Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ga  Ge  Gi  Go  Gu  Gy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
GAARMAN, PIETER BERENDS gaarman, pieter beernts koper Zuiderhaven 6   1663 238 164v
GAARMAN, PIETER gaerman, pieter koper Heiligeweg 36   1661 238 99v
GAARMAN, PIETER BERENDS gaerman, pyter beerns koper Grote Kerkstraat 18   1650 236 142v
GAARSMA, SAKE ROMKES gaesma, saco romkes geniaarde Molenpad NZ   1692 243 21v
GAAIKEMA, P. gaikema, p. ten zuiden   1804 267 91r
GALEMA, ANTJE DOEKES galama, antje doekes verkoper   1774 258 160v
GALEMA, ANTJE DOEKES galama, antje doekes verkoper   1774 258 161v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS galama, dieuke pytters koper Karremanstraat WZ   1759 254 230r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS galama, dieuwke pieters koper Lanen 15   1752 252 192v
GALEMA, DOEKE galama, duco bakker koper Hoogstraat 1   1664 238 236v
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) koper Kleine Bredeplaats 23   1800 265 502r
GALEMA, JAN galama, jan koper   1802 266 326r
GALEMA, JAN galama, jan koper   1805 267 123r
GALEMA, JAN galama, jan ten noorden   1805 267 123r
GALEMA, JAN galama, jan koper   1807 267 341v
GALEMA, JAN galama, jan ten zuiden Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) koper Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) koper Kleine Ossenmarkt 2 F-239 1809 268 233r
GALEMA, JAN galama, jan kuiper (mr) verkoper Scheffersplein 7 D-116 1810 268 338v
GALEMA, PIETER galama, pieter koper   1790 263 282v
GALEMA, PIETER galama, pieter koper   1799 265 286r
GALEMA, PIETER DOEKES galama, pieter doekes verkoper   1774 258 161v
GALEMA, PIETER DOEKES galama, pieter doekes (wl) verkoper I-015 1811 269 129v
GALEMA, PIETER DOEKES galama, pieter doekes (wl) ten noorden I-015 1811 269 129v
GALEMA, SJOUKJE PIETERS galama, sjoukjen pieters koper Lanen 15   1752 252 192v
GALEMA, SIJKE DOEKES galama, syke doekes verkoper   1774 258 160v
GALEMA, SIJKE DOEKES galama, syke doekes verkoper   1774 258 161v
GALEMA, TIETE DOEKES galama, tietje doekes verkoper   1774 258 161v
, RINTJE galeibacker, rintie ten westen   1660 238 26r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS galema, dieuwke pyters (wl) verkoper   1774 258 141v
GALEMA, WILTJE galema, weltje koper Grote Bredeplaats 22 E-054 1808 268 173r
GALENKAMP, FRANS galenkamp, frans (wl) verkoper Hofstraat 30 H-005 1808 268 77v
GALENKAMP, FRANS gallenkamp, frans koper Voorstraat 74   1786 262 107v
, JOHANNES garde, johannes verkoper Heiligeweg 34   1804 267 55v
GARDIEN, HILLEGONDA gardijn, hillegonda du koper Voorstraat 45   1634 233 146r
GARDIEN, HILLEGONDA gardijn, hillegont de bruid   1602 228 601r
, KLAAS gastenborch, claes koper   1636 234 10r
, JAN gastrik, jan bottelier (lands-) koper Fabrieksstraat 8 G-314 1810 269 42r
, FILIPPUS gaude, philip koper Voorstraat 46   1765 256 140v
GAUTIER, D. gautier, d. ten westen Hoogstraat 5   1805 267 118v
GAUTIER, D. gautier, d. ten westen Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
GAUTIER, D. gautier, d. (wd) ten oosten Droogstraat 61 B-070 1809 268 273v
GAUTIER, DANIEL gautier, daniel koper Hoogstraat 3   1795 264 264r
GAUTIER, JOSEF gautier, joseph uitdrager koper Moriaanstraat 10   1751 252 123v
GAVERE, FRANS JANS gaver, frans jans de koper Lanen 82   1737 249 172v
GAVERE, FRANS JANS gavere, frans jans de koper   1744 251 30v
GAVERE, JAN ROGIERS gavere, jan rogiers koper Liemendijk NZ   1637 234 32v
GAVERE, JAN ROGIERS gavere, jan rogiers de koper Sint Jacobstraat 18   1641 234 159v
GAVERE, JAN ROGIERS gavere, jan rogiers de koper Grote Kerkstraat ZZ   1652 236 212r
GAVERE, L. gavere, l. de koper   1700 244 86r
GAVERE, LAMMERT gavere, lammert de koper Hondenstraat 14   1684 242 16r
GAVERE, LAMMERT gavere, lammert de koper Voorstraat 25   1685 242 83v
GAVERE, LAMMERT gavere, lammert de koper Voorstraat 24   1692 242 401r
GAVERE, LAMMERT gavere, lammert de koper   1696 243 234v
GEBEL, ANDRIES gebel, andries koper   1794 264 227r
