Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
AMALIA TJEERDS SURINGAR Emilia Tjeerds Suriger verkoper Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
AMALIA TJEERDS SURINGAR Emilia Tjeerds Suriger verkoper Wasbleekstraat 1 1727 247 4r0
E. AKKRINGA als gebruiker E. Akkringa naastligger ten zuiden Bildtstraat 18 1802 266 142r0
E. AKKRINGA de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen E. Ackringa naastligger ten noorden Poortje 11 1802 266 170v0
E. BAARDA E. Baarda mr. bakker koper huis Zuiderhaven 9 1799 265 200r0
E. BAARDA E. Barda mr. bakker naastligger ten oosten Zuiderhaven 9 1799 265 200r0
E. BEIMA E. M. van Beima naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1790 263 223v0
E. BEIMA E. M. van Beima naastligger ten oosten Zuiderhaven 50 1792 264 1r0
E. BEVA wijlen E. Beva koper Westerstraat 43 1790 263 261r0
E. BEVA de weduwe van wijlen E. Beva naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west 1792 264 52r0
E. BONNEMA E. Bonnema naastligger ten zuiden Noordijs 3 1804 267 93v0
E. EELKEMA ds. E. Eelcoma naastligger ten noorden Schritsen 45 1765 256 106r0
E. HARKEROTH dr. E. F. Harkenroth verkoper q.q. Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v0
E. HARKEROTH dr. E. F. Harkenroth naastligger ten westen Kruisstraat 6oost 1788 263 7r0
E. HARKEROTH dr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1790 263 187v0
E. HARKEROTH dr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r0
E. HARKEROTH ds. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Heiligeweg 38 1796 265 4r0
E. HARKEROTH dr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 27 1802 266 71v0
E. HARKEROTH mr. E. F. Harkenroth naastligger ten noorden Heiligeweg 38 1807 267 327v0
E. HARKEROTH mr. E. Harkenroth naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v0
E. HARKEROTH dr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland koper Heiligeweg 40 1808 268 81r0
E. HARKEROTH dr. E. F. Harkenroth advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 40 1808 268 81r0
E. KET de heer E. de Keth naastligger ten westen Schritsen 44 1783 261 84r0
E. MENALDA wijlen E. J. Menalda erflater Franekereind 40 1777 259 58r0
E. NIEUWENHUIS de heer E. Nieuwenhuis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v0
E. OOSTERBAAN vroedsman E. A. Oosterbaan verkoper Noorderhaven 24 1708 245 75r0
E. OOSTERBAAN wijlen E. C. Oosterbaen verkoper Kruisstraat 10west 1728 247 74v0
E. OOSTERBAAN de weduwe van wijlen E. Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1774 258 187v0
E. TRAVAILLE wijlen E. A. Travaille verkoper Grote Bredeplaats 4 1777 259 46r0
E. TRAVAILLE wijlen E. Travaille verkoper Hoogstraat 53 1778 259 93r0
E. M. BEIMA E. M. van Beyma naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1786 262 66r0
E. M. BEIMA E. M. van Beyma naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1786 262 66r0
EDGER wijlen Edger naastligger ten zuiden Zuiderplein 1zuid 1611 229 36r0
EDGER wijlen Edger naastligger ten oosten Romastraat ZZ 1621 230 286r0
EDGER Edsger bakker huurder Noorderhaven 10 1782 260 273r0
EDGER Edsger bakker naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1782 260 273r0
EDGER BANGA de weduwe van wijlen Edger Banga naastligger ten zuiden Noordijs 25 1661 238 91v0
EDGER HAAN de weduwe van wijlen Edsger de Haen naastligger ten oosten Vismarkt 1 1759 254 222v0
EDGER HAAN de weduwe van wijlen Edsger de Haan naastligger ten oosten Vismarkt 1 1765 256 139v0
EDGER DIRKS Edger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1769 257 114v0
EDGER DIRKS Edger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1769 257 114v0
EDGER DIRKS Edger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1769 257 114v0
EDGER DIRKS Edsger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1774 258 173r0
EDGER DIRKS Edsger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1774 258 173r0
EDGER DIRKS Edsger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1774 258 173r0
EDGER DOUWES Edger Douues , c.u. grootschipper koper grondpacht 0-01-06 cg Lanen 38 1643 235 41v0
EDGER DOUWES Edger Douues , c.u. grootschipper koper grondpacht 0-01-06 cg Lanen 38 1643 235 41v0
EDGER DOUWES Edger Douues , c.u. grootschipper koper grondpacht 0-01-06 cg Lanen 38 1643 235 41v0
EDGER DOUWES Edger Douues , c.u. grootschipper koper huis met een ledige plaats strekkende van de Lanen tot aan het dwarskamer van Laes Dircx Lanen 38 1643 235 59v0
EDGER DOUWES Edger Douues , c.u. grootschipper koper huis met een ledige plaats strekkende van de Lanen tot aan het dwarskamer van Laes Dircx Lanen 38 1643 235 59v0
EDGER DOUWES Edger Douues , c.u. grootschipper koper huis met een ledige plaats strekkende van de Lanen tot aan het dwarskamer van Laes Dircx Lanen 38 1643 235 59v0
EDGER DOUWES Edger Douwes , c.u. schipper naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1643 235 78r0
EDGER DOUWES Edger Douwes , c.u. schipper naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1643 235 78r0
EDGER DOUWES Edger Douwes , c.u. schipper naastligger ten zuiden Droogstraat 18 1643 235 78r0
EDGER DOUWES Edger Douwes , c.u. schipper verkoper Droogstraat 18 1643 235 78r0
EDGER DOUWES Edger Douwes , c.u. schipper verkoper Droogstraat 18 1643 235 78r0
EDGER DOUWES Edger Douwes , c.u. schipper verkoper Droogstraat 18 1643 235 78r0
EDGER DOUWES Edger Douues naastligger ten westen Schritsen 33 1644 235 106v0
EDGER DOUWES Edger Douues naastligger ten westen Schritsen 33 1644 235 106v0
EDGER DOUWES Edger Douues naastligger ten westen Schritsen 33 1644 235 106v0
EDGER DOUWES Edger Douues naastligger ten westen Lanen 40 1644 235 106v0
EDGER DOUWES Edger Douues naastligger ten westen Lanen 40 1644 235 106v0
EDGER DOUWES Edger Douues naastligger ten westen Lanen 40 1644 235 106v0
EDGER DOUWES Edger Douwes betrokkene Schritsen ZZ 1644 235 160r0
EDGER DOUWES Edger Douwes betrokkene Schritsen ZZ 1644 235 160r0
EDGER DOUWES Edger Douwes betrokkene Schritsen ZZ 1644 235 160r0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten westen Schritsen 33 1648 236 19r0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten westen Schritsen 33 1648 236 19r0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten westen Schritsen 33 1648 236 19r0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten westen Lanen 40 1648 236 19r0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten westen Lanen 40 1648 236 19r0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten westen Lanen 40 1648 236 19r0
EDGER DOUWES Edger Douues grootschipper verkoper Karremanstraat 27 1655 237 48r0
EDGER DOUWES Edger Douues grootschipper verkoper Karremanstraat 27 1655 237 48r0
EDGER DOUWES Edger Douues grootschipper verkoper Karremanstraat 27 1655 237 48r0
EDGER DOUWES Edger Douues koper twee kamers Schritsen 31 1656 237 73v0
EDGER DOUWES Edger Douues koper twee kamers Schritsen 31 1656 237 73v0
EDGER DOUWES Edger Douues koper twee kamers Schritsen 31 1656 237 73v0
EDGER DOUWES op de Schritsen het huis van Edger Douwes grootschipper naastligger ten oosten Schritsen 27 1663 238 200v0
EDGER DOUWES op de Schritsen het huis van Edger Douwes grootschipper naastligger ten oosten Schritsen 27 1663 238 200v0
EDGER DOUWES op de Schritsen het huis van Edger Douwes grootschipper naastligger ten oosten Schritsen 27 1663 238 200v0
EDGER DOUWES op de Schritsen het huis van Edger Douwes grootschipper naastligger ten oosten Lanen 36 1663 238 200v0
EDGER DOUWES op de Schritsen het huis van Edger Douwes grootschipper naastligger ten oosten Lanen 36 1663 238 200v0
EDGER DOUWES op de Schritsen het huis van Edger Douwes grootschipper naastligger ten oosten Lanen 36 1663 238 200v0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten zuiden Lanen 38 1665 239 27v0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten zuiden Lanen 38 1665 239 27v0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten zuiden Lanen 38 1665 239 27v0
EDGER DOUWES op de Schritsen: Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1667 239 91r0
EDGER DOUWES op de Schritsen: Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1667 239 91r0
EDGER DOUWES op de Schritsen: Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1667 239 91r0
EDGER DOUWES op de Schritsen: Edger Douwes naastligger ten oosten Lanen 36 1667 239 91r0
EDGER DOUWES op de Schritsen: Edger Douwes naastligger ten oosten Lanen 36 1667 239 91r0
EDGER DOUWES op de Schritsen: Edger Douwes naastligger ten oosten Lanen 36 1667 239 91r0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1668 239 154r0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1668 239 154r0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1668 239 154r0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1676 240 219v0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1676 240 219v0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1676 240 219v0
EDGER DOUWES de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes grootschipper verkoper Schritsen 29 1681 241 135r0
EDGER DOUWES de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes grootschipper verkoper Schritsen 29 1681 241 135r0
EDGER DOUWES de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes grootschipper verkoper Schritsen 29 1681 241 135r0
EDGER DOUWES de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes verkoper Schritsen 27 1681 241 140r0
EDGER DOUWES de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes verkoper Schritsen 27 1681 241 140r0
EDGER DOUWES de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Edger Douwes verkoper Schritsen 27 1681 241 140r0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1685 242 68v0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1685 242 68v0
EDGER DOUWES Edger Douwes naastligger ten oosten Schritsen 27 1685 242 68v0
EDGER DOUWES de erfgenamen van wijlen Edger Douwes naastligger ten westen Schritsen 33 1688 242 255v0
EDGER DOUWES de erfgenamen van wijlen Edger Douwes naastligger ten westen Schritsen 33 1688 242 255v0
EDGER DOUWES de erfgenamen van wijlen Edger Douwes naastligger ten westen Schritsen 33 1688 242 255v0
EDGER DOUWES de erfgenamen van wijlen Edger Douwes naastligger ten westen Lanen 40 1688 242 255v0
EDGER DOUWES de erfgenamen van wijlen Edger Douwes naastligger ten westen Lanen 40 1688 242 255v0
EDGER DOUWES de erfgenamen van wijlen Edger Douwes naastligger ten westen Lanen 40 1688 242 255v0
EDGER FEDDES wijlen Edger Feddes koper Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
EDGER FEDDES wijlen Edger Feddes koper Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
EDGER FEDDES wijlen Edger Feddes koper Gardenierstraat ZZ 1613 229 163v0
EDGER FEDDES wijlen Edger Feddes koper Romastraat 1614 229 196v0
EDGER FEDDES wijlen Edger Feddes koper Romastraat 1614 229 196v0
EDGER FEDDES wijlen Edger Feddes koper Romastraat 1614 229 196v0
EDGER FEDDES de weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3 1617 230 98v0
EDGER FEDDES de weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3 1617 230 98v0
EDGER FEDDES de weduwe en erfgenamen van wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3 1617 230 98v0
EDGER FEDDES wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Romastraat NZ 1623 230 342r0
EDGER FEDDES wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Romastraat NZ 1623 230 342r0
EDGER FEDDES wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Romastraat NZ 1623 230 342r0
EDGER FEDDES wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Romastraat NZ 1624 231 7v0
EDGER FEDDES wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Romastraat NZ 1624 231 7v0
EDGER FEDDES wijlen Edger Feddes naastligger ten westen Romastraat NZ 1624 231 7v0
EDGER FEDDES erfgenamen en wezen van Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3 1629 232 105r0
EDGER FEDDES erfgenamen en wezen van Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3 1629 232 105r0
EDGER FEDDES erfgenamen en wezen van Edger Feddes naastligger ten westen Franekereind 3 1629 232 105r0
EDGER FEDDES Edger Feddes , vrijgezel verkoper Franekereind 15 1636 234 8r0
EDGER FEDDES Edger Feddes , vrijgezel verkoper Franekereind 15 1636 234 8r0
EDGER FEDDES Edger Feddes , vrijgezel verkoper Franekereind 15 1636 234 8r0
EDGER FEDDES drie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes , c.u. verkoper Franekereind 1 1671 240 8va0
EDGER FEDDES drie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes , c.u. verkoper Franekereind 1 1671 240 8va0
EDGER FEDDES drie nagelaten weeskinderen van Edger Feddes , c.u. verkoper Franekereind 1 1671 240 8va0
EDGER FEDDES wijlen Edsger Feddes naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5v0
EDGER FEDDES wijlen Edsger Feddes naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5v0
EDGER FEDDES wijlen Edsger Feddes naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 230 5v0
EDGER FEDDES wijlen Edsger Feddes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1616 230 43r0
EDGER FEDDES wijlen Edsger Feddes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1616 230 43r0
EDGER FEDDES wijlen Edsger Feddes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1616 230 43r0
EDGER FEDDES BANGA het huis waar de Groene Molen uithangt van de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Edger Feddes Banga naastligger ten oosten Noordijs 27 de Groene Molen 1667 239 18ra0
EDGER FEDDES BANGA het huis waar de Groene Molen uithangt van de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Edger Feddes Banga naastligger ten oosten Noordijs 27 de Groene Molen 1667 239 18ra0
EDGER FEDDES BANGA het huis waar de Groene Molen uithangt van de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Edger Feddes Banga naastligger ten oosten Noordijs 27 de Groene Molen 1667 239 18ra0
EDGER FEDDES BANGA de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Edger Feddes Banga verkoper Noordijs 27 1667 239 18ra0
EDGER FEDDES BANGA de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Edger Feddes Banga verkoper Noordijs 27 1667 239 18ra0
EDGER FEDDES BANGA de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Edger Feddes Banga verkoper Noordijs 27 1667 239 18ra0
EDGER FEDDES BANGA de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Edger Feddes Banga verkoper Romastraat 25 1667 239 18ra0
EDGER FEDDES BANGA de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Edger Feddes Banga verkoper Romastraat 25 1667 239 18ra0
EDGER FEDDES BANGA de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Edger Feddes Banga verkoper Romastraat 25 1667 239 18ra0
EDGER FEDDES BANGA de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Edger Feddes Banga verkoper Romastraat NZ 1667 239 18ra0
EDGER FEDDES BANGA de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Edger Feddes Banga verkoper Romastraat NZ 1667 239 18ra0
EDGER FEDDES BANGA de erfgenamen van wijlen de weduwe van wijlen Edger Feddes Banga verkoper Romastraat NZ 1667 239 18ra0
EDGER FEDDES BANGA de nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
EDGER FEDDES BANGA de nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
EDGER FEDDES BANGA de nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
EDGER FEDDES BANGA de nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
EDGER FEDDES BANGA de nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
EDGER FEDDES BANGA de nagelaten kinderen van wijlen Edger Feddes Banga verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va0
EDGER HIELKES HAAN Edsger Hyltjes de Haan schipper koper huis Noorderhaven 42 1754 253 147r0
EDGER HIELKES HAAN Edsger Hyltjes de Haan schipper koper huis Noorderhaven 42 1754 253 147r0
EDGER HIELKES HAAN de erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haan naastligger ten westen Noorderhaven 44 1772 258 14v0
EDGER HIELKES HAAN de erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haan naastligger ten westen Noorderhaven 44 1772 258 14v0
EDGER HIELKES HAAN de erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haan naastligger ten westen Noorderhaven 44 1772 258 26v0
EDGER HIELKES HAAN de erfgenamen van wijlen Edsger Hyltjes de Haan naastligger ten westen Noorderhaven 44 1772 258 26v0
EDGER JANS Egger Jans pannenbakker verkoper Schritsen 47 1774 258 190v0
EDGER JANS Egger Jans pannenbakker verkoper Schritsen 47 1774 258 190v0
EDGER KORNELIS Edger Cornelis , c.u. kooltjer koper huis Grote Bredeplaats 10 1715 245 235r0
EDGER KORNELIS Edger Cornelis , c.u. kooltjer koper huis Grote Bredeplaats 10 1715 245 235r0
EDGER KORNELIS Edger Cornelis , c.u. kooltjer koper huis Grote Bredeplaats 10 1715 245 235r0
EDGER KORNELIS Edger Cornelis , c.u. kooltjer verkoper Grote Kerkstraat 17achter 1718 246 31v0
EDGER KORNELIS Edger Cornelis , c.u. kooltjer verkoper Grote Kerkstraat 17achter 1718 246 31v0
EDGER KORNELIS Edger Cornelis , c.u. kooltjer verkoper Grote Kerkstraat 17achter 1718 246 31v0
EDGER KORNELIS Edger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost 1723 246 165r0
EDGER KORNELIS Edger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost 1723 246 165r0
EDGER KORNELIS Edger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8oost 1723 246 165r0
EDGER KORNELIS hof Edger Cornelis naastligger ten westen Achterstraat 11 1731 248 51v0
EDGER KORNELIS hof Edger Cornelis naastligger ten westen Achterstraat 11 1731 248 51v0
EDGER KORNELIS hof Edger Cornelis naastligger ten westen Achterstraat 11 1731 248 51v0
EDGER KORNELIS hof Edger Cornelis naastligger ten noorden Achterstraat 11 1731 248 51v0
EDGER KORNELIS hof Edger Cornelis naastligger ten noorden Achterstraat 11 1731 248 51v0
EDGER KORNELIS hof Edger Cornelis naastligger ten noorden Achterstraat 11 1731 248 51v0
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten noorden Hondenstraat 5west 1732 248 132v0
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten noorden Hondenstraat 5west 1732 248 132v0
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten noorden Hondenstraat 5west 1732 248 132v0
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten westen Achterstraat 11 1733 248 243r0
