Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ya  Ye  Yi  Yo  Yu  Yy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
FEDDEMA, Y. Y. Feddema procureur naastligger ten westen Schritsen 37 1790 263 274r
HOORNSTRA, Y. Y. Hoornstra naastligger ten noorden Zuiderhaven 53 1802 266 101r
HOORNSTRA, Y. Y. Hoornstra naastligger ten noorden Zuiderhaven 53 1801 266 47v
RODENHUIS, Y. Y. Rodenhuis naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje 1791 263 309v
FOLKERTS, IEBE Ybbe Folkerts mr. stoeldraaier geniaarde koper Grote Kerkstraat 18 1690 242 327v
FOLKERTS, IEBE Ybbe Folkerts , c.u. mr. stoeldraaier huurder Grote Kerkstraat 18 1690 242 327v
IEBES, IEBE Ybe Ybes , c.u. verkoper Heiligeweg 30 1642 235 34v
IEDES, IEBE Ybe Ydes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1600 228 231v
FOKKES, IEBELTJE Ybel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
FOKKES, IEBELTJE Ybel Fockes naastligger ten zuiden Noorderhaven 16 1676 240 238r
FOKKES, IEBELTJE Ybel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1688 242 220r
JANS, IEBELTJE Ybel Jans koper Grote Kerkstraat 2 1611 229 37r
JENNES, IEBELTJE Ybel Jennes huurder Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
SIEBRENS, IEBELTJE Ybel Sybrandts verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1614 229 223r
SIEBRENS, IEBELTJE Ybel Sybrandts naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1599 228 169v
SIEBRENS, IEBELTJE Ybel Sybrandts naastligger ten oosten Hondenstraat 9 1662 238 14ra
SIEBRENS, IEBELTJE Ybel Sybrants verkoper Lanen 85 1599 228 150r
SIEBRENS, IEBELTJE Ybel Sybrants verpachter grond Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
SIEBRENS, IEBELTJE het huis van Ybel Sybrens naastligger ten westen Grote Kerkstraat 12 1601 228 278v
WALINGS, IEBELTJE de erfgenamen van wijlen Ybel Walings verkoper Noorderhaven 4 1642 235 30r
HENDRIKS, IEBELE Ybele Hendricx koper kamer Kromme Elleboogsteeg 1616 230 47v
HENDRIKS, IEBELE Ybele Hendricx , c.u. naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg 1616 230 47v
FOKKES, IEBELTJE Ybell Fokkes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1659 238 2v
LANTING, de absente Ybelte Lanting verkoper van 1/5 van 1/2 Heiligeweg 7 1708 245 43v
DREYER, IEBELTJE Ybeltie Dreyer verkoper van 1/2 Zoutsloot 39 1732 248 148v
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltie Fontein naastligger ten oosten Rommelhaven ZZ 1735 249 38v
FONTEIN, IEBELTJE wijlen Ybeltie Fontein erflater Voorstraat 91 1742 250 275v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta verkoper William Boothstraat OZ 1702 244 157v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta verkoper Herenwaltje 3 1702 244 158r
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta verkoper Wortelstraat 8 1702 244 158v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta verkoper Wortelstraat 11 1702 244 158v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta verkoper Wortelstraat 1 1702 244 141r
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta verkoper William Boothstraat OZ 1702 244 166v
NAUTA, IEBELTJE Ybeltie Nauta verkoper Zuiderhaven ZZ 1691 242 344r
EEDES, IEBELTJE Ybeltie Aedes verkoper onbekend 1737 249 202r
BROERS, IEBELTJE Ybeltie Broers naastligger ten noorden Brouwersstraat 28 1656 237 265v
BROERS, IEBELTJE Ybeltie Broers koper door niaar huis Brouwersstraat 24 1742 250 209r
BROERS, IEBELTJE Ybeltie Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 24 1742 250 209r
KLASES, IEBELTJE Ybeltie Claases verkoper Kerkpoortstraat 45 1724 246 191r
KLASES, IEBELTJE Ybeltie Clases verkoper Kleine Bredeplaats 21 1718 246 23v
KLASES, IEBELTJE Ybeltie Clases verkoper Kerkpoortstraat 59 1733 248 232r
KLASES, IEBELTJE Ybeltie Clases verkoper Kerkpoortstraat 1 1760 255 29v
KORNELIS, IEBELTJE Ybeltie Cornelis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 10 1735 249 22r
KORNELIS, IEBELTJE Ybeltie Cornelis , ongehuwde dochter verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
KORNELIS, IEBELTJE Ybeltie Cornelis verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
DREYER, IEBELTJE FEDDES Ybeltie Feddes Dreyer verkoper van 1/2 Voorstraat 36 1734 248 299v
FOKKES, IEBELTJE Ybeltie Fockes verkoper van 1/4 Heiligeweg 5 1700 244 71v
STAPERT, IEBELTJE HANSES he hof van Ybeltie Hanses Stapert naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1654 236 274v
STAPERT, IEBELTJE HANSES wijlen Ybeltie Hanses Stapert erflater Voorstraat 35 1657 237 138r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nauta verkoper Zuiderhaven 50 1706 244 321r
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nauta verkoper Zuiderhaven ZZ 1707 245 27v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltie Harmens Nauta koper Zoutsloot ZZ 1681 241 162r
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes verkoper Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes verkoper Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes verkoper Franekerpoort (gebied) 1733 248 198v
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes verkoper Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes verkoper Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes verkoper Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
HIDDES, IEBELTJE Ybeltie Hiddes koper Noorderhaven 92 1747 251 196v
JAKOBS, IEBELTJE Ybeltie Jacobs verkoper Schritsen 56zuidoost 1673 240 17ra
JELLES, IEBELTJE Ybeltie Jelles koper Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
JELLES, IEBELTJE Ybeltie Jelles verkoper Brouwersstraat 24 1742 250 209r
JELLES, IEBELTJE Ybeltie Jelles koper Brouwersstraat 12zuid_achter 1736 249 117r
LEENDERTS, IEBELTJE Ybeltie Leenerts verkoper William Boothstraat 37 1676 240 222r
OEDSES, IEBELTJE Ybeltie Oedses naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1735 249 53r
OEDSES, IEBELTJE Ybeltie Oedses naastligger ten westen Bargebuurt WZ 1735 249 53r
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Ybeltie Piters Hoogstra verkoper William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
HILARIDES, IEBELTJE PIETERS Ybeltie Pyters Hylarides geniaarde koper Noordijs 4 1756 254 27r
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Ybeltie Pytters Hoogstra verkoper Rozengracht NZ 1692 243 3r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reiners Fontein verkoper q.q. Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reiners Fontein verkoper q.q. Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reynders Fontein verkoper Havenplein 28 1733 248 254r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reynders Fontein verkoper Zuiderhaven 2 1733 248 254r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reynders Fontein verkoper Zuiderhaven 4 1733 248 254r
TJEERDS, IEBELTJE Ybeltie Tjeerds verkoper Heiligeweg 31 1700 244 51r
TJEERDS, IEBELTJE Ybeltie Tjerds verkoper Noorderhaven 98 1700 244 49r
IEMES, IEBELTJE Ybeltie Ymes verkoper van 3/7 Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven 39 1771 257 192v
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fontein verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6oost 1771 257 192v
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fontein verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 6west 1771 257 192v
, IEBELTJE Ybeltje Algra van Fonteyn verkoper van 3/4 Grote Ossenmarkt 6west 1772 258 6r
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltje Fontein naastligger ten oosten Voorstraat 89 1734 248 352r
FONTEIN, IEBELTJE Ybeltje Fontein verkoper van 1/4 Zuiderhaven ZZ 1728 247 147v
ABES, IEBELTJE Ybeltje Abbes verkoper Rommelhaven 4 1746 251 121v
AUKES, IEBELTJE wijlen Ybeltje Aukes verkoper Lanen 5 1802 266 52v
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends koper Vijverstraat 30 1808 268 156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends koper Vijverstraat 28 1808 268 156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends huurder Vijverstraat 30 1808 268 156r
BERENDS, IEBELTJE Ybeltje Beerends huurder Vijverstraat 28 1808 268 156r
BROERS, IEBELTJE Ybeltje Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 24 1729 247 297v
BROERS, IEBELTJE Ybeltje Broers , meerderjarig vrijster verkoper van 1/2 Zuiderhaven 7 1728 247 123r
BROERS, IEBELTJE de erfgenamen van wijlen Ybeltje Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 22 1751 252 157v
BROERS, IEBELTJE Ybeltje Broers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 24 1730 247 309r
KLASES, IEBELTJE Ybeltje Clases verkoper Kruisstraat 5oost 1727 247 23v
KORNELIS, IEBELTJE Ybeltje Cornelis , ongehuwde dochter verkoper Lanen 21 1730 247 368v
DIRKS, IEBELTJE Ybeltje Dirks koper Havenplein 16 1804 267 41r
DREYER, IEBELTJE FEDDES Ybeltje Feddes Dreyer koper van 1/2 Voorstraat 36 1730 247 339r
GERLOFS, IEBELTJE als alimentators van de dochter van Ybeltje Gerlofs verkoper van 1/3 Hoogstraat 31 1723 246 166r
GERLOFS, IEBELTJE Ybeltje Gerlofs verkoper van 1/3 Zoutsloot 92 1723 246 166v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nauta verkoper Zuiderhaven 16 1706 244 324ar
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nauta verkoper Zoutsloot ZZ 1706 244 331v
NAUTA, IEBELTJE HARMENS Ybeltje Harmens Nauta verkoper Zuiderhaven ZZ 1706 244 332v
JANS, IEBELTJE Ybeltje Jans koper Schritsen 31 1802 266 113v
BEUKENS, IEBELTJE JANS Ybeltje Jans Beuckens koper Hofstraat 41 1799 265 165r
JANS, IEBELTJE Ybeltje Jans Beukeurs verkoper Hofstraat 41 1802 266 83v
JANS, IEBELTJE Ybeltje Jansen koper Voorstraat 72 1704 244 263r
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles verkoper Brouwersstraat 12zuid_achter 1742 250 226v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles koper Rommelhaven 18een_achter 1731 248 40r
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles geniaarde koper Brouwersstraat 24 1729 247 297v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles geniaarde koper Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles geniaarde koper Carl Visschersteeg 14 1729 247 297v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles verkoper Gardenierstraat NZ 1768 257 50v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles verkoper Bildtstraat 20 1731 248 25r
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles verkoper Brouwersstraat 22 1751 252 157v
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles koper Bildtstraat 20 1719 246 41r
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles koper Droogstraat 35 1719 246 41r
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles koper Brouwersstraat 24 1730 247 309r
JELLES, IEBELTJE Ybeltje Jelles koper Brouwersstraat 22 1730 247 309r
PIETERS, IEBELTJE Ybeltje Pieters naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 4 1730 247 332v
PIETERS, IEBELTJE Ybeltje Pieters naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 4 1730 247 332v
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Ybeltje Pieters Hoogstra verkoper van 10/28 Weverstraat OZ 1692 242 381r
PIETERS, IEBELTJE Ybeltje Pyters verkoper Schritsen 13achter 1732 248 98r
HILARIDES, IEBELTJE PIETERS Ybeltje Pyters Hilarides koper Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
PIETERS, IEBELTJE wijlen Ybeltje Pytters koper Rozengracht 23 1688 242 258r
PIETERS, IEBELTJE wijlen Ybeltje Pytters koper Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
PIETERS, IEBELTJE wijlen Ybeltje Pytters koper Weverstraat ZZ 1688 242 258r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reiners Fontein koper Noorderhaven 61 1731 248 30r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reiners Fontein koper Zoutsloot 37 1731 248 30r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltje Reyners Fontein de regnerus secretaris van Barradeel verkoper van 1/4 Rozengracht 5 1729 247 251v
DIJKSTRA, IEBELTJE TEEDES Ybeltje Taedes Dijkstra koper Vijverstraat 4 1806 267 206r
WIJGA, IEKE ENNES Ycke Ennes Wijga mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis en div. Noordermolen 1 de Noordermolen 1761 255 49v
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts verkoper q.q. Hoogstraat 1achter 1730 247 354v
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts naastligger ten noorden Karremanstraat 23 1718 246 7v
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts verkoper q.q. Noorderhaven 55 1730 247 354r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast mr. gortmaker verkoper Zuiderhaven 40 1731 248 59r
GOVERTS, IEKE de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Noorderhaven 49 1752 252 215v
GOVERTS, IEKE de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Zoutsloot 52 1752 252 216v
GOVERTS, IEKE de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Karremanstraat 21 1752 252 217v
GOVERTS, IEKE de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Heiligeweg 6 1752 252 219v
GOVERTS, IEKE de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Havenpoort 1 1752 252 224v
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast mr. lijnslager en koopman verkoper q.q. Noorderhaven 34 1738 249 281v
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast mr. gortmaker koper hof Zuiderhaven 38twee_achter 1731 247 388r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast naastligger ten noorden Zuiderhaven 38twee_achter 1731 247 388r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast huurder Zuiderstraat 13 1738 249 339r
GOVERTS, IEKE Ycke Gowerts Potkast, c.u. mr. gortmaker koper huis Noorderhaven 49 1707 245 10r
JAKOBS, IEKJE Ycke Jacobs huurder Noorderhaven 105 1702 244 180v
PIETERS, IEKJE Ycke Pieters verkoper Noorderhaven 40 1628 232 77v
PAULUS, IEKE Ycke Poulus naastligger ten oosten Zoutsloot 18 1697 243 284r
PAULUS, IEKE Ycke Poulus smakschipper koper kamer Zoutsloot 20 1681 241 176r
PAULUS, IEKE wijlen Ycke Poulus naastligger ten noorden Zoutsloot 20achter 1707 245 16r
PAULUS, IEKE wijlen Ycke Poulus verkoper Zoutsloot 20achter 1707 245 16r
PAULUS, IEKE Ycke Pouwels Hobbekees naastligger ten westen Zoutsloot 22 1694 243 91v
RIENKS, IEKJE Ycke Riencks koper Liemendijk 1684 242 24v
RIENKS, IEKJE Ycke Riencks verkoper Liemendijk 1684 242 56v
WILLEMS, IEKJE Ycke Willems koper Sint Jacobstraat 10 1634 233 130r
