlen ds. Wesselus Accronius predikant erflater Kerkpoortstraat 55achter 1657 237 259r
ACRONIUS, WESSEL Wesselus Acronius predikant koper huis of kamers Kerkpoortstraat 55achter 1652 236 201r
HENDRIKS, WINTJE Weyntie Hendricks verkoper Voorstraat 27 1681 241 174r
HENDRIKS, Weyntie Hendrix verkoper Noorderhaven 82 1684 242 54r
HENDRIKS, WINTJE Weyntie Hendrix koper huis en gortmakerij Lanen 79 1685 242 78v
DIRKS, WINTJE Weyntien Dirks verkoper Nieuwstraat WZ 1728 247 106r
HENDRIKS, WINTJE Weyntien Hendricks naastligger ten noorden Voorstraat 37 1677 240 253v
HENDRIKS, WINTJE Weyntien Hendriks koper huis en erf Zuiderhaven 24 1683 242 6v
HENDRIKS, WINTJE huis genaamd het Groot Wanschapen Weyntien Hendrix koper dwarshuis Noorderhaven 19 het Groot Wanschapen 1681 241 156v
HENDRIKS, WINTJE Weyntien Hendrix koper huis Sint Odolphisteeg 13 1681 241 162v
HENDRIKS, WINTJE het verkochte huis van Weyntje Hendrix naastligger ten noorden Voorstraat 37 1684 242 23v
DIRKS, WINTJE Weyntjen Dirks verkoper Lombardstraat 8 1728 247 83v
KLASES, WIEPKJE Wib Claesen verkoper Steenhouwersstraat 3 1617 230 81r
BOKKES, WIEBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper Lanen 87 1636 234 20r
BOKKES, WIEBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper Grote Kerkstraat 6 1636 234 20r
BOKKES, WIEBE wijlen Wibe Bokkes gebruiker ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r
BOKKES, WIEBE de weduwe en erfgenamen van wijlen Wibe Bokkes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1636 234 20r
HANSES, WIEBE schoenmakersperk van Wibe Hansen naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1630 232 139v
HANSES, WIEBE de weeskinderen van wijlen Wibe Hansen verkoper van 1/2 Voorstraat 95 1640 234 120r
JANS, WIEBE Wibe Jansen verkoper Zoutsloot 115 1641 234 156r
JORRITS, WIEBE Wibe Jorrits naastligger ten oosten Voorstraat 10een_achter 1638 234 61v
JORRITS, WIEBE het huis nagelaten door Wibe Jorryts naastligger ten westen Voorstraat 14 1642 234 175r
WIEBRENS, WIEBE Wibe Wybrens naastligger ten westen Franekereind 30 1661 238 99r
ROEST, WIEBE IEPES Wibe Ypes Roest naastligger ten westen Noorderhaven 28achter 1638 234 64r
, WIEPKJE Wibina Hossekamp verkoper Noordijs 6 1797 265 30r
SLOTEN, WIEBE ds. Wibius van Sloten predikant verkoper van 1/4 Hondenstraat 12 1754 253 162v
, WIEBREN Wibran Swartwolt koopman koper huis Zuiderhaven 13 1625 231 43v
PIETERS, WIEBREN Wibrand Pieters mr. glasmaker verkoper Voorstraat 17west 1664 238 239v
RIENKS, WIEBREN Wibrand Riencks kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1627 232 31r
HEINEMAN, WIEBREN ds. Wibrandus Heineman huurder Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
, WIEBREN mr. Wibrandus Leonis procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
, WIEBREN mr. Wibrandus Leonis procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
, WIEBREN mr. Wibrandus Leonis, q.q. procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper Sint Jacobstraat 4 1627 232 31r
, WIEBREN mr. Wibrandus Leonis procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper q.q. Sint Jacobstraat 4 1627 232 31r
, WIEBREN mr. Wibrandus Leonis, q.q. procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper Noorderhaven 112 1627 232 31r
, WIEBREN mr. Wibrandus Leonis procureur postulant voor het gerecht van Harlingen verkoper q.q. Noorderhaven 112 1627 232 31r
, WIEBREN mr. Wibrandus Leonis verkoper Rommelhaven ZZ 1631 233 9r
NIJKERK, WIEBREN Wibrandus Nijkerck predikant verkoper Sint Odolphisteeg 2 1685 242 101r
, WIEBREN ds. Wibrandus Nikerk predikant verkoper Lanen 37 1685 242 80r
SLOTERDIJK, WIEBREN Wibrandus Sloterdijk naastligger ten noorden Schritsen 1oost 1708 245 58r
SLOTERDIJK, WIEBREN s.s.th. candidatus Wibrandus Sloterdijk verkoper Schritsen 1oost 1708 245 58r
SLOTERDIJK, WIEBREN ds. Wibrandus Sloterdijk predikant verkoper Noorderhaven 73 1709 245 101r
SLOTERDIJK, WIEBREN dr. Wibrandus Sloterdijk pastor verkoper Lanen 4 1710 245 129v
SLOTERDIJK, WIEBREN ds. Wibrandus Sloterdijk pastor verkoper van 1/2 Zuiderplein 1 1710 245 132r
SLOTERDIJK, WIEBREN ds. Wibrandus Sloterdijk predikant verkoper Achterstraat 29 1711 245 162r
SLOTERDIJK, WIEBREN Wibrandus Sloterdijk pastor verkoper Voorstraat 43 1718 246 4v
SLOTERDIJK, WIEBREN Wibrandus Sloterdijk predikant verkoper van 1/2 Zuiderhaven 79 1721 246 114r
, WIEBREN het huis van Wibrant kuiper naastligger ten noorden Rommelhaven 13 1640 234 92v
HOEF, WIEBREN mr. Wibrant van der Hoeff chirurgijn bewoner Grote Bredeplaats 18 1604 228 431v
HOEF, WIEBREN mr. Wibrant van der Hoeff bewoner Grote Bredeplaats 18 1605 228 439v
DIRKS, WIEBREN Wibrant Dircks verkoper van 1/4 Hoogstraat 37 1626 231 156r
JANS, WIEBREN Wibrant Jans naastligger ten westen Franekereind 32 1626 231 146r
JANS, WIEBREN Wibrant Jans naastligger ten westen Franekereind 32 1626 231 158r
JANS, WIEBREN Wibrant Jansen koper huis met ledige plaatsje daar achter Franekereind 30oost 1620 230 234r
JANS, WIEBREN Wibrant Jansen veerschipper op Sneek verkoper Kerkpoortstraat 41 1620 230 256v
HUISMAN, WIEBREN JANS Wibrant Jansen Huisman naastligger ten westen Noorderhaven 75 1642 234 163r
MINKS, WIEBREN Wibrant Menckes koper huis Kleine Kerkstraat 5 1627 232 27v
PIEBES, WIEBREN wijlen Wibrant Pibes verkoper Hoogstraat 10 1637 234 42v
, WIEBREN grondpacht uit het gewezen huis van Wibrant Pibis eigenaar perceel Schoolsteeg 1624 231 28r
PIETERS, WIEBREN Wibrant Pieters mr. glasmaker verkoper Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
RIENKS, WIEBREN Wibrant Riencks kuiper naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1628 232 45v
RINSES, WIEBREN Wibrant Rinses , c.u. verkoper Grote Kerkstraat 11 1620 230 207r
RINSES, WIEBREN Wibrant Rinses , c.u. crediteur Grote Kerkstraat 16 1621 230 279v
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps zeilmaker verkoper q.q. Heiligeweg 58 1620 230 233r
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps koper q.q. 1/3 huis met hof daar achter Noordijs 5 1622 230 317v
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps koper hof met bomen en plantagie Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps koopman koper kamer Zoutsloot 24 1627 231 163r
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
SEERPS, WIEBREN de hof van Wibrant Seerps naastligger ten oosten Droogstraat 13 1642 234 180v
SEERPS, WIEBREN burgerhopman Wibrant Seerps koopman koper door niaar 1/7 huis en plaats Voorstraat 8 1643 235 89r
BOUWES, WIEBREN Wibren Bouues naastligger ten noorden Lanen 48achter 1658 237 179r
BROERS, WIEBREN Wibren Broers timmerman verkoper Hofstraat 45 1800 265 271v
BROERS, WIEBREN Wibren Broers huistimmerman verkoper Hofstraat 4 1802 266 77v
BROERS, WIEBREN Wibren Broers mr. huistimmerman verkoper Rozengracht 24oost 1802 266 95v
DOUWES, WIEBREN Wibren Douwes verkoper van 1/2 Achterstraat 1625 231 42v
FRANSES, WIEBREN Wibren Fransen mr. smid koper nieuw welgebouwd huis Zuiderstraat 1651 236 148v
KOSTER, WIEBREN HERES grondpacht uit het huis van Wibren Heeres Coster eigenaar perceel Sint Odolphisteeg 13 1665 239 6r
JANS, WIEBREN huisman Wibren Jansen opposant vereist borg Lanen 40 1644 235 106v
MEINERTS, WIEBREN Wibren Meynerts naastligger ten westen Voorstraat 78 1638 234 60v
SEERPS, WIEBREN Wibren Seerps trekt zijn protest in Heiligeweg 64 1617 230 64r
KLASES, WIEBRICHJE Wibrich Clasen koper Oosterkeetstraat 6 1617 230 83v
JANS, WIEBRICHJE wijlen Wibrich Jans erflater Noorderhaven 20 1679 241 38r
FEIES, Wibrigh Feyes verkoper Zuiderhaven ZZ 1657 237 129r
JANS, Wibrigh Jans koper Noorderhaven 62 1627 232 23r
JANS, Wibrigh Jans naastligger ten westen Noorderhaven 62 1627 232 23r
HEINS, WIEBRICHJE Wibrigjen Heyns koper Sint Odolphisteeg 6 1681 241 127v
ALEFS, WIKJE Wick Aleffs koper Franekerpoort (gebied) 1598 228 109v
SYBRANDI, WIKJE Wickien Sibrandi koper Both Apothekerstraat 1614 229 200r
SIEBRENS, WIKJE hun dochter Wickien Sibrandi verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 32 1614 229 229v
SIEBRENS, WIKJE Wickien Sibrandi verkoper Brouwersstraat 1 1635 233 165r
WOUTERS, WIKJE Wickien Wouters verkoper Zoutsloot 1 1659 237 211r
WOUTERS, WIKJE Wickien Wouters verkoper Zoutsloot 84 1662 238 141r
VIERSEN, WIKJE juffrouw Wickjen van Viersen verkoper Schritsen 27 1668 239 154r
PIEBES, WIKJE wijlen Wickjen Piebes verkoper Nieuwstraat 18 1742 250 224r
TJEERDS, WIKJE erfgenamen en gesterkt door hun zus en ? Wickjen Tieerds erflater Schritsen 27 1723 246 186r
SIEBRENS, Wickyen Sibrandi koper Gardenierstraat NZ 1620 230 245v
FEIKES, WIEBE Wiebbe Feyckes verkoper Voorstraat 21 1682 241 214r
ANDRIES, WIEBE Wiebe Andries naastligger ten oosten Lanen 9 1806 267 211v
DIRKS, WIEBE Wiebe Dirks naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1772 258 19r
DIRKS, WIEBE Wiebe Dirks Blokmaker verkoper Noorderhaven 3 1793 264 84r
DOUWES, WIEBE Wiebe Douwes hovenier koper hof met daar bij staande huizen of zomerhuis Klaverbladstraat 18 1798 265 94r
KALF, WIEBE FEDDRIKS Wiebe Feddricks Kalff verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1709 245 87v
MOOIMAN, WIEBE PIETERS Wiebe Pytters Moyman consenteert Rozengracht 14 1687 242 215v
SIERKS, WIEBE Wiebe Siercx naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1617 230 88v
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDS de tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1691 242 358v
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDS oud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschut naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1691 242 364v