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten westen Achterstraat 11 1733 248 243r0
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten westen Achterstraat 11 1733 248 243r0
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten noorden Achterstraat 11 1733 248 243r0
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten noorden Achterstraat 11 1733 248 243r0
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten noorden Achterstraat 11 1733 248 243r0
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 8west_achter 1734 248 296r0
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 8west_achter 1734 248 296r0
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 8west_achter 1734 248 296r0
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis kooltjer huurder Anjelierstraat 8 1740 250 85r0
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis kooltjer huurder Anjelierstraat 8 1740 250 85r0
EDGER KORNELIS Edsger Cornelis kooltjer huurder Anjelierstraat 8 1740 250 85r0
EDGER KORNELIS de erfgenamen van wijlen Edsger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8 1754 253 160v0
EDGER KORNELIS de erfgenamen van wijlen Edsger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8 1754 253 160v0
EDGER KORNELIS de erfgenamen van wijlen Edsger Cornelis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8 1754 253 160v0
EDGER TIETES Edsger Tyttes huurder beneden (p.j.) Scheerstraat 5 1763 255 233v0
EDGER TIETES Edsger Tyttes huurder beneden (p.j.) Scheerstraat 5 1763 255 233v0
EDGER TIETES de weduwe van wijlen Edsger Tytes huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r0
EDGER TIETES de weduwe van wijlen Edsger Tytes huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r0
EDSE JETSES Edse Jetses huurder Kleine Bredeplaats 16 1630 232 144v0
EDSE JETSES Edse Jetses huurder Kleine Bredeplaats 16 1630 232 144v0
EDWARD Eduwart Flud verkoper Kerkpad 3 1632 233 44r0
EDWARD BEIMA vroedsman Eduard van Beyma naastligger ten westen Zuiderhaven 54 1785 262 33r0
EDWARD BEIMA oud gedeputeerde Staat van Friesland Eduard Marius van Beyma verkoper Zuiderhaven 52 1791 263 292r0
EDWARD BEIMA Eduart Marius van Beyma rekenmeester van de provincie koper huis Zuiderhaven 52 1785 261 259r0
EDWARD KEIZER Eduard Keizer koper q.q. Grote Ossenmarkt 17 1801 266 6v0
EDWARD KEIZER Eduard Keyser koper huis met hof ten oosten Rozengracht 7 1802 266 130r0
EDWARD KEIZER wijlen Eduard Keyser verkoper Rozengracht 7oost 1809 268 274v0
EDWER NAUTA Eduarda Nauta crediteur Voorstraat 67 1720 246 72v0
EDWER NAUTA Eduarda Nauta verkoper Voorstraat 2 1721 246 122v0
EDWER NAUTA Eduarda Nauta koper zoutkeet Gedempte Korte Zoutsloot 23 1778 259 113v0
EEBE de schuur van Ebbe Asties naastligger ten noorden Rozengracht 27 1631 232 187r0
EEBE Ebe Asties naastligger ten zuiden Rozengracht 23 1614 229 193r0
EEBE grondpacht uit het huis van wijlen Ebe Asties eigenaar perceel Voorstraat ZZ 1618 230 141v0
EEBE Eebe Asties naastligger ten oosten Rozengracht 19twee_oost 1613 229 148v0
EEBE EBINGA Ebbe Ebbinga juwelier verkoper Droogstraat NZ 1726 246 270v0
EEBE ASSES Ebe Asses naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1618 230 142v0
EEBE ASSES Ebe Asses naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1618 230 142v0
EEBE ASSES Ebe Asses naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1618 230 142v0
EEBE ATES Eebe Aettes verkoper q.q. Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
EEBE ATES Eebe Aettes verkoper q.q. Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
EEBE ATES Eebe Aettes verkoper q.q. Carl Visschersteeg 1597 228 62r0
EEBE BAUKES Eebe Bauckes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1605 228 441r0
EEBE BAUKES Eebe Bauckes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1605 228 441r0
EEBE BAUKES Eebe Bauckes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1605 228 441r0
EEBE BAUKES Eebe Bauckes eerdere bewoner Noordijs WZ 1605 228 441r0
EEBE BAUKES Eebe Bauckes eerdere bewoner Noordijs WZ 1605 228 441r0
EEBE BAUKES Eebe Bauckes eerdere bewoner Noordijs WZ 1605 228 441r0
EEBE BAUKES het sterfhuis van wijlen Eebe Bauckes verkoper Noordijs WZ 1605 228 441r0
EEBE BAUKES het sterfhuis van wijlen Eebe Bauckes verkoper Noordijs WZ 1605 228 441r0
EEBE BAUKES het sterfhuis van wijlen Eebe Bauckes verkoper Noordijs WZ 1605 228 441r0
EEBE DOUWES wijlen vroedsman Eabe Douwes huurder Brouwersstraat 13 1684 242 14v0
EEBE DOUWES wijlen vroedsman Eabe Douwes huurder Brouwersstraat 13 1684 242 14v0
EEBE DOUWES wijlen vroedsman Eabe Douwes huurder Brouwersstraat 13 1684 242 14v0
EEBE DOUWES de weudwe van vroedsman Ebbe Douwes naastligger ten westen Droogstraat 67 1687 242 193v0
EEBE DOUWES de weudwe van vroedsman Ebbe Douwes naastligger ten westen Droogstraat 67 1687 242 193v0
EEBE DOUWES de weudwe van vroedsman Ebbe Douwes naastligger ten westen Droogstraat 67 1687 242 193v0
EEBE DOUWES burgervaandrig Ebe Douwes koopman protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 110achter 1671 240 75v0
EEBE DOUWES burgervaandrig Ebe Douwes koopman protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 110achter 1671 240 75v0
EEBE DOUWES burgervaandrig Ebe Douwes koopman protesteert vanwege een obligatie Noorderhaven 110achter 1671 240 75v0
EEBE DOUWES de weduwe van wijlen vroedsman Eebe Douwes naastligger ten westen Droogstraat 20west 1683 242 8r0
EEBE DOUWES de weduwe van wijlen vroedsman Eebe Douwes naastligger ten westen Droogstraat 20west 1683 242 8r0
EEBE DOUWES de weduwe van wijlen vroedsman Eebe Douwes naastligger ten westen Droogstraat 20west 1683 242 8r0
EEBE HENDRIKS de weduwe van wijlen Eybe Hendriks naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v0
EEBE HENDRIKS de weduwe van wijlen Eybe Hendriks naastligger ten zuiden Bargebuurtspoortje WZ 1787 262 172v0
EEBE JELTES Ebe Jeltes ontvanger verkoper q.q. Karremanstraat 22 1681 241 32va0
EEBE JELTES Ebe Jeltes ontvanger verkoper q.q. Karremanstraat 22 1681 241 32va0
EEBE JELTES Ebe Jeltes ontvanger verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va0
EEBE JELTES Ebe Jeltes ontvanger verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va0
EEBE JELTES Ebe Jeltes ontvanger verkoper q.q. Brouwersstraat 19achter 1681 241 32va0
EEBE JELTES Ebe Jeltes ontvanger verkoper q.q. Brouwersstraat 19achter 1681 241 32va0
EEBE JELTES Ebe Jeltes verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va0
EEBE JELTES Ebe Jeltes verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va0
EEBE KORNELIS het graf van wijlen Ebbe Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpad 3 1629 232 107v0
EEBE KORNELIS het graf van wijlen Ebbe Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpad 3 1629 232 107v0
EEBE KORNELIS het graf van wijlen Ebbe Cornelis naastligger ten zuiden Kerkpad 3 1629 232 107v0
EEBE OUTGERS Eebe Outgers bruidegom 1606 228 531r0
EEBE OUTGERS Eebe Outgers bruidegom 1606 228 531r0
EEBE PIETERS als huurder Ebe Pieters naastligger ten zuiden Noorderhaven 88achter 1681 241 40va0
EEBE PIETERS als huurder Ebe Pieters naastligger ten zuiden Noorderhaven 88achter 1681 241 40va0
EEBE PIETERS Ebe Pytters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r0
EEBE PIETERS Ebe Pytters naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r0
EEBE PIETERS Eebe Pyters koopman naastligger ten noorden Noordijs 6 1655 237 43r0
EEBE PIETERS Eebe Pyters koopman naastligger ten noorden Noordijs 6 1655 237 43r0
EEBE RINSES wijlen Ebbe Rinzes verkoper van 1/2 Droogstraat 22 1727 247 54r0
EEBE RINSES wijlen Ebbe Rinzes verkoper van 1/2 Droogstraat 22 1727 247 54r0
EEBE SIEBES Ebbe Sybes mr. kompasmaker naastligger ten westen Rommelhaven 20 1722 246 139v0
EEBE SIEBES Ebbe Sybes mr. kompasmaker naastligger ten westen Rommelhaven 20 1722 246 139v0
EEBE WOPKES Ebbe Wopckes bewoner Lanen 86 1639 234 76v0
EEBE WOPKES Ebbe Wopckes bewoner Lanen 86 1639 234 76v0
EEDE de weduwe van wijlen Ede Gretes naastligger ten oosten Lanen 87 1599 228 144r0
EEDE Ede gortmaker naastligger ten noorden Schritsen 52achter 1633 233 119v0
EEDE de weduwe van wijlen Ede bakker naastligger ten noorden Schritsen 47 1655 237 13v0
EEDE Eede koolman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ 1617 230 60r0
EEDE Ede van Esens naastligger ten westen Hofstraat 29 1619 230 171v0
EEDE Ede Sibrant Feytama, c.s. verkoper Rozengracht ZZ 1642 235 12r0
EEDE de weduwe van wijlen Ede Feytema naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1643 235 94r0
EEDE Ede Feytema naastligger ten westen Voorstraat 63 1655 237 37r0
EEDE REINALDA de gortmakerij van vroedsman Edo Reynalda naastligger ten zuiden Franekereind 6 1684 242 23r0
EEDE WYNIA Edo Wynia rentmeester koper 8 einsen land van het Hoogland (voor het merendeel de kopers wel bekend) ten noorden van Harlingen 1667 239 99r0
EEDE WYNIA rentmeester Edo Winia koper provisioneel Kleine Bredeplaats 16 1672 240 12va0
EEDE WYNIA wijlen burgemeester Edo Winia huurder Lanen 37 1685 242 80r0
EEDE ALEFS Eede Alephs , c.u. rogstorter naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 229 242v0
EEDE ALEFS Eede Alephs , c.u. rogstorter naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 229 242v0
EEDE ALEFS Eede Alephs , c.u. rogstorter naastligger ten oosten Gardenierstraat 1615 229 242v0
EEDE ALEFS Eede Alephs rogstorter verkoper Gardenierstraat 1615 229 242v0
EEDE ALEFS Eede Alephs rogstorter verkoper Gardenierstraat 1615 229 242v0
EEDE ALEFS Eede Alephs rogstorter verkoper Gardenierstraat 1615 229 242v0
EEDE AUKES Ede Auckes tuinker koper kamer met loods (koop ongedaan gemaakt?) Zoutsloot 53 1644 235 154r0
EEDE AUKES Ede Auckes tuinker koper kamer met loods (koop ongedaan gemaakt?) Zoutsloot 53 1644 235 154r0
EEDE AUKES Ede Auckes tuinker koper kamer met loods (koop ongedaan gemaakt?) Zoutsloot 53 1644 235 154r0
EEDE AUKES huis en tuin van Ede Auckes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2 1648 236 33r0
EEDE AUKES huis en tuin van Ede Auckes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2 1648 236 33r0
EEDE AUKES huis en tuin van Ede Auckes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2 1648 236 33r0
EEDE AUKES Ede Auckes naastligger ten oosten Achterstraat 1660 238 67r0
EEDE AUKES Ede Auckes naastligger ten oosten Achterstraat 1660 238 67r0
EEDE AUKES Ede Auckes naastligger ten oosten Achterstraat 1660 238 67r0
EEDE AUKES Ede Auckes , c.u. verkoper Achterstraat 1660 238 67r0
EEDE AUKES Ede Auckes , c.u. verkoper Achterstraat 1660 238 67r0
EEDE AUKES Ede Auckes , c.u. verkoper Achterstraat 1660 238 67r0
EEDE AUKES Eede Auckes koper huisstede Zoutsloot 91 1630 232 158v0
EEDE AUKES Eede Auckes koper huisstede Zoutsloot 91 1630 232 158v0
EEDE AUKES Eede Auckes koper huisstede Zoutsloot 91 1630 232 158v0
EEDE DIRKS Ede Dircks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
EEDE DIRKS Ede Dircks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
EEDE DIRKS Ede Dircks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r0
EEDE DIRKS de erfgenamen van wijlen Eede Dircks naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
EEDE DIRKS de erfgenamen van wijlen Eede Dircks naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
EEDE DIRKS de erfgenamen van wijlen Eede Dircks naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1613 229 143v0
EEDE DOUWES wijlen Ede Douwes koper Lanen 1657 237 124v0
EEDE DOUWES wijlen Ede Douwes koper Lanen 1657 237 124v0
EEDE DOUWES wijlen Ede Douwes koper Lanen 1657 237 124v0
EEDE DOUWES Eede Douwes koper Franekereind 23oost 1646 235 216v0
EEDE DOUWES Eede Douwes koper Franekereind 23oost 1646 235 216v0
EEDE DOUWES Eede Douwes koper Franekereind 23oost 1646 235 216v0
EEDE EEBES Ede Ebes naastligger ten noorden Franekereind 17 1598 228 117v0
EEDE EEBES Ede Ebes naastligger ten noorden Franekereind 17 1598 228 117v0
EEDE EEBES Ede Ebes naastligger ten noorden Franekereind 17 1598 228 117v0
EEDE GRATES de erfgenamen van wijlen Ede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1611 229 37r0
EEDE GRATES de erfgenamen van wijlen Ede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 2 1611 229 37r0
EEDE GRATES de erfgenamen van wijlen Ede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 4 1625 231 90v0
EEDE GRATES de erfgenamen van wijlen Ede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 4 1625 231 90v0
EEDE GRATES de erfgenamen van wijlen Eede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 4 1633 233 117v0
EEDE GRATES de erfgenamen van wijlen Eede Grettes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 4 1633 233 117v0
EEDE HIELKES KOOLHART de weduwe van wijlen Edo Hylckes Coolhart kapitein bewoner Zuiderhaven 6 1679 241 40v0
EEDE HIELKES KOOLHART de weduwe van wijlen Edo Hylckes Coolhart kapitein bewoner Zuiderhaven 6 1679 241 40v0
EEDE HOMMES Ede Hommes mr. smid huurder Zuiderhaven 51 1695 243 132v0
EEDE HOMMES Ede Hommes mr. smid huurder Zuiderhaven 51 1695 243 132v0
EEDE JAKOBS wijlen Ede Jacobs verkoper Hondenstraat 9 1611 229 45v0
EEDE JAKOBS wijlen Ede Jacobs verkoper Hondenstraat 9 1611 229 45v0
EEDE JAKOBS wijlen Eede Jacobs verkoper Heiligeweg 7 1613 229 138v0
EEDE JAKOBS wijlen Eede Jacobs verkoper Heiligeweg 7 1613 229 138v0
EEDE JAKOBS REINALDA gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1686 242 157v0
EEDE JAKOBS REINALDA gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1686 242 157v0
EEDE JAKOBS REINALDA gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1686 242 157v0
EEDE JAKOBS REINALDA gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1686 242 157v0
EEDE JAKOBS REINALDA gemeensman Edo Jacobs Reynalda, c.u. verkoper Nieuwstraat 40 1693 243 36r0
EEDE JAKOBS REINALDA gemeensman Edo Jacobs Reynalda, c.u. verkoper Nieuwstraat 40 1693 243 36r0
EEDE JAKOBS REINALDA gemeensman Edo Jacobus Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1698 243 385r0
EEDE JAKOBS REINALDA gemeensman Edo Jacobus Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1698 243 385r0
EEDE JAKOBS REINALDA gemeensman Edo Jacobus Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1698 243 385r0
EEDE JAKOBS REINALDA gemeensman Edo Jacobus Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1698 243 385r0
EEDE JANS wijlen Ede Jans verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v0
EEDE JANS wijlen Ede Jans verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v0
EEDE JELLES Ede Jellis verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r0
EEDE JELLES Ede Jellis verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r0
EEDE JELLES huisman Ede Jelles verkoper Noorderhaven 18 1710 245 137v0
EEDE JELLES huisman Ede Jelles verkoper Noorderhaven 18 1710 245 137v0
EEDE KORNELIS Ede Cornelis Sonnenbergh verkoper Noorderhaven 53 1620 230 248v0
EEDE KORNELIS Ede Cornelis Sonnenbergh verkoper Noorderhaven 53 1620 230 248v0
EEDE KORNELIS Ede Cornelis Sonnenbergh verkoper Noorderhaven 53 1620 230 248v0
EEDE KORNELIS Ede Cornelis Sonnenbergh koopman verkoper Voorstraat 32 1627 231 173r0
EEDE KORNELIS Ede Cornelis Sonnenbergh koopman verkoper Voorstraat 32 1627 231 173r0
EEDE KORNELIS Ede Cornelis Sonnenbergh koopman verkoper Voorstraat 32 1627 231 173r0
EEDE OLFERTS Ede Olpherts naastligger ten westen Lanen 30 1642 235 19r0
EEDE OLFERTS Ede Olpherts naastligger ten westen Lanen 30 1642 235 19r0
EEDE OLFERTS Ede Olpherts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1655 237 16r0
EEDE OLFERTS Ede Olpherts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1655 237 16r0
EEDE OLFERTS Edo Olphardts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1639 234 74v0
EEDE OLFERTS Edo Olphardts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1639 234 74v0
EEDE OLFERTS Edo Olpharts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1640 234 91r0
EEDE OLFERTS Edo Olpharts naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1640 234 91r0
EEDE OLFERTS het huis van Edo Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
EEDE OLFERTS het huis van Edo Olpherts naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1654 236 261r0
EEDE PIETERS Ede Pieters naastligger ten noorden Bargebuurt 18 1774 258 172r0
EEDE PIETERS Ede Pieters naastligger ten noorden Bargebuurt 18 1774 258 172r0
EEDE REINS Ede Reyns koper 1/2 huis Noordijs 5 1601 228 241r0
EEDE REINS Ede Reyns koper 1/2 huis Noordijs 5 1601 228 241r0
EEDE REINS de proclamant Ede Reyns , c.u. naastligger ten noorden Noordijs 5 1601 228 241r0
EEDE REINS de proclamant Ede Reyns , c.u. naastligger ten noorden Noordijs 5 1601 228 241r0
EEDE REINS Ede Reyns koper 1/4 huis en ledige plaats Noordijs 5 1601 228 267r0
EEDE REINS Ede Reyns koper 1/4 huis en ledige plaats Noordijs 5 1601 228 267r0
EEDE REINS de proclamant Ede Reyns , c.u. eigenaar van 3/4 Noordijs 5 1601 228 267r0
EEDE REINS de proclamant Ede Reyns , c.u. eigenaar van 3/4 Noordijs 5 1601 228 267r0
EEDE REINS de proclamant Ede Reyns , c.u. naastligger ten noorden Noordijs 5 1601 228 267r0
EEDE REINS de proclamant Ede Reyns , c.u. naastligger ten noorden Noordijs 5 1601 228 267r0
EEDE REINS Ede Reyns koopman verkoper Franekereind 4 1611 229 31v0
EEDE REINS Ede Reyns koopman verkoper Franekereind 4 1611 229 31v0
EEDE REINS Edo Reyns naastligger ten zuiden Zoutsloot OZ 1598 228 81v0
EEDE REINS Edo Reyns naastligger ten zuiden Zoutsloot OZ 1598 228 81v0
EEDE REINS Edo Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
EEDE REINS Edo Reyns naastligger ten oosten Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
EEDE REINS Edo Reyns naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
EEDE REINS Edo Reyns naastligger ten noorden Niet geldig, doorgehaalde akte 1598 228 85r0
EEDE REINS WYNIA Edo Reins Wynia koopman koper hof onbekend 1659 237 191v0
EEDE REINS WYNIA Edo Reins Wynia koopman koper hof onbekend 1659 237 191v0
EEDE REINS WYNIA burgervaandrig Edo Reins Winia koper ledige plaats grootte ca. 8 voeten Rozengracht 40 1664 238 227r0
EEDE REINS WYNIA burgervaandrig Edo Reins Winia koper ledige plaats grootte ca. 8 voeten Rozengracht 40 1664 238 227r0