, IETJE Yd naastligger ten westen Schritsen 8 1622 230 302v
, IETJE Yd wasster naastligger ten westen Schritsen 1597 228 8r
ALBERTS, IETJE Yd Alberts verkoper onbekend 1597 228 11r
, IETJE Yd Baerda koper Drie Roemersteeg 1611 229 55v
DOUWES, IETJE wijlen Yd Douues verkoper Kerkpoortstraat 43 1613 229 134r
FOLKERTS, IETJE Yd Folckerts verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1615 229 263v
HARINGS, IETJE Yd Haringhs verkoper Lanen 83 1616 230 30v
HARMENS, IETJE Yd Harmens verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
HAIES, IETJE Yd Hayes , alias viswijf viswijf naastligger ten oosten Kerkpoort (gebied) 1643 235 70v
HEERKES, IETJE Yd Heerckes bruid 1598 228 99r
HIDDES, IETJE Yd Hiddes verkoper onbekend 1603 228 353r
HIDDES, IETJE Yd Hiddes verkoper Herenwaltje 1612 229 118v
HIDDES, IETJE Yd Hiddes verkoper Hoogstraat 30 1597 228 33r
HIDDES, IETJE Yd Hiddes koper Grote Kerkstraat 35 1612 229 95r
JAKOBS, IETJE Yd Jacobs koper Schritsen 1597 228 18v
JANS, IETJE Yd Jans naastligger ten westen Achterstraat NZ 1616 230 44v
JANS, IETJE wijlen Yd Jans erflater Noordijs 1627 232 21r
ROLLEMA, IETJE JANS wijlen Yd Jans Rollema verkoper Zuiderhaven 15 1625 231 93r
ROLLEMA, IETJE JANS wijlen Yd Jans Rollema verkoper Heiligeweg 20 1625 231 93r
ROLLEMA, IETJE JANS wijlen Yd Jans Rollema verkoper Hondenstraat 1 1625 231 93r
JOOSTES, IETJE Yd Joosten verkoper Zoutsloot 1 1617 230 57r
OEGES, IETJE Yd Oegis verkoper Zoutsloot 1 1625 231 78v
OTTES, IETJE de weduwe Yd Ottes naastligger ten noorden Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1644 235 99r
PIETERS, IETJE de nagelaten weeskinderen van wijlen Yd Pieters verkoper Schritsen 67 1624 230 377r
PIETERS, IETJE de weduwe Yd Pieters naastligger ten oosten onbekend 1597 228 11r
SIPKES, IETJE Yd Sipkes koper Schritsen 4 1613 229 173r
SIPKES, IETJE Yd Sipkes , voor haar en haar kinderen verkoper Schritsen 4 1626 231 117r
SIETSES, IETJE Yd Sytses verkoper van 1/2 Franekereind 18 1636 233 180v
SIETSES, IETJE wijlen Yd Sytzes verkoper Gardenierstraat 1605 228 452r
CAESARIUS, IETJE Yda Caesarius verkoper Zuiderhaven ZZ 1662 238 122r
CAESARIUS, IETJE Yda Caesarius koper Zuiderhaven ZZ 1658 237 172r
HOEK, Yda Hoek verkoper Heiligeweg 48 1710 245 133v
HOEK, IETJE ongetrouwde dochter Yda Hoek koper 1/2 huis Heiligeweg 48 1696 243 187v
JELGERSMA, IETJE Yda Jelgersma koper Schritsen 62 1750 252 98r
, IETJE Yda Kyl koper Voorstraat 81 1676 240 236r
, IETJE het huis van Yda Kyl naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1670 240 19v
, IETJE Yda Kyl verkoper Noorderhaven 76 1670 240 19v
, IETJE Yda Kyll koper Noorderhaven 76 1689 242 282v
, IETJE Yda Kyll koper Noorderhaven 78 1689 242 282v
POPTA, IETJE Yda van Popta verkoper Rozengracht 42 1659 237 203v
POPTA, IETJE Yda van Popta koper Lanen 69 1658 237 171av
PRIGGE, IETJE Yda Prigge koper Grote Bredeplaats 6west 1761 255 102r
QUICKLENBURG, IETJE Yda Quicklenburg naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1728 247 79r
QUICKLENBURG, IETJE Yda van Quiklenborg verkoper q.q. Rozengracht 16 1733 248 193r
QUICKLENBURG, IETJE Yda van Quiklenborg verkoper q.q. Rozengracht 16 1733 248 193r
QUICKLENBURG, IETJE Yda van Quiklenborg verkoper van 1/2 Zuiderhaven 19zuid 1708 245 66r
QUICKLENBURG, IETJE Yda Quiklenborg verkoper q.q. Kerkpoortstraat 45 1708 245 68v
QUICKLENBURG, IETJE wijlen Yda van Quiklenborg verwandelaar Hofstraat 16 1732 248 150r
QUICKLENBURG, IETJE Yda van Quiklenborg aanhandelaar van 1/2 hof ([staat: een zakje zestehalven]) Rozengracht 16 1732 248 150r
, IETJE het huis van Yda Quiklenburg naastligger ten noorden Voorstraat 1 1715 245 236v
, IETJE de stallinge van Yda Quiklenburg naastligger ten noorden Lanen 25 1708 245 48v
, IETJE Yda Quiklenburg verkoper Lanen 25 1708 245 48v
SWALUE, IETJE wijlen Yda Swalue erflater Noorderhaven 77 1696 243 258r
, IETJE Yda Vrese koper Zuiderhaven 29 1772 258 50v
ALBERTS, IETJE Yda Alberts verkoper Grote Kerkstraat 30 1597 228 17r
DOENS, IETJE Yda Doens verkoper (gesuccumbeerde) Hoogstraat 25 1626 231 129v
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
SJOERDS, Yda Syourdts verkoper buiten Harlingen 1614 229 222r
JELGERSMA, IETJE TEEKES Yda Teekes Jelgersma koper Weverstraat 14 1730 247 330v
AKKERSLOOT, PIETERS Yddtie Pytters Ackersloot koper door niaar huis Hoogstraat 5 1685 242 64r
, IEDE Yde tuintjer huurder Liemendijk 1661 238 8va
, IEDE Yde tuintjer huurder Achterstraat 1661 238 80r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakker verkoper Schritsen 37 1809 268 286r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakker boekbinder koper huis Schritsen 37 1803 266 252r
BAKKER, IEDE Yde P. Bakker boekbinder huurder (p.j.) Schritsen 37 1803 266 252r
FEDDEMA, IEDE de koper Yde Feddema, c.u. huurder (p.j.) Schritsen 35 1784 261 160r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra naastligger ten zuiden Liemendijk 1806 267 246r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koopman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra verkoper Rommelhaven 7 1803 267 1r
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koper woning ([voor de vier percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 32 1781 260 40v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koper woning ([voor de vier percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koper woning en weefwinkel ([voor de vier percelen in deze akte]) Fabrieksstraat 36 1781 260 40v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koper woning en weefwinkel ([voor de vier percelen in deze akte]) Molenpad 11 1781 260 40v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra mr. bakker en koopman verkoper Fabrieksstraat 32 1800 265 255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra mr. bakker en koopman verkoper Fabrieksstraat 34 1800 265 255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra mr. bakker en koopman verkoper Fabrieksstraat 36 1800 265 255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra mr. bakker en koopman verkoper Molenpad 11 1800 265 255v
HOORNSTRA, IEDE Yde Hoornstra koopman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
REINALDA, IEDE gemeensman Yde Reinalda naastligger ten zuiden Franekereind 6 1689 242 263v
WIJNGAARDEN, IEDE Yde Wijngaarden mr. kleermaker bewoner westzijde Voorstraat 45 1733 248 240v
WYNIA, IEDE de hof van Yde Winia naastligger ten oosten Rozengracht 27 1664 238 212v
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat 1606 228 531v
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat 1606 228 531v
ALEFS, IEDE Yde Aleffs naastligger ten westen Gardenierstraat 1605 228 452r
AUKES, IEDE het huis van Yde Auckes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2 1658 237 246v
AUKES, IEDE de hof van Yde Auckes naastligger ten westen Heerensteeg 2 1658 237 246v
AUKES, IEDE Yde Auckes tuintjer naastligger ten oosten Zoutsloot 95 1649 236 79r
ALMA, IEDE DIRKS olderman van het bakkersgilde Yde Dircx Alma verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1659 237 203r
ALMA, IEDE DIRKS Yde Dirx Alma, c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 8 1657 237 117r
DOOITSES, IEDE wijlen Yde Doitses kooltjer koper Both Apothekerstraat 2 1703 244 213r
DOOITSES, IEDE wijlen Yde Dooytses kooltjer verkoper Lanen 65west 1703 244 233r
DOUWES, IETJE Yde Douwes koper Zoutsloot 98 1599 228 146v
DOOITSES, IEDE Yde Doytses kooltjer koper huis Lanen 65west 1698 243 371r
FLORIS, IEDE Yde Floris pottenbakker koper huis Raamstraat 8 1766 256 221v
FLORIS, IEDE de weduwe van Yde Floris naastligger ten westen Noorderhaven 12 1788 262 269r
FLORIS, IEDE wijlen Yde Floris verkoper Noorderhaven 10achter 1790 263 200r
FLORIS, IEDE wijlen Yde Floris verkoper Heiligeweg 46 1790 263 202r
FLORIS, IEDE Yde Floris gleibakker verkoper Both Apothekerstraat 11 1765 256 125v
FLORIS, IEDE wijlen Yde Floris koper Noorderhaven 10 1782 260 273r
GOVERTS, IEDE Yde Goverds koopman verkoper q.q. 1 1728 247 96v
, IEDE wijlen Yde Gretes erflater Grote Kerkstraat 1606 228 523r
HANSES, IEDE Yde Hansen , c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 6 1662 238 122v
HANSES, IEDE Yde Hansen naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 4 1660 238 14v
HEMMES, IEDE de smidse van Yde Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
HEMMES, IEDE Yde Hemmes mr. ijzersmid verkoper q.q. Zuiderhaven 24 1704 244 239v
HEMMES, IEDE Yde Hemmes mr. ijzersmid koper huis Zuiderhaven 34west 1705 244 287r
HEMMES, IEDE Yde Hemmes naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1711 245 139r
HEMMES, IEDE de smitte van Yde Hemmes naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1706 244 332v
HEMMES, IEDE Yde Hemmes smid naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1733 248 183v
HEMMES, IEDE de smidse van Yde Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1721 246 113v
HEMMES, IEDE de erfgenamen van wijlen Yde Hemmes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1733 248 187v
HEMMES, IEDE Yde Hemmes , c.u. ijzersmid geniaarde koper Grote Ossenmarkt 1 1702 244 151r
HENDRIKS, IEDE Yde Hendriks scheepstimmerman koper huis Jekelsteeg 2 1809 268 248r
HENDRIKS, IEDE Yde Hendriks naastligger ten noorden Schritsen 19 1809 268 249v
HARMENS, IEDE Yde Hermens naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1717 245 296v
JAKOBS, IEDE wijlen Yde Jacobs verwandelaar Both Apothekerstraat 1 1733 248 194v
JAKOBS, IEDE wijlen Yde Jacobs aanhandelaar Kerkpoortstraat 1733 248 194v
JAKOBS, IEDE Yde Jacobs koper gortmolen, en schuur met gerechtigheden voor de molenaar Bildtpoort (gebied) 1668 239 152r
JAKOBS, IEDE Yde Jacobs , c.u. geniaarde koper Zuiderstraat 1672 240 110v
JAKOBS, IEDE Yde Jacobs gortmaker koper 1/3 stuk land ten zuiden van Harlingen 1676 240 239r
REINALDA, IEDE JAKOBS gemeensman Yde Jacobs Reinalda naastligger ten noorden Heiligeweg 62 1698 243 381v
REINALDA, IEDE JAKOBS wijlen vroedsman Yde Jacobs Reynalda verkoper Heiligeweg 64 1701 244 94v
JANS, IEDE Yde Jansen zeevarende verkoper van 1/2 Werfpad ZZ 1707 245 21r
OLFERTS, IEDE Yde Olpherts koper huis met ledige plaats Achterstraat NZ 1616 230 44v
PIETERS, IEDE Yde Pieters timmerman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1716 245 277v
PIETERS, IEDE Yde Pieters verkoper q.q. Fabrieksstraat 2 1711 245 148v
PIETERS, IEDE Yde Pieters oud wijdschipper koper Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
PIETERS, IEDE wijlen Yde Pieters bewoner Heiligeweg 21 1731 248 65v
PIETERS, IEDE wijlen Yde Pieters huistimmerman erflater Heiligeweg 21 1731 248 65v
PIETERS, IEDE Yde Pieters mr. huistimmerman naastligger ten zuiden Heiligeweg 23 1717 245 285v
PIETERS, IEDE Yde Pieters mr. timmerman verkoper Vijver 7 1715 245 254r
PIETERS, IEDE de hof van Yde Pieters naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1692 243 2v
PIETERS, IEDE de hof van Yde Pieters naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1692 243 3r
PIETERS, IEDE Yde Pieters schipper naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1734 248 346r
PIETERS, IEDE Yde Pyters naastligger ten zuiden Achterstraat 12 1759 254 196r
PIETERS, IEDE Yde Pyters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1727 247 41r
PIETERS, IEDE Yde Pyters timmerman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
PIETERS, IEDE Yde Pyters naastligger ten noorden Zuiderstraat 12 1744 251 41v
PIETERS, IEDE Yde Pyters naastligger ten oosten Rommelhaven 5 1732 248 116v
PIETERS, IEDE Yde Pyters mr. huistimmerman verkoper Rozengracht NZ 1694 243 90v
PIETERS, IEDE Yde Pytters verkoper q.q. Heiligeweg 29 1711 245 148r
PIETERS, IEDE Yde Pytters wijdschipper koper huis en tuintje Zuiderstraat 14 1736 249 156r
PIETERS, IEDE de hof van Yde Pytters mr. timmerman naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1686 242 150r
PIETERS, IEDE Yde Pytters oud schipper verkoper Zuiderstraat 14 1748 251 210r
WYNIA, IEDE REINS burgervaandrig Yde Reins Winia naastligger ten oosten Rozengracht 1665 239 2v
REINERS, IEDE Yde Reyners verkoper van 1/4 Lanen ZZ 1606 228 493v
REINS, IEDE Yde Reyns naastligger ten zuiden William Boothstraat 1603 228 381r
REINS, IEDE Yde Reyns koper 1/4 huis Noordees (gebied) 1601 228 251r
REINS, IEDE de proclamanten Yde Reyns , c.u. naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1601 228 251r
RINSES, IEDE Yde Rinses , c.u. turfdrager huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 31midden 1760 255 44v
SIEBRENS, IEDE de hof van Yde Sibrandts Feytama naastligger ten oosten Wasbleekstraat 3 1639 234 89v
SJOERDS, IEDE Yde Sjoerds verkoper Rapenburg 18 1694 243 76r
SJOERDS, IEDE Yde Sjoerds verkoper Rapenburg 20 1694 243 76r
SJOERDS, IEDE Yde Sjoerds , c.s. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
SIEBRENS, IEDE Yde Sybrants Feytema verkoper Wortelstraat 5tuin 1652 236 195v
TEEKES, IEDE Yde Taakes , c.u. koper huis Hoogstraat 22 1665 239 29v
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1666 239 12va
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1666 239 62r
TEEKES, IEDE de weduwe van vroedsman Yde Taeckes naastligger ten oosten Noordijs 1 1675 240 187r
TEEKES, IEDE het huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1677 240 266r
TEEKES, IEDE het huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1677 240 266r
TEEKES, IEDE Yde Tekes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1668 239 161v
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds koopman geniaarde koper Karremanstraat ZZ 1774 258 130r
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds koopman koper woning Voorstraat 89een_achter 1764 256 56v
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 20 1767 257 8v
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds huurder achterkamer Heiligeweg 21 1765 256 132v
TJEERDS, IEDE Yde Tjeerds huurder achterkamer Heiligeweg 21 1770 257 148v
WOPKES, IEDE Yde Wopckes koolman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ 1599 228 137r
WIEBES, IEDE Yde Wybes , c.u. verkoper Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
IEDES, IEDE de weduwe van Yde Ydes naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1757 254 93r
IEDES, IEDE Yde Ydes matroos op het Prinsenjacht verkoper Droogstraat ZZ 1719 246 42v
