Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ha  He  Hi  Ho  Hu  Hy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
JANS, ANTJE haaklaar, ancke jans ten zuiden   1660 238 21v
HAAN, ANNE HIELKES haan, anne hylkes de ten westen Vijver 4   1772 258 23v
HAAN, ANNE HIELKES haan, anne hylkes de koper Vijver 4   1772 258 23v
HAAN, EDGER HIELKES haan, edsger hyltjes de ten westen Noorderhaven 44   1772 258 14v
HAAN, EDGER HIELKES haan, edsger hyltjes de (erven) ten westen Noorderhaven 44   1772 258 26v
HAAN, LIJSBET haan, elisabeth de koper   1786 262 91v
HAAN, HILLE haan, hilarius verkoper Noorderhaven 42   1780 259 280v
HAAN, HIELKE haan, hyltje de ten oosten Grote Ossenmarkt 5   1772 258 56v
HAAN, JAN haan, jan de koper   1806 267 206r
HAAN, JAN SIEMENS haan, jan symons de koper Noorderhaven 66   1767 257 11r
HAAN, JOHANNES haan, johannes de (wd) ten oosten Grote Ossenmarkt 11   1804 267 7r
HAAN, JOHANNES HIELKES haan, johannes hylckes de geniaarde Liemendijk ZZ   1714 245 214r
HAAN, NEELTJE HIELKES haan, neeltje hylkes de verkoper Vijver 4   1772 258 23v
HAAN, SUSANNA JOHANNES haan, susanna johannes de koper Schritsen ZZ   1783 261 66v
HAAN, SUSANNA JOHANNES haan, susanna johannes de (wd) verkoper   1805 267 115v
HAANSTRA, MARTJEN haanstra, maartje (wd) verkoper Voorstraat 2   1800 265 486r
HAANSTRA, WATSE haanstra, watse ten zuiden Voorstraat 2   1757 254 94r
HAANSTRA, WATSE haanstra, watse koper Voorstraat 2   1766 256 198v
HAARLEM, JAN KLASES haarlem, jan claes van koper Zuiderhaven ZZ   1616 230 96r
HAARSMA, EERKE haarsma, ericus koper   1681 241 165v
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS haarsma, tjeerd sibouts koper   1669 239 201v
, TJEPKE haarsma?, tiepke koper Raamstraat 1   1699 243 394v
HAAS, AGE haas, age de koper Liemendijk   1749 252 10v
HAAS, AGE haas, age de koper Noorderhaven 42   1749 252 32r
HAAS, AGE haas, age de geniaarde Voorstraat 32   1751 252 159r
HAAS, AGE haas, age de koper Spinstraat ZZ   1751 252 167r
HAAS, AGE haas, age de koper Noorderhaven   1752 252 193v
HAAS, AGE haas, age de koper Rinnertspijp 1   1752 252 194r
HAAS, AGE haas, age de koper   1752 253 28v
HAAS, AGE haas, age de koper   1753 253 66r
HAAS, AGE haas, age de koper   1753 253 96r
HAAS, AGE haas, age de koper   1754 253 164v
HAAS, AGE haas, age de koper Hoogstraat 1   1754 253 174r
HAAS, AGE haas, age de koper Schritsen 60   1756 254 39v
HAAS, AGE haas, age de koper   1763 256 12r
HAAS, AGE haas, age de koper Grote Kerkstraat 12   1766 256 210r
HAAS, AGE haas, age de koper Zoutsloot NZ   1767 257 29r
HAAS, AGE haas, age de koper Kleine Kerkstraat 12   1771 257 212v
HAAS, AGE haas, age de majoor ten zuiden Kleine Kerkstraat 10   1772 258 25v
HAAS, AGE haas, age de ten westen Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
HAAS, AGE haas, age de (wl) verkoper   1774 258 147v
HAAS, ALBERT haas, albartus de koper Grote Kerkstraat 12   1766 256 210r
HAAS, ALBERT haas, albartus de (vroedsman) ten oosten Grote Kerkstraat 6   1772 258 2v
HAAS, ALBERT haas, albartus de ten zuiden Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
HAAS, ALBERT haas, albartus de koper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, ALBERT haas, albartus de ten zuiden Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, ALBERT haas, albartus de koper   1777 259 38v
HAAS, BEATRIX haas, beatrix de verkoper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, BEATRIX haas, beatrix de verkoper   1773 258 97r
HAAS, BEATRIX haas, beatrix de verkoper   1773 258 101r
HAAS, BEATRIX haas, beatrix de verkoper   1773 258 101r
HAAS, BEATRIX haas, beatrix de verkoper   1774 258 147v
HAAS, BERBER haas, berber de verkoper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, BERBER haas, berber de verkoper   1773 258 97r
HAAS, BERBER haas, berber de verkoper   1773 258 101r
HAAS, BERBER haas, berber de verkoper   1773 258 101r
HAAS, BERBER haas, berber de verkoper   1774 258 147v
HAAS, BONIFATIUS haas, bonifacius de koper Zuiderhaven 56   1746 251 146v
HAAS, KARELTJE haas, carolina de koper   1774 258 187v
HAAS, KASPER haas, casper de koper Zuiderhaven 5   1733 248 214r
HAAS, CHRISTOFFEL haas, christoffel de koper Rozengracht 16   1788 262 295v
HAAS, CHRISTOFFEL haas, christoffel de ten westen Wasbleek 7 H-078 1808 268 80r
HAAS, CHRISTOFFEL haas, christoffel de koper Hofstraat 15 G-086 1808 268 151r
HAAS, CHRISTOFFEL haas, christoffel de koper Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
HAAS, FOLKERT haas, folkert de koper Lanen 82   1735 249 93v
HAAS, FOLKERT haas, folkert de ten noorden Sint Jacobstraat 17   1772 258 4r
HAAS, FOLKERT haas, folkert de koper   1772 258 40v
HAAS, FOLKERT haas, folkert de ten westen Heiligeweg 4   1774 258 193r
HAAS, FOLKERT haas, folkert de slotenmaker (mr) koper Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
HAAS, FOLKERT haas, folkert de ten oosten Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
HAAS, FOLKERT haas, folkert de ten noorden Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
HAAS, FOLKERT haas, folkert de slotenmaker (mr) koper Heiligeweg 20 G-046 1810 269 28r
HAAS, FOLKERT JAKOBS haas, folkert jacobs de koper   1784 261 216r
HAAS, JAKOB haas, jacobus de koper   1772 258 40v
HAAS, JENTJE haas, janke de verkoper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, JENTJE haas, janke de verkoper   1773 258 97r
HAAS, JENTJE haas, janke de verkoper   1773 258 101r
HAAS, JENTJE haas, janke de verkoper   1773 258 101r
HAAS, JENTJE haas, janke de verkoper   1774 258 147v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maaike folkerts de (erven) verkoper Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maaike folkerts de (erven) verkoper Schritsen 7 F-126 1810 269 102r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maike folkerts de koper Rozengracht NZ   1778 259 146v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maike folkerts de koper Rozengracht NZ   1780 259 267v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, maike folkerts de (wd) verkoper Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
HAAS, MAAIKE haas, mayke folk. de koper Schritsen 17   1768 257 57r
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, mayke folkerts de (wd) koper   1803 267 2v
HAAS, MAAIKE FOLKERTS haas, mayke folkerts de (wd) verkoper Lanen 84 F-184 1807 267 348v
HAAS, SIEMEN haas, simon de (majoor) koper Rommelhaven 26b   1739 250 5r
HAAS, SIEMEN haas, simon de koper   1741 250 142v
HAAS, SIEMEN haas, simon de verkoper Grote Kerkstraat 12   1773 258 95r
HAAS, SIEMEN haas, simon de verkoper   1773 258 101r
HAAS, SIEMEN haas, simon de verkoper   1773 258 101r
HAAS, SIEMEN haas, symon de koper   1736 249 144v
HAAS, SIEMEN haas, symon de koper   1737 249 190v
HAAS, SIEMEN haas, symon de koper   1737 249 218r
HAAS, SIEMEN haas, symon de koper   1744 251 34v
HAAS, SIEMEN haas, symon de verkoper   1773 258 97r
HAAS, SIEMEN haas, symon de verkoper   1774 258 147v
, KLAASKE haegen, claeske koper   1647 235 252r
PIETERS, JAKOB haegen, jacob pieters koper   1616 230 103r
