Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Wa  We  Wi  Wo  Wu  Wy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
WAAL, LIJSBET waal, elisabeth van der koper Zuiderhaven 23   1804 267 12v
WAARD, HARMEN waard, harmanus de koper Kleine Bredeplaats 23   1772 258 41v
WAARD, HARMEN waard, harmanus de koper Zuiderstraat 23   1782 260 156r
WAARD, HARMEN waard, harmen de koper Grote Bredeplaats 31   1783 261 119r
WAARD, HARMEN waard, harmen de koper   1786 262 59v
WAARD, PIETER waard, pieter de koper Voorstraat 27   1730 247 314v
WAARD, SOFIA JOHANNES waart, sofia johannes de koper Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
WAARD, SOFIA JOHANNES waart, sofia johannes de bewoner Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
WAYER, TEUNIS TIEMENS waayer, thonis tymons koper Karremanstraat   1598 228 254r
, GEERTJE waayers, geertje koper Grote Kerkstraat 21 E-246 1811 269 141r
WAARD, HARMEN waert, harmanus de verkoper Grote Bredeplaats 31   1798 265 192r
TEUNIS, TRIJNTJE waeyer, trijn teunisdr de bruid   1606 228 1012r
TEUNIS, TRIJNTJE waeyer, trijn teunisdr de bruid   1606 228 1012r
WAGENMAKER, SIERK wagenmaker, sierk (wd) ten oosten Sint Jacobstraat OZ   1660 238 19r
WALLENCOURT, SARA wallencourt, sara de (wd)(dokkum) verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
WALLENCOURT, SARA wallencourt, sara de (wd)(dokkum) verkoper Snakkerburen (gebied) 8   1750 252 58v
WALLER, JOHANNES waller, johannes koper   1772 258 38v
WALLER, SOFIA waller, sophia (vrouwe) verkoper Schritsen 63 F-153 1811 269 157v
, KORNELIS walre, cornelis van koper   1702 244 165r
WALRICH, KORNELIS walrich, cornelis koper   1701 244 142r
WALRICH, KORNELIS walrich, cornelis koper   1706 244 397v
WALRICH, DOMINICUS walrich, dominicus koper   1711 245 141r
WALRICH, DOMINICUS walrich, dominicus (burger-vaandrig) notaris koper Rozengracht 22   1715 245 241r
WALRICH, DOMINICUS walrich, dominicus koper   1717 245 293v
, KORNELIS walrick, cornelis koper   1695 243 142r
, KORNELIS walrick, cornelis koper   1699 243 397v
WALSWEER, KORNELIS walsweer, cornelis koper   1668 239 26va
WALSWEER, KORNELIS walsweer, cornelis koper Zoutsloot NZ   1667 239 111v
WALSWEER, KORNELIS walsweer, cornelis koper Noorderhaven 78   1668 239 134v
WALSWEER, KORNELIS walsweer, cornelis koper Noorderhaven 76   1670 240 19v
WALSWEER, KORNELIS walsweer, cornelis koper   1671 240 71r
WALTER, SOFIA walter, sophia koper Voorstraat 63 C-060 1807 267 331v
, KORNELIS walze, cornelis van koper   1695 243 165r
WASSENAAR, ARJEN wassenaar, arjen koper Nieuwstraat OZ   1745 251 61r
WASSENAAR, AUKE wassenaar, auke koper Sint Jacobstraat 4   1754 253 143r
WASSENAAR, KORNELIS wassenaar, cornelis metselaar koper Heiligeweg 17   1788 262 261r
WASSENAAR, HARMEN wassenaar, harmen koper Grote Ossenmarkt 25   1723 246 183v
WASSENAAR, HENDRIK KORNELIS wassenaar, hendrik cornelis koper   1738 249 273r
WASSENAAR, HENDRIK KORNELIS wassenaar, hendrik cornelis koper   1738 249 348r
WASSENAAR, HIELKE ARJENS wassenaar, hyke arjen koper Lanen 85   1774 258 167v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koper Noorderhaven 1   1797 265 114r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koper Carl Visschersteeg WZ   1798 265 222r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koper Schritsen 60   1799 265 327r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koper Noorderhaven 31   1803 266 489r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koper Schritsen 56   1803 266 524r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koper   1806 267 230v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) koper Noorderhaven 39 A-023 1808 268 161v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) ten westen Carl Visschersteeg 4 F-050 1808 268 163r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Schritsen 56 F-055 1809 268 227r
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) ten oosten Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) ten zuiden Schritsen 58 F-053 1809 268 231v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob (amsterdam) verkoper Schritsen 60 F-052 1809 268 262v
WASSENAAR, JAKOB wassenaar, jacob koopman verkoper Noorderhaven 1 A-002 1809 268 308r
WASSENAAR, MICHIEL wassenaar, michiel koper Molenpad 18   1785 261 301r
WASSENAAR, MICHIEL wassenaar, michiel koper Molenpad 16   1785 261 302r
WASSENAAR, MICHIEL HARMENS wassenaar, michiel harmens verver en glazenmaker (mr) koper Lanen 76   1782 260 288r
WASSENAAR, STEFFEN wassenaar, stephanis koper   1714 245 230v
WASSENAAR, SIETSE wassenaar, sytske koper   1790 263 180v
WASSENAAR, WIETSE STEFFENS wassenaar, wytse stevens koper Kerkpad WZ   1681 241 152v
WASSENAAR, ARJEN wassenaer, arjen verkoper Voorstraat 74   1752 252 183r
WASSENAAR, ARJEN wassenaer, arjen verkoper Simon Stijlstraat 3   1752 252 184r
WASSENAAR, ARJEN wassenaer, arjen verkoper Nieuwstraat OZ   1752 252 185r
WASSENAAR, ARJEN wassenaer, arjen verkoper Kleine Kerkstraat 14   1752 252 185v
WASSENAAR, ARJEN wassenaer, arjen verkoper William Boothstraat 1   1752 252 186v
WASSENAAR, WIETSE HESSELS wassenaer, wytse hessels koper Rozengracht 22   1722 246 144r