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDS de tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1691 242 364v
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDS oud burgemeester Wiebe Sjoerdts Wiltschut naastligger ten oosten Zuiderhaven 71 1691 242 365r
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDS de tuin van Wiebe Sjoerdts Wiltschut naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1691 242 365r
WIEBES, WIEBE Wiebe Wiebes koopman verkoper q.q. Noorderhaven 108 1691 242 350r
WILLEMS, WIEBE Wiebe Willems varensgezel koper huis Zuiderstraat 20 1767 257 19r
WIETSES, WIEBE Wiebe Wytses huurder (p.j.) Voorstraat 81twee_achter 1795 264 261v
BROERS, WIEBREN de verkoper Wiebren Broers mr. timmerman naastligger ten noorden Kerkpad 22 1792 264 6v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers mr. timmerman verkoper Kerkpad 22 1792 264 6v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers huistimmerman koper huis Zoutsloot 59 1793 264 143v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers huistimmerman koper 1/2 huis gebruikt als timmerwinkel Rozengracht 24oost 1802 266 74v
BROERS, WIEBREN Wiebren Broers mr. huistimmerman verkoper Zoutsloot 59 1802 266 90v
HERES, WIEBREN Wiebren Heeres naastligger ten noorden Bargebuurt 28 1794 264 207v
HERES, WIEBREN Wiebren Heres naastligger ten westen Zoutsloot 59 1802 266 90v
, WIEGER Wieger verkoper Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
, WIEGER Wieger molenmeester naastligger ten westen Rozengracht 7west 1700 244 70r
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema mr. zilversmid koper door niaar twee kamers Voorstraat 58een_achter 1711 245 146v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema mr. zilversmid verkoper Voorstraat 58een_achter 1711 245 152v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema, c.u. koper huis en hof daar de Vergulde Boot uithangt Voorstraat 53 de Vergulde Boot 1711 245 157v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema mr. zilversmid verkoper Voorstraat 29 1711 245 160r
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema koper 8/12 hof Hofstraat 16 1712 245 175v
MOCKEMA, WIEGER Wieger Mockema eigenaar van 4/12 Hofstraat 16 1712 245 175v
MOCKEMA, WIEGER vroedsman Wieger Mockema verkoper van 2/3 William Boothstraat 6 1723 246 171v
ALBERTS, WIEGER Wieger Alberts mr. bakker huurder Hofstraat 16 1701 244 96r
KLASES, WIEGER Wieger Claas verkoper Noorderhaven 10 1778 259 143v
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts , c.u. naastligger ten oosten Karremanstraat 24zuid 1615 229 252r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts verkoper Karremanstraat 24zuid 1615 229 252r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 26 1619 230 197v
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 26 1620 230 209r
EILERTS, WIEGER de plaats van Wieger Ellerts naastligger ten oosten onbekend 1621 230 278r
EILERTS, WIEGER de ledige plaats van Wieger Ellerts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1623 230 370r
EILERTS, WIEGER de dwarskamer eerder van de verkoper Wieger Ellerts schipper naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord 1628 232 79r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts schipper verkoper Karremanstraat 24noord 1628 232 79r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager koper huis Lombardstraat 8 1773 258 124r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks stadsbierdrager koper huis Karremanstraat 20 1775 258 198v
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager koper huis en weefwinkel Rapenburg NZ 1786 262 132r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager koper huis Havenplein 20 1786 262 133r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager verkoper Lombardstraat 8 1790 263 226r
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1777 259 85r
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks , n.u. e.a. naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1780 260 3v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten westen Hoogstraat 41 1781 260 36v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Hoogstraat 41 1781 260 36v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks huurder Hoogstraat 39 1783 261 40v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks bierdrager verkoper Karremanstraat 20 1783 261 41v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 6 1787 262 151r
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1787 262 222v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten oosten Hoogstraat 2 1793 264 117v
FREERKS, WIEGER wijlen Wieger Fredriks stadsbierdrager verkoper Hoogstraat 4 1794 264 183v
FREERKS, WIEGER wijlen Wieger Fredriks stadsbierdrager verkoper Rapenburg 7 1794 264 185r
FREERKS, WIEGER wijlen Wieger Fredriks stadsbierdrager verkoper Havenplein 20 1794 264 192v
, WIEGER Wieger Galtyes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1620 230 202v
, WIEGER Wieger Galtyes verkoper Zuiderhaven ZZ 1620 230 209v
, WIEGER Wieger Galtyes naastligger ten oosten Zuiderhaven 1620 230 210v
GERLOFS, WIEGER Wieger Gerlofs mr. chirurgijn naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1727 247 15r
HARINGS, WIEGER Wieger Harings huistimmerknecht verkoper Droogstraat 22 1809 268 254v
HARINGS, WIEGER Wieger Harings huistimmerknecht verkoper Bildtstraat 14 1809 268 256r
HARMENS, WIEGER Wieger Harmens koper huis Noorderhaven 62 1793 264 92v
HARMENS, WIEGER Wieger Harmens huurder Noorderhaven 62 1793 264 92v
HARMENS, WIEGER Wieger Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 19 1797 265 21v
HARMENS, WIEGER Wieger Harmens naastligger ten noorden Voorstraat 19 1801 265 297r
HAIES, WIEGER Wieger Hayes , thans uitlandig schipper koper Bildtstraat 4 1811 269 125r
JANS, WIEGER Wieger Jans naastligger ten westen Weverstraat 1612 229 93v
JANS, WIEGER Wieger Jansen naastligger ten oosten Weverstraat 1619 230 173r
JARICHS, WIEGER Wieger Jarigs mr. damastwever koper huis Lanen 40 1758 254 177r
JARICHS, WIEGER Wieger Jarigs , c.u. huurder Lanen 2 1759 254 193v
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus naastligger ten noorden Zuiderstraat 13 1777 259 52v
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus mr. grofsmid koper huis en smederij Zuiderstraat 15 1777 259 73r
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus , c.u. mr. grofsmid huurder (p.j.) Zuiderstraat 15 1777 259 73r
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus smid naastligger ten westen Zuiderstraat 17 1779 259 180r
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERS burgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein, c.u. koper huis Heiligeweg 58 1714 245 226r
KALKENSTEIN, WIEGER PIETERS burgerhopman Wieger Pieters Kalkenstein verkoper Heiligeweg 58 1718 246 2r
PIETERS, WIEGER Wieger Pytters mr. metselaar verkoper Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v
SWERMS, WIEGER SEERPS Wieger Seerps Swerms distillateur verkoper van 1/2 Voorstraat 53 1763 255 209v
HOORNSTRA, WIEGER Wiegerus Hoornstra mr. timmerman huurder (p.j.) Franekereind 23oost 1739 250 18r
SWERMS, WIEGER Wiegerus Swerms mr. chirurgijn en distillateur verkoper van 1/2 Achterstraat 15 1762 255 117v
VRIES, WIGLE Wiegle de Vries strandmeester naastligger ten oosten Zoutsloot 47 1748 251 243r
EEDES, WIEMER wijlen Wiemer Ades koper Lanen 79 1664 238 205v
SIEBRENS, WIEMER Wiemer Siebrands , c.u. huurder Poortje 11 1802 266 170v
KLAVER, WIEPKJE Wiepkje Klaver huurder Anjelierstraat 39 1809 268 266r
KLAVER, WIEPKJE Wiepkje Klaver huurder Anjelierstraat 41 1809 268 266r
VOS, WIERD wijlen Wierd Vos bewoner Franekereind 27 1675 240 26va
DIRKS, WIERD Wierd Dirks , c.u. verkoper Grote Ossenmarkt 27 1637 234 24r
DIRKS, WIERD Wierd Dirks , c.u. huurder Schritsen 57 1739 250 34v
IEMES, WIERD Wierd Emes verkoper van 1/3 Voorstraat 55 1624 230 382v
IEMES, WIERD Wierd Emes verkoper Schritsen 50achter 1627 232 22v
IEMES, WIERD Wierd Emis verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
POPTA, WIERD SJOERDS de erfgenamen van wijlen Wierd Sioerdts Popta verkoper Lanen 44 1637 234 47v
TJEERDS, WIERD Wierd Tjeerds koper huis en stalling Bildtpoort (gebied) 1744 251 45r
TJEERDS, WIERD wijlen Wierd Tjeerds koper door niaar Bildtpoort (gebied) 1754 253 165v
TJEERDS, WIERD wijlen Wierd Tjeerds koper door niaar Liemendijk ZZ 1754 253 165v
TJEERDS, WIERD wijlen Wierd Tjeerds verkoper Bildtpoort (gebied) 1755 253 207r
TJEERDS, WIERD wijlen Wierd Tjeerds verkoper Liemendijk ZZ 1755 253 207r
WIENSENS, WIERD Wierd Wijnsens huurder (p.j.) William Boothstraat 5 1753 253 73v
DIRKS, WIERD Wierdt Dircks verkoper q.q. Schritsen 3 1636 233 178r
SJOERDS, WIERD Wierdt Siuerdts verwandelaar Lanen 1597 228 63r
HENDRIKS, Wieroo Hendrix verkoper Voorstraat 10 1684 242 28r
SJOERDS, WIERD tuin of huis van Wiert Syurdts naastligger ten zuiden Schritsen 50 1600 228 211r
PIETERS, Wieskjen Pieters koper Grote Kerkstraat 40west 1709 245 99r
MEINERTS, WIETSE de hof van Wietse Meynerts naastligger ten westen Zoutsloot 48 1633 233 86v
MICHIELS, WIETSE Wietse Michiels koper Rozengracht 22 1648 236 13v
PIEBES, WIETSE Wietse Piebes koopman naastligger ten westen Rozengracht 20 1706 244 338v
PIETERS, WIETSKE Wietske Pieters verkoper van 1/12 Lombardstraat NZ 1742 250 255r
THOMAS, WIETSKE Wietske Thomas koper Rommelhaven 15 1698 243 379v