GEBEL, ANDRIES gebel, andries koper Noorderhaven 112   1802 266 298r
GEBEL, JOHANNES gebel, johannes koper Grote Bredeplaats 5 C-011 1810 268 360v
GEERMANS, JAKOB geermans, jacob koper Brouwersstraat 8   1799 265 366r
GEERMANS, JAKOB geermans, jacobus (wl) stoker (mr) verkoper Brouwersstraat 8 F-035 1807 268 14r
GEERTSMA, BEREND geersma, beernt moutmaker koper Wasbleek ZZ   1735 249 39v
GEERTSMA, BEREND geersma, beernt koper   1737 249 183v
GEERTSMA, BEREND geersma, beernt koper   1737 249 217r
GEERTSMA, BEREND geersma, beernt koper Lanen 39   1744 251 32r
GEERTSMA, BEREND geersma, beernt koper Romastraat 29   1749 252 38r
GEERTSMA, BEREND geersma, berent brouwer (mr) koper Voorstraat 63   1739 250 55r
GEERTSMA, BEREND geersma, berent brouwer (mr) koper Ooievaarsteeg OZ   1740 250 130v
GEERTSMA, BRUIN geersma, bruyn gijssberts oud burgemeester koper Voorstraat 45   1634 233 146r
GEEST, AALTJE geest, alida van der koper Fabrieksstraat 28   1762 255 167v
GEEST, AALTJE geest, alida van der (wd) verkoper Havenplein 10   1773 258 98r
GEEST, HARMEN geest, harmanus van der bode (admiraliteits-) koper Schritsen 35   1723 246 184v
GEEST, HARMEN geest, harmanus van der bode (admiraliteits-) koper Schritsen 35   1724 246 192r
GEIS, JURJEN geis, georg koper Bildtstraat 19   1780 259 236v
GEITJEBAAN, SIERK geitiebaan, sierk koper   1733 248 178r
GEITJEBAAN, SIERK geitiebaan, sierk koper Noorderhaven 66   1733 248 178v
GEITJEBAAN, SIERK FOLKERTS geitiebaan, sierk folkerts metselaar (mr) koper   1735 249 69r
GEITJEBAAN, SIERK geitjebaan, sierk (wl) verkoper Noorderhaven 66   1752 252 180r
GEITJEBAAN, SIEBREN SIERKS geitjebaan, sybren sierx verkoper Noorderhaven 66   1752 252 180r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS gelder, saapke folkerts (wd) koper Franekereind 15   1716 245 250r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS gelder, saapke folkerts (wd) koper Franekereind 15   1715 245 252v
GELDER, SAAPKE FOLKERTS gelder, saapke folkerts koper   1717 245 293r
GELDER, SAAPKE FOLKERTS gelder, saapke folkerts koper Franekereind 15   1717 245 301v
GELDER, SAAPKE gelder, saepke (wd) koper   1720 246 69r
GELINDE, JARICH gelinda, jarig verkoper Franekereind 25   1772 258 61r
GELINDE, JARICH gelinda, jarig verkoper Franekereind 25   1772 258 65r
GELINDE, JAN gelinde, jan koper Noorderhaven 24   1754 253 141v
GELINDE, JAN gelinde, jan ten oosten   1774 258 151v
GELINDE, JAN gelinde, jan (wl) fabrikant van bonten verkoper Noorderhaven 24   1779 259 222v
GELINDE, JAN gelinde, jan (wl) fabrikant van bonten verkoper Rozengracht 16   1780 259 271v
GELINDE, JAN gelinde, jan (wl) fabrikant van bonten verkoper Rozengracht 14   1780 259 271v
GELINDE, JARICH gelinde, jarig verkoper Noorderhaven 24   1779 259 222v
GELINDE, JARICH gelinde, jarig verkoper Rozengracht 16   1780 259 271v
GELINDE, JARICH gelinde, jarig verkoper Rozengracht 14   1780 259 271v
GELINDE, JARICH gelinde, jarig koper Schritsen 52   1780 259 299v
GELINDE, JARICH gelinde, jarig schipper (trek-) op leeuwarden verkoper Both Apothekerstraat 15 G-081 1810 269 24v
GELINDE, JARICH gelinde, jarig schipper (trek-) koper Lanen 79 E-210 1811 269 119r
GELINDE, P. gelinde, p. koper   1806 267 226r
GELINDE, PETRUS gelinde, petrus koper Schritsen 50   1721 246 95v
GELINDE, PIETER gelinde, pieter koper Hoogstraat 1   1713 245 199v
GELINDE, PIETER gelinde, pieter wandelverkoper Hoogstraat 1   1733 248 235r
GELINDE, PIETER gelinde, pieter wandelkoper Zuiderhaven 79   1733 248 235r
GELINDE, PIETER gelinde, pieter koper Hoogstraat 1   1733 248 252v
GELINDE, PIETER gelinde, pieter koper Rozengracht 16   1733 248 262v
GELINDE, PIETER gelinde, pieter schipper (trek-) op leeuwarden koper Franekereind 27 D-080 1808 268 129r
GELINDE, PIETER gelinde, pieter verkoper Rozenstraat 3 H-031 1809 268 209r
GELINDE, PIETER gelinde, pieter kastelein koper Both Apothekerstraat 15 G-081 1810 269 24v
GEMMENICH, PAULUS gemmenich, paulus koper Rozengracht 40   1680 241 116r
GENT, PETRUS gent, petrus van koper   1767 256 231r