, JOHANNES waterham, johannes koper Zuiderhaven 4   1771 257 201v
, JOHANNES waterham, johannes verkoper Zuiderhaven 4   1773 258 67v
WATERMAN, PIETER waterman, pyter koper   1758 254 153r
, FOLKERT wax, folkert (tuin van) ten zuiden   1773 258 107r
, FOLKERT wax, folkert ten noorden   1774 258 189v
, JAN wax, jan koper   1766 256 204r
, JAN wax, jan koper   1768 257 64v
, JAN wax, jan koper   1769 257 105r
, JAN wax, jan koper   1770 257 158r
, JAN wax, jan koper   1770 257 159r
, JAN wax, jan koper   1771 257 187r
, JAN wax, jan verkoper   1773 258 107r
, JAN wax, jan (mede vroedschap) bakker (koeke-) ten oosten   1773 258 107r
, JAN wax, jan (mede vroedschap) bakker (koeke-) ten westen   1773 258 107r
, JAN wax, jan koper   1775 258 228v
KLASES, DOUWE weck, douwe claes koper Weverstraat   1612 229 203r
, JAKOB weerndley, jacobus koper   1719 246 38r
HENDRIKS, GERRIT weerscholt, gerryt hendriks koper   1737 249 197r
WEIDE, IDS weide, its van der koper Vijverstraat ZZ   1806 267 196r
WEIDE, SJOERD weide, sjoerd van der bakker (mr) koper Rommelhaven 28   1800 265 474r
WEIDENAAR, LIJSBET weidenaar, lijsbeth koper Noorderhaven 40   1680 241 92r
WEIMA, JENTJE weima, janke koper Droogstraat 5   1754 253 157v
WEIMA, JENTJE weima, janke koper   1755 253 196v
GILLES, GERARDUS welding, gerard gilles (groningen) verkoper   1808 268 169v
WELLINGA, P. wellinga, p. koperslager ten noorden Zuiderhaven 23   1804 267 12v
WELLINGA, P. wellinga, p. koperslager (mr) ten zuiden Zuiderhaven 19 E-080 1810 268 347r
WENNEKES, DIRK wennekes, dirk koper Hofstraat 27   1781 260 78v
WENNEKES, HARMEN wennekes, harmen ten westen Romastraat 4 G-118 1809 268 278v
WENNEKES, HARMEN wennekes, harmen ten westen Romastraat 4 G-119 1809 268 278v
WENSELAAR, DAAM JARICHS wenselaar, daam jarigs koper Franekereind 23   1778 259 156v
WENSELAAR, DAAM JARICHS wenselaar, daam jarigs schipper (trek-) koper Franekereind 29   1781 260 46r
WENSELAAR, DAAM JARICHS wenselaar, daam jarigs herbergier geniaarde Scheffersplein 29   1785 262 28r
WERF, DOEKELE ANDRIES werf, doekle andries van der koper Schritsen 2   1783 261 60r
WERF, J. werf, j. van der ten westen Schritsen 1 F-131 1809 268 220r
WERF, JAN WILLEMS werf, jan willems van der koper   1768 257 69v
WERF, JOHANNES werf, johannes van der koper   1784 261 130r
WERF, JOHANNES werf, johannes van der koper   1801 265 685r
WERF, JOHANNES werf, johannes van der ten zuiden Kerkpoortstraat 53   1804 267 66r
WERF, JOHANNES werf, johannes van der ten zuiden Zoutsloot 38 A-107 1810 269 107r
WERF, JOHANNES OEBELES werf, johannes oebles van der koper Heiligeweg 16   1782 260 208r
WERF, DIRK JANS werff, dirk jans van der bakker (mr) verkoper   1803 267 2v
WERF, JOHANNES werff, johannes van der koper Noorderhaven 95   1800 265 454r
WERF, JOHANNES werff, johannes van der havenmeester ten oosten Zuiderhaven 71a   1804 267 95r
WERF, NANNE WILLEMS werff, nanning willems de koper   1611 229 53r
, JAKOBJE wernley, jacoba koper   1806 267 288v
, JAKOMINA werrendlij, jacomina (wd) koper Havenplein 18 H-236 1808 268 38r
, TEUNIS wesling, teunis koper   1729 247 248v
, TEUNIS weslings, teunis koper   1739 250 63r
WESTENDORP, ALBERT westendorp, albert koper   1785 262 48v
WESTENDORP, ALLERT westendorp, allardus koper Kleine Bredeplaats 16   1745 251 77r
WESTENDORP, ALLERT westendorp, allardus koper Voorstraat 7   1753 253 87r
WESTENDORP, ALLERT westendorp, allardus ten zuiden Noorderhaven 44   1772 258 14v
WESTENDORP, ALLERT westendorp, allardus ten zuiden Noorderhaven 44   1772 258 26v
WESTENDORP, ALLERT westendorp, allardus ten westen Voorstraat 7a   1775 258 199v
WESTENDORP, BEREND westendorp, beernd geniaarde Grote Bredeplaats 19   1766 256 165v
WESTENDORP, BEREND westendorp, beernd koper Rommelhaven 10   1766 256 169v
WESTENDORP, BEREND westendorp, beernd koper Kerkpoortstraat 25   1766 256 181v
WESTENDORP, BEREND westendorp, beernd koper Moriaanstraat 1   1766 256 180r
WESTENDORP, GERARDUS westendorp, gerardus koper Simon Stijlstraat 3   1762 255 132r
WESTENDORP, MARIA westendorp, maria (amsterdam) verkoper Lanen 82   1779 259 186v
, ANTONIUS westercorf, anthonius koper   1701 244 141r
WESTERHUIS, T. westerhuis, t. koopman ten westen Voorstraat 92   1804 267 75r
WESTERHUIS, THOMAS westerhuis, thomas koper Voorstraat 90   1798 265 220r
GEERTS, TEUNIS westeroven, teunis geerts koper Kleine Bredeplaats 14   1698 243 384r
JOHANNES, JAKOB westerwijk, jacob joh. kuiper (mr) koper Zuiderstraat 27   1778 259 155v
JOHANNES, JAKOB westerwijk, jacob joh. verkoper Zuiderstraat 27   1780 259 287v
WESTRA, BRECHTJE SIKKES westra, bregje zikkes (wd) koper Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
WESTRA, BRECHTJE westra, bregtje (wd) koper   1805 267 111v
WESTRA, BRECHTJE SIKKES westra, bregtje sikkes koper Zuiderhaven 38   1801 265 655r
WESTRA, BRECHTJE SIKKES westra, bregtje zikkes (wd) verkoper Heiligeweg 8 G-142 1809 268 264r
WESTRA, H. westra, h. koper   1802 266 106r
WESTRA, H. westra, h. koper   1802 266 335r
WESTRA, H. westra, h. (dr) ten westen Bildtstraat 18   1804 267 8v
WESTRA, H. westra, h. baljuw van het 2e district verkoper Zuiderhaven 2 H-230 1808 268 135v