HAAN, JAKOB haen, jacob marijns de koper Kleine Kerkstraat WZ   1599 228 270r
HAAN, JOHANNES HIELKES haen, johannes hylkes de koper Grote Ossenmarkt 13   1751 252 119r
HAAN, OTTE JORIS haen, otte joris de koper Vijver 2   1732 248 170v
HAAN, REIN PIETERS haen, reyn pieters de koper Voorstraat 3   1658 237 153r
HAAN, REIN PIETERS haen, reyn pytters de koper Schritsen 3   1657 237 104r
HAARSMA, ANNE haersma, annius van koper Voorstraat 24   1732 248 151r
HAARSMA, IEGE GERBENS haersma, ige gerbrens koper   1659 237 201v
HAARSMA, IEGE GERBENS haersma, ige gerbrens koper   1659 237 202r
HAARSMA, TJEERD SIEBOUTS haersma, tiaerd sibouts koper   1664 238 224v
HAAS, ALBERT haes, albartus de koper   1771 257 208v
HAAS, JAN haes, jan koper   1629 232 171r
HAGEN, JAKOB PIETERS hagen, jacob pieters verkoper Brouwersstraat WZ   1631 233 5r
HAGEN, JAKOB PIETERS hagen, jacob pieters koper   1632 233 56v
HAGEN, JAKOB PIETERS hagen, jacob pieters koper   1639 234 78r
HAGEN, JAKOB PIETERS hagen, jacob pyters koper Schritsen ZZ   1613 229 335r
HAGENAAR, GERLOF JANS hagenaar, gerlof jansen koper Franekerpoort (gebied)   1681 241 172r
PIETERS, JAKOB hagens, jacob pieter koper Grote Bredeplaats ZZ   1614 229 484r
HAGER, ENGELTJE GERRITS hager, engel gerryts koper Lanen 80   1627 232 23r
HAYEMA, TIEMEN hajema, tymen koper   1664 238 220v
, BEREND hal, baarnd ter (wl) verkoper   1773 258 70v
, BEREND hal, beernd ter (wd) ten oosten   1772 258 62r
HALL, HENDRIK hall, hendrik van der koper Noorderhaven 88   1732 248 4ra
HALMA, PIETER halma, pieter koper   1776 258 244r
HALMA, PIETER halma, pieter bakker (mr) koper Bildtstraat 18   1785 262 18r
HALMA, PIETER halma, pieter bakker (mr) koper Bildtstraat 13   1787 262 234r
HALSTRA, FREERK halstra, freerk (wl) verkoper Franekereind 19 D-069 1809 268 298v
HAMAN, GODFRIED haman, goedefridus koper Voorstraat 89   1670 240 2r
HAMER, hamer, jan willem (amsterdam) timmerman (huis-) verkoper Noorderhaven 17   1784 261 165v
, JULIUS hammel, julius koper   1618 230 259r
HAMSTRA, ROELOF GEERTS hamstra, roelof geerts koper   1799 265 348r
JOHANNES, HIELKE hanecuik, hylke joannis koper Noorderhaven 82   1664 238 236r
JOHANNES, HIELKE hanecuyck, hilcke johannes koper Weeshuisstraat 11   1663 238 164r
JOHANNES, HIELKE hanecuyck, hylke joannes koper Noorderhaven 15   1668 239 123r
HANEKUIK, AAGJE hanekuik, aagje koper Schritsen 35   1777 259 86r
HANEKUIK, AAGJE hanekuik, aagje (wd) verkoper Noordergrachtswal 57 B-173 1808 268 53v
HANEKUIK, AAGJE hanekuik, aagtje (erven) verkoper   1804 267 93v
HANEKUIK, ANTJE HIELKES hanekuik, antie hylkes koper Zoutsloot 86   1741 250 201v
HANEKUIK, ANTJE HIELKES hanekuik, antje hylkes koper Grote Bredeplaats 16   1730 247 344r
HANEKUIK, DOUWE hanekuik, douwe koper Noorderhaven 61   1734 248 315v
HANEKUIK, DOUWE hanekuik, douwe koper Zuiderhaven 54   1763 256 8r
HANEKUIK, EVERT HIELKES hanekuik, ewert hylkes koper Zuiderpoort (gebied)   1737 249 165r
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, filippus koper   1756 254 43v
HANEKUIK, GEERTJE WIEBES hanekuik, geertje wybes koper Noordijs 4   1741 250 155r
HANEKUIK, H. hanekuik, h. koper   1807 267 329v
HANEKUIK, HINKE hanekuik, hinke (wl) verkoper   1804 267 93v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES hanekuik, hylcke douwes koper   1714 245 215r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES hanekuik, hylcke douwes koper Franekereind 6   1714 245 222v
HANEKUIK, HIELKE hanekuik, hylke koper Voorstraat 67   1804 267 96r
HANEKUIK, HIELKE hanekuik, hylke ten westen G-334 1808 268 36v
HANEKUIK, HIELKE hanekuik, hylke ten westen Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
HANEKUIK, HIELKE hanekuik, hylke ten noorden Borstelsteeg 12 G-156 1810 269 100v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES hanekuik, hylke douwes koper Zuiderhaven 18   1722 246 138v
HANEKUIK, HIELKE DOUWES hanekuik, hylke douwes koper Zuiderhaven 54   1731 247 378r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES hanekuik, hylke douwes koper Noorderhaven 61   1731 248 30r
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES hanekuik, hylke johannes geniaarde Rozengracht 10   1720 246 66v
HANEKUIK, JOHANNES HIELKES hanekuik, joannes hylkes koper Zuiderhaven 36   1668 239 159v
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper Bildtstraat 4   1756 253 253v
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper Bildtstraat 4   1756 254 18v
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper Zuiderhaven 55   1757 254 91r
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper Vijver OZ   1758 254 143v
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper Heiligeweg 46   1759 254 202v
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper Zuiderhaven 23   1759 254 223v
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper Zoutsloot NZ   1761 255 93v
HANEKUIK, FILIPPUS hanekuik, philippus koper   1763 255 208v
HANEKUIK, FILIPPUS HIELKES hanekuik, philipus hylkes (vrijgezel) koper Zoutsloot 86   1741 250 201v
HANEKUIK, PIETER hanekuik, pieter koper Noorderhaven 39   1781 260 20v
HANEKUIK, PIETER hanekuik, pieter koper Zeepziederstraat 2   1785 261 293r
HANEKUIK, PIETER hanekuik, pieter (erven) verkoper   1804 267 93v
HANEKUIK, STIJNTJE hanekuik, stijntie koper   1777 259 75v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES hanekuik, stijntie hylkes koper Zoutsloot ZZ   1740 250 114v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES hanekuik, stijntie hylkes koper   1740 250 135v
HANEKUIK, STIJNTJE HIELKES hanekuik, stijntje hielkes koper Zuiderhaven 54   1765 256 91v
HANEKUIK, W. hanekuik, w. koper Noorderhaven 61   1785 261 273r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. ten oosten Heiligeweg 52   1804 267 23v
HANEKUIK, W. hanekuik, w. ten noorden Heiligeweg 52   1804 267 23v
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (dr) ten noorden   1805 267 110v
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (dr) koper   1808 268 103r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (mr) advocaat koper Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (mr) ten westen Kruisstraat 9 G-219 1808 268 124r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (mr) advocaat koper Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (mr) ten westen Lammert Warndersteeg 8 G-220 1808 268 124r
HANEKUIK, W. hanekuik, w. (dr) ten noorden Heiligeweg 52 G-032 1809 268 191v
HANEKUIK, WIEBE hanekuik, wybe (erven) verkoper   1804 267 93v
HANEKUIK, WIEBE JOHANNES hanekuik, wybo johannes koper Noordijs   1781 260 92r
HANEKUIK, DOUWE hanekuyck, douwe koopman verkoper Bargebuurt   1752 252 181r
HANEKUIK, DOUWE hanekuyk, douwe koper Droogstraat 15   1751 252 161v
HANEKUIK, GEERTJE hanekuyk, geertje koper Droogstraat 15   1751 252 161v
HANEKUIK, HIELKE JOHANNES hanekuyk, hylcke johannes (wl) verkoper Noorderhaven 15   1676 240 231r
HANEKUIK, JOHANNES hanekuyk, joannis koper Zuiderhaven 54   1674 240 146r
HANEKUIK, W. hanekuyk, w. koper Bildtstraat 24   1793 264 93v
HANENBURG, KORNELIS JELLES hanenburg, cornelis jelles (wl) verkoper Rozengracht 42 2-185 1631 233 2r