EEDE REINS WYNIA de hof van Edo Reins Winia naastligger ten zuiden Rozengracht 40 1664 238 227r0
EEDE REINS WYNIA de hof van Edo Reins Winia naastligger ten zuiden Rozengracht 40 1664 238 227r0
EEDE REINS WYNIA burgervaandrig Edo Reins Winia rentmeester koper 1/2 van 1 pm 4 einsen kooltjerland ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
EEDE REINS WYNIA burgervaandrig Edo Reins Winia rentmeester koper 1/2 van 1 pm 4 einsen kooltjerland ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
EEDE REINS WYNIA Edo Reins Winia rentmeester naastligger ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
EEDE REINS WYNIA Edo Reins Winia rentmeester naastligger ten noordoosten van Harlingen 1665 239 18r0
EEDE REINS WYNIA Edo Reins Winia rentmeester huurder Voorstraat 48 1668 239 128r0
EEDE REINS WYNIA Edo Reins Winia rentmeester huurder Voorstraat 48 1668 239 128r0
EEDE REINS WYNIA Edo Reins Winia rentmeester koper huis, voor- en achter- Noorderhaven 75 1668 239 135v0
EEDE REINS WYNIA Edo Reins Winia rentmeester koper huis, voor- en achter- Noorderhaven 75 1668 239 135v0
EEDE REINS WYNIA Edo Reyns Wynia rentmeester van Harlingen protesteert vanwege een ander, nog lopend, proces Bildtstraat 24 1672 240 88v0
EEDE REINS WYNIA Edo Reyns Wynia rentmeester van Harlingen protesteert vanwege een ander, nog lopend, proces Bildtstraat 24 1672 240 88v0
EEDE REINS WYNIA burgemeester Edo Reyns Winia koper 1/2 huis en gorthuis daarachter Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r0
EEDE REINS WYNIA burgemeester Edo Reyns Winia koper 1/2 huis en gorthuis daarachter Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r0
EEDE REINS WYNIA burgemeester Edo Reyns Winia verkoper Kleine Bredeplaats 16 1674 240 157r0
EEDE REINS WYNIA burgemeester Edo Reyns Winia verkoper Kleine Bredeplaats 16 1674 240 157r0
EEDE REINS WYNIA burgemeester Edo Reyns Winia koper huis met plaats, put en bak Lanen 39 1674 240 158r0
EEDE REINS WYNIA burgemeester Edo Reyns Winia koper huis met plaats, put en bak Lanen 39 1674 240 158r0
EEDE REINS WYNIA oud burgemeester Edo Reyns Wynia verkoper Wasbleekstraat WZ 1675 240 196r0
EEDE REINS WYNIA oud burgemeester Edo Reyns Wynia verkoper Wasbleekstraat WZ 1675 240 196r0
EEDE REINS WYNIA oud burgemeester Edo Reyns Wynia verkoper Lanen 39 1675 240 209r0
EEDE REINS WYNIA oud burgemeester Edo Reyns Wynia verkoper Lanen 39 1675 240 209r0
EEDE REINS WYNIA wijlen burgemeester Edo Reyns Winia verkoper Noorderhaven 75 1682 241 60ra0
EEDE REINS WYNIA wijlen burgemeester Edo Reyns Winia verkoper Noorderhaven 75 1682 241 60ra0
EEDE RIENKS Ede Riencx naastligger ten oosten Schritsen 50 1656 237 70r0
EEDE RIENKS Ede Riencx naastligger ten oosten Schritsen 50 1656 237 70r0
EEDE SIEBRENS Ede Sybrandts Feytema, q.q. koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1633 233 107v0
EEDE SIEBRENS Ede Sybrandts Feytema, q.q. koper kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1633 233 107v0
EEDE SIEBRENS de hof van Ede Sibrants Feytama, e.a. naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1642 235 22v0
EEDE SIEBRENS de hof van Ede Sibrants Feytama, e.a. naastligger ten oosten Scheerstraat 1 1642 235 22v0
EEDE SIEBRENS Ede Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v0
EEDE SIEBRENS Ede Sibrants Feytama verkoper Scheerstraat 1 1642 235 22v0
EEDE SIEBRENS Ede Sybrants Feytema naastligger ten westen Voorstraat 63 1643 235 39r0
EEDE SIEBRENS Ede Sybrants Feytema naastligger ten westen Voorstraat 63 1643 235 39r0
EEDE SIEBRENS Edo Sibrants Feytama geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v0
EEDE SIEBRENS Edo Sibrants Feytama geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v0
EEDE SIEBRENS FEITEMA Ede Sibrants Feitema verkoper q.q. Simon Stijlstraat 4 1626 231 125r0
EEDE SIEBRENS FEITEMA Ede Sibrants Feitema verkoper q.q. Simon Stijlstraat 4 1626 231 125r0
EEDE SIEBRENS FEITEMA Ede Sibrans Feitama koper buiten Harlingen 1633 233 102v0
EEDE SIEBRENS FEITEMA Ede Sibrans Feitama koper buiten Harlingen 1633 233 102v0
EEDE TEEKES de weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten westen Zoutsloot 104 1680 241 85r0
EEDE TEEKES de weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten westen Zoutsloot 104 1680 241 85r0
EEDE TEEKES de weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten noorden Zoutsloot 104 1680 241 85r0
EEDE TEEKES de weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten noorden Zoutsloot 104 1680 241 85r0
EEDE TEEKES de weduwe van wijlen vroedsman Edo Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1675 240 184v0
EEDE TEEKES de weduwe van wijlen vroedsman Edo Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1675 240 184v0
EEDE TEEKES het huis van de weduwe van wijlen Edo Taeckes naastligger ten westen Hoogstraat 41 1675 240 210r0
EEDE TEEKES het huis van de weduwe van wijlen Edo Taeckes naastligger ten westen Hoogstraat 41 1675 240 210r0
EEDE TEEKES vroedsman Edo Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1677 240 38ra0
EEDE TEEKES vroedsman Edo Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1677 240 38ra0
EEDE TEEKES de weduwe van wijlen Edo Taeckes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1681 241 175v0
EEDE TEEKES de weduwe van wijlen Edo Taeckes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1681 241 175v0
EEDE TEEKES de weduwe van wijlen Eede Taekes naastligger ten westen Scheerstraat 11 1678 241 16v0
EEDE TEEKES de weduwe van wijlen Eede Taekes naastligger ten westen Scheerstraat 11 1678 241 16v0
EEDE WOPKES Ede Wopckes koolman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 196v0
EEDE WOPKES Ede Wopckes koolman naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 196v0
EELKE wijlen Eelcke Harmani protesteert vanwege een hypotheek Hofstraat ZZ 1615 230 2v0
EELKE wijlen Eelcke Hamanny koper Lammert Warndersteeg 2 1617 230 97v0
EELKE Eeltje pannenbakker huurder boven (p.j.) Hoogstraat 28 1765 256 121r0
EELKE de erfgenamen van wijlen Eeltje hovenier naastligger ten westen Droogstraat 23 1783 261 109v0
EELKE wijlen Eelcke Harmanni geniaarde koper Voorstraat 19 1613 229 131r0
EELKE ADEMA vroedsman Eelco Adema verkoper Hoogstraat 7 1749 252 2v0
EELKE BONNEMA Eeltje Bonnema koopman koper pakhuis Noordijs 5 1794 264 211r0
EELKE BONNEMA Eeltje H. Bonnema koopman koper huis Bildtstraat 16 1805 267 116v0
EELKE EELKEMA Eelcke Rinkerts Eelcoma koopman verkoper q.q. Franekereind 36 1680 241 26va0
EELKE JONG Eeltje de Jong naastligger ten oosten Havenplein 10 1798 265 103r0
EELKE LEIENAAR Eelke Leyenaar naastligger ten zuiden Visbuurt 2 1807 267 337v0
EELKE LEIENAAR Eelke Leyenaar commandeur aan het lands magazijn koper huis Schritsen 17 1808 268 72r0
EELKE LEIENAAR Eelke Leyenaar naastligger ten westen Jekelsteeg 2 1809 268 248r0
EELKE LEIENAAR Eelke Leyenaar naastligger ten westen Schritsen 19 1809 268 249v0
EELKE OFFRINGA Eelco Offringa schrijver van een compagnie verkoper Voorstraat 76 1703 244 211r0
EELKE POST Eelke van der Post verkoper q.q. Hoogstraat 39 1794 264 174v0
EELKE POST Eelke van der Post kastelein koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v0
EELKE POST Eelke van der Post verkoper Hoogstraat 51 1799 265 148r0
EELKE POST Eelke van der Post verkoper Hoogstraat 53 1799 265 148r0
EELKE POST Eelke van der Post verkoper Ooievaarsteeg 6 1799 265 151r0
EELKE SCHELTINGA Eelco Scheltinga verkoper q.q. Zuiderhaven 55 1720 246 81r0
EELKE SURINGAR de tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten zuiden Weverstraat 4 1723 246 162v0
EELKE SURINGAR de tuin van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten zuiden Weverstraat 6 1723 246 162v0
EELKE SURINGAR de kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten westen Weverstraat 4 1723 246 162v0
EELKE SURINGAR de kamer van dr. Eelco Ignatius a Zuringar naastligger ten westen Weverstraat 6 1723 246 162v0
EELKE SURINGAR Eelco Ignatius a Suringar naastligger ten noorden Zoutsloot 119zuid 1723 246 174v0
EELKE SURINGAR dr. Eelco Zuringar naastligger ten noorden Noordijs 23 1727 246 302v0
EELKE SURINGAR ds. Eelco Ignatius Suiringar protesteert vanwege 14-00-00 GG grondpacht op deze timmerwerf Zuiderhaven 16 1730 247 317r0
EELKE SURINGAR wijlen dr. Eelco Ignatius a Suiringar jurist en advocaat Hof van Friesland verkoper Noordijs 21zuid 1731 248 15v0
EELKE SURINGAR wijlen oud burgerkolonel dr. Eelco Ignatius a Zuiringar jurist en advocaat Hof van Friesland verkoper onbekend WZ 1731 248 17r0
EELKE SURINGAR wijlen de heer Eelco Ignatius Suringar verkoper Weverstraat 4 1747 251 203r0
EELKE SURINGAR de hof van dr. Eelko Zuringar naastligger ten zuiden Weverstraat 4 1721 246 92v0
EELKE SURINGAR de hof van dr. Eelko Zuringar naastligger ten zuiden Weverstraat 6 1721 246 92v0
EELKE SURINGAR de kamer van dr. Eelko Zuringar naastligger ten westen Weverstraat 4 1721 246 92v0
EELKE SURINGAR de kamer van dr. Eelko Zuringar naastligger ten westen Weverstraat 6 1721 246 92v0
EELKE SURINGAR dr. Eelko Suringar naastligger ten zuiden Noordijs 19 1721 246 110r0
EELKE SURINGAR burgerhopman dr. Elco Ignatius Suringar zoutzieder verkoper van 1/2 Noordijs OZ 1716 245 276r0
EELKE TRAVAILLE Eelke Travaile naastligger ten zuiden Noorderhaven 56 1755 253 231v0
EELKE TRAVAILLE Eeltie Travaille koopman verkoper Voorstraat 89drie_achter 1776 259 19v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaile koopman koper provisioneel Zuiderhaven 17 1751 252 243r0
EELKE TRAVAILLE het huis gekocht door Eeltje Travaile naastligger ten noorden Romastraat 1 1752 253 21r0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travalje koopman koper woning Romastraat 8 1753 253 62v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaile naastligger ten noorden Vijverstraat 1 1753 253 101r0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaile koopman koper huis met tuin, stal en wagenhuis Grote Bredeplaats 8 1754 253 160v0
EELKE TRAVAILLE [de geniaarde] Eeltje Travaile naastligger ten oosten Noorderhaven 56 1755 253 231v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaile naastligger ten westen Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r0
EELKE TRAVAILLE huis gekocht door Eeltje Travailje, c.s. naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1757 254 87r0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travailje koopman koper woning Zoutsloot NZ 1757 254 107v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaille koopman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 6 1758 254 144v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaille naastligger ten westen Romastraat 8oost 1758 254 158v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travailje koopman geniaarde koper Grote Kerkstraat 31midden 1760 255 44v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travailje naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west 1761 255 102r0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaile naastligger ten westen Rozengracht 15 1763 255 184r0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaile naastligger ten westen Rozengracht 15 1763 255 210v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travailje koopman koper huis en tuin Rozengracht 13 1763 255 218v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travailje koopman geniaarde koper Werfpad 1763 255 237r0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaillie koopman koper groot huis Lanen 29 1766 256 151v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaillie naastligger ten zuiden Voorstraat 79 1766 256 189r0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaillie, n.u. naastligger ten westen Schritsen 54 1767 256 260v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaille naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaillie koopman koper pakhuis Achterstraat 5 1771 257 199v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaille koopman koper woning Gedempte Korte Zoutsloot OZ 1771 257 221v0
EELKE TRAVAILLE de Pauw en Eeltje Travaillie naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6west de Pauw 1771 257 225r0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaille koopman verkoper Lanen 29 1772 258 39v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaille naastligger ten westen Achterstraat 7 1772 258 49v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Trawalie koopman geniaarde koper van 1/2 Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaille koopman verkoper Achterstraat 5 1776 258 244r0
EELKE TRAVAILLE Eeltje Travaille betrokkene (wegens zeer ongeregelde levenswijze vanwege sterke drank) onbekend 1776 258 6va0
EELKE TRAVAILLE wijlen Eeltje Travaille koopman verkoper Schritsen 52achter 1780 259 299v0
EELKE TRAVAILLE wijlen Eeltje Travaille verkoper Schritsen 52 1780 259 301v0
EELKE VRIES Eelco de Vries koper Vijverstraat 20 1794 264 203r0
EELKE VRIES Eelco de Vries koper Vijverstraat 18 1794 264 203r0
EELKE VRIES Eelco de Vries verkoper Vijverstraat 20 1794 264 203r0
EELKE VRIES Eelco de Vries verkoper Vijverstraat 18 1794 264 203r0
EELKE WILDSCHUT Eelke Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1754 253 191v0
EELKE WILDSCHUT Eelke Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1754 253 191v0
EELKE WILDSCHUT Eelke Wildschut naastligger ten oosten Weverstraat 14 1768 257 88r0
EELKE A. TRAVAILLE Eeltje A. Travaille, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 77 1774 258 162v0
EELKE A. TRAVAILLE Eeltje A. Travaille, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 77 1774 258 162v0
EELKE A. TRAVAILLE Eeltje A. Travaille, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 77 1774 258 162v0
EELKE ABES Eelcke Abbes koper plaats aan de kopers brouwerij Rozenstraat 3zuid 1648 236 28v0
EELKE ABES Eelcke Abbes koper plaats aan de kopers brouwerij Rozenstraat 3zuid 1648 236 28v0
EELKE ABES Eelcke Abbes koper plaats aan de kopers brouwerij Rozenstraat 3zuid 1648 236 28v0
EELKE ABES Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot 59 1802 266 80v0
EELKE ABES Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot 59 1802 266 80v0
EELKE ABES Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot 59 1802 266 80v0
EELKE ABES Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot 59 1802 266 90v0
EELKE ABES Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot 59 1802 266 90v0
EELKE ABES Eeltje Abes , c.u. huurder Zoutsloot 59 1802 266 90v0
EELKE ABES Eeltje Abes meesterknecht zeilmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmaker koper huis Zoutsloot 20 1804 267 97r0
EELKE ABES Eeltje Abes meesterknecht zeilmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmaker koper huis Zoutsloot 20 1804 267 97r0
EELKE ABES Eeltje Abes meesterknecht zeilmakerij van de weduwe van Jan Douwes Zeylmaker koper huis Zoutsloot 20 1804 267 97r0
EELKE AUKES Eelke Aukes , c.u. naastligger ten westen Hoogstraat 30 1695 243 124r0
EELKE AUKES Eelke Aukes , c.u. naastligger ten westen Hoogstraat 30 1695 243 124r0
EELKE AUKES Eelke Aukes , c.u. naastligger ten westen Hoogstraat 30 1695 243 124r0
EELKE AUKES Eeltje Aukes , n.u. naastligger ten westen Schritsen 54 1765 256 122r0
EELKE AUKES Eeltje Aukes , n.u. naastligger ten westen Schritsen 54 1765 256 122r0
EELKE AUKES Eeltje Aukes , n.u. naastligger ten westen Schritsen 54 1765 256 122r0
EELKE AUKES Eeltje Aukes koopman koper huis Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v0
EELKE AUKES Eeltje Aukes koopman koper huis Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v0
EELKE AUKES Eeltje Aukes koopman koper huis Grote Kerkstraat 40west 1775 258 241v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltie Aukes Travaile naastligger ten westen Vijver 12 1752 252 230v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltie Aukes Travaile naastligger ten westen Vijver 12 1752 252 230v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltie Aukes Travaile naastligger ten westen Vijver 12 1752 252 230v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltie Aukes Travaile naastligger ten noorden Vijver 12 1752 252 230v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltie Aukes Travaile naastligger ten noorden Vijver 12 1752 252 230v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltie Aukes Travaile naastligger ten noorden Vijver 12 1752 252 230v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltie Aukes Travaille, c.u. koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltie Aukes Travaille, c.u. koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltie Aukes Travaille, c.u. koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltie Aukes Travaille koopman verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltie Aukes Travaille koopman verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltie Aukes Travaille koopman verkoper Grote Bredeplaats 8oost 1760 255 39r0
EELKE AUKES TRAVAILLE de persoon en goederen van Eeltie Aukes Travaille verkoper Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r0
EELKE AUKES TRAVAILLE de persoon en goederen van Eeltie Aukes Travaille verkoper Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r0