SCHONEBEEK, Wietzi Schonebeek verkoper Grote Ossenmarkt 1 1796 264 312v
, WIGBOLD Wigbolt bakker naastligger ten oosten Lanen 30 1614 229 204r
FREERKS, WIGBOLD Wigbolt Freercks bakker verkoper van 1/2 Nieuwstraat 60 1621 230 267r
FREERKS, WIGBOLD Wigbolt Freercks bakker naastligger ten oosten Lanen 30 1626 231 159r
FREERKS, WIGBOLD de weduwe van Wigbolt Freercks naastligger ten westen Schritsen 27 1629 232 97r
FREERKS, WIGBOLD weduwe van Wigbolt Freercks naastligger ten westen Lanen 36 1632 233 47v
FREERKS, WIGBOLD weduwe van Wigbolt Freercks naastligger ten westen Schritsen 27 1632 233 47v
FREERKS, WIGBOLD wijlen Wigbolt Freerx koper van 1/2 Rozengracht 27 1631 232 187r
FREERKS, WIGBOLD het huis van wijlen Wigbolt Freerx naastligger ten oosten Lanen 30 1642 235 19r
FREERKS, WIGBOLD Wigbolt Freerxs koper doorgaand huis Lanen 32 1606 228 508v
HENDRIKS, WIGBOLD het huis van Wigbolt Hendricx naastligger ten westen Lanen 34 1653 236 247v
HENDRIKS, WIGBOLD wijlen Wigbolt Hendrix voormalig eigenaar van een huis uitkomende op de Schritsen Lanen 36 1682 241 219v
, WIEGER Wiger brouwer naastligger ten westen Kruisstraat 3west 1662 238 125r
ANNES, WIEGER wijlen Wiger Annis verkoper Spinhuisstraat 1636 234 19v
ANNES, WIEGER de weduwe van wijlen Wiger Annis naastligger ten zuiden Lanen 87 1636 234 20r
, WIEGER wijlen Wiger Berckes koper Bargebuurt 28 1649 236 58r
, WIEGER wijlen Wiger Berckes naastligger ten zuiden Bargebuurt 28 1649 236 58r
, WIEGER Wiger Galties naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1613 229 169r
, WIEGER Wiger Galtyes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1616 230 48v
JANS, WIEGER wijlen Wiger Jans verkoper Hofstraat 17west 1624 231 26v
JANS, WIEGER Wiger Jans wagenaar naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1642 235 22r
JANS, WIEGER Wiger Jansen verkoper Franekereind 17 1624 230 373v
JANS, WIEGER Wiger Jansen wagenaar naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1650 236 119r
SIEBES, WIEGER Wiger Sybes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2 1665 239 24v
WIEBES, WIEGER wijlen Wiger Wibes koper Rinnertspijp 1642 234 168r
TJALLINGS, WIGLE Wigge Tjallings verkoper Schritsen 30 1670 240 5v
TJALLINGS, WIGLE Wigge Tjallings kaagschipper koper huis Vijverstraat ZZ 1671 240 32r
VRIES, WIGLE wijlen Wiggele de Vries strandmeester verkopers van 1/2 Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
ANNES, WIEGER Wigger Annes bewoner Lanen 89 1634 233 134v
JANS, WIEGER Wigger Janssen naastligger ten westen Weverstraat 1614 229 219r
TJALLINGS, WIGLE Wiggle Tjallings schipper koper provisioneel huis Zuiderhaven 36oost 1680 241 70v
WIEBES, WIGLE de crediteuren van wijlen Wighle Wybes schuitvoerder verkoper Brouwersstraat OZ 1616 230 14r
WIEBES, WIGLE de crediteuren van wijlen Wighle Wybes verkoper Brouwersstraat OZ 1616 230 21r
VRIES, WIGLE Wigle de Fries strandmeester naastligger ten westen Zoutsloot 51 1739 250 12v
VRIES, WIGLE Wigle de Vries strandmeester koper huis Zoutsloot 49 1734 248 339v
VRIES, WIGLE Wigle de Vries strandloper naastligger ten westen Zoutsloot 51achter 1735 249 69r
VRIES, WIGLE wijlen Wigle de Vries strandmeester verkoper Zoutsloot 49 1771 257 189v
ATES, WIGLE Wigle Ates verkoper onbekend 1641 234 133r
JANS, WIGLE Wigle Jansen , c.soc. geniaarde koper Weverstraat 1619 230 173r
JANS, WIGLE Wigle Jansen , cousijn van de verkoper koper huis en hof Lombertshof ofte Doele genaempt Hofstraat 17 de Lombertshod of Doele 1622 230 333v
JANS, WIGLE Wigle Jansen , c.u. protesteert omdat hij dit huis al gekocht heeft Hofstraat 17 1622 230 333v
JANS, WIGLE Wigle Jansen verkoper q.q. Brouwersstraat 2 1624 230 380v
JANS, WIGLE Wigle Jansen verkoper q.q. Schritsen 68 1624 230 380v
JOUKES, WIGLE Wigle Joukes verkoper Scheerstraat 6 1729 247 290r
TJALLINGS, WIGLE Wigle Tjallings naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west 1692 242 377r
WIEBES, WIGLE Wigle Wybes naastligger ten westen Brouwersstraat 15 1615 229 268v
VRIES, Wigles de Vries strandmeester koper huis Bildtstraat 7 1759 254 209v
JANS, WIJKE Wijke Jans verkoper van 1/2 Nieuwstraat 14 1781 260 12r
JANS, WIJKE Wijke Jans verkoper van 1/2 Nieuwstraat 16 1781 260 12r
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1739 250 24v
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1741 250 166v
MARTENS, WIJKE Wijke Martens naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 18 1744 251 38v
WIEBES, WIEMER de erfenamen van Wijmer Wybes begunstigde van een losbare rente Voorstraat 66 1631 233 35v
POPPES, de hof van Wijnaert Poppes naastligger ten noorden Weverstraat 1672 240 89v
, WIJNAND Wijnand Hoekers huurder (p.j.) Bildtstraat 24 1803 266 176v
, WIJNAND Wijnand Hoekers mr. slager koper wagenhuis Lanen 29 1804 267 92v
, WIJNAND Wijnand Hoekers mr. slager huurder (p.j.) Lanen 29 1804 267 92v
, WIJNAND Wijnand Hoekers mr. slager huurder (p.j.) Voorstraat 12 1807 267 350r
, WIJNAND Wijnand Hoekers mr. slager koper huis Lanen 33 1809 268 244v
, WIJNAND Wijnand Hoekers huurder (p.j.) Lanen 25achter 1809 268 291v
, WIJNAND Wijnand Hoekes naastligger ten zuiden Voorstraat 30 1809 268 321v
GERRITS, WIJNAND Wijnand Gerrits verkoper Hoogstraat 31 1731 248 5r
GERRITS, WIJNAND Wijnand Gerryts mr. kuiper koper huis, stal Hoogstraat 31 1728 247 138v
ANTONIDES, WIJNAND wijlen Wijnant Antoni koper Vianen ZZ 1701 244 106v
WIEBES, Wijne Wybes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1725 246 234v
WIEBES, Wijne Wybes naastligger ten oosten Zoutsloot 91 1725 246 247r
WIEBES, de weduwe van Wijne Wybes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 39 1726 246 253v
WIEBES, wijlen Wijne Wybes verkoper Karremanstraat 13 1728 247 140r
WIEBES, wijlen Wijne Wybes verkoper Kerkpoortstraat 41 1728 247 140v
, Wijneringe Aliffs verkoper Hondenstraat 7 1626 231 109r
POPPES, Wijnert Poppes protesteert vanwege een obligatie Heiligeweg 52 1601 228 256v
POPPES, Wijnert Poppes koopman koper hof met bomen en planten Weverstraat 1659 238 6r
POPPES, de hof van Wijnert Poppes naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1667 239 99av
, WIJNAND Wijnolt sergeant naastligger ten westen Rozengracht 18achter 1656 237 64v
WIJNANDS, WIJNAND Wijnolt Wijnolts sergeant onder kapitein Johan van Roorda koper Rozengracht 16 1655 237 27v
WIJNANDS, WIJNAND Wijnolt Wijnolts sergeant in de compagnie van kapt. Jhr. Johan van Roorda verkoper Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
PIERS, WIENSEN wijlen Wijnsen Piers naastligger ten zuiden Schritsen 26 1724 246 199r
WIERDS, WIENSEN Wijnsen Wierds koper 1/4 huis Zuiderhaven 61 1717 245 298v
ALEFS, WIENSEN Wijntien Aleffs , c.u. koper huis en plaats Noorderhaven 80 1633 233 79r
ALEFS, WIENSEN Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 76 1644 235 101r
ALEFS, WIENSEN Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1644 235 101r
ALEFS, WIENSEN Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 76 1644 235 112r
ALEFS, WIENSEN Wijntien Alefs naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1644 235 112r
SIEMENS, WIKJE Wik Simons , mede voor haar kinderen verkoper Kerkpoortstraat 59 1665 239 3va
PIETERS, WIKJE Wikje Pieters verkoper Noorderhaven 72 1773 258 78v
PIETERS, WIKJE Wikje Pieters bewoner Grote Bredeplaats 5west 1772 258 1ra
PIETERS, WIKJE Wikje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
PIETERS, WIKJE Wikje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
PIETERS, WIKJE Wikje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
PIETERS, WIKJE Wikje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
PIETERS, WIKJE Wikje Pyters verkoper van 1/10 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
PIETERS, WIKJE Wikje Pytters verkoper q.q. Zuiderplein 3 1765 256 266v
PIETERS, WIKJE Wikje Pytters verkoper q.q. Zuiderplein 3 1765 256 266v
PIEBES, WIKJE Wikjen Piebes koper Nieuwstraat 18 1736 249 123v
PIETERS, WIKJE Wikjen Pytters geniaarde koper Nieuweburen 25 1748 251 225v
PIETERS, WIKJE Wikkjen Pieters , voor haar drie kinderen verkoper van 1/6 Lanen 77 1663 238 16ra
PIETERS, WIKJE Wikkjen Pieters , voor haar drie kinderen verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra
SLOTERDIJK, ds. Wilbrandus Sloterdijk predikant verkoper Voorstraat 45 1718 246 1r
, de kamer van Wilbrant blikslager naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1650 236 104v
EEDES, de erfgenamen van wijlen Wilbrant Edis naastligger ten zuidwesten onbekend 1620 230 212v
HARMENS, wijlen Wilbrant Harmens , c.u. blikslager erflater Romastraat ZZ 1650 236 132v
SJOERDS, WILKE Wilcke Syourdts crediteur (triumphant) Lanen 36 1600 228 233r
SJOERDS, WILKE Wilcke Syourdts crediteur (triumphant) Schritsen 27 1600 228 233r
TEEKES, WILKE Wilcke Teeckes naastligger ten zuiden Zoutsloot 12 1666 239 51r
KASSEL, WILLEM Wilhelm van Cassel mr. blauwverver koper huis Brouwersstraat 1 1737 249 175v
, WILLEM Wilhelm Dahman, c.u. muziekmeester verkoper Schritsen 52 1779 259 180v
, WILLEM Wilhelm Damen trompetter op het Prinsenjacht koper huis Schritsen 52 1767 256 260v
VELSEN, WILLEM wijlen burgemeester van Leeuwarden, dr. Wilhelm van Velsen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 1626 231 139v
GERBENS, Wilhelmijntje Gerbrands koper Noorderhaven 10 1791 263 322v
, WILHELMINA Wilhelmina Carberg verkoper Noorderhaven 113 1731 248 29r
, WILHELMINA Wilhelmina Carbergh verkoper van 1/2 Vismarkt 1 1739 250 43v
, WILHELMINA Wilhelmina Nellee winkelierse geniaarde koper Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