WESTRA, H. westra, h. baljuw van het 2e district verkoper Scheffersplein 29 D-124 1808 268 137r
WESTRA, H. westra, h. (dr) verkoper Grote Bredeplaats 23 C-021 1808 268 147r
WESTRA, H. westra, h. baljuw van barradeel ten oosten Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v
WESTRA, H. westra, h. ten zuiden Scheffersplein 1 D-115 1810 269 44r
WESTRA, HENDRIK westra, hendrik koper   1801 265 694r
WESTRA, westra, henrucus koper   1789 263 94v
WESTRA, westra, henrucus koper   1789 263 139v
WESTRA, westra, henrucus koper   1789 263 144r
WESTRA, JANS westra, henrucus jans koper Noorderhaven NZ   1790 263 265v
WESTRA, JAN westra, jan koper Achterstraat   1765 256 109v
WESTRA, JAN westra, jan koper Bargebuurt   1767 257 26r
WESTRA, JAN westra, jan koper Noorderhaven 52   1767 257 30r
WESTRA, JAN westra, jan koper Zuiderpoort (gebied)   1774 258 145v
WESTRA, JAN westra, jan (hopman) ten westen   1774 258 152v
WESTRA, JAN westra, jan (hopman) ten noorden   1774 258 152v
WESTRA, JARICH westra, jarig (vroedsman) ten oosten Simon Stijlstraat 5   1774 258 158v
WESTRA, LOLKE westra, lolke (vroedsman) koper Rozengracht 50   1726 246 276v
WESTRA, LOLKE JARICHS westra, lolke jarigs koper Voorstraat 90   1713 245 188r
WESTRA, LOLKE JARICHS westra, lolke jarigs koper   1721 246 114v
WESTRA, LOLKE JARICHS westra, lolke jarigs koper   1727 247 19v
WESTRA, SJOERDJE SIKKES westra, sjoerdtje sikkes (wd) verkoper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
, SIETSE wetsen, sytse koper   1798 265 232r
, JELLE wetsenius, gellius (burgemeester) koper   1659 238 4v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS wetsens, cornelis jacobus koper Hofstraat 16   1743 250 297v
WETSENS, KORNELIS JAKOBS wetsens, cornelis jacobus koper   1743 250 299r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirc cornelis koopman verkoper Voorstraat 82   1776 259 18v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis (kinderen van) verkoper Voorstraat 3   1766 256 200v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 23r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 24v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koopman verkoper   1777 259 25r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 25v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper   1777 259 26r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetsens, dirk cornelis koper Voorstraat 94   1778 259 90v
WETSENS, DIRK wetsens, durk koper   1778 259 136r
WETSENS, JOHANNES wetsens, johannes koper Noorderhaven 44   1731 248 64r
WETSENS, JOHANNES wetsens, johannes koper Noorderhaven 104   1732 248 120r
WETSENS, M. wetsens, m. van bewoner Zuiderhaven 77 F-021 1810 268 355r
WETSENS, MICHIEL wetsens, michiel van koper Zuiderhaven 77   1794 264 229r
WETSENS, MICHIEL wetsens, michiel van secretaris ten oosten Zuiderhaven 75   1804 267 101v
WETSENS, MICHIEL wetsens, michiel van secretaris ten noorden Zuiderhaven 75   1804 267 101v
, JAKOB wetsensius, jacob koper   1714 245 226r
KORNELIS, DIRK wetzen, dirk cornelis ten noorden   1773 258 115v
, M. wetzen, m. van koper   1800 265 619r
, SIETSE wetzen, sytske koper   1793 264 120r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS wetzens, cornelis jac. koper Kruisstraat ZZ   1754 253 150r
WETSENS, KORNELIS JAKOBS wetzens, cornelis jacobus koper Grote Kerkstraat ZZ   1767 257 13r
WETSENS, DIRK wetzens, dirk ten zuiden   1774 258 182v
WETSENS, DIRK wetzens, dirk verkoper   1774 258 187v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koper Grote Kerkstraat ZZ   1767 257 13r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koper   1771 257 217v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis verkoper Spekmarkt 4   1772 258 32v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koper Lanen 72   1772 258 63r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis ten zuiden   1774 258 142v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koopman koper   1774 258 147v
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis ten oosten   1774 258 178r
WETSENS, DIRK KORNELIS wetzens, dirk cornelis koper   1776 258 259v
WETSENS, JOHANNES wetzens, johannes van secretaris ten westen Noorderhaven 46   1741 250 183r
WETSENS, JOHANNES wetzens, johannes koper Noorderhaven 104   1755 253 222r
WETSENS, JOHANNES wetzens, johannis van koper Hofstraat 17   1757 254 100v
WETSENS, M. wetzens, m. van ten oosten Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
WETSENS, M. wetzens, m. van ten noorden Zuiderhaven 75 F-020 1809 268 240v
WETSENS, MARIA KORNELIS wetzens, marijke cornelis verkoper Spekmarkt 4   1772 258 32v
, JELLE wetzensius, jellius (burgemeester) koper   1670 240 20v
WEVER, AREND wever, aernt ten zuiden   1660 238 35r
WEVER, JAN GERRITS wever, jan gerrits koper   1710 245 109v
WEVER, JAN GERRITS wever, jan gerrits koper   1711 245 131v
WEVER, JAN HENDRIKS wever, jan hendrix koper Voorstraat 91   1718 246 32r
WEVER, JAN JANS wever, jan jansen koper   1710 245 110r
WEI, DIRK wey, dirk van der (franeker) koper Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
WEI, DIRK wey, dirk van der (franeker) koper Karremanstraat 2 A-203 1809 268 326r