IEDES, IEDE de weduwe van Yde Ydes huurder (p.j.) Both Apothekerstraat 11 1753 253 102r
HANSES, IETJE Ydge Hanses koper Lanen 17 1625 231 40v
TEEKES, Ydien Taeckes koper Grote Bredeplaats 22 1611 229 22v
BUMA, IETJE ANNES Ydke Annes Buma verkoper Voorstraat 9 1617 230 96v
ARJENS, IETJE Ydke Arians verkoper onbekend 1624 231 11v
AUKES, JETSKE Ydske Aukes koper Wasbleek 1736 249 112v
DIRKS, JETSKE Ydske Dirks koper Vijver 2 1732 248 170v
DIRKS, JETSKE Ydske Dirx verkoper Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
JAKOBS, JETSKE wijlen Ydske Jacobs erflater Noorderhaven 51 1728 247 101r
TEUNIS, JETSKE Ydske Teunis koper Noorderhaven 95 1629 232 111r
WILTS, JETSKE Ydske Wiltetus koper door niaar woning Zuiderstraat 1727 247 50v
ALBERTS, IETJE Ydt Alberts verkoper Hoogstraat 18 1602 228 330r
ALBERTS, IETJE Ydt Alberts verkoper Rommelhaven 13 1602 228 330r
ALLES, IETJE Ydt Alles verkoper Klaverbladstraat 19 1612 229 102r
DIRKS, IETJE Ydt Dircx koper Hoogstraat 1achter 1599 228 166v
DJURRES, IETJE Ydt Djorres verkoper onbekend 1600 228 208r
HESSELS, IETJE Ydt Hessels koper Karremanstraat 1598 228 106v
JAKOBS, IETJE Ydt Jacobs koper Bildtpoort (gebied) 1599 228 155r
OLFERTS, IETJE Ydt Olferts koper Franekereind 23oost 1598 228 102r
RINSES, IETJE Ydt Rinses verkoper van 1/3 Hoogstraat NZ 1600 228 209v
NAUTA, Ydteke Nauta, jongedochter verkoper Voorstraat 80 1713 245 197v
ARJENS, IETJE Ydtgie Arians verkoper Schritsen 14 1620 230 230r
, IETJE Ydtie naastligger ten noorden Heiligeweg 1west 1643 235 50v
, IETJE Ydtie naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1644 235 100r
, IETJE Ydtie naastligger ten oosten Zuiderstraat 1654 236 251r
, IETJE Ydtie Heyns koper Noorderhaven 27 1699 244 5v
ANDRIES, IETJE Ydtie Andries bewoner Kleine Kerkstraat 3 1649 236 82r
ARJENS, IETJE Ydtie Arjens verkoper Droogstraat 57 1697 243 306r
AUKES, IETJE Ydtie Auckes koper Kerkpoort (gebied) WZ 1703 244 223v
BRAAM, IETJE KLASES Ydtie Claesen Braem verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1688 242 243r
BRAAM, IETJE KLASES Ydtie Clases Braem verkoper Voorstraat 14 1700 244 57r
DIRKS, IETJE Ydtie Dirck verkoper onbekend 1650 236 111v
DIRKS, IETJE Ydtie Dirckx verkoper Rapenburg NZ 1651 236 174v
DOEDES, IETJE Ydtie Doedes koper Voorstraat 11west 1705 244 270v
HOITEMA, IETJE DOEDES Ydtie Doedes Hoytema koper Zuiderstraat 1699 243 394r
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes koper Zuiderstraat 1680 241 109v
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten oosten Zuiderstraat 1680 241 109v
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten westen Zuiderstraat 1680 241 109v
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes koper Zuiderstraat 1680 241 110r
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes verkoper Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
FOKKES, IETJE Ydtie Fockes koper Karremanstraat 2 1640 234 98r
GERBENS, IETJE Ydtie Gerbrants verpachter grond Hondenstraat 13 1657 237 103v
HANSES, IETJE Ydtie Hansen koper Voorstraat 48 1618 230 124r
JAKOBS, IETJE Ydtie Jacobs verkoper Kleine Bredeplaats 11 1655 237 19v
JANS, IETJE Ydtie Jans koper Zuiderstraat NZ 1630 232 124v
JANS, IETJE Ydtie Jans koper Lanen 42 1707 245 33v
JANS, IETJE Ydtie Jans verkoper Zuiderstraat NZ 1630 232 143v
JELTES, IETJE Ydtie Jeltes koper Heiligeweg 50 1705 244 275v
JOHANNES, IETJE Ydtie Johannis verkoper Peterseliestraat ZZ 1709 245 85v
JOHANNES, IETJE Ydtie Johannis koper Heiligeweg 50 1706 244 313r
LOLKES, IETJE Ydtie Lolckes koper kamer Gardenierstraat ZZ 1693 243 51v
LOLKES, IETJE Ydtie Lolkes huurder Romastraat 6 1693 243 45v
OTTES, IETJE de weduwe Ydtie Ottes naastligger ten noorden Bildtpoort (gebied) 1644 235 99r
PIETERS, IETJE Ydtie Pieters verkoper Schritsen 47 1697 243 277r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot koper hof met bomen en planten Weverstraat 1699 244 18r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u. naastligger ten oosten Weverstraat 1699 244 18r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ydtie Pieters Ackersloot, c.u. naastligger ten noorden Weverstraat 1699 244 18r
PIETERS, IETJE Ydtie Pyters koper Nieuwstraat 48 1654 236 249v
REINERS, IETJE Ydtie Reinerts verkoper van 1/64 Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
RINNERTS, IETJE Ydtie Rinnerts koper Zoutsloot 38 1731 247 383v
RINNERTS, IETJE Ydtie Rinnerts naastligger ten zuiden Zoutsloot 38 1731 247 383v
RINSES, IETJE Ydtie Rinses koper Zuiderhaven ZZ 1716 245 277r
RINTJES, IETJE Ydtie Rinties verkoper van 1/4 Zoutsloot 17 1715 245 237v
RUURDS, IETJE de weduwe Ydtie Rioerts verkoper Sint Christoffelsteeg 1657 237 130r
RUURDS, IETJE Ydtie Ruirdts koper loods en ledige plaats daarachter onbekend 1648 236 45v
SIEBRENS, IETJE Ydtie Sybrens koper Noorderhaven 34achter 1725 246 224r
WILLEMS, IETJE Ydtie Willems verkoper van 1/6 Spinstraat 5 1705 244 294v
KROMMEDIJK, IETJE JOHANNES Ydtje Johans Crommedijk koper huis en tuin Kleine Bredeplaats 9 1729 247 296v
BUMA, IETJE ANNES Ydtke Annes Buma verkoper Noorderhaven 50 1617 230 97r
MICHIELS, IETJE Ydtke Michiels koper Voorstraat 62 1605 228 481v
ALBERTS, IDS het huis van Ydts Alberts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Lanen 30 1601 228 241v
ALBERTS, IDS Ydts Alberts naastligger ten zuiden Lanen 30 1601 228 241v
ALLERTS, IDS Ydts Allerts verkoper Jekelsteeg 1 1599 228 180r
SIEBOUTS, IDS Ydts Sybolts naastligger ten noorden Hoogstraat 38 1601 228 279r
SIEBOUTS, IDS Ydts Sybolts koper provisioneel huis Vijverstraat 1600 228 190r
SIEBOUTS, IDS Ydts Sybolts bewoner Vijverstraat 1600 228 190r
SIEBOUTS, IDS Ydts Sybolts naastligger ten zuiden Vijverstraat 1599 228 181v
SIEBOUTS, IDS Ydts Sybolts aanhandelaar hoekhuis Hoogstraat 41 1601 228 248v
, IDS Ydts Ydtssen rogverschieter naastligger ten noorden Gardenierstraat 1617 230 94r
EELKES, IETSEN wijlen Ydtse Eelckes koper Kruisstraat 5oost 1614 229 208r
FOLKERTS, JETSKE Ydtske Folckerts koper Schritsen 7 1661 238 108r
JANS, JETSKE Ydtske Jansen verkoper van 1/2 Noorderhaven 25 1691 242 348v
JANS, JETSKE Ydtske Jansen verkoper van 1/2 Achterstraat ZZ 1691 242 349v
TEUNIS, JETSKE Ydtske Teunis Wrijthof verpachter grond Schoolsteeg 1658 237 162r
NAUTA, Yduarda Nauta koper Zoutsloot 86 1730 247 321r
NAUTA, Ydurverda Nauta koper Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
NAUTA, Ydvarda Nauta koper Wortelstraat 5tuin 1723 246 170r
NAUTA, Ydverke Nauta, suae iuris koper huis Voorstraat 2 1719 246 50r
NAUTA, Ydwarda Nauta verkoper van 2/54 Noordermolen 1 1729 247 263v
JURJENS, EDWER Ydwer Jurjens koper Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
SIPKES, EDWER Ydwer Sipkes bruid 1603 228 353v
JELLEMA, TEEKES Ydwerke Taekes Jellema, jongedochter verkoper Zuiderhaven 5 1686 242 128v
LUITJENS, Yebbeltje Luitens koper Nieuwstraat 10 1728 247 107r
LUITJENS, Yebbeltje Luitens koper Nieuwstraat 12 1728 247 107r
FOKKES, IEBELTJE de erfgenamen van wijlen Yebel Fockes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 15 1686 242 120v
JANS, IEBELTJE Yebel Jans geniaarde koper Droogstraat 22 1636 234 9r
SIEBRENS, IEBELE de weduwe Yebel Sybrants naastligger ten noorden Vijver 1 1611 229 65v
WALINGS, IEBELTJE de erfgenamen van wijlen Yebel Walings verkoper Noorderhaven 2 1642 235 16v
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
FONTEIN, IEBELTJE Yebeltie Fontein verkoper Noorderhaven 61 1734 248 315v
NAUTA, IEBELTJE Yebeltie Nauta verkoper William Boothstraat 5 1693 243 52v
NAUTA, IEBELTJE Yebeltie Nauta verkoper Scheffersplein 21 1693 243 52v
BROERS, IEBELTJE Yebeltie Broers naastligger ten noorden Brouwersstraat 28 1657 237 104v
KORNELIS, IEBELTJE Yebeltie Cornelis naastligger ten noorden Heiligeweg 7 1735 249 23ar
DIRKS, IEBELTJE Yebeltie Dirx naastligger ten westen Zoutsloot 52 1687 242 178v
JELTES, IEBELTJE Yebeltie Jeltes koper Moriaanstraat 1734 249 8v
LEENDERTS, IEBELTJE Yebeltie Leenerts verkoper onbekend 1677 240 269r
LIEUWES, IEBELTJE Yebeltie Lieuwes koper Karremanstraat 12 1740 250 109v
HOOGSTRA, IEBELTJE PIETERS Yebeltie Pieters Hoogstra koper Zuiderhaven 73west 1678 241 5r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltie Reynders Fontein koper huis en tuin Voorstraat 91 1733 248 237r
BEUKENS, IEBELTJE ANTONIUS Yebeltje Anthonis Beuckens koper Lanen 69 1757 254 89v
BEUKER, IEBELTJE ANTONIUS Yebeltje Anthonys Beuker verkoper van 1/5 Lanen 69 1753 253 70v
AUKES, IEBELTJE Yebeltje Aukes koper Lanen 5 1799 265 166r
AUKES, IEBELTJE wijlen Yebeltje Aukes verkoper Dalpad 7 1802 266 53v
DIRKS, IEBELTJE Yebeltje Dirks verkoper Havenplein 16 1806 267 288v
DIRKS, IEBELTJE wijlen Yebeltje Dirks erflater Weverstraat 1 1771 257 240v
OOSTERBAAN, IEBELTJE EVERTS Yebeltje Everts Oosterbaan koper Noorderkade 23 1800 265 208r
JELLES, IEBELTJE Yebeltje Jelles verkoper Brouwersstraat 22 1761 255 96r
JELLES, IEBELTJE Yebeltje Jelles koper Brouwersstraat 22 1757 254 98r
JELLES, IEBELTJE Yebeltje Jelles verkoper Rommelhaven 20achter 1754 253 140v
LIEUWES, IEBELTJE wijlen Yebeltje Lieuwes verkoper Karremanstraat 12 1763 255 201v
REITSES, IEBELTJE Yebeltje Reitzes verkoper Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
REITSES, IEBELTJE Yebeltje Reitzes verkoper Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein koper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder Havenplein 28 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein koper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder Zuiderhaven 2 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein koper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder Zuiderhaven 4 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein eigenaar van 1/4 Havenplein 28 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 2 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 4 1728 247 201v
SIETSES, IEBELTJE Yebeltje Sytses koper Schritsen 56noordoost 1736 249 130v
BAKKER, IEDE Yede Bakker huurder Grote Kerkstraat 33 1804 267 14r
GROOT, IEDE wijlen Yede de Groot naastligger ten westen Lanen 12 1783 261 18r
GROOT, IEDE de weduwe van Yede de Groot naastligger ten oosten Lanen 4 1783 261 53v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra koopman verkoper q.q. Voorstraat 99 1779 259 212v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra koopman naastligger ten oosten Molenpad 9tuin 1784 261 154v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra verkoper q.q. Noorderhaven 10 1778 259 143v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra koopman naastligger ten oosten Molenpad 9tuin 1781 260 42v
HOORNSTRA, IEDE Yede Hoornstra naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1784 261 147r
HORNSTRA, IEDE Yede Hornstra koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 15 1769 257 120v
RUITER, IEDE Yede de Ruiter mr. bakker eerdere bewoner Lanen 2 1785 261 4va
, IEDE Yede Yepey mr. zilversmid koper van 1/3 Lanen 39 1809 268 222r
YPEY, IEDE Yede Ypey verkoper Klaverbladstraat 14 1810 268 334v
, IEDE wijlen Yede Dooites verkoper Both Apothekerstraat 2 1721 246 120r
FLORIS, IEDE Yede Floris koper huis met tuintje Both Apothekerstraat 11 1758 254 130r
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris verkoper Raamstraat 8 1783 261 108v
FLORIS, IEDE de weduwe van Yede Floris naastligger ten westen Noorderhaven 12 1789 263 169r
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris verkoper Noorderhaven 10 1791 263 300v
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris koper Heiligeweg 46 1789 263 142v
HERES, IEDE Yede Heeres , c.u. huurder Rozenstraat 3 1762 255 165r
HEMMES, IEDE Yede Himmes , c.s. naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1727 247 51v
HIELKES, IEDE Yede Hylckes oud commandeur huurder (p.j.) Brouwersstraat 28 1657 237 104v
JAKOBS, IEDE Yede Jacobs , c.u. gortmaker koper 1/4 huis, schuur, koestal en een doorgaande steeg Nieuwstraat 40 1671 240 35v
REINALDA, IEDE JAKOBS gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda geniaarde koper Kerkpad WZ 1683 241 268r
REINALDA, IEDE JAKOBS Gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda naastligger ten noorden Kerkpad WZ 1683 241 268r
REINALDA, IEDE JAKOBS Gezworen gemeensman Yede Jacobs Reynalda naastligger ten westen Kerkpad WZ 1683 241 268r
JANS, IEDE Yede Jans huurder (p.j.) Grote Ossenmarkt 11 1805 267 157r
JANS, IEDE Yede Jans koper huis Noorderhaven 66 1752 252 180r
JANS, IEDE Yede Jans , c.u. huurder (p.j.) Zuiderhaven 25 1801 266 44r
JANS, IEDE Yede Jans schipper verkoper Grote Ossenmarkt 12 1810 268 349v
JANS, IEDE Yede Jans schipper koper huis Hofstraat 3 1811 269 122v
GROOT, IEDE JANS wijlen Yede Jans de Groot verkoper Noorderhaven 66 1761 255 80v
GROOT, IEDE JANS wijlen Yede Jans de Groot aanhandelaar Lanen 6 1761 255 81v
WIJNGAARDEN, IEDE JANS Yede Jansen Wijngaarden mr. kleermaker huurder Lanen 25 1741 250 168v
WIJNGAARDEN, IEDE JANS Yede Jansen Wijngaarden mr. kleermaker verkoper van 1/4 Lanen 25 1741 250 168v
JURJENS, IEDE wijlen Yede Jurjens verkoper Noordijs 27 1811 269 135r
JURJENS, IEDE Yede Jurjens koper huis Noordijs 27 1806 267 261r
PIETERS, IEDE Yede Pieters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1740 250 96r
PIETERS, IEDE Yede Pieters naastligger ten noorden Nieuwstraat 16 1681 241 145v
PIETERS, IEDE Yede Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 12 1735 249 40v
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmerman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter 1684 242 34r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmerman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter 1684 242 34r
PIETERS, IEDE de weduwe van Yede Pieters huurder (p.j.) Bargebuurt 16 1774 258 172r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmerman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter 1682 241 225r
PIETERS, IEDE Yede Pieters timmerman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter 1682 241 225r
PIETERS, IEDE de tuin van de weduwe van Yede Pyters naastligger ten noorden Zoutsloot 59 1768 257 81r
PIETERS, IEDE Yede Pyters naastligger ten zuiden Achterstraat 1763 256 3r
PIETERS, IEDE Yede Pyters naastligger ten westen Achterstraat 1763 256 3r
PIETERS, IEDE Yede Pyters mr. huistimmerman verkoper Grote Kerkstraat 19twee_achter 1697 243 306v