WIARDA, WILHELMINA Wilhelmina Wiarda verkoper Noorderhaven 65 1692 242 389r
ZEILSTRA, WILHELMINA Wilhelmina Alyda Zeilstra verkoper Schritsen 35 1795 264 246r
ZEILSTRA, WILHELMINA Wilhelmina Alida Zeylstra koper Schritsen 35 1784 261 160r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper Franekereind 34 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper Franekereind 32 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper onbekend 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper onbekend 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper onbekend 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r
, WILLEM Wilhelmo Dimers verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1739 250 77v
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1739 250 4va
KASSEL, WILLEM Wilhelmus van Cassel mr. blauwverver geniaarde koper Nieuweburen 25 1748 251 225v
KASSEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Noorderhaven 6 1759 254 194v
KASSEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus van Cassel naastligger ten zuiden Noorderhaven 6 1763 255 228r
, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus van Cassels naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1758 254 151r
, WILLEM Wilhelmus van Castel koper huis en herberg Grote Bredeplaats 5west de Oude Pynas 1754 253 131r
, WILLEM Wilhelmus van Castel naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1754 253 181r
, WILLEM de minderjarige nagelaten kinderen van Wilhelmus van Castel herbergier verkoper Raamstraat 3 1761 255 264r
CUP, Wilhelmus Cup verkoper Voorstraat 7a-oost 1698 243 350r
, WILLEM het huis en hof van burgemeester dr. Wilhelmus Hillebrant, c.f. naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1672 240 97r
, WILLEM het huis en hof van burgemeester dr. Wilhelmus Hillebrant, c.f. naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1672 240 97r
HILLEBRANDS, WILLEM dr. Wilhelmus Hillebrants advocaat Hof van Friesland koper huis Voorstraat NZ 1668 239 128r
, WILLEM Wilhelmus van Kastel herbergier koper stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje Raamstraat 3 1751 252 173r
KNIJFF, WILLEM het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. Wilhelmus Knijff naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 171v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 171v
KNIJFF, WILLEM het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. Wilhelmus Knijff naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 172r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 172r
KNIJFF, WILLEM de in de volgende akte genoemde kamer van dr. Wilhelmus Knijff naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 172v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 172v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 173r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris verkoper Zuiderhaven ZZ 1675 240 175v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris verkoper Schritsen 3 1675 240 176v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff eerdere eigenaar Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
RANOU, WILLEM wijlen dr. Wilhelmus Ranouw verkoper Zuiderhaven 6 1727 247 18r
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Wilhelmus Sloterdijck koper door niaar vierkant achtereind van een huis, en plaats Kerkpad WZ 1683 241 268r
SLOTERDIJK, WILLEM de heer Wilhelmus Sloterdijck secretaris naastligger ten zuiden Kerkpad WZ 1683 241 268r
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Wilhelmus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/4 Noorderhaven 105 1702 244 180v
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Wilhelmus Sloterdijk, mede namens mede erfgenamen advocaat Hof van Friesland verkoper Liemendijk NZ 1703 244 204r
SLOTERDIJK, WILLEM Wilhelmus Sloterdijk advocaat Hof van Friesland en oud secretaris van Sneek verkoper Kerkpad WZ 1705 244 303v
SLOTERDIJK, WILLEM schrijver van een compagnie te voet Wilhelmus Sloterdijk verkoper Kerkpad 16 1708 245 59v
STIEKEL, WILLEM Wilhelmus Stikkel mr. schoenmaker koper huis Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v
STIEKEL, WILLEM Wilhelmus Styckel mr. schoenmaker koper provisioneel 4e woning Bargebuurt 28 1765 256 264r
STIEKEL, WILLEM Wilhelmus Styckel kastelein verkoper Bargebuurt 28 1783 261 70v
, WILLEM burgerhopman Wilhelmus Zeestra mr. zilversmid verkoper q.q. Rozengracht 5 1705 244 298r
, WILLEM vroedsman Wilhelmus Zeestra verkoper Kleine Bredeplaats 10 1719 246 39v
HILLEBRANDS, WILLEM Wilhelmus Hilbrants , J.U.D. koper 6 einsen land van het Hoogland (voor het merendeel de koper wel bekend) ten noorden van Harlingen 1667 239 99v
HILLEBRANDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus Hillebrandts naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HILLEBRANDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus Hillebrandts naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
HILLEBRANDS, WILLEM vroedsman Wilhelmus Hillebrants lid Gedeputeerde Staten van Friesland koper huis, tuin en pakhuis Noordijs 15 1679 241 29r
HILLEBRANDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Wilhelmus Hillebrants naastligger ten noorden buiten Harlingen ZZ 1682 241 230r
HILLEBRANDS, WILLEM Dr Wilhelmus Hillebrants lid Gedeputeerde Staten van Friesland naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
JARICHS, WILLEM wijlen Wilhelmus Jarichi pastoor verkoper Heiligeweg 1632 233 73r
, WILHELMINA Wilhelmyna Carberg verkoper William Boothstraat 25 1732 248 96r
VELSEN, WILLEM wijlen dr. Wilhem van Velsen erflater Kleine Bredeplaats 1626 231 139v
, Willebort Bays bewoner onbekend 1590 229 38v
JILLES, WILLIBRORD Willebrord Jelis verkoper q.q. onbekend 1621 230 272v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper en erfgenaam Rozengracht 26 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleek 13 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
, WILLEM wijlen Willem naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46 1605 228 454r
, WILLEM Willem verver naastligger ten noorden Zuiderhaven 23 1606 228 516r
, WILLEM Willem koekbakker naastligger ten oosten Voorstraat 9 1617 230 96v
, WILLEM het andere huis van Willem knoopmaker naastligger ten zuiden Schritsen ZZ 1638 234 65v
, WILLEM het hoekhuis van Willem knoopmaker naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1638 234 65v
, WILLEM Willem brouwer verkoper Zoutsloot NZ 1655 237 33r
, WILLEM Willem briefdrager verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Alemanssteeg 1656 237 86r
, WILLEM Willem bakker naastligger ten noorden Karremanstraat 22 1671 240 45r
, WILLEM Willem leertouwer naastligger ten zuiden Molenpad 1 1691 242 355r
, WILLEM Willem gleibakker naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1692 243 5r
, WILLEM als bewoner Willem voerman naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1698 243 389r
, WILLEM Willem koperslager naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16 1709 245 95r
, WILLEM Willem , c.u. slotmaker huurder Lanen 65oost 1714 245 219v
, WILLEM Willem naastligger ten oosten Droogstraat 18 1751 252 177v
, WILLEM Willem naastligger ten oosten Droogstraat 18 1753 253 70r
, WILLEM Willem naastligger ten oosten Droogstraat 18 1755 253 221r
, WILLEM Willem schoenmaker huurder zuidelijke woning tot mei (p.j.) Scheffersplein OZ 1770 257 153v
, WILLEM Willem , c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 39 1771 257 195v
, WILLEM Willem scheepstimmerman huurder Grote Bredeplaats 10 1784 261 250r
ALEMA, WILLEM Willem Alama huurder Nieuwstraat 14 1779 259 198r
ALEMA, WILLEM Willem Alama huurder Nieuwstraat 16 1779 259 198r
ALBERDA, WILLEM Willem Albarda advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 25 1794 264 170v
BAERDT, WILLEM de weduwe van Willem Baard naastligger ten oosten Hofstraat 20 1764 256 81r
BAERDT, WILLEM de weduwe van Willem Baard naastligger ten zuiden Hofstraat 20 1764 256 81r
BAERDT, WILLEM de weduwe en erfgenamen van wijlen Willem Baard naastligger ten oosten Voorstraat 99 1779 259 212v
BAKKER, WILLEM Willem Backer bode Admiraliteit in Friesland koper door niaar huis Zuiderplein 5noord 1764 256 85r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten zuiden Zuiderplein 3 1765 256 117r
BAKKER, WILLEM Willem Backer bode Admiraliteit in Friesland koper door niaar hof en zomerhuis of woonkamer Zuiderplein 5zuid 1767 256 253r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten zuiden Zuiderplein 3 1765 256 266v
BAKKER, WILLEM Willem Backer, n.u. naastligger ten noorden Bildtstraat 6 1770 257 157r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten westen Fabrieksstraat 28achter 1782 260 296r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 3 1783 261 57r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 5 1783 261 58r
BAKKER, WILLEM Willem Backer bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten zuiden Zuiderplein 3 1783 261 74r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten oosten Moriaanstraat 1784 261 249r
BAKKER, WILLEM Willem Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 1784 261 249r
BAKKER, WILLEM Willem C. Backer naastligger ten westen Rozengracht 7 1785 261 263r
BAERDT, WILLEM vroedsman Willem Baerd koopman koper hof met galerij Hofstraat 20 1756 254 3v
BAERDT, WILLEM de ingang van de hof van vroedsman Willem Baerd naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1756 254 20v
