Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
JOHANNES, johannes, hose koper Karremanstraat WZ   1597 228 6r
KLASES, REINER claes, reyner koper Karremanstraat   1597 228 66r
FOKKES, MINNE fockes, minne koper Karremanstraat   1597 228 99r
HARMENS, HENDRIK harmens, hendrick koper Karremanstraat   1598 228 179r
KORNELIS, JAN cornelis, jan koper Karremanstraat   1598 228 205r
ROMKES, OUTGER romckes, outger koper Karremanstraat   1598 228 205r
WAYER, TEUNIS TIEMENS waayer, thonis tymons koper Karremanstraat   1598 228 254r
GERLOFS, HIELKE gerloffs, hylcke koper Karremanstraat OZ   1599 228 329r
JANS, JAN jans, jan koper Karremanstraat OZ   1599 228 330r
TJALLINGS, FOEKE tzialings, foecke koper Karremanstraat OZ   1600 228 402r
FREERKS, AAFKE freercx, aeff koper Karremanstraat OZ   1600 228 402r
JANS, HENDRIK jansen, hendrick koper Karremanstraat   1603 228 761r
PIETERS, MELCHERT pyters, melchior (van aacken) koper Karremanstraat OZ   1611 229 47r
JANS, HENDRIK jans, hendrick koper Karremanstraat   1612 229 151r
PIETERS, KORNELIS pieters, cornelis koper Karremanstraat   1627 232 52r
AGES, FREERK ages, freerk koper Karremanstraat OZ   1655 237 48r
DIRKS, HENDRIK dirx, hendrick bakker koper Karremanstraat WZ   1664 238 218v
IEPKES, DIRK ypkes, dirk koper Karremanstraat   1668 239 176v
JANS, SALOMON jansen, salomon koper Karremanstraat   1669 239 189r
RITSKES, HIDDE ritskes, hidde koper Karremanstraat   1669 239 189r
REINERS, ANTJE reyners, antie koper Karremanstraat OZ   1687 242 192r
JONAS, ANTONIUS jonas, anthony koper Karremanstraat WZ   1690 242 322v
ZANDSTRA, RUURD JANS sanstra, ruurd jans koper Karremanstraat OZ   1698 243 376v
KLASES, UILKE clases, uulke koper Karremanstraat WZ   1728 247 124v
, ROBERT roell, robbert koper Karremanstraat WZ   1735 249 81v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper Karremanstraat OZ   1736 249 126v
HARTMANS, HARTMAN hartmans, hartman koper Karremanstraat ZZ   1748 251 241r
ROSENDAL, TEUNIS rosendael, teunis koper Karremanstraat WZ   1750 252 88r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS galama, dieuke pytters koper Karremanstraat WZ   1759 254 230r
PIETERS, JORIS pieters, joris koper Karremanstraat WZ   1778 259 108r
FINK, MINNE vink, minne koper Karremanstraat OZ   1787 262 223v
HARMENS, HERE harmens, heere koper Karremanstraat 1   1752 252 197r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Karremanstraat 2 A-203 1809 268 326r
WEI, DIRK wey, dirk van der (franeker) koper Karremanstraat 2 A-203 1809 268 326r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Karremanstraat 2 B-166 1809 268 326r
WEI, DIRK wey, dirk van der (franeker) koper Karremanstraat 2 B-166 1809 268 326r
AGES, HERE ages, heere (wd) ten zuiden Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
AGES, HERE ages, heere (wd) ten zuiden Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
GERRITS, WILLEM gerrits, willem (wd) ten zuiden Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
RIJPERDA, TRIJNTJE ripperda, trijntie ten westen Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
RIJPERDA, TRIJNTJE ripperda, trijntie ten westen Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
TETRODE, P. tetrode, p. ten oosten Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
TETRODE, P. tetrode, p. ten oosten Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
WEI, DIRK wey, dirk van der (franeker) koper Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
GONGGRIJP, gonggrijp, rinja ten oosten Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
KLASES, SIEMEN klases, symon (thans uitlandig) verkoper Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
PIETERS, JORIS pieters, joris ten zuiden Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd boekbinder (mr) koper Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
SIEMENS, KLAAS symons, klaas (wl) schipper (oud wijd-) verkoper Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
HESSELS, DIRK hessels, dirk turfdrager koper Karremanstraat 13   1728 247 140r
GLADSMA, PIER ANDRIES gladsma, pier andries koper Karremanstraat 13 4-031 1729 247 234r
GERBENS, JELMER gerbens, jelmer metselaar (mr) koper Karremanstraat 13   1731 248 24r
ROVEL, ROBERT rovel, robbert koopman provisioneel k Karremanstraat 13   1735 249 3va
, SIEBREN feytema, sybrand koopman provisioneel k Karremanstraat 13   1735 249 3va
OOSTERBAAN, KLAAS oosterbaan, claes koper Karremanstraat 13   1735 249 95r
PIETERS, JORIS pieters, joris koper Karremanstraat 15   1782 260 272r
WILLEMS, AART willems, aert koper Karremanstraat 19   1682 241 202v
HESSELS, IEPE hessels, ype koper Karremanstraat 19   1782 260 285r
ARJENS, WILLEM arjens, willem koper Karremanstraat 20   1670 240 15r
JANS, BARTELD jansen, bartel wever (bont-) koper Karremanstraat 20   1751 252 136v
PAULUS, EVERT paulus, evert koper Karremanstraat 21   1752 252 217v
FONTEIN, SCHELTE fontein, schelte rentmeester van harlingen koper Karremanstraat 22   1658 237 173r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS haspelman, jacob rogiers koper Karremanstraat 22   1671 240 45r
FOKKES, SIEMEN fockens, simon koper Karremanstraat 22   1699 243 398r
JANS, DIRK jansen, dirk koper Karremanstraat 22   1699 243 398r
PIETERS, TJALLING pieters, tjalling koper Karremanstraat 22   1699 243 398r
DIRKS, KORNELIS dirks, cornelis koper Karremanstraat 22   1715 245 233v
REINERS, PIETER reiners, pieter koper Karremanstraat 22   1738 249 341r
HERMANS, HENDRIK heermans, hendrik johs. koper Karremanstraat 22   1747 251 187v
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel koper Karremanstraat 22   1802 266 301r
OOSTERHOUT, JENTJE JANS oosterhout, jantje jans koper Karremanstraat 22   1802 266 301r
EKE, ALBERT eeken, albert van verkoper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
HAIES, BROER haayes, broer schipper koper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
HARKEMA, JAN harkema, jan (wd) ten westen Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
HOORNSTRA, Y. hoornstra, y. ten oosten Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
JELLES, CATHARINA jelles, catharina koper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
, GRIETJE oswald, grietje verkoper Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
GROOT, SIEMEN groot, symon de koper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
KUSSENDRAGER, SJOUKJE TIJSES kussendrager, sjouwkje thijssen koper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
BEIDSCHAT, LEENTJE beidschat, leentje verkoper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
WIJNALDA, SIKKE wijnalda, sikke verkoper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
, , ten westen Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
, , ten noorden Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
HARMENS, KLAAS harmens, claes koper Karremanstraat 24   1641 234 150r
LAMMERTS, WIEBE lammerts, wybe gortmaker koper Karremanstraat 27   1633 233 124v
JAKOBS, GRIETJE jacobs, griet koper Karremanstraat 27   1633 233 124v
REINERS, SJOERD reyners, sioert ten oosten Karremanstraat 27   1633 233 124v
LOUWS, JAN louws, jan verkoper Karremanstraat 27   1633 233 124v
DOUWES, JAN douwes, jan (vlieland) koper Karremanstraat 27   1692 242 399r
JONGBLOED, FRANS jongbloed, frans koper Karremanstraat 30   1655 237 16r
, HENDRIK mouts, hendrick smit (goud-)(mr) koper Karremanstraat 30   1655 237 16r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper Karremanstraat 30   1762 255 146r
FOEKES, PIER foeckes, pier koper Kerkpad   1613 229 333r