PIETERS, IEDE Yede Pyters naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 18 1769 254 267r
PIETERS, IEDE de weduwe van Yede Pyters naastligger ten noorden Zoutsloot 57 1767 256 256r
PIETERS, IEDE de tuin van Yede Pyters naastligger ten noorden Zoutsloot 57 1761 255 93v
PIETERS, IEDE grondpacht uit de kamer van Yede Pytters mr. timmerman eigenaar perceel ([staat: 1-00-00 GG]) Grote Kerkstraat 19twee_achter 1695 243 152v
PIETERS, IEDE Yede Pytters naastligger ten noorden Zoutsloot 59 1760 255 20r
PIETERS, IEDE Yede Pytters mr. huistimmerman koper ledige plaats waar voorheen een kamer op gebouwd was Grote Kerkstraat 19een_achter 1695 243 146r
PIETERS, IEDE de koper Yede Pytters mr. huistimmerman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19een_achter 1695 243 146r
PIETERS, IEDE Yede Pytters verkoper Gardenierstraat 3 1722 246 126v
PIETERS, IEDE Yede Pytters oud wijdschipper koper huis met extra grote tuin Zoutsloot 53 1759 254 214v
PIETERS, IEDE Yede Pytters mr. huistimmerman naastligger ten noorden Nieuwstraat 35 1687 242 216v
PIETERS, IEDE Yede Pytters mr. huistimmerman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1695 243 149r
PIETERS, IEDE Yede Pytters mr. huistimmerman verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 149r
REINS, IEDE de weduwe van Yede Reins huurder Droogstraat 12 1693 243 32r
REINS, IEDE wijlen Yede Reins verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiter mr. bakker koper huis Schritsen 22 1783 261 76v
RUITER, IEDE REINS Yede Reins de Ruiter mr. bakker verkoper Schritsen 22 1796 264 308r
RIENKS, IEDE Yede Riencks koper huis Schritsen 52 1622 230 304v
RIENKS, IEDE het huis van Yede Riencx grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 50 1655 237 20v
RIENKS, IEDE naastligger ten oosten Yede Riencx grondpacht verschuldigd aan dit perceel Schritsen 50 1643 235 62v
RIENKS, IEDE Yede Riencx gortmaker naastligger ten oosten Schritsen 50 1643 235 62v
RINSES, IEDE Yede Rinses , c.u. huurder (p.j.) Kruisstraat NZ 1767 256 257r
TEEKES, IEDE de weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1681 241 172r
TEEKES, IEDE de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v
TEEKES, IEDE de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
TEEKES, IEDE de weduwe van vroedsman Yede Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1679 241 39r
TEEKES, IEDE Yede Taeckes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1671 240 41v
TEEKES, IEDE wijlen Yede Taekes koper door niaar Hoogstraat 47 1681 241 172r
TEEKES, IEDE wijlen vroedsman Yede Taekes naastligger ten oosten Hoogstraat 43 1676 240 31ra
TEEKES, IEDE wijlen vroedsman Yede Taekes naastligger ten westen Hoogstraat 24 1682 241 187r
TEEKES, IEDE Yede Taekes , c.u. koper woning Herenwaltje 19 1654 236 252r
TIJSES, IEDE wijlen Yede Tijssen scheepstimmerman verkoper Vijverstraat 28 1763 255 190v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koper 1/2 huis Zoutsloot NZ 1778 259 157v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds eigenaar van 1/2 Zoutsloot NZ 1778 259 157v
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds koopman verkoper Grote Kerkstraat 19 1780 259 246v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoper koper woning Wortelstraat 15 1769 257 129v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds huurder achterkamer als kaaspakhuis Heiligeweg 21 1780 259 248r
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds koopman verkoper Heiligeweg 21 1780 259 248r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds , c.u. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds , c.u. naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten noorden Voorstraat 89 1765 256 119r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoper koper door niaar woning Wortelstraat 17 1769 257 133v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoper koper huis Kleine Kerkstraat 18 1769 257 108r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koper van 1/2 huis Zoutsloot NZ 1778 259 115v
TJEERDS, IEDE de woning gekocht door Yede Tjeerds naastligger ten westen Wortelstraat 17 1769 257 133v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 21 1770 257 179r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoper koper woning Zoutsloot 80 1764 256 24r
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds koopman verkoper Voorstraat 89een_achter 1780 259 256r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds winkelier verkoper Liemendijk ZZ 1777 259 29v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoper verkoper Zoutsloot 80 1768 257 82v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 23 1774 258 186v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten westen Zoutsloot 82 1768 257 85r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koopman koper huis Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
TJEERDS, IEDE de erfgenamen van wijlen Yede Tjeerds naastligger ten zuiden Voorstraat 89twee_achter 1780 259 230r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten westen Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koopman koper door niaar huis Heiligeweg 19 1773 258 118r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten oosten Heiligeweg 19 1773 258 118r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten noorden Heiligeweg 19 1773 258 118r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds kaaskoper koper woning Bargebuurt 14 1769 257 121v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds winkelier koper huis Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 19 1778 259 99v
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 24 1780 259 240r
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds verkoper Kerkpoortstraat 39 1780 259 241v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds koopman koper huis Heiligeweg 21 1770 257 148v
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds koopman verkoper Bargebuurt 14 1780 259 242v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds geniaarde koper Liemendijk 42 1761 255 92v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds koopman verkoper Wortelstraat 15 1780 259 243v
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds winkelier koper huis Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
TJEERDS, IEDE Yede Tjeerds verkoper Grote Kerkstraat 22 1778 259 105v
TJEERDS, IEDE wijlen Yede Tjeerds koopman verkoper Heiligeweg 17 1780 259 245r
HOEK, IEDE TJEERDS Yede Tjeerdsz van der Hoek koopman koper huis Heiligeweg 17 1778 259 126r
WILLEMS, IEDE de plaats van Yede Willems naastligger ten westen Hoogstraat 10 1626 231 129r
WILLEMS, IEDE Yede Willems zeevarende verkoper Bargebuurt WZ 1684 242 51v
WIEBES, IEDE Yede Wybes naastligger ten westen Rapenburg 1 1792 264 64v
WIEBES, IEDE Yede Wybes koper huis Kerkpoortstraat 55 1789 263 170r
IEDES, IEDE wijlen Yede Yedes verkoper q.q. Schritsen 61 1771 257 196v
IEDES, IEDE dat is nu het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat 1679 241 30r
IEDES, IEDE grondpacht uit het huis van Yede Yedes eigenaar perceel Moriaanstraat 1683 241 271r
RUITER, IEDE IEDES wijlen Yede Yedes de Ruiter verkoper Heiligeweg 32 1771 257 183v
SIPKES, IEFKE Yeff Sipkes verkoper William Boothstraat 1603 228 379v
SIETSES, EEUWE Yeff Sytses koper finaal huis Kleine Kerkstraat 7achter 1603 228 370v
SIETSES, EEUWE Yeff Sytzes koper provisioneel huis daer den Coninck van Vranckrijck uutsteeckt Kleine Kerkstraat de Koning van Frankrijk 1600 228 190v
SIETSES, EEUWE Yeff Sytzes naastligger ten noordoosten Heiligeweg 48 1598 228 74r
HESSELS, IEFKE wijlen Yeffke Hessels erflater Droogstraat 61 1672 240 11va
HUBERTS, IEFKE Yeffke Huyberts koper door niaar huis Lanen 41 1733 248 228r
ROELOFS, IEFKE Yeffke Roelofs koper Klaverbladstraat 19 1738 249 357r
WIEBES, Yefk Wybes verkoper Zoutsloot 98 1626 231 117v
AKKER, IEFKE Yefke Acker koper huis Noorderhaven 87 1737 249 207v
AKKER, IEFKE Yefke Acker verkoper Noorderhaven 87 1747 251 168r
AKKER, IEFKE Yefke Akker koper Noorderhaven 85 1738 249 283r
AKKER, IEFKE Yefke Akker naastligger ten oosten Noorderhaven 85 1738 249 283r
SCHELTEMA, IEFKE Yefke Scheltema koper Franekereind 10 1750 252 103r
SPANNENBURG, IEFKE Yefke Spannenburg verkoper van 1/2 Voorstraat 97 1780 259 297v
SIDERIUS, IEFKE DOUWES Yefke Douwes Siderius koper Bildtstraat 23 1800 265 220v
SIDERIUS, IEFKE DOUWES Yefke Douwes Siderius verkoper Bildtstraat 23 1807 268 16r
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts huurder Bildtstraat 11 1738 249 271v
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1744 251 41r
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 5 1741 250 150v
HUBERTS, IEFKE Yefke Huiberts naastligger ten zuiden Bargebuurt OZ 1741 250 150v
JANS, IEFKE Yefke Jans verkoper Liemendijk ZZ 1695 243 139v
LUITJENS, Yefke Luitjens naastligger ten oosten Achterstraat 11 1772 258 16r
LUITJENS, IEFKE Yefke Luitjes koper door niaar Bildtpoort (gebied) 1794 264 199v
PAULUS, IEFKE Yefke Poulus verkoper ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
TJEERDS, IEFKE Yefke Tjeerds koper door niaar ratione vicinitatis Brouwersstraat 11 1739 250 21v
TJEERDS, IEFKE Yefke Tjeerds koper door niaar ratione vicinitatis huis en bakkerij Brouwersstraat 11 1773 258 87r
FOKKES, IEGE Yege Fokkes mr. ijzersmid koper huis en ijzersmederij Rommelhaven 6 1782 260 178v
VISSER, IEGE FOKKES luitenant Yege Fokkes Visser mr. ijzersmid koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Sint Jacobstraat 7 1787 262 186r
VISSER, IEGE FOKKES luitenant Yege Fokkes Visser mr. ijzersmid koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Sint Jacobstraat 9 1787 262 186r
JANS, IEGE Yege Jans schuitschipper koper huis Bildtstraat 21 1727 247 55r
GOVERTS, IEKE Yeke Goverts Potkast, c.u. mr. gortmaker koper tuin Zuiderhaven 38een_achter 1726 246 251v
KALF, WIEBES weduwe Yelskjen Wybes Calff verkoper (als moeder en wettige voorstanderse v haar 3 kinderen) Noorderhaven 79 1725 246 227r
, IEME Yeme scheepstimmerman huurder (p.j.) Schritsen 53 1768 257 44v
GROOT, IEME Yeme de Groot naastligger ten zuiden Lanen 78 1792 264 59r
GROOT, IEME Yeme de Groot naastligger ten zuiden Lanen 54 1810 269 110r
GROOT, IEME Yeme de Groot eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 16 1800 265 222r
RING, IEME de brouwerij van Yeme de Ring naastligger Herenwaltje 1600 228 234r
BROERS, IEME Yeme Broers , c.u. huurder Hofstraat ZZ 1770 257 177r
BROERS, IEME Yeme Broers naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
BROERS, IEME Yeme Broers scheepstimmerman koper huis Lammert Warndersteeg 12 1770 257 172r
DIRKS, IEME Yeme Dirckx , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1654 236 275r
FREERKS, IEME Yeme Freerks koopman verkoper van 1/3 Zoutsloot 51achter 1735 249 69r
GOEDE, IEME HERES wijlen Yeme Heres de Goede verkoper Voorstraat 55 1671 240 7ra
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaar verkoper Lanen 9west 1681 241 133v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaar koper Lanen 9west 1680 241 86r
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaar koper woning Bargebuurt 1692 242 392r
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Vissersstraat ZZ 1678 241 24v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Vissersstraat ZZ 1681 241 152r
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs de Rinck, c.u. naastligger ten oosten Noordijs 7 1611 229 9v
JAKOBS, IEME Yeme Jacobs de Rinck verkoper Noordijs 7 1611 229 9v
RING, IEME JAKOBS Yeme Jacobs de Ringh leraar zijner gemeente verkoper Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
JANS, IEME Yeme Jans naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 10 1735 249 103v
JANS, IEME Yeme Jans naastligger ten westen Schritsen 60 1617 230 56v
JANS, IEME de weduwe van Yeme Jans naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 10 1777 259 84r
JANS, IEME Yeme Jans houtzager koper kamer Zoutsloot 65 1619 230 152v
JANS, IEME Yeme Jans naastligger ten noorden Zuiderhaven 45 1743 251 28r
JANS, IEME wijlen Yeme Jans verkoper van 1/3 Zuiderhaven 36oost 1778 259 154r
JANS, IEME wijlen Yeme Jans koper van 1/4 Zuiderhaven 36oost 1765 256 111r
JANS, IEME Yeme Jans naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1758 254 168v
GROOT, IEME JANS Yeme Jans de Groot scheepstimmerman koper huis Spekmarkt 4 1789 263 154r
GROOT, IEME JANS wijlen Yeme Jans de Groot scheepstimmerman verkoper van 1/2 Schritsen 49 1810 269 91r
GROOT, IEME JANS Yeme Jans de Groot koper van 1/4 Zuiderhaven 16 1792 264 60v
GROOT, IEME JANS Yeme Jans de Groot scheeptimmerman verkoper Spekmarkt 4 1796 265 8v
GROOT, IEME JANS Yeme Jans de Groot scheepstimmerman verkoper van 1/2 Lanen 54 1810 269 110r
JANS, IEME Yeme Jansen mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 10 1739 250 66r
JANS, IEME Yeme Jansen scheepstimmerbaas verkoper Noorderhoofd 1 1755 253 247r
JANS, IEME Yeme Jansen mr. scheepstimmerman verkoper Franekereind 10 1733 248 197v
JANS, de erfgenamen van wijlen Yeme Jansen naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1783 261 103v
JANS, IEME de erfgenamen van wijlen Yeme Janzen naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1787 262 218v
PIETERS, IEME Yeme Pieters verkoper Bildtstraat 14 1781 260 11r
PIETERS, IEME Yeme Pieters koper huis Bildtstraat 14 1780 259 270v
ROGIERS, IEME Yeme Rogiers naastligger ten oosten Voorstraat 19 1613 229 131r
ROGIERS, IEME Yeme Rogiers verkoper q.q. Lanen 40 1619 230 161r
ROGIERS, IEME Yeme Rogiers verkoper q.q. Nieuwstraat 40 1612 229 99v
, IEME Yeme Royers naastligger ten westen Voorstraat 23 1615 229 242r
, IEME Yeme Royers naastligger ten oosten Zuiderhaven 39 1614 229 229r
, IEME grondpacht uit het huis en erf van Yeme Royers eigenaar perceel Voorstraat 69 1605 228 450v
WIEBES, IEME Yeme Wybes huurder achterhuis Voorstraat 30 1785 262 40r
PIETERS, Yemie Pieters gleimolenaarsknecht verkoper Tiepelsteeg 1776 259 16v
BERNARDUS, IEBE Yep Bernardus , c.u. huurder voorste gedeelte (p.w.) Grote Kerkstraat 46 1796 264 329r
MATTEUS, IEBE Yep Mattheus arbeider verkoper Kerkpoortstraat 7 1764 256 64v
JANS, Yepck Jans koper Lombardspijp 1631 232 171r
WILLEMS, IEPE Yepe Willems verkoper Rapenburg 3 1661 238 96v