HANENBURG, JELLE KORNELIS hanenburg, jelle cornelis schrijver van een compagnie soldaten koper Sint Jacobstraat 8   1630 232 287r
HANENBURG, JELLE KORNELIS hanenburg, jelle cornelis verkoper Rozengracht 42 2-185 1631 233 2r
HANENBURG, KORNELIS JELLES hanenburgh, cornelis jellis koper Grote Bredeplaats 33   1619 230 298r
HANIA, LIEUWKJE hania, lieuck verkoper Zuiderplein 1   1611 229 98r
, GEERT hankes, geert koper   1758 254 173v
HANNEMA, LIJSBET hannema, elisabeth verkoper   1808 268 103r
HANNEMA, FRANS LASES hannema, frans lasen ten westen Noorderhaven 40   1660 238 18v
HANNEMA, FRANS LASES hannema, frans lasen ten zuiden Noorderhaven 40   1660 238 18v
HANNEMA, JAKOB hannema, jacobus koper Voorstraat 47   1787 262 212v
HANNEMA, JAKOB hannema, jacobus koper Snakkerburen (gebied)   1792 264 27v
HANNEMA, JAKOB hannema, jacobus koper   1800 265 452r
HANNEMA, JAKOB hannema, jacobus (zoutkeet van) ten zuiden Zoutsloot 119 D-065 1808 268 108v
HANNEMA, JAN hannema, jan koper   1776 258 257r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Oosterbolwerk WZ   1781 260 9r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Prinsensteeg 1   1782 260 240r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Grote Kerkstraat 31   1782 260 270v
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Noorderhaven 113   1782 260 271r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Kruisstraat 6   1782 260 286r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Lanen 81   1782 260 304v
HANNEMA, JAN hannema, jan koper   1784 261 195v
HANNEMA, JAN hannema, jan koper   1784 261 196v
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg WZ   1784 261 206r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Zuiderstraat   1785 262 46r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper   1786 262 108v
HANNEMA, JAN hannema, jan geniaarde Heiligeweg 34   1788 263 24r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Noorderhaven 88   1791 263 337r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg 1   1794 264 189r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg 4   1794 264 189r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Voorstraat 58   1794 264 189r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper   1794 264 189v
HANNEMA, JAN hannema, jan koper   1794 264 210r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg WZ   1795 264 270r
HANNEMA, JAN hannema, jan destillateur (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1801 265 660r
HANNEMA, JAN hannema, jan koopman verkoper   1804 267 18v
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Lanen 81 E-211 1807 267 347r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten noorden Lanen 81 E-211 1807 267 347r
HANNEMA, JAN hannema, jan koper Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten noorden Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten noorden Grote Kerkstraat 33 G-201 1807 268 2r
HANNEMA, JAN hannema, jan koopman ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
HANNEMA, JAN hannema, jan ten westen Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten westen Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Lanen 79 E-209 1809 268 309v
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Lanen 79 E-210 1809 268 309v
HANNEMA, JAN hannema, jan verkoper Heiligeweg 68 G-023 1810 269 66v
HANNEMA, JAN hannema, jan ten oosten Lanen 79 E-210 1811 269 119r
HANNEMA, LAAS LASES hannema, laes laessen (vroedsman) ten westen Noorderhaven 39   1702 244 162r
HANNEMA, P. hannema, p. ten oosten Noorderhaven 72   1773 258 78v
HANNEMA, P. hannema, p. ten noorden Lanen 31   1804 267 92v
HANNEMA, P. hannema, p. (erven) verkoper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
HANNEMA, P. hannema, p. (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
HANNEMA, P. hannema, p. ten westen Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
HANNEMA, P. hannema, p. (wd) ten westen Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
HANNEMA, P. hannema, p. (wd) ten westen Lanen 63 E-196 1809 268 287r
HANNEMA, PIETER hannema, pieter koper Sint Christoffelsteeg 6   1781 260 96r
HANNEMA, PIETER hannema, pieter koper   1797 265 129r
HANNEMA, PIETER hannema, pieter verkoper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
HANNEMA, PIETER hannema, pieter (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds koper Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds koper Scheffersplein 27   1781 260 47v
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds koper Scheffersplein 29   1785 262 28r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds koper Voorstraat 40   1790 263 177r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerds (wl) koopman verkoper   1808 268 103r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerts koper Franekereind 23   1801 266 23r
HANNEMA, PIETER SJOERDS hannema, pieter sjoerts koper ten oosten van Harlingen   1803 266 522r
HANNEMA, PIETER hannema, pyter koper Sint Odolphisteeg 1   1755 253 209r
HANNEMA, SJOERD hannema, sjoerd koopman koper Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
, KLAAS happel, claes koper Snakkerburen (gebied)   1627 232 18r
HARDER, OENE harders, oene koper Kerkpoortstraat WZ   1645 235 185v
HARINGA, ARJEN haringa, adrianus van verkoper Zuiderhaven 38   1778 259 149r
, ERNST haringsma toe slooten, ernst van koper   1688 242 248v
HARKEMA, JAN harkema, jan executeur van baaradeel (old-) koper   1804 267 50r
HARKEMA, JAN harkema, jan (wd) ten westen Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
HARKEMA, JAN harkema, jan (wl) verkoper Zoutsloot 49 A-154 1811 269 156r
HARKEROTH, harkenroth, ten noorden Grote Kerkstraat 27   1779 259 218v
HARKEROTH, ANTJE harkenroth, anna koper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
HARKEROTH, ANTJE harkenroth, anna verkoper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 110v
HARKEROTH, E. harkenroth, e. advocaat bij het hof van friesland verkoper Heiligeweg 44 G-036 1808 268 81r
HARKEROTH, IJSBRAND harkenroth, isebrand koper Heiligeweg 44   1762 255 176r
HARMENS, WIEGER harmens, wieger koper Noorderhaven 62   1793 264 92v
HARMENS, WIEGER harmens, wyger koper Voorstraat 16   1805 267 132r
, RINSE harnstra, rinske (wd) verkoper   1773 258 83r
, RINSE harnstra, rinske (wd) verkoper   1775 258 203v
HASELAAR, CATHARINA haselaar, catharina koper Lanen 87   1730 247 316r
HASELAAR, GRIETJE GERRITS haselaar, gritie gerrits koper Rozengracht 21   1661 238 87r
HASELAAR, LAAS haselaar, laas koper Voorstraat 56   1699 244 9v
HASELAAR, LAAS AUKES haselaar, laes aukes chirurgijn (mr) koper Hofstraat 16   1693 243 60v
HASELAAR, AUKE JANS haselaer, aucke jans verkoper Zuiderhaven 18   1660 238 32r
HASELAAR, AUKE JANS haselaer, auke jansen koper Rozengracht 38   1659 237 186r
HASELAAR, LAAS haselaer, laes koper Voorstraat 26   1722 246 147r
HASELAAR, LAAS haselaer, laes koper   1725 246 263v
HASENHOEK, HANS hasenhoek, hanso van (haar vader)(wl) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
HASENHOEK, SIEBOUTJE hasenhoek, syboutje van (zijn vrouw) koper Voorstraat 74   1778 259 146r