WEI, DIRK wey, dirk van der (franeker) koper Karremanstraat 2 B-166 1809 268 326r
WEI, DIRK wey, dirk van der (franeker) koper Liemendijk 4 B-165 1809 268 326r
WEILAND, SIPKE weyland, sipke koper Brouwersstraat 5   1765 256 114v
WEIMA, JARICH SJOERDS weyma, jaerig sjoerds (burgemeester)(oud-) koper Voorstraat 5   1728 247 112v
WEIMA, JARICH SJOERDS weyma, jarigh sjoerds koper Weverstraat   1730 247 351r
WEIMA, SIEMEN weyma, simon koper   1771 257 243v
WIARDA, HERE wiaerda, hero erven dr. ten westen   1634 233 127v
WIARDA, ALBERT wiarda, albertus koper Grote Bredeplaats 8a   1773 258 127r
WIARDA, EVERT wiarda, evert ten oosten   1773 258 80r
WIARDA, EVERT wiarda, evert koper   1775 258 211v
WIARDA, HIELKE wiarda, hike (wd) verkoper Schritsen 33 F-139 1808 268 72r
WIARDA, IDS wiarda, idske koper Voorstraat 35   1779 259 183r
WIARDA, IDS wiarda, idske (wd) verkoper Bargebuurt A-244 1808 268 55v
WIARDA, IDSKE wiarda, idske (wd) verkoper Achterstraat 7 A-180 1809 268 265r
WIARDA, IDSKE wiarda, idske (wd) verkoper Anjelierstraat 6 A-194 1809 268 265r
WIARDA, MONSE wiarda, monte koper Kleine Bredeplaats 12   1763 255 247v
WIARDA, S. wiarda, s. ten westen Zuiderhaven 39 F-002 1807 268 7v
WIARDA, S. wiarda, s. ten westen Grote Ossenmarkt 4 F-002 1807 268 7v
WIARDA, S. wiarda, s. ten westen Zuiderhaven 39 F-002 1808 268 114r
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd koper Zuiderhaven 26   1788 262 246r
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd schipper (kof-) koper Voorstraat 6   1794 264 168v
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd makelaar (oud-) koper Zuiderhaven 18   1800 265 613r
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd schipper verkoper Voorstraat 6   1802 266 109r
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd makelaar (old-) koper Zuiderhaven 37   1805 267 114v
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd ten zuiden Kleine Bredeplaats 10 E-117 1808 268 78v
WIARDA, SJOERD wiarda, sjoerd koper Zuiderhaven 37 F-001 1808 268 114v
JANS, JOHANNES wichuis, johannis jansen koper   1742 250 224r
, ALEXANDER widenbrug, alexander koper   1698 243 352r
, ALEXANDER widenbrug, alexander koper Schritsen 8   1710 245 108r
WIJDENBRUG, ALEXANDER widenbrugh, alexander koper Zuiderhaven 56   1703 244 222r
, ALEXANDER widenburg, alexander koper   1706 244 352r
JANS, JOHANNES wieltje, johannes jans koper Grote Ossenmarkt 3   1774 258 133r
, GEERTRUIDA wieroos, geertruid (wd) verkoper Zoutsloot NZ   1685 242 73v
WIERSMA, HESSEL JANS wiersma, hessel jansen koper Zuiderhaven 18   1692 243 2r
WIERSMA, HESSEL JANS wiersma, hessel jansen koper Schritsen 28   1699 243 393r
WIERSMA, JAN JANS wiersma, jan jansen timmerman (huis-)(mr) koper Zoutsloot ZZ   1694 243 91v
JANS, JILLES wiertsma, jilles jansen koper   1717 245 284r
JANS, JILLES wiertsma, jillis jansen koper Nieuwstraat OZ   1705 244 310v
JANS, JILLES wiertsma, jillis jansen koper Nieuwstraat OZ   1706 244 329v
PIETERS, JAN wieuwert, jan pieters koper   1702 244 166v
, JOHANNES wiggelinkhuisen, johannes koper   1745 251 72v
WIGGERS, DIRK wiggers, dierck koper   1616 230 86r
WIGGERS, LIEUWE ALKES wiggers, lieuwe alkes zoutmeter koper Grote Kerkstraat 35 G-200 1810 268 343r
WIGGERS, TJEERD wiggers, tjeerd koper   1673 240 124r
WIGGERS, TJEERD wiggers, tjeerd koper   1673 240 124v
, GRIETJE wiggerts, grietje koper   1792 264 57r
, JAN wighuis, jan wever (bont-)(mr) koper Zuiderhaven 54   1743 251 24v
, ANTJE wiglinghuizen, antje koper Schritsen 19 F-132 1809 268 249v
, ARNOLDUS wiglinghuizen, arnoldus bode (gerechts-) koper Noorderhaven 72   1773 258 78v
, ARNOLDUS wiglinghuizen, arnoldus (wl) bode (gerechts-) verkoper Noorderhaven 72 C-152 1808 268 45v
, ANDRIES wijbenga, andries ten westen Noorderhaven 97   1775 258 195r
, S. wijbenga, s. (erven) ten westen Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
, S. wijbenga, s. (erven) ten noorden Lanen 45 E-190 1809 268 198v
, S. wijbenga, s. (erven) ten westen Voorstraat 42 E-031 1809 268 287r
, S. wijbenga, s. (erven) ten westen Lanen 63 E-196 1809 268 287r
, SIEBREN wijbenga, sybrand secretaris van franekeradeel verkoper Voorstraat 42 E-031 1808 268 118r
WIJDENBRUG, PIETER BERENDS wijdenbrug, pieter barends van koper Zuiderhaven 54   1785 262 33r
WIJDENBRUG, PIETER wijdenbrugh, pieter van koper Zuiderhaven 56   1732 248 82v
WIJDENBRUG, PIETER wijdenbrugh, pieter van koper Zuiderhaven 56   1732 248 86r
WIJGA, KLAAS IEKES wijga, claas ykes koper Kleine Bredeplaats 22   1788 262 280r
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes molenaar (mr) koper Zuiderpoort (gebied)   1778 259 130v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes koper Zuiderpoort (gebied)   1779 259 184r
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes molenaar (mr) koper Kromme Elleboogsteeg WZ   1782 260 185v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes molenaar (mr) koper Lammert Warndersteeg OZ   1782 260 186v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijga, cornelis ennes koper Dwarsstraat 14   1786 262 116r
WIJGA, E. wijga, e. ten noorden Grote Kerkstraat 17 E-243 1809 268 327v
WIJGA, IEKJE ENNES wijga, ijke ennes molenaar (mr) koper Achterstraat   1782 260 226r