PIERSMA, IEPKE HARMENS Yepke Harmens Piersma verkoper William Boothstraat OZ 1684 242 38v
EVERTS, IESKJE Yesck Everts koper twee ledige plaatsen Zoutsloot 51 1599 228 135r
EVERTS, IESKJE Yesck Everts naastligger ten westen Zoutsloot 51 1599 228 135r
WIEBES, IESKJE Yeskjen Wybes , voor haar twee minderjarige kinderen verkoper Vijverstraat 2 1781 260 314r
WIEBES, IESKJE Yeskjen Wybes verkoper Vijverstraat 4 1782 260 210r
DIRKS, IETJE Yetie Dirks verkoper Hondenstraat 12 1700 244 74r
DIRKS, IETJE Yetie Dirks koper Zoutsloot ZZ 1776 258 265v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot koper perceel of plaats Kerkpoortstraat 23achter 1696 243 219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot, c.m. naastligger ten westen Kerkpoortstraat 23achter 1696 243 219v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Yetie Pieters Ackersloot, c.m. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 23achter 1696 243 219v
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/3 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/4 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes koper 1/2 huis Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt 1661 238 98r
ENNES, JETSKE Yets Innes verwandelaar Bargebuurt 1661 238 98v
, JETSKE Yets Ryourdts koper ten zuidoosten van Harlingen 1606 228 519v
WATSES, JETSKE Yets Watzes verkoper Kromme Elleboogsteeg 1597 228 51r
MOUTER, JETSKE Yetske Mouter verkoper van 1/3 Noorderhaven 53 1784 261 258r
MOUTER, JETSKE Yetske Mouter verkoper van 1/3 Droogstraat 13 1785 262 13r
HANSES, JETSKE Yetske Hanses geniaarde koper Rinnertspijp 10 1726 246 294v
IEDES, JETSKE Yetske Yedes koper Poortje 11 1802 266 170v
KLASES, JETSE de weduwe van Yetze Claasen huurder achterste gedeelte Droogstraat 47 1782 260 259r
AGES, EEUWE Yeve Ages oud houtmolenaar bewoner ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r
TIJSES, wijlen Yffie Thijssen verkoper Rapenburg 6west 1689 242 297r
AKKER, IEFKE Yffke Acker verkoper Noorderhaven 85 1747 251 170r
BERENDS, IEFKE Yffke Beerns verkoper Rapenburg 10west 1715 245 244v
KLASES, IEFKE Yffke Claeses koper door niaar Nieuwstraat 7 1751 252 105v
HUBERTS, IEFKE Yffke Huiberts verkoper Zoutsloot 64 1674 240 130v
HUBERTS, IEFKE Yffke Huiberts verkoper Droogstraat 77 1674 240 130v
JEDEMA, IEFKE JELLES de verkoper Yffke Jelles Jeddema naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1685 242 74r
JEDEMA, IEFKE JELLES Yffke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r
SONNEMA, IEFKE PIETERS wijlen Yffke Pieters Sonnema verkoper Voorstraat 81 1730 247 305v
SIPPES, IEFKE Yffke Sippes verkoper Voorstraat 76 1612 229 82r
TIEMENS, Yfk Tymens koper Kleine Bredeplaats 20 1663 238 165v
AKKER, IEFKE Yfke Acker, minderjarig verkoper Rozengracht 7oost 1708 245 70v
BLAUW, IEFKE Yfke Blauw verkoper Anjelierstraat 3 1746 251 122v
BLAUW, IEFKE Yfke Blauw verkoper Anjelierstraat 5 1746 251 122v
SCHELTEMA, IEFKE Yfke Scheltema koper Franekereind 12 1750 252 75v
SPANNENBURG, IEFKE Yfke Spannenburg verkoper Both Apothekerstraat 8 1782 260 213v
BAVIUS, IEFKE Yfke Bavius verkoper ten zuiden van Harlingen 1708 245 74v
KLASES, IEFKE Yfke Claases verkoper Nieuwstraat 7 1751 252 105v
KLASES, IEFKE Yfke Claeses verkoper van 1/4 Lammert Warndersteeg 5 1729 247 227r
DIRKS, IEFKE Yfke Dirks geniaarde koper Kerkpoortstraat 7achter 1735 249 24v
DIRKS, IEFKE Yfke Dirks koper Droogstraat 24 1733 248 179v
DIRKS, IEFKE Yfke Dirks geniaarde koper Herenwaltje 9 1731 248 54r
FRANSES, IEFKE Yfke Fransen naastligger ten oosten Zoutsloot 52 1733 248 281r
FRANSES, IEFKE Yfke Fransen , ongehuwde dochter koper huis Zoutsloot 54 1731 247 389v
VRIES, IEFKE FRANSES Yfke Fransen de Vries, meerderjarig ongehuwd bewoner Noordijs 9 1726 246 273v
VRIES, IEFKE FRANSES Yfke Fransen de Vries, meerderjarig ongehuwd verkoper Noordijs 9 1726 246 273v
VRIES, IEFKE FRANSES de erfgenamen van wijlen Yfke Fransen de Vries naastligger ten westen Droogstraat NZ 1749 252 15v
SPANNENBURG, IEFKE HENDRIKS Yfke Hendriks Spannenburg verkoper Brouwersstraat 9 1786 262 115r
JANS, IEFKE Yfke Jans naastligger ten westen Anjelierstraat 7 1742 250 269r
JEDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Jeddema naastligger ten noorden Voorstraat 25 1685 242 83v
JEDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Voorstraat 25 1685 242 83v
JEDEMA, IEFKE JELLES de verkopers Yfke Jelles Jeddema, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1685 242 84v
JEDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Noorderhaven 68 1685 242 84v
YDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Ydema verkoper Hofstraat 31 1696 243 199r
YDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Ydema verkoper Hofstraat 33 1696 243 199v
PAULUS, IEFKE Yfke Pauwels koper ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
FILIPPUS, IEFKE Yfke Philippus koper Droogstraat 1705 244 300v
PIETERS, IEFKE Yfke Pyters verkoper Jekelsteeg 1 1742 250 238v
THOMAS, IEFKE Yfke Thomas verkoper Noorderhaven 27 1684 242 43r
THOMAS, IEFKE Yfke Thomas koper Zoutsloot 82 1703 244 191v
TJEERDS, IEFKE Yfke Tierds koper Romastraat 6 1732 248 87v
TJEERDS, IEFKE Yfke Tjeerds verkoper Brouwersstraat 11 1766 256 220v
BONKE, IEFKE TJEERDS Yfke Tjeerds Boncq koper Brouwersstraat 9 1731 248 19v
BONKE, IEFKE TJEERDS Yfke Tjeerds Boncq geniaarde koper Rommelhaven 24 1729 247 232v
BONKE, IEFKE TJEERDS Yfke Tjeerds Bonk verkoper Noordijs 10 1735 249 87r
THOMAS, IEFKE de plaats van Yfke Tomas naastligger ten westen Rozenstraat 4 1654 236 270v
THOMAS, IEFKE het huis, waar Sape Heeres in woont, van Yfke Tomas naastligger ten noorden Rozenstraat 4 1654 236 270v
THOMAS, IEFKE Yfke Tomas verkoper Rozenstraat 4 1654 236 270v
REINALDA, IEFKE IEDES Yfke Ydes Reynalda koper Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r
TJERKS, Yfkyen Tjerx koper Herenwaltje 17 1696 243 249v
, IEGE Yge , c.u. scheepstimmerman huurder Grote Kerkstraat 31oost 1782 260 270v
VISSER, IEGE Yge Visser naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11 1809 268 243v
VISSER, IEGE Yge Visser kastelein verkoper Hoogstraat 51 1810 269 42v
VISSER, IEGE Yge Visser kastelein verkoper Hoogstraat 53 1810 269 42v
VISSER, IEGE Yge Visser koper huis, herberg, stal en wagenhuis Hoogstraat 51 het Wapen van Harlingen 1799 265 148r
VISSER, IEGE Yge Visser koper huis, herberg, stal en wagenhuis Hoogstraat 53 het Wapen van Harlingen 1799 265 148r
ANDRIES, IEGE wijlen Yge Andries erflater Hondenstraat 8 1677 241 2r
FOKKES, IEGE Yge Fokkes naastligger ten westen Rommelhaven 6 1782 260 274r
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma koopman geniaarde koper Grote Kerkstraat 41 1659 237 201v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma koper huis waar de Hertog van Mecklenburgh heeft uitgehangen William Boothstraat 3 de Hertog van Mecklenburgh 1659 237 202r
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Haersma verkoper Grote Kerkstraat 41 1659 237 198v
HAARSMA, IEGE GERBENS Yge Gerbens Harsma verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1660 238 6va
TJESSEMA, IEGE HIBBES wijlen Yge Hebbes Tjesma koper Voorstraat 31 1740 250 108v
HENDRIKS, IEGE Yge Hendricks koper provisioneel huis Lanen 93 1680 241 19va
HENDRIKS, IEGE Yge Hendricx naastligger ten zuiden Spekmarkt 2 1682 241 187v
HENDRIKS, IEGE Yge Hendricx naastligger ten westen Spekmarkt 2 1682 241 187v
JANS, IEGE Yge Jans schuitschipper verkoper Bildtstraat 21 1731 248 60v
PIETERS, IEGE Yge Pytters verkoper Zoutsloot 1 1691 242 356r
STOFFELS, IEGE Yge Stoffels grootschipper koper woning of kamer Hondenstraat 10 1631 233 25v
STOFFELS, IEGE de erfgenamen van wijlen Yge Stoffels naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats ZZ 1680 241 28ra
STOFFELS, IEGE Yge Stoffels naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_achter 1663 238 176v
STOFFELS, IEGE wijlen Yge Stoffels koper Zuiderhaven 13 1667 239 95v
STOFFELS, IEGE wijlen Yge Stoffels verkoper Zuiderhaven 13 1667 239 95v
STOFFELS, IEGE wijlen Yge Stoffels erflater Hondenstraat 8 1677 241 2r
STOFFELS, IEGE wijlen Yge Stoffels grootschipper verkoper Hondenstraat 10 1668 239 147r
VISSER, Yger Visser kastelein huurder ten noorden van Harlingen 1808 268 169v
WILLEMS, IESKJE Yisch Willems koper Lanen 3 1685 242 104r
WILLEMS, IESKJE Yisch Willems verkoper ten oosten van Harlingen 1685 242 104r
KLASES, IEKJE wijlen Yke Claeses verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1628 232 68r
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten noorden Anjelierstraat 9 1793 264 134v
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten noorden Anjelierstraat 9 1794 264 213r
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
WIJGA, IEKE ENNES wijlen Yke Ennes Wijga rogmolenaar verkoper van 3/4 Noordermolen 1 1800 265 233v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijga mr. molenaar koper 1/4 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen Noordermolen 1 de Noordermolen 1782 260 226r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijga mr. molenaar eigenaar van 1/2 Noordermolen 1 1782 260 226r
WIJGA, IEKE ENNES de stalling van wijlen Yke Ennes Wyga naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1800 265 235r
WIJGA, IEKE ENNES de boedel van wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 4 1800 265 235r
WIJGA, IEKE ENNES wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 2 1800 265 236r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 2 1771 257 208v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 4 1771 257 208v
GOVERTS, IEKE Yke Goverds koopman verkoper q.q. William Boothstraat 6noord 1728 247 90v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts naastligger ten zuiden Karremanstraat 19 1732 248 165r
GOVERTS, IEKJE de hof van Yke Goverts naastligger ten westen Zuiderhaven 44 1728 247 197v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts mr. gortmaker naastligger ten westen Noorderhaven 51 1728 247 101r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. gortmaker en koopman naastligger ten westen Zoutsloot 52 1733 248 281r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast koper lijnbaan, gebouwd in 1733 Havenpoort 1 1734 248 282v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast koper provisioneel 1/2 huis Heiligeweg 6 1743 251 1ra
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. gortmaker en koopman verkoper van 1/3 Lanen 45 1734 248 351r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast koopman koper 1/2 huis Heiligeweg 6 1743 251 13r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. lijnslager en koopman verkoper Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. gortmaker koper huis Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. gortmaker en koopman koper huis Zoutsloot 52 1733 248 281r
GOVERTS, IEKE Yke Gowerts naastligger ten noorden Karremanstraat 23 1723 246 158r
RIENKS, IEKE wijlen Yke Riencks verkoper Lanen NZ 1624 230 374v
RUURDS, IEKE Yke Ruyrdts koper provisioneel Kerkpoortstraat 59 1681 241 39ra
SIEMENS, IEKE Yke Symons koper woning Franekerpoort (gebied) 1741 250 174r
WIEBES, IEKE Ykke Wybes verkoper Schritsen 11 1735 249 66r
SMID, DIRKS Ylbrand Dircks Smidt verkoper Zuiderhaven 24 1683 242 6v
RINNERTS, JELTJE Yltje Rinnerts koper Droogstraat 47 1728 247 143r
BARTELDS, IEMKJE de erfgenamen van wijlen Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1682 241 205v
BARTELDS, IEMKJE Ymck Bartels koper huis (tee kamers), loods en plaats Zoutsloot 94 1660 238 25r
BARTELDS, IEMKJE de kamer van de erfgenamen van wijlen Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1674 240 166v
BARTELDS, IEMKJE de erfgenamen van wijlen Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1681 241 141r
BARTELDS, de erfgenamen van wijlen Ymck Bartels naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1676 240 240v
HAKES, IEMKJE Ymck Hackes naastligger ten zuiden Heiligeweg 26 1653 236 223v
HAIES, Ymck Hayes naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1692 242 387r
HESSELS, IEMKJE Ymck Hessels verkoper Zoutsloot 94 1660 238 25r
, IEMKJE de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ymck Uyclkes verkoper Vijver 3 1683 241 63ra
WATSES, IEMKJE Ymck Watses koper Zoutsloot 26 1637 234 44r
, IEMKE Ymcke meedbrenger naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1683 241 238v
, IEMKJE Ymcke meedbrenger naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1692 242 393v
OOSTERBAAN, IEMKJE ARJENS Ymcke Arjens Oosterbaan verkoper van 1/5 Noorderhaven 24 1692 242 396v
REMKES, IEMKE Ymcke Rimckes naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1683 241 63va
RINTJES, IEMKE Ymcke Rinties meedbrenger koper twee huisen, waarvan 1 huis ten noorden van Aed Gortmaeckershuis Achterstraat 1682 241 198r
EGBERTS, IEMKJE Ymckien Egberts koper Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
RUURDS, IEMKJE Ymckien Ruyrds verkoper Grote Ossenmarkt 8 1733 248 245r
FOPPES, IEMKJE Ymckjen Foppes koper Grote Bredeplaats 17 1684 242 57v
GROOT, IEME Yme de Groot, c.u. huurder Grote Ossenmarkt 16 1806 267 195r
AGES, IEME grondpacht uit 1/2 houtmolen en 1/2 huis van Yme Ages eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
AGES, IEME Yme Ages verkoper ten zuiden van Harlingen 1668 239 165v
ALBERTS, IEME Yme Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1601 228 260v
DIRKS, IEME Yme Dirx koper Zuiderhaven 48 1643 235 79r
DIRKS, IEME Yme Dirx eigenaar van (1/4 van) 1/2 Zuiderhaven 48 1643 235 79r
FREERKS, IEME Yme Freerks koper van 1/64 Noorderhaven 79 1745 251 105v
FREERKS, IEME Yme Freerks koper van 1/64 Droogstraat 27 1745 251 105v
FREERKS, IEME Yme Freerks koper van 1/64 Noorderhaven 83 1745 251 105v
TICHELAAR, IEME FREERKS wijlen Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 79 1785 261 311v
TICHELAAR, IEME FREERKS wijlen Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 81 1785 261 311v
TICHELAAR, IEME FREERKS wijlen Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Bildtstraat 24 1785 261 311v
TICHELAAR, IEME FREERKS wijlen Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Noorderhaven 83 1785 261 311v
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Noorderhaven 79 1763 255 238r