, HENDRIK hashooven, hendrick van oldenborch koper ZZ   1615 230 4r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS haspelman, fokko jacobs koper Zuiderhaven 18   1659 237 209v
HASPELMAN, JAKOB PIETERS haspelman, jacob pytters scheepstimmerman (mr) koper   1630 232 290r
HASPELMAN, JAKOB ROGIERS haspelman, jacob rogiers koper Karremanstraat 22   1671 240 45r
HASPELMAN, ROGIER haspelman, rogier koper Zuiderhaven 18   1646 235 204v
HASPELMAN, ROGIER haspelman, rogier koper Zuiderhaven 18   1664 238 219v
HASPELMAN, ROGIER JAKOBS haspelman, rogier jacobs koper Zuiderhaven 18   1646 235 212r
HASPELMAN, TEEKE haspelman, taecke koper   1671 240 58r
HASPELMAN, TEEKE JAKOBS haspelman, taeco jacobs koper Zuiderstraat 33 2-117 1642 235 33v
HENDRIKS, JOHANNES hasseburger, johannes hendriks koper Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
HASSELT, JAN hasselt, jan van koper Heiligeweg WZ   1599 228 363r
HASSELT, JAN hasselt, jan van triumphant Heiligeweg WZ   1600 228 393r
HASSELT, JAN hasselt, jan triumphant Heiligeweg WZ   1601 228 498r
HASSELT, JAN JANS hasselt, jan jans van koper   1603 228 725r
HASSELT, JAN JANS hasselt, jan jans van koper Droogstraat ZZ   1603 228 759r
HASSELT, JAN JANS hasselt, jan jans van koper Noorderhaven NZ   1604 228 768r
, KOERT hassingen, coert van koper   1597 228 77r
HOTSMA, JAKOB hatsma, jacob koper Herenwaltje 12   1699 244 2r
HOTSMA, JAKOB KLASES hatsma, jacob claessen (vroedsman) koper Zuiderhaven 14   1695 243 126v
HARMENS, HANS hattingh, hans harmens van koper   1624 231 35v
HOUKEMA, KLAAS haukema, claas (hopman) koper Noorderhaven 65   1746 251 116r
HOUKEMA, KLAAS haukema, claes koper Kleine Bredeplaats 4   1735 249 28v
HOUKEMA, LAMMERT haukema, lammert (vroedsman) koopman koper Vismarkt 4   1735 249 26r
, HANS haulama, hansonius koper   1670 240 11v
, JOOST havestad, joost koper Lanen 23   1669 239 202v
HARMENS, DIRK hawelanst, dirck harmens koper Weverstraat NZ   1650 236 137v
HAYEMA, TIEMEN hayema, tijmen ten westen Moriaanstraat 3   1659 238 1r
HAYEMA, TIEMEN hayema, tijmen koper   1659 238 10r
HAYEMA, TIEMEN hayema, tijmen ten westen Moriaanstraat 3   1660 238 31r
HAYEMA, TIEMEN hayema, timen koper Rozengracht NZ   1665 239 2v
HAYEMA, TIEMEN hayema, tymen koper Rozengracht 38   1656 237 60r
HAYEMA, TIEMEN hayema, tymen koper Weverstraat NZ   1663 238 181r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacobs koper   1653 236 236r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacobs koper Voorstraat 26   1654 236 271r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacobs koper Noorderhaven 48   1655 237 51r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacops lakenkoper koper Rozengracht 21   1652 236 188v
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS hayema, tymen jacops koper Weverstraat   1652 236 217v
HEMERT, GERRIT JANS heemert, gerrit jansen van koper Zuiderhaven 30   1704 244 260r
HEEMSTRA, ANDRIES heemstra, andreas koper   1627 231 173r
HEEMSTRA, ANDRIES heemstra, andreas koper Noorderhaven 104   1641 234 142r
HEEMSTRA, ANDRIES heemstra, andreas secretaris (stads-) koper Voorstraat 59   1654 236 268v
HEEMSTRA, ANDRIES heemstra, andreas koper Romastraat ZZ   1654 236 270r
HEEMSTRA, ANDRIES heemstra, andreas student (filosofie) koper Romastraat ZZ   1654 236 270r
HEEMSTRA, ANDRIES heemstra, andreas verkoper Voorstraat 59   1657 237 256v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS heemstra, foecke piers koper   1627 232 40r
HEEMSTRA, PIER heemstra, pier koper Zuiderhaven 56   1668 239 150v
HEERMA, JOHANNA heerma, johanna van koper   1702 244 170r
HEERMA, RUURD HESSELS heerma, ruurd hessels koper Lanen 46   1788 262 301r
HERMANS, ALBERT heermans, albert koper   1649 236 97v
HERMANS, HENDRIK heermans, hendrik johs. koper Karremanstraat 22   1747 251 187v
ANDRIES, GERBEN heertsma, gerben andrys koper   1669 239 192v
HEES, HENDRIK hees, hendrik van soldaat verkoper Romastraat 33   1750 252 71r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper Grote Kerkstraat 25   1772 258 10r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 11r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 12r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 13r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 14r
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 35v
HEES, THOMAS LAMMERTS hees, thomas lammerts van verkoper   1772 258 49v
HEIDE, JAN heide, jan van der verver (mr) koper Sint Odolphisteeg 6 E-180 1808 268 104v
HEIDE, JAN heide, jan van der verver (mr) koper Sint Odolphisteeg 4 E-181 1808 268 104v
HEIDE, JAN heide, jan van der ten zuiden Voorstraat 32 E-036 1809 268 189v
HEIDE, JAN heide, jan van der verver en glazenmaker (mr) koper Noorderhaven ZZ   1810 269 30r
HEIDE, JOHANNES heide, johannes van der ten zuiden   1803 267 2v
, G. heidmans, g. koper   1805 267 179r
HEINEMAN, WIEBREN heineman, wibrandus (ds) gebruiker Sint Jacobstraat 16   1750 252 59v
HEINS, AALTJE heins, aleida koper Rozengracht 7 H-023 1810 269 25v
HEINS, AALTJE heins, aleida ten oosten Rozengracht 7 H-023 1810 269 25v
HEINS, AALTJE heins, aleida ten noorden Rozengracht 7 H-023 1810 269 25v
HEINS, AALTJE heins, alida koper Rozengracht 7 H-024 1809 268 274v
HEINS, AALTJE SIEMENS heins, alida simons koper   1774 258 194r
HEINS, KLAAS heins, claas (vroedschap) koper Herenknechtenkamerstraat OZ   1784 261 166v
HEINS, KLAAS heins, claas (gemeensman, gezworen) apotheker verkoper Achterstraat   1784 261 213v
HEINS, KLAAS JANS heins, claas jansen kleermaker (mr) koper Lanen 39   1715 245 233r
HEINS, KORNELIS JOOSTES heins, cornelis joosten koper   1679 241 57r
HEINS, KORNELIS JOOSTES heins, cornelis joosten koper   1680 241 87v
HEINS, KORNELIS JOOSTES heins, cornelis joosten koper   1681 241 167v
HEINS, KORNELIS JOOSTES heins, cornelis joosten koper Lanen 45   1682 241 219r
HEINS, KORNELIS JOOSTES heins, cornelis joosten koper Voorstraat 38   1682 241 220v
HEINS, KORNELIS JOOSTES heins, cornelis joosten koper Franekereind 23   1683 241 269r
HEINS, KORNELIS JOOSTES heins, cornelis joostes (amsterdam) koper   1659 238 13r
HEINS, DANIEL heins, daniel koper Achterstraat   1764 256 71v
HEINS, DANIEL heins, daniel koper Noordijs 19   1766 256 161v
HEINS, DANIEL heins, daniel koper Noordijs 19   1766 256 161v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES heins, ijsbrant joosten koper Lanen 45   1682 241 219r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES heins, isbrant joostes (amsterdam) koper   1659 238 13r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES heins, ysbrant joosten koper   1679 241 57r
HEINS, IJSBRAND JOOSTES heins, ysbrant joosten koper   1680 241 87v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES heins, ysbrant joosten koper   1681 241 167v
HEINS, IJSBRAND JOOSTES heins, ysbrant joosten koper Voorstraat 38   1682 241 220v
, D. heinsen, d. koper Rommelhaven 10   1764 256 72v
, JOHANNES heinser, johan koper Simon Stijlstraat 1 E-220 1808 268 54v
, KOENRAAD heinser, koenraad koper Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