WIJGA, SIEMEN wijga, symon koper   1778 259 142v
WIJMA, S. wijma, s. koper   1788 263 62r
WIJMA, S. wijma, s. koper   1793 264 115r
WIJMA, S. wijma, s. procureur ten oosten Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
WIJMA, SIEMEN wijma, simon koper Bargebuurtspoortje WZ   1782 260 215r
WIJMA, SIEMEN wijma, simon koper   1782 260 289r
WIJMA, SIEMEN wijma, simon koper   1785 262 5r
WIJMA, SJOERD wijma, sjoerd advocaat koper Hoogstraat 5 B-036 1807 268 48v
WIJMA, SJOERD wijma, sjoerd (qq) advocaat verkoper Havenplein 16 H-237 1809 268 294v
, ALBERT wijmans, albert bakker koper Lanen 85   1800 265 423r
WIJNALDA, E. wijnalda, e. (wd) ten zuiden   1804 267 55r
WIJNALDA, EVERT wijnalda, evert (pottenbakkerij van) ten noorden Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
WIJNALDA, EVERT wijnalda, evert (pottenbakkerij van) ten westen Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
WIJNALDA, EVERT wijnalda, evert (wd) ten zuiden Kleine Kerkstraat 16   1805 267 126v
WIJNALDA, EVERT wijnalda, evert (wd) ten zuiden Kleine Kerkstraat 16 E-230 1809 268 217v
WIJNALDA, EVERT wijnalda, evert verkoper Kleine Kerkstraat 18 E-229 1811 269 145r
WIJNALDA, EVERT JANS wijnalda, evert jans koper Lanen 25   1759 254 244r
WIJNALDA, EVERT JANS wijnalda, evert jans verkoper Lanen ZZ   1779 259 173r
WIJNALDA, SIKKE wijnalda, sikke koper Zoutsloot 79 B-116 1810 268 362r
WIJNALDA, SIKKE wijnalda, sikke verkoper Karremanstraat 22 A-163 1810 269 1r
WIJNALDA, SIKKE wijnalda, sikke ten oosten Zoutsloot 71 B-114 1810 269 16r
WIJNALDA, SIKKE wijnalda, sikke ten oosten Achterstraat 18 B-133 1810 269 97v
WIJNGAARD, WIEBREN wijngaard, wybren koper Zuiderhaven 73   1760 255 13v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM wijngaarden, abraham verkoper   1775 258 200v
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES wijngaarden, claas yedes koper Lanen 43   1777 259 59r
WIJNGAARDEN, DIEUWKE KORNELIS wijngaarden, dieuwke cornelis koper Noordijs 19   1700 244 64v
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS wijngaarden, dirk pieters wever (mr) verkoper Both Apothekerstraat 18 G-073 1807 268 1r
WIJNGAARDEN, JAN wijngaarden, jan van kleermaker (mr) verkoper Lanen 38 F-204 1808 268 44v
WIJNGAARDEN, JAN IEDES wijngaarden, jan yedes koper   1777 259 86v
WIJNGAARDEN, WILLEM wijngaarden, willem koper Zuiderhaven 24   1777 259 33v
WIJNGAARDEN, WILLEM FEIKES wijngaarden, willem feikes metselaar koper Brouwersstraat 1   1784 261 229r
WYNIA, SJOERD wijnia, sjoerd (wl) verkoper Wortelstraat 4 B-061 1808 268 40v
WYNIA, SJOERD wijnia, sjoerd (wl) verkoper Hoogstraat 37 B-053 1808 268 40v
WYNIA, SJOERD wijnia, sjoerd (wl) verkoper Bildtstraat 15 A-112 1808 268 42v
WIJNSMA, AALTJE wijnsma, aaltje (wl) verkoper Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
WIJNSMA, JELTJE wijnsma, jeltje (wd) verkoper Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
WIJNSMA, STIJNTJE KLASES wijnsma, stijntje claasses koper Kerkpad 16   1750 252 67r
WIJNSMA, TJEERD ANNES wijnsma, tjeerd annes koper Hoogstraat 21   1782 260 187v
WILDE, HARMEN HESSELS wilda, harmen hessel koper   1784 261 241v
WILDE, HARMEN HESSELS wilda, harmen hessels ten oosten   1775 258 203v
WILDE, HARMEN HESSELS wilda, harmen hessels ten zuiden   1775 258 203v
WILDE, MINNE HARMENS wilda, minne harms koper Franekereind 19   1749 252 28r
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmanus hessels de schipper (trek-) verkoper   1774 258 175r
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmen hessels de koper Achterstraat   1765 256 102r
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmen hessels de koper Achterstraat   1766 256 217r
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmen hessels de koper   1775 258 203v
WILDE, HARMEN HESSELS wilde, harmen hessels de koper   1775 258 232r
WILDE, JAN ARJENS wilde, jan arjens de koper Scheerstraat 5   1713 245 190v
WILDEMAN, G. wildeman, g. (ds) predikant ten westen Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
WILDEMAN, G. wildeman, g. (ds) predikant ten noorden Zuiderhaven 71a   1774 258 143r
WILDEMAN, GIJSBERT wildeman, gijsbertus bedienaar des goddelyken woords koper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
WILDEMAN, GIJSBERT wildeman, gijsbertus (bedienaar des goddelyken woords) koper Zuiderhaven 71a   1774 258 134r
WILDEMAN, JELLE wildeman, jelle druves koper   1719 246 56r
WILDSCHUT, DIRK wildschut, dirk koper Vismarkt 1   1759 254 222v
WILDSCHUT, DIRK wildschut, dirk koper Voorstraat 28   1765 256 123v
WILDSCHUT, DIRK wildschut, dirk koper Voorstraat 30   1780 259 238v
WILDSCHUT, DIRK wildschut, dirk koper Voorstraat 30   1785 262 40r