JANS, BEREND jans, bernt koper Kerkpad WZ   1616 230 63r
JAKOBS, ROELOF jacobs, roeliff koper Kerkpad WZ   1616 230 64r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper Kerkpad   1632 233 68r
JILLES, BERBER jilles, barber koper Kerkpad WZ   1639 234 72r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper Kerkpad WZ   1639 234 72r
HENDRIKS, ANNE hendrix, anne koper Kerkpad WZ   1639 234 84r
HENDRIKS, FRANS hendricks, frans koper Kerkpad 6-002 1641 234 141r
HENDRIKS, FRANS hendrix, frans koper Kerkpad WZ   1651 236 171r
CODDE, ISAAK codde, isaak koper Kerkpad WZ   1666 239 37r
HOITES, JOUKE hoites, jouke koper Kerkpad WZ   1670 239 215v
LANTING, THEOTARDUS lanting, theotardus koper Kerkpad WZ   1672 240 96r
STANSIUS, THEODORUS stansius, theodorus koper Kerkpad WZ   1672 240 96r
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS wassenaar, wytse stevens koper Kerkpad WZ   1681 241 152v
STIJL, JELLE SIEMENS stijl, jelle symons geniaarde Kerkpad WZ   1691 242 341v
KOK, BOUWE JOOSTES cock, buwe joostes koper Kerkpad WZ   1691 242 341v
HERES, JAN heeres, jan koper Kerkpad WZ   1762 255 161r
KLEIN, BAUKE klein, bauke koper Kerkpad WZ   1782 260 195r
DIRKS, PIETER durks, pieter koper Kerkpad WZ   1792 264 6v
LINDEBOOM, EVERT lindeboom, evert koper Kerkpad   1801 265 640r
LAMMERTS, BAUKE lamberts, baucke koper Kerkpad 1   1613 229 369r
GERBENS, GERBEN gerbens, gerben metselaar (mr) koper Kerkpad 1   1658 237 142v
AKKER, GERARDUS acker, gerhardus koper Kerkpad 1   1687 242 204r
JANS, GERRIT jansen, gerrit wever (bont-) koper Kerkpad 1   1750 252 64v
FOKKES, WILLEMKE fokkes, willemke koper Kerkpad 1   1750 252 64v
BERENDS, BEREND beernts, beernt (wl) verkoper Kerkpad 1   1750 252 64v
JANS, STIJNTJE jans, stijntie bewoner Kerkpad 1   1750 252 64v
KROL, ALLERT krol, allert (wd) grondpacht Kerkpad 1   1750 252 64v
KROL, ALLERT krol, allert (wd) ten noorden Kerkpad 1   1750 252 64v
BERENDS, JAN beernts, jan wever (bont-)(mr) verkoper Kerkpad 1   1750 252 64v
, JAKOB peyters, jacob koper Kerkpad 2   1641 234 124v
, TIBERIUS tempelair, tiberius koper Kerkpad 3   1629 232 215r
OLIVIERS, MAGDALENA olifiers, magdalena koper Kerkpad 3   1629 232 215r
, IDSERT hittingha, idzart van koper Kerkpad 3   1631 232 353r
, IDSERT hittingha, idzardt van koper Kerkpad 3   1632 233 66v
TJERKS, LIEUWE tierckx, lieuue burger-vaandrig koper Kerkpad 3   1632 233 68v
FERWERDA, JOHANNES ferwerda, johannes koper Kerkpad 16   1750 252 67r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES wijnsma, stijntje claasses koper Kerkpad 16   1750 252 67r
MARTENS, MARTEN martens, marten wever (bont-) ten westen Kerkpad 16   1750 252 67r
BROUWER, B. brouwer, b. (burgervaandrich)(oud-) ten westen Kerkpad 16   1750 252 67r
HENDRIKS, KASPER hendriks, casper ten noorden Kerkpad 16   1750 252 67r
LIEKELES, JELLE lykles, jelle ten noorden Kerkpad 16   1750 252 67r
MINNES, FEDDE minnes, feddo verkoper Kerkpad 16   1750 252 67r
FEIKES, GRIETJE feikes, grytie verkoper Kerkpad 16   1750 252 67r
PAULUS, CATHARINA pouwels, catharina koper Kerkpad 16   1751 252 168v
HARMENS, BEREND harmens, beernt koper Kerkpad 18   1746 251 140v
ABES, GOSSE abes, gosse ten zuiden Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
AGES, JAN ages, jan schippersknecht (beurt-) koper Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
HENDRIKS, JOHANNES hendriks, johannes ten westen Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
HILLES, BEREND hilles, beerend ten noorden Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
REIDHORST, AUKJE reidhorst, aukje (bejaarde vrijster) verkoper Kerkpad 20 G-104 1809 268 241v
REIDHORST, AUKJE reidhorst, aukjen (vrijster) koper Kerkpad 22   1796 264 305v
ABES, GOSSE abes, gosse koper Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
KLEIN, BAUKE klein, bauke ten zuiden Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
PIETERS, DIRK pieters, dirk (erven) verkoper Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
VETTEVOGEL, J. vettevogel, j. ten westen Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
WIEBRENS, BROER wybrens, broer (erven) ten noorden Kerkpad 22 G-103 1808 268 71r
, DIRK .., dirk ten zuiden Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
ABES, GOSSE abes, gosse schipper koper Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
DOUWES, TJEERD douwes, tjeerd koemelker verkoper Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
, AUKJE reinhorst, aukje ten noorden Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
SCHELTES, GEERTJE scheltes, geertje koper Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
VETTEVOGEL, J. vettevogel, j. ten westen Kerkpad 22 G-103 1809 268 245v
PIEKES, HESSEL pieckes, hessel turfdrager koper Kerkpad 40   1707 245 32r
KASPERS, LUDSER caspers, lutgerus wever (bont-) koper Kerkpad 40   1709 245 102r
, BEREND roell, barent koper Kerkpad 40   1712 245 173r
WOUTERS, PIETER wouters, pieter koper Kerkpoort (gebied)   1597 228 28r
PIETERS, JAN pieters, jan ten zuiden Kerkpoort (gebied)   1597 228 28r
PIETERS, SJOERD pieters, sivert ten noorden Kerkpoort (gebied)   1597 228 28r
WILLEMS, ARJEN willems, ariaen verkoper Kerkpoort (gebied)   1597 228 28r
OKKES, KORNELIS ockes, cornelis koper Kerkpoort (gebied)   1597 228 61r
, HOTSE sybrijens, hotze koper Kerkpoort (gebied)   1597 228 61r
RIENKS, MEINOU ryens, meynu koper Kerkpoort (gebied)   1597 228 61r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper Kerkpoort (gebied)   1602 228 568r
HILLEBRANDS, KORNELIS hilbrants, cornelis koper Kerkpoort (gebied)   1615 229 528r
JANS, JAKOB jansen, jacob koper Kerkpoort (gebied)   1648 236 44v
DIRKS, HENDRIK dircksen, hendrick koper Kerkpoort (gebied)   1649 236 76r
, RINTJE sjoucker, rintie koper Kerkpoort (gebied)   1677 240 263v
ATES, BAUKE ates, bauke molenaarsknecht koper Kerkpoort (gebied)   1782 260 190r
KERK, kerk, gereformeerde (diaconie van de gereformeerde) koper Kerkpoort (gebied)   1782 260 216r
DOUWES, FOPPE douwes, foppe koper Kerkpoortstraat   1597 228 42r
HESSELS, JAKOB hessels, jacob koper Kerkpoortstraat   1599 228 323r
AUKES, SIEDS auckes, sydts koper Kerkpoortstraat OZ   1600 228 412r
EESGES, HARMEN esges, harmen koper Kerkpoortstraat NZ   1605 228 888r
GERRITS, JOB gerryts, job koper Kerkpoortstraat   1611 229 55r
SIEBRENS, BAUKE sibrants, boucke koper Kerkpoortstraat   1613 229 317r
ROELOFS, JAN roeliffs, jan koper Kerkpoortstraat   1613 229 324r
PIETERS, PIETER pyeters, pyeter koper Kerkpoortstraat   1614 229 450r
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Kerkpoortstraat   1615 229 501r
SIEBOUTS, KORNELIS sibolts, cornelis koper Kerkpoortstraat   1615 229 502r
HARDER, OENE harders, oene koper Kerkpoortstraat WZ   1645 235 185v
BERENDS, IEPE beerns, ipe koper Kerkpoortstraat OZ   1646 235 201r
ANSKES, JAN anschkes, jan koper Kerkpoortstraat OZ   1646 235 227r
JELTES, KORNELIS jeltes, cornelis koper Kerkpoortstraat OZ   1646 235 227r
JANS, GERLOF jansen, gerloff koper Kerkpoortstraat WZ   1646 235 235v
RUURDS, EVERT ruerts, evert koper Kerkpoortstraat WZ   1649 236 59r
EELKES, HAITSE eelckes, haytse koper Kerkpoortstraat ZZ   1650 236 124v
PIERS, SIBBELTJE piers, sibbeltje koper Kerkpoortstraat   1651 236 171v
RUURDS, EVERT ruirdts, evert koper Kerkpoortstraat ZZ   1655 237 3r
JANS, HENDRIK jansen, hendrick koper Kerkpoortstraat OZ   1663 238 197v
ANDRIES, TEUNIS andries, teunis koper Kerkpoortstraat WZ   1666 239 42v
ALLES, PELGRIM ales, pilgerum koper Kerkpoortstraat OZ   1669 239 212v
HENDRIKS, WINTJE hendrix, weintie koper Kerkpoortstraat OZ   1680 241 115v