, KOENRAAD heinser, koenraad ten zuiden Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
HEINSIUS, DANIEL heinsius, daniel (nagelaten kinderen van) verkoper Voorstraat 24   1773 258 89v
HEINSIUS, DANIEL heinsius, daniel (nagelaten kinderen van) verkoper Rommelhaven 10   1773 258 91v
HEINSIUS, JUSTUS heinsius, justus (erven) verkoper Zuiderhaven 11   1742 250 260r
HEINSIUS, JUSTUS heinsius, justus verkoper Grote Bredeplaats 7   1742 250 261r
HEINSIUS, MARIA heinsius, maria koper   1807 267 341v
HEINSIUS, VINCENT heinsius, vincent (erven) verkoper Zuiderhaven 11   1742 250 260r
HEINSIUS, VINCENT heinsius, vincent verkoper Grote Bredeplaats 7   1742 250 261r
, JOHANNA heinwijk, johanna van verkoper Grote Bredeplaats 33 C-026 1810 269 78v
, JOHANNA heinwijk, johanna van verkoper Rinnertspijp 1 C-171 1810 269 78v
HEITMAN, JAN HENDRIKS heitman, jan hendriks koper   1787 262 210v
HELBACH, ADAM helbach, adam koper   1794 264 170v
JILLERTS, PABE helmen, pabe jellerts van der koper   1783 261 33r
HELMER, H. helmer, h. ten noorden Hofstraat 1 G-070 1809 268 267r
HELMER, H. helmer, h. ten noorden Hofstraat 3 G-071 1809 268 306v
HELMER, H. helmer, h. koopman ten noorden Hofstraat 3 G-071 1811 269 122v
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik koper   1796 264 350v
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik drogist koper Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik drogist ten zuiden Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik ten oosten Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik ten zuiden Brouwersstraat 21 G-065 1808 268 49v
HELMER, HENDRIK helmer, hendrik drogist en coopman curator Ooievaarsteeg 23 D-111 1810 269 12r
, HENDRIK helmers, hendrik timmerman koper Brouwersstraat 23   1799 265 280r
PIETERS, JAN helmond, jan pieters koper Weverstraat NZ   1663 238 181v
, JAN helmondt, jan koper Kerkpoortstraat 39   1665 239 13v
, MATTEUS helsinghe, mathijs (van straatsburg) koper Grote Bredeplaats NZ   1598 228 194r
, FRANKE helstra, frank koper   1795 264 298r
, FRANKE helstra, frank ten oosten   1805 267 108r
, FRANKE helstra, frank ten noorden   1805 267 108r
, JOHANNES hemerik, johannes koper   1784 261 232v
HEMERT, ARJEN DIRKS hemert, arien dirckx van koper Gortmakerssteeg   1632 233 43r
HEMERT, ARJEN hemert, arjen van koper Kerkpoortstraat 27   1683 242 5v
HEMERT, ARJEN hemert, arjen van geniaarde Zuiderhaven 6   1687 242 188v
HEMERT, ARJEN hemert, arjen van koper Weverstraat   1692 242 395r
HEMERT, ARJEN hemert, arjen van koper   1693 243 31v
HEMERT, ARJEN hemert, arjen van koper Hoogstraat 10   1697 243 275r
HEMERT, ARJEN hemert, arjen van koper   1699 244 31v
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Weverstraat   1676 240 235r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Zuiderstraat 29   1680 241 84r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen van koper Fabrieksstraat 28   1682 241 204r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Moriaanstraat   1682 241 227v
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Grote Kerkstraat 15   1683 241 241r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Moriaanstraat NZ   1683 241 241v
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen koper Romastraat ZZ   1683 241 253r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen van apotheker koper Voorstraat 23   1688 242 230r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen van koper Kerkpoortstraat OZ   1689 242 284r
HEMERT, ARJEN HANSES hemert, arjen hansen van koper Weverstraat ZZ   1692 242 381r
HEMERT, DIRK PIETERS hemert, dirk pytters koper Noorderhaven 61   1683 241 253v
HEMERT, FEIKE JANS hemert, feyke jansen koper   1721 246 112r
HEMERT, FEIKE JANS hemert, feyke jansen koper   1723 246 155v
HEMERT, FONGERKE hemert, fongerke van verwandelaar Zuiderhaven 71a   1735 249 78v
HEMERT, GERRIT JANS hemert, gerrit jansen koper Zuiderhaven 18   1696 243 256v
HEMERT, GERRIT JANS hemert, gerrit jansen koper Lanen 74   1697 243 265r
HEMERT, JAN hemert, jan koper   1683 241 238v
HEMERT, JAN KORNELIS hemert, jan cornelis van koper Noordees (gebied)   1614 229 399r
HEMERT, JAN KORNELIS hemert, jan cornelis van (hof van) ten zuiden Achterstraat   1636 234 6r
HEMERT, JAN GERRITS hemert, jan gerrits van havenchercher koper Havenplein 18a   1702 244 155v
HEMERT, JAN GERRITS hemert, jan gerrits koper   1712 245 167v
HEMERT, JAN GERRITS hemert, jan gerrits koper Franekerpoort (gebied)   1713 245 200r
HEMERT, SIPKE hemert, sipke koper   1717 245 304v
HEMMINGA, REGNERUS hemminga, regnerus koper Voorstraat 57   1705 244 272v
, JOHANNES hempel, johan koper   1766 256 159v
, JOHANNES hempel, johan beeldhouwer (mr) koper Noorderhaven 85   1779 259 166v
, JOHANNES hempel, johan verkoper Noorderhaven 85   1780 259 284v
HENGEVELD, HENDRIK JANS hengeveld, hendrick jansen koper Achterstraat NZ   1662 238 139v
HENGEVELD, HENDRIK hengeveld, hendrik jante koper   1660 238 46v
JANS, HENDRIK hengeveldt, hendrik jansen verkoper Noorderhaven 44   1665 239 5v
HENGEVELD, HENDRIK hengevelt, hendrick ten oosten Bildtpoort (gebied)   1662 238 157v
HENGEVELD, HENDRIK hengevelt, hendrick ten oosten Bildtpoort (gebied)   1663 238 166v
HENGEVELD, HENDRIK hengevelt, hendrick hengevelt bakker koper Kleine Kerkstraat OZ   1646 235 220r
HENGEVELD, HENDRIK JANS hengevelt, hendrick jansen koper Droogstraat NZ   1650 236 133v
HENGEVELD, JOHANNES JANS hengevelt, johannes jansen koper Bildtpoort (gebied)   1654 237 1r
HENGEVELD, TRIJNTJE hengevelt, trijntje koper Voorstraat 17   1683 242 3v
HEREMA, JETSE herema, jetske van koper   1721 246 117r
HEREMA, SOFIA herema, sophia van koper   1721 246 117r
, G. herklots, g. koopman koper Rommelhaven 5 B-028 1809 268 296r
, G. herklots, g. koopman koper Zuiderhaven 8 H-223 1810 269 35v
HESLINGA, D. heslinga, d. koper   1796 264 336r
HESLINGA, D. heslinga, d. ten oosten   1804 267 88r
HESLINGA, D. heslinga, d. ten zuiden   1804 267 88r
HESLINGA, DIRK heslinga, dirk koper   1798 265 153r
HESLINGA, DIRK heslinga, dirk koper   1802 266 130r
HESLINGA, DIRK heslinga, dirk koopman ten zuiden   1804 267 22r
HESLINGA, DIRK heslinga, dirk breevo koper Simon Stijlstraat 9   1797 265 42r
HESLINGA, DIRK heslinga, dirk brevo koper Simon Stijlstraat 7   1789 263 135v
HESLINGA, GERARDUS heslinga, gerhardus koper   1669 239 199r
HESLINGA, JENTJE GERRITS heslinga, janke gerrijts koper Simon Stijlstraat 7   1779 259 163r
HETTINGA, AAFKE hettinga, aeffke van (wd) verkoper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
HETTINGA, ANTONIUS hettinga, anthonis van koper Liemendijk   1668 239 149r
HETTINGA, IDSERT hettinga, idsard van koper Voorstraat 66   1640 234 94v
HETTINGA, IDSERT hettinga, idsart van koper Lanen NZ   1644 235 99v
HETTINGA, IDSERT hettinga, idsert van koper   1647 235 267r
HETTINGA, ROMKE hettinga, romcke van ten zuiden Voorstraat 2   1687 242 187r
HETTINGA, ROMKE hettinga, romke van koper   1767 257 8v
, IDSERT hettingha, idsart van koper Zoutsloot NZ   1625 231 78v
, IDSERT hettingha, idsart van koper   1625 231 96v
, IDSERT hettingha, idsart van koper   1626 231 118r