GERLSMA, RUURD ALLES gerlsma, ruurd alles koper Zuiderstraat OZ   1682 241 176v
GERLSMA, RUURD ALLES gerlsma, ruurd alles koper Nieuwstraat   1682 241 226r
GERLSMA, RUURD ALLES gerlsma, ruurd alles koper   1682 241 230r
GERLSMA, RUURD ULBES gerlsma, ruurd ulbers koper Zuiderhaven 18   1691 242 345r
GERLSMA, SJOUKE gerlsma, sjouke koper   1806 267 240v
GEERMANS, JAKOB germans, jacobus koper Lanen 93   1798 265 132r
GEERMANS, JAKOB germans, jacobus (wl) stoker (mr) verkoper Lanen 93 F-182 1807 268 17r
, JAKOB germen, jacob van ten westen Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
GERROLTSMA, RUURD ULBES geroltsma, ruurd ulbes koper Zuiderhaven 23   1693 243 15v
HENDRIKS, JAN gerryts, jan hendriks koper   1760 255 15v
GIJSBERTS, BRUIN gersma, bruin gijsberts koper   1630 232 303r
GERSTENBERG, KLAAS gerstenberg, claes koper   1630 232 276r
GERSTENBERG, KLAAS gerstenberg, claes koper   1632 233 43v
, GERARDUS gijze, gerard koopman koper Zuiderhaven 39   1804 267 69v
, GERARDUS gijze, gerard koopman koper Grote Ossenmarkt 6a   1804 267 69v
, GERARDUS gijze, gerard koopman koper Grote Ossenmarkt 6   1804 267 69v
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Noorderhaven 74 C-151 1807 268 3r
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Zuiderhaven 39 F-002 1807 268 7v
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Grote Ossenmarkt 8 F-002 1807 268 7v
, GERARDUS gijze, gerard koopman verkoper Grote Ossenmarkt 4 F-002 1807 268 7v
, JAN gillet, jan ten oosten Rinnertspijp   1601 228 517r
GIPSON, ADAM gipson, adam koper Zoutsloot NZ   1661 238 77r
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper   1640 234 108v
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper   1640 234 109r
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper Grote Kerkstraat NZ   1640 234 111r
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper   1640 234 114v
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper   1641 234 157r
GIPSON, JAN ADAMS gipson, jan adams koper   1643 235 47v
GLAA, HARMEN glaa, harmen koper   1660 238 21r
GLAA, HARMEN glaa, harmen ten zuiden   1660 238 21r
GLAA, HARMEN glaa, harmen koper   1660 238 31v
GLADSMA, PIER ANDRIES gladsma, pier andries estrikbakker (mr) koper Schritsen 36   1728 247 208r
GLADSMA, PIER ANDRIES gladsma, pier andries koper Karremanstraat 13 4-031 1729 247 234r
GLADSMA, PIER ANDRIES gladsma, pier andrys (wl) koper Zoutsloot ZZ   1735 249 59v
GLASTRA, SJOERD glasstra, sjoerd (wl)(blokzijl) verkoper Zoutsloot NZ   1781 260 67r
GLASTRA, SJOERD glasstra, sjoerd (wl)(blokzijl) verkoper Liemendijk ZZ   1781 260 67r
GOGH, LIJSBERT goch, lijsbertus van schildersgezel koper Voorstraat 9   1795 264 283v
GODEFROI, FRANS godefroi, frans koper Lanen 78   1766 256 145r
GOEDE, IEME HERES goede, ime heeres de koper Voorstraat 59   1659 238 9r
GOEDE, IEME HARTS goede, ime heerts de koper   1668 239 155v
GOLDSMIT, DIRK JANS goldsmit, dirk jansen koper   1670 240 15v
GOLDSMIT, JAKOB FILIPPUS goldsmit, jacob philippus koper   1805 267 132r
GOLDSMIT, JAN DIRKS goldsmit, jan dirks koper   1665 239 13r
GOLDSMIT, JAKOB FILIPPUS goldsmith, jacob philippus koopman (joods) koper   1805 267 109v
JAKOBS, SEERP goltier, seerp jacobs koper   1671 240 74v
GONGGRIJP, ALBERT gonggrijp, albert koper Voorstraat NZ   1783 261 30r
GONGGRIJP, ALBERT gonggrijp, albert koper   1783 261 89r
GONGGRIJP, BERBER HARMENS gonggrijp, berber harmens (wd) koper Brouwersstraat 8   1738 249 274v
GONGGRIJP, H. gonggrijp, h. koper   1789 263 128v
GONGGRIJP, H. gonggrijp, h. koper Jan Ruurdstraat 3   1791 263 286v
GONGGRIJP, H. gonggrijp, h. (wd) ten westen Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
GONGGRIJP, H. gonggrijp, h. ten zuiden Schritsen 2 F-088 1809 268 251v
GONGGRIJP, HANS gonggrijp, hans koper Zuiderhaven 55   1758 254 154v
GONGGRIJP, HARMEN gonggrijp, harmen wachtmeester koper Grote Bredeplaats 11   1785 262 45r
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS gonggrijp, harmen thomas koper   1675 240 205r