, ARJEN krytenburg, arjen koper Kerkpoortstraat WZ   1681 241 163v
BIERMA, DIRK SJOERDS bierma, dirk sjoerds koper Kerkpoortstraat   1684 242 18r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen van koper Kerkpoortstraat OZ   1689 242 284r
AUKES, JOB auckes, job koper Kerkpoortstraat WZ   1711 245 154r
DANIELS, PAULUS daniels, poulus koper Kerkpoortstraat OZ   1724 246 191r
KLASES, PIETER claases, pieter wever (bont-) koper Kerkpoortstraat OZ   1743 251 5r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Kerkpoortstraat OZ   1749 252 37r
KORNELIS, HENDRIK cornelis, hendrik koper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 51v
ROELOFS, JAN roeloffs, jan koper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
JANS, LIJSBET jans, lijsbeth koper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
SALOMONS, POPPE salomons, poppe ten oosten Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
ARENDS, JAN arends, jan ten zuiden Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
KLASES, PIETER claasen, pieter ten noorden Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
GERRITS, MARTJEN gerryts, maartie verkoper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
JANS, HARMEN janzen, harmen verkoper Kerkpoortstraat OZ   1750 252 65v
SIKKES, GRIETJE builard, grietje sikkes koper Kerkpoortstraat WZ   1751 252 107r
LIEUWES, PIETER lieuwes, pietje koper Kerkpoortstraat   1752 252 236r
WOUTERS, TEUNIS wouters, teunis (wd) koper Kerkpoortstraat   1752 252 236r
JANS, EVERT janzen, evert koper Kerkpoortstraat OZ   1754 253 153v
DOUWES, BONSE douwes, bonte koper Kerkpoortstraat OZ   1762 255 135v
JANS, GERRIT jansen, gerryt koper Kerkpoortstraat OZ   1762 255 168v
HENDRIKS, HARMEN hendriks, harmen bontwever koper Kerkpoortstraat WZ   1782 260 232r
BARTELDS, JAN bartels, jan koper Kerkpoortstraat OZ   1782 261 1r
, HARMEN homeulen, harmen koper Kerkpoortstraat OZ   1806 267 248v
JAKOBS, PIETER jacobs, pyter koper Kerkpoortstraat 1   1663 238 161r
FABER, REIN HENDRIKS faber, rein hendriks koper Kerkpoortstraat 1   1781 260 142r
BEIDSCHAT, JAN KORNELIS beidschat, jan cornelis koper Kerkpoortstraat 1   1797 265 100r
HERES, JAN heeres, jan koper Kerkpoortstraat 2   1786 262 123v
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Kerkpoortstraat 4   1782 260 233r
, ROELOF deus, roelof ter koper Kerkpoortstraat 4   1782 260 233r
JANS, JOCHEM jans, jochum koper Kerkpoortstraat 6   1781 260 143r
, HARMEN brinkhuis, harmen koper Kerkpoortstraat 15   1751 252 112r
TEEKES, LOUW taekes, louw wever (bont-)(mr) koper Kerkpoortstraat 18   1732 248 166r
FEIKES, KLAAS feyckes, claes gortmaker (mr) koper Kerkpoortstraat 19   1646 235 194r
, JOHANNES bemen, johannes van bankhouder curator Kerkpoortstraat 21   1751 252 125r
ALLES, JELTE alles, jeltje koper Kerkpoortstraat 21   1751 252 125r
BROUWER, REIN brouwer, rein koper Kerkpoortstraat 21   1763 255 224v
ROBIJNS, ARJEN robijns, arjen koper Kerkpoortstraat 22   1710 245 115r
PIEKES, HESSEL piekes, hessel geniaarde Kerkpoortstraat 22   1722 246 129r
ROBIJNS, ARJEN robijns, arjen koper Kerkpoortstraat 22   1722 246 129r
MOCKEMA, AUGUSTINUS mockema, augustinus koper Kerkpoortstraat 23   1781 260 64r
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten westen Kerkpoortstraat 24 H-002 1808 268 99v
BIJLSMA, T. bijlsma, t. verkoper Kerkpoortstraat 24 H-002 1808 268 99v
DANE, HENDRIK dane, hendrik koper Kerkpoortstraat 24 H-002 1808 268 99v
JAGER, MEINT jager, meinte ten noorden Kerkpoortstraat 24 H-002 1808 268 99v
ARJENS, FRANS arjens, frans (wd) ten westen Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
DANE, HENDRIK dane, hendrik (zn van wl) kastelein verkoper Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
HILLEBRANDS, JANKE hilbrands, janke koper Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
JAGER, MEINT jager, meinte de ten noorden Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
KOMST, ROMKE komst, romke koper Kerkpoortstraat 24 H-002 1809 268 236v
KIJL, FRANS kijl, frans van koper Kerkpoortstraat 25   1654 236 257r
JURJENS, RIEMER jurjens, riemer koper Kerkpoortstraat 25   1654 236 257r
HIELKES, SJOERD hylckes, sjoerd koper Kerkpoortstraat 25   1671 240 39r
JAITSES, JAKOB jayties, jacob koper Kerkpoortstraat 25   1671 240 39r
, NANNE stansen, nanning koper Kerkpoortstraat 25   1714 245 220r
WESTENDORP, BEREND westendorp, beernd koper Kerkpoortstraat 25   1766 256 181v
WIENSENS, DIRK wynkes, dirk koper Kerkpoortstraat 25   1766 256 214r
PIETERS, ISAAK pytters, isack koper Kerkpoortstraat 27   1655 237 11v
JORNA, SIEMEN jorna, symon apotheker koper Kerkpoortstraat 27   1669 239 196v
HENDRIKS, PIETER hendrix, pyter koper Kerkpoortstraat 27a   1670 240 6v
VOSMA, WILLEM HENDRIKS vosma, willem hendrix koper Kerkpoortstraat 27a   1676 240 217r
VOSMA, WILLEM HENDRIKS vosma, willem hendrix koper Kerkpoortstraat 27   1677 240 249v
HEMERT, ARJEN hemert, arjen van koper Kerkpoortstraat 27   1683 242 5v
AKKERSLOOT, IETSEN PIETERS ackersloot, itie pieters koper Kerkpoortstraat 27   1695 243 172v
BRAAM, HUBERT braam, hubert koper Kerkpoortstraat 27a   1696 243 227v
BERENDS, HENDRIK beernds, hendrik koper Kerkpoortstraat 27   1760 255 6v
GOSSES, OEBELE gosses, oeble geniaarde Kerkpoortstraat 27   1760 255 6v
BOLMAN, JAN bolman, jan koopman koper Kerkpoortstraat 27   1782 260 234r
KOENRAADS, HENDRIK coenraerdes, hendrick bakker koper Kerkpoortstraat 31   1644 235 150v
, BARTELD lantingh, bartel koper Kerkpoortstraat 31   1661 238 82r
HARMENS, HARMEN harmens, harmen koper Kerkpoortstraat 31   1706 244 315r
, KAREL deynse, carel van koper Kerkpoortstraat 31   1706 244 322v
IJSBRANDS, DIRK ijsbrands, dirk koper Kerkpoortstraat 31   1733 248 189v
HIDDEMA, SIEMEN hiddema, symon (burgemeester)(oud-) koper Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert geniaarde Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
MINNES, FEDDE minnes, fedde wagenaar geniaarde Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
ARJENS, JENTJE arjens, janke (wd) verkoper Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
CHRISTIAANS, LAAS cristiaans, laas (wl) verkoper Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
BAKKER, JOHANNES bakker, johannes (erven) ten oosten Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
HIDDEMA, SIEMEN hiddema, symon ten noorden Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
MEULEN, ALEF meulen, alef van der koper Kerkpoortstraat 31   1753 253 60v
RIENSTRA, SIKKE rienstra, sicco koper Kerkpoortstraat 31   1777 259 39r
BAKKER, WILLEM bakker, willem koper Kerkpoortstraat 31   1777 259 54r
JANS, KLAAS jans, claas koper Kerkpoortstraat 31   1784 261 230r
ATSES, HENDRIK atzes, hendrik ten oosten Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
, NICOLAAS burgaarden, nicolaas van (wl) koper Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
JOHANNES, GERRIT johannes, gerryt verkoper Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
LOLLES, KLAASKE lolles, claaske (wd) koper Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
ROELOFS, ROELOF roelofs, roelof (wd) ten westen Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
ROELOFS, ROELOF roelofs, roelof (wd) ten noorden Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
WOUTERS, IETJE wouters, ijttje verkoper Kerkpoortstraat 31 G-248 1808 268 47v
AKKERMAN, PIETER akkerman, pieter hovenier koper Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
AKKERMAN, PIETER akkerman, pieter hovenier ten noorden Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