WILDSCHUT, IEKE EELKES wildschut, eeke eelkes (wd) verkoper Noordijs OZ   1751 252 178v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert fabrikant koper Grote Kerkstraat 3   1733 248 206r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper   1739 250 48r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert geniaarde Zuiderhaven 71a   1739 250 58r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper   1740 250 114r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert geniaarde Kerkpoortstraat 31   1740 250 138v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper Noorderhaven 74   1741 250 172v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper   1741 250 175r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper Voorstraat 40   1742 250 258v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper   1743 251 19r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper Grote Kerkstraat 5   1751 252 110v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper Grote Bredeplaats 4   1752 252 201r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper Liemendijk ZZ   1752 252 203v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper   1753 253 65v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbert koper   1754 253 172r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbertus koper   1728 247 200v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbertus koper Zuiderhaven 2   1728 247 201r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbertus koper Grote Kerkstraat 7   1729 247 257r
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbertus koper   1730 247 359v
WILDSCHUT, GIJSBERT wildschut, gijsbertus geniaarde Grote Kerkstraat 3   1731 247 382r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, henderina verkoper Noorderhaven 24   1779 259 222v
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, henderina verkoper Rozengracht 16   1780 259 271v
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, henderina verkoper Rozengracht 14   1780 259 271v
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. wildschut, henderina e. koper Schritsen 52   1780 259 299v
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, henderyna verkoper Franekereind 25   1772 258 61r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, henderyna verkoper Franekereind 25   1772 258 65r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, hendrina (erven) verkoper Voorstraat 54 E-024 1807 267 347r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, hendrina (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 6 E-212 1807 267 347r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, hendrina verkoper Voorstraat 12 E-047 1807 267 350r
WILDSCHUT, HENDRIKJE wildschut, hendrina (erven) verkoper Sint Christoffelsteeg 2 E-216 1807 267 353r
WILDSCHUT, J. wildschut, j. ten oosten Rozengracht 4 H-071 1809 268 277r
WILDSCHUT, J. wildschut, j. ten westen Rapenburg 18 H-048 1810 268 359v
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koper Rozengracht 6   1769 257 137r
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper Voorstraat 68   1804 267 19v
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper Voorstraat 92   1804 267 75r
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper   1804 267 79v
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper   1804 267 79v
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper   1804 267 79v
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper   1804 267 82r
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koopman verkoper   1804 267 84r
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle ten westen Rapenburg 14 H-047 1807 268 11v
WILDSCHUT, JELLE wildschut, jelle koper Herenwaltje 15 B-020 1809 268 199v
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp bieder Havenplein 1   1731 247 14ra
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper   1739 250 48r
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp geniaarde Zuiderhaven 71a   1739 250 58r
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper   1740 250 103v
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper   1740 250 114r
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper   1741 250 146v
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper Noorderhaven 74   1741 250 172v
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper   1747 251 199r
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper Voorstraat 12   1753 253 93r
WILDSCHUT, SEERP wildschut, seerp koper Voorstraat 45   1755 253 245r
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDS wildschut, wybe sjoerdts koper Zuiderhaven 71a   1682 241 185r
WILLEKES, HENDRIK wilkes, hendrik koper   1785 261 294v
WILLEKES, HENDRIK willekes, hendrik ten oosten Vijverstraat 7 E-107 1809 268 305v
, JOCHEM willemburg, jochem koper   1792 264 69v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wiltschut, eelke dirk koper Lanen 21   1738 249 277r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wiltschut, eelke dirks koper   1733 248 185v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS wiltschut, eelke dirks koopman koper   1735 249 51r
WILDSCHUT, GIJSBERT wiltschut, gijsbert koper   1732 248 84r
WILDSCHUT, GIJSBERT wiltschut, gijsbert koper   1737 249 177v
JANS, PAULUS wiltvang, paulus jansen koper Rozengracht 23   1668 239 173v
JANS, PAULUS wiltvang, paulus jansen koper Rozengracht 21   1669 239 204v
JANS, PAULUS wiltvangh, pouwels jansen koper Rapenburg ZZ   1659 237 178v
, PAULUS wiltzang, pouwels koper NZ   1659 237 214r
WIND, HENDRIK wind, hendrik de koper   1802 266 263r
WIND, JOHANNES wind, johannes de koper   1787 262 183r