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Noorderhaven 81 1763 255 238r
TICHELAAR, IEME FREERKS wijlen Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 1/8 Zoutsloot 26 1785 261 311v
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Zoutsloot 26 1763 255 238r
TICHELAAR, IEME FREERKS Yme Freerks Tichelaar koopman verkoper van 2/64 Noorderhaven 83 1763 255 238r
GERRITS, IEME Yme Gerryts verpachter grond Schritsen ZZ 1601 228 241v
GOEDE, IEME HERES Yme Heres de Goede verkoper Liemendijk 1662 238 133r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Vissersstraat ZZ 1677 240 257r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs molenaar verkoper Bargebuurt WZ 1696 243 215r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs verkoper Noorderhaven 61 1683 241 253v
JAKOBS, IEME Yme Jacobs , c.u. naastligger ten noorden Rozengracht 40 1664 238 227r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs , c.u. verkoper Rozengracht 40 1664 238 227r
JAKOBS, IEME Yme Jacobs molenaar naastligger ten noorden Bildtstraat 4 1689 242 278r
BANGA, IEME JAKOBS het huis van het weeskind van Yme Jacobs Banga naastligger ten westen Hoogstraat 45 1663 238 18va
BANGA, IEME JAKOBS wijlen Yme Jacobs Banga verkoper Hoogstraat 43 1663 238 16ra
RING, IEME JAKOBS Yme Jacobs de Ring verkoper William Boothstraat 1626 231 116v
JANS, IEME Yme Jans verkoper Nieuwstraat 33 1706 244 329v
JANS, IEME Yme Jans verkoper Hoogstraat 43 1706 244 316r
JANS, IEME Yme Jans naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1745 251 58v
JANS, IEME wijlen Yme Jans erflater Achterstraat 1 1681 241 151r
GROOT, IEME JANS Yme Jans de Groot scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven 16 1800 265 241r
GROOT, IEME JANS Yme Jans de Groot koper Zuiderhaven 16 1791 263 293v
JANS, IEME Yme Jansen verkoper Grote Ossenmarkt 20 1699 243 396r
JANS, IEME wijlen Yme Jansen koper van 1/4 Zuiderhaven 36west 1766 256 170r
JANS, IEME Yme Jansen scheepstimmerman koper Noorderhoofd 1 1754 253 167r
JANS, IEME Yme Jansen scheepstimmerman koper huis Grote Ossenmarkt 12 1732 248 127v
ROGIERS, IEME de kamer van Yme Rogiers naastligger ten zuiden Schritsen 8 1625 231 68v
IEPES, IEME de brouwerij van Yme Ypes naastligger ten oosten Bildtstraat 17 1662 238 138r
WIJNANDS, Ymen Wynerts eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 25 1597 228 41v
HAIES, IEMKJE Ymk Hayes naastligger ten noorden Bargebuurt 26 1684 242 53v
TEEDES, IEMKJE Ymk Tades koper Grote Bredeplaats 17 1637 234 48v
, IEMKE de erfgenamen van wijlen de weduwe van Ymke meedbrenger naastligger ten westen Karremanstraat 12 1722 246 130v
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks , c.u. huurder (p.j.) Tiepelsteeg 1761 255 106r
DIRKS, IEMKE Ymke Dirks huurder (p.w.) Tiepelsteeg ZZ 1772 258 28v
DIRKS, IEMKJE Ymke Dirks huurder beneden (p.w.) Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
DOEDES, IEMKJE Ymke Doedes koper hoekhuis met loods en omheinde plaats Hofstraat 16 1660 238 29r
DOEDES, IEMKJE Ymke Doedes verkoper Hofstraat 16 1661 238 100r
JELLES, IEMKE Ymke Jolles koper huis Kerkpoortstraat 12 1805 267 129r
RIENKS, IEMKE de erfgenamen van wijlen Ymke Rinkes naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1696 243 259r
RIENKS, IEMKJE Ymke Rinkes naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1692 242 399r
RIENKS, IEMKE de weduwe van Ymke Rinks meedbrenger naastligger ten zuiden Karremanstraat 23 1718 246 7v
RIENKS, IEMKE wijlen Ymke Rinks meedbrenger verkoper Karremanstraat 25 1713 245 191r
RINTJES, IEMKE wijlen Ymke Rinties verkoper Karremanstraat 25 1698 243 376v
SIKKES, IEMKE de weduwe van Ymke Sickes huurder (p.j.) Voorstraat 7a-west 1762 255 149r
SIKKES, IEMKE de kinderen van Ymke Sikkes verkoper Bildtstraat 9 1744 251 46v
IEPES, IEMKE Ymke Ypes mr. kuiper huurder Bildtstraat 20 1794 264 205v
ARJENS, IEMKJE Ymkie Adriaans koper Rozengracht 18 1764 256 68r
DIRKS, IEMKJE Ymkie Dirks verkoper Gardenierstraat 4 1778 259 133r
JANS, IEMKJE Ymkie Jans koper pakhuis Carl Visschersteeg 16 1765 256 98r
ARJENS, IEMKJE Ymkien Adriaans verkoper Anjelierstraat 16 1765 256 143v
DOUWES, IEMKJE Ymkien Douwes naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
DOUWES, IEMKJE Ymkien Douwes verkoper van 1/5 samen met haar zusters Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
DOUWES, IEMKJE Ymkien Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Weverstraat 1 1732 248 156r
EESGES, IEMKJE Ymkien Edsges verkoper Nieuwstraat 50 1723 246 185v
WITTEVEEN, IEMKJE wijlen vrouwe Ymkje Witteveen erflater Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
WITTEVEEN, IEMKJE wijlen vrouwe Ymkje Witteveen erflater Vijver 1 1808 268 116v
WITTEVEEN, IEMKJE wijlen vrouwe Ymkje Witteveen erflater Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
BANIERS, IEMKJE Ymkje Baniers verkoper van 2/3 Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
HARKES, IEMKJE Ymkje Harkes koper Hoogstraat 27 1804 267 42r
HARKES, IEMKJE Ymkje Harkes koper Molenpad ZZ 1804 267 16v
JANS, IEMKJE wijlen Ymkje Jans bewoner Hofstraat 14 1766 256 196r
JANS, IEMKJE Ymkje Jans verkoper Hofstraat 14 1766 256 196r
JANS, IEMKJE Ymkje Jans Builard koper huis Zoutsloot 31 1771 257 219v
JANS, IEMKJE Ymkje Jans Builard koper huis Zoutsloot 39 1771 257 220v
JANS, IEMKJE Ymkje Jans Builard koper kamer Zoutsloot NZ 1771 257 221r
JETSES, IEMKJE Ymkje Jetses verkoper Zoutsloot 87 1764 256 79v
JOHANNES, IEMKJE Ymkje Johannes verkoper Gardenierstraat 8 1806 267 240v
KLASES, IEMKJE Ymkje Klaases koper huis en tuintje Bildtstraat 4 het Stekje 1811 269 125r
ROORDA, IEMKJE LUITJENS wijlen Ymkje Luitjens Roorda erflater Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
MEINERTS, IEMKJE Ymkje Meinderts Etten koper Voorstraat 89 1804 267 60v
PIETERS, IEMKJE Ymkje Pieters verkoper Prinsenstraat 6 1804 267 72v
SIEBRENS, IEMKJE Ymkje Sybrens naastligger ten westen Gardenierstraat 14 1782 260 261v
, IEMKJE Ymkjen naastligger ten noorden Nieuwstraat 56 1741 250 162v
ARJENS, IEMKJE Ymkjen Adriaans verkoper Rozengracht 18 1765 256 131v
ARJENS, IEMKJE Ymkjen Adriaans verkoper Anjelierstraat 6 1765 256 134r
KLASES, IEMKJE Ymkjen Claeses verkoper van 1/4 Romastraat 13 1750 252 91v
DIRKS, IEMKJE Ymkjen Dirx koper Nieuwstraat 32 1695 243 180v
DOUWES, IEMKJE Ymkjen Douwes verkoper Sint Odolphisteeg 20 1740 250 121v
DOUWES, IEMKJE Ymkjen Douwes koper Sint Odolphisteeg 20 1735 249 99r
DOUWES, IEMKJE Ymkjen Douwes verkoper van 1/3 van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes koper Weverstraat 15 1713 245 196r
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes naastligger ten westen Weverstraat 15 1713 245 196r
FOPPES, IEMKJE Ymkjen Foppes koper Kerkpad 16 1708 245 59v
HARMENS, IEMKJE Ymkjen Harmens verkoper Brouwersstraat 14 1731 248 5v
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans verkoper Wasbleek 1769 257 97v
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans Builard verkoper Zoutsloot 39 1774 258 189v
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans Builard verkoper Bildtstraat 15 1775 258 215v
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans Builard verkoper Zoutsloot 37 1768 257 63r
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans Builard blauwververse verkoper Zoutsloot 33 1768 257 64v
JANS, IEMKJE Ymkjen Jans Builard blauwverfster koper Kleine Bredeplaats 22 1765 256 95r
JANS, IEMKJE Ymkjen Jansen Builart eigenaar van 5/16 Wasbleek 1762 255 128v
JETSES, IEMKJE Ymkjen Jetses verkoper Grote Bredeplaats 13 1763 255 186r
JETSES, IEMKJE Ymkjen Jetses verkoper Molenpad 1757 254 64r
JETSES, IEMKJE Ymkjen Jetses koper huis en tuintje Zoutsloot 87 1762 255 173v
LUITJENS, IEMKJE Ymkjen Luitjens naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1752 253 15v
ROORDA, IEMKJE LUITJENS Ymkjen Luitjens Roorda verkoper van 1/3 Noorderhaven 8 1759 254 196v
ROORDA, IEMKJE LUITJENS Ymkjen Luitjens Roorda verkoper van 1/3 Noorderhaven 6 1759 254 194v
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes koper huis William Boothstraat 6zuid 1728 247 60v
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes verkoper Bildtstraat 21 1727 247 55r
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes koper William Boothstraat 2 1738 249 264v
PIETERS, IEMKJE Ymkjen Pieters verkoper van 1/12 Anjelierstraat 7 1742 250 269r
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Pybes geniaarde koper Noorderhaven 80 1753 253 95r
SIERKS, IEMKJE Ymkjen Sjerks koper Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
TEUNIS, IEMKJE Ymkjen Teunis koper Rozengracht 10 1781 260 112r
TEUNIS, IEMKJE Ymkjen Theunis koper Rozengracht 8 1778 259 158r
YNTEMA, IEMKJE Ymmetie Intema naastligger ten westen Lanen 76 1718 246 18r
DOEDES, IEMKJE Ympck Doedes naastligger ten westen Rozenstraat WZ 1660 238 31v
DOEDES, IEMKJE Ympck Doedes naastligger ten noorden Rozenstraat WZ 1660 238 31v
DOUWES, IEMKJE Ympck Douwes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1598 228 89r
IEPKES, IEMKJE Ympck Epckes koper Rozengracht 19 1611 229 15r
SIPKES, IEMKJE Ympck Sipkes koper Carl Visschersteeg 1615 229 284r
SIEMENS, IEMKJE Ympck Symens geniaarde koper Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
UILKES, IEMKJE Ympck Uilckes herbergierse huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra
, Ympcke bewoner Noorderhaven 76 1600 228 234v
, Ympcke bewoner Noorderhaven 78 1600 228 234v
, Ympcke bewoner Noorderhaven 76 1601 228 247r
, Ympcke bewoner Noorderhaven 78 1601 228 247r
FLORIS, IEMKJE Ympke Floris koper huis met de ledige plaats daarachter Schritsen ZZ 1601 228 241v
BRUINSMA, IEMKJE Ympkien Bruynsma koper Voorstraat 50 1682 241 180v
FOPPES, IEMKJE Ympkien Foppes koper Weverstraat 9 1699 244 23r
BASTIAANS, IEMKJE Ympkjen Bastiaens verkoper van 1/4 Herenwaltje 7 1693 243 55v
FOPPES, IEMKJE Ympkjen Foppes koper Weverstraat 9 1700 244 78v
ULBES, Ymsk Ulbes verkoper Lanen 71drie_achter 1692 242 404r
JANS, wijlen Yns Jans erflater Lombardstraat 6 1681 241 151v
JANS, IENSKE Yns Jansen , oud 21 jaren verkoper Voorstraat 11oost 1620 230 203r
BOUWES, IENSE Ynse Bouwes mr. wolkammer verkoper Havenplein 26 1774 258 138r
HENDRIKS, IENSE Ynse Hendrix naastligger ten noorden Lanen 1668 239 149r
, IENSE Ynse Ieetes koopman verkoper q.q. Lanen ZZ 1680 241 23ra
, IENSE Ynse Ieetes koopman verkoper q.q. Scheerstraat 5 1680 241 23ra
JELTES, IENSE Ynse Jeltes naastligger ten westen Noorderhaven 13 1681 241 34va
JELTES, IENSE Ynse Jeltes koper huis en houtstek met de wal ten zuiden tot aan de Nieuwe Sluis Rommelhaven 9 1662 238 127r
SCHELTINGA, IENSKE Ynske Scheltinga geniaarde koper Franekerpoort (gebied) 1764 256 31v
JANS, IENSKE Ynske Jans verkoper van 1/3 Rommelhaven 13 1675 240 189v
THOMAS, IENSKE Ynske Thomas koper Noordijs OZ 1701 244 116r
THOMAS, IENSKE Ynske Thomas koper William Boothstraat WZ 1701 244 116r
SCHELTEMA, IENSKE Ynskje Scheltema koper door niaar Droogstraat NZ 1749 252 15v
KLASES, IENSKE Ynskje Claases verkoper van 1/4 Noorderhaven 34 1784 261 172r
KLASES, IENSKE Ynskje Claases verkoper van 1/4 Rinnertspijp 8 1784 261 173v
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltinga verkoper Scheffersplein OZ 1758 254 132v
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltinga koper William Boothstraat 5 1757 254 111r
SCHELTINGA, IENSKE FREERKS Ynskje Freerks Scheltinga koper Scheffersplein OZ 1757 254 111r
JILTS, IENSKE Ynskje Jielts verkoper Hofstraat ZZ 1770 257 177r
LAMMERTS, IENSKE Ynskje Lammerts verkoper van 1/4 Hofstraat 1 1774 258 148v
SCHELTEMA, IENSKE JANS Ynskjen Jans Scheltema koper huis Noorderhaven 90 1738 249 292r
, IENTE Ynte glasmaker naastligger ten noorden Schritsen 61 1664 238 206r
HENDRIKS, IENTE Ynte Hendriks , c.u. huurder achter (p.j.) Bildtpoort (gebied) 1793 264 360r
PIETERS, IENTE Ynte Pieters glasmaker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1681 241 148v
PIETERS, IENTE het huis van Ynte Pyters glasmaker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 7 1689 242 276v
PIETERS, IENTE Ynte Pytters mr. glasmaker verkoper Lanen 72 1669 239 184r
SIEBRENS, IENTE wijlen Ynte Sybrands koper Heiligeweg 20 1764 256 18v
SIEBRENS, IENTE Ynte Sybrens , c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 11west 1760 255 1r
TJEPKES, IENTE grondpacht uit het huis van Ynte Tiepkes eigenaar perceel Rapenburg 1663 238 189v
IEPES, IENTE Ynte Ypes , c.u. huurder Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
IEPES, IENTE de weduwe van Ynte Ypes huurder (p.j.) Bargebuurt 8 1808 268 58r
IEPES, IENTE Ynte Ypes , c.u. balkvlotter huurder Hoogstraat 33 1801 266 8r
IEPES, IENTE Ynte Ypes balkvlotter huurder Hoogstraat 33 1801 265 307r
JOHANNES, IENTJE Yntie Johannis koper Peterseliestraat ZZ 1706 244 337r
LOUWS, IENTJE Yntje Louws huurder Kleine Kerkstraat 6 1810 269 40v
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes wolkammer koper door niaar huis en tuintje Havenplein 26 1772 258 58r
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1773 258 98r
NAUTA, SIERKS Youarda Sierks Nauta verkoper Sint Jacobstraat 12 1743 251 19r
ALGERA, IEPKE Ypcke Algera, c.u. verkoper q.q. Nieuwstraat 34 1659 237 239r
, IEPE Ype , c.u. huurder Voorstraat 93achter 1750 252 82r
, IEPE Ype pannenbakker naastligger ten zuiden Bargebuurt WZ 1684 242 51v
, IEPE het nagelaten huis van Ype naastligger ten noorden Scheerstraat 9 1732 248 99r
, IEPE Ype pannenbakker naastligger ten westen Zeilmakersstraat WZ 1693 243 30r
, IEPE Ype naastligger ten zuiden Voorstraat 84 1778 259 134v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper q.q. Nieuwstraat 25 1791 263 311v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant en gemeente klerk verkoper Schritsen 35 1795 264 246r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema klerk koper huis Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema klerk ter secretarie verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 18 1794 264 204r
FEDDEMA, IEPE wijlen Ype Feddema huurder Grote Ossenmarkt 18 1803 266 269r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema klerk ter secretarie koper huis en tuintje Schritsen 35 1784 261 160r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper q.q. Zoutsloot 79 1790 263 251v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper q.q. Hoogstraat 19 1792 264 28v
