Harlingen, proclamatieboeken 1597-1811

Proclamaties zijn de verplichte openbare aankondigingen van de verkoop van huizen. De Proclamatieboeken zijn de registers waarin deze proclamaties werden verzameld. Van Harlingen zijn de proclamatieboeken van 1597-1811 bewaard gebleven, met uitzondering van het ene deel dat gaat over de jaren 1606-1611. Onuitstaanbaar!

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 17.500 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen. De bedoeling is om alle gegevens over te nemen en het project is 'onderweg'. Maar dat is het al sinds 1994 wegens een chronisch gebrek aan tijd en prioriteit van mijn kant, dus verwacht niet te veel...

Update: In september 2012 is een Werkgroep Archiefonderzoek gestart met het systematisch overnemen van alle relevante gegevens uit alle Harlinger proclamatieboeken. Dit gebeurt mede dankzij de welwillende en belangeloze medewerking van
- Vereniging Oud Harlingen, die de werkgroep onder haar hoede heeft
- Tresoar, dat de proclamatieboeken bewaart en beheert
- Stichting FAF (Freonen fan de Argyven yn Fryslân), die de foto's levert
- het Hannemahuis centrum voor Harlinger cultuur en historie, dat faciliteert met ruimte en kennis
- kleinekerkstraat.nl, dat zorgt voor coördinatie, hulp en publicatie
Vorderingen zijn op deze website te zien in de vorm van een nieuwe pagina, bij Huizen - Proclamaties door de WAO.


Als het aantal akten rond de 17.500 ligt, hoe kunnen er dan nu al meer vermeldingen opgenomen zijn? Dat komt omdat er vaak meerdere kopers zijn (denk alleen maar aan echtparen) en dan wordt de verkoop bij mij tweemaal vermeld. Maar per verkoper wordt de akte ook vermeld en per naastligger ook. Als laatste kunnen nog de genoemde straat, de prijs en eventuele huisnaam vermeld worden. Het totale aantal vermeldingen zal dus (hopelijk) nog flink stijgen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

In de lijst hieronder geldt: (wl) = wijlen, (wd) = weduwe/weduwnaar, (mr) = meester, (old) = voormalig