WYNIA, AALTJE REINS winia, aeltje reins koper   1679 241 43v
WYNIA, EEDE REINS winia, edo reins (burger-vaandrig) koper Rozengracht 40   1664 238 227r
WYNIA, EEDE REINS winia, edo reins koper   1665 239 18r
WYNIA, EEDE REINS winia, edo reins koper   1667 239 99r
WYNIA, EEDE REINS winia, edo reins koper   1668 239 135v
WYNIA, SJOERD winia, sjoerd (wd) ten noorden   1804 267 67v
HUIGS, DIRK winkelier, dirk huigens koper Kleine Bredeplaats 19   1727 246 310r
, H. winnekes, h. koopman ten westen Hofstraat 30 H-005 1808 268 77v
, H. winnekes, h. ten zuiden Gardenierstraat 4 G-141 1808 268 152v
, HARMEN winnekes, harmen koper   1795 264 288r
, HARMEN winnekes, harmen koper Franekereind NZ   1801 265 651r
, HARMEN winnekes, harmen koopman en winkelier koper Voorstraat 92   1804 267 75r
, HARMEN winnekes, harmen ten noorden Herenknechtenkamerstraat E-260 1808 268 52r
, HARMEN winnekes, harmen ten westen Romastraat 4 G-118 1810 269 81r
, HARMEN winnekes, harmen ten westen Romastraat 4 G-119 1810 269 81r
WIJNSMA, KLAAS RINTJES winsma, claas rintjes koper Voorstraat 58   1711 245 152v
WIJNSMA, KLAAS winsma, claes (burgemeester) koper Voorstraat 58   1717 245 298r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS winsma, claes rinnerts (burgemeester)(oud-) koper Sint Christoffelsteeg 6   1715 245 249v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS winsma, claes rinnerts koper Lanen 83   1722 246 130r
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS winsma, claes rinnerts koper Lanen 83   1722 246 130v
WIJNSMA, KLAAS RINNERTS winsma, claes rinnerts koper   1722 246 142r
WINTER, A. winter, a. ten oosten Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
WINTER, A. winter, a. ten zuiden Rozemarijnstraat 3 B-032 1810 269 99r
, JAN wiro, jan koper Voorstraat 10   1645 235 190r
, ARJAANTJE wistra, arjaentie koper   1725 246 249r
WIT, AALTJE wit, aleida de koper Voorstraat 27 C-043 1807 267 351r
WIT, HENDRIK FEIKES wit, hendrick feikes de (burger-vaandrig) koper Noorderhaven 74   1664 238 226r
WIT, HENDRIK JANS wit, hendrik jansen de koper Lanen 33   1750 252 90r
WIT, JAN wit, jan de koper   1728 247 119r
WIT, WILLEM ANDRIES wit, willem andries de koper Both Apothekerstraat 18   1674 240 139r
WIT, WILLEM ANDRIES with, willem andries de koper Weverstraat   1679 241 46r
WIT, HANS ELIAS witt, hans elias de koper Franekereind 21   1803 266 462r
WIT, TAMME witt, tamme de ten zuiden   1805 267 124r
WIT, TAMME witt, tamme de ten oosten Voorstraat 99 C-079 1810 269 3r
WITTE, H. witte, h. ten oosten Voorstraat 62 E-018 1810 268 348r
WITTE, HARMEN witte, harmen koper Grote Kerkstraat 42   1805 267 141r
WITTE, HARMEN witte, harmen koper   1807 267 311r
WITTERT, JOHANNES wittert, johan koper   1655 237 43r
WITTERT, JOHANNES wittert, johan koper Voorstraat 44   1655 237 43v
WITTERT, JOHANNES wittert, johan koper   1658 237 171v
WITTEVEEN, IEMKJE witteveen, ijmkje (wl) koper Hondenstraat 12 E-101 1808 268 116v
WITTEVEEN, IEMKJE witteveen, ijmkje (wl) koper Vijver 1 E-102 1808 268 116v
WITTEVEEN, IEMKJE witteveen, ijmkje (wl) koper Kleine Bredeplaats 14 E-115 1808 268 116v
, MATTEUS woensel, matthias van koper   1729 247 280v
WOLDE, HENDRIK KOOPS wolde, hendrik coops van der kapitein koper Havenplein 14   1726 246 275v
, HIELKE woldt, hylcke van der kapitein bieder Hofstraat 17   1709 245 ra
WOLF, W. wolf, w. ten oosten Hoogstraat 26 B-017 1808 268 144r
WOLF, WILLEM wolf, willem koper Hoogstraat 30   1801 265 704r
WOLF, WILLEM wolf, willem (wl) verkoper Hoogstraat 30 B-015 1810 269 64v
WOLF, JORIS wolff, joris de koper   1606 228 978r
WOLF, wolff, machelyn de koper   1606 228 978r
WOLF, MICHIEL wolff, michiel de koper   1606 228 978r
, wonsel, mathyas van (ds) predikant koper   1733 248 275r
WOUDE, DIRK GEERTS woude, dirk geerts van der koper   1800 265 621r
WOUDE, HENDRIK woude, henricus van der koper   1780 259 253v
WOUDE, HENDRIK woude, henricus van der (wd van) verkoper Havenplein 14   1780 259 266r
WRINGER, DOMINICUS wringer, dominicus koper Noorderhaven NZ   1661 238 76v
WRINGER, DOMINICUS wringer, dominicus koper   1670 240 20v
WRINGER, DOMINICUS wringer, dominicus koper Voorstraat 24   1671 240 52v
WRINGER, HESSEL wringer, hessel koper Droogstraat ZZ   1640 234 97v
WRINGER, HESSEL wringer, hessel koper   1649 236 61v
WRINGER, HESSEL wringer, hessel koper   1656 237 61r
WRINGER, HESSEL wringer, hesselius koper Zuiderhaven 56   1643 235 48v
WRINGER, HESSEL wringer, hesselus (wd)(erven) verkoper   1665 239 6r
WRINGER, HESSEL wringer, hesselus koper   1644 235 97r
WIARDA, BOKKE DOOITSES wyaerda, bocke doytses koper Grote Bredeplaats ZZ   1601 228 487r
WIARDA, BOKKE DOOITSES wyarda, bocke doytses koper Grote Bredeplaats   1611 229 9r
WIARDA, BOKKE DOOITSES wyarda, bocke doytses koper Grote Bredeplaats   1611 229 34r
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES wybenga, schelte andries koper Voorstraat 36   1772 258 3v
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES wybenga, schelte andries ten oosten Voorstraat 36   1772 258 3v
WYBENGA, SCHELTE ANDRIES wybenga, schelte andries ten zuiden Voorstraat 36   1772 258 3v