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper q.q. Kerkpad WZ 1791 263 381r
FEDDEMA, IEPE Ype Feddema procureur postulant verkoper q.q. Bildtstraat 21 1794 264 196v
FEDDEMA, IEPE de boedel van Ype Feddema secretaris van Harlingen verkoper Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
JELGERSMA, IEPE Ype Jelgersma koper huis Schritsen 64 1801 265 295v
JELGERSMA, IEPE Ype Jelgersma naastligger ten westen Schritsen 66 1802 266 172v
JELGERSMA, IEPE Ype Jelgersma verkoper Schritsen 64 1803 266 294v
RODENHUIS, IEPE vroedsman Ype Rodenhuis niaarnemer ratione societatis et vicinitatis Brouwersstraat 10 1790 263 228r
RODENHUIS, IEPE Ype J. Rodenhuis koper huis en bakkerij Noorderhaven 65 1783 261 50v
RODENHUIS, IEPE raadsman Ype Rodenhuis verkoper q.q. Franekereind 4 1792 264 49v
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman verkoper q.q. Noordermolen 1 1800 265 233v
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman verkoper q.q. Karremanstraat 4 1800 265 235r
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker en koopman verkoper q.q. Karremanstraat 2 1800 265 236r
, IEPE Ype Roodenhuis koopman koper huis Noorderhaven 83 1802 266 132r
, IEPE Ype Roodenhuis koopman huurder (p.j.) Noorderhaven 83 1802 266 132r
, IEPE oud burgemeester Ype Roodenhuis koper huis Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker verkoper q.q. Brouwersstraat 8 1795 264 258v
, IEPE Ype Roodenhuis mr. bakker verkoper q.q. Zoutsloot 79 1795 264 260r
, IEPE oud burgemeester Ype Roodenhuis eigenaar van 1/2 Bargebuurtspoortje 1805 267 169v
, IEPE vroedsman Ype Roodenhuis koper Brouwersstraat 12noord 1788 262 276v
, IEPE lid gemeentebestuur Ype Roodenhuis koper Brouwersstraat 12 1806 267 267v
, IEPE Ype Sents mr. haarwever verkoper Rozenstraat 1 1700 244 46r
WERF, IEPE Ype van der Werf, c.u. huurder (p.j.) Droogstraat 22 1786 262 112r
WERF, IEPE Ype van der Werff, c.u. huurder (p.j.) Droogstraat 22 1787 262 175v
WIELINGA, IEPE Ype Wielinga naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1709 245 97r
BERENDS, IEPE de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten oosten Voorstraat 58 1667 239 84v
BERENDS, IEPE de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
BERENDS, IEPE het huis van de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten westen Rommelhaven 11 1670 240 3ra
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ype Beerns naastligger ten westen Franekereind 13 1661 238 97r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ype Beerns naastligger ten noorden Franekereind 13 1661 238 97r
BERENDS, IEPE Ype Beerns kuiper geniaarde koper Franekereind 2 1631 233 80v
BERENDS, IEPE de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger Heiligeweg 15 1666 239 41v
BERENDS, IEPE burgerhopman Ype Beerns , c.u. koper huis en nog een woning waar de Vergulden Feder uithangt erachter met een aparte uitgang, die afzonderlijk verhuurd kan worden Grote Kerkstraat 20 de Vergulde Feder 1663 238 162r
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ype Beerns naastligger ten oosten Franekereind 7 1660 238 67v
BERENDS, IEPE de erfgenamen van wijlen Ype Beerns naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 2 1666 239 44v
BERENDS, IEPE burgervaandrig Ype Beernts verkoper van 1/4 Franekereind 30 1660 238 37v
BOTES, IEPE Ype Bottes verkoper van 4/16 Voorstraat 52achter 1718 246 32v
BROERS, IEPE Ype Broers , c.u. huurder (p.j.) Vijverstraat 15 1742 250 214av
BROERS, IEPE Ype Broers , c.u. gebruiker Schritsen 21 1770 257 166r
BROERS, IEPE Ype Broers huurder Sint Odolphisteeg 14 1735 249 97r
DIRKS, IEPE Ype Dirks turfdrager koper kamer Zoutsloot 78 1727 247 39r
DIRKS, IEPE Ype Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot 91 1737 249 206v
DIRKS, IEPE Ype Dirks naastligger ten westen Zoutsloot 95 1737 249 219r
DIRKS, IEPE Ype Durks verkoper Zoutsloot 93 1740 250 139v
FEDDES, IEPE Ype Feddes naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1629 232 103v
FEDDES, IEPE Ype Feddes , c.u. e.a. bewoner onbekend 1632 233 45v
FEIKES, IEPE Ype Feikes naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1756 253 268r
FEIKES, IEPE Ype Feikes verkoper Hoogstraat 6 1763 255 191v
FEIKES, IEPE Ype Feikes huurder Hoogstraat 6 1763 255 200v
FEIKES, IEPE Ype Feikes huurder Droogstraat 65 1755 253 205r
FEIKES, IEPE Ype Feikes naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1751 252 134v
FEIKES, IEPE Ype Feikes oud herbergier verkoper Vissersstraat 4 1754 253 148v
FEIKES, IEPE Ype Feikes koper Rozengracht 27 1760 255 5v
FEIKES, IEPE Ype Feykes koper huis Hoogstraat 6 1745 251 67v
FEIKES, IEPE Ype Feykes verkoper van 1/2 Rozengracht 27 1763 255 203r
FEIKES, IEPE het pakhuis van Ype Feykes oud herbergier naastligger ten westen Vissersstraat 6 1753 253 117r
FEIKES, IEPE Ype Feykes oud herbergier verkoper Vissersstraat 6 1753 253 117r
FEIKES, IEPE Ype Feykes oud herbergier koper stal en naastgelegen pakhuis Vissersstraat 4 1753 253 94r
FEIKES, IEPE Ype Feykes geniaarde koper van 1/2 Hondenstraat 4 1752 252 231v
FEIKES, IEPE Ype Feykes herbergier verkoper Zuiderhaven 1oud 1748 251 214r
NIJHOF, IEPE GERRITS wijlen Ype Gerrits Nijhoff verkoper Noorderhaven 65 1692 242 389r
GOOITSENS, IEPE Ype Goyties crediteur (triumphant) Nieuwstraat 52 1615 229 251r
HAIES, IEPE Ype Hayes bruidegom 1605 228 476v
HERES, IEPE Ype Heeres molenmaker huurder Zuiderhaven ZZ 1732 248 108v
HERES, IEPE Ype Heeres zeevarensgezel koper hoekkamer Bargebuurt 8 1680 241 118r
HERES, IEPE Ype Heeres naastligger ten oosten Lanen 64 1760 255 27r
HERES, IEPE Ype Heeres naastligger ten oosten Lanen 64 1765 256 134v
HENDRIKS, IEPE Ype Hendriks naastligger ten westen Zoutsloot 51 1730 247 335r
HENDRIKS, IEPE wijlen Ype Hendriks smakschipper koper Zoutsloot 49 1732 248 78v
HERES, IEPE Ype Herres turfdrager koper huis Lanen 66 1750 252 100r
HESSELS, IEPE Ype Hessels naastligger ten noorden Karremanstraat 21 1787 262 223v
HESSELS, IEPE Ype Hessels baantjersknecht koper huis Karremanstraat 19 1782 260 285r
HESSELS, IEPE Ype Hessels koper huis Rozemarijnstraat 1 1710 245 138r
HESSELS, IEPE Ype Hessels trekschipper koper tuintje met bomen, bloemen, planten en zomerhuis Peterseliestraat ZZ 1717 245 299v
HESSELS, IEPE de verkoper Ype Hessels bewoner Rozemarijnstraat 1 1732 248 97r
HESSELS, IEPE Ype Hessels oud trekschipper op Leeuwarden verkoper Rozemarijnstraat 1 1732 248 97r
BORGER, IEPE HESSELS Ype Hessels Borger trekschipper verkoper Peterseliestraat ZZ 1725 246 225v
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten oosten Zuiderstraat 13 1738 249 339r
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrands naastligger ten zuiden Zuiderstraat 17 1723 246 175r
IJSBRANDS, IEPE Ype IJsbrandts , c.u. koper huis Zuiderstraat 15 1714 245 227r
JANS, IEPE Ype Jansen verkoper Lombardstraat 4 1702 244 354r
IEPES, IEPE Ype Jeppes metselaar verkoper q.q. Zoutsloot 21 1799 265 204r
IEPES, IEPE Ype Jeppes metselaar verkoper q.q. Schritsen 62 1798 265 121r
IEPES, IEPE Ype Jeppes metselaar verkoper q.q. Gardenierstraat 1 1798 265 123r
JETSES, IEPE Ype Jetzes verkoper Noorderhaven 88 1782 260 246r
JETSES, IEPE Ype Jetzes mr. bakker naastligger ten westen Nieuwstraat 22 1782 260 290r
JETSES, IEPE Ype Jetzes mr. bakker verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
JETSES, IEPE Ype Jetzes bakkersknecht koper huis en bakkerij Heiligeweg 25 1773 258 122v
JETSES, IEPE Ype Jetzes naastligger ten zuiden Voorstraat 84 1779 259 202v
RODENHUIS, IEPE JETSES Ype Jetzes Rodenhuis mr. bakker verkoper Heiligeweg 25 1783 261 111v
JETSES, IEPE Ype Jetzes Roodenhuis mr. bakker geniaarde koper Liemendijk 1785 261 308r
JETSES, IEPE vroedsman Ype Jetzes Roodenhuis verkoper van 1/6 Scheffersplein 7 1786 262 84r
JILLES, IEPE Ype Jilles naastligger ten westen Hofstraat 25 1659 238 2r
MEINERTS, IEPE de kinderen van wijlen Ype Meinerts verkoper Vijver 1 1659 237 239v
MEINERTS, IEPE de erfgenamen van wijlen Ype Meinerts verpachter grond Rapenburg 3 1661 238 96v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts mr. timmerman verkoper Zuiderstraat 1648 236 38v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1683 242 6v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten noorden Zuiderstraat 1649 236 92r
MEINERTS, IEPE de erfgenamen van wijlen Ype Meynerts verpachter grond Rapenburg NZ 1675 240 203v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u. timmerman verkoper Nieuwstraat 30 1649 236 94v
MEINERTS, IEPE het huis van Ype Meynerts , c.u. timmerman naastligger ten noorden Nieuwstraat 28 1651 236 147v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts , c.u. timmerman verkoper Nieuwstraat 28 1651 236 147v
MEINERTS, IEPE het andere nieuwgebouwd huis van Ype Meynerts mr. timmerman naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1651 236 148v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts mr. timmerman verkoper Zuiderstraat 1651 236 148v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts geniaarde koper Kerkpoortstraat 1649 236 83v
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten westen Zuiderhaven 69 1651 236 154r
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten westen Zuiderhaven 71 1651 236 154r
MEINERTS, IEPE Ype Meynerts naastligger ten westen Zuiderhaven 71a 1651 236 154r
PIETERS, IEPE Ype Pieters naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1711 245 148v
PIETERS, IEPE Ype Pieters naastligger ten westen Nieuwstraat 38 1711 245 149v
PIETERS, IEPE Ype Pieters verkoper Nieuwstraat 38 1711 245 149v
PIETERS, IEPE Ype Pyters koper door niaar Hoogstraat 28 1719 246 53v
SINTS, IEPE weduwe Ype Sents naastligger ten oosten Rozengracht 19 1731 248 58r
SINTS, IEPE weduwe Ype Sents naastligger ten noorden Rozengracht 19 1731 248 58r
SIJES, IEPE de erfgenamen van wijlen Ype Sijes naastligger ten oosten Noorderhaven 96 1697 243 327r
SIJES, IEPE wijlen Ype Sijes kaagschipper verkoper Noorderhaven 112achter 1680 241 27ra
SIJES, IEPE Ype Sijes lijnslager verkoper Noorderhoofd 3 1761 255 55r
SIJES, IEPE de weduwe van wijlen Ype Sijes naastligger ten westen Noorderhaven 100 1670 240 22av
SIJES, IEPE Ype Sijes naastligger ten westen Zoutsloot 20 1740 250 132r
SIEMENS, IEPE Ype Simons winkelier koper huis en twee kamers Sint Jacobstraat 3 1801 266 44v
SIEDSES, IEPE vroedsman Ype Sydses ijzerkramer verkoper Noorderhaven 90 1680 241 74r
TJEPKES, IEPE wijlen Ype Tiepkes verkoper Vijver 7 1664 238 234r
TJEPKES, IEPE wijlen Ype Tiepkes verkoper Kleine Bredeplaats 20 1663 238 165v
TIJSES, IEPE Ype Tijsens huurder Hoogstraat 23 1658 237 173av
WATSES, IEPE Ype Waatzes naastligger ten noorden Voorstraat 33 1601 228 237r
WILLEMS, IEPE Ype Willems huurder Grote Bredeplaats 33achter 1754 253 172r
WILLEMS, IEPE Ype Willems molenaar verkoper Bildtpoortsmolen 1 1753 253 105v
WILLEMS, IEPE Ype Willems , c.u. sleper naastligger ten zuiden Zuiderhaven 33 1759 254 200r
WILLEMS, IEPE wijlen Ype Willems sleper verkoper Zuiderhaven 35 1760 255 25v
WILLEMS, IEPE Ype Willems molenaar naastligger ten oosten Vissersstraat 4 1753 253 94r
WILLEMS, IEPE Ype Willems koper 1/2 wind roggemolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1753 253 46v
WILLEMS, IEPE Ype Willems sleper koper woning met aparte kamer in gebruik als weefwinkel Zuiderhaven 35 1758 254 170v
WOUTERS, IEPE Ype Wouters naastligger ten zuiden Franekereind 30west 1631 233 4r
WOUTERS, IEPE Ype Wouters naastligger ten westen Franekereind 30west 1631 233 4r
IJSBRANDS, IEPE Ype Ybrands verkoper Zuiderstraat 15 1777 259 73r
IEPES, IEPE Ype Ypes mr. gortmaker verkoper Grote Bredeplaats 35 1701 244 92v
SINTS, IEPE wijlen Ype Zents mr. haarwever verkoper Wasbleek 1736 249 112v
SINTS, IEPE Ype Zents naastligger ten westen Rozengracht NZ 1722 246 129v
DIRKS, IEPKE de erfgenamen van wijlen Ypke Dirks naastligger ten westen Zoutsloot 58 1753 253 80v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks naastligger ten westen Zoutsloot 58 1735 249 59v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks ligterman koper 7/9 woning Zoutsloot 56 1735 249 60v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks ligterman eigenaar van 2/9 Zoutsloot 56 1735 249 60v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirks lichterman verkoper q.q. Noordijs 8 1735 249 42v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirx naastligger ten oosten Zoutsloot 79 1729 247 217v
DIRKS, IEPKE Ypke Dirx verkoper Droogstraat 18 1719 246 37r
DIRKS, IEPKE Ypke Dirx huurder Zoutsloot 83 1731 248 42v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes schuitvoerder verkoper Hoogstraat 19 1753 253 103v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes schuitvoerder verkoper Bargebuurt 28 1753 253 104v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes pannenbakker koper huis Hoogstraat 19 1740 250 80v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes naastligger ten westen Hoogstraat 21 1743 250 286v
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes pannenbakker verkoper van 1/2 Bargebuurt 20 1766 256 154r
DOUWES, IEPKE Ypke Douwes , c.u. naastligger ten zuiden Droogstraat 22 1740 250 87v
DOUWES, IEPKE [het steegje naar] Ypke Douwes , c.u. naastligger ten westen Droogstraat 22 1740 250 87v
FREERKS, IEPKE Ypke Freercks herbergier koper schuur of stal Lombardstraat 1685 242 72r
FREERKS, IEPKJE Ypke Freercks verkoper Voorstraat 9 1617 230 96v
FREERKS, IEPKJE Ypke Freercks verkoper Noorderhaven 50 1617 230 97r
FREERKS, IEPKE Ypke Freerks verkoper Nieuwstraat 1689 242 297v
HOITES, IEPKE Ypke Hoytes , c.u. verkoper Schritsen 1649 236 93r
JELLES, IEPKE Ypke Jelles naastligger ten oosten Lanen 1668 239 149r
JELLES, IEPKE wijlen Ypke Jelles eigenaar van 1/2 Noorderhaven 78 1668 239 26va
JELLES, IEPKE de erfgenamen van wijlen Ypke Jelles verkoper Noorderhaven 78 1668 239 26va
JELLES, IEPKE wijlen Ypke Jelles verkoper Noorderhaven 78 1668 239 134v
JELLES, IEPKE Ypke Jelles naastligger ten westen Noorderhaven 80 1667 239 18va
JELLES, IEPKE Ypke Jelles naastligger ten oosten Noorderhaven 74 1660 238 68r
JELLES, IEPKE de weudwe van Ypke Jelles naastligger ten oosten Lanen 31 1687 242 195v
PIETERS, IEPKJE Ypke Pieters koper Noorderhaven 40 1625 231 80v