HEIDE, GERRIT heyde, gerrit ter koopman verkoper Heiligeweg 26 G-043 1811 269 143r
HEIDE, HENDRIK heyde, hendrik ter koper Grote Kerkstraat 25   1802 266 265r
HEIDE, HENDRIK heyde, hendrik ter koper Heiligeweg 21   1803 266 534r
JOOSTES, KORNELIS heyns, cornelis joosten koper   1669 239 212r
JOOSTES, KORNELIS heyns, cornelis joosten koper Lanen NZ   1671 240 69v
JOOSTES, IJSBRAND heyns, isbrant joosten koper   1669 239 212r
HIBMA, AAFKE hibma, aafke koper   1804 267 93v
HIBMA, BOUDEWINA hibma, boudewina (wd) verkoper   1804 267 17v
HIBMA, CATHARINA hibma, catarina koper   1737 249 195r
HIBMA, JAKOB hibma, jacob koper   1742 250 213r
HIBMA, JAKOB hibma, jacob (kimswerd) koopman koper Heiligeweg 52   1779 259 196v
HIBMA, JAKOB hibma, jacob koopman koper Heiligeweg 52   1779 259 211r
HIBMA, JAKOB hibma, jacob koper Voorstraat 52   1803 266 536r
HIDDEMA, GOSLING hiddema, goslick ten westen   1601 228 505r
HIDDEMA, JAN JANS hiddema, jan jansen koper   1805 267 146r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS hiddema, joris symens koper Lanen 12   1675 240 199r
HIDDEMA, JORIS SIEMENS hiddema, joris symens koper Lombardstraat   1665 242 102r
HIDDEMA, SIEMEN hiddema, symon geniaarde Romastraat 6   1705 244 301v
HIDDEMA, SIEMEN hiddema, symon koper Weverstraat ZZ   1706 244 324r
HIDDEMA, SIEMEN hiddema, symon (burgemeester)(oud-) koper Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
HIDDEMA, SIEMEN hiddema, symon ten noorden Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
HILARIDES, MARTEN SIETSES hilarides, marten zijtses verkoper Simon Stijlstraat 6 E-217 1809 268 260r
HILARIDES, MARTEN SIETSES hilarides, marten zijtses verkoper Simon Stijlstraat 8 E-218 1809 268 260r
HILARIUS, WATSE hilarius, watze ten westen Voorstraat 2   1800 265 486r
HILARIUS, WATSE hilarius, watze koper Kleine Bredeplaats 1   1803 266 521r
HILARIUS, WATSE hilarius, watze ten noorden Kleine Bredeplaats 3 E-124 1807 267 335v
OTTES, JAN hilbers, jan ottes verkoper   1773 258 114v
OTTES, JAN hilbers, jan ottes (wl) verkoper   1773 258 116r
HILLEBRANDS, WILLEM hillebrandt, wilhelmus (dr) koper Voorstraat 13   1668 239 128r
HILLEMA, HILTJE TJEPKES hillema, hiltie tyepckes verkoper   1633 233 118r
HILLEMA, TJEPKE hillema, tjepke koper Noorderhaven 96   1749 251 276r
HILLEMA, TJEPKE hillema, tjepke koper Noorderhaven 94   1749 251 277v
, BEREND hillen, beernt koper   1783 261 42v
HILVERDA, ABE JANS hilverda, abbe jansen koper   1784 261 154v
HILVERDA, ABE hilverda, abe koper   1789 263 72v
HILVERDA, ABE JANS hilwerda, abe jans koper Voorstraat 23   1782 260 196r
HENDRIKS, TRIJNTJE hingelevelt, trijntie hendrix koper   1690 242 316r
, JOHANNES hingeveld, joannis verkoper Bildtpoort (gebied)   1660 238 20r
HINGST, DOOITSE hingst, dooitze koper   1792 264 58r
HINGST, EVERT hingst, evert koper Voorstraat 61   1691 242 369r
HINGST, EVERT hingst, evert koper Zuiderhaven 18   1693 243 33v
HINGST, EVERT hingst, evert koper Noorderhaven 47   1695 243 172r
HINGST, EVERT hingst, evert koper Noorderhaven 65   1714 245 216r
HINGST, EVERT hingst, evert koper Zuiderhaven 18   1715 245 248v
HINGST, EVERT hingst, ewert koper Herenwaltje 12   1703 244 207v
HINGST, FREERK JAKOBS hingst, freerk jacobs koper   1669 239 206v
HINGST, G. hingst, g. koopman ten oosten Kerkpoortstraat 39   1775 258 197r
HINGST, GAUKE hingst, gauke koper Zuiderhaven 18   1760 255 43r
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gauke sybrens koper   1765 256 93r
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gauke sybrens koper   1766 256 172r
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gauke sybrens koper   1767 256 234r
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gouke sybrands fabrikant van bonten koper   1774 258 140v
HINGST, GAUKE SIEBRENS hingst, gouke sybrens verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
HINGST, HESSEL JAKOBS hingst, hessel jacobs koper Voorstraat 95   1644 235 146v
HINGST, HESSEL JAKOBS hingst, hessel jacobs koper Voorstraat 89   1649 236 65r
HINGST, HESSEL JAKOBS hingst, hessel jacobs koper   1659 238 4r
HINGST, HESSEL JAKOBS hingst, hessel jacobs koper Kruisstraat 6   1670 240 7v
HINGST, HESSEL SIEBRENS hingst, hessel sybrens verkoper Noorderhaven 19   1745 251 99v
HINGST, HESSEL SIEBRENS hingst, hessel sybrens koper Zoutsloot 52   1752 252 216v
HINGST, J. hingst, j. ten westen Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper   1804 267 79v
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper   1804 267 79v
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper   1804 267 79v
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper   1804 267 82r
HINGST, SIEBREN hingst, sibrand koopman verkoper   1804 267 84r
HINGST, SIJKE hingst, sijke (wd) verkoper Hofstraat 10 H-011 1808 268 106r
HINGST, SIJKE hingst, sijke (wd) verkoper Rozengracht 21 H-028 1808 268 106r
HINGST, SIJKE hingst, sijke (wd) verkoper Rozenstraat 2 H-029 1808 268 106r
HINGST, SIEBREN hingst, sybrand koper   1797 265 109r
HINGST, SIEBREN GAUKES hingst, sybrand goukes fabrikant van bonten koper   1774 258 140v
HINGST, SIEBREN GAUKES hingst, sybren goukes koper Voorstraat 90   1720 246 77r
HINLOPEN, KLAAS hinlopen, claas koper Zuiderhaven 37   1727 246 303v
, CATHARINA hinstra, catharina koper   1784 261 197v
, hinstra, goesius koper Voorstraat 24   1795 264 271v
SIEMENS, GOOITSEN hinstra, gooytje simons koper Lanen 21   1796 264 316r
JAKOBS, HESSEL hinxt, hessel jacobs koper Voorstraat 95   1645 235 167v
, IDSERT hittingha, idzardt van koper Kerkpad 3   1632 233 66v
, IDSERT hittingha, idzart van koper Kerkpad 3   1631 232 353r
HOEDJE, KLAAS SIEBRENS hoedtje, claas sybrens koper   1758 254 165r
HOEDJE, HENDRIK hoedtje, hendrik koper   1766 256 146v
HOEDJE, HENDRIK hoedtje, hendrik koper   1766 256 157v
HOEDJE, SEERP SIEBRENS hoedtje, seerp sybrens koper Kleine Bredeplaats 25   1763 255 187v
HOEDJE, SIEBREN hoedtje, sybren koper Lanen 12   1752 253 12v
HOEDJE, SIEBREN hoedtje, sybren geniaarde Lanen 64   1752 253 22r
HOEDJE, SIEBREN hoedtje, sybren koper Nieuwstraat WZ   1785 262 15r
HOEF, HARMEN hoef, harmen equipagemeester koper Voorstraat 18   1655 237 23r
HOEK, ANDRIES hoek, andries van koper Schritsen ZZ   1795 264 282r
HOEK, ANDRIES hoek, andries van ten noorden Zuiderhaven 71a   1804 267 95r
HOEK, ANDRIES hoek, andries van ten westen   1805 267 115v
HOEK, ANDRIES hoek, andries van ten zuiden   1805 267 115v
HOEK, ANDRIES hoek, andries van schoolmeester verkoper Schritsen 44 F-068 1807 268 13r
HOEK, ANDRIES hoek, andries van schoolmeester koper Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
HOEK, ANDRIES hoek, andries van der schoolmeester in het stadsweeshuis (fungeerend) verkoper Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
HOEK, MEINERT hoek, meinert van koper Kleine Bredeplaats 1   1728 247 78r
HOEK, MEINERT hoek, meinert van (wd) ten noorden Lanen 41   1773 258 121v
HOEK, MEINERT JANS hoek, meinert jansen koper Grote Bredeplaats 31   1697 243 323v
HOEK, IETJE hoek, yda koper   1696 243 187v
HOEK, IEDE TJEERDS hoek, yede tjeerds van der koper Heiligeweg 17   1778 259 126r