FONTEIN, JAN fontein, jan ten oosten Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
VEENSTRA, S. veenstra, s. koopman verkoper Kerkpoortstraat 31 G-248 1810 268 344v
HERES, JAN heeres, jan koper Kerkpoortstraat 37   1787 262 217v
DOUWES, PIETER douwes, pieter koper Kerkpoortstraat 39   1662 238 129v
JANS, KLAAS jansen, claes koper Kerkpoortstraat 39   1662 238 129v
, JAN helmondt, jan koper Kerkpoortstraat 39   1665 239 13v
HENDRIKS, HENDRIK hendriks, hendrik koper Kerkpoortstraat 39   1665 239 13v
SEERPS, PIETER seerps, pyter koper Kerkpoortstraat 39   1667 239 81r
SEERPS, SIEBE seerps, sybe koper Kerkpoortstraat 39   1667 239 81r
DIRKS, ALBERT durks, albert verkoper Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
HINGST, G. hingst, g. koopman ten oosten Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
JOHANNES, AGE johannes, age ten zuiden Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
AUKES, EELKE travaille, eeltje aukes koper Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
JOHANNES, AGE johannes, age koper Kerkpoortstraat 39   1780 259 241v
SJOERDS, TJEPKJE sjoerds, tjepkje (wl) verkoper Kerkpoortstraat 39   1780 259 241v
TJEERDS, IEDE tjeerds, yede (wd) verkoper Kerkpoortstraat 39   1780 259 241v
REUS, LAMMERT reus, lammert de koper Kerkpoortstraat 39   1793 264 146v
BOOMSMA, JELLE boomsma, jelle ten oosten Kerkpoortstraat 45 G-259 1808 268 68v
GROEN, JAN LODEWIJKS groen, jan lodewyks koper Kerkpoortstraat 45 G-259 1808 268 68v
REUS, LAMMERT reus, lammert de verkoper Kerkpoortstraat 45 G-259 1808 268 68v
VELDHUIS, MICHIEL veldhuis, michiel koper Kerkpoortstraat 49   1782 260 231r
ZANDSTRA, TJEERD JANS sanstra, tjeerd jans koper Kerkpoortstraat 51   1730 247 300r
HANSES, JETSE hanses, jetse koper Kerkpoortstraat 53   1697 243 266r
LANSENBERG, PAULUS JANS lansenberg, paulus jans (farnson in groningerland) bakker (mr) koper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maike folkerts de (wd) verkoper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS bakker, willem coenradi bode (admiraliteits-) verkoper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
, JOHANNES seist, johannes van (wd) ten oosten Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
WERF, JOHANNES werf, johannes van der ten zuiden Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman ten noorden Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
ANTONIUS, BRUIN antoons, bruin ten westen Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
BRUINS, ANTONIUS bruins, antoon koper Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
FOKKES, SIETSKE fokkes, sytske (wd) verkoper Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
GERRITS, SIETSE gerrits, sytze ten oosten Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
LIEBBES, ATSE lubbes, atze ten noorden Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
ROELOFS, TJEERD roelofs, tjeerd (wl) verkoper Kerkpoortstraat 53 G-280 1810 269 93r
BONTEKOE, RUURD SIEBES bontekoe, ruurd sybes koper Kerkpoortstraat 55   1692 242 380r
BONTEKOE, RUURD SIEBES bontekoe, ruurd sybes koper Kerkpoortstraat 55   1692 242 380v
, BEREND fok, beernd koper Kerkpoortstraat 55   1754 253 184v
HARMENS, GERRIT harmens, gerrit (franeker) stof- en bontreder koper Kerkpoortstraat 55   1781 260 113r
GERRITS, WILLEM gerrits, willem koper Kerkpoortstraat 57   1722 246 128r
RUURDS, ANDRIES ruurds, andrys geniaarde Kerkpoortstraat 57   1751 252 174r
JAKOBS, MICHIEL jacobs, michiel schipper (oud wijd-) verkoper Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
JANS, GERRIT jans, gerryt ten oosten Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
JANS, JOHANNES jans, johannes ten noorden Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
TJEERDS, JAKOB tjeerds, jacob ten westen Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
SIETSES, GIJSBERT zytses, gijsbert koper Kerkpoortstraat 59 H-037 1810 269 21v
HANSES, TIJS hansen, tijs wever (bont-) koper Kerkpoortstraat 77   1714 245 215v
JANS, JAN jansen, jan koper Kerkpoortstraat 77   1732 248 137r
JANS, RUTGER jansen, rutger koper Kerkpoortstraat 77   1732 248 137r
TOUSSAINT, JOHANNES toussaint, johan koper Klaverbladstraat 1   1784 261 126v
OOLGAARD, BONIFATIUS ohlgaard, bonefaas koper Klaverbladstraat 1   1799 265 362r
ALTENA, AAFKE altena, aafke verkoper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
ALTENA, JENTJE altena, janke verkoper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
ALTENA, SIEBRICHJE altena, sybrigje verkoper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
ALTENA, SIEDS altena, syds (amsterdam) verkoper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
ANDREAE, G. andrae, g. (wd) ten oosten Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
HAANTJES, JEEN haantjes, jane koper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
YPEY, IEDE ypey, yede verkoper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
KLAVER, ANTONIUS klaver, anthony koper Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
ROELOFS, ROELOF roelofs, roelof ten westen Klaverbladstraat 14 G-318 1810 268 334v
WIEMERS, ENNE wymerts, enne koper Kleine Bredeplaats OZ   1597 228 7r
JANS, ARJEN jans, aeryaen koper Kleine Bredeplaats   1598 228 143r
MARTENS, BAUKE martens, baucke koper Kleine Bredeplaats   1598 228 183r
JANS, JOUKE jans, joucke koper Kleine Bredeplaats   1598 228 184r
TJEERDS, HERE tiaards, heere koper Kleine Bredeplaats WZ   1598 228 236r
TJOMMES, GEERTJE tsommes, geertien koper Kleine Bredeplaats WZ   1599 228 365r
JANS, HENDRIK jans, hendrick koper Kleine Bredeplaats WZ   1612 229 139r
NIESES, nieses, taes koper Kleine Bredeplaats   1613 229 283r
JANS, JAKOB jansen, jacobus mesmaker (mr) koper Kleine Bredeplaats   1663 238 201r
FABER, KLAAS JANS faber, claas jansen (mede vroedschap) koper Kleine Bredeplaats   1663 238 201r
PIERS, DOETJE piers, doetje koper Kleine Bredeplaats   1664 238 211r
IEPES, EESGE ypes, aasche koper Kleine Bredeplaats WZ   1675 240 212r
SJOERDS, AAFKE sjoerds, aafke koper Kleine Bredeplaats OZ   1754 253 146r
GERRITS, GERRITJE borkulo, gerrytje gerrijts koper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
FREERKS, JAN freerks, jan (erven) ten zuiden Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
HETTINGA, AAFKE hettinga, aeffke van (wd) verkoper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
HOITEMA, HECTOR hoytema, hector (wl) chirurgijn (mr) verkoper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
JORNA, SIEMEN jorna, simon (burgemeester) koper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
PIETERS, JAKOB pytters, jacob (erven) bakker (mr) ten oosten Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
SIEBRENS, BEREND sybrandts, berent kleermaker (mr) ten noorden Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
GONGGRIJP, RINIA gonggrijp, rinia koper Kleine Bredeplaats 1   1712 245 171r
HOEK, MEINERT hoek, meinert van koper Kleine Bredeplaats 1   1728 247 78r
, WATSE haanstra, watse koper Kleine Bredeplaats 1   1747 251 162r
REUS, TRIJNTJE HOTSES reus, trijntje hotses de koper Kleine Bredeplaats 1   1795 264 286v
HILARIUS, WATSE hilarius, watze koper Kleine Bredeplaats 1   1803 266 521r
PIERS, JAN piers, jan koper Kleine Bredeplaats 2   1630 232 325r
PIERS, JAN piers, jan koper Kleine Bredeplaats 2   1647 235 257v
ARENDS, IJSBRAND aernts, isbrand koper Kleine Bredeplaats 2   1650 236 101v
ALBERTS, GEERT alberts, geert koper Kleine Bredeplaats 2   1650 236 101v
WILLEMS, KLAAS burger, claas willems koper Kleine Bredeplaats 2   1675 240 185r
PIETERS, SIEDS pieters, syds apotheker koper Kleine Bredeplaats 2   1706 244 312r