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:17

Spring naar: Ta  Te  Ti  To  Tu  Ty  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voornaam
schrijfvorm
familienaam patroniem voornaam
beroep hoedanig adres  pand  jaar boek folio
TABES, ANNE tabes, anneus koper Zuiderhaven 2   1788 262 299r
TABES, ANNE LOURENS tabes, anneus lourens verkoper Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
TABES, ANNE LOURENS tabes, anneus lourens ten oosten Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
TABES, LOURENS tabes, lourent koper   1741 250 179r
TABES, LOURENS tabes, lourens koper Noorderhoofd 1   1754 253 167r
TABES, LOURENS tabes, lourens koper Brouwersstraat 26   1756 254 12v
TABES, LOURENS tabes, lourens koper Zuiderhaven 36   1765 256 111r
TABES, LOURENS tabes, lourens geniaarde Franekertrekvaart NZ   1767 256 247r
TABES, LOURENS tabes, lourens (wl) verkoper Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
TABES, LOURENS tabes, lourens (burgemeester)(oud-)(wl) ten oosten Zoutsloot ZZ   1773 258 128r
TADEMA, A. tadema, a. ten oosten Sint Jacobstraat 17 C-115 1809 268 243v
TADEMA, A. tadema, a. ten oosten Sint Jacobstraat 13 C-113 1811 269 137r
TADEMA, ANNE JELLES tadema, anne jelles koper Brouwersstraat 3   1797 265 50r
TADEMA, ANNE JELLES tadema, anne jelles koper Voorstraat 75   1798 265 181r
TADEMA, FEIKE DIRKS tadema, feike dirks timmerman (huis-) koper Droogstraat 63 B-071 1807 268 21r
TADEMA, MARTJEN tadema, maartje koper Grote Kerkstraat 14 6-018 1772 258 59r
TADEMA, REINER PIETERS tadema, reinder pieters (wl) verkoper Bildtstraat 12   1773 258 86r
TADEMA, REINER PIETERS tadema, reinder pieters (wl) ten westen Bildtstraat 12   1773 258 86r
TADEMA, WOPKE JANS tadema, wopcke jansen kleermaker koper Zuiderhaven 18   1660 238 32r
TALMA, SIEBREN talma, sybrand koper Voorstraat 60   1760 255 18v
TALMA, SIEBREN talma, sybrand (erven) ten westen   1774 258 174r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koopman koper Simon Stijlstraat 2   1729 247 21r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper   1729 247 211r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Rapenburg   1729 247 269v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Weverstraat   1729 247 270v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd destillateur koper Voorstraat 58   1729 247 276r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koopman en wijnhandelaar koper Havenplein 18   1735 249 46v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper   1741 250 8ra
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Noorderhaven 32   1740 250 112v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Roeperssteeg 2   1741 250 145v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper   1742 250 217v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper   1742 250 234r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd destillateur koper Noorderhaven 32 8-007 1742 250 241r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper   1742 250 256r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Zuiderhaven 13   1743 250 284v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Hoogstraat 6   1743 251 8r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Noorderhaven 34   1743 251 22r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Hoogstraat 9   1745 251 92v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Kerkpoortstraat OZ   1749 252 37r
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Rozengracht 23   1750 252 60v
TALMA, SJOERD talma, sjoerd koper Voorstraat 89   1754 253 140v
TALMA, SJOERD PIEBES talma, sioerd piebes koper Voorstraat 99   1731 248 32r
TALMA, WIETSE PIEBES talma, wytse piebes koper Zuiderhaven 18   1725 246 218v
TAMBOESER, J. tamboezer, j. ten oosten Hofstraat 13 G-085 1809 268 230r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koper Voorstraat 9   1777 259 62v
TAMBOESER, JAN tamboeser, jan koper   1788 263 28r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koper Voorstraat 78   1789 263 167v
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koper Kleine Kerkstraat 7   1799 265 378r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koper Hofstraat 15   1807 267 291r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koopman verkoper Voorstraat 78 E-010 1808 268 27r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan koopman verkoper Hofstraat 15 G-086 1808 268 151r
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan ten noorden Kleine Kerkstraat 9 E-249 1809 268 187v
TAMBOESER, JAN tamboezer, jan (burgemeester)(oud-) verkoper Kleine Kerkstraat 7 E-240 1809 268 226r
TAMSMA, HENDRIK ARJENS tamsma, hendrik arjaans koper Havenplein   1782 260 256v
TAMSMA, HENDRIK ARJENS tamsma, hendrik arjens ten westen Havenplein 10 H-239 1808 268 91r
TANGERMAN, FREERK tangerman, frederikus koper Voorstraat 81   1774 258 162v
TANGERMAN, FREERK tangerman, frederikus koper Voorstraat 81   1774 258 162v
TANGERMAN, FREERK tangerman, frederikus loodgieter (mr) koper Voorstraat 82   1776 259 18v
TANGERMAN, FREERK tangerman, frederikus koper Voorstraat 82   1776 259 18v
TANIA, GERBEN tania, gerben verkoper Schritsen ZZ   1641 234 155v
TANIA, GERBEN tania, gerbren koper Rozengracht 50   1644 235 148v
TANIA, GERBEN tania, gerben koper Rapenburg   1649 236 67v
TANIA, JAARTJE RINSES tania, jattie rinses (wd) niaarnemer   1631 233 7r
TANIA, JAARTJE RINSES tania, jattie rinses koper Voorstraat 66   1631 233 35v