BAERDT, WILLEM de hof van Willem Baerd naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1756 254 20v
BAKKER, WILLEM burgervaandrig Willem Bakker koper hof met fruitbomen en zomerhuis Kerkpoortstraat 31achter de Rode Deuren 1777 259 54r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1781 260 113r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55achter 1781 260 113r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 14 1782 260 203r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 16 1782 260 203r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker naastligger ten zuiden Lanen 12 1783 261 18r
BAKKER, WILLEM Willem C. Bakker bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Zuiderhaven 39 1786 262 101r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper huis Kerkpad 1 1786 262 113r
BAKKER, WILLEM Willem Coenraad Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper huis Voorstraat 53 1787 262 207r
BAKKER, WILLEM Willem Bakker bode naastligger ten zuiden Grote Ossenmarkt 10 1791 263 303v
BAKKER, WILLEM de weduwe van Willem Bakker naastligger ten oosten Schritsen 5west 1800 265 216r
BAKKER, WILLEM de weduwe van Willem C. Bakker naastligger ten westen Rozengracht 7 1802 266 130r
BAKKER, WILLEM wijlen Willem C. Bakker bode Admiraliteit in Friesland verkoper Lanen 84 1807 267 348v
BEETS, WILLEM weledele Willem van der Beets kapitein Admiraliteit in Friesland koper huis, pakhuis en tuin Zuiderhaven 2 1779 259 207v
BEETS, WILLEM de heer Willem van der Beets kapitein naastligger ten noorden Zuiderhaven 4 1783 261 88r
BEETS, WILLEM Willem van der Beets kolonel en kapitein ter zee ter Admiraliteit verkoper Zuiderhaven 2 1786 262 81r
BEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Bel naastligger ten oosten Rapenburg 3 1661 238 96v
BEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Bel naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1675 240 203v
BELT, WILLEM de kamer van Willem Belt naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1661 238 92v
, WILLEM Willem Beuzink naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5achter 1766 256 205r
, WILLEM Willem Jan Bissuin verkoper Schritsen 50achter 1736 249 120r
BOEKHOUT, WILLEM Willem Boekholt bontwever geniaarde koper Ooievaarsteeg OZ 1781 260 75v
BOEKHOUT, WILLEM Willem Boekholt naastligger ten westen Nieuwstraat 22 1781 260 88v
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman koper huis Voorstraat 90 1771 257 213r
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman koper huis Zuiderstraat 8 1775 258 207r
BOER, WILLEM Willem de Boer naastligger ten noorden Zuidersteeg 2 1778 259 130v
BOER, WILLEM Willem de Boer naastligger ten noorden Zuiderstraat 6 1782 260 206r
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman koper door niaar huis en bakkerij Voorstraat 86 1784 261 195v
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman naastligger ten oosten Voorstraat 86 1784 261 195v
BOER, WILLEM Willem de Boer naastligger ten noorden Zuiderstraat 6 1785 262 46r
BOER, WILLEM Willem de Boer verkoper Bildtstraat 9 1787 262 216r
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman koper Brouwersstraat 12noord 1788 262 276v
BOER, WILLEM Willem de Boer naastligger ten noorden Zuiderstraat 6 1789 263 90v
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman verkoper q.q. Heiligeweg 70 1789 263 156r
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman verkoper q.q. Romastraat 4west 1789 263 160v
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman verkoper q.q. Grote Kerkstraat 46 1789 263 162r
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman verkoper q.q. Bargebuurt 22 1789 263 163v
BOER, WILLEM Willem de Boer verkoper q.q. Kerkpoortstraat 27 1789 263 166r
BOER, WILLEM Willem de Boer verkoper q.q. Kerkpoortstraat 27 1789 263 166r
BOER, WILLEM Willem de Boer verkoper q.q. Grote Bredeplaats 22 1790 263 181r
BOER, WILLEM Willem de Boer verkoper q.q. Noorderhaven 101 1790 263 182v
BOER, WILLEM Willem de Boer verkoper q.q. Droogstraat 55 1790 263 182v
BOER, WILLEM Willem de Boer verkoper q.q. Liemendijk 1790 263 185r
BOER, WILLEM Willem de Boer koopman niaarnemer ratione societatis et vicinitatis Brouwersstraat 10 1790 263 228r
BOER, WILLEM wijlen Willem de Boer koopman naastligger ten westen Voorstraat 90 1798 265 112v
BOER, WILLEM wijlen Willem de Boer koopman verkoper Voorstraat 90 1798 265 112v
BOER, WILLEM Willem de Boer naastligger ten noorden Nieuwstraat 56 1800 265 244r
BOER, WILLEM wijlen Willem de Boer verkoper Brouwersstraat 12 1806 267 267v
BOER, WILLEM wijlen Willem de Boer naastligger ten oosten Voorstraat 84 1807 267 334v
BOONTJE, WILLEM de weduwe van Willem Boontje naastligger ten oosten Lanen 41 1675 240 24ra
, WILLEM Willem Buizing naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5achter 1775 258 233r
, WILLEM Willem Buizing naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 5achter 1775 258 5va
, WILLEM Willem Buizink mr. bontwever koper deftig huis met twee weefwinkels Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
, WILLEM Willem Burger naastligger ten noorden Zuiderplein 5zuid 1649 236 63r
, WILLEM de weduwe van Willem Burger naastligger ten zuiden Lombardstraat 1668 239 166v
BURGERS, WILLEM de weduwe van Willem Burgers naastligger ten westen Voorstraat 47 1659 237 184r
KALSBEEK, WILLEM Willem van Calsbeek kastelein koper huis en logement de Gouden Leeuw genaamt Voorstraat 27 de Gouden Leeuw 1803 266 298r
, WILLEM Willem Carter, Engelsman soldaat verkoper (soldaat in de compagnie van kapitein George Flud) Weverstraat 1613 229 158v
KASSEL, WILLEM Willem van Cassel mr. blauwverver huurder (p.j.) Brouwersstraat 1 1735 249 77v
KRAMER, WILLEM wijlen Willem Cramer naastligger ten westen Schritsen 8 1622 230 302v
, WILLEM Willem Cransen, J.U.D. advocaat Hof van Groningen en Ommelanden verkoper Noorderhaven 62 1771 257 222v
, WILLEM Willem Deersma naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1713 245 201r
, WILLEM Willem Deersma naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1719 246 46v
, WILLEM Willem Flacq kapitein naastligger ten oosten Havenplein 14 1808 268 134v
, WILLEM Willem Flaman huurder Nieuwstraat 13 1780 259 278r
, WILLEM Willem Flaman huurder Nieuwstraat OZ 1783 261 63r
VOSMA, WILLEM oud burgervaandrig Willem Fosma naastligger ten noorden Alemanssteeg OZ 1663 238 180v
VOSMA, WILLEM Willem Fosma naastligger ten oosten Midlumerlaan 1670 240 30v
, WILLEM Willem Fransman gleibakkersgezel naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1698 243 344v
, WILLEM Willem Fransman naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1709 245 95v
GEIS, WILLEM Willem Geis zadelmaker naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1804 267 67v
, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Haaye naastligger ten westen Grote Kerkstraat 27 1779 259 218r
HAMER, WILLEM Willem Hamer luitenant koper door niaar Grote Kerkstraat 35 1697 243 325r
HIEMSTRA, WILLEM Jr. Willem Hendrik van Hiemstra verkoper Voorstraat 41 1764 256 54r
HIEMSTRA, WILLEM Jr. Willem Hendrik van Hiemstra verkoper Voorstraat 39 1764 256 57r
HOED, WILLEM Willem Hoed erflater Noordees (gebied) 1601 228 241r
, WILLEM Willem de Hoeven, c.u. soldaat huurder (p.w.) Borstelsteeg 3 1771 257 212r
HOOGSTRA, WILLEM Willem Hoogstra verkoper van 1/2 Rozengracht 19 1805 267 143v
HOOGSTRA, WILLEM Willem Hoogstra verkoper van 1/2 Rozengracht NZ 1805 267 143v
HOOGSTRA, WILLEM Willem Hoogstra verkoper van 1/2 Rozenstraat OZ 1805 267 143v
HUISMAN, WILLEM Willem Huisman naastligger ten oosten Heiligeweg 24 1752 252 195r
HUISMAN, WILLEM Willem Huisman naastligger ten noorden Nieuwstraat 11 1771 257 231r
JAGER, WILLEM Willem Jager mr. slager koper huis Heiligeweg 11 1806 267 281r
JAGER, WILLEM Willem Jager naastligger ten westen Heiligeweg 13 1810 269 56r
KALSBEEK, WILLEM Willem van Kalsbeek verkoper Voorstraat 27 1807 267 351r
, WILLEM Willem van Kempen, c.u. huurder beneden (p.j.) Noorderhaven 36 1781 260 100v
, WILLEM Willem van Kempen, c.u. huurder Rinnertspijp 4 1788 263 10v
KOK, WILLEM de tuin van Willem de Kock naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 7 1653 236 222r
KOK, WILLEM de tuin van Willem de Kock naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 9 1653 236 222r
KOEL, WILLEM de weduwe van Willem Koel huurder Tiepelsteeg 1806 267 232v
LOON, WILLEM Willem Loon naastligger ten zuiden Nieuwstraat 36 1721 246 116r
LOON, WILLEM Willem van Loon mr. schoenmaker koper huis Grote Kerkstraat 29 1727 247 32v
LOON, WILLEM de dochter van Willem Loon naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west 1734 248 331r
LOON, WILLEM Willem van Loon naastligger ten oosten Brouwersstraat 15 1801 265 287v
LOON, WILLEM Willem van Loon naastligger ten zuiden Brouwersstraat 15 1801 265 287v
MOES, WILLEM Willem Moes turfschipper koper huis Vianen 22 1810 269 15v
, WILLEM Willem Plating naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1799 265 177r
PLOEG, WILLEM Willem Ploeg naastligger ten oosten Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
PLOEG, WILLEM Willem Ploegh mr. bontwever koper huis Scheerstraat 8oost 1750 252 56v
, WILLEM Willem van der Putte huurder (p.w.) Voorstraat 89een_achter 1780 259 256r
, WILLEM Willem van der Putte, c.u. bewoner beneden Rommelhaven 3 1781 260 153r
, WILLEM Willem Rou mr. kousenwever huurder Lanen 22 1785 262 34r