, WIJNAND hoekers, wijnand slager (mr) koper Lanen 35 E-171 1809 268 244v
, WIJNAND hoekers, wynand slager (mr) koper Lanen 31   1804 267 92v
, WIJNAND hoekes, wynand ten zuiden Voorstraat 30 E-037 1809 268 321v
, WIJNAND hoekes, wynand ten zuiden Voorstraat 30 E-038 1809 268 321v
HOEN, FOKELTJE hoen, fokeltje t geniaarde Voorstraat 58   1729 247 276r
, HARMEN hoenichmans, harmen naastligger Heiligeweg WZ   1601 228 498r
HOEVE, SCHELTE PIERS hoeve, schelte piers van der koper   1801 265 691r
HOEVE, SCHELTE PIERS hoeve, schelte piers van der ten westen Rapenburg 18 H-049 1809 268 259r
, SCHELTE hoeven, schelte van der koper   1806 267 237r
HOGENBOOM, AGE hogeboom, age koper   1733 248 212v
HOGENBOOM, AGE hogeboom, age (vroedsman) koper Rozengracht 21   1746 251 135v
HOGENBOOM, AGE hogeboom, age koper   1753 253 85r
, JOHANNES hogenhuis, johannes slotenmaker (mr) verkoper Lanen 33   1779 259 209v
, JOHANNES hogenhuis, johannes koper   1780 259 233v
EVERTS, RUURD hogenhuis, ruurd everts koper Romastraat ZZ   1669 239 204r
, HANS hoger, hans koper   1637 234 25v
HOOGSTRA, PIETER hogstra, pieter (wl) verkoper   1808 268 172r
HOOGSTRA, PIETER TJEPKES hogstra, pieter tjepkes koper   1801 265 662r
HOITEMA, HECTOR hoitema, hector van chirurgijn koper Havenplein 10   1664 238 203r
HOITINGA, FRANS hoitinga, franciscus procureur postulant koper Grote Bredeplaats 12   1650 236 140v
HOITINGA, TETJE hoitinga, tettie koper   1680 241 102v
EGBERTS, HENDRIK hoitker, hendrik eiberts koper   1719 246 45v
JANS, WARNER holcama, warner jansen verkoper   1660 238 29v
HOLKEMA, WARNER holckema, warner koper Franekereind 14   1668 239 26ra
HOLLANDER, HENDRIK HENDRIKS hollander, hendrik hendriks koper Franekertrekvaart NZ   1692 242 383r
HOLLANDER, HILLE HARMENS hollander, hille harmens koper   1772 258 14r
HOLLANDER, JAKOB hollander, jacob koper Rommelhaven 15   1662 238 127r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendriks koper Rommelhaven 13   1640 234 92v
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendriks koper Rommelhaven 13   1658 237 151r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendriks koper   1668 239 173r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendrix koper Rommelhaven 15   1646 235 216r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendrix koper   1672 240 80r
HOLLANDER, JAKOB HENDRIKS hollander, jacob hendrix koper   1672 240 84v
HOLLANDER, PIETER DIRKS hollander, pieter dirks koper Hoogstraat 27   1775 258 236r
HOLLANDER, PIETER DIRKS hollander, pieter dirks brouwer (mr) verkoper Hoogstraat 27   1779 259 160v
HOLLANDER, PIETER DIRKS hollander, pieter dirks koper Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
, HARMEN holmans, harmanus verkoper Nieuweburen 25 H-138 1809 268 257v
JANS, MARIA holmans, marijke jans verkoper Nieuweburen 25 H-138 1809 268 257v
JANS, SWAANTJE holmans, swaantie jans koper Zuiderhaven 1   1777 259 88r
, J. homberg, j. (wl) koper Grote Kerkstraat 19 E-245 1809 268 283r
, JAN homberg, jan koper Voorstraat 52   1790 263 279r
, JOHANNES homberg, johannes (wl) koper   1805 267 109r
, J. homburg, j. (wd) ten noorden Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
, H. homeulen, h. ten westen Lanen 35 F-172 1808 268 113r
, H. homeulen, h. ten noorden Schritsen 33 F-139 1810 268 346r
, HARMEN homeulen, harmen koper Lanen 33   1788 262 267r
, HARMEN homeulen, harmen wever (bont-)(mr) koper Liemendijk ZZ   1794 264 188r
, HARMEN homeulen, harmen koopman koper Lanen 42   1799 265 310r
, HARMEN homeulen, harmen koper   1802 266 166r
, HARMEN homeulen, harmen koper Kerkpoortstraat OZ   1806 267 248v
, HARMEN homeulen, harmen koopman verkoper Lanen 35 E-171 1809 268 244v
HOOGSTRA, DIEUWKE hoogstra, dieuke koper   1721 246 126v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS hoogstra, dieuke pyters koper   1678 241 25v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS hoogstra, dieuke pyters koper   1679 241 60r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS hoogstra, dieuke pyters koper   1680 241 94r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS hoogstra, dieuke pyters koper   1681 241 169v
KLASES, SJOUKJE hoogstraaten, sjoukjen clases (wd) verkoper Rozengracht 37   1774 258 131r
KLASES, SJOUKJE hoogstraaten, sjouwkje claases (wd) koper Voorstraat 48   1782 260 163v
HOOP, EVERT JAKLES hoop, evert jakles de koper Heiligeweg 4   1774 258 193r
HOOP, EVERT JAKLES hoop, evert jakles de koper   1779 259 164v
HOOP, SIPKE hoop, sipke koper   1779 259 164r
HOORNSTRA, ANDRIESKE hoornstra, andrieske verkoper Franekereind 23   1778 259 156v
HOORNSTRA, S. hoornstra, s. ten westen Rommelhaven 11   1772 258 7v
HOORNSTRA, SIEBOUT hoornstra, sybout ten oosten Rommelhaven 7   1772 258 6v
HOORNSTRA, Y. hoornstra, y. ten oosten Karremanstraat 22 A-163 1807 268 4r
HOORNSTRA, IEDE hoornstra, yde koper Moriaanstraat   1781 260 40v
HOORNSTRA, IEDE hoornstra, yde koopman verkoper   1803 267 1r
TJERKS, TABE hoosbreyder, tabe tjercks koper   1686 242 125r
HOP, JAN WIEBES hop, jan wybes ten westen Liemendijk ZZ   1750 252 69v
GERKES, JAN hoptilla, jan gerckes koper Schritsen   1628 232 96r
GERKES, JAN hoptilla, jan gerckes hopman koper Zuiderhaven 56   1634 233 130r
GERKES, JAN hoptilla, jan gerckes koper   1640 234 96v
GERKES, JAN hoptilla, jan gerkes kapitein koper Zuiderhaven 56   1643 235 52v
HORNSTRA, IJSBRAND hornstra, ijsbrand schipper ten westen Noorderhaven 44   1741 250 175v
HORNSTRA, SIEBOUT SIERKS hornstra, sybout sierks (vroedsman) koper Voorstraat 57   1724 246 206r
HORNSTRA, WIEGER DIRKS hornstra, wyger dirks scheepstimmerman koper Franekereind 23   1739 250 76v
HORREUS, JAN JELLES horreus, jan jelles koper Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
HORST, JAN horst, jan van der koper Voorstraat 8   1643 235 89r
HORST, JAN horst, jan van der koper   1644 235 135r
HORST, JAN JOCHEMS horst, jan jochums van der koper Voorstraat 10   1643 235 58v
GERRITS, ANTJE houdt, anna gerryts van (wd)(juffr)(nu te emden) koper   1601 228 504r
GERRITS, ANTJE houdt, anne gerryts van (wd)(juffr)(nu te emden) koper Bildtstraat WZ   1601 228 503r
HOUT, C. hout, c. van der koper   1718 246 8v
HOUT, KORNELIS hout, cornelis van der koper   1703 244 233v
HOUT, KORNELIS HANSES hout, cornelis hansen van der koper Vijverstraat 4   1696 243 233v
HOUT, KORNELIS HANSES hout, cornelis hansen van der koper Noorderhaven 48   1701 244 134r
HOUT, DOEDE hout, doede van der apotheker koper Voorstraat 91   1785 262 23v
HOUT, LIJSBET hout, elisabeth van der (wd) verkoper   1773 258 117v
HOUT, LIJSBET hout, elisabeth van der (wd) verkoper Voorstraat 18 6-121 1774 258 153v
HOUT, FREERK hout, freerk van der ten oosten   1772 258 34v
HOUT, FREERK hout, freerk van der ten oosten   1773 258 81r
HOUT, FREERK hout, freerk van der koper   1777 259 37v
HOUT, FREERK hout, freerk van der koper   1777 259 39v
HOUT, FREERK JANS hout, freerk jansen van der koper Noorderhaven 33   1733 248 209v
HOUTEN, DAVID houten, david koper   1641 234 127r
, MARIA houtenburg, maria van koper Hoogstraat 51 D-043 1810 269 42v