PIETERS, IEPKJE Ypke Pytters koper Noorderhaven 40 1625 231 81r
IEPKES, IEPKE Ypke Ypkes naastligger ten oosten Hoogstraat 17 1752 253 25v
ALGERA, IEPKE IEPKES Ypke Ypkes Algara, c.u. koper huis Zuiderstraat 1649 236 92r
ULBES, IEPKJE Ypkjen Ulbes koper Lanen 22 1696 243 211v
BERENDS, IEPE burgervaandrig Yppe Beerns naastligger ten westen Franekereind 13 1659 237 216r
DIRKS, IEPE Yppe Dirks verkoper Zoutsloot 78 1732 248 105v
DIRKS, IEPE Yppe Dirks mr. bontwever koper Zoutsloot 93 1732 248 106v
DIRKS, IEPE Yppe Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot 91 1739 250 44v
FEIKES, IEPE Yppe Feikes naastligger ten oosten Hoogstraat 4 1755 253 249r
FEIKES, IEPE Yppe Feykes naastligger ten westen Hoogstraat 10 1753 253 41r
IJSBRANDS, IEPE Yppe IJsbrands mr. ijzersmid naastligger ten oosten Zuiderstraat 13 1723 246 160r
PIETERS, IEPE Yppe Pieters naastligger ten westen Scheerstraat 10 1730 247 341v
PIETERS, IEPE Yppe Pytters naastligger ten westen Hoogstraat 30 1726 246 284v
SINTS, IEPE wijlen Yppe Sents verkoper Lanen 53 1733 248 176v
SINTS, IEPE Yppe Zents , c.u. haarwever koper huis Rozengracht NZ 1705 244 300r
FABER, ISAAK Ysaac Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1805 267 163v
, ISAAK Ysaac de Geer verkoper Brouwersstraat 9 1677 240 268r
RUT, ISAAK Ysaac van Ruth ijkmeester Admiraliteit betrokkene 1771 257 191v
RUT, ISAAK Ysaac van Ruth naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1783 261 120r
RUT, ISAAK Ysaac van Ruth naastligger ten noorden Fabrieksstraat 6 1783 261 120r
BASTIAANS, ISAAK Ysaac Bastiaans koper huis met loods, plaats en bakhuis met de achteruitgang in de Pieter Molentjesteeg Heiligeweg 4 1666 239 11va
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens , c.u. verkoper Heiligeweg 4 1681 241 35ra
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens , c.u. verkoper Lanen 85oost 1681 241 35ra
BASTIAANS, ISAAK de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Ysaac Bastiaens verkoper Peterseliestraat WZ 1681 241 35ra
FABER, ISAAK JANS Ysaac Jans Faber mr. kuiper verkoper q.q. Schritsen 49 1796 264 318v
JANS, ISAAK wijlen Ysaac Jansen pasteibakker verkoper van 1/3 Hoogstraat 1 1701 244 90r
GROENEWOUD, ISAAK JANS Ysaac Jansen Groenewolt grootveerschipper koper 1/2 huis en hof met en planten Rozengracht 7west 1666 239 34v
DAVIDS, ISAAK Ysaack Davids , c.s. huurder Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
JANS, ISAAK de gezamelijke erfgenamen van wijlen Ysaack Jans verkoper Bildtstraat 19 1631 233 18r
FABER, ISAAK JANS Ysaack Jans Faber verkoper Hoogstraat 29 1808 268 97r
ROOS, ISAAK Ysaak de Roose koper huis de Morgenstarre Lanen 85oost de Morgenster 1730 247 348r
, ISAAK Ysaak Roosen naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1753 253 103v
, ISAAK Ysaak Roosen koopman verkoper Lanen 85oost 1733 248 248r
WILLEMS, ISAAK Ysaak Willems koper 1/2 huis Sint Jacobstraat 4 1707 245 20r
RUT, ISAAK Ysac van Ruth naastligger ten oosten Weverstraat 14 1768 257 88r
FABER, ISAAK JANS Ysac Jans Faber naastligger ten westen Hoogstraat 31 1810 269 104v
GROENEWOUD, ISAAK de weduwe van Ysack Groenewolt naastligger ten zuiden Noorderhaven 24 1692 242 396v
, ISAAK Ysack Roosen, c.u. koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1754 253 194v
, ISAAK Ysack Roosen koopman verkoper Hoogstraat 21 1754 253 194v
, ISAAK Ysack Roosen koopman verkoper Hoogstraat 23 1755 253 215r
, ISAAK Ysack Roosen verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1756 254 22v
BASTIAANS, ISAAK Ysack Bastjaens mr. bakker koper provisioneel huis genaamd de Morgenstar Lanen 85oost de Morgenstar 1675 240 29va
JAKOBS, ISAAK Ysack Jacobs wever huurder Romastraat 8 1688 242 226r
JANS, ISAAK Ysack Jansen pasteibakker koper huis Lanen 44 1685 242 70v
JANS, ISAAK als bewoner Ysack Jansen pasteibakker naastligger ten oosten Voorstraat 24 1685 242 77r
JANS, Ysaeck Jans verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v
FABER, ISAAK Ysak Faber naastligger ten westen Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v
, ISAAK Ysak Roosen naastligger ten westen Hoogstraat 25 1752 253 25v
, ISAAK Ysak Roosen koopman koper huis Hoogstraat 21 1743 250 286v
, ISAAK Ysak Roosen koopman naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1743 250 286v
, ISAAK Ysak Roosen koopman naastligger ten noorden Hoogstraat 21 1743 250 286v
, ISAAK Ysak Roozen naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1740 250 80v
, ISAAK Ysak Roozen koopman naastligger ten oosten Droogstraat 22 1740 250 87v
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen, c.s. naastligger ten zuiden Vijver 6tuin 1752 252 234r
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen koper Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen eigenaar van 5/6 Ooievaarsteeg WZ 1733 248 203r
ROSEN, ISAAK Ysak Rosen zoutbrander koper huis Hoogstraat 23 1738 249 336r
RUT, ISAAK Ysak van Ruth koper hof met kamer of zomerhuis Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
JANS, ISAAK de weduwe van Ysak Jans naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1638 234 52v
FABER, ISAAK JANS Ysak Jans Faber mr. kuiper koper huis Hoogstraat 29 1765 256 138r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS Ysak Meinderts Arendsma, minderjarig verkoper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
AERNTSMA, ISAAK MEINERTS Ysak Meinderts Arendsma, minderjarig verkoper Scheffersplein OZ 1746 251 119r
WILLEMS, ISAAK Ysak Willems mr. cementmaker koper door niaar 1/2 huis Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
WILLEMS, ISAAK Ysak Willems cementmaker eigenaar van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1708 245 63v
JELLES, IJSBRAND Ysbrant Jelles verkoper Schoolsteeg WZ 1597 228 11v
TEEKES, de verkoper Yscke Taeckes , c.u. naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 22 1623 230 344v
TEEKES, Yscke Taeckes verkoper Heiligeweg 22 1623 230 344v
HOORN, Ysebele van Hoorn naastligger ten westen Schritsen 5 1606 228 491v
JONG, IESK Yske de Jong executeur van Baarderadeel verkoper q.q. Voorstraat 65 1784 261 256r
KLASES, IESK Yske Claases timmerman koper huis of kamer Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1747 251 164av
DIRKS, IESKJE Yske Dirks koper Hoogstraat 12 1735 249 40v
KLASES, IESK Yske Klaases mr. timmerman verkoper Kleine Bredeplaats 15twee_achter 1748 251 212r
TEEKES, IESK Yske Taeckes koper provisioneel huis Heiligeweg 20 1620 230 214v
TEEKES, IESK de verkoper Yske Taeckes , c.u. naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1621 230 289v
TEEKES, IESK Yske Taeckes verkoper Zuiderhaven 17 1621 230 289v
TEEKES, IESK Yske Taeckes koper huis Heiligeweg 22 1621 230 260v
TEEKES, IESK de proclamanten Yske Taeckes , c.u. naastligger ten westen Heiligeweg 22 1621 230 260v
TJERKS, IESK wijlen Yske Tyercks verkoper Franekereind 38 1626 231 97r
KATS, Ysrael Cats joods slager koper huis Zuiderhaven 17 de Brandaris 1802 266 89v
KLASES, IETJE Yte Claeses koper Sint Christoffelsteeg OZ 1624 231 35v
DOUWES, IETJE Yte Douues naastligger ten oosten Lanen NZ 1624 230 374v
DOUWES, IETE Yte Douues naastligger ten oosten Lanen NZ 1624 230 386r
DOUWES, IETE Yte Douwes , c.fr. naastligger ten westen Lanen NZ 1628 232 57v
DOUWES, IETE Yte Douwes , c.fr. naastligger ten westen Lanen NZ 1628 232 51r
HANSES, Ytgie Hanses verkoper Romastraat 6 1625 231 77v
RUTGERS, Ytgie Rutgers verkoper Lanen 6 1613 229 147r
, IETJE Ytie Anthoni verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1779 259 175v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverland verkoper Nieuwstraat 10 1780 259 261v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverland verkoper Nieuwstraat 12 1780 259 261v
LEVERLAND, IETJE Ytie Leverland verkoper Herenwaltje 19 1780 259 263r
OOSTERBAAN, IETJE Ytie Oosterbaan, meerderjarige ongehuwde dochter koper door niaar Voorstraat 85 1731 248 18v
TOLSMA, IETJE Ytie Tolsma koper Grote Bredeplaats 14 1778 259 124r
AGES, IETJE Ytie Ages verkoper van 1/5 Noorderhaven 27 1698 243 354v
AGES, IETJE Ytie Ages koper Achterstraat 1662 238 147r
AGES, IETJE Ytie Ages verkoper Achterstraat NZ 1668 239 176v
KLASES, IETJE Ytie Claesen koper Grote Kerkstraat 35 1693 243 50r
KLASES, IETJE Ytie Clases verkoper Grote Kerkstraat 35 1697 243 325r
DIRKS, IETJE Ytie Dircks koper Droogstraat 45 1628 232 60v
DOUWES, IETJE Ytie Douwes koper Vianen 2 1732 248 95r
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen naastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen koper Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen huurder Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
VEEN, IETJE GERBENS Ytie Gerbens van der Veen verkoper Heiligeweg 70 1778 259 90v
HENDRIKS, IETJE wijlen Ytie Hendriks verkoper Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v
HESSELS, IETJE Ytie Hessels geniaarde koper Voorstraat 90 1720 246 70r
HOITES, IETJE Ytie Hoites koper door niaar Gardenierstraat 10 1738 249 226v
ENNES, IETJE Ytie Innes verkoper Bildtstraat 11 1667 239 108v
BELIDA, IETJE JANS Ytie Jans Belida verkoper Rozengracht 16 1669 239 214r
JOHANNES, IETJE Ytie Joannes verkoper Zuiderstraat NZ 1656 237 75v
LUITJENS, IETJE Ytie Luitiens huurder (p.j.) Zuiderhaven 29 1735 249 55v
LUITJENS, IETJE Ytie Luitiens huurder Zuiderhaven 29 1736 249 111v
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackersloot koper huis met een hofke erachter Kerkpoortstraat 13 1695 243 172v
AKKERSLOOT, IETJE PIETERS Ytie Pieters Ackersloot, c.m. naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 13 1695 243 172v
RINSES, IETJE Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1735 249 1ra
RINSES, IETJE Ytie Rinses naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1735 249 2va
SIETSES, IETJE wijlen Ytie Sytses verkoper van 1/4 Ooievaarsteeg WZ 1735 249 92v
TJEPKES, IETJE Ytie Tiepkes naastligger ten noorden Peterseliestraat 1663 238 185r
, IETJE Ytje wasster naastligger ten noorden Rommelhaven 12 1728 247 116r
, IETJE Ytje huurder huis en tuin (p.j.) Rozengracht 14 1774 258 151v
JELSMA, IETJE Ytje Jelsma, c.s. huurder Zuiderhaven 77west 1754 253 152v
LEVERLAND, IETJE Ytje Leverland verkoper Rommelhaven 2 1767 256 240r
SLOTEN, IETJE Ytje van Slooten verkoper van 1/2 Hondenstraat 2 1784 261 191v
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsma koper Grote Bredeplaats 16 1783 261 19r
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsma aanhandelaar zoutkeet William Boothstraat 31 1791 263 332v
TOLSMA, IETJE Ytje Tolsma verkoper ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
ANDELES, IETJE Ytje Andeles verkoper Scheffersplein 7 1786 262 84r
AUKES, IETJE Ytje Aukes koper Lanen 91 1799 265 205r
BARTELDS, IETJE wijlen Ytje Barteles koper Bildtstraat 21 1794 264 196v
BARTELDS, IETJE Ytje Bartels verkoper Bildtstraat 21 1807 267 294v
KLASES, IETSEN wijlen Ytje Clases huurder Droogstraat ZZ 1789 263 144r
DOEDES, IETJE Ytje Doedes verkoper Voorstraat 11west 1740 250 93r
DOUWES, IETJE Ytje Douwes verkoper Bildtstraat 11 1728 247 124r
VEEN, IETJE G. Ytje G. van der Veen verkoper van 1/3 Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen naastligger ten oosten Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen naastligger ten zuiden Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
VEEN, IETJE GERBENS Ytje Gerbens van der Veen verkopers van 1/3 Rommelhaven 6een_achter 1776 258 246v
GERRITS, IETJE Ytje Gerrits Orsinga verkoper Kleine Bredeplaats 19 1727 246 310r
HANSES, IETJE Ytje Hanses koper Nieuwstraat 52 1684 242 39v
HANSES, IETJE Ytje Hanses huurder (p.w.) Rommelhaven 20achter 1754 253 140v
HEINS, IETJE Ytje Heins , ongehuwde dochter verkoper van 1/4 Zuiderstraat 18 1774 258 145v
HENDRIKS, IETJE Ytje Hendriks Wijnaldum koper Grote Bredeplaats 25 1741 250 143v
IJSBRANDS, IETJE Ytje IJsbrands verkoper Karremanstraat 19 1728 247 106v
JANS, IETJE Ytje Jans koper Lanen 93 1740 250 90r
JANS, IETJE Ytje Jans verkoper Lanen 42 1740 250 123v
JANS, IETJE Ytje Jans koper Schritsen 44 1783 261 84r
JELTES, IETJE Ytje Jeltes verkoper Heiligeweg 40 1692 242 386r
JOHANNES, IETJE Ytje Johannes naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1790 263 202r
JOHANNES, IETJE Ytje Johannes naastligger ten oosten Heiligeweg 46 1789 263 142v
JOHANNES, IETJE Ytje Johannes verkoper Heiligeweg 46 1789 263 142v
KROMMEDIJK, IETJE JOHANNES Ytje Johans Krommedijk verkoper Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
LAMMERTS, IETJE Ytje Lammerts huurder Lanen 18 1783 261 104v
LOLKES, IETJE Ytje Lolkes huurder voorbovenkamer (p.j.) Lanen 48 1808 268 76r
PIETERS, IETJE wijlen Ytje Pieters verkoper Schritsen 67 1783 261 100r
PIETERS, IETJE Ytje Pieters Dames koper Voorstraat 51 1775 258 226r
RINNERTS, IETJE Ytje Rinnerts koper door niaar Zoutsloot 32 1739 250 75v
RUURDS, IETJE Ytje Ruyrds koper hof met prieel, bomen en planten Rapenburg ZZ 1664 238 28ra
SCHELTES, IETJE wijlen Ytje Scheltes , eerste huwelijk erflater Hoogstraat 39 1794 264 174v
TOLSMA, IETJE SIERKS Ytje Sierks Tolsma verkoper van 1/4 Noorderhaven 57west 1785 262 3r
SIEBRENS, IETJE Ytje Sybrens koper Rommelhaven 12 1728 247 116r
SIEBRENS, IETJE Ytje Sybrens koper Zuiderhaven ZZ 1727 247 51v
UILKES, IETJE Ytje Ulkes verkoper Hoogstraat 40 1797 265 55v
WOUTERS, IETJE Ytje Wouters koper Kerkpoortstraat 15 1806 267 207v
WIEBES, IETJE Ytje Wybes verkoper van 1/3 Voorstraat 60 1728 247 72r
IJSBRANDS, IETJE Ytje Ybrands koper woning Zoutsloot 55 1727 247 43v
HAIES, IETJE Ytke Hayes verkoper Grote Kerkstraat 26 1599 228 132v
RINSES, IETJE Ytke Rinses koper Carl Visschersteeg 1601 228 247v
HEINS, JETSKE Yts Heyns verkoper onbekend 1602 228 301r
PIETERS, JETSE het gorthuis van Ytse Pieters naastligger ten oosten Vijver 1 1719 246 54r
PIETERS, JETSE Ytse Pieters , thans uitlandig verkoper van 1/3 Noorderhaven 34 1738 249 281v
JELGERSMA, JETSKE Ytske Jelgersma naastligger ten westen Zuiderstraat 1717 245 299r
JAKOBS, JETSKE wijlen Ytske Jacobs bewoner Noorderhaven 51 1728 247 101r
JANS, JETSKE Ytske Jans koper Vijverstraat 4 1727 247 34r
JETSES, JETSKE Ytske Jetses koper huis en plaatsje Zuidersteeg 9 1737 249 160r
RUURDS, JETSKE Ytske Ruyrts bruid 1606 228 502v
RUURDS, JETSKE Ytske Ruyrts bruid onbekend 1606