, WILLEM Willem Rouw, c.s. e.a. bewoner Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
, WILLEM Willem Rouw, c.u. mr. kousenwever huurder (p.j.) Voorstraat 15 1773 258 80r
, WILLEM Willem Sandt van Nooten koper huis, zeepziederij, pakhuis, stalling Noordijs 21 1793 264 125r
, WILLEM Willem Sandt van Nooten koper huis Noordijs 19 1794 264 181r
, WILLEM Willem Sandt van Nooten koper William Boothstraat 6zuid 1797 265 15r
, WILLEM Willem Sandt van Nooten verkoper q.q. Zuiderhaven 77oost 1810 268 355r
SLOTERDIJK, WILLEM Willem van Sloterdijck verkoper Scheffersplein 15 1777 259 31v
SLOTERDIJK, WILLEM dr. Willem Sloterdijk, oom en oudoom verkoper Noorderhaven 105 1702 244 180v
SLOTERDIJK, WILLEM Willem van Sloterdijk verkoper Franekereind 3 1777 259 30r
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijk verkoper van 1/2 Heiligeweg 60noord 1779 259 196v
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijk verkoper van 1/2 onbekend 1779 259 196v
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen baljuw, opperschout etc. Willem Augustijn van Sloterdijk verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg 1779 259 196v
SLOTERDIJK, WILLEM wijlen de edelgestrenge heer Willem Augustijn van Sloterdijk hoofdbaljuw en opperschout van Hulst en Hulster ambacht verkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid 1779 259 211r
STIEKEL, WILLEM Willem Stickel leerkoper naastligger ten zuiden Lanen 22 1776 259 7ar
STIEKEL, WILLEM Willem Stickel naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1778 259 141v
STIEKEL, WILLEM Willem Stiekel verkoper Simon Stijlstraat 9 1779 259 181r
, WILLEM Willem Stienston pasteibakker verkoper q.q. Vijver WZ 1617 230 58r
, WILLEM Willem Stienston pasteibakker verkoper q.q. Vijver WZ 1617 230 58r
, WILLEM Willem Stienston pasteibakker verkoper q.q. Grote Bredeplaats 23achter 1617 230 58r
, WILLEM Willem Stijkel koopman geniaarde koper Brouwersstraat 19 1781 260 160r
STINSTRA, WILLEM Willem Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13 1782 261 1r
STINSTRA, WILLEM Willem Stinstra verkoper van 1/5 Kerkpoortstraat 13achter 1782 261 1r
STINSTRA, WILLEM Willem Stinstra verkoper Zuiderhaven 50 1790 263 223v
STRATEN, WILLEM Willem van der Straaten, absent verkoper van 1/7 Grote Bredeplaats 8 1805 267 136r
STIEKEL, WILLEM Willem Styckel koopman koper huis en tuintje Schritsen 15achter 1769 257 132v
STIEKEL, WILLEM Willem Styckel naastligger ten zuiden Lanen 24 1771 257 201r
STIEKEL, WILLEM Willem Styckel koper door niaar huis en stalling ? Lanen 22 1776 259 7ar
STIEKEL, WILLEM Willem Styckel koopman naastligger ten noorden Schritsen 15 1784 261 217v
STIEKEL, WILLEM Willem Styckel koopman verkoper Schritsen 15 1784 261 217v
STIEKEL, WILLEM Willem Styckel koopman verkoper Lanen 22 1785 262 34r
STIEKEL, WILLEM Willem Stykel naastligger ten zuiden Bargebuurt 26 1781 260 86v
, WILLEM Willem ten Sweegen huurder (p.j.) Lanen 47 1797 265 28v
TANGERMAN, WILLEM Willem Tangerman, minderjarige verkoper Voorstraat 82 1785 261 5ra
, WILLEM Willem Tomas, c.u. huurder Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
, WILLEM Willem van Vals, c.u. huurder bovenkamer Franekereind 23west 1778 259 156v
, WILLEM Willem van Vals mr. schoenmaker koper huis Simon Stijlstraat 9 1779 259 181r
, WILLEM officier van het schoenmakersgilde Willem van Vals verkoper Schritsen 24 1789 263 103r
, WILLEM Willem van Vals mr. schoenmaker verkoper Simon Stijlstraat 9 1797 265 23r
VOSMA, WILLEM Willem Vosma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 20 1663 238 162r
VOSMA, WILLEM Willem Vosma naastligger ten westen Heiligeweg 25 1666 239 62v
VOSMA, WILLEM Willem Vosma naastligger ten oosten ([dit is aan de andere kant van de steeg]) Voorstraat 93oost 1667 239 76r
VOSMA, WILLEM Willem Vosma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19twee_achter 1678 241 11r
VOSMA, WILLEM Willem Vosma naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19twee_achter 1678 241 11r
VOSMA, WILLEM Willem Vosma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 20 1681 241 170r
VOSMA, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Vosma naastligger Grote Bredeplaats 35 1682 241 217r
VOSMA, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Vosma koopman naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 23achter 1682 241 225r
VOSMA, WILLEM Willem Vosma koopman naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 24 1681 241 36va
VOSMA, WILLEM Willem Vosma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 20 1681 241 43va
VOSMA, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Vosma koopman naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 23achter 1684 242 34r
VOSMA, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Vosma naastligger ten westen Heiligeweg 25 1685 242 89r
VOSMA, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Vosma naastligger ten westen Heiligeweg 25 1693 243 71r
, WILLEM Willem Weszeling huurder boven (p.w.) Heiligeweg 21 1780 259 248r
WINTER, WILLEM burgervaandrig Willem Winter verkoper Noorderhaven 105 1702 244 180v
WIT, WILLEM wijlen Willem de Wit mr. glasmaker erflater Spinstraat 5 1705 244 294v
WIT, WILLEM Willem de Witt mr. glasmaker verkoper Ooievaarsteeg WZ 1685 242 99v
WOLF, WILLEM Willem Wolf verkoper q.q. Hofstraat 47oost 1799 265 149r
WOLF, WILLEM Willem Wolf huurder Nieuwstraat 28 1800 265 256v
WOLF, WILLEM Willem Wolf koopman koper huis Hoogstraat 30 1801 265 306r
WOLF, WILLEM wijlen Willem Wolf verkoper Hoogstraat 30 1810 269 64v
, WILLEM de mouterij nu van Willem Wosma naastligger ten westen Noorderhaven 38 1670 240 3r
YPEY, WILLEM Willem Ypey contrarolleur convooien en licenten koper huis Zuiderhaven 73west 1760 255 28v
YPEY, WILLEM Willem Ypey contrarolleur convooien en licenten koper door niaar huis Hofstraat 13 1779 259 226r
YPEY, WILLEM Willem Ypey contrarolleur convooien en licenten koper huis Raamstraat 5 1781 260 53r
YPEY, WILLEM de koper Willem Ypey, c.s. naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1781 260 53r
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervan schipper koper huis en herberg Rommelhaven 18 1803 266 307r
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervan schuitschipper verkoper Rommelhaven 18 1805 267 161v
ZONDERVAN, WILLEM Willem Zondervan schuitschipper koper huis Noorderhaven 72 1808 268 109v
ARENDS, WILLEM Willem Aarents mr. bakker geniaarde koper Bildtstraat 9 1696 243 252v
ARENDS, WILLEM Willem Aarents mr. bakker huurder Bildtstraat 9 1696 243 252v
ARJENS, WILLEM Willem Aaris mr. bakker koper huis en loods Liemendijk 1691 242 353r
ARJENS, WILLEM de koper Willem Aaris mr. bakker naastligger ten zuiden Liemendijk 1691 242 353r
EEBES, WILLEM Willem Aebes eigenaar van 1/2 Hofstraat 1630 232 137v
EEBES, WILLEM plaats van Willem Aebes naastligger ten zuiden Hofstraat 1630 232 137v
AGES, WILLEM Willem Ages havencherger koper huis Voorstraat 101 1741 250 195r
AGES, WILLEM Willem Ages naastligger ten oosten Voorstraat 99 1751 252 163r
BAERDT, WILLEM AGES wijlen vroedsman Willem Ages Baard verkoper Hofstraat ZZ 1764 256 80r
ALBERTS, WILLEM Willem Alberts verkoper van 1/4 Simon Stijlstraat 7 1620 230 224r
ANDRIES, WILLEM Willem Andries , maior annis verkoper Romastraat 8 1612 229 108v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries naastligger ten oosten Nieuweburen 1 1672 240 111v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries mr. glasmaker koper kamer Nieuweburen 3 1672 240 112r
ANDRIES, WILLEM kamer nr. 2 van Willem Andries naastligger ten westen Nieuweburen 5 1672 240 112v
ANDRIES, WILLEM Willem Andries mr. glasmaker koper twee kamers Brouwersstraat 21achter 1675 240 181v
ANDRIES, WILLEM de kamer gekocht door Willem Andries , c.u. naastligger ten oosten Brouwersstraat 21 1675 240 182r
ANDRIES, WILLEM Willem Andries mr. glasmaker koper huis Hoogstraat 30 1675 240 191r
ANDRIES, WILLEM de tuin van Willem Andries naastligger ten westen onbekend 1684 242 41v
HUBERTS, WILLEM ANDRIES Willem Andries Hubert huurder (p.j.) Schritsen 51west 1752 252 189r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Wit mr. glasmaker koper kamer of woning Brouwersstraat 21achter 1674 240 139r
WIT, WILLEM ANDRIES de tuin van Willem Andries de Wit naastligger ten westen onbekend 1684 242 59r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Wit mr. glasmaker verkoper ten oosten van Harlingen ZZ 1689 242 287v
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Wit glasmaker verkoper Klaverbladstraat 27 1691 242 342v
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de Wit, c.u. mr. glasmaker verkoper Both Apothekerstraat 18 1691 242 351r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de With mr. glasmaker verkoper Hoogstraat 30 1677 240 259v
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de With mr. glasmaker koper kamer Weverstraat 1679 241 46r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de With mr. glasmaker naastligger ten oosten Weverstraat 1679 241 46r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de With mr. glasmaker naastligger ten westen Weverstraat 1679 241 46r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de With verkoper q.q. Kruisstraat NZ 1680 241 94r
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de With naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19achter 1681 241 32va
WIT, WILLEM ANDRIES Willem Andries de With naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19achter 1685 242 91r