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS gonggrijp, harmen thomas koper Voorstraat 44   1677 240 250v
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES gonggrijp, ijsbrand joosten bakker (mr) verkoper Voorstraat 37   1780 259 274r
GONGGRIJP, JAN gonggrijp, jan pruikmaker (mr) koper Bildtstraat 14 A-119 1809 268 256r
GONGGRIJP, JAN gonggrijp, jan ten zuiden Bildtstraat 12 H-120 1810 269 37v
GONGGRIJP, JAN HARMENS gonggrijp, jan harmen koper Rinnertspijp 4   1783 261 44v
GONGGRIJP, JAN HARMENS gonggrijp, jan harmens koper Noorderhaven 34   1777 259 69v
GONGGRIJP, JOOST gonggrijp, joost koper Zoutsloot NZ   1754 253 170v
GONGGRIJP, JOOST gonggrijp, joost koper Zoutsloot 100 B-057 1808 268 31v
GONGGRIJP, JOOST gonggrijp, joost schoolmeester koper Oosterkeetstraat 11 D-131 1810 269 20v
GONGGRIJP, JOOST gonggrijp, joost rinia koper   1740 250 116v
GONGGRIJP, JOOST gonggrijp, joost rinia (wl) verkoper Voorstraat 37   1780 259 274r
GONGGRIJP, JOOST gonggrijp, joost rinia (wl) verkoper   1780 259 278r
GONGGRIJP, JOOST gonggrijp, joost rinia (wl) verkoper Havenplein 3   1780 259 279r
GONGGRIJP, RINIA gonggrijp, rinia koper Kleine Bredeplaats 1   1712 245 171r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES gonggrijp, rinia joosten bakker (mr) verkoper Voorstraat 37   1780 259 274r
GONGGRIJP, gonggrijp, rinja ten oosten Karremanstraat 11 B-133 1808 268 56v
GONGGRIJP, KORNELIS gongrijp, cornelius koper   1725 246 225r
GONGGRIJP, HANS gongrijp, hans (vaandrig) wijnsteker koper Noorderhaven 46   1706 245 2v
GONGGRIJP, HANS gongrijp, hans koper   1773 258 101r
GONGGRIJP, HANS gongrijp, hanso koper   1773 258 101r
GONGGRIJP, HENDRIK gongrijp, hendrik koper   1773 258 101r
GONGGRIJP, HENDRIK gongrijp, hendrik koper   1773 258 101r
GONGGRIJP, J. gongrijp, j. (vroedsman) ten oosten   1773 258 97r
GONGGRIJP, J. gongrijp, j. (vroedsman) ten westen   1773 258 97r
GONGGRIJP, J. gongrijp, j. (vroedsman) ten noorden   1773 258 97r
GONGGRIJP, JAN HARMENS gongrijp, jan harmens verkoper Kleine Bredeplaats 5   1773 258 99r
GONGGRIJP, JOOST gongrijp, joost koper Nieuwstraat WZ   1728 247 122r
GONGGRIJP, JOOST gongrijp, joost (burgemeester)(oud-) koper Schritsen 50   1728 247 128v
GONGGRIJP, JOOST gongrijp, joost koper   1729 247 277r
GONGGRIJP, JOOST HARMENS gongrijp, joost harmens tinnegieter (mr) koper Noorderhaven 82   1703 244 205r
GONGGRIJP, JOOST HARMENS gongrijp, joost harmens koper Noorderhaven 62   1710 245 102v
GONGGRIJP, JUSTUS gongrijp, justus koper Noorderhaven 52   1730 247 307v
GONGGRIJP, RINIA gongrijp, rinia koper   1712 245 170r
GONGGRIJP, RINIA gongrijp, rinia koper   1722 246 137v
GONGGRIJP, THOMAS gongrijp, thomas koper   1700 244 34v
GONGGRIJP, THOMAS gongrijp, tomas koper Zoutsloot ZZ   1698 243 347r
GORTER, KLAAS JOHANNES gorter, claas johannes koper Scheerstraat   1789 263 101r
GORTER, FEMKE KLASES gorter, fimmigje clasen koper Hoogstraat 43 D-039 1808 268 157v
GORTER, JOHANNES gorter, johannes ten oosten Noordijs 1 D-010 1808 268 164r
GORTER, KLAAS gorter, klaas (erven) ten westen Scheerstraat 8 D-003 1808 268 32r
, JAN gortmaker, jan ten noorden   1660 238 23r
JAKOBS, LOURENS gortmaker, lourens jacobs koper   1660 238 37v
GRAAT, KLAAS PIEKES graad, claes piekes de (mr) ten oosten Vianen 2   1705 244 310r
GRAAF, LIEUWE WILLEMS graaf, lieuwe willems koper Noorderhaven 41   1690 242 323r
GRAAF, PIETER graaf, pieter koper   1702 244 190v
GRAAF, GRIETJE PIETERS graaff, grietje pieters de koper Lanen 87   1740 250 105r
GRAAF, PIETER graaff, pieter koper Schritsen ZZ   1711 245 143r
GRAAFSMA, JAN JANS graafsma, jan jansen koper Heiligeweg 34   1685 242 71r
, EGBERT graas, engbert koper   1754 253 129r