EELKE AUKES TRAVAILLE de persoon en goederen van Eeltie Aukes Travaille verkoper Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltie Aukes Travailje verkoper Hoogstraat 21 1776 258 262r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltie Aukes Travailje verkoper Hoogstraat 21 1776 258 262r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltie Aukes Travailje verkoper Hoogstraat 21 1776 258 262r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Romastraat 4oost 1752 252 191r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Romastraat 4oost 1752 252 191r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Romastraat 4oost 1752 252 191r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman verkoper Romastraat 4oost 1752 252 213r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman verkoper Romastraat 4oost 1752 252 213r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman verkoper Romastraat 4oost 1752 252 213r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Grote Bredeplaats 6west 1752 252 229r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Grote Bredeplaats 6west 1752 252 229r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Grote Bredeplaats 6west 1752 252 229r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman koper van 1/2 Zuiderhaven 6 1753 253 47v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman koper van 1/2 Zuiderhaven 6 1753 253 47v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman koper van 1/2 Zuiderhaven 6 1753 253 47v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman geniaarde koper Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman geniaarde koper Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman geniaarde koper Both Apothekerstraat 3 1753 253 85r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Voorstraat 83 1753 253 118r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Voorstraat 83 1753 253 118r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman koper huis Voorstraat 83 1753 253 118r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman koper van 1/3 Voorstraat 52west 1754 253 191v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman koper van 1/3 Voorstraat 52west 1754 253 191v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman koper van 1/3 Voorstraat 52west 1754 253 191v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman verkoper Grote Bredeplaats 6west 1755 253 208v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman verkoper Grote Bredeplaats 6west 1755 253 208v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman verkoper Grote Bredeplaats 6west 1755 253 208v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travailje koopman geniaarde koper Noorderhaven 58 1756 254 24r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travailje koopman geniaarde koper Noorderhaven 58 1756 254 24r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travailje koopman geniaarde koper Noorderhaven 58 1756 254 24r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman geniaarde koper Zuiderstraat 15 1757 254 79r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman geniaarde koper Zuiderstraat 15 1757 254 79r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaile koopman geniaarde koper Zuiderstraat 15 1757 254 79r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Voorstraat 52west 1757 254 96v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Voorstraat 52west 1757 254 96v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Voorstraat 52west 1757 254 96v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travailje koopman verkoper Romastraat 8 1759 254 221v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travailje koopman verkoper Romastraat 8 1759 254 221v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travailje koopman verkoper Romastraat 8 1759 254 221v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travalje winkelier koper huis, bontreedersfabriek (uitgebreide beschrijving) Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travalje winkelier koper huis, bontreedersfabriek (uitgebreide beschrijving) Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travalje winkelier koper huis, bontreedersfabriek (uitgebreide beschrijving) Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Zoutsloot 7 1760 255 30v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Zoutsloot 7 1760 255 30v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Zoutsloot 7 1760 255 30v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Schritsen ZZ 1761 255 59v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Schritsen ZZ 1761 255 59v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Schritsen ZZ 1761 255 59v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travailje koopman verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor 1764 256 35v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travailje koopman verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor 1764 256 35v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travailje koopman verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor 1764 256 35v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille naastligger ten noorden Lanen 33 1770 257 174r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille naastligger ten noorden Lanen 33 1770 257 174r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille naastligger ten noorden Lanen 33 1770 257 174r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaillie koper van 1/2 huis en tuintje Hoogstraat 21 1770 257 177v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaillie koper van 1/2 huis en tuintje Hoogstraat 21 1770 257 177v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaillie koper van 1/2 huis en tuintje Hoogstraat 21 1770 257 177v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 39 1775 258 197r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 39 1775 258 197r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman koper huis en weefwinkel Kerkpoortstraat 39 1775 258 197r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman geniaarde koper Zuidersteeg 7 1775 258 241r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman geniaarde koper Zuidersteeg 7 1775 258 241r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman geniaarde koper Zuidersteeg 7 1775 258 241r0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Kerkpoortstraat 39 1776 258 244v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Kerkpoortstraat 39 1776 258 244v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille koopman verkoper Kerkpoortstraat 39 1776 258 244v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille verkoper Voorstraat 83 1781 260 132v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille verkoper Voorstraat 83 1781 260 132v0
EELKE AUKES TRAVAILLE Eeltje Aukes Travaille verkoper Voorstraat 83 1781 260 132v0
EELKE BERENDS Eelcke Beerns verkoper Lanen 37 1612 229 124r0
EELKE BERENDS Eelcke Beerns verkoper Lanen 37 1612 229 124r0
EELKE BERENDS Eelcke Beerns verkoper Lanen 37 1612 229 124r0
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus , c.s. huurder (p.j.) Lanen 48 1742 250 266r0
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus , c.s. huurder (p.j.) Lanen 48 1742 250 266r0
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus , c.s. huurder (p.j.) Lanen 48 1742 250 266r0
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus , c.u. huurder (p.j.) Kromme Elleboogsteeg WZ 1757 254 53r0
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus , c.u. huurder (p.j.) Kromme Elleboogsteeg WZ 1757 254 53r0
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus , c.u. huurder (p.j.) Kromme Elleboogsteeg WZ 1757 254 53r0
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus koper huis en tapperij Rommelhaven 20achter 1760 254 259v0
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus koper huis en tapperij Rommelhaven 20achter 1760 254 259v0
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus koper huis en tapperij Rommelhaven 20achter 1760 254 259v0
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus bontwever verkoper Rommelhaven 20achter 1763 255 221v0
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus bontwever verkoper Rommelhaven 20achter 1763 255 221v0
EELKE BERNARDUS Eelke Bernardus bontwever verkoper Rommelhaven 20achter 1763 255 221v0
EELKE BINKES Eelken Bentes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 29 1728 247 68r0
EELKE BINKES Eelken Bentes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 29 1728 247 68r0
EELKE BINKES Eelken Bentes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 29 1728 247 68r0
EELKE BINKES Eelken Bentes verkoper Nieuwstraat 29 1728 247 68r0
EELKE BINKES Eelken Bentes verkoper Nieuwstraat 29 1728 247 68r0
EELKE BINKES Eelken Bentes verkoper Nieuwstraat 29 1728 247 68r0
EELKE BOKKES Eelcke Bockes bewoner Zoutsloot 78 1681 241 130r0
EELKE BOKKES Eelcke Bockes bewoner Zoutsloot 78 1681 241 130r0
EELKE BOKKES Eelcke Bockes bewoner Zoutsloot 78 1681 241 130r0
EELKE DIRKS Eelcke Dirk , c.u. koopman koper woning Lanen 71drie_achter 1718 246 32v0
EELKE DIRKS Eelcke Dirk , c.u. koopman koper woning Lanen 71drie_achter 1718 246 32v0
EELKE DIRKS Eelcke Dirk , c.u. koopman koper woning Lanen 71drie_achter 1718 246 32v0
EELKE DIRKS Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten oosten Lanen 71drie_achter 1718 246 32v0
EELKE DIRKS Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten oosten Lanen 71drie_achter 1718 246 32v0
EELKE DIRKS Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten oosten Lanen 71drie_achter 1718 246 32v0
EELKE DIRKS Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten zuiden Lanen 71drie_achter 1718 246 32v0
EELKE DIRKS Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten zuiden Lanen 71drie_achter 1718 246 32v0
EELKE DIRKS Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten zuiden Lanen 71drie_achter 1718 246 32v0
EELKE DIRKS Eelke Dircks koopman koper 1/3 huis Noordijs 1 1723 246 161v0
EELKE DIRKS Eelke Dircks koopman koper 1/3 huis Noordijs 1 1723 246 161v0
EELKE DIRKS Eelke Dircks koopman koper 1/3 huis Noordijs 1 1723 246 161v0
EELKE DIRKS Eelke Dircks koopman eigenaar van 1/3 Noordijs 1 1723 246 161v0
EELKE DIRKS Eelke Dircks koopman eigenaar van 1/3 Noordijs 1 1723 246 161v0
EELKE DIRKS Eelke Dircks koopman eigenaar van 1/3 Noordijs 1 1723 246 161v0
EELKE DIRKS Eelke Dirks koopman geniaarde koper Voorstraat 52west 1726 246 261v0
EELKE DIRKS Eelke Dirks koopman geniaarde koper Voorstraat 52west 1726 246 261v0
EELKE DIRKS Eelke Dirks koopman geniaarde koper Voorstraat 52west 1726 246 261v0
EELKE DIRKS de [geniaarde] kopers Eelke Dirks , c.u. koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1726 246 261v0
EELKE DIRKS de [geniaarde] kopers Eelke Dirks , c.u. koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1726 246 261v0
EELKE DIRKS de [geniaarde] kopers Eelke Dirks , c.u. koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1726 246 261v0
EELKE DIRKS Eelke Dirx koopman naastligger ten westen Voorstraat 54 1729 247 279r0
EELKE DIRKS Eelke Dirx koopman naastligger ten westen Voorstraat 54 1729 247 279r0
EELKE DIRKS Eelke Dirx koopman naastligger ten westen Voorstraat 54 1729 247 279r0
EELKE DIRKS Eelke Dirks koopman koper huis Karremanstraat 18 1729 247 283v0
EELKE DIRKS Eelke Dirks koopman koper huis Karremanstraat 18 1729 247 283v0
EELKE DIRKS Eelke Dirks koopman koper huis Karremanstraat 18 1729 247 283v0
EELKE DIRKS Eelke Dirks koopman verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v0
EELKE DIRKS Eelke Dirks koopman verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v0
EELKE DIRKS Eelke Dirks koopman verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v0
EELKE DIRKS Eelke Dirx fabrikant en koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1730 247 353r0
EELKE DIRKS Eelke Dirx fabrikant en koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1730 247 353r0
EELKE DIRKS Eelke Dirx fabrikant en koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1730 247 353r0
EELKE DIRKS Eelke Dirx fabrikant en koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1730 247 353r0
EELKE DIRKS Eelke Dirx fabrikant en koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1730 247 353r0
EELKE DIRKS Eelke Dirx fabrikant en koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1730 247 353r0
EELKE DIRKS Eelke Dirx fabrikant en koopman verkoper Voorstraat 52west 1730 247 353r0
EELKE DIRKS Eelke Dirx fabrikant en koopman verkoper Voorstraat 52west 1730 247 353r0
EELKE DIRKS Eelke Dirx fabrikant en koopman verkoper Voorstraat 52west 1730 247 353r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelco Dirx Wildschut koopman verkoper q.q. Noordijs 1 1731 248 36r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelco Dirx Wildschut koopman verkoper q.q. Noordijs 1 1731 248 36r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelco Dirx Wildschut koopman verkoper q.q. Noordijs 1 1731 248 36r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman en fabrikant koper huis en weefwinkel voor vijf getouwen Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman en fabrikant koper huis en weefwinkel voor vijf getouwen Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman en fabrikant koper huis en weefwinkel voor vijf getouwen Fabrieksstraat 6 1733 248 185v0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koper kamer Lanen 71vijf_achter 1738 249 278r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koper kamer Lanen 71vijf_achter 1738 249 278r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koper kamer Lanen 71vijf_achter 1738 249 278r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut naastligger ten oosten Lanen 71vijf_achter 1738 249 278r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut naastligger ten oosten Lanen 71vijf_achter 1738 249 278r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut naastligger ten oosten Lanen 71vijf_achter 1738 249 278r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut naastligger ten zuiden Lanen 71vijf_achter 1738 249 278r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut naastligger ten zuiden Lanen 71vijf_achter 1738 249 278r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut naastligger ten zuiden Lanen 71vijf_achter 1738 249 278r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut naastligger ten noorden Lanen 71vijf_achter 1738 249 278r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut naastligger ten noorden Lanen 71vijf_achter 1738 249 278r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut naastligger ten noorden Lanen 71vijf_achter 1738 249 278r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman verkoper q.q. Droogstraat 37 1753 253 40r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman verkoper q.q. Droogstraat 37 1753 253 40r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman verkoper q.q. Droogstraat 37 1753 253 40r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1757 254 96v0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1757 254 96v0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1757 254 96v0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1757 254 96v0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1757 254 96v0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1757 254 96v0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1758 254 118r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1758 254 118r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1758 254 118r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1758 254 118r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1758 254 118r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1758 254 118r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut, n.u. koopman crediteur Hofstraat 12a 1765 256 128v0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut, n.u. koopman crediteur Hofstraat 12a 1765 256 128v0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelke Dirks Wildschut, n.u. koopman crediteur Hofstraat 12a 1765 256 128v0
EELKE DIRKS WILDSCHUT wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 4 1772 258 61r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT wijlen Eelke Durks Wildschut koopman erflater Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelko Dirks Wiltschut koopman koper hof en zomerhuis Weverstraat NZ 1735 249 51r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelko Dirks Wiltschut koopman koper hof en zomerhuis Weverstraat NZ 1735 249 51r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelko Dirks Wiltschut koopman koper hof en zomerhuis Weverstraat NZ 1735 249 51r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelko Dirks Wiltschut koopman naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1735 249 51r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelko Dirks Wiltschut koopman naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1735 249 51r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Eelko Dirks Wiltschut koopman naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1735 249 51r0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Elco Dirx Wildschut verkoper Hofstraat 14 1733 248 196v0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Elco Dirx Wildschut verkoper Hofstraat 14 1733 248 196v0
EELKE DIRKS WILDSCHUT Elco Dirx Wildschut verkoper Hofstraat 14 1733 248 196v0
EELKE DOEDES Eeltje Doedes , c.u. huurder Zoutsloot 40 1763 255 216v0
EELKE DOEDES Eeltje Doedes , c.u. huurder Zoutsloot 40 1763 255 216v0
EELKE DOEDES Eeltje Doedes , c.u. huurder Zoutsloot 40 1763 255 216v0
EELKE DOEDES Eeltje Doedes huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 13 1798 265 122r0
EELKE DOEDES Eeltje Doedes huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 13 1798 265 122r0
EELKE DOEDES Eeltje Doedes huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 13 1798 265 122r0
EELKE DOUWES Eelcke Douwes koopman verkoper Zoutsloot 20 1713 245 192v0
EELKE DOUWES Eelcke Douwes koopman verkoper Zoutsloot 20 1713 245 192v0
EELKE DOUWES Eelcke Douwes koopman verkoper Zoutsloot 20 1713 245 192v0
EELKE DOUWES Eelcke Douwes , c.u. koopman koper 1/8 huis Kleine Bredeplaats 21 1718 246 23v0
EELKE DOUWES Eelcke Douwes , c.u. koopman koper 1/8 huis Kleine Bredeplaats 21 1718 246 23v0
EELKE DOUWES Eelcke Douwes , c.u. koopman koper 1/8 huis Kleine Bredeplaats 21 1718 246 23v0
EELKE DOUWES Eelcke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt 4 1719 246 48v0
EELKE DOUWES Eelcke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt 4 1719 246 48v0
EELKE DOUWES Eelcke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt 4 1719 246 48v0
EELKE DOUWES Eelcke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4 1719 246 48v0
EELKE DOUWES Eelcke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4 1719 246 48v0