DAVIDS, HENDRIK houtingh, hendrick david koper Voorstraat 62   1642 234 169v
, JAKOB houtkooper, jacob ten zuiden Lanen 31   1772 258 39v
HOUTKOPER, AUKE JAKOBS houtkoper, auck jacobs verkoper Lanen 33   1779 259 209v
HOUTKOPER, DOETJE JAKOBS houtkoper, doetje jacobs verkoper Lanen 33   1779 259 209v
HOUTKOPER, GEERTJE JAKOBS houtkoper, geertje jacobs koper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
HOUTKOPER, JAKOB houtkoper, jacob koper Lanen 33   1751 252 109v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS houtkoper, jacob jacobs verkoper Lanen 33   1779 259 209v
, JAKOB houtschool, jacob koper   1797 265 111r
HOUTSMA, D. houtsma, d. ten oosten Voorstraat 68   1804 267 19v
HOUTSMA, DIRK houtsma, dirk ten westen Kleine Kerkstraat 4 E-236 1810 269 40v
HOUTSMA, S. houtsma, s. ten oosten Bargebuurt 4 A-245 1808 268 177v
HOUTSMA, S. houtsma, s. ten oosten A-237 1810 268 333v
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke koper   1794 264 172v
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke bakker (mr) koper Bargebuurt A-244 1808 268 55v
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke ten oosten A-245 1808 268 73r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke koper Noordijs 1 D-010 1808 268 164r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke bakker (mr) koper Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke ten oosten Dijkswal 10 A-237 1809 268 212r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke bakker (mr) koper Schritsen 60 F-052 1809 268 262v
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke verkoper Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
HOUTSMA, SIPKE houtsma, sipke ten oosten Dijkswal 4 A-237 1810 269 10r
HOUTSMA, SIPKE WILLEMS houtsma, sipke willems bakker (mr) koper Hoogstraat 18   1787 262 211v
, MINNE houttuin, minne koper Achterstraat 5   1797 265 97r
, MINNE houttuin, minne koper   1798 265 159r
, MINNE houttuin, minne ten oosten   1804 267 106v
, MINNE houttuin, minne ten westen Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
, MINNE houttuin, minne ten westen Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
, MINNE houttuin, minne koopman koper Bildtstraat 12 H-120 1810 269 37v
, MINNE houttuin, minne koopman ten zuiden Bildtstraat 4 A-150 1811 269 125r
, MINNE houttuin, minne koopman koper Zoutsloot 18 A-125 1811 269 132v
POPPES, MINNE houttuin, minne poppes koper   1802 266 317r
POPPES, MINNE houttuin, minne poppes verkoper Zoutsloot 67 A-163 1808 268 43v
HOVENIER, EELKE JELLES hovenier, eeltje jelles koper   1785 262 49v
HOVENIER, JAN BARTELDS hovenier, jan bartels koper   1768 257 88r
HOITEMA, HECTOR hoytema, hector koper Achterstraat NZ   1661 238 80r
HOITEMA, HECTOR hoytema, hector van koper Liemendijk   1668 239 149r
HOITEMA, HECTOR hoytema, hector (hof van) ten oosten Achterstraat   1682 241 197r
HOITEMA, HECTOR hoytema, hector (wl) chirurgijn (mr) verkoper Kleine Bredeplaats 1   1687 242 159v
HUBERTS, WILLEM ANDRIES hubert, willem andries bewoner Schritsen 51   1752 252 189r
, THEODORUS hugen, theodorus smid (zilver-)(mr) koper Voorstraat 29   1698 243 372v
HUIDEKOPER, J. huidecoper, j. bewoner Voorstraat 36 E-034 1807 267 336r
HUIDEKOPER, ANNE JANS huidekoper, anne jansen koper Bargebuurtspoortje WZ   1718 246 22v
HUIDEKOPER, ANNE JANS huidekoper, anne jansen (perk van) ten westen Bargebuurtspoortje WZ   1718 246 22v
HUIDEKOPER, CHRISTINA huidekoper, christina verkoper Voorstraat 74   1752 252 183r
HUIDEKOPER, CHRISTINA huidekoper, christina verkoper Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
HUIDEKOPER, CHRISTINA huidekoper, christina verkoper Nieuwstraat OZ   1752 252 185r
HUIDEKOPER, CHRISTINA huidekoper, christina verkoper Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
HUIDEKOPER, CHRISTINA huidekoper, christina verkoper William Boothstraat 1   1752 252 186v
HUIDEKOPER, FRANS PIETERS huidekoper, frans pyters winkelier koper Noordijs 23   1727 246 302v
HUIDEKOPER, JAN ANNES huidekoper, jan annes koper   1741 250 153v
HUIDEKOPER, JAN ANNES huidekoper, jan annes koper   1741 250 160r
HUIDEKOPER, P. huidekoper, p. ten zuiden Zuiderhaven 2 H-230 1808 268 135v
HUIDEKOPER, P. huidekoper, p. ten zuiden Zuiderhaven 2 H-230 1810 268 332r
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter koper Zoutsloot ZZ   1773 258 92v
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter koper Kleine Kerkstraat 12   1773 258 94r
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter koper Zuiderhaven 18   1781 260 61r
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter koper Zuiderhaven 18   1783 261 64v
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter geniaarde Noordijs 4   1788 263 28v
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter ten zuiden Westerstraat 1 H-214 1809 268 290r
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter ten zuiden Westerstraat 1 H-215 1809 268 290r
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter ten zuiden Zuiderhaven 16 H-215 1809 268 290r
HUIDEKOPER, PIETER huidekoper, pieter ten zuiden Zuiderhaven 16 H-216 1809 268 290r
PIETERS, FRANS huidencoper, frans pyters koper Simon Stijlstraat 3   1721 246 94v
HUIS, JOHANNES huis, johannes koper Nieuwstraat 40   1804 267 27r
HUIS, JOHANNES huis, johannes koper Voorstraat 55   1804 267 29r
HUISINGA, SIEBREN huisinga, sybrandus koper   1800 265 464r
HUISINGA, SIEBREN huisinga, sybrandus koper   1802 266 214r
HUISMAN, ANTONIUS huisman, anthon koper   1790 263 204r
, JURJEN huiving, georg schoolmeester koper   1804 267 58v
HUISINGA, JAN huizinga, jan koper Lanen 38 F-204 1808 268 44v
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Karremanstraat 2 A-203 1809 268 326r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Karremanstraat 2 B-166 1809 268 326r
HUISINGA, S. huizinga, s. (en zoon)(dokkum) koopman verkoper Liemendijk 4 B-165 1809 268 326r
HULSCHER, G. hulscher, g. (wd) ten zuiden   1772 258 43r
HULSCHER, GERRIT hulscher, gerryt koper   1764 256 63r
HULSCHER, GERRIT hulscher, gerryt ten noorden   1772 258 14r
PIETERS, ALBERT hulstkamp, albert pieters (vaandrig) zadelmaker koper Hoogstraat 1   1701 244 90r
HUISMAN, JAN huysman, jan koper   1651 236 181r
HILAARDA, ANTJE SIERKS hylaarda, antie sierks koper Grote Ossenmarkt 11   1740 250 140r
HILAARDA, SIERK DIRKS hylaarda, sierck dircks (burgemeester) koper Sint Jacobstraat 8   1703 244 212r
HILAARDA, SIERK hylaarda, sierk koper Grote Ossenmarkt 11   1718 246 26v
HILAARDA, SIERK DIRKS hylaarda, sirk dirks koper Droogstraat NZ   1686 242 124r
HILAARDA, SIERK DIRKS hylaarda, sirk dirks koper Weverstraat ZZ   1690 242 331r
HYLKEMA, JOHANNES hylkama, johannes ten noorden Nieuwstraat OZ   1750 252 66v
HYLKEMA, JOHANNES hylkema, johannes (burger-vaandrig) bieder Simon Stijlstraat 6   1729 247 6va
HYLKEMA, JOHANNES hylkema, johannes geniaarde Nieuwstraat   1729 247 262v
HYLKEMA, JOHANNES hylkema, johannes geniaarde Nieuwstraat   1729 247 265v
HYLKEMA, JOHANNES hylkema, johannes koper Hofstraat 17   1733 248 265r
HYLKEMA, JOHANNES hylkema, johannis koper   1741 250 196r