JONKER, KORNELIS ARJENS jonker, cornelis adriaans koper Kleine Bredeplaats 2   1783 261 59r
JOHANNES, TIJS stoef, thijs johannes koper Kleine Bredeplaats 2   1785 261 279r
OOLGAARD, DANIEL oolgaard, daniel koper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
AKKERBOOM, ANTJE REINS akkerboom, antje reins koper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
BRUG, JAN brug, jan b van der bewoner Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
ZIJLSTRA, C. zijlstra, c. ten oosten Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
OOLGAARD, DANIEL oolgaard, daniel ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
HILARIUS, WATSE hilarius, watze ten noorden Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
RADSMA, MARTEN radsma, marten verkoper Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
TJEBBES, JOHANNES tiebbes, joannes koper Kleine Bredeplaats 4   1666 239 55r
TJEBBES, JOHANNES tiebbes, joannes koper Kleine Bredeplaats 4   1669 239 197r
FRANSES, HANS fransen, hans koper Kleine Bredeplaats 4   1689 242 296r
HOUKEMA, KLAAS haukema, claes koper Kleine Bredeplaats 4   1735 249 28v
BARTELDS, JETSE bartles, jetske (wd) verkoper Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
DOUWES, GEERTJE douwes, geertje koper Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
GERRITS, BINKE gerrits, bente ten zuiden Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
OKKES, JURJEN okkes, jurjen koper Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob ten westen Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
SCHAAFSMA, schaafsma, (burgemeester)(oud-) ten noorden Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob (wl) verkoper Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
GERRITS, BINKE gerrits, bente ten zuiden Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
MECIMA, JOHANNES mecima, joh. verkoper Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
OKKES, JURJEN ockes, jurjen koper Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
ROORDA, JAKOB roorda, jacob ten westen Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
SCHAAF, H. schaaf, h. (burgemeester)(oud-) ten noorden Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
FINK, ANTJE ANTONIUS vink, antje anthonis verkoper Kleine Bredeplaats 4   1774 258 180r
VOGELSANG, AUKE vogelzang, auke koper Kleine Bredeplaats 4   1799 265 302r
ALBERTS, SIMKE alberts, simke ten zuiden Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
JOHANNES, TIJS stoef, thijs johannes ten noorden Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
JANS, HOTSKE jans, hotske (wd) koper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
PIETERS, TJITSE pieters, tjitske verkoper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
ROORDA, J. roorda, j. ten westen Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
, PAULUS schrans, paulus (wl) koopman koper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
VOGELSANG, AUKE vogelsang, auke schipper verkoper Kleine Bredeplaats 4   1804 267 40r
, TEUNTJE barmond, theuntje koper Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
, TEUNTJE barmond, theuntje ten zuiden Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
GONGGRIJP, JAN HARMENS gongrijp, jan harmens verkoper Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaart, philip hovenier koper Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
OOLGAARD, FILIPPUS oolgaart, philip hovenier ten zuiden Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
RADSMA, TJEERD ratsma, tjeerd ten noorden Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
RIJPMA, rijpema, (erven)(burgemeester) ten oosten Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
OOLGAARD, DANIEL ohlgard, daniel destillateur koper Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
OOLGAARD, FILIPPUS ohlgard, philip hovenier verkoper Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
ZIJLSTRA, C. zijlstra, c. ten oosten Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
OOLGAARD, FILIPPUS ohlgard, philip hovenier ten zuiden Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
RADSMA, MARTEN radsma, marten ten noorden Kleine Bredeplaats 5   1804 267 98r
GERRITS, BINKE gerrits, bente koper Kleine Bredeplaats 6   1735 249 31r
WIEBES, THOMAS wibes, tomes koopman koper Kleine Bredeplaats 7   1641 234 156v
JARICHS, PIER bretton, pier jarigs (burgemeester) koper Kleine Bredeplaats 7   1731 248 62r
BLOK, ARJEN TEUNIS blok, adriaen teunis koopman geniaarde Kleine Bredeplaats 7   1731 248 62r
OOLGAARD, FILIPPUS olgardt, philip koper Kleine Bredeplaats 7   1765 256 105r
SIKKES, GERRIT sickes, gerrit koper Kleine Bredeplaats 9   1650 236 120v
SCHRIK, SJOERD schrik, sjoerd koper Kleine Bredeplaats 10   1761 255 90v
, GEERTRUIDA nieuwens, geertruid koper Kleine Bredeplaats 10   1769 257 143r
, PIETER tordoir, pieter koper Kleine Bredeplaats 10   1805 267 159v
ROORDA, JAKOB roorda, jacob koper Kleine Bredeplaats 10   1805 267 159v
LUDINGA, GERRIT IEPKES ludinga, gerryt epkes koper Kleine Bredeplaats 10   1806 267 254v
HOEK, ANDRIES hoek, andries van schoolmeester koper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
LUDINGA, GERRIT IEPKES ludinga, gerryt epkes verkoper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
OVERDIJK, LIJSBET OTTES overdijk, lijsbeth ottes (terschelling) verkoper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
ROORDA, J. roorda, j. ten westen Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
ROORDA, J. roorda, j. ten noorden Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd ten zuiden Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
WIEBES, wybes, piecke (wd) koper Kleine Bredeplaats 11   1627 232 37r
WIEBRENS, ELINKJE wibrens, elingh (wl) koper Kleine Bredeplaats 11   1627 232 37r
TEUNIS, HENDRIK thonis, hendrik koper Kleine Bredeplaats 11   1676 240 226v
DOEDES, ANDRIES doedes, andries koper Kleine Bredeplaats 11   1733 248 246r
TJERKS, JAN tjerks, jan koper Kleine Bredeplaats 11   1733 248 246r
, KLAAS fredres, claas koper Kleine Bredeplaats 12   1712 245 182v
JETSES, EELKE jetses, eelke koper Kleine Bredeplaats 12   1712 245 182v
SYBESMA, GABE SAKES sybesma, gabbe sakes koper Kleine Bredeplaats 12   1732 248 69r
NOLLIDES, JAN nollides, jan koper Kleine Bredeplaats 12   1734 248 334v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1751 252 175v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1753 253 91v
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1754 253 140r
DREYER, BERNARDUS dreyer, bernardus koper Kleine Bredeplaats 12   1754 253 150v
WIARDA, MONSE wiarda, monte koper Kleine Bredeplaats 12   1763 255 247v
BRANDENBURG, GEERTRUIDA brandenburgh, geertruit van koper Kleine Bredeplaats 13   1648 236 36v
TEUNIS, HENDRIK thonis, hendrik koper Kleine Bredeplaats 13   1676 240 221r
KORNELIS, DOMINICUS cornely, dominicus koper Kleine Bredeplaats 14   1675 240 201r
GEERTS, TEUNIS westeroven, teunis geerts koper Kleine Bredeplaats 14   1698 243 384r
SLOTEN, FEDDE slooten, fedde van koper Kleine Bredeplaats 14   1710 245 109r
SCHRIK, TEEKE schrik, taeke koper Kleine Bredeplaats 14   1745 251 102v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM wyngaarden, abraham koper Kleine Bredeplaats 14   1753 253 114v
BOSSCHA, GRIETJE bosscha, grietje koper Kleine Bredeplaats 14   1763 255 213r
BEIMA, KOERT beyma, coert van koper Kleine Bredeplaats 14   1807 267 314r
BEIMA, KOERT beyma, coert van verkoper Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