TEMPELAAR, FRANS REINERS tempelaar, frans reiners koper Zoutsloot NZ   1639 234 90r
TEMPELAAR, TIBERIUS tempelaar, tiberius koper Grote Kerkstraat 19   1629 232 201r
TEMPELAAR, TIBERIUS templair, tiberius koper Rozengracht 37   1631 232 358r
TEMPELAAR, TIBERIUS templair, tiberius koper Hofstraat ZZ   1631 233 25r
TENKINK, JOHANNA tenckink, johanna (juffer) verkoper   1774 258 173r
TETRODE, P. tetrode, p. (wl) verkoper Anjelierstraat 29 B-167 1808 268 120v
TETRODE, P. tetrode, p. ten oosten Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
TETRODE, P. tetrode, p. ten oosten Karremanstraat 4 A-202 1809 268 326r
TETRODE, P. tetrode, p. (wd) ten oosten Grote Ossenmarkt 12 F-096 1810 268 349v
TETRODE, P. tetrode, p. (wd) ten oosten Zuiderhaven 61 F-010 1810 269 89r
TETRODE, PETRONELLA tetrode, petronella koper Noordijs   1781 260 92r
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koper   1773 258 117v
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koopman koper   1774 258 151v
TETRODE, PIETER tetrode, pieter verkoper Noorderhaven 97   1775 258 195r
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koper Rozengracht 16   1780 259 271v
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koper Rozengracht 14   1780 259 271v
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koper Hoogstraat 15   1782 260 297v
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koper   1786 262 87r
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koper Zuiderhaven 73   1793 264 91r
TETRODE, PIETER tetrode, pieter koper Raamstraat 7   1801 265 676r
TETRODE, PIETER tetrode, pieter (wd) ten zuiden Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
TEYEMA, S. teyema, s. ten westen Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
TEYEMA, SJOERD teyema, sjoerd koper Voorstraat 81   1806 267 218v
THIELE, PAULUS thielen, paulus van koper Wasbleek   1795 264 281r
THIJSSEN, DIRK tijssen, derk koper   1640 234 99r
TICHELAAR, KLAAS tichlaar, klaas (voogd) koper Voorstraat 83 C-069 1808 268 86v
TIENEN, TJERK tienen, tjerk van ten oosten   1805 267 115v
TIENSTRA, S. tienstra, s. koper   1795 264 241r
TIMMERMAN, HENDRIK KORNELIS timmerman, hendrik cornelis ten noorden   1772 258 50v
TIMMERMAN, ROELOF timmerman, roeleff ten noorden Brouwersstraat 19   1664 238 219r
TIMMERMAN, SJOUKE timmerman, sioucke koper   1661 238 109r
TINGA, GRIETJE tinga, grietje koper Noordijs 27 D-024 1811 269 135r
TJALLINGA, TJALLING tjallinga, tjalling koper   1763 256 4r
TJALLINGII, F. tjallingii, f. ten oosten Voorstraat 57   1804 267 30v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koper   1787 262 191v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koper Schritsen 50   1803 266 449r
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman koper   1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman koper   1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman koper   1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman ten westen   1804 267 79v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans ten oosten   1804 267 93v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman verkoper Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans ten noorden Schritsen 50a F-062 1807 268 22v
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans koopman koper Scheerstraat 8 D-003 1808 268 32r
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans ten oosten Scheerstraat 8 D-003 1808 268 32r
TJALLINGII, FRANS tjallingii, frans ten zuiden Scheerstraat 8 D-003 1808 268 32r
TJALLINGII, GEERTRUIDA tjallingii, geertruid koper Brouwersstraat 33   1783 261 74r
TJALLINGII, JAKOB tjallingii, jacob (dr) geniaarde Voorstraat 32   1751 252 159r
TJALLINGII, JAKOB tjallingii, jacobus koper   1755 253 211r
TJALLINGII, JAKOB tjallingii, jacobus koper Zuiderpoort (gebied)   1766 256 222r
TJALLINGII, P. tjallingii, p. ten noorden Grote Bredeplaats 25 C-022 1811 269 149v
TJALLINGII, PIETER tjallingii, pieter koper Zoutsloot NZ   1790 263 216v
TJALLINGII, TJALLING tjallingii, tjalling koper Noordijs 23   1757 254 75v
TJALLINGII, TJALLING tjallingii, tjalling koper   1758 254 180r
TJALLINGII, TJALLING tjallingii, tjalling koper   1762 255 119r
TJALLINGII, TJALLING tjallingii, tjalling koper   1773 258 103v
TJESSEMA, LIEUWE HIDDES tjesma, lieuwe hiddes (vroedsman)(wl) verkoper Bargebuurt   1776 259 4r
TOBEE, H. tobee, h. koper   1806 267 240v
TOBEE, HENDRIK tobee, hendrik koper Zuiderhaven 30   1800 265 615r
TOBEE, HENDRIK tobee, hendrik koper Zuiderhaven 30   1801 265 681r
TOBEE, HENDRIK tobe, hendrik ten oosten Zuiderstraat 16 H-183 1809 268 207v
TOBEE, HENDRIK tobe, hendrik ten oosten Zuiderstraat 16 H-183 1810 269 105v
TOLSMA, IETSEN tolsma, ytje koper William Boothstraat 125   1791 263 332r
TOLSMA, JELTE DOEIES tolsma, jeltje doyes (wd) verkoper Nieuwstraat 54 D-084 1810 269 83r
TOLSMA, LAMMERT DIRKS tolsma, lammert dirks koper Simon Vestdijksingel 2   1789 263 115r
TOLSMA, SIERK tolsma, sierk koper Zoutsloot ZZ   1740 250 114v
TOUSSAINT, ANTJE toussaint, anna koper Nieuwstraat 40   1801 266 1r
TOUSSAINT, ANTJE toussaint, anna (wl) verkoper Nieuwstraat 40   1804 267 27r
TOUSSAINT, ANTJE toussaint, anna (wl) verkoper Voorstraat 55   1804 267 29r
TOUSSAINT, ANTJE toussaint, anna (wl) verkoper Voorstraat 57   1804 267 30v
TOUSSAINT, JOHANNES toussaint, johan koper Weverstraat OZ   1778 259 107r