GRAAF, AUGUSTINUS graef, augustinus de koper Rommelhaven 8   1730 247 345r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS graef, augustinus pytters de koper Zuiderstraat 25   1727 246 299r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de koper Snakkerburen (gebied)   1605 228 899r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de koper   1606 228 1031r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de koper   1613 229 345r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de koper Sint Jacobstraat 2   1614 229 387r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de koper Snakkerburen (gebied)   1615 230 9r
GRAAF, JAKOB WILLEMS graeff, jacob willems de ten oosten   1617 230 149r
GRAAF, PIETER DIRKS graeff, pytter dirxen koper Schritsen ZZ   1703 244 234v
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia koper Hoogstraat 15   1792 264 37r
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia koper Hoogstraat 17   1792 264 37r
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia koper Droogstraat 77   1792 264 37r
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia koper Achterstraat   1792 264 39v
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia koper Bildtpoort (gebied)   1792 264 41v
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia koper Raamstraat 1   1807 267 300v
GRATEMA, AURELIA gratama, aurelia (wd) verkoper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
GRATEMA, F. gratama, f. koper   1789 263 172r
GRATEMA, JAN gratama, jan koper   1782 261 7r
GRATEMA, S. gratama, s. ten zuiden Lanen 81 E-211 1807 267 347r
GRATEMA, S. gratama, s. ten zuiden Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper Voorstraat 16   1786 262 94v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp advocaat koper Lanen 79   1787 262 231v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp (dr) advocaat koper Grote Kerkstraat 44   1788 263 25v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper Noorderhaven 93   1789 263 78v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper   1789 263 172r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper Grote Kerkstraat 19   1792 264 54r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper Grote Kerkstraat 17   1792 264 63v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper Noorderhaven 79   1793 264 74v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koper   1793 264 123v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp ten zuiden Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp ten oosten Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp koopman verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Lanen 79 E-209 1809 268 309v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Lanen 79 E-210 1809 268 309v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp hoogleraar te groningen verkoper Droogstraat 77 B-073 1809 268 311v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp hoogleraar te groningen ten noorden Droogstraat 77 B-073 1809 268 311v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Droogstraat 81 B-075 1809 268 314r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Droogstraat 83 B-076 1809 268 316v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Heerensteeg 10 B-094 1809 268 316v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Droogstraat 79 B-074 1809 268 319r
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Herenwaltje 6 B-095 1809 268 329v
GRATEMA, SEERP gratama, seerp professor te groningen verkoper Herenwaltje 4 B-096 1810 269 4v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke (wl) koper Franekereind 15   1716 245 250r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke (wl) koper Franekereind 15   1715 245 252v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1747 251 203r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Franekereind 36   1750 252 84r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke bieder Zuiderhaven 17   1752 252 243r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1752 253 25v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1753 253 47v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1756 254 33v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1757 254 60v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1757 254 