KET, JAN deketh, jan (wl) lid van de nationale rekenkamer (mede) koper Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
PERSIJN, persijn, (wd) ten zuiden Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
, raussen, (erven) ten zuiden Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
WITTEVEEN, IEMKJE witteveen, ijmkje (wl) koper Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
NOREL, JOHANNES norel, johannes loodgieter (mr) koper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
REITSMA, reidsma, (erven) ten zuiden Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
ROOS, ANTJE roos, antje de (wd) verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
RUURDS, RIENK ruurds, rienk verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
STOK, AALTJE stok, aaltje van der verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
STOK, ANTJE stok, antje van der verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
STOK, HARKE stok, harke van der (wl) verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
STOK, JURJEN stok, jurjen van der metselaar verkoper Kleine Bredeplaats 15 E-130 1808 268 184r
FRANSES, JAN fransen, jan koper Kleine Bredeplaats 16   1681 241 131r
FRANSES, JAN fransen, jan koper Kleine Bredeplaats 16   1683 241 248r
WESTENDORP, ALLERT westendorp, allardus koper Kleine Bredeplaats 16   1745 251 77r
PIEBES, GRIETJE piebes, grytje bieder Kleine Bredeplaats 16   1770 257 257r
, PIETER raussen, pieter koper Kleine Bredeplaats 16   1783 261 98r
KLASES, JAKOB clasen, jacob koper Kleine Bredeplaats 17   1783 261 1ra
REITSMA, JAKOB SIEBRENS reidsma, jacob sybrans winkelier koper Kleine Bredeplaats 17   1785 261 296r
DIRKS, LIJSBET dirks, lijsbeth koper Kleine Bredeplaats 18   1738 250 24v
BUMA, SIEBOUT buma, sibout (hopman) koper Kleine Bredeplaats 18   1741 250 166v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob procureur postulant geniaarde Kleine Bredeplaats 18   1741 250 166v
JOHANNES, JAKOB johannes, jacob koster (oud-) geniaarde Kleine Bredeplaats 18   1741 250 166v
KLASES, BARTHOLOMEUS claesen, bartolomeus koper Kleine Bredeplaats 19   1642 234 171r
SIKKES, GERRIT sickes, gerryt koper Kleine Bredeplaats 19   1646 235 209r
, KLEIS lantingh, cleis koper Kleine Bredeplaats 19   1677 240 265r
KORNELIS, ULBE cornelis, ulbe koper Kleine Bredeplaats 19   1687 242 190r
GROENEWOUD, THOMAS ISAAKS groenwolt, thomas isaacks koper Kleine Bredeplaats 19   1690 242 333v
HUIGS, DIRK winkelier, dirk huigens koper Kleine Bredeplaats 19   1727 246 310r
JANS, WIETSE fettevogel, wytze jans koper Kleine Bredeplaats 19   1774 258 135r
JANS, SIEBREN jans, sybren (wd) ten noorden Kleine Bredeplaats 19   1774 258 135r
RIJPMA, ULBE SIEBRENS rijpema, ulbe sybrens verkoper Kleine Bredeplaats 19   1774 258 135r
ZEEMAN, JOOST zeeman, joost (wd) ten zuiden Kleine Bredeplaats 19   1774 258 135r
ALLES, ANSKE alles, anske koper Kleine Bredeplaats 20   1625 231 59v
ANDRIES, SIEBOUT andries, sibout schipper (wijd-) koper Kleine Bredeplaats 20   1663 238 165v
RIENKS, HEIN riencx, hein schipper (groot-) koper Kleine Bredeplaats 20   1664 238 205r
, MELCHERT schraage, melchior koper Kleine Bredeplaats 20 E-112 1807 267 323v
BOUWES, ANNE buwes, anne koperslager koper Kleine Bredeplaats 21   1631 233 23r
RIENKS, SIEBREN rinkes, sybren koper Kleine Bredeplaats 21   1806 267 253v
, GORIS mencis, gorys koper Kleine Bredeplaats 22   1603 228 744r
, IJSBRAND annycos, isbrant koper Kleine Bredeplaats 22   1624 231 30r
HEINS, MELIS heyns, melis koper Kleine Bredeplaats 22   1628 232 88r
WIJGA, KLAAS IEKES wijga, claas ykes koper Kleine Bredeplaats 22   1788 262 280r
JANS, BEREND jans, beernd ten zuiden Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
JELLES, EELKE jelles, eelke verkoper Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
JONGEMA, FOEKJE PIETERS jongma, foekje pieters koper Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
WAARD, HARMEN waard, harmanus de koper Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
ZEEMAN, JOOST zeeman, joost (wd) ten oosten Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
ZEEMAN, JOOST zeeman, joost (wd) ten noorden Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) koper Kleine Bredeplaats 23   1800 265 502r
HERES, AUKE heris, aucke koper Kleine Bredeplaats 24   1628 232 102r
ANTONIUS, HENDRIK anthony, hendrik ten westen Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
BAUKES, THOMAS baukes, thomas ten noorden Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
HAIES, JAN haayes, jan koper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
LENTS, HISKE lents, hiske koper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
ZIJLSTRA, AART KORNELIS zijlstra, aart cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
ZIJLSTRA, ARJEN KORNELIS zijlstra, arjen cornelis verkoper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
ZIJLSTRA, KORNELIS KORNELIS zijlstra, cornelis cornelissen verkoper Kleine Bredeplaats 24 E-110 1808 268 131r
FRIESES, SIPKE frieses, sipcke koper Kleine Bredeplaats 25   1597 228 76r
, JILLES fortuna, jelis koper Kleine Bredeplaats 25   1599 228 345r
ABES, DOUWE abes, douwe koper Kleine Bredeplaats 25   1705 244 267r
LOURENS, EVERT lourens, ewert koper Kleine Bredeplaats 25   1705 244 267r
HOEDJE, SEERP SIEBRENS hoedtje, seerp sybrens koper Kleine Bredeplaats 25   1763 255 187v
JANS, SARA jans, sara koper Kleine Bredeplaats 25   1765 256 127v
JANS, SARA jans, sara koper Kleine Bredeplaats 25   1765 256 127v
BUTTER, ROMKE butter, romke koper Kleine Bredeplaats 25   1801 266 39r
LUITJENS, DOUWE luyties, douwe koper Kleine Kerkstraat OZ   1599 228 262r
HAAN, JAKOB haen, jacob marijns de koper Kleine Kerkstraat WZ   1599 228 270r
ROELOFS, KORNELIS roleffs, cornelis koper Kleine Kerkstraat   1603 228 740r
JANS, LAMMERT jans, lammert koper Kleine Kerkstraat OZ   1606 228 1011r
IJSBRANDS, ABEL isbrants, abel koper Kleine Kerkstraat WZ   1611 229 56r
JANS, LAMMERT jans, lambert koper Kleine Kerkstraat OZ   1612 229 169r
JANS, LAMMERT jans, lambert koper Kleine Kerkstraat OZ   1612 229 175r
JASPERS, PIETER jaspers, pieter glazenmaker koper Kleine Kerkstraat OZ   1616 230 90r
JANS, EVERT jans, evert brouwer koper Kleine Kerkstraat WZ   1629 232 223r
DALEN, TEUNIS WILLEMS dalen, tonis willems van koper Kleine Kerkstraat WZ   1641 234 131v
HENGEVELD, HENDRIK hengevelt, hendrick hengevelt bakker koper Kleine Kerkstraat OZ   1646 235 220r
REINS, TRIJNTJE reins, trijntje koper Kleine Kerkstraat WZ   1648 236 54v
JANS, SIETSE jans, sytie koper Kleine Kerkstraat WZ   1651 236 177v
TJEERDS, JELLE tieerds, jelle koper Kleine Kerkstraat OZ   1652 236 209r
BERENDS, STEFFEN beerns, steven koper Kleine Kerkstraat OZ   1659 237 221r
LIEUWES, HENDRIK lieuwes, hendrik koper Kleine Kerkstraat OZ   1680 241 78r
LANTING, KLEIS lanting, cleis koper Kleine Kerkstraat OZ   1755 253 208r
JANS, DIRK jans, dirk koper Kleine Kerkstraat 1   1789 263 93v
BRAAM, GOOITSEN braam, goitjen koper Kleine Kerkstraat 4   1705 244 299v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Kleine Kerkstraat 4   1718 246 12r
DOUWES, JELTE douwes, jelte koper Kleine Kerkstraat 4   1739 250 72v
BAKKER, ALBERT WIEMERS bakker, albert wymers koper Kleine Kerkstraat 4   1788 263 57r
BAKKER, JAN bakker, jan koopman koper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
BAKKER, JAN bakker, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
FERF, AREND ferff, arent (wl) verkoper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
HOUTSMA, DIRK houtsma, dirk ten westen Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