ANNES, WILLEM Willem Annes bootsgezel koper kamer Grote Kerkstraat 11een_achter 1686 242 117r
ANNES, WILLEM Willem Annes bootsgezel naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 11twee_achter 1693 243 67v
ANNES, WILLEM eenzelfde aangrenzende kamer van Willem Annes bootsgezel naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 11twee_achter 1695 243 155r
ANNES, WILLEM Willem Annes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 11 1720 246 64r
BEUKER, WILLEM ANTONIUS Willem Anthonys Beuker verkoper van 1/5 Lanen 69 1753 253 70v
ANTONIUS, WILLEM Willem Antoni mr. bontwever koper 3/4 huis Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 68r
ANTONIUS, WILLEM Willem Antoni mr. bontwever koper provisioneel 1/4 huis en weefwinkel Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 7ra
ANTONIUS, WILLEM Willem Antoni koper provisioneel 1/4 huis en weefwinkel Grote Kerkstraat 31oost 1735 249 11va
ANTONIUS, WILLEM Willem Antoni mr. bontwever verkoper Grote Kerkstraat 31oost 1741 250 153v
ARENDS, WILLEM Willem Arents mr. bakker naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1701 244 124v
ARJENS, WILLEM Willem Arians naastligger ten oosten Lanen 37 1622 230 305r
ARJENS, WILLEM Willem Arians , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
ARJENS, WILLEM Willem Arians verkoper q.q. Sint Jacobstraat 7 1623 230 353v
ARJENS, WILLEM Willem Arians naastligger ten oosten Lanen 37 1626 231 122r
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker koper huis Karremanstraat 20 1670 240 15r
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker koper ledige plaats en kamer Achterstraat NZ 1675 240 197r
ARJENS, WILLEM Willem Aris bakker verkoper Achterstraat ZZ 1680 241 120v
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker geniaarde koper Grote Kerkstraat 29 1685 242 62r
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker geniaarde koper Kruisstraat 4 1685 242 62r
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker koper twee kamers met een tuintje c.o.a. Karremanstraat 9 1685 242 71v
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker koper huis Karremanstraat 7 1692 242 384v
ARJENS, WILLEM Willem Aris mr. bakker naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1692 242 384v
ARJENS, WILLEM de kamer van Willem Aris naastligger ten westen Achterstraat 29 1711 245 162r
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakker naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1680 241 85v
ARJENS, WILLEM Willem Arjens mr. bakker naastligger ten noorden Karremanstraat 22 1681 241 32va
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1686 242 155r
ARJENS, WILLEM Willem Arjens bakker naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1687 242 215r
ARJENS, WILLEM Willem Arjens naastligger ten zuiden Karremanstraat 7 1688 242 260v
ARJENS, WILLEM Willem Aryens naastligger ten noorden ([dit is aan de overkant van de straat]) Karremanstraat 11 1708 245 54r
AUKES, WILLEM Willem Auckes kuiper koper provisioneel kamer, weefwinkel en ledige plaats Voorstraat 84achter 1616 230 13r
AUKES, WILLEM de vijf nagelaten weeskinderen van Willem Auckes verkoper Voorstraat 84 1634 233 148v
AUKES, WILLEM Willem Auckes , c.u. huurder Zoutsloot 95 1731 248 24r
BERENDS, WILLEM Willem Baerents Deersma verkoper Jan Ruurdstraat 5 1719 246 52r
BERENDS, WILLEM Willem Barends veerschipper op Amsterdam en koopman koper huis Grote Bredeplaats 17 1753 253 77v
BERENDS, WILLEM Willem Barents naastligger ten westen Noorderhaven 22achter 1755 253 218v
BERENDS, WILLEM wijlen Willem Barents verkoper Grote Bredeplaats 17 1764 256 58v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels kuiper huurder Franekereind 13 1644 235 119v
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels mr. kuiper koper huis en zomerhuis met een loods en ledige plaats of tuin Franekereind 7 1653 236 241r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartels hovenier verkoper van 1/4 Liemendijk NZ 1769 257 102r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartouts koper Grote Bredeplaats 35 1689 242 289r
BARTELDS, WILLEM Willem Bartouts koper Grote Bredeplaats 33achter 1689 242 289r
BERENDS, WILLEM Willem Beens stadstorenblazer koper huis Grote Kerkstraat 39 1706 244 324av
BERENDS, WILLEM Willem Beerns verkoper Spinstraat 11 1637 234 42r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns koper huis Kerkpoort (gebied) 1637 234 42r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. doorgehaalde akte Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1642 235 20v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. verkoper Rozengracht 18 1642 235 20v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1650 236 102v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten noorden Romastraat 5 1657 237 137r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten noorden Romastraat 5 1666 239 43r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1667 239 82r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. stadstorenblazer verkoper Lanen 86 1714 245 216v
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 25 1736 249 133r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns huurder Nieuwstraat 25 1737 249 161r
BERENDS, WILLEM Willem Beerns , c.u. huurder Nieuwstraat 25 1739 250 9r
BERENDS, WILLEM Willem Beernts koper hoekhuis Spinstraat 11 1630 232 147v
BERENDS, WILLEM Willem Beernts wever naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1650 236 143r
BERENDS, WILLEM Willem Berents naastligger ten oosten Spinstraat 9west 1635 233 161r
BERENDS, WILLEM Willem Berents naastligger ten oosten Spinstraat 9oost 1635 233 161r
BERENDS, WILLEM wijlen Willem Berents verkoper Gardenierstraat 6 1670 240 4v
, WILLEM Willem Bointes naastligger ten zuiden Hoogstraat 21 1723 246 187v
, WILLEM Willem Bointes verkoper Hoogstraat 21 1723 246 187v
, WILLEM Willem Bointes naastligger ten westen Hoogstraat 23 1738 249 336r
, WILLEM Willem Bointes verkoper Hoogstraat 21 1743 250 286v
BONSES, WILLEM Willem Bontes naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1740 250 80v
BONSES, WILLEM Willem Bontes , c.u. huurder boven Lanen 64 1752 253 22r
BOUWES, WILLEM Willem Bouwes , c.u. huurder voor 1 jaar Voorstraat 37 1726 246 253r
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof winkelier verkoper q.q. Romastraat 5 1728 247 116v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhof, weesvoogd koopman verkoper q.q. Karremanstraat OZ 1728 247 127v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoff winkelier verkoper q.q. Noordijs 23 1727 246 302v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoff winkelier verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 18 1727 246 302v
WESTERHOF, WILLEM BOUWES Willem Bouwes Westerhoff koopman verkoper Romastraat ZZ 1749 252 3v
BOUWES, WILLEM Willem Bouwes Westerhofs koopman verkoper Achterstraat NZ 1727 246 302r
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten zuiden Bildtstraat 2 1782 260 265r
BAKKER, WILLEM C. Willem C. Bakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 55 1786 262 92v
KASPERS, WILLEM Willem Caspers verkoper Achterstraat 3 1660 238 14r
KLASES, WILLEM wijlen Willem Claas verkoper Schritsen 4 1626 231 117r
KLASES, WILLEM Willem Claases koopman geniaarde koper van 1/2 Hofstraat 20 1764 256 81r
KLASES, WILLEM Willem Claassen koopman verkoper van 1/3 Franekereind 17 1686 242 115r
KLASES, WILLEM Willem Claes bruidegom 1606 228 422r
KLASES, WILLEM Willem Claes naastligger ten westen Lanen 73 1611 229 62r
KLASES, WILLEM Willem Claes naastligger ten westen Lanen 73 1612 229 77v
KLASES, WILLEM Willem Claes bakker verkoper Lanen 71 1613 229 150v
KLASES, WILLEM Willem Claes bakker koper hof van 2 huissteden breed Rozengracht 7oost 1613 229 160v
KLASES, WILLEM Willem Claes bierdrager koper huis Schritsen 4 1613 229 173r
KLASES, WILLEM Willem Claesen naastligger ten westen Schritsen 8 1616 230 17r
KLASES, WILLEM Willem Claesen verkoper onbekend 1622 230 322v
KLASES, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Claesen naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1652 236 196r
KLASES, WILLEM Willem Claesen naastligger ten noorden Heiligeweg 24 1743 251 9v
KLASES, WILLEM Willem Claesen winkelier verkoper q.q. Hoogstraat 49 1746 251 6va
KLASES, WILLEM Willem Claesen Bell naastligger ten oosten Rapenburg 1658 237 170v
KLASES, WILLEM Willem Claesen Burger naastligger ten oosten Droogstraat 57 1635 233 167v
KLASES, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Claesens Burger naastligger ten oosten Droogstraat 57 1642 235 24v
KLASES, WILLEM de weduwe van Willem Claeses bierdrager naastligger ten westen Schritsen 8 1625 231 68v
KLASES, WILLEM wijlen Willem Claeses bakker koper door niaar Voorstraat 11west 1639 234 77r
KLASES, WILLEM wijlen Willem Claeses bakker verkoper Voorstraat 11west 1639 234 77r
KLASES, WILLEM Willem Claeses koopman naastligger ten westen Rommelhaven 13 1688 242 229v
KLASES, WILLEM Willem Claeses geniaarde koper Tiepelsteeg 1739 250 63r
KLASES, WILLEM Willem Claeses mr. bontwever verkoper Zuiderhaven 38 1743 250 287v
KLASES, WILLEM Willem Claessen bierdrager naastligger ten westen Schritsen 8 1619 230 173v
KLASES, WILLEM wijlen Willem Claessen erflater van dit zuidelijke deel Rozengracht 7oost 1637 234 27r
KLASES, WILLEM wijlen Willem Claessen erflater van dit zuidelijke deel Zuiderhaven ZZ 1637 234 27r
KLASES, WILLEM wijlen Willem Claessen verkoper Karremanstraat 28zuid 1638 234 51r