70v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1758 254 137v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1758 254 140r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Zuiderhaven 23   1759 254 223v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke geniaarde Voorstraat 60   1760 255 18v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Zuiderhaven 18   1761 255 53r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Tiepelsteeg   1761 255 106r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Zoutsloot 41   1762 255 121r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Zuiderhaven ZZ   1762 255 140r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Voorstraat 33   1762 255 172r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Noordergrachtswal   1762 255 127v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1763 255 215v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Noordijs 23   1763 255 236r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Voorstraat 39   1764 256 57r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Zuiderhaven 25   1764 256 66r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Noorderhaven 79   1766 256 187v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1766 256 219r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Noorderhaven 69   1768 257 90v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Voorstraat 16   1769 257 111r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Bildtstraat 13   1770 257 161r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper   1771 257 232v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke van (wd) ten oosten   1772 258 21v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koper Noorderhaven 79   1793 264 74v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke ten oosten Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koopman koper Achterstraat 29 B-136 1809 268 239v
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke koopman verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
GRATEMA, TJEPKE gratama, tjepke ten oosten Droogstraat 10 A-065 1810 268 332v
GRATEMA, AURELIA gratema, aurelia koper   1773 258 117v
GRATEMA, SAAPKE gratema, saepke (wd) koper   1720 246 69r
GRATEMA, TJEPKE gratema, tjepke (erven) ten oosten   1773 258 101r
GRATEMA, TJEPKE gratema, tjepke (erven) ten westen Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
GRAUDA, JAN FOLKERTS grauda, jan folkerts koper Voorstraat 65   1675 240 177r
GRAUDA, PIETER PIETERS grauda, pieter pieters koper Schritsen 50   1681 241 168v
GRAUDA, PIETER grauda, pyter koper   1674 240 141v
GRAUDA, PIETER PIETERS grauda, pytter pytters koper Raamstraat 1   1699 243 394v
GRAUDA, WALING JANS grauda, walingh jansen koper Zuiderhaven 18   1678 241 6r
GRAUDA, WALING JANS grauda, walingh jansen koper Noorderhaven 66   1691 242 347r
GRAUDA, WALING JANS grauda, walingh jansen koper Zuiderhaven 18   1692 242 398v
GRAUDA, WALING JANS grauda, walingh jansen koper Vijverstraat 4   1692 243 16r
JANS, SIETSE graukert, sytse jansen koper   1670 240 r
GREIDANUS, PETRUS gredanus, petrus koper Grote Bredeplaats 6a   1798 265 214r
GREIDANUS, MARIA greidanus, maria koper   1780 259 281r
GREIDANUS, MARIA greidanus, maria (wl) verkoper Rozengracht 4 H-071 1809 268 277r
GREIDANUS, PETRUS greidanus, petrus koper Grote Bredeplaats 6b   1806 267 205r
GRETTINGA, HARMEN grettinga, harmanus koper Lanen 23   1685 242 88r
GRETTINGA, HARMEN grettinga, harmen koper Noorderhaven NZ   1658 237 177v
GRETTINGA, NANNE HIDDES grettinga, nanne hiddes tichelaar koper Moriaanstraat 3   1659 238 1r
GRETTINGA, SIEMEN grettinga, symen koper Weverstraat   1676 240 234v
GREUTLING, H. greutling, h. (heerenveen)(wl) verkoper Lanen 63 E-195 1809 268 272r
GREUTLING, HENDRIK greutling, hendrik koper   1793 264 139r
GREIDANUS, TJEERD greydanus, tjeerd koper Voorstraat 13   1763 255 199v
GRIFFIN, DAVID griffin, david verkoper   1772 258 5v
GRIFFIN, DAVID griffin, david verkoper Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