EELKE DOUWES Eelcke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4 1719 246 48v0
EELKE DOUWES Eelke Douwes boterkoper koper gorthuis met 3 fraaie graanzolders Rinnertspijp 1 1702 244 185r0
EELKE DOUWES Eelke Douwes boterkoper koper gorthuis met 3 fraaie graanzolders Rinnertspijp 1 1702 244 185r0
EELKE DOUWES Eelke Douwes boterkoper koper gorthuis met 3 fraaie graanzolders Rinnertspijp 1 1702 244 185r0
EELKE DOUWES mr. gortmaker Eelke Douwes koper huis Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v0
EELKE DOUWES mr. gortmaker Eelke Douwes koper huis Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v0
EELKE DOUWES mr. gortmaker Eelke Douwes koper huis Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v0
EELKE DOUWES de koper Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v0
EELKE DOUWES de koper Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v0
EELKE DOUWES de koper Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 35 1708 245 65v0
EELKE DOUWES Eelke Douwes koper Noorderhaven 44 1717 245 291r0
EELKE DOUWES Eelke Douwes koper Noorderhaven 44 1717 245 291r0
EELKE DOUWES Eelke Douwes koper Noorderhaven 44 1717 245 291r0
EELKE DOUWES Eelke Douwes , c.s. naastligger ten westen Noorderhaven 46 1722 246 133v0
EELKE DOUWES Eelke Douwes , c.s. naastligger ten westen Noorderhaven 46 1722 246 133v0
EELKE DOUWES Eelke Douwes , c.s. naastligger ten westen Noorderhaven 46 1722 246 133v0
EELKE DOUWES de weduwe van wijlen Eelke Douwes naastligger ten westen Noorderhaven 32 1727 247 55v0
EELKE DOUWES de weduwe van wijlen Eelke Douwes naastligger ten westen Noorderhaven 32 1727 247 55v0
EELKE DOUWES de weduwe van wijlen Eelke Douwes naastligger ten westen Noorderhaven 32 1727 247 55v0
EELKE DOUWES de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Douwes koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 60 1728 247 72r0
EELKE DOUWES de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Douwes koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 60 1728 247 72r0
EELKE DOUWES de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Douwes koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 60 1728 247 72r0
EELKE DOUWES het gorthuis van Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4 1728 247 93v0
EELKE DOUWES het gorthuis van Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4 1728 247 93v0
EELKE DOUWES het gorthuis van Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4 1728 247 93v0
EELKE DOUWES het gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4 1735 249 26r0
EELKE DOUWES het gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4 1735 249 26r0
EELKE DOUWES het gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten westen Vismarkt 4 1735 249 26r0
EELKE DOUWES het gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt 4 1735 249 26r0
EELKE DOUWES het gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt 4 1735 249 26r0
EELKE DOUWES het gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten zuiden Vismarkt 4 1735 249 26r0
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1737 249 164r0
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1737 249 164r0
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1737 249 164r0
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33 1737 249 203r0
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33 1737 249 203r0
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 33 1737 249 203r0
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1741 250 143v0
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1741 250 143v0
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 25 1741 250 143v0
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelko Douwes naastligger ten westen Noorderhaven 32 1742 250 241r0
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelko Douwes naastligger ten westen Noorderhaven 32 1742 250 241r0
EELKE DOUWES de erfgenamen van wijlen Eelko Douwes naastligger ten westen Noorderhaven 32 1742 250 241r0
EELKE DOUWES BUTTERKOPER het huis van Eelco Douwes Buttercoper naastligger ten westen Noorderhaven 32 1717 245 286v0
EELKE DOUWES BUTTERKOPER het huis van Eelco Douwes Buttercoper naastligger ten westen Noorderhaven 32 1717 245 286v0
EELKE DOUWES BUTTERKOPER het huis van Eelco Douwes Buttercoper naastligger ten westen Noorderhaven 32 1717 245 286v0
EELKE EELKES Eelck Elkes naastligger ten zuiden Hofstraat NZ 1657 237 122av0
EELKE EELKES Eelck Elkes naastligger ten zuiden Hofstraat NZ 1657 237 122av0
EELKE EELKES Eelck Elkes naastligger ten zuiden Hofstraat NZ 1657 237 122av0
EELKE EELKES Eelck Elkes verkoper Hofstraat NZ 1657 237 122av0
EELKE EELKES Eelck Elkes verkoper Hofstraat NZ 1657 237 122av0
EELKE EELKES Eelck Elkes verkoper Hofstraat NZ 1657 237 122av0
EELKE EILES Eelcke Eilis verkoper Zuiderstraat 11 1636 234 10v0
EELKE EILES Eelcke Eilis verkoper Zuiderstraat 11 1636 234 10v0
EELKE EILES Eelcke Eilis verkoper Zuiderstraat 11 1636 234 10v0
EELKE EVERTS Eeltie Everts , c.u. huurder Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v0
EELKE EVERTS Eeltie Everts , c.u. huurder Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v0
EELKE EVERTS Eeltie Everts , c.u. huurder Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v0
EELKE EVERTS Eeltje Everts huurder Romastraat 8oost 1783 261 118r0
EELKE EVERTS Eeltje Everts huurder Romastraat 8oost 1783 261 118r0
EELKE EVERTS Eeltje Everts huurder Romastraat 8oost 1783 261 118r0
EELKE FEKKES wijlen Eelcke Feckes protesteert Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v0
EELKE FEKKES wijlen Eelcke Feckes protesteert Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v0
EELKE FEKKES wijlen Eelcke Feckes protesteert Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v0
EELKE GERBENS Eelcke Gerbrants crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1597 228 55r0
EELKE GERBENS Eelcke Gerbrants crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1597 228 55r0
EELKE GERBENS Eelcke Gerbrants koper huis Lanen 6 1599 228 148r0
EELKE GERBENS Eelcke Gerbrants koper huis Lanen 6 1599 228 148r0
EELKE GERBENS Eelcke Gerbrants verwandelaar Lanen 6 1599 228 148v0
EELKE GERBENS Eelcke Gerbrants verwandelaar Lanen 6 1599 228 148v0
EELKE GERBENS Eelcke Gerbrandts eerdere eigenaar Kruisstraat ZZ 1614 229 208v0
EELKE GERBENS Eelcke Gerbrandts eerdere eigenaar Kruisstraat ZZ 1614 229 208v0
EELKE GERRITS Eeltje Gerryts koper Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
EELKE GERRITS Eeltje Gerryts koper Fabrieksstraat 6 1772 258 65r0
EELKE GERRITS wijlen Eeltje Gerrits verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
EELKE GERRITS wijlen Eeltje Gerrits verkoper van 1/3 Fabrieksstraat 6 1779 259 177r0
EELKE HARMENS Eelcke Harmannus koper finaal kamer Gardenierstraat 1603 228 348v0
EELKE HARMENS Eelcke Harmannus koper finaal kamer Gardenierstraat 1603 228 348v0
EELKE HARMENS wijlen Eelcke Harmanus koper Droogstraat 57 1635 233 167v0
EELKE HARMENS wijlen Eelcke Harmanus koper Droogstraat 57 1635 233 167v0
EELKE HEINS Eelke Heins wever huurder Romastraat 29 1692 243 20v0
EELKE HEINS Eelke Heins wever huurder Romastraat 29 1692 243 20v0
EELKE HOTSES Eeltje Hotses huurder Herenwaltje 10 1757 254 60v0
EELKE HOTSES Eeltje Hotses huurder Herenwaltje 10 1757 254 60v0
EELKE HOTSES Eeltje Hotses huurder Zoutsloot 70 1757 254 60v0
EELKE HOTSES Eeltje Hotses huurder Zoutsloot 70 1757 254 60v0
EELKE IEMES Eelck Yemes verpachter grond Peterseliestraat 1613 229 128v0
EELKE IEMES Eelck Yemes verpachter grond Peterseliestraat 1613 229 128v0
EELKE IEPES Eelcke Ipes koper huis met een ledige plaats erachter Brouwersstraat 23 1614 229 201r0
EELKE IEPES Eelcke Ipes koper huis met een ledige plaats erachter Brouwersstraat 23 1614 229 201r0
EELKE IEPES de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelcke Ypes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1616 230 46v0
EELKE IEPES de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelcke Ypes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1616 230 46v0
EELKE IEPES de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1641 234 160v0
EELKE IEPES de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1641 234 160v0
EELKE IEPES de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1642 235 5r0
EELKE IEPES de weduwe en erfgenamen van wijlen Eelke Ipes naastligger ten noorden Brouwersstraat 25 1642 235 5r0
EELKE IEPES KRUIS wijlen Eelcke Ipes Cruys koper Brouwersstraat 23 1616 230 42v0
EELKE IEPES KRUIS wijlen Eelcke Ipes Cruys koper Brouwersstraat 23 1616 230 42v0
EELKE IEPES KRUIS wijlen Eelcke Ipes Cruys erflater Brouwersstraat 23 1616 230 42v0
EELKE IEPES KRUIS wijlen Eelcke Ipes Cruys erflater Brouwersstraat 23 1616 230 42v0
EELKE JAKOBS de plaats van Eelck Jacobs naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1597 228 51r0
EELKE JAKOBS de plaats van Eelck Jacobs naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1597 228 51r0
EELKE JAKOBS Eelke Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven 60 1698 243 360v0
EELKE JAKOBS Eelke Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven 60 1698 243 360v0
EELKE JAKOBS huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r0
EELKE JAKOBS huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r0
EELKE JAKOBS huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v0
EELKE JAKOBS huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v0
EELKE JAKOBS huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
EELKE JAKOBS huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r0
EELKE JAKOBS huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r0
EELKE JAKOBS huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r0
EELKE JAKOBS huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r0
EELKE JAKOBS huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r0
EELKE JANS Eelck Jans koper 1/2 huis Ooievaarsteeg 1668 239 144r0
EELKE JANS Eelck Jans koper 1/2 huis Ooievaarsteeg 1668 239 144r0
EELKE JANS wijlen Eelcke Jans koper Wortelstraat ZZ 1627 232 25r0
EELKE JANS wijlen Eelcke Jans koper Wortelstraat ZZ 1627 232 25r0
EELKE JANS Eelke Jans , ongehuwde jongman koper huis, herberg en stal Hoogstraat 51 het Wapen van Harlingen 1785 261 281r0
EELKE JANS Eelke Jans , ongehuwde jongman koper huis, herberg en stal Hoogstraat 51 het Wapen van Harlingen 1785 261 281r0
EELKE JANS de nagelaten weeskinderen van wijlen Eelcke Jansen Nieuenhuis verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 253r0
EELKE JANS de nagelaten weeskinderen van wijlen Eelcke Jansen Nieuenhuis verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 253r0
EELKE JANS Eelke Jans Menolda, cum curatoribus koper huis en bakhuis Brouwersstraat 28 1721 246 105r0
EELKE JANS Eelke Jans Menolda, cum curatoribus koper huis en bakhuis Brouwersstraat 28 1721 246 105r0
EELKE JANS LEIENAAR Eelke Jans Leyenaar koper huis Achterstraat 3 1799 265 133r0
EELKE JANS LEIENAAR Eelke Jans Leyenaar koper huis Achterstraat 3 1799 265 133r0
EELKE JANS LEIENAAR Eelke Jans Leyenaar verkoper Achterstraat 3 1804 267 106v0
EELKE JANS LEIENAAR Eelke Jans Leyenaar verkoper Achterstraat 3 1804 267 106v0
EELKE JANS POST Eelke Jans van der Post kastelein koper huis Hoogstraat 53 1788 262 307v0
EELKE JANS POST Eelke Jans van der Post kastelein koper huis Hoogstraat 53 1788 262 307v0
EELKE JANS POST Eelke Jans van der Post, c.u. kastelein naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1788 262 307v0
EELKE JANS POST Eelke Jans van der Post, c.u. kastelein naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1788 262 307v0
EELKE JELLES Eelke Jelles huistimmerman koper huis Zoutsloot 93 1740 250 139v0
EELKE JELLES Eelke Jelles huistimmerman koper huis Zoutsloot 93 1740 250 139v0
EELKE JELLES Eelke Jelles mr. timmerman koper Nutstraat 2 1747 251 192v0
EELKE JELLES Eelke Jelles mr. timmerman koper Nutstraat 2 1747 251 192v0
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten oosten Zoutsloot 91 1750 252 96r0
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten oosten Zoutsloot 91 1750 252 96r0
EELKE JELLES Eelke Jelles mr. timmerman koper deftig huis waarin hoedenmakerij en verffabriek Kleine Bredeplaats 23 1756 254 51v0
EELKE JELLES Eelke Jelles mr. timmerman koper deftig huis waarin hoedenmakerij en verffabriek Kleine Bredeplaats 23 1756 254 51v0
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r0
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r0
EELKE JELLES Eelke Jelles mr. huistimmerman verkoper Nutstraat 2 1761 255 107v0
EELKE JELLES Eelke Jelles mr. huistimmerman verkoper Nutstraat 2 1761 255 107v0
EELKE JELLES Eelke Jelles mr. huistimmerman koper pakhuis Grote Ossenmarkt 2 1761 255 114r0
EELKE JELLES Eelke Jelles mr. huistimmerman koper pakhuis Grote Ossenmarkt 2 1761 255 114r0
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten westen Zoutsloot 95 1762 255 150v0
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten westen Zoutsloot 95 1762 255 150v0
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v0
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1763 255 187v0
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten westen Zoutsloot 95 1763 255 257v0
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten westen Zoutsloot 95 1763 255 257v0
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1765 256 127v0
EELKE JELLES Eelke Jelles naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 25 1765 256 127v0
EELKE JELLES Eelke Jelles stadsbouwmeester verkoper Zoutsloot 93 1770 257 175r0
EELKE JELLES Eelke Jelles stadsbouwmeester verkoper Zoutsloot 93 1770 257 175r0
EELKE JELLES Eelke Jelles stadsbouwmeester verkoper Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v0
EELKE JELLES Eelke Jelles stadsbouwmeester verkoper Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v0
EELKE JELLES Eelke Jelles stadsbouwmeester verkoper Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v0
EELKE JELLES Eelke Jelles stadsbouwmeester verkoper Grote Ossenmarkt 2 1773 258 112v0
EELKE JELLES Eeltje Jelles huurder deel (p.j.) Kruisstraat 3oost 1784 261 171r0
EELKE JELLES Eeltje Jelles huurder deel (p.j.) Kruisstraat 3oost 1784 261 171r0
EELKE JELLES Eeltje Jelles hovenier koper hof met vruchtbomen, bloemen, planten en een zomerhuis Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v0
EELKE JELLES Eeltje Jelles hovenier koper hof met vruchtbomen, bloemen, planten en een zomerhuis Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v0
EELKE JELLES wijlen Eeltje Jelles hovenier erflater Spinhuisstraat 13 1787 262 195r0
EELKE JELLES wijlen Eeltje Jelles hovenier erflater Spinhuisstraat 13 1787 262 195r0
EELKE JETSES Eelcke Jetses , c.u. koper woning de Foek genaamd Bildtpoort (gebied) de Foek 1712 245 182av0
EELKE JETSES Eelcke Jetses , c.u. koper woning de Foek genaamd Bildtpoort (gebied) de Foek 1712 245 182av0
EELKE JETSES Eelcke Jetses zeevarende verkoper Bildtpoort (gebied) 1717 245 280v0
EELKE JETSES Eelcke Jetses zeevarende verkoper Bildtpoort (gebied) 1717 245 280v0
EELKE JETSES Eelke Jetses , c.u. geniaarde koper Hoogstraat 22 1717 245 308r0
EELKE JETSES Eelke Jetses , c.u. geniaarde koper Hoogstraat 22 1717 245 308r0
EELKE JETSES Eelke Jetses geniaarde koper Hoogstraat 30achter 1719 246 53v0
EELKE JETSES Eelke Jetses geniaarde koper Hoogstraat 30achter 1719 246 53v0
EELKE JETSES Eelke Jetses , c.u. koper kamer Wortelstraat 10 1720 246 80r0
EELKE JETSES Eelke Jetses , c.u. koper kamer Wortelstraat 10 1720 246 80r0
EELKE JETSES Eelke Jetses verkoper Wortelstraat 10 1722 246 141v0
EELKE JETSES Eelke Jetses verkoper Wortelstraat 10 1722 246 141v0
EELKE JETSES Eelke Jetses koper kamer Zoutsloot 90 1723 246 164v0
EELKE JETSES Eelke Jetses koper kamer Zoutsloot 90 1723 246 164v0
EELKE JETSES Eelke Jetses verkoper Zoutsloot 90 1727 247 6v0
EELKE JETSES Eelke Jetses verkoper Zoutsloot 90 1727 247 6v0
EELKE JOCHEMS Eelck Jochums naastligger ten oosten Hofstraat 35 1644 235 158r0
EELKE JOCHEMS Eelck Jochums naastligger ten oosten Hofstraat 35 1644 235 158r0
EELKE JOCHEMS Eelco Jochums verkoper van 1/4 Noorderhaven 44 1731 248 64r0
EELKE JOCHEMS Eelco Jochums verkoper van 1/4 Noorderhaven 44 1731 248 64r0
EELKE JOCHEMS de goederen van Eelke Jocchums boterkoper verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
EELKE JOCHEMS de goederen van Eelke Jocchums boterkoper verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r0
EELKE JOCHEMS Eelke Jochums verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
EELKE JOCHEMS Eelke Jochums verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v0
EELKE JOCHEMS meerderjarige vrijgezel Eelke Jochums verkoper Noorderhaven 37 1741 250 163v0
EELKE JOCHEMS meerderjarige vrijgezel Eelke Jochums verkoper Noorderhaven 37 1741 250 163v0
EELKE JOCHEMS meerderjarige vrijgezel Eelke Jogchums koper huis en tapperij Nieuweburen 25 Pasveer 1741 250 187v0
EELKE JOCHEMS meerderjarige vrijgezel Eelke Jogchums koper huis en tapperij Nieuweburen 25 Pasveer 1741 250 187v0
EELKE JOCHEMS HANNEMA Eelke Jochems Hannema verkoper Kerkpoortsmolen 1 1744 251 36v0
EELKE JOCHEMS HANNEMA Eelke Jochems Hannema verkoper Kerkpoortsmolen 1 1744 251 36v0
EELKE JOCHEMS HANNEMA wijlen Eelke Jochums Hannema verkoper Nieuweburen 25 1748 251 225v0
EELKE JOCHEMS HANNEMA wijlen Eelke Jochums Hannema verkoper Nieuweburen 25 1748 251 225v0
EELKE KEIMPES Eeltie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v0
EELKE KEIMPES Eeltie Keimpes verkoper van 1/5 Tiepelsteeg 1715 245 235v0
EELKE KORNELIS Eeltie Cornelis bewoner Brouwersstraat 8 1799 265 186r0
EELKE KORNELIS Eeltie Cornelis bewoner Brouwersstraat 8 1799 265 186r0
EELKE KORNELIS Eeltie Cornelis bewoner Brouwersstraat 8 1799 265 186r0
EELKE KORNELIS de geabandonneerde boedel van Eeltie Cornelis mr. wolkammer verkoper Brouwersstraat 8 1799 265 186r0
EELKE KORNELIS de geabandonneerde boedel van Eeltie Cornelis mr. wolkammer verkoper Brouwersstraat 8 1799 265 186r0
EELKE KORNELIS de geabandonneerde boedel van Eeltie Cornelis mr. wolkammer verkoper Brouwersstraat 8 1799 265 186r0