JANS, PIETJE wybes, petrick jans gecondemneerde   1604 228 844r
WYBENGA, ANDRIES wybinga, andries koopman ten westen Rozengracht 37   1774 258 131r
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte ten oosten Voorstraat 36   1772 258 31v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte ten zuiden Voorstraat 36   1772 258 31v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Franekertrekvaart NZ   1779 259 188v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Voorstraat 99   1779 259 212v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Zuiderhaven 18   1784 261 206v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Droogstraat   1786 262 99r
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Droogstraat   1786 262 99r
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Droogstraat   1786 262 99r
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Achterstraat   1786 262 131r
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Grote Ossenmarkt 14   1787 262 218v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Noorderhaven 93   1788 263 47v
WYBENGA, SCHELTE wybinga, schelte koper Noorderhaven 79   1790 263 255r
WIJGA, ENNE wyga, enne koper   1799 265 384r
WIJGA, ENNE wyga, enne kleermaker koper Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
WIJGA, JAKOB IEKES wyga, jacob ykes koper   1800 265 626r
WIJGA, IEKE ENNES wyga, ycke ennes koper Achterstraat   1761 255 49v
BAUKES, ABRAHAM wyngaard, abraham baukes koper Schritsen 31   1748 251 225r
WIEBRENS, ANTJE wyngaard, antie wyberens koper   1740 250 112r
DIRKS, JAN wyngaard, jan dirks koper   1793 264 122v
, JOHANNES wyngaard, joannes koper   1662 238 119r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM wyngaarden, abraham koper Kleine Bredeplaats 14   1753 253 114v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM wyngaarden, abraham koper   1754 253 156v
WIJNGAARDEN, ABRAHAM wyngaarden, abraham koper   1766 256 183r
WIJNGAARDEN, ABRAHAM wyngaarden, abraham koper   1790 263 264r
WIJNGAARDEN, ANTJE KORNELIS wyngaarden, antje cornelis koper   1755 253 253r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS wyngaarden, antoni gerardi koper   1734 248 287r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS wyngaarden, antoni gerardi koper   1734 248 329r
WIJNGAARDEN, BAUKE wyngaarden, baucke smid (zilver-)(mr) koper Lanen 23   1733 248 223r
WIJNGAARDEN, KLAAS IEDES wyngaarden, claas ydes koper Noorderhaven 76   1755 253 229v
WIJNGAARDEN, KORNELIS wyngaarden, cornelis koper Grote Bredeplaats 24   1681 241 134r
WIJNGAARDEN, KORNELIS wyngaarden, cornelis koper Noordergrachtswal   1685 242 80v
WIJNGAARDEN, KORNELIS wyngaarden, cornelis koper Noordergrachtswal   1686 242 153v
WIJNGAARDEN, DIRK PIETERS wyngaarden, dirk pieters koper Brouwersstraat 23   1798 265 217r
WIJNGAARDEN, FREERK wyngaarden, freerk koper Rommelhaven 11   1687 242 197v
WIJNGAARDEN, FREERK wyngaarden, freerk koper Hoogstraat 10   1704 244 242v
WIJNGAARDEN, HUBERT wyngaarden, hubertus koper   1707 245 36v
WIJNGAARDEN, HIELKJE SIEBES wyngaarden, hylkje sijbes koper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
WIJNGAARDEN, JAN wyngaarden, jan koper   1688 242 257v
WIJNGAARDEN, JAN wyngaarden, jan van koper Grote Kerkstraat 42   1805 267 141r
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS wyngaarden, jan wybrens kleermaker (mr) koper Lanen 62   1726 246 269v
WIJNGAARDEN, JAN WIEBRENS wyngaarden, jan wybrens kleermaker (mr) koper Lanen 52   1734 249 4r
WIJNGAARDEN, JAN IEDES wyngaarden, jan ydes koper Schritsen 35   1761 255 47v
WIJNGAARDEN, JOHANNES wyngaarden, joannes koper   1660 238 49v
WIJNGAARDEN, JOHANNES wyngaarden, joannes koper   1660 238 49v
WIJNGAARDEN, LIEUWE wyngaarden, livius koper   1784 261 152v
WIJNGAARDEN, MARTJEN KORNELIS wyngaarden, maartje cornelis koper Heiligeweg 36   1730 247 308v
WIJNGAARDEN, REIN wyngaarden, rein koper   1668 239 29va
WIJNGAARDEN, REINER wyngaarden, reiner koper   1729 247 280r
WIJNGAARDEN, SIEBREN WIEBRENS wyngaarden, sybren wybrens koper   1728 247 76r
JANS, GERRIT wyngaerd, gerryt jansen koper Sint Odolphisteeg 14   1735 249 99r
WIJNGAARDEN, ANTONIUS GERARDUS wyngaerden, anthony gerardi koper   1737 249 209r
WIJNGAARDEN, KORNELIS BOUWES wyngaerden, cornelis buwes van koper Zuiderhaven 17   1643 235 95r
WIJNGAARDEN, JAN JANS wyngaerden, jan jansen rijglijfmaker (mr) koper Lanen 25   1741 250 168v
WIJNGAARDEN, RIEMER wyngaerden, riemer koper   1661 238 94v
WIJNGAARDEN, RIEMER JURJENS wyngaerden, riemer juriens (hopman) koper Hofstraat 20   1660 238 27v
WYNIA, DIRK wynia, dirk koper Noorderhaven 85   1749 252 1r
WYNIA, EEDE REINS wynia, edo reins koper   1659 237 191v
WYNIA, EEDE REINS wynia, edo reyns koper   1674 240 156r
WYNIA, EEDE REINS wynia, edo reyns koper Lanen 39   1674 240 158r
WYNIA, JAN KLASES wynia, jan clasen koper   1667 239 114r
WYNIA, SJOERD wynia, sjoerd koper   1783 261 65r
ARENDS, RINNERT wynsma, rinnert aens koper   1686 242 151r
, THOMAS wytman, tomas koper   1647 235 258v
WYTSMA, DIRK wytsma, dirk koper Noorderhaven 79   1785 261 311v
WYTSMA, DIRK wytsma, dirk (wl) gewaldige provoost bij de voormalige admiraliteit verkoper Noorderhaven 69 A-039 1808 268 158v