GRIFFIN, DAVID griffin, david verkoper Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
GROEN, FRANS groen, frans koper   1711 245 154v
GROEN, JAN groen, jan verkoper Hoogstraat 38 D-049 1809 268 280r
GROEN, JAN KOENRAADS groen, jan coenraads koper Nieuwstraat WZ   1737 249 199v
GROEN, JAN JANS groen, jan jans koper   1744 251 35v
GROEN, JAN LODEWIJKS groen, jan lodewyks koper   1802 266 281r
GROEN, JAN LODEWIJKS groen, jan lodewyks koper Kerkpoortstraat 45 G-259 1808 268 68v
GROEN, JOHANNES JANS groen, johannes janz koper   1783 261 15r
GROEN, JOHANNES JANS groen, johannes janz koper   1784 261 208v
GROEN, SIEMEN groen, simon verkoper Heiligeweg 46   1805 267 127v
GROEN, SIEMEN JANS groen, simon jans koper Heiligeweg 46   1790 263 202r
GROEN, SIEMEN groen, symon (wd) ten westen   1805 267 121r
GROEN, WILLEM WILLEMS groen, willem willems koper   1643 235 86r
ISAAKS, JAN groenenwolt, jan isaks koper   1692 242 397r
JANS, JURJEN groenevolt, jurrien jansen kapitein koper Grote Ossenmarkt 5   1659 238 3r
GROENEWOUD, JENTJE groenewold, janke verkoper   1772 258 5v
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1745 251 110r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1745 251 110r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1745 251 111r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1745 251 111r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1746 251 118v
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1746 251 118v
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1746 251 119r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1747 251 166r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1747 251 166r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1753 253 68r
GROENEWOUD, SARA groenewold, sara koper   1753 253 68r
GROENEWOUD, HENDRIKJE ISAAKS groenewolt, hendrikje isack (vrijster) koper Raamstraat 3   1692 242 398r
GROENEWOUD, ISAAK groenewolt, isack koper Zuiderhaven 18   1650 236 138r
GROENEWOUD, ISAAK groenewolt, isack koper   1660 238 29v
GROENEWOUD, JAKOB groenewolt, jacobus (sottrum) verkoper   1745 251 80v
GROENEWOUD, JURJEN JANS groenewolt, jurien jansen koper Zuiderhaven 56   1662 238 122r
GROENEWOUD, ISAAK JANS groenewolt, ysaac jansen koper Rozengracht NZ   1666 239 34v
GROENEWOUD, JAKOB groenewoud, jacobus bode (gerechts-) verkoper Franekereind 23   1778 259 156v
GROENEWOUD, JENTJE groenewoud, janke koper Ooievaarsteeg OZ   1770 257 171r
GROENEWOUD, JENTJE groenewoud, janke verkoper Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
GROENEWOUD, JENTJE groenewoud, janke verkoper Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
GROENEWOUD, ISAAK groenewout, isaak koper   1669 239 193r
GROENEWOUD, ISAAK groenewout, isaak koper Grote Bredeplaats 21   1669 239 195v
WILLEMS, JAN groenheide, jan willems koper   1663 238 178v
WILLEMS, JAN groenheyde, jan willems koper Franekereind ZZ   1652 236 218v
JANS, PIETER groenlant, pyter jansen koper   1641 234 142v
, PIETER groenlant, pytter koper   1645 235 160v
GROENEWOUD, ABRAHAM groenwolt, abraham commies koper Zuiderhaven 56   1662 238 159v
GROENEWOUD, ABRAHAM groenwolt, abraham koper   1668 239 33va
GROENEWOUD, ABRAHAM groenwolt, abram ontvanger koper Zuiderhaven 54   1650 236 119v
GROENEWOUD, ABRAHAM groenwolt, abram koper Zuiderhaven 54   1654 236 252v
GROENEWOUD, ABRAHAM groenwolt, abram koper Zuiderhaven 56   1654 236 268r
GROENEWOUD, JURJEN groenwolt, jurian koper Zuiderhaven 56   1662 238 122r
GROENEWOUD, JURJEN JANS groenwolt, jurien jansen koper Zuiderhaven 54   1648 236 53r
GROENEWOUD, JURJEN JANS groenwolt, jurien jansen koper Raamstraat 3   1652 236 213r
GROENEWOUD, JURJEN groenwolt, jurjen koper Grote Ossenmarkt 16   1683 241 254v
GROENEWOUD, SIEMEN groenwolt, symen koper Heiligeweg 70   1670 240 12r
GROENEWOUD, SIEMEN groenwolt, symen koper   1670 240 12v
GROENEWOUD, SIEMEN groenwolt, symon koper Raamstraat 5   1672 240 93v
GROENEWOUD, THOMAS ISAAKS groenwolt, thomas isaacks koper Kleine Bredeplaats 19   1690 242 333v