EELKE KORNELIS Eeltje Cornelis koper huis Brouwersstraat 8 1795 264 258v0
EELKE KORNELIS Eeltje Cornelis koper huis Brouwersstraat 8 1795 264 258v0
EELKE KORNELIS Eeltje Cornelis koper huis Brouwersstraat 8 1795 264 258v0
EELKE LAMMERTS Eelcke Lamberts protesteert vanwege zijn geobtineerde sententie Hofstraat 1627 231 173v0
EELKE LAMMERTS Eelcke Lamberts protesteert vanwege zijn geobtineerde sententie Hofstraat 1627 231 173v0
EELKE LIEUWES Eelcke Lieuwes , c.u. timmerman koper huis Woudemansteeg 2 1680 241 87r0
EELKE LIEUWES Eelcke Lieuwes , c.u. timmerman koper huis Woudemansteeg 2 1680 241 87r0
EELKE LIEUWES Eelcke Lieuwes mr. scheepstimmerman koper huis Schritsen 27 1681 241 140r0
EELKE LIEUWES Eelcke Lieuwes mr. scheepstimmerman koper huis Schritsen 27 1681 241 140r0
EELKE LIEUWES Eelcke Lieuwes koper huis bestaande uit 2 separate woningen Kleine Ossenmarkt 8 1695 243 156v0
EELKE LIEUWES Eelcke Lieuwes koper huis bestaande uit 2 separate woningen Kleine Ossenmarkt 8 1695 243 156v0
EELKE LIEUWES Eelcke Lieuwes lakenkoper naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 17 1697 243 278r0
EELKE LIEUWES Eelcke Lieuwes lakenkoper naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 17 1697 243 278r0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes koper huis Schritsen 39 1662 238 147v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes koper huis Schritsen 39 1662 238 147v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes timmerman naastligger ten oosten Schritsen 37 1688 242 251v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes timmerman naastligger ten oosten Schritsen 37 1688 242 251v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes koopman verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 25 1690 242 322r0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes koopman verkoper q.q. Gedempte Korte Zoutsloot 25 1690 242 322r0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes bootjemaker verkoper Herenwaltje 9 1691 242 373r0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes bootjemaker verkoper Herenwaltje 9 1691 242 373r0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes bootjemaker verkoper Gardenierstraat 1691 242 373v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes bootjemaker verkoper Gardenierstraat 1691 242 373v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes koper huis Heiligeweg 15 1692 242 376v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes koper huis Heiligeweg 15 1692 242 376v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes koper woning Schritsen 31 1692 243 16v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes koper woning Schritsen 31 1692 243 16v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes naastligger ten westen Schritsen 33 1694 243 105v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes naastligger ten westen Schritsen 33 1694 243 105v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes , c.u. verkoper Schritsen 31 1695 243 145v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes , c.u. verkoper Schritsen 31 1695 243 145v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 44achter 1702 244 139v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes naastligger ten oosten Lanen 44achter 1702 244 139v0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes naastligger ten zuiden Lanen 46 1702 244 159r0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes naastligger ten zuiden Lanen 46 1702 244 159r0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes winkelier verkoper q.q. Gardenierstraat 16 1703 245 6r0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes winkelier verkoper q.q. Gardenierstraat 16 1703 245 6r0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 4 1705 244 272r0
EELKE LIEUWES Eelke Lieuwes naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 4 1705 244 272r0
EELKE LOLKES wijlen Eelco Lolckes eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 16 1606 228 496v0
EELKE LOLKES wijlen Eelco Lolckes eerdere eigenaar Kleine Bredeplaats 16 1606 228 496v0
EELKE MEINERTS Eeltje Meinderts , c.u. huurder midden beneden (p.j.) Hoogstraat 53 1764 256 70v0
EELKE MEINERTS Eeltje Meinderts , c.u. huurder midden beneden (p.j.) Hoogstraat 53 1764 256 70v0
EELKE OLFERTS Eelcke Olfferts verkoper Nieuwstraat 1604 228 411r0
EELKE OLFERTS Eelcke Olfferts verkoper Nieuwstraat 1604 228 411r0
EELKE PIERS Eelcke Piers , c.u. koper gleibakkerij Grote Ossenmarkt 4 1712 245 180v0
EELKE PIERS Eelcke Piers , c.u. koper gleibakkerij Grote Ossenmarkt 4 1712 245 180v0
EELKE PIERS Eelcke Piers , c.u. koper gleibakkerij Zuiderhaven 33 1712 245 180v0
EELKE PIERS Eelcke Piers , c.u. koper gleibakkerij Zuiderhaven 33 1712 245 180v0
EELKE PIERS Eelcke Piers verkoper Lanen 18 1719 246 57r0
EELKE PIERS Eelcke Piers verkoper Lanen 18 1719 246 57r0
EELKE PIERS Eelke Piers huurder Zuiderhaven ZZ 1706 244 332v0
EELKE PIERS Eelke Piers huurder Zuiderhaven ZZ 1706 244 332v0
EELKE PIERS Eelke Piers verkoper Bildtstraat 13 1719 246 55r0
EELKE PIERS Eelke Piers verkoper Bildtstraat 13 1719 246 55r0
EELKE PIERS Eelke Peers verkoper Zuiderhaven 37 1726 246 260v0
EELKE PIERS Eelke Peers verkoper Zuiderhaven 37 1726 246 260v0
EELKE PIETERS Eelke Pytters rogverschieter koper Lanen 66 1739 250 6r0
EELKE PIETERS Eelke Pytters rogverschieter koper Lanen 66 1739 250 6r0
EELKE PIETERS de nagelaten minderjarige Eelke Pieters verkoper Kerkpoortstraat 57 1763 255 265r0
EELKE PIETERS de nagelaten minderjarige Eelke Pieters verkoper Kerkpoortstraat 57 1763 255 265r0
EELKE PIETERS Eeltje Pieters , c.u. huurder voor beneden Vijver 9 1758 254 143v0
EELKE PIETERS Eeltje Pieters , c.u. huurder voor beneden Vijver 9 1758 254 143v0
EELKE PIETERS huisman Eeltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v0
EELKE PIETERS huisman Eeltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 21 1643 235 79v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 21 1643 235 79v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts , c.u. koper huis genaamd het Spijkerboor Nieuweweg 9 het Spijkerboor 1650 236 117r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts , c.u. koper huis genaamd het Spijkerboor Nieuweweg 9 het Spijkerboor 1650 236 117r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinners koopman naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1652 236 191r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinners koopman naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1652 236 191r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman naastligger ten noorden Noordijs 23 1653 236 230v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman naastligger ten noorden Noordijs 23 1653 236 230v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts , c.u. timmerman koper door niaar 1/2 huis Zuiderhaven 36m 1659 237 181v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts , c.u. timmerman koper door niaar 1/2 huis Zuiderhaven 36m 1659 237 181v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36m 1659 237 181v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36m 1659 237 181v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koper 1/4 huis bestaande uit twee kamers, met plaatsje ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheerstraat 8midden 1659 237 185r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koper 1/4 huis bestaande uit twee kamers, met plaatsje ([voor de twee percelen in deze akte]) Scheerstraat 8midden 1659 237 185r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnert koper vier kamers ([voor de twee percelen in deze akte]) Pakhuissteeg 1 1659 237 185r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnert koper vier kamers ([voor de twee percelen in deze akte]) Pakhuissteeg 1 1659 237 185r0
EELKE RINNERTS vier kamers van Eelcke Rinners naastligger ten westen Scheerstraat 12twee_achter 1659 237 190v0
EELKE RINNERTS vier kamers van Eelcke Rinners naastligger ten westen Scheerstraat 12twee_achter 1659 237 190v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1659 237 191r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat ZZ 1659 237 191r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman koper finaal 1/2 huis Zuiderhaven 36m 1659 237 239r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman koper finaal 1/2 huis Zuiderhaven 36m 1659 237 239r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman koper provisioneel Zuiderhaven 36m 1659 237 239r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman koper provisioneel Zuiderhaven 36m 1659 237 239r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman eigenaar van 1/2 door niaar Zuiderhaven 36m 1659 237 239r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman eigenaar van 1/2 door niaar Zuiderhaven 36m 1659 237 239r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts , c.u. koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36m 1659 237 209v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts , c.u. koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36m 1659 237 209v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts , c.u. verkoper Zuiderhaven 36m 1659 237 209v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts , c.u. verkoper Zuiderhaven 36m 1659 237 209v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Lombardstraat 1662 238 136r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts naastligger ten westen Lombardstraat 1662 238 136r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman koper 1/2 hof met bomen en planten Weverstraat ZZ 1667 239 99av0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman koper 1/2 hof met bomen en planten Weverstraat ZZ 1667 239 99av0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman verkoper q.q. Voorstraat 48 1668 239 128r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman verkoper q.q. Voorstraat 48 1668 239 128r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman koper ledige plaats Weverstraat 6 1676 240 213v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman koper ledige plaats Weverstraat 6 1676 240 213v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 15 1679 241 6ra0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 15 1679 241 6ra0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman naastligger ten zuiden Noordijs 15 1679 241 29r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts koopman naastligger ten zuiden Noordijs 15 1679 241 29r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts verkoper q.q. Lanen 71vier_achter 1680 241 69v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts verkoper q.q. Lanen 71vier_achter 1680 241 69v0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts verkoper q.q. Lanen 71vijf_achter 1680 241 70r0
EELKE RINNERTS Eelcke Rinnerts verkoper q.q. Lanen 71vijf_achter 1680 241 70r0
EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36n 1667 239 108r0
EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36n 1667 239 108r0
EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts koper 1/2 hof met een vrije uit- en ingang in de Weverstraat Weverstraat 1667 239 19va0
EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts koper 1/2 hof met een vrije uit- en ingang in de Weverstraat Weverstraat 1667 239 19va0
EELKE RINNERTS Eelco Rinnertz naastligger ten zuiden Noordijs 15 1668 239 140r0
EELKE RINNERTS Eelco Rinnertz naastligger ten zuiden Noordijs 15 1668 239 140r0
EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 23 1669 239 179r0
EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 23 1669 239 179r0
EELKE RINNERTS de hof van Eelco Rinnerts koopman naastligger ten westen Weverstraat 1672 240 12va0
EELKE RINNERTS de hof van Eelco Rinnerts koopman naastligger ten westen Weverstraat 1672 240 12va0
EELKE RINNERTS het huis en de mouterij van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 19 1672 240 86v0
EELKE RINNERTS het huis en de mouterij van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Noordijs 19 1672 240 86v0
EELKE RINNERTS de hof nu van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 19 1672 240 89r0
EELKE RINNERTS de hof nu van Eelco Rinnerts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 19 1672 240 89r0
EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts verkoper Voorstraat 40achter 1672 240 110r0
EELKE RINNERTS Eelco Rinnerts verkoper Voorstraat 40achter 1672 240 110r0
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts , c.soc. koper erf van 24 voet breed met de woning daarop Zuiderhaven 36m 1650 236 118r0
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts , c.soc. koper erf van 24 voet breed met de woning daarop Zuiderhaven 36m 1650 236 118r0
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Zuiderhaven 36n 1650 236 120r0
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Zuiderhaven 36n 1650 236 120r0
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1650 236 139r0
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts naastligger ten westen Nieuweweg NZ 1664 238 214r0
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts , c.u. koper huis Noordijs 17 1665 239 12r0
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts , c.u. koper huis Noordijs 17 1665 239 12r0
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts koopman verkoper q.q. Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts koopman verkoper q.q. Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts koopman naastligger ten westen Klaverbladstraat 2 1675 240 205r0
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts koopman naastligger ten westen Klaverbladstraat 2 1675 240 205r0
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts koopman naastligger ten noorden Klaverbladstraat 2 1675 240 205r0
EELKE RINNERTS Eelke Rinnerts koopman naastligger ten noorden Klaverbladstraat 2 1675 240 205r0
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten westen Scheerstraat 8achter 1689 242 270r0
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1694 243 117v0
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopman naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1694 243 117v0
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1694 243 117v0
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts koopman naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1694 243 117v0
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 15 1700 244 64v0
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 15 1700 244 64v0
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 15 1702 244 182v0
EELKE RINNERTS de erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts naastligger ten zuiden Noordijs 15 1702 244 182v0
EELKE RINNERTS EELKEMA de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman koper lands kruithuis of magazijn van buspulver ten oosten van Harlingen 1681 241 171r0
EELKE RINNERTS EELKEMA de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman koper lands kruithuis of magazijn van buspulver ten oosten van Harlingen 1681 241 171r0
EELKE RINNERTS EELKEMA wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman verkoper ten oosten van Harlingen 1681 241 171r0
EELKE RINNERTS EELKEMA wijlen Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman verkoper ten oosten van Harlingen 1681 241 171r0
EELKE RINNERTS EELKEMA eerder Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman huurder ten oosten van Harlingen 1686 242 118r0
EELKE RINNERTS EELKEMA eerder Eelcke Rinnerts Eelcoma koopman huurder ten oosten van Harlingen 1686 242 118r0
EELKE RINNERTS EELKEMA de hof van Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten zuiden onbekend 1677 241 1v0
EELKE RINNERTS EELKEMA de hof van Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten zuiden onbekend 1677 241 1v0
EELKE RINNERTS EELKEMA Eelco Rinnerts Eelcoma eigenaar van 1/4 ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r0
EELKE RINNERTS EELKEMA Eelco Rinnerts Eelcoma eigenaar van 1/4 ten zuiden van Harlingen 1679 241 49r0
EELKE RINNERTS EELKEMA de erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1685 242 70r0
EELKE RINNERTS EELKEMA de erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1685 242 70r0
EELKE RINNERTS EELKEMA de erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1685 242 70r0
EELKE RINNERTS EELKEMA de erfgenamen van wijlen Eelco Rinnerts Eelcoma naastligger ten zuiden Scheerstraat 6 1685 242 70r0
EELKE RINNERTS EELKEMA Eelko Rinnerts Eelcoma verkoper Voorstraat 40 1671 240 66v0
EELKE RINNERTS EELKEMA Eelko Rinnerts Eelcoma verkoper Voorstraat 40 1671 240 66v0
EELKE RINSES Eelke Rinses koper huis Bildtstraat 18 1802 266 142r0
EELKE RINSES Eelke Rinses koper huis Bildtstraat 18 1802 266 142r0
EELKE RINSES Eelke Rinses verkoper Bildtstraat 18 1804 267 8v0
EELKE RINSES Eelke Rinses verkoper Bildtstraat 18 1804 267 8v0
EELKE RINSES Eeltie Rinses naastligger ten westen Droogstraat 23 1746 251 123v0
EELKE RINSES Eeltie Rinses naastligger ten westen Droogstraat 23 1746 251 123v0
EELKE RINSES Eeltje Rinses gardenier koper door niaar huis met hof Zoutsloot 44 1742 250 210v0
EELKE RINSES Eeltje Rinses gardenier koper door niaar huis met hof Zoutsloot 44 1742 250 210v0
EELKE RINSES Eeltje Rinses naastligger ten westen Zoutsloot 48 1754 253 147v0
EELKE RINSES Eeltje Rinses naastligger ten westen Zoutsloot 48 1754 253 147v0
EELKE RINSES de weduwe van wijlen Eeltje Rinses hovenier naastligger ten westen Zoutsloot 48 1772 258 54v0
EELKE RINSES de weduwe van wijlen Eeltje Rinses hovenier naastligger ten westen Zoutsloot 48 1772 258 54v0
EELKE SIEBRENS wijlen Eelke Sybrandts wijdschipper naastligger ten zuiden Vijver 7 1687 242 200r0
EELKE SIEBRENS wijlen Eelke Sybrandts wijdschipper naastligger ten zuiden Vijver 7 1687 242 200r0
EELKE SJOUKES GERLSMA Eelcke Sjoukes Gerlsma koopman verkoper van 1/2 Rommelhaven 15 1713 245 198r0
EELKE SJOUKES GERLSMA Eelcke Sjoukes Gerlsma koopman verkoper van 1/2 Rommelhaven 15 1713 245 198r0