KLASES, WILLEM vrijgezel Willem Claessen koper kamer Spinhuisstraat ZZ 1641 234 143r
KLASES, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Claessen naastligger ten oosten Spinhuisstraat NZ 1642 235 15v
KLASES, WILLEM Willem Claessen mr. linnenwever koper huis (en een lijfrente van 6 st. op de verkopers) Kerkpoortstraat NZ 1644 235 146r
KLASES, WILLEM Willem Claessen mr. linnenwever verkoper Kerkpoortstraat 19 1646 235 194r
KLASES, WILLEM Willem Claessen verkoper Gardenierstraat NZ 1654 236 269r
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten zuiden Bildtstraat 4 1658 237 161r
KLASES, WILLEM Willem Claessen verkoper Bildtstraat 4 1658 237 161r
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten zuiden Bildtstraat 4 1661 238 103r
KLASES, WILLEM Willem Claessen huurder (p.j.) Noorderhaven 105 1713 245 195v
KLASES, WILLEM Willem Claessen naastligger ten westen Droogstraat ZZ 1714 245 209v
BEL, WILLEM KLASES de kamer van Willem Claessen Bel naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1669 239 213v
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heuse aanhandelaar kamer Bargebuurt 1661 238 98v
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen verkoper Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen naastligger ten westen Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen verkoper Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen verkoper Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
KLASES, WILLEM Willem Claessen Heusen aanhandelaar kamer Bargebuurt 1661 238 98r
KLASES, WILLEM wijlen Willem Claesses Burger verkoper Rozengracht 7oost 1637 234 33r
KLASES, WILLEM Willem Clasen koper 1/2 huis en scheepmakershelling en gereedschappen Zoutsloot 1 1630 232 156v
KLASES, WILLEM Willem Clasen , broeder van de verkoper bakker koper 1/2 huis Voorstraat 71 1630 232 157r
KLASES, WILLEM Willem Clasen eigenaar van 1/2 Voorstraat 71 1630 232 157r
KLASES, WILLEM Willem Clasen , c.u. mr. linnenwever verkoper Heiligeweg 18 1649 236 98r
KLASES, WILLEM Willem Clasen verkoper Bargebuurt 26 1667 239 74r
KLASES, WILLEM Willem Clasen naastligger ten oosten Zoutsloot 39 1667 239 77v
KLASES, WILLEM Willem Clasen , c.s. huurder Kerkpad WZ 1705 244 303v
KLASES, WILLEM Willem Clasen mr. wever koper huis Heiligeweg 26 1741 250 159v
KLASES, WILLEM Willem Clasen mr. wever verkoper q.q. Zoutsloot 25 1739 250 1ra
KLASES, WILLEM huisman Willem Clasen koper woning met bleekveld Nieuwstraat 9 1752 252 185r
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusen verkoper van 1/7 Voorstraat 64 1659 237 187r
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusen verkoper van 1/7 Zuiderhaven ZZ 1659 237 187v
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusen verkoper van 1/7 Zeilmakersstraat 15 1659 237 188v
KLASES, WILLEM Willem Clasen van Heusen verkoper van 1/7 Voorstraat 49 1659 237 189r
KLASES, WILLEM Willem Clases bakker verpachter grond Voorstraat 73achter 1631 233 10v
KLASES, WILLEM Willem Clases bakker verkoper Voorstraat 73achter 1631 233 10v
KLASES, WILLEM Willem Clases verkoper Zoutsloot 1 1667 239 73v
KLASES, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Clases naastligger ten oosten Hoogstraat 11 1711 245 139v
KLASES, WILLEM Willem Clases Truitien naastligger ten oosten Zoutsloot 39 1667 239 16ra
HUISMAN, WILLEM KLASES Willem Clazen Huisman verkoper Heiligeweg 26 1774 258 153r
HUISMAN, WILLEM KLASES Willem Clazen Huisman verkoper Franekerpoort (gebied) ZZ 1774 258 153r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes , c.u. koper huis met put, bak en plaats onbekend 1666 239 48v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes naastligger ten noorden Noorderhaven 107 1668 239 133r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes mr. knoopmaker koper pakhuis, dat het brouwhuis is geweest van Haringh Sinnama Noorderhaven 112achter 1675 240 197v
KOENRAADS, WILLEM het achterhuis van Willem Coenes naastligger ten oosten Noorderhaven 112achter 1675 240 197v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes mr. knoopmaker koper provisioneel huis Sint Jacobstraat 4 1675 240 20va
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmaker verkoper Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes mr. knoopmaker en koopman koper huisplaats met hout en getimmer Zoutsloot 6 1682 241 218r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes mr. knoopmaker en koopman verkoper Zoutsloot 66 1682 241 223v
KOENRAADS, WILLEM [als huurder] Willem Coenes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 2 1682 241 226v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes mr. knoopmaker en koopman koper huis Steenhouwersstraat WZ 1682 241 233v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes koopman koper woning Spinhuisstraat 1684 242 55r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes koopman verkoper Spinhuisstraat 1685 242 94r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes koper van een houten loods Zoutsloot 64 1685 242 102v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes koper van een houten loods Droogstraat 77 1685 242 102v
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes knoopmaker naastligger ten zuiden Noorderhaven 112achter 1685 242 103r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes mr. kuiper verkoper q.q. Bildtstraat 4 1689 242 278r
KOENRAADS, WILLEM Willem Coenes mr. kuiper verkoper q.q. Karremanstraat 30 1689 242 279r
KOENRAADS, WILLEM grondpacht uit een pakhuis achter het huis in de Katterug van Willem Coenes eigenaar perceel onbekend 1701 244 119v
KOENRAADS, WILLEM de weduwe van wijlen Willem Coenes huurder (totaal p.j.) Sint Jacobstraat 4 1707 245 20r
KOENRAADS, WILLEM wijlen Willem Coenis cementmaker verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1703 244 212r
KOENRAADS, WILLEM de boedel van wijlen Willem Coenis cementmaker erflater Sint Jacobstraat 4 1703 244 212r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS wijlen Willem Coenraad Bakker bode Admiraliteit in Friesland erflater Schritsen 5oost 1810 269 102r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Backer naastligger ten westen Rapenburg 1785 261 300r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper dubbel erf Zuiderhaven 43 1775 258 237r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper huis Rozengracht 5 1778 259 146v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper huis, weefwinkel en kamer Rozengracht 3 1780 259 267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Rozengracht 3 1780 259 267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Rozengracht 3 1780 259 267v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland verkoper Kerkpad 1 1787 262 166r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland verkoper Bildtstraat 4 1788 263 55v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS wijlen Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland verkoper Kerkpoortstraat 53 1793 264 98r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS wijlen Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland koper Kerkpoortstraat 53 1803 267 2v
BAKKER, WILLEM KOENRAADS wijlen Willem Coenraads Bakker bode Admiraliteit in Friesland verkoper Kerkpoortstraat 53 1804 267 66r
KORNELIS, WILLEM Willem Cornelis koper provisioneel huis en plaats Schritsen 54 1602 228 296v
KORNELIS, WILLEM Willem Cornelis verkoper Schritsen 54 1618 230 126v
BONKE, WILLEM KORNELIS de erfgenamen van wijlen Willem Cornelis Boncq verkoper Lanen 40 1659 238 2v
BONKE, WILLEM KORNELIS de erfgenamen van wijlen Willem Cornelis Boncq, c.u. verkoper van 1/3 Grote Bredeplaats 15 1659 238 2v
BONKE, WILLEM KORNELIS Willem Cornelis Bonk verkoper Rommelhaven 13 1640 234 92v
HOLLANDER, WILLEM KORNELIS Willem Cornelis Hollander, c.u. koper huis en plaats Schritsen 60 1619 230 170v
HOLLANDER, WILLEM KORNELIS Willem Cornelis Hollander verkoper Carl Visschersteeg WZ 1625 231 83v
HOLLANDER, WILLEM KORNELIS Willem Cornelis Hollander verkoper Schritsen 60 1630 232 148r
DAVIDS, WILLEM Willem Davids scheepstimmerman koper huis en tuintje Zoutsloot 71 1787 262 238v
DAVIDS, WILLEM Willem Davids naastligger ten westen Zoutsloot 79 1790 263 251v
DAVIDS, WILLEM Willem Davids , voor zijn twee minderjarige kinderen scheepstimmerbaas koper huis Lanen 21achter 1799 265 168v
DAVIDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Davids naastligger ten noorden Lanen 21 1801 266 19r
DAVIDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Davids naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1808 268 43v
DIRKS, WILLEM Willem Dircks koper huis genaamd Lieuuenburgh Moriaanstraat 7 Lieuuenburgh 1660 238 31r
DIRKS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Dircks brouwer verkoper Noorderhaven 15 1667 239 123r
DIRKS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Dircks brouwer verkoper Kerkpoortstraat 22 1668 239 160v
KET, WILLEM DIRKS Willem Dircks Keth verkoper van 1/6 Voorstraat 7 1627 232 6r
KET, WILLEM DIRKS Willem Dircks Keth verkoper van 1/6 Noorderhaven 46 1627 232 6r
DIRKS, WILLEM Willem Dirckx verkoper Zoutsloot 1633 233 117r
DIRKS, WILLEM Willem Dircx naastligger ten oosten Noorderhaven 13 1656 237 90r
DIRKS, WILLEM Willem Dircx brouwer naastligger ten westen Rozengracht 8 1656 237 94v
DIRKS, WILLEM Willem Dircx koper huis Noorderhaven 19 1660 238 35v
DIRKS, WILLEM Willem Dircx naastligger ten westen Noorderhaven 19 1660 238 35v