TOUSSAINT, JOHANNES toussaint, johan koper Franekereind NZ   1779 259 165r
TOUSSAINT, JOHANNES toussaint, johan koper Klaverbladstraat 1   1784 261 126v
TOUSSAINT, JOHANNES toussaint, johan (burgemeester)(oud-)(wl) verkoper Voorstraat 55   1804 267 29r
TOUSSAINT, JOHANNES toussaint, johan verkoper Voorstraat 55   1804 267 29r
TOUSSAINT, JOHANNES toussaint, johan (burgemeester)(oud-)(wl) verkoper Voorstraat 57   1804 267 30v
TOUSSAINT, JOHANNES toussaint, johan verkoper Voorstraat 57   1804 267 30v
TOUSSAINT, JOHANNES toussaint, johan verkoper A-245 1808 268 73r
TROMPETTER, JAN trompetter, jan koper Grote Bredeplaats 8b   1760 255 39r
TROMPETTER, JAN trompetter, jan (wd) ten westen Zoutsloot ZZ   1773 258 92v
TROMPETTER, JAN trompetter, jan koper   1788 263 34v
TROMPETTER, JAN trompetter, jan (wl) koopman koper Noorderhaven 15   1804 267 63v
TROMPETTER, JAN JANS trompetter, jan jansen koper Zuiderstraat 5   1697 243 295r
TROMPETTER, JAN JANS trompetter, jan jansen koper   1723 246 163r
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieters koper Noorderhaven 15   1765 256 109r
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieters koopman verkoper Lanen 28   1774 258 168v
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieters koper Grote Bredeplaats 8b   1780 259 268v
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieters (hopman) koper Rinnertspijp 4   1782 260 239r
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieter (wl) koopman verkoper Noorderhaven 15   1804 267 63v
TROMPETTER, JAN PIETERS trompetter, jan pieters (wl) koopman verkoper Zuiderhaven 75   1804 267 101v
TROMPETTER, PIETER JANS trompetter, pieter jansen koper Schritsen 52   1734 248 354r
TROMPETTER, WILLEM JANS trompetter, willem jansen verkoper Lanen ZZ   1659 238 2v
TROMPETTER, WILLEM JANS trompetter, willem jansen verkoper Grote Bredeplaats 15   1659 238 2v
TUINHOUT, HAIE tuinhout, hajo koper Grote Bredeplaats 8   1805 267 136r
TUINHOUT, HAIE tuinhout, hajo koper Hondenstraat 3   1805 267 162v
TUINHOUT, HAIE tuinhout, haaye commies generaal bij het bureau conv en lic koper Zuiderhaven 36a H-165 1807 268 6r
TUINING, H. tuining, h. commies van 't vlieland koper Zuiderhaven 71a   1804 267 95r
TUININGA, B. tuininga, b. verkoper Brouwersstraat 13   1773 258 87r
TUININGA, B. tuininga, b. koper Achterstraat   1783 261 64r
TUININGA, B. tuininga, b. koper   1784 261 209r
TUININGA, B. tuininga, b. koper   1790 263 227r
TUININGA, BARTELD tuininga, bartele koper   1763 255 209v
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle koper   1766 256 220r
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle koper   1768 257 62r
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle koper   1768 257 67v
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle procureur koper   1774 258 150v
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle koper   1776 258 259v
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle procureur postulant koper Bargebuurtspoortje   1782 260 182r
TUININGA, BARTELD tuininga, bartle koper Rozengracht 37   1784 261 235r
TUININGA, BOTE tuininga, bote koper   1805 267 187r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje koper   1793 264 135v
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje koper Noorderhaven 114   1795 264 238r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje koper Hoogstraat 14   1803 266 505r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje koper   1803 266 515r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje koper Noorderhaven 114   1805 267 182v
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje (wd) ten oosten Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje (wd) ten noorden Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje (wd) koper Hoogstraat 23 B-045 1808 268 168r
TUININGA, FEIKJE tuininga, feikje (wd) verkoper Noorderhaven 114 C-128 1809 268 214r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper Brouwersstraat 17   1722 246 143v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob procureur bieder Hofstraat 18   1728 247 1ra
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1728 247 115r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1728 247 196v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1730 247 307r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1730 247 326v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper Noorderhaven 114   1731 248 55r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1732 248 147v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1732 248 156r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob provisioneel k   1735 249 21va
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper Noorderhaven 90   1735 249 85r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1741 250 142v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob procureur postulant geniaarde Kleine Bredeplaats 18   1741 250 166v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1744 251 53r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1747 251 163r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper Noorderhaven 110   1749 252 42r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1753 253 75r
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob koper   1756 254 44v
TUININGA, JAKOB tuininga, jacob (wl) verkoper Kleine Bredeplaats 4   1773 258 104v
TUININGA, MINNE tuininga, menno koper Heiligeweg 2   1786 262 134r