EELKE SJOUKES GERLSMA Eelke Sjoukes Gerlsma naastligger ten oosten Rommelhaven 13 1710 245 103r0
EELKE SJOUKES GERLSMA Eelke Sjoukes Gerlsma naastligger ten oosten Rommelhaven 13 1710 245 103r0
EELKE SJOUKES GERLSMA Eelke Sjoukes Gerlsma naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1710 245 103r0
EELKE SJOUKES GERLSMA Eelke Sjoukes Gerlsma naastligger ten oosten Hoogstraat 18 1710 245 103r0
EELKE TJEERDS Eelck Tiaardts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
EELKE TJEERDS Eelck Tiaardts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1627 231 168v0
EELKJE Eelck Swarties? naastligger ten zuiden Karremanstraat 1597 228 36v0
EELKJE Eelck naastligger ten oosten Heiligeweg 1west 1643 235 50v0
EELKJE hetsterfhuis van Eelck turfmeetster naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r0
EELKJE hetsterfhuis van Eelck turfmeetster naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1668 239 139r0
EELKJE Eelck naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r0
EELKJE Eelck naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1668 239 161r0
EELKJE Eelck naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r0
EELKJE Eelck naastligger ten westen Ooievaarsteeg WZ 1676 240 230r0
EELKJE Elck Volckers verkoper Lanen ZZ 1602 228 293v0
EELKJE Elck eerdere eigenaar Kerkpoortstraat NZ 1605 228 441r0
EELKJE BOONTJE Eke Boontjes huurder Lanen 43 1701 244 104r0
EELKJE BOONTJE Eke Boontjes verkoper Lanen 43 1701 244 104r0
EELKJE HEEMSTRA Eelckien Heemstra verkoper van 1/4 Zuiderhaven 6a 1658 237 157v0
EELKJE IJSENBEEK Eeke IJsenbeek verkoper Noordijs 14 1805 267 124r0
EELKJE IJSENBEEK Eke IJsenbeek koper Kleine Kerkstraat 10 1783 261 39r0
EELKJE LEVERLAND Eelkje Leverland koper door niaar Hoogstraat 1 1781 260 154v0
EELKJE TRAVAILLE Eeltie Travaillie winkelierse koper 1/2 nieuw huis en bleekveld Hoogstraat 53 1764 256 70v0
EELKJE WILDSCHUT wijlen Eeke Wildschut huurder Grote Bredeplaats 6oost_voor 1779 259 190r0
EELKJE WILDSCHUT Eeke Wildschut crediteur Grote Bredeplaats 6oost_voor 1779 259 190r0
EELKJE WILDSCHUT Eeke Wildschut verkoper Voorstraat 47 1787 262 212v0
EELKJE WILDSCHUT Eeke Wildschut verkoper van 1/3 Voorstraat 28 1790 263 219r0
EELKJE WILDSCHUT wijlen Eke Wildschut erflater Noorderhaven 95 1800 265 230r0
EELKJE ZEEMAN Eelkie Zeeman verkoper van 1/3 Zuiderhaven NZ 1776 259 10v0
EELKJE ZEEMAN Eelkje J. Zeeman naastligger ten zuiden Noorderhaven 28achter 1780 259 268v0
EELKJE ZEEMAN Eelkje J. Zeeman verkoper Noorderhaven 28achter 1780 259 268v0
EELKJE ZEEMAN Eelkjen Zeeman koper Grote Bredeplaats 25 1780 259 259v0
EELKJE AGES Eelckien Ages verkoper Droogstraat 59 1679 241 37v0
EELKJE AGES Eelckien Ages verkoper Droogstraat 59 1679 241 37v0
EELKJE AGES Eelckien Ages verkoper Droogstraat 59 1679 241 37v0
EELKJE AGES Eelk Ages verkoper Droogstraat 20west 1665 239 32v0
EELKJE AGES Eelk Ages verkoper Droogstraat 20west 1665 239 32v0
EELKJE AGES Eelk Ages verkoper Droogstraat 20west 1665 239 32v0
EELKJE ALBERTS Eelck Alberts koper Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
EELKJE ALBERTS Eelck Alberts koper Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
EELKJE ALBERTS Eelck Alberts koper Zeilmakersstraat 5 1599 228 134v0
EELKJE ALLERTS Eelck Allerts koper Droogstraat 19 1598 228 91v0
EELKJE ALLERTS Eelck Allerts koper Droogstraat 19 1598 228 91v0
EELKJE ALLERTS Eelck Allerts koper Droogstraat 19 1598 228 91v0
EELKJE ANDRIES Eelck Andries koper in de noorder nieuwestad 1627 232 28v0
EELKJE ANDRIES Eelck Andries koper in de noorder nieuwestad 1627 232 28v0
EELKJE ANDRIES Eelck Andries koper in de noorder nieuwestad 1627 232 28v0
EELKJE ANDRIES Eelck Andries koper Achterstraat ZZ 1629 232 94v0
EELKJE ANDRIES Eelck Andries koper Achterstraat ZZ 1629 232 94v0
EELKJE ANDRIES Eelck Andries koper Achterstraat ZZ 1629 232 94v0
EELKJE ANDRIES Eelck Andries naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1629 232 94v0
EELKJE ANDRIES Eelck Andries naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1629 232 94v0
EELKJE ANDRIES Eelck Andries naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1629 232 94v0
EELKJE ANDRIES Eelckien Andries verkoper Liemendijk NZ 1658 237 174v0
EELKJE ANDRIES Eelckien Andries verkoper Liemendijk NZ 1658 237 174v0
EELKJE ANDRIES Eelckien Andries verkoper Liemendijk NZ 1658 237 174v0
EELKJE ANDRIES wijlen Eelkien Andries erflater Zoutsloot 1 1697 243 328v0
EELKJE ANDRIES wijlen Eelkien Andries erflater Zoutsloot 1 1697 243 328v0
EELKJE ANDRIES wijlen Eelkien Andries erflater Zoutsloot 1 1697 243 328v0
EELKJE ARJENS Eelck Arjens verkoper Nieuwstraat 1675 240 208r0
EELKJE ARJENS Eelck Arjens verkoper Nieuwstraat 1675 240 208r0
EELKJE ARJENS Eelck Arjens verkoper Nieuwstraat 1675 240 208r0
EELKJE BAUKES Eeke Baukes koper Zeilmakersstraat 11 1762 255 123v0
EELKJE BAUKES Eeke Baukes koper Zeilmakersstraat 11 1762 255 123v0
EELKJE BAUKES Eeke Baukes koper Zeilmakersstraat 11 1762 255 123v0
EELKJE BAUKES Eelkje Baukes koper Noorderhaven 3 1793 264 84r0
EELKJE BAUKES Eelkje Baukes koper Noorderhaven 3 1793 264 84r0
EELKJE BAUKES Eelkje Baukes koper Noorderhaven 3 1793 264 84r0
EELKJE BERENDS Eelck Beernts verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid 1611 229 60r0
EELKJE BERENDS Eelck Beernts verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid 1611 229 60r0
EELKJE BERENDS Eelck Beernts verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 8zuid 1611 229 60r0
EELKJE BERENDS Eelck Beerns verkoper Vijverstraat ZZ 1612 229 105r0
EELKJE BERENDS Eelck Beerns verkoper Vijverstraat ZZ 1612 229 105r0
EELKJE BERENDS Eelck Beerns verkoper Vijverstraat ZZ 1612 229 105r0
EELKJE BINKES Eeke Bentes verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 27 1723 246 186r0
EELKJE BINKES Eeke Bentes verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 27 1723 246 186r0
EELKJE BINKES Eeke Bentes verkoper van 1/6 van 1/2 Schritsen 27 1723 246 186r0
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 31 1725 246 214r0
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 31 1725 246 214r0
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 31 1725 246 214r0
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 33 1725 246 214r0
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 33 1725 246 214r0
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes koper Nieuwstraat 33 1725 246 214r0
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes koper huis Zoutsloot 83achter 1725 246 231v0
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes koper huis Zoutsloot 83achter 1725 246 231v0
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes koper huis Zoutsloot 83achter 1725 246 231v0
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes verkoper Nieuwstraat 33 1728 247 107v0
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes verkoper Nieuwstraat 33 1728 247 107v0
EELKJE BINKES Eelkjen Bentes verkoper Nieuwstraat 33 1728 247 107v0
EELKJE BINKES wijlen Eelkjen Bentjes erflater Noordijs 13 1751 252 178v0
EELKJE BINKES wijlen Eelkjen Bentjes erflater Noordijs 13 1751 252 178v0
EELKJE BINKES wijlen Eelkjen Bentjes erflater Noordijs 13 1751 252 178v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderen verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderen verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek, voor haar kinderen verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Havenplein 20 1791 263 290v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Havenplein 20 1791 263 290v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Havenplein 20 1791 263 290v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 101 1793 264 88r0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 101 1793 264 88r0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 101 1793 264 88r0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek naastligger ten noorden Voorstraat 97 1802 266 149v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek naastligger ten noorden Voorstraat 97 1802 266 149v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek naastligger ten noorden Voorstraat 97 1802 266 149v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 97 1802 266 149v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 97 1802 266 149v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Voorstraat 97 1802 266 149v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eelkje Bentes IJsenbeek koper huis Noordijs 14 1795 264 266v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eelkje Bentes IJsenbeek koper huis Noordijs 14 1795 264 266v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eelkje Bentes IJsenbeek koper huis Noordijs 14 1795 264 266v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eelkjen Bentes IJsenbeek koper Voorstraat 97 1780 259 297v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eelkjen Bentes IJsenbeek koper Voorstraat 97 1780 259 297v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eelkjen Bentes IJsenbeek koper Voorstraat 97 1780 259 297v0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eelkjen Bentes IJsenbeek koper huis Voorstraat 101 1787 262 215r0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eelkjen Bentes IJsenbeek koper huis Voorstraat 101 1787 262 215r0
EELKJE BINKES IJSENBEEK Eelkjen Bentes IJsenbeek koper huis Voorstraat 101 1787 262 215r0
EELKJE DIRKS Eelck Dirx koper Zoutsloot 15 1671 240 66r0
EELKJE DIRKS Eelck Dirx koper Zoutsloot 15 1671 240 66r0
EELKJE DIRKS Eelck Dirx koper Zoutsloot 15 1671 240 66r0
EELKJE DOEIES Eelkjen Doyes koper Kruisstraat 3oost 1703 244 217v0
EELKJE DOEIES Eelkjen Doyes koper Kruisstraat 3oost 1703 244 217v0
EELKJE DOEIES Eelkjen Doyes koper Kruisstraat 3oost 1703 244 217v0
EELKJE DOUWES Eelkjen Douwes koper Lanen 73 1743 251 3r0
EELKJE DOUWES Eelkjen Douwes koper Lanen 73 1743 251 3r0
EELKJE DOUWES Eelkjen Douwes koper Lanen 73 1743 251 3r0
EELKJE EELKES Eelck Eelckes , c.soc. koper huis met plaats ten noorden Rozengracht 27 1651 236 147r0
EELKJE EELKES Eelck Eelckes , c.soc. koper huis met plaats ten noorden Rozengracht 27 1651 236 147r0
EELKJE EELKES Eelck Eelckes , c.soc. koper huis met plaats ten noorden Rozengracht 27 1651 236 147r0
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eeke Eelkes Wildschut verkoper q.q. Noordijs 13 1751 252 178v0
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eeke Eelkes Wildschut verkoper q.q. Noordijs 13 1751 252 178v0
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eeke Eelkes Wildschut verkoper q.q. Noordijs 13 1751 252 178v0
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eelkjen Eelkes Wildschut koper Voorstraat 28 1738 249 221v0
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eelkjen Eelkes Wildschut koper Voorstraat 28 1738 249 221v0
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eelkjen Eelkes Wildschut koper Voorstraat 28 1738 249 221v0
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eelkjen Eelkes Wildschut naastligger ten oosten Voorstraat 28 1738 249 221v0
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eelkjen Eelkes Wildschut naastligger ten oosten Voorstraat 28 1738 249 221v0
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eelkjen Eelkes Wildschut naastligger ten oosten Voorstraat 28 1738 249 221v0
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eelkjen Eelkes Wildschut verkoper Voorstraat 28 1765 256 123v0
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eelkjen Eelkes Wildschut verkoper Voorstraat 28 1765 256 123v0
EELKJE EELKES WILDSCHUT Eelkjen Eelkes Wildschut verkoper Voorstraat 28 1765 256 123v0
EELKJE EVERTS Eelkjen Eeverts geniaarde koper Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
EELKJE EVERTS Eelkjen Eeverts geniaarde koper Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
EELKJE EVERTS Eelkjen Eeverts geniaarde koper Nieuweweg NZ 1693 243 68v0
EELKJE EVERTS Eelkjen Ewerts geniaarde koper Noorderkade 13 1705 244 292r0
EELKJE EVERTS Eelkjen Ewerts geniaarde koper Noorderkade 13 1705 244 292r0
EELKJE EVERTS Eelkjen Ewerts geniaarde koper Noorderkade 13 1705 244 292r0
EELKJE EVERTS Eelkjen Ewerts koper Noorderkade 13 1706 244 345r0
EELKJE EVERTS Eelkjen Ewerts koper Noorderkade 13 1706 244 345r0
EELKJE EVERTS Eelkjen Ewerts koper Noorderkade 13 1706 244 345r0
EELKJE GERBENS Eelck Gerbens koper Hofstraat 37 1618 230 117v0
EELKJE GERBENS Eelck Gerbens koper Hofstraat 37 1618 230 117v0
EELKJE GERBENS Eelck Gerbens koper Heiligeweg 36 1629 232 93r0
EELKJE GERBENS Eelck Gerbens koper Heiligeweg 36 1629 232 93r0
EELKJE GERBENS Eelck Gerbens verkoper Heiligeweg 22 1631 232 176v0
EELKJE GERBENS Eelck Gerbens verkoper Heiligeweg 22 1631 232 176v0
EELKJE GERBENS Eelck Gerbens verkoper Peterseliestraat 1632 233 41v0
EELKJE GERBENS Eelck Gerbens verkoper Peterseliestraat 1632 233 41v0
EELKJE GERRITS Eeke Gerryts koper Rapenburg 13 1756 254 26v0
EELKJE GERRITS Eeke Gerryts koper Rapenburg 13 1756 254 26v0
EELKJE GERRITS Eeke Gerrits verkoper Achterstraat 6 1775 258 212v0
EELKJE GERRITS Eeke Gerrits verkoper Achterstraat 6 1775 258 212v0
EELKJE GERRITS Eelck Gerryts , volle nicht van de verkoper(se?) afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat 1613 229 128v0
EELKJE GERRITS Eelck Gerryts , volle nicht van de verkoper(se?) afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat 1613 229 128v0
EELKJE GERRITS Eelckien Gerryts , jongedochter koper Lanen 17 1667 239 120v0
EELKJE GERRITS Eelckien Gerryts , jongedochter koper Lanen 17 1667 239 120v0
EELKJE HAITSES Eelcke Haytses molenaar verkoper Zuiderstraat ZZ 1631 233 19r0
EELKJE HAITSES Eelcke Haytses molenaar verkoper Zuiderstraat ZZ 1631 233 19r0
EELKJE HANSES Eelck Hanses koper huis Both Apothekerstraat 9 1648 236 24v0
EELKJE HANSES Eelck Hanses koper huis Both Apothekerstraat 9 1648 236 24v0
EELKJE HANSES Eelck Hansens koper Gedempte Korte Zoutsloot 13een_achter 1658 237 169v0
EELKJE HANSES Eelck Hansens koper Gedempte Korte Zoutsloot 13een_achter 1658 237 169v0
EELKJE HARKES Eelkjen Harkes koper Sint Christoffelsteeg 10 1728 247 144r0
EELKJE HARKES Eelkjen Harkes koper Sint Christoffelsteeg 10 1728 247 144r0
EELKJE HERES Eelck Heres koper Voorstraat 4 1619 230 151v0
EELKJE HERES Eelck Heres koper Voorstraat 4 1619 230 151v0
EELKJE HERES Eelck Heres koper Franekereind 24 1619 230 165v0
EELKJE HERES Eelck Heres koper Franekereind 24 1619 230 165v0
EELKJE HERES Eelck Heres koper Zoutstraat 3 1619 230 165v0
EELKJE HERES Eelck Heres koper Zoutstraat 3 1619 230 165v0
EELKJE HERES Eelck Heres verkoper Franekereind 24 1619 230 166v0
EELKJE HERES Eelck Heres verkoper Franekereind 24 1619 230 166v0
EELKJE HERES Eelck Heres verkoper Zoutstraat 3 1619 230 166v0
EELKJE HERES Eelck Heres verkoper Zoutstraat 3 1619 230 166v0
EELKJE HERES Eelck Heeres koper Voorstraat 6 1620 230 239v0
EELKJE HERES Eelck Heeres koper Voorstraat 6 1620 230 239v0
EELKJE HERES Eelck Heeres koper Voorstraat 6 1629 232 105v0
EELKJE HERES Eelck Heeres koper Voorstraat 6 1629 232 105v0
EELKJE HILLEBRANDS Eelck Hilbrandts verkoper Bildtstraat 15 1614 229 233v0
EELKJE HILLEBRANDS Eelck Hilbrandts verkoper Bildtstraat 15 1614 229 233v0
EELKJE IDSES Eeke Idses koper Kerkpoortsmolen 1 1759 254 201v0
EELKJE IDSES Eeke Idses koper Kerkpoortsmolen 1 1759 254 201v0
EELKJE IEMES Eelck Yemes verkoper Peterseliestraat 1613 229 128v0
EELKJE IEMES Eelck Yemes verkoper Peterseliestraat 1613 229 128v0
EELKJE IEMES Eelck Eemes crediteur (triumphant) Heiligeweg 1615 229 258r0
EELKJE IEMES Eelck Eemes crediteur (triumphant) Heiligeweg 1615 229 258r0
EELKJE IEMES Eelck Eemes crediteur (triumphant) Heiligeweg 1615 229 258r0
EELKJE IENTES Eeke Yntes koper Schritsen 23 1808 268 85r0
EELKJE IENTES Eeke Yntes koper Schritsen 23 1808 268 85r0
EELKJE JAKOBS Eelckien Jacobs koper Vijver 10 1699 243 393v0
EELKJE JAKOBS Eelckien Jacobs koper Vijver 10 1699 243 393v0
EELKJE JANS Eecke Jans koper Karremanstraat 16 1654 236 250v0
EELKJE JANS Eecke Jans koper Karremanstraat 16 1654 236 250v0
EELKJE JANS Eeke Jans koper Brouwersstraat 19 1793 264 155r0
EELKJE JANS Eeke Jans koper Brouwersstraat 19 1793 264 155r0
EELKJE JANS Eelck Jansen verkoper Noorderhaven 74 1599 228 140r0
EELKJE JANS Eelck Jansen verkoper Noorderhaven 74 1599 228 140r0
EELKJE JANS wijlen Eelcke Jansen erflater Gedempte Korte Zoutsloot 13een_achter 1682 241 208v0
EELKJE JANS wijlen Eelcke Jansen erflater Gedempte Korte Zoutsloot 13een_achter 1682 241 208v0
EELKJE JANS wijlen Eelcke Jans moeder van de verkoper Nieuwstraat 1682 241 226r0
EELKJE JANS wijlen Eelcke Jans moeder van de verkoper Nieuwstraat 1682 241 226r0
EELKJE JANS Eelkjen Jans verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 23 1727 247 1r0
EELKJE JANS Eelkjen Jans verkoper van 1/2 Klaverbladstraat 23 1727 247 1r0
EELKJE JANS wijlen Eke Jansen verkoper Brouwersstraat 19 1797 265 11v0
EELKJE JANS wijlen Eke Jansen verkoper Brouwersstraat 19 1797 265 11v0
EELKJE JANS Eeke Jans Proosterbeek verkoper Schritsen 17 1792 264 354r0
EELKJE JANS Eeke Jans Proosterbeek verkoper Schritsen 17 1792 264 354r0
EELKJE JANS Eke Jans Proosterbeek verkoper Heiligeweg 58 1792 264 354r0
EELKJE JANS Eke Jans Proosterbeek verkoper Heiligeweg 58 1792 264 354r0
EELKJE JETSES wijlen Eelck Jetses verkoper van 3/4 Noorderhaven 74 1627 232 32r0
EELKJE JETSES wijlen Eelck Jetses verkoper van 3/4 Noorderhaven 74 1627 232 32r0
EELKJE JOBS Eelkjen Jobs verkoper Karremanstraat 20 1747 251 177r0
EELKJE JOBS Eelkjen Jobs verkoper Karremanstraat 20 1747 251 177r0
EELKJE JOHANNES Eelck Hannes koper Zoutsloot 127 1601 228 277r0
EELKJE JOHANNES Eelck Hannes koper Zoutsloot 127 1601 228 277r0
EELKJE JOHANNES Eelck Johannes verkoper Noorderhaven 102 1616 230 36v0
EELKJE JOHANNES Eelck Johannes verkoper Noorderhaven 102 1616 230 36v0
EELKJE JOHANNES Eelcke Hannes verkoper Zoutsloot 127 1605 228 478v0
EELKJE JOHANNES Eelcke Hannes verkoper Zoutsloot 127 1605 228 478v0
EELKJE JOHANNES Eelk Joannis verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1672 240 80r0