KLASES, HARMEN groeyer, harmen claessen koper Brouwersstraat 25   1646 235 209v
GROL, JOHANNES grol, johannes van koper   1780 259 286r
GROOT, C. groot, c. de (wd) ten westen Voorstraat 6   1802 266 109r
GROOT, C. groot, c. de (wd) ten westen   1805 267 128r
GROOT, DIRK DIRKS groot, dirk dirks de koper Voorstraat 68   1637 234 41r
GROOT, GRIETJE SIEBRENS groot, grietje sijbrens de verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
GROOT, JAN groot, jan groot de koper Grote Ossenmarkt 16   1789 263 152v
GROOT, JAN IEDES groot, jan ydes de ten oosten Voorstraat 2   1800 265 486r
GROOT, JAN IEMES groot, jan yemes de koper Zuiderhaven 18   1791 263 293v
GROOT, JAN IEMES groot, jan yemes de koper Lanen 62   1792 264 4r
GROOT, JAN IEMES groot, jan yemes de (erven) verkoper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
GROOT, KORNELIS groot, kornelis de (wl) verkoper Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
GROOT, REINER groot, reinder de ten oosten Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
GROOT, ROMMERT groot, rombartus koper Grote Kerkstraat 19   1658 237 169r
GROOT, SIEMEN groot, simon de koper   1802 266 283r
GROOT, SIEMEN HENDRIKS groot, simon hendriks (wd)(erven) ten oosten I-015 1811 269 129v
GROOT, SIEBREN FREERKS groot, sybrand freerks de koper Havenplein 26   1786 262 93v
GROOT, SIEMEN groot, symon de ten zuiden Grote Ossenmarkt 8 F-236 1808 268 92v
GROOT, SIEMEN groot, symon de timmerbaas (mr scheeps-) verkoper Schritsen 13 F-129 1808 268 138v
GROOT, SIEMEN groot, symon de (wl) verkoper Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
GROOT, SIEMEN groot, symon de (wl) ten zuiden Vijverstraat 30 F-241 1808 268 166v
GROOT, SIEMEN groot, symon de (wl) verkoper Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
GROOT, SIEMEN groot, symon de koper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
GROOT, TJEERD groot, tjaard de koper   1648 236 11v
GROOT, TRIJNTJE JANS groot, trijntje jans de koper   1805 267 110v
GROOT, TRIJNTJE SIEBRENS groot, trijntje sijbrens de (wd) verkoper Noorderhaven 18 C-190 1808 268 115v
GROOT, IEME groot, yeme de ten zuiden Lanen 54 F-204 1810 269 110r
GROOT, IEME JANS groot, yeme jans de koper Zuiderhaven 18   1791 263 293v
GROOT, IEME JANS groot, yeme jans de scheepstimmerman verkoper Schritsen 49 F-147 1810 269 91r
GROOT, IEME JANS groot, yeme jans de (wl) scheepstimmerman verkoper Lanen 54 F-204 1810 269 110r
GROOT, TJEERD groote, tiaerd de koper   1643 235 56r
GROS, JOHANNES GERRITS gros, johannes gerrits van wever (bont-)(mr) koper   1774 258 153r
GROS, JOHANNES GERRITS gros, johannes gerrits van wever (bont-)(mr) koper   1774 258 153r
GRAUDA, PIETER PIETERS grouda, pieter pieters koper Raamstraat 1   1684 242 44v
, EGBERT gruiter, egbert de chirurgijn (mr) verkoper Hofstraat 31   1659 238 2r
GRUTTER, EGBERT grutter, egbart koper Kruisstraat NZ   1658 237 171r
GRUTTER, SIEBOUT grutter, sybert d' verkoper Weverstraat   1659 238 6r
GRUYTER, EGBERT gruyter, egbert de koper   1605 228 890r
GRUYTER, EGBERT gruyter, egbert de koper Sint Jacobstraat 14   1654 236 265r
GUALTERI, gualteri, henrico (dr) triumphant   1606 228 994r
GUALTERI, HENDRIK gualtery, hendricus (dr) koper Grote Bredeplaats   1606 228 1056r
GUALTERI, JOHANNES gualtheri, johannes koper Voorstraat 44   1639 234 80v
GUALTERI, JOHANNES gualtheri, johannes (dr) advocaat bij het hof van friesland verkoper Voorstraat 44   1643 235 92r
GUITET, guitet, maturijn kapitein koper Liemendijk NZ   1703 244 204r
GUITET, guitet, maturijn koper Zuiderhaven 56   1706 244 321r
GUNTER, PIETER gunter, pieter (stalling van) ten zuiden Grote Bredeplaats 12   1773 258 66r
GUNTER, PIETER gunter, pieter ten noorden Hondenstraat 5   1773 258 66r
GUNTER, PIETER gunter, pieter koper   1778 259 124v
GUNTER, PIETER gunter, pyter koper Grote Bredeplaats 14   1759 254 212r
GUNTER, STEFFEN gunter, steffen (d'olde) koper   1617 230 204r
GUNTER, STEFFEN gunter, steven koper Schritsen 50   1600 228 420r