, JAKOB ried, jacob ten zuiden Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
DIRKS, SIETSKE schouwburg, sytske dirks (wd) verkoper Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
DIRKS, HILLEBRAND dirks, hilbrant koper Kleine Kerkstraat 5   1736 249 153r
BAUKES, BAUKE baukes, bauke koper Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
KORNELIS, TJEERD cornelis, tjeerd (wd) ten zuiden Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
KOSTER, HILLEBRAND DIRKS koster, hilbrand dirks verkoper Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
LANTING, KLEIS lanting, cleis (burgemeester) ten oosten Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
LANTING, KLEIS lanting, cleis (burgemeester) ten noorden Kleine Kerkstraat 5   1772 258 53v
ZEE, SIETSE ANDRIES zee, sytse drieses van der geniaarde Kleine Kerkstraat 5   1782 260 260r
LANTING, PIETER lanting, pieter koper Kleine Kerkstraat 5   1782 260 260r
JELTES, DIRK jeltes, dirck koper Kleine Kerkstraat 6   1723 246 154r
SCHOUWENBURG, CATHARINA DIRKS schouwenburg, catharina dirks van (vrijster) koper Kleine Kerkstraat 6   1779 259 201v
SCHOUWENBURG, SIETSE DIRKS schouwenburg, sytske dirks van (vrijster) koper Kleine Kerkstraat 6   1779 259 201v
JELTES, DIRK jeltes, dirk wieldraaier (mr) verkoper Kleine Kerkstraat 6   1779 259 201v
ANNES, DIRK annes, dirk koper Kleine Kerkstraat 7   1708 245 41r
KORNELIS, TJEERD cornelis, tjeerd koper Kleine Kerkstraat 7   1750 252 100v
HOMMES, HERE hommes, heere koper Kleine Kerkstraat 7   1791 263 344r
FABER, EILE faber, eile koper Kleine Kerkstraat 7   1797 265 105r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koper Kleine Kerkstraat 7   1799 265 378r
LEERS, J. leers, j. ten oosten Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
LEERS, J. leers, j. ten noorden Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
, JANKE piktol, janke ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan (burgemeester)(oud-) verkoper Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
WIJGA, ENNE wyga, enne kleermaker koper Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
HESSELS, HARMEN hessels, harmen wieldraaier koper Kleine Kerkstraat 8   1664 238 214v
JOUKES, HANS joukes, hans korfmaker koper Kleine Kerkstraat 8   1694 243 79v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koopman koper Kleine Kerkstraat 8   1735 249 27v
VELDE, B. velde, b. ten koper Kleine Kerkstraat 8   1766 256 194r
, JAKOB riet, jacob koper Kleine Kerkstraat 8   1803 266 441r
BOLMAN, ALBERT bolman, albert koopman verkoper Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp ten oosten Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke ten oosten Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
, ELKAN levij, elkan ten zuiden Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
JOHANNES, JANKE pectol, janke johannes koopvrouw koper Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
JELTES, DIRK jeltes, dirk koper Kleine Kerkstraat 10   1690 242 305v
HESSELS, WIEBREN hessels, wybren koper Kleine Kerkstraat 10   1720 246 91r
DOUWES, JELTE douwes, jelte koper Kleine Kerkstraat 10   1764 256 50r
PIEKES, GOSLING pieckes, gosling koper Kleine Kerkstraat 10   1766 256 202r
, JOHANNES fausma, johan koper Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
HAAS, AGE haas, age de majoor ten zuiden Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
KOSTER, JAKOB HILLEBRANDS koster, jacob hilbrands ten westen Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
FILIPPUS, FILIPPINA philippus, philippijntje verkoper Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
PIEKES, GOSLING piekes, gosling verkoper Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
, AALTJE stamles, aletta koper Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
VELDE, BALTHASAR velde, balster ten ten noorden Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
HAAS, AGE haas, age de koper Kleine Kerkstraat 12   1771 257 212v
DOEDES, KLAAS doedes, claas (erven) ten westen Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
DOEDES, KLAAS doedes, claas (erven) ten zuiden Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
DOEKES, DOEKELTJE doekes, doekjen verkoper Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
, JOHANNES faustman, johan ten noorden Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter koper Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
, ISAAK roozen, ysack verkoper Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
ZEE, SIETSE ANDRIES zee, sytse drieses van der koper Kleine Kerkstraat 12   1783 261 39r
PIETERS, ANTJE pytters, antje koper Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
STEFFENS, JAKOB stevens, jacob winkelier koper Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
WILDSCHUT, wildschut, ten westen Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
WILDSCHUT, wildschut, ten zuiden Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
KNOOPS, WOPKE knoops, wopke (erven) ten noorden Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
HUIDEKOPER, CHRISTINA huidekoper, christina verkoper Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
WASSENAAR, ARJEN wassenaer, arjen verkoper Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
LEI, JARICH JAKOBS ley, jarig jacobs van der (wl) koopman verkoper Kleine Kerkstraat 14   1804 267 43v
KLASES, JAN roodtje, jan claasen melktapper koper Kleine Kerkstraat 14   1804 267 43v
, GRIETJE schoonebeek, grietje (wd) verkoper Kleine Kerkstraat 14   1804 267 43v
ZEE, zee, van der (wd) ten noorden Kleine Kerkstraat 14   1804 267 43v
HUIGS, DIRK huigens, dirk geniaarde Kleine Kerkstraat 16   1729 247 230r
VOORDA, JUSTUS voorda, justus koper Kleine Kerkstraat 16   1729 247 230r
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Kleine Kerkstraat 16   1729 247 282v
MENALDA, IEKE JANS menalda, eeke jans koper Kleine Kerkstraat 16   1766 256 193r
, TJALKE .., tjalke ten westen Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
DOUWES, DIRK douwes, dirk (wd)(debiteur) verkoper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
HARMENS, ALLERT harmens, aldert verkoper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
JOHANNES, BAUKJE johannes, baukjen verkoper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
KERK, kerk, gereformeerde (diaconen der gereformeerde gemeente)(crediteur) verkoper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
PIETERS, GERRITJE pieters, gerrytje koper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
, JAN roedtje, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbindersknecht koper Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
WIJNALDA, EVERT wijnalda, evert (wd) ten zuiden Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
KOSTER, TJALKE koster, tjalke ten westen Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
, JAN roedtje, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
RUITER, ABRAHAM ruiter, abraham de boekbinder verkoper Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
, TEEKE stephanij, take procureur fiscaal koper Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
WIJNALDA, EVERT wijnalda, evert (wd) ten zuiden Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
GIJSBERTS, JAKOB gijsberts, jacob koper Kleine Kerkstraat 18   1681 241 128r
DOUWES, HARMEN douwes, harmen verver koper Kleine Kerkstraat 18   1702 244 160v
HUIGS, DIRK huigens, dirk koper Kleine Kerkstraat 18   1731 248 41v
JAKOBS, HESSEL jacobs, hessel geniaarde Kleine Kerkstraat 18   1731 248 41v