EELKJE JOHANNES Eelk Joannis verkoper van 1/2 buiten Harlingen 1672 240 80r0
EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost 1727 247 44v0
EELKJE JOOSTES Eelkjen Joosten verkoper van 1/3 Rommelhaven 2oost 1727 247 44v0
EELKJE JOOSTES ZEEMAN Eelkje Joosten Zeeman koper huis en brouwerij Brouwersstraat 22 1783 261 35r0
EELKJE JOOSTES ZEEMAN Eelkje Joosten Zeeman koper huis en brouwerij Brouwersstraat 22 1783 261 35r0
EELKJE JOOSTES ZEEMAN Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r0
EELKJE JOOSTES ZEEMAN Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Grote Bredeplaats 15 1781 260 116r0
EELKJE JOOSTES ZEEMAN Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r0
EELKJE JOOSTES ZEEMAN Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 30r0
EELKJE JOOSTES ZEEMAN wijlen Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Brouwersstraat 22 1792 264 8r0
EELKJE JOOSTES ZEEMAN wijlen Eelkjen Joosten Zeeman verkoper Brouwersstraat 22 1792 264 8r0
EELKJE JURJENS Eelck Juriens koper Kruisstraat 10west 1601 228 268v0
EELKJE JURJENS Eelck Juriens koper Kruisstraat 10west 1601 228 268v0
EELKJE KLASES Eelck Claeses koper kamer Kruisstraat 3oost 1614 229 208r0
EELKJE KLASES Eelck Claeses koper kamer Kruisstraat 3oost 1614 229 208r0
EELKJE KLASES Eelck Claeses koper kamer Kruisstraat 3oost 1614 229 208r0
EELKJE KLASES Eeltje Clases verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1710 245 122av0
EELKJE KLASES Eeltje Clases verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1710 245 122av0
EELKJE KLASES Eeltje Clases verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1710 245 122av0
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkien Cornelis aanhandelaar Hoogstraat 1 1733 248 235r0
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkien Cornelis aanhandelaar Hoogstraat 1 1733 248 235r0
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkien Cornelis aanhandelaar Hoogstraat 1 1733 248 235r0
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkien Cornelis verwandelaar Zuiderhaven 79 1733 248 235r0
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkien Cornelis verwandelaar Zuiderhaven 79 1733 248 235r0
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkien Cornelis verwandelaar Zuiderhaven 79 1733 248 235r0
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkien Cornelis verkoper van hemzelf en zijn kinderen Rozengracht 18voor 1733 248 262v0
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkien Cornelis verkoper van hemzelf en zijn kinderen Rozengracht 18voor 1733 248 262v0
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkien Cornelis verkoper van hemzelf en zijn kinderen Rozengracht 18voor 1733 248 262v0
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelisz verkoper Prinsenstraat 4 1725 246 246r0
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelisz verkoper Prinsenstraat 4 1725 246 246r0
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelisz verkoper Prinsenstraat 4 1725 246 246r0
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis geniaarde koper Zuiderstraat 1727 247 50v0
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis geniaarde koper Zuiderstraat 1727 247 50v0
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis geniaarde koper Zuiderstraat 1727 247 50v0
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis koper Nieuweweg 9 1729 247 221r0
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis koper Nieuweweg 9 1729 247 221r0
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis koper Nieuweweg 9 1729 247 221r0
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis koper Noorderhaven 26 1730 247 329r0
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis koper Noorderhaven 26 1730 247 329r0
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis koper Noorderhaven 26 1730 247 329r0
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis koper Noorderhaven 74 1731 247 371v0
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis koper Noorderhaven 74 1731 247 371v0
EELKJE KORNELIS Eelkjen Cornelis koper Noorderhaven 74 1731 247 371v0
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkjen Cornelis verkoper Noorderhaven 74 1741 250 157v0
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkjen Cornelis verkoper Noorderhaven 74 1741 250 157v0
EELKJE KORNELIS wijlen Eelkjen Cornelis verkoper Noorderhaven 74 1741 250 157v0
EELKJE KORNELIS BLOK meerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blok verkoper Bildtstraat 14 1780 259 270v0
EELKJE KORNELIS BLOK meerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blok verkoper Bildtstraat 14 1780 259 270v0
EELKJE KORNELIS BLOK meerderjarig vrijster Eelkje Cornelis Blok verkoper Bildtstraat 14 1780 259 270v0
EELKJE KORNELIS WIJNGAARDEN Eelkjen Cornelis Wijngaarden, jongedochter verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v0
EELKJE KORNELIS WIJNGAARDEN Eelkjen Cornelis Wijngaarden, jongedochter verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v0
EELKJE KORNELIS WIJNGAARDEN Eelkjen Cornelis Wijngaarden, jongedochter verkoper ten noorden van Harlingen 1700 244 85v0
EELKJE KORNELIS WIJNGAARDEN Eelkjen Cornelis Wijngaarden verkoper Noordergrachtswal 1762 255 127v0
EELKJE KORNELIS WIJNGAARDEN Eelkjen Cornelis Wijngaarden verkoper Noordergrachtswal 1762 255 127v0
EELKJE KORNELIS WIJNGAARDEN Eelkjen Cornelis Wijngaarden verkoper Noordergrachtswal 1762 255 127v0
EELKJE LAMMERTS Eelck Lammerts koper ten oosten van Harlingen 1597 228 5v0
EELKJE LAMMERTS Eelck Lammerts koper ten oosten van Harlingen 1597 228 5v0
EELKJE LAMMERTS Eelck Lammerts koper Noorderhaven 28 1600 228 197v0
EELKJE LAMMERTS Eelck Lammerts koper Noorderhaven 28 1600 228 197v0
EELKJE LAMMERTS Eelck Lammerts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
EELKJE LAMMERTS Eelck Lammerts verkoper ten noordoosten van Harlingen 1606 228 505v0
EELKJE LAMMERTS Eelck Lamberts verkoper Vijversteeg 8 1621 230 289r0
EELKJE LAMMERTS Eelck Lamberts verkoper Vijversteeg 8 1621 230 289r0
EELKJE LAMMERTS Eelck Lammerts verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1631 233 3v0
EELKJE LAMMERTS Eelck Lammerts verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1631 233 3v0
EELKJE LAMMERTS Eelck Lammerts verkoper Kleine Ossenmarkt 8 1631 233 3v0
EELKJE LAMMERTS Eelck Lammerts verkoper Kleine Ossenmarkt 8 1631 233 3v0
EELKJE LAMMERTS Eelk Lamberts verkoper Vijversteeg 6 1622 230 316r0
EELKJE LAMMERTS Eelk Lamberts verkoper Vijversteeg 6 1622 230 316r0
EELKJE LIEUWES Eelck Lyuwes koper Brouwersstraat 1597 228 25v0
EELKJE LIEUWES Eelck Lyuwes koper Brouwersstraat 1597 228 25v0
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuwes koper Zuiderplein OZ 1606 228 513r0
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuwes koper Zuiderplein OZ 1606 228 513r0
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuues koper Voorstraat 91achter 1611 229 32v0
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuues koper Voorstraat 91achter 1611 229 32v0
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuwes koper Schritsen 64 1615 229 275v0
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuwes koper Schritsen 64 1615 229 275v0
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuues koper Hoogstraat 41 1618 230 116r0
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuues koper Hoogstraat 41 1618 230 116r0
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuwes verkoper Schritsen 64 1627 231 169v0
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuwes verkoper Schritsen 64 1627 231 169v0
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuues verkoper Hoogstraat 41 1631 233 16r0
EELKJE LIEUWES Eelck Lieuues verkoper Hoogstraat 41 1631 233 16r0
EELKJE LIEUWES Eelck Liuues verkoper Brouwersstraat 10 1634 233 150v0
EELKJE LIEUWES Eelck Liuues verkoper Brouwersstraat 10 1634 233 150v0
EELKJE LIEUWES Eelck Liuues koper Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
EELKJE LIEUWES Eelck Liuues koper Fortuinsteeg 1 1635 233 164r0
EELKJE MINNES Eelkje Minnes verkoper Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r0
EELKJE MINNES Eelkje Minnes verkoper Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r0
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes koper Rozengracht 20 1694 243 78v0
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes koper Rozengracht 20 1694 243 78v0
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes koper Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r0
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes koper Oosterkeetstraat 1 1720 246 73r0
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes verkoper Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes verkoper Oosterkeetstraat 1 1724 246 188v0
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes koper Both Apothekerstraat 9 1725 246 230r0
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes koper Both Apothekerstraat 9 1725 246 230r0
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes koper Romastraat 13 1729 247 236r0
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes koper Romastraat 13 1729 247 236r0
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes verkoper Romastraat 13 1732 248 72r0
EELKJE MINNES Eelkjen Minnes verkoper Romastraat 13 1732 248 72r0
EELKJE MINNES Eelkjes Minnes verkoper Rozengracht 20 1706 244 338v0
EELKJE MINNES Eelkjes Minnes verkoper Rozengracht 20 1706 244 338v0
EELKJE NANNES Eelck Nannis naastligger ten noorden Karremanstraat 22 1602 228 302r0
EELKJE NANNES Eelck Nannis naastligger ten noorden Karremanstraat 22 1602 228 302r0
EELKJE PIETERS Eeke Pyters , huurder zolang hij leeft huurder (p.j.) Zuiderhaven 1 1758 254 178r0
EELKJE PIETERS Eeke Pyters , huurder zolang hij leeft huurder (p.j.) Zuiderhaven 1 1758 254 178r0
EELKJE PIETERS Eeke Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 1 1758 254 178r0
EELKJE PIETERS Eeke Pyters naastligger ten westen Zuiderhaven 1 1758 254 178r0
EELKJE PIETERS Eelck Pyters verkoper Zoutsloot 40 1612 229 107v0
EELKJE PIETERS Eelck Pyters verkoper Zoutsloot 40 1612 229 107v0
EELKJE PIETERS Eelck Pyters koper Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
EELKJE PIETERS Eelck Pyters koper Karremanstraat WZ 1613 229 162v0
EELKJE PIETERS Eelck Pieters verkoper Schritsen 6 1614 229 227r0
EELKJE PIETERS Eelck Pieters verkoper Schritsen 6 1614 229 227r0
EELKJE PIETERS Eelck Pieters koper Achterstraat NZ 1617 230 86v0
EELKJE PIETERS Eelck Pieters koper Achterstraat NZ 1617 230 86v0
EELKJE PIETERS wijlen Eelck Pieters verkoper Voorstraat 95 1624 230 374r0
EELKJE PIETERS wijlen Eelck Pieters verkoper Voorstraat 95 1624 230 374r0
EELKJE PIETERS Eelck Pieters koper Achterstraat 1624 230 387v0
EELKJE PIETERS Eelck Pieters koper Achterstraat 1624 230 387v0
EELKJE PIETERS Eelck Pieters aanhandelaar Anjelierstraat ZZ 1624 231 16v0
EELKJE PIETERS Eelck Pieters aanhandelaar Anjelierstraat ZZ 1624 231 16v0
EELKJE PIETERS Eelck Pieters verwandelaar Karremanstraat 20 1624 231 18v0
EELKJE PIETERS Eelck Pieters verwandelaar Karremanstraat 20 1624 231 18v0
EELKJE PIETERS Eelckjen Pieters verkoper Voorstraat 6 1710 245 132v0
EELKJE PIETERS Eelckjen Pieters verkoper Voorstraat 6 1710 245 132v0
EELKJE PIETERS Eelk Pieters koper Liemendijk WZ 1622 230 315r0
EELKJE PIETERS Eelk Pieters koper Liemendijk WZ 1622 230 315r0
EELKJE PIETERS Eelkien Pieters koper Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
EELKJE PIETERS Eelkien Pieters koper Prinsensteeg 1 1733 248 214r0
EELKJE PIETERS Eelkjen Pyter verkoper van 2/3 Kromme Elleboogsteeg 7 1729 247 218v0
EELKJE PIETERS Eelkjen Pyter verkoper van 2/3 Kromme Elleboogsteeg 7 1729 247 218v0
EELKJE PIETERS Eelkjen Pyters herbergierse naastligger ten westen Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
EELKJE PIETERS Eelkjen Pyters herbergierse naastligger ten westen Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
EELKJE PIETERS Eelkjen Pyters herbergierse verkoper Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
EELKJE PIETERS Eelkjen Pyters herbergierse verkoper Prinsensteeg 3 1761 255 71v0
EELKJE PIETERS wijlen Eelkjen Pieters erflater Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
EELKJE PIETERS wijlen Eelkjen Pieters erflater Prinsensteeg 1 1762 255 152v0
EELKJE ROBERTS wijlen Eelkjen Roberts verkoper Molenpad 1 1750 252 57v0
EELKJE ROBERTS wijlen Eelkjen Roberts verkoper Molenpad 1 1750 252 57v0
EELKJE SAKES Eelck Saeckes verkoper van 1/2 onbekend 1631 233 34v0
EELKJE SAKES Eelck Saeckes verkoper van 1/2 onbekend 1631 233 34v0
EELKJE SAKES Eelck Saeckes , voor zich verkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid 1631 233 35r0
EELKJE SAKES Eelck Saeckes , voor zich verkoper van 1/2 Heiligeweg 60zuid 1631 233 35r0
EELKJE SIEBRENS Eelck Sibrants koper Romastraat NZ 1646 235 195r0
EELKJE SIEBRENS Eelck Sibrants koper Romastraat NZ 1646 235 195r0
EELKJE SIEMENS Eelck Symens koper huis met de achterwoning en ledige plaats en het eigendom van een halve steeg ten zuiden Grote Kerkstraat 32 1614 229 229v0
EELKJE SIEMENS Eelck Symens koper huis met de achterwoning en ledige plaats en het eigendom van een halve steeg ten zuiden Grote Kerkstraat 32 1614 229 229v0
EELKJE SIEMENS Eelck Symons geniaarde koper Gardenierstraat 1617 230 94r0
EELKJE SIEMENS Eelck Symons geniaarde koper Gardenierstraat 1617 230 94r0
EELKJE SIETSES Eelckjen Sytses koper Franekereind 17 1686 242 115r0
EELKJE SIETSES Eelckjen Sytses koper Franekereind 17 1686 242 115r0
EELKJE SIETSES Elck Sytses koper Zoutsloot 127 1633 233 96r0
EELKJE SIETSES Elck Sytses koper Zoutsloot 127 1633 233 96r0
EELKJE SIKKES Eeke Sikkes koper Rinnertspijp 10 1770 257 151v0
EELKJE SIKKES Eeke Sikkes koper Rinnertspijp 10 1770 257 151v0
EELKJE SIKKES Eelkjen Sickes , c.s. huurder bovenste deel (p.j.) Bildtstraat 9 1752 252 199v0
EELKJE SIKKES Eelkjen Sickes , c.s. huurder bovenste deel (p.j.) Bildtstraat 9 1752 252 199v0
EELKJE SIKKES Eelkjen Sickes , c.s. huurder kelder (p.w.) Bildtstraat 9 1752 252 199v0
EELKJE SIKKES Eelkjen Sickes , c.s. huurder kelder (p.w.) Bildtstraat 9 1752 252 199v0
EELKJE SIKKES Eelkjen Sikkes verkoper Rinnertspijp 10 1795 264 244v0
EELKJE SIKKES Eelkjen Sikkes verkoper Rinnertspijp 10 1795 264 244v0
EELKJE SJOUKES Eelkjen Sjoukes verkoper Hofstraat 25 1718 246 11r0
EELKJE SJOUKES Eelkjen Sjoukes verkoper Hofstraat 25 1718 246 11r0
EELKJE TEUNIS Eelkje Teunis koper Scheerstraat 7 1781 260 25v0
EELKJE TEUNIS Eelkje Teunis koper Scheerstraat 7 1781 260 25v0
EELKJE TEUNIS Eelkje Teunis koper Hoogstraat 41 1781 260 36v0
EELKJE TEUNIS Eelkje Teunis koper Hoogstraat 41 1781 260 36v0
EELKJE TEUNIS wijlen Eelkje Teunis erflater Hoogstraat 41 1791 263 313r0
EELKJE TEUNIS wijlen Eelkje Teunis erflater Hoogstraat 41 1791 263 313r0
EELKJE TEUNIS Eelkjen Theunis koper Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v0
EELKJE TEUNIS Eelkjen Theunis koper Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v0
EELKJE TJEERDS Eelkjen Tjeerds verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 22 1695 243 120r0
EELKJE TJEERDS Eelkjen Tjeerds verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 22 1695 243 120r0
EELKJE WILLEMS Eecke Willems koper Lanen 89 1619 230 157r0
EELKJE WILLEMS Eecke Willems koper Lanen 89 1619 230 157r0
EELKJE WILLEMS Eeke Willems naastligger ten oosten Franekereind 34 1682 241 61ra0
EELKJE WILLEMS Eeke Willems naastligger ten oosten Franekereind 34 1682 241 61ra0
EELKJE WILLEMS de dwarskamer van Eeke Willems naastligger ten oosten Brouwersstraat 3 1684 242 20v0
EELKJE WILLEMS de dwarskamer van Eeke Willems naastligger ten oosten Brouwersstraat 3 1684 242 20v0
EELKJE WILLEMS Eelkien Willems koper Nieuwstraat 10 1750 252 87v0
EELKJE WILLEMS Eelkien Willems koper Nieuwstraat 10 1750 252 87v0
EELKJE WILLEMS Eelkien Willems koper Nieuwstraat 12 1750 252 87v0
EELKJE WILLEMS Eelkien Willems koper Nieuwstraat 12 1750 252 87v0
EELKJE WILLEMS Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 10 1755 253 243v0
EELKJE WILLEMS Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 10 1755 253 243v0
EELKJE WILLEMS Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 12 1755 253 243v0
EELKJE WILLEMS Eelkjen Willems verkoper Nieuwstraat 12 1755 253 243v0
EELKJE WOUTERS Eeke Wouters koper Kerkpoortstraat 65 1791 263 294v0
EELKJE WOUTERS Eeke Wouters koper Kerkpoortstraat 65 1791 263 294v0
EELSE HEERKES Else Herkes rogmolenaar verkoper Noordermolen 1 1802 266 102v0
EELSE HEERKES Else Herkes rogmolenaar verkoper Noordermolen 1 1802 266 102v0
EERKE HAARSMA dr. Ericus Haersma koper grondpacht van 7-10-00 cg Weeshuisstraat 1681 241 165v0
EERKE HAARSMA oud burgemeester Ericus Haersma koper door niaar houten pakhuisje met een ledige plaats erachter strekkend tot de stal van de erven van de heer Canters Zuiderhaven 6 1692 243 25r0
EERKE HANSES Erick Hansen verkoper Voorstraat 2 1615 229 246r0
EERKE HANSES Erick Hansen verkoper Voorstraat 2 1615 229 246r0
EERKE HANSES Erick Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
EERKE HANSES Erick Hansen verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r0
EERKE HENDRIKS Erik Hendriks koper dwarshuis met potkas en bierkelder Zuiderhaven 9achter 1700 244 41v0
EERKE HENDRIKS Erik Hendriks koper dwarshuis met potkas en bierkelder Zuiderhaven 9achter 1700 244 41v0
EERKE HENDRIKS Erik Hendriks , c.u. naastligger ten noorden Zuiderhaven 9 1700 244 43v0
EERKE HENDRIKS Erik Hendriks , c.u. naastligger ten noorden Zuiderhaven 9 1700 244 43v0
EERKE JANS Eerk Jansen verver koper huis en achtertuin Zoutsloot 89 1723 246 160v0
EERKE JANS Eerk Jansen verver koper huis en achtertuin Zoutsloot 89 1723 246 160v0
EERKE JANS Eerk Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1725 246 220v0
EERKE JANS Eerk Jansen naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1725 246 220v0
EERKE JANS Eerk Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 91 1725 246 247r0
EERKE JANS Eerk Jansen naastligger ten westen Zoutsloot 91 1725 246 247r0
EERKE JANS Eerk Jansen varend persoon verkoper Zoutsloot 89