BOUWES, KEIMPE bouwes, keimpe koper Kleine Kerkstraat 18   1736 249 122r
AGES, REIN ages, rein koper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
JANS, ANTJE jans, antje koper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
KOSTER, TJALKE koster, tjalke ten westen Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
STEFANUS, S. stephany, s. procureur ten noorden Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
WESTRA, SJOERDJE SIKKES westra, sjoerdtje sikkes (wd) verkoper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
WIJNALDA, EVERT wijnalda, evert verkoper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
BAKKER, PIER EELKES bakker, pier eelkes verkoper Kleine Ossenmarkt 2   1772 258 49r
BROERS, SARA broers, sara verkoper Kleine Ossenmarkt 2   1772 258 49r
BROERS, SARA broers, sara verkoper Kleine Ossenmarkt 2   1772 258 49r
IDSINGA, MATTEUS idsinga, mathijs van koper Kleine Ossenmarkt 2   1772 258 49r
ADAMS, JAN adams, jan koopman ten westen Kleine Ossenmarkt 2 F-239 1809 268 233r
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) koper Kleine Ossenmarkt 2 F-239 1809 268 233r
WIEGERS, GRIETJE wichers, grietje verkoper Kleine Ossenmarkt 2 F-239 1809 268 233r
GOSSES, OEBELE gosses, oeble koper Kleine Ossenmarkt 3   1735 249 73v
MATTEUS, PIETER mathijssen, pieter koper Kleine Ossenmarkt 3   1750 252 99r
JELLES, EELKE jelles, eelke koper Kleine Ossenmarkt 3   1756 254 51v
SIEBRENS, TRIJNTJE sibrens, trijntie koper Kleine Ossenmarkt 4   1657 237 116v
KEIMPES, SIETSE vlasblom, sytske keimpes koper Kleine Ossenmarkt 4   1783 261 54v
BEIMA, KOERT beyma thoe kingma, coert van fiscaal des konings bij de convooien en licenten koper Kleine Ossenmarkt 4 F-235 1810 268 339v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van verkoper Kleine Ossenmarkt 4 F-235 1810 268 339v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten westen Kleine Ossenmarkt 4 F-235 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE vlasbloem, zijdske verkoper Kleine Ossenmarkt 4 F-235 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE vlasbloem, zijdske ten westen Kleine Ossenmarkt 4 F-235 1810 268 339v
BEIMA, KOERT beyma thoe kingma, coert van fiscaal des konings bij de convooien en licenten koper Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van verkoper Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten westen Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
BENTHEM, TJERK benthem, tjerk van ten zuiden Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE vlasbloem, zijdske verkoper Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE vlasbloem, zijdske ten westen Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
VLASBLOEM, SIETSKE vlasbloem, zijdske ten zuiden Kleine Ossenmarkt 6 F-234 1810 268 339v
BROERSMA, BROER JANS broersma, broer jans timmerman (mr) koper Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
EEDES, MARIA eerdes, marijke koper Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
, GERLOF ijsacks, gerlof verkoper Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
, J. olinjus, j. ten westen Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
SIEBRENS, LOLKE sybrens, lolke ten oosten Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
STOK, JURJEN stok, jurjen van der ten zuiden Kleine Ossenmarkt 10 F-233 1808 268 94r
RUURDS, EVERT ruerts, evert koper Kromme Elleboogsteeg   1650 236 119r
FONTEIN, JURJEN KLASES fontein, jurjen claessen koper Kromme Elleboogsteeg OZ   1677 240 272v
GAUKES, GERRIT gouckes, gerryt koper Kromme Elleboogsteeg OZ   1677 240 272v
JOHANNES, SJOERD johannes, sjoerd koper Kromme Elleboogsteeg OZ   1749 251 254v
HARMENS, JAN harmens, jan koper Kromme Elleboogsteeg   1752 252 198v
DOUWES, JELTE douwes, jelte koper Kromme Elleboogsteeg OZ   1762 255 137v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes molenaar (mr) koper Kromme Elleboogsteeg WZ   1782 260 185v
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper Kromme Elleboogsteeg 1   1691 242 361r
SJOUMA, TJALLING siouma, tiallingh koper Kromme Elleboogsteeg 9   1642 235 23r
GEERTS, GERRIT geerts, gerryt koper Kruisstraat   1615 229 552r
ABES, KOENRAAD abbes, coenraad koper Kruisstraat NZ   1627 232 14r
BAARTES, JILLES baerts, jelis triumphant Kruisstraat NZ   1627 232 34r
HENDRIKS, JAN hendricks, jan gesuccumbeerde Kruisstraat NZ   1627 232 34r
BAUKES, GERRIT bouckes, gerrit koper Kruisstraat NZ   1658 237 171r
FEIKES, HENDRIK feyckes, hendrick koper Kruisstraat NZ   1658 237 171r
GRUTTER, EGBERT grutter, egbart koper Kruisstraat NZ   1658 237 171r
LOLKES, FROUKJE lolkes, frouck koper Kruisstraat   1664 238 213r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper Kruisstraat ZZ   1664 238 216r
OLDAANS, PIETER oldaans, pieter koper Kruisstraat NZ   1664 238 217r
GERRITS, GERRIT gerrits, gerrit wever (bont-) koper Kruisstraat ZZ   1728 247 70r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS wetzens, cornelis jac. koper Kruisstraat ZZ   1754 253 150r
DOUWES, JELTE douwes, jelte koper Kruisstraat NZ   1762 255 123r
BAKKER, JAN backer, jan koper Kruisstraat ZZ   1765 256 120r
KORNELIS, DIRK cornelis, durk koper Kruisstraat ZZ   1767 256 252r
AUKES, FILIPPUS auckes, philippus koper Kruisstraat 3   1666 239 48r
EGBERTS, WARNER egberts, warner koper Kruisstraat 3   1667 239 115r
KORNELIS, KORNELIS cornelis, cornelis koper Kruisstraat 3   1731 247 374v
OOSTERVEEN, JETSE HANSES oosterveen, jetske hanses koper Kruisstraat 5   1767 256 244r
KLASES, PIETER claasen, pieter timmerknecht (huis-) verkoper Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
DIRKS, UILKE dirks, uiltje timmerknecht (huis-) koper Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
FONTEIN, DIRK fontein, dirk ten oosten Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
JANS, ANTJE jans, antje koper Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
KERKHOVEN, J. kerkhoven, j. ten noorden Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
ROELOFS, ARJEN roelofs, arjen ten westen Kruisstraat 5 G-213 1809 268 276r
SIEMENS, FEIKE symons, feike koper Kruisstraat 6   1665 239 32r
HINGST, HESSEL JAKOBS hingst, hessel jacobs koper Kruisstraat 6   1670 240 7v
HENDRIKS, DOEDE hendrix, doede koper Kruisstraat 6   1671 240 72r
SLOTEN, JEEN slooten, jane van (burgemeester, oud-) koper Kruisstraat 6   1781 260 105r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Kruisstraat 6   1782 260 286r
LIEUWES, SIKKE lieuwes, sicke geniaarde Kruisstraat 8   1668 239 168r
SCHELTES, SIKKE scheltes, sicke koper Kruisstraat 8   1668 239 168r
HETTES, SIKKE hettes, sicke koper Kruisstraat 8   1677 240 259r
DIRKS, FEIKE dirks, feike verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
FABER, DIRK faber, dirk verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (mr) advocaat koper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (mr) ten westen Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
ROELOFS, GEERT roelofs, geert verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
ROELOFS, HOUKJE roelofs, houkje verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
ROELOFS, NANKE roelofs, neinke verkoper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
FONTEIN, FREERK fontein, freerk koper Kruisstraat 10   1761 255 51r
JAKOBS, JOHANNES jacobs, johannes koper Kruisstraat 10   1776 258 245r
BROERS, JAN broers, jan timmerman (huis-) geniaarde Kruisstraat 10   1782 261 4r
BROERS, WIEBREN broers, wybren timmerman (huis-) geniaarde Kruisstraat 10   1782 261 4r
KLASES, PIETER claasen, pieter timmerman (huis-) koper Kruisstraat 10